<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي انواع بافت ماشين هاي تخت باف STOLL با استفاده از نرم افزار SIRIX
2
بررسي انواع بافته هاي ديوارآميز
3
بررسي انواع باليني سل پوستي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سالهاي 75-70
4
بررسي انواع بته جقه در آثار هنري ايران
5
بررسي انواع بته چقه در آثار هنري ايران
6
بررسي انواع برج هاي خنك كننده و عملكرد آن ها
7
بررسي انواع بيماريهاي پوستي در بيماران بستري شده در بخش پوست بيمارستان شهيد صدوقي يزد ﴿از بهمن 1375 لغايت اسفند 1377 ﴾
8
بررسي انواع پرنده هاي بدون سرنشين موجود در دنيا
9
بررسي انواع پمپ ها در صنايع پتروشيمي
10
بررسي انواع پمپ ها و تحليل فركانسي آن ها به روش المان محدود
11
بررسي انواع پمپ ها و طراحي پمپ سانتريفوژي
12
بررسي انواع پمپ و طراحي پمپ سانتريفوژ
13
بررسي انواع پي ال سي هاي مورد استفاده در صنايع
14
بررسي انواع پيش برنده هاي دريايي
15
بررسي انواع پيش گرمكن ها در خودرو و طراحي يك نمونه پيش گرمكن موتور مناسب ايران
16
بررسي انواع پيشرانه هاي بالابرنده
17
بررسي انواع پيكربندي هاي باتري در خودروهاي هيبريد الكتريكي و مقايسه فني و اقتصادي آنها
18
بررسي انواع پيگمانتاسيون مخاط دهان در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي رشت
19
بررسي انواع ترمز به همراه تحليل رتاردر هيدر وديناميكي در Solidworksand Cosmos
20
بررسي انواع تشبيه در اشعار پژمان بختياري
21
بررسي انواع تشبيه در قصايد انوري
22
بررسي انواع تشبيه در قصايد انوري
23
بررسي انواع تشبيه درقصايد انوري
24
بررسي انواع تصوير در شعرك ها
25
بررسي انواع تعاملات دانش آموزان در ارتباط با برنامه درسي در فضاي مجازي
26
بررسي انواع تقلبات بانكي و تحليل و شناسايي تقلب در تراكنش هاي بانكي مطالعه موردي شناسايي تقلب در تراكنش هاي بانكي
27
بررسي انواع تكنولوژي ساخت و طراحي مبدل هاي حرارتي در صنايع غذايي
28
بررسي انواع تكنيك هاي بافت گليم هاي شاهسون شمال غرب
29
بررسي انواع تومورهاي مغزي در بيماران جراحي شده در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1376 تا 1378
30
بررسي انواع تيغ اره از نظر كاربرد، جنس ، استاندارد، روش ساخت ، و عمليات حرارتي
31
بررسي انواع جوشكاري زير آب ، نمونه هاي انجام شده و استانداردهاي مربوطه
32
بررسي انواع چاپ به منظور كاربرد در منسوجات اتاق خواب كودك
33
بررسي انواع چاپ به منظور كاربرد در منسوجات اتاق خواب كودك
34
بررسي انواع چرخدنده وعوامل تخريب آن
35
بررسي انواع چسب‌هاي آنژيوگرافي
36
بررسي انواع حاشيه ها از لحاظ طرح و رنگ در دستبافته هاي عشايري فارس
37
بررسي انواع خرابي هاي كامپوزيتها با الياف بافته شده
38
بررسي انواع خشونت درلوياتان هابز: براساس چهارچوب نظري ژيژك
39
بررسي انواع دكل هاي حفاري در صنعت نفت
40
بررسي انواع راكتورهاي آب سبك و توليد ثوابت گروهي راكتور بوشهر
41
بررسي انواع راكتورهاي با جريان برخوردي و نحوه مدل سازي آنها به روش زنجيره اي ماركوف
42
بررسي انواع رسيك فاكتورهاي آرتريت روماتوئيد قبل از تشخيص بيماري در گروه شناخته شده آرتريت روماتوئيد و گروه كنترل
43
بررسي انواع روش ها ودستگاه هاي جدا كننده آلاينده هاي هوا
44
بررسي انواع روش هاي WLL در دسترسي مشتركين به مراكز تلفني
45
بررسي انواع روش هاي انجماد و طراحي يك نمونه فريزر صفحه اي
46
بررسي انواع روش هاي تصفيه آب هاي نفتي ) retaW yliO (
47
بررسي انواع روش هاي خلاصه سازي متن و روش هاي ارزيابي سيستم هاي خلاصه ساز
48
بررسي انواع روش هاي خمكاري در كشتي سازي و تحليل يكي از اين روش ها با ANSYS
49
بررسي انواع روش هاي شيرين سازي آب
50
بررسي انواع روش هاي كدينگ در پردازنده هاي كاشت حلزون ، به همراه شبيه سازي نرم افزاري يك روش معمولي
51
بررسي انواع روش هاي نم زدايي از گاز طبيعي
52
بررسي انواع روشهاي انتشار
53
بررسي انواع روشهاي تحليل رفتار غير خطي سازه ها (روشهاي اجراء محدود)
54
بررسي انواع روشهاي تصفيه آب دريا به منظور مصرف آشاميدني
55
بررسي انواع روشهاي تصفيه پساب صنعتي حاوي فنل
56
بررسي انواع روشهاي تطبيق پروب حلقه با استفاده از استاب و ساخت مدار بهينه
57
بررسي انواع روشهاي جوشكاري ومدلسازي جوش نقطهاي ANSYS
58
بررسي انواع روشهاي غني سازي مولكولي
59
بررسي انواع روشهاي فرازآوري مصنوعي در چاههاي نفتي بنگستان ميدان اهواز و انتخاب مناسبترين روش
60
بررسي انواع روشهاي كاهش درگ
61
بررسي انواع روشهاي مدلسازي سطوح به كمك نور و آزمايش تجربي روش structured lignt
62
بررسي انواع روشهاي مميزي انرژي در ساختمانهاي مسكوني اداري و تجاري و مدلسازي مميزي انرژي براي يك ساختمان نمونه
63
بررسي انواع زبري ها و بلوك ها بر مشخصات پرش هيدروليكي در...
64
بررسي انواع زيردريايي هاي مختلف و چگونگي سيستم رانش آنها
65
بررسي انواع ژئوتكستايلها و ژئو ممبرين ها و ساخت يك نمونه ژئو ممبرين
66
بررسي انواع ژنراتورهاي نيروگاههاي بادي و كاربرد آنها
67
بررسي انواع ژيروسكوپ و كاربرد هاي آن در صنعت هوافضا
68
بررسي انواع ساختار زماني نو در نمايشنامه هاي برگزيده معاصر، برپايه آراي ديويد بوردول
69
بررسي انواع ساختار زماني نو در نمايشنامه هاي برگزيده معاصر، برپايه آراي ديويد بوردول
70
بررسي انواع سرطانهاي پستان وچگونگي ابتلاء زنان به آنها و راههاي تشخيص و درمان آن
71
بررسي انواع سكانهاي مورد استفاده در كشتيها و طراحي سكان براي يك كشتي
72
بررسي انواع سندرمهاي كروموزومي در بيماران مراجعه كننده به بخش ژنتيك بيمارستان امام خميني ﴿ ره﴾ در طول يكسال ﴿ 71-70﴾
73
بررسي انواع سندرمهاي كروموزومي در بيماران مراجعه كننده به بخش ژنتيك بيمارستان امام خميني ﴿ ره﴾ در طول يكسال ﴿ 71-70﴾
74
بررسي انواع سنسور ها از نظر عملكرد و ساختار
75
بررسي انواع سيستم هاي آب شيرين كن خورشيدي و نحوه ساخت آنها
76
بررسي انواع سيستم هاي ترمز به همراه مدل سازي و تحليل ترمز كاسه اي به كمك نرم افزارهاي CATIA&ANSYS WORKBENCH
77
بررسي انواع سيستم هاي توزيع شده
78
بررسي انواع سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت براي مصارف خانگي و آپارتماني (Micro CHP) و تحليل مدل ميكروتوربين
79
بررسي انواع سيستم هاي رده بندي مهندسي توده سنگ و قابليت كاربرد آنها در سنگ هاي ايران
80
بررسي انواع سيستم هاي مهاربند جانبي در ساختمانهاي فولادي و مزايا و معايب هركدام و مقايسه بين آنها
81
بررسي انواع سيستمهاي جلوبرنده و رانش و موتورهاي دريايي براي شناورهاي تندرو و تجاري و نظامي
82
بررسي انواع سيكل هاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آليا‍ژ آلومينيوم 319
83
بررسي انواع سيكل هاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
84
بررسي انواع سيكلهاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
85
بررسي انواع شبكه هاي محاسباتي
86
بررسي انواع شناساگرهاي گاز و آتش
87
بررسي انواع ضايعات چشمي همراه تروماي سر در بيماران بستري شده در بخش ICU و جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
88
بررسي انواع ضايعات چشمي همراه تروماي سر در بيماران بستري شده در بخش ICU و جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
89
بررسي انواع ضايعات ناشي از تروماهاي مختلف شكم با اقدامات انجام شده و ميزان موربيديتي و مورتاليتي در بيمارستان پورسينا رشت از سال71 تا 74
90
بررسي انواع طراحي هاي سيستم راهگاهي بر الگوي جريان مذاب در ريخته گري قطعات استوانه توخالي چدن خاكستري
91
بررسي انواع طرح هاي قالي ساروق
92
بررسي انواع طرح هاي واگيره اي در قالي ايران با تاكييد بر طرح هاي روستايي آذر بايجان غربي ،زنجان ،همدان
93
بررسي انواع طرح ونقش وتكنيكهاي بافت گليم در منطقه سيرجان
94
بررسي انواع عمل كننده ها و محاسبه و طراحي و ساخت سرو موتور DC
95
بررسي انواع غشاها وكاربرد آنها در صنايع مختلف
96
بررسي انواع غشاها ونحوه ي ساخت آنها
97
بررسي انواع فرآيندهاي جوشكاري فولادهاي جوش پذير (نرمال ، آلياژي و كم آلياژ) و الكترودهاي استاند مورد استفاده در آن صنايع دريائي و كشتي سازي
98
بررسي انواع فرمان و طراحي مجموعه هيدروليك براي پيكان
99
بررسي انواع فلج اعصاب چشمي ﴿III-IV-VI) در بيماران ترومابه سر
100
بررسي انواع فلج اعصاب چشمي ﴿III-IV-VI) در بيماران ترومابه سر
101
بررسي انواع فلج اعصاب چشمي ﴿VI،IV،III﴾ در بيماران ديابتي
102
بررسي انواع فلزياب ها و ساخت فلزياب به روش القاء پالس
103
بررسي انواع فنر كاربرد جنس واستانداردهاي مربوطه به همراه طراحي يك نمونه فنر صنعتي
104
بررسي انواع فيدترو و طراحي و ساخت نمونه با شرايط جريان بالا و ولتاژ بالا
105
بررسي انواع فيوزهاي انفجاري و طراحي نوع خاصي از آن
106
بررسي انواع قيد در شاهنامه جلد: اول و دوم
107
بررسي انواع كاربراتورهاي رايج و طراحي و ساخت آدابتور به منظور تطبيق كاربراتور دودهانه مدرن موتور پيكان 1600
108
بررسي انواع كارت هاي هوشمند
109
بررسي انواع كارت هاي هوشمند
110
بررسي انواع كارتهاي همشمند
111
بررسي انواع كارتهاي هوشمند
112
بررسي انواع كارتهاي هوشمند
113
بررسي انواع كارتهاي هوشمند
114
بررسي انواع كانتينرهاي مخزني وكاربرد آنها در صنعت حمل و نقل
115
بررسي انواع كميك استريپ در تصويرسازي معاصر
116
بررسي انواع كود بيولوژيكي و برآورد امكان سنجي توليد آن
117
بررسي انواع كوره هاي سراميك ، طراحي حرارتي قسمت پخت كوره غلتكي كاشي
118
بررسي انواع كوره هاي صنعتي و تحليل تنش حرارتي پاتيل استوانه اي قائم با نرم افزار ANSYS
119
بررسي انواع گروه در شبكه هاي اجتماعي و روش كشف آن
120
بررسي انواع گريز گويي در بخش پهلواني شاهنامه فردوسي
121
بررسي انواع گونه هاي ليشمانيا در بيماران ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي در استان گلستان با روش ITS1-PCR-RFLP سال 1394
122
بررسي انواع لاگينگ در چاه هاي نفتي
123
بررسي انواع لچك وترنج گردان در سه استان اصفهان ،كرمان و مركزي
124
بررسي انواع ماهواره به همراه زير سيستم هاي آن
125
بررسي انواع مجازات در خصوص پزشكان محكوم به قصور و تخلف
126
بررسي انواع مخلوطكن هاي صنعتي و طراحي يك نمونه Mixer Ribbon
127
بررسي انواع مداخله هاي بافت قديم (نمونه موردي: طرح از سرزندگي محله پير برج)
128
بررسي انواع مدل كوره قوس الكتريك
129
بررسي انواع مدلهاي آيروديناميكي براي كاليبراسيون تونل باد زير صوت
130
بررسي انواع مرزهاي جاذب ABCS و مقايسه آنها در محاسبات تقاضلات محدود Finite Difference براي يك ساختار مشخص در فركانس 1.5GHz
131
بررسي انواع مسموميت هاي مسمومين بستري شده در بيمارستان كودكان 17 شهريور رشت از فروردين 1379 تا اسفند1382
132
بررسي انواع مقاطع عرضي در باد بندهاي مقاوم در برابر كمانش (BRB)
133
بررسي انواع مكانيزم هاي طراحي بر روي ماشين هاي گردباف و نحوه كاركرد با آنها
134
بررسي انواع مواجهه كارگردان با متن با تكيه بر آراي رولان بارت
135
بررسي انواع مواجهه كارگردان با متن با تكيه بر آراي رولان بارت
136
بررسي انواع مورفولو‍ژي كام نرم در راديوگرافي سفالومتري در دانشكده دندانپزشكي يزد
