<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي آيين موسيقي درماني " گواتي " در قوم بلوچ، از ديدگاه انسان شناسانه
2
بررسي آيين موسيقي درماني " گواتي " در قوم بلوچ، از ديدگاه انسان شناسانه
3
بررسي آيين نامه در بخش شناور هاي تندرو و ارائه يك نرم افزار بر اساس آيين نامه جهت طراحي مفهومي شناور كاتاماران
4
بررسي آيين نامه هاي سازه اي شناور هاي تندروي كامپوزيتي و اعمال آن بر روي يك شناور خاص با استفاده از روش المان محدود
5
بررسي آيين نامه هاي مربوط به شناورهاي تندرو وارائه يك نرم افزاربراساس آيين نامه جهت طراحي مفهومي شناوركاتاماران
6
بررسي آيين و رسوم مختلف در قابوس نامه
7
بررسي ابتدا به ساكن 1.اثرات سطحي بر خواص الكتروني ، مغناطيسي و نيم فلزي (001)Co2Mnsi خواص و بر هم كنش هاي فوق ريز در آلياژهاي رقيق كروم
8
بررسي ابتدا به ساكن 1.تهي جاهاي باردار اكسيژن در rutile-TiO2 . پايداري ساختاري نانو سيمهاي باريك هگزاگونال MnAs
9
بررسي ابتدا به ساكن اثر فشار بر خواص توپولوژي شبه‌فلز AlB2
10
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري انبوهه و نانوسيم Mnse
11
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و اپتيكي پپتيدهاي+ Ac-Ala4-LysH و +Ala4-Na در خلاء
12
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و الكتروني نانو ساختارهاي SW2
13
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و الكتريكي بلور و نانوسيم اينديم آرسنايد ﴿InAs)
14
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و مغناطيسي نانو لايه هاي CaN و CaC روي لايه ي (001)‍‍Cu
15
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري، الكتروني و ترموالكتريكي بلور AgSbSe2
16
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري، الكتروني، مغناطيسي و ارتعاشي نانو خوشه هاي مس و آلياژ آن با پالاديم با نرم افزار پتانسيل كامل FHI-aims
17
بررسي ابتدا به ساكن خواص مغناطيسي و جملات مختلف هاميلتوني اسپيني پايروكلرهاي اوربيتال 3d
18
بررسي ابتدا به ساكن دو تركيب جديد و مورد توجه در مسائل زيست محيطي، بلور مغناطيسي سخت Y2Fe14B و نانو كاتاليزور Ag8
19
بررسي ابتدا به ساكن مغناطش، ديناميك شبكه و توپولوژي چگالي بار الكتروني پنيكتيدهاي caN و caAs
20
بررسي ابتدا به ساكن ويژگي هاي ساختاري ،الكتروني و مغناطيسي تركيب gdpt2 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
21
بررسي ابتدا به ساكن ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تركيب InN
22
بررسي ابتدا به ساكن وي‍ژگي هاي مغناطيسي بلور CaN در دو ساختار نمك سنگي و بلند روي و لايه نازك هاي آن
23
بررسي ابتدا به ساكن1.جذب بسپار پلي-پارا-فنيلين﴿ppp﴾بر روي گرافين2.انبوهه و نانو سيم هاي باريك MnSe در ساختار مكعبي نمك طعام
24
بررسي ابتكارات سبز در گردشگري پايدار با تاكيد بر اكوكمپ‌ها و كمپ‌هاي عشايري (مطالعه موردي: اكوكمپ متين‌آباد و كمپ عشايري موروك، استان اصفهان )
25
بررسي ابتكارهاي نوين در كاهش آلودگي و مصرف سوخت موتورهاي دو زمانه
26
بررسي ابتلا به ديابت قندي در بيماران دچار خونريزي داخل مغزي اوليه ﴿ICH اوليه﴾
27
بررسي ابتلا به ديابت قندي در بيماران دچار خونريزي داخل مغزي اوليه ﴿ICH اوليه﴾
28
بررسي ابتلائات الهي در آخر الزمان با عنايت به سنت امتحان از منظر قرآن و روايات
29
بررسي ابر تغيير شكل در هسته ها
30
بررسي ابر تقارن در هسته ها
31
بررسي ابر خازن هاي لايه دوگانه الكتريكي و جذب انتخابي يون ها در حفره هاي كروي باردار الكترودهاي متخلخل با استفاده از نظريه تابعي چگالي
32
بررسي ابر رساناها و خاصيت ابر رسانائي
33
بررسي ابر گروه هاي ﴿L- فازي﴾ از نوع ناكانو
34
بررسي ابزار Electro Magnetic Propagation tool و نحوه تفسير تصاوير حاصل از آن
35
بررسي ابزار Fullbore Formation MicroImager و نحوه تفسير تصاوير حاصل از آن
36
بررسي ابزار مجازي سازي اوراكل با نام OVM [ا. وي. ام.]
37
بررسي ابزار و اصطلاحات موسيقي در ديوان امير خسرو دهلوي
38
بررسي ابزار و تجهيزات رفوگري و قاليبافي در ايران
39
بررسي ابزار و تجهيزات روفوگري و قالي بافي در ايران
40
بررسي ابزارها و امكانات Vmware vsphere در مجازي سازي
41
بررسي ابزارها و تجارب موفق در مديريت زنجيره تامين
42
بررسي ابزارهاي انسجام در كتاب رفاقت به سبك تانك
43
بررسي ابزارهاي بازرسي پيوسته كد به همراه كاربرد در يك پروژه نمونه
44
بررسي ابزارهاي مورد استفاده در برخورد با سيستمهاي آشوبناك و كاربرد آنها در پاندول واداشته ميرا شده
45
بررسي ابزارهاي مورد استفاده در برخورد با سيستمهاي آشوبناك و كاربرد آنها در پاندول واداشته ميراشده
46
بررسي ابزارهاي نگاشت پايگاه داده در محيط دات نت فريم ورك
47
بررسي ابزارهاي نوين تامين مالي و راهكارهاي اجرايي نمودن آنها در بانكها مطالعه موردي بانك تجارت
48
بررسي ابطه حكمراني خوب و ساختار سازماني در سازمان هاي دولتي منتخب شهر ساري
49
بررسي ابعاد آينده پژوهي، نقش و كاربرد آن در سازمان ها
50
بررسي ابعاد اجتماعي خشونت عليه زنان درايران
51
بررسي ابعاد اجتماعي فرهنگي در شعر عباس باقري
52
بررسي ابعاد اجتماعي فرهنگي و رفتاري سياسي و حكومتي زندگي پيامبر اسلام ( ص)
53
بررسي ابعاد اخلاقي تربيتي مناسك حج
54
بررسي ابعاد اخلاقي حضور زن در اجتماع از ديدگاه اسلام
55
بررسي ابعاد اخلاقي و شرعي سقط جنين در اسلام
56
بررسي ابعاد امنيت ملي و حراست از آن از نظر فقه شيعه و حقوق موضوعه
57
بررسي ابعاد بازاريابي كارآفرينانه در شركت هاي استارتاپي ايران و تاثير آن بر عملكرد اين شركت ها
58
بررسي ابعاد بصري و اطلاعاتي بر تصميم خريد
59
بررسي ابعاد بيكاري در ايران
60
بررسي ابعاد بيكاري در سطح شهر اهواز
61
بررسي ابعاد تاثير صنعت توريسم و گردشگري بر جاذبه هاي طبيعي
62
بررسي ابعاد تاثيرگذاري فرهنگي در پذيرش خدمات جويشگر بومي در صنعت گردشگري
63
بررسي ابعاد تجارت الكترونيك و تاثير آن بر بهبود صادرات ايران
64
بررسي ابعاد تربيت اخلاقي در مثنوي معنوي
65
بررسي ابعاد تربيتي واقعه عاشورا
66
بررسي ابعاد تعليم و تربيت، از ديدگاه طبيعت گرايي روسو و فطرت گرايي مطهري
67
بررسي ابعاد تغيير در مديريت برون سپاري ﴿ همراه با موردي كاوي﴾
68
بررسي ابعاد تفريحي در فضاهاي شهري ﴿محله شميران نو﴾
69
بررسي ابعاد تكنولوژيك ماشين هاي چاپ ديجيتال جوهر افشان چند سازنده معتبر جهان
70
بررسي ابعاد تهاجم فرهنگي و تاثير آن بر روي جوانان
71
بررسي ابعاد توانمندسازي با توانمندسازي كاركنان شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي قم
72
بررسي ابعاد جامعه شناختي نمايه هاي پاياني كتاب در ميان اعضاي هيأت-علمي دانشگاه هاي شهر اصفهان بر اساس نظريه هاي جامعه شناسي استفاده ها
73
بررسي ابعاد جنبش فمينيسم در ايران و جهان
74
بررسي ابعاد جو سازماني از ديدگاه مديران و اعضاء هيئت علمي دانشگاه
75
بررسي ابعاد حسادت يهود از ديدگاه قرآن ،عهدين و در عصر حاضر
76
بررسي ابعاد حق توكل در نكاح در فقه و حقوق
77
بررسي ابعاد حق شرط در معاهدات حقوق بشري
78
بررسي ابعاد حقوقي دولت هاي خودخوانده از منظر حقوق بين الملل
79
بررسي ابعاد حقوقي سامانه هاي رباتيك در حقوق بين الملل
80
بررسي ابعاد دستوري شدن نقش نماهاي گفتمان در زبان فارسي روزمره
81
بررسي ابعاد دين داري حاج ميرزا حبيب خراساني در اشعار سكرآميز وي بر اساس الگوي دين داري گلاك و استارك
82
بررسي ابعاد ديني طلاق در دين اسلام
83
بررسي ابعاد رابطه رهبري تحول آفرين و درگيري شغلي كاركنان در بيمارستانهاي آموزشي منتخب دانشگاه علوم پزشكي يزد 92
84
بررسي ابعاد رضايت شغلي كاركنان بانك كشاورزي
85
بررسي ابعاد رضايت شغلي و ارتباط آن با سلامت عمومي كاركنان مراكز بهداشتي - درماني شهر رشت در سال 92-1391
86
بررسي ابعاد رضايت شغلي و ارتباط آن با سلامت عمومي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال 92- 1391
87
بررسي ابعاد رضايت مندي مشتريان باشگاه بدنسازي استان كرمانشاه از خدمات ارائه شده
88
بررسي ابعاد رفتار شهروندي سازماني در سازمان هاي منتخب شهرستان بهشهر
89
بررسي ابعاد روان شناختي و سطح اضطراب ناشي از ناباروري در مردان با ضايعه قطع نخاعي در جنگ تحميلي و مرداني كه بطور طبيعي نابارورند
90
بررسي ابعاد سازمان يادگيرنده و تاثير آنها در يادگيري سازماني در دانشگاه علم و فرهنگ
91
بررسي ابعاد سالمند آزاري خانواده در سالمندان بستري در بيمارستانهاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي استان گيلان سال 1396 - 1395
92
بررسي ابعاد سرمايه اجتماعي و ارتقاي كاركرد نوآورنه باتبيين نقش واسطه اي مديريت دانش در شركتهاي دانش بنيان
93
بررسي ابعاد سياسي اجتماعي دعا از منظر تشيع
94
بررسي ابعاد شخصيت فروشگاه براساس مقياس دستوس و لوسكو در فروشگاه‌هاي ايراني مطالعه موردي: فروشگاه هايپر استار (تهران)
95
بررسي ابعاد شخصيتي مشتريان و رفتار شهروندي سازماني وتاثير آن در رضايت ارتباطي با نقش واسطه اي بازاريابي رابطه اي (معالعه موردي شعب بانك ملي تهران
96
بررسي ابعاد شخصيتي و رسالتي حضرت ابراهيم ﴿ع﴾در قرآن كريم
97
بررسي ابعاد شكاف نسلي در خانواده هاي سنتي
98
بررسي ابعاد عرفاني در ديوان عبدالرحمان جامي , scrutiny mysticism dimensions of the bureau abdoirahman jami
99
بررسي ابعاد عشق دانشجويان دانشگاه هاي شهر بوشهر
100
بررسي ابعاد عشق ورزي بر اساس نظريه سه بعدي عشق در سه گروه زوج هاي در مرحله عقد،ازدواج و داراي فرزند شهرستان شهرضا
101
بررسي ابعاد عشق ورزي در نامزدهاي رسمي و غير رسمي
102
بررسي ابعاد فرزند پروري وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
103
بررسي ابعاد فرهنگ سازماني كارخانه سيمان بجنورد با استفاده از مدل دنيسون
104
بررسي ابعاد فرهنگ سازماني، متغيرهاي مرتبط و طراحي الگوي كاربردي براي تعالي فرهنگ سازماني شهرداري شهر اصفهان
105
بررسي ابعاد فقهي امانات در حقوق خصوصي
106
بررسي ابعاد فقهي حقوق بيمار در حوزه درمان و تاثير اذن او در سقوط ضمان پزشك
107
بررسي ابعاد فقهي و حقوقي منابع آبهاي زيرزميني
108
بررسي ابعاد كاغذ هاي رايج در ايران و جهان
109
بررسي ابعاد كيفي مجموعه هاي مسكوني ساخته شده براساس سياست پاك، نمونه موردي مجموعه مسكوني اسكان
110
بررسي ابعاد كيفيت خدمات و ارتباط آن با رضايت مشتريان در شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
111
بررسي ابعاد گفتماني فقر با استفاده از چارچوب نظريه بورديو
112
بررسي ابعاد گوناگون وجود انسان با محوريت آزادي در فلسفه افلاطون
113
بررسي ابعاد مالي، عوامل ريسك و مقايسه توزيع منافع بين طرفين در قرارداد هاي نفتي بيع متقابل، مشاركت در توليد و IPC
114
بررسي ابعاد مثبت و منفي گردشگري شهري مشهد از ديدگاه گردشگران خارجي
115
بررسي ابعاد مختلف اتانازي (Euthanasia) درفقه اسلامي با رويكردي به حقوق موضوعه
116
بررسي ابعاد مختلف الكتروضعيف
117
بررسي ابعاد مختلف برندشهري از ديد شهروندان (مطالعه موردي: شهركرج)
118
بررسي ابعاد مختلف برندشهري از ديد شهروندان (مطالعه موردي: شهركرج)
119
بررسي ابعاد مختلف فرهنگ سازماني در سرپرستي بانك ايران زمين
120
بررسي ابعاد مختلف فيلمنامۀ انيميشن در مجموعه‌هاي تلويزيوني موفق با مخاطب كودك در ايران و نقش آن در برقراري ارتباط با كودك
121
بررسي ابعاد مختلف مديريت ايمني در فرودگاهها
122
بررسي ابعاد مديريت ارتباط با مشتري و تاثير آن بر بازاريابي فروش
123
بررسي ابعاد مديريت استراتزيك در صنعت
124
بررسي ابعاد مزيت رقابتي در شركت هاي مربوطه به زنجيره تامين پوشاك استان يزد
125
بررسي ابعاد مزيوديستال دندانهاي دائمي در دختران و پسران دبيرستان شهرستان رشت در سال 85-1384
126
بررسي ابعاد مسئوليت اجتماعي و تاثير آن بر عملكرد مالي سازمان ( مطالعه موردي : بيمارستان خليج فارس بوشهر)
127
بررسي ابعاد معنايي و زيبايي شناسي كليات بسحاق اطعمه
128
بررسي ابعاد هشتگانه كيفيت در صنعت ماكاروني در كارخانه ماكاروني رشد يزد
129
بررسي ابعاد هوش سازماني و رابطه آن با عملكرد كاركنان در گمركات استان مازندران
130
بررسي ابعاد هويت واعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه پيام نور
131
بررسي ابعاد و پيامدهاي نفوذ فرهنگ بيگانه به ايران با تاكيد به نظر كارشناسان مسائل فرهنگي و اجتماعي
132
بررسي ابعاد و تاثير شبكه هاي اجتماعي بر دانشجويان
133
بررسي ابعاد و جلوه هاي اصل ترافعي بودن دادرسي در اسناد بين المللي و قانون آيين دادرسي كيفري 92
134
بررسي ابعاد و مؤلفه‌هاي تفكر انتقادي از ديدگاه امام صادق عليه‌السلام و دلالت‌هاي آن در تعليم و تربيت اسلامي
135
بررسي ابعاد و ميزان شادكامي در سازمانهاي مختلف شهرستان سميرم
136
بررسي ابعاد واثرات تحريم ايالات متحده امريكا وغرب بر اقتصاد
137
بررسي ابعاد واژگان و مضامين سپاهيانه و اشرافي در شعر فرّخي سيستاني
138
بررسي ابعاد وا‍گان و مضامين سپاهيانه و اشرافي در شعر فرخي سيستاني
139
بررسي ابعاد ويژه برند و تاثير آن بر قصد خريد شركت مورد مطالعه
140
بررسي ابعاد ويژه برند و تاثير آن بر قصد خريد شركت مورد مطالعه(اپراتورهاي تلفن همراه تهران)
141
بررسي ابعاد ي خشونت عليه زنان در ايران
142
بررسي ابعادجامعه شناختي وضعيت شهروندي دانشجويان دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي
143
بررسي ابليس در شعر وشعراي معاصر
144
بررسي ابهامات شعري بيدل دهلوي
145
بررسي ابيراهي گرمايي القايي ناشي از دمش در ليزر حالت جامد و ليزر فيبر
146
بررسي اپر ذهن اگاهي و سبك هاي شناختي بر مكانيزم هاي دفاعي
147
