<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ارتباط ژنتيكي بين كانسارهاي مس و موليبدن با استفاده از شبكه هاي هوشمند (عصبي) در منطقه دره زار
2
بررسي ارتباط ساختار - خواص در فيلم هاي بسته بندي حاوي نانو ذرات
3
بررسي ارتباط ساختار خواص در نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل الكل
4
بررسي ارتباط ساختار سازماني و كارآفريني كاركنان اداره تربيت بدني شهرستان گنبد كاووس
5
بررسي ارتباط ساختار و خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه ژلاتين
6
بررسي ارتباط ساختار و مضمون كتيبه ها با طرح و نقش و كاربرد قالي هاي دوره صفوي و قاجار
7
بررسي ارتباط سايندگي سنگ‌هاي سخت با انتشار امواج آكوستيك و لرزش توليدشده در حين عمليات حفاري
8
بررسي ارتباط سبك زندگي مادران در دوران بارداري با كم وزني بدو تولد نوزادان ترم در مراكز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال 1389
9
بررسي ارتباط سبك شناختي استقلال - وابستگي ميداني با عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان در شهرستان ارسنجان
10
بررسي ارتباط سبك مديريت و بهره وري نيروي انساني از ديد كاركنان شركت الكتروسيم ميبد
11
بررسي ارتباط سبك هاي رهبري با برخي ويژگيهاي فردي مربيان واليبال شهر تهران
12
بررسي ارتباط سبك هاي مديريت (تحول گرا و عمل گرا) با فرهنگ سازماني در استانداري استان كردستان
13
بررسي ارتباط سبك هاي هويت وشيوه هاي فرزندپروري
14
بررسي ارتباط سختي فولاد آستنيتي C316 با استهلاك امواج فراصوتي
15
بررسي ارتباط سرسختي روانشناختي و كنترل عواطف با ميزان خستگي بيماران مبتلا به ام.اس: با ميانجيگري نقش هوش بدني
16
بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با خلق دانش در دانشگاه پيام نور استان قم
17
بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با عملكرد شعب در بانك صادرات كرج
18
بررسي ارتباط سرمايه گزاران نهادي عدم تقارن اطلاعاتي و نقد شوندگي بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
19
بررسي ارتباط سرمايه ي فكري و هوش سازماني با كار آفريني سازماني﴿مطالعه ي موردي: دانشگاه رازي كرمانشاه﴾
20
بررسي ارتباط سرولوژي مثبت هليكوباكتر پيلوري با ميزان آترواسكلروز در بيماران تحت آنژيوگرافي
21
بررسي ارتباط سرولوژي مثبت هليكوباكتر پيلوري با ميزان آترواسكلروز در بيماران تحت آنژيوگرافي
22
بررسي ارتباط سطح آلفا فيتوپروتئين مايع آمنيون با پيامدهاي نامطلوب بارداري در زنان مراجعه كننده به كلينيك پريناتولوژي رشت طي سال هاي 96-95
23
بررسي ارتباط سطح آنتي بادي هليكو باكتر پيلوري با يافته هاي پاتولوژيك كودكان مراجعه كننده با درد شكم مشكوك به بيمار پپتيك از ابتداي سال 1383 لغايت پايان اسفند 1385 به بيمارستان 17 شهريور شهر رشت
24
بررسي ارتباط سطح آنزيم تروپونين I با مرگ و مير داخل بيمارستاني بيماران با آسيب تروماتيك مغزي بستري شده در بخش¬هاي مراقبت ويژه مركز آموزشي درماني پورسينا
25
بررسي ارتباط سطح بلوغ فناوري اطلاعات و چابكي سازماني در بيمارستان مركزي نفت تهران
26
بررسي ارتباط سطح پلاسماييOxidized Low Density Lipoprotein با نفروپاتي ديابتي در مبتلايان به ديابت نوع۲
27
بررسي ارتباط سطح سرمي B-HCG با پارگي لوله رحم در حاملگي هاي خارج رحمي لوله اي در مراجعين به بيمارستان الزهرا(س) رشت در طي سالهاي 1387-1380
28
بررسي ارتباط سطح سرمي hs-CRPبعد از زايمان با OGTT و مقاومت به انسولين(HOMA IR) ،6 هفته پس از زايمان در بيماران GDM
29
بررسي ارتباط سطح سرمي روي و...در بيماران نبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به مركز ديابت شهرستان بوكان
30
بررسي ارتباط سطح سرمي سلنيوم و آنزيم كلوتاتيون پراكسيداز وويتامين اي بابيماري عروق كرونري براساس آنژيوگرافي در بيماران كانديداي انژيوگرافي
31
بررسي ارتباط سطح سرمي فريتين، روي و ويتامين دي با ريزش موي تلوژن افلوويوم مزمن در زنان مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان رازي رشت
32
بررسي ارتباط سطح سرمي هموسيستئين با پيش آگهي استروك ايسكميك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا
33
بررسي ارتباط سطح سرمي هورمون پاراتيروييد و ويتامين D با شدت درگيري عروق كرونر و ميزان عملكرد سيستوليك بطن چپ در بيماران مراجعه كننده جهت آنژيوگرافي كرونري سرپايي به بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت
34
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D و بي¬اختياري ادراري شبانه كودكان 5 تا 7 سال مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور از آذر 96 تا آذر 97
35
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D3 با ضخامت اينتيما مدياي كاروتيد﴿IMT﴾ در بيمارستان پورسيناي رشت درسال 94-1393
36
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين دي با سرطان سلولهاي بازال(BCC )
37
بررسي ارتباط سطح سرمي25-هيدروكسي ويتامين D با شاخصهاي آنتروپومتريك در بيماران مبتلا به PCOS مراجعه كننده به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهرا
38
بررسي ارتباط سطح سواد سلامت با پايبندي به رفتارهاي خودمراقبتي در مبتلايان به نشانگان متابوليك مراجعه كننده به درمانگاه هاي تخصصي مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1395
39
بررسي ارتباط سطح سواد سلامت و سلامت عمومي در سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگي كشوري شهر رشت در سال 96
40
بررسي ارتباط سطح فريتين با فاكتورهاي متابوليك ودانسيتومتري استخوان در بيماران تالاسمي ماوژر 12 تا 20 سال در بيمارستان 17 شهريور در سال 1397
41
بررسي ارتباط سطح قند خون قبل از آنژيوگرافي و خطر نفروپاتي ناشي از ماده ي حاجب در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري كه تحت آنژيوگرافي عروق كرونر قرار مي گيرند
42
بررسي ارتباط سطح مقطع عضله باي سپس براكي با بيماري انسدادي مزمن ريه و شدت آن در مراجعين به كلينيك تخصصي مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 1397
43
بررسي ارتباط سطح منيزيم،استئوپنتين و hsCRP پلاسما با كلسيفيكاسيون عروقي در بيماران نارسايي مزمن كليه مرحله 2و3و4
44
بررسي ارتباط سطح هموسيستئين سرم با ترومبوز فيستول در بيماران نارسائي مزمن كليه در بيمارستان رازي شهر رشت طي سال 86
45
بررسي ارتباط سطح هورمون هاي تيروئيدي با سطح ســـــرمي فريتين در بيماران بتاتالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 93-92
46
بررسي ارتباط سطح هوشياري بيماران تروماي سر شديد با زمان تراكئوستومي
47
بررسي ارتباط سطح ويتامين D سرم با ميزان پرشدگي شاخه هاي جانبي عروق قلبي در بيماران مبتلا به انسداد مزمن كامل شرياني مراجعه كننده به بيمارستان حشمت شهر رشت در سال 97
48
بررسي ارتباط سطوح سرمي IL-09 و TNF-a با ظهور تب خال ناشي از ويروس هرپس سيميلكس
49
بررسي ارتباط سطوح مختلف معيارهاي باليني با سطوح الكترودياگنوستيك درگيري عصب مديان در مبتلايان به سندرم تونل كارپ (CTS) در بيماران مراجعه كننده به كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان
50
بررسي ارتباط سلامت عمومي با تعارض متقابل كار- خانواده در پرستاران شاغل مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 1390
51
بررسي ارتباط سلامت عمومي،عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي مدارس نمونه و عادي شهرستان فارسان
52
بررسي ارتباط سن تقويمي و فعاليت هاي ورزشي
53
بررسي ارتباط سن دنداني با شاخص توده بدني BMI در كودكان 12-8 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي شهيد صدوقي يزد درسال 85
54
بررسي ارتباط سن دنداني با شاخص توده بدني bmi در كودكان 12-8 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 85
55
بررسي ارتباط سن دنداني با شاخص توده بدني bmi در كودكان 12-8 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 85
56
بررسي ارتباط سن دنداني و شاخص توده بدني(BMI)در كودكان 12-6 سالهمراجعه كننده به بخش اطفال دانشكده دندانپزشكي
57
بررسي ارتباط سن زن و موفقييت درمان ناباروري در مراجعين به مركز ناباروري استان يزد (79-1378)
58
بررسي ارتباط سن و رشد قضاوت اخلاقي دردانشجويان دانشگاه پيام نور واحدساوه
59
بررسي ارتباط سندرم سوزش دهان با بيماريهاي روانپزشكي و تعيين عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در سال 1398
60
بررسي ارتباط سندرم متابوليك و شاخص هاي آن با پيامد 5 ساله بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در CCU بيمارستانهاي شهر يزد
61
بررسي ارتباط سندرم متابوليك و شاخص هاي آن با پيامد 5 ساله بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در CCU بيمارستانهاي شهر يزد
62
بررسي ارتباط سنگ پالپي دندان با ميزان موفقيت بي‌حسي موضعي براي دندانهاي مولر فك بالا با پالپيت برگشت ناپذير در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي واحد پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-95
63
بررسي ارتباط سنگ هاي پالپي با بيماريهاي ايسكميك قلبي - عروقي
64
بررسي ارتباط سنگ هاي پالپي با بيماريهاي ايسكميك قلبي-عروقي
65
بررسي ارتباط سهم بازار با نقدينگي سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
66
بررسي ارتباط سهم ذهني،سهم عاطفي وسهم وفاداري با سهم بازار بانك تجارت
67
بررسي ارتباط سواد سلامت با كيفيت زندگي در بيماران تحت آنژيوپلاستي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 1396
68
بررسي ارتباط سيستميك لوپوس اريتماتوز و عفونت هليكوباكترپيلوري
69
بررسي ارتباط سينرژيكي بين مديريت منابع انساني سبز و مديريت زنجيره تأمين سبز (مورد مطالعه: بازيافت شهر شيراز)بررسي ارتباط سينرژيكي بين مديريت منابع انساني سبز و مديريت زنجيره تأمين سبز (مورد مطالعه: بازيافت شهر شيراز)
70
بررسي ارتباط شاخص CHA2DS2-VASc با پديده عدم برقراري جريان خون در بيماران انفاركتوس حاد ميوكارد همراه با بالا رفتن قطعه ST بعد از مداخله اوليه عروق كرونر از طريق پوست مراجعه كننده به بيمارستان حشمت
71
بررسي ارتباط شاخص توده بدن و سلامت دهان و دندان
72
بررسي ارتباط شاخص توده بدني (BMI) با مرگ بيماران دياليز صفاقي
73
بررسي ارتباط شاخص توده بدني(BMI)با شدت پسوريازيس در بيماران مبتلا به پسوريازيس پلاكي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 93-1392
74
بررسي ارتباط شاخص توده بدني(body mass index) )با ميزان بروز عوارض و عمل جراحي مجدد در بيماران با تعويض كامل مفصل ران (total hip replacement) در بيمارستان پورسينا در سال 1393-1394
75
بررسي ارتباط شاخص توده بطن چپ با سطح سرمي پروتئين واكنش C با حساسيت بالا (hs-CRP)در بيماران تحت همودياليز در بيمارستان رازي شهر رشت
76
بررسي ارتباط شاخص توده ي بدني( BMI)كودكان درسن 18 ماهگي و سن ورود به مدرسه با قند خون و شرايط مادر در بارداري
77
بررسي ارتباط شاخص حلقه¬هاي بندناف با نتايج نوزادي در زايمان¬هاي طبيعي انجام شده در بيمارستان الزهرا رشت از خرداد 94 لغايت خرداد1395
78
بررسي ارتباط شاخص هاي آنتروژومتريك و صرع مقاوم به درمان در كودكان مراجعه كننده به كلينيك اطفال
79
بررسي ارتباط شاخص هاي پوسيدگي با ميانگين يك ساله HbA1c در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به بيمارستان رازي و دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
80
بررسي ارتباط شاخص هاي تغييرات فصلي وآب وهوايي با ميزان شدت گيري بيماري هاي انسدادي ريه(COPD،آسم وبرونشكتازي) دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي بين اسفند 1387 تا اسفند 1392
81
بررسي ارتباط شاخص هاي توانا ساز چابكي در سازمان با توانمندي چابكي با رويكرد شبكه هاي عصبي
82
بررسي ارتباط شاخص هاي عملكرد ايمني با كد ارزيابي ريسك در مشاغل مربوط به عمليات كانتينري بندر امام خميني 94-93
83
بررسي ارتباط شاخص‌هاي پيوند از دور با مقادير حدي بارش هاي فصلي جنوب شرق ايران (استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان)
84
بررسي ارتباط شبكه اجتماعي با كارآفريني از نظر دانشجويان دانشگاه پيام نور
85
بررسي ارتباط شخصيت هاي برنگرا و درونگرابا تعهد سازماني در پرستاران بيمارستا هاي شهيد صدوقي و شهيد رهنمون يزد
86
بررسي ارتباط شخصيت هاي برونگراو درونگرا با تعهد سازماني در پرستاران بيمارستان شهيد صدوقي ووشهيد رهنمون
87
بررسي ارتباط شدت افسردگي با ميزان درد پس از جراحي فتق ديسك
88
بررسي ارتباط شرايط ارگونوميك و آسيبهاي جسمي ناشي از كاربا فرسودگي شغلي در كتابداران دانشگاهي شهرستان زابل , a survay of relationship between ergonomic conditions and work-related physical injuries with job burnout in zabol university librarians
89
بررسي ارتباط شرايط ارگونوميك و فرسودگي شغلي در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
90
بررسي ارتباط شركت هاي حمل و نقل ريلي مسافري با مشتريان خود از طريق اينترنت
91
بررسي ارتباط شكستگي هاي جمجمه و صورت با پيامدهاي مغزي در بيماران با تروماي سر مراجعه كننده به اورژانس مركز آموزشي درماني پورسينا از سال 1394 تا 1396
92
بررسي ارتباط شمارش سلول¬هاي خوني و بيوماركر هاي شيميايي خون با وجود و شدت اكتازي ايزوله عروق كرونر در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونر مراجعه كننده به بيمارستان قلب دكتر حشمت طي سال هاي 1395-1396
93
بررسي ارتباط شيوه زندگي وكيفيت خواب سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگان شهر رشت در سال 86-1385
94
بررسي ارتباط شيوه هاي زندگي ايراني و اسلامي
95
بررسي ارتباط شيوه هاي فرزندپروري با كمرويي در دانش آموزان متوسط شهر خورموج (سال تحصيلي 89-88)
96
بررسي ارتباط ضخامت انتيما- مديا در شريان هاي فمورال و كاروتيد مشترك با شدت بيماري عروق كرونر در بيماراني كه در بيمارستان حشمت رشت تحت آنژيوگرافي عروق كرونر قرار گرفته اند
97
بررسي ارتباط ضخامت اينتيما مديا كاروتيد در سونوگرافي با وجود بيماري عروق كوچك مغزي Leukoaraiosis در ام آر آي مغز
98
بررسي ارتباط ضخامت مخاط سينوس ماگزيلاي و apical periodontitis با استفاده از CBCT
99
بررسي ارتباط ضخامت و الگوهاي سونوگرافيك اندومتر در حاملگي نابجا و طبيعي
100
بررسي ارتباط طبقه اجتماعي خانواده و گرايش شغلي وتحصيلي دانش آموزان
101
بررسي ارتباط طول راموس منديبل، عرض سينوس فرونتال و سن تقويمي با مراحل 6گانه رشد بلوغ ستون مهره ها در گروه سني 6تا19 ساله در شهر يزد
102
بررسي ارتباط طول مدت دوره پيش از دبستان با پيشرفت سواد خواندن
103
