<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثر مديريت وانتقال تكنولوژي در صنعت سنگ استان قم
2
بررسي اثر مذاب آلومينيوم بر روي خوردگي ديرگدازها
3
بررسي اثر مزاحمت آهن در اندازه گيري طلا به روش اسپكتروفتومتري
4
بررسي اثر مزمن گاباپنتين بر عملكرد كبد در موشهاي صحرايي نر بالغ
5
بررسي اثر مس بر ساختار سلولي و خواص مكانيكي فوم آلياژ A356
6
بررسي اثر مس برخصوصيات رشدي، فيزيولوژيك و فنولوژيك گياه گندم نياي وحشي آجيلوپس تائوشي
7
بررسي اثر مس و نقره در ساختارهاي پروسكايتي مورد استفاده در مبدلهاي كاتاليستي
8
بررسي اثر مستقل و متقابل پلي مورفيسم ژن ACE و فاكتورهاي خطر سكته مغزي ايسكميك بر ابتلا به سكته مغزي ايسكميك در بيمارستان قائم مشهد در سال ۱۳۹۵
9
بررسي اثر مسير كرنش و آنيل مياني بر بافت ورق فولاد الكتريكي غير جهت دار حاوي يك درصد وزني سيليسيم
10
بررسي اثر مشاركت مشتري در توليد بر وفاداري مشتريان Ý مطالعه موردي بانك سامان .
11
بررسي اثر مشاركت مشتري و درگيري ذهني بر ارتباط خود برند و هدف از استفاده از برند در مشتريان فروشگاه هاي لوازم خانگي ايراني
12
بررسي اثر مشتقات پرنيله هيدروكسي كومارين بر القاي مرگ سلولي در رده سلول هاي N2A , toxicity effect of prenyl hydroxy voumarin derivations on induction of apoptosis in N2A cell line
13
بررسي اثر مشتقات پرنيله هيدروكسيكومارين بر القا مرگ سلولي در رده سلول هاي MCF7
14
بررسي اثر مشتقات دارچين بر لوسمي لنفوبلاستي حاد
15
بررسي اثر مشخصات بازو (قطر و طول و نسبت ساختار شبكه) و شرايط پيش گرم قالب بر استحكام ساختار آلومينيمي توليد شده به روش شبه ماهيچه اي Core Packing System
16
بررسي اثر مشخصات توده سنگ بر جريان آب ورودي به فضاي زيرزميني با استفاده از تحليل عددي بر اساس مدل تركيبي هيدرومكانيك
17
بررسي اثر مشخصات هندسي پره بالگرد بر عملكرد آيروديناميكي آن
18
بررسي اثر مشخصه هاي فوم هاي فلزي بر ضرايب معادله ارگان
19
بررسي اثر مصالح و مواد تعميراتي در پيوستگي بتن هاي جديد و قديم
20
بررسي اثر مصرف آب انار همراه با ورزش استقامتي براسترس اكسيداتيو،شاخص هاي آسيب عضلاني و التهابي و تركيب بدني در مردان سالم جوان
21
بررسي اثر مصرف آگونيست هاي GNRH بر روي بازگشت قاعدگي در مبتلايان به سرطان پستان تحت درمان با رژيم هاي حاوي سيكلوفسفاميد
22
بررسي اثر مصرف آگونيست هاي GNRH بر روي بازگشت قاعدگي در مبتلايان به سرطان پستان تحت درمان با رژيم هاي حاوي سيكلوفسفاميد
23
بررسي اثر مصرف پودر زنجبيل بر مقاومت به انسولين ،پروفايل چربي و ليپوپروتئين ها در بيمارا مبتلا به ديابت نوع دو
24
بررسي اثر مصرف خوراكي ال-آرژانتين برعملكرد جنسي مردان مبتلا بهديابت نوع 2
25
بررسي اثر مصرف خوراكي مكمل ال +آرژانتين بر عملكرد جنسي مردان مبتلا به ديابت نوع 2
26
بررسي اثر مصرف ديگوكسين در بروز اختلال اكتسابي ديدرنگي
27
بررسي اثر مصرف ديگوكسين در بروز اختلال اكتسابي ديدرنگي
28
بررسي اثر مصرف رژيم غذايي با توزيع متفاوت پروتئين بر عملكرد حركتي و پروتئين هاي سرم بيماران پاركينسون در اصفهان
29
بررسي اثر مصرف روغن كلزا با روغن آفتابگردان بر شاخص هاي توليد و تحليل استخوان در زنان مبتلا به استئوپروز.
30
بررسي اثر مصرف سركه سيب برپروفايل لپيدي،قند خون ناشتا،مقاومت به انسولين وهوموسيستئين دربيماران ديابتي نوع 2
31
بررسي اثر مصرف كافئين توسط مادر بر تغييرات هيستومورفومتريك بيضه و پروستات نوزادان موش صحرايي در دوره قبل و بعد از بلوغ
32
بررسي اثر مصرف گرده خرما برسطح سرمي گنادوتروپيينهاي هيپوفيزي و تستسترون در معتادان مرد تحت درمان نگهدارنده با متادون
33
بررسي اثر مصرف مكمل مولتي ويتامين برخلق وخوي،اضطراب وافسردگي در سالمندان
34
بررسي اثر مصرف مكمل هاي آلي عناصر روي و منگنز بر عملكرد، ساختار ميكروسكوپي پوسته تخم مرغ و مورفولوژي رحم مرغان تخم گذار
35
بررسي اثر مصرف نوشابه هاي كربناته بر روي حركت ارتودنتيك دنداني در موش ويستار
36
بررسي اثر مطالعه مشاركتي و پرسش دو جانبه بر ميزان يادگيري ( درك مطلب ) ، حافظه و آموزش ( انتقال يادگيري )
37
بررسي اثر معناداربودن شناختي محرك‌ها در شدت احساس پديده‌ي توهم بصري ادراك خودحركت(تباح)
38
بررسي اثر معيارهاي راهبري شركتي بر سطح افشاي اطلاعات مسئوليت اجتماعي
39
بررسي اثر مغزه روي در ريز ساختار مقاطع ريخته شده از آلومينيوم 413 به روش توپر
40
بررسي اثر مغزه منيزيم در ريزساختار و سختي مقاطع آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري توپر
41
بررسي اثر مقادير مختلف خوردگي ناشي از يون كلرايد بر ظرفيت باربري شمع اسكله در شرايط محيطي خليج فارس با مدلسازي نرم افزاري
42
بررسي اثر مقاوم ساز نانو ذرات اكسيد سيليسيم بر خواص سايشي كامپوزيت پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا تقويت شده با الياف كربن
43
بررسي اثر مقاوم‌ساز و نانو‌ذرات پر‌كننده‌ي سيليكا بر خواص سايشي كامپوزيت پلي‌اتراتر‌كتون تقويت‌شده با الياف كوتاه كربن
44
بررسي اثر مقاومت تماسي حرارتي شاخه هاي ابررساناي حرارتيV شكل در جسم داراي توليد حرارت داخلي
45
بررسي اثر مقاومت مغناطيسي بزرگ در نانو نوارهاي متشكل از ساختارهاي دوبعدي گرافين، سيليسين و فسفرين
46
بررسي اثر مقدار SiO2 و گرافيت بر روي خواص سايشي و فرسايشي لنت ترمز
47
بررسي اثر مقدار آلومينيم در ساختار و خواص مواد متخلخل پايه SiO2
48
بررسي اثر مقدار ماده كروي كننده، دماي ريخته گري و ضخامت مقطع بر مورفولوژي گرافيت در روش منيزيم در راهگاه توپر
49
بررسي اثر مقدار منيزيم بر مورفولوژي و ضخامت فيلم هاي اكسيدي در آلياژ AI-MG
50
بررسي اثر مقدار هيدرايد تيتانيم در توليد حباب و تشكيل فوم فلزي با استفاده از روش مغزه گذاري
51
بررسي اثر مقدار و راستاي چرخش بر ضرايب هيدروديناميكي يك كره
52
بررسي اثر مقدار و نوع ازت بر ميزان ﴿مواد محلول، اسيد آسكوربيك، وزن تر، وزن خشك﴾ در گياه Allium Cepal كولتيواريلو سوئيت اسپانيش
53
بررسي اثر مقياس بر عملكرد ديوارهاي حائل
54
بررسي اثر مقياس كوچك بر كامنش نانو صفحات دايره اي
55
بررسي اثر مكش بر مقاومت برشي خاك هاي غير اشباع با استفاده از محاسبات نرم
56
بررسي اثر مكمل ال آرژانتين برمتابوليسم گلوكز وپرو فايل ليپيدي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
57
بررسي اثر مكمل ال آرژنين بر پروفايل ليپيدي شاخصهاي كنترل قند خون و مقاومت انسولين در بيماران مبتلا به سندروم متابوليك
58
بررسي اثر مكمل خوراكي منيزيم بر بهبود افسردگي بيماران مبتلا به كمبود آن
59
بررسي اثر مكمل خوراكي ويتامين D بر هورمون هاي آندروژن، حركت و مورفولوژي اسپرم در افراد داراي اختلال در حركت اسپرم و كمبود ويتامين D
60
بررسي اثر مكمل رزوراترول بر پروفايل ليپيدي و قندي، بيان PPARa، عومل توقف رشد سلولي و نسبت sCD163 بر sTWEAK در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
61
بررسي اثر مكمل عصاره پوست درخت كاج دريايي فرانسوي بر تچ دي ال و ال دي ال و اف بي اس و فشارخون سيستوليك زنان مبتلا به ديابت نوع دو
62
بررسي اثر مكمل ياري با ويتامين Dبر چاقي شكمي،فشار خون،قند خون و مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك
63
بررسي اثر مكمل ياري تركيب امگا 3 و ويتامين E بر پروفايل هاي متابوليك در مبتلايان به فيبروسيستيك پستان
64
بررسي اثر مكمل ياري ويتامين d بر وضعيت قند، پروفايل ليپيدها و فاكتورهاي التهابي در مادران با سابقه ديابت بارداري
65
بررسي اثر مكمل ياري ويتامين D بر وضعيت قند،پروفايل لپيدها و فاكتورهاي التهابي در مادران باسابقه ديابت بارداري
66
بررسي اثر ملاتونين بر عوارض متابوليك ناشي از الانزاپين
67
بررسي اثر ملاتونين و گاياپنتين در كاهش اضطراب و درد ناشي از پونكسيون لومبار در كودكان
68
بررسي اثر ملاتونين و گاياپنتين در كاهش اضطراب و درد ناشي از پونكسيون لومبار در كودكان
69
بررسي اثر ملاحظات پايداري شبكه در اولويت‌بندي پروژه‌هاي حمل‌ونقل شهري مطالعه موردي: شهر اصفهان Investigation of the Impacts of Network Resiliency Consideration in Prioritization of Urban Transportation Projects
70
بررسي اثر مليتين بر ميزان بيان پروتئين RAC1 به عنوان ماركر متاستاز در سلول هاي سرطان معده رده سلولي AGS
71
بررسي اثر مليتين بر ميزان پروتئين RACE1 در سلولهاي سرطاني دهانه رحم رده سلولي HeLa
72
بررسي اثر من ساني در مديران ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 93
73
بررسي اثر منابع متعلق به مشتري و انگيزاننده‌هاي مشتري بر خلق مشترك ارزش برند (كاربران شبكه هاي اجتماعي شهر ايلام)
74
بررسي اثر منابع متعلق به مشتري و انگيزاننده‌هاي مشتري بر خلق مشترك ارزش برند (كاربران شبكه هاي اجتماعي شهر ايلام)
75
بررسي اثر منابع نوري مختلف بر ريز استحكام باند كششي دو نوع باندينگ سل ششم به عاج
76
بررسي اثر منابع نوري مختلف برريز استحكام باند كششي دو نوع باندينگ نسل ششم به عاج
77
بررسي اثر منبع كنترل و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهرستان طبس
78
بررسي اثر منبع كنترل و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان بشرويه سال تحصيلي 84-83
79
بررسي اثر منحني بارگذاري بر شكل‌دهي لوله‌هايTWT در فرآيند هيدروفرمينگ لوله
80
بررسي اثر منحني جي در تراز تجاري مناطق آزاد در اقتصاد ايران
81
بررسي اثر منحني جي در تراز تجاري مناطق آزاد در اقتصاد ايران
82
بررسي اثر منفـرد كردن سلول هاي بنيادي جنيني انسـاني بر بيان ژن PPARγ در مقايسه با ژن هاي كليـدي در تشكيل كلني
83
بررسي اثر منيزيم بر بيان ژن حامل گلوكز چهار در رت هاي ديابتي
84
بررسي اثر منيزيم بر سطح پلاسمايي adiponectin در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
85
بررسي اثر منيزيم بر سطح پلاسمايي adiponectin در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
86
بررسي اثر مهار hsa-miR-4270 بر بيان ژن هاي مسير سيگنالي Wnt درسلولهاي بنيادي سرطان معده مشتق شده از ردهي سلولي MKN45
87
بررسي اثر مهار hsa-miR-451b بر بيان ژنهاي KREMEN1 و CASK در سلولهاي بنيادي سرطان معده مشتق شده از ردۀ سلولي MKN-45
88
بررسي اثر مهار كنندگي برخي مشتفات فنلي سنتزي روي تيروزينازقارچي
89
بررسي اثر مهار كنندگي عصاره هيدروالكلي گياهان ...بر فعاليت دي فنولازي آنزيم تيروزينار
90
بررسي اثر مهار كننده انكوژن آر ا اف بر القاي آپوپتوز سلول هاي انساني آدنو گارسينوهاي پانكراس
91
بررسي اثر مهار كننده تريپسين تخليص شده از سيب زميني شيرين [Ipomoea batatas (L.) Lam ] بر بقا و و بيان ژن CD-95 در سلولهاي سرطان معده رده MKN-45
92
بررسي اثر مهار كننده تريپسين سويا نوع بومن بيرك دراتوفاژي سلول هاي رده PC12
93
بررسي اثر مهارت مذاكره در سودآوري شركتهاي بيمه استان ايلام
94
بررسي اثر مهاركنندگي سه عصاره گياهي گلدر ﴿گل خاور﴾مورتلخ وآويشن شيرازي بر روي آنزيم آلفا آميلاز
95
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره اتانولي گياه سعد كوفي برانزيم استيل كولين استراز
96
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره اتانولي گياه كندر )Boswellia carteri( بر روي فعاليت آنزيم استيل كولين استراز
97
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره گياهي قره قاط، دارچين و علف چاي بر روي انزيم الفا اميلاز
98
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره هيدروالكلي گياهان Astragalus gypsicolus,Astragalus Fassiculifolius برفعاليت دي فنولازي آنزيم تيروزيناز.
99
بررسي اثر مهاركنندگي و فعال كنندگي برگ و شاخه مركبات بر آنزيم تايروزيناز و كاربرد آن در صنايع آرايشي و بهداشتي
100
بررسي اثر مهاركننده انكوژن آر آ اف بر القاي آپوپتوز سلول هاي انساني آدنوكار سينوهاي پانكراس ...
