<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تأثير ساختمان بافت بر روي خواص فيزيكي پارچه هاي سه بعدي حلقوي پودي
2
بررسي تأثير ساختمان بافت پارچه هاي حلقوي تاري بر رفتار خمشي آن به كمك يك مدل رياضي
3
بررسي تأثير ساختمان بافت پارچه¬هاي دوجداره(حلقوي پودي) بر روي خواص ضربه¬¬ با سرعت پايين كامپوزيت¬هاي تقويت شده با آنها
4
بررسي تأثير ساختمان پارچه‌هاي حلقوي پودي دوجداره بر روي خواص خمشي كامپوزيت‌هاي تقويت‌شده با آن‌ها
5
بررسي تأثير سازگاري زوجين در زندگي و نقش آن بر رضايتمندي زناشويي
6
بررسي تأثير سازمان يادگيرنده بر عملكرد مالي با ميانجيگري عملكرد دانشي (مورد مطالعه: سازمان ميراث فرهنگي اردبيل)
7
بررسي تأثير سازوكار راهبري شركتي بر رابطۀ بين كيفيت اطلاعات داخلي شركت و كارايي تخصيص منابع در شركت هاي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
8
بررسي تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي و محافظه كاري بر عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
9
بررسي تأثير ساعت درس بر ميزان پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پايه ابتدايي شهر آبادان
10
بررسي تأثير ساعت درس بر ميزان پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پايه ابتدايي شهر آبادان
11
بررسي تأثير سايه بر عملكرد نماي دوپوسته، بازطراحي ساختمان آموزش قديم دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
12
بررسي تأثير سبك رهبري اخلاقي ادراك شده بر فرسودگي شغلي با نقش ميانجي دلبستگي به كار
13
بررسي تأثير سبك رهبري تضايف گرايانه بر پايداري منابع انساني با در نظر گرفتن نقش ميانجي برند سازي داخلي
14
بررسي تأثير سبك رهبري خدمتگزار مديران بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان
15
بررسي تأثير سبك رهبري در رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بين‌فردي در سازمان‌هاي دولتي رفسنجان
16
بررسي تأثير سبك رهبري مدير بر عملكرد شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي نيشابور با تحليل نقش ميانجيِ رضايت شغلي و تعهد سازماني
17
بررسي تأثير سبك زندگي بر شادي زنان و مقايسۀ آن بين زنان شهرستان بوكان و مياندوآب
18
بررسي تأثير سبك فرزندپروري بر خلاقيت نوجوانان سال سوم مقطع راهنمايي شهرستان فردوس
19
بررسي تأثير سبك هاي اسناد و رضايت شغلي در دبيران مقطع ابتدايي شهرستان فردوس
20
بررسي تأثير سبك هاي عشق بر ارضاي نيازهاي اساسي زنان خانه دار شهرستان فردوس
21
بررسي تأثير سبك هاي فرزندپروري بر ميزان پذيرش اجتماعي دانش آموزان دختر و پسرمقطع سوم متوسطه شهر عشق آباد در سال تحصيلي 90-89
22
بررسي تأثير سرباره كوره بلند بر روي خواص مكانيكي و دوام بتن غلتكي روسازي در مناطق يخبندان
23
بررسي تأثير سرزني و كاربرد موادّ شيميايي بر زودرسي و خصوصيات كمي و كيفي پنبه رقم ورامين در منطقه بردسكن خراسان رضوي
24
بررسي تأثير سرزني و كاربرد موادّ شيميايي بر زودرسي و خصوصيات كمي و كيفي پنبه رقم ورامين در منطقه بردسكن خراسان رضوي
25
بررسي تأثير سركوب خاطره منفي بر اختصاصي بودن حافظه سرگذشتي، نشخوارفكري، ميزان مزاحمت خاطره منفي و مقايسه اثربخشي آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي با درمان شناختي-رفتاري و درمان دارويي دربيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي
26
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر توسعه زيباسازي شهري با نقش ميانجي مديريت دانش و نوآوري باز (مطالعه موردي:معاونت خدمات شهري شهرداري تبريز)
27
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر فعاليت‌هاي نرم مديريت دانش (تسهيم و خلق دانش) در شركت ايران خودرو ديزل
28
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي در ارتقاء بهره وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران 1388-1380
29
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي- شبكه روابط - زائران اصفهاني در جامعه ميزبان بر وفاداري آنان به مقصد مطالعه موردي( محله سرشور)
30
بررسي تأثير سرمايه روان‌شناختي كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني آنان با نقش ميانجي رضايت شغلي
31
بررسي تأثير سرمايه روانشناختي كاركنان بر تعهد سازماني آنان در شهرداري بيرجند
32
بررسي تأثير سرمايه فكري بر ارتباط ارزشي اطلاعات حسابداري
33
بررسي تأثير سرمايه فكري سبز بر مديريت منابع انساني سبز با نقش ميانجي‌گري فرهنگ‌ سازماني سبز
34
بررسي تأثير سرمايه فكري و سرمايه اجتماعي بر ميزان كيفيت خدمات مسافري در شركت حمل و نقل ريلي رجاء
35
بررسي تأثير سرمايه فكري و سرمايه اجتماعي بر ميزان كيفيت خدمات مسافري در شركت حمل و نقل ريلي رجاء
36
بررسي تأثير سرمايه فكري و هوش تجاري بر مزيت رقابتي با در نظر گرفتن نقش ميانجي ظرفيت جذب (مورد مطالعه: كاركنان كاشي كسري سنندج)
37
بررسي تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر روي صادرات گاز ايران
38
بررسي تأثير سرمايه هاي اجتماعي كاركنان برعملكرد كارآفرينانه
39
بررسي تأثير سرمايه هاي اجتماعي كاركنان برعملكرد كارآفرينانه مؤسسات آموزشي با درنظرگرفتن نقش ميانجي تعهد سازماني "درخصوص كاركنان مؤسسات آموزشي استان كردستان شهرستان سنندج"
40
بررسي تأثير سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر كيفيت زندگي معلمان بازنشسته شهرستان جوانرود
41
بررسي تأثير سرمايه‌ ي فرهنگي بر توسعه‌ ي پايدار در كشورهاي منطقه‌ ي منا
42
بررسي تأثير سرمايه‌گذاري شركتي و نقدشوندگي بر بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
43
بررسي تأثير سطح ريسك بر تقاضاي پوشش بيمه و امكان وجود انتخاب مساعد در بازار بيمه بدنه اتومبيل ﴿مطالعه موردي : شهر اصفهان﴾
44
بررسي تأثير سطح مقطع در انتقال حرارت جابجايي اجباري در جريان آرام نانوسيال غير نيوتني در يك لوله افقي خميده
45
بررسي تأثير سلامت سازماني بر روي اثربخشي و عملكرد سازمان
46
بررسي تأثير سه نوع دمنوش گياهي بر روي سيستم آنتي اكسيداني پلاسما و آنزيم هاي فعال كبدي دانشجويان دختر پس از يك جلسه تمرين ورزشي حاد
47
بررسي تأثير سواد والدين بر خلاقيت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سرايان
48
بررسي تأثير سواد والدين بر شناخت مشكلات عاطفي نوجوانان در منطقه باغستان
49
بررسي تأثير سوانح طبيعي بر اقتصاد عصر ناصري(1313-1264 هـ . ق)
50
بررسي تأثير سياست هاي پولي بانك مركزي بر شاخص هاي مالي و صنعت بورس اوراق بهادار تهران
51
بررسي تأثير سياست هاي پولي و ماليبر متغيرهاي عمده بخش كشاورزي ايران
52
بررسي تأثير سياست‌هاي فرهنگي شهرداري اصفهان بر سبك زندگي
53
بررسي تأثير سياستهاي اعتباري بر مربوط بودن اطلاعات حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
54
بررسي تأثير سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان بر ميزان كارايي آنان مورد مطالعه : مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران
55
بررسي تأثير سيستم اطلاعات مديريت بر افزايش اثر بخشي آموزش و يادگيري در كاركنان (مطالعه موردي: شركت برق منطقه اي تهران)
56
بررسي تأثير سيستم اطلاعات مديريت مالي بر عملكرد مالي بيمارستان بر اساس مدل هزينه يابي مبتني بر فعاليت:
57
بررسي تأثير سيستم‌هاي اطلاعات مديريت بر وضعيت اتوماسيون اداري
58
بررسي تأثير سيستم‌هاي سازماني (Enterprise Systems) بر چابكي سازمان با استفاده از مدل تائو (مطالعه موردي : صنعت خودرو‌سازي شهر تهران
59
بررسي تأثير سيستم‌هاي سازماني (Enterprise Systems) بر چابكي سازمان با استفاده از مدل تائو (مطالعه موردي : صنعت خودرو‌سازي شهر تهران)
60
بررسي تأثير سيكل عمليات حرارتي جوان‌سازي بر ريز ساختار پره توربين مستعمل از جنس IN738-LC
61
بررسي تأثير سيگنال هاي سامانه ي بيورزونانس بر زيستايي سلول ها به شكل برون تني
62
بررسي تأثير سيليكون و كلريد سديم بر ويژگيهاي آناتوميكي و فيزيولوژيكي گياه فلفل CapSicum annuum L.))
63
بررسي تأثير سينماي آمريكا بر مخاطب ايراني پس از انقلاب اسلامي
64
بررسي تأثير شأن زوجه بر نفقه و مهريه در فقه اماميه و قانون مدني ايران
65
بررسي تأثير شاخص ادراك فساد بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دو گروه كشور‌هاي با فساد بالا و فساد پايين.
66
بررسي تأثير شاخص حكمراني خوب بر شاخص توسعه انساني در دو گروه كشورهاي منتخب اسلامي و OECD
67
بررسي تأثير شادي حسابداران بر اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري (مورد مطالعه: شركت هاي كاشي و سراميك استان يزد)
68
بررسي تأثير شاغل بودن بانوان اصفهان بر ويژگي هاي رواني آنان در پرسشنامه scl 90
69
بررسي تأثير شبكه سازي بر عملكرد صادراتي با نقش ميانجي نوآوري فرآيند كسب و كار ( مورد مطالعه: صنايع نفت، گاز و پترو شيمي پارس جنوبي )
70
بررسي تأثير شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر هويت فردي، تحرك اجتماعي و فردگرايي در دانش آموزان دختر پايه اول دوره دوم متوسطه ناحيه دوم شهرستان بهارستان
71
بررسي تأثير شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر هويت فردي، تحرك اجتماعي و فردگرايي در دانش آموزان دختر پايه اول دوره دوم متوسطه ناحيه دوم شهرستان بهارستان
72
بررسي تأثير شبكههاي اجتماعي مجازي بر ميزان طلاق )مطالعه موردي شهرستان شادگان(
73
بررسي تأثير شخصيت برند بر نيات رفتاري و نگرش مصرف كننده با توجه به نقش واسطه جاذبه شخصيت برند: مورد مطالعه خدمات بازاريابي اجتماعي شركت ايران خودرو
74
بررسي تأثير شخصيت تيپ AوB برانتخاب رنگهاي اصلي وكمكي.
75
بررسي تأثير شخصيت سرمايه‌گذاران بر خطاهاي ادراكي آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
76
بررسي تأثير شخصيت، هوش عاطفي، كار احساسي، خستگي عاطفي بررفتار معكوس در بين كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان شركت مهندسي عمراب)
77
بررسي تأثير شعار برند بر يادآوري و بازتشخيص نام برند در بانك هاي ايراني
78
بررسي تأثير شكل رنگدانه برروي خواص ظاهري جوهر متاليك
79
بررسي تأثير شكل هندسي لوله هاي حامل ذرات ريز ماسه در جريانهاي چند فازي در لوله هاي انتقال نفت و گاز به منظور پيشبيني نرخ سايش و خوردگي به روش CFD
80
بررسي تأثير شكل‌گيري ترجيحات زماني و انتظارت رأي‌دهندگان و تصميمات احزاب سياسي در بروز سيكل‌هاي تجاري سياسي
81
بررسي تأثير شهرت شركتي بر ريسك شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
82
بررسي تأثير شهرت نام تجاري بر تمايل به خريد برندهاي لوكس (مطالعه موردي: مشتريان فروشگاه هاكوپيان شعبه ساري(
83
بررسي تأثير شهرت نام تجاري بر تمايل به خريد برندهاي لوكس (مطالعه موردي: مشتريان فروشگاه هاكوپيان شعبه ساري(
84
بررسي تأثير شوخ طبعي بر سلامت روان دانشجويان دختر پيام نور مركز فردوس
85
بررسي تأثير شوك ارزي سال 1391 در ايران بر قيمت سهام شركت هاي منتخب
86
بررسي تأثير شوك‌هاي نفتي بر اشتغال در كشورهاي صادركننده و واردكننده نفت
87
بررسي تأثير شوك¬هاي قيمتي و درآمدي نفت بر ادوار تجاري در اقتصاد ايران
88
بررسي تأثير شيوه هاي تربيتي والدين بر اعتماد به نفس نوجوانان دختر
89
بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري برميزان پرخاشگري دختران مقطع راهنمايي شهرستان املش درسال۸۶-۸۵.
90
بررسي تأثير ضخامت پوشش بر مقاومت سايشي و چسبندگي پوشش DLC بع زيرلايه فولاد H13
91
بررسي تأثير ضخامت لايه ميانگير بر كارايي سلول هاي خورشيدي نانومتري CdTe/CdS
92
بررسي تأثير ضريب زبري بر فرآيند بارش-رواناب در دامنه هاي مركب
93
بررسي تأثير طراحي پيش تكليف و طراحي همزمان بر پيچيدگي و صحت ترجمه نوشتاري فارسي به انگليسي دانشجويان ايراني رشته مترجمي زبان انگليسي
94
بررسي تأثير طرح بافت بر روي مقاومت خمشي كامپوزيت تقويت شده با پارچه شيشه اي
95
بررسي تأثير طرح بافت بر مقاومت سايشي پارچه تاري و پودي
96
بررسي تأثير طردشدگي در محيط كار بر آوا(صدا)ي كاركنان در شركت آب و فاضلاب شهر يزد
97
بررسي تأثير طلاق بر اختلالات رفتاري كودكان تك سرپرست شهرستان رامسر در سال ۱۳۹۰.
98
بررسي تأثير طلاق عاطفي بر سرمايه روانشناختي زوجين شهرستان فردوس
99
بررسي تأثير طلاق عاطفي بر هوش هيجاني زوجين شهرستان فردوس
100
بررسي تأثير طلاق عاطفي والدين بر سلامت روان فرزندان
101
بررسي تأثير ظرفيت جذب ادراك‌شده كاربران در موفقيت سيستم اطلاعاتي بيمارستان از طريق تسهيم دانش: نقش تعديل گر حمايت
102
بررسي تأثير ظرفيت جذب دانش بر نوآوري شركت‌هاي فناوري اطلاعات مطالعه موردي: شركت افزارپرداز رميس
103
بررسي تأثير عامل فوم ساز بر استحكام فشاري كامپوزيت فومي Al-Sic- TiB2
104
بررسي تأثير عبور غيرمجاز عابر پياده بر ظرفيت تقاطعات چراغ دار
105
بررسي تأثير عدالت اطلاعاتي و مراوده اي بر رفتار شهروندي سازماني و فردي با نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده در ميان پرستاران بيمارستان شهرستان رفسنجان
106
بررسي تأثير عدالت خدمات مالي بر رضايت مشتريان بانكها در شهرستان خوي
107
بررسي تأثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني و رضايت شغلي در بين كاركنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان
108
بررسي تأثير عدالت سازماني بر فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي استرس شغلي كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر رشت
109
بررسي تأثير عدالت و اعتماد سازماني بر درگيري شغلي و تعهد سازماني
110
بررسي تأثير عدالت، فناوري و اعتماد بر روي سوابق رضايت مشتري و ارتباط آن با نيات شكايت در خريد آنلاين (مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
111
بررسي تأثير عدالت، فناوري و اعتماد بر روي سوابق رضايت مشتري و ارتباط آن با نيات شكايت در خريد آنلاين (مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
112
بررسي تأثير عدم اطمينان محيطي بر عملكرد سازمان: ايران خودرو
113
بررسي تأثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه دوم دبيرستان الزهرا﴿قطب آباد سال تحصيلي1387-1386﴾
114
بررسي تأثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي كودكان در دوره ابتدايي
115
بررسي تأثير عصاره هيدرو الكلي كندر بر هورمونهاي توليد مثلي و بافت شناسي تخمدان جنس ماده در موش كوچك آزمايشگاهي
116
بررسي تأثير عضويت و استفاده ازشبكه هاي اجتماعي و اينترنت با هوش اخلاقي، مسئوليت پذيري و ارتباط با والدين در بين دانش آموزان دوره اول متوسطه شهراصفهان
117
بررسي تأثير عكس‌هاي خبري شهروندي بر عكاسي خبري حرفه‌اي- موردپژوهي(سايت نيويورك‌تايمز، سايت هافينگتون‌پست، روزنامه نيويورك‌تايمز و روزنامه وال استريت ژورنال سال 2018)
118
بررسي تأثير علم جديد بر انديشه‌ي تفسيري شهيد مطهري
119
بررسي تأثير عملكرد برتر مبتني بر شايستگي بر ابعاد اثربخشي سازماني
120
بررسي تأثير عملكرد خانواده و نقص توجه بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان در شهر و روستا
121
بررسي تأثير عملكرد دانشگاه بر وفاداري به دانشگاه با متغير ميانجي نگرش نسبت به دانشكده و دانشگاه
122
بررسي تأثير عملكرد نظارت و راهنمايي آموزش مديران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان فسا در سال 1386-1385
123
بررسي تأثير عملكرد نظارت و راهنمايي آموزشي مديران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان فسا در سال85-86
124
بررسي تأثير عمليات پلاسما بر خواص فصل مشترك و زيست‌تخريب‌پذيري در كامپوزيت‌هاي تقويت‌شده با الياف خرما
125
بررسي تأثير عمليات ترمومكانيكي بر ساختار ميكروسكوپي و خاصيت ابركشساني آلياژهاي حافظه‌دار Ni-Ti-V
126
بررسي تأثير عمليات تكميلي H2O2/nano- TiO2/UV بر خواص سطح و ظاهر رنگي پارچه پلي استر
127
بررسي تأثير عمليات تكميلي بر خواص مكانيكي پارچه هاي كيسة هواي خودرو
128
بررسي تأثير عمليات حرارتي آنيل ميان بحراني بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد CK45 در مقايسه با شرايط كوئنچ و تمپر
129
بررسي تأثير عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و ايجاد نانوساختار در شيشه فلز حجمي پايه زيركونيم
130
بررسي تآثير عمليات سطحي پلاسما بر روي خواص مكانيكي كامپوزيتهاي پارچه اي شيشه اي
131
بررسي تأثير عناصر و نقوش سنتي در دكوراسيون داخلي
132
بررسي تأثير عوامل آميخته بازاريابي بر مكانيزم رفتاري مصرف كنندگان زعفران
133
بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر خشونت عليه زنان مطالعه موردي زنان متأهل شهرستان رامسردرسال تحصيلي1392-1391.
