<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اقتصادي توليد نفت و گاز شيل در سناريو هاي مختلف قيمتي
2
بررسي اقتصادي توليد و بازاريابي محصول انبه در استان هرمزگان مطالعه موردي شهرستان ميناب
3
بررسي اقتصادي توليدات گلخانه اي در استان يزد
4
بررسي اقتصادي توليدات گلخانه اي در استان يزد
5
بررسي اقتصادي جايگزيني ماده رنگي ليتوپون به جاي ماده رنگي دياكسيد تيتانيم در پوشش روغني براق الكيدي
6
بررسي اقتصادي راه اندازي و توليد بستر كشت هيدروپونيك با فراوري ضايعات بخش كشاورزي
7
بررسي اقتصادي روش ساخت افزايشي به عنوان بخشي از انقلاب صنعتي چهارم و تاثير آن بر بازار هاي جهاني به همراه مطالعات موردي
8
بررسي اقتصادي زنجيره تامين سنگ هاي ساختماني
9
بررسي اقتصادي صندوق بيمه بيكاري در ايران
10
بررسي اقتصادي طرح پرورش بلدرچين در استان اصفهان
11
بررسي اقتصادي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران طي سالهاي 1374-1338
12
بررسي اقتصادي فرايند توسعه توليد برنج در ايران با تاكيد بر اثرات اقتصادي مديريت تلفيقي مبارزه با آفات
13
بررسي اقتصادي فرايند توسعه توليد برنج در ايران با تاكيد بر اثرات اقتصادي مديريت تلفيقي مبارزه با آفات
14
بررسي اقتصادي فرايند رنگزري نخ فرش ماشيني
15
بررسي اقتصادي كانسنگ سرب
16
بررسي اقتصادي گرايش يك آپارتمان مسكوني با دو سيستم مجزا (پمپ حرارتي زمين گرمايي و سيستم موتورخانه)
17
بررسي اقتصادي مالي و تكنيكي شركت هاي هواپيمايي در كشورهاي جهان سوم و راه هاي افزايش درآمد در اين شركت ها
18
بررسي اقتصادي مطالعه امكانپذيري نوسازي ناوگان باري حمل ونقل جاده اي استان گيلان
19
بررسي اقتصادي مواد اوليه مصرفي صنايع نساجي استان يزد
20
بررسي اقتصادي نيروگاه ها و ارزيابي عملكرد توربين هاي گازي و سيكل هاي تركيبي
21
بررسي اقتصادي نيروگاههاي هسته اي در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده
22
بررسي اقتصادي و اكولوژيكي تعاوني هاي روستائي استان مركزي(1382-1381)
23
بررسي اقتصادي و امكان اجراي جاده عبوري از درياچه اروميه ؛ بررسي مقدماتي انتخاب مناسبترين پل
24
بررسي اقتصادي و امكان سنجي طراحي يك سردخانه خورشيدي در مناطق كويري
25
بررسي اقتصادي و انتخاب تكنولوژي مناسب جهت صنعت شالي كوبي در ايران
26
بررسي اقتصادي و اولويت بندي شهرهاي استان فارس جهت توليد هيدروژن با استفاده از هيبريد باد - خورشيد
27
بررسي اقتصادي و پيامدهاي استفاده از اسپرم هاي تعيين جنسيت شده در گله هاي گاوشيري هلشتاين ايران
28
بررسي اقتصادي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان كردستان
29
بررسي اقتصادي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در اقتصاد ايران
30
بررسي اقتصادي و تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري صنعتي در استان كرمانشاه
31
بررسي اقتصادي و مقايسه ثبات نوري،شستشويي،مالشي و اسپكتوفتومتري جذبي سه رنگزاي زرد ﴿اسپرك،هليله،گندل﴾
32
بررسي اقتصادي و مقايسه خواص فيزيكي نخهاي مخلوط پلي‌استر ويسكوز تك‌لا و دولا
33
بررسي اقتصادي وتعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان لرستان (براساسكدهاي ISICسه رقمي)
34
بررسي اقتصادي وتكنيكي ارتباطات روستائي
35
بررسي اقتصادي، اجتماعي و فني طرح توسعه خط بازسازي قطعات داغ توربين هاي گازي در شركت (نتن ) با استفاده از تكنيك AHP
36
بررسي اقدامات اجتماعي و اقتصادي حاج آقا نورالله نجفي اصفهاني
37
بررسي اقدامات اورژانس پيش- بيمارستاني و غيرجراحي بيمارستاني و پيامد باليني در بيماران با آسيب ستون فقرات مراجعه كننده به مركز تروماي بيمارستان پورسينا
38
بررسي اقدامات اوليه ي درماني انجام شده بر اساس اصول A.T.L.S در بيماران با تروماي متعدد ارجاعي از مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان به مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت، از اول شهريور ماه سال 1392 لغايت پايان شهريور ماه 1393
39
بررسي اقدامات درماني در برخورد با بيماران با تشخيص احتمالي مسموميت ( دارويي و غيردارويي ) توسط اورژانس پيش بيمارستاني شهرستان رشت از سال 1388 تا پايان 1393
40
بررسي اقدامات فرهنگي و علمي دولت علويان طبرستان
41
بررسي اقسام كرونوتوپ نمايشي
42
بررسي اقسام كرونوتوپ نمايشي
43
بررسي اقلام حروف متن فارسي پس از ورود حروف سربي به ايران
44
بررسي اقليم چهارمحال و بختياري به منظور توسعه ي گردشگري
45
بررسي اقليم شناختي بيماري مالاريا در شهر چابهار
46
بررسي اقليم كشاورزي كبوترآباد با تاكيد بر كشت گندم18- M 73
47
بررسي اقليم كشاورزي كشت خرما در منطقه دشتستان (استان بوشهر)
48
بررسي اقليم كشاورزي كشت سويا در جلگه گرگان
49
بررسي اقليم كشاورزي منطقه جرقويه سفلي با تاكيد بر كشت پسته
50
بررسي اقليم گردشگردي استان كرمانشاه بااستفاده ازشاخص هاي دماي موثراستاندارد ودماي معادل فيزيولوژيك
51
بررسي اقليمي خشك ساليهاي ايران وراهكارهاي مقابله باآن(مطالعه موردي شش حوضه واقع درغرب وشمال غرب ايران)
52
بررسي اقليمي سامانه هاي بندالي نيمكرهِ ي شمالي و ارتباط آن ها با ناهنجاري بارش ايران
53
بررسي اقليمي سيلابهاي سال آبي 1371-72 كارون
54
بررسي اقليمي و پهنه بندي مناطق سيل خيز حوضه زاينده رود
55
بررسي اكتشافات انجام شده در ناحيه كوه پنج كرمان و ارائه راهكارهايي براي ادامه فعاليتهاي معدني
56
بررسي اكتينوباكترهاي توليد كننده آنتي‌بيوتيك در خاك با كمك گروه‌هاي ژني پپتيد سنتتازهاي غيرريبوزومي و پلي¬كتايد سنتازها
57
بررسي اكتيويته دستگاه شتابدهنده خطي پزشكي در انرژي هاي بالا و تاثير آن بر بيمار و كاركنان بيمارستان
58
بررسي اكسالات بازي آهن سه ظرفيتي
59
بررسي اكسايش 1 و4 دي هيدروپيريدينها توسط پتاسيم دي كرومات در حضوراسيدهاي لوئيس
60
بررسي اكسايش 1، 4 - دي هيدروپيريدينها توسط n - بوتيل تري فنيل فسفونيم پراكسودي سولفات
61
بررسي اكسايش الكتروشيميايي ارتوفنيلن دي آمين در محيط آبي در PHهاي مختلف
62
بررسي اكسايش الكتروشيميايي گوانين و آدنين و تك رشته DNA بر سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كبالت هگزاسيانوفرات/نانولوله هاي كربني
63
بررسي اكسايش الكتروشيميايي گوانين، آدنين و DNA تك رشته اي با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با آهن فتالوسيانين و اندازه گيري الكتروشيميايي هيدروژن پراكسيد با استفاده از الكترود طلاي نانو حفره اصلاح شده با آبي پروس
64
بررسي اكسايش الكتروكاتاليستي نورآدرنالين در سطح الكترود كربن شيشه‎اي اصلاح‎شده با صفحات گرافن اكسيد كاهش‎يافته به روش الكتروشيميايي، نانوذرات پالاديم و يك مشتق كتكول
65
بررسي اكسايش الكل ها با استفاده از پتاسيم پرمنگنات در حضور روي اكسيد، زير كونيا و دولوميت
66
بررسي اكسايش انواع الكل ها بر روي الكترو كاتاليست نقره به روش الكتروشيميايي
67
بررسي اكسايش فتوكاتاليتيكي اكسيم ها و سمي كاربازونها با استفاده از فتوكاتاليسيت ناهمگن تيتانيوم دي اكسيد
68
بررسي اكسايش گندله توليدي از سنگ آهن چادرملو در فرايند پخت
69
بررسي اكسايش مشتقات 1، 4- دي هيدروپيريدين ها در مايع يوني اسيد برونستد
70
بررسي اكسايش مشتقات 3،2-دي هيدروكوئينازولين-4(H1)- اون به روش¬هاي مختلف
71
بررسي اكسايش نوري مشتقات 2و3- دي هيدروكينازولين -4 (H1)-اون
72
بررسي اكسيداسيون 1 و 4 - دي هيردرو ديويدين ها .. اكسيد اسيون نوري ، اكسيد اسيون راديكال آزاد و اكسيداسيون توسط معرفهاي اكسيد كننده
73
بررسي اكسيداسيون 1 و 4- دي هيدروپيريدينها با استفاده از بنزيل تري فنيل فسفونيوم پراكسي دي سولفات و پتاسيم پراكسي دي سولفات
74
بررسي اكسيداسيون 2-كلروفنل به وسيله ازن / پراكسيد هيدروژن با و بدون استفاده از پرتو فرابنفش
75
بررسي اكسيداسيون الكترو شيميايي داروي استامينوفن در حضور پروپيل آمين و دي اتيل آمين
76
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آريل اترها و سيليل اترها در حضور N-هيدروكسي فتالايميد با استفاده از الكترود گرافيت حاوي نانوذرات نيكل
77
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور سولفيت سديم
78
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور سولفيت سديم
79
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور نيتريت سديم
80
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور نيتريت سديم
81
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي برخي از داروهاي دي بنز آزپين سه حلقه اي در حضور و غياب برخي از نوكلؤفيل ها
82
بررسي اكسيداسيون بيولوژيكي آهن با سلول تثبيت شده در بيوراكتور ستوني
83
بررسي اكسيداسيون داغ سوپر آلياژها
84
بررسي اكسيداسيون در سيستم آلومينيم-روي به روش ساندويچ اكسيد-فلز-اكسيد
85
بررسي اكسيداسيون در سيستم مس-آلومينيم به روش ساندويچ اكسيد-فلز-اكسيد
86
بررسي اكسيداسيون در سيستم منيزيم-آلومينيم به روش ساندويچ اكسيد/فلز/اكسيد (افا)
87
بررسي اكسيداسيون زيستي تركيب گوگردي مدل در بيوراكتور ستوني
88
بررسي اكسيداسيون سطوح نيمه رسانا (سيلسيوم ) پوشيده شده توسط يك لايه از فلزات قليايي به روش مونت كارلو
89
بررسي اكسيداسيون فنل به وسيله ازن / پر اكسيد هيدروژن با و بدون استفاده از پرتو فرابنفش
90
بررسي اكسيداسيون مشتقات 1 و 4- دي هيدروپيريدينها توسط نيكوتينيوم دي كرومات و روي دي كرومات سه آبه
91
بررسي اكسيداسيون مشتقات مختلف 3، 5 - دي استيل - 1 ، 4 - در هيدروپيريدين به وسيله 3 - كربوكسي پيريدينيوم كلروكرومات ، 2 ، 2 - ...
