<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين در حضور دي اتيل آمين
2
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون كتكول و مشتقات آن در حضور نيترومتان
3
بررسي الكتروشيميايي خوردگي استيل 316 در محيط اسيدي و اثر بازدارندگي مشتقات تترازول
4
بررسي الكتروشيميايي خوردگي داغ سوپرآلياژ اينكونل 625 در نمك مذاب (NaNO3(60%)_ KNO3(40%
5
بررسي الكتروشيميايي فلوتاسيون كانه كالكوپيريت معدن مزرعه
6
بررسي الكتروشيميايي گونه‌هاي زيستي به وسيله الكترودهاي اصلاح شده با نانومواد و پليمرهاي قالب مولكولي
7
بررسي الكتروشيميايي نانو ساختارهاي حاصل از تثبيت فسفات هاي بيولوژيكي ﴿DNA) و معدني ﴿Po4) توسط يون Zr(IV) و تك لايه هاي خود آرا در سطح طلا
8
بررسي الكتروفورز هموگلوبين در 300 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور در بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال 1370
9
بررسي الكتروفورز هموگلوبين در 300 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور در بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال 1370
10
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
11
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
12
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
13
بررسي الكتروكارديوگرافيك ميزان شيوع انفاركتوس حاد بطن راست قلب (RVMI) و پيامدهاي كلينيكي آن ، در انفاركتوس هاي حاد تحتاني و تحتاني - خلفي قلب (پژوهش آينده نگر بمدت 4 ماه )
14
بررسي الكتروليت پيل سوختي اسيد جامد سزيم دي هيدروژن فسفات
15
بررسي الكتروليز نمك منيزيم در سلول حادي فاز فلزي حياتي
16
بررسي الكوريتم هاي شبكه هاي چند محصولي و Kامين مسيركوتاه و ايجاد يك سيستم پشتيباني تصميم گيري جهت حل آنها
17
بررسي الكوي تصميم گيري مديران از نظر دبيران مدارس راهنمايي ناحيه 4شهر اصفهان در برخورد با مسائل مختلف آموزشي در سال 1390_91
18
بررسي الگو‌هاي مناسب در روش كنترل ساده تطبيقي
19
بررسي الگوپذيري جوانان(دختران) در انتخاب نوع پوشش وحجاب در شهرستان محلات(1395)
20
بررسي الگوريتم DLS در سنسورهاي Horizon
21
بررسي الگوريتم entropy, apriori در قوانين انجمني
22
بررسي الگوريتم ابتكاري جديد براي حل مسÊله كارگاه جرياني جايگشتي و مقايسه آن با روش هاي ابتكاري ديگر
23
بررسي الگوريتم تصوير افاين زيرباندي و ارائه راهكارهايي براي بهبود عملكرد همگرايي آن
24
بررسي الگوريتم جبران سازي جريان ثانويه ترانسهاي جريان
25
بررسي الگوريتم رمزنگاري AES, DES, RSA
26
بررسي الگوريتم رمزنگاري به منظور ايجاد امنيت در شبكه
27
بررسي الگوريتم ژنتيك و پردازش تصوير در فناوري اطلاعات
28
بررسي الگوريتم ژنيتك در رنگ همانندي منسوجات بر پايه تئوري تك ثابتي كيوبلكا - مانك
29
بررسي الگوريتم ها و پروتكل هاي گمنامي و پياده سازي يك كاربرد نمونه
30
بررسي الگوريتم هاي FFT و انتخاب شيوه اي مناسب براي كاربرد در سيستم هاي سونار و پياده سازي يا شبيه سازي آن به صورت سخت افزاري
31
بررسي الگوريتم هاي MSA در بيوانفورماتيك و بهبود آنها با استفاده از تكنيكهاي مختلف موازي سازي
32
بررسي الگوريتم هاي افراز زماني در سيستم هاي نهفته قابل باز پيكربندي پويا
33
بررسي الگوريتم هاي بازيابي تصوير بر اساس محتوي
34
بررسي الگوريتم هاي تشخيص لبه در تصاوير و پياده سازي الگوريتم بهينه در تصاوير نويزي
35
بررسي الگوريتم هاي تطبيق الگو و ارائه ي پايگاه داده ي ستاره اي براي شناسايي خودكار صور فلكي
36
بررسي الگوريتم هاي تطبيق الگو و پيشنهاد الگوريتمي براي كاربرد در سيستمهاي تشخيص مزاحمت﴿IDS‏)
37
بررسي الگوريتم هاي تطبيقي براي پياده سازي سيستم حذف كننده فعال نويز صوتي
38
بررسي الگوريتم هاي تقطيع فازي تصاوير با تمركز بر روش هاي Fcm توسعه يافته
39
بررسي الگوريتم هاي تكاملي
40
بررسي الگوريتم هاي تمام جمع كننده و شبيه سازي آنها
41
بررسي الگوريتم هاي رمز نگاري به منظور ايجاد امنيت در شبكه
42
بررسي الگوريتم هاي رمزنگاري
43
بررسي الگوريتم هاي سيگنال در شبكه موبايل
44
بررسي الگوريتم هاي كارآمد در آشكار سازي و رديابي اسپرم ها در تصاوير ويدئويي براي دسته بندي قدرت باروري اسپرم ها
45
بررسي الگوريتم هاي كاربردي در گراف
46
بررسي الگوريتم هاي كنترل تراكم درشبكه
47
بررسي الگوريتم هاي كوتاهترين مسير فازي
48
بررسي الگوريتم هاي متوازن سازي در ابر وبكارگيري آن
49
بررسي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي ماهواره اي GEO و شبيه سازي با نرم افزار شبيه ساز شبكه NS
50
بررسي الگوريتم هاي مكاشفه اي موجود و ارائه الگوريتم هاي بهبوديافته براي حل مساله طولاني ترين زير دنباله مشترك
51
بررسي الگوريتم هاي موجود براي برخي مسائل انتخاب و مقايسه رشته ها در بيوانفورماتيك و ارائه الگوريتم هاي بهبود يافته
52
بررسي الگوريتم هاي موجود براي مسئله كوتاه ترين ابر توالي مشترك و ارائه الگوريتمي بهبود يافته براي آن
53
بررسي الگوريتم هاي موجود در شبكه هاي حسگر
54
بررسي الگوريتم هاي هدايت موشك ضد موشك
55
بررسي الگوريتم هاي هندسي موازي براي كامپيوترهاي چند هسته اي
56
بررسي الگوريتم هاي هوش جمعي
57
بررسي الگوريتم هايي براي بهينه سازي مساله حمل و نقل فازي مثلثي
58
بررسي الگوريتم‌هاي استخراج اسكلت تصاوير و پياده‌سازي آن‌ها
59
بررسي الگوريتمهاي تقسيم پهناي باند و شبيه سازي يك روش نمونه در محيط نرم افزار OPNET
60
بررسي الگوريتمهاي رمزنگار سيگنال صحبت
61
بررسي الگوريتمهاي مختلف يادگيري ماشين در سامانههاي مكانيابي درون ساختمان
62
بررسي الگوريتمهاي مركزيابي وتأثيرات نويز برروي دقت آنها در سيستم ردگير ستارهاي
63
بررسي الگوريتمهاي ميانيابي در ماشينهاي CNC و شبيه سازي آنها
64
بررسي الگوها و شگردهاي داستان كوتاه در ادبيات كودك نسل امروز
65
بررسي الگوها ومتدهاي علمي تدريس در مقايسه با الگوهاي قديمي
66
بررسي الگوهاي Dewetting پوشش هاي آلي
67
بررسي الگوهاي ارتباطي پزشك و بيمار دربين مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي وفوق تخصصي بقائي پور
68
بررسي الگوهاي استقراري دشت رومشگان در دوره اشكاني با استفاده از فناوري Gis
69
بررسي الگوهاي اكلوژني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
70
بررسي الگوهاي اكلوژني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد
71
بررسي الگوهاي برتر تدريس
72
بررسي الگوهاي پيش بيني كننده بحران مالي ( الگوهاي مورد مطالعه : مدلهاي مبتني بر نسبت هاي مالي سنتي ، رگرسيون لجستيك ، شبكه هاي عصبي )
73
بررسي الگوهاي پيوند از دور بر بارش و دبي حوضه دز
74
بررسي الگوهاي تامين مالي و عوامل موثر بر آن ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
75
بررسي الگوهاي تربيتي حاكم برخانواده هاوتاثيرآن برخلاقيت فرزندان
76
بررسي الگوهاي تصميم گيري مديران مدارس راهنمايي شهر اصفهان بر اساس نظرات دبيران
77
بررسي الگوهاي تصميم گيري مديران مدارس راهنمايي شهر كرج بر اساس نظرات دبيران
78
بررسي الگوهاي تغييرات و محاسبه قيمت تمام شده و نقطه سر به سر در صنعت كاشي
79
بررسي الگوهاي توموگرافي هم گرايي نوري (OCT) در بيماران با ادم ماكولاي ديابتي و ارتباط اين الگوها با ريسك فاكتورهاي سيستميك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت يزد بين سالهاي 90و 1389
80
بررسي الگوهاي توموگرافي هم گرايي نوري (OCT) در بيماران با ادم ماكولاي ديابتي و ارتباط اين الگوها با ريسك فاكتورهاي سيستميك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت يزد بين سالهاي 90و 1389
81
بررسي الگوهاي جريان در دستگاه تنفسي
82
بررسي الگوهاي رفتاري در خيابان شهري و ميزان انطباق آن با محيط ساخته شده - نمونه ي موردي خيابان شاهراه شهر تالقان - افغانستان
83
بررسي الگوهاي رنگي در تن پوش ايراني
84
بررسي الگوهاي روايت در درام پليسي
85
بررسي الگوهاي روايت در درام پليسي
86
بررسي الگوهاي سازگاري با خشكسالي و ارائه راهكارهاي بهبود آنها در نيل به توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: شهرستان‌هاي سيروان و چرداول)
87
بررسي الگوهاي سرمايه گذاري در طرح هاي كلان اقتصادي(مطالعه موردي صنعت نفت) با تاكيد بر الگوهاي اقتصاد اسلامي
88
بررسي الگوهاي سيستم توليد خود سامان(هولونيك) (HMS) و توسعه آنها براي مديريت زنجيره تامين (SCM) با تاكيد بر مديريت موجودي و تبادل اطلاعات در زنجيره تامين
89
بررسي الگوهاي سينوپتيك خطر آتش سوزي هاي جنگل در استان ايلام
90
بررسي الگوهاي سينوپتيكي بارش‌هاي سيل‌زا در استان گلستان
91
بررسي الگوهاي شكست دولت در منطقه منا (مطالعه موردي : عراق، سوريه و ليبي) (1382 - 1395)
92
بررسي الگوهاي غير معيار در وبلاگهاي زبان فارسي با تاكيد بر عناصر نحوي و واژگاني
93
بررسي الگوهاي فرهنگي - سنتي جامعه ‌ايراني از ديدگاه زبان‌شناسي اجتماعي (با تأكيد بر آثار داستاني سيمين دانشور، منيرو رواني‌پور و زويا پيرزاد)
94
بررسي الگوهاي فضايي و مؤلفه‌هاي مستقل سيگنال EEG در تصور حركت
95
بررسي الگوهاي كالبدي در گذرهاي اصلي قلعه ي قديمي شهر يزد ﴿حصار آل مظفر﴾
96
بررسي الگوهاي گردش جوي خشكسالي و ترسالي و ارتباط آن با شاخص هاي پيوند از دور در ايران مركزي
97
بررسي الگوهاي گردش جوي خشكسالي و ترسالي و ارتباط آن با شاخص هاي پيوند از دور در ايران مركزي
98
بررسي الگوهاي گفت و گويي در اجراي مونودرام بر اساس نظريه مكالمه گرايي
99
بررسي الگوهاي گفت و گويي دراجراي مونودرام براساس نظريه مكالمه گرايي
100
بررسي الگوهاي گفتماني در تعامل بين پزشك وبيمار
101
بررسي الگوهاي مشاركت مردمي در سامان‌دهي اسكان غيررسمي شهر مشهد نمونه‌ي موردي: شهرك امام علي شهرداري منطقه‌ي 2
102
بررسي الگوهاي مضرابي در شيوه نوازندگي پرويز مشكاتيان
103
بررسي الگوهاي موجود در خصوص مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
104
بررسي الگوهاي نياز سنجي موجود و كاربرد آن در سيستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 1381
105
بررسي الگوي آترواسكلروز شرايين اندام تحتاني در بيماران مبتلا به ديابت تحت آنژيوگرافي در بيمارستان رازي در سال 95
106
بررسي الگوي آسپيراسيون جسم خارجي مجاري تنفسي و موفقيت برونكوسكوپي تشخيصي در كودكان بستري در مركز آموزشي و درماني اميرالمونين رشت در سالهاي 92-86
107
بررسي الگوي آهنگ جملات خبري و سؤالي بله/ خير با استفاده از راهكارهاي تبديل آنها به يكديگر بر اساس مدل شيب
108
بررسي الگوي ارجاع بيماران به متخصصين درمان ريشه توسط دندانپزشكان عمومي شهريزد درسال۱۳۹۷
109
بررسي الگوي ارجاع بيماران به متخصصين درمان ريشه توسط دندانپزشكان عمومي شهريزد درسال۱۳۹۷
110
بررسي الگوي ارزيابي جهاني سازمان دانشي برتر (MAKE)شركت سازه گستر سايپا
111
بررسي الگوي استخواني شدن درز اسفنواكسيپيتال در رده سني 9 تا 22 سال در تصاوير توموگرافي كامپيوتري
112
بررسي الگوي بار جديد در آناليز استاتيكي غيرخطي براي ساختمان¬هاي بلند با در نظر گرفتن اثر اندركنش سازه و خاك
113
بررسي الگوي باليني و آزمايشگاهي كودكان مبتلا به تب و راش ناشي از داروهاي ضد تشنج بستري در مركز آموزشي و درماني 17 شهريور رشت در سال هاي 1386 تا 1396
114
بررسي الگوي بستري در بخش نوزادان مركز آموزشي درماني هفده شهريور رشت
115
بررسي الگوي بستري كودكان مبتلا به بيماري عفوني در بيمارستان كودكان هفده شهريور از مرداد ماه 87 تا مرداد ماه 88
116
بررسي الگوي بهره مندي روستائيان از برنامه راديوئي (جهادگران ) در شهرستان كرمانشاه ،استان كرمانشاه -ايران
117
بررسي الگوي بيان ژن‌هاي گروه TIMP در پلاسماي زنان باردار مبتلا به پره‌اكلمپسي با استفاده از Cell Free Fetal RNA
118
بررسي الگوي بياني ژن PeP در روند كارديوژنز سلول هاي بنيادي جنيني موش
119
بررسي الگوي پخش استرس در روش هاي مختلف ترميم تاج دندان پرمولر دوم ماگزيلا درمان ريشه شده ، به روش بررسي اجزاي محدود
120
بررسي الگوي پرتئين وبرخي صفات فيزيولوژيك ارقام گندم (Triticum aestivum)تحت تنش خشكي
121
بررسي الگوي پروتئوميك پلاسماي جانبازان شيميايي شده با سولفور خردل
122
بررسي الگوي پروتئوميك پلاسماي جانبازان شيميايي شده با سولفور خردل
123
بررسي الگوي پروتئيني با استفاده از نقطه ايزوالكتريك (PI) در گياه Lycopersicon peruvianum L. تحت تنش شوري در شرايطإ
124