134
بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر دينداري دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
135
بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر دينداري دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
136
بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر روي افزايش رضايت شغلي كاركنان شهرستان سميرم
137
بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر روي باورهاي مذهبي زنان 18تا30ساله دانشگاه پيام نور رامسر.
138
بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر نشاط اجتماعي معلمان در شهرستان مهاباد
139
بررسي تأثير عوامل اجتماعي در بروز رفتارهاي نابهنجار(مطالعه موردي دانش آموزان مدارس شهر كرمانشاه)
140
بررسي تأثير عوامل اجتماعي فرهنگي بر ميزان اعتماد اجتماعي جوانان شهر سميرم به دانشگاه پيام نور سميرم
141
بررسي تأثير عوامل انگيزشي كاركنان بر اثربخشي مديريت دانش در شركت ملي نفتكش ايران
142
بررسي تأثير عوامل تسهيم دانش بر كارآفريني سازماني با نقش تعديل كننده نوآوري (مورد مطالعه: شركت مخابرات خراسان شمالي)
143
بررسي تأثير عوامل توصيه گر بر رفتار خريد برنامه‌ريزي نشده (مطالعه موردي: فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ايران كتان استان مازندران)
144
بررسي تأثير عوامل توصيه گر بر رفتار خريد برنامه‌ريزي نشده (مطالعه موردي: فروشگاه‌هايزنجيره‌اي ايران كتان استان مازندران)
145
بررسي تأثير عوامل خانوادگي بر رشد خلاقيت كودكان.
146
بررسي تأثير عوامل ساختار سازمانيو كيفيت زندگي كاري بر وفاداري كاركنان (مورد مطالعه: اداره كل امور مالي و اداري شهرداري تهران)
147
بررسي تأثير عوامل ساختاري پارچه‌هاي چندلايه حاوي نخ‌هاي دوجزئي با مغزي فلزي بر خاصيت انعكاس صوت
148
بررسي تأثير عوامل ساختاري مديريت دانش بر سرمايه انساني در خدمات كسب وكار دانش¬محور مورد مطالعه شركت انتقال داده¬هاي آسياتك
149
بررسي تأثير عوامل سازندهاي زمين‌شناسي، اجزا شيب، كاربري اراضي و شدت بارندگي بر ميزان رواناب و رسوب در حوضه آبخيز (مطالعه موردي: حوضه آبخيز قلعه قدم شهرستان سميرم در استان اصفهان)
150
بررسي تأثير عوامل عمق خط، طول كلمه و بسامد كلمه در خطاهاي املاي فارسي دانش آموزان ترك زبان
151
بررسي تأثير عوامل فرهنگي بر پياده¬سازي مؤثر مديريت دانش (مطالعه موردي: شركت سيمان سپاهان)
152
بررسي تأثير عوامل فرهنگي عنبران بر طرح و نقوش گليم عنبران نمين
153
بررسي تأثير عوامل فعال سطحي زيستي بر تغيير ترشوندگي سطوح
154
بررسي تأثير عوامل مؤثر در فرآيند الكتروريسي نانوالياف بر پايه‌ي پلي وينيل الكل/كيتوسان بر خواص پوشش‌هاي زخم حاصل از آن
155
بررسي تأثير عوامل مادي،معنوي و ديني در رضايت شغلي كاركنان دبيرستان پسرانه امام علي(ع)روستاي زياز.
156
بررسي تأثير عوامل مختلف بر تقاضاي بيمه عمر در كشورهاي
157
بررسي تأثير عوامل هندسي بر رفتار مكانيكي فايل‌هاي روتاري نيكل-تيتانيوم
158
بررسي تأثير غبار سيمان بر روي ويژگي هاي رويشي و فيزيولوژيكي گياه جو
159
بررسي تأثير غلظت يون نيكل بر برخي از خواص پوشش فسفاته بر روي زمينه آلومينيوم 2024
160
بررسي تأثير غني سازي ارتباط زوجي از طريق آموزش خودنظمي هيجاني بر راهبردهاي مقابله اي و ابعاد الگوهاي ارتباطي زوجين
161
بررسي تأثيـر فاز شكست الكتريكي بـر عملكرد دستگاه پلاسماي كانوني
162
بررسي تأثير فاز مياني در خواص كامپوزيتهاي پليمر- الياف شيشه به روش آناليز تصادفي
163
بررسي تأثير فاصله بين حاملگي ها بر بروز زايمان زودرس در بيمارستان الزهرا در سال 1395
164
بررسي تأثير فاصله فرهنگي درك شده توسط واردكننده بر توسعه محصول جديد وارداتي (موردمطالعه: شركتهاي واردكننده خودرو در تهران)
165
بررسي تأثير فاصله فرهنگي درك شده توسط واردكننده بر توسعه محصول جديد وارداتي (موردمطالعه: شركتهاي واردكننده خودرو در تهران)
166
بررسي تأثير فاكتورهاي مكانيكي نخ هاي بافت بر روي استحكام كششي بريدها
167
بررسي تأثير فتومونتاژ بر تبليغات از سال 2000 تا 2014 ميلادي
168
بررسي تأثير فرآيند نورد تجمعي بر خواص مكانيكي و متالورژيكي ورق منيزيم AZ31
169
بررسي تأثير فرايند جهاني‌شدن بر نظريه‌هاي جامعه‌شناسي
170
بررسي تأثير فرسودگي شغلي بر اهمال كاري اعضاي هيأت علمي دانشگاه يزد
171
بررسي تأثير فرصت هاي كار آفرينانه بر همراستايي استراتژيك با توجه به نقش ميانجي بلوغ مدريت دانش
172
بررسي تأثير فرصت هاي كار آفرينانه بر همراستايي استراتژيك با توجه به نقش ميانجي بلوغ مدريت دانش
173
بررسي تأثير فرهنگ سازماني در تمايل به تسهيم دانش در سازمان از ديدگاه ارزشهاي رقابتي
174
بررسي تأثير فرهنگ قبيله اي و طايفه اي بر رفتار انتخاباتي روستائيان شهرستان دنا
175
بررسي تأثير فرهنگي مهاجران در اصفهان عصر شاه عباس اول (996-1038 ق)
176
بررسي تآثير فضاي شهري بر الگوهاي رفتاري شهروندان در ميدان امام خميني
177
بررسي تأثير فضاي مجازي بر هويت ديني و ملي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ريز
178
بررسي تأثير فضاي مجازي برروي جوانان 17تا25سال شهرستان رامسر.
179
بررسي تأثير فضاي مجازي در ميزان آسيب هاي اجتماعي خانواده هاي تحت امداد شهرستان رامسر.
180
بررسي تأثير فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فردوس
181
بررسي تأثير فعاليت هاي بازاريابي بر ارزش ويژه برند تجاري خدمات با توجه به نقش ميانجي تجربه درك شده مشتريان بانك ملي شهر تهران
182
بررسي تأثير فعاليت هاي بازاريابي بر ارزش ويژه برند تجاري خدمات با توجه به نقش ميانجي تجربه درك شده مشتريان بانك ملي شهر تهران
183
بررسي تأثير فعاليت هاي فرهنگي، هنري و ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بر غني سازي يادگيري محتواي برنامه درسي دوره ابتدايي
184
بررسي تأثير فقدان پدر برروي افسردگي فرزندان شاهد وغير شاهد.
185
بررسي تأثير فقر بر وضعيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي شهروندان فقير شهر جوانرود
186
بررسي تأثير فنآوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپك
187
بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر عملكرد و چابكي سازماني در صنعت كاشي و سراميك استان يزد
188
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء مديريت كيفيت در سازمان بيمه سلامت
189
بررسي تأثير فناوري شناسايي مبتني بر فركانس راديويي( RFID ) بر كيفيت مراقبت بهداشتي (مطالعه موردي: بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي قم)
190
بررسي تأثير فيلم‌هاي آموزشي در مقايسه با فيلم‌هاي غيرآموزشي در يادگيري واژگان زبان عربي
191
بررسي تأثير قابليت حسگري بازار بر عملكرد شركت با نقش ميانجي قابليت نوآوري و سيستم مديريت برند و نقش تعديلگرپويايي بازار و شدت رقابت
192
بررسي تأثير قابليت حسگري بازار بر عملكرد شركت با نقش ميانجي قابليت نوآوري و سيستم مديريت برند و نقش تعديلگرپويايي بازار و شدت رقابت
193
بررسي تأثير قابليت هاي بازاريابي اينترنتي بر گسترش بازار بين¬المللي (مورد مطالعه: صنعت فرش ايران)
194
بررسي تأثير قابليت يادگيري سازماني برعملكرد نوآورانه و عملكرد سازماني (مورد مطالعه سازمان مشاور فني و مهندسي شهرداري تهران)
195
بررسي تأثير قابليت‌ هاي هوش تجاري بر موفقيت، در محيط‌ هاي مختلف تصميم‌ گيري (مطالعه موردي : شركت فولاد سيرجان ايرانيان)
196
بررسي تأثير قالب بندي تخفيف بر قصد خريد با نقش ميانجي شهرت برند
197
بررسي تأثير قدرت تصميم گيري مديرعامل بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
198
بررسي تأثير قرارگرفتن تقويت در راستاي ضخامت بر كمانش صفحات كامپوزيتي
199
بررسي تأثير قصه درماني مبتني بر رويكرد پذيرش و تعهد(ACT) بر اهمال‌كاري تحصيلي، ضرب آهنگ شناختي كُند و علائم كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي/بيش فعالي ADHD))
200
بررسي تأثير قطع آبياري در مرحله گلدهي و محلول پاشي پاكلوبوترازول بر دماي سايه انداز گياهي ، خصوصيات فيزيولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزا (. Brassica napus L)
201
بررسي تأثير قطع آبياري در مرحله گلدهي و محلول پاشي پاكلوبوترازول بر دماي سايه انداز گياهي ، خصوصيات فيزيولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزا (. Brassica napus L)
202
بررسي تأثير قوميت تركمن خراسان شمالي بر امنيت جمهوري اسلامي ايران
203
بررسي تأثير كاركرد نگرش بر تمايل به خريد نام تجاري لوكس در ميان شهروندان شهرستان سنندج (مورد مطالعه: ساعت مچي)
204
بررسي تأثير كافئين بر روي قدرت بيشينه، استقامت قلبي عروقي و قدرت انفجاري عضلاني دانشجويان فعال
205
بررسي تأثير كامپوزيت هاي گياهي حاوي پلي فنل روي غلظت آهن برگ، درصد كلرفيل برگ عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت
206
بررسي تأثير كانون هاي كنترل (LOC) بر استرس و عملكرد شغلي نيروي انساني شاغل در شركت هاي هِنكِل صنعتي و هِنكِل پاك وش
207
بررسي تأثير كايراليته، تقارن و عوامل فضايي بر روي خواص ساختاري و دارويي كمپلكس هاي جديد مشتق شده از آلدهيدهاي هالوژن دار و سنتز و شناسايي كمپلكس هاي مشتق شده از ليگاند dmPTA
208
بررسي تأثير كركره هاي محافظ پنجره در مصرف انرژي ساختمان هاي اداري تهران
209
بررسي تأثير كشت گندم بر توسعه اقتصادي روستا (نمونه موردي روستاي امير آباد شول)
210
بررسي تأثير كشش تك محوري بر تغيير شكل خلل و فرج پارچه حلقوي پودي ساده
211
بررسي تأثير كشش نخ تار و پود بر خواص فيزيكي پارچه تاري و پودي
212
بررسي تأثير كفايت سرمايه بر ريسك و بازده سهام بانكهاي پذيرفته شده در بورس تهران
213
بررسي تأثير كلاسهاي جبراني تابستاني دركاهش ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي
214
بررسي تأثير كلاسهاي كوتاه مدت ضمن خدمت در بهبود عملكرد معلمان مقطع دبيرستان شهرستان تنكابن در سال تحصيلي ۸۳-۸۴.
215
بررسي تأثير كلسيم و ساليسيليك اسيد بر برخي از شاخص‌هاي مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه بادمجان (Solanum melongna L.)تحت تنش شوري
216
بررسي تأثير كنترل هاي فروش رسمي و غيررسمي بر رفتار فروش مشتري محور و اثربخشي واحد فروش
217
بررسي تأثير كودهاي بيولوژيكي بر تغييرات بيان پروتئين، خصوصيات بيوشيميايي و كمي گياه آلوئه‌ورا تحت تنش شوري
218
بررسي تأثير كيفيت تجربه مشتري و متغيرهاي جمعيت شناختي برقصد خريد مصرف كننده در فروشگاه شهروند اصفهان
219
بررسي تأثير كيفيت حسابرسي بر رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
220
بررسي تأثير كيفيت خدمات ارزش افزوده بر رضايت مندي و قصد ادامه استفاده از اين خدمات توسط مشتريان اپراتور همراه اول
221
بررسي تأثير كيفيت خدمات الكترونيك، رضايت مشتريان آنلاين و نتايج مالي و بازار در بانك ملت شمال غرب تهران
222
بررسي تأثير كيفيت خدمات درك شده بر رضايت و وفاداري مشتريان در بيمارستان خصوصي فلسفي گرگان
223
بررسي تأثير كيفيت خدمات درك شده و تمايلات رفتاري بر رضايت مشتريان تجارت الكترونيكي به مطالعه موردي محصولات لوازم خانگي در شهر قم
224
بررسي تأثير كيفيت خدمات و ابعاد نام تجاري بر وفاداري مشتريان در چارچوب اعتماد و تعهد به نام تجاري ؛ ( مطالعه موردي : مصرف كنندگان لوازم خانگي در استان مازندران)
225
بررسي تأثير كيفيت خدمات و انصاف قيمت بر ايجاد اعتماد با نقش ميانجيگري رضايت مشتري
226
بررسي تأثير كيفيت درك شده و تجربه ي برند بر وفاداري به برند،با در نظر گرفتن نقش ميانجي احساس لذت جويانه (مورد مطالعه مصرف كنندگان لوازم خانگي ال جي در شهر همدان)
227
بررسي تأثير كيفيت رابطه نام تجاري بر تبليغات شفاهي مشتريان با درنظرگرفتن تأثيرات ميانجي شكست خدمات
228
بررسي تأثير كيفيت زندگي كاري بر بي تفاوتي سازماني مطالعه موردي : كاركنان شركت ذوب آهن اصفهان
229
بررسي تأثير كيفيت وب‌سايت بر وفاداري الكترونيكي در مشتريان شركت ديجي كالا
230
بررسي تأثير كيفيت، رضايت و اعتماد الكترونيكي بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي؛ خدمات بانكداري اينترنتي شعب بانك ملي شهر ساري)
231
بررسي تأثير گرافيك و سينما بر آثار مد مايلز الدريج
232
بررسي تأثير گرايش برند و برندسازي داخلي بر ارزش ويژه برند با توجه به نقش واسطه اي تبليغات دهان به دهان و وابستگي برند
233
بررسي تأثير گرايش برند و برندسازي داخلي بر ارزش ويژه برند با توجه به نقش واسطه¬اي تبليغات دهان به دهان و وابستگي برند
234
بررسي تأثير گرايش به شبكه هاي اجتماعي بررفتار زيست محيطي با نقش واسطه اي سبك زندگي
235
بررسي تأثير گرايش به مشتري و گرايش به كارآفريني بر عملكرد فردي در بخش خدمات (مطالعه موردي:بانك ملي)
236
بررسي تأثير گرايش كارآفرينانه بر عملكرد برند و بازار با نقش ميانجي منابع و گرايش برند (شركت هاي كوچك و متوسط در حوزه ي صنايع غذايي شهرك¬هاي صنعتي استان گيلان)
237
بررسي تأثير گرايش كارآفرينانه بر عملكرد برند و بازار با نقش ميانجي منابع و گرايش برند (شركت هاي كوچك و متوسط در حوزه ي صنايع غذايي شهرك¬هاي صنعتي استان گيلان)
238
بررسي تأثير گردش شغلي بر توانمندسازي كاركنان مديريت لجستيك خطوط توليد شركت سايپا
239
بررسي تأثير گردش معاملات بر تأخير واكنش قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
240
بررسي تأثير گردشگري بر قدرت ملي با تأكيد بر ايران
241
بررسي تأثير گرفتگيهاي متوالي بر فشار پالسي، در مدل آزمايشگاهي شريان الاستيك
242
بررسي تأثير گروه درماني به شيوه شناختي رفتاري بر كاهش احساس تنهايي و افزايش خودكارآمدي در سالمندان مشهد
243
بررسي تأثير گروه هاي خوني بر تيپ هاي شخصيتي درون گرا و برون گرا مردان و زنان 20 تا 35 سال شهرستان كاشمر
244
بررسي تأثير گسترش فنآوري اطلاعات و ارتباطات بر فقر و رشد اقتصادي در استان‌هاي كشور
245
بررسي تأثير گسترش مولدهاي فتوولتائيك بر پايداري شبكه‌ي توزيع برق
246
بررسي تأثير گسترش مولدهاي فتوولتائيك بر شبكه توزيع
247
بررسي تأثير گلاب و آويشن بر خواص آنتي باكتريال منسوجات
248
بررسي تأثير گياه قليا (europaea Salicornia) در كاهش همزمان شوري و آلودگي نفتي خاك
249
بررسي تأثير لايه الياف الكتروريسي شده PVDF بر خواص راحتي پارچه
250
بررسي تأثير لقي مفاصل لولايي در تغيير پارامترهاي ارتعاشي سيستم هاي چندجسمي
251
بررسي تأثير ماساژ بازتابي پا بر اضطراب و شاخص هاي فيزيولوژيك در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت، سال 99-1398
252
بررسي تأثير ماساژ بازتابي پا بر اضطراب و شاخص هاي فيزيولوژيك در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت، سال 99-1398
253
بررسي تأثير ماكياولي‌گري بر قصد رفتار اخلاقي كاركنان با نقش تعديل‌كننده رهبري اخلاقي در ادارات دولتي شهر شيراز
254
بررسي تأثير ماليات ارزش افزوده بر درآمد مالياتي در استان قزوين (1392-1387)
255
بررسي تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر توليد بخش صنعت در استان‌هاي ايران
256
بررسي تأثير مباني نفس شناسي ملاصدرا بر آراء اخلاقي وي
257
بررسي تأثير متغيرهاي تكنولوژيكي و حمايت مديريت ارشد بر كارآفريني شركتي و عملكرد نوآورانه (مورد مطالعه: شركت هاي مستقر در شهرك علمي تحقيقاتي استان اصفهان)
258
بررسي تأثير متغيرهاي جوشكاري و ضخامت بر وقوع ترك سرد در جوشكاري فولاد A517
259
بررسي تأثير متغيرهاي فرايند انجماد تك‌كريستال با استفاده از بذر بر ساختار ميكروسكوپي سوپرآلياژ PWA1483
260
بررسي تأثير متغيرهاي ماشين بريدينگ مدور بر سفتي كامپوزيتهاي بريد شده‌ي دوبعدي با سطح مقطع دلخواه
261
بررسي تأثير متقابل دو پديده‌ي ناشي از عدم تقارن اطلاعات دو سويه: كژگزيني دو‌ معياره‌ي تأمين‌كنندگان و تسهيم اطلاعات با توزيع‌كنندگان
262
بررسي تأثير متقابل مؤسسات رده‌بندي بر حمل و نقل دريايي منطقه با محوريت مؤسسات داخلي
263
بررسي تأثير متوسط سن بلوغ بر ميزان افسردگي در دانش آموزان پسر شهرستان لاهيجان.