101
بررسي اثر مهاركننده تريپسين سويا نوع بومن بيرك دراتوفاژي سلول هاي رده MdA-MB231 سرطان سينه
102
بررسي اثر مهاري بعضي عوامل برروي فتوتيپ هاي تحت كنترل پديده ي حد نصاب احساس (Quorum sensing) در تعدادي از باكتري ها
103
بررسي اثر مهاري پروبيوتيك‌ها بر سويه‌هاي كلبسيلا پنومونيه حاوي ژن‌هاي متالوبتالاكتاماز پلاسميدي
104
بررسي اثر مهاري عصاره گياه پرووسكيا ابروتانوئيد برگلايكه شدن آلبومين سرم خون
105
بررسي اثر مهاري عصاره ي چاي سبز بر روي تكثير روتا ويروس با استفاده از كشت سلول
106
بررسي اثر مهاري نانو ذرات آي سي دي-85﴿پپتيدها مشتق از سموم جانوري﴾رويسلول سرطاني
107
بررسي اثر مهاري نانوذرات حاوي آنتي سنس گيرنده فاكتور رشد اپيدرمي (EGFR) در سلول هاي سرطاني ريه (A549
108
بررسي اثر مهندسي ريسك در ارزيابي ايمني حمل و نقل ثقثقق
109
بررسي اثر مهندسي ريسك در ارزيابي ايمني حمل و نقل جاده اي
110
بررسي اثر مواد افزودني طبيعي بر روي ته نشين پذيري لجن فعال
111
بررسي اثر مواد افزودني و دما بر احياي مستقيم سنگ آهن در بستر ذغال
112
بررسي اثر مواد پركننده حفره دسترسي پيج اباتمنت و سمان برگير روكش هاي متكي بر ايمپلنت سمان شونده
113
بررسي اثر مواد پركننده ويژه در مقاومت فشاري و رئولوژي بتن خودتراكم
114
بررسي اثر مواد جاذب بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي روغن حرارت ديده
115
بررسي اثر مواد جايگزين سيمان بر انبساط حرارتي بتن
116
بررسي اثر مواد رنگرزا روي ساختار و خواص ميكانيكي الياف پلي پروپيلن
117
بررسي اثر مواد شست و شو دهنده كانال بر روي استحكام باند ريز كششي clearfil se bond و كامپوزيت
118
بررسي اثر مواد فعال سطحي بر فرآيند توليد الكتروشيميايي هيدروژن
119
بررسي اثر مواد موثره عصاره گياه سرخ دار بر روي سلول هاي سرطاني تخمدان (ovcar3)
120
بررسي اثر مواد و مصالح بر روي خواص مكانيكي و نفوذپذيري بتن ها و ملات هاي تعميراتي
121
بررسي اثر موخور (Loranthus grewinkii) روي برخي مواد معدني و آلي درختان كيكم Acer monespessulanum و بادام كوهي Amygdalus scoparia
122
بررسي اثر مودهاي بالا در روش طراحي بر اساس عملكرد
123
بررسي اثر مودهاي بالاتر در ارزيابي لرزه اي سيستم هاي قاب خمشي فولادي با استفاده از روش هاي مبتني بر IDA و NSP
124
بررسي اثر مودهاي بالاتر در ارزيابي لرزه اي سيستم هاي قاب خمشي فولادي با استفاده از روشها ي مبتني بر NSP,IDA
125
بررسي اثر مورفولوژي ها نانو ساختار اكسيد روي بر خواص آنتي باكتريايي آن
126
بررسي اثر مورفولوژي هاي نانو ساختار اكسيد روي بر خواص انتي باكتريايي آن
127
بررسي اثر مورفولوژي و اندازه نانوذرات سرب سولفيد بر كارآيي آن به عنوان جاذب براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
128
بررسي اثر مورفولوژي و اندازه نانوذرات سرب سولفيد بر كارآيي آن به عنوان جاذب براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
129
بررسي اثر مورفين بر تمايزسلول هاي بنيادي مغزاستخوان به سلول عصبي درشرايط آزمابشگاهي
130
بررسي اثر موسيقي بر يادآوري و بازشناسي و عزت نفس دانش آموزان دختر سال دوم راهنمايي شهر فردوس
131
بررسي اثر موقعيت و جرم سوزن ميكرو كانتيلور پيزوالكتريك AFM در محيط هوا و مايع به روش المان محدود
132
بررسي اثر مولفه قائم زلزله بر رفتار ديناميكي ساختمانهاي فولادي با پلان نامتقارن
133
بررسي اثر مولفه قائم زلزله در پلهاي پيوسته و قابي شكل
134
بررسي اثر مولفه قائم زلزله دركارايي جداگرهاي اليافي غير متصل
135
بررسي اثر مولفه قائم زلزله هاي حوزه نزديك روي پايه هاي پل بتني قابي شكل و مقايسه آن با زلزله هاي حوزه دور
136
بررسي اثر مويينگي بر مقاومت برشي ماسه فيروزكوه
137
بررسي اثر ميانجي‌گري مديريت دانش در تبيين رابطه‌ بين فرهنگ‌سازماني و عملكردسازماني: مطالعه موردي در شركت مهندسين مشاور اتحادراه
138
بررسي اثر ميانجيگري سبك پيروي كاركنان در ارتباط ميان رهبري اصيل و انسجام اعضاي پروژه
139
بررسي اثر ميانقاب بر رفتار لرزه اي قاب هاي ساختماني و مدلسازي توسط نرم افزار ANSYS [انسيس]
140
بررسي اثر ميانقاب بر رفتار لرزه اي قابهاي بتني و مدلسازي توسط نرم افزار Sap [ساپ] 2000
141
بررسي اثر ميدان الكترو مغناطيسي بر تركيبات فنلي گياه لوبيا قرمز
142
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي بر تركيبات فنلي گياه لوبيا قرمز
143
بررسي اثر ميدان الكتريكي بر رشد و گلزايي گياه زعفران
144
بررسي اثر ميدان الكتريكي بر روي جذب هيدروژن توسط نانوتيوپ كربيد سيليكوني
145
بررسي اثر ميدان الكتريكي خارجي بر خواص مكانيكي مونومرهاي ميكروتوبول با روش محاسباتي
146
بررسي اثر ميدان الكتريكي خارجي بر ويژگي هاي مكانيكي ميكروتوبول
147
بررسي اثر ميدان الكتريكي عرضي و ميدان مغناطيسي عمود بر گرماي ويژه الكتروني در نانو نوارهاي گرافين
148
بررسي اثر ميدان الكتريكي قوي بر مواد P2O5-LI2MoO4-LI2O وP2O5-NA2MoO4-NA2 O درحالت غيربلوري
149
بررسي اثر ميدان الكتريكي و دما بر روي سينتيك و ديناميك رشد نانوذرات سيليكا‌ي توليدشده در شعله
150
بررسي اثر ميدان زمين¬مغناطيسي بر توزيع عرضي بهمن¬هاي گسترده¬ي هوايي
151
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر روي كريستاليزاسيون كلسيم كربنات در آب هاي سخت
152
بررسي اثر ميدان مغناطيسي روي جريان اجباري نانو سيال تكفاز در ميكروكانال با دماي سطح متغير
153
بررسي اثر ميدان و طول لوله رانش برعبور يونها
154
بررسي اثر ميدانهاي الكتريكي بر روي رشد جنين در تخم مرغ
155
بررسي اثر ميراگر بر بهبود رفتار ديناميكي سكوي دريايي شناور
156
بررسي اثر ميراگر جاري شونده بر رفتار لرزه اي قاب هاي بتن مسلح
157
بررسي اثر ميزان آبگريزي در تشكيل مگنونيك كريستال¬هاي حاصل از نانوكامپوزيت (SiO2/(PMMA/Fe3O4
158
بررسي اثر ميزان آلومينيوم و عمليات آستمپرينگ بر ساختار و خواص كششي چدن خاكستري
159
بررسي اثر ميزان ازت بر روي عملكرد، اجزاء عملكرد و درصد پروتئين دانه ارقام سورگوم دانه اي در شرايط آب و هوائي اصفهان
160
بررسي اثر ميزان بنتونيت و فشار جانبي خاك در رفتار تنش كرنش ديواره آب بند با مصالح بتن پلاستيك
161
بررسي اثر ميزان توكسيسيتي ﴿سميت﴾عصاره آبي گياه خرفه برروي سلولهاي سرطاني اپي تليال رده
162
بررسي اثر ميزان چربي و چند نوع آغازگر بومي و صنعتي بر طول عمر نگهداري و خواص حسي ماست توليد شده در مقياس نيمه صنعتي
163
بررسي اثر ميزان خلاء و مدت زمان نگهداري در آلياژ سازي تحت خلاء فولاد ماريچينگ T300
164
بررسي اثر ميزان سرمايه بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿ مقايسه بازارهاي اول و دوم﴾
165
بررسي اثر ميزان سوزنزني بر خصوصيات فيزيكي لايه منسوج بيبافت پلي پروپيلن
166
بررسي اثر ميزان سيمان و افزودن SiC بر نفوذ مذاب مس در بتونهاي ديرگداز شاموتي
167
بررسي اثر ميزان كاتاليست و نسبت مولي اتيلن گلايكل به اسيد ترفتاليك درخواص پلي اتيلن ترفتالات )TEP(
168
بررسي اثر ميزان كشش گرم بر خصوصيات نخ نانو الياف كربن تهيه شده از PAN
169
بررسي اثر ميزان كومونومدو عامل انتقال زنجير بر وزن مولكولي و دانسيته در محصول پليمريزاسيون اتيلن در تكنيك بستر سيال گازي به كمك شبيه سازي
170
بررسي اثر ميكروسيليس برخواص مخلوطهاي آسفالتي داغ (HMA)
171
بررسي اثر ميوه كرفس (APium GraveolensL) برروي نوروپاتي ناشي از شيمي –درماني FOLFOX،در بيماران مبتلا به سرطان كولور كتال
172
بررسي اثر ميوه گياه كرفس ( APium graveolensl ) بر روي قند خون بيماران ديابتي نوع2
173
بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر مصرف در ايران
174
بررسي اثر ناخالص سازي بر روي رفتار فلزي، شبه فلزي نانولوله هاي كربني تك جداره
175
بررسي اثر ناخالص سازي بر روي رفتار فلزي، شبه فلزي نانولوله هاي كربني تك جداره
176
بررسي اثر ناخالصي بر گاف الكتروني بلور اپتيكي CaS به روش DFT-1/2
177
بررسي اثر ناخالصي پتاسيم بر خواص فيزيكي و ضد باكتري نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل ژل
178
بررسي اثر ناخالصي در توان ترموالكتريكي ) ضريب سيبك ( نانوذره Bi2 Te3
179
بررسي اثر ناخالصي سديم بر خواص فيزيكي و ضدباكتري نانوذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل ژل
180
بررسي اثر ناخالصي ليتيم بر خواص فيزيكي و ضد باكتري نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل- ژل
181
بررسي اثر ناخالصي مغناطيسي در نانو حلقه ي كوانتومي بيضي شكل يا دو رابط
182
بررسي اثر ناخالصيهاي باردار خارجي برروي طيف انرژي و جريان پايا در حلقه كوانتومي
183
بررسي اثر نازل بر تميزسازي ته چاه
184
بررسي اثر ناسازگاري پليمرهاي استات سلولز و پلي اكريلونيتريل
185
بررسي اثر ناكاملي بر رفتار حلقه ي پسماند نانولايه BaTiO3
186
بررسي اثر ناكانوني باريكه ليزر با جبهه موج معين و بهره گيري از حسگر جبهه موج شك-هارتمن در اپتيك تطبيقي
187
بررسي اثر نالوكسان روي بيماري زايي و پاسخ هاي ايمني سلولي در موش هاي بالب سي آلوده به ليشمانياماژور
188
بررسي اثر نامتقارن شوك هاي نفتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در ايران
189
بررسي اثر نانو آلومينا بر مقاومت به فرسايش يك روكش شفاف آكريليكي پايه آبي مورد استفاده در كفپوش چوبي
190
بررسي اثر نانو اكسيد تيتانيوم بر رشد، متابوليسم و فلورسانس كلروفيل a فتوسيستم II در جلبك Dunaliella
191
بررسي اثر نانو پليمر كايتوزان با DNA واكسن كدكننده ژن oipA هليكوباكتر پايلوري در توليد سايتوكاين¬هاي IFN-γ و IL-4 در مدل موشي Balb/c
192
بررسي اثر نانو خاك رس بر خواص مكانيكي بتن پليمري
193
بررسي اثر نانو ذرات Clay بر روي مقاومت خوردگي و خواص مكانيكي پوششهاي پلي يورتان دو جزئي با جامد حجمي 100%
194
بررسي اثر نانو ذرات TiO2 در نانو الياف نايلون به منظور حفاظت در برابر پرتو فرابنفش
195
بررسي اثر نانو ذرات آلومينا و سيليكا بر روي خواص خراش رزين پلي يورتان پايه آبي تك جزئي
196
بررسي اثر نانو ذرات اروزيل بر روي رفتار خوردگي فولاد ST12 پوشانده شده با اپوكسي حاوي فسفات روي به روش الكتروشيميايي
197
بررسي اثر نانو ذرات اروزيل بر روي رفتار خوردگي فولاد ST12 پوشانده شده با اپوكسي حاوي فسفات روي به روش الكتروشيميايي
198
بررسي اثر نانو ذرات استويا بر رشد سه سويه باكتري لاكتوباسيلوس و مقايسه آن با شكر معمولي
199
بررسي اثر نانو ذرات اكسيد تيتانيوم در كاتاليستهاي تهيه شده به روش پاشش حرارتي
200
بررسي اثر نانو ذرات اكسيدآلومينيوم بر پارامتر هاي فيزيولوژيكي گياه جو
201
بررسي اثر نانو ذرات اكسيدمس بر خواص ضد استرپتوكوكي و استحكام باند برشي ادهزيو هاي ارتودنسي
202
بررسي اثر نانو ذرات تيتانيا بر خواص جوي و شست و شويي رنگ هاي اكريليك پايه آبي
203
بررسي اثر نانو ذرات خاك¬رس بر رئولوژي، مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژها بر پايه پلي¬استايرن (PS)/اتيلن-اكتن كوپليمر (EOC)
204
بررسي اثر نانو ذرات در فرايند ازدياد برداشت توسط امواج مغناطيسي
205
بررسي اثر نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم فاز رو تايل و وين كريستين بر القاي ناهنجاري كروموزومي در سلول هاي مغز استخوان موش نر سوري نژاد balb/c پس از زمان هاي تيمار مختلف در شرايطin vivo , effects of rutile-titanium dioxide nanoparticles and vincri stine on induction of chtomosomal abnormalities in bone marrow cells of male balb/c mice after different treatment times in vivo
206
بررسي اثر نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و آلكالوئيدهاي وينكابر القاء ناهنجاري كروموزومي در سلول هاي مغز استخوان موش هاي نرسوري نژاد Balb/c در شرايط in vivo , effects of titanium dioxide nano particles and vinca alkaloidson induction of chromosome abnormalities in bone marrow cells of male Balb mice in vivo
207
بررسي اثر نانو ذرات زير كونيا بر خواص سيمان گلس آيونومر دنداني
208
بررسي اثر نانو ذرات نقره در بيان ژن هاي پروكاسپاز8، Bax و Bcl2 در مغز نوزادان موش صحرايي
209
بررسي اثر نانو ذرات نقره كپسوله شده در لوله هاي پلي اتيلني و پلي پروپيلني در حذف آلودگي هاي ميكروبي از آب آشاميدني
210
بررسي اثر نانو ذره اصلاح شده بر رفتار برگشت پذيري پليمرهاي سوپرامولكول هيدروژني
211
بررسي اثر نانو ذره اكسيد روي بر رشد و بيان ژن هموليزين آلفا استافيلوكوكوس اورئوس
212
بررسي اثر نانو ذره بر خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان
213
بررسي اثر نانو ذره سيليكا بر آبگريزكردن سطوح
214
بررسي اثر نانو ذره كربن كوانتوم دات و آب هوشمند در تغيير ترشوندگي مخازن هيدروكربوري جهت ازدياد برداشت نفت از مخازن كربناته
215
بررسي اثر نانو رس بر آسفالت با استخوانبندي سنگدانه اي
216
بررسي اثر نانو رس بر رفتار خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي
217
بررسي اثر نانو رس و پايداركننده هاي نوري بر خواص كامپوزيت پودر پوست پسته - پلاستيك ﴿پلي اتيلن سنگين پرشده با پركننده هاي هيبريدي﴾
218
بررسي اثر نانو رسبر تغييرشكل ماندگار و حساسيت رطوبتي مخلوط‌هاي آسفالتي
219
بررسي اثر نانو ساختارهاي فلزي و مواد مركب فلزي - سراميك در بهينه سازي خواص مكانيكي
220
بررسي اثر نانو سرباره مس ،بر دوام و مقاومت اسيدي بتن بر پايه ي ملات
221
بررسي اثر نانو سرباره مس ،بر مقاومت حرارتي بتن بر پايه ملات
222
بررسي اثر نانو سيال تركيبي بر انتقال حرارت مجتمع سوخت راكتور VVER-1000
223
بررسي اثر نانو سيالات غير نيوتني بر ميدان جريان و انتقال حرارت درون كانال موجدار سينوسي و مربعي
224
بررسي اثر نانو سيليس بر تغيير شكل ماندگارمخلوطهاي آسفالتي
225
بررسي اثر نانو سيليس بر شكل شناسي خواص چسبندگي،مكانيكي و حرارتي پوشش هاي محافظتي مورد مصرف بر روي بتن
226
بررسي اثر نانو سيليكا اصلاح شده بر تغيير ترشوندگي سنگ مخزن و ميزان گاز كربن دي اكسيد ذخيره شده در هيدرات گازي
227
بررسي اثر نانو سيليكا بر ريز ساختار و رفتار بلورينگي زوج پليمر پلي(لاكتيك اسيد)/نشاسته گرمانرم
228
بررسي اثر نانو سيليكا روي آلياژهاي پخت شده ديناميكي بر پايه MDPE/PP
229
بررسي اثر نانو سيليكا و عامل گرافت (SEBS - g - MA) بر خواص فيزيكي و مكانيكي ترموپلاستيك الاستومر استايرن - اتيلن - بوتيلن- استايرن (SEBS)
230
بررسي اثر نانو سيليكاي آمايش شده با اكريليك سيلان بر روي خواص فصل مشترك و مقاومت به خراش رزين‌هاي يورتان اكريلات پخت شونده با UV
231
بررسي اثر نانو سيليكاي آمايش شده با وينيل- سيلان برروي خواص فصل مشترك و مقاومت به خراش رزين هاي پلي يورتان- اكريلات پخت¬شونده با UV
232
بررسي اثر نانو كاتالزگرها و نيز كاتاليزگرهاي جديد در تهيه مشتقات مختلف زانتن ها
233
بررسي اثر نانو كلي بر مورفولوژي آلياژ سه تايي با تاكيد بر مورفولوژي هسته - پوسته
234
بررسي اثر نانو كود آلي بر روي رشد و باردهي بوته لوبيا قرمز محلي رقم ازنا به روش بذر و نشاء
235
بررسي اثر نانو لوله هاي كربني بر روي رفتار و رئولوژي قير
236
بررسي اثر نانو مولكول RGD بر افزايش زيست سازگاري داربست هاي زيست تخريب پذير در
237
بررسي اثر نانوالياف نايلون در جدايش بين لايه اي كامپوزيت شيشه/اپوكسي به روش آكوستيك اميشن
238
بررسي اثر نانوذرات TiO2 بر خواص سايش و خوردگي پوشش نيكل-بور ايجاد شده به روش رسوب دهي الكتريكي
239
بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده با تركيبات آزولي بر كارايي غشاهاي نانوكامپوزيتي تبادلگر يون براي كاربرد در پيل سوختي
240
بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده با تركيبات سولفونه بر كارايي غشاهاي نانوكامپوزيتي تبادلگر يون براي كاربرد در پيل سوختي
241
بررسي اثر نانوذرات بر خواص حركتي و آسيب سازند گل حفاري پايه آبي با استفاده از طراحي آزمايش
242
بررسي اثر نانوذرات رسي و كربني بر روي ميكروارگانيسم هاي هوازي تجزيه كننده ي آسفالت
243
بررسي اثر نانوذرات سيليكا با اصلاح سطحي‌هاي مختلف در سامانه‌ي امتزاج ناپذير PIB/PDMS
244
بررسي اثر نانوذرات فلزي و هسته-پوسته بر عملكرد سلول هاي خورشيدي نانوساختاري پروسكايت
245
بررسي اثر نانوذرات گرافيت بروي خواص الكتريكي و مكانيكي و مورفولو‍ِژي فوم اتيلن وينيل استات
246
بررسي اثر نانوذرات لوله اي اصلاح شده با گروه هاي ايميدازول و سولفونيك اسيد بر كارايي غشاهاي پلي الكتروليت در پيل هاي سوختي متانولي
247
بررسي اثر نانوذرات مس بر خواص ضدباكتري پوشش كيتوسان بر زيرلايه فولاد زنگ نزن 316
248
بررسي اثر نانوذرات مغناطو/يوني در كارايي كامپوزيت هاي هوشمند الكتريك فعال بر پايه IPMC
249
بررسي اثر نانوذرات نقره بر رشد و تغييرات برخي شاخص هايفيزيولوژيكي و بيوشيميايي كالوس سيب زميني (Solanum tuberosum L.)