بررسي الگوي پروتئيني و فعاليت پروتئازي پياز)Allium cepa L.( ، سير)Allium sativum L.( ، موسير )Allium ascalonicumL.( و پيازچه )Allium schaoenprasum L.( با روش الكتروفورز دوبعدي و زيموگرافي
125
بررسي الگوي تار از زمان قاجار تاكنون
126
بررسي الگوي تبديل مضامين عرفاني-ادبي به تصاوير عرفاني در سنت نگارگري ايران و كاربست آن در تصوير دريا و ماهي در مثنوي معنوي
127
بررسي الگوي تجويز آنتي بيوتيك در بخش اورژانس بيمارستان رازي رشت در سال 1391
128
بررسي الگوي تجويز آنتي بيوتيك در درمان عفونت هاي دهان در دندانپزشكان عمومي شهر رشت در سال 1387
129
بررسي الگوي تصادفات در وضعيت مه گرفتگي و عوامل مرتبط با آن در استان گيلان در سال هاي 1393-1397
130
بررسي الگوي تغذيه كودكان زير 6 ماه در كليه مراكز بهداشتي در ماني شهرستان رشت از آذر ماه تا اسفند ماه 1374
131
بررسي الگوي تكاملي جنس Salvia L. در ايران
132
بررسي الگوي تنقسي افراد قرار گرفته شده در شرايط استرس زا با استفاده از تست روان شناسي
133
بررسي الگوي تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي ، ارزيابي عملكرد و اجزاء آن در كنجد
134
بررسي الگوي توزيع چگالي در فرآيند فشردن دو طرفه پودر روي(Zn) با رويكرد تحليلي و حل عددي با استفاده از نرم افزار ANSYS
135
بررسي الگوي توزيع سفرهاي زيارتي به شهرمشهد براي رسيدن به الگوي پايدار
136
بررسي الگوي توزيع فضايي پارك هاي شهر اهواز
137
بررسي الگوي توسعه پايدار شهري در بافت هاي تاريخي با تاكيد بر گردشگري شهري(نمونه موردي:شهر كاشان )
138
بررسي الگوي توسعه فيزيكي شهر بجنورد با تاكيد بر برنامه ريزي فضاهاي مسكوني
139
بررسي الگوي توسعه ي ميان افزا با رويكرد دستيابي يه شهر فشرده ( نمونه موردي منطقه 6 شهر كرج )
140
بررسي الگوي جابجايي دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت ايران
141
بررسي الگوي جريان آبشستگي اطراف پايه مخروطي شكل
142
بررسي الگوي جريان اطراف آبشكن غير مستغرق در قوس 09 درجه در كانلهاي باز
143
بررسي الگوي جريان پيرامون آبشكن T شكل تحت تاثير سازه محافظ در قوس 09 درجه
144
بررسي الگوي جريان حول بال دلتا به دو روش تجربي و عددي
145
بررسي الگوي جريان درخم مركب 021 درجه دركانال هاي باز
146
بررسي الگوي جريان هوا و جذب ذرات در بخش درختي دستگاه تنفسي انسان
147
بررسي الگوي خشونت عليه تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي و عوامل مرتبط با آن در اورژانس پيش بيمارستاني استان گيلان در سال 1393
148
بررسي الگوي درخواست و مصرف خون در اعمال جراحي انتخابي اورولوژي بيمارستان رازي رشت در نيمه اول سال 1389
149
بررسي الگوي درگيري اعصاب محيطي در بيماران با زخم پاي ديابتي نوروپاتيك در بيمارستان پورسينا در سال 97 و 98
150
بررسي الگوي دستيابي به تكنولوژي ،توسعه و تجاري كردن آن در صنايع نظامي
151
بررسي الگوي دوستي حزب الله لبنان و جمهوري اسلامي ايران براساس نظريه موازنه قدرت
152
بررسي الگوي رياضي آبكافت (هيدروليز) آنزيمي سلولز در محيط ناهمگن
153
بررسي الگوي ريتميك و مضرابي ضربي هاي حبيب سماعي
154
بررسي الگوي ريخت شناسي و كاربري اراضي و تآثير آن بر دماي سطح زمين با استفاده از تصاوير داراي تفكيك مكاني بالا
155
بررسي الگوي زنجيره تامين كارخانه قفل يل گوهر
156
بررسي الگوي ساختاري اثر مديريت كيفيت جامع بر عملكرد شغلي كاركنان با نقش تعديل كننده عوامل فردي وسازماني در دانشگاه‌هاي فرهنگيان ايران
157
بررسي الگوي ساختاري تناسب هاي پنج گانه در رابطه با متغيرهاي شغلي و سازماني باتوجه به نقش تعديلي ويژگي هاي شخصيتي، حمايت سازماني ادراك شده و متغيرهاي جمعيت شناختي
158
بررسي الگوي ساختاري رابطه ادراك دبيران از مهارت هاي مديريتي با فرآيند مديريت دانش با نقش ميانجي تفكر خلاق مديران در دبيرستان هاي اصفهان
159
بررسي الگوي ساختاري رابطه فضيلت سازماني و عدالت سازماني با نقش ميانجي اخلاق حرفه اي در بين اعضاء هيأت علمي وكاركنان دانشگاه هاي پيام نور استان خوزستان
160
بررسي الگوي ساختاري مناسب برنامه ريزي درسي در دانشگاه اصفهان
161
بررسي الگوي ساختاري و تاريخچه توليد نفت يكي از ميادين نفتي فلات قاره ايران
162
بررسي الگوي سفر مسافران حمل و نقل همگاني با داده كاوي در داده هاي سيستم هوشمند پرداخت كرايه: مطالعه موردي اصفهان
163
بررسي الگوي سيلان اكستروژن مقطع دايره به مربع در قالب تخت
164
بررسي الگوي شخصيت در آثار داستاني افسانه شعبان نژاد
165
بررسي الگوي شكستگي فك و صورت در بيماران مراجعه كننده به مراكز تروماي شهر يزد طي سال هاي 90-86
166
بررسي الگوي شكستگي هاي در سالمندان مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا سال 1390
167
بررسي الگوي فراواني رنگ آميزي سيتوكراتين هفت و بيست در مري بارت با استفاده از نمونه هاي اندوسكوپي
168
بررسي الگوي فرديت قهرمانان زن در افسانه¬هاي پريان ايراني
169
بررسي الگوي فقدان مادرزادي دندان هاي لترال اينسايزور دائمي ماگزيلا و پرمولر دوم منديبل در كودكان 9 تا 14 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در يك دوره 5 ساله
170
بررسي الگوي كاربري زمين و ارائه راهكارهايي براي ساماندهي آن ﴿ نمونه موردي : محدوده پيراموني محور 30 تير ﴾
171
بررسي الگوي ليپمن درزمينه آموزش فلسفه به كودكان واسخراج دلالتهاي آن درتربيت شناختي .
172
بررسي الگوي مديريت (كوتاه مدت ) مدارس و تاثيرات آن بر اجراي قوانين در سال 81-80
173
بررسي الگوي مديريت مشتريمداري در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر افزايش بهره وري
174
بررسي الگوي مديريت نظم در منطقه خاورميانه
175
بررسي الگوي مراكز محلات در منطقه 1 تهران و ارائه ضوابط بهسازي براي آنها
176
بررسي الگوي مسكن روستايي با رويكرد بومي گرايي
177
بررسي الگوي مصرف آب به عنوان شاخص مميزي در توسعه منابع آب مطالعه موردي ﴿ شهر ري ﴾
178
بررسي الگوي مصرف آلبومين در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه در بيمارستان هاي شهيد صدوقي و فرخي يزد از مهر تا دي 1394
179
بررسي الگوي مصرف آنتي بيوتيك در مركز آموزشي، درماني و پژوهشي هفده شهريور رشت در سال 1393
180
بررسي الگوي مصرف انرژي خانوارهاي شهري در ايران (1375-1362)
181
بررسي الگوي مصرف انرژي در شهر اصفهان (جلد اول و دوم)
182
بررسي الگوي مصرف پوشاك دختران جوان تهران
183
بررسي الگوي مصرف دارو و عوامل مرتبط با تعدد دارويي در سالمندان مراجعه كننده به مراكز تحت پوشش صندوق بازنشستگان كشوري شهر رشت در سال 1396
184
بررسي الگوي مصرف داروي ايمونوگلوبولين داخل وريدي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد از خرداد تا شهريور 1393
185
بررسي الگوي مصرف سيگار در دانش آموزان پسر دبيرستان ها ومراكز پيش دانشگاهي كاشان وارتباط آن باسبك والدي مادردرسال90
186
بررسي الگوي مصرف مراجعان به فروشگاه هاي شهروند از ديدگاه محيط زيست و ارائه راه كارهاي مبتني بر آموزش محيط زيست
187
بررسي الگوي مصرف و آموزش آن در كتب دوره راهنمايي
188
بررسي الگوي مفهومي رابطه استرس، سلامت عمومي، عامليت وسرسختي روانشناختي با خودمراقبتي و مقايسه تاثير درمان مبتني بر اين الگو با آموزش ايمن سازي درمقابل استرس برخودمراقبتي در بيماران ديابتي
189
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري هاي حاصل از نمونه هاي ادراري در سه آزمايشگاه خصوصي و آزمايشگاه بيمارستان رازي شهر رشت از دي ماه 1382 لغايت دي ماه 1384
190
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي باكتريهاي حاصل از نمونه هاي ادراري در دو آزمايشگاه خصوصي رشت درسال 1380
191
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي عوامل پاتوژن جدا شده از كشت ادرار مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد1391-1392
192
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي هليكوباكتر پايلوري جدا شده از نمونه هاي بيوپسي كودكان با بيماري پپتيك در بيمارستان هفده شهريور
193
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و بيان ژن سيستم ترشحي تيپ سه (اگزوتوكسينExoU ) به روشqRT PCR در سودوموناس آئروژينوزا جدا شده اززخم سوختگي بيماران بستري در مركز سوانح سوختگي ولايت رشت
194
بررســــي الگوي مقاومت آنتــي بيوتيكي و فراواني نسبي ژن هاي سيستم ترشحي تيپ سه(اگزوتوكسين هاي exoU، exoY، exoT و exoS) در سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از زخمسوختگي بيماران بستري شده در مركز سوانح سوختگي ولايت رشت سال1395
195
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و موتاسيون در ژن gyrA و فراواني ژن هاي qnrB qnrA و qnrS در سويه هاي E.coli جدا شده از نمونه هاي ادراري بيماران مراجعه كننده به چهار بيمارستان رشت (پورسنا، رازي، گلسار، رسول اكرم) در سال
196
بررسي الگوي مقاومت آنتي¬بيوتيكي سودوموناس آئروژينوزا و حضور ژن¬هاي IMP-1, IMP-2, VIM-1, VIM-2در سويه¬هاي مقاوم به ايمي پنم در نمونه¬هاي جداشده از بيماران مبتلا به زخم سوختگي در بيمارستان ولايت رشت
197
بررسي الگوي مقاومت داروئي در آنتي بيوگرام انجام شده در بيماري شيگلوزير در بيماراني كه طي سال 1369 به بيمارستانهاي افشار و اميرالمومنين مراجعه نموده اند
198
بررسي الگوي مقاومت داروئي در آنتي بيوگرام انجام شده در بيماري شيگلوزيز در بيماراني كه طي سال 1369 به بيمارستانهاي افشار و اميرالمومنين مراجعه نموده اند
199
بررسي الگوي مقاومت داروئي در آنتي بيوگرام انجام شده در بيماري شيگلوزيز در بيماراني كه طي سال 1369 به بيمارستانهاي افشار و اميرالمومنين مراجعه نموده اند
200
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوك اورئوس جداشده از نمونه هاي موجود در بيمارستانهاي دانشگاهي يزد
201
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوك اورئوس جداشده از نمونه هاي موجود در بيمارستانهاي دانشگاهي يزد
202
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوكوس اورئوس اكتسابي از جامعه در آزمايشگاه مركزي در سال 1388و 1389
203
بررسي الگوي مقاومت دارويي استافيلوكوكوس اورئوس اكتسابي از جامعه در آزمايشگاه مركزي در سال 1388و 1389
204
بررسي الگوي مقاومت دارويي سودوموناس آئروژنوزا در آزمايشگاه بيمارستان شهيد صدوقي يزد و آزمايشگاه مركزي يزد از خرداد 1394 تا خرداد 1395
205
بررسي الگوي مقاومت دارويي سودوموناس آئروژنوزا در آزمايشگاه بيمارستان شهيد صدوقي يزد و آزمايشگاه مركزي يزد از خرداد 1395 تا خرداد 1396
206
بررسي الگوي مقاومت دارويي شيگلوز در آزمايشگاههاي دانشكده پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيمه اول 76
207
بررسي الگوي مقاومت دارويي ميكروب‌هاي گرم منفي جدا شده از بيمارستان شهيد صدوقي يزد در نيمه دوم سال 1393
208
بررسي الگوي مقاومت ميكروبي در بخش هاي نفرولوژي و پيوند كليه مركز آموزشي درماني رازي رشت
209
بررسي الگوي مقاومتت آنتي بيوتيكي در باكتري هاي مختلف جدا شده از نمونه هاي ادرار زنان حامله مبتلا به عفونت ادراري بستري در بيمارستان الزهراء رشت از سال 1376 الي‏ ‏1386‏
210
بررسي الگوي مكاني گونه گلابي وحشي در جنگل هاي زردلان سردسير استان ايلام
211
بررسي الگوي نسخه نويسي براي سالمندان مراجعه كننده به داروخانه ها در شهر رشت در سال 1379
212
بررسي الگوي نسخه نويسي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در سال 1390
213
بررسي الگوي نشت از بدنه سد خاكي غير همگن بر پي نفوذناپذير با و بدون زهكش پنجه با استفاده از مدل فيزيكي و عددي
214
بررسي الگوي نمابندي و تقطيع نما در آثار هايائو ميازاكي
215
بررسي الگوي نمابندي و تقطيع نما در آثار هايوئو ميازاكي
216
بررسي الگوي نهفتگي دندان عقل در مال اكلوژن هاي مختلف
217
بررسي الگوي نهفتگي دندان مولر سوم در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي طي دوسال 1387-1385
218
بررسي الگوي نهفتگي دندان مولر سوم فك تحتاني در مراجعين به دانشكده ي دندانپزشكي علوم پزشكي رشت در سال هاي 1396 تا 1397
219
بررسي الماس درياي نور از نگاه تاريخ هنر
220
بررسي المان تخصيص تراست در سيستم هاي تثبيت موقعيت ديناميكي
221
بررسي المان محدود تاثير پيكربندي پيچ ها در فيوژن مفصل سابتالار بر عملكرد بيومكانيكي تعويض كامل مفصل مچ پا
222
بررسي المان محدود تغييرات توزيع تنش بر روي مفصل زانوي سالم و منيسكتومي شده تحت بار ديناميكي
223
بررسي المان محدود فك پايين در اثر نيروهاي سيستمهاي ارتدنسي
224
