<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي انژكتورهاي مناسب اتميزاسيون مايعات لزج (سوخت هاي نفتي سنگين)
2
بررسي انسان شناختي رقص هاي فولكلور بختياري
3
بررسي انسان شناختي زيورآلات سنتي سنندج
4
بررسي انسان شناختي سبك چليپا در زيلوهاي ميبد
5
بررسي انسان شناختي سقانفار روستاي شياده بابل ﴿معناي فرهنگي نقش مايه هاي تركيبي﴾
6
بررسي انسان شناختي قالي «جوشقان»
7
بررسي انسان شناختي نقوش سفال هاي كلپورگان
8
بررسي انسان شناختي هنرهاي تزييني در مناسك نخل گرداني روستاي ابيانه
9
بررسي انسان شناسانه فرهنگي انگاره خوراك از ديدگاه قرآن كريم
10
بررسي انسجام اجتماعي در شهرستان ياسوج
11
بررسي انسجام گفتمان و تحليل ضمير در عبارات ارجاعي زبان فارسي
12
بررسي انسجام گفتمان و تحليل ضمير در عبارات ارجاعي زبان فارسي
13
بررسي انسجام معنايي در گلستان سعدي
14
بررسي انسجام نسبي حلقه ها
15
بررسي انسجام نسبي حلقه ها و مدول ها و بعضي رابطه هاي آنها با بعد هاي همولوژيكي
16
بررسي انسجام واژگاني در اشعار برگزيده جعفر ابراهيمي و عرفان نظر آهاري
17
بررسي انسيدانس و انواع تومورهاي حفره خلفي جمجمه در بچه ها و شيرخواران در بيمارستان پورسينا از سال 1371 لغايت سال 1374
18
بررسي انشعاب سيكل حدي در يك دستگاه هميلتوني مختل شده اطراف يك حلقه گوشه دار
19
بررسي انشعاب هاپف در مدل شيوع آلودگي ويروسي در شبكه هاي كامپيوتر با تاخير زماني
20
بررسي انشعاب و آشوب در شبكه هاي عصبي زمان گسسته
21
بررسي انشعاب، آشوب و منيفلدهاي پاياي بعضي مدل هاي گويا شامل جملات درجه دو در صفحه
22
بررسي انشعابات سيكل هاي حدي از يك حلقه ي هموكلينيك گوشه دار
23
بررسي انشعابات و رفتارهاي آشوبناك در سيستم هاي زمان گسسته شكار- شكارچي
24
بررسي انطباق سيتولوژي، پاتولوژي و راديولوژي تودهاي تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1394-1383
25
بررسي انعطاف پذيري ساختار سازماني كتابخانه هاي عمومي در مواجهه با فناوري اطلاعات IT , study of flexibility of public libraries organizational structure in en encounter with information technology )IT(
26
بررسي انعكاس امواج الكترو مغناطيسي از سطح رسانا و اندازه گيري ضريب شكست رسانا با استفاده از پرتو ليزر
27
بررسي انعكاس جنگ در آثار نمايشي كلاسيك يونان
28
بررسي انعكاس جنگ در آثار نمايشي كلاسيك يونان
29
بررسي انعكاس ماورا:الطبيعه در سينما در حيطه علم جديد روحي
30
بررسي انعكاس واژگان زيورآلات دوره ساساني در متون خسو و شيرين و هفت پيكر نظامي گنجوي
31
بررسي انفاركتوس ميوكارد در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
32
بررسي انفاركتوس ميوكارد در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
33
بررسي انقباض ﴿SHRINKAGE﴾ قطعات تزريق پلاستيك با استفاده از روش المان محدود
34
بررسي انقباض ناشي از جوش لب به لب در اعضاي ساختمان كشتي و معرفي روش هاي موثر جهت به حداقل رساندن اين انقباض
35
بررسي انقباض نمونه هاي كشش آلومينيومي توسط راديوگرافي با اشعه ايكس
36
بررسي انقلاب اسلامي ايران و فلسفه هگل
37
بررسي انقلاب وعلل وعوامل آن
38
بررسي انكان توليد گياهچه هاي گل محمدي )Rosa domascena mill.( از طريق كشت بافت
39
بررسي انكپسولاسيون سلول هاي بنيادي مزانشيمي با استفاده از هيدروژل آلجينات و تمايز آن ها به سلول هاي انسولين ساز و اندازه گيري ميزان ترشح انسولين
40
بررسي انگاره هاي بازاريابي محصولات كشاورزي در بين كشاورزان عضو شركت هاي تعاوني روستايي در شهرستان سبزوار
41
بررسي انگاره هاي جوانان نسبت به "بانوان" و "نگرش هاي رايج اجتماعي در خصوص نقش بانوان در حيات اجتماعي"
42
بررسي انگوب (گلابه هاي سفيد و رنگين ) در تاريخ سفالگري ايران از ابتدا تا پايان دوره سامانيان (قرن 4ه .ق )ع .ع : اجراي نقش برجسته سفالي و اعمال انگوب برروي آن با الهام از نقوش دوره ساماني در ايران
43
بررسي انگيزش به مطالعه ،تحقيق و پژوهش در ميان دانش آموزان ديبرستاني شهر خورموج
44
بررسي انگيزش بهرورزان شهرستان ساوه در رابطه با حقوق ، ساعات كاري و عملكرد در سال 1391
45
بررسي انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم مدارس راهنمايي نمونه شهرساوه
46
بررسي انگيزش دانشجويان در رشته هاي محض دانشگاه يزد در ميزان اميدواري آنها نسبت به آينده شغلي و تاثير آن بر ادامه تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد
47
بررسي انگيزش شركت دانش آموزان دختر ورزشكار استان يزد در ورزشهاي انفرادي و گروهي و رابطه آن با ويژگيهاي شخصيتي آنان
48
بررسي انگيزش و آموزش بر بهره وري كاركنان شعب منطقه 4 باتك ملت تهران
49
بررسي انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شيروان
50
بررسي انگيزش و علايق دانش آموزان مدارس راهنمايي غير انتفايي شهرستان علي آباد نسبت با تحصيل وارتباط آن با پيشرفت تحصيلي
51
بررسي انگيزش و كاربرد آن در مديريت از منظر حضرت علي ( ع ) با رويكردي تطبيقي به برخي تئوريهاي انگيزش ( با تاكيد بر نهج البلاغه )
52
بررسي انگيزش و نگرش دانشجويان دندانپزشكي نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي
53
بررسي انگيزه ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
54
بررسي انگيزه پيشرفت بين جوامع سميرم و شهرضا
55
بررسي انگيزه پيشرفت دانشجويان دختر وپسر ترم اول وترم آخر دانشگاه پيام نور مركز رامسر
56
بررسي انگيزه پيشرفت دانشجويان ورودي و فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پايه و علوم انساني سال 85 دانشگاه پيام نور شهرستان جهرم
57
بررسي انگيزه پيشرفت در دانش آموزان سه سطح عالي-متوسط-ضعيف.
58
بررسي انگيزه پيشرفت دربين مدارس عادي و نمونه شهرقاين درسال تحصيلي 1392-1393
59
بررسي انگيزه پيشرفت دركودكان پسر عادي و پرورشگاهي 11سال شهر لاهيجان
60
بررسي انگيزه تحصيلي دانش اموزان دوره متوسطه پسرانه در شهرستان گنبد كاووس
61
بررسي انگيزه ترك مواد و موفقيت پس از آن
62
بررسي انگيزه خريد ناگهاني مصرف كنندگان از فروشگاه ها
63
بررسي انگيزه داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در شهرستان بابل
64
بررسي انگيزه شغلي و عوامل مرتبط با آن در بين معلمان شهر شيراز
65
بررسي انگيزه مطالعه وكتابخواني ورابطه آن باالگوي انگيزشي مزلو
66
بررسي انگيزه ها و پيامد هاي مهاجرت فرستي شهرستان فارسان
67
بررسي انگيزه هاي اشتغال زنان در دانشگاه مازندران
68
بررسي انگيزه هاي پيشرفت و موفقيت تحصيلي در دانشجويان موفق دانشگاه اصفهان به منظور بهبود برنامه هاي آموزش عالي
69
بررسي انگيزه هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد
70
بررسي انگيزه هاي دختران براي ورود به دانشگاه
71
بررسي انگيزه هاي سوادآموزان دوره مقدماتي و پنجم آموزش بزرگسال
72
بررسي انگيزه هاي مهاجرت روستاييان به شهرها مطالعه موردي شهرستان چاراويماق
73
بررسي انگيزه و رابطه آن با وضعيت اقتصادي و اجتماعي شركت كنندگان در ورزش هاي صبحگاهي شهر تبريز
74
بررسي انگيزه و علاقه دانش آموزان و ارتباط انها با پيشرفت تحصيلي در مقطع راهنمايي
75
بررسي انگيزه و معيارهاي ازدواج در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور بجنورد
76
بررسي انگيزه و ميزان رضايت مراجعه كنندگان جهت انجام حجامت در شهر يزد-1393
77
بررسي انگيزه والدين و فرزندان به روشQ جهت درمان ارتودنسي در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۶
78
بررسي انگيزه وعلاقه دانش آموزان وارتباط آنها با پيشرفت تحصيلي مقطع اول دبيرستان شهر املش درسال تحصيلي89-88.
79
بررسي انگيزه وعلاقه دانش اموزان مقطع دبيرستان در درس رياضي وارتباط ان با شيوه هاي تدريس وپيشرفت تحصيلي انها
80
بررسي انگيزههاي ترك شكار توسط شكارچيان و ارائه بسته آموزشي مناسب براي تثبيت رفتار مثبت آنها (مطالعه موردي استانهاي كرمان و يزد)
81
بررسي انواع «ي» در‌ گلستان سعدي
82
بررسي انواع PLC هاي زيمنس ﴿Siemense﴾ و طراحي سيستم كنترل سطح مخازن
83
بررسي انواع آريتمي قلبي در بيماران مسموم با قرص برنج (فسفيد الومينيوم ) مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت از بهمن 1383 لغايت شهريور 1384
84
بررسي انواع آسياب وتحليل آسياب گلوله اي
85
بررسي انواع آسيب ديدگي طحال در اثر تروما، معيارهاي انتخاب بيماران جهت عمل جراحي، نوع عمل انجام شده و پيش آگهي بعدي در بيمارستان پورسينا رشت از سال 70 تا 73
86
بررسي انواع آنتن هايHF ANTENNA HF
87
بررسي انواع ابرخازن ها جهت كاربرد در تصفيه آب
88
بررسي انواع اتصالات جوش
89
بررسي انواع اتصالات رايج صفحات كامپوزيتي به فلزي
90
بررسي انواع اختلالات اسكلتي -عضلاني بافندگان فرش دستباف و ارائه راهكار هايي براي كاهش اين اختلالات
91
بررسي انواع اختلالات تيغه مياني و ديواره طرفي بيني در افراد كانديداي سپتورينوپلاستي در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) رشت 95-1394
92
بررسي انواع اختلالات حوزه تفكر و درك 52 بيمار اسكيزوفرن بستري شده در بيمارستان شفاي رشت از 1/10/73 لغايت 31/3/74
93
بررسي انواع اختلالات رواني در زنان بستري شده در بيمارستان موسي بن جعفر﴿ع﴾
94
بررسي انواع اختلالات رواني در زنان بستري شده در بيمارستان موسي بن جعفر﴿ع﴾
95
بررسي انواع اختلالات رواني موارد خودسوزي در يزد
96
بررسي انواع اختلالات رواني موارد خودسوزي در يزد
97
بررسي انواع ارتباط فاميلي در 50 بيمار اسكيزوفرني و 50 بيمار مانيك بستري در بيمارستان شفا رشت (گيلان ) طي يكسال (74-73)
98
بررسي انواع استاندارد هاي امنيتي شبكه هاي بي سيم
99
بررسي انواع استعاره در جلد پنجم شاهنامه فردوسي
100
بررسي انواع استعاره در غزليات اوحدي مراغه اي
101
بررسي انواع اسم و ضمير در مرزبان نامه
102
بررسي انواع اضافه و رابطه ي معنايي و بلاغي مضاف با مضاف اليه
103
بررسي انواع اعمال جراحي انجام شده در بيمارستانهاي افشار و رهنمون در سال 1378
104
بررسي انواع اعمال جراحي انجام شده در بيمارستانهاي افشار و رهنمون در سال 1378
105
بررسي انواع اقدامات درماني در بيماران مبتلا به اختلالات رواني قبل از مراجعه به روانپزشك
106
بررسي انواع اقدامات درماني در بيماران مبتلا به اختلالات رواني قبل از مراجعه به روانپزشك
107
بررسي انواع اكسل در خودروهاي سبك و سنگين و طراحي مقدماتي اكسل يك خودرو نمونه
108
بررسي انواع اگزوتروپي و نتايج جراحي آن در بيمارستانهاي شهيد صدوقي و سيد الشهداء يزد
109
بررسي انواع اگزوتروپي و نتايج جراحي آن در بيمارستانهاي شهيد صدوقي و سيد الشهداء يزد
110
بررسي انواع انرژي هاي تجديد پذير دريايي در جهان و انتخاب نمونه هايي براي استفاده در خليج فارس و درياي خزر
111
بررسي انواع انسدادهاي حاد عروقي در اندام و احشا شكمي و نتايج درمانهاي انجام شده طي سالهاي 1371-1367 در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
112
بررسي انواع انسدادهاي حاد عروقي در اندام و احشا شكمي و نتايج درمانهاي انجام شده طي سالهاي 1371-1367 در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
113
بررسي انواع اوتيت اكسترن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ENT بيمارستان شهيد رهنمون در طي مدت يكسال ﴿بهار 79 تا پايان زمستان 79﴾
114
