<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي كاركنان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور
2
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي كاركنان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور
3
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر رفتار شهروندي كاركنان با توجه به نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد برند
4
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر عملكرد برند و شناسايي نام تجاري با توجه به نقش واسطه اي تعهد برند و وفاداري برند
5
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر هويت سازماني كاركنان با نقش ميانجي تعهد سازماني كاركنان
6
بررسي تاثير بازاريابي دهان به دهان الكترونيكي بر آگاهي از رفتارهاي مرتبط با سلامت در كاركنان شركت برق منطقه اي
7
بررسي تاثير بازاريابي رابطه اي بر مديريت ارتباط با مشتري (مطالعه موردي:شركت خودروسازي سايپا)
8
بررسي تاثير بازاريابي رابطه مند ، بازاريابي حسي و حمايتي بر ارزش ويژه برند در مورد شعب بانك ملي شهرستان داراب
9
بررسي تاثير بازاريابي رابطه ‏مند بر عملكرد شركت هاي خدمات مسافرتي هوايي در شهر تهران
10
بررسي تاثير بازاريابي رابطه مند بر عملكرد كانال توزيع صادرات(مطالعه موردي:شركتهاي صادراتي صنايع غذايي در سطح استان مازندران)
11
بررسي تاثير بازاريابي رابطه مند در شبكه هاي اجتماعي بر خريد آنلاين-مورد مطالعه :شركت سامسونگ
12
بررسي تاثير بازاريابي رابطه¬مند داخلي بر رابطه با مشتريان برتر به عنوان عملكرد رقابتي (مطالعه موردي : بيمارستا¬ن¬هاي خصوصي شهر تهران)
13
بررسي تاثير بازاريابي رابطه‏مند بر عملكرد شركت هاي خدمات مسافرتي هوايي در شهر تهران
14
بررسي تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر تمايل به پرداخت اضافه بها با ميانجي گري تبليغات شفاهي آنلاين در شركت به‌پرداخت ملت
15
بررسي تاثير بازاريابي رسانه¬هاي اجتماعي بر رفتار خريد مجدد مصرف كننده لوازم ورزشي با ميانجي¬گري نگرش نسبت به برند و رضايت مصرف كننده
16
بررسي تاثير بازاريابي سبز بر عملكرد سازماني با ميانجيگري عملكرد زيست محيطي(مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط شهرستان ساري)
17
بررسي تاثير بازاريابي سبز بر عملكرد سازماني با ميانجيگري عملكرد زيست محيطي(مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط شهرستان ساري)
18
بررسي تاثير بازاريابي شبكه هاي اجتماعي مجازي بر ابعاد شناختي، احساسي و رفتاري (مورد مطالعه مشتريان شبكه هاي توييتر و....)
19
بررسي تاثير بازاريابي كارآفرينانه بر مزيت رقابتي
20
بررسي تاثير بازاريابي كارآفرينانه بر مزيت رقابتي (مطالعه موردي: واحدهاي توليدي صنايع لبني استان مازندران)
21
بررسي تاثير بازپخت جرياني متناوب و مستقيم بر امپدانس مغناطيسي نوار آمورف كبالت پايه
22
بررسي تاثير بازخورد سرپرست و تعديل گري بازخورد همكاران ب نقش ميانجي گري تعامل در كار و نقض قرارداد روانشناختي بر رفتار نوآورانه كاركنان بانك قوامين اصفهان
23
بررسي تاثير بازرسي بر سلامت كاركنان شهرداري تهران ( خاصه : كاركنان شهرداري منطقه 21 )
24
بررسي تاثير بازه زماني انجام تعميرات پيشگيرانه بر سطح سيگما در فرايند نگهداري و تعميرات ﴿ مورد كاوي: شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي ﴾
25
بررسي تاثير بازي بر رشد عاطفي اجتماعي و مسئوليت پذيري كودكان 12-10 ساله شهرستان نجف اباد
26
بررسي تاثير بازي بر ميزان اضطراب كودكان سن دبستان بستري در مركزآموزشي درماني گيلان ، سال 1384-1383
27
بررسي تاثير بازي در جذب كودكان پيش دبستاني وتاثير ان
28
بررسي تاثير بازي در رشد اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان رامسر.
29
بررسي تاثير بازي در رشد اجتماعي كودكان
30
بررسي تاثير بازي در رشد اجتماعي كودكان دختر و پسر
31
بررسي تاثير بازي در رشد اجتماعي و خلاقيت دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي در شهرستان لنگرود.
32
بررسي تاثير بازي در رشد شخصيتي دانش آموزان دختر دوره ابتدائي شهرستان بهشهر از ديدگاه معلمان مربوطه
33
بررسي تاثير بازي در رشد وتكوين شخصيت كودكان دختر مقطع ابتدائي شهرستان نوشهر از ديدگاه معلمان
34
بررسي تاثير بازي در كاهش افسردگي كودكان
35
بررسي تاثير بازي درماني ) با رويكرد شناختي رفتاري( بر تكانشگري و هوش هيجاني كودكان با نشانههاي اختلال نقص توجه و بيشفعالي / تكانشگري
36
بررسي تاثير بازي درماني در درمان كودكان پيش فعال حدود سني ۷ ساله
37
بررسي تاثير بازي درماني گروهي بر مهارتهاي اجتماعي كودكان 6-10سال مبتلا به اختلال اوتيسم با عملكرد بالا شهر كرج
38
بررسي تاثير بازي درماني گروهي بي رهنمود بر تنظيم هيجاني و كاهش اختلال اضطراب اجتماعي و اختلالات لجبازي _ نافرماني در كودكان ۴تا۱۰سال شهر اصفهان
39
بررسي تاثير بازي كلش بر افسردگي
40
بررسي تاثير بازي كلش بر سلامت رواني
41
بررسي تاثير بازي كلش بر سلامت رواني
42
بررسي تاثير بازي گروهي بر رشد اجتماعي كودكان 5-3 ساله مهد كودك هاي سطح شهر قاين
43
بررسي تاثير بازي هاي اموزشي بر پيشرفت تحصيلي رياضي و خلاقيت دانش اموزان دختر پايه سوم دبستان شهرستان بم
44
بررسي تاثير بازي هاي خشن بر پرخاشگري دانش آموزان مدرسه راهنمايي علي آباد كتول
45
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر ساختار رواني كودكان شش تا هشت سال از ديدگاه والدين
46
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهرستان گرگان
47
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر شكل گيري هويت نوجوانان 15-12 سال مدارس پسرانه راهنمايي شهرستان بهشهر
48
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي ملي بر ارتقاي هوش فرهنگي و حش نوع دوستي دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان اسفراين
49
بررسي تاثير بازي هاي كامپيوتري بر افزايش خلاقيت دانش آموزان دختر مقطع دوره دوم ابتدايي شهر قاين
50
بررسي تاثير بازي هاي كامپيوتري بر افزايش خلاقيت كودكان مقطع ابتدايي شهر نيشابور
51
بررسي تاثير بازي هاي هدف دار پيش دبستاني شهرستان طبس بر مهارت هاي كودكان
52
بررسي تاثير بازي واسباب بازي بر رشد فكري كودكان
53
بررسي تاثير بازي‌پردازي بر تمايل خريدمشتريان فروشگاه‌هاي اينترنتي (مورد مطالعه فروشگاه اينترنتي روبان)
54
بررسي تاثير بازي‌ها و فعاليت‌هاي مبتني بر نظريه پاس بر بهبود عملكرد املاء، خودكارآمدي تحصيلي، خودتنظيمي و مهارت‌هاي عصب روانشناختي كودكان با اختلال يادگيري املاء پايه ي سوم ابتدايي شهر اصفهان
55
بررسي تاثير بازيهاي آموزشي بر روند زبان آموزي كودكان پيش دبستاني شهرستان طبس
56
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر انزواي اجتماعي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر يزد
57
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر بهداشت رواني نوجوانان
58
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر راهنمايي شهر شاهرود در سال تحصيلي 90-89
59
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر عزت نفس كودكان ونوجوانان
60
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي برعزت نفس كودكان
61
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي خشن بر رفتار دانش آموزان شهر تهران
62
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي خشن برميزان خشونت ،افسردگي،اضطراب ،درنوجوانان شهرستان شاهرود
63
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي در احساس خشونت كودكان
64
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي در كاهش اختلالات يادگيري دانش آموزان مدرسه پاكان شيروان
65
بررسي تاثير بافر برنوسانات سطح آب درمخازن
66
بررسي تاثير بافل ها بر روي عملكرد حرارتي لوله جاذب كلكتور سهموي
67
بررسي تاثير باكتري بر بهبود نفوذپذيري و مقاومت بتن مسلح به الياف پلي پروپيلن
68
بررسي تاثير باكتري محرك رشد ريشه بر رشد و عملكرد دورقم لوبيا قرمز
69
بررسي تاثير باكتري هاي باسيلوس سوبتيليس و سودموموناس فلورسنت بر نماتد ريشه گرهي پسته تحت شرايط باغي
70
بررسي تاثير بانكداري الكترونيك بر رضايت مشتريان بانك صادرات ايران
71
بررسي تاثير بانكداري الكترونيك قبل و بعد از پياده سازي برساختارسازماني (مطالعه موردي :شعب بانك كشاورزي استان تهران )
72
بررسي تاثير بانكداري الكترونيك قبل و بعد از پياده سازي برساختارسازماني (مطالعه موردي :شعب بانك كشاورزي استان تهران )
73
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر رفتار سازماني مثبت كاركنان بانك ملي استان گيلان
74
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر رفتار سازماني مثيت كاركنان بانك ملي استان گيلان
75
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر صرفه جويي زمان كاركنان و مشتريان بانك ملت گنبد كاووس
76
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر نسبت هاي سودآوري بانك ﴿بانكهاي تجاري ايران﴾
77
بررسي تاثير بانكداري متمركز بر روي رضايت مشتريان با استفاده از مدل دوين با رويكرد خدمات نوين
78
بررسي تاثير باور داشت هاي غير منطقي بر ميزان افسردگي
79
بررسي تاثير باور نحوست تربيع در طيرح اثار معماري دوره صفويه
80
بررسي تاثير باورها و نگرش هاي افراد درباره گروه و معناداري وظيفه بر هرزرفتگي اجتماعي
81
بررسي تاثير باورهاي مذهبي وباورهاي خرافي بر سلامت روان دانش آموزان.
82
بررسي تاثير بحران هاي بين المللي براقتصاد ايران
83
بررسي تاثير بدبيني سازماني ادراك شده بر رضايت شغلي از طريق نقش ميانجي معنويت سازماني ادراك شده در بين كاركنان سازمان تامين اجتماعي شهر رشت
84
بررسي تاثير بدبيني كاركنان بر سايش اجتماعي با توجه به متغيرهاي پنهان سازي دانش و جو تسهيم دانش در سازمان
85
بررسي تاثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش اموزان مقطع راهنمايي مشهد
86
بررسي تاثير بدگماني سازماني بر رفتار انحرافي در محيط كار (مورد مطالعه: شركت مخابرات استان گيلان)
87
بررسي تاثير بدهي ،اندازه شركت و نقد شوندگي بر سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
88
بررسي تاثير برخوردهاي مناسب اخلاقي معلم در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
89
بررسي تاثير برخي از تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر تشكيل ميوه سيب زميني
90
بررسي تاثير برخي از تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر تشكيل ميوه سيب زميني.
