<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اهميت طرح و رنگ در گليم معاصر ايران
2
اهميت علمي علائم و نمادها
3
اهميت علمي علائم و نمادها
4
اهميت عناصر شيميايي يونها در كارايي چپرون هاي مصنوعي
5
اهميت عناصر شيميايي يونها در كارايي چپرون هاي مصنوعي
6
اهميت كاربرد فناوري نانو درصنعت ابزي پروري
7
اهميت كامپيوتر در توسعه دانش :نقدي بر روند طراحي مبلمان كامپيوتر
8
اهميت گاز در تامين انرژيهاي لازم توسعه اقتصاديـاجتماعي در بررسي عوامل موثر بهينه سازي در استحصال و عرضه و بهره وري و نرخ گاز
9
اهميت گرافيك محيطي در مكانهاي عمومي
10
اهميت محيط اطلاعات داخلي براي اجتناب مالياتي در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
11
اهميت مسئله سازي درتحقيقات اجتماعي
12
اهميت مشاوره قبل ازدواج در شهرستان آزادشهر
13
اهميت مطالعات بررسي ژنتيكي در مديريت ذخاير آبزيان
14
اهميت منابع انساني و نقش آموزش كاركنان در سازمان
15
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
16
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
17
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
18
اهميت نيروي انساني در شركت ذغالسنگ البرز مركزي
19
اهميت و تاثيرپذيري مخاطب از مسكات در صنايع غذايي
20
اهميت و نقش نگرش وحدت‌گرا در تحولات علمي با تأكيد بر فيزيك قرن بيستم
21
اهميت وارزش گردشگري در ايران
22
اهميت وكاربرد تكنولوژي نوين (كامپيوتر واينترنت در سازمان ها)
23
او قرار است بميرد
24
اواويت بندي و بررسي عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف ﴿مطالعه موردي : بانكهاي خصوصي و دولتي در شهرستان قاين ﴾
25
اوتيت مياني با ترشح
26
اوتيت مياني مزمن
27
اوتيت مياني مزمن
28
اوتيسم ؛ تنهايي در ميان تن ها
29
اوج شكوفايي مكتب هرات
30
اورانيم در ايران
31
اورانيوم و انرژي هسته اي
32
اوربيفلدها و گره كوهمولوژي
33
اوربيفلدها و گروه وارها
34
اورژانس و فوريت هاي پزشكي از راه دور،چالش ها و فرصت ها در ايران
35
اورژانسهاي اونكولوژي
36
اورژانسهاي اونكولوژي
37
اوري پيد و شرح آثار او
38
اوژن يونسكو و تحليل نمايشنامه تشنگي و گرسنگي و كرگدن
39
اوستا و سينما
40
اوستا و سينما
41
اوضاع اجتماعي - فرهنگي قم از سال 1304-1342 شمسي ﴿با تاكيد بر آداب، رسوم ، سنتها و نهادهاي مردمي﴾
42
اوضاع اجتماعي - فرهنگي كرانه‌هاي شمالي خليج‌فارس از آغاز دولت صفوي تا تشكيل دولت قاجار (907 -1210 ﻫ.ق/ 1795-1501 م.) با تأكيد بر سفرنامه‌ها
43
اوضاع اجتماعي- اقتصادي و سياسي خوزستان در قرن 13 ق. 19 م
44
اوضاع اجتماعي ايران در جنگ جهاني دوم 1318-1324 ش/ 1939-1945 م
45
اوضاع اجتماعي دوره صفوي و تاثير آن در ادبيات فارسي
46
اوضاع اجتماعي و سياسي قرون 11 و 12  تاثيران در ادبيات فارسي (شعر در ايندوره)
47
اوضاع اجتماعي و فرهنگي شيعه در عصر مغول
48
اوضاع اقتصادي مرودشت و اثرات آن در منطقه فارس
49
اوضاع اقتصادي و اجتماعي شهر ايوان غرب (منوگرافي)
50
اوضاع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شهر برازجان
51
اوضاع پزشكي و پزشكان در دوره پهلوي اول در شهر همدان
52
اوضاع پزشكي و پزشكان در دوره پهلوي اول شهر همدان
53
اوضاع تاريخي- جغرافيائي آداب و سنن و مذهب و لهجه مازندراني
54
اوضاع تاريخي- سياسي- اجتماعي و اقتصادي شهرضا (قمشه)
55
اوضاع تاريخي و شخصيتهاي سياسي لاريجان در دوره قاجار
56
اوضاع جغرافيائي افريقا The Geography of African Affairs
57
اوضاع جغرافيائي جلگه سرخس
58
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اصفهان در عصر شاه صفي اول و شاه عباس دوم
59
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در عصر جانشينان اوزون حسن آق قويونلو
60
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ديني ايران در دوران شاه سلطان حسين صفوي ( 1135 - 1105 ه . ق )
61
اوضاع سياسي ، اجتماعي و مذهبي همدان در دوران اول قاجار با تاكيد بر اوضاع مذهبي
62
اوضاع سياسي اجتماعي خوارزم در دوره خوارزمشاهيان ﴿ 617-491 ه.ق﴾
63
اوضاع سياسي اجتماعي لرستان در دره رضاشاه (1304 تا 1320ه .ش .)
64
اوضاع سياسي كردها از ورود سلجوقيان تا پايان خلافت عباسي
65
اوضاع سياسي و اجتماعي و اداري ايرانيان در زمان ساسانيان
66
اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مصر در دوره محمد علي پاشا خديو مصر﴿1265ه.ق-1220ه.ق/1805م-1848م﴾
67
اوضاع طبيعي ، اجتماعي ، اقتصادي شهرستان رشت
68
اوضاع فرهنگي سياسي و اجتماعي قهستان از دوره مغول تا پايان صفويه , Shiaie political cultural and social situation in ghohestan from monogols until safavids
69
اوضاع فرهنگي طبرستان از قرن سوم هجري تا اول قرن نهم هجري
70
اوضاع فكري شيعيان از آغاز غيبت كبري تا پايان قرن چهارم هجري با تاكيد بر حوزه قم و ري
71
اوضاع كشاورزي يزد از قاجاريه تا پايان پهلوي دوم
72
اوقات فراغت ( تفريح )
73
اوقات فراغت . تفريح
74
اوقات فراغت و عوامل موثر بر غني سازي آن ونحو بررسي گذران اين اوقات در بين دانش آموزان دختر مقط راهنمائي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 83-82
75
اوقات فراغت و عوامل موثر بر غني سازي آن ونحو بررسي گذران اين اوقات در بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمائي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 83-82
76
اول هاي وابسته ي تعميم يافته و راديكال هاي زير مدول ها
77
اولتراسونيك و كاربرد آن در مهندسي پزشكي
78
اولتراسونيك وكاربرد آن در جوشكاري
79
اولويت بندي آلترناتيوهاي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي
80
اولويت بندي ابعاد تداعي برند درليگ برتر فوتبال بر اساس روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي
81
اولويت بندي اجزاءمدل تبليغات ايدا (Aida) برتصميم خريدمصرفكننده محصولات غذايي ارگانيك دردانشجويان دانشگاههاي دولتي تهران
82
اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره و مطالعه موردي در سازمان خدمات پس از فروش شركت سايپا
83
اولويت بندي استراتژي هاي رقابتي شركتهاي توليدي با روش promethee-swotمطالعه موردي:شركتهاي گروه صنعتي پارس آرا آمل
84
اولويت بندي استراتژيهاي سازمان خدمات شهري در زمينه مواد زائد جامد
85
اولويت بندي استفاده كنندگان با توجه به فاكتورهاي كمي و كيفي محصول و نظر خبرگان در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
86
اولويت بندي اصلاح مسيرهاي برون شهري با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
87
اولويت بندي اقدامات استراتژيك بازاريابي با رويكرد گسترش كاركرد كيفيت و فرآيند تحليل شبكه اي﴿ مطالعه موردي: يك شركت توليدكننده فرش ماشيني﴾
88
اولويت بندي اقدامات استراتژيك سازما ن هاي مشتري محور با تلفيق AHP و QFD با متغير فازي: شركت مخابرات استان فارس- تلفن همراه
89
اولويت بندي اقدامات ايمن سازي راهها
90
اولويت بندي اقدامات بهبود فرايند در سازمان هاي مشتري محور، به كمك چارچوب طبقه بندي فرايند ﴿PCF) و QFD فازي، در يك شركت سازنده تابلوهاي برق
91
اوﻟﻮيت بندي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش در پروژه هاي راه
92
اولويت بندي ايستگاه‌هاي شارژ تاكسي‌هاي الكتريكي در شهر اصفهان با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره
93
اولويت بندي بازارهاي هدف كارخانه هاي توليد شمش آلومينيوم ايران
94
اولويت بندي بخش هاي صنعتي به منظوراعطاي تسهيلات بانكي (باتاكيدبرشاخص هاي عملكرداقتصادي ومالي به تفكيك كدهاي سه رقمي آيسيك )
95
اولويت بندي برنامه ايمن سازي راهها
96
اولويت بندي بهسازي اكولوژيكي در پارك ملي خجير
97
اولويت بندي بهينه توسعه بزرگراهها با توجه به عامل تصادفات
98
اولويت بندي بهينه توسعه بزرگراههاي با توجه به عامل تصادفات
99
اولويت بندي پروژه هاي عملياتي بر نامه ريزي اسنراتژيك دانشگاه يزد با استفاده از روش AHP
100
اولويت بندي پروژه هاي نگهداري روسازي راه بارويكردهزينه دوره عمروپياده سازي آن دربخشي از راههاي استان اصفهان
101
اولويت بندي تامين كنندگان با توجه به فاكتورهاي كمي و كيفي محصول و نظر خبرگان در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
102
اولويت بندي تامين كنندگان در زنجيره تأمين شركت نفت فلات قاره با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره تركيبي فازي
103
اولويت بندي تامين كنندگان لعاب در صنايع كاشي اصفهان براساس مدل VIKOR
104
اولويت بندي تصميم گيري بر اساس ادغام مدل فازي نوع دوم و تصميم گيري چند شاخصه تركيبي پويا به روش ويكور در صنعت كاغذ
105
اولويت بندي تصميم گيري بر اساس ادغام مدل فازي نوع دوم و تصميم گيري چند شاخصه تركيبي پويا به روش ويكور در صنعت كاغذ
106
اولويت بندي تعمير و نگهداري پل هاي سواره رو شهري(مورد مطالعه اي: شهر تهران﴾
107
اولويت بندي توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي شهرستان اهر
108
اولويت بندي چگونگي تحول در نظام اداري ستاد مركزي سازمان بهزيستي كشور با استفاده از تكنيك AHP
109
اولويت بندي خطرپذيري لرزه اي ساختمان هاي مدارس با استفاده از روش تصميم گيري معيارهاي چندگانه
110
اولويت بندي خطرچند گونه ي مهاجم در مراتع غرب استان اصفهان با رويكردهاي اكولوژيك و ارزيابي چند معياره
111
اولويت بندي راهكارهاي صرفه جويي انرژي در صنعت فولاد آلياژي يزد
112
اولويت بندي راهكارهاي كاهش تصادفات منجر به فوت در ورودي شهرها بر اساس محدوديت منابع
113
اولويت بندي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در گلخانه هاي استان يزد با هدف ارائه الگوي گلخانه انرژي محور
114
اولويت بندي رفتارهاي كاهنده مصرف آب خانگي در روستاهاي بخش مركزي شهرستان اصفهان
115
اولويت بندي زير حوزه ها از نظر سيل خيزي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز چنار سوخته، رودخانه خشك شيراز)
116
اولويت بندي زير حوضه هاي، حوضه آبريز سرد آبرود از نظر سيلخيزي با استفاده از مدل SWAT
117
اولويت بندي سامانه هاي فعال خورشيدي براي دستيابي به ساختمان مسكوني صفر كربن در اقليم گرم و خشك
118
اولويت بندي سرمايه گذار در شبكه هاي حمل و نقل درون شهري بر مبناي قابليت اطمينان
119
اولويت بندي سرمايه گذاري در شبكه حمل و نقل درون شهري براي كاهش ريسك در شرايط بروز بحران
120
اولويت بندي سرمايه گذاري ومكان يابي تاسيسات گردشگري
121
اولويت بندي سفارشات و برنامه ريزي توليد در واحد توليدي سنگ هاي تزئيني و نماي حقاني
122
اولويت بندي سيستم هاي حمل و نقل ريلي شهر شيراز با روش تصميم گيري چند معياره تاپسيس
123
اولويت بندي شاخص هاي انتخاب محصول مناسب براي شركت هاي توليد كننده خودروهاي سنگين در ايران با استفاده از روش ANP فازي
124
اولويت بندي شاخص هاي كليدي اثر گذار بر استفاده از مارك خارجي با استفاده از تكنيك AHP
125
اولويت بندي شاخص هاي مهارتي مديران كارآفرين در جهاد دانشگاهي .