92
بررسي اكسيداسيون نوري مشتقات مختلف 1 و 4 - دهيدروپيريدين هاي N- متيل دار شده
93
بررسي اكسيدهاي ديناميكي دفن شده در آلياژ A356 حاوي بريليم
94
بررسي اكسيژن زدايي فولاد با استفاده از سيستم A1/MN/SI
95
بررسي اكو- فيتوسوسيولوژي بخش شرقي منطقه حفاظت شده خان گرمز(استان همدان )
96
بررسي اكواپيدميولوژي لشمانيوز پوستي با استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي در استان فارس طي سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
97
بررسي اكوتوريسم پيرامون كلانشهر مشهد(مطالعه موردي : دهستان مشهد) , Study of ecotourism in the surrounding areas of mashhad metropolice)case study shandiz villages(
98
بررسي اكوتوريسم كلات، موانع و مشكلات توسعه
99
بررسي اكوسيستماتيك واثرات ضد ميكروبي Allium ampeloprasum I. و Allium iranicum(Wendelbo)
100
بررسي اكوفيزيولوژي و اكومورفولوژي چندگونه گياهي غالب و دائمي معدن سرب و روي انجيره تهران در استان اصفهان
101
بررسي اكوكارديوگرافيك شيوع ضايعات دريچه اي قلب در 1000 بيمار سرپايي (مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت )
102
بررسي اكول نوازندگي استاد علي اكبر شهنازي
103
بررسي اكول و تكنيكهاي نوازندگي كمانچه
104
بررسي اكولوژي ) عادت غذايي ، جهت يابي و تعيين سن ( سمندر خال زرد Neurergus microspilotus و مطالعه تاكسونومي ) دو شكلي جنسي سمندر خال زرد و مقايسه جمجمه جنس ( Salamandar & Neurergus
105
بررسي اكولوژي )حدودپراكنش ،وضعيت حفاظتي ورفتارهاي جفت يابي وشكارگري( دردوگونه جنس Neurergus
106
بررسي اكولوژي پوشش گياهي منطقه كويري حبيب آباد اصفهان
107
بررسي اكولوژي جوانه زني بذر و فنولوژي علف هرز چاوزاغه ( Centaurea iberica )
108
بررسي اكولوژي جوانه زني وسبز شدن بذر علف هرز مياگروم (Myagrum perfoliatum)
109
بررسي اكولوژيكي جوامع پده Populus Euphratica Olive در حاشيه رودخانه كارون
110
بررسي اكولوژيكي رويشگاه هاي Artemisia aucheri Boiss در استان اصفهان
111
بررسي اكولوژيكي گونه هاي جنس در منه در شهرستان كاشان
112
بررسي اكولوژيكي گياهان آبزي و ساحلي رودخانه زاينده رود در استان اصفهان
113
بررسي اكولوژيكي‌ و مورفولوژيكي و ميزان توليد ترنجبين خارشتر در خراسان‌
114
بررسي اكومورفولوژي و اكوفيزيولوژي چند هالوفيت غالب منطقه ورامين
115
بررسي اكومورفولوژي و عناصر بيوژئوشيميايي چندگونه گياهي غالب اطراف معدن نمك و فيروزه منطقه نيشابور
116
بررسي اگاهي و نوع نگرش مردم شاهرود در مسائل سياسي كشورشان در سال 1386
117
بررسي اگزرژي توربين هاي گازي تحت اثر پارامترهاي ترمو ديناميكي
118
بررسي اگزرژي و ترمو-اقتصادي تولييد كننده بخار با بازيابي گرما (HRSg)
119
بررسي الاستوپلاستيك شكست هيدروليكي با استفاده از اجزا محدود توسعه يافته
120
بررسي الاستيك-پلاستيك تحول ترك در فولادهاي هدفمند
121
بررسي الايزا با پروتئين نو تركيب ... توليد شده در باكتري براي تشخيص عفونت حاد توكسوپلاسما گوندي
122
بررسي التهاب
123
بررسي التهاب مزمن كبد بر ميزان بيان وتوزيع گيرنده هاي آلفا 7نيكوتيني استيل كولين در هپاتوسيت هاي موش صحرايي
124
بررسي الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو در راستاي مبارزه با جرايم سازمان يافته از منظ سياست جناييايران
125
بررسي الحاق عملگرهاي تركيبي روي فضاهاي هاردي وزن دار
126
بررسي الحاق ليزر الكترون آزاد پيشنهادي fel - ilsf با بخش ليناك چشمه نور ايران با كاربري در جداسازي ايزوتوپي
127
بررسي الزامات اجراي تفكر سيستمي و اولويت بندي آن در بانك مسكن استان تهران
128
بررسي الزامات استاندارد آزمايشگاهي 17025 ISO\IEC در آزمايشگاه و مركز تحقيقات مقاومت مصالح دانشگاه صنعتي اميركبير
129
بررسي الزامات استاندارد و آزمايشگاهي در آزمايشگاه و مركز تحقيقات مقاومت مصالح دانشگاه صنعتي امير كبير
130
بررسي الزامات استراتژيك در اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي در سازمان خصوصي سازي
131
بررسي الزامات استقرار سيستم هاي توليد در كلاس جهاني در صنعت پوشاك ايران
132
بررسي الزامات استقرار نظام مديريت كيفيت در حوزه پژوهشي دانشگاه اصفهان
133
بررسي الزامات اقتصادي و اجتماعي توسعه ناحيه اي پايدار نمونه موردي: شهرستان يزد
134
بررسي الزامات ايستگاه هوشمند و پايدار
135
بررسي الزامات پياده سازي برنامه مبادلات پيمانكاري فرعي سازمان توسعه صنايع ملل متحد در صنايع كوچك و متوسط اصفهان
136
بررسي الزامات پياده سازي برنامه مبادلات پيمانكاري فرعي سازمان توسعه صنايع ملل متحد در صنايع كوچك و متوسط اصفهان
137
بررسي الزامات پياده سازي طرح دوركاري در سازمان تامين اجتماعي و پذيرش آن از سوي كاركنان
138
بررسي الزامات پياده‌سازي ERP در ستاد شركت آب و فاضلاب استان تهران
139
بررسي الزامات توسعه دريا‌ محور در جمهوري اسلامي ايران
140
بررسي الزامات خصوصي سازي در احداث زير ساخت هاي شبكه ريلي كشور
141
بررسي الزامات زيرساختي و امنيتي پياده‌سازي مراكز داده مجازي در سازمان‌ها مطالعه موردي: ديسپاچينگ ملي برق ايران
142
بررسي الزامات سيستم اطلاعاتي توليد با رويكرد JIT و طراحي يك سيستم اطلاعاتي مناسب به همراه ارزيابي كاربرد
143
بررسي الزامات سيستم مديريت در فرودگاه بين المللي امام خميني
144
بررسي الزامات مهندسي استانداردهاي فضايي اروپا (ECSS)
145
بررسي الزامات هوشمند سازي مدارس با استفاده از تكنيك QFD موردمطالعه دبيرستان‌هاي دخترانه و پسرانه جوادالائمه يزد
146
بررسي الزامات و راههاي توسعه بازار و جذب مشتري در آينده‌ي حمل و نقل دريايي ايران
147
بررسي الزامات يادگيري كارآفرينان در مراحل مختلف راه اندازي كسب و كارمورد مطالعه :شركتهاي فناوري اطلاعات تهران
148
بررسي الزمات توانمندي سازي نيروي انساني در مديريت شعب بانك مسكن استان مركزي
149
بررسي القاي آپ.پتوز در سلول هاي ... كبدي تمركز ژن مركز اي 7 ... در حضور آنتي ژن ويروس هپاتيت بي براي مصارف ژن درماني
150
بررسي القاي آپوپتوز روي سلول سرطاني خون )HL - 06( توسط ICD - 58 (تركيب پيپتيدي مشتق از سم مار و عقرب ) در محيط In Vitro
151
بررسي القاي پلي پلوييدي در توت فرنگي وحشي با استفاده از كلشي سين
152
بررسي القاي فنوتيپ دوپامينرژيك در سلول‌هاي بنيادي تحت اثر عصاره مغز نوزاد رت و دپرنيل
153
بررسي القاي كالوس وباززايي دربرخي ازژنوتيپ هاي يولاف
154
بررسي القاي مرگ برنامه ريزي شده توسط فيتوتوكسين فوزاريك اسيد در راس ريشه زعفران خوراكي (Crocus sativus Linneaus)
155
بررسي القاي مقاومت وپتانسيل آنتاگونيستي جدايه هاي تريكودرما در برابر پوسيدگي سفيد بادمجان
156
بررسي الكالوئيدهاي كوكا و خواص آن
157
بررسي الكترواكسيداسيون اوره بر روي الكترود گرافيت دوپه شده با نانو ذرات نيكل
158
بررسي الكترواكسيداسيون گلوكز بر روي Pt/TiO2 /Ti در محلول 1 مولار NaOH
159
بررسي الكترودهاي شفاف و تهيه ي فيلم شفاف هادي از نانولوله هاي كربن
160
بررسي الكتروريس مذاب پلي لاكتيك اسيد اصلاح شده با سديم اولئات
161
بررسي الكتروريسي نانو الياف پلي‌اكريلونيتريل حاوي اكسيدگرافن و مطالعه خواص آن قبل و بعد از اكتيواسيون
162
بررسي الكتروشيميايي اثر باز بازدارندگي خوردگي تركيبات آلي حاوي حلقه ي هتروكسيل با استخلاف هاي دهنده و گيرنده الكترون در خوردگي آلومينيوم و استيل
163
بررسي الكتروشيميايي اثر بازدارندگي تركيبات تترازول در خوردگي آلومينيوم
164
بررسي الكتروشيميايي اثر رنگهاي آلي بر نانوميله هاي اكسيد روي به عنوان لايه انتقال دهنده الكترون در سلولهاي خورشيدي پليمري
165
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون آلكيل آروماتيك‌ها در حضورN- هيدروكسي فتالايميد و نوآرايي فريز آريل‌استرها با استفاده از الكترود گرافيت حاوي نانو ذرات نيكل
166
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين
167
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين
168
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين در حضور دي اتيل آمين
169
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين در حضور دي اتيل آمين
170
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون كتكول و مشتقات آن در حضور نيترومتان
171
بررسي الكتروشيميايي خوردگي استيل 316 در محيط اسيدي و اثر بازدارندگي مشتقات تترازول
172
بررسي الكتروشيميايي خوردگي داغ سوپرآلياژ اينكونل 625 در نمك مذاب (NaNO3(60%)_ KNO3(40%
173
بررسي الكتروشيميايي فلوتاسيون كانه كالكوپيريت معدن مزرعه
174
بررسي الكتروشيميايي گونه‌هاي زيستي به وسيله الكترودهاي اصلاح شده با نانومواد و پليمرهاي قالب مولكولي
175
بررسي الكتروشيميايي نانو ساختارهاي حاصل از تثبيت فسفات هاي بيولوژيكي ﴿DNA) و معدني ﴿Po4) توسط يون Zr(IV) و تك لايه هاي خود آرا در سطح طلا
176
بررسي الكتروفورز هموگلوبين در 300 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور در بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال 1370
177
بررسي الكتروفورز هموگلوبين در 300 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور در بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال 1370
178
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
179
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
180
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
181
بررسي الكتروكارديوگرافيك ميزان شيوع انفاركتوس حاد بطن راست قلب (RVMI) و پيامدهاي كلينيكي آن ، در انفاركتوس هاي حاد تحتاني و تحتاني - خلفي قلب (پژوهش آينده نگر بمدت 4 ماه )
182
بررسي الكتروليت پيل سوختي اسيد جامد سزيم دي هيدروژن فسفات
183
بررسي الكتروليز نمك منيزيم در سلول حادي فاز فلزي حياتي
184
بررسي الكوريتم هاي شبكه هاي چند محصولي و Kامين مسيركوتاه و ايجاد يك سيستم پشتيباني تصميم گيري جهت حل آنها
185
بررسي الكوي تصميم گيري مديران از نظر دبيران مدارس راهنمايي ناحيه 4شهر اصفهان در برخورد با مسائل مختلف آموزشي در سال 1390_91
186
بررسي الگو‌هاي مناسب در روش كنترل ساده تطبيقي
187
بررسي الگوپذيري جوانان(دختران) در انتخاب نوع پوشش وحجاب در شهرستان محلات(1395)
188
بررسي الگوريتم DLS در سنسورهاي Horizon
189
بررسي الگوريتم entropy, apriori در قوانين انجمني
190
بررسي الگوريتم ابتكاري جديد براي حل مسÊله كارگاه جرياني جايگشتي و مقايسه آن با روش هاي ابتكاري ديگر
191
بررسي الگوريتم تصوير افاين زيرباندي و ارائه راهكارهايي براي بهبود عملكرد همگرايي آن
192
بررسي الگوريتم جبران سازي جريان ثانويه ترانسهاي جريان
193
بررسي الگوريتم رمزنگاري AES, DES, RSA
194
بررسي الگوريتم رمزنگاري به منظور ايجاد امنيت در شبكه
195
بررسي الگوريتم ژنتيك و پردازش تصوير در فناوري اطلاعات
196
بررسي الگوريتم ژنيتك در رنگ همانندي منسوجات بر پايه تئوري تك ثابتي كيوبلكا - مانك
197
بررسي الگوريتم ها و پروتكل هاي گمنامي و پياده سازي يك كاربرد نمونه
198
بررسي الگوريتم هاي FFT و انتخاب شيوه اي مناسب براي كاربرد در سيستم هاي سونار و پياده سازي يا شبيه سازي آن به صورت سخت افزاري
199
بررسي الگوريتم هاي MSA در بيوانفورماتيك و بهبود آنها با استفاده از تكنيكهاي مختلف موازي سازي
200
بررسي الگوريتم هاي افراز زماني در سيستم هاي نهفته قابل باز پيكربندي پويا
201
بررسي الگوريتم هاي بازيابي تصوير بر اساس محتوي
202
بررسي الگوريتم هاي تشخيص لبه در تصاوير و پياده سازي الگوريتم بهينه در تصاوير نويزي
203
بررسي الگوريتم هاي تطبيق الگو و ارائه ي پايگاه داده ي ستاره اي براي شناسايي خودكار صور فلكي
204
بررسي الگوريتم هاي تطبيق الگو و پيشنهاد الگوريتمي براي كاربرد در سيستمهاي تشخيص مزاحمت﴿IDS‏)
205
بررسي الگوريتم هاي تطبيقي براي پياده سازي سيستم حذف كننده فعال نويز صوتي
206
بررسي الگوريتم هاي تقطيع فازي تصاوير با تمركز بر روش هاي Fcm توسعه يافته
207
بررسي الگوريتم هاي تكاملي
208
بررسي الگوريتم هاي تمام جمع كننده و شبيه سازي آنها
209
بررسي الگوريتم هاي رمز نگاري به منظور ايجاد امنيت در شبكه
210
بررسي الگوريتم هاي رمزنگاري
211
بررسي الگوريتم هاي سيگنال در شبكه موبايل
212
بررسي الگوريتم هاي كارآمد در آشكار سازي و رديابي اسپرم ها در تصاوير ويدئويي براي دسته بندي قدرت باروري اسپرم ها
213
بررسي الگوريتم هاي كاربردي در گراف
214
بررسي الگوريتم هاي كنترل تراكم درشبكه
215
بررسي الگوريتم هاي كوتاهترين مسير فازي
216
بررسي الگوريتم هاي متوازن سازي در ابر وبكارگيري آن
217
بررسي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي ماهواره اي GEO و شبيه سازي با نرم افزار شبيه ساز شبكه NS
218
بررسي الگوريتم هاي مكاشفه اي موجود و ارائه الگوريتم هاي بهبوديافته براي حل مساله طولاني ترين زير دنباله مشترك
219
بررسي الگوريتم هاي موجود براي برخي مسائل انتخاب و مقايسه رشته ها در بيوانفورماتيك و ارائه الگوريتم هاي بهبود يافته
220