250
بررسي اثر نانوذره اكسيد روي به همراه عصاره نعناع بر ميزان قند خون و پروفايل ليپيدي رت هاي ديابتي شده نژاد ويستار
251
بررسي اثر نانوذره بر پليمريزاسيون حالت جامد پلي اتيلن ترفتالات
252
بررسي اثر نانوذره روي تغيير ترشوندگي سنگ هاي مخازن
253
بررسي اثر نانورس بر مورفولوژي و خواص رئولوژيكي آميزه MDPE / NAS
254
بررسي اثر نانورس مونت موريلونيت بر كاهش انتشار گاز راديو اكتيو رادون از خاك مناطق با پرتوزايي طبيعي بالا
255
بررسي اثر نانوساختار ايروژل سيليس بر سطح مشترك كامپوزيت الياف بازالت/اپوكسي
256
بررسي اثر نانوساختار پوشال نيشكر بر حذف كادميم از محلول آبي به وسيله سيستم پيوسته و ناپيوسته
257
بررسي اثر نانوساختار سيليكاايروژل و نانوالياف PAN بر خواص فيزيكي مكانيكي رزين بيس فنول A-گليسيديل متاكريلات (Bis-GMA) مورد استفاده در مواد دنداني
258
بررسي اثر نانوساختارهاي نقره بر خواص فوتوالكتروشيميايي پوشش¬هاي نانوكامپوزيتي تنگستاتي به منظور تجزيه آب
259
بررسي اثر نانوسيال بر كارايي حلقه هاي گردش طبيعي
260
بررسي اثر نانوسيال ها بر پايداري ذرات آسفالتين در جريان محيط متخلخل به منظور كاهش آسيب سازند
261
بررسي اثر نانوسيليس در كاهش نفوذپذيري سيمان حفاري
262
بررسي اثر نانوكربن فعال وكربن فعال آهن دار بر پارامترهاي جوانه زني، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي ارقام پيشگام وآذر 2 گندم تحت تنش آرسنيك
263
بررسي اثر نانوكلي بر روي خواص مكانيكي و ضد خوردگي پوشش اپوكسي سيلوكسان
264
بررسي اثر نانوكلي و نانوسيليكا بر خواص فيزيكي- مكانيكي و مقاومت خوردگي نانو پوشش كامپوزيتي بر پايه رزين اپوكسي وينيل استر
265
بررسي اثر نانولوله‌‌هاي كربني بر رسانايي الكتريكي پوشش‌هاي اعمال شده به روش الكتروپوشانش
266
بررسي اثر ناهمسانگردي ﴿بافت، ساخت و تكتونيك﴾ بر خواص فيزيكي سنگ هاي كربناته
267
بررسي اثر ناهمسانگردي در ورق آلومينيوم تحت فرآيند نورد تجمعي شده
268
بررسي اثر ناهمساني القائي در رفتار مكانيكي ماسه كربناتي بوشهر در شرايط زهكشي نشده
269
بررسي اثر ناهمساني و مسير تنش بر پارامترهاي ماسه ي سليلي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
270
بررسي اثر ناهمگني داخل دانه در رفتار مكانيكي فولادهاي دوفازي با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود
271
بررسي اثر ناهمگوني مصالح در رفتار ديناميكي سدهاي خاكي و سنگريز
272
بررسي اثر ناهمواري سطح بر عملكرد روانكاري در ياتاقانهاي لغزشي پله اي
273
بررسي اثر ناهمواريهاي سطح ايمپلنت هاي دنداني پايه تيتانيمي بر استحكام ريخت شناسي و ريز سختي فصل مشترك TI/HA
274
بررسي اثر نايوبيم بر ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي HSLA پس از پروسه ترمومكانيكي
275
بررسي اثر نايوبيوم بر ريز ساختار و سختي جوش فولاد نرم
276
بررسي اثر نحوه اجراي شمع و ميزان سربارتحكيم بر پديده گيرش در خاك رسي اشباع با استفاده از مدل سازي فيزيكي
277
بررسي اثر نحوه لايه گذاري برخواص مكانيكي كامپوزيتهاي پارچه تاري پودي
278
بررسي اثر نحوه ي مدل سازي ميرايي در ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب خمشي بتني
279
بررسي اثر نرخ ارز بر مبادلات تجاري بخش كشاورزي ايران
280
بررسي اثر نرخ بارگذاري بر رفتار خمشي پانل ساندويچ كامپوزيت بدنه شناور
281
بررسي اثر نرخ بارگذاري بر رفتار كششي لمينيت كامپوزيت بدنه شناور
282
بررسي اثر نرخ بهره حقيقي بر رشد اقتصادي (مقايسه دو گروه كشورهاي كم درآمد و پر درآمد)
283
بررسي اثر نرخ تعرفه وارداتي بر صادرات فعاليت هاي صنعتي ايران طي سال هاي 1360 تا 1393 با استفاده از مدل VAR
284
بررسي اثر نرخ سرد كردن بر سيكل عمليات حرارتي پيرسازي آلياژ آلومينيوم 6063
285
بررسي اثر نرخ سرمايش از مرحله انحلال كامل در فرآيند جوان‌سازي پره كاركرده IN738LC
286
بررسي اثر نرخ سرمايش از مرحله انحلال كامل در فرآيند جوانسازي پره كاركرده
287
بررسي اثر نرخ سود بانكي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در ايران
288
بررسي اثر نرخ سود بانكي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در ايران
289
بررسي اثر نرخ كرنش بر الگوي سيلان مواد در اكستروژن مقطع T
290
بررسي اثر نرخ كنش روي منحني حد شكل دهي
291
بررسي اثر نرخ گرمايش و دماي پخت بر تحول فازي و خواص مكانيكي سيليكاي ذوبي تهيه شده به روش ريخته گري ژلي
292
بررسي اثر نرخ واقعي ارز بر صادرات صنايع چوب و صنايع كاغذ طي سال هاي 1355 تا 1388 با رويكرد خودتوضيح برداري , the impact of the real exchange rate on exports of wood industry and paper industry ) 7791-0102( by var approach
293
بررسي اثر نرم افزار« كتابخانه الكترونيكي آريا» برپيشرفت تحصيلي در دروس رياضي ، علوم و فارسي دانش آموزان اول ابتدايي دبستان دخترانه شهيد محلاتي منطقه 2 تهران
294
بررسي اثر نرم كن و پركن روي پارچه رو مبلي پلي استر
295
بررسي اثر نرم كننده هاي مختلف بر ميزان افزايش عمق پارچه هاي چادر مشكي
296
بررسي اثر نسبت CaO/SiO2 و B2O3/TiO2در تركيب پودر قالب ريخته گري مداوم بدون فلوئور بر انتقال حرارت و ويسكوزيته آن
297
بررسي اثر نسبت ابعادي ديوارهاي برشي بتن مسلح درشكل پذيري وضريب رفتار
298
بررسي اثر نسبت اتصال دهنده عرضي و غلظت كلاژن روي مدول ذخيره و اندازه تخلخل در ساخت غشاهاي كلاژني
299
بررسي اثر نسبت تغيير پودر بر عمق و كيفيت نفوذ نيتروكربوره جامد بر فولاد ساده كربني
300
بررسي اثر نسبت تنش در انتشار ترك خستگي فولاد ضد زنگ با استفاده از شبكه عصبي
301
بررسي اثر نسبت طول به فاصله شعاعي بين دو استوانه هم مركز بر تشكيل اولين حلقههاي ناپايداري تيلور به روش شبيهسازي مستقيم مونت كارلوي بهينه شده
302
بررسي اثر نسبت عمق به ارتفاع وشيب كانال بر عملكرد حرارتي هواگرمكن خورشيدي
303
بررسي اثر نسبت فازي HCP2/HCP1 بر رفتار خوردگي آلياژ Co-Cr-Mo در محيط مصنوعي
304
بررسي اثر نسبت كلسيم و فسفر و ميزان كريستالينيته نانو گرانول هاي كلسيم فسفاتي در سيستم رهايش دارو
305
بررسي اثر نسبت مخلوط پلي استر / ويسكوز و نوع بافت پارچه هاي حلقوي پودي بر پرزدهي
306
بررسي اثر نسبت مساحت قطعه به حجم پودر در روش سمانتاسيون پودري بر مشخصات پوشش آلومينايدي
307
بررسي اثر نسبت مولي Al2O3 در لعاب كاشي ديواري تك پخت سريع ﴿مونوپروزا﴾
308
بررسي اثر نشست غير يكنواخت در برج هاي خنك كن بتني
309
بررسي اثر نفت سفيد وگازوئيل بر برخي ازپارامترهاي مورفولوژيكي ، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي گياهان Salicornia persica وSalicornia europaea
310
بررسي اثر نفروليتوتومي از راه پوست بر عملكرد كليه در بيماران مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني
311
بررسي اثر نفوذ سوزن در پارچه با بافت هاي متفاوت با استفاده از پردازش تصوير
312
بررسي اثر نقدشوندگي سهام و حاكميت شركتي بر اهرم مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
313
بررسي اثر نقص سازه اي در اتصال به تكيه گاه در شبكه هاي دو لايه تخت سازه هاي فضا كار
314
بررسي اثر نقطه نرم شوندگي بر ميزان پين هول
315
بررسي اثر نمونه گيري طولي در حالت وجود اريب و سانسور راست،در مطالعات مربوط به تحليل بقا با استفاده از شبيه سازي به كمك نرم افزار ق
316
بررسي اثر نوآورانگي ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند مشتري محور
317
بررسي اثر نوار مارپيچي بر انتقال حرارت و افت فشار مبدل حرارتي دو لوله اي
318
بررسي اثر نور مرئي بر رشد و تكثير سلول هاي فيبروبلاست كشت شده روي داربست كيتوساني
319
بررسي اثر نور ناهمدوس فرابنفش بر روي خاصيت ويسكوالاستيسيته رشته هاي كلاژن بافت بيولوژيكي با در نظر گرفتن تغييرات سرعت كشش بافت و آثار شيميايي آن
320
بررسي اثر نورد داغ بر ريز ساختار فولاد آلكروم
321
بررسي اثر نورد سرد و عمليات حرارتي بر كاهش ضخامت و استحكام فصل مشترك كامپوزيت سه لايه قلع/برنج/قلع
322
بررسي اثر نوردهي با شدت متغير بر ريزنشست ترميم هاي كامپوزيت رزين كلاس V
323
بررسي اثر نوردهي با شدت متغير بر ريزنشست ترميم هاي كامپوزيت رزين كلاس V
324
بررسي اثر نوسان اطلس شمالي ﴿NAO﴾ بر الگوهاي غالب و ردايي كميت هاي هواشناختي در منطقه مديترانه و جنوب غرب آسيا
325
بررسي اثر نوسان درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران در چارچوب يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه
326
بررسي اثر نوسان شبه دو سالانه QBO بر لبه تاوه قطبي
327
بررسي اثر نوسانات بعضي از شاخص هاي معتبر جهاني بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران
328
بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قيمت سهام صنايع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل VAR
329
بررسي اثر نوع اكسيدايزر بر سرعت انتشار شعله دو فازي جامد گاز
330
بررسي اثر نوع بسته بندي و اتمسفر اصلاح شده بر افزايش زمان ماندگاري ساندويچ هاي سرد
331
بررسي اثر نوع پوشش و زير لايه بر دوام و شرايط فيزيكي پوشش در سيكل حرارتي متناوب
332
بررسي اثر نوع تمپليت كاتاليست H-SAPO-34 بر تبديل متانول به الفينهاي سبك
333
بررسي اثر نوع تهيه حفره و نوع ترميم بر ريزنشت كامپوزيت با بيس سيلوران و متاكريلات
334
بررسي اثر نوع جوشكاري بر روي تنش پسماند توسط نرم افزار ANSYS
335
بررسي اثر نوع چسب و دانه بندي سنگ آهن بر خواص مكانيكي و فيزيكي گندله توليدي گل گهر سيرجان
336
بررسي اثر نوع دانه بندي مواد سوختني بر خواص آجر عايق
337
بررسي اثر نوع دندانه بر خواص ثباتي رنگزاي چاي
338
بررسي اثر نوع ريز نمونه و تنظيم كننده هاي مختلف رشد بر بازاريابي مستقيم و غير مستقيم گياه اركيده رقم فالانوپسيس
339
بررسي اثر نوع ريز نمونه وتركيب تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر روي القاكالوس وباززايي غير مستقيم گياه Anthurium andreanum
340
بررسي اثر نوع فلاكس و دمش اكسيژن بر حذف همزمان فسفر و گوگرد آهن خام
341
بررسي اثر نوع گاز تزريقي در فرآيند متناوب آب و گاز بر بازيافت نفت
342
بررسي اثر نوع ماده بليچينگ و ضخامت عاج در ناحيه سرويكال بر سختي عاج ريشه
343
بررسي اثر نوع ماده شستشو دهنده كانال و تاخير در انجام ترميم بر روي ريز نشست كامپوزيت
344
بررسي اثر نوع منيزيت بر خواص جرمهاي نسوز روكش تانديش
345
بررسي اثر نوع مواد اوليه و برخي شرايط ذوب ريسي بر ويژگي هاي تكسچره شدن نخ PET
346
بررسي اثر نوع مواد اوليه، دماي تكليس و جاينشاني عنصر Ce در جايگاه Ca در ساخت ابر رساناي BSCCO
347
بررسي اثر نوع و اندازه ذرات افزودني به مذاب آلومينيم بر تشكيل فوم آلومينيم
348
بررسي اثر نوع و مقدار پركننده بر زوي تراوايي فيلم‌هاي لاتكس
349
بررسي اثر نوع و ميزان اتصال دهنده عرضي بر خواص تورمي و جرياني پراكنش¬هاي هيدروژل¬هاي بر پايه اكريل آميد و اكريليك اسيد
350
بررسي اثر نوع و ميزان چسب سرد بر استحكام و احياء پذيري پلت كامپوزيتي
351
بررسي اثر نوع و ميزان رقيق كننده بر روي خواص مكانيكي و ضد خوردگي پوشش هاي اپوكسي با درصد جامد بالا حاوي پرك شيشه
352
بررسي اثر نويز فاز در OFDM و ارائه ي روش جبران سازي آن
353
بررسي اثر نيترو پروسايد سديم بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي Juniperus sabina و Juniperus excelsa تحت تنش شوري
354
بررسي اثر نيتروژن دهي بر رفتار خستگي فولاد D1N1.2210
355
بررسي اثر نيتريداسيون گازي پوششهاي كرم سخت
356
بررسي اثر نيتريك اكسايد بر پاسخ هاي آنتياكسيداني دو گياه كلزا تحت تنش (Camelina sativa L.و كاملينا )Brassica napus L.شوري)
357
بررسي اثر نيروگاه هاي بادي بر عملكرد ديناميكي بازار برق
358
بررسي اثر نيروهاي محوري و برش در مشخصات لازم براي محاسبه قابها با اعضاء داراي تغيير ناگهاني در مقطع
359
بررسي اثر نيروهاي ناشي از امواج ،زلزله و بادبر ديافراگمهاي كف در سكوهاي دريايي
360
بررسي اثر نيروي جاذبه بر جريان مغشوش چگالي متغير درون يك كانال
361
بررسي اثر نيروي ورق گير بر برگشت فنري در عمليات خمكاري
362
بررسي اثر نيكل بر روي رخنه دهي نقره در تنگستن
363
بررسي اثر نيكل بر ساختار و خواص پوشش نفوذي CrB روي فولاد نرم
364
بررسي اثر نيكل و نسبت Ca/Mg بر جمعيت هاي سرپنتين گياه بنه (Pistacia atlantica Desf.)