بررسي ارتباط طول مدت دياليز و ميزان بقائ كليه پيوندي در بيماران تحت عمل پيوند كليه مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
104
بررسي ارتباط عبورپذيري و ريزساختار در نانوكامپوزيت هاي PA6/Rubber/ Nanoclay
105
بررسي ارتباط عزت نفس با ابعاد حمايت اجتماعي درك شده در نوجوانان مقطع دبيرستان شهر رشت در سال 92- 1391
106
بررسي ارتباط عزت نفس با ابعاد حمايت اجتماعي درك شده در نوجوانان مقطع دبيرستان شهر رشت در سال 92-1391
107
بررسي ارتباط عزت نفس با موفقيت تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 94-93
108
بررسي ارتباط عفونت پس از عمل با بعضي از عوامل خطر در 100 بيمار جراحي شده در مراكز آموزشي درماني الزهرا﴿س﴾ رشت در سال 74
109
بررسي ارتباط عفونت ويروس هاي پاپيلوماي انساني (HPV) انواع 16 و 18 با سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي بيمارستان پورسيناي رشت
110
بررسي ارتباط علل و انواع آسيب‌هاي ورزشي با ميزان شيوع آن‌ها در ساعات ورزش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول شهر تبريز (سال تحصيلي 96-95)
111
بررسي ارتباط علي ميان نقد شوندگي،كيفيت شفافيت و افشا و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
112
بررسي ارتباط عملكرد تيروئيد و پروفايل چربي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه مركز آموزشي درماني تكويني هدايتي قم در سال 1393
113
بررسي ارتباط عملكرد خانواده با پرخاشگري در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر رشت 94-1393
114
بررسي ارتباط عملكردي در حالت هاي مختلف توجه بينايي با استفاده از داده‌هاي fMRI
115
بررسي ارتباط عمودي كتب فارسي دوره ابتدايي
116
بررسي ارتباط عناصر سنگين عصاره گيري شده به روش هاي مختلف با پذيرفتاري مغناطيسي در خاك هاي توسعه يافته بر روي سنگ هاي آذرين منطقه كردستان، غرب كشور
117
بررسي ارتباط عوامل التهابي با پيش آگهي بيماران سكته مغزي بستري در بيمارستان پورسينا در سال 1392
118
بررسي ارتباط عوامل زيرساخت فني با استقرار شهرداري الكترونيك (مطالعه موردي شهر تبريز)
119
بررسي ارتباط عوامل ژئومكانيكي با قابليت ‌تخريب توده‌ سنگ و تعيين قابليت ‌تخريب آنومالي 8 سه ‌چاهون
120
بررسي ارتباط عوامل شخصيتي مديران با انتخاب كسب حل تعارض توسط آنه در مدارس دولتي شهرستان برازجان
121
بررسي ارتباط عوامل شخصيتي و عصب روان شناختي با رفتار مخاطره آميز رانندگان خودروهاي سنگين نجف آباد
122
بررسي ارتباط عوامل مرتبط با ميزان رضايتمندي مشتريان استخرهاي سرپوشيده خصوصي و دولتي شهر تهران
123
بررسي ارتباط غلظت بنزن ادرار در كارگران پمپ بنزين هاي شهر يزد
124
بررسي ارتباط غلظت بنزن محيط كار با غلظت بنزن ادرار در كارگران پمپ بنزين هاي شهر يزد
125
بررسي ارتباط غلظت ليپوپروتئين-آبا قابليت اكسيدپذيري ليپيدهاي پلاسما در مردان
126
بررسي ارتباط غلظت ليپوپروتئين-آبا قابليت اكسيدپذيري ليپيدهاي پلاسما در مردان
127
بررسي ارتباط غلظت هموگلوبين مادر در سه ماهه اول با وزن هنگام تولد نوزادان متولد شده از زنان باردار اول زاي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت از شهريور 83 تا شهريور 86
128
بررسي ارتباط فاست تروپيسم با اسپونديلوليستزيس و بيماري هرنياسيون ديسك لومبار در بيماران مراجعه كننده به بخش راديولوژي بيمارستان پورسينا در سال 1396
129
بررسي ارتباط فاصله QT با مرگ داخل بيمارستاني در بيماران با خونريزي بافت مغزي مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت از سال 1393 لغايت 1395
130
بررسي ارتباط فاصله زاويه داخلي شيار پلكي چشمها و عرض دندانهاي قدامي فك بالا
131
بررسي ارتباط فاصله زاويه داخلي شيار پلكي چشمها و عرض دندانهاي قدامي فك بالا
132
بررسي ارتباط فاصله ي بين كانين هاي فك بالا با فاصله گوشه داخلي چشم ها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي گيلان
133
بررسي ارتباط فاصله ي بين كانين هاي فك بالا با فاصله ي گوشه ي داخلي چشم ها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي گيلان
134
بررسي ارتباط فاكتورهاي عملياتي با شاخص هاي اجرايي و نقش آنها در بهبود بهره وري بخش توزيع نيروي برق
135
بررسي ارتباط فراواني بقا با بروز HER2/neu در بيماران مبتلا به كانسر مثانه مهاجم به عضله در سال 90 در بيمارستان رازي رشت
136
بررسي ارتباط فردوسي با حاكمان زمان خود از خلال منابع فارسي موجود
137
بررسي ارتباط فرسودگي و حمايت شغلي از ديدگاه پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت درسال 1389
138
بررسي ارتباط فرسودگيتحصيلي با انگيزه و خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 95 -
139
بررسي ارتباط فشار خون و سطح سرمي FGF23 در بيماران تحت همودياليز در مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي بندر انزلي در سال 1396
140
بررسي ارتباط فشار خون و سطح سرمي FGF23 در بيماران تحت همودياليز در مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي بندر انزلي در سال 1396
141
بررسي ارتباط فشار داخل جمجمه با ضخامت قطر غلاف عصب اپتيك
142
بررسي ارتباط فشار شغلي باروشهاي مقابله با تنش در كاركنان پرستاري شاغل در مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان ، شهر رشت -سال 1380
143
بررسي ارتباط فشارهاي رواني (استرس )با كيفيت زندگي كاري كاركنان ديوان محاسبات كشور (واحد مركزي ).
144
بررسي ارتباط فصول سال با ميزان پره اكلامپسي در بيماراني كه از تاريخ مهر 1379 لغايت مهر 1381
145
بررسي ارتباط فضاي شهري با سبك زندگي و منزلت اجتماعي
146
بررسي ارتباط فعاليت سرمي آنزيم ايندول آمين 3،2 دي اكسيژناز با استرس اكسيداتيو و مقاومت به انسولين در چاقي و سندروم متابوليك در زنان شهرستان ارسنجان
147
بررسي ارتباط فلوژنتيكي و بيان ژن هاي پمپ افلاكس adeABCدر حضور مهاركننده پمپ افلاكس cccpدر ايزوله هاي اسينتوباكتر بوماني مقاوم به تيجاسايكلين جدا شده از بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان قايم مشهد
148
بررسي ارتباط فناوري اطلاعات و كارآفريني سازماني با چابكي سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان
149
بررسي ارتباط فيلوژنيك، حضور ژن هاي بيماري زا و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي كلي باسيلوز طيور و E.coli جدا شده از نمونه هاي ادرار انسان ددر يزد
150
بررسي ارتباط قبل ازدواج با رضايتمندي زناشويي نزد مزدوجين جوان دانشگاه پيام نور فردوس سال تحصيلي 89-88
151
بررسي ارتباط قرار داشتن در ماه رمضان با تصادفات و جراحات جاده اي در استان گيلان با استفاده از الگوي سري زماني بين سال هاي 1393 تا 1396
152
بررسي ارتباط قيمت نفت بر روي شاخص قيمت مصرف كننده و تورم
153
بررسي ارتباط كادر تصوير ﴿پنجره﴾ با مفهوم عكس
154
بررسي ارتباط كارآفريني با اقتصاد مقاومتي ايران
155
بررسي ارتباط كارآفريني با تجاريسازي فناوري در بخش كشاورزي (مورد مطالعه : ستاد سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي و مËسسات تابعه )
156
بررسي ارتباط كاربري هاي شهري و برخي از پارامترهاي آلاينده ي هوابا استفاده از تصاوير ماهواره اي Worldview-3 و روش هاي زمين آمار(منطقه ي مورد مطالعه : مسجدسليمان)
157
بررسي ارتباط كانسارهاي مس جنوب غرب كرج با گسل جارو
158
بررسي ارتباط كمال گرايي منفي با اضطراب در دانش آموزان سوم متوسطه شهرستان گرگان ناحيه 1 دولتي
159
بررسي ارتباط كمبود G6PD خون اهدايي با ميزان نياز به خون در بيماران بستري شده به علت فاويسم در بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1395
160
بررسي ارتباط كمي ساختار فعاليت بر روي بازدارنده هاي ويروس هپاتيت سي با استفاده از الگوريتم ژنتيك رگرسيون خطي چندگانه
161
بررسي ارتباط گروههاي خوني با عفونت هاي ادراري
162
بررسي ارتباط گروههاي خوني با عفونت هاي ادراري
163
بررسي ارتباط گروههاي خوني وافسردگي
164
بررسي ارتباط گروههاي خوني وافسردگي جوانان
165
بررسي ارتباط گونه هاي گياهي با ويژگي هاي مورفومتري نبكاهاي شهرستان خوروبيابانك
166
بررسي ارتباط ليكن پلان با سندروم متابوليك
167
بررسي ارتباط ماست سل هاي تريپتاز مثبت با بيماري پريودنتيت مزمن
168
بررسي ارتباط مال اكلوژنن با سلامت پريودنتال در بيماران 15-25 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
169
بررسي ارتباط مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و عوامل خطر همراه با آن در حاملگي ترم در بيمارستان الزهرا رشت از تاريخ 1/7/80 لغايت 1/7/81
170
بررسي ارتباط متقابل بين تبليغات وسود آوري در صنايع مواد غذايي ايران
171
بررسي ارتباط متقابل عوامل نهادي و فساد اقتصادي: تحقيق مقايسه اي منتخبي از كشورهاي در حال توسعه
172
بررسي ارتباط متقابل ميان ثبات مالكيت نهادي و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
173
بررسي ارتباط متن و تصوير در تصويرسازي كتابهاي كودكان
174
بررسي ارتباط محافظه كاري، قيمت گذاري كمتر از اندازه و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿عرضه عمومي اوليه سهام﴾
175
بررسي ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادي
176
بررسي ارتباط مدل تجربه تعاملي نظرية جان فالك و لين¬دي-ديركينگ با وفاداري بازديدكنندة موزه (مطالعه موردي: موزه موسيقي اصفهان)
177
بررسي ارتباط مديريت پيشگيري فشارهاي رواني با خلاقيت و فعاليتهاي كارآفرينانه در معلمان تربيت بدني شهرستان قدس تهران
178
بررسي ارتباط مديريت دانش با مولفه هاي فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني (مطالعه موردي: مراكز منتخب دانشگاه پيام نور)
179
بررسي ارتباط مديريت دانش با مولفه هاي فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني )مطالعه موردي: مراكز منتخب دانشگاه پيام نور(
180
بررسي ارتباط مديريت دانش و مولفه هاي آن با ابعاد سازمان ياد گيرنده در دانشگاه آزاد اسلامي ايران و واحد علوم تحقيقات تهران
181
بررسي ارتباط مديريت رابطه با مشتري و بازاريابي اخلاقي با عملكرد بازاريابي( مورد مطالعه: شركت هاي وارد كننده پوشاك ورزشي در سطح شهر تهران)
182
بررسي ارتباط مديريت زمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس پنجم و ششم ابتدايي شهرستان جهرم از ديدگاه والدين
183
بررسي ارتباط مديريت زمان و تبحر گرايي با اهمال كاري تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
184
بررسي ارتباط مديريت زمان و تبحرگرايي با اهمالكاري تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
185
بررسي ارتباط مديريت زمان، خود اثر بخشي ادراك شده و اهداف چهارگانه پيشرفت با اهمال كاري تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
186
بررسي ارتباط مديريت كيفيت زنجيره تأمين و ميزان رضايت مندي مشتريان (مطالعه موردي: صنايع چوب توكا)
187
بررسي ارتباط مديريت مشاركتي با اثربخشي سازماني در ديوان محاسبات كشور (واحد مركزي)
188
بررسي ارتباط مشتري مداري بر ارتقاء فروش كالاي توليد ملي در بازاچه مرزي اردبيل (مورد مطالعه : بازارچه مرزي بيله سوار)
189
بررسي ارتباط مشخصات فيزيكي و مكانيكي سنگ با صوت ناشي از حفاري با استفاده از آناليز سيگنال‌هاي آكوستيك
190
بررسي ارتباط مصرف انرژي و رفاه اقتصادي پايدار در كشورهاي اوپك
191
بررسي ارتباط مصرف برنامه هاي رسانه (شبكه هاي داخلي و خارجي تلويزيون ) با سبك زندگي در مناطق 5، 1 و 20 شهر تهران
192
بررسي ارتباط مصرف سيگار با پارامترهاي مايع مني در مردان نابارور مراجعه كننده به موسسه مهر شهرستان رشت از ابتداي فروردين 1380 تا انتهاي شهريور 1388
193
بررسي ارتباط مصرف گاز طبيعي و رشد اقتصادي: مطالعه موردي مجمع كشورهاي صادركننده گازطبيعي(GECF)
194
بررسي ارتباط معني دار ميان نظرات اساتيد دانشگاه يزد و صاحبان مطبوعات در مورد تاثير مطبوعات بر فرهنگ عمومي
195
بررسي ارتباط معيارهاي سفالومتريك فضاي بيني حلقي و مورفولوژي دنتوفاسيال
196
بررسي ارتباط معيارهاي سفالومتريك فضاي بيني حلقي و مورفولوژي دنتوفاسيال
197
بررسي ارتباط مقام هاي موسيقي محلي خراسان و گوشه هاي ميرزاعبدالله
198
بررسي ارتباط مقاومت الكتريكي بتن تازه و خواص فيزيكي، مكانيكي و دوامي بتن سخت شده
199
بررسي ارتباط مقطعي بين بازده سبد سهام و متغيرهاي اندازه، بتا، ارزش دفتري به ارزش بازار و نسبت سود به قيمت سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1378-1387
200
بررسي ارتباط مكان كنترل دروني وبيروني باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
201
بررسي ارتباط منبع كنترل ( دروني - بيروني ) و احساس تنهايي در بين دانشجويان پسر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه رازي كرمانشاه
202
بررسي ارتباط منبع كنترل با باورهاي غيرمنطقي
203
بررسي ارتباط مهارتهاي تفكر استراتژيك وشناسايي فرصتهاي بيروني سازماني با عملكرد سازماني در آكادمي هاي فوتبال باشگاه هاي اصفهان
204
بررسي ارتباط مواجهه با آفت كش ها با شانس ابتلا به بيماري ديابت نوع 2 در كوهورت بالغين پرشين- شاهديه
205
بررسي ارتباط مواجهه با سروصدا و ذرات معلق ريز با عملكرد شناختي معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر آباده در سال ۹۸-۹۷
206
بررسي ارتباط مواجهه با قرص پيشگيري از بارداري ﴿ low dose) بر سطوح همو سيستئين اكسيد نيتريك وپروفايل ليپيدي در زنان سالم شهر يزد
207
بررسي ارتباط مواجهه شغلي پرتوكاران بخش هاي راديولوژي مراكز آموزشي درماني شهر رشت با ايجاد ندول تيروئيد در سال90- 1389
208
بررسي ارتباط موتاسيون rs-7216389-T بر روي كروموزوم 17 با سن شروع آسم در كودكان
209
بررسي ارتباط موتاسيون rs-7216389-T بر روي كروموزوم 17 با سن شروع آسم در كودكان زير 18 سال
210
بررسي ارتباط موتاسيون در ژنوتايپ هاي ژن آنزيم مبدل آنژيوتانسين و ژن گيرنده نوع 1 آنژيوتانسين در بيماران لوپوس اريتماتوي سيستميك
211
بررسي ارتباط موثر والدين با فرزندان درسلامت روان فرزندان در شهر كلاله
212
بررسي ارتباط موج Q در ليد AVR با كسر جهشي وپيامدهاي قلبي در بيماران با انفاركتوس قدامي مراجعه كننده به بيمارستان حشمت در سال 1396-1395
213
بررسي ارتباط مورفولوژي –رئولوژي دركامپوزيت هاي ريزالياف با زمينه ي پلي اتيلن
214
بررسي ارتباط مورفولوژي، رئولوژي و توليد اريترومايسين با استفاده از باكتري erythraea polyspor Saccharo
215
بررسي ارتباط مورفومتريك فورامن منديبولار با گونيال انگل بر اساس تصاوير تهيه شده با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در يك جمعيت ايراني
216
بررسي ارتباط موقعيت انفاكتوس حاد ميوكارد با ريسك فاكتورهاي CAD
217
بررسي ارتباط مولفه هاي رژيم غذايي با شاخص هاي عملكرد كبد در افراد شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران
218
بررسي ارتباط ميان Patellar Alignment و تظاهرات استئو آرتريت مفصل Patellofemoral در تصوير برداري تشديد مغناطيسي انجام شده بر روي بيماران مبتلا به استئو آرتريت علامتدار زانو، كه به مركزMRI پورسينا مراجعه كرده اند
219
بررسي ارتباط ميان آلفافتوپروتئين سرم مادر در هفته 18-14 بارداري و سرانجام بارداري
220
بررسي ارتباط ميان آلفافتوپروتئين سرم مادر در هفته 18-14 بارداري و سرانجام بارداري
221
بررسي ارتباط ميان آموزش فلسفه به كودكان در تربيت شهروند جهاني
222
بررسي ارتباط ميان ارزش شركت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخصQ توبين در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره ي يازده ساله
223
بررسي ارتباط ميان استرس امتحان با ايمني دهاني )SIGA( در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه 5 شهر تهران
224
بررسي ارتباط ميان استرس هاي روزانه دانشجويان و سلامت عمومي آنها
225
بررسي ارتباط ميان استعمال غير فعال دخابيات با پيگمانتاسيون دهاني در كودكان ۴/۵تا۱۰سال
226
بررسي ارتباط ميان اهرم مالي با بازده سهام ، سود عملياتي و نسبت هاي نقدينگي در صنايع خودرو و فلزات اساسي
227
بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني و رضايت مشتري در مجتمع صنايع لاستيك يزد
228
بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني و رضايت مشتري در مجتمع صنايع لاستيك يزد
229
بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني وتصميم گيري اخلاقي مديران سلامت استان يزد1393
230
بررسي ارتباط ميان تعهد كارمند و سياست هاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي
231
بررسي ارتباط ميان توانمندسازي ساختاري و مقاومت در برابر تغيير در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
232
بررسي ارتباط ميان توانمندسازي ساختاري و مقاومت دربرابر تغيير در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
233
بررسي ارتباط ميان توسعه ي آموزش عالي و توسعه ي سياسي در عصر رضا شاه
234
بررسي ارتباط ميان جوسازماني وخلاقيت كاركنان در سازمان تامين اجتماعي
235
بررسي ارتباط ميان خودپنداري مديران و عملكرد آنها در دوره ي ابتدايي شهرستان سبزوار در سال تحصيلي 89-88
236
بررسي ارتباط ميان خويشتن شناسي و رضايت مندي شغلي با نقش ميانجي سلامت سازماني در ميان مديران و كاركنان شركت گاز شيراز
237
بررسي ارتباط ميان درون گرايي و برون گرايي و توانايي به كارگيري عوامل انسجام متني در زبان انگليسي در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور
238
بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران شهرستان شيراز
239
بررسي ارتباط ميان رضايت شغلي كاركنان فروش با رضايت مشتريان در بازاريابي خدمات (مطالعه موردي:شركت تراكتورسازي ايران )
240
بررسي ارتباط ميان ساختار و كاركرد مغز با استفاده از تصويربرداري چندپارامتري MRI و آناليز توام آن‌ها
241
بررسي ارتباط ميان سبك هاي اسناد با بهداشت رواني
242
بررسي ارتباط ميان سرمايه فكري و رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان ستادي نواحي هفت گانه آموزش و پرورش شهرستان مشهد
243
بررسي ارتباط ميان شعر يا متن با تصاوير نگارگري
244
بررسي ارتباط ميان شناخت سازماني و انگيزش كار كنان بانك مسكن استان چهار محال و بختياري
245
بررسي ارتباط ميان ضايعات هيستوپاتولوژيك و ميزان تغييرات بيوماركرهاي قلبي در برههاي مبتلا ب بيماري تب برفكي
246
بررسي ارتباط ميان ضخامت سونوگرافيك غلاف عصب اپتيك و ابتلاي به پره اكلامپسي در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت در سال 1397
247
بررسي ارتباط ميان عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي شركت مهندسين هراز راه
248
بررسي ارتباط ميان علاقه به رشته تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران
249
بررسي ارتباط ميان عناصر ترفيع و ارزش ويژه نام تجاري (مطالعه موردي :نام تجاري سايپا)
250
بررسي ارتباط ميان فاكتورهاي تعيين كننده بيماري هاي تيروئيدي و قلبي در بيماران مبتلا به ديابت
251
بررسي ارتباط ميان فرسودگي شغلي و كاركردهاي خانوادگي دبيران (مطالعه موردي دبيرستان‌هاي متوسطه دوم شهرستان آمل در سال تحصيلي 95-1394)
252
بررسي ارتباط ميان قابليت برنامه ريزي بازاريابي، قابليت اجراي بازاريابي و بازارگرايي بر عملكرد مشتري مداري شركت ها
253
بررسي ارتباط ميان كيفيت افشاي اينترنتي با اقلام تعهدي اختياري و محافظه كاري مشروط در بورس اوراق بهادار تهران
254
بررسي ارتباط ميان كيفيت پروتز كامل،شرايط دهان وشرايط روحي رواني بيماران بارضايت آن ها از درمان
255
بررسي ارتباط ميان كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان بانك صادرات شهر تهران
256
بررسي ارتباط ميان مؤلفه هاي تفكر استراتژيك و كارآفريني سازماني در شركت فولاد مباركه اصفهان بر اساس الگوي جين ليدكا
257
بررسي ارتباط ميان محيط توسعه استعدادهاي درخشان ومتغيرهاي تمركزشغلي؛توسعه بلندمدت وانطباق با محيطكار
258
بررسي ارتباط ميان معيارهاي ارزيابي عملكردوعوامل راهبري شركتها با توجه با ارزش آفريني آنها،در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
259
بررسي ارتباط ميان مهارت هاي ارتباطي مديران و انگيزش شغلي كاركنان شهرداري تهران
260
بررسي ارتباط ميان مولفه هاي تفكراستراتژيك وكارآفريني سازماني درشركت فولادمباركه اصفهان براساس الگوي جين ليدكا
261
بررسي ارتباط ميان ميزان كمبودتوجه- بيش فعالي (بر اساس معيار كانرز) و تيپ هاي شخصيتي مايرز- بريگز
262
بررسي ارتباط ميان نرخ ارز و شاخص كل سهام در بورس اوراق بهادار تهران
263
بررسي ارتباط ميان نوع شخصيت مدير پروژه و موفقيت پروژه در شركت نفت فلات قاره ايران
264
بررسي ارتباط ميان يادگيري سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان تامين اجتماعي شهرستان بهشهر
265
بررسي ارتباط ميان يادگيري سازماني و رفتار شهروندي سازماني در شهرداري بندر عباس
266
بررسي ارتباط ميزان بروز نشانگر VEGF در آملوبلاستوما، ادونتوژنيك كراتوسيست و دنتي ژروس كيست با رفتار باليني آنها به روش ايمونوهيستوشيميائي
267
بررسي ارتباط ميزان بهره وري توليد وميزان رضايت مندي مشتريان در نمايندگي ايران خودرو شهرستان قم
268
بررسي ارتباط ميزان بيان hsa-miR-34b-5p در ناباروري مردان
269
بررسي ارتباط ميزان بيان ژن هاي AQP1وMAPKبا مقاومت دارويي در ايزوله هاي باليني Leishmania major جدا شده از بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به آزمايشگاه مركز بهداشت گرگان
270
بررسي ارتباط ميزان پيروي از الگوي غذايي مديترانه اي با وضعيت افسردگي،در افراداراي فاكتورهاي خطر قلبي عروقي مـــراجعه كننده به مركز آموزشي درماني قلب حشمت در سال 1395
271
بررسي ارتباط ميزان تحصيلات با فراواني ديس ليپيدمي و ديابت مليتوس در زنان چاق و مبتلا به اضافه وزن مراجعه كننده به يكي از كلينيكهاي تغذيه رشت
272
بررسي ارتباط ميزان كلسيم سرمي با طول "مجموعه ي استيلو هيوئيد" در بالغين مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
273
بررسي ارتباط ميزان هموسيستئين بر فعاليت ... در بيماران ديابتي نوع دو و گروه كنترل
274
بررسي ارتباط ميزان هموگلوبين گليكوزيله شده با سطح سرمي فسفات غير ارگانيك در كودكان مبتلا به ديابت نوع يك مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1396
275
بررسي ارتباط ميكروديناميك و فرسايش در آلياژهاي پلي استايرن: پلي استر غير اشباع و پلي استايرت مقاوم
276
بررسي ارتباط ميگرن با كبد چرب غيرالكلي و عوامل مرتبط
277
بررسي ارتباط ناگويي هيجاني و ويژگي شخصيت و تصور بدن با اضافه وزن در دانشجويان دختر مشغول به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395-1396
278
بررسي ارتباط نامتقارن بين ميزان تغييرات در قيمت سهام و ميزان تغييرات در حجم معاملات بر اساس مدل سنجش لگاريتمي در بورس اوراق بهادار تهران
279
بررسي ارتباط ناهنجاري هاي بالاتنه با فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي دانش آموزان12 و 13 ساله منطقه چهار شهر تهران
280
بررسي ارتباط ناهنجاري هاي پايين تنه با برخي از عوامل آمادگي جسماني دانش آموزان دختر01 و11ساله شهر اردبيل
281
بررسي ارتباط نايكنواختي هاي جرمي نخ پود با عيوب سطحي پارچه با استفاده از روش پردازش تصوير
282
بررسي ارتباط نتايج آزمون نهايي رياضي سال سوم راهنمايي با پنجم ابتدايي دانش آموزان سال اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 74-73 با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي آن
283
بررسي ارتباط نتايج اندكس پايي بازويي (ABI)با آنژيوگرافي عروق كرونردر بيماران مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان قلب افشار يزد
284
بررسي ارتباط نتايج اندكس پايي بازويي (ABI)با آنژيوگرافي عروق كرونردر بيماران مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافيبيمارستان قلب افشار يزد
285
بررسي ارتباط نتايج تست چشايي روي با ميزانهاي قد براي سن و وزن براي سن در كودكان پيش دبستاني دبستانهاي سطح شهر يزد
286
بررسي ارتباط نتايج تست چشايي روي با ميزانهاي قد براي سن و وزن براي سن در كودكان پيش دبستاني دبستانهاي سطح شهر يزد
287
بررسي ارتباط نتايج تست ورزش با اطلاعات حاصل از آنژيوگرافي عروق كرونر در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي گلسار و حشمت رشت طي سالهاي 1387- 1376
288
بررسي ارتباط نتايج حاصل از اندازه گيري پرز نخ با دستگاه شرلي و روش پردازش تصوير
289
بررسي ارتباط نحوه توليد - ريز ساختار -خواص در گچ ژيپس
290
بررسي ارتباط نسبتacceleration time/ejection time در اكوكارديوگرافي باشدت تنگي دريچه آئورت
291
بررسي ارتباط نشانگر چند شكلي تك نوكلئوتيدي rs2682818 واقع در ناحيه ژن رمز كننده ي MiR-618 با سرطان پستان
292
بررسي ارتباط نشانگر چند شكلي تك نوكلئوتيدي rs2682818 واقع در ناحيه ژن رمز كننده ي MiR-618 با سرطان پستان
293
بررسي ارتباط نشانگر چندشكلي تك نوكلئوتيدي rs113212828 واقع در ناحيه ژن رمز كنندهي miR-605 با سرطان پستان
294
بررسي ارتباط نظام ارزشي ديني با سازگاري اجتماعي جوانان 18 تا 25 ساله در شهر قم
295
بررسي ارتباط نظام ارزشي ديني باسازگاري اجتماعي جوانان 18-25سال شهرقم
296
بررسي ارتباط نقص شناختي و ناتواني عملكردي در بيماران دچار سكته مغزي مراجعه كننده به كلينيك مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال1396
297
بررسي ارتباط نگرش نسبت به ناباروري و راهكارهاي مقابله با استرس درزوج¬هاي تحت درمان كمك باروري مراجعه كننده به كلينيك نازايي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال 97-1396
298
بررسي ارتباط نمايه توده بدن با حيطه هاي سبك زندگي كودكان 12-8 سال مدارس ابتدايي شهر رشت در سال تحصيلي 94-1393
299
بررسي ارتباط نوسانات مالكيت با عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
300
بررسي ارتباط هزينه بدهي و هموارسازي سود در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
301
بررسي ارتباط همبستگي شاخص كيفي Zarb & lekholm وكمي دانسيته استخوان فكين در ناحيه بي دنداني در CBCT
302
بررسي ارتباط همكاري وعملكرد دربين موسسات صنايع دستي شهر اصفهان (مورد مطالعه: خاتم سازي )
303
بررسي ارتباط هموار سازي سود بر ريسك قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
304
بررسي ارتباط هموسيستئينمي بر Intraoperative grading آترواسكلروز عروق كرونر در بيماران زن يائسه داوطلب Off-pump CABG
305
بررسي ارتباط هموسيستئينمي بر Intraoperative grading آترواسكلروز عروق كرونر در بيماران زن يائسه داوطلب Off-pump CABG
306
بررسي ارتباط هورمون رزيستين با اختلالات عملكرد تيروئيد در بين بيماران مبتلا به پركاري و كم كاري تيروئيد در انسان
307
بررسي ارتباط هوش تجاري با چابكي سازماني با استفاده از شبكه‌هاي بيز (شركت هاي منتخب صنايع غذايي شهرك صنعتي شيراز)
308
بررسي ارتباط هوش معنوي والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان شهرستان آشخانه در سال تحصيلي:92-1391
309
بررسي ارتباط هوش هيجاني ،خودكارآمدي ورفتاركمك طلبي باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول مدارس نمونه وعادي شهرستان پارسيان درسال1395
310
بررسي ارتباط هوش هيجاني با ابعاد رضايت شغلي در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي و خدمات درماني شهر رشت در سال 1395
311
بررسي ارتباط هوش هيجاني با سلامت عمومي و دست آورد تحصيلي دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۵
312
بررسي ارتباط هوش هيجاني با مديران موفق وناموفق
313
بررسي ارتباط هوش هيجاني مديران با مديريت عملكرد سازماني در موسسات تحقيقات كشاورزي
314
بررسي ارتباط هوش هيجاني و تحليل رفتگري شغلي در كاركنان وزارت ورزش و جوانان
315
بررسي ارتباط هوش هيجاني و رفتار شهروندي بين دانشجويان
316
بررسي ارتباط هوش هيجاني و علكرد شغلي كاركنان شركت نورد و لوله شهر اهواز
317
بررسي ارتباط هوش هيجاني و فرسودگي شغلي در پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت در سال 92-91
318
بررسي ارتباط هوش هيجاني و فرسودگي شغلي در پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت در سال 92-91
319
بررسي ارتباط هيپرتروفي بطن چپ با پارامترهاي QT interval در الكتروكارديوگرام بيماران مبتلا به هيپرتانسيون مراجعه كننده به مركز آموزشي و درماني دكتر حشمت رشت
320
بررسي ارتباط هيپرتروفي بطن چپ و ميكروآلبومينوري در بيماران مبتلا به هيپرتانسيون اوليه
321
بررسي ارتباط هيپرليپيدمي با گروههاي خوني
322
بررسي ارتباط هيجان خواهي و جنسيت
323
بررسي ارتباط و ميزان شيوع عفونت هليكوباكتر پيلوري در افراد مبتلا به هپاتيت B در منطقه اصفهان و بررسي وجود توالي‌هاي پروتئيني مشترك در آنتي‌ژن‌هاي سطحي آنها
324
بررسي ارتباط و نحوه كاربرد دانش TRIZ در سيستم هاي اطلاعات مديريت ﴿MIS)
325
بررسي ارتباط و همزماني عفونت توكسوپلاسموز و توبركلوزيس در بيماران مبتلا به سل فعال استان گيلان در سال1397
326
بررسي ارتباط واريانتهاي ماتريكس متالوپروتئيناز 9 با خطر ابتلا به پره اكلامپسي در زنان باردار در كرمانشاه
327
بررسي ارتباط واريكوزيتي دهاني و فشار خون دربيماران مراجعه كننده به بخش بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكييزددر سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶
328
بررسي ارتباط وجود ضايعات پالپ و پري اپيكال با بيماري ديابت نوع دو كنترل شده در نماي راديوگرافيك بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
329
بررسي ارتباط ورزش با افسردگي و اضطراب.
