<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري در دوره تيموريان
2
بررسي اوضاع سياسي، فرهنگي و اجتماعي آل بويه شاخه ي جبال
3
بررسي اوضاع سياسي، فرهنگي و اجتماعي عصر امام باقر ﴿ع﴾ و اقدامات آن حضرت
4
بررسي اوضاع طبيعي حوضه آبي رودخانه گلپايگان با تاكيد بر هيدروكليما
5
بررسي اوضاع فرهنگي - اجتماعي اصفهان و تاثير آن در تحولات هنري ﴿1389 - 1318 ه. ش﴾
6
بررسي اوضاع فرهنگي سواحل شمالي خليج فارس از قرن 10 تا 12 هجري قمري
7
بررسي اوضاع فرهنگي شيراز در عهد زنديه
8
بررسي اوضاع فرهنگي و اجتماعي شيعه در دوره سلجوقيان شرق , the scrutiny social and cultural situation of the shiite in the east seljuks period
9
بررسي اوضاع مذهبي كرمان با تكيه بر سه فرقه ي مذهبي نعمت اللهي، شيخيه و آقاخانيه﴿1285-800 ه.ق﴾
10
بررسي اوضاع نقد ادبي ايران در دهه چهل
11
بررسي اوضاع و احوال اجتماعي دوران امام هادي (ع)
12
بررسي اوغات فراغت دانشجويان دختر ساكن در خوابگاه هاي دانشجويي
13
بررسي اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه در شهرستان اردل و شهركرد در سال تحصيلي 91-92
14
بررسي اوقات فراغت در تهران.
15
بررسي اوقات فراغت زنان 20تا35سال شهر خواف
16
بررسي اولتراسونيك 500مورد بيماري كه با شكايت درد فلانك جهت سونوگرافي به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه كرده اند و مطابقت يافته هاي سونوگرافي با علائم باليني
17
بررسي اولتراسونيك 500مورد بيماري كه با شكايت درد فلانك جهت سونوگرافي به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه كرده اند و مطابقت يافته هاي سونوگرافي با علائم باليني
18
بررسي اولتراسونيك فاز حاد عفونت ادراري در كودكان تا سن 10 سالگي و مقايسه آن با علائم باليني دربيماران مراجعه كننده به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون يزد از مهر ماه سال 1370 لغايت مهر ماه 1371
19
بررسي اولتراسونيك فاز حاد عفونت ادراري در كودكان تا سن 10 سالگي و مقايسه آن با علائم باليني دربيماران مراجعه كننده به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون يزد از مهر ماه سال 1370 لغايت مهر ماه 1371
20
بررسي اولتراسونيك كليه بيماران مبتلا به اورمي مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد دكتر رهنمون يزد از مهر ماه 75 لغايت خرداد 76
21
بررسي اولويت بندي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقيقي با رويكرد تاپسيس و مدلسازي آن با شبكه عصبي
22
بررسي اولويت خدمات دندانپزشكي براي پوشش بيمه بر اساس كشش قيمتي تقاضا (Price elasticity of demand)، محاسبه شده از داده هاي مركز آمار ايران در سال هاي 1388-1395
23
بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري بر روي صنايع فرودست و فرادست ذوب آهن اصفهان
24
بررسي اولويت‌بندي انتخاب اطلاعات حسي در طرح حركت: مبتني بر نظريه تاو
25
بررسي اولين ظهور كاراكترها
26
بررسي اولين ظهور كاراكترها
27
بررسي اوليه آثار پاشش آب درون موتور پيشرانه جامد
28
بررسي اوليه آكواپورين ها در جلبك Dunaliella با استفاده از كلرورجيوه و نيترات نقره تحت شوك اسمزي
29
بررسي اوليه عفونت مايكوباكتريوم توبر كلوزيس در كارگران معدن سنگ آهن بافق
30
بررسي اوليه مشخصات هيدروديناميكي يك AUV
31
بررسي ايجاب و قبول در وصيت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
32
بررسي ايجاد انگيزه استقرار سامانه HSE-MS در واحدهاي صنعتي از طريق آموزش زيست محيطي به مديران ارشد
33
بررسي ايجاد اولين روستاي گردشگري ويژه سالمندان در استان چهارمحال و بختياري
34
بررسي ايجاد پوشش آلومينايد آهن بر زير لايه فولادي به روش پلاسما اسپري اتمسفري APS
35
بررسي ايجاد پوشش آلومينايد آهن بر زير لايه فولادي به روش پلاسما اسپري اتمسفري APS بلل
36
بررسي ايجاد پوشش پودري نانو كامپوزيت PP/O-MMT برسطح فولاد ساده كربني و ارزيابي خواص مكانيكي و مقاومت شيميايي آن
37
بررسي ايجاد پوشش كاربيدكروم بر روي فولاد 102210 در حمام نمك خنثي
38
بررسي ايجاد پوشش نانو نيتريد آهن به روش نيتروژن‌دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال روي فولاد St52
39
بررسي ايجاد تردي هيدروژني در فولادهاي استحكام بالاي بوردار (38B10) در فرايند آبكاري گالوانيزه الكتريكي روي
40
بررسي ايجاد تركيبات بين‌فلزي Ni-Al به روش رسوب‌دهي الكترولس Ni وسمانتاسيون بسته‌اي Al
41
بررسي ايجاد گلوله صوتي در هوا و آب توسط بلورهاي دانه اي
42
بررسي ايجاد نانو كريستاليت هاي سطحي در لايه هاي نيتريدي ايجاد شده از طريق فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي الكتروليتي
43
بررسي ايجاد و رشد ريزتركها در محيط خورنده لوله هاي نفت و گاز و شبيه سازي اثر وجودترك دربدنه لوله هاي اسپيرال به منظورتعيين عمرلوله
44
بررسي ايجاد وفاداري مشتري در موسسات بيمه ايران
45
بررسي ايجاد وفاداري مشتري در موسسات بينه دانا
46
بررسي ايجاد يك شركت چند مليتي در ايران و ارائه مدل مناسب تصميم گيري: مطالعه صنايع خودروسازي در ايران
47
بررسي ايجادحس بويايي مجازي بر اساس تحريك مغناطيسي
48
بررسي ايد آل هاي جمعوند در حلقه كاهشي تعويض پذير r
49
بررسي ايدئولوژي هاي موجود در كتاب هاي Spectrum وTrue to Life و نگرش دانش آموزان نسبت به زبان انگليسي
50
بررسي ايدميولوژيك تروماي سقوط در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1390 تا 1393
51
بررسي ايده آلهاي B)H( و برد عملگر * - اشتثقاق جردن , On the range of a jordan *-derivation and survey on B)H( ideal
52
بررسي ايده آلهاي حلقه هاي منظم
53
بررسي ايرادات فايل پي دي اف در چاپ
54
بررسي ايرادهاي پايه سرم هاي بيمارستاني از نظر عملكرد و زيبايي
55
بررسي ايرفويل در حال نوسان پيچشي در جريان تراكم ناپذير ناپايا
56
بررسي ايرفويل هاي فوق‌بحراني براي كاربرد در هواپيماهاي جت مسافربري
57
بررسي ايزدان گياهي و آيين هاي باروري در شاهنامه فردوسي
58
بررسي ايزدان گياهي و آيين‌هاي باروري در شاهنامۀ فردوسي
59
بررسي ايزو 9000 و ايزو تي اس در فروش و صادرات محصولات ورق خودرو
60
بررسي ايزوترم جذب نانو اكسيد روي بر روي پارچه پلي استر به روش رمق كشي
61
بررسي ايزوترم هاي جذب مواد رنگزاي اسيدي و ديسپرس بر روي الياف نايلون با استفاده از اطلاعات انعكاسي
62
بررسي ايزوترم و سينتيك جذب PET آميزه شده با پليمر شاخه اي با ماده رنگزاي ديسپرس
63
بررسي ايزوتوپ هاي زوج تئوديميوم در اسپين بالا , Investigation of high spin states in positive neodymium
64
بررسي ايزوتوپهاي زوج -زوج تنگستن در اسپين هاي بالا , study of even-even tungsten )W( isotopes at high spine
65
بررسي ايزوتوپهاي فرد ايريديوم در اسپين بالا , Investigation of high spin sttesin in odd iridum isotopes
66
بررسي ايزوتوپهاي فرد تنگستن )W( در اسپين هاي بالا , study odd a of tungsten isotopes at high spine
67
بررسي ايزوتوپهاي فرد تنگستن ﴿W)در اسپين هاي بالا
68
بررسي ايزوتوپهاي فرد طلا در مدل نيلسون , the investigation of odd-a gold isotopes
69
بررسي ايزوتوپهاي فرد عنصر نئوديميوم و مقايسه آن با مدل نيلسون , study of neodymium isotopes and comparison of them with nilsson model
70
بررسي ايزوزايم هاي آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز در گياهان بيش انباشتگر نيكل جنس Alyssum
71
بررسي ايزومريزاسيون گلوكز به فروكتوز در جت راكتور با جريان پايين رونده
72
بررسي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
73
بررسي ايكترهاي انسدادي و روشهاي درماني ، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد از تاريخ 1372 تا نيمه اول 1374
74
بررسي ايكترهاي انسدادي و روشهاي درماني، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد از تاريخ 1372 تا نيمه اول 1374
75
بررسي ايماژهاي عشق و عقل در مثنوي مولانا، منطق الطير و الهي نامه عطار
76
بررسي ايمپلنت هاي دنداني از ديدگاه هندسي در راستاي بهينه سازي آن
77
بررسي ايمن زايي پروتئين ... كيلو دالتوني غشاء خارجي و تعيين برخي خواص بيو شيميايي آن
78
بررسي ايمنوهيستو شيميايي بيان ماركر cd34 در موكواپيدرموئيد كارسينوما و آدنوئيدسيستيك كارسينوماي غدد بزاقي
79
بررسي ايمنوهيسو شيميايي بيان نشانگر CYCLYnDI در كيست هاي ادنتوژنيك مهاجم وغير مهاجم
80
بررسي ايمني در ايستگاههاي تهيه شن و ماسه و آسفالت و بتن
81
بررسي ايمني دكلهاي حفاري دريايي
82
بررسي ايمني راكتورهاي PWR و پيامدهاي سانحه LOCA
83
بررسي ايمني راكتورهاي PWR و پيامدهاي سانحه LOCA , study of PWR safety and LOCA consequences
84
بررسي ايمني راكتورهاي pWRوپيامدهاي سانحه LOcA
85
بررسي ايمني زائي و مصونيت بخشي يك سوش جديد از ليشمانيا ماژور در موش هاي BALB/c در مقايسه با سوش استاندارد
86
بررسي ايمني زايي پروتئين هاي نوتركيب PilQ و فلاژلين تيپ b سودوموناس آئروژينوزا در مدل موشي عفونت زخم سوختگي
87
بررسي ايمني زايي و مصونيت بخشي يك سوش جديد از ليشمانيا ماژور در موش هاي ... در مقايسه با سوش استاندارد
88
بررسي ايمني كارگاه ها و آزمايشگاه هاي دانشگاه هنر(پرديس وليعصر و باغ ملي)
89
بررسي ايمني مسافران در خطوط ترامواي شهر اصفهان (مورد مطالعه خط ترامواي محور امام خميني)
90
بررسي ايمونو هيستو شيميايي بيان گيرنده استروژن در آدنوئيدسيستيك كارسينوما و موكواپيدرموليد كارسينوماي بزاقي
91
بررسي ايمونو هيستو شيميايي بيان ماركر BCL-2 در ليكن پلان دهاني
92
بررسي ايمونوبيوشيمي واكسن كشته ي ليشمانيا)KLV( با ادجوان IMIQUIMOD ممانعت از احشايي شدن انگل ليشمانيا ماژور در موشهاي BaIb/c
93
بررسي ايمونوهسيتوشيميايي بيان نشانگر MDM2درادنتوژنيك كراتوسيست وكيست دنتي ژروس
94
بررسي ايمونوهيستو شيميايي بروز گيرنده هاي استرو‍ژن و پروژسترون در ژانت سل گرانولوماي محيطي
95
بررسي ايمونوهيستو شيميايي ماركر فاسين در كارسينوم سلول سنگفرشي دهان
96
بررسي ايمونوهيستوشيمي حضور سلول هاي بنيادي سرطان در انواع درجات ميكروسكوپي كارسينوماي سلول سنگفرشي ناحيه سرو گردن با استفاده از نشانگرهاي CD44وCD24
97
بررسي ايمونوهيستوشيميايي Expression آنتي ژن 67-Ki و پروتئينهاي P27 و MCM3 در آملوبلاستوما
98
بررسي ايمونوهيستوشيميايي آنتي ژن 67-Ki و پروتيئين هاي Mcm3 و P27در ادنتوژنيك كراتوسيست
99
بررسي ايمونوهيستوشيميايي ظهور پروتئين Ki67 در ليكن پلان دهاني
100
بررسي اينترنت و دسترسي به آن بر روي ژيشرفت تحصيلي دانش اموزان دوره متوسطه استان بوشهر
101
بررسي اينترنت و فوايد و معايب آن بر كاربران
102
بررسي ايندكس سفاليك در گيلاني ها
103
بررسي ايندكس سفاليك در نوزادان گيلاني در بيمارستانهاي الزهرا و 17شهريوررشت در نيمه اول سال 1381
104
بررسي ايندكس هاي بيماريهاي پريودنتال (GI,GI,BOP,PPD,AL) در خانمهاي 35-17 ساله مصرف كننده ضد بارداري خوراكي (OCP) در مقايسه با گروه شاهد
105
بررسي ايندكس هاي بيماريهاي پريودنتال (GI,GI,BOP,PPD,AL) در خانمهاي 35-17 ساله مصرف كننده ضد بارداري خوراكي (OCP) در مقايسه با گروه شاهد
106
بررسي اينسترومنت هاي مورد استفاده در ستون فقرات و طراحي و ساخت يك نمونه نوين
107
بررسي اينكه چرا دانش آموزان مقطع دبيرستان منطقه گاريزات در درس زبان ضعيف تر از ساير دروس هستند
108
بررسي اينورتر فلاي بك متصل به شبكه در كاربرد ماژول ac فوتوولتائيك و ارائه ي يك راهكار جداسازي توان در اين ساختار
109
بررسي اينورترهاي چندسطحي و كاربرد آنها در سيستم هاي فتوولتائيك
110
بررسي ايهام بر اساس غزليات حافظ
111
بررسي ايهام در ديوان صائب تبريزي
112
بررسي ايين سور و شادي در شاهنامه فروسي
113
بررسي با گاس توليد شده در صنايع نيشكر و موارد مصرف صنعتي آن
114
بررسي با هم آيي واژه ها (هم نشيني و متداعي ) در جزء سي ام قرآن كريم
115
بررسي باب تشريح عضلات كتاب ذخيره خوارزمشاهي
116
بررسي باتري ليتيوم يون و مدلسازي حرارتي اين باتري با استفاده از سيال خنك كننده آب
117
بررسي بار اقتصادي يكساله بيماران مبتلا به RA مراجعه كننده به كلينيك و بخش روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي
118
بررسي بار اقتصادي يكساله بيماران مبتلا به RA مراجعه كننده به كلينيك و بخش روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي
119
بررسي بار گرمايشي و سرمايشي خانه باكوچي كاشان و ارائه تاسيسات به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در طرح احياي آن
120
بررسي بار محوري روي پيچ به وسيله امواج التراسونيك
121
بررسي بار ميكربي آب قنات حسن آباد مهريز
122
بررسي باراژنز كانسارهاي سرب و روي ايران مطالعه موردي معدن الم كندي
123
بررسي باربري ستونهاي لوله اي پر شده با بتن
124
بررسي بارتاب چالش هاي ضهر نشيني در شعر معاصر كودك﴿باتكيه بر آثار شعر نشر شهر :1385تا1391﴾
125
بررسي بارشهاي سنگين استان فارس به روش سينوپتيكي
126
بررسي بارگذاري تريلرهاي كشاورزي بر جاده روستايي و ارتباط آن با خرابي روسازي (مطالعه موردي: جاده روستايي شهرستان شهربابك)
127
بررسي بارگذاري دارو در نخ هاي بخيه و امكان سنجي ساخت نوعي نخ با قابليت رهايش دارو
128
بررسي بارگذاري و رهايش داروي ايبوپروفن از پودر مزو متخلخل با پايه سيليكا
129
بررسي بارهاي ديناميكي ناشي از جرثقيل هاي سقفي در سازه هاي صنعتي ﴿سوله﴾ توسط نرم افزار ASAMS [آدامز]
130
بررسي بارهاي وارده از موتور كشتي بر كف و ارتعاشات ناشي از آن
131
بررسي باروري ناخواسته و عوامل موثر بر آن در زنان شهر گرگان
132
بررسي بازار بالقوه بيمه هاي مستمري در ايران در افق 1404
133
بررسي بازار تي شرت طرح دار
134
بررسي بازار جهاني الياف مصنوعي و تعيين جايگاه ايران در بازار جهاني الياف مصنوعي
135
بررسي بازار جهاني الياف مصنوعي و سهم ايران در آن با تاكيد وي‍ژه بر الياف اكريليك
136
بررسي بازار جهاني پنبه، صادركنندگان و وارد كنندگان عمده، نحوه فروش و بازار بورس پنبه، علل كاهش توليد پنبه در ايران
137
بررسي بازار رقابتي، مديريت درآمد و سودآوري در بورس اوراق بهادار تهران
138
بررسي بازار سرمايه در ايران
139
بررسي بازار صادراتي پسته ايران در بازار جهاني
140
بررسي بازار فولاد آلياژي
141
بررسي بازار گاز در چارچوب كارتل دوپارچه
142
بررسي بازار گرفت مصنوعي استخوان در ايران با تكنيك‌هاي نيازسنجي
143
بررسي بازار نيروي كار مطالعه موردي كارگاههاي بزرگ صنعتي در استان اصفهان
144
بررسي بازار و صنعت كادويي با هدف طراحي محصول در اين زمينه
145
بررسي بازار يابي دروني وتاثيرآنبررضايت شغلي درسازمان جهاد كشاورزي
146
بررسي بازارپذيري ميگوي پرورشي از ديدگاه مصرف كنندگان با استفاده از عناصر قيمت و توزيع محصول
147
بررسي بازارهاي گرم و سرد عرضه اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
148
بررسي بازارهاي هفتگي در شهرهاي اردستان ، زواره و مهاباد
149
بررسي بازاريابي انگور و فرآورده هاي آن در شهرستان ملاير.
