<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ابعاد مختلف الكتروضعيف
2
بررسي ابعاد مختلف برندشهري از ديد شهروندان (مطالعه موردي: شهركرج)
3
بررسي ابعاد مختلف برندشهري از ديد شهروندان (مطالعه موردي: شهركرج)
4
بررسي ابعاد مختلف فرهنگ سازماني در سرپرستي بانك ايران زمين
5
بررسي ابعاد مختلف فيلمنامۀ انيميشن در مجموعه‌هاي تلويزيوني موفق با مخاطب كودك در ايران و نقش آن در برقراري ارتباط با كودك
6
بررسي ابعاد مختلف مديريت ايمني در فرودگاهها
7
بررسي ابعاد مديريت ارتباط با مشتري و تاثير آن بر بازاريابي فروش
8
بررسي ابعاد مديريت استراتزيك در صنعت
9
بررسي ابعاد مزيت رقابتي در شركت هاي مربوطه به زنجيره تامين پوشاك استان يزد
10
بررسي ابعاد مزيوديستال دندانهاي دائمي در دختران و پسران دبيرستان شهرستان رشت در سال 85-1384
11
بررسي ابعاد مسئوليت اجتماعي و تاثير آن بر عملكرد مالي سازمان ( مطالعه موردي : بيمارستان خليج فارس بوشهر)
12
بررسي ابعاد معنايي و زيبايي شناسي كليات بسحاق اطعمه
13
بررسي ابعاد هشتگانه كيفيت در صنعت ماكاروني در كارخانه ماكاروني رشد يزد
14
بررسي ابعاد هوش سازماني و رابطه آن با عملكرد كاركنان در گمركات استان مازندران
15
بررسي ابعاد هويت واعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه پيام نور
16
بررسي ابعاد و پيامدهاي نفوذ فرهنگ بيگانه به ايران با تاكيد به نظر كارشناسان مسائل فرهنگي و اجتماعي
17
بررسي ابعاد و تاثير شبكه هاي اجتماعي بر دانشجويان
18
بررسي ابعاد و مؤلفه‌هاي تفكر انتقادي از ديدگاه امام صادق عليه‌السلام و دلالت‌هاي آن در تعليم و تربيت اسلامي
19
بررسي ابعاد و ميزان شادكامي در سازمانهاي مختلف شهرستان سميرم
20
بررسي ابعاد واثرات تحريم ايالات متحده امريكا وغرب بر اقتصاد
21
بررسي ابعاد واژگان و مضامين سپاهيانه و اشرافي در شعر فرّخي سيستاني
22
بررسي ابعاد وا‍گان و مضامين سپاهيانه و اشرافي در شعر فرخي سيستاني
23
بررسي ابعاد ويژه برند و تاثير آن بر قصد خريد شركت مورد مطالعه
24
بررسي ابعاد ويژه برند و تاثير آن بر قصد خريد شركت مورد مطالعه(اپراتورهاي تلفن همراه تهران)
25
بررسي ابعاد ي خشونت عليه زنان در ايران
26
بررسي ابعادجامعه شناختي وضعيت شهروندي دانشجويان دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي
27
بررسي ابليس در شعر وشعراي معاصر
28
بررسي ابهامات شعري بيدل دهلوي
29
بررسي ابيراهي گرمايي القايي ناشي از دمش در ليزر حالت جامد و ليزر فيبر
30
بررسي اپر ذهن اگاهي و سبك هاي شناختي بر مكانيزم هاي دفاعي
31
بررسي اپربخشي روش آموزش پاسخهاي محوري با استفاده از همسالان بر تعاملات اجتماعي وارتباط كلامي كودكان اتيستيكي مقطع پيش دبستاني شهر اصفهان
32
بررسي اپيدميو لوژي باليني كودكان مبتلا به هپاتيت ويروسي بستري در بيمارستان 17شهر رشت از سالهاي 1373 تا 1378
33
بررسي اپيدميوژي پلورزي سلي در بيمارستان رازي از سال 1374- 1370 بخش عفوني بيمارستان رازي علوم پزشكي گيلان
34
بررسي اپيدميولوژي 143 مورد لوسمي (سرطان خون ) دركودكان كمتراز14سال بستري دربخش داخلي بيمارستان 17شهريوراز سال 1373تا1378
35
بررسي اپيدميولوژي 407 بيمار هيپوتيروئيدي در استان گيلان (شهرستان رشت )
36
بررسي اپيدميولوژي آسپيراسيون جسم خارجي مري و عوارض بعد از عمل جراحي آندوسكوپي سخت(رژيد) در بيماران بستري در بيمارستان اميرالمومنين رشت طي فروردين 1390 تا مرداد 1394
37
بررسي اپيدميولوژي آسپيراسيون جسم خارجي مري وعوارض بعد از عمل جراحي آندوسكوپي سخت﴿ رژيد﴾ دربيماران اميرالمومنين رشت طي فروردين 1390 تا مرداد 1394
38
بررسي اپيدميولوژي آسيب هاي عابرين پياده در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1396
39
بررسي اپيدميولوژي آسيب هاي مغزي ناشي از تروما دربيمارستان پورسيناي رشت در طي سال 1390تا 1391
40
بررسي اپيدميولوژي آنفلوانزاي (H1N1) در استان كردستان سنندج سال 1388
41
بررسي اپيدميولوژي اختلالات اندوكرين در بيماران بتا تالاسمي ماژور استان كردستان در سال 1392 و عوامل موثر بر آن
42
بررسي اپيدميولوژي افكار خودكشي در 100 بيمار افسرده مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان شفا
43
بررسي اپيدميولوژي بروسلوز در دامهاي اصفهان
44
بررسي اپيدميولوژي بيماران آنفاراكتوس ميوكارد و مرگ و مير ناشي ازآن در بخش مراقبتهاي ويژه كرونري بيمارستان توحيد سنندج در نيمسال اول 1379
45
بررسي اپيدميولوژي بيماران ديابتي بستري شده در بيمارستان رازي رشت
46
بررسي اپيدميولوژي بيماري سل سال 1374 بر اساس تقسيم بندي شهري و روستايي
47
بررسي اپيدميولوژي پاچنبري در نوزادان متولد شده در بيمارستان بعثت سنندج از سال هاي 1391 - 1385
48
بررسي اپيدميولوژي تصادفات موتورسيكلت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
49
بررسي اپيدميولوژي حوادث رانندگي منجر به بستري در بيمارستان بعثت سنندج در سال 1383
50
بررسي اپيدميولوژي سپسيس در بيماران بستري شده در بيمارستان توحيد سنندج در سال هاي 1393-1394
51
بررسي اپيدميولوژي سل خارج ريوي استان گيلان طي سالهاي79-77
52
بررسي اپيدميولوژي شكستگي ها در افراد بالاي 65 سال بستري شده طي سال هاي 1394-1390 در مركز آموزشي درماني پورسينا
53
بررسي اپيدميولوژي شكستگي‌هاي ناشي از افتادن درسالمندان بستري در بيمارستان پورسينا رشت در سال 96
54
بررسي اپيدميولوژي شيوع شكاف كام و لب در نوزادان متولد شده در بيمارستان بعثت سنندج از سال هاي 1391 - 1385
55
بررسي اپيدميولوژي علايم اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1393
56
بررسي اپيدميولوژي غرق شدگي ارجاعي به پزشكي قانوني شهرستان رشت در سال هاي 91- 88
57
بررسي اپيدميولوژي كراتيت¬هاي قارچي در بيماران بستري در بيمارستان اميرالمومنين رشت طي سال هاي 1390 الي 1398
58
بررسي اپيدميولوژي مولكولي سويه هاي استافيلوكوكوس جدا شده از عفونت هاي بيمارستاني و نمونه هاي محيطي در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
59
بررسي اپيدميولوژي مولكولي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت بيمارستاني مراجعه كننده به بيمارستان هاي تابع دانشگاه علوم پزشكي كردستان طي سال هاي 1395 - 1397
60
بررسي اپيدميولوژي مولكولي، الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و فاكتورهاي ويرولانس كلبسيلا پنومونيه جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت بيمارستاني مراجعه كننده به بيمارستان هاي آموزشي استان كردستان، ايران
61
بررسي اپيدميولوژي و الگوي مقاومت آنتي‌بيوتيكي سويه‌هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي‌سيلين جداسازي شده از فاضلاب بيمارستاني در تهران
62
بررسي اپيدميولوژي و پيامد هاي باليني سوختگي الكتريكي در بيماران بستري در مركز سوختگي ولايت رشت از سال هاي 1389 تا 1399
63
بررسي اپيدميولوژي و تظاهرات و علائم باليني بروسلوز در بيماران بروسلوزي بستري در بيمارستانهاي آموزشي رشت طي سالهاي 77-1371
64
بررسي اپيدميولوژي و تغييرات بيوشيميايي ناشي از مسموميت در مراجعه كنندگان به اورژانس مسموميت بيمارستان بهارلو طي فروردين تا شهريور 1393
65
بررسي اپيدميولوژي و روند بروز سرطان پوست در استان گيلان طي سال‌هاي 1393-1389
66
بررسي اپيدميولوژي و علائم باليني در بيماران مبتلا به لپتوسپيروز بستري در بيمارستان رازي در تابستان 1378
67
بررسي اپيدميولوژي و عوامل همراه و عوارض ITP در بيماران مبتلا به ITP بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت از فروردين 1376 تا فروردين 1379
68
بررسي اپيدميولوژي و محل ضايعه انفاركتوس ميو كارد در 572 بيمار بستري در بيمارستان دكتر حشمت و شايعترين اختلال ريتم در افراد بالاي 50 سال
69
بررسي اپيدميولوژي واگوتومي از فروردين 1370 لغايت فروردين 1374 بيمارستان رازي رشت
70
بررسي اپيدميولوژيك ، آنژيوگرافيك و پيامد هاي قلبي عروقي بيماران با تشخيص بريج ميوكارد بر اساس آنژيوگرافي انجام شده در بيمارستان هاي حشمت و آريا از خرداد 1393 تا خرداد 1395
71
بررسي اپيدميولوژيك ، باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به تيفوئيد در بيمارستان رازي شهر رشت در سالهاي 1375 تا 1378
72
بررسي اپيدميولوژيك ، كلينيك و پاراكلينيك كودكان 1 ماه تا 12 سال مبتلا به پنوموني ، بستري شده در بيمارستان كودكان امير كلا در طي سالهاي 1376-1374
73
بررسي اپيدميولوژيك احياء قلبي - تنفسي انجام شده توسط تيم R.P.C در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1373
74
بررسي اپيدميولوژيك احيائ قلبي- تنفسي انجام شده توسط تيم C. P. R در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1372
75
بررسي اپيدميولوژيك اختلالات خواب كودكان 6 تا 11 ساله به دنبال حوادث تروماتيك درسال 97 دربيمارستان پورسينا رشت
76
بررسي اپيدميولوژيك اختلالات خواب كودكان 6 تا 11 ساله به دنبال حوادث تروماتيك درسال 97 دربيمارستان پورسينا رشت
77
بررسي اپيدميولوژيك افسردگي در شهر كامياران در سال 1378
78
بررسي اپيدميولوژيك انواع شكستگيهاي اندام و برخي عوامل همراه به بخش اورژانس و ارتوپدي بيمارستان پورسينا،1393-1394
79
بررسي اپيدميولوژيك بيماران بستري در بيمارستان رازي با تشخيص مسموميت با سرب از ابتداي سال95 تا پايان سال 96
80
بررسي اپيدميولوژيك بيماران جراحي شده با تشخيص BPH دربخش اورولوژي بيمارستان رازي شهر رشت از سال 1373 تا 1377
81
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به پسوريازيس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت از اسفند 1390 تا اسفند 1395
82
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به كيست هيداتيد ريه در بيمارستان شهيد مسيح دانشوري تهران از سال 1376-1373
83
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس تحت درمان با تركيبات اينترفرون در استان گيلان در سال 1386 در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
84
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مسموميت با بوتوليسم بستري شده بيمارستان رازي رشت در سال 98
85
بررسي اپيدميولوژيك بيماري تب تيفوئيد در بستري شدگان بيمارستان هفده شهريور از تاريخ 1/ 7/ 72 لغايت 1/ 7/ 74
86
بررسي اپيدميولوژيك بيماري كارسينوم سلول سنگفرشي حنجره در مراجعه‌كنندگان به مراكز آموزشي درماني شهر رشت
87
بررسي اپيدميولوژيك بيماري كاوازاكي در مراجعه كنندگان به بيمارستانهاي بعثت و تامين اجتماعي شهر سنندج طي سالهاي 1380 - 1384
88
بررسي اپيدميولوژيك بيماري مولتيپل اسكلروزيس دراستان كردستان در سالهاي 88 - 81
89
بررسي اپيدميولوژيك بيماري هاي ديابت نوع 2 و سندرم متابوليك در جامعه روستايي استان كردستان در بازه زماني1390 - 1395
90
بررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي عفوني در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1375
91
بررسي اپيدميولوژيك پاسخ به تست مانت (PPD) و الگوي انتشار عفونت سلي در كودكان 11 و 8 و 7 ساله شهر سنندج در سال 1380
92
بررسي اپيدميولوژيك پرفوراسيون اولسر پپتيك معده در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت از اول مهر 1390 تا پايان شهريور 1391
93
بررسي اپيدميولوژيك پركاري تيروئيد در كودكان و جوانان زير 20 سال مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي بيماريهاي داخلي - غدد واقع در شهر رشت مركز استان گيلان در فاصله سالهاي 1364 تا 1377
94
بررســي اپيدميولوژيك پنوموتوراكس و روش هاي تشخيصي و درماني آن در بيماران بستري در بيمارستان هاي آريا و رازي رشت طي سال هاي1385 تا 1394
95
بررسي اپيدميولوژيك تب تيفوئيدي در سطح شهر سننج 76-75
96
بررسي اپيدميولوژيك تب و تشنج و تغييرات بيوشيمي آن در كودكان بستري شده در بيمارستان بعثت شهر سنندج در سال 1390
97
بررسي اپيدميولوژيك تروما در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت در سال 1389
98
بررسي اپيدميولوژيك تروماي سالمندان در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
99
بررسي اپيدميولوژيك تروماي ناشي از نزاع در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا در رشت در سال 1397
100
بررسي اپيدميولوژيك تصادف با احشام در استان گيلان طي سال هاي 1393 تا 1396.