330
بررسي ارتباط وضعيت اسئوپروتگرين سرم (OPG) و ليپيد هاي خون با ميزان آترواسكلروزيس شريان كاروتيد در بيماران بتا تالاسمي ماژور در بيمارستان هفده شهريور در سال 1397
331
بررسي ارتباط وضعيت رواني اجتماعي با ميزان پيروي از رژيم درماني در نوجوانان داراي تالاسمي مراجعه كننده به بيمارستان هاي منتخب شهر رشت در سال 1396
332
بررسي ارتباط وضعيت زايمان (ترم - پره ترم ) با برخي عوامل در بيمارستان الزهراء از تاريخ 1/1/1380الي 1/4/1380
333
بررسي ارتباط وضعيت سلامت جسمي كودكان دبستاني با مشخصات خانوادگي آنان در شهر تنكابن در سال 1375
334
بررسي ارتباط وضعيت سيكل هاي بيوريتم با نوع حوادث ترافيكي در استان كرمان در سال هاي 96-94
335
بررسي ارتباط وضعيت ناتواني با توان خود مراقبتي در بيماران آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 92-1391
336
بررسي ارتباط وضعيت هاي عادتي استراحت (با تكيه بر خوابيدن و ارگونومي ) با ناهنجارهاي وضعيتي بالاتنه دانشجويان دختر دانشگاه هاي دولتي شيراز
337
بررسي ارتباط وقوع بلوك دهليزي- بطني با الكتروكارديوگرام اوليه بيمارن سكته حاد تحتاني در بيمارستان حشمت رشت (1381-1380)
338
بررسي ارتباط ومدل سازي بالاترين مقادير حدي دماي حداقل حوضه آبريز دريلچه اروميه با مراكز فرابار سيبري طي سه دهه اخير
339
بررسي ارتباط ويژگي شخصيتي با تعهد سازماني كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان مازندران
340
بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصي با تعهد سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي گرگان
341
بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با ميل به گردشگري در كليه دانشجويان پيام نور شهرستان بهشهر1390
342
بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با ميل به گردشگري در مردان شاغل ( 55-27 ) ساله در شهرستان بهشهر1389
343
بررسي ارتباط ويژگيهاي شخصيتي با گروه هاي خوني
344
بررسي ارتباط يادگيري سازماني با مسئوليت پذيري اجتماعي در اداره بندر شهيد رجايي با رويكرد اقتصاد مقاومتي
345
بررسي ارتباط يادگيري سازماني و نوآوري از ديدگاه سيستمي در يك مركز تحقيقاتي
346
بررسي ارتباط يافته هاي الكتروانسفالوگرافي (EEG) اوليه با تغييرات ناتواني، استقلال عملكردي، وضعيت عملكردي و قدرت حركتي بيماران دچار استروك ايسكميك
347
بررسي ارتباط يافته هاي سيستوسكوپي با ماكزيموم flow rate در مبتلايان به هيپرتروفي خوش خيم پروستات مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان رازي رشت درشش ماهه دوم سال 1395
348
بررسي ارتباطfreeway space و زاويه ي گونيال در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دانشكده ي دندانپزشكي انزلي سال 1397
349
بررسي ارتباطات درون سازماني بر واكنش كاركنان نسبت به تغيير و تحول سازماني مطالعه موردي شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
350
بررسي ارتباطات كاركردي در سيگنالهايEEG كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي-بيش فعال حين شناخت هيجان چهره
351
بررسي ارتباطات و سوء ارتباطات در انگليسي هوانوردي: مورد كنترلرهاي ترافيك هوايي و خلبان هاي ايران
352
بررسي ارتباطات﴿عاطفي-حمايتي﴾ گروههاي خويشاوندي در رفع مشكلات خانواده
353
بررسي ارتببط نتبيج آزمبيص كشص غير مستقيم با عمر خستگي مخلوط هبي آسفبلتي
354
بررسي ارتداد ازنظر فقهاي معاصر
355
بررسي ارتداد در حقوق موضوعه و كنوانسيون هاي بين المللي و اديان الهي
356
بررسي ارتشا و رشوه دادن از ديدگاه مردم شهرستان گنگان
357
بررسي ارتعاش - كمانش سه بعدي ورقهاي حلقوي با استفاده از روش ريتز
358
بررسي ارتعاش آزاد تيرهاي ضخيم از جنس مواد پيزوالكتريك مدرج تابعي
359
بررسي ارتعاش اجباري سازه‌هاي دوبعدي و سه‌بعدي متشكل از اعضاي يك‌بعدي با استفاده از روش گام‌به‌گام باقي‌مانده وزني زماني
360
بررسي ارتعاش غير خطي يك سيستم دو درجه آزادي
361
بررسي ارتعاش ورق تقويت شده با در نظر گرفتن اندر كنش بين ورق و تيرچه به روش انرژي
362
بررسي ارتعاش، پايداري و تعادل غير خطي ورقهاي پيوسته داراي سرعت طولي
363
بررسي ارتعاشات آزاد استوانه هاي با خميدگي سهموي
364
بررسي ارتعاشات آزاد پنل‌هاي ساندويچي استوانه‌اي درون سيال
365
بررسي ارتعاشات آزاد پوسته هاي دوانحنايي هدفمند با استفاده از روش موجك هار
366
بررسي ارتعاشات آزاد پيوسته استوانه اي ساخته شده از مواد با خواص تابعي ﴿FGM﴾ با در نظرگرفتن جابه جايي هاي اوليه، اثرات حرارتي و فشاري
367
بررسي ارتعاشات آزاد ترمومكانيكي نانو ورق‌هاي ويسكوالاستيك تشكيل‌شده از مواد تابعي با در نظر گرفتن اثرات سطحي
368
بررسي ارتعاشات آزاد تير ساندويچي همسانگرد و مدرج تابعي با هسته سيال تطبيقي مغناطيسي ) MR ( در تماس با سيال
369
بررسي ارتعاشات آزاد تيرهاي چند لايه كامپوزيتي و ساندويچي خميده
370
بررسي ارتعاشات آزاد تيرهاي دوّار با مقطع متغيّر
371
بررسي ارتعاشات آزاد خطي و غير خطي تير باكمك مدل هاي اويلر- برنولي و تيموشنكو و مقايسه آنها
372
بررسي ارتعاشات آزاد داخل صفحه يك ورق بيضوي حلقوي
373
بررسي ارتعاشات آزاد روتور تحت سختي ياتاقان ها
374
بررسي ارتعاشات آزاد محوري نانوميله ي ترك دار در حضور اثرات سطحي
375
بررسي ارتعاشات آزاد نانو لوله هاي كربني تك جداره تحت اثر ميدان حرارتي بر روي بستر پسترناك با استفاده از تئوري غير محلي تير تيموشنكو
376
بررسي ارتعاشات آزاد نانو ورق در محيط سيال با استفاده از تئوري الاستيسيته غيرمحلي و اثرات سطحي
377
بررسي ارتعاشات آزاد نانوسنسورهاي جرمي ا در نظر گرفتن كوپلينك محوري- جانبي- پيچشي براساس الاستيسيته محلي/ غيرمحلي دوفازي
378
بررسي ارتعاشات آزاد نانوورق‌هاي دايروي هدفمند (FGM) با در نظر گرفتن اثرات سطحي
379
بررسي ارتعاشات آزاد و اجباري ورق ساندويچي با هسته الكترورئولوژيكال / مگنتورئولوژيكال
380
بررسي ارتعاشات آزاد و تحريك شده ورق ساندويچي با پوسته هاي كامپوزيتي و هسته ويسكوالاستيك
381
بررسي ارتعاشات آزاد ورق با سوراخ هاي منظم
382
بررسي ارتعاشات آزاد ورق گرافن دايروي دو لايه بر روي بستر الاستيك تحت ميدان مغناطيسي بر اساس تئوري تنش كوپل اصلاح شده
383
بررسي ارتعاشات آزاد ورق گرد برمبناي تئوري غير خطي هندسي ورقها
384
بررسي ارتعاشات آزاد ورق مستطيلي كامپوزيتي با استفاده از نرم افزار ABAQUS
385
بررسي ارتعاشات آزاد ورق ميندلين مثلثي با روش انرژي ريلي رتير
386
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي حلقوي و دايروي FGM با وصله پيزوالكتريك با استفاده از تئوري مرتبه سوم ردي
387
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي مستطيلي نازك و نسبتاٌ ضخيم ترك دار
388
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي ميندلين دايروي و حلقوي با ضخامت متغير همراه با وصله پيزوالكتريك به روش ا نرژي ريلي ريتز
389
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي ميندلين مستطيلي چند دهانه با استفاده از روش ريلي
390
بررسي ارتعاشات آزاد ورقها با استفاده از روش آلمان محدود
391
بررسي ارتعاشات آزاد وكمانش تيركامپوزيتي پليمري تقويت شده با نانو ذرات سيليكا
392
بررسي ارتعاشات اجباري تير از جنس مواد هدفمندبا استفاده از مدل مرتبه بالاي برشي
393
بررسي ارتعاشات اسپيندل فرز
394
بررسي ارتعاشات پل كابلي هنگام عبور قطار بر روي آن
395
بررسي ارتعاشات پوسته كوپل مخروطي- استوانه اي تقويت شده توسط نانولوله هاي كربني تابعي هدفمند تحت تأثير دما با استفاده از روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته
396
بررسي ارتعاشات پيچشي شافت كشتي
397
بررسي ارتعاشات پيچشي نانوتيرهاي تركدار با در نظر گرفتن اثرات سطحي
398
بررسي ارتعاشات تير كامپوزيت پايه پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي نيتريد بور به صورت هدفمند
399
بررسي ارتعاشات حرارتي تير كامپوزيت تقويتشده با نانولولههاي نيتريدبور
400
بررسي ارتعاشات خطوط ريلي با مدلسازي ناوگان و خط ريلي
401
بررسي ارتعاشات خمشي تيري با جرم متغير و يك وزنه در انتها
402
بررسي ارتعاشات در تراشكاري سرعت بالاي آلياژ اينكونل 718
403
بررسي ارتعاشات ديافراگم در ميكرو پمپ پيزو الكتريك با در نظر گرفتن اثر پيزو الكتريك
404
بررسي ارتعاشات ديناميكي صفحات تحت اثر بارهاي هيدروديناميكي در سازه هاي دريايي
405
بررسي ارتعاشات روبات ها
406
بررسي ارتعاشات رينگ خودرو ﴿آناليز مودال﴾
407
بررسي ارتعاشات سيستم انتقال قدرت يك لوكو ميتو برقي
408
بررسي ارتعاشات سيستم تعليق و شبيه سازي خروجي با استفاده از كنترل كننده
409
بررسي ارتعاشات سيستم هاي دوار با اسفاده از روش پردازش تصوير
410
بررسي ارتعاشات عرضي - محوري رشته حفاري جهت دار با در نظر گرفتن تماس رشته با ديواره با استفاده از روش المان محدود
411
بررسي ارتعاشات عرضي محور توربين بخار
412
بررسي ارتعاشات غير خطي غشا هايپرالاستيك دايروي در مجاورت سيال تراكم ناپذير
413
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دو شاخه اي شدن در سيستم هاي ارتعاشي متصل به زمين
414
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دوشاخه اي شدن تير ويسكوالاستيك منحرك در راستاي محور
415
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دوشاخه شدگي در يك سيستم دو درجه آزادي
416
بررسي ارتعاشات غيرخطي روتورهاي انعطاف پذير با ياتاقان هاي ژورنال كوتاه و بلند
417
بررسي ارتعاشات غيرخطي ميكروسكوپ نيروي اتمي در محيط مايع
418
بررسي ارتعاشات قطاع دوراني با نسبت منظر پايين
419
بررسي ارتعاشات گذاري پيچشي روتور يك توربو‍ژنراتور در حالت اتصال كوتاه
420
بررسي ارتعاشات گرافن تك لايه، در محيط الاستيك، تحت بارگذاري فشاري دو محوره بر مبناي تئوري الاستيسيته گراديان كرنش اينرسي
421
بررسي ارتعاشات محوري نانو تيرهاي تركدار با در نظر گرفتن اثرات سطحي
422
بررسي ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرو پژو 206هنگام عبور از مانع سينوسي
423
بررسي ارتعاشات منتقل شده به محيط اطراف ناشي از خرابي چرخ
424
بررسي ارتعاشات نانو تير در محيط ويسكوز با روش هاي تئوري الاستيسيته غير محلي و اثرات سطحي
425
بررسي ارتعاشات نانو صفحات در ميدان مغناطيسي
426
بررسي ارتعاشات نانو لوله اي كربني حامل سيال با استفاده از مدل تير و پوسته
427
بررسي ارتعاشات نانوتير ساخته شده از مواد هدفمند
428
بررسي ارتعاشات نانوتيرهاي هدفمند دوار باريك شونده با استفاده از روش تبديل ديفرانسيلي
429
بررسي ارتعاشات و پايداري حركت محور و ياتاقان گرد كامل با تماس كامل پيراموني
430
بررسي ارتعاشات و كمانش حرارتي نانو تيرهاي مدرج تابعي با لايه هاي پيزوالكتريك
431
بررسي ارتعاشات ورق ضخيم متوازي الاضلاع به روش ريلي رنيز
432
بررسي ارتعاشات ورق مستطيل شكل ساخته شده از مواد هدفمند، روي بستر موضعي الاستيك با استفاده از روش تفاضلات مربعي تعميم يافته(GDQ)
433
بررسي ارتعاشات ورق مستطيلي ميندلين و FGM تحت بار صفحه اي متحرك
434
بررسي ارتعاشات ورق ميندلين مستطيلي تحت تنش صفحه اي و واقع بر فونداسيون پسترناك با استفاده از روش ريلي ريتز
435
بررسي ارتعاشات ورق نازك مستطيلي مستقر روي پايه الاستيك تحت تنش اوليه صفحه اي و تحت بار ضربه اي
436
بررسي ارتعاشات ورق نيمه ضخيم دايروي يا هسته صلب مركزي تحت تئوري ميندلين
437
بررسي ارتعاشات ياتاقان هايي كه داراي عيوب گسترده و محلي هستند
438
بررسي ارتعاشات يك تير مقطع مستطيل بر روش ريلي - ريتنر...