بررسي المان هاي بهينه سازي محتوا براي موتور هاي جست و جو
225
بررسي المان هاي شهري در ميدان نقش جهان و طراحي نشيمنگاه براي آن
226
بررسي المان هاي مفهومي گرافيك از منظر گرافيك محيطي
227
بررسي المان هاي هنر مدرن در نقاشي هاي مكتب تبريز و اصفهان
228
بررسي المانهاي اتصالي وفرامين DEBONDوBONDوABAQUS
229
بررسي الودگي موي سگ ها و خاك و چمن پارك هاي كرمانشاه به تخم توكسوكارا
230
بررسي الويت هاي ازدواج دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نوركوهدشت
231
بررسي الويت هاي همسر گزيني در دانشچويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور بهشهر
232
بررسي اليناسيون در درام معاصر آمريكا با تاكيد بر چهار نمايشنامه از يوجين اونيل
233
بررسي اليناسيون در درام معاصر آمريكا با تاكيد بر چهار نمايشنامه از يوجين اونيل
234
بررسي اماره تصرف در حقوق ايران
235
بررسي اماري نويز در چشمه هاي ليزري
236
بررسي اماكن كنترل كاربردي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته با استفاده از فرمولاسيون برخي استرين هاي سودوموناس فلورسنت
237
بررسي امان استفاده از كلوخه سنگ آهن در مدلهاي ميدركس شركت فولاد مباركه
238
بررسي امپدانس فعال در ربات توان‌بخشي از راه دور و پياده‌سازي الگوريتم كنترلي پيشنهادي با فرض فعال بودن امپدانس محيط و عملگر
239
بررسي امتحان ميان ترم ، نگرش دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مورد تاثير امتحان ميان ترم در عملكرد نهايي دانشجويان
240
بررسي امتزاج پذيري محلول آلياژهاي پليمري با استفاده از تحليل داده هاي ويسكومتري
241
بررسي امثال غير صريح در قرآن و چگونگي معناي آنها در ترجمه هاي معاصر فارسي قرآن كريم
242
بررسي امثال و حكم فارسي از منظر جادوي مجاورت(بر اساس امثال و حكم دهخدا)
243
بررسي امحاء پسماند هاي جامد پليمري از طريق دي پل مريزاسيون
244
بررسي امر واقع و تبعات حاصل از استتار آن، در آثار سينمايي اصغر فرهادي بر اساس آراي اسلاوي ژيژك
245
بررسي امر والا و مصاديق آن در هنر عكاسي
246
بررسي امكا نپذيري افزايش بازدهي سيك لهاي تراكمي توليد LNG در مجاورت خطوط اصلي انتقال گازطبيعي
247
بررسي امكان اجراي ابزارهاي بانكداري اسلامي در سيستم بانكي
248
بررسي امكان اجراي عدالت ترميمي در نظام كيفري ايران
249
بررسي امكان ارتقاء ايمني در پروژه¬هاي عمراني به وسيله¬ي سيستم BIM با استفاده از منطق فازي
250
بررسي امكان ارگان زايي مستقيم و غيرمستقيم در شرايط In vitro با استفاده از روش معمول و روش نوين فتواتوتروفيك در گونه Eucalyptus Gongykocarpa Blakely
251
بررسي امكان از بين بردن لكه هاي مختلف از روي كالاهاي نساجي با بكارگيري نانودي اكسيد تيتانيوم به صورت موضعي
252
بررسي امكان ازدياد ثبات نوري جوهرهاي فلكسوگرافي پايه آب
253
بررسي امكان استحصال طلا از سد باطله مجتمع طلاي موته
254
بررسي امكان استحصال طلا از لجن آندي مس توسط نانوپوسته ها با هسته سيليكا
255
بررسي امكان استخراج الياف بلند طبيعي سلولزي از برگ گياه Typha australis
256
بررسي امكان استخراج ذخاير باقيمانده معدن روي كوهبنان كرمان
257
بررسي امكان استخراج ذخاير باقيمانده معدن كالامين يزد
258
بررسي امكان استخراج رنگدانه قرمزدانه و تاثير آن بر زمان و هزينه رنگرزي
259
بررسي امكان استخراج زيرزميني معدن بنتونيت عشق آباد وابسته به شركت درين كاشان K.D
260
بررسي امكان استخراج كانسار طلاي چاه خاتون به روش روباز
261
بررسي امكان استخراج گياهي سيانور و طلا از باطله هاي كارخانه معدن طلاي موته
262
بررسي امكان استفاده از GPS در جمع آوري اطلاعات مربوط به سيكل حركتي خودرو
263
بررسي امكان استفاده از آب هاي باز يافتي براي رنگرزي نخ پشمي وپنبه اي
264
بررسي امكان استفاده از آب هاي بازيافتي براي رنگرزي نخ پشمي وپنبه اي
265
بررسي امكان استفاده از الكترو فرمينگ در بازسازي آثار فلزي
266
بررسي امكان استفاده از امواج راديويي آلتراسونيك در بهبود خواص رئولوژي و مهندسي بتن
267
بررسي امكان استفاده از بنتونيت و مكانيزم اثر آن در فرآيند سينتر سازي
268
بررسي امكان استفاده از پارچه سه بعدي (Spacer Fabrics) حلقوي پودي در پوتين نظامي
269
بررسي امكان استفاده از پودر اكسيد آهن ضايعاتي حاصل از فرايند اسيدشويي فولاد به عنوان كود آهن
270
بررسي امكان استفاده از پودر خون بعنوان كود آهن
271
بررسي امكان استفاده از تئوري دوثابتي در روكش هاي روغني براق
272
بررسي امكان استفاده از تاثير هردلي اسانس مريم گلي و پونه كوهي به همراه سويه هاي محلي لاكتيكي، جهت افزايش عمر ماندگاري دوغ
273
بررسي امكان استفاده از ترمز ABS در خودروي پژو ROA
274
بررسي امكان استفاده از تست غيرتخريبي التراسونيك در صنايع هسته اي
275
بررسي امكان استفاده از حفاري زير فشار تعادلي ﴿UBD﴾ در يك ميدان نفتي واقع در خليج فارس
276
بررسي امكان استفاده از روش در ارجراي پروژه هاي معمول
277
بررسي امكان استفاده از ريخت شناسي جواهرات سبك ارت نو و در طراحي خودرو اس يووي كوچك ائودي
278
بررسي امكان استفاده از سرباره فسفر در فرآيندتوليد سيمان پرتلند
279
بررسي امكان استفاده از سرباره كوره ذوب آهن اصفهان در توليدسيمان سرباره اي فعال شده با قليايي ها
280
بررسي امكان استفاده از سيستم اگزوز با هندسه متغير در موتور XU7 خودروي سمند با استفاده از نرم افزار GT-Power
281
بررسي امكان استفاده از صفحات كناري در اتصال خمشي تير در دو جهت متعامد به ستون دوبل
282
بررسي امكان استفاده از ضايعات فولاد سازي به منظور پوشش دهي گندله ي اكسيدي
283
بررسي امكان استفاده از فرآورده هاي جانبي كارخانه پتاس خور و بيابانك به عنوان مالچ و تاثير آن بر خواص فيزيكي و شيميايي خاك
284
بررسي امكان استفاده از فرايند سنتز احتراقي جهت آلياژ نمودن دي سيليسيد موليبدنيم با آلومينيوم و توليد آلومينوسيليسيد موليبدنيم
285
بررسي امكان استفاده از قارچهادرتيمار بيولوژيكي خاكهاي آلوده به تركيبات پلي سيكليك آروماتيك وبررسي عوامل موثر
286
بررسي امكان استفاده از گاز آرگون در سيستم كرايوژنيك نيتروژني
287
بررسي امكان استفاده از لجن فاضلاب يزد به عنوان كود براي كشت گندم و بررسي تأثير آن بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك
288
بررسي امكان استفاده از مايعات يوني ايميدازوليومي جهت اصلاح سطح كالاي پلي استري
289
بررسي امكان استفاده از مايعات يوني براي آهارزدايي پارچه هاي پنبه اي
290
بررسي امكان استفاده از مايعات يوني و واكنش گليكوليز براي اصلاح سطح كالاي پلي استري
291
بررسي امكان استفاده از نيروي باد در توليد انرژي و مكان يابي آن در استان يزد
292
بررسي امكان استفاده از واترجت در شناورهاي مختلف
293
بررسي امكان استفاده از يك روش شيميايي نوين در مرمت آثار فلزي و كاربرد آن برروي يك ظرف فلزي لوله دار متعلق به موزه ملي ايران
294
بررسي امكان استفاده ازآرد يولاف درتهيه بيسكويت و مقايسه شاخص هاي كيفي آن بابيسكويت آرد گندم
295
بررسي امكان استفاده ازپسماند تصفيه مجدد روغن موتور بازيافتي در مخلوط آسفالتي
296
بررسي امكان استفاده مجدد از پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي براي تامين بخشي از آب پايدار (مطالعه موردي: شهرك صنعتي نصيرآباد تهران)
297
بررسي امكان استقرار مدل مديريت دانش نوناكا و تاكوچي در شركت برق منطقه اي شهرستان بابل
298
بررســي امــكان استــقرار نـــظام نوين «مديريــت عملكرد» در حوزه منــابع انساني صنعت گاز
299
بررسي امكان اصلاح سطحي كالاي پلي‌استر با ليمونن
300
بررسي امكان افزايش بازدهي خط فلوتاسيون سرب و روي كالسيمين انگوران
301
بررسي امكان افزايش بازيابي مس با انتقال مستقيم كنسانتره چهار سلول اول سلول هاي پرعياركني اوليه به سرريز سيلكون هاي ثانويه در مجتمع مس سرچشمه
302
بررسي امكان افزايش بهره وري انرژي در صنايع شيشه
303
بررسي امكان افزايش شاخص كسر حجمي الياف پارچه‌هاي تاري‌- پودي چند لايه در مقايسه با بي‌بافت ارتوگونال
304
بررسي امكان افزايش شكل پذيري و بازتوزيع لنگر در تيرهاي سراسري قاب هاي بتن مسطح تقويت شده با ورق هاي كامپوزيت CFRP
305
بررسي امكان افزايش كاربردي در فضاهاي كوچك مسكوني و طراحي سيستم الحاقي به مجموعه كابينت هاي آشپزخانه
306
بررسي امكان افزايش مقاومت باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم پروبيوتيك به تنش هاي ناشي از دستگاه گوارش و فرايند توليد بستني با استفاده از تنش هاي كمتر از حد كشندگي
307
بررسي امكان الكتروريسي نانوالياف هادي پلي اتيلن دي اكسي تيوفن (PEDOT) به صورت خالص يا با استفاده از مواد كمكي
308
بررسي امكان الكتروريسي نيترات نقره در بستر پليمرهاي زيست سازگار
309
بررسي امكان انتقال ژن جهش يافته aro A باكتريايي باواسطه آكروباكتريوم به گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L)
310
بررسي امكان انتقال سلول به درون ساختار هيدروژلي به كمك ميدان الكترومغناطيس
311
بررسي امكان انجام فرآيند آندايزينگ سخت بر روي آلياژهاي آلومينيم
312
بررسي امكان انجام مانيتورينگ غير تهاجمي در بيماران سوختگي حاد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه ي بيمارستان شهيد مطهري
313
بررسي امكان اندازه گيري تنش با روش ادي كارنت
314
بررسي امكان اندازه گيري تنش بسماند حاصل از فرايند جوشكاري بروش التراسونيك
315
بررسي امكان اندازه گيري تنش بوسيله امواج التواسونيك در پيچ
316
بررسي امكان انعقاد عقد انقطاع از طريق تفويض المهر
317
بررسي امكان اولويت بندي زير حوضه ها از نظر سيل خيزي با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي : حوزه آبخيز اسكندري - زاينده رود)
318
بررسي امكان ايجاد عكس تمايز در سلول هاي حيواني و انساني با استفاده از ميدان الكتريكي دامنه ي پايين و فركانس بسيار پايين
319
بررسي امكان ايجاد كاربردهاي ثانويه در بسته بندي
320
بررسي امكان ايجاد و انتقال تكنولوژي نيمه هادي
321
بررسي امكان بارگذاري كود اوره بر روي كوپليمر بر پايه ي آكريل آميد-مالئيك اسيد: تهيه نانوكامپوزيت آن با زئوليت كلينوپتيلوليت و بررسي ويژگي آن ها در رهايش كنترل شده كود و ميزان نگهداري آب خاك
322
بررسي امكان باززايي گياه گوجه فرنگي )Lycopersicon esculentum Mill.( بااستفاده ازتكنيك كشت بافت گياهي
323
بررسي امكان باززايي مستقيم گياه دارويي خربزه تلخ در شرايط درون شيشه
324
بررسي امكان بازسازي معادن سنگ آهك صفائيه و نثاري سيمان تهران
325
بررسي امكان بازيابي واناديوم از سنگ آهن معدن چغارت
326
بررسي امكان بالانس تركيبي خطوط توليد پوشاك
327
بررسي امكان برآورد در رسوبات معلق توسط شبكه عصبي مصنوعي(ANN) در حوزه آبخيز حيدرآباد كرمانشاه
328
بررسي امكان برآورد مكاني مشخصات كمي جنگل با استفاده از آناليز زمين (مطالعه موردي : جنگل باغ شادي هرات - يزد)
329
بررسي امكان برپايي ليزر در ناحيه ي طول موجي فروسرخ ميانه به روش توليد اختلاف فركانس با جور شدگي فازي دمايي
330
بررسي امكان بروز اضافه ولتاژ در سيم پيچي LV در صورت بروز حالت گره دار در سيم پيچ HV به كمك مدل مشروح
331
بررسي امكان بكارگيري تبليغات ا زطريق سرويس پيام كوتاه به منظور جذب كمكهاي مردمي در انستيتو كانسر ايران
332
بررسي امكان بكارگيري سيستم كنترل دقت آماري در زمان ساخت بدنه در كارخانجات داخلي كشور ايران
333
بررسي امكان به كار گيري مديريت بر مبناي هدف در شركت پتروشيمي اصفهان
334
بررسي امكان بهبود ارزش تغذيه اي سبوس برنج ، جهت استفاده در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
335
بررسي امكان بهبود خواص الياف پلي استر به منظور جايگزيني در كاربردهاي الياف اكريليك
336
بررسي امكان بهبود خواص پارچه پنبه اي تكميل شده با نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم در عمليات بعدي با نيترات نقره
337
بررسي امكان بهبود خواص سايشي كفشك‌هاي چدن مورد استفاده در راه‌آهن
338
بررسي امكان بهبود خواص مقاومت در برابر حرارت و آنتي استاتيكي كالاي پلي استري با استفاده از نانورس به روش تكميلي
339
بررسي امكان بهبود رنگپذيري پنبه با مواد رنگزاي راكتيو بوسيله عمل نمودن با كايتوزان
340
بررسي امكان بهره وري پايانه هاي كانتينري با تاكيد بر فرآيند سيستم تخليه و بارگيري كانتينري با استفاده از رويكرد مديريتي MADM موردكاوي: بندر چابهار
341
بررسي امكان بهينه سازي آسياي خودشكن مدار چغارت در كارخانه فرآوري چغارت
342
بررسي امكان بهينه سازي سيستم پودگذاري ماشين بافندگي (باماكو) تبديل شده به ايرجت به منظور بهبود كيفيت پارچه