101
بررسي اپيدميولوژيك تصادفات جاده اي در مناطق روستايي استان گيلان 1393
102
بررسي اپيدميولوژيك تصادفات منجر به بستري و فوت در بيمارستان پور سيناي رشت و مركز پزشكي قانوني استان گيلان از تاريخ 15 تير 1378 تا 14 تير 1379
103
بررسي اپيدميولوژيك توده هاي آندكس در فاصله اسفندماه 75 لغايت اسفندماه 79 در خانمهاي مراجعه كننده به بيمارستان بعثت سنندج
104
بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي و متغيرهاي همراه منجر به مرگ استان گيلان در سال 1386
105
بررسي اپيدميولوژيك خصوصيات دموگرافيك، الگو و پيامدهاي مصرف الكل و برنامه درماني بيماران بستري ناشي از مسموميت بيمارستان آموزشي-درماني رازي شهرستان رشت طي سال هاي 88تا 92
106
بررسي اپيدميولوژيك خونريزي زير عنكبوتيه در بيماران بستري در بخش اعصاب به مدت يكسال در بيمارستان پورسينا
107
بررسي اپيدميولوژيك خونريزي هاي گوارشي ، پيامدها و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه به بيمارستان توحيد در سالهاي 97 و 1396
108
بررسي اپيدميولوژيك ريسك فاكتورهايCAD در 1000 مورد از بيماران مبتلا بهMI در بيمارستان دكتر حشمت رشت- سال 74- 71
109
بررسي اپيدميولوژيك سرطان پستان در بيمارستان هاي استان كردستان در سالهاي 87 - 1382
110
بررسي اپيدميولوژيك سرطان مثانه در بيمارستان توحيد سنندج در سالهاي 84 - 1381
111
بررسي اپيدميولوژيك سرطان مري دربيماران ثبت شده بيمارستانهاي پورسينا،رازي، گيل (گلسار)،آرياو وليعصرو پاتولوژيهاي بخش خصوصي رشت درسال 1379
112
بررسي اپيدميولوژيك سرطانهاي دستگاه گوارش (مري، معده ، روده ها) در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي رازي، پورسينا و آرياي رشت از تاريخ 1/1/1371 الي 31/6/1376
113
بررسي اپيدميولوژيك سل دستگاه ادراري - تناسلي در سالهاي 1378- 1375 در استان كردستان
114
بررسي اپيدميولوژيك سندرم گيلن باره در استان گيلان از ابتداي نيمه ي دوم سال 1391 تا پايان نيمه ي نخست سال 1392
115
بررسي اپيدميولوژيك سندرم هوچكين نان هوچكين در بيمارستان توحيد و بعثت سنندج 85 - 1375
116
بررسي اپيدميولوژيك سنگهاي كليه و مجاري ادراري درمان شده بيماران جراحي شده و بيماران بخش ESwl در بيمارستان
117
بررسي اپيدميولوژيك سنگهاي كليوي و مجاري ادراري از مهرماه سال 1370 تا مهرماه سال 1374 در بيمارستان رازي رشت
118
بررسي اپيدميولوژيك سياه سرفه در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان بعثت در سالهاي 1393 - 1392
119
بررسي اپيدميولوژيك شكستگي استخوان ران دراطفال زير 12سال بستري شده در بخش ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت از اول فروردين ماه 1374 لغايت پايان اسفند 1377
120
بررسي اپيدميولوژيك شكستگي فك تحتاني در بيماران ترومايي بستري شده در طي 6 سال گذشته در بيمارستان ولايت- ابتداي سال 1390 لغايت انتهاي سال 1395
121
بررسي اپيدميولوژيك شكستگي مهره و پيامدهاي مرتبط با آن در مراجعين اورژانس بيمارستان كوثر سنندج در سال 1397
122
بررسي اپيدميولوژيك عفونت كاتتروريد محيطي و عوامل موثر بر آن در بيمارستان توحيد سنندج در اسفند ماه 1383
123
بررسي اپيدميولوژيك عفونت هاي باكتريال بيمارستاني و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي از1/1/1392 تا 31/6 94 در بيمارستان پورسيناي رشت
124
بررسي اپيدميولوژيك عفونتهاي بيمارستاني در بيماران بستري در بخش ICU و POST ICU بيمارستان توحيد سنندج در سال 82 - 81
125
بررسي اپيدميولوژيك علائم باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به بروسلوز مراجعه كننده به مطب هاي خصوصي و كلينيك حمزه و بخش عفوني بيمارستان توحيد شهرستان سنندج در 2 ماهه اول 1383
126
بررسي اپيدميولوژيك علايم باليني و سرولوژيك و بيماران سرخكي بستري در بيمارستان توحيد از سال 1380 تا 1382
127
بررسي اپيدميولوژيك علل بستري 2041 بيمار بستري شده در بخش مغز و اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت از شهريور 1374 تا اسفند 1375
128
بررسي اپيدميولوژيك علل تب در نوزادان بستري در بيمارستان بعثت سنندج در سال 1394
129
بررسي اپيدميولوژيك قد و وزن و همبستگي آن با زمان رويش دندانهاي دائمي در كودكان پيش دبستاني و كلاس اولي هاي مدارس ابتدايي شهر صومعه سرا
130
بررسي اپيدميولوژيك كانسر ريه در بيماران بستري شده در بخش جراحي مركز آموزشي درماني رازي رشت از ابتداي سال 1372 تا پايان سال 1375
131
بررسي اپيدميولوژيك كانسر مثانه در بيماران بستري در بيمارستان رازي رشت از تاريخ 1/ 1/ 1369 تا 29/ 12/ 1373
132
بررسي اپيدميولوژيك كانسر مثانه در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت (1377-1373)
133
بررسي اپيدميولوژيك كتواسيدوز ديابتي (DKA =Ketoacidosis Diabetic ) در بستري شدگان بيمارستان رازي رشت ( سال 73 لغايت 77)
134
بررسي اپيدميولوژيك كتواسيدوز ديابتيك و عوارض آن در كودكان بستري در بيمارستان 17 شهريور 1375 تا 1385
135
بررسي اپيدميولوژيك كم كاري تيروييد نوزادان در استان گيلان از سال 1397 تا 1398
136
بررسي اپيدميولوژيك كودكان مراجعه كننده با يبوست عملكردي به درمانگاه گوارش بيمارستان بعثت در سال 97
137
بررسي اپيدميولوژيك مرگ و مير ناشي از سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرك در اجساد ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان طي سال¬هاي 1397-1393
138
بررسي اپيدميولوژيك مسموميت با اوپيوم در بيماران مراجعه كننده به بخش مسموميت بيمارستان رازي طي سال¬هاي 1390 الي 1395
139
بررسي اپيدميولوژيك مسموميت هاي دارويي مراجعه شده به بيمارستانهاي رازي و 17 شهريور شهرستان رشت از سال 76-1374
140
بررسي اپيدميولوژيك مصرف مواد نيروزا در بين ورزشكاران رشته پرورش اندام باشگاههاي بدنسازي شهر سنندج در 1381
141
بررسي اپيدميولوژيك موارد احياء قلبي ريوي انجام گرفته در اورژانس بيمارستان فوق تخصصي حضرت رسول اكرم (ص ) در سال 81-1380
142
بررسي اپيدميولوژيك موارد جراحي CABG "باي پس عروق كرونر قلب " انجام شده از مرداد 75 تا اسفند 76 در بيمارستان دكتر حشمت شهر رشت
143
بررسي اپيدميولوژيك موارد حلق آويزي غير قضايي در بيمارستان هاي استان گيلان در سال هاي 1390- 1392
144
بررسي اپيدميولوژيك موارد خود سوزي مراجعه كننده به مركز سوانح سوختگي و جراحي ترميمي ولايت رشت، از ابتداي فروردين سال 1388 تا پايان اسفند سال 1395
145
بررسي اپيدميولوژيك موارد خونريزي گوارشي فوقاني در كودكان بستري در picu در بيمارستان بعثت سنندج در سالهاي 96 - 1390
146
بررسي اپيدميولوژيك مواردگازگرفتگي توسط حيوانات در شهرستان رشت در سال 1391
147
بررسي اپيدميولوژيك نئوپلاسم هاي معده در استان كردستان
148
بررسي اپيدميولوژيك ناباروري و نتايج حاصل از ارزيابي مردان نابارور مراجعه كننده به يك مطب ارولوژي در رشت از تاريخ 1/7/80 تا 27/12/82
149
بررسي اپيدميولوژيك نكروليز توكسيك پوستي دربيماران بستري در مركز سوختگي ولايت رشت، از فروردين سال 1389 تا فروردين 1399
150
بررسي اپيدميولوژيك و باليني آپانديسيت حاد و عوارض ناشي از آن (مركز آموزشي درماني پورسينا- رشت )
151
بررسي اپيدميولوژيك و باليني بيماران مبتلا به خونريزي حاد دستگاه گوارش فوقاني در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از ابتداي سال 72 تا انتهاي سال 76
152
بررسي اپيدميولوژيك و پاسخ به درمان در 70 مورد بيمار مبتلا به سندروم نفروتيك بستري در بيمارتان 17 شهريور رشت از فروردين 1373 تا پايان نيمه اول سال 1378
153
بررسي اپيدميولوژيك و مرگ‌و‌مير بيماران بستري به علت سوختگي در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان ولايت از سال 88 تا سال 98
154
بررسي اپيدميولوژيكي انگلهاي روده اي در دبستانهاي اصفهان
155
بررسي اپيدميولوژيكي بيماران مبتلا به پمفيگوس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت از سال 79-74
156
بررسي اپيدميولوژيكي تروماي ناشي از حوادث ترافيكي در كودكان زير 15 سال مراجعه كننده به مركز درماني فاطمي اردبيل(94 – 1391)
157
بررسي اپيدميولوژيكي كمردرد در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسينا رشت در سال 1390
158
بررسي اپيدميولوژييك پيتيريازيس آلبا در مقاطع تحصيلي آمادگي، ابتدائي و راهنمايي شهر رشت در سال تحصيلي 73- 1372
159
بررسي اپيدميولو‍يك اندوكارديت عفوفي در بيماران بستري شده در بيمارستان حشمت شهرستان رشت طي سال هاي 1385 الي 1391
160
بررسي اتحادهاي همورداي نودر و مولدهاي لاگرانژي تبديل پيمانه اي در چند نظريه
161
بررسي اتخاذ شيوه مناسب جهت اثر بخشي مديريت در نظام متوسطه جديد
162
بررسي اتخاذ شيوه مناسب جهت اثربخشي مديريت در نظام متوسطه جديد.
163
بررسي اتصال جوش تنها اتصال موثر در ساخت كشتي از نظر مقررات كلوس هاي طبقه بنديشده
164
بررسي اتصال خمشي تير به ستون با استفاده از بتن ژئوپليمري
165
بررسي اتصال خمشي تير به ستون دوبل به روش پيشنهاد شده در آيين نامه ايران (مبحث دهم)
166
بررسي اتصال صلب تير I شكل به ستون با مقطع HSS با سخت كننده ي پيراموني
167
بررسي اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI316 به فولاد كم كربن St37 با استفاده از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
168
بررسي اتصال غيرمشابه آلياژ Ti-6Al-4V به فولاد زنگ نزن سوپردوفازي UNS 32750 توسط فرايند فاز مايع گذرا (TLP)
169
بررسي اتصال فولاد 316L به روش جوشكاري مقاومتي ضربه اي
170
بررسي اتصال فوم آلومينيمي به سنگ در محصولات Al-Stone در معرض نوسانات حرارتي
171
بررسي اتصال كوتاه به كمك كامپيوتر
172
بررسي اتصال كوتاه در سيستمهاي DC-AC
173
بررسي اتصال ليگندها به نانوحامل ها براي كاربرد در دارورساني: شبيه سازي ديناميك مولكولي
174
بررسي اتصال ممان بر تير I شكل به ستون قوطي و ارائه ضوابط طراحي
175
بررسي اتصال ممان بر تير با مقطع كاهش يافته (RBS) با صفحات روسري و زير سري
176
بررسي اتصال و تشكيل بيوفيلم باكتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميكروبي بر روي آن
177
بررسي اتصال يون هاي ليتيم و سديم به برخي از دي پپتيدها در فاز گازي با استفاده از واجذب - يونش ليزري و روش طيف سنجي جرمي زمان پرواز
178
بررسي اتصالات تير وستون مجهز به آلياژهاي حافظه دار
179
بررسي اتصالات خمشي از طريق ايجاد شيار در جان تير
180
بررسي اتصالات در سازه شناور هاي تندرو
181
بررسي اتصالات دروني، مياني و گوشه درسازه هايبتني تقويت شده با GFRP
182
بررسي اتصالات كروي در سازه هاي سه بعدي
183
بررسي اتصالات ممان بر خمشي با افزايش نرمي ﴿RBS﴾ اصلاح شده
184
بررسي اتلاف ها در موجبر بره بلور فوتونيك به منظور افزايش بهره LEDها
185
بررسي اتلاف‌ها در يك خط توليد دارو و ارائه پيشنهاد براي كاهش اتلاف با استفاده از رويكرد توليد ناب؛ مطالعه موردي در شركت داروسازي اسوه
186
بررسي اتوماسيون و طراحي ربات خط توليد موجگير
187
بررسي اتونوميك ديس رفلكسي در 50 مورد از بيماران ضايعه نخاعي در مركز ضايعات نخاعي استان گيلان
188
بررسي اث آلفابيسابولول بر شاخص هاي هيستوپاتولوژي در مدل حيواني كوليت القا شده توسط اسيد استيك
189
بررسي اث محافظتي سياه دانه بر اسپرماتوژنز، پارامترهاي اسپرم و لقاح آزمايشگاهي در موش سوري تيمار شده با دگزامتازون
190
بررسي اثار پرتوهاي يونساز كيهاني بر موجودات زنده
191
بررسي اثبات جواز تغيير جنسيت با تكيه بر قاعده نفي عسر و حرج
192
بررسي اثر 3 روش مداخله اي متناسب شده براي تكرار ماموگرافي در بين زنان ترك كننده ماموگرافي در شهر سنندج
193
بررسي اثر 8 هفته مكمل ياري ويتامين D و تمرين در آب بر سطوح سرمي هموگلوبين گليكوزيله، CRP ، مقاومت انسولين و نيمرخ ليپيدي در زنان مبتلا به ديابت نوع 2
194
بررسي اثر DGS بر پارامترهاي آرايه آنتن مايكرپستريپ
195
بررسي اثر enhancement, sharpening, noise reduction وبزرگنمايي تصوير در صحت تشخيص پوسيدگي پروگزيمالي بدون حفره در تصاويرPSPديجيتال
196
بررسي اثر EPS ميكروبي خمير ترش بر خواص رئولوژيك خمير نان مسطح
197
بررسي اثر IFNβ بر بيان فاكتورهاي IL-17، CD80، MCAM، VLA4 و IL-27 در موش‌هاي مبتلا به انسفالوميليت خودايمن(EAE)
198
بررسي اثر inversion filter در بهبود مشاهده‌ي كانال ثنايايي فك پايين در مقايسه با تصاوير اصلي در تصاوير پانوراميك تهيه شده در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت در سال 96_95
199
بررسي اثر PH و EC و همياري باكتري آزوسپيريليوم بر رشد كيفي و كمي گندم
200
بررسي اثر PNU-74654 به تنهايي و بصورت توام با داروي جمستابين دررده سلولي MIAPaCa2 سرطان پانكراس
201
بررسي اثر PNU-74654 به تنهايي و بصورت توام با داروي حمستابين در رده سلولي MIAPaCa2
202
بررسي اثر post-oxidation بر روي خواص خوردگي فولاد نيتراسيون شده CK45
203
بررسي اثر scrub brush در عفونت زخم پس از عمل جراحي در بيماران عمل شده در بيمارستان رازي رشت از اول اسفند 82 لغايت شهريور 84
204
بررسي اثر SPIN در پايداري موشكهاي بالستيك در فاز ورود به جو
205
بررسي اثر ﴿Strakes ﴾ LEX بر جدايش جريان و تحليل آيروديناميكي Winglet
206
بررسي اثر Tadalafil بر علائم دستگاه ادراري تحتاني(LUTS) ناشي از هيپرپلازي خوش خيم پروستات (BPH) در بيماران تحت درمان با داروهاي رايج
207
بررسي اثر آب هوشمند و نانو سيالات بر تشكيل و پايداري امولسيون آب-نفت در شرايط مخزن
208
بررسي اثر آبياري با پساب تصفيه شده و تصفيه نشده شهري بر شاخص هاي رشد و تجمع عناصر سنگين درگونه‌هاي رزماري (Rusmarinus officinalis) و ترون (Ligustrum vulgare)
209
بررسي اثر آبياري با پساب فاضلاب بر روي رشد و كربوهيدرات هاي سورگوم شيرين (Sorghum bicolor (L.)Moench.(
210
بررسي اثر آبياري فاضلاب شهري بر زمين شيمي خاك و سبزيجات در تربت حيدريه
211
بررسي اثر آتروپين در كاهش طول مدت مرحله فعال زايمان در خانمهاي نخست زا و چندزا
212
بررسي اثر آرام بخشي دكسمدتوميدين (پرسدكس) در مقايسه با ميدازولام و فنتانيل در بيماران با آسيب متعدد، تحت تنفس مكانيكي، بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مركز كوثر سنندج
213
بررسي اثر آرايش واگن ها بر نيروهاي بين واگني در حالت ترمز گيري قطار
214
بررسي اثر آرتوسنتز بر علائم و نشانه هاي اختلالات داخلي مصل گيجگاهي-فكي در بيماران مراجعه كننده به مركز خصوصي در شهرستان رشت در سال 94-93
215
بررسي اثر آزادي اقتصادي بر بازده سهام كشورهاي عضو اوپك
216
بررسي اثر آسپرين برتعداد پلاكت
217
بررسي اثر آستنيته كردن مجدد بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد مارتنزيتي پركروم ﴿Spika﴾
218
بررسي اثر آسياكردن خشك و تر بر جدايش مغناطيسي شدت پايين با رويكرد هندسه‌ي فركتال
219
بررسي اثر آگماتين بر اختلال يادگيري احترازي غير فعال و حافظه، القاء شده توسط مت‌آمفتامين در رَت
220
بررسي اثر آگماتين بر اختلالات ناشي از مت آمفتامين بر پتانسيل هاي ميداني شكنج دندانه اي هيپوكمپ رت
221
بررسي اثر آگماتين و وراپاميل بر اختلال يادگيري احترازي غير فعال و حافظه القاء شده توسط مت‌آمفتامين در رَت
222
بررسي اثر آگونيست و آنتاگونيست GnRH و گنادوتروپين ها بر سطح پرولاكتين سرم در زنان نازاي تحت تحريك تخمك گذاري در سال 90 در مركز ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد و پزوهشكده علوم توليد مثلي يزد و دانشگاه علوم پزشكي كردستان
223
بررسي اثر آلانتوئين بر شاخص هاي هيستوپاتولوژي در مدل حيواني كوليت القا شده توسط اسيد استيك
224
بررسي اثر آلانتوئين بر مقدار فاكتور PDGF و تعادل پرواكسيدان - آنتي اكسيدان بافت مخاطي كولون در مدل حيواني كوليت
225
بررسي اثر آلايش گاليم بر ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي آلياژ حافظه پذير فرومغناطيس Mn40Ni47Sn13
226
بررسي اثر آلايش نقره بر خواص ابر رسانائي Y-321
227
بررسي اثر آلايش نقره بر خواص ابررسانايي Gd-123
228
بررسي اثر آلبومين انساني بر روي پارامترهاي اسپرم در مردان آزواسپرمي غير انسدادي
229
بررسي اثر آلفا بيسابولول بر آسيب كبدي ناشي از استامينوفن در مدل حيواني
230
بررسي اثر آلفا بيسابولول بر بيان ژنهاي SREBP1C ،Caveolin-1 ،MCAD و apoB-100 در مسير سيگنالينگ استئاتوز در رده سلولي HepG2
231
بررسي اثر آلفابيسابولول موضعي بر ميزان فاكتور رشد TGF-B مخاط كولون
232
بررسي اثر آللوپاتي ژنوتيپ هاي مختلف رازيانه بر روي علف هاي هرز خرفه و تاج خروس و گياه زراعي كنجد
233
بررسي اثر آللوپاتي ژنوتيپ هاي مختلف زعفران بر روي علف هاي هرز جوي وحشي، خاكشير و پيچك صحرايي
234
بررسي اثر آلودگي MTBE بر روي پارامترهاي مقاومتي خاك غيراشباع
235
بررسي اثر آلودگي هوا بر آناتومي - برخي فعاليت هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي دو گياه اطراف كارخانه فولاد خوزستان
236
بررسي اثر آلودگي هوا بر برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي و دارويي دو واريته گياه Pyracantha crenulata در دو منطقه پاك و آلوده تهران
237
بررسي اثر آلودگي هوا بر برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي و دارويي دو واريته گياه Pyracantha crenulata در دو منطقه پاك و آلوده تهران
238
بررسي اثر آلومينيم بر روي فرايند بازيابي و تبلور مجدد فولادهاي كم كربن در عمليات تغيير شكل گرم
239
بررسي اثر آلومينيوم بر تركيبات فنلي گياه كلم قرمز
240
بررسي اثر آلومينيوم بر فرايندهاي سنتز احتراقي MoSi2 بصورت خودپيشرونده و انفجاري
241
بررسي اثر آلياژهاي شكل پذير حافظه دار بر عملكرد لرزه اي پايه پل بتني همراه با بتن هاي شكل پذير تحت زلزله حوزه نزديك با استفاده از روش هاي احتمالاتي
242
بررسي اثر آماده سازي سطح بر رفتار الكتروكاتاليتيكي الكترود مس در اكسايش اتانول در محيط قليايي
243
بررسي اثر آماده سازي كالا بر روي رنگرزي با مواد رنگزاي راكتيو
244
بررسي اثر آموزش از طريق موبايل بر نگرش و عملكرد بهداشت دهان و دندان دانش اموزان دختر مقطع سوم راهنمايي
245
بررسي اثر آموزش از طريق موبايل بر نگرش وعملكرد بهداشت دهان ودندان دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمايي
246
بررسي اثر آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول ابتدايي از ديدگاه معلمان مركز تربيت معلم آيت الله خامنه اي گرگان
247
بررسي اثر آموزش خانواده بر وضعيت تحصيل و سازگاري پسران دبيرستان بهشهر
248
بررسي اثر آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت بر افزايش كارايي معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردل در سال تحصيلي 91-92
249
بررسي اثر آموزش كارآفريني بر پرورش خصيصه كارآفرينانه دانش آموزان هنرستان¬هاي فني و حرفه¬اي دخترانه بابل
250
بررسي اثر آموزش مصون سازي در مقابل استرس برروي ايمني بدن )siga(دانشجويان مضطرب
251
بررسي اثر آموزش هاي پيش از ازدواج در زندگي زناشويي
252
بررسي اثر آموزش و عملكرد جوانان و نوجوانان و تاثير آن در كاهش آسيب هاي اجتماعي
253
بررسي اثر آموزشهاي مهد كودك بر هوش هيجاني كودكان داراي مادران شاغل و غير شاغل منطقه ۲ شهر تهران سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶
254
بررسي اثر آميخته بازاريابي الكترونيكي بر قصد خريد آثار موسيقيايي (مورد مطالعه: آثار موسيقي دانان سنتي ايران)
255
بررسي اثر آميخته بازاريابي بر بازار صنعت سنگ هاي ساختماني
256
بررسي اثر آميخته بازاريابي بر بازار صنعت سنگ هاي ساختماني
257
بررسي اثر آميخته ترفيع بر ادراك مشتري از ميراث برند با در نظر گرفتن نقش ميانجي طنين برند (مطالعه موردي:محصولات الكترواستيل در شهر همدان)
258
بررسي اثر آمين نوع چهارم بر پشم به عنوان ماده آنتي باكتريال
259
بررسي اثر آناليز مؤلفه‌هاي اصلي و مستقل داده‌هاي رسوبات آبراهه اي در پتانسيل يابي مناطق مستعد (مورد مطالعاتي نقشه 1:100000 جبالبارز در استان كرمان)
260
بررسي اثر آنتاگونيست( Receptor Gamma Peroxisome Proliferator Activated ) PPARy بر تكثير سلول هاي بنيادي جنيني موش و تمايز آن ها به سلول هاي عصبي
261
بررسي اثر آنتي اكسيدان سلنيوم و تركيبات آن در پيشگيري از سرطان خون كودكان (روش هاي محاسباتي و تجربي)
262
بررسي اثر آنتي اكسيداني آب انار در مهار شكست DNA توسط واكنش فنتون القا شده با آهن ﴿II﴾
263
بررسي اثر آنتي اكسيداني اسانس هاي ميخك، پونه كوهي و مريم گلي در فيلم خوراكي هيدروكسي پروپيل متيل سلولز﴿HPMC﴾
264
بررسي اثر آنتي اكسيداني عصاره هيدروالكلي برگ گونه‌ها و واريته‌هاي گياه توت(Morus) و تأثير آن بر ديابت ناشي از تجويز استرپتوزوتوسين به موش صحرايي نر
265
بررسي اثر آنتي اكسيداني كرفس كوهي در چند سيستم مدلي و روغن آفتابگردان همراه با شناسايي تركيبات معطره آن
266
بررسي اثر آنتي اكسيداني و سميت سلولي عصاره تام و فركشن هاي تهيه شده از برگ گياه تمشك Rubus discolor به روش برون تن
267
بررسي اثر آنتي اكسيداني و سميت سلولي عصاره تام و فركشن هاي تهيه شده از برگ گياه تمشك خزري( .Rubus hyrcanus Juz) به روش برون تن
268
بررسي اثر آنتي اكسيداني وسيتوتوكيسيتي عصاره آبي والكلي ميوه نسترن كوهي بر روي لاين سلولي...