بررسي الگوريتم هاي موجود براي مسئله كوتاه ترين ابر توالي مشترك و ارائه الگوريتمي بهبود يافته براي آن
221
بررسي الگوريتم هاي موجود در شبكه هاي حسگر
222
بررسي الگوريتم هاي هدايت موشك ضد موشك
223
بررسي الگوريتم هاي هندسي موازي براي كامپيوترهاي چند هسته اي
224
بررسي الگوريتم هاي هوش جمعي
225
بررسي الگوريتم هايي براي بهينه سازي مساله حمل و نقل فازي مثلثي
226
بررسي الگوريتم‌هاي استخراج اسكلت تصاوير و پياده‌سازي آن‌ها
227
بررسي الگوريتمهاي تقسيم پهناي باند و شبيه سازي يك روش نمونه در محيط نرم افزار OPNET
228
بررسي الگوريتمهاي رمزنگار سيگنال صحبت
229
بررسي الگوريتمهاي مختلف يادگيري ماشين در سامانههاي مكانيابي درون ساختمان
230
بررسي الگوريتمهاي مركزيابي وتأثيرات نويز برروي دقت آنها در سيستم ردگير ستارهاي
231
بررسي الگوريتمهاي ميانيابي در ماشينهاي CNC و شبيه سازي آنها
232
بررسي الگوها و شگردهاي داستان كوتاه در ادبيات كودك نسل امروز
233
بررسي الگوها ومتدهاي علمي تدريس در مقايسه با الگوهاي قديمي
234
بررسي الگوهاي Dewetting پوشش هاي آلي
235
بررسي الگوهاي ارتباطي پزشك و بيمار دربين مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي وفوق تخصصي بقائي پور
236
بررسي الگوهاي استقراري دشت رومشگان در دوره اشكاني با استفاده از فناوري Gis
237
بررسي الگوهاي اكلوژني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
238
بررسي الگوهاي اكلوژني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد
239
بررسي الگوهاي برتر تدريس
240
بررسي الگوهاي پيش بيني كننده بحران مالي ( الگوهاي مورد مطالعه : مدلهاي مبتني بر نسبت هاي مالي سنتي ، رگرسيون لجستيك ، شبكه هاي عصبي )
241
بررسي الگوهاي پيوند از دور بر بارش و دبي حوضه دز
242
بررسي الگوهاي تامين مالي و عوامل موثر بر آن ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
243
بررسي الگوهاي تربيتي حاكم برخانواده هاوتاثيرآن برخلاقيت فرزندان
244
بررسي الگوهاي تصميم گيري مديران مدارس راهنمايي شهر اصفهان بر اساس نظرات دبيران
245
بررسي الگوهاي تصميم گيري مديران مدارس راهنمايي شهر كرج بر اساس نظرات دبيران
246
بررسي الگوهاي تغييرات و محاسبه قيمت تمام شده و نقطه سر به سر در صنعت كاشي
247
بررسي الگوهاي توموگرافي هم گرايي نوري (OCT) در بيماران با ادم ماكولاي ديابتي و ارتباط اين الگوها با ريسك فاكتورهاي سيستميك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت يزد بين سالهاي 90و 1389
248
بررسي الگوهاي توموگرافي هم گرايي نوري (OCT) در بيماران با ادم ماكولاي ديابتي و ارتباط اين الگوها با ريسك فاكتورهاي سيستميك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت يزد بين سالهاي 90و 1389
249
بررسي الگوهاي جريان در دستگاه تنفسي
250
بررسي الگوهاي رفتاري در خيابان شهري و ميزان انطباق آن با محيط ساخته شده - نمونه ي موردي خيابان شاهراه شهر تالقان - افغانستان
251
بررسي الگوهاي رنگي در تن پوش ايراني
252
بررسي الگوهاي روايت در درام پليسي
253
بررسي الگوهاي روايت در درام پليسي
254
بررسي الگوهاي سازگاري با خشكسالي و ارائه راهكارهاي بهبود آنها در نيل به توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: شهرستان‌هاي سيروان و چرداول)
255
بررسي الگوهاي سرمايه گذاري در طرح هاي كلان اقتصادي(مطالعه موردي صنعت نفت) با تاكيد بر الگوهاي اقتصاد اسلامي
256
بررسي الگوهاي سيستم توليد خود سامان(هولونيك) (HMS) و توسعه آنها براي مديريت زنجيره تامين (SCM) با تاكيد بر مديريت موجودي و تبادل اطلاعات در زنجيره تامين
257
بررسي الگوهاي سينوپتيك خطر آتش سوزي هاي جنگل در استان ايلام
258
بررسي الگوهاي سينوپتيكي بارش‌هاي سيل‌زا در استان گلستان
259
بررسي الگوهاي شكست دولت در منطقه منا (مطالعه موردي : عراق، سوريه و ليبي) (1382 - 1395)
260
بررسي الگوهاي شمعداني در يك سيستم معاملات سهام با استفاده از منطق فازي
261
بررسي الگوهاي غير معيار در وبلاگهاي زبان فارسي با تاكيد بر عناصر نحوي و واژگاني
262
بررسي الگوهاي فرهنگي - سنتي جامعه ‌ايراني از ديدگاه زبان‌شناسي اجتماعي (با تأكيد بر آثار داستاني سيمين دانشور، منيرو رواني‌پور و زويا پيرزاد)
263
بررسي الگوهاي فضايي و مؤلفه‌هاي مستقل سيگنال EEG در تصور حركت
264
بررسي الگوهاي كالبدي در گذرهاي اصلي قلعه ي قديمي شهر يزد ﴿حصار آل مظفر﴾
265
بررسي الگوهاي گردش جوي خشكسالي و ترسالي و ارتباط آن با شاخص هاي پيوند از دور در ايران مركزي
266
بررسي الگوهاي گردش جوي خشكسالي و ترسالي و ارتباط آن با شاخص هاي پيوند از دور در ايران مركزي
267
بررسي الگوهاي گفت و گويي در اجراي مونودرام بر اساس نظريه مكالمه گرايي
268
بررسي الگوهاي گفت و گويي دراجراي مونودرام براساس نظريه مكالمه گرايي
269
بررسي الگوهاي گفتماني در تعامل بين پزشك وبيمار
270
بررسي الگوهاي مشاركت مردمي در سامان‌دهي اسكان غيررسمي شهر مشهد نمونه‌ي موردي: شهرك امام علي شهرداري منطقه‌ي 2
271
بررسي الگوهاي مضرابي در شيوه نوازندگي پرويز مشكاتيان
272
بررسي الگوهاي موجود در خصوص مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
273
بررسي الگوهاي نياز سنجي موجود و كاربرد آن در سيستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 1381
274
بررسي الگوي آترواسكلروز شرايين اندام تحتاني در بيماران مبتلا به ديابت تحت آنژيوگرافي در بيمارستان رازي در سال 95
275
بررسي الگوي آسپيراسيون جسم خارجي مجاري تنفسي و موفقيت برونكوسكوپي تشخيصي در كودكان بستري در مركز آموزشي و درماني اميرالمونين رشت در سالهاي 92-86
276
بررسي الگوي آهنگ جملات خبري و سؤالي بله/ خير با استفاده از راهكارهاي تبديل آنها به يكديگر بر اساس مدل شيب
277
بررسي الگوي ارجاع بيماران به متخصصين درمان ريشه توسط دندانپزشكان عمومي شهريزد درسال۱۳۹۷
278
بررسي الگوي ارجاع بيماران به متخصصين درمان ريشه توسط دندانپزشكان عمومي شهريزد درسال۱۳۹۷
279
بررسي الگوي ارزيابي جهاني سازمان دانشي برتر (MAKE)شركت سازه گستر سايپا
280
بررسي الگوي استخواني شدن درز اسفنواكسيپيتال در رده سني 9 تا 22 سال در تصاوير توموگرافي كامپيوتري
281
بررسي الگوي بار جديد در آناليز استاتيكي غيرخطي براي ساختمان¬هاي بلند با در نظر گرفتن اثر اندركنش سازه و خاك
282
بررسي الگوي باليني و آزمايشگاهي كودكان مبتلا به تب و راش ناشي از داروهاي ضد تشنج بستري در مركز آموزشي و درماني 17 شهريور رشت در سال هاي 1386 تا 1396
283
بررسي الگوي بستري در بخش نوزادان مركز آموزشي درماني هفده شهريور رشت
284
بررسي الگوي بستري كودكان مبتلا به بيماري عفوني در بيمارستان كودكان هفده شهريور از مرداد ماه 87 تا مرداد ماه 88
285
بررسي الگوي بهره مندي روستائيان از برنامه راديوئي (جهادگران ) در شهرستان كرمانشاه ،استان كرمانشاه -ايران
286
بررسي الگوي بيان ژن‌هاي گروه TIMP در پلاسماي زنان باردار مبتلا به پره‌اكلمپسي با استفاده از Cell Free Fetal RNA
287
بررسي الگوي بياني ژن PeP در روند كارديوژنز سلول هاي بنيادي جنيني موش
288
بررسي الگوي پخش استرس در روش هاي مختلف ترميم تاج دندان پرمولر دوم ماگزيلا درمان ريشه شده ، به روش بررسي اجزاي محدود
289
بررسي الگوي پرتئين وبرخي صفات فيزيولوژيك ارقام گندم (Triticum aestivum)تحت تنش خشكي
290
بررسي الگوي پروتئوميك پلاسماي جانبازان شيميايي شده با سولفور خردل
291
بررسي الگوي پروتئوميك پلاسماي جانبازان شيميايي شده با سولفور خردل
292
بررسي الگوي پروتئيني با استفاده از نقطه ايزوالكتريك (PI) در گياه Lycopersicon peruvianum L. تحت تنش شوري در شرايطإ
293
بررسي الگوي پروتئيني و فعاليت پروتئازي پياز)Allium cepa L.( ، سير)Allium sativum L.( ، موسير )Allium ascalonicumL.( و پيازچه )Allium schaoenprasum L.( با روش الكتروفورز دوبعدي و زيموگرافي
294
بررسي الگوي تار از زمان قاجار تاكنون
295
بررسي الگوي تبديل مضامين عرفاني-ادبي به تصاوير عرفاني در سنت نگارگري ايران و كاربست آن در تصوير دريا و ماهي در مثنوي معنوي
296
بررسي الگوي تجويز آنتي بيوتيك در بخش اورژانس بيمارستان رازي رشت در سال 1391
297
بررسي الگوي تجويز آنتي بيوتيك در درمان عفونت هاي دهان در دندانپزشكان عمومي شهر رشت در سال 1387
298
بررسي الگوي تصادفات در وضعيت مه گرفتگي و عوامل مرتبط با آن در استان گيلان در سال هاي 1393-1397
299
بررسي الگوي تغذيه كودكان زير 6 ماه در كليه مراكز بهداشتي در ماني شهرستان رشت از آذر ماه تا اسفند ماه 1374
300
بررسي الگوي تكاملي جنس Salvia L. در ايران
301
بررسي الگوي تنقسي افراد قرار گرفته شده در شرايط استرس زا با استفاده از تست روان شناسي
302
بررسي الگوي تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي ، ارزيابي عملكرد و اجزاء آن در كنجد
303
بررسي الگوي توزيع چگالي در فرآيند فشردن دو طرفه پودر روي(Zn) با رويكرد تحليلي و حل عددي با استفاده از نرم افزار ANSYS
304
بررسي الگوي توزيع سفرهاي زيارتي به شهرمشهد براي رسيدن به الگوي پايدار
305
بررسي الگوي توزيع فضايي پارك هاي شهر اهواز
306
بررسي الگوي توسعه پايدار شهري در بافت هاي تاريخي با تاكيد بر گردشگري شهري(نمونه موردي:شهر كاشان )
307
بررسي الگوي توسعه فيزيكي شهر بجنورد با تاكيد بر برنامه ريزي فضاهاي مسكوني
308
بررسي الگوي توسعه ي ميان افزا با رويكرد دستيابي يه شهر فشرده ( نمونه موردي منطقه 6 شهر كرج )
309
بررسي الگوي جابجايي دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت ايران
310
بررسي الگوي جريان آبشستگي اطراف پايه مخروطي شكل
311
بررسي الگوي جريان اطراف آبشكن غير مستغرق در قوس 09 درجه در كانلهاي باز
312
بررسي الگوي جريان پيرامون آبشكن T شكل تحت تاثير سازه محافظ در قوس 09 درجه
313
بررسي الگوي جريان حول بال دلتا به دو روش تجربي و عددي
314
بررسي الگوي جريان درخم مركب 021 درجه دركانال هاي باز
315
بررسي الگوي جريان هوا و جذب ذرات در بخش درختي دستگاه تنفسي انسان
316
بررسي الگوي خشونت عليه تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي و عوامل مرتبط با آن در اورژانس پيش بيمارستاني استان گيلان در سال 1393
317
بررسي الگوي درخواست و مصرف خون در اعمال جراحي انتخابي اورولوژي بيمارستان رازي رشت در نيمه اول سال 1389
318
بررسي الگوي درگيري اعصاب محيطي در بيماران با زخم پاي ديابتي نوروپاتيك در بيمارستان پورسينا در سال 97 و 98
319
بررسي الگوي دستيابي به تكنولوژي ،توسعه و تجاري كردن آن در صنايع نظامي
320
بررسي الگوي دوستي حزب الله لبنان و جمهوري اسلامي ايران براساس نظريه موازنه قدرت
321
بررسي الگوي رياضي آبكافت (هيدروليز) آنزيمي سلولز در محيط ناهمگن
322
بررسي الگوي ريتميك و مضرابي ضربي هاي حبيب سماعي
323
بررسي الگوي ريخت شناسي و كاربري اراضي و تآثير آن بر دماي سطح زمين با استفاده از تصاوير داراي تفكيك مكاني بالا
324
بررسي الگوي زنجيره تامين كارخانه قفل يل گوهر
325
بررسي الگوي ساختاري اثر مديريت كيفيت جامع بر عملكرد شغلي كاركنان با نقش تعديل كننده عوامل فردي وسازماني در دانشگاه‌هاي فرهنگيان ايران
326
بررسي الگوي ساختاري تناسب هاي پنج گانه در رابطه با متغيرهاي شغلي و سازماني باتوجه به نقش تعديلي ويژگي هاي شخصيتي، حمايت سازماني ادراك شده و متغيرهاي جمعيت شناختي
327
بررسي الگوي ساختاري رابطه ادراك دبيران از مهارت هاي مديريتي با فرآيند مديريت دانش با نقش ميانجي تفكر خلاق مديران در دبيرستان هاي اصفهان
328
بررسي الگوي ساختاري رابطه فضيلت سازماني و عدالت سازماني با نقش ميانجي اخلاق حرفه اي در بين اعضاء هيأت علمي وكاركنان دانشگاه هاي پيام نور استان خوزستان
329
بررسي الگوي ساختاري مناسب برنامه ريزي درسي در دانشگاه اصفهان
330
بررسي الگوي ساختاري و تاريخچه توليد نفت يكي از ميادين نفتي فلات قاره ايران
331
بررسي الگوي سفر مسافران حمل و نقل همگاني با داده كاوي در داده هاي سيستم هوشمند پرداخت كرايه: مطالعه موردي اصفهان
332
بررسي الگوي سيلان اكستروژن مقطع دايره به مربع در قالب تخت
333
بررسي الگوي شخصيت در آثار داستاني افسانه شعبان نژاد
334
بررسي الگوي شكستگي فك و صورت در بيماران مراجعه كننده به مراكز تروماي شهر يزد طي سال هاي 90-86
335
بررسي الگوي شكستگي هاي در سالمندان مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا سال 1390
336
بررسي الگوي فراواني رنگ آميزي سيتوكراتين هفت و بيست در مري بارت با استفاده از نمونه هاي اندوسكوپي
337
بررسي الگوي فرديت قهرمانان زن در افسانه¬هاي پريان ايراني
338
بررسي الگوي فقدان مادرزادي دندان هاي لترال اينسايزور دائمي ماگزيلا و پرمولر دوم منديبل در كودكان 9 تا 14 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در يك دوره 5 ساله
339
بررسي الگوي كاربري زمين و ارائه راهكارهايي براي ساماندهي آن ﴿ نمونه موردي : محدوده پيراموني محور 30 تير ﴾
340
بررسي الگوي ليپمن درزمينه آموزش فلسفه به كودكان واسخراج دلالتهاي آن درتربيت شناختي .