91
بررسي تاثير برخي از شرايط رويشگاهي بر كميت و كيفيت اسانس Ziziphora Clinopodioides Lam. در استان همدان
92
بررسي تاثير برخي از عوامل تكنولوژيكي دستگاهاي گيل باكس و فلاير بر برخي خواص فيزيكي نخ
93
بررسي تاثير برخي از فاكتورهاي ويرولانس ( حدت ) باكتري سودو موناس آئروژينوا بر روي تعدادي از باكتريها
94
بررسي تاثير برخي از ويژگي هاي خاك و محيط بر رواناب و رسوب در بخشي از حوضه آبخيز منطقه لردگان
95
بررسي تاثير برخي افزودني هاي شيميايي شناور سازي بر حذف ناخالصي هاي سولفيدي كنستانتره آهن
96
بررسي تاثير برخي تركيبات معدني و آلي بر جوانه زني دانه گرده
97
بررسي تاثير برخي خصوصيات فيزيكي خاك بر روي توليد رواناب ، فرسايش ، رسوب با استفاده از مدل EUROSEM در منطقه سوليجان استان چهارمحال بختياري
98
بررسي تاثير برخي عوامل اكولوژيك بر روي كميت و كيفيت اسانس Salvia bracteata banks & soland در استان كردستان
99
بررسي تاثير برخي ويژگيهاي خانوادگي بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
100
بررسي تاثير برسلول هاي سرطاني سينه انساني
101
بررسي تاثير برقراري مديريت استراتژيك بر بهبود نوآوري كاركنان در شعب بانك توسعه صادرات ايران در شهر تهران
102
بررسي تاثير برقراري مديريت استراتژيك بر بهبود نوآوري كاركنان در شعب بانك توسعه صادرات ايران در شهر تهران
103
بررسي تاثير برگزاري نماز جماعت بر اخلاق اسلامي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گلوگاه
104
بررسي تاثير برگزاري نماز جماعت بر تربيت ديني دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان اردل
105
بررسي تاثير برنامه " ايجاد فرصت‌هاي توانمندسازي والدين" بر اضطراب و افسردگي والدين كودكان مبتلا به صرع و سايراختلالات نورولوژيك مزمن با حملات صرع مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت در سال 1397-1396
106
بررسي تاثير برنامه آموزش زبان فارسي دررشد تكلم، حافظه و كاركردهاي اجرايي دركودكان پيش دبستاني
107
بررسي تاثير برنامه آموزشي ICDL بر بهره وري كاركنان سازمان وظيفه عمومي ناجا
108
بررسي تاثير برنامه آموزشي بر افسردگي پس از زايمان در مادران نخست زا
109
بررسي تاثير برنامه بازتواني قلبي بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر قلب بر شاخصهاي تنفسي در مددجويان بستري در مركز آموزشي و درماني دكتر حشمت شهر رشت در سال 1397
110
بررسي تاثير برنامه تلويزيون به كودكان و نوجوانان در منطقه دلوار
111
بررسي تاثير برنامه درسي پنهان بر ارزشهاي اخلاقي دانش آموزان متوسطه ناحيه 3 شهر اصفهان
112
بررسي تاثير برنامه درسي پنهان بر رشد اجتماعي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي
113
بررسي تاثير برنامه درسي پنهان بر فرايند ياددهي و يادگيري دانشجويان رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر سال تحصيلي 92-93
114
بررسي تاثير برنامه درسي و فعاليت هاي پرورشي بر تربيت ديني دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان گنبد كاووس از ديدگاه دبيران و مربيان پرورشي
115
بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر نوآوري از نظر كاركنان و كارشناسان ،با تاكيد بر نقش واسطه اي مديريت دانش
116
بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك و سرمايه اجتماعي بر بازآفريني شهري ) مطالعه موردي دروازه سعدي و دروازه كازرون شهر شيراز(
117
بررسي تاثير برنامه ريزي بر روي مديريت در شهرستان بوشهر
118
بررسي تاثير برنامه ريزي تحصيلي بر پيشرفت درسي دانش آموزان دختر دبيرستاني منطقه 3 آموزش و پرورش تهران
119
بررسي تاثير برنامه ريزي مسير شغلي بر بهره وري نيروي انساني مورد مطالعه موسسه اعتباري ثامن استان گيلان
120
بررسي تاثير برنامه ريزي نيروي انساني بر عملكرد كاركنان شركت برق منطقه اي تهران
121
بررسي تاثير برنامه ريزي و آموزش ، در يادگيري كودكان و نوجوانان در موزه ها
122
بررسي تاثير برنامه شغلي محيط كار و مديريت شغلي بر رضايتمندي شغلي با نقش واسطه اي پشتيباني توسعه شغلي
123
بررسي تاثير برنامه شغلي محيط كار و مديريت شغلي بر رضايتمندي شغلي با نقش واسطه اي پشتيباني توسعه شغلي
124
بررسي تاثير برنامه كلاسهاي مركز جهانديدگان بر ميزان كاهش افسردگي سالمندان شهر پردنجان
125
بررسي تاثير برنامه مداخله اي مشاوره محور زوجين بر مواجهه با خشونت عليه زنان نابارور مراجعه كننده به مراكز ناباروري شهر اروميه در سال 94-1393
126
بررسي تاثير برنامه مراقبت مبتني بر الگوي سازگاري روي بر ميزان بروز و شدت دليريوم در بيماران بخش مراقبت ويژه
127
بررسي تاثير برنامه هاي آموزشي مهارت هاي اجتماعي سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر نكا در سال تحصيلي 94-95
128
بررسي تاثير برنامه هاي آموزشي موزه بر تقويت تفكر خلاق (موردپژوهي: دانش آموزان پايه ي پنجم ابتدايي)
129
بررسي تاثير برنامه هاي تبليغي تلويزيون بر خانواده هاي شهر فارسان
130
بررسي تاثير برنامه هاي تلويزيون بر افت تحصيلي دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان ابركوه
131
بررسي تاثير برنامه هاي تلويزيوني كودكان و نوجوانان بر پيشرفت تحصيلي و اخلاقي كودكان 13-9 ساله
132
بررسي تاثير برنامه هاي راهنمايي ومشاوره در انتخاب رشته هاي تحصيلي دانش آموزان در دبيرستانهاي شهرستان كلاله درسال تحصيلي 80-1379
133
بررسي تاثير برنامه هاي كارو فناوري مدارس بر كارآفريني دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس نمونه پسرانه متوسطه دوم شهركرد)
134
بررسي تاثير برنامه هاي گروه درماني در كاهش ناسازگاري رفتاري نوجوانان
135
بررسي تاثير برنامه هاي ماهواره بر رشد اجتماعي و اعتماد به نفس نوجوانان
136
بررسي تاثير برنامه هاي ماهواره برسبك زندگي اسلامي جوانان 49-18 ساله شهر قاين
137
بررسي تاثير برنامه‌هاي پاسخگويي بار با بررسي احتمالاتي بارهاي كنترل پذير
138
بررسي تاثير برنامه¬هاي كاربردي شبكه¬هاي اجتماعي بر اعتماد مشتريان در كسب و كارهاي كوچك با نقش ميانجي شهرت برند (مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي مديسه)
139
بررسي تاثير برند ادراك شده بر عملكرد برند از طريق متغير تعديلگر درگيري مصرف كننده در شركت گروه صنعتي گلرنگ
140
بررسي تاثير برند بر رفتار خريد مصرف كنندگان لوازم خانگي در مازندران
141
بررسي تاثير برند بر وفاداري برند با توجه به نقش واسطه اي رضايت مشتري و اعتماد برند
142
بررسي تاثير برند تجاري درفروش ورفتار مصرف كننده
143
بررسي تاثير برند خدمات بر فرآيند ارزش - وفاداري مشتريان ارزشهاي كاركردي در مقابل ارزشهاي غيركاركردي (مطالعه موردي: مشتريان بانك سپه شهر اصفهان)
144
بررسي تاثير برند داخلي بر رضايت مشتري (مورد مطالعه : شركت سايپا)
145
بررسي تاثير بسته بندي برتوسعه صادرات محصولات پوشاك كشور
146
بررسي تاثير بسته بندي محصول و الگوهاي ارتباطي خانواده بر رفتار خريد كودكان و والدين (كودكان و والدين مراجعه كننده به مراكز تفريحي و خريد)
147
بررسي تاثير بسته بندي مواد غذايي بر جذب مشتريان در شهر بجنورد
148
بررسي تاثير بصيرت استراتژيك بر معماري سازماني (مورد مطالعه: گمرك سهلان آذربايجان شرقي)
149
بررسي تاثير بعضي از عوامل در رضايت شغلي مديران مدارس راهنمايي شهرستان بابل
150
بررسي تاثير بعضي عوامل موثردرميزان پرزآلودگي وپرزدهي نخهاي مخلوط پشم - پلي استردرسيستم ريسندگي فاستوني
151
بررسي تاثير بكار گيري سرمايه اجتماعي در توانمند سازي روان شناختي شركت پالايش گاز پارسيان
152
بررسي تاثير بكارگيري اتوماسيون اداري بر بهرهوري كاركنان سازمان
153
بررسي تاثير بكارگيري انواع تفكر اخلاق والگوي حل مسئله بر فرآيند ياددهي - يادگيري دانشجويان پيام نور بهشهر
154
بررسي تاثير بكارگيري تكنولوژي آموزشي بر اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش از ديدگاه مديران مدارس ابتدايي شهر بهشهر
155
بررسي تاثير بكارگيري چك ليست بررسي خطر و اقدامات پيشگيرانه بر خشونت عليه پرستاران اورژانس بيمارستان توحيد سنندج سال 1395
156
بررسي تاثير بكارگيري چك ليست بررسي خطر و اقدامات پيشگيرانه بر خشونت عليه پرستاران اورژانس بيمارستان توحيدسنندج سال 1395
157
بررسي تاثير بكارگيري رهبري تحول آفرين بر كاهش فشار عصبي و خستگي در كاركنان گمركات استان آذربايجان شرقي
158
بررسي تاثير بكارگيري سرما و تركيب سرما- گرماي موضعي بر ميزان كبودي ناشي از تزريق انوكساپارين سديم در بيماران بستري در بخش هاي ارتوپدي بيمارستان پورسينا رشت
159
بررسي تاثير بكارگيري سرماي موضعي در محل ورود شيت فمورال بر ميزان درد كمر وعوارض عروقي بيماران تحت آنژيوگرافي عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي دكتر حشمت رشت در سال98-97
160
بررسي تاثير بكارگيري شيوه هاي مديريت منابع انساني در صنعت
161
بررسي تاثير بكارگيري فناروي اطلاعات بر بهره وري نيروي انساني در شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان با نقش ميانجي چابكي سازماني
162
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات )IT( بر بهره وري سازمان در سازمان انرژي اتمي ايران (از ديدگاه مديران سطوح مياني و عالي )
163
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر چابكي سازمان (مورد مطالعه سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري استان كرمانشاه)
164
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات، شهرت شركت و نوآوري بر عملكرد سازماني با توجه به تأثيرات كارآفريني سازماني (مطالعه موردي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)
165
بررسي تاثير بكارگيري مديريت ارتباط با مشتري crmبر كسب مزيت رقابتي در بانك قوامين
166
بررسي تاثير بكارگيري مديريت دانش در توانمند سازي كاركنان
167
بررسي تاثير بكارگيري مركز سامانه مديريت خدمات شهري (137) بر ميزان رضايت مشتريان در منطقه 2 شهرداري تهران
168
بررسي تاثير بلوغ بر افت تحصيلي دانش اموزان پسر اول دبيرستان تربت جام
169
بررسي تاثير بلوغ زودرس دختران بر جامعه پذيري آنها(در شيراز)
170
بررسي تاثير بلوغ مديريت پروژه سازماني در بهبود نقش ذينفعان در موفقيت پورتفوليوي پروژه هاي ساخت
171
بررسي تاثير بلوغ نوجوانان در پيشرفت تحصيلي در مقطع دبيرستان
172
بررسي تاثير بلوك عضله ي عرضي شكمي (TAP block) به دنبال تزريق بوپيواكائين 0.25% بر ميزان درد پس از عمل سزارين در زنان بستري در بيمارستان الزهرا رشت در سال 1390
173
بررسي تاثير بلوك عضله ي عرضي شكمي (TAP block) به دنبال تزريق بوپيواكائين 0.25%بر ميزان درد پس از عمل سزارين در زنان بستري در بيمارستان الزهرا رشت در سال 1390
174
بررسي تاثير به كارگيري راهنماي گزارش شيفت بر كيفيت تحويل بيمار بين پرستاران در بخش هاي داخلي بيمارستان توحيد و كوثر سنندج در سال 1398
175
بررسي تاثير به كارگيري شيوه هاي مديريت منابع انساني از نظر برنامه ريزي وتوسعه منابع انساني در پروژه هاي عمراني در شهرستان شهركرد
176
بررسي تاثير به كارگيري مدلسازي اطلاعات ساختمان بر توسعه پايدار از ديدگاه كاهش مصرف انرژي
177
بررسي تاثير به كارگيري وتحليل داده‌هاي عظيم براي كارايي بهتر در حوزه كسب و كار سازمان
178
بررسي تاثير بهبود اختلالات جنسي زنان مبتلا به بيماري ام. اس بر افزايش كيفيت زندگي آنان ﴿شهر اصفهان﴾
179
بررسي تاثير بهداش روان بر خود كار آمدي دانشجويان
180
بررسي تاثير بهداشت حرفه اي و ايمني بر تعهد سازماني در بخش هاي باليني بيمارستان هاي دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت
181
بررسي تاثير بهداشت رواني در آموزش و پرورش نوجوانان شهرستان گنبد كاووس
182
بررسي تاثير بهداشت رواني مادران 30-20 ساله بر تربيت كودكان منطقه فلاورجان د سال 84
183
بررسي تاثير بهره برداري گياهان دارويي بر اقتصاد خانوارهاي ساكن ييلاقات شرق استان گيلان منطقه اشكورات
184
بررسي تاثير بهره گيري از روش هاي نوين تبليغات در بازاريابي بهبود وضعيت فروش شركت ها
185
بررسي تاثير بهره گيري از مديريت سطح مشترك بر كاهش تغييرات ناخواسته و دوباره كاري ها در پروژه هاي ساخت
186
بررسي تاثير بهزيستي روانشناختي بر پاسخگويي سازمان با نقش واسطه¬اي اميدواري به خود در ادارات بيمه سلامت شهر اروميه
187
بررسي تاثير بهسازي بافت كالبدي شهر بر كيفيت زندگي شهروندان مطالعه موردي :محدوده امامزاده يحيي شهر ساري
188
بررسي تاثير بهسازي منابع انساني بر عملكرد شغلي با نقش واسط رفتار خود توسعه اي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان رزن
189
بررسي تاثير بهسازي ونوسازي بافت فرسوده در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر آق قلا)
190
بررسي تاثير بهسازي ونوسازي بافت فرسوده در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر آق قلا)
191
بررسي تاثير بودجه بر عملكرد مالي شركت هاي غير بانكي در بورس (مورد مطالعه شركت كشتيراني ج. ا. ا.)
192
بررسي تاثير بودجه ريزي مشاركتي بر عملكرد مديريتي با نقش ميانجي گري پذيرش هدف و تعديل گري عدم قطعيت كار
193
بررسي تاثير بودجه ريزي مشاركتي بر عملكرد مديريتي با نقش ميانجي گري پذيرش هرف و تعديل گري عدم قطعيت كار
194
بررسي تاثير بورس تهران بر رشد اقتصادي ايران
195
بررسي تاثير بوكسيت حاوي TIO2 بالا بر خواص فيزيكي مكانيكي و ريز ساختاري آجرهاي AMC
196
بررسي تاثير بي حسي موضعي بر كاهش درد بعد از عمل ناشي از انسزيون هرني اينگوينال
197
بررسي تاثير بي نزاكتي بر رفتارهاي حمايتي و خستگي عاطفي با نقش ميانجي خود سرزنشي
198
بررسي تاثير بيش اطميناني مديريت بر عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
199
بررسي تاثير بيش اعتمادي مديران بر سررسيد بدهي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
200
بررسي تاثير بيماريهاي رواني در خودكشي نوجوانان (12-20) در گرگان
201
بررسي تاثير بيمه محصولات كشاورزي دروضعيت اقتصاديروستائيان
202
بررسي تاثير بين اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان
203
بررسي تاثير بيوتين بر شدت و فراواني كرامپ عضلاني در بيماران تحت همودياليز در بخش دياليز بيمارستان توحيد سنندج
204
بررسي تاثير پاپ آرت بر پوسترهاي معاصر ايران
205
بررسي تاثير پاپاورين هيدرو كلرايد وريدي به همراه شياف ديكلوفناك بر تسكين كوليك كليوي در مقايسه با شياف ديكلوفناك به همراه دارونما
206
بررسي تاثير پارامتر پير شدگي بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي گرم حاوي سرباره فولادي
207
بررسي تاثير پارامتر غير محلي و ضريب ماده تابعي بر رفتار استاتيكي و ديناميكي نانو تير ساخته شده از مواد تابعي هدفمند پيزوالكتريك(FGPM)
208
بررسي تاثير پارامتر هاي روانكار بر ارتعاشات خود تحريك در نورد سرد
209
بررسي تاثير پارامتر هاي عملياتيبر كارايي سلول هاي رافر كارخانه فسفات اسفوردي
210
بررسي تاثير پارامتر هاي ماشينكاري وايركات برزبري سطح فولاد هاي ابزار
211
بررسي تاثير پارامتر هاي مختلف انتهاي خودرو بر تغيير ضريب پسا به وسيله نرم افزار FLUENT
212
بررسي تاثير پارامتر هاي هندسي كانولا بر ايجاد لخته خون در جريان خون دستگاه اكسيژناسيون غشايي برون پيكري
213
بررسي تاثير پارامترهاي آلومينايزينگ بر ساختار پوشش پلاتين - آلومينايد اعمال شده بر روي سوپر آلياژ GTD -111
214
بررسي تاثير پارامترهاي اجرايي بر مشخصه‌هاي هندسي و مقاومت ستون‌هاي جت گروتينگ
215
بررسي تاثير پارامترهاي اسپري شعله اي و عمليات ذوب مجدد بر ساختار و خواص مكانيكي ﴿سايش و سختي ﴾ پوشش هاي NICIBSI
216
بررسي تاثير پارامترهاي اقليمي بر ساخت و سازهاي عمراني ﴿مساكن شهري﴾ و مديريت آن در استان آذربايجان غربي
217
بررسي تاثير پارامترهاي انجمادي بر مشخصات ريزساختاري در انجماد جهت دار آلياژ Al-Cu
218
بررسي تاثير پارامترهاي پرتو دهيدر رشد ريز ساختارها بر روي سطح سيليكون توسط تابش پرتو ليزر در حضور SF6
219
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش دهي آلومينايزينگ بر مقاومت به اكسيداسيون و خوردگي داغ پوشش Pt-Al اعمال شده روي سوپر آلياژ پايه نيكل GTD-111
220
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش دهي بر ساختار پوشش آلياژي Co-W به روش آبكاري پالسي
221
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش دهي بر ساختار پوشش آلياژيCo-Wبه روشآبكاري پالسي
222
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش دهي بر مقاومت به اكسيداسيون دماي بالاي پوشش آلومينا يدي فاز گازي بر سوپر آلياژ gtd- 111
223
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش كرومايزينگ بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژ IN 738LC در محدوده دمايي 1000-800 C
224
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش¬دهي زئوليت برروي پايه آلومينا سيليكاتي جهت كاربرد در تصفيه آب
225
بررسي تاثير پارامترهاي تحليل غير خطي در مدلسازي تيرهاي عميق بتن مسلح
226
بررسي تاثير پارامترهاي جرياني در سيستم گوگردزدايي اكسيداسيوني سوخت ديزل به كمك امواج مافوق صوت
227
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري GTAW ترميمي در ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي گرم
228
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر خواص مكانيكي و ريزساختاري آلومينيوم 6061
229
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري بر ساختار ماكرو- ميكروسكوپي سوپر آلياژ اينكولوي 800
230
بررسي تاثير پارامترهاي دانه بندي بر زاويه اصطكاك ماسه با استفاده از شبكه عصبي و رگرسيون چند متغيره
231
بررسي تاثير پارامترهاي رله بر حفاظت ريزشبكه با واحدهاي ژنراتور سنكرون
232
بررسي تاثير پارامترهاي زمين شناسي مهندسي در طراحي پرده آب بند سد كارون 4
233
بررسي تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي محيط بر ميزان ارتعاشات سطحي خطوط ريلي زير زميني
234
بررسي تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي بر خردايش توده سنگ در آتشباري معدن فسفات اسفوردي
235
بررسي تاثير پارامترهاي ساخت بر تغييرات ابعادي سخت و مقاومت سايشي كامپوزيت هاي مس - گرافيت
236
بررسي تاثير پارامترهاي ساخت بر خصوصيات كامپوزيت هاي پيزوالكتريك تيتانات زير كونات سرب - اكسييد روي PZT/Zn0
237
بررسي تاثير پارامترهاي سازه اي خط و ناوگان بر افزايش بار ديناميكي در روسازي دال خط راه آهن
238
بررسي تاثير پارامترهاي سطح گسيختگي گسلش و اندركنش سازه و زمين
239
بررسي تاثير پارامترهاي سطح و طول مكش بر ضريب ليفت ايرفويل NACA 0012 [ان. آ. سي. آ.]
