<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اشكال روايي درمتون منظوم شاعران قرن چهارم تا ششم هجري قمري
2
بررسي اشكال فرسايشي خاك در رابطه با ويژگيهاي ژئومورفولوژي بخش غربي دشت كامياران
3
بررسي اشكال كلاچهاي ديافراگمي در اتومبيل پيكان
4
بررسي اشكالات رايج در گواهي هاي فوت صادر شده در مركز آموزشي – درماني رازي در سال 1393
5
بررسي اشكالهاي كلاچهاي ديافراگمي در خودرو پيكان
6
بررسي اشياء آييني دوره ي صفوي در حوزه صنايع دستي
7
بررسي اصالت نقوش خشتي و قابي در قالبهاي چهارمحال و بختياري
8
بررسي اصالت نقوش خشتي و قابي در قاليهاي چهارمحال و بختياري
9
بررسي اصالت هاي فرش استان چهارمحال و بختياري (چالشتر- بي بي باف )
10
بررسي اصالت هاي فرش استان چهارمحال و بختياري (چالشتر-بي بي باف )
11
بررسي اصطحكاك در جريانهاي ميرا (ضربه قوچ)
12
بررسي اصطكاك بين لاستيك چرخ وسيله نقليه و رويه هاي آسفالتي مطالعه موردي در اتوبان تهران - قم
13
بررسي اصطكاك و خراش برداشتن سوزن هاي ماشين هاي تريكوبافي دراثر عبور نخ
14
بررسي اصطلاح بلا و ابتلا در مهمترين آثار منثور عرفاني تا قرن هفتم
15
بررسي اصطلاح ورع در مهمترين آثار منثور عرفاني تا قرن هفتم
16
بررسي اصطلاحات حقوقي در آثار سعدي
17
بررسي اصطلاحات خوشنويسي ونگارگري در آثار شاعران سبك عراقي و هندي
18
بررسي اصطلاحات عرفاني مشترك ترجمه رساله قشيريه و مصباح الهدايه
19
بررسي اصطلاحات علوم قرآني در آثار ادبي زبان فارسي ( تا پايان قرن ششم هجري)
20
بررسي اصطلاحات عمومي شده رشته پزشكي
21
بررسي اصطلاحات هنرهاي سنتي و كاركرد هنري آنها در ديوان كليم كاشاني
22
بررسي اصل آزادي قراردادي از ديدگاه امام خميني ﴿ره﴾
23
بررسي اصل برائت از ديدگاه شيخ انصاري و آخوند خراساني
24
بررسي اصل برائت در علم اصول و حقوق ايران
25
بررسي اصل برائت در علم اصول و حقوق ايران
26
بررسي اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري در حقوق جزايي ايران و فرانسه با نگاهي در اسناد بين المللي
27
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي
28
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي (تامل بر مداخله فرهنگي)
29
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي (تامل بر مداخله فرهنگي)
30
بررسي اصل عليت از ديدگاه ملاصدرا و مكتب تفكيك
31
بررسي اصل وحدت اضداد در هنر ايران باستان، با توجه به نقوش «مارهاي درهم تنيدهء هنر جيرفت»
32
بررسي اصلاح الگوي مصرف و ارتباط آن بارسانه هاي جمعي
33
بررسي اصلاح ايندكس هاي متامريزم جهت استفاده در رنگ همانندي كامپيوتري
34
بررسي اصلاح رزين اپوكسي و خواص لامينيت هاي الياف كربن آن
35
بررسي اصلاح سطح كلينوپتيلوليت﴿به عنوان يك زئوليت طبيعي﴾ و بنتونيت﴿به عنوان يك كاني رسي﴾ توسط آمينو اسيدها و استفاده از اين تركيبات اصلاح شده در جدا سازي كاتيون هاي فلزات سنگين
36
بررسي اصلاح سطحي الياف كولار و تاثير آن بر فصل مشترك و خواص مكانيكي كامپوزيت اپوكسي/كولار
37
بررسي اصلاح سطحي تالك بر روي خواص مكانيكي آميزه هاي پلي پروپيلن / تالك
38
بررسي اصلاح سطحي فيزيكي و شيميايي نانولوله‌كربني بر خواص الكتريكي و مكانيكي نانوكامپوزيت پلي‌يورتاني
39
بررسي اصلاح قير با استفاده از تركيب ﴿ بوتادي ان رابر نانو سيليكات لايه اي ﴾ و مطالعه رئولوژي ‍ آن
40
بررسي اصلاح معادله حالت پنگ - رابينسون به كمك الگوريتم ژنتيك
41
بررسي اصلاح مونت مويلونيت با تركيبات فلزي به عنوان كاتاليست سنتز پلي اتيلن ترفتالات
42
بررسي اصلاح و بهبود خواص مكانيكي پلي پروپيلن بازيافتي با استفاده از پركننده هاي نانو و ميكرو مقياس معدني
43
بررسي اصلاحات سياسي در سيره و منظر امير المومنين علي ﴿ع﴾
44
بررسي اصلاحات هنرهاي سنتي و كاركرد هنري آنها در ديوان كليم كاشاني
45
بررسي اصلت سبك شعري فريد﴿قادر طهماسبي﴾
46
بررسي اصول آسيب شناسي ، حفاظت و مرمت آثار مفرغي: همراه با گزارش مرمت 3 شيئي مفرغي متعلق به لرستان هزاره اول قبل از ميلاد
47
بررسي اصول احكام و اخلاق كسب كار در اسلام
48
بررسي اصول اكستروژن ضربه اي و آلومينيوم و آلياژهاي آن
49
بررسي اصول برآورد مصرف سوخت شناور بر اساس SLDشناور
50
بررسي اصول تربيت فرزند از منظر قرآن كريم
51
بررسي اصول تربيت منش و دلالت‌هاي آن براي تربيت اخلاقي
52
بررسي اصول تركيبي بازاريابي در نساجي
53
بررسي اصول توليد كاغذ و تدوين تكنولوژي بازيافت كاغذ باطله
54
بررسي اصول جنگ از نظر فقه اسلام
55
بررسي اصول حاكم بر تشكيل و ساختار سلول در فرآيند توليد فوم هاي ميكروسلولار
56
بررسي اصول حاكم بر تعيين مجازات در ديوان كيفري بين المللي
57
بررسي اصول دراماتورژي به منظور نگارش ليبرتو بر اساس شاهنامه فردوسي با تكيه بر آراء چمرز
58
بررسي اصول روشهاي مسئوليت پذيري در نوجوانان
59
بررسي اصول سرپرستي مديران منابع انساني و اشتباهات آنان در بانك مسك
60
بررسي اصول سرپرستي مديران منابع انساني و اشتباهات آنان در بانك مسكن شيروان
61
بررسي اصول سوئيچينگ فوتونيك و بكار گيري آن در مخابرات
62
بررسي اصول سيستم هاي توزيع شده
63
بررسي اصول طراحي اجزا و ارائه جعبه نرم افزاري براي طراحي سيكل تبريد يخچال فريزر خانگي
64
بررسي اصول طراحي اجزاء سيكل تبريد كولر گازي
65
بررسي اصول طراحي تنظيم پورتالهاي سازماني
66
بررسي اصول طراحي چرخ زنجيره ها
67
بررسي اصول طراحي سيستم هاي آبياري تحت فشار
68
بررسي اصول عملكرد و روشهاي جوشكاري اصطكاكي
69
بررسي اصول محاسبات و طراحي اسكله هاي شمع و عرشه تحت اثر بارهاي وارده و ارائه مدل رياضي با توجه به اندركنش خاك و شمع
70
بررسي اصول محاسبه و خواص سكوهاي ثابت دريايي
71
بررسي اصول مميزي انرژي واحدهاي صنعتي بر اساس حامل هاي مختلف انرژي و بار
72
بررسي اصول نوازندگي فلوت در قطعات اركستال و ارائه راهكارهاي اجرائي
73
بررسي اصول و روش هاي مديريت دارايي هاي ديجيتال در استديوهاي انيميشن و جلوه هاي بصري
74
بررسي اصول و روش هاي نقد ترجمه ﴿ متون ادبي، مقدس، علمي و كاربردي﴾
75
بررسي اصول و روشهاي مديريت داراييهاي ديجيتال در استديوهاي انيميشن و جلوه هاي بصري
76
بررسي اصول و روشهاي مسئوليت پذيري در نوجوانان
77
بررسي اصول و عملكرد CD-ROM
78
بررسي اصول و مباني تعليم و تربيت از ديدگاه آيات و روايات
79
بررسي اصول و مباني نظريه عدالت مايكل والزر
80
بررسي اصول و معيارهاي محله پايدار از ديدگاه كالبدي ﴿مطالعه موردي: محله يعقوبي شهر يزد﴾
81
بررسي اصول و موازين پست مدرنيسم در سه اثر داستاني "كريستن و كيد " :هوشنگ گلشيري ، "ناهيد ":قاسم كشكولي و "پستي ":محمدرضا كاتب
82
بررسي اصول و ويژگيهاي نظام تامين مالي اسلامي در مقايسه با نظام تامين مالي متداول و ارائه روش تامين مالي مناسب براي ايران
83
بررسي اصول ورقكاري در نرم افزار ساليدوركس
84
بررسي اصولي و كاربردي مبحث حقيقت شرعيه و صحيح و اعم
85
بررسي اضافه ولتاژ OVER VOLTAGE در سيستمها و روش هاي تعديل آن
86
بررسي اضافه ولتاژ در شبكه قدرت با استفاده از مدل دقيق شبكه زمين در نرم افزار EMTP
87
بررسي اضافه ولتاژ كليد زني در ترانسفورماتور تغذيه كننده كوره قوس الكتريك با استفاده از ATP
88
بررسي اضافه ولتاژ ها و هارمونيكهاي ناشي از كليدزني بانكهاي خازني موازي
89
بررسي اضافه ولتاژها در شبكه قدرت
90
بررسي اضافه ولتاژهاي القايي صاعقه در خطوط هوايي شبكه توزيع با استفاده از مدل الكترومغناطيسي كانال صاعقه
91
بررسي اضافه ولتاژهاي رزونانسي در ترانسفورمر ناشي از اثر متقابل كابل و ترانس در فركانس هاي بالا
92
بررسي اضافه ولتاژهاي گذرا بر روي خط انتقال در پي كليدزني
93
بررسي اضافه ولتاژهاي گذراي خيلي سريع و محدودسازي و فرونشاني اين پديده در پست هاي با عايق گازي (GIS)
94
بررسي اضافه ولتاژهاي موقت ناشي از وقوع فرورزونانس در فرانسفورماتورهاي قدرت استان بوشهر
95
بررسي اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اردل
96
بررسي اضطراب امتحان دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهر اردل در سال تحصيلي 1390-91
97
بررسي اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
98
بررسي اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
99
بررسي اضطراب بين خانمهايي كه با مادرشوهر زندگي مي كنند و خانمهايي كه با مادرشوهر زندگي نمي كنند
100
بررسي اضطراب بين سربازان تازه وارد و سربازان قديمي
101
بررسي اضطراب در بين دانشجويان دختر وپسر رشته روانشناسي ورودي 85
102
بررسي اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
103
بررسي اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
104
بررسي اضطراب كارمندان مرد كه با كامپيوتر كار مي كنند
105
بررسي اضطراب ناشي ازامتحانات در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 4 اصفهان (88-87)
106
بررسي اضطراب و انگيزه در فراگيري زبان انگليسي توسط دانشجويان ايراني
107
بررسي اضطراب و مرگ آگاهي اگزيستانسياليستي در سينماي ميكل آنجلو آنتونيوني
108
بررسي اضطراب و مرگ¬آگاهي اگزيستانسياليستي در سينماي ميكل آنجلو آنتونيوني
109
بررسي اضطراب وافسردگي كودكان بر اساس نقاشي كودنياف
110
بررسي اضطراب وافسردگي كودكان بر اساس نقاشي گودنياف
111
بررسي اطفائ حريق چاه هاي نفت با استفاده از مواد منفجره
112
بررسي اطلاعات محيطي توسط حركت ربات هاي دسته اي
113
بررسي اطلاعات و نگرش دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان درباره مسائل جمعيتي و تنظيم خانواده
114
بررسي اطوار روح در متون نظم عرفاني
115
بررسي اعاده حيثيت در امور كيفري در فقه و حقوق موضوعه , the inspecting of rehabilitation in penal affairs in jurisprudence and lows
116
بررسي اعتبار درجه بندي سوالات درك مفاهيم شنوائي بر اساس سختي نوع سوالات , A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MA IN TEFL
117
بررسي اعتبار صحت ظاهري در حقوق تجارت
118
بررسي اعتبار ماموگرافي در تشخيص كانسر پستان
119
بررسي اعتبار مقياس Cincinnati سكته مغزي در بيماران نورولوژيك بستري شـــده در بخش اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت
120
بررسي اعتبار همگرا دو پرسشنامه ي هوش معنوي ايراني و خارجي كينگ
121
بررسي اعتبار و ميزان درستي نسخه‌ي تجديد نظر شده‌‌ي مقياس هوش وكسلر كودكان بر اساس داده‌هاي منتشر شده در ايران
122
بررسي اعتدال و افراط در جنبش اخوان المسلمين
123
بررسي اعتقاد به معاد و نقش تربيتي آن از ديدگاه امام علي﴿ع﴾
124
بررسي اعتقادات ديني جوانانن وبررسي رفتارها و روابط اجتماعي آنها
125
بررسي اعتماد اجتماعي ( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه گلستان )
126
بررسي اعتماد اجتماعي و برخي عوامل موثر بر آن ﴿ مطالعه موردي شهر قم﴾
127
بررسي اعتماد اجتماعي و تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر آن در سطح شهر قروه
128
بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مËثر بر آن در بين شهروندان شهرستان پلدختر
129
بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان پيام نور مركز گلپايگان
130
بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين ساكنان شهر زنجان
131
بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين معلمان و دانشگاهيان شهر زاهدان
132
بررسي اعتماد اجتماعي وعوامل موثر بر آن در بين ساكنان كاشان
133
بررسي اعتماد اجتماعي وعوامل موثر برآن در بين ساكنان شهركاشان
134
بررسي اعتماد اجتماعي وعوامل موثر درآن درشهرمحلات
135
بررسي اعتماد به نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور در زمينه ورزشي در سال تحصيلي 94-95
136
بررسي اعتماد به نفس كودكان شهري و روستايي شهر كلاچاي.