137
بررسي انواع مورفولوژيك كاتاراكت سني (SENILE)
138
بررسي انواع مورفولوژيك كاتاراكت سني (SENILE)
139
بررسي انواع ميكروسكوپ هاي الكتروني و ارائه روشي تجربي براي توليد نوك هاي STM
140
بررسي انواع ناسازگاري در كودكان 12-7سال شهرستان دير
141
بررسي انواع نرمكن هاي متداول بر روي منسوجات پنبه اي بر برخي خواص موثر در راحتي
142
بررسي انواع نمايش هاي دوره تيموري و بازتاب آن در نگاره ها
143
بررسي انواع هيدروژل¬هاي تزريقي در ترميم استخوان و غضروف و تحليل مهندسي نتايج به منظور پيدا كردن بهترين حلال براي ترميم
144
بررسي انواع و كاربردهاي تله هاي بخار
145
بررسي انواع و كاربردهاي جملات شرطي در شعر
146
بررسي انواع و كاربردهاي ميكروپمپ ها در ساختارهاي ريز سيالي
147
بررسي انواع و مشخصات پرش هيدروليكي مدور در مقايسه با پرش هيدروليكي كلاسيك
148
بررسي انواعحملات عليه برنامه هاي كاربردي
149
بررسي انيمه هاي بلند علمي تخيلي
150
بررسي انيمه هاي بلند علمي تخيلي
151
بررسي انيميشن در آگهي هاي تلويزيون
152
بررسي انيميشن در آگهي هاي تلويزيون
153
بررسي انيميشن در موزيك ويدئو
154
بررسي انيميشن در موزيك ويدئو
155
بررسي انيميشن سيستمهاي ارتعاشي با استفاده از نرم افزار Mathematical
156
بررسي اهداف ، مباني ، اصول و روشهاي تربيت سياسي از ديدگاه افلاطون
157
بررسي اهداف اخلاقي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران براساس آموزه هاي قرآني و روايي
158
بررسي اهداف اصول و روشهاي تربيت اسلامي
159
بررسي اهداف بنگاه هاي توليدي ؛ از ديدگاه مديران صنايع توليدي شهرستان يزد
160
بررسي اهداف پيشرفت ، باورهاي معرفت شناختي و كيفيت تجارب يادگيري با اهمال‌كاري تحصيلي در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه يزد
161
بررسي اهداف توليد عكس جنگ در طول دوران دفاع مقدس ( جنگ عراق عليه ايران 1359 - 1367 ) و كاركردهاي متفاوت و موثر آن پس از جنگ
162
بررسي اهداف جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها در حوزه سياست خارجي در قبال خاورميانه بعد از 11 سپتامبر (مطالعه موردي دولت‌هاي جورج دبليو بوش و باراك اوباما)
163
بررسي اهداي گامت جنين و اجاره رحم در فقه و حقوق بادر نظر گرفتن اخلاق پزشكي
164
بررسي اهرم بندي ترمز لكوموتيو ها و واگن ها
165
بررسي اهليت وصي از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق مدني
166
بررسي اهمال كاري در بين دانشجويان خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
167
بررسي اهميت آموزش به بيمار از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج - سال 1382
168
بررسي اهميت ابعاد كيفيت خدمات در بانكداري سنتي و الكترونيك
169
بررسي اهميت ابن رشد و ابن سينا در گسترش فلسفه اسلامي و دلايل عدم توجه به آراء ابن رشد در شرق
170
بررسي اهميت ارث در فقه اسلامي و سهم الارث زنان در يهوديت و مسيحيت
171
بررسي اهميت ايسكمي در انفاركتوس حاد قدامي
172
بررسي اهميت بازاريابي از طريق افراد تاثيرگذار بر توسعه كسب‌ و كارها
173
بررسي اهميت بازي هاي بومي و محلي در ورزش مدارس ابتدايي استان گلستان
174
بررسي اهميت بازيهاي بومي و محلي در ورزش مدارس ابتدايي استان گلستان
175
بررسي اهميت باليني CRP قبل از مداخله درماني در ميزان بقاي 1 و 3 ساله بيماران مبتلا به سرطان معده بستري در بخش گوارش بيمارستان رازي رشت از آبان سال 92 تا آبان سال 93
176
بررسي اهميت پارامترهاي سنگ شناسي توالي رسوبي يكي از ميادين نفتي ايران در انتخاب مته حفاري چاههاي نفت و گاز
177
بررسي اهميت پاكسازي روغن در سيستمهاي سرو هيدروليك
178
بررسي اهميت پلي مورفيسم ژني 310441RS و 9273363RS و 2854275RS در ناحيه MHC جهت شناسايي افراد داراي هاپلوتايپ هاي HLA-DRB1-DQB1 مستعد كننده بيماري ديابت نوع يك
179
بررسي اهميت تأثير نفت بر اقتصاد ايران
180
بررسي اهميت تنظيمات دستگاه هاي ريسندگي بر ميزان پرزينگي نخ پلي استر ويسكوز
181
بررسي اهميت حفاظت پيشگيرانه در موزه با تمركز بر موزه هاي ايران
182
بررسي اهميت دانش لغت آكادميك و خودانگاره آكادميك در مهارت گوش دادن آكادميك دانشجويان مهندسي در دانشگاه علم و صنعت
183
بررسي اهميت ژئوشيمي در مطالعات زيست محيطي
184
بررسي اهميت سرمايه اجتماعي در دانشگاه پيام نور با رويكرد رضايت مشتريان (استاد-كارمند-دانشجو)
185
بررسي اهميت سكانس افتتاحيه و اختتاميه
186
بررسي اهميت سلامت انسان ازجنبه هاي (جسمي ،رواني ،عاطفي ،اجتماعي ،اخلاقي )ازنظر ،سنت ،علم وقرآن
187
بررسي اهميت شركتها و موسسات تعاوني در جامعه از نظر دبيران و معلمين رياضي و جامعه شناسي آ.پ شهرستان شيروان
188
بررسي اهميت طرح اجراي طرح آموزش ويژه خانواده تحت پوشش كميته امداد در منطقه ميامي
189
بررسي اهميت عبرت آموزي از تاريخ اقوام كهن و روزگار از ديدگاه نهج البلاغه
190
بررسي اهميت فاز در مقاوم سازي بازشناسي گفتار
191
بررسي اهميت كاربردي Softswitch در مخابرات نسل جديد
192
بررسي اهميت كنترل موجودي در شركت
193
بررسي اهميت ماليات بر ارزش زمين در اقتصاد ايران ﴿با رويكرد پويايي سيستم﴾
194
بررسي اهميت مديريت ارتباط با مشتري در حفظ و نگهداري و توسعه ارتباط با مشتريان درواحدهاي صنعتي
195
بررسي اهميت مديريت منابع انساني در توانمند سازي و بكارگيري موثر نيروي انساني در سازمانها
196
بررسي اهميت مطالعه فرامينيفرا بزرگ سازند آسماري در ناحيه موردك شمال شرق كازرون
197
بررسي اهميت نسل Z و تاثير آن بر توسعه دانشگاه هاي كشور به منظور تبديل شدن به دانشگاه نسل آينده: مورد كاوي دانشگاه اميركبير
198
بررسي اهميت هوش هيجاني در گزينش منابع انساني
199
بررسي اهميت هويت نام تجاري در مديريت كسب و كار
200
بررسي اهميت و جايگاه آموزش مداوم در آموزه هاي اسلامي
201
بررسي اهميت و جايگاه گيميفيكيشن در برنامه ريزي و تدوين استراتژي در محيط هاي پيچيده با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP)
202
بررسي اهميت و جايگاه ولي و ولايت در آثار سنائي
203
بررسي اهميت و رفتار خواص پارچه هاي فاستوني طي مراحل دوخت و دوز
204
بررسي اهميت و محاسبه ارزش افزوده پنبه مصرفي در مراحل مختلف توليد تا پوشاك براي نوزادان
205
بررسي اهميت و نقش ارتباطات در سازمان و مديريت
206
بررسي اهميت و نقش فناوري اطلاعات در سازمان دولتي
207
بررسي اهميت وابعاد تربيت جسماني دراسلام
208
بررسي اهميت وتاثير خانواده وجايگاه حساس آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر خمين در91-90
209
بررسي اهميت ورزش در رشد جسماني و رواني بانوان
210
بررسي اوراق نقدي
211
بررسي اورژانس هاي اورولوژي در بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي ﴿72-1369﴾
212
بررسي اورژانسهاي اورولوژي از بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي (1372-1369)
213
بررسي اورژانسهاي اورولوژي از بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي (1372-1369)
214
بررسي اوزان دوري در شعر فارسي تا پايان قرن ششم
215
بررسي اوصاف بشارت داده شدگان در قرآن
216
بررسي اوصاف و رفتار معشوق و نقش آن در انسجام ساختاري غزليات خواجوي كرماني
217
بررسي اوضاع آب و هواي استان يزد
218
بررسي اوضاع اجتماعي دررمان هاي احتمالاگم شده ام وهست ونيست ازسارا سالار ورمان هاي خط تيره آيلين ومهربانم سلام از ماه منير كهباسي
219
بررسي اوضاع اجتماعي عصر صفوي با تكيه بر رمانهاي ده نفر قزلباش و نديمه
220
بررسي اوضاع اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي‏گيلان دردوره صفوية (تا پايان دوره شاه عباس اول )
221
بررسي اوضاع اقتصادي نجف آباد
222
بررسي اوضاع بنادر و جزاير خليج فارس در دوره ايلخاني
223
بررسي اوضاع بهداشتي اصفهان از عصر ناصري تا دوره پهلوي
224
بررسي اوضاع پزشكي و پزشكان همدان در دوره پهلوي دوم (1320-1357)
225
بررسي اوضاع پزشكي و پزشكان همدان در دوره ي پهلوي دوم (1320-1357)
226
بررسي اوضاع جغرافيايي صنايع مس سرچشمه كرمان
227
بررسي اوضاع سياسي - اجتماعي ايران در دوران نخست وزيري امير عباس هويدا
228
بررسي اوضاع سياسي - اجتماعي شيعيان افغانستان از فرمانروايي دراني ها تا كودتاي سرخ( 1126 - 1357 ش / 1747 - 1978 م )
229
بررسي اوضاع سياسي ـ اجتماعي گيلان از انقلاب مشروطه تا جنگ جهاني اول
230
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اصفهان از فتح اصفهان تا سال 322 ه . ق
231
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي ،قتصادي، فرهنگي همدان از جنگ جهاني اول تا كودتاي 1299 هجري شمسي
232
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ﴿ از سده پنجم تا سده نهم هجري ﴾
233
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ﴿از سده پنجم تا سده نهم هجري﴾
234
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي، مذهبي و فرهنگي شيعيان عربستان سعودي در قرن چهاردهم هجري ( بيستم ميلادي)
235
بررسي اوضاع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ﴿ از سده پنجم تا سده نهم هجري﴾
236
بررسي اوضاع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ( از سده پنجم تا سده نهم هجري)
237
بررسي اوضاع سياسي آسياي صغير همزمان با حكومت اردشير هخامنشي ﴿358-404 ق. م﴾
238
بررسي اوضاع سياسي اجتماعي آلمان و آثار برتولت برشت
239
بررسي اوضاع سياسي اقتصادي شهرهاي شمالي حوزه خليج فارس در طول سه قرن اول هجري
240
بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي استرآباد از دوره مشروطه تا پايان پهلوي اول
241
بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي شيعه اماميه اثني عشري از شهادت امام رضا ﴿ع﴾ تا شروع غيبت صغري ﴿203-260 ق﴾
242
بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي جيرفت از ورود اسلام تا پايان قرن نهم هجري ﴿900-23 ه.ق﴾
243
بررسي اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري در دوره تيموريان
244
بررسي اوضاع سياسي، فرهنگي و اجتماعي آل بويه شاخه ي جبال
245
بررسي اوضاع سياسي، فرهنگي و اجتماعي عصر امام باقر ﴿ع﴾ و اقدامات آن حضرت
246
بررسي اوضاع طبيعي حوضه آبي رودخانه گلپايگان با تاكيد بر هيدروكليما
247
بررسي اوضاع فرهنگي - اجتماعي اصفهان و تاثير آن در تحولات هنري ﴿1389 - 1318 ه. ش﴾
248
بررسي اوضاع فرهنگي سواحل شمالي خليج فارس از قرن 10 تا 12 هجري قمري
249
بررسي اوضاع فرهنگي شيراز در عهد زنديه
250
بررسي اوضاع فرهنگي و اجتماعي شيعه در دوره سلجوقيان شرق , the scrutiny social and cultural situation of the shiite in the east seljuks period
251
بررسي اوضاع مذهبي كرمان با تكيه بر سه فرقه ي مذهبي نعمت اللهي، شيخيه و آقاخانيه﴿1285-800 ه.ق﴾
252
بررسي اوضاع نقد ادبي ايران در دهه چهل
253
بررسي اوضاع و احوال اجتماعي دوران امام هادي (ع)
254
بررسي اوغات فراغت دانشجويان دختر ساكن در خوابگاه هاي دانشجويي
255
بررسي اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه در شهرستان اردل و شهركرد در سال تحصيلي 91-92
256
بررسي اوقات فراغت در تهران.