341
بررسي الگوي مديريت (كوتاه مدت ) مدارس و تاثيرات آن بر اجراي قوانين در سال 81-80
342
بررسي الگوي مديريت مشتريمداري در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر افزايش بهره وري
343
بررسي الگوي مديريت نظم در منطقه خاورميانه
344
بررسي الگوي مراكز محلات در منطقه 1 تهران و ارائه ضوابط بهسازي براي آنها
345
بررسي الگوي مسكن روستايي با رويكرد بومي گرايي
346
بررسي الگوي مصرف آب به عنوان شاخص مميزي در توسعه منابع آب مطالعه موردي ﴿ شهر ري ﴾
347
بررسي الگوي مصرف آلبومين در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه در بيمارستان هاي شهيد صدوقي و فرخي يزد از مهر تا دي 1394
348
بررسي الگوي مصرف آنتي بيوتيك در مركز آموزشي، درماني و پژوهشي هفده شهريور رشت در سال 1393
349
بررسي الگوي مصرف انرژي خانوارهاي شهري در ايران (1375-1362)
350
بررسي الگوي مصرف انرژي در شهر اصفهان (جلد اول و دوم)
351
بررسي الگوي مصرف پوشاك دختران جوان تهران
352
بررسي الگوي مصرف دارو و عوامل مرتبط با تعدد دارويي در سالمندان مراجعه كننده به مراكز تحت پوشش صندوق بازنشستگان كشوري شهر رشت در سال 1396
353
بررسي الگوي مصرف داروي ايمونوگلوبولين داخل وريدي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد از خرداد تا شهريور 1393
354
بررسي الگوي مصرف سيگار در دانش آموزان پسر دبيرستان ها ومراكز پيش دانشگاهي كاشان وارتباط آن باسبك والدي مادردرسال90
355
بررسي الگوي مصرف مراجعان به فروشگاه هاي شهروند از ديدگاه محيط زيست و ارائه راه كارهاي مبتني بر آموزش محيط زيست
356
بررسي الگوي مصرف و آموزش آن در كتب دوره راهنمايي
357
بررسي الگوي مفهومي رابطه استرس، سلامت عمومي، عامليت وسرسختي روانشناختي با خودمراقبتي و مقايسه تاثير درمان مبتني بر اين الگو با آموزش ايمن سازي درمقابل استرس برخودمراقبتي در بيماران ديابتي
358
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري هاي حاصل از نمونه هاي ادراري در سه آزمايشگاه خصوصي و آزمايشگاه بيمارستان رازي شهر رشت از دي ماه 1382 لغايت دي ماه 1384
359
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي باكتريهاي حاصل از نمونه هاي ادراري در دو آزمايشگاه خصوصي رشت درسال 1380
360
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي عوامل پاتوژن جدا شده از كشت ادرار مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد1391-1392
361
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي هليكوباكتر پايلوري جدا شده از نمونه هاي بيوپسي كودكان با بيماري پپتيك در بيمارستان هفده شهريور
362
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و بيان ژن سيستم ترشحي تيپ سه (اگزوتوكسينExoU ) به روشqRT PCR در سودوموناس آئروژينوزا جدا شده اززخم سوختگي بيماران بستري در مركز سوانح سوختگي ولايت رشت
363
بررســــي الگوي مقاومت آنتــي بيوتيكي و فراواني نسبي ژن هاي سيستم ترشحي تيپ سه(اگزوتوكسين هاي exoU، exoY، exoT و exoS) در سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از زخمسوختگي بيماران بستري شده در مركز سوانح سوختگي ولايت رشت سال1395
364
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و موتاسيون در ژن gyrA و فراواني ژن هاي qnrB qnrA و qnrS در سويه هاي E.coli جدا شده از نمونه هاي ادراري بيماران مراجعه كننده به چهار بيمارستان رشت (پورسنا، رازي، گلسار، رسول اكرم) در سال
365
بررسي الگوي مقاومت آنتي¬بيوتيكي سودوموناس آئروژينوزا و حضور ژن¬هاي IMP-1, IMP-2, VIM-1, VIM-2در سويه¬هاي مقاوم به ايمي پنم در نمونه¬هاي جداشده از بيماران مبتلا به زخم سوختگي در بيمارستان ولايت رشت
366
بررسي الگوي مقاومت داروئي در آنتي بيوگرام انجام شده در بيماري شيگلوزير در بيماراني كه طي سال 1369 به بيمارستانهاي افشار و اميرالمومنين مراجعه نموده اند
367
بررسي الگوي مقاومت داروئي در آنتي بيوگرام انجام شده در بيماري شيگلوزيز در بيماراني كه طي سال 1369 به بيمارستانهاي افشار و اميرالمومنين مراجعه نموده اند
368
بررسي الگوي مقاومت داروئي در آنتي بيوگرام انجام شده در بيماري شيگلوزيز در بيماراني كه طي سال 1369 به بيمارستانهاي افشار و اميرالمومنين مراجعه نموده اند
369
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوك اورئوس جداشده از نمونه هاي موجود در بيمارستانهاي دانشگاهي يزد
370
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوك اورئوس جداشده از نمونه هاي موجود در بيمارستانهاي دانشگاهي يزد
371
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوكوس اورئوس اكتسابي از جامعه در آزمايشگاه مركزي در سال 1388و 1389
372
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوكوس اورئوس اكتسابي از جامعه در آزمايشگاه مركزي در سال 1388و 1389
373
بررسي الگوي مقاومت دارويي سودوموناس آئروژنوزا در آزمايشگاه بيمارستان شهيد صدوقي يزد و آزمايشگاه مركزي يزد از خرداد 1394 تا خرداد 1395
374
بررسي الگوي مقاومت دارويي سودوموناس آئروژنوزا در آزمايشگاه بيمارستان شهيد صدوقي يزد و آزمايشگاه مركزي يزد از خرداد 1395 تا خرداد 1396
375
بررسي الگوي مقاومت دارويي شيگلوز در آزمايشگاههاي دانشكده پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيمه اول 76
376
بررسي الگوي مقاومت دارويي ميكروب‌هاي گرم منفي جدا شده از بيمارستان شهيد صدوقي يزد در نيمه دوم سال 1393
377
بررسي الگوي مقاومت ميكروبي در بخش هاي نفرولوژي و پيوند كليه مركز آموزشي درماني رازي رشت
378
بررسي الگوي مقاومتت آنتي بيوتيكي در باكتري هاي مختلف جدا شده از نمونه هاي ادرار زنان حامله مبتلا به عفونت ادراري بستري در بيمارستان الزهراء رشت از سال 1376 الي‏ ‏1386‏
379
بررسي الگوي مكاني گونه گلابي وحشي در جنگل هاي زردلان سردسير استان ايلام
380
بررسي الگوي نسخه نويسي براي سالمندان مراجعه كننده به داروخانه ها در شهر رشت در سال 1379
381
بررسي الگوي نسخه نويسي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در سال 1390
382
بررسي الگوي نشت از بدنه سد خاكي غير همگن بر پي نفوذناپذير با و بدون زهكش پنجه با استفاده از مدل فيزيكي و عددي
383
بررسي الگوي نمابندي و تقطيع نما در آثار هايائو ميازاكي
384
بررسي الگوي نمابندي و تقطيع نما در آثار هايوئو ميازاكي
385
بررسي الگوي نهفتگي دندان عقل در مال اكلوژن هاي مختلف
386
بررسي الگوي نهفتگي دندان مولر سوم در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي طي دوسال 1387-1385
387
بررسي الگوي نهفتگي دندان مولر سوم فك تحتاني در مراجعين به دانشكده ي دندانپزشكي علوم پزشكي رشت در سال هاي 1396 تا 1397
388
بررسي الماس درياي نور از نگاه تاريخ هنر
389
بررسي المان تخصيص تراست در سيستم هاي تثبيت موقعيت ديناميكي
390
بررسي المان محدود تاثير پيكربندي پيچ ها در فيوژن مفصل سابتالار بر عملكرد بيومكانيكي تعويض كامل مفصل مچ پا
391
بررسي المان محدود تغييرات توزيع تنش بر روي مفصل زانوي سالم و منيسكتومي شده تحت بار ديناميكي
392
بررسي المان محدود فك پايين در اثر نيروهاي سيستمهاي ارتدنسي
393
بررسي المان محدود و تجربي كامپوزيت هاي شيشه اپوكسي تقويت شده با نانوذرات اكسيد تيتانيوم
394
بررسي المان محدود و تجربي كامپوزيت هاي شيشه/اپوكسي تقويت شده با نانوذرات اكسيد تيتانيوم
395
بررسي المان هاي بهينه سازي محتوا براي موتور هاي جست و جو
396
بررسي المان هاي شهري در ميدان نقش جهان و طراحي نشيمنگاه براي آن
397
بررسي المان هاي مفهومي گرافيك از منظر گرافيك محيطي
398
بررسي المان هاي هنر مدرن در نقاشي هاي مكتب تبريز و اصفهان
399
بررسي المانهاي اتصالي وفرامين DEBONDوBONDوABAQUS
400
بررسي الودگي موي سگ ها و خاك و چمن پارك هاي كرمانشاه به تخم توكسوكارا
401
بررسي الويت هاي ازدواج دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نوركوهدشت
402
بررسي الويت هاي همسر گزيني در دانشچويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور بهشهر
403
بررسي اليناسيون در درام معاصر آمريكا با تاكيد بر چهار نمايشنامه از يوجين اونيل
404
بررسي اليناسيون در درام معاصر آمريكا با تاكيد بر چهار نمايشنامه از يوجين اونيل
405
بررسي اماره تصرف در حقوق ايران
406
بررسي اماري نويز در چشمه هاي ليزري
407
بررسي اماكن كنترل كاربردي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته با استفاده از فرمولاسيون برخي استرين هاي سودوموناس فلورسنت
408
بررسي امان استفاده از كلوخه سنگ آهن در مدلهاي ميدركس شركت فولاد مباركه
409
بررسي امپدانس فعال در ربات توان‌بخشي از راه دور و پياده‌سازي الگوريتم كنترلي پيشنهادي با فرض فعال بودن امپدانس محيط و عملگر
410
بررسي امتحان ميان ترم ، نگرش دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مورد تاثير امتحان ميان ترم در عملكرد نهايي دانشجويان
411
بررسي امتزاج پذيري محلول آلياژهاي پليمري با استفاده از تحليل داده هاي ويسكومتري
412
بررسي امثال غير صريح در قرآن و چگونگي معناي آنها در ترجمه هاي معاصر فارسي قرآن كريم
413
بررسي امثال و حكم فارسي از منظر جادوي مجاورت(بر اساس امثال و حكم دهخدا)
414
بررسي امحاء پسماند هاي جامد پليمري از طريق دي پل مريزاسيون
415
بررسي امر واقع و تبعات حاصل از استتار آن، در آثار سينمايي اصغر فرهادي بر اساس آراي اسلاوي ژيژك
416
بررسي امر والا و مصاديق آن در هنر عكاسي
417
بررسي امكا نپذيري افزايش بازدهي سيك لهاي تراكمي توليد LNG در مجاورت خطوط اصلي انتقال گازطبيعي
418
بررسي امكان اجراي ابزارهاي بانكداري اسلامي در سيستم بانكي
419
بررسي امكان اجراي عدالت ترميمي در نظام كيفري ايران
420
بررسي امكان ارتقاء ايمني در پروژه¬هاي عمراني به وسيله¬ي سيستم BIM با استفاده از منطق فازي
421
بررسي امكان ارگان زايي مستقيم و غيرمستقيم در شرايط In vitro با استفاده از روش معمول و روش نوين فتواتوتروفيك در گونه Eucalyptus Gongykocarpa Blakely
422
بررسي امكان از بين بردن لكه هاي مختلف از روي كالاهاي نساجي با بكارگيري نانودي اكسيد تيتانيوم به صورت موضعي
423
بررسي امكان ازدياد ثبات نوري جوهرهاي فلكسوگرافي پايه آب
424
بررسي امكان استحصال طلا از سد باطله مجتمع طلاي موته
425
بررسي امكان استحصال طلا از لجن آندي مس توسط نانوپوسته ها با هسته سيليكا
426
بررسي امكان استخراج الياف بلند طبيعي سلولزي از برگ گياه Typha australis
427
بررسي امكان استخراج ذخاير باقيمانده معدن روي كوهبنان كرمان
428
بررسي امكان استخراج ذخاير باقيمانده معدن كالامين يزد
429
بررسي امكان استخراج رنگدانه قرمزدانه و تاثير آن بر زمان و هزينه رنگرزي
430
بررسي امكان استخراج زيرزميني معدن بنتونيت عشق آباد وابسته به شركت درين كاشان K.D
431
بررسي امكان استخراج كانسار طلاي چاه خاتون به روش روباز
432
بررسي امكان استخراج گياهي سيانور و طلا از باطله هاي كارخانه معدن طلاي موته
433
بررسي امكان استفاده از GPS در جمع آوري اطلاعات مربوط به سيكل حركتي خودرو
434
بررسي امكان استفاده از آب هاي باز يافتي براي رنگرزي نخ پشمي وپنبه اي
435
بررسي امكان استفاده از آب هاي بازيافتي براي رنگرزي نخ پشمي وپنبه اي
436
بررسي امكان استفاده از الكترو فرمينگ در بازسازي آثار فلزي
437
بررسي امكان استفاده از امواج راديويي آلتراسونيك در بهبود خواص رئولوژي و مهندسي بتن
438
بررسي امكان استفاده از باطله هاي زغالسنگ انجير تنگه براي تهيه آجر
439
بررسي امكان استفاده از بنتونيت و مكانيزم اثر آن در فرآيند سينتر سازي
440
بررسي امكان استفاده از پارچه سه بعدي (Spacer Fabrics) حلقوي پودي در پوتين نظامي
441
بررسي امكان استفاده از پودر اكسيد آهن ضايعاتي حاصل از فرايند اسيدشويي فولاد به عنوان كود آهن
442
بررسي امكان استفاده از پودر خون بعنوان كود آهن
443
بررسي امكان استفاده از تئوري دوثابتي در روكش هاي روغني براق
444
بررسي امكان استفاده از تاثير هردلي اسانس مريم گلي و پونه كوهي به همراه سويه هاي محلي لاكتيكي، جهت افزايش عمر ماندگاري دوغ
445
بررسي امكان استفاده از ترمز ABS در خودروي پژو ROA
446
بررسي امكان استفاده از تست غيرتخريبي التراسونيك در صنايع هسته اي
447
بررسي امكان استفاده از حفاري زير فشار تعادلي ﴿UBD﴾ در يك ميدان نفتي واقع در خليج فارس
448
بررسي امكان استفاده از روش بستر سيال كاذب براي جدايش ثقلي مواد معدني (مطالعه ي موردي: نمونه ي سنگ آهن)
449
بررسي امكان استفاده از روش در ارجراي پروژه هاي معمول
450
بررسي امكان استفاده از ريخت شناسي جواهرات سبك ارت نو و در طراحي خودرو اس يووي كوچك ائودي
451
بررسي امكان استفاده از سرباره فسفر در فرآيندتوليد سيمان پرتلند
452
بررسي امكان استفاده از سرباره كوره ذوب آهن اصفهان در توليدسيمان سرباره اي فعال شده با قليايي ها
453
بررسي امكان استفاده از سيستم اگزوز با هندسه متغير در موتور XU7 خودروي سمند با استفاده از نرم افزار GT-Power
454
بررسي امكان استفاده از صفحات كناري در اتصال خمشي تير در دو جهت متعامد به ستون دوبل
455
بررسي امكان استفاده از ضايعات فولاد سازي به منظور پوشش دهي گندله ي اكسيدي