بررسي اپربخشي روش آموزش پاسخهاي محوري با استفاده از همسالان بر تعاملات اجتماعي وارتباط كلامي كودكان اتيستيكي مقطع پيش دبستاني شهر اصفهان
148
بررسي اپيدمولوژيك 40 مورد بيمار مبتلا به سندرم ترنر مراجعه كننده به درمانگاه غدد و متابوليسم اطفال بيمارستان امام رضا﴿ع﴾
149
بررسي اپيدميو لوژي باليني كودكان مبتلا به هپاتيت ويروسي بستري در بيمارستان 17شهر رشت از سالهاي 1373 تا 1378
150
بررسي اپيدميوژي پلورزي سلي در بيمارستان رازي از سال 1374- 1370 بخش عفوني بيمارستان رازي علوم پزشكي گيلان
151
بررسي اپيدميولوژي 143 مورد لوسمي (سرطان خون ) دركودكان كمتراز14سال بستري دربخش داخلي بيمارستان 17شهريوراز سال 1373تا1378
152
بررسي اپيدميولوژي 407 بيمار هيپوتيروئيدي در استان گيلان (شهرستان رشت )
153
بررسي اپيدميولوژي آسپيراسيون جسم خارجي مري و عوارض بعد از عمل جراحي آندوسكوپي سخت(رژيد) در بيماران بستري در بيمارستان اميرالمومنين رشت طي فروردين 1390 تا مرداد 1394
154
بررسي اپيدميولوژي آسپيراسيون جسم خارجي مري وعوارض بعد از عمل جراحي آندوسكوپي سخت﴿ رژيد﴾ دربيماران اميرالمومنين رشت طي فروردين 1390 تا مرداد 1394
155
بررسي اپيدميولوژي آسيب در شكستگي هاي فك و صورت در بيمارستان شهيدرهنمون يزد بين سالهاي 94-1393
156
بررسي اپيدميولوژي آسيب هاي عابرين پياده در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1396
157
بررسي اپيدميولوژي آسيب هاي مغزي ناشي از تروما دربيمارستان پورسيناي رشت در طي سال 1390تا 1391
158
بررسي اپيدميولوژي افكار خودكشي در 100 بيمار افسرده مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان شفا
159
بررسي اپيدميولوژي انورزي در مراجعه كنندگان به درمانگاههاي اطفال در شهر يزد
160
بررسي اپيدميولوژي بروسلوز در دامهاي اصفهان
161
بررسي اپيدميولوژي بيماران ديابتي بستري شده در بيمارستان رازي رشت
162
بررسي اپيدميولوژي بيماري تب برفكي و طاعون نشخواركنندهي كوچك در استان كرمانشاه بر اساس مدل GIS - طي سالهاي 3171 31
163
بررسي اپيدميولوژي بيماري سل سال 1374 بر اساس تقسيم بندي شهري و روستايي
164
بررسي اپيدميولوژي بيماري هپاتيت Bدرجمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 89-91
165
بررسي اپيدميولوژي تصادفات رخ داده در كشور (مطالعه موردي شهر تهران)
166
بررسي اپيدميولوژي تصادفات موتورسيكلت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
167
بررسي اپيدميولوژي حاملگي نابجا و عوامل مرتبط با آن در شهر يزد در سال ۱۳۹۴
168
بررسي اپيدميولوژي سل خارج ريوي استان گيلان طي سالهاي79-77
169
بررسي اپيدميولوژي سوختگي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در طي يكسال ﴿1/7/87 الي 1/7/88﴾
170
بررسي اپيدميولوژي سوختگي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در طي يكسال ﴿1/7/87 الي 1/7/88﴾
171
بررسي اپيدميولوژي شكستگي ها در افراد بالاي 65 سال بستري شده طي سال هاي 1394-1390 در مركز آموزشي درماني پورسينا
172
بررسي اپيدميولوژي شكستگي‌هاي ناشي از افتادن درسالمندان بستري در بيمارستان پورسينا رشت در سال 96
173
بررسي اپيدميولوژي علايم اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1393
174
بررسي اپيدميولوژي غرق شدگي ارجاعي به پزشكي قانوني شهرستان رشت در سال هاي 91- 88
175
بررسي اپيدميولوژي مسمومين مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر يزد در سال 1394
176
بررسي اپيدميولوژي و الگوي مقاومت آنتي‌بيوتيكي سويه‌هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي‌سيلين جداسازي شده از فاضلاب بيمارستاني در تهران
177
بررسي اپيدميولوژي و تظاهرات و علائم باليني بروسلوز در بيماران بروسلوزي بستري در بيمارستانهاي آموزشي رشت طي سالهاي 77-1371
178
بررسي اپيدميولوژي و تغييرات بيوشيميايي ناشي از مسموميت در مراجعه كنندگان به اورژانس مسموميت بيمارستان بهارلو طي فروردين تا شهريور 1393
179
بررسي اپيدميولوژي و روند بروز سرطان پوست در استان گيلان طي سال‌هاي 1393-1389
180
بررسي اپيدميولوژي و علائم باليني در بيماران مبتلا به لپتوسپيروز بستري در بيمارستان رازي در تابستان 1378
181
بررسي اپيدميولوژي و عوامل همراه و عوارض ITP در بيماران مبتلا به ITP بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت از فروردين 1376 تا فروردين 1379
182
بررسي اپيدميولوژي و محل ضايعه انفاركتوس ميو كارد در 572 بيمار بستري در بيمارستان دكتر حشمت و شايعترين اختلال ريتم در افراد بالاي 50 سال
183
بررسي اپيدميولوژي و نتيجه درمان بيماران سوخته بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
184
بررسي اپيدميولوژي و نتيجه درمان بيماران سوخته بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
185
بررسي اپيدميولوژي واگوتومي از فروردين 1370 لغايت فروردين 1374 بيمارستان رازي رشت
186
بررسي اپيدميولوژي، علائم كلينيكي و پاراكلينيكي در 21 بيمار اندوكارديتي بستري شده در بيمارستانهاي شهيد رهنمون ، اميرالمومنين و افشار يزد در سالهاي 1367 لغايت 1372
187
بررسي اپيدميولوژي، علائم كلينيكي و پاراكلينيكي در 21 بيمار اندوكارديتي بستري شده در بيمارستانهاي شهيد رهنمون ، اميرالمومنين و افشار يزد در سالهاي 1367 لغايت 1372
188
بررسي اپيدميولوژيك ، آنژيوگرافيك و پيامد هاي قلبي عروقي بيماران با تشخيص بريج ميوكارد بر اساس آنژيوگرافي انجام شده در بيمارستان هاي حشمت و آريا از خرداد 1393 تا خرداد 1395
189
بررسي اپيدميولوژيك ، باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به تيفوئيد در بيمارستان رازي شهر رشت در سالهاي 1375 تا 1378
190
بررسي اپيدميولوژيك ، كلينيك و پاراكلينيك كودكان 1 ماه تا 12 سال مبتلا به پنوموني ، بستري شده در بيمارستان كودكان امير كلا در طي سالهاي 1376-1374
191
بررسي اپيدميولوژيك 100 بيمار داراي سكته مغزي بستري در بيمارستان راه آهن يزد
192
بررسي اپيدميولوژيك 100 بيمار داراي سكته مغزي بستري در بيمارستان راه آهن يزد
193
بررسي اپيدميولوژيك 100 بيمار داراي سكته مغزي بستري در بيمارستان راه آهن يزد
194
بررسي اپيدميولوژيك احياء قلبي - تنفسي انجام شده توسط تيم R.P.C در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1373
195
بررسي اپيدميولوژيك احيائ قلبي- تنفسي انجام شده توسط تيم C. P. R در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1372
196
بررسي اپيدميولوژيك اختلالات خواب كودكان 6 تا 11 ساله به دنبال حوادث تروماتيك درسال 97 دربيمارستان پورسينا رشت
197
بررسي اپيدميولوژيك اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد از 1379 تا 1389
198
بررسي اپيدميولوژيك اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد از سال 1389تا1394
199
بررسي اپيدميولوژيك اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد1379 تا 1389
200
بررسي اپيدميولوژيك انواع شكستگيهاي اندام و برخي عوامل همراه به بخش اورژانس و ارتوپدي بيمارستان پورسينا،1393-1394
201
بررسي اپيدميولوژيك بيماران با حمله آسم در اطفالي كه در طي سال 1371 به بخش اطفال مركز پزشكي افشار مراجعه كرده اند
202
بررسي اپيدميولوژيك بيماران با حمله آسم در اطفالي كه در طي سال 1371 به بخش اطفال مركز پزشكي افشار مراجعه كرده اند
203
بررسي اپيدميولوژيك بيماران بستري در بيمارستان رازي با تشخيص مسموميت با سرب از ابتداي سال95 تا پايان سال 96
204
بررسي اپيدميولوژيك بيماران جراحي شده با تشخيص BPH دربخش اورولوژي بيمارستان رازي شهر رشت از سال 1373 تا 1377
205
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به پسوريازيس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت از اسفند 1390 تا اسفند 1395
206
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به كيست هيداتيد ريه در بيمارستان شهيد مسيح دانشوري تهران از سال 1376-1373
207
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس تحت درمان با تركيبات اينترفرون در استان گيلان در سال 1386 در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
208
بررسي اپيدميولوژيك بيماري تب تيفوئيد در بستري شدگان بيمارستان هفده شهريور از تاريخ 1/ 7/ 72 لغايت 1/ 7/ 74
209
بررسي اپيدميولوژيك بيماري كارسينوم سلول سنگفرشي حنجره در مراجعه‌كنندگان به مراكز آموزشي درماني شهر رشت
210
بررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي عفوني در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1375
211
بررسي اپيدميولوژيك بيوپسي هاي حاصل از ضايعات استخواني (به غير از مغز استخوان)در بيماران مراجعه كننده به بخش پاتولوژي بيمارستان هاي اموزشي-دولتي-خصوصي شهر يزد طي سالهاي 1383 لغايت 1393
212
بررسي اپيدميولوژيك پرفوراسيون اولسر پپتيك معده در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت از اول مهر 1390 تا پايان شهريور 1391
213
بررسي اپيدميولوژيك پركاري تيروئيد در كودكان و جوانان زير 20 سال مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي بيماريهاي داخلي - غدد واقع در شهر رشت مركز استان گيلان در فاصله سالهاي 1364 تا 1377
214
بررســي اپيدميولوژيك پنوموتوراكس و روش هاي تشخيصي و درماني آن در بيماران بستري در بيمارستان هاي آريا و رازي رشت طي سال هاي1385 تا 1394
215
بررسي اپيدميولوژيك تخمدان پلي كيستيك در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 76-75
216
بررسي اپيدميولوژيك تخمدان پلي كيستيك در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي76 -75
217
بررسي اپيدميولوژيك تروما در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت در سال 1389
218
بررسي اپيدميولوژيك تروماي سالمندان در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
219
بررسي اپيدميولوژيك تروماي ناشي از نزاع در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا در رشت در سال 1397
220
بررسي اپيدميولوژيك تصادفات جاده اي در مناطق روستايي استان گيلان 1393
221
بررسي اپيدميولوژيك تصادفات منجر به بستري و فوت در بيمارستان پور سيناي رشت و مركز پزشكي قانوني استان گيلان از تاريخ 15 تير 1378 تا 14 تير 1379
222
بررسي اپيدميولوژيك تومورهاي بد خيم زبان در بيماران مراجعه كننده به انسيتوكانسر بيمارستان امام خميني از فروردين سال 1350 تا فروردين 1371
223
بررسي اپيدميولوژيك تومورهاي بد خيم زبان در بيماران مراجعه كننده به انسيتوكانسر بيمارستان امام خميني از فروردين سال 1350 تا فروردين 1371
224
بررسي اپيدميولوژيك تومورويلمز ثابت شده در مركز طبي كودكان در دهه اخير﴿70-60﴾
225
بررسي اپيدميولوژيك تومورويلمز ثابت شده در مركز طبي كودكان در دهه اخير﴿70-60﴾
226
بررسي اپيدميولوژيك جراحيهاي شايع نوزادان و تعيين فراواني مورتاليته متعاقب جراحي و علل آن در سال هاي 1367-76 در بيمارستان كودكان مفيد تهران
227
بررسي اپيدميولوژيك جراحيهاي شايع نوزادان و تعيين فراواني مورتاليعه متعاقب جراحي و علل آن در سالهاي 76-1367 در بيمارستان كودكان مفيد تهران
228
بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي و متغيرهاي همراه منجر به مرگ استان گيلان در سال 1386
229
بررسي اپيدميولوژيك خصوصيات دموگرافيك، الگو و پيامدهاي مصرف الكل و برنامه درماني بيماران بستري ناشي از مسموميت بيمارستان آموزشي-درماني رازي شهرستان رشت طي سال هاي 88تا 92
230
بررسي اپيدميولوژيك خونريزي زير عنكبوتيه در بيماران بستري در بخش اعصاب به مدت يكسال در بيمارستان پورسينا
231
بررسي اپيدميولوژيك ريسك فاكتورهايCAD در 1000 مورد از بيماران مبتلا بهMI در بيمارستان دكتر حشمت رشت- سال 74- 71
232
بررسي اپيدميولوژيك سرطان مري دربيماران ثبت شده بيمارستانهاي پورسينا،رازي، گيل (گلسار)،آرياو وليعصرو پاتولوژيهاي بخش خصوصي رشت درسال 1379
233
بررسي اپيدميولوژيك سرطانهاي دستگاه گوارش (مري، معده ، روده ها) در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي رازي، پورسينا و آرياي رشت از تاريخ 1/1/1371 الي 31/6/1376
234
بررسي اپيدميولوژيك سرطانهاي مري فهيپوفارنكس و كارديادر بيمارستانهاي آموزشي يزد طي سالهاي 84-1374
235
بررسي اپيدميولوژيك سرطانهاي مري فهيپوفارنكس و كارديادر بيمارستانهاي آموزشي يزد طي سالهاي 84-1374
236
بررسي اپيدميولوژيك سندرم گيلن باره در استان گيلان از ابتداي نيمه ي دوم سال 1391 تا پايان نيمه ي نخست سال 1392
237
بررسي اپيدميولوژيك سنگهاي كليه و مجاري ادراري درمان شده بيماران جراحي شده و بيماران بخش ESwl در بيمارستان
238
بررسي اپيدميولوژيك سنگهاي كليوي و مجاري ادراري از مهرماه سال 1370 تا مهرماه سال 1374 در بيمارستان رازي رشت
239
بررسي اپيدميولوژيك شكستگي استخوان ران دراطفال زير 12سال بستري شده در بخش ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت از اول فروردين ماه 1374 لغايت پايان اسفند 1377
240
بررسي اپيدميولوژيك شكستگي فك تحتاني در بيماران ترومايي بستري شده در طي 6 سال گذشته در بيمارستان ولايت- ابتداي سال 1390 لغايت انتهاي سال 1395
241
بررسي اپيدميولوژيك صدمات فك و صورت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد 84-1381
242
بررسي اپيدميولوژيك صدمات فك و صورت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 84-1381
243
بررسي اپيدميولوژيك صدمات قفسه صدري در بيماران ترومايي كه از سال 1374-1369 در بيمارستان شهيد رهنمون يزد بستري شده اند
244
بررسي اپيدميولوژيك صدمات قفسه صدري در بيماران ترومايي كه از سال 1374-1369 در بيمارستان شهيد رهنمون يزد بستري شده اند.