126
اولويت بندي شهرهاي استان آذربايجان شرقي جهت نصب توربين هاي بادي
127
اولويت بندي شهرهاي استان اصفهان جهت استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد برق
128
اولويت بندي شهرهاي استان فارس جهت استفاده انرژي خورشيدي
129
اولويت بندي شهرهاي استان يزد جهت بكارگيري انرژي خورشيدي
130
اولويت بندي شهرهاي مختلف استان اصفهان از لحاظ پتانسيل انرژي خورشيدي براي توليد هيدروژن
131
اولويت بندي شهرهاي مختلف استان سيستان و بلوچستان از لحاظ پتانسيل انرژي باد
132
اولويت بندي شيوه هاي كسب تكنولوژي و انتخاب شيوه مطلوب با رويكرد DM و ANP فازي (مطالعه موردي : شركت فراورده هاي نسوز آذر)
133
اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره (مطالعه موردي: پروژه‌هاي پيشنهادي عمراني شهرداري همدان)
134
اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره(مطالعه موردي: پروژه‌هاي پيشنهادي عمراني شهرداري همدان)
135
اولويت بندي عملكرد شركت هاي آب و فاضلاب شهري شهرهاي تابعه استان ايلام بر اساس روش تصميم گيري چند معياره VIKOR
136
اولويت بندي عوامل آميخته بازاريابي در هنر-صنعت فرش دستباف كرمان از ديدگاه گردشگران خارجي
137
اولويت بندي عوامل اثرگذار در فرآيند توسعه دولت الكترونيك در ايران با استفاده از روش AHP
138
اولويت بندي عوامل تاثير گذار در طراحي پياده راههاي تفريحي-فرهنگي﴿نمونه موردي:پياده راه پوسته تونل رسالت تهران
139
اولويت بندي عوامل تاثيرگذاردرطراحي پياده راههاي تفريحي-فرهنگي(نمونه موردي: پياده راه پوسته تونل رسالت تهران)
140
اولويت بندي عوامل جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند با استفاده از تحليل فرآيند سلسله مراتبي (AHP)
141
اولويت بندي عوامل كيفي خدمات جهت تامين خواسته هاي مشتريان با استفاده از تلفيق تكنيك هاي QFD و ANP فازي : مطالعه موردي ﴿ هتل هاي بين المللي شهر يزد ﴾
142
اولويت بندي عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در شهر اهواز
143
اولويت بندي عوامل مؤثر بر خصوصي سازي باشگاه هاي ورزشي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
144
اولويت بندي عوامل مؤثر در فرسايش آبي با استفاده از روش پويائي سيستم (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقاتي سنگانه خراسان رضوي)
145
اولويت بندي عوامل موثر بر انطباق نظام آموزش الكترونيكي عنوان دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استاندارد ملي آموزش الكترونيكي (ISIRI 10000)
146
اولويت بندي عوامل موثر بر زمين لغزش با استفاده از مدل سازي فرايند محور (مطالعه موردي : روستاي آبباد كامفيروز فارس)
147
اولويت بندي عوامل موثر بر سهم بازار دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد از منظر دانشجويان
148
اولويت بندي عوامل موثر بر سهم بازار دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد از منظر دانشجويان
149
اولويت بندي عوامل موثر بر عملكرد ايمني در پروژه هاي عمراني با استفاده از تصميم گيري چند معياره
150
اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1396
151
اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت رايانش ابري در بانكداري؛بانك ملي
152
اولويت بندي عوامل موثر برانگيزه مشاركت بانوان درورزشهاي همگاني وارائه راهكار
153
اولويت بندي عوامل موثر برجذب گردشگران در شهر اهواز
154
اولويت بندي عوامل موثر در توسعه شهر يزد با استفاده از تركيب مدل هاي اتوماتاي سلولي، شبكه عصبي مصنوعي و ماركوف
155
اولويت بندي عوامل موثر در فرآيند توليد در كلاس جهاني در صنايع آرايشي ايران
156
اولويت بندي عوامل نرم TQM موثر بر ابعاد كيفيت خدمات بانك ملي با استفاده از رويكردهاي QFD وANP - مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهر اصفهان
157
اولويت بندي فاكتورهاي ريسك موثر در پروژه هاي ساخت شركت ملي نفت ايران با رويكرد استاندارد PMBOK ﴿ مطالعه موردي: منطقه عملياتي پارس جنوبي ﴾
158
اولويت بندي فرآيندهاي قابل بهبود مديريت و توسعه منابع انساني شركت پالايش نفت اصفهان براساس چارچوب طبقه بندي فرآيند APQC با رويكرد IPA
159
اولويت بندي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت كاشي و سراميك ايران
160
اولويت بندي فعاليتهاي تحقيقاتي با استفاده از مدلسازي ترجيحي
161
اولويت بندي فعاليتهاي تحقيقاتي با استفاده از مدلسازي ترجيحي
162
اولويت بندي فناوري هاي قابل استقراردر كريدور علم و فناوري اصفهان با استفاده از تصميم گيري هاي چند معياره ﴿MCDM﴾
163
اولويت بندي كارخانجات پتروشيمي ايران جهت توليد كود شيميايي با استفاده از انرژي خورشيدي
164
اولويت بندي گروه هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نقدشوندگي
165
اولويت بندي گزينه هاي حمل‏ونقل عمومي با استفاده از روش تركيبي AHP و TOPSIS ؛ مطالعه موردي شهر اصفهان
166
اولويت بندي مؤلفه هاي توليد ناب و چابك بر اساس هزينه هاي كيفيت با استفاده از روش تلفيقي آنتروپي شانون و خانه كيفيت- مورد مطالعه: گروه صنعتي انتخاب
167
اولويت بندي مؤلفه‌هاي پذيرش نوآوري باز و تحليل تأثير آن‌ها بر روي توسعه محصول جديد با استفاده از تصميم گيري چند معياره و مدلسازي معادلات ساختاري- مورد مطالعه: شركت فولاد تكنيك اصفهان
168
اولويت بندي متغيرهاي مالي شركت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي )AHP(
169
اولويت بندي مسائل توسعه روستايي از ديدگاه روستاييان مطالعه موردي دهستان آشتيان شهرستان لنجان استان اصفهان
170
اولويت بندي مشكلات صنعت نساجي ايران
171
اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد كاركنان با هدف توسعه سرمايه فكري در سازمان صنايع و معادن استان يزد
172
اولويت بندي معيارهاي انتخاب مربيان تيم هاي ملي واليبال نشسته
173
اولويت بندي مكاني پارك هاي شهري براي حفاظت از آواهاي زيستي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
174
اولويت بندي مناطق 22 گانه شهر تهران به منظور پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي با تركيب GIS و الگوريتم تصميم گيري Best-Worst (در چارچوب توسعه گردشگري سلامت)
175
اولويت بندي مناطق استان يزد به منظور نصب آب شيرين كن خورشيدي با استفاده از روش تاپسيس
176
اولويت بندي مناطق موثر بر دبي اوج سيلاب با استفاده از تكنيك هاي RS& GIS و مدل HEC-HMS در حوزه هليل رود جيرفت
177
اولويت بندي مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار (BPR) در زنجيره ارزش مديريت ساخت
178
اولويت بندي موانع پروژه مديريت و ارتباط با مشتري در شعب بانكهاي ملي استان مازندران
179
اولويت بندي موانع پيش روي بانوان در انجام فعاليت هاي ورزشي استان البرز
180
اولويت بندي موانع چابك سازي در سازمانهاي دولتي از ديدگاه مديران (عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران )
181
اولويت بندي موانع رشد اخلاق حرفه اي در رسانه هاي ورزشي با استفاده از روش AHP
182
اولويت بندي موانع مديريت زنان در ورزش به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
183
اولويت بندي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري و تعيين بهترين روش‌هاي تامين مالي (مطالعه موردي: شهر خرم‌آباد)
184
اولويت بندي نيروهاي تاثير گذار بر‌‌‌‌ رقابت بين المللي در صنعت قير بر اساس مدل الماس پورتر
185
اولويت بندي و انتخاب استراتژي، خط مشي ها و تاكتيك هاي نگهداري و تعميرات بر اساس شاخص هاي كليدي عملكرد با استفاده از تصميم گيري چند معياره – مورد مطالعه شركت ذوب آهن اصفهان