257
بررسي اوقات فراغت زنان 20تا35سال شهر خواف
258
بررسي اولتراسونيك 500مورد بيماري كه با شكايت درد فلانك جهت سونوگرافي به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه كرده اند و مطابقت يافته هاي سونوگرافي با علائم باليني
259
بررسي اولتراسونيك 500مورد بيماري كه با شكايت درد فلانك جهت سونوگرافي به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه كرده اند و مطابقت يافته هاي سونوگرافي با علائم باليني
260
بررسي اولتراسونيك فاز حاد عفونت ادراري در كودكان تا سن 10 سالگي و مقايسه آن با علائم باليني دربيماران مراجعه كننده به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون يزد از مهر ماه سال 1370 لغايت مهر ماه 1371
261
بررسي اولتراسونيك فاز حاد عفونت ادراري در كودكان تا سن 10 سالگي و مقايسه آن با علائم باليني دربيماران مراجعه كننده به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون يزد از مهر ماه سال 1370 لغايت مهر ماه 1371
262
بررسي اولتراسونيك كليه بيماران مبتلا به اورمي مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد دكتر رهنمون يزد از مهر ماه 75 لغايت خرداد 76
263
بررسي اولويت بندي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقيقي با رويكرد تاپسيس و مدلسازي آن با شبكه عصبي
264
بررسي اولويت خدمات دندانپزشكي براي پوشش بيمه بر اساس كشش قيمتي تقاضا (Price elasticity of demand)، محاسبه شده از داده هاي مركز آمار ايران در سال هاي 1388-1395
265
بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري بر روي صنايع فرودست و فرادست ذوب آهن اصفهان
266
بررسي اولويت‌بندي انتخاب اطلاعات حسي در طرح حركت: مبتني بر نظريه تاو
267
بررسي اولين ظهور كاراكترها
268
بررسي اولين ظهور كاراكترها
269
بررسي اوليه آثار پاشش آب درون موتور پيشرانه جامد
270
بررسي اوليه آكواپورين ها در جلبك Dunaliella با استفاده از كلرورجيوه و نيترات نقره تحت شوك اسمزي
271
بررسي اوليه عفونت مايكوباكتريوم توبر كلوزيس در كارگران معدن سنگ آهن بافق
272
بررسي اوليه مشخصات هيدروديناميكي يك AUV
273
بررسي ايجاب و قبول در وصيت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
274
بررسي ايجاد انگيزه استقرار سامانه HSE-MS در واحدهاي صنعتي از طريق آموزش زيست محيطي به مديران ارشد
275
بررسي ايجاد اولين روستاي گردشگري ويژه سالمندان در استان چهارمحال و بختياري
276
بررسي ايجاد پوشش آلومينايد آهن بر زير لايه فولادي به روش پلاسما اسپري اتمسفري APS
277
بررسي ايجاد پوشش آلومينايد آهن بر زير لايه فولادي به روش پلاسما اسپري اتمسفري APS بلل
278
بررسي ايجاد پوشش پودري نانو كامپوزيت PP/O-MMT برسطح فولاد ساده كربني و ارزيابي خواص مكانيكي و مقاومت شيميايي آن
279
بررسي ايجاد پوشش كاربيدكروم بر روي فولاد 102210 در حمام نمك خنثي
280
بررسي ايجاد پوشش نانو نيتريد آهن به روش نيتروژن‌دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال روي فولاد St52
281
بررسي ايجاد تردي هيدروژني در فولادهاي استحكام بالاي بوردار (38B10) در فرايند آبكاري گالوانيزه الكتريكي روي
282
بررسي ايجاد تركيبات بين‌فلزي Ni-Al به روش رسوب‌دهي الكترولس Ni وسمانتاسيون بسته‌اي Al
283
بررسي ايجاد گلوله صوتي در هوا و آب توسط بلورهاي دانه اي
284
بررسي ايجاد نانو كريستاليت هاي سطحي در لايه هاي نيتريدي ايجاد شده از طريق فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي الكتروليتي
285
بررسي ايجاد و رشد ريزتركها در محيط خورنده لوله هاي نفت و گاز و شبيه سازي اثر وجودترك دربدنه لوله هاي اسپيرال به منظورتعيين عمرلوله
286
بررسي ايجاد وفاداري مشتري در موسسات بيمه ايران
287
بررسي ايجاد وفاداري مشتري در موسسات بينه دانا
288
بررسي ايجاد يك شركت چند مليتي در ايران و ارائه مدل مناسب تصميم گيري: مطالعه صنايع خودروسازي در ايران
289
بررسي ايجادحس بويايي مجازي بر اساس تحريك مغناطيسي
290
بررسي ايد آل هاي جمعوند در حلقه كاهشي تعويض پذير r
291
بررسي ايدئولوژي هاي موجود در كتاب هاي Spectrum وTrue to Life و نگرش دانش آموزان نسبت به زبان انگليسي
292
بررسي ايدميولوژيك تروماي سقوط در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1390 تا 1393
293
بررسي ايده آلهاي B)H( و برد عملگر * - اشتثقاق جردن , On the range of a jordan *-derivation and survey on B)H( ideal
294
بررسي ايده آلهاي حلقه هاي منظم
295
بررسي ايرادات فايل پي دي اف در چاپ
296
بررسي ايرادات مطروحه در قتلِ در فراش
297
بررسي ايرادهاي پايه سرم هاي بيمارستاني از نظر عملكرد و زيبايي
298
بررسي ايرفويل در حال نوسان پيچشي در جريان تراكم ناپذير ناپايا
299
بررسي ايرفويل هاي فوق‌بحراني براي كاربرد در هواپيماهاي جت مسافربري
300
بررسي ايزدان گياهي و آيين هاي باروري در شاهنامه فردوسي
301
بررسي ايزدان گياهي و آيين‌هاي باروري در شاهنامۀ فردوسي
302
بررسي ايزو 9000 و ايزو تي اس در فروش و صادرات محصولات ورق خودرو
303
بررسي ايزوترم جذب نانو اكسيد روي بر روي پارچه پلي استر به روش رمق كشي
304
بررسي ايزوترم هاي جذب مواد رنگزاي اسيدي و ديسپرس بر روي الياف نايلون با استفاده از اطلاعات انعكاسي
305
بررسي ايزوترم و سينتيك جذب PET آميزه شده با پليمر شاخه اي با ماده رنگزاي ديسپرس
306
بررسي ايزوتوپ هاي زوج تئوديميوم در اسپين بالا , Investigation of high spin states in positive neodymium
307
بررسي ايزوتوپهاي زوج -زوج تنگستن در اسپين هاي بالا , study of even-even tungsten )W( isotopes at high spine
308
بررسي ايزوتوپهاي فرد ايريديوم در اسپين بالا , Investigation of high spin sttesin in odd iridum isotopes
309
بررسي ايزوتوپهاي فرد تنگستن )W( در اسپين هاي بالا , study odd a of tungsten isotopes at high spine
310
بررسي ايزوتوپهاي فرد تنگستن ﴿W)در اسپين هاي بالا
311
بررسي ايزوتوپهاي فرد طلا در مدل نيلسون , the investigation of odd-a gold isotopes
312
بررسي ايزوتوپهاي فرد عنصر نئوديميوم و مقايسه آن با مدل نيلسون , study of neodymium isotopes and comparison of them with nilsson model
313
بررسي ايزوزايم هاي آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز در گياهان بيش انباشتگر نيكل جنس Alyssum
314
بررسي ايزومريزاسيون گلوكز به فروكتوز در جت راكتور با جريان پايين رونده
315
بررسي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
316
بررسي ايكترهاي انسدادي و روشهاي درماني ، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد از تاريخ 1372 تا نيمه اول 1374
317
بررسي ايكترهاي انسدادي و روشهاي درماني، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد از تاريخ 1372 تا نيمه اول 1374
318
بررسي ايماژهاي عشق و عقل در مثنوي مولانا، منطق الطير و الهي نامه عطار
319
بررسي ايمپلنت هاي دنداني از ديدگاه هندسي در راستاي بهينه سازي آن
320
بررسي ايمن زايي پروتئين ... كيلو دالتوني غشاء خارجي و تعيين برخي خواص بيو شيميايي آن
321
بررسي ايمنوهيستو شيميايي بيان ماركر cd34 در موكواپيدرموئيد كارسينوما و آدنوئيدسيستيك كارسينوماي غدد بزاقي
322
بررسي ايمنوهيسو شيميايي بيان نشانگر CYCLYnDI در كيست هاي ادنتوژنيك مهاجم وغير مهاجم
323
بررسي ايمني در ايستگاههاي تهيه شن و ماسه و آسفالت و بتن
324
بررسي ايمني دكلهاي حفاري دريايي
325
بررسي ايمني راكتورهاي PWR و پيامدهاي سانحه LOCA
326
بررسي ايمني راكتورهاي PWR و پيامدهاي سانحه LOCA , study of PWR safety and LOCA consequences
327
بررسي ايمني راكتورهاي pWRوپيامدهاي سانحه LOcA
328
بررسي ايمني زائي و مصونيت بخشي يك سوش جديد از ليشمانيا ماژور در موش هاي BALB/c در مقايسه با سوش استاندارد
329
بررسي ايمني زايي پروتئين هاي نوتركيب PilQ و فلاژلين تيپ b سودوموناس آئروژينوزا در مدل موشي عفونت زخم سوختگي
330
بررسي ايمني زايي و مصونيت بخشي يك سوش جديد از ليشمانيا ماژور در موش هاي ... در مقايسه با سوش استاندارد
331
بررسي ايمني كارگاه ها و آزمايشگاه هاي دانشگاه هنر(پرديس وليعصر و باغ ملي)
332
بررسي ايمني مسافران در خطوط ترامواي شهر اصفهان (مورد مطالعه خط ترامواي محور امام خميني)
333
بررسي ايمونو هيستو شيميايي بيان گيرنده استروژن در آدنوئيدسيستيك كارسينوما و موكواپيدرموليد كارسينوماي بزاقي
334
بررسي ايمونو هيستو شيميايي بيان ماركر BCL-2 در ليكن پلان دهاني
335
بررسي ايمونوبيوشيمي واكسن كشته ي ليشمانيا)KLV( با ادجوان IMIQUIMOD ممانعت از احشايي شدن انگل ليشمانيا ماژور در موشهاي BaIb/c
336
بررسي ايمونوهسيتوشيميايي بيان نشانگر MDM2درادنتوژنيك كراتوسيست وكيست دنتي ژروس
337
بررسي ايمونوهيستو شيميايي بروز گيرنده هاي استرو‍ژن و پروژسترون در ژانت سل گرانولوماي محيطي
338
بررسي ايمونوهيستو شيميايي ماركر فاسين در كارسينوم سلول سنگفرشي دهان
339
بررسي ايمونوهيستوشيمي حضور سلول هاي بنيادي سرطان در انواع درجات ميكروسكوپي كارسينوماي سلول سنگفرشي ناحيه سرو گردن با استفاده از نشانگرهاي CD44وCD24
340
بررسي ايمونوهيستوشيميايي Expression آنتي ژن 67-Ki و پروتئينهاي P27 و MCM3 در آملوبلاستوما
341
بررسي ايمونوهيستوشيميايي آنتي ژن 67-Ki و پروتيئين هاي Mcm3 و P27در ادنتوژنيك كراتوسيست
342
بررسي ايمونوهيستوشيميايي ظهور پروتئين Ki67 در ليكن پلان دهاني
343
بررسي اينترنت و دسترسي به آن بر روي ژيشرفت تحصيلي دانش اموزان دوره متوسطه استان بوشهر
344
بررسي اينترنت و فوايد و معايب آن بر كاربران
345
بررسي ايندكس سفاليك در گيلاني ها
346
بررسي ايندكس سفاليك در نوزادان گيلاني در بيمارستانهاي الزهرا و 17شهريوررشت در نيمه اول سال 1381
347
بررسي ايندكس هاي بيماريهاي پريودنتال (GI,GI,BOP,PPD,AL) در خانمهاي 35-17 ساله مصرف كننده ضد بارداري خوراكي (OCP) در مقايسه با گروه شاهد
348
بررسي ايندكس هاي بيماريهاي پريودنتال (GI,GI,BOP,PPD,AL) در خانمهاي 35-17 ساله مصرف كننده ضد بارداري خوراكي (OCP) در مقايسه با گروه شاهد
349
بررسي اينسترومنت هاي مورد استفاده در ستون فقرات و طراحي و ساخت يك نمونه نوين
350
بررسي اينكه چرا دانش آموزان مقطع دبيرستان منطقه گاريزات در درس زبان ضعيف تر از ساير دروس هستند
351
بررسي اينورتر فلاي بك متصل به شبكه در كاربرد ماژول ac فوتوولتائيك و ارائه ي يك راهكار جداسازي توان در اين ساختار
352
بررسي اينورترهاي چندسطحي و كاربرد آنها در سيستم هاي فتوولتائيك
353
بررسي ايهام بر اساس غزليات حافظ
354
بررسي ايهام در ديوان صائب تبريزي
355
بررسي ايين سور و شادي در شاهنامه فروسي
356
بررسي با گاس توليد شده در صنايع نيشكر و موارد مصرف صنعتي آن
357
بررسي با هم آيي واژه ها (هم نشيني و متداعي ) در جزء سي ام قرآن كريم
358
بررسي باب تشريح عضلات كتاب ذخيره خوارزمشاهي
359
بررسي باتري ليتيوم يون و مدلسازي حرارتي اين باتري با استفاده از سيال خنك كننده آب
360
بررسي بار اقتصادي يكساله بيماران مبتلا به RA مراجعه كننده به كلينيك و بخش روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي
361
بررسي بار اقتصادي يكساله بيماران مبتلا به RA مراجعه كننده به كلينيك و بخش روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي
362
بررسي بار گرمايشي و سرمايشي خانه باكوچي كاشان و ارائه تاسيسات به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در طرح احياي آن
363
بررسي بار محوري روي پيچ به وسيله امواج التراسونيك
364
بررسي بار ميكربي آب قنات حسن آباد مهريز
365
بررسي باراژنز كانسارهاي سرب و روي ايران مطالعه موردي معدن الم كندي
366
بررسي باربري ستونهاي لوله اي پر شده با بتن
367
بررسي بارتاب چالش هاي ضهر نشيني در شعر معاصر كودك﴿باتكيه بر آثار شعر نشر شهر :1385تا1391﴾
368
بررسي بارشهاي سنگين استان فارس به روش سينوپتيكي
369
بررسي بارگذاري تريلرهاي كشاورزي بر جاده روستايي و ارتباط آن با خرابي روسازي (مطالعه موردي: جاده روستايي شهرستان شهربابك)
370
بررسي بارگذاري دارو در نخ هاي بخيه و امكان سنجي ساخت نوعي نخ با قابليت رهايش دارو
371
بررسي بارگذاري و رهايش داروي ايبوپروفن از پودر مزو متخلخل با پايه سيليكا
372
بررسي بارهاي ديناميكي ناشي از جرثقيل هاي سقفي در سازه هاي صنعتي ﴿سوله﴾ توسط نرم افزار ASAMS [آدامز]
373
بررسي بارهاي مالياتي بر بازار مسكن در ايران(1385 - 1368)
374
بررسي بارهاي وارده از موتور كشتي بر كف و ارتعاشات ناشي از آن
375
بررسي باروري ناخواسته و عوامل موثر بر آن در زنان شهر گرگان
376
بررسي بازار بالقوه بيمه هاي مستمري در ايران در افق 1404
377
بررسي بازار تي شرت طرح دار
378
بررسي بازار جهاني الياف مصنوعي و تعيين جايگاه ايران در بازار جهاني الياف مصنوعي
379
بررسي بازار جهاني الياف مصنوعي و سهم ايران در آن با تاكيد وي‍ژه بر الياف اكريليك
380
بررسي بازار جهاني پنبه، صادركنندگان و وارد كنندگان عمده، نحوه فروش و بازار بورس پنبه، علل كاهش توليد پنبه در ايران
381
بررسي بازار رقابتي، مديريت درآمد و سودآوري در بورس اوراق بهادار تهران
382
بررسي بازار سرمايه در ايران
383
بررسي بازار صادراتي پسته ايران در بازار جهاني
384
بررسي بازار فولاد آلياژي
385
بررسي بازار گاز در چارچوب كارتل دوپارچه
386
بررسي بازار گرفت مصنوعي استخوان در ايران با تكنيك‌هاي نيازسنجي
387
بررسي بازار نيروي كار مطالعه موردي كارگاههاي بزرگ صنعتي در استان اصفهان
388
بررسي بازار و صنعت كادويي با هدف طراحي محصول در اين زمينه
389
بررسي بازار يابي دروني وتاثيرآنبررضايت شغلي درسازمان جهاد كشاورزي
390
بررسي بازارپذيري ميگوي پرورشي از ديدگاه مصرف كنندگان با استفاده از عناصر قيمت و توزيع محصول
391
بررسي بازارهاي گرم و سرد عرضه اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
392
بررسي بازارهاي هفتگي در شهرهاي اردستان ، زواره و مهاباد
393
بررسي بازاريابي انگور و فرآورده هاي آن در شهرستان ملاير.