150
بررسي بازاريابي داخلي و تاثير ان با مسئوليت پذيري اجتماعي
151
بررسي بازاريابي در صنعت گردشگري استان چهارمحال وبختياري
152
بررسي بازاريابي رابطه مند در سازمانهاي خدماتي مورد كاوي در صنعت هتلداري مجموعه هتلهاي پارسيان شهر تهران
153
بررسي بازاريابي رابطه مند در سازمانهاي خدماتي مورد كاوي در صنعت هتلداري مجموعه هتلهاي پارسيان شهر تهران
154
بررسي بازاريابي فرش دستباف ايران
155
بررسي بازاريابي فرهنگي ،فرصت ها و چالش ها
156
بررسي بازاريابي گردشگري در ايران
157
بررسي بازاريابي و بازاررساني گوشت بوقلمون در استان اصفهان
158
بررسي بازاريابي و تاثير ان بر عملكرد سازماني
159
بررسي بازاريابي و مزيت نسبي پسته در استان تهران
160
بررسي بازاريابي وبازاررساني انار وتعيين بهترين روش عرضه آن در استان لرستان
161
بررسي بازاريابي ومزيت نسبي پسته در استان تهران
162
بررسي بازتاب آيين ها اساطير و موجودات تخيلي در هنر ساساني و تاكيد بر بافته ها منسوجات و آثار شاخص موجود در موزه ملي ايران باستان
163
بررسي بازتاب اسطوره و آيين در تئاتر آرتو، بروك و گرتوفسكي
164
بررسي بازتاب اسطوره و آيين در تئاتر آرتو،بروك و گرتوفسكي
165
بررسي بازتاب اطلاعات و آثار ادبي در تاريخ حبيب السير
166
بررسي بازتاب انديشه هاي پست مدرنيستي در اجراهاي دهه ي هشتاد ( با تاكيد بر آثار امير رضا كوهستاني )
167
بررسي بازتاب انديشه هاي پست مدرنيستي در اجراهاي دهه ي هشتاد ﴿با تاكيد بر آثاراميررضا كوهستاني﴾
168
بررسي بازتاب اوضاع اجتماعي درشعرچندشاعربرجسته گيلان(هوشنگ ابتهاج،شيون فومني،عباس مهري آتيه،علي پورحسين)
169
بررسي بازتاب جنگ برشخصيتهاي آثار گونترگراس
170
بررسي بازتاب جنگ برشخصيتهاي آثار گونترگراس
171
بررسي بازتاب حاكميت نازسيم بر آثار برتولت برشت
172
بررسي بازتاب حاكميت نازيسم برآثار برتولت برشت
173
بررسي بازتاب رئاليسم جادويي در ادبيات نمايشي معاصر ايران
174
بررسي بازتاب رئاليسم جادويي در ادبيات نمايشي معاصر ايران
175
بررسي بازتاب روانشناسي مدرن بر ادبيات دراماتيك با نگاهي به سه نمايش نامه از هارولد پينتز
176
بررسي بازتاب روانشناسي مدرن بر ادبيات دراماتيك با نگاهي به سه نمايش نامه از هارولد پينتز
177
بررسي بازتاب شرايط اجتماعي و سياسي ايران بر تئاتر دهه بيست
178
بررسي بازتاب شرايط اجتماعي و سياسي ايران بر تاتر دهه بيست
179
بررسي بازتاب عوامل موسيقيايي در تفوق هويت فردي بر هويت جمعي در اجراي نوازندگان موسيقي سنتي ايران
180
بررسي بازتاب كاركردهاي قومي و زيست محيطي بر حيات اجتماعي - فرهنگي زنان رودبار
181
بررسي بازتاب لرزه اي سازه ها با استفاده از روش تحليل ديناميكي افزايشي (IDA) و زلزله هاي سازگار با شرايط لرزه خيزي منطقه
182
بررسي بازتاب مفاهيم مقالات شمس در مثنوي مولوي
183
بررسي بازتاب نظريه هاي انتقادي در كارگرداني تئاتر دهه هفتاد ايران با تاكيد بر آثار پري صابري،علي رفيعي،قطب الدين صادقي،داوود دانشور
184
بررسي بازتاب نظريه هاي انتقادي در كارگرداني تاتر دهه هفتاد ايران با تاكيد بر آثار پري صابري، علي رفيعي، قطب الذين صادقي، داود دانش ور
185
بررسي بازتاب هم فاز و حذف امواج سطحي در ساختارهاي تناوبي مسطح
186
بررسي بازتوليد جنسيت‌زدگي زباني در منتخبي از نمايشنامه‌هاي دهه 1380 ايران
187
بررسي بازتوليد هژموني دولت ا زطريق گفتمان مدرسه در دبيرستان هاي دخترانه خمين
188
بررسي بازتوليدنابرابري هاي جنسيتي وجامعه پذيري دختران دانش آموزدر پايه سوم دوره متوسطه آموزش وپرورش شهر تهران
189
بررسي بازدارندگي خوردگي 2 پيريدين كربونيتريل و مشتقات آن - روي فلز استيل نرم به روش محاسباتي
190
بررسي بازدارندگي خوردگي مشتقات ايميد آزول به عنوان جايگزين تركيبات كرومات
191
بررسي بازدارنده خوردگي سبز بر روي آلومينيوم در محيط قليايي
192
بررسي بازداشت موقت در لايحه قانون ائين دادرسي كيفري و مقايسه آن با قانون دادرسي كيفري 1378 در پرتو تعهدات بين المللي
193
بررسي بازده آشكار سازهاي مورد استفاده در سيستم تصوير برداريPET با روش شبيه سازي منت كارلو
194
بررسي بازده انرژي در سيستم هاي مخابرات بي سيم مبتني بر رله
195
بررسي بازده انرژي در سيستم هاي مخابراتي رله در حضور خطاي تخمين كانال
196
بررسي بازده پرتفوي سهام ايجاد شده بر مبناي تحليل بنيادي با بكارگيري استراتژي معاملاتي تكنيكال در بورس اوراق بهادار تهران
197
بررسي بازده تبديل انرژي در پروب ميلهاي التراسونيك با الگوي جريان پيوسته سيال
198
بررسي بازده سرمايه گذاري در تحقيقات كشاورزي كشور ﴿ مطالعه موردي:گندم پيشتازوشيراز﴾
199
بررسي بازده غير عادي سهام نازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 77-1374
200
بررسي بازده كوتاه‌ مدت و بلندمدت سهام عرضه اوليه رشدي در مقايسه با ارزشي (بر مبناي مدل كارهارت) در بورس اوراق بهادار تهران
201
بررسي بازدهي پاكسازي خاك آلوده به مواد هيدروكربني و فلزات سنگين به روش شستشو با سورفكتانت
202
بررسي بازدهي روش شستشوي خاك جهت پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي (TPH)
203
بررسي بازدهي مبلمان شهري در سطح شهر تهران
204
بررسي بازدهي و بهينه سازي سيستم تعليق خودرو
205
بررسي بازدهي و پيش‌بيني پذيري بازدهي استراتژي مومنتوم با استفاده از نوسان پذيري بازده شاخص بازار و متغيرهاي كلان اقتصادي شامل بازدهي قيمت‌هاي نفت، طلا و ارز
206
بررسي بازدهي واكنشگر فنتون به‎¬‏همراه نانوذرات آهن جهت پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي
207
بررسي بازديدكنندگان موزه دفاع مقدس براساس مدل انگيزه هاي هويت محور جان فالك
208
بررسي بازرگاني ايران بعد از مشروطيت تا سال 2536
209
بررسي باززائي وخاصيت ضد سرطاني گوجه فرنگي در رقم چري، كشت شده در ايران
210
بررسي باززايي گياه Satureja avromanic Marrofi در شرايط درون شيشه اي (in vitro)
211
بررسي باززايي گياهان هاپلوئيد در كلزا از طريق جنين زايي ميكروسپور
212
بررسي باززايي مستقيم و جنين زايي سوماتيكي در نخود رقم بيونيچ
213
بررسي بازگشت شعله در يك موتور گازسوز افشانه اي
214
بررسي بازنمايي امر آلوده در خودنگاره‌هاي عكاسان معاصر
215
بررسي بازنمايي امر خصوصي در عكاسي معاصر (مورد پژوهي: گريگوري كرودسن، مارتين پار، سوفي كل)
216
بررسي بازنمايي انسان در پيكرسازي معاصر
217
بررسي بازنمايي پوشش بانوان در سريال هاي رسانه ملي با محوريت چادر از ابتداي سال 1390 تاپايان سال 1392
218
بررسي بازنمايي پيكره زن در نقاشي واقع گرايانه معاصر ايران در سه دهه ي اخير
219
بررسي بازنمايي جنسيت زنان در عكاسي دهه 1360 با رويكرد نظري جوديت باتلر (مطالعه موردي عكاسي جنگ در آثار سعيد صادقي و مريم كاظم زاده)
220
بررسي بازنمايي خاطرات در نقاشي معاصر ايران
221
بررسي بازنمايي خود در عكاسي سلفي( خودنگاره موبايلي) در ايران
222
بررسي بازنمايي زن در نقاشي معاصر ايران با تكيه بر نظريه نگاه خيره
223
بررسي بازنمايي كهن‌الگوي كودك در فرآيند فردانيت در روايت‌هاي انيميشني با تمركز بر آثار استوديو ديزني و جيبلي
224
بررسي بازنمايي مفهوم تروما در عكاسي
225
بررسي بازنمايي هويت‌هاي چندگانه در كتب /آموزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارسي‌زبانان
226
بررسي بازنمايي هويت‌هاي چندگانه در كتب /آموزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارسي‌زبانان
227
بررسي بازنمايي واقعيت در عكاسي با نگاهي به آثار كنت جوزفسون
228
بررسي بازنمود زباني تجربه‌ي جسمي‌شده در مقوله‌بندي دانشجويان بينا و نابيناي 20 تا 30 ساله
229
بررسي بازي كودكان ونقش آن برسازگاري عاطفي اجتماعي كودكان 11-9 ساله در مدارس عادي منطقه كتالم
230
بررسي بازي كودكان ونقش آن برسازگاري عاطفي اجتماعي كودكان 11-9 ساله در مدارس عادي منطقه كتالم.