365
بررسي اثر نيكل و نسبت هاي مختلف كلسيم و منيزيم بر مقاومت به خشكي گياه سرپنتيني Fortuynia garcinii
366
بررسي اثر نيكوتين بر روي شاخص هاي ميتوزي و مورفولوژيك لايه مخاطي معده موش سوري نر
367
بررسي اثر نيوبيوم برخواص سايشي وانعطاف پذيري چدن سفيد آلياژي پركروم
368
بررسي اثر هارمونيك ها در شبكه هاي توزيع و راه هاي مقابله و كاهش آنها
369
بررسي اثر هارمونيك ها و روش هاي جبرانسازي آن
370
بررسي اثر هارمونيكها بر رله هاي حفاظتي
371
بررسي اثر هسته اي در پراكندگي ژرف ناكشسان و توابع ساختار نوكلئون
372
بررسي اثر هم افزائي بازدارنده ها جهت كنترل خوردگي در اسيد شويي ديگهاي بخار
373
بررسي اثر هم افزايي اصلاح الياف و ماتريس بر روي چسبندگي بين سطحي نانوكامپوزيت رزين اپوكسي - نانو رس - الياف پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا
374
بررسي اثر هم افزايي فيلم نانوالياف سلولزي و نانوذرات رس بر خواص مكانيكي و گرمايي رزين اپوكسي
375
بررسي اثر هم افزايي نانولوله هاي هالوسيت و بازدارنده شعله بدون هالوژن روي خواص حرارتي و اشتعال پذيري الستيك استايرن بوتادي ان
376
بررسي اثر هم زمان طوق و شكاف در كاهش آبشستگي موضعي گروه پايه استوانه اي
377
بررسي اثر هم كوشي پسماند ترخون، مورد و مشكك بر شاخص هاي آنتي اكسيداني، پاسخ هاي ايمونولوژيك و عملكرد مرغ هاي تخمگذار
378
بررسي اثر هم‌افزايي تركيب گرافن اكسيد- نانولوله كربن و شبكه كئوردينه شده‌ي گرافن اكسيد- نانولوله كربن عامل‌دار با يون فلز بر روي خواص پلي‌وينيل‌ بوتيرال
379
بررسي اثر همخوني بر صفات رشد گوسفندان شال
380
بررسي اثر همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار بر روي عملكرد شركت مورد مطالعه: شركت تجارت الكترونيك پارسيان كيش
381
بررسي اثر همزمان آلومينيوم و كربن بر مقاومت به اكسايش همدماي فولادهاي آستنيتي مقاوم به حرارت
382
بررسي اثر همزمان بعضي نمكهاي فلزي بر بازيافت شيميايي ضايعات پلي اتيلن ترفتالات توسط گلايكول(ها) جهت تهيه بيس (2-هيدروكسي ا تيل) ترفتالات و بررسي كارايي محصول حاصل در تهيه رزين هاي پلي استر غيراشباع جهت ساخت سنگ هاي كامپوزيتي
383
بررسي اثر همزمان تغيير اقليم و تغيير كاربري اراضي بر سيل خيزي و رسوبزايي حوزه (مطالعه موردي حوزه آبخيز حنيفقان، استان فارس)
384
بررسي اثر همزمان سه مولفه زلزله برروي رفتار سازه هاي جداسازي شده با جداگر DCFP
385
بررسي اثر همزمان طول اتصال و طول ترك اوليه بر بار شكست اتصالات نانوچسبي تك لبه‌اي به روش نرخ آزادسازي انرژي كرنشي
386
بررسي اثر همزمان مولفه قائم وافقي زلزله در طيف بازتاب افقي
387
بررسي اثر همزمان نانوذرات و سورفكتنت بر پايداري غشاي مايع امولسيوني به‌منظور جداسازي اورانيوم و فلزات نادر خاكي گادولينيم و نئوديميم
388
بررسي اثر همزماني مؤلفه قائم زلزله بر روي ديوار برشي كوپله
389
بررسي اثر همزيستي قارچ اندوفيت Piriformospora indica با گياه گندم و ذرت بر شاخص هاي پايداري ساختمان و ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك
390
بررسي اثر هندسه آجر در ميزان نرخ انتقال حرارت با استفاده از شبيه‌سازي عددي
391
بررسي اثر هندسه اتصال در خواص الكتروني سيم مولكولي فلز/ سيتوزين / فلز , investigation the effect of the contact geometry on electronic properties of a nolecular wire as metal/cytosine/metal
392
بررسي اثر هندسه پره ﴿ پروفيل پره﴾ روي پديده جريان سيال در حالت دو بعدي در توربين هاي گازي
393
بررسي اثر هندسه پين ابزار بر سيلان مواد در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم 6T- 6061 با نانوذرات تقويت¬كننده اكسيدآلومينيوم
394
بررسي اثر هندسه تخلخل در عملكرد فيلتر‏هاي تهيه شده از منسوجات بي بافت سوزن زني شده
395
بررسي اثر هندسه راهگاه ورودي بر مشخصه هاي عملكردي موتورهاي ديزل
396
بررسي اثر هندسه راهگاه ورودي و پارامترهاي پاشش سوخت بر عملكرد و آلايندگي‌هاي موتور ديزل در دورهاي مختلف
397
بررسي اثر هندسه سد بر مقادير و نحوه پخش تنش كرنش برشي سدهاي خاكي در آناليزهاي دو بعدي و سه بعدي
398
بررسي اثر هندسه شمع بر ظرفيت باربري پي شمع - راديه
399
بررسي اثر هندسه غلتكهاي كشش بر خواص نخ در ريسندگي رينگ
400
بررسي اثر هندسه ليف PP بر خواص كششي و فشاري كامپوزيت سيماني مهندسي شده (ECC)
401
بررسي اثر هندسه و خصوصيات مصالح سدهاي خاكي ناهمگن بر قوس‌زدگي و توزيع فشار آب منفذي در هسته
402
بررسي اثر هندسه ي مقطع عرضي بر روي رفتار لرزه اي مهاربندي هاي كمانش ناپذير
403
بررسي اثر هندسي مثلث ريسندگي با استفاده از پردازش تصوير
404
بررسي اثر هواگرمكن خورشيدي بر بارهاي سرمايشي وگرمايشي مورد نيازيك ساختمان مسكوني
405
بررسي اثر هورمون آبسيزيك اسيد)aba(بر روي ايجاد و افزايش تحمل خشكي گياه رستاخيزي soporobolus stapfianus در طي خشكي ،در مقايسه باگياه غير رستاخيزيsoporobolus pyramidalis
406
بررسي اثر هورمون آبسيزيك برروي ايجاد وافزايش تحمل خشكي گياه رستاخيزي در طي خشكي در مقايسه با گياه غير رستاخيزي
407
بررسي اثر هورمون هاي اكسين و سيتوكينين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه پرسياوشان (Adiantum capillus- veneris)
408
بررسي اثر هورمون هاي سيتوكينين و اكسين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه دارويي پيچك صحرايي
409
بررسي اثر هورمون هاي سيتوكينين و اكسين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه دارويي پيچك صحرايي
410
بررسي اثر هورمون هاي گياهي بر القاء كالوس و باززايي گياه شاهدانه
411
بررسي اثر هورمونهاي گياهي بر القاء كالوس و باز زايي گياه بومادران(Achillea millefolum)
412
بررسي اثر هورمونهاي گياهي بر القاء كالوس و باززايي گياه بومادران Achillea millefolum
413
بررسي اثر هوش سازماني بر شهرت برند پيشگامان يزد
414
بررسي اثر هيپوترمي بر درمان تاخيري ايسكيمي مغزي مدل آمبوليك با فعال كننده پلاسمينوژن بافتي نوتركيب در موش صحرايي نر
415
بررسي اثر هيپوكسي بر روي مقادير پرولين و كربوهيدرات ها ﴿محلول و احياء﴾ در ريشه هاي نابجاي آفتابگردان
416
بررسي اثر هيپوكليسمي عصاره ي هيدروالكلي گلرنگ و گردو در موش هاي صحرايي ديابتي شده
417
بررسي اثر هيدراسون و دهيدراسيون دوره اي سيست آرتميااروميانا و آرتيماپارتنوژنز بر ميزان ارزش غذايي ناپليوس تازه تخم گشايي شده از آنها
418
بررسي اثر هيدروترمال بر روي خواص مكانيكي و كهنگي فوم عايق پلي يورتان
419
بررسي اثر هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي بر ويژگيهاي بيولوژيك گامتها و مراحل اوليه تكويني جنيني ماهي قزل آلاي رنگين كمان
420
بررسي اثر هيدوليز قليايي بر رنگ پذيري الياف
421
بررسي اثر هيوسين -ان - بوتيل برومايد بر آريتمي سينوسي تنفسي
422
بررسي اثر هيوسين بر شدت درد ، تندرنس و ريباند تندرنس در بيماران آپانديسيت
423
بررسي اثر و تجمع طلا در جلبك تك سلولي Dunaliella
424
بررسي اثر و مكانيسم احتمالي عصاره آبي- الكلي برگ گياه رازك (Humulus lupulus)بر درد در موش سوري نر
425
بررسي اثر وابستگي بر قابليت اعتماد و نگهداري پيشگيرانه سيستم‌هاي چندمولفه‌اي
426
بررسي اثر واربورگ درسلول هاي سرطاني با دو روش حل معادله تكثير و بازي كالاي عمومي
427
بررسي اثر واقعي ارز بر صادرات صنايع چوب و صنايع كاغذ طي سال هاي 1355 تا 1388 با رويكرد خودتوضيح برداري
428
بررسي اثر واكنش قليايي سيليسي سنگدانه ها بر روي رفتار خمشي تيرهاي بتني مسلح تحت بار دراز مدت
429
بررسي اثر واناديم بر خواص مكانيكي و ساختار فولادهاي ميكروآلياژي نورد گرم شده
430
بررسي اثر واناديوم بر تكوين بيضه ي زاده هاي متولد شده از موش هاي باردار ديابتي شده
431
بررسي اثر واناديوم در محلول انجماد شيشه اي بر رشد آزمايشگاهي فوليكول هاي بدست آمده از تخمدان منجمد-ذوب موش
432
بررسي اثر واناديوم روي تكوين بيضه ي زاده هاي متولد شده از مادران باردار تحت شيمي درماني
433
بررسي اثر ورزش برسلامت روان زنان شاغل ورزشكار و غير ورزشكار
434
بررسي اثر ورزش تركيبي بر تراكم استخوان و جرم مواد معدني استخوان در زنان 53 تا 33 سال غير ورزشكار
435
بررسي اثر ورودي‌هاي گلبرگي‌شكل مدرن بر هيدروليك جريان گردابي اطراف سرريزهاي مدور قائم
436
بررسي اثر وضعيت اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع اول دبيرستانهاي دخترانه شهرستان سرايان
437
بررسي اثر ولتاژ خطوط فشارقوي بر Shielding Failure در خطوط انتقال با استفاده از مدل ليدرهاي پيشرونده (Leader progression model)
438
بررسي اثر ولتاژ گيت روي ترابرد الكتروني از طريق اتصالات جانبي بين دو نانو لوله كربني موازي
439
بررسي اثر ويتامين B12 و تنش شوري بر ميزان اسيد‌هاي چرب امگا3 در جلبك‌هاي salina Dunaliella و vulgaris ‍Chlorella
440
بررسي اثر ويتامين B12 و فولات بر سنتز ليپيد و اسيدهاي چرب امگا3 در جلبك Dunaliella salina
441
بررسي اثر ويتامين C بر روي شاخص هاي كنترل قند خون در افراد ديابتي نوع II
442
بررسي اثر ويتامين d بر سطح پلاسمايي Adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
443
بررسي اثر ويتامين d بر سطح پلاسمايي Adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
444
بررسي اثر ويتامين D برروي ميزان سرمي آنتي بادي ضد ويروس اپشتين بار در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
445
بررسي اثر ويتامين d در بيماران سندرم X قلبي مبتلا به هيپوويتامينوز d
446
بررسي اثر ويتامين d در بيماران سندرم X قلبي مبتلا به هيپوويتامينوز d
447
بررسي اثر ويتامين E موضعي در مقايسه با زينك اكسايد بر درماتيت ناشي از راديوتراپي
448
بررسي اثر ويتامين E و سلنيوم بر سطح اسپرمهاي +NOX5 و HSPA2+ در مردان نابارور تراتواستنوزواسپرميا
449
بررسي اثر ويتامين ث تكميلي بر كاهش هموگلوبين گليكوزيله (HbAC)در بيماران ديابتي غيروابسته به انسولين
450
بررسي اثر ويتامين ث خوراكي در جلوگيري از افت شنوايي ناشي از صدا در رت
451
بررسي اثر ويتامين ث خوراكي در جلوگيري از افت شنوايي ناشي از صدا در رت
452
بررسي اثر ويتامينC بر آسيب كبدي ناشي از فرمالدهيد در موش صحرايي بالغ نر
453
بررسي اثر ويتامينهاي C و E بر ميزان بيان ژن و توليد Vascular endothelial growth factor در ماكروفاژهاي صفاق مبتلايان اندومتريوزيس
454
بررسي اثر ويژگي هاي بنيادي شركت و مديريت سودهاي واقعي بر بازده سهام با توجه به نقش متغير تعديل كننده كيفيت حسابرسي
455
بررسي اثر يادگيري سازماني بر مديريت ريسك در پروژه هاي عمراني اداره كل نوسازي مدارس خراسان رضوي
456
بررسي اثر يادگيري گروهي بر توانمند سازي شغلي كاركنان مورد مطالعه: بيمارستان طالقاني تهران
457
بررسي اثر يخ زدگي بر روي خواص فيزيكي جورابهاي نايلوني
458
بررسي اثر يك برنامه تمرين هوازي روي متغييرهاي خوني تغييرات ساختاري و عملكرد قلبي عروقي معلولين ورزشكار و غيرورزشكار با ضايعه نخاعي
459
بررسي اثر يكپارچگي مالي بين‌المللي بر بهره‌وري كل عوامل توليد
460
بررسي اثر يكنواختي ساختاري و شيميايي بر فرم پذيري فولادهاي فوق كشش
461
بررسي اثر يون مخالف مايعات يوني در پراكنده كردن نانولوله هاي كربني
462
بررسي اثر يون منگنز Mn+2 بر پارامتر هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل_ژل خود احتراقي
463
بررسي اثر8 هفته تمرينات آمادگي جسماني منتخب بر تركيب بدن و فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با سلامت دختران چاق بالغ و نابالغ
464
بررسي اثرKisspeptin13 برحافظه موشهاي صحرايي مبتلا به آلزايمر القائ شده با استرپتوزوسين﴿STZ)
465
بررسي اثرLactoferrin و whey Acadic Protein استخراج شده ازشيرشتريك كوهانه برروي رده هاي سلولي MCF و Vero
466
بررسي اثرTIO2 بر تشكيل اسپينسل MGAL2O3 در اتمسفرهاي مختلف
467
بررسي اثرآتش تجويزشده برخصوصيات فيزيكي ،شيميايي وزيست خاكي
468
بررسي اثرآتورواستاتين روي شاخص هاي مختلف كنترل آسم مزمن تحت درمان با دوز بالاي استروئيد استنشاقي واستروئيد ‏خوراكي ‏
469
بررسي اثرآرسنيك بر برخي پارامترهاي رشد وپروفايل پروتئيني جمعيت هاي مختلف (Isatis cappadocica)
470
بررسي اثرا ال-كارنيتين بر عملكرد كبدي در كودكان تحت شيمي درماني مبتلا به A.L.L
471
بررسي اثرا ال-كارنيتين بر عملكرد كبدي در كودكان تحت شيمي درماني مبتلا به A.L.L
472
بررسي اثرات 12هفته تمرينات پلايومتريك با شدت متفاوت بر پرش عمودي مكرر در واليباليستهاي غير نخبه
473
بررسي اثرات Bleaching سديم پربورات + آب مقطر و سديم پربورات + پروكسيد هيدروژن 30◄توسظ دستگاه رنگ سنج كامپيوتري روي دندانهاي تغيير رنگ يافته Nonvital به طريق Invitro
474
بررسي اثرات Bleaching سديم پربورات + آب مقظر و سديم پربورات + پروكسيد هيدروژن 30◄توسظ دستگاه رنگ سنج كامپيوتري روي دندانهاي تغيير رنگ يافته Nonvital به طريق Invitro
475
بررسي اثرات GA3 و 2,4,5 - T بر فرايندهاي تشكيل ميوه و رسيدن انجير در منطقه استهبان
476
بررسي اثرات GCSC برروي مسئله نوسانات زير سنكرون درخطوز انتقال جبران شده خازني
477
بررسي اثرات MTBE برروي ساختار كبد و كليه و پارامترهاي خوني و نقش سرم فيزيولوژيكي در كاهش برخي اثرات آن در موش ماده
478
بررسي اثرات آب فاقد دوتريوم واسانس مرزه برروي آسيب كبدي القاءشده توسط استامينوفن در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
479
بررسي اثرات آبياري تكميلي سطحي وزيرزميني بر روي كارايي مصرف آب وساير پارامترهاي سه رقم عدس وارزيابي پارامترهاي مديريتي با مدل SIMDuaIKc
480
بررسي اثرات آبياري تكميلي وكود نيتروژن بر صفات مورفوفيزيولوژيك گندم ديم
481
بررسي اثرات آتروژنيك ويتامين هاي D2و D3 بر خرگوش هاي هيپركلسترولميك
482
بررسي اثرات آزادسازي تجارت كشاورزي برروي رفاه خانوارهاي روستائي ايران
483
بررسي اثرات آكريل آميدو ويتامينC برتغييرات ظاهري و بافتي وشاخص هاي استريولوژيك مخچه جنين ونوزاد موش صحرايي
484
بررسي اثرات آگاهي و انگيزش مصرف كننده به اطلاعات برچسب كالا بر تمايل او به خريد بطري هاي آب معدني
485
بررسي اثرات آلاينده هاي هواي شهر تهران بر تشريح ، عكس العمل روزنه ها و فعاليت برخي آنزيمهاي آنتي اكسيدان در گياهان خرزهره Nerium oleander L و Robinia pseudo acacia L
486
بررسي اثرات آللوپاتي گياهچه هاي ارقام لوبيا و علف هرز تاتوره بر يكديگر با استفاده از روش آْزمايشگاهي فضاي مساوي آگار
487
بررسي اثرات آللوپاتيك خردل وحشي بر ارقام گندم
488
بررسي اثرات آللوپاتيك خردل وحشي بر ارقام گندم
489
بررسي اثرات آللوپاتيك گياه درمنه بر جوانه زني بذور، فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدان و مقدار پرولين دو علف هرز مزارع بروجرد
490
بررسي اثرات آلودگي سرب ناشي از تردد وسايل نقليه و برخي فعاليت هاي صنعتي بر خاك حاشيه جاده پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
491
بررسي اثرات آلودگي سرب ناشي از جاده ترانزيت شمال - جنوب بر خاك حاشيه جاده و گياهان منطقه حفاظت شده كالمند بهادران - يزد
492
بررسي اثرات آلودگي نفتي در خليج فارس
493
بررسي اثرات آموزش الكترونيكي بر آموزش و يادگيري در دانشگاه هاي پيام نور مراكز استان مازندران
494
بررسي اثرات آموزش پيش از دبستان در وضعيت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي حوزه شهري شهرستان تنكابن.