186
اولويت بندي و انتخاب سيستم حمل و نقل حومه شهري - مطالعه موردي شهر قم
187
اولويت بندي و تحليل توانمند سازي هاي EFQM با استفاده از رويكرد QFD ﴿مطالعه موردي : شركت پلي اكريل ايران﴾
188
اولويت بندي و دسته بندي استراتژي هاي كسب تكنولوژي نانو در صنعت نساجي به روش تصميم گيري چند معياره فازي
189
اولويت بندي و دسته بندي استراتژي هاي كسب تكنولوژي نانو در صنعت نساجي به روش تصميم گيري چند معياره فازي
190
اولويت بندي و سنجش عوامل موثر بر ارزيابي عملكرد شعب بانك قوامين استان گيلان با رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC) و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
191
اولويت بندي و ظرفيت سنجي دانه هاي متروكه و مخروبه در بافت تاريخي جهت استفاده مجدد با رويكرد ميان افزا به روش تاكونومي عددي (نمونه موردي محله دارالشفا برزن فهادان شهر يزد)
192
اولويت بندي و مقايسه نياز بكارگيري نظام هاي هوشمند و خبره در خدمات كتابخانه و مراكز اطلاع رساني تحت پوشش دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از ديدگاه كتابداران
193
اولويت بندي ويژگي هاي فرآيند، نيازهاي مشتري و جنبه هاي عملكرد با استفاده از الگوي تلفيقي QFD سه بعدي و ماتريس C- شكل- مورد خدمات اتوبوس راني شهر تهران
194
اولويت بندي ويژگي هاي محيطي پارك هاي شهر شيراز در مشاركت افراد در ورزش صبحگاهي از ديدگاه كاربران و كارشناسان
195
اولويت سنجي اشتغال زايي صنايع توليدي ايران با رويكرد LFPP
196
اولويت گذاري مشتريان در QFD
197
اولويت هاي اخلاقي زيستن در كلام اهل بيت (عليه السلام)
198
اولويت هاي اخلاقي نهج البلاغه در حوزه اخلاق اجتماعي
199
اولويت هاي پژوهش دانشگاهي هنر "تئاتر"
200
اولويت هاي عناصرآميخته بازاريابي درخريد كفش ورزشي (يك بررسي در بين دانشجويان ورزشكار دانشگاههاي دولتي ايران )
201
اولويت هاي ورزشي دانش آموزان و تسهيلات ورزشي مدارس ابتدايي و راهنمايي اصفهان
202
اولويت‌ بندي شاخص‌ هاي پايداري زنجيره‌ ي تأمين با استفاده از رويكرد مدل‌ سازي ساختاري تفسيري و فرايند تحليل شبكه (موردمطالعه : شركت‌هاي كاشي منتخب استان يزد)
203
اولويت‌ بندي فرايندهاي قابل بهبود در حوزه خدمات شهري با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري، فرايند تحليل سلسله مراتبي و COPRAS فازي
204
اولويت‌بندي ‌ريسك‌هاي ‌برونسپاري فروش با يك رويكرد تركيبي ‌‌تصميم‌گيري چند معياره در محيط خاكستري (مطالعه موردي: شركت بازارگستر پگاه منطقه يك)
205
اولويت‌بندي پل‌ها درشبكه‌ راه‌آهن با رويكرد مديريت ترافيك ريلي
206
اولويت‌بندي ريسك‌هاي محيط‌هاي كاري با استفاده از رويكرد تصميم‌گيري چندمعياره تكنيك فرآيند تحليل سلسله (مطالعه موردي پيمانكاران صنعت نفت) مراتبي)در مديريت سيستم يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست
207
اولويت‌بندي شهرهاي مختلف استان فارس از لحاظ پتانسيل انرژي باد
208
اولويت‌بندي طرح‌هاي توسعه محصول جديد بر اساس عوامل كليدي موفقيت آن و ريسك زنجيره تامين با رويكرد تلفيقي تحليل اهميت‌ـ‌عملكرد، ماتريس ارزيابي ريسك و تصميم گيري چندمعياره اسمارت ـ مورد مطالعه: شركت اسنوا
209
اولويت‌بندي عوامل آميخته بازاريابي در انتخاب زمين فوتبال باشگاه ايرانيان در دبي از ديدگاه ايرانيان مقيم در كشور امارات - شهر دبي
210
اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر مديريت‌بحران‌شهري در برابر بلاياي‌طبيعي (مطالعه موردي: امداد و نجات شهر اصفهان)
211
اولويت‌بندي كاربري‌هاي جانبي مساجد در محل استقرار آنها نسبت به فضاهاي اصلي عبادت در برنامه‌دهي مساجد منطقه‌اي
212
اولويت‌بندي مدارشكن‌هاي قدرت جهت پياده‌سازي سيستم پايش وضعيت
213
اولويت‌بندي مكاني احياي تالاب هامون با استفاده از هوش مصنوعي
214
اولويت‌بندي مناطق مناسب براي اجراي سياست توسعه مبتني بر حمل‌و‌نقل همگاني(TOD) مطالعه موردي: شهر اصفهان
215
اولويت‌بندي مناطق مناسب جهت ايجاد بنادر مسافري در جنوب كشور با رويكرد تصميم گيري چندمعياره
216
اولويت‌بندي و بررسي اقتصادي شهرهاي مختلف استان يزد ازلحاظ پتانسيل انرژي‌ هاي تجديد پذير براي توليد هيدروژن
217
اولويت‌بندي وسايل نقليه برون‌شهري بر اساس استاندارد 13816ENاصلاحي و ارزيابي عملكرد استاني در سرويس حمل‌ونقل برون‌شهري
218
اولويت‌ها در راهكارهاي استراتژيك براي توسعه ساختمان‌هاي هوشمند پايدار در كلان‌شهرها
219
اولويت¬ بندي استراتژيهاي بازاريابي بين¬المللي فرآورده¬هاي نفتي ايران (مطالعه موردي : شركت ملي پالايش و پخش فرآورده¬هاي نفتي ايران)
220
اولويت¬هاي اخلاقي نهج البلاغه در حوزه اخلاق اجتماعي
221
اولويت‎بندي ابعاد كيفيت رابطه و عوامل پذيرش نوآوري باز بر اساس عملكرد نوآوري باز با استفاده از QFD فازي و تحليل چهارگوش موردمطالعه يك شركت فعال در صنعت لوازم‌خانگي
222
اولويت‎بندي پارامترهاي موثر در ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازي و خانه كيفيت (QFD): مطالعه موردي گروه باريت فلات ايران
223
اولويت‎بندي پارامترهاي موثر در ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازي و خانه كيفيت (QFD):(مطالعه موردي گروه باريت فلات ايران)
224
اولويتبندي معيارهاي كيفيت در خدمات ورزشي از ديدگاه ارائه دهندگان و گيرندگان خدمات باشگاههاي تندرستي
225
اولويتهاي اخلاقي در خانواده از منظر آيات و روايات
226
اوليگو هيدرامنيوس
227
اوليگو هيدرامنيوس
228
اوليگوهيدر امنيوس
229
اولين سنتز موثر N-آريل 1،2- دي هيدروكينولين ها با استفاده از يك واكنش تك ظرفي تراكم نووناگل-اناميناسيون درون مولكولي كاتاليست شده با نانوذرات اكسيد روي
230
اولين گروه كوهمولوژي گسترش مدولي جبرهاي باناخ
231
اولين مقدار وي‍ژه عملگر p-لاپلاسن روي منيفلدهاي فشرده با انحناي ريچي مثبت
232
اولين نتايج روي نگاشت هاي كراندار طيفي
233
اوليه هاي بهينه در مواد رنگزاي مورد استفاده در نساجي
234
اومانيسم
235
اومانيسم (انسان و ماوايش )
236
اومانيسم يا منزلت انسان در مثنوي مولوي
237
اوهام در چهره نگاري﴿روياهاي من﴾
238
اي دي اس ال﴿ADSL﴾
239
اي سي تي ICT و نقش آن در پست بانك
240
ايا رابطه اي بين افسردگي در دانش اموزان در حال تحصيل در مدارس روزانه وشبانه روزي وجود دارد
241
ايالات متحده آمريكا و ژئوپوليتيك عراق نوين: فرصت ها، چالش ها و چشم انداز روابط
242
ايالات متحده از كتاب The United States of America
243
ايبسن و اشباح و تزئين صحنه آن كاوشي در زمينه هنر دراماتيك
244
ايجاد آزمايشكاه كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزيPLC
245
ايجاد آزمايشگاه كنترل صنعتي مبتني بر اينترنت اشيا و بررسي معضل از دست رفتن اطلاعات براي ايمني
246
ايجاد آلياژ آنتروپي بالاي CoCrFeMnNi به روش رسوب دهي الكتروشيميايي و ارزيابي خواص خوردگي آن
247
ايجاد ابزار (اپليكيشن) براي هدايت و تشويق كاربران در جهت انتشار گاز كربن و انرژي مصرفي در ساختمان با استفاده از واقعيت افزوده
248
ايجاد اتصال ميان بتاسيكلو دكسترين وكالاي پشمي وبررسي تغيرات خواص فيزيكي ورنگي
249
ايجاد اتوماتيك برنامه قطعه اي براي ماشين هاي كنترل عددي CUT WIRE با استفاده از سيستم هاي CAD و شبيه سازي آن
250
ايجاد اخلال در شبكه ي راديو شناختي انبوه آنتني
251
ايجاد المان هاي مثلثي در صفحه
252
ايجاد امنيت در VANETs با استفاده از اطلاعات پيشينه وسايل
253