231
بررسي بازي نمايش رايانه اي به عنوان يك تئاتر آييني
232
بررسي بازي نمايش رايانه اي به عنوان يك تئاترآييني
233
بررسي بازيابي آب خاكستري براي استفاده مجدد در ساختمان هاي بلند
234
بررسي بازيابي انرژي حرارتي در يك فضاي محدود
235
بررسي بازيابي روي به روش مايعات سنگين از باطله هاي معدن انگوران
236
بررسي بازيافت روي از تايرهاي فرسوده و نانو ذرات خاكستر آن توسط محلولهاي شيميايي و يك خاك آهكي
237
بررسي بازيافت مواد گل حفاري از كنده هاي حفاري و جلوگيري از آلودگي هاي محيط زيست در زمان حفاري
238
بررسي بازيافت نفت توسط مكانيزم ريزش ثقلي و اثر پارامتر هاي مختلف بر ميزان آن
239
بررسي بازيهاي بومي محلي استان سيستان و بلوچستان
240
بررسي باستان شناختي تپه نرگسي شهرستان لالي،خوزستان
241
بررسي باستان شناختي چهار طاقي هاي دوره ساساني استان اصفهان
242
بررسي باستان شناختي دهكرد (شهركرد) از دوره اتابكان تا دوره پهلوي اول
243
بررسي باستان شناختي روستاهاو استقرار گاههاي متروك و محوطه هاي باستاني منطقه هرات و مروست ﴿ شهرستان خاتم - يزد ﴾ از دوره افشاريه تا پايان دوره قاجار
244
بررسي باستان شناختي محوطه و مجموعه سنگ بست در شهرستان فريمان ، استان خراسان رضوي
245
بررسي باستان شناختي نقوش حيواني در مهرهاي ساساني مجموعه نيري ﴿ موزه ملي ايران ﴾
246
بررسي باغ بام ها و نقش آن در توسعه فضاي سبز شهري (نمونه موردي شهر مشهد)
247
بررسي بافت در آثار ونگوگ ، براك و پولاك
248
بررسي بافت فرسوده شهري جهت كاهش آسيب پذيري بافت كالبدي شهر با استفاده از GIS
249
بررسي بافت گليم عشاير و استفاده از آن در تزئينات داخلي
250
بررسي بافت و نقوش فرش هاي لري و رابطه ي آنها با نقوش مفرغ هاي لرستان
251
بررسي بافت‌ تومور سرطان لنف با بافت سالم توسط طيف سنجي LIBS/LIF همراه پاسخ آكوستيكي متناظر
252
بررسي بافت، ريز ساختار و خواص عملكري گوشت شتر
253
بررسي بافته هاي باليني و سرولوژي روماتولوژيك در بيماران جراحي دريچه قلب در بيمارستان افشار يزد
254
بررسي بافته هاي محله حيدر آباد(اطراف تبريز)
255
بررسي بافته هاي محله حيدرآباد "اطراف تبريز"
256
بررسي بافته هاي محله حيدرآباد (اطراف تبريز)
257
بررسي باقيمانده ژل هايB) cry1A) و P35 در خون رت هاي تغذيه شده با برنج تراريخته
258
بررسي باكتري شناسي و قارچ شناسي نمونه هاي حاصل از بيماران جراحي شده ي مبتلا به انسداد مزمن اكتسابي مجراي اشكي در بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
259
بررسي باكتريهاي موثر در خوردگي سيستمهاي صنعتي و پسابها و روشهاي كنترل آنها
260
بررسي باكتريوري بدون علامت Asymptomatic Bacteriuria در زنان باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
261
بررسي باكتريوري بدون علامت Asymptomatic Bacteriuria در زنان باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
262
بررسي باكتريولوژيك منابع آب آشاميدني شهركهاي اطراف باختران =كرمانشاه
263
بررسي باكتريولوژيك مننژيت در بيماران بستري در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد در طي سالهاي 1374-1369
264
بررسي بال پيچها و نحوه انتخاب آنها
265
بررسي بالابرها و طراحي بالا بر اتومبيل به ظرفيت 4 تن و طراحي مدار هيدروليكي و نيوماتيكي آن
266
بررسي بالاروي موج در جلوي يك سيلندر استوانه اي
267
بررسي بالاروي موجبر روي موج‌شكن‌هاي توده‌سنگي
268
بررسي بالازدگي سطح آب در فلوم پايين دست سد زياران (elevation Super)
269
بررسي بالانس اكسيدان -آنتي اكسيدان ، ايزوپروستان وcrp كمي در مبتلايان به ليشمانيز جلدي , evaluation of the oxidant-antioxidant balance,isoprostane and quantitative crp in patients with cutaneous leishmaniasis
270
بررسي بالانس اكسيدانت- آنتي اكسيدانت كيسه هاي خون در هفته هاي متوالي
271
بررسي بالستيك داخلي گلوله توپ به كمك روش اجزاء محدود
272
بررسي باليني بيماران مبتلا به بروسلوز و درمان آن با ريفامپين و داكسي سيكلين
273
بررسي باليني بيماران مبتلا به پمفيگوس از سال 1373-1370 در بخش پوست بيمارستان بوعلي
274
بررسي باليني بيماران مبتلا به پمفيگوس از سال 1373-1370 در بخش پوست بيمارستان بوعلي
275
بررسي باليني شيوع عارضه قارچي حفره دهاني ناشي از استروئيدهاي استنشاقي در بيماران مبتلا به آسم در كلينيك خصوصي بيماري هاي آسم و آلرژيك (در شهر رشت )
276
بررسي باليني علائم چشمي بيماران مبتلا به گريوز
277
بررسي باليني ميزان اثر بخشي دهانشويه ضد پلاك فاقد الكل ستيل پريدينيوم كلرايد %5 ددصد حاوي سديم فلورايد در پيشگيري از تجمع پلاك ميكروبي دندان
278
بررسي باليني و آزمايشگاهي 100 بيمار مبتلا به انفاركتوس ميوكارد حاد بستري در بخش C.C.U و قلب بيمارستان لقمان حكيم ساري از تاريخ 1/11/70 لغايت 15/5/71 در مقايسه با گروه شاهد
279
بررسي باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبت هاي قلبي بيمارستانهاي شهرستان يزد
280
بررسي باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبت هاي قلبي بيمارستانهاي شهرستان يزد
281
بررسي باليني و آزمايشگاهي و ميزان شيوع آرتريت روماتوئيد در اطفال 6 ماهه تا 12 ساله در بخش اطفال بيمارستان قائم و امام رضا﴿ع﴾ از سال 1377 تا سال 1380
282
بررسي باليني و پاتولوژيك تومورهاي پوست در گيلان
283
بررسي باور پرستاران در مورد ملاقات با بيمار و عوامل مرتبط با آن در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان، رشت94- 1393
284
بررسي باور خودكارآمدي و ارتباط آن با درك از بيماري در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 95
285
بررسي باور دانش آموزان درباره كار گروهي حل مساله ي رياضي
286
بررسي باور عمومي در باره ارتباط مواد غذايي با آكنه
287
بررسي باور كارخانجات شهرستان رشت در مورد تاثير سيگار روي سلامت فردي در سال 1375
288
بررسي باور كارگران نسبت به مفهوم سلامت و بيماري و ارتباط آن با رفتارهاي بهداشتي آنان در پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي دستگاه تنفسي در كارخانه هاي كاشي سازي شهرستان ميبد در سال 77-1376
289
بررسي باور و رفتارهاي بهداشتي كاركنان تيم بهداشت درباره اقدامات پيشگيري كننده از ابتلا به بيماريهاي مزمن در بيمارستانهاي دانشگاه
290
بررسي باورداشت ها وافسانه هاي گالشي روستاي برسه دوهزارتنكابن.
291
بررسي باورها و عقايد مردم در بدعت گذاري دين
292
بررسي باورها وآيين هاي مذهبي مردم شهرستان آران وبيدگل وتحولات آن در يك صد ساله اخير
293
بررسي باورهاي تغذيه اي زنان باردار شهر يزد
294
بررسي باورهاي جامعه كارگري (كارخانجات نساجي و سراميك ) شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر (زمستان 83)
295
بررسي باورهاي جامعه كارگري﴿كارخانجات نساجي و سراميك﴾ شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر ﴿زمستان 83﴾
296
بررسي باورهاي جامعه كارگري﴿كارخانجات نساجي و سراميك﴾ شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر ﴿زمستان 83﴾
297
بررسي باورهاي ديني با اميد به زندگي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان قاين
298
بررسي باورهاي عاميانه در هشتبهشت اميرخسرو دهلوي
299
بررسي باورهاي غير منطقي با سلامت روان در زوجين شهرستان نكاء
300
بررسي باورهاي فراشناختي.باور هاي غير منطقي و شادكامي بر سلامت روان
301
بررسي باورهاي نادرست نسبت به بيماري هاي رواني در خانواده هاي گرگاني
302
بررسي باي پس در رگ همراه با گرفتگي
303
بررسي بايفوركيشن در يك ربات غير فعال زانودار به منظور به دست آوردن خصوصيات ديناميكي حركت و پايداري در شيب هاي گوناگون
304
بررسي بتادوميكروگلوبولين ادرار و عوامل همراه با آن در مبتلايان به تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1387- 1386
305
بررسي بحث كامل بودن در آماره هاي رياضي (خانواده كامل )
306
بررسي بحران جانشيني در دوره خوارزمشاهيان ﴿628-491ه.ق﴾
307
بررسي بحران داخلي سوريه و تاثير آن بر همبستگي محور مقاومت اسلامي(2015-2011)
308
بررسي بحران هاي پنج گانه توسعه سياسي دررابطه باجمهوري اسلامي ايران
309
بررسي بحران هاي جانشيني از مرگ اباقاخان تا جلوس غازان خان ﴿680-695ه .ق﴾
310
بررسي بحران هاي سياسي - داخلي ايالات متحده طي سال هاي 2006 - 1990
311
بررسي بحران هويت جوانان و ارتباط آن با برخي متغيرهاي اجتماعي (نمونه دانش آموزان شهر اصفهان)
312
بررسي بخش توليد نيروگاه هاي برق ايران
313
بررسي بخش راديولوژي در بيمارستان
314
بررسي بخش سبك هاي رهبري مديران بر اثر بخشي سازمانها
315
بررسي بخش فضائي ماهواره
316
بررسي بخش كاربردي تلفن سيار
317
بررسي بخش گردشگري و تاثيرگذاري آن در تحول عملكردهاي شهري با رويكرد استراتژي توسعه شهري (CDS) مطالعه موردي: شهر چابكسر
318
بررسي بدبيني آقايان نسبت به خانم ها در دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور ساري
319
بررسي بدفهمي هاي دانش اموزان سال سوم تجربي و رياضي در توابع مثلثاتي و لگاريتمي در مدارس دخترانه ناحيه 2 بندر عباس
320
بررسي بدفهمي‌ها دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در رابطه با محتواي رياضي در شهرستان قلعه گنج در سال تحصيلي98-1397
321
بررسي بدنه هاي چيني استخواني
322
بررسي بدنه هاي شيشه سراميكي كورديريتي متراكم به روش رخنه دهي
323
بررسي بديع در خسرو و شيرين نظامي
324
بررسي بديع در خسرو و شيرين نظامي
325
بررسي بر روي اگزوز بخصوص كاتاليزور كانورتورها
326
بررسي بر روي يك نوع پوشش فنليك ـ روغن هوا خشك در محيطهاي مرطوب
327
بررسي بر هم كنش DNA با كمپلكس هاي آنيوني و كاتيوني شيف بيس محلول در آب و تعيين شيوه پيوند شدن آن ها
328
بررسي بر هم كنش آنتي ژن gp36انگل ليشمانيا در ساختمان فسفوليپيد DPPC,POPC متشكل ليپوزوم , intraction analysis of gp36 antigen of lishmania parasite in popc and dppg phosholipids structure
329
بررسي بر هم كنش برخي از پورفيرين ها با هيستون H2B
330
بررسي بر هم كنش دي اكسي ريبوز نو كلئيك اسيديDNA با مشتقات 2و4و6-تري امينو -1و3و5تري آذين
331
بررسي بر هم كنش كمپلكس هاي ماكروسيكل مس با ماكرو مولكولهاي زيستي DNA و BSA به روش هاي اسپكتروسكوپي
332
بررسي بر هم كنش منيزيم و كلسيم با آدنين
333
بررسي بر هم كنش ميان سازه و محرك الكترومغناطيسي در آزمون مودال
334
بررسي بر همكنش هاي تركيبات نفتي با نانوذرات آهن به كمك نظريه تابعي چگالي
335
بررسي برآوردهاي پارامتر n در توزيع دو جمله اي
336
بررسي برآيندهاي اجتماعي - رواني و پزشكي سبك هاي مختلف رابطه ي پزشك - بيمار در شهر اصفهان
337
بررسي برابر نهادهاي دراماتيك "استعاره و مجاز" با توجه به نظريه هاي زبانشناسي و نشانه شناسي
338
بررسي برابر نهادهاي دراماتيك "استعاره و مجاز" با توجه به نظريه هاي زبانشناسي و نشانه شناسي
339
بررسي برازندگي آزمون آمادگي تحصيلي طرح مشترك سنجش سلامت جسماني و رواني كودكان بدو ورود به دبستان﴿سال تحصيلي 79-78﴾
340
بررسي برانگيختگي اكسيتوني در نقطه‌هاي كوانتومي گنبدي شكل InN/GaN
341
بررسي براهين اثبات ذات و مراتب توحيد خداوند از ديدگاه خواجه نصير طوسي، قاضي عضدالدين ايجي و علامه طباطبايي
342
بررسي براهين اثبات وجود خدا در فلسفه اسپينوزا و ملاصدرا
343
بررسي براي كاهش اثرات ظاهري عرق روي منسوجات
344
بررسي برجستگي هجايي در گونه ي فارسي اصفهاني
345
بررسي برجسته سازي در زبان طنز از ديدگاه هنجار گريزي ليچ نگاهي به كاريكلماتور هاي پرويز شاپور
346
بررسي برجسته سازي در مناجات هاي خواجه عبدالله انصاري
347
بررسي برخورد حكومت هاي ايران با فردوسي و شاهنامه
348
بررسي برخورد در لوله هاي جاذب انرژي با سطح مقطع مربعي
349
بررسي برخورد كهكشان ها با استفاده از روش هاي هوشمند
350
بررسي برخي از پارامترهاي موثر در خوردگي آرماتورهاي بتن ميكروسيليسي
351
بررسي برخي از پارامترهاي موثر در كشش عميق با استفاده از نرم افزار ABAQUS
352
بررسي برخي از تقارن ها در معادلات ديفرانسيل
353
بررسي برخي از جنبه هاي اكولوژيك و تعيين مواد موثر موجود در گياه دارويي اروانه البرزي در استان مازندران مطالعه موردي بلده نور و اوروست چهاردونگه ساري
354
بررسي برخي از خصوصيات اكولوژي چهار گونه اسكنبيل در استان يزد
355
بررسي برخي از خصوصيات اكولوژيكي گونه پونه‌ ساي كرك‌ ستاره اي (Nepeta asterotricha Rech.f) در استان يزد
356
بررسي برخي از خصوصيات پوشش گياهي و خاك بمنظور تعيين شاخصهاي ارزيابي بيابانزايي در دو منطقه از استان سمنان
357
بررسي برخي از خصوصيات جريان در دريچه جانبي كشويي مستطيلي
358
بررسي برخي از خصوصيات خاك با استفاده از داده هاي سنجنده ASTER درمنطقه شمال و شمال شرق اصفهان
359
بررسي برخي از خصوصيات فيزيكوشيميايي دو سيستم آميلوئيدي به دست آمده از آلفاكريستالين , bioliogical and physicochemical characterization of amyloid structures produced by alpha-crystalline and alpha chymotrypsin proteins
360
بررسي برخي از خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي نهال هاي بنه در سطوح مختلف نور و آبياري
361
بررسي برخي از خواص آلياژهاي گروه 2000 آلومينيوم
362
بررسي برخي از خواص پوشش آندايزينگ روي آلياژ آلومينيوم ٢0٢٤
363
بررسي برخي از خواص شيميايي و فيزيكي پوشش آلياژ روي - نيكل از محلولهاي اسيدي
364
بررسي برخي از خواص فيزيكو شيميايي كربوكسي پپتيدازB استخراج شده از سلولهاي كشت داده شده روده مياني كنه ماده بالغ هيالوما آناتوليكوم آناتوليكوم
365
بررسي برخي از خواص فيزيكي و شيميايي آلياژي روي - نيكل در حمامهاي اسيدي
366
بررسي برخي از خواص فيزيكي و مكانيكي الياف كشمير در جداسازي آن
367
بررسي برخي از دلايل افت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه اول راهنمايي تربت جام وبخش صالح اباد از ديدگاه معلمانشان
368
بررسي برخي از روش هاي تحليلي - عددي براي حل مسائل كنترل بهينه كسري LQ
369
بررسي برخي از شرايط كشت در توليد نيمه صنعتي L- ليزين با استفاده از فرمانتاسيون ميكروبي
370
بررسي برخي از شرايط مرزي در روش شبكه بولتزمن
371
بررسي برخي از عناصر كمياب و آگاهي به ميزان تجمع آنهادر تعدادي از خاكهاي اصفهان
372
بررسي برخي از عوامل خطر فيبروم رحمي در افراد هيستركتومي شده به دليل فيبروم در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1376تا 1380
373
بررسي برخي از عوامل گسترش بي رويه آموزش عالي از ديد افراد تحصيل كرده و دانشجويان
374
بررسي برخي از عوامل مرتبط با پانكراتيت حاد در بيماران بستري شده در بيمارستا هاي شهر رشت از سال 1384 الي 1389
375
بررسي برخي از عوامل موثر بر پيدايش وگسترش افراد به مشاغل كاذب دستفروشي درشاهرود
376
بررسي برخي از عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان علي آباد كتول
377
بررسي برخي از عوامل موثر در آفت زدگي بادام كوهي در منطقه باغ شادي خاتم - يزد
378
بررسي برخي از عوامل موثر در بروز مفاسد و تخلفات اداري كارمندان سازمانهاي دولتي از ديد ارباب رجوع
379
بررسي برخي از گرده هاي آلرژي زاي استان لرستان وكرمانشاه
380
بررسي برخي از ناهجنجاري هاي اندام فوقاني و تحتاني دردانش آموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه در شهرستان اسلام اباد غرب در سال تحصيلي 88-87
381
بررسي برخي از واژگان هنرهاي تجسمي
382
بررسي برخي از وضيعت هاي نگهبان در گالري هنري
383
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي درختچه Tamarix ramosissimaدر استان اصفهان
384
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي درختچه پرند ﴿ Pteropyrum aucheri﴾ و قابليت آن در احياي مناطق خشك در استان اصفهان
385
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي گونه قيچ ﴿Zygophyllum atriplicoides﴾ در برخي مناطق نيمه خشك استان اصفهان
386
بررسي برخي از ويژگي هاي رويشگاهي درخچه. Daphne mucronata L. ﴿مطالعه موردي در فريدونشهر استان اصفهان﴾
387
بررسي برخي از ويژگي هاي واحدهاي زمين شناسي و خاك بر پوشش گياهي در مناطق خشك - مطالعه موردي منطقه مهريز يزد