495
بررسي اثرات آموزش دوره پيش دبستاني در ياد گيري دانش آموزان
496
بررسي اثرات آموزشهاي پيش دبستاتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول ابتدائي شهر گلوگاه
497
بررسي اثرات آموزشهاي پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول ابتدايي شهرستان ساري سال تحصيلي 87 - 1386
498
بررسي اثرات آموزشي تقويتها بر ميزان يادگيري دانش آموزان پايه اول ابتدائي از ديدگاه معلمان
499
بررسي اثرات آموزشي معلمان بر كارآيي وباز دهي كار آنان
500
بررسي اثرات آميخته بازاريابي بر روي "ارزش ويژه برند" با تاكيد بر اثر ميانجي گري "تبليغات دهان به دهان"
501
بررسي اثرات آمينواسيدال-آرژينين بررگ زايي سلول هاي اندوتليال بندناف انسان
502
بررسي اثرات آنتي / پرو اكسيداني تيموكوئينون بر سلول هاي بنيادي - - مزانشيمي موش و مطالعه اثر سلول هاي بنيادي مزانشيمي تيمار شده با اين تركيب بر بيان ماركرهاي اختصاصي ( TCF4 ، FOXP3 ، PAX5 ، PLZF ، RORγt ، STAT1 و STAT6 ) سلول هاي سيستم ايمني موش
503
بررسي اثرات آنتي اكسيدان منگنز بر ساختار بيضه پارامترهاي اسپرم و ميزان بيان ژن در موش هاي تيمار شده با فرمالين
504
بررسي اثرات آنتي اكسيدان منگنز بر ساختار بيضه پارامترهاي اسپرم و ميزان بيان ژن در موش هاي تيمار شده با فرمالين
505
بررسي اثرات آنتي اكسيدانتي در انواع آويشن استان گيلان
506
بررسي اثرات آنتي اكسيدانتي در انواع آويشن استان گيلان
507
بررسي اثرات آنتي اكسيداني در انواع آويشن استان گيلان
508
بررسي اثرات آنتي اولسر پپتيك عصاره گياه بادآورد
509
بررسي اثرات آنتي باكتريال عصاره زيره سياه و آويشن بر استرپتوكوكوس ميوتانس در شرايط آزمايشگاهي
510
بررسي اثرات آنتي ميكروبي نانو ذرات (دي )اكسيد تيتانيوم )tio2( بر رشد ديناميك باكتري ها , investigation of tionium dioxide nanoparticles effects on the dynamic bacterial growth
511
بررسي اثرات آنزيم فيتاز و كوله كلسيفرول ( ويتامين D3) بر قابليت استفاده از فسفر فيتات در مرغهاي تخمگذار
512
بررسي اثرات آنزيمي (پروتئاز و ليپاز) روي پارامترهاي شستشو و خصوصيات كالاي پشمي شسته شده
513
بررسي اثرات آنيلين بر برخي عناصر سلولي ، الكتروليتي و ويژگي هاي پلاسمايي خون موش سفيد نژاد NMRI
514
بررسي اثرات ابعاد شخصيتي مايرز-بريگز )MBTI( بر تمايل خريد مشتريان لپ تاپ در شهر تهران .
515
بررسي اثرات ابعاد نقاط كوانتومي گاليم-آرسنيك استوانه اي و بازه ي فركانس ليزرپمپ بر روي شفافيت القايي الكترومغناطيسي
516
بررسي اثرات اپتيكي خطي و غير خطي بر روي مد نقص در طيف عبوري برج ميكرو حلقه
517
بررسي اثرات اپتيكي در خطاي حسي تابشي از طريق شبيه‌سازي تصوير شبكيه
518
بررسي اثرات اتصال بر شكست پوسته هاي جدار ضخيم تحت فشار داخلي
519
بررسي اثرات اتلافي در سامانه‌هاي اپتومكانيكي: رهيافت هايزنبرگ-لانژوين
520
بررسي اثرات اتم هاي ناخالصي مغناطيسي در ترابرد نانوحلقه هاي كوانتومي
521
بررسي اثرات اتوماسيون اداري بر بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش
522
بررسي اثرات اجتماعي - اقتصادي مهاجرت , the study of social-economical effects of migration in zaveh province
523
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان به شغل كشاورزي در شهر حنا
524
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان به كار بيرون از خانه شهر سميرم
525
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان متأهل به كار بيرون از خانه از ديدگاه معلمان دوره هاي مختلف تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان سميرم
526
بررسي اثرات اجتماعي اقتصادي ساماندهي واسكان عشاير كانون محسناب با نرحمان ايلام
527
بررسي اثرات اجتماعي -اقتصادي مهاجرت مورد:شهرستان زاوه
528
بررسي اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري بر دانش آموزان پسر كلاس سوم راهنمائي شهر اصفهان
529
بررسي اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري بر دانش اموزان پسر كلاس دوم راهنمايي
530
بررسي اثرات اجتماعي بيكاري در شهرستان مباركه
531
بررسي اثرات اجتماعي حاصل از تشكيل تعاوني هاي اب بران در روستاهاي پاياب سد دوستي سرخس
532
بررسي اثرات اجتماعي حاصل از تشكيل تعاونيهاي اب بران در روستاهاي پاياب سد دوستي سرخس
533
بررسي اثرات اجتماعي فرهنگي و رواني بازيهاي كامپيوتري بر نوجوانان پسر شهرستان بجنورد
534
بررسي اثرات اجتماعي واقتصادي خانه هاي دوم درنواحي روستايي
535
بررسي اثرات اجراي پروژه‌‌‌‌‌‌‌هاي بيابان زدايي بر توسعه كشاورزي در منطقه تكاب شهداد
536
بررسي اثرات اجراي طرح جامع در كاربري هاي اراضي شهري در تالش
537
بررسي اثرات اجراي طرح سيستم آبياري تحت فشار سد حسنلو در توسعه و رونق اقتصاد روستايي
538
بررسي اثرات اجراي طرح هادي روستايي بر روستاهاي شهرستان آمل
539
بررسي اثرات اجراي ماليات هاي زيست محيطي (سبز) بر كاهش آلودگي در استان هاي منطقه غرب كشور با تأكيد بر بخش صنعت
540
بررسي اثرات احداث روگذر و زيرگذر در توسعه شهري (مورد مطالعه: منطقه جنوبي راه آهن شهر ساري)
541
بررسي اثرات احداث شبكه مترو(قطار شهري)بر ساختار و توسعه شهري اهواز
542
بررسي اثرات احداث كنارگذرها بر كاربري زمين و حمل و نقل شهري
543
بررسي اثرات ادوات غيرخطي در توليد هارمونيك هاي جريان در شبكه توزيع
544
بررسي اثرات ارائه خدمات نظارت و راهنمايي تعليمات بر افزايش مهارتها و رغبتها و دانش تخصصي آموزگاران از ديدگاه معلمان زن دوره ابتدايي بهشهر
545
بررسي اثرات ارتباطات سازماني بر مديريت بحران در شركت مخابرات استان تهران
546
بررسي اثرات ارتعاش لوله و ميزان آب شستگي بستر در حالت فرسايش تونلي تحت اثر جريان دائمي
547
بررسي اثرات ارتعاشات التراسونيك بر صافي سطح و نيرو هاي ماشينكاري در فرز كاري
548
بررسي اثرات ارتعاشات فراصوتي بر نيروي شكل دهي و خصوصيات قطعه كار در شكل دهي چرخشي
549
بررسي اثرات اريتروپوئيتين در درمان آنمي بيماران دياليزي
550
بررسي اثرات اريتروپوئيتين در درمان آنمي بيماران دياليزي
551
بررسي اثرات اريتروپوييتين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي كليه
552
بررسي اثرات اريتروپوييتين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي كليه
553
بررسي اثرات ازدواج مجدد والدين وميزان اختلالات رفتاري فرزندان
554
بررسي اثرات ازدواج مجدد والدين وميزان اختلالات رفتاري فرزندان.
555
بررسي اثرات ازن بر پديده فولينگ مبدل هاي حرارتي
556
بررسي اثرات اسپوركشي عوامل مختلف شيميائي و فيزيكي روي بقاء اسپور باسيلوس سابتيليس
557
بررسي اثرات استراتژي اعتماد سازي بر استراتژي هاي باز خورد جويي در سازمان
558
بررسي اثرات استراتژيهاي منابع انساني در برنامه ريزي راهبردي سازمان بيمه خدمات درماني
559
بررسي اثرات استرس آلودگي هوا روي خصوصيات آنتي اكسيدان فيزيولوژيك و شيميايي سه گياه زيتون رز و كاج در سه منطقه اصفهان
560
بررسي اثرات استرس آلودگي هوا روي خصوصيات آنتي اكسيدان فيزيولوژيك وشيميايي سه گياه زيتون رزوكاج در سه منطقه اصفهان
561
بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي سرمي قزل آلاي رنگين كمان
562
بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي هماتولوژيك قزل آلاي رنگين كمان
563
بررسي اثرات استرس مستقيم وغيرمستقيم بر روي علائم پرخوري رواني
564
بررسي اثرات استفاده ارتباط مسئوليت اجتماعي، كيفيت گزارش مالي و عدم تقارن با ارزش يابي صحيح سهام
565
بررسي اثرات استفاده از LATERAL WEDGEINSOLE در كاهش درد بيماران مبتلا به استئواتريت زانو
566
بررسي اثرات استفاده از LATERAL WEDGEINSOLE در كاهش درد بيماران مبتلا به استئواتريت زانو
567
بررسي اثرات استفاده از افزودن داروي سلككسيب بر يونيون شكستگي بسته ي تيبيا دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت از اسفند ماه سال 1390
568
بررسي اثرات استفاده از بالك آيروديناميكي در وسيله نقليه ريلي
569
بررسي اثرات استفاده از برنامه هاي ماهواره اي و تاثير آن بر مدگرايي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
570
بررسي اثرات استفاده از خواص الكتروني و اپتيكي نانو ورقه هاي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
571
بررسي اثرات استفاده از ذرات نانو بركاهش نفوذپذيري خاك مورد استفاده در لندفيل
572
بررسي اثرات استفاده از رنگدانه هاي طبيعي بر رنگ زرده تخم مرغ و عملكرد مرغهاي تخمگذار تجارتي
573
بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف زيره سبز و سياه بر خصوصيات تخم مرغ، فعاليت آنزيم ها و متابوليت هاي خوني در مرغ هاي تخم گذار بومي زابل
574
بررسي اثرات استفاده از عصاره هيدروالكلي علف هفت بند بر حافظه و يادگيري ذر رت هاي نر آلزايمري شده با استرپتوزوتوسين
575
بررسي اثرات استفاده از فيلر آهك بر روي مقاومت كششي روسازي آسفالت
576
بررسي اثرات استفاده از مكمل عصاره دانه انگور بر بيوماركرهاي استرس اكسيداتيو سرم در ورزشكاران بدنساز مرد
577
بررسي اثرات استفاده از هورمون جيبر لين برروي رشد وعملكرد پياز خوراكي از طريق تيمار بذر
578
بررسي اثرات استفاده از هورمون جيبرلين بر روي رشد و عملكرد پياز خوراكي از طريق تيمار بذر
579
بررسي اثرات استفاده از يولاف درنان برخصوصيات رئولوژيكي ارگانولپتيكي و بياتي بافت نان
580
بررسي اثرات استفاده بررسي رابطه علي اخلاق سازماني بر نوآوري سازماني با نقش واسطه اي سلامت سازماني (مطالعه موردي: مديران و معاونان مدارس و كارمندان اداره آموزش و پرورش مرودشت)
581
بررسي اثرات استفاده به‌كارگيري اتوماسيون اداري بربهره‌وري كاركنان استان اصفهان
582
بررسي اثرات استقرار نظام پيشنهادها در شركت برق منطقه اي يزد و تعيين نقاط ضعف و قوت آن
583
بررسي اثرات استنشاق افشره درمنه بر روي بهبود اسپيرومتريك بيماري آسم
584
بررسي اثرات استنشاق افشره درمنه بر روي بهبود اسپيرومتريك بيماري آسم
585
بررسي اثرات اسكان غير رسمي در توسعه كالبدي شهر (نمونه مورد مطالعه:شهر بابل)
586
بررسي اثرات اسلمينگ بر حركات كشتي
587
بررسي اثرات اشباع مغناطيسي دو محوري برروي رفتار ماشين هاي سنكرون سه فاز
588
بررسي اثرات اشتغال زن بر خانواده (پژوهش درباره معلمان زن متاهل در شهر بهشهر)
589
بررسي اثرات اشتغال زن در خانواده
590
بررسي اثرات اشتغال زنان بر واگرايي و همگرايي خانواده در شهر كرمانشاه در سال 88
591
بررسي اثرات اشتغال زنان فرهنگي بر نحوه تربيت فرزندان از ديدگاه زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان بهشهر سال تحصيلي 93 - 1392
592
بررسي اثرات اشتغل زن بر خانواده
593
بررسي اثرات اشعه گاما بر روي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي بذر گندم رقم الوند Triticum aestivam CV Alvand
594
بررسي اثرات اشكال مختلف مشبك ها بر روي پديده گرداب هاي مسطحي
595
بررسي اثرات اطلاعات بر اشتغال،مهاجرت و دانش عمومي در روستاهاي استان خراسان جنوبي
596
بررسي اثرات اعتبارات خرد كشاورزي بر اشتغال زنان سرپرست خانوار ورامين طي سالهاي 1391-1386
597
بررسي اثرات اعتبارات خرد كشاورزي بر اشتغال زنان سرپرست خانوار ورامين طي سالهاي 86-91
598
بررسي اثرات اعتياد برروي خانواده مطالعه موردي درشهرستان شاهرود
599
بررسي اثرات اعتياد والدين بر خصوصيات شخصيتي دانش آموزان مقاطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان دخترانه شهرستان فردوس
600
بررسي اثرات اعمال ضابطه افزايش تراكم ساختماني در شهر تهران نمونه موردي : محله الهيه
601
بررسي اثرات افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد جمعيت بر انتشار گازهاي گلخانه اي در ايران
602
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريترو پوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
603
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
604
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
605
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
606
بررسي اثرات اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي بازيافت زباله توسط شهروندان نمونه موردي شهرستان جويبار
607
بررسي اثرات اقتصادي ، اجتماعي و فيزيكي اجرايي طرح هاي هادي , evolution of hadi plan in fieldes economic and social and fisical in the village pivejan
608
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وسياسي بحران اب فردوس
609
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيك اجراي طرحهاي هادي
610
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيكي اجراي طرحهاي هادي
611
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيكي اجراي طرحهاي هادي
612
بررسي اثرات اقتصادي الخاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور
613