بررسي انواع اوتيت اكسترن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ENT بيمارستان شهيد رهنمون در طي مدت يكسال ﴿بهار 79 تا پايان زمستان 79﴾
115
بررسي انواع بافت با كارگاه دستي 2،4،6،...وردي
116
بررسي انواع بافت كناره در ماشين هاي بافندگي بي ماكو
117
بررسي انواع بافت ماشين هاي تخت باف STOLL با استفاده از نرم افزار SIRIX
118
بررسي انواع بافته هاي ديوارآميز
119
بررسي انواع باليني سل پوستي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سالهاي 75-70
120
بررسي انواع بته جقه در آثار هنري ايران
121
بررسي انواع بته چقه در آثار هنري ايران
122
بررسي انواع برج هاي خنك كننده و عملكرد آن ها
123
بررسي انواع بيماريهاي پوستي در بيماران بستري شده در بخش پوست بيمارستان شهيد صدوقي يزد ﴿از بهمن 1375 لغايت اسفند 1377 ﴾
124
بررسي انواع پرنده هاي بدون سرنشين موجود در دنيا
125
بررسي انواع پمپ ها در صنايع پتروشيمي
126
بررسي انواع پمپ ها و تحليل فركانسي آن ها به روش المان محدود
127
بررسي انواع پمپ ها و طراحي پمپ سانتريفوژي
128
بررسي انواع پمپ و طراحي پمپ سانتريفوژ
129
بررسي انواع پي ال سي هاي مورد استفاده در صنايع
130
بررسي انواع پيش برنده هاي دريايي
131
بررسي انواع پيش گرمكن ها در خودرو و طراحي يك نمونه پيش گرمكن موتور مناسب ايران
132
بررسي انواع پيشرانه هاي بالابرنده
133
بررسي انواع پيكربندي هاي باتري در خودروهاي هيبريد الكتريكي و مقايسه فني و اقتصادي آنها
134
بررسي انواع پيگمانتاسيون مخاط دهان در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي رشت
135
بررسي انواع ترمز به همراه تحليل رتاردر هيدر وديناميكي در Solidworksand Cosmos
136
بررسي انواع تشبيه در اشعار پژمان بختياري
137
بررسي انواع تشبيه در قصايد انوري
138
بررسي انواع تشبيه در قصايد انوري
139
بررسي انواع تشبيه درقصايد انوري
140
بررسي انواع تصوير در شعرك ها
141
بررسي انواع تعاملات دانش آموزان در ارتباط با برنامه درسي در فضاي مجازي
142
بررسي انواع تقلبات بانكي و تحليل و شناسايي تقلب در تراكنش هاي بانكي مطالعه موردي شناسايي تقلب در تراكنش هاي بانكي
143
بررسي انواع تكنولوژي ساخت و طراحي مبدل هاي حرارتي در صنايع غذايي
144
بررسي انواع تكنيك هاي بافت گليم هاي شاهسون شمال غرب
145
بررسي انواع تومورهاي مغزي در بيماران جراحي شده در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1376 تا 1378
146
بررسي انواع تيغ اره از نظر كاربرد، جنس ، استاندارد، روش ساخت ، و عمليات حرارتي
147
بررسي انواع جوشكاري زير آب ، نمونه هاي انجام شده و استانداردهاي مربوطه
148
بررسي انواع چاپ به منظور كاربرد در منسوجات اتاق خواب كودك
149
بررسي انواع چاپ به منظور كاربرد در منسوجات اتاق خواب كودك
150
بررسي انواع چرخدنده وعوامل تخريب آن
151
بررسي انواع چسب‌هاي آنژيوگرافي
152
بررسي انواع حاشيه ها از لحاظ طرح و رنگ در دستبافته هاي عشايري فارس
153
بررسي انواع خرابي هاي كامپوزيتها با الياف بافته شده
154
بررسي انواع خشونت درلوياتان هابز: براساس چهارچوب نظري ژيژك
155
بررسي انواع دكل هاي حفاري در صنعت نفت
156
بررسي انواع راكتورهاي آب سبك و توليد ثوابت گروهي راكتور بوشهر
157
بررسي انواع راكتورهاي با جريان برخوردي و نحوه مدل سازي آنها به روش زنجيره اي ماركوف
158
بررسي انواع رسيك فاكتورهاي آرتريت روماتوئيد قبل از تشخيص بيماري در گروه شناخته شده آرتريت روماتوئيد و گروه كنترل
159
بررسي انواع روش ها ودستگاه هاي جدا كننده آلاينده هاي هوا
160
بررسي انواع روش هاي WLL در دسترسي مشتركين به مراكز تلفني
161
بررسي انواع روش هاي انجماد و طراحي يك نمونه فريزر صفحه اي
162
بررسي انواع روش هاي تصفيه آب هاي نفتي ) retaW yliO (
163
بررسي انواع روش هاي خلاصه سازي متن و روش هاي ارزيابي سيستم هاي خلاصه ساز
164
بررسي انواع روش هاي خمكاري در كشتي سازي و تحليل يكي از اين روش ها با ANSYS
165
بررسي انواع روش هاي شيرين سازي آب
166
بررسي انواع روش هاي كدينگ در پردازنده هاي كاشت حلزون ، به همراه شبيه سازي نرم افزاري يك روش معمولي
167
بررسي انواع روش هاي نم زدايي از گاز طبيعي
168
بررسي انواع روشهاي انتشار
169
بررسي انواع روشهاي تحليل رفتار غير خطي سازه ها (روشهاي اجراء محدود)
170
بررسي انواع روشهاي تصفيه آب دريا به منظور مصرف آشاميدني
171
بررسي انواع روشهاي تصفيه پساب صنعتي حاوي فنل
172
بررسي انواع روشهاي تطبيق پروب حلقه با استفاده از استاب و ساخت مدار بهينه
173
بررسي انواع روشهاي جوشكاري ومدلسازي جوش نقطهاي ANSYS
174
بررسي انواع روشهاي غني سازي مولكولي
175
بررسي انواع روشهاي فرازآوري مصنوعي در چاههاي نفتي بنگستان ميدان اهواز و انتخاب مناسبترين روش
176
بررسي انواع روشهاي كاهش درگ
177
بررسي انواع روشهاي مدلسازي سطوح به كمك نور و آزمايش تجربي روش structured lignt
178
بررسي انواع روشهاي مميزي انرژي در ساختمانهاي مسكوني اداري و تجاري و مدلسازي مميزي انرژي براي يك ساختمان نمونه
179
بررسي انواع زبري ها و بلوك ها بر مشخصات پرش هيدروليكي در...
180
بررسي انواع زيردريايي هاي مختلف و چگونگي سيستم رانش آنها
181
بررسي انواع ژئوتكستايلها و ژئو ممبرين ها و ساخت يك نمونه ژئو ممبرين
182
بررسي انواع ژنراتورهاي نيروگاههاي بادي و كاربرد آنها
183
بررسي انواع ژيروسكوپ و كاربرد هاي آن در صنعت هوافضا
184
بررسي انواع ساختار زماني نو در نمايشنامه هاي برگزيده معاصر، برپايه آراي ديويد بوردول
185
بررسي انواع ساختار زماني نو در نمايشنامه هاي برگزيده معاصر، برپايه آراي ديويد بوردول
186
بررسي انواع سرطانهاي پستان وچگونگي ابتلاء زنان به آنها و راههاي تشخيص و درمان آن
187
بررسي انواع سكانهاي مورد استفاده در كشتيها و طراحي سكان براي يك كشتي
188
بررسي انواع سندرمهاي كروموزومي در بيماران مراجعه كننده به بخش ژنتيك بيمارستان امام خميني ﴿ ره﴾ در طول يكسال ﴿ 71-70﴾
189
بررسي انواع سندرمهاي كروموزومي در بيماران مراجعه كننده به بخش ژنتيك بيمارستان امام خميني ﴿ ره﴾ در طول يكسال ﴿ 71-70﴾
190
بررسي انواع سنسور ها از نظر عملكرد و ساختار
191
بررسي انواع سيستم هاي آب شيرين كن خورشيدي و نحوه ساخت آنها
192
بررسي انواع سيستم هاي ترمز به همراه مدل سازي و تحليل ترمز كاسه اي به كمك نرم افزارهاي CATIA&ANSYS WORKBENCH
193
بررسي انواع سيستم هاي توزيع شده
194
بررسي انواع سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت براي مصارف خانگي و آپارتماني (Micro CHP) و تحليل مدل ميكروتوربين
195
بررسي انواع سيستم هاي رده بندي مهندسي توده سنگ و قابليت كاربرد آنها در سنگ هاي ايران
196
بررسي انواع سيستم هاي مهاربند جانبي در ساختمانهاي فولادي و مزايا و معايب هركدام و مقايسه بين آنها
197
بررسي انواع سيستمهاي جلوبرنده و رانش و موتورهاي دريايي براي شناورهاي تندرو و تجاري و نظامي
198
بررسي انواع سيكل هاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آليا‍ژ آلومينيوم 319
199
بررسي انواع سيكل هاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
200
بررسي انواع سيكلهاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
201
بررسي انواع شبكه هاي محاسباتي
202
بررسي انواع شناساگرهاي گاز و آتش
203
بررسي انواع ضايعات چشمي همراه تروماي سر در بيماران بستري شده در بخش ICU و جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
204
بررسي انواع ضايعات چشمي همراه تروماي سر در بيماران بستري شده در بخش ICU و جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
205
بررسي انواع ضايعات ناشي از تروماهاي مختلف شكم با اقدامات انجام شده و ميزان موربيديتي و مورتاليتي در بيمارستان پورسينا رشت از سال71 تا 74
206
بررسي انواع طراحي هاي سيستم راهگاهي بر الگوي جريان مذاب در ريخته گري قطعات استوانه توخالي چدن خاكستري
207
بررسي انواع طرح هاي قالي ساروق
208
بررسي انواع طرح هاي واگيره اي در قالي ايران با تاكييد بر طرح هاي روستايي آذر بايجان غربي ،زنجان ،همدان
209
بررسي انواع طرح ونقش وتكنيكهاي بافت گليم در منطقه سيرجان
210
بررسي انواع عمل كننده ها و محاسبه و طراحي و ساخت سرو موتور DC
211
بررسي انواع غشاها وكاربرد آنها در صنايع مختلف
212
بررسي انواع غشاها ونحوه ي ساخت آنها
213
بررسي انواع فرآيندهاي جوشكاري فولادهاي جوش پذير (نرمال ، آلياژي و كم آلياژ) و الكترودهاي استاند مورد استفاده در آن صنايع دريائي و كشتي سازي
214
بررسي انواع فرمان و طراحي مجموعه هيدروليك براي پيكان
215
بررسي انواع فلج اعصاب چشمي ﴿III-IV-VI) در بيماران ترومابه سر
216
بررسي انواع فلج اعصاب چشمي ﴿III-IV-VI) در بيماران ترومابه سر
217
بررسي انواع فلج اعصاب چشمي ﴿VI،IV،III﴾ در بيماران ديابتي
218
بررسي انواع فلزياب ها و ساخت فلزياب به روش القاء پالس
219
بررسي انواع فنر كاربرد جنس واستانداردهاي مربوطه به همراه طراحي يك نمونه فنر صنعتي
220
بررسي انواع فيدترو و طراحي و ساخت نمونه با شرايط جريان بالا و ولتاژ بالا
221
بررسي انواع فيوزهاي انفجاري و طراحي نوع خاصي از آن
222
بررسي انواع قيد در شاهنامه جلد: اول و دوم
223
بررسي انواع كاربراتورهاي رايج و طراحي و ساخت آدابتور به منظور تطبيق كاربراتور دودهانه مدرن موتور پيكان 1600
224
بررسي انواع كارت هاي هوشمند
225
بررسي انواع كارت هاي هوشمند
226
بررسي انواع كارتهاي همشمند
227
بررسي انواع كارتهاي هوشمند
228
بررسي انواع كارتهاي هوشمند
229
بررسي انواع كارتهاي هوشمند
230
بررسي انواع كانتينرهاي مخزني وكاربرد آنها در صنعت حمل و نقل
231
بررسي انواع كميك استريپ در تصويرسازي معاصر
232
بررسي انواع كود بيولوژيكي و برآورد امكان سنجي توليد آن
233
بررسي انواع كوره هاي سراميك ، طراحي حرارتي قسمت پخت كوره غلتكي كاشي
234
بررسي انواع كوره هاي صنعتي و تحليل تنش حرارتي پاتيل استوانه اي قائم با نرم افزار ANSYS
235
بررسي انواع گروه در شبكه هاي اجتماعي و روش كشف آن
236
بررسي انواع گريز گويي در بخش پهلواني شاهنامه فردوسي
237
بررسي انواع گونه هاي ليشمانيا در بيماران ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي در استان گلستان با روش ITS1-PCR-RFLP سال 1394
238
بررسي انواع لاگينگ در چاه هاي نفتي
239
بررسي انواع لچك وترنج گردان در سه استان اصفهان ،كرمان و مركزي
240
بررسي انواع ماهواره به همراه زير سيستم هاي آن
241
بررسي انواع مجازات در خصوص پزشكان محكوم به قصور و تخلف
242
بررسي انواع مخلوطكن هاي صنعتي و طراحي يك نمونه Mixer Ribbon
243
بررسي انواع مداخله هاي بافت قديم (نمونه موردي: طرح از سرزندگي محله پير برج)
244
بررسي انواع مدل كوره قوس الكتريك
245
بررسي انواع مدلهاي آيروديناميكي براي كاليبراسيون تونل باد زير صوت
246
بررسي انواع مرزهاي جاذب ABCS و مقايسه آنها در محاسبات تقاضلات محدود Finite Difference براي يك ساختار مشخص در فركانس 1.5GHz
247
بررسي انواع مسموميت هاي مسمومين بستري شده در بيمارستان كودكان 17 شهريور رشت از فروردين 1379 تا اسفند1382
248
بررسي انواع مقاطع عرضي در باد بندهاي مقاوم در برابر كمانش (BRB)
249
بررسي انواع مكانيزم هاي طراحي بر روي ماشين هاي گردباف و نحوه كاركرد با آنها
250
بررسي انواع مواجهه كارگردان با متن با تكيه بر آراي رولان بارت