439
بررسي ارتعاشات يك تيرايرفول به روش ريلي - ريتز و كنترل آن توسط پيزو الكتريك
440
بررسي ارتعاشات يك سيستم غير خطي با استفاده از جاذب‌ و جداساز ارتعاشي در حالت هاي مختلف تشديد داخلي و ثانويه
441
بررسي ارتعاشاتآزاد سه بعدي ورق هاي مستطيلي ترك دار ضخيم داراي ترك موازي يا يكي از وجوه با استفاده از روش ريتز
442
بررسي ارتعاشي پانل هاي موج دار به كمك حل اجزاي محدود
443
بررسي ارتعاشي جعبه ي موسيقي
444
بررسي ارتعاشي روتور توربوجت
445
بررسي ارتعاشي عرشي پل ها با تيرهاي حمال فولادي تحت تاثير بارزنده
446
بررسي ارتعاشي فرآيند نورد سرد
447
بررسي ارتعاشي ورق آسيب ديده و خورده شده
448
بررسي ارتعاشي يك روتور توبوجت
449
بررسي ارتفاع استخوان اطراف دندانهاي درمان ريشه شده در بيماران مبتلا به پريودنتيت
450
بررسي ارتفاع و وضعيت محور رحم با هيسترومتري هنگام پونكسيون فوليكولهاي تخمدان و تاثير آن روي ميزان باروري
451
بررسي ارتفاع و وضعيت محور رحم با هيسترومتري هنگام پونكسيون فوليكولهاي تخمدان و تاثير آن روي ميزان باروري
452
بررسي ارتقا توان موتور VQ35DE به كمك بهبود پارامترهاي احتراقي و تحليل آن به كمك نرم افزارهاي تحليل عددي
453
بررسي ارتقاء امنيت و كيفيت سرويس در شبكه هاي بيسيم ويژه
454
بررسي ارتقاء كيفيت ماتريس لوله اي پيل سوختي كربنات مذاب
455
بررسي ارتقاي كيفيت آموزش و زندگي افراد با مشكل بينايي با استفاده از تكنولوژي پرينت سه بعدي
456
بررسي ارتكاب جرم در خواب و دامنه مسئوليت كيفري آن
457
بررسي ارتياط بين پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي ناحيه (A/G)-181 پروموترژن MMP7 با شروع و گسترش سرطان كولوركتال
458
بررسي ارث زن در فقه اماميه و حقوق موضوعه
459
بررسي ارث موارد مشابه غرقي و مهدوم عليهم را از ديدگاه فقه وقانون
460
بررسي ارزش آزمايشات پاراكلينيكي در تشخيص عفونتهاي باكتريال نوزادان
461
بررسي ارزش اخباري مثبت راديوگرافي ديجيتال پانوراميك در تشخيص آتروماي كلسيفيه كاروتيد در مقايسه با اولتراسونوگرافي
462
بررسي ارزش اطلاعات در رسانه‌هاي اجتماعي آنلاين
463
بررسي ارزش افزوده كشاورزي ( 1375 - 1338 ) به كمك سريهاي زماني
464
بررسي ارزش انجام سونوگرافي روتين در حاملگي
465
بررسي ارزش اندازه گيري ضخامت آندومتر بوسيله سونوگرافي ترانس واژينال در SCREENING بيماريهاي آندومتر در بيماران POSTMENOPAUSE كه دچار خونريزي واژينال ميشوند نسبت به C & D در زايشگاه بهمن يزد
466
بررسي ارزش بالقوه مشتري در صنعت بيمه با تمركز بر شركت بيمه رازي
467
بررسي ارزش بالقوه مشتري درصنعت بيمه با تمركز برشركت بيمه رازي
468
بررسي ارزش پرسشنامهphq2(patient health questionnaire 2) در مقايسه با پرسشنامه beck براي غربالگري افسردگي در مراكز درماني
469
بررسي ارزش پروگنوستيك سيتولوژي مثبت مايع پريتوئن در بيماران بدخيمي هاي زنان شامل كانسر رحم و تخمدان در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1380تا 1390
470
بررسي ارزش پيش آگهي نسبت غدد لنفاوي درگير زير بغل به كل غدد لنفاوي برداشته شده در سرطان پستان
471
بررسي ارزش تجربي برند بر رفتار آگاهانه با نقش ميانجي تصوير محيطي، مطالعه موردي برند غذايي نايب
472
بررسي ارزش تست درمان با آهن در تشخيص موارد آنميك فقر اهن در مقايسه با فريتين و ديگر تست هاي تاييد كننده آنمي فقر آهن
473
بررسي ارزش تست درمان با آهن در تشخيص موارد آنميك فقر اهن در مقايسه با فريتين و ديگر تست هاي تاييد كننده آنمي فقر آهن
474
بررسي ارزش تستهاي آزمايشگاهي آنمي فقر آهن و مگالوبلاستيك در بيماران دياليزي
475
بررسي ارزش تشخيص MRI در پارگي رباط صليب قدامي زانو درمقايسه با نتايج آرتروسكوپي در بيمارستان پورسيناي رشت
476
بررسي ارزش تشخيص تست Murray Mc Loading Axial در پارگي هاي منيسك زانو
477
بررسي ارزش تشخيص تومورمار كرها در پلوريت بدخيم
478
بررسي ارزش تشخيص راديوگرافي ديجيتال ساب تركشن در تشخيص تحليل خارجي ريشه در شرايط آزمايشگاهي
479
بررسي ارزش تشخيص سونوگرافي در تشخيص آپانديسيت حاد در كودكان و دختران جوان مراجعه كننده به مركز آموزشي- درماني پورسينا در سالهاي 92-91
480
بررسي ارزش تشخيص سونوگرافي واژينال در تشخيص نوع كيست تخمدان در مقايسه با سيتولوژي مايع كيست
481
بررسي ارزش تشخيص گيرنده هاي راديو گرافي Insight,CCD,PSP در تشخيص پوسيدگي بين دنداني در شرايط آزمايشگاهي
482
بررسي ارزش تشخيصي 3 روش ﴿راديوگرافي،چشمي،ليزر فلورسانس﴾ در تشخيص پوسيدگي هاي سطوح اكلوزال مولرهاي اول دائمي
483
بررسي ارزش تشخيصي CT اسكن و MRI در تشخيص تومورهاي مغزي و مقايسه آن با نتايج حاصل از بيوپسي
484
بررسي ارزش تشخيصي CT اسكن و MRI در تشخيص تومورهاي مغزي و مقايسه آن با نتايج حاصل از بيوشيمي
485
بررسي ارزش تشخيصي Gastric aspirate shake test در تشخيص بيماري غشاي هيالين در نوزادان نارس
486
بررسي ارزش تشخيصي Gastric aspirate shake test در تشخيص بيماري غشاي هيالين در نوزادان نارس
487
بررسي ارزش تشخيصي Heliprobe جهت تشخيص هليكوباكترپيلوري (H-pylori )در بيماران مبتلا به ديس پپسي در گيلان
488
بررسي ارزش تشخيصي MRI در مقايسه با يافته هاي آرتروسكوپي در تشخيص پارگي منيسك و ليگامان صليبي قدامي
489
بررسي ارزش تشخيصي MRI و CT اسكن درتشخيص انواع توده هاي كبدي
490
بررسي ارزش تشخيصي آزمايش آلكالن فسفاتاز در مقايسه با آزمايش PTH براي تشخيص نياز به درمان استئوديستروفي كليوي در بيماران تحت همودياليز مزمن
491
بررسي ارزش تشخيصي آزمايش آلكالن فسفاتاز در مقايسه با آزمايش PTH براي تشخيص نياز به درمان استئوديستروفي كليوي در بيماران تحت همودياليز مزمن
492
بررسي ارزش تشخيصي آسپراسيون سوزني (FNA) مشكوك در كانسر تيروئيد در بيماران عمل شده تير وئيد در بيمارستان رازي رشت طي سه سال (1376-1374)
493
بررسي ارزش تشخيصي آنزيم آدنوزين د آميناز(ADA) خلط در بيماران مبتلا به سل ريوي
494
بررسي ارزش تشخيصي ابعادسينوس ماگريلاژي و شاخص هاي مربوط به كانال آلوئولار تحتاني با استفاده ازCBCTدرتعيين جنسيت
495
بررسي ارزش تشخيصي اسمير kOH (پتاسيم هيدروكسيد) در درماتوفيتوزيس در مراجعين به آزمايشگاه مركزي شهر يزد در سال هاي 92-1390
496
بررسي ارزش تشخيصي اولترا سونو گرافي در سينوزيت ماگزيلاري كودكان
497
بررسي ارزش تشخيصي براش بيوپسي در ضايعات سرطاني و پيش سرطاني دهان در مقايسه با بيوپسي
498
بررسي ارزش تشخيصي پروكلسيتونين در تشخيص سپسيس در نوزادان بدحال بستري شده در بخش نوزادان و NICU بيمارستان17 شهريور رشت
499
بررسي ارزش تشخيصي پوسيدگي پروگزيمالي در كليشه هاي راديوگرافي پانوراميك توسط دانشجويان سال آخر دندانپزشكي يزد در مقايسه بامتخصصين
500
بررسي ارزش تشخيصي تابع تشخيص جنسيت استوار و همكارانش در سال 2017 براساس شاخص هاي ديمورفيك منديبل در بيماران مراجعه كننده به مراكز راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1397
501
بررسي ارزش تشخيصي تومور ماركرهاي 15-3 ca و cea در پيش بيني متاساز باليني سرطان پستان
502
بررسي ارزش تشخيصي تومور ماركرهاي 15-3 ca و cea در پيش بيني متاساز باليني سرطان پستان
503
بررسي ارزش تشخيصي دو مد تصويربرداري Standard Zoom و High Resolution-Zoom در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در تشخيص شكستگي ريشه: يك مطالعه آزمايشگاهي
504
بررسي ارزش تشخيصي دياگنودنت در تشخيص پوسيدگي هاي اكلوزالي دندانهاي خلفي درمقايسه با مشاهده مستقيم و راديوگرافي در محيط آزمايشگاهي
505
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در تخمين قطر كرستال در نواحي مختلف فكي در بيماران مراجعه¬كننده به يك مطب تخصصي پريودانتيكس در شهر رشت، سال 96-97
506
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در ضايعات عمودي اسنخوان با عمق پاكت مساوي يا بيشتر از 5 در مولرهاي منديبل
507
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك معمولي و ديجيتال و ينگ در تشخيص پوسيدگي و ژريودنتيت مارجينال
508
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك و CT اسكن كرونال و آگزيال در تشخيص شكستگي هاي فك تحتاني در مقايسه با نتايج عمل جراحي
509
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك و CT اسكن كرونال و آگزيال در تشخيص شكستگي هاي فك تحتاني در مقايسه با نتايج عمل جراحي
510
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك و CT اسكن كرونال و آگزيال در تشخيص شكستگي هاي فك تحتاني در مقايسه با نتايج عمل جراحي
511
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي ديجيتال پانوراميك و CBCT در مقايسه با يافته هاي جراحي براي تعيين موقعيت دندان مولر سوم نهفته منديبل نسبت به inferior alveolar nerve
512
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي ديجيتال ساب تركشن در تشخيص تحليل خارجي ريشه در شرايط آزمايشگاهي
513
بررسي ارزش تشخيصي سه روش راديو ايمنواسي ، سنجش ايمني كمي لومينساسنس و الايزا در سنجش كمي هورمونهاي يروئيدي (تري يدو تيرونين ، تيروكسين و هورمون محرك تيروئيد) و ارتباط آنها با ويژگي هاي باليني بيماران , diagnostic evaluation of chemilumiescence immunoassay)CLIA(, radioimmunoassay)RIA(, enzyme-liked immuosorbent assay )ELISA(in quantitative measurement of thyroid hormone levels )T3, T4, TSH(, and their correlations with clinical status
514
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي براي ازوفاژيت در كودكان با علائم مشكوك به ازوفاژيت در بيمارستان آموزشي درماني 17 شهريور در عرض دو سال از فروردين 1385 تا فروردين 1387
515
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي ترانس ابدومينال در تشخيص پرولاپس ارگان هاي لگني زنان
516
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در ارزيابي تروماي بلانت شكم
517
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در افراد مبتلا بهNonalcholic Steatohepatitis) NASH)
518
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در سندرم كارپال تانل در مقايسه با مطالعه الكترودياگنوستيك در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي – درماني پورسينا در سال هاي 90-89
519
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با گرافي لترال بيني در ارزيابي شكستگي بيني و كفايت جا اندازي
520
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با گرافي لترال بيني در ارزيابي شكستگي بيني و كفايت جا اندازي
521
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي كالر داپلر در آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت
522
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي واژينال در تشخيص نوع كيست تخمدان در مقايسه باسيتولوژي مايع كيست
523
بررسي ارزش تشخيصي سي تي اسكن در توده هاي لگني در مقايسه با معاينه باليني با سونوگرافي و نتايج پاتولوژي ضايعه در بيماران تحت عمل لاپاراتومي
524
بررسي ارزش تشخيصي سي تي اسكن در توده هاي لگني در مقايسه با معاينه باليني با سونوگرافي و نتايج پاتولوژي ضايعه در بيماران تحت عمل لاپاراتومي
525
بررسي ارزش تشخيصي شاخص شوك در حاملگي خارج رحمي پاره شده
526
بررسي ارزش تشخيصي شاخص هاي راديومورفومتريك مندبيل در پيش بيني بيماري هاي در پيش بيني بيماري هاي استئوپروز و استئوپني در زنان يائسه
527
بررسي ارزش تشخيصي شاخص هاي منديبل با استفاده از تصوير برداري توموگرافي كامپيوتريبا دسته اشعه مخروطي [CBCT]در تعيين سن وجنس تقريبي
528
بررسي ارزش تشخيصي كراتينين مايع واژينال در تشخيص پارگي زودرس غشاها
529
بررسي ارزش تشخيصي كراتينين مايع واژينال در تشخيص پارگي زودرس غشاها
530
بررسي ارزش تشخيصي ماموگرافي و سونوگرافي در سرطان پستان
531
بررسي ارزش تشخيصي ماموگرافي و سونوگرافي در سرطان پستان
532
بررسي ارزش تشخيصي معاينه باليني در مقايسه با نتايج پاتولوژي در تشخيص انواع توده هاي گردني در بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
533
بررسي ارزش تشخيصي معاينه باليني در مقايسه با نتايج پاتولوژي در تشخيص انواع توده هاي گردني در بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
534
بررسي ارزش تشخيصي مقياس تخمين ديداري در ارزيابي حجم خونريزي حين عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال در مقايسه با تغييرات هموگلوبين و هماتوكريت قبل و بعد از عمـــــل
535
بررسي ارزش تشخيصي نسبت تعداد پلاكت به اندازه طحال در تعيين وضعيت واريس مري
536
بررسي ارزش تشخيصي نسبت تعداد پلاكت به اندازه طحال در تعيين وضعيت واريس مري
537
بررسي ارزش تشخيصي يافته هاي MRI با پروتكل Dynamic ContrastEnhanced ، Diffusion-weighted Imaging درارزيابيsuspicious ميكروكلسيفيكاسيونهاي پستان در مقايسه با پاتولوژي
538
بررسي ارزش تشخيصي يافته هاي تصويربرداري در مقايسه با پاتولوژي بيماران مراجعه كننده با توده كبدي از شهريور 1391 تا شهريور 1392
539
بررسي ارزش تغذيه اي خيار دريايي گونه استيچوپوس هرماني در خليج فارس
540
بررسي ارزش تفريحي پارك عباس آباد و تعيين عوامل موثر بر آن
541
بررسي ارزش حفاظتي منطقه دامگاهان بعنوان كريدور زيستگاهي بين مناطق حفاظت شده كالمند-بهادران و شكار ممنوع شيركوه
542
بررسي ارزش دوره عمر مشتري در خدمات بانكي،مطالعه موردي: شعبه بانك ملت شهر كرمان
543
بررسي ارزش دوست و دوست يابي دربين جوانان شهرستان سميرم
544
بررسي ارزش زمان جريان از نظر تشخيص و پرنوستيك نارسائي قلب
545
بررسي ارزش سونوگرافي داپلر شريان رحمي در 14-16 هفته بارداري در پيش بيني پراكلامپسي و IUGR
546
بررسي ارزش سونوگرافي داپلر شريان رحمي در 14-16 هفته بارداري در پيش بيني پراكلامپسي و IUGR
547
بررسي ارزش غذايي پودرضايعات كشتارگاه طيوروتعيين بهترين سطح جايگزيني بجاي پودرماهي درجيره طيورگوشتي
548
بررسي ارزش فرزند از ديدگاه والدين جوان تحصيل كرده
549
بررسي ارزش نسبت پروتئين به كراتينين ادرار راندوم جهت تشخيص پروتئينوري در زنان حامله مشكوك به پره اكلامپسي
550
بررسي ارزش نسبي پودر ماهي در برابر كنجاله پنبه دان در جيره هايي با تجزيه پذيري سريع در گاوهاي شيري
551
بررسي ارزش هاي اخلاقي در هفت اثر از آثار سيمين دانشور
552
بررسي ارزش هاي بصري تعدادي از نگاره هاي نسخه خطي ورقا و گلشاه محفوظ در كتابخانه توپقاپي سراي استانبول
553
بررسي ارزش هاي بصري خانه آقازاده ابركوه و بادگير دو طبقه آن جهت طراحي و ساخت آثار سراميكي
554
بررسي ارزش هاي بصري و تكنيكي سكه هاي دوره نخست صفوي
555
بررسي ارزش هاي صحنه اي تخت جمشيد
556
بررسي ارزش هاي فردي و سازماني و اعتبار همزمان آن با ارزش هاي كاري و رابطه آنها با تعهد سازماني در كاركنان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي-ايران -اصفهان
557
بررسي ارزش هاي هنري ويلن در موسيقي ايراني
558
بررسي ارزش‌هاي ديداري ديوارنگاره‌هاي دبيرستان بهشت آيين و زيرگذر صفه اصفهان مبتني بر نظريه گشتالت
559
بررسي ارزشها بين دوگروه دانش آموزان عادي وتيزهوش شاهرود
560
بررسي ارزشهاي اجتماعي دو نسل والدين و فرزندان درباره معيارهاي انتخاب همسر
561
بررسي ارزشهاي افرادي كه در جنگ شركت داشته اند
562
بررسي ارزشهاي بصري پوسترهاي برگزيده بينال ورشو ﴿از سال 1996 تا 2012﴾
563
بررسي ارزشهاي بصري خطوط (ثلث و بنائي ) در شكل گيري و آرايش مساجد ايراني
564
بررسي ارزشهاي بصري خطوط سنتي در پوستر هاي تايپو گرافي
565
بررسي ارزشهاي بصري مرقع گلشن در كاخ گلستان
566
بررسي ارزشهاي بوم شناسانه محله پايدار
567
بررسي ارزشهاي تصويري افسانه هاي عاميانه بوشهر
568
بررسي ارزشهاي تصويري در زيارتگاههاي ايران
569
بررسي ارزشهاي سنتي - مدرن در حوزه خانواده در شهر بوكان (سال 1388-1389)
570
بررسي ارزشي تشخيصي فشار خون حاملگي و نسبت كلسيم به كراتينين ادراري در تشخيص پره اكلامپسي در زنان با حاملگي اول
571
بررسي ارزشي تشخيصي فشار خون حاملگي و نسبت كلسيم به كراتينين ادراري در تشخيص پره اكلامپسي در زنان با حاملگي اول
572
بررسي ارزشيابي استاد از طرف دانشجو در ارتباط استاد و دانشجو
573
بررسي ارزشيابي توصيفي ورابطه آن با عزت نفس ،اضطراب مدرسه و منبع كنترل دردانش آموزان پايه ي پنجم دوره ابتدايي شهرستان ساوجبلاغ درسال 91-90
574
بررسي ارزشيابي فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري درس هنر و تÊثير ويژگي هاي معلمان در آن ، در بين دانشآموزان ابتدايي پايه ي پنجم شهرستان سرپل زهاب سال تحصيلي 09 -98
575
بررسي ارزيابي تقاضاي تفرضي تالاب چغاخور
576
بررسي ارزيابي توصيفي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي شهرستان بهشهر
577
بررسي ارزيابي ثبات رنگي در منسوجات خواب دار
578
بررسي ارزيابي شايستگي مديران واحد توليد
579
بررسي ارزيابي عملكرد اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان از ديدگاه استادان اين دانشگاه در سال تحصيلي 79 - 1378
580
بررسي ارزيابي عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي
581
بررسي ارزيابي عملكرد كاركنان و مجموعه در راستاي افزايش بهره وري با بهره گيري از امكانات موجود
582
بررسي ارزيابي عملكرد مبتني بر مشتريمداري در بانك تجارت شهرستان كرج بر اساس مدل BSC
583
بررسي ارزيابي عملكرد معماري سازمان با استفاده از كارت امتيازي متوازن در پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله .
584
بررسي ارزيابي كارآفريني سازماني و نوآوري در سازمان مركزي دانشگاه پيام نور
585
بررسي ارزيابي كيفيت آموزشي دانشگاه پيام نور مركز فارس
586
بررسي ارزيابي نقش جو سازماني در روحيه كارآفريني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر خليل شهر
587
بررسي ارسال صوت بر روي اينترنت
588
بررسي ارطباط سيگار و طول مدت تهويه مكانيكي بعد از عمل جراحي CABG در بيماران مراجــــعه كننده به بيمارستان حشمت از نيمه دوم سال 1392 تا پايان نيمه اول سال 1393
589
بررسي ارقام و لاين هاي جديد گلرنگ حاصل از پرتوتابي از نظر عملكرد دانه و روغن و ساير خصوصيات مهم زراعي
590
بررسي ارقام و لاين هاي جديد گلرنگ حاصل از پرتوتابي از نظر عملكرد دانه و روغن و ساير خصوصيات مهم زراعي
591
بررسي اركان مشروعيت در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس الگوي ديويد بيتهام
592
بررسي ارگونومي كاركنان پيام نور قاين
593
بررسي ارگونومي محيطي در كارگاه چاپ سيلك
594
بررسي ارگونوميك و آسيبهاي جسماني و استرش شغلي ناشي از محيط كار كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر تبريز
595
بررسي ارگونوميكي اجاق گاز مبله
596
بررسي ارگونوميكي وضعيت بدن حين انجام كار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1388- 1389
597
بررسي از خود بيگانگي ﴿اليناسيون﴾ در سينماي دهه ي پنجاه ايران
598
بررسي از خود بيگانگي ﴿اليناسيون﴾ در سينماي دهه ي پنجاه ايران
599
بررسي از فيكسه كننده هاي كاتيونيكي بر راندمان رنگرزي و چاپ با رنگزاهاي راكتيو و اثر آن بر روي خواص پارچه
600
بررسي ازتباط باورهاي غيرمنطقي و افسردگي و تفاوت هاي جنسي در آن
601
بررسي ازدواج اقليت هاي ديني و مذهبي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
602
بررسي ازدواج مجدد در فقه با نقد رويكرد فمنيستي
603
بررسي ازدواج مجدد والدين بر اختلالات رفتاري فرزندان.
604
بررسي ازدواج مجددمردان استان سمنان وشهرستان دامغان
605
بررسي ازدياد برداشت با استفاده از تزريق فوم
606
بررسي ازدياد جمعيت خانواده و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدائي شهر بشرويه
607
بررسي ازمايشگاهي اثر حضور پايدار كننده ها در حمل كنده هاي حفاري
608
بررسي ازمايشگاهي اثر ضد ميكروبي عصاره اسفند در مقايسه با هيپوكلريت سديم 25/5 درصد و هگزيدين 2 درصد بر روي ميكروب انتروكوك فكاليس
609
بررسي ازمايشگاهي تاثير جنس الكترود در گوگردزدايي الكتروشيميايي
610
بررسي اساس كار طيف سنج تشديد مغناطيسي هسته(NMR)و جايگزيني سيستم كنترل كننده و پردازشي آن با كامپيوتر PC
611
بررسي اساس و منطق الگوريتمهاي كنترل در ماشينهاي نورد سرد تاندم فولاد مباركه
612
بررسي اسپكترو فتومتري و اندازه گيري ثابت پايداري كمپلكسهاي برخي كاتيونهاي فلزي( مس و نيكل و كبالتو ...) با يك سري ليگندهاي سنتزي جديد
613
بررسي اسپكتروسكوپي و مدل سازي مولكولي بر همكنش ونكومايسين با DNA
614
بررسي اسپكتروفوتومتري نانو ذرات طلاي بيوسنتز شده با استفاده از عصاره آبي گياه سمنوويا سوفروتيكوسا
615
بررسي اسپكتروفوتومتري و اندازه گيري ثابت پايداري كمپلكسهاي برخي كاتيونهاي فلزي(مس و نيكل و كبالت و...)با يك سري ليگاندهاي سنتزي جديد
616
بررسي اسپكتوفتو متري فعاليت و پايداري آنزيم آلئيد اكسيداز در مخلوط حلالهاي آلي - آبي , spectrophotometric study of catalytic activity and stability of aldehyde oxidase in hydro - organic mixtures
617
بررسي اسپيرومتريك عملكرد ريه در كاركنان لابراتواري هاي دنداني شهر يزد در سال 1398
618
بررسي اسپين هاي بالا در ايزوتوپ هاي زوج سريوم
619
بررسي اسپينترونيك و الكترونيك در صفحات گرافين
620
بررسي اسپينل سه جزئي اكسيدكروم، مس و منگنز به منظور استفاده در نشر حرارتي بالا، روشهاي سنتز، مشخصه يابي و كاربرد
621
بررسي اسپينهاي بالا در ايزوتوپهاي زوج سريوم )ce( , study of even-even cerium)ce( isotopes at high spine
622
بررسي استاتيك و ديناميك استفاده از نانو سيالات براي كاهش رسوب آسفالتين در محدوده‌ي نزديك ديواره چاه
623
بررسي استاتيكي نيروهاي وارده به بدنه كورة 4000 تني سيمان آبيك
624
بررسي استاتيكي و ديناميكي grasping اجسام با هندسه فضايي نامشخص
625
بررسي استاتيكي و ديناميكي المان تير تحت تغيير شكل بزرگ با روش ANC
626
بررسي استاندارد آلايندگي مراكز معاينه فني خودرو وبرسي كيفيت آلايندگي خودروهاي توليد داخل
627
بررسي استاندارد فشرده سازي H.264
628
بررسي استانداردلوله كشي گاز طبيعي در داخل خانه ها ساختمانها و واحدهاي تجاري
629
بررسي استانداردها و استخراج دستورالعمل هاي لازم جهت كاليبراسيون دستگاه هاي كروماتوگرافي گاز
630
بررسي استانداردها و امنيت در شبكه هاي بي سيم شهري WIMAX
631
بررسي استانداردها و روش هاي بازيافت قطعات و بدنه هواپيما
632
بررسي استانداردها ومراحل طراحي وساخت مراكز داده
633
بررسي استانداردها، راه اندازي و آزمايش موتور ديزل چهار سيلندر
634
بررسي استانداردهاي آزمون مه نمك و چند نمونه
635
بررسي استانداردهاي آسانسور و طراحي آزمونهاي مربوطه
636
بررسي استانداردهاي بسته بندي ازلحاظ كاربرد
637
بررسي استانداردهاي تلفن بيسيم
638
بررسي استانداردهاي جهاني موجود در زمينه جاپ
639
بررسي استانداردهاي خامه پشمي فرش دستبافت
640
بررسي استانداردهاي سايش در لغزش و غلتش و بكار گيري آن در طراحي چرخ قطار روي ريل
641
بررسي استانداردهاي سيستم مديريت امنيت اطلاعات
642
بررسي استانداردهاي طراحي چرخ دنده هاي مخروطي
643
بررسي استانداردهاي طراحي و ساخت و آزمون تسمه نقاله هاي صنعتي
644
بررسي استانداردهاي طراحي وب
645
بررسي استانداردهاي كنترل كيفيت جوش
646
بررسي استانداردهاي كنترل كيفيت لوله هاي GRP
647
بررسي استانداردهاي كيفيت سرويس و تحليل وضعيت آن در ايران
648
بررسي استانداردهاي گرافيك محيطي در ايستگاه هاي مترو
649
بررسي استانداردهاي ليبراسيون مبدلهاي اندازه گيري نيرو
650
بررسي استانداردهاي مختلف ياتاقانهاي الاستومرپل (نئوپرن ) پيشنهاد تصميمات لازم با توجه به نياز داخلي و بررسي تجربي آنها
651
بررسي استانداردهاي مديريت ارائه خدمات فناوري اطلاعات
652
بررسي استانداردهاي مرتبط با مشعل هاي صنعتي
653
بررسي استانداردهاي يك واحد نمونه بيمارستاني و تجهيزات پزشكي
654
بررسي استاندارها و ايمني در اماكن ورزشي شهر قاين
655
بررسي استاندارهاي مديريت پروژه و تحليل نقاط قوت و ضعف هر يك
656
بررسي استتار كوانتومي گاز الكتروني يك بعدي در محيط دي الكتريك
657
بررسي استحاله فاز مارتنزيتي ناشي از كرنش بر رفتار سايشي آلياژ كبالت-كروم-موليبدن
658
بررسي استحصال اكسيد منيزيوم از دولوميت معدن الي گودرز به روش كلسيناسيون
659
بررسي استحكام باند push out سيستم هاي باندينگ مختلف در دندان هاي قدامي شيري
660
بررسي استحكام باند push outسراميك سرد وmta به عاج ريشه
661
بررسي استحكام باند ريز كششي كامپوزيت با بيس سايلوران در حفرات مينايي و عاجي آماده سازي شده با ليزر Er:YAG در مقايسه با فرز
662
بررسي استحكام باند متال - پرسلن در آلياژهاي نمونه سوپركست ايران در مقايسه با آلياژسوپركست Original
663
بررسي استحكام باندريزبرشي كامپوزيت هاي متاكريلات بيس بازسازي شده با كامپوزيت سايلوران بيس بعد از استفاده از ذرات ساينده ميكرو ونانو
664
بررسي استحكام بخشي و حفاظت از سنگ آهك سياه در محوطه ميراث جهاني پاسارگاد با استفاده از پليمرها، امكان سنجي استفاده از نانو ذرات
665
بررسي استحكام برشي اتصال دندانهاي مولتي ليتيك آماده شده به چندين روش به رزين آكريلي پايه پروتز
666
بررسي استحكام برشي سه نوع سيستم باندينگ در اتصال كامپوزيت هاي ترميمي جديد دنداني
667
بررسي استحكام به شكست كاسپي دندان هاي پرمولر ماگزيلاي ترميم شده به 5 روش
668
بررسي استحكام پارچه چاپ شده با استفاده از تكنيك دِوُرِ
669
بررسي استحكام پسماند خمشي پس از ضربه در صفحه هاي كامپوزيتي مشبك ريخته گري شده
670
بررسي استحكام پسماند خمشي در تير كامپوزيتي پالترود، مجهز به جاذب پنل ساندويچي يكپارچه تحت ضربه متعامد
671
بررسي استحكام پيوند ورق هاي فلزي توليد شده به روش نورد سرد پيوندي
672
بررسي استحكام تقويت كننده هاي يك پوسته استوانه اي تحت فشار خارجي
673
بررسي استحكام چسبندگي اتصال ورق آلومينيم به فوم آلياژ A356 به كمك چسب هاي رزيني
674
بررسي استحكام چسبندگي در فصل مشترك پلي اتيلن/گرافن به روش
675
بررسي استحكام چسبندگي، سايش و ريز ساختار پوشش هاي TBC بر روي زير لايه آلياژ منيزيم AZ91D اعمال شده بروش HVOF
676
بررسي استحكام خستگي اتصال جوشي با روش S-N و رشد ترك با در نظر گرفتن تنش پسماند
677
بررسي استحكام خستگي رينگ‏هاي كامپوزيتي
678
بررسي استحكام خستگي كامپوزيت هاي دنداني(نانو وهيبريدي) در حضور آب سرد و گرم همراه با مدلسازي آن
679
بررسي استحكام خستگي يك صفحه تقويت شده از فولاد دريايي تحت بار ثابت در كشتي فولادي
680
بررسي استحكام در لبه بافت هاي دو لايه به كمك يك مدل مكانيكي
681
بررسي استحكام شكست ترد در ورق خورده شده حفره اي با ترك
682
بررسي استحكام شكست مواد بتني تحت بارگذاري برشي
683
بررسي استحكام عرضي آكريلهايي كه لبه هاي آن هنگام ترميم باكلروفرم مونومرآغشته گرديده است
684
بررسي استحكام عرضي رزينهاي گرما پختي كه با سيم هاي آغشته به مواد باندينگ اجنت (Bound Scotch ,Bond Magnet ,Paravia ) تقويت شده اند
685
بررسي استحكام فشاري و كششي كامپوزيت نانو ﴿Nano﴾ با هيبريد
686
بررسي استحكام فشاري و كششي كامپوزيت نانو با هيبريد
687
بررسي استحكام كامپوزيت ماسه پليمر
688
بررسي استحكام كششي برنج الفا پس از ذوب مجدد ورقهاي نوردي
689
بررسي استحكام كششي ريل راه آهن و تحليل تنش ريل توسط نرم افزار ANSYS
690
بررسي استحكام كمانشي ورقهاي تقويت شده با در نظر گرفتن اندركنش ورق-تقويت كننده و فشار جانبي
691
بررسي استحكام كمانشي ورقهاي گشودگ دار
692
بررسي استحكام مكانيكي مواد كامپوزيتي در شناورهاي تندرو
693
بررسي استحكام منطقه اي شناور آلومينيمي با احتساب تغييرات در سيستم قاب بندي ثابت،شناور و تركيبي
694
بررسي استحكام نخ آكريليك پس از عمليات حجيم شدن
695
بررسي استحكام نهايي ورق تقويت شده داراي ترك تحت بار محوري
696
بررسي استحكام نهايي ورق تقويت شده داراي خوردگي تحت بار محوري
697
بررسي استحكام نهايي ورق خورده‌شده ترك‌دار تحت اثر برش
698
بررسي استحكام نهايي ورق فولادي با گشودگي دايروي تحت بارگذاري درون صفحه اي
699
بررسي استحكام نهايي ورق فولادي تركخورده و با خوردگي نامنظم
700
بررسي استحكام نهايي ورق فولادي خورده شده حفره اي با ترك تحت نيروي تك محوري
701
بررسي استحكام نهايي ورق‌هاي ترك‌دار آلومينيومي
702
بررسي استحكام و تخلخل تالك همراه با بايندرهاي شيميايي
703
بررسي استحكام و تخلخل تالك همراه با باينرهاي شيميايي ﴿باينرهاي فسفاتي﴾
704
بررسي استحكام و چقرمگي شكست كامپوزيت هاي سراميكي تقويت شده با الياف كوتاه
705
بررسي استحكام و خصوصيت رفتاري هيدروكسي آپاتيت و نانو لوله هاي كربني براي مهندسي زيست مواد
706
بررسي استحكام ومقاومت به خوردگي پوشش هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ تيتانيم برسكاري شده
707
بررسي استحكام يك شناور لندينگ كرافت كاتاماران بعد از اضافه نمودن يك عرشه جديد جهت بارگيري خودرو
708
بررسي استحكامات دفاعي و جايگاه ارگ در شهرسازي ايران و طرح مرمت و احيا: برج و باروي ارگ سلطانيه ،(با ضميمه )
709
بررسي استحكامات دفاعي و جايگاه ارگ در شهرسازي ايران و طرح مرمت و احياء برج و باروي ارگ سلطانيه
710
بررسي استحكامات دفاعي وجايگاه ارگ درشهرسازيايران وطرح مرمت واحياء برج وباروي ارگ سلطانيه
711
بررسي استخراج ، حلاليت و ويژگي هاي محلول آلجينات و كاربرد آن در صنعت چاپ
712
بررسي استخراج باسيالات فوق بحراني در صنايع مختلف
713
بررسي استخراج حلالي كا رحيم توسط حلالهاي ارگانو فسفريك
714
بررسي استخراج سفالكسين با استفاده از غشاهاي مايع امولسيوني
715
بررسي استخراج سنگ هاي ساختماني به روش زير زميني
716
بررسي استخراج عصاره گياهان دارويي و ساخت نانوكپسول‌هاي ژلاتيني حاوي عصاره گياهان دارويي جهت كنترل بيماري صرع
717
بررسي استخراج ملالي نيكل با عوامل آلي گروه فسفريك، فسفينيك و فسفونيك
718
بررسي استخرهاي خورشيدي
719
بررسي استخرهاي خورشيدي و شبيه سازي گراديان دما در يك استخر نمونه
720
بررسي استخوان بندي اصلي شهر اصفهان با تأكيد بر پايداري زيست محيطي نمونه موردي منطقه شمال غرب اصفهان
721
بررسي استدلال‌هاي اثبات و نفي وجود خدا بر اساس مدل كيهان‌شناسي مهبانگ
722
بررسي استراتژي انتقال در سيستم هاي كليد انتقال استاتيك در شرايط مختلف
723
بررسي استراتژي بانكداري الكترونيك در بانك ملي و تاثير آن بر نفوذ بانك در بازار
724
بررسي استراتژي تبليغاتي تلويزيوني سازمانهاي غير انتفاعي و اثر آن بر مشاركتهاي مردمي ﴿بر اساس مدل آيدا﴾
725
بررسي استراتژي تمايز محوري خدمات بانك ملت در شهر اراك
726
بررسي استراتژي دور كاري در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
727
بررسي استراتژي رقابتي در سازمانها با استفاده از منطق فازي ﴿مطالعه موردي شركت ايران خودرو در استان مازندران﴾
728
بررسي استراتژي فروش سه كارخانه رقيب در توليد پارچه تترون
729
بررسي استراتژي كنترل سيستمهاي HYDC چند ترميناله
730
بررسي استراتژي هاي مناطق آزاد موفق جهان و پيشنهاد استراتژي متناسب براي مناطق آزاد ايران
731
بررسي استراتژي هاي اتخاذيبراي يادگيري واژگان درزبانهاي فارسي، انگليسي و عربي توسط دانش آموزان دبيرستاني ايران
732
بررسي استراتژي هاي اطلاع رساني و انتخاب استراتژي مناسب براي شفاف سازي بازار اوراق بهادار
733
بررسي استراتژي هاي بازاريابي مناسب جهت توسعه صادرات در صنايع غذائي
734
بررسي استراتژي هاي بازاريابي مناسب صادرات خرما مطالعه موردي بررسي صادرات خرماي استان بوشهر
735
بررسي استراتژي هاي بهبود باروري گاوهاي شيري پس از تلقيح مصنوعي در فصل تابستان با استفاده از تركيبات آنتي اكسيداني و هورموني
736
بررسي استراتژي هاي توانمند سازي نيروي انساني از ديدگاه اسلام
737
بررسي استراتژي هاي توسعه منابع انساني با افزايش كارايي و بهره وري در سازمان
738
بررسي استراتژي هاي توسعه منابع انساني با افزايش كارايي وبهره وري در سازمان
739
بررسي استراتژي هاي رقابتي در بازار صادرات جهاني خشكبار ايران باتاكيد بر برندهاي ايراني -مورد مطالعه : صادرات خرماي ايران به ابزار اروپا
740
بررسي استراتژي هاي رقابتي در بازار صادرات جهاني خشكبارايران باتاكيدبر برندهاي ايراني مورد مطالعه صادرات خرماي ايران به بازار اروپا
741
بررسي استراتژي هاي رقابتي در توريسم درماني با تاكيد بر جراحي هاي قلب وعروق و زيبايي
742
بررسي استراتژي هاي مختلف در طراحي سامانه هاي انتقال توان هيدرواستاتيك
743
بررسي استراتژي هاي مديريت انرژي براي يك سيستم نيروي محركه الكتريكي با HESS براي كاهش اثرات نوسانات قدرت بارگذاري بر روي سيستم نيروي محركه الكتريكي عرشه كشتي
744
بررسي استراتژي هاي موجود براي توسعه مخازن كم تراوا
745
بررسي استراتژي هاي نوآورانه در توسعه گردشگري گياهان دارويي (منطقه مورد مطالعه: اصفهان)
746
بررسي استراتژيهاي تشكر و قدرداني در گفتگوهاي روزمره ي دانشجويان ايراني
747
بررسي استراتژيهاي مناسب بازاريابي در جهت ارتقاي صادرات تخم مرغ خوراكي و گوشت مرغ در ايران (مطالعه موردي استان اصفهان ) .