269
بررسي اثر آنتي باكتريال، آنتي اكسيدان و ميزان تركيبات فنولي و فلاونوئيدي برگ و ميوه گياه خيار آب پران (Ecballium elaterium (L.)Rich)
270
بررسي اثر آنتي سپتيك اسانس گل محمدي بر روي فاكتورهاي آنتي اكسيداني بافت ريه در رت
271
بررسي اثر آنتي كولين استرازي دو مشتق جديد دي آمينو پيريميديني برروي ايلئوم مجزاي خوكچه هندي
272
بررسي اثر آنتي گلايكيشن تركيبات فنولي رزمارينيك اسيد و كوماريك اسيد برآلبومين سرم
273
بررسي اثر آنتي‌بيوتيك بر مقاومت شكست سيمان استخواني در برابر ضربه
274
بررسي اثر آنزيم بر رنگرزي كالاي پنبه اي ﴿جين﴾ با استفاده از رنگزاي راكتيو دو عاملي به روش نيمه مداوم
275
بررسي اثر آنزيم بري، خشك كردن و پوشش دهي بر ميزان آكريل آميد و كيفيت دار ارگانولپتيك خلال سيب زميني نيمه سرخ شده منجمد
276
بررسي اثر آنزيم سلولاز بر رنگرزي كالاي سلولزي(پنبه) با استفاده از رنگزاي راكتيو به روش مداوم
277
بررسي اثر آنزيم گلوكز ايزومراز بر روي شربت سورگوم شيرين در مراحل مختلف رشد گياه
278
بررسي اثر آنزيم هاي ليپاز و پروتئاز بر رنگپذيري پلي آميد 6 و برخي خواص ديگر
279
بررسي اثر آهارانوف- كاشر و نوسانگر هاي كمر، ديراك و كلاين- گوردن در فضاي ناجابجايي
280
بررسي اثر آهن بر فعال سازي مكانيكي و احياي مخلوط هماتيت - گرافيت
281
بـررسي اثـر ابعاد قدامي – خلفي و عمودي كـرانيـوفيشيـال بـر ابعـاد نـازوفـارنـكس بـا استفـاده از تصاوير لترال سفالومتري در بيماران مراجعه‌كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان- بندرانزلي در سال 97-96
282
بررسي اثر ابعاد نونه بر استحكام تا حد پارگي پارچه هاي تاري پودي
283
بررسي اثر اپي نفرين در افزايش طول مدت بي حسي نخاعي اسپينال با ماده بي حسي ليدوكائين در عمل سزارين در بيمارستان الزهرا(س ) رشت
284
بررسي اثر اتالكتروني روي خواص فيزيكي سيليلنهاي حلقوي پنج عضوي با استفاده از روش مولرپلاست (MP)
285
بررسي اثر اتصال كوتاه دور به دور بر روي پاسخ HF مدل DETAIlED سيم پيچ ترانسفورماتور
286
بررسي اثر اتورواستاتين بر تشنج القا شده توسط پنتيلن تترازول در موش
287
بررسي اثر اتيل كلرايد به عنوان پروموتر بر پليمريزاسيون اتيلن
288
بررسي اثر اتينيل استراديول بر رشد و باززايي گياه يونجه در شرايط اين ويترو
289
بررسي اثر اجزاء اضافي بر قابليت اعتماد سيستم با اجزاء همبسته
290
بررسي اثر اجزاء محيط كشت و عوامل محيطي بر توليد ال-فنيل استيل-كاربينول با استفاده از مخمر
291
بررسي اثر اجزاي پودر شوينده روي پاك كنندگي پارچه پنبه - پلي استر
292
بررسي اثر احداث بندر بر الگوي انتقال رسوب مناطق ساحلي اطراف آن (‌مطالعه موردي : بندر چابهار
293
بررسي اثر احداث راه آهن يزد- اقليد بر تغييرات پوشش گياهي و خاك در زيستگاه هاي كالمند بهادران استان يزد
294
بررسي اثر احساس گناه مصرف كننده بر رفتار هاي خريد در اينده (مطالعه موردي:مشتريان مجتمع هاي تجاري و مراكز خريد شهرستان مشكين شهر)
295
بررسي اثر اختصاصي بخش ابتدايي آکسون بر روي آستانه‌، تأخير و صحت پتانسيل عمل در سلول عصبي پستانداران توسط روشهاي مدلسازي واقعگرايانه‌
296
بررسي اثر اختلاط نانو ساختارهاي معدني بر خواص محافظتي پارچه پنبه اي در برابر پرتوهاي فرابنفش
297
بررسي اثر اد جوانتي دندريمر نانو سايز بر ميزان ايمني بخشي واكسن هاري
298
بررسي اثر ارايش نانو گرافن بر بلورينگي و خواص الكتريكي و حرارتي نانو كامپوزيت PVDF/Graphene
299
بررسي اثر ارتعاشات بر انسان
300
بررسي اثر ارتفاع و فاصله دو سازه مكعب شكل در يك تك موج آب روي ميدان جريان و پروفيل سطح آزاد با استفاده از روش عددي و تكنيك PIV
301
بررسي اثر ارقام مختلف انگور بر تكثيرسلول لنفوسيت و اثر جهش زايي آنها در باكتري سالمونلا تيفي موريوم
302
بررسي اثر اريتروپوئيتين روي اختلالات ايجاد شده در يادگيري و حافظه موش صحرايي به دنبال انسداد مجراي صفراوي
303
بررسي اثر ازت بر متابوليسم پروتئين و اسيدهاي آمينه چند رقم سورگم دانه اي در مزرعه و گلخانه تحقيقاتي اصفهان
304
بررسي اثر ازدواجهاي فاميلي بر نتيجه حاملگي( سقط جنين، مرده زائي، كم وزني)
305
بررسي اثر اسانس عناب بر تغييرات ژن مالوپروتئيناز در سلول هاي ... تحريك شده به وسيله ليپوپلي ساكاريد
306
بررسي اثر اسانس گياه باريجه بر روي رده هاي سلولي وباروش سنجش ...
307
بررسي اثر اسانس نعنا بر روي فاكتورهاي آنتي اكسيداني در بافت ريه رت هاي مبتلا به سپسيس
308
بررسي اثر اسانس نغنا بر روي فاكنورهاي آنتي اكسيداني در بافت ريه رت هاي مبتلا به سپسيس
309
بررسي اثر اسپري بيني فلوتيكازون بر روي علايم انسدادي ناشي از هيپرتروفي آدنوئيد در كوردكان مبتلا مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمونين (ع)-1392
310
بررسي اثر اسپلينت فريم ورك و جنس مواد سازنده پروتز ثابت متكي بر ايمپلنت با زوايا و طول متفاوت اباتمنت روي توزيع تنش در استخوان اطراف ايمپلنت به روش اجزاء محدود سه بعدي
311
بررسي اثر اسپورامين تخليص شده از سيب زميني شيرين (Ipomoea batatas L.( lam)) بر بقا، آپوپتوز و بيان ژن p53 و MDM2 در سلول هاي سرطان پستان رده MCF-7
312
بررسي اثر اسپينوزاد و اسانس گياهان مرزه و زنجبيل روي چند آفت انباري در شرايط آزمايشگاه
313
بررسي اثر استخراج معدن بوكسيت بر پوشش گياهي و خاك در مراتع اطراف آن (مطالعه موردي:مراتع معدن بوكسيت صدرآباد ندوشن)
314
بررسي اثر استخلاف بر روي قدرت پيوند هيدروژني . روزونانس و ساختار 3 - ايمينو - پروپنيل امين توسط مطالعات كوانتومي
315
بررسي اثر استخلاف بر قدرت پيوند هالوژني درون مولكولي در 4-فنيل سولفونيل 2،3،5،6 تتراكلروپيريدين
316
بررسي اثر استخلاف بر قدرت پيوند هالوژني درون‌مولكولي در 3- (پر فلوئورو پيريدين- 4- ايل) بنزو اكسازول- 2- اون
317
بررسي اثر استخلاف در اكسايش حرارتي و نوري 2-اكسو-1،2،3،4-تتراهيدروپيريدين‌ها و مطالعات محاسباتي آن‌ها
318
بررسي اثر استخلاف روي افزايش ذخيره انرژي خورشيدي و طول موج جذبي در سيستم چهار استخلاف شده نوربورنادي ان- كوادراساكلين از طريق اثرات الكتروني
319
بررسي اثر استراتژي راهبري هزينه و رقابت بازار برمديريت سود
320
بررسي اثر استراديول و تستوسترون بر يادگيري و حافظه در رات
321
بررسي اثر استرس بر خواب دختران ۲۰تا۳۰ساله شهرستان نوشهر وچالوس
322
بررسي اثر استفاده از اسانس گياه درمنه ي تركي (CHENOPODIUM BOTRYS) بومي استان كرمانشاه در ترميم زخم هاي پوستي موش هاي صحرايي ديابتي و غير ديابتي
323
بررسي اثر استفاده از استراتژي برون سپاري بر بهره وري شعب بانك اقتصاد نوين استان مازندران
324
بررسي اثر استفاده از تجهيزات سيار در برداشت حرارت از قلب راكتور بوشهر حين شرايط بي برقي كامل
325
بررسي اثر استفاده از دستگاه Sizing Press در كاهش عرض تختال به روش اجزاء محدود
326
بررسي اثر استفاده از دو آنتي بيوتيك سفتازيديم و كلوگزاسيلين به عنوان محلول مسدود كننده كانتر دائم همودياليز در پيشگيري از عفونت هاي خوني مرتبط باكاتتر در مركز درماني آموزشي توحيد سنندج در سال 1395- 1396
327
بررسي اثر استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر ريز مهارتهاي درك مطلب در سوالات چندگزينه اي و سوالات تشريحي:با استفاده از مدل معادله ساختاري
328
بررسي اثر استفاده از غلظت هاي مختلف هورمون بنزيل آدنين و ساكارز در توليد ريز غده سيب زميني
329
بررسي اثر استفاده از فعال كننده سطح﴿محلول هاي كلوييد تيتانيوم فسفات﴾ بر روي پوشش هاي فسفاته
330
بررسي اثر استفاده از فعال كننده ي سطح( محلول هاي كلوئيدي تيتانيوم فسفات) بر روي پوشش هاي فسفاته
331
بررسي اثر استفاده از مسدودكننده آنتي بيوتيكي كاتتر دائم همودياليز بر ارگانيسم هاي كلونيزه كننده بيني در بيماران تحت دياليز در بيمارستان توحيد در سال 1395 - 1396
332
بررسي اثر استفاده از نانو ذرات تقويت‌كننده و عمليات‌ حرارتي بر خواص جوش اصطكاكي - اغتشاشي آلياژ آلومينيم 7075
333
بررسي اثر استفاده از نانوسيال در آبگرمكن هاي خورشيدي
334
بررسي اثر استفاده همزمان كلسيم هيدروكسيد با پنتوپرازول، چيتوزان و نايسين بر حذف بيوفيلم انتروكوك فكاليس
335
بررسي اثر استقلال حسابرس دوره تصدي حسابرس و حق الزحمه حسابرس بر كيفيت حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
336
بررسي اثر اسيد سالسيليك روي كاهش بيماري زائي ويروس X در دو رقم سيب زميني مارفونا و آگريا
337
بررسي اثر اسيد سيتريك بر نتيجه تست تنفسي اوره در بيماران مبتلا به ديس پپسي همراه با عفونت H.Pylori و مصرف كننده داروهاي مهاركننده پمپ پروتون
338
بررسي اثر اسيدفيتيك روي جذب كلسيم، آهن و روي در موش در حال رشد
339
بررسي اثر اسيدهاي سنتي و شيميايي در رنگرزي نخ پشمي با گياه رنگزاي حنا
340
بررسي اثر اشعه بر استحكام مكانيكي محفظه فشار راكتورهاي اتمي قدرت
341
بررسي اثر اصطكاك و تعدادي از عوامل مكانيكي در خواص سايشي نخ
342
بررسي اثر اصلاح سطح الياف در خواص نهايي كامپوزيت بر مبناي رزين اپوكسي / الياف كولار
343
بررسي اثر اصلاح سطح الياف كربن توسط پلاسما و كرونا روي خواص كامپوزيت الياف كربن/ اپوكسي
344
بررسي اثر اصلاح سطح نانو لوله هاي كربني بر رفتار رئولوژيكي و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پلي پروپيلن/نانو لوله هاي كربني
345
بررسي اثر اصلاح شيميايي سطح نانوذرات TiO2 بر خودترميم شوندگي پوشش هاي نانوكامپوزيت اپوكسي
346
بررسي اثر اضافه ارزشيابي سهام بر مديريت سود در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
347
بررسي اثر اضافه كردن سيانا ميدها در حمام هاي نمك سيانوري
348
بررسي اثر اضافه كردن سيمان استخواني جامد
349
بررسي اثر اضافه كردن گرافت استخواني و سيمان استخواني و نيروي برشي بر نيروي پول اوت
350
بررسي اثر اضافه كردن مستربچ هاي حاوي سود سوزآور و پلي بوتيلن ترفتالات بر رنگرزي الياف پلي استر
351
بررسي اثر اطلاعات كيفيت سود بر بهبود پيش بيني سودآوري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
352
بررسي اثر اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانكي ؛ مطالعه موردي : اقتصاد ايران
353
بررسي اثر اعتماد بر جذابيت برند از طريق متغير‌هاي رضايت و تعهد در مشتريان (مورد مطالعه: گوشي‌هاي هوشمند سامسونگ)
354
بررسي اثر اعتماد بر جذابيت برند از طريق متغير‌هاي رضايت و تعهد در مشتريان (مورد مطالعه: گوشي‌هاي هوشمند سامسونگ)
355
بررسي اثر اعتماد در بازاريابي رابطه اي بر وفاداري مشتريان (مطالعات موردي فروشگاه شهروند)
356
بررسي اثر اعتماد در بازاريابي رابطه اي بر وفاداري مشتريان (مطالعات موردي فروشگاه شهروند)
357
بررسي اثر اعتماد مشتريان بر استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي
358
بررسي اثر اعتماد مشتريان بر استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي (مطالعه موردي :بانك صادرات )
359
بررسي اثر اعتماد و رضايت مشتري بر وفاداري مشتري ﴿مطالعه موردي : بيمه سينا استان يزد﴾
360
بررسي اثر اعتياد به اينترنت بر مهارتهاي ارتباطي ﴿ مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين ﴾
361
بررسي اثر اعمال پتانسيل بر روي پوشش هاي تبديلي فسفاته و پايه تيتانيوم
362
بررسي اثر اعمال كرونا همراه با تركيبات فلوروكربن‌دار/نانو سيليكا براي آب گريز كردن الياف مصنوعي
363
بررسي اثر افزايش درآمدهاي نفتي بررشد بخش كشاورزي در كشورهاي عمده صادر كننده نفت
364
بررسي اثر افزايش درآمدهاي نفتي بررشد بخش كشاورزي در كشورهاي عمده صادر كننده نفت
365
بررسي اثر افزايش سرعت در عملكرد و توليد از مخازن گاز خشك
366
بررسي اثر افزايش غلظت دي اكسيدكربن بر روي برخي از صفات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو گونه درختي زيتون تلخ و سروناز
367
بررسي اثر افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي بر قيمت خدمات پستي
368
بررسي اثر افزايش قيمت نهاده هاي توليد بر ارزش افزوده بخش كشاورزي با تÊكيد بر نهاده آب
369
بررسي اثر افزايش منگنزسيم هوش بر خواص مكانيكي، ريز ساختار و مقاومت به ترك گرم فلو جوش در جوشكاري زير پودري لوله هاي اسپيدال انتقال گاز
370
بررسي اثر افزايش نانو ذرات نقره به كاتوليت در عملكرد پيلهاي سوختني ميكروبي
371
بررسي اثر افزايه كنترل هرزروي بر مقاوم سازي ديواره چاه
372
بررسي اثر افزودن EVA بر پارامترهاي مقاومت خاك دانه اي
373
بررسي اثر افزودن اسيد فوليك به تادافيل در درمان اختلال عملكرد نعوظي در مردان مبتلا به ديابت تيپII
374
بررسي اثر افزودن بالك بر آيروديناميك جريان حول لبه بال
375
بررسي اثر افزودن پروبيوتيك بر داروهاي مرسوم در درمان علايم باليني بيماران مبتلا به بيماريهاي آلرژيك راه هوايي (رينيت آلرژيك و آسم) 1394
376
بررسي اثر افزودن پودر كدوتنبل و كدو خورشتي بر خواص رئولوژيكي خمير و خصوصيات فيزيكي و حسي نان تافتون
377
بررسي اثر افزودن تري اتيلن گلايكول (TEG) بر مورفولوژي و شار عبوري غشاهاي سنتزي پلي اترسولفون (PES)
378
بررسي اثر افزودن دانه هاي پلي استايرن منبسط شده، پودر لاستك بازيافتي و دوده سيليس بر مقاومت فشاري و جذب آب بتن سبك سازه اي و غيرسازه اي، مورد استفاده در كاربردهاي آبي
379
بررسي اثر افزودن رزين پلي استر بر پتانسيل روانگرايي ماسه
380
بررسي اثر افزودن ريزجلبك اسپيرولينا بر ويژگي هاي قيزيكوشيميايي و ميكروبي پنير زيره پروبيوتيك
381
بررسي اثر افزودن ريزجلبك اسپيرولينا ريزپوشينه شده با آلژينات سديم و كنسانتره پروتئين آب پنير بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و ارگانولپتيكي ماست هم زده بدون چربي
382
بررسي اثر افزودن سازگاركننده بر برهمكنش بين سطحي اندازه گيري شده با روشهاي ديناميك گذرا و رئولو‍‍ژيكي براي سامانه PS/PA6
383
بررسي اثر افزودن صفحات لايه‌لايه شده گرافن و نانو ذرات SiO2 بر مقاومت سوزشي و استحكام خمشي نانو كامپوزيت‌هاي حاصل از الياف كربن و رزين فنوليك
384
بررسي اثر افزودن لايه نانوالياف پلي (اكريلونيتريل) تقويت شده توسط نانوذرات آلومينا در خواص كششي و خمشي كامپوزيت اپوكسي/كربن
385
بررسي اثر افزودن مواد نانو ساختار بر عملكرد غشاء مركب پلي آميد/پلي سولفون در فرآيند اسمز مستقيم
386
بررسي اثر افزودن ميدازولام به كتامين و مقايسه آن با كتامين و مورفين در مديريت درد حاد در بخش اورژانس بيمارستان توحيد و بعثت شهرستان سنندج
387
بررسي اثر افزودن نانو پودر تيتانيا بر ضريب دي¬الكتريكي تركيب ابرخازني CaCu3Ti4O12
388
بررسي اثر افزودن نانو خاك رس بر برهمكنش بين سطحي اندازه گيري شده به روش هاي ديناميك گذرا و رئولو‍ژيكي
389
بررسي اثر افزودن نانو ذرات و ويسكرهاي كاربيد سيليسيم بر ريسندگي پلي پروپيلن و اندازه گيري خواص ليف نهايي
390
بررسي اثر افزودن نانو ذره بر توزيع پذيري آنزيم آلفا آميلاز با استفاده از سيستم¬هاي دوفازي آبي
391
بررسي اثر افزودن نانو سيليس بر خواص ويسكوالاستيك قير
392
بررسي اثر افزودن نانو سيليكا بر خواص مكانيكي پلي اتيلن سنگين (HDPE)
393
بررسي اثر افزودن نانوذره گرافن بر روي رفتار بلورينگي فوم پلي(لاكتيك‌اسيد) توليدشده با استفاده از گاز كربن‌دي‌اكسيد
394
بررسي اثر افزودن ورميكوليت بر رفتار انتقال حرارت پوشش پلي يورتان دو جزئي
395
بررسي اثر افزودني اكسيد منگنز بر تشكيل و پايداري سمنتيت طي فرآيند احياي مستقيم هماتيت
396
بررسي اثر افزودني سديم فلورايد و پارامترهاي الكتريكي شكل موج و ولتاژ به عملكرد خوردگي پوشش ايجاد شده روي آلياژ منيزيم AZ91 به روش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمائي از حمام آلوميناتي
397
بررسي اثر افزودني كاهنده جمع شدگي و الياف در بتن مورد استفاده در روسازي‌هاي بتني
398
بررسي اثر افزودني موليبدات بر پوشش تبديلي پايه زيركونيوم
399
بررسي اثر افزودني ها بر روي مورفولوژي و رفتار خوردگي پوشش هاي آلياژي بر پايه ي نيكل- تنگستن ايجاد شده از طريق آبكاري الكتروشيميايي
400
بررسي اثر افزودني ها و شرايط سنتز بر خواص الكتريكي مقاومت هاي با ضريب دمايي مثبت بر پايه BaTiO3
401
بررسي اثر افزودني هاي اكسيژن دار به متانول در تبديل متانول به بنزين بر روي زئوليت ZSM-5
402
بررسي اثر افزودني هاي كربوكسيلاتي در استخراج حلالي مس و نيكل
403
بررسي اثر افزودنيهاي آلي بر آبكاري الكتريكي نيكل
404
بررسي اثر افزونه هاي گل حفاري در رفع گيرهاي رخ داده در سيالات ليگنوسولفونايتي
405
بررسي اثر اقتصادي زكات (گندم و جو)در توسعه روستايي مطالعه موردي استان كردستان ،سال هاي 81تا88
406
بررسي اثر اقتصادي عضويت در WTO بر صنعت نساجي كشور (مطالعه موردي صنعت فاستوني بافي ايران )
407
بررسي اثر اقدامات آبخيزداري (مكانيكي و بيولوژيكي) بر ميزان رواناب حوزه با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي : حوزه آبخيز نهند)
408
بررسي اثر اقدامات دارويي و آندوسكوپيك درماني بر سير بيماري و پيامد بيماران مبتلا به خونريزيهاي دستگاه گوارشي فوقاني مراجعه كننده به بيمارستان توحيد سنندج در دو مقطع زماني
409
بررسي اثر اقلام تعهدي ترازنامه سود عملياتي ،و جريانات نقدي عملياتي در پيش بيني جريانات نقدي عملياتي آتي با استفاده از مدل رگرسيوني
410
بررسي اثر اقليم، رزيم بارش و طول دوره شاخص خشكسالي بالم و مولي در ايران
411
بررسي اثر اكسيد نيتريك بر تشكيل بيوفيلم ناشي از اشرشيا كلاي جدا شده از عفونت هاي ادراري
412
بررسي اثر اكسيداسيون دارو تركيبي ... روي انگل مالاريا در شرايط ...
