<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ادبيات فولكلوريك (فرهنگ عامه) در اشعار اديب الممالك فراهاني
2
بررسي ادبيات كارناوالي در دفتر ششم مثنوي
3
بررسي ادبيات كارناوالي در دفتر ششم مثنوي
4
بررسي ادبيات كودك در شعر دو شاعر فلسطيني ابوسلمي و احمد دحبور
5
بررسي ادبيات كودك و نوجوان بعد از انقلاب اسلامي
6
بررسي ادبيات كودك و نوجوان در داستانهاي كوتاه زكريا تامر
7
بررسي ادبيات كودك و نوجوان در دهه اول انقلاب
8
بررسي ادبيات كودكان در فرهنگ عامه كرمانشاه
9
بررسي ادبيات مقاومت در شعر شهريار
10
بررسي ادبيات نمايشي مكتوب مبتني بر شاهنامه در نيم قرن اخير
11
بررسي ادبيات و فرهنگ عامه در اشعار ملك الشعراي بهار
12
بررسي ادبيات و فرهنگ عامه در اشعار نسيم شمال
13
بررسي ادبيات و فرهنگ عامه در ديوان شهريار
14
بررسي ادراك اثر هنري در فلسفه ي مرلو - پونتي
15
بررسي ادراك ديداري حركتي در دانش اموزان مقطع ابتدايي
16
بررسي ادراك كاربران مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري از پايگاههاي اطلاعاتي بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده آجزن
17
بررسي ادراك مديران كتابخانه هاي عمومي شهرستان اصفهان از نقش خود در ايجاد انگيزش در كاركنان تحت امر
18
بررسي ادراك مشتري از خلاقيت، جذابيت، ارزش و نگرش كالاهاي خريداري شده (مطالعه موردي: استفاده كنندگان تلفن همراه در سطح شهررشت)
19
بررسي ادراك مشتري از خلاقيت، جذابيت، ارزش و نگرش كالاهاي خريداري شده(مطالعه موردي: استفاده كنندگان تلفن همراه در سطح شهر رشت)
20
بررسي ادراك مشتري از كيفيت خدمات در فست فود هاي زنجيره اي بوف استان مازندران
21
بررسي ادراك مشتريان از برند بانك بر ارزش ادراكي و كيفيت خدمات (مبتني بر وفادار سازي). مطالعه موردي بانك سپه .
22
بررسي ادراك نابرابري در محيط كار و تاثير آن بر رضايت شغلي كاركنان درماني يكي از بيمارستانهاي اردبيل
23
بررسي ادراك و توليد حرف هاي ركيك زبان انگليسي در ميان دانشجويان ايراني يادگيرنده ي زبان انگليسي : مطالعه ايي براثر مهارت زباني
24
بررسي ادراكات دانش آموزان و معلمان مقطع متوسطه منطقه 4 شهر تهران از معناداري زندگي شخصي خود
25
بررسي ادراكات مديران نسبت به نقش رهبري آنان در افزايش پويايي گروهي دبيران دبيرستانهاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1387-1386
26
بررسي ادراكات مديران و دبيران نسبت به مهارتهاي روابط انساني مديران در دبيرستانهاي شهر اصفهان
27
بررسي ادراكات و انتظارات مشتريان براساس مدل سروكوال در بيمارستان دولتي و خصوصي رشت
28
بررسي ادعا در قراردادها با رويكرد تئوري بازيها، بين شركتهاي با تعامل بالا يا شركاي تجاري، با مطالعه موردي
29
بررسي ادعاي مخالفان وحدت آيات قرآن كريم با تكيه بر شبهات انديشمندان مسيحي معاصر
30
بررسي ادعيه ي قرآني و نبوي از نظر زيبايي شناسي بلاغي
31
بررسي ادله اثبات دعوي در جرايم تعزيري و بازدارنده
32
بررسي ادله اثبات وقف در فقه اسلامي
33
بررسي ادله و كاربردهاي نظارت نامحسوس از منظر فقه و حقوق
34
بررسي ادوات پريوديك در فركانسهاي مايكروويو و طراحي فيلترهاي مايكروويو
35
بررسي ادوار تجاري و اثرات نامتقارن شوكهاي پولي بر آن با عنايت به رويكرد تبديل موجك (1389-1367)
36
بررسي اذتباط مسئوليت اجتماعي شركت و ارزش شركت بر اساس تاثيرات بر جريان وجه نقد ريسك و رشد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
37
بررسي ار تباط بين مديريت موجود كالا و مالكيت نهادي :از منظر نظام راهبردي بنگاه
38
بررسي ارائه مدل عوامل موثر بر پياده سازي خدمات الكترونيك عمومي در بخش حكومت هاي محلي
39
بررسي ارائه ميان متني در كتاب آموزش انگليسي فور كرنر
40
بررسي اراده در جوانان و تقويت اراده در رابطه با 4 بعد شخصيتي به طور محدود
41
بررسي اراضي وقفي در دوره صفويه
42
بررسي اراونظرات دبيران ومديران در مورد كارامدي مديران متخصص وغير متخصص در مقطع راهنمايي ناحيه 4
43
بررسي ارايه الگوي ارزيابي سطح مديريت داش در شركت پالايش نفت بندرعباس
44
بررسي ارايه خدمات پستي در كشور و تطبيق آن با معيارهاي زيست محيطي
45
بررسي ارتباط ( عاطفي حمايتي ) گروه هاي خويشاوندي در رفع مشكلات خانواده
46
بررسي ارتباط DMFT مادران با DMFT كودكان سنين 12-6 سال مراجعه كننده به دانشكده و كلنيك ويژه دندانپزشكي شهر رشت(94-95)
47
بررسي ارتباط duke treadmill score نمره تردميل دوك و شدت بيماري عروق كرونر در بيماران مشكوك به گرفتگي عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال1396 - 1397
48
بررسي ارتباط Intercondylar Notch width Iindex با آسيب ليگامان متقاطع قدامي زانو دربيماران ترومايي
49
بررسي ارتباط OVEREXPRESSION ژن C-ERB B2 با پيش آگهي سرطان پستان
50
بررسي ارتباط OVEREXPRESSION ژن C-ERB B2 با پيش آگهي سرطان پستان
51
بررسي ارتباط PH واژن و FSH سرم در زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاه ژنيكوكولوژي بيمارستان الزهرا رشت
52
بررسي ارتباط Pulsatility Index با پيش آگهي بيماران تروماي سر متوسط مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1389
53
بررسي ارتباط RI (Resistance Index شريان داخل كليوي با سطح كراتينين سرم، پروتئينوري و GFR در نفروپاتي ديابتي
54
بررسي ارتباط RI (Resistance Index شريان داخل كليوي با سطح كراتينين سرم، پروتئينوري و GFR در نفروپاتي ديابتي
55
بررسي ارتباط Scale Coma Glasgow بدو ورود و اندازه ضايعات فوكال در اولين scan CT بيماران با تروماي جمجمه در بيمارستان پورسينا
56
بررسي ارتباط Schmorl's Node و يافته هاي مرتبط با تغييرات دژنراتيو ديسك بين مهره اي در MRI لومبوساكرال مراجعه كنندگان بيمارستان پورسينا
57
بررسي ارتباط Sign Artery Cerebral Middle Hyperdense) HMCAS)در CT مغز بيماران دچار انفاركتوس ايسكميك محدودة شريان مغزي مياني با مرگ زودهنگام اين بيماران در بيمارستان پورسيناي رشت .
58
بررسي ارتباط آپنه انسدادي خواب با سندرم متابوليك، مقاومت به انسولين و CRP سرم
59
بررسي ارتباط آپنه انسدادي خواب با سندرم متابوليك، مقاومت به انسولين و CRP سرم
60
بررسي ارتباط آگاهي درباره كارآفريني و رفتار كارآفرينانه با شناسايي فرصت هاي بيروني در مديران باشگاه هاي ورزشي شهرستان بيرجند
61
بررسي ارتباط آلودگي به توكسوپلاسموز با اسكيزوفرنيا و توزيع فراواني تظاهرات باليني آن
62
بررسي ارتباط آلودگي هواي ناشي از ترافيك در پيري بيولوژيك زنان پري ديابتي شهر يزد (مطالعه موردي)
63
بررسي ارتباط آمادگي جسماني با اضطراب وافسردگي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر وروستادر شهرستان كامياران
64
بررسي ارتباط آمادگي كاركردي با سن ،جنس ،سطح فعاليت و ميزان زمين خوردن بزرگسالان بالاي 60 سال شهر اروميه
65
بررسي ارتباط آموزش پيش دبستاني و رشد اجتماعي دانش آموزان اول ابتدايي زرين شهر
66
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت )با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع
67
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي ﴿بخش صنعت﴾با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع شهرستان بروجن
68
بررسي ارتباط آنتي بادي عليه پپتيد حلقوي سيترولينه (ccp Anti) با ميزان فعاليت بيماري و تخريب مفصلي در مبتلايــان به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانـــگاه روماتولوژي بيمارستان رازي و مطب خصوصي
69
بررسي ارتباط آن‍‍ژيوم گيلاسي ( (cherry angioma با ديس ليپيدمي در بيماران مراجعه-كننده به بيمارستان رازي رشت
70
بررسي ارتباط آيات در هريك از سوره‌هاي «فرقان»، «شعرا» و «نمل»
71
بررسي ارتباط آيات سور ابراهيم و حجر به صورت جداگانه
72
بررسي ارتباط آيات سوره احزاب و حديد
73
بررسي ارتباط آيات سوره اعراف
74
بررسي ارتباط آيات سوره انعام
75
بررسي ارتباط آيات سوره انفال
76
بررسي ارتباط آيات سوره بقره
77
بررسي ارتباط آيات سوره توبه
78
بررسي ارتباط آيات سوره مائده
79
بررسي ارتباط آيات سوره مباركه «نساء»
80
بررسي ارتباط آيات سوره نحل
81
بررسي ارتباط آيات سوره هود
82
بررسي ارتباط آيات سوره ي آل عمران
83
بررسي ارتباط آيات سوره ي اسراء
84
بررسي ارتباط آيات سوره ي كهف
85
بررسي ارتباط آيات سوره ي نور
86
بررسي ارتباط آيات سوره يونس
87
بررسي ارتباط آيات سوره‌ احقاف
88
بررسي ارتباط آيات سوره‌ دخان
89
بررسي ارتباط آيات هر يك از سور زمر و غافر
90
بررسي ارتباط آيات هر يك از سوره هاي حج و مومنون
91
بررسي ارتباط آيات هر يك از سوره هاي صافات و ص
92
بررسي ارتباط ابعاد ارزش ويژه برند و عملكرد شركت هاي بيمه بدنه خودرو بر اساس مدل CBBE
93
بررسي ارتباط ابعاد ارزش ويژه برند وعملكرد در زمينه فروش اينترنت براساس مدل
94
بررسي ارتباط ابعاد حمايت اجتماعي، نشانگان افسردگي با خود كارآمدي ديابتي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به مركز آموزشي و درماني رازي رشت در سال 96 –1395
95
بررسي ارتباط ابعاد راه هوايي فوقاني با پروفايل بافت نرم صورت بر اساس ركورد لترال سفالومتري اوليه بيماران ارتودنسي در شهرستان رشت در سال 1396
96
بررسي ارتباط ابعاد كيفيت زندگي كاري و سلامت عمومي پرستاران شاغل در مراكز آموزشي-درماني رشت در سال 94-93
97
بررسي ارتباط احتمالي عفونت با باكتري كلاميدياپنومونيه و بيماري مولتيپل اسكلروزيس
98
بررسي ارتباط احساس تنهايي سالمندان با مشخصات فردي-اجتماعي آنان در شهر رشت ،سال 1379
99
بررسي ارتباط اختلالات رفتاري بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور نجف اباد
100
بررسي ارتباط اختلالات سطح سرمي سديم با مورتاليتي در بيماران مبتلا به صدمات تروماتيك مغزي مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهر رشت در سال 1393
101
بررسي ارتباط اخلاق حرفه اي و هوش هيجاني مربيان با رضايتمندي ورزشكاران نخبه استان لرستان
102
بررسي ارتباط ادراك بيماري با كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به آكنه ولگاريس مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبيا در سالهاي 92-93
103
بررسي ارتباط ادراك بيماري و كيفيت زندگي سالمندان مبتلا به نارسايي قلبي بستري در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
104
بررسي ارتباط ارتفاع صورت با بلوغ درز بين كامي توسط راديوگرافي Cone beam computed tomography
105
بررسي ارتباط ارزشي سود و معيارهاي مختلف جريان هاي نقد در بازه هاي كوتاه مدت و بلند مدت
106
بررسي ارتباط ارگونومي با رضايت شغلي
107
بررسي ارتباط ازدواج در سالمندان وسلامت روان سالمندان دانشجو
108
بررسي ارتباط ازدواج فاميلي و بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در شهرستان كرج طي سالهاي 76 تا 79
109
بررسي ارتباط استراتژي هاي برندسازي شهري بر تصويرشهر (مطالعه موردي:شهر كرج)
110
بررسي ارتباط استراتژي هاي برندسازي شهري بر تصويرشهر(مطالعه موردي:شهر كرج)
111
بررسي ارتباط استرس با بيماري عروق كرونر(CAD) در شهر يزد
112
بررسي ارتباط استرس گرمايي بر روي فاكتورهاي حياتي و عملكرد شناخني كاركنان كارخانه ذوب مس سرچشمه كرمان در سال ۱۳۹۶
113
بررسي ارتباط استرس و شيوه هاي مقابله با آن با بيماري پريودنتال
114
بررسي ارتباط استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي با تمايل به ورزش دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي
115
بررسي ارتباط اشتغال زنان ﴿شاغل و غير شاغل ﴾ با افسردگي در شهرستان ساوه
116
بررسي ارتباط اضافه وزن مادر در دوران بارداري با وزن نوزاد متولد شده ، موارد سزارين ، نوزاد پيش از موعد درشهر و روستا
117
بررسي ارتباط اضطراب، استرس وافسردگي با هوش هيجاني در دستياران پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
118
بررسي ارتباط اضطراب،افسردگي و تيپ شخصيت در وقوع آتروفي سودك در بيماران مبتلا به شكستگي ديستال راديوس
119
بررسي ارتباط اعتقادات مذهبي با بهداشت روان در بين دانشجويان
120
بررسي ارتباط اعتقادات مذهبي با بهداشت روان در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
121
بررسي ارتباط اعتماد به ارائه خدمات با وفاداري بيماران مراجعه كننده به بيمارستان مركزي وزارت نفت
122
بررسي ارتباط اعجاز بياني قرآن با هدايت الهي انسان ها
123
بررسي ارتباط افزايش بيلي روبين با آپانديسيت گانگرنه و پرفوره در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا در سال94
124
بررسي ارتباط افسردگي ،اضطراب،استرس با بيماري هاي ديابت وسندرم متابوليك در شهرستان يزد سال 1393
125
بررسي ارتباط افسردگي با احساس درد در بيماران سرطاني بخش آنكولوژي بيمارستان شهيد باهنر كرمان
126
بررسي ارتباط افسردگي با ديابت در بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به كلينيك غدد مركز آموزشي درماني بيمارستان رازي در سال 1390
127
بررسي ارتباط افسردگي پس از زايمان با برخي از عوامل فردي و رواني ـ اجتماعي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در سال 1383
128
بررسي ارتباط افسردگي و مدت زمان تاهل در زوج هاي جوان
129
بررسي ارتباط افسردگي و مدت زمان تاهل در زوج هاي جوان
130
بررسي ارتباط افسردگي و وضعيت كنترل قند خون در بيماران ديابتي نوع دو مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد-1392
131
بررسي ارتباط افسردگي و وضعيت كنترل قند خون در بيماران ديابتي نوع دو مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابتيزد-1392
132
بررسي ارتباط اقلام كليدي صورت سود و زيان با شاخص هاي بهره وري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
133
بررسي ارتباط الگوهاي غذايي پسين (اكتشافي) و پيشين با كبد چرب غير الكلي و آنزيم هاي هاي كبدي در بزرگسالان ساكن يزد سال 1395-1396: كوهورت شاهديه
134
بررسي ارتباط الگوهاي غذايي پسين (اكتشافي) و پيشين با كبد چرب غير الكلي و آنزيم هاي هاي كبدي در بزرگسالان ساكن يزد سال 1395-1396: كوهورت شاهديه
135
بررسي ارتباط الگوهاي غذايي غالب مبتني بر روشهاي پيشين و پسين (اكتشافي) با شانس ابتلا به سندروم متابوليك در افراد بزرگسال شهر يزد
136
بررسي ارتباط اميد و سلامت معنوي با كفايت دياليز بيماران تحت همودياليز در مراكز منتخب استان گيلان در سال 1396
137
بررسي ارتباط انحراف سپتوم و وقوع همزمان آن با كونكا بولوزا با فرم و عمق قوس خلفي كام
138
بررسي ارتباط اندازه سينوس فرونتال با پروگناتيسم و رتروگناتسيم دو فك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان- بندر انزلي در سال 1397
139
بررسي ارتباط اندازه سينوس ماگزيلاري با ژئومتري ماگزيلا
140
بررسي ارتباط اندكس هاي پلتيسموگرافيك حاصل از پالس اكسي متري و هايپوتانسيون پس از بيهوشي اسپاينال در زنان حامله تحت سزارين الكتيو در مركز آموزشي درماني الزهرا )س(
141
بررسي ارتباط انرژ‍ي ضربه و انرژ‍ي سيگنال آكوستيك اميشن در ورق
142
بررسي ارتباط انكيلوز مولرهاي شيري با فقدان جوانه دندان دائمي جايگزين در مدارس ابتدايي شهر رشت
143
بررسي ارتباط انگيزش كاركنان و رضايت مراجعين در شعب سازمان تامين اجتماعي استان تهران