264
بررسي تأثير متوسط سن بلوغ برميزان افسردگي دردانش آموزان پسر شهرستان لاهيجان
265
بررسي تأثير مثبت انديشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان عضو كانون فرهنگي آموزش شهرستان طبس
266
بررسي تأثير محدوديت¬هاي تأمين مالي بر رابطه بين نوسانات نرخ ارز و صادرات و واردات شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
267
بررسي تأثير محرك هاي هيجاني بر پردازش اطلاعات و هذيان در بيماران اسكيزوفرني در مقايسه با افراد عادي
268
بررسي تأثير محيطي و ظاهري سالن ورزشي بر رفتار مشتريان سالن هاي ورزشي
269
بررسي تأثير مداخله آموزشي بر اساس مدل گانيه بر آگاهي، عملكرد و قدرت تصميم‌گيري مادران كودكان خردسال مراجعه‌كننده به مهدكودك هاي منتخب شهر رشت در خصوص مديريت صدمات خانگي در سال 1397
270
بررسي تأثير مداخله گروهي مبتني بر حل مسئله براي بهبود رفتارهاي برون نمود هنرآموزان نوجوان
271
بررسي تأثير مدارس شبانه روزي بر رفتار اجتماعي دانش آموزان دختر اين مدارس در شهرستان مهريز
272
بررسي تأثير مدت زمان تزريق زيرجلدي انوكساپارين¬سديم بر بروز و وسعت كبودي محل تزريق در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني حشمت شهرستان رشت در سال 95 – 1394
273
بررسي تأثير مدل مشاوره مدرسه مبتني بر توانمندي ها بر رشد مسير شغلي و بهزيستي تحصيلي دانش آموزان
274
بررسي تأثير مدلسازي ترم جابه جايي در دو روش ميانيابي تصحيح جرمي و ميانيابي وزني فشار در جريان تراكم ناپذير دوبعدي
275
بررسي تأثير مديريت ارتباط با دانشجو (SRM) بر ابعاد رفتار شهروندي دانشجويان با استفاده از تكنيك (SEM) ( قلمرو مورد مطالعه دانشجويان دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد)
276
بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري (CRM) بر بهبود كيفيت خدمات و عملكرد سازماني در شركت صنعتي الكتريك خراسان
277
بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي (eCRM) بر وفاداري الكترونيكي (e-loyalty) مشتريان بانكداري اينترنتي بانك ملت شهرستان ساري
278
بررسي تأثير مديريت ارتباطات استراتژيك بر برند خدماتي (مطالعه موردي نمايندگي‌هاي شركت سايپا)
279
بررسي تأثير مديريت پياده سازي سامانه جامع امور گمركي بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
280
بررسي تأثير مديريت تصوير پردازي بر موفقيت شغلي با نقش واسط نظريه رهبر پيرو در آموزش و پرورش منطقه سردرود
281
بررسي تأثير مديريت تغيير بر استقرار مديريت دانش درسازمان (مطالعه موردي:بانك صادرات سرپرستي جنوب شهر تهران)
282
بررسي تأثير مديريت دانش استراتژيك بر مديريت تغيير (مورد مطالعه: مديران و كاركنان اداره بازرگاني استان اردبيل)
283
بررسي تأثير مديريت دانش استراتژيك و نوآوري سازماني در حضور نقش ميانجي ظرفيت جذب دانش
284
بررسي تأثير مديريت دانش بازاريابي و مديريت ارتباط با مشتري بر ارتقاء عملكرد فروش در شركت صنايع غذايي گلا واقع در شهرستان آمل استان مازندران
285
بررسي تأثير مديريت دانش در ارتقاء بهره¬وري در اداره مخابرات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب‌-‌اهواز
286
بررسي تأثير مديريت دانش فردي بر جريان دانش و نوآوري استراتژيك در بانك قوامين استان همدان
287
بررسي تأثير مديريت دانش و يادگيري سازماني بر ابعاد مختلف عملكرد شبكه‌هاي راديويي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
288
بررسي تأثير مديريت دروني برند بر رفتار شهروندي برند در خرده‌فروشي‌ها (مطالعه موردي : فروشگاه‌هاي رفاه شهر يزد)
289
بررسي تأثير مديريت دروني برند بر رفتار شهروندي برند در خرده‌فروشي‌ها مطالعه موردي : فروشگاه‌هاي رفاه شهر يزد)
290
بررسي تأثير مديريت دروني برند بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي درگيري شغل و هويت‌سازماني (مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهر تهران)
291
بررسي تآثير مديريت زمان بر اثر بخشي كار دبيران هنرستان هاي دخترانه شهرستان فسا
292
بررسي تأثير مديريت زنجيره تأمين پايدار (SSCM) برعملكرد در رسانه هاي مكتوب با استفاده ازتحليل نظرات متخصصان ازطريق روش هاي تلفيقي ) مطالعه موردي روزنامه جام جم (
293
بررسي تأثير مديريت فراموشي سازماني بر مديريت دانش (مطالعه موردي:شركت ملي حفاري ايران)
294
بررسي تأثير مديريت محله محور بر اعتماد شهروندان به مديريت شهري، مطالعه موردي )محله ريشهر در شهر بوشهر
295
بررسي تأثير مديريت منابع انساني اسلامي و مديريت برند داخلي بر عملكرد سازماني با تأكيد بر نقش ميانجي اعتماد و رفتار شهروندي (موردمطالعه بانك پارسيان تهران)
296
بررسي تأثير مديريت منابع انساني دانش محور بر عملكرد نوآورانه با نقش واسطه اي سرمايه فكري (مورد مطالعه: صنعت دارو در ايران)
297
بررسي تأثير مديريت منابع انساني مسئوليت پذير اجتماعي بر عملكرد بازيابي خدمات با نقش واسط انگيزه خدمت رساني عمومي در بنياد مسكن همدان
298
بررسي تأثير مديريت و مالكيت بر كارايي در صنايع استان‌هاي كشور (مطالعه‌ي موردي بنگاه‌هاي 50 نفر كاركن و بيش‌تر)
299
بررسي تأثير مركب بر تومار چرمي منسوب به دوره ي قاجار متعلق به موزه ي ملك و ارايه راهكارهاي حفاظتي
300
بررسي تأثير مزاياي برند سبز بر وفاداري برند سبز با توجه به نقش واسطه اي تصوير برند سبز، مطالعه موردي (مصرف كنندگان شركت مواد غذايي ارگانيك سحر)
301
بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شركتي بر عملكرد شركتها با ميانجيگري مشتري گرايي و رضايت شغلي و تعديل گري كيفيت خدمات
302
بررسي تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر روي انگيزه كاركنان در يك شركت پروژه محور
303
بررسي تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر روي انگيزه كاركنان در يك شركت پروژه محور
304
بررسي تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي شركت بر ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
305
بررسي تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي شركت و بازاريابي داخلي بر تعهد سازماني و قصد ترك شغل
306
بررسي تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي شركت و بازاريابي داخلي بر تعهد سازماني و قصد ترك شغل
307
بررسي تأثير مسئوليت‌پذيري اجتماعي سازماني بر اشتياق شغلي كاركنان ذوب‌آهن اصفهان
308
بررسي تأثير مشاركت اجتماعي بر باززنده سازي بهينه بافت هاي فرسوده شهري
309
بررسي تأثير مشاركت در بودجه بر رفتار نوآورانه كاركنان (مطالعه موردي: اداره بندر و دريانوردي آبادان)
310
بررسي تأثير مشاركت كاركنان بر عملكرد شغلي با نقش واسطه اي مهارت سياسي كاركنان در اداره كل امور اقتصادي و دارايي شيراز
311
بررسي تأثير مشاركت مشتري و برندهاي خودبيانگر بر عشق به نام تجاري و تبليغات دهان به دهان در قايمشهر
312
بررسي تأثير مشاركت مشتري و برندهاي خودبيانگر بر عشق به نام تجاري و تبليغات دهان به دهان در قايمشهر
313
بررسي تأثير مشاوران در كاهش مشكلات دانش آموزان از نظر معلمان و دانش آموزان دوره ي متوسطه شهرستان سرايان
314
بررسي تأثير مشاوره اطلاعاتي گروهي بر اضطراب كتابخانه اي و رفتارهاي كتابخانه اي كاربران نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ﴿مورد پژوهشي كتابخانه عمومي شهيد توكلي فولادشهر اصفهان﴾
315
بررسي تأثير مشاوره بر علايق و اطلاعات شغلي و تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي
316
بررسي تأثير مشاوره به روش منطقي عاطفي رفتاري شناختي بر اهمال كاري تحصيلي و خودكارآمدي تصميم گيري شغلي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني فولادشهر
317
بررسي تأثير مشاوره پويايي اجتماعي بر هويت شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان
318
بررسي تأثير مشاوره راه حل محور بر بي‌تصميمي مسير شغلي و انگيزه تحصيلي دانش‌آموزان دختر پايه نهم
319
بررسي تأثير مشاوره راه‌حل مدار بر نگرش والد ـ نوجوان و تعارضات والد ـ نوجوان در دختران دبيرستاني شهر اصفهان
320
بررسي تأثير مشاوره زوجي هيجان مدار بر استرس زناشويي، هيجانات منفي و تصوير خود تهديدشده زوجين مراجعه كننده شهر اصفهان
321
بررسي تأثير مشاوره سازه‌گرايي مسير شغلي بر خويشتن كاري آينده و زندگي‌نامه شخصي مسير شغلي آينده دانش‌آموزان دختر
322
بررسي تأثير مشاوره گروهي به روش تحليل رفتار متقابل بر افزايش نگرش هاي صميمانه در زنان معلول افسرده 20 تا40 سال معلول شهر كاشان
323
بررسي تأثير مشاوره گروهي مبتني بر چشم انداز زمان بر اهمال كاري تحصيلي دانش آموزان دختر شهر اصفهان
324
بررسي تأثير مشاوره مسير شغلي به شيوه راه حل مدار بر اهمال كاري تحصيلي دانشجويان
325
بررسي تأثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر اهمال كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه اصفهان
326
بررسي تأثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر شفقت بر انطباق‌پذيري مسير شغلي دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان نجف‌آباد
327
بررسي تأثير مشاوره ي گروهي راه حل محور بر اميد شغلي و انطباق ‌‌پذيري مسير شغلي دانش آموزان
328
بررسي تأثير مشاوره ي مبتني بر خودمتمايزسازي بوئن برجرأت ورزي و تعارضات زناشويي زنان اصفهان
329
بررسي تأثير مشتري گرايي نيروي فروش بر رفتار مصرف كننده با نقش ميانجي ارزش ادراك شده
330
بررسي تأثير مشخصه¬هاي سامانه بر روي شفافيت القايي الكترومغناطيسي در نقاط كوانتومي استوانه¬اي با استفاده از ديدگاه اپتيك كوانتومي
331
بررسي تأثير مصرف و دهانشويه آب هندوانه بر شاخص نيتريك اكسايد، ظرفيت آنتي اكسيداني كل و عملكرد ورزشي در تكواندوكاران زن نخبه
332
بررسي تأثير معلمان زن درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبستان مدارس بخش رودبنه لاهيجان.
333
بررسي تأثير معماري مدرن غرب بر معماري دوره‌ي پهلوي اول
334
بررسي تأثير معنويت محيط كار بر اهمال كاري سازماني كاركنان پيام نور يزد
335
بررسي تأثير معيارهاي همسرگزيني بر رضايت از زندگي خانوادگي
336
بررسي تأثير معيارهاي همسرگزيني بر رضايت از زندگي خانوادگي
337
بررسي تأثير مقاله‌ هاي خبري در تغيير روند قيمت سهام با استفاده از متن‌ كاوي
338
بررسي تأثير مكانيزم حاكميت شركتي بر عملكرد شركت‌ها در بازار بورس تهران
339
بررسي تأثير منابع غيرمشهود و مزيت رقابتي بر عملكرد صادرات در شركتهاي كوچك و متوسط
340
بررسي تأثير منابع غيرمشهود و مزيت رقابتي بر عملكرد صادرات در شركتهاي كوچك و متوسط
341
بررسي تأثير منابع مديريت ارتباط با مشتري (CRM) بر فرآيند مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از ديدگاه چرخه عمر مشتري
342
بررسي تأثير منابع نوري با دماي رنگ همبسته بزرگ تر مساوي 5000 درجه كلوين بر رنگ منسوجات
343
بررسي تأثير منابع و قابليت‌هاي سازماني بر عملكرد صادراتي صنعت كاشي و سراميك با تأكيد بر رويكرد منبع- محور
344
بررسي تأثير مهارت شغلي بر خلاقيت كاركنان ستادي با ميانجي رضايتمندي حاصل از تعادل بين كار و زندگي و جريان كاري در آموزش و پرورش استان همدان
345
بررسي تأثير مهارت شغلي بر خلاقيت كاركنان ستادي با نقش ميانجي رضايتمندي حاصل از تعادل بين كار وزندگي و جريان كاري در آموزش‌وپرورش استان همدان
346
بررسي تأثير مهد كودك بر پيشرفت تحصيلي فرزندان والدين شاغل.
347
بررسي تأثير مهد كودك در شكوفايي استعداد كودكان از ديدگاه والدين شهرستان سميرم
348
بررسي تأثير موانع موجود در راه تدريس درس هنر در مدارس ابتدايي شهرستان جهرم در سال تحصيلي 86-85
349
بررسي تأثير مورفولوژي و ساختار نانوذرات Fe3O4 بر خواص ضد خوردگي پوشش اپوكسي پلي آميد بر روي زمينه ي فولادي
350
بررسي تأثير موسيقي بر سلامت رواني نوجوانان در دبيرستان هاي شهرستان خميني شهر
351
بررسي تأثير مولفه هاي توسعه مالي بر نابرابري توزيع درآمد مطالعه موردي: استان كرمانشاه
352
بررسي تأثير ميرايي بر روي سيستم هاي هيدروليكي
353
بررسي تأثير ميزان پوشش زنان بر شخصيت اجتماعي آنان در شهر رامسر.