240
بررسي تاثير پارامترهاي سوزن زني بر خصوصيات مكانيكي منسوجات بي بافت سوزن زني شده
241
بررسي تاثير پارامترهاي سينترينگ بر رفتار سايش سگمنت هاي الماس
242
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي انحلال بر فاز γ در سوپرآلياژ پايه نيكل GTD - 111
243
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر خصوصيات فصل مشترك Fe0- Cr در نمونه آهني با پوشش كروم
244
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر خصوصيات فصل مشتركFe- Cr در نمونه آهني با پوشش كروم سخت
245
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي در بازيابي ساختار سوپر آلياژ پايه نيكل  René 80
246
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي در بازيابي ساختار سوپر آلياژ پايه نيكل René 80
247
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي در بازيابي ساختار سوپر آلياژ پايه نيكل RENE80
248
بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي بر توليد بيوهيدروژن و بيو گاز از پساب صنايع كاغذ سازي
249
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر خواص سطحي پوشش نيتريدي ايجاد شده به روش نيتروژن دهي پلاسمايي با توري فعال روي آلياژ آلومينيم 7075
250
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر سنتز AI2O3 - ZRO2 به روش هيدروترمال
251
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر سنتز MULLITE- ZRO2 به روش هيدروترمال
252
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر سنتز نانو الياف تو خالي اكسيد روي تهيه شده به روش الكتروريسي
253
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر كيفيت ورق آلومينيوم به روش ريخته گري مداوم دوغلتكي
254
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند برمورفولوژي ذرات هيدروكسي آپاتيت تهيه ضده به روش هيدروترمال
255
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند توليد بر خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادهاي نيكل دار متالوژي پودر
256
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيندهاي پاشش حرارتي بر خصوصيات پوشش هاي مقاوم به سايش قالب هاي بزرگ صنعتي
257
بررسي تاثير پارامترهاي فراوري بر ويژگي هاي سراميك هاي TIB توليد شده به روش سنتز احتراقي همراه با اعمال فشار سريع
258
بررسي تاثير پارامترهاي فرايند نيتروژن دهي-اكسيداسيون پلاسمايي بر رفتار سايشي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 316
259
بررسي تاثير پارامترهاي فرايند و افزودني بر ساختار، ريزساختار و خواص اپتيكي فيلم لايه نازك اكسيد تيتانيوم مزومتخلخل منظم
260
بررسي تاثير پارامترهاي فرايند و شرايط ساخت بر خواص پوشش هيدروكسي آپاتيت رسوب گذاري الكتريكي شده
261
بررسي تاثير پارامترهاي فيزيكي مختلف در ايده هاي تحريك مستقيم همجوشي ليزري
262
بررسي تاثير پارامترهاي ماشين كاري بر روي عمر ابزار فرز كاري در توليد
263
بررسي تاثير پارامترهاي محيطي بر جريان سيال درون لوله
264
بررسي تاثير پارامترهاي محيطي بر جريان سيال درون لوله
265
بررسي تاثير پارامترهاي محيطي و شرايط سرباره بر روي خوردگي جرم نسوز منيريتي در كوره قوس الكتريكي
266
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف VF و dF بر خواص مكانيكي تك جهتي شيشه / اپوكسي در كاربرد فلز تخت خودرو
267
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي عملكرد برج هاي خنك كننده جريان مرطوب با استفاده از مدل سازي رياضي
268
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر سايش به وسيله روش هاي آزمايشگاهي و عددي
269
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد فنر 55Cr3
270
بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر خشك شدن در خشك كن هاي نوار نقاله اي
271
بررسي تاثير پارامترهاي نخ و دكمه روي اتصال دكمه و لباس
272
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي خط بر ايمني سير قطار در ارتقاء خطوط موجود به خطوط سريع السير
273
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي ربات بر عملكرد ديناميكي بهينه اش
274
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي شكستگيها در مرحله اكتشاف ذخاير سنگهاي ساختماني و نما، جهت كاهش ضايعات و بهينه نمودن بلوكهاي استخراج شده
275
بررسي تاثير پارامترهاي هوانشناسي برشاخص كيفيت هوا در شهر اصفهان
276
بررسي تاثير پارامترهاي هيدروليكي جريان آبهاي زيرزميني بر روي سرعت جريان و ضريب هدايت هيدروليكي و مقايسه آنها از روش هاي تئوري و چاه هاي مشاهداتي
277
بررسي تاثير پاساژهاي مختلف سلولي بر بيان ماركرهاي ويژه سلولهاي بنيادي در سلولهاي مزانشيمي مغز استخوان بندناف و چربي
278
بررسي تاثير پاساژهاي مختلف سلولي بر بيان ماركرهاي ويژه سلولهاي بنيادي درسلولهاي مزانشيمي مغز استخوان ، بند ناف وچربي
279
بررسي تاثير پاساژهاي مختلف سلولي بر بيان ماركزهاي ويژه سلولهاي بنيادي در سلولهاي مزانشيمي مغز استخوان بند ناف و چربي
280
بررسي تاثير پاسخگويي سازماني بر توسعه رفتار شهروندي با نقش ميانجي ادراك عدالت سازماني
281
بررسي تاثير پاندمي كوويد19 بر بهره مندي از خدمات بيمارستاني دهان، فك وصورت در شهر سنندج
282
بررسي تاثير پايگاه اجتماعي -اقتصادي بر نگرش مردان نسبت به جايگاه زنان در خانواده (مطالعه موردي شهرك اكباتان )
283
بررسي تاثير پايگاه اجتماعي اقتصادي برسبك زندگي دانشجويان
284
بررسي تاثير پايگاه اجتماعي -اقتصادي خانواده بر سلسله مراتب نظام ارزشي جوانان (مطالعه موردي: شهرستان نجف آباد)
285
بررسي تاثير پايگاه اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي خانواده برميزان مطالعه كتابهاي غير درسي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان املش
286
بررسي تاثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر ميزان دينداري آنان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه كاشان)
287
بررسي تاثير پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده بر ميزان مشاركت اجتماعي دختران مطالعه موردي ( دختران 15 تا 29 سال شهر بندرگز)
288
بررسي تاثير پتاسيم دي هيدروژن فسفات بر اتصال و استحكام سيمان منيزيتي
289
بررسي تاثير پتاسيم سيليكات و نانو سيليس بر رشد و نمو توت فرنگي تحت شرايط كم آبي
290
بررسي تاثير پتانسيل تابع دلتاي ديراك در دستگاههاي كوانتومي به روش انتگرال مسير
291
بررسي تاثير پتانسيل خارجي بر ساختار و رفتار فازي سيالي متشكل از ذرات استوانه اي سخت محدود شده و موازي درنانو حفره صفحه اي و ساختار اين سيال در مجاورت تك ديواره با استفاده از نظريه تابعي چگالي
292
بررسي تاثير پتانسيل شيميايي اكسيژن اتمسفر بر رفتار اكسيداسيون آلياژ ريختگي پايه NI3AI
293
بررسي تاثير پخش سيلاب بر منابع آب زيرزميني در منطقه دئفه رفسنجان
294
بررسي تاثير پديدةخودكوچكپنداريافرادموفق بر تضادكارخانواده بانقشميانجيكمالگرايي (مطالعه موردي: دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه مازندران)
295
بررسي تاثير پديده ترجمه بر نثر معاصر ايران از آغاز دوره مشروطيت تا آغاز سال 1320
296
بررسي تاثير پديده فاصله قيمت بازار سهام از ارزش ذاتي دارايي ها بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
297
بررسي تاثير پديده فاصله قيمت بازار سهام از ارزش ذاتي دارايي ها بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
298
بررسي تاثير پديده يخ زدگي و ذوب بر فرسايش و رواناب يك خاك لوم رسي
299
بررسي تاثير پديده‌آب‌درختي و بارهاي فضايي بر توزيع ميدان الكتريكي دركابل هاي فشار متوسط با استفاده از روش اجزا محدود
300
بررسي تاثير پذيرش رسانه هاي اجتماعي توسط صادركنندگان در به كارگيري نهايي اين اپليكيشن ها با در نظر گرفتن نقش تعديل كننده وابستگي صادرات (مورد مطالعه شركت مپنا)
301
بررسي تاثير پذيرش فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت الكترونيكي شهروندان منطقه 18 تهران
302
بررسي تاثير پذيري تاب آوري و استرس ادراك شده براساس نيم رخ شخصيتي و علايق معنوي- مذهبي سازگارانه و ناسازگارانه كارمندان استانداري
303
بررسي تاثير پذيري خواص مكانيكي از نوع شبكه و ميزان تخلخل در داربست هاي ساخته شده از رزين با پرينت سه بعدي و چهار بعدي
304
بررسي تاثير پذيري شيعيان از تفكر اعتزالي در سده هاي نخست
305
بررسي تاثير پذيري نرخ بازده داراييها ونرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معيارهاي عملكرد شركت از اعمال مكانيزم هاي حاكميت شركتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
306
بررسي تاثير پذيري هزينه سرمايه از اهرم عملياتي و اهرم مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
307
بررسي تاثير پرتفوي تسهيلات اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصادي بر سودآوري بانك ها
308
بررسي تاثير پرتودهاي الكتروني روحي محلولهاي حاوي رنگ مستقيم
309
بررسي تاثير پرخاشگري بر افت تحصيلي دانش آمو زان پسر پايه پنجم مقطع ابتدايي منطقه جي شهرستان اصفهان
310
بررسي تاثير پرداخت يارانه نقدي بر رفاه خانوارها در دهك هاي مختلف
311
بررسي تاثير پرسنل و كيفيت ادراك شده بر شهرت برند محصولات مديران خودرو ( مطالعه موردي شهر تهران)
312
بررسي تاثير پرفشار آزورزبردما و بارش ايران زمين
313
بررسي تاثير پرك برريزساختاروسختي سنجي آلياژA356
314
بررسي تاثير پروبيوتيك ها در بيماران كوليت ميكروسكوپيك
315
بررسي تاثير پروبيوتيك، عسل و سياهدانه بر كنترل اسهال ناشي از پرتودرماني
316
بررسي تاثير پروتئاز بر زير واحدهاي كلوتن گندم و چگونگي بهبود آرد حاصل ازآن
317
بررسي تاثير پروتئوليز در فرايندهاي جوانه زني و هيدروليز آنزيمي بر پروتئين هاي عدس و ويژگي هاي زيست فعالي و عملكردي آنها و مقايسه با پروتئين هاي آب پنير
318
بررسي تاثير پروژسترون واژينال در پيشگيري از زايمان زودرس در زنان باردار با علايم زايمان زودرس مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا﴿س﴾ رشت از مهر ماه 1386 تا فروردين ماه8 138
319
بررسي تاثير پروفيلاكسي با آنتي بيوتيك قبل از عمل سنگ كليه از راه پوست بر فراواني عوارض بعد از عمل جراحي در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي بين سال هاي 1388 تا 1397
320
بررسي تاثير پس انداز احتياطي بر انگيزه ي انباشت سرمايه در اقتصاد ايران
321
بررسي تاثير پساب بر روي رشد دو گياه سورگم و جو و مطالعه مسائل زيست محيطي آن
322
بررسي تاثير پسماند واحد توليدي پلي وينيل كلرايد پتروشيمي اروند بر حساسيت رطوبتي و تغيير شكل ماندگار مخلوط هاي آسفالتي گرم
323
بررسي تاثير پك سرما بر شدت درد و قطر كبودي ناشي از تزريق انوكساپارين سديم در سالمندان بستري در بيمارستان 22 آبان لاهيجان در سال 1397
324
بررسي تاثير پلاسما اكسيژن و اعمال پوشش ژلاتين بر زيست تخريب پذيري و خواص فيزيكي و مكانيكي داربستهاي پلي يورتاني مورد استفاده در كاربردهاي قلبي و عروقي
325
بررسي تاثير پلي مورفيسم هاي (CYP3A4*22 (rs35599367 و (CYP3A5*3 (rs776746 بر ميزان دوز تجويزي داروي آتورواستاتين در بيماران با LDL بالا، در استان گيلان، شهر رشت
326
بررسي تاثير پليمر مايع پشتيبان بر بهبود رفتار خاك ماسه اي تحت بار هاي سيكلي
327
بررسي تاثير پماد تهيه شده از گياه آب بشقابي (Centella asiatica) بر سوختگي درجه سوم در بيماران مركز سوانح سوختگي ولايت شهرستان رشت در سال 1397
328
بررسي تاثير پنج اس بر اثربخشي كاركنان فني (مورد مطالعه : گروه نگهداري هواپيماهاي ترابري پايگاه هوايي شهيد دوران شيراز)
329
بررسي تاثير پنج اس بر اثربخشي كاركنان فني (مورد مطالعه: گروه نگهداري هواپيماهاي ترابري پايگاه هوايي شهيد دوران شيراز)
330
بررسي تاثير پنج عامل بزرگ شخصيتي و تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: بيمارستان رازي شهر رشت)
331
بررسي تاثير پنج نيروي رقابتي پورتو بر موفقيت شركت ساختماني بتن راديه
332
بررسي تاثير پوبيتيك در درمان يبوست عملكردي كودكان 4 تا 12 سال