251
بررسي انواع مواجهه كارگردان با متن با تكيه بر آراي رولان بارت
252
بررسي انواع مورفولو‍ژي كام نرم در راديوگرافي سفالومتري در دانشكده دندانپزشكي يزد
253
بررسي انواع مورفولوژيك كاتاراكت سني (SENILE)
254
بررسي انواع مورفولوژيك كاتاراكت سني (SENILE)
255
بررسي انواع ميكروسكوپ هاي الكتروني و ارائه روشي تجربي براي توليد نوك هاي STM
256
بررسي انواع ناسازگاري در كودكان 12-7سال شهرستان دير
257
بررسي انواع نرمكن هاي متداول بر روي منسوجات پنبه اي بر برخي خواص موثر در راحتي
258
بررسي انواع نمايش هاي دوره تيموري و بازتاب آن در نگاره ها
259
بررسي انواع هيدروژل¬هاي تزريقي در ترميم استخوان و غضروف و تحليل مهندسي نتايج به منظور پيدا كردن بهترين حلال براي ترميم
260
بررسي انواع و كاربردهاي تله هاي بخار
261
بررسي انواع و كاربردهاي جملات شرطي در شعر
262
بررسي انواع و كاربردهاي ميكروپمپ ها در ساختارهاي ريز سيالي
263
بررسي انواع و مشخصات پرش هيدروليكي مدور در مقايسه با پرش هيدروليكي كلاسيك
264
بررسي انواعحملات عليه برنامه هاي كاربردي
265
بررسي انيمه هاي بلند علمي تخيلي
266
بررسي انيمه هاي بلند علمي تخيلي
267
بررسي انيميشن در آگهي هاي تلويزيون
268
بررسي انيميشن در آگهي هاي تلويزيون
269
بررسي انيميشن در موزيك ويدئو
270
بررسي انيميشن در موزيك ويدئو
271
بررسي انيميشن سيستمهاي ارتعاشي با استفاده از نرم افزار Mathematical
272
بررسي اهداف ، مباني ، اصول و روشهاي تربيت سياسي از ديدگاه افلاطون
273
بررسي اهداف اخلاقي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران براساس آموزه هاي قرآني و روايي
274
بررسي اهداف اصول و روشهاي تربيت اسلامي
275
بررسي اهداف بنگاه هاي توليدي ؛ از ديدگاه مديران صنايع توليدي شهرستان يزد
276
بررسي اهداف پيشرفت ، باورهاي معرفت شناختي و كيفيت تجارب يادگيري با اهمال‌كاري تحصيلي در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه يزد
277
بررسي اهداف توليد عكس جنگ در طول دوران دفاع مقدس ( جنگ عراق عليه ايران 1359 - 1367 ) و كاركردهاي متفاوت و موثر آن پس از جنگ
278
بررسي اهداف جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها در حوزه سياست خارجي در قبال خاورميانه بعد از 11 سپتامبر (مطالعه موردي دولت‌هاي جورج دبليو بوش و باراك اوباما)
279
بررسي اهداي گامت جنين و اجاره رحم در فقه و حقوق بادر نظر گرفتن اخلاق پزشكي
280
بررسي اهرم بندي ترمز لكوموتيو ها و واگن ها
281
بررسي اهليت وصي از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق مدني
282
بررسي اهمال كاري در بين دانشجويان خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
283
بررسي اهميت آموزش به بيمار از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج - سال 1382
284
بررسي اهميت ابعاد كيفيت خدمات در بانكداري سنتي و الكترونيك
285
بررسي اهميت ابن رشد و ابن سينا در گسترش فلسفه اسلامي و دلايل عدم توجه به آراء ابن رشد در شرق
286
بررسي اهميت ارث در فقه اسلامي و سهم الارث زنان در يهوديت و مسيحيت
287
بررسي اهميت ايسكمي در انفاركتوس حاد قدامي
288
بررسي اهميت بازاريابي از طريق افراد تاثيرگذار بر توسعه كسب‌ و كارها
289
بررسي اهميت بازي هاي بومي و محلي در ورزش مدارس ابتدايي استان گلستان
290
بررسي اهميت بازيهاي بومي و محلي در ورزش مدارس ابتدايي استان گلستان
291
بررسي اهميت باليني CRP قبل از مداخله درماني در ميزان بقاي 1 و 3 ساله بيماران مبتلا به سرطان معده بستري در بخش گوارش بيمارستان رازي رشت از آبان سال 92 تا آبان سال 93
292
بررسي اهميت پارامترهاي سنگ شناسي توالي رسوبي يكي از ميادين نفتي ايران در انتخاب مته حفاري چاههاي نفت و گاز
293
بررسي اهميت پاكسازي روغن در سيستمهاي سرو هيدروليك
294
بررسي اهميت پلي مورفيسم ژني 310441RS و 9273363RS و 2854275RS در ناحيه MHC جهت شناسايي افراد داراي هاپلوتايپ هاي HLA-DRB1-DQB1 مستعد كننده بيماري ديابت نوع يك
295
بررسي اهميت تأثير نفت بر اقتصاد ايران
296
بررسي اهميت تنظيمات دستگاه هاي ريسندگي بر ميزان پرزينگي نخ پلي استر ويسكوز
297
بررسي اهميت حفاظت پيشگيرانه در موزه با تمركز بر موزه هاي ايران
298
بررسي اهميت دانش لغت آكادميك و خودانگاره آكادميك در مهارت گوش دادن آكادميك دانشجويان مهندسي در دانشگاه علم و صنعت
299
بررسي اهميت ژئوشيمي در مطالعات زيست محيطي
300
بررسي اهميت سرمايه اجتماعي در دانشگاه پيام نور با رويكرد رضايت مشتريان (استاد-كارمند-دانشجو)
301
بررسي اهميت سكانس افتتاحيه و اختتاميه
302
بررسي اهميت سلامت انسان ازجنبه هاي (جسمي ،رواني ،عاطفي ،اجتماعي ،اخلاقي )ازنظر ،سنت ،علم وقرآن
303
بررسي اهميت شركتها و موسسات تعاوني در جامعه از نظر دبيران و معلمين رياضي و جامعه شناسي آ.پ شهرستان شيروان
304
بررسي اهميت طرح اجراي طرح آموزش ويژه خانواده تحت پوشش كميته امداد در منطقه ميامي
305
بررسي اهميت عبرت آموزي از تاريخ اقوام كهن و روزگار از ديدگاه نهج البلاغه
306
بررسي اهميت فاز در مقاوم سازي بازشناسي گفتار
307
بررسي اهميت كاربردي Softswitch در مخابرات نسل جديد
308
بررسي اهميت كنترل موجودي در شركت
309
بررسي اهميت ماليات بر ارزش زمين در اقتصاد ايران ﴿با رويكرد پويايي سيستم﴾
310
بررسي اهميت مديريت ارتباط با مشتري در حفظ و نگهداري و توسعه ارتباط با مشتريان درواحدهاي صنعتي
311
بررسي اهميت مديريت منابع انساني در توانمند سازي و بكارگيري موثر نيروي انساني در سازمانها
312
بررسي اهميت مطالعه فرامينيفرا بزرگ سازند آسماري در ناحيه موردك شمال شرق كازرون
313
بررسي اهميت نسل Z و تاثير آن بر توسعه دانشگاه هاي كشور به منظور تبديل شدن به دانشگاه نسل آينده: مورد كاوي دانشگاه اميركبير
314
بررسي اهميت هوش هيجاني در گزينش منابع انساني
315
بررسي اهميت هويت نام تجاري در مديريت كسب و كار
316
بررسي اهميت و جايگاه آموزش مداوم در آموزه هاي اسلامي
317
بررسي اهميت و جايگاه گيميفيكيشن در برنامه ريزي و تدوين استراتژي در محيط هاي پيچيده با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP)
318
بررسي اهميت و جايگاه ولي و ولايت در آثار سنائي
319
بررسي اهميت و رفتار خواص پارچه هاي فاستوني طي مراحل دوخت و دوز
320
بررسي اهميت و محاسبه ارزش افزوده پنبه مصرفي در مراحل مختلف توليد تا پوشاك براي نوزادان
321
بررسي اهميت و نقش ارتباطات در سازمان و مديريت
322
بررسي اهميت و نقش فناوري اطلاعات در سازمان دولتي
323
بررسي اهميت وابعاد تربيت جسماني دراسلام
324
بررسي اهميت وتاثير خانواده وجايگاه حساس آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر خمين در91-90
325
بررسي اهميت ورزش در رشد جسماني و رواني بانوان
326
بررسي اوراق نقدي
327
بررسي اورژانس هاي اورولوژي در بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي ﴿72-1369﴾
328
بررسي اورژانسهاي اورولوژي از بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي (1372-1369)
329
بررسي اورژانسهاي اورولوژي از بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي (1372-1369)
330
بررسي اوزان دوري در شعر فارسي تا پايان قرن ششم
331
بررسي اوصاف بشارت داده شدگان در قرآن
332
بررسي اوصاف و رفتار معشوق و نقش آن در انسجام ساختاري غزليات خواجوي كرماني
333
بررسي اوضاع آب و هواي استان يزد
334
بررسي اوضاع اجتماعي دررمان هاي احتمالاگم شده ام وهست ونيست ازسارا سالار ورمان هاي خط تيره آيلين ومهربانم سلام از ماه منير كهباسي
335
بررسي اوضاع اجتماعي عصر صفوي با تكيه بر رمانهاي ده نفر قزلباش و نديمه
336
بررسي اوضاع اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي‏گيلان دردوره صفوية (تا پايان دوره شاه عباس اول )
337
بررسي اوضاع اقتصادي نجف آباد
338
بررسي اوضاع بنادر و جزاير خليج فارس در دوره ايلخاني
339
بررسي اوضاع بهداشتي اصفهان از عصر ناصري تا دوره پهلوي
340
بررسي اوضاع پزشكي و پزشكان همدان در دوره پهلوي دوم (1320-1357)
341
بررسي اوضاع پزشكي و پزشكان همدان در دوره ي پهلوي دوم (1320-1357)
342
بررسي اوضاع جغرافيايي صنايع مس سرچشمه كرمان
343
بررسي اوضاع سياسي - اجتماعي ايران در دوران نخست وزيري امير عباس هويدا
344
بررسي اوضاع سياسي - اجتماعي شيعيان افغانستان از فرمانروايي دراني ها تا كودتاي سرخ( 1126 - 1357 ش / 1747 - 1978 م )
345
بررسي اوضاع سياسي ـ اجتماعي گيلان از انقلاب مشروطه تا جنگ جهاني اول
346
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اصفهان از فتح اصفهان تا سال 322 ه . ق
347
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي ،قتصادي، فرهنگي همدان از جنگ جهاني اول تا كودتاي 1299 هجري شمسي
348
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ﴿ از سده پنجم تا سده نهم هجري ﴾
349
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ﴿از سده پنجم تا سده نهم هجري﴾
350
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي، مذهبي و فرهنگي شيعيان عربستان سعودي در قرن چهاردهم هجري ( بيستم ميلادي)
351
بررسي اوضاع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ﴿ از سده پنجم تا سده نهم هجري﴾
352
بررسي اوضاع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ( از سده پنجم تا سده نهم هجري)
353
بررسي اوضاع سياسي آسياي صغير همزمان با حكومت اردشير هخامنشي ﴿358-404 ق. م﴾
354
بررسي اوضاع سياسي اجتماعي آلمان و آثار برتولت برشت
355
بررسي اوضاع سياسي اقتصادي شهرهاي شمالي حوزه خليج فارس در طول سه قرن اول هجري
356
بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي استرآباد از دوره مشروطه تا پايان پهلوي اول
357
بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي شيعه اماميه اثني عشري از شهادت امام رضا ﴿ع﴾ تا شروع غيبت صغري ﴿203-260 ق﴾
358
بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي جيرفت از ورود اسلام تا پايان قرن نهم هجري ﴿900-23 ه.ق﴾
359
بررسي اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري در دوره تيموريان
360
بررسي اوضاع سياسي، فرهنگي و اجتماعي آل بويه شاخه ي جبال
361
بررسي اوضاع سياسي، فرهنگي و اجتماعي عصر امام باقر ﴿ع﴾ و اقدامات آن حضرت
362
بررسي اوضاع طبيعي حوضه آبي رودخانه گلپايگان با تاكيد بر هيدروكليما
363
بررسي اوضاع فرهنگي - اجتماعي اصفهان و تاثير آن در تحولات هنري ﴿1389 - 1318 ه. ش﴾
364
بررسي اوضاع فرهنگي سواحل شمالي خليج فارس از قرن 10 تا 12 هجري قمري
365
بررسي اوضاع فرهنگي شيراز در عهد زنديه
366
بررسي اوضاع فرهنگي و اجتماعي شيعه در دوره سلجوقيان شرق , the scrutiny social and cultural situation of the shiite in the east seljuks period
367
بررسي اوضاع مذهبي كرمان با تكيه بر سه فرقه ي مذهبي نعمت اللهي، شيخيه و آقاخانيه﴿1285-800 ه.ق﴾
368
بررسي اوضاع نقد ادبي ايران در دهه چهل
369
بررسي اوضاع و احوال اجتماعي دوران امام هادي (ع)
370
بررسي اوغات فراغت دانشجويان دختر ساكن در خوابگاه هاي دانشجويي
371
بررسي اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه در شهرستان اردل و شهركرد در سال تحصيلي 91-92
372
بررسي اوقات فراغت در تهران.