ايجاد انگيزه در كاربردهاي جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير مبتني بر پرداخت و كمينه سازي پشيماني
254
ايجاد انگيزه همكاري مبتني بر توكن براي جريانسازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير
255
ايجاد بازار آب به منظور استفاده بهينه از منابع آبي و افزايش رفاه كشاورزان، مطالعه موردي
256
ايجاد بانك اطلاعاتي براي مراكز سوئيچ ايران
257
ايجاد بانك اطلاعاتي مركزي براي استفاده در يك شبكه بزرگ
258
ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مراكز سوئيچ ايران
259
ايجاد برنامه تحليل استاتيكي خرپاها به روش اجزاء محدود
260
ايجاد بستر نرم‏ افزاري بهنگام يك مولتي‌روتور با اهداف طراحي بهينه، آموزش اپراتور و تست كنترل كننده‌ي حلقه بسته
261
ايجاد بلوك دياگرام ژنتيكي بيماري لنفوم هوچكين بر پايه الگوي KEGG
262
ايجاد بلوك دياگرام مسير ژنتيكي بيماري "لنفوم منتل" بر پايه الگوي KEGG
263
ايجاد پايگاه اطلاعات شهري به منظور استفاده كاربردي در شهرسازي ﴿ نمونه موردي شهر احمد سر گوراب ﴾
264
ايجاد پروتكل هيپوتراپي براي بيماري ضعف عضله فلكسور- اكستنسور مفصل لگن انسان
265
ايجاد پروفايل تطبيقي براي كاربر در شخصي سازي جستجو در وب و ارزيابي آن
266
ايجاد پوشش V2O¬5 بر روي ذرات LiNi0.5Mn1.5O4 به عنوان كاتد باتري يون ليتيومي
267
ايجاد پوشش VC در روي ابزار برشي تنگستن كاربايد
268
ايجاد پوشش آلومينا يد آهن بر زير لايه ي فولادي به روشHVOF و مقايسه ي ريز ساختار و خواص آن با پوشش APS
269
ايجاد پوشش آلومينايدي به روش غوطه‌وري گرم در داخل نمك مذاب بر روي سوپرآلياژ اينكونل 738 (IN-738)
270
ايجاد پوشش ابر آبگريز پلي تترا فلوئور اتيلن روي فولاد زنگ‌نزن 304 به منظور كاربرد در گايدوايرهاي قلبي-عروقي
271
ايجاد پوشش اكسيداسيون پلاسمايي الكتروليتي بر زيرلايه منيزيم AZ31 و بررسي رفتار خوردگي آن
272
ايجاد پوشش الكترولس نيكل - فسفر بر روي پيستون ترمز خودرو
273
ايجاد پوشش الكترولس نيكل- بور و بررسي اثر زمان فرايند نيتروژندهي پلاسمايي بر خواص سايشي آن
274
ايجاد پوشش الكترولس نيكل- فسفر سياه و بهينه سازي خواص نوري آن
275
ايجاد پوشش برايدي در حمام مذاب بر روي سه نوع فولاد با تركيب شيميايي مشخص و درصد متفاوت منگنز
276
ايجاد پوشش بروكربونايترايد B/C/N به روش پلاسماي الكتروليتي
277
ايجاد پوشش پلاسماي الكتروليتي بر روي آلومينيوم با تغيير رژيم پتانسيل و بررسي خوردگي
278
ايجاد پوشش پليمري فوق آبگريز بر روي فولاد ساده كربني به كمك اصلاح شيميايي نانو ذرات سيليكا
279
ايجاد پوشش تركيب بين فلزي نيكل - تنگستن بر روي فلز نيكل با استفاده از حمام نمك مذاب
280
ايجاد پوشش روانكار جامد دي سولفيد موليبدن روي زير لايه اكسيد آلومينيوم آندي و بررسي رفتار سايشي آن
281
ايجاد پوشش روي بر روي فولاد با استفاده از الكتروليت پلاسما
282
ايجاد پوشش روي-نيكل بر فولاد ساده كربني و بررسي رفتار خوردگي آن
283
ايجاد پوشش سخت الكترولس Ni-p آمورف و نانوكريستالي روي آلياژ آلومينيوم 5083 كار شده و بررسي رفتار خوردگي آن
284
ايجاد پوشش سولفوكربونايترايدينگ به روش پلاسماي الكتروليتي
285
ايجاد پوشش كار بيدكرم بر روي فولاد 102080 به روش جامد و بررسي خواص مكانيكي
286
ايجاد پوشش كاربيد تانتاليم به روش پلاسماي الكتروليتي اشباع
287
ايجاد پوشش كاربيد كروم بر روي فولاد ابزار در حمام نمك خنثي و بررسي خواص آن
288
ايجاد پوشش كاربيد واناديم(VC) روي فولاد 1.2379 به روش غوطه وري درمذاب
289
ايجاد پوشش كامپوزيتي Fe-TiC بر روي سطح فولاد ساده كربني با استفاده از پرتو ليزر
290
ايجاد پوشش كامپوزيتي بر پايه تركيبات بين فلزي Ni-Al بر سطح سوپرآلياژ پايه نيكل به روش آسياكاري مكانيكي و بررسي خواص آن
291
ايجاد پوشش كامپوزيتي برنج گرافيت بر روي فولاد و بررسي خواص سايشي آن
292
ايجاد پوشش كامپوزيتي نانو ساختار بر پايه تركيبات بين فلزي Ti-Al بر سطح تيتانيم به روش آسيابكاري مكانيكي و بررسي خواص آن
293
ايجاد پوشش كامپوزيتي نيكل-فسفر- PTFE وبررسي خواص سايشي و خوردگي پوشش
294
ايجاد پوشش كربونيتريد واناديوم به روش غوطه وري در حمام هاي نمكي دماي پايين
295
ايجاد پوشش كروم آلومينايز شده و بررسي رفتار خوردگي آن در دماي بالا
296
ايجاد پوشش كروم از حمام كروم سه‌ظرفيتي و بررسي مقاومت به خوردگي آن
297
ايجاد پوشش لعاب بر بدنه سيمان آلومينايي
298
ايجاد پوشش لعاب بر بدنه سيمان آلومينيومي
299
ايجاد پوشش نانو الكترولس نيكل بر روي فولاد AISI316 به عنوان صفحات دوقطبي در پيلهاي سوختي با غشاي الكتروليت پليمري
300
ايجاد پوشش نانو الكترولس نيكل-فسفر بر روي آلياژ آلومينيوم به عنوان صفحات دو قطبي در پيل هاي سوختي با غشاي الكتروليت پليمري
301
ايجاد پوشش نانو بلور نيكل/ تنگستن و بررسي رفتار خوردگي آن
302
ايجاد پوشش نانو ساختار NiAl بر سطح فولاد ساده كربني به روش آسيا كاري مكانيكي
303
ايجاد پوشش نانو ساختار هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ منيزيم و رفتار خوردگي آن در محيط شبيه سازي شده ي بدن
304
ايجاد پوشش نانو ساختاركاربيد تنگستن روي سطوح آلومينيومي به روش مكاموشيميايي
305
ايجاد پوشش نانو كامپوزيتي آلويمنا/ روتيل روي آلياژ 7075 آلومينيوم به روش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي و بررسي رفتار خوردگي آن
306
ايجاد پوشش نانو كامپوزيتي روي-گرافن اكسيد بر ورق‌هاي فولادي و بررسي رفتار خوردگي آن
307
ايجاد پوشش نانو نيتريد تيتانيم روي فولاد ابزار گرم به روش نيتروژن دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال
308
ايجاد پوشش نانوساختار Ti-Al-C-N به روش PACVD بر زيرلايه فولاد ابزار گرم كار H13 و بررسي خواص مكانيكي و سايشي آن
309
ايجاد پوشش نانوساختار بر پايه Ti-Al-Cr-N با روش لايه نشاني فيزيكي تبخير قوس كاتدي بر روي فولاد و بررسي خواص آن
310
ايجاد پوشش نانوساختار نيكل-موليبدن به روش آبكاري الكتريكي و بررسي مقاومت خوردگي آن در محيط‌هاي كلريدي
311
ايجاد پوشش نانوساختاري Ni-MO به روش رسوب الكتريكي و ارزيابي خواص الكتروكاتاليزوري و مقاومت به خوردگي آن
312
ايجاد پوشش نفوذي تيتانو سيليكونايزينگ بر روي فولاد 1020 و بررسي ضخامت و سختي لايه پوشش
313
ايجاد پوشش نيكل - تيتانيوم بر روي فولاد
314
ايجاد پوشش نيكل به روش پاشش شيميايي ديناميكي
315
ايجاد پوشش هاي Al-Si بر روي سوپر آلياژ In738 Lc
316
ايجاد پوشش هاي TIC-FE روي زير لايه فولادي با استفاده از فرآيند سنتز احتراقي انفجاري
317
ايجاد پوشش هاي TIN ,TIC, (C,N ) TI روي كرافيت به روش PACVd و ارزيابي خواص آنها
318
ايجاد پوشش هاي آب گريز نيكل و نيكل-تنگستن با ساختار سلسله مراتبي و ارزيابي خواص و دوام آن ها
319
ايجاد پوشش هاي آلومينيوم منگنز بر روي فولاد ساده كربني به روش غوطه وري گرم
320
ايجاد پوشش هاي آلياژي Ni - w آمورف و نانو كريستالي به روش رسوب الكتريكي و ارزيابي رفتار خوردگي اين پوشش ها
321
ايجاد پوشش هاي آندي با اكسيدهاي روتنيوم، ايريديوم و قلع روي تيتانيوم و بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد آن ها
322
ايجاد پوشش هاي پايه كروم بر فولاد ساده كم كربن به روش سمانتاسيون بسته اي
323
ايجاد پوشش هاي جاذب خورشيدي به روش آندايزينگ رنگي آلومينيوم و ارزيابي خواص تابشي آن
324
ايجاد پوشش هاي كامپوزيتي Ni-Ti-C روش جوشكاري بر سطح فولاد زنگ نزن آستنيتي و ارزيابي رفتار سايشي
325
ايجاد پوشش هاي كامپوزيتي نانونيكل حاوي ذرات كروم
