<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثر سورفكتانت بر روي ساختار فوم مس اسفنجي تهيه شده به روش نشانش الكتروشيميايي
2
بررسي اثر سورفكتانت در روش انعقادسازي الكتريكي بر روي رنگزاهاي متفاوت
3
بررسي اثر سورفكتانت هاي مختلف در سنتز نانو ذرات اكسيد آهن به روش ميكرو امولوسيون
4
بررسي اثر سورفكنانت هاي مختلف در سنتز نانو ذرات اكسيد آهن ﴿Fe2 O3) به روش ميكروامولوسيون
5
بررسي اثر سوكرالفات بر كاهش درد پس از عمل جراحي لوزه هاي كامي
6
بررسي اثر سوكرالفات بر كاهش درد پس از عمل جراحي لوزه هاي كامي
7
بررسي اثر سوكرالفات بر كاهش درد پس از عمل جراحي لوزه هاي كامي
8
بررسي اثر سوكروز خوراكي در كاهش درد نوزادان هنگام خونگيري از پاشنه پا و مقايسه اثر آن با كرم emla
9
بررسي اثر سولاريزشن بر روي خواص مكانيكي شيشه سراميك دنداني سيستم سيليكاتي
10
بررسي اثر سولفات روي بر حيات انگل سالك﴿ ليشمانيوز جلدي﴾ در محيط كشت
11
بررسي اثر سولفات روي بر حيات انگل سالك﴿ ليشمانيوز جلدي﴾ در محيط كشت
12
بررسي اثر سولفات كلسيم بر ميزان انبساط و ساير خصوصيات فيزيكي مكانيكي سيمان پرتلند
13
بررسي اثر سولفيد هيدروژن با منشا خارجي بر اسهال ناشي از ديابت در موش صحرايي
14
بررسي اثر سولواتوكروميسم بر روي تعدادي مواد رنگزا بر پايه 2.3 دي هيدروكسي نفتالن
15
بررسي اثر سولواتوكروميسم مواد رنگزاي نفتاليميدي
16
بررسي اثر سياست حمايت دولت بر رشد بهره وري عوامل توليد پنبه
17
بررسي اثر سياست سبز بر مديريت زنجيره تامين پايدار
18
بررسي اثر سياست هاي اقتصادي دولت بر شاخص قيمت مصرف كننده در ايران: نگرش سيستم ديناميكي
19
بررسي اثر سياست هاي پولي بر سرعت همگرايي درفرآيند يادگيري عاملان اقتصادي
20
بررسي اثر سياست هاي پولي بهينه بر تورم و توليد در شرايط سياست هاي مالي درونزا در ايران )رهيافت كنترل بهينه (
21
بررسي اثر سياست هاي پولي بهينه بر تورم و توليددرشرايط سياست هاي مالي درونزا درايران ( رهيافت كنترل بهينه )
22
بررسي اثر سياست‌هاي پولي بر بازده سهام در ايران:رهيافتي از مدل خود رگرسيون انتقال ملايم
23
بررسي اثر سياستهاي پولي بر توليد و تورم ر اقتصاد ايرن ﴿ 1385-1340 ﴾
24
بررسي اثر سيال بر جريان و انتقال حرارت آرام و اجباري دريك كانال سه بعدي با مقطع مستطيلي با استفاده از نرم افزار Fluent
25
بررسي اثر سيال موجود در تانكر بر روي نيروهاي بين واگني
26
بررسي اثر سيانور بر روي ضرايب بيوسينتيكي
27
بررسي اثر سيپروفلوگزاسين خوراكي در مقايسه با سفتازيديم و آميكاسين وريدي بر تب و نوتروپني كودكان مبتلا به لوسمي حاد
28
بررسي اثر سيپروفلوگزاسين خوراكي در مقايسه با سفتازيديم و آميكاسين وريدي بر تب و نوتروپني كودكان مبتلا به لوسمي حاد
29
بررسي اثر سيتوتوكسيسيتي عصاره هيدروالكلي گياه هميشك برسلولهاي سرطاني سينه رده 4T1 در شرايط
30
بررسي اثر سيتوتوكسيسيتي عصاره هيدروالكلي گياه هميشك برسلولهاي سرطاني سينه رده 4T1 در شرايط in vitro
31
بررسي اثر سيتوتوكسيك عصاره هاي آلي (ان هگزان ف دي اتيل اتر ، متانول) ستاره شكننده خليج فارس بر رده سلولهاي سرطاني سينه، روده و كبد
32
بررسي اثر سيدر(CIDR) بر القاء و همزمان سازي فحلي گوسفندان نژاد سنجابي در خارج از فصل توليد مثل
33
بررسي اثر سيدروفور باكتريايي بر عملكرد كمي و كيفي توده هاي بومي زيره سبز
34
بررسي اثر سيستم اندازه گيري، در عملكرد مكانيزم استورات
35
بررسي اثر سيستم تبلور بر فلوتاسيون سيليس
36
بررسي اثر سيكل رسوب سختي بر كار سختي و خواص مكانيكي يك آلياژ آلومينيوم رسوب سخت شونده
37
بررسي اثر سيكل عمليات حرارتي بر خواص بر خواص فولاد دو فازي AISI1020
38
بررسي اثر سيكل قاعدگي بر روي تهوع و استفراغ بعد از عمل لاپاراسكوپي تشخيصي در بيماران تحت بيهوشي جنرال
39
بررسي اثر سيكل‏هاي حرارتي بر چقرمگي شكست عاج دندان
40
بررسي اثر سيكلهاي سرمايش و گرمايش بر خواص مكانيكي بتن پليمري
41
بررسي اثر سيگنالينگ فاكتورهاي رشد فيبروبلاستي بر كارايي تكوين جنين هاي گوسفندي
42
بررسي اثر سيلاژ پسماند انار بر برخي فراسنجه‌هاي توليدمثل، متابوليت هاي خون و پاسخ التهابي در گاوهاي هلشتاين تازه‌زا
43
بررسي اثر سيلوستامايد و فورسكولين بر بلوغ دو مرحله اي و تكوين جنين هاي پارتنوژنز حاصل از اووسيت هاي گوسفندي جداسازي شده با استفاده از فعاليت آنزيم گلوگز6-فسفات دهيدروژناز
44
بررسي اثر سيلي مارين بر پرولاكستين در پاسخ به پيريدوكسين دررت
45
بررسي اثر سيلي مارين بر پرولاكستين در پاسخ به پيريدوكسين دررت
46
بررسي اثر سيليس كلوئيدي نانو ساختار بر خواص جرم هاي ريختني منيزيتي
47
بررسي اثر سيليسيم بر روي خواص فولاد 4330
48
بررسي اثر سيليكون در شرايط كمبود فسفر و بور بر محتوي يوني و تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه زنيان دارويي (Carum copticum L
49
بررسي اثر سيليكون در شرايط كمبود فسفر و بور بر محتوي يوني و تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه زنيان دارويي (Carum copticum L.)
50
بررسي اثر سيليكون در شرايط كمبود فسفر و بور بر محتوي يوني و تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه زنيان دارويي (Carum copticum L.)
51
بررسي اثر سيليكون كاربايد بر بتونهاي شاموتي كم سيمان
52
بررسي اثر سيليكون و آهن بر رشد، محتواي يوني و آناتومي گياه زنيان
53
بررسي اثر سيليكون و آهن بر رشد، محتواي يوني و آناتومي گياه زنيان (CARUM COPTICUM L. )
54
بررسي اثر سيليكون وقارچ ميكوريز برمقاومت گياه گوجه فرنگي(Lycopersicon esculentum Mill.) نسبت به تنش ناشي از كاهش آبياري
55
بررسي اثر سيليمارين و ويتامين C بر روي سميت ميوگلوبينوريك كليه موش صحرايي
56
بررسي اثر سيم فولادي كاشته شده در مدل، در ساختار آلومينيوم A356 توليد شده به روش فوم تبخيري
57
بررسي اثر سيم منيزيم مغزه گذاري شده در مدل بر ريز ساختار و سختي مقاطع چدني توليد شده به روش ريخته گري توپر
58
بررسي اثر سيم هاي مس آلومينيوم و فولادكم كربن كاشته شده در مدل فومي بر ريز ساختار چدن خاكستري
59
بررسي اثر سيمان روي رفتار مونوتونيك و سيكليك ماسه فيروزكوه
60
بررسي اثر سيمان و باطله سنگ آهن برخواص مهم ژئو تكنيكي خاك رس كائولين
61
بررسي اثر سيموواستاتين در جلوگيري از تغييرات بافتي مرتبط با جسم سياه مغز مياني وتغييرات رفتاري در مدل تجربي بيماران پاركينسون
62
بررسي اثر سينبيوتيكي پلي ساكاريد استخراج شده از پوسته سبز پسته و سويه بومي لاكتوباسيلوس پلانتارومPTCC 1896 به صورت برون تني و درون تني
63
بررسي اثر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در تغييرات قيمت مسكن در ايران
64
بررسي اثر شاخص جريان مذاب، عوامل شبكه اي و اسفنج شدن و درصد كومونومر وينيل‌استات (VA) بر خواص اسفنج شبكه‌اي آلياژ اتيلن وينيل ‌استات و پلي‌اتيلن سبك (LDPE)
65
بررسي اثر شاخص حكمراني خوب و اندازه دولت بر درآمدهاي مالياتي كشورهاي اوپك
66
بررسي اثر شاخص خميري و ضريب بيش تحكيمي بر مقدار پارامتر K0 در خاكهاي چسبنده
67
بررسي اثر شاخص هاي MPPT بر روي عملكرد توربين هاي جزر و مدي متصل به شبكه
68
بررسي اثر شاخص هاي زيبايي شناختي بر خواندن بر خط.
69
بررسي اثر شارژ خودرو هاي برقي بر شبكه توزيع برق يزد
70
بررسي اثر شانه ابزار بر نفوذ و شروع فرآيند جوش اصطكاكي اغتشاشي به روش اجزاء محدود
71
بررسي اثر شبكه پليمري بر تشكيل ساختارهاي نانو متري در كامپوزيتهاي پليمري-فلزي تبادلگر يون
72
بررسي اثر شبه تنظيم كننده هاي رشد حشرات بوپروفزين و پاپيروكسي فن جهت كنترل تريپس پياز﴿Thrips tabaci L.) در كشت مخلوط پياز و توتون
73
بررسي اثر شتاب گيري مترو در تهويه هواي داخل قطار مترو
74
بررسي اثر شخصيت مقصد گردشگري بر انتخاب مقصد سفر از طريق متغيرهاي تصوير و نگرش
75
بررسي اثر شخصيت مقصد گردشگري بر انتخاب مقصد سفر از طريق متغيرهاي تصوير و نگرش
76
بررسي اثر شدت تمرين ايروبيك بر تركيب بدني و برخي فاكتورهاي خوني زنان چاق و داراي اضافه وزن
77
بررسي اثر شدت و زمان اولتراسونيك بر روي پخش نانوذرات در محلول پليمري
78
بررسي اثر شرايط setting و شرايط ريخته گري در خواص ماهيچه هاي پوسته اي ﴿ماسه با چسب فنل فرمالدئيد﴾
79
بررسي اثر شرايط آستنيته كردن بر خواص مكانيكي فولاد ابزار سرد كار AISI D3
80
بررسي اثر شرايط ايجاد و لايه نشاني پيش ماده هاي لايه پروسكايت بر عملكرد سلول هاي خورشيدي پروسكايت تركيبي بدون لايه انتقال دهنده حفره
81
بررسي اثر شرايط تصفيه مذاب و دماي بار ريزي بر جريان مذاب سلامت و خواص خمشي آلياژ MG - AI- ZN
82
بررسي اثر شرايط تكيه گاهي بر توزيع نيروهاي داخلي در شمعهاي خمشي
83
بررسي اثر شرايط تكيه گاهي بر كمانش جانبي شمع ستونها
84
بررسي اثر شرايط تكيه گاهي و موقعيت ستونها در سازه هاي فضايي دولايه گنبدي تحت اثر بارهاي حرارتي
85
بررسي اثر شرايط جوي روي خواص فيزيكي و مكانيكي ﴿به ويژه مقاومت به خراش﴾روكشهاي شفاف خودرويي حاوي نانو سيليكا
86
بررسي اثر شرايط ريخته گري و قطر سيم مس و منيزيم در ساختار مقاطع چدني توليد شده به روش ريخته گري فومي
87
بررسي اثر شرايط ساخت غشاهاي پلي يورتاني بر روي خواص جداسازي گاز
88
بررسي اثر شرايط سنتز نانو ذرات اكسيد مس به روش سل - ژل مبتني بر پلي وينيل الكل بر كارايي آن به عنوان نانو جاذب براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده
89
بررسي اثر شرايط فرآيندي بر ساختار و خواص فيزيكي مزومتخلخل اكسيد تنگستن
90
بررسي اثر شرايط كشش سرد بر پارامترهاي تبلور فولاد كم كربن
91
بررسي اثر شرايط گيرداري ، اندازه ذرات ، تراكم و فشار همه جانبه بر خصوصيات خاك دانه اي در آزمايش سه محوري زهكشي شده
92
بررسي اثر شرايط گيرش چسب سرد فوران بر خواص ماسه قالبگيري
93
بررسي اثر شرايط ماشين و نمره نخ در مرحله بوبين پيچي
94
بررسي اثر شرايط مختلف اتوكاري بر روي انعطاف پذيري دو خت درزهاي پوشاك تهيه شده از پارچه هاي جين
95
بررسي اثر شرايط موادي و فرايندي بر دانسيته شبكه اي شدن و خواص فيزيكي مكانيكي پوشش بر پايه رزين اكريليك اپوكي
96
بررسي اثر شرايط هيپوكسي بر تغييرات موروفولوژيكي ريشه و ميزان پرولين و كربوهيدرات هاي گياه نخود
97
بررسي اثر شرايط هيپوكسي بر روي تغييرات آناتوميكي و آنزيم‌هايPAL و TAL در ريشه گياه آفتابگردان
98
بررسي اثر شرايط و مواد جوانه زا بر خواص ريختگي چدن خاكستري
99
بررسي اثر شستشو روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي جين
100
بررسي اثر شعله بر كامپوزيتهاي پليمري
101
بررسي اثر شغل بر افسردگي زنان شاغل شهرستان بهشهر
102
بررسي اثر شفافيت اطلاعات بر روي جذب خيرين و در نظرگرفتن همكاري دولت و سازمان‌هاي غيرانتفاعي در زنجيره تأمين بشردوستانه: با رويكرد نظريه بازي‌هاي تكاملي
103
بررسي اثر شكارگري، سطح آب و تراكم بر رشد، تكوين و بقاء لاروهاي وزغ سبز متغير (Pallas, 1769)Bufotes variabilis ،)دوزيستان: راسته بي دمان(
104
بررسي اثر شكاف در تكيه گاه پل بر الگوي جريان اطراف آن
105
بررسي اثر شكستن دوره تاريكي روي ميزان قند در سورگرم شيرين
106
بررسي اثر شكل موج بر بهبود قابليت انتخاب در تحريك الكتريكي سلولهاي عصبي نخاع
107
بررسي اثر شكل ميكروكانال در كيفيت اختلاط
108
بررسي اثر شكل و اندازه بيلت اوليه در فرآيند آهنگري دقيق قطعات متقارن محوري
109
بررسي اثر شلاق چرمي در لجستيك معكوس با در نظر گرفتن خدمات پس از فروش
110
بررسي اثر شمع در كاهش نشست
111
بررسي اثر شنا در آب سرد، گرم و ولرم بر روند فوليكوژنز، آپوپتوز و تكثير سلولي بافت تخمدان در موش سوري بالغ
112
بررسي اثر شنا در دماهاي مختلف آب بر آپوپتوز سلول¬هاي زاياي موش نر
113
بررسي اثر شناساگر در بسته بندي مواد غذايي
114
بررسي اثر شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي دو گونه سنجد تلخ و سنجد معمولي
115
بررسي اثر شوري بر برخي خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي گياه ديودال (Ammodendron persicum)
116
بررسي اثر شوري خاك بر پوشش گياهي شوره زارهاي ساحل غربي درياچه اروميه
117
بررسي اثر شوري در شدت هاي مختلف نور بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گونه سياه تاغ (Haloxylon aphyllum)
118
بررسي اثر شوري روي تغييرات ماده رنگي گياه روناس
119
بررسي اثر شوك پولي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد با توجه به اقتصاد سايه در ايران
120
بررسي اثر شوك گرمايي بر كيفيت بلوغ و توان تكوين آزمايشگاهي اووسيت هاي گوسفندي
121
بررسي اثر شوك هاي ارزي بر صادرات غير نفتي در ايران (رهيافت غير خطي ماركوف- سوئيچينگ)
122
بررسي اثر شوك هاي ارزي بر صادرات غير نفتي در ايران(رهيافت غير خطي ماركوف- سوئيچينگ)
123
بررسي اثر شوك هاي قيمت نفت بر ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصاد ايران
124
بررسي اثر شوك هاي قيمت نفت و ارز بر تغييرات قيمت مسكن در ايران
125
بررسي اثر شياف ناپروكسن در پيشگيري از پانكراتيت پس از ERCP در بيماران مراجعه كنندهبه مركز آموزشي درماني رازي رشت
126
بررسي اثر شيوه هاي تربيتي نسل نوجوان بر مسئله نماز
127
بررسي اثر صادرات بر رشد اقتصادي در ايران با استفاده از الگوهاي تعادل عمومي محاسباتي
128
بررسي اثر صادرات محصولات كشاورزي بر رشد بخش كشاورزي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا)MENA(
129
بررسي اثر صدمه بر روي بال نامحدود به روش عددي
130
بررسي اثر صليب كف در رفتار قابهاي خمشي مهاربندي شده بتن مسلح
131
بررسي اثر صمغ آنغوزه و فرومون جنسي بر جمعيت كرم گلوگاه انار
132
بررسي اثر صمغ فارسي، صمغ عربي و شيرخشك بدون چربي روي زنده ماني چهار ميكروب با كاربردهاي صنعتي طي خشك كردن انجمادي
133
بررسي اثر صمغ گياه آنغوزه بر آريتمي هاي ناشي از ايسكمي و استرس اكسيداتيو در رت
134
بررسي اثر صورت جريان وجه نقد بر معيارهاي تصميم گيري استفاده كنندگان در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
135
بررسي اثر ضخاكت ورقه مس و ميزان آلومينيوم بر فصل مشترك مس و آلومينيوم توليدي به روش ريخته گري lost foam
136
بررسي اثر ضخامت ، تركيب شيميايي ، دما و زمان ، آستمپرينگ بر روي سختي و ساختار ميكروسكپي چدنهاي نشكن آستمپر شده
137
بررسي اثر ضخامت جو بر روي بهمن هاي گسترده ي هوايي
138
بررسي اثر ضخامت چسبنده بر ضريب شدت تنش عمومي در اتصال نانوچسبي تك لبه‎اي
139
بررسي اثر ضخامت زير كونياي با ترنسلوسنسي بالا ورنگ زير ساختار بر روي رنگ نهايي رستوريش
140
بررسي اثر ضخامت زير كونياي با ترنسلوسنسي بالا ورنگ زير ساختار بر روي رنگ نهايي رستوريش
141
بررسي اثر ضخامت سه ماده ترميمي موقتي ساخت داخل كشور ميزان ريز نشست تاجي در اندودانتيكس