456
بررسي امكان استفاده از فرآورده هاي جانبي كارخانه پتاس خور و بيابانك به عنوان مالچ و تاثير آن بر خواص فيزيكي و شيميايي خاك
457
بررسي امكان استفاده از فرايند سنتز احتراقي جهت آلياژ نمودن دي سيليسيد موليبدنيم با آلومينيوم و توليد آلومينوسيليسيد موليبدنيم
458
بررسي امكان استفاده از قارچهادرتيمار بيولوژيكي خاكهاي آلوده به تركيبات پلي سيكليك آروماتيك وبررسي عوامل موثر
459
بررسي امكان استفاده از گاز آرگون در سيستم كرايوژنيك نيتروژني
460
بررسي امكان استفاده از لجن فاضلاب يزد به عنوان كود براي كشت گندم و بررسي تأثير آن بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك
461
بررسي امكان استفاده از مايعات يوني ايميدازوليومي جهت اصلاح سطح كالاي پلي استري
462
بررسي امكان استفاده از مايعات يوني براي آهارزدايي پارچه هاي پنبه اي
463
بررسي امكان استفاده از مايعات يوني و واكنش گليكوليز براي اصلاح سطح كالاي پلي استري
464
بررسي امكان استفاده از نيروي باد در توليد انرژي و مكان يابي آن در استان يزد
465
بررسي امكان استفاده از واترجت در شناورهاي مختلف
466
بررسي امكان استفاده از يك روش شيميايي نوين در مرمت آثار فلزي و كاربرد آن برروي يك ظرف فلزي لوله دار متعلق به موزه ملي ايران
467
بررسي امكان استفاده ازآرد يولاف درتهيه بيسكويت و مقايسه شاخص هاي كيفي آن بابيسكويت آرد گندم
468
بررسي امكان استفاده ازپسماند تصفيه مجدد روغن موتور بازيافتي در مخلوط آسفالتي
469
بررسي امكان استفاده مجدد از پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي براي تامين بخشي از آب پايدار (مطالعه موردي: شهرك صنعتي نصيرآباد تهران)
470
بررسي امكان استقرار مدل مديريت دانش نوناكا و تاكوچي در شركت برق منطقه اي شهرستان بابل
471
بررســي امــكان استــقرار نـــظام نوين «مديريــت عملكرد» در حوزه منــابع انساني صنعت گاز
472
بررسي امكان اصلاح سطحي كالاي پلي‌استر با ليمونن
473
بررسي امكان افزايش بازدهي خط فلوتاسيون سرب و روي كالسيمين انگوران
474
بررسي امكان افزايش بازيابي مس با انتقال مستقيم كنسانتره چهار سلول اول سلول هاي پرعياركني اوليه به سرريز سيلكون هاي ثانويه در مجتمع مس سرچشمه
475
بررسي امكان افزايش بهره وري انرژي در صنايع شيشه
476
بررسي امكان افزايش شاخص كسر حجمي الياف پارچه‌هاي تاري‌- پودي چند لايه در مقايسه با بي‌بافت ارتوگونال
477
بررسي امكان افزايش شكل پذيري و بازتوزيع لنگر در تيرهاي سراسري قاب هاي بتن مسطح تقويت شده با ورق هاي كامپوزيت CFRP
478
بررسي امكان افزايش كاربردي در فضاهاي كوچك مسكوني و طراحي سيستم الحاقي به مجموعه كابينت هاي آشپزخانه
479
بررسي امكان افزايش مقاومت باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم پروبيوتيك به تنش هاي ناشي از دستگاه گوارش و فرايند توليد بستني با استفاده از تنش هاي كمتر از حد كشندگي
480
بررسي امكان الكتروريسي نانوالياف هادي پلي اتيلن دي اكسي تيوفن (PEDOT) به صورت خالص يا با استفاده از مواد كمكي
481
بررسي امكان الكتروريسي نيترات نقره در بستر پليمرهاي زيست سازگار
482
بررسي امكان انتقال ژن جهش يافته aro A باكتريايي باواسطه آكروباكتريوم به گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L)
483
بررسي امكان انتقال سلول به درون ساختار هيدروژلي به كمك ميدان الكترومغناطيس
484
بررسي امكان انجام فرآيند آندايزينگ سخت بر روي آلياژهاي آلومينيم
485
بررسي امكان انجام مانيتورينگ غير تهاجمي در بيماران سوختگي حاد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه ي بيمارستان شهيد مطهري
486
بررسي امكان اندازه گيري تنش با روش ادي كارنت
487
بررسي امكان اندازه گيري تنش بسماند حاصل از فرايند جوشكاري بروش التراسونيك
488
بررسي امكان اندازه گيري تنش بوسيله امواج التواسونيك در پيچ
489
بررسي امكان انعقاد عقد انقطاع از طريق تفويض المهر
490
بررسي امكان اولويت بندي زير حوضه ها از نظر سيل خيزي با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي : حوزه آبخيز اسكندري - زاينده رود)
491
بررسي امكان ايجاد عكس تمايز در سلول هاي حيواني و انساني با استفاده از ميدان الكتريكي دامنه ي پايين و فركانس بسيار پايين
492
بررسي امكان ايجاد كاربردهاي ثانويه در بسته بندي
493
بررسي امكان ايجاد و انتقال تكنولوژي نيمه هادي
494
بررسي امكان بارگذاري كود اوره بر روي كوپليمر بر پايه ي آكريل آميد-مالئيك اسيد: تهيه نانوكامپوزيت آن با زئوليت كلينوپتيلوليت و بررسي ويژگي آن ها در رهايش كنترل شده كود و ميزان نگهداري آب خاك
495
بررسي امكان باززايي گياه گوجه فرنگي )Lycopersicon esculentum Mill.( بااستفاده ازتكنيك كشت بافت گياهي
496
بررسي امكان باززايي مستقيم گياه دارويي خربزه تلخ در شرايط درون شيشه
497
بررسي امكان بازسازي معادن سنگ آهك صفائيه و نثاري سيمان تهران
498
بررسي امكان بازيابي واناديوم از سنگ آهن معدن چغارت
499
بررسي امكان بالانس تركيبي خطوط توليد پوشاك
500
بررسي امكان برآورد در رسوبات معلق توسط شبكه عصبي مصنوعي(ANN) در حوزه آبخيز حيدرآباد كرمانشاه
501
بررسي امكان برآورد مكاني مشخصات كمي جنگل با استفاده از آناليز زمين (مطالعه موردي : جنگل باغ شادي هرات - يزد)
502
بررسي امكان برپايي ليزر در ناحيه ي طول موجي فروسرخ ميانه به روش توليد اختلاف فركانس با جور شدگي فازي دمايي
503
بررسي امكان بروز اضافه ولتاژ در سيم پيچي LV در صورت بروز حالت گره دار در سيم پيچ HV به كمك مدل مشروح
504
بررسي امكان بكارگيري تبليغات ا زطريق سرويس پيام كوتاه به منظور جذب كمكهاي مردمي در انستيتو كانسر ايران
505
بررسي امكان بكارگيري سيستم كنترل دقت آماري در زمان ساخت بدنه در كارخانجات داخلي كشور ايران
506
بررسي امكان به كار گيري مديريت بر مبناي هدف در شركت پتروشيمي اصفهان
507
بررسي امكان بهبود ارزش تغذيه اي سبوس برنج ، جهت استفاده در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
508
بررسي امكان بهبود خواص الياف پلي استر به منظور جايگزيني در كاربردهاي الياف اكريليك
509
بررسي امكان بهبود خواص پارچه پنبه اي تكميل شده با نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم در عمليات بعدي با نيترات نقره
510
بررسي امكان بهبود خواص سايشي كفشك‌هاي چدن مورد استفاده در راه‌آهن
511
بررسي امكان بهبود خواص مقاومت در برابر حرارت و آنتي استاتيكي كالاي پلي استري با استفاده از نانورس به روش تكميلي
512
بررسي امكان بهبود رنگپذيري پنبه با مواد رنگزاي راكتيو بوسيله عمل نمودن با كايتوزان
513
بررسي امكان بهره وري پايانه هاي كانتينري با تاكيد بر فرآيند سيستم تخليه و بارگيري كانتينري با استفاده از رويكرد مديريتي MADM موردكاوي: بندر چابهار
514
بررسي امكان بهينه سازي آسياي خودشكن مدار چغارت در كارخانه فرآوري چغارت
515
بررسي امكان بهينه سازي سيستم پودگذاري ماشين بافندگي (باماكو) تبديل شده به ايرجت به منظور بهبود كيفيت پارچه
516
بررسي امكان بهينه سازي شيب ديواره نهايي معدن ميدوك با بكارگيري مفاهيم عدم قطعيت
517
بررسي امكان بيان كارآمد آنزيم بتا-ماناناز نو تركيب در سويه باكتريايي اشريشياكلي
518
بررسي امكان بيناب نمايي جذبي در ناحيه ي فروسرخ
519
بررسي امكان پاشش نانو ساختارها روي سطح نخ و قابليت تكسچره همزمان آن تحت تاثير ميدان هاي الكترواستاتيكي
520
بررسي امكان پايدارسازي ديواره معادن روباز با استفاده از روش شمع برجا (مطالعه موردي: معدن سرب، روي و باريت مهدي‌آباد)
521
بررسي امكان پايدارسازي نانوذرات دي اكسيد تيتانيم و نقره و تأثير آن بر خواص سطحي كالاي پلي استر
522
بررسي امكان پديده ترك خوردگي در سدهاي خاكي غير همگن يا هسته رسي با نشانه خميري پايين
523
بررسي امكان پذيري استفاده از پتانسيل آبهاي سطحي در امر تقويت آبخوان در دشت قائم شهر - جويبار (تغذيه مصنوعي)
524
بررسي امكان پذيري استفاده از تئوري اصلاح شده فورش هايمر براي تحليل جريان غيرخطي/ غيرماندگار در محيط هاي متخلخل درشت دانه
525
بررسي امكان پذيري استفاده از لايه اليافي پي وي دي اف با خواص تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي در لايي پوشاك
526
بررسي امكان پذيري استفاده از مواد پليمري خود ترميم در پوست مصنوعي
527
بررسي امكان پذيري ايجاد ارتباط بين وضعيت ك
528
بررسي امكان پذيري ايجاد ارتباط بين وضعيت كيفي اجزاء خط با شاخصهاي هندسي خطوط راه آهن
529
بررسي امكان پذيري بازيافت پلي اتيلن ترفتالات از طريق واكنش آنزيمي
530
بررسي امكان پذيري بهبود فرآيندهاي پوشش دهي به روش سمنتاسيون از طريق فعال سازي مكانيكي
531
بررسي امكان پذيري تزريق گاز بروش جريان داخلي از مخزن گازي پارسي جنوبي بدرون مخزن نفتي آن
532
بررسي امكان پذيري توليد ساروج ﴿سيمان پوزدلاني﴾ از كائولن معدن زنور
533
بررسي امكان پذيري جايگزيني سيستم كنترل طولي هواپيما با استفاده از مواد هوشمند
534
بررسي امكان پذيري سنتز تركيب هاي بين فلزي سامانه تيتانيم - آلومينيوم توسط مايكروويو
535
بررسي امكان پذيري سنتز خود انتشار دما بالاي كاربيد تيتانيم ودي باريد تيتانيم در زمينه آهن
536
بررسي امكان پذيري سنتز سيليكون كاربيد از خاكستر پوسته برنج به كمك گرمايش ماكروويو
537
بررسي امكان پذيري كاربر ميكروتوربين ها در خودروهاي هيبريد
538
بررسي امكان پذيري و شبيه سازي عددي عمليات فلاشينگ سد دز
539
بررسي امكان پذيري و قابليت اعتماد متدولوژي طراحي بر پايه اجزاي مكانيكي در پروژه هاي طراحي با مقياس كوچك
540
بررسي امكان پهنه بندي واحدهاي ژئومورفيك كواترنر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي﴿GIS) ﴿ مطالعه موردي : دشت سگزي﴾
541
بررسي امكان پياده سازي اتوماسيون در پست بانك
542
بررسي امكان پياده سازي پردازش هاي پيشرفته رادار با استفاده از پردازنده TMS023C5X
543
بررسي امكان پياده سازي متدولوژي شش سيگما جهت بهبود رضايت مشتريان فرهنگسراهاي شهرستان كرج
544
بررسي امكان پياده سازي متدولوژي شش سيگما جهت بهبود رضايت مشتريان فرهنگسراي شهرستان كرج
545
بررسي امكان پيش فرآوري كانسنگ اورانيوم معدن خشوي ﴿بلوك 1﴾
546
بررسي امكان تاثير ريز گردها بر عملكرد و برخي خصوصيات فيزيو لوژيك گندم و كارايي مصرف علف كش ها
547
بررسي امكان تجميع خدمات صدا و داده در شبكه هاي مبتني بر اترنت
548
بررسي امكان تحقق شبكه هاي عصبي ذاتا" فارسي
549
بررسي امكان تحقق مديريت مدرسه محوري در ناحيه 3 اصفهان از ديدگاه مديران مدارس متوسطه
550
بررسي امكان ترانسفورماسيون در دو سويه از باكتري Escherichia coli توسط پلاسميد pFDstrR
551
بررسي امكان ترك‌خوردگي هسته‌ي رسي سدهاي خاكي در اثر خشكسالي‌ هاي بلندمدت (مطالعه موردي: سد سيوند فارس، ايران)
552
بررسي امكان تشكيل مولايت از مواد اوليه ارزان قيمت الوميناي جاجرم و ميكروسيليس
553
بررسي امكان تصفيه آلودگيهاي نفتي با استفاده از آنزيم ها
554
بررسي امكان تصفيه بيولوژيكي پساب صنعتي ﴿كارخانه نوشابه سازي﴾توسط جلبك سبز كلرلاولگاريس
555
بررسي امكان تصوفيه بيولوزيكي پساب صنعتي (كارخانه نوشابه سازي) توسط جلبگ سبز كلرلاولكاريس
556
بررسي امكان تعديل منابع انساني با استفاده از تحليل پوششي داده هاي متمركز (مورد مطالعه : فرودگاه هاي ايران)
557
بررسي امكان تعيين اندازه دانه فولاد كم كربن به كمك روشهاي غير مخرب
558
بررسي امكان تعيين روش هاي آزمون برخي از خواص فيزيكي فرش هاي دستباف
559
بررسي امكان تعيين موقعيت و اندازه عيب از روي تصاوير راديوگرافي
560
بررسي امكان تعيين نحوه توزيع اجزاي غيركليدي در برج‌هاي تقطير با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
561
بررسي امكان تعيين والدين پدري نارنگي‌هاي نوشين، شاهين و پرنا با استفاده از نشانگرهاي ملكولي و صفات مورفولوژي
562
بررسي امكان تغذيه مصنوعي با استفاده از مدل مفهومي ورياضي در آبخوان دشت ماهيدشت
563
بررسي امكان تغليظ تركيبات روبيديم و مونازيت از باطله هاي حاصل از فرايند توليد در معدن طلاي موته
564
بررسي امكان تغيير سيستم نگهداري در گالريهاي معدن زغالسنگ برزگ پابدانا از قاب فلزي به رابولت
565
بررسي امكان تغيير مدار فلوتاسيون كارخانه فرآوري سرب و روي لكان به ثقلي - فلوتاسيون
566
بررسي امكان تغيير مقاومت حرارتي لايه ‌نانوليفي PAN و مقايسه با پارچه‌هاي گورتكس
567
بررسي امكان تفكيك اراضي شوري و گچي منطقه دشت كاشان با استفاده از داده هاي ماهواره TM
568
بررسي امكان تقليل روانشناسي به علوم اعصاب
569
بررسي امكان تقويت رفتاراستحكامي سيمان پرتلند معمولي با استفاده از افزودنيهاي آلي و معدني
570
بررسي امكان تقويت لرزه اي سازه هاي فولادي موجود با استفاده از بادبند زانوئي و المان زانوئي
571
بررسي امكان تكثير درون شيشه اي مرزه گونه
572
بررسي امكان تلخي زدايي از پنير سفيد آب نمكي ايراني با استفاده از كشت باكتري كمكي
573
بررسي امكان تمايز سلول‌هاي بنيادي روياني انساني به سلول‌هاي زاياي ماده با استفاده از محيط شرطي (conditioned medium) سلول‌هاي كومولوس انساني
574
بررسي امكان تمايز سلول¬هاي بنيادي روياني انساني "يزد" به سلول¬هاي زاياي مردانه بوسيله محيط شرطي (conditioned medium) سلول¬هاي بدست آمده از بيوپسي بيضه مردان
