<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : ب تا : بازنمايي هويت بدني زن در رمان فارسي (مورد مطالعه 5 رمان منت....
از : بازنمايي هويت در مجموعه داستان هاي شيوا ارسطويي،فرخنده آقاي.... تا : برآورد تبخير از سطح درياي خزر و پيش‌بيني چگونگي تغييرات آن ....
از : برآورد تبخير-تعرق با استفاده از الگوريتم توازن انرژي سطح بر.... تا : بررسي آثار محروميت از والدين بر روند تحصيلي دانش آموزان شهر....
از : بررسي آثار محمد باقر نقاشباشي سميرمي و مرمت يكي از تابلوهاي.... تا : بررسي ابزارهاي بازرسي پيوسته كد به همراه كاربرد در يك پروژه....
از : بررسي ابزارهاي مورد استفاده در برخورد با سيستمهاي آشوبناك و.... تا : بررسي اثر بعضي از اسانس هاي گياهي در كنترل قارچ هاي مولد ما....
از : بررسي اثر بكارگيري نانو اكسيد روي بر روي دانسيته ي اتصالات .... تا : بررسي اثر زاويه دمپرهاي ورودي بر روي عملكرد فن گريز از مركز....
از : بررسي اثر زاويه گوشه بر تغييرشكل و سطوح گسيختگي ديوار ميخ گ.... تا : بررسي اثر محافظتي عصاره هاي گياه اسكلرو فولاريا استرياتا در....
از : بررسي اثر محافظتي كارواكرول بر فرايند پيري سلولي القا شده ب.... تا : بررسي اثرات زمين ريخت شناسي برداشت شن و ماسه در رودخانه راز....
از : بررسي اثرات زمينه بر بوزن هاي بنيادي تا : بررسي ارتباط آلودگي به توكسوپلاسموز با اسكيزوفرنيا و توزيع ....
از : بررسي ارتباط آلودگي هواي ناشي از ترافيك در پيري بيولوژيك زن.... تا : بررسي ارتباط واريكوزيتي دهاني و فشار خون دربيماران مراجعه ك....
از : بررسي ارتباط وجود ضايعات پالپ و پري اپيكال با بيماري ديابت .... تا : بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون آلكيل آروماتيك‌ها در حضورN- ....
از : بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين تا : بررسي انگيزه پيشرفت در دانش آموزان سه سطح عالي-متوسط-ضعيف.
از : بررسي انگيزه پيشرفت دربين مدارس عادي و نمونه شهرقاين درسال .... تا : بررسي بهبود عملكرد آب شيرين كن خورشيدي با شيب يكطرفه با است....
از : بررسي بهبود عملكرد رآكتور هوازي/بي اكسيژن با استفاده از فرآ.... تا : بررسي پخش ذرات معلق در هوا به روش تحليلي
از : بررسي پديد ه برخورد هليكوپتر تمام كامپوزيتي شاهد 278 توسط ن.... تا : بررسي تأثير تراكم پودي بر روي نيروي نخ كش شدن پارچه تافته
از : بررسي تأثير تراكم پودي و طرح بافت بر فشارپذيري پارچه هاي تا.... تا : بررسي تاثير آسيب هاي ورزشي و ارائه مدل پيش بيني موفقيت در م....
از : بررسي تاثير آسيب هاي ورزشي يبثيبيق و ارائه مدل پيش بيني موف.... تا : بررسي تاثير بازي درماني گروهي بي رهنمود بر تنظيم هيجاني و ك....
از : بررسي تاثير بازي فكري بر وضعيت سلامت رواني و شاد كامي سالمن.... تا : بررسي تاثير خشكسالي اقليمي بر شدت و تاخير زماني خشكسالي هيد....
از : بررسي تاثير خشكسالي هيدرولوژيكي و هواشناسي بر كميت و كيفيت .... تا : بررسي تاثير شكل فيزيكي خوراك و علوفه بر عملكرد و توسعه شكمب....
از : بررسي تاثير شكل همزن بر ريز ساختار و توزيع در كامپوزيت تا : بررسي تاثير محيط فروشگاه بر خريد ناگهاني نسل جوان با حضور م....
از : بررسي تاثير محيط هاي مختلف روان كاري كمينه در عمليات سنگ زني تا : بررسِي تاثيرات پلي آلومينيوم كلرايد، زمان ماند و فشار مخزن ....
از : بررسي تاثيرات پويايي و نوع محتواي پيام هاي تجاري بر وفاداري.... تا : بررسي تجربي و مدلسازي رفتار خمشي كامپوزيت سيماني تقويت شده ....
از : بررسي تجربي و مدلسازي زمان نقطه شكست در بسترهاي چندلايه نم .... تا : بررسي تطبيقي احكام اعسار زوج از پرداخت مهريه و نفقه در فقه ....