بررسي اثرات اقتصادي بر روي صنعت بيمه
614
بررسي اثرات اقتصادي تعاوني هاي توليد كشاورزي دهستان ميانكاله شهرستان بهشهر
615
بررسي اثرات اقتصادي حاصل از تشكيل شركتهاي تعاوني اب بران پاياب سد دوستي شهرستان سرخس
616
بررسي اثرات اقتصادي خشكسالي بر زندگي كشاورزان بخش مركزي يزد
617
بررسي اثرات اقتصادي صنايع روستائي بر روستاهاي استان كرمانشاه
618
بررسي اثرات اقتصادي مهاجرت بر كانونهاي شهري بخش مركزي شهرستان تنكابن
619
بررسي اثرات اقتصادي مهاجرت بر كانونهاي شهري بخش مركزي شهرستان تنكابن
620
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح ساماندهي و اسكان عشاير در كانون توسعه ي ايلشهر بوشكان از استان بوشهر
621
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح هادي روستاي باغشجرد
622
بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گردشگري در نواحي روستايي(مطالعه موردي: روستاي قلعه سر چهاردانگه)
623
بررسي اثرات اقتصادي،اجتماعي طرح هاي برق رساني به نواحي روستايي (نمونه موردي :دهستان آلاداغ شهرستان بجنورد )
624
بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي
625
بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي طرح كنترل ورود دام به مراتع ييلاقي شهرستان فريدونشهر
626
بررسي اثرات اقليم بر رفتار و بيماريها
627
بررسي اثرات اقليم بر كشت بادام با تاكيد بر سرما زدگي بر حوضه هاي شهركرد - سامان
628
بررسي اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني برصادرات فرش دستباف
629
بررسي اثرات الگوهاي مختلف توزيع بار جانبي در آناليز استاتيكي غير خطي (POSHOVER) قابهاي خمشي
630
بررسي اثرات امواج الكترومغناطيس بر سر انسان
631
بررسي اثرات امواج دريا بر شناورهاي متحرك و حل معادلات ديناميكي حاكم بر آنها
632
بررسي اثرات امواج دريايي بر روي مدلهاي با شكل هندسي غير استاندارد
633
بررسي اثرات انحنا، انباشتگي و جدايش نانولوله هاي كربني تقويت كننده بر روي خواص مكانيكي معادل نانو كامپوزيت هاي پليمري
634
بررسي اثرات اندازه حجمك نماينده و شرايط مرزي در مدل سازي دوبعدي ميدان فاز براي رشد دانه نرمال در فلزات چندبلوري
635
بررسي اثرات اندازه حجمك نماينده و شرايط مرزي در مدل سازي ميدان فاز براي رشد تنش القايي دانه در فلزات چند بلوري
636
بررسي اثرات اندازه ذرات علوفه يونجه و دو منبع چربي بر عملكرد، پارامترهاي خوني و رفتار نشخوار در گاوهاي هلشتاين در اواسط شير دهي
637
بررسي اثرات اندازه ذرات علوم يونجه در جيره هاي اسيدوژنيك بر عملكرد و سلامت گاوهاي هلشتاين در اواسط شيردهي
638
بررسي اثرات اندازه و اثرات سطحي بر روي كمانش و ارتعاش نانو صفحات مستطيلي
639
بررسي اثرات اندازه و هندسه قطعه در شكست مواد شبه ترد تحت بارگذاري مركب
640
بررسي اثرات اندركنش تونل و گسلش معكوس با روش المان مجزا و مقايسه با روش المان محدود
641
بررسي اثرات اندركنش تونل و گسلش نرمال با استفاده از نرم افزار المان مجزا و مقايسه آن با نرم افزار المان محدود
642
بررسي اثرات اندركنشي خاك و پي: مطالعه موردي ديوار برشي و قاب خمشي با استفاده از نرم افزار open sees [اپن سيس]
643
بررسي اثرات انواع پلي گلايكول ها و اتانول آمين ها و مخلوط آن هابه عنوان مواد كمك سايش در آسياب سيمان
644
بررسي اثرات انيا كردن رد پروتون و دوترون بر روي آشكارساز هاي پليمري
645
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنو گلوبولين
646
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنوگلوبولين جي
647
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنوگلوبولينg
648
بررسي اثرات ايجاد رانكوه در توسعه فضايي شهرستان املش
649
بررسي اثرات ايجاد شهر رانكوه در توسعه فضايي شهرستان املش
650
بررسي اثرات ايروديناميكي بر رفتار مانوري خودرو
651
بررسي اثرات باران و يخ در انتشار امواج و جبران در رابطه ماهواره اي 18/12 كيگاهرتز
652
بررسي اثرات بارگذاري پيچشي سيكلي برروي ميله با استفاده از مدل سختي سينماتيكي فردريك - آمسترانگ
653
بررسي اثرات بارگذاري ترمومكانيكال بر روي ميكروساختار آلياژ فولاد دو فازي به روش اجزاي محدود
654
بررسي اثرات بارگذاري حرارتي چرخه اي بر مقاومت اتصالي بين پوشش هاي با پايه سيماني و سطح داخلي لوله هاي بزرگ فولادي
655
بررسي اثرات بازار گرايي و نوآوري بر وفاداري الكترونيك در شركت ديجي كالا
656
بررسي اثرات بازارچه مرزي ميلك بر تحولات اقتصادي ، اجتماعي ،
657
بررسي اثرات بازارچه مرزي ميلك بر تحولات اقتصادي اجتماعي كاربردي روستاهاي دهستان جهان آباد شهرستان هيرمند
658
بررسي اثرات بازارگرايي و بازاريابي الكترونيك بر روي عملكرد خدمات شركت هاي بيمه
659
بررسي اثرات بازارگرايي و بازاريابي الكترونيك بر روي عملكرد خدمات شركت هاي بيمه ايران
660
بررسي اثرات بازدارندگي ايزوفلاون هاي سويا بر آسيب هاي آترواسكلروز در رات هاي نر هيپركلسترولميك
661
بررسي اثرات بازرسي سورويانستوسط شركت هاي بازرسي بين المللي در كشور مبدا بر تضمين رعايت استاندارد وكميت وكيفيت دركالا هاي وارداتي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
662
بررسي اثرات بازي هاي رايانه اي - وديويي بر كودكان و نوجوانان شهر دير
663
بررسي اثرات بازي هاي رايانه اي -ويدويي بركودكان و نوجوانان شهر دير
664
بررسي اثرات بافت خوراك آغازين و زمان ارائه علوفه بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين
665
بررسي اثرات باقيمانده سموم نئونيكوتينوئيدي بر محيط زيست
666
بررسي اثرات باليني و هماتولوژيك تزريق عضلاني داروهاي ترامادول ،متادون و پتيدين در كبوتر
667
بررسي اثرات برآورد پارامتر بر روي عملكرد نمودارهاي كنترل پراكندگي
668
بررسي اثرات برآورد پارامتر روي عملكرد نمودار كنترل ميانگين با فاصله نمونه‏گيري متغير
669
بررسي اثرات برخي از مايعات يوني بر فرايندهاي الكتروشيميايي باتريهاي سربي- اسيدي
670
بررسي اثرات برخي فاكتورهاي رشد و عصاره برخي گياهان دارويي بر رشد تكثير و تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي انساني مستخرج از فوليكول مو
671
بررسي اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه ها (مطالعه موردي رودخانه ميناب )
672
بررسي اثرات برداشت علوفه بر رشد و عملكرد گندم
673
بررسي اثرات برشي پيوندهاي واندروالسي بر روي رفتار مكانيكي گرافن هاي چندلايه
674
بررسي اثرات برشي، كششي و فشاري پيوندهاي واندروالسي بر روي رفتار ارتعاشاتي گرافنهاي دولايه محصور در فضاي الاستيك
675
بررسي اثرات برنامه ريزي كاربري زمين بر مديريت حمل و نقل درون شهري (نمونه موردي: محلات شهر رشت)
676
بررسي اثرات برنامه ريزي كاربري زمين بر مديريت حمل و نقل درون شهري(نمونه موردي: محلات شهر رشت)
677
بررسي اثرات برنامه هاي رفاهي بر افزايش رضايت شغلي كاركنان استانداري زنجان
678
بررسي اثرات برنامه هاي رفاهي بر افزايش رضايت شغلي كاركنان استانداري زنجان
679
بررسي اثرات برنامه هاي كودكان و خردسالان سيماي جمهوري اسلامي ايران بر روند تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي سال تحصيلي 1377
680
بررسي اثرات برندشدن موسسه حسابرسي آزموده كاران درعملكرد مالي آن موسسه طي 5 سال گذشته
681
بررسي اثرات برهمكنش الكترون -الكترون درون جايگاهي روي خواص - الكتروني نانونوار گرافيني
682
بررسي اثرات بكارگيري سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت در سازمان آموزش و پرورش استان ايلام
683
بررسي اثرات بكارگيري مدل تعالي سازماني بر بهبود كسب و كار سازمان اتكا
684
بررسي اثرات بكارگيري نظام مهندسي مجدد مبتني بر فن آوري اطلاعات بر فرايندهاي آموزشي در دانشگاه جامع علمي كاربردي
685
بررسي اثرات بلند مدت آبياري بر روي گياه و خاك با آب آلوده رودخانه قره سو در منطقه درودفرامان كرمانشاه
686
بررسي اثرات به كارگيري اينترنت بر اثر بخشي مديريت بازاريابي در شركتهاي كاشي و سراميك ايران
687
بررسي اثرات به كارگيري ذخيره ساز هاي انرژي بر پايداري سيستم هاي قدرت مشتمل بر نيروگاه هاي بادي ( نوع PMSG ) و بهينه سازي عملكرد آن ها با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
688
بررسي اثرات بهبود بهره وري بر كاهش فقر درايران
689
بررسي اثرات بهره برداري از منابع نفت و گاز نامتعارف بر آينده بازار هيدروكربوري با استفاده از روش دلفي و چاره انديشي براي پيشگيري از عوارض نامطلوب آن با استفاده از روش Topsis
690
بررسي اثرات بهره وري در پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي ايران
691
بررسي اثرات بوته و آرايش كاشت بر رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت دانه اي در اصفهان
692
بررسي اثرات بي نظمي هاي جانشيني و توپولوژيك بر خواص مغناطيسي نانو حلقه هاي كوانتومي
693
بررسي اثرات بيمه محصولات كشاورزي بر توسعه باغات سيب شهرستان اهر در 10 سال گذشته
694
بررسي اثرات پارامترهاي تاثيرگذار در عملكرد ميكسر پيوسته آشوبناك
695
بررسي اثرات پارامترهاي هموديناميك بر تغييرات و تنظيمات ديواره ي عروق
696
بررسي اثرات پاروكستين بر بيان ژن هاي 3STATوJAK2 در سلول هاي تك هسته اي خون محيطي
697
بررسي اثرات پايانه هاي مرزي در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردي شهرستان مهران)
698
بررسي اثرات پايانه‌هاي مرزي در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردي شهرستان مهران)
699
بررسي اثرات پذيرش پست هاي مديريتي توسط زنان در ادارات دولتي شهر بيرجند
700
بررسي اثرات پراكنده رويي بر تخريب اراضي كشاورزي شهر صفاشهر و تعديل رشد آن با تاكيد بر رشد هوشمند
701
بررسي اثرات پرايم بذر بر برخي جنبه هاي فيزيولوژيك وبيوشيميايي مقاومت به شوري در نخود زراعي (cicer arietinum L.)
702
بررسي اثرات پرتو اجاق مايكروويو طي دوره جنيني بر رفتار، يادگيري و حافظه نوزاد در رات
703
بررسي اثرات پرتو گاما بر روي ساختار پلي(وينيل‌بوتيرال)
704
بررسي اثرات پروپيل تيواوراسيل بر روي و مس در سرم خون و برخي بافت ها در موش سفيد صحرايي
705
بررسي اثرات پروستاكلاندين بر بيان فاكتور رشد اندوتليان عروقي در سلول هاي بنيادي مزانشيمي چربي انسان
706
بررسي اثرات پساب شهري بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك و پوشش گياهي در مناطق خشك﴿ مطالعه موردي شرق اصفهان﴾
707
بررسي اثرات پليمر ترموپلاستيك - الاستومري بر رفتار شيارشدگي و خستگي قير
708
بررسي اثرات پياده سازي دولت الكترونيك برسلامت سازماني سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان مازندران
709
بررسي اثرات پياده سازي طرح اعطاي تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين بر صادرات غيرنفتي
710
بررسي اثرات پياده سازي مديريت تغيير بر بهبود عملكرد سازمان بنادر و دريانوردي (اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان)
711
بررسي اثرات پيش بار و تنش هاي پسماند بر شكست ترد با استفاده از رويكردهاي موضعي به شكست
712
بررسي اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر عرضه و صادرات محصولات كشاورزي( بررسي سيب و پرتغال)
713
بررسي اثرات پيوستن به سازمان تجارت جهاني برروي بيمه هاي غير زندگي ايران
714
بررسي اثرات تئوري طراحي سيستم اطلاعات مديريت در ساختار سازماني ادارات ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي
715
بررسي اثرات تابش باريكه الكترون بر پاسخ كالريمتر پلي استايرن در دزهاي بالا
716
بررسي اثرات تابش پروتون دستگاه پلاسماي كانوني با آهنگ دز بالا بر پنل‌هاي خورشيدي
717
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و كيفيت دانه لاين هاي اميد بخش لوبيا قرمز (phaseolus calcaratus) در خيرآباد زنجان
718
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و كيفيت دانه لاين هاي اميد بخش لوبيا قرمز در خير آباد زنجان
719
بررسي اثرات تاريخ كاشت در عملكرد و ساير صفات زراعي ارقام گلرنگ پائيزه در منطقه اصفهان
720
بررسي اثرات تبديل هندسه هاي مربعي و هگزا گونالي به استوانه اي در محاسبات سلولي قلب راكتور
721
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان شركت ملي نفت در مورد سه محصول بنزين ، روغن موتور و روغنهاي صنعتي در استان مازندران
722
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان محصولات شركت ال جي در مازندران
723
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان محصولات شركت ال جي در مازندران
724
بررسي اثرات تبليغات رسانه جمعي جهت گسترش سهم بازار مدارس غير انتفاعي
725
بررسي اثرات تجارب برند و كيفيت خدمات بر نيات رفتاري مصرف كنندگان از طريق اعتماد به نام تجاري (مطالعه موردي شركت كاله آمل)
726
بررسي اثرات تجمعي و باقيمانده لجن فاضلاب برحركت املاح ، رطوبت خاك و برخي خواص فيزيكي خاك
727
بررسي اثرات تجميعي آلودگي هواي شهر تهران با استفاده از شاخص هاي نابرابري محيط زيستي