142
بررسي اثر ضخامت صافي سختي و اندازه دانه لايه هاي سطحي بر كيفيت اتصال كامپوزيت برنج - فولاد - برنج
143
بررسي اثر ضخامت لايه فعال بر كارايي ديود نور گسيل آلي سبز
144
بررسي اثر ضخامت محيط متخلخل و كاربرد همزمان نانوسيال در انتقال حرارت در يك محفظه مربع شكل
145
بررسي اثر ضخامت نانومتري بر پاسخ دي‌الكتريك و قطبش خودبه‌خودي لايه‌نازك PbTiO_3/BaTiO_3 با استفاده از رهيافت مونت كارلو
146
بررسي اثر ضخامت و تنش نرمال بر نمودار حد شكل پذيري ورق St14 در فرآيند هيدروفورمينگ با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS
147
بررسي اثر ضخامت و فشار متالواستاتيكي بر سياليت آلياژهاي آلومينيوم در ريخته گري فومي
148
بررسي اثر ضخامت و فشار متالواستاتيكي بر سياليت در ريخته گري تبخيري ﴿EPC﴾
149
بررسي اثر ضخامت ومدت نگهداري كامپوزيت بالك فيل ويونيورسال بر درجه ي تبديل آنها به روش FTIR
150
بررسي اثر ضخامت ومدت نگهداري كامپوزيت بالك فيل ويونيورسال بر درجه ي تبديل آنها به روش FTIR
151
بررسي اثر ضد اضطرابي عصاره هيدروالكلي شويد و نقش احتمالي سيستم گاباارژيك و گيرنده هاي استروژن در موش هاي صحرائي ماده نژاد ويستار
152
بررسي اثر ضد افسردگي داروي آتورواستاتين در موش‌هاي سوري اووريكتومي شده با دخالت مسير نيتريك اكسيد
153
بررسي اثر ضد التهابي آزيترومايسين در اهدا كننده كليه و تاثير آن بركليه پيوندي بيماران بستري در بيمارستان رازي رشت در سالهاي 95 و 96
154
بررسي اثر ضد التهابي عصاره هيدروالكلي ميوه گياه پلم(Sambucus ebulus) بر پوليپ هاي بيني ائوزينوفيلي in vitro
155
بررسي اثر ضد التهابي گياه سنجد در مدل موش آرتريتي ايجاد شده توسط CIAII در بيان ژن سيتوكين ها
156
بررسي اثر ضد باكتريايي اسانس گياهان درمنه، پونه و پونه ساي كرك ستاره اي بر روي سويه هاي مختلف باكتري عامل شانكر درختان ميوه¬ي هسته¬دار
157
بررسي اثر ضد باكتريايي اسانس گياهان درمنه، پونه و پونه ساي كرك ستاره اي بر روي سويه هاي مختلف باكتري عامل شانكر درختان ميوه¬ي هسته¬دار
158
بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره هاي سه گونه ارس بومي منطقه استان سمنان برروي ...ومقايسه آن ها
159
بررسي اثر ضد باكتريايي گرانول هاي گياه تلخه غني شده بانانو ذرات نقره
160
بررسي اثر ضد بيوفيلمي عصاره نعناع، كلرهگزيدين و هم افزايي اين دو ماده بر انتروكوكوس فكاليس هاي جدا شده از دهان
161
بررسي اثر ضد خوردگي پوشش فسفاته پس از عمليات تكميلي بر پايه تركيبات موليبدن
162
بررسي اثر ضد دردي اسانس گياه كاكوتي كوهي (Ziziphora clinopodioides )و تداخل آن با سيستم اوپيوئيدرژيك با استفاده از آزمون فرمالين در موشهاي صحرايي نر
163
بررسي اثر ضد دردي عصاره متانولي افتيمون(Cuscuta epithymum) و نقش احتمالي سيستم هاي اوپيوئيدي و سروتونرژيك در موش ســوري نر
164
بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره تام گياه مبارك كوهستان )GEUM KOKANICUM( در موش سوري نر
165
بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره كلروفرمي وانيل استاتي برگ گياه آويشن باريك در موش كوچك نر
166
بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيروالكلي سرشاخه هاي چاي كوهي )stachys lavandulifohia vahl(در موش سوري كور
167
بررسي اثر ضد دردي وضد التهابي عصاره آبي وعصاره هگزاني برگ گياه آويشن باريك ziziphora clinopodiodes.Lam در موش سوري نر
168
بررسي اثر ضد ديابتي عصاره گياه آنغوزه بر ميزان بيانglut4در رده سلولي c2c12در حضور انسولين
169
بررسي اثر ضد ديابتي و اناديوم سولفا بر موش هاي صحرايي نر ديابتي شده توسط داروي استرپتوزوتوسين
170
بررسي اثر ضد سرطاني تركيب فرموله شده ي كور كومين در سرطان روده ي بزرگ
171
بررسي اثر ضد سرطاني تركيب فيتوزومال كوركومين به تنهايي و به صورت توام با داروي جمسايتابين در سرطان پانكراس
172
بررسي اثر ضد سرطاني روغن هسته انار بر روي سلولهاي توموري سرطان مري رده سلولي KYSE-30))
173
بررسي اثر ضد قارچي عصاره فلاونوئيدي گياه زنيان از طريق بيان ژن سايتوكينين هاي پيش التهابي
174
بررسي اثر ضد قارچي عصاره متانولي گياه خارشتر از طريق بيان پن ساپتوكين هاي پيش التهابي
175
بررسي اثر ضد قارچي عصاره متانولي گياه خارشتر از طريق بيان ژن سايتوكين هاي پيش التهابي
176
بررسي اثر ضد متاستازي عصاره آبي - الكلي برگ گياه انجير (Ficus carica) بر روي سلول هاي سرطان معده انسان
177
بررسي اثر ضد ميكربي ،سميت وپايداري فيتول ومقايسه آن با نانو ذرات سلولزكونژوگه شده بافيتول به عنوان گند زداي سطوح
178
بررسي اثر ضد ميكربي،سميت وپايداري كمپلكس هاي نقره و آهن با تركيب آلي ازته
179
بررسي اثر ضد ميكروبي آموكسي سيلين تركيب شده با دو سيلرAH26 وRosen عليه E.faecalis
180
بررسي اثر ضد ميكروبي باكتريوفاژ...بر عليه اشرشيا كلي مقاوم به بتا لاكتاماز
181
بررسي اثر ضد ميكروبي پراناسيد m2 و مقايسه آن، با دو ماده سديم هيپوكلريت 25/5% و كلرهگزيدين 2%
182
بررسي اثر ضد ميكروبي چند روش آماده سازي هيدروكسيد كلسيم به صورت IN VITRO
183
بررسي اثر ضد ميكروبي چند روش آماده سازي هيدروكسيد كلسيم به صورت In Vitro
184
بررسي اثر ضد ميكروبي چند نوع داروي مختلف بر روي بيو فيلم انتروكوك فكاليس
185
بررسي اثر ضد ميكروبي چندنوع داروي مختلف برروي بيوفيلم انتروكوك فكاليس
186
بررسي اثر ضد ميكروبي سه فراورده گياه آويشن شيرازي بر چهار گونه باكتري در مقايسه با آنتي بيوتيك انتخابي آنها
187
بررسي اثر ضد ميكروبي عسل و سير بر روي باكتري هاي پاتوژنيك
188
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره گياه آويشن شيرازي بر روي سه گونه باكتريايي از عوامل گاستروانتريت در مقايسه با آنتي بيوتيك انتخابي آنها
189
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره گياه چويل و نانوذره اكسيدروي برباكتري‌هاي شايع مواد غذايي
190
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره متانولي سه گياه رزماري،بومادران وبادرنجبويه عليه سه باكتري انتروكوكوس فيكاليس،سودوموناس آئروژينوزا و كلبسيلا نومونيه
191
بررسي اثر ضد ميكروبي ليزر( Diode(810nm2 در مقايسه با هيپوكلريت سديم بر روي ريشه دندانهاي آلوده شده توسط گونه هاي مختلط ميكروبي Enterococcus Faecalis و candida albicans در شرايط ازمايشگاهي
192
بررسي اثر ضد ميكروبي هيپوكلريت سديم و تري كرزول فرمالدهيد بر انتروكوكوس فكاليس
193
بررسي اثر ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني اسانس گياهان كاكوي، رزماري، شويد و مرزه، عليه استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشيا كلي 157: 0، بر انبار ماني دوغ و خواص حسي آن
194
بررسي اثر ضدافسردگي متفورمين در موش‌هاي سوري اواريكتومي شده با دخالت مسير نيتريك اكسايد
195
بررسي اثر ضدالتهابي و ضددردي عصاره هيدروالكلي ريشه گياه (.Apium graveolens L) بر روي موش سفيد آزمايشگاهي
196
بررسي اثر ضدباكتري پوشش الكتروستاتيك كتيرا/اكسيدروي بر روي حوله پنبه‌اي
197
بررسي اثر ضدباكتري عصاره هاي مختلف استخراجي از خيار دريايي جنس Holotoria
198
بررسي اثر ضدتهوع عصاره ي آبي گياه ريواس (Rheum ribs L.)در مبتلايان به سرطان پستان دريافت كننده رژيم شيمي درمانيACT
199
بررسي اثر ضدخوردگي و رفتار جذبي تركيب باز شيف سنتزي بر خوردگي استيل خط لوله در محيط اسيدي
200
بررسي اثر ضددردي و ضدالتهابي عصاره ميوه گياه شويد Anethum Graveolensl
201
بررسي اثر ضددردي و ضدالتهابي عصاره هيدروالكلي ميوه گياه پنج انگشت )Vitex agnus-castus(
202
بررسي اثر ضدرگزايي گياه انجير(Ficus carica) روي سلولهاي اندوتليال سياهرگ بند ناف انساني
203
بررسي اثر ضدرگزايي گياه انجير(Ficus carica) روي سلولهاي اندوتليال سياهرگ بند ناف انساني
204
بررسي اثر ضدرگزايي گياه مريم گلي (Salavia officinalis) روي سلولهاي اندوتليال سياهرگ بندناف انساني
205
بررسي اثر ضدسرطاني پلاسماي سرد در مدل حيواني رتينوبلاستوما با استفاده از ميتوكندري هاي ايزوله شده چشمي
206
بررسي اثر ضدعفوني كنندگي هايپو كلريد سديم 525/.% بر دو باكتري استافيلوكوكوس اورئوس و سودوموناس آئروژينوزا وارد شده بر قالب هاي سيليكون تراكمي در زمان هاي 5، 3، 10 دقيقه
207
بررسي اثر ضدليشمانيايي مايع رويي ( supernatant ) كشت باكتري ها ( staphylococcus aureus , streptococcus beta-haemolytic A group ) و قارچ هاي شايع ( Aspergillus flavus , aspergillus niger , candida albicans , mucor )زخم و سالك در محيط كشت
208
بررسي اثر ضدميكروبي عصارهي گياهي انار(Punica granatum L)بر باكتري Prevotella intermedia
209
بررسي اثر ضدميكروبي و خود محافظتي سكنجبين (oxymel) در برابر ميكروارگانيسم هاي مورد استفاده در تست خود محافظتي؛ يك فراورده ي طب سنتي ايران
210
بررسي اثر ضرايب بزرگ/كوچك نمايي بر ژايداري و شفافيت يك سيستم تله اژراتوري دو جانبه
211
بررسي اثر ضربه بر روي ورق كامپوزيتي تقويت شده توسط نانوالياف پليمري توليد شده به روش الكتروريسي
212
بررسي اثر ضربه در آسيب پذيري ورقهاي ساخته شده از مواد مركب
213
بررسي اثر ضربه ساختمان‌هاي مجاور بر عملكرد ساختمان‌ها با جداگرلرزه‌اي سه قوسي
214
بررسي اثر ضربه سازه هاي مجاور بر عملكرد ساختمان با جداگر لرزه اي اصطكاكي قوسي با در نظر گرفتن فواصل نشريه 360
215
بررسي اثر ضريب شكل انتقال جريان بين ماتريكس و شكاف در مدل‌سازي جريان سيال در مخازن شكاف‌دار
216
بررسي اثر ضماد برگ مورد بر كاهش تهوع و استفراغ بعداز عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
217
بررسي اثر ضماد برگ مورد بر كاهش تهوع و استفراغ بعداز عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
218
بررسي اثر طبقات صلب بدون باز شو در رفتار ساختمانهاي لوله اي بتن آرمه
219
بررسي اثر طرح انتقال آب درياي عمان (خليج فارس) بر اكوسيستم بياباني استان يزد به كمك روش تحليل SWOT
220
بررسي اثر طرح انتقال آب درياي عمان (خليج فارس) بر اكوسيستم بياباني استان يزد به كمك روش تحليل SWOT
221
بررسي اثر طرح بافت پارچه بر روي خصوصيات سايش پرزدهي ، برگشت پذيري و نيروي پارگي
222
بررسي اثر طرح بافت و تراكم پودي روي مقاومت كششي و استحكام پارگي پارچه تاري پودي
223
بررسي اثر طرح بنگاههاي زودبازده بر روي اشتغال و كارآفريني در استان تهران
224
بررسي اثر طلاق بر روي فراگيران پايه هاي سوم - چهارم ابتدايي مدارس پسرانه منطقه 10 آموزش و پرورش
225
بررسي اثر طوفان گرد وغبار بر روي برخي پارامترهاي فيزيولوژيك گونه هاي درختي گردو،گلابي و توت
226
بررسي اثر طوفان هاي حدي بر انتقال رسوب و برنامه لايروبي در بنادر
227
بررسي اثر طول آند بر روي شار پرتو ايكس يك دستگاه پلاسماي كانوني 5KJ
228
بررسي اثر طول پست بر گير(Retention) پستهاي كامپوزيتي تقويت شده با فايبر يا post FRC
229
بررسي اثر طول حلقه در راحتي جوراب هاي زنانه
230
بررسي اثر طول حلقه و نوع بافت بر جذب رنگ كالاي اكريليكي با رنگزاي بازيك در فام هاي متفاوت
231
بررسي اثر طول داده در عملكرد الگوريتم هاي تخمين توام اختلاف زمان و فركانس دريافت
232
بررسي اثر طول عصا و پارامترهاي حركتي بر انرژي افراد آسيب نخاعي در حركت با استفاده از ارتز
233
بررسي اثر طول و نقص ساليتوني بر رسانش سيم مولكولي پلي استيلن
234
بررسي اثر طول و نقص ساليتوني بر رسانش سيم مولكولي پلياستيلن
235
بررسي اثر ظرفيت بازاريابي اينترنتي بر روي توسعه بازارهاي بين المللي محصولات صنعتي
236
بررسي اثر ظرفيت بازاريابي اينترنتي بر روي توسعه بازارهاي بين المللي محصولات صنعتي
237
بررسي اثر ظرفيت شكل پذيري بر رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي همگراي فولادي جداسازي شده با جداسازهاي آونگي اصطكاكي دو قوسي
238
بررسي اثر ظرفيت شكل‌پذيري روسازه بر رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي بتني جداسازي شده با جداساز آونگي اصطكاكي دو قوسي
239
بررسي اثر عامليت گروه‌هاي عاملي هيدروكسيل رزين اكريليك پلي‌ال و پلي‌هدرال سيل‌سسكوايسان بر روي خواص سايشي و خراشي فيلم هاي هيبريدي نانوساختار بر پايه پلي‌يورتان
240
بررسي اثر عايق حرارتي و شيشه دوجداره بر كاهش مصرف سوخت در ساختمان و كاهش هزينه تاسيسات
241
بررسي اثر عدد ماخ بر روي جريان روي اجسام با دماغه هاي سهمي گون و مخروطي شكل
242
بررسي اثر عدم قطعيت در هندسه رتور بر رفتار ديناميكي آن
243
بررسي اثر عدم قطعيت موقعيت گسل بر تحليل خطر لرزه اي ساختگاه سد با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
244
بررسي اثر عرض روتور بر عملكرد فن لانه سنجابي
245
بررسي اثر عصاره آبي الكلي ريشه زنجبيل بر رفتار جستجوگرانه اعتيادي به مرفين و بر التهاب نوروني ناشي از مرفين در هسته اكومينس موش هاي صحرايي نر
246
بررسي اثر عصاره آبي الكلي زعفران (L. Crocus Sativus) بر پيشگيري و درمان آلزايمر در موش سوري
247
بررسي اثر عصاره آبي الكلي زعفران (L. Crocus Sativus) بر پيشگيري و درمان آلزايمر در موش سوري
248
بررسي اثر عصاره آبي اندام هوايي كنگر فرنگي )Cynara scolymus L.( بر روي هايپرليپيديميا، ميزان ظرفيت آنتي اكسيداني پلاسما و آنزيم آنتي اكسيدانت سوپراكسيد ديسموتاز در رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
249
بررسي اثر عصاره آبي اولئوگم رزين كندر يمني( boswellia carteri) بر حيات پروماستيگوت هاي انگل عامل سالك روستايي در محيط كشت
250
بررسي اثر عصاره آبي برگ شاه توت بر درمان پاركينسون در موش صحرايي نر
251
بررسي اثر عصاره آبي برگ گياه زردبيد (salix acomophylla) بر روي رده سلول هلا با روش سنجش MTT
252
بررسي اثر عصاره آبي تيغه مياني گردو بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق شده از مغز استخوان رت به سمت سلول هاي انسولين ساز
253
بررسي اثر عصاره آبي قارچ Inocutis levis بر القاء مرگ سلولي در سلول‌هاي سرطاني MCF-7 و HT29
254
بررسي اثر عصاره آبي قارچ Sanghuangporus Inoicerinus بر القاء مرگ سلولي در سلول‌هاي سرطاني MCF-7 و HT29
255
بررسي اثر عصاره آبي گياه بوته قطران بر برخي از فراسنجه هاي ايمونوهماتولوژي و بيوشيميايي موش هاي صحرايي نر ديابتي دريافت كننده واكسن آنفولانزا
256
بررسي اثر عصاره آبي گياه چرخه برسطح هورمون هاي جنسي و آنزيم هاي اكسيدان در بافت بيضه موش هاي ديابتي شده با آلوكسان
257
بررسي اثر عصاره آبي گياه دارويي شيرين بيان بر روي ميزان بيان ژن اج اس پي او و آپوپتوز در سلول هاي سرطان كولون روده
258
بررسي اثر عصاره آبي و الكلي گياه دارواش )Viscum album( بر تكثير رده سلولي سرطان سينه ))MCF-7(
259