343
بررسي امكان بهينه سازي شيب ديواره نهايي معدن ميدوك با بكارگيري مفاهيم عدم قطعيت
344
بررسي امكان بيان كارآمد آنزيم بتا-ماناناز نو تركيب در سويه باكتريايي اشريشياكلي
345
بررسي امكان بيناب نمايي جذبي در ناحيه ي فروسرخ
346
بررسي امكان پاشش نانو ساختارها روي سطح نخ و قابليت تكسچره همزمان آن تحت تاثير ميدان هاي الكترواستاتيكي
347
بررسي امكان پايدارسازي ديواره معادن روباز با استفاده از روش شمع برجا (مطالعه موردي: معدن سرب، روي و باريت مهدي‌آباد)
348
بررسي امكان پايدارسازي نانوذرات دي اكسيد تيتانيم و نقره و تأثير آن بر خواص سطحي كالاي پلي استر
349
بررسي امكان پديده ترك خوردگي در سدهاي خاكي غير همگن يا هسته رسي با نشانه خميري پايين
350
بررسي امكان پذيري استفاده از پتانسيل آبهاي سطحي در امر تقويت آبخوان در دشت قائم شهر - جويبار (تغذيه مصنوعي)
351
بررسي امكان پذيري استفاده از تئوري اصلاح شده فورش هايمر براي تحليل جريان غيرخطي/ غيرماندگار در محيط هاي متخلخل درشت دانه
352
بررسي امكان پذيري استفاده از لايه اليافي پي وي دي اف با خواص تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي در لايي پوشاك
353
بررسي امكان پذيري استفاده از مواد پليمري خود ترميم در پوست مصنوعي
354
بررسي امكان پذيري ايجاد ارتباط بين وضعيت ك
355
بررسي امكان پذيري ايجاد ارتباط بين وضعيت كيفي اجزاء خط با شاخصهاي هندسي خطوط راه آهن
356
بررسي امكان پذيري بازيافت پلي اتيلن ترفتالات از طريق واكنش آنزيمي
357
بررسي امكان پذيري بهبود فرآيندهاي پوشش دهي به روش سمنتاسيون از طريق فعال سازي مكانيكي
358
بررسي امكان پذيري تزريق گاز بروش جريان داخلي از مخزن گازي پارسي جنوبي بدرون مخزن نفتي آن
359
بررسي امكان پذيري توليد ساروج ﴿سيمان پوزدلاني﴾ از كائولن معدن زنور
360
بررسي امكان پذيري جايگزيني سيستم كنترل طولي هواپيما با استفاده از مواد هوشمند
361
بررسي امكان پذيري سنتز تركيب هاي بين فلزي سامانه تيتانيم - آلومينيوم توسط مايكروويو
362
بررسي امكان پذيري سنتز خود انتشار دما بالاي كاربيد تيتانيم ودي باريد تيتانيم در زمينه آهن
363
بررسي امكان پذيري سنتز سيليكون كاربيد از خاكستر پوسته برنج به كمك گرمايش ماكروويو
364
بررسي امكان پذيري كاربر ميكروتوربين ها در خودروهاي هيبريد
365
بررسي امكان پذيري و شبيه سازي عددي عمليات فلاشينگ سد دز
366
بررسي امكان پذيري و قابليت اعتماد متدولوژي طراحي بر پايه اجزاي مكانيكي در پروژه هاي طراحي با مقياس كوچك
367
بررسي امكان پهنه بندي واحدهاي ژئومورفيك كواترنر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي﴿GIS) ﴿ مطالعه موردي : دشت سگزي﴾
368
بررسي امكان پياده سازي اتوماسيون در پست بانك
369
بررسي امكان پياده سازي پردازش هاي پيشرفته رادار با استفاده از پردازنده TMS023C5X
370
بررسي امكان پياده سازي متدولوژي شش سيگما جهت بهبود رضايت مشتريان فرهنگسراهاي شهرستان كرج
371
بررسي امكان پياده سازي متدولوژي شش سيگما جهت بهبود رضايت مشتريان فرهنگسراي شهرستان كرج
372
بررسي امكان پيش فرآوري كانسنگ اورانيوم معدن خشوي ﴿بلوك 1﴾
373
بررسي امكان تاثير ريز گردها بر عملكرد و برخي خصوصيات فيزيو لوژيك گندم و كارايي مصرف علف كش ها
374
بررسي امكان تجميع خدمات صدا و داده در شبكه هاي مبتني بر اترنت
375
بررسي امكان تحقق شبكه هاي عصبي ذاتا" فارسي
376
بررسي امكان تحقق مديريت مدرسه محوري در ناحيه 3 اصفهان از ديدگاه مديران مدارس متوسطه
377
بررسي امكان ترانسفورماسيون در دو سويه از باكتري Escherichia coli توسط پلاسميد pFDstrR
378
بررسي امكان ترك‌خوردگي هسته‌ي رسي سدهاي خاكي در اثر خشكسالي‌ هاي بلندمدت (مطالعه موردي: سد سيوند فارس، ايران)
379
بررسي امكان تشكيل مولايت از مواد اوليه ارزان قيمت الوميناي جاجرم و ميكروسيليس
380
بررسي امكان تصفيه آلودگيهاي نفتي با استفاده از آنزيم ها
381
بررسي امكان تصفيه بيولوژيكي پساب صنعتي ﴿كارخانه نوشابه سازي﴾توسط جلبك سبز كلرلاولگاريس
382
بررسي امكان تصوفيه بيولوزيكي پساب صنعتي (كارخانه نوشابه سازي) توسط جلبگ سبز كلرلاولكاريس
383
بررسي امكان تعديل منابع انساني با استفاده از تحليل پوششي داده هاي متمركز (مورد مطالعه : فرودگاه هاي ايران)
384
بررسي امكان تعيين اندازه دانه فولاد كم كربن به كمك روشهاي غير مخرب
385
بررسي امكان تعيين روش هاي آزمون برخي از خواص فيزيكي فرش هاي دستباف
386
بررسي امكان تعيين موقعيت و اندازه عيب از روي تصاوير راديوگرافي
387
بررسي امكان تعيين نحوه توزيع اجزاي غيركليدي در برج‌هاي تقطير با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
388
بررسي امكان تعيين والدين پدري نارنگي‌هاي نوشين، شاهين و پرنا با استفاده از نشانگرهاي ملكولي و صفات مورفولوژي
389
بررسي امكان تغذيه مصنوعي با استفاده از مدل مفهومي ورياضي در آبخوان دشت ماهيدشت
390
بررسي امكان تغليظ تركيبات روبيديم و مونازيت از باطله هاي حاصل از فرايند توليد در معدن طلاي موته
391
بررسي امكان تغيير سيستم نگهداري در گالريهاي معدن زغالسنگ برزگ پابدانا از قاب فلزي به رابولت
392
بررسي امكان تغيير مدار فلوتاسيون كارخانه فرآوري سرب و روي لكان به ثقلي - فلوتاسيون
393
بررسي امكان تغيير مقاومت حرارتي لايه ‌نانوليفي PAN و مقايسه با پارچه‌هاي گورتكس
394
بررسي امكان تفكيك اراضي شوري و گچي منطقه دشت كاشان با استفاده از داده هاي ماهواره TM
395
بررسي امكان تقويت رفتاراستحكامي سيمان پرتلند معمولي با استفاده از افزودنيهاي آلي و معدني
396
بررسي امكان تقويت لرزه اي سازه هاي فولادي موجود با استفاده از بادبند زانوئي و المان زانوئي
397
بررسي امكان تكثير درون شيشه اي مرزه گونه
398
بررسي امكان تلخي زدايي از پنير سفيد آب نمكي ايراني با استفاده از كشت باكتري كمكي
399
بررسي امكان تمايز سلول‌هاي بنيادي روياني انساني به سلول‌هاي زاياي ماده با استفاده از محيط شرطي (conditioned medium) سلول‌هاي كومولوس انساني
400
بررسي امكان تمايز سلول¬هاي بنيادي روياني انساني "يزد" به سلول¬هاي زاياي مردانه بوسيله محيط شرطي (conditioned medium) سلول¬هاي بدست آمده از بيوپسي بيضه مردان
401
بررسي امكان تهويه از طريق دويل مياني در تونل صدر- نيايش براساس تحليل پايداري محل تقاطع دويل مياني با تونل
402
بررسي امكان تهيه Slow light در محيط هاي فيبر نوري با آلاينده هاي خاص
403
بررسي امكان تهيه الياف سراميكي به روش ريندگي ويكسوز
404
بررسي امكان تهيه پوششهاي آلي - معدني ﴿به روش سل - ژل﴾ بر روي پلي كربنات و مطالعه خواص سايشي
405
بررسي امكان تهيه كنسانتره زيركن در مقياس آزمايشگاهي از آنومالي ژئوشيميايي منطقه كلاردشت همراه با ملاحظات اقتصادي
406
بررسي امكان تهيه كنسانتره مس از كانسنگ اكسيدي طارم سفلي به روش فلوتاسيون
407
بررسي امكان تهيه نقشه پوشش گياهي بااستفاده از داده هاي ماهواره لندست TM در منطقه نير- يزد
408
بررسي امكان تهيه نقشه تيپهاي غالب پوشش گياهي با استفاده از داده هاي MODIS‏ در منطقه سميرم و لردگان
409
بررسي امكان تهيه نقشه شوري و قليائيت خاك در منطقه شرق اصفهان با استفاده از داده هاي رقومي TM
410
بررسي امكان توسعه نيروگاه فتوولتاييك بزرگ در ايران با نگاه اقتصادي
411
بررسي امكان توسعه يك مدل رياضي جامع براي فرايند بيوفيلتراسيون
412
بررسي امكان توصيف تخلخل غشاهاي پليمري با استفاده از روش پرتونگاري مقطعي رايانه‌اي
413
بررسي امكان توليد اسيدهاي آمينه و اسيدفوليك از سه سويه پروبيوتيك
414
بررسي امكان توليد الياف از قير
415
بررسي امكان توليد الياف نانو از سديم آلجينات به روش الكتروريسي
416
بررسي امكان توليد انبوه زالزالك( (Crataegus aronia با استفاده از تكنيك كشت بافت گياهي در محيط كشت MS
417
بررسي امكان توليد بيوسورفاكتانت بوسيله گونه هاي ميكروبي جداشده از خاكهاي آلوده نفتي
418
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
419
بررسي امكان توليد پنل هاي پلي يورتان با خاصيت تاخير در اشتعال
420
بررسي امكان توليد پوسته برنج سوخته در ايران و خواص مكانيكي آن در بتن سخت شده
421
بررسي امكان توليد چدنهاي پر آلومينيوم 2025 با گرافيت كروي و خوردگي در محيطهاي مختلف
422
بررسي امكان توليد ‍‍‍ژئوپليمر از مواد آمورف
423
بررسي امكان توليد سيمان ژئوپليمري از خاك رس
424
بررسي امكان توليد فوم حفره باز نانو كامپوزيتي A356/CNT به روش فشردن مخلوط مذاب و نمك
425
بررسي امكان توليد قطعه از تراشه هاي ماشينكاري آلياژ TI- 6AI- 4V به روش متالورژي پودر و مطالعه رفتار خوردگي ان در محلول هاي SBF- RINGER
426
بررسي امكان توليد كنسانتره آهن با كيفيت مطلوب از باطله فلوتاسيون كارخانه فسفات اسفوردي
427
بررسي امكان توليد گريدهاي پلي وينيل كلرايد CVP
428
بررسي امكان توليد گريدهاي مختلف DL با توجه به بازار مصرف و ساختار واحد موجود
429
بررسي امكان توليد لاين هاي مقاوم به علف كش گلايفوسيت از طريق ايجاد موتاسيون دركالوس هاي حاصل از كشت بافت جنين رسيده ي برنج
430
بررسي امكان توليد لاين‌هاي مقاوم به علف‌كش گلايفوسيت از طريق ايجاد موتاسيون در كالوس‌هاي حاصل از كشت بافت جنين رسيده‌ي برنج
431
بررسي امكان توليد لومينيسانس سبز
432
بررسي امكان توليد ليزر غير‌خطي اختلاف بسامد با استفاده از پرتو‌هاي با نمايه‌ي بسل- گاؤسي
433
بررسي امكان توليد متابوليت هاي ثانويه فرار در كشت بافت گياه Stevia rebaudiana
434
بررسي امكان توليد نانو الياف پلي پيرول از طريق الكتروريسي محلول پيرول و متعاقبا اكسيداسيون درجا
435
بررسي امكان توليد نانو الياف مشتقات محلول در آب كيتوسان و خواص آنها
436
بررسي امكان توليد نانو ذرات اكسيد روي و رشد آن ها به صورت ‏نانو ميله اي
437
بررسي امكان توليد نخ دو رشته اي (SIRO) از نيمچه نخ فينيشراكريليك و مقايسه آن با نخ رينگ معمولي تكسه لا
438
بررسي امكان توليد نخ فيلامنتي پلي استر، از بطريهاي مستعمل پلي استر (PET)
439
بررسي امكان توليد نخ كرپ - تكسچره
440
بررسي امكان توليد نخ هايبالك پلي استر
441
بررسي امكان توليد هماهنگ سوم ليزر Nd:YAG به روش توليد جمع بسامد
442
بررسي امكان توليد و خواص ساختاري كامپوزيت AL-SIC با استفاده از فوم SIC
443
بررسي امكان توليد و خواص نانوالياف الكتروريسي شدۀ پلي اكريلونيتريل حاوي نانوذرات طلا
444
بررسي امكان توليد و مطالعه برخي خواص نخهاي فيلامنتي ضدميكروب پلي¬پروپيلن
445
بررسي امكان توليد ورقهاي مغناطيسي پر سيليسيم به روش ريخته گري
446
بررسي امكان توليد يك ليزر فروسرخ ميانه به روش QPM بر اساس فرآيند غير خطي توليد اختلاف فركانس در بلور PPLN
447
بررسي امكان توليدوپايداري نوشابه هاي چاي سردازخاك چاي سياه وبرگ چاي سبز
448
بررسي امكان توليدوتوسعه آلياژهاي نيكل سيلوربه روش آلياژسازي مكانيكي
449
بررسي امكان جايگزسني سوسژانسيون به جاي سرم نرمال اسب در محيط كشت مايكو پلاسما آگالاكتيه
450
بررسي امكان جايگزيني اتصالات برنجي بوسيله آلياژ 2024 آلومينيوم
451
بررسي امكان جايگزيني تست هموگلبين قندي شده يا هموگلوبين گلي كاسيله به عنوان يك تست تحمل گلوكز در بيماران پري ديابتيك ومقايسه جواب هاي دوروش نايكوكارد وكزوماتوگرافي تعويض يوني در اندازه گيري اين پارامتر
452
بررسي امكان جايگزيني تست هموگلوبين قندي شده يا ... با هموگلوبين گلي كاسيله به عنوان يك تست تشخيصي با تست تحمل گلوگز در بيماران پري ديابتيك و مقايسه جواب هاي دو روش نايكوكاردو كروماتوگرافي تعويض يوني در اندازه گيري اين پارامتر
453
بررسي امكان جايگزيني جنس پوسته مستر سلندر ترمز خودروي پرايد از چدن به آلياژ الومينيم
454
بررسي امكان جايگزيني روغن كاج با كف سازهاي ديگر در مدار فلوتاسيون كارخانه زغالشويي زرند
455
بررسي امكان جايگزيني شيرخشك انساني به جاي سرم نرمال اسب به عنوان منبع كلسترول در محيط كشت اختصاصي اوره آپلاسما اوره آليتيكوم , study on possibility of using dry milk as cholesterol source instead of horseserum forcultivation of ureaplasma urealyticum
456
بررسي امكان جايگزيني فولاد آهنگري و سمانته شده با چدن نشكن آستمپر شده ﴿AdI﴾ در كاربرد هاي سايشي
457
بررسي امكان جايگزيني مبدل جديد به جاي اسكروبر موجود در ذوب آهن اصفهان
458
بررسي اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﺲ سيليكالر و توليد آنتي بيوتيك اكتينوردين
459
بررسي امكان جداسازي باكتريهاي توليدكننده بيوسورفاكتانت از پسابهاي نفتي