354
بررسي تأثير ميزان پيوند هاي استايرني تشكيل شده بر موني ويسكوزيته در فرآيند كوپليمريزاسيون امولسيوني استايرين– بوتادين رابر(SBR)
355
بررسي تأثير ميزان حفاظت كاتدي بر خوردگي ميكروبي در زير پوشش جدا شده لوله فولادي مدفون در خاك
356
بررسي تأثير ميزان دينداري جوانان بر بزهكاري آنان در شهرستان سيرجان
357
بررسي تأثير ميززان شوري آب مصرفي در جدايش مغناطيسي سنگ آهن سنگان
358
بررسي تأثير ميكرو ساختارهاي مختلف بر روي راندمان سلولهاي سيليكوني و طيف جذب آنها
359
بررسي تأثير ميكروساختار بر جذب صوت منسوجات بي بافت
360
بررسي تأثير ناخالصي هيدروژني بر ترازهاي انرژي و ويژگي¬هاي نوري سيم كوانتومي استوانه¬اي با كف محدب
361
بررسي تأثير نانو الياف سلولزي توليدشده توسط باكتري‌ها بر مقاومت خمشي و فشاري ملات‌هاي سيماني
362
بررسي تأثير نانو ذرات TiO2 بر خصوصيات رنگرزي و تكميل الياف پلي‌استر
363
بررسي تأثير نانو ذرات بر دوام شاتكريت در برابر چرخه‌ انجماد و ذوب
364
بررسي تأثير نانوذره گرافن اكسايد و سازگاركننده بر مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژ PA6/SBR
365
بررسي تأثير نانوكوركومين خوراكي بر التهاب لثه بيماران مبتلا به ژنژيويت و پريودنتيت خفيف مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 98-1397
366
بررسي تأثير نانولوله هاي كربني CNTs با درصد هاي مختلف بر روي خواص ويسكوالاستيك نانوالياف پلي يورتان گريد پزشكي با قابليت استفاده در كاربرد هاي قلبي و عروقي
367
بررسي تأثير نايكنواختي غلتك برداشت پارچه بر روي فضاي پودي ( تراكم پودي ) با استفاده از پردازش تصوير
368
بررسي تأثير نسبت ابعاد نانوسيم هاي نقره بر خواص نوري و الكتريكي آنها به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
369
بررسي تأثير نسبت طول به عرض پايه هاي مستطيلي دماغه گرد بر عملكرد كابل در كنترل آبشستگي موضعي
370
بررسي تأثير نسبت هاي مختلف گچ و اسيدهيوميك در اصلاح خاك و رشد گياه كنجد در شرايط گلخانه اي
371
بررسي تآثير نسبي عوامل اگرو اقليمي در ميزان تبخير و تعرق واقعي گندم با استفاده از شبكه هاي عصبي در شهرستان خاتم يزد
372
بررسي تأثير نظريه پايان تاريخ فرانسيس فوكوياما در سينماي سياسي معاصر پس از فروپاشي بلوك شرق
373
بررسي تأثير نفت بر ادبيات داستاني معاصر
374
بررسي تأثير نقدينگي روي چرخه‌هاي تجاري (مطالعه موردي ايران)
375
بررسي تأثير نقش خانواده و دانش پيشين در ايجاد كسب وكارهاي كارآفرينانه هنري
376
بررسي تأثير نقش رهبري و شرايط كاركنان بر عكس العمل حاصل از تغيير سازماني
377
بررسي تأثير نگرش دانش آموزان به استفاده از خدمات مشاوره در پيشرفت تحصيلي
378
بررسي تأثير نگرش مذهبي بر بهداشت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
379
بررسي تأثير نمايش درماني بر روابط بين فردي، سازگاري اجتماعي و تنظيم هيجاني بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي نوع دوم
380
بررسي تأثير نمك فلزي افزودني آساكومارين بر سرعت نوري_ زيست تخريب پذيري فيلم پلي اتيلني
381
بررسي تأثير نهاد هاي جريان ساز بر طرح و نقش فرش دستباف ( مطالعه موردي نمايشگاه دموتكس)
382
بررسي تأثير نوآوري باز بر پايداري زنجيره ي تأمين به منظور كسب مزيت رقابتي با استفاده از تكنيك مدل‌ سازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه : واحدهاي صنايع غذايي مشهد)
383
بررسي تأثير نوآوري باز بر توسعه محصول جديد (مطالعه موردي در يك سازمان خاص)
384
بررسي تأثير نوآوري خدمات بر رضايت مشتري و افزايش ارزش مشتري شهر رشت
385
بررسي تأثير نوآوري خدمات بر مشاركت مشتريان و ارزش ويژه برند (مورد مطالعه: شعب بانك ملت شهرستان بابل)
386
بررسي تأثير نوآوري خدمات ديجيتال بر وفاداري كاربران تلفن همراه (مطالعه موردي: جوانان استان كرمانشاه)
387
بررسي تأثير نوآوري در ارائه خدمات بر مزيت رقابتي با نقش ميانجي گرايش به مشتري (مطالعه موردي شعب بانك ملي شهرستان ساري)
388
بررسي تآثير نوارهاي ويدئويي وCD ها بر روي دانشجويان مجتمع علوم انساني
389
بررسي تأثير نوروفيدبك در درمان اختلال بي خوابي
390
بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز بر نحوه وام دهي بانك‌ها (مطالعه موردي بانك هاي سامان و پاسارگاد)
391
بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز بر نحوه وام دهي بانك‌ها(مطالعه موردي بانك هاي سامان و پاسارگاد)
392
بررسي تأثير نوسانات نرخ واقعي ارز بر صادرات سيب (مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)
393
بررسي تأثير نوسانات نفت و نرخ ارز بر بازار سهام
394
بررسي تأثير نوع آبياري بر عملكرد محصول در شهرستان سميرم ﴿آبياري سنتي و آبياري قطره اي﴾
395
بررسي تأثير نوع بافت و مغزي آن بر خواص مكانيكي بريد استوانه اي در دو حالت نرمال و آغشته شده به رزين
396
بررسي تأثير نوع بخيه و طول آن در ايجاد پديدة سُرش دوخت
397
بررسي تأثير نوع پارچه‌ هاي بي‌ بافت و ساختار لايه گذاري بر برخي خواص فيزيكي، مكانيكي و راحتي البسه جراحي
398
بررسي تأثير نوع حلال بر تصفيه‌ي سيليكون متالورژيكي
399
بررسي تأثير نوع سوزن و متغيرهاي سوزن‌زني بر ساختار و عملكرد محيط‌هاي فيلتركننده بي‌بافت
400
بررسي تأثير نوع سيالات حفاري در چاه هاي عمودي و افقي
401
بررسي تأثير نوع كف ساز بر دنباله روي ذرات در فلوتاسيون رافر مجتمع مس سرچشمه
402
بررسي تأثير نوع ليف و طرح بافت در جذب و انتقال آب در پارچه هاي حلقوي
403
بررسي تأثير نوع ماده منفجره بر ايجاد ريزترك در فرآيند آتشباري و قابليت خردايش مكانيكي سنگ
404
بررسي تأثير نوع مدل به كار گرفته‌شده در سيستم استخوان-كاشتني-پيچ بر مقدار جابه‌جايي ناحيه شكست در شكستگي‌هاي محور استخوان‌هاي دراز
405
بررسي تأثير نوع نخ پود و طرح بافت بر خواص راحتي و ظاهري منسوجات فاستوني
406
بررسي تأثير نوع و ميزان خودپنداري دانش آموزان دختر و پسر كلاس سوم راهنمايي با پيشرفت تحصيلي آنان در شهر سرايان در سال تحصيلي 79-78
407
بررسي تأثير نوع و نحوه افزايش كلكتور و كف ساز بر كارآيي مدار فلوتاسيون كارخانه زغال شويي زرند
408
بررسي تأثير نيروهاي دو محوري بر روي ابعاد حلقه و تغييرات ابعادي پارچه‌ هاي حلقوي پودي با روش پردازش تصوير
409
بررسي تأثير هدفمند كردن يارانه ها بر اقتصاد جامعه در شهرستان كاشمر
410
بررسي تأثير هدفمندكردن يارانه ها بر ميزان مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي﴿مطالعه موردي شهرستان فردوس﴾
411
بررسي تأثير هدفمندكردن يارانه ها در كاهش فقر
412
بررسي تأثير هزينه حقوق صاحبان سهام و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بر چرخش مدير عامل در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
413
بررسي تأثير هزينه مبادله بر تأمين مالي از طريق بدهي و سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال¬هاي 1379-1389
414
بررسي تأثير هزينه‌هاي عمراني دولت بر كاهش فقر و بيكاري (مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي)
415
بررسي تأثير هزيـنه، پذيرش تكنولوژي و رضايت كاركنان بر اثربخشـي سيستم الكترونيكي مديريت ارتباط با مشتري (موردمطالعه: كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور)
416
بررسي تأثير هشت هفته تمرين در آب بر سطح فاكتور8 و PTT بيماران هموفيلي نوعA
417
بررسي تأثير هشت هفته تمرين هوازي بر استقامت قلبي _عروقي فوتباليست هاي دانشگاه پيام نور سيرجان
418
بررسي تأثير هماهنگي زنجيره تأمين و بازاريابي بر عملكرد نوآورانه محصول با توجه به نقش تعديل‌گري كيفيت فهم بازار و زنجيره تأمين (مورد مطالعه: گروه صنعتي مينو)
419
بررسي تأثير هندسه درز سنگي در ميزان نفوذ آميزه تزريق (با مدل ديسکي﴾
420
بررسي تأثير هندسه‌هاي مختلف مارپيچ كانال‌هاي انتقال گازهاي واكنش‌دهنده بر عملكرد پيل سوختي غشا پليمري
421
بررسي تأثير هوش اخلاقي بر اخلاق اينترنتي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نورمركز برازجان
422
بررسي تأثير هوش اخلاقي و هوش هيجاني بر ارتقاي عملكرد عاطفي با در نظر گرفتن تأثير واسطه‌اي متغير شيوه‌هاي منابع انساني
423
بررسي تأثير هوش اخلاقي و هوش هيجاني بر ارتقاي عملكرد عاطفي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي متغير شيوه هاي منابع انساني
424
بررسي تأثير هوش استراتژيك و هوش سياسي در نوآوري كاركنان با نقش تعديلگر عزت نفس و باورهاي خودكارآمدي (مطالعه موردي كاركنان كارخانجات صنعتي شهرستان ملاير)
425
بررسي تأثير هوش تجاري بر تصميم¬گيري مديران (مورد مطالعه شركت هاي پيمانكاري نفت و گاز)
426
بررسي تأثير هوش تجاري بر تصميم¬گيري مديران (مورد مطالعه شركت¬هاي پيمانكاري نفت و گاز)
427
بررسي تأثير هوش معنوي بر بهبود عملكرد شغلي و رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك‌هاي خصوصي منطقه7 شهر تهران
428
بررسي تأثير هوش معنوي بر بهبود عملكرد شغلي و رفتارشهروندي سازماني در شعب بانكهاي خصوصي
429
بررسي تأثير هوش معنوي بر تفكر انتقادي كاركنان ( مطالعه موردي: كاركنان فرودگاه مهرآباد تهران)
430
بررسي تأثير هوش معنوي بر تفكر انتقادي كاركنان( مطالعه موردي: كاركنان فرودگاه مهرآباد تهران)
431
بررسي تأثير هوش معنوي بر عملكرد مديران انتظامي ‌شهرستان اصفهان
432
بررسي تأثير هوش معنوي در بهبود عملكرد كاركنان (مطالعه موردي در شركت مخابرات استان مازندران)
433
بررسي تأثير هوش معنوي و هوش اخلاقي بر سلامت اداري (مورد مطالعه : كاركنان شعب بانك تجارت استان يزد)
434
بررسي تأثير هوش هيجاني بر تاب آوري دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
435
بررسي تأثير هوش هيجاني بر شادي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور فردوس
436
بررسي تأثير هوش هيجاني بر كيفيت زندگي كاري كاركنان (مورد مطالعه: ادارات مركزي بانك كشاورزي تهران)
437
بررسي تأثير هوشمندي كسب و كار بر عملكرد شركت هاي صادراتي مواد غذايي با ميانجي گري نوآوري و يادگيري شبكه
438
بررسي تأثير هويت بر نوآوري راديكال و تدريجي كاركنان در سازمان (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور مركز ساري)
439
بررسي تأثير هويت بر نوآوري راديكال و تدريجي كاركناى در سازمان (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور مركز ساري)
440
بررسي تأثير هيپنوتراپي شناختي بر ناتواني ناشي از سردرد و استحكام رواني در زنان مبتلا به سردرد تنشي مزمن
441
بررسي تأثير و تأثر رشيدالدين ميبدي در داستان‌هاي تفسير نوبت سوم كشف الاسرار از متون ادبي
442
بررسي تأثير وابستگي به برند بر تعهد، رضايت ، اعتماد و ارزش ويژه برند در محيط مؤسسات آموزش عالي
443
بررسي تأثير والدين بر اعتمد به نفس فرزندان دختر در مقطع متوسطه شهر سميرم
444
بررسي تأثير وام هاي مسكن بر ابعاد اقتصادي اجتماعي و كالبدي زندگي روستاييان مطالعه موردي : دهستان مرحمت آباد
445
بررسي تأثير ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غير ورزشكار شهرستان سرايان
446
بررسي تأثير وسايل ارتباط جمعي بر سبك زندگي خانواده ها(مطالعه موردي شهرستان اسفراين)
447
بررسي تأثير وضعيت خانوادگي بر مزاحمت جنسي (خياباني)
448
بررسي تأثير وظايف فردي و سازماني در پيشبرد فعاليت‌هاي بازاريابي (مطالعه موردي: شعب بانك سپه استان قزوين)
449
بررسي تأثير وظايف فردي و سازماني در پيشبرد فعاليت‌هاي بازاريابي (مطالعه موردي: شعب بانك سپه استان قزوين)
450
بررسي تأثير ويتامين E بر گرگرفتگي، پروفايل ليپيدها و NO پلاسما در زنان يائسه مراجعه¬كننده به مركز آموزشي درماني الزّهرا (س) شهر رشت سال 96-1395
451
بررسي تأثير ويژگي هاي جمعيت شناختي هيات مديره بر محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
452
بررسي تأثير ويژگي هاي شخصيتي و انگيزشي سرمايه گذاران فردي نسبت به رفتار توده وار در بازار سهام(مورد مطالعه:بورس اوراق بهادارتهران)
453
بررسي تأثير ويژگي هاي كاركنان و تبليغات دهان به دهان بر قصد خريد مشتريان با در نظر گرفتن متغيرهاي ميانجي نگرش و هنجارهاي ذهني در صنعت خودرو
454
بررسي تأثير ويژگي هاي محيط خرده فروشي بر رفتار خريد آني در چارچوب مدل SOR مطالعه موردي: فروشگاه هاي اسباب بازي شهر گرگان
455
بررسي تأثير ويژگي هاي محيط خرده فروشي بر رفتار خريد آني در چارچوب مدل SOR مطالعه موردي: فروشگاه هاي اسباب بازي شهر گرگان
456
بررسي تأثير ويژگي‌هاي شركت بر افشاگري‌هاي مسئوليت اجتماعي و زيست‌محيطي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
457
بررسي تأثير يادگيري مشاركتي در درس تفكر و سبك زندگي بر ميزان درماندگي آموخته شده دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرر همدان
458
بررسي تأثير يادگيري مشاركتي در درس تفكر و سبك زندگي بر ميزان درماندگي آموخته شده دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر همدان
459
بررسي تأثير يادگيري، الهام بخشي و منابع آموزش كارآفريني بر قصد كارآفريني و رفتار كارآفريني (موردمطالعه: شركت‌هاي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري دانشگاه تهران)
460
بررسي تأثير يادگيري، الهام بخشي و منابع آموزش كارآفريني بر قصد كارآفريني و رفتار كارآفريني (موردمطالعه: شركت‌هاي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري دانشگاه تهران)
461
بررسي تأثير يارانه هاي دولت بر قيمت كالاهاي وارداتي
462
بررسي تأثير يك جلسه تمرين فزاينده هوازي بر سيستم ايمني خون ورزشكاران جوان و بزرگسال
463
بررسي تأثير يكپارچگي رفتاري ادراك شده رهبر بر رفتارهاي مبتني بر آواي كاركنان با توجه به نقش متغير ميانجي رفتارهاي توانمند سازي رهبري
464
بررسي تأثير يوگا بر رضايت مندي از زندگي و روابط بين فردي زنان متأهل شهر شيراز
465
بررسي تأثير‌‌‌‌ آموزش قدرداني بر شادي ، بخشش، رابطه با همگنان، رابطه با والدين و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان دختر شاهين شهر
466
بررسي تآثيرآموزش برآگاهي زنان رابط بهداشت درباره يائسگي ﴿ علائم بروز ٰتغذيه مناسب و ورزش منظم﴾ درمراكز بهداشت شمال تهران
467
بررسي تأثيرآموزش پيش دبستاني بررشد شناختن كودكان
468
بررسي تأثيرآموزش پيش دبستاني بررشد شناختن كودكان
469
بررسي تأثيرات FRP در محصور شدگي بتن با هدف مقاوم سازي تير- ستون هاي بتن آرمه
470
بررسي تأثيرات ادبيات داستاني مستقل ايران بعد از انقلاب اسلامي
471
بررسي تأثيرات استفاده از نانوالياف سلولز استات بر كارايي فيلتر سيگار
472
بررسي تأثيرات انقلاب اسلامي بر آراء مستشرقان معاصر درمورد پيدايش تشيع مطالعه موردي: هاينس هالم و آندره جي نيومن
473
بررسي تأثيرات بازمهندسي در بهبود هوشمندي كسب وكار (مطالعه موردي بانك ملت)
474
بررسي تأثيرات تعطيلات بر رفتار بازار بورس تهران
475
بررسي تأثيرات تكنولوژي هاي نوين ارتباطات بر كيفيت فضاهاي معماري ، نمونه موردي طراحي ساختمان تجاري در كلانشهر تهران
476
بررسي تأثيرات تمرين هوازي و مصرف مكمل آهن بر هموگلوبين ، گلبولهاي قرمز و آهن بدن زنان جوان
477
بررسي تأثيرات حاكميت بر توسعه پايدار شهري
478
بررسي تأثيرات خشكسالي بر روي كيفيت آب هاي سطحي (مطالعه موردي حوضه هليل رود)
479
بررسي تأثيرات فرايند فريز بر خواص نهايي نخ BCF پلي پروپيلن مورد استفاده در فرش ماشيني
480
بررسي تأثيرات فرهنگي گردشگري در مناطق روستايي
481
بررسي تأثيرات كومتابوليكي بر عملكرد باكتري هاي نفتي در تجزيه زيستي تركيبات هيدروكربني
482
بررسي تأثيرات گروتسك بر تصويرسازي چهل سال اخير ايران
483
بررسي تأثيرات گسترش رسانه ها بر معماري و طراحي مركز تجارت كالاهاي رسانه اي تهران
484
بررسي تأثيرات گيميفيكيشن در پيامدهاي رفتاري
485
بررسي تأثيرات مخاطرات محيطي بر جاذبه‌هاي گردشگري طبيعي در استان اصفهان
486
بررسي تأثيرات مواج بودن كانال انتقال گاز بر روي كارائي پيل سوختي PEM
487
بررسي تأثيرات موبايل روي دختران دبيرستاني شهررامسر.