137
بررسي اعتماد به نفس و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي
138
بررسي اعتماد پيام هاي دريافتي در شبكه ي اقتضايي بين خودرويي به روش توزيع شده
139
بررسي اعتماد زنان متاهل شاغل نسبت به همسر از منظر اقتصادي ﴿مطالعه موردي بيمارستان امام رضا مشهد﴾
140
بررسي اعتماد سياسي_اجتماعي كاربران شبكه هاي اجتماعي در بين جوانان 18_30 شاهين شهر
141
بررسي اعتماد و احساس امنيت (مطالعه موردي شهرووندان بالاي 15سال شهر اراك در سال 1390)
142
بررسي اعتماد و سودمندي بر ادراك مشتري از كيفيت خدمات الكترونيك هواپيمايي (مطالعه موردي هواپيمايي شهر تهران)
143
بررسي اعتمادپذيري روشهاي برآورد پتانسيل روانگرايي با تنش تناوبي با استفاده از نتايج آزمايشهاي صحرايي SPT ، CPT و s،ر
144
بررسي اعتياد از ديدگاه شهروندان شهرستان بهشهر در خصوص تاثير عوامل اعتياد در معتاد شدن افراد
145
بررسي اعتياد به اينترنت بر مقياس نيازهاي بنيادي رواني
146
بررسي اعتياد به اينترنت بين نوجوانان و جوانان ساوه
147
بررسي اعتياد به اينترنت و موبايل و تاثير آن بر روابط فرا زناشويي(مطالعه موردي :دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور شهرستان اسلام آباد غرب )
148
بررسي اعتياد به اينترنت و موبايل و تاثير آن بر روابط فرازناشويي (مطالعه موردي: دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور شهرستان اسلام آباد غرب)
149
بررسي اعتياد و رابطه آن با عوامل و شرايط اجتماعي
150
بررسي اعتياداينترنتي بين جوانان و نوجوانان دركافي نت هاي شهرستان بهشهر
151
بررسي اعتياداينترنتي وپيامدهاي اجتماعي آن در دانشگاه پيام نورساوه
152
بررسي اعجاز علمي قرآن با عنايت به خلق انسان
153
بررسي اعجاز علمي قرآن در زمينه پيدايش كاينات با تاكيد بر منظومه شمسي و نيروي جاذبه
154
بررسي اعمال جراحي انجام شده در بيماران CSOM در مركز آموزشي و درماني توتونكاران از فروردين ماه لغايت تير ماه 1374
155
بررسي اعمال جراحي انجام شده در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپرور يزد
156
بررسي اعمال جراحي تيروئيد در بيمارستان دانشگاهي يزد﴿افشار و رهنمون﴾ طي سالهاي 62-70
157
بررسي اعمال جراحي تيروئيد در بيمارستان دانشگاهي يزد﴿افشار و رهنمون﴾ طي سالهاي 62-70
158
بررسي اعمال حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگ هاي سايبري
159
بررسي اعوجاج در جوش اغتشاشي اصطكاكي در ورق هاي آلومينيومي تقويت شده
160
بررسي اعوجاج در يك سازه جوشي و به حداقل رساندن آن
161
بررسي اعوجاج هاي گالواني و القايي تأتيرگذار بر داده هاي مگنتوتلوريك
162
بررسي اعوجاج و تدوين تكنولوژي در جوشكاري نازل به مخزن تحت فشار
163
بررسي اعوجاج و تنش‌هاي پسماند جوشي در اتصالات جوشي يك مخزن جدار نازك از جنس آلومينيوم سري 5000
164
بررسي اعوجاجهاي هارمونيكي شبكه ذوب آهن اصفهان ناشي از يكي از واحدهاي نورد
165
بررسي اغثاشات وارده به ماهواره زمين ثابت و اثر آنها بر نگهداري ايستگاهي
166
بررسي اغراض ثانويه استفهام در اشعار اجتماعي معروف الرصافي
167
بررسي اغراض ثانويه جمله هاي خبري در جزء سي قرآن كريم
168
بررسي اغراض ثانويه جمله هاي خبري در سوره آل عمران
169
بررسي اغراض شعري در نثر فني
170
بررسي اغراض، مضامين و نكات بلاغي شعر مالك اشتر
171
بررسي افت انتقال صوت از مسير ورودي هوا به سيستم مكش با افزودن عايق هاي صوتي متخلخل با استفاده از روSEA
172
بررسي افت انتقال صوت از يك ديوارة دو جداره با استفاده از روش تحليل انرژي آماريSEA
173
بررسي افت انرژي موج الاستيك در فلز توسط اولتراسونيك
174
بررسي افت تحصيلي تاثير عوامل اجتماعي و خانوادگي در ميزان افت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه يك تهران
175
بررسي افت تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبيرستان
176
بررسي افت تحصيلي دانش آموزان در دوره ابتدايي شهرستان كلاله
177
بررسي افت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي دخترانه بخش راميان
178
بررسي افت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه مدارس دخترانه منطقه گلوگاه در سال 83 - 82
179
بررسي افت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه نظام سالي واحدي شهرستان شوش دانيال (ع) در سال تحصيلي 85-84
180
بررسي افت تحصيلي دانش اموزان دخترمتوسطه اول شهرستان كلات
181
بررسي افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي آبادان در درس رياضيات سال تحصيلي 78-79
182
بررسي افت تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
183
بررسي افت تحصيلي در منطقه بابل كنار ( از توابع شهرستان بابل )
184
بررسي افت توان تابش زمينه ي كيهاني براي l ≤50
185
بررسي افت فشار تك فاز در مبادل هاي حرارتي مارپيچي
186
بررسي افت فشار جريان دو فاز در لوله هاي مارپيچ
187
بررسي افت فشار در حين جوشش سيال در كانال خميده (يو شكل)
188
بررسي افت فشار و افزايش انتقال حرارت در مجاري خميده داراي انواع برجستگي – فرورفتگي و مقايسه عملكرد حرارتي آن‌ها
189
بررسي افت كارايي ژيل سوختي غشاء ژليمري در حضور آلاينده ي گاز سمت آند
190
بررسي افت هاي اصطكاكي و هيدروليكي در پمپ هاي چاه عميق
191
بررسي افت هاي جريان در توربين بخار
192
بررسي افت و خيز پلاريزاسيون در فيبر نوري
193
بررسي افت و خيزهاي تابش زمينه ي كيهاني
194
بررسي افراز مدارهاي سنكرون در معماري GALS
195
بررسي افزايش استحكام اتصال چسبي تك لبه اي به وسيله ي ايجاد شيار در چسبنده
196
بررسي افزايش انتقال حرارت از برج هاي خنك كن گاز در ايستگاههاي تقويت فشار
197
بررسي افزايش انتقال حرارت در لوله با استفاده از كاربرد نانو سيال و قطعات الحاقي
198
بررسي افزايش پشت پوشي پگيمنت هاي سفيد چاپ شده بر روي پارچه هاي پنبه-پلي استر
199
بررسي افزايش توانايي رقابتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك در بانك هاي پارسيان استان گلستان
200
بررسي افزايش ثبات نوري رنگزا به كمك جاذب هاي فرابنفش
201
بررسي افزايش چقرمگي نايلون 6 با استفاده از SEBS و NBR
202
بررسي افزايش راندمان احياي اكسيد آهن در حضور يك تركيب فريت مغناطيسي
203
بررسي افزايش رقابت پذيري حمل و نقل ريلي در مسير گل گهر- بندرعباس
204
بررسي افزايش زمان ماندگاري ماهي تازه با استفاده از تكنيك بسته بندي اتمسفر اصلاح شده ﴿MAP﴾
205
بررسي افزايش سرمايه‌گذاري در¬¬استان لرستان از¬منظر¬رفع موانع آن
206
بررسي افزايش سرمايه‌گذاري دراستان لرستان ازمنظررفع موانع آن
207
بررسي افزايش سطح رضايتمندي خريداران از پوششهاي بيمه بدنه اتومبيل در شهرستان اهواز
208
بررسي افزايش ظرفيت در سيستمهاي مخابرات سيار سلولي با استفاده از تغيير تعداد دسته فركانسهاي وابسته به ايستگاههاي ثابت، توسط شبيه سازي كامپيوتري
209
بررسي افزايش كارايي ليزر الكترون آزاد با ميدان ويگلر با مقطع مربعي در سه¬بعد با يك پرتو الكتروني دسته بندي شده
210
بررسي افزايش ميرابي ريل بوسيله ي جاذب ها
211
بررسي افزايش ميزان بازيافت نفت يكي ازميادين نفت سنگين ايران در اثر تغيير پارامترهاي خواص سيال بعد از تزريق گازهاي ميادين مجاور
212
بررسي افزايش نانو تيوب كربن بر تشكيل مورفولوژي وخواص سيستم سه تايي PA6/PC/NBR
213
بررسي افزايش نرخ سود بانكي و اثر آن بر اقتصاد ايران در قالب الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي
214
بررسي افزودن PSZ بر رفتار بدنه هاي زير كونيايي تهيه شده به روش ريخته گري دوغابي
215
بررسي افزودن نانو اكسيد آهن بر رفتار سينترينگ و خواص فيزيكي ديرگدازهاي منيزيا-كروميتي
216
بررسي افزودني بر خواص سيليس ذوبي
217
بررسي افزودني هاي پليمري در پوشش هاي تبديلي از نوع فسفاته
218
بررسي افزودني هاي مختلف بر روي پوشش تبديلي پايه واناديوم
219
بررسي افزونگي روش هاي كد گذاري بدون اتلاف بهينه و شبه بهينه منابع بدون حافظه با الفباي بزرگ
220
بررسي افزونگي كدهاي بي وند دودويي بهينه براي منابع بدون حافظه
221
بررسي افسانه ،متل وادبيات عاميانه درحوزه نثردرادبيات كودكان از دهه سي تاشصت
222
بررسي افسردگي بين جانبازان زير 50 و بالاي 50
223
بررسي افسردگي بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور قاين
224
بررسي افسردگي پس از زايمان ورابطه ي ان با نوع زايمان
225
بررسي افسردگي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان در شهر راميان
226
بررسي افسردگي در بيماران مبتلا به IHD بستري در CCU بيمارستان شهيد رهنمون و افشار يزد
227
بررسي افسردگي در بيماران مبتلا به IHD بستري در CCU بيمارستان شهيد رهنمون و افشار يزد
228
بررسي افسردگي در بين زنان نازا و زنان داراي فرزند در شهرستان بهشهر
229
بررسي افسردگي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين
230
بررسي افسردگي در ميان نوجوانان دختر 14-18سال شهرستان دهاقان
231
بررسي افسردگي زنان شاغل وغيرشاغل در مدارس راهنمايي پسرانه شهرستان كاشان
232
بررسي افسردگي زوج هاي در آستانه طلاق و زوج هاي عادي شهرستان قائم شهر
233
بررسي افسردگي مادران در سلامت رواني دختران روستاي توران فارس در سال 91-1390
234
بررسي افسردگي ميان زنان متاهل خانه دار و زنان متاهل شاغل در شهرستان كردكوي
235
بررسي افسردگي والدين دانش آموزان كم توان ذهني مقطع راهنمايي با والدين دانش آموزان عادي در سطح شهر گرگان
236
بررسي افعال در هشت كتاب سهراب سپهري
237
بررسي افكار ناكارآمد با تفكر انتقادي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور دامغان
238
بررسي اقبال خلاقيت با نقاشي كودكان پيش دبستاني
239
بررسي اقتباس از متون ادبي براي سينما
240
بررسي اقتباس از متون ادبي براي سينما
241
بررسي اقتباس فيلم نامه از ادبيات كهن به ويژه داستان هاي اسطوره اي در انيميشن ايران ( نمونه موردي آثار علي اكبر صادقي )
242
بررسي اقتباسي سينماي ايران از رمان هاي غربي بر اساس مطالعات ميان رشته اي (مطالعۀ موردي: فيلم هاي پري، خواهران غريب، شب هاي روشن)
243
بررسي اقتصاد صنعت سنگهاي ساختماني(در استان اصفهان)
244
بررسي اقتصاد فرودگاه‌ها و ارائه‌ي راهكار جهت بهبود وضعيت اقتصادي فرودگاه‌هاي كشور
245
بررسي اقتصاد مقاومتي و نقش آن در ايجاد اشتغال با محوريت قرآن و سيره ي معصومين عليهم السلام
246
بررسي اقتصاد نوظهور چين و علل رشد بي سابقه آن در سالهاي اخير
247
بررسي اقتصاد هنر نقاشي پس از انقلاب ايران و تاثير تحولات اجتماعي بر آن ﴿با تاكيد بر دهه 80 ه.ش﴾
248
بررسي اقتصاد ي بازار نخ و ابريشم
249
بررسي اقتصادسنجي تاثير عدم كارايي بوروكراسي بر فرآيند تنظيم بودجه در كشور ايران با استفاده از اطلاعات آماري (1368-1354)
250
بررسي اقتصادي آرايش ديواره هاي برشي در قاب هاي بتن آرمه ميان مرتبه
251
بررسي اقتصادي اثر سياست هدفمندسازي يارانه ها بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران
252
بررسي اقتصادي افزايش ظرفيت توليدي شركت لعاب ايران
253
بررسي اقتصادي امكان بازيافت (آب ، انرژي، مواد شيميايي و ...) و دوباره مصرف آن در صنايع نساجي
254
بررسي اقتصادي انبارداري سيب شهرستان سميرم
255
بررسي اقتصادي انرژي هاي نو در حاشيه خليج فارس توسط نرم افزار هامر
256
بررسي اقتصادي بازيافت ضايعات ساختماني و تخريبي در محل دفن ضايعات آبعلي
257
بررسي اقتصادي بودن ريسندگي به روش اپن اند ماشين مدل 200 BD
258
بررسي اقتصادي بودن و بهينه‌سازي بر مبناي شبيه¬سازي يك پروژه بيمارستاني در شرايط عدم اطمينان يا ريسك
259
بررسي اقتصادي پرورش كبك در شهرستان سميرم
260
بررسي اقتصادي تاسيس يك شركت تجاري اندازه كوچك در زمينه ساخت برنامه هاي كاربردي موبايل
261
بررسي اقتصادي توزيع در سيستم بازاريابي زيتون (مطالعه موردي، شهرستان طارم )
262
بررسي اقتصادي توزيع در سيستم بازاريابي زيتون﴿مطالعه موردي:شهرستان طارم﴾
263
بررسي اقتصادي توزيع در سيستم بازاريابي سيب زميني مطالعه موردي: شهرستان خدابنده
264
بررسي اقتصادي توليد گندم در استان سمنان
265
بررسي اقتصادي توليد گندم در استان سمنان
266
بررسي اقتصادي توليد نانو پودر آلومينيوم به روش صنعتي
267
بررسي اقتصادي توليد و بازاريابي محصول انبه در استان هرمزگان مطالعه موردي شهرستان ميناب
268
بررسي اقتصادي توليدات گلخانه اي در استان يزد
269
بررسي اقتصادي توليدات گلخانه اي در استان يزد
270
بررسي اقتصادي جايگزيني ماده رنگي ليتوپون به جاي ماده رنگي دياكسيد تيتانيم در پوشش روغني براق الكيدي
271
بررسي اقتصادي راه اندازي و توليد بستر كشت هيدروپونيك با فراوري ضايعات بخش كشاورزي
272
بررسي اقتصادي روش ساخت افزايشي به عنوان بخشي از انقلاب صنعتي چهارم و تاثير آن بر بازار هاي جهاني به همراه مطالعات موردي
273
بررسي اقتصادي زنجيره تامين سنگ هاي ساختماني
274
بررسي اقتصادي صندوق بيمه بيكاري در ايران
275
بررسي اقتصادي طرح پرورش بلدرچين در استان اصفهان