575
بررسي امكان تهويه از طريق دويل مياني در تونل صدر- نيايش براساس تحليل پايداري محل تقاطع دويل مياني با تونل
576
بررسي امكان تهيه Slow light در محيط هاي فيبر نوري با آلاينده هاي خاص
577
بررسي امكان تهيه الياف سراميكي به روش ريندگي ويكسوز
578
بررسي امكان تهيه پوششهاي آلي - معدني ﴿به روش سل - ژل﴾ بر روي پلي كربنات و مطالعه خواص سايشي
579
بررسي امكان تهيه كنسانتره زيركن در مقياس آزمايشگاهي از آنومالي ژئوشيميايي منطقه كلاردشت همراه با ملاحظات اقتصادي
580
بررسي امكان تهيه كنسانتره مس از كانسنگ اكسيدي طارم سفلي به روش فلوتاسيون
581
بررسي امكان تهيه نقشه پوشش گياهي بااستفاده از داده هاي ماهواره لندست TM در منطقه نير- يزد
582
بررسي امكان تهيه نقشه تيپهاي غالب پوشش گياهي با استفاده از داده هاي MODIS‏ در منطقه سميرم و لردگان
583
بررسي امكان تهيه نقشه شوري و قليائيت خاك در منطقه شرق اصفهان با استفاده از داده هاي رقومي TM
584
بررسي امكان توسعه نيروگاه فتوولتاييك بزرگ در ايران با نگاه اقتصادي
585
بررسي امكان توسعه يك مدل رياضي جامع براي فرايند بيوفيلتراسيون
586
بررسي امكان توصيف تخلخل غشاهاي پليمري با استفاده از روش پرتونگاري مقطعي رايانه‌اي
587
بررسي امكان توليد اسيدهاي آمينه و اسيدفوليك از سه سويه پروبيوتيك
588
بررسي امكان توليد الياف از قير
589
بررسي امكان توليد الياف نانو از سديم آلجينات به روش الكتروريسي
590
بررسي امكان توليد انبوه زالزالك( (Crataegus aronia با استفاده از تكنيك كشت بافت گياهي در محيط كشت MS
591
بررسي امكان توليد بيوسورفاكتانت بوسيله گونه هاي ميكروبي جداشده از خاكهاي آلوده نفتي
592
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
593
بررسي امكان توليد پنل هاي پلي يورتان با خاصيت تاخير در اشتعال
594
بررسي امكان توليد پوسته برنج سوخته در ايران و خواص مكانيكي آن در بتن سخت شده
595
بررسي امكان توليد چدنهاي پر آلومينيوم 2025 با گرافيت كروي و خوردگي در محيطهاي مختلف
596
بررسي امكان توليد ‍‍‍ژئوپليمر از مواد آمورف
597
بررسي امكان توليد سيمان ژئوپليمري از خاك رس
598
بررسي امكان توليد فوم حفره باز نانو كامپوزيتي A356/CNT به روش فشردن مخلوط مذاب و نمك
599
بررسي امكان توليد قطعه از تراشه هاي ماشينكاري آلياژ TI- 6AI- 4V به روش متالورژي پودر و مطالعه رفتار خوردگي ان در محلول هاي SBF- RINGER
600
بررسي امكان توليد كاغذ از كلسيم كربنات و ارتباط ان با سلامت محيط زيست
601
بررسي امكان توليد كنسانتره آهن با كيفيت مطلوب از باطله فلوتاسيون كارخانه فسفات اسفوردي
602
بررسي امكان توليد گريدهاي پلي وينيل كلرايد CVP
603
بررسي امكان توليد گريدهاي مختلف DL با توجه به بازار مصرف و ساختار واحد موجود
604
بررسي امكان توليد لاين هاي مقاوم به علف كش گلايفوسيت از طريق ايجاد موتاسيون دركالوس هاي حاصل از كشت بافت جنين رسيده ي برنج
605
بررسي امكان توليد لاين‌هاي مقاوم به علف‌كش گلايفوسيت از طريق ايجاد موتاسيون در كالوس‌هاي حاصل از كشت بافت جنين رسيده‌ي برنج
606
بررسي امكان توليد لومينيسانس سبز
607
بررسي امكان توليد ليزر غير‌خطي اختلاف بسامد با استفاده از پرتو‌هاي با نمايه‌ي بسل- گاؤسي
608
بررسي امكان توليد متابوليت هاي ثانويه فرار در كشت بافت گياه Stevia rebaudiana
609
بررسي امكان توليد نانو الياف پلي پيرول از طريق الكتروريسي محلول پيرول و متعاقبا اكسيداسيون درجا
610
بررسي امكان توليد نانو الياف مشتقات محلول در آب كيتوسان و خواص آنها
611
بررسي امكان توليد نانو ذرات اكسيد روي و رشد آن ها به صورت ‏نانو ميله اي
612
بررسي امكان توليد نخ دو رشته اي (SIRO) از نيمچه نخ فينيشراكريليك و مقايسه آن با نخ رينگ معمولي تكسه لا
613
بررسي امكان توليد نخ فيلامنتي پلي استر، از بطريهاي مستعمل پلي استر (PET)
614
بررسي امكان توليد نخ كرپ - تكسچره
615
بررسي امكان توليد نخ هايبالك پلي استر
616
بررسي امكان توليد هماهنگ سوم ليزر Nd:YAG به روش توليد جمع بسامد
617
بررسي امكان توليد و خواص ساختاري كامپوزيت AL-SIC با استفاده از فوم SIC
618
بررسي امكان توليد و خواص نانوالياف الكتروريسي شدۀ پلي اكريلونيتريل حاوي نانوذرات طلا
619
بررسي امكان توليد و مطالعه برخي خواص نخهاي فيلامنتي ضدميكروب پلي¬پروپيلن
620
بررسي امكان توليد ورقهاي مغناطيسي پر سيليسيم به روش ريخته گري
621
بررسي امكان توليد يك ليزر فروسرخ ميانه به روش QPM بر اساس فرآيند غير خطي توليد اختلاف فركانس در بلور PPLN
622
بررسي امكان توليدوپايداري نوشابه هاي چاي سردازخاك چاي سياه وبرگ چاي سبز
623
بررسي امكان توليدوتوسعه آلياژهاي نيكل سيلوربه روش آلياژسازي مكانيكي
624
بررسي امكان جايگزسني سوسژانسيون به جاي سرم نرمال اسب در محيط كشت مايكو پلاسما آگالاكتيه
625
بررسي امكان جايگزيني اتصالات برنجي بوسيله آلياژ 2024 آلومينيوم
626
بررسي امكان جايگزيني تست هموگلبين قندي شده يا هموگلوبين گلي كاسيله به عنوان يك تست تحمل گلوكز در بيماران پري ديابتيك ومقايسه جواب هاي دوروش نايكوكارد وكزوماتوگرافي تعويض يوني در اندازه گيري اين پارامتر
627
بررسي امكان جايگزيني تست هموگلوبين قندي شده يا ... با هموگلوبين گلي كاسيله به عنوان يك تست تشخيصي با تست تحمل گلوگز در بيماران پري ديابتيك و مقايسه جواب هاي دو روش نايكوكاردو كروماتوگرافي تعويض يوني در اندازه گيري اين پارامتر
628
بررسي امكان جايگزيني جنس پوسته مستر سلندر ترمز خودروي پرايد از چدن به آلياژ الومينيم
629
بررسي امكان جايگزيني روغن كاج با كف سازهاي ديگر در مدار فلوتاسيون كارخانه زغالشويي زرند
630
بررسي امكان جايگزيني شيرخشك انساني به جاي سرم نرمال اسب به عنوان منبع كلسترول در محيط كشت اختصاصي اوره آپلاسما اوره آليتيكوم , study on possibility of using dry milk as cholesterol source instead of horseserum forcultivation of ureaplasma urealyticum
631
بررسي امكان جايگزيني فولاد آهنگري و سمانته شده با چدن نشكن آستمپر شده ﴿AdI﴾ در كاربرد هاي سايشي
632
بررسي امكان جايگزيني مبدل جديد به جاي اسكروبر موجود در ذوب آهن اصفهان
633
بررسي اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﺲ سيليكالر و توليد آنتي بيوتيك اكتينوردين
634
بررسي امكان جداسازي باكتريهاي توليدكننده بيوسورفاكتانت از پسابهاي نفتي
635
بررسي امكان جذب داروي 5- فلوئوروراسيل بر روي نانو رس خالص شده و سنجش تاثير خلوص رس بر اين فرايند
636
بررسي امكان چاپيزيري پلي الفينها به روش پلاسما
637
بررسي امكان حذف H2S از گاز طبيعي توسط فناوري نانو(جاذب هيبريدي CNT-ZnO )
638
بررسي امكان حذف آلاينده هاي منتخب از پساب با استفاده از تركيب كاويتاسيون هيدروديناميك و تكنيك هاي اكسيداسيون پيشرفته
639
بررسي امكان حذف آلودگي زيست محيطي كروم موجود در باطله هاي آجر نسوز پايه كرومي
640
بررسي امكان حذف آهن از خاك صنعتي كائولن معدن فريادان استان فارس
641
بررسي امكان حذف تركيبات رنگي از چسب سريش جهت استفاده در مرمت كاغذ و نسخ خطي
642
بررسي امكان حذف عناصر مزاحم از محلول فروشويي آنومالي 5 ساغند
643
بررسي امكان حذف فلزات سنگين از محلول هاي رقيق آبي با استفاده از كربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات مگهمايتي
644
بررسي امكان حذف مواد رنگزا از پسابهاي رنگي با استفاده از جاذب معدني در سيستم هاي يك جزيي و دوجزيي و اصلاح سطحي جاذب با نانوذره
645
بررسي امكان حذف مواد شيميايي شفاف كننده در فرآيند عيار سنجي چغندر قند در كارخانه هاي قند كشور با استفاده از سيستم عصاره گيري اتوفيلت )Autofilt( , Study of clarifying chemicals agents remowal in sugar assesment processing of sugar beetin iran sugar factories by autofilt extravion system
646
بررسي امكان حصول تعادل همزمان داخلي و خارجي با استفاده از سياستهاي تركيبي در اقتصاد ايران
647
بررسي امكان داوري مقلدماذون ازديدگاه فقه اماميه وحقوق موضوعه ايران
648
بررسي امكان دريافت عوارض توليد زباله از طريق بررسي ارتباط ميزان مصرف برق ، آب ، مساحت زير بنا و ... با زباله سرانه در مناطق مختلف شهر تهران
649
بررسي امكان دست يابي به شهرهاي خلاق و كارآفرين (نمونه موردي شهر فردوس)
650
بررسي امكان راه اندازي بورس نفت خام در ايران و ارائه سناريوهاي ممكن و پيش بيني قيمت نفت خام بر اساس مدل سري هاي زماني
651
بررسي امكان راه اندازي سيستم ديسپچينگ در معدن بوكسيت جاجرم
652
بررسي امكان رنگ همانندي پارچه پلي استري و پارچه مخلوط پنبه ـ پلي استر با نرم افزار كامپيوتري Osiris
653
بررسي امكان رنگبري الياف اكريليكي رنگ شده با مواد رنگزاي كاتيونيك
654
بررسي امكان رنگرزي الياف پروتئيني با استفاده از رنگزاهاي ديپرس انتخابي به كمك سطح فعال
655
بررسي امكان رنگرزي الياف پشم با رنگزاي روناس و نيل در ابعاد نانو
656
بررسي امكان رنگرزي بهينه با ماده رنگزاي مورت بر روي كالاي پشمي و ابريشمي
657
بررسي امكان رنگرزي پشم و ابريشم طبيعي به روش نيمه مداوم و مقايسه آن با روش معمول ﴿رمق كشي﴾
658
بررسي امكان ريزازديادي گياه داوريي سنبل الطيب Valeriana officinalis با استفاده از تكنيك كشت تك گره
659
بررسي امكان ريشه زايي درون شيشه اي ريزقلمه هاي پسته رقم هاي سرخس و قزويني
660
بررسي امكان ساخت افزايشي هيدروكسي آپاتيت به روش استريوليتوگرافي
661
بررسي امكان ساخت پوشش نانو كامپيوزيتي...برروي فولاد به روش رسوب دهي الكتريكي
662
بررسي امكان ساخت زيست حسگر فنيل آلانين بر پايه پليمر رسانا
663
بررسي امكان ساخت سيليكون نانومتخلخل جهت كاربرد در رهايش كنترل شده دارو
664
بررسي امكان ساخت كامپوزيت ريختگي آلومينيوم - كاربيد تيتانيوم به روش درجا و ارزيابي خواص آن
665
بررسي امكان ساخت كمپرسورهاي پيچي با استفاده از دانش فني داخل كشور
666
بررسي امكان ساخت گرافن به روش هاي ليزرومايكروويو و مقايسه نتايج آن ها
667
بررسي امكان ساخت منيفولد دود به روش شكل دهي ورق
668
بررسي امكان ساخت و اثرات كاربرد يك تركيب نيتروژنه غيرپروتئيني آهسته رهش به منظور استفاده در تغذيه نشخواركنندگان
669
بررسي امكان سنتز رزين پلي استر كربوكسيله ويژه روكشهاي پودري ترموست
670
بررسي امكان سنتز مكا نوشيميايي و حرارتي نانو كامپوزيت Cr3C2/Al2O3 در زمينه آلومينيوم
671
بررسي امكان سنتز و كاربرد همزمان نانو ذرات نقره روي پارچه
672
بررسي امكان سنجي اجراي پروژه يادگيري الكترونيك از منظر دانشجويان در مقطع فيزيوپاتولوژي دانشكده پزشكي گيلان در سال 1395
673
بررسي امكان سنجي استقرار بودجه ريزي عملياتي در شركت بهره برداري مغان
674
بررسي امكان سنجي استقرار سيستم ارزيابي عملكرد تامين اجتماعي فارس با رويكرد كارت امتيازي متوازن
675
بررسي امكان سنجي استقرار مديريت دانش در شركت پلي اكريل ايران از ديدگاه مديران و كارشناسان شركت
676
بررسي امكان سنجي ايجاد مديريت دانش با بهره گيري از مدل نوناكا و تاكوچي در استانداري فارس
677
بررسي امكان سنجي بالانس قطعات دوار لكوموتيو GT26Cw
678
بررسي امكان سنجي تشخيص هوشمند ضايعات مغزي با استفاده از Brain Mapping مبتني بر شبكه هاي عصبي
679
بررسي امكان سنجي تشخيص هوشمند ضايعات مغزي به كمك تجزيه و تحليل سيگنال EEG مبتني بر شبكه‌هاي عصبي
680
بررسي امكان سنجي تصويربرداري دو بعدي به روش مقطع نگاري همدوس
681
بررسي امكان سنجي تهيه منسوج التيام بخش ترك كف پا
682
بررسي امكان سنجي توليد پنتا اكسيد فسفر از كنسانتره فسفات اسفوردي
683
بررسي امكان سنجي توليد و نصب ايزوگام
684
بررسي امكان سنجي حفر ايستگاه متروي ميدان نقش جهان به روش زيرزميني
685
بررسي امكان سنجي داد و ستد الكترونيكي و ارزيابي تاثير ان بربازار دركلان شهر كرج
686
بررسي امكان سنجي ساخت سنسورهاي اندازه گيري غيرتهاجمي قند خون
687
بررسي امكان سنجي سامانه همزمان سرما، گرما و توان ساختمان ابوريحان
688
بررسي امكان سنجي شبكه اينترانتي شارح جهت اعمال مديريت دانش در مراكز پ ژوهشي اسلامي قم , feasibity study of shareh intranet for implementing knowledge management in islamic research centers of qom
689
بررسي امكان سنجي طراحي و ساخت دستگاه تشخيص و تعيين ميزان پوكي استخوان با استفاده از روش اولتراسونيك
690
بررسي امكان سنجي كاربرد روش ازديا برداشت ميكروبي در مخازن ايران ﴿مخازن هيدرو كربوري﴾
691
بررسي امكان سنجي كشت گياه دارويي (گل گاو زبان) در گلخانه و طرح توجيهي آن
692
بررسي امكان سنجي معيارهاي مدل مديريت كيفيت بنياد اروپايي در كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران
693
بررسي امكان شبيه سازي تغيير شكل هاي كراندار پلاستيك بوسيله نرم افزار NlSAII
694
بررسي امكان شكل گيري جهان هاي ممكن در تئاتر از ديدگاه فلسفه ذهن با تكيه بر نمايشنامه جهان هاي ممكن جان
695
بررسي امكان شكل گيري جهان هاي ممكن در تئاتر از ديدگاه فلسفه ذهن با تكيه بر نمايشنامه جهان هاي ممكن جان مايتون
696
بررسي امكان شناسايي و اندازه‌گيري اسپكتروفتومتري داروي سيپروفلوكساسين هيدروكلرايد با نانو‌فيلم سل - ژل قالب مولكولي
697
بررسي امكان ضد ميكروب كردن لباس جراحان و روپوش هاي بيمارستاني بارنگزاي نيل