413
بررسي اثر اكسيژن با دوزهاي متفاوت تجويز شده با ماسك ونچوري بر شدت تهوع و استفراغ در بيماران كانسر معده تحت شيمي درماني
414
بررسي اثر اكسيژن در موتورهاي اشتعال تراكمي مخلوط همگن
415
بررسي اثر اگروفارستري ﴿بادشكن هاي درختي﴾ بر روي عملكرد گندم در مناطق خشك ﴿مطالعه موردي : اردكان﴾
416
بررسي اثر اگزوپلي ساكاريد لاكتوباسيلوس ها بر محافظت پوست در برابر آسيب ناشي از استافيلوكوكوس اورئوس
417
بررسي اثر ال - كارنيتين و كوآنزيم كيوتن (COQ10) روي پارامترهاي اسپرمي در مردان نابارور مبتلا به اوليگواسپرمي
418
بررسي اثر اِل دوپاي جوانه‌ي نخود بر حافظه و يادگيري در رَت
419
بررسي اثر ال كارنيتين در جلوگيري از نفروپاتي ناشي از كنتراست در بيماران تحت آنژيوگرافي در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1399 كارآزمايي باليني تصادفي
420
بررسي اثر الاستيسيته بر خواص تراوائي فيلمهاي لاتكس
421
بررسي اثر التهاب عصبي ناشي از تزريق اندوتوكسين باكتريايي دراميگدال مغزموش صحرايي براكتساب صرع درمدل كيندلينگ الگتريكي
422
بررسي اثر الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صادرات محصولات كشاورزي (موارد كالايي: زعفران، پسته و خرما)
423
بررسي اثر القاي كاتيون هاي فلزي بر ساختار و عملكرد نانو كاتاليست ساپو-34
424
بررسي اثر الكتروپوشانش آندي و كاغذي بر روي سه نوع زيرآيند آهن ، گالوانيزه و الكتروزينك
425
بررسي اثر الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آبي اوراست و نانو لوله هاي كربني
426
بررسي اثر الگوهاي تدريس بر فراشناخت دانش آموزان مقطع متوسطه از ديدگاه معلمان مدارس دخترانه بهشهر در سال 86-85
427
بررسي اثر الياف پر مرغ بر عملكرد مخلوط آسفالتي گرم
428
بررسي اثر الياف ضدميكروبي روي فلور طبيعي و باكتريهاي عفونت زاي پوست انسان
429
بررسي اثر الياف و پارچه هاي پلي پروپلين در عايق سازي ﴿صوتي و حرارتي﴾ مصالح ساختماني
430
بررسي اثر اليسيتور متيل جاسمونات بر توليد بتاكاروتن، ايجاد مقاومت به تنش شوري و ميزان رنگيزه كلوفيل در جلبلك Dunaliella salina
431
بررسي اثر امگا 3 بر بيان ژن CaMkinase II در شرايط التهاب القا شده به وسيله LPS در ناحيه هيپوكمپ رات
432
بررسي اثر امواج آكوستيك بر پاسخ سلولي
433
بررسي اثر امواج الكترومغناطيسي موبايل بر درشت مولكول هاي زيستي مانند هموگلوبين با تمايز قطبش
434
بررسي اثر امواج شوكي برون اندامي با شدت پايين در بيماران مبتلا به اختلال عملكرد نعوظي با عدم پاسخ درماني به مهاركنندگان فسفودي استرازنوع 5 مراجعه كننده به درمانگاه اورولوژي بيمارستان رازي و يك كلينيك خصوصي در شهر رشت
435
بررسي اثر امواج فراصوت بر رشد و توليد متابوليت هاي اوليه و ثانويه در جلبك دوناليلا سالينا
436
بررسي اثر امواج فراصوت بر رشد و توليد متابوليت هاي اوليه و ثانويه در جلبك دوناليلا سالينا
437
بررسي اثر امواج فراصوت بر رفتار كريستاليزاسيون اولئوژل روغن زيتون تهيه شده با بره موم
438
بررسي اثر ان ـ استيل سيستئين وريدي بر مدت نياز بيماران مبتلا به آسيب حاد ريوي به حمايت تهويه اي به مدت 6 ماه در بخش مراقبتهاي ويژه مركز آموزش درماني پورسينا رشت سال 84ـ83
439
بررسي اثر انتروكوك دورانس پروبيوتيك بر مهار رشد و اتصال نمونه هاي باليني استرپتوكوك موتانس به صورت آزمايشگاهي
440
بررسي اثر انتروكوك دورانس پروبيوتيك بر مهار رشد و اتصال نمونه هاي باليني كانديدا آلبيكانس به صورت آزمايشگاهي
441
بررسي اثر انتقال دهنده هاي الكترون مختلف بر روي عملكرد سلول هاي خورشيدي پروسكايتي
442
بررسي اثر انتقال كالا (transshipment) در فروشگاه‌هاي پوشاك بر كاهش هزينه‌ها
443
بررسي اثر انجماد تحت امواج مايكروويو بر كيفيت گوشت گوسفند
444
بررسي اثر انحلال ازدواج در انواع مهر با تأكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده
445
بررسي اثر انحلال سطحي در بهبود قابليت فلوتاسيون ايلمنيت
446
بررسي اثر انحناي ذاتي غيرهمگن بر شكل تعادلي وزيكول دوفازي
447
بررسي اثر انحناي ميدان منغناطيسي برابر سايش ساچمه در پلاسماي همجوشي
448
بررسي اثر انداز رسوب بر شكل پذيري و شكست آلياژهاي آلومينيوم و رسوب سختي پس از عمليات حرارتي
449
بررسي اثر اندازه بر خصوصيات آشكارسازهاي نقطه‌ي كوآنتومي مخروطي GaN/AlGaN
450
بررسي اثر اندازه بر خواص فروالكتريك فاز نانوساختار تتراگونال پروسكايت تيتانات سرب
451
بررسي اثر اندازه دانه بر خواص کششي سوپر آلياژ پايه نيکل IN738LC
452
بررسي اثر اندازه در تعيين مقاومت كششي مواد به روش غير مستقيم
453
بررسي اثر اندازه ذرات رنگدانه هاي كرومات سرب بر ميزان رهايش سرب از رزين هاي الكيدي
454
بررسي اثر اندازه ذرات و نرخ گرمايش بر مكانيزم اكسيداسيون پودر آلومينيوم
455
بررسي اثر اندازه سوپاپ تكانه بر عملكرد پمپ ضربه قوچي
456
بررسي اثر اندازه فيلر، مقدار فيلر و توزيع ذرات فيلر بر روي رفتار رئولوژي و خواص فيزيكي و مكانيكي رزين پلي يورتان پرشده
457
بررسي اثر اندازه نانوذرات نقره تهيه شده به روش احياي شيميايي بر روي رسانايي جوهر رسانا
458
بررسي اثر اندازه و غلظت آلائيدگي با اتم بور بر خواص الكتروني نانوسيم الماسي اشباع شده با هيدروژن
459
بررسي اثر اندازه ي دانه ها بر خواص ساختاري الكتريكي و مغناطيسي سيم ابر رساناي Bi-2223/Ag
460
بررسي اثر اندازه ي دانه ها بر خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي نمونه هايLao.8 Sro.2 Mno3
461
بررسي اثر اندازه ي دانه ها و شعاع يوني بر خواص ساختاري ، مغناطيسي و الكتريكي منگنايت Lao.5(Ca، Sr)o.5MnoO3
462
بررسي اثر اندازه‎‌‏ي پي در محاسبه‎‌‏ي ضريب عكس‎‌‏العمل بستر براي خاكهاي سيمانته با استفاده از نتايج آزمايش بارگذاري صفحه
463
بررسي اثر اندازه‌ي ذرات 2ZrO و تعداد سيكل‌هاي نورد بر رفتار سايشي كامپوزيت‌ 2ZrO-Al توليد شده به روش نورد تجمعي (ARB)
464
بررسي اثر اندانسترون خوراكي در كاهش استفراغ ناشي از اسهال و استفراغ حاد كودكان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت
465
بررسي اثر انرژي پالس ليزر﴿ توان متوسط ليزر﴾ بر استحكام مكانيكي جوش هاي نقطه اي ليزري در ورق فولاد زنگ نزن آستنيتي
466
بررسي اثر انرژي جوش بر اندازه دانه و عرض منطقه HAZ در جوشكاري به روشهاي الكترود دستي و MAG
467
بررسي اثر انرژي و طول موج ليزر na.yag بر اندازه نانو ذرات دي اكسيد تيتانوم
468
بررسي اثر انسولين NPH روي شاخص هاي آنتي اكسيداني بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
469
بررسي اثر انعطاف پذيري اجزاي يك ربات موازي بر دقت مسير حركت مجري نهايي
470
بررسي اثر انعطاف پذيري سرشمعها در رفتار گروه شمع
471
بررسي اثر انعطاف پذيري فونداسيون بر ضريب رفتار سازه هاي قابي بتن آرمه
472
بررسي اثر انفجار بر پي هاي سطحي در خاك غيرچسبنده با درنظرگرفتن سطح آب زيرزميني
473
بررسي اثر انفجار بر سازه هاي ساخته شده بر روي پي هاي سطحي
474
بررسي اثر انگشت با استفاده از فلورانس رزينه اي
475
بررسي اثر انگشت با استفاده از فلورسانس رزينه اي
476
بررسي اثر انگيزش پيشرفت بر روحيه كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته علوم ورزشي با توجه به نقش ميانجي خلاقيت
477
بررسي اثر انواع آماده¬سازي قبل از فسفاته و PH حمام فسفاته بر بهبود چسبندگي و مقاومت به خوردگي آلياژ آلومينيوم سري 5000
478
بررسي اثر انواع اتصال‏دهنده‏ي بتاسيكلودكسترين به پارچه پنبه‏اي بر راندمان بارگذاري و رهايش مولكول مهمان
479
بررسي اثر انواع افزودني‌ ها بر خواص عملكردي آسفالت (مطالعه موردي-خاكستر هسته خرما)
480
بررسي اثر انواع علوفه (در جيره هايي با فيبر موثر فيزيكي يكسان) بر رشد و عملكرد گوساله هاي هلشتاين
481
بررسي اثر انواع عملگرهاي الگوريتم ژنتيك بر روي مساله زمانبندي Job Shop با استفاده از طراحي آزمايشات
482
بررسي اثر انواع مختلف خوردگي بر استحكام نهايي ورق تقويت شده و نحوه ترميم و تقويت آن¬ با استفاده از الياف شيشه، كربن، آراميد و بازالت
483
بررسي اثر انوكساپارين و آسپرين در پيشگيري از سقط جنين در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با سابقه دو بار سقط
484
بررسي اثر اوره و فاكتور رشد اپيدرمال بر كيفيت اسپرم و جنين هاي حاصل از آن و بازچرخ اسيدهاي آمينه در تخمك گاو در شرايط آزمايشگاهي
485
بررسي اثر اوره و فاكتور رشد اپيدرمي بر كيفيت رويان هاي گاوي توليد شده در شرايط آزمايشگاهي
486
بررسي اثر اوزون تراپي در درمان بيماران مبتلا به استئو ميليت مزمن مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسينا رشت در سال 92-91
487
بررسي اثر اولتراسونيك وآنزيم پاپائين بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي برش هاي عضله لانگيسيموس دورسي گوشت گوساله
488
بررسي اثر اولتراسونيك¬ پينينگ بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي نمونه¬هاي آلومينيوم 6082 جوشكاري¬شده
489
بررسي اثر ايجاد آشفتگي در سمت خوراك بر روي افزايش كارآيي تقطير غشايي آب شور
490
بررسي اثر ايجاد پله بر هيدروديناميك شناورهاي پروازي
491
بررسي اثر ايجاد پوشش سراميكي با ضريب نشر بالا روي سطح كويلها و ديرگدازه هاي كوره كراكينگ بر صرفه جويي انرزي
492
بررسي اثر ايمنومدولاتوري باكتري پروبيوتيك لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر روي افراد سالم ايراني
493
بررسي اثر باد بر سازه هاي فضا كار تخت و استوانه اي
494
بررسي اثر باد جانبي بر روي بال ريزپرنده ها ﴿MAV﴾ با بال صفحه تخت و داراي ايرفويل
495
بررسي اثر باد جانبي بر عملكرد يك رتور پيشرانشي به منظور جذب انرژي
496
بررسي اثر بادگير در بهبود كيفيت هواي داخل ساختمان
497
بررسي اثر بار چرخه‌اي بر ستون‌هاي مشبك (قفسه‌اي و قيدهاي چپ و راست)
498
بررسي اثر بار فضايي توسط پوش باريكه در منطقه مركزي سيكلوترون كوچك 10MeV جريان بالا
499
بررسي اثر بارداري بر ضخامت كوروئيد در زنان باردار سالم مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
500
بررسي اثر بارگذاري BREE بر روي استوانه جدار نازك با مدل سختي سينماتيكي پراگر
501
بررسي اثر بارهاي داخلي تونل هاي تحت فشار با روباره كم در پايداري آنها و ارائه روش طراحي مناسب ـ مورد خاص تونل تحت فشار دشت عباس
502
بررسي اثر بارهاي موتوري بر روي رفتار ديناميكي ژنراتور سنكرون
503
بررسي اثر بارور سازي ابرها بر ميزان رواناب و رسوب در حوزه هاي آبخيز ﴿مطالعه موردي : حوزه سد زاينده رود﴾
504
بررسي اثر باز پخت روي راديكالهاي آزاد آلانين تابش ديده توسط پرتو الكتروني به روش اسپكتروسكوپي EPR و FTIR
505
بررسي اثر باز دارنده هاي الي بر روي پارامترهاي ترموديناميكي و خوردگي نمونه هايي از فولادهاي زنگ نزن و فولاد نرم در محيط اسيدي
506
بررسي اثر باز دارنده هاي دي متيل .سولفانيل .سوكسينات و دي متيل .سوكسينات بر روي خوردگي مس و برنج در سيستم هاي خنك كننده
507
بررسي اثر باز و بسته شدن كانال‌هاي اتصال شكافدار هيپوكمپ پشتي بر يادگيري اجتنابي غير فعال در موش‌هاي صحرائي نر
508
بررسي اثر بازآرايي سطحي در خواص الكتروني و مغناطيسي تك لايه اي CaN روي Si001
509
بررسي اثر بازارگرايي نيروي فروش بر عملكرد نيروي فروش از طريق متغير خلاقيت و نوآوري در دفاتر خدمات مسافرتي شهر تهران
510
بررسي اثر بازاريابي اينترنتي بر جذب مشتري شركتهاي مسافرتي و گردشگري
511
بررسي اثر بازاريابي دهان به دهان الكترونيك در شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتريان (مورد مطالعه: صنعت محصولات كودك)
512
بررسي اثر بازاريابي دهان به دهان الكترونيك در شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتريان (مورد مطالعه: صنعت محصولات كودك)
513
بررسي اثر بازپخت بر خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك SnS/CdS و SnS/ZnS, SnS ساخته شده به روش تبخير خلأ
514
بررسي اثر بازدارندگي "فنول "روي خوردگي استيل نرم با استفاده از روش هاي الكتروشيميايي در محلول هيدروكلريك اسيد دو مولا
515
بررسي اثر بازدارندگي تركيبات آلي حاوي اتم هاي دهنده نيتروژن و گوگرد بر خوردگي فولاد ساده ي كربني در محلول يك مولار هيدروكلريك اسيد
516
بررسي اثر بازدارندگي دو شيف باز جديد شامل گروه هاي ازت و هيدروكسيدروي فلز فولاد نرم با روش هاي شيميايي و كاهش الكترود شيميايي و كاهش وزن
517
بررسي اثر بازدارندگي رنگهاي Basic Blue IIIوOrange II برخوردگي فولاد
518
بررسي اثر بازدارندگي رنگهاي Orange II,Basic BIUe III برخوردگي فولاد
519
بررسي اثر بازدارندگي رنگهايBasic yellow13,Basic Yellow28 برخوردگي فولاد
520
بررسي اثر بازدارندگي عصاره برگ پسته كوهي بر روي خوردگي كربن استيل در محيط سولفوريك اسيد و هيدروكلريك اسيد
521
بررسي اثر بازدارندگي عصاره پوست انار در خوردگي فولاد در محيط اسيد كلريدريك يك مولار
522
بررسي اثر بازدارندگي مواد طبيعي همچون زردچوبه،دارچين و حنا بر روي خوردگي مس و فولاد
523
بررسي اثر بازدارنده هاي 3 - متيل 4- 4- 1- 4- متوكسي فنيل ﴾ متيليدين --5- ايزواكسازولون 3 - متيل 4- 1- 4- ﴿دي متيل امينو ﴾فنيل متيليدين 05- ايزواكسازولون و صمغ درخت البالو بر روي خوردگي فولاد كربني در محلول اسيد سولفوريك
524
بررسي اثر بازشو در جان لينك ها در قاب هاي مهاربندي شده ي واگرا زير اثر بارهاي ناشي از زلزله
525
بررسي اثر بازماندن پريتوئن بر درد بعد از عمل سزارين در بيمارستان الزهرا رشت
526
بررسي اثر بازها در آسفالت گوگردي براي كاهش خوردگي
527
بررسي اثر بازهاي شيف در كنترل مورفولوژي واندازه صي نانوساختارهاي سرب تلوريد)PbTe(
528
بررسي اثر بازي بر آموزش وپرورش كودكان مقطع ابتدايي دخترانه ناحيه 4 شهر اصفهان
529
بررسي اثر بازي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ابتدايي منطقه خميني شهر از ديدگاه آموزگاران
530
بررسي اثر بازي بر رشد اجتماعي كودكان 4 تا 6 ساله شهرستان گلوگاه
531
بررسي اثر بازي بر رشد اجتماعي كودكان 4 تا 6 ساله شهرستان لاهيجان
532
بررسي اثر بازي بر رشد اجتماعي كودكان پيش از دبستان شهرستان رامسر از ديدگاه مربيان مراكز مهد.