بررسي اثر عصاره آبي و متانولي ميوه سياه ال (Cornus sanguinea L subsp Australis (C.A. Meyer) Jav.) بر تغييرات هيستوپاتولوژي كليه ي موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
260
بررسي اثر عصاره آبي و متانولي ميوه سياه ال (Cornus sanguinea L subsp Australis (C.A. Meyer) Jav.) بر تغييرات هيستوپاتولوژي كليه¬ي موش¬هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
261
بررسي اثر عصاره آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه عطري( Viola odorata L.) بر روي آنزيم هاي كبدي و پارامترهاي هيستولوژيك كبد در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
262
بررسي اثر عصاره آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه عطري(Viola odorata L.) بر روي تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي و هيستولوژيك پانكراس در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
263
بررسي اثر عصاره اتانولي آكيلا ويلهلمزي بر بقاي سه رده سلول سرطاني درمحيط كشت
264
بررسي اثر عصاره اتيل استات زنجبيل بر ميزان پروتئين ناقل گلوكز ايزوتيپ -4 (GLUT4) و مسير سيگنالي تحت اثر عصاره در رده سلولي
265
بررسي اثر عصاره الكلي پوست سبز پسته (Pistacia vera) بر اكسيداسيون روغن، فاكتورهاي رشد و بازماندگي بچه ماهي انگشت قد كپور معمولي (‍Cyprinus carpio)
266
بررسي اثر عصاره بادرنجبويه بر مدل آلزايمر ناشي از تزريق داخل بطني پپتيد بتاآميلوئيد
267
بررسي اثر عصاره بافت قلب رت با سنين مختلف بر تمايز سلول هاي مزانشيمي مغز استخوان رت سه روزه به كارديوميوسيت در حضور و عدم حضور 5- آزاسايتيدين
268
بررسي اثر عصاره بافت قلب نوزاد رت بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت هايي با سنين مختلف به كارديوميوسيت در حضور و عدم حضور 5- آزاسايتيدين
269
بررسي اثر عصاره بخش پارانشيمي گياه صبر زرد بر رشد رده سلول سرطاني سينه انساني ( MCF-7 , MDA-MB-468)
270
بررسي اثر عصاره بذر گياه خارمريم ﴿ سيلي مارين﴾ بر سطوح سرمي پروفايل قندي و ليپيدي در موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
271
بررسي اثر عصاره تام هيدروالكلي ميوه گياه Lagenaria siceraria(Molina) stand1 بر رشد رده سلول سرطاني پروستات انساني( LNCaP-FGC-10وpc3)
272
بررسي اثر عصاره توت فرنگي﴿Fragaria Vesca) در برداشت لايه اسمير با كمك ميكروسكوپ الكتروني
273
بررسي اثر عصاره جلبك SARGASSUM بر روي قطعه قطعه شدن DNA اسپرم مردان سالم
274
بررسي اثر عصاره چاي سفيد بر روي كاهش باكتري استرپتوكوك موتانس و استرپتوكوك ساليواريوس
275
بررسي اثر عصاره خام گونه شايع جلبك سبز شهر يزد بر عامل سالك شهري در محيط كشت
276
بررسي اثر عصاره دارچين بر ميزان بيان و جابجايي ملكول ناقل گلوكز ايزوتيپ-4 ﴿GLUT4) در رده سلولي C2C12
277
بررسي اثر عصاره زردچوبه بر ميزان بيان ناقل گلوكزايزوتيپ-4(GLUT) در رده سلولي C2C12 بدون حضورانسولين
278
بررسي اثر عصاره زردچوبه برميزان ناقل گلوكز ايزوتيپ-4 (GLUT4) در رده سلولي C2C12
279
بررسي اثر عصاره زعفران برالقا و بيان حساسيت حركتي ناشي از مرفين در موش سوري
280
بررسي اثر عصاره شنبليله بر ميزان چربي احشايي ، غلظت آپلين سرم و حساسيت انسوليني در موش صحرايي اواركتومي شده
281
بررسي اثر عصاره كندر بر حافظه موش‌هاي صحرايي مبتلا به التهاب عصبي ناشي از ليپوپلي ساكاريد باكتريايي
282
بررسي اثر عصاره كندر بر ميزان بازخواني حافظه موش هاي صحرايي آلزايمري شده توسط تزريق داخل بطني استرپتوزوتوسين در مدل يادگيري اجتنابي غيرفعال
283
بررسي اثر عصاره گياه Salvia rhytidea بر غلظت گلوكز سرم و آنزيم آلفاگلوكزيداز در موش هاي صحرايي سالم و ديابتي شده با استرپتوزوسين
284
بررسي اثر عصاره گياه آلپينيا گالانگا بر بيان ژنهاي استئوپروتگرين و رنكل در افراد يائسه
285
بررسي اثر عصاره گياه انيسون بر هورمون هاي محور هيپوفيز - گناد واسپرماتوژنز درموش صحرايي نر بالغ
286
بررسي اثر عصاره گياه خرفه بر حافظه و آسيب‌ اكسيداتيو در شرايط التهاب القا شده به‌وسيله LPS در ناحيه هيپوكمپ رت
287
بررسي اثر عصاره گياهان دارويي (شيرين بيان، سماق، زيتون) بر باكتري استرپتوكوكوس موتانس براي جلوگيري از پوسيدگي دندان
288
بررسي اثر عصاره گياهان زنجبيل، اكاليپتوس و مرزنجوش و عصاره بره موم بر تعدادي ميكرو ارگانيسم هاي بيماري زاي گياهي (قارچ هاي آلترناريا و فوزاريوم و باكتري اروينيا) و سلول‌هاي لنفوسيت انساني
289
بررسي اثر عصاره گياهي گلپر خوراكي بر نرخ تكثير و درصد سلولهاي زنده در سلولهاي سرطاني ...
290
بررسي اثر عصاره مالت جو بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و تغييرات مورفولوژي دستگاه گوارش درمرغان تخمگذار
291
بررسي اثر عصاره متانولي آويشن هاي ايراني بر روي لنفوسيت هاي انساني و HIVكاذب
292
بررسي اثر عصاره متانولي افتيمون جمع آوري شده از ميزبان هاي مختلف (هميشه بهار، خارشتر، ريحان و مو) روي سلول هاي لنفوسيت و باكتري ها
293
بررسي اثر عصاره متانولي اندام هاي هوايي گياه شاهسپرم بردرد والتهاب در موش سوري نر
294
بررسي اثر عصاره متانولي برگ گياه كاكوتي كوهي بر سلول هاي هلا با تست ام تي تي
295
بررسي اثر عصاره متانولي گياه بادرشبويه بر روي سلول هاي لنفوسيت و جهش زايي در باكتري سالمونلا تيفي موريوم
296
بررسي اثر عصاره مرزه خوزستاني بر پارامترهاي اسپرم مردان سالم
297
بررسي اثر عصاره مغز جنين جوجه بر روي رژنراسيون عصب سياتيك موش نر صحرايي
298
بررسي اثر عصاره هاي الكلي برخي گياهان بومي استان يزد بر تكثير سلول هاي تك هسته اي خون محيطي و ترشح اينترفرون گاما
299
بررسي اثر عصاره هاي هيدروالكلي خارمريم و شاتره بر آترواسكلروز در خرگوش هيپركلسترومي
300
بررسي اثر عصاره هندوانه ابوجهل ....بر افزايش هموگلبين اف بااستفاده از رده سلول كا562
301
بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي اندام هاي هوايي پنيرك بر كاهش اضطراب و كاهش درد در مقايسه با آسپرين
302
بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي بذر كاهو بر ميزان چربي هاي سرم در بيماران مبتلا به چربي خون به روش كارازمايي باليني دو سو كور كنترل شده با دارونما
303
بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي گياه بر ترميم زخم پوستي در موش صحرايي
304
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي بذر شويد (Anethum graveolens L) بر انقباض عضلات صاف ناي در موش صحرايي نردر شرايط آزمايشگاهي (in vitro)
305
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي برگ ريحان ( Ocimum basilicum ) بر اختلال حافظه و يادگيري موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
306
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي برگ و روغن ميوه گياه برگ بو( Laurus nobilis) بر روي يادگيري و حافظه در موش سفيد كوچك آزمايشگاهي با روش شاتل باكس
307
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي پسته بر خستگي عضلانيدر موش صحرايي نر
308
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي پسته بر مسموميت كبدي القاشده توسط تتراكلريد كربن در موش صحرايي نر
309
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي تاج خروس و گل راعي بر آترواسكلروز در خرگوش هاي هايپر كلسترولمي
310
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي دانه شويد بر تشنجات ناشي از پنتيلن تترازول در موش سوري نر بالغ
311
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي دانه گياه گنده تلخه )Securigera securidaca( بر درد و التهاب در موش سوري نر
312
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي ريزوم سعد كوفي بر روي حافظه و يادگيري در موش هاي صحرايي نر ديابتي
313
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي ريزوم گياه سعد كوفي بر حافظه ويادگيري دررت هاي نر آلزايمري شده با استرپتوزوتوسين
314
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي ساقه و برگ گياه كاهوي ايراني بر درد و التهاب در موش سورينر
315
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي شيرين بيان و درمنه بر آترواسكلروز در خرگوش
316
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه آويشن كرماني )Thymus Caramanicus Jalas( برنوروپاتي ديابتي در مدل هاي in vivo و in vitro
317
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه آويشن كرماني ...برنوروپاتي ديابتي در مدل هاي...و...
318
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه خرگريو بر روي كيفيت اسپرم و هورمون هاي محور هيپوتالاموس هيپوفيز بيضه در موش صحرايي نر ديابتي
319
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه كاسني (Cichorium intybus) بر نوروپاتي محيطي ناشي از سميت پيريدوكسين و نقش احتمالي سيستم هاي گاباارژيك و گلوتاماتارژيك در موش صحرايي نر
320
بررسي اثر عصاره ي آبي دانه گياه شنبليله بر بهبود نوروپاتي محيطي درموش هاي بالبسي نر مبتلا به نوروپاتي
321
بررسي اثر عصاره ي آبي ساقه زيرزميني گياه ريواس ( Rheum ribes L.) بر نوروپاتي ناشي از رژيم شيمي درماني FOLFOXدر بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال
322
بررسي اثر عصاره ي آبي گياه ريواس (Rheum ribes L. ) بر افسردگي بيماران مبتلا به ديابت تيپII
323
بررسي اثر عصاره ي آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه ي عطري (viola odorata L.) بر روي تغييرات هيستوپاتولوژيك و كاركرد كليه ي موش هاي صحرائي نر ديابتي
324
بررسي اثر عصاره ي حاوي آنتوسيانين هاي پوست انار )Punica granatum L.( بر تشكيل رگه هاي چربي در شريانهاي كليوي خرگوش هاي هيپركلسترولميك
325
بررسي اثر عصاره ي گياه اسكلرو فولاريا استرياتا بر غليظت سرمي اوره ،bun واسيد اوريك در موش صحرايي
326
بررسي اثر عصاره ي گياه مريم‌گلي (Salvia officinalis) بر جلوگيري از گلايكيشن هموگلوبين انساني
327
بررسي اثر عصاره ي هيدروالكي برگ درخت زيتون بر مهار نفروتوكسيسيتي حاد القا شده به واسطه جنتامايسين دررت
328
بررسي اثر عصاهر ريزوم گياه كارالوما توبر كولاتا بر ميزان گلوكز و چربي هاي خون در موش هاي صحرائي
329
بررسي اثر عمق احداث تونل هاي كم عمق بر نشست سطحي زمين
330
بررسي اثر عمق نفوذ اسپريدر روي ريزنشت اپيكالي كانالهاي پرشده با كوتاپركا و سيلر AH-26
331
بررسي اثر عمق نفوذ اسپريدر روي ريزنشت اپيكالي كانالهاي پرشده با كوتاپركا و سيلر AH-26
332
بررسي اثر عمل آوري داخلي روي جمع شدگي،مقاومت در برابر يخ زدگي و نفوذ پذيري بتن خودمتراكم
333
بررسي اثر عمليات آلومينايزينگ اوليه و نيتروره كردن پلاسمايي بر خواص سايشي فولاد VCN 150
334
بررسي اثر عمليات آلومينايزينگ اوليه و نيتروره كردن پلاسمايي بر خواص سايشي فولاد VCN150
335
بررسي اثر عمليات آماده سازي توسط نمك هاي فلزي بر روي چاپ پارچه هاي اكريليك
336
بررسي اثر عمليات اصطكاك اغتشاشي﴿Friction Stir Process﴾ بر روي نيروها و صافي سطح در ماشينكاري
337
بررسي اثر عمليات تبريدي ﴿Cryogenic﴾ بررسي خواص سايشي فولاد ابزار گرم كار ﴿H13﴾ و مته ﴿HSS﴾
338
بررسي اثر عمليات ترموديناميكي بر رفتار پير سختي آلياژ مس - كروم با درجه خلوص مختلف
339
بررسي اثر عمليات حرارتي - مكانيكي بر خواص الكتريكي و مكانيكي سيم آلومينيم 19 - H1350 مورد مصرف در خطوط انتقال نيرو
340
بررسي اثر عمليات حرارتي آستمپرينگ بر روي خواص مكانيكي چدن داكتيل آستمپر شده(ADI)
341
بررسي اثر عمليات حرارتي بر خواص مغناطيسي و ساختاري نوارهاي آمورف پايه كبالت
342
بررسي اثر عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي فوم آلومينيوم
343
بررسي اثر عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي روكش هاي فولاد هاي زنگ نزن مارتنزيتي
344
بررسي اثر عمليات حرارتي بر رنگ پذيري پارچه پلي استر
345
بررسي اثر عمليات حرارتي بر روي بازگشت فنري فولاد IF
346
بررسي اثر عمليات حرارتي بر روي خواص مكانيكي آلياژ GAMMA-TiAl
347
بررسي اثر عمليات حرارتي بر روي ريز ساختار و انرژي شكست فولادهاي دو فازي
348
بررسي اثر عمليات حرارتي پير سازي القايي سوپر آلياژ Udimet500 ريختگي بر ريز ساختار و سختي
349
بررسي اثر عمليات حرارتي در نخ نانوليفي توليدي از پلي اكريلونيتريل و سلولز به روش الكتروريسي
350
بررسي اثر عمليات حرارتي رسوب سختي بر آلياژهاي Zr-Cr-Cu
351
بررسي اثر عمليات حرارتي روي ساختار پوشش فولاد كم كربن پوشش داده شده با AL- SI به روش غوطه وري گرم
352
بررسي اثر عمليات حرارتي زمينه كارايي زره كامپوزيتي آلومينيوم / آلومينا
353
بررسي اثر عمليات حرارتي سرد كردن دو مرحله اي بر خواص مكانيكي فولاد هاي دو فازي
354
بررسي اثر عمليات حرارتي كوئنچ و جدانشيني دو مرحله اي بر ريز ساختار و سختي فولاد AISI4340
355
بررسي اثر عمليات حرارتي و نورد بر ريزساختار و رفتار كششي آلياژ آلومينيوم 8006 توليد شده با فرآيند ريخته‌گري دوغلطكي
356
بررسي اثر عمليات رسوب سختي بر ريزساختار و سختي آلياژ منيزيم QE22
357
بررسي اثر عناصر آلاينده بر خواص مگنتو - اپتيكي لايه نازك نانو ساختار فريت كبالت توليد شده به روش سل- ژل
358
بررسي اثر عناصر آلياژي بر ريزساختار، استحكام كششي و استحكام گسيختگي سوپرآلياژپايه نيكل GTD-111
359
بررسي اثر عناصر آلياژي بر مقاومت بر خوردگي فولادها با استفاده از روشهاي آناليز الكتروشيمي
360
بررسي اثر عناصر آلياژي به رفتار مكانيكي فولادهاي متالورژي پودر
361
بررسي اثر عناصر آميزه ي بازاريابي بر ارزش ويژه ي برند فروشگاه هاي رفاه از ديدگاه مشتريان
362
بررسي اثر عناصر بهساز و سرعت انجماد بر مورفولوژي و خواص مكانيكي كامپوزيت ريختگي Mg-Mg2Si توليد شده به روش در جاي غير واكنشگر
363
بررسي اثر عناصر سنگين روي وكروم در خاك بر روي دو گونه كاج الدار و سروناز
364
بررسي اثر عناصر سنگين سرب و كادميم بر روي گونه هاي كاج بروسيا، سرو خمره اي، زيتون و مورد
365
بررسي اثر عناصر سنگين كادميم و سرب موجود در خاك روي دو گونه درختي سنجد معمولي و زيتون تلخ
366
بررسي اثر عنصر بر بر روي خواص مكانيكي آلياژهاي تك فاز آلومينيم برنز
367
بررسي اثر عنصر بهساز استرانسيم بر منحني هاي آناليز حرارتي، ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم A356 در فرآيند ريخته گري دقيق
368
بررسي اثر عنصر ناخالصي بر مكانيزم رشد ساختارهاي نانوكريستال فلزي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
369
بررسي اثر عوامل اقليمي بر گسترش درمنه دشتي و درمنه كوهي در استان اصفهان با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره
370
بررسي اثر عوامل اقليمي بر گسترش گونه هاي مرتعي غالب با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره ﴿مطالعه موردي استان كرمانشاه﴾
371
بررسي اثر عوامل ساختاري بر خواص ويسكولاسيتيك SBR
372
بررسي اثر عوامل فني اقتصادي بر قيمت تمام شده نخ و بر اقتصاد ريسندگي در چهار ناحيه اقتصادي
373
بررسي اثر عوامل فيزيكي بر انجماد يوتكتيكي در آلياژ آلومينيوم- سيليسيم به روش ميدان‌- فاز
374
بررسي اثر عوامل فيزيكي بر انجماد يوتكتيكي در آلياژ آلومينيوم- سيليسيم به روش ميدان‌- فاز
375
بررسي اثر عوامل كنتراست pt.IوGd روي توزيع انرژي پرتوايكس در محيط شبه بافت
376
بررسي اثر عوامل كي ليت شونده بر خواص نانو كاتاليزور Znal2o4
377
بررسي اثر عوامل مؤثر بر استحكام چسبندگي آب¬بند¬هاي بر پايه¬ پلي‌سولفيد
378
بررسي اثر عوامل متالورژيكي بر رفتار رشد ترك خوردگي تحت تنش در فولاد هاي ضدزنگ نوع 316
379
بررسي اثر عوامل متالوژيكي بر رفار رشد ترك خوردگي در فولاد هاي ضد زنگ نوع 316
380
بررسي اثر عوامل متالوژيكي بر روي خواص مكانيكي و بالستيكي زره هاي فولادي و توليد صنعتي آن
381
بررسي اثر عوامل محيطي بر پارامترهاي رشد قارچ آلترناريا آلترناتا
382
بررسي اثر عوامل محيطي بر پراكنش پوشش گياهي در منطقه چادگان استان اصفهان
383
بررسي اثر عوامل محيطي بر ولتاژ شكست مقره هاي پليمري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
384
ﺑﺮرسي اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ بر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﺰﻳﻦ
385
بررسي اثر عوامل مختلف بر رشد و محتوي چربي و نشاسته كشت مختلط ميكروجلبك
386
بررسي اثر عوامل موثر در مرسريزاسيون بر رفتار رنگرزي كالاي پنبه اي با مواد رنگزاي مستقيم
387
بررسي اثر عوامل موثر روي خواص لايه موكاپتوسيلات بر روي زمينه فولاد نرم و تاثير آن بر روي عملكرد چسبندگي و مقاومت در برابر خوردگي روكشي آلي
388
بررسي اثر عوامل موثر ساختاري فيلم هيدروژل نانوكامپوزيت پلي(وينيل الكل)/كيتوسان/پلي هدرال اليگومريك سيلسسكويي اكسان بر كنترل رهايش جنتامايسين سولفات جهت كاربرد در پوشش زخم
389
بررسي اثر عوامل واكنشي بر درصد آبكافت و وزن مولكولي پلي(وينيل الكل) و عملكرد آن به عنوان عامل معلق ساز
390
بررسي اثر عيوب هندسي بر روي ياتاقان هاي غلتشي سامانه هاي ريلي و عملكرد تبديل هيلبرت هوانگ براي عيب يابي
391
بررسي اثر غلظت اجزاء حمام رنگ و فاكتورهاي فرآيندي بر خواص نهايي فيلم الكترودي پوزيلن كاتدي
392
بررسي اثر غلظت اسيد هيدروفلوريدريك و زمان اچ كردن آن بر استحكام برشي باند سمان رزيني به سراميك ليتيوم دي سيليكات
393
بررسي اثر غلظت برروي استفاده از نانوذرات در فرآيند كاهش كشش بين سطحي در ازدياد برداشت
394
بررسي اثر غلظت تنگستات سديم در الكتروليت و شكل موج جريان بر خواص متالورژيكي و خوردگي پوشش هاي ايجاد شده به روش اكسيداسيو ن الكتروليتي پلاسمايي روي آلياژ آلومينيوم 7075
395
بررسي اثر غلظت دهنده هاي مختلف برروي چاپ كالاي پلي استري با استفاده از مواد رنگزاي ديسپرس
396
بررسي اثر غلظت سديم كلريد بر رنگبري زيستي رنگ Reactive red 120 در فرآيند تركيبي بي هوازي- هوازي
397
بررسي اثر غلظت سوبسترا و دما بر سينتيك رشد باكتريايي و كاربرد آن در مدل سازي تخمير حالت جامد
398
بررسي اثر غلظت مواد فعال سطحي در حضور كربنات سديم بر تغيير ترسوندگي سنگ مخزن كرناته آغاجاري
399
بررسي اثر غلظت هاي مختلف سيليكون و سلنيوم بر رشد، آناتومي، محتواي يوني و ميزان ماده گليسيريزين در گياه شيرين بيان
400
بررسي اثر غلظت و مدل جذبي بنتونيت منطقه بيرجند براي رفع آلودگي زيست محيطي مس وسرب محلول
401
بررسي اثر غلظت وينيل استات بر مشخصه هاي ترپليمر مونومرهاي آكريلونيتريل، وينيل استات و 2- آكريل آميدو -2- ميتيل پروپان سولفونيك اسيد سنتز شده به روش دوغابي ، رفتارسنجي رئولوژيكي محلول ترپليمر و خواص كششي الياف الكتروريسي شده
402
بررسي اثر غلظتهاي مختلف روي بر دانه رست هاي ارقام كلزا (.L Brassica napus)
403
بررسي اثر غير خطي كر در كوپلر MMI قابل استفاده در تشديد گر ميكرو حلقه
404
بررسي اثر غيرفعال سازي هسته اكومبنس در يادگيري احترازي غير فعال در رت هاي تحت تيمار مورفين
405
بررسي اثر غيرفعال‌سازي موقت آميگدال در يادگيري احترازي غيرفعال در رت‌هاي تحت تيمار مورفين
406
بررسي اثر غيريكنواختي فشار سكون ورودي بر عملكرد يك كمپرسور گذر صوتي
407
بررسي اثر فاز آمورف PBOSIO2 بر ريز ساختار و خواص ترميستور BT از نوع PTC
408
بررسي اثر فاز اول درمان پريودنتال بر بهبود علائم باليني بيماري آرتريت روماتوئيد
409
بررسي اثر فازهاي تقويت كننده در سنتز خود انتشار دماي بالاي پودر كامپوزيتي Ni-Al
410
بررسي اثر فاصله بر روي ارتعاشات ناشي از منبع ارتعاش در خطوط مترو با در نظر گرفتن شرايط خاك‌هاي مختلف
411
بررسي اثر فاصله پاشش و اندازه ذرات الگومره بر خواص پوشش هاي سپر حرارتي نانو ساختار YSZ به روش APS
412
بررسي اثر فاصله پاشش و نسبت گازهاي آرگون و هيدروژن بر ايجاد پوشش آلومينايد آهن بر ريز لايه فولادي به روش پلاسما اسپري اتمسفري
413
بررسي اثر فاصله دو ديسك بر ضريب افت فشار شير پروانه اي دو صفحه اي
414
بررسي اثر فاصله سوراخ پرچ از لبه قطعه در فرآيند سردكاري
415
بررسي اثر فاصله هوايي بر رفتار آكوستيكي صفحات ميكروسوراخ‌كاري شده
416
بررسي اثر فاصله هوايي بر ضريب انتقال حرارت ديواره قالب در انجماد آلومينيم 356 به كمك شبيه سازي
417
بررسي اثر فاصله ي بين رديف ها و بوته ها بر شاخص هاي عملكرد دو گونه سورگوم شيرين﴿Sofra & Keller)
418
بررسي اثر فاصله ي ميان دو نمونه بر اختلاف رنگ درك شده :بخش اول اختلاف رنگ متوسط
419
بررسي اثر فاضلاب شهري يزد بر روي كميت و كيفيت علوفه دو گونه Medicago sativa (يونجه) و Atriplex lentiformis (سلمكي دانه عدسي)
420
بررسي اثر فاكتور تجمع الياف در نخ بر رفتارنفوذ مايع(جذب مويينه) نخ هاي رينگ
421
بررسي اثر فاكتور رشد شبه انسوليني (IDF)I - رويسلولهاي تمايز يافته PC12 پس از اعمال فشار هيدروستاتيك
422
بررسي اثر فاكتور مهاركننده لوكميايي و فاكتور رشد اپيدرمي بر ميزان بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمك در موش
423
بررسي اثر فاكتورهاي اجتماعي محيطي زمينه ساز يبوست در كودكان 2 6 ساله مبتلا به يبوست فانكشنال با كودكان سالم
424
بررسي اثر فاكتورهاي توليد بر رفتار سايشي ابزار برشي هاب از جنس فولاد تندبر
425
بررسي اثر فاكتورهاي دما و زمان در فرآيند آستمپرينگ فولاد 7034،1
426
بررسي اثر فاكتورهاي ريسندگي بر موئينگي نخ
427
بررسي اثر فايل شكسته روي نفوذ باكتريائي كانالهاي پرشده با گوتاپركاو سيلر
428
بررسي اثر فايل شكسته روي نفوذ باكتريايي كانالهاي پر شده با گوتاپر كاو سيلر AH-26
429
بررسي اثر فتوتراپي روي تعداد گلبول هاي سفيد خون و سطح اينتر لوكين 6 سرم در نوزادان ترم زير 14 روز با هيپربيلي روبينمي غير مستقيم بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت
430
بررسي اثر فرآوري آنزيمي باقلا بر روي قابليت هضم ازت و انرژي قابل متابوليسم در خروسهاي بالغ و عملكرد جوجه هاي گوشتي
431
بررسي اثر فرآوري حرارتي و مكانوشيميايي كائولن بر خواص و ريزساختار بتن كارايي بالا
432
بررسي اثر فرآوريهاي فيزيكي ، شيميايي و آنزيمي كنجاله كلزا بر روي قابليت هضم ازت و انرژي قابل متابوليسم در خروسهاي بالغ وعملكرد جوجه هاي گوشتي
433
بررسي اثر فرآيند پخت و نگهداري انجمادي نان هاي نيم پز بر عمر نگهداري نان با پخت كامل
434
بررسي اثر فرآيند تهيه بر پاسخ EPR نمونه هاي هيدروكسي اپتايت مصنوعي
435
بررسي اثر فرآيند توسعه نيروي انساني بر فرآيند توسعه تكنولوژي در ايران
436
بررسي اثر فرآيند رول فرمينگ ( شكل دهي غلتكي ) بر مقاومت خستگي پيچ ها
437
بررسي اثر فرآيند طي تهيه خيارشور بر ميزان باقي مانده قارچ كش متالاكسيل در خيار
438
بررسي اثر فرآيند نورد زاويه اي باكانال هاي برابر برخواص متالورژيكي ورق فولادي St 14
439
بررسي اثر فرآيند نيمه جامد بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ Al-10.5Si-3Cu-0.2Mg
440
بررسي اثر فرآيند نيمه جامد بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم 2324
441
بررسي اثر فراگرمايشي در عمليات محلولي آلياژ A356 آلومينيم
442
بررسي اثر فراورده هاي كفير موجود در بازار ايران بر روي عوامل بيماريزاي روده اي
443
بررسي اثر فرايند توليد بر ايجاد عيوب در ساگارهاي سيليكون كاربايدي
444
بررسي اثر فرايند ريخته گري دوشابي ﴿ABLATION CASTING﴾ برريز ساختار ميزان حفارت و چگالي قطعات ريختگي آلومينيوم A356
445
بررسي اثر فرايند ريخته گري دوشابي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم-منيزيم
446
بررسي اثر فرايند فعال سازي مكانيكي بر واكنش سنتز تيتانات باريم
447
بررسي اثر فرايند فعال سازي مكانيكي-حرارتي بر تشكيل كاربيد آهن از طريق احياي كربوترمي هماتيت
448
بررسي اثر فرايندآسياكاري بر پايداري و استحاله ساختاري در زيرگونيا
449
بررسي اثر فركانس جوشكاري TIG در كاهش عيوب جوشي در جوشكاري آلياژ آلومينيوم
450
بررسي اثر فركانسي بارگزاري بر روي خستگي
451
بررسي اثر فرم بدنه بر مانورپذيري شناور زيرسطحي هوشمند
452
بررسي اثر فرهنگ سازماني (مدل هافستد) بر فساد اداري كاركنان بانك صادرات تهران
453
بررسي اثر فريت بر عمر خستگي فولادck45 عمليات حرارتي شده
454
بررسي اثر فساد اداري بر رشد اقتصادي در ايران و كشورهاي آسياي جنوب شرقي
455
بررسي اثر فساد بر شاخص توسعه انساني در كشورهاي منتخب منطقه سند چشم انداز
456
بررسي اثر فشار بخار حلال بر مورفولوژي غشاي نانوكامپوزيتي PES/SiO2 در فرآيند قالب¬گيري خشك- تر
457
بررسي اثر فشار بر جذب گازهاي NOx و واكنش هاي اسيد نيتريك
458
بررسي اثر فشار بر رشد و اتساع ديواره آنوريسم مغزي و بدست آوردن خواص الاستيك به روش آزمايشگاهي
459
بررسي اثر فشار بر روي خواص اپيتيكي چاههاي كوانتومي
460
بررسي اثر فشار بر روي خواص الكترونيكي اپتيكي بلور كاف 2 مورد استفاده در اشكارسازهاي سوسوزن
461
بررسي اثر فشار بر طيف سنجي تحرك يوني و ارائه روشي جديد براي اندازه گيري ضريب نفوذ
462
بررسي اثر فشار جانبي روي پارامترهاي شكست به روش اجزاي محدود
463
بررسي اثر فشار جريانبر تراوايي در محيط هاي متخلخل با استفاده از مدل سازي شبكه حفره اي
464
بررسي اثر فشار متالواستاتيكي و چيدمان مس در قطعات ريخته شده آلومينيومي به روش فوم تبخيري
465
بررسي اثر فشار هيدرواستاتيك بر تحريك فعال سازي تخم موش در محيط آزمايشگاه
466
بررسي اثر فشار هيدرواستاتيك بر روي سلولهاي تمايز يافته رده PC_12
467
بررسي اثر فشار هيدرواستاتيك بر فوليكول هاي قبل از تخمك گذاري موش در محيط آزمايشگاهي
468
بررسي اثر فشار هيدروستاتيك بر فوليكولهاي Preovulatory موش پس از تحريك تخمك گذاري
469
بررسي اثر فشار و دما بر روي حركت لرزشي الكترون در نانو ساختارهاي نيم¬رسانا
470
بررسي اثر فشار و دما بر ساختار آلومينا: مطالعات FT- IR، XRD، SEM، آناليز حرارتي، و بررسي واكنش حذفي الكلهاي نوع دوم و سوم
471
بررسي اثر فشارهاي عصبي و رواني ناشي از عوامل فردي و سازماني بر عملكرد كاركنان بيمارستان شهيد محمدي
472
بررسي اثر فشارهيدرواستاتيك برپارامترهاي حياتي اسپرم
473
بررسي اثر فشارهيدروستاتيك بر هايپراكتيويشن اسپرم در موش
474
بررسي اثر فشارو دما بر رشد نانولوله هاي كربني با استفاده از كاتاليست آهن به روش رسوب بخار شيميايي
475
بررسي اثر فشردگي بر عملكرد آكوستيكي مواد متخلخل ناهمسانگرد چند لايه
476
بررسي اثر فشردن محوري و ايزو استاتيك سرد بر خواص آلياژهاي سنگين پايه تنگشن
477
بررسي اثر فصل بر روي بيماري هاي اسهالي استان خوزستان با تأكيد بر اسهال خوني
478
بررسي اثر فصل مشترك بر كارائي محافظ كامپوزيتي AL/ AL2O3
479
بررسي اثر فصل و منطقه برداشت بر ميزان اسيد گليسيريزيك ريشه اي شيرين بيان
480
بررسي اثر فضاي سبز و سطوح نفوذناپذير بر الگوي حرارتي شهر اصفهان
481
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر تجزيه سولفات آلومينيوم در ساخت كامپوزيت آلومينيم - آلوميناي ذره اي يه روش درجا
482
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر چگونگي احياي مخلوط پودري هماتيت و گرافيت در دماي بالا
483
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر سينتيك احياي مخلوط هماتيت-گرافيت در حضور آهن
484
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر فرايند سنتز احتراقي سيستم نيوبيوم-سيليسوم
485
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه بر راندما حل سازي مس در كلريد مزيك
486
بررسي اثر فعال كننده آدنيلات سيكلاز بر روند بلوغ آزمايشگاهي تخمك گوشفند و مراحل اوليه تكوين جنيني
487
بررسي اثر فعالسازي مكانيكي بر سنتز احتراقي تركيب NITICU
488
بررسي اثر فعاليت آلفا آميلازي و اندازه ذرات آرد، در گندمهاي زردك ، آلتار 84 و ياواروس ، بر كيفيت ماكاروني
489
بررسي اثر فعاليت فتوكاتاليزوري ناتو كامپوزيت هاي اكسيد فلزي-پلي اكسومتالات در تجزيه فتو شيميايي آتيلين از محيط هاي آبي و ارزيابي سميت پساب حاصله
490
بررسي اثر فعل ثالث بر مسئوليت قراردادي در حقوق ايران
491
بررسي اثر فلاسكهاي اكسيدي mno2, sio2بر عمق نفوذ ريز ساختار فولاد زنگ نزن آستنيتي 3041در جوشكاري Agtaw
492
بررسي اثر فلاكس بر خواص لايه مياني و عمليات حرارتي تكميلي در آلومينايزينگ به روش غوطه وري گرم
493
بررسي اثر فلاكس هاي FE2O3 و TIO2 بر جوشكاري فولادهاي كم كربن در فرآيند A- GTAW
494
بررسي اثر فلاكس هاي تصفيه كننده مذاب بر بازيافت آلياژهاي آلومينيوم
495
بررسي اثر فلاكس هاي قليايي بر تشويه و ليچينگ ايلمنيت به منظور توليد دي اكسيد تيتانيم
496
بررسي اثر فلاكس¬هاي اكسيدي SiO2 و MnO2 بر عمق نفوذ و ريزساختار فولاد زنگ¬نزن آستنيتي 304L در جوشكاريA-GTAW
497
بررسي اثر فلانوئيدها بر روند پراكسيداسيون سلولهاي اسپرم در حضور فلزات
498
بررسي اثر فلاونوئيدهاي برگ ازگيل (Mespilus germanica) بر بهبود حافظه اجتنابي غيرفعال و ميزان آپوپتوز در سلولهاي مغز در مدل آلزايمر ناشي از آميلوئيد بتا1-42
499
بررسي اثر فلزات سنگين روي و كروم موجود در خاك روي دو گونه درختي سنجد معمولي و زيتون تلخ
500
بررسي اثر فلزات سنگين سرب و مس و نحوه واكنش سيستمهاي دفاعي و پالايش گياهي در گياه خرفه
501
بررسي اثر فلكسوالكتريسيته و برداشت انرژي از نانوتير تيموشنكو
502
بررسي اثر فلورايد كازيين فسفوپپتيد كلسيم آمورف و كازيين فسفوپپتيد كلسيم فسفات آمورف بر استحكام باند برشي در براكت هاي ارتودنسي .