394
بررسي بازاريابي داخلي و تاثير ان با مسئوليت پذيري اجتماعي
395
بررسي بازاريابي در صنعت گردشگري استان چهارمحال وبختياري
396
بررسي بازاريابي رابطه مند در سازمانهاي خدماتي مورد كاوي در صنعت هتلداري مجموعه هتلهاي پارسيان شهر تهران
397
بررسي بازاريابي رابطه مند در سازمانهاي خدماتي مورد كاوي در صنعت هتلداري مجموعه هتلهاي پارسيان شهر تهران
398
بررسي بازاريابي فرش دستباف ايران
399
بررسي بازاريابي فرهنگي ،فرصت ها و چالش ها
400
بررسي بازاريابي گردشگري در ايران
401
بررسي بازاريابي و بازاررساني گوشت بوقلمون در استان اصفهان
402
بررسي بازاريابي و تاثير ان بر عملكرد سازماني
403
بررسي بازاريابي و مزيت نسبي پسته در استان تهران
404
بررسي بازاريابي وبازاررساني انار وتعيين بهترين روش عرضه آن در استان لرستان
405
بررسي بازاريابي ومزيت نسبي پسته در استان تهران
406
بررسي بازتاب آيين ها اساطير و موجودات تخيلي در هنر ساساني و تاكيد بر بافته ها منسوجات و آثار شاخص موجود در موزه ملي ايران باستان
407
بررسي بازتاب اسطوره و آيين در تئاتر آرتو، بروك و گرتوفسكي
408
بررسي بازتاب اسطوره و آيين در تئاتر آرتو،بروك و گرتوفسكي
409
بررسي بازتاب اطلاعات و آثار ادبي در تاريخ حبيب السير
410
بررسي بازتاب انديشه هاي پست مدرنيستي در اجراهاي دهه ي هشتاد ( با تاكيد بر آثار امير رضا كوهستاني )
411
بررسي بازتاب انديشه هاي پست مدرنيستي در اجراهاي دهه ي هشتاد ﴿با تاكيد بر آثاراميررضا كوهستاني﴾
412
بررسي بازتاب اوضاع اجتماعي درشعرچندشاعربرجسته گيلان(هوشنگ ابتهاج،شيون فومني،عباس مهري آتيه،علي پورحسين)
413
بررسي بازتاب جنگ برشخصيتهاي آثار گونترگراس
414
بررسي بازتاب جنگ برشخصيتهاي آثار گونترگراس
415
بررسي بازتاب حاكميت نازسيم بر آثار برتولت برشت
416
بررسي بازتاب حاكميت نازيسم برآثار برتولت برشت
417
بررسي بازتاب رئاليسم جادويي در ادبيات نمايشي معاصر ايران
418
بررسي بازتاب رئاليسم جادويي در ادبيات نمايشي معاصر ايران
419
بررسي بازتاب رنگ در اشعار منوچهري دامغاني
420
بررسي بازتاب روانشناسي مدرن بر ادبيات دراماتيك با نگاهي به سه نمايش نامه از هارولد پينتز
421
بررسي بازتاب روانشناسي مدرن بر ادبيات دراماتيك با نگاهي به سه نمايش نامه از هارولد پينتز
422
بررسي بازتاب شرايط اجتماعي و سياسي ايران بر تئاتر دهه بيست
423
بررسي بازتاب شرايط اجتماعي و سياسي ايران بر تاتر دهه بيست
424
بررسي بازتاب عوامل موسيقيايي در تفوق هويت فردي بر هويت جمعي در اجراي نوازندگان موسيقي سنتي ايران
425
بررسي بازتاب كاركردهاي قومي و زيست محيطي بر حيات اجتماعي - فرهنگي زنان رودبار
426
بررسي بازتاب لرزه اي سازه ها با استفاده از روش تحليل ديناميكي افزايشي (IDA) و زلزله هاي سازگار با شرايط لرزه خيزي منطقه
427
بررسي بازتاب مفاهيم مقالات شمس در مثنوي مولوي
428
بررسي بازتاب نظريه هاي انتقادي در كارگرداني تئاتر دهه هفتاد ايران با تاكيد بر آثار پري صابري،علي رفيعي،قطب الدين صادقي،داوود دانشور
429
بررسي بازتاب نظريه هاي انتقادي در كارگرداني تاتر دهه هفتاد ايران با تاكيد بر آثار پري صابري، علي رفيعي، قطب الذين صادقي، داود دانش ور
430
بررسي بازتاب هم فاز و حذف امواج سطحي در ساختارهاي تناوبي مسطح
431
بررسي بازتوليد جنسيت‌زدگي زباني در منتخبي از نمايشنامه‌هاي دهه 1380 ايران
432
بررسي بازتوليد هژموني دولت ا زطريق گفتمان مدرسه در دبيرستان هاي دخترانه خمين
433
بررسي بازتوليدنابرابري هاي جنسيتي وجامعه پذيري دختران دانش آموزدر پايه سوم دوره متوسطه آموزش وپرورش شهر تهران
434
بررسي بازدارندگي خوردگي 2 پيريدين كربونيتريل و مشتقات آن - روي فلز استيل نرم به روش محاسباتي
435
بررسي بازدارندگي خوردگي مشتقات ايميد آزول به عنوان جايگزين تركيبات كرومات
436
بررسي بازدارنده خوردگي سبز بر روي آلومينيوم در محيط قليايي
437
بررسي بازداشت موقت در لايحه قانون ائين دادرسي كيفري و مقايسه آن با قانون دادرسي كيفري 1378 در پرتو تعهدات بين المللي
438
بررسي بازده آشكار سازهاي مورد استفاده در سيستم تصوير برداريPET با روش شبيه سازي منت كارلو
439
بررسي بازده انرژي در سيستم هاي مخابرات بي سيم مبتني بر رله
440
بررسي بازده انرژي در سيستم هاي مخابراتي رله در حضور خطاي تخمين كانال
441
بررسي بازده پرتفوي سهام ايجاد شده بر مبناي تحليل بنيادي با بكارگيري استراتژي معاملاتي تكنيكال در بورس اوراق بهادار تهران
442
بررسي بازده تبديل انرژي در پروب ميلهاي التراسونيك با الگوي جريان پيوسته سيال
443
بررسي بازده سرمايه گذاري در تحقيقات كشاورزي كشور ﴿ مطالعه موردي:گندم پيشتازوشيراز﴾
444
بررسي بازده غير عادي سهام نازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 77-1374
445
بررسي بازده كوتاه‌ مدت و بلندمدت سهام عرضه اوليه رشدي در مقايسه با ارزشي (بر مبناي مدل كارهارت) در بورس اوراق بهادار تهران
446
بررسي بازدهي پاكسازي خاك آلوده به مواد هيدروكربني و فلزات سنگين به روش شستشو با سورفكتانت
447
بررسي بازدهي روش شستشوي خاك جهت پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي (TPH)
448
بررسي بازدهي مبلمان شهري در سطح شهر تهران
449
بررسي بازدهي و بهينه سازي سيستم تعليق خودرو
450
بررسي بازدهي و پيش‌بيني پذيري بازدهي استراتژي مومنتوم با استفاده از نوسان پذيري بازده شاخص بازار و متغيرهاي كلان اقتصادي شامل بازدهي قيمت‌هاي نفت، طلا و ارز
451
بررسي بازدهي واكنشگر فنتون به‎¬‏همراه نانوذرات آهن جهت پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي
452
بررسي بازديدكنندگان موزه دفاع مقدس براساس مدل انگيزه هاي هويت محور جان فالك
453
بررسي بازرگاني ايران بعد از مشروطيت تا سال 2536
454
بررسي باززائي وخاصيت ضد سرطاني گوجه فرنگي در رقم چري، كشت شده در ايران
455
بررسي باززايي گياه Satureja avromanic Marrofi در شرايط درون شيشه اي (in vitro)
456
بررسي باززايي گياهان هاپلوئيد در كلزا از طريق جنين زايي ميكروسپور
457
بررسي باززايي مستقيم و جنين زايي سوماتيكي در نخود رقم بيونيچ
458
بررسي بازگشت شعله در يك موتور گازسوز افشانه اي
459
بررسي بازنمايي امر آلوده در خودنگاره‌هاي عكاسان معاصر
460
بررسي بازنمايي امر خصوصي در عكاسي معاصر (مورد پژوهي: گريگوري كرودسن، مارتين پار، سوفي كل)
461
بررسي بازنمايي انسان در پيكرسازي معاصر
462
بررسي بازنمايي پوشش بانوان در سريال هاي رسانه ملي با محوريت چادر از ابتداي سال 1390 تاپايان سال 1392
463
بررسي بازنمايي پيكره زن در نقاشي واقع گرايانه معاصر ايران در سه دهه ي اخير
464
بررسي بازنمايي جنسيت زنان در عكاسي دهه 1360 با رويكرد نظري جوديت باتلر (مطالعه موردي عكاسي جنگ در آثار سعيد صادقي و مريم كاظم زاده)
465
بررسي بازنمايي خاطرات در نقاشي معاصر ايران
466
بررسي بازنمايي خود در عكاسي سلفي( خودنگاره موبايلي) در ايران
467
بررسي بازنمايي زن در نقاشي معاصر ايران با تكيه بر نظريه نگاه خيره
468
بررسي بازنمايي سيماي جامعة ژاپن در آثار عكاسان مستند اجتماعي ژاپني پس از جنگ جهاني دوم تا پايان قرن بيستم
469
بررسي بازنمايي كهن‌الگوي كودك در فرآيند فردانيت در روايت‌هاي انيميشني با تمركز بر آثار استوديو ديزني و جيبلي
470
بررسي بازنمايي مسائل اجتماعي ،فرهنگي وسياسي برروي جلد مجلات چلچراغ
471
بررسي بازنمايي مفهوم تروما در عكاسي
472
بررسي بازنمايي هويت‌هاي چندگانه در كتب /آموزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارسي‌زبانان
473
بررسي بازنمايي هويت‌هاي چندگانه در كتب /آموزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارسي‌زبانان
474
بررسي بازنمايي واقعيت در عكاسي با نگاهي به آثار كنت جوزفسون
475
بررسي بازنمود زباني تجربه‌ي جسمي‌شده در مقوله‌بندي دانشجويان بينا و نابيناي 20 تا 30 ساله
476
بررسي بازي كودكان ونقش آن برسازگاري عاطفي اجتماعي كودكان 11-9 ساله در مدارس عادي منطقه كتالم
477
بررسي بازي كودكان ونقش آن برسازگاري عاطفي اجتماعي كودكان 11-9 ساله در مدارس عادي منطقه كتالم.
478
بررسي بازي نمايش رايانه اي به عنوان يك تئاتر آييني
479
بررسي بازي نمايش رايانه اي به عنوان يك تئاترآييني
480
بررسي بازيابي آب خاكستري براي استفاده مجدد در ساختمان هاي بلند
481
بررسي بازيابي انرژي حرارتي در يك فضاي محدود
482
بررسي بازيابي روي به روش مايعات سنگين از باطله هاي معدن انگوران
483
بررسي بازيافت روي از تايرهاي فرسوده و نانو ذرات خاكستر آن توسط محلولهاي شيميايي و يك خاك آهكي
484
بررسي بازيافت مواد گل حفاري از كنده هاي حفاري و جلوگيري از آلودگي هاي محيط زيست در زمان حفاري
485
بررسي بازيافت نفت توسط مكانيزم ريزش ثقلي و اثر پارامتر هاي مختلف بر ميزان آن
486
بررسي بازيهاي بومي محلي استان سيستان و بلوچستان
487
بررسي باستان شناختي برج‌مقبره‌هاي روستاي توران‌پشت، شهرستان تفت، استان يزد
488
بررسي باستان شناختي تپه نرگسي شهرستان لالي،خوزستان
489
بررسي باستان شناختي چهار طاقي هاي دوره ساساني استان اصفهان
490
بررسي باستان شناختي دهكرد (شهركرد) از دوره اتابكان تا دوره پهلوي اول
491
بررسي باستان شناختي روستاهاو استقرار گاههاي متروك و محوطه هاي باستاني منطقه هرات و مروست ﴿ شهرستان خاتم - يزد ﴾ از دوره افشاريه تا پايان دوره قاجار
492
بررسي باستان شناختي محوطه و مجموعه سنگ بست در شهرستان فريمان ، استان خراسان رضوي
493
بررسي باستان شناختي نقوش حيواني در مهرهاي ساساني مجموعه نيري ﴿ موزه ملي ايران ﴾
494
بررسي باغ بام ها و نقش آن در توسعه فضاي سبز شهري (نمونه موردي شهر مشهد)
495
بررسي بافت در آثار ونگوگ ، براك و پولاك
496
بررسي بافت فرسوده شهري جهت كاهش آسيب پذيري بافت كالبدي شهر با استفاده از GIS
497
بررسي بافت گليم عشاير و استفاده از آن در تزئينات داخلي
498
بررسي بافت هاي مرمتي وروشهاي تشخيص آن در فرش كرمان﴿با ارايه كار مرمت﴾
499
بررسي بافت و نقوش فرش هاي لري و رابطه ي آنها با نقوش مفرغ هاي لرستان
500
بررسي بافت‌ تومور سرطان لنف با بافت سالم توسط طيف سنجي LIBS/LIF همراه پاسخ آكوستيكي متناظر
501
بررسي بافت، ريز ساختار و خواص عملكري گوشت شتر
502
بررسي بافته هاي باليني و سرولوژي روماتولوژيك در بيماران جراحي دريچه قلب در بيمارستان افشار يزد
503
بررسي بافته هاي محله حيدر آباد(اطراف تبريز)
504
بررسي بافته هاي محله حيدرآباد "اطراف تبريز"
505
بررسي بافته هاي محله حيدرآباد (اطراف تبريز)
506
بررسي باقيمانده ژل هايB) cry1A) و P35 در خون رت هاي تغذيه شده با برنج تراريخته
507
بررسي باكتري شناسي و قارچ شناسي نمونه هاي حاصل از بيماران جراحي شده ي مبتلا به انسداد مزمن اكتسابي مجراي اشكي در بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
508
بررسي باكتريهاي موثر در خوردگي سيستمهاي صنعتي و پسابها و روشهاي كنترل آنها
509
بررسي باكتريوري بدون علامت Asymptomatic Bacteriuria در زنان باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
510
بررسي باكتريوري بدون علامت Asymptomatic Bacteriuria در زنان باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
511
بررسي باكتريولوژيك منابع آب آشاميدني شهركهاي اطراف باختران =كرمانشاه
512
بررسي باكتريولوژيك مننژيت در بيماران بستري در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد در طي سالهاي 1374-1369
513
بررسي بال پيچها و نحوه انتخاب آنها
514
بررسي بالابرها و طراحي بالا بر اتومبيل به ظرفيت 4 تن و طراحي مدار هيدروليكي و نيوماتيكي آن
515
بررسي بالاروي موج در جلوي يك سيلندر استوانه اي
516
بررسي بالاروي موجبر روي موج‌شكن‌هاي توده‌سنگي
517
بررسي بالازدگي سطح آب در فلوم پايين دست سد زياران (elevation Super)
518
بررسي بالانس اكسيدان -آنتي اكسيدان ، ايزوپروستان وcrp كمي در مبتلايان به ليشمانيز جلدي , evaluation of the oxidant-antioxidant balance,isoprostane and quantitative crp in patients with cutaneous leishmaniasis
519
بررسي بالانس اكسيدانت- آنتي اكسيدانت كيسه هاي خون در هفته هاي متوالي
520
بررسي بالستيك داخلي گلوله توپ به كمك روش اجزاء محدود
521
بررسي باليني بيماران مبتلا به بروسلوز و درمان آن با ريفامپين و داكسي سيكلين
522
بررسي باليني بيماران مبتلا به پمفيگوس از سال 1373-1370 در بخش پوست بيمارستان بوعلي
523
بررسي باليني بيماران مبتلا به پمفيگوس از سال 1373-1370 در بخش پوست بيمارستان بوعلي
524
بررسي باليني شيوع عارضه قارچي حفره دهاني ناشي از استروئيدهاي استنشاقي در بيماران مبتلا به آسم در كلينيك خصوصي بيماري هاي آسم و آلرژيك (در شهر رشت )
525
بررسي باليني علائم چشمي بيماران مبتلا به گريوز
526
بررسي باليني ميزان اثر بخشي دهانشويه ضد پلاك فاقد الكل ستيل پريدينيوم كلرايد %5 ددصد حاوي سديم فلورايد در پيشگيري از تجمع پلاك ميكروبي دندان
527
بررسي باليني و آزمايشگاهي 100 بيمار مبتلا به انفاركتوس ميوكارد حاد بستري در بخش C.C.U و قلب بيمارستان لقمان حكيم ساري از تاريخ 1/11/70 لغايت 15/5/71 در مقايسه با گروه شاهد
528
بررسي باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبت هاي قلبي بيمارستانهاي شهرستان يزد
529
بررسي باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبت هاي قلبي بيمارستانهاي شهرستان يزد
530
بررسي باليني و آزمايشگاهي و ميزان شيوع آرتريت روماتوئيد در اطفال 6 ماهه تا 12 ساله در بخش اطفال بيمارستان قائم و امام رضا﴿ع﴾ از سال 1377 تا سال 1380
531
بررسي باليني و پاتولوژيك تومورهاي پوست در گيلان
532
بررسي باور پرستاران در مورد ملاقات با بيمار و عوامل مرتبط با آن در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان، رشت94- 1393
533
بررسي باور خودكارآمدي و ارتباط آن با درك از بيماري در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 95
534
بررسي باور دانش آموزان درباره كار گروهي حل مساله ي رياضي
535
بررسي باور عمومي در باره ارتباط مواد غذايي با آكنه
536
بررسي باور كارخانجات شهرستان رشت در مورد تاثير سيگار روي سلامت فردي در سال 1375
537
بررسي باور كارگران نسبت به مفهوم سلامت و بيماري و ارتباط آن با رفتارهاي بهداشتي آنان در پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي دستگاه تنفسي در كارخانه هاي كاشي سازي شهرستان ميبد در سال 77-1376
538
بررسي باور و رفتارهاي بهداشتي كاركنان تيم بهداشت درباره اقدامات پيشگيري كننده از ابتلا به بيماريهاي مزمن در بيمارستانهاي دانشگاه
539
بررسي باورداشت ها وافسانه هاي گالشي روستاي برسه دوهزارتنكابن.