373
بررسي اوقات فراغت زنان 20تا35سال شهر خواف
374
بررسي اولتراسونيك 500مورد بيماري كه با شكايت درد فلانك جهت سونوگرافي به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه كرده اند و مطابقت يافته هاي سونوگرافي با علائم باليني
375
بررسي اولتراسونيك 500مورد بيماري كه با شكايت درد فلانك جهت سونوگرافي به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه كرده اند و مطابقت يافته هاي سونوگرافي با علائم باليني
376
بررسي اولتراسونيك فاز حاد عفونت ادراري در كودكان تا سن 10 سالگي و مقايسه آن با علائم باليني دربيماران مراجعه كننده به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون يزد از مهر ماه سال 1370 لغايت مهر ماه 1371
377
بررسي اولتراسونيك فاز حاد عفونت ادراري در كودكان تا سن 10 سالگي و مقايسه آن با علائم باليني دربيماران مراجعه كننده به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون يزد از مهر ماه سال 1370 لغايت مهر ماه 1371
378
بررسي اولتراسونيك كليه بيماران مبتلا به اورمي مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد دكتر رهنمون يزد از مهر ماه 75 لغايت خرداد 76
379
بررسي اولويت بندي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقيقي با رويكرد تاپسيس و مدلسازي آن با شبكه عصبي
380
بررسي اولويت خدمات دندانپزشكي براي پوشش بيمه بر اساس كشش قيمتي تقاضا (Price elasticity of demand)، محاسبه شده از داده هاي مركز آمار ايران در سال هاي 1388-1395
381
بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري بر روي صنايع فرودست و فرادست ذوب آهن اصفهان
382
بررسي اولويت‌بندي انتخاب اطلاعات حسي در طرح حركت: مبتني بر نظريه تاو
383
بررسي اولين ظهور كاراكترها
384
بررسي اولين ظهور كاراكترها
385
بررسي اوليه آثار پاشش آب درون موتور پيشرانه جامد
386
بررسي اوليه آكواپورين ها در جلبك Dunaliella با استفاده از كلرورجيوه و نيترات نقره تحت شوك اسمزي
387
بررسي اوليه عفونت مايكوباكتريوم توبر كلوزيس در كارگران معدن سنگ آهن بافق
388
بررسي اوليه مشخصات هيدروديناميكي يك AUV
389
بررسي ايجاب و قبول در وصيت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
390
بررسي ايجاد انگيزه استقرار سامانه HSE-MS در واحدهاي صنعتي از طريق آموزش زيست محيطي به مديران ارشد
391
بررسي ايجاد اولين روستاي گردشگري ويژه سالمندان در استان چهارمحال و بختياري
392
بررسي ايجاد پوشش آلومينايد آهن بر زير لايه فولادي به روش پلاسما اسپري اتمسفري APS
393
بررسي ايجاد پوشش آلومينايد آهن بر زير لايه فولادي به روش پلاسما اسپري اتمسفري APS بلل
394
بررسي ايجاد پوشش پودري نانو كامپوزيت PP/O-MMT برسطح فولاد ساده كربني و ارزيابي خواص مكانيكي و مقاومت شيميايي آن
395
بررسي ايجاد پوشش كاربيدكروم بر روي فولاد 102210 در حمام نمك خنثي
396
بررسي ايجاد پوشش نانو نيتريد آهن به روش نيتروژن‌دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال روي فولاد St52
397
بررسي ايجاد تردي هيدروژني در فولادهاي استحكام بالاي بوردار (38B10) در فرايند آبكاري گالوانيزه الكتريكي روي
398
بررسي ايجاد تركيبات بين‌فلزي Ni-Al به روش رسوب‌دهي الكترولس Ni وسمانتاسيون بسته‌اي Al
399
بررسي ايجاد گلوله صوتي در هوا و آب توسط بلورهاي دانه اي
400
بررسي ايجاد نانو كريستاليت هاي سطحي در لايه هاي نيتريدي ايجاد شده از طريق فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي الكتروليتي
401
بررسي ايجاد و رشد ريزتركها در محيط خورنده لوله هاي نفت و گاز و شبيه سازي اثر وجودترك دربدنه لوله هاي اسپيرال به منظورتعيين عمرلوله
402
بررسي ايجاد وفاداري مشتري در موسسات بيمه ايران
403
بررسي ايجاد وفاداري مشتري در موسسات بينه دانا
404
بررسي ايجاد يك شركت چند مليتي در ايران و ارائه مدل مناسب تصميم گيري: مطالعه صنايع خودروسازي در ايران
405
بررسي ايجادحس بويايي مجازي بر اساس تحريك مغناطيسي
406
بررسي ايد آل هاي جمعوند در حلقه كاهشي تعويض پذير r
407
بررسي ايدئولوژي هاي موجود در كتاب هاي Spectrum وTrue to Life و نگرش دانش آموزان نسبت به زبان انگليسي
408
بررسي ايدميولوژيك تروماي سقوط در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1390 تا 1393
409
بررسي ايده آلهاي B)H( و برد عملگر * - اشتثقاق جردن , On the range of a jordan *-derivation and survey on B)H( ideal
410
بررسي ايده آلهاي حلقه هاي منظم
411
بررسي ايرادات فايل پي دي اف در چاپ
412
بررسي ايرادات مطروحه در قتلِ در فراش
413
بررسي ايرادهاي پايه سرم هاي بيمارستاني از نظر عملكرد و زيبايي
414
بررسي ايرفويل در حال نوسان پيچشي در جريان تراكم ناپذير ناپايا
415
بررسي ايرفويل هاي فوق‌بحراني براي كاربرد در هواپيماهاي جت مسافربري
416
بررسي ايزدان گياهي و آيين هاي باروري در شاهنامه فردوسي
417
بررسي ايزدان گياهي و آيين‌هاي باروري در شاهنامۀ فردوسي
418
بررسي ايزو 9000 و ايزو تي اس در فروش و صادرات محصولات ورق خودرو
419
بررسي ايزوترم جذب نانو اكسيد روي بر روي پارچه پلي استر به روش رمق كشي
420
بررسي ايزوترم هاي جذب مواد رنگزاي اسيدي و ديسپرس بر روي الياف نايلون با استفاده از اطلاعات انعكاسي
421
بررسي ايزوترم و سينتيك جذب PET آميزه شده با پليمر شاخه اي با ماده رنگزاي ديسپرس
422
بررسي ايزوتوپ هاي زوج تئوديميوم در اسپين بالا , Investigation of high spin states in positive neodymium
423
بررسي ايزوتوپهاي زوج -زوج تنگستن در اسپين هاي بالا , study of even-even tungsten )W( isotopes at high spine
424
بررسي ايزوتوپهاي فرد ايريديوم در اسپين بالا , Investigation of high spin sttesin in odd iridum isotopes
425
بررسي ايزوتوپهاي فرد تنگستن )W( در اسپين هاي بالا , study odd a of tungsten isotopes at high spine
426
بررسي ايزوتوپهاي فرد تنگستن ﴿W)در اسپين هاي بالا
427
بررسي ايزوتوپهاي فرد طلا در مدل نيلسون , the investigation of odd-a gold isotopes
428
بررسي ايزوتوپهاي فرد عنصر نئوديميوم و مقايسه آن با مدل نيلسون , study of neodymium isotopes and comparison of them with nilsson model
429
بررسي ايزوزايم هاي آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز در گياهان بيش انباشتگر نيكل جنس Alyssum
430
بررسي ايزومريزاسيون گلوكز به فروكتوز در جت راكتور با جريان پايين رونده
431
بررسي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
432
بررسي ايكترهاي انسدادي و روشهاي درماني ، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد از تاريخ 1372 تا نيمه اول 1374
433
بررسي ايكترهاي انسدادي و روشهاي درماني، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد از تاريخ 1372 تا نيمه اول 1374
434
بررسي ايماژهاي عشق و عقل در مثنوي مولانا، منطق الطير و الهي نامه عطار
435
بررسي ايمپلنت هاي دنداني از ديدگاه هندسي در راستاي بهينه سازي آن
436
بررسي ايمن زايي پروتئين ... كيلو دالتوني غشاء خارجي و تعيين برخي خواص بيو شيميايي آن
437
بررسي ايمنوهيستو شيميايي بيان ماركر cd34 در موكواپيدرموئيد كارسينوما و آدنوئيدسيستيك كارسينوماي غدد بزاقي
438
بررسي ايمنوهيسو شيميايي بيان نشانگر CYCLYnDI در كيست هاي ادنتوژنيك مهاجم وغير مهاجم
439
بررسي ايمني در ايستگاههاي تهيه شن و ماسه و آسفالت و بتن
440
بررسي ايمني دكلهاي حفاري دريايي
441
بررسي ايمني راكتورهاي PWR و پيامدهاي سانحه LOCA
442
بررسي ايمني راكتورهاي PWR و پيامدهاي سانحه LOCA , study of PWR safety and LOCA consequences
443
بررسي ايمني راكتورهاي pWRوپيامدهاي سانحه LOcA
444
بررسي ايمني زائي و مصونيت بخشي يك سوش جديد از ليشمانيا ماژور در موش هاي BALB/c در مقايسه با سوش استاندارد
445
بررسي ايمني زايي پروتئين هاي نوتركيب PilQ و فلاژلين تيپ b سودوموناس آئروژينوزا در مدل موشي عفونت زخم سوختگي
446
بررسي ايمني زايي و مصونيت بخشي يك سوش جديد از ليشمانيا ماژور در موش هاي ... در مقايسه با سوش استاندارد
447
بررسي ايمني كارگاه ها و آزمايشگاه هاي دانشگاه هنر(پرديس وليعصر و باغ ملي)
448
بررسي ايمني مسافران در خطوط ترامواي شهر اصفهان (مورد مطالعه خط ترامواي محور امام خميني)
449
بررسي ايمونو هيستو شيميايي بيان گيرنده استروژن در آدنوئيدسيستيك كارسينوما و موكواپيدرموليد كارسينوماي بزاقي
450
بررسي ايمونو هيستو شيميايي بيان ماركر BCL-2 در ليكن پلان دهاني
451
بررسي ايمونوبيوشيمي واكسن كشته ي ليشمانيا)KLV( با ادجوان IMIQUIMOD ممانعت از احشايي شدن انگل ليشمانيا ماژور در موشهاي BaIb/c
452
بررسي ايمونوهسيتوشيميايي بيان نشانگر MDM2درادنتوژنيك كراتوسيست وكيست دنتي ژروس
453
بررسي ايمونوهيستو شيميايي بروز گيرنده هاي استرو‍ژن و پروژسترون در ژانت سل گرانولوماي محيطي
454
بررسي ايمونوهيستو شيميايي ماركر فاسين در كارسينوم سلول سنگفرشي دهان
455
بررسي ايمونوهيستوشيمي حضور سلول هاي بنيادي سرطان در انواع درجات ميكروسكوپي كارسينوماي سلول سنگفرشي ناحيه سرو گردن با استفاده از نشانگرهاي CD44وCD24
456
بررسي ايمونوهيستوشيميايي Expression آنتي ژن 67-Ki و پروتئينهاي P27 و MCM3 در آملوبلاستوما
457
بررسي ايمونوهيستوشيميايي آنتي ژن 67-Ki و پروتيئين هاي Mcm3 و P27در ادنتوژنيك كراتوسيست
458
بررسي ايمونوهيستوشيميايي ظهور پروتئين Ki67 در ليكن پلان دهاني
459
بررسي اينترنت و دسترسي به آن بر روي ژيشرفت تحصيلي دانش اموزان دوره متوسطه استان بوشهر
460
بررسي اينترنت و فوايد و معايب آن بر كاربران
461
بررسي ايندكس سفاليك در گيلاني ها
462
بررسي ايندكس سفاليك در نوزادان گيلاني در بيمارستانهاي الزهرا و 17شهريوررشت در نيمه اول سال 1381
463
بررسي ايندكس هاي بيماريهاي پريودنتال (GI,GI,BOP,PPD,AL) در خانمهاي 35-17 ساله مصرف كننده ضد بارداري خوراكي (OCP) در مقايسه با گروه شاهد
464
بررسي ايندكس هاي بيماريهاي پريودنتال (GI,GI,BOP,PPD,AL) در خانمهاي 35-17 ساله مصرف كننده ضد بارداري خوراكي (OCP) در مقايسه با گروه شاهد
465
بررسي اينسترومنت هاي مورد استفاده در ستون فقرات و طراحي و ساخت يك نمونه نوين
466
بررسي اينكه چرا دانش آموزان مقطع دبيرستان منطقه گاريزات در درس زبان ضعيف تر از ساير دروس هستند
467
بررسي اينورتر فلاي بك متصل به شبكه در كاربرد ماژول ac فوتوولتائيك و ارائه ي يك راهكار جداسازي توان در اين ساختار
468
بررسي اينورترهاي چندسطحي و كاربرد آنها در سيستم هاي فتوولتائيك
469
بررسي ايهام بر اساس غزليات حافظ
470
بررسي ايهام در ديوان صائب تبريزي
471
بررسي ايين سور و شادي در شاهنامه فروسي
472
بررسي با گاس توليد شده در صنايع نيشكر و موارد مصرف صنعتي آن
473
بررسي با هم آيي واژه ها (هم نشيني و متداعي ) در جزء سي ام قرآن كريم
474
بررسي باب تشريح عضلات كتاب ذخيره خوارزمشاهي
475
بررسي باتري ليتيوم يون و مدلسازي حرارتي اين باتري با استفاده از سيال خنك كننده آب
476
بررسي بار اقتصادي يكساله بيماران مبتلا به RA مراجعه كننده به كلينيك و بخش روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي
477
بررسي بار اقتصادي يكساله بيماران مبتلا به RA مراجعه كننده به كلينيك و بخش روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي
478
بررسي بار گرمايشي و سرمايشي خانه باكوچي كاشان و ارائه تاسيسات به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در طرح احياي آن
479
بررسي بار محوري روي پيچ به وسيله امواج التراسونيك
480
بررسي بار ميكربي آب قنات حسن آباد مهريز
481
بررسي باراژنز كانسارهاي سرب و روي ايران مطالعه موردي معدن الم كندي
482
بررسي باربري ستونهاي لوله اي پر شده با بتن
483
بررسي بارتاب چالش هاي ضهر نشيني در شعر معاصر كودك﴿باتكيه بر آثار شعر نشر شهر :1385تا1391﴾
484
بررسي بارشهاي سنگين استان فارس به روش سينوپتيكي
485
بررسي بارگذاري تريلرهاي كشاورزي بر جاده روستايي و ارتباط آن با خرابي روسازي (مطالعه موردي: جاده روستايي شهرستان شهربابك)
486
بررسي بارگذاري دارو در نخ هاي بخيه و امكان سنجي ساخت نوعي نخ با قابليت رهايش دارو
487
بررسي بارگذاري و رهايش داروي ايبوپروفن از پودر مزو متخلخل با پايه سيليكا
488
بررسي بارهاي ديناميكي ناشي از جرثقيل هاي سقفي در سازه هاي صنعتي ﴿سوله﴾ توسط نرم افزار ASAMS [آدامز]
489
بررسي بارهاي مالياتي بر بازار مسكن در ايران(1385 - 1368)
490
بررسي بارهاي وارده از موتور كشتي بر كف و ارتعاشات ناشي از آن
491
بررسي باروري ناخواسته و عوامل موثر بر آن در زنان شهر گرگان
492
بررسي بازار بالقوه بيمه هاي مستمري در ايران در افق 1404
493
بررسي بازار تي شرت طرح دار
494
بررسي بازار جهاني الياف مصنوعي و تعيين جايگاه ايران در بازار جهاني الياف مصنوعي
495
بررسي بازار جهاني الياف مصنوعي و سهم ايران در آن با تاكيد وي‍ژه بر الياف اكريليك
496
بررسي بازار جهاني پنبه، صادركنندگان و وارد كنندگان عمده، نحوه فروش و بازار بورس پنبه، علل كاهش توليد پنبه در ايران
497
بررسي بازار رقابتي، مديريت درآمد و سودآوري در بورس اوراق بهادار تهران
498
بررسي بازار سرمايه در ايران
499
بررسي بازار صادراتي پسته ايران در بازار جهاني
500
بررسي بازار فولاد آلياژي
501
بررسي بازار گاز در چارچوب كارتل دوپارچه
502
بررسي بازار گرفت مصنوعي استخوان در ايران با تكنيك‌هاي نيازسنجي
503
بررسي بازار نيروي كار مطالعه موردي كارگاههاي بزرگ صنعتي در استان اصفهان
504
بررسي بازار و صنعت كادويي با هدف طراحي محصول در اين زمينه
505
بررسي بازار يابي دروني وتاثيرآنبررضايت شغلي درسازمان جهاد كشاورزي
506
بررسي بازارپذيري ميگوي پرورشي از ديدگاه مصرف كنندگان با استفاده از عناصر قيمت و توزيع محصول
507
بررسي بازارهاي گرم و سرد عرضه اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
508
بررسي بازارهاي هفتگي در شهرهاي اردستان ، زواره و مهاباد
509
بررسي بازاريابي انگور و فرآورده هاي آن در شهرستان ملاير.