503
بررسي اثر فني توئين در پيشگيري از تشنجهاي دير رس پس از ضربه به سر در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا از فروردين 1380 تا مرداد 1383
504
بررسي اثر فوتو الكتريك و سطح مقطع جذب در جعبه كوانتومي با پتانسيل محصور شده متناهي
505
بررسي اثر فوتو گرمايي ليزر گاز كربنيك بر روي پوست در لايه اول و دوم
506
بررسي اثر فوتوالكترودهاي تيتانيم دي اكسيد تهيه شده از كوپليمرهاي بلوكي مختلف بر عملكرد سلول هاي خورشيدي نانوساختار
507
بررسي اثر فوتوكاتاليستي نمونه تيتانياي مزوپور حاصل از تزريق واناديم به روش IMPREGNATION
508
بررسي اثر فورسمايد موضعي بيني ومقايسه آن با استروئيد سيستميك در كاهش حجم خونريزي در حين عمل جراحي اندوسكوپيك پوليپكتومي در بيماران با پوليپوز مزمن
509
بررسي اثر فولادهاي غير پيش تنيده در اعضاي بتن پيش تنيده جزئي از نوع پيش كشيده
510
بررسي اثر فونت و رنگ هاي رايج مورد استفاده در تابلوهاي پيام متغير و معرفي كاراترين آنها مطالعه موردي: شهر اصفهان
511
بررسي اثر فيزيكي و شيميايي نانوبيومواد بر بهبود رگ زايي داربست در مهندسي بافت
512
بررسي اثر فيلتراسيون طيف اشعه ايكس روي كيفيت تصوير و دوز بيمار در سي تي اسكن 64 اسلايسي
513
بررسي اثر فيلرهاي غير آلي ﴿معدني﴾ در رنگهاي تاخير اندازه حريق متورم شونده
514
بررسي اثر فيلم‌هاي اكسيدي دو لايه بر خواص خوردگي آلياژ A356
515
بررسي اثر فيناسترايد در درمان Central Serous Chorioretinopathy مزمن يا عودكننده
516
بررسي اثر قابليت هاي سازمان (سرمايه انساني ، بازارگرايي، گرايش كارآفرينانه ) برمزيت رقابتي وعملكرد ادراك شده (موردمطالعه:شركت مواد غذايي هوفرد)
517
بررسي اثر قابليت هاي سازمان (سرمايه انساني ، بازارگرايي، گرايش كارآفرينانه ) برمزيت رقابتي وعملكرد ادراك شده (موردمطالعه:شركت مواد غذايي هوفرد)
518
بررسي اثر قارچ اندوميكوريزي و استرس شوري بر لوبيا چشم بلبلي
519
بررسي اثر قارچ اندوميكوريزي و استرس شوري بر لوبيا چشم بلبلي
520
بررسي اثر قارچ ميكوريز آربوسكولار glomus mosseae بر مقاومت به تنش كادميوم دانهال هاي پسته رقم قزويني pistaxia vera cv.Qazvini
521
بررسي اثر قارچ هاي آندوميكوريزي بر رشد و برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي دو رقم گندم در شرايط شوري
522
بررسي اثر قرص سير بر فاكتورهاي التهابي موثر بر كاهش توده استخواني در زنان يائسه مبتلا به پوكي استخوان
523
بررسي اثر قرص سير بر فاكتورهاي التهابي موثر بر كاهش توده استخواني در زنان يائسه مبتلا به پوكي استخوان
524
بررسي اثر قرص سير برقند خون ناشتا،هموگلوبين گليكوزيله،پروفايل ليپيدي و هورمون لپتين در بيماران ديابتي نوع 2
525
بررسي اثر قرص ملاتونين بر روي كيفيت خواب بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي
526
بررسي اثر قرص ملاتونين بر روي كيفيت خواب بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي
527
بررسي اثر قطب‌بندي بر ايجاد لايه نيتريد آلومينيوم بر سطح آلومينيوم با دمش گاز نيتروژن در فرآيند جوشكاري قوسي تنگستن-گاز
528
بررسي اثر قطبش كانال بر روي نرخ محرمانگي در مدل كانال شنود بي‌سيم همبسته
529
بررسي اثر قطر پيچ پديكولار در جايگذاري در مهره ي كمري
530
بررسي اثر قطر دهانه ورودي و موقعيت آبگير قائم بر سطح ريزش كره بحراني در مخازن
531
بررسي اثر قطر ذرات و عمق جت بر ابعاد حفره آبشستگي تحت جت قائم دايره اي مستغرق
532
بررسي اثر قطر سيم مسي و مدول قطعه ريخته گري در شرايط آلياژ سازي موضعي به روش ريخته گري فوم تبخيري
533
بررسي اثر قطر نانو ذرات SiO2 بر ضريب هدايت گرمايي نانوسيال سيليكا - اتانول
534
بررسي اثر قطر و جنس سيم مس و آلومينيوم در ساختار چدن خاكستري
535
بررسي اثر قطر و كايراليته نانولوله‌هاي كربني بر جذب هگزاكلروبنزن
536
بررسي اثر قطع آبياري در زمان هاي مختلف رشدي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت سينگل گراس 704
537
بررسي اثر قليائي در تكميل پارچه هاي پلي استر
538
بررسي اثر قند سوكرز بر روي ويژگي هاي سينتيكي آنزيم رنيلا لوسيفراز
539
بررسي اثر قيدهاي مكانيكي در توزيع تنش هاي پسماند و اعوجاج در اتصالات جوش كلويي زير پودري
540
بررسي اثر كاتاليتيكي پيرول بر رويالكتروپليمريز اسيون و پليمريز اسيون شيمياي منومرهايN-اتيل پيروول,N-بوتيل پيرول و N-اكتيل پيرول
541
بررسي اثر كاتاليزور (BiPy)2FeEt2 بر پليمريزاسيون 1-هگزن به روش CCTP با استفاده از كاتاليزور α-دي‌ايمين نيكل
542
بررسي اثر كاتاليزور 2(BiPy)FeEt2 بر پليمريزاسيون اتيلن به روش CCTP با استفاده از كاتاليزور پل‌دار متالوسني
543
بررسي اثر كاتاليزور بر سنتز متيل ساليسيلات با استفاده از متوكسي بنزن و محاسبات شيمي كوانتومي ساختار و پيوند هيدروژني مشتقات جديد ساليسيليك اسيد و متيل بنزوات
544
بررسي اثر كاتاليزور بر سنتز مشتقات جديد سالسيليك اسيد با استفاده از تركيبات دي متوكسي بنزن و محاسبات شيمي كوانتومي تعادل 5- متوكسي - 1و 2 استخلافي تترازول ها، ايميدوئيل آزيدها و آناليز كانفور ماسيوني مشتقات جديد ساليسيليك اسيد
545
بررسي اثر كاتاليزوري پيرول بر روي الكتروپليمريزاسيون و پليمريزاسيون شيمياي مونومرهايN-پنتيل وN-دودسيل پيرول
546
بررسي اثر كاتاليزوري زئوليت هاي ZSM-5 MCM-41 اصلاح شده و اصلاح نشده فعال شده با فسفريك اسيد در واكنش بنزيله كردن تولوئن
547
بررسي اثر كاتاليزوريN',N',N,N-تترامتيل-N',N-بيس(سولفو)اتان-2،1-دي آمينيوم كلريد و پيريدينيوم سولفونيك اسيد هيدروژن سولفات براي سنتز مشتقاتα-آميدوآلكيل-β-نفتولوα-كرباماتوآلكيل-β-نفتول
548
بررسي اثر كاتاليست هاي مختلف زيلگر - ناتا بر پليمريزاسيون دو غايي HDPE
549
بررسي اثر كاتاليستيBF3.SIO2 بر واكنش ريتر اصلاح شده براي توليدات مشتقات N- ترت بوتيل اآميد
550
بررسي اثر كادميوم بر روي بعضي پارامترهاي فيزيولوژيك دو گياه كنگر فرنگي (Cynara scolymus) ومرزه (Satureja horthensis)
551
بررسي اثر كادميوم بر روي هيپوكمپ جنين موشهاي بزرگ آزمايشگاهي و نقش محافظتي ال _كارنيتين
552
بررسي اثر كار سرد بر scc اتصالات جوشي آلياژهاي آلومينيوم
553
بررسي اثر كار سرد بر رفتار رسوب سختي سوپر آلياژ NI SPANC 902
554
بررسي اثر كار سرد بر ميكرو ساختار و خواص مكانيكي سوپر آلياژ 286-A پير سخت شده
555
بررسي اثر كار سرد بر نرخ خوردگي اتمسفري فولاد ساده كربني
556
بررسي اثر كار مكانيكي بر احياي كربو ترمال اكسيد مس ﴿CuO﴾
557
بررسي اثر كار مكانيكي و افزودني آلومينيوم بر احياي كربوترمي موليبدنيت در حضور آهك
558
بررسي اثر كاربامازپين بر ويژگي هاي هيستولوژيك استخواني وميزان حركت ارتو دنسي دندان در wistar rat
559
بررسي اثر كاربرد الياف فولادي بر رفتار و مقاومت اتصالات بتن آرمه
560
بررسي اثر كاربرد تركيب بيولوگ سيدروفور در شرايط تنش خشكي بر كشت تابستانه ذرت در منطقه رفسنجان
561
بررسي اثر كاربرد سرما بر ميزان درد ناشي از بيرون آوردن لوله سينه اي در بيماران بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر
562
بررسي اثر كاربرد سه نوع ليزر بر استحكام باند برشي ميان سراميك زير كونيا Y-TZP و سمان رزيني و كامپوزيت
563
بررسي اثر كاربرد فيلتركيك و بايوچار بر ويژگيهاي خاك و گندم
564
بررسي اثر كاربرد لجن كنورتور بعنوان كود آهن و ماده بهساز در خاكهاي آهكي و اسيدي
565
بررسي اثر كاربرد همزمان الياف پلي پروپيلن و نانوذرات در تقويت خواص فيزيكي و مكانيكي بتن
566
بررسي اثر كارسرد و عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي سوپرآلياژ Haynes25 (L-605)
567
بررسي اثر كاركرد هاي مديريت دانش، مشتري مداري و تكنولوژي مديريت روابط مشتري بر عملكرد سازماني در حوزه خدمات بيمه
568
بررسي اثر كارگاههاي شير مادر در ارتقاء آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي در خصوص تغذيه با شير مادر
569
بررسي اثر كارگاههاي شير مادر در ارتقاء آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي در خصوص تغذيه با شير مادر
570
بررسي اثر كارواكرول بر ماركرهاي هايپرترافي ميوكارد ناشي از تنگي آئورت شكمي در موش صحرايي
571
بررسي اثر كارواكرول بر ميزان نسخه برداري از ژن هاي خانواده BCL-2 در قلب هيپرتروف شده موش صحرايي
572
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات (CPP-ACP)بر استحكام باند زير كششي فيشور سيلانت در مقايسه با فلورايد
573
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات (cpp-acp)بر استحكام باند زير كششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
574
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زير كششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
575
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زير كششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
576
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زيركششي فيشور سيلانت در مقايسه با فلورايد
577
بررسي اثر كازئين فسفرپپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زيركششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
578
بررسي اثر كازئين فسفرپپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زيركششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
579
بررسي اثر كازيمير با در نظرگرفتن شرايط مرزي به عنوان قيود ديراك
580
بررسي اثر كاشت درهم ذرت و ماش با هدف توليد علوفه در منطقه ورامين
581
بررسي اثر كالاي زمينه در رنگ همانندي پارچه پنبه اي
582
بررسي اثر كامپوزيت Flowable بر روي ريزنشت كامپوزيت Solitair,Filtek P60) Packable﴾
583
بررسي اثر كامپوزيت Flowable بر روي ريزنشت كامپوزيت Solitair,Filtek P60) Packable﴾
584
بررسي اثر كامپوزيت نافئين نانو لوله هاي كربني بر بهبود عملكرد حسي حركتي در موش صحرايي نر مبتلا به ضايعه نخاعي
585
بررسي اثر كانارد بر روي ضرايب آيروديناميكي و پايداري هواپيما
586
بررسي اثر كانال هاي فروش بانك-بيمه بر كارايي شركت هاي بيمه ايراني به كمك يك روش دو مرحله اي
587
بررسي اثر كاندو و برهمكنش RKKY در نانو لوله كربني دسته مبلي
588
بررسي اثر كاندو و برهمكنش RKKY در نانو لوله كربني دسته مبلي
589
بررسي اثر كاه جو به عنوان فيلتر آلي در كاهش نيترات آب زهكشي
590
بررسي اثر كاهش ابعاد بر خواص نمونه هاي نانوساختار تيتانيومي حاصل از فرايند ECAP
591
بررسي اثر كاهش بيان PIGF بربيان ژن هاي SOX2,OCT3/4
592
بررسي اثر كاهش بيان ژن ERG9 در مخمر ساكارومايسس سرويزيه بر توليد دگرساخت لينالول
593
بررسي اثر كاهش سطح مقطع و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آليا‍‍‍ ژ كوار
594
بررسي اثر كاهش سطح مقطع و عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ 60Ni-40Cu
595
بررسي اثر كاهش سيمان بر روي خواص بتون هاي نسوز شاموتي مصرفي در صنايع ذوب مس
596
بررسي اثر كاهش مقاومت خاك در باربري مهار پيش تنيده و شكست ديواره
597
بررسي اثر كاهش وزن خودروها روي مصرف سوخت
598
بررسي اثر كايمر آپتامر نوكلئولين-miRNA let-7d بر بيان Janus Kinase در سرطان معده رده سلولي MKN-45
599
بررسي اثر كبالت كلرايد و كروميوم كلرايد بر تكوين بيضه موش
600
بررسي اثر كبالت كلرايد و كروميوم كلرايد بر تكوين كبد موش
601
بررسي اثر كبالت كلريد (COCL2) بر بيان ژن ACC اكسيداز در گياه سيب زميني (SOLANUM TUBEROSUM L) رقم وايت دزيره در شرايط كشت در شيشه
602
بررسي اثر كربن بر روي مكانيزم هاي نرم شدن فولادهاي ميكرو آلياژي تيتانيم دار در عمليات تغيير فرم گرم
603
بررسي اثر كربناسيون در نفوذ يون كلريد در بتنهاي حاوي دوده سيليس
604
بررسي اثر كرسي چيني در ساختمانهاونيروي زلزله
605
بررسي اثر كرنش بر استحاله آستنيت به ماتنزيت در فولاد AISI304 و اعتبار سنجي نتايج شبيه سازي با استفاده از نرم افزار ABAQUS با داده هاي تجربي
606
بررسي اثر كرنش، اعوجاج و آلايش عناصر گوناگون روي خواص ساختاري و الكتروني گرافن
607
بررسي اثر كروسين بر روي رفتار شبه افسردگي ايجاد شده با مالاتيون در رت: نقش فاكتور نوروتروفيك BDNF
608
بررسي اثر كروسين تثبيت شده بر نانوذرات مغناطيسي بر الگوي بيان ژن P53 و VEGF
609
بررسي اثر كروم و نيكل بر باردهي جوامع پريفيتون در نهرهاي مصنوعي و مطالعه باردهي جوامع جلبكي چشمه آب گرم كيله سفيد
610
بررسي اثر كروميوم كلرايد بر تمايز آديپوژنيك سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش
611
بررسي اثر كروميوم كلرايد در محلول انجماد شيشه اي بر رشد آزمايشگاهي فوليكول هاي به دست آمده از تخمدان منجمد--ذوب موش
612
بررسي اثر كرونا و استفاده از نانونقره براي بهبود خواص رنگرزي و ضدميكروبي الياف نايلون
613
بررسي اثر كرير در رنگرزي اكريليك با مواد رنگزاي بازيك
614
بررسي اثر كريرها بر روي الياف اكريليك
615
بررسي اثر كسر حجمي ذرات آلومينا و دماي تف جوشي بر خواص كامپوزيت زمينه آلومينيوم
616
بررسي اثر كسر حجمي و اندازه ذرات بر خواص مكانيكي و بيولوژيكي كامپوزيت ارتوپديك پلي اتيلن سنگين تقويت شده با ذرات تري كلسيم فسفات
617
بررسي اثر كسر حجمي و اندازه ذرات كاربيد در ريز ساختار آلياژ A356 توليد شده به روش فومي
618
بررسي اثر كسر حجمي و اندازه ذرات هيدروكسي آپاتيت بر خواص مكانيكي و بيولوژيكي كامپوزيت (PEEK-HA)
619
بررسي اثر كلاريترومايسين در پيشگيري از بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور (VAP)
620
بررسي اثر كلاريترومايسين در پيشگيري از بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور (VAP)
621
بررسي اثر كلرلا ولگاريس بر مقاومت انسوليني و پراكسيداسيون ليپيدي در بيماران مبتلا به كبد چرب غيرالكلي
622
بررسي اثر كلسيتريول بر ميزان نسخه برداري اينترلوكين 6 و اجزاي گيرنده آن در قلب هيپرتروف شده موش صحرايي
623
بررسي اثر كلسيم خوراكي درميزان كاهش دردارتودنسي
624
بررسي اثر كلسيم خوراكي درميزان كاهش دردارتودنسي
625
بررسي اثر كلسيم و عناصر نادر خاكي بر ريز ساختار و خواص خزشي آلياژ az91 منيزيم
626
بررسي اثر كلشي سين روي صفات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه بادرنجبويه
627
بررسي اثر كلوفيبرات در درمان زردي نوزادي
628
بررسي اثر كلوفيبرات در درمان زردي نوزادي
629
بررسي اثر كلونيدين خوراكي بر طول مدت اثر بيحسي باليدوكائين در انستري نخاعي در اعمال جراحي كوتاه مدت در گروه سني 25-55 سال
630
بررسي اثر كلونيدين خوراكي بر طول مدت اثر بيحسي باليدوكائين در انستري نخاعي در اعمال جراحي كوتاه مدت در گروه سني 25-55 سال
631
بررسي اثر كلونيدين خوراكي بر فشار چشم بعد از تزريق داخل ويتره
632
بررسي اثر كليتورهاي ارگانيگ آهن (Fe-PZT Fe-MZT) برجذب و تجمع آهن در گياه گندم( Triticum aestivum L)
633
بررسي اثر كم وزني بدو تولد بر روي فراواني كم توجهي- بيش فعالي كودكان 6-11 ساله مناطق روستايي شهرستان يزد در سال 91
634
بررسي اثر كم وزني بدو تولد بر روي فراواني كم توجهي- بيش فعالي كودكان 6-11 ساله مناطق روستايي شهرستان يزد در سال 91
635
بررسي اثر كمبود اكسيژن (هيپوكسي) بر روي آنزيم هاي آنتي اكسيدان (آسكوربات پراكسيداز، گلوتاتيون ردوكتاز و پراكسيداز) در گياه نخود (.Cieer aritinum L.)