245
بررسي اپيدميولوژيك ضايعات پاتولوژيك دهان و فك گزارش شده در سرويس هاي پاتولوژي شهر يزد در سالهاي 80-88
246
بررسي اپيدميولوژيك ضايعات پاتولوژيك دهان و فك گزارش شده در سرويس هاي پاتولوژي شهر يزد در سالهاي 80-88
247
بررسي اپيدميولوژيك عفونت هاي باكتريال بيمارستاني و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي از1/1/1392 تا 31/6 94 در بيمارستان پورسيناي رشت
248
بررسي اپيدميولوژيك علل بستري 2041 بيمار بستري شده در بخش مغز و اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت از شهريور 1374 تا اسفند 1375
249
بررسي اپيدميولوژيك قد و وزن و همبستگي آن با زمان رويش دندانهاي دائمي در كودكان پيش دبستاني و كلاس اولي هاي مدارس ابتدايي شهر صومعه سرا
250
بررسي اپيدميولوژيك كانسر ريه در بيماران بستري شده در بخش جراحي مركز آموزشي درماني رازي رشت از ابتداي سال 1372 تا پايان سال 1375
251
بررسي اپيدميولوژيك كانسر مثانه در بيماران بستري در بيمارستان رازي رشت از تاريخ 1/ 1/ 1369 تا 29/ 12/ 1373
252
بررسي اپيدميولوژيك كانسر مثانه در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت (1377-1373)
253
بررسي اپيدميولوژيك كتواسيدوز ديابتي (DKA =Ketoacidosis Diabetic ) در بستري شدگان بيمارستان رازي رشت ( سال 73 لغايت 77)
254
بررسي اپيدميولوژيك كتواسيدوز ديابتيك و عوارض آن در كودكان بستري در بيمارستان 17 شهريور 1375 تا 1385
255
بررسي اپيدميولوژيك لنفوم غير هوچكين در اطفال مراجعه كننده به مركز طبي اطفال تهران از فروردين ماه 1366-1371
256
بررسي اپيدميولوژيك لنفوم غير هوچكين در اطفال مراجعه كننده به مركز طبي اطفال تهران از فروردين ماه 1366-1371
257
بررسي اپيدميولوژيك مرگ و مير ناشي از سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرك در اجساد ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان طي سال¬هاي 1397-1393
258
بررسي اپيدميولوژيك مسموميت با اوپيوم در بيماران مراجعه كننده به بخش مسموميت بيمارستان رازي طي سال¬هاي 1390 الي 1395
259
بررسي اپيدميولوژيك مسموميت هاي دارويي مراجعه شده به بيمارستانهاي رازي و 17 شهريور شهرستان رشت از سال 76-1374
260
بررسي اپيدميولوژيك موارد احياء قلبي ريوي انجام گرفته در اورژانس بيمارستان فوق تخصصي حضرت رسول اكرم (ص ) در سال 81-1380
261
بررسي اپيدميولوژيك موارد جراحي CABG "باي پس عروق كرونر قلب " انجام شده از مرداد 75 تا اسفند 76 در بيمارستان دكتر حشمت شهر رشت
262
بررسي اپيدميولوژيك موارد حلق آويزي غير قضايي در بيمارستان هاي استان گيلان در سال هاي 1390- 1392
263
بررسي اپيدميولوژيك موارد خود سوزي مراجعه كننده به مركز سوانح سوختگي و جراحي ترميمي ولايت رشت، از ابتداي فروردين سال 1388 تا پايان اسفند سال 1395
264
بررسي اپيدميولوژيك موارد گزارش شده سرخك از سال 1376 تا سال 1379 در استان يزد
265
بررسي اپيدميولوژيك موارد گزارش شده سرخك از سال 1376 تا سال 1379 در استان يزد
266
بررسي اپيدميولوژيك موارد گزارش شده سرخك از سال 1376 تا سال 1379 در استان يزد
267
بررسي اپيدميولوژيك موارد گزارش شده سرخك از سال 1376 تا سال 1379 در استان يزد
268
بررسي اپيدميولوژيك موارد مثبتHBsAg ،HCVAb و HIVAb در بيماران مورد جراحي و اقدامات تهاجمي قلبي در بيمارستان افشار يزد بين سالهاي 91-1387
269
بررسي اپيدميولوژيك موارد مثبتHBsAg ،HCVAb و HIVAb در بيماران مورد جراحي و اقدامات تهاجمي قلبي در بيمارستان افشار يزد بين سالهاي 91-1387
270
بررسي اپيدميولوژيك مواردگازگرفتگي توسط حيوانات در شهرستان رشت در سال 1391
271
بررسي اپيدميولوژيك ناباروري و نتايج حاصل از ارزيابي مردان نابارور مراجعه كننده به يك مطب ارولوژي در رشت از تاريخ 1/7/80 تا 27/12/82
272
بررسي اپيدميولوژيك و اثر درماني كورتون موضعي و زايلوكائين بيماران TENNIS ELBOWو GOLF ELBOWآرنج بدون گذاشتن SPLINT
273
بررسي اپيدميولوژيك و اثر درماني كورتون موضعي و زايلوكائين بيماران TENNIS ELBOWو GOLF ELBOWآرنج بدون گذاشتن SPLINT
274
بررسي اپيدميولوژيك و باليني آپانديسيت حاد و عوارض ناشي از آن (مركز آموزشي درماني پورسينا- رشت )
275
بررسي اپيدميولوژيك و باليني بيماران مبتلا به خونريزي حاد دستگاه گوارش فوقاني در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از ابتداي سال 72 تا انتهاي سال 76
276
بررسي اپيدميولوژيك و پارامترهاي كلينيكي -پاراكلينيكي قلب و عروق در باستاني كاران شهرستان يزد
277
بررسي اپيدميولوژيك و پارامترهاي كلينيكي -پاراكلينيكي قلب و عروق در باستاني كاران شهرستان يزد
278
بررسي اپيدميولوژيك و پاسخ به درمان در 70 مورد بيمار مبتلا به سندروم نفروتيك بستري در بيمارتان 17 شهريور رشت از فروردين 1373 تا پايان نيمه اول سال 1378
279
بررسي اپيدميولوژيك و دموگرافيك ديابت قندي در 780 مورد بيمار مبتلا به ديابت
280
بررسي اپيدميولوژيكي اپي لپسي در بيماران بخش نورولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال هاي۹۳-۹۴
281
بررسي اپيدميولوژيكي انگلهاي روده اي در دبستانهاي اصفهان
282
بررسي اپيدميولوژيكي بيماران مبتلا به پمفيگوس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت از سال 79-74
283
بررسي اپيدميولوژيكي تروماي ناشي از حوادث ترافيكي در كودكان زير 15 سال مراجعه كننده به مركز درماني فاطمي اردبيل(94 – 1391)
284
بررسي اپيدميولوژيكي كلينيكي و تعيين الگوي مقاومت داروئي در شيگلوز
285
بررسي اپيدميولوژيكي كلينيكي و تعيين الگوي مقاومت داروئي در شيگلوز
286
بررسي اپيدميولوژيكي كمردرد در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسينا رشت در سال 1390
287
بررسي اپيدميولوژييك پيتيريازيس آلبا در مقاطع تحصيلي آمادگي، ابتدائي و راهنمايي شهر رشت در سال تحصيلي 73- 1372
288
بررسي اپيدميولو‍يك اندوكارديت عفوفي در بيماران بستري شده در بيمارستان حشمت شهرستان رشت طي سال هاي 1385 الي 1391
289
بررسي اتحادهاي همورداي نودر و مولدهاي لاگرانژي تبديل پيمانه اي در چند نظريه
290
بررسي اتخاذ شيوه مناسب جهت اثر بخشي مديريت در نظام متوسطه جديد
291
بررسي اتصال جوش تنها اتصال موثر در ساخت كشتي از نظر مقررات كلوس هاي طبقه بنديشده
292
بررسي اتصال خمشي تير به ستون دوبل به روش پيشنهاد شده در آيين نامه ايران (مبحث دهم)
293
بررسي اتصال صلب تير I شكل به ستون با مقطع HSS با سخت كننده ي پيراموني
294
بررسي اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI316 به فولاد كم كربن St37 با استفاده از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
295
بررسي اتصال غيرمشابه آلياژ Ti-6Al-4V به فولاد زنگ نزن سوپردوفازي UNS 32750 توسط فرايند فاز مايع گذرا (TLP)
296
بررسي اتصال فولاد 316L به روش جوشكاري مقاومتي ضربه اي
297
بررسي اتصال فوم آلومينيمي به سنگ در محصولات Al-Stone در معرض نوسانات حرارتي
298
بررسي اتصال كريمپ و ارايه استانداردهاي مورد نياز (جلد اول ) ، بررسي اتصال كريمپ و ارايه استانداردهاي مورد نياز (جلد دوم )
299
بررسي اتصال كوتاه به كمك كامپيوتر
300
بررسي اتصال كوتاه در سيستمهاي DC-AC
301
بررسي اتصال ممان بر تير I شكل به ستون قوطي و ارائه ضوابط طراحي
302
بررسي اتصال ممان بر تير با مقطع كاهش يافته (RBS) با صفحات روسري و زير سري
303
بررسي اتصال و تشكيل بيوفيلم باكتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميكروبي بر روي آن
304
بررسي اتصال يون هاي ليتيم و سديم به برخي از دي پپتيدها در فاز گازي با استفاده از واجذب - يونش ليزري و روش طيف سنجي جرمي زمان پرواز
305
بررسي اتصالات تير وستون مجهز به آلياژهاي حافظه دار
306
بررسي اتصالات چسبي در مواد مركب
307
بررسي اتصالات خمشي از طريق ايجاد شيار در جان تير
308
بررسي اتصالات خورجيني با استفاده از تحليل غير خطي
309
بررسي اتصالات خورجيني با استفاده از تحليل غيرخطي نننيبتتنب
310
بررسي اتصالات خورجيني و ارائه روشي براي حل آنها
311
بررسي اتصالات در سازه شناور هاي تندرو
312
بررسي اتصالات دروني، مياني و گوشه درسازه هايبتني تقويت شده با GFRP
313
بررسي اتصالات كامپوزيتي به فلز در مخازن نفتي
314
بررسي اتصالات كروي در سازه هاي سه بعدي
315
بررسي اتصالات مكانيكي بدنه زير دريايي خودكار AUV
316
بررسي اتصالات ممان بر خمشي با افزايش نرمي ﴿RBS﴾ اصلاح شده
317
بررسي اتصالات نيمه صلب در سازه هاي فولادي
318
بررسي اتكاپذيري مدارهاي محاسباتي در مقابل خطاهاي نرم
319
بررسي اتلاف انرژي ذرات الكترون و ميون در مواد مختلف
320
بررسي اتلاف انرژي ذرات پروتون و آلفا در مواد مختلف
321
بررسي اتلاف ها در موجبر بره بلور فوتونيك به منظور افزايش بهره LEDها
322
بررسي اتلاف‌ها در يك خط توليد دارو و ارائه پيشنهاد براي كاهش اتلاف با استفاده از رويكرد توليد ناب؛ مطالعه موردي در شركت داروسازي اسوه
323
بررسي اتم هيدروژن گونه باروش جبر عملگري(درفضاي هيلبرت)
324
بررسي اتمسفر كوره ريورب از لحاظ اكسيدي يا احيايي و تاثير آن بر عيار مات و مقدار مگنتيت
325
بررسي اتوماسيون و طراحي ربات خط توليد موجگير
326
بررسي اتونوميك ديس رفلكسي در 50 مورد از بيماران ضايعه نخاعي در مركز ضايعات نخاعي استان گيلان
327
بررسي اتيولوژي اسهال مزمن در100 مورد بيماران بستري در مركز طبي كودكان
328
بررسي اتيولوژي فيبريلاسيون دهليزي و OUTCOME بيماران بستري در بيمارستانهاي افشار، گودرز، شهيد صدوقي و شهيد رهنمون در طول مدت بستري
329
بررسي اتيولوژي فيبريلاسيون دهليزي و OUTCOME بيماران بستري در بيمارستانهاي افشار، گودرز، شهيد صدوقي و شهيد رهنمون در طول مدت بستري
330
بررسي اتيولوژيك 403 مورد بيمار ديابتي يزدي كه از كاهش بينائي شكايت داشته اند
331
بررسي اتيولوژيك 403 مورد بيمار ديابتي يزدي كه از كاهش بينائي شكايت داشته اند
332
بررسي اتيولوژيك 403 مورد بيمار ديابتي يزدي كه ازكاهش بينايي شكايت داشته اند
333
بررسي اتيولوژيك تشنج هاي نوزادي در بيمارستان زنان و زايمان و مركز طبي كودكان تبريز
334
بررسي اتيولوژيك تشنج هاي نوزادي در بيمارستان زنان و زايمان و مركز طبي كودكان تبريز
335
بررسي اتيولوژيك كچلي سر در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان افشار يزد به مدت يكسال
336
بررسي اتيولوژيك كچلي سر در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان افشار يزد به مدت يكسال
337
بررسي اتيولوژيك و تعيين فاكتورهاي پيش آگهي دهنده در بيماران مبتلا به پانكراتيت حاد در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
338
بررسي اتيولوژيك و تعيين فاكتورهاي پيش آگهي دهنده در بيماران مبتلا به پانكراتيت حاد در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي 65-73
339
بررسي اثار پرتوهاي يونساز كيهاني بر موجودات زنده
340
بررسي اثد تنش بر روي خواص خستگي جوش نبشي ‍سپري‍ با نفوذ ناقص فولاد كم آلياژ ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي اثد تنش بر روي خواص خستگي جوش نبشي (سپري) با نفوذ ناقص فولاد كم آلياژ
341
بررسي اثر تغييرات دما ناشي از تغيير اقليم بر روي كيفيت آب، مطالعه موردي رودخانه جاجرود
342
بررسي اثر فعالسازي مكانيكي بر سنتز احتراقي تركيب NiTiCu
343
بررسي اثر 1 و 25 دي هيدروكسي ويتامين D بر ماركرهاي هيپرتروفي و سطح پروتئين SIRT3 در كارديوميوسيت هاي رده H9C2
344
بررسي اثر 17- آلفا هيدروكسي پروژسترون كاپروات در كاهش سقط سه ماهه دوم زايمان زودرس در خانمهايي كه تحت IVF قرار گرفته اند
345
بررسي اثر 17- آلفا هيدروكسي پروژسترون كاپروات در كاهش سقط سه ماهه دوم زايمان زودرس در خانمهايي كه تحت IVF قرار گرفته اند
346
بررسي اثر 2و4 دي كلروفنوكسي استيك اسيد )توفوردي( وكلودينافوپ پروپارژيل )تاپيك ( بر روي بعضي پارامترهاي فيزيولوژيك دوگياه كنگر فرنگي (Cynara scolymus) ومرزه ( satureja horthensis)
347
بررسي اثر c.factor و روش قرار دهي كامپوزيت هاي بالك فيل و نانو هيبريد بر استحكام باند ريز كششي آنها به عاج
348
بررسي اثر DGS بر پارامترهاي آرايه آنتن مايكرپستريپ
349
بررسي اثر Dipyridamol در عملكرد كاتاتر double lumen ﴿شالدون﴾ در بيماران همودياليزي
350
بررسي اثر EGCG (epigallocation-3 gallate برتوليد TNF-آلفا توسط فيبروبلاستهاي لثه انساني HGF تحريك شده با LPS باكتري به روش ELISA
351
بررسي اثر EMC و توابع ساختار هسته ها
352
بررسي اثر enhancement, sharpening, noise reduction وبزرگنمايي تصوير در صحت تشخيص پوسيدگي پروگزيمالي بدون حفره در تصاويرPSPديجيتال
353
بررسي اثر EPS ميكروبي خمير ترش بر خواص رئولوژيك خمير نان مسطح
354
بررسي اثر flame retardantها بر خواص مكانيكي مخلوط هاي آسفالتي
355
بررسي اثر inversion filter در بهبود مشاهده‌ي كانال ثنايايي فك پايين در مقايسه با تصاوير اصلي در تصاوير پانوراميك تهيه شده در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت در سال 96_95
356
بررسي اثر methylphenidate برويژگي هاي هيستولوژيك استخواني و ميزان حركت ارتودنسي دندان در Rat
357
بررسي اثر MGO و دما بر جدايش فاز و تخلخل شيشه هاي بورو سيليكاتي به منظور كاربرد در ممبران هاي شيشه
358
بررسي اثر NA20 بر رفتار تبلورهاي فازهاي شيشه سراميكهاي A-W
359
بررسي اثر Ni و Mn در عمليات حرارتي كوئنچ و جدانشيني بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد استحكام بالاي پيشرفته
360
بررسي اثر Ovalbumin بر ميزان تحليل سطح خارجي ريشه دندان Rat تحت نيروي ارتودنتيك
361
بررسي اثر Ovalbumin بر ميزان تحليل سطح خارجي ريشه دندان Rat تحت نيروي ارتودنتيك
362
بررسي اثر P∆ در روش طراحي بر اساس عملكرد
363
بررسي اثر PH و EC و همياري باكتري آزوسپيريليوم بر رشد كيفي و كمي گندم
364
بررسي اثر PNU-74654 به تنهايي و بصورت توام با داروي جمستابين دررده سلولي MIAPaCa2 سرطان پانكراس
365
بررسي اثر PNU-74654 به تنهايي و بصورت توام با داروي حمستابين در رده سلولي MIAPaCa2
366
بررسي اثر post-oxidation بر روي خواص خوردگي فولاد نيتراسيون شده CK45
367
بررسي اثر PTCR در كامپوزيت هاي پلي اتيلن - كربن
368
بررسي اثر PTCR در كامپوزيت هاي پلي اتيلن BAPB03
369
بررسي اثر radiofrequency catheter ablation (RFCA بر وضعيت سيستم اتونوميك بيماران مبتلا به paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT
370
بررسي اثر radiofrequency catheter ablation (RFCA بر وضعيت سيستم اتونوميك بيماران مبتلا به paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT
371
بررسي اثر scrub brush در عفونت زخم پس از عمل جراحي در بيماران عمل شده در بيمارستان رازي رشت از اول اسفند 82 لغايت شهريور 84
372
بررسي اثر SiO2و گرافيت بر روي خواص سايشي و فرمايشي لنت ترمز
373
بررسي اثر SPIN در پايداري موشكهاي بالستيك در فاز ورود به جو
374
بررسي اثر Stenosis بر انشعاب رگ پيوندي
375
بررسي اثر ﴿Strakes ﴾ LEX بر جدايش جريان و تحليل آيروديناميكي Winglet
376
بررسي اثر Tadalafil بر علائم دستگاه ادراري تحتاني(LUTS) ناشي از هيپرپلازي خوش خيم پروستات (BPH) در بيماران تحت درمان با داروهاي رايج
377
بررسي اثر Z1O2 بر خواص لعاب هاي شيشه- سراميك ZNO- A10O3- SIO2- ZRO2
378