510
بررسي بازاريابي داخلي و تاثير ان با مسئوليت پذيري اجتماعي
511
بررسي بازاريابي در صنعت گردشگري استان چهارمحال وبختياري
512
بررسي بازاريابي رابطه مند در سازمانهاي خدماتي مورد كاوي در صنعت هتلداري مجموعه هتلهاي پارسيان شهر تهران
513
بررسي بازاريابي رابطه مند در سازمانهاي خدماتي مورد كاوي در صنعت هتلداري مجموعه هتلهاي پارسيان شهر تهران
514
بررسي بازاريابي فرش دستباف ايران
515
بررسي بازاريابي فرهنگي ،فرصت ها و چالش ها
516
بررسي بازاريابي گردشگري در ايران
517
بررسي بازاريابي و بازاررساني گوشت بوقلمون در استان اصفهان
518
بررسي بازاريابي و تاثير ان بر عملكرد سازماني
519
بررسي بازاريابي و مزيت نسبي پسته در استان تهران
520
بررسي بازاريابي وبازاررساني انار وتعيين بهترين روش عرضه آن در استان لرستان
521
بررسي بازاريابي ومزيت نسبي پسته در استان تهران
522
بررسي بازتاب آيين ها اساطير و موجودات تخيلي در هنر ساساني و تاكيد بر بافته ها منسوجات و آثار شاخص موجود در موزه ملي ايران باستان
523
بررسي بازتاب اسطوره و آيين در تئاتر آرتو، بروك و گرتوفسكي
524
بررسي بازتاب اسطوره و آيين در تئاتر آرتو،بروك و گرتوفسكي
525
بررسي بازتاب اطلاعات و آثار ادبي در تاريخ حبيب السير
526
بررسي بازتاب انديشه هاي پست مدرنيستي در اجراهاي دهه ي هشتاد ( با تاكيد بر آثار امير رضا كوهستاني )
527
بررسي بازتاب انديشه هاي پست مدرنيستي در اجراهاي دهه ي هشتاد ﴿با تاكيد بر آثاراميررضا كوهستاني﴾
528
بررسي بازتاب اوضاع اجتماعي درشعرچندشاعربرجسته گيلان(هوشنگ ابتهاج،شيون فومني،عباس مهري آتيه،علي پورحسين)
529
بررسي بازتاب جنگ برشخصيتهاي آثار گونترگراس
530
بررسي بازتاب جنگ برشخصيتهاي آثار گونترگراس
531
بررسي بازتاب حاكميت نازسيم بر آثار برتولت برشت
532
بررسي بازتاب حاكميت نازيسم برآثار برتولت برشت
533
بررسي بازتاب رئاليسم جادويي در ادبيات نمايشي معاصر ايران
534
بررسي بازتاب رئاليسم جادويي در ادبيات نمايشي معاصر ايران
535
بررسي بازتاب رنگ در اشعار منوچهري دامغاني
536
بررسي بازتاب روانشناسي مدرن بر ادبيات دراماتيك با نگاهي به سه نمايش نامه از هارولد پينتز
537
بررسي بازتاب روانشناسي مدرن بر ادبيات دراماتيك با نگاهي به سه نمايش نامه از هارولد پينتز
538
بررسي بازتاب شرايط اجتماعي و سياسي ايران بر تئاتر دهه بيست
539
بررسي بازتاب شرايط اجتماعي و سياسي ايران بر تاتر دهه بيست
540
بررسي بازتاب عوامل موسيقيايي در تفوق هويت فردي بر هويت جمعي در اجراي نوازندگان موسيقي سنتي ايران
541
بررسي بازتاب كاركردهاي قومي و زيست محيطي بر حيات اجتماعي - فرهنگي زنان رودبار
542
بررسي بازتاب لرزه اي سازه ها با استفاده از روش تحليل ديناميكي افزايشي (IDA) و زلزله هاي سازگار با شرايط لرزه خيزي منطقه
543
بررسي بازتاب مفاهيم مقالات شمس در مثنوي مولوي
544
بررسي بازتاب نظريه هاي انتقادي در كارگرداني تئاتر دهه هفتاد ايران با تاكيد بر آثار پري صابري،علي رفيعي،قطب الدين صادقي،داوود دانشور
545
بررسي بازتاب نظريه هاي انتقادي در كارگرداني تاتر دهه هفتاد ايران با تاكيد بر آثار پري صابري، علي رفيعي، قطب الذين صادقي، داود دانش ور
546
بررسي بازتاب هم فاز و حذف امواج سطحي در ساختارهاي تناوبي مسطح
547
بررسي بازتوليد جنسيت‌زدگي زباني در منتخبي از نمايشنامه‌هاي دهه 1380 ايران
548
بررسي بازتوليد هژموني دولت ا زطريق گفتمان مدرسه در دبيرستان هاي دخترانه خمين
549
بررسي بازتوليدنابرابري هاي جنسيتي وجامعه پذيري دختران دانش آموزدر پايه سوم دوره متوسطه آموزش وپرورش شهر تهران
550
بررسي بازدارندگي خوردگي 2 پيريدين كربونيتريل و مشتقات آن - روي فلز استيل نرم به روش محاسباتي
551
بررسي بازدارندگي خوردگي مشتقات ايميد آزول به عنوان جايگزين تركيبات كرومات
552
بررسي بازدارنده خوردگي سبز بر روي آلومينيوم در محيط قليايي
553
بررسي بازداشت موقت در لايحه قانون ائين دادرسي كيفري و مقايسه آن با قانون دادرسي كيفري 1378 در پرتو تعهدات بين المللي
554
بررسي بازده آشكار سازهاي مورد استفاده در سيستم تصوير برداريPET با روش شبيه سازي منت كارلو
555
بررسي بازده انرژي در سيستم هاي مخابرات بي سيم مبتني بر رله
556
بررسي بازده انرژي در سيستم هاي مخابراتي رله در حضور خطاي تخمين كانال
557
بررسي بازده پرتفوي سهام ايجاد شده بر مبناي تحليل بنيادي با بكارگيري استراتژي معاملاتي تكنيكال در بورس اوراق بهادار تهران
558
بررسي بازده تبديل انرژي در پروب ميلهاي التراسونيك با الگوي جريان پيوسته سيال
559
بررسي بازده سرمايه گذاري در تحقيقات كشاورزي كشور ﴿ مطالعه موردي:گندم پيشتازوشيراز﴾
560
بررسي بازده غير عادي سهام نازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 77-1374
561
بررسي بازده كوتاه‌ مدت و بلندمدت سهام عرضه اوليه رشدي در مقايسه با ارزشي (بر مبناي مدل كارهارت) در بورس اوراق بهادار تهران
562
بررسي بازدهي پاكسازي خاك آلوده به مواد هيدروكربني و فلزات سنگين به روش شستشو با سورفكتانت
563
بررسي بازدهي روش شستشوي خاك جهت پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي (TPH)
564
بررسي بازدهي مبلمان شهري در سطح شهر تهران
565
بررسي بازدهي و بهينه سازي سيستم تعليق خودرو
566
بررسي بازدهي و پيش‌بيني پذيري بازدهي استراتژي مومنتوم با استفاده از نوسان پذيري بازده شاخص بازار و متغيرهاي كلان اقتصادي شامل بازدهي قيمت‌هاي نفت، طلا و ارز
567
بررسي بازدهي واكنشگر فنتون به‎¬‏همراه نانوذرات آهن جهت پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي
568
بررسي بازديدكنندگان موزه دفاع مقدس براساس مدل انگيزه هاي هويت محور جان فالك
569
بررسي بازرگاني ايران بعد از مشروطيت تا سال 2536
570
بررسي باززائي وخاصيت ضد سرطاني گوجه فرنگي در رقم چري، كشت شده در ايران
571
بررسي باززايي گياه Satureja avromanic Marrofi در شرايط درون شيشه اي (in vitro)
572
بررسي باززايي گياهان هاپلوئيد در كلزا از طريق جنين زايي ميكروسپور
573
بررسي باززايي مستقيم و جنين زايي سوماتيكي در نخود رقم بيونيچ
574
بررسي بازگشت شعله در يك موتور گازسوز افشانه اي
575
بررسي بازنمايي امر آلوده در خودنگاره‌هاي عكاسان معاصر
576
بررسي بازنمايي امر خصوصي در عكاسي معاصر (مورد پژوهي: گريگوري كرودسن، مارتين پار، سوفي كل)
577
بررسي بازنمايي انسان در پيكرسازي معاصر
578
بررسي بازنمايي پوشش بانوان در سريال هاي رسانه ملي با محوريت چادر از ابتداي سال 1390 تاپايان سال 1392
579
بررسي بازنمايي پيكره زن در نقاشي واقع گرايانه معاصر ايران در سه دهه ي اخير
580
بررسي بازنمايي جنسيت زنان در عكاسي دهه 1360 با رويكرد نظري جوديت باتلر (مطالعه موردي عكاسي جنگ در آثار سعيد صادقي و مريم كاظم زاده)
581
بررسي بازنمايي خاطرات در نقاشي معاصر ايران
582
بررسي بازنمايي خود در عكاسي سلفي( خودنگاره موبايلي) در ايران
583
بررسي بازنمايي زن در نقاشي معاصر ايران با تكيه بر نظريه نگاه خيره
584
بررسي بازنمايي سيماي جامعة ژاپن در آثار عكاسان مستند اجتماعي ژاپني پس از جنگ جهاني دوم تا پايان قرن بيستم
585
بررسي بازنمايي كهن‌الگوي كودك در فرآيند فردانيت در روايت‌هاي انيميشني با تمركز بر آثار استوديو ديزني و جيبلي
586
بررسي بازنمايي مسائل اجتماعي ،فرهنگي وسياسي برروي جلد مجلات چلچراغ
587
بررسي بازنمايي مفهوم تروما در عكاسي
588
بررسي بازنمايي هويت‌هاي چندگانه در كتب /آموزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارسي‌زبانان
589
بررسي بازنمايي هويت‌هاي چندگانه در كتب /آموزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارسي‌زبانان
590
بررسي بازنمايي واقعيت در عكاسي با نگاهي به آثار كنت جوزفسون
591
بررسي بازنمود زباني تجربه‌ي جسمي‌شده در مقوله‌بندي دانشجويان بينا و نابيناي 20 تا 30 ساله
592
بررسي بازي كودكان ونقش آن برسازگاري عاطفي اجتماعي كودكان 11-9 ساله در مدارس عادي منطقه كتالم
593
بررسي بازي كودكان ونقش آن برسازگاري عاطفي اجتماعي كودكان 11-9 ساله در مدارس عادي منطقه كتالم.
594
بررسي بازي نمايش رايانه اي به عنوان يك تئاتر آييني
595
بررسي بازي نمايش رايانه اي به عنوان يك تئاترآييني
596
بررسي بازيابي آب خاكستري براي استفاده مجدد در ساختمان هاي بلند
597
بررسي بازيابي انرژي حرارتي در يك فضاي محدود
598
بررسي بازيابي روي به روش مايعات سنگين از باطله هاي معدن انگوران
599
بررسي بازيافت روي از تايرهاي فرسوده و نانو ذرات خاكستر آن توسط محلولهاي شيميايي و يك خاك آهكي
600
بررسي بازيافت مواد گل حفاري از كنده هاي حفاري و جلوگيري از آلودگي هاي محيط زيست در زمان حفاري
601
بررسي بازيافت نفت توسط مكانيزم ريزش ثقلي و اثر پارامتر هاي مختلف بر ميزان آن
602
بررسي بازيگري زنان با محوريت بدن در تأتر ايران بر اساس رويكرد زبان زنانه ژوليا كريستوا
603
بررسي بازيهاي بومي محلي استان سيستان و بلوچستان
604
بررسي باستان شناختي برج‌مقبره‌هاي روستاي توران‌پشت، شهرستان تفت، استان يزد
605
بررسي باستان شناختي تپه نرگسي شهرستان لالي،خوزستان
606
بررسي باستان شناختي چهار طاقي هاي دوره ساساني استان اصفهان
607
بررسي باستان شناختي دهكرد (شهركرد) از دوره اتابكان تا دوره پهلوي اول
608
بررسي باستان شناختي روستاهاو استقرار گاههاي متروك و محوطه هاي باستاني منطقه هرات و مروست ﴿ شهرستان خاتم - يزد ﴾ از دوره افشاريه تا پايان دوره قاجار
609
بررسي باستان شناختي محوطه و مجموعه سنگ بست در شهرستان فريمان ، استان خراسان رضوي
610
بررسي باستان شناختي نقوش حيواني در مهرهاي ساساني مجموعه نيري ﴿ موزه ملي ايران ﴾
611
بررسي باغ بام ها و نقش آن در توسعه فضاي سبز شهري (نمونه موردي شهر مشهد)
612
بررسي بافت در آثار ونگوگ ، براك و پولاك
613
بررسي بافت فرسوده شهري جهت كاهش آسيب پذيري بافت كالبدي شهر با استفاده از GIS
614
بررسي بافت گليم عشاير و استفاده از آن در تزئينات داخلي
615
بررسي بافت هاي مرمتي وروشهاي تشخيص آن در فرش كرمان﴿با ارايه كار مرمت﴾
616
بررسي بافت و نقوش فرش هاي لري و رابطه ي آنها با نقوش مفرغ هاي لرستان
617
بررسي بافت‌ تومور سرطان لنف با بافت سالم توسط طيف سنجي LIBS/LIF همراه پاسخ آكوستيكي متناظر
618
بررسي بافت، ريز ساختار و خواص عملكري گوشت شتر
619
بررسي بافته هاي باليني و سرولوژي روماتولوژيك در بيماران جراحي دريچه قلب در بيمارستان افشار يزد
620
بررسي بافته هاي محله حيدر آباد(اطراف تبريز)
621
بررسي بافته هاي محله حيدرآباد "اطراف تبريز"
622
بررسي بافته هاي محله حيدرآباد (اطراف تبريز)
623
بررسي باقيمانده ژل هايB) cry1A) و P35 در خون رت هاي تغذيه شده با برنج تراريخته
624
بررسي باكتري شناسي و قارچ شناسي نمونه هاي حاصل از بيماران جراحي شده ي مبتلا به انسداد مزمن اكتسابي مجراي اشكي در بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
625
بررسي باكتريهاي موثر در خوردگي سيستمهاي صنعتي و پسابها و روشهاي كنترل آنها
626
بررسي باكتريوري بدون علامت Asymptomatic Bacteriuria در زنان باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
627
بررسي باكتريوري بدون علامت Asymptomatic Bacteriuria در زنان باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
628
بررسي باكتريولوژيك منابع آب آشاميدني شهركهاي اطراف باختران =كرمانشاه
629
بررسي باكتريولوژيك مننژيت در بيماران بستري در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد در طي سالهاي 1374-1369
630
بررسي بال پيچها و نحوه انتخاب آنها
631
بررسي بالابرها و طراحي بالا بر اتومبيل به ظرفيت 4 تن و طراحي مدار هيدروليكي و نيوماتيكي آن
632
بررسي بالاروي موج در جلوي يك سيلندر استوانه اي
633
بررسي بالاروي موجبر روي موج‌شكن‌هاي توده‌سنگي
634
بررسي بالازدگي سطح آب در فلوم پايين دست سد زياران (elevation Super)
635
بررسي بالانس اكسيدان -آنتي اكسيدان ، ايزوپروستان وcrp كمي در مبتلايان به ليشمانيز جلدي , evaluation of the oxidant-antioxidant balance,isoprostane and quantitative crp in patients with cutaneous leishmaniasis
636
بررسي بالانس اكسيدانت- آنتي اكسيدانت كيسه هاي خون در هفته هاي متوالي
637
بررسي بالستيك داخلي گلوله توپ به كمك روش اجزاء محدود
638
بررسي باليني بيماران مبتلا به بروسلوز و درمان آن با ريفامپين و داكسي سيكلين
639
بررسي باليني بيماران مبتلا به پمفيگوس از سال 1373-1370 در بخش پوست بيمارستان بوعلي
640
بررسي باليني بيماران مبتلا به پمفيگوس از سال 1373-1370 در بخش پوست بيمارستان بوعلي
641
بررسي باليني شيوع عارضه قارچي حفره دهاني ناشي از استروئيدهاي استنشاقي در بيماران مبتلا به آسم در كلينيك خصوصي بيماري هاي آسم و آلرژيك (در شهر رشت )
642
بررسي باليني علائم چشمي بيماران مبتلا به گريوز
643
بررسي باليني ميزان اثر بخشي دهانشويه ضد پلاك فاقد الكل ستيل پريدينيوم كلرايد %5 ددصد حاوي سديم فلورايد در پيشگيري از تجمع پلاك ميكروبي دندان
644
بررسي باليني و آزمايشگاهي 100 بيمار مبتلا به انفاركتوس ميوكارد حاد بستري در بخش C.C.U و قلب بيمارستان لقمان حكيم ساري از تاريخ 1/11/70 لغايت 15/5/71 در مقايسه با گروه شاهد
645
بررسي باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبت هاي قلبي بيمارستانهاي شهرستان يزد
646
بررسي باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبت هاي قلبي بيمارستانهاي شهرستان يزد
647
بررسي باليني و آزمايشگاهي و ميزان شيوع آرتريت روماتوئيد در اطفال 6 ماهه تا 12 ساله در بخش اطفال بيمارستان قائم و امام رضا﴿ع﴾ از سال 1377 تا سال 1380
648
بررسي باليني و پاتولوژيك تومورهاي پوست در گيلان
649
بررسي باور پرستاران در مورد ملاقات با بيمار و عوامل مرتبط با آن در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان، رشت94- 1393
650
بررسي باور خودكارآمدي و ارتباط آن با درك از بيماري در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 95
651
بررسي باور دانش آموزان درباره كار گروهي حل مساله ي رياضي
652
بررسي باور عمومي در باره ارتباط مواد غذايي با آكنه
653
بررسي باور كارخانجات شهرستان رشت در مورد تاثير سيگار روي سلامت فردي در سال 1375
654
بررسي باور كارگران نسبت به مفهوم سلامت و بيماري و ارتباط آن با رفتارهاي بهداشتي آنان در پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي دستگاه تنفسي در كارخانه هاي كاشي سازي شهرستان ميبد در سال 77-1376
655
بررسي باور و رفتارهاي بهداشتي كاركنان تيم بهداشت درباره اقدامات پيشگيري كننده از ابتلا به بيماريهاي مزمن در بيمارستانهاي دانشگاه
656
بررسي باورداشت ها وافسانه هاي گالشي روستاي برسه دوهزارتنكابن.