488
بررسي تأثيرات هيدروديناميكي نصب همزمان گوه پاشنه و پله عرضي در عملكرد شناور پروازي
489
بررسي تأثيراتجهت‌گيري ارزش طول عمر مشتري بر عملكرد فروشنده با نقش تعديلي رفتار فروش انطباقي، مشتري‌مداري و تجربه فروشنده (مطالعه موردي: فروشندگان خرده‌فروشي‌هاي فروشگاهي تهران)
490
بررسي تأثيراجراي طرح هدف مندي يارانه‌ها درروندميزان مصرف بنزين
491
بررسي تأثيراشعۀ ماوراءبنفش به صورت تك موج و تركيبي بررنگيزه هاي فتوسنتزي و متابوليت هاي ثانويه گياهچه هاي درمنه كوهي تحت شرايط كشت درون شيشه اي
492
بررسي تأثيرافشاي اطلاعات و رشدشركت برهزينه سرمايه درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
493
بررسي تأثيرانطباق پذيري مسيرشغلي برعملكردمالي وغيرمالي بازاريابها با در نظر گرفتن نقش ميانجي رضايت شغلي بازارياب ها
494
بررسي تأثيربكار گيريسيستم هاي كاري باعملكردبالابرانعطاف-پذيري منابع انساني(موردمطالعه شركت پارس خودرو)
495
بررسي تأثيربه‌كارگيري فناوري اطلاعات بر بهره‌وري و تصميم‌گيري كاركنان و مديران اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان
496
بررسي تأثيرپذيري هنرجويان پيانو از آموزش موسيقي كودك ( ارف ) در ايران ، مطالعه موردي : كودكان 7 تا 9 سال در دو آموزشگاه
497
بررسي تأثيرتصويرشناختي واحساسي بروفاداريبا توجه به نقش ميانجي رضايت گردشگران:مطالعه موردي كليه گردشگران هتل‌هاي شهر ساري
498
بررسي تأثيرتفكر سيستمي بر عملكرد سازماني در دانشگاه هوايي شهيد ستاري
499
بررسي تأثيرتفكيك حوزه وظايف ذيحساب و دستگاه اجرائي بر عملكرد نظارتي ذيحساب(مورد مطالعه: ديوان محاسبات كشور)
500
بررسي تأثيرحذف يارانه ها برفقرو فاصله طبقاتي در ايران (از پاييز 1389تاكنون)
501
بررسي تأثيرخدمات الكترونيك بر رضايت ارباب¬رجوع در سازمان تأمين اجتماعي (غرب مازندران)
502
بررسي تأثيرساختمان ژئوسل توليدشده ازمنسوجات بي بافت برروي باربري خاك مسلح شده با آنها
503
بررسي تأثيرسطوح مختلف شوري و مواد اصلاح كننده خاك (ضايعات ليمو و غوره) بر رشد گياه دارويي به ليمو
504
بررسي تأثيرعدالت بر خلاقيت و نوآوري كاركنان مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك خرم آباد
505
بررسي تأثيرعوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي خانوارهاي شهرستان شهرضا برمصرف آب در بخش خانگي
506
بررسي تأثيرعوامل توسعه بازارهاي صادراتي بر بي ثباتي استراتژي آميخته ي بازاريابي (موردمطالعه: شركت تاكزرين كاوه)
507
بررسي تأثيركارآفريني، قابليت بازاريابي و توانمندسازي بر قابليت‌هاي نوآوري و عملكرد صادراتي بنگاه هاي كوچك ومتوسط
508
بررسي تأثيركيفيت خدمات درك شده بر رضايت و وفاداري مشتريان در بيمارستان خصوصي فلسفي گرگان
509
بررسي تأثيركيفيت زندگي كاري بر استرس، فلات زدگي و فرسودگي شغلي (مورد مطالعه: آموزش وپرورش شهرستان محمودآباد)
510
بررسي تأثيرگرايش به كارآفريني بر عملكردسازمان بانقش ميانجي استراتژي تمايزوعملكردنوآوري
511
بررسي تأثيرمشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهبود عملكرد خانواده مادران داراي دانش آموز پسر دوره ابتدايي مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي
512
بررسي تأثيرنوآوري سازماني و عملكرد كارمندان بر بازاريابي رابطه‌مند(مورد مطالعه: شركت فناپ)
513
بررسي تأثيرويژگي‌هاي طبقه محصول بر نگرش نسبت به توسعه نام و نشان تجاري (موردمطالعه : گروه صنعتي گلرنگ)
514
بررسي تأمين منابع مالي و هزينه‌هاي دولت اسلامي در حكومت حضرت علي (ع) با تأكيد بر نهج‌البلاغه
515
بررسي تئوري - تحليلي و طراحي ابزار فرجينگ سرد مافوق صوت ﴿UC F﴾ براي توسعه سطوح نانو ساختار
516
بررسي تئوري (نظريه ) ايزنشتين در مورد رابطه سينما و موسيقي
517
بررسي تئوري Percolation در واكنشهاي گاز - جامد
518
بررسي تئوري T-Q-J براي نمونه هاي مختلف آزمايشگاهي در مد - مختلط با استفاده از آزمايش
519
بررسي تئوري اثر استخلافهاي مختلف در مشتقات pyrazinylketone isonicotinoyl hydrazon به عنوان كيليت كننده‌هاي آهن
520
بررسي تئوري اسپكتروفوتومتري و اسپكتروفلوريمتري تشكيل كمپلكس يك مشتق از پيريدين بابرخي از كاتيونها در مخلوط حلال اتبل استات-دي متيل فرماميد و مطالعه نورتابي شيميايي اين تركيب درسيستم پراكسي اگزالات
521
بررسي تئوري اعدادحقيقي
522
بررسي تئوري انتقال حرارت و رطوبت در خشك كردن با مايكروويو
523
بررسي تئوري بر همكنش ميان تركيبات كلروفيل و نانو فتو كاتاليست گاليم نيتريد
524
بررسي تئوري به منظور تشخيص عيوب بين لايه اي در كامپوزيت هاي زمينه پليمري به استفاده از بارگذاري خمش سه نقطه اي به كمك روش آكوستيك اميشن
525
بررسي تئوري پايداري نسبي ايزومرهاي در ايليد هاي فسفر همراه افزايش ازدحام فضايي
526
بررسي تئوري تاتومري ها مولكولهاي 4,2,1- اكساديازول و 4,2,1- دي اكساديازول -3-تيول و ديمرهاي آنها در فاز گازي و حلال با روش هاي MP2 و DFT
527
بررسي تئوري تاثير غلظت گرافن در ساختار و خواص اپتوالكتروني نانوكامپوزيت گرافن-P3HT به روش نظريه تابعي چگالي
528
بررسي تئوري تجربي جريان دوفازي گاز-قطره در كانال ها در شرايط ارتعاش مكانيكي
529
بررسي تئوري تنش هاي اعمال شده در لوله براي جريان هاي دو فاز گاز-مايع
530
بررسي تئوري توان راكتيو لحظه اي، استفاده آن در كنترل بهبوددهنده هاي توان و كارآئي آن در شرايط غير ايده آل
531
بررسي تئوري جذب گاز تابون بر روي سطح نانولواه هاي بور-نيتريد زيگزاگ با قطرهاي مختلف
532
بررسي تئوري جذب گازهاي آلاينده دي اكسيد نيتروژن(NO2)و دي اكسيد گوگرد(SO2) توسط تركيب فرو(II) فولرن (C70) پورفيرين‌دار شده (F2PF)و تركيبفرو (III) فولرن (C70) پورفيرين‌دار شده (F3PF)
533
بررسي تئوري خطوط لغزش در عمليات اكستروژن
534
بررسي تئوري خواص الكتروني نانو صفحات ستاره اي شكل بورنيتريدي در مقايسه با ساختارهاي متداول آن
535
بررسي تئوري خواص الكتروني وهندسي فولرن‌هاي جايگزين شده توسط اتم‌هاي بور و نيتروژن در مقايسه با فولرن‌هاي كربني
536
بررسي تئوري خواص الكترونيكي و ترابري در نانو لوله هاي كربني با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
537
بررسي تئوري ساخت تركيبي سلول هاي ترموالكتريك - فتوولتائيك در توليد انرژي الكتريكي
538
بررسي تئوري طرح و طرز كار ماشين هاي اكسترودر براي مواد ترموپلاستيك
539
بررسي تئوري علائم مايه نما در موسيقي ايراني
540
بررسي تئوري كمپلكس هاي نانولوله كربني و يون هاي ليتيم به عنوان نانوباتريهاي ليتيمي
541
بررسي تئوري گداخت هستهاي دوتريم در سونولومينسانس استوندوتره
542
بررسي تئوري ليدار و مقايسه آن با داده هاي تجربي با روش عددي
543
بررسي تئوري ليزر ايكس نرم به منظور مطالعه آنومالي 1 o=J در Se Like-Ne و ديگر فلزات شبه نئون
544
بررسي تئوري متدهاي مختلف كنترل راكتورهاي هسته اي و روشهاي بكارگيري قوانين كنترلي ، كلاسيك ، مدرن ، ديجيتال ، بهينه و وقفي در آنهاتحت شرايط عملكرد سيستم راكتور
545
بررسي تئوري مدارهاي switched capacitor و طراحي يك فيلتر نمونه
546
بررسي تئوري مدول الاستيسيته ساختارهاي نانوكامپوزيت و مقايسه با نتايج تجربي
547
بررسي تئوري مفاهيم رگرسيوني
548
بررسي تئوري مفاهيم كنترل كيفيت وسري زماني همراه با ارائه مثال عملي در هر مقوله
549
بررسي تئوري نانو ذرات فولرن30-20 و جذب فيزيكي گاز اوزون بر روي فولرن كپسوله شده با فلزات قليايي ليتيم و سديم
550
بررسي تئوري نانوذرات فولرن 20-30 و جذب فيزيكي گاز اوزون بر روي فولرن كپسوله شده با فلزات قليايي ليتيم و سديم
551
بررسي تئوري هاي دبويس و كاربردآن در اثر كشمشي درآفتاب نوشه ي لورين هنزبري: يك مطالعه ي آمريكايي
552
بررسي تئوري هاي رياضي در صنعت پست
553
بررسي تئوري هاي شكست در مواد كامپوزيت و مقايسه نتايج حاصله با داده هاي آزمايشگاهي
554
بررسي تئوري هاي ميكرو مكانيكي مبتني بر تئوري نابهجايي براي رشد ترك و تاثير غلظت آنها
555
بررسي تئوري و آزمايشگاهي تعامل غيرخطي مكانيكي سيستم جرم و فنر
556
بررسي تئوري و آزمايشگاهي توليد نانوذرات هيدروكسي آپاتيت با استفاده از آنزيم فسفاتاز باكتري هاي گرم منفي و اثربخشي نانوذرات توليدي روي سطح ميناي دندان
557
بررسي تئوري و آزمايشگاهي فرآيند آگلومراسيون آئروسل‌ها به كمك امواج صوتي
558
بررسي تئوري و آزمايشگاهي فيلرهاي سراميكي ، كريستالي و...
559
بررسي تئوري و آزمايشي پديده جذب پروتئين روي لنزهاي نرم چشم
560
بررسي تئوري و ارائه تكنولوژي ساخت باتريهاي حرارتي الكتروليت جامد
561
بررسي تئوري و ارائه مدل رياضي براي شبيه سازي رفتار ديناميكي فيلتراسيون بستر عميق و اثر سوسپانسيون بر روي محيط متخلخل
562
بررسي تئوري و الگوسازي تجربي و ساخت دستگاه خشك كن پاششي
563
بررسي تئوري و تجربي اثر ارتعاشات ابزار بر دقت سوراخكاري در فرآيند فرزكاري مارپيچ
564
بررسي تئوري و تجربي اثر حلال بر ميكرو و نانو ذرات پليمرهاي قالب مولكولي
565
بررسي تئوري و تجربي اثرات پارامترهاي مختلف جت پلاسماي استوانه‌اي هم‌محور در فشار اتمسفر
566
بررسي تئوري و تجربي اجاق و آب شيرين كن خورشيدي
567
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت اجباري در لوله افقي نيمه متخلخل خارج از محيط خارج از مركز
568
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت در جريان آرام سيالات ويسكوالاستيك در لوله هاي مدور
569
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت در يك صفحه متخلخل
570
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت عمل ذوب در اجسام متخلخل
571
بررسي تئوري و تجربي انرژي واگزرژي در دستگاه خشك كن سيني دار
572
بررسي تئوري و تجربي بار گذاري استاتيكي لوله هاي كامپوزيتي
573
بررسي تئوري و تجربي بهينه سازي راكتور ازناسيون واحد تصفيه آب جهت كاهش تشكيل آلدهيد و كتون و مدلسازي رياضي به كمك CFD
574
بررسي تئوري و تجربي پارامترهاي موثر بر رابطه گشتاور - نيرو در پيچ و مهره ها
575
بررسي تئوري و تجربي پارامترهاي موثر بر زمان تزريق در روش ترزيق به كمك خلا
576
بررسي تئوري و تجربي پديده انتقال حرارت در يك جسم متخلخل تحت شرايط شار ثابت
577
بررسي تئوري و تجربي پديده انتقال حرارت در يك جسم متخلخل تحت شرايط شار ثابت 2
578
بررسي تئوري و تجربي پديده خشك شدن مواد در خشك كن سيني دار درون عبوري
579
بررسي تئوري و تجربي پديده خشك كردن ذرات در يك بستر شناور
580
بررسي تئوري و تجربي تضعيف امواج مافوق صوت در هوا
581
بررسي تئوري و تجربي تعادلات فازي در فرايندهاي جداسازي با استفاده از سيالات فوق بحراني
582
بررسي تئوري و تجربي تنشهاي صفحه اي با استفاده از روشهاي نوري
583
بررسي تئوري و تجربي جريان گاز- قطره در كانال¬هاي با هندسه‌ي مختلف در حضور سرمايش
584
بررسي تئوري و تجربي حذف همزمان كاتيون هاي Fe2+ و Mn2+ از آب در راكتور بستر ثابت توسط كاتاليست نانو ساختار MnO2
585
بررسي تئوري و تجربي خرابي چند لايه هاي كامپوزيتي بر اثر بار خمش سه نقطه اي و ارزيابي نتايج حاصله توسط آكوستيك اميشن
586
بررسي تئوري و تجربي خشك كردن مواد دانه اي در بستر فشرده
587
بررسي تئوري و تجربي رشد لايه برفك برروي صفحه سرد
588
بررسي تئوري و تجربي رفتار تيرهاي ساندويچي كامپوزيتي در بارگذاري سه نقطه اي و حالات شكست آنها
589
بررسي تئوري و تجربي رفتار ضربه سرعت پائين ورق هاي ساندويچي با هسته ويسكوالاستيك
590
بررسي تئوري و تجربي رفتار لوله هاي فلزي پرشده از فوم تحت بار شبه استاتيكي
591
بررسي تئوري و تجربي رفتار مكانيكي ساندويچ پانل هاي ساختماني
592
بررسي تئوري و تجربي شكل پذيري آلياژهاي آلومينيوم
593
بررسي تئوري و تجربي كاركرد كلكتور خورشيدي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده
594
بررسي تئوري و تجربي كمپلكس هاي دهنده - گيرنده الكترون با استفاده از روشهاي شيميايي و فيزيكي
595
بررسي تئوري و تجربي كنترل شكل تير كامپوريتي با محرك سيم حافظه دار
596
بررسي تئوري و تجربي گذر هواي مرطوب بر روي جسم متخلخل سرد
597
بررسي تئوري و تجربي مصرف انرژي در فرآيند فرزكاري فولادAISI316 با روانكاري كمينه
598
بررسي تئوري و تجربي نيروي متوسط چين خوردگي لوله هاي فلزي با مقاطع مختلف.