بررسي اثر آب هوشمند و نانو سيالات بر تشكيل و پايداري امولسيون آب-نفت در شرايط مخزن
379
بررسي اثر آبياري با پساب تصفيه شده و تصفيه نشده شهري بر شاخص هاي رشد و تجمع عناصر سنگين درگونه‌هاي رزماري (Rusmarinus officinalis) و ترون (Ligustrum vulgare)
380
بررسي اثر آبياري با پساب فاضلاب بر روي رشد و كربوهيدرات هاي سورگوم شيرين (Sorghum bicolor (L.)Moench.(
381
بررسي اثر آبياري تكميلي بر خصوصيات زراعي ، فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي نخود (Cicer arietinum L.) در سطوح مختلف پتاسيم وروي
382
بررسي اثر آبياري فاضلاب شهري بر زمين شيمي خاك و سبزيجات در تربت حيدريه
383
بررسي اثر آپيژنين بر تغييرات بافت شناسي و بيان ژن هاي اصلي رگ زايي در تخمدان پلي كيستيك موش صحرايي
384
بررسي اثر آتروپين در كاهش طول مدت مرحله فعال زايمان در خانمهاي نخست زا و چندزا
385
بررسي اثر آتش بر بار كمانش كامپوزيت هاي پايه پليمر
386
بررسي اثر آتورواستاتين بر تغييرات آنزيم هاي كبدي، محتواي آنتي اكسيداني و فعاليت آنزيم پارااكسوناز 1 در موش هاي صحرايي با مجراي صفراوي مسدود شده
387
بررسي اثر آتورواستاتين بر ميزان بيان ژن و پروتئين سايتو كين هاي التهابي در محيط كشت سلول هاي چندشكلي تك هسته اي خون محيطي تيمار شده با پاراكوت
388
بررسي اثر آدامس زايليتول وكازئين فسفات آمورفوس كلسيم فسفات برحجم وPHو ميزان يونهاي كلسيم و فسفر بزاق
389
بررسي اثر آرايش الكترودها بر مشخصات عملكرد ليزر گازكربنيك پيوسته با جريان عرضي سريع گاز
390
بررسي اثر آرايش واگن ها بر نيروهاي بين واگني در حالت ترمز گيري قطار
391
بررسي اثر آرتوسنتز بر علائم و نشانه هاي اختلالات داخلي مصل گيجگاهي-فكي در بيماران مراجعه كننده به مركز خصوصي در شهرستان رشت در سال 94-93
392
بررسي اثر آرماتور برشي بر شكل پذيري ورفتار لرزه اي تيرهاي كوپل در ديوارهاي برشي
393
بررسي اثر آزادي اقتصادي بر بازده سهام كشورهاي عضو اوپك
394
بررسي اثر آزمايشگاهي ضد قارچي عصاره ي سياه دانه بر كانديدا آلبيكنس
395
بررسي اثر آسپرين برتعداد پلاكت
396
بررسي اثر آسپرين روي خونريزي بعد از Probing
397
بررسي اثر آستنيته كردن مجدد بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد مارتنزيتي پركروم ﴿Spika﴾
398
بررسي اثر آگماتين بر اختلال يادگيري احترازي غير فعال و حافظه، القاء شده توسط مت‌آمفتامين در رَت
399
بررسي اثر آگماتين بر اختلالات ناشي از مت آمفتامين بر پتانسيل هاي ميداني شكنج دندانه اي هيپوكمپ رت
400
بررسي اثر آگماتين و وراپاميل بر اختلال يادگيري احترازي غير فعال و حافظه القاء شده توسط مت‌آمفتامين در رَت
401
بررسي اثر آلايش بور و نيتروژن بر ظرفيت كوانتومي نانوبادها
402
بررسي اثر آلايش گاليم بر ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي آلياژ حافظه پذير فرومغناطيس Mn40Ni47Sn13
403
بررسي اثر آلايش منيزيم بر ريزساختار و عملكرد حسگر گازي فيلم هاي نازك اكسيد روي
404
بررسي اثر آلايش نقره بر خواص ابر رسانائي Y-321
405
بررسي اثر آلايش نقره بر خواص ابررسانايي Gd-123
406
بررسي اثر آلاينده هاي حاصل از موتورهاي ديزل سبك بر بيان ژن‌هاي TCF7L2، IL-1-β در بافت استخوان موش c57bl/6 نر
407
بررسي اثر آللوپاتي ژنوتيپ هاي مختلف رازيانه بر روي علف هاي هرز خرفه و تاج خروس و گياه زراعي كنجد
408
بررسي اثر آللوپاتي ژنوتيپ هاي مختلف زعفران بر روي علف هاي هرز جوي وحشي، خاكشير و پيچك صحرايي
409
بررسي اثر آلودگي MTBE بر روي پارامترهاي مقاومتي خاك غيراشباع
410
بررسي اثر آلودگي هوا بر آناتومي - برخي فعاليت هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي دو گياه اطراف كارخانه فولاد خوزستان
411
بررسي اثر آلودگي هوا بر برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي و دارويي دو واريته گياه Pyracantha crenulata در دو منطقه پاك و آلوده تهران
412
بررسي اثر آلودگي هوا بر برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي و دارويي دو واريته گياه Pyracantha crenulata در دو منطقه پاك و آلوده تهران
413
بررسي اثر آلومينيم بر روي فرايند بازيابي و تبلور مجدد فولادهاي كم كربن در عمليات تغيير شكل گرم
414
بررسي اثر آلومينيوم بر تركيبات فنلي گياه كلم قرمز
415
بررسي اثر آلومينيوم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد پر منگنز آستنيتي با تركيب Fe-18Mn-0.6C
416
بررسي اثر آلومينيوم بر فرايندهاي سنتز احتراقي MoSi2 بصورت خودپيشرونده و انفجاري
417
بررسي اثر آلومينيوم بر فعال سازي مكانيكي و احياي مخلوط هماتيت با گرافيت تحت شرايط غير همدما
418
بررسي اثر آلياژهاي شكل پذير حافظه دار بر عملكرد لرزه اي پايه پل بتني همراه با بتن هاي شكل پذير تحت زلزله حوزه نزديك با استفاده از روش هاي احتمالاتي
419
بررسي اثر آماده سازي سطح بر رفتار الكتروكاتاليتيكي الكترود مس در اكسايش اتانول در محيط قليايي
420
بررسي اثر آماده سازي كالا بر روي رنگرزي با مواد رنگزاي راكتيو
421
بررسي اثر آموزش بر توانايي تعيين رنگ دندان در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1394
422
بررسي اثر آموزش برمبناي الگوي پرسيد-بر كيفيت زندگي سالمندان
423
بررسي اثر آموزش برنگرش والدين مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي يزد نسبت به روش هاي مختلف هدايت رفتاري كودكان در سال ۱۳۹۴-۹۵
424
بررسي اثر آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول ابتدايي از ديدگاه معلمان مركز تربيت معلم آيت الله خامنه اي گرگان
425
بررسي اثر آموزش خانواده بر وضعيت تحصيل و سازگاري پسران دبيرستان بهشهر
426
بررسي اثر آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت بر افزايش كارايي معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردل در سال تحصيلي 91-92
427
بررسي اثر آموزش كارآفريني بر پرورش خصيصه كارآفرينانه دانش آموزان هنرستان¬هاي فني و حرفه¬اي دخترانه بابل
428
بررسي اثر آموزش مصون سازي در مقابل استرس برروي ايمني بدن )siga(دانشجويان مضطرب
429
بررسي اثر آموزش هاي پيش از ازدواج در زندگي زناشويي
430
بررسي اثر آموزش و عملكرد جوانان و نوجوانان و تاثير آن در كاهش آسيب هاي اجتماعي
431
بررسي اثر آموزشهاي مهد كودك بر هوش هيجاني كودكان داراي مادران شاغل و غير شاغل منطقه 2 شهر تهران سال 1397-1396
432
بررسي اثر آميخته بازاريابي الكترونيكي بر قصد خريد آثار موسيقيايي (مورد مطالعه: آثار موسيقي دانان سنتي ايران)
433
بررسي اثر آميخته بازاريابي بر بازار صنعت سنگ هاي ساختماني
434
بررسي اثر آميخته بازاريابي بر بازار صنعت سنگ هاي ساختماني
435
بررسي اثر آميخته پليمري ترموپلاستيك – الاستومري بر رفتار مخلوط‌هاي آسفالتي گرم
436
بررسي اثر آميخته ترفيع بر ادراك مشتري از ميراث برند با در نظر گرفتن نقش ميانجي طنين برند (مطالعه موردي:محصولات الكترواستيل در شهر همدان)
437
بررسي اثر آميژان Ti - 6AL - 4V بر روي آلومينيم 356
438
بررسي اثر آميژان آلومينيم - استرانسيم بر حفرات ميكروسكوپي گازي و انقباضي و ريز ساختار آلياژ آلومينيم 319
439
بررسي اثر آمين نوع چهارم بر پشم به عنوان ماده آنتي باكتريال
440
بررسي اثر آناليز مؤلفه‌هاي اصلي و مستقل داده‌هاي رسوبات آبراهه اي در پتانسيل يابي مناطق مستعد (مورد مطالعاتي نقشه 1:100000 جبالبارز در استان كرمان)
441
بررسي اثر آنتاگونيست( Receptor Gamma Peroxisome Proliferator Activated ) PPARy بر تكثير سلول هاي بنيادي جنيني موش و تمايز آن ها به سلول هاي عصبي
442
بررسي اثر آنتي اكسيدان سلنيوم و تركيبات آن در پيشگيري از سرطان خون كودكان (روش هاي محاسباتي و تجربي)
443
بررسي اثر آنتي اكسيدان ها بر ساختار مولكولي كروماتين اسپرم در زوجين سقط مكرر
444
بررسي اثر آنتي اكسيداني آب انار در مهار شكست DNA توسط واكنش فنتون القا شده با آهن ﴿II﴾
445
بررسي اثر آنتي اكسيداني اسانس هاي ميخك، پونه كوهي و مريم گلي در فيلم خوراكي هيدروكسي پروپيل متيل سلولز﴿HPMC﴾
446
بررسي اثر آنتي اكسيداني عصاره هيدروالكلي برگ گونه‌ها و واريته‌هاي گياه توت(Morus) و تأثير آن بر ديابت ناشي از تجويز استرپتوزوتوسين به موش صحرايي نر
447
بررسي اثر آنتي اكسيداني كرفس كوهي در چند سيستم مدلي و روغن آفتابگردان همراه با شناسايي تركيبات معطره آن
448
بررسي اثر آنتي اكسيداني وسيتوتوكيسيتي عصاره آبي والكلي ميوه نسترن كوهي بر روي لاين سلولي...
449
بررسي اثر آنتي باكتريال، آنتي اكسيدان و ميزان تركيبات فنولي و فلاونوئيدي برگ و ميوه گياه خيار آب پران (Ecballium elaterium (L.)Rich)
450
بررسي اثر آنتي سپتيك اسانس گل محمدي بر روي فاكتورهاي آنتي اكسيداني بافت ريه در رت
451
بررسي اثر آنتي كولين استرازي دو مشتق جديد دي آمينو پيريميديني برروي ايلئوم مجزاي خوكچه هندي
452
بررسي اثر آنتي گلايكيشن تركيبات فنولي رزمارينيك اسيد و كوماريك اسيد برآلبومين سرم
453
بررسي اثر آنتي‌بيوتيك بر مقاومت شكست سيمان استخواني در برابر ضربه
454
بررسي اثر آنزيم بر رنگرزي كالاي پنبه اي ﴿جين﴾ با استفاده از رنگزاي راكتيو دو عاملي به روش نيمه مداوم
455
بررسي اثر آنزيم بري، خشك كردن و پوشش دهي بر ميزان آكريل آميد و كيفيت دار ارگانولپتيك خلال سيب زميني نيمه سرخ شده منجمد
456
بررسي اثر آنزيم سلولاز بر رنگرزي كالاي سلولزي(پنبه) با استفاده از رنگزاي راكتيو به روش مداوم
457
بررسي اثر آنزيم گلوكز ايزومراز بر روي شربت سورگوم شيرين در مراحل مختلف رشد گياه
458
بررسي اثر آنزيم هاي ليپاز و پروتئاز بر رنگپذيري پلي آميد 6 و برخي خواص ديگر
459
بررسي اثر آهارانوف- كاشر و نوسانگر هاي كمر، ديراك و كلاين- گوردن در فضاي ناجابجايي
460
بررسي اثر آهن بر خواص مكانيكي و ريز ساختار و درشت ساختار برنج 30-70 و امكان حذف آن
461
بررسي اثر آهن بر فعال سازي مكانيكي و احياي مخلوط هماتيت - گرافيت
462
بررسي اثر آهنگ كشش و مدت زمان بارگذاري بر پارامترهاي مكانيكي پلي متيل متا اكريلات ﴿PMMA)
463
بررسي اثر ابعاد پيچ و مهره بر تمركز تنش هندسي به كمك F.E.M
464
بـررسي اثـر ابعاد قدامي – خلفي و عمودي كـرانيـوفيشيـال بـر ابعـاد نـازوفـارنـكس بـا استفـاده از تصاوير لترال سفالومتري در بيماران مراجعه‌كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان- بندرانزلي در سال 97-96
465
بررسي اثر ابعاد نونه بر استحكام تا حد پارگي پارچه هاي تاري پودي
466
بررسي اثر ابعاد و نوع كانال توزيع كننده جريان گاز در بازدهي پيل سوخت پليمري
467
بررسي اثر ابيراهي آستيگمات بر انتشار باريكه ليزري همدوس جزئي سرصاف بيضوي در اتمسفر متلاطم
468
بررسي اثر اپي نفرين در افزايش طول مدت بي حسي نخاعي اسپينال با ماده بي حسي ليدوكائين در عمل سزارين در بيمارستان الزهرا(س ) رشت
469
بررسي اثر اتالكتروني روي خواص فيزيكي سيليلنهاي حلقوي پنج عضوي با استفاده از روش مولرپلاست (MP)
470
بررسي اثر اتصال بين تير و ستون در رفتار ديوار برشي فولادي از طريق روش استاتيكي و تحليل ديناميكي افزايشي ﴿IDA﴾ [آي. دي. اي]
471
بررسي اثر اتصال كوتاه دور به دور بر روي پاسخ HF مدل DETAIlED سيم پيچ ترانسفورماتور
472
بررسي اثر اتم هاي هليوم ميوني بر روي طيف زماني نوترون در همجوشي از طريق كاتاليزور ميوني
473
بررسي اثر اتيل كلرايد به عنوان پروموتر بر پليمريزاسيون اتيلن
474
بررسي اثر اتينيل استراديول بر رشد و باززايي گياه يونجه در شرايط اين ويترو
475
بررسي اثر اجزاء اضافي بر قابليت اعتماد سيستم با اجزاء همبسته
476
بررسي اثر اجزاء محيط كشت و عوامل محيطي بر توليد ال-فنيل استيل-كاربينول با استفاده از مخمر
477
بررسي اثر اجزاي پودر شوينده روي پاك كنندگي پارچه پنبه - پلي استر
478
بررسي اثر احداث بندر بر الگوي انتقال رسوب مناطق ساحلي اطراف آن (‌مطالعه موردي : بندر چابهار
479
بررسي اثر احساس گناه مصرف كننده بر رفتار هاي خريد در اينده (مطالعه موردي:مشتريان مجتمع هاي تجاري و مراكز خريد شهرستان مشكين شهر)
480
بررسي اثر اختصاصي بخش ابتدايي آكسون بر روي آستانه‌، تأخير و صحت پتانسيل عمل در سلول عصبي پستانداران توسط روشهاي مدلسازي واقعگرايانه‌
481
بررسي اثر اختلاط نانو ذرات اكسيد مس با كامپوزيت قابل سيلان بر روي ميكروارارگانيسم هاي پاتوژن حفره دهان
482
بررسي اثر اختلاط نانو ساختارهاي معدني بر خواص محافظتي پارچه پنبه اي در برابر پرتوهاي فرابنفش
483
بررسي اثر اد جوانتي دندريمر نانو سايز بر ميزان ايمني بخشي واكسن هاري
484
بررسي اثر ادوات FACTS در عملكرد حفاظت ديستانس
485
بررسي اثر اراتعاش حين جوشكاري بر ساختار و خواص مكانيكي جوش فولاد mild steel
486
بررسي اثر ارايش نانو گرافن بر بلورينگي و خواص الكتريكي و حرارتي نانو كامپوزيت PVDF/Graphene
487
بررسي اثر ارتعاش روي دامنه انجمادآلياژهاي AL-SI
488
بررسي اثر ارتعاشات بر انسان
489
بررسي اثر ارتعاشات مكانيكي در حين انجماد بر ريزساختار و مقاومت به خوردگي آلياژ منيزيم AZ91
490
بررسي اثر ارتفاع موثر راهگاه و سرعت ورودي مذاب در راهباره بر تشكيل عيب حباب زدگي در دو آلياژ ريختگي آلومينيم 413 و Al5Mg
491
بررسي اثر ارتفاع و فاصله دو سازه مكعب شكل در يك تك موج آب روي ميدان جريان و پروفيل سطح آزاد با استفاده از روش عددي و تكنيك PIV
492
بررسي اثر ارتقا دهنده هاي مس و روي در كاتاليست Ni/Al2O3 در فرايند ريفورمينگ بخار متان
493
بررسي اثر ارتقاءدهنده دوتايي فلز قليايي و قليايي خاكي روي كاتاليست نيكل بر پايه‌ي آلومينا در واكنش ريفورمينگ بخار متان
494
بررسي اثر ارتقادهنده ها مس ،منگنز و منيزيم روي عملكرد كاتاليست هاي Fe/Co/K/SiO2 در سنتز فيشر-تروپش
495
بررسي اثر ارقام مختلف انگور بر تكثيرسلول لنفوسيت و اثر جهش زايي آنها در باكتري سالمونلا تيفي موريوم
496
بررسي اثر اريتروپوئيتين روي اختلالات ايجاد شده در يادگيري و حافظه موش صحرايي به دنبال انسداد مجراي صفراوي
497
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﮔﺎز آرﮔﻮن ﺑﺮ روي ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻟﻴﺰر2 CO ﭘﺮﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﻮري ﺳﺮﻳﻊ ﮔﺎز
498
بررسي اثر ازت بر متابوليسم پروتئين و اسيدهاي آمينه چند رقم سورگم دانه اي در مزرعه و گلخانه تحقيقاتي اصفهان
499
بررسي اثر ازدواجهاي فاميلي بر نتيجه حاملگي( سقط جنين، مرده زائي، كم وزني)
500
بررسي اثر اسانس برگ به ليمو (Lippia Citriodora Kunth) بر تشنجات از پنتيلن تترازول در موش سوري
501
بررسي اثر اسانس زبره سبز بر وزن، ميزان هورمون لپتين توتال و آزاد در موشهاي صحرايي
502
بررسي اثر اسانس زيره سبز بر وزن، ميزان هورمون لپتين توتال و آزاد در موشهاي صحرايي
503
بررسي اثر اسانس زيره سبز بر وزن، ميزان هورمون لپتين توتال و آزاد در موشهاي صحرايي
504
بررسي اثر اسانس سير و آويشن شيرازي روي غلظت هيستامين در سس تخميري ماهي
505
بررسي اثر اسانس سير و آويشن شيرازي روي غلظت هيستامين در سن تخميري ماهي
506
بررسي اثر اسانس سير وآويشن شيرازي روي غلظت هيستامين در سس تخميري
507
بررسي اثر اسانس عناب بر تغييرات ژن مالوپروتئيناز در سلول هاي ... تحريك شده به وسيله ليپوپلي ساكاريد
508
بررسي اثر اسانس گياه باريجه بر روي رده هاي سلولي وباروش سنجش ...