388
بررسي برخي از ويژگيهاي اكولوژيك جنس اسكنبيل در ايران
389
بررسي برخي از ويژگيهاي بيولوژيكي و مولكولي ويروس موزاييك خيار﴿‍‍CMV﴾ جداشده از اسفناج در استان كرمان
390
بررسي برخي از ويژگيهاي فيزيولوژيكي مرتبط با عملكرد دانه ومقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي مختلف گندم نان
391
بررسي برخي اشارات آيات قرآن از منظر معني شناسي شناختي
392
بررسي برخي اشعار روايي اخوان ثالث بر مبناي مولفه هاي تحليل گفتمان
393
بررسي برخي الگوريتمهاي حل مسئله زمانبندي كلاسهاي دانشگاهي
394
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر پليمريزاسيون و ذوب ريسي پلي آميد 6
395
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر خواص فيزيكي - شيميايي پوشش الكترود يپوزيشن كاتدي (CED) روي زيرآيندهاي گالوانيزه و الكتروزينك
396
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر گرفتينگ پليمرهاي بلور مايع فروالكتريك
397
بررسي برخي پارامترهاي موثر در فرآيند تنش زدايي شيشه خم
398
بررسي برخي تغييرات رشدي و فيزيولوژيكي گونه هاي تاغ (Haloxylon aphyllum)، اسكنبيل (Calligonum comosum) و قلم (Fortuynia bungei Boiss) تحت تاثير ماسه بادي
399
بررسي برخي تغييرات رشدي و فيزيولوژيكي گونه ي رمس و قره داغ تحت تاثير ماسه بادي
400
بررسي برخي تفاوتهاي زباني در نمايشنامه هاي راديو و تلويزيون
401
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز تاج خروس ريشه قرمز
402
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز خرفه
403
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز سلمه تره
404
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز طوق
405
بررسي برخي جنبه هاي طراحي شبكه هاي خصوصي سازگار با شبكه هاي نسل آينده NGN
406
بررسي برخي جنبه‌هاي بيولوژيكي و مديريتي دو گونه خردل (Sinapis arvensis an​d S. alba)
407
بررسي برخي چالش هاي اخلاقي پيش روي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي در شهريزد درسال۱۳۹۵
408
بررسي برخي خصوصيات آت اكولوژي گونه انار شيطان ﴿مطالعه موردي : استان هاي هرمزگان و بوشهر﴾
409
بررسي برخي خصوصيات بوم شناختي رويشگاه هاي گونه اسپرسي همداني (.Hedysarum criniferum Boiss) در ايران
410
بررسي برخي خصوصيات بوم شناختي گونه Hedysarum criniferum Boiss
411
بررسي برخي خصوصيات بيو شيميايي و تعيين پارامترهاي ترموديناميكي آنزيم پلي فنل اكسيداز انجير , Study of some biochemical properties and kinetic parameters of polyphenol oxidase from ficus carica
412
بررسي برخي خصوصيات فتوسنتزي و فيزيولوژيك چهار توده كدو تخم كاغذي ﴿Cucurbita pepoL﴾ تحت تنش كمبود آب
413
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي پارچه پلي استر در اثر برخي سطح فعال ها در كاهش وزن به وسيله سود و آب آهك
414
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي شيميائي خاك در عرصه پخش سيلاب منطقه ماهان (كرمان )
415
بررسي برخي خواص آرتيني و ايده آلهاي اول چسبيده در مدول هاي كوهمولوژي موضعي صوري
416
بررسي برخي خواص آرتيني و ايده آلهاي اول چسبيده در مدول هاي كوهمولوژي موضعي صوري
417
بررسي برخي خواص آنزيمولوژيكي و تخليص آنزيم سيترات ليازاز باكتري كليسيلا پنومونيه( Klebsiella Pneumoniae)
418
بررسي برخي خواص الكتروني و مغناطيسي پايروكلر Tb2Ti2O7
419
بررسي برخي خواص پارچه چادر مشكي توليد ايران و مقايسه با نمونه هاي مشابه خارجي
420
بررسي برخي خواص پروتئين موجود در هواشش ماهي و امكان تبديل آن به ليف
421
بررسي برخي خواص پيروالكتريك ها وپيزوالكتريك ها
422
بررسي برخي خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخهاي مخلوط الياف پنبه و پلي پروپيلن
423
بررسي برخي خواص فيزيكي پشم خرگوش (آنغوره ) و مقايسه آن با كرك رائين
424
بررسي برخي خواص فيزيكي مكانيكي سه نوع پليمر بصورت آرايش يافته و آرايش نيافته در محيط شيميايي با 8 > PH > 4 و oc 50 > T > oc 5
425
بررسي برخي خواص فيزيكي منسوجات كامپوزيتي نانو نقره PET
426
بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي ابريشم هاي ريسيده شده در شرايط نوري و رطوبتي مختلف
427
بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي نسوزهاي منيزيا - گرانيتي
428
بررسي برخي خواص فيزيكي-مكانيكي پارچه هاي پنبه اي تحت تأثير پلاسما
429
بررسي برخي خواص مكانيكيپارچه هاي تاري-پودي مورد استفاده در تقويت كامپوزيت هاي پليمري
430
بررسي برخي روش هاي رمزنگاري و رمزگشائي به همراه شبيه سازي روش RSA
431
بررسي برخي ريسك فاكتورهاي همراه با فيبروم رحمي در زنان قبل از سن يائسگي
432
بررسي برخي سيستم هاي لرزه بر در ساختمانهاي فولادي
433
بررسي برخي سيستمهاي فيزيكي - شيميائي با استفاده از ترموديناميك غير تعادلي
434
بررسي برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي تحمل به شوري در پايه هاي بذري پسته
435
بررسي برخي شاخص هاي مورفولوژيكي ، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي تحت تنش سلنيوم ، دردوگونه گياه Astragalus adscendenes وastragalus
436
بررسي برخي صفات رشدي و فيزيولوژيك دو رقم نخود زراعي تحت تيمار شوري
437
بررسي برخي صفات عملكردي وفاكتورهاي ايمني در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده باسطوح مختلف مكمل - L ترئونين به همراه سطوح پايين پروتئين جيره
438
بررسي برخي صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل سرما درمراحل رويشي گندم نان
439
بررسي برخي علل گرايش نوجوانان به مسائل غيراخلاقي در منطقه 18 آموزش و پرورش از ديدگاه دانش آموزان دبيرستاني و دبيران
440
بررسي برخي عوامل تاثير گذار بر آثار نقاشي كودكان 4 تا 6 ساله مهد كودك تخصصي هنر سبز اصفهان
441
بررسي برخي عوامل تاثيرگذار بر نفوذپذيري خاكهاي درشت دانه
442
بررسي برخي عوامل تركيبي گروههاي متناهي كه مجموعة مرتبههاي اعضاي آن با مجموعة مرتبههاي اعضاي﴿ U3 (q گروه برابر است.
443
بررسي برخي عوامل جامعهشناختيِ مؤثر بر بيتفاوتي اجتماعي (نمونه موردي: جوانان شهر بوشهر)
444
بررسي برخي عوامل خطر همراه با پارگي لوله ناشي از حاملگيهاي نابجا در مراجعين به بيمارستان الزهرا رشت بين سالهاي 85-80
445
بررسي برخي عوامل خطرزا در مادران و عوارض در نوزادان رسيده در دو گروه داراي مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و مايع آمنيوتيك شفاف در بيمارستان الزهراء رشت در سال هاي 1389-1390
446
بررسي برخي عوامل فرآيندي موثر در توليد پلي ﴿آميد - ايمير﴾ برگ دستيابي به ويسكوزيته ذاتي مناسب
447
بررسي برخي عوامل مؤثر بر جامعه پذيري جنسيتي دانشجويان با تأكيد بر باورهاي قالبي جنسيتي
448
بررسي برخي عوامل مؤثر بر رضايتمندي از زندگي زناشويي )مطالعه موردي معلمان منطقه كاكي(
449
بررسي برخي عوامل موثر بر تشكيل آلكالوئيدها دركشت بافت بذر البنج
450
بررسي برخي عوامل موثر بر سنتز احتراقي تركيب Mg2Si از مخلوط پودري عناصر اوليه
451
بررسي برخي عوامل موثر بر طول زمان رخداد اولين حادثه رانندگي در رانندگان وسايل نقليه بين شهري يزد با استفاده از آناليز بقائ
452
بررسي برخي عوامل موثر بر نيروي دفتين زدن و تاثير آن در فرايند توليد
453
بررسي برخي عوامل موثر در استقرار فرآيند مديريت استراتژيك در شهرداري منطقه 20 تهران
454
بررسي برخي عوامل همراه در بيماران بستري شده در بخش مرافبت هاي ويژه (ICU) بيمارستان پورسيناي رشت در شش ماهه اول سال 1382
455
بررسي برخي عوامل و موانع موثر بر بهره وري نيروي انساني (در موسسه مالي و اعتباري انصار)
456
بررسي برخي عومل موثر بر طول زمان رخداد اولين حادثه رانندگي در رانندگان وسايل نقليه بين شهري يزد با استفاده از آناليز بقا
457
بررسي برخي فاكتورهاي ايمنوفيزيولوژيك و مقاومت به استرس در ماهي قزا آلاي رنگين كمان﴿Oncorhynchus mykiss ﴾ تغذيه شده با روغن ماهي و روغن هاي گياهي
458
بررسي برخي قواعد مشاهده شده در سامانه هاي ماكروسكوپي براي سيالات محدود شده در فضاي نانو ﴿قاعده قطرهاي محدود به خط راست، نماي بحراني و محاسبه تابع همبستگي مستقيم﴾
459
بررسي برخي ماتريس هاي مهم
460
بررسي برخي متون چشم پزشكي در اسلام و بلاد اسلامي
461
بررسي برخي متون چشم پزشكي در اسلام و بلاد اسلامي
462
بررسي برخي مسائل بهينه سازي چندهدفه غيرخطي
463
بررسي برخي نامساوي‌هاي نگاشت‌هاي خطي مثبت روي *C-جبرها
464
بررسي برخي نواقص تقريب هاي رايج در نظريه تابعي چگالي و راه حل آنها
465
بررسي برخي واكنشهاي 2- كتومتيل كينولينها
466
بررسي برخي ويژگي هاي اكولوژيك كرته استان هرمزگان
467
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي سياه ماهي ريزفلس ﴿Capoeta damascina ﴾در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختياري
468
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي قزل آلاي رنگين كمان ﴿Oncorhynchus mykiss﴾ در رودخانه بهشت آباد چهارمحال بختياري
469
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي ماهي بليزم ﴿Barbus lacerta Heckel، 1843﴾ در رودخانه بي بي سيدان سميرم
470
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي ماهي نازك ﴿Chondrostoma regium﴾ در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال بختياري
471
بررسي برخي ويژگي هاي غير كلاسيكي سيستم هاي كوانتومي حل پذيز و ساليتون هاي كوانتومي در محيط هاي غير خطي
472
بررسي برخي ويژگي هاي مورفولوژي - آناتومي - فيزيولوژي و بيوشيميايي در گياه گوجه فرنگي تحت تنش خشكي
473
بررسي برخي ويژگي‌هاي زيستي ماهي بياه (Liza abu) در رودخانه كارون
474
بررسي برخي ويژگي‌هاي زيستي و پارامترهاي جدول زندگي زنبور پارازيتوئيد تخم(Hymenoptera: Platygastridae) Psix saccharicola پرورش ‏يافته روي تخم سن سبز پستهAcrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae) در شرايط آزمايشگاهي
475
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك كرته (Desmostachya bipinnata (L)stapf :poacca) در استان هرمزگان
476
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك كرته در استان هرمزگان
477
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك گونه Capparis spinosa در استان بوشهر
478
بررسي برد و گستره تفرق يون هاي كاشته شده در محيط شبه بافت
479
بررسي برد و گستره تفرق يون هايO 15 كاشته شده در محيط شبه بافت
480
بررسي برش اجسام ترد توسط جت آب به كمك روش هيدروديناميك ذرات هموار
481
بررسي برش پانچ در دال هاي تخت پس كشيده تحت بارهاي قائم و جانبي زلزله با منظور كردن انتقال لنگر در رفتار قاب خمشي
482
بررسي برش در تيرهاي بتن آرمه تحت بارگذاري مورب
483
بررسي برش منگنه اي در اتصال ستون به دال با انواع تقويت هاي فولادي تحت شرايط مختلف بارگذاري
484
بررسي برش هيدروليكي در حوضچه آرامش سر ريز اوجي شكل يا مانع شيب دار
485
بررسي برش‌ پلاسما و هواگاز و جوشكاري رباتيك
486
بررسي برق رساني و تغذيه واحد پتروشيمي تهران
487
بررسي برقراري روابط دوستانه دربين پسران ودختران دانشجودانشگاه آزاددامغان
488
بررسي برگردان مفعول هم ريشه ي (مطلق) تأكيدي و نوعي در ترجمه هاي انگليسي قرآن كريم
489
بررسي برگرسيون چندگانه
490
بررسي برگشت پذيري فرش ماشيني بافته شده از انواع نخ خاب پلي استري
491
بررسي برگشت فنري در فرايند كشش سنبه نيمكروي
492
بررسي برگشت فنري ورقهاي فلزي با سوراخ روي خم كناره
493
بررسي برگشت‌ پذيري فرش تحت بار ديناميكي و استاتيكي و اثر پارامترهاي مشخصه ‌ي فرش بر روي آن
494
بررسي برنامه درسي اجرا شده و كسب شده در رشته كودكياري هنرستان هاي دخترانه شهر يزد
495
بررسي برنامه درسي دوره ابتدايي بر مهارت هاي زندگي دانش آموزان
496
بررسي برنامه درسي رشته تخصصي طب كار از نظر دستياران ، فارغ التحصيلان و اعضا هيات علمي طب كار
497
بررسي برنامه درسي( اهداف، محتوا، راهبردهاي ياددهي-يادگيري و ارزشيابي) نظام يادگيري الكترونيكي بر پايه ديدگاه سازا گرايي و ارائه الگوي مناسب در دانشگاه پيام نور
498
بررسي برنامه ريزي بخش فرهنگ و هنر در برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
499
بررسي برنامه ريزي بخش فرهنگ و هنر: در برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي،اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ﴿تحقيق كلاسي﴾
500
بررسي برنامه ريزي جامع در توليدات كارگاهي و پيوسته
501
بررسي برنامه ريزي ساماندهي عشاير در كانون هاي توسعه به منظور ارايه مدل مناسب
502
بررسي برنامه ريزي شيفت كاري ژرستاران در بيمارستان
503
بررسي برنامه ريزي منابع سازماني در شركتهاي كوچك و متوسط در شهر كرمانشاه
504
بررسي برنامه ريزي منابع سازماني در مجموعه هاي متوسط و بزرگ مورد مطالعه ﴿شركت سهمي ذوب آهن اصفهان﴾
505
بررسي برنامه ريزي ها و سياستهاي توريسم جمهوري اسلامي ايران ( تحليل چهار برنامه پنج ساله توسعه )
506
بررسي برنامه هاي آموزش زبان انگليسي در دانشگاههاي پيام نور و علوم پزشكي اردبيل
507
بررسي برنامه هاي آموزشي مهندسي هوافضا در كشورهاي مختلف
508
بررسي برنامه هاي استراتژيك منابع انساني و نقش آن بر خلاقيت و نو اوري سازماني درشهرداري منطقه 20تهران
509
بررسي برنامه‌ها و سياست‌هاي حقوق شهروندي در دولت‌هاي محمود احمدي نژاد و حسن روحاني
510
بررسي برنامه‫ريزي منابع سازماني در شركتهاي كوچك و متوسط در شهر كرمانشاه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
511
بررسي برهم كنش الكترون- فونون در ترابردبار گرافين با استفاده از روش چگالي تابعي اختلالي
512
بررسي برهم كنش الكترون ها با آشكارسازهاي نيمه هادي سيليسيومي
513
بررسي برهم كنش داروهاي كاهنده فشار خون با غشاهاي بيولوژيكي در مقياس نانو با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
514
بررسي برهم كنش رزانه با لايه فعال غشاي اسمز مستقيم در تصفيه مستقيم پساب رنگرزي
515
بررسي برهم كنش سازه – سيال در كمپرسورهاي با جريان محوري در كوادكوپترهاي بالا رونده
516
بررسي برهم كنش شكل هاي بستر شني با تاج مسطح و پوشش گياهي ديوار بر مولفه هاي جريان آشفته
517
بررسي برهم كنش فوتون باهسته دربرهم كنش هاي ناكشسان
518
بررسي برهم كنش كازيمير در دماي محدود بين يك صفحه ي ناهموار رسانا و يك صفحه ي ناهموار با تراوايي كامل
519
بررسي برهم كنش نور با محيط با فضاهاي پارامتري خميده
520
بررسي برهم كنش نوكلئون -نوكلئون بااستفاده ازتغييرات جابه جايي فاز
521
بررسي برهم كنش هاي كادميوم و جيوه با آدنين
522
بررسي برهم كنش ويروس آنفلونزاي A با سيستم ايمني بدن
523
بررسي برهم‌كنش اسپين-مدار در يك نقطه¬ي كوانتومي سه ترازي مدل‌هاي Λ و V در حضور ميدان مغناطيسي در پديده شفافيت القايي الكترومغناطيسي
524
بررسي برهم‌كنش دارو با نانوحامل‌ها، با استفاده از روش شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
525
بررسي برهمكنش MK-801 در اثرات ضداضطرابي عصارهي هيدروالكلي دانهي شويد در موشهاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار
526
بررسي برهمكنش بين ct-dNA با داروي تيوريدازين ونيز hsa با داروي سرترالين بااستفاده از تكنيك هاي مختلف طيف سنجي وشبيه سازي مولكولي
527
بررسي برهمكنش بين DNA چهارگانه و يك نوع كمپلكس پالاديم با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي و رهايش آن كمپلكس از نانوذرات آلبومين سرم گاوي و نانوسلولز جلبك كارا در محيط آزمايشگاهي و مطالعه اثر ضد سرطاني آن بر روي رده سلولي MCF-7
528
بررسي برهمكنش بين هسته دوستهاي الكلي و عامل اعصاب سارينبا استفاده ازمحاسبات تئوري تابع چگالي
529
بررسي برهمكنش تك لايه هاي خود سامان 5 - آمينو - 2 - مركاپتوبنزايميدازول با برخي يون هاي فلزات سنگين
530
بررسي برهمكنش داروي Procarbazine با نانوسوئيچ زيستي ... AMPB- PEPTIDES
531
بررسي برهمكنش داروي پروپيل تيواوراسيل بايديد واندازه گيري داروي آمانتادين با استفاده ازالكترود خمير كربن اصلاح شده بابتا سيكلودكسترين به روش ولتامتري ...