326
ايجاد پوشش هاي نانو كريستالي كبالت- تنگستن رسوب الكتريكي و ارزيابي خواص آن
327
ايجاد پوشش هاي نفوذي چندجزيي آلومينيمي بر روي فولادهاي كم آلياژي و بررسي مقاومت اكسيداسيون آن
328
ايجاد پوشش هاي واناديم به روش پلاسماي الكتروليتي
329
ايجاد پوشش¬هاي دوگانه IrO2-Ta2O5 تقويت شده با نانو تيوب كربني و بررسي رفتار الكتروشيميايي
330
ايجاد پوششهاي الكترولسي از Ni-Zn-W-P در حضور ساخارين (Saccharin) بر روي فولاد و مقايسه مقاومت به خوردگي و ميكروسختي و مورفولوژي آن نسبت به پوشش كروم سخت
331
ايجاد پوششهاي نانو كامپوزيتي پليمر اپوكسي مقاوم به خوردگي بر روي آلومينيوم سري 5000 در محيط هاي دريايي
332
ايجاد پوششهاي نانو كامپوزيتي پليمر اپوكسي مقاوم به خوردگي برروي آلومينيوم سري 5000 در محيط هاي دريايي
333
ايجاد پوشش‏هاي نانوساختار Ta/TaN روي فولاد AISI 316L به منظور بهبود رفتار الكتريكي/الكتروشيميايي صفحات دوقطبي پيل‏ سوختي
334
ايجاد پويانمايي شخصيت مجازي با استفاده از شبيه سازي فيزيك محور
335
ايجاد پيوند عرضي با استفاده از نور در پلي مر مناسب ﴿پلي اتيلن و ...﴾ و بررسي خواص گرمايي و مكانيكي آن
336
ايجاد تابعيت مكاني مفروض براي ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي فركانس پايين
337
ايجاد تخلخل بر روي سطح مس توسط فرآيند الكترونشست به منظور بهبود فرآيند جوشش
338
ايجاد تركيب بندي گرافيكي با استفاده از حروف فارسي
339
ايجاد تركيبات تيتانيمي و توسعه پوشش هاي نوين بين فلزي Ti-Ni بر زير لايه فولاد ابزار كربني و بررسي تاثير اين پوشش ها بر رفتار تريبولوژيكي فولاد
340
ايجاد تصاوير در محيط هاي سيال و شفاف بر مبناي اثر آكوستر- اپتيك
341
ايجاد تصوير گسترده با استفاده از تصاوير ويدئويي با وجود حركت در صحنه
342
ايجاد تصوير گسترده با شبكه حسگر بي سيم به كمك پردازش توزيع شده
343
ايجاد تغذيه هوشمند در حلقوي تاري با استفاده از توسعه سخت افزاري مكانيزم تغذيه مثبت
344
ايجاد تغيير در سيستم انتقال قدرت هيبريد تويوتا جهت ايجاد يك گيربكس دو دنده
345
ايجاد تغييرات در ساخت ترموسيفون به منظور افزايش ضريب انتقال حرارت
346
ايجاد تغييرات در نازل و بررسي تاثير آن در خواص نخ چرخانه
347
ايجاد توسعه و مديريت علائم تجاري ايران براي بازار جهاني
348
ايجاد جعبه ابزار FES-LAB در محيط MATLAB جهت مدل سازي سيستم هاي عضلاني اسكلتي
349
ايجاد جهش نقطه اي هدفمند در مولكول هورمون رشد نوتركيب انساني و بررسي خواص آن
350
ايجاد چار چوبي جهت ارزيابي فرهنگ سازماني در دانشگاه پيام نور استان بوشهر
351
ايجاد چارچوب سيستم اطلاعات مديريت پروژه براي برقراري ارتباطات ذينفعان در پروژه هاي سه عاملي
352
ايجاد چارچوبي جهت ارزيابي فرهنگ سازماني در دانشگاه پيام نور استان بوشهر
353
ايجاد حافظه شكل در فيلم هاي پلي استري به وسيله كنترل تبلور همدما
354
ايجاد حافظه شكلي در پارچه پنبه اي
355
ايجاد حس تعلق در فضاهاي باز مجتمع مسكوني با توجه به الگوهاي معماري ايراني- اسلامي و طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان
356
ايجاد خاصيت ابرآبگريزي روي سطح ورق تيتانيوم و بررسي خاصيت ترشوندگي آن
357
ايجاد خزشگر تاكيدي و هست شناسي براي موتور جستجوي معنايي در حوزه صفحات فارسي ICT
358
ايجاد ديسپرسيون هاي پيگمنت ها در سيستم آبي براي مصارف چاپ پارچه
359
ايجاد رئومتر محاسباتي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
360
ايجاد روش هايي براي انديس گذاري، جستجو و رتبه بندي صفحات براي موتور جستجوي معنايي در حوزه صفحات فارسي ICT
361
ايجاد روكش سخت سطحي توسط استالايت و ذرات سخت به روش TIG بر فولاد و بررسي رفتار سايشي
362
ايجاد روكش سراميكي بر روي براكت ارتودنسي به وسيله روش پلاسما اسپري و بررسي سختي آن
363
ايجاد ريشه‌هاي مويين در دو گونه‌ي گياهي از خانواده‌ي سولاناسه با استفاده از آگروباكتريوم رايزوژنز و بررسي توليد تروپان آلكالوييدها در اين ريشه‌ها
364
ايجاد زمان بندي مقاوم با عدم قطعيت در پارامترهاي پروژه
365
ايجاد زنجيره از مجموعه نقاط با شرايط محدود در فضاي دو بعدي
366
ايجاد زنجيره اي از سرويس ها براي ارايه خدمات جديد در محيط گريد
367
ايجاد زيرساخت تحقيقاتي و بانك اطلاعاتي بيومكانيك ميكروگرانش
368
ايجاد زيرساختمناسب براي يكبانكاطلاعاتGISبا كاربرد در برنامه ريزي هاي شهري
369
ايجاد ساختار فوق ريز دانه / نانو در يك فولاد بينيتي- مارتنزيتي با استفاده ار فرايند ترموديناميكي پيشرفته
370
ايجاد ساختار نانو با استفاده از فرايند پيچش تحت فشار بالا ﴿HPT ﴾ و ارزيابي ساختار و رفتار مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024
371
ايجاد ساختار نانو كريستال در ورق هاي فلزي از طريق فرايند پرسكاري توسط بالشتك لاستيكي در قالب شيار دار
372
ايجاد ساختار نانو كريستالي كامپوزيت ni/a-Al2O3 در حمام سولفانات به كمك تكنيك DC و بررسي خواص تريبيولوژيكي آن
373
ايجاد سازه هايي براي اشتغال زايي دستفروشان
374
ايجاد سامانه هاي نانوساختار مولكولي جديد در سطح الكترود طلا از طريق فري اكسامه دارنمودن در- محل و خارج از- محل و رديابي آن به كمك روش هاي ......
375
ايجاد ستون در روش سيمپلكس صحيح
376
ايجاد سختي خمشي در كالاي پلي استر با استفاده از ليزر
377
ايجاد سرگرمي و بهبود رابطه كاربر با محصول از طريق خلق شخصيت ﴿كاراكتريزه كردن﴾ در محصولات
378
ايجاد سرويس هاي جديد از به همبندي سرويس موجود در وب براساس AI-Planning با استفاده از Reo و Constraint Automata
379
ايجاد سطح فوق آب گريز آلومينيوم 6061 به روش آندايزينگ تك مرحله اي و مشخصه يابي آن
380
ايجاد سطوح آب گريز روي شيشه و بررسي خاصيت تر شوندگي آن
381
ايجاد سطوح آبگريز با استفاده از پلاسما
382
ايجاد سطوح خود تميز شونده (Self cleaning) در عدسي ها و شيشه هاي اتومبيل
383
ايجاد سطوح خود تميز شونده روي شيشه هاي ساختماني
384
ايجاد سويه پيكيا پاستوريس مقاوم به مايكوفنوليك اسيد از طريق انتقال ژن كد كننده ي اينوزين منوفسفات دهيدروژناز
385
ايجاد سيستم ارزيابي كيفيت محصول براي يك واحد ذوب ريسي POY
386
ايجاد سيستم باكتريايي نمايش سطحي پپتيد متصل شونده به فلزات جهت جذب بيولوژيكي فلزات سنگين
387
ايجاد سيستم خبره پشتيبان تصميم گيري مديريت پروژه بر اساس PMBOK
388
ايجاد سيستم خبره در موردحل مشكلات مكانيكي ماشين بافندگي
389
ايجاد سيستم كنترل كيفيت آماري در كارخانه كيمياي ايران
390
ايجاد سيستم كنترل كيفيت در كارخانجات ريسندگي و بافندگي سلك باف يزد
391
ايجاد سيستم مالي و حسابداري يكپارچه مناطق ساحلي
392
ايجاد سيستم مديريت پروژه براي طراحي و ساخت سيستم يكپارچه و فراگير نوآوري با زمان‌هاي احتمالي: مورد كاوي در يك واحد پتروشيمي
393
ايجاد سيستم مكانيزه نظارت و نگهداري تجهيزات بهره برداري پست ها و بهبودبخشي به عملكرد بهره برداري پست هاي
394
ايجاد سيستم نظارت و بازرسي بانكداري در ايران
395
ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ﴿MIS) با رويكرد ايجاد زير ساخت هاي طراحي آزمايشها ﴿DOE)
396
ايجاد سيستم هاي خبره با استفاده از منطق فازي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
397
ايجاد سيستم يكپارچه طراحي اتوماتيك قالب اكستروژن براي مقاطع توخالي تك حفره
398
ايجاد سيكل هاي مناسب براي تحليل موثر قاب ها به روش نيرو ها
399
ايجاد شبكه از ميكرو كنترلرها جهت مانيتورنيگ و كنترل
400
ايجاد شبكه بندي يكنواخت و غيريكنواخت بصورت اتوماتيك