657
بررسي باورها و عقايد مردم در بدعت گذاري دين
658
بررسي باورها وآيين هاي مذهبي مردم شهرستان آران وبيدگل وتحولات آن در يك صد ساله اخير
659
بررسي باورهاي تغذيه اي زنان باردار شهر يزد
660
بررسي باورهاي جامعه كارگري (كارخانجات نساجي و سراميك ) شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر (زمستان 83)
661
بررسي باورهاي جامعه كارگري﴿كارخانجات نساجي و سراميك﴾ شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر ﴿زمستان 83﴾
662
بررسي باورهاي جامعه كارگري﴿كارخانجات نساجي و سراميك﴾ شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر ﴿زمستان 83﴾
663
بررسي باورهاي ديني با اميد به زندگي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان قاين
664
بررسي باورهاي عاميانه در هشتبهشت اميرخسرو دهلوي
665
بررسي باورهاي غير منطقي با سلامت روان در زوجين شهرستان نكاء
666
بررسي باورهاي فراشناختي.باور هاي غير منطقي و شادكامي بر سلامت روان
667
بررسي باورهاي نادرست نسبت به بيماري هاي رواني در خانواده هاي گرگاني
668
بررسي باي پس در رگ همراه با گرفتگي
669
بررسي بايفوركيشن در يك ربات غير فعال زانودار به منظور به دست آوردن خصوصيات ديناميكي حركت و پايداري در شيب هاي گوناگون
670
بررسي بتادوميكروگلوبولين ادرار و عوامل همراه با آن در مبتلايان به تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1387- 1386
671
بررسي بحث كامل بودن در آماره هاي رياضي (خانواده كامل )
672
بررسي بحران جانشيني در دوره خوارزمشاهيان ﴿628-491ه.ق﴾
673
بررسي بحران داخلي سوريه و تاثير آن بر همبستگي محور مقاومت اسلامي(2015-2011)
674
بررسي بحران هاي پنج گانه توسعه سياسي دررابطه باجمهوري اسلامي ايران
675
بررسي بحران هاي جانشيني از مرگ اباقاخان تا جلوس غازان خان ﴿680-695ه .ق﴾
676
بررسي بحران هاي سياسي - داخلي ايالات متحده طي سال هاي 2006 - 1990
677
بررسي بحران هويت جوانان و ارتباط آن با برخي متغيرهاي اجتماعي (نمونه دانش آموزان شهر اصفهان)
678
بررسي بخش توليد نيروگاه هاي برق ايران
679
بررسي بخش راديولوژي در بيمارستان
680
بررسي بخش سبك هاي رهبري مديران بر اثر بخشي سازمانها
681
بررسي بخش فضائي ماهواره
682
بررسي بخش كاربردي تلفن سيار
683
بررسي بخش گردشگري و تاثيرگذاري آن در تحول عملكردهاي شهري با رويكرد استراتژي توسعه شهري (CDS) مطالعه موردي: شهر چابكسر
684
بررسي بدبيني آقايان نسبت به خانم ها در دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور ساري
685
بررسي بدفهمي هاي دانش اموزان سال سوم تجربي و رياضي در توابع مثلثاتي و لگاريتمي در مدارس دخترانه ناحيه 2 بندر عباس
686
بررسي بدفهمي‌ها دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در رابطه با محتواي رياضي در شهرستان قلعه گنج در سال تحصيلي98-1397
687
بررسي بدنه هاي چيني استخواني
688
بررسي بدنه هاي شيشه سراميكي كورديريتي متراكم به روش رخنه دهي
689
بررسي بديع در خسرو و شيرين نظامي
690
بررسي بديع در خسرو و شيرين نظامي
691
بررسي بر روي اگزوز بخصوص كاتاليزور كانورتورها
692
بررسي بر روي يك نوع پوشش فنليك ـ روغن هوا خشك در محيطهاي مرطوب
693
بررسي بر هم كنش DNA با كمپلكس هاي آنيوني و كاتيوني شيف بيس محلول در آب و تعيين شيوه پيوند شدن آن ها
694
بررسي بر هم كنش آنتي ژن gp36انگل ليشمانيا در ساختمان فسفوليپيد DPPC,POPC متشكل ليپوزوم , intraction analysis of gp36 antigen of lishmania parasite in popc and dppg phosholipids structure
695
بررسي بر هم كنش برخي از پورفيرين ها با هيستون H2B
696
بررسي بر هم كنش دي اكسي ريبوز نو كلئيك اسيديDNA با مشتقات 2و4و6-تري امينو -1و3و5تري آذين
697
بررسي بر هم كنش كمپلكس هاي ماكروسيكل مس با ماكرو مولكولهاي زيستي DNA و BSA به روش هاي اسپكتروسكوپي
698
بررسي بر هم كنش منيزيم و كلسيم با آدنين
699
بررسي بر هم كنش ميان سازه و محرك الكترومغناطيسي در آزمون مودال
700
بررسي بر همكنش هاي تركيبات نفتي با نانوذرات آهن به كمك نظريه تابعي چگالي
701
بررسي برآوردهاي پارامتر n در توزيع دو جمله اي
702
بررسي برآيندهاي اجتماعي - رواني و پزشكي سبك هاي مختلف رابطه ي پزشك - بيمار در شهر اصفهان
703
بررسي برابر نهادهاي دراماتيك "استعاره و مجاز" با توجه به نظريه هاي زبانشناسي و نشانه شناسي
704
بررسي برابر نهادهاي دراماتيك "استعاره و مجاز" با توجه به نظريه هاي زبانشناسي و نشانه شناسي
705
بررسي برازندگي آزمون آمادگي تحصيلي طرح مشترك سنجش سلامت جسماني و رواني كودكان بدو ورود به دبستان﴿سال تحصيلي 79-78﴾
706
بررسي برانگيختگي اكسيتوني در نقطه‌هاي كوانتومي گنبدي شكل InN/GaN
707
بررسي براهين اثبات ذات و مراتب توحيد خداوند از ديدگاه خواجه نصير طوسي، قاضي عضدالدين ايجي و علامه طباطبايي
708
بررسي براهين اثبات وجود خدا در فلسفه اسپينوزا و ملاصدرا
709
بررسي براي كاهش اثرات ظاهري عرق روي منسوجات
710
بررسي برجستگي هجايي در گونه ي فارسي اصفهاني
711
بررسي برجسته سازي در زبان طنز از ديدگاه هنجار گريزي ليچ نگاهي به كاريكلماتور هاي پرويز شاپور
712
بررسي برجسته سازي در مناجات هاي خواجه عبدالله انصاري
713
بررسي برخورد حكومت هاي ايران با فردوسي و شاهنامه
714
بررسي برخورد در لوله هاي جاذب انرژي با سطح مقطع مربعي
715
بررسي برخورد كهكشان ها با استفاده از روش هاي هوشمند
716
بررسي برخي از پارامترهاي موثر در خوردگي آرماتورهاي بتن ميكروسيليسي
717
بررسي برخي از پارامترهاي موثر در كشش عميق با استفاده از نرم افزار ABAQUS
718
بررسي برخي از تقارن ها در معادلات ديفرانسيل
719
بررسي برخي از جنبه هاي اكولوژيك و تعيين مواد موثر موجود در گياه دارويي اروانه البرزي در استان مازندران مطالعه موردي بلده نور و اوروست چهاردونگه ساري
720
بررسي برخي از خصوصيات اكولوژي چهار گونه اسكنبيل در استان يزد
721
بررسي برخي از خصوصيات اكولوژيكي گونه پونه‌ ساي كرك‌ ستاره اي (Nepeta asterotricha Rech.f) در استان يزد
722
بررسي برخي از خصوصيات اكولوژيكي گونه در معرض خطر انقراض گل اروانه يزدي (Hymenocrater yazdianus)
723
بررسي برخي از خصوصيات پوشش گياهي و خاك بمنظور تعيين شاخصهاي ارزيابي بيابانزايي در دو منطقه از استان سمنان
724
بررسي برخي از خصوصيات جريان در دريچه جانبي كشويي مستطيلي
725
بررسي برخي از خصوصيات خاك با استفاده از داده هاي سنجنده ASTER درمنطقه شمال و شمال شرق اصفهان
726
بررسي برخي از خصوصيات فيزيكوشيميايي دو سيستم آميلوئيدي به دست آمده از آلفاكريستالين , bioliogical and physicochemical characterization of amyloid structures produced by alpha-crystalline and alpha chymotrypsin proteins
727
بررسي برخي از خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي نهال هاي بنه در سطوح مختلف نور و آبياري
728
بررسي برخي از خواص آلياژهاي گروه 2000 آلومينيوم
729
بررسي برخي از خواص پوشش آندايزينگ روي آلياژ آلومينيوم ٢0٢٤
730
بررسي برخي از خواص شيميايي و فيزيكي پوشش آلياژ روي - نيكل از محلولهاي اسيدي
731
بررسي برخي از خواص فيزيكو شيميايي كربوكسي پپتيدازB استخراج شده از سلولهاي كشت داده شده روده مياني كنه ماده بالغ هيالوما آناتوليكوم آناتوليكوم
732
بررسي برخي از خواص فيزيكي و شيميايي آلياژي روي - نيكل در حمامهاي اسيدي
733
بررسي برخي از خواص فيزيكي و مكانيكي الياف كشمير در جداسازي آن
734
بررسي برخي از دلايل افت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه اول راهنمايي تربت جام وبخش صالح اباد از ديدگاه معلمانشان
735
بررسي برخي از روش هاي تحليلي - عددي براي حل مسائل كنترل بهينه كسري LQ
736
بررسي برخي از شرايط كشت در توليد نيمه صنعتي L- ليزين با استفاده از فرمانتاسيون ميكروبي
737
بررسي برخي از شرايط مرزي در روش شبكه بولتزمن
738
بررسي برخي از عناصر كمياب و آگاهي به ميزان تجمع آنهادر تعدادي از خاكهاي اصفهان
739
بررسي برخي از عوامل خطر فيبروم رحمي در افراد هيستركتومي شده به دليل فيبروم در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1376تا 1380
740
بررسي برخي از عوامل گسترش بي رويه آموزش عالي از ديد افراد تحصيل كرده و دانشجويان
741
بررسي برخي از عوامل مرتبط با پانكراتيت حاد در بيماران بستري شده در بيمارستا هاي شهر رشت از سال 1384 الي 1389
742
بررسي برخي از عوامل موثر بر پيدايش وگسترش افراد به مشاغل كاذب دستفروشي درشاهرود
743
بررسي برخي از عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان علي آباد كتول
744
بررسي برخي از عوامل موثر در آفت زدگي بادام كوهي در منطقه باغ شادي خاتم - يزد
745
بررسي برخي از عوامل موثر در بروز مفاسد و تخلفات اداري كارمندان سازمانهاي دولتي از ديد ارباب رجوع
746
بررسي برخي از گرده هاي آلرژي زاي استان لرستان وكرمانشاه
747
بررسي برخي از ناهجنجاري هاي اندام فوقاني و تحتاني دردانش آموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه در شهرستان اسلام اباد غرب در سال تحصيلي 88-87
748
بررسي برخي از واژگان هنرهاي تجسمي
749
بررسي برخي از وضيعت هاي نگهبان در گالري هنري
750
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي درختچه Tamarix ramosissimaدر استان اصفهان
751
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي درختچه پرند ﴿ Pteropyrum aucheri﴾ و قابليت آن در احياي مناطق خشك در استان اصفهان
752
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي گونه قيچ ﴿Zygophyllum atriplicoides﴾ در برخي مناطق نيمه خشك استان اصفهان
753
بررسي برخي از ويژگي هاي رويشگاهي درخچه. Daphne mucronata L. ﴿مطالعه موردي در فريدونشهر استان اصفهان﴾
754
بررسي برخي از ويژگي هاي شكافت خودبه خودي عناصر فوق سنگين
755
بررسي برخي از ويژگي هاي واحدهاي زمين شناسي و خاك بر پوشش گياهي در مناطق خشك - مطالعه موردي منطقه مهريز يزد
756
بررسي برخي از ويژگيهاي اكولوژيك جنس اسكنبيل در ايران
757
بررسي برخي از ويژگيهاي بيولوژيكي و مولكولي ويروس موزاييك خيار﴿‍‍CMV﴾ جداشده از اسفناج در استان كرمان
758
بررسي برخي از ويژگيهاي فيزيولوژيكي مرتبط با عملكرد دانه ومقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي مختلف گندم نان
759
بررسي برخي اشارات آيات قرآن از منظر معني شناسي شناختي
760
بررسي برخي اشعار روايي اخوان ثالث بر مبناي مولفه هاي تحليل گفتمان
761
بررسي برخي الگوريتمهاي حل مسئله زمانبندي كلاسهاي دانشگاهي
762
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر پليمريزاسيون و ذوب ريسي پلي آميد 6
763
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر خواص فيزيكي - شيميايي پوشش الكترود يپوزيشن كاتدي (CED) روي زيرآيندهاي گالوانيزه و الكتروزينك
764
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر گرفتينگ پليمرهاي بلور مايع فروالكتريك
765
بررسي برخي پارامترهاي موثر در فرآيند تنش زدايي شيشه خم
766
بررسي برخي تغييرات رشدي و فيزيولوژيكي گونه هاي تاغ (Haloxylon aphyllum)، اسكنبيل (Calligonum comosum) و قلم (Fortuynia bungei Boiss) تحت تاثير ماسه بادي
767
بررسي برخي تغييرات رشدي و فيزيولوژيكي گونه ي رمس و قره داغ تحت تاثير ماسه بادي
768
بررسي برخي تفاوتهاي زباني در نمايشنامه هاي راديو و تلويزيون
769
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز تاج خروس ريشه قرمز
770
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز خرفه
771
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز سلمه تره
772
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز طوق
773
بررسي برخي جنبه هاي طراحي شبكه هاي خصوصي سازگار با شبكه هاي نسل آينده NGN
774
بررسي برخي جنبه‌هاي بيولوژيكي و مديريتي دو گونه خردل (Sinapis arvensis an​d S. alba)
775
بررسي برخي چالش هاي اخلاقي پيش روي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي در شهريزد درسال۱۳۹۵
776
بررسي برخي خصوصيات آت اكولوژي گونه انار شيطان ﴿مطالعه موردي : استان هاي هرمزگان و بوشهر﴾
777
بررسي برخي خصوصيات بوم شناختي رويشگاه هاي گونه اسپرسي همداني (.Hedysarum criniferum Boiss) در ايران
778
بررسي برخي خصوصيات بوم شناختي گونه Hedysarum criniferum Boiss
779
بررسي برخي خصوصيات بيو شيميايي و تعيين پارامترهاي ترموديناميكي آنزيم پلي فنل اكسيداز انجير , Study of some biochemical properties and kinetic parameters of polyphenol oxidase from ficus carica
780
بررسي برخي خصوصيات فتوسنتزي و فيزيولوژيك چهار توده كدو تخم كاغذي ﴿Cucurbita pepoL﴾ تحت تنش كمبود آب
781
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي پارچه پلي استر در اثر برخي سطح فعال ها در كاهش وزن به وسيله سود و آب آهك
782
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي شيميائي خاك در عرصه پخش سيلاب منطقه ماهان (كرمان )
783
بررسي برخي خواص آرتيني و ايده آلهاي اول چسبيده در مدول هاي كوهمولوژي موضعي صوري
784
بررسي برخي خواص آرتيني و ايده آلهاي اول چسبيده در مدول هاي كوهمولوژي موضعي صوري
785
بررسي برخي خواص آنزيمولوژيكي و تخليص آنزيم سيترات ليازاز باكتري كليسيلا پنومونيه( Klebsiella Pneumoniae)
786