460
بررسي امكان جذب داروي 5- فلوئوروراسيل بر روي نانو رس خالص شده و سنجش تاثير خلوص رس بر اين فرايند
461
بررسي امكان چاپيزيري پلي الفينها به روش پلاسما
462
بررسي امكان حذف H2S از گاز طبيعي توسط فناوري نانو(جاذب هيبريدي CNT-ZnO )
463
بررسي امكان حذف آلاينده هاي منتخب از پساب با استفاده از تركيب كاويتاسيون هيدروديناميك و تكنيك هاي اكسيداسيون پيشرفته
464
بررسي امكان حذف آلودگي زيست محيطي كروم موجود در باطله هاي آجر نسوز پايه كرومي
465
بررسي امكان حذف آهن از خاك صنعتي كائولن معدن فريادان استان فارس
466
بررسي امكان حذف تركيبات رنگي از چسب سريش جهت استفاده در مرمت كاغذ و نسخ خطي
467
بررسي امكان حذف عناصر مزاحم از محلول فروشويي آنومالي 5 ساغند
468
بررسي امكان حذف فلزات سنگين از محلول هاي رقيق آبي با استفاده از كربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات مگهمايتي
469
بررسي امكان حذف مواد رنگزا از پسابهاي رنگي با استفاده از جاذب معدني در سيستم هاي يك جزيي و دوجزيي و اصلاح سطحي جاذب با نانوذره
470
بررسي امكان حذف مواد شيميايي شفاف كننده در فرآيند عيار سنجي چغندر قند در كارخانه هاي قند كشور با استفاده از سيستم عصاره گيري اتوفيلت )Autofilt( , Study of clarifying chemicals agents remowal in sugar assesment processing of sugar beetin iran sugar factories by autofilt extravion system
471
بررسي امكان حصول تعادل همزمان داخلي و خارجي با استفاده از سياستهاي تركيبي در اقتصاد ايران
472
بررسي امكان داوري مقلدماذون ازديدگاه فقه اماميه وحقوق موضوعه ايران
473
بررسي امكان دريافت عوارض توليد زباله از طريق بررسي ارتباط ميزان مصرف برق ، آب ، مساحت زير بنا و ... با زباله سرانه در مناطق مختلف شهر تهران
474
بررسي امكان دست يابي به شهرهاي خلاق و كارآفرين (نمونه موردي شهر فردوس)
475
بررسي امكان راه اندازي بورس نفت خام در ايران و ارائه سناريوهاي ممكن و پيش بيني قيمت نفت خام بر اساس مدل سري هاي زماني
476
بررسي امكان راه اندازي سيستم ديسپچينگ در معدن بوكسيت جاجرم
477
بررسي امكان رنگ همانندي پارچه پلي استري و پارچه مخلوط پنبه ـ پلي استر با نرم افزار كامپيوتري Osiris
478
بررسي امكان رنگبري الياف اكريليكي رنگ شده با مواد رنگزاي كاتيونيك
479
بررسي امكان رنگرزي الياف پروتئيني با استفاده از رنگزاهاي ديپرس انتخابي به كمك سطح فعال
480
بررسي امكان رنگرزي الياف پشم با رنگزاي روناس و نيل در ابعاد نانو
481
بررسي امكان رنگرزي بهينه با ماده رنگزاي مورت بر روي كالاي پشمي و ابريشمي
482
بررسي امكان رنگرزي پشم و ابريشم طبيعي به روش نيمه مداوم و مقايسه آن با روش معمول ﴿رمق كشي﴾
483
بررسي امكان ريزازديادي گياه داوريي سنبل الطيب Valeriana officinalis با استفاده از تكنيك كشت تك گره
484
بررسي امكان ريشه زايي درون شيشه اي ريزقلمه هاي پسته رقم هاي سرخس و قزويني
485
بررسي امكان ساخت افزايشي هيدروكسي آپاتيت به روش استريوليتوگرافي
486
بررسي امكان ساخت پوشش نانو كامپيوزيتي...برروي فولاد به روش رسوب دهي الكتريكي
487
بررسي امكان ساخت زيست حسگر فنيل آلانين بر پايه پليمر رسانا
488
بررسي امكان ساخت سيليكون نانومتخلخل جهت كاربرد در رهايش كنترل شده دارو
489
بررسي امكان ساخت كامپوزيت ريختگي آلومينيوم - كاربيد تيتانيوم به روش درجا و ارزيابي خواص آن
490
بررسي امكان ساخت كمپرسورهاي پيچي با استفاده از دانش فني داخل كشور
491
بررسي امكان ساخت گرافن به روش هاي ليزرومايكروويو و مقايسه نتايج آن ها
492
بررسي امكان ساخت منيفولد دود به روش شكل دهي ورق
493
بررسي امكان ساخت و اثرات كاربرد يك تركيب نيتروژنه غيرپروتئيني آهسته رهش به منظور استفاده در تغذيه نشخواركنندگان
494
بررسي امكان سنتز رزين پلي استر كربوكسيله ويژه روكشهاي پودري ترموست
495
بررسي امكان سنتز مكا نوشيميايي و حرارتي نانو كامپوزيت Cr3C2/Al2O3 در زمينه آلومينيوم
496
بررسي امكان سنتز و كاربرد همزمان نانو ذرات نقره روي پارچه
497
بررسي امكان سنجي اجراي پروژه يادگيري الكترونيك از منظر دانشجويان در مقطع فيزيوپاتولوژي دانشكده پزشكي گيلان در سال 1395
498
بررسي امكان سنجي استقرار بودجه ريزي عملياتي در شركت بهره برداري مغان
499
بررسي امكان سنجي استقرار سيستم ارزيابي عملكرد تامين اجتماعي فارس با رويكرد كارت امتيازي متوازن
500
بررسي امكان سنجي استقرار مديريت دانش در شركت پلي اكريل ايران از ديدگاه مديران و كارشناسان شركت
501
بررسي امكان سنجي ايجاد مديريت دانش با بهره گيري از مدل نوناكا و تاكوچي در استانداري فارس
502
بررسي امكان سنجي بالانس قطعات دوار لكوموتيو GT26Cw
503
بررسي امكان سنجي تشخيص هوشمند ضايعات مغزي با استفاده از Brain Mapping مبتني بر شبكه هاي عصبي
504
بررسي امكان سنجي تشخيص هوشمند ضايعات مغزي به كمك تجزيه و تحليل سيگنال EEG مبتني بر شبكه‌هاي عصبي
505
بررسي امكان سنجي تصويربرداري دو بعدي به روش مقطع نگاري همدوس
506
بررسي امكان سنجي تهيه منسوج التيام بخش ترك كف پا
507
بررسي امكان سنجي توليد پنتا اكسيد فسفر از كنسانتره فسفات اسفوردي
508
بررسي امكان سنجي توليد و نصب ايزوگام
509
بررسي امكان سنجي حفر ايستگاه متروي ميدان نقش جهان به روش زيرزميني
510
بررسي امكان سنجي داد و ستد الكترونيكي و ارزيابي تاثير ان بربازار دركلان شهر كرج
511
بررسي امكان سنجي ساخت سنسورهاي اندازه گيري غيرتهاجمي قند خون
512
بررسي امكان سنجي سامانه همزمان سرما، گرما و توان ساختمان ابوريحان
513
بررسي امكان سنجي شبكه اينترانتي شارح جهت اعمال مديريت دانش در مراكز پ ژوهشي اسلامي قم , feasibity study of shareh intranet for implementing knowledge management in islamic research centers of qom
514
بررسي امكان سنجي طراحي و ساخت دستگاه تشخيص و تعيين ميزان پوكي استخوان با استفاده از روش اولتراسونيك
515
بررسي امكان سنجي كاربرد روش ازديا برداشت ميكروبي در مخازن ايران ﴿مخازن هيدرو كربوري﴾
516
بررسي امكان سنجي كشت گياه دارويي (گل گاو زبان) در گلخانه و طرح توجيهي آن
517
بررسي امكان سنجي معيارهاي مدل مديريت كيفيت بنياد اروپايي در كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران
518
بررسي امكان شبيه سازي تغيير شكل هاي كراندار پلاستيك بوسيله نرم افزار NlSAII
519
بررسي امكان شكل گيري جهان هاي ممكن در تئاتر از ديدگاه فلسفه ذهن با تكيه بر نمايشنامه جهان هاي ممكن جان
520
بررسي امكان شكل گيري جهان هاي ممكن در تئاتر از ديدگاه فلسفه ذهن با تكيه بر نمايشنامه جهان هاي ممكن جان مايتون
521
بررسي امكان شناسايي و اندازه‌گيري اسپكتروفتومتري داروي سيپروفلوكساسين هيدروكلرايد با نانو‌فيلم سل - ژل قالب مولكولي
522
بررسي امكان ضد ميكروب كردن لباس جراحان و روپوش هاي بيمارستاني بارنگزاي نيل
523
بررسي امكان طراحي شاسيهاي تركيبي و تحليل FEM مدل ساده شده آن
524
بررسي امكان طراحي و ساخت حسگر تار نوري توزيع‌شده براي پايش خوردگي سطوح
525
بررسي امكان فرآوري ثقلي نرمه هاي ايلمنيت و كروميت با جداكننده مولتي گراويتي (ميزلرزان استوانه اي)
526
بررسي امكان فرآوري و اصلاح كنسانتره تيتانيوم به منظور حذف رنگ
527
بررسي امكان فروشويي ﴿ليچينگ﴾ تحت فشار كانه هاي اورانيوم و كاني هاي مقاوم همراه با طراحي و ساخت اتو كلاو تحت فشار
528
بررسي امكان فلوتاسيون پيرولوزيت با كلكتورهاي كاتيوني
529
بررسي امكان فلوناسيون مالاكيت از كانسنگ كانسار اكسيده مس چيذه
530
بررسي امكان كاربرد ذرات نانو رس جهت افزايش مقاومت حرارتي و ضد الكتريسيته ساكن پارچه اكريليكي به روش تكميلي
531
بررسي امكان كاربرد روش هاي نوين در معادن سنگ هاي تزئيني دغا
532
بررسي امكان كاربرد منسوجات بي بافت به عنوان لايه رويي پوشاك
533
بررسي امكان كاربرد نانو رس جهت ضد ميكروب و ضد آتش كردن كالاي سلولزي
534
بررسي امكان كاربرد نانو-ميكروپودر برخي از سنگ هاي معدني جهت توليد مواد تغيير فاز دهنده در يك محدوده حرارتي معين
535
بررسي امكان كاهش FeOدرسينترتوليدي ذوب آهن اصفهان
536
بررسي امكان كاهش مهاجرت نرم كننده هاي فتالاتي در PVC نرم به كمك اصلاح نرم كننده و اتصال آن به نانو مواد اصلاح شده به عنوان عوامل بازدارنده مهاجرت
537
بررسي امكان كربن دهي فولاد ميكروآلياژي ميان كربن 30MNSIV6 به روش پودري
538
بررسي امكان كروم دهي در فولاد كم كربن
539
بررسي امكان كشت درون شيشه اي و بهينه اي مراحل باززايي در عناب (Ziziphus jujuba Mill
540
بررسي امكان كنترل بيماري بلاست مركبات با استفاده از برخي عوامل آنتاگونيست
541
بررسي امكان كنترل بيماري زنگ سفيد خاجيان (candida Albugo) از طريق عصاره هاي گياهي در شرايط مزرعه
542
بررسي امكان كنترل بيولوژيك آتشك سيب و گلابي با استفاده از برخي جدايه هاي باكتريايي آنتاگونيست
543
بررسي امكان كنترل بيولوژيك پژمردگي باكتريايي گوجه‌فرنگي توسط برخي جدايه‌هاي باكتريايي
544
بررسي امكان كنترل بيولوژيك قارچ ... عامل پژومردگي گوجه فرنگي در شرايط آزمايشگاهي با باكتري هاي آنتاگونيست
545
بررسي امكان كنترل قارچ Rhizoctonia solani در سيبزميني توسط عوامل بيوكنترل باكتريايي و قارچي در حضور و عدم حضور كلات‌كننده‌هاي شيميايي
546
بررسي امكان گياه پالايي خاكهاي آلوده به آرسنيك به وسيله گياهان زراعي در اراضي شهرستان بيجار
547
بررسي امكان مشاركت بيماران در بهبود كيفيت و ايمني خدمات-1393
548
بررسي امكان مشاهده رشد ترك به وسيله سيگنال آكوستيك اميژن
549
بررسي امكان معرفي ماركر جنسيت در ماهي سفيد درياي خزر )Rutilus Frisii Kutum( با استفاده از روش PCR-RAPD
550
بررسي امكان مقاوم سازي سيستم بازشناخت گفتار به تنوعات مختلف ميكروفون و فاصله آن از گوينده
551
بررسي امكان مقاوم سازي مدل شبكه عصبي باز شناخت گفتار نسبت به تغييرات سرعت بيان
552
بررسي امكان نصب كولر جذبي بر روي اتومبيل
553
بررسي امكان نگهداري جوانه هاي انتهايي ، بذور و سلول هاي Secale montanum در شرايط فراسرد
554
بررسي امكان همگروه سازي از طريق ارگان زايي مستقيم و توليد جنين هاي پيكري د رگونه هاي اي ساليگنا و اكاليپتوس رابيدا
555
بررسي امكان و اصلاح سيستم پودگذاري ماشين بافندگي jet-Air با تغيير شرايط پودگذاري
556
بررسي امكان و چگونگي پياده سازي استاندارد مديريت كيفيت ايزو 9001 در شركت دولتي پست بانك
557
بررسي امكان و نحوه فرايند حرارتي خيارشور پاستوريزه در بسته هاي بزرگ قابل اتو كلاوكردن
558
بررسي امكان وجود C60 در موارد ميان ستاره اي
559
بررسي امكان وجود قطعات DNA هسته اي در پلاكتهاي خون محيطي و ارتباط آنها با افزايش سن در انسان
560
بررسي امكان يا امتناع شكل گيري نيروي نظامي مستقل براي اتحاديه اروپا
561
بررسي امكان‌پذيري كنترل بهينه زاويه دريچه گاز با توجه به اطلاعات كامل مسير حركت در جاده براي مصرف بهينه انرژي
562
بررسي امكان‌سنجي و تعيين نسبتهاي مخلوط بتن خودتراكم بر اساس مقاومت فشاري هدف
563
بررسي امكانات XML در تجارت الكترونيك
564
بررسي امكانات اجراي نظام جديد آموزش متوسطه در استان چهار محال و بختياري در مقايسه با شاخصهاي كشوري به منظور ارائه پيشنهادات مناسب در رفع تنگناهاي موجود
565
بررسي امكانات بازديد علمي و ميزان استفاده از آن در دبيران درس علوم پايه دوم راهنمايي شهرستان اردكان
566
بررسي امكانات تخمين درصد پوشش گياهي با استفاده از داده هاي رقومي ماهواره لندست TMدر منطقه سميرم
567
بررسي امكانات تركيب بندي در نگارگري ايراني در ايجاد قاب پردازي بصري صحنه نمايش
568
بررسي امكانات توسعه صنايع دستي در استان سيستان و بلوچستان
569
بررسي امكانات توسعه صنايع دستي در استان سيستان وبلوچستان
570
بررسي امكانات توسعه صنايع دستي در سيستان و بلوچستان
571
بررسي امكانات جايگزيني سيستم ژاكارد برروي ماشينهاي راشل پر شانه
572
بررسي امكانات دراماتيك بختيار نامه﴿دقايقي مروزي﴾با رويكرد نظريه سيستم ها
573
بررسي امكانات دراماتيك بختيارنامه ﴿دقايقي مروزي﴾ با رويكرد نظريهء سيستم ها
574
بررسي امكانات ساز ني و نقش آن در تك نوازي و گروه نوازي موسيقي ايراني
575
بررسي امكانات شهر الكترونيك و يك نمونه موردي در ايران
576
بررسي امكانات مجازي سازي ،‌رايانش ابري و سرور مجازي در لينوكس
577
بررسي امكانات مدگردي در رديف ميرزا عبدالله
578
بررسي امكانات مشكلات اشتغال زنان در شهر گاليكش
579
بررسي امكانات ميكروكامپيوترها براي ايجاد تصاوير گرافيكي
580
بررسي امكانات ميكروكامپيوترها براي ايجاد تصاوير گرافيكي