276
بررسي اقتصادي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران طي سالهاي 1374-1338
277
بررسي اقتصادي فرايند توسعه توليد برنج در ايران با تاكيد بر اثرات اقتصادي مديريت تلفيقي مبارزه با آفات
278
بررسي اقتصادي فرايند توسعه توليد برنج در ايران با تاكيد بر اثرات اقتصادي مديريت تلفيقي مبارزه با آفات
279
بررسي اقتصادي فرايند رنگزري نخ فرش ماشيني
280
بررسي اقتصادي كانسنگ سرب
281
بررسي اقتصادي گرايش يك آپارتمان مسكوني با دو سيستم مجزا (پمپ حرارتي زمين گرمايي و سيستم موتورخانه)
282
بررسي اقتصادي مالي و تكنيكي شركت هاي هواپيمايي در كشورهاي جهان سوم و راه هاي افزايش درآمد در اين شركت ها
283
بررسي اقتصادي مطالعه امكانپذيري نوسازي ناوگان باري حمل ونقل جاده اي استان گيلان
284
بررسي اقتصادي مواد اوليه مصرفي صنايع نساجي استان يزد
285
بررسي اقتصادي نيروگاه ها و ارزيابي عملكرد توربين هاي گازي و سيكل هاي تركيبي
286
بررسي اقتصادي نيروگاههاي هسته اي در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده
287
بررسي اقتصادي و اكولوژيكي تعاوني هاي روستائي استان مركزي(1382-1381)
288
بررسي اقتصادي و امكان اجراي جاده عبوري از درياچه اروميه ؛ بررسي مقدماتي انتخاب مناسبترين پل
289
بررسي اقتصادي و امكان سنجي طراحي يك سردخانه خورشيدي در مناطق كويري
290
بررسي اقتصادي و انتخاب تكنولوژي مناسب جهت صنعت شالي كوبي در ايران
291
بررسي اقتصادي و پيامدهاي استفاده از اسپرم هاي تعيين جنسيت شده در گله هاي گاوشيري هلشتاين ايران
292
بررسي اقتصادي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان كردستان
293
بررسي اقتصادي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در اقتصاد ايران
294
بررسي اقتصادي و تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري صنعتي در استان كرمانشاه
295
بررسي اقتصادي و مقايسه خواص فيزيكي نخهاي مخلوط پلي‌استر ويسكوز تك‌لا و دولا
296
بررسي اقتصادي وتعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان لرستان (براساسكدهاي ISICسه رقمي)
297
بررسي اقتصادي وتكنيكي ارتباطات روستائي
298
بررسي اقتصادي، اجتماعي و فني طرح توسعه خط بازسازي قطعات داغ توربين هاي گازي در شركت (نتن ) با استفاده از تكنيك AHP
299
بررسي اقدامات اجتماعي و اقتصادي حاج آقا نورالله نجفي اصفهاني
300
بررسي اقدامات اورژانس پيش- بيمارستاني و غيرجراحي بيمارستاني و پيامد باليني در بيماران با آسيب ستون فقرات مراجعه كننده به مركز تروماي بيمارستان پورسينا
301
بررسي اقدامات اوليه ي درماني انجام شده بر اساس اصول A.T.L.S در بيماران با تروماي متعدد ارجاعي از مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان به مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت، از اول شهريور ماه سال 1392 لغايت پايان شهريور ماه 1393
302
بررسي اقدامات درماني در برخورد با بيماران با تشخيص احتمالي مسموميت ( دارويي و غيردارويي ) توسط اورژانس پيش بيمارستاني شهرستان رشت از سال 1388 تا پايان 1393
303
بررسي اقسام كرونوتوپ نمايشي
304
بررسي اقسام كرونوتوپ نمايشي
305
بررسي اقلام حروف متن فارسي پس از ورود حروف سربي به ايران
306
بررسي اقليم چهارمحال و بختياري به منظور توسعه ي گردشگري
307
بررسي اقليم شناختي بيماري مالاريا در شهر چابهار
308
بررسي اقليم كشاورزي كبوترآباد با تاكيد بر كشت گندم18- M 73
309
بررسي اقليم كشاورزي كشت خرما در منطقه دشتستان (استان بوشهر)
310
بررسي اقليم كشاورزي كشت سويا در جلگه گرگان
311
بررسي اقليم كشاورزي منطقه جرقويه سفلي با تاكيد بر كشت پسته
312
بررسي اقليم گردشگردي استان كرمانشاه بااستفاده ازشاخص هاي دماي موثراستاندارد ودماي معادل فيزيولوژيك
313
بررسي اقليمي خشك ساليهاي ايران وراهكارهاي مقابله باآن(مطالعه موردي شش حوضه واقع درغرب وشمال غرب ايران)
314
بررسي اقليمي سامانه هاي بندالي نيمكرهِ ي شمالي و ارتباط آن ها با ناهنجاري بارش ايران
315
بررسي اقليمي سيلابهاي سال آبي 1371-72 كارون
316
بررسي اقليمي و پهنه بندي مناطق سيل خيز حوضه زاينده رود
317
بررسي اكتشافات انجام شده در ناحيه كوه پنج كرمان و ارائه راهكارهايي براي ادامه فعاليتهاي معدني
318
بررسي اكتينوباكترهاي توليد كننده آنتي‌بيوتيك در خاك با كمك گروه‌هاي ژني پپتيد سنتتازهاي غيرريبوزومي و پلي¬كتايد سنتازها
319
بررسي اكتيويته دستگاه شتابدهنده خطي پزشكي در انرژي هاي بالا و تاثير آن بر بيمار و كاركنان بيمارستان
320
بررسي اكسالات بازي آهن سه ظرفيتي
321
بررسي اكسايش 1 و4 دي هيدروپيريدينها توسط پتاسيم دي كرومات در حضوراسيدهاي لوئيس
322
بررسي اكسايش 1، 4 - دي هيدروپيريدينها توسط n - بوتيل تري فنيل فسفونيم پراكسودي سولفات
323
بررسي اكسايش الكتروشيميايي ارتوفنيلن دي آمين در محيط آبي در PHهاي مختلف
324
بررسي اكسايش الكتروشيميايي گوانين و آدنين و تك رشته DNA بر سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كبالت هگزاسيانوفرات/نانولوله هاي كربني
325
بررسي اكسايش الكتروشيميايي گوانين، آدنين و DNA تك رشته اي با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با آهن فتالوسيانين و اندازه گيري الكتروشيميايي هيدروژن پراكسيد با استفاده از الكترود طلاي نانو حفره اصلاح شده با آبي پروس
326
بررسي اكسايش الكتروكاتاليستي نورآدرنالين در سطح الكترود كربن شيشه‎اي اصلاح‎شده با صفحات گرافن اكسيد كاهش‎يافته به روش الكتروشيميايي، نانوذرات پالاديم و يك مشتق كتكول
327
بررسي اكسايش الكل ها با استفاده از پتاسيم پرمنگنات در حضور روي اكسيد، زير كونيا و دولوميت
328
بررسي اكسايش فتوكاتاليتيكي اكسيم ها و سمي كاربازونها با استفاده از فتوكاتاليسيت ناهمگن تيتانيوم دي اكسيد
329
بررسي اكسايش گندله توليدي از سنگ آهن چادرملو در فرايند پخت
330
بررسي اكسايش مشتقات 1، 4- دي هيدروپيريدين ها در مايع يوني اسيد برونستد
331
بررسي اكسايش مشتقات 3،2-دي هيدروكوئينازولين-4(H1)- اون به روش¬هاي مختلف
332
بررسي اكسايش نوري مشتقات 2و3- دي هيدروكينازولين -4 (H1)-اون
333
بررسي اكسيداسيون 1 و 4 - دي هيردرو ديويدين ها .. اكسيد اسيون نوري ، اكسيد اسيون راديكال آزاد و اكسيداسيون توسط معرفهاي اكسيد كننده
334
بررسي اكسيداسيون 1 و 4- دي هيدروپيريدينها با استفاده از بنزيل تري فنيل فسفونيوم پراكسي دي سولفات و پتاسيم پراكسي دي سولفات
335
بررسي اكسيداسيون 2-كلروفنل به وسيله ازن / پراكسيد هيدروژن با و بدون استفاده از پرتو فرابنفش
336
بررسي اكسيداسيون الكترو شيميايي داروي استامينوفن در حضور پروپيل آمين و دي اتيل آمين
337
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آريل اترها و سيليل اترها در حضور N-هيدروكسي فتالايميد با استفاده از الكترود گرافيت حاوي نانوذرات نيكل
338
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور سولفيت سديم
339
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور سولفيت سديم
340
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور نيتريت سديم
341
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور نيتريت سديم
342
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي برخي از داروهاي دي بنز آزپين سه حلقه اي در حضور و غياب برخي از نوكلؤفيل ها
343
بررسي اكسيداسيون بيولوژيكي آهن با سلول تثبيت شده در بيوراكتور ستوني
344
بررسي اكسيداسيون داغ سوپر آلياژها
345
بررسي اكسيداسيون در سيستم آلومينيم-روي به روش ساندويچ اكسيد-فلز-اكسيد
346
بررسي اكسيداسيون در سيستم منيزيم-آلومينيم به روش ساندويچ اكسيد/فلز/اكسيد (افا)
347
بررسي اكسيداسيون زيستي تركيب گوگردي مدل در بيوراكتور ستوني
348
بررسي اكسيداسيون سطوح نيمه رسانا (سيلسيوم ) پوشيده شده توسط يك لايه از فلزات قليايي به روش مونت كارلو
349
بررسي اكسيداسيون فنل به وسيله ازن / پر اكسيد هيدروژن با و بدون استفاده از پرتو فرابنفش
350
بررسي اكسيداسيون مشتقات 1 و 4- دي هيدروپيريدينها توسط نيكوتينيوم دي كرومات و روي دي كرومات سه آبه
351
بررسي اكسيداسيون مشتقات مختلف 3، 5 - دي استيل - 1 ، 4 - در هيدروپيريدين به وسيله 3 - كربوكسي پيريدينيوم كلروكرومات ، 2 ، 2 - ...
352
بررسي اكسيداسيون نوري مشتقات مختلف 1 و 4 - دهيدروپيريدين هاي N- متيل دار شده
353
بررسي اكسيدهاي ديناميكي دفن شده در آلياژ A356 حاوي بريليم
354
بررسي اكسيژن زدايي فولاد با استفاده از سيستم A1/MN/SI
355
بررسي اكو- فيتوسوسيولوژي بخش شرقي منطقه حفاظت شده خان گرمز(استان همدان )
356
بررسي اكوتوريسم پيرامون كلانشهر مشهد(مطالعه موردي : دهستان مشهد) , Study of ecotourism in the surrounding areas of mashhad metropolice)case study shandiz villages(
357
بررسي اكوتوريسم كلات، موانع و مشكلات توسعه
358
بررسي اكوسيستماتيك واثرات ضد ميكروبي Allium ampeloprasum I. و Allium iranicum(Wendelbo)
359
بررسي اكوفيزيولوژي و اكومورفولوژي چندگونه گياهي غالب و دائمي معدن سرب و روي انجيره تهران در استان اصفهان
360
بررسي اكوكارديوگرافيك شيوع ضايعات دريچه اي قلب در 1000 بيمار سرپايي (مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت )
361
بررسي اكول نوازندگي استاد علي اكبر شهنازي
362
بررسي اكول و تكنيكهاي نوازندگي كمانچه
363
بررسي اكولوژي ) عادت غذايي ، جهت يابي و تعيين سن ( سمندر خال زرد Neurergus microspilotus و مطالعه تاكسونومي ) دو شكلي جنسي سمندر خال زرد و مقايسه جمجمه جنس ( Salamandar & Neurergus
364
بررسي اكولوژي )حدودپراكنش ،وضعيت حفاظتي ورفتارهاي جفت يابي وشكارگري( دردوگونه جنس Neurergus
365
بررسي اكولوژي پوشش گياهي منطقه كويري حبيب آباد اصفهان
366
بررسي اكولوژي جوانه زني بذر و فنولوژي علف هرز چاوزاغه ( Centaurea iberica )
367
بررسي اكولوژي جوانه زني وسبز شدن بذر علف هرز مياگروم (Myagrum perfoliatum)
368
بررسي اكولوژيكي جوامع پده Populus Euphratica Olive در حاشيه رودخانه كارون
369
بررسي اكولوژيكي رويشگاه هاي Artemisia aucheri Boiss در استان اصفهان
370
بررسي اكولوژيكي گونه هاي جنس در منه در شهرستان كاشان
371
بررسي اكولوژيكي گياهان آبزي و ساحلي رودخانه زاينده رود در استان اصفهان
372
بررسي اكولوژيكي‌ و مورفولوژيكي و ميزان توليد ترنجبين خارشتر در خراسان‌
373
بررسي اكومورفولوژي و اكوفيزيولوژي چند هالوفيت غالب منطقه ورامين
374
بررسي اكومورفولوژي و عناصر بيوژئوشيميايي چندگونه گياهي غالب اطراف معدن نمك و فيروزه منطقه نيشابور
375
بررسي اگاهي و نوع نگرش مردم شاهرود در مسائل سياسي كشورشان در سال 1386
376
بررسي اگزرژي توربين هاي گازي تحت اثر پارامترهاي ترمو ديناميكي
377
بررسي اگزرژي و ترمو-اقتصادي تولييد كننده بخار با بازيابي گرما (HRSg)
378
بررسي الاستوپلاستيك شكست هيدروليكي با استفاده از اجزا محدود توسعه يافته
379
بررسي الاستيك-پلاستيك تحول ترك در فولادهاي هدفمند
380
بررسي الايزا با پروتئين نو تركيب ... توليد شده در باكتري براي تشخيص عفونت حاد توكسوپلاسما گوندي
381
بررسي التهاب
382
بررسي التهاب مزمن كبد بر ميزان بيان وتوزيع گيرنده هاي آلفا 7نيكوتيني استيل كولين در هپاتوسيت هاي موش صحرايي
383
بررسي الحاق عملگرهاي تركيبي روي فضاهاي هاردي وزن دار
384
بررسي الحاق ليزر الكترون آزاد پيشنهادي fel - ilsf با بخش ليناك چشمه نور ايران با كاربري در جداسازي ايزوتوپي
385
بررسي الزامات اجراي تفكر سيستمي و اولويت بندي آن در بانك مسكن استان تهران
386
بررسي الزامات استاندارد آزمايشگاهي 17025 ISO\IEC در آزمايشگاه و مركز تحقيقات مقاومت مصالح دانشگاه صنعتي اميركبير
387
بررسي الزامات استاندارد و آزمايشگاهي در آزمايشگاه و مركز تحقيقات مقاومت مصالح دانشگاه صنعتي امير كبير
388
بررسي الزامات استراتژيك در اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي در سازمان خصوصي سازي
389
بررسي الزامات استقرار سيستم هاي توليد در كلاس جهاني در صنعت پوشاك ايران
390
بررسي الزامات استقرار نظام مديريت كيفيت در حوزه پژوهشي دانشگاه اصفهان
391
بررسي الزامات اقتصادي و اجتماعي توسعه ناحيه اي پايدار نمونه موردي: شهرستان يزد
392
بررسي الزامات پياده سازي برنامه مبادلات پيمانكاري فرعي سازمان توسعه صنايع ملل متحد در صنايع كوچك و متوسط اصفهان
393
بررسي الزامات پياده سازي برنامه مبادلات پيمانكاري فرعي سازمان توسعه صنايع ملل متحد در صنايع كوچك و متوسط اصفهان
394
بررسي الزامات پياده سازي طرح دوركاري در سازمان تامين اجتماعي و پذيرش آن از سوي كاركنان
395
بررسي الزامات پياده‌سازي ERP در ستاد شركت آب و فاضلاب استان تهران
396
بررسي الزامات توسعه دريا‌ محور در جمهوري اسلامي ايران
397
بررسي الزامات خصوصي سازي در احداث زير ساخت هاي شبكه ريلي كشور
398