533
بررسي اثر بازي¬هاي هماهنگي – حركتي بر بهبود كج نويسي و بدخطي دانش آموزان ابتدايي
534
بررسي اثر باكتري ازتوباكتر در كاهش تنش شوري اعمال شده روي شاخص هاي رشد و ميزان اسانس گياه زيره سبز (Cuminum cyminum L.)
535
بررسي اثر باكتري بر مقاومت، دوام و نفوذ پذيري بتن سبك سازه‌اي با سنگدانه‌ي طبيعي به همراه الياف فولادي
536
بررسي اثر باكتري لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر كاهش آفلاتوكسين M1 در ماست پروبيوتيك
537
بررسي اثر باكتري محرك رشد گياه(PGPR) بر ويژگي هاي گلايول در شرايط آبياري كامل و كم آبياري
538
بررسي اثر باكتري هاي اسيد لاكتيك محصولات لبني بومي ايران بر كاهش حساسيت زايي كازئين در شير گاو
539
بررسي اثر باكتري هاي محرك رشد و قارچ هاي مايكوريزا بر چمن لوليوم چندساله ( .Lolium perenne L) در شرايط فشردگي خاك و قطع آبياري
540
بررسي اثر باكتري هاي محرك رشد و قارچ هاي مايكوريزا بر مقاومت به شوري سرو نقره اي (.Cupressus arizonica G)
541
بررسي اثر باكتري هاي موجود در شير و محصولات لبني توليد شده در ايران بر هيدروليز بتالاكتوگلوبولين طبيعي ونوتركيب
542
بررسي اثر باكتري‌هاي حل‌كننده فسفات و قارچ ميكوريزا بر رشد و قابليت جذب فسفر در گياه ذرت
543
بررسي اثر باكتري‌هاي كوكسي اسيد لاكتيك جدا شده از نمونه ‌هاي شير گاو و شتر بومي ايران بر كاهش حساسيت زايي پروتئين‌هاي كازئين شير گاو
544
بررسي اثر باكتري‌هاي لاكتيك اسيد و خرما بر شاخص هاي ميكروبي فيله ماهي قزل آلاي پرورشي
545
بررسي اثر باكتري‌هاي محرك رشد گياه بر صفات فيزيولوژي، كيفي و كمي ارقام ارزن علوفه اي تحت شرايط تنش خشكي
546
بررسي اثر باكتري‌هاي محرك رشد گياه بر صفات فيزيولوژي، كيفي و كمي ارقام ارزن علوفه¬اي تحت شرايط تنش خشكي
547
بررسي اثر باكتريوسين بيفيدو باكتريوم بيفيدوم Bifidobacterium bifidum ATCC1644 به عنوان يك نگهدارنده طبيعي برروي افزايش زمان ماندگاري گوشت قرمز درطول نگهداري
548
بررسي اثر باينول بر ساختار گاما آلومينا و گزينش پذيري آن در حذف آب از 2- اكتانول و محاسبات شيمي كوانتومي جذب باينول روي سطح ﴿100﴾ و ﴿110﴾ اسپينل - آلومينا
549
بررسي اثر بتاكاروتن بر تحمل به شوري گياه گوجه فرنگي (Lycopersicun esculentum) در شرايط كشت در شيشه
550
بررسي اثر بخار آب بر زمان رانش يون هاي محصول در طيف سنجي تحرك يوني
551
بررسي اثر بخار آب/ بخار حلال بر مورفولوژي نانوالياف در فرآيند ريسندگي الكتروسانتريفيوژ
552
بررسي اثر بخش صنعت بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب از گروه D8
553
بررسي اثر بخشي آموزش ۱۲قدم در جلسات NA در شهر كلاردشت در سال ۱۳۹۰.
554
بررسي اثر بخشي آموزش ابراز وجود بر سازگاري اجتماعي، خود پنداره و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان دختر پايه ي اول و دوم دبيرستان يزد
555
بررسي اثر بخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس برميزان اضطراب و عملكرد رياضي دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي پايه پنجم ابتدايي شهر اصفهان
556
بررسي اثر بخشي آموزش باز سازي باز شناختي بر كاهش ميزان درماندگي آموخته شده دانش اموزان پسر شهر همدان
557
بررسي اثر بخشي آموزش برنامه كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر ميزان استرس،اضطراب،افسردگي و بهزيستي روانشناختي كاركنان نظامي
558
بررسي اثر بخشي آموزش تنظيم هيجان بر كاهش استفاده از شبكه هاي اجتماعي، رفتار پر خطر و رشد حل مسئله در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان
559
بررسي اثر بخشي آموزش خود شفابخشي بر استرس، اضطراب، افسردگي و خودارزشمندي والدين و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان مبتلا به اختلال يادگيري
560
بررسي اثر بخشي آموزش روش حل مسئله در كاهش علائم كمبود توجه / بيش فعالي كودكان پايه پنجم دبستانهاي شهر ايلام
561
بررسي اثر بخشي آموزش زوج درماني هيجان مدار بر احساس تنهايي و دلزدگي زناشويي زوجين
562
بررسي اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در واحدهاي سازمان سياحتي و مراكز تفريحي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
563
بررسي اثر بخشي آموزش قصه هاي مبتني بر ديالوگ بر مهارت هاي زباني و مهارت هاي اجتماعي دختران كم توان ذهني خفيف مقطع دبستان شهر اصفهان
564
بررسي اثر بخشي آموزش كنترل اضطراب امتحان بر هيجانات تحصيلي ( مثبت و منفي ) و تاب آوري تحصيلي در دانش آموزان دختر دبيرستاني
565
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس ( مايكن بوم ) بر استرس شغلي معلمان دوره ابتدايي شهرستان لردگان
566
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي بانوان و آموزش غير حضوري همسران آن ها به شيوه شناختي-رفتاري بر رضايت زناشويي زوجين
567
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان سازگاري اجتماعي زنان مبتلا به اختلال خلقي نوعي دو قطبي شهرستان اصفهان
568
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان شادكامي، رضايت زناشويي و بهبود كيفيت زندگي زنان متاهل 35-25 ساله شهرستان سقز
569
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي سبك زندگي سالم بر بهزيستي روانشناختي و نشانگان اختلالات رواني در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
570
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي كنترل خشم به شيوه عقلاني ، رفتاري ، عاطفي ، بر كاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان
571
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارت هاي خوش بيني بر كيفيت زندگي كاري، رضايت شغلي و عملكرد شغلي كاركنان بيمارستان محمد رسول الله شهر مباركه اصفهان
572
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارتهاي اجتماعي بر مشكلات رفتاري - عاطفي كودكان دبستاني شهرستان گنبد كاووس
573
بررسي اثر بخشي آموزش مشاوره پيش از ازدواج بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور بهشهر
574
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله به شيوه گروهي بر كاهش تفكرات غير منطقي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور استان مازندران
575
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت روابط بين فردي بر كاهش اضطراب جدايي و پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني شهر برازجان
576
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت مقابله با استرس و آموزش تنظيم هيجاني بر كاهش درد و بهبود كيفيت زندگي زنان مبتلا به كمر درد مزمن
577
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي از طريق داستان هاي اجتماعي بر رفتارهاي اتيستيك و رشد اجتماعي كودكان مبتلا به اتيسم در شهر شيراز
578
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش سلامت اجتماعي و جامعه پذيري زنان .
579
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر احساس تنهايي و استرس تحصيلي دانش آموزان
580
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش علائم بي اعتنايي مقابله اي
581
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش علائم بي اعتنايي مقابله اي
582
بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي مبتني بر رويكرد شناختي -رفتاري برخود كنترلي وتاب اوري كودكان پيش دبستاناي شهرستان كاشمر در سال تحصيلي ۹۶-۹۷.
583
بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي فرزند خواندگي بركاهش تنيدگي و تغيير سبكهاي مقابله اي زوجين متقاضي فرزندخواندگي
584
بررسي اثر بخشي آموزش مولفه هاي يادگيري خودگردان مبتني بر مدل پينتريچ بر ميزان يادگيري خود تنظيمي ، خود كارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تيزهوش شهر كرمانشاه
585
بررسي اثر بخشي آموزش هاي HSE بر مصرف سبز در پروژه احداث تاسيسات تقويت فشار گاز ارسنجان
586
بررسي اثر بخشي آموزش هاي ايمني بر تغيير نگرش نسبت به رعايت مسائل ايمني و كاهش ميزان استرس شغلي كاركنان در شركت ذوب آهن اصفهان
587
بررسي اثر بخشي آموزش هوش اخلاقي بر كنترل تكانه و تاب آوري درمانجويان وابسته به مواد
588
بررسي اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان ناحيه يك دوره متوسطه شهر جهرم
589
بررسي اثر بخشي آموزش والدين بر ميزان علائم نافرماني در كودكان داراي علائم اختلال نافرماني مقابله اي
590
بررسي اثر بخشي آموزشهاي زيست محيطي در خصوص آلودگي هوا ﴿دو پارامتر مونوكسيد كربن و ذرات معلق﴾ به مربيان علوم تجربي مدارس راهنمائي منطقه 3 آموزش پرورش شهر تهران
591
بررسي اثر بخشي آموزشي گروهي به شيوه تحليل رفتار متقابل بر دلبستگي نوجوانان دختر شهر اصفهان در سال تحصيلي 88-1387
592
بررسي اثر بخشي اجتماع درمان مدار بر نيمرخ رواني سوئ مصرف كنندگان مواد در اصفهان
593
بررسي اثر بخشي استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد EASA PART-145در شركت مهندسي تعميرات هواپيمايي فارسكو
594
بررسي اثر بخشي اموزش هاي كوتاه مدت تخصصي ضمن خدمت شركت نفت فلات قاره از ديدگاه كاركنان شركت كننده در دوره هاي بين سالهاي ۱۳۸۰تا ۱۳۸۱
595
بررسي اثر بخشي بازي درماني در كاهش ترس و اضطراب كودكان پيش دبستاني و دبستان منطقه 1 شهر اصفهان
596
بررسي اثر بخشي بازي درماني شناختي/ حركتي بر كنش هاي اجرايي وخلق و خوي كودكان مقطع پيش دبستاني(مورد مطالعه پيش دبستان هاي شهر مريوان)
597
بررسي اثر بخشي بازي درماني گروهي در گاهش اضطراب وناسازگاري اجتماعي در كودكان كار وخيابان تحت پوشش بهزيستي شهرستان بوشهر
598
بررسي اثر بخشي بازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي - رفتاري بر اضطراب و پرخاشگري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان هشترود
599
بررسي اثر بخشي بازي مادر- كودك بر كاهش اختلال نافرماني مقابله اي
600
بررسي اثر بخشي بازي‌ها و فعاليت‌هاي مبتني بر روش پاس بر عملكرد خواندن، خودپنداره تحصيلي، خودكارآمدي و مهارت‌هاي عصب روانشناختي دانش آموزان نارساخوان پايه پنجم ابتدايي شهر اصفهان
601
بررسي اثر بخشي بازيهاي حركتي ريتميك ﴿موزون﴾ بر ميزان توجه، حافظه و سازمان دهي هيجاني- رفتاري....