333
بررسي تاثير پودر كربن فعال آب‌گريز بر خصوصيات مكانيكي و دوام بتن
334
بررسي تاثير پوزولان طبيعي و پودر سنگ آهك بر روي مقاومت مكانيكي ، جذب آب و نفوذپذيري بتن غلتكي جاده اي
335
بررسي تاثير پوزولان و الياف بر دوام بتن قليا فعال سرباره اي در برابر چرخه هاي يخ و ذوب
336
بررسي تاثير پوشانها بر روي سياليت مذاب چدن خاكستري در روش ريخته گري توپر
337
بررسي تاثير پوشش NI- 5OCR اعمال شده به روش HVOF ب فولاد 31OS جهت كاهش خوردگي ناشي از غبار شدن
338
بررسي تاثير پوشش SIC بر اكسيداسيون بدنه هاي كربني با دانسيته بالا
339
بررسي تاثير پوشش آلومينا نانو ساختار بر خواص پارچه هاي با الياف كولار
340
بررسي تاثير پوشش گياهي بر ساختار جريان در آبشستگي موضعي تكيه‌گاه با مقطع نيم‌بيضي
341
بررسي تاثير پوشش گياهي بر ضريب پخش آلودگي در يك كانال مستطيلي
342
بررسي تاثير پوشش گياهي در ديوار و مواد رسوبي غير چسبنده در كف يك فلوم بر مولفه هاي جريان آشفته تحت گردايان فشار مطلوب
343
بررسي تاثير پوشش گياهي در كف و ديوارهاي كانال بر نيمرخ سرعت جريان و برآورد ضريب زبري
344
بررسي تاثير پوشش نانو ساختار تيتانيا بر ريز ساختار و رفتار فتوكاتاليستي آلومينيوم
345
بررسي تاثير پوشش نيتراسيون پلاسمايي بر سختي مقاومت به سايش فولاد گرمكار 2678/1
346
بررسي تاثير پوشش نيتراسيون پلاسماييبر سختي و مقاومت به فولاد گرمكار2678/1
347
بررسي تاثير پوشش هاي شعله اي AL2O3-Tio2 بر رفتار سايشي و خوردگي فولاد ساده كربني و تعيين شرايط بهينه ايجاد پوشش
348
بررسي تاثير پوشش هاي محافظ پنجره ( پرسيانا ) بر مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني تهران
349
بررسي تاثير پوشش‌هاي تيتانيوم‌دار بر مقاومت اكسيداسيوني گرافيت
350
بررسي تاثير پول الكترونيكي بر سرعت گردش معاملات ( با تحليل مدل تقاضاي پول فريدمن)
351
بررسي تاثير پول الكترونيكي بر سرعت گردش معاملات (با تحليل مدل تقاضاي پول فريدمن)
352
بررسي تاثير پولشويي بر رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه
353
بررسي تاثير پويايي مديريت دانش بر عملكرد سازماني با رويكرد كارت امتيازي متوازن و پويايي سيستم ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي يزد﴾
354
بررسي تاثير پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير TPM بر تعالي سازماني بر اساس مدل EFQM( مطالعه موردي كارخانه نساجي بهار ترنج )
355
بررسي تاثير پياده سازي سيستم هاي اطلاعات مديريت بر عملكرد شركتهاي دولتي مورد مطالعه شركت ارتباطات زيرساخت
356
بررسي تاثير پياده سازي عناصر مدل 7s مك كينزي در بهبود ميزان فروش مطالعه موردي:شركت آپادانا تك
357
بررسي تاثير پياده سازي موفق سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) بر روي بهره وري و نوآوري كاركنان (مورد مطالعه : شركت ذوب آهن اصفهان
358
بررسي تاثير پياده سازي و بكارگيري سيستم اتوماسيون اداري بر رضايت ارباب رجوع در ادارات دولتي شهرستان بيجار
359
بررسي تاثير پياده‌مداري محلي بر ميزان كيفيت زندگي مورد كاوي: محله جنت آباد شمالي و محله هفت حوض (نارمك) تهران
360
بررسي تاثير پيامد آزمون هاي زبان انگليسي دوره اول متوسطه بر فرايند يادگيري زبان
361
بررسي تاثير پيامدهاي رفاه ذهني بر بهره‌وري كاركنان صندوق حمايت و بازنشستگي آينده‌ساز
362
بررسي تاثير پيامهاي بازرگاني تلويزيوني بر كودكان 6 تا 9 ساله (از ديدگاه مادران ايشان )
363
بررسي تاثير پيامهاي تبليغي برنامه هاي تلويزيون، بر خانواده در شهر اصفهان
364
بررسي تاثير پيچيده بودن تكليف بر پيچيدگي نحوي، در روايت نويسي زبان آموزان ايراني , The Effect of Task Complexity on Syntactic Complexity in Iranian EFL Learners' Narrative Writing
365
بررسي تاثير پيرسازي حرارتي بر ريز ساختار و خواص جوش سوپر آلياژ اينكونل 617
366
بررسي تاثير پيرشدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط‏هاي آسفالتي با استفاده از روش ‏هاي مكانيكي و ترموديناميكي
367
بررسي تاثير پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر روي رشد و بعضي از پارامترهاي بيوشيميايي گياه چغندر (Beta vulgaris) تحت تنش شوري (NaCl)
368
بررسي تاثير پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر روي رشد و بعضي از پارامترهاي بيوشيميايي گياه چغندر (Beta vulgaris) تحت تنش شوري (NaCl)
369
بررسي تاثير پيش تيمار بر مقاومت به شوري جوانه زني چند گونه مرتعي تحت شرايط شوري
370
بررسي تاثير پيش تيمار پرايمينگ ساليسيليك اسيد بر ويژگيهاي فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي گياه گوجه فرنگي تحت شرايط كمبود آب
371
بررسي تاثير پيش تيمار سالسيليك اسيد برجوانه زني بذر گياه برنج Oryza sativa در شرايط تنش شوري
372
بررسي تاثير پيش دبستان بر پيشرفت تحصيلي.
373
بررسي تاثير پيش درماني با رمي فنتانيل بر فاسيكولاسيون عضلاني ناشي از ساكسنيل كولين
374
بررسي تاثير پيش سرمايش هوا در ايرواشرها توسط برج خنك كن
375
بررسي تاثير پيشبرد فروش بر وفاداري به برند (مطالعه موردي : شركت فيلتر سركان)
376
بررسي تاثير پيشبرد فروش بر وفاداري به برند (مطالعه موردي : شركت فيلتر سركان)
377
بررسي تاثير پيوندهاي رابطه اي بر قصد مشتريان نسبت به دريافت خدمات
378
بررسي تاثير تئاتر درماني بر كاهش افسردگي و اضطراب جانبازان070 ¶ به بالا در شهر اصفهان
379
بررسي تاثير تئاتر شرق ( چين ، ژاپن و هند ) بر آثار بهرام بيضايي ، حميد امجد و نغمه ثميني
380
بررسي تاثير تئوري نمايندگي بر مديريت منابع ريسك زنجيره عرضه از ديدگاه مديران شركت هاي صنايع الكترونيك شهر اصفهان
381
بررسي تاثير تئوفيلين خوراكي بر سطح سرمي HS-CRP در بيماران مبتلا به Stable COPD مراجعه كننده به كلينيك خصوصي و درمانگاه تخصصي بيمارستان توحيد در سال 1387
382
بررسي تاثير تاب آوريبررسي تاثير تاب آوري بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي بهزيستي ذهني و تعهد سازماني در بين پرستاران بيمارستان بوعلي سينا قزوين بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي بهزيستي ذهني و تعهد سازماني در بين پرستاران بيمارستان بوعلي سينا قزوين
383
بررسي تاثير تاب بر روي فر و موج نخهاي فيلامنتي تكسچره شده به روش هندسه فركتال
384
بررسي تاثير تابش بر سوليتون نسبيتي در پلاسما
385
بررسي تاثير تابش ريز موج بر روي منحني هاي جريان - ولتاژ اسكوئيدهاي DC دماي بالاي متقارن
386
بررسي تاثير تابش گاما بر برخي تركيبات شيميايي علوفه گياه كينوا (Chenopodium quinoa)
387
بررسي تاثير تاغ كاري ها در افت سفره هاي آب زير زميني ﴿مطالعه موردي : آبخوان سبزوار﴾
388
بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه اي (RMT) و كيفيت رابطه بر وفاداري مشتري در صنعت پليمر:( مطالعه موردي : گروه صنايع گيتي پسند اصفهان)
389
بررسي تاثير تاكتيك‏هاي بازاريابي رابطه‏اي بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي اعتماد، رضايت و تعهد در صنعت مواد غذايي
390
بررسي تاثير تامسولوسين بر كيفيت و عوارض يورتروسكوپي
391
بررسي تاثير تامين مارك بر سهم بازار
392
بررسي تاثير تبليغات بازرگاني بر ميزان فروش مصولات نوكيا
393
بررسي تاثير تبليغات بازرگاني تلويزيون بر سبك زندگي
394
بررسي تاثير تبليغات بازرگاني محصولات شوينده- بهداشتي شركت كف بر مصرف كنندگان كرج
395
بررسي تاثير تبليغات بر برند محصولات
396
بررسي تاثير تبليغات بر جذب مشتري
397
بررسي تاثير تبليغات بر درك تصوير از فروشگاه و قصد خريد مشتريان در صنعت پوشاك تهران
398
بررسي تاثير تبليغات بر شكل گيري نگرش دانشجويان شهركرج در شبكه اجتماعي(مطالعه موردي : اپليكيشن تلگرام)
399
بررسي تاثير تبليغات بر شكل گيري نگرش دانشجويان شهركرج در شبكه اجتماعي(مطالعه موردي : اپليكيشن تلگرام)
400
بررسي تاثير تبليغات بر ميزان مصرف گرايي در بين دانشجويان متاهل دانشگاه اصفهان
401
بررسي تاثير تبليغات بصري طراحي شده در وبسايت بر خريد آگاهانه آنلاين مطالعه موردي فروشگاه ديجي كالا
402
بررسي تاثير تبليغات تجاري بر اگاهي و عمل خريد بيمه گذاران در زمينه بيمه هاي عمر(بيمه ايران)در بجنورد
403
بررسي تاثير تبليغات تلويزيون بر گرايش زنان خانه دار در خريد كالا درشهرستان رشت.
404
بررسي تاثير تبليغات تلويزيوني بر مصرف محصولات آرايشي - بهداشتي در بين دختران سال سوم متوسطه شهر بم
405
بررسي تاثير تبليغات تلويزيوني بر مصرف مواد خوراكي غير ضروري در ميان كودكان و نوجوانان شهرستان علي آباد كتول در ارديبهشت 84
406
بررسي تاثير تبليغات چريكي بر رفتار خريد مصرف كننده محصولات لوازم خانگي اسنوا
407
بررسي تاثير تبليغات دهان به دهان بر قصد خريد محصولات (البسه) ورزشي (مطالعه موردي: استان گيلان)
408
بررسي تاثير تبليغات دهان به دهان منفي در شبكه¬هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتريان (مورد مطالعه: گروه خودرو سازي سايپا)
409
بررسي تاثير تبليغات رسانه اي بر رفتار دانش اموزان
410
بررسي تاثير تبليغات شفاهي بر تصوير شركت و تمايل به استفاده از محصولات (مطالعه موردي: شركت پوشاك خانواده ياليت)
411
بررسي تاثير تبليغات شفاهي بر تصوير شركت و تمايل به استفاده از محصولات (مطالعه موردي: شركت پوشاك خانواده ياليت)
412
بررسي تاثير تبليغات شفاهي بر رفتار خريد گوشي تلفن همراه شركت سامسونگ در شهر تهران
413
بررسي تاثير تبليغات و آموزش بانكداري الكترونيكي بر افزايش جذب سپرده‌هاي بانك‌ها (مورد مطالعه: بانك ملت شعب غرب مشهد)
414
بررسي تاثير تبليغات ويدئويي يا نوروسينما بر رفتار مشتريان و مخاطبان از نگاه علوم اعصاب شناختي
415
بررسي تاثير تجارت آب مجازي محصولات كشاورزي بر وضعيت بحران آب مناطق مختلف ايران
416
بررسي تاثير تجارت اجتماعي بر قصد خريد آگاهانه با نقش ميانجي كيفيت ارتباط و حمايت اجتماعي،مورد مطالعه:برند اپل
417
بررسي تاثير تجارت اجتماعي موبايلي بر وفاداري نام تجاري (مطالعه موردي مشتريان برند اپل)
418
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات فرش دستباف ايران
419
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات محصول
420
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر توسعه صنعت داروسازي ايران
421
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر صادرات خدمات فني و مهندسي (مطالعه موردي خدمات معماري)
422
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر عملكرد سازمان-مورد مطالعه شركت فولاد خوزستان
423
بررسي تاثير تجارت الكترونيكي بر توسعه صادرات سنگهاي ساختماني و تزئيني
424
بررسي تاثير تجانس ارز شهاي برندبررسي تاثير تجانس ارز شهاي برند بين شركتي بر كيفيت رابطه در بازاريابي صنعتي )مورد مطالعه شركت معدني املاح ايران( بين شركتي بر كيفيت رابطه در بازاريابي صنعتي )مورد مطالعه شركت معدني املاح ايران(
425
بررسي تاثير تجانس ارزش هاي برند بين شركتي بر كيفيت رابطه: مطالعه موردي در صنعت بيمه
426
بررسي تاثير تجديد ارائه صورت هاي مالي بر تامين مالي خارجي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
427
بررسي تاثير تجربه برند بر رضايت مشتري با توجه به نقش واسطهاي پرستيژ و اعتماد برند (مطالعه موردي: بانك پارسيان و صندوق هاي كارآفريني اُميد استان مازندران)
428
بررسي تاثير تجربه برند و ايجاد وفاداري به برند به منظور جلب رضايت مشتريان (مورد مطالعه شعب بانك ملي شهرستان طبس)
429
بررسي تاثير تجربه برند و كيفيت خدمات و ارزش و لذت درك شده بر رضايت و وفاداري مشتريان بانكداري الكترونيكي
430
بررسي تاثير تجربه برند، اعتماد و رضايت از برند بر روي ساختار وفاداري برند (بررسي اثرات استفاده در شركت زيبا موج نوين )
431
بررسي تاثير تجربه برند، كيفيت خدمات و ارزش درك شده بر تبليغات شفاهي با توجه به نقش ميانجي وفاداري مشتري (مورد مطالعه بانك ملي شهر تهران)
432
بررسي تاثير تجربه حسي برند و مشاركت شخصي بر ارزش ويژه برند با تبيين نقش ميانجي تعامل با برند مصرف كننده
433