بررسي الزامات زيرساختي و امنيتي پياده‌سازي مراكز داده مجازي در سازمان‌ها مطالعه موردي: ديسپاچينگ ملي برق ايران
399
بررسي الزامات سيستم اطلاعاتي توليد با رويكرد JIT و طراحي يك سيستم اطلاعاتي مناسب به همراه ارزيابي كاربرد
400
بررسي الزامات سيستم مديريت در فرودگاه بين المللي امام خميني
401
بررسي الزامات مهندسي استانداردهاي فضايي اروپا (ECSS)
402
بررسي الزامات هوشمند سازي مدارس با استفاده از تكنيك QFD موردمطالعه دبيرستان‌هاي دخترانه و پسرانه جوادالائمه يزد
403
بررسي الزامات و راههاي توسعه بازار و جذب مشتري در آينده‌ي حمل و نقل دريايي ايران
404
بررسي الزامات يادگيري كارآفرينان در مراحل مختلف راه اندازي كسب و كارمورد مطالعه :شركتهاي فناوري اطلاعات تهران
405
بررسي الزمات توانمندي سازي نيروي انساني در مديريت شعب بانك مسكن استان مركزي
406
بررسي القاي آپ.پتوز در سلول هاي ... كبدي تمركز ژن مركز اي 7 ... در حضور آنتي ژن ويروس هپاتيت بي براي مصارف ژن درماني
407
بررسي القاي آپوپتوز روي سلول سرطاني خون )HL - 06( توسط ICD - 58 (تركيب پيپتيدي مشتق از سم مار و عقرب ) در محيط In Vitro
408
بررسي القاي پلي پلوييدي در توت فرنگي وحشي با استفاده از كلشي سين
409
بررسي القاي فنوتيپ دوپامينرژيك در سلول‌هاي بنيادي تحت اثر عصاره مغز نوزاد رت و دپرنيل
410
بررسي القاي كالوس وباززايي دربرخي ازژنوتيپ هاي يولاف
411
بررسي القاي مرگ برنامه ريزي شده توسط فيتوتوكسين فوزاريك اسيد در راس ريشه زعفران خوراكي (Crocus sativus Linneaus)
412
بررسي القاي مقاومت وپتانسيل آنتاگونيستي جدايه هاي تريكودرما در برابر پوسيدگي سفيد بادمجان
413
بررسي الكالوئيدهاي كوكا و خواص آن
414
بررسي الكترواكسيداسيون اوره بر روي الكترود گرافيت دوپه شده با نانو ذرات نيكل
415
بررسي الكترواكسيداسيون گلوكز بر روي Pt/TiO2 /Ti در محلول 1 مولار NaOH
416
بررسي الكترودهاي شفاف و تهيه ي فيلم شفاف هادي از نانولوله هاي كربن
417
بررسي الكتروريس مذاب پلي لاكتيك اسيد اصلاح شده با سديم اولئات
418
بررسي الكتروريسي نانو الياف پلي‌اكريلونيتريل حاوي اكسيدگرافن و مطالعه خواص آن قبل و بعد از اكتيواسيون
419
بررسي الكتروشيميايي اثر باز بازدارندگي خوردگي تركيبات آلي حاوي حلقه ي هتروكسيل با استخلاف هاي دهنده و گيرنده الكترون در خوردگي آلومينيوم و استيل
420
بررسي الكتروشيميايي اثر بازدارندگي تركيبات تترازول در خوردگي آلومينيوم
421
بررسي الكتروشيميايي اثر رنگهاي آلي بر نانوميله هاي اكسيد روي به عنوان لايه انتقال دهنده الكترون در سلولهاي خورشيدي پليمري
422
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون آلكيل آروماتيك‌ها در حضورN- هيدروكسي فتالايميد و نوآرايي فريز آريل‌استرها با استفاده از الكترود گرافيت حاوي نانو ذرات نيكل
423
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين
424
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين
425
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين در حضور دي اتيل آمين
426
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين در حضور دي اتيل آمين
427
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون كتكول و مشتقات آن در حضور نيترومتان
428
بررسي الكتروشيميايي خوردگي استيل 316 در محيط اسيدي و اثر بازدارندگي مشتقات تترازول
429
بررسي الكتروشيميايي خوردگي داغ سوپرآلياژ اينكونل 625 در نمك مذاب (NaNO3(60%)_ KNO3(40%
430
بررسي الكتروشيميايي فلوتاسيون كانه كالكوپيريت معدن مزرعه
431
بررسي الكتروشيميايي نانو ساختارهاي حاصل از تثبيت فسفات هاي بيولوژيكي ﴿DNA) و معدني ﴿Po4) توسط يون Zr(IV) و تك لايه هاي خود آرا در سطح طلا
432
بررسي الكتروفورز هموگلوبين در 300 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور در بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال 1370
433
بررسي الكتروفورز هموگلوبين در 300 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور در بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال 1370
434
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
435
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
436
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
437
بررسي الكتروكارديوگرافيك ميزان شيوع انفاركتوس حاد بطن راست قلب (RVMI) و پيامدهاي كلينيكي آن ، در انفاركتوس هاي حاد تحتاني و تحتاني - خلفي قلب (پژوهش آينده نگر بمدت 4 ماه )
438
بررسي الكتروليت پيل سوختي اسيد جامد سزيم دي هيدروژن فسفات
439
بررسي الكتروليز نمك منيزيم در سلول حادي فاز فلزي حياتي
440
بررسي الكوريتم هاي شبكه هاي چند محصولي و Kامين مسيركوتاه و ايجاد يك سيستم پشتيباني تصميم گيري جهت حل آنها
441
بررسي الكوي تصميم گيري مديران از نظر دبيران مدارس راهنمايي ناحيه 4شهر اصفهان در برخورد با مسائل مختلف آموزشي در سال 1390_91
442
بررسي الگو‌هاي مناسب در روش كنترل ساده تطبيقي
443
بررسي الگوپذيري جوانان(دختران) در انتخاب نوع پوشش وحجاب در شهرستان محلات(1395)
444
بررسي الگوريتم DLS در سنسورهاي Horizon
445
بررسي الگوريتم entropy, apriori در قوانين انجمني
446
بررسي الگوريتم ابتكاري جديد براي حل مسÊله كارگاه جرياني جايگشتي و مقايسه آن با روش هاي ابتكاري ديگر
447
بررسي الگوريتم جبران سازي جريان ثانويه ترانسهاي جريان
448
بررسي الگوريتم ژنتيك و پردازش تصوير در فناوري اطلاعات
449
بررسي الگوريتم ژنيتك در رنگ همانندي منسوجات بر پايه تئوري تك ثابتي كيوبلكا - مانك
450
بررسي الگوريتم ها و پروتكل هاي گمنامي و پياده سازي يك كاربرد نمونه
451
بررسي الگوريتم هاي FFT و انتخاب شيوه اي مناسب براي كاربرد در سيستم هاي سونار و پياده سازي يا شبيه سازي آن به صورت سخت افزاري
452
بررسي الگوريتم هاي MSA در بيوانفورماتيك و بهبود آنها با استفاده از تكنيكهاي مختلف موازي سازي
453
بررسي الگوريتم هاي افراز زماني در سيستم هاي نهفته قابل باز پيكربندي پويا
454
بررسي الگوريتم هاي بازيابي تصوير بر اساس محتوي
455
بررسي الگوريتم هاي تشخيص لبه در تصاوير و پياده سازي الگوريتم بهينه در تصاوير نويزي
456
بررسي الگوريتم هاي تطبيق الگو و ارائه ي پايگاه داده ي ستاره اي براي شناسايي خودكار صور فلكي
457
بررسي الگوريتم هاي تطبيق الگو و پيشنهاد الگوريتمي براي كاربرد در سيستمهاي تشخيص مزاحمت﴿IDS‏)
458
بررسي الگوريتم هاي تقطيع فازي تصاوير با تمركز بر روش هاي Fcm توسعه يافته
459
بررسي الگوريتم هاي تكاملي
460
بررسي الگوريتم هاي تمام جمع كننده و شبيه سازي آنها
461
بررسي الگوريتم هاي رمزنگاري
462
بررسي الگوريتم هاي سيگنال در شبكه موبايل
463
بررسي الگوريتم هاي كارآمد در آشكار سازي و رديابي اسپرم ها در تصاوير ويدئويي براي دسته بندي قدرت باروري اسپرم ها
464
بررسي الگوريتم هاي كاربردي در گراف
465
بررسي الگوريتم هاي كنترل تراكم درشبكه
466
بررسي الگوريتم هاي كوتاهترين مسير فازي
467
بررسي الگوريتم هاي متوازن سازي در ابر وبكارگيري آن
468
بررسي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي ماهواره اي GEO و شبيه سازي با نرم افزار شبيه ساز شبكه NS
469
بررسي الگوريتم هاي مكاشفه اي موجود و ارائه الگوريتم هاي بهبوديافته براي حل مساله طولاني ترين زير دنباله مشترك
470
بررسي الگوريتم هاي موجود براي برخي مسائل انتخاب و مقايسه رشته ها در بيوانفورماتيك و ارائه الگوريتم هاي بهبود يافته
471
بررسي الگوريتم هاي موجود براي مسئله كوتاه ترين ابر توالي مشترك و ارائه الگوريتمي بهبود يافته براي آن
472
بررسي الگوريتم هاي موجود در شبكه هاي حسگر
473
بررسي الگوريتم هاي هدايت موشك ضد موشك
474
بررسي الگوريتم هاي هندسي موازي براي كامپيوترهاي چند هسته اي
475
بررسي الگوريتم هاي هوش جمعي
476
بررسي الگوريتم هايي براي بهينه سازي مساله حمل و نقل فازي مثلثي
477
بررسي الگوريتم‌هاي استخراج اسكلت تصاوير و پياده‌سازي آن‌ها
478
بررسي الگوريتمهاي تقسيم پهناي باند و شبيه سازي يك روش نمونه در محيط نرم افزار OPNET
479
بررسي الگوريتمهاي رمزنگار سيگنال صحبت
480
بررسي الگوريتمهاي مختلف يادگيري ماشين در سامانههاي مكانيابي درون ساختمان
481
بررسي الگوريتمهاي مركزيابي وتأثيرات نويز برروي دقت آنها در سيستم ردگير ستارهاي
482
بررسي الگوريتمهاي ميانيابي در ماشينهاي CNC و شبيه سازي آنها
483
بررسي الگوها و شگردهاي داستان كوتاه در ادبيات كودك نسل امروز
484
بررسي الگوها ومتدهاي علمي تدريس در مقايسه با الگوهاي قديمي
485
بررسي الگوهاي Dewetting پوشش هاي آلي
486
بررسي الگوهاي ارتباطي پزشك و بيمار دربين مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي وفوق تخصصي بقائي پور
487
بررسي الگوهاي استقراري دشت رومشگان در دوره اشكاني با استفاده از فناوري Gis
488
بررسي الگوهاي اكلوژني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
489
بررسي الگوهاي اكلوژني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد
490
بررسي الگوهاي برتر تدريس
491
بررسي الگوهاي پيش بيني كننده بحران مالي ( الگوهاي مورد مطالعه : مدلهاي مبتني بر نسبت هاي مالي سنتي ، رگرسيون لجستيك ، شبكه هاي عصبي )
492
بررسي الگوهاي پيوند از دور بر بارش و دبي حوضه دز
493
بررسي الگوهاي تامين مالي و عوامل موثر بر آن ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
494
بررسي الگوهاي تربيتي حاكم برخانواده هاوتاثيرآن برخلاقيت فرزندان
495
بررسي الگوهاي تصميم گيري مديران مدارس راهنمايي شهر اصفهان بر اساس نظرات دبيران
496
بررسي الگوهاي تصميم گيري مديران مدارس راهنمايي شهر كرج بر اساس نظرات دبيران
497
بررسي الگوهاي تغييرات و محاسبه قيمت تمام شده و نقطه سر به سر در صنعت كاشي
498
بررسي الگوهاي توموگرافي هم گرايي نوري (OCT) در بيماران با ادم ماكولاي ديابتي و ارتباط اين الگوها با ريسك فاكتورهاي سيستميك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت يزد بين سالهاي 90و 1389
499
بررسي الگوهاي توموگرافي هم گرايي نوري (OCT) در بيماران با ادم ماكولاي ديابتي و ارتباط اين الگوها با ريسك فاكتورهاي سيستميك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت يزد بين سالهاي 90و 1389
500
بررسي الگوهاي رفتاري در خيابان شهري و ميزان انطباق آن با محيط ساخته شده - نمونه ي موردي خيابان شاهراه شهر تالقان - افغانستان
501
بررسي الگوهاي رنگي در تن پوش ايراني
502
بررسي الگوهاي روايت در درام پليسي
503
بررسي الگوهاي روايت در درام پليسي
504
بررسي الگوهاي سازگاري با خشكسالي و ارائه راهكارهاي بهبود آنها در نيل به توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: شهرستان‌هاي سيروان و چرداول)
505
بررسي الگوهاي سرمايه گذاري در طرح هاي كلان اقتصادي(مطالعه موردي صنعت نفت) با تاكيد بر الگوهاي اقتصاد اسلامي
506
بررسي الگوهاي سيستم توليد خود سامان(هولونيك) (HMS) و توسعه آنها براي مديريت زنجيره تامين (SCM) با تاكيد بر مديريت موجودي و تبادل اطلاعات در زنجيره تامين
507
بررسي الگوهاي سينوپتيك خطر آتش سوزي هاي جنگل در استان ايلام
508
بررسي الگوهاي سينوپتيكي بارش‌هاي سيل‌زا در استان گلستان
509
بررسي الگوهاي شكست دولت در منطقه منا (مطالعه موردي : عراق، سوريه و ليبي) (1382 - 1395)
510
بررسي الگوهاي غير معيار در وبلاگهاي زبان فارسي با تاكيد بر عناصر نحوي و واژگاني
511
بررسي الگوهاي فرهنگي - سنتي جامعه ‌ايراني از ديدگاه زبان‌شناسي اجتماعي (با تأكيد بر آثار داستاني سيمين دانشور، منيرو رواني‌پور و زويا پيرزاد)
512
بررسي الگوهاي فضايي و مؤلفه‌هاي مستقل سيگنال EEG در تصور حركت
513
بررسي الگوهاي كالبدي در گذرهاي اصلي قلعه ي قديمي شهر يزد ﴿حصار آل مظفر﴾
514
بررسي الگوهاي گردش جوي خشكسالي و ترسالي و ارتباط آن با شاخص هاي پيوند از دور در ايران مركزي
515
بررسي الگوهاي گردش جوي خشكسالي و ترسالي و ارتباط آن با شاخص هاي پيوند از دور در ايران مركزي
516
بررسي الگوهاي گفت و گويي در اجراي مونودرام بر اساس نظريه مكالمه گرايي
517
بررسي الگوهاي گفت و گويي دراجراي مونودرام براساس نظريه مكالمه گرايي
518
بررسي الگوهاي گفتماني در تعامل بين پزشك وبيمار
519
بررسي الگوهاي مشاركت مردمي در سامان‌دهي اسكان غيررسمي شهر مشهد نمونه‌ي موردي: شهرك امام علي شهرداري منطقه‌ي 2
520
بررسي الگوهاي مضرابي در شيوه نوازندگي پرويز مشكاتيان
521
بررسي الگوهاي موجود در خصوص مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
522
بررسي الگوهاي نياز سنجي موجود و كاربرد آن در سيستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 1381
523
بررسي الگوي آترواسكلروز شرايين اندام تحتاني در بيماران مبتلا به ديابت تحت آنژيوگرافي در بيمارستان رازي در سال 95
524