602
بررسي اثر بخشي برنامه آموزش تلفيقي به مادران درمورد مشكلات غذا خوردن كودكان1 تا 3 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني شهر رشت در سال 1395-1393
603
بررسي اثر بخشي برنامه آموزش قدرداني بر دلزدگي زناشويي، صميميت زناشويي و تعارض زناشويي جوانان متأهل مراجعه كننده به خانه جوان شهر اصفهان
604
بررسي اثر بخشي برنامه آموزش قدرداني بر دلزدگي زناشويي، صميميت زناشويي و تعارض زناشويي جوانان متأهل مراجعه كننده به خانه جوان شهر اصفهان
605
بررسي اثر بخشي برنامه هاي تبليغاتي بانك صادرات ايران در جذب مشتري (مورد پژوهي:سر پرستي جنوب تهران)
606
بررسي اثر بخشي برنامه ي يادگيري مستقل بر عملكرد خواندن، خودپنداره ي تحصيلي و خود كارآمدي دانش‌آموزان نارساخوان پنجم ابتدايي در شهر اصفهان
607
بررسي اثر بخشي تئاتر درماني بر عزت نفس افراد كم توان ذهني مركز نگهداري استان چهارمحال و بختياري شهرستان فارسان در سال 92
608
بررسي اثر بخشي تمرينات ويبريشن بر شاخص هاي تركيب بدني و فيزيولوژيك زنان يائسه
609
بررسي اثر بخشي درمان با تحريك الكتريكي مستقيم فرا جمجمه‌اي در تركيب با دارو درماني بر علائم منفي بيماران اسكيزوفرني
610
بررسي اثر بخشي درمان بر پذيرش و تعهد بر كيفيت زندگي و سبك هاي فرزند پروري مادران كودكان ناتوان ذهني زير 14 سال
611
بررسي اثر بخشي درمان شفقت بر كاهش اضطراب و افسردگي فرزندان طلاق
612
بررسي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري در كاهش علائم بيش فعالي در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان بهشهر سال 1392
613
بررسي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري در كاهش علائم كاستي توجه در دانش آموزان دختر ابتدايي شهرستان بهشهر در سال 1393
614
بررسي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري گروهي بر كاهش احتمال بازگشت در زندانيان وابسته به ترياك زندان گرگان
615
بررسي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري وآموزش آرامش سازي بر كاهش گرايش به مصرف سيگار در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
616
بررسي اثر بخشي درمان شناختي ،عاطفي و رفتاري گروهي بر تغيير سبك مقابلهاياجتنابي و هوش هيجاني كارمندان با گرايشات افسردگي صدا و سيماي جمهورياسلامي ايران - مركز تهران
617
بررسي اثر بخشي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس بر شدت و فراواني سردرد و اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به سردردهاي ميگرني و تنشي در اصفهان
618
بررسي اثر بخشي درمان شناختي-رفتاري به شيوه گروهي بر افسردگي بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس ( ام.اس )
619
بررسي اثر بخشي درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر سوگيري توجه، پذيرش بيماري و راهبردهاي كنار آمدن با استرس در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوي سيستميك
620
بررسي اثر بخشي درمان كوتاه مدت ازدواج به وصال نرسيده در مراجعين به كلينيك روانپزشكي طلوع شهر رشت از سال 1394 تا 1395
621
بررسي اثر بخشي درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر روي سلامت روان و كيفيت زندگي كاركنان نيروي انتظامي (ناجا) استان گلستان
622
بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر اميد بر كيفيت زندگي، سلامت روان، عزت نفس و معني‌داري زندگي دانش آموزان دختر افسرده دوره متوسطه شهر اصفهان
623
بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كمال گرايي، خشم و احساس شرم دانشجويان دانشگاه اصفهان
624
بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر كيفيت زندگي بر بهزيستي ذهني و سلامت روان افراد مراجعه كننده به مركز مشاوره
625
بررسي اثر بخشي درمان مبتني برپذيرش وتعهد ) ACT ( بر تاب آوري و بهزيستي روان شناختي مادران داراي كودك مبتلا به ADHD
626
بررسي اثر بخشي درمان هاي طب سنتي بر كنترل رينيت آلرژيك آسم مبتني بر شواهد باليني
627
بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزش كارآفريني بر روي دانش كسب و كار ، انگيزش و رغبت شغلي دانشجويان دانشگاه پيام نور همدان
628
بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر عملكرد كاركنان شركت سهامي نكا چوب شهرستان ساري
629
بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر عملكرد كاركنان گمرك بندر امير آباد شهرستان بهشهر
630
بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي عمومي ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان پژوهشگاه صنعت نفت در يك دوره يكساله
631
بررسي اثر بخشي دوره هاي ضمن خدمت از ديدگاه معلمان پايه ششم ابتدايي شهر قاين
632
بررسي اثر بخشي ذخاير اطاعات افراد در بازخورد آموزشهاي سازماني و رسانه اي
633
بررسي اثر بخشي راهبردهاي فراشناختي بر استدلال، سبك‌هاي حل مسئله و بكارگيري مهارت هاي مقابله‌اي دختران نوجوان
634
بررسي اثر بخشي راهبردهاي يادگيري بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي ملارد-سال تحصيلي 93-92
635
بررسي اثر بخشي روش EPMP (تدبير مشكل بيمار به روش الكترونيكي) بر آگاهي از فرايند فراهم آوري اعضاء در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه دانشگاه علوم پزشكي گيلان و مازندران سال 1395-1394
636
بررسي اثر بخشي روش آموزش پاسخهاي محوري با استفاده از همسالان بر تعاملات اجتماعي و ارتباط كلامي كودكان اتيستيكي مقطع پيش دبستاني شهر اصفهان
637
بررسي اثر بخشي روش آموزش متقابل و پرسش متقابل بر عملكرد خواندن دانش آموزان تيزهوش با اختلال يادگيري خاص
638
بررسي اثر بخشي روش تجميع پلاك هاي ريزدانه در نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با مشاركت ساكنين ، نمونه موردي : محله خوب بخت
639
بررسي اثر بخشي روش هاي تدريس مبتني بر تكنيك هاي خلاقيت در ميزان رشد و پرورش خلاقيت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بندرگز از ديدگاه معلمان
640
بررسي اثر بخشي رويكرد NLP و آموزش مبتني بر يوگا بر ميزان تاب آوري و سرسختي روانشناختي بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاههاي صنعتي اروميه و دانشگاه پيام نور اروميه
641
بررسي اثر بخشي رويكرد تجربه نگر ستير بر بهبود الگوهاي ارتباطي،كاهش تعارضات زناشويي و خودتمايزيافتگي زنان درگير طلاق عاطفي
642
بررسي اثر بخشي رويكرد زوج درماني تغيير سبك زندگي بر افزايش رضايت زناشويي زوجين ساكن شهر اصفهان
643
بررسي اثر بخشي زوج درماني اسلام محور بر سازگاري، سلامت روان و خوش بيني زوجين شهر اصفهان
644
بررسي اثر بخشي زوج درماني كوتاه مدت راه حل مدار بر كاهش تعارض زناشويي زوجين مراجعه كننده به هسته مشاوره شهرستان خميني شهر
645
بررسي اثر بخشي ژل ليدوكائين بر كاهش گلودرد و خارش گلو در زمان تعبيه LMA
646
بررسي اثر بخشي سبك هاي مديريت
647
بررسي اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر توجه آگاهي بر بهبود احساس تنهايي، باورهاي غير منطقي و سبك هاي تصميم گيري زنان
648
بررسي اثر بخشي شناخت درماني معنويت محور بر مشكلات روانشناختي، تصوير تن و عملكرد جنسي زنان ماستكتومي شده
649
بررسي اثر بخشي شوراي دانش آموزي مدارس متوسطه (دبيرستان ) بر تربيت اجتماعي دانش آموزان شهرستان پاكدشت
650
بررسي اثر بخشي شيوه هاي پيشبرد فروش در صنايع لوازم خانگي از ديدگاه مديران فروش شركتهاي عرضه كننده صنعت تلويزيون و يخجال فريزر
651
بررسي اثر بخشي عصاره ي متانولي گونه هاي مختلف گياه جاشير بر باكتري هاي بيماري زا، رشد و تكثير لنفوسيت هاي انساني و جهش زايي آن ها در آزمون ايمز
652
بررسي اثر بخشي عناصر آميخته بازاريابي خدمات در جذب گردشگران فرهنگي- مذهبي
653
بررسي اثر بخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين شهر اصفهان
654
بررسي اثر بخشي فرايند گزينش و تامين نيروي انساني در مركز تحقيقات كم آبي و خشكسالي وزارت جهاد كشاورزي
655
بررسي اثر بخشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي در دانشجويان دختر دانشگاه شاهد تهران
656
بررسي اثر بخشي قصه گويي تعاملي بر بهبود مهارت هاي اجتماعي و كاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان
657
بررسي اثر بخشي كار آفريني از ديدگاه هنر جويان پسر مراكز فني وحرفه اي شهرستان آزادشهر
658
بررسي اثر بخشي كاربست استراتژي هاي مشتري مداري در ايجاد موفقيت و مزيت رقابتي شركت هاي خدمات مسافرت هوايي و گردشگري (با تاكيد بر رويكرد )CRM
659
بررسي اثر بخشي كلاسهاي اموزشي ترويجي در بهره وري دامداران روستايي شهرستان تايباد
660
بررسي اثر بخشي گروه درمان شناختي-رفتاري بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پاركينسون شهر اصفهان
661
بررسي اثر بخشي گروه درماني با ساختار وآموزش خانواده در كاهش عود بيماران وابسته به شهر اصفهان
662
بررسي اثر بخشي گروه درماني به شيوه ي تحليل تبادلي بر رضايت زناشويي زوج هاي شهر اصفهان
663
بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع مقاوم به داروي شهر اصفهان
664
بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي مذهبي بر نيمرخ رواني معلولين جسمي زن شهر اصفهان
665
بررسي اثر بخشي مثبت انديشي مادران بر مهارت هاي اجتماعي و پذيرش اجتماعي كودكان پيش دبستاني
666
بررسي اثر بخشي مداخله روانپويشي كوتاه مدت (STPP ) در كاهش نشانگان افسردگي و افزايش شاخصهاي سلامت عمومي و بهزيستي رواني
667
بررسي اثر بخشي مداخله مددكاري اجتماعي گروهي با رويكرد شناختي بر ارتباط بين فردي و صميميت زناشويي در دانش آموزان دختر متاهل شهرستان ميبد
668
بررسي اثر بخشي مشاوره به شيوه زوج درماني رفتاري بر افسردگي دوران بارداري و افسردگي پس از زايمان زنان شهر كرمان
669
بررسي اثر بخشي مشاوره رفتاري - شناختي جنسي زوجين بر بهبود سردمزاجي جنسي زنان آنها در شهر اصفهان
670
بررسي اثر بخشي مشاوره فردي و گروهي به شيوه شناختي ، رفتاري و رفتاري - شناختي بر كاهش اضطراب امتحانات دانش آموزان پسر پايه اول متوسطه شهرستان بروجن
671
بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي - رفتاري بر كاهش بازگشت به اعتياد در معتادان خود معرف سازمان بهزيستي استان كردستان
672
بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي راه حل محور بر افزايش شادكامي ذانشجويان دانشگاه پيام نور در سال ۱۳۹۳_۱۳۹۴
673
بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي-شناختي-رفتاري بر كاهش افسردگي نوجوانان پسر +HIv در مركز بهداشت ودرمان
674
بررسي اثر بخشي معنا درماني به شيوه گروهي بر كاهش استرس ادراك شده و افزايش اميد به زندگي در بيماران ام . اس
675
بررسي اثر بخشي ممانتين به عنوان داروي كمكي در درمان اختلال دو قطبي
676
بررسي اثر بخشي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان شركت پست جمهوري اسلامي ايران
677
بررسي اثر بخشي نگهداري و تعميرات در شركت آب و فاضلاب استان يزد
678
بررسي اثر بخشي هماهنگ سازي امواج مغزي به وسيله اصوات بين آئورال بر بهبود نشانه هاي اختلال خواب
679
بررسي اثر بخشي هوشمندي رقابتي در بهبود فروش بليط شركتهاي هواپيمايي ماهان
680
بررسي اثر بخشي واقعيت درماني و درمان شناختي-رفتاري بر طرح واره هاي ذهني افراد مصرف كننده مواد مخدر
681
بررسي اثر بخشي ويتامين دي بر بروز ديابت بارداري در سه ماهه اول بارداري
682
بررسي اثر بر همكنش الكترون -فونون بر روي چگالي حالات نانولوله زيگزاگ (0،10)
683
بررسي اثر براقيت بر رنگ –طيف سنجي و تصويرپردازي
684
بررسي اثر برخورد جت و دنباله به زبانه فن در توليد صدا در فن لانه سنجابي با استفاده از آزمايشات پي آي وي
685
بررسي اثر برخي از سويه¬هاي پروبيوتيك كشته شده (لاكتوباسيلوس) بر روي چند باكتري بيماري¬زا و لنفوسيت¬هاي انسان
686
بررسي اثر برخي اسانس هاي گياهي و باكتري هاي مولد اسيد لاكتيك بر برخي باكتري هاي پاتوژن مواد غذايي و بيان ژن نايسين A در Lactococcus Lactis در سيستم كشت توأم
687
بررسي اثر برخي تركيبات و ارگانيسم‌ها بر كلنيزاسيون ميكوريزي و فاكتورهاي رشدي گياه ذرت و فعاليت برخي آنزيم ها درشرايط تنش خشكي
688
بررسي اثر برخي عوامل اكولوژيكي بر خصوصيات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي دو گياه دارويي بابونه اورا و بابونه كبير
689
بررسي اثر برخي عوامل موادي و فرايندي بر واكنش هاي همزمان پليمريزاسيون و دي پليمريزاسيون پلي اتيلن ترفتالات
690
بررسي اثر برخي عوامل موثر بر فرآيند ترپليمر شدن دوغابي مونومرهاي آكريلونيتريل، وينيل استات و 2- آكريل آميدو -2- متيل پروپان سولفونيك - اسيد در راكتور پيوسته مخزني هم زن دار CSTR
691
بررسي اثر برخي مهاركننده هاي گياهي روي آنزيم هاي كربو هيدراز در پروانه مينوز گوجه فرنگي
692
بررسي اثر برخي مولكول هاي كوچك بر فيبريلاسيون پروتئين ليزوزيم
693
بررسي اثر برش فاز در يك فرايند شبه زاد و مرگ
694
بررسي اثر بركنش بر رفتار لرزه اي سازه هاي جداسازي شده
695
بررسي اثر برند بر انتخاب مقاصد گردشگري توسط گردشگران داخلي در مقايسه با گردشگران بين‌المللي
696
بررسي اثر برند بر انتخاب مقاصد گردشگري توسط گردشگران داخلي در مقايسه با گردشگران بين‌المللي (مطالعه موردي شهر تهران)
697
بررسي اثر برهم كنش پوشش گياهي ديواره ها و شكل بستر مقعر بر ساختار جريان
698
بررسي اثر برهم كنش محلول پاشي سولفات آهن و رژيم آبياري بر ويژگيهاي فيزيولوژيك و رشد پنج ژنوتيپ كنجد (Sesamum indicum L)
699
بررسي اثر برهم‌كنش بين فازي بر خواص و پايداري حرارتي در كامپوزيت لاستيك استايرن-بوتادي‌ان و الياف كربن
700
بررسي اثر برهمكنش ميدان ويگلر با موج بار-فضا در ليزر الكترون آزاد با زمينه پلاسمايي
701
بررسي اثر بزرگ شوندگي صدمه بر روي ضرايب عملكردي بال
702
بررسي اثر بزرگترين اندازه سنگدانه و دانه بندي هاي پيشنهاد شده در روش ملي طرح مخلوط بتن روي جمع شدگي بتن خودتراكم
703
بررسي اثر بستر نانولوله هاي كربني بر ابعاد نانوذرات Fe3O4 و تاثير آن بر مورفولوژي پودر نانوكامپوزيت CNT/ Fe3O4 تهيه شده به روش رسوب دهي شيميايي
704
بررسي اثر بستركربني بر سنتز نانوذرات پلاتين درحضور سيليكوتنگستيك اسيد و مطالعه ي فعاليت الكتروكاتاليستي آن براي اكسيداسيون متانول
705
بررسي اثر بسته بندي روي عملكرد يك سنسور شتاب سنج
706
بررسي اثر بسته بندي و انبار ماني بر كيفيت دو رقم كيوي (هايوارد وآبوت )
707
بررسي اثر بسته بندي و انبارماني بر روي كيفيت و طول عمر دو رقم سيب درختي سميرم
708
بررسي اثر بسته شدن اتصالات شكافدار ناحيه CA1 هيپوكمپ بر يادگيري وابسته به حالت مورفين در موشهاي صحرائي نر
709
بررسي اثر بسته شدن سيناپس هاي الكتريكي ناحيه شكنج دندانه اي بر يادگيري وابسته به وضعيت مورفين در موشهاي صحرائي نر
710
بررسي اثر بعد و محل بازشو همچنين نحوه آرماتور گذاري ديوار و تير هم بند بر رفتار ديوارهاي برشي داراي بازشو
711
بررسي اثر بعضي از اسانس هاي گياهي در كنترل قارچ هاي مولد مايكوتوكسين و مايكوتوكسينها
712
بررسي اثر بكارگيري نانو اكسيد روي بر روي دانسيته ي اتصالات عرضي در آميزه هاي رابري NR/BR،NR/SBR
713
بررسي اثر بلورك هاي ريز MgO بر سيستم ابر رسانايي (2223Bi, Pb)
714
بررسي اثر بلورينگي بر خواص عبورپذيري پلي لاكتيك اسيد حاوي نانوورقه هاي گرافن اكسايد
715
بررسي اثر بنگاهاي اقتصادي زود بازده بخش كشاورزي در اشتغال زايي جوانان روستايي
716
بررسي اثر بهره وري بخش خدمات بر رشد اقتصادي كشور
717
بررسي اثر بهينه‌سازي زمان و هزينه‌ي پروژه‌هاي ساخت در عملكرد سازمان
718
بررسي اثر بي دردي اپيدورال توراسيك در بيماران مبتلا به كانتوژن ريه بر روي زمان جدا سازي بيمار از دستگاه ونتيلاتور به روش كار آزمايي باليني در بيمارستان بعثت
719
بررسي اثر بيان افزوده (Overexpression) ژن P5CS برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و پروتئوميكس گياهان تراريخت تنباكو Nicotiana Tabacum cv. Wisconsin تحت تنش شوري در شرايط اين ويترو
720
بررسي اثر بيان بيش از حد گيرنده ي فاكتور رشد عروقي (EGFR) و فاكتور رشد عروقي اندوتليالي (VEGF) بر روي ميزان بقاء بيماران مبتلا به گليوبلاستوم مولتي فرم مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهر رشت
721
بررسي اثر بيماري پريودنتال بر روي پالپ دنداني از طريق بررسي ايمنوهيستوشيمي فاكتور رشد اندوتليال عروقي (vegf)
722
بررسي اثر بيماري پريودنتال بر روي پالپ دنداني از طريق بررسي ايمنوهيستوشيمي فاكتور رشد عصبي (NGF)
723
بررسي اثر بيوپليمر ويناس بر خواص فيزيكي و مكانيكي قير
724
بررسي اثر بيوكنترل و مكانيسم آنزيمي جدايه‌هاي‌Trichoderma harzianum به‌دست‌ آمده از خاك‌هاي شور پسته بر Verticillium dahliae در شرايط آزمايشگاه
725
بررسي اثر پارامتر ميرايي خاك بر ارتعاشات سطح زمين در خطوط مترو (مطالعه موردي ايستگاه اقدسيه خط 3 مترو تهران)
726
بررسي اثر پارامتر نظم غيرقراردادي بر خواص ترابردي اتصالات نرمال-فرومغناطيس- ابررسانا پايه ي گرافيني
727
بررسي اثر پارامتر هاي اجرايي و اختلاط بر عملكرد تراكم ميداني مخلوط هاي آسفالتي به كمك تكنيك هاي داده كاوي
728
بررسي اثر پارامتر هاي مختلف نورد سرد تاندوم بر خواص مكانيكي ورق به كمك شبكه هاي عصبي
729
بررسي اثر پارامترهاي اسيدكاري بر قابليت هدايت شكاف
730
بررسي اثر پارامترهاي الگوريتم ژنتيك درتعيين چيدمان بهينه ي توربين هاي بادي
731
بررسي اثر پارامترهاي پاشش اسپري سوخت و عدد سوئلر بر عملكرد محفظه پيش‌اختلاط توربين‌هاي گاز مدرن
732
بررسي اثر پارامترهاي پيش پليمريزاسيون بر مورفولوژي محصول و كارايي كاتاليست در پليمريزاسيون دوغابي پلي پروپيلن با كاتاليست هاي نسل چهارم زيلگر ناتا
733
بررسي اثر پارامترهاي ترانسفورماتور توزيع بر ميرايي هارمونيك ها در يك شبكه آلوده
734
بررسي اثر پارامترهاي ترموهيدروليك راكتورهاي آب سبك
735
بررسي اثر پارامترهاي توليدي تورهاي حامل بار بر خواص كششي آن
736
بررسي اثر پارامترهاي جريان و ذرات بر نرخ رسوب ذرات در مبدل فين تيوبي
737
بررسي اثر پارامترهاي زمان و حجم حلال آبي بر راندمان بازيابي طلا با دانه بندي ثابت (منطقه كلات چوبك وارغش )
738
بررسي اثر پارامترهاي ساختاري بافت بريدينگ متشكل از نخ هاي مغزي دار فلزي بر ميزان حرارت توليدي
739
بررسي اثر پارامترهاي ساختاري پارچه و رسانايي نخ بر رفتار الكترومكانيكي حسگرهاي كششي منسوج
740
بررسي اثر پارامترهاي ساختماني بر ضريب انتقال جرم در يك ستون ضربه اي پر شده
741
بررسي اثر پارامترهاي سنتز بر خواص نوري و الكتريكي پلي آنيلين نانو ساختار به منظور كاربرد در سلول¬هاي خورشيدي پليمري
742
بررسي اثر پارامترهاي سنتزي بر روي اندازه ذره ، انتقال فاز و فعاليت فوتوكاتاليستي نانو پودر تيتانيا تهيه شده از تيتانيوم كلرايد به روش سل - ژل , the study of preparative conditions effect on particle size, phase transfer and photocatalytic activity of tio2 nanoparticles drived )or synthesized( of ticl4 by sol-gel method
743
بررسي اثر پارامترهاي سوزن زني بر استحكام كششي منسوج چند محوري سوزن زني شده
744
بررسي اثر پارامترهاي سيستم بر روي پديده¬ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي در يك سيستم چهار ترازي با استفاده از ميدان-هاي الكترومغناطيسي
745
بررسي اثر پارامترهاي شيميايي بر پايداري ثانويه ايمپلنت هاي دنداني
746
بررسي اثر پارامترهاي عمليات حرارتي تنش گيري ﴿دما-زمان﴾ و رفتار خزشي مواد بر توزيع و بزرگي تنش هاي پسماند نمونه جوشكاري شده لوله
747
بررسي اثر پارامترهاي عملياتي بر روي تركيب محصول بدست آمده از تقطير با بخار آب نفت سوخت يتروشيمي امير كبير
748
بررسي اثر پارامترهاي عملياتي بر كارايي سونوكاتاليستي نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد آلايش شده با آهن در حذف ديازينون
749
بررسي اثر پارامترهاي عملياتي بر كيفيت هيپوكلريت سديم توليد شده در الكتروليز نمك طعام بدون غشاء و مقايسه آن با محصول الكتروليز تركيب غشايي و بدون غشاء
750
بررسي اثر پارامترهاي فرآيند ساخت افزودني به روش سيم فلزي و قوس الكتريكي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي نهايي ديواره فلزي
751
بررسي اثر پارامترهاي فرآيندي الكتروريسي بر خواص نفوذفتيله اي لايه نانوالياف توليدي
752
بررسي اثر پارامترهاي فرآيندي بر انقباض قطعات توليدي با چاپگر سه بعدي SLS
753
بررسي اثر پارامترهاي فرآيندي بر روي ساختار نانوكامپوزيت هاي پلي اتيلن ترفتالات/مونت موريلونيت تهيه شده به روش پليمريزاسيون درجا
754
بررسي اثر پارامترهاي فرايندي آسياي نيمه خودشكن واحد تغليظ مجتمع مس سرچشمه بر شرايط راه اندازي و عملكرد موتور به كمك پايش وضعيت ارتعاشي، حرارتي و صوتي
755
بررسي اثر پارامترهاي فيزيكي و شيميايي بر ساختار افرون و استفاده از افرون در دستگاه انسداد حفره
756
بررسي اثر پارامترهاي ليزر بر آستانه تخريب ماده ...