بررسي برخي خواص الكتروني و مغناطيسي پايروكلر Tb2Ti2O7
787
بررسي برخي خواص پارچه چادر مشكي توليد ايران و مقايسه با نمونه هاي مشابه خارجي
788
بررسي برخي خواص پروتئين موجود در هواشش ماهي و امكان تبديل آن به ليف
789
بررسي برخي خواص پيروالكتريك ها وپيزوالكتريك ها
790
بررسي برخي خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخهاي مخلوط الياف پنبه و پلي پروپيلن
791
بررسي برخي خواص فيزيكي پشم خرگوش (آنغوره ) و مقايسه آن با كرك رائين
792
بررسي برخي خواص فيزيكي مكانيكي سه نوع پليمر بصورت آرايش يافته و آرايش نيافته در محيط شيميايي با 8 > PH > 4 و oc 50 > T > oc 5
793
بررسي برخي خواص فيزيكي منسوجات كامپوزيتي نانو نقره PET
794
بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي ابريشم هاي ريسيده شده در شرايط نوري و رطوبتي مختلف
795
بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي نسوزهاي منيزيا - گرانيتي
796
بررسي برخي خواص فيزيكي-مكانيكي پارچه هاي پنبه اي تحت تأثير پلاسما
797
بررسي برخي خواص مكانيكيپارچه هاي تاري-پودي مورد استفاده در تقويت كامپوزيت هاي پليمري
798
بررسي برخي روش هاي آناليزعددي و جبرخطي-عددي در رمزنگاري
799
بررسي برخي روش هاي رمزنگاري و رمزگشائي به همراه شبيه سازي روش RSA
800
بررسي برخي ريسك فاكتورهاي همراه با فيبروم رحمي در زنان قبل از سن يائسگي
801
بررسي برخي سيستم هاي لرزه بر در ساختمانهاي فولادي
802
بررسي برخي سيستمهاي فيزيكي - شيميائي با استفاده از ترموديناميك غير تعادلي
803
بررسي برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي تحمل به شوري در پايه هاي بذري پسته
804
بررسي برخي شاخص هاي مورفولوژيكي ، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي تحت تنش سلنيوم ، دردوگونه گياه Astragalus adscendenes وastragalus
805
بررسي برخي صفات رشدي و فيزيولوژيك دو رقم نخود زراعي تحت تيمار شوري
806
بررسي برخي صفات عملكردي وفاكتورهاي ايمني در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده باسطوح مختلف مكمل - L ترئونين به همراه سطوح پايين پروتئين جيره
807
بررسي برخي صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل سرما درمراحل رويشي گندم نان
808
بررسي برخي علل گرايش نوجوانان به مسائل غيراخلاقي در منطقه 18 آموزش و پرورش از ديدگاه دانش آموزان دبيرستاني و دبيران
809
بررسي برخي عوامل تاثير گذار بر آثار نقاشي كودكان 4 تا 6 ساله مهد كودك تخصصي هنر سبز اصفهان
810
بررسي برخي عوامل تاثيرگذار بر نفوذپذيري خاكهاي درشت دانه
811
بررسي برخي عوامل تركيبي گروههاي متناهي كه مجموعة مرتبههاي اعضاي آن با مجموعة مرتبههاي اعضاي﴿ U3 (q گروه برابر است.
812
بررسي برخي عوامل جامعهشناختيِ مؤثر بر بيتفاوتي اجتماعي (نمونه موردي: جوانان شهر بوشهر)
813
بررسي برخي عوامل خطر همراه با پارگي لوله ناشي از حاملگيهاي نابجا در مراجعين به بيمارستان الزهرا رشت بين سالهاي 85-80
814
بررسي برخي عوامل خطرزا در مادران و عوارض در نوزادان رسيده در دو گروه داراي مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و مايع آمنيوتيك شفاف در بيمارستان الزهراء رشت در سال هاي 1389-1390
815
بررسي برخي عوامل فرآيندي موثر در توليد پلي ﴿آميد - ايمير﴾ برگ دستيابي به ويسكوزيته ذاتي مناسب
816
بررسي برخي عوامل مؤثر بر جامعه پذيري جنسيتي دانشجويان با تأكيد بر باورهاي قالبي جنسيتي
817
بررسي برخي عوامل مؤثر بر رضايتمندي از زندگي زناشويي )مطالعه موردي معلمان منطقه كاكي(
818
بررسي برخي عوامل موثر بر تشكيل آلكالوئيدها دركشت بافت بذر البنج
819
بررسي برخي عوامل موثر بر سنتز احتراقي تركيب Mg2Si از مخلوط پودري عناصر اوليه
820
بررسي برخي عوامل موثر بر طول زمان رخداد اولين حادثه رانندگي در رانندگان وسايل نقليه بين شهري يزد با استفاده از آناليز بقائ
821
بررسي برخي عوامل موثر بر نيروي دفتين زدن و تاثير آن در فرايند توليد
822
بررسي برخي عوامل موثر در استقرار فرآيند مديريت استراتژيك در شهرداري منطقه 20 تهران
823
بررسي برخي عوامل همراه در بيماران بستري شده در بخش مرافبت هاي ويژه (ICU) بيمارستان پورسيناي رشت در شش ماهه اول سال 1382
824
بررسي برخي عوامل و موانع موثر بر بهره وري نيروي انساني (در موسسه مالي و اعتباري انصار)
825
بررسي برخي عومل موثر بر طول زمان رخداد اولين حادثه رانندگي در رانندگان وسايل نقليه بين شهري يزد با استفاده از آناليز بقا
826
بررسي برخي فاكتورهاي ايمنوفيزيولوژيك و مقاومت به استرس در ماهي قزا آلاي رنگين كمان﴿Oncorhynchus mykiss ﴾ تغذيه شده با روغن ماهي و روغن هاي گياهي
827
بررسي برخي قواعد مشاهده شده در سامانه هاي ماكروسكوپي براي سيالات محدود شده در فضاي نانو ﴿قاعده قطرهاي محدود به خط راست، نماي بحراني و محاسبه تابع همبستگي مستقيم﴾
828
بررسي برخي ماتريس هاي مهم
829
بررسي برخي متون چشم پزشكي در اسلام و بلاد اسلامي
830
بررسي برخي متون چشم پزشكي در اسلام و بلاد اسلامي
831
بررسي برخي مسائل بهينه سازي چندهدفه غيرخطي
832
بررسي برخي نامساوي‌هاي نگاشت‌هاي خطي مثبت روي *C-جبرها
833
بررسي برخي نواقص تقريب هاي رايج در نظريه تابعي چگالي و راه حل آنها
834
بررسي برخي واكنشهاي 2- كتومتيل كينولينها
835
بررسي برخي ويژگي هاي اكولوژيك كرته استان هرمزگان
836
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي سياه ماهي ريزفلس ﴿Capoeta damascina ﴾در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختياري
837
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي قزل آلاي رنگين كمان ﴿Oncorhynchus mykiss﴾ در رودخانه بهشت آباد چهارمحال بختياري
838
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي ماهي بليزم ﴿Barbus lacerta Heckel، 1843﴾ در رودخانه بي بي سيدان سميرم
839
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي ماهي نازك ﴿Chondrostoma regium﴾ در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال بختياري
840
بررسي برخي ويژگي هاي غير كلاسيكي سيستم هاي كوانتومي حل پذيز و ساليتون هاي كوانتومي در محيط هاي غير خطي
841
بررسي برخي ويژگي هاي مورفولوژي - آناتومي - فيزيولوژي و بيوشيميايي در گياه گوجه فرنگي تحت تنش خشكي
842
بررسي برخي ويژگي‌هاي زيستي ماهي بياه (Liza abu) در رودخانه كارون
843
بررسي برخي ويژگي‌هاي زيستي و پارامترهاي جدول زندگي زنبور پارازيتوئيد تخم(Hymenoptera: Platygastridae) Psix saccharicola پرورش ‏يافته روي تخم سن سبز پستهAcrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae) در شرايط آزمايشگاهي
844
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك كرته (Desmostachya bipinnata (L)stapf :poacca) در استان هرمزگان
845
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك كرته در استان هرمزگان
846
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك گونه Capparis spinosa در استان بوشهر
847
بررسي برد و گستره تفرق يون هاي كاشته شده در محيط شبه بافت
848
بررسي برد و گستره تفرق يون هايO 15 كاشته شده در محيط شبه بافت
849
بررسي برش اجسام ترد توسط جت آب به كمك روش هيدروديناميك ذرات هموار
850
بررسي برش پانچ در دال هاي تخت پس كشيده تحت بارهاي قائم و جانبي زلزله با منظور كردن انتقال لنگر در رفتار قاب خمشي
851
بررسي برش در تيرهاي بتن آرمه تحت بارگذاري مورب
852
بررسي برش منگنه اي در اتصال ستون به دال با انواع تقويت هاي فولادي تحت شرايط مختلف بارگذاري
853
بررسي برش هيدروليكي در حوضچه آرامش سر ريز اوجي شكل يا مانع شيب دار
854
بررسي برش‌ پلاسما و هواگاز و جوشكاري رباتيك
855
بررسي برق رساني و تغذيه واحد پتروشيمي تهران
856
بررسي برقراري روابط دوستانه دربين پسران ودختران دانشجودانشگاه آزاددامغان
857
بررسي برگردان مفعول هم ريشه ي (مطلق) تأكيدي و نوعي در ترجمه هاي انگليسي قرآن كريم
858
بررسي برگرسيون چندگانه
859
بررسي برگشت پذيري فرش ماشيني بافته شده از انواع نخ خاب پلي استري
860
بررسي برگشت فنري در فرايند كشش سنبه نيمكروي
861
بررسي برگشت فنري ورقهاي فلزي با سوراخ روي خم كناره
862
بررسي برگشت‌ پذيري فرش تحت بار ديناميكي و استاتيكي و اثر پارامترهاي مشخصه ‌ي فرش بر روي آن
863
بررسي برنامه درسي اجرا شده و كسب شده در رشته كودكياري هنرستان هاي دخترانه شهر يزد
864
بررسي برنامه درسي دوره ابتدايي بر مهارت هاي زندگي دانش آموزان
865
بررسي برنامه درسي رشته تخصصي طب كار از نظر دستياران ، فارغ التحصيلان و اعضا هيات علمي طب كار
866
بررسي برنامه درسي( اهداف، محتوا، راهبردهاي ياددهي-يادگيري و ارزشيابي) نظام يادگيري الكترونيكي بر پايه ديدگاه سازا گرايي و ارائه الگوي مناسب در دانشگاه پيام نور
867
بررسي برنامه ريزي بخش فرهنگ و هنر در برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
868
بررسي برنامه ريزي بخش فرهنگ و هنر: در برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي،اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ﴿تحقيق كلاسي﴾
869
بررسي برنامه ريزي جامع در توليدات كارگاهي و پيوسته
870
بررسي برنامه ريزي ساماندهي عشاير در كانون هاي توسعه به منظور ارايه مدل مناسب
871
بررسي برنامه ريزي شيفت كاري ژرستاران در بيمارستان
872
بررسي برنامه ريزي منابع سازماني در شركتهاي كوچك و متوسط در شهر كرمانشاه
873
بررسي برنامه ريزي منابع سازماني در مجموعه هاي متوسط و بزرگ مورد مطالعه ﴿شركت سهمي ذوب آهن اصفهان﴾
874
بررسي برنامه ريزي ها و سياستهاي توريسم جمهوري اسلامي ايران ( تحليل چهار برنامه پنج ساله توسعه )
875
بررسي برنامه هاي آموزش زبان انگليسي در دانشگاههاي پيام نور و علوم پزشكي اردبيل
876
بررسي برنامه هاي آموزشي مهندسي هوافضا در كشورهاي مختلف
877
بررسي برنامه هاي استراتژيك منابع انساني و نقش آن بر خلاقيت و نو اوري سازماني درشهرداري منطقه 20تهران
878
بررسي برنامه‌ها و سياست‌هاي حقوق شهروندي در دولت‌هاي محمود احمدي نژاد و حسن روحاني
879
بررسي برنامه‫ريزي منابع سازماني در شركتهاي كوچك و متوسط در شهر كرمانشاه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
880
بررسي برهم كنش الكترون- فونون در ترابردبار گرافين با استفاده از روش چگالي تابعي اختلالي
881
بررسي برهم كنش الكترون ها با آشكارسازهاي نيمه هادي سيليسيومي
882
بررسي برهم كنش داروهاي كاهنده فشار خون با غشاهاي بيولوژيكي در مقياس نانو با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
883
بررسي برهم كنش دريافت روغن هاي خوراكي كنجد، كانولا و كنجد- كانولا با پلي مورفيسم ژن هاي CETP,ApoA1 و ApoE بر سطوح پروفايل ليپيدي، شاخص هاي گلايسميك و مقاومت انسوليني در بين بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و همسرانشان
884
بررسي برهم كنش دريافت روغن هاي خوراكي كنجد، كانولا و كنجد- كانولا با پلي مورفيسم ژن هاي CETP,ApoA1 و ApoE بر سطوح پروفايل ليپيدي، شاخص هاي گلايسميك و مقاومت انسوليني در بين بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و همسرانشان
885
بررسي برهم كنش رزانه با لايه فعال غشاي اسمز مستقيم در تصفيه مستقيم پساب رنگرزي
886
بررسي برهم كنش سازه – سيال در كمپرسورهاي با جريان محوري در كوادكوپترهاي بالا رونده
887
بررسي برهم كنش شكل هاي بستر شني با تاج مسطح و پوشش گياهي ديوار بر مولفه هاي جريان آشفته
888
بررسي برهم كنش فوتون باهسته دربرهم كنش هاي ناكشسان
889
بررسي برهم كنش كازيمير در دماي محدود بين يك صفحه ي ناهموار رسانا و يك صفحه ي ناهموار با تراوايي كامل
890
بررسي برهم كنش نور با محيط با فضاهاي پارامتري خميده
891
بررسي برهم كنش نوكلئون -نوكلئون بااستفاده ازتغييرات جابه جايي فاز
892
بررسي برهم كنش هاي كادميوم و جيوه با آدنين
893
بررسي برهم كنش ويروس آنفلونزاي A با سيستم ايمني بدن
894
بررسي برهم‌كنش اسپين-مدار در يك نقطه¬ي كوانتومي سه ترازي مدل‌هاي Λ و V در حضور ميدان مغناطيسي در پديده شفافيت القايي الكترومغناطيسي
895
بررسي برهم‌كنش دارو با نانوحامل‌ها، با استفاده از روش شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
896
بررسي برهمكنش MK-801 در اثرات ضداضطرابي عصارهي هيدروالكلي دانهي شويد در موشهاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار
897
بررسي برهمكنش بين ct-dNA با داروي تيوريدازين ونيز hsa با داروي سرترالين بااستفاده از تكنيك هاي مختلف طيف سنجي وشبيه سازي مولكولي
898
بررسي برهمكنش بين DNA چهارگانه و يك نوع كمپلكس پالاديم با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي و رهايش آن كمپلكس از نانوذرات آلبومين سرم گاوي و نانوسلولز جلبك كارا در محيط آزمايشگاهي و مطالعه اثر ضد سرطاني آن بر روي رده سلولي MCF-7
899
بررسي برهمكنش بين هسته دوستهاي الكلي و عامل اعصاب سارينبا استفاده ازمحاسبات تئوري تابع چگالي
900
بررسي برهمكنش تك لايه هاي خود سامان 5 - آمينو - 2 - مركاپتوبنزايميدازول با برخي يون هاي فلزات سنگين
901
بررسي برهمكنش داروي Procarbazine با نانوسوئيچ زيستي ... AMPB- PEPTIDES
902
بررسي برهمكنش داروي پروپيل تيواوراسيل بايديد واندازه گيري داروي آمانتادين با استفاده ازالكترود خمير كربن اصلاح شده بابتا سيكلودكسترين به روش ولتامتري ...