532
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان آيداروبيسين با دي ان اي تيموس گوساله و تشخيص الكتروشيميايي ناهمجوري هاي تك بازي مختلف با استفاده از مورين به عنوان مولكول ردياب
533
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان جمسيتابين با فولرن هاي 60C و 70C استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
534
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان جمسيتابين با فولرن¬هاي 60C و70Cاستفاده از نظريه¬ي تابعي چگالي
535
بررسي برهمكنش ذرات بنيادي در حضور ميدان هاي زمينه
536
بررسي برهمكنش كليكس آرنها و يونهاي فلزي با استفاده از تئوري تابعي دانسيته
537
بررسي برهمكنش گالن - پيريت در محيط فلوتاسيون
538
بررسي برهمكنش ليزر ArF با غشاء پلي اترسولفون و اثر آن روي زيست سازگاري و خون سازگاري غشاء
539
بررسي برهمكنش ليزر XeCl با غشاء پلي اترسولفون
540
بررسي برهمكنش ليزر با بافت ﴿چربي﴾
541
بررسي برهمكنش منابع مختلف نيتروژن وبي كربنات سديم بر دو ژنوتيپ سير در سيستم هيدروپونيك
542
بررسي برهمكنش مولكول هاي , NH3 , H2O , HCN HF O(CH3)2 , با مولكول 1و2-دي فسفا دكا بوران (10)
543
بررسي برهمكنش مونومر ماده فعال سطحي با نانو لوله كربني چند ديواره
544
بررسي برهمكنش نانوحامل دارو و يك عامل زيست فعال با شبيه سازي ديناميك مولكولي
545
بررسي برهمكنش ها و محاسبه ثابت هاي شيميايي چند تركيب بيولوژيك يا واكنش هاي آنها با استفاده از روش هاي كمومتريكس
546
بررسي برهمكنش هاي FCNC از طريق توليد كوارك تاپ - بوزون Z- جت در برخورد دهنده FCC-ee
547
بررسي برهمكنش هاي الكترومغناطيسي سلول
548
بررسي برهمكنش هاي بيولوژيك بر روي ميكروفلوئيدهاي بدون كانال ايجاد شده با استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
549
بررسي برهمكنش هاي فلوئور-فلوئور، آيا برهمكنش دافع مي تواند منجر به تشكيل پيوند شيميايي شود؟
550
بررسي برهمكنش هاي فوق ريز مغناطيسي در لايه هاي نازك U/W ﴾110﴿با استفاده از نظريه هاي تابعي چگالي
551
بررسي برهم‎كنش هاي مولكولي بايومولكول ها و غشاء هاي زيستي در مقياس نانو در محيط آبي
552
بررسي برهمكنش هندسه تلماسه بر ساختار جريان و طول ناحيه جدايي
553
بررسي برهمكنش وان در والس يك اتم خنثي با سطوح رسانا يا دي الكتريك در ابعاد نانو
554
بررسي بروز 5 ساله رتينوپاتي و عوامل موثر بر آن در ديابت نوع ii ﴿دو﴾ مراجعه كنندگان به مركز ديابت يزد ﴿از سال 1379 تا سال 1384﴾
555
بررسي بروز ايده خير در كار هنري از منظر سنت گرايان ﴿سيد حسين نصر﴾
556
بررسي بروز سرگيجه حقيقي(دوراني) و سرگيجه كاذب(احساس گيجي) در ريكاوري بعد از عمل جراحي الكتيو با بيهوشي عمومي و برخي عوامل پيشگويي كننده در بيماران 60-15 ساله مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت(سال 1390-1391)
557
بررسـي بروز عوارض عمل برداشتن سنگ هاي كليه از طريـق پوست در مركـز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت در سال 1387-1384
558
بررسي بروز هيپوناترمي در كودكان مبتلا به گاستروانتريت درمان شده با مايعات وريدي هيپوتونيك در بيمارستان 17 شهريور شهر رشت از تاريخ 1/7/87 تا 1/11/89
559
بررسي برون تني اثر حفاظت پرتوي نانونيوزوم حاوي اسانس آويشن بر روي لنفوسيتهاي خون محيطي انسان تحت تابش پرتوهاي يونيزان
560
بررسي برون تني خواص زيستي هيدروكسي آپاتيت فلوئوردار سنتز شده به روش شيمي تر
561
بررسي برون سپاري برخي فرايندها جهت توليد در كلاس جهاني شركت هاي سازنده سازه هاي فلزي استان تهران
562
بررسي برون سپاري خدمات سلامتي در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران و ارائه الگوي راهبردي برون سپاري خدمات
563
بررسي بزرگي ، گستره وفراواني سيل در حوضه رودخانه تجريش
564
بررسي بزرگي و توزيع تنش‌هاي پسماند در جوش محيطي يك مخزن تحت فشار آلومينيوم استحكام بالا و استخراج روابط براساس پارامترهاي هندسي
565
بررسي بزه زيست محيطي صيد غيرمجاز در حقوق كيفري ايران
566
بررسي بزهكاران وارتباط با فقر وعوامل اقتصادي
567
بررسي بزهكاري جوانان درشهر قم
568
بررسي بزهكاري نوجوانان 10-14 ساله شهر شهركرد
569
بررسي بزهكاري نوجوانان10-14ساله
570
بررسي بسامدي و معنايي واژگان و تركيبات عربي در شعر رودكي
571
بررسي بسترهاي اجتماعي و فرهنگي شهرهاي خلاق و نوآور﴿مورد مطالعه:استان هاي ايران﴾
572
بررسي بسترهاي اقتصادي كارآفريني در توسعه پايدار روستايي
573
بررسي بسترهاي فكري و نظري تئاتر استانيه فسكي
574
بررسي بسترهاي فكري و نظري تئاتر استانيوسكي (با اتكا بر نظريات باختين و گروتفسكي)
575
بررسي بسترهاي مورد نياز جهت ايجاد مديريت مشاركتي در بافت قديم
576
بررسي بسترهاي مورد نياز جهت پياده سازي مديريت دانش
577
بررسي بستگي بين سبك رهبري مديران مدارس منطقه 14 تهران با رضايت شغلي كاركنان آموزشي
578
بررسي بسته بندي زعفران
579
بررسي بسته بندي زعفران به عنوان يك محصول صادراتي
580
بررسي بسته بندي فرش دستباف ايراني
581
بررسي بسته بندي مقوايي و بازار آن در ايران
582
بررسي بصري آرايش و تناسبات در طومارهاي خطي موجود در موزه ي آستان قدس
583
بررسي بصري آرم شركت هاي هواپيمايي جهان
584
بررسي بصري آرم هاي پوشاك ورزشي جهان تا سال 2016
585
بررسي بصري آرم هاي دانشگاه هاي ايران ( دولتي و غير دولتي )
586
بررسي بصري آرم هاي هتل هاي زنجيره اي پنج ستاره جهان
587
بررسي بصري آگهي هاي چاپي در مجلات دهه ي چهل ايران
588
بررسي بصري بسته بندي دارو در دو دهه ي اخير كشور آلمان
589
بررسي بصري بيلبوردهاي سه بعدي تجاري دو دهه ي اخير در اروپا
590
بررسي بصري پورتال هاي شهري پايتخت كشورهاي توسعه‌يافته
591
بررسي بصري پوسترهاي اسماء الحسني ﴿1٣91 -1٣8٤﴾
592
بررسي بصري پوسترهاي جشنواره فيلم در اروپا ( مورد پژوهي جشنواره هاي كن ، برلين و ونيز ) در سه دهه اخير
593
بررسي بصري پوسترهاي دو دهه ي اخير"2010-1990" سينماي هاليوود
594
بررسي بصري پوسترهاي سينماي موج نوي فرانسه در دهه ي 1960 ميلادي
595
بررسي بصري پوسترهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از آغاز تاكنون
596
بررسي بصري پوسترهاي نمايش نامه هاي شكسپير
597
بررسي بصري تبليغات مبارزه با اعتياد به مواد مخدر و دخانيات در رسانه هاي چاپي دنيا
598
بررسي بصري تصوير زن در شاهنامه تهماسبي و داوري
599
بررسي بصري تصويرسازي براي علم نجوم در جهان اسلام
600
بررسي بصري تمبرهاي گنجينه ي موزه ملك
601
بررسي بصري خط عنوان تيترا‍‍‍‍‍‍‍ژ‍ فيلم هاي سينماي ايران از آغاز تاكنون
602
بررسي بصري روي جلد‏هاي تصويرسازي‌شده تحليل روي جلدهاي راه يافته به مسابقه‌ي ‏50 كتاب 50 جلد
603
بررسي بصري ريشه هاي تصويري و معنايي نقش مايه هاي سنتي هنر بلوچ و مطالعه تطبيقي آن با نقاشي انتزاعي
604
بررسي بصري سرلوحه مجلات دهه هشتاد ايران
605
بررسي بصري سيستم هاي راهنماي شهري كشور آمريكا
606
بررسي بصري طرح جلد كتاب هاي ادبيات داستاني ايران پس از انقلاب اسلامي (1395-1357)
607
بررسي بصري فونت و پيكتوگرام در گرافيك محيطي باغ وحش ﴿5 مورد مطرح در جهان﴾
608
بررسي بصري كتيبه هاي ابنيه ي تاريخي شهر تبريز
609
بررسي بصري مسكات هاي به كار برده شده در تبليغات كشورهاي اروپايي
610
بررسي بصري نسخ خطي مصور علوم در گنجينه‌ي مخطوطات آستان قدس رضوي(قرن11و12ه.ق)
611
بررسي بصري نسخه خطي سمك عيار
612
بررسي بصري نشانه نوشته هاي روزنامه هاي رايج ايران از سال 1360 تا 1390
613
بررسي بصري نظام تناسبات در باله هاي ازدواج ﴿گنجينه ي آستان قدس رضوي﴾
614
بررسي بصري نقش مايه هاي حرم مطهر حضرت احمد بن موسي شاهچراغ(ع)
615
بررسي بصري نقش مايه هاي معماري در دوره تيموري (مورد پژوهي:2مدرسه و 1 مدرسه در مشهد)
616
بررسي بصري نقش مايه هاي مهر انگشترهاي اسلامي در ايران﴿مجموعه ي ناصرخليلي﴾
617
بررسي بصري نقشه هاي راهنما در جهان اسلام﴿قرن پنچم تا يازدهم هجري قمري
618
بررسي بصري نقوش دستبافته هاي قشقايي فارس
619
بررسي بصري نقوش سفالينه هاي تل باكون
620
بررسي بصري نقوش سفالينه هاي شادياخ نيشابور
621
بررسي بصري نقوش سنگ قبرهاي آرامگاه ارامنه اصفهان﴿ سده 19،18،17 ميلادي ﴾
622
بررسي بصري نقوش نسخه خطي اندرزنامه (نسخه سين سيناتي)
623
بررسي بصري نقوش و كتيبه هاي كاروانسراي شرف در خراسان رضوي ( رباط شرف در خراسان رضوي )
624
بررسي بصري نگاره هاي اطلاع رسان آب و هوا در شبكه هاي خبري شناخته شده ي جهاني
625
بررسي بصري نگاره هاي اطلاع رسان آموزشي براي طراحي نگاره هاي آموزشي كودكان دبستاني
626
بررسي بصري وب‌سايت‌هاي فروشگاه‌هاي اينترنتي: مقايسه‌ي دو وب‌سايت ديجيكالا و آمازون
627
بررسي بعضي از خواص پوشش هاي معدني روي (Zn) برپايه رزين اتيل سيليكات در مقابل عوامل جوي
628
بررسي بعضي از گنجايش هاي همتافته روي خمينه هاي همتافته
629
بررسي بعضي از نقاط همرسي در سيالات چگال با استفاده از معادلات حالت
630
بررسي بعضي پارامترهاي محيط زيستي منطقه صفاييه يزد : بخش آلودگي هاي محيط زيست
631
بررسي بعضي خواص پوشش كرم سخت روي آلياژ آلومينيم سري 2000
632
بررسي بعضي خواص روكش هاي رزيني بر روي كاغذ
633
بررسي بقا 3، 5، 10 ساله دندان هاي تحت درمان هاي مشترك اندودنتيك، جراحي افزايش طول تاج و روكش هاي كامل
634
بررسي بقا در بيماران مبتلا به سرطان معده تحت شيمي درماني با رژيم Mayo Clinic در شهر رشت
635
بررسي بقاء كاتتر دياليز صفاقي و طول عمر بيماران دياليز صفاقي بالاي 18 سال از سال 1380 تا پايان سال 1385 در بيمارستان شهيد رهنمون
636
بررسي بقاء كاتتر دياليز صفاقي و طول عمر بيماران دياليز صفاقي بالاي 18 سال از سال 1380 تا پايان سال 1385 در بيمارستان شهيد رهنمون
637
بررسي بقاي 5 ساله در مبتلايان به كانسر اپي تليال تخمدان در طي سالهاي 1387- 1379 در رشت
638
بررسي بقاي 5ساله بيماران مبتلابه سرطان پروستات
639
بررسي بقاي بدون عود پنج ساله در بيماران بزرگسال مبتلا به هوچكين لنفوما تحت رژيم درماني ABVD در استان گيلان (1386-1379)
640
بررسي بقاي تخمك هاي نابالغ انساني بعد از انجماد و انجام بلوغ آزمايشگاهي
641
بررسي بقاياي سموم تيومتون وريدوميل در خيار با استفاده از روش كروماتوگرافي
642
بررسي بكارگيري روش كمپكلس سازي با اوره در جداسازي اسيدهاي چرب
643
بررسي بكارگيري روشهاي ترميمي در تعمير و بازسازي قطعات دوار موتور لوكوموتيو GTZt
644
بررسي بكارگيري سيستم توربين گاز با توربين آزاد روي يك وسيله نقليه
645
بررسي بكارگيري متد Predictive Maintenanceدر
646
بررسي بكارگيري متدPredictive Maintenanceدر تجهيزات پتروشيمي
647
بررسي بلاغت تصوير در شعر دفاع مقدّس استان كرمانشاه
648
بررسي بلاغي و محتوتيي نيايش هاي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي
649
بررسي بلفاريت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي چشم دانشگاه علوم پزشكي يزد
650