540
بررسي باورها و عقايد مردم در بدعت گذاري دين
541
بررسي باورها وآيين هاي مذهبي مردم شهرستان آران وبيدگل وتحولات آن در يك صد ساله اخير
542
بررسي باورهاي تغذيه اي زنان باردار شهر يزد
543
بررسي باورهاي جامعه كارگري (كارخانجات نساجي و سراميك ) شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر (زمستان 83)
544
بررسي باورهاي جامعه كارگري﴿كارخانجات نساجي و سراميك﴾ شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر ﴿زمستان 83﴾
545
بررسي باورهاي جامعه كارگري﴿كارخانجات نساجي و سراميك﴾ شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر ﴿زمستان 83﴾
546
بررسي باورهاي ديني با اميد به زندگي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان قاين
547
بررسي باورهاي عاميانه در هشتبهشت اميرخسرو دهلوي
548
بررسي باورهاي غير منطقي با سلامت روان در زوجين شهرستان نكاء
549
بررسي باورهاي فراشناختي.باور هاي غير منطقي و شادكامي بر سلامت روان
550
بررسي باورهاي نادرست نسبت به بيماري هاي رواني در خانواده هاي گرگاني
551
بررسي باي پس در رگ همراه با گرفتگي
552
بررسي بايفوركيشن در يك ربات غير فعال زانودار به منظور به دست آوردن خصوصيات ديناميكي حركت و پايداري در شيب هاي گوناگون
553
بررسي بتادوميكروگلوبولين ادرار و عوامل همراه با آن در مبتلايان به تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1387- 1386
554
بررسي بحث كامل بودن در آماره هاي رياضي (خانواده كامل )
555
بررسي بحران جانشيني در دوره خوارزمشاهيان ﴿628-491ه.ق﴾
556
بررسي بحران داخلي سوريه و تاثير آن بر همبستگي محور مقاومت اسلامي(2015-2011)
557
بررسي بحران هاي پنج گانه توسعه سياسي دررابطه باجمهوري اسلامي ايران
558
بررسي بحران هاي جانشيني از مرگ اباقاخان تا جلوس غازان خان ﴿680-695ه .ق﴾
559
بررسي بحران هاي سياسي - داخلي ايالات متحده طي سال هاي 2006 - 1990
560
بررسي بحران هويت جوانان و ارتباط آن با برخي متغيرهاي اجتماعي (نمونه دانش آموزان شهر اصفهان)
561
بررسي بخش توليد نيروگاه هاي برق ايران
562
بررسي بخش راديولوژي در بيمارستان
563
بررسي بخش سبك هاي رهبري مديران بر اثر بخشي سازمانها
564
بررسي بخش فضائي ماهواره
565
بررسي بخش كاربردي تلفن سيار
566
بررسي بخش گردشگري و تاثيرگذاري آن در تحول عملكردهاي شهري با رويكرد استراتژي توسعه شهري (CDS) مطالعه موردي: شهر چابكسر
567
بررسي بدبيني آقايان نسبت به خانم ها در دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور ساري
568
بررسي بدفهمي هاي دانش اموزان سال سوم تجربي و رياضي در توابع مثلثاتي و لگاريتمي در مدارس دخترانه ناحيه 2 بندر عباس
569
بررسي بدفهمي‌ها دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در رابطه با محتواي رياضي در شهرستان قلعه گنج در سال تحصيلي98-1397
570
بررسي بدنه هاي چيني استخواني
571
بررسي بدنه هاي شيشه سراميكي كورديريتي متراكم به روش رخنه دهي
572
بررسي بديع در خسرو و شيرين نظامي
573
بررسي بديع در خسرو و شيرين نظامي
574
بررسي بر روي اگزوز بخصوص كاتاليزور كانورتورها
575
بررسي بر روي يك نوع پوشش فنليك ـ روغن هوا خشك در محيطهاي مرطوب
576
بررسي بر هم كنش DNA با كمپلكس هاي آنيوني و كاتيوني شيف بيس محلول در آب و تعيين شيوه پيوند شدن آن ها
577
بررسي بر هم كنش آنتي ژن gp36انگل ليشمانيا در ساختمان فسفوليپيد DPPC,POPC متشكل ليپوزوم , intraction analysis of gp36 antigen of lishmania parasite in popc and dppg phosholipids structure
578
بررسي بر هم كنش برخي از پورفيرين ها با هيستون H2B
579
بررسي بر هم كنش دي اكسي ريبوز نو كلئيك اسيديDNA با مشتقات 2و4و6-تري امينو -1و3و5تري آذين
580
بررسي بر هم كنش كمپلكس هاي ماكروسيكل مس با ماكرو مولكولهاي زيستي DNA و BSA به روش هاي اسپكتروسكوپي
581
بررسي بر هم كنش منيزيم و كلسيم با آدنين
582
بررسي بر هم كنش ميان سازه و محرك الكترومغناطيسي در آزمون مودال
583
بررسي بر همكنش هاي تركيبات نفتي با نانوذرات آهن به كمك نظريه تابعي چگالي
584
بررسي برآوردهاي پارامتر n در توزيع دو جمله اي
585
بررسي برآيندهاي اجتماعي - رواني و پزشكي سبك هاي مختلف رابطه ي پزشك - بيمار در شهر اصفهان
586
بررسي برابر نهادهاي دراماتيك "استعاره و مجاز" با توجه به نظريه هاي زبانشناسي و نشانه شناسي
587
بررسي برابر نهادهاي دراماتيك "استعاره و مجاز" با توجه به نظريه هاي زبانشناسي و نشانه شناسي
588
بررسي برازندگي آزمون آمادگي تحصيلي طرح مشترك سنجش سلامت جسماني و رواني كودكان بدو ورود به دبستان﴿سال تحصيلي 79-78﴾
589
بررسي برانگيختگي اكسيتوني در نقطه‌هاي كوانتومي گنبدي شكل InN/GaN
590
بررسي براهين اثبات ذات و مراتب توحيد خداوند از ديدگاه خواجه نصير طوسي، قاضي عضدالدين ايجي و علامه طباطبايي
591
بررسي براهين اثبات وجود خدا در فلسفه اسپينوزا و ملاصدرا
592
بررسي براي كاهش اثرات ظاهري عرق روي منسوجات
593
بررسي برجستگي هجايي در گونه ي فارسي اصفهاني
594
بررسي برجسته سازي در زبان طنز از ديدگاه هنجار گريزي ليچ نگاهي به كاريكلماتور هاي پرويز شاپور
595
بررسي برجسته سازي در مناجات هاي خواجه عبدالله انصاري
596
بررسي برخورد حكومت هاي ايران با فردوسي و شاهنامه
597
بررسي برخورد در لوله هاي جاذب انرژي با سطح مقطع مربعي
598
بررسي برخورد كهكشان ها با استفاده از روش هاي هوشمند
599
بررسي برخي از پارامترهاي موثر در خوردگي آرماتورهاي بتن ميكروسيليسي
600
بررسي برخي از پارامترهاي موثر در كشش عميق با استفاده از نرم افزار ABAQUS
601
بررسي برخي از تقارن ها در معادلات ديفرانسيل
602
بررسي برخي از جنبه هاي اكولوژيك و تعيين مواد موثر موجود در گياه دارويي اروانه البرزي در استان مازندران مطالعه موردي بلده نور و اوروست چهاردونگه ساري
603
بررسي برخي از خصوصيات اكولوژي چهار گونه اسكنبيل در استان يزد
604
بررسي برخي از خصوصيات اكولوژيكي گونه پونه‌ ساي كرك‌ ستاره اي (Nepeta asterotricha Rech.f) در استان يزد
605
بررسي برخي از خصوصيات پوشش گياهي و خاك بمنظور تعيين شاخصهاي ارزيابي بيابانزايي در دو منطقه از استان سمنان
606
بررسي برخي از خصوصيات جريان در دريچه جانبي كشويي مستطيلي
607
بررسي برخي از خصوصيات خاك با استفاده از داده هاي سنجنده ASTER درمنطقه شمال و شمال شرق اصفهان
608
بررسي برخي از خصوصيات فيزيكوشيميايي دو سيستم آميلوئيدي به دست آمده از آلفاكريستالين , bioliogical and physicochemical characterization of amyloid structures produced by alpha-crystalline and alpha chymotrypsin proteins
609
بررسي برخي از خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي نهال هاي بنه در سطوح مختلف نور و آبياري
610
بررسي برخي از خواص آلياژهاي گروه 2000 آلومينيوم
611
بررسي برخي از خواص پوشش آندايزينگ روي آلياژ آلومينيوم ٢0٢٤
612
بررسي برخي از خواص شيميايي و فيزيكي پوشش آلياژ روي - نيكل از محلولهاي اسيدي
613
بررسي برخي از خواص فيزيكو شيميايي كربوكسي پپتيدازB استخراج شده از سلولهاي كشت داده شده روده مياني كنه ماده بالغ هيالوما آناتوليكوم آناتوليكوم
614
بررسي برخي از خواص فيزيكي و شيميايي آلياژي روي - نيكل در حمامهاي اسيدي
615
بررسي برخي از خواص فيزيكي و مكانيكي الياف كشمير در جداسازي آن
616
بررسي برخي از دلايل افت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه اول راهنمايي تربت جام وبخش صالح اباد از ديدگاه معلمانشان
617
بررسي برخي از روش هاي تحليلي - عددي براي حل مسائل كنترل بهينه كسري LQ
618
بررسي برخي از شرايط كشت در توليد نيمه صنعتي L- ليزين با استفاده از فرمانتاسيون ميكروبي
619
بررسي برخي از شرايط مرزي در روش شبكه بولتزمن
620
بررسي برخي از عناصر كمياب و آگاهي به ميزان تجمع آنهادر تعدادي از خاكهاي اصفهان
621
بررسي برخي از عوامل خطر فيبروم رحمي در افراد هيستركتومي شده به دليل فيبروم در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1376تا 1380
622
بررسي برخي از عوامل گسترش بي رويه آموزش عالي از ديد افراد تحصيل كرده و دانشجويان
623
بررسي برخي از عوامل مرتبط با پانكراتيت حاد در بيماران بستري شده در بيمارستا هاي شهر رشت از سال 1384 الي 1389
624
بررسي برخي از عوامل موثر بر پيدايش وگسترش افراد به مشاغل كاذب دستفروشي درشاهرود
625
بررسي برخي از عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان علي آباد كتول
626
بررسي برخي از عوامل موثر در آفت زدگي بادام كوهي در منطقه باغ شادي خاتم - يزد
627
بررسي برخي از عوامل موثر در بروز مفاسد و تخلفات اداري كارمندان سازمانهاي دولتي از ديد ارباب رجوع
628
بررسي برخي از گرده هاي آلرژي زاي استان لرستان وكرمانشاه
629
بررسي برخي از ناهجنجاري هاي اندام فوقاني و تحتاني دردانش آموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه در شهرستان اسلام اباد غرب در سال تحصيلي 88-87
630
بررسي برخي از واژگان هنرهاي تجسمي
631
بررسي برخي از وضيعت هاي نگهبان در گالري هنري
632
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي درختچه Tamarix ramosissimaدر استان اصفهان
633
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي درختچه پرند ﴿ Pteropyrum aucheri﴾ و قابليت آن در احياي مناطق خشك در استان اصفهان
634
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي گونه قيچ ﴿Zygophyllum atriplicoides﴾ در برخي مناطق نيمه خشك استان اصفهان
635
بررسي برخي از ويژگي هاي رويشگاهي درخچه. Daphne mucronata L. ﴿مطالعه موردي در فريدونشهر استان اصفهان﴾
636
بررسي برخي از ويژگي هاي شكافت خودبه خودي عناصر فوق سنگين
637
بررسي برخي از ويژگي هاي واحدهاي زمين شناسي و خاك بر پوشش گياهي در مناطق خشك - مطالعه موردي منطقه مهريز يزد
638
بررسي برخي از ويژگيهاي اكولوژيك جنس اسكنبيل در ايران
639
بررسي برخي از ويژگيهاي بيولوژيكي و مولكولي ويروس موزاييك خيار﴿‍‍CMV﴾ جداشده از اسفناج در استان كرمان
640
بررسي برخي از ويژگيهاي فيزيولوژيكي مرتبط با عملكرد دانه ومقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي مختلف گندم نان
641
بررسي برخي اشارات آيات قرآن از منظر معني شناسي شناختي
642
بررسي برخي اشعار روايي اخوان ثالث بر مبناي مولفه هاي تحليل گفتمان
643
بررسي برخي الگوريتمهاي حل مسئله زمانبندي كلاسهاي دانشگاهي
644
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر پليمريزاسيون و ذوب ريسي پلي آميد 6
645
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر خواص فيزيكي - شيميايي پوشش الكترود يپوزيشن كاتدي (CED) روي زيرآيندهاي گالوانيزه و الكتروزينك
646
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر گرفتينگ پليمرهاي بلور مايع فروالكتريك
647
بررسي برخي پارامترهاي موثر در فرآيند تنش زدايي شيشه خم
648
بررسي برخي تغييرات رشدي و فيزيولوژيكي گونه هاي تاغ (Haloxylon aphyllum)، اسكنبيل (Calligonum comosum) و قلم (Fortuynia bungei Boiss) تحت تاثير ماسه بادي
649
بررسي برخي تغييرات رشدي و فيزيولوژيكي گونه ي رمس و قره داغ تحت تاثير ماسه بادي
650
بررسي برخي تفاوتهاي زباني در نمايشنامه هاي راديو و تلويزيون
651
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز تاج خروس ريشه قرمز
652
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز خرفه
653
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز سلمه تره
654
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز طوق
655
بررسي برخي جنبه هاي طراحي شبكه هاي خصوصي سازگار با شبكه هاي نسل آينده NGN
656
بررسي برخي جنبه‌هاي بيولوژيكي و مديريتي دو گونه خردل (Sinapis arvensis an​d S. alba)
657
بررسي برخي چالش هاي اخلاقي پيش روي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي در شهريزد درسال۱۳۹۵
658
بررسي برخي خصوصيات آت اكولوژي گونه انار شيطان ﴿مطالعه موردي : استان هاي هرمزگان و بوشهر﴾
659
بررسي برخي خصوصيات بوم شناختي رويشگاه هاي گونه اسپرسي همداني (.Hedysarum criniferum Boiss) در ايران
660
بررسي برخي خصوصيات بوم شناختي گونه Hedysarum criniferum Boiss
661
بررسي برخي خصوصيات بيو شيميايي و تعيين پارامترهاي ترموديناميكي آنزيم پلي فنل اكسيداز انجير , Study of some biochemical properties and kinetic parameters of polyphenol oxidase from ficus carica
662
بررسي برخي خصوصيات فتوسنتزي و فيزيولوژيك چهار توده كدو تخم كاغذي ﴿Cucurbita pepoL﴾ تحت تنش كمبود آب
663
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي پارچه پلي استر در اثر برخي سطح فعال ها در كاهش وزن به وسيله سود و آب آهك
664
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي شيميائي خاك در عرصه پخش سيلاب منطقه ماهان (كرمان )
665
بررسي برخي خواص آرتيني و ايده آلهاي اول چسبيده در مدول هاي كوهمولوژي موضعي صوري
666