بررسي الگوي آسپيراسيون جسم خارجي مجاري تنفسي و موفقيت برونكوسكوپي تشخيصي در كودكان بستري در مركز آموزشي و درماني اميرالمونين رشت در سالهاي 92-86
525
بررسي الگوي ارزيابي جهاني سازمان دانشي برتر (MAKE)شركت سازه گستر سايپا
526
بررسي الگوي استخواني شدن درز اسفنواكسيپيتال در رده سني 9 تا 22 سال در تصاوير توموگرافي كامپيوتري
527
بررسي الگوي بار جديد در آناليز استاتيكي غيرخطي براي ساختمان¬هاي بلند با در نظر گرفتن اثر اندركنش سازه و خاك
528
بررسي الگوي باليني و آزمايشگاهي كودكان مبتلا به تب و راش ناشي از داروهاي ضد تشنج بستري در مركز آموزشي و درماني 17 شهريور رشت در سال هاي 1386 تا 1396
529
بررسي الگوي بستري در بخش نوزادان مركز آموزشي درماني هفده شهريور رشت
530
بررسي الگوي بستري كودكان مبتلا به بيماري عفوني در بيمارستان كودكان هفده شهريور از مرداد ماه 87 تا مرداد ماه 88
531
بررسي الگوي بهره مندي روستائيان از برنامه راديوئي (جهادگران ) در شهرستان كرمانشاه ،استان كرمانشاه -ايران
532
بررسي الگوي بياني ژن PeP در روند كارديوژنز سلول هاي بنيادي جنيني موش
533
بررسي الگوي پخش استرس در روش هاي مختلف ترميم تاج دندان پرمولر دوم ماگزيلا درمان ريشه شده ، به روش بررسي اجزاي محدود
534
بررسي الگوي پرتئين وبرخي صفات فيزيولوژيك ارقام گندم (Triticum aestivum)تحت تنش خشكي
535
بررسي الگوي پروتئوميك پلاسماي جانبازان شيميايي شده با سولفور خردل
536
بررسي الگوي پروتئوميك پلاسماي جانبازان شيميايي شده با سولفور خردل
537
بررسي الگوي پروتئيني با استفاده از نقطه ايزوالكتريك (PI) در گياه Lycopersicon peruvianum L. تحت تنش شوري در شرايطإ
538
بررسي الگوي پروتئيني و فعاليت پروتئازي پياز)Allium cepa L.( ، سير)Allium sativum L.( ، موسير )Allium ascalonicumL.( و پيازچه )Allium schaoenprasum L.( با روش الكتروفورز دوبعدي و زيموگرافي
539
بررسي الگوي تار از زمان قاجار تاكنون
540
بررسي الگوي تبديل مضامين عرفاني-ادبي به تصاوير عرفاني در سنت نگارگري ايران و كاربست آن در تصوير دريا و ماهي در مثنوي معنوي
541
بررسي الگوي تجويز آنتي بيوتيك در بخش اورژانس بيمارستان رازي رشت در سال 1391
542
بررسي الگوي تجويز آنتي بيوتيك در درمان عفونت هاي دهان در دندانپزشكان عمومي شهر رشت در سال 1387
543
بررسي الگوي تصادفات در وضعيت مه گرفتگي و عوامل مرتبط با آن در استان گيلان در سال هاي 1393-1397
544
بررسي الگوي تغذيه كودكان زير 6 ماه در كليه مراكز بهداشتي در ماني شهرستان رشت از آذر ماه تا اسفند ماه 1374
545
بررسي الگوي تكاملي جنس Salvia L. در ايران
546
بررسي الگوي تنقسي افراد قرار گرفته شده در شرايط استرس زا با استفاده از تست روان شناسي
547
بررسي الگوي تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي ، ارزيابي عملكرد و اجزاء آن در كنجد
548
بررسي الگوي توزيع چگالي در فرآيند فشردن دو طرفه پودر روي(Zn) با رويكرد تحليلي و حل عددي با استفاده از نرم افزار ANSYS
549
بررسي الگوي توزيع سفرهاي زيارتي به شهرمشهد براي رسيدن به الگوي پايدار
550
بررسي الگوي توزيع فضايي پارك هاي شهر اهواز
551
بررسي الگوي توسعه پايدار شهري در بافت هاي تاريخي با تاكيد بر گردشگري شهري(نمونه موردي:شهر كاشان )
552
بررسي الگوي توسعه فيزيكي شهر بجنورد با تاكيد بر برنامه ريزي فضاهاي مسكوني
553
بررسي الگوي توسعه ي ميان افزا با رويكرد دستيابي يه شهر فشرده ( نمونه موردي منطقه 6 شهر كرج )
554
بررسي الگوي جابجايي دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت ايران
555
بررسي الگوي جريان آبشستگي اطراف پايه مخروطي شكل
556
بررسي الگوي جريان اطراف آبشكن غير مستغرق در قوس 09 درجه در كانلهاي باز
557
بررسي الگوي جريان پيرامون آبشكن T شكل تحت تاثير سازه محافظ در قوس 09 درجه
558
بررسي الگوي جريان حول بال دلتا به دو روش تجربي و عددي
559
بررسي الگوي جريان درخم مركب 021 درجه دركانال هاي باز
560
بررسي الگوي جريان هوا و جذب ذرات در بخش درختي دستگاه تنفسي انسان
561
بررسي الگوي خشونت عليه تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي و عوامل مرتبط با آن در اورژانس پيش بيمارستاني استان گيلان در سال 1393
562
بررسي الگوي درخواست و مصرف خون در اعمال جراحي انتخابي اورولوژي بيمارستان رازي رشت در نيمه اول سال 1389
563
بررسي الگوي دستيابي به تكنولوژي ،توسعه و تجاري كردن آن در صنايع نظامي
564
بررسي الگوي دوستي حزب الله لبنان و جمهوري اسلامي ايران براساس نظريه موازنه قدرت
565
بررسي الگوي رياضي آبكافت (هيدروليز) آنزيمي سلولز در محيط ناهمگن
566
بررسي الگوي ريتميك و مضرابي ضربي هاي حبيب سماعي
567
بررسي الگوي ريخت شناسي و كاربري اراضي و تآثير آن بر دماي سطح زمين با استفاده از تصاوير داراي تفكيك مكاني بالا
568
بررسي الگوي زنجيره تامين كارخانه قفل يل گوهر
569
بررسي الگوي ساختاري اثر مديريت كيفيت جامع بر عملكرد شغلي كاركنان با نقش تعديل كننده عوامل فردي وسازماني در دانشگاه‌هاي فرهنگيان ايران
570
بررسي الگوي ساختاري تناسب هاي پنج گانه در رابطه با متغيرهاي شغلي و سازماني باتوجه به نقش تعديلي ويژگي هاي شخصيتي، حمايت سازماني ادراك شده و متغيرهاي جمعيت شناختي
571
بررسي الگوي ساختاري رابطه ادراك دبيران از مهارت هاي مديريتي با فرآيند مديريت دانش با نقش ميانجي تفكر خلاق مديران در دبيرستان هاي اصفهان
572
بررسي الگوي ساختاري مناسب برنامه ريزي درسي در دانشگاه اصفهان
573
بررسي الگوي ساختاري و تاريخچه توليد نفت يكي از ميادين نفتي فلات قاره ايران
574
بررسي الگوي سفر مسافران حمل و نقل همگاني با داده كاوي در داده هاي سيستم هوشمند پرداخت كرايه: مطالعه موردي اصفهان
575
بررسي الگوي سيلان اكستروژن مقطع دايره به مربع در قالب تخت
576
بررسي الگوي شخصيت در آثار داستاني افسانه شعبان نژاد
577
بررسي الگوي شكستگي فك و صورت در بيماران مراجعه كننده به مراكز تروماي شهر يزد طي سال هاي 90-86
578
بررسي الگوي شكستگي هاي در سالمندان مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا سال 1390
579
بررسي الگوي فراواني رنگ آميزي سيتوكراتين هفت و بيست در مري بارت با استفاده از نمونه هاي اندوسكوپي
580
بررسي الگوي فرديت قهرمانان زن در افسانه¬هاي پريان ايراني
581
بررسي الگوي فقدان مادرزادي دندان هاي لترال اينسايزور دائمي ماگزيلا و پرمولر دوم منديبل در كودكان 9 تا 14 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در يك دوره 5 ساله
582
بررسي الگوي كاربري زمين و ارائه راهكارهايي براي ساماندهي آن ﴿ نمونه موردي : محدوده پيراموني محور 30 تير ﴾
583
بررسي الگوي ليپمن درزمينه آموزش فلسفه به كودكان واسخراج دلالتهاي آن درتربيت شناختي .
584
بررسي الگوي مديريت (كوتاه مدت ) مدارس و تاثيرات آن بر اجراي قوانين در سال 81-80
585
بررسي الگوي مديريت مشتريمداري در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر افزايش بهره وري
586
بررسي الگوي مديريت نظم در منطقه خاورميانه
587
بررسي الگوي مراكز محلات در منطقه 1 تهران و ارائه ضوابط بهسازي براي آنها
588
بررسي الگوي مصرف آب به عنوان شاخص مميزي در توسعه منابع آب مطالعه موردي ﴿ شهر ري ﴾
589
بررسي الگوي مصرف آلبومين در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه در بيمارستان هاي شهيد صدوقي و فرخي يزد از مهر تا دي 1394
590
بررسي الگوي مصرف آنتي بيوتيك در مركز آموزشي، درماني و پژوهشي هفده شهريور رشت در سال 1393
591
بررسي الگوي مصرف انرژي خانوارهاي شهري در ايران (1375-1362)
592
بررسي الگوي مصرف انرژي در شهر اصفهان (جلد اول و دوم)
593
بررسي الگوي مصرف پوشاك دختران جوان تهران
594
بررسي الگوي مصرف دارو و عوامل مرتبط با تعدد دارويي در سالمندان مراجعه كننده به مراكز تحت پوشش صندوق بازنشستگان كشوري شهر رشت در سال 1396
595
بررسي الگوي مصرف داروي ايمونوگلوبولين داخل وريدي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد از خرداد تا شهريور 1393
596
بررسي الگوي مصرف سيگار در دانش آموزان پسر دبيرستان ها ومراكز پيش دانشگاهي كاشان وارتباط آن باسبك والدي مادردرسال90
597
بررسي الگوي مصرف مراجعان به فروشگاه هاي شهروند از ديدگاه محيط زيست و ارائه راه كارهاي مبتني بر آموزش محيط زيست
598
بررسي الگوي مصرف و آموزش آن در كتب دوره راهنمايي
599
بررسي الگوي مفهومي رابطه استرس، سلامت عمومي، عامليت وسرسختي روانشناختي با خودمراقبتي و مقايسه تاثير درمان مبتني بر اين الگو با آموزش ايمن سازي درمقابل استرس برخودمراقبتي در بيماران ديابتي
600
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري هاي حاصل از نمونه هاي ادراري در سه آزمايشگاه خصوصي و آزمايشگاه بيمارستان رازي شهر رشت از دي ماه 1382 لغايت دي ماه 1384
601
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي باكتريهاي حاصل از نمونه هاي ادراري در دو آزمايشگاه خصوصي رشت درسال 1380
602
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي عوامل پاتوژن جدا شده از كشت ادرار مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد1391-1392
603
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي هليكوباكتر پايلوري جدا شده از نمونه هاي بيوپسي كودكان با بيماري پپتيك در بيمارستان هفده شهريور
604
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و بيان ژن سيستم ترشحي تيپ سه (اگزوتوكسينExoU ) به روشqRT PCR در سودوموناس آئروژينوزا جدا شده اززخم سوختگي بيماران بستري در مركز سوانح سوختگي ولايت رشت
605
بررســــي الگوي مقاومت آنتــي بيوتيكي و فراواني نسبي ژن هاي سيستم ترشحي تيپ سه(اگزوتوكسين هاي exoU، exoY، exoT و exoS) در سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از زخمسوختگي بيماران بستري شده در مركز سوانح سوختگي ولايت رشت سال1395
606
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و موتاسيون در ژن gyrA و فراواني ژن هاي qnrB qnrA و qnrS در سويه هاي E.coli جدا شده از نمونه هاي ادراري بيماران مراجعه كننده به چهار بيمارستان رشت (پورسنا، رازي، گلسار، رسول اكرم) در سال
607
بررسي الگوي مقاومت داروئي در آنتي بيوگرام انجام شده در بيماري شيگلوزير در بيماراني كه طي سال 1369 به بيمارستانهاي افشار و اميرالمومنين مراجعه نموده اند
608
بررسي الگوي مقاومت داروئي در آنتي بيوگرام انجام شده در بيماري شيگلوزيز در بيماراني كه طي سال 1369 به بيمارستانهاي افشار و اميرالمومنين مراجعه نموده اند
609
بررسي الگوي مقاومت داروئي در آنتي بيوگرام انجام شده در بيماري شيگلوزيز در بيماراني كه طي سال 1369 به بيمارستانهاي افشار و اميرالمومنين مراجعه نموده اند
610
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوك اورئوس جداشده از نمونه هاي موجود در بيمارستانهاي دانشگاهي يزد
611
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوك اورئوس جداشده از نمونه هاي موجود در بيمارستانهاي دانشگاهي يزد
612
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوكوس اورئوس اكتسابي از جامعه در آزمايشگاه مركزي در سال 1388و 1389
613
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوكوس اورئوس اكتسابي از جامعه در آزمايشگاه مركزي در سال 1388و 1389
614
بررسي الگوي مقاومت دارويي سودوموناس آئروژنوزا در آزمايشگاه بيمارستان شهيد صدوقي يزد و آزمايشگاه مركزي يزد از خرداد 1394 تا خرداد 1395
615
بررسي الگوي مقاومت دارويي شيگلوز در آزمايشگاههاي دانشكده پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيمه اول 76
616
بررسي الگوي مقاومت دارويي ميكروب‌هاي گرم منفي جدا شده از بيمارستان شهيد صدوقي يزد در نيمه دوم سال 1393
617
بررسي الگوي مقاومت ميكروبي در بخش هاي نفرولوژي و پيوند كليه مركز آموزشي درماني رازي رشت
618
بررسي الگوي مقاومتت آنتي بيوتيكي در باكتري هاي مختلف جدا شده از نمونه هاي ادرار زنان حامله مبتلا به عفونت ادراري بستري در بيمارستان الزهراء رشت از سال 1376 الي‏ ‏1386‏
619
بررسي الگوي مكاني گونه گلابي وحشي در جنگل هاي زردلان سردسير استان ايلام
620
بررسي الگوي نسخه نويسي براي سالمندان مراجعه كننده به داروخانه ها در شهر رشت در سال 1379
621
بررسي الگوي نسخه نويسي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در سال 1390
622
بررسي الگوي نشت از بدنه سد خاكي غير همگن بر پي نفوذناپذير با و بدون زهكش پنجه با استفاده از مدل فيزيكي و عددي
623
بررسي الگوي نمابندي و تقطيع نما در آثار هايائو ميازاكي
624
بررسي الگوي نمابندي و تقطيع نما در آثار هايوئو ميازاكي
625
بررسي الگوي نهفتگي دندان عقل در مال اكلوژن هاي مختلف
626
بررسي الگوي نهفتگي دندان مولر سوم در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي طي دوسال 1387-1385
627