748
بررسي استراتژيهاي يادگيري واژگان فعال و غيرفعال دانشجويان سطح پيشرفته : مطالعه اي بر دانشجويان ايراني كارشناسي ارشد رشته آموزش زبان , Active and Passive Vocabulary Learning Strategies of Advanced Learners: A Study on Iranian Master Students of TEFL
749
بررسي استرس ،جايگاه مهار با افكار خودكشي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور اهواز
750
بررسي استرس ،جايگاه مهاربا افكار خود كشي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اهواز
751
بررسي استرس ارزشيابي دانشجويان دختر در رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
752
بررسي استرس در افراد مراجعه كننده به كلينيك هاي روان پزشكي ومراكز مشاوره
753
بررسي استرس شغلي پرستاران بخش هاي ويژه با تاكيد بر بهزيستي روانشناختي و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي درماني شهررشت در سال 97-1396
754
بررسي استرس شغلي كاركنان آموزش و پرورش فارسان
755
بررسي استرس شغلي ميان مشاغل ازاد ودولتي
756
بررسي استرس شغلي و مديريت استرس در دانشگاه علمي كاربردي
757
بررسي استرس قبل از ازدواج درميان دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور واحد رامسر.
758
بررسي استرس محيط دندانپزشكي و عوامل مرتبط با ان در دانشجويان باليني دانشكده هاي دندانپزشكي
759
بررسي استرس هاي آموزشگاهي دانش آموزان دختر و ژسر متوسطه شهر حنا
760
بررسي استرس و عوامل موثر بر آن در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دولتي وخصوصي شهر يزد در سال 88
761
بررسي استرس و فشار رواني با پيشرفت تحصيلي نمونه موردي : دانشجويان پيام نور
762
بررسي استرين طولي ديواره بين بطني در افراد نرمال با استفاده از اكوكارديوگرافي به روش تصويربرداري سرعت
763
بررسي استعاره در عبارات خطاب زبان فارسي گفتاري
764
بررسي استعاره در علوم رايانه اي و دنياي مجازي از ديدگاه زبان شناسي شناختي
765
بررسي استعاره در متون كتاب فارسي دوره متوسطه اول (راهنمايي) در قالب معني شناسي شناختي
766
بررسي استعاره زن در متون نوشتاري زبان فارسي دهه ي 1300 تا 1357
767
بررسي استعاره زن در متون نوشتاري زبان فارسي دهه ي 1300 تا 1357
768
بررسي استعاره زن در متون نوشتاري فارسي
769
بررسي استعاره مفهومي "نور" درقرآن : رويكرد شناختي
770
بررسي استعاره مفهومي جرم و عشق در اشعار شهريار و حسين منزوي
771
بررسي استعاره هاي غم و شادي بر اساس معني شناسي شناختي در گويش گيلكي لاهيجان
772
بررسي استعاره هاي غم و شادي بر اساس معني شناسي شناختي در گويش گيلكي لاهيجان
773
بررسي استعاره هاي مفهومي در ترانه هاي عاميانه گويش بختياري از ديدگاه شناختي .
774
بررسي استعاره هاي مفهومي زمان،حالت و تغيير در اشعار شفيعي كدكني در چارچوب معني شناسي شناختي
775
بررسي استعاره و چندمعنايي در زبان تركي آذربايجاني در چارچوب معني‌شناسي شناختي: افعال ديداري
776
بررسي استعاره‌هاي مفهومي در متون مطبوعاتي فارسي از ديدگاه ليكاف و جانسون
777
بررسي استعاره‏هاي تصويري در هنر ايران مورد پژوهشي آثار فريده لاشايي، بهمن محصص و حسين زنده رودي
778
بررسي استفاده از آكوستيك اميشن جهت پايش تبديل اصطكاك مالشي به چسبنده
779
بررسي استفاده از ابرخازن جهت اتصال توربين بادي به شبكه قدرت و بهبود پاسخ ديناميكي سيستم
780
بررسي استفاده از استخرهاي خورشيدي جهت تهيه آب صنعتي از آب دريا
781
بررسي استفاده از استراتژيهاي مهارت خواندن، چالش ها و ديدگاه هاي دانش آموزان تيز هوش با موفقيت بالا و پايين (يا بيشتر و كمتر) و دبيرانشان در بخش درك مطلب هاي خواندن آزمون ورودي دانشگاه
782
بررسي استفاده از استراتژيهاي ياد گيري زبان بين زبان آموزان تك زبانه (فارسي) و زبان آموزان دو زبانه (تركي و فارسي) ايراني
783
بررسي استفاده از اسفنج هاي جاذب آب براي كشاورزي با مدلسازي كامپيوتري
784
بررسي استفاده از اشعه UV جهت كاهش پيلينگ Pilling پارچه پشمي و يا مخلوط پشم / پلي استرKnittig
785
بررسي استفاده از اكسوزوم ها و اكسوزوم هاي مصنوعي به عنوان حامل هاي دارويي
786
بررسي استفاده از الگوريتم ژنتيك در حل مسئله سينماتيك معكوس براي بازوهاي داراي Redundancy
787
بررسي استفاده از الياف پلي پروپيلن در مخلوط هاي آسفالتي حاوي سرباره هاي فولادي
788
بررسي استفاده از امواج التراسونيك به منظور افزايش سرعت انتقال حرارت
789
بررسي استفاده از انرژي خورشيدي جهت توليد هيدروژن از تجزيه فتوكاتاليستي آب
790
بررسي استفاده از انرژي خورشيدي در تامين آب گرم مصرفي و روشنايي ايستگاه راه آهن يزد
791
بررسي استفاده از اهرم‌هاي استراتژي جهاني بر عملكرد شركت‌هاي تبليغات بين‌المللي داخلي
792
بررسي استفاده از اهرم‌هاي استراتژي جهاني بر عملكرد شركت‌هاي تبليغات بين‌المللي داخلي
793
بررسي استفاده از اينترنت بر كاهش روابط اجتماعي جوانان شهرستان باخرز
794
بررسي استفاده از بازي هاي رايانه اي چند رسانه اي آموزش لغات بر يادگيري لغات انگليسي
795
بررسي استفاده از برنامه هاي ماهواره اي و تاثير آن بر رشد اجتماعي نوجوانان شهرستان كوهرنگ
796
بررسي استفاده از پارچه گونه ها در تقويت باربري زمين هاي پست
797
بررسي استفاده از پس مانده نسوز آلومينايي به عنوان رنگينه سراميكي
798
بررسي استفاده از پلي‌دوپامين در ساخت غشاها
799
بررسي استفاده از پليمر هاي زيست تخريب پذير در ساخت ميكرو نيدل ها
800
بررسي استفاده از تخلخل دوگانه در شبيه سازي مخازن ترك دار در فرآيند تزريق گاز
801
بررسي استفاده از تراشه آسفالت (RAP) در مخلوط‌هاي آسفالتي حاوي نانو رس
802
بررسي استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي براي بهبود نتايج موتورهاي جستجو
803
بررسي استفاده از جاذب غشاپوسته تخم مرغ اصلاح شده در استخراج مورفين از نمونه هاي بيولوژيكي
804
بررسي استفاده از چارچوب‌هاي فلزي-آلي (MOFs) در فرايندهاي جداسازي
805
بررسي استفاده از خاك كائولن در ساخت نانو كامپوزيت پليمري - رسي با استفاده از روش الكتروريسي
806
بررسي استفاده از خطوط سنتي در طراحي سرلوحه جرايد ايران : از قرن سيزدهم به بعد
807
بررسي استفاده از ديوارهاي آتش در پروتكل اينترنت نسخه 6
808
بررسي استفاده از ذخيره انرژي هواي فشرده در نيروگاههاي مولد توان براي تأمين نيازهاي انرژي نواحي شهري
809
بررسي استفاده از ذخيره ساز ابر خازن بر سيستم حمل ونقل ريلي
810
بررسي استفاده از ذرات كاربيد سيليسيم در ابعاد نانو و ميكرون در آميزه لاستيكي مبتني بر پلي بوتادي ان و تاثير آن بر خواص سايشي و گرمايي
811
بررسي استفاده از روش اسپكتروسكوپي امپرانسي در مطالعه ريز ساختار ورسيتورهاي اكسيد روي
812
بررسي استفاده از روغن سويا در رويه‌ي تايرهاي سواري و تأثير آن بر سايش تاير بر اساس اصول شيمي سبز و سازگار با محيط زيست
813
بررسي استفاده از سر باره فولاد ميبد در بتن سرباره اي
814
بررسي استفاده از سطوح آبگريز در شناورسازي كانيها
815
بررسي استفاده از سنگهاي سرباره اي مسي بعنوان جايگزين مصالح سنگي درشت دانه در بتن غلتكي و نقش آن در مقاومت دربرابر چرخه هاي ذوب و يخبندان
816
بررسي استفاده از سيكل جذبي در تهويه مطبوع خودرو از ديدگاه قانون اول ودوم ترموديناميك
817
بررسي استفاده از غربال مولكول ها در شيرين سازي گازها
818
بررسي استفاده از فتوكاتاليست براي از بين بردن باكتري
819
بررسي استفاده از فتوكاتاليست‌هاي چارچوب فلز-آلي در حذف آلاينده‌هاي آلي از پساب
820
بررسي استفاده از كاتاليست هاي دوفلزي نيكل- كبالت بر پايه‌ي آلومينا در ريفورمينگ بخار پروپان
821
بررسي استفاده از كدهاي مبتني بر QAM در فشرده¬سازي پالس رادار
822
بررسي استفاده از كمپرسور با ابعاد متغير براي بهبود عملكرد در part load
823
بررسي استفاده از گره چيني ، هنر اسلامي در طراحي نشانه
824
بررسي استفاده از مايعات يوني در غشا
825
بررسي استفاده از مبرد مخلوط در سيكل برايتون معكوس براي مايع سازي گاز طبيعي
826
بررسي استفاده از مدل هاي ظرفيت- مقاومت در مهندسي نفت به منظور پيش بيني فشار گذراي چاه و كاربرد در چاه آزمايي
827
بررسي استفاده از منحني بزير در روش هاي چندگامي براي حل معادلات ديفرانسيل مقدار اوليه
828
بررسي استفاده از مواد بدون آلوئيد جهت تكميل ضد چروك كالاي سلولزي
829
بررسي استفاده از مواد طبيعي در اصلاح چسبندگي PP با پودر چوب و مقايسه خواص محصول با محصول PP - پودر چوب با استفاده از اصلاح كننده هاي متداول
830
بررسي استفاده از مواد نوين در ساخت و نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي سنتي
831
بررسي استفاده از موج در ازدياد برداشت مخازن نفت سنگين
832
بررسي استفاده از نانو ذرات در ساخت فيلم پلي اتيلني مورد استفاده براي بسته بندي شير در جهت تقويت خواص مكانيكي و كاهش نفوذ پذيري
833
بررسي استفاده از نانو ذرات سراميكي به عنوان رهايش هدفمند دارو در تشخيص ودرمان سرطان
834
بررسي استفاده از نانو سيليكاي بازيافتي درساخت فيلم هاي پلي اتيلني جداكننده باتري
835
بررسي استفاده از نانو فيبرهاي پليمري به منظور رها سازي دارو
836
بررسي استفاده از نانوسيال در مبدلهاي حرارتي
837
بررسي استفاده از نانوسيليكاي بازيافتي در ساخت فيلم هاي پلي اتيلني جداكننده باتري
838
بررسي استفاده معادله مارك_هاوينك براي تعيين وزن مولكولي كوپلي استرها
839
بررسي استفاده همزمان آگونيست هاي PPARY و Nurr1 در محافظت از آپوپتوز سلول هاي دوپامينرژيك Pc12
840
بررسي استفاده همزمان از زبري و طوق در كاهش آب شستگي موضعي در پايه پل ها
841
بررسي استقرار بام سبز با تاكيد بر ابعاد توسعه پايدار نمونه موردي :(منطقه ثامن)
842
بررسي استقرار سيستم بهينه سازي مصرف انرژي در شهرك صنعتي بهپاك
843
بررسي استقرارمدل EFQM در شركت نفت و گاز گچساران
844
بررسي استناد به اسناد الكترونيكي در مقايسه با اسناد چاپي در امور مدني
845
بررسي استنباط و ارجاع در آيات سوره ي طه بر اساس نظريه ي معنا شناسي شناختي لانگاكر
846
بررسي استندهاي مدولار نمايشگاهي در دو دهه اخير و طراحي استند مدولار نمايشگاهي
847
بررسي استو كيومتري، ثابت پايداري، پارامترهاي ترموديناميكي و سينتيك تعويض كمپلكسهاي يون ئيدرونيوم، آمونيوم و كادميم يديد با تعدادي از كراون اترها در استونيتريل به روشهاي 1H-NMR و هدايت سنجي
848
بررسي اسرار جذابيت در مجموعه انيميشني پلنگ صورتي
849
بررسي اسرار جذابيت در مجموعه انيميشني پلنگ صورتي
850
بررسي اسطوره آفرينش و نخستينه‌ها و انعكاس آن در ترجمه تفسير طبري
851
بررسي اسطوره اي عناصر اربعه در افسانه هاي تالشي
852
بررسي اسطوره اي عناصر اربعه در هفت پيكر نظامي گنجوي
853
بررسي اسطوره اي منظومه ي فرشته بفرستيد از ديدگاه فراي
854
بررسي اسطوره اي-تاريخي در متون ايران باستان وآثار مكشوفه
855
بررسي اسطوره شناختي نقش مايه خروس در سيمينه هاي ساساني
856
بررسي اسطوره ها در هنر هخامنشي و ارتباط آن ها با هنر گرافيك
857
بررسي اسطوره هاي آفرينش دوره ي ساساني در راستاي طراحي زيورآلات (سنجاق سينه)
858
بررسي اسطوره هاي ايراني وكاربرد آن در پويا نمايي
859
بررسي اسطوره هاي شاهنامه و كاربرد آنها در گليم
860
بررسي اسطوره و نماد در فرش
861
بررسي اسكواريك اسيد به عنوان يك اورگانو كاتاليزگر جديد ، دوستدار محيط زيست و موثر براي سنتز مشتقات 2و3- دي هيدروكينازولين -4(1H)- اون در آب
862
بررسي اسلوب داستان نويسي درداستان هاي زكرياتامر(بررسي موردپژوهانه :مجموعه داستان كوتاه دمشق الحرائق )
863
بررسي اسليمي گلدار در قاليهاي صفويه
864
بررسي اسم هاي معرفه مبهم در قرآن كريم
865
بررسي اسماء الهي حوزه آفرينش در قرآن
866
بررسي اسماء و صفات الهي در سه دفتر اول مثنوي مولوي
867
بررسي اسماء و صفات الهي در سه دفتر دوم مثنوي معنوي
868
بررسي اسناد اجاره اي دوره قاجار (از ابتداي سال 1300 ه.ق تا پايان)
869
بررسي اسيب شناسي كودكان 6-12 ساله دبستان استاد شهريار مشهد
870
بررسي اسيدهاي چرب غيراشباع در خون و ارتباط آن با افسردگي و خودكشي
871
بررسي اشارات قرآن به زبان بدن از منظر علم روانشناسي و تفسير ادبي كشاف
872
بررسي اشارات و تلميحات در ديوان غزليات نزاري قهستاني , Allusions and hints in nazari ghahestanis collection of the lyric poems
873
بررسي اشارات و تلميحات در ديوان قصاب كاشاني و مقايسه آن با ديوان شاطر عباس
874
بررسي اشاعه ترك خستگي در ترموپلاستيك پلي متيلي متاكريلات
875
بررسي اشباع در ليزر الكترون آزاد براي يك موجبر با مقطع مربعي
876
بررسي اشتراك گذاري دانش در ميان اعضاي هيات علمي گروههاي كتابداري و اطلاع رساني ايران , asurvey of knowledge sharing among the faculty members of library and information science )lis groups( in iran
877
بررسي اشتغال اقتصادي زنان روستائي دردوشهرستان برخوار- ميمه وفلاورجان واثرات آن برميزان خوداتكائي اقتصادي آنها
878
بررسي اشتغال زائي بخش مسكن و نقش آن در توسعه اقتصادي استان اصفهان
879
بررسي اشتغال زن و تاثير آن بر نظام خانواده
880
بررسي اشتغال زنان بر عملكرد تحصيلي فرزندان پايه چهارم ابتدايي شهرستان شيروان سال 83-82
881
بررسي اشتغال زنان بر محيط خانواده و جامعه
882
بررسي اشتغال زنان فرهنگي و اثرات آن بر ساختار خانوادگي آنها
883
بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر خانواده
884
بررسي اشتغال زنان وتأثير آن برخانواده.