بررسي برخي خواص آرتيني و ايده آلهاي اول چسبيده در مدول هاي كوهمولوژي موضعي صوري
667
بررسي برخي خواص آنزيمولوژيكي و تخليص آنزيم سيترات ليازاز باكتري كليسيلا پنومونيه( Klebsiella Pneumoniae)
668
بررسي برخي خواص الكتروني و مغناطيسي پايروكلر Tb2Ti2O7
669
بررسي برخي خواص پارچه چادر مشكي توليد ايران و مقايسه با نمونه هاي مشابه خارجي
670
بررسي برخي خواص پروتئين موجود در هواشش ماهي و امكان تبديل آن به ليف
671
بررسي برخي خواص پيروالكتريك ها وپيزوالكتريك ها
672
بررسي برخي خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخهاي مخلوط الياف پنبه و پلي پروپيلن
673
بررسي برخي خواص فيزيكي پشم خرگوش (آنغوره ) و مقايسه آن با كرك رائين
674
بررسي برخي خواص فيزيكي مكانيكي سه نوع پليمر بصورت آرايش يافته و آرايش نيافته در محيط شيميايي با 8 > PH > 4 و oc 50 > T > oc 5
675
بررسي برخي خواص فيزيكي منسوجات كامپوزيتي نانو نقره PET
676
بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي ابريشم هاي ريسيده شده در شرايط نوري و رطوبتي مختلف
677
بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي نسوزهاي منيزيا - گرانيتي
678
بررسي برخي خواص فيزيكي-مكانيكي پارچه هاي پنبه اي تحت تأثير پلاسما
679
بررسي برخي خواص مكانيكيپارچه هاي تاري-پودي مورد استفاده در تقويت كامپوزيت هاي پليمري
680
بررسي برخي روش هاي آناليزعددي و جبرخطي-عددي در رمزنگاري
681
بررسي برخي روش هاي رمزنگاري و رمزگشائي به همراه شبيه سازي روش RSA
682
بررسي برخي ريسك فاكتورهاي همراه با فيبروم رحمي در زنان قبل از سن يائسگي
683
بررسي برخي سيستم هاي لرزه بر در ساختمانهاي فولادي
684
بررسي برخي سيستمهاي فيزيكي - شيميائي با استفاده از ترموديناميك غير تعادلي
685
بررسي برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي تحمل به شوري در پايه هاي بذري پسته
686
بررسي برخي شاخص هاي مورفولوژيكي ، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي تحت تنش سلنيوم ، دردوگونه گياه Astragalus adscendenes وastragalus
687
بررسي برخي صفات رشدي و فيزيولوژيك دو رقم نخود زراعي تحت تيمار شوري
688
بررسي برخي صفات عملكردي وفاكتورهاي ايمني در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده باسطوح مختلف مكمل - L ترئونين به همراه سطوح پايين پروتئين جيره
689
بررسي برخي صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل سرما درمراحل رويشي گندم نان
690
بررسي برخي علل گرايش نوجوانان به مسائل غيراخلاقي در منطقه 18 آموزش و پرورش از ديدگاه دانش آموزان دبيرستاني و دبيران
691
بررسي برخي عوامل تاثير گذار بر آثار نقاشي كودكان 4 تا 6 ساله مهد كودك تخصصي هنر سبز اصفهان
692
بررسي برخي عوامل تاثيرگذار بر نفوذپذيري خاكهاي درشت دانه
693
بررسي برخي عوامل تركيبي گروههاي متناهي كه مجموعة مرتبههاي اعضاي آن با مجموعة مرتبههاي اعضاي﴿ U3 (q گروه برابر است.
694
بررسي برخي عوامل جامعهشناختيِ مؤثر بر بيتفاوتي اجتماعي (نمونه موردي: جوانان شهر بوشهر)
695
بررسي برخي عوامل خطر همراه با پارگي لوله ناشي از حاملگيهاي نابجا در مراجعين به بيمارستان الزهرا رشت بين سالهاي 85-80
696
بررسي برخي عوامل خطرزا در مادران و عوارض در نوزادان رسيده در دو گروه داراي مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و مايع آمنيوتيك شفاف در بيمارستان الزهراء رشت در سال هاي 1389-1390
697
بررسي برخي عوامل فرآيندي موثر در توليد پلي ﴿آميد - ايمير﴾ برگ دستيابي به ويسكوزيته ذاتي مناسب
698
بررسي برخي عوامل مؤثر بر جامعه پذيري جنسيتي دانشجويان با تأكيد بر باورهاي قالبي جنسيتي
699
بررسي برخي عوامل مؤثر بر رضايتمندي از زندگي زناشويي )مطالعه موردي معلمان منطقه كاكي(
700
بررسي برخي عوامل موثر بر تشكيل آلكالوئيدها دركشت بافت بذر البنج
701
بررسي برخي عوامل موثر بر سنتز احتراقي تركيب Mg2Si از مخلوط پودري عناصر اوليه
702
بررسي برخي عوامل موثر بر طول زمان رخداد اولين حادثه رانندگي در رانندگان وسايل نقليه بين شهري يزد با استفاده از آناليز بقائ
703
بررسي برخي عوامل موثر بر نيروي دفتين زدن و تاثير آن در فرايند توليد
704
بررسي برخي عوامل موثر در استقرار فرآيند مديريت استراتژيك در شهرداري منطقه 20 تهران
705
بررسي برخي عوامل همراه در بيماران بستري شده در بخش مرافبت هاي ويژه (ICU) بيمارستان پورسيناي رشت در شش ماهه اول سال 1382
706
بررسي برخي عوامل و موانع موثر بر بهره وري نيروي انساني (در موسسه مالي و اعتباري انصار)
707
بررسي برخي عومل موثر بر طول زمان رخداد اولين حادثه رانندگي در رانندگان وسايل نقليه بين شهري يزد با استفاده از آناليز بقا
708
بررسي برخي فاكتورهاي ايمنوفيزيولوژيك و مقاومت به استرس در ماهي قزا آلاي رنگين كمان﴿Oncorhynchus mykiss ﴾ تغذيه شده با روغن ماهي و روغن هاي گياهي
709
بررسي برخي قواعد مشاهده شده در سامانه هاي ماكروسكوپي براي سيالات محدود شده در فضاي نانو ﴿قاعده قطرهاي محدود به خط راست، نماي بحراني و محاسبه تابع همبستگي مستقيم﴾
710
بررسي برخي ماتريس هاي مهم
711
بررسي برخي متون چشم پزشكي در اسلام و بلاد اسلامي
712
بررسي برخي متون چشم پزشكي در اسلام و بلاد اسلامي
713
بررسي برخي مسائل بهينه سازي چندهدفه غيرخطي
714
بررسي برخي نامساوي‌هاي نگاشت‌هاي خطي مثبت روي *C-جبرها
715
بررسي برخي نواقص تقريب هاي رايج در نظريه تابعي چگالي و راه حل آنها
716
بررسي برخي واكنشهاي 2- كتومتيل كينولينها
717
بررسي برخي ويژگي هاي اكولوژيك كرته استان هرمزگان
718
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي سياه ماهي ريزفلس ﴿Capoeta damascina ﴾در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختياري
719
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي قزل آلاي رنگين كمان ﴿Oncorhynchus mykiss﴾ در رودخانه بهشت آباد چهارمحال بختياري
720
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي ماهي بليزم ﴿Barbus lacerta Heckel، 1843﴾ در رودخانه بي بي سيدان سميرم
721
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي ماهي نازك ﴿Chondrostoma regium﴾ در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال بختياري
722
بررسي برخي ويژگي هاي غير كلاسيكي سيستم هاي كوانتومي حل پذيز و ساليتون هاي كوانتومي در محيط هاي غير خطي
723
بررسي برخي ويژگي هاي مورفولوژي - آناتومي - فيزيولوژي و بيوشيميايي در گياه گوجه فرنگي تحت تنش خشكي
724
بررسي برخي ويژگي‌هاي زيستي ماهي بياه (Liza abu) در رودخانه كارون
725
بررسي برخي ويژگي‌هاي زيستي و پارامترهاي جدول زندگي زنبور پارازيتوئيد تخم(Hymenoptera: Platygastridae) Psix saccharicola پرورش ‏يافته روي تخم سن سبز پستهAcrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae) در شرايط آزمايشگاهي
726
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك كرته (Desmostachya bipinnata (L)stapf :poacca) در استان هرمزگان
727
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك كرته در استان هرمزگان
728
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك گونه Capparis spinosa در استان بوشهر
729
بررسي برد و گستره تفرق يون هاي كاشته شده در محيط شبه بافت
730
بررسي برد و گستره تفرق يون هايO 15 كاشته شده در محيط شبه بافت
731
بررسي برش اجسام ترد توسط جت آب به كمك روش هيدروديناميك ذرات هموار
732
بررسي برش پانچ در دال هاي تخت پس كشيده تحت بارهاي قائم و جانبي زلزله با منظور كردن انتقال لنگر در رفتار قاب خمشي
733
بررسي برش در تيرهاي بتن آرمه تحت بارگذاري مورب
734
بررسي برش منگنه اي در اتصال ستون به دال با انواع تقويت هاي فولادي تحت شرايط مختلف بارگذاري
735
بررسي برش هيدروليكي در حوضچه آرامش سر ريز اوجي شكل يا مانع شيب دار
736
بررسي برش‌ پلاسما و هواگاز و جوشكاري رباتيك
737
بررسي برق رساني و تغذيه واحد پتروشيمي تهران
738
بررسي برقراري روابط دوستانه دربين پسران ودختران دانشجودانشگاه آزاددامغان
739
بررسي برگردان مفعول هم ريشه ي (مطلق) تأكيدي و نوعي در ترجمه هاي انگليسي قرآن كريم
740
بررسي برگرسيون چندگانه
741
بررسي برگشت پذيري فرش ماشيني بافته شده از انواع نخ خاب پلي استري
742
بررسي برگشت فنري در فرايند كشش سنبه نيمكروي
743
بررسي برگشت فنري ورقهاي فلزي با سوراخ روي خم كناره
744
بررسي برگشت‌ پذيري فرش تحت بار ديناميكي و استاتيكي و اثر پارامترهاي مشخصه ‌ي فرش بر روي آن
745
بررسي برنامه درسي اجرا شده و كسب شده در رشته كودكياري هنرستان هاي دخترانه شهر يزد
746
بررسي برنامه درسي دوره ابتدايي بر مهارت هاي زندگي دانش آموزان
747
بررسي برنامه درسي رشته تخصصي طب كار از نظر دستياران ، فارغ التحصيلان و اعضا هيات علمي طب كار
748
بررسي برنامه درسي( اهداف، محتوا، راهبردهاي ياددهي-يادگيري و ارزشيابي) نظام يادگيري الكترونيكي بر پايه ديدگاه سازا گرايي و ارائه الگوي مناسب در دانشگاه پيام نور
749
بررسي برنامه ريزي بخش فرهنگ و هنر در برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
750
بررسي برنامه ريزي بخش فرهنگ و هنر: در برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي،اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ﴿تحقيق كلاسي﴾
751
بررسي برنامه ريزي جامع در توليدات كارگاهي و پيوسته
752
بررسي برنامه ريزي ساماندهي عشاير در كانون هاي توسعه به منظور ارايه مدل مناسب
753
بررسي برنامه ريزي شيفت كاري ژرستاران در بيمارستان
754
بررسي برنامه ريزي منابع سازماني در شركتهاي كوچك و متوسط در شهر كرمانشاه
755
بررسي برنامه ريزي منابع سازماني در مجموعه هاي متوسط و بزرگ مورد مطالعه ﴿شركت سهمي ذوب آهن اصفهان﴾
756
بررسي برنامه ريزي ها و سياستهاي توريسم جمهوري اسلامي ايران ( تحليل چهار برنامه پنج ساله توسعه )
757
بررسي برنامه هاي آموزش زبان انگليسي در دانشگاههاي پيام نور و علوم پزشكي اردبيل
758
بررسي برنامه هاي آموزشي مهندسي هوافضا در كشورهاي مختلف
759
بررسي برنامه هاي استراتژيك منابع انساني و نقش آن بر خلاقيت و نو اوري سازماني درشهرداري منطقه 20تهران
760
بررسي برنامه‌ها و سياست‌هاي حقوق شهروندي در دولت‌هاي محمود احمدي نژاد و حسن روحاني
761
بررسي برنامه‫ريزي منابع سازماني در شركتهاي كوچك و متوسط در شهر كرمانشاه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
762
بررسي برهم كنش الكترون- فونون در ترابردبار گرافين با استفاده از روش چگالي تابعي اختلالي
763
بررسي برهم كنش الكترون ها با آشكارسازهاي نيمه هادي سيليسيومي
764
بررسي برهم كنش داروهاي كاهنده فشار خون با غشاهاي بيولوژيكي در مقياس نانو با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
765
بررسي برهم كنش رزانه با لايه فعال غشاي اسمز مستقيم در تصفيه مستقيم پساب رنگرزي
766
بررسي برهم كنش سازه – سيال در كمپرسورهاي با جريان محوري در كوادكوپترهاي بالا رونده
767
بررسي برهم كنش شكل هاي بستر شني با تاج مسطح و پوشش گياهي ديوار بر مولفه هاي جريان آشفته
768
بررسي برهم كنش فوتون باهسته دربرهم كنش هاي ناكشسان
769
بررسي برهم كنش كازيمير در دماي محدود بين يك صفحه ي ناهموار رسانا و يك صفحه ي ناهموار با تراوايي كامل
770
بررسي برهم كنش نور با محيط با فضاهاي پارامتري خميده
771
بررسي برهم كنش نوكلئون -نوكلئون بااستفاده ازتغييرات جابه جايي فاز
772
بررسي برهم كنش هاي كادميوم و جيوه با آدنين
773
بررسي برهم كنش ويروس آنفلونزاي A با سيستم ايمني بدن
774
بررسي برهم‌كنش اسپين-مدار در يك نقطه¬ي كوانتومي سه ترازي مدل‌هاي Λ و V در حضور ميدان مغناطيسي در پديده شفافيت القايي الكترومغناطيسي
775
بررسي برهم‌كنش دارو با نانوحامل‌ها، با استفاده از روش شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
776
بررسي برهمكنش MK-801 در اثرات ضداضطرابي عصارهي هيدروالكلي دانهي شويد در موشهاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار
777
بررسي برهمكنش بين ct-dNA با داروي تيوريدازين ونيز hsa با داروي سرترالين بااستفاده از تكنيك هاي مختلف طيف سنجي وشبيه سازي مولكولي
778
بررسي برهمكنش بين DNA چهارگانه و يك نوع كمپلكس پالاديم با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي و رهايش آن كمپلكس از نانوذرات آلبومين سرم گاوي و نانوسلولز جلبك كارا در محيط آزمايشگاهي و مطالعه اثر ضد سرطاني آن بر روي رده سلولي MCF-7
779
بررسي برهمكنش بين هسته دوستهاي الكلي و عامل اعصاب سارينبا استفاده ازمحاسبات تئوري تابع چگالي
780
بررسي برهمكنش تك لايه هاي خود سامان 5 - آمينو - 2 - مركاپتوبنزايميدازول با برخي يون هاي فلزات سنگين
781
بررسي برهمكنش داروي Procarbazine با نانوسوئيچ زيستي ... AMPB- PEPTIDES
782
بررسي برهمكنش داروي پروپيل تيواوراسيل بايديد واندازه گيري داروي آمانتادين با استفاده ازالكترود خمير كربن اصلاح شده بابتا سيكلودكسترين به روش ولتامتري ...