728
بررسي اثرات تجويز بوپروپيون بر بيان ژن هاي سايتوكين هاي پسش التهابي و ضدالتهابي توسط سلول هاي تك هسته خون محيطي
729
بررسي اثرات تجويز بوپروپيون بر ميزان ترشح سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
730
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن هاي گيرنده هاي شبه تول 2در سلول هاي تك هسته خون محيطي
731
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن‌هاي سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي توسط سلولهاي تك هسته خون محيطي
732
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن‌هاي گيرنده‌هاي شبه تول 4 در سلول‌هاي تك هسته‌اي خون محيطي
733
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر ميزان ترشح سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
734
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف بوپروپيون بر ميزان بيان ژن گيرنده‌هاي شبه تول2 و 4 در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
735
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف بوپروپيون بر ميزان بيان ژن‌هاي JAK2 و STAT3 در سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
736
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف تروپي سترون بر ميزان بيان ژن گيرنده هاي شبه تول2 و 4 در محيط كشت سلولهاي تك هسته خون محيطي
737
بررسي اثرات تجويز رتينوئيك اسيدوويتامينE براختلال اسپرماتوژنز ناشي ازسيكلوفسفاميد
738
بررسي اثرات تحريم
739
بررسي اثرات تحقيق وتوسعه (R&D) برتجارت )با رويكرد اقتصاد دانش محور(
740
بررسي اثرات تخريبي آلاينده ها بر آثار صخره اي بيستون و طاق بستان
741
بررسي اثرات تخريبي امواج اولتراسونيك بر روي نخ هاي فيلامنتي نايلون،پلي پروپيلن و پلي استر
742
بررسي اثرات تخريبي تابش يون پروتون روي مشخصه هاي الكتريكي ترانزيستورهاي قدرت سيليكوني2N5886
743
بررسي اثرات تخريبي گردشگران بر ساختار روستاهاي حومه شهر مشهد
744
بررسي اثرات تخريبي گردشگران بر ساختار روستاهاي حومه شهر مشهد , examing of destructive effects of tourists on villages struature of suburbs of mashhad city
745
بررسي اثرات تخلخل، دانه بندي و سطح ‏ويژه مصالح بر ضرايب فورش هايمر براي جريان در سدهاي تأخيرانداز توري‏سنگي
746
بررسي اثرات تراتوژنيك عصاره آبي گل گاوزبان بر كبد جنين موش سوري
747
بررسي اثرات تراكم بوته بر خصوصيات فيزيولوژيكي ، راندمان مصرف آب ، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه دو رقم رشد محدود و نامحدود سويا
748
بررسي اثرات تراكم كاشت بر رشد و عملكرد ارقام جو پاييزه در منطقه اصفهان
749
بررسي اثرات تراكم و آرايش كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم پنبه در شرايط اصفهان
750
بررسي اثرات تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد كمي و كيفي دو رقم كتان روغني ( Linum usitatissimum L.) در منطقه كرمانشاه
751
بررسي اثرات ترانكزاميك اسيد بر ميزان خونريزي بيماران با تروماي لگن مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
752
بررسي اثرات ترك و رشد آن در قطعات و روشهاي مهار رشد ترك
753
بررسي اثرات تركش ها بر ايمني و كيفيت تصويرگري MRI
754
بررسي اثرات تركيب جديدي از چندين عصاره¬ي گياهي و تمرينات ورزشي بر بيان ژن هاي دخيل در مسير استرس اكسيداتيو از جمله ژن Hmox1 وابسته به NFE2L2 در موش هاي C57bl/6 با رژيم غذايي پرچرب به عنوان مدل ديابت
755
بررسي اثرات تركيبات آلكالوئيدي موجود در عصاره ترياك برروي پليمريزاسيون ميكروتوبول ها و سلول هاي سرطاني pc12
756
بررسي اثرات ترمز گيري بر ديناميك كاميون حامل سيال
757
بررسي اثرات ترمو - اپتيكي در ليزرهاي حالت جامد با دمش ديودي محوري
758
بررسي اثرات ترمواپتيكي در كريستال ليزري با دمشق پيوسته و پالسي با استفاده از آناليز فوريه
759
بررسي اثرات ترمواپتيكي در ليزرهاي حالت جامد با دمش بيضوي
760
بررسي اثرات ترميم پماد تهيه شده از گياه آب بشقابي (Centella asiatica) بر سوختگي نوع Superficial Partial Thickness در بيــــماران مراجعه كننده به مـركز سـوانح سوختگي ولايت شهرستان رشت (مطالعه ي كارآزمـــــايي باليني تصادفي شده)/
761
بررسي اثرات ترويج جهاني حمل و نقل كانتينري بار بر روي امكانات و خدمات بنادر تجاري ايران
762
بررسي اثرات تزريق اشكالات از نوع تداخلات الكترومغناطيسي (EMI) بر روي بورد ميكروكنترولر AVR
763
بررسي اثرات تشعشع در محفظه احتراق توربين گاز
764
بررسي اثرات تشويق و تنبيه در ميزان يادگيري دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي ناحيه 1 يزد
765
بررسي اثرات تصحيح نسبيتي و خود - ميدان بر روي نرخ رشد امواج در ليزر الكترون آزاد با موجبر با مقطع مربعي
766
بررسي اثرات تطبيق پذيري تحريك ميكروني در جهت دهي و هدايت موش صحرايي
767
بررسي اثرات تعامل سيستمهاي حسابداري مديريت و مديريت فرآيند كيفيت بر كارايي كيفيت محصول در شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
768
بررسي اثرات تعدادي عوامل بر بازده عمل فيتاز ميكروبي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيرهاي بر پايه ذرت و گندم
769
بررسي اثرات تعديل كنندگي عصاره هيدروالكلي كنگر فرنگي بر آنمي هموليتيك القاء شده توسط فنيلهيدرازين در موشهاي صحرايي نر بالغ
770
بررسي اثرات تعيين دستوري نرخ سود بانكي بر عملكرد سيستم بانكي بررسي موردي بانك توسعه صادرات ايران
771
بررسي اثرات تغيرات خواص در مدل سازي عددي جريان هاي تراكم ناپذير با سطوح مشترك به روش VOF
772
بررسي اثرات تغيير (اقليم خشكسالي ) بر روند زاد و ولد حيات وحش در پارك ملي خبر و پناهگاه حيات وحش روچون
773
بررسي اثرات تغيير اقليم بر آسايش اقليمي گردشگري مسير رودخانه ي زاينده رود
774
بررسي اثرات تغيير اقليم بر اقتصاد پروژه هاي منابع آب با استفاده از يك مدل هيدرولوژيكي - اقتصادي
775
بررسي اثرات تغيير اقليم بر بار آلودگي حوضه آبريز و كيفيت آب مخزن سد ( مطالعه موردي: سد مهاباد) Investigating the effects of climate change on watershed pollutant load an​d reservoir Water quality (Case study: Mahabad dam
776
بررسي اثرات تغيير اقليم بر بيلان آبي درياچه اروميه
777
بررسي اثرات تغيير اقليم بر رژيم امواج در آب هاي عسلويه در خليج فارس
778
بررسي اثرات تغيير اقليم بر رژيم جريان هاي سيلابي حوزه رودخانه اعظم هرات - يزد
779
بررسي اثرات تغيير اقليم بر شاخص هاي هواشناسي كشاورزي استان كردستان
780
بررسي اثرات تغيير اقليم بر شوري اوليه حوضه آبريز (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه حله)
781
بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب ﴿آبهاي سطحي﴾ حوزه آبخيز زاينده رود
782
بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با استفاده از تلفيق مدل MODFLOW و روش Thornthwaite an​d Mather
783
بررسي اثرات تغيير اقليم﴿خشكسالي﴾برروند زاد وولد حيات وحش در پارك ملي خبر وپناهگاه حيات وحش روچون
784
بررسي اثرات تغيير دما (حداقل و حداكثر دما) بر عملكرد گندم در ايران و تحليل اقتصادي آن
785
بررسي اثرات تغيير روش حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي بر عملكرد مالي و عملياتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
786
بررسي اثرات تغيير سختي در ارتفاع در قابهاي فولادي به همراه تحليل ديناميكي غير خطي
787
بررسي اثرات تغيير سختي ديوار برشي در ارتفاع سازه هاي بلند بر روي اندركنش قاب و ديوار
788
بررسي اثرات تغيير شكل بال و بدنه در معادلات حركت هواپيما
789
بررسي اثرات تغيير شكل غلاف ميله هاي سوخت بر روند پيشرفت حوادث سنگين
790
بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي بر توسعه روستايي دهستان قره باغ
791
بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي بر روند زندگي شهري در ساري
792
بررسي اثرات تغيير نواحي كشش ، فشار و كورس غلتك تابدهنده و ميزان اختلاف فاز بر روي خصوصيات نخ هاي خودتاب
793
بررسي اثرات تغييرات اقليم بر بهره برداري تلفيقي منابع آب زيرزميني و سطحي
794
بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر پوشش گياهي در شرق استان مازندران
795
بررسي اثرات تغييرات اقليمي و ناپايداري سكونتگاه هاي روستايي با تاكيد بر منابع آب و توليدات كشاورزي(مطالعه موردي:شهرستان لامرود)
796
بررسي اثرات تغييرات كاربردي زمين بر توزيع خدمات شهري با رويكرد حق به شهر ( نمونه موردي : مناطق 1 و 5 شهرداري تهران )
797
بررسي اثرات تغييرات مولفه‌هاي اقليمي و هيدرولوژيكي بر رواناب مطالعه موردي: حوضه آبريز بالادست سد زاينده رود
798
بررسي اثرات تغييرات و ناپايداري سكونتگاه هاي روستايي با تاكيد برمنابع آب وتوليدات كشاورزي (مطالعه موردي= شهرستان لامرد)
799
بررسي اثرات تغييراقليم بر مراحل فنولوژيكي گندم دوروم (ديم) مطالعه موردي:كرمانشاه
800
بررسي اثرات تفاله هاي حاصل از روغن كشي زيتون بر روي رشد سه رقم گياه برنج رويش يافته در شرايط آب و هوايي خوزستان
801
بررسي اثرات تقارني شوك هاي سياست مالي دولت بررشداقتصادي ايران دوره زماني 8831-8331
802
بررسي اثرات تكرار، شدت و نوع برداشت و تنش رطوبتي در عملكرد گونه هاي آتريپلكس لنتي فورميس و نيترار يا شوري
803
بررسي اثرات تكنولوژي آموزشي و تاثير آن در درس علوم تجربي مدارس مقطع راهنمايي شهرستان گرگان
804
بررسي اثرات تكنولوژي و ساختار تقاضاي نهايي بر انتشار دي اكسيدكربن در ايران
805
بررسي اثرات تكيه گاهي و زاويه بارگذاري در مواد مركب
806
بررسي اثرات تلاطم سيال بر روي ديناميك كاميون مجهز به يك تانكر نيمه پر
807
بررسي اثرات تلفيقي قارچ ميكوريز آربسكولار﴿GLOMUS MOSSEAE﴾
808
بررسي اثرات تلفيقي قارچ ميكوريزآربوسكولار
809
بررسي اثرات تلقيح ريز غده هاي سيب زميني با قارچ ميكوريز در شرايط كم آبياري بر شاخص هاي رشد كمي و كيفي محصول سيب زميني
810
بررسي اثرات تلقيح ريزغده هاي سيب زميني با قارچ ميكوريز در شرايط كم آبياري بر شاخص هاي رشد كمي و كيفي محصول سيب زميني
811
بررسي اثرات تنش پسماند ناشي از جوش روي رشد ترك
812
بررسي اثرات تنش خشكي بر برخي صفات موفولوژيك و فيزيولوژيك در ژنوتيپ هاي گندم نان
813
بررسي اثرات تنش خشكي بر خصوصيات زراعي ژنوتيپ هاي مختلف ارزن
814
بررسي اثرات تنش خشكي طي فاز رشد زايشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم پنبه در منطقه فلاورجان
815
بررسي اثرات تنش خشكي طي فاز رشد زايشي برعملكرد واجزاي عملكرد چهار رقم پنبه در منطقه فلاورجان
816
بررسي اثرات تنش شوري بر برخي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيكي گونه عدس الملك
817
بررسي اثرات تنش شوري بر خصوصيات زارعي ارقام ارزن
818
بررسي اثرات تنش شوري برميزان رشد و شاخص هاي فيزيولوژيكي گياهچه ارقام مختلف جو(.Hordeum vulgare L)
819
بررسي اثرات تنش شوري برميزان رشد و شاخص هاي فيزيولوژيكي گياهچه ارقام مختلف جو(.Hordeum vulgare L)
820
بررسي اثرات تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر زودرسي انجير روي درخت و تاثير دما بر ضد عفوني و نگهداري انجير خشك
821
بررسي اثرات توام افزودن پليمرها و نمكها بر حلالهاي غير الكتروليتي
822
بررسي اثرات توپوگرافي ساختگاهي در تحليل پاسخ لرزه اي شهر كرمانشاه
823
بررسي اثرات توپوگرافي ساختگاهي زمين برپاسخ لرزه اي مسير مونوريل شهر كرمانشاه
824
بررسي اثرات توپوگرافي سطح بر آرايش نانوالياف حاصل از الكترواسپينينگ جهت كنترل رفتار سلولي
825
بررسي اثرات توريسم بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب منطقه منا
826
بررسي اثرات توسعه بانكداري مجازي در افزايش استفاده مشتريان از خدمات بانكي
827
بررسي اثرات توسعه پايدار شهري مطالعه موردي منطقه هشت شهر اهواز
828
بررسي اثرات توسعه شهر فرودگاهي خميني با بهره گيري از معيارهاي شهر اكولوژيك با استفاده از متد اي اچ پي
829
بررسي اثرات توسعه شهري بر افزايش رواناب با استفاده از مدلHEC HMS و تكنيك GIS در حوضه آبخيز خرم آباد
830
بررسي اثرات توسعه شهري و صنعتي بر روند بيابان زايي محدوده شهر لار، استان فارس
831
بررسي اثرات توسعه فيزيكي شهر بر تغييرات فضاي سبز (مورد مطالعه :شهر بابل)
832
بررسي اثرات توسعه فيزيكي شهر بر روي اراضي كشاورزي (مورد مطالعه :شهر آمل)
833
بررسي اثرات توسعه كالبدي شهر اصفهان بر پايداري محيطي حاشيه زاينده رود با تاكيد بر پوشش گياهي
834
بررسي اثرات توسعه گردشگري روستايي بر اقتصاد شهري استان خوزستان، محدوده مورد مطالعه﴿روستاي احمد مولا شوش﴾
835
بررسي اثرات تولوئن بر برخي ويژگيهاي سلولي و پلاسمايي خون ، كليه و كبد در موش
836
بررسي اثرات تيوسولفات نقره بر روي رشد و نمو گياه سيب زميني ...