بررسي بلفاريت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي چشم دانشگاه علوم پزشكي يزد
651
بررسي بلفاريت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي چشم دانشگاه علوم پزشكي يزد
652
بررسي بلورهاي فوتوني دو بعدي ساخته شده از دو استوانه ي هم مركز دي الكتريك با ضريب شكست منفي
653
بررسي بلورهاي نوري
654
بررسي بلورينگي استريوكمپلكس و خواص الكتريكي سامانه تهيه شده از مخلوط PLLA/PDLA/CNT به روش الكتروريسي
655
بررسي بلورينگي در پلي (بوتيلن سوكسينات) و تاثير آن بر خواص، كاربرد و شكل‌دهي
656
بررسي بلورينگي در همو كامپوزيت هاي پلي پروپيلن حاوي نانو ذره كلي و اثر فوم سازي ميكرو سلولار بر بلورينگي آن
657
بررسي بلوغ آزمايشگاهي تخمك شتر يك كوهانه به وسيله ميكروسكوپ نوري و الكتروني
658
بررسي بلوغ حرارتي نفت خام با استفاده از آناليزهاي طيف سنجي و پيروليز آسفالتين
659
بررسي بلوغ عاطفي در دانشجويان پسر مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور قاين
660
بررسي بلوغ مديريت پروژه در شركت هاي پيمانكاري مترو
661
بررسي بلوك هاي شاخه اي در 500 مورد انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان دكتر حشمت رشت
662
بررسي بلوكهاي شاخه اي در 500 مورد آنفاركتوس حاد ميو كارد در بيمارستان دكتر حشمت رشت
663
بررسي بلوكهاي شاخه اي در 500 مورد آنفاركتوس حاد ميو كارد در بيمارستان دكتر حشمت رشت
664
بررسي بلوكي و استاندارهاي سيستم هاي فرستنده و گيرنده 226MBIT/S
665
بررسي بن مايه هاي اجتماعي غزل پس از انقلاب
666
بررسي بن مايه هاي عشق،جنگ و مرگ در چهار اثر همينگوي:خورشيد همچنان مي درخشد،وداع با اسلحه،زنگ ها براي كه به صدا در مي آيد و پيرمرد و دريا
667
بررسي بن‌مايه‌هاي اسطوره‌اي و افسانه‌اي در «رژه برخاك پوك» و «مهره‌ي مار»
668
بررسي بن‌مايه‌هاي اسطوره‌اي و افسانه‌اي در «رژه برخاك پوك» و «مهره‌ي مار»
669
بررسي بند‌هاي موصولي در زبان فارسي بر اساس دستور كلام
670
بررسيِ بنيادي بودن در سلول هايِ كشت داده شده از تخمدان انسان، با استفاده از ارزيابي پروفايل بيان ژن
671
بررسي به كارگيري الگوريتم هاي هوشمند در مسيريابي در شبكه و پياده سازي يك نمونه
672
بررسي به كارگيري گرمكن هاي تماس مستقيم در ساختمان ها
673
بررسي بهاي تمام شده انواع سپرده هاي بانكي در شعب منتخب بانك پارسيان با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC)
674
بررسي بهبود آزمون رشد آهسته ترك لوله‌هاي پلي‌اتيلن با استفاده از مواد پلي‌اتيلن خودرنگ مشكي
675
بررسي بهبود الكتروريسي نانو الياف كربوكسي متيل كيتوكسان
676
بررسي بهبود انتقال گرما درون نانو سيال به كمك روش شبكه بولتزمن
677
بررسي بهبود بهره وري بر اساس سيستم هاي اطلاعات مديريت در شركت برق منطقه اي فارس
678
بررسي بهبود پويش طيف پهن باند در شبكه هاي راديو شناختي با استفاده از نمونه برداري فشرده
679
بررسي بهبود خواص خودترميمي قير توسط پلي‌يورتان‌هاي ترموپلاستيك
680
بررسي بهبود خواص سايشي آلياژ 28LM توليد شده به روش تيكسوفرمينگ
681
بررسي بهبود رنگرزي پلي پروپيلن با استفاده از پليمرهاي درختي نانوساختار
682
بررسي بهبود روش زمانبندي بر مبناي بازبيني و ارزيابي برنامه (pert) با استفاده از منطق فازي
683
بررسي بهبود عملكرد آب شيرين كن خورشيدي با شيب يكطرفه با استفاده از ترموالكتريك و نانوسيال آب اكسيد مس
684
بررسي بهبود عملكرد رآكتور هوازي/بي اكسيژن با استفاده از فرآيند الكتروفنتون در كاهش بار آلي و حذف نيتروژن فاضلاب شهري
685
بررسي بهبود عملكرد منعقد كننده ها بر روي آبهاي صنعتي اصفهان
686
بررسي بهبود فرآيندهاي سرويس فناوري اطلاعات با امكان سنجي پياده سازي cobits
687
بررسي بهبود قابليت فلوتاسيون ايلمنيت توسط مايكروويو
688
بررسي بهبود كارآيي روش شبكه بولتزمن-مرز شناور
689
بررسي بهبود كنترل پروژه بر مبناي سيستم آخرين برنامه ريز مطالعه موردي
690
بررسي بهبود كيفيت خدمات با بكارگيري QFD براي رقابتي شدن سازمانها(مطالعه موردي و ارزيابي نظر سنجي نمايندگان سايپا يدك در صورت اجراي)QFD(
691
بررسي بهبود نفوذپذيري بسترهاي تغذيه مصنوعي با استفاده از مالچ هاي مختلف
692
بررسي بهترين تقريب در كلاسي از فضاهاي نرمدار با مخروط ستاره گون
693
بررسي بهترين رهيافت آبخيزداري با هدف افزايش اشتغال با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ مطالعه موردي حوزه آبخيز خانه زنيان
694
بررسي بهترين روش رنگ آميزي براي انواع اسپرم انسان و حيوان براي تهيه لامهاي ثابت
695
بررسي بهترين كاشت بذر كاج سوزني PINEICEAE وتعيين تاثير آن برزنده ماني نهال در خزانه سدروس دئورا
696
بررسي بهترين نقطه تقريب در فضاي متريك احتمالي با فاصله سوزوكي
697
بررسي بهترين و اقتصادي ترين روشهاي تصفيه فاضلاب صنايع آبكاري به روش AHP
698
بررسي بهداشت تغذيه از منظر قرآن و روايات
699
بررسي بهداشت دهان در افراد مسن
700
بررسي بهداشت دهان و دندان در اسلام و ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي
701
بررسي بهداشت دهان و دندان در اسلام و ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي .
702
بررسي بهداشت روان دانشجويان پيام نور قوچان
703
بررسي بهداشت روان در خانواده پرجمعيت وكم جمعيت در استان قم
704
بررسي بهداشت رواني بچه هاي طلاق ومقايسه آنها با بچه هاي خانواده هاي عادي
705
بررسي بهداشت رواني دانشجويان و عوامل اجتماعي موثر برآن در دانشگاه پيام نو ر شهرضا
706
بررسي بهداشت رواني سالمنداني كه در خانه فرزند دارند و سالمندان آشيانه خالي در شهرستان فردوس
707
بررسي بهداشت رواني وسلامت عمومي در بين افراد معتاد وعادي شهر مشهد
708
بررسي بهداشت رواني وقضاوت اخلاقي سربازان ساوه
709
بررسي بهره اشعه ايكس در آرايش هاي مختلف كاتدي دستگاه پلاسماي كانوني
710
بررسي بهره انرژي همجوشي هسته اي دريك پلاسماي تبهگن
711
بررسي بهره بري در شركت بارون سازنده كمپرسور سازي
712
بررسي بهره وري بانك ها از نظر نيروي كار، سرمايه و مديريت به روش DEA مطالعه موردي بانك رفاه استان چهار محال و بختياري طي دوره (1382-1380)
713
بررسي بهره وري فناوري هاي مختلف ساخت و ساز انبوه مسكن در ايران و ارائه راهكارهاي عملي مناسب براي ارتقاي آن
714
بررسي بهره وري كاركنان و تاثير رضايتمندي شغلي در كميته امداد امام خميني‍ره‍ قشم ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي بهره وري كاركنان و تاثير رضايتمندي شغلي در كميته امداد امام خميني(ره) قشم
715
بررسي بهره وري كارگران ساختماني تحت تاثير اعتياد
716
بررسي بهره وري نظام دامداري مبتني بر كوچ عشاير شهرستان ري
717
بررسي بهره وري نيروي كار و عوامل موثر بر آن در صنايع تجهيزات گازرساني
718
بررسي بهره وري و روش هاي بهبود آن در معادن بررسي موردي شركت زغال سنگ البرز مركزي (زيرآب )
719
بررسي بهزيستي شخصي واضطراب ميان ورزشكاران فوتباليست وواليباليست ورزشگاه جوادالائمه قم
720
بررسي بهسازي سريشم حيواني و كاربرد آن در مرمت سازه هاي موسيقي با ساختار چوبي ﴿ مرمت ويولن ﴾
721
بررسي بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي بتني با استفاده از قاب‌هاي مهاربندي واگرا با پيوند قائم جفت
722
بررسي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري از منظر پدافند غيرعامل ( مطالعه موردي شهرك اميريه شهرستان شهريار(
723
بررسي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري محله امامزاده قاسم تهران
724
بررسي بهسازي واكنشهاي تشكيل تركيبات بين فلزي در آلياژ الومينيوم AS5U36 از طريق آناليز حرارتي
725
بررسي بهمن نوروني با استفاده از مدل غير خطي جمع‌آوري و شليك درشبكه عصبي
726
بررسي بهمن هاي نوروني با استفاده از مدل گردآوري و شليك در شبكه عصبي
727
بررسي بهينگي طرح هاي بلوكي ناقص براي كليه ي ساختارهاي همبستگي
728
بررسي بهينگي كدهاي منبع بر اساس اطلاعات پيشين محدود و مشاهدات معدود
729
بررسي بهينه سازي جاذب ها براي حذف يون كادميوم از محلول هاي آبي
730
بررسي بهينه سازي در سيستم حمل و نقل معدن كارمزد در تونل هشت
731
بررسي بهينه سازي طراحي محصول ( طراحي شكل ) با استفاده از يك روش فازي-ژنتيك
732
بررسي بهينه سازي فرآيند سنتز فيشر تروپشن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
733
بررسي بهينه سازي فرايند توليد نفت به كمك فرازآوري طبيعي با گاز
734
بررسي بهينه سازي مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر شبكه اجتماعي
735
بررسي بهينه سازي مصرف سوخت در مدارس
736
بررسي بهينه سازي نانوذرات كوانتوم دات ﴿CdSe/ZnS(core-shell براي ساخت نانو بيوسنسور سرطان
737
بررسي بورس اوراق بهادار درايران
738
بررسي بورس فلزات دربازار ايران
739
بررسي بورس كالا از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
740
بررسي بورونايزينگ فولاد ساختماني با مخلوط پودر اسيدبوريك و منيزيم و مشخصه يابي آن
741
بررسي بوش هاي اتصال سيستم تعليق لينك پيچشي و تاثير آن بر پايداري جانبي
742
بررسي بوم _ جامعه شناسي گياهي و تركيب رستني هاي ( فلور ) حوضة آبريز مامور _ كلگه
743
بررسي بي ادبي در تعاملات كارمندان و دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز ايلام
744
بررسي بي ادبي در نظرات خوانندگان رسانه هاي برخط
745
بررسي بي اشتهايي عصبي با هوش هيجاني
746
بررسي بي تفاوتي در روابط اجتماعي و علل و عوامل موثر بر آن
747
بررسي بي ينال هاي نقاشي در ايران از آغاز
748
بررسي بي‌هنجاري هاي مغناطيسي محدوده شماره سه گل گهر سيرجان
749
بررسي بيابان زدايي در قطعه چهار شهريار با استفاده از كاشت گونه آتريپلكس كانيسنس )Atriplex Canescens(
750
بررسي بيان MIR وارتباط آن با بيان ژن HOXA10در بيماران اندومتريوز
751
بررسي بيان miR-16 وmiR-21 در نمونه هاي خون بيماران سقط مكرر و ارتباط آنها با بيان ژن هاي VEGF_A وPTEN
752
بررسي بيان miR-485-3p و miR-297 در سلول هاي تك هسته ايي خون محيطي بيماران مبتلا به پاركينسون جمعيت اصفهان
753
بررسي بيان RNA ي غير كد كننده ي بلند موثر در لوسمي لنفوبلاستي حاد كودكان و ارتباط آن با پروفايل بياني miR-326
754
بررسي بيان ايزوفرم هاي ژن PPARy }PPARy2 , PPARy1 طي تمايز عصبي سلول هاي بنيادي موش
755
بررسي بيان پروتئين EGFR در مبتلايان به سرطان كولوركتال و ارتباط آن با شاخص هاي كلينيكو پاتولوژيك , expression of membranous epidermal growth factor receptor in colorectal carcinoma and it s correlation with clinicopathological features
756
بررسي بيان پروتئين رشته تار عنكبوت در ريشه گياه توتون
757
بررسي بيان پروتئين‌هاي اختصاصي دوپامينرژيك در سلول‌هاي بنيادي ترانسفكت شده با ژن Nurr1
758
بررسي بيان در سطح mRNA ژن oipA هليــــكوباكتر پايلوري كلون شده در وكتــوربايسيسترونيك واجد ژن IL-18 موشي در سلول يوكاريوتي
759
بررسي بيان ژن ...در بيماران مبتلا به سرطان مري بااستفاده از روش...