بررسي الگوي نهفتگي دندان مولر سوم فك تحتاني در مراجعين به دانشكده ي دندانپزشكي علوم پزشكي رشت در سال هاي 1396 تا 1397
628
بررسي الماس درياي نور از نگاه تاريخ هنر
629
بررسي المان تخصيص تراست در سيستم هاي تثبيت موقعيت ديناميكي
630
بررسي المان محدود تاثير پيكربندي پيچ ها در فيوژن مفصل سابتالار بر عملكرد بيومكانيكي تعويض كامل مفصل مچ پا
631
بررسي المان محدود تغييرات توزيع تنش بر روي مفصل زانوي سالم و منيسكتومي شده تحت بار ديناميكي
632
بررسي المان محدود فك پايين در اثر نيروهاي سيستمهاي ارتدنسي
633
بررسي المان هاي شهري در ميدان نقش جهان و طراحي نشيمنگاه براي آن
634
بررسي المانهاي اتصالي وفرامين DEBONDوBONDوABAQUS
635
بررسي الودگي موي سگ ها و خاك و چمن پارك هاي كرمانشاه به تخم توكسوكارا
636
بررسي الويت هاي ازدواج دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نوركوهدشت
637
بررسي الويت هاي همسر گزيني در دانشچويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور بهشهر
638
بررسي اليناسيون در درام معاصر آمريكا با تاكيد بر چهار نمايشنامه از يوجين اونيل
639
بررسي اليناسيون در درام معاصر آمريكا با تاكيد بر چهار نمايشنامه از يوجين اونيل
640
بررسي اماري نويز در چشمه هاي ليزري
641
بررسي اماكن كنترل كاربردي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته با استفاده از فرمولاسيون برخي استرين هاي سودوموناس فلورسنت
642
بررسي امان استفاده از كلوخه سنگ آهن در مدلهاي ميدركس شركت فولاد مباركه
643
بررسي امپدانس فعال در ربات توان‌بخشي از راه دور و پياده‌سازي الگوريتم كنترلي پيشنهادي با فرض فعال بودن امپدانس محيط و عملگر
644
بررسي امتحان ميان ترم ، نگرش دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مورد تاثير امتحان ميان ترم در عملكرد نهايي دانشجويان
645
بررسي امتزاج پذيري محلول آلياژهاي پليمري با استفاده از تحليل داده هاي ويسكومتري
646
بررسي امثال غير صريح در قرآن و چگونگي معناي آنها در ترجمه هاي معاصر فارسي قرآن كريم
647
بررسي امثال و حكم فارسي از منظر جادوي مجاورت(بر اساس امثال و حكم دهخدا)
648
بررسي امحاء پسماند هاي جامد پليمري از طريق دي پل مريزاسيون
649
بررسي امر واقع و تبعات حاصل از استتار آن، در آثار سينمايي اصغر فرهادي بر اساس آراي اسلاوي ژيژك
650
بررسي امر والا و مصاديق آن در هنر عكاسي
651
بررسي امكا نپذيري افزايش بازدهي سيك لهاي تراكمي توليد LNG در مجاورت خطوط اصلي انتقال گازطبيعي
652
بررسي امكان اجراي ابزارهاي بانكداري اسلامي در سيستم بانكي
653
بررسي امكان اجراي عدالت ترميمي در نظام كيفري ايران
654
بررسي امكان ارتقاء ايمني در پروژه¬هاي عمراني به وسيله¬ي سيستم BIM با استفاده از منطق فازي
655
بررسي امكان ارگان زايي مستقيم و غيرمستقيم در شرايط In vitro با استفاده از روش معمول و روش نوين فتواتوتروفيك در گونه Eucalyptus Gongykocarpa Blakely
656
بررسي امكان از بين بردن لكه هاي مختلف از روي كالاهاي نساجي با بكارگيري نانودي اكسيد تيتانيوم به صورت موضعي
657
بررسي امكان ازدياد ثبات نوري جوهرهاي فلكسوگرافي پايه آب
658
بررسي امكان استحصال طلا از سد باطله مجتمع طلاي موته
659
بررسي امكان استحصال طلا از لجن آندي مس توسط نانوپوسته ها با هسته سيليكا
660
بررسي امكان استخراج الياف بلند طبيعي سلولزي از برگ گياه Typha australis
661
بررسي امكان استخراج ذخاير باقيمانده معدن روي كوهبنان كرمان
662
بررسي امكان استخراج ذخاير باقيمانده معدن كالامين يزد
663
بررسي امكان استخراج زيرزميني معدن بنتونيت عشق آباد وابسته به شركت درين كاشان K.D
664
بررسي امكان استخراج كانسار طلاي چاه خاتون به روش روباز
665
بررسي امكان استخراج گياهي سيانور و طلا از باطله هاي كارخانه معدن طلاي موته
666
بررسي امكان استفاده از GPS در جمع آوري اطلاعات مربوط به سيكل حركتي خودرو
667
بررسي امكان استفاده از الكترو فرمينگ در بازسازي آثار فلزي
668
بررسي امكان استفاده از امواج راديويي آلتراسونيك در بهبود خواص رئولوژي و مهندسي بتن
669
بررسي امكان استفاده از بنتونيت و مكانيزم اثر آن در فرآيند سينتر سازي
670
بررسي امكان استفاده از پارچه سه بعدي (Spacer Fabrics) حلقوي پودي در پوتين نظامي
671
بررسي امكان استفاده از پودر اكسيد آهن ضايعاتي حاصل از فرايند اسيدشويي فولاد به عنوان كود آهن
672
بررسي امكان استفاده از پودر خون بعنوان كود آهن
673
بررسي امكان استفاده از تئوري دوثابتي در روكش هاي روغني براق
674
بررسي امكان استفاده از تاثير هردلي اسانس مريم گلي و پونه كوهي به همراه سويه هاي محلي لاكتيكي، جهت افزايش عمر ماندگاري دوغ
675
بررسي امكان استفاده از ترمز ABS در خودروي پژو ROA
676
بررسي امكان استفاده از تست غيرتخريبي التراسونيك در صنايع هسته اي
677
بررسي امكان استفاده از حفاري زير فشار تعادلي ﴿UBD﴾ در يك ميدان نفتي واقع در خليج فارس
678
بررسي امكان استفاده از روش در ارجراي پروژه هاي معمول
679
بررسي امكان استفاده از ريخت شناسي جواهرات سبك ارت نو و در طراحي خودرو اس يووي كوچك ائودي
680
بررسي امكان استفاده از سرباره فسفر در فرآيندتوليد سيمان پرتلند
681
بررسي امكان استفاده از سرباره كوره ذوب آهن اصفهان در توليدسيمان سرباره اي فعال شده با قليايي ها
682
بررسي امكان استفاده از سيستم اگزوز با هندسه متغير در موتور XU7 خودروي سمند با استفاده از نرم افزار GT-Power
683
بررسي امكان استفاده از صفحات كناري در اتصال خمشي تير در دو جهت متعامد به ستون دوبل
684
بررسي امكان استفاده از ضايعات فولاد سازي به منظور پوشش دهي گندله ي اكسيدي
685
بررسي امكان استفاده از فرايند سنتز احتراقي جهت آلياژ نمودن دي سيليسيد موليبدنيم با آلومينيوم و توليد آلومينوسيليسيد موليبدنيم
686
بررسي امكان استفاده از قارچهادرتيمار بيولوژيكي خاكهاي آلوده به تركيبات پلي سيكليك آروماتيك وبررسي عوامل موثر
687
بررسي امكان استفاده از گاز آرگون در سيستم كرايوژنيك نيتروژني
688
بررسي امكان استفاده از لجن فاضلاب يزد به عنوان كود براي كشت گندم و بررسي تأثير آن بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك
689
بررسي امكان استفاده از مايعات يوني ايميدازوليومي جهت اصلاح سطح كالاي پلي استري
690
بررسي امكان استفاده از مايعات يوني براي آهارزدايي پارچه هاي پنبه اي
691
بررسي امكان استفاده از مايعات يوني و واكنش گليكوليز براي اصلاح سطح كالاي پلي استري
692
بررسي امكان استفاده از نيروي باد در توليد انرژي و مكان يابي آن در استان يزد
693
بررسي امكان استفاده از واترجت در شناورهاي مختلف
694
بررسي امكان استفاده از يك روش شيميايي نوين در مرمت آثار فلزي و كاربرد آن برروي يك ظرف فلزي لوله دار متعلق به موزه ملي ايران
695
بررسي امكان استفاده ازآرد يولاف درتهيه بيسكويت و مقايسه شاخص هاي كيفي آن بابيسكويت آرد گندم
696
بررسي امكان استفاده مجدد از پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي براي تامين بخشي از آب پايدار (مطالعه موردي: شهرك صنعتي نصيرآباد تهران)
697
بررسي امكان استقرار مدل مديريت دانش نوناكا و تاكوچي در شركت برق منطقه اي شهرستان بابل
698
بررســي امــكان استــقرار نـــظام نوين «مديريــت عملكرد» در حوزه منــابع انساني صنعت گاز
699
بررسي امكان اصلاح سطحي كالاي پلي‌استر با ليمونن
700
بررسي امكان افزايش بازدهي خط فلوتاسيون سرب و روي كالسيمين انگوران
701
بررسي امكان افزايش بازيابي مس با انتقال مستقيم كنسانتره چهار سلول اول سلول هاي پرعياركني اوليه به سرريز سيلكون هاي ثانويه در مجتمع مس سرچشمه
702
بررسي امكان افزايش بهره وري انرژي در صنايع شيشه
703
بررسي امكان افزايش شاخص كسر حجمي الياف پارچه‌هاي تاري‌- پودي چند لايه در مقايسه با بي‌بافت ارتوگونال
704
بررسي امكان افزايش شكل پذيري و بازتوزيع لنگر در تيرهاي سراسري قاب هاي بتن مسطح تقويت شده با ورق هاي كامپوزيت CFRP
705
بررسي امكان افزايش كاربردي در فضاهاي كوچك مسكوني و طراحي سيستم الحاقي به مجموعه كابينت هاي آشپزخانه
706
بررسي امكان افزايش مقاومت باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم پروبيوتيك به تنش هاي ناشي از دستگاه گوارش و فرايند توليد بستني با استفاده از تنش هاي كمتر از حد كشندگي
707
بررسي امكان الكتروريسي نانوالياف هادي پلي اتيلن دي اكسي تيوفن (PEDOT) به صورت خالص يا با استفاده از مواد كمكي
708
بررسي امكان الكتروريسي نيترات نقره در بستر پليمرهاي زيست سازگار
709
بررسي امكان انتقال ژن جهش يافته aro A باكتريايي باواسطه آكروباكتريوم به گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L)
710
بررسي امكان انتقال سلول به درون ساختار هيدروژلي به كمك ميدان الكترومغناطيس
711
بررسي امكان انجام فرآيند آندايزينگ سخت بر روي آلياژهاي آلومينيم
712
بررسي امكان انجام مانيتورينگ غير تهاجمي در بيماران سوختگي حاد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه ي بيمارستان شهيد مطهري
713
بررسي امكان اندازه گيري تنش با روش ادي كارنت
714
بررسي امكان اندازه گيري تنش بسماند حاصل از فرايند جوشكاري بروش التراسونيك
715
بررسي امكان اندازه گيري تنش بوسيله امواج التواسونيك در پيچ
716
بررسي امكان انعقاد عقد انقطاع از طريق تفويض المهر
717
بررسي امكان اولويت بندي زير حوضه ها از نظر سيل خيزي با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي : حوزه آبخيز اسكندري - زاينده رود)
718
بررسي امكان ايجاد عكس تمايز در سلول هاي حيواني و انساني با استفاده از ميدان الكتريكي دامنه ي پايين و فركانس بسيار پايين
719
بررسي امكان ايجاد و انتقال تكنولوژي نيمه هادي
720
بررسي امكان بارگذاري كود اوره بر روي كوپليمر بر پايه ي آكريل آميد-مالئيك اسيد: تهيه نانوكامپوزيت آن با زئوليت كلينوپتيلوليت و بررسي ويژگي آن ها در رهايش كنترل شده كود و ميزان نگهداري آب خاك
721
بررسي امكان باززايي گياه گوجه فرنگي )Lycopersicon esculentum Mill.( بااستفاده ازتكنيك كشت بافت گياهي
722
بررسي امكان باززايي مستقيم گياه دارويي خربزه تلخ در شرايط درون شيشه
723
بررسي امكان بازسازي معادن سنگ آهك صفائيه و نثاري سيمان تهران
724
بررسي امكان بازيابي واناديوم از سنگ آهن معدن چغارت
725
بررسي امكان بالانس تركيبي خطوط توليد پوشاك
726
بررسي امكان برآورد در رسوبات معلق توسط شبكه عصبي مصنوعي(ANN) در حوزه آبخيز حيدرآباد كرمانشاه
727
بررسي امكان برآورد مكاني مشخصات كمي جنگل با استفاده از آناليز زمين (مطالعه موردي : جنگل باغ شادي هرات - يزد)
728
بررسي امكان برپايي ليزر در ناحيه ي طول موجي فروسرخ ميانه به روش توليد اختلاف فركانس با جور شدگي فازي دمايي
729
بررسي امكان بروز اضافه ولتاژ در سيم پيچي LV در صورت بروز حالت گره دار در سيم پيچ HV به كمك مدل مشروح
730
بررسي امكان بكارگيري تبليغات ا زطريق سرويس پيام كوتاه به منظور جذب كمكهاي مردمي در انستيتو كانسر ايران
731
بررسي امكان بكارگيري سيستم كنترل دقت آماري در زمان ساخت بدنه در كارخانجات داخلي كشور ايران
732
بررسي امكان به كار گيري مديريت بر مبناي هدف در شركت پتروشيمي اصفهان
733
بررسي امكان بهبود ارزش تغذيه اي سبوس برنج ، جهت استفاده در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
734
بررسي امكان بهبود خواص الياف پلي استر به منظور جايگزيني در كاربردهاي الياف اكريليك
735
بررسي امكان بهبود خواص پارچه پنبه اي تكميل شده با نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم در عمليات بعدي با نيترات نقره
736
بررسي امكان بهبود خواص مقاومت در برابر حرارت و آنتي استاتيكي كالاي پلي استري با استفاده از نانورس به روش تكميلي
737
بررسي امكان بهبود رنگپذيري پنبه با مواد رنگزاي راكتيو بوسيله عمل نمودن با كايتوزان
738
بررسي امكان بهره وري پايانه هاي كانتينري با تاكيد بر فرآيند سيستم تخليه و بارگيري كانتينري با استفاده از رويكرد مديريتي MADM موردكاوي: بندر چابهار
739
بررسي امكان بهينه سازي آسياي خودشكن مدار چغارت در كارخانه فرآوري چغارت
740
بررسي امكان بهينه سازي سيستم پودگذاري ماشين بافندگي (باماكو) تبديل شده به ايرجت به منظور بهبود كيفيت پارچه
741
بررسي امكان بهينه سازي شيب ديواره نهايي معدن ميدوك با بكارگيري مفاهيم عدم قطعيت
742
بررسي امكان بيان كارآمد آنزيم بتا-ماناناز نو تركيب در سويه باكتريايي اشريشياكلي
743
بررسي امكان بيناب نمايي جذبي در ناحيه ي فروسرخ
744
بررسي امكان پاشش نانو ساختارها روي سطح نخ و قابليت تكسچره همزمان آن تحت تاثير ميدان هاي الكترواستاتيكي
745
بررسي امكان پايدارسازي ديواره معادن روباز با استفاده از روش شمع برجا (مطالعه موردي: معدن سرب، روي و باريت مهدي‌آباد)
746
بررسي امكان پايدارسازي نانوذرات دي اكسيد تيتانيم و نقره و تأثير آن بر خواص سطحي كالاي پلي استر
747