757
بررسي اثر پارامترهاي مؤثر بر الكتروريسي نانوالياف بر پايه پليمرهاي مورد مصرف در غشاهاي تبادلگر يون
758
بررسي اثر پارامترهاي متالورژيكي بر شكل پذيري ورق هاي فولادي كم كربن
759
بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر رفتار ارتعاشي سيستم ديسك پره دار
760
بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر روي راندمان الكتروليز نمك طعام جهت توليد ماده گندزداي مولتي اكسيدانت با استفاده از غشاي پليمري
761
بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر روي واكنشهاي تخريبي در فرآيند عامل داروسازي PE بوسيله MAH
762
بررسي اثر پارامترهاي مختلف تثبيت حرارتي بر روي خواص مكانيكي و فيزيكي پلي استر/پلي پروپيلن
763
بررسي اثر پارامترهاي مختلف هيدروديناميكي و حرارتي بر عملكرد فرآيند سينتر
764
بررسي اثر پارامترهاي مهم در خالص سازي آنزيم گلوكوآميلاز به روش افرون هاي گازي كلوئيدي
765
بررسي اثر پارامترهاي موثر بر توليد فوم سلول باز مسي از محلول آبي بر ساختار متالورژيكي (دانه بندي)
766
بررسي اثر پارامترهاي موثر بر ساختار لايه الكتروكاتاليست در طراحي مجموعه الكترود غشا به روش لايه نشاني فاقد الكترود براي پيل هاي سوختي غشاي مبادله كننده پروتون
767
بررسي اثر پارامترهاي موثر در ساخت كاتاليست سنتز متانول
768
بررسي اثر پارامترهاي موثر در فرآيند نورد ورقهاي فلزي با استفاده از شبيه سازي عددي
769
بررسي اثر پارامترهاي نانو سيالات تركيبي بر ضرايب اپتيكي سيال عامل و عملكرد يك سيستم جذب مستقيم تابش
770
بررسي اثر پارامترهاي نخ و پارچه بر ميزان لول شدن بافت هاي يكروسيلندر حلقوي پودي
771
بررسي اثر پارامترهاي نورد روي خواص مكانيكي و ريز ساختاري فولادهاي دو فازي
772
بررسي اثر پارامترهاي هندسي بر رفتار غيرخطي سيستم بادبندي KBF
773
بررسي اثر پارامترهاي هيدروديناميكي بر عملكرد مخازن گاز ميعاني
774
بررسي اثر پاشنه گوه اي شكل در عملكرد هيدروديناميكي شناور تندرو
775
بررسي اثر پاكلوبوترازول،كلر مكوات و دور آبياري بر برخي صفات فيزيولوژيكي و رويشي سوگوم
776
بررسي اثر پالس هاي ليزر كوتاه بر مولكول نيتروژن با استفاده از نظريه تابعي چگالي وابسته به زمان
777
بررسي اثر پايداركننده در نانوذرات ‌نقره تهيه شده به روش احياي شيميايي مصرفي در جوهر رسانا
778
بررسي اثر پايداري زماني روي ويژگي هاي غير كلاسيكي و بازيافت حالت هاي كوانتومي
779
بررسي اثر پپتيد مشتق از تومستاتين بر بيان ژن FAK در مدل حيواني سرطان پستان
780
بررسي اثر پتانسيل دما و ph بر روي الكتروليچينگ سوپر آلياژ
781
بررسي اثر پتانسيل زتا بر روي توليد ماسه در فرايند تزريق اب هوشمند در حضور ذرات نانو
782
بررسي اثر پديده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب
783
بررسي اثر پذيرنده ها برروي عملكرد گيرنده در سيستم هاي مخابرات مولكولي
784
بررسي اثر پر فشار سيبري بر روي دما و بارش ايران
785
بررسي اثر پراكسيدهيدروژن بر سنتز بتاكاروتن در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella
786
بررسي اثر پرايمينگ دمايي بر تنوع مورفوفنولوژيك گلرنگ
787
بررسي اثر پرايمينگ و سطوح مختلف شوري بر خصوصيات اكو فيزيولوژيك گياه گلرنگ
788
بررسي اثر پرتودهي الكتروني بر خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت پلي اتيلن سبك-خاك اره حاوي نانو رس
789
بررسي اثر پرتودهي بر روي قابليت نگهداري مواد غذايي (گوشت )
790
بررسي اثر پرتوهاي يونساز بر رفتار خوردگي نانوكامپوزيت پلي استر- نانورس
791
بررسي اثر پرتوي گاما بر دور ترانزيستور
792
بررسي اثر پرش كد بر معيارهاي كيفيت در سيستمهاي CDMA
793
بررسي اثر پركننده هاي تقويت كننده غير دوده اي بر خواص آميزه هاي رابري با تاكيد بر سيليكا
794
بررسي اثر پروبيوتيك آنتروكوكوس دورانس بر ضايعات هيستوپاتولوژيك سيستن اعصاب مركزي سطح سايتوكاين هاي پيش التهابي و استرس اكسيداتيو در مدل آنسفالومليت خودايمن تجربي (FAF) در موش C57BL/6
795
بررسي اثر پروبيوتيك بومي ايران ، بر يادگيري شرطي احترازي غير فعال در موش صحرايي نر نژاد ويستار
796
بررسي اثر پروبيوتيك‌ها و استوباكترهاي كشته شده به روش‌هاي مختلف بر باكتري‌هاي بيماري‌زا، سلول‌هاي ‌تك‌هسته‌اي جداشده از خون محيطي و سلول‌هاي سرطاني MCF-7
797
بررسي اثر پروبيوتيكها بر تحمل تغذيه روده اي در نوزادان نارس بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت
798
بررسي اثر پروپوفول بر جافظه فرزندان موشهاي صحرايي باردار مدل اسكيزوفرني
799
بررسي اثر پروتئين a - گليادين بر القاء پاسخ هاي دميلينه كننده خودايمن در سيستم اعصاب مركزي موش Ÿ57BK/6
800
بررسي اثر پروتئين هاي اصلاح شده آب پنير و چربي ريز پوشينه شده بر خواص فيزيكوشيميايي و حسي پنير پيتزاي كم چرب
801
بررسي اثر پروفيلاكتيك ترانس اگزاميك اسيد برخونريزي حين وبعداز سزارين در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال 94-1393
802
بررسي اثر پريبيوتيك هاي جدا شده از بلوط و ساگو بر برخي علايم سندرم متابوليك
803
بررسي اثر پساب كارخانه ذوب آهن اصفهان روي برخي خصوصيات خاكهاي تحت كشت چند گونه درختي
804
بررسي اثر پساب مزارع پرورش ماهي قزل آلا بر خصوصيات فيزيكوشيميايي آب وغناي تاكسوني جوامع ماكروبنتوز رود خانه زاينده رود
805
بررسي اثر پساب معدن سنگ آهن صبانور بر روي كيفيت آب و رسوبات رودخانه آغيازي بيجار در سال 1395 و 1396
806
بررسي اثر پساب و لجن فاضلاب كارخانه پلي اكريل بر رشد و غلظت عناصر سنگين چند نمونه گياهان فضاي سبز و گندم
807
بررسي اثر پسماند كارخانه هاي فرآوري آهن ﴿ذوب آهن اصفهان﴾ بر خواص شيميائي و فيزيكي آجرهاي رسي
808
بررسي اثر پلاسما غني از پلاكت بر ميزان لانه گزيني و بارداري در موارد سابقه شكست لانه گزيني
809
بررسي اثر پلاسما و نانو مواد سلولزي بر ساختار و عملكرد غشاهاي پلي(وينيل كلرايد)
810
بررسي اثر پلاسماي خون به عنوان فاز مايع بر روي برخي خواص فيزيكي و شيميايي سيمان كلسيم فسفاتي نانو آپاتيتي
811
بررسي اثر پلاسماي سرد بر رشد و آپوپتوز سلول هاي سرطان پستان
812
بررسي اثر پلاسماي سرد روي خواص فيزيكي و رنگ پذيري پلي استر و پلي پروپيلن
813
بررسي اثر پلاسماي غيرحرارتي پالسي بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي پروتئين‌هاي ميوفيبريلار استخراج شده از گوشت قرمز
814
بررسي اثر پلاسمونيك در سلول هاي خورشيدي آلي حساس شده به رنگ و نقاط كوانتمي
815
بررسي اثر پلاورن ها روي خواص الكترونيكي Tio2 در ساختارهاي حاوي ناخالصي هاي گروه عناصر واسطه
816
بررسي اثر پلي آلومينيوم كلرايد و فريك كلرايد بر حذف فسفر از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب
817
بررسي اثر پلي اتيلن گلايكول بر روي خواص فيزيكي پارچه هاي صد در صد پنبه اي در تكميل ضد چروك با رزين دي متيلول دي هيدروكسي اتيلن اوره
818
بررسي اثر پلي اكريليك اسيد بر خواص ضد خوردگي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيوم
819
بررسي اثر پلي ال و توسعه دهنده ي زنجير بر خواص فيزيكي-مكانيكي رزينهاي پلي اورتان پايه حلالي
820
بررسي اثر پلي كربوكسيليك اسيدها و نانو ذرات نقره در رنگرزي و آنتي باكتريال كردن الياف پنبه
821
بررسي اثر پلي وينيل الكل در پوشش تبديلي زير كونيوم در خواص ضد خوردگي و چسبندگي پوشش اپوكسي روي زير آيند فولاد
822
بررسي اثر پليمر بر جريان آب
823
بررسي اثر پليمر در ميزان كاهش افت فشار اصطكاكي در جريان آب
824
بررسي اثر پودر آلومينا بر استحكام ناحيه جوش هيبريدي GMAW-FSW آلومينيوم 6061
825
بررسي اثر پودر گياه دارچين به عنوان درمان كمكي در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي
826
بررسي اثر پودر گياه دارچين به عنوان درمان كمكي در بيماران مبتلا به صرع ژنراليزه تونيك كلونيك
827
بررسي اثر پوزولان طبيعي در دسترس بر خواص بتن اليافي و بررسي اثر آن بر بتن شاتكريتي
828
بررسي اثر پوشش دهنده هاي مختلف بركارآيي نانوذرات آهن دركاهش آلودگي فلزات سنگين
829
بررسي اثر پوشش دهي كتيوسان روي رنگ پذيري پاره هاي پنبه اي
830
بررسي اثر پوشش كروم سخت بر خواص متالورژيكي قطعات لحيم كاري شده متخلخل آهني
831
بررسي اثر پوشش گياهي در ديواره ها و قلوه سنگ با تراكم هاي مختلف در بستر بر مولفه هاي جريان آشفته
832
بررسي اثر پوشش نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم بر چسبندگي و رشد سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي
833
بررسي اثر پوشش هاي آلي و پليمري بر مقاومت به جذب آب گچ
834
بررسي اثر پياده سازي فرآيند ارتباط از راه دور بر افزايش رضايت كاربران در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
835
بررسي اثر پيام‌رساني گرلين درون‌زا در مغز موش‌هاي صحرائي بر مراحل مختلف يادگيري در روش يادگيري اجتنابي غيرفعال
836
بررسي اثر پيچشي روي خواص الكتروني نانو ساختارهاي دو لايه اي گرافين و بورن نيتريد
837
بررسي اثر پيچيدگي زنجيره سفر بر مديريت تقاضاي حمل ونقل شهري
838
بررسي اثر پيرشدگي قير بر خرابي رطوبتي با رويكرد انرژي آزاد سطحي
839
بررسي اثر پيرو الكتريسيته ومعرفي كاربردهاي آن
840
بررسي اثر پيزوالكتريك براي كنترل و هدايت ارتعاشي صفحات
841
بررسي اثر پيش بارگذاري هاي مختلف بر خواص مكانيكي بافت كيسه ي آب جنين
842
بررسي اثر پيش تغذيه باروغن سياه دانه برفعاليت هاي آنزيم هاي آنتي اكسيدان در طحال موش هاي مبتلا به سرطان سينه
843
بررسي اثر پيش گويي كننده شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد خون درنتيجه بيوپسي ترانس ركتال پروستات دربيماران با PSA بالا
844
بررسي اثر پيش‌تنش گرم WPS بر رفتار شكست ترد نمونه‌هاي ترك‌دار
845
بررسي اثر پيش¬بيني كننده متابوليت¬هاي مغزي تعيين شده توسط تكنيك MRS براي سندرم پست كانكاشن
846
بررسي اثر پيشگيرانه پتدين اينتراتكال و مورفين اينتراتكال بر روي لرز بعد از بي حسي اسپاينال در بيماران تحت عمل جراحي انتخابي سزارين
847
بررسي اثر پيشگيري كننده پاساژهاي مختلف سلولهاي بنيادي مزانشيمال بند ناف انسان بر فيبروز ريوي القا شده با بلئومايسين در موش C57B/6
848
بررسي اثر پيشگيري و درماني موسير و كدو در رات هاي ديابتي
849
بررسي اثر پيگمنت هاي آلي معدني روي انعكاس در ناحيه مرئي و مادون قرمز نزديك پارچه هاي ارتشي
850
بررسي اثر پيگمنتهاي آلومنيوم ورقه اي و اكسيد آهن ميكايي بر پديده جدايش كاتدي در پوششهاي بر پايه اپوكسي بر روي استيل
851
بررسي اثر پيو گليتازون بر تغييرات بيان CXCR7 و CXCR4 و مهاجرت در رده ي سلول سرطان پستان MDA-MB دويست و سي و يك (231) تيمار شده با دوكسوروبيسين
852
بررسي اثر پيوند موفق كليه بر عملكرد سيستولي و هيپرتروفي بطن چپ در بيماران مبتلا به بيماري كليوي مرحله آخر مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
853
بررسي اثر پيوندهاي فيزيكي بر رفتار ديناميك زنجير در پوشش هاي سوپرامولكول
854
بررسي اثر تآخير زماني بر همگامي دو نوسانگر جفت شده با استفاده از مدل كوراموتوي مرتبه ي يك و مرتبه ي دو
855
بررسي اثر تاب بر پرزدهي پارچه هاي KNITTING ﴿جوراب بافي﴾ پنبه %100 پنبه پلي استر
856
بررسي اثر تاب بر خواص مكانيكي نخ پنبه اي و پنبه- پلي استر
857
بررسي اثر تاب در برداشت مويينگي نخ
858
بررسي اثر تاب در سايش نخ رينگ و سايش پارچه
859
بررسي اثر تابش خورشيد بر روي عملكرد چرخه رانكين آلي(ORC)
860
بررسي اثر تابش گاما بر تغييرات آرتميزينين گياه درمنه كوهي﴿Artemisia aucheri Boiss﴾
861
بررسي اثر تابش ليزر TEACO2 بر آشكار سازي حالت جامد درپا هسته اي SSNTD
862
بررسي اثر تابش هاي ترمزي بر مقادير ضرايب انبات تابش هاي گاما در سرب به روش مونت كارلو
863
بررسي اثر تاخير گزارش حسابرسي بر نقد شوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
864
بررسي اثر تاخير گزارش حسابرسي صورتهاي مالي پايان دوره بر نقد شوندگي سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
865
بررسي اثر تاخيرهاي جزيي بر شبكه هاي نوروني تحت تاثير ميدان مغناطيسي
866
بررسي اثر تادالافيل بر تكرر ادرار شبانه مقاوم به درمان با مهاركننده هاي آلفاادرنرژيك درمردان مبتلا به علائم مجاري ادراري تحتاني ثانويه به هيپرپلازي خوش خيم پروستات مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي رشت
867
بررسي اثر تادالافيل در مقايسه با تامسولوسين و دارونما بر علائم ناشي از جايگذاري Double-J Stent در حالب متعاقب يورتروسكوپي و ليتوتريپسي Transureteral در مردان مبتلا به سنگ حالب مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي رشت
868
بررسي اثر تاريخ كاشت، تراكم مطلوب و تنش خشكي بر خصوصيات اكوفيزيولوژيك قدومه (Alyssum homolocarpum)
869
بررسي اثر تاليدوميد بر تحمل به اثرات ضد دردي مرفين در موش صحرايي
870
بررسي اثر تامسولوزين بعد از سنگ شكني برون اندامي در دفع سنگ هاي كليه و حالب در بيماران مراجعه كننده به مركز سنگ شكني آرياي رشت در سال 88-1387
871
بررسي اثر تاي چي بر سلامت روان، خلق و اضطراب
872
بررسي اثر تبادل رهبر - پيرو، اقدامات منابع انساني و تاب آوري كاركنان بر عملكرد فرانقشي از طريق نقش ميانجي مشاركت كاركنان ( مورد مطالعه: كاركنانادارات امور مالياتي شهر مشهد)
873
بررسي اثر تبادل رهبر- پيرو، اقدامات منابع انساني و تابآوري كاركنان بر عملكرد فرانقشي از طريق نقش ميانجي مشاركت كاركنان مورد مطالعه: كاركنان ادارات امور مالياتي شهر مشهد
874
بررسي اثر تبعيض اقتصادي منطقه اي بر تمكين مالياتي
875
بررسي اثر تبليغات در افزايش سپرده گذاري مشتريان بانكهاي تجاري در استان مازندران
876
بررسي اثر تبليغات رسانه‌اي و تجربه برند در تداعي برند در كالاهاي بادوام در مقايسه با كالاهاي پرمصرف (مطالعه موردي : مشتريان تلويزيون سامسونگ و شامپو پرژك در شهر كرج)
877
بررسي اثر تبليغات رسانه‌اي و تجربه برند در تداعي برند در كالاهاي بادوام در مقايسه با كالاهاي پرمصرف (مطالعه موردي : مشتريان تلويزيون سامسونگ و شامپو پرژك در شهر كرج)
878
بررسي اثر تثبيت حرارتي بر خواص نخ بي سي اف پلي پروپيلن
879
بررسي اثر تجانس تحولات عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادي بر توسعه اقتصادي
880
بررسي اثر تجمعي عوامل فولينگ بر روي جذب كمپلكس طلا توسط كربن فعال در تانك هاي ليچينگ
881
بررسي اثر تجمعي كوركومين و ويتامين E در جلوگيري از سميت سلولي و آسيب اكسيداتيو ناشي از آكريل آميد در رده سلولي نرمال فيبروبلاست (Hu02)
882
بررسي اثر تجويز اينتراپريتونئال كتامين تركيب شده با بوپيواكائين بر وضعيت درد پس از كله سيستكتومي لاپاراسكوپي ومقايسه آن با تجويز بوپيواكائين
883
بررسي اثر تجويز خوراكي گرده خرما و عسل بر كيفيت اسپرم
884
بررسي اثر تجويز درازمدت عصاره اتانولي ميوه نسترن(Rosa canina L.) بر پردردي ناشي از نوروپاتي ديابتي در موشهاي صحرايي نر
885
بررسي اثر تجويز دكسمدتوميدين بر تروپونين I و CK-MB در جراحي پيوند عروق كرونري (CABG)
886
بررسي اثر تجويز سولفات منيزيم در ايجاد هايپوتانسيون كنترله در بيماران رينوپلاستي مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت سال 96-95
887
بررسي اثر تجويز سيستميك مفلوكين بر علائم قطع مصرف مرفين در موش صحرائي
888
بررسي اثر تجويز كلونيدين خوراكي بر روي ميزان خونريزي حين عمل جراحي اندوسكوپي سينوس
889
بررسي اثر تجويز كندر به موش هاي صحرايي مادر بر ميزان بيان ژن برخي از پروتئين هاي درگير در انتقال سيناپسي در مغز فرزندان
890
بررسي اثر تجويز كندر به موش هاي صحرايي مادر بر ميزان بيان ژن كلسيم/كالمودولين پروتئين كيناز II و IV در مغز نوزادان
891
بررسي اثر تجويز ميزوپروستول ركتال پيش از عمل بر روي ميزان خونريزي حين و پس از عمل ميومكتومي در بيماران دچار ميوم اينترامورال علامت دار بستري در بيمارستان الزهرادرسال 96تا97
892
بررسي اثر تجويز ويتامين D بر سير بيماري آسم در بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان بعثت سنندج
893
بررسي اثر تحريم ها بر حجم اقتصاد زير زميني در ايران با استفاده از منطق فازي
894
بررسي اثر تحريم هاي اقتصادي بر صادرات محصولات كشاورزي و صنعتي كشور (مطالعه سال هاي ۱۳۹۱-۱۳۸۵)
895
بررسي اثر تخريب بر عملكرد توربو ماشين ها
896
بررسي اثر تخريبي نويز جمع شونده در مراحل مختلف استخراج پارامترهاي LHCB وسنتز مجدد گفتار
897
بررسي اثر تداخلي سيستمهاي ديجيتال و آنالوگ
898
بررسي اثر تداعي ذهني و يادگيري مفاهيم در بين دانش پژوهان دختر وپسر زبانكده
899
بررسي اثر تراكم مرطوب بر روي عملكرد كمپرسور توربين گازي ساده
900
بررسي اثر تراكم هاي گياهي روي ميزان بيوماس و كربوهيدرات هاي سورگوم شيرين به منظور افزايش اتانول توليدي
901
بررسي اثر تراكم و تنش خشكي در مرحله رشد رويشي بر برخي خصوصيات زراعي مهم آفتابگردان آجيلي
902
بررسي اثر تراكم و تنش خشكي در مرحله رشد رويشي بر برخي خصوصيات زراعي مهم آفتابگردان آجيلي (Helianthus annuus L.)