144
بررسي ارتباط انگيزش كاركنان و ميزان رضايت ارباب رجوع از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
145
بررسي ارتباط انواع اختلالات مفصل گيجگاهي-فكي بانوع سابقه تروما به فك تحتاني
146
بررسي ارتباط انيميشن با ساير هنرهاي تصويري:با مروري بر مفاهيم تصوير و سابقه ي تصويرگري در تاريخ
147
بررسي ارتباط انيميشن با شاير هنر هاي تصويري ﴿با مروري بر مفاهيم تصوير و سابقه ي تصويرگري در تاريخ﴾
148
بررسي ارتباط اوليا دانش آموزان با مدرسه و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهرستان گنبد كاووس
149
بررسي ارتباط اوليا ومربيان واثرآن درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
150
بررسي ارتباط اولياءدانش آموزان با مدرسه در پيشرفت تحصيلي آنها
151
بررسي ارتباط اينترنت اشياء با بدون سرنشين هاي هوشمند
152
بررسي ارتباط بار كار ذهني و شكست شناختي پرستاران با ايمني بيمار در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز درماني شهر رشت در سال97-1396
153
بررسي ارتباط بارش روزانه وماهانه مشاهده اي وماهواره اي در شديدترين ترسالي هاي شمال حوضه آبريز زاب
154
بررسي ارتباط بارش ماهانه مشاهده اي ايستگاههاي سينوپتيك و برآوردهاي ماهواره اي در حوضه آبريز ارس
155
بررسي ارتباط بارمراقبتي و عملكردخانواده كودكان مبتلابه تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مراكز درماني استان گيلان درسال 1396
156
بررسي ارتباط بارمراقبتي و عملكردخانواده كودكان مبتلابه تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مراكز درماني استان گيلان درسال 1396
157
بررسي ارتباط بازارگرايي با كيفيت خدمات با استفاده از مدل ماركور و مقايسه آن بين شعب بانك ملت و پارسيان در شهر شيراز
158
بررسي ارتباط بازاريابي دروني با مديريت تجربه مشتري در فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران
159
بررسي ارتباط بازاريابي دروني و كيفيت خدمات با توجه به نقش ميانجي تعهد سازماني در دانشگاه پيام نور استان گلستان
160
بررسي ارتباط بازي هاي رايانه اي با پرخاشگري در دانش آموزان راهنمايي شهر رشت در سال 1392
161
بررسي ارتباط باليني تست هاي هورمون تيروئيد با ميزان ترشح آنتي بادي بر عليه آنزيم تيروئيد پرتاكسيداز
162
بررسي ارتباط باور بهداشتي و خويشتن پنداري با انجام خود آزمايي پستان در پرستاران دانشگاه علوم پزشكي تهران
163
بررسي ارتباط باور بهداشتي و خويشتن پنداري با انجام خودآزمايي پستان در پرستاران دانشگاه علوم پزشكي تهران
164
بررسي ارتباط باورهاي مذهبي و تعهد سازماني پرستارانبيمارستانهاي شهيد صدوقي وشهيد رهنمون در سال 91-92
165
بررسي ارتباط برنامه هاي پربيننده تلويزيون با رفتارهاي اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه شهر سميرم از ديدگاه آنان در سال تحصيلي 85-86
166
بررسي ارتباط بروز سندرم پاسخ التهابي سيستميك(SIRS ) پس از عمل جراحي نفروليتوتومي پركوتانئوس(PNL ) با نتايج كشت ادرار و كشت سنگ در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت از فروردين ماه سال 1368 لغايت پايان اسفند ماه 1386
167
بررسي ارتباط بستر با خصوصيات فشردگي فرش دستباف
168
بررسي ارتباط بهداشت رواني والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان
169
بررسي ارتباط بهره وري با كنترل كيفيت
170
بررسي ارتباط بهره وري و اشتغال در عصر اقتصاد دانش بنيان (مقايسه ايران با كشورهاي منتخب جنوب شرقي آسيا)
171
بررسي ارتباط بي دنداني بيش از نيمي از دندان ها و عوامل دموگرافيك در مراجعين به مراكز دندانپزشكي وابسته به دانشگاه شهيدصدوقي يزد درسال 1395
172
بررسي ارتباط بي سيم وانواع فرستنده هاوگيرنده هاوارسال اطلاعات باميكروكنترلرAVR
173
بررسي ارتباط بيان افزوده ژن P5CS و تغييرات برخي آنتي اكسيدان هاي غيرآنزيمي در گياه تراريخت Nicotiana plumbaginifolia تحت تنش شوري در شرايط كشت در شيشه
174
بررسي ارتباط بيان ژن مرتبط با مقاومت دارويي چند گانه‌ي ABCA2، در سطوح mRNA و پروتئين، در لنفوبلاست هاي كودكان مبتلا به سرطان خون لنفوبلاستي حاد
175
بررسي ارتباط بيماري آسم وضايعه هيپومينراليزاسيون مولر اينسايزور در كودكان12-6ساله شهر رشت-استان گيلان در سال 1393
176
بررسي ارتباط بيماري پريودنتال با افزايش سطح سرمي Protein reactive-C در مبتلايان به انفاركتوس حاد ميوكارد
177
بررسي ارتباط بين FEV1 با PO2 و PCO2 O خون شرياني در افراد برونشيت مزمن
178
بررسي ارتباط بين FEV1 با PO2 و PCO2 O خون شرياني در افراد برونشيت مزمن
179
بررسي ارتباط بين آلودگي هوا و بيماري¬هاي قلبي و تنفسي با استفاده از شبكه عصبي
180
بررسي ارتباط بين آمادگي جسماني و هوش هيجاني با كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دانش آموزان دبيرستانهاي شهر رشت سال95
181
بررسي ارتباط بين آمادگي جسماني وشاخصهاي سلامت مرتبط با كيفيت زندگي با مرخصيهاي استعلاجي كاركنان انتظامي استان كرمانشاه
182
بررسي ارتباط بين آنتي باديهاي آنتي فسفوليپيد و حوادث عروقي مغز در جمعيت زير 50 سال
183
بررسي ارتباط بين آنتي باديهاي آنتي فسفوليپيد و حوادث عروقي مغز در جمعيت زير 50 سال
184
بررسي ارتباط بين آنتي باديهاي آنتي فسفوليپيد و حوادث عروقي مغزي در جمعيت زير 50 سال
185
بررسي ارتباط بين آندوسكوپي و يافته هاي پاتولوژي در دستگاه گوارش تحتاني افراد بزرگسال
186
بررسي ارتباط بين ابعاد دشواري تنظيم هيجان و سبك‌هاي پاسخ به استرس با نشانه‌هاي اختلالات شخصيت مرزي و وابسته در زندانيان اصفهان
187
بررسي ارتباط بين ابعاد راه هاي هوايي بر اساس High resolution ComputedTomography(HRCT)-Scan با شدت انسداد در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن
188
بررسي ارتباط بين ابعاد كمالگرايي (خويشتن مدار، ديگرمدار، جامعه مدار) با ترس از موفقيت و انگيزش پيشرفت تحصيلي در دانشجويان علوم پزشكي جزيره كيش .
189
بررسي ارتباط بين ابعاد نظام مديريت ارتباط با مشتري و قابليتهاي نو آوري
190
بررسي ارتباط بين اختلاف فشار شرياني و وريدي در دستگاه دياليز با حجم خون و مقدار آب گيري
191
بررسي ارتباط بين اخلاق سازماني ومديريت دانش
192
بررسي ارتباط بين ارائه خدمات نوين بانكي و ارزش ويژه برند در صنعت بانكداري خصوصي ايران (شعب بانكهاي پارسيان و سامان در شيراز )
193
بررسي ارتباط بين ارزش شركت و ريسك سيستماتيك و غير سيستماتيك آن با استفاده از شاخص Q توبين در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره 1380-1376
194
بررسي ارتباط بين ارم، تصوير و شهرت شركت با رضايت مشتريان شركت سيمان ابيك قزوين
195
بررسي ارتباط بين استئوپروز و پريودنتيت در جمعيت بالاي 40 سال
196
بررسي ارتباط بين استحكام كششي و استحكام جرخوردگي
197
بررسي ارتباط بين استراتژي هاي جستجوي دانش و ظرفيت جذب در شركت ايران خودرو
198
بررسي ارتباط بين استرس هاي كاري با خود كار آمدي وتطابق بامحيط كاري در كاركنان بيمارستان ضيايي اردكان در سال 93
199
بررسي ارتباط بين استرس و پيشرفت تحصيلي در ميان دانش آموزان راهنمايي شهر دستجرد
200
بررسي ارتباط بين استقرار سيستم هاي اطلاعات بيمارستان با رضايت بيماران در بيمارستانهاي خصوصي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
201
بررسي ارتباط بين اشتغال بانوان در رضايت از زندگي زناشوئي در شهرستان ابهر
202
بررسي ارتباط بين اشتغال وعزت نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور ساوه
203
بررسي ارتباط بين اشتغال، سرمايه گذاري و دستمزد بخشهاي مختلف تعاوني شهرستان كرمانشاه
204
بررسي ارتباط بين اضطراب صفتي و شاخص هاي خطرساز بيماري هاي قلبي و عروقي داوران و كمك داوران ليگ برتر فوتبال ايران
205
بررسي ارتباط بين اضطراب و وضعيت تحصيلي(خوب و متوسط)دانش اموزان نوجوان
206
بررسي ارتباط بين اضطراب وعملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر وپسر مقطع دبرستان درسال تحصيلي 82-81.
207
بررسي ارتباط بين اضطراب وعملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر وپسر مقطع دبرستان درسال تحصيلي 82-81.
208
بررسي ارتباط بين اضطراب ونتايج نمرات دانشجويان دانشگاه پيام نور
209
بررسي ارتباط بين اضطراب ونتايج نمرات دانشجويان دانشگاه پيام نور.
210
بررسي ارتباط بين اعتماد به نفس و رضايت زناشويي در زنان خانه دار شهر بوشهر
211
بررسي ارتباط بين اعتماد سازماني و نوآوري
212
بررسي ارتباط بين اعتمادبه نفس ورضايت شغلي بانوان شاغل در دبيرستانهاوبيمارستان شهيدمدرس ساوه
213
بررسي ارتباط بين اعتمادبه نفس ورضايت شغلي كاركنان سازمان انتقال خون استان قم
214
بررسي ارتباط بين اعتياد به كار و كيفيت زندگي معلمان زن تربيت بدني مدارسِ مقطع متوسطه شهر كرمانشاه
215
بررسي ارتباط بين افكار خودكار، شيوه هاي مقابله اي، احساس كهتري و خودشكوفايي در ميان دانشجويان دوره كارشناسي در دانشگاههاي تهران
216
بررسي ارتباط بين افكار غير منطقي و سلامت روان در دانشجويان پيام نور بوشهر
217
بررسي ارتباط بين اقدامات كنترلي اولويت بندي شده و سطح نمره ريسك در يكي از كارخانه هاي روغن خوراكي تهران
218
بررسي ارتباط بين الگوهاي شيردهي با وزن كودكان پيش دبستاني شهر ساري سال 84-1383
219
بررسي ارتباط بين الگوهاي غذايي غالب و سندرم متابوليك درمعلمان زن ساكن در شهر يزد
220
بررسي ارتباط بين اندازه دور كمر وشدت انسداد راه هاي هوايي براساس تست هاي عملكرد ريوي دربيماران مبتلا به COPD
221
بررسي ارتباط بين اندازه گيري سطح دور سينه(TCSA) بر اساس HRCT- Scan و شدت انسداد بر اساس اسپيرومتري در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه(COPD) در بيمارستان رازي رشت
222
بررسي ارتباط بين اندازه هاي آنتروپومتريكي و تركيب بدني با فاكتورهاي آمادگي جسماني در منتخب بسكتباليستهاي مقطع متوسطه استان كردستان سال تحصيلي 48-38
223
بررسي ارتباط بين انرژي اكتيواسيون، پايداري حرارتي و قابليت شيشه‌اي شدن آلياژ شيشه‌اي پايه آهن
224
بررسي ارتباط بين انگيزش شغلي با ميزان رضايت شغلي در كاركنان مرد ورزشكار و غير ورزشكار ادارات شهرستان فردوس
225
بررسي ارتباط بين اهرم نقدينگي و مديريت سود واقعي
226
بررسي ارتباط بين بار ويروسي تب خونريزي دهنده كريمه كنگو وسطح سيتوكين هاي ....در سرم با شدت بيماري در مبتلايان به تب خونريزي دهنده كريمه كنگو در ايران
227
بررسي ارتباط بين بازارگرايي و عملكرد كسب و كار (يك مطالعه موردي: خرده فروشان استان مازندران)
228
بررسي ارتباط بين بازاريابي داخلي و كيفيت خدمات مشتريان در
229
بررسي ارتباط بين بازاريابي رابطه مند و وفاداري مشتريان :مطالعه موردي شركت دوشه
230
بررسي ارتباط بين بازاريابي نوستالژيك برخط و ارزش برند فروشگاه هاي اينترنتي با استفاده از علوم عصبي
231
بررسي ارتباط بين بازده سبد سهام و نسبت هاي بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1387-1378
232
بررسي ارتباط بين بحران مالي جهاني ورشد اقتصادي در ايران
233
بررسي ارتباط بين برخي از ويژگي هاي آنتروپومتري و تركيب بدني با توان بي هوازي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرستان مهريز
234
بررسي ارتباط بين برخي از ويژگي هاي شخصيتي و سبك مديريتي مديران وظيفه گرا - رابطه گرا در دوره متوسطه و راهنمايي دختران شهرستان گرگان در سال تحصيلي 90-89
235
بررسي ارتباط بين برخي سازوكارهاي حاكميت شركتي و هزينه حقوق صاحبان سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
236
بررسي ارتباط بين برخي ويژگيهاي آنترومتريكي كف پا و عملكرد حركتي اندام تحتاني پسران در حال رشد شهرستان اردبيل
237
بررسي ارتباط بين برنامه ريزي نيروي انساني و برنامه ريزي استراتژيك
238
بررسي ارتباط بين برنامه هاي درسي با نيازهاي شغلي دبيران تربيت بدني مشغول به تحصيل در دوره كارداني به كارشناسي
239
بررسي ارتباط بين بعدهاي جو سازماني و ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان وعلوم پزشكي اصفهان
240
بررسي ارتباط بين بلوغ دنداني بدست آمده از روش دمرجين از روي راديوگرافي پانوراميك ومراحل بلوغ مهر هاي گردني از روي راديوگرافي لترال سفالومتري در افراد گيلاني
241
بررسي ارتباط بين بهداشت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع كاردانش كوثر شهر تهران
242
بررسي ارتباط بين بهره هوشي و توانائيهاي ادراكي - حركتي دانش آموزان چهارم و پنجم دبستان شهرستان فريمان
243
بررسي ارتباط بين بهره‌وري و امنيت غذايي در باغات سيب شهرستان سميرم
244
بررسي ارتباط بين بيماري انسدادي خواب و ميكروآلبومينوري در بيماران غير ديابتيك- غير فشارخوني
245
بررسي ارتباط بين بيماري هاي پريودنتال با الگوي رفتاري تيپ A و تيپ B
246
بررسي ارتباط بين بيماريهاي اسكيزوفرنيا و دوقطبي با خشكي دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
247
بررسي ارتباط بين بيماريهاي اسكيزوفرنيا و دوقطبي با خشكي دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
248
بررسي ارتباط بين بيماريهاي مزمن و كيفيت زندگي سالمندان مقيم آسايشگاه هاي استان گيلان در سال 1395
249
بررسي ارتباط بين پارامترهاي QT interval و بيماري شريان كرونر در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
250
بررسي ارتباط بين پايداري سود و نوسان پذيري سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
251
بررسي ارتباط بين پرخاشگري كودكان واختلالات رواني مادران
252
بررسي ارتباط بين پرخاشگري وعزت نفس دردختران وپسران دانش آموز سال اول دبيرستان شهرستان لاهيجان.
253
بررسي ارتباط بين پروفايل ليپيد و دانسيته استخوان در خانم هاي يائسه مراجعه كننده به بخش دانسيتومتري كلينيك خاتم الانبياء(ص) در سال 92
254
بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي rs1062577 با سرطان پستان
255
بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن )angiotensin converting enzyme (ace
256
بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن ... در بيماران ديابتي نوع 2 با و بدون رتينوپاتي ديابتيك مراجعه كننده به بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اهواز
257
بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن ... و بيماري هاي قلبي عروقي
258
بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن vegf و رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي نوع 2
259
بررسي ارتباط بين پنوموتوراكس خودبخودي اوليه با ورزش و زمان بازگشت بيماران به فعاليت هاي قبلي خود؛ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي و پورسينا و آريا رشت در طي سال هاي 94 تا 96
260
بررسي ارتباط بين تجديد ارائه صورتهاي مالي و محافظه كاري بعد از آن در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
261
بررسي ارتباط بين تحصيلات والدين بر كمرويي فرزندان دختر در پايه اول دبيرستان
262
بررسي ارتباط بين تربيت تولد وميزان كمرويي در ميان نوجوانان دختر وپسر گروه سني 18-15سال دبيرستان دخترانه تربيت وپسرانه...
263
بررسي ارتباط بين تسهيلات بانكي و سرمايه گذاري با لحاظ مالكيت دولتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
264
بررسي ارتباط بين تصوير بازار خريد و همگن بودن با وفاداري مصرف كنندگان فروشگاه هايپراستار
265
بررسي ارتباط بين تعداد پلاكت پس از آنژيوپلاستي اوليه و بروز آنوريسم بطني در بيماران با انفاركتوس ميوكارد حاد قدامي با صعود قطعه ST مراجعه كننده به بيمارستان حشمت در سال 98-97
266
بررسي ارتباط بين تعداد فرزندان و ترتيب تولد با حمايت اجتماعي و تنهايي در دانش آموزان دختر كلاس ششم ابتدايي شهر خفر در سال تحصيلي 93-92
267
بررسي ارتباط بين تعداد فرزندان وترتيب تولد با حمايت اجتماعي وتنهايي در دانش آموزان دختركلاس ششم ابتدايي شهر خفر در سال تحصيلي 92-93
268
بررسي ارتباط بين تغييرات آب‌وهوايي با حضور آمبولانس جهت ارائه خدمات اورژانس پيش بيمارستاني به بيماران قلبي در شهر رشت، 1395
269
بررسي ارتباط بين تغييرات ژنيتكي ژنهاي سوپر فاميلي رسپتورهاي هسته اي شامل lxra با سندرم متابوليك
270
بررسي ارتباط بين تمركز و ثبات مالي در نظام بانكداري ايران
271
بررسي ارتباط بين تنوع زيستي و تنوع ويژگي هاي خاك در اراضي جنگلي شصت كلاته استان گلستان
272
بررسي ارتباط بين توان رقابتي محصول و سطح مديريت سود باتاكيد برساختار صنعت در شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
273
بررسي ارتباط بين توانايي مديريت و ارزش حاشيه اي وجه نقد شركت
274
بررسي ارتباط بين توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي
275
بررسي ارتباط بين توانمندسازي و شايستگي هاي برگرفته از آموزه هاي اسلامي بين مديران و اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان با نقش تعديلگر جنسيت و سابقه خدمت
276
بررسي ارتباط بين توانمندسازي و يادگيري سازماني (مطالعه موردي: دادگستري اصف هان )
277
بررسي ارتباط بين توانمندي روانشناختي كاركنان و اجراي اثربخش استراتژي (مطالعه موردي: شركت توليد محور خودرو VAMCO)
278
بررسي ارتباط بين توانمندي روانشناختي كاركنان و اجراي اثربخش استراتژي (مطالعه موردي: شركت توليد محور خودرو VAMCO)
279
بررسي ارتباط بين توانمندي كاركنان با رفتار شهروندي سازماني در ادارات شهرستان فراشبند در سه حوزه سازمانهاي سياسي ، خدماتي و كشاورزي در سال 1389
280
بررسي ارتباط بين تورم، چرخه عملياتي و سطح نگه داشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
281
بررسي ارتباط بين توسعه مالي و توسعه انساني در ايران
282
بررسي ارتباط بين توسعه محصولات جديد و مزيت رقابتي مورد مطالعه: محصولات شركت سوني
283
بررسي ارتباط بين تيپ شخصيتي AوB،روابط زناشويي ورضايت از زندگي.
284
بررسي ارتباط بين تيپ شخصيتي معلمان زبان ايراني و گرايش مديريت كلاسي آنها
285
بررسي ارتباط بين تيپ هاي شخصيتي و سبك رهبري خدمتگزار در مديران پايه جهاد كشاورزي شهرستان كرمانشاه
286
بررسي ارتباط بين تيپهاي شخصيتي و وسواس فكري - عملي
287
بررسي ارتباط بين جنسيت ، عزت نفس و اضطراب دانش آموزان مقطع دبيرستان (پايه سوم )
288
بررسي ارتباط بين جنسيت جنين و شدت هايپرامزيس گراويداروم در بيماران بستري شده در بيمارستان الزهرا (س ) رشت از سال 1386-1376
289
بررسي ارتباط بين جنسيت در بروز تمايلات ورفتارهاي جنسي
290
بررسي ارتباط بين جنسيت در بروز تمايلات ورفتارهاي جنسي
291
بررسي ارتباط بين جنسيت دربروز تمايلات ورفتارهاي جنسي
292
بررسي ارتباط بين جهت گيري مذهبي و رضايت زناشويي منطقه 1 استان قم
293
بررسي ارتباط بين چاقي و پوسيدگي دنداني در كودكان 3تا6ساله شهر يزد در سال 1395-1394
294
بررسي ارتباط بين چرخه عمر شركت و اجتناب مالياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
295
بررسي ارتباط بين حافظه بينايي وميزان يادگيري املاء فارسي دردانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان لنگرود
296
بررسي ارتباط بين حاكميت شر كتي و هزينه حسابرسي در شركت هاي پيشرفته شده در بورس تهران
297
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي و افشاي اختياري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
298
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي و افشاي اختياري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
299
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي و هزينه حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
300
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي وپاداش هيئت مديره با اجتناب مالياتي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
301
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي،افشاي اختياري و عدم تقارن اطلاعاتي درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
302
بررسي ارتباط بين حجم كام با حجم حفره نازوفارنكس در كليشه هاي راديوگرافي توموگرافي (CT) افراد مراجعه كننده به بيمارستان پارس شهر رشت در سال 1396
303
بررسي ارتباط بين حجم متوسط پلاكتي و اسكلروزيس دريچه آئورت
304
بررسي ارتباط بين خستگي روسازي انعطاف پذير و خستگي قير
305
بررسي ارتباط بين خصوصيات ذاتي تراكم پذيري خاكهاي ريزدانه بازسازي شده و طبيعي منطقه جنوب تهران
306
بررسي ارتباط بين خط و شخصيت
307
بررسي ارتباط بين خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر چهارم و پنجم دبستاني بر حسب محيط عاطفي خانواده در شهر اصفهان
308
بررسي ارتباط بين خواص رئولوژي و زمان گيرش در مخلوط هاي بتن خودتراكم به روش مقاومت الكتريكي
309
بررسي ارتباط بين خواص رئـولوژي و فشـار قالب بتـن هاي خـود مـتـراكم حـاوي مـواد افـزودني معـدنـي بر اسـاس طـرح مخلوط زيست محيـطي
310
بررسي ارتباط بين خود پنداره مربوط به مدرسه با ميزان نا اميدي در دانش اموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي در شهر جهرم
311
بررسي ارتباط بين خود سوزي آهن اسفنجي و خصوصيات سنگ آهن بكار رفته در ساخت آن
312
بررسي ارتباط بين خوددرماني عفونتهاي واژينال با بارداري خارج رحمي در خانم هاي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت درنيمسال دوم 1397
313
بررسي ارتباط بين خودكارآمدي شغلي مديران و تعهد سازماني كاركنان و رضايت مشتريان در اداره كل تربيت بدني استان كرمان .
314
بررسي ارتباط بين خوش بيني (مثبت انديشي )وعزت نفس دربين شاغلين مردوزن سازمانهاي دولتي استان قم
315
بررسي ارتباط بين درك از خود و وضعيت پيروي از برنامه هاي درماني در بيماران مبتلا به پرفشاري خون مراجعه كننده به مركز بهداشتي - درماني شهر رشت در سال 1379
316
بررسي ارتباط بين دستمزد و بهره وري در بخشهاي صنعت و كشاورزي در اقتصاد ايران
317
بررسي ارتباط بين دو پلي مورفيسم منطقه اينتروني ژن FGFR2 با استعداد سرطان پستان در جمعيت زنان اصفهان
318
بررسي ارتباط بين دوركاري و كيفيت زندگي كاري كاركنان بررسي ارتباط بين دوركاريو كيفيت زندگي كاري كاركنان
319
بررسي ارتباط بين دوره تصدي مؤسسه حسابرسي و تخصص حسابرس در صنعت با تأخير در ارائه گزارش حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
320
بررسي ارتباط بين ديسترس جنين با PH خون شرياني بندناف نوزاد
321
بررسي ارتباط بين ديسترس جنين با PH خون شرياني بندناف نوزاد
322
بررسي ارتباط بين رژيم غذايي و تكرار حملات بيماري در مبتلايان به مالتيپل اسكلروزيس
323
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و عملكرد كاركنان
324
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي وتعهدسازماني درسازمان امورمالياتي استان قم
325
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي وخلاقيت سازماني درسازمان جهاد كشاورزي استان قم
326
بررسي ارتباط بين رنگ ها وخصوصيات شخصيتي
327
بررسي ارتباط بين رنگها و شخصيت
328
بررسي ارتباط بين روشهاي مديريت كيفيت نوآوري شركت هاي توليدي صنايع غذايي
329
بررسي ارتباط بين روشهاي مديريت كيفيت و نوآوري شركتهاي توليدي صنايع غذايي استان گلستان
330
بررسي ارتباط بين ريز ساختار و خواص رئولوژيكي آلياژ پلي اتيلن سبك - پلي اتيلن سبك خطي - نشاسته
331
بررسي ارتباط بين ريز ساختار و خواص مغناطيسي يك نوع فريت نيكل - روي
332
بررسي ارتباط بين ريسك فاكتورهاي بيماري هاي كارديوواسكولار و ضخامت اينتيما مدياي كاروتيد در بيماران كليوي تحت همودياليز مراجعه كننده به بيمارستان رازي و مركز دياليز كاسپين رشت در سال 1396
333
بررسي ارتباط بين ريسك و بازده در بورس اوراق بهادار تهران
334
بررسي ارتباط بين زبان گفتار معلم و سطح دانش زبان آموزان در دو سطح مقدماتي و متوسطه
335
بررسي ارتباط بين زبان گفتار معلم و سطح دانش زبان آموزان در دو سطح مقدماتي و متوسطه
336
بررسي ارتباط بين ژن استرويل كوآديسچراز ﴿SCDI﴾ با صفات توليدي در گاو شيري هلشتاين
337
بررسي ارتباط بين ژن باندكننده ATP دومين زير عضو ABCG با صفات توليدي در گاو شيري هلشتاين
338
بررسي ارتباط بين ژن گيرنده ي ليپو پروتئين با چگالي پائين اكسيد شده ﴿OLRI﴾ با صفات توليدي در گاو شيري هلشتاين
339
بررسي ارتباط بين ساختار دارائيهاي موزون شده به ريسك با شاخص ريسك و بازده در شبكه بانكي كشور
340
بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و و خلاقيت مديران ﴿مطالعه موردي :شعب بانك ملت شرق استان مازندران ﴾
341
بررسي ارتباط بين ساختار شهر و احتمال بروز بيماري هاي قلبي عروقي در شهر اصفهان
342
بررسي ارتباط بين ساختار مالكيتي و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
343
بررسي ارتباط بين ساختارهاي متفاوت يك كلاس رنگي ﴿رنگزاي خمي﴾ و ميزان حذف رنگ آن ها توسط قارچ آسپرجيلوس نايجر
344
بررسي ارتباط بين ساختارو پتانسيل نيم موج الكتروشيميايي ﴿E1/2) يك سري از آلدئيدها و كتون ها
345
بررسي ارتباط بين سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و قصد انتخاب روش زايمان
346
بررسي ارتباط بين سايز كليه در سي تي اسكن و شاخص هاي آنتروپومتريك
347
بررسي ارتباط بين سبك تصميم‌گيري، استراتژي‌هاي رقابتي و عملكرد سازماني در شركت‌هاي بزرگ (مورد مطالعه شركت پتروشيمي مارون)
348
بررسي ارتباط بين سبك دلبستگي با عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدايي شهرستان فسا
349
بررسي ارتباط بين سبك دلبستگي و خود پنداره در دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدايي شهرستان جهرم
350
بررسي ارتباط بين سبك رهبري خدمتگذار با رضايت شغلي وخلاقيت كاركنان ادارات كل ورزش وجوانان استان هاي غرب كشور
351
بررسي ارتباط بين سبك رهبري مديرات تربيت بدني با ميزان رضايت شغلي در كاركنان ادارات تربيت بدني استان خراسان جنوبي
352
بررسي ارتباط بين سبك رهبري و درك از توانمندي كاركنان شركت سهامي بيمه ايران - استان گيلان
353
بررسي ارتباط بين سبك شخصيت واثر بخشي مديريت درمديران سازمان هاي دولتي
354
بررسي ارتباط بين سبك هاي رهبري مربيان ورزشي با ميزان رضايتمندي و انگيزه اجتناب از شكست ورزشكاران نوجوان دختر شهرستان كاشمر
355
بررسي ارتباط بين سبك هاي مديريتي مديران ورضايت شغلي معلمان
356
بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
357
بررسي ارتباط بين سبكهاي رهبري مديران و فرسودگي شغلي از ديدگاه پرستاران در بيمارستان شهيد فقيهي شيراز در سال 1389
358
بررسي ارتباط بين سبكهاي رهبري ومديريت وبهره وري و رضايت شغلي پرسنل درسازمانهاي خصوصي
359
بررسي ارتباط بين سبكهاي مديريت مديران (رابطه مداري ووظيفه مداري )بارضايت شغلي معلمان درشهرقم
360
بررسي ارتباط بين سبكهاي مديريت ورضايت شغلي در شهرك صنعتي پرندك
361
بررسي ارتباط بين سپر زماني در مديريت زنجيره بحراني و مديريت ارزش كسب شده
362
بررسي ارتباط بين سپر زماني در مديريت زنجيره بحراني و مديريت ارزش كسب شده
363
بررسي ارتباط بين سختي خمشي نخ و سختي خمشي پارچه تافته
364
بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و توانمندسازي روانشناختي كاركنان در ادارات آموزش و پرورش شهرستانهاي تنكابن و رامسر
365
بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي وامنيت ملي
366
بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي وتهديدات فرهنگي (با تاكيد برتحولات انقلاب اسلامي )
367
بررسي ارتباط بين سرمايه روانشناختي مثبت و گروههاي خوني
368
بررسي ارتباط بين سرمايه روانشناسي مثبت وگروههاي خوني
369
بررسي ارتباط بين سطح بدهي و پراكندگي مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
370
بررسي ارتباط بين سطح تحصيلات مادر باپيشرفت تحصيلي وخشم دردانش آموزان دختر چهارم ابتدايي شهرستان جهرم
371
بررسي ارتباط بين سطح تحصيلات و شغل والدين بر موفقيت فرزندانشان در كنكور سراسري قم
372
بررسي ارتباط بين سطح تحصيلات وتفاهم زوجين درزندگي مشترك درسطح استان قم
373
بررسي ارتباط بين سطح روي در سرم و مايع مغزي نخاعي با تشنج در كودكان 6 ماهه تا 6 ساله دچار اولين تشنج به دنبال تب بستري در بيمارستان كودكان 17 شهريور رشت
374
بررسي ارتباط بين سطح سرمي ليپيد پروفايل اينترلوكين ده سلنيوم و بيماريهاي قلب و عروق در سالمندان
375
بررسي ارتباط بين سطح سرمي منيزيم و پروتئين واكنشي C در مبتلايان به سندرم حاد كرونر.
376
بررسي ارتباط بين سطح سرمي منيزيم وپروتئين واكنشي درمبتلايان به سندرم حاد كرونر
377
بررسي ارتباط بين سطح سلامت رواني و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه پيام نور ملارد سال تحصيلي 93 - 92
378
بررسي ارتباط بين سطح سواد سلامت مادران با پيامد بارداري در بخش هاي پس از زايمان مركز آموزشي درماني الزهرا در سال 1397-1396
379
بررسي ارتباط بين سطح ليپوپروتئين هاي خون و بيماري پريودنتيت در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد و كلينيك خاتم الانبياء در سال تحصيلي 94-93
380
بررسي ارتباط بين سطح ليپيدهاي خون (تري گلسيريد و كلسترول ) و پريودنتيت
381
بررسي ارتباط بين سطح ليپيدهاي خون (تري گلسيريد و كلسترول ) و پريودنتيت
382
بررسي ارتباط بين سطح مقطع عضلات ركتوس فموريس اندازه‌گيري شده توسط اولتراسوند و شدت بيماري در مبتلايان به بيماري انسدادي مزمن ريه در سال 1395
383
بررسي ارتباط بين سطح هماتوكريت حين پمپ قلبي ريوي و عملكرد كليوي و مغزي در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1397
384
بررسي ارتباط بين سطح هموسيستئين سرم با ميزان آلبومينوري در بيماران مبتلا به DM نوع 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي و درماني ديابت يزد
385
بررسي ارتباط بين سطح هموسيستئين سرم با ميزان آلبومينوري در بيماران مبتلا به DM نوع 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي و درماني ديابت يزد
386
بررسي ارتباط بين سطح هموگلوبين و ميزان مرگ و مير در بيماران دچار آسيب تروماتيك شديد مغزي در واحد اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت
387
بررسي ارتباط بين سطوح انگيزه يادگيري باليني وتامين نيازهاي اساسي رواني در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 91
388
بررسي ارتباط بين سطوح اينترلوكين 13 پلاسما با كسر جهشي بطن چپ در بيماران مبتلا به نارسايي قلب مزمن مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني حشمت رشت
389
بررسي ارتباط بين سطوح هموسيستئين پلاسما و شدت بيماري عروق كرونر در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت
390
بررسي ارتباط بين سلامت سازماني و سطوح فعاليت بدني در كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا اصفهان
391
بررسي ارتباط بين سلامت عمومي و تحليل رفتگي دبيران تربيت بدني استان كرمانشاه
392
بررسي ارتباط بين سنخ شخصيتي A ، B و پيشرفت تحصيلي در گروهي از دختران پيش دانشگاهي رشت
393
بررسي ارتباط بين سواد سلامت و وضعيت خودمراقبتي در مبتلايان به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني پژوهشي دكتر حشمت رشت 96-1395
394
بررسي ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادر شهركرد
395
بررسي ارتباط بين سود و قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سالهاي 1384 - 1379
396
بررسي ارتباط بين شاخص توده بدن با ارتفاع، برآمدگي وهرنياسيون ديسك بين مهره اي در ستون فقرات كمري
397
بررسي ارتباط بين شاخص توده¬ي بدني و علائم افسردگي در دانشجويان پزشكي گيلان در سال 97-96
398
بررسي ارتباط بين شاخص فسادمالي و بيكاري در كشورهاي منتخب اروپايي و آسيايي ازجمله كشور ايران: رويكرد گشتاورهاي تعميم يافتۀ سيستمي
399
بررسي ارتباط بين شاخص قيمت سهام گروه هاي صنايع بورس با استفاده از تابع مفصل دو متغيره
400
بررسي ارتباط بين شاخص هاي آنتي اكسيداني خون و پايداري گلبول هاي قرمز آن در حين نگهداري كيسه هاي خون , the relationship between anti oxidant markers in blood and stability of red blood cells during storage of blood bags
401
بررسي ارتباط بين شاخص هاي استرس حرارتي و تعداد حوادث ترافيكي در شهرستان سبزوار در بازه زماني ۱۳۹۶-۱۳۹۰ با استفاده از روش سري- زماني
402
بررسي ارتباط بين شاخص هاي سود و زيان و شاخص بهروري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
403
بررسي ارتباط بين شاخص هاي محيط زندگي با سبك و كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در ساكنين شهر رشت در سال 97-1396
404
بررسي ارتباط بين شاخصهاي رشد با پوسيدگيهاي وسيع دنداني در كودكان 5-3 ساله مهدكودكهاي شهر رشت در سال 87-1386
405
بررسي ارتباط بين شخصيت (برونگرا و درونگرا)و افسردگي جوانان منطقه زرنديه
406
بررسي ارتباط بين شخصيت و انتخاب رنگ مورد علاقه دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ساوه
407
بررسي ارتباط بين شخصيت ورضايت شغلي بين معلمان زن در ناحيه 2و4 شهرستان قم
408
بررسي ارتباط بين شخصيت،ارتباط، برتري برند با وفاداري برند در ميان كودكان ( مطالعه موردي :پارك ارم)
409
بررسي ارتباط بين شخصيت،ارتباط، برتري برند با وفاداري برند در ميان كودكان ( مطالعه موردي :پارك ارم)
410
بررسي ارتباط بين شدت تنيدگي آورها، مكانيسم هاي تطابقي و كيفيت زندگي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي ، درماني رازي شهر رشت در سال 1383
411
بررسي ارتباط بين شرايط محيط كار و حساسيت اخلاقي پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 95-1394
412
بررسي ارتباط بين شفافيت مالي ،مسئوليت پذيري اجتماعي و هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران
413
بررسي ارتباط بين شكستگي هاي قسمت مياني صورت با صدمات مغز
414
بررسي ارتباط بين شهرت نيروي فروش و رفتار مصرف كننده با نقش واسطه ارزش تجربه اضافه شده توسط فروشندگان در شركت مينو
415
بررسي ارتباط بين شهروندي سازماني و تعهد سازماني در استان خراسان شمالي
416
بررسي ارتباط بين شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
417
بررسي ارتباط بين شيب كنديلي و فاصله بين كنديلي در بيماران مراجعه كننده به بخش پروتز ثابت كلينيك دانشكده دندانپزشكي گيلان
418
بررسي ارتباط بين صفات بذري و علوفه‌اي و گزينش ژنوتيپ‌هاي متحمل به خشكي در دو گونه‌ي Bromus inermis و Dactylis glomerata
419
بررسي ارتباط بين ضخامت انتيما- مديا شريان كاروتيد مشترك وشدت بيماريCOPD
420
بررسي ارتباط بين ضخامت قسمت مركز قرنيه با ميزان عيب انكساري و كرانومتري در بيماران كانديد جراحي رفراكتيو مراجعه كننده به كلينيك ليزيك بيمارستان سيد الشهدا
421
بررسي ارتباط بين ضخامت قسمت مركز قرنيه با ميزان عيب انكساري و كرانومتري در بيماران كانديد جراحي رفراكتيو مراجعه كننده به كلينيك ليزيك بيمارستان سيد الشهدا
422
بررسي ارتباط بين ضخامت و الگوي اندومتر با وضعيت حاملگي در بيماراني كه تحت تحريك تخمك گذاري قرار مي گيرند در سال 83- 1381
423
بررسي ارتباط بين ضخامت و ساختمان پارچه هاي حلقوي تاري
424
بررسي ارتباط بين ضخامت، بافت و صدادهي چوب در سازهاي چوبي
425
بررسي ارتباط بين ضريب شكست لايه هاي متناوب در بلور فوتوني سيليكون نانو متخلخل و خواص اپتيكي آن
426
بررسي ارتباط بين ضريب هوشي با ميزان پوسيدگي دند اني و شيوع پراگسيسم در پسران پايه نهم شهرستان بوكان
427
بررسي ارتباط بين طراحي داخلي فروشگاه و وجهه برند پوشاك ورزشي بر وفاداري و تصميم به خريد مجدد مشتري
428
بررسي ارتباط بين طرح بافت و خواص مكانيكي پارچه تاري پودي
429
بررسي ارتباط بين طرح واره هاي فكري ناكارآمد و باورهاي غيرمنطقي با سبك زناشويي دانشجويان دانشگاه پيام نور فولادشهر
430
بررسي ارتباط بين طول توالي تكراري دي نوكلوتيد CA در ژن گيرنده فاكتور رشد اپيدرمي و خطر ابتلا به سرطان پستان
431
بررسي ارتباط بين ظرفيت آنتي اكسيدان توتال بزاق با وضعيت سلامتي دهان در مراجعه كنندگان به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي
432
بررسي ارتباط بين عادات مطالعه و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1393-1392
433
بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
434
بررسي ارتباط بين عزت نفس سازماني و رضايت شغلي كاركنان بانك توسعه فردا
435
بررسي ارتباط بين عزت نفس و رضايت شغلي معلمان استان قم
436
بررسي ارتباط بين علاقمندي به تمركز روي صورت و معني و آموزش تجربي زبان خارجي از ديد گاه دانشجويان زبان انگليسي
437
بررسي ارتباط بين علاقه به رشته و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
438
بررسي ارتباط بين علم آموزش و باور معلمان آموزش زبان انگليسي با روش آموزش ارتباطي در ايران , The Relationship between Iranian English Teachers' Pedagogical Knowledge and Beliefs and Communicative Language Teaching
439
بررسي ارتباط بين عملكرد كاركنان و كيفيت مديريت در فرمانداري اهواز
440
بررسي ارتباط بين عملكرد مالي و سرمايه فكري در شركتهاي بورس و اوراق بهادار تهران و فعال در صنعت بيمه و بانك
441
بررسي ارتباط بين عوارض قلبي و سطح تروپين I خون در بيماران با شكستگي گردن فمور در بيمارستان پورسياي رشت در سال 1391
442
بررسي ارتباط بين عوامل اجتماعي بر نگرش ديني و تفكر فلسفي ﴿مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان و دانشگاه پيام نور همدان﴾
443
بررسي ارتباط بين عوامل استرس زا و راهبردهاي مقابله اي در سالمندان بازنشسته شرق گيلان
444
بررسي ارتباط بين عوامل تركيب بدني با برخي از متغيرهاي فيزيولوژيكي و عملكردي دانش آموزان پسر 41 تا 71 سال شهر اردبيل
445
بررسي ارتباط بين عوامل تغذيه اي و سرطان معده
446
بررسي ارتباط بين عوامل فرهنگ سازماني و ميزان مشاركت دبيران در مدارس شهرستان نكاء
447
بررسي ارتباط بين غلظت اسيد فسفاتاز مايع فوليكولي با ميزان آپوپتوز سلولهاي كمولوس تخمك در سيكل هاي ميكرواينجكشن
448
بررسي ارتباط بين غلظت اسيد فسفاتاز مايع فوليكولي با ميزان آپوپتوز سلولهاي كمولوس تخمك در سيكل هاي ميكرواينجكشن
449
بررسي ارتباط بين فاصله زمان اعلام كد احيا تا شروع عمليات احياي قلبي ريوي با نتايج حاصل از آن در بيمارستان هاي شهيد رهنمون وافشار شهر يزد درسال 1390
450
بررسي ارتباط بين فراموشي سازماني و عملكرد سازماني
451
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني با توانمندسازي كاركنان در شركت توزيع نيروي برق استان قم
452
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و سبك رهبري خدمتگزار مديران سازمان¬هاي رسانه اي ورزشي
453
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و سبك رهبري خدمتگزار مديران سازمانهاي رسانه اي ورزشي
454
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش مطالعه موردي (سازمان ثبت اسناد واملاك استان مازندران )
455
بررسي ارتباط بين فرهنگي مربيگري وفرهنگ رهبري تحول آفرين وفرهنگ سازماني كارادرجهادكشاورزي استان فارس
456
بررسي ارتباط بين فشار خونهاي سيستولي و دياستولي و دريافت پتاسيم , كلسيم و منيزيوم در افراد بالاي 30 سال ساكن در منطفه تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت رشت 1384
457
بررسي ارتباط بين فشاررواني و خشنودي شغلي در معلمان منطقه كنگان
458
بررسي ارتباط بين فضاي انگيزشي ادراك شده و جهت گيري ورزشي با مقياس هاي كيفيت دوستي در بسكتباليست هاي نوجوان استان كرمانشاه
459
بررسي ارتباط بين فضاي شهري و احساس امنيت عمومي شهروندان شهر شيرگاه
460
بررسي ارتباط بين فضاي شهري و احساس امنيت عمومي شهروندان شهر شيرگاه
461
بررسي ارتباط بين فعاليت تخمدانهاي چپ وراست ومعيارهاي توليدمثلي (تخمك گذاري،باروري وآبستني ) درگاوهاي شيري
462
بررسي ارتباط بين فعاليت جسماني با عزت نفس ،خود ارجمندي جسماني و اضطراب اجتماعي - جسماني در دانش آموزان پسر و دختر دبيرستانهاي شهرستان صحنه
463
بررسي ارتباط بين قدرت آفرينندگي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرستان كاشان
464
بررسي ارتباط بين قيمت انرژي و رشد اقتصادي در ايران
465
بررسي ارتباط بين قيمت حامل هاي انرژي و مصرف انرژي در ايران (دوره زماني 1389-1353) , The relationship between energy price and energy consumption in iran)4791-0102(
466
بررسي ارتباط بين كار آفريني سازماني با هوش سازماني و هوش رقابتي در وزارت ورزش و جوانان
467
بررسي ارتباط بين كاري حسابداري و كيفيت سود شكتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
468
بررسي ارتباط بين كانالهاي توزيع و ارزش ويژه برند در پوشاك چرمي
469
بررسي ارتباط بين كاني زائي مس با موليبدن در كانسار مس پورفيري چاه فيروزه
470
بررسي ارتباط بين كاهش شنوايي ناشي از سرو صدا با قند خون ناشتا، كلسترول، LdL ، تري گليسريد، ALT، AST،ALK-P،و كراتينين در سال 1388
471
بررسي ارتباط بين كلسيفيكاسيون دريچة ميترال و پوكي استخوان در زنان بالاي 50 سال
472
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات الكترونيكي درك شده و ارزش برند در بانك شهر
473
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات و آموزش كاركنان با توجه به نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي: مجتمع ورزشي و آموزشي نفت محمود آباد)
474
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات، مشاركت مشتري و ساختار بازاريابي بر وفاداري برند (مطالعه موردي: بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان مازندران)
475
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات، مشاركت مشتري و ساختار بازاريابي بر وفاداري برند (مطالعه موردي: بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان مازندران)
476
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمت و وفاداري به نام تجاري برند
477
بررسي ارتباط بين كيفيت رابطه مربي و ورزشكار با تعهد ورزشي و نقش ميانجي رضايت مندي ورزشكاران (مورد مطالعه جامعه ورزش رزمي استان گيلان)
478
بررسي ارتباط بين كيفيت رابطه مربي و ورزشكار با تعهد ورزشي و نقش ميانجي رضايت مندي ورزشكاران (مورد مطالعه جامعه ورزش رزمي استان گيلان)
479
بررسي ارتباط بين كيفيت رابطه و عملكرد سازماني در زنجيره تامين خدمات در هتل هاي منتخب شهر شيراز
480
بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي كاري QWL كاركنان و مديريت رضايت مشتري CSM واحدهاي صنفي سازمان تامين اجتماعي
481
بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي دبيران تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
482
بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي و احساسات اجتماعي در شهر اصفهان
483
بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي بر چرخه عمر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس
484
بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي و تامين مالي و سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادارتهران
485
بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي و سررسيد بدهي و كارائي سرمايه گذاري
486
بررسي ارتباط بين كيفيت مديريت و عملكرد كاركنان مطالعه موردي شركت صنعتي دريايي ايران صدرا
487
بررسي ارتباط بين گرايش دختران به تحصيلات دانشگاهي وكاركرد امنيت خانوادگي در دانشگاه پيام نور بوشهر
488
بررسي ارتباط بين گروه هاي خوني ABO و ميزان ابتلا به سرطان هاي شايع(پستان ، ريه ، دستگاه گوارش) دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1392-1396
489
بررسي ارتباط بين گروههاي خوني ورضايت شغلي مديران مدارس مقطع متوسطه شهرستان ساوه
490
بررسي ارتباط بين گروههاي خوني وعزت نفس دربين دبيران مردمقطع متوسطه آموزش وپرورش استان قم
491
بررسي ارتباط بين گفتمان ايدئولو‍‍ ژيك ومرد سالاري براقدام به خودكشي زنان تهران علل پيامد و راهكارها
492
بررسي ارتباط بين ليپيدها و ليپوپروتئين هاي پلاسما با ميزان منيزيم درون و برون سلولي در رت هاي ديابتي شده
493
بررسي ارتباط بين ماركرهاي التهابي سرم و ميزان ST segment resolution در بيماران انفاركتوس قلبي حاد(STEMI) تحت درمان با آنژيوپلاستي اوليه (primary PCI )
494
بررسي ارتباط بين متغيرهاي اقتصادي و ميزان بهره مندي و پرداخت از جيب براي خدمات روانپزشكي در ايران بين سال هاي 1388 تا 1395
495
بررسي ارتباط بين محافظه كاري و هزينه سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
496
بررسي ارتباط بين محافظه كاي و بازده غير عادي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
497
بررسي ارتباط بين محتواي كتابهاي علوم تجربي با نيازهاي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان لردگان
498
بررسي ارتباط بين محركهاي دروني و بيروني با مسئوليت اجتماعي بانكهاي تبريز
499
بررسي ارتباط بين مديريت استعداد و تعهد سازماني در شركت پتروشيمي آريا ساسول عسلويه
500
بررسي ارتباط بين مديريت دانش با عملكرد پرستاران از ديدگاه آنان در بخش هاي اورژانس مراكز آموزشي درماني شهرستان رشت سال 1397
501
بررسي ارتباط بين مديريت دانش و خلاقيت در شركت بيمه آسيا
502
بررسي ارتباط بين مديريت دانش و عملكرد دبيران مدارس
503
بررسي ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و ارزش افزوده اقتصادي در چرخه هاي تجاري مختلف
504
بررسي ارتباط بين مديريت مشاركتي ومقاومت در برابر تغيير از ديدگاه مديران در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد در سال 92
505
بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي و وجه نقد نگهداري شده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
506
بررسي ارتباط بين مسئوليت پذيري اجتماعي شركت و اجراي اثربخش استراتژي (مطالعه موردي: شركت مهندسي و توسعه نفت)
507
بررسي ارتباط بين مشخصات موج ‏F‏ و سطح هوشياري در بيماران مبتلا به سكته مغزي‏ بستري در بيمارستان پورسيناي رشت
508
بررسي ارتباط بين مشخصه هاي بازاريابي سبز و مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها (مورد مطالعه: شركت هاي فعال در منطقه آزاد ارس)
509
بررسي ارتباط بين مشروعيت مديران و جو مسموم سازمان در اداره كل جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بوير احمد در سال 1396
510
بررسي ارتباط بين مصرف آسپرين با افت هموگلوبين پس از جراحي﴿Transurethral Prostatectomy (TURP
511
بررسي ارتباط بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي: با تاكيد بر سطح آستانه اي شدت انرژي در كشورهاي عضو اوپك
512
بررسي ارتباط بين مصرف سيگارت در افرادخانواده و ابتلا به سرطانهاي سيستم لنفوهماتوپوئتيك در كودكان استان گيلان
513
بررسي ارتباط بين معادلات كانونيك هاميلتون و تابع اطلاع فيشر
514
بررسي ارتباط بين مقاومت پيوستگي و جمع شدگي بتنهاي تعميري حود تراكم
515
بررسي ارتباط بين منابع در ماشين مجازي با كارايي آنها در محيط Vmware
516
بررسي ارتباط بين مهارت هاي زندگي و نگرش به سوء مصرف مواد در نوجوانان دبيرستاني شهر رشت درسال 1397-1396
517
بررسي ارتباط بين مهارت هاي كار آفرينانه ي مديران و اثربخشي سازماني
518
بررسي ارتباط بين مهارتهاي تغييرو نوآوري مديران با وضعيت موجودعوامل مرتبط بابهره وري دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
519
بررسي ارتباط بين مواجهه با ذرات معلق pm2.5 و طول تلومر لوكوسيت دانش آموزان پيش دبستاني شهر سبزوار
520
بررسي ارتباط بين مواجهه شغلي با ذرات آلاينده هوا و عملكر قلبي عروقي در كارگران يكي از صنايع كاشي استانيزد در سال ۱۳۹۵
521
بررسي ارتباط بين مواجهه شغلي با سروصدا و شاخص چاقي عمومي در كارگران صنايع نساجي در شهر يزد
522
بررسي ارتباط بين مواجهه شغلي با غبارات معدني و عملكرد كبد در كارگران يكي از صنايع كاشي استان يزد در سال 95
523
بررسي ارتباط بين مورفيسم 2G در ژن 1 - MM P و سرطان كلوركتال
524
بررسي ارتباط بين موقعيت جفت با جنسيت جنين در مادران باردار مراجعه ئكننده به مطب خصوصي وبيمارستان الزهرا رشت در سال 1394-1392
525
بررسي ارتباط بين ميزان آگاهي دختران در حال ازدواج در مورد بيماري سرخجه و نحوه پيشگيري از آن با ميزان آگاهي به عمل آنان در مورد انجام واكسيناسيون بر عليه اين بيماري در استان گيلان، 1372
526
بررسي ارتباط بين ميزان تحصيلات ،جنسيت ،تجربه (سابقه كار)مديران باكارائي آنان درآموزش وپرورش
527
بررسي ارتباط بين ميزان حضور كمي بروندادهاي علمي خاورميانه در حوزه بهداشت و وضعيت استنادي آن‌ها در سايمگو
528
بررسي ارتباط بين ميزان دستيابي به منابع مالي و رتبه اعتباري شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
529
بررسي ارتباط بين ميزان رضايت شغلي و نحوه استخدام (قراردادي و رسمي) در معلمين مدارس دخترانه ناحيه 2 ابتدايي شهرستان اهواز
530
بررسي ارتباط بين ميزان سرميαTNF- و شدت بيماري شريان كرونر در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونري مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
531
بررسي ارتباط بين ميزان سطح سرمي هورمون لپتين وشاخص هاي ارزيابي استرس اكسيداتيو بارژيم غذايي مصرف انگور در زنان داراري اضافه وزن مشخص
532
بررسي ارتباط بين ميزان سواد والدين برپيشرفت تحصيلي فرزندان دربين دانش آموزان مقطع متوسطه استان قم
533
بررسي ارتباط بين ميزان شيوع شين اسپلينت و عوامل ايجاد كننده آن در دانشجويان ورزشكار دختر
534
بررسي ارتباط بين ميزان شيوع و علل آسيب هاي چوخه كاران نخبه استان خراسان شمالي
535
بررسي ارتباط بين ميزان كراودينگ با ميزان حس درد در آغاز درمان ارتودنسي ثابت در كلينيك ويژه و دانشكده دندانپزشكي شهر رشت در سال 1396
536
بررسي ارتباط بين ميزان گلوكز خون و بزاق در افراد ديابتي و غير ديابتي
537
بررسي ارتباط بين ميزان محبوبيت معلمين درنزددانش آموزان باپيشرفتهاي تحصيلي آنها
538
بررسي ارتباط بين ميزان مرگ و مير، سن، جنسيت و بستري شدن در بيمارستان در كشورهاي توسعه يافته
539
بررسي ارتباط بين ناهنجاري هاي ستون فقرات با شاخص هاي نارسايي حركتي در كودكان ديسپركسيا
540
بررسي ارتباط بين نحوه رفتارهاي آموزشي اساتيد باليني با اضطراب دانشجويان از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 86- 1385
541
بررسي ارتباط بين نرخ ارز و قيمت جهاني طلا با منابع بانك صادرات ايران
542
بررسي ارتباط بين نسبت هاي مالي و نوع گزارش حسابرس مستقل
543
بررسي ارتباط بين نسبت هاي مالي و نوع گزارش حسابرسي مستقل
544
بررسي ارتباط بين نقاشي و موسيقي بر اساس نظريه جابجايي حسي با تأكيد بر آثار واسيلي كاندينسكي ، پل كِلي و ديويد هاكني
545
بررسي ارتباط بين نقوش گليم و ساير دستبافته هاي تالش
546
بررسي ارتباط بين نگرش فرزند به پدر با روابط اجتماعي در بين دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدايي شهرستان جهرم
547
بررسي ارتباط بين نمايه توده بدني و انحناي ساژيتال اسپينو پلويك در بيماران مبتلا به دژنراتيو اسپونديلوليستيزيس
548
بررسي ارتباط بين نوسانات نرخ ارز ، قيمت سهام و رفتار وام دهي سيستم بانكي , Exchanage rate volatitily,stock price fluctuations and the lending behavior of banking system
549
بررسي ارتباط بين نوسانات نرخ ارز، قيمت سهام، تورم و رفتار وام دهي سيستم بانكي (مطالعه موردي بانك سپه)
550
بررسي ارتباط بين نوع شخصيت و شيوه هاي يادگيري شناختي فراگيران پسر و دختر زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
551
بررسي ارتباط بين نوع فنوتايپ لثه و ضخامت غشاي اشنايدرين دركف سينوس ماگزيلا در ناحيه مولر اول و دوم در بيماران كانديداي انجام جراحي ايمپلنت مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان و مراكز خصوصي در سال 93
552
بررسي ارتباط بين هم.گلوبين گليكوزيله A1c و قند ناشتاي پلاسما در بيماران با افزايش آنزيمهاي كبدي
553
بررسي ارتباط بين همدلي پرستاران باشدت درد بيماران بعدازاعمال جراحي شكمي در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت سال 1381
554
بررسي ارتباط بين هموگلوبين گليكوزيلهA1C و قند ناشتاي پلاسما در بيماران با افزايش آنزيمهاي كبدي
555
بررسي ارتباط بين هموگلوبين مادر و وزن هنگام تولد نوزاد در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
556
بررسي ارتباط بين هموگلوبين مادر و وزن هنگام تولد نوزاد در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
557
بررسي ارتباط بين هوش سازماني و مزيت رقابتي دربانك حكمت ايرانيان
558
بررسي ارتباط بين هوش سازماني وچابكي نيروي كار
559
بررسي ارتباط بين هوش عاطفي و هوش شناختي و هوش اجتماعي مديران و عملكرد بازاريابي بانك سامان
560
بررسي ارتباط بين هوش عاطفي و هوش شناختي و هوش اجتماعي مديران و عملكرد بازاريابي بانك سامان
561
بررسي ارتباط بين هوش عاطفي وسبك رهبري تحول آفرين در ادارات آموزش و پرورش
562
بررسي ارتباط بين هوش معنوي وبهبود سازماني كاركنان اداره كل ورزش وجوانان
563
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني روساي شعب بانك صادرات ايران و عملكرد آنها در رشد يا كاهش منابع در تهران
564
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و تعارض شغلي پرستاران در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد
565
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و سازگاري زناشويي در زنان متاهل در آموزش و پرورش تهران
566
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و هوش معنوي با اضطراب زنان شاغل شهر ساري
567
بررسي ارتباط بين هوش و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي دخترانه ي مدارس دولتي شهرستان بهشهر
568
بررسي ارتباط بين هيپرليپيدمي با برخي پيامدهاي مادر و نوزاد در زنان حامله بستري در بيمارستان الزهرا شهر رشت
569
بررسي ارتباط بين هيپوتيروئيدي با انفاكتوس ميوكارد
570
بررسي ارتباط بين وارياسيون هاي دو ژن VEGF )+504 G/C( و TNF - a )-1301 T/C( با بيماي اندومتريوز در جمعيت ايراني
571
بررسي ارتباط بين واريكوسل و واريس پا در بيماران 45-15ساله بستري در بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت جهت عمل واريكوسل و غير واريكوسل از سال 80-78
572
بررسي ارتباط بين وجدان كاري و مولفه هاي آن با ابعاد رهبري تحول آفرين در بين مديران و معاونان دبيرستان هاي دخترانه نواحي 1 و 2 اصفهان 85-84
573
بررسي ارتباط بين ورزش و ارتباطات اجتماعي
574
بررسي ارتباط بين ورزش و تندرستي
575
بررسي ارتباط بين ورزش وافسردگي دختران
576
بررسي ارتباط بين وضعيت ابعاد سازمان يادگيرنده و رفتارشهروندي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 92-1391
577
بررسي ارتباط بين وضعيت بافري بزاق و پتانسيل پوسيدگي زايي پلاك با وضعيت پوسيدگي موجود
578
بررسي ارتباط بين وضعيت بدني در حين كار با كمر درد بين شاغلين مامايي بيمارستان هاي شهرستان اردبيل و ارائه پيشنهادات اصلاحي -حركتي
579
بررسي ارتباط بين وقوع آسيب و شدت صدمات ورزشي با كانون كنترل سلامتي و الگوي رفتاري (A/B) در كشتيگيران شهر كرمانشاه
580
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي چرخه عمر شركت و كارايي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
581
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي سرشتي (temperament) با رفتار كودكان 3 تا 7 ساله حين انجام درمان دندانپزشكي
582
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيت و احساس شادكامي در دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
583
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي درونگرا و برونگرا باذعزتدنفس در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ساوه
584
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شغلي مدل هاكمن -اولدهام :توليد برق زنجان
585
بررسي ارتباط بين ويژگيهاي ارگونوميكي ميز و نيمكتهاي مدارس با ناهنجاريهاي اندام اسكلتي فوقاني و ستون فقرات و شاخصهاي آنتروپومتريك دانش آموزان پسر شهرستان كرمانشاه
586
بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شخصيت واعتمادبه نفس دانشجويان دانشگاه پيام نورمركزساوه
587
بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شغل بر ميزان تعهد سازماني كاركنان دانشگاه هاي شهرستان ماهشهر
588
بررسي ارتباط بين يافته هاي راديوگرافيك و دانسيته استخواني در بيماران آرتريت روماتوئيد
589
بررسي ارتباط بين يافته هاي راديوگرافيك و دانسيته استخواني در بيماران آرتريت روماتوئيد
590
بررسي ارتباط پارامتر هاي فرآيندي و موادي با تغيير ابعاد در اكسترودر دو پيچه براي آميزه هاي MDPE-PP حاوي نانو رس
591
بررسي ارتباط پارامترهاي آتشباري با سرعت ذرات
592
بررسي ارتباط پارامترهاي تستهاي عملكرد ريوي با شدت درگيري عروق كرونر در بيماران مبتلا به COPD مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت طي سال 1٣95-96
593
بررسي ارتباط پارامترهاي راديومورفومتريك استخوان منديبل با اندازه زاويه گونيال در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد با استفاده از راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در سالتحصيلي 1392-1390
594
بررسي ارتباط پارامترهاي فاز اجكشن در اكوكارديوگرافي با شدت تنگي دريچه ريوي در بيماران مبتلا به تنگي دريچه ريوي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت طي سال 1396
595
بررسي ارتباط پارامترهاي كمي و بعد فراكتال الگوهاي ژئومورفولوژي و سازندهاي زمين شناسي در ارتباط با شاخص هاي هيدرولوژي و رسوب (مطالعه موردي: حوزه هاي آبخيز استان ايلام)
596
بررسي ارتباط پذيرش بيماري وكيفيت زندگي درمادران مبتلابه ديابت بارداري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س)شهررشت سال 97-1396
597
بررسي ارتباط پذيرش بيماري وكيفيت زندگي درمادران مبتلابه ديابت بارداري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س)شهررشت سال 97-1396
598
بررسي ارتباط پلي مرفيسم A6391/G اگزون 12 از ژن پراكسيداز تيروئيدي با ميزان آنتي بادي ضد پراكسيداز تيروئيدي در جمعيت ايراني
599
بررسي ارتباط پلي مرفيسم L55M در ژن پارااكسوناز (PON1) و سنجش فعاليت آنزيمي باناباروري در جمعيت زنان
600
بررسي ارتباط پلي مورفيسم irs-1gly279arg gly 7501 aspوirs-2 با ديابت نوع 2 در نژاد كرد در غرب ايران , the study on relationship between irs-1gly279 arg and irs-2gly7501 asp polymorphisms and type2 diabetes in the kurdish ethnic groupin west iran
601
بررسي ارتباط پلي مورفيسم microRNA 148a با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
602
بررسي ارتباط پلي مورفيسم microRNA 152 با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
603
بررسي ارتباط پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي rs1972820در ساختار ژن ErbB4 با شيوع سرطان سينه
604
بررسي ارتباط پلي مورفيسم درmicroRNA ي كنترل كننده ي EGFR با خطر ابتلا به سرطان ريه در جمعيت اصفهان
605
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن AGER با بيماري مولتيپل اسكلروز
606
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن AT1R (آنژيوتانسين II تيپ 1) با بيماري عروق كرونري بر اساس نتايج آنژيوگرافي در افراد كانديداي آنژيوگرافي
607
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن CTLA-4 باسرطان پستان
608
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن HSP07-2 با بيماري عروق كرونري بر اسا آنژيوگرافي در بيماران كانديداي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي , Evaluation of association betwwen polymorphism og heaat shock protein 07-2)HSP07-2(gene and coronary artery disease on angiography in candidates of angiography and angioplasty
609
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن كد كننده ي miR-23a و miR-223 با بيماري مالتيپل اسكلروزيس
610
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن گلوتاتيون-s- ترانسفراز و كاهش شنوايي ناشي از سر وصدا
611
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن گلوتاتيون-s- ترانسفراز و كاهش شنوايي ناشي از سر وصدا
612
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن هاي FAS-670A/g و FASl-844ŸŸc/t با آزواسپرمي ايديوپاتيك در مردان نابارور
613
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن هاي IGF-I و IGFBP-3 با برخي صفات اقتصادي در بزهاي مرخز
614
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن هاي miR-423, miR-146a, miR-196a2, miR-27a با سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1396
615
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ماتريكس متالوپروتئيناز 1و 3و9 بادژنراسيون ديسك بين مهره اي كمري
616
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي 765G/‍‍C-+8473T/Cژن cox-2 با سرطان ريه در جمعيت ايران
617
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي G-803A و G-832A در ناحيه پروموتر ژن TNF-a با جاقي در جمعيت ايراني
618
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي rs3129878 و rs7192 ژن HLA-DRA با خطر ناباروري مردان در جمعيت اصفهان
619
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن - PGC1 و استعداد ابتلا به ديابت نوع 2 در جمعيتي از ايران .
620
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن TCF7L2 و استعداد ابتلا به ديابت نوع 2 در جمعيتي از ايران
621
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن رسپتور ويتامين D با بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس پاسخگو و غير پاسخگو به درمان با بتا اينترفرون
622
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي ژنتيكي CD247 و CD226 با بيماري اسكلروز سيستميك در ايران
623
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي مرتبط با سطح سرمي فاكتور رشد اندوتليال عروق و E سلكتين بين افراد مبتلا به سندروم متابوليك با افراد سالم
624
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هايC 174G-وC572g-درناحيه پروموترژن اينترلوكين با چاقي در جمعيت قند و ليپيد تهران
625
بررسي ارتباط پلي‌مورفيسم تكرارهاي ميكروستلايت GT در اينترون 1 ژن PIK3CAو ارتباط آن با سرطان كلوركتال در جمعيت اصفهان
626
بررسي ارتباط پوسيدگي هاي دندان كودكان و ميزان آگاهي والدين 8-7 ساله در مدارس اردبيل
627
بررسي ارتباط پوشش شهري و غير شهري با جزاير حرارتي با استفاده از تكنيك هاي GIS وRS(مطالعه موردي:بابل)
628
بررسي ارتباط پوشش گياهي با برخي عوامل اكولوژيك در منطقه اردستان
629
بررسي ارتباط پول‌شويي با جرائم مواد مخدر در حقوق كيفري ايران
630
بررسي ارتباط پيامد القاي زايمان و برخي عوامل پيشگويي كننده همراه در زايمانهاي انجام شده در بيمارستان الزهرا شهر رشت در سال 1384
631
بررسي ارتباط پيش گويي كننده ميزان سربرال اكسيمتري با پيامد باليني درمان TPA در بيماران سكته ي مغزي ايسكميك تحت مراقبت هاي ويژه بيمارستان پورسيناطي سال 97-1396
632
بررسي ارتباط پيشبرد فروش بر رفتار خريد مصرف كنندگان در صنايع غذايي(فروشگاههاي هايپر شهر گنبد كاووس)
633
بررسي ارتباط پيكا با وزن زمان تولد در زنان مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني در سال 87-86
634
بررسي ارتباط تاب آوري با بهزيستي روانشناختي پرستاران بخش هاي ويژه بيمارستان هاي دانشگاهي شهر شيراز در سال 1396
635
بررسي ارتباط تاب آوري، استرس و خودكارآمدي با رضايت زندگي در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر سقز
636
بررسي ارتباط تجربه خشونت خانگي ﴿ جسمي، عاطفي، جنسي﴾ در دوران بارداري با پيامد بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به زايشگاه هاي دولتي شهر رشت در سال 94-93
637
بررسي ارتباط تجربه و جنسيت آموزشگران زبان انگليسي با ديدگاه آنان نسبت به تصحيح خطاهاي گفتاري آموزندگان
638
بررسي ارتباط تحصيلات والدين، سن و رشته تحصيلي بر تحول اخلاقي دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
639
بررسي ارتباط ترس از دندانپزشكي كودكان ۸-۶ساله ووالدين آنها در مراجعه كنندگان به دانشكده ي دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷
640
بررسي ارتباط تركيبات شيميايي سنگ با نتيجه پاكسازي سنگ و مدت زمان جراحي درنفروليتوتومي از راه پوست در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي ادراري فوقاني در مركز آموزشي تحقيقاتي رازي شهر رشت از فروردين 1389 تا تير 1391
641
بررسي ارتباط تسهيلات طرح هاي زود بازده بانك ملي شهرستان بهشهر و تاثير آن در اقتصاد جامعه
642
بررسي ارتباط تعداد پلاكتها با Grade و Stage تومور در بيماران مبتلا به كارسينوم سلول كليوي بستري شده در بيمارستان رازي شهر رشت از فروردين 1380 تا اسفند1385
643
بررسي ارتباط تعداد و نوع عوامل خطر قابل اصلاح با تعداد ونوع ضايعات عروقي در آنژ يوگرافي كرونري در بيماران بستري در بخش پست آنژيوگرافي كرونر مركز آموزشي- درماني و تحقيقات قلب و عروق بيمارستان حشمت
644
بررسي ارتباط تعداد، تحرك ، مورفولوژي و منبع تهيه اسپرم درميزان موفقيت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI) به داخل تخمك درزوجين نابارور مراجعه كننده به مؤسسه درمان ناباروري مهرازمهر1381تا اسفند1382
645
بررسي ارتباط تعداد، تحرك، مورفولوژي و منبع تهيه اسپرم در ميزان موفقيت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم﴿ICSI) به داخل تخمك در زوجين نابارور مراجعه كننده به موسسه ناباروري مهر از مهر 1381 تا اسفند 1382
646
بررسي ارتباط تغذيه با شير مادر و شاخص DMF در افراد 14-12 ساله شهرستان يزد
647
بررسي ارتباط تغذيه با شير مادر و شاخص DMF در افراد 14-12 ساله شهرستان يزد
648
بررسي ارتباط تغييرات الكتروكارديوگرافي با پيامد سكته مغزي ايسكميك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال1393
649
بررسي ارتباط تغييرات سطح سرمي آلبومين با پيامدهاي بيماران سوخته بستري شده در بيمارستان ولايت از ابتداي دي ماه سال 1394 لغايت پايان دي ماه 1396
650
بررسي ارتباط تغييرات سود بر بازده سهام با ستفاده از تجزيه و تحليل سود باقي مانده در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
651
بررسي ارتباط تفكر انتقادي وتصميم گيري باليني دانشجويان سال آخرپرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال 1386
652
بررسي ارتباط تكاليف درسي در يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
653
بررسي ارتباط تكرارهاي CAG در ژن DNA پليمر از گاما ﴿POLG﴾ با بيماري مالتيپل اسكلروزيس
654
بررسي ارتباط تكنيك فيلمبرداري با محتواي فيلم در سينماي ايران
655
بررسي ارتباط تنگي شريان كليه با آترواسكلروز عروق كرونر در بيماران مبتلا به فشارخون كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر در بيمارستان افشار يزد در سال 1390
656
بررسي ارتباط تنگي شريان كليه با آترواسكلروز عروق كرونر در بيماران مبتلا به فشارخون كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر در بيمارستان افشار يزد در سال 1390
657
بررسي ارتباط توان بالقوه انگيزشي مشاغل (مدل )MPS و فرسودگي شغلي در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز در سال 1389
658
بررسي ارتباط توانمندسازي با مديريت دانش كاركنان اداره كل تربيت بدني استان سيستان و بلوچستان
659
بررسي ارتباط توانمندسازي كاركنان با ميزان فروش شركت اسنوا
660
بررسي ارتباط توده بدني مادر در ابتداي بارداري با شدت پره اكلامپسي در زنان باردار دچار پره اكلامپسي در شهرستان رشت
661
بررسي ارتباط توزيع تاسيسات شهرداري با قيمت املاك (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
662
بررسي ارتباط تيپ هاي شخصيتي مايرز-بريگز و اعتياد به اينترنت
663
بررسي ارتباط جريان خون جانبي قلبي با پيامدهاي باليني در بيماران مبتلا به سندرم كرونري حاد مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
664
بررسي ارتباط جمع شدگي خميري و فشار منافذ مويينه در رويه هاي بتني فرودگاهي
665
بررسي ارتباط جمعشدگي پارچه با ساختمان آن در مراحل مختلف توليد و اثر آن بر خواص مكانيكي پارچه
666
بررسي ارتباط جنسيت ، اشتغال با عزت نفس بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز ساوه
667
بررسي ارتباط چابكي سازماني با هوشمندي رقابتي در جهت جذب منابع و سپرده هاي بانكي در سال 1395 ( مطالعه موردي شعب بانك تجارت شهر شيراز)
668
بررسي ارتباط چاه هاي تزريقي و توليدي با استفاده از روش هاي CRM و آماري در پروژه هاي تزريق گاز غير امتزاجي
669
بررسي ارتباط چسبندگي با خواص ويسكوالاستيك پوشش هاي بتن
670
بررسي ارتباط چسبندگي پوشش و فاكتور زبري مستخرج از الگوريتم هاي لبه يابي
671
بررسي ارتباط چند شكلي تك نوكلئوتيدي rs12976445 واقع در ناحيه ي ژن رمز كننده MIR125a با سرطان پستان
672
بررسي ارتباط چند شكلي ژن آلفا-1-آنتي تريپسين با صفات توليدي در گاوهاي شيري هلشتاين
673
بررسي ارتباط چند شكلي ژن گيرنده اينترلوكين 4 با آرتريت روماتوئيد در بيماران ايراني
674
بررسي ارتباط چندشكلي تك نوكلئوتيدي rs12976445 واقع در ناحيه رمز كننده ژن miR-125a با سقط مكرر
675
بررسي ارتباط چندشكلي ژنتيكي ژن XRCC1 و اسكيزوفرنيا
676
بررسي ارتباط حجم باقيمانده ادراري با حجم پروستات در مردان 79-40 سال از طريق سونوگرافي ترانس ابدومينال در بيمارستان رازي رشت
677
بررسي ارتباط حجم مايع آمنيوتيك با پيامدهاي پريناتال درحاملگي هاي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا از آبان ماه 1396 تا آبان ماه 1397
678
بررسي ارتباط حجم متوسط پلاكت ها با بروز خونريزي داخل بطني وديس پلازي برونكوپولمونري در نوزادان نارس زير 35 هفته بستري در بيمارستان 17 شهريور
679
بررسي ارتباط حجم متوسط پلاكتي با گستردگي بيماري عروق كرونري
680
بررسي ارتباط حرفه اي پزشكان و پرستاران در بيمارستان آموزشي شهر يزد﴿مطالعه موردي در بيمارستانهاي موردي در بيمارستان شهيد صدوقي وشهيد رهنمون﴾
681
بررسي ارتباط حرفه اي پزشكان وپرستاران در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد
682
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با تمايل به كنترل به خود در دانش آموزان دخترمقطع پنجم ابتدائي در شهرستان جهرم
683
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با تمايل به كنترل به خود در دانش اموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي در شهرستان جهرم
684
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با كيفيت زندگي و افسردگي در سالمندان شهرهاي شرق گيلان در سال 1396
685
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي پرستاران از والدين با رضايت مندي آنان در مراقبت از نوزادان نارس بستري در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 96-1395
686
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي درك شده با تجربه زايمان در مادران باردار مراجعه كننده به بيمارستان آموزشي درماني الزهرا شهر رشت سال 1397
687
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي و احساس رضايت مندي از زندگي در سالمندان ساكن آسايشگاه هاي شهر رشت در سال 1396
688
بررسي ارتباط حمايت سازماني ادراك شده با ابعاد مسئوليت پذيري اجتماعي و هويت اجتماعي بازيكنان تيمهاي ملي هندبال ايران
689
بررسي ارتباط حمايت ورزشي با گسترش شركت در فعاليتهاي ورزشي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران
690
بررسي ارتباط حوادث ناشي از كار با كيفيت زندگي كارگران شاغل در پروژه سد سازي رود بار لرستان
691
بررسي ارتباط خدمات الكترونيكي ارائه شده توسط بانك ملي و رضايت مشتريان
692
بررسي ارتباط خشونت در خانواده با انحرافات اجتماعي
693
بررسي ارتباط خصوصيات روانشناختي و مشكلات رفتاري كودكان غير همكار با رفتار هنگام درمان دندانپزشكي همراه با ميدازولام
694
بررسي ارتباط خصوصيات رويشگاهي و فيتوشيميايي علف مار (.Capparis spinosa L) در استان فارس و استان اصفهان
695
بررسي ارتباط خصوصيات سيستم ريشه اي و فيزييولوژيك با تحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند
696
بررسي ارتباط خواص ژئوفيزيكي خاك ها با خواص فيزيكي و شيميايي آنها
697
بررسي ارتباط خواص مكانيكي ، ديناميكي پلي يورتان با ساختار و مورفولوژي آن
698
بررسي ارتباط خواص مكانيكي و ميزان كرنش درفرايند فورج فولاد ميكروآلياژي
699
بررسي ارتباط خود كارآمدي پژوهشي و عملكرد پژوهشي در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي در سال 93-1392
700
بررسي ارتباط خودپذيري مغناطيسي با كاني شناسي كانسنگ هاي آهن چغارت و سورك
701
بررسي ارتباط خودكارآمدي و رفتار هاي بهداشتي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1387
702
بررسي ارتباط خوش‌بيني- بدبيني و سبك‌هاي مقابله با استرس با سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام‌نور تهران
703
بررسي ارتباط دانسيته اتصالات عرضي سيستم آكريليك اپوكسي با خواص فيزيكي مكانيكي آن
704
بررسي ارتباط درك پرستاران از شرايط محيط كار با پيامدهاي ايمني در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني استان گيلان در سال 1392
705
بررسي ارتباط درك پرستاران از شرايط محيط كار با پيامدهاي ايمني در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني استان گيلان در سال 1392
706
بررسي ارتباط دعاوي در پروژه هاي عمراني با اسناد و شرايط پيمان
707
بررسي ارتباط دلبستگي به والدين و همسالان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترپنجم ابتدايي
708
بررسي ارتباط دلبستگي والدين و همسالان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پنجم ابتدايي
709
بررسي ارتباط دلبستگي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
710
بررسي ارتباط دما وبارش فصول مختلف ب ارتفاع حوضه آبريز درياچه اروميه
711
بررسي ارتباط دوپلي مورفيسم در ژن هاي eNOS و1MTHFD در بيماران داراي سقط مكرر خودبخودي
712
بررسي ارتباط دوره پيش از دبستان با پيشرفت سواد خواندن دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي .
713
بررسي ارتباط دوره پيش از دبستان با سطوح فرايند درك مطلب خواندن
714
بررسي ارتباط دولت الكترونيك با اعتماد شهروندان منطقه 22 تهران
715
بررسي ارتباط ديابت و هيپرليپيدمي و پرفشاري خون و سيگار با كري ناگهاني با علت ناشناخته
716
بررسي ارتباط ديابت و هيپرليپيدمي و پرفشاري خون و سيگار با كري ناگهاني با علت ناشناخته
717
بررسي ارتباط ديدگاه پرستاران نسبت به اصول سازمان يادگيرنده با رضايت شغلي و تعهد سازماني آنان در مراكز آموزشي- درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت در سال 1388
718
بررسي ارتباط ذرات در اندازه سيلت با رفتار و خواص رئولوژيك خاك در يك شيب تپه با فرسايش خميري شكل
719
بررسي ارتباط راديوگرافيك ميان شكل كنديل و عرض گردن آن با الگوي رشدي صورت در بيماران داراي مال اكلوژن كلاس II اسكلتال .
720
بررسي ارتباط راديوگرافيك ميان شكل كنديل و عرض گردن آن با الگوي رشدي صورت در بيماران داراي مال اكلوژن كلاس II اسكلتال .
721
بررسي ارتباط رزيستين بند ناف با لپتين ،انسولين ،اندكسهاي رشدي،و درصد چربي در نوزادان تازه متولد شده در بيمارستان آيت الله موسوي زنجان در سال 1388
722
بررسي ارتباط رژيم هاي جريان دوفازي آب و هوا و قدرت جريان گردابه اي در ورودي مجاري
723
بررسي ارتباط رشته تحصيلي و شغل دانشجويان رشته موسيقي دانشگاه هنر
724
بررسي ارتباط رضايت از عوامل اكولوژيك اجتماعي بر كيفيت زندگي مردم شهر ملكان
725
بررسي ارتباط رضايت ازعوامل اكولوژيك اجتماعي بر كيفيت زندگي مردم شهر ملكان
726
بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني با عوامل شغلي در دانشگاه اصفهان
727
بررسي ارتباط رفتار مشتري گرايي كاركنان با ارتقاء كيفيت خدمات در بانك ملي شعبه مركزي شهرستان محلات
728
بررسي ارتباط رفتار مشتريگرايي كاركنان با ارتقاء كيفيت خدمات در بانك تجارت
729
بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي مادران با الگوي رشد جسمي كودكان زير يك سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در سال 84-1383
730
بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي و رضايت از زندگي در سالمندان مراجعه كننده به ‏كانونهاي فعال باز نشستگان شهر رشت ‏‎‏1387‏
731
بررسي ارتباط رنگ با مضمون داستانهاي شاهنامه فردوسي با رويكرد تحليل محتوا
732
بررسي ارتباط رنگ بذر و غلظت اسيد لينولنيك با صفات زراعي بزرك
733
بررسي ارتباط رنگ فضاي اموزشي با ميزان يادگيري دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي
734
بررسي ارتباط رنگها باشخصيت افراد (دانش آموزان مقطع راهنمايي )
735
بررسي ارتباط رهبري اخلاقي با عملكرد كاركنان با واسطه‌گري تبادل رهبر- عضو كاركنان دانشگاه آزاداسلامي شيراز در سال 1395
736
بررسي ارتباط روش هاي تقويت انگيزش دروني و افزايش انگيزه مطالعه در دانش آموزان متوسطه شهر تبريز
737
بررسي ارتباط ريز ساختار خواص مكانيكي در اتصال فاز مايع گذرا - TLP ( براي آلياژ Co-Cr-Mo)
738
بررسي ارتباط ريز ساختار و خواص مكانيكي چسب‎هاي نانوكامپوزيتي بر پايه اپوكسي حاوي نانولوله‎هاي هالوسايت
739
بررسي ارتباط ريزساختار با خواص مكانيكي، حرارتي و نفوذپذيري نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه سيليكون‌رابر/ خاك‌رس
740
بررسي ارتباط ريسك فاكتورها با بيماريهاي عروق كرونر و مقايسه آنها در دو جنس زن و مرد
741
بررسي ارتباط ريسك فاكتورها با بيماريهاي عروق كرونر و مقايسه آنها در دو جنس زن و مرد
742
بررسي ارتباط ريسك فاكتورهاي كروناري، QT Dispersion و Signal-Averaged ECG در بيماران با Slow Coronary Flow
743
بررسي ارتباط ريسك فاكتورهاي كروناري، QT Dispersion و Signal-Averaged ECG در بيماران با Slow Coronary Flow
744
بررسي ارتباط رينيت آلرژيك و اوتيت مياني مزمن در مراجعه كنندگان به درمانگاه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن مركز آموزشي درماني امير المومنين (ع) – رشت- ايران
745
بررسي ارتباط زمينه هاي خانوادگي دانشجويان با مشاركت اجتماعي آنان
746
بررسي ارتباط زيردست پارچه و برخي خواص فيزيكي مانند اصطكاك و آويزش
747
بررسي ارتباط ژئوشيميايي مس و موليبدن در كانسار مس پورفيري چاه فيروزه
748
بررسي ارتباط ژن رسپتور اينترلوكين VH و MS در بيماران ايراني
749
بررسي ارتباط ژنتيكي بين كانسارهاي مس و موليبدن با استفاده از شبكه هاي هوشمند (عصبي) در منطقه دره زار
750
بررسي ارتباط ساختار - خواص در فيلم هاي بسته بندي حاوي نانو ذرات
751
بررسي ارتباط ساختار خواص در نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل الكل
752
بررسي ارتباط ساختار سازماني و كارآفريني كاركنان اداره تربيت بدني شهرستان گنبد كاووس
753
بررسي ارتباط ساختار و خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه ژلاتين
754
بررسي ارتباط ساختار و مضمون كتيبه ها با طرح و نقش و كاربرد قالي هاي دوره صفوي و قاجار
755
بررسي ارتباط سايندگي سنگ‌هاي سخت با انتشار امواج آكوستيك و لرزش توليدشده در حين عمليات حفاري
756
بررسي ارتباط سبك زندگي مادران در دوران بارداري با كم وزني بدو تولد نوزادان ترم در مراكز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال 1389
757
بررسي ارتباط سبك شناختي استقلال - وابستگي ميداني با عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان در شهرستان ارسنجان
758
بررسي ارتباط سبك مديريت و بهره وري نيروي انساني از ديد كاركنان شركت الكتروسيم ميبد
759
بررسي ارتباط سبك هاي رهبري با برخي ويژگيهاي فردي مربيان واليبال شهر تهران
760
بررسي ارتباط سبك هاي مديريت (تحول گرا و عمل گرا) با فرهنگ سازماني در استانداري استان كردستان
761
بررسي ارتباط سبك هاي هويت وشيوه هاي فرزندپروري
762
بررسي ارتباط سختي فولاد آستنيتي C316 با استهلاك امواج فراصوتي
763
بررسي ارتباط سرسختي روانشناختي و كنترل عواطف با ميزان خستگي بيماران مبتلا به ام.اس: با ميانجيگري نقش هوش بدني
764
بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با خلق دانش در دانشگاه پيام نور استان قم
765
بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با عملكرد شعب در بانك صادرات كرج
766
بررسي ارتباط سرمايه گزاران نهادي عدم تقارن اطلاعاتي و نقد شوندگي بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
767
بررسي ارتباط سرمايه ي فكري و هوش سازماني با كار آفريني سازماني﴿مطالعه ي موردي: دانشگاه رازي كرمانشاه﴾
768
بررسي ارتباط سرولوژي مثبت هليكوباكتر پيلوري با ميزان آترواسكلروز در بيماران تحت آنژيوگرافي
769
بررسي ارتباط سرولوژي مثبت هليكوباكتر پيلوري با ميزان آترواسكلروز در بيماران تحت آنژيوگرافي
770
بررسي ارتباط سطح آلفا فيتوپروتئين مايع آمنيون با پيامدهاي نامطلوب بارداري در زنان مراجعه كننده به كلينيك پريناتولوژي رشت طي سال هاي 96-95
771
بررسي ارتباط سطح آنتي بادي هليكو باكتر پيلوري با يافته هاي پاتولوژيك كودكان مراجعه كننده با درد شكم مشكوك به بيمار پپتيك از ابتداي سال 1383 لغايت پايان اسفند 1385 به بيمارستان 17 شهريور شهر رشت
772
بررسي ارتباط سطح آنزيم تروپونين I با مرگ و مير داخل بيمارستاني بيماران با آسيب تروماتيك مغزي بستري شده در بخش¬هاي مراقبت ويژه مركز آموزشي درماني پورسينا
773
بررسي ارتباط سطح بلوغ فناوري اطلاعات و چابكي سازماني در بيمارستان مركزي نفت تهران
774
بررسي ارتباط سطح پلاسماييOxidized Low Density Lipoprotein با نفروپاتي ديابتي در مبتلايان به ديابت نوع۲
775
بررسي ارتباط سطح سرمي B-HCG با پارگي لوله رحم در حاملگي هاي خارج رحمي لوله اي در مراجعين به بيمارستان الزهرا(س) رشت در طي سالهاي 1387-1380
776
بررسي ارتباط سطح سرمي hs-CRPبعد از زايمان با OGTT و مقاومت به انسولين(HOMA IR) ،6 هفته پس از زايمان در بيماران GDM
777
بررسي ارتباط سطح سرمي روي و...در بيماران نبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به مركز ديابت شهرستان بوكان
778
بررسي ارتباط سطح سرمي سلنيوم و آنزيم كلوتاتيون پراكسيداز وويتامين اي بابيماري عروق كرونري براساس آنژيوگرافي در بيماران كانديداي انژيوگرافي
779
بررسي ارتباط سطح سرمي فريتين، روي و ويتامين دي با ريزش موي تلوژن افلوويوم مزمن در زنان مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان رازي رشت
780
بررسي ارتباط سطح سرمي هموسيستئين با پيش آگهي استروك ايسكميك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا
781
بررسي ارتباط سطح سرمي هورمون پاراتيروييد و ويتامين D با شدت درگيري عروق كرونر و ميزان عملكرد سيستوليك بطن چپ در بيماران مراجعه كننده جهت آنژيوگرافي كرونري سرپايي به بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت
782
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D و بي¬اختياري ادراري شبانه كودكان 5 تا 7 سال مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور از آذر 96 تا آذر 97
783
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D3 با ضخامت اينتيما مدياي كاروتيد﴿IMT﴾ در بيمارستان پورسيناي رشت درسال 94-1393
784
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين دي با سرطان سلولهاي بازال(BCC )
785
بررسي ارتباط سطح سرمي25-هيدروكسي ويتامين D با شاخصهاي آنتروپومتريك در بيماران مبتلا به PCOS مراجعه كننده به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهرا
786
بررسي ارتباط سطح سواد سلامت با پايبندي به رفتارهاي خودمراقبتي در مبتلايان به نشانگان متابوليك مراجعه كننده به درمانگاه هاي تخصصي مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1395
787
بررسي ارتباط سطح سواد سلامت و سلامت عمومي در سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگي كشوري شهر رشت در سال 96
788
بررسي ارتباط سطح فريتين با فاكتورهاي متابوليك ودانسيتومتري استخوان در بيماران تالاسمي ماوژر 12 تا 20 سال در بيمارستان 17 شهريور در سال 1397
789
بررسي ارتباط سطح قند خون قبل از آنژيوگرافي و خطر نفروپاتي ناشي از ماده ي حاجب در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري كه تحت آنژيوگرافي عروق كرونر قرار مي گيرند
790
بررسي ارتباط سطح مقطع عضله باي سپس براكي با بيماري انسدادي مزمن ريه و شدت آن در مراجعين به كلينيك تخصصي مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 1397
791
بررسي ارتباط سطح منيزيم،استئوپنتين و hsCRP پلاسما با كلسيفيكاسيون عروقي در بيماران نارسايي مزمن كليه مرحله 2و3و4
792
بررسي ارتباط سطح هموسيستئين سرم با ترومبوز فيستول در بيماران نارسائي مزمن كليه در بيمارستان رازي شهر رشت طي سال 86
793
بررسي ارتباط سطح هورمون هاي تيروئيدي با سطح ســـــرمي فريتين در بيماران بتاتالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 93-92
794
بررسي ارتباط سطح هوشياري بيماران تروماي سر شديد با زمان تراكئوستومي
795
بررسي ارتباط سطح ويتامين D سرم با ميزان پرشدگي شاخه هاي جانبي عروق قلبي در بيماران مبتلا به انسداد مزمن كامل شرياني مراجعه كننده به بيمارستان حشمت شهر رشت در سال 97
796
بررسي ارتباط سطوح سرمي IL-09 و TNF-a با ظهور تب خال ناشي از ويروس هرپس سيميلكس
797
بررسي ارتباط سطوح مختلف معيارهاي باليني با سطوح الكترودياگنوستيك درگيري عصب مديان در مبتلايان به سندرم تونل كارپ (CTS) در بيماران مراجعه كننده به كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان
798
بررسي ارتباط سلامت عمومي با تعارض متقابل كار- خانواده در پرستاران شاغل مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 1390
799
بررسي ارتباط سلامت عمومي،عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي مدارس نمونه و عادي شهرستان فارسان
800
بررسي ارتباط سن تقويمي و فعاليت هاي ورزشي
801
بررسي ارتباط سن دنداني با شاخص توده بدني BMI در كودكان 12-8 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي شهيد صدوقي يزد درسال 85
802
بررسي ارتباط سن دنداني با شاخص توده بدني bmi در كودكان 12-8 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 85
803
بررسي ارتباط سن دنداني با شاخص توده بدني bmi در كودكان 12-8 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 85
804
بررسي ارتباط سن دنداني و شاخص توده بدني(BMI)در كودكان 12-6 سالهمراجعه كننده به بخش اطفال دانشكده دندانپزشكي
805
بررسي ارتباط سن زن و موفقييت درمان ناباروري در مراجعين به مركز ناباروري استان يزد (79-1378)
806
بررسي ارتباط سن و رشد قضاوت اخلاقي دردانشجويان دانشگاه پيام نور واحدساوه
807
بررسي ارتباط سندرم سوزش دهان با بيماريهاي روانپزشكي و تعيين عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در سال 1398
808
بررسي ارتباط سندرم متابوليك و شاخص هاي آن با پيامد 5 ساله بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در CCU بيمارستانهاي شهر يزد
809
بررسي ارتباط سندرم متابوليك و شاخص هاي آن با پيامد 5 ساله بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در CCU بيمارستانهاي شهر يزد
810
بررسي ارتباط سنگ پالپي دندان با ميزان موفقيت بي‌حسي موضعي براي دندانهاي مولر فك بالا با پالپيت برگشت ناپذير در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي واحد پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-95
811
بررسي ارتباط سنگ هاي پالپي با بيماريهاي ايسكميك قلبي - عروقي
812
بررسي ارتباط سنگ هاي پالپي با بيماريهاي ايسكميك قلبي-عروقي
813
بررسي ارتباط سهم بازار با نقدينگي سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
814
بررسي ارتباط سهم ذهني،سهم عاطفي وسهم وفاداري با سهم بازار بانك تجارت
815
بررسي ارتباط سواد سلامت با كيفيت زندگي در بيماران تحت آنژيوپلاستي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 1396
816
بررسي ارتباط سيستميك لوپوس اريتماتوز و عفونت هليكوباكترپيلوري
817
بررسي ارتباط شاخص CHA2DS2-VASc با پديده عدم برقراري جريان خون در بيماران انفاركتوس حاد ميوكارد همراه با بالا رفتن قطعه ST بعد از مداخله اوليه عروق كرونر از طريق پوست مراجعه كننده به بيمارستان حشمت
818
بررسي ارتباط شاخص توده بدن و سلامت دهان و دندان
819
بررسي ارتباط شاخص توده بدني (BMI) با مرگ بيماران دياليز صفاقي
820
بررسي ارتباط شاخص توده بدني(BMI)با شدت پسوريازيس در بيماران مبتلا به پسوريازيس پلاكي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 93-1392
821
بررسي ارتباط شاخص توده بدني(body mass index) )با ميزان بروز عوارض و عمل جراحي مجدد در بيماران با تعويض كامل مفصل ران (total hip replacement) در بيمارستان پورسينا در سال 1393-1394
822
بررسي ارتباط شاخص توده بطن چپ با سطح سرمي پروتئين واكنش C با حساسيت بالا (hs-CRP)در بيماران تحت همودياليز در بيمارستان رازي شهر رشت
823
بررسي ارتباط شاخص توده ي بدني( BMI)كودكان درسن 18 ماهگي و سن ورود به مدرسه با قند خون و شرايط مادر در بارداري
824
بررسي ارتباط شاخص حلقه¬هاي بندناف با نتايج نوزادي در زايمان¬هاي طبيعي انجام شده در بيمارستان الزهرا رشت از خرداد 94 لغايت خرداد1395
825
بررسي ارتباط شاخص هاي آنتروژومتريك و صرع مقاوم به درمان در كودكان مراجعه كننده به كلينيك اطفال
826
بررسي ارتباط شاخص هاي پوسيدگي با ميانگين يك ساله HbA1c در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به بيمارستان رازي و دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
827
بررسي ارتباط شاخص هاي تغييرات فصلي وآب وهوايي با ميزان شدت گيري بيماري هاي انسدادي ريه(COPD،آسم وبرونشكتازي) دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي بين اسفند 1387 تا اسفند 1392
828
بررسي ارتباط شاخص هاي توانا ساز چابكي در سازمان با توانمندي چابكي با رويكرد شبكه هاي عصبي
829
بررسي ارتباط شاخص هاي عملكرد ايمني با كد ارزيابي ريسك در مشاغل مربوط به عمليات كانتينري بندر امام خميني 94-93
830
بررسي ارتباط شاخص‌هاي پيوند از دور با مقادير حدي بارش هاي فصلي جنوب شرق ايران (استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان)
831
بررسي ارتباط شبكه اجتماعي با كارآفريني از نظر دانشجويان دانشگاه پيام نور
832
بررسي ارتباط شخصيت هاي برنگرا و درونگرابا تعهد سازماني در پرستاران بيمارستا هاي شهيد صدوقي و شهيد رهنمون يزد
833
بررسي ارتباط شخصيت هاي برونگراو درونگرا با تعهد سازماني در پرستاران بيمارستان شهيد صدوقي ووشهيد رهنمون
834
بررسي ارتباط شدت افسردگي با ميزان درد پس از جراحي فتق ديسك
835
بررسي ارتباط شرايط ارگونوميك و آسيبهاي جسمي ناشي از كاربا فرسودگي شغلي در كتابداران دانشگاهي شهرستان زابل , a survay of relationship between ergonomic conditions and work-related physical injuries with job burnout in zabol university librarians
836
بررسي ارتباط شرايط ارگونوميك و فرسودگي شغلي در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
837
بررسي ارتباط شركت هاي حمل و نقل ريلي مسافري با مشتريان خود از طريق اينترنت
838
بررسي ارتباط شكستگي هاي جمجمه و صورت با پيامدهاي مغزي در بيماران با تروماي سر مراجعه كننده به اورژانس مركز آموزشي درماني پورسينا از سال 1394 تا 1396
839
بررسي ارتباط شمارش سلول¬هاي خوني و بيوماركر هاي شيميايي خون با وجود و شدت اكتازي ايزوله عروق كرونر در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونر مراجعه كننده به بيمارستان قلب دكتر حشمت طي سال هاي 1395-1396
840
بررسي ارتباط شيوه زندگي وكيفيت خواب سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگان شهر رشت در سال 86-1385
841
بررسي ارتباط شيوه هاي زندگي ايراني و اسلامي
842
بررسي ارتباط شيوه هاي فرزندپروري با كمرويي در دانش آموزان متوسط شهر خورموج (سال تحصيلي 89-88)
843
بررسي ارتباط ضخامت انتيما- مديا در شريان هاي فمورال و كاروتيد مشترك با شدت بيماري عروق كرونر در بيماراني كه در بيمارستان حشمت رشت تحت آنژيوگرافي عروق كرونر قرار گرفته اند
844
بررسي ارتباط ضخامت اينتيما مديا كاروتيد در سونوگرافي با وجود بيماري عروق كوچك مغزي Leukoaraiosis در ام آر آي مغز
845
بررسي ارتباط ضخامت مخاط سينوس ماگزيلاي و apical periodontitis با استفاده از CBCT
846
بررسي ارتباط ضخامت و الگوهاي سونوگرافيك اندومتر در حاملگي نابجا و طبيعي
847
بررسي ارتباط طبقه اجتماعي خانواده و گرايش شغلي وتحصيلي دانش آموزان
848
بررسي ارتباط طول راموس منديبل، عرض سينوس فرونتال و سن تقويمي با مراحل 6گانه رشد بلوغ ستون مهره ها در گروه سني 6تا19 ساله در شهر يزد
849
بررسي ارتباط طول مدت دوره پيش از دبستان با پيشرفت سواد خواندن
850
بررسي ارتباط طول مدت دياليز و ميزان بقائ كليه پيوندي در بيماران تحت عمل پيوند كليه مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
851
بررسي ارتباط عبورپذيري و ريزساختار در نانوكامپوزيت هاي PA6/Rubber/ Nanoclay
852
بررسي ارتباط عزت نفس با ابعاد حمايت اجتماعي درك شده در نوجوانان مقطع دبيرستان شهر رشت در سال 92- 1391
853
بررسي ارتباط عزت نفس با ابعاد حمايت اجتماعي درك شده در نوجوانان مقطع دبيرستان شهر رشت در سال 92-1391
854
بررسي ارتباط عزت نفس با موفقيت تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 94-93
855
بررسي ارتباط عفونت پس از عمل با بعضي از عوامل خطر در 100 بيمار جراحي شده در مراكز آموزشي درماني الزهرا﴿س﴾ رشت در سال 74
856
بررسي ارتباط عفونت ويروس هاي پاپيلوماي انساني (HPV) انواع 16 و 18 با سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي بيمارستان پورسيناي رشت
857
بررسي ارتباط علل و انواع آسيب‌هاي ورزشي با ميزان شيوع آن‌ها در ساعات ورزش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول شهر تبريز (سال تحصيلي 96-95)
858
بررسي ارتباط علي ميان نقد شوندگي،كيفيت شفافيت و افشا و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
859
بررسي ارتباط عملكرد تيروئيد و پروفايل چربي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه مركز آموزشي درماني تكويني هدايتي قم در سال 1393
860
بررسي ارتباط عملكرد خانواده با پرخاشگري در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر رشت 94-1393
861
بررسي ارتباط عملكردي در حالت هاي مختلف توجه بينايي با استفاده از داده‌هاي fMRI
862
بررسي ارتباط عمودي كتب فارسي دوره ابتدايي
863
بررسي ارتباط عناصر سنگين عصاره گيري شده به روش هاي مختلف با پذيرفتاري مغناطيسي در خاك هاي توسعه يافته بر روي سنگ هاي آذرين منطقه كردستان، غرب كشور
864
بررسي ارتباط عوامل التهابي با پيش آگهي بيماران سكته مغزي بستري در بيمارستان پورسينا در سال 1392
865
بررسي ارتباط عوامل زيرساخت فني با استقرار شهرداري الكترونيك (مطالعه موردي شهر تبريز)
866
بررسي ارتباط عوامل ژئومكانيكي با قابليت ‌تخريب توده‌ سنگ و تعيين قابليت ‌تخريب آنومالي 8 سه ‌چاهون
867
بررسي ارتباط عوامل شخصيتي مديران با انتخاب كسب حل تعارض توسط آنه در مدارس دولتي شهرستان برازجان
868
بررسي ارتباط عوامل شخصيتي و عصب روان شناختي با رفتار مخاطره آميز رانندگان خودروهاي سنگين نجف آباد
869
بررسي ارتباط عوامل مرتبط با ميزان رضايتمندي مشتريان استخرهاي سرپوشيده خصوصي و دولتي شهر تهران
870
بررسي ارتباط غلظت بنزن ادرار در كارگران پمپ بنزين هاي شهر يزد
871
بررسي ارتباط غلظت بنزن محيط كار با غلظت بنزن ادرار در كارگران پمپ بنزين هاي شهر يزد
872
بررسي ارتباط غلظت ليپوپروتئين-آبا قابليت اكسيدپذيري ليپيدهاي پلاسما در مردان
873
بررسي ارتباط غلظت ليپوپروتئين-آبا قابليت اكسيدپذيري ليپيدهاي پلاسما در مردان
874
بررسي ارتباط غلظت هموگلوبين مادر در سه ماهه اول با وزن هنگام تولد نوزادان متولد شده از زنان باردار اول زاي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت از شهريور 83 تا شهريور 86
875
بررسي ارتباط فاست تروپيسم با اسپونديلوليستزيس و بيماري هرنياسيون ديسك لومبار در بيماران مراجعه كننده به بخش راديولوژي بيمارستان پورسينا در سال 1396
876
بررسي ارتباط فاصله QT با مرگ داخل بيمارستاني در بيماران با خونريزي بافت مغزي مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت از سال 1393 لغايت 1395
877
بررسي ارتباط فاصله زاويه داخلي شيار پلكي چشمها و عرض دندانهاي قدامي فك بالا
878
بررسي ارتباط فاصله زاويه داخلي شيار پلكي چشمها و عرض دندانهاي قدامي فك بالا
879
بررسي ارتباط فاصله ي بين كانين هاي فك بالا با فاصله گوشه داخلي چشم ها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي گيلان
880
بررسي ارتباط فاصله ي بين كانين هاي فك بالا با فاصله ي گوشه ي داخلي چشم ها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي گيلان
881
بررسي ارتباط فاكتورهاي عملياتي با شاخص هاي اجرايي و نقش آنها در بهبود بهره وري بخش توزيع نيروي برق
882
بررسي ارتباط فراواني بقا با بروز HER2/neu در بيماران مبتلا به كانسر مثانه مهاجم به عضله در سال 90 در بيمارستان رازي رشت
883
بررسي ارتباط فردوسي با حاكمان زمان خود از خلال منابع فارسي موجود
884
بررسي ارتباط فرسودگي و حمايت شغلي از ديدگاه پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت درسال 1389
885
بررسي ارتباط فرسودگيتحصيلي با انگيزه و خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 95 -
886
بررسي ارتباط فشار خون و سطح سرمي FGF23 در بيماران تحت همودياليز در مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي بندر انزلي در سال 1396
887
بررسي ارتباط فشار خون و سطح سرمي FGF23 در بيماران تحت همودياليز در مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي بندر انزلي در سال 1396
888
بررسي ارتباط فشار داخل جمجمه با ضخامت قطر غلاف عصب اپتيك
889
بررسي ارتباط فشار شغلي باروشهاي مقابله با تنش در كاركنان پرستاري شاغل در مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان ، شهر رشت -سال 1380
890
بررسي ارتباط فشارهاي رواني (استرس )با كيفيت زندگي كاري كاركنان ديوان محاسبات كشور (واحد مركزي ).
891
بررسي ارتباط فصول سال با ميزان پره اكلامپسي در بيماراني كه از تاريخ مهر 1379 لغايت مهر 1381
892
بررسي ارتباط فضاي شهري با سبك زندگي و منزلت اجتماعي
893
بررسي ارتباط فعاليت سرمي آنزيم ايندول آمين 3،2 دي اكسيژناز با استرس اكسيداتيو و مقاومت به انسولين در چاقي و سندروم متابوليك در زنان شهرستان ارسنجان
894
بررسي ارتباط فلوژنتيكي و بيان ژن هاي پمپ افلاكس adeABCدر حضور مهاركننده پمپ افلاكس cccpدر ايزوله هاي اسينتوباكتر بوماني مقاوم به تيجاسايكلين جدا شده از بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان قايم مشهد
895
بررسي ارتباط فناوري اطلاعات و كارآفريني سازماني با چابكي سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان
896
بررسي ارتباط فيلوژنيك، حضور ژن هاي بيماري زا و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي كلي باسيلوز طيور و E.coli جدا شده از نمونه هاي ادرار انسان ددر يزد
897
بررسي ارتباط قبل ازدواج با رضايتمندي زناشويي نزد مزدوجين جوان دانشگاه پيام نور فردوس سال تحصيلي 89-88
898
بررسي ارتباط قرار داشتن در ماه رمضان با تصادفات و جراحات جاده اي در استان گيلان با استفاده از الگوي سري زماني بين سال هاي 1393 تا 1396
899
بررسي ارتباط كادر تصوير ﴿پنجره﴾ با مفهوم عكس
900
بررسي ارتباط كارآفريني با اقتصاد مقاومتي ايران
901
بررسي ارتباط كارآفريني با تجاريسازي فناوري در بخش كشاورزي (مورد مطالعه : ستاد سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي و مËسسات تابعه )
902
بررسي ارتباط كاربري هاي شهري و برخي از پارامترهاي آلاينده ي هوابا استفاده از تصاوير ماهواره اي Worldview-3 و روش هاي زمين آمار(منطقه ي مورد مطالعه : مسجدسليمان)
903
بررسي ارتباط كانسارهاي مس جنوب غرب كرج با گسل جارو
904
بررسي ارتباط كمال گرايي منفي با اضطراب در دانش آموزان سوم متوسطه شهرستان گرگان ناحيه 1 دولتي
905
بررسي ارتباط كمبود G6PD خون اهدايي با ميزان نياز به خون در بيماران بستري شده به علت فاويسم در بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1395
906
بررسي ارتباط كمي ساختار فعاليت بر روي بازدارنده هاي ويروس هپاتيت سي با استفاده از الگوريتم ژنتيك رگرسيون خطي چندگانه
907
بررسي ارتباط گروههاي خوني با عفونت هاي ادراري
908
بررسي ارتباط گروههاي خوني با عفونت هاي ادراري
909
بررسي ارتباط گروههاي خوني وافسردگي
910
بررسي ارتباط گروههاي خوني وافسردگي جوانان
911
بررسي ارتباط گونه هاي گياهي با ويژگي هاي مورفومتري نبكاهاي شهرستان خوروبيابانك
912
بررسي ارتباط ليكن پلان با سندروم متابوليك
913
بررسي ارتباط ماست سل هاي تريپتاز مثبت با بيماري پريودنتيت مزمن
914
بررسي ارتباط مال اكلوژنن با سلامت پريودنتال در بيماران 15-25 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
915
بررسي ارتباط مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و عوامل خطر همراه با آن در حاملگي ترم در بيمارستان الزهرا رشت از تاريخ 1/7/80 لغايت 1/7/81
916
بررسي ارتباط متقابل بين تبليغات وسود آوري در صنايع مواد غذايي ايران
917
بررسي ارتباط متقابل عوامل نهادي و فساد اقتصادي: تحقيق مقايسه اي منتخبي از كشورهاي در حال توسعه
918
بررسي ارتباط متقابل ميان ثبات مالكيت نهادي و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
919
بررسي ارتباط متن و تصوير در تصويرسازي كتابهاي كودكان
920
بررسي ارتباط محافظه كاري، قيمت گذاري كمتر از اندازه و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿عرضه عمومي اوليه سهام﴾
921
بررسي ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادي
922
بررسي ارتباط مدل تجربه تعاملي نظرية جان فالك و لين¬دي-ديركينگ با وفاداري بازديدكنندة موزه (مطالعه موردي: موزه موسيقي اصفهان)
923
بررسي ارتباط مديريت پيشگيري فشارهاي رواني با خلاقيت و فعاليتهاي كارآفرينانه در معلمان تربيت بدني شهرستان قدس تهران
924
بررسي ارتباط مديريت دانش با مولفه هاي فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني (مطالعه موردي: مراكز منتخب دانشگاه پيام نور)
925
بررسي ارتباط مديريت دانش با مولفه هاي فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني )مطالعه موردي: مراكز منتخب دانشگاه پيام نور(
926
بررسي ارتباط مديريت دانش و مولفه هاي آن با ابعاد سازمان ياد گيرنده در دانشگاه آزاد اسلامي ايران و واحد علوم تحقيقات تهران
927
بررسي ارتباط مديريت رابطه با مشتري و بازاريابي اخلاقي با عملكرد بازاريابي( مورد مطالعه: شركت هاي وارد كننده پوشاك ورزشي در سطح شهر تهران)
928
بررسي ارتباط مديريت زمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس پنجم و ششم ابتدايي شهرستان جهرم از ديدگاه والدين
929
بررسي ارتباط مديريت زمان و تبحر گرايي با اهمال كاري تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
930
بررسي ارتباط مديريت زمان و تبحرگرايي با اهمالكاري تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
931
بررسي ارتباط مديريت زمان، خود اثر بخشي ادراك شده و اهداف چهارگانه پيشرفت با اهمال كاري تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
932
بررسي ارتباط مديريت كيفيت زنجيره تأمين و ميزان رضايت مندي مشتريان (مطالعه موردي: صنايع چوب توكا)
933
بررسي ارتباط مديريت مشاركتي با اثربخشي سازماني در ديوان محاسبات كشور (واحد مركزي)
934
بررسي ارتباط مشتري مداري بر ارتقاء فروش كالاي توليد ملي در بازاچه مرزي اردبيل (مورد مطالعه : بازارچه مرزي بيله سوار)
935
بررسي ارتباط مشخصات فيزيكي و مكانيكي سنگ با صوت ناشي از حفاري با استفاده از آناليز سيگنال‌هاي آكوستيك
936
بررسي ارتباط مصرف انرژي و رفاه اقتصادي پايدار در كشورهاي اوپك
937
بررسي ارتباط مصرف برنامه هاي رسانه (شبكه هاي داخلي و خارجي تلويزيون ) با سبك زندگي در مناطق 5، 1 و 20 شهر تهران
938
بررسي ارتباط مصرف سيگار با پارامترهاي مايع مني در مردان نابارور مراجعه كننده به موسسه مهر شهرستان رشت از ابتداي فروردين 1380 تا انتهاي شهريور 1388
939
بررسي ارتباط مصرف گاز طبيعي و رشد اقتصادي: مطالعه موردي مجمع كشورهاي صادركننده گازطبيعي(GECF)
940
بررسي ارتباط معني دار ميان نظرات اساتيد دانشگاه يزد و صاحبان مطبوعات در مورد تاثير مطبوعات بر فرهنگ عمومي
941
بررسي ارتباط معيارهاي سفالومتريك فضاي بيني حلقي و مورفولوژي دنتوفاسيال
942
بررسي ارتباط معيارهاي سفالومتريك فضاي بيني حلقي و مورفولوژي دنتوفاسيال
943
بررسي ارتباط مقام هاي موسيقي محلي خراسان و گوشه هاي ميرزاعبدالله
944
بررسي ارتباط مقاومت الكتريكي بتن تازه و خواص فيزيكي، مكانيكي و دوامي بتن سخت شده
945
بررسي ارتباط مقطعي بين بازده سبد سهام و متغيرهاي اندازه، بتا، ارزش دفتري به ارزش بازار و نسبت سود به قيمت سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1378-1387
946
بررسي ارتباط مكان كنترل دروني وبيروني باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
947
بررسي ارتباط منبع كنترل ( دروني - بيروني ) و احساس تنهايي در بين دانشجويان پسر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه رازي كرمانشاه
948
بررسي ارتباط منبع كنترل با باورهاي غيرمنطقي
949
بررسي ارتباط مواجهه با آفت كش ها با شانس ابتلا به بيماري ديابت نوع 2 در كوهورت بالغين پرشين- شاهديه
950
بررسي ارتباط مواجهه با سروصدا و ذرات معلق ريز با عملكرد شناختي معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر آباده در سال ۹۸-۹۷
951
بررسي ارتباط مواجهه با قرص پيشگيري از بارداري ﴿ low dose) بر سطوح همو سيستئين اكسيد نيتريك وپروفايل ليپيدي در زنان سالم شهر يزد
952
بررسي ارتباط مواجهه شغلي پرتوكاران بخش هاي راديولوژي مراكز آموزشي درماني شهر رشت با ايجاد ندول تيروئيد در سال90- 1389
953
بررسي ارتباط موتاسيون rs-7216389-T بر روي كروموزوم 17 با سن شروع آسم در كودكان
954
بررسي ارتباط موتاسيون rs-7216389-T بر روي كروموزوم 17 با سن شروع آسم در كودكان زير 18 سال
955
بررسي ارتباط موتاسيون در ژنوتايپ هاي ژن آنزيم مبدل آنژيوتانسين و ژن گيرنده نوع 1 آنژيوتانسين در بيماران لوپوس اريتماتوي سيستميك
956
بررسي ارتباط موثر والدين با فرزندان درسلامت روان فرزندان در شهر كلاله
957
بررسي ارتباط موج Q در ليد AVR با كسر جهشي وپيامدهاي قلبي در بيماران با انفاركتوس قدامي مراجعه كننده به بيمارستان حشمت در سال 1396-1395
958
بررسي ارتباط مورفولوژي –رئولوژي دركامپوزيت هاي ريزالياف با زمينه ي پلي اتيلن
959
بررسي ارتباط مورفولوژي، رئولوژي و توليد اريترومايسين با استفاده از باكتري erythraea polyspor Saccharo
960
بررسي ارتباط مورفومتريك فورامن منديبولار با گونيال انگل بر اساس تصاوير تهيه شده با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در يك جمعيت ايراني
961
بررسي ارتباط موقعيت انفاكتوس حاد ميوكارد با ريسك فاكتورهاي CAD
962
بررسي ارتباط مولفه هاي رژيم غذايي با شاخص هاي عملكرد كبد در افراد شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران
963
بررسي ارتباط ميان Patellar Alignment و تظاهرات استئو آرتريت مفصل Patellofemoral در تصوير برداري تشديد مغناطيسي انجام شده بر روي بيماران مبتلا به استئو آرتريت علامتدار زانو، كه به مركزMRI پورسينا مراجعه كرده اند
964
بررسي ارتباط ميان آلفافتوپروتئين سرم مادر در هفته 18-14 بارداري و سرانجام بارداري
965
بررسي ارتباط ميان آلفافتوپروتئين سرم مادر در هفته 18-14 بارداري و سرانجام بارداري
966
بررسي ارتباط ميان آموزش فلسفه به كودكان در تربيت شهروند جهاني
967
بررسي ارتباط ميان ارزش شركت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخصQ توبين در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره ي يازده ساله
968
بررسي ارتباط ميان استرس امتحان با ايمني دهاني )SIGA( در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه 5 شهر تهران
969
بررسي ارتباط ميان استرس هاي روزانه دانشجويان و سلامت عمومي آنها
970
بررسي ارتباط ميان استعمال غير فعال دخابيات با پيگمانتاسيون دهاني در كودكان ۴/۵تا۱۰سال
971
بررسي ارتباط ميان اهرم مالي با بازده سهام ، سود عملياتي و نسبت هاي نقدينگي در صنايع خودرو و فلزات اساسي
972
بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني و رضايت مشتري در مجتمع صنايع لاستيك يزد
973
بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني و رضايت مشتري در مجتمع صنايع لاستيك يزد
974
بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني وتصميم گيري اخلاقي مديران سلامت استان يزد1393
975
بررسي ارتباط ميان تعهد كارمند و سياست هاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي
976
بررسي ارتباط ميان توانمندسازي ساختاري و مقاومت در برابر تغيير در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
977
بررسي ارتباط ميان توانمندسازي ساختاري و مقاومت دربرابر تغيير در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
978
بررسي ارتباط ميان توسعه ي آموزش عالي و توسعه ي سياسي در عصر رضا شاه
979
بررسي ارتباط ميان جوسازماني وخلاقيت كاركنان در سازمان تامين اجتماعي
980
بررسي ارتباط ميان خودپنداري مديران و عملكرد آنها در دوره ي ابتدايي شهرستان سبزوار در سال تحصيلي 89-88
981
بررسي ارتباط ميان درون گرايي و برون گرايي و توانايي به كارگيري عوامل انسجام متني در زبان انگليسي در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور
982
بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران شهرستان شيراز
983
بررسي ارتباط ميان رضايت شغلي كاركنان فروش با رضايت مشتريان در بازاريابي خدمات (مطالعه موردي:شركت تراكتورسازي ايران )
984
بررسي ارتباط ميان ساختار و كاركرد مغز با استفاده از تصويربرداري چندپارامتري MRI و آناليز توام آن‌ها
985
بررسي ارتباط ميان سبك هاي اسناد با بهداشت رواني
986
بررسي ارتباط ميان سرمايه فكري و رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان ستادي نواحي هفت گانه آموزش و پرورش شهرستان مشهد
987
بررسي ارتباط ميان شعر يا متن با تصاوير نگارگري
988
بررسي ارتباط ميان شناخت سازماني و انگيزش كار كنان بانك مسكن استان چهار محال و بختياري
989
بررسي ارتباط ميان ضايعات هيستوپاتولوژيك و ميزان تغييرات بيوماركرهاي قلبي در برههاي مبتلا ب بيماري تب برفكي
990
بررسي ارتباط ميان ضخامت سونوگرافيك غلاف عصب اپتيك و ابتلاي به پره اكلامپسي در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت در سال 1397
991
بررسي ارتباط ميان عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي شركت مهندسين هراز راه
992
بررسي ارتباط ميان علاقه به رشته تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران
993
بررسي ارتباط ميان عناصر ترفيع و ارزش ويژه نام تجاري (مطالعه موردي :نام تجاري سايپا)
994
بررسي ارتباط ميان فاكتورهاي تعيين كننده بيماري هاي تيروئيدي و قلبي در بيماران مبتلا به ديابت
995
بررسي ارتباط ميان فرسودگي شغلي و كاركردهاي خانوادگي دبيران (مطالعه موردي دبيرستان‌هاي متوسطه دوم شهرستان آمل در سال تحصيلي 95-1394)
996
بررسي ارتباط ميان قابليت برنامه ريزي بازاريابي، قابليت اجراي بازاريابي و بازارگرايي بر عملكرد مشتري مداري شركت ها
997
بررسي ارتباط ميان كيفيت افشاي اينترنتي با اقلام تعهدي اختياري و محافظه كاري مشروط در بورس اوراق بهادار تهران
998
بررسي ارتباط ميان كيفيت پروتز كامل،شرايط دهان وشرايط روحي رواني بيماران بارضايت آن ها از درمان
999
بررسي ارتباط ميان كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان بانك صادرات شهر تهران
1000
بررسي ارتباط ميان مؤلفه هاي تفكر استراتژيك و كارآفريني سازماني در شركت فولاد مباركه اصفهان بر اساس الگوي جين ليدكا
بازگشت