636
بررسي اثر كمبود سولفور برتوليد بتا كاروتن در جلبك Dunaliella salina (جداشده از مرداب شورگاوخوني اصفهان)
637
بررسي اثر كمبود گوگرد بر خواص ساختاري و الكتروني بلور سولفيد روي
638
بررسي اثر كمبود نيترات بر روي تجمع بتاكاروتن در جلبك سبز تك ياخته اي Dunaliella salina ( جدا شده از مرداب شور گاوخوني اصفهان )
639
بررسي اثر كمبودوزيادي عنصر روي وبرهم كنش آن بااسيد آسكوربيك بربرخي تركيبات وآنزيم هاي آنتي اكسيدان در گياه كلزا﴿رقم هيولا﴾
640
بررسي اثر كمك سينترهاي مختلف بر خواص مكانيكي و ريزساختار قطعه متخلخل Si3N4 تهيه شده به روش ريخته‌گري انجمادي
641
بررسي اثر كميت و كيفيت نور بر ويژگي هاي رشدي گياه ليسيانتوس ﴿Eustoma grandiflorum﴾ و مريم گلي ﴿Salvia officinallis﴾
642
بررسي اثر كنترل دماي داي بر ميزان ژل در فرآيند شبكه اي كردن پلي اتيلن به روش سيلاني ﴿مورد استفاده در روكش سيم و كابل﴾
643
بررسي اثر كنترل غيرهمزمان اتو كلوزر در كاهش ضربات وارده به محور ژنراتور
644
بررسي اثر كنترل مجزاء و يكپارچه بر سيستم رباتهاي همكار با پايه متحرك
645
بررسي اثر كوئرستين بر مقاومت به انسولين كبدي از طريق مسير STATE3 در بافت كبد رت ها سيروزي شده به روش Bile duct ligation
646
بررسي اثر كوئرسيتين بر ميزانبيان Race1,Race1-gtp و NADPH اكسيداز در بافت كبد رت هاي سيروتيك به روش BDL
647
بررسي اثر كوئنچ جهت دار بر فرآيند پير سازي و خواص مكانيكي آلياژ 2024
648
بررسي اثر كوئنچ جهت دار بر فرآيند پيرسازي و خواص مكاميكي آلياژ آلومينيوم 2024
649
بررسي اثر كوانزيم Q10براجزاي سندرم متابوليك پراكسيداسيون ليپيدي،hs-crpوهموسيستئين
650
بررسي اثر كوپليمرهاي اكريل آميد/نانوذره بر ميزان ازدياد برداشت نفت
651
بررسي اثر كوتاه مدت دماي چهار درجه سانتي گراد بر پروفايل بيان ژن هاي انتقال دهنده هاي مونو كربوكسيليك 1و2و3و4 در جنين چهارسلولي موش
652
بررسي اثر كود و املاح موجود در خاك بر روي رفتار تورمي هيدروژل آكريلي
653
بررسي اثر كود ورمي كمپوست در افزايش مقاومت به خشكي دو گونه اشنان (Sedlitzia rosmarinus) و رمس (Hammada salicornic)
654
بررسي اثر كودكستان در سازگاري عاطفي و اجتماعي دانش آموزان اول ابتدايي
655
بررسي اثر كودهاي آلي بر خصوصيات شيميايي خاك و جذب عناصر بوسيله ذرت و گندم
656
بررسي اثر كودهاي بيولوژيك، دامي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ماش
657
بررسي اثر كودهاي بيولوژيك، دامي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ماش
658
بررسي اثر كورتيزن در معالجه نفروز
659
بررسي اثر كوركومين بر سطح SIRT3 و ژن هاي درگير در مسير استرس اكسيداتيو و اكسيداسيون ليپيد در بافت كبد رت هاي سيروتيك به روش bile duct ligation
660
بررسي اثر كوركومين بر مقاومت به انسولين كبدي از طريق مسير3 STATدر بافت كبد رت هاي سيروزي شده به روش BDL(Bile duct ligation)
661
بررسي اثر كوركومين بر ميزان بيان RACE1-GTP, RACE1 و NADPH Oxidase1 و بررسي شاخص هاي استرس اكسيداتيو در بافت كبد رت هاي سيروتيك به روش bile duct ligation
662
بررسي اثر كوركومين بر ميزان بيانIRS-1و SOCS3وشاخض هاي استرس اكسيداتيو در بافت ماهيچه اسكلتي موش هاي صحرايي مبتلا به ديابت 2
663
بررسي اثر كوركومين خوراكي در پيشگيري و روند موكوزيت دهاني متعاقب شيمي درماني و راديوتراپي بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1397
664
بررسي اثر كوله در رفتار لرزه اي پلهاي بتني
665
بررسي اثر كومونومر بر مورفولوژي و خواص HDPE توليد شده به روش پلميريزاسيون دو غابي با استفاده از كاتاليستهاي زيگلر - ذاتاتك ساپورته
666
بررسي اثر كيفيت ادراك شده بر ارزش ويژۀ برند از طريق متغيرهاي ميانجي تصويرو مفهوم و اعتماد برند
667
بررسي اثر كيفيت ادراك شده بر ارزش ويژۀ برند از طريق متغيرهاي ميانجي تصويرو مفهوم و اعتماد برند (مطالعۀ موردي: تلفن همراه)
668
بررسي اثر كيفيت توان بر مصرف كنندگان برق خانگي شركتهاي توزيع نيروي برق (امور برق جنوب شرق شهرستان اصفهان )
669
بررسي اثر گاباپنتين خوراكي در زمان قبل از عمل بر ميزان درد بعد از عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال
670
بررسي اثر گاباپنتين خوراكي در زمان قبل از عمل بر ميزان درد بعد از عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال
671
بررسي اثر گاز CO2 در محيط مرطوب بر روي خوردگي فولاد API - 5LX70
672
بررسي اثر گاز آرگون بر روي مشخصه هاي ليزر CO2 پرتوان با جريان محوري سريع گاز
673
بررسي اثر گاز هيدروژن در جابجايي فركانس بهينه ليزر بخار مس
674
بررسي اثر گازهاي شيميايي بر روي تغييرات شمارش گلبولي جانبازان شيميايي رشت - گيلان
675
بررسي اثر گازهاي كمكي در ليزر بسته CO2
676
بررسي اثر گاف جرمي بر خواص ترابرد ساختار هاي دو بعدي شبه گرافن
677
بررسي اثر گچ بر آزاد سازي پتاسيم و آهن از ماني فلوگوپيت تحت ريزوسفر يونجه و شرايط آزمايشگاهي
678
بررسي اثر گذاري تورم، نقدينگي و نرخ ارز واقعي بر شاخص قيمت سهام ﴿مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار تهران﴾
679
بررسي اثر گذاشتن گاز ته حلق در اعمال جراحي بيني و سينوس بر روي گلودرد، تهوع و استفراغ بعد از عمل
680
بررسي اثر گذاشتن گاز ته حلق در اعمال جراحي بيني و سينوس بر روي گلودرد، تهوع و استفراغ بعد از عمل
681
بررسي اثر گراديان غيرخطي حرارتي بر روي عرشه پلهاي صندوقه اي و تجزيه و تحليل تنش ها و انحناء حاصله در مقاطع
682
بررسي اثر گرافن بر عملكرد الكتروشيميايي كامپوزيت هاي ليفي بر پايه ي پلي آنيلين
683
بررسي اثر گرد كوره قوس الكتريكي و پودر پلي وينيل كلرايد بر مخلوط آسفالتي گرم
684
بررسي اثر گردشگري بر اشتغال در استان بوشهر
685
بررسي اثر گردشگري بر توزيع درامد در ايران
686
بررسي اثر گرفتگي در دو شاخه سرخرگ كاروتيدي
687
بررسي اثر گرم كردن بو÷يواكايين بر زمان شروع بلوك حسي ايجاد شده در بيهوشي ا÷يدورال جراحي اندام تحتاني
688
بررسي اثر گرم كردن بوپيواكايين بر زمان شروع بلوك حسي ايجاد شده در بيهوشي اپيدورال جراحي اندام تحتاني
689
بررسي اثر گروه عاملي آمين بر روي كاربردهاي حسگري چارچوب فلز-آلي نانو متخلخل TMU-17-NH2
690
بررسي اثر گروه هاي الكترون دهنده و الكترون كشنده از قبيل OH, - NO2 - NH2, - CF3,- F,- Cl, - Br, - H بر روي پايداري انرژي حالت يكتايي و سه تايي كاربن حلقه ي پنج عضوي داراي يك پيوند دوگانه
691
بررسي اثر گسل ها بر پايداري فضاهاي زيرزميني با در نظر گرفتن اثر تغيير شكل هاي بزرگ
692
بررسي اثر گلايسين بتائين بر ميزان پرولين و تحمل به شوري گياه تنباكو تراريخت Nicotiana tabacum حاوي ژن P5CS در كشت در شيشه
693
بررسي اثر گوگرد بنتونيت دار و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد و برخي خصوصيات كيفي و رشد ريشه گندم آبي رقم سيروان
694
بررسي اثر گوگرد و تركيبات آن بر ميزان ضد ميكروبي شدن منسوجات
695
بررسي اثر گونه سوم و محاسبه ضريب دوم ويريال گاز F2 با استفاده از سطح نظري QCID (T) aug-ccp VTZ
696
بررسي اثر گونه هاي در ختي و درختچه اي بر روي پوشش مرتعي زير اشكوب در منطقه زاگرس مركزي
697
بررسي اثر گونه هاي.Hedysarum criniferum Boiss.و .Astragalus cyclophyllon Beck به عنوان تثبيت كننده نيتروژن بر برخي از خصوصيات خاك و گياه محك
698
بررسي اثر گونه و رنگ بذر بر صفات زراعي، ويژگي هاي بذر و مسيرهاي بيوسنتز آنتوسيانين در گلرنگ(. Carthamus spp)
699
بررسي اثر گياه chicory در پايين آوردن فريتين خون و آنزيم هاي كبدي در بيماران بتاتالاسمي ماژور
700
بررسي اثر گياه chicory در پايين آوردن فريتين خون و آنزيم هاي كبدي در بيماران بتاتالاسمي ماژور
701
بررسي اثر گياه Mentha longifolia L بر روي كاهش درد ناشي از ديسمنوره
702
بررسي اثر گياهان غافث، شيرين بيان، گل ختمي و سماق بر روي باكتري‌هاي بيماري‌زاي ماهي و سيستم ايمني ماهي و بررسي بيوانفورماتيك سازوكار اثر اين عصاره‌ها بر باكتري
703
بررسي اثر گياهان وشا و كندل كوهي بر روي ويروس HIV، سلول هاي لنفوسيت، باكتري هاي پاتوژن و سالمونلا تيفي موريوم TA98
704
بررسي اثر گيرش خاك بر ظرفيت باربري نهايي شمع هاي كوبشي در نواحي جنوب غريب ايران
705
بررسي اثر گيره بندي ابزار و قطعه كار بر نواحي پايدار فرآيند فرزكاري
706
بررسي اثر گيلسونايت بر عملكرد لايه زير بالاست سرباره اي
707
بررسي اثر لامپ هاي كم مصرف بر كيفيت توان در شبكه توزيع انرژي الكتريكي
708
بررسي اثر لاندائو – زنر در نانوسامانه‌هاي بيت كوانتومي
709
بررسي اثر لاي بر نتايج آزمايشهاي نفوذ مخروطي CPT در خاكهاي ماسه اي
710
بررسي اثر لايه برداري بر ميدان تنش هاي پسماند و فشار بهينه اتومرتاژ سيلندر جدار ضخيم
711
بررسي اثر لايه مياني روي در جوشكاري اصطكاكي نقطه اي AL/MG
712
بررسي اثر لايه مياني و متغيرهاي فرآيند جوشكاري اصطكاكي همزني (FSW) نقطه‏اي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال غير مشابه Al/Mg
713
بررسي اثر لايه هاي ماسه اي در كاهش اثرات انفجارات سطحي بر سازه هاي زيرزميني
714
بررسي اثر لايه هاي ميانگير بر كارايي ديودهاي گسيلنده آلي نور سبز و انباشت آن
715
بررسي اثر لايه‌چيني بر گسيختگي اتصالات چسبي مواد مركب با استفاده از روش اجزاء محدود
716
بررسي اثر لبه آزاد در سمينيت هاي كامپوزيتي هاي تحت بار گذاري استاتيكي و حرارتي
717
بررسي اثر لكرور استرانسيم لكرور سديم بر عمق نفوذ كربن در فرايند كربوريزاسيون مايع
718
بررسي اثر لوزارتان بر سطح پروتئين Sirtuin1 و sirtuin3 ميوكارد به دنبال ايسكمي رپرفيوژن حاد در موش صحرايي
719
بررسي اثر لوله هاي فين دار در افزايش انتقال حرارت و افت فشار
720
بررسي اثر لوله هاي كامپوزيتي F2MCدر كاهش ارتعاشات سيستم هاي مكانيكي با چند درجه آزادي
721
بررسي اثر لومينسنس داربست كامپوزيتيSrAl2O4:Eu2+,Dy3+/CS-PCLبر رفتار سلولي در ترميم بافت شبكيه به روش InVitro
722
بررسي اثر ليپوپلي ساكاريد و آلفا ليپوئيك اسيد بر فراسنجه‌هاي اسپرم موش و تاثير آن بر تكوين پيش از لانه‌گزيني
723
بررسي اثر ليدوكائين وريدي در بيماران مبتلا به وزوز﴿Tinnitus﴾ با علت نامعلوم
724
بررسي اثر ليزر CO2 برعمق وستيبول ماگزيلاي بيماران شكاف لب وكام
725
بررسي اثر ليزر Er:YAG با انرژي هاي مختلف به استحكام باند برشي كامپوزيت به عاج در دندان هاي شيري
726
بررسي اثر ليزر Er:YAG با انرژيهاي مختلف براستحكام باند برشي كامپوزيت به عاج دردندانهاي شيري
727
بررسي اثر ليزر اگزايمرArF﴿ UV﴾ بر روي خاصيت ويسكوالاستيسيته رشته‌هاي كلاژن با در نظر گرفتن پارامتر سرعت اعمال نيروي وارد بر بافت و آثار شيميايي آن
728
بررسي اثر ليزر ديود 655 نانومتر بر تحرك سلول هاي اسپرم انسان و توليد راديكال هاي آزاد اكسيژن ﴿ROS﴾
729
بررسي اثر ليزر ديود 940 نانومتر در وضعيت عمق پاكت، حد چسبندگي كلينيكي و خونريزي حين پروب كردن در بيماري هاي پريودنتال مزمن در بين بيماران مراجعه كننده به يك مطب دندانپزشكي تخصصي شهر رشت در سال 97-1396
730
بررسي اثر ليزر ديود 940 نانومتر در وضعيت عمق پاكت، حد چسبندگي كلينيكي و خونريزي حين پروب كردن در بيماري هاي پريودنتال مزمن در بين بيماران مراجعه كننده به يك مطب دندانپزشكي تخصصي شهر رشت در سال 97-1396.