599
بررسي تئوري و تحليل المان محدود اثر ارتعاشات اولتراسونيك در فرآيند متالورژي پودر
600
بررسي تئوري و تحليل جريان اسلمينگ و فشار ناشي از آن در كف شناور
601
بررسي تئوري و شبيه سازي اثرات نوين بر روي عملكرد و استخراج پارامترهاي LPC
602
بررسي تئوري و عملي ... در حوزه زمان و فركانس
603
بررسي تئوري و عملي آبكاري آلياژ روي - كبالت - آهن
604
بررسي تئوري و عملي بيو چسبندگي هيدروژلهاي يوني و غير يوني به سطح روده كوچك و معده در شرايط مشابه فيزيولوژيكي
605
بررسي تئوري و عملي روش هاي افزايش خواص قتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم
606
بررسي تئوري و عملي روش هاي مختلف ساخت قطعات حساس برش براي جراحي
607
بررسي تئوري و عملي عوامل موثر در آتشباري در معادن روباز و ارائه مدلي جهت كنترل و اصلاح ابعاد سنگ هاي منفجر شده ( براساس شرايط موجود در معدن سرب و روي انگوران )
608
بررسي تئوري و عملي فرايند شكل دهي داغ ورق آلياژ آلومينيوم توسط گاز
609
بررسي تئوري و عملي معادلات متشكله در فرايندهاي شكل دهي
610
بررسي تئوري و عملي مقدار پوشانندگي نخ¬هاي مغزي توليد شده توسط سيستم ريسندگي رينگ و سامانه Rocos
611
بررسي تئوري و عملي مكانيسم محبوس شدن گاز در نتيجه هجوم آبده در مقياس حفره
612
بررسي تئوري و كاربردي گروه هايي از مواد رنگزا شامل مواد رنگزاي جوهرهاي چاپ، مواد رنگزاي غذايي و مواد رنگزاي مورد استفاده براي كاغذ و رنگ مو
613
بررسي تئوري، تجربي و عددي حد نسبت كشش در كشش عميق چند مرحله اي
614
بررسي تئوريك اكسپندرها و ساخت يك اكسپندر نمونه
615
بررسي تئوريك حالات مختلف خرابي براي يك تير ساندويچي با رويه كامپوزيتي با هسته هاني كمب
616
بررسي تئوريك ديوار برشي فولادي سخت نشده با ورق نازك جان جزء 1. رفتار تنش هاي اصلي در ميدان كششي . جزء 2. رفتار ديناميكي غير خطي و تقاضاي شكل پذيري
617
بررسي تئوريك فيلتر اكتيو در باند ايكس مايكروويو
618
بررسي تئوريك و عملي در سينگ چرخ سنگ با چرخ الماس
619
بررسي تئوريها، طراحي دستگاه گريز از مركز براي تهيه چرخه سوخت نيروگاه هاي هسته اي طراحي كارخانه (مطالعات اوليه ) ـ ساخت برخي از قطعات مربوط به طرح (قسمت اصلي پروژه )
620
بررسي تئوريهاي جامعه شناسي انقلاب و ميزان انطباق آنها با انقلاب مشروطه
621
بررسي تئوريهاي مختلف تماس در سازه هاي كامپوزيتي و شبيه سازي آن توسط نرم افزار ANSYS
622
بررسي تئوريهاي مختلف در مورد كره ماه و ساختمان آن
623
بررسي تئوريهاي نوين (رويكردهاي فرانوگرايانه)
624
بررسي تئوريهاي نوين مديريت﴿رويكردهاي فرا نوگرايانه﴾
625
بررسي تا ثير بكارگيري مديريت دانش بر روي كيفيت خدمات كميته امداد آذربايجان شرقي
626
بررسي تا ثير نوسانات قيمت نفت بر بازده غير عادي شركتهاي پإيرفته شده در بورس اوراق بهادار
627
بررسي تا ثير همخواني شخصيت برند مشتري بر قصد مراجعه مجدد با نقش ميانجي تفاوتهاي فرهنگي
628
بررسي تا"ثير ماندگاري كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي طبيعي زير خاك
629
بررسي تاءثير متقابل ادبيات و نقاشي ايران
630
بررسي تائيد تغييرات قيمت تمام شده آب در بهره برداري از مخازن
631
بررسي تاب آوري در بين دانشجويان متاهل ومجرد دانشگاه پيام نور
632
بررسي تاب آوري در بين دانشجويان متاهل ومجرد دانشگاه پيام نور
633
بررسي تاب آوري و خود پنداره در تيپ شخصيتي A و B .
634
بررسي تابش چرنكوف در حضور دي الكتريك متحرك
635
بررسي تابش كانالي ، از ساختارهاي مختلف sic به منظور توليد چشمه گاما با قابليت تنظيم انرژي و شدت چشمه , investigation of channeling radiation from diffrent structures of sic in order to provide ray source with capability of tuning energy and intensity
636
بررسي تابش گرمايي نور از نانو لوله‌هاي كربني تك ديواره شبه فلزي معلق
637
بررسي تابع تعادل انسان با استفاده از پاندول معكوس
638
بررسي تابع تقاضاي انواع گوشت مناطق شهري و روستايي استان مازندران با استفاده از سيستم معادلات تقاضاي تقريبا ايده آل
639
بررسي تابع توان آزمون توكي براي مقايسه ميانگين سه جامعه نرمال با حجم نمونه متفاوت
640
بررسي تابع توزيع ذرات در پلاسماي همجوشي و ميرايي امواج برنشتاين در NSTX
641
بررسي تابع توليد چغندر قند در سميرم
642
بررسي تابع توليد سرمايه انساني و تحصيلات در بخش صنعت، كشاورزي و خدمات در ايران
643
بررسي تابع توليد سرمايه انساني و تحصيلات در بخش صنعت، كشاورزي و خدمات در ايران
644
بررسي تابع مطلوبيت دو متغيره و ارتباط آن با تابع احتمال دو متغيره
645
بررسي تابع همبستگي مستقيم (ِDCF) بر اساس ضرايب توسعه يافته ي قانون نظم هم دماي خطي سيالات چگال آرگون ،كريپتون
646
بررسي تابع همبسته مستقيم كره سخت در فضاي حقيقي و فوريه و عامل ساختار، با تقريب هاي مختلف در مقايسه با شبيه سازي
647
بررسي تابعيت احكام از مصالح و نقش آن در استنباط احكام شرعي
648
بررسي تابعيت ممان انتقال الكتروني به فاصله بين هسته اي براي انتقالات الكتروني K-II مولكول هاي O2 و CO و طيف فوتو الكترون لايه -K مولكول O2
649
بررسي تابلوهاي اداري و تجاري شهر تهران از نظر بصري
650
بررسي تاپير پايگاه اقتصادي_اجتماعي جوانان بر جرائم انان
651
بررسي تاپير ملانوئين بر ميزان بيانIL-1B,NLRPI و NF-kB در مدل آسيب طناب نخاعي در رت
652
بررسي تاتومري در 2- كتومتيل هتروسيكل ها
653
بررسي تاثبر استراتژي هاي دانش برچرخه نوآوري درشركت گسترش فناوري هاي نوين كشاورز
654
بررسي تاثبر غلظت هاي متفاوت بر ميزان بيان ژن هاي و برخي خصوصيات بيو شيميايي گياه استويا
655
بررسي تاثي كيفيت خدمات بر ارزش ويژه برند با توجه به نقش ميانجي اعتماد ،رضايت ووفاداري مشتري
656
بررسي تاثير "نقش ايفا كردن" در بالا بردن ميزان رشد مهارت هاي گفتاري فراگيران زبان انگليسي در رشته هاي دريانوردي
657
بررسي تاثير 4S بر بازاريابي اينترنتي محصولات پگاه شهر تهران
658
بررسي تاثير 4S بر بازاريابي اينترنتي محصولات پگاه شهرتهران
659
بررسي تاثير 8 هفته تمرين هوازي شديد و مصرف امگا3 بر شاخص هاي التهاب و آسيب هاي عضلاني زنان 25 تا35 سال شهرستان سيرجان
660
بررسي تاثير a17 - هيدروكسي پروژسترون كاپروات بر پيشگيري از زايمان زودرس در مادران باردار پرخطر
661
بررسي تاثير CRM(مديريت ارتباط با مشتري) بر دانش مشتريان
662
بررسي تاثير ESWL قبلي بر پيامدهاي نفروليتوتومي از راه پوست در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار شهر رشت از فروردين 1388 تا شهريور 1391
663
بررسي تاثير Hmodialysis product بر كنترل فشار خون در بيماران همودياليزي مزمن بيمارستان توحيد سنندج
664
بررسي تاثير ICT در اشتغال زايي از ديدگاه متخصصان انفورماتيك شهر اصفهان در سال 85-84
665
بررسي تاثير JJ-stent در درمان سنگ هاي لگنچه با اندازه ي بزرگ تر از 01 mm در اطفال زير 13 سال با روش (extracorporal shock wave lithotripsy) SWEL
666
بررسي تاثير pH بر پايداري كف در سيستم فلوتاسيون
667
بررسي تاثير pH بر نانوزيست حسگر حاوي نانوذراتFe3O4 به روش الكتروشيميايي به منظور تشخيص قند خون
668
بررسي تاثير PP گرافت شده با GMA بر كشش بين سطحي زوجهاي PP/PA6 و PP/PET با استفاده از روش قطره معلق ﴿PENDANT DROP﴾
669
بررسي تاثير TBP بر روي استخراج كبالت از محلول DEHPA , MEHPA
670
بررسي تاثير TBP بر ميزان استخراج يون +FE2 از محلولهاي DEHPA و MEHPA
671
بررسي تاثير آب شور مغناطيس شده بر رشد گياه زيتون
672
بررسي تاثير آب و پوست ليمو ترش بر تمايل LDL و LDL اكسيده به رسپتورهاي مربوطه در خرگوش هاي آترواسكلروتيك
673
بررسي تاثير آترواستاتين بر سطح PSA سرم در مردان مبتلا به هيپركلسترولمي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در نيمه دوم سال 1386
674
بررسي تاثير آتورواستاتين بر روي آپوپتوز سلول هاي پيراميدال ناحيه CA1 هيپوكامپ در موش صحرايي نر ويستار متعاقب ايسكمي فراگير گذرا
675
بررسي تاثير آثار غزالي بر گلستان و بوستان سعدي
676
بررسي تاثير آثار كمپاني انيميشني يو. پي. اي برگذر انيميشن از كلاسيك به مدرن
677
بررسي تاثير آثار كمپاني انيميشني يو. پي. اي برگذر انيميشن از كلاسيك به مدرن
678
بررسي تاثير آدنوئيد كتومي در درمان اوتيت مديا با افيوژن در كودكان
679
بررسي تاثير آرايش زبري هاي موضعي در يك پايه استوانه اي بر كنترل و كاهش آبشستگي موضعي
680
بررسي تاثير آرايش يافتگي الياف بر نفوذ پذيري هوا و خصوصيات مكانيكي پارچه هاي بي بافت با استفاده از هوش مصنوعي
681
بررسي تاثير آرايش يافتگي در صفحه بر نفوذ پذيري عرضي و در صفحه سازه هاي اليافي لايه اي
682
بررسي تاثير آروماتراپي با اسانس اسطوخدوس بر خستگي بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه كننده به مراكزهمودياليز رشت
683
بررسي تاثير آزمونهاي غيرحضوري (سوالاتي كه به خانه برده مي شود) بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس ابتدائي پسرانه منطقه رباطكريم
684
بررسي تاثير آسيب هاي اجتماعي بر ايجاد مناطق جرم خيز در شهرستان علي آباد كتول
685
بررسي تاثير آشنايي پيش از ازدواج در تشكيل زندگي سالم زوجين
686
بررسي تاثير آشنايي پيش از ازدواج در تشكيل زندگي سالم زوجين
687
بررسي تاثير آشنايي قبل از ازدواج بر سازگاري زناشويي
688
بررسي تاثير آشنايي هاي قبل از ازدواج بر رضايت زندگي زناشويي خانم هاي شهر فولاد شهر
689
بررسي تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند و عملكرد بازار
690
بررسي تاثير آگاهي از برند و درك ثيمت بر خريد مجدد محصول مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي شهر كرمانشاه
691
بررسي تاثير آگاهي بخشي توسط متخصص بيهوشي قبل از عمل جراحي بر كاهش برخي عوارض بعد از عمل بيماران كانديد عمل جراحي ارتوپدي استخوانهاي بلند در بيمارستان بعثت بوسيله كار آزمايي باليني
692
بررسي تاثير آگاهي برند بر تبليغات دهان به دهان مورد مطالعه : شبكه هاي ورزشي آنلاين شهر تهران
693
بررسي تاثير آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه‌اي در ابتلا به بيماري‌هاي قلبي- عروقي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي سرپايي بيمارستان حشمت رشت در سال 1395
694
بررسي تاثير آلايش كبالت بر ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي منگنايتLa0.5 Ca0.5Mn1-xCoxO3
695
بررسي تاثير آلايش كروم روي خواص ساختاري ومغناطيسي فريت منگنز ساخته شده به روش آسياب گلوله اي
696
بررسي تاثير آلپرازولام بر روي وزوز گوش بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت
697
بررسي تاثير آلودگي صوتي و آلودگي اگزوز خودروها در ترافيك شهري بر سلامت انسان
698
بررسي تاثير آلودگي هوا بر مورفولوژي، آناتومي ، برخي پاسخهاي فيزيولوژيكي و فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدان در دو گياه كاشته شده در خيابانهاي تهران
699
بررسي تاثير آلودگيهاي بصري در طراحي شهري
700
بررسي تاثير آمادگي هاي قبل از عمل بر وضعيت بهبود بيمار بعد از اعمال جراحي شكم( برداشتن كيسه صفرا) در بيمارستانهاي منتخب آموزشي شهر تهران
701
بررسي تاثير آماده سازي سطح بر مورفولوژي و بافت در پوشش هاي رسوب الكتريكي روي - كبالت
702
بررسي تاثير آماده سازي سطح فلز و روش ساخت چند لايه اي Glare بر رفتار خستگي و مقاومت به جدايش لايه اي تحت بارهاي استاتيكي و تناوبي
703
بررسي تاثير آماده سازي شيميايي بر روي رفتار خوردگي ، جدايش كاتدي و چسبندگي پوششهاي پودري اپوكسي
704
بررسي تاثير آماده سازي كالاي پنبه/پلي استربا پرتودهي ليزر در برخي خواص كالا
705
بررسي تاثير آموزش ( مشاوره ) پيش از ازدواج بر انتظارات و نگرشهاي زناشويي در شهر گنبد كاووس
706
بررسي تاثير آموزش آرامش پيشرونده عضلاني بر درد بيماران مبتلا به زخمهاي معده و اثني عشر در بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران
707
بررسي تاثير آموزش ابراز وجود بر سازگاري دانش آموزان دختر و پسر
708
بررسي تاثير آموزش از تز طريق شبكه هاي اجتماعي بر دانش، نگرش و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي در رابطه با بيماران مبتلا به HIV
709
بررسي تاثير آموزش از طريق تلفن همراه در زمينه سونداژ ادراري بر انگيزه يادگيري، آگاهي و مهارت دانشجويان پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت در سال¬هاي 1397-1396
710
بررسي تاثير آموزش اقدامات احياي اوليه از طريق تلگرام بر روي ميزان آگاهي دانشجويان پزشكي دوره كارورزي: يك مطالعه نيمه تجربي
711
بررسي تاثير آموزش اكتشافي مدرسه طبيعت بر دانش نگرش و رفتار زيست محيطي دانش آموزان مقطع ابتدائي (مورد مطالعه : مدرسه طبيعت كاوي كنج مشهد)
712
بررسي تاثير آموزش الگوي ارتباط خانواده بر ميزان رضايت زناشويي مادران كوركان مبتلا به اتيسم
713
بررسي تاثير آموزش انتخاب و كنترل گلاسر بر آزار عاطفي زوجين در شهر اصفهان
714
بررسي تاثير آموزش انفرادي در وضعيت تحصيلي
715
بررسي تاثير آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان
716
بررسي تاثير آموزش بازسازي شناختي ، مسئله گشايي و گفتگوي شخصي هدايت شده بر كاهش افسردگي
717
بررسي تاثير آموزش بازي هاي تطابقي بر رفتارسازشي و رشد حركتي دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير
718
بررسي تاثير آموزش بخشودگي بر سازگاري، رضايتمندي و كاهش تعارضات زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر يزد
719
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي مادران در امر پيشگيري و نحوه ارائه مراقبت هاي جسمي از كودكان مبتلا به تالاسمي مراجعه كننده به مراكز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد سال 1373
720
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي مادران در مورد بيماري فاويسم و مراقبتهاي بهداشتي درماني اين بيماري در شهرهاي منتخب استان گيلان
721
بررسي تاثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي به مادران مراجعه كننده به مراكز سلامت جامعه شهري و روستايي شهرستان رضوانشهر در خصوص رفتارهاي پيشگيري كننده ناشي از تب در كودكان در سال 96-1395
722
بررسي تاثير آموزش بر پيگيري مراجعات و پيروي از دستورات مراقبت از خود بيماران تحت شيمي درماني مراجعه كننده به يكي از مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 1380
723
بررسي تاثير آموزش بر رضايت شغلي كاركنان
724
بررسي تاثير آموزش بر رفتارهاي بهداشتي مادران كودكان 6تا12سال بستري در بيمارستان مادر و كودك سنندج در رابطه با پيشگيري از تيفوئيد در سال 1372
725
بررسي تاثير آموزش بر كيفيت مراقبتهاي پرستاري جسمي از بيماران اغمايي ناشي از صدمات مغزي بستري در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي آموزشي تهران سال 1370
726
بررسي تاثير آموزش بر مراقبت از خود بيماران ديابتي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت سال 1373
727
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران تحت درمان همودياليز در مورد نوع مواد غذايي مصرفي، پخت و جايگزين نمودن مواد غذايي در بخش همودياليز يكي از بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران
728
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي مادران غيرشاغل در مورد سل ريه ، مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر سقز در سال 1373
729
بررسي تاثير آموزش بر ميزان اضطراب قبل از عمل در بيماران كانديد جراحي الكتيو در بيمارستانهاي بعثت و توحيد سنندج
730
بررسي تاثير آموزش برميزان آگاهي بيماران مبتلا به آب مرواريد و خانواده آنان در مورد مراقبت از خود و پيشگيري از عوارض احتمالي بعد از عمل جراحي در مركز آموزشي درماني توتونكاران رشت در سال 1376
731
بررسي تاثير آموزش برنامه آمادگي گذار مدرسه به دانشگاه بر انطباق‏پذيري مسيرشغلي و بهزيستي‏تحصيلي دانشجويان جديدالورود دانشگاه اصفهان
732
بررسي تاثير آموزش برنامه اي ارتباط زوجين بر بهبود روابط و سلامت رواني زوجين شهر اصفهان
733
بررسي تاثير آموزش برنامه تربيت سازنده فرزندان به والدين در كاهش مشكلات رفتاري كودكان
734
بررسي تاثير آموزش برنامه غني سازي ارتباط بر سازگاري زناشويي و سلامت روان دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور اروميه
735
بررسي تاثير آموزش برنامه ي يادگيري مستقل بر عملكرد تحصيلي و علائم اختلال در دانش آموزان مبتلا به اختلال كم توجهي بيش فعالي
736
بررسي تاثير آموزش به بيماران مبتلا به سل ريه در رابطه با مراقبت از خود در بيمارستان قدس سنندج در سال 1371
737
بررسي تاثير آموزش به روش تفكر استقرايي بر يادگيري درس دستور زبان فارسي در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه جهار تهران - سال تحصيلي 1383-1382
738
بررسي تاثير آموزش به روش خودمديريتي پنج-آ بر آپگار خانواده و كيفيت زندگي مادران داراي كودك فلج مغزي در سال 1394
739
بررسي تاثير آموزش به شيوه ي نانسي مايرز و انگشتي بر عملكرد دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي در يادگيري جدول ضرب
740
بررسي تاثير آموزش پرستاران باليني بر ميزان مرگ و مير كودكان گاسترو آنتريتي زير 13 سال در بخش اورژانس مركز پزشكي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز
741
بررسي تاثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات و نگرش هاي رناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج در شهر شيراز
742
بررسي تاثير آموزش پيش از ازدواج در ملاكهاي انتخاب همسر
743
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي
744
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي
745
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقطع ابتدايي
746
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقطع ابتدايي منطقه 18 تهران (مدرسه دخترانه طريق القدس )
747
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دبستان
748
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوم مقطع ابتدايي دخترانه
749
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر رشد اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهر اردبيل
750
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر رشد شتاختن كودكان
751
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر رشد مهارتهاي شناختي كودكان كلاس اول ابتدايي (استان بوشهر)
752
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر روي پيشرفت تحصيلي دوره ابتدايي از نگرش فرهنگيان دوره ابتدايي ناحيه يك آموزش و پرورش استان يزد
753
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر روي خود پنداره دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن.