از : بررسي تطبيقي احكام جنين خارج از رحم در فقه اماميه و مذاهب ا.... تا : بررسي تغيير تركيبات هيدروكربوري مخازن تركدار نفت و گاز ايرا....
از : بررسي تغيير حجم )نشست( ايجاد شده پس از وقوع بارگذاري تا : بررسي تنوع‌ ژنتيكي در ژرم پلاسم بزرك مناطق مختلف جغرافيايي ....
از : بررسي تنوعات آناتوميك سينوس هاي پارانازال در توموگرافي كامپ.... تا : بررسي جرم ويژه خواري (رانت خواري) كاركنان دولت و مجازات آن ....
از : بررسي جرم‌انگاري نقض حقوق حيوانات در ايران و اسلام تا : بررسي حمايت از جوانان و نوجوانان مقطع متوسطه در مقابل آسيبه....
از : بررسي حمايت از زنان درجرائم خشونت جنسي در فقه و حقوق كيفري .... تا : بررسي خواص مدهاي موجبر مستطيلي با روش تفاضل هاي محدود حوزه ....
از : بررسي خواص مديريت رطوبت پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخ.... تا : بررسي ديناميك غيرخطي يك جفت چرخ‌دنده ساده تحت برانگيزش تصاد....
از : بررسي ديناميك فرايند overshoot switching در ليزرهاي دو پايد.... تا : بررسي رابطه بين تعهد سازماني و وي‍ژگيهاي شخصيتي كاركنان ادا....
از : بررسي رابطه بين تعهد سازماني ورضايت شغلي تا : بررسي رابطه بين مؤلفه‌هاي توانمندساز با نگرش، دانش و خودكار....
از : بررسي رابطه بين مؤلفه‌هاي سلامت سازماني و تسهيم دانش مورد م.... تا : بررسي رابطه رضايت زناشويي افراد با تحصيلات آنها(دليجان)
از : بررسي رابطه رضايت زناشويي با تفكرات غيرمنطقي معلمين زن 30 ت.... تا : بررسي رابطه مهارتي ارتباط ﴿كلامي وغير كلامي﴾بر رضايت مندي ز....
از : بررسي رابطه مهارتي ارتباط﴿كلامي و غير كلامي﴾ بر رضايتمندي ز.... تا : بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت سياسي زنان شاغل در اداره آموز....
از : بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت مردمي در بهسازي بافت ناكارـمد.... تا : بررسي رفتار لرزه اي اسكله هاي كيسوني با مهاربند پشت با استف....
از : بررسي رفتار لرزه اي اندركنش خاك و شالوده و سازه در ساختمان .... تا : بررسي روشهاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري در ... با دا....
از : بررسي روشهاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري در تحليل پوش.... تا : بررسي ساختار ايده ال هاي اول تقريبي و ايده ال هاي اوليه تقر....
از : بررسي ساختار اينكونل 625 در فرايند cladding ورق فولادي A516.... تا : بررسي سنجش شنوايي دندانپزشكان شهر رشت در سال 1392
از : بررسي سنجش كيفيت خدمات و ارتباط آن با رضايتمندي بيماران در .... تا : بررسي شخصيتهاي اول دهگانه كريستف كيسلوفسكي از منظر فلسفه ها....
از : بررسي شخصيّت و شخصيّت‌پردازي در رمان حين تَرَكنا الجسر (پل .... تا : بررسي صور خيال در شعر كودك ونوجوان
از : بررسي صور خيال در غزليات حسرت اسفرايني تا : بررسي علت گرايش دانشجويان به فضاي مجازي در شهر بروجن
از : بررسي علت مراجعه،انواع و درمان سرطان كولوركتال مراجعه كننده.... تا : بررسي علل و موانع توسعه صادرات توليدات دارويي در سطح ايران
از : بررسي علل و موانع عدم اجراي دقيق ماده 2720 قانون ماليات هاي.... تا : بررسي عوارض كوتاه مدت تعويض خون در نوزادان در بيمارستانهاي ....
از : بررسي عوارض كوله سيستكتومي لاپاروسكوپيك در بيماران مراجعه¬ك.... تا : بررسي عوامل مؤثر در تعادل در وضعيت ايستاده در مراجعه كنندگا....
از : بررسي عوامل مؤثر در توليد كامپوزيت NiAl/TiB2/TiC توسط فرآين.... تا : بررسي عوامل موثر بر مشاركت زنان در بازار كار ﴿ بررسي موردي ....
از : بررسي عوامل موثر بر مشاركت زنان در تصميم گيري خانوادگي مورد.... تا : بررسي فراواني اپن بايت درابتداي دوره دنداني دائمي دربين دان....
از : بررسي فراواني اپيدورال هماتوم در اثر تروما به سر در بيماران.... تا : بررسي فشارهاي ديناميك روي جام پرتابي به روش هموارسازي هيدرو....