بررسي تاثير تجربه مشتري از طريق ارزش درك شده بر مفهوم دوام براي ايجاد رابطه پايدار اجتماعي با مشتريان (مورد مطالعه:شركت ايران خودرو)
434
بررسي تاثير تجربه و سطح تحصيلات معلم در يادگيري دانش آموزان پايه سوم ابتدايي
435
بررسي تاثير تجربيات برند آنلاين بر روابط برند در بانكداري اينترنتي
436
بررسي تاثير تجويز روي به عنوان داروي كمكي در پيامد درمان كودكان دو ماه تا پنج سال مبتلا به پنوموني بستري در مركز آموزشي درماني هفده شهريور رشت
437
بررسي تاثير تجويز متيل نالتروكسان خوراكي بر زمان شروع صداهاي روده اي پس از هيستركتومي ابدومينال در بيمارستان الزهرا (س) رشت در سال 1390
438
بررسي تاثير تجويز يك دوز در مقايسه با دو دوز نتامتازون بر پيامدهاي نوزادان پره ترم
439
بررسي تاثير تحريك الكتريكي اعصاب از طريق پوست بر درد پس از اپي زياتومي زنان نخست زاي بستري در بخش بعد از زايمان بيمارستان بعثت سنندح، سال 1396
440
بررسي تاثير تحريك شنوايي با صداي آشنا بر بازگشت از بيهوشي در بيماران تحت عمل جراحي رينوپلاستي
441
بررسي تاثير تحريك شنوايي سازمان يافته با صداي اشنا بر سطح هوشياري و وضعيت هموديناميك بيماران كمايي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت در سال 93
442
بررسي تاثير تحريك فراجمجمه‌اي دو نيمكره‌اي بر عملكرد كلامي در بيماران مبتلا به آفازي بروكا ناشي از استروك ايسكميك در فاز تحت حاد
443
بررسي تاثير تحريك مستقيم الكتريكي مغز از روي جدار جمجمه و آموزش آگاهي واج شناختي بر بهبود حافظه كاري كودكان tDCS نارساخوان
444
بررسي تاثير تحريم هاي اقتصادي بر پرداخت خسارات بيمه اي در صنعت كشتيراني
445
بررسي تاثير تحريم هاي اقتصادي بر كشور ايران ازديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
446
بررسي تاثير تحريمها و شاخص ها مالي و اقتصادي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
447
بررسي تاثير تحصيل وشغل مادربر سلامت روان وهوش تحصيلي فرزند
448
بررسي تاثير تحصيلات بربالا رفتن سن ازدواج در بين جوانان شهرستان گنبد كاووس
449
بررسي تاثير تحصيلات عالي والدين واقتصاد خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
450
بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي كودكان ابتدايي
451
بررسي تاثير تحصيلات والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
452
بررسي تاثير تحولات اجتماعي، فرهنگي و هنري بر تزيينات شيشه هاي دست ساز دوره قاجار
453
بررسي تاثير تخصص كميته حسابرسي بر كيفيت حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
454
بررسي تاثير تخصص مديريت آموزشي بر كارآئي معلمان در مدارس راهنمائي منطقه يك آموزش و پرورش تهران
455
بررسي تاثير تخطي از قرارداد روانشناختي بر رفتارهاي كاري غير مولد از طريق نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده در بين كاركنان بانك ملت شهر رشت
456
بررسي تاثير تخليه بار الكتريكي بر روي برخي خواص فيزيكي نخ
457
بررسي تاثير تخمين پارامتر بر روي عملكرد نمودار كنترل انطباق پذير نقصها
458
بررسي تاثير تخيل بر ساختار خطي نقاشي كودكان
459
بررسي تاثير تداعي برند بر رضايت مشتري با توجه به نقش واسطه اي اعتمادبرند و تعهد برند (مورد مطالعه: مشتريان خودرو در شهرستان ساري)
460
بررسي تاثير تدريس استراتژي هاي خواندن نقادانه بر روي توسعه و پيشرفت درك و فهم دانش آموزان ايراني يادگيرنده ي زبان خارجه
461
بررسي تاثير تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
462
بررسي تاثير تر شوندگي بر تراوايي نسبي در تزريق آب با شوري كم به منظور ازدياد برداشت نفت خام
463
بررسي تاثير ترافيك بر ريسك بازار بزرگ تهران (مطالعه موردي خيابان هاي محدوده بازار تهران)
464
بررسي تاثير تراكم بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي سست منطقه رستاق يزد
465
بررسي تاثير تراكم خاك و مشخصات دوغاب بر رفتار ستون هاي جت‌گروتينگ با استفاده از مدل فيزيكي كوچك مقياس
466
بررسي تاثير ترتيب جوشكاري و فرآيند هيدروتست بر تنش هاي پسماند جوشي در لوله هاي فولادي زنگ نزن SUS304
467
بررسي تاثير ترفندهاي رسانه اي جنگ نرم در تضعيف سبك زندگي ديني خانواده هاي تهراني
468
بررسي تاثير ترفيع بعنوان يكي از اجزاي آميخته بازاريابي خدمات بر بهبود تمكين موديان مالياتي
469
بررسي تاثير ترفيعات قيمتي و عوامل پيشبردي بر تمايل به مصرف كالاهايي با مصرف فوري و تاخيري در مورد تن ماهي و روغن اويلا
470
بررسي تاثير ترك بر فركانس طبيعي ورق مستطيلي به كمك نرم افزارAbaqus
471
بررسي تاثير ترك زبان بودن والدين در يادگيري زبان فارسي
472
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي CTD-111,IN38LC
473
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي GTD-111, IN38LC
474
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي GTD-111,LV38LC
475
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي ييي GTD-111,LN38
476
بررسي تاثير تركيب آهار و نوع نانوذرات بر خواص مكانيكي كامپوزيت اپوكسي تقويت شده با پارچه شيشه و مدلسازي خواص كششي آن
477
بررسي تاثير تركيب بر خواص و ريز ساختار دير گدازهاي منيزيا- دولومايي
478
بررسي تاثير تركيب پليمر چسباننده دركاتد و تركيب نمك در الكتروليت آبي بر روي عملكرد باتري هاي يون ليتيم با آند روي
479
بررسي تاثير تركيب شيميايي بر ريزساختار و كارپذيري سرد آلياژ نيمه سخت مغناطيس P6
480
بررسي تاثير تركيب شيميايي فلاكس فعال سطح بر خصوصيات فلز جوش در جوشكاري فولاد زنگ نزن 316L به روش اكتيو تيگ
481
بررسي تاثير تركيب شيميايي و ابعاد تخلخل فوم سراميكي بر رفتار سايش خشك كامپوزيت Al-Mg/ZrO2 تهيه شده به روش نفوذدهي بدون فشار
482
بررسي تاثير تركيب فرمولاسيون زمينه پليمري چسب مينايي دندان و استفاده از نانو ذرات آلومينا بر خواص مكانيكي چسب و استحكام اتصال به ميناي دندان
483
بررسي تاثير تركيب گياه بومادران، شيرين بيان و بابونه شيرازي بر علائم سندرم روده تحريك پذير
484
بررسي تاثير تركيب ليتوگرافي سطح و الكتروديپوزيشن بر روي فرايند جوشش استخري
485
بررسي تاثير تركيب هاي حاوي تيتانيا بر خواص مكانيكي و ريز ساختاري كامپوزيت هاي آلومينا- زيركونيا
486
بررسي تاثير تركيبات آروماتيك برپوشش گياهي درمناطق آلوده
487
بررسي تاثير تركيبات گاز طبيعي بر ضربه در موتور احتراق جرقه اي
488
بررسي تاثير تركيبي از چندين عصاره ي گياهي جديد و تمرينات استقامتي بر بيان ژن هاي دخيل در مسير استرس اكسيداتيو وابسته به NFE2L2 در موش هاي C57BL/6 مبتلا به ديابت نوع 2
489
بررسي تاثير ترنس آميك اسيد وريدي بر ميزان نياز به ترنسفيوژن در (TURP)
490
بررسي تاثير ترويج در آگاهي دادن كشاورزان در افزايش توليد
491
بررسي تاثير ترويج كشاورزي در آگاهي دادن كشاورزان و ميزان توليد
492
بررسي تاثير تري ميتل آمين - N- اكسيد (TMAO) بر ميزان بيان miR-34a، miR-122 و miR-192 در مدل سلولي كبد چرب
493
بررسي تاثير ترياژ بر طول مدت زمان انتظار دريافت خدمات درماني و رابطه آن با رضايتمندي بيماران مراجعه كنندگان به اورژانس بيمارستان شهيد رجايي كرج
494
بررسي تاثير تزريق 1000 واحد گنادوتروپين كوريوني انساني داخل رحمي قبل از انجام IVF بر ميزان موفقيت لانه گزيني در خانم هاي نابارور
495
بررسي تاثير تزريق افزودن آلومينيوم در قالبهاي ريخته گري مداوم بر كيفيت و محصول فولاد كم كربن
496
بررسي تاثير تزريق بر خواص مقاومتي توده سنگ‌ هاي درزه‌ دار با كمك مدلسازي آزمايشگاهي
497
بررسي تاثير تزريق تريفلن در كاهش گرفتگي قطره چكان هاي آبياري قطره اي زير سطحي توسط ريشه دوگونه چمن
498
بررسي تاثير تزريق دوغاب حاوي نانو لوله هاي كربني
499
بررسي تاثير تزريق روي پارامترهاي مكانيكي توده سنگهاي درزه دار با استفاده از روش هاي تحليلي و مدلسازي عددي (مطالعه موردي: سد بختياري)
500
بررسي تاثير تستوسترون در درمان آندروپوز مردان بالاي 50 سال شهر سنندج در سال 1392
501
بررسي تاثير تسهيم دانش از طريق شبكه هاي اجتماعي و بازارگرايي برعملكرد شغلي كاركنان در شركتهاي پروژه محور (مطالعه موردي:شركت مهندسي مشاور طوس آب مشهد)
502
بررسي تاثير تسهيم دانش از طريق شبكه هاي اجتماعي و بازارگرايي برعملكرد شغلي كاركنان در شركتهاي پروژه محور (مطالعه موردي:شركت مهندسي مشاور طوس آب مشهد)
503
بررسي تاثير تسهيم دانش بر قابليت هاي نوآوري سازماني
504
بررسي تاثير تسهيم دانش بر قابليت هاي نوآوري سازماني بنياد استان تهران
505
بررسي تاثير تشكل فرزانگان بر ارتقاي قابليتهاي فردي وگروهي دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي ناحيه ۴ مشهد
506
بررسي تاثير تشويق بر افزايش يادگيري دانش آموزان دبيرستانهاي دخترتنه و پسرانه شهر اردل
507
بررسي تاثير تشويق بر رشد و روند تحصيلي كودكان و نوجوانان
508
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه مدارس ابتدايي شهر مينودشت
509
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر روند تحصيلي
510
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر ميزان يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي
511
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر يادگيري كودكان از ديدگاه معلمان
512
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر يادگيري كودكان از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان اردل
513
بررسي تاثير تشويق و تنبيه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
514
بررسي تاثير تشويق وتنبيه برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ي ابتدايي ناحيه 2اصفهان
515
بررسي تاثير تصاوير ثابت و متحرك ويدئويي بر شنيداري زبان دوم
516
بررسي تاثير تصاوير گرافيكي بر موفقيت تبليغات آن لاين
517
بررسي تاثير تصميم گيري و برنامه ريزي در بهره وري ادارات مخابرات شرق مازندران
518
بررسي تاثير تصوير بدني، خودكار آمدي و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه يزد
519
بررسي تاثير تصوير برند بر قصد خريد آنلاين با نقش ميانجي قيمت ادراك شده و اعتماد(مطالعه موردي : كتابفروشـيهـاي آنلاين )
520
بررسي تاثير تصوير ذهني از برند بر ارزش ادراك شده نزد مصرف كنندگان شامپو در دانشگاه الزهراء(س )
521
بررسي تاثير تصوير ذهني كشور مبدا بر ارزش ويژه نام تجاري كالاهاي الكتريكي
522
بررسي تاثير تصوير فروشگاه بر قصد خريد مصرف كنندگان با تاكيد بر نقش واسطه اي ريسك درك شده
523
بررسي تاثير تصوير محيطي بر پاسخ عاطفي و نگرش رفتاري بازار (مورد مطالعه:فروشگاه هاي زنجيره اي پوشاك جين وست استراليا در ايران)
524
بررسي تاثير تصويرسازي تك رنگ اواخر قاجار بر آثار طراحان گرافيك معاصر از سال 1350 تا كنون
525
بررسي تاثير تضاد قومي و فرهنگي در ايجاد نابرابري در مبان مهاجران جنگ تحميلي به شهرستان نجف اباد
526
بررسي تاثير تعامل اجتماعي و راحتي بر رضايت مشتريان با در نظرگرفتن نقش ميانجي تجربه مشتري (مطالعه موردي: نمايندگي هاي بيمه ايران شهر كرج)
527
بررسي تاثير تعامل پذيري وبسايت بر برندسازي آنلاين
528
بررسي تاثير تعامل مشتريان بر وفاداري مشتريان با متغير ميانجي كيفيت خدمات و اعتماد مشتريان( مطالعه موردي : بانك شهر تهران)
529
بررسي تاثير تعامل مشتريان بر وفاداري مشتريان با متغير ميانجي كيفيت خدمات و اعتماد مشتريان( مطالعه موردي : بانك شهر تهران)
530
بررسي تاثير تعامل مشتريان در شبكه هاي اجتماعي بر ايجاد جذابيت براي مشتريان با نقش ميانجي ارزش مشتري (مورد مطالعه:شركت هاي كوچك و متوسط استان كرمانشاه)
531
بررسي تاثير تعاملات اينترنتي بر كاهش اقسردگي زنان سالمند
532
بررسي تاثير تعاوني ها در توسعه اقتصادي
533
بررسي تاثير تعداد اعضاي خانواده بر عملكرد تحصيلي با وضعيت اقتصادي پائين در بين دانش آموزان دوم راهنمايي در ناحيه 2 كرج
534
بررسي تاثير تعداد پاس هاي تغيير شكل در فرايند ECAP و شرايط آنيل بر خواص متالورژيكي اتصال دوتايي مس- آلومينيوم
535
بررسي تاثير تعداد فرزندان خانواده در پيشرفت تحصيلي آنان
536
بررسي تاثير تعداد و شكل حوضچه بر عملكرد ياتاقان هاي هيدرواستاتيك
537