783
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان آيداروبيسين با دي ان اي تيموس گوساله و تشخيص الكتروشيميايي ناهمجوري هاي تك بازي مختلف با استفاده از مورين به عنوان مولكول ردياب
784
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان جمسيتابين با فولرن هاي 60C و 70C استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
785
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان جمسيتابين با فولرن¬هاي 60C و70Cاستفاده از نظريه¬ي تابعي چگالي
786
بررسي برهمكنش ذرات بنيادي در حضور ميدان هاي زمينه
787
بررسي برهمكنش كليكس آرنها و يونهاي فلزي با استفاده از تئوري تابعي دانسيته
788
بررسي برهمكنش گالن - پيريت در محيط فلوتاسيون
789
بررسي برهمكنش ليزر ArF با غشاء پلي اترسولفون و اثر آن روي زيست سازگاري و خون سازگاري غشاء
790
بررسي برهمكنش ليزر XeCl با غشاء پلي اترسولفون
791
بررسي برهمكنش ليزر با بافت ﴿چربي﴾
792
بررسي برهمكنش منابع مختلف نيتروژن وبي كربنات سديم بر دو ژنوتيپ سير در سيستم هيدروپونيك
793
بررسي برهمكنش مولكول هاي , NH3 , H2O , HCN HF O(CH3)2 , با مولكول 1و2-دي فسفا دكا بوران (10)
794
بررسي برهمكنش مونومر ماده فعال سطحي با نانو لوله كربني چند ديواره
795
بررسي برهمكنش نانوحامل دارو و يك عامل زيست فعال با شبيه سازي ديناميك مولكولي
796
بررسي برهمكنش ها و محاسبه ثابت هاي شيميايي چند تركيب بيولوژيك يا واكنش هاي آنها با استفاده از روش هاي كمومتريكس
797
بررسي برهمكنش هاي FCNC از طريق توليد كوارك تاپ - بوزون Z- جت در برخورد دهنده FCC-ee
798
بررسي برهمكنش هاي الكترومغناطيسي سلول
799
بررسي برهمكنش هاي بيولوژيك بر روي ميكروفلوئيدهاي بدون كانال ايجاد شده با استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
800
بررسي برهمكنش هاي فلوئور-فلوئور، آيا برهمكنش دافع مي تواند منجر به تشكيل پيوند شيميايي شود؟
801
بررسي برهمكنش هاي فوق ريز مغناطيسي در لايه هاي نازك U/W ﴾110﴿با استفاده از نظريه هاي تابعي چگالي
802
بررسي برهم‎كنش هاي مولكولي بايومولكول ها و غشاء هاي زيستي در مقياس نانو در محيط آبي
803
بررسي برهمكنش هندسه تلماسه بر ساختار جريان و طول ناحيه جدايي
804
بررسي برهمكنش وان در والس يك اتم خنثي با سطوح رسانا يا دي الكتريك در ابعاد نانو
805
بررسي بروز 5 ساله رتينوپاتي و عوامل موثر بر آن در ديابت نوع ii ﴿دو﴾ مراجعه كنندگان به مركز ديابت يزد ﴿از سال 1379 تا سال 1384﴾
806
بررسي بروز ايده خير در كار هنري از منظر سنت گرايان ﴿سيد حسين نصر﴾
807
بررسي بروز سرگيجه حقيقي(دوراني) و سرگيجه كاذب(احساس گيجي) در ريكاوري بعد از عمل جراحي الكتيو با بيهوشي عمومي و برخي عوامل پيشگويي كننده در بيماران 60-15 ساله مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت(سال 1390-1391)
808
بررسـي بروز عوارض عمل برداشتن سنگ هاي كليه از طريـق پوست در مركـز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت در سال 1387-1384
809
بررسي بروز هيپوناترمي در كودكان مبتلا به گاستروانتريت درمان شده با مايعات وريدي هيپوتونيك در بيمارستان 17 شهريور شهر رشت از تاريخ 1/7/87 تا 1/11/89
810
بررسي برون تني اثر حفاظت پرتوي نانونيوزوم حاوي اسانس آويشن بر روي لنفوسيتهاي خون محيطي انسان تحت تابش پرتوهاي يونيزان
811
بررسي برون تني خواص زيستي هيدروكسي آپاتيت فلوئوردار سنتز شده به روش شيمي تر
812
بررسي برون سپاري برخي فرايندها جهت توليد در كلاس جهاني شركت هاي سازنده سازه هاي فلزي استان تهران
813
بررسي برون سپاري خدمات سلامتي در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران و ارائه الگوي راهبردي برون سپاري خدمات
814
بررسي بزرگي ، گستره وفراواني سيل در حوضه رودخانه تجريش
815
بررسي بزرگي و توزيع تنش‌هاي پسماند در جوش محيطي يك مخزن تحت فشار آلومينيوم استحكام بالا و استخراج روابط براساس پارامترهاي هندسي
816
بررسي بزه زيست محيطي صيد غيرمجاز در حقوق كيفري ايران
817
بررسي بزهكاران وارتباط با فقر وعوامل اقتصادي
818
بررسي بزهكاري جوانان درشهر قم
819
بررسي بزهكاري نوجوانان 10-14 ساله شهر شهركرد
820
بررسي بزهكاري نوجوانان10-14ساله
821
بررسي بسامدي و معنايي واژگان و تركيبات عربي در شعر رودكي
822
بررسي بسترهاي اجتماعي و فرهنگي شهرهاي خلاق و نوآور﴿مورد مطالعه:استان هاي ايران﴾
823
بررسي بسترهاي اقتصادي كارآفريني در توسعه پايدار روستايي
824
بررسي بسترهاي فكري و نظري تئاتر استانيه فسكي
825
بررسي بسترهاي فكري و نظري تئاتر استانيوسكي (با اتكا بر نظريات باختين و گروتفسكي)
826
بررسي بسترهاي مورد نياز جهت ايجاد مديريت مشاركتي در بافت قديم
827
بررسي بسترهاي مورد نياز جهت پياده سازي مديريت دانش
828
بررسي بستگي بين سبك رهبري مديران مدارس منطقه 14 تهران با رضايت شغلي كاركنان آموزشي
829
بررسي بسته بندي زعفران
830
بررسي بسته بندي زعفران به عنوان يك محصول صادراتي
831
بررسي بسته بندي فرش دستباف ايراني
832
بررسي بسته بندي مقوايي و بازار آن در ايران
833
بررسي بصري آرايش و تناسبات در طومارهاي خطي موجود در موزه ي آستان قدس
834
بررسي بصري آرم شركت هاي هواپيمايي جهان
835
بررسي بصري آرم هاي پوشاك ورزشي جهان تا سال 2016
836
بررسي بصري آرم هاي دانشگاه هاي ايران ( دولتي و غير دولتي )
837
بررسي بصري آرم هاي هتل هاي زنجيره اي پنج ستاره جهان
838
بررسي بصري آگهي هاي چاپي در مجلات دهه ي چهل ايران
839
بررسي بصري بسته بندي دارو در دو دهه ي اخير كشور آلمان
840
بررسي بصري بيلبوردهاي سه بعدي تجاري دو دهه ي اخير در اروپا
841
بررسي بصري پورتال هاي شهري پايتخت كشورهاي توسعه‌يافته
842
بررسي بصري پوسترهاي اسماء الحسني ﴿1٣91 -1٣8٤﴾
843
بررسي بصري پوسترهاي جشنواره فيلم در اروپا ( مورد پژوهي جشنواره هاي كن ، برلين و ونيز ) در سه دهه اخير
844
بررسي بصري پوسترهاي دو دهه ي اخير"2010-1990" سينماي هاليوود
845
بررسي بصري پوسترهاي سينماي موج نوي فرانسه در دهه ي 1960 ميلادي
846
بررسي بصري پوسترهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از آغاز تاكنون
847
بررسي بصري پوسترهاي نمايش نامه هاي شكسپير
848
بررسي بصري تبليغات مبارزه با اعتياد به مواد مخدر و دخانيات در رسانه هاي چاپي دنيا
849
بررسي بصري تصاوير نسخه چاپ سنگي تحفه‌الذاكرين بيدل كرمانشاهي اثر بهرام كرمانشاهي
850
بررسي بصري تصوير زن در شاهنامه تهماسبي و داوري
851
بررسي بصري تصويرسازي براي علم نجوم در جهان اسلام
852
بررسي بصري تمبرهاي گنجينه ي موزه ملك
853
بررسي بصري خط عنوان تيترا‍‍‍‍‍‍‍ژ‍ فيلم هاي سينماي ايران از آغاز تاكنون
854
بررسي بصري روي جلد‏هاي تصويرسازي‌شده تحليل روي جلدهاي راه يافته به مسابقه‌ي ‏50 كتاب 50 جلد
855
بررسي بصري ريشه هاي تصويري و معنايي نقش مايه هاي سنتي هنر بلوچ و مطالعه تطبيقي آن با نقاشي انتزاعي
856
بررسي بصري سرلوحه مجلات دهه هشتاد ايران
857
بررسي بصري سيستم هاي راهنماي شهري كشور آمريكا
858
بررسي بصري طرح جلد كتاب هاي ادبيات داستاني ايران پس از انقلاب اسلامي (1395-1357)
859
بررسي بصري عنوان بندي سينماي وحشت در كشور آمريكا در دهه اخير ) 2008 تا 20
860
بررسي بصري فونت و پيكتوگرام در گرافيك محيطي باغ وحش ﴿5 مورد مطرح در جهان﴾
861
بررسي بصري كتيبه هاي ابنيه ي تاريخي شهر تبريز
862
بررسي بصري مسكات هاي به كار برده شده در تبليغات كشورهاي اروپايي
863
بررسي بصري نسخ خطي مصور علوم در گنجينه‌ي مخطوطات آستان قدس رضوي(قرن11و12ه.ق)
864
بررسي بصري نسخه خطي سمك عيار
865
بررسي بصري نشانه نوشته هاي روزنامه هاي رايج ايران از سال 1360 تا 1390
866
بررسي بصري نظام تناسبات در باله هاي ازدواج ﴿گنجينه ي آستان قدس رضوي﴾
867
بررسي بصري نقش مايه هاي حرم مطهر حضرت احمد بن موسي شاهچراغ(ع)
868
بررسي بصري نقش مايه هاي معماري در دوره تيموري (مورد پژوهي:2مدرسه و 1 مدرسه در مشهد)
869
بررسي بصري نقش مايه هاي مهر انگشترهاي اسلامي در ايران﴿مجموعه ي ناصرخليلي﴾
870
بررسي بصري نقشه هاي راهنما در جهان اسلام﴿قرن پنچم تا يازدهم هجري قمري
871
بررسي بصري نقوش دستبافته هاي قشقايي فارس
872
بررسي بصري نقوش سفالينه هاي تل باكون
873
بررسي بصري نقوش سفالينه هاي شادياخ نيشابور
874
بررسي بصري نقوش سنگ قبرهاي آرامگاه ارامنه اصفهان﴿ سده 19،18،17 ميلادي ﴾
875
بررسي بصري نقوش نسخه خطي اندرزنامه (نسخه سين سيناتي)
876
بررسي بصري نقوش و كتيبه هاي كاروانسراي شرف در خراسان رضوي ( رباط شرف در خراسان رضوي )
877
بررسي بصري نگاره هاي اطلاع رسان آب و هوا در شبكه هاي خبري شناخته شده ي جهاني
878
بررسي بصري نگاره هاي اطلاع رسان آموزشي براي طراحي نگاره هاي آموزشي كودكان دبستاني
879
بررسي بصري وب‌سايت‌هاي فروشگاه‌هاي اينترنتي: مقايسه‌ي دو وب‌سايت ديجيكالا و آمازون
880
بررسي بعضي از خواص پوشش هاي معدني روي (Zn) برپايه رزين اتيل سيليكات در مقابل عوامل جوي
881
بررسي بعضي از گنجايش هاي همتافته روي خمينه هاي همتافته
882
بررسي بعضي از نقاط همرسي در سيالات چگال با استفاده از معادلات حالت
883
بررسي بعضي پارامترهاي محيط زيستي منطقه صفاييه يزد : بخش آلودگي هاي محيط زيست
884
بررسي بعضي خواص پوشش كرم سخت روي آلياژ آلومينيم سري 2000
885
بررسي بعضي خواص روكش هاي رزيني بر روي كاغذ
886
بررسي بقا 3، 5، 10 ساله دندان هاي تحت درمان هاي مشترك اندودنتيك، جراحي افزايش طول تاج و روكش هاي كامل
887
بررسي بقا در بيماران مبتلا به سرطان معده تحت شيمي درماني با رژيم Mayo Clinic در شهر رشت
888
بررسي بقاء كاتتر دياليز صفاقي و طول عمر بيماران دياليز صفاقي بالاي 18 سال از سال 1380 تا پايان سال 1385 در بيمارستان شهيد رهنمون
889
بررسي بقاء كاتتر دياليز صفاقي و طول عمر بيماران دياليز صفاقي بالاي 18 سال از سال 1380 تا پايان سال 1385 در بيمارستان شهيد رهنمون
890
بررسي بقاي 5 ساله در مبتلايان به كانسر اپي تليال تخمدان در طي سالهاي 1387- 1379 در رشت
891
بررسي بقاي 5ساله بيماران مبتلابه سرطان پروستات
892
بررسي بقاي بدون عود پنج ساله در بيماران بزرگسال مبتلا به هوچكين لنفوما تحت رژيم درماني ABVD در استان گيلان (1386-1379)
893
بررسي بقاي تخمك هاي نابالغ انساني بعد از انجماد و انجام بلوغ آزمايشگاهي
894
بررسي بقاياي سموم تيومتون وريدوميل در خيار با استفاده از روش كروماتوگرافي