760
بررسي بيان ژن CGRP و عملكرد كبد گاوهاي شيري تغذيه شده با مكمل چربي طي دوره انتقال
761
بررسي بيان ژن FOXR2 و ارتباط آن با شاخص‌هاي اپي‌تليالي-مزانشيمي در تخمدان سرطاني انسان
762
بررسي بيان ژن OX40 و OX40L در خون محيطي و سطح سرمي OX40L در خانم هاي مبتلا به سقط مكرر خود به خودي در مقايسه با گروه كنترل
763
بررسي بيان ژن PLCzeta و ارتباط آن با ميزان فعاليت آنزيمآكروزين و كمبود پروتامين در بيماران كانديدذاي ICSI
764
بررسي بيان ژن PPARyl در ضايعات نخاعي موش صحرايي
765
بررسي بيان ژن toll-like receptor در بافت هاي سيستم عصبي مركزي و طحال موش هاي نر نژاد balb/c تحت شرايط استرس فيزيولوژيك , the investigation of the gene expression of toll-like receptor 4 in the central nervous system and spleen cells of acute restraint stressed balb/c mica
766
بررسي بيان ژن Tslp بر روي بيماران مبتلا به سرطان معده
767
بررسي بيان ژن اس او اس $در تحمل شوري چهارواريته از گندم هاي زراعي ايران
768
بررسي بيان ژن انزيمPON1(پارااكساناز)در بافت كبد رت هاي ديابتي نوعII القا شده به روش رژيم غذايي پرچرب-استرپتوزايسين قبل و بعد از تيمار با كوركومين
769
بررسي بيان ژن در باكتري اسيديتيوباسيلوس فرواكسيدانس وحشي و تيمار شده با اشعه يو وي در فرايند بيوليچينگ اورانيوم
770
بررسي بيان ژن دوپامين دكربوكسيلاز تحت تاثير استرس شوري در گياهان لوبيا و نخودفرنگي
771
بررسي بيان ژن سيتوكروم c2 باكتري اسيديتيوباسيلوس فرواكسيدانس در چگالي پالپ‌هاي مختلف سنگ معدن اورانيوم كم عيار
772
بررسي بيان ژن نوروتروفين 4 در رت هاي نخاعي شده
773
بررسي بيان ژن هاي ...و...در سطوح مختلف تنش شوري و...در دورقم كندم زراعي با استفاده از ...
774
بررسي بيان ژن هاي خودنوزايي OCT4 و SOX2 در بافت سرطان پستان با روش Real-Time PCR
775
بررسي بيان ژنهاي موثر بر مولكول NF - KB در پروسه التهابي بيماري تنفسي انسدادي مزمن در جانبازان شيميايي
776
بررسي بيان ژني ايزوفرم هاي ژن MUC1 در سرطان مري , Experssion of MUC1splice variants in esophageal cancer
777
بررسي بيان ژني نوروتروفين 3﴿NT3) در موش هاي صحرايي ﴿RAT) نخاعي شده
778
بررسي بيان فاكتور آغازكننده ترجمه eIF4E در سلول هاي توموري مغز انسان
779
بررسي بيان گذاري پروتئين رشته تارعنكبوت در الياف پنبه
780
بررسي بيان ماركرهاي معدي و سلولهاي بنيادي در مدل حيواني سرطان معده
781
بررسي بيان موقت ژن ... با انتقال به واسطه آكروباكتريوم تومه قاسينس در گياه مليسا آفيناليس
782
بررسي بيان موقت ژن GFP با انتقال به واسطه آگروباكتريوم تومه فاسينس در گياه Melissa officinalis
783
بررسي بيان و اهميت ژن FoxM1 در بيماران سرطان پستان و ارتباط آن با سطح بيان miR-216b-5p
784
بررسي بيان و بديع در مثنوي گل و نوروز خواجوي كرماني
785
بررسي بيان و متيلاسيون پروموتر ژن 6-IL در بيماران مبتال به آترواسكلروز
786
بررسي بيان و مكان يابي تحت سلولي آنزيم سرين راسماز در بافت كبد و هپاتوسيتهاي ايزوله موش صحرايي
787
بررسي بيان ومكان يابي تحت سلولي آنزيم سرين راسيماز در بافت كبد وهپاتوسيتهاي ايزوله موش صحرايي
788
بررسي بيت ها و كامپيوترهاي كوانتومي و تحقق فيزيكي آنها بر مبناي نانوساختارهاي كوانتومي
789
بررسي بيراهي هاي پايدار كروموزومي القا شده توسط دوزهاي مختلف اشعه گامابااستفاده ازروش رنگ آميزي دورگ گيري فلورسانس درجاي كروموزومي
790
بررسي بيش فعالي كودكان پسرزير8سال شهرمينودشت ازديدگاه معلمان مقطع ابتدايي سال تحصيلي 91-90
791
بررسي بيع معاطاتي از نظر شيخ انصاري و صاحب جواهر(ره)
792
بررسي بيكاري به عنوان مساله ي اجتماعي
793
بررسي بيكاري در شهر آمل
794
بررسي بيكاري و اثرگذاري آن بر جرائم
795
بررسي بيگانگي اجتماعي و عوامل موثر بر آن در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور
796
بررسي بيلان آبهاي سطحي و زيرزميني تحت تاثير پديده تغيير اقليم در مقياس حوضه آبخيز (مطالعه موردي : حوضه آبخيز تويسركان همدان)
797
بررسي بيلان نيترات در سيستم هاي مديريت سطح ايستايي
798
بررسي بيلبوردهاي شهري 2x2
799
بررسي بيلياردها و موجبرهاي كوانتومي
800
بررسي بيماران AMBIGUOUS GENITALIAكه در بيمارستان نمازي شيراز از سال 65 تا كنون مورد عمل جراحي قرار گرفته اند.
801
بررسي بيماران AMBIGUOUS GENITALIAكه در بيمارستان نمازي شيراز از سال 65 تا كنون مورد عمل جراحي قرار گرفته اند.
802
بررسي بيماران با آدنوكارسينوماي پروستات (در سال 70-69در بيمارستان رازي رشت )
803
بررسي بيماران با انسفالوپاتي كبدي از نظر بيماري زمينه اي، علل مساعد كننده، پيش آگهي در طي يك دوره 5 ساله 1374-79
804
بررسي بيماران با انسفالوپاتي كبدي از نظر بيماري زمينه اي، علل مساعد كننده، پيش آگهي در طي يك دوره 5 ساله 1374-79
805
بررسي بيماران با جداشدگي شبكيه بستري در بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد از مهر 71 تا اسفند 75
806
بررسي بيماران دچار تروماي كبدي بستري در بيمارستان پورسيناي رشت از فروردين 75تااسفند79
807
بررسي بيماران كاوازاكي بستري شده در بيمارستانهاي شهر يزد در طي 10 سال﴿فروردين 1375 الي فروردين 1385﴾
808
بررسي بيماران كاوازاكي بستري شده در بيمارستانهاي شهر يزد در طي 10 سال﴿فروردين 1375 الي فروردين 1385﴾
809
بررسي بيماران مبتلا به Esophageal Cancer طي سالهاي 1371- 73 در بيمارستان رازيرشت
810
بررسي بيماران مبتلا به بروسلوزيس بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال 1391
811
بررسي بيماران مبتلا به برونشكتازي و درمان آنها در بيمارستان رازي
812
بررسي بيماران مبتلا به تروماي كبد در بيمارستان پورسينا رشت در سالهاي 1373- 1370
813
بررسي بيماران مبتلا به فاسيولا و درمان با تريكلا بندازل
814
بررسي بيماران مبتلا به هپاتيت ويروسي حاد(بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت - در سال 1372)
815
بررسي بيماران مبتلا به وبا و فرم هاي مقاوم به درمان آن نسبت به تتراسايكلين در بين سالهاي 80-75در بخش عفوني بيمارستان لقمان حكيم
816
بررسي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي آموزشي شهرستان يزد با استفاده ازتكنيك FUZZY AHP
817
بررسي بيماري آترواسكلروزيس در شرريان ران توسط حل روابط چرخش -تابع جريان معادلات حركت سيال
818
بررسي بيماري اسكيزوف رني و عوامل جرم زايي آن پايان نامه جهت دريافت درجه ي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
819
بررسي بيماري تب تيفوئيد و درمان آن با كويموكسازول در دو گروه دچار كمبود آنزيم گلوكز 6- فسفات دهيدروژناز و بدون كمبود آنزيم
820
بررسي بيماري تيفوئيد در 105 بيمار مبتلا به تيفوئيد بستري در بيمارستانهاي فاطميه و اميرالمومنين سمنان از سال 1370لغايت آبان 1374
821
بررسي بيماري تيفوئيد در 105 بيمار مبتلا به تيفوئيد بستري در بيمارستانهاي فاطميه و اميرالمومنين سمنان از سال 1370لغايت آبان 1374
822
بررسي بيماري تيفوئيد در 105 بيمار مبتلا به تيفوئيد بستري در بيمارستانهاي فاطميه و اميرالمونين سمنان از سال 1370 لغايت آبان 1374
823
بررسي بيماري زايي و اثر نماتود ريشه گرهي Meloidogyne javanica بر اسانس سه گياه دارويي
824
بررسي بيماري مارجولين اولسر در مراجعين به انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني طي سالهاي 1375-1371
825
بررسي بيماري هاي تروفو بلاستيك از مهر ماه سال72 بمدت سه سال در زايشگاه رشت
826
بررسي بيماري هاي تروفوبلاستيك حاملگي در مركز آموزشي- درماني زايشگاه رشت از فروردين 1370 لغايت شهريور 1372
827
بررسي بيماري هاي عروقي در استان گيلان
828
بررسي بيماريها و عوامل همراه با تاكيكاردي حمله اي فوق بطني PSVT
829
بررسي بيماريهاي آنوركتال در 5 سال گذشته﴿از سال 1368 تا 1372﴾ در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون
830
بررسي بيماريهاي پريكارد در اطفال در دوره 5 ساله اخير در بيمارستان هفده شهريور رشت
831
بررسي بيماريهاي عصبي كه مي توانند منجر به جنون شود (از ديدگاه جرم شناسي )
832
بررسي بيماريهاي كسيه صفرا و انواع اعمال جراحي انجام شده بر روي مجاري صفراوي مشترك (كلدوك ) در بيمارستانهاي دانشگاهي (افشار و شهيد رهنمون ) در سال تحصيلي 72-66
833
بررسي بيماريهاي كيسه صفرا و انواع اعمال جراحي انجام شده بر روي مجاري صفراوي مشترك ﴿ كلدوك﴾ در بيمارستانهاي دانشگاهي ﴿ افشار و شهيد دكتر رهنمون ﴾
834
بررسي بيماريهاي مرتبط با ESR شديدا بالا﴿بالاي 100 ميليمتر در ساعت اول﴾ در كليه بيماران بستري شده در بيمارستانهاي شهيد رهنمون ، افشار و راه آهن يزد در ششماهه نخست سال 1376
835
بررسي بيماريهاي ويروسي سيب زميني پشندي (.solanum tuberosum l)و تهيه پايه هاي مادري سالم با استفاده از تكنيك كشت مريستم
836
بررسي بيمه محصولات باغي در سال هاي 83-86 در شهرستان سميرم
837
بررسي بيمه و بازاريابي بيمه در دفاتر بيمه(مورد مطالعه دفاتر بين استان چهارمحال و بختياري)
838
بررسي بين خود كارآمدي ورضايت شغلي كاركنان اداره بهداشت شهرستان املش.
839
بررسي بين رابطه بين باور به اعتقادات ديني و اعتماد به نفس بر ميزان گرايش به اعتياد در بين جوانان
840
بررسي بين رضايت شغلي وكارايي مديران مدارس در همه مقاطع تحصيلي (شهرستان زرنديه )
841
بررسي بين ساختار سازماني با فرسودگي شغلي دبيران مدارس متوسطه شهركرد
842
بررسي بين ساز و كارهاي حاكميت شركتي و ساختار مالكيت با عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
843
بررسي بين سبك هاي دلبستگي و كسب هويت در مقطع راهنمايي شهركرد91-92
844
بررسي بين سواد والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان مينودشت
845
بررسي بين عزت نفس وانگيزه پيشرفت دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ملارد ورودي 91-90نيمسال اول ودوم
846
بررسي بين عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترمقطع دبيرستان شهرستان زرنديه
847
بررسي بين عملكرد شغلي و رضايتمندي شغلي در كاركنان باليني و درماني بيمارستان شهدا قائن
848
بررسي بين مديريت دانش و مديريت ارتباط با مشتري
849
بررسي بين مهارتهاي ارتباطي و خود شناسي مديران بين كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان 86-87
850
بررسي بين مهارتهاي ارتباطي وخودشناسي مديران بين كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان 87-86
851
بررسي بين نحوه ارايه خدمات با رضايت مشتريان در بانك ها پست بانك ايران
852
بررسي بين هوش معنوي و تعهد سازماني كارمندان دانشگاه پيام نور فارسان
853
بررسي بين هوش هيجاني و هوش شناختي دردانشگاه پيام نوردامغان
854
بررسي بين وضعيت اقتصادي خانواده وعزت نفس فرزندان
855
بررسي بينابينيت ميان امر واقع و امر مصنوع در عكس هاي نوئمي گودال
856
بررسي بينامتني تصاوير در غزليات شمس
857
بررسي بينامتني حكايات مشترك تذكره الاوليا و مثنوي هاي عطار بر اساس نظريۀ ژنت
858
بررسي بينامتني حكايات و اقوال مشترك در تذكرة الولياي عطار كشف المحجوب هجويري
859
بررسي بينامتنيت ديوان تركي فضولي بغدادي و غزليات حافظ
860
بررسي بينامتنيت و مكالمه ميان نمايش نامه هاي هملت و رسمرس هلم با نگاهي به مبحث گفتمان
861
بررسي بينامتنيت و مكالمه ميان نمايش هاي هملت و رسمرس هلم با نگاهي به مبحث گفتمان
862
بررسي بينش مديريتي مديران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران .
863
بررسي بينش و عملكرد مراجعين مراكز بهداشتي درماني يزد در مورد گياهان دارويي
864
بررسي بيو اكتيويته سيمان دنداني در محيط شبيه سازي شده با بدن
865
بررسي بيو سيستماتيكي تعدادي از گونه هاي يكساله silene L در ايران
866
بررسي بيو شيميايي و هيستو پاتولوژيك قلب جوجه هاي كوشتي در سندرم آسيت در مناطق هم سطح دريا و مرتفع
867
بررسي بيواستراتيگرافي پالئوزوئيك بالائي شمال كرمان
868
بررسي بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين بالايي تا پرمين زيرين در شمال اصفهان از ديدگاه ماكروفسيل وپالينولوژي
869
بررسي بيواستراتيگرافي و زمين شناسي رسوبات دونين- كربونيفر در ناحيه انارك
870
بررسي بيواكولوژيك جنگل گز دست كاشت چاه افضل ﴿ اردكان - يزد ﴾
871
بررسي بيوانفورماتيك موتاسيون نقطه اي ژن سي واي سي 1 در باكتري اسيديتيو باسيلوس فرواكسيدانس
872
بررسي بيوانفورماتيكي امكان حضور و تائيد آزمايشگاهي miRNAي جديد واقع در نواحي ژنومي حذف و افزايش يافته ي شايع در سرطان سينه
873
بررسي بيوانفورماتيكي پپتيدها و پروتئين هاي موجود در زهر زنبورعسل و بررسي اثر زهر زنبورعسل به همراه عصاره‌هاي زردچوبه، چاي سبز و زنجبيل بر روي باكتري¬هاي بيماري¬زا و سيستم¬ايمني ماهي
874
بررسي بيوانفورماتيكي پروتئين‌هاي متصل‌شونده به موكوس چند سويه باكتري‎هاي پروبيوتيك و مطالعه اثر‌بخشي آن‎ها بر استرپتوكوكوس‌موتانس
875
بررسي بيوانفورماتيكي پروتئينهاي راستي سياتين و زير واحد ... سيتوكروم اكسيداز ... در باكتري اسيديتيوباسيلوس فرواكسيدانس پس از ايجاد جهش شيميايي با دي اي اس در ژنهاي آر يو اس و سي او ايكس بي در فرايند بيوليچينگ اورانيوم
876
بررسي بيوانفورماتيكي تعدادي از پروتئين هاي آلرژن شير پستانداران )گاوميش، گاو، اسب، بز و گوسفند( از نظر حساسيت زايي و بررسي آزمايشگاهي اين پروتئين ها بر سرطان روده ي بزرگ
877
بررسي بيوانفورماتيكي ژن هاي رمزگذار پروتئين هاي باكتريايي درگير در سرطان و مطالعه ي تأثير پروتئين هاي سطحي چند باكتري بر سلول هاي سرطاني روده و سينه
878
بررسي بيوانفورماتيكي سكرتوم آركي ها و اثر آن بر تكثير سلول هاي تك هسته اي خون محيطي انسان
879
بررسي بيوانفورماتيكي و آزمايشگاهي اثر شير گاو، گوسفند، اسب، الاغ و شتر بر باكتري هاي بيماري زا و سلول هاي تك هسته اي خوني محيطي
880
بررسي بيوانفورماتيكي و آزمايشگاهي برگ، ساقه، ريشه و بذر گياه حرا بر باكتري هاي بيماري زا و سلول هاي لنفوسيت
881
بررسي بيوراكتور ها و معادلات حاكم بر آن ها و كاربرد آن در تصفيه آب و هوا در صنعت
882
بررسي بيوژئوشيميايي عناصر فلزي در گياهان بومي و جانوران اهلي منطقه معدني عشوند استان همدان
883
بررسي بيوسنتز نانو ذره طلا در عصاره و گياه كامل اسطوخودوس
884
بررسي بيوسنتز نانو ذره نقره در عصاره گياه آويشن
885
بررسي بيوسنتز نانوذرات طلا در عصاره و گياه كامل ازمك و تاثير ضدباكتريايي نانوذرات توليد شده
886
بررسي بيوسيتماتيكي گونه Macrobrachium در رودخانه سياه درويشان
887
بررسي بيوسيستماتيك بخشه‌ Acanthoprasonاز جنس‌ Allium بر پايه‌ شواهد ريخت‌شناسي، ياخته‌شناسي و نشانگرهاي مولكولي
888
بررسي بيوسيستماتيك گوشتخيزكهاي استان گيلان
889
بررسي بيوسيستماتيك گونه Bromus Tomentellus Boiss از برخي رويشگاههاي ايران
890
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان حاشيه رودخانه كرج
891
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان رودخانه جاحرود استان تهران
892
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان رودخانه در استان خوزستان
893
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان رودخانه رودان استان هرمزگان
894
بررسي بيوسيستماتيك نرمتنان رودخانه دزاستان خوزستان
895
بررسي بيوسيستماتيكي جنس Ononis در استان همدان
896
بررسي بيوشيميايي داروي تري نيتروگليسيرين )TNG( از نظر آزادكنندگي نيتريك اكسيد )NO( و ارزيابي واسطه هاي نيتروژن فعال در موشهاي Balb/c آلوده به L.major
897
بررسي بيوشيميايي مبتلايان به هيپرپاراتيروييديسم اوليه در زمان تشخيص در شهر رشت
898
بررسي بيوشيميايي و مولكولي پروتئين هاي ذخيره اي در دانه هاي الرون پسته هاي دهان بسته و آب خندان در ارقام كله قوچي و احمدآقايي
899
بررسي بيوشيميايي و مولكولي عصاره هاي اتانولي گياهان Carum carvi و Utrica dioica بر روي رت هاي نر نژاد ويستار ديابتي شده با آلوكسان مونوهيدرات و مقايسه اثر اين عصاره هاي گياهي با داروهاي رايج در درمان ديابت مليتوس نوع )NIDDM( II
900
بررسي بيوشيميايي و هيستوپاتولوژيكي ريه و كبد جوجه هاي گوشتي در سندرم آسيت در مناطق مرتفع و هم سطح دريا
901
بررسي بيوفلوكولاسيون سيليس و كائولن با استفاده از باكتري باسيلوس ليچنيفورميس
902
بررسي بيوفولينگ در غشاهاي اسمزمعكوس
903
بررسي بيولوژي پروانه ي برگ خوار كدوئيان
904
بررسي بيولوژي ماهي سفيد درياي خزر
905
بررسي بيولوژي و مبارزه شيميايي با علف هرز كاتوس (Cynanchum acutum) در باغ‌هاي پسته رفسنجان
906
بررسي بيولوژي و نوسانات فصلي جمعيت كنه قهوه اي درختان ميوه ﴿ Bryobiarubruioculus﴾Scheuten﴿ ﴾Acari :Tetranychidae و شناسايي شكارگرهاي آن در منطقه برغان ( كرج‎)
907
بررسي بيولوژي و نوسانات فصلي شته ي انار(Aphis punicae (Hem., Aphididae و شناسايي دشمنان طبيعي آن در اصفهان
908
بررسي بيولوژيكي راديو درايوي Sm-EDTMP153
909
بررسي بيومكانيكي آستئوآرتريت زانو و ارائه مدلي در راستاي درمان
910
بررسي بيومكانيكي اثرات مقدار، جهت و نقطه اثر بار ضربه‌اي بر فك پايين انسان
911
بررسي بيومكانيكي پروتز زانو ساخته شده از مواد مدرج تابعي FGBM
912
بررسي بيومكانيكي تاثير جراحي به روش لاپارسكوپي بر بافت ناحيه عمل
913
بررسي بيومكانيكي خواص رفتاري قرنيه ي قوزدار به‌منظور بهبود نتايج جراحي‌هاي انكساري به كمك شبيه‌سازي اجزاي محدود
914
بررسي بيومكانيكي راه رفتن سالمندان
915
بررسي بيومكانيكي ضربه هاي مشت مستقيم و دوراني در ورزش بوكس
916
بررسي بيومكانيكي علل استفاده از هيپوتراپي با در نظر گرفتن ديناميك حركت مركز جرم ورزشكار يا معلول
917
بررسي بيومكانيكي گام برداري به منظور حفظ تعادل و مدلسازي آن
918
بررسي بيومكانيكي مشت مستقيم در هنر رزمي "وينگ چون"
919
بررسي بيومكانيكي مصدوميت هاي ستون مهره ها در برخوردهاي از پشت ﴿تصادفات﴾
920
بررسي پ كودكان 6-12 سال دبستان استاد شهريار مشهد
921
بررسي پاتالوژي پروستات و ارتباط آن با يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي 74-1370
922
بررسي پاتولوژي پروستات وارتباط آن با يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي 1374-1370
923
بررسي پاتولوژي پروستات وارتباط آن با يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي 1374-1370
924
بررسي پاتولوژي كانسرهاي پستان در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ﴿71-65﴾
925
بررسي پاتولوژي كانسرهاي پستان در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ﴿71-65﴾
926
بررسي پاتولوژي كانسرهاي مري در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ( 1372-1366 ) مشتمل بر 127 بيمار
927
بررسي پاتولوژي كانسرهاي مري در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ( 1372-1366 ) مشتمل بر 127 بيمار
928
بررسي پاتولوژي نمونه هاي جفت ارسال شده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي در بازه سال هاي 1387-1394
929
بررسي پاتولوژيك تومورهاي تخمدان در استان گيلان به مدت سه سال
930
بررسي پاتولوژيكي زوال درختان بلوط در شهرستانهاي اسلام آبادغرب و گيلانغرب ( استان كرمانشاه)
931
بررسي پاتين بر روي چند اثر تاريخي برنزي و نقش آن در انتخاب شيوه هاي حفاظت و مرمت
932
بررسي پارادوكس حكم ارتداد در اسلام با آزادي عقيده و بيان (با تأكيد بر قرآن و سنت)
933
بررسي پارادوكس مطروحه در رفتارهاي كوانتيكي پديدهها و اشكالات وارده از سوي نظريه آشوب بر اين رفتارها و ايفاي نقش نظريه فازي در رفع پارادوكس
934
بررسي پاراژ نزكانسار مس در معدن چيذه
935
بررسي پارامتر غير خطي بودن B/A) در كنترل اولتراسوند كانوني با شدت بالا
936
بررسي پارامتر لاغري ، درجه عملكرد متقابل وعملكرد لرزه اي دال مركب داراي ورق فولادي تحتاني
937
بررسي پارامتر مقياس در قطعه بندي چند مقياسي تصاوير سنجش‌ازدور با توان تفكيك مكاني بالا
938
بررسي پارامتر موثر بر استحكام پلاستيسول تقويت شده با الياف كوتاه
939
بررسي پارامتر هاي ترموديناميكي واكنشهاي كمپلكس شدن بين كاتيونهاي CO2+ , NI2+ , ZN2+ با ليگاند يدو كينو در سيستمهاي دو حلالي بوسيله تكنيك هدايت سنجي
940
بررسي پارامتر هاي دما و عرض ترك بر كارايي ‍‍‍‍‍ژئوسنتيك ها در كنترل ترك هاي انعكاس
941
بررسي پارامتر هاي طراحي و عملكردي دبي سنج فراصوت
942
بررسي پارامتر هاي فرايند اصلاح شيميايي در بهبود كيفيت سطوح قطعات پليمري ساخته شده به روش FDM
943
بررسي پارامتر هاي فرايند هيدروفرمينگ لوله به روش المان محدود
944
بررسي پارامتر هاي مهندسي ژئو پليمر هاي رسي مسلح به الياف نانو
945
بررسي پارامتر هاي موثر بر برگشت فنري در فرايند كشش عميق ‎‎‎
946
بررسي پارامتر هاي موثر بر خواص فيلم هاي پلي اتيلني ميكرو متخلخل
947
بررسي پارامتر هاي موثر بر خواص مكانيكي و مغناطيسي آهنرباهاي كامپوزيتي پليمري
948
بررسي پارامتر هاي موثر بر ساختار و تركيب پوشش نفوذي Al روي ϒ-TiAl
949
بررسي پارامتر هاي موثر بر شبكه اي كردن EPDL بر روش سيلاني
950
بررسي پارامتر هاي موثر در تهيه تركيبات تيتانيل با هدف دستيابي به اكسيد تيتانيوم (Tio2) در ابعاد نانو
951
بررسي پارامتر هاي موثر در طراحي شبكه سه بعدي لرزه نگاري
952
بررسي پارامتر‌هاي دخيل در سايش بتن اليافي توسط جريان آب حاوي ماسه
953
بررسي پارامترها تاثيرگذار در شبيه سازي ديناميك مولكولي كانال يوني پتاسيم KcsA
954
بررسي پارامترها و اصول مورد نياز براي طراحي قالب هاي آهنگري به كمك كامپيوتر
955
بررسي پارامترها و راهبردهاي توسعه¬ي گردشگري روستايي در روستاي قورتان
956
بررسي پارامترها و طراحي ديود وركتور از جنس GaAs به روش MBE
957
بررسي پارامترهاي DUMP وDefault شبكه هاي مخابرات سيار LTE جهت بهينه سازي شاخص هاي KPI و نمايش با نرم افزارACccess 3002
958
بررسي پارامترهاي ECU تحت مجموعه نرمافزار و سخت افزار DEV AID و ADES
959
بررسي پارامترهاي OMC
960
بررسي پارامترهاي آرشه كشي در آموزش آكادميك ويلن مطالعه ي موردي سرعت آرشه ، نقطه ي آرشه گذاري ، وزن آرشه
961
بررسي پارامترهاي آلفافيتو پروتئين و اينهيبين و پلاسماي مرتبط با بارداري در زنان باردار شهر تهران
962
بررسي پارامترهاي آندايزينگ بر گاف انرژي غشاهاي آلومينيوم آنديك نانو متخلخل
963
بررسي پارامترهاي ابزاري مؤثر بر كيفيت كانال مينياتوري و نرخ باربرداري شيشه با استفاده از روش ماشينكاري تخليه ي الكتروشيميايي
964
بررسي پارامترهاي ابعاد ذرات و pH محيط در انحلال پذيري نمونه مس اكسيدي معدن ميامي
965
بررسي پارامترهاي اتصال دهي در فرآيند پوشش دهي به كمك گاز سرد با استفاده از روش اجزاي محدود و شبكه هاي عصبي
966
بررسي پارامترهاي اثرگذار بر رفتار مكانيكي اتصالات پيچي كامپوزيتي به روش عددي
967
بررسي پارامترهاي استاتيكي و ديناميكي موثر بر سيستم فرمان خودروهاي نوع كاميونت و تجزيه و تحليل آن به كمك نرم افزار
968
بررسي پارامترهاي استارت سرد در دماهاي پائين بر مبناي سيكل هاي اوليه EFاحتراق براي گاز طبيعي و مخلوط هيدروژن گاز طبيعي در موتور
969
بررسي پارامترهاي الكتروشيميايي موثر بر رسوب نشاني نانوسيم اكسيد روي
970
بررسي پارامترهاي الكتروشيميايي موثر در كيفيت شيار و نرخ برادهبرداري شيشه با استفاده از روش ماشينكاري تخليه الكتروشيميايي
971
بررسي پارامترهاي الگوي حركات چشم افراد با ضرايب هوشي متفاوت
972
بررسي پارامترهاي برش بر روي زبري سطح و نيروهاي برش در تراشكاري آلياژ Ti-6Al-4v
973
بررسي پارامترهاي تأثيرگذار بر نفوذپذيري بتن قليافعال سرباره‌اي تك جزئي
974
بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر تثبيت نانو الياف PAN و مطالعه خواص مكانيكي آنها
975
بررسي پارامترهاي تاثير گذار براي توليد CoS تهيه شده به روش سنتز احتراق محلولي
976
بررسي پارامترهاي تاثير گذار برنفوذ پذيري بتن قليا فعال سرباره اي Investigation of effective parameters on alkali activated slag concrete permeability
977
بررسي پارامترهاي تاثير گذار در جوشكاري فولادهاي زنگ نزن به فلزات واكنش دهنده
978
بررسي پارامترهاي تاثير گذار در عمل ورتبروپلاستي بر روي ستون مهره ها با در نظر گرفتن ديسك سالم و دژنره شده
979
بررسي پارامترهاي تاثيرگذار در پاسخ دز ESR به روش مونت كارلو
980
بررسي پارامترهاي تجزيه اي و سينيتيكي كاهش اكسيژن و اكسايش سيستئين با حس گرهاي اصلاح شده
981
بررسي پارامترهاي تخمك هاي نارس انساني بعد از انجام و بلوغ آزمايشگاهي
982
بررسي پارامترهاي ترك براي قطعه فشرده كششي - فشاري (CTS) تحت بارگذاري مركب
983
بررسي پارامترهاي ترمو مكانيكي و موثر بر كار پذيري تكسچروانيزوتروپي آلياژهاي 3104 و3004 آلومينيوم
984
بررسي پارامترهاي ترموديناميكي موثر بر PDI در پليمريزاسيون اتيلن در حضور كاتاليستهاي هتروژن زيگلرناتا در تكنيك SLURRY
985
بررسي پارامترهاي ترمومكانيكي موثر بر كارپذيري ، تكسچر و انيزوتروپي آلياژهاي 3004 و 3104 آلومينيوم
986
بررسي پارامترهاي ترمومكانيكي موثر بركارپذيري ،تكسچر و انيزوتروپي آلياژهاي 3004و 3104 آلومينيم
987
بررسي پارامترهاي تشعشعي در محيط ذرات ريز جامد
988
بررسي پارامترهاي توپولوژي، هندسه و رفتار اعضاء سازه ها با روش بهينه سازي
989
بررسي پارامترهاي تيگ پالسي بر روي آلياژ آلومينيوم6061
990
بررسي پارامترهاي جوشكاري ATIG با استفاده از شبكه عصبي
991
بررسي پارامترهاي جوشكاري مقاومتي بر عيوب ايجاد شده در جوشكاري فولاد ST 14 كلاس 111 در صنايع خودرو سازي
992
بررسي پارامترهاي جوشكاري مقاومتي نقطه اي بر روي خواص جوش ورق فولادي كم كربن
993
بررسي پارامترهاي چرخش طبيعي سيال در دو چينش مختلف سوخت در راكتورهاي آبي تحت فشار نسل جديد
994
بررسي پارامترهاي حضور نانو لوله‌هاي كربني در الكتروپليمريزاسيون
995
بررسي پارامترهاي حفاري و آتشباري در معدن گچ ابراهيم آباد زنجان
996
بررسي پارامترهاي حكاكي به روش الكتروشيميايي
997
بررسي پارامترهاي خوني در BMIمختلف در مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد
998
بررسي پارامترهاي خوني در BMIمختلف در مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد
999
بررسي پارامترهاي خوني درBMI مختلف در مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد
1000
بررسي پارامترهاي دستگاهي و فرآيندي بر ايجاد الكوهاي ميكرو روي شيشه هاي حساس به نور
بازگشت