581
بررسي امكانات نمايشي داستان سياوش
582
بررسي امكانات و تجهيزات آتش نشاني به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران شهري﴿مطالعه ي موردي شهر يزد﴾
583
بررسي امكانات و محدوديت هاي شهر بجنورد به منظور ارتقاي آن به شهر آموزش دهنده
584
بررسي امكانات و وسايل آزمايشگاهي و نحوه بهره برداري از آن در دانشكده ها و گروههاي تربيت بدني
585
بررسي امكانپذيري اجراي چرخه مديريت دانش در ساختارهاي مجازي دانشگاه تهران
586
بررسي امكانساخت سيمان ژئو پليمري بر پايه پوزالان طبيعي
587
بررسي امكانسنجي و مكان يابي ژنراتورهاي زميني بارور كننده ابرها در آذربايجان غربي بالادست حوضه رودخانه هاي بار اندوزچاي و شهر چاي با استفتده از نرم افزار
588
بررسي امكانهاي مراقبه از طريق عكاسي با رجوع به آراي پديدارشناسي مارتين هايدگر(مورد پژوهي: جريان عكاسي ميكسانگ و مكتب دوسلدورف)
589
بررسي املايي، معنايي و بسامدي كلمات و عبارات عربي در گلستان سعدي
590
بررسي امنيت اجتماعي و اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان رشته علوم اجتماعي پيام نور شهرستان ساري
591
بررسي امنيت استاتيكي سيستم قدرت
592
بررسي امنيت پرواز هواپيماها روي كوه الوند با استفاده از مدل WRF
593
بررسي امنيت پروتكل SSL
594
بررسي امنيت داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از مسيريابي چند مسيره ي تصادفي
595
بررسي امنيت در رايانش ابري
596
بررسي امنيت در رايانش ابري با استفاده از منطق فازي
597
بررسي امنيت در شبكه هاي ادهاك وسايل نقليه
598
بررسي امنيت در شبكه هاي بي سيم
599
بررسي امنيت در شبكه هاي بي سيم و وضعيت آن در ايران
600
بررسي امنيت در شبكه هاي بيسيم
601
بررسي امنيت در شبكه هاي ميان خودرويي
602
بررسي امنيت ديتا سنترها
603
بررسي امنيت رمز عبور با الگوي تايپ به كمك شبكه‌هاي عصبي
604
بررسي امنيت شبكه هاي Adhoc [آ دي اچ او سي]
605
بررسي امنيت شبكه هاي بي سيم حسگر
606
بررسي امنيت شبكه هاي كامپيوتري
607
بررسي امنيت شغلي و رضايت از انتخاب شغل در كارمندان
608
بررسي امنيت شهروندان در محلات شهري ﴿نمونه موردي: محله جلفا در اصفهان﴾
609
بررسي امنيت شيوه هاي پنهان نگاري اطلاعات درتصويروارائه يك شيوه مناسب
610
بررسي امنيت عمومي در توسعه گردشگري (نمونه موردي شهر ساري)
611
بررسي امنيت عمومي و عوامل تهديد كننده
612
بررسي امنيت مخابرات داده در شبكه هاي هوشمند با به كارگيري نظريه بازي ها
613
بررسي امنيت مهاجرت زنده ماشين‌هاي مجازي در محيط‌هاي مجازي‌سازي شده
614
بررسي امنيت ورمزنگاري در شبكه بي سيم
615
بررسي امنيت وضعيت غذايي و عوامل موثر بر آن در خانوار روستايي دهستان بالادربند
616
بررسي امنيتي الگوريتم رمز A5->GMR-1
617
بررسي امواج آبهاي جنوبي ايران و انتخاب دستگاه بهينه جاذب انرژي امواج براي منطقه مذكور
618
بررسي امواج الاستيك -پلاستيك در ميله ها
619
بررسي امواج الكترو مغناطيسي (PEMF) در تسريع جوش خوردگي استخوان
620
بررسي امواج الكترومغناطيس درلايه هاي مختلف
621
بررسي امواج اولتر اسوانيك و كاربرد آن در صنعت و پزشكي
622
بررسي امواج داخلي در تنگه هرمز
623
بررسي امواج ساليتوني در پلاسماي چند مولفه‌اي و بررسي عوامل موثر بر انتشار آنها
624
بررسي امواج سوسيستي سريع در حلقه هاي تاج خورشيد
625
بررسي امواج سوليتون در پلاسما همراه با اثرات نسبيتي
626
بررسي امواج صوتي بر نفوذپذيري نانو ذرات ... در سلولهاي عصبي
627
بررسي امواج عادي و غيرعادي در پلاسماي مغناطيده با توزيع نافزون‌ور
628
بررسي امواج و اثرات آنها روي شناورها
629
بررسي امواع لعاب هاي جلادار و اجراي آنها برروي محصولات سراميكي
630
بررسي امور اداري و مالي شهرداري اصفهان
631
بررسي امور بازاريابي و فروش در كارخانه سيمان بجنورد
632
بررسي اموزش مفاهيم ديني به نونهالان﴿15-9﴾سال
633
بررسي اموزه هاي بخت در شاهنامه فردوسي
634
بررسي اموزه هاي شادي در فرهنگ اساطير وحماسه هاي ايراني
635
بررسي اميخته بازاريابي بر نام تجاري
636
بررسي اميخته بازاريابي بر نام تجاري
637
بررسي اميد به پيدا نمودن شغل بعد از تحصيل دانشجويان
638
بررسي اميد و نااميدي در اشعار منوچهر آتشي
639
بررسي اميد و نااميدي در شهر فريدون توللي و فريدون مشيري
640
بررسي اناليز كنفورماسيوني ،ممان دو قطبي ، اندازه گيري اندازه حفره و انرژي پايداري حاصل از جذب كاتيون در ماكروسيكلهاي حاوي اكسيژن و نيتروژن به روش مكانيك كوانتوم
641
بررسي انباشتگي بار در چاه كوانتومي INGAN / GAN و ميدان الكتريكي داخل چاه كوانتومي
642
بررسي انتخاب زيستگاه و مدل سازي مطلوبيت زيستگاه سنجاب ايراني در مناطق حفاظت شده استان كهگيلويه و بويراحمد
643
بررسي انتخاب موثر سبك هاي مديريت تعارض با توجه به سبك شخصيتي افراد . مطالعه موردي در دانشگاه آزاد اسلامي كرج
644
بررسي انتخاب و اقتباس براي موسيقي فيلم
645
بررسي انتخاب ون يا اتوبوس به عنوان سيستم كمكي حمل ونقل همگاني انبوه بر با هدف كاهش زمان سفر و زمان انتظار براي حمل ونقل همگاني با استفاده از الگوريتم ابتكاري
646
بررسي انتخابات مجلس شوراي ملي ايران ( ادوار هجدهم تا بيستم)
647
بررسي انتخابات مجلس شوراي ملي ايران ( ادوار هجدهم تا بيستم)
648
بررسي انتزاع در آثار طبيعت گراي جورجيا اكيف
649
بررسي انتشار آلودگي از منابع متعدد با استفاده از روش عددي و مدل گوس
650
بررسي انتشار امواج آكوستيك ايميشن در ورق
651
بررسي انتشار امواج از FLFتا HF
652
بررسي انتشار امواج الكترومغناطيسي جفت شده در لايه هاي نازك غيرخطي
653
بررسي انتشار امواج الكترومغناطيسي جفت شده در لايه‌هاي نازك غيرخطي
654
بررسي انتشار امواج الكترومغناطيسي در بلورهاي فوتوني پلاسمايي دو و سه تايي يك بعدي
655
بررسي انتشار امواج تراهرتز در بلور فوتوني پلاسمايي يك بعدي با چگالي ناهمگن
656
بررسي انتشار امواج تراهرتز در بلور فوتوني پلاسمايي يك بعدي با چگالي ناهمگن
657
بررسي انتشار امواج خمشي در ورق هاي نازك با استفاده از روش مبتني بر توابع پايه شعاعي
658
بررسي انتشار امواج ساليتوني در محيط هاي دي الكتريك غير خطي از نوع كر حالت مختلط
659
بررسي انتشار امواج سطحي در نيم فضاي پلاسماي كوانتومي
660
بررسي انتشار امواج سطحي در نيم قضاي پلاسماي كوانتومي
661
بررسي انتشار امواج كشسان در محيطهاي بي نظم يك بعدي
662
بررسي انتشار امواج و ناپيوستگي ها در ترموالاستيسيته كوپل
663
بررسي انتشار امواج يون- صوتي در نانو لوله هاي كربني
664
بررسي انتشار امواج،درون موجبر جفت شده با ميكروكاواك آميخته به نقاط كوانتومي
665
بررسي انتشار باريكه ليزر مبتني بر تركيب ناهمدوس در جو
666
بررسي انتشار ترك در استخوان بر اساس روش بدون شبكه
667
بررسي انتشار ترك در مواد الاستيك خطي با در نظر گرفتن ضريب تصحيح ميرترك
668
بررسي انتشار زوج ساليتون فضايي در يك مدار اپتيكي نور شكستگي دو فوتوني بدون منبع تغذيه
669
بررسي انتشار ساليتون هاي فضايي در فرامواد با فاز منفي كنترل شده
670
بررسي انتشار مدهاي هرميت - گاوسي و پرتوهاي همدوس جزئي GSM در اتمسفر متلاطم
671
بررسي انتشار موج تنش در ميله ها و تحليل تجربي آن
672
بررسي انتشار موج تنش در ميله ها و تحليل تجربي آن
673
بررسي انتشار موج تنش در ورق قطاع مركب چند لايه
674
بررسي انتشار موج گوسي در آرايه ي موجبري يك بعدي با جفت شدگي مثبت و منفي متفاوت در محيط كر
675
بررسي انتشار نور در موجبرهاي خودنگار
676
بررسي انتشار نور در يك چگاليده ي بوز- اينشتين تغيير شكل يافته
677
بررسي انتشار نور دريك محيط متحرك به عنوان يك ميدان گرانشي موثر
678
بررسي انتشارآلودگي وزوال طبيعي سيانورپساب صنايع ومعادن درمحيط زيست (مطالعه موردي معدن طلاي دشت موته )
679
بررسي انتشارات آلاينده هاي در سيستم هاي تهويه مطبوع به همراه شبيه سازي پخش آلاينده ها در يك واحد مسكوني
680
بررسي انتظارات دانشجويان كارشناسي ارشد رشته هاي علوم انساني و علوم پايه دانشگاه مازندران از پيامدهاي علمي و تربيتي تحصيل
681
بررسي انتظارات شغلي دانشجويان تربيت بدني از اشتغال و آينده ي شغلي آنان در استان خراسان رضوي سال 85-84
682
بررسي انتظارات شغلي دانشجويان تربيت بدني از اشتغال و آينده ي شغلي آنان در استان يزد
683
بررسي انتظارات شغلي دانشجويان تربيت بدني استان يزد
684
بررسي انتظارات شغلي دانشجويان رشته تربيت بدني ايران
685
بررسي انتظارات فرزندان(13020)سال ازپدر درشهرستان نوشهر
686
بررسي انتظارات مديران و معلمان مدارس ابتدايي از كاركردهاي راهنماي تعليماتي و مديران همخواني انتظارات مديران و معلمان با عملكرد راهنماي تعليماتي در شهرستان دهلران 87-88
687
بررسي انتظارات مديران,معلمان و اوليا از نظام آموزش ابتدايي شهرستان برخوار اصفهان
688
بررسي انتظارات و توقعات مشتريان كليدي بانك كشاورزي استان هرمزگان
689
بررسي انتظارات ومشكلات ونيازهاي سالخوردگان در شاهرود
690
بررسي انتظارات،ملاكها ونگرانيهاي شغلي جوانان ونوجوانان
691
بررسي انتظارات،ملاكها ونگرانيهاي شغلي جوانان ونوجوانان
692
بررسي انتظارات،ملاكها ونگرانيهاي شغلي جوانان ونوجوانان
693
بررسي انتظارات،ملاكها ونگرانيهاي شغلي جوانان ونوجوانان
694
بررسي انتقادات نيچه بر اخلاق مسيحي
695
بررسي انتقادي آراء دكتر سها در موضوع شبهات پزشكي در قران با محوريت كتاب نقد قرآن
696
بررسي انتقادي الحادگرايي در نظريات ريچارد داوكينز
697
بررسي انتقادي انديشههاي هانري كربن دربارة فلسفه سهروردي
698
بررسي انتقادي بازنمايي فرهنگ و جغرافياي جنوب ايران در فيلم هاي داستاتي ناصرتقوايي، اميرنادري و كيانوش عياري
699
بررسي انتقادي بازنمايي فرهنگ و جغرافياي جنوب ايران در فيلم‌هاي داستاني ناصر تقوايي، امير نادري و كيانوش عياري
700
بررسي انتقادي تبليغات تجاري تلويزيوني فارسي براساس نوع مخاطب
701
بررسي انتقادي ترجمه هاي فارسي قرآن با تأكيد بر ضماير شأن و فصل
702
بررسي انتقادي تفسير منسوب به علي بن ابراهيم قمي
703
بررسي انتقادي ديدگاه‌هاي روش شناسي علوم اجتماعي اسلامي
704
بررسي انتقادي رابطه توليدي - منطقي اصل عدم قطعيت هايزنبرگ با نفي عليت و اثبات اختيار
705
بررسي انتقادي رابطه توليدي منطقي اصل عدم قطعيت هايزنبرگ با نفي عليت و اثبات اختيار
706
بررسي انتقادي روشهاي افروزش در موتورهاي اشتعال جرقه اي به منظور اصلاح و بهينه سازي مجموعه هاي افروزش موجود با هدف كاهش مصرف سوخت و كاهش الودگي
707
بررسي انتقادي زيرژانر اسلشر در سينماي آمريكا از دهه 80 تا كنون و نسبت آن بامسائل اجتماعي آمريكا
708
بررسي انتقادي زيرژانر اسلشر در سينماي آمريكا از دهه ي 80 تا كنون و نسبت آن با مسائل اجتماعي امريكا
709
بررسي انتقادي- شناختي پديده استعاره در گفتمان سياسي ايران
710
بررسي انتقادي عناصر نسبيت انگارانه در فلسفه ي نيچه
711
بررسي انتقادي فرمول‌بندي رشر درباره نظريه موجهات زماني ابن‌سينا
712
بررسي انتقادي قانون طرد شق ثالث در منطق سنتي و جديد (برخي منطق هاي غير كلاسيك)
713
بررسي انتقادي مباني فلسفي علم جديد از منظر سنت گرايان با محوريت مفهوم «پديده»
714
بررسي انتقادي مسئله توجيه از ديدگاه منطق توجيه در مقايسه با چشم انداز شناخت شناسانه
715
بررسي انتقادي ملاك هاي تحقيق پذيري گزاره هاي ديني با تاكيد بر آراء اير
716
بررسي انتقادي نسبت زيبايي با خير و حقيقت در زيباشناسي شفتسبري و هاچسون
717
بررسي انتقادي نظريه هاي ادراك معاصر
718
بررسي انتقادي نقد آدرنو از هستي شناسي بنيادين هيدگر
719
بررسي انتقادي نمايشنامه نويسي در ايران ( از آغاز تا سال 1300 ه . ش )
720
بررسي انتقادي نيازها و مشكلات زبان انگليسي كارمندان موسسه مطالعات بين المللي انرژي
721
بررسي انتقادي و فلسفي آراء و نقدهاي ديويد بوهم در موردعليت در مكانيك كوانتوم
722
بررسي انتقال الكتريكي وب نانو الياف در فرآيند شارژ باتري يون ليتيم با استفاده از روش هاي تركيبي هوش مصنوعي
723
بررسي انتقال امواج آكوستيك از پوسته استوانه اي ساندويچي با هسته سيال الكترورئولوژيكال
724
بررسي انتقال انر‍زي در كمپلكس هاي گيرنده نوري فتوسنتز
725
بررسي انتقال انرژي و اثر همبستگي هاي كوانتومي بر آن در سامانه هاي فوتوسنتز كننده نوع دو
726
بررسي انتقال برانگيختگي الكتروني ميان كلروفيلهاي كمپالكس هاي گيرنده نوري 1واا در گياهان سبز با استفاده از كامپيوترهاي كوانتومي
727
بررسي انتقال پذيري نشانگرهاي SSR، تنوع ژنتيكي بين و درون گونه اي و تجزيه ژنتيكي صفات مختلف در اسپرس ﴿.onobrychis viciifolia Scop)