401
ايجاد شبكه حسگر بيسيم با تكنولوژي Zig Bee و استفاده از آن در كنترل هوشمند ساختمان
402
ايجاد شبكه گردشگري در قم، كاشان و محلات
403
ايجاد شبكه هاي كامپيوتري
404
ايجاد شرايط كليدزني نرم براي مبدل هاي خانوداه فلاي بك با استفاده از اسنابرهاي بدون تلفات پسيو
405
ايجاد شكاف و ترك در فيلامنت هاي پلي استر در اثر تركيب II ـ پروپيل آمين و مقايسه شرايط بعد از آمينه كردن با اندازه گيري قطر الياف
406
ايجاد عدالت در بهره وري انرژي در شبكه هاي مخابراتي چند ورودي- چند خروجي با تغذيه بي سيم
407
ايجاد عملكردي خلاقانه در طراحي كفش﴿زيره هاي جدا شونده با انواع كاركرد﴾
408
ايجاد فاصله اجتماعي فرهنگي بين جوانان و بزرگسالان شهرستان گنبد كاووس
409
ايجاد فرم كايمريك در ژن ليپاز باكتريايي
410
ايجاد فرم كايمريك درپن ليپاز باكتريايي
411
ايجاد فضاي شرقي با الهام از نگاره هاي مكتب هرات
412
ايجاد فوم آلومينيومي از طريق افزودن كربنات كلسيم به آلومينيوم مذاب
413
ايجاد قابليت استفاده همزمان از جي پي يو با استفاده از كانتينر در مراكز زيرساخت به عنوان سرويس
414
ايجاد قابليت تحليل آيروالاستيك در نرم افزار Ansys بر مبناي الگوي آيروديناميكي رتبه كاسته
415
ايجاد قوانين شناسايي حملات ناشناخته براي دستگاه ‌هاي IDS با استفاده از تكنيك تشخيص سناريو حملات چند مرحله اي
416
ايجاد كامپوزيت پايه منيزيمي سطحي در بهبود خواص سايشي
417
ايجاد كانال پنهان با استفاده از ويژگي هاي پروتكل هاي مسيريابي فرصت طلبانه در شبكه هاي بي سيم موردي
418
ايجاد كانال پنهان پوياي زماني-ذخيره‌اي در شبكه‌ي اقتضايي خودرويي با دستيابي به حجم بالاي داده‌ي پنهان انتقالي
419
ايجاد كانال پنهان زماني در شبكه هاي بي سيم 802.11 با استفاده از بازه هاي خالي موجود در كانال بي سيم
420
ايجاد كانال و بررسي تاثير آن روي جوشش هسته اي
421
ايجاد كدهاي CNC قطعات فرزكاري دو بعدي به كمك كامپيوتر
422
ايجاد كربن پيرو ليتيك به روش بخارات شيميايي و تلقيح گاز
423
ايجاد گياهچه هاي يكسان از طريق كشت سلول و بافتهاي خرماي رقم مضافتي Phoenix Dactyliferal
424
ايجاد لاين هاي دابل ها هاپلوئيد در كلزا با استفاده از كشت ميكروسپور و ارزيابي آنها براي مقاومت به تنش شوري
425
ايجاد لايه ZnS و بهبود خواص فوتوالكتروشيميايي توسط نانوذرات نقره
426
ايجاد لايه اكسيد آلومينيوم به روش تبخير واكنشي فعال شده (ARE)
427
ايجاد لايه دوتايي نيتريدي-TiN روي فولاد DIN 1.2344 به روش نيتروژن دهي پلاسمايي و PACVD
428
ايجاد لايه نازك فلزشيشه اي پايه آهن به روش كندوپاش مغناطيسي و بررسي رفتار خوردگي آن
429
ايجاد لايه نيتريد تيتانيم (TIN) سطحي برروي آلياژ 4Vـ 6Al Ti توسط بمباران يون نيتروژن
430
ايجاد لايه نيكل- كبالت- پلاتين به روش رسوب دهي الكتريكي پالسي و بررسي سينتيك واكنش اكسايش متانول بر روي آن
431
ايجاد لايه هاي نازك TiN از طريق روش PACVD
432
ايجاد لايه هاي نانوساختار (C,N﴾ وTi روي فولاد 1.2606 DIN به روش PACVD و ارزيابي خواص مكانيكي آن
433
ايجاد لايه هاي نانوساختار Ti(C,N) روي فولاد DIN 1.2606 به روش PACVD و ارزيابي خواص مكانيكي آن
434
ايجاد لايه‌ي نانوهيدروكسي‌آپاتيت بر زيرلايه‌ي تيتانيومي اصلاح يافته
435
ايجاد مجموعه داده‌اي از مقوله‌هاي معنايي گروه‌هاي اسم + اسم فارسي به صورتي قابل پردازش در رايانه
436
ايجاد محيطي نرم افزاري براي طراحي سيستم هاي پردازش سيگنال براساس پردازنده TMS320C3X با استفاده از VHDL
437
ايجاد مدل پارامتر يك سه بعدي ناحيه تحتاني گردن ( C3-C7 ) به روش المان محدود
438
ايجاد مدل پيش بيني گريز مشتريان بر اساس رويكرد داده كاوي مبتني بر خوشه بندي با استفاده از شبكه عصبي
439
ايجاد مدل هاي EMG محور براي پيش بيني نيروهاي عضلاني در حركات انسان
440
ايجاد مديريت جريان كاربا تعامل سرورهاي Share point و Exchange
441
ايجاد مركز تجاري خدماتي جهت توسعه ميان افزاي مركز شهر همدان نمونه موردي بافت پل پهلوانان
442
ايجاد مركز تعميرات اساسي هواپيماهاي مسافري در داخل كشور
443
ايجاد مشخصه عملكرد رله ديستانس از نوع RAZFE
444
ايجاد مقاومت به ويروس پيچيدگي بوته در چغندر قند با استفاده از روش خاموشي آر . ان . ا
445
ايجاد مقاومت دارويي در رده سلول هاي بنيادي سرطاني مولد لوسمي لنفوبلاستي حاد و مطالعه ي پروفايل بياني ژن هاي ABCA2 و ABCA3 در سلول هاي مقاوم
446
ايجاد مكانيزم كنترل موجودي براي قطعات يدكي شركت فولاد آلياژي ايران
447
ايجاد موتاسيون هاي نقطه اي در rice- nsltp 2 با هدف افزايش خاصيت فلورسانس آن
448
ايجاد مورفولوژي لايه اي در فرآيند اكستروژن لوله اي آلياژهاي 6 - PA / PE HD و ارزيابي پارامترهاي موثر بر آن
449
ايجاد ميكروساختار بهينه براي اكستروژن نيمه جامد آْلياژ 7075 آلومينيوم با عمليات حرارتي
450
ايجاد ميكروساختار سطحي روي فلز مس به منظور افزايش انتقال حرارات جوششي
451
ايجاد ميكروكانال در پليمر PMMA با استفاده از كندگي و اتصال ليزري
452
ايجاد نانو الكترو لسي روي- تنگستن - بوربر روي فولاد و مقايسه خوردگي و سايش آنها نسبت به پوشش هاي كروم سخت و مقايسه مورفولوژي آنها
453
ايجاد نانو ذرات نيكل بر روي گرافيت به روش الكترول ساستفاده از آن به عنوان آند در اكسيداسيون متانول
454
ايجاد نانو زبري بر سطوح منسوجات و بررسي آثار حاصل از آن
455
ايجاد نانو ساختار در فرآيند توليد الياف پلي يورتان حافظه دار با روش محلول ريسي
456
ايجاد نانو ساختار روي سطح پلي اتيلن ترفتالات بوسيله تغييرات ضربانهاي ليزر پالسي KRF و مطالعه زيست سازگاري سطوح آمايش شده
457
ايجاد نانو ساختار سطحي به روش SSPD بر روي نمونه فولادي
458
ايجاد نانو ساختار گرادياني ZnO با استفاده از الكتروشيمي دوقطبي
459
ايجاد نانوساختار گرادياني بر روي سطح مس با استفاده از الكتروشيمي دو قطبي
460
ايجاد نانوساختارهاي 1و10-فنانترولين آهن(II) بر روي سطح الكترودهاي طلا و كربن شيشه‌اي و مطالعه فعاليت آن‌ها براي بازهاي DNA
461
ايجاد نرم افزارهاي تسليهاتي براي پردازش گفتار تحت Windows
462
ايجاد نرم افزاري براي شناسايي قطعه داراي شيب هاي منفي و تبديل آن به قطعات ساده قابل ماشينكاري با ماشين هاي سه محوره
463
ايجاد نسخه اندرويد سايت يادآموز براي سامانه هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد
464
ايجاد نظام تضمين كيفيت براساس استانداردهاي ISO 9000 در امور فروش شركت توزيع برق قزوين
465
ايجاد نظام جامع اطمينان مرغوبيت در مراحل طراحي و پياده سازي سيستم هاي مكانيزه
466
ايجاد نقشه پيوستگي ژنتيكي بين گونه اي گلرنگ با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
467
ايجاد نقشه ساختار دانش مديريت منابع انساني سبز
468
ايجاد نقشه عمق با استفاده از تصاوير استريو
469
ايجاد نگاشت بين دو مدل شبكه اسپايكي جهت كمك به ايجاد مهارت هاي جديد
470
ايجاد نوعي پروتكل ارتباطي ميان موجودات يك زندگي مصنوعي
471
ايجاد نيروي محرك در صندلي چرخدار با قابليت تغيير ابعاد هندسي
472
ايجاد هماهنگي بين عامل هادر سيستم هاي چند عاملي به كمك PSO و اتوماتاي يادگير
473
ايجاد هماهنگي حفاظتي در شبكه هاي توزيع مجهز به توليد پراكنده به منظور تحت پوشش قرار دادن حالات مختلف عملكردي شبكه
474
ايجاد همكاري بين گره ها و افزايش قابليت دسترسي به سرويس در شبكه هاي سيار بي سيم موردي با استفاده از نظريه بازي ها
475
ايجاد و ارزيابي پوشش آمورف Ni-Nb با روش آلياژسازي مكانيكي
476
ايجاد و ارزيابي پوشش الكترولسNi-P روي آلياژ منيزيم AZ31