754
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر سازگاري اجتماعي كودكان در شهرستان آمل از ديدگاه آموزگاران اول ابتدايي
755
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر سازگاري عاطفي - اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان و والدين دانش آموزان بخش مياندرود ساري
756
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر مهارتهاي رواني - حركتي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي
757
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول
758
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري دانش آموزان مدرسه گلهاي ملارد
759
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري سازگاري اجتماعي دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان بهشهر
760
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري مهارتهاي حركتي - رواني و سازگاري اجتماعي
761
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني -حركتي ئسازگاري اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي
762
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان گلوگاه
763
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره اول ابتدايي از ديدگاه معلمان ناحيه كوثر(استان اردبيل)درسال تحصيلي95-96.
764
بررسي تاثير آموزش تركيبي بر آگاهي و نگرش دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي سنندج نسبت به اهداء عضو در سال 95
765
بررسي تاثير آموزش تركيبي حسي-ادراكي-حركتي بر عملكرد خواندن دانش آموزان دختر نارسا خوان ابتدايي شهر اصفهان
766
بررسي تاثير آموزش تفكر خلاق بر عملكرد دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
767
بررسي تاثير آموزش تمرينات بعد از عمل به بيماراني كه تحت عمل جراحي كيسه صفرا قرار مي گيرند در پيشگيري از اختلالات تنفسي در بخش جراحي عمومي يكي از بيمارستانهاي اموزشي تهران سال 1370
768
بررسي تاثير آموزش چند حسي اورتون بر اختلال خواندن در دانش آموزان دوم و سوم ابتدايي
769
بررسي تاثير آموزش چند حسي اورتون بر اختلال خواندن در دانش آموزان دوم و سوم ابتدايي
770
بررسي تاثير آموزش خانواده بر توانمندي اولياء دانش آموزان راهنمايي شهر برازجان
771
بررسي تاثير آموزش خانواده در نگرش اولياءنوجوانان شهرستان گرگان
772
بررسي تاثير آموزش خانواده درتربيت فرزندان
773
بررسي تاثير آموزش خودمراقبتي از طريق شبكه هاي اجتماعي بر كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع يك شهر سنندج
774
بررسي تاثير آموزش در ارتقاء آگاهي مردم بومي، درباره اهميت زيست محيطي درياچه اروميه (مطالعه موردي: استان آذربايجان شرقي، شهر تبريز)
775
بررسي تاثير آموزش در مركز مهارتهاي باليني بر اگاهي احيا قلبي ريوي پزشكان و پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1383
776
بررسي تاثير آموزش درس تفكر و پژوهش پايه ششم بر فراشناخت آنها
777
بررسي تاثير آموزش دوره پيش دبستاني در سازگاري اجتماعي كودكان دانش آموز دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان اين مقطع
778
بررسي تاثير آموزش راهبردهاي تنظيم هيجان بر تابآوري نوجوانان شبه خانواده يزد و ميبد
779
بررسي تاثير آموزش راهبردهاي حافظه در بهبود حافظه بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس ( ام. اس)
780
بررسي تاثير آموزش راهبردهاي حل مساله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش آموزان سال دوم راهنمايي شهرستان علي آباد كتول
781
بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي ﴿برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي﴾ بر توانايي حل مساله در درس رياضي دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمايي شهر قم
782
بررسي تاثير آموزش راهبردهاي مقابله با باورهاي غير منطقي﴿با رويكرد شناختي﴾بر اضطراب امتحان دانش آموزان
783
بررسي تاثير آموزش رژيم غذايي بر ميزان ازت هاي اوره خون ، پتاسيم سديم و وزن بين دو جلسه دياليز در بيماران تحت درمان با همودياليز در بخش همودياليز بيمارستان رازي رشت در سال 1374
784
بررسي تاثير آموزش رژيم غذايي بر ميزان قند خون بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان رشت در سال 1374
785
بررسي تاثير آموزش رفتاري به والدين بر وضعيت خواب كودكان سن مدرسه مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي در سال 1392
786
بررسي تاثير آموزش رفتاري والدين و دارو درماني بر ميزان علايم پيش فعالي كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه / بيش فعالي
787
بررسي تاثير آموزش رفتاري-ارتباطي بر تعارضات زناشويي زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره نيروي انتظامي استان يزد
788
بررسي تاثير آموزش روشهاي افزايش شادماني (برنامه 14 عاملي مايكل فوردايس ) بر افزايش بهداشت روان زنان شهر اصفهان
789
بررسي تاثير آموزش روشهاي تن آرامي در كنترل درد بر ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1376
790
بررسي تاثير آموزش شطرنج بر حافظه ديداري و بهبود توجه
791
بررسي تاثير آموزش شناختي بر منبع كل كنترل ، انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهين شهر
792
بررسي تاثير آموزش شناختي-رفتاري گروهي بر فرسودگي زناشويي زنان و مردان متاهل شهرستان كوهدشت
793
بررسي تاثير آموزش صاحبان صنايع آلاينده شهرستان اسلامشهر در ايجاد انگيزه آنان جهت سبز سازي مشاغل مربوطه
794
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر توانمند سازي روانشناختي كاركنان با نقش تعديل گر يادگيري گروهي( مورد مطالعه : بيمه پارسيان شهر شيراز )
795
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر حفاظت صنعتي ( مطالعه موردي : شركت سيمان نكا )
796
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر رضايت شغلي دبيران متوسطه شهرستان راميان ،شهر خان به بين
797
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر عملكرد معلمان ابتدايي بخش داشلي برون گنبد كاووس
798
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر كارايي مديران مدارس مقطع متوسطه ناحيه 3 اهواز
799
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر ميزان توانمند سازي كاركنان
800
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت در ارتقا سطح علمي دبيران مقطع متوسطه گاليكش
801
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت كاركنان بر افزايش كارآيي كاركنان در آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه
802
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت معلمان كودكان استثنائي در كيفيت تدريس آنها
803
بررسي تاثير آموزش عالي بر عرضه صادرات صنعتي در ايران ( 78 - 1345 )
804
بررسي تاثير آموزش علاقه اجتماعي بر سازگاري و رضايت زناشويي زوجين شهرستان نجف آباد
805
بررسي تاثير آموزش غني سازي زندگي زناشويي بر افزايش رضايتمندي زوجين شهر اصفهان
806
بررسي تاثير آموزش فلسفه بر فرآيند حل مساله در بين دانش آموزان كلاس پنجم شهرستان قروه
807
بررسي تاثير آموزش فلسفه بر فرايند حل مساله در بين دانش اموزان كلاس پنجم شهرستان قروه
808
بررسي تاثير آموزش فلسفه بر مهارتهاي استدلال و پژوهش در بين دانش اموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر اسلام اباد غرب
809
بررسي تاثير آموزش فلسفه به روش كندوكاو فلسفي برميزان خلاقيت وآگاهي فراشناختي دانش آموزان سال ششم ابتدايي ناحيه 1 شهر همدان درسال تحصيلي 92-91
810
بررسي تاثير آموزش قبل از عمل سنگ شكني برون اندامي بر ميزان اضطراب بيماران تحت سنگ شكني دستگاه ادراري مراجعه كننده به يكي از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1374
811
بررسي تاثير آموزش كار آفريني دانشگاه بر افزايش روحيه كار آفريني دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي شهرستان بهشهر
812
بررسي تاثير آموزش كار تيمي بر كيفيت كار تيمي و نگرش اعضا به كار تيمي بين كاركنان كارخانه سيمان قاين
813
بررسي تاثير آموزش كارآفريني بر مهارتهاي كارآفريني و انگيزش در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور لنگرود
814
بررسي تاثير آموزش كارآفريني برخلاقيت و حل مسأله اجتماعي دانش آموزان هنرستان هاي دخترانه شهرستان يزد
815
بررسي تاثير آموزش كاركنان بر كيفيت خدمات با نقش ميانجي تعهد سازماني
816
بررسي تاثير آموزش كاركنان بر كيفيت كالا در شركت نئوپان 22 بهمن بهشهر
817
بررسي تاثير آموزش كنترل خشم به شيوه ي رفتاري - شناختي بر خشونت زناشويي زوجين شهرستان شهركرد
818
بررسي تاثير آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار منفي بر افزايش خود ابرازي فرزندان شاهد تبريز
819
بررسي تاثير آموزش گروهي رويگرد هيجان محور بر تعارضات ارتباطي مادران و نوجوانان دختر شهر اصفهان
820
بررسي تاثير آموزش گروهي عزت نفس به شيوه رفتاري ورفتاري شناختي بر سازگاري اجتماعي دانشجويان ساكن خوابگاه دانشگاه اصفهان
821
بررسي تاثير آموزش گروهي قدرداني بر شادي، اميد و بهزيستي روان شناختي زنان مبتلا به ناتواني جسمي- حركتي
822
بررسي تاثير آموزش گروهي قدرداني بر شادي، اميد و بهزيستي روان شناختي زنان مبتلا به ناتواني جسمي-حركتي
823
بررسي تاثير آموزش گروهي مهارت هاي ارتباطي/ حل مسئله و تحليل رفتار متقابل بر تعارض والد-نوجوان دختران دبيرستاني منطقه جرقويه سفلي
824
بررسي تاثير آموزش گروهي واقعيت درماني برتعهد زناشويي زوجين شهرستان خميني شهر
825
بررسي تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر استفاده از فسا فودها در هنرجويانهنرستان هاي دخترانه سنندج
826
بررسي تاثير آموزش مبتني بر حل مسئله بر افسردگي و تفكر مثبت دانش آموزان
827
بررسي تاثير آموزش مبتني بر رفتار درماني شناختي مثبت نگر بر شادكامي و دشواري تنظيم هيجاني دختران مقطع متوسطه اول در مدارس ناحيه 4آموزش و پرورش شيراز
828
بررسي تاثير آموزش مبتني بر شواهد بر خودكارآمدي، دانش، نگرش و آگاهي دانشجويان دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي كردستان در سال 1397 - 1398
829
بررسي تاثير آموزش مبتني بر نرم افزار تلفن همراه بر خودكارآمدي شيردهي مادران مراجعه كننده به مركز جامع سلامت شهر رشت سال 1398
830
بررسي تاثير آموزش مبتني بر نرم افزار تلفن همراه بر سواد سلامت زنان باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني و پژوهشي الزهرا( س )شهر رشت سال 1398
831
بررسي تاثير آموزش مبتني بر نظريه هوش هاي چندگانه گاردنر بر بهبود نارسايي خواندن كودكان داراي اختلال ADHD در مقطع چهارم دبستان شهر اصفهان
832
بررسي تاثير آموزش مثبت نگري بر انتظارات، نگرش‌هاي زناشويي و ارزش‌هاي ازدواج دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
833
بررسي تاثير آموزش مجازي بر ارتقاء سطح كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1398
834
بررسي تاثير آموزش محيط زيست بر بهبود ديدگاه دانش آموزان ابتدايي نسبت به حقوق حيوانات
835
بررسي تاثير آموزش مستمر ضمني بر ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشهاي داخلي و جراحي در مورد اقدامات پرستاري لازم حين وقوع ايست قلبي تنفسي در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي شهر تهران در سال 1370
836
بررسي تاثير آموزش مستمر ضمني بر ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه در مورد اقدامات پرستاري كه در حين وقوع ايست قلبي و تنفسي بايد انجام گيرد در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهران
837
بررسي تاثير آموزش مهارت «والدگري ذهن آگاهانه» بر خودكارآمدي والدين داراي كودكان مضطرب و بر علائم اضطراب كودكان آنها
838
بررسي تاثير آموزش مهارت زندگي بر بهداشت رواني دانش آموزان دختر و پسر پايه اول متوسطه شهرستان آزادشهر
839
بررسي تاثير آموزش مهارت فراشناخت پانورا و فيليپو بر عملكرد رياضي،خودپنداره،خودتنظيمي و انگيزش نسبت به درس رياضي دانش آموزان كلاس چهارم ابتدايي شهرستان اصفهان
840
بررسي تاثير آموزش مهارت كنترل خشم بر رضايتمندي زناشويي زنان خانه دار
841
بررسي تاثير آموزش مهارت مقابله با استرس بر ميزان استرس ادراك شده و نوع سبك هاي مقابله با استرس د دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال تحصيلي 90-89
842
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي اساسي زندگي بر ميزان پرخاشگري در گروهي از دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه خانميرزا
843
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي تفكر استقرايي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان استثنايي شهر همدان
844
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي حركتي بر پيشرفت تحصيلي كودكان داراي اختلالات يادگيري
845
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سازگاري نوجوانان بزهكار شهراراك
846
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي هيجاني بر فضاي هيجاني و كارآمدي خانواده زوجين شهر اصفهان
847
بررسي تاثير آموزش مهارت‌هاي تفكر انتقادي و مقابله با هيجان‌هاي منفي بر ميزان قلدري دانش‌آموزان پسر
848
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي دختران تيزهوش مقطع راهنمايي شهركرد
849
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر گرگان
850
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر فرسودگي شغلي مراقبين سلامت شهر سنندج در سال 1397
851
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر رضايت زناشويي مادران و مشكلات رفتاري دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
852
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر رضايتمندي زناشوئي و عزت نفس بين سنين 18 - 24 ساله در شهرستان لردگان
853
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر رضايتمندي زندگي زناشويي
854
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر عزت نفس دانش آموزان مدارس راهنمايي ضهرستان نيشابور
855
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر ميزان استرس و شيوه هاي مقابله با استرس نوجوانان مراكز شبه خانواده
856
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي برسازگاري اجتماعي نوجوانان شهر اصفهان در سال 87
857
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي ﴿خلاقيت﴾و عزت نفس در دانش آموزان نوجوان دختر و پسر ﴿15تا18سال ﴾شهرستان گنبد كاوس
858
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي در خانواده و بهداشت رواني
859
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي مواجهه با خلق منفي و مهارت برقراري ارتباط موثربركاهش اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال تحصيلي 8
860
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي يادگيري بر انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان دختر پايه دوم متوسطه شهر يزد
861
بررسي تاثير آموزش مهد كودك بر رشد و خلاقيت سازي كودك
862
بررسي تاثير آموزش موسيقي بر زمان واكنش به فركانس صوتي و دقت حركتي در هنرآموزان دختر و پسر شهر اصفهان
863
بررسي تاثير آموزش نرم افزار Scad بر صحت انتخاب رنگ دانشجويان سال پنجم و ششم دانشكده ي دندانپزشكي گيلان در سال 94
864
بررسي تاثير آموزش نگارش بر مكاتبات اداري كارمندان استان همدان
865
بررسي تاثير آموزش نيروي انساني بر بهره وري كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان تهران
866
بررسي تاثير آموزش نيروي انساني برافزايش رضايت شغلي استان اصفهان
867