بررسي امكان پديده ترك خوردگي در سدهاي خاكي غير همگن يا هسته رسي با نشانه خميري پايين
748
بررسي امكان پذيري استفاده از پتانسيل آبهاي سطحي در امر تقويت آبخوان در دشت قائم شهر - جويبار (تغذيه مصنوعي)
749
بررسي امكان پذيري استفاده از تئوري اصلاح شده فورش هايمر براي تحليل جريان غيرخطي/ غيرماندگار در محيط هاي متخلخل درشت دانه
750
بررسي امكان پذيري استفاده از لايه اليافي پي وي دي اف با خواص تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي در لايي پوشاك
751
بررسي امكان پذيري استفاده از مواد پليمري خود ترميم در پوست مصنوعي
752
بررسي امكان پذيري ايجاد ارتباط بين وضعيت ك
753
بررسي امكان پذيري ايجاد ارتباط بين وضعيت كيفي اجزاء خط با شاخصهاي هندسي خطوط راه آهن
754
بررسي امكان پذيري بازيافت پلي اتيلن ترفتالات از طريق واكنش آنزيمي
755
بررسي امكان پذيري بهبود فرآيندهاي پوشش دهي به روش سمنتاسيون از طريق فعال سازي مكانيكي
756
بررسي امكان پذيري تزريق گاز بروش جريان داخلي از مخزن گازي پارسي جنوبي بدرون مخزن نفتي آن
757
بررسي امكان پذيري توليد ساروج ﴿سيمان پوزدلاني﴾ از كائولن معدن زنور
758
بررسي امكان پذيري جايگزيني سيستم كنترل طولي هواپيما با استفاده از مواد هوشمند
759
بررسي امكان پذيري سنتز تركيب هاي بين فلزي سامانه تيتانيم - آلومينيوم توسط مايكروويو
760
بررسي امكان پذيري سنتز خود انتشار دما بالاي كاربيد تيتانيم ودي باريد تيتانيم در زمينه آهن
761
بررسي امكان پذيري سنتز سيليكون كاربيد از خاكستر پوسته برنج به كمك گرمايش ماكروويو
762
بررسي امكان پذيري كاربر ميكروتوربين ها در خودروهاي هيبريد
763
بررسي امكان پذيري و شبيه سازي عددي عمليات فلاشينگ سد دز
764
بررسي امكان پذيري و قابليت اعتماد متدولوژي طراحي بر پايه اجزاي مكانيكي در پروژه هاي طراحي با مقياس كوچك
765
بررسي امكان پهنه بندي واحدهاي ژئومورفيك كواترنر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي﴿GIS) ﴿ مطالعه موردي : دشت سگزي﴾
766
بررسي امكان پياده سازي اتوماسيون در پست بانك
767
بررسي امكان پياده سازي پردازش هاي پيشرفته رادار با استفاده از پردازنده TMS023C5X
768
بررسي امكان پياده سازي متدولوژي شش سيگما جهت بهبود رضايت مشتريان فرهنگسراهاي شهرستان كرج
769
بررسي امكان پياده سازي متدولوژي شش سيگما جهت بهبود رضايت مشتريان فرهنگسراي شهرستان كرج
770
بررسي امكان پيش فرآوري كانسنگ اورانيوم معدن خشوي ﴿بلوك 1﴾
771
بررسي امكان تاثير ريز گردها بر عملكرد و برخي خصوصيات فيزيو لوژيك گندم و كارايي مصرف علف كش ها
772
بررسي امكان تجميع خدمات صدا و داده در شبكه هاي مبتني بر اترنت
773
بررسي امكان تحقق شبكه هاي عصبي ذاتا" فارسي
774
بررسي امكان تحقق مديريت مدرسه محوري در ناحيه 3 اصفهان از ديدگاه مديران مدارس متوسطه
775
بررسي امكان ترانسفورماسيون در دو سويه از باكتري Escherichia coli توسط پلاسميد pFDstrR
776
بررسي امكان ترك‌خوردگي هسته‌ي رسي سدهاي خاكي در اثر خشكسالي‌ هاي بلندمدت (مطالعه موردي: سد سيوند فارس، ايران)
777
بررسي امكان تشكيل مولايت از مواد اوليه ارزان قيمت الوميناي جاجرم و ميكروسيليس
778
بررسي امكان تصفيه آلودگيهاي نفتي با استفاده از آنزيم ها
779
بررسي امكان تصفيه بيولوژيكي پساب صنعتي ﴿كارخانه نوشابه سازي﴾توسط جلبك سبز كلرلاولگاريس
780
بررسي امكان تصوفيه بيولوزيكي پساب صنعتي (كارخانه نوشابه سازي) توسط جلبگ سبز كلرلاولكاريس
781
بررسي امكان تعديل منابع انساني با استفاده از تحليل پوششي داده هاي متمركز (مورد مطالعه : فرودگاه هاي ايران)
782
بررسي امكان تعيين اندازه دانه فولاد كم كربن به كمك روشهاي غير مخرب
783
بررسي امكان تعيين روش هاي آزمون برخي از خواص فيزيكي فرش هاي دستباف
784
بررسي امكان تعيين مناطق مستعد احداث سد زيرزميني با استفاده از شبيه سازي بيلان آب (مدل SWAT) و فرايند تحليل شبكه اي (ANP) (مطالعه موردي: حوزه آبخيز فخرآباد، يزد)
785
بررسي امكان تعيين موقعيت و اندازه عيب از روي تصاوير راديوگرافي
786
بررسي امكان تعيين نحوه توزيع اجزاي غيركليدي در برج‌هاي تقطير با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
787
بررسي امكان تعيين والدين پدري نارنگي‌هاي نوشين، شاهين و پرنا با استفاده از نشانگرهاي ملكولي و صفات مورفولوژي
788
بررسي امكان تغذيه مصنوعي با استفاده از مدل مفهومي ورياضي در آبخوان دشت ماهيدشت
789
بررسي امكان تغيير سيستم نگهداري در گالريهاي معدن زغالسنگ برزگ پابدانا از قاب فلزي به رابولت
790
بررسي امكان تغيير مدار فلوتاسيون كارخانه فرآوري سرب و روي لكان به ثقلي - فلوتاسيون
791
بررسي امكان تغيير مقاومت حرارتي لايه ‌نانوليفي PAN و مقايسه با پارچه‌هاي گورتكس
792
بررسي امكان تفكيك اراضي شوري و گچي منطقه دشت كاشان با استفاده از داده هاي ماهواره TM
793
بررسي امكان تقويت رفتاراستحكامي سيمان پرتلند معمولي با استفاده از افزودنيهاي آلي و معدني
794
بررسي امكان تقويت لرزه اي سازه هاي فولادي موجود با استفاده از بادبند زانوئي و المان زانوئي
795
بررسي امكان تكثير درون شيشه اي مرزه گونه
796
بررسي امكان تلخي زدايي از پنير سفيد آب نمكي ايراني با استفاده از كشت باكتري كمكي
797
بررسي امكان تهويه از طريق دويل مياني در تونل صدر- نيايش براساس تحليل پايداري محل تقاطع دويل مياني با تونل
798
بررسي امكان تهيه Slow light در محيط هاي فيبر نوري با آلاينده هاي خاص
799
بررسي امكان تهيه الياف سراميكي به روش ريندگي ويكسوز
800
بررسي امكان تهيه پوششهاي آلي - معدني ﴿به روش سل - ژل﴾ بر روي پلي كربنات و مطالعه خواص سايشي
801
بررسي امكان تهيه كنسانتره زيركن در مقياس آزمايشگاهي از آنومالي ژئوشيميايي منطقه كلاردشت همراه با ملاحظات اقتصادي
802
بررسي امكان تهيه كنسانتره مس از كانسنگ اكسيدي طارم سفلي به روش فلوتاسيون
803
بررسي امكان تهيه نقشه پوشش گياهي بااستفاده از داده هاي ماهواره لندست TM در منطقه نير- يزد
804
بررسي امكان تهيه نقشه تيپهاي غالب پوشش گياهي با استفاده از داده هاي MODIS‏ در منطقه سميرم و لردگان
805
بررسي امكان تهيه نقشه شوري و قليائيت خاك در منطقه شرق اصفهان با استفاده از داده هاي رقومي TM
806
بررسي امكان توسعه نيروگاه فتوولتاييك بزرگ در ايران با نگاه اقتصادي
807
بررسي امكان توسعه يك مدل رياضي جامع براي فرايند بيوفيلتراسيون
808
بررسي امكان توصيف تخلخل غشاهاي پليمري با استفاده از روش پرتونگاري مقطعي رايانه‌اي
809
بررسي امكان توليد اسيدهاي آمينه و اسيدفوليك از سه سويه پروبيوتيك
810
بررسي امكان توليد الياف از قير
811
بررسي امكان توليد الياف نانو از سديم آلجينات به روش الكتروريسي
812
بررسي امكان توليد انبوه زالزالك( (Crataegus aronia با استفاده از تكنيك كشت بافت گياهي در محيط كشت MS
813
بررسي امكان توليد بيوسورفاكتانت بوسيله گونه هاي ميكروبي جداشده از خاكهاي آلوده نفتي
814
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
815
بررسي امكان توليد پنل هاي پلي يورتان با خاصيت تاخير در اشتعال
816
بررسي امكان توليد پوسته برنج سوخته در ايران و خواص مكانيكي آن در بتن سخت شده
817
بررسي امكان توليد چدنهاي پر آلومينيوم 2025 با گرافيت كروي و خوردگي در محيطهاي مختلف
818
بررسي امكان توليد ‍‍‍ژئوپليمر از مواد آمورف
819
بررسي امكان توليد سيمان ژئوپليمري از خاك رس
820
بررسي امكان توليد فوم حفره باز نانو كامپوزيتي A356/CNT به روش فشردن مخلوط مذاب و نمك
821
بررسي امكان توليد قطعه از تراشه هاي ماشينكاري آلياژ TI- 6AI- 4V به روش متالورژي پودر و مطالعه رفتار خوردگي ان در محلول هاي SBF- RINGER
822
بررسي امكان توليد كنسانتره آهن با كيفيت مطلوب از باطله فلوتاسيون كارخانه فسفات اسفوردي
823
بررسي امكان توليد گريدهاي پلي وينيل كلرايد CVP
824
بررسي امكان توليد گريدهاي مختلف DL با توجه به بازار مصرف و ساختار واحد موجود
825
بررسي امكان توليد لاين هاي مقاوم به علف كش گلايفوسيت از طريق ايجاد موتاسيون دركالوس هاي حاصل از كشت بافت جنين رسيده ي برنج
826
بررسي امكان توليد لاين‌هاي مقاوم به علف‌كش گلايفوسيت از طريق ايجاد موتاسيون در كالوس‌هاي حاصل از كشت بافت جنين رسيده‌ي برنج
827
بررسي امكان توليد لومينيسانس سبز
828
بررسي امكان توليد ليزر غير‌خطي اختلاف بسامد با استفاده از پرتو‌هاي با نمايه‌ي بسل- گاؤسي
829
بررسي امكان توليد متابوليت هاي ثانويه فرار در كشت بافت گياه Stevia rebaudiana
830
بررسي امكان توليد نانو الياف پلي پيرول از طريق الكتروريسي محلول پيرول و متعاقبا اكسيداسيون درجا
831
بررسي امكان توليد نانو الياف مشتقات محلول در آب كيتوسان و خواص آنها
832
بررسي امكان توليد نانو ذرات اكسيد روي و رشد آن ها به صورت ‏نانو ميله اي
833
بررسي امكان توليد نخ دو رشته اي (SIRO) از نيمچه نخ فينيشراكريليك و مقايسه آن با نخ رينگ معمولي تكسه لا
834
بررسي امكان توليد نخ فيلامنتي پلي استر، از بطريهاي مستعمل پلي استر (PET)
835
بررسي امكان توليد نخ كرپ - تكسچره
836
بررسي امكان توليد نخ هايبالك پلي استر
837
بررسي امكان توليد هماهنگ سوم ليزر Nd:YAG به روش توليد جمع بسامد
838
بررسي امكان توليد و خواص ساختاري كامپوزيت AL-SIC با استفاده از فوم SIC
839
بررسي امكان توليد و خواص نانوالياف الكتروريسي شدۀ پلي اكريلونيتريل حاوي نانوذرات طلا
840
بررسي امكان توليد و مطالعه برخي خواص نخهاي فيلامنتي ضدميكروب پلي¬پروپيلن
841
بررسي امكان توليد ورقهاي مغناطيسي پر سيليسيم به روش ريخته گري
842
بررسي امكان توليد يك ليزر فروسرخ ميانه به روش QPM بر اساس فرآيند غير خطي توليد اختلاف فركانس در بلور PPLN
843
بررسي امكان توليدوپايداري نوشابه هاي چاي سردازخاك چاي سياه وبرگ چاي سبز
844
بررسي امكان توليدوتوسعه آلياژهاي نيكل سيلوربه روش آلياژسازي مكانيكي
845
بررسي امكان جايگزسني سوسژانسيون به جاي سرم نرمال اسب در محيط كشت مايكو پلاسما آگالاكتيه
846
بررسي امكان جايگزيني اتصالات برنجي بوسيله آلياژ 2024 آلومينيوم
847
بررسي امكان جايگزيني تست هموگلبين قندي شده يا هموگلوبين گلي كاسيله به عنوان يك تست تحمل گلوكز در بيماران پري ديابتيك ومقايسه جواب هاي دوروش نايكوكارد وكزوماتوگرافي تعويض يوني در اندازه گيري اين پارامتر
848
بررسي امكان جايگزيني تست هموگلوبين قندي شده يا ... با هموگلوبين گلي كاسيله به عنوان يك تست تشخيصي با تست تحمل گلوگز در بيماران پري ديابتيك و مقايسه جواب هاي دو روش نايكوكاردو كروماتوگرافي تعويض يوني در اندازه گيري اين پارامتر
849
بررسي امكان جايگزيني جنس پوسته مستر سلندر ترمز خودروي پرايد از چدن به آلياژ الومينيم
850
بررسي امكان جايگزيني روغن كاج با كف سازهاي ديگر در مدار فلوتاسيون كارخانه زغالشويي زرند
851
بررسي امكان جايگزيني شيرخشك انساني به جاي سرم نرمال اسب به عنوان منبع كلسترول در محيط كشت اختصاصي اوره آپلاسما اوره آليتيكوم , study on possibility of using dry milk as cholesterol source instead of horseserum forcultivation of ureaplasma urealyticum
852
بررسي امكان جايگزيني فولاد آهنگري و سمانته شده با چدن نشكن آستمپر شده ﴿AdI﴾ در كاربرد هاي سايشي
853
بررسي امكان جايگزيني مبدل جديد به جاي اسكروبر موجود در ذوب آهن اصفهان
854
بررسي اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﺲ سيليكالر و توليد آنتي بيوتيك اكتينوردين
855
بررسي امكان جداسازي باكتريهاي توليدكننده بيوسورفاكتانت از پسابهاي نفتي
856
بررسي امكان جداسازي سريم از محلول ليچ اورانيوم آنومالي 5 ساغند به روش استخراج حلالي
857
بررسي امكان جذب داروي 5- فلوئوروراسيل بر روي نانو رس خالص شده و سنجش تاثير خلوص رس بر اين فرايند
858
بررسي امكان چاپيزيري پلي الفينها به روش پلاسما
859
بررسي امكان حذف H2S از گاز طبيعي توسط فناوري نانو(جاذب هيبريدي CNT-ZnO )
860
بررسي امكان حذف آلاينده هاي منتخب از پساب با استفاده از تركيب كاويتاسيون هيدروديناميك و تكنيك هاي اكسيداسيون پيشرفته
861
بررسي امكان حذف آلودگي زيست محيطي كروم موجود در باطله هاي آجر نسوز پايه كرومي
862
بررسي امكان حذف آهن از خاك صنعتي كائولن معدن فريادان استان فارس
863
بررسي امكان حذف تركيبات رنگي از چسب سريش جهت استفاده در مرمت كاغذ و نسخ خطي
864
بررسي امكان حذف عناصر مزاحم از محلول فروشويي آنومالي 5 ساغند
865
بررسي امكان حذف فلزات سنگين از محلول هاي رقيق آبي با استفاده از كربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات مگهمايتي
866
بررسي امكان حذف مواد رنگزا از پسابهاي رنگي با استفاده از جاذب معدني در سيستم هاي يك جزيي و دوجزيي و اصلاح سطحي جاذب با نانوذره
867
بررسي امكان حذف مواد شيميايي شفاف كننده در فرآيند عيار سنجي چغندر قند در كارخانه هاي قند كشور با استفاده از سيستم عصاره گيري اتوفيلت )Autofilt( , Study of clarifying chemicals agents remowal in sugar assesment processing of sugar beetin iran sugar factories by autofilt extravion system