895
بررسي بكارگيري الياف نامتعارف در فرش دستبافت
896
بررسي بكارگيري روش كمپكلس سازي با اوره در جداسازي اسيدهاي چرب
897
بررسي بكارگيري روشهاي ترميمي در تعمير و بازسازي قطعات دوار موتور لوكوموتيو GTZt
898
بررسي بكارگيري سيستم توربين گاز با توربين آزاد روي يك وسيله نقليه
899
بررسي بكارگيري متد Predictive Maintenanceدر
900
بررسي بكارگيري متدPredictive Maintenanceدر تجهيزات پتروشيمي
901
بررسي بلاغت تصوير در شعر دفاع مقدّس استان كرمانشاه
902
بررسي بلاغي و محتوتيي نيايش هاي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي
903
بررسي بلفاريت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي چشم دانشگاه علوم پزشكي يزد
904
بررسي بلفاريت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي چشم دانشگاه علوم پزشكي يزد
905
بررسي بلفاريت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي چشم دانشگاه علوم پزشكي يزد
906
بررسي بلورهاي فوتوني دو بعدي ساخته شده از دو استوانه ي هم مركز دي الكتريك با ضريب شكست منفي
907
بررسي بلورهاي نوري
908
بررسي بلورينگي استريوكمپلكس و خواص الكتريكي سامانه تهيه شده از مخلوط PLLA/PDLA/CNT به روش الكتروريسي
909
بررسي بلورينگي در پلي (بوتيلن سوكسينات) و تاثير آن بر خواص، كاربرد و شكل‌دهي
910
بررسي بلورينگي در همو كامپوزيت هاي پلي پروپيلن حاوي نانو ذره كلي و اثر فوم سازي ميكرو سلولار بر بلورينگي آن
911
بررسي بلوغ آزمايشگاهي تخمك شتر يك كوهانه به وسيله ميكروسكوپ نوري و الكتروني
912
بررسي بلوغ حرارتي نفت خام با استفاده از آناليزهاي طيف سنجي و پيروليز آسفالتين
913
بررسي بلوغ عاطفي در دانشجويان پسر مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور قاين
914
بررسي بلوغ مديريت پروژه در شركت هاي پيمانكاري مترو
915
بررسي بلوك هاي شاخه اي در 500 مورد انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان دكتر حشمت رشت
916
بررسي بلوكهاي شاخه اي در 500 مورد آنفاركتوس حاد ميو كارد در بيمارستان دكتر حشمت رشت
917
بررسي بلوكهاي شاخه اي در 500 مورد آنفاركتوس حاد ميو كارد در بيمارستان دكتر حشمت رشت
918
بررسي بلوكي و استاندارهاي سيستم هاي فرستنده و گيرنده 226MBIT/S
919
بررسي بن مايه هاي اجتماعي غزل پس از انقلاب
920
بررسي بن مايه هاي عشق،جنگ و مرگ در چهار اثر همينگوي:خورشيد همچنان مي درخشد،وداع با اسلحه،زنگ ها براي كه به صدا در مي آيد و پيرمرد و دريا
921
بررسي بن‌مايه‌هاي اسطوره‌اي و افسانه‌اي در «رژه برخاك پوك» و «مهره‌ي مار»
922
بررسي بن‌مايه‌هاي اسطوره‌اي و افسانه‌اي در «رژه برخاك پوك» و «مهره‌ي مار»
923
بررسي بند‌هاي موصولي در زبان فارسي بر اساس دستور كلام
924
بررسيِ بنيادي بودن در سلول هايِ كشت داده شده از تخمدان انسان، با استفاده از ارزيابي پروفايل بيان ژن
925
بررسي به كارگيري الگوريتم هاي هوشمند در مسيريابي در شبكه و پياده سازي يك نمونه
926
بررسي به كارگيري گرمكن هاي تماس مستقيم در ساختمان ها
927
بررسي بهاي تمام شده انواع سپرده هاي بانكي در شعب منتخب بانك پارسيان با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC)
928
بررسي بهبود آزمون رشد آهسته ترك لوله‌هاي پلي‌اتيلن با استفاده از مواد پلي‌اتيلن خودرنگ مشكي
929
بررسي بهبود الكتروريسي نانو الياف كربوكسي متيل كيتوكسان
930
بررسي بهبود انتقال گرما درون نانو سيال به كمك روش شبكه بولتزمن
931
بررسي بهبود بهره وري بر اساس سيستم هاي اطلاعات مديريت در شركت برق منطقه اي فارس
932
بررسي بهبود پويش طيف پهن باند در شبكه هاي راديو شناختي با استفاده از نمونه برداري فشرده
933
بررسي بهبود ثبات خامه فرش رنگرزي شده با اسپرك در مقابل نور
934
بررسي بهبود خواص خودترميمي قير توسط پلي‌يورتان‌هاي ترموپلاستيك
935
بررسي بهبود خواص سايشي آلياژ 28LM توليد شده به روش تيكسوفرمينگ
936
بررسي بهبود رنگرزي پلي پروپيلن با استفاده از پليمرهاي درختي نانوساختار
937
بررسي بهبود روش زمانبندي بر مبناي بازبيني و ارزيابي برنامه (pert) با استفاده از منطق فازي
938
بررسي بهبود ظرفيت باربري و خواص مكانيكي خاك هاي ريزدانه با روش تثبيت با آهك و سيمان مطالعه موردي قطعه آ2 ب راه اهن قزوين رشت
939
بررسي بهبود عملكرد آب شيرين كن خورشيدي با شيب يكطرفه با استفاده از ترموالكتريك و نانوسيال آب اكسيد مس
940
بررسي بهبود عملكرد رآكتور هوازي/بي اكسيژن با استفاده از فرآيند الكتروفنتون در كاهش بار آلي و حذف نيتروژن فاضلاب شهري
941
بررسي بهبود عملكرد منعقد كننده ها بر روي آبهاي صنعتي اصفهان
942
بررسي بهبود فرآيندهاي سرويس فناوري اطلاعات با امكان سنجي پياده سازي cobits
943
بررسي بهبود قابليت فلوتاسيون ايلمنيت توسط مايكروويو
944
بررسي بهبود كارآيي روش شبكه بولتزمن-مرز شناور
945
بررسي بهبود كنترل پروژه بر مبناي سيستم آخرين برنامه ريز مطالعه موردي
946
بررسي بهبود كيفيت خدمات با بكارگيري QFD براي رقابتي شدن سازمانها(مطالعه موردي و ارزيابي نظر سنجي نمايندگان سايپا يدك در صورت اجراي)QFD(
947
بررسي بهبود نفوذپذيري بسترهاي تغذيه مصنوعي با استفاده از مالچ هاي مختلف
948
بررسي بهترين تقريب در كلاسي از فضاهاي نرمدار با مخروط ستاره گون
949
بررسي بهترين رهيافت آبخيزداري با هدف افزايش اشتغال با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ مطالعه موردي حوزه آبخيز خانه زنيان
950
بررسي بهترين روش رنگ آميزي براي انواع اسپرم انسان و حيوان براي تهيه لامهاي ثابت
951
بررسي بهترين كاشت بذر كاج سوزني PINEICEAE وتعيين تاثير آن برزنده ماني نهال در خزانه سدروس دئورا
952
بررسي بهترين نقطه تقريب در فضاي متريك احتمالي با فاصله سوزوكي
953
بررسي بهترين و اقتصادي ترين روشهاي تصفيه فاضلاب صنايع آبكاري به روش AHP
954
بررسي بهداشت تغذيه از منظر قرآن و روايات
955
بررسي بهداشت دهان در افراد مسن
956
بررسي بهداشت دهان و دندان در اسلام و ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي
957
بررسي بهداشت دهان و دندان در اسلام و ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي .
958
بررسي بهداشت روان دانشجويان پيام نور قوچان
959
بررسي بهداشت روان در خانواده پرجمعيت وكم جمعيت در استان قم
960
بررسي بهداشت رواني بچه هاي طلاق ومقايسه آنها با بچه هاي خانواده هاي عادي
961
بررسي بهداشت رواني دانشجويان و عوامل اجتماعي موثر برآن در دانشگاه پيام نو ر شهرضا
962
بررسي بهداشت رواني سالمنداني كه در خانه فرزند دارند و سالمندان آشيانه خالي در شهرستان فردوس
963
بررسي بهداشت رواني وسلامت عمومي در بين افراد معتاد وعادي شهر مشهد
964
بررسي بهداشت رواني وقضاوت اخلاقي سربازان ساوه
965
بررسي بهره اشعه ايكس در آرايش هاي مختلف كاتدي دستگاه پلاسماي كانوني
966
بررسي بهره انرژي همجوشي هسته اي دريك پلاسماي تبهگن
967
بررسي بهره بري در شركت بارون سازنده كمپرسور سازي
968
بررسي بهره وري بانك ها از نظر نيروي كار، سرمايه و مديريت به روش DEA مطالعه موردي بانك رفاه استان چهار محال و بختياري طي دوره (1382-1380)
969
بررسي بهره وري فناوري هاي مختلف ساخت و ساز انبوه مسكن در ايران و ارائه راهكارهاي عملي مناسب براي ارتقاي آن
970
بررسي بهره وري كاركنان و تاثير رضايتمندي شغلي در كميته امداد امام خميني‍ره‍ قشم ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي بهره وري كاركنان و تاثير رضايتمندي شغلي در كميته امداد امام خميني(ره) قشم
971
بررسي بهره وري كارگران ساختماني تحت تاثير اعتياد
972
بررسي بهره وري نظام دامداري مبتني بر كوچ عشاير شهرستان ري
973
بررسي بهره وري نيروي كار و عوامل موثر بر آن در صنايع تجهيزات گازرساني
974
بررسي بهره وري و روش هاي بهبود آن در معادن بررسي موردي شركت زغال سنگ البرز مركزي (زيرآب )
975
بررسي بهزيستي شخصي واضطراب ميان ورزشكاران فوتباليست وواليباليست ورزشگاه جوادالائمه قم
976
بررسي بهسازي سريشم حيواني و كاربرد آن در مرمت سازه هاي موسيقي با ساختار چوبي ﴿ مرمت ويولن ﴾
977
بررسي بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي بتني با استفاده از قاب‌هاي مهاربندي واگرا با پيوند قائم جفت
978
بررسي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري از منظر پدافند غيرعامل ( مطالعه موردي شهرك اميريه شهرستان شهريار(
979
بررسي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري محله امامزاده قاسم تهران
980
بررسي بهسازي واكنشهاي تشكيل تركيبات بين فلزي در آلياژ الومينيوم AS5U36 از طريق آناليز حرارتي
981
بررسي بهمن نوروني با استفاده از مدل غير خطي جمع‌آوري و شليك درشبكه عصبي
982
بررسي بهمن هاي نوروني با استفاده از مدل گردآوري و شليك در شبكه عصبي
983
بررسي بهينگي طرح هاي بلوكي ناقص براي كليه ي ساختارهاي همبستگي
984
بررسي بهينگي كدهاي منبع بر اساس اطلاعات پيشين محدود و مشاهدات معدود
985
بررسي بهينه بودن رنگزاي سماق نسبت به گل گاوزبان و بقيه رنگزاها
986
بررسي بهينه سازي جاذب ها براي حذف يون كادميوم از محلول هاي آبي
987
بررسي بهينه سازي در سيستم حمل و نقل معدن كارمزد در تونل هشت
988
بررسي بهينه سازي طراحي محصول ( طراحي شكل ) با استفاده از يك روش فازي-ژنتيك
989
بررسي بهينه سازي فرآيند سنتز فيشر تروپشن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
990
بررسي بهينه سازي فرايند توليد نفت به كمك فرازآوري طبيعي با گاز
991
بررسي بهينه سازي مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر شبكه اجتماعي
992
بررسي بهينه سازي مصرف سوخت در مدارس
993
بررسي بهينه سازي نانوذرات كوانتوم دات ﴿CdSe/ZnS(core-shell براي ساخت نانو بيوسنسور سرطان
994
بررسي بورس اوراق بهادار درايران
995
بررسي بورس فلزات دربازار ايران
996
بررسي بورس كالا از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
997
بررسي بورونايزينگ فولاد ساختماني با مخلوط پودر اسيدبوريك و منيزيم و مشخصه يابي آن
998
بررسي بوش هاي اتصال سيستم تعليق لينك پيچشي و تاثير آن بر پايداري جانبي
999
بررسي بوم _ جامعه شناسي گياهي و تركيب رستني هاي ( فلور ) حوضة آبريز مامور _ كلگه
1000
بررسي بي ادبي در تعاملات كارمندان و دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز ايلام
بازگشت