885
بررسي اشتغال زنان وتاثيرآن برخانواده درشهرستان كنگان
886
بررسي اشتغال زنان وعوامل موثر بر آن در جامعه
887
بررسي اشتغال زنانم وتاثير آن بر خانواده آن ها
888
بررسي اشتغال غير كشاورزي ولزوم تنوع بخشي به اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: بخش مرحمت آباد شهرستان مياندوآب )
889
بررسي اشتغال مادران بر افسردگي دانش آموزان
890
بررسي اشتغال مادران بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان در پايه اول ابتدائي شهرستان قوچان در نيمسال اول 85-84
891
بررسي اشتياق به برقراري ارتباط در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
892
بررسي اشعار آييني در ادبيات كودك و نوجوان (با تكيه بر اشعار جعفر ابراهيمي، قيصر امين پور، محمود پوروهاب، مصطفي رحماندوست، افشين علا)
893
بررسي اشعار آييني در گويش سيستاني
894
بررسي اشعار بيژن سمندر بر اساس مكتب نشانه‌شناسي فرهنگي تارتو (1973)
895
بررسي اشعار جيحون يزدي
896
بررسي اشعار ژاله قائم مقامي بر پايۀ رويكردهاي چهارگانۀ نقد فمينيستي الن شوالتر
897
بررسي اشعار عاصم اردبيلي از منظر جامعه شناسي
898
بررسي اشعار عاصم اردبيلي از منظر جامعه شناسي
899
بررسي اشعار منوچهر آتشي بر اساس نقد چهار جانبه
900
بررسي اشعار همايون كرماني بر مبناي نقد چهار جانبه
901
بررسي اشعار و افكار مظفرالنواب با تكيه براشعار سياسي
902
بررسي اشعار وافكار احمد مطر
903
بررسي اشعه كانالي توليد شده توسط ذرات باردار نسبيتي در بلورها
904
بررسي اشكال روايي درمتون منظوم شاعران قرن چهارم تا ششم هجري قمري
905
بررسي اشكال فرسايشي خاك در رابطه با ويژگيهاي ژئومورفولوژي بخش غربي دشت كامياران
906
بررسي اشكال كلاچهاي ديافراگمي در اتومبيل پيكان
907
بررسي اشكالات رايج در گواهي هاي فوت صادر شده در مركز آموزشي – درماني رازي در سال 1393
908
بررسي اشكالهاي كلاچهاي ديافراگمي در خودرو پيكان
909
بررسي اشياء آييني دوره ي صفوي در حوزه صنايع دستي
910
بررسي اصالت نقوش خشتي و قابي در قالبهاي چهارمحال و بختياري
911
بررسي اصالت نقوش خشتي و قابي در قاليهاي چهارمحال و بختياري
912
بررسي اصالت هاي فرش استان چهارمحال و بختياري (چالشتر- بي بي باف )
913
بررسي اصالت هاي فرش استان چهارمحال و بختياري (چالشتر-بي بي باف )
914
بررسي اصطحكاك در جريانهاي ميرا (ضربه قوچ)
915
بررسي اصطكاك بين لاستيك چرخ وسيله نقليه و رويه هاي آسفالتي مطالعه موردي در اتوبان تهران - قم
916
بررسي اصطكاك و خراش برداشتن سوزن هاي ماشين هاي تريكوبافي دراثر عبور نخ
917
بررسي اصطلاح بلا و ابتلا در مهمترين آثار منثور عرفاني تا قرن هفتم
918
بررسي اصطلاح ورع در مهمترين آثار منثور عرفاني تا قرن هفتم
919
بررسي اصطلاحات حقوقي در آثار سعدي
920
بررسي اصطلاحات خوشنويسي ونگارگري در آثار شاعران سبك عراقي و هندي
921
بررسي اصطلاحات عرفاني مشترك ترجمه رساله قشيريه و مصباح الهدايه
922
بررسي اصطلاحات علوم قرآني در آثار ادبي زبان فارسي ( تا پايان قرن ششم هجري)
923
بررسي اصطلاحات عمومي شده رشته پزشكي
924
بررسي اصطلاحات هنرهاي سنتي و كاركرد هنري آنها در ديوان كليم كاشاني
925
بررسي اصل آزادي قراردادي از ديدگاه امام خميني ﴿ره﴾
926
بررسي اصل برائت از ديدگاه شيخ انصاري و آخوند خراساني
927
بررسي اصل برائت در علم اصول و حقوق ايران
928
بررسي اصل برائت در علم اصول و حقوق ايران
929
بررسي اصل بي طرفي قاضي در رسيدگي به دعوي و طرق كشف واقع
930
بررسي اصل تناسب در كيفرگذاري جرم اسيدپاشي
931
بررسي اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري در حقوق جزايي ايران و فرانسه با نگاهي در اسناد بين المللي
932
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي
933
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي (تامل بر مداخله فرهنگي)
934
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي (تامل بر مداخله فرهنگي)
935
بررسي اصل عليت از ديدگاه ملاصدرا و مكتب تفكيك
936
بررسي اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در ايران
937
بررسي اصل ميراث مشترك بشريت در حقوق بين الملل
938
بررسي اصل وحدت اضداد در هنر ايران باستان، با توجه به نقوش «مارهاي درهم تنيدهء هنر جيرفت»
939
بررسي اصلاح الگوي مصرف و ارتباط آن بارسانه هاي جمعي
940
بررسي اصلاح ايندكس هاي متامريزم جهت استفاده در رنگ همانندي كامپيوتري
941
بررسي اصلاح رزين اپوكسي و خواص لامينيت هاي الياف كربن آن
942
بررسي اصلاح سطح كلينوپتيلوليت﴿به عنوان يك زئوليت طبيعي﴾ و بنتونيت﴿به عنوان يك كاني رسي﴾ توسط آمينو اسيدها و استفاده از اين تركيبات اصلاح شده در جدا سازي كاتيون هاي فلزات سنگين
943
بررسي اصلاح سطحي الياف كولار و تاثير آن بر فصل مشترك و خواص مكانيكي كامپوزيت اپوكسي/كولار
944
بررسي اصلاح سطحي تالك بر روي خواص مكانيكي آميزه هاي پلي پروپيلن / تالك
945
بررسي اصلاح سطحي فيزيكي و شيميايي نانولوله‌كربني بر خواص الكتريكي و مكانيكي نانوكامپوزيت پلي‌يورتاني
946
بررسي اصلاح قير با استفاده از تركيب ﴿ بوتادي ان رابر نانو سيليكات لايه اي ﴾ و مطالعه رئولوژي ‍ آن
947
بررسي اصلاح معادله حالت پنگ - رابينسون به كمك الگوريتم ژنتيك
948
بررسي اصلاح مونت مويلونيت با تركيبات فلزي به عنوان كاتاليست سنتز پلي اتيلن ترفتالات
949
بررسي اصلاح و بهبود خواص مكانيكي پلي پروپيلن بازيافتي با استفاده از پركننده هاي نانو و ميكرو مقياس معدني
950
بررسي اصلاحات سياسي در سيره و منظر امير المومنين علي ﴿ع﴾
951
بررسي اصلاحات هنرهاي سنتي و كاركرد هنري آنها در ديوان كليم كاشاني
952
بررسي اصلت سبك شعري فريد﴿قادر طهماسبي﴾
953
بررسي اصول آسيب شناسي ، حفاظت و مرمت آثار مفرغي: همراه با گزارش مرمت 3 شيئي مفرغي متعلق به لرستان هزاره اول قبل از ميلاد
954
بررسي اصول احكام و اخلاق كسب كار در اسلام
955
بررسي اصول اكستروژن ضربه اي و آلومينيوم و آلياژهاي آن
956
بررسي اصول برآورد مصرف سوخت شناور بر اساس SLDشناور
957
بررسي اصول تربيت فرزند از منظر قرآن كريم
958
بررسي اصول تربيت منش و دلالت‌هاي آن براي تربيت اخلاقي
959
بررسي اصول تركيبي بازاريابي در نساجي
960
بررسي اصول توليد كاغذ و تدوين تكنولوژي بازيافت كاغذ باطله
961
بررسي اصول جنگ از نظر فقه اسلام
962
بررسي اصول حاكم بر تشكيل و ساختار سلول در فرآيند توليد فوم هاي ميكروسلولار
963
بررسي اصول حاكم بر تعيين مجازات در ديوان كيفري بين المللي
964
بررسي اصول دراماتورژي به منظور نگارش ليبرتو بر اساس شاهنامه فردوسي با تكيه بر آراء چمرز
965
بررسي اصول روشهاي مسئوليت پذيري در نوجوانان
966
بررسي اصول سرپرستي مديران منابع انساني و اشتباهات آنان در بانك مسك
967
بررسي اصول سرپرستي مديران منابع انساني و اشتباهات آنان در بانك مسكن شيروان
968
بررسي اصول سوئيچينگ فوتونيك و بكار گيري آن در مخابرات
969
بررسي اصول سيستم هاي توزيع شده
970
بررسي اصول طراحي اجزا و ارائه جعبه نرم افزاري براي طراحي سيكل تبريد يخچال فريزر خانگي
971
بررسي اصول طراحي اجزاء سيكل تبريد كولر گازي
972
بررسي اصول طراحي تنظيم پورتالهاي سازماني
973
بررسي اصول طراحي چرخ زنجيره ها
974
بررسي اصول طراحي سيستم هاي آبياري تحت فشار
975
بررسي اصول عملكرد و روشهاي جوشكاري اصطكاكي
976
بررسي اصول محاسبات و طراحي اسكله هاي شمع و عرشه تحت اثر بارهاي وارده و ارائه مدل رياضي با توجه به اندركنش خاك و شمع
977
بررسي اصول محاسبه و خواص سكوهاي ثابت دريايي
978
بررسي اصول مميزي انرژي واحدهاي صنعتي بر اساس حامل هاي مختلف انرژي و بار
979
بررسي اصول نوازندگي فلوت در قطعات اركستال و ارائه راهكارهاي اجرائي
980
بررسي اصول و روش هاي مديريت دارايي هاي ديجيتال در استديوهاي انيميشن و جلوه هاي بصري
981
بررسي اصول و روش هاي نقد ترجمه ﴿ متون ادبي، مقدس، علمي و كاربردي﴾
982
بررسي اصول و روشهاي مديريت داراييهاي ديجيتال در استديوهاي انيميشن و جلوه هاي بصري
983
بررسي اصول و روشهاي مسئوليت پذيري در نوجوانان
984
بررسي اصول و عملكرد CD-ROM
985
بررسي اصول و مباني تعليم و تربيت از ديدگاه آيات و روايات
986
بررسي اصول و مباني نظريه عدالت مايكل والزر
987
بررسي اصول و معيارهاي محله پايدار از ديدگاه كالبدي ﴿مطالعه موردي: محله يعقوبي شهر يزد﴾
988
بررسي اصول و موازين پست مدرنيسم در سه اثر داستاني "كريستن و كيد " :هوشنگ گلشيري ، "ناهيد ":قاسم كشكولي و "پستي ":محمدرضا كاتب
989
بررسي اصول و ويژگيهاي نظام تامين مالي اسلامي در مقايسه با نظام تامين مالي متداول و ارائه روش تامين مالي مناسب براي ايران
990
بررسي اصول ورقكاري در نرم افزار ساليدوركس
991
بررسي اصولي و كاربردي مبحث حقيقت شرعيه و صحيح و اعم
992
بررسي اضافه ولتاژ OVER VOLTAGE در سيستمها و روش هاي تعديل آن
993
بررسي اضافه ولتاژ در شبكه قدرت با استفاده از مدل دقيق شبكه زمين در نرم افزار EMTP
994
بررسي اضافه ولتاژ كليد زني در ترانسفورماتور تغذيه كننده كوره قوس الكتريك با استفاده از ATP
995
بررسي اضافه ولتاژ ها و هارمونيكهاي ناشي از كليدزني بانكهاي خازني موازي
996
بررسي اضافه ولتاژها در شبكه قدرت
997
بررسي اضافه ولتاژهاي القايي صاعقه در خطوط هوايي شبكه توزيع با استفاده از مدل الكترومغناطيسي كانال صاعقه
998
بررسي اضافه ولتاژهاي رزونانسي در ترانسفورمر ناشي از اثر متقابل كابل و ترانس در فركانس هاي بالا
999
بررسي اضافه ولتاژهاي گذرا بر روي خط انتقال در پي كليدزني
1000
بررسي اضافه ولتاژهاي گذراي خيلي سريع و محدودسازي و فرونشاني اين پديده در پست هاي با عايق گازي (GIS)
بازگشت