بررسي تاثير تعرفه هاي گمركي بر رقابت پذيري صنعت قطعه سازي خودرو شركت ساپكو
538
بررسي تاثير تعطيلي پنج شنبه ها در مدارس بر كاهش افت تحصيلي دانش آموزان ناحيه چهار اصفهان
539
بررسي تاثير تعهد برند بر رفتار شهروندي برند در بانك سرمايه استان مازندران
540
بررسي تاثير تعهد به سازمان و تعهد به كيفيت خدمات بر عملكرد شغلي كاركنان و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي شهرستان قزوين)
541
بررسي تاثير تعهد سازماني بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه اي جو سازماني در دانشگاه پيام نور استان قزوين
542
بررسي تاثير تعهد سازماني بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه اي جو سازماني در دانشگاه پيام نور استان قزوين
543
بررسي تاثير تعهد سازماني بر رضايت مشتري با در نظر گرفتن نقش ميانجي تعهد حرفه اي(مورد مطالعه:بانك كشاورزي شهر تهران)
544
بررسي تاثير تعهد سازماني بر روي كاركنان رسمي و غير رسمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 86-85
545
بررسي تاثير تعهد سازماني كاركنان بر تمايل به تسهيم دانش در شعب بانك ملت استان گيلان
546
بررسي تاثير تعهد عاطفي بر برند كارفرما
547
بررسي تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاري كاركنان (مورد مطالعه: شعب بانك توسعه صادرات ايران)
548
بررسي تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاري كاركنان (مورد مطالعه: شعب بانك توسعه صادرات ايران)
549
بررسي تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخليبرنگرش كاركنان به كار
550
بررسي تاثير تعهد مشتريان به برند بر وفاداري و قصد خريد مجدد مشتريان (مطالعه موردي : فروشگاه¬هاي لپ تاپاستان مازندران )
551
بررسي تاثير تعهدسازماني كاركنان وتغييرات سازماني
552
بررسي تاثير تعيين كننده هاي كيفيت خدمات بر رضايت مندي مشتري با استفاده از مدل پاراسورامان و مقايسه آن بين شعب بانك ملي و اقتصاد نوين در شهر شيراز
553
بررسي تاثير تغذيه زودرس دهاني بر درد پس از سزارين در بيماران بستري در بيمارستان امام خميني ديواندره 1395
554
بررسي تاثير تغذيه مناسب بر يادگيري دانش آموزان
555
بررسي تاثير تغذيه مناسب در پيشرفت تحصيلي دان آموزان مقطع ابتدايي دخترانه شهرستان مانه و سملقان
556
بررسي تاثير تغذيه و بهداشت بر يادگيري دانش اموزان دوره ابتدايي در شهر آزادشهر
557
بررسي تاثير تغيير اقليم بر دبي و رسوب حوزه آبخيز سد طرق مشهد
558
بررسي تاثير تغيير اقليم بر مصرف انرژي ساختمان هاي مسكوني تهران ، افق سي ساله
559
بررسي تاثير تغيير اقليم بر ويژگي هاي سيلاب (مطالعه موردي : حوزه آبخيز بلغوركارده مشهد)
560
بررسي تاثير تغيير تحولي در كاركنان ديوان عدالت اداري بر عملكرد گروهي آنان با استفاده از مدل سيستمي تغيير
561
بررسي تاثير تغيير ساختار رنگ بر روي خاصيت ضد الكتريسته ساكن كالاي پشمي
562
بررسي تاثير تغيير ساختار مالكيت بانك بر جذب و تخصيص منابع در شعب بانك ملت استان مازندران
563
بررسي تاثير تغيير سرعت وركر بر روي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي نخهاي حاصله در سيستم ريسندگي الياف بلند Woollen
564
بررسي تاثير تغيير فواصل كششي فلاير و رينگ بر روي كيفيت نخ
565
بررسي تاثير تغييرات اجتماعي - فرهنگي بر فاصله نسلي در شهر دهدشت
566
بررسي تاثير تغييرات اقليم بر رشد و عملكرد ذرت دانه‌اي در شمال استان خوزستان با استفاده از مدل AquaCrop
567
بررسي تاثير تغييرات اقليمي (خشكسالي) بر شاخص¬هاي اقتصادي محصولات كشاورزي ديم در استان لرستان
568
بررسي تاثير تغييرات تكنولوژي بر فرهنگ و رفتار سازماني و نتايج آن بر افول سازمانها در قالب مدل مفهومي (مورد مطالعه سازمان برتنامه و بودجه كشور
569
بررسي تاثير تغييرات تيتانيوم و آلومينيوم بر روي خواص مكانيكي گروه سوپر آلياژ آهن در دماي بالا
570
بررسي تاثير تغييرات فصلي بورس اوراق بهادار تهران برروي بازده سهام شركت هاي دارويي
571
بررسي تاثير تغييرات مورد نظر كارفرما بر مديريت پروژه با رويكرد پويايي سيستم ﴿مطالعه موردي : پروژه سيتي سنتر اصفهان﴾
572
بررسي تاثير تغييرات هندسه‌ي سوما برروي پتانسيل عمل سلول عصبي دوقطبي شبكيه‌ي چشم
573
بررسي تاثير تفاوت هاي جنسيتي بر روي ادراك خريداران درباره ي نوع خدمات دهي فروشگاه هاي زنجيره اي شهر اصفهان
574
بررسي تاثير تفاوت هاي فرهنگي و ادراكات شخصيت برند بر فرآيند تصميم‌گيري خريد مشتريان (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند در شهر تهران)
575
بررسي تاثير تفاوتهاي دانش آموزان برپيشرفت تحصيلي آنان از ديد معلمان مقطع ابتدايي (شهرستان آزاد شهر)
576
بررسي تاثير تفريح درماني و ورزشهاي هوازي بركيفيت زندگي و علائم مثبت و منفي بيماران اسكيزوفرنيا
577
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر انعطاف پذيري استراتژيك سازماني (مورد مطالعه شركت مخابرات همدان)
578
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر تعهد سازماني با نقش ميانجي گرايش به بازار(مطالعه موردي: بيمه ايران استان تهران)
579
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر توانمندسازي روانشناختي كارشناسان ستادي در بانك صنعت و معدن تهران
580
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر رفتار شهروندي سازماني
581
بررسي تاثير تفكر استراتژيك در مديران دولتي بر موفقيت سازمان (مورد مطالعه: سازمان تامين اجتماعي استان همدان)
582
بررسي تاثير تفكر استراتژيك در مديران و كاركنان بر موفقيت سازمان(مورد مطالعه: سازمان تامين اجتماعي استان همدان)
583
بررسي تاثير تفكر خلاق در رشد ذهني دانش آموزان مدرسه راهنمايي شهيد بهشتي روستاي تلور
584
بررسي تاثير تفكر خلاق در عملكرد تحصيلي دانش آموزان ابتدايي سمنان
585
بررسي تاثير تفكر كوبيسم بر هنر سينما
586
بررسي تاثير تفكر كوبيسم بر هنر سينما
587
بررسي تاثير تفكرات استراتژيك مديران بر عوامل موثر در بازار رقابت مبتني بر مدل پورتر مورد مطالعه در شركت شهرك صنعتي آمل
588
بررسي تاثير تفكيك جريان هاي نقد عملياتي بر پيش بيني سود عملياتي آتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
589
بررسي تاثير تقاضاها و منابع شغلي بر رفتار غيرمولد و درگير شدن در كار همراه با نقش واسطه اي رضايت در سازمان آب منطقه اي استان گيلان
590
بررسي تاثير تقاضاهاي شغلي بر اشتياق شغلي با نقش تعديل كننده منابع شغلي و منابع شخصي در بين كاركنان مخابرات شهر قزوين
591
بررسي تاثير تقويت ديوار برشي با frp در تغيير رفتار ديوار برشي از حالت عملكرد مجزا به هم بسته
592
بررسي تاثير تكرار زلزله بر پاسخ غير خطي قاب هاي فولادي مهاربندي شده تحت اثر زلزله حوزه نزديك
593
بررسي تاثير تكليف شب نسبت به يادگيري وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
594
بررسي تاثير تكليف شب نسبت به يادگيري وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
595
بررسي تاثير تكميل نانو ذرات نقره بر مدت زمان نگهداري ميوه جات
596
بررسي تاثير تكميل هيبريدي فلوئور كربني بر عملكرد پارچه هاي پشمي
597
بررسي تاثير تكنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
598
بررسي تاثير تكنولوژي آموزشي در يادگيري دانش آموزان شهرستان گنبد كاووس
599
بررسي تاثير تكنولوژي آموزشي و رسانه هاي ديداري و شنيداري بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان آمل
600
بررسي تاثير تكنولوژي اتوماسيون اداري در رفع موانع سازمان هاي ايراني جهت ارتقاءعملكرد به سطح جهاني
601
بررسي تاثير تكنولوژي اطلاعات بر بهينه سازي بازاريابي و ارائه خدمات پس از فروش
602
بررسي تاثير تكنولوژي اطلاعات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ي ابتدايي محلات در سال تحصيلي 92-91
603
بررسي تاثير تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات بر يادگيري دانش آموزان مقطع متوسطه(مطالعه موردي: شهرستان بهشهر)
604
بررسي تاثير تكنولوژي بر ژيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساوه
605
بررسي تاثير تكنولوژي در روابط افراد خانواده در خانواده هاي شهر بوشهر
606
بررسي تاثير تكنولوژي ديجيتال بر عكاسي خبري ايران
607
بررسي تاثير تكنولوژي معاصر بر تصويرگري ﴿از ايده تا اجراي نهايي﴾
608
بررسي تاثير تكنولوژي مورد استفاده در شبكه اجتماعي و سيستم مديريت مشتري محور بر عملكرد ارتباطي مشتريان-مورد مطالعه:شركت سامسونگ
609
بررسي تاثير تكنولوژي هاي مجازي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور كاشان در سال92
610
بررسي تاثير تكنولوژيهاي رسانه اجتماعي بر عملكرد سازماني از طريق نوآوري و دانش تكنولوژيكي (مورد مطالعه:كاركنان شركت هاي فناوري اطلاعات شهر همدان)
611
بررسي تاثير تكنيك تفكر مثبت بر ارزشهاي ميان فردي و مشكلات بين شخصي
612
بررسي تاثير تلاطم نرخ ارز بر تجارت دو جانبه: مطالعه موردي ايران و چين
613
بررسي تاثير تلفات ناشي از نوك بال بر عملكرد آيروديناميكي آن به كمك نرم افزار fluent [فلوئنت]
614
بررسي تاثير تلفن همراه بر وضعيت فرهنگي دانشجويان دانشگاه پيام نور
615
بررسي تاثير تلقيح و سختي قالب بر دقت ابعادي چدنهاي گرافيتي
616
بررسي تاثير تله نرسينگ بر هموگلوبين گليكوزيله در سالمندان مبتلا به ديابت نوع دو در مركز آموزشي درماني رازي در سال 1397
617
بررسي تاثير تلويزيون بر افت تحصيلي(دانش آموزان پايه سوم دبيرستان دخترانه محلات91-90)
618
بررسي تاثير تلويزيون بر پرخاشگري كودكان(بررسي موردي كودكان6-2 ساله دليجان)
619
بررسي تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان شهرستان لاهيجان.
620
بررسي تاثير تلويزيون در اجتماعي كردن كودكان
621
بررسي تاثير تلويزيون در زندگي اجتماعي كودك
622
بررسي تاثير تلويزيون دراوقات فراغت جونان(بررسي موردي دانشجويان دختردانشگاه پيام نورمحلات 89-88)
623
بررسي تاثير تمايلات سرمايه گذار بر عملكرد سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
624
بررسي تاثير تمرين ذهني به عنوان مكمل تمرين عملي بر سرعت يادگيري حركت اسكلوبكا روي بارفيكس
625
بررسي تاثير تمرين هوازي تداومي و تناوبي بر عملكرد شناختي در موش هاي سالخورده
626
بررسي تاثير تمرينات پليومريك بر روي فاكتور هاي قدرت شوت و سرعتهاي انفجاري بازيكنان فوتبال جوانان
627
بررسي تاثير تمرينات تعادلي برتعادل عملكردي بيماران بزرگسال مبتلا به نوروباتي ديابتي استان يزدي
628
بررسي تاثير تمرينات تنفسي بر ابعاد خستگي بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت 94-93
629
بررسي تاثير تمرينات ثبات دهنده تنه بر عملكرد، درد و تعادل بيماران ورزشكار مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا
630
بررسي تاثير تمرينات حاد و يك دوره تمرينات سرعتي و استقامتي بر غلظت سرمي سيستاتين C و كراتينين در مردان جوان سالم
631
بررسي تاثير تمرينات سرعتي و استقامتي بر غلظت الكتروليت هاي منتخب سرم
632
بررسي تاثير تمرينات مقاومتي با كش روي تعادل و حس عمقي مچ پاي دختران ووشو كار شهر اصفهان
633
بررسي تاثير تمرينات ورزشي بر ميزان درد بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به مركز روماتولوژي بيمارستان لقمان حكيم تهران در سال 75-1374
634
بررسي تاثير تن آرامي هدايت شونده بر درد بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت شهر رشت در سال 85-1384
635
بررسي تاثير تناسب فرد - سازمان بر نگرش و رفتار اعضاي هيات علمي دانشگاههاي منتخب در ايران
636
بررسي تاثير تناسب فرد-سازمان بر احساس تعلق سازماني كاركنان
637
بررسي تاثير تنبيه ،كودك آزاري بر شخصيت كودكان
638
بررسي تاثير تنبيه بدني در اختلالات رفتاري دانش اموزان پسر مقطع ابتدايي ناحيه۱ وبخش رضويه مشهد
639
بررسي تاثير تنبيه بدني والدين بر ناسازگاري كودكان 11-9 سال
640
بررسي تاثير تنزيل ارزش پول بر تراز تجارت خارجي ايران از طريق منحني جي
641
بررسي تاثير تنش T بر روي فرينجهاي فتوالاستيك در قطعات تركدار تحت بارگذاري داخل صفحه اي
642
بررسي تاثير تنش خشكي بر شاخص هاي رويشي و زايشي گياه برنج (Oryza sativa L.)