837
بررسي اثرات ثبات نرخ ارز،استقلال پولي و باز بودن بازار مالي بر تورم :مطالعه موردي ايران
838
بررسي اثرات جابجايي ماندگار زلزله در حوزه نزديك گسل به روش تعيني
839
بررسي اثرات جانبي چهار سم قارچ كش روي زنبور Tricogramma brassicae (Hym.:Tricogrammatidae)
840
بررسي اثرات جانبي هفت سم حشره كش روي زنبور پارازيتوييد Trichogramma brassicae HYM.:Trichogrammatidae)
841
بررسي اثرات جدا سازي لرزه اي روي كاهش تقاضاي شكل پذيري در ساختمان هاي بتن آرمه
842
بررسي اثرات جريان برگشتي در فرايند توليد زانتان
843
بررسي اثرات جريان داخلي سيال غيرقابل تراكم بر حركت ارتعاشي لوله
844
بررسي اثرات جملات اتلافي بر تضعيف جريان در پيوندگاههاي جوزفسون
845
بررسي اثرات جنسيت ، رشته و پايه تحصيلي بر بهره همدلي و بهره سيستم سازي همراه با هنجاريابي فرم هاي كوتاه پرسشنامه هاي همدلي و سيستم سازي در دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
846
بررسي اثرات جنگ نرم با تاكيد بر تهاجم فرهنگي و تاثير آن بر جوانان شهر اردل
847
بررسي اثرات جنگ نرم با تاكيد بر تهاجم فرهنگي و تاثير آن بر جوانان شهرستان فارسان
848
بررسي اثرات جهاني شدن بر اجتماعات روستايي شهرستان كرمانشاه
849
بررسي اثرات جهاني شدن بر ساختار كالبدي شهرها ﴿ نمونه موردي تهران ﴾
850
بررسي اثرات جهاني شدن بر قيمت واقعي نفت: مورد مطالعاتي اوپك
851
بررسي اثرات چرخه هاي تجاري بر انتشار دي اكسيد كربن
852
بررسي اثرات چشم اندازآينده فردو تجربه خدمت مشتري بر قصدادامه خريد
853
بررسي اثرات چند بستر ويسكو الاستيك بر روي ارتعاشات ميكرو صفحه دوبل
854
بررسي اثرات چندين حشره كش روي شته مومي كلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازيتوئيد آن Diaeretiella rapae
855
بررسي اثرات حافظه افزايي جوشانده برگ درخت " به " درموش سوري
856
بررسي اثرات حجم پول و مخارج دولتي بر رشد اقتصادي كشور بر اساس مدل سنت لوئيس اصلاح شده (1393-1352)
857
بررسي اثرات حذف ياران ههاي انرژي برحم لونقل مسافر درو نشهري تهران با نگرش پويايي هاي سيستم
858
بررسي اثرات حرارت بر بدن انسان
859
بررسي اثرات حرارت در سدهاي بتن غلتكي به روش آزمايشگاهي
860
بررسي اثرات حرارت روي كابل هاي زيرزميني
861
بررسي اثرات حرارتي بر ناپايداري دوجرياني
862
بررسي اثرات حرارتي در ميله ليزر Nd:YAG و هوا به روش تداخل سنجي
863
بررسي اثرات حرارتي در مينا و عاج دندان تحت تابش پيوسته و پالسي ليزر حالت جامد
864
بررسي اثرات حرارتي و محاسبه ماتريس انتقال در كريستال ليزري و انادات با در نظر گرفتن دمش طولي دو طرفه با توان بالا
865
بررسي اثرات حفاظت قلبي كروسين در موش‌هاي صحرايي مواجه شده با كادميوم
866
بررسي اثرات حفاظتي تركيبات فنلي گياهي بر روي سلولهاي كبدي رات دربرابر مسموميت با تيواستاميد
867
بررسي اثرات حفاظتي دانه شويد بر نارسايي هاي ناشي از ايسكمي مغزي ر رت هاي نر نژاد ويستار
868
بررسي اثرات حفاظتي عصاره زعفران (Crocus sativus) در پيشگيري و يا كاهش اثرات سميت قلبي ناشي از دو كسوربيسين در مدل حيواني رت
869
بررسي اثرات حفاظتي كافور cinnamomum caphora در پيشگيري و يا كاهش اثرات سميت قلبي ناشي از دوكسوروبيسين در مدل حيواني رت
870
بررسي اثرات حفاظتي كروسين در رده سلولي H9c2 مواجه شده با كادميوم
871
بررسي اثرات حفاظتي كروسين در رده سلولي MSC مواجه شده با كادميوم
872
بررسي اثرات حفاظتي كوِِيرستين بر هسيتوپاتوفيزيولوژي قلب رت هاي نر طي مسموميت با مالاتيون
873
بررسي اثرات حلال و ضدحلال بر ساختار و عملكرد غشا اولترافيلتراسيون جهت پيش تصفيه اسمزمعكوس
874
بررسي اثرات حوادث غيرمتقربه در فرايند توسعه روستايي ناحيه سيستان
875
بررسي اثرات حوزه نزديك گسل بر روي مقدار انرژي تقاضاي زلزله
876
بررسي اثرات خاكپوش چوب هاي نارون و زبان گنجشك بر تعدادي از شاخص هاي رشد و نمو گياهان آهار و شاه پسند و خصوصيات خاك
877
بررسي اثرات خزش بر روي اتصالات پيچ و مهره اي
878
بررسي اثرات خشكسالي بر افت سطح ايستابي آب زيرزميني حوضه بوئين
879
بررسي اثرات خشكسالي بر اقتصاد روستايي و راهكارهاي آسيب پذيري كمتر از آن در شهرستان دهاقان
880
بررسي اثرات خشكسالي بر روي ميزان بارش در ايران و پهنه بندي آن با استفاده ازGIS
881
بررسي اثرات خشكسالي بر ساختار اقتصادي نواحي روستايي (مطالعه موردي:دهستان گلاب شهرستان كاشان)
882
بررسي اثرات خشكسالي بر كميت وكيفيت آب زيرزميني دشت چاردلي استان كردستان
883
بررسي اثرات خشكسالي بر محصولات كشاورزي ﴿مطالعه موردي :شهرستان ميناب﴾
884
بررسي اثرات خشكسالي بر ناپايداري سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي: سكونتگاههاي روستايي شهرستان داراب – استان فارس)
885
بررسي اثرات خشكسالي بر نوسانات سطح آب زيرزميني در مناطق خشك ﴿مطالعه موردي، دشت بهاباد يزد﴾
886
بررسي اثرات خشكسالي برناپايداري سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي سكونتگاههاي روستايي شهرستان داراب -استلن فارس )
887
بررسي اثرات خصوصيات ادافيكي خاك در رويشگاه هاي طبيعي و دست كاشت گياه زردتاغ در منطقه چوپانان ناپين
888
بررسي اثرات خصوصيات سطح پارچه برخواص چرم مصنوعي ، تهيه شده بروش پوشش كاري مستقيم
889
بررسي اثرات خطوط راه آهن بر توسعه شهري(مورد مطالعه شهر ساري)
890
بررسي اثرات خطي و غير خطي در نقطه ي كوانتومي كروي چهار ترازي مدل M با ناخالصي دهنده در حضور دو مش ليزري
891
بررسي اثرات خطي و غير خطي در يك نقطه كوانتومي گاليوم آرسنايد استوانه اي چهار ترازي مدل M در حضور دو دمش ليزري
892
بررسي اثرات خودكانال زني و خودهدايت شوندگي در انتشار پرتو ليزري در جو
893
بررسي اثرات خوردگي بر عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه با قاب خمشي
894
بررسي اثرات داروهاي ضد آبستني خوراكي جديد
895
بررسي اثرات داروي ان استيل سيستئين و پلاسبو بر آنزيم هاي استرس بيماران كليوي در شرايط ESRD
896
بررسي اثرات داروي متفورمين بر تغييرات هيستومورفولوژيك تخمدان پلي كيستيك در موش سوري در سنين قبل از بلوغ
897
بررسي اثرات در نظر گرفتن زبري سطح در مسئله تماس چرخ و ريل
898
بررسي اثرات درآمدهاي نفتي بر بخش قابل مبادله كشورهاي عضو اوپك ( با استفاده از داده هاي پنل)
899
بررسي اثرات درمان با آندوسكوپي (اسكلروتراپي ) در بيماران مبتلا به Upper GI Bleedingو مقايسه آن با روشهاي ديگر (طبي -جراحي )
900
بررسي اثرات درمان با آندوسكوپي ﴿اسكلروتراپي﴾ در بيماران مبتلا به Upper GIBleeding و مقايسه آن با روشهاي ديگر ﴿طبي - جراحي﴾مهر 1368 -اسفند 1374
901
بررسي اثرات درماني ، تزريق داخل ضايعه اي متوتركسيد در كراتوآكانتو
902
بررسي اثرات درماني بتيونول در 31 مورد بيمار فاسيوليائي
903
بررسي اثرات درماني در درماتيت پدروس
904
بررسي اثرات درماني سين بيوتيك پديلاكت بر ايكتر نوزادان 3-14 روزه با سن داخل رحمي بالاي 35 هفته بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت طي كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور
905
بررسي اثرات درماني شياف ايندومتاسين بر روي حمله حاد كوليك حالب و عود آن متعاقب ايجاد سنگ
906
بررسي اثرات دستگاههاي خود پرداز )ITM( بر جذب منابع
907
بررسي اثرات دگرآسيب آويشن (Thymus caramanicus)، درمنه (Artemisia annua L.)، رزماري (Rosmarinus officinalis) بر جوانه‌زني و رشد اوليه جودره (Hordeum spontaneum)، تاج‌خروس ريشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus)، يولاف وحشي (Avena lodoviciana) و گندم
908
بررسي اثرات دما بر فركانس طبيعي و ارتعاشات تير همراه با لايه پيزوالكتريك
909
بررسي اثرات دما و اتمسفر بر عملكرد مخلوط اكسيد هاي آهن و آلومينا در واكنش آبگيري از الكل هاي نوع دوم و سوم
910
بررسي اثرات دما و حلال بر ثابت تشكيل كمپلك هاي ايزولوسين با يون هاي فلزي منگنز،كبالت،نيكل، روي، سرب به روش پتانسيومتري
911
بررسي اثرات دما، اتمسفر هوا و نيتروژن برعملكرد مخلوط اكسيدهاي نيكل و آلومينا در واكنش آبگيري از الكل هاي نوع دوم و سوم
912
بررسي اثرات دماي نگهداري، PH، نور - تاريكي و نوع واريته رنگريزه هاي آنتوسيانين در چهار واريته سيب سميرم و بررسي پروتئين ذخيره اي دانه بوسيله SDS-PAGE جهت برآورد تشابه ژنتيكي در ده واريته سيب موجود در ايران
913
بررسي اثرات دمايي بر روي خواص ارتعاشي نانو ورق هاي دايروي تك لايه
914
بررسي اثرات دنداني اسكلتي دستگاه فانكشنال فرمند درمال اكلوژن كلاس 2
915
بررسي اثرات دنداني اسكلتي دستگاه فانكشنال فرمند درمال اكلوژن كلاس II
916
بررسي اثرات دو روش شير دهي نوين در مقايسه با روش سنتي بر خصوصيات عملكردي، متابوليت هاي خوني و سلامتي گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
917
بررسي اثرات دوپ عناصر روي و نقره در نانو كامپوزيت ha / tio2 تهيه شده به روش سل - ژل
918
بررسي اثرات دوپ عناصر روي و نقره در نانوكامپوزيت 2 HA/TiO تهيه شده به روش سل-ژل
919
بررسي اثرات ديازينيوم ديولات در مقايسه با پاپاورين بر گشاد كنندگي شريان ... انسان و اندازه گيري ميزان اكسيد رها شده در مدل حيواني رت
920
بررسي اثرات ديازينيوم ديولات در مقايسه با پاورين بر گشادكنندگي شريان thoracic-internalانسان و اندازه گيري ميزان نيتريك اكسيد رهاشده در مدل حيواني رت
921
بررسي اثرات ديناميك خودرو بر كنترل يك خودروي هوشمند براي حركت از ميان موانع متحرك با استفاده از تقسيم‌بندي سلولي
922
بررسي اثرات ديناميك خودرو بر كنترل يك خودروي هوشمند در حضور موانع ثابت و در پيچ¬ها
923
بررسي اثرات ديناميك غيرخطي در كنترل رباتهاي موازي به روش مفاصل مجزا
924
بررسي اثرات ديناميكي و سيكوالاستيك بر ارتعاشات آزاد پوسته ها استوانه اي مستغرق
925
بررسي اثرات ذرات آلژينت بر تكثير و تمايز سلول هاي بنيادي جنيني موش
926
بررسي اثرات ذرات نقره بر غشاهاي پليمري و چگونگي حذف ميكروارگانيسم ها توسط آن
927
بررسي اثرات رايانه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
928
بررسي اثرات رتينوئيك اسيد بر روي تكثير و مرگ سلولي سلولهاي بلاستوسيست و ICM در شرايط in vitro
929
بررسي اثرات رزورسينول و رزوراترول و مشتقات سولفوناميدي آنها بر ساختار آنزيم كربنيك انيدراز II انساني
930
بررسي اثرات رژيم هاي مختلف آبياري و كود ازت بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات فيزيكي و شيميايي دانه ذرت
931
بررسي اثرات رژيمهاي مختلف آبياري بر رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام سورگوم دانه اي در اصفهان
932
بررسي اثرات رژيمهاي مختلف آبياري و تراكم كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا سفيد (لاين آزمايشي 11805)
933
بررسي اثرات رسوب ذرات بر عملكرد فيلترهاي هوايي
934
بررسي اثرات رشد اقتصادي براشتغال در بخش كشاورزي﴿سال70الي90﴾
935
بررسي اثرات رفاهي هدفمند سازي يارانه حاملهاي انرژي بر مصرف كنندگان و توليد كنندگان دانه هاي روغني (مطالعه موردي: سويا)
936
بررسي اثرات رفتار شهروندي سازماني بر كارآفريني سازماني
937
بررسي اثرات رنگ هابر نحوه شكل گيري حافظه در پسران
938
بررسي اثرات رواني دعا در كاهش اضظراب
939
بررسي اثرات رواني دعا و اعتقادات مذهبي بر اضطراب و نگراني
940
بررسي اثرات رواني محيط مدارس شبانه روزي بر رفتار اجتماعي دانش آموزان دختر دوره دبيرستان شهرستان شهربابك
941
بررسي اثرات رواني و تغييرات سيستم اتونوم ديازپام در آندوسكوپي
942
بررسي اثرات رواني و تغييرات سيستم اتونوم ديازپام در آندوسكوپي
943
بررسي اثرات روش هاي مختلف انتخاب شتابنگاشت در پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشي بتني
944
بررسي اثرات روش هاي مختلف تهيه بستر بر رشد رويشي ، عملكرد و اجزاء عملكرد آفتابگردان (هيبريد اروفلور) به عنوان كشت دوم در اصفهان
945
بررسي اثرات روشهاي مختلف تهيه بستر بر عملكرد و اجزاء عملكرد ماش (رقم 16-16-1) در اصفهان
946
بررسي اثرات روغن اسانسي سه گياه دارويي بر روي فراسنجه هاي تخمير شكمبه بز و توليد گاز متان در شرايط برون تني
947
بررسي اثرات ريب در افزايش آشفتگي جريان و انتقال حرارت در خنك كاري داخلي پره هاي توربين گاز
948
بررسي اثرات ريپا گلينيد بر بلوغ آزمايشگاهي تخمك موش
949
بررسي اثرات ريزگرد هاي منطقه عسلويه بر پارامترهاي ايمونو هيستو كميكال سيستم ايمني در موش صحرايي
950
بررسي اثرات زبري سطوح بر روي رسوب ذرات
951
بررسي اثرات زلزله بر بادبندهاي ضربدري و خارج از مركز
952
بررسي اثرات زمان هاي تاخير در ترموالاستيسيته كوپل پوسته استوانه اي مركب
953
بررسي اثرات زمين ريخت شناسي برداشت شن و ماسه در رودخانه رازآور
954
بررسي اثرات زمينه بر بوزن هاي بنيادي
955
بررسي اثرات زهكش زير سطحي بر فشار بر خاست و گراديان هيدروليكي خروجي در سازه هاي آبي
956
بررسي اثرات زواياي مختلف تراش حفره در توزيع استرس در ترميم هاي كلاس۲ كامپوزيتي غيرمستقيم به روش آناليز اجزاي محدود سه بعدي
957
بررسي اثرات زيانبخش حشره كشها م موش كشها بر الياف فلزي پارچه هاي تاريخي
958
بررسي اثرات زيست محيطي MTBE و روشهاي حذف آن از آب
959
بررسي اثرات زيست محيطي آزبست و روشهاي كنترل پيامدهاي نامطلوب معدنكاري و فرآوري آن
960
بررسي اثرات زيست محيطي آلودگي نيترات در آبخوان شهركرد و كاهش آن از طريق نانوذرات آهن صفر
961
بررسي اثرات زيست محيطي احداث سدها و انتقال بين حوضه‌اي آب مطالعه موردي: تونل انتقال آب نوسود
962
بررسي اثرات زيست محيطي پساب مزارع پرورش ماهي بر كيفيت آبهاي سطحي استان چهار محال و بختياري ﴿مطالعه موردي رودخانه سبز كوه﴾
963
بررسي اثرات زيست محيطي تجارت درون صنعت
964
بررسي اثرات زيست محيطي دفع فاضلاب شهر رودان روي آب هاي سطحي و زيرزميني دشت رودان
965
بررسي اثرات زيست محيطي صنعت سيمان و راهكارهاي كاهش آن
966
بررسي اثرات زيست محيطي فلزات سنگين درون پساب هاي صنعتي و جذب كروم به روش جذب سطحي توسط باگاس
967
بررسي اثرات زيست محيطي كارخانه سيمان شمال تهران با استفاده از روش تطبيقي ماتريس پاستاكيا و ماتريس لئوپولد
968
بررسي اثرات زيست محيطي و اقتصادي و سياسي توسعه مناطق نفتي و ارائه يك الگوي مناسب
969
بررسي اثرات زيست محيطي و زمين پزشكي گنبد نمكي جاشك استان بوشهر
970
بررسي اثرات زيستي و بيو شيمي دو آفت كش روي كفشدوزك.....
971
بررسي اثرات ژل رويال بر تشنج تجربي القا شده توسط پنتيلن تترازول در موش هاي صحرايي
972
بررسي اثرات ساخت سدهاي رودخانه دز و كارون بر كيفيت شوري آب در بخشهاي جزرو مدي اين رودخانه ها
973
بررسي اثرات ساختار بازار بر نوآوري و تحقيق و توسعه در صنايع كارخانه اي ايران
974
بررسي اثرات ساختار بازار بر نوآوري و تحقيق و توسعه در صنايع كارخانه اي ايران
975
بررسي اثرات ساختار كاتاليست در گوگرد زدايي با استفاده از هيدروژن از خوراك دي بنزو تيوفن
976
بررسي اثرات ساختاري بر رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي فلزات واسطه سري اول بلوك d
977
بررسي اثرات سازندهاي زمين شناسي بر كيفيت آب مخزن سد بينالود
978
بررسي اثرات ساليسيليك اسيد و متيل جاسمونات بر توليد گليسيريزين و بيان دو ژنSQS وbAS در كشت ريشه شيرين بيان (Glycyeehiza glabra L)
979
بررسي اثرات سايتوتوكسيك زهر مار شاخدار ايراني بر روي سلول هاي سرطاني ريه سلول هاي نرمال ريه و لول هاي فيبروپلاست
980
بررسي اثرات سايتوتوكسيك فراكسيون هاي موثر حاصل از گياه ... جهت دستيابي به داروهاي موثر گياهي در سرطان
981
بررسي اثرات سايتوتوكسيك فراكسيون هاي موثر حاصل از گياه Ziziphus spina christi جهت دستيابي به داروي موثر گياهي در سرطان
982
بررسي اثرات سبك هاي رهبري بر يادگيري كاركنان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت
983
بررسي اثرات سبك‌هاي متفاوت مديريت تعارض در بهره‌وري نيروي انساني در انبار نفت شهيد دولتي كرج
984
بررسي اثرات سبكهاي رهبري بر يادگيري كاركنان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت
985
بررسي اثرات سپتيك آب تهي شده از دوتريوم و اسانس نعنا در موش هاي صحرايي
986
بررسي اثرات سخت شوندگي فريت در مرز دانه‌ها بر رفتار مكانيكي فولادهاي دوفازي با استفاده از روش المان محدود و المان نماينده سه بعدي
987
بررسي اثرات سد 15 خرداد بر روند بيابانزايي بخشي از دشت مسيله قم
988
بررسي اثرات سد اميركبير و آلودگيهاي رودخانه كرج
989
بررسي اثرات سرريز صنعتي شدن بر بيكاري در استان هاي ايران
990
بررسي اثرات سرمايه اجتماعي در ارتقاي كيفي محله سالم و ارائه اصول طراحي مرتبط. مطالعه موردي : محله چيذر و محله امامزاده حسن تهران
991
بررسي اثرات سطح آزاد بر روي ضرايب ليفت و درگ يك شناور زير سطحي
992
بررسي اثرات سطح بر روي ارتعاشات آزاد نانو گرافن دايروي داراي سوراخ ناهم مركز
993
بررسي اثرات سطحي در تحليل نانو سازه ها
994
بررسي اثرات سطوح كنترل بر روي عملكرد پروانه دريايي
995
بررسي اثرات سطوح مختلف شوري و كود آهن بر روي خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك به¬ليمو
996
بررسي اثرات سطوح مختلف كلشي سين روي صفات كمي، كيفي و سيتوژنتيك گياه كاسني
997
بررسي اثرات سطوح مختلف كلشي سين روي صفات كمي، كيفي و سيتوژنتيك گياه كاسني
998
بررسي اثرات سطوح مختلف كود ازته ، رژيم آبياري و تاخير در زمان بر عملكرد چغندرقند و عيار آن در منطقه براآن اصفهان
999
بررسي اثرات سطوح مختلف گاودانه به دو روش خشك و خيسانده شده بر عملكرد بره هاي نوپرواري نژاد لري
1000
بررسي اثرات سلوليتيكي گونه هاي وحشي و موتانت تريكودرماروي چوب
بازگشت