731
بررسي اثر ليزر ديود بر دباندينگ براكتهاي سراميكي پلي كريستالين ارتودنسي
732
بررسي اثر ليزر كم توان دايود 980 نانومتر در بيماران مبتلا به خشكي دهان مراجعه كننده به خانه هاي بهداشت شهرستان بندرانزلي در سال 96-1395
733
بررسي اثر ليزر كم توان در درمان وزوز گوش ناشي از كاهش شنوايي حسي عصبي در بيماران مقاوم به درمان
734
بررسي اثر ليزر كم توان در درمان وزوز گوش ناشي از كاهش شنوايي حسي عصبي در بيماران مقاوم به درمان
735
بررسي اثر ليزرديود كم توان برترميم زخم ناشي از بريدگي مخاط كام موش صحرايي
736
بررسي اثر ليزرهاي بخار مس و آرگون فلورايد روي پليمرها
737
بررسي اثر مؤلفه هاي مديريت دانش بر شاخص هاي تصميم گيري استراتژيك مديران ارشد (مطالعه موردي بانك ملي ايران)
738
بررسي اثر مؤلفه‌هاي جزر و مدي بر روي جواب‌هاي مدارهاي ماهواره‌هاي گراني سنجي
739
بررسي اثر ماده 5-c topacal بر ميناي دمينراليزه شده اطراف براكت هاي ارتودنسي به صورت invitro
740
بررسي اثر ماده اوليه ، ظرافت نخ ، قطر چرخانه و فاكتور تاب بر راندمان تاب
741
بررسي اثر ماده اوليه در خواص كربن فعال حاصل از ضايعات گياهي
742
بررسي اثر ماده فعال سطحي به عنوان بازدارنده خوردگي بر روي فولاد كربني لايه نشاني شده با موليبدن در محيط شبيه سازي شده آب دريا
743
بررسي اثر ماده فعال سطحي و قليا در فرايند آشام خودبخودي
744
بررسي اثر ماده موثره گياه زعفران ( كروسين و سافرانال ) بر نسبت bax , bcl2 و شاخص هاي استرس اكسيداتيو در بافت بيضه موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
745
بررسي اثر ماده واسط﴿Interphase﴾ بر خواص ويسكوالاستيك نانو كام‍پوزيت ها
746
بررسي اثر ماسه تَر بر روي مقاومت برشي بالاست با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ‌مقياس
747
بررسي اثر مالچ زيست تخريب پذير پليمر - سلولزي بر رشد اسكنبيل
748
بررسي اثر مالش روغن تخم آفتابگردان روي پوست نوزادان كم وزن بر وزن گيري و ميزان تري گلسيريد سرم آنها
749
بررسي اثر مالش روغن تخم آفتابگردان روي پوست نوزادان كم وزن بر وزن گيري و ميزان تري گلسيريد سرم آنها
750
بررسي اثر ماليات بر درآمد گروه‌هاي مختلف مصرف‌كننده با رويكرد رشد اقتصادي
751
بررسي اثر ماليات و تركيب آن بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از مدل ARDL
752
بررسي اثر مانيتول در نگهداري طولاني مدت وتنوعات ژنتيك كشت از ساقه هاي سيب زميني
753
بررسي اثر مايع آمنيوتيك انساني بر بقا و تكثير رده‌هاي سلولي ميلوماي انساني در مقايسه با سرم جنين گاوي
754
بررسي اثر مايعات يوني بر رنگرزي پلي استر
755
بررسي اثر مايكروويو و روش معمول در فرآيند هيدروليز سطحي پارچه هاي پلي استري
756
بررسي اثر مبردها بر عملكرد ترموديناميكي چرخه تبريد تراكم بخار
757
بررسي اثر متاكائولن در خوردگي سولفاتي و نفوذ يون كلرايد در بتن ها
758
بررسي اثر مترونيدازول بر درمان بيماري روده تحريك پذير﴿IBS﴾در درمانگاه گوارش بيمارستان شهيد رهنمون يزد
759
بررسي اثر مترونيدازول بر درمان بيماري روده تحريك پذير﴿IBS﴾در درمانگاه گوارش بيمارستان شهيد رهنمون يزد
760
بررسي اثر مترونيدازول در درمان بيماران مبتلا به فاسيوليازيس مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت 80-1379
761
بررسي اثر متغير محصول ئر ايجاد مزيت رقابتي خمير دندان
762
بررسي اثر متغير هاي عمليات حرارتي بازگشت دادن بر رويخواص مكانيكي و زير ساختار فولادهاي دوفازي
763
بررسي اثر متغير هاي عملياتي بر واكنش هيدروژن گيري از ايزوبوتان
764
بررسي اثر متغيرهاي آبكاري پالسي مستقيم (PC) و پالسي معكوس (PRC) بر ساختار و خواص پوشش نانوكامپوزيتي Ni-Co/ MWCNT
765
بررسي اثر متغيرهاي برش در فرآيند ماشينكاري متعامد بر تنش هاي پسماند حاصله
766
بررسي اثر متغيرهاي تف جوشي ﴿T,T,D) بر ريز ساختار و ميزان تخلخل فيلتر برنزي
767
بررسي اثر متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي همزدني روي اتصال لب به لب آلومينيوم به فولاد
768
بررسي اثر متغيرهاي رنگرزي نخ تار جين بر خواص كاربردي پارچه توليدي
769
بررسي اثر متغيرهاي زمان بارريزي و نوع سيستم راهگاهي در سلامت پوسته چدني الكتروموتور شبيه سازي شده توسط نرم افزار
770
بررسي اثر متغيرهاي سخت القايي بر خواص مكانيكي و ريزساختار فولاد ميان كربن 1045 AISI و شبيه سازي آن
771
بررسي اثر متغيرهاي شكل دهي در فرايند نورد سرد بر خصوصيات ميكرو ساختاري و فرم پذيري آلياژ آلومينيوم 2024
772
بررسي اثر متغيرهاي شكل دهي در نورد سرد بر خصوصيات ميكروساختاري آلياژ آلومينيوم 2024
773
بررسي اثر متغيرهاي عمليات حرارتي بازگشت دادن بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادهاي دو فازي
774
بررسي اثر متغيرهاي عمليات حرارتي بازگشت دادن بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادي دو فازي
775
بررسي اثر متغيرهاي فرآيندي بر سنتز پودر نانوكامپوزيت ZrB2-SiC با استفاده از روش سل-ژل
776
بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر قيمت شاخص سهام با رويكرد داده كاوي
777
بررسي اثر متغيرهاي لحيم كاري نرم بر خواص مكانيكي و الكتريكي اتصالات
778
بررسي اثر متغيرهاي متالورژيكي بر عمليات پيرسازي كرنشي استاتيكي فولادها
779
بررسي اثر متغيرهاي مجازي در پيش بيني برآورد هزينه هاي پروژه- مطالعه موردي
780
بررسي اثر متغيرهاي واكنش بر روي خواص رزين اوره -فرمالدئيد
781
بررسي اثر متغييرهاي نورد مياني در فرآيند پير سازي آلياژ آلومينيوم كار پذير 6063
782
بررسي اثر متفورمين در تنظيم سيكلهاي قاعدگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با قاعدگيهاي نامنظم
783
بررسي اثر متفورمين در تنظيم سيكلهاي قاعدگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با قاعدگيهاي نامنظم
784
بررسي اثر متفورمین در تنظيم سيكلهاي قاعدگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با قاعدگيهاي نامنظم
785
بررسي اثر متقابل اسيد ساليسيليك و تنش‌خشكي بر روي رشد اوليه گياه كلزا
786
بررسي اثر متقابل بي نظمي و همبستگي الكتروني در گرافين
787
بررسي اثر متقابل حضور درختان چنار (Platanus orientalis L) و ذرات معلق هوا بر برخي از شاخص‌هاي آسايش اقليمي و سلامت درختان در فضاي سبز شهري
788
بررسي اثر متقابل رژيم آبياري و نيتروژن بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و عملكرد گندم هاي تتراپلوئيد پوشينه دار در مقايسه با گندم هاي نوين
789
بررسي اثر متقابل رژيم رطوبتي و محلول پاشي ساليسيليك اسيد بر خصوصيات فيزيولوژيك، ريشه، رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي كنجد (.Sesamum indicum L)
790
بررسي اثر متقابل رشد سل و بلورينگي در فوم هاي ميكرو سلولار پلي اتيلني
791
بررسي اثر متقابل ژِِئوتيپ و محيط در ژئوتيپ هاي ذرت علوفه اي با استفاده از تجزيه باي پلات
792
بررسي اثر متقابل ژنوتيپ و محيط در لاين هاي هگزاپلوئيد و تتراپلوئيد گندم با استفاده ازمدل AMMI و تجزيه الگو
793
بررسي اثر متقابل سيليس وآلومينيم بربرخي پارامترهاي فيزيولوژيكي،بيوشيميايي ومورفولوژيكي گياه گاوزبان
794
بررسي اثر متقابل سيليس وكلريد سديم بربرخي پارامترهاي فيزيولوژيكي،بيوشيميايي ومورفولوژي گياه گاوزبان دارويي
795
بررسي اثر متقابل عمليات رنگرزي و تكميل ضد چروك كالاي پنبه اي با مواد رنگزاي راكتيو
796
بررسي اثر متقابل فسفر وآرسنيك بر برخي ازپارامترهاي فيزيولوژيكي وبيوشيميايي گياه Isatis cappadocica
797
بررسي اثر متقابل نسبت اسيدهاي چرب امگا-6 به امگا-3 با سطوح مختلف ويتامين E خوراك آغازين بر عملكرد و پاسخ هاي ايمونولوژيك گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
798
بررسي اثر متقابل نماتد مولد زخم ريشه ي Pratylenchoides ritteri و دو جدايه از قارچ Fusarium pseudograminearum روي گندم رقم مرودشت در شرايط گلخانه اي
799
بررسي اثر متقابل هوموسيستئين بالاي پلاسما و ليپوپروتئين﴿a﴾ بر سيستم فيبرينوليز در خرگوش
800
بررسي اثر متقابل هوموسيستئين بالاي پلاسما و ليپوپروتئين﴿a﴾ بر سيستم فيبرينوليز در خرگوش
801
بررسي اثر متقابل هوموسيستئين و آسپرين برروي انعقاد و فيبرليزدر شرايطIn vitro
802
بررسي اثر متقابل و آسپرين بر روي انعقاد و فيبرينوليز در شرايط in vitro
803
بررسي اثر متقابل ويتامين E- سلنيوم و چربي در جيره گاوهاي دوره انتقال بر توليد و تركيب شير و برخي پارامترهاي خوني
804
بررسي اثر متوپرولول خوراكي قبل از عمل در كاهش درد پس از عمل جراحي هاي ارتوپدي اندام تحتاني
805
بررسي اثر متيل پردنيزولون در پيشگيري از سندرم آمبولي چربي در بيماران با شكستگي استخوانهاي بلند در طي يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي
806
بررسي اثر مجاورت گياه خرفه بر واكنش آفتابگردان و سويا به آلودگي كادميم در خاك شور و غير شور
807
بررسي اثر محافظت اختصاصي هسپريدين در برابر عوارض ناشي از سيكلوفسفاميد در موشهاي حامل تومور
808
بررسي اثر محافظت پرتوي تركيب دو داروي روزوواستاتين و مفناميك اسيد بر ميزان آسيب حاد ناشي از اشعه يونيزان بر لنفوسيت هاي سالم و رده سلول سرطان خون انساني ( HL-60 )
809
بررسي اثر محافظت عصبي سياه دانه و تيموكينون بر آسيب سلول هاي PC21 ناشي از محروميت سرم / گلوكز , evaluation of neuroprotective effect of nigella sativa & thymoquinone on serum/glucos deprivation-induced pc21 cells death
810
بررسي اثر محافظت كبدي سركه انگور و سكنجبين ساده بر سميت كبدي ناشي از تتراكلريد كربن در موش صحرايي
811
بررسي اثر محافظت كنندگي پرتوي آنتي اكسيدان هاي باكتريايي و عصاره هسته انگور
812
بررسي اثر محافظتي اسيد اسكوربيك بر روي پارامترهاي اسپرم انسان، ميزان پر اكسيداسيون چربي غشاء و ميزان آپوپتوز اسپرم تحت تابش امواج تلفن همراه﴿1800MHz-GSM﴾
813
بررسي اثر محافظتي اسيد فوليك بر تغير بيان ژن ها دخيل در مسير آپوپتوز ناشي از H2O2در سلول هاي PC12
814
بررسي اثر محافظتي داروهاي بازكننده كانال پتاسيم " پيناسيديل و ديازوكسايد" بر زخم معده ناشي از اتانول در رت
815
بررسي اثر محافظتي عصاره گل پنيرك ( malva sylvestris ) بر نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در رتُ
816
بررسي اثر محافظتي عصاره هاي گياه اسكلرو فولاريا استرياتا در برابر نوروتو كسيسيته گلوتامات بر روي نورونهاي گرانولي مخچه نوزادموش صحرايي
817
بررسي اثر محافظتي گياه Acantholimon bracteatum بر آسيب كبدي ناشي ازفرمالدهيددر موشهاي نر بالغ نژاد سوري
818
بررسي اثر محافظتي هورمون اكسي توسين بر اسپرماتوژنز وآپوپتوزيس در بيضه موش صحرايي تحت ايسكمي-ريپرفيوژن
819
بررسي اثر محافظتي و آنتي اكسيداني ژل رويال ( royal jelly ) بر زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي
820
بررسي اثر محافظتي ويتامين C بر آپوپتوز سلولهاي زاينده بيضه موش صحرايي ناشي از فرمالدهيد
821
بررسي اثر محافظتي ويتامين E بر آسيب ناشي فرمالدهيد بر مورفولوژي و عملكرد كليــوي موش صحرايي نر بالغ
822
بررسي اثر محدوديت طول كلمه در چند روش حل معادله وينر
823
بررسي اثر محدوديت هاي مالي بر فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
824
بررسي اثر محرك هاي مختلف بر توليد آتروپين در گياه داتورا استرامونيوم
825
بررسي اثر محروميت از پدر بر ايجاد اختلالات رفتاري كودكان دوره ي ابتدايي از نگرش مربيان دبستانهاي ناحيه يك يزد
826
بررسي اثر محل حفر چاههاي توسعه اي در منافع حاصل از قراردادهاي نفتي
827
بررسي اثر محل قرار گيري سيم پيچ ها روي پارامترهاي مدل مشروح ترانسفورماتور
828
بررسي اثر محل قرارگيري پين نسبت به درز اتصال غيرهمجنس آلومينيوم 1050 به منيزيم با استفاده از روش جوشكاري اصطكاكي همزنيFSW
829
بررسي اثر محلول پاشي اسيد ساليسيليك وتيواوره بر رشد و عملكرددانه گلرنگ در شرايط تنش خشكي
830
بررسي اثر محلول پاشي اوره و اسيد جيبرليك بر رشد رويشي نهال هاي زيتون ارقام شنگه و ميشن
831
بررسي اثر محلول پاشي روي ،آهن و مس بر تشكيل ميوه ي درختان پسته
832
بررسي اثر محلول پاشي روي بر عملكرد، اجزاي عملكرد، صفات كمي و كيفي ارقام كلزا در مناطق معتدل كرمانشاه
833
بررسي اثر محلول پاشي ساكارزبر مسزان تحمل به سرماي بهاره پسته رقم احمد آقايي
834
بررسي اثر محلول پاشي مانيتول بر مقاومت به سرماي گل آذين پسته رقم احمد آقايي
835
بررسي اثر محلول پاشي متانول بر برخي پاسخ هاي فيزيولوژيكي در گياه سريا تحت شرايط تنش خشكي
836
بررسي اثر محلول پاشي متانول بر برخي پاسخهاي فيزيولوژيكي در گياه سويا تحت شرايط تنش خشكي
837
بررسي اثر محلول پاشي نانو ذرات آهن و سلنيوم بر صفات مورفولوزي فلفل سبز تحت تنش خشگي
838
بررسي اثر محلول پاشي و كود سرك اوره بر عملكرد، ارزش و قابليت هضمي سيلوي دو رقم ذرت
839
بررسي اثر محلول هاي ضد عفوني كننده ميكروتن و دكونكس بر ثبات ابعادي اكريل DURALAY ايراني و خارجي
840
بررسي اثر محلول هاي ضدعفوني كننده ميكروتن و دكونكس بر ثبات ابعادي اكريل Duralay ايراني و خارجي
841
بررسي اثر محلولهاي سازگاري بر روي عملكرد يك كنسرسيوم باكتريهاي نمك دوست در تصفيه آب ميادين نفتي ايران
842
بررسي اثر محيط دوزبانه ي كردي- فارسي بر سطوح فراينددرك مطلب خواندن .
843
بررسي اثر محيط راديواكتيو بر هيدرات گاز متان در دماي ثابت
844
بررسي اثر مخارج دولت بر سرمايه گذاري خصوصي ايران
845
بررسي اثر مخلوط كوپليمرهاي اكريل آميد / سورفكتانت / نانو ذره بر ميزان ازدياد برداشت
846
بررسي اثر مداخله اي آموزش پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني (EMS) شهرستان رشت در خصوص آگاهي نسبت به بستن كلار گردني در تروماي سر و گردن در سال 1396
847
بررسي اثر مداخله روان نمايشگري در افزايش مهارتهاي اجتماعي و كاهش پر خاشگري كودكان كمروي پيش دبستاني شهر اصفهان
848
بررسي اثر مداخله‌اي كاهش ترس از موفقيّت بر سبك تصميم‌گيري و مكان كنترل دانش آموزان اوّل دبيرستان شهر تهران
849
بررسي اثر مدل سازي توربولانس در شبيه سازي احتراق در مشعل هاي صنعتي
850
بررسي اثر مدل غيرخطي صفحات كف ستون بر منحني شكنندگي سازه هاي فولادي
851
بررسي اثر مدل هاي ترموديناميكي و نفوذ بر دقت پيش بيني كاركرد غشا تراوش تبخيري
852
بررسي اثر مدل هاي جريان مغشوش بر شعله هاي غير پيش مخلوط
853
بررسي اثر مدول الاستيك بستر وميدان الكترواستاتيك اعمالي بر پاره اي از رفتارهاي سلولي
854
بررسي اثر مديريت حرارتي باتري به روش هيبريد بر كارآيي يك خودروي الكتريكي
855
بررسي اثر مديريت خانوادگي بر مسئوليت اجتماعي شركت و مديريت سود
856
بررسي اثر مديريت وانتقال تكنولوژي در صنعت سنگ استان قم
857
بررسي اثر مذاب آلومينيوم بر روي خوردگي ديرگدازها
858
بررسي اثر مزاحمت آهن در اندازه گيري طلا به روش اسپكتروفتومتري
859
بررسي اثر مزمن گاباپنتين بر عملكرد كبد در موشهاي صحرايي نر بالغ
860
بررسي اثر مس بر ساختار سلولي و خواص مكانيكي فوم آلياژ A356
861
بررسي اثر مس برخصوصيات رشدي، فيزيولوژيك و فنولوژيك گياه گندم نياي وحشي آجيلوپس تائوشي
862
بررسي اثر مس و نقره در ساختارهاي پروسكايتي مورد استفاده در مبدلهاي كاتاليستي
863
بررسي اثر مستقل و متقابل پلي مورفيسم ژن ACE و فاكتورهاي خطر سكته مغزي ايسكميك بر ابتلا به سكته مغزي ايسكميك در بيمارستان قائم مشهد در سال ۱۳۹۵
864
بررسي اثر مسير كرنش و آنيل مياني بر بافت ورق فولاد الكتريكي غير جهت دار حاوي يك درصد وزني سيليسيم
865
بررسي اثر مشاركت مشتري در توليد بر وفاداري مشتريان Ý مطالعه موردي بانك سامان .