509
بررسي اثر اسانس نعنا بر روي فاكتورهاي آنتي اكسيداني در بافت ريه رت هاي مبتلا به سپسيس
510
بررسي اثر اسانس نغنا بر روي فاكنورهاي آنتي اكسيداني در بافت ريه رت هاي مبتلا به سپسيس
511
بررسي اثر اسپري بيني فلوتيكازون بر روي علايم انسدادي ناشي از هيپرتروفي آدنوئيد در كوردكان مبتلا مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمونين (ع)-1392
512
بررسي اثر اسپري ليدوكائين 010/. داخل بيني در بهبود سردرد بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس
513
بررسي اثر اسپري ليدوكائين 010/. داخل بيني در بهبود سردرد بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس
514
بررسي اثر اسپلينت فريم ورك و جنس مواد سازنده پروتز ثابت متكي بر ايمپلنت با زوايا و طول متفاوت اباتمنت روي توزيع تنش در استخوان اطراف ايمپلنت به روش اجزاء محدود سه بعدي
515
بررسي اثر اسپورامين تخليص شده از سيب زميني شيرين (Ipomoea batatas L.( lam)) بر بقا، آپوپتوز و بيان ژن p53 و MDM2 در سلول هاي سرطان پستان رده MCF-7
516
بررسي اثر اسپين - مدار بر تراز هاي بس ذره اي مركز نيتروژن - تهي جا در الماس
517
بررسي اثر اسپينوزاد و اسانس گياهان مرزه و زنجبيل روي چند آفت انباري در شرايط آزمايشگاه
518
بررسي اثر استخراج معدن بوكسيت بر پوشش گياهي و خاك در مراتع اطراف آن (مطالعه موردي:مراتع معدن بوكسيت صدرآباد ندوشن)
519
بررسي اثر استخلاف بر روي قدرت پيوند هيدروژني . روزونانس و ساختار 3 - ايمينو - پروپنيل امين توسط مطالعات كوانتومي
520
بررسي اثر استخلاف بر قدرت پيوند هالوژني درون مولكولي در 4-فنيل سولفونيل 2،3،5،6 تتراكلروپيريدين
521
بررسي اثر استخلاف در اكسايش حرارتي و نوري 2-اكسو-1،2،3،4-تتراهيدروپيريدين‌ها و مطالعات محاسباتي آن‌ها
522
بررسي اثر استخلاف روي افزايش ذخيره انرژي خورشيدي و طول موج جذبي در سيستم چهار استخلاف شده نوربورنادي ان- كوادراساكلين از طريق اثرات الكتروني
523
بررسي اثر استراتژي راهبري هزينه و رقابت بازار برمديريت سود
524
بررسي اثر استراديول و تستوسترون بر يادگيري و حافظه در رات
525
بررسي اثر استرانسيم بر ريز ساختار و خواص كششي آلياژ آلومينيوم A356
526
بررسي اثر استرانسيم در بهسازي آلياژ 356 A با استفاده از نمودار آناليز حرارتي
527
بررسي اثر استرس بر خواب دختران 20تا30ساله شهرستان نوشهر وچالوس
528
بررسي اثر استروئيد استنشاقي بر ميزان تحليل سطح خارجي ريشه دندان Rat تحت اثر نيروي ارتودنسي
529
بررسي اثر استروئيد استنشاقي بر ميزان تحليل سطح خارجي ريشه دندان Rat تحت اثر نيروي ارتودنسي
530
بررسي اثر استفاده از اسانس گياه درمنه ي تركي (CHENOPODIUM BOTRYS) بومي استان كرمانشاه در ترميم زخم هاي پوستي موش هاي صحرايي ديابتي و غير ديابتي
531
بررسي اثر استفاده از استراتژي برون سپاري بر بهره وري شعب بانك اقتصاد نوين استان مازندران
532
بررسي اثر استفاده از پركننده هاي جديد بر عملكرد رآكتور بستر ثابت سنتز فيشر-تروپش در فرآيند GTL با استفاده از تكنيك CFD
533
بررسي اثر استفاده از تجهيزات سيار در برداشت حرارت از قلب راكتور بوشهر حين شرايط بي برقي كامل
534
بررسي اثر استفاده از تركيب سوخت هاي آلي بر سنتز و خواص مغناطيسي و فتوكاتاليستي نانوكامپوزيت فريت بيسموت/فريت كبالت تهيه شده به روش احتراق محلولي
535
بررسي اثر استفاده از خمير دندان آتروستاتين ۲درصد همراه با ويتامينcدر درمان پريودنتيت مزمن
536
بررسي اثر استفاده از دستگاه Sizing Press در كاهش عرض تختال به روش اجزاء محدود
537
بررسي اثر استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر ريز مهارتهاي درك مطلب در سوالات چندگزينه اي و سوالات تشريحي:با استفاده از مدل معادله ساختاري
538
بررسي اثر استفاده از عوامل فوم ساز بر سنتز احتراقي تركيبات بين فلزي نيكل - آلومينيوم
539
بررسي اثر استفاده از غلظت هاي مختلف هورمون بنزيل آدنين و ساكارز در توليد ريز غده سيب زميني
540
بررسي اثر استفاده از فعال كننده سطح﴿محلول هاي كلوييد تيتانيوم فسفات﴾ بر روي پوشش هاي فسفاته
541
بررسي اثر استفاده از فعال كننده ي سطح( محلول هاي كلوئيدي تيتانيوم فسفات) بر روي پوشش هاي فسفاته
542
بررسي اثر استفاده از لايه بافر 316L روي فولاد معمولي بر چقرمگي جوش حاصل از الكترود E316L-15
543
بررسي اثر استفاده از نانو ذرات تقويت‌كننده و عمليات‌ حرارتي بر خواص جوش اصطكاكي - اغتشاشي آلياژ آلومينيم 7075
544
بررسي اثر استفاده از نانوسيال در آبگرمكن هاي خورشيدي
545
بررسي اثر استفاده از هيدروكسيد كلسيم به عنوان داروي داخل كانال بر ريزنشت اپيكالي
546
بررسي اثر استفاده از هيدروكسيد كلسيم به عنوان داروي داخل كانال بر ريزنشت اپيكالي
547
بررسي اثر استفاده از يكسوكننده هاي حرارتي بر عملكرد يخچال هاي حالت جامد الكتروكالريك و مگنتوكالريك
548
بررسي اثر استفاده مجدد از ميكرو براش بر ريز استحكام باند كششي ادهزيو به عاج
549
بررسي اثر استفاده مجدد از ميكرو براش بر ريز استحكام باند كششي ادهزيو به عاج
550
بررسي اثر استقلال حسابرس دوره تصدي حسابرس و حق الزحمه حسابرس بر كيفيت حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
551
بررسي اثر اسكن تاخيري صفحات psp در تشخيص پوسيدگي هاي بين دنداني
552
بررسي اثر اسيد بوريك بر تكوين بيضه زاده هاي متولد شده از موش هاي باردار ديابتي شده
553
بررسي اثر اسيد پالميتيك و اسيد اولئيك روي تمايز سلول هاي T CD4 انساني به T reg
554
بررسي اثر اسيد سالسيليك روي كاهش بيماري زائي ويروس X در دو رقم سيب زميني مارفونا و آگريا
555
بررسي اثر اسيد سيتريك بر نتيجه تست تنفسي اوره در بيماران مبتلا به ديس پپسي همراه با عفونت H.Pylori و مصرف كننده داروهاي مهاركننده پمپ پروتون
556
بررسي اثر اسيد ودندانه بر فام رنگي نخ رنگرزي شده با رنگزاي گياهي جديد پوست لوبياي سياه به منظور استفاده در فرش دستباف
557
بررسي اثر اسيد ودندانه بر فام رنگي نخ رنگرزي شده بارنگزاي گياهي جديد پوست لوبياي سياه به منظور استفاده در فرش دستباف
558
بررسي اثر اسيدفيتيك روي جذب كلسيم، آهن و روي در موش در حال رشد
559
بررسي اثر اسيدهاي سنتي و شيميايي در رنگرزي نخ پشمي با گياه رنگزاي حنا
560
بررسي اثر اشعه بر استحكام مكانيكي محفظه فشار راكتورهاي اتمي قدرت
561
بررسي اثر اصطكاك و تعدادي از عوامل مكانيكي در خواص سايشي نخ
562
بررسي اثر اصلاح سطح الياف در خواص نهايي كامپوزيت بر مبناي رزين اپوكسي / الياف كولار
563
بررسي اثر اصلاح سطح الياف كربن توسط پلاسما و كرونا روي خواص كامپوزيت الياف كربن/ اپوكسي
564
بررسي اثر اصلاح سطح نانو ذرات با مواد پيوند دهنده سيلاني، بر خواص نهايي چسب‌هاي گرما ذوب (Hot Melt)
565
بررسي اثر اصلاح سطح نانو لوله هاي كربني بر رفتار رئولوژيكي و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پلي پروپيلن/نانو لوله هاي كربني
566
بررسي اثر اصلاح شيميايي سطح نانوذرات TiO2 بر خودترميم شوندگي پوشش هاي نانوكامپوزيت اپوكسي
567
بررسي اثر اضافه ارزشيابي سهام بر مديريت سود در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
568
بررسي اثر اضافه كردن سيانا ميدها در حمام هاي نمك سيانوري
569
بررسي اثر اضافه كردن سيمان استخواني جامد
570
بررسي اثر اضافه كردن گرافت استخواني و سيمان استخواني و نيروي برشي بر نيروي پول اوت
571
بررسي اثر اضافه كردن مستربچ هاي حاوي سود سوزآور و پلي بوتيلن ترفتالات بر رنگرزي الياف پلي استر
572
بررسي اثر اطلاعات كيفيت سود بر بهبود پيش بيني سودآوري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
573
بررسي اثر اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانكي ؛ مطالعه موردي : اقتصاد ايران
574
بررسي اثر اعتماد بر جذابيت برند از طريق متغير‌هاي رضايت و تعهد در مشتريان (مورد مطالعه: گوشي‌هاي هوشمند سامسونگ)
575
بررسي اثر اعتماد در بازاريابي رابطه اي بر وفاداري مشتريان (مطالعات موردي فروشگاه شهروند)
576
بررسي اثر اعتماد در بازاريابي رابطه اي بر وفاداري مشتريان (مطالعات موردي فروشگاه شهروند)
577
بررسي اثر اعتماد مشتريان بر استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي
578
بررسي اثر اعتماد مشتريان بر استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي (مطالعه موردي :بانك صادرات )
579
بررسي اثر اعتماد و رضايت مشتري بر وفاداري مشتري ﴿مطالعه موردي : بيمه سينا استان يزد﴾
580
بررسي اثر اعتياد به اينترنت بر مهارتهاي ارتباطي ﴿ مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين ﴾
581
بررسي اثر اعمال ايسكمي هاي موقت تكرارشونده بر شاخص اندكس پايي _ بازويي د ربيماران ديابتي با اختلال عروق محيطي
582
بررسي اثر اعمال كرونا همراه با تركيبات فلوروكربن‌دار/نانو سيليكا براي آب گريز كردن الياف مصنوعي
583
بررسي اثر افزايش اكسيدهاي Zno Mgo Cao بر روي لعابهاي كاشي مونو پروزا
584
بررسي اثر افزايش درآمدهاي نفتي بررشد بخش كشاورزي در كشورهاي عمده صادر كننده نفت
585
بررسي اثر افزايش درآمدهاي نفتي بررشد بخش كشاورزي در كشورهاي عمده صادر كننده نفت
586
بررسي اثر افزايش سرعت در عملكرد و توليد از مخازن گاز خشك
587
بررسي اثر افزايش غلظت دي اكسيدكربن بر روي برخي از صفات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو گونه درختي زيتون تلخ و سروناز
588
بررسي اثر افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي بر قيمت خدمات پستي
589
بررسي اثر افزايش قيمت نهاده هاي توليد بر ارزش افزوده بخش كشاورزي با تÊكيد بر نهاده آب
590
بررسي اثر افزايش لايه هاي اكسيدي در سياليت و ساختار ميكروسكوپي آلياژ 356 آلومينيوم
591
بررسي اثر افزايش منگنزسيم هوش بر خواص مكانيكي، ريز ساختار و مقاومت به ترك گرم فلو جوش در جوشكاري زير پودري لوله هاي اسپيدال انتقال گاز
592
بررسي اثر افزايش نانو ذرات نقره به كاتوليت در عملكرد پيلهاي سوختني ميكروبي
593
بررسي اثر افزايش هوموسيستئين پلاسما بر قابليت اكسيدپذيري ليپيدها در خرگوش
594
بررسي اثر افزايش هوموسيستئين پلاسما بر قابليت اكسيدپذيري ليپيدها در خرگوش
595
بررسي اثر افزايشي پرسيكا بر روي كلرهگزيدين موكوزيت ناشي از شيمي درماني كودكان
596
بررسي اثر افزايه كنترل هرزروي بر مقاوم سازي ديواره چاه
597
بررسي اثر افزودن ZrO2 بر زينترپذيري، خواص مكانيكي و زيست تخريب پذيري شيشه سراميك سيستمTiO2-Na2O CaO-P2O5-
598
بررسي اثر افزودن اسيد فوليك به تادافيل در درمان اختلال عملكرد نعوظي در مردان مبتلا به ديابت تيپII
599
بررسي اثر افزودن اكسيد فسفر بر رفتار تبلور و خواص فيزيكي و شيميايي شيشه هاي اپال فلوئوريدي
600
بررسي اثر افزودن اكسيد كلسيم و فيبر شيشه بر خواص و ريز ساختار شيشه متخلخل سودالايم
601
بررسي اثر افزودن الياف فولادي بر ديرگدازهاي آلومينا- گرافيت و منيزيا - گرافيت
602
بررسي اثر افزودن انتي اكسيدان AI بر خاصيت مقاومت اكسيداسيوني و ريز ساختار نسوزهاي منيزيا - گرافيتي
603
بررسي اثر افزودن بالك بر آيروديناميك جريان حول لبه بال
604
بررسي اثر افزودن پروبيوتيك بر داروهاي مرسوم در درمان علايم باليني بيماران مبتلا به بيماريهاي آلرژيك راه هوايي (رينيت آلرژيك و آسم) 1394
605
بررسي اثر افزودن پودر كدوتنبل و كدو خورشتي بر خواص رئولوژيكي خمير و خصوصيات فيزيكي و حسي نان تافتون
606
بررسي اثر افزودن تاموكسيفن + گلوميفن در مقايسه با افزودن دوز گلوميفن در درمان ناباوري بيماران PCO مقاوم به گلوميفن
607
بررسي اثر افزودن تاموكسيفن + گلوميفن در مقايسه با افزودن دوز گلوميفن در درمان ناباوري بيماران PCO مقاوم به گلوميفن
608
بررسي اثر افزودن تري اتيلن گلايكول (TEG) بر مورفولوژي و شار عبوري غشاهاي سنتزي پلي اترسولفون (PES)
609
بررسي اثر افزودن تيتانيوم بر ريزساختار و خواص سايشي آلياژ روكش‏سخت (Hardfacing) پايه Fe-C-B
610
بررسي اثر افزودن دانه هاي پلي استايرن منبسط شده، پودر لاستك بازيافتي و دوده سيليس بر مقاومت فشاري و جذب آب بتن سبك سازه اي و غيرسازه اي، مورد استفاده در كاربردهاي آبي
611
بررسي اثر افزودن ذرات آلومينا بر ويژگيهاي مكانيكي شيشه - سراميكهاي فعال زيستي
612
بررسي اثر افزودن ذرات كاربيد تيتانيم بر ريزساختار فولاد ابزار گرم كار به روش آلياژسازي سطحي با ليزر پالسي
613
بررسي اثر افزودن رزين پلي استر بر پتانسيل روانگرايي ماسه
614
بررسي اثر افزودن ريزجلبك اسپيرولينا بر ويژگي هاي قيزيكوشيميايي و ميكروبي پنير زيره پروبيوتيك
615
بررسي اثر افزودن ريزجلبك اسپيرولينا ريزپوشينه شده با آلژينات سديم و كنسانتره پروتئين آب پنير بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و ارگانولپتيكي ماست هم زده بدون چربي
616
بررسي اثر افزودن زير كونيا بر خواص كلنيكر دولوماي ايراني و آجرهاي نسوز دولوميني با اتصال مستقيم
617
بررسي اثر افزودن زير كونياي نيمه تثبيت شده ميكروني در درصدهاي حجمي پايين بر زيست سازگاري كامپوزيت پلي اتيلن /هيدروكسي آپاتيت
618
بررسي اثر افزودن زير كونياي نيمه تثبيت شده ميكروني در درصدهاي حجمي پايين برزيست سازگاري كامپوزيت پلي اتيلن /هيدروكسي آپاتيت
619
بررسي اثر افزودن زير گونياي نيمه تثبيت شده ميكروني در درصدهاي حجمي پايين بر زيست سازگاري كامپوزيت پلي اتيلن /هيدروكسي آپاتيت
620
بررسي اثر افزودن زيركونيا بر خواص مكانيكي و زيستي كامپوزيت پلي اتر اتر كتون تقويت شده با هيدروكسي آپاتيت و نانولوله كربني
621
بررسي اثر افزودن زيركونيا و نيكل بر ميكروساختار و خواص مكانيكي بدنه ها آلومينا
622
بررسي اثر افزودن سازگاركننده بر برهمكنش بين سطحي اندازه گيري شده با روشهاي ديناميك گذرا و رئولو‍‍ژيكي براي سامانه PS/PA6
623
بررسي اثر افزودن سيلان بر خواص مكانيكي كامپوزيت دنداني با زمينه پليمري (Bis-GMA) تقويت شده با ذرات شيشه سراميك مولايت آپاتيتي
624
بررسي اثر افزودن شاموت مولايتي در فرآيند توليد كاشيهاي دو پخت ديواري
625
بررسي اثر افزودن صفحات لايه‌لايه شده گرافن و نانو ذرات SiO2 بر مقاومت سوزشي و استحكام خمشي نانو كامپوزيت‌هاي حاصل از الياف كربن و رزين فنوليك
626
بررسي اثر افزودن عناصر مس و نيوبيوم بر ريزساختار، مقاومت خوردگي، سايش و زيست سازگاري در آلياژهاي كبالت – كروم - موليبدن
627
بررسي اثر افزودن فاكنور محرك كولوني فاگوسيت ها ﴿G-CSF﴾در زنان نابارور با شكست مكرر لانه گزيني در IvFسيكلهاي
628
بررسي اثر افزودن كتامين به مورفين در پمپ تزريق وريدي كنترله توسط بيمار در بيماران معتاد به اوپيوئيد با درد حاد بعد از عمل جراحي ارتوپدي