477
ايجاد و ارزيابي پوشش هاي ساده و تركيبي كروم به روش PVD‏ روي فولاد
478
ايجاد و ارزيابي خواص پوشش هاي TiN ، TiAIN،TiAlON بر سطح فولاد D3 به روش تبخير قوس كاتدي
479
ايجاد و ارزيابي خواص تربيولوژيكي پوشش نانو كامپوزيتي خودروانكاNiAl-Cr2O3- Ag-CNT-WS2
480
ايجاد و بررسي پوشش محافظ/رساناي 3O4(Mn,Co) روي فولاد زنگ‏نزن فريتي از طريق آبكاري و اكسيداسيون
481
ايجاد و بررسي پوشش همزمانB/Si به روش سمانتاسيون بر فولاد گرم‌كار H11 در جهت افزايش مقاومت به سايش
482
ايجاد و بررسي تخلخل سطحي نانو الياف پلي كاپرولاكتون جهت كاربرد در پزشكي
483
ايجاد و بررسي خواص پوشش‌هاي اسپينلي منگنزدار بر فولادهاي زنگ‌نزن فريتي
484
ايجاد و بررسي مقاومت به خوردگي پوشش هاي پليمري برروي فولاد نيتراته شده 1.8509 به روش QPQ
485
ايجاد و بهبود پوشش هاي مقاوم به خوردگي Cr3C7 و CrN بر روي صفحات دوقطبي پيل سوختي با غشاء پليمري
486
ايجاد و پياده سازي الگوريتم هاي جديد در اتوماتاي سلولي
487
ايجاد و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت نت در كارخانه فولاد ميبد
488
ايجاد و تثبيت مورفولوژي لايه اي در فيلم پلي اتيلن - نشاسته گرمانرم
489
ايجاد و توسعه روش هاي نوين براي تلفيق داده شي ء گرا
490
ايجاد و توسعه ساختار چند هسته اي نمونه موردي؛ شهر مشهد
491
ايجاد و كنترل حركت با استفاده از تحريك روي سخت شامه‌اي با تحمل وزن
492
ايجاد و مشخصه يابي پوشش ZnO اعمال شده از طريق فرايند پاشش حرارتي جهت مصارف فتوكاتاليتيكي
493
ايجاد و مقايسه نانوساختارها در مواد با تابش پالس هاي ليزري فمتوثانيه و نانوثانيه
494
ايجاد وب سايت ويكي آي سي تي
495
ايجاد يك پوشش اصلاح كننده بر روي غشا PEBA و بررسي رفتار تراوايي و جداسازي غشاي حاصل
496
ايجاد يك چارچوب براي بهبود مديريت مصرف انرژي خانگي در سيستم هاي مبتني بر عرضه تقاضا
497
ايجاد يك ريسك مدل بر اساس تكنيك‌هاي داده‌كاوي براي پيش بيني خطر ايجاد عوارض در جراحي قلب
498
ايجاد يك سري طرحهاي مورد لزوم زندگي با الهام از طرحهاي قلمكار ايران
499
ايجاد يك سيستم جمع آوري اشياء اضافي در يك محيط توزيعي شيئ گرا
500
ايجاد يك سيستم خبره به منظور ارائه طرح قالب هاي تزريق پلاستيك
501
ايجاد يك سيستم كنترل آماري فرآيند در شركت توليدي پوشاك روستا قهرود
502
ايجاد يك سيستم نگهداري و تعميرات (نت ) برنامه ريزي شده و مقايسه آن با وضعيت موجود در شركت پلي اكريل ايران (ارائه الگوريتمي در جهت اجراي سيستم طراحي شده )
503
ايجاد يك سيستم هوشمند جهت تخصيص امكانات سيستم مخابراتي به مشتركين توسط شبكه عصبي مصنوعي
504
ايجاد يك شبه موتورجستجوگر روي پلت فرم لينوكس با ديتا بيس اوراكل
505
ايجاد يك لايه امنيتي وب سرويس
506
ايجاد يك مدل براي توانبخشي ورزشي از طريق اينترنت ﴿اولين گام: كمردرد﴾
507
ايجاد يك مدل ديناميك سيستمهاي فازي براي حل مسايل ديناميك سيستمها در شرايط عدم اطمينان
508
ايجاد يك مدل كاملتر براي حل مسئله تعيين اندازه اقتصادي سفارش
509
ايجاد يك موتور محاسباتي براي شبيه سازي سيستم هاي ديناميكي و انتقال حقيقي
510
ايجاد يك نرم افزار سيستم پشتيبان تصميم گيري باليني جهت كاهش احتمال بروز عارضه آمبولي ريه (Pulmonary Embolism) و ترمبوز وريد ي عمقي پا (Deep Venous Thrombosis) در يكي از بيمارستان هاي آموزشي كرمان و بررسي ديدگاه پزشكان و پرستاران شاغل در بخش مربوطه در مورد اين سيستم
511
ايجاد يك نرم افزار كاربردي جمع آوري داده هاي صوتي براي موبايل
512
ايجاد يك واسط مغز و رايانه از طريق تشخيص تصور حركت از روي سيگنال‌هاي مغزي
513
ايجاد يك واسط مغز و رايانه از طريق تشخيص گفتار از روي سيگنال‌هاي مغزي با روش يادگيري ماشين
514
ايجادومقايسه نانوساختارها در مواد با تابش پالس هاي ليزري فمتوثانيه ونانو ثانيه
515
ايجاز و اطناب در "خسرو و شيرين" نظامي گنجوي
516
ايجاز و اطناب در شاهنامه
517
ايدآل هاي (m,n)- بسته در حلقه هاي تعويض پذير
518
ايدآل هاي كوچك و بزرگ از يك حلقه شركت پذير
519
ايدآلهاي غير عادي
520
ايدئولوژي انديشي از ديدگاه دكتر علي شريعتي
521
ايدئولوژي در ترجمه متون خبري: رويكرد تحليل انتقادي گفتمان
522
ايدئولوژي و فرم در سينماي ايران
523
ايدئولوژي و فرم در سينماي ايران
524
ايدال توريك و دوكهادهاي قطري
525
ايدال هاي فازي اول روي حلقه هاي غير جابجايي
526
ايدز در دندانپزشكي = dentistry in AIDs
527
ايدز و جراحي
528
ايدز و جراحي
529
ايدز و جراحي
530
ايده ، اتود، اجرا
531
ايده ،اتود،اجرا
532
ايده آل - تحول پذيري اپراتورهاي مثبت
533
ايده آل ها و ايده آل هاي اول در نيم حلقه ها و ويژگي هاي آنها
534
ايده آل ها و زير مدول هاي اول ضعيف
535
ايده آل ها و زير مدول هاي مدول ضربي
536
ايده آل ها و نمايش ها در جبرهاي نيم گروهي خاص
537
ايده آل هاي ابتدايي دو جاذب در حلقه هاي تعويض پذير
538
ايده آل هاي اثر و مركز حلقه هاي درون ريختي
539
ايده آل هاي اول در حلقه هاي چند جمله اي اريب نوتري و جبر كوانتيده ويل
540
ايده آل هاي اول وابسته به توان هاي ايده آل يالي گراف
541
ايده آل هاي اول وابسته به توان هاي ايده آل يالي گراف
542
ايده آل هاي اول وابسته تعميم يافته و راديكال زير مدول ها
543
ايده آل هاي اوليه ضعيف
544
ايده آل هاي اوليه ي دو جاذب
545
ايده آل هاي بسته در جبرهاي باناخ و كاربرد روي جبر فوريه
546
ايده آل هاي تك جمله اي ، ايده آل هاي يالي و اعداد بتي مدرج آن ها
547
ايده آل هاي تك جمله اي خالي ازمربع با توابع عمق ثابت
548
ايده آل هاي توريك
549
ايده آل هاي شبكه اي ژنريك
550
ايده آل هاي غير فازي در جبرلي
551
ايده آل هاي لي و زير فضاهاي پايا در جبرهاي لي باناخ
552
ايده آل هاي مينيمال اولين در جبرهاي باناخ
553
ايده آلهاي ابتدايي دوجاذب در حلقه هاي تعويض پذير
554
ايده آلهاي استاندارد و غير استاندارد جبر پيچشي و زندار سريهاي تواني
555
ايده آلهاي اول وابسته ي تعميم يافته و راديكال زيرمدولها
556
ايده آلهاي اوليه و اشتقاقهاي آن روي جبرهاي با ناخ ناجابجايي , Primitive ideals and derivations on non- commutative banach algebra
557
ايده آلهاي تحويل يافته و ايده آلهاي تحويل يافته نسبت به مدولهاي آرتيني وبستار آنهانسبت به دنباله هاي دقيق
558
ايده آلهاي فاسيت يك مجتمع سادكي
559
ايده آلهاي فرماني
560
ايده آلهاي ماكسيمال و ساختار جبرهاي با ناخ ميانگين پذير و فوق ميانگين پذير
561
ايده آليسم در آلمان
562
ايده ال ها و حلقه ها ابتدايي پوچ و ابتدايي راست
563
ايده ال هاي اساسي در (X) C
564
ايده ال هاي اول فازي روي حلقه هاي تعويض ناپذير
565
ايده ال هاي اول وابسته مولفه هاي مدرج از مدول هاي كوهمولوژي موضعي تعميم يافته
566
ايده ال هاي اوليه در نيم حلقه هاي شبه بولي
567
ايده ال هاي توريك توليد شده توسط مدارها
568
ايده ال هاي دوجمله اي وابسته به گراف و گراف هاي حاصل از چسباندن گراف ها
569
ايده ال هاي فازي دريك حلقه
570
ايده ال هاي فيتينگ در رزلوشن هاي آزاد
571
ايده ال هاي و Mايده ال ها روي فضاهاي باناخ
572
ايده ال هاي وابسته به ابرگراف ها و مجتمع هاي سادكي
573
ايده ال هاي يكدست وپايداري دردامنه هاي صحيح
574
ايده الها و حلقه هاي پوچ و اوليه راست
575
ايده الهاي اول وابسته ايده الهاي آغازي بدست آمده از ايده الهاي مشبكه
576
ايده الهاي اول وابسته به مدولهاي كوهمولوژي موضعي
577
ايده الهاي اول وابسته و اول الحاقي در حلقه ها
578
ايده الهاي با همبعد متناهي در جبرهاي باناخ يك مولده