903
بررسي اثر تراواييهاي نسبي در فرآيند WAG
904
بررسي اثر ترتيب جوشكاري بر روي توزيع حرارت، تنش پسماند و اعوجاج در صفحه تقويت‌شده از جنس فولاد دريايي
905
بررسي اثر ترشوندگي سنگ مخزن بر توليد ماسه در فرآيند تزريق آب هوشمند در حضور نانو ذرات
906
بررسي اثر ترك روي بار بحراني كمانش ورق مستطيلي توسط نرم افزار Abaqus
907
بررسي اثر ترك مورب با خوردگي حفره¬اي و عمومي بر روي استحكام نهايي ورق تقويت شده
908
بررسي اثر ترك هاي سطحي بر روي عمر خستگي دماي بالا سوپر آلياژ LC IN738 مورد استفاده در ساخت پره هاي توربين گازي
909
بررسي اثر تركم بر روي استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي پارچه
910
بررسي اثر تركيب دارويي متوتركسات و عصاره ي زنجبيل بر زنده ماني رده-ي سلولي لنفوبلاستيك CCRF-CEM و ارتباط آن با بيان ژن مقاومت دارويي ABCA3
911
بررسي اثر تركيب در صد و نحوه افزودن مونومر در پليمريزاسيون امولسيوني استايرن - بوتيل آكريلات بر خواص فيلم حاصله
912
بررسي اثر تركيب درصد سازگاركننده و اجزاي آلياژ بر ريزساختار و ارتباط آن با خواص مكانيـكي آلياژهاي سه تايي بر پايه PP/PBT/SBS
913
بررسي اثر تركيب درصد مونومرهاي متيل متاكريلات و بوتيل آكريلات روي خواص فيزيكي و مكانيكي رزين آكريلاتي پايه آبي
914
بررسي اثر تركيب درصد و سازگاري، آلياﮊ PVC/PMMA و گرافن اكسايد عامل دار بر روي پايداري حرارتي
915
بررسي اثر تركيب زمان و دماي عمليات در فرآيند نيترو كربوره كردن مايع به روش سولفينور
916
بررسي اثر تركيب گاز عملياتي فرآيند نيتروژن‌دهي پلاسمايي بر خواص سايشي فولاد DIN 1.2344
917
بررسي اثر تركيب گازهاي مختلف در فرايند جوشكاري قوس الكتريكي فلز استيل
918
بررسي اثر تركيب نفت و ميزان ناخالصي گاز در تزريق دي اكسيد كربن بر حداقل فشار امتزاج پذيري.
919
بررسي اثر تركيبات طبيعي شير شتر و كافور -روغن بادام تلخ،برترميم زخم سوختگي تجربي در موش آزمايشگاهي
920
بررسي اثر تركيبي چهار سويه لاكتوباسيلوس به همراه مخمر نانوايي بر كاهش اكريلاميد در نان گندم كامل
921
بررسي اثر تركيبي سياست هاي بهبود سيستم حمل و نقل همگاني و قيمت گذاري ورود وسائل نقليه شخصي به محدوده مركزي شهر اصفهان
922
بررسي اثر تركيبي نانو خاك رس و دوده بر روي خواص فيزيكي - مكانيكي و فرآيند پخت آميزه هاي آج تاير سواري ﴿SBR/BR) وآج تاير باري (NR/BR)
923
بررسي اثر ترموالكتريك در نارساناي توپولوژيك‬‬‬ ‫‪Bi2Te3
924
بررسي اثر ترموديناميكي عبور الكترود جوشكاري در ورق با استفاده از روش توابع پايه شعاعي
925
بررسي اثر تروريسم بر بازارهاي مالي .....
926
بررسي اثر تريكلرواستيك اسيد بر الياف پلي اتيلن ترفتاليت
927
بررسي اثر تزريق آب هوشمند (smart water) در مخازن نفتي آسفالتيني
928
بررسي اثر تزريق ترانس يورترال داخل پروستات توكسين بوتولينوم نوع A بر سندرم درد لگني مزمن در مردان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي رشت
929
بررسي اثر تزريق داخل بطني آنتاگونيست گيرنده گرلين بر تثبيت حافظه و ميزان بيان ژن گيرنده‌هاي سروتونين در ناحيه هيپوكامپ مغز موش صحرايي
930
بررسي اثر تزريق داخل دهاني دگزامتازون بر كاهش عوارض پس از عمل در جراحي دندان عقل
931
بررسي اثر تزريق داخل موضعي 5 فلورواوراسيل در درمان كلوئيد
932
بررسي اثر تزريق درن آميگدالي مهازكننده پروتئين كيناز Mzeta ( (ZIPدر اكتساب، تثبيت و فراخواني حافظه احترازي موش صحرايي نر
933
بررسي اثر تزريق درون آميگدالي مهاركننده پروتئين كيناز Mzeta (ZIP) در اكتساب، تثبيت و فراخواني حافظه احترازي موش صحرايي نر
934
بررسي اثر تزريق درون بطني نوروگلين 1β و مكانيسم احتمالي آن بر حافظه تخريب شده ناشي از آميلوئيد بتا در موش صحرايي
935
بررسي اثر تزريق گاز به عنوان ازدياد برداشت در تشكيل رسوبات در ميادين نفتي
936
بررسي اثر تزريق وريدي دوزهاي مختلف (20،25،30 ميليگرمي ) افدرين در پيشگيري از افت فشار خون در زنان سزارين شده با بيهوشي نخاعي در بيمارستان الزهراء (س ) سال 81
937
بررسي اثر تستوسترون اگزوژن بر بي دردي ناشي از مورفين در موشهاي نر گناد كتومي شده و موشهاي فاقد هورمون جنسي بوسيله داروي فيناسترايد با استفاده از تست فرمالين
938
بررسي اثر تستوسترون اگزوژن بربي دردي ناشي از مورفين در موشهاي نر گنادكتومي شده وموشهاي فاقد هورمون جنسي بوسيله داروي فينا سترايد بااستفاده از تست فرمالين
939
بررسي اثر تشخيصي پرسش نامه (Asthma control questionnaire (ACQ در ارزيابي آسم كودكان مبتلا به بيماري آسم، در مقايسه با اسپيرومتري
940
بررسي اثر تشديد آماري در توابع غيرخطي ساده و كاربرد آن در مسائل آشكارسازي
941
بررسي اثر تصويرذهني وادراك از برند بانك ملت برمراجعه مجدد
942
بررسي اثر تضعيف ريال برشاخص
943
بررسي اثر تعاملي MK-801 و عصاره ي هيدروالكلي پوست قرمز پسته بر تشنج ناشي از پنتيلن تترازول (PTZ) در موش سوري نر
944
بررسي اثر تعاملي تزريق گرلين در ناحيه CA1 هيپوكمپ و تمرينات هوازي بر يادگيري و حافظه اجتنابي غيرفعال در موش هاي صحرايي نر بالغ
945
بررسي اثر تعاملي مديريت سود و حاكميت شركتي روي چسبندگي هزينه ها
946
بررسي اثر تعاملي مكمل دهي ويتامينD و تمرين هوازي بر حافظه ي فضايي و سطوح سرمي BDNF و Irisin در مـــوش هاي صحرايي ماده مبتلا به سندرم متابوليك
947
بررسي اثر تعاملي هموارسازي سود و مسئوليت اجتماعي شركت‌ها بر ضريب واكنش سود آتي و ارزش شركت در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
948
بررسي اثر تعداد دهانه بر رفتار سازه هاي فولادي با سيستم قاب مهاربندي همگراتحت اثر خرابي پيش رونده
949
بررسي اثر تعداد دهانه بر رفتار سازه هاي فولادي با سيستم قاب مهاربندي همگراتحت اثر خرابي پيش رونده
950
بررسي اثر تعداد ديسكهاي اصطكاكي روي خواص نهايي نخ تكسچره نايلون 6 به روش تاب مجازي
951
بررسي اثر تعداد مراحل تيزكاري و تاثير spark-outدر روش هاي تيزكاري تك نقطه اي و چرخشي بر توپوگرافي چرخ سنگ و صافي سطح قطعه كار
952
بررسي اثر تعداد مراحل چندلاكني روي نمرات مختلف نخ در ماشين اپن ـ اند
953
بررسي اثر تعدادي از پارامترهاي فرايندي و موادي بر ريزساختار و خواص جذب انرژي سازه‌هاي كامپوزيت ميكروسلولار PE/PE
954
بررسي اثر تعدادي از هورمون ها و سيتوكين ها بر روي ساگوتيز باكتري E. coli بيان كننده مولكول پروتئين فلورسنت سبز، GFP
955
بررسي اثر تعدارسيانور بر ميزان عمق تختي فولاد 107131 در حمامهاي سمنتاسيون
956
بررسي اثر تعديل كنندگي افشاي اختيارذي بر رابطه بين كيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
957
بررسي اثر تعديل كنندگي قدرت برند بر رضايت فروشنده از برند: مطالعه موردي، در محصولات لبني در سوپر ماركتهاي شهرستان بابل
958
بررسي اثر تعديل كننده هاي كانال پتاسيمي حساس به اي تي پي در كاهش آسيب ايسكمي رپرفيوژن عصله اسكلتي موش و بيان پروتئين ...
959
بررسي اثر تعمير برروي ايرفويل صدمه ديده
960
بررسي اثر تغذيه آب هاي سطحي بر منابع آب زير زميني با استفاده از تركيب مدل هاي SWAT و MODFLOW (مطالعه موردي دشت بوانات، استان فارس)
961
بررسي اثر تغذيه اي سيليسيم بر كاهش خسارات اكسيداتيو فلزات سنگين نيكل و كادميوم در دو رقم گندم در محيط آبكشت
962
بررسي اثر تغذيه بر آرايشيافتگي الياف تار عنكبوتي به روش پردازش تصوير
963
بررسي اثر تغذيه سيليكون در شرايط كمبود عناصر كلسيم،فسفر،آهن و بور در گياه ريحان سبز
964
بررسي اثر تغذيه طولاني مدت با شير مادر و شيشه شير بر روي اكلوژن دندانهاي شيري
965
بررسي اثر تغذيه طولاني مدت دانه سويا كامل به عنوان منبع اسيد لينولئيك بر فراسنجه هاي كيفي اسپرم گاوهاي نر هلشتاين
966
بررسي اثر تغيير اقليم بر امواج گرمايي و سرمايي ايران
967
بررسي اثر تغيير اقليم بر رواناب (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه زرينه رود)
968
بررسي اثر تغيير اقليم بر فراواني سيلاب در حوزه آبخيز بازيافت
969
بررسي اثر تغيير اقليم بر فرايند شور شدن منابع آب و خاك در مناطق خشك (مطالعه ي موردي: حوزه ي آبخيز مروست)
970
بررسي اثر تغيير اندازه نانو ذرات TiO2بر كارايي سلول هاي خورشيدي حساس شده توسط نقاط كوانتومي
971
بررسي اثر تغيير اندازه و نوع بافت بر منحني براگ (قله براگ و پلاتو) در پروتون‌تراپي با روش مونت‌كارلو
972
بررسي اثر تغيير بافر در فاز آبي بر ميزان بارگذاري داروي دورزولاميد در حامل‌هاي نيوزومي
973
بررسي اثر تغيير پارامترهاي خاك بر رفتار ديناميكي سكوهاي خودبالابر
974
بررسي اثر تغيير پايه ي سيستم سيال حفاري از آب به گلايكول به كمك CFD
975
بررسي اثر تغيير تار و پود روي بعضي از خواص فيزيكي پارچه
976
بررسي اثر تغيير تركيب شيميايي بر عملكرد يك نوع پودر قالب ريخته گري مداوم فولاد
977
بررسي اثر تغيير ساختار سني جمعيت ايران برتقاضاي پول (1386-1348)
978
بررسي اثر تغيير شكل طوق بر ميزان و روند آب شستگي پايه هاي پل
979
بررسي اثر تغيير فراسنج هاي اقليمي و تغييركاربري اراضي بر مؤلفه هاي بيالن آب در حوضه مهرگرد سميرم اصفهان
980
بررسي اثر تغيير كاربري اراضي بر رژيم آبدهي رودخانه چهل چاي
981
بررسي اثر تغيير كاربري اراضي بر ميزان ترسيب كربن خاك در منطقه خسروشيرين
982
بررسي اثر تغيير كاربري اراضي در عكس العمل هيدرولوژيكي حوزه هاي آبخيز شهري (مطالعه ي موردي : حوزه آبخيز چنار راهدار، استان فارس)
983
بررسي اثر تغيير كاربري اراضي در نتيجه گسترش شهري بر تغيير دماي هوا با استفاده از تصاوير ماهواري (مطالعه موردي : شهر يزد)
984
بررسي اثر تغيير كاربري بر هدر رفت كربن آلي ، نيتروژن و فسفر در دو منطقه از حوزه آبخيز كارون شمالي
985
بررسي اثر تغيير كشش سطحي و غلظت الكتروليت بر پديده بايكات و راندمان ته نشيني سوسپانسيون ها در ستلرهاي مايل
986
بررسي اثر تغيير كشش ناحيه عقب در رينگ روي استحكام و نايكنواختي نخ
987
بررسي اثر تغيير نوع ماده تابعي هدفمند برروي خواص بيومكانيكي ايمپلنت هاي دنداني با روش المان محدود
988
بررسي اثر تغييرات اقليمي روي پايداري سيستم‌‌هاي مالي
989
بررسي اثر تغييرات بارگذاري بر عملكرد سيستم جريان بر روي زمين (Overland flow) در تصفيه فاضلاب
990
بررسي اثر تغييرات پارامترهاي بافت برروي خصوصيات پارچه هاي پيراهني (سايش ، پرزدهي ، آويزش ، برگشت پذيري، استحكام وارد يا طول )
991
بررسي اثر تغييرات دما و تنش در رصد و ديده‏باني (مانيتورينگ) سلامتي تير به روش امپدانس الكترومكانيكي
992
بررسي اثر تغييرات دمايي بر روي گاف نواري و خواص دزيمتري گرماليان استرانسيوم سولفات آلاييده با ديسپرسيوم و تربيوم
993
بررسي اثر تغييرات شرايط كاركرد ديگ هاي بخار لوله آتش بر نرخ انهدام اگزرژي و توليد آلاينده ها
994
بررسي اثر تغييرات فشارمثبت انتهاي بازدمي (پيپ) بر فشار وريد مركزي در بيماران بستري در ICU اورژانس بيمارستان پورسينا رشت
995
بررسي اثر تغييرات قيمت گروه هاي كالايي بر رفاه و نابرابري درآمدي خانوارهاي شهري ايران، با رهيافت اتكينسون
996
بررسي اثر تغييرات قيمت گروههاي كالايي بر رفاه و نابرابري درآمدي خانوارهاي شهري ايران،با رهيافت اتكينسون
997
بررسي اثر تغييرات مدول الاستيسيته بر رشد ترك در باتري‌هاي ليتيومي
998
بررسي اثر تغييرات نرخ ارزبرشاخص هاي بورس وعملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
999
بررسي اثر تفاوت سني زوج با زوجه روي ميزان شاخص طلاق
1000
بررسي اثر تفاوت فرهنگي بر هدف بازديد از مقاصد گردشگري از طريق متغير ميانجي ادراكات شخصيت برند
بازگشت