از : بررسي فشارهاي رواني و عوامل ايجاد كننده آن در مديران سازمان.... تا : بررسي كارايي فرايند تركيبي احياي فتوكاتاليستي و جذب سطحي با....
از : بررسي كارايي فرايند تلفيقي فيلتر بيولوژيكي هوازي اصلاح شده .... تا : بررسي گذشته نگر ارتباط مورفومتريك كانال آلوئولار تحتاني با ....
از : بررسي گذشته نگر فراواني ضايعات برجسته بافت نرم به لحاظ ميكر.... تا : بررسي مسأله ي نجات و حقانيت از ديدگاه ابوحامد غزالي و علّام....
از : بررسي مسأله‎ي شر در تفكر قديس آگوستين و شهيد مرتضي مطهري(ره) تا : بررسي مقاومت در برابر خوردگي و چسبندگي لاك اپركسي و اكريليك....
از : بررسي مقاومت در برابر شرايط جوي روكش هاي سطح Dasecoat / Cl.... تا : بررسي مناسبت جنبهي ادبي اعجاز قرآن كريم و مقتضيات عصر نزول)....
از : بررسي مناسبت ضايعات آجر رسي باز يافتي پس از خرد و دانه بندي.... تا : بررسي ميزان آلودگي باكتريايي شيرهاي دوشيده شده از مادران با....
از : بررسي ميزان آلودگي باكتريايي شيرهاي دوشيده شده از مادران با.... تا : بررسي ميزان توانمندي حرفه اي و تخصصي معلمان دوره ابتدايي شه....
از : بررسي ميزان توانمندي ها ومحدوديت هاي بيمارستا هاي آموزشي وا.... تا : بررسي ميزان نفوذ پذيري هوا در پتوهاي اكريليكي
از : بررسي ميزان نفوذپذيري هوا و ساير خواص فيلترهاي صنعتي غبارگير تا : بررسي نظري و تجربي گذار فاز در بلورهاي مايع نماتيك
از : بررسي نظري و تجربي مسأله استقلال بانك مركزي: رهيافت براي اق.... تا : بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظارت و يادگيري دانش....
از : بررسي نقش فناوري اطلاعت و ارتباطات در فرايند ياددهي - يادگي.... تا : بررسي نگرش شهروندان از مشاركت در مديريت شهري در منطقه صفائي....
از : بررسي نگرش شهروندان سفيد شهري در مورد رابطه سرمايه اجتماعي .... تا : بررسي و ارائه پيشنهاد در روشها و معيارهاي جذب و بكارگيري ني....
از : بررسي و ارائه راه حل براي مسائلي در رابطه با تراكم ترافيك خ.... تا : بررسي و تحليل رفتار فاز در نوسانسازهاي LC-CMOS و ارائه روشه....
از : بررسي و تحليل رمان «أهلاً سيادة الرّئيس» اثر خوله قزويني تا : بررسي و شناسايي شوخي هاي بصري و عناصر خنده دار در سريالهاي ....
از : بررسي و شناسايي شيوه هاي آموزش قانونگرايي و احترام به حقوق .... تا : بررسي و مقايسه مباني معرفت شناسي و ارزش شناسي دو نظريه «بور....
از : بررسي و مقايسه مباني معرفت شناسي و ارزش شناسي دو نظريه «بور.... تا : بررسي وضعيت بهداشتي، ايمني و نيروي انساني استخرهاي سرپوشيده....
از : بررسي وضعيت بهره مندي از خدمات بهداشتي درماني و پرداخت از ج.... تا : بررسي ويژگي‌هاي فردي و تخصصي مطلوب مربيان پيش دبستاني ايران....
از : بررسي ويژگي‌هاي مرفولوژي و تلاقي‌پذيري در گياه پونه‌ ماري ا.... تا : برنامه ريزي احياء بافت هاي تاريخي شهر اصفهان به منظور جذب ج....
از : برنامه ريزي ارتقا كيفيت محيط زيست شهري هوشمند مطالعه موردي:.... تا : بسوي تصويرگرايي ناب بصري
از : بسيبشيب تا : بهبود چرخه عمليات حرارتي فولاد 316 ﴿زنگ نزن﴾ و اثر آن روي ك....
از : بهبود چسبندگي به جاده خودروهاي بياباني كوچك با استفاده از ت.... تا : بهبود و تكميل عملكرد برخي از طرح هاي حفاظتي با استفاده از م....
از : بهبود و توسعه الگوريتم Asynchronous Partial Overlay : الگور.... تا : بهينه سازي دام يون مكعب مستطيل شكل
از : بهينه سازي داي پوشش دهي سيم با پلي اتيلن سبك شبكه ايشده با .... تا : بهينه سازي وزني پوسته هاي استوانه اي تقويت شده با استفاده ا....
از : بهينه سازي وسيله پرتابي تا : بيييييييييييييييييييي
بازگشت