579
ايده الهاي نرم و فيلترهاي نرم از نيم گروههاي مرتب نرم
580
ايده اي نو براي طراحي مسكن در بافت فرسوده"مطالعه موردي: محله اوين در منطقه يك تهران"
581
ايده پردازي انيميشن براي كودكان ناشنوا با استفاده از حس جايگزين براي شنوايي
582
ايده پردازي براي مفهوم احساسي و رواني نشتني
583
ايده پردازي جهت طراحي داخلي هتل ، با الهام از فرم ورنگ برگ ها
584
ايده پردازي در تبليغات تنقلات
585
ايده پردازي در طراحي و ساخت قاشق
586
ايده پردازي در عكاسي تبليغات
587
ايده پردازي و خلاقيت در عكاسي تبليغاتي مورد پژوهي: بررسي تطبيقي عكسهاي دو شركت تبليغاتي ايراني و خارجي
588
ايده پردازي، طراحي و ساخت احجامي با استفاده از بطرهاي شيشه اي نوشابه
589
ايده طغيان در آثار سارا كين
590
ايده هاي تبليغاتي
591
ايده هاي نوري برگرفته شده از موجودات زنده
592
ايده ي موزه ي مفاخر هنر اصفهان
593
ايده‌آل‌هاي پايه‌اي مشبكه‌اي و كاربرد آن در برخي دستگاه معادلات ديفرانسيل پاره‌اي
594
ايده‌آل‌هاي تك جمله‌اي و ايده‌آل‌هاي دوجمله‌اي و جدول ليوبزنيك آنها
595
ايده‌آل‌هاي چنبره‌اي چندبرهاي جريان
596
ايده‌هاي خلاق در طراحي پوستر با استفاده از تعامل فضاي مثبت و منفي: مطالعه موردي پوسترهاي نومابار
597
ايدهالهاي وابسته به گرافها و مجتمعهاي سادكي
598
ايذه در گذرگاه تاريخ با تاكيد بر پيامدهاي اجتماعي تحصيلات عالي در بين خانوارهاي شهرستان ايذه (استان خوزستان)
599
ايرادات قوانين كيفري در برقراري عدالت قضايي
600
ايران
601
ايران
602
ايران از نگاه انيرانيان در شاهنامه
603
ايران دردوره نخست وزيري رضاخان
604
ايران شناسي اقليت هاي ديني ايران ﴿يهودي، مسيحي، زرتشتي﴾ از سده چهارم تا هفتم هجري
605
ايران شناسي تصوير - تورسيم و طراحي پارچه
606
ايران و ايرانيان در آثار جيمز موريه
607
ايران و يونان ؛ از تقابل تا تعامل
608
ايرانشناسي انگليسي ها، مطالعه موردي : سرپرسي سايكس و ادوارد براون
609
ايرانيان در شعر ابونواس
610
ايرانيان مهاجر به آسياي مركزي (از زمان مظفرالدين شاه تا سقوط قاجار)
611
ايزاتين-N-سولفونيكاسيد و N،N،N´،N´-تترامتيل-N،N´-بيس(سولفو)اتان-1،2-ديآمينيومكلريد به عنوان كاتاليزورهايي كارآمد براي ساخت 14-آريل-H14-ديبنزو[a,j]زانتنها در شرايط بدون حلال
612
ايزو 9000 در خدمت صنايع كوچك
613
ايزوستازي برودتي - حرارتي منطقه آباده، ابرقو و تعامل ژئومورفيك آنها
614
ايزولاسيون نوري
615
ايزومريزاسيون پارافين هاي نرمال C5-C7
616
ايزومريزاسيون نرمال پنتان با استفاده از كاتاليزورهاي زئوليتي ميكرو/مزوپور
617
ايزومريزاسيون نفتاي سبك
618
ايزومريزاسيون نفتاي سبك
619
ايزومريزاسيون نفتاي سبك
620
ايزومريزاسيون نفتاي سبك
621
ايزومورفيسم ها و فربگرها روي دوگان دوم جبرهاي باناخ
622
ايستادن بدون اتكاء در افراد دچار ضايعه نخاعي بوسيله تحريك الكتريكي عملكردي تتتت
623
ايستاني گردشي با خطاي فركانس گردش در جهت يابي
624
ايستايي زمان
625
ايستايي زمان
626
ايستگاه آتش نشاني
627
ايستگاه آتش نشاني
628
ايستگاه آتش نشاني شهرك آبشار
629
ايستگاه بازي
630
ايستگاه بعد؛ تجرش
631
ايستگاه توزيع برق متحرك
632
ايستگاه راه آهن
633
ايستگاه راه آهن
634
ايستگاه راه آهن بين شهري شهرضا
635
ايستگاه راه آهن رشت
636
ايستگاه راه آهن رفسنجان
637
ايستگاه راه آهن رفسنجان
638
ايستگاه راه آهن شاهرود
639
ايستگاه راه آهن شهر تهران
640
ايستگاه راه آهن شهرستان اردكان
641
ايستگاه راه آهن شوش
642
ايستگاه راه آهن كرمانشاه با رويكرد نماي هوشمند خورشيدي
643
ايستگاه راه آهن گنبدكاووس
644
ايستگاه راه آهن مسافري كرمانشاه
645
ايستگاه راه آهن مشهد
646
ايستگاه راه اهن بين المللي گرگان اينچه برون
647
ايستگاه قطار شهري در شيراز ايستگاه شماره 17 قصر الدشت سايت : شيراز- ميدان قصرالدشت
648
ايستگاه كاري مدولار كاربري كامپيوتر
649
ايستگاه كوهنوردي پراچان
650
ايستگاه مترو
651
ايستگاه مترو دروازه شيراز اصفهان
652
ايستگاه مترو ميدان درياچه تهران به عنوان دروازه ي سبز تهران
653
ايستگاه متروسي وپل اصفهان
654
ايستگاه مسافربري قطار بين شهري شيراز
655
ايستگاه مسافربري قطاربين شهري شيراز
656
ايستگاه نجوم در كوير اصفهان
657
ايضاح بعد از ابهام در نحو و بلاغت بر اساس شواهد قرآني در جزء اول قرآن
658
ايفاء دين از جانب غيرمديون
659
ايل احساس : جستاري در شعر و شاعران ايل بزرگ بويراحمد
660
ايل بختياري از منظر شرق شناسان و سياحان خارجي
661
ايل چگني در گذر تاريخ
662
ايل سنجابي و سياست حكومت پهلوي اول ﴿ 1320-1304 ه.ش﴾
663
ايلات و عشاير استان كرمان
664
ايلات و عشاير ايل سون
665
ايلخانان مسلمان مغول
666
ايماژيسم در شعر معاصر ايران ﴿نيما ،يدالله رويايي و احمدرضا احمدي﴾
667
ايمان پژوهي از نگاه علامه طباطبايي
668
ايمرشنهاي موازي با يك ايمرشن داده شده
669
ايمن ساازي سازه هاي فولادي با تاكيد بر روش استفاده از سيستم مكمل
670
ايمن سازي شبكه‌هاي هوشمند برق در برابر حملات سايبري
671
ايمن سازي شهر در برابر زلزله
672
ايمن سازي صفحات زير ستون در سازه هاي فولادي موجود و بررسي رفتار آن ها تحت تآثير بارگذاري چرخه اي
673
ايمن كردن شبكه هاي بيسيم بدني با تمركز بر كاهش مصرف انرژي به منظور پايش سيگنال هاي پزشكي
674
ايمن كردن ماشينهاي راهسازي
675
ايمني باند پرواز فرودگاه و روش‌هاي ارزيابي ريسك سوانح و مطالعات موردي تعدادي از فرودگاه‌هاي كشور
676
ايمني سيستمهاي گازي با ميكروكنترلر و Motor Stop
677
ايمني و بهداشت در كار
678
ايمني و بهداشت صنعتي در نساجي
679
ايمني و بهداشت معدني ؛ بررسي بيماريهاي شغلي در معدن زغال سنگ
680
ايمني و كنترل گردوغبار در معادن ذغال سنگ همراه با تحليل آماري حوادث معدني
681
ايمني واثر بخشي فن آوري تزريق داخل مفضلي PRPدر درمان استئو آرتريت زانو
682
ايموبيليزاسيون رودوكوكوس اريتروپوليس R1 و كاربرد آن در سولفورزدايي از دي بنزوتيوفن در محيط دوفازي
683
ايمونوبيوشيمي نايتريك اكسايد، ميكروالمانها و آنزيمهاي كبدي و ارزيابي ممانعت از احشايي شدن انگل ليشمانيا ماژور در موشهاي Balb/c تحت درمان با پارومومايسين تزريقي
684
ايمونوسنسور و آپتاسنسورهاي الكتروشيميايي اصلاح شده با نانو ذرات طلا براي شناسايي نشانگرهاي زيستي سرطان
685
اين بناي سياهپوش
686
اين پوتين ها
687
اين من هستم
688
اينترفيس بين كابين مشتركين تلكس و كامپيوترهاي پي سي
689
اينترميتنسي در پلاسماي متلاطم
690
اينترنت اشيا
691
اينترنت اشيا
692
اينترنت اشيا
693
اينترنت اشيا و بررسي چالش ها
694
اينترنت و راه هاي فيلتر (مسدود) كردن آن و امنيت شبكه اينترنت
695
اينديسيت تومورال
696
اينفو گرافيك ﴿گرافيك اطلاع رساني﴾
697
اينفيمم پيچشي و منظم سازي توابع محدب روي خمينه هاي ريماني
698
اينگونه تعريف مي شويم
699
اينماتور معاصر نوشته : جان هالاس
700
اينوترهاي چندسطحي مدولار پر قدرت در كنترل موتورهاي القايي ولتاژ متوسط و ارائه ي روش مدولاسيون مناسب به منظور كاهش ولتاژ مد مشترك
701
اينورتر تك طبقه بر اساس توپولوژي SEPIC با مدار كلمپ فعال
702
اينورتر تك فاز
703
اينورتر تكفاز
704
اينورتر رزونانس با عملكرد هارمونيك انتخابي براي اعمال به كوره القايي خانگي تمام فلز
705
اينورترسينوسي با فركانس قابل تنظيم
706
اينورترهاي چند سطحي مدولار پر قدرت در كنترل موتورهاي القايي ولتاژ متوسط و ارائه ي روش مدولاسيون مناسب به منظور كاهش ولتاژ مد مشترك
707
ايها الولد غزالي (فرزند نامه)
708
ايهاب و ابرمرد:بررسي ابعاد نيچه اي قهرمان ملويلي
بازگشت