629
بررسي اثر افزودن كربن بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ Ti-13V-11Cr-3Alتهيه شده به روشVAR
630
بررسي اثر افزودن كروم بر ساختار و مقاومت به خوردگي داغ پوشش آلومينايدي فعاليت پايين بررسي سوپر آلياژ in738lc
631
بررسي اثر افزودن كروميوم به محيط انجماد بر اسپرم انسان
632
بررسي اثر افزودن كلسيم كلرايد به CEM cement بر ميزان تطابق لبه اي به كانال ريشه دندان
633
بررسي اثر افزودن گرانيسترون به ليدوكايين 5/0% درصد در اعمال جراحي اندام فوقاني درميزان درد بعد ازعمل با روش بي حسي موضعي داخل وريدي
634
بررسي اثر افزودن لايه نانوالياف پلي (اكريلونيتريل) تقويت شده توسط نانوذرات آلومينا در خواص كششي و خمشي كامپوزيت اپوكسي/كربن
635
بررسي اثر افزودن ليزر درماني به فيزيوتراپي در درمان التهاب مزمن ROTATOR CUFF
636
بررسي اثر افزودن ليزر درماني به فيزيوتراپي در درمان التهاب مزمن ROTATOR CUFF
637
بررسي اثر افزودن متاكائولن هاي مختلف بر خواص سيمان هاي ژئو پليمري
638
بررسي اثر افزودن مواد نانو ساختار بر عملكرد غشاء مركب پلي آميد/پلي سولفون در فرآيند اسمز مستقيم
639
بررسي اثر افزودن ميزان قراضه برگشتي برنج آلفا بر خواص مكانيكي
640
بررسي اثر افزودن نانو اكسيد آهن جهت دهي شده به لايه چسب بر استحكام اتصال چسبي
641
بررسي اثر افزودن نانو پودر تيتانيا بر ضريب دي¬الكتريكي تركيب ابرخازني CaCu3Ti4O12
642
بررسي اثر افزودن نانو خاك رس بر برهمكنش بين سطحي اندازه گيري شده به روش هاي ديناميك گذرا و رئولو‍ژيكي
643
بررسي اثر افزودن نانو ذرات كاربيد تيتانيوم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي WC-Co تهيه شده با روش SPS
644
بررسي اثر افزودن نانو ذرات كيتوزان به كامپوزيت ارتودنسي بر خواص ضد استرپتوكومي و استحكام باند برشي براكت ارتودنسي
645
بررسي اثر افزودن نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت بر خواص مكانيكي و سايشي سيمان استخواني با استفاده از روش نانو دندانه گذاري و نانو خراش
646
بررسي اثر افزودن نانو ذرات و ويسكرهاي كاربيد سيليسيم بر ريسندگي پلي پروپيلن و اندازه گيري خواص ليف نهايي
647
بررسي اثر افزودن نانو ذره بر توزيع پذيري آنزيم آلفا آميلاز با استفاده از سيستم¬هاي دوفازي آبي
648
بررسي اثر افزودن نانو سيليس بر خواص ويسكوالاستيك قير
649
بررسي اثر افزودن نانو سيليكا بر خواص مكانيكي پلي اتيلن سنگين (HDPE)
650
بررسي اثر افزودن نانوذره گرافن بر روي رفتار بلورينگي فوم پلي(لاكتيك‌اسيد) توليدشده با استفاده از گاز كربن‌دي‌اكسيد
651
بررسي اثر افزودن همزمان فيلرهاي نانومتخلخل و نانوسايز اكسيد تيتانيوم بر ريز ساختار و خواص كامپوزيت¬هاي دنداني
652
بررسي اثر افزودن يون ايتريم ﴿ 3+Y ) بر ساختار، ريز ساختار و خواص پيزوالكتريك PZT (53/47
653
بررسي اثر افزودني SiC بر مقاومت خوردگي قليايي ديرگداز شاموتي آلومينا بالا
654
بررسي اثر افزودني ZRO2 بر جدايش فاز و كيفيت تخلخل هاي شيشه هاي بوروسيليكاتي به منظور استفاده در ممبران هاي شيشه اي
655
بررسي اثر افزودني اكسيد روي بر خواص مكانيكي و ريز ساختاري تياليت
656
بررسي اثر افزودني اكسيد منگنز بر تشكيل و پايداري سمنتيت طي فرآيند احياي مستقيم هماتيت
657
بررسي اثر افزودني تالك و منيزيا بر خواص مكانيكي تياليت
658
بررسي اثر افزودني حساس به نور فرابنفش در ايجاد شيشه اپال فلوئوريدي حساس به نور
659
بررسي اثر افزودني در ساخت بدنه آلومينايي شفاف
660
بررسي اثر افزودني سديم فلورايد و پارامترهاي الكتريكي شكل موج و ولتاژ به عملكرد خوردگي پوشش ايجاد شده روي آلياژ منيزيم AZ91 به روش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمائي از حمام آلوميناتي
661
بررسي اثر افزودني فسفر و شرايط فرآيند بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آلياژهاي ميكرو ساختار و نانوساختار پايه آهن
662
بررسي اثر افزودني كاهنده جمع شدگي و الياف در بتن مورد استفاده در روسازي‌هاي بتني
663
بررسي اثر افزودني منيزيا و بورات آلومينيوم بر خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه هاي كوراندوم - مولايتي
664
بررسي اثر افزودني موليبدات بر پوشش تبديلي پايه زيركونيوم
665
بررسي اثر افزودني ها بر تشكيل اسپينل
666
بررسي اثر افزودني ها بر روي مورفولوژي و رفتار خوردگي پوشش هاي آلياژي بر پايه ي نيكل- تنگستن ايجاد شده از طريق آبكاري الكتروشيميايي
667
بررسي اثر افزودني ها بر ويسكوزيته دوغاب و ريزساختار نوار آلومينايي تهيه شده بروش ريخته گري نواري
668
بررسي اثر افزودني ها بر ويسكوزيته دوغاب و ريزساختار نوار آلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري نواري
669
بررسي اثر افزودني ها بر ويسكوزيته دوغاب و ريزساختار نوارآلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري نواري
670
بررسي اثر افزودني ها و شرايط سنتز بر خواص الكتريكي مقاومت هاي با ضريب دمايي مثبت بر پايه BaTiO3
671
بررسي اثر افزودني ها ي نامغناطيسي Tio2, Sio2 بر ويژگيهاي مغناطيسي و ريز ساختار فريت باريم همسانگرد
672
بررسي اثر افزودني هاي BaO و MgO بر خواص فيزيكي و مكانيكي سرمت 5Ni/10NiO.90NiFe2O4
673
بررسي اثر افزودني هاي اكسيژن دار به متانول در تبديل متانول به بنزين بر روي زئوليت ZSM-5
674
بررسي اثر افزودني هاي پايه گلايكول در تهيه غشاي الترافيلتراسيون پلي وينيليدين فلورايد
675
بررسي اثر افزودني هاي پليمري بر روي خواص رئولوژيكي گل حفاري
676
بررسي اثر افزودني هاي شيميايي بر ضريب انتشار يون كلر در بتن
677
بررسي اثر افزودني هاي كربوكسيلاتي در استخراج حلالي مس و نيكل
678
بررسي اثر افزودني هاي مختلفبر چسبندگي پوشش زيست فعال شيشه سراميك سيستم P2O5-CaO-Na2O-TiO2 بر زيرلايه تيتانيومي
679
بررسي اثر افزودني هاي نانوكربن بر ريز ساختار و دماي گرافيتاسيون مواد كربني پايه پليمري
680
بررسي اثر افزودني‌ها بر خواص مكانيكي و شيميايي پروپانت‌هاي آلومينايي
681
بررسي اثر افزودني‌هاي نيمه گرم بر مخلوط‌هاي آسفالتي نيمه گرم (WMA) و مقايسه با مخلوط آسفالتي گرم(HMA)
682
بررسي اثر افزودني¬هاي(Al2O3 , Y2O3) بر ريزساختار، خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه¬هاي Si3N4 زينتري
683
بررسي اثر افزودنيها بر جرمهاي دير گداز پاشيدني شاموتي
684
بررسي اثر افزودنيهاي آلي بر آبكاري الكتريكي نيكل
685
بررسي اثر افزودنيهاي ريز دانه بر روي خواص بتونهاي نسوز
686
بررسي اثر افزودنيهاي نانو كربن بر ريز ساختار و دماي گرافتياسيون مواد كربني پايه پليمري
687
بررسي اثر افزون كروم بر ساختار و مقاومت به خوردگي داغ پوشش آلومينايدي فعاليت پايين بر روي سوپر آلياژ IN738lc
688
بررسي اثر افزونه هاي گل حفاري در رفع گيرهاي رخ داده در سيالات ليگنوسولفونايتي
689
بررسي اثر اقتصاد دانش بنيان بر رشد اقتصادي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي در ايران
690
بررسي اثر اقتصادي زكات (گندم و جو)در توسعه روستايي مطالعه موردي استان كردستان ،سال هاي 81تا88
691
بررسي اثر اقتصادي عضويت در WTO بر صنعت نساجي كشور (مطالعه موردي صنعت فاستوني بافي ايران )
692
بررسي اثر اقدامات آبخيزداري (مكانيكي و بيولوژيكي) بر ميزان رواناب حوزه با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي : حوزه آبخيز نهند)
693
بررسي اثر اقلام تعهدي ترازنامه سود عملياتي ،و جريانات نقدي عملياتي در پيش بيني جريانات نقدي عملياتي آتي با استفاده از مدل رگرسيوني
694
بررسي اثر اقليم، رزيم بارش و طول دوره شاخص خشكسالي بالم و مولي در ايران
695
بررسي اثر اكسيد نيتريك بر تشكيل بيوفيلم ناشي از اشرشيا كلاي جدا شده از عفونت هاي ادراري
696
بررسي اثر اكسيداسيون دارو تركيبي ... روي انگل مالاريا در شرايط ...
697
بررسي اثر اكسيداسيون و احيا ، نوع و مقدار جوانه زا بر ريزساختار وخواص مغناطيسي شيشه- سراميكهاي مگنتيتي نانو ساختار
698
بررسي اثر اكسيژن در موتورهاي اشتعال تراكمي مخلوط همگن
699
بررسي اثر اگروفارستري ﴿بادشكن هاي درختي﴾ بر روي عملكرد گندم در مناطق خشك ﴿مطالعه موردي : اردكان﴾
700
بررسي اثر اگز اناتايد (Exenatide) آنالوگ سنتتيك پپتيد شبه گلوكان،بر سندرم تخمدان پلي كيستيك(PCOS) در موش صحرايي ماده
701
بررسي اثر اگزوپلي ساكاريد لاكتوباسيلوس ها بر محافظت پوست در برابر آسيب ناشي از استافيلوكوكوس اورئوس
702
بررسي اثر اِل دوپاي جوانه‌ي نخود بر حافظه و يادگيري در رَت
703
بررسي اثر ال كارنيتين بر رحم موش داراي تخمدان پلي كيستيك
704
بررسي اثر الئو گام رزين گياه Ferula assa foetida L. (آنغوزه) بر تغيير بيان mirRNA 451-aو mTOR در سرطان معده، رده سلولي AGS
705
بررسي اثر الئو گام رزين گياه Pistacia lentiscus L. (مصطكي)، بر تغيير بيان miRNA125b و mTOR در سرطان معده رده سلولي AGS
706
بررسي اثر الئو گام رزين گياه كندرBoswellia carteri Birdw . بر تغيير بيان mTOR و mir.RNA101-2 در سرطان معده،رده ي سلولي AGS
707
بررسي اثر الئوروپئين بر پيش شرطي شدن و محافظت قلب در برابر آريتمي هاي ناشي از اكونيتين در رت
708
بررسي اثر الئوروپئين بر پيش شرطي شدن و محافظت قلب در برابر آريتمي هاي ناشي از اكونيتين در رت
709
بررسي اثر الاستيسيته بر خواص تراوائي فيلمهاي لاتكس
710
بررسي اثر التهاب عصبي ناشي از تزريق اندوتوكسين باكتريايي دراميگدال مغزموش صحرايي براكتساب صرع درمدل كيندلينگ الگتريكي
711
بررسي اثر الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صادرات محصولات كشاورزي (موارد كالايي: زعفران، پسته و خرما)
712
بررسي اثر القاي كاتيون هاي فلزي بر ساختار و عملكرد نانو كاتاليست ساپو-34
713
بررسي اثر الكتروپوشانش آندي و كاغذي بر روي سه نوع زيرآيند آهن ، گالوانيزه و الكتروزينك
714
بررسي اثر الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آبي اوراست و نانو لوله هاي كربني
715
بررسي اثر الكتروكينتيك ژئوسينتتيك بر آبدهي رس اشباع در شرايط آب شور
716
بررسي اثر الگوهاي تدريس بر فراشناخت دانش آموزان مقطع متوسطه از ديدگاه معلمان مدارس دخترانه بهشهر در سال 86-85
717
بررسي اثر الگوي تزريق حباب بر هيدروديناميك حباب در بستر سيال حبابي گاز - جامد
718
بررسي اثر الياف ﴿2d﴾ بر ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيومي آلياژ 356 توليد شده به روش ريخته گري توپر
719
بررسي اثر الياف درخت خرما بر خواص مكانيكي چسب هاي صنعتي و سازه اي
720
بررسي اثر الياف ضدميكروبي روي فلور طبيعي و باكتريهاي عفونت زاي پوست انسان
721
بررسي اثر الياف فولاد ساده كربن با پوشش نيكل و بدون آن بر فصل مشترك مقاطع آلياژ آلومينيوم 413 توليد شده به روش ريخته گري توپر
722
بررسي اثر الياف فولاد ساده كربني با و بدون پوشش نيكل بر فصل‌مشترك مقاطع آلياژ آلومينيم413 توليد شده به روش ريخته‌گري توپر
723
بررسي اثر الياف و پارچه هاي پلي پروپلين در عايق سازي ﴿صوتي و حرارتي﴾ مصالح ساختماني
724
بررسي اثر اليسيتور متيل جاسمونات بر توليد بتاكاروتن، ايجاد مقاومت به تنش شوري و ميزان رنگيزه كلوفيل در جلبلك Dunaliella salina
725
بررسي اثر امپدانس ديواره و خود ميدانها بر روي ناپايداري ميزر سيكلوتروني
726
بررسي اثر امضاء برند و گرايش به برند بر عملكرد برند در شعب بانك ملت شهر اصفهان (نقش ميانجيگري برند سازي)
727
بررسي اثر امگا 3 بر بيان ژن CaMkinase II در شرايط التهاب القا شده به وسيله LPS در ناحيه هيپوكمپ رات
728
بررسي اثر امواج آكوستيك بر پاسخ سلولي
729
بررسي اثر امواج الكترومغناطيسي موبايل بر درشت مولكول هاي زيستي مانند هموگلوبين با تمايز قطبش
730
بررسي اثر امواج شوكي برون اندامي با شدت پايين در بيماران مبتلا به اختلال عملكرد نعوظي با عدم پاسخ درماني به مهاركنندگان فسفودي استرازنوع 5 مراجعه كننده به درمانگاه اورولوژي بيمارستان رازي و يك كلينيك خصوصي در شهر رشت
731
بررسي اثر امواج فراصوت بر رشد و توليد متابوليت هاي اوليه و ثانويه در جلبك دوناليلا سالينا
732
بررسي اثر امواج فراصوت بر رشد و توليد متابوليت هاي اوليه و ثانويه در جلبك دوناليلا سالينا
733
بررسي اثر امواج فراصوت بر رفتار كريستاليزاسيون اولئوژل روغن زيتون تهيه شده با بره موم
734
بررسي اثر ان ـ استيل سيستئين وريدي بر مدت نياز بيماران مبتلا به آسيب حاد ريوي به حمايت تهويه اي به مدت 6 ماه در بخش مراقبتهاي ويژه مركز آموزش درماني پورسينا رشت سال 84ـ83
735
بررسي اثر انجام بازتواني جزئي جعبه هواي داغ بر يك نيروگاه بخار
736
بررسي اثر انجام بازتواني جزئي جعبه هواي داغ بر يك نيروگاه بخار
737
بررسي اثر انجماد تحت امواج مايكروويو بر كيفيت گوشت گوسفند
738
بررسي اثر انجماد شيشه اي بر روي فراساختار سلول هاي كومولوس تخمك بالغ انساني
739
بررسي اثر انحلال ازدواج در انواع مهر با تأكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده
740
بررسي اثر انحلال سطحي در بهبود قابليت فلوتاسيون ايلمنيت
741
بررسي اثر انحناي ذاتي غيرهمگن بر شكل تعادلي وزيكول دوفازي
742
بررسي اثر انحناي ميدان منغناطيسي برابر سايش ساچمه در پلاسماي همجوشي
743
بررسي اثر انحناي نانو لوله هاي كربني بر مقدار نرخ رهايي انرژي كرنشي در مود اول شكست در نانو كلمپوزيت ها
744
بررسي اثر انداز رسوب بر شكل پذيري و شكست آلياژهاي آلومينيوم و رسوب سختي پس از عمليات حرارتي
745
بررسي اثر اندازه المان در احليل غير خطي ديوارهاي برشي بتن مسلح به روش اجزاء محدود
746
بررسي اثر اندازه بر خصوصيات آشكارسازهاي نقطه‌ي كوآنتومي مخروطي GaN/AlGaN
747
بررسي اثر اندازه بر خواص فروالكتريك فاز نانوساختار تتراگونال پروسكايت تيتانات سرب
748
بررسي اثر اندازه دانه بر خواص كششي سوپر آلياژ پايه نيكل IN738LC
749
بررسي اثر اندازه در اتصال نورد سرد تسمه هاي سه لايه برنج- فولاد- برنج
750
بررسي اثر اندازه در تعيين مقاومت كششي مواد به روش غير مستقيم
751
بررسي اثر اندازه در معيار ضربه سر توسط ارايه مدل مربوطه
752
بررسي اثر اندازه ذرات رنگدانه هاي كرومات سرب بر ميزان رهايش سرب از رزين هاي الكيدي
753
بررسي اثر اندازه ذرات و نرخ گرمايش بر مكانيزم اكسيداسيون پودر آلومينيوم
754
بررسي اثر اندازه سوپاپ تكانه بر عملكرد پمپ ضربه قوچي
755
بررسي اثر اندازه فيلر، مقدار فيلر و توزيع ذرات فيلر بر روي رفتار رئولوژي و خواص فيزيكي و مكانيكي رزين پلي يورتان پرشده
756
بررسي اثر اندازه گلوله رسي و فشار متالواستاتيكي در ريخته گري فوم فلزي
757