بررسي تاثير آموزش هاي دانشگاهي بر بازار كار فارغ التحصيلان در(شهر بوشهر)
868
بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر كارايي و رضايت شغلي
869
بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر ويژگيهاي مديران در شركت يونيليور ايران
870
بررسي تاثير آموزش هاي قبل از كولونوسكوپي بر آمادگي بيماران جهت كولونوسكوپي در بيمارستان توحيد در سال 93-94
871
بررسي تاثير آموزش هاي قرآني دوره ي پيش دبستاني بر مهارت خواندن دانش آموزان پسر اول ابتدايي شهر بردسكن
872
بررسي تاثير آموزش هاي مداوم كوتاه مدت معلمين بر كارايي آنها و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي
873
بررسي تاثير آموزش هاي مديريت زمان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه مراوه تپه
874
بررسي تاثير آموزش و ارائه اطلاعات بر ميزان اضطراب هنگام ترخيص بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد بستري در بخشهاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1375
875
بررسي تاثير آموزش و استراتژي تمايز بر عملكرد بنگاه هاي كوچك و متوسط
876
بررسي تاثير آموزش و پرورش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان كاشمر
877
بررسي تاثير آموزش وتوانبخشي برروي كودكان عقب مانده ذهني
878
بررسي تاثير آموزشهاي برنامه ريزي عصبي -كلامي در كاهش اضطراب و افسردگي ناشي از سندرم قبل از قاعدگي و افزايش خودكارآمدي در دختران مجرد
879
بررسي تاثير آموزشهاي بهداشت فردي ارائه شده توسط دانشجويان پرستاري بر ميزان آگاهيهاي بهداشتي دانش آموزان
880
بررسي تاثير آموزشهاي پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي و اجتماعي دانش آموزان اول ابتدايي
881
بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر عملكرد معلمان از ديدگاه مديران و معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان دامغان
882
بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت برعملكرد معلمان ازديدگاه معلمان ومديران مدارس متوسطه دامغان
883
بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت و كارآيي و اثربخشي دبيران مقطع راهنمايي
884
بررسي تاثير آموزشهاي فني وحرفهاي درتوسعه منابع انساني
885
بررسي تاثير آموزشهاي كار آفريني (مهارتهاي كار آفريني )برتوانمند سازي كارگران موسسات توليدي زودبازده گنبد كاووس
886
بررسي تاثير آموزشهاي مهد كودك بررشد مفهوم سازي كودكان در شهر شيروان
887
بررسي تاثير آموزشي تربيتي اسلام محور به والدين بر نگرش و رفتار نوجوانان دختر شهر فريدونكنار
888
بررسي تاثير آموزه هاي ديني بر سلامت روان در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور ملارد در رشته علوم تربيتي
889
بررسي تاثير آميخته بازاريابي 4P بر افزايش فروش ابگرمكن هاي توليدي شركت قاينار خزر در شهر تبريز
890
بررسي تاثير آميخته بازاريابي اينترنتي برتمايل به خريد پوشاك در شهر گنبد كاووس
891
بررسي تاثير آميخته بازاريابي بر فروش محصولات شركت كوير تاير
892
بررسي تاثير آميخته بازاريابي خدمات بر رضايتمندي مشتريان در مجتمع هاي توريستي و رفاهي
893
بررسي تاثير آميخته بازاريابي خدمات بر رضايتمندي مشتريان در مجتمع هاي توريستي و رفاهي
894
بررسي تاثير آميخته بازاريابي(4P) بر افزايش فروش آبگرمكن هاي توليدي شركت قاينار خزر در شهر تبريز
895
بررسي تاثير آميخته ترفيع بر افزايش فروش
896
بررسي تاثير آميخته ترفيع بر رتار خريداران lcdtv
897
بررسي تاثير آميخته ترفيع بر رفتار مصرف كننده و تصميم گيري خريدار در شركت حجيم دانه ميهن (پفيلا)
898
بررسي تاثير آميخته مشتري بر قصد خريد الكترونيكي به واسطه‌ي متغير عوامل انگيزشي
899
بررسي تاثير آميخته هاي ترفيع تجاري بر وفاداري مشتريان بانك هاي خصوصي
900
بررسي تاثير آمينوفيلين بربلوكهاي دهليزي بطني در زمينه بيماري ايسكميك قلب در بخش قلب بيمارستان دكتر حشمت رشت (مرداد 71 لغايت مرداد 74 )
901
بررسي تاثير آنتي اكسيداني نانو ذرات سريم اكسايد پوشش داده شده با داروي دفروكسامين بر روي بقاي سلول هاي PC12 در معرض استرس اكسيداتيو ناشي از گلوكز بالا
902
بررسي تاثير آندالوزيت و ميكروسيليس بر خواص فيزيكي و حرارتي جرم هاي خيلي كم سيمان و بدون سيمان
903
بررسي تاثير آنزيم پروتئاز در مجاورت سطح فعالها بر خواص الياف پشم
904
بررسي تاثير آنزيم پروتئاز و ترانس گلوتاميناز روي خصوصيات فيزيكي، مكانيكي و رنگرزي كالاي پشمي
905
بررسي تاثير آنزيم ها روي خواص فيزيكي - مكانيكي نخ هاي پشمي حاوي الياف دباغي مورد مصرف در فرش دستباف
906
بررسي تاثير آهن خوراكي بر حملات ريسه رفتن كودكان 6 ماهه تا 2 ساله كه در يافته هاي آزمايشگاهي كم خوني فقر آهن يا كمبود ذخاير آهن ندارند
907
بررسي تاثير آهن و كار مكانيكي بر احياي كربوترمي موليبدنيت در حضور آهك
908
بررسي تاثير آواي قرآن بر ميزان اضطراب بيماران ، قبل از آنژيوگرافي عروق كرونر در يكي از بيمازستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1380
909
بررسي تاثير آينه درماني بر توانايي حركتي بيماران پس از سكته مغزي مراجعه كننده به يكي از مراكز فيزيوتراپي شهرستان رشت در سال 95-1394
910
بررسي تاثير آيين مهر در آثار باستاني فارس . عنوان عملي :
911
بررسي تاثير ابتكارات نوآوري سبز در عملكرد صنايع مواد غذايي
912
بررسي تاثير ابتكارات نوآوري سبز در عملكرد صنايع مواد غذايي
913
بررسي تاثير ابتكارات نوآوري سبز در عملكرد صنايع مواد غذايي
914
بررسي تاثير ابراز وجود بر كاهش اضطراب اجتماعي و افزايش سلامت روان دانش آموزان ابتدايي شهرستان سوسنگرد
915
بررسي تاثير ابزار و فناوري نوين در مفهوم و فرايند توليد صنايع دستي سفال و سراميك معاصر ايران
916
بررسي تاثير ابعاد اجتماع برند بر اعتماد برند با نقش ميانجي تعهد برند در بانك ملي
917
بررسي تاثير ابعاد ارزش كالا از ديدگاه مصرف كننده در انتخاب نوع كالا هنگام خريد موتور سيكلت سه نوع موتور سيكلت توليدي نيرو محركه
918
بررسي تاثير ابعاد ارزش ويژه برند بر وفاداري مصرف كنندگان محصولات برند (مطالعه :‌برند محصولات آرايشي )
919
بررسي تاثير ابعاد ارزش ويژه برند در مدل آكر بر ارزش ويژه برند از ديد مصرف كننده "مطالعه موردي برند سامسونگ "
920
بررسي تاثير ابعاد ارزش ويژه برند در مدل آكربر قصد خريدبرند توسط مشتري با تاثير متغيير تعديل كننده تبليغات در فروشگاه هاي زنجيره اي استان كرمان
921
بررسي تاثير ابعاد بازاريابي اجتماعي بر مشاركت زنان در ورزش پيلاتس
922
بررسي تاثير ابعاد بصري و اطلاعاتي بسته بندي كالا بر تصميم خريد
923
بررسي تاثير ابعاد تجربه برند بر شهرت برند با نقش ميانجي تكنولوژي(مورد مطالعه بانك پاسارگاد)
924
بررسي تاثير ابعاد تعهد بر اقدامات مديريت با توجه به نقش فرهنگ دانش محور در شهرداري بهشهر
925
بررسي تاثير ابعاد توسعه مديريت بر بهبود عملكرد مديران دانشگاه گيلان
926
بررسي تاثير ابعاد چابكي سازماني بر عملكرد سازماني شركت گاز استان اصفهان
927
بررسي تاثير ابعاد در روش شيار زني بر جدا شدگي ورق FRP از سطح بتن
928
بررسي تاثير ابعاد رضايت شغلي بر ماندگاري پرسنل برنامه پزشك خانواده در مراكز بهداشتي ، درماني شهري و روستايي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
929
بررسي تاثير ابعاد رفتارهاي توانمندسازي مديران بر تعهد عاطفي با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي در بين كاركنان شركت احداث و توسعه نيروگاه هاي مپنا توسعه 2
930
بررسي تاثير ابعاد رفتارهاي توانمندسازي مديران بر تعهد عاطفي با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي در بين كاركنان شركت احداث و توسعه نيروگاه هاي مپنا توسعه 2
931
بررسي تاثير ابعاد رنگدانه هاي لايه توليدكننده حامل هاي بار )CGL( بر روي گيرنده هاي نوري آلي و خواص ترابرد در اين لايه ها
932
بررسي تاثير ابعاد ساختار سازماني بر مديريت دانش
933
بررسي تاثير ابعاد ساختاري سازمان بر هوشمندي رقابتي و هوشمندي رقابتي بر عملكرد سازماني
934
بررسي تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر رضايت از زندگي اجتماعي روستائيان (مورد مطالعه : روستاهاي بخش مركزي تنكابن دهستان گليجان)
935
بررسي تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر سرمايه فكري از منظر گوشال و ناهاپيت ( مورد مطالعه اداره تعاون استان چهارمحال و بختياري )
936
بررسي تاثير ابعاد سرمايه فكري بر عملكرد سازمان (مطالعه موردي:دانشگاه علوم پزشكي بابل)
937
بررسي تاثير ابعاد سرمايه فكري بر عملكرد و بازده شركت هاي رشدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
938
بررسي تاثير ابعاد شخصيت در غيبت كاركنان در سازمانها
939
بررسي تاثير ابعاد عدالت سازماني بر هويت سازماني كاركنان شعب بانك ملت استان هرمرگان
940
بررسي تاثير ابعاد عدالت و تعهد سازماني بر بهره وري كاركنان(مورد مطالعه: بيمارستان امام خميني)
941
بررسي تاثير ابعاد عرق ملي بر نگرش نسبت به محصولات داخلي و خارجي با تعديل گري تهديد اقتصادي ادراك شده
942
بررسي تاثير ابعاد فرهنگ سازماني بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري (مطالعه موردي هتل‌هاي 5 ستاره اصفهان)
943
بررسي تاثير ابعاد كارافريني بين المللي بر عملكرد صادراتي شركت مهرام
944
بررسي تاثير ابعاد كسب و كار خانوادگي بر ايجاد يك رابطه كاري بلند مدت با نقش تعديلگر ارزشهاي اخلاقي و محيط
945
بررسي تاثير ابعاد كسب و كار خانوادگي بر ايجاد يك رابطه كاري بلند مدت با نقش تعديلگر ارزشهاي اخلاقي و محيط
946
بررسي تاثير ابعاد كيفيت خدمات بر رضايت عاطفي ووفاداري مشتري
947
بررسي تاثير ابعاد كيفيت خدمات بر قصد خريد مجدد مشتري، با نقش ميانجي رضايت مشتري و تبليغات شفاهي در صنعت بانكداري (مطالعه موردي: بانك ملي ايران شهرستان ساري)
948
بررسي تاثير ابعاد مختلف اعتماداجتماعي بر تمايل به روحيه كار جمعي ومشاركت اجتماعي
949
بررسي تاثير ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت و تصوير شركت بر قصد خريد مجدد مشتريان (مورد مطالعه شركت‌هاي بيمه شهر كرمانشاه)
950
بررسي تاثير ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت و تصوير شركت بر قصد خريد مجدد مشتريان(مورد مطالعه:شركت هاي بيمه شهر كرمانشاه)
951
بررسي تاثير ابعاد نمونه بر ارزيابي ثبات هاي رنگي ( به جزئيات نوري)
952
بررسي تاثير ابعاد هوش سازماني بر عملكرد كاركنان با توجه به نقش ميانجي يادگيري سازماني در سازمان بنادر و دريانوردي نوشهر
953
بررسي تاثير ابعادشايستگي بررقابت استراتژيك درشركتهاي صادركننده مركبات درجهر
954
بررسي تاثير ابن سينا بر توماس اكويناس
955
بررسي تاثير اتحاد استراتژيك بر عملكرد استارت آپ ها با توجه به نقش متغير تعديل گر مراحل توسعه(مطالعه موردي : شركت ديجي كالا)
956
بررسي تاثير اتصال كابل كوتاه بر حالات گذراي ترانسفورماتور
957
بررسي تاثير اتصالات عرضي آلژينات بر خواص مكانيكي جوهر زيستي
958
بررسي تاثير اتمسفر عمليات در فرآيند نيتروژن دهي پلاسمايي
959
بررسي تاثير اتوماسيون
960
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر ارتقاء برنامه ريزي وبهبود تصميم گيري مديران صنعت تعميرات نيروگاهي
961
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود بهره وري كاركنان فرودگاه بيرجند
962
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مجتمع آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان
963
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران
964
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران
965
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ،استانداري و حوزه ستادي
966
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران آموزش و پرورش شهرستان مينودشت
967
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران اتحاديه شركت هاي تعاون روستايي شهرستان گنبد كاوس
968
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ﴿استانداري گيلان و حوزه ستادي﴾
969
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
970
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
971
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي استان چ-ب
972
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي استان چهارمحال و بختياري
973
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ي ستادي استان اصفهان
974
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري وحوزه ستادي
975
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران حوزه ستادي استانداري اصفهان
976
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران حوزه ستادي استانداري گيلان
977
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران حوزه ستادي استانداري مازندران
978
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران شهرداري خميني شمر
979
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران مجتمع آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان
980
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهره وري سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان جنوبي
981
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهره وري سازماني شبكه بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كرج
982
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بربهبود تصميم گيري مديران
983
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بربهبود تصميم گيري مديران ادارات وحوزه هاي ستادي
984
بررسي تاثير اتوماسيون اداري در بهبود تصميم گيري مديران در سازمان
985
بررسي تاثير اتوماسيون ادلري بر بهبود تصميم گيري مديران
986
بررسي تاثير اتوماسيون صنعتي و اداري در مديريت و بررسي تاثير استفاده از سيستم اتوماسيون صنعتي و دستگاههاي اتوماتيك در كارخانه لوله ويد سوادكوه
987
بررسي تاثير اتومايسون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران سازمان ها و ادارات
988
بررسي تاثير اثر بخشي بازاريابي شبكه اي با ميانجي گري هوش سازماني بر رضايت مشتري(مورد مطالعه:بازاريابان شركت ايرانيان زمين)
989
بررسي تاثير اثر عمليات حرارتي بر خواص پوشش الكترولس نيكل - بر
990
بررسي تاثير اثر نوع مونومر ساخت نانو ذرات ديسك شكل
991
بررسي تاثير اجباري شدن ميانترم بر عملكرد دانشجويان
992
بررسي تاثير اجتماعي پژوهشگران ايراني داراي آثار علمي در پايگاه اطلاع رساني وب آو ساينس بر بهره وري پژوهشي آن ها در بازه زماني 1994 تا 2013
993
بررسي تاثير اجتماعي رساه هاي جمعي (با تاكيد براينترنت )برروي دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
994
بررسي تاثير اجتناب از ريسك و جنسيت بر ميزان استفاده از برند (مورد مطالعه: صنعت گوشي تلفن همراه)
995
بررسي تاثير اجراي استراتژي هاي منابع انساني بر توسعه شايستگي هاي نيروي انساني با توجه به نقش ميانجي شاخص هاي فرهنگي (مورد مطالعه:نيروگاه شهيد منتظر قائم كرج)
996
بررسي تاثير اجراي بانكداري اسلامي بر كاهش مطالبات بانك مهر اقتصاد
997
بررسي تاثير اجراي برنامه آموزش ضمن خدومت بر ميزان آگاهي پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت پيرامون مراقبت از بيماران دريافت كننده خون در سال 1374
998
بررسي تاثير اجراي برنامه مبتني بر آموزش فلسفه براي كودكان بر مهارتهاي تفكر انتقادي و هوش اخلاقي دانش آموزان مقطع ابتدايي
999
بررسي تاثير اجراي پروژه هاي اشتغالزا ويژه زنان روستايي بر توسعه روستايي استان اصفهان در ده سال اخير
1000
بررسي تاثير اجراي پروژهاي اشتغالزاويژه زنان روستايي بر توسعه روستايي استان اصفهان در ده سال اخير
بازگشت