728
بررسي انتقال توان آلتراسونيك از منبع موج آكوستيك توسط برداشت كننده ي پيزوالكتريك
729
بررسي انتقال جرم در تغليظ آبميوه‌ها توسط تقطير اسمزي
730
بررسي انتقال جرم در سيستم هاي نانوكامپوزيتي به روش المان محدود
731
بررسي انتقال جرم ذرات LDL در شريان كاروتيد با گرفتگي متقارن تحت جريان نوساني قلب
732
بررسي انتقال حرارت از بدن و تاثير آن در زخم بستر
733
بررسي انتقال حرارت از سر سيلندر موتورهاي هوائي
734
بررسي انتقال حرارت از طريق تشعشع در موتور راكتها
735
بررسي انتقال حرارت از موتور يك AUV
736
بررسي انتقال حرارت با استفاده از مدل آماري برخورد ذرات در مدل سه بعدي جريان گاز-جامد
737
بررسي انتقال حرارت به صورت معكوس در فرآيند جوشكاري اصطكاكي
738
بررسي انتقال حرارت بين دو ديوار تخت با جابجايي آزاد و تشعشع
739
بررسي انتقال حرارت تابشي در يك نوع بخاري تابشي سقفي
740
بررسي انتقال حرارت تشعشع در نازلها
741
بررسي انتقال حرارت تشعشع و جابجايي آزاد در يك محفظه
742
بررسي انتقال حرارت تماسي بين سوپاپ دود و نشيمنگاه با استفاده از شبكه عصبي
743
بررسي انتقال حرارت تيرهاي كمپوزيتي به كمك نرم افزارهاي حجم محدود
744
بررسي انتقال حرارت جا به جايي آزاد جسم در محفظه مربعي
745
بررسي انتقال حرارت جا به جايي اجباري نانوسيال در جريان آرام داخل يك لوله با دماي ثابت ديواره
746
بررسي انتقال حرارت جابجائي آزاد از يك سيم افقي
747
بررسي انتقال حرارت جابجائي سيالات ويسكوالاستيك (مدل PTT) در آنولوس
748
بررسي انتقال حرارت جابجايي آزاد در آرايش مثلثي و مربعي لوله ها، توسط نرم افزار FLUENT
749
بررسي انتقال حرارت جابجايي آزاد در لوله و مجراي حلقوي هم مركز در زواياي مختلف
750
بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري در داخل لوله با استفاده از نانوسيال گرافن و اكسيدگرافن
751
بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال غير نيوتني در يك لوله افقي خميده
752
بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري و طبيعي در جريان سيال غير نيوتني بين دو صفحه موج دار به كمك نرم افزار
753
بررسي انتقال حرارت جابجايي در كانال به كمك نرم افزار فلوئنت
754
بررسي انتقال حرارت جابجايي در محيط متخلخل با پراكندگي دوگانه
755
بررسي انتقال حرارت جابجايي سيالات غير نيوتني مدل پاورلا در مبدلهاي حرارتي دو لوله اي
756
بررسي انتقال حرارت جابجايي طبيعي در يك محفظه مستطيل شكل با اعمال ميدان مغناطيسي
757
بررسي انتقال حرارت جابجايي طبيعي سيال غير نيوتني بر زوي دسته لوله‌ي بيضي شكل
758
بررسي انتقال حرارت جابه جايي آزاد در داخل كانال عمودي
759
بررسي انتقال حرارت جابه جايي اجباري دريك حفره ذوزنقه اي
760
بررسي انتقال حرارت جريان دوفازي در يك ترموسيفون با استفاده از نرم افزار FLUENT
761
بررسي انتقال حرارت جريان ميان دو استوانه پر شده با نانو سيال در حضور ميدان مغناطيسي
762
بررسي انتقال حرارت جريان نانوسيال غير نيوتوني در يك ميكروكانال تحت شرظ لغزش همراه با چشمه حرارتي و ميدان مناطيسي
763
بررسي انتقال حرارت جوشش استخري نانو سيال مغناطيسي تحت ميدان مغناطيسي
764
بررسي انتقال حرارت خروجي از اجزاي توربين
765
بررسي انتقال حرارت در اجسام دو و سه بعدي
766
بررسي انتقال حرارت در بافت سطحي زنده
767
بررسي انتقال حرارت در جريان دوبعدي مايع-جامد
768
بررسي انتقال حرارت در ديگهاي بخار لوله آتش
769
بررسي انتقال حرارت در سر انسان
770
بررسي انتقال حرارت در سنگ زني و آسيب ديدگي هاي سطحي قطعه كار
771
بررسي انتقال حرارت در شمش هنگام عبور از كوره پيش گرم نورد
772
بررسي انتقال حرارت در فرآيند پخت لاستيك
773
بررسي انتقال حرارت در فرآيند پخت مداوم تسمه نقاله
774
بررسي انتقال حرارت در فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي به روش تجربي و تحليلي عددي در منطقه جوش
775
بررسي انتقال حرارت در كانال هاي موج دار با فلوئنت [Fluent]
776
بررسي انتقال حرارت در كوره هاي پيش گرم نورد با هندسه واقعي به روش مونت كارلو
777
بررسي انتقال حرارت در كوره هاي پيش گرم نورد با هندسه واقعي و گاز واقعي به روش صفحات مجازي (IPM)
778
بررسي انتقال حرارت در كوره هاي پيش گرم نورد براي سوختهاي مختلف
779
بررسي انتقال حرارت در كويل بامقطع لوله هاي تركيبي دايروي و مستطيلي با بهره گيري از نانوسيال
780
بررسي انتقال حرارت در لوله هاي حاوي نوار پيوسته و ناپيوسته به كمك ديناميك سيالات محاسباتي در نرم افزار ANSYS CFX
781
بررسي انتقال حرارت در محفظه احتراق موتور توربيني بمنظور طراحي محفظه احتراق نوعي موشك كروز
782
بررسي انتقال حرارت در مخازن ذخيرهLNG
783
بررسي انتقال حرارت در ميله هاي سوخت راكتور با در نظر گرفتن تاثيرات گازهاي حاصل از شكافت
784
بررسي انتقال حرارت در نانو سيالات
785
بررسي انتقال حرارت در ورودي مجاري
786
بررسي انتقال حرارت در يك كانال با صفحات متخلخل با استفاده از نرم افزار FLUENT
787
بررسي انتقال حرارت در يك محيط متخلخل با استفاده از نرم افزار fluent
788
بررسي انتقال حرارت در يك موتور احتراق داخلي و تعيين ميدان دماي اجزاء آن
789
بررسي انتقال حرارت درپره ي متحرك رديف اول توربين گاز به كمك نرم افزار Ansys
790
بررسي انتقال حرارت درطراحي كاواك سيكلوترون 10Mev
791
بررسي انتقال حرارت درفرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي با اعمال شارخنك‌كاري
792
بررسي انتقال حرارت دو بعدي در فين هاي مستطيلي
793
بررسي انتقال حرارت دوبعدي در فين هاي مستطيلي
794
بررسي انتقال حرارت ذرات در گاز
795
بررسي انتقال حرارت راكتورهاي هواي
796
بررسي انتقال حرارت روي ورقهاي فولادي طي مراحل نورد گرم
797
بررسي انتقال حرارت سيالات غيرنيوتني با ويسكوزيته تابع دما در جريان آرام در لوله هاي صاف
798
بررسي انتقال حرارت سيالات غيرنيوتني در جريان ناآرام در لوله ها
799
بررسي انتقال حرارت طبيعي در حفره سه بعدي با استفاده از روش شبكه بولتزمن براي نانو سيال
800
بررسي انتقال حرارت گذرا در پل واره دندان به روش المان محدود
801
بررسي انتقال حرارت موتور در تماس با هوا
802
بررسي انتقال حرارت نانو سيال سيليكادر آب درون لوله افقي باشار حرارتي ثابت
803
بررسي انتقال حرارت هدايتي اصلاح شده فوريه در فين حلقوي
804
بررسي انتقال حرارت هدايتي در مقياس نانو و مدلسازي ديناميك مولكولي آن
805
بررسي انتقال حرارت و توليد آنتروپي نانو سيال در يك محفظه مايل و متخلخل
806
بررسي انتقال حرارت و جريان سيالات غيرنيوتني در مبدلهاي حرارتي صفحه اي
807
بررسي انتقال حرارت و عايق بندي مخازن برودتي
808
بررسي انتقال حرارت و مدلهاي آن در ميكروكامباستورها
809
بررسي انتقال حرارت، رطوبت و شكل‌پذيري پارچه‌هاي تاري پودي دورو
810
بررسي انتقال دانش و افزايش سرمايه اجتماعي در ستاد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
811
بررسي انتقال درهم تنيدگي در سامانه هاي برهم كنشي اتم- ميدان
812
بررسي انتقال دو طرفه مهارتهاي حركتي از دست سالم به دست ناسالم كودكان فلج مغزي
813
بررسي انتقال ژن لوكس (LUC) به گياه آنتوريوم با استفاده از روش آگروباكتر يوم
814
بررسي انتقال شماره تلفن همراه
815
بررسي انتقال صوت بر روي لينگ ماهواره
816
بررسي انتقال فاز آرگون محدودشده در نانو حفره‏ ي شياري با استفاده از شبيه‏ سازي ديناميك مولكولي
817
بررسي انتقال فاز در جذب سطحي دو لايه اي
818
بررسي انتقال قيمت سيب زميني و پياز و پيش بيني قيمت ها
819
بررسي انتقال قيمت سيب زميني و پياز و پيش بيني قيمت ها
820
بررسي انتقال قيمت سيبل زميني و پياز و پيش بيني قيمت ها
821
بررسي انتقال قيمت گوجه فرنگي
822
بررسي انتقال مالكيت در عقد بيع
823
بررسي انتقال همزمان حرارت و رطوبت در منسوج متخلخل
824
بررسي انتقال ويروس آنفولانزا A (H1N1( در بين اعضاي خانواده موارد قطعي اين بيماري در پاندمي آنفولانزا A (H1N1( 2009 در شهرستان يزد در سال 1388
825
بررسي انتگرال J براي مواد مرتبه اي((FGS با شيار U شكل با در نظر گرفتن اثرات پلاستيك
826
بررسي انتنهاي باند دوگانه
827
بررسي انجام انتقال ديمر كربن از يك وسيله ي مولكولي به ساختارهاي مختلف در سنتز مكانيكي با استفاده از روش دي اف تي و محاسبه طيف هاي جذبي روزنانسي رامان و برشهاي بر انگيختگي مولكول با استفاده از نظريه ي همبسته كننده زماني وروش دي اف تي
828
بررسي انجام برخي از واكنش هاي استريفيكاسيون با نانو كاتاليزورهاي TiO2
829
بررسي انجام تنبيه بدني در مدارس راهنمايي تحصيلي پسرانه در اداره آموزش و پرورش ناحيه يك شهرستان يزد
830
بررسي انجام واكنش ريفرمينگ متان در راكتور بستز ثابت حاوي كاتاليست شكل دهي شده پرووسكايت نيكل در مقياس بنج
831
بررسي انجمن معتادان گمنام و تاثير آن در ترك مواد مخدر
832
بررسي انحرافات اجتماعي زندانيان شهرستان جويبار و عوامل موثر بر آن در سال 89
833
بررسي انحرافات جنسي نوجوانان و تاثيرآن بر روي پيشرفت تحصيلي و سازگاري
834
بررسي انحرافات عزاداري ماه محرم
835
بررسي انحلال الكتروشيميايي كالكوپيريت دركنسانتره مجتمع مس سرچشمه با اعمال پتانسيل خارجي (برق)
836
بررسي انحلال غبار تشويه موليبدنيت
837
بررسي انحلال فاز y1اوليه در سوپر آلياژ پايه نيكل IN738LC و تاثير آن بر ساختار نهايي، خواص فيزيكي و سختي
838
بررسي انحلال فاز گاما پرايم در عمليات پيرسختي سوپر آلياژ INCONEL 738 LCŸ
839
بررسي انحلال فازgاوليهدر سوپرآلياژ پايه نيكل IN738LCتأثير آن بر ساختارنهايي ، خواص فيزيكي و سختي
840
بررسي انحلال قليليي روي از كانه كم عيار اكسيدي روي
841
بررسي انحناء و ساختارهاي مسطح تصويري در فضاهاي فينسلري
842
بررسي انحناي ترموديناميك مدل آيزينگ دو بعدي، معرفي نظريه اتلاف موضعي در سيستم هاي دور از تعادل و محاسبه نماهاي بحراني گاز ناآبلي
843
بررسي انحناي كانالهاي مزيال مولر هاي منديبل با استفاده از چهار تكنيك مختلف تعيين انحناي ريشه در اندودانتيكس
844
بررسي انحناي كلي منيفلدهاي ريماني
845
بررسي اندازه حركت عرضي در فرآيند تركش
846
بررسي اندازه دندانهاي قدامي بالا در دانشجويان و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
847
بررسي اندازه دولت ورشد اقتصادي در ايران
848
بررسي اندازه گيري احساسات مثبت نسبت به همسر و معنادار بودن آن با سازگاري زناشويي در زوجين جوان
849
بررسي اندازه گيري اختلاف رنگ به كمك دوربين ديجيتال با رزولوشن هاي متفاوت و روشهاي پردازش تصوير
850
بررسي اندازه گيري تنش هاي پسماند جوش در اتصالات داراي تنش پسماند نزديك تنش تسليم جوش
851
بررسي اندازه گيري درصد مخلوط الياف به كمك روشهاي پردازش تصوير
852
بررسي اندازه گيري سطح سرمي استروژن ، پروژسترون ،FSH وLH در بيمارن مبتلا به اپي لپسي تا يك ساعت پس از حمله
853
بررسي اندازه گيري سطح سرمي مس و روي به دو روش كالريمتريك و جذب اتمي
854
بررسي اندازه گيري قطر سيم با استفاده از روش KNIFE - EDGE
855
بررسي اندازه گيري و محاسبه تنش هاي پسماند در سازه هاي جوشكاري شده با استفاده از تكنيك كرنش سنجي سوراخ و روش المان محدود
856
بررسي اندازه متوسط تخلخل شبككه هاي آلجيناتي ( به منظور استفاده در سيستم هاي دارورساني خوراكي)
857
بررسي اندازه متوسط تخلخل شبكه هاي آلجيناتي ﴿ به منظور استفاده در سيستم هاي دارورساني خوراكي﴾
858
بررسي اندازه هاي لندمارك هاي آناتوميكي پالپ تاجي در دندان هاي مولر اول دائمي انساني بر روي راديوگرافي بايت وينگ در بيماران مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبيا
859
بررسي اندر كنش اجراي سه تونل مجاور هم و كم عمق ايستگاه 1uخط يك متروي تهران
860
بررسي اندر كنش جريان سطح آزاد با جسم جامد لاستيك به روش SPH
861
بررسي اندر كنش خاك - سازه براي سازه هاي با ارتفاع متوسط
862
بررسي اندر كنش خاك و لوله هاي مدفون بر اثر بارهاي ديناميكي
863
بررسي اندر كنش كيفي آب هاي سطحي و زير زميني با استفاده از روش هاي آناليز آماري ﴿ مطالعه موردي : آبخوان شازند ﴾
864
بررسي اندركنش استاتيكي ديوار آب بند بتن پلاستيك با محيط اطراف در سدهاي خاكي با پي هاي همگن مطالعه موردي سد ماملو ككككك
865
بررسي اندركنش استاتيكي ديوار آب بند بتن پلاستيك با محيط اطراف در سدهاي خاكي با پي هاي همگن، مطالعه موردي سد ماملو
866
بررسي اندركنش اكسايتون - فونون در نقاط كوانتومي نيمر سانا
867
بررسي اندركنش اكسايتون - فونون در نقاط كوانتومي نيمرسانا
868
بررسي اندركنش بين گودبرداري با سيستم تحكيم مهاري و ساختمان مجاور در شرايط دوبعدي و سه بعدي