866
بررسي اثر مشاركت مشتري و درگيري ذهني بر ارتباط خود برند و هدف از استفاده از برند در مشتريان فروشگاه هاي لوازم خانگي ايراني
867
بررسي اثر مشتقات پرنيله هيدروكسي كومارين بر القاي مرگ سلولي در رده سلول هاي N2A , toxicity effect of prenyl hydroxy voumarin derivations on induction of apoptosis in N2A cell line
868
بررسي اثر مشتقات پرنيله هيدروكسيكومارين بر القا مرگ سلولي در رده سلول هاي MCF7
869
بررسي اثر مشتقات دارچين بر لوسمي لنفوبلاستي حاد
870
بررسي اثر مشخصات بازو (قطر و طول و نسبت ساختار شبكه) و شرايط پيش گرم قالب بر استحكام ساختار آلومينيمي توليد شده به روش شبه ماهيچه اي Core Packing System
871
بررسي اثر مشخصات توده سنگ بر جريان آب ورودي به فضاي زيرزميني با استفاده از تحليل عددي بر اساس مدل تركيبي هيدرومكانيك
872
بررسي اثر مشخصات هندسي پره بالگرد بر عملكرد آيروديناميكي آن
873
بررسي اثر مشخصه هاي فوم هاي فلزي بر ضرايب معادله ارگان
874
بررسي اثر مصالح و مواد تعميراتي در پيوستگي بتن هاي جديد و قديم
875
بررسي اثر مصرف آب انار همراه با ورزش استقامتي براسترس اكسيداتيو،شاخص هاي آسيب عضلاني و التهابي و تركيب بدني در مردان سالم جوان
876
بررسي اثر مصرف آگونيست هاي GNRH بر روي بازگشت قاعدگي در مبتلايان به سرطان پستان تحت درمان با رژيم هاي حاوي سيكلوفسفاميد
877
بررسي اثر مصرف آگونيست هاي GNRH بر روي بازگشت قاعدگي در مبتلايان به سرطان پستان تحت درمان با رژيم هاي حاوي سيكلوفسفاميد
878
بررسي اثر مصرف پودر زنجبيل بر مقاومت به انسولين ،پروفايل چربي و ليپوپروتئين ها در بيمارا مبتلا به ديابت نوع دو
879
بررسي اثر مصرف خوراكي ال-آرژانتين برعملكرد جنسي مردان مبتلا بهديابت نوع 2
880
بررسي اثر مصرف خوراكي مكمل ال +آرژانتين بر عملكرد جنسي مردان مبتلا به ديابت نوع 2
881
بررسي اثر مصرف ديگوكسين در بروز اختلال اكتسابي ديدرنگي
882
بررسي اثر مصرف ديگوكسين در بروز اختلال اكتسابي ديدرنگي
883
بررسي اثر مصرف رژيم غذايي با توزيع متفاوت پروتئين بر عملكرد حركتي و پروتئين هاي سرم بيماران پاركينسون در اصفهان
884
بررسي اثر مصرف روغن كلزا با روغن آفتابگردان بر شاخص هاي توليد و تحليل استخوان در زنان مبتلا به استئوپروز.
885
بررسي اثر مصرف سركه سيب برپروفايل لپيدي،قند خون ناشتا،مقاومت به انسولين وهوموسيستئين دربيماران ديابتي نوع 2
886
بررسي اثر مصرف كافئين توسط مادر بر تغييرات هيستومورفومتريك بيضه و پروستات نوزادان موش صحرايي در دوره قبل و بعد از بلوغ
887
بررسي اثر مصرف گرده خرما برسطح سرمي گنادوتروپيينهاي هيپوفيزي و تستسترون در معتادان مرد تحت درمان نگهدارنده با متادون
888
بررسي اثر مصرف مكمل مولتي ويتامين برخلق وخوي،اضطراب وافسردگي در سالمندان
889
بررسي اثر مصرف مكمل هاي آلي عناصر روي و منگنز بر عملكرد، ساختار ميكروسكوپي پوسته تخم مرغ و مورفولوژي رحم مرغان تخم گذار
890
بررسي اثر مصرف نوشابه هاي كربناته بر روي حركت ارتودنتيك دنداني در موش ويستار
891
بررسي اثر مطالعه مشاركتي و پرسش دو جانبه بر ميزان يادگيري ( درك مطلب ) ، حافظه و آموزش ( انتقال يادگيري )
892
بررسي اثر معناداربودن شناختي محرك‌ها در شدت احساس پديده‌ي توهم بصري ادراك خودحركت(تباح)
893
بررسي اثر معيارهاي راهبري شركتي بر سطح افشاي اطلاعات مسئوليت اجتماعي
894
بررسي اثر مغزه روي در ريز ساختار مقاطع ريخته شده از آلومينيوم 413 به روش توپر
895
بررسي اثر مغزه منيزيم در ريزساختار و سختي مقاطع آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري توپر
896
بررسي اثر مقادير مختلف خوردگي ناشي از يون كلرايد بر ظرفيت باربري شمع اسكله در شرايط محيطي خليج فارس با مدلسازي نرم افزاري
897
بررسي اثر مقاوم ساز نانو ذرات اكسيد سيليسيم بر خواص سايشي كامپوزيت پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا تقويت شده با الياف كربن
898
بررسي اثر مقاوم‌ساز و نانو‌ذرات پر‌كننده‌ي سيليكا بر خواص سايشي كامپوزيت پلي‌اتراتر‌كتون تقويت‌شده با الياف كوتاه كربن
899
بررسي اثر مقاومت تماسي حرارتي شاخه هاي ابررساناي حرارتيV شكل در جسم داراي توليد حرارت داخلي
900
بررسي اثر مقاومت مغناطيسي بزرگ در نانو نوارهاي متشكل از ساختارهاي دوبعدي گرافين، سيليسين و فسفرين
901
بررسي اثر مقدار SiO2 و گرافيت بر روي خواص سايشي و فرسايشي لنت ترمز
902
بررسي اثر مقدار آلومينيم در ساختار و خواص مواد متخلخل پايه SiO2
903
بررسي اثر مقدار ماده كروي كننده، دماي ريخته گري و ضخامت مقطع بر مورفولوژي گرافيت در روش منيزيم در راهگاه توپر
904
بررسي اثر مقدار منيزيم بر مورفولوژي و ضخامت فيلم هاي اكسيدي در آلياژ AI-MG
905
بررسي اثر مقدار هيدرايد تيتانيم در توليد حباب و تشكيل فوم فلزي با استفاده از روش مغزه گذاري
906
بررسي اثر مقدار و راستاي چرخش بر ضرايب هيدروديناميكي يك كره
907
بررسي اثر مقدار و نوع ازت بر ميزان ﴿مواد محلول، اسيد آسكوربيك، وزن تر، وزن خشك﴾ در گياه Allium Cepal كولتيواريلو سوئيت اسپانيش
908
بررسي اثر مقياس بر عملكرد ديوارهاي حائل
909
بررسي اثر مقياس كوچك بر كامنش نانو صفحات دايره اي
910
بررسي اثر مكش بر مقاومت برشي خاك هاي غير اشباع با استفاده از محاسبات نرم
911
بررسي اثر مكمل ال آرژانتين برمتابوليسم گلوكز وپرو فايل ليپيدي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
912
بررسي اثر مكمل ال آرژنين بر پروفايل ليپيدي شاخصهاي كنترل قند خون و مقاومت انسولين در بيماران مبتلا به سندروم متابوليك
913
بررسي اثر مكمل خوراكي منيزيم بر بهبود افسردگي بيماران مبتلا به كمبود آن
914
بررسي اثر مكمل خوراكي ويتامين D بر هورمون هاي آندروژن، حركت و مورفولوژي اسپرم در افراد داراي اختلال در حركت اسپرم و كمبود ويتامين D
915
بررسي اثر مكمل رزوراترول بر پروفايل ليپيدي و قندي، بيان PPARa، عومل توقف رشد سلولي و نسبت sCD163 بر sTWEAK در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
916
بررسي اثر مكمل عصاره پوست درخت كاج دريايي فرانسوي بر تچ دي ال و ال دي ال و اف بي اس و فشارخون سيستوليك زنان مبتلا به ديابت نوع دو
917
بررسي اثر مكمل ياري با ويتامين Dبر چاقي شكمي،فشار خون،قند خون و مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك
918
بررسي اثر مكمل ياري تركيب امگا 3 و ويتامين E بر پروفايل هاي متابوليك در مبتلايان به فيبروسيستيك پستان
919
بررسي اثر مكمل ياري ويتامين d بر وضعيت قند، پروفايل ليپيدها و فاكتورهاي التهابي در مادران با سابقه ديابت بارداري
920
بررسي اثر مكمل ياري ويتامين D بر وضعيت قند،پروفايل لپيدها و فاكتورهاي التهابي در مادران باسابقه ديابت بارداري
921
بررسي اثر ملاتونين بر عوارض متابوليك ناشي از الانزاپين
922
بررسي اثر ملاتونين و گاياپنتين در كاهش اضطراب و درد ناشي از پونكسيون لومبار در كودكان
923
بررسي اثر ملاتونين و گاياپنتين در كاهش اضطراب و درد ناشي از پونكسيون لومبار در كودكان
924
بررسي اثر ملاحظات پايداري شبكه در اولويت‌بندي پروژه‌هاي حمل‌ونقل شهري مطالعه موردي: شهر اصفهان Investigation of the Impacts of Network Resiliency Consideration in Prioritization of Urban Transportation Projects
925
بررسي اثر مليتين بر ميزان بيان پروتئين RAC1 به عنوان ماركر متاستاز در سلول هاي سرطان معده رده سلولي AGS
926
بررسي اثر مليتين بر ميزان پروتئين RACE1 در سلولهاي سرطاني دهانه رحم رده سلولي HeLa
927
بررسي اثر من ساني در مديران ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 93
928
بررسي اثر منابع متعلق به مشتري و انگيزاننده‌هاي مشتري بر خلق مشترك ارزش برند (كاربران شبكه هاي اجتماعي شهر ايلام)
929
بررسي اثر منابع متعلق به مشتري و انگيزاننده‌هاي مشتري بر خلق مشترك ارزش برند (كاربران شبكه هاي اجتماعي شهر ايلام)
930
بررسي اثر منابع نوري مختلف بر ريز استحكام باند كششي دو نوع باندينگ سل ششم به عاج
931
بررسي اثر منابع نوري مختلف برريز استحكام باند كششي دو نوع باندينگ نسل ششم به عاج
932
بررسي اثر منبع كنترل و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهرستان طبس
933
بررسي اثر منبع كنترل و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان بشرويه سال تحصيلي 84-83
934
بررسي اثر منحني بارگذاري بر شكل‌دهي لوله‌هايTWT در فرآيند هيدروفرمينگ لوله
935
بررسي اثر منحني جي در تراز تجاري مناطق آزاد در اقتصاد ايران
936
بررسي اثر منحني جي در تراز تجاري مناطق آزاد در اقتصاد ايران
937
بررسي اثر منفـرد كردن سلول هاي بنيادي جنيني انسـاني بر بيان ژن PPARγ در مقايسه با ژن هاي كليـدي در تشكيل كلني
938
بررسي اثر منيزيم بر بيان ژن حامل گلوكز چهار در رت هاي ديابتي
939
بررسي اثر منيزيم بر سطح پلاسمايي adiponectin در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
940
بررسي اثر منيزيم بر سطح پلاسمايي adiponectin در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
941
بررسي اثر مهار hsa-miR-4270 بر بيان ژن هاي مسير سيگنالي Wnt درسلولهاي بنيادي سرطان معده مشتق شده از ردهي سلولي MKN45
942
بررسي اثر مهار hsa-miR-451b بر بيان ژنهاي KREMEN1 و CASK در سلولهاي بنيادي سرطان معده مشتق شده از ردۀ سلولي MKN-45
943
بررسي اثر مهار كنندگي برخي مشتفات فنلي سنتزي روي تيروزينازقارچي
944
بررسي اثر مهار كنندگي عصاره هيدروالكلي گياهان ...بر فعاليت دي فنولازي آنزيم تيروزينار
945
بررسي اثر مهار كننده انكوژن آر ا اف بر القاي آپوپتوز سلول هاي انساني آدنو گارسينوهاي پانكراس
946
بررسي اثر مهار كننده تريپسين تخليص شده از سيب زميني شيرين [Ipomoea batatas (L.) Lam ] بر بقا و و بيان ژن CD-95 در سلولهاي سرطان معده رده MKN-45
947
بررسي اثر مهار كننده تريپسين سويا نوع بومن بيرك دراتوفاژي سلول هاي رده PC12
948
بررسي اثر مهارت مذاكره در سودآوري شركتهاي بيمه استان ايلام
949
بررسي اثر مهاركنندگي سه عصاره گياهي گلدر ﴿گل خاور﴾مورتلخ وآويشن شيرازي بر روي آنزيم آلفا آميلاز
950
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره اتانولي گياه سعد كوفي برانزيم استيل كولين استراز
951
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره اتانولي گياه كندر )Boswellia carteri( بر روي فعاليت آنزيم استيل كولين استراز
952
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره گياهي قره قاط، دارچين و علف چاي بر روي انزيم الفا اميلاز
953
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره هيدروالكلي گياهان Astragalus gypsicolus,Astragalus Fassiculifolius برفعاليت دي فنولازي آنزيم تيروزيناز.
954
بررسي اثر مهاركنندگي و فعال كنندگي برگ و شاخه مركبات بر آنزيم تايروزيناز و كاربرد آن در صنايع آرايشي و بهداشتي
955
بررسي اثر مهاركننده انكوژن آر آ اف بر القاي آپوپتوز سلول هاي انساني آدنوكار سينوهاي پانكراس ...
956
بررسي اثر مهاركننده تريپسين سويا نوع بومن بيرك دراتوفاژي سلول هاي رده MdA-MB231 سرطان سينه
957
بررسي اثر مهاري بعضي عوامل برروي فتوتيپ هاي تحت كنترل پديده ي حد نصاب احساس (Quorum sensing) در تعدادي از باكتري ها
958
بررسي اثر مهاري عصاره گياه پرووسكيا ابروتانوئيد برگلايكه شدن آلبومين سرم خون
959
بررسي اثر مهاري عصاره ي چاي سبز بر روي تكثير روتا ويروس با استفاده از كشت سلول
960
بررسي اثر مهاري نانو ذرات آي سي دي-85﴿پپتيدها مشتق از سموم جانوري﴾رويسلول سرطاني
961
بررسي اثر مهاري نانوذرات حاوي آنتي سنس گيرنده فاكتور رشد اپيدرمي (EGFR) در سلول هاي سرطاني ريه (A549
962
بررسي اثر مهندسي ريسك در ارزيابي ايمني حمل و نقل ثقثقق
963
بررسي اثر مهندسي ريسك در ارزيابي ايمني حمل و نقل جاده اي
964
بررسي اثر مواد افزودني طبيعي بر روي ته نشين پذيري لجن فعال
965
بررسي اثر مواد افزودني و دما بر احياي مستقيم سنگ آهن در بستر ذغال
966
بررسي اثر مواد پركننده حفره دسترسي پيج اباتمنت و سمان برگير روكش هاي متكي بر ايمپلنت سمان شونده
967
بررسي اثر مواد پركننده ويژه در مقاومت فشاري و رئولوژي بتن خودتراكم
968
بررسي اثر مواد جاذب بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي روغن حرارت ديده
969
بررسي اثر مواد جايگزين سيمان بر انبساط حرارتي بتن
970
بررسي اثر مواد رنگرزا روي ساختار و خواص ميكانيكي الياف پلي پروپيلن
971
بررسي اثر مواد شست و شو دهنده كانال بر روي استحكام باند ريز كششي clearfil se bond و كامپوزيت
972
بررسي اثر مواد فعال سطحي بر فرآيند توليد الكتروشيميايي هيدروژن
973
بررسي اثر مواد موثره عصاره گياه سرخ دار بر روي سلول هاي سرطاني تخمدان (ovcar3)
974
بررسي اثر مواد و مصالح بر روي خواص مكانيكي و نفوذپذيري بتن ها و ملات هاي تعميراتي
975
بررسي اثر موخور (Loranthus grewinkii) روي برخي مواد معدني و آلي درختان كيكم Acer monespessulanum و بادام كوهي Amygdalus scoparia
976
بررسي اثر مودهاي بالا در روش طراحي بر اساس عملكرد
977
بررسي اثر مودهاي بالاتر در ارزيابي لرزه اي سيستم هاي قاب خمشي فولادي با استفاده از روش هاي مبتني بر IDA و NSP
978
بررسي اثر مودهاي بالاتر در ارزيابي لرزه اي سيستم هاي قاب خمشي فولادي با استفاده از روشها ي مبتني بر NSP,IDA
979
بررسي اثر مورفولوژي ها نانو ساختار اكسيد روي بر خواص آنتي باكتريايي آن
980
بررسي اثر مورفولوژي هاي نانو ساختار اكسيد روي بر خواص انتي باكتريايي آن
981
بررسي اثر مورفولوژي و اندازه نانوذرات سرب سولفيد بر كارآيي آن به عنوان جاذب براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
982
بررسي اثر مورفولوژي و اندازه نانوذرات سرب سولفيد بر كارآيي آن به عنوان جاذب براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
983
بررسي اثر مورفين بر تمايزسلول هاي بنيادي مغزاستخوان به سلول عصبي درشرايط آزمابشگاهي
984
بررسي اثر موسيقي بر يادآوري و بازشناسي و عزت نفس دانش آموزان دختر سال دوم راهنمايي شهر فردوس
985
بررسي اثر موقعيت و جرم سوزن ميكرو كانتيلور پيزوالكتريك AFM در محيط هوا و مايع به روش المان محدود
986
بررسي اثر مولفه قائم زلزله بر رفتار ديناميكي ساختمانهاي فولادي با پلان نامتقارن
987
بررسي اثر مولفه قائم زلزله در پلهاي پيوسته و قابي شكل
988
بررسي اثر مولفه قائم زلزله دركارايي جداگرهاي اليافي غير متصل
989
بررسي اثر مويينگي بر مقاومت برشي ماسه فيروزكوه
990
بررسي اثر ميانجي‌گري مديريت دانش در تبيين رابطه‌ بين فرهنگ‌سازماني و عملكردسازماني: مطالعه موردي در شركت مهندسين مشاور اتحادراه
991
بررسي اثر ميانجيگري سبك پيروي كاركنان در ارتباط ميان رهبري اصيل و انسجام اعضاي پروژه
992
بررسي اثر ميانقاب بر رفتار لرزه اي قاب هاي ساختماني و مدلسازي توسط نرم افزار ANSYS [انسيس]
993
بررسي اثر ميانقاب بر رفتار لرزه اي قابهاي بتني و مدلسازي توسط نرم افزار Sap [ساپ] 2000
994
بررسي اثر ميدان الكترو مغناطيسي بر تركيبات فنلي گياه لوبيا قرمز
995
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي بر تركيبات فنلي گياه لوبيا قرمز
996
بررسي اثر ميدان الكتريكي بر رشد و گلزايي گياه زعفران
997
بررسي اثر ميدان الكتريكي بر روي جذب هيدروژن توسط نانوتيوپ كربيد سيليكوني
998
بررسي اثر ميدان الكتريكي خارجي بر خواص مكانيكي مونومرهاي ميكروتوبول با روش محاسباتي
999
بررسي اثر ميدان الكتريكي خارجي بر ويژگي هاي مكانيكي ميكروتوبول
1000
بررسي اثر ميدان الكتريكي عرضي و ميدان مغناطيسي عمود بر گرماي ويژه الكتروني در نانو نوارهاي گرافين
بازگشت