698
بررسي امكان طراحي شاسيهاي تركيبي و تحليل FEM مدل ساده شده آن
699
بررسي امكان طراحي و ساخت حسگر تار نوري توزيع‌شده براي پايش خوردگي سطوح
700
بررسي امكان فرآوري ثقلي نرمه هاي ايلمنيت و كروميت با جداكننده مولتي گراويتي (ميزلرزان استوانه اي)
701
بررسي امكان فرآوري و اصلاح كنسانتره تيتانيوم به منظور حذف رنگ
702
بررسي امكان فروشويي ﴿ليچينگ﴾ تحت فشار كانه هاي اورانيوم و كاني هاي مقاوم همراه با طراحي و ساخت اتو كلاو تحت فشار
703
بررسي امكان فلوتاسيون پيرولوزيت با كلكتورهاي كاتيوني
704
بررسي امكان فلوناسيون مالاكيت از كانسنگ كانسار اكسيده مس چيذه
705
بررسي امكان كاربرد ذرات نانو رس جهت افزايش مقاومت حرارتي و ضد الكتريسيته ساكن پارچه اكريليكي به روش تكميلي
706
بررسي امكان كاربرد روش هاي نوين در معادن سنگ هاي تزئيني دغا
707
بررسي امكان كاربرد منسوجات بي بافت به عنوان لايه رويي پوشاك
708
بررسي امكان كاربرد نانو رس جهت ضد ميكروب و ضد آتش كردن كالاي سلولزي
709
بررسي امكان كاربرد نانو-ميكروپودر برخي از سنگ هاي معدني جهت توليد مواد تغيير فاز دهنده در يك محدوده حرارتي معين
710
بررسي امكان كاهش FeOدرسينترتوليدي ذوب آهن اصفهان
711
بررسي امكان كاهش مهاجرت نرم كننده هاي فتالاتي در PVC نرم به كمك اصلاح نرم كننده و اتصال آن به نانو مواد اصلاح شده به عنوان عوامل بازدارنده مهاجرت
712
بررسي امكان كربن دهي فولاد ميكروآلياژي ميان كربن 30MNSIV6 به روش پودري
713
بررسي امكان كروم دهي در فولاد كم كربن
714
بررسي امكان كشت درون شيشه اي و بهينه اي مراحل باززايي در عناب (Ziziphus jujuba Mill
715
بررسي امكان كنترل بيماري بلاست مركبات با استفاده از برخي عوامل آنتاگونيست
716
بررسي امكان كنترل بيماري زنگ سفيد خاجيان (candida Albugo) از طريق عصاره هاي گياهي در شرايط مزرعه
717
بررسي امكان كنترل بيولوژيك آتشك سيب و گلابي با استفاده از برخي جدايه هاي باكتريايي آنتاگونيست
718
بررسي امكان كنترل بيولوژيك پژمردگي باكتريايي گوجه‌فرنگي توسط برخي جدايه‌هاي باكتريايي
719
بررسي امكان كنترل بيولوژيك قارچ ... عامل پژومردگي گوجه فرنگي در شرايط آزمايشگاهي با باكتري هاي آنتاگونيست
720
بررسي امكان كنترل قارچ Rhizoctonia solani در سيبزميني توسط عوامل بيوكنترل باكتريايي و قارچي در حضور و عدم حضور كلات‌كننده‌هاي شيميايي
721
بررسي امكان گياه پالايي خاكهاي آلوده به آرسنيك به وسيله گياهان زراعي در اراضي شهرستان بيجار
722
بررسي امكان مشاركت بيماران در بهبود كيفيت و ايمني خدمات-1393
723
بررسي امكان مشاهده رشد ترك به وسيله سيگنال آكوستيك اميژن
724
بررسي امكان معرفي ماركر جنسيت در ماهي سفيد درياي خزر )Rutilus Frisii Kutum( با استفاده از روش PCR-RAPD
725
بررسي امكان مقاوم سازي سيستم بازشناخت گفتار به تنوعات مختلف ميكروفون و فاصله آن از گوينده
726
بررسي امكان مقاوم سازي مدل شبكه عصبي باز شناخت گفتار نسبت به تغييرات سرعت بيان
727
بررسي امكان نصب كولر جذبي بر روي اتومبيل
728
بررسي امكان نگهداري جوانه هاي انتهايي ، بذور و سلول هاي Secale montanum در شرايط فراسرد
729
بررسي امكان همگروه سازي از طريق ارگان زايي مستقيم و توليد جنين هاي پيكري د رگونه هاي اي ساليگنا و اكاليپتوس رابيدا
730
بررسي امكان و اصلاح سيستم پودگذاري ماشين بافندگي jet-Air با تغيير شرايط پودگذاري
731
بررسي امكان و چگونگي پياده سازي استاندارد مديريت كيفيت ايزو 9001 در شركت دولتي پست بانك
732
بررسي امكان و نحوه فرايند حرارتي خيارشور پاستوريزه در بسته هاي بزرگ قابل اتو كلاوكردن
733
بررسي امكان وجود C60 در موارد ميان ستاره اي
734
بررسي امكان وجود قطعات DNA هسته اي در پلاكتهاي خون محيطي و ارتباط آنها با افزايش سن در انسان
735
بررسي امكان يا امتناع شكل گيري نيروي نظامي مستقل براي اتحاديه اروپا
736
بررسي امكان‌پذيري استفاده از دودكش خورشيدي در بهبود تهويه يك استخر سرپوشيده به كمك حل عددي
737
بررسي امكان‌پذيري كنترل بهينه زاويه دريچه گاز با توجه به اطلاعات كامل مسير حركت در جاده براي مصرف بهينه انرژي
738
بررسي امكان‌سنجي آزمايشگاهي سنتز رزين فنوليك -رزول داراي گروه جانبي حجيم در موقعيت پاراي فنول آن- جهت بهبود پخت برخي لاستيك‌ها
739
بررسي امكان‌سنجي و تعيين نسبتهاي مخلوط بتن خودتراكم بر اساس مقاومت فشاري هدف
740
بررسي امكانات XML در تجارت الكترونيك
741
بررسي امكانات اجراي نظام جديد آموزش متوسطه در استان چهار محال و بختياري در مقايسه با شاخصهاي كشوري به منظور ارائه پيشنهادات مناسب در رفع تنگناهاي موجود
742
بررسي امكانات بازديد علمي و ميزان استفاده از آن در دبيران درس علوم پايه دوم راهنمايي شهرستان اردكان
743
بررسي امكانات تخمين درصد پوشش گياهي با استفاده از داده هاي رقومي ماهواره لندست TMدر منطقه سميرم
744
بررسي امكانات تركيب بندي در نگارگري ايراني در ايجاد قاب پردازي بصري صحنه نمايش
745
بررسي امكانات توسعه صنايع دستي در استان سيستان و بلوچستان
746
بررسي امكانات توسعه صنايع دستي در استان سيستان وبلوچستان
747
بررسي امكانات توسعه صنايع دستي در سيستان و بلوچستان
748
بررسي امكانات جايگزيني سيستم ژاكارد برروي ماشينهاي راشل پر شانه
749
بررسي امكانات دراماتيك بختيار نامه﴿دقايقي مروزي﴾با رويكرد نظريه سيستم ها
750
بررسي امكانات دراماتيك بختيارنامه ﴿دقايقي مروزي﴾ با رويكرد نظريهء سيستم ها
751
بررسي امكانات ساز ني و نقش آن در تك نوازي و گروه نوازي موسيقي ايراني
752
بررسي امكانات شهر الكترونيك و يك نمونه موردي در ايران
753
بررسي امكانات مجازي سازي ،‌رايانش ابري و سرور مجازي در لينوكس
754
بررسي امكانات مدگردي در رديف ميرزا عبدالله
755
بررسي امكانات مشكلات اشتغال زنان در شهر گاليكش
756
بررسي امكانات ميكروكامپيوترها براي ايجاد تصاوير گرافيكي
757
بررسي امكانات ميكروكامپيوترها براي ايجاد تصاوير گرافيكي
758
بررسي امكانات نمايشي داستان سياوش
759
بررسي امكانات و تجهيزات آتش نشاني به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران شهري﴿مطالعه ي موردي شهر يزد﴾
760
بررسي امكانات و محدوديت هاي شهر بجنورد به منظور ارتقاي آن به شهر آموزش دهنده
761
بررسي امكانات و وسايل آزمايشگاهي و نحوه بهره برداري از آن در دانشكده ها و گروههاي تربيت بدني
762
بررسي امكانپذيري اجراي چرخه مديريت دانش در ساختارهاي مجازي دانشگاه تهران
763
بررسي امكانساخت سيمان ژئو پليمري بر پايه پوزالان طبيعي
764
بررسي امكانسنجي و مكان يابي ژنراتورهاي زميني بارور كننده ابرها در آذربايجان غربي بالادست حوضه رودخانه هاي بار اندوزچاي و شهر چاي با استفتده از نرم افزار
765
بررسي امكانهاي مراقبه از طريق عكاسي با رجوع به آراي پديدارشناسي مارتين هايدگر(مورد پژوهي: جريان عكاسي ميكسانگ و مكتب دوسلدورف)
766
بررسي املايي، معنايي و بسامدي كلمات و عبارات عربي در گلستان سعدي
767
بررسي امنيت اجتماعي و اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان رشته علوم اجتماعي پيام نور شهرستان ساري
768
بررسي امنيت استاتيكي سيستم قدرت
769
بررسي امنيت پرواز هواپيماها روي كوه الوند با استفاده از مدل WRF
770
بررسي امنيت پروتكل SSL
771
بررسي امنيت داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از مسيريابي چند مسيره ي تصادفي
772
بررسي امنيت در رايانش ابري
773
بررسي امنيت در رايانش ابري با استفاده از منطق فازي
774
بررسي امنيت در شبكه هاي ادهاك وسايل نقليه
775
بررسي امنيت در شبكه هاي بي سيم
776
بررسي امنيت در شبكه هاي بي سيم و وضعيت آن در ايران
777
بررسي امنيت در شبكه هاي بيسيم
778
بررسي امنيت در شبكه هاي ميان خودرويي
779
بررسي امنيت ديتا سنترها
780
بررسي امنيت رمز عبور با الگوي تايپ به كمك شبكه‌هاي عصبي
781
بررسي امنيت شبكه هاي Adhoc [آ دي اچ او سي]
782
بررسي امنيت شبكه هاي بي سيم حسگر
783
بررسي امنيت شبكه هاي كامپيوتري
784
بررسي امنيت شغلي و رضايت از انتخاب شغل در كارمندان
785
بررسي امنيت شهروندان در محلات شهري ﴿نمونه موردي: محله جلفا در اصفهان﴾
786
بررسي امنيت شيوه هاي پنهان نگاري اطلاعات درتصويروارائه يك شيوه مناسب
787
بررسي امنيت عمومي در توسعه گردشگري (نمونه موردي شهر ساري)
788
بررسي امنيت عمومي و عوامل تهديد كننده
789
بررسي امنيت مخابرات داده در شبكه هاي هوشمند با به كارگيري نظريه بازي ها
790
بررسي امنيت مهاجرت زنده ماشين‌هاي مجازي در محيط‌هاي مجازي‌سازي شده
791
بررسي امنيت ورمزنگاري در شبكه بي سيم
792
بررسي امنيت وضعيت غذايي و عوامل موثر بر آن در خانوار روستايي دهستان بالادربند
793
بررسي امنيتي الگوريتم رمز A5->GMR-1
794
بررسي امواج آبهاي جنوبي ايران و انتخاب دستگاه بهينه جاذب انرژي امواج براي منطقه مذكور
795
بررسي امواج الاستيك -پلاستيك در ميله ها
796
بررسي امواج الكترو مغناطيسي (PEMF) در تسريع جوش خوردگي استخوان
797
بررسي امواج الكترومغناطيس درلايه هاي مختلف
798
بررسي امواج اولتر اسوانيك و كاربرد آن در صنعت و پزشكي
799
بررسي امواج داخلي در تنگه هرمز
800
بررسي امواج ساليتوني در پلاسماي چند مولفه‌اي و بررسي عوامل موثر بر انتشار آنها
801
بررسي امواج سوسيستي سريع در حلقه هاي تاج خورشيد
802
بررسي امواج سوليتون در پلاسما همراه با اثرات نسبيتي
803
بررسي امواج صوتي بر نفوذپذيري نانو ذرات ... در سلولهاي عصبي
804
بررسي امواج عادي و غيرعادي در پلاسماي مغناطيده با توزيع نافزون‌ور
805
بررسي امواج و اثرات آنها روي شناورها
806
بررسي امواع لعاب هاي جلادار و اجراي آنها برروي محصولات سراميكي
807
بررسي امور اداري و مالي شهرداري اصفهان
808
بررسي امور بازاريابي و فروش در كارخانه سيمان بجنورد
809
بررسي اموزش مفاهيم ديني به نونهالان﴿15-9﴾سال
810
بررسي اموزه هاي بخت در شاهنامه فردوسي
811
بررسي اموزه هاي شادي در فرهنگ اساطير وحماسه هاي ايراني
812
بررسي اميخته بازاريابي بر نام تجاري
813
بررسي اميخته بازاريابي بر نام تجاري
814
بررسي اميد به پيدا نمودن شغل بعد از تحصيل دانشجويان
815
بررسي اميد و نااميدي در اشعار منوچهر آتشي
816
بررسي اميد و نااميدي در شهر فريدون توللي و فريدون مشيري
817
بررسي اناليز كنفورماسيوني ،ممان دو قطبي ، اندازه گيري اندازه حفره و انرژي پايداري حاصل از جذب كاتيون در ماكروسيكلهاي حاوي اكسيژن و نيتروژن به روش مكانيك كوانتوم
818
بررسي انباشتگي بار در چاه كوانتومي INGAN / GAN و ميدان الكتريكي داخل چاه كوانتومي
819
بررسي انتخاب زيستگاه و مدل سازي مطلوبيت زيستگاه سنجاب ايراني در مناطق حفاظت شده استان كهگيلويه و بويراحمد
820
بررسي انتخاب موثر سبك هاي مديريت تعارض با توجه به سبك شخصيتي افراد . مطالعه موردي در دانشگاه آزاد اسلامي كرج
821
بررسي انتخاب و اقتباس براي موسيقي فيلم
822
بررسي انتخاب ون يا اتوبوس به عنوان سيستم كمكي حمل ونقل همگاني انبوه بر با هدف كاهش زمان سفر و زمان انتظار براي حمل ونقل همگاني با استفاده از الگوريتم ابتكاري
823
بررسي انتخابات مجلس شوراي ملي ايران ( ادوار هجدهم تا بيستم)
824
بررسي انتخابات مجلس شوراي ملي ايران ( ادوار هجدهم تا بيستم)
825
بررسي انتزاع در آثار طبيعت گراي جورجيا اكيف
826
بررسي انتشار آلودگي از منابع متعدد با استفاده از روش عددي و مدل گوس
827
بررسي انتشار امواج آكوستيك ايميشن در ورق
828
بررسي انتشار امواج از FLFتا HF
829
بررسي انتشار امواج الكترومغناطيسي جفت شده در لايه هاي نازك غيرخطي
830
بررسي انتشار امواج الكترومغناطيسي جفت شده در لايه‌هاي نازك غيرخطي
831
بررسي انتشار امواج الكترومغناطيسي در بلورهاي فوتوني پلاسمايي دو و سه تايي يك بعدي
832
بررسي انتشار امواج تراهرتز در بلور فوتوني پلاسمايي يك بعدي با چگالي ناهمگن
833
بررسي انتشار امواج تراهرتز در بلور فوتوني پلاسمايي يك بعدي با چگالي ناهمگن
834
بررسي انتشار امواج خمشي در ورق هاي نازك با استفاده از روش مبتني بر توابع پايه شعاعي
835
بررسي انتشار امواج ساليتوني در محيط هاي دي الكتريك غير خطي از نوع كر حالت مختلط
836
بررسي انتشار امواج سطحي در نيم فضاي پلاسماي كوانتومي
837
بررسي انتشار امواج سطحي در نيم قضاي پلاسماي كوانتومي
838
بررسي انتشار امواج كشسان در محيطهاي بي نظم يك بعدي
839
بررسي انتشار امواج و ناپيوستگي ها در ترموالاستيسيته كوپل
840
بررسي انتشار امواج يون- صوتي در نانو لوله هاي كربني
841
بررسي انتشار امواج،درون موجبر جفت شده با ميكروكاواك آميخته به نقاط كوانتومي
842
بررسي انتشار باريكه ليزر مبتني بر تركيب ناهمدوس در جو
843
بررسي انتشار ترك در استخوان بر اساس روش بدون شبكه
844
بررسي انتشار ترك در مواد الاستيك خطي با در نظر گرفتن ضريب تصحيح ميرترك
845
بررسي انتشار زوج ساليتون فضايي در يك مدار اپتيكي نور شكستگي دو فوتوني بدون منبع تغذيه
846
بررسي انتشار ساليتون هاي فضايي در فرامواد با فاز منفي كنترل شده
847
بررسي انتشار مدهاي هرميت - گاوسي و پرتوهاي همدوس جزئي GSM در اتمسفر متلاطم
848
بررسي انتشار موج تنش در ميله ها و تحليل تجربي آن
849
بررسي انتشار موج تنش در ميله ها و تحليل تجربي آن
850
بررسي انتشار موج تنش در ورق قطاع مركب چند لايه