643
بررسي تاثير تنش شوريجهت توليد سوخت زيستي ليپيدها در يكي از دياتومه هاي جداسازي شده از سواحلخليج فاس
644
بررسي تاثير تنش هاي پسماند ناشي از فرآيند جوشكاري در خمكاري سرد لوله هاي قطور
645
بررسي تاثير تنش هاي حرارتي بر مخازن كامپوزيتي نوع 4
646
بررسي تاثير تنشهاي حرارتي بر روي انرژي تله ها و چگالي حفرهها در پودر LiF در دماهاي نزديك نقطه ذوب
647
بررسي تاثير تنظيمات سوزن زني ماشين ولور بر روي بعضي از خواص فيزيكي و مكانيكي منسوج نبافته
648
بررسي تاثير تنظيمات ماشين بافندگي بر روي خواص سطحي پارچه
649
بررسي تاثير تنوع نسلي بر كار احساسي با نقش ميانجي معنويت در كار
650
بررسي تاثير تهاجم فرهنگي بر تغيير فرهنگي
651
بررسي تاثير تهاجم فرهنگي بر رفتار جوانان
652
بررسي تاثير توام زبري هاي موضعي و صفحات مستغرق در كنترل و كاهش آب شكستگي موضعي پايه پل
653
بررسي تاثير توام عصاره متانولي دارچين و ورزش هوازي بر استرس اكسيداتيو در آسيب اسكيمي پرفيوژن مجدد ميوكارد رت
654
بررسي تاثير توان بخشي شناختي مبتني بر بازي درماني بر واكنش سنج زمان وآزمون استروپ دانش آموزان مبتلا به اختلات يادگيري
655
بررسي تاثير توان ليزر بر پديده لنز گرمايي در محيط جاذب نور
656
بررسي تاثير توانايي مديران بر كارآيي سرمايه گذاري و ريسك سقوط قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
657
بررسي تاثير توانايي مديريت بر ميزان تعديلات حسابرسي
658
بررسي تاثير توانايي مديريت دانش و شكاف دانش كاركنان بر عملكرد شركت ارتباطات زيرساخت
659
بررسي تاثير توانايي مهارت هاي انساني مديران آموزشي در ايجاد انگيزش كاركنان در دبيرستانهاي نمونه مردمي دخترانه منطقه 1 تهران
660
بررسي تاثير توانبخشي شناختي برارتقاء توجه انتخابي و عملكردهاي اجرايي دانش آموزان مبتلا به اختلال كاستي توجه و بيش فعالي مقطع ابتدايي شهرستان فراهان در سال تحصيلي 1396-1395
661
بررسي تاثير توانبخشي قلبي بر ميزان رضايت جنسي بيماران بعد از جراحي عروق كرونري قلب
662
بررسي تاثير توانمند سازها بر فرآيند هاي مديريت دانش در شركت پالايش نفت اصفهان
663
بررسي تاثير توانمند سازهاي مديريت دانش بر فرايندهاي خلق دانش در سازمانهاي خدماتي﴿ در چارچوب سنجه هاي عملكرد سازمان﴾
664
بررسي تاثير توانمند سازي زنان سرپرست خانوار بر نشاط اجتماعي فرزندان
665
بررسي تاثير توانمند سازي كاركنان بر كارآفريني سازماني نواحي پنجگانه آموزش و پرورش شهر تبريز
666
بررسي تاثير توانمندسازي بر ظرفيت نوآوري كاركنان دستگاه هاي دولتي شهر سيرجان با نقش تعديل كننده سرمايه اجتماعي
667
بررسي تاثير توانمندسازي رواني كاركنان بر انگيزش كاري و پايداري سازماني در شركت خدمات انفورماتيك
668
بررسي تاثير توانمندسازي ساختاري با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي بر تعالي سازماني (مورد مطالعه: شركت پايش ارمغا ياران)
669
بررسي تاثير توانمندسازي ساختاري در توانمندسازي روان شناختي(مورد مطالعه: كاركنان پرستاري بيمارستان رسول اكرم (ص) شهر رشت
670
بررسي تاثير توانمندسازي كاركنان بر ارائه كيفيت خدمات با نقش ميانجي رضايت شغلي كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان
671
بررسي تاثير توانمندسازي كاركنان،كار تيمي و آموزش كاركنان بر رضايت شغلي(مورد مطالعه: دبيران زن گروه هاي آموزشي مناطق يك و دو رشت)
672
بررسي تاثير توانمندسازي نيرو ي انساني در تحول بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران
673
بررسي تاثير توانمندي رفتار مالي مديران بانك بر ارزش سهام مطالعه موردي بانك سرمايه
674
بررسي تاثير توانمندي روانشناختي بر ابتكار عمل فردي با نقش ميانجي تعهد سازماني
675
بررسي تاثير توانمندي فناري اطلاعات و مديريت دانش بر چابكي سازماني
676
بررسي تاثير توانمندي مديريت بر كيفيت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
677
بررسي تاثير توانمندي هاي پوياي بازاريابي بر عملكرد مالي بنگاه - مطالعه چند موردي
678
بررسي تاثير توانهاي جغرافيايي در توسعه فضائي بخش عربستان (علويجه و دهق)
679
بررسي تاثير تور آشناسازي با رويه آنژيوگرافي بر اضطراب و رضايتمندي بيماران كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر
680
بررسي تاثير تورم بر افزايش حاشيه سود شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1385 - 1388
681
بررسي تاثير تورم بر توزيع در آمد در ايران
682
بررسي تاثير تورم بر قيمت سهام شركت ها در ايران از ديد پيام نور قم
683
بررسي تاثير توريست بر امنيت جاذبه هاي گردشگري در سطح شهرستان بروجن
684
بررسي تاثير توريسم پزشكي بر توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر آبادان)
685
بررسي تاثير توزيع بار در مكان يابي توليدات پراكنده
686
بررسي تاثير توزيع طولي الياف پنبه بر يكنواختي نخ در سيستم ريسندگي رينگ
687
بررسي تاثير توزيع مجدد تنش در كنترل ميزان گاز خيزي لايه هاي زغال به روش عددي; مطالعه موردي معدن مكانيزه زغال سنگ طبس
688
بررسي تاثير توسعه اقتصاد مشاركتي بر عملكرد بخش توزيع محصولات كشاورزي مورد مطالعه: كسب و كار نوپاي دليوه
689
بررسي تاثير توسعه بخش بانكي بر ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي كشور
690
بررسي تاثير توسعه برندهاي وارداتي بر وفاداري مصرف كننده برند سامسونگ
691
بررسي تاثير توسعه پست خريد از شبكه هاي اينترنتي بر بازار كارآفريني
692
بررسي تاثير توسعه توريسم بر ديپلماسي فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران
693
بررسي تاثير توسعه دولت الكترونيك در توسعه كارآفريني فردي
694
بررسي تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي به تفكيك بخش هاي نفتي و غير نفتي: مطالعه موردي اقتصاد ايران
695
بررسي تاثير توسعه نامتوازن كالبد شهر بر محيط زيست
696
بررسي تاثير توسعه نامتوازن كالبد شهر بر محيط زيست
697
بررسي تاثير تولد زودرس بر پوسيدگي دندان و نقايص مينايي دندان هاي شيري
698
بررسي تاثير توليد بالقوه بر مصرف انرژي در ايران رهيافتي از مدل فضا-حالت
699
بررسي تاثير توليدات تلويزيوني بر رفتار خوردن كودكان چاق شهرستان دامغان
700
بررسي تاثير تيپ هاي مختلف پوشش گياهي بر دما و رطوبت سطحي خاك با كمك سنجش از دور(مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده باغ شادي، استان يزد)
701
بررسي تاثير تيپ هاي مختلف شوري خاك بر فرسايش پذيري بادي
702
بررسي تاثير تيتاناتها به عنوان عامل اتصال دهنده و تعدادي از نانو ذرات معدني به عنوان پركننده و رنگدانه در بهبود خواص مكانيكي و حرارتي پلي وينيل كلريد نرم
703
بررسي تاثير تيم كارافرين بر چابكي استراتژيك
704
بررسي تاثير تيمار حرارتي چوب راش با استفاده از روغن كلزا بر خواص فيزيكي و مكانيكي
705
بررسي تاثير تيمارهاي سرمايي و هورموني بر شكست خواب ميني تيوبر سيب زميني
706
بررسي تاثير تيمهاي مجازي بر بخش تحقيق و توسعه در صنعت پتروشيمي ايران
707
بررسي تاثير ثبات سياسي بر سرمايه‌گذاري
708
بررسي تاثير ثبت ميراث شهري بر ارتقاء كيفيت محيط با تاكيد بر مـفهـوم برنـدسـازي شـهـري (نمونه مطالعاتي: كاخ گلستان)
709
بررسي تاثير جامعه پذيري جنسيتي ايدئولوژي مردسالاري و عقايد قالبي جنسيتي تصميم گيري زنان شاغل و غيرشاغل در خانواده هاي شهرستان شهركرد
710
بررسي تاثير جامعه شناختي تماشاي ماهواره بر كانون خانواده
711
بررسي تاثير جامعه شناختي قرص هاي اكستازي در بين جوانان
712
بررسي تاثير جان بخشي بر فرآيند يادگيري كودكان و نوجوانان
713
بررسي تاثير جانشاني منگنز بر ويژگي¬هاي مغناطيسي نانو ذرات فريت ليتيوم
714
بررسي تاثير جانشاني منگنز به جاي آهن بر ويژگي هاي مغناطيسي نانوفريت مگنتيت
715
بررسي تاثير جاي جواب ،رشته تحصيلي و جزء آزمون بر عملكرد داوطلبان آزمون ورودي دانشگاهها در ايران بر اساس نظريه تعميم پذيري
716
بررسي تاثير جايابي بهينه ادوات FACTS با استفاده ار الگوريتم PSO بر روي قيمت توان اكتيو و راكتيو در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته
717
بررسي تاثير جايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
718
بررسي تاثير جايگاه مهار و برخي متغير هاي زمينه اي بر وضعيت شادكامي زنان ساكن در سه روستاي دوپلان،بهشت آباد وگل سفيد
719
بررسي تاثير جايگزيني نسبي كلريد سديم با كلريد پتاسيم بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي كنسرو زيتون پاستوريزه
720
بررسي تاثير جدايي والدين بر روي افت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي تحصيلي شاهين شهر
721
بررسي تاثير جذابيت نام تجاري در ايجاد شناسايي نام تجاري توسط مشتري (مورد مطالعه: نمايندگي ال جي در استان مازندران)
722
بررسي تاثير جرات آموزي گروهي به شيوه هاي شناختي - رفتاري و رفتاري بر رفتار جراتمندانه دانش آموزان كم جرات پسر دبيرستاني
723
بررسي تاثير جراحي بيني در اعتماد به نفس جوانان شهرستان چالوس.
724
بررسي تاثير جريان ساقه اي گونه هاي چوبي پرستار بر روي خاك و گياهان همراه در مناطق خشك و نيمه خشك
725
بررسي تاثير جريان نقدي آزاد مازاد ، حاكميت شركتي و اندازه شركت بر قابليت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
726
بررسي تاثير جريان و ولتاژ برق تغذيه شده بر روي سرعت جسم پرتاب شونده در سيستم پودگذاري الكترو مغناطيسي
727
بررسي تاثير جريان وجوه نقد آزاد ،فرصتهاي سرمايه گذاري و نسبت اهرمي بر سياست تقسيم سود
728
بررسي تاثير جريان ورودي تحت‌فشار يا سطح آزاد بودن بر روي نوسانات فشار در حوضچه آرامش
729
بررسي تاثير جشن هاي ايراني و اعياد اسلامي بر ادب منظوم فارسي تا قبل از حمله مغول
730
بررسي تاثير جلسه امتحان بر فرايند پاسخگوي و اضطراب متربيان پسر مدارس خاص شهرستان شاهرود در سال 1399
731
بررسي تاثير جنس كودك در شيوه رفتاري و تربيتي والدين از ديدگاه دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي زارچ
732
بررسي تاثير جنس معلم در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر مقطع ابتدايي
733
بررسي تاثير جنسيت بر تعهد به برند ،مصرف لذت بخش و خريد ناگهاني مصرف كنندگان (مطالعه موردي :لوازم خانگي استان گلستان )
734
بررسي تاثير جنسيت بر خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني
735
بررسي تاثير جنسيت بر روي عملكرد متفاوت سوالات عمومي كنكور كارشناسي ارشد زبان انگليسي با استفاده از مدلسازي معادله ساختاري
736
بررسي تاثير جنسيت بر كمرويي ورشد اجتماعي در دانش آموزان دختر وپسر متوسطه تحصيلي در سال 85-84
737
بررسي تاثير جنسيت بركمرويي ورشد اجتماعي(اجتماعي شدن)دربين دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان رامسر
738
بررسي تاثير جنسيت ورشد اجتماعي در دانش آموزان سال اول دبيرستان شهرستان تنكابن.
739
بررسي تاثير جنگ بر توسعه ي سياسي كشورهاي در حال توسعه
740
بررسي تاثير جهاني شدن بخش بانكي بر عملكرد بانك كشورهاي منتخب (رهيافتي از روش كشتاورهاي تعميم يافته)
741
بررسي تاثير جهاني شدن بر حوزه برنامه درسي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و كارشناسان ستاد آموزش و پرورش
742
بررسي تاثير جهاني شدن بر هويت فرهنگي ( مورد مطالعه : دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر جم)
743
بررسي تاثير جهت گيري استراتژيك بر عملكرد نوآوري با توجه به نقش تعديلگر آميخته بازاريابي (مطالعه موردي شركت خودرو سازي پارس خودرو )
744
بررسي تاثير جهت گيري بازار بر رضايت مشتري در صنعت ورزشي
745
بررسي تاثير جهت گيري بازار و آميخته يادگيري سازمان و نوآوري بر ميزان عملكرد كسب و كار كوچك و متوسط
746
بررسي تاثير جهت گيري بازار و آميخته يادگيري سازمان و نوآوري بر ميزان عملكرد كسب و كار كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط در سطح شهرك صنعتي شهر بابل- استان مازندران)
747
بررسي تاثير جهت گيري ديني در استرس شغلي دبيران زن متوسطه ناحيه2قم در سال تحصيلي91-92
748
بررسي تاثير جهت گيري شغلي بر بهزيستي روانشناختي كاركنان از طريق نقش ميانجي سرمايه روانشناختي در بين كاركنان فرمانداري
749
بررسي تاثير جهت گيري مذهبي بركيفيت زندگي همسران شهدا و جانبازان شهرستان سيرجان با نقش ميانجي تاب آوري آنان
750
بررسي تاثير جهت گيري مذهبي و سرمايه اجتماعي بر ميزان شادكامي دانشجويان
751
بررسي تاثير جهتگيري بازار بر عملكرد محصولات جديد با در نظر گرفتن نقش ميانجي قابليتهاي مديريت برند و مديريت روابط با مشتريان (مطالعه موردي: شركت شعاع پنجره)
752
بررسي تاثير جو سازماني ،دلبستگي شغلي و اعتماد سازماني بر فرهنگ مديريت دانش
753
بررسي تاثير جو سازماني ادراك شده بر تعهد كاركنان در پروژه هاي نيروگاهي ايران
754
بررسي تاثير جو سازماني بر تعهد سازماني با نقش ميانجي اشتياق به كار
755
بررسي تاثير جو سازماني بر رضايت شغلي كاركنان مطالعه موردي شركت پتروشيمي شيراز
756
بررسي تاثير جو سازماني بر رضايت شغلي كارمندان دانشكده فني و مهندسي دانشگاه اصفهان
757
بررسي تاثير جو سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان بانك هاي صادرات
758
بررسي تاثير جو عاطفي خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ختر دوم راهنمايي شهرستان كردكوي سال تحصيلي 84 - 83
759
بررسي تاثير جو عاطفي خانواده بر خلاقيت دانش آموزان دبستاني (در شهر كاكي )
760
بررسي تاثير جو عاطفي خانواده بر روابط دانشجويان دختر پيام نور دامغان
761
بررسي تاثير جو محيط كار بر رضايت شغلي: نقش ميانجي فرسودگي شغلي و حمايت سازماني ادراك شده (مورد مطالعه: شهرداري ملاير)
762
بررسي تاثير جوامع مجازي در تقويت رفتار خريد مشتريان و ارائه مدل مفهومي عوامل تاثيرگذار بر آن
763
بررسي تاثير جوشكاري به روش TIG بر رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 316 ال با درجه پزشكي
764
بررسي تاثير جوشكاري تعميري بر تحولات ريزساختاري و خواص مكانيكي فولاد ASTM A516 grade70
765
بررسي تاثير چابكي سازمان بر افزايش سهم بازار و رقابت سازماني در شركت هاي صنعتي صنايع فلزات شهرك صنعتي نصيرآباد
766
بررسي تاثير چابكي سازمان بر يادگيري با نقش واسطه اي هوش سازماني
767
بررسي تاثير چابكي سازماني بر بي تفاوتي سازماني كاركنان سازمان آموزش وپرورش شهر تهران
768
بررسي تاثير چاپ در طراحي يك بسته¬بندي موفق
769
بررسي تاثير چارچوب هاي تكنولوژيكي، سازماني و محيطي بر سيستم اطلاعاتي بيمارستان(HIS) (مطالعه موردي: بيمارستان فوق تخصصي و تخصصي تخت جمشيد كرج)
770
بررسي تاثير چارچوب هاي تكنولوژيكي، سازماني و محيطي بر سيستم اطلاعاتي بيمارستان(HIS) (مطالعه موردي: بيمارستان فوق تخصصي و تخصصي تخت جمشيد كرج)