بررسي اثر اندازه نانوذرات نقره تهيه شده به روش احياي شيميايي بر روي رسانايي جوهر رسانا
758
بررسي اثر اندازه و شكل نانو ذرات درانتقال حرارت و افت فشار جريان داخلي نانو سيالات
759
بررسي اثر اندازه و غلظت آلائيدگي با اتم بور بر خواص الكتروني نانوسيم الماسي اشباع شده با هيدروژن
760
بررسي اثر اندازه ي دانه ها بر خواص ساختاري الكتريكي و مغناطيسي سيم ابر رساناي Bi-2223/Ag
761
بررسي اثر اندازه ي دانه ها بر خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي نمونه هايLao.8 Sro.2 Mno3
762
بررسي اثر اندازه ي دانه ها و شعاع يوني بر خواص ساختاري ، مغناطيسي و الكتريكي منگنايت Lao.5(Ca، Sr)o.5MnoO3
763
بررسي اثر اندازه‎‌‏ي پي در محاسبه‎‌‏ي ضريب عكس‎‌‏العمل بستر براي خاكهاي سيمانته با استفاده از نتايج آزمايش بارگذاري صفحه
764
بررسي اثر اندازه‌ي ذرات 2ZrO و تعداد سيكل‌هاي نورد بر رفتار سايشي كامپوزيت‌ 2ZrO-Al توليد شده به روش نورد تجمعي (ARB)
765
بررسي اثر اندانسترون خوراكي در كاهش استفراغ ناشي از اسهال و استفراغ حاد كودكان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت
766
بررسي اثر اندانسترون در پيشگيري از هيپوتانسيون ناشي از بيهوشي عمومي در سالمندان تحت جراحي كاتاراكت
767
بررسي اثر اندركنش شمع-خاك-شمع بوسيله مدلسازي سانتريفيوژي
768
بررسي اثر انرژي پالس ليزر﴿ توان متوسط ليزر﴾ بر استحكام مكانيكي جوش هاي نقطه اي ليزري در ورق فولاد زنگ نزن آستنيتي
769
بررسي اثر انرژي جوش بر اندازه دانه و عرض منطقه HAZ در جوشكاري به روشهاي الكترود دستي و MAG
770
بررسي اثر انرژي و طول موج ليزر na.yag بر اندازه نانو ذرات دي اكسيد تيتانوم
771
بررسي اثر انسداد بر جريان و انتقال حرارت سيال غيرنيوتني توان پيرو حول مانع بيضوي در كانال دو بعدي
772
بررسي اثر انسولين NPH روي شاخص هاي آنتي اكسيداني بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
773
بررسي اثر انطباق تداخلي در ديناميك روتورها
774
بررسي اثر انعطاف پذيري اجزاي يك ربات موازي بر دقت مسير حركت مجري نهايي
775
بررسي اثر انعطاف پذيري بدنه در شاخص هاي ديناميكي واگن هاي مسافربري هنگام عبور از پل
776
بررسي اثر انعطاف پذيري سرشمعها در رفتار گروه شمع
777
بررسي اثر انعطاف پذيري فونداسيون بر ضريب رفتار سازه هاي قابي بتن آرمه
778
بررسي اثر انفجار بر اسكله هاي شمع و عرشه با سانتريفيوژ
779
بررسي اثر انفجار بر پي هاي سطحي در خاك غيرچسبنده با درنظرگرفتن سطح آب زيرزميني
780
بررسي اثر انفجار بر سازه هاي ساخته شده بر روي پي هاي سطحي
781
بررسي اثر انفوزيون منيزيوم سولفات بر كاهش درد بعد از عمل در جراحي هيستركتومي شكمي تحت بيهوشي عمومي
782
بررسي اثر انفوزيون ويتامين C در كاهش بروزوشدت سردرد پس از بيهوشي اسپانيال جهت عمل سزارين
783
بررسي اثر انفوزيون ويتامين cدر كاهش گلودرد پس از انتوباسيون
784
بررسي اثر انگشت با استفاده از فلورانس رزينه اي
785
بررسي اثر انگشت با استفاده از فلورسانس رزينه اي
786
بررسي اثر انگيزش پيشرفت بر روحيه كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته علوم ورزشي با توجه به نقش ميانجي خلاقيت
787
بررسي اثر انواع آماده¬سازي قبل از فسفاته و PH حمام فسفاته بر بهبود چسبندگي و مقاومت به خوردگي آلياژ آلومينيوم سري 5000
788
بررسي اثر انواع اتصال‏دهنده‏ي بتاسيكلودكسترين به پارچه پنبه‏اي بر راندمان بارگذاري و رهايش مولكول مهمان
789
بررسي اثر انواع افزودني‌ ها بر خواص عملكردي آسفالت (مطالعه موردي-خاكستر هسته خرما)
790
بررسي اثر انواع علوفه (در جيره هايي با فيبر موثر فيزيكي يكسان) بر رشد و عملكرد گوساله هاي هلشتاين
791
بررسي اثر انواع عملگرهاي الگوريتم ژنتيك بر روي مساله زمانبندي Job Shop با استفاده از طراحي آزمايشات
792
بررسي اثر انواع فيلر و قير امولسيوني بر روي زمان گيرايي و عمل آوري و مقاومت لغزشي اسلاري سيل
793
بررسي اثر انواع مختلف آماده سازي سطحي بر استحكام باند برشي ونير پرسلني به زير كونيا(Y-TZP)
794
بررسي اثر انواع مختلف خوردگي بر استحكام نهايي ورق تقويت شده و نحوه ترميم و تقويت آن¬ با استفاده از الياف شيشه، كربن، آراميد و بازالت
795
بررسي اثر اوره و فاكتور رشد اپيدرمال بر كيفيت اسپرم و جنين هاي حاصل از آن و بازچرخ اسيدهاي آمينه در تخمك گاو در شرايط آزمايشگاهي
796
بررسي اثر اوره و فاكتور رشد اپيدرمي بر كيفيت رويان هاي گاوي توليد شده در شرايط آزمايشگاهي
797
بررسي اثر اوزون تراپي در درمان بيماران مبتلا به استئو ميليت مزمن مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسينا رشت در سال 92-91
798
بررسي اثر اولتراسونيك وآنزيم پاپائين بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي برش هاي عضله لانگيسيموس دورسي گوشت گوساله
799
بررسي اثر اولتراسونيك¬ پينينگ بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي نمونه¬هاي آلومينيوم 6082 جوشكاري¬شده
800
بررسي اثر ايبوديلاست بر فرارشد نوريتي القاءشده توسط استوروسپورين در رده PC12 سلولي
801
بررسي اثر ايجاد آشفتگي در سمت خوراك بر روي افزايش كارآيي تقطير غشايي آب شور
802
بررسي اثر ايجاد پله بر هيدروديناميك شناورهاي پروازي
803
بررسي اثر ايجاد پوشش سراميكي با ضريب نشر بالا روي سطح كويلها و ديرگدازه هاي كوره كراكينگ بر صرفه جويي انرزي
804
بررسي اثر ايكارين بر پارامترهاي استريولوژيك كليه ي موش هاي تيمار شده با آكريل آميد
805
بررسي اثر ايمنومدولاتوري باكتري پروبيوتيك لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر روي افراد سالم ايراني
806
بررسي اثر ايندرال، ايندرال با آميو دارون LOW DOSE و ايندرال با آميودارون HIGH DOSE بر پيشگيري از فيبريلاسيون دهليزي پس از پيوند باي پاس شريان كرونر در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار يزد
807
بررسي اثر ايندرال، ايندرال با آميو دارون LOW DOSE و ايندرال با آميودارون HIGH DOSE بر پيشگيري از فيبريلاسيون دهليزي پس از پيوند باي پاس شريان كرونر در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار يزد
808
بررسي اثر ايندومتاسين بر تكوين كبد موش
809
بررسي اثر باد بر سازه هاي فضا كار تخت و استوانه اي
810
بررسي اثر باد جانبي بر روي بال ريزپرنده ها ﴿MAV﴾ با بال صفحه تخت و داراي ايرفويل
811
بررسي اثر باد جانبي بر عملكرد يك رتور پيشرانشي به منظور جذب انرژي
812
بررسي اثر بادگير در بهبود كيفيت هواي داخل ساختمان
813
بررسي اثر بار چرخه‌اي بر ستون‌هاي مشبك (قفسه‌اي و قيدهاي چپ و راست)
814
بررسي اثر بار ضربه اي تكرار شونده بر استحكام استاتيكي اتصال تك لبه اي چسبي
815
بررسي اثر بار فضايي توسط پوش باريكه در منطقه مركزي سيكلوترون كوچك 10MeV جريان بالا
816
بررسي اثر بارداري بر ضخامت كوروئيد در زنان باردار سالم مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
817
بررسي اثر بارگذاري BREE بر روي استوانه جدار نازك با مدل سختي سينماتيكي پراگر
818
بررسي اثر بارگذاري انفجاري جانبي (Lateral) روي پوسته هاي استوانه اي
819
بررسي اثر بارگذاري ديناميكي در ايمپلن تهايدنداني با فرض استخوان ويسكوالاستيك به روش اجزا محدود
820
بررسي اثر بارگذاري مونوتونيك و سيكليك با فركانس پايين بر رفتار مصالح آسفالتي
821
بررسي اثر بارهاي داخلي تونل هاي تحت فشار با روباره كم در پايداري آنها و ارائه روش طراحي مناسب ـ مورد خاص تونل تحت فشار دشت عباس
822
بررسي اثر بارهاي موتوري بر روي رفتار ديناميكي ژنراتور سنكرون
823
بررسي اثر بارور سازي ابرها بر ميزان رواناب و رسوب در حوزه هاي آبخيز ﴿مطالعه موردي : حوزه سد زاينده رود﴾
824
بررسي اثر باز پخت روي راديكالهاي آزاد آلانين تابش ديده توسط پرتو الكتروني به روش اسپكتروسكوپي EPR و FTIR
825
بررسي اثر باز دارنده هاي الي بر روي پارامترهاي ترموديناميكي و خوردگي نمونه هايي از فولادهاي زنگ نزن و فولاد نرم در محيط اسيدي
826
بررسي اثر باز دارنده هاي دي متيل .سولفانيل .سوكسينات و دي متيل .سوكسينات بر روي خوردگي مس و برنج در سيستم هاي خنك كننده
827
بررسي اثر باز و بسته شدن كانال‌هاي اتصال شكافدار هيپوكمپ پشتي بر يادگيري اجتنابي غير فعال در موش‌هاي صحرائي نر
828
بررسي اثر بازآرايي سطحي در خواص الكتروني و مغناطيسي تك لايه اي CaN روي Si001
829
بررسي اثر بازارگرايي نيروي فروش بر عملكرد نيروي فروش از طريق متغير خلاقيت و نوآوري در دفاتر خدمات مسافرتي شهر تهران
830
بررسي اثر بازاريابي اينترنتي بر جذب مشتري شركتهاي مسافرتي و گردشگري
831
بررسي اثر بازاريابي دهان به دهان الكترونيك در شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتريان (مورد مطالعه: صنعت محصولات كودك)
832
بررسي اثر بازدارندگي "فنول "روي خوردگي استيل نرم با استفاده از روش هاي الكتروشيميايي در محلول هيدروكلريك اسيد دو مولا
833
بررسي اثر بازدارندگي تركيبات آلي حاوي اتم هاي دهنده نيتروژن و گوگرد بر خوردگي فولاد ساده ي كربني در محلول يك مولار هيدروكلريك اسيد
834
بررسي اثر بازدارندگي دو شيف باز جديد شامل گروه هاي ازت و هيدروكسيدروي فلز فولاد نرم با روش هاي شيميايي و كاهش الكترود شيميايي و كاهش وزن
835
بررسي اثر بازدارندگي رنگهاي Basic Blue IIIوOrange II برخوردگي فولاد
836
بررسي اثر بازدارندگي رنگهاي Orange II,Basic BIUe III برخوردگي فولاد
837
بررسي اثر بازدارندگي رنگهايBasic yellow13,Basic Yellow28 برخوردگي فولاد
838
بررسي اثر بازدارندگي عصاره برگ پسته كوهي بر روي خوردگي كربن استيل در محيط سولفوريك اسيد و هيدروكلريك اسيد
839
بررسي اثر بازدارندگي عصاره پوست انار در خوردگي فولاد در محيط اسيد كلريدريك يك مولار
840
بررسي اثر بازدارندگي مواد طبيعي همچون زردچوبه،دارچين و حنا بر روي خوردگي مس و فولاد
841
بررسي اثر بازدارنده هاي 3 - متيل 4- 4- 1- 4- متوكسي فنيل ﴾ متيليدين --5- ايزواكسازولون 3 - متيل 4- 1- 4- ﴿دي متيل امينو ﴾فنيل متيليدين 05- ايزواكسازولون و صمغ درخت البالو بر روي خوردگي فولاد كربني در محلول اسيد سولفوريك
842
بررسي اثر بازدارنده هاي نوع آمين روي كاتاليست هموژني اصلاح شده واحد سنتز 1- بوتن جهت كاهش پليمريزاسيون در مبدل هاي حرارتي پايين دست
843
بررسي اثر بازدارنده‌هاي سبز L-سيستئين، دارويD -پنيسيلامين و برخي مشتقات تيازولي و پلي آميدي بر روي خوردگي فولاد نرم و مس در محيط HCl با روش‌هاي تجربي و محاسباتي
844
بررسي اثر بازشو در جان لينك ها در قاب هاي مهاربندي شده ي واگرا زير اثر بارهاي ناشي از زلزله
845
بررسي اثر بازشو در رفتار داخل صفحه ديوارهاي با مصالح بنائي
846
بررسي اثر بازشو هاي مستطيلي در عملكرد ديوار برشي فولادي سخت شده وسخت نشده تحت بارهاي چرخه اي
847
بررسي اثر بازماندن پريتوئن بر درد بعد از عمل سزارين در بيمارستان الزهرا رشت
848
بررسي اثر بازها در آسفالت گوگردي براي كاهش خوردگي
849
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﺎﻥ ﺯﺩﺍﻳﻲ
850
بررسي اثر بازهاي شيف در كنترل مورفولوژي واندازه صي نانوساختارهاي سرب تلوريد)PbTe(
851
بررسي اثر بازي بر آموزش وپرورش كودكان مقطع ابتدايي دخترانه ناحيه 4 شهر اصفهان
852
بررسي اثر بازي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ابتدايي منطقه خميني شهر از ديدگاه آموزگاران
853
بررسي اثر بازي بر رشد اجتماعي كودكان 4 تا 6 ساله شهرستان گلوگاه
854
بررسي اثر بازي بر رشد اجتماعي كودكان 4 تا 6 ساله شهرستان لاهيجان
855
بررسي اثر بازي¬هاي هماهنگي – حركتي بر بهبود كج نويسي و بدخطي دانش آموزان ابتدايي
856
بررسي اثر باكتري ازتوباكتر در كاهش تنش شوري اعمال شده روي شاخص هاي رشد و ميزان اسانس گياه زيره سبز (Cuminum cyminum L.)
857
بررسي اثر باكتري بر مقاومت، دوام و نفوذ پذيري بتن سبك سازه‌اي با سنگدانه‌ي طبيعي به همراه الياف فولادي
858
بررسي اثر باكتري لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر كاهش آفلاتوكسين M1 در ماست پروبيوتيك
859
بررسي اثر باكتري محرك رشد گياه(PGPR) بر ويژگي هاي گلايول در شرايط آبياري كامل و كم آبياري
860
بررسي اثر باكتري هاي اسيد لاكتيك محصولات لبني بومي ايران بر كاهش حساسيت زايي كازئين در شير گاو
861
بررسي اثر باكتري هاي محرك رشد و قارچ هاي مايكوريزا بر چمن لوليوم چندساله ( .Lolium perenne L) در شرايط فشردگي خاك و قطع آبياري
862
بررسي اثر باكتري هاي محرك رشد و قارچ هاي مايكوريزا بر مقاومت به شوري سرو نقره اي (.Cupressus arizonica G)
863
بررسي اثر باكتري هاي موجود در شير و محصولات لبني توليد شده در ايران بر هيدروليز بتالاكتوگلوبولين طبيعي ونوتركيب
864
بررسي اثر باكتري‌هاي حل‌كننده فسفات و قارچ ميكوريزا بر رشد و قابليت جذب فسفر در گياه ذرت
865
بررسي اثر باكتري‌هاي كوكسي اسيد لاكتيك جدا شده از نمونه ‌هاي شير گاو و شتر بومي ايران بر كاهش حساسيت زايي پروتئين‌هاي كازئين شير گاو
866
بررسي اثر باكتري‌هاي لاكتيك اسيد و خرما بر شاخص هاي ميكروبي فيله ماهي قزل آلاي پرورشي
867
بررسي اثر باكتري‌هاي محرك رشد گياه بر صفات فيزيولوژي، كيفي و كمي ارقام ارزن علوفه اي تحت شرايط تنش خشكي
868
بررسي اثر باكتري‌هاي محرك رشد گياه بر صفات فيزيولوژي، كيفي و كمي ارقام ارزن علوفه¬اي تحت شرايط تنش خشكي
869
بررسي اثر باكتريوسين بيفيدو باكتريوم بيفيدوم Bifidobacterium bifidum ATCC1644 به عنوان يك نگهدارنده طبيعي برروي افزايش زمان ماندگاري گوشت قرمز درطول نگهداري
870
بررسي اثر بالا آمدن سطح آب دريا بر شوري خورهاي رودخانه اي و مقياس هاي زماني
871
بررسي اثر باندهاي فسفاتي در ساخت جرمهاي زيركوني
872
بررسي اثر باينول بر ساختار گاما آلومينا و گزينش پذيري آن در حذف آب از 2- اكتانول و محاسبات شيمي كوانتومي جذب باينول روي سطح ﴿100﴾ و ﴿110﴾ اسپينل - آلومينا
873
بررسي اثر بتاكاروتن بر تحمل به شوري گياه گوجه فرنگي (Lycopersicun esculentum) در شرايط كشت در شيشه
874
بررسي اثر بخار آب بر زمان رانش يون هاي محصول در طيف سنجي تحرك يوني
875
بررسي اثر بخار آب/ بخار حلال بر مورفولوژي نانوالياف در فرآيند ريسندگي الكتروسانتريفيوژ
876
بررسي اثر بخار ناشي از تركيبات سفيدكننده بر روي دستگاه تنفسي تحتاني موش سوري
877
بررسي اثر بخار ناشي از تركيبات سفيدكننده بر روي دستگاه تنفسي تحتاني موش سوري
878
بررسي اثر بخش صنعت بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب از گروه D8
879
بررسي اثر بخشي آموزش 12قدم در جلسات NA در شهر كلاردشت در سال 1390.