869
بررسي اندركنش تونل و ساختمان هاي مجاور تحت تاثير زلزله (مطالعه موردي كرمانشاه)
870
بررسي اندركنش تونل‌هاي خطوط 2، 3 و 4 متروي شهر مشهد در محل تقاطع آن‌ها
871
بررسي اندركنش خاك و لوله هاي مدفون در شيب هاي ناپايدار در هنگام وقوع زلزله
872
بررسي اندركنش خمش و برش در تيرورقهاي فولادي تحت شرايط آتش سوزي
873
بررسي اندركنش دال خط‌ها با تونل و محيط پيرامون با در نظر گرفتن اثر بارهاي متحرك
874
بررسي اندركنش ديناميكي خاك - سازه در ساختگاه هاي داراي عوارض توپو گرافي دو بعدي
875
بررسي اندركنش ديوار برشي فولادي و قاب‌هاي خمشي دهانه‌هاي كناري
876
بررسي اندركنش سيال –سازه در سرريز سيفوني تحت رژيم‌هاي مختلف جريان
877
بررسي اندركنش طولي خط و پل راه‌آهن با استفاده از رويكرد احتمالاتي
878
بررسي اندركنش عوامل مؤثر بر شيارشدگي مخلوط‌هاي آسفالتي گرم
879
بررسي اندركنش قاب بتني با ميانقاب از جنس سازه بنايي گرايش سازه
880
بررسي اندركنش گالوانيكي در آسيا و تأثير آن در شناورسازي سولفيدها ﴿گالن﴾
881
بررسي اندركنش مدهاي مختلف كمانش الاستيك در ورق هاي تقويت شده به روش انرژي
882
بررسي اندركنش موج شكن هاي قائم و امواج ايستا با استفاده از روش SPH
883
بررسي اندركنش موج و رايزرهاي دريايي
884
بررسي اندركنش موج و رايزرهاي دريايي در آرايش هاي مختلف رايزر
885
بررسي اندركنش موج و رايزرهاي دريايي و آناليز مودال رايزر
886
بررسي اندركنش هيدرومكانيكي سازه سد قوسي -پي با در نظر گرفتن پديده تراوشي و آبشكست در پي سدهاي قوسي ، مطالعه موردي سد قوسي كارون سه
887
بررسي اندكسهاي خوني بيماران مبتلا به آنمي هيپروكروم ميكروستيك در تمايز تالاسمي مينور با آنمي فقر آهن
888
بررسي اندكسهاي خوني بيماران مبتلا به آنمي هيپروكروم ميكروستيك در تمايز تالاسمي مينور با آنمي فقر آهن
889
بررسي اندكسهاي خوني در بيماران COPD در طي تشديد حملات و دوره پايدار بيماري
890
بررسي اندوسكوپيك وارياسيونهاي آناتوميك سينوس اسفنوئيد، ناحيه سلا و هيپوفيز در اجساد بالغ پزشكي قانوني رشت 90- 1389
891
بررسي اندوكتانس سيستم پلاسما كانوني براي بهينه سازي جريان پينچ پلاسماي چگال و بهره ي نوترون با استفاده از كد لي
892
بررسي اندوهيادهاي شاعران معاصر در سوگ شاعران ديگر
893
بررسي انديسهاي پايداري رنگ و ارائه مدل ارتباطي با انديس متاماريزم
894
بررسي انديشه اتحاد اسلامي و بازتاب آن در شعر مشروطه و معاصر
895
بررسي انديشه سياسي ابن خلدون بر اساس الگوي توماس اسپريگنز
896
بررسي انديشه سياسي و اقتصادي ميرزا ملكم خان در روزنامه قانون
897
بررسي انديشه فلسفي ژان پل سارتر پيرامون آزادي سياسي به عنوان راهي براي برون رفت از بن بست هيچ انگاري ( نيهيليسم )
898
بررسي انديشه ها و تاثيرات ولفگانگ وينگارت بر طراحي ساختار شكن
899
بررسي انديشه هاي دكتر شريعتي و كاربرد آن در آموزش و پرورش
900
بررسي انديشه هاي ژان فرانسوا ليوتار در حوزه ي هنرهاي تجسمي
901
بررسي انديشه هاي سهراب سپهري در آثار نقاشي او
902
بررسي انديشه هاي شيعي در ديوان ابن يمين فريومدي
903
بررسي انديشه هاي عرفاني در ديوان اوحدي مراغه اي
904
بررسي انديشه هاي عرفاني درآثارواقوال ابوسعيد ابوالخير وبايزيد بسطامي
905
بررسي انديشه هاي كارل پوپر و دلالت هاي آن در تربيت اخلاقي
906
بررسي انديشه هاي كلامي امام موسي صدر
907
بررسي انديشه هاي كلامي در آثار سنايي غزنوي
908
بررسي انديشه هاي كلامي در ديوان جامي
909
بررسي انديشه هاي كلامي فياض لاهيجي
910
بررسي انديشه هاي گروتسك و جايگاه آن در فانتزي فيلمهاي تيم برتون
911
بررسي انديشه هاي ماكياوليسي در بخش تاريخي شاهنامه فردوسي
912
بررسي انديشه هاي مديريتي مولوي در مثنوي با تاكيد بر يافته هاي جيم كالينز
913
بررسي انديشه هاي هرمنوتيكي مارتين هيدگر و پيامدهاي تربيتي آن
914
بررسي انديشه‌ها و افكار عرفاني در اشعار عبدالرّحمن جامي
915
بررسي انديشه‌ها و افكار عرفاني در اشعار عبدالرّحمن جامي
916
بررسي انديشه‌ي سياسي سيدمحمدخاتمي
917
بررسي انديشه¬هاي بنيادين صادق هدايت و كارو (كاراپت دردريان)
918
بررسي انديشهء آرمانشهر/ يوتوپيا در آثار هنريك ايبسن ﴿دشمن مردم، مرغابي وحشي، روسمرسهلم﴾
919
بررسي انديشهء آرمانشهر/ يوتوپيا در آثار هنريك ايبسن ﴿دشمن مردم، مرغابي وحشي، روسمرسهلم﴾
920
بررسي انديكاسيون عمل جراحي سزارين و مقايسه آن در يكسال قبل و بعد از استفاده از مونيتورينگ جنيني در زناني كه جهت زايمان به زايشگاه بهمن يزد مراجعه كرده اند
921
بررسي انديكاسيون ها، نتايج و عوارض درماني آرتروسكوپي آرنج در 18 بيمار
922
بررسي انديكاسيون هاي اعمال جراحي در بيماران با اختلالات تيروئيدي در دو بيمارستان‌ رازي و آريا شهر رشت در طي سال¬هاي 1386 – 95
923
بررسي انديكاسيون، عوارض و نتايج عمل ترابكولكتومي در بيماران گلوكومي
924
بررسي انديكاسيون، عوارض و نتايج عمل ترابكولكتومي در بيماران گلوكومي
925
بررسي انديكاسيون¬ها و مقايسه معيارهاي انجام سي¬تي اسكن سر در بيماران مبتلا به آسيب خفيف سر مراجعه¬كننده به اورژانس بيمارستان شهيد رهنمون يزد
926
بررسي انديكاسيونها و نتيجه عمل ويتركتومي عميق در بخش چشم بيمارستان شهيد صدوقي يزد
927
بررسي انديكاسيونها و نتيجه عمل ويتركتومي عميق در بخش چشم بيمارستان شهيد صدوقي يزد
928
بررسي انديكاسيونهاي ارائه شده جهت انجام سزارين بار اول از تاريخ 1/1/78تا1/1/79
929
بررسي انديكاسيونهاي كشيدن دندان مولر سوم فك پائين در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380.
930
بررسي انديكاسيونهاي كشيدن دندان مولر سوم فك پائين در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380.
931
بررسي انرژي پتانسيل بين مولكولي سيستم NF3 -NF3
932
بررسي انرژي پذيري اتصالات بادبندها
933
بررسي انرژي ترازهاي مختلف كبن و اكسيژن و ازت
934
بررسي انرژي جذب گاز سومان روي فولرن
935
بررسي انرژي حالت پايه مولكول دواكسايتوني درگرافين با استفاده از مونت كارلو كوانتومي پخشي
936
بررسي انر‎‍‍‏ژي زمين گرمايي و موارد استفاده آن
937
بررسي انرژي سطح وابسته به اندازه نانوصفحات فلزي با روش هاي ديناميك مولكولي و مكانيك محيط هاي پيوسته
938
بررسي انرژي ضربه شارپي، چقرمگي شكست و دماي گذار تردي-نرمي فولادهاي استحكام بالاي دوفازي
939
بررسي انرژي ضربه و چقرمگي شكست تحت فشار و نرخ كرنش هاي مختلف فولادهاي مرتبه اي
940
بررسي انرژي هاي تجديد پذير - فتوولتاييك
941
بررسي انژكتورهاي مناسب اتميزاسيون مايعات لزج (سوخت هاي نفتي سنگين)
942
بررسي انسان شناختي رقص هاي فولكلور بختياري
943
بررسي انسان شناختي زيورآلات سنتي سنندج
944
بررسي انسان شناختي سبك چليپا در زيلوهاي ميبد
945
بررسي انسان شناختي سقانفار روستاي شياده بابل ﴿معناي فرهنگي نقش مايه هاي تركيبي﴾
946
بررسي انسان شناختي قالي «جوشقان»
947
بررسي انسان شناختي نقوش سفال هاي كلپورگان
948
بررسي انسان شناختي هنرهاي تزييني در مناسك نخل گرداني روستاي ابيانه
949
بررسي انسان شناسانه فرهنگي انگاره خوراك از ديدگاه قرآن كريم
950
بررسي انسجام اجتماعي در شهرستان ياسوج
951
بررسي انسجام گفتمان و تحليل ضمير در عبارات ارجاعي زبان فارسي
952
بررسي انسجام گفتمان و تحليل ضمير در عبارات ارجاعي زبان فارسي
953
بررسي انسجام معنايي در گلستان سعدي
954
بررسي انسجام نسبي حلقه ها
955
بررسي انسجام نسبي حلقه ها و مدول ها و بعضي رابطه هاي آنها با بعد هاي همولوژيكي
956
بررسي انسجام واژگاني در اشعار برگزيده جعفر ابراهيمي و عرفان نظر آهاري
957
بررسي انسيدانس و انواع تومورهاي حفره خلفي جمجمه در بچه ها و شيرخواران در بيمارستان پورسينا از سال 1371 لغايت سال 1374
958
بررسي انشعاب سيكل حدي در يك دستگاه هميلتوني مختل شده اطراف يك حلقه گوشه دار
959
بررسي انشعاب هاپف در مدل شيوع آلودگي ويروسي در شبكه هاي كامپيوتر با تاخير زماني
960
بررسي انشعاب و آشوب در شبكه هاي عصبي زمان گسسته
961
بررسي انشعاب، آشوب و منيفلدهاي پاياي بعضي مدل هاي گويا شامل جملات درجه دو در صفحه
962
بررسي انشعابات سيكل هاي حدي از يك حلقه ي هموكلينيك گوشه دار
963
بررسي انشعابات و رفتارهاي آشوبناك در سيستم هاي زمان گسسته شكار- شكارچي
964
بررسي انطباق سيتولوژي، پاتولوژي و راديولوژي تودهاي تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1394-1383
965
بررسي انعطاف پذيري ساختار سازماني كتابخانه هاي عمومي در مواجهه با فناوري اطلاعات IT , study of flexibility of public libraries organizational structure in en encounter with information technology )IT(
966
بررسي انعكاس امواج الكترو مغناطيسي از سطح رسانا و اندازه گيري ضريب شكست رسانا با استفاده از پرتو ليزر
967
بررسي انعكاس جنگ در آثار نمايشي كلاسيك يونان
968
بررسي انعكاس جنگ در آثار نمايشي كلاسيك يونان
969
بررسي انعكاس ماورا:الطبيعه در سينما در حيطه علم جديد روحي
970
بررسي انعكاس واژگان زيورآلات دوره ساساني در متون خسو و شيرين و هفت پيكر نظامي گنجوي
971
بررسي انفاركتوس ميوكارد در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
972
بررسي انفاركتوس ميوكارد در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
973
بررسي انقباض ﴿SHRINKAGE﴾ قطعات تزريق پلاستيك با استفاده از روش المان محدود
974
بررسي انقباض ناشي از جوش لب به لب در اعضاي ساختمان كشتي و معرفي روش هاي موثر جهت به حداقل رساندن اين انقباض
975
بررسي انقباض نمونه هاي كشش آلومينيومي توسط راديوگرافي با اشعه ايكس
976
بررسي انقلاب اسلامي ايران و فلسفه هگل
977
بررسي انقلاب وعلل وعوامل آن
978
بررسي انكان توليد گياهچه هاي گل محمدي )Rosa domascena mill.( از طريق كشت بافت
979
بررسي انكپسولاسيون سلول هاي بنيادي مزانشيمي با استفاده از هيدروژل آلجينات و تمايز آن ها به سلول هاي انسولين ساز و اندازه گيري ميزان ترشح انسولين
980
بررسي انگاره هاي بازاريابي محصولات كشاورزي در بين كشاورزان عضو شركت هاي تعاوني روستايي در شهرستان سبزوار
981
بررسي انگاره هاي جوانان نسبت به "بانوان" و "نگرش هاي رايج اجتماعي در خصوص نقش بانوان در حيات اجتماعي"
982
بررسي انگوب (گلابه هاي سفيد و رنگين ) در تاريخ سفالگري ايران از ابتدا تا پايان دوره سامانيان (قرن 4ه .ق )ع .ع : اجراي نقش برجسته سفالي و اعمال انگوب برروي آن با الهام از نقوش دوره ساماني در ايران
983
بررسي انگيزش به مطالعه ،تحقيق و پژوهش در ميان دانش آموزان ديبرستاني شهر خورموج
984
بررسي انگيزش بهرورزان شهرستان ساوه در رابطه با حقوق ، ساعات كاري و عملكرد در سال 1391
985
بررسي انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم مدارس راهنمايي نمونه شهرساوه
986
بررسي انگيزش دانشجويان در رشته هاي محض دانشگاه يزد در ميزان اميدواري آنها نسبت به آينده شغلي و تاثير آن بر ادامه تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد
987
بررسي انگيزش شركت دانش آموزان دختر ورزشكار استان يزد در ورزشهاي انفرادي و گروهي و رابطه آن با ويژگيهاي شخصيتي آنان
988
بررسي انگيزش و آموزش بر بهره وري كاركنان شعب منطقه 4 باتك ملت تهران
989
بررسي انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شيروان
990
بررسي انگيزش و علايق دانش آموزان مدارس راهنمايي غير انتفايي شهرستان علي آباد نسبت با تحصيل وارتباط آن با پيشرفت تحصيلي
991
بررسي انگيزش و كاربرد آن در مديريت از منظر حضرت علي ( ع ) با رويكردي تطبيقي به برخي تئوريهاي انگيزش ( با تاكيد بر نهج البلاغه )
992
بررسي انگيزش و نگرش دانشجويان دندانپزشكي نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي
993
بررسي انگيزه ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
994
بررسي انگيزه پيشرفت بين جوامع سميرم و شهرضا
995
بررسي انگيزه پيشرفت دانشجويان دختر وپسر ترم اول وترم آخر دانشگاه پيام نور مركز رامسر
996
بررسي انگيزه پيشرفت دانشجويان ورودي و فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پايه و علوم انساني سال 85 دانشگاه پيام نور شهرستان جهرم
997
بررسي انگيزه پيشرفت در دانش آموزان سه سطح عالي-متوسط-ضعيف.
998
بررسي انگيزه پيشرفت دربين مدارس عادي و نمونه شهرقاين درسال تحصيلي 1392-1393
999
بررسي انگيزه پيشرفت دركودكان پسر عادي و پرورشگاهي 11سال شهر لاهيجان
1000
بررسي انگيزه تحصيلي دانش اموزان دوره متوسطه پسرانه در شهرستان گنبد كاووس
بازگشت