771
بررسي تاثير چرخش شغلي بر فرسودگي شغلي كاركنان اداره كل امور مالياتي استان چهار محال و بختياري
772
بررسي تاثير چرخه عمر بر هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
773
بررسي تاثير چرخه ي عمر شركت بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
774
بررسي تاثير چشم انداز و فضاي سبز شهري در ارزش اقتصادي املاك شهر اصفهان
775
بررسي تاثير چگونگي پر شدن قالب بر مورفولوژي و توزيع گرافيت كروي در چدن نشكن در مقاطع ريخته گري شده بهروش منيزيم در راهگاه توپر
776
بررسي تاثير چگونگي تزريق سيمان در عمل ورتبروپلاستي
777
بررسي تاثير چگونگي رضايتمندي شغلي در افزايش بهره وري كاكنان شركت برق منطقه اي استان اصفهان
778
بررسي تاثير چند زبانگي بر عملكرد شناختي بيماران مبتلا به آلزايمر
779
بررسي تاثير چهار ماه فعاليت بدني منظم بر اختلالات قاعدگي در دانشجويان دانشگاه شيراز
780
بررسي تاثير چيدمان اتمي و تخلخل بر رفتار شبه الاستيك آلياژ حافظه دار NiAl تك كريستال با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
781
بررسي تاثير حافظه سازماني بر تناسب استراتژيك و عملكرد سازماني با در نظر داشتن نقش نوآوربودن و ظرفيت نوآوربودن سازمان(مورد مطالعه:شركت پارس خودرو)
782
بررسي تاثير حافظه سازماني و يادگيري سازماني بر مزيت رقابتي سازمانها با نقش ميانجي نوآوري (مطالعه موردي: شعب بانك صادرات استان گيلان)
783
بررسي تاثير حافظه كاري حسابداري بر پايدراي و قلبليت پيش بيني سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
784
بررسي تاثير حاكميت پورتفوليوي پروژه بر عملكرد پروژه هاي ساخت
785
بررسي تاثير حاكميت سازماني و ساختار سرمايه بر عملكرد مالي بيمارستان‌هاي آموزشي شمال غرب كشور
786
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر سود و زيان سرمايه اي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
787
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر عدم تقارن اطلاعات در بازار بورس اوراق بهادار تهران
788
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر كارايي سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
789
بررسي تاثير حاكميت شركتي مديريت سود بر مديريت ماليات در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران
790
بررسي تاثير حسابداري در كاهش قيمت تمام شده پروژه هاي پيمانكاري ايي پي سي
791
بررسي تاثير حساسيت به قيمت و دخالت در كيفيت محصولات ارگانيك بر قصد خريد محصولات با نقش تعديلگري هويت منطقه اي محصول
792
بررسي تاثير حساسيت زداي بر كاهش ترس از مدرسه دانش آموزان دوره ابتدايي
793
بررسي تاثير حضور كالاي خطرناك در شدت حوادث گذرگاه‌هاي هم‌سطح جاده و ريل
794
بررسي تاثير حضور يا عدم حضور والدين در خانواده بر پرخاشگري وپيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده فني حرفه اي پاكدشت
795
بررسي تاثير حضور يون كلريد بر فرايند استخراج با حلال مس از محلول‌هاي سولفاته
796
بررسي تاثير حضوردانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر آبپخش در فعاليتهاي فوق برنامه مدرسه بر مشاركت اجتماعي آنها
797
بررسي تاثير حفاري زيرزميني بر رفتار خاك هاي مسلح
798
بررسي تاثير حفاري مكانيزه با دستگاه EPB TBM بر كنترل نشست در محيط هاي شهري، مورد مطالعاتي، قطعه شرقي-غربي مترو تهران
799
بررسي تاثير حفاظت كاتدي پالسي بر شرايط الكتروشيميايي و خوردگي در زير پوشش جدا شده از خطوط لوله
800
بررسي تاثير حفر تونل خط 7 متروي تهران بر روي نشست سطح و پوشش لاينينگ تونل فاضلاب در يك تقاطع غير هم سطح
801
بررسي تاثير حفره بر روي گودبرداري هاي عميق پايدار شده به وسيله ميله گذاري
802
بررسي تاثير حفظ قرآن كريم بر هوش نوجوانان 18-12 ساله
803
بررسي تاثير حقوق و دستمزد بر كاركرد كاركنان در شركت سهامي ذوب اهن اصفهان
804
بررسي تاثير حكمراني خوب بر كاهش بي تفاوتي سازماني كاركنان با نقش ميانجي گري احساس تعلق سازماني آنان در بيمارستان امام رضا)ع( تبريز
805
بررسي تاثير حكومت منطقه اي كردستان عراق بر روابط كشورهاي منطقه (تركيه، ايران و سوريه)
806
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر بطالت اجتماعي كاركنان با توجه به نقش ميانجي تعهد
807
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر رضايت از زندگي دانش آموزان دوره دوم متوسطه مدارس شهر قاين
808
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر رضايتمندي مشتريان و رفتار شهروندي در اجتماع برند آنلاين در شركت ديجي كالا
809
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر رضايتمندي مشتريان و رفتار شهروندي در اجتماع برند آنلاين در شركت سامسونگ
810
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر رفتار شهروندي مشتريان در جوامع آنلاين(مطالعه موردي:باشگاه مشتريان بانك صادرات)
811
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر رفتار شهروندي مشتريان در جوامع آنلاين(مطالعه موردي:باشگاه مشتريان بانك صادرات)
812
بررسي تاثير حمايت اجتماعي درك شده بر استفاده آسيب شناختي دانش آموزان از اينترنت با نقش ميانجي تبعض فردي درك شده و نقش تعديلگر هوش هيجاني
813
بررسي تاثير حمايت اجتماعي و سطح كيفيت زندگي كاري بر توانمند سازي رواني كاركنان در شركت هاي كوچك و متوسط
814
بررسي تاثير حمايت سازماني ادراك شده در شكستن سكوت سازماني با نقش ميانجي تعهد عاطفي در كاركنان ادارات دولتي شهرستان قم
815
بررسي تاثير حمايت سازماني ادراك شده و توانمند سازي روانشناختي بر عملكرد شغلي كاركنان (با اثر واسطه اي رفتار شهروندي سازماني)
816
بررسي تاثير حمايت سازماني درك شده بر تعهد عاطفي و عملكرد كاركنان با نقش واسطه مشاركت كاركنان (مطالعه موردي:كاركنان شهرداري ستاد تهران)
817
بررسي تاثير حمايت معلم و گفتمان مشاركتي همسالان بر اكتساب زمان و نمود در منطقه همجوار رشد:نگرش اجتماعي - فرهنگي
818
بررسي تاثير حمايت نهادي از كارآفريني زنان با توجه به رويكرد خودكارآمدي
819
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري جوانان پسر 20-30 ساله شهر شهركرد
820
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري دانش آموزان در سال تحصيلي ۹۰-۹۱
821
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري نوجوانان 18-13 ساله در استان قم در سال 1394
822
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري نوجوانان 18-13 ساله در شهر قم در سال 1389
823
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري نوجوانان در شهر قم در سال 1391
824
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري نوجوانان در كانون اصلاح تربيت شهرستان رشت
825
بررسي تاثير خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز شهرستان گنبد كاووس
826
بررسي تاثير خانواده بر دينداري نوجوانان مقطع شهر شهركرد
827
بررسي تاثير خانواده بر رشد اجتماعي نوجوانان شهرستان گرگان
828
بررسي تاثير خانواده بر سرمايه اجتماعي ﴿اعتماد﴾ در بين جوانان شهر بن
829
بررسي تاثير خانواده بر مشكلات تحصيلي فرزندان آنها در شهرستان كيار
830
بررسي تاثير خانواده بربرنامه ريزي اوقات فراغت فرزندان كم توان ذهني در شهرستان گرگان
831
بررسي تاثير خانواده برپيشگيري از وقوع جرم
832
بررسي تاثير خانواده درماني به روش ساختي بر كاهش تعارضات زناشوئي زوجين متقاضي طلاق شهرستان اصفهان
833
بررسي تاثير خانواده درماني شناختي رفتاري بر طرحواره جنسي و كيفيت زندگي زناشويي
834
بررسي تاثير خانواده هاي چند همسري بر گرايش به بزهكاري دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه شهر ياسوج
835
بررسي تاثير خانواده هاي كم درامد وخانواده هاي پردرامد بر رشد اجتماعي دانش اموزان دختر سال پنجم ابتدايي صالح اباد
836
بررسي تاثير خدمات ارائه شده به مشتري بر رضايت و وفاداري مشتري
837
بررسي تاثير خدمات الكترونيكي بر رضايت كاركنان شهرداري ساري
838
بررسي تاثير خدمات الكترونيكي بر رضايتكاركنانشهرداريساري
839
بررسي تاثير خدمات الكترونيكي بر وفاداري مشتري و تبليغات دهان به دهان الكترونيكي از طريق اعتماد مشتري؛ مورد مطالعه: سايت ديجي كالا
840
بررسي تاثير خدمات بانكداري الكترونيك بر عملكرد مالي و رضايت مشتريان به تفكيك بانك هاي جمهوري اسلامي ايران
841
بررسي تاثير خدمات پس از فروش بر رضايت مشتريان شركت ايران خودرو
842
بررسي تاثير خدمات پس از فروش شركت زيراكس بر ميزان رضايت مشتريان اين شركت در استان اصفهان
843
بررسي تاثير خدمات حسابرسي و غير حسابرسي همزمان بر استقلال حسابرس از ديدگاه تحليل گران بورس
844
بررسي تاثير خدمات حمايتي كميته امداد بر توانمند سازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت (مورد مطالعه كميته امداد امام خميني منطقه 13 تهران)
845
بررسي تاثير خدمات دولت الكترونيك بر استفاده آگاهانه با نقش ميانجي رضايتمندي مشتريان در شركت ايرانسل
846
بررسي تاثير خشك شدن درياچه هامون بر وضعيت اقتصادي مردم سيستان
847
بررسي تاثير خشكسالي اقليمي بر شدت و تاخير زماني خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از شاخص GRI
848
بررسي تاثير خشكسالي هيدرولوژيكي و هواشناسي بر كميت و كيفيت منابع آب زير زميني ﴿مطالعه موردي : دشت جيرفت﴾
849
بررسي تاثير خشونت والدين بر اضطراب فرزندان
850
بررسي تاثير خشونت والدين بر گرايش به اعتياد
851
بررسي تاثير خصوصي سازي
852
بررسي تاثير خصوصي سازي بر بهبود عملكرد واحدهاي خصوصي شده شركت مخابرات شهرستان ورامين
853
بررسي تاثير خصوصي سازي بر توسعه مالي و رشد شركت
854
بررسي تاثير خصوصي سازي بر رضايت مندي مشتريان اداره اعتبارات بانك صادرات خراسان رضوي در شهر مشهد
855
بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملكرد بانك (مورد مطالعه شعب بانك ملت شهر رشت )
856
بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملكرد شركتهاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
857
بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملكرد مالي شركتهاپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
858
بررسي تاثير خصوصي سازي بر كارآئي در شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان
859
بررسي تاثير خصوصي سازي در بخش راه روستايي و ارائه راهكارهاي اجرايي
860
بررسي تاثير خصوصي سازي در موفقيت سازماني با نگاهي به عملكرد بانك ها و پست بانك هاي خصوصي شهرستان لردگان
861
بررسي تاثير خصوصي سازي شركت هاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ارزش افزوده اقتصادي آنها
862
بررسي تاثير خصوصي سازي فرودگاهها بر بهره وري از ديدگاه مديران شركت فرودگاههاي كشور
863
بررسي تاثير خصوصيات بيوشيميايي روغن هاي گياهي در فرمولاسيون قارچ Beauveria bassiana در كنترل ميكروبيولوژيك
864
بررسي تاثير خصوصيات پايه بر عملكرد غشاي نانوفيلتراسيون فشار پايين به منظور كاهش مصرف انرژي
865
بررسي تاثير خصوصيات خاك سطحي بر قابليت تشكيل سله و پايداري آن در برابر فرسايش بادي
866
بررسي تاثير خصوصيات شخصيتي وكيفيت وبگاه بر خريد آني آنلاين (مطالعه موردي:خريداران محصولات الكترونيكي در شهر كرمانشاه)
867
بررسي تاثير خصوصيات شخصيتي وكيفيت وبگاه بر خريد آني آنلاين )مطالعه موردي:خريداران محصولات الكترونيكي در شهر كرمانشاه
868
بررسي تاثير خصوصيات شيميايي و كريستالو شيميايي خاك بر پايداري مكانيكي خاك هاي مارن منطقه خان زنيان در استان فارس
869
بررسي تاثير خط افزايش سرعت بر مكانيسم و تركيب تقاضاي فعال شدن گلوگاه و تعيين ظرفيت و ضرايب خطوط ورودي در ناحيه ي رمپ ورودي آزادراه
870
بررسي تاثير خطاهاي ارزيابي عملكرد بر بي تفاوتي سازماني
871
بررسي تاثير خطاهاي انساني در عملكرد و ميزان بهره وري سيستم هاي توليد منعطف(مطالعه موردي: صنعت خودرو)
872
بررسي تاثير خطاي پيش بيني سود دوره قبل بر واكنش بازار به پيش بيني سود مديريت و انواع مختلف سود
873
بررسي تاثير خلاقيت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پنجم ابتدائي شهرستان گنبد كاووس
874
بررسي تاثير خلاقيت بر كارآفريني كاركنان كارخانه لبنيات پاستوريزه آشناي بجنورد
875
بررسي تاثير خلاقيت برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم دبيرستان
876
بررسي تاثير خلاقيت فردي كاركنان بر اثر بخشي سازماني
877
بررسي تاثير خلاقيت كاربران بر تركيب بهينه تيم توسعه محصول جديد در صنعت سرگرمي
878
بررسي تاثير خلاقيت مديران در پيشرفت تحصيلي مدارس رامسر
879
بررسي تاثير خلاقيت مديران در پيشرفت تحصيلي مدارس رامسر
880
بررسي تاثير خمس و زكات بر توازن اجتماعي و اقتصادي جامعه اسلامي مورد مطالعه استان مازندران
881
بررسي تاثير خمير دندان پارادنتاكس با محتواي گياهي در مهار پلاك ميكروبي دندان
882
بررسي تاثير خنده درماني به روش كاتاريا بر نشانه هاي افسردگي سالمندان ساكن آسايشگاه سالمندان و معلولين شهر رشت در سال1395
883
بررسي تاثير خنك سازي توربين گازي در ارتقاء بازده
884
بررسي تاثير خوابگاه بر رشد روابط اجتماعي دانشجيان دختر دانشگاه صنعتي اصفهان در سال تحصيلي 84-1383
885
بررسي تاثير خوابگاه بر وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (آشخانه )
886
بررسي تاثير خواص آنتي اكسيداني پياز بر روي فاكتورهاي بيوشيميايي و آنتي اكسيدانهاي خوني و بافت بيضه بعد از مصرف تارترازين
887
بررسي تاثير خواص آنتي اكسيداني و آنتي باكتريال جلبك اسپرولينا جهت افزايش ماندگاري گوشت چرخ كرده
888
بررسي تاثير خواص لايه پلي الكتروليتي بر انتقال يون در نانوكانال‌هاي مخروطي شكل
889
بررسي تاثير خود پنداره تحصيلي بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر گرگان در سال تحصيلي 95 - 94
890
بررسي تاثير خود گشتي و آزاد گرده افشاني بر برخي ويژگي هاي گياه چچم چند ساله (.Lolium perenne L) در شرايط حضور و عدم حضور قارچ اندوفايت (Epichloe festuca)
891
بررسي تاثير خودپنداره و عزت نفس روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تيزهوش و ساير مدارس شهرستان اردبيل
892
بررسي تاثير خودروهاي الكتريكي بر بار شبكه
893
بررسي تاثير خودشناسي بر افسردگي دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه روستاي كرفس 1386
894
بررسي تاثير خودشيفتگي بر رفتار غيرمولد (مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور استان گيلان)
895
بررسي تاثير خودكنترلي بر سطح رفتار مالي و رفاه مالي
896
بررسي تاثير خوردگي ناشي از كلريد بر عملكرد لرزه اي سازه هاي بتن آرمه بلند مرتبه با قاب خمشي تحت سناريو هاي مختلف خوردگي