880
بررسي اثر بخشي آموزش ابراز وجود بر سازگاري اجتماعي، خود پنداره و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان دختر پايه ي اول و دوم دبيرستان يزد
881
بررسي اثر بخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس برميزان اضطراب و عملكرد رياضي دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي پايه پنجم ابتدايي شهر اصفهان
882
بررسي اثر بخشي آموزش باز سازي باز شناختي بر كاهش ميزان درماندگي آموخته شده دانش اموزان پسر شهر همدان
883
بررسي اثر بخشي آموزش برنامه كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر ميزان استرس،اضطراب،افسردگي و بهزيستي روانشناختي كاركنان نظامي
884
بررسي اثر بخشي آموزش تنظيم هيجان بر كاهش استفاده از شبكه هاي اجتماعي، رفتار پر خطر و رشد حل مسئله در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان
885
بررسي اثر بخشي آموزش روش حل مسئله در كاهش علائم كمبود توجه / بيش فعالي كودكان پايه پنجم دبستانهاي شهر ايلام
886
بررسي اثر بخشي آموزش زوج درماني هيجان مدار بر احساس تنهايي و دلزدگي زناشويي زوجين
887
بررسي اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در واحدهاي سازمان سياحتي و مراكز تفريحي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
888
بررسي اثر بخشي آموزش قصه هاي مبتني بر ديالوگ بر مهارت هاي زباني و مهارت هاي اجتماعي دختران كم توان ذهني خفيف مقطع دبستان شهر اصفهان
889
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس ( مايكن بوم ) بر استرس شغلي معلمان دوره ابتدايي شهرستان لردگان
890
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي بانوان و آموزش غير حضوري همسران آن ها به شيوه شناختي-رفتاري بر رضايت زناشويي زوجين
891
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان سازگاري اجتماعي زنان مبتلا به اختلال خلقي نوعي دو قطبي شهرستان اصفهان
892
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان شادكامي، رضايت زناشويي و بهبود كيفيت زندگي زنان متاهل 35-25 ساله شهرستان سقز
893
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي سبك زندگي سالم بر بهزيستي روانشناختي و نشانگان اختلالات رواني در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
894
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي كنترل خشم به شيوه عقلاني ، رفتاري ، عاطفي ، بر كاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان
895
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارت هاي خوش بيني بر كيفيت زندگي كاري، رضايت شغلي و عملكرد شغلي كاركنان بيمارستان محمد رسول الله شهر مباركه اصفهان
896
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارتهاي اجتماعي بر مشكلات رفتاري - عاطفي كودكان دبستاني شهرستان گنبد كاووس
897
بررسي اثر بخشي آموزش مشاوره پيش از ازدواج بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور بهشهر
898
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله به شيوه گروهي بر كاهش تفكرات غير منطقي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور استان مازندران
899
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت مقابله با استرس و آموزش تنظيم هيجاني بر كاهش درد و بهبود كيفيت زندگي زنان مبتلا به كمر درد مزمن
900
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي از طريق داستان هاي اجتماعي بر رفتارهاي اتيستيك و رشد اجتماعي كودكان مبتلا به اتيسم در شهر شيراز
901
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش سلامت اجتماعي و جامعه پذيري زنان .
902
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت عمومي زنان روستاي پريوه
903
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش علائم بي اعتنايي مقابله اي
904
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش علائم بي اعتنايي مقابله اي
905
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر ميزان شاد كامي پرستاران
906
بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي مبتني بر رويكرد شناختي -رفتاري برخود كنترلي وتاب اوري كودكان پيش دبستاناي شهرستان كاشمر در سال تحصيلي 96-97.
907
بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي فرزند خواندگي بركاهش تنيدگي و تغيير سبكهاي مقابله اي زوجين متقاضي فرزندخواندگي
908
بررسي اثر بخشي آموزش مولفه هاي يادگيري خودگردان مبتني بر مدل پينتريچ بر ميزان يادگيري خود تنظيمي ، خود كارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تيزهوش شهر كرمانشاه
909
بررسي اثر بخشي آموزش هاي HSE بر مصرف سبز در پروژه احداث تاسيسات تقويت فشار گاز ارسنجان
910
بررسي اثر بخشي آموزش هاي ايمني بر تغيير نگرش نسبت به رعايت مسائل ايمني و كاهش ميزان استرس شغلي كاركنان در شركت ذوب آهن اصفهان
911
بررسي اثر بخشي آموزش هوش اخلاقي بر كنترل تكانه و تاب آوري درمانجويان وابسته به مواد
912
بررسي اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان ناحيه يك دوره متوسطه شهر جهرم
913
بررسي اثر بخشي آموزش والدين بر ميزان علائم نافرماني در كودكان داراي علائم اختلال نافرماني مقابله اي
914
بررسي اثر بخشي آموزشهاي زيست محيطي در خصوص آلودگي هوا ﴿دو پارامتر مونوكسيد كربن و ذرات معلق﴾ به مربيان علوم تجربي مدارس راهنمائي منطقه 3 آموزش پرورش شهر تهران
915
بررسي اثر بخشي آموزشي گروهي به شيوه تحليل رفتار متقابل بر دلبستگي نوجوانان دختر شهر اصفهان در سال تحصيلي 88-1387
916
بررسي اثر بخشي اجتماع درمان مدار بر نيمرخ رواني سوئ مصرف كنندگان مواد در اصفهان
917
بررسي اثر بخشي اسانس زنيان بر حياط انگل سالك روستايي در محيط كشت
918
بررسي اثر بخشي استقرار سيستم مديريت كيفيت ( مبتني به استاندارد ISO/TS16949:2009) در صنعت خودروسازي (مطالعه موردي : شركت هدايت سرمايه كاسپين )
919
بررسي اثر بخشي استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد EASA PART-145در شركت مهندسي تعميرات هواپيمايي فارسكو
920
بررسي اثر بخشي الگو هاي پوشش اسلامي بكار رفته در پوشاك بانوان جوان با استفاده از تكنيك
921
بررسي اثر بخشي اموزش هاي كوتاه مدت تخصصي ضمن خدمت شركت نفت فلات قاره از ديدگاه كاركنان شركت كننده در دوره هاي بين سالهاي 1380تا 1381
922
بررسي اثر بخشي اميد درماني گروهي بر شاد كامي بيماران همودياليزي
923
بررسي اثر بخشي بازي درماني در كاهش ترس و اضطراب كودكان پيش دبستاني و دبستان منطقه 1 شهر اصفهان
924
بررسي اثر بخشي بازي مادر- كودك بر كاهش اختلال نافرماني مقابله اي
925
بررسي اثر بخشي بازي‌ها و فعاليت‌هاي مبتني بر روش پاس بر عملكرد خواندن، خودپنداره تحصيلي، خودكارآمدي و مهارت‌هاي عصب روانشناختي دانش آموزان نارساخوان پايه پنجم ابتدايي شهر اصفهان
926
بررسي اثر بخشي بازيهاي حركتي ريتميك ﴿موزون﴾ بر ميزان توجه، حافظه و سازمان دهي هيجاني- رفتاري....
927
بررسي اثر بخشي برنامه آموزش تاب بر فرسودگي شغلي پرستاران بخش هاي ويژه
928
بررسي اثر بخشي برنامه آموزش تلفيقي به مادران درمورد مشكلات غذا خوردن كودكان1 تا 3 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني شهر رشت در سال 1395-1393
929
بررسي اثر بخشي برنامه آموزش قدرداني بر دلزدگي زناشويي، صميميت زناشويي و تعارض زناشويي جوانان متأهل مراجعه كننده به خانه جوان شهر اصفهان
930
بررسي اثر بخشي برنامه هاي تبليغاتي بانك صادرات ايران در جذب مشتري (مورد پژوهي:سر پرستي جنوب تهران)
931
بررسي اثر بخشي برنامه ي يادگيري مستقل بر عملكرد خواندن، خودپنداره ي تحصيلي و خود كارآمدي دانش‌آموزان نارساخوان پنجم ابتدايي در شهر اصفهان
932
بررسي اثر بخشي تئاتر درماني بر عزت نفس افراد كم توان ذهني مركز نگهداري استان چهارمحال و بختياري شهرستان فارسان در سال 92
933
بررسي اثر بخشي تمرينات ويبريشن بر شاخص هاي تركيب بدني و فيزيولوژيك زنان يائسه
934
بررسي اثر بخشي درمان اليس به شيوه گروهي ( REBTG (بر ناگويي هيجاني و گوشه گيري اجتماعي دانش آموزان پسر متوسطه، منطقه گواور
935
بررسي اثر بخشي درمان با تحريك الكتريكي مستقيم فرا جمجمه‌اي در تركيب با دارو درماني بر علائم منفي بيماران اسكيزوفرني
936
بررسي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري در كاهش علائم بيش فعالي در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان بهشهر سال 1392
937
بررسي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري در كاهش علائم كاستي توجه در دانش آموزان دختر ابتدايي شهرستان بهشهر در سال 1393
938
بررسي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري گروهي بر كاهش احتمال بازگشت در زندانيان وابسته به ترياك زندان گرگان
939
بررسي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري وآموزش آرامش سازي بر كاهش گرايش به مصرف سيگار در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
940
بررسي اثر بخشي درمان شناختي ،عاطفي و رفتاري گروهي بر تغيير سبك مقابلهاياجتنابي و هوش هيجاني كارمندان با گرايشات افسردگي صدا و سيماي جمهورياسلامي ايران - مركز تهران
941
بررسي اثر بخشي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس بر شدت و فراواني سردرد و اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به سردردهاي ميگرني و تنشي در اصفهان
942
بررسي اثر بخشي درمان شناختي-رفتاري به شيوه گروهي بر افسردگي بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس ( ام.اس )
943
بررسي اثر بخشي درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر سوگيري توجه، پذيرش بيماري و راهبردهاي كنار آمدن با استرس در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوي سيستميك
944
بررسي اثر بخشي درمان كوتاه مدت ازدواج به وصال نرسيده در مراجعين به كلينيك روانپزشكي طلوع شهر رشت از سال 1394 تا 1395
945
بررسي اثر بخشي درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر روي سلامت روان و كيفيت زندگي كاركنان نيروي انتظامي (ناجا) استان گلستان
946
بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر اميد بر كيفيت زندگي، سلامت روان، عزت نفس و معني‌داري زندگي دانش آموزان دختر افسرده دوره متوسطه شهر اصفهان
947
بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كمال گرايي، خشم و احساس شرم دانشجويان دانشگاه اصفهان
948
بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر كيفيت زندگي بر بهزيستي ذهني و سلامت روان افراد مراجعه كننده به مركز مشاوره
949
بررسي اثر بخشي درمان مبتني برپذيرش وتعهد ) ACT ( بر تاب آوري و بهزيستي روان شناختي مادران داراي كودك مبتلا به ADHD
950
بررسي اثر بخشي درمان هاي طب سنتي بر كنترل رينيت آلرژيك آسم مبتني بر شواهد باليني
951
بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزش كارآفريني بر روي دانش كسب و كار ، انگيزش و رغبت شغلي دانشجويان دانشگاه پيام نور همدان
952
بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر عملكرد كاركنان شركت سهامي نكا چوب شهرستان ساري
953
بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر عملكرد كاركنان گمرك بندر امير آباد شهرستان بهشهر
954
بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي عمومي ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان پژوهشگاه صنعت نفت در يك دوره يكساله
955
بررسي اثر بخشي دوره هاي ضمن خدمت از ديدگاه معلمان پايه ششم ابتدايي شهر قاين
956
بررسي اثر بخشي ذخاير اطاعات افراد در بازخورد آموزشهاي سازماني و رسانه اي
957
بررسي اثر بخشي راهبردهاي فراشناختي بر استدلال، سبك‌هاي حل مسئله و بكارگيري مهارت هاي مقابله‌اي دختران نوجوان
958
بررسي اثر بخشي راهبردهاي يادگيري بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي ملارد-سال تحصيلي 93-92
959
بررسي اثر بخشي روش EPMP (تدبير مشكل بيمار به روش الكترونيكي) بر آگاهي از فرايند فراهم آوري اعضاء در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه دانشگاه علوم پزشكي گيلان و مازندران سال 1395-1394
960
بررسي اثر بخشي روش آموزش پاسخهاي محوري با استفاده از همسالان بر تعاملات اجتماعي و ارتباط كلامي كودكان اتيستيكي مقطع پيش دبستاني شهر اصفهان
961
بررسي اثر بخشي روش آموزش متقابل و پرسش متقابل بر عملكرد خواندن دانش آموزان تيزهوش با اختلال يادگيري خاص
962
بررسي اثر بخشي روش تجميع پلاك هاي ريزدانه در نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با مشاركت ساكنين ، نمونه موردي : محله خوب بخت
963
بررسي اثر بخشي روش هاي تدريس مبتني بر تكنيك هاي خلاقيت در ميزان رشد و پرورش خلاقيت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بندرگز از ديدگاه معلمان
964
بررسي اثر بخشي رويكرد NLP و آموزش مبتني بر يوگا بر ميزان تاب آوري و سرسختي روانشناختي بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاههاي صنعتي اروميه و دانشگاه پيام نور اروميه
965
بررسي اثر بخشي رويكرد تجربه نگر ستير بر بهبود الگوهاي ارتباطي،كاهش تعارضات زناشويي و خودتمايزيافتگي زنان درگير طلاق عاطفي
966
بررسي اثر بخشي رويكرد زوج درماني تغيير سبك زندگي بر افزايش رضايت زناشويي زوجين ساكن شهر اصفهان
967
بررسي اثر بخشي زوج درماني اسلام محور بر سازگاري، سلامت روان و خوش بيني زوجين شهر اصفهان
968
بررسي اثر بخشي زوج درماني كوتاه مدت راه حل مدار بر كاهش تعارض زناشويي زوجين مراجعه كننده به هسته مشاوره شهرستان خميني شهر
969
بررسي اثر بخشي سبك هاي مديريت
970
بررسي اثر بخشي سه روش درماني بربيماران مبتلابه عارضه سياتيك مزمن
971
بررسي اثر بخشي شربت ريباس در كودكان 12 تا 72 ماه مبتلا به اسهال خوني
972
بررسي اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر توجه آگاهي بر بهبود احساس تنهايي، باورهاي غير منطقي و سبك هاي تصميم گيري زنان
973
بررسي اثر بخشي شناخت درماني معنويت محور بر مشكلات روانشناختي، تصوير تن و عملكرد جنسي زنان ماستكتومي شده
974
بررسي اثر بخشي شوراي دانش آموزي مدارس متوسطه (دبيرستان ) بر تربيت اجتماعي دانش آموزان شهرستان پاكدشت
975
بررسي اثر بخشي شيوه هاي پيشبرد فروش در صنايع لوازم خانگي از ديدگاه مديران فروش شركتهاي عرضه كننده صنعت تلويزيون و يخجال فريزر
976
بررسي اثر بخشي شيوه هاي تبليغاتي اصلاح الگوي مصرف آب در مناطق روستايي خوزستان
977
بررسي اثر بخشي ضد عفوني كننده هاي آنزيمي بر روي كلونيزاسيون كانديدا آليكس بر روي قطعات آكريلي
978
بررسي اثر بخشي ضد عفوني كننده هاي آنزيمي بر روي كلونيزاسيون كانديدا آليكس بر روي قطعات آكريلي
979
بررسي اثر بخشي عصاره آبي زنيان بر حيات عامل سالك روستايي در شرايط برون تني
980
بررسي اثر بخشي عصاره ي متانولي گونه هاي مختلف گياه جاشير بر باكتري هاي بيماري زا، رشد و تكثير لنفوسيت هاي انساني و جهش زايي آن ها در آزمون ايمز
981
بررسي اثر بخشي عناصر آميخته بازاريابي خدمات در جذب گردشگران فرهنگي- مذهبي
982
بررسي اثر بخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين شهر اصفهان
983
بررسي اثر بخشي فرايند گزينش و تامين نيروي انساني در مركز تحقيقات كم آبي و خشكسالي وزارت جهاد كشاورزي
984
بررسي اثر بخشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي در دانشجويان دختر دانشگاه شاهد تهران
985
بررسي اثر بخشي قصه گويي تعاملي بر بهبود مهارت هاي اجتماعي و كاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان
986
بررسي اثر بخشي كار آفريني از ديدگاه هنر جويان پسر مراكز فني وحرفه اي شهرستان آزادشهر
987
بررسي اثر بخشي كاربست استراتژي هاي مشتري مداري در ايجاد موفقيت و مزيت رقابتي شركت هاي خدمات مسافرت هوايي و گردشگري (با تاكيد بر رويكرد )CRM
988
بررسي اثر بخشي كرم كلوبتازول پنج صدم درصد و دوكسپين پنج درصد در مقايسه با كلوبتازول پنج صدم درصد و پلاسبو در درمان اگزماي دست متوسط تا شديد در بيماران مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبيا در سال 1390
989
بررسي اثر بخشي كرم كلوبتازول پنج صدم درصد و دوكسپين پنج درصد در مقايسه با كلوبتازول پنج صدم درصد و پلاسبو در درمان اگزماي دست متوسط تا شديد در بيماران مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبيا در سال 1390
990
بررسي اثر بخشي كلاسهاي اموزشي ترويجي در بهره وري دامداران روستايي شهرستان تايباد
991
بررسي اثر بخشي گروه درمان شناختي-رفتاري بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پاركينسون شهر اصفهان
992
بررسي اثر بخشي گروه درماني با ساختار وآموزش خانواده در كاهش عود بيماران وابسته به شهر اصفهان
993
بررسي اثر بخشي گروه درماني به شيوه ي تحليل تبادلي بر رضايت زناشويي زوج هاي شهر اصفهان
994
بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع مقاوم به داروي شهر اصفهان
995
بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي مذهبي بر نيمرخ رواني معلولين جسمي زن شهر اصفهان
996
بررسي اثر بخشي مثبت انديشي مادران بر مهارت هاي اجتماعي و پذيرش اجتماعي كودكان پيش دبستاني
997
بررسي اثر بخشي مداخله آموزشي براساس تئوري برنامه ريزي شده بر مصرف صبحانه در دانش آموزان پايه هاي چهار،پنجم،و ششم مدارس ابتدايي شهرستان ابر كوه
998
بررسي اثر بخشي مداخله روانپويشي كوتاه مدت (STPP ) در كاهش نشانگان افسردگي و افزايش شاخصهاي سلامت عمومي و بهزيستي رواني
999
بررسي اثر بخشي مداخله مددكاري اجتماعي گروهي با رويكرد شناختي بر ارتباط بين فردي و صميميت زناشويي در دانش آموزان دختر متاهل شهرستان ميبد
1000
بررسي اثر بخشي مديريت تكنولوژي پزشكي در بيمارستانهايآموزشي و درماني يزد-1387
بازگشت