851
بررسي انتشار موج گوسي در آرايه ي موجبري يك بعدي با جفت شدگي مثبت و منفي متفاوت در محيط كر
852
بررسي انتشار نور در موجبرهاي خودنگار
853
بررسي انتشار نور در يك چگاليده ي بوز- اينشتين تغيير شكل يافته
854
بررسي انتشار نور دريك محيط متحرك به عنوان يك ميدان گرانشي موثر
855
بررسي انتشار و پراكندگي امواج در يك نانو لوله پيزوالكتريك حامل سيال با درنظر گرفتن اثر فلكسوالكتريك
856
بررسي انتشار و كاهش ارتعاشات ناشي از قطارهاي پرسرعت در خاك
857
بررسي انتشارآلودگي وزوال طبيعي سيانورپساب صنايع ومعادن درمحيط زيست (مطالعه موردي معدن طلاي دشت موته )
858
بررسي انتشارات آلاينده هاي در سيستم هاي تهويه مطبوع به همراه شبيه سازي پخش آلاينده ها در يك واحد مسكوني
859
بررسي انتظارات دانشجويان كارشناسي ارشد رشته هاي علوم انساني و علوم پايه دانشگاه مازندران از پيامدهاي علمي و تربيتي تحصيل
860
بررسي انتظارات شغلي دانشجويان تربيت بدني از اشتغال و آينده ي شغلي آنان در استان خراسان رضوي سال 85-84
861
بررسي انتظارات شغلي دانشجويان تربيت بدني از اشتغال و آينده ي شغلي آنان در استان يزد
862
بررسي انتظارات شغلي دانشجويان تربيت بدني استان يزد
863
بررسي انتظارات شغلي دانشجويان رشته تربيت بدني ايران
864
بررسي انتظارات فرزندان(13020)سال ازپدر درشهرستان نوشهر
865
بررسي انتظارات مديران و معلمان مدارس ابتدايي از كاركردهاي راهنماي تعليماتي و مديران همخواني انتظارات مديران و معلمان با عملكرد راهنماي تعليماتي در شهرستان دهلران 87-88
866
بررسي انتظارات مديران,معلمان و اوليا از نظام آموزش ابتدايي شهرستان برخوار اصفهان
867
بررسي انتظارات و توقعات مشتريان كليدي بانك كشاورزي استان هرمزگان
868
بررسي انتظارات ومشكلات ونيازهاي سالخوردگان در شاهرود
869
بررسي انتظارات،ملاكها ونگرانيهاي شغلي جوانان ونوجوانان
870
بررسي انتظارات،ملاكها ونگرانيهاي شغلي جوانان ونوجوانان
871
بررسي انتظارات،ملاكها ونگرانيهاي شغلي جوانان ونوجوانان
872
بررسي انتظارات،ملاكها ونگرانيهاي شغلي جوانان ونوجوانان
873
بررسي انتقادات نيچه بر اخلاق مسيحي
874
بررسي انتقادي آراء دكتر سها در موضوع شبهات پزشكي در قران با محوريت كتاب نقد قرآن
875
بررسي انتقادي الحادگرايي در نظريات ريچارد داوكينز
876
بررسي انتقادي انديشههاي هانري كربن دربارة فلسفه سهروردي
877
بررسي انتقادي بازنمايي فرهنگ و جغرافياي جنوب ايران در فيلم هاي داستاتي ناصرتقوايي، اميرنادري و كيانوش عياري
878
بررسي انتقادي بازنمايي فرهنگ و جغرافياي جنوب ايران در فيلم‌هاي داستاني ناصر تقوايي، امير نادري و كيانوش عياري
879
بررسي انتقادي تبليغات تجاري تلويزيوني فارسي براساس نوع مخاطب
880
بررسي انتقادي ترجمه هاي فارسي قرآن با تأكيد بر ضماير شأن و فصل
881
بررسي انتقادي تفسير منسوب به علي بن ابراهيم قمي
882
بررسي انتقادي ديدگاه‌هاي روش شناسي علوم اجتماعي اسلامي
883
بررسي انتقادي رابطه توليدي - منطقي اصل عدم قطعيت هايزنبرگ با نفي عليت و اثبات اختيار
884
بررسي انتقادي رابطه توليدي منطقي اصل عدم قطعيت هايزنبرگ با نفي عليت و اثبات اختيار
885
بررسي انتقادي روشهاي افروزش در موتورهاي اشتعال جرقه اي به منظور اصلاح و بهينه سازي مجموعه هاي افروزش موجود با هدف كاهش مصرف سوخت و كاهش الودگي
886
بررسي انتقادي زيرژانر اسلشر در سينماي آمريكا از دهه 80 تا كنون و نسبت آن بامسائل اجتماعي آمريكا
887
بررسي انتقادي زيرژانر اسلشر در سينماي آمريكا از دهه ي 80 تا كنون و نسبت آن با مسائل اجتماعي امريكا
888
بررسي انتقادي- شناختي پديده استعاره در گفتمان سياسي ايران
889
بررسي انتقادي عناصر نسبيت انگارانه در فلسفه ي نيچه
890
بررسي انتقادي فرمول‌بندي رشر درباره نظريه موجهات زماني ابن‌سينا
891
بررسي انتقادي قانون طرد شق ثالث در منطق سنتي و جديد (برخي منطق هاي غير كلاسيك)
892
بررسي انتقادي مباني فلسفي علم جديد از منظر سنت گرايان با محوريت مفهوم «پديده»
893
بررسي انتقادي مسئله توجيه از ديدگاه منطق توجيه در مقايسه با چشم انداز شناخت شناسانه
894
بررسي انتقادي ملاك هاي تحقيق پذيري گزاره هاي ديني با تاكيد بر آراء اير
895
بررسي انتقادي نسبت زيبايي با خير و حقيقت در زيباشناسي شفتسبري و هاچسون
896
بررسي انتقادي نظريه هاي ادراك معاصر
897
بررسي انتقادي نقد آدرنو از هستي شناسي بنيادين هيدگر
898
بررسي انتقادي نمايشنامه نويسي در ايران ( از آغاز تا سال 1300 ه . ش )
899
بررسي انتقادي نيازها و مشكلات زبان انگليسي كارمندان موسسه مطالعات بين المللي انرژي
900
بررسي انتقادي و فلسفي آراء و نقدهاي ديويد بوهم در موردعليت در مكانيك كوانتوم
901
بررسي انتقال الكتريكي وب نانو الياف در فرآيند شارژ باتري يون ليتيم با استفاده از روش هاي تركيبي هوش مصنوعي
902
بررسي انتقال امواج آكوستيك از پوسته استوانه اي ساندويچي با هسته سيال الكترورئولوژيكال
903
بررسي انتقال انر‍زي در كمپلكس هاي گيرنده نوري فتوسنتز
904
بررسي انتقال انرژي و اثر همبستگي هاي كوانتومي بر آن در سامانه هاي فوتوسنتز كننده نوع دو
905
بررسي انتقال برانگيختگي الكتروني ميان كلروفيلهاي كمپالكس هاي گيرنده نوري 1واا در گياهان سبز با استفاده از كامپيوترهاي كوانتومي
906
بررسي انتقال پذيري نشانگرهاي SSR، تنوع ژنتيكي بين و درون گونه اي و تجزيه ژنتيكي صفات مختلف در اسپرس ﴿.onobrychis viciifolia Scop)
907
بررسي انتقال توان آلتراسونيك از منبع موج آكوستيك توسط برداشت كننده ي پيزوالكتريك
908
بررسي انتقال جرم در تغليظ آبميوه‌ها توسط تقطير اسمزي
909
بررسي انتقال جرم در سيستم هاي نانوكامپوزيتي به روش المان محدود
910
بررسي انتقال جرم ذرات LDL در شريان كاروتيد با گرفتگي متقارن تحت جريان نوساني قلب
911
بررسي انتقال حرارت از بدن و تاثير آن در زخم بستر
912
بررسي انتقال حرارت از سر سيلندر موتورهاي هوائي
913
بررسي انتقال حرارت از طريق تشعشع در موتور راكتها
914
بررسي انتقال حرارت از موتور يك AUV
915
بررسي انتقال حرارت با استفاده از مدل آماري برخورد ذرات در مدل سه بعدي جريان گاز-جامد
916
بررسي انتقال حرارت به صورت معكوس در فرآيند جوشكاري اصطكاكي
917
بررسي انتقال حرارت بين دو ديوار تخت با جابجايي آزاد و تشعشع
918
بررسي انتقال حرارت تابشي در يك نوع بخاري تابشي سقفي
919
بررسي انتقال حرارت تشعشع در نازلها
920
بررسي انتقال حرارت تشعشع و جابجايي آزاد در يك محفظه
921
بررسي انتقال حرارت تماسي بين سوپاپ دود و نشيمنگاه با استفاده از شبكه عصبي
922
بررسي انتقال حرارت تيرهاي كمپوزيتي به كمك نرم افزارهاي حجم محدود
923
بررسي انتقال حرارت جا به جايي آزاد جسم در محفظه مربعي
924
بررسي انتقال حرارت جا به جايي اجباري نانوسيال در جريان آرام داخل يك لوله با دماي ثابت ديواره
925
بررسي انتقال حرارت جابجائي آزاد از يك سيم افقي
926
بررسي انتقال حرارت جابجائي سيالات ويسكوالاستيك (مدل PTT) در آنولوس
927
بررسي انتقال حرارت جابجايي آزاد در آرايش مثلثي و مربعي لوله ها، توسط نرم افزار FLUENT
928
بررسي انتقال حرارت جابجايي آزاد در لوله و مجراي حلقوي هم مركز در زواياي مختلف
929
بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري در داخل لوله با استفاده از نانوسيال گرافن و اكسيدگرافن
930
بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال غير نيوتني در يك لوله افقي خميده
931
بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري و طبيعي در جريان سيال غير نيوتني بين دو صفحه موج دار به كمك نرم افزار
932
بررسي انتقال حرارت جابجايي در كانال به كمك نرم افزار فلوئنت
933
بررسي انتقال حرارت جابجايي در محيط متخلخل با پراكندگي دوگانه
934
بررسي انتقال حرارت جابجايي سيالات غير نيوتني مدل پاورلا در مبدلهاي حرارتي دو لوله اي
935
بررسي انتقال حرارت جابجايي طبيعي در يك محفظه مستطيل شكل با اعمال ميدان مغناطيسي
936
بررسي انتقال حرارت جابجايي طبيعي سيال غير نيوتني بر زوي دسته لوله‌ي بيضي شكل
937
بررسي انتقال حرارت جابه جايي آزاد در داخل كانال عمودي
938
بررسي انتقال حرارت جابه جايي اجباري دريك حفره ذوزنقه اي
939
بررسي انتقال حرارت جريان دوفازي در يك ترموسيفون با استفاده از نرم افزار FLUENT
940
بررسي انتقال حرارت جريان ميان دو استوانه پر شده با نانو سيال در حضور ميدان مغناطيسي
941
بررسي انتقال حرارت جريان نانوسيال غير نيوتوني در يك ميكروكانال تحت شرظ لغزش همراه با چشمه حرارتي و ميدان مناطيسي
942
بررسي انتقال حرارت جوشش استخري نانو سيال مغناطيسي تحت ميدان مغناطيسي
943
بررسي انتقال حرارت خروجي از اجزاي توربين
944
بررسي انتقال حرارت در اجسام دو و سه بعدي
945
بررسي انتقال حرارت در بافت سطحي زنده
946
بررسي انتقال حرارت در جريان دوبعدي مايع-جامد
947
بررسي انتقال حرارت در ديگهاي بخار لوله آتش
948
بررسي انتقال حرارت در سر انسان
949
بررسي انتقال حرارت در سنگ زني و آسيب ديدگي هاي سطحي قطعه كار
950
بررسي انتقال حرارت در شمش هنگام عبور از كوره پيش گرم نورد
951
بررسي انتقال حرارت در فرآيند پخت لاستيك
952
بررسي انتقال حرارت در فرآيند پخت مداوم تسمه نقاله
953
بررسي انتقال حرارت در فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي به روش تجربي و تحليلي عددي در منطقه جوش
954
بررسي انتقال حرارت در كانال هاي موج دار با فلوئنت [Fluent]
955
بررسي انتقال حرارت در كوره هاي پيش گرم نورد با هندسه واقعي به روش مونت كارلو
956
بررسي انتقال حرارت در كوره هاي پيش گرم نورد با هندسه واقعي و گاز واقعي به روش صفحات مجازي (IPM)
957
بررسي انتقال حرارت در كوره هاي پيش گرم نورد براي سوختهاي مختلف
958
بررسي انتقال حرارت در كويل بامقطع لوله هاي تركيبي دايروي و مستطيلي با بهره گيري از نانوسيال
959
بررسي انتقال حرارت در لوله هاي حاوي نوار پيوسته و ناپيوسته به كمك ديناميك سيالات محاسباتي در نرم افزار ANSYS CFX
960
بررسي انتقال حرارت در محفظه احتراق موتور توربيني بمنظور طراحي محفظه احتراق نوعي موشك كروز
961
بررسي انتقال حرارت در مخازن ذخيرهLNG
962
بررسي انتقال حرارت در ميله هاي سوخت راكتور با در نظر گرفتن تاثيرات گازهاي حاصل از شكافت
963
بررسي انتقال حرارت در نانو سيالات
964
بررسي انتقال حرارت در ورودي مجاري
965
بررسي انتقال حرارت در يك كانال با صفحات متخلخل با استفاده از نرم افزار FLUENT
966
بررسي انتقال حرارت در يك محيط متخلخل با استفاده از نرم افزار fluent
967
بررسي انتقال حرارت در يك موتور احتراق داخلي و تعيين ميدان دماي اجزاء آن
968
بررسي انتقال حرارت درپره ي متحرك رديف اول توربين گاز به كمك نرم افزار Ansys
969
بررسي انتقال حرارت درطراحي كاواك سيكلوترون 10Mev
970
بررسي انتقال حرارت درفرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي با اعمال شارخنك‌كاري
971
بررسي انتقال حرارت دو بعدي در فين هاي مستطيلي
972
بررسي انتقال حرارت دوبعدي در فين هاي مستطيلي
973
بررسي انتقال حرارت ذرات در گاز
974
بررسي انتقال حرارت راكتورهاي هواي
975
بررسي انتقال حرارت روي ورقهاي فولادي طي مراحل نورد گرم
976
بررسي انتقال حرارت سيالات غيرنيوتني با ويسكوزيته تابع دما در جريان آرام در لوله هاي صاف
977
بررسي انتقال حرارت سيالات غيرنيوتني در جريان ناآرام در لوله ها
978
بررسي انتقال حرارت طبيعي در حفره سه بعدي با استفاده از روش شبكه بولتزمن براي نانو سيال
979
بررسي انتقال حرارت گذرا در پل واره دندان به روش المان محدود
980
بررسي انتقال حرارت موتور در تماس با هوا
981
بررسي انتقال حرارت نانو سيال سيليكادر آب درون لوله افقي باشار حرارتي ثابت
982
بررسي انتقال حرارت هدايتي اصلاح شده فوريه در فين حلقوي
983
بررسي انتقال حرارت هدايتي در مقياس نانو و مدلسازي ديناميك مولكولي آن
984
بررسي انتقال حرارت و توليد آنتروپي نانو سيال در يك محفظه مايل و متخلخل
985
بررسي انتقال حرارت و جريان سيالات غيرنيوتني در مبدلهاي حرارتي صفحه اي
986
بررسي انتقال حرارت و خواص فيزيكي - مكانيكي رزين پلي استر غير - اشباع حاوي گرافن
987
بررسي انتقال حرارت و خواص فيزيكي مكانيكي رزين پلي - استر غيراشباع حاوي ذرات آلومينيم
988
بررسي انتقال حرارت و عايق بندي مخازن برودتي
989
بررسي انتقال حرارت و مدلهاي آن در ميكروكامباستورها
990
بررسي انتقال حرارت، رطوبت و شكل‌پذيري پارچه‌هاي تاري پودي دورو
991
بررسي انتقال دانش و افزايش سرمايه اجتماعي در ستاد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
992
بررسي انتقال درهم تنيدگي در سامانه هاي برهم كنشي اتم- ميدان
993
بررسي انتقال دو طرفه مهارتهاي حركتي از دست سالم به دست ناسالم كودكان فلج مغزي
994
بررسي انتقال ژن لوكس (LUC) به گياه آنتوريوم با استفاده از روش آگروباكتر يوم
995
بررسي انتقال شماره تلفن همراه
996
بررسي انتقال صوت بر روي لينگ ماهواره
997
بررسي انتقال فاز آرگون محدودشده در نانو حفره‏ ي شياري با استفاده از شبيه‏ سازي ديناميك مولكولي
998
بررسي انتقال فاز در جذب سطحي دو لايه اي
999
بررسي انتقال قيمت سيب زميني و پياز و پيش بيني قيمت ها
1000
بررسي انتقال قيمت سيب زميني و پياز و پيش بيني قيمت ها
بازگشت