903
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان آيداروبيسين با دي ان اي تيموس گوساله و تشخيص الكتروشيميايي ناهمجوري هاي تك بازي مختلف با استفاده از مورين به عنوان مولكول ردياب
904
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان جمسيتابين با فولرن هاي 60C و 70C استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
905
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان جمسيتابين با فولرن¬هاي 60C و70Cاستفاده از نظريه¬ي تابعي چگالي
906
بررسي برهمكنش ذرات بنيادي در حضور ميدان هاي زمينه
907
بررسي برهمكنش كليكس آرنها و يونهاي فلزي با استفاده از تئوري تابعي دانسيته
908
بررسي برهمكنش گالن - پيريت در محيط فلوتاسيون
909
بررسي برهمكنش ليزر ArF با غشاء پلي اترسولفون و اثر آن روي زيست سازگاري و خون سازگاري غشاء
910
بررسي برهمكنش ليزر XeCl با غشاء پلي اترسولفون
911
بررسي برهمكنش ليزر با بافت ﴿چربي﴾
912
بررسي برهمكنش منابع مختلف نيتروژن وبي كربنات سديم بر دو ژنوتيپ سير در سيستم هيدروپونيك
913
بررسي برهمكنش مولكول هاي , NH3 , H2O , HCN HF O(CH3)2 , با مولكول 1و2-دي فسفا دكا بوران (10)
914
بررسي برهمكنش مونومر ماده فعال سطحي با نانو لوله كربني چند ديواره
915
بررسي برهمكنش نانوحامل دارو و يك عامل زيست فعال با شبيه سازي ديناميك مولكولي
916
بررسي برهمكنش ها و محاسبه ثابت هاي شيميايي چند تركيب بيولوژيك يا واكنش هاي آنها با استفاده از روش هاي كمومتريكس
917
بررسي برهمكنش هاي FCNC از طريق توليد كوارك تاپ - بوزون Z- جت در برخورد دهنده FCC-ee
918
بررسي برهمكنش هاي الكترومغناطيسي سلول
919
بررسي برهمكنش هاي بيولوژيك بر روي ميكروفلوئيدهاي بدون كانال ايجاد شده با استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
920
بررسي برهمكنش هاي فلوئور-فلوئور، آيا برهمكنش دافع مي تواند منجر به تشكيل پيوند شيميايي شود؟
921
بررسي برهمكنش هاي فوق ريز مغناطيسي در لايه هاي نازك U/W ﴾110﴿با استفاده از نظريه هاي تابعي چگالي
922
بررسي برهم‎كنش هاي مولكولي بايومولكول ها و غشاء هاي زيستي در مقياس نانو در محيط آبي
923
بررسي برهمكنش هندسه تلماسه بر ساختار جريان و طول ناحيه جدايي
924
بررسي برهمكنش وان در والس يك اتم خنثي با سطوح رسانا يا دي الكتريك در ابعاد نانو
925
بررسي بروز 5 ساله رتينوپاتي و عوامل موثر بر آن در ديابت نوع ii ﴿دو﴾ مراجعه كنندگان به مركز ديابت يزد ﴿از سال 1379 تا سال 1384﴾
926
بررسي بروز اطراف ايمپلنت در مراجعين به كلينيك دندانپزشكي كتابچي كاشان در سال 1397
927
بررسي بروز ايده خير در كار هنري از منظر سنت گرايان ﴿سيد حسين نصر﴾
928
بررسي بروز سردرد پس از بي حسي نخاعي و عوامل مرتبط با آن در بيماران كانديد سزارين در بيمارستان الزهرا رشت در سال 98
929
بررسي بروز سرگيجه حقيقي(دوراني) و سرگيجه كاذب(احساس گيجي) در ريكاوري بعد از عمل جراحي الكتيو با بيهوشي عمومي و برخي عوامل پيشگويي كننده در بيماران 60-15 ساله مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت(سال 1390-1391)
930
بررسـي بروز عوارض عمل برداشتن سنگ هاي كليه از طريـق پوست در مركـز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت در سال 1387-1384
931
بررسي بروز هيپوناترمي در كودكان مبتلا به گاستروانتريت درمان شده با مايعات وريدي هيپوتونيك در بيمارستان 17 شهريور شهر رشت از تاريخ 1/7/87 تا 1/11/89
932
بررسي برون تني اثر حفاظت پرتوي نانونيوزوم حاوي اسانس آويشن بر روي لنفوسيتهاي خون محيطي انسان تحت تابش پرتوهاي يونيزان
933
بررسي برون تني خواص زيستي هيدروكسي آپاتيت فلوئوردار سنتز شده به روش شيمي تر
934
بررسي برون سپاري برخي فرايندها جهت توليد در كلاس جهاني شركت هاي سازنده سازه هاي فلزي استان تهران
935
بررسي برون سپاري خدمات سلامتي در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران و ارائه الگوي راهبردي برون سپاري خدمات
936
بررسي بزرگي ، گستره وفراواني سيل در حوضه رودخانه تجريش
937
بررسي بزرگي و توزيع تنش‌هاي پسماند در جوش محيطي يك مخزن تحت فشار آلومينيوم استحكام بالا و استخراج روابط براساس پارامترهاي هندسي
938
بررسي بزه زيست محيطي صيد غيرمجاز در حقوق كيفري ايران
939
بررسي بزهكاران وارتباط با فقر وعوامل اقتصادي
940
بررسي بزهكاري جوانان درشهر قم
941
بررسي بزهكاري نوجوانان 10-14 ساله شهر شهركرد
942
بررسي بزهكاري نوجوانان10-14ساله
943
بررسي بسامدي و معنايي واژگان و تركيبات عربي در شعر رودكي
944
بررسي بسترهاي اجتماعي و فرهنگي شهرهاي خلاق و نوآور﴿مورد مطالعه:استان هاي ايران﴾
945
بررسي بسترهاي اقتصادي كارآفريني در توسعه پايدار روستايي
946
بررسي بسترهاي فكري و نظري تئاتر استانيه فسكي
947
بررسي بسترهاي فكري و نظري تئاتر استانيوسكي (با اتكا بر نظريات باختين و گروتفسكي)
948
بررسي بسترهاي مورد نياز جهت ايجاد مديريت مشاركتي در بافت قديم
949
بررسي بسترهاي مورد نياز جهت پياده سازي مديريت دانش
950
بررسي بستگي بين سبك رهبري مديران مدارس منطقه 14 تهران با رضايت شغلي كاركنان آموزشي
951
بررسي بسته بندي زعفران
952
بررسي بسته بندي زعفران به عنوان يك محصول صادراتي
953
بررسي بسته بندي فرش دستباف ايراني
954
بررسي بسته بندي مقوايي و بازار آن در ايران
955
بررسي بصري آرايش و تناسبات در طومارهاي خطي موجود در موزه ي آستان قدس
956
بررسي بصري آرم شركت هاي هواپيمايي جهان
957
بررسي بصري آرم هاي پوشاك ورزشي جهان تا سال 2016
958
بررسي بصري آرم هاي دانشگاه هاي ايران ( دولتي و غير دولتي )
959
بررسي بصري آرم هاي هتل هاي زنجيره اي پنج ستاره جهان
960
بررسي بصري آگهي هاي چاپي در مجلات دهه ي چهل ايران
961
بررسي بصري بسته بندي دارو در دو دهه ي اخير كشور آلمان
962
بررسي بصري بيلبوردهاي سه بعدي تجاري دو دهه ي اخير در اروپا
963
بررسي بصري پورتال هاي شهري پايتخت كشورهاي توسعه‌يافته
964
بررسي بصري پوسترهاي اسماء الحسني ﴿1٣91 -1٣8٤﴾
965
بررسي بصري پوسترهاي جشنواره فيلم در اروپا ( مورد پژوهي جشنواره هاي كن ، برلين و ونيز ) در سه دهه اخير
966
بررسي بصري پوسترهاي دو دهه ي اخير"2010-1990" سينماي هاليوود
967
بررسي بصري پوسترهاي سينماي موج نوي فرانسه در دهه ي 1960 ميلادي
968
بررسي بصري پوسترهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از آغاز تاكنون
969
بررسي بصري پوسترهاي نمايش نامه هاي شكسپير
970
بررسي بصري تبليغات مبارزه با اعتياد به مواد مخدر و دخانيات در رسانه هاي چاپي دنيا
971
بررسي بصري تصاوير نسخه چاپ سنگي تحفه‌الذاكرين بيدل كرمانشاهي اثر بهرام كرمانشاهي
972
بررسي بصري تصوير زن در شاهنامه تهماسبي و داوري
973
بررسي بصري تصويرسازي براي علم نجوم در جهان اسلام
974
بررسي بصري تمبرهاي گنجينه ي موزه ملك
975
بررسي بصري خط عنوان تيترا‍‍‍‍‍‍‍ژ‍ فيلم هاي سينماي ايران از آغاز تاكنون
976
بررسي بصري روي جلد‏هاي تصويرسازي‌شده تحليل روي جلدهاي راه يافته به مسابقه‌ي ‏50 كتاب 50 جلد
977
بررسي بصري ريشه هاي تصويري و معنايي نقش مايه هاي سنتي هنر بلوچ و مطالعه تطبيقي آن با نقاشي انتزاعي
978
بررسي بصري سرلوحه مجلات دهه هشتاد ايران
979
بررسي بصري سيستم هاي راهنماي شهري كشور آمريكا
980
بررسي بصري طرح جلد كتاب هاي ادبيات داستاني ايران پس از انقلاب اسلامي (1395-1357)
981
بررسي بصري عنوان بندي سينماي وحشت در كشور آمريكا در دهه اخير ) 2008 تا 20
982
بررسي بصري فونت و پيكتوگرام در گرافيك محيطي باغ وحش ﴿5 مورد مطرح در جهان﴾
983
بررسي بصري كتيبه هاي ابنيه ي تاريخي شهر تبريز
984
بررسي بصري مسكات هاي به كار برده شده در تبليغات كشورهاي اروپايي
985
بررسي بصري نسخ خطي مصور علوم در گنجينه‌ي مخطوطات آستان قدس رضوي(قرن11و12ه.ق)
986
بررسي بصري نسخه خطي سمك عيار
987
بررسي بصري نشانه نوشته هاي روزنامه هاي رايج ايران از سال 1360 تا 1390
988
بررسي بصري نظام تناسبات در باله هاي ازدواج ﴿گنجينه ي آستان قدس رضوي﴾
989
بررسي بصري نقش مايه هاي حرم مطهر حضرت احمد بن موسي شاهچراغ(ع)
990
بررسي بصري نقش مايه هاي معماري در دوره تيموري (مورد پژوهي:2مدرسه و 1 مدرسه در مشهد)
991
بررسي بصري نقش مايه هاي مهر انگشترهاي اسلامي در ايران﴿مجموعه ي ناصرخليلي﴾
992
بررسي بصري نقشه هاي راهنما در جهان اسلام﴿قرن پنچم تا يازدهم هجري قمري
993
بررسي بصري نقوش دستبافته هاي قشقايي فارس
994
بررسي بصري نقوش سفالينه هاي تل باكون
995
بررسي بصري نقوش سفالينه هاي شادياخ نيشابور
996
بررسي بصري نقوش سنگ قبرهاي آرامگاه ارامنه اصفهان﴿ سده 19،18،17 ميلادي ﴾
997
بررسي بصري نقوش نسخه خطي اندرزنامه (نسخه سين سيناتي)
998
بررسي بصري نقوش و كتيبه هاي كاروانسراي شرف در خراسان رضوي ( رباط شرف در خراسان رضوي )
999
بررسي بصري نگاره هاي اطلاع رسان آب و هوا در شبكه هاي خبري شناخته شده ي جهاني
1000
بررسي بصري نگاره هاي اطلاع رسان آموزشي براي طراحي نگاره هاي آموزشي كودكان دبستاني
بازگشت