868
بررسي امكان حصول تعادل همزمان داخلي و خارجي با استفاده از سياستهاي تركيبي در اقتصاد ايران
869
بررسي امكان داوري مقلدماذون ازديدگاه فقه اماميه وحقوق موضوعه ايران
870
بررسي امكان دريافت عوارض توليد زباله از طريق بررسي ارتباط ميزان مصرف برق ، آب ، مساحت زير بنا و ... با زباله سرانه در مناطق مختلف شهر تهران
871
بررسي امكان دست يابي به شهرهاي خلاق و كارآفرين (نمونه موردي شهر فردوس)
872
بررسي امكان راه اندازي بورس نفت خام در ايران و ارائه سناريوهاي ممكن و پيش بيني قيمت نفت خام بر اساس مدل سري هاي زماني
873
بررسي امكان رنگ همانندي پارچه پلي استري و پارچه مخلوط پنبه ـ پلي استر با نرم افزار كامپيوتري Osiris
874
بررسي امكان رنگرزي الياف پروتئيني با استفاده از رنگزاهاي ديپرس انتخابي به كمك سطح فعال
875
بررسي امكان رنگرزي پشم و ابريشم طبيعي به روش نيمه مداوم و مقايسه آن با روش معمول ﴿رمق كشي﴾
876
بررسي امكان ريزازديادي گياه داوريي سنبل الطيب Valeriana officinalis با استفاده از تكنيك كشت تك گره
877
بررسي امكان ريشه زايي درون شيشه اي ريزقلمه هاي پسته رقم هاي سرخس و قزويني
878
بررسي امكان ساخت پوشش نانو كامپيوزيتي...برروي فولاد به روش رسوب دهي الكتريكي
879
بررسي امكان ساخت زيست حسگر فنيل آلانين بر پايه پليمر رسانا
880
بررسي امكان ساخت سيليكون نانومتخلخل جهت كاربرد در رهايش كنترل شده دارو
881
بررسي امكان ساخت كامپوزيت ريختگي آلومينيوم - كاربيد تيتانيوم به روش درجا و ارزيابي خواص آن
882
بررسي امكان ساخت كمپرسورهاي پيچي با استفاده از دانش فني داخل كشور
883
بررسي امكان ساخت گرافن به روش هاي ليزرومايكروويو و مقايسه نتايج آن ها
884
بررسي امكان ساخت منيفولد دود به روش شكل دهي ورق
885
بررسي امكان ساخت و اثرات كاربرد يك تركيب نيتروژنه غيرپروتئيني آهسته رهش به منظور استفاده در تغذيه نشخواركنندگان
886
بررسي امكان سنتز رزين پلي استر كربوكسيله ويژه روكشهاي پودري ترموست
887
بررسي امكان سنتز مكا نوشيميايي و حرارتي نانو كامپوزيت Cr3C2/Al2O3 در زمينه آلومينيوم
888
بررسي امكان سنتز و كاربرد همزمان نانو ذرات نقره روي پارچه
889
بررسي امكان سنجي اجراي پروژه يادگيري الكترونيك از منظر دانشجويان در مقطع فيزيوپاتولوژي دانشكده پزشكي گيلان در سال 1395
890
بررسي امكان سنجي استقرار بودجه ريزي عملياتي در شركت بهره برداري مغان
891
بررسي امكان سنجي استقرار سيستم ارزيابي عملكرد تامين اجتماعي فارس با رويكرد كارت امتيازي متوازن
892
بررسي امكان سنجي استقرار مديريت دانش در شركت پلي اكريل ايران از ديدگاه مديران و كارشناسان شركت
893
بررسي امكان سنجي ايجاد مديريت دانش با بهره گيري از مدل نوناكا و تاكوچي در استانداري فارس
894
بررسي امكان سنجي بالانس قطعات دوار لكوموتيو GT26Cw
895
بررسي امكان سنجي تشخيص هوشمند ضايعات مغزي با استفاده از Brain Mapping مبتني بر شبكه هاي عصبي
896
بررسي امكان سنجي تشخيص هوشمند ضايعات مغزي به كمك تجزيه و تحليل سيگنال EEG مبتني بر شبكه‌هاي عصبي
897
بررسي امكان سنجي تصويربرداري دو بعدي به روش مقطع نگاري همدوس
898
بررسي امكان سنجي تهيه منسوج التيام بخش ترك كف پا
899
بررسي امكان سنجي توليد پنتا اكسيد فسفر از كنسانتره فسفات اسفوردي
900
بررسي امكان سنجي توليد و نصب ايزوگام
901
بررسي امكان سنجي حفر ايستگاه متروي ميدان نقش جهان به روش زيرزميني
902
بررسي امكان سنجي داد و ستد الكترونيكي و ارزيابي تاثير ان بربازار دركلان شهر كرج
903
بررسي امكان سنجي ساخت سنسورهاي اندازه گيري غيرتهاجمي قند خون
904
بررسي امكان سنجي سامانه همزمان سرما، گرما و توان ساختمان ابوريحان
905
بررسي امكان سنجي شبكه اينترانتي شارح جهت اعمال مديريت دانش در مراكز پ ژوهشي اسلامي قم , feasibity study of shareh intranet for implementing knowledge management in islamic research centers of qom
906
بررسي امكان سنجي طراحي و ساخت دستگاه تشخيص و تعيين ميزان پوكي استخوان با استفاده از روش اولتراسونيك
907
بررسي امكان سنجي كاربرد روش ازديا برداشت ميكروبي در مخازن ايران ﴿مخازن هيدرو كربوري﴾
908
بررسي امكان سنجي كشت گياه دارويي (گل گاو زبان) در گلخانه و طرح توجيهي آن
909
بررسي امكان سنجي معيارهاي مدل مديريت كيفيت بنياد اروپايي در كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران
910
بررسي امكان شبيه سازي تغيير شكل هاي كراندار پلاستيك بوسيله نرم افزار NlSAII
911
بررسي امكان شكل گيري جهان هاي ممكن در تئاتر از ديدگاه فلسفه ذهن با تكيه بر نمايشنامه جهان هاي ممكن جان
912
بررسي امكان شكل گيري جهان هاي ممكن در تئاتر از ديدگاه فلسفه ذهن با تكيه بر نمايشنامه جهان هاي ممكن جان مايتون
913
بررسي امكان شناسايي و اندازه‌گيري اسپكتروفتومتري داروي سيپروفلوكساسين هيدروكلرايد با نانو‌فيلم سل - ژل قالب مولكولي
914
بررسي امكان طراحي شاسيهاي تركيبي و تحليل FEM مدل ساده شده آن
915
بررسي امكان طراحي و ساخت حسگر تار نوري توزيع‌شده براي پايش خوردگي سطوح
916
بررسي امكان فرآوري ثقلي نرمه هاي ايلمنيت و كروميت با جداكننده مولتي گراويتي (ميزلرزان استوانه اي)
917
بررسي امكان فرآوري و اصلاح كنسانتره تيتانيوم به منظور حذف رنگ
918
بررسي امكان فروشويي ﴿ليچينگ﴾ تحت فشار كانه هاي اورانيوم و كاني هاي مقاوم همراه با طراحي و ساخت اتو كلاو تحت فشار
919
بررسي امكان فلوتاسيون پيرولوزيت با كلكتورهاي كاتيوني
920
بررسي امكان فلوناسيون مالاكيت از كانسنگ كانسار اكسيده مس چيذه
921
بررسي امكان كاربرد ذرات نانو رس جهت افزايش مقاومت حرارتي و ضد الكتريسيته ساكن پارچه اكريليكي به روش تكميلي
922
بررسي امكان كاربرد روش هاي نوين در معادن سنگ هاي تزئيني دغا
923
بررسي امكان كاربرد منسوجات بي بافت به عنوان لايه رويي پوشاك
924
بررسي امكان كاربرد نانو رس جهت ضد ميكروب و ضد آتش كردن كالاي سلولزي
925
بررسي امكان كاربرد نانو-ميكروپودر برخي از سنگ هاي معدني جهت توليد مواد تغيير فاز دهنده در يك محدوده حرارتي معين
926
بررسي امكان كاهش FeOدرسينترتوليدي ذوب آهن اصفهان
927
بررسي امكان كاهش مهاجرت نرم كننده هاي فتالاتي در PVC نرم به كمك اصلاح نرم كننده و اتصال آن به نانو مواد اصلاح شده به عنوان عوامل بازدارنده مهاجرت
928
بررسي امكان كربن دهي فولاد ميكروآلياژي ميان كربن 30MNSIV6 به روش پودري
929
بررسي امكان كروم دهي در فولاد كم كربن
930
بررسي امكان كشت درون شيشه اي و بهينه اي مراحل باززايي در عناب (Ziziphus jujuba Mill
931
بررسي امكان كنترل بيماري بلاست مركبات با استفاده از برخي عوامل آنتاگونيست
932
بررسي امكان كنترل بيماري زنگ سفيد خاجيان (candida Albugo) از طريق عصاره هاي گياهي در شرايط مزرعه
933
بررسي امكان كنترل بيولوژيك قارچ ... عامل پژومردگي گوجه فرنگي در شرايط آزمايشگاهي با باكتري هاي آنتاگونيست
934
بررسي امكان كنترل قارچ Rhizoctonia solani در سيبزميني توسط عوامل بيوكنترل باكتريايي و قارچي در حضور و عدم حضور كلات‌كننده‌هاي شيميايي
935
بررسي امكان گياه پالايي خاكهاي آلوده به آرسنيك به وسيله گياهان زراعي در اراضي شهرستان بيجار
936
بررسي امكان مشاركت بيماران در بهبود كيفيت و ايمني خدمات-1393
937
بررسي امكان مشاهده رشد ترك به وسيله سيگنال آكوستيك اميژن
938
بررسي امكان معرفي ماركر جنسيت در ماهي سفيد درياي خزر )Rutilus Frisii Kutum( با استفاده از روش PCR-RAPD
939
بررسي امكان مقاوم سازي سيستم بازشناخت گفتار به تنوعات مختلف ميكروفون و فاصله آن از گوينده
940
بررسي امكان مقاوم سازي مدل شبكه عصبي باز شناخت گفتار نسبت به تغييرات سرعت بيان
941
بررسي امكان نصب كولر جذبي بر روي اتومبيل
942
بررسي امكان نگهداري جوانه هاي انتهايي ، بذور و سلول هاي Secale montanum در شرايط فراسرد
943
بررسي امكان همگروه سازي از طريق ارگان زايي مستقيم و توليد جنين هاي پيكري د رگونه هاي اي ساليگنا و اكاليپتوس رابيدا
944
بررسي امكان و اصلاح سيستم پودگذاري ماشين بافندگي jet-Air با تغيير شرايط پودگذاري
945
بررسي امكان و چگونگي پياده سازي استاندارد مديريت كيفيت ايزو 9001 در شركت دولتي پست بانك
946
بررسي امكان و نحوه فرايند حرارتي خيارشور پاستوريزه در بسته هاي بزرگ قابل اتو كلاوكردن
947
بررسي امكان وجود C60 در موارد ميان ستاره اي
948
بررسي امكان وجود قطعات DNA هسته اي در پلاكتهاي خون محيطي و ارتباط آنها با افزايش سن در انسان
949
بررسي امكان يا امتناع شكل گيري نيروي نظامي مستقل براي اتحاديه اروپا
950
بررسي امكان‌پذيري كنترل بهينه زاويه دريچه گاز با توجه به اطلاعات كامل مسير حركت در جاده براي مصرف بهينه انرژي
951
بررسي امكان‌سنجي و تعيين نسبتهاي مخلوط بتن خودتراكم بر اساس مقاومت فشاري هدف
952
بررسي امكانات XML در تجارت الكترونيك
953
بررسي امكانات اجراي نظام جديد آموزش متوسطه در استان چهار محال و بختياري در مقايسه با شاخصهاي كشوري به منظور ارائه پيشنهادات مناسب در رفع تنگناهاي موجود
954
بررسي امكانات بازديد علمي و ميزان استفاده از آن در دبيران درس علوم پايه دوم راهنمايي شهرستان اردكان
955
بررسي امكانات تخمين درصد پوشش گياهي با استفاده از داده هاي رقومي ماهواره لندست TMدر منطقه سميرم
956
بررسي امكانات تركيب بندي در نگارگري ايراني در ايجاد قاب پردازي بصري صحنه نمايش
957
بررسي امكانات توسعه صنايع دستي در استان سيستان و بلوچستان
958
بررسي امكانات توسعه صنايع دستي در استان سيستان وبلوچستان
959
بررسي امكانات توسعه صنايع دستي در سيستان و بلوچستان
960
بررسي امكانات جايگزيني سيستم ژاكارد برروي ماشينهاي راشل پر شانه
961
بررسي امكانات دراماتيك بختيار نامه﴿دقايقي مروزي﴾با رويكرد نظريه سيستم ها
962
بررسي امكانات دراماتيك بختيارنامه ﴿دقايقي مروزي﴾ با رويكرد نظريهء سيستم ها
963
بررسي امكانات ساز ني و نقش آن در تك نوازي و گروه نوازي موسيقي ايراني
964
بررسي امكانات شهر الكترونيك و يك نمونه موردي در ايران
965
بررسي امكانات مجازي سازي ،‌رايانش ابري و سرور مجازي در لينوكس
966
بررسي امكانات مشكلات اشتغال زنان در شهر گاليكش
967
بررسي امكانات ميكروكامپيوترها براي ايجاد تصاوير گرافيكي
968
بررسي امكانات ميكروكامپيوترها براي ايجاد تصاوير گرافيكي
969
بررسي امكانات نمايشي داستان سياوش
970
بررسي امكانات و تجهيزات آتش نشاني به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران شهري﴿مطالعه ي موردي شهر يزد﴾
971
بررسي امكانات و محدوديت هاي شهر بجنورد به منظور ارتقاي آن به شهر آموزش دهنده
972
بررسي امكانات و وسايل آزمايشگاهي و نحوه بهره برداري از آن در دانشكده ها و گروههاي تربيت بدني
973
بررسي امكانپذيري اجراي چرخه مديريت دانش در ساختارهاي مجازي دانشگاه تهران
974
بررسي امكانساخت سيمان ژئو پليمري بر پايه پوزالان طبيعي
975
بررسي امكانسنجي و مكان يابي ژنراتورهاي زميني بارور كننده ابرها در آذربايجان غربي بالادست حوضه رودخانه هاي بار اندوزچاي و شهر چاي با استفتده از نرم افزار
976
بررسي امكانهاي مراقبه از طريق عكاسي با رجوع به آراي پديدارشناسي مارتين هايدگر(مورد پژوهي: جريان عكاسي ميكسانگ و مكتب دوسلدورف)
977
بررسي املايي، معنايي و بسامدي كلمات و عبارات عربي در گلستان سعدي
978
بررسي امنيت اجتماعي و اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان رشته علوم اجتماعي پيام نور شهرستان ساري
979
بررسي امنيت استاتيكي سيستم قدرت
980
بررسي امنيت پرواز هواپيماها روي كوه الوند با استفاده از مدل WRF
981
بررسي امنيت پروتكل SSL
982
بررسي امنيت داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از مسيريابي چند مسيره ي تصادفي
983
بررسي امنيت در رايانش ابري
984
بررسي امنيت در رايانش ابري با استفاده از منطق فازي
985
بررسي امنيت در شبكه هاي ادهاك وسايل نقليه
986
بررسي امنيت در شبكه هاي بي سيم
987
بررسي امنيت در شبكه هاي بي سيم و وضعيت آن در ايران
988
بررسي امنيت در شبكه هاي بيسيم
989
بررسي امنيت در شبكه هاي ميان خودرويي
990
بررسي امنيت ديتا سنترها
991
بررسي امنيت رمز عبور با الگوي تايپ به كمك شبكه‌هاي عصبي
992
بررسي امنيت شبكه هاي Adhoc [آ دي اچ او سي]
993
بررسي امنيت شبكه هاي بي سيم حسگر
994
بررسي امنيت شبكه هاي كامپيوتري
995
بررسي امنيت شغلي و رضايت از انتخاب شغل در كارمندان
996
بررسي امنيت شهروندان در محلات شهري ﴿نمونه موردي: محله جلفا در اصفهان﴾
997
بررسي امنيت شيوه هاي پنهان نگاري اطلاعات درتصويروارائه يك شيوه مناسب
998
بررسي امنيت عمومي در توسعه گردشگري (نمونه موردي شهر ساري)
999
بررسي امنيت عمومي و عوامل تهديد كننده
1000
بررسي امنيت مخابرات داده در شبكه هاي هوشمند با به كارگيري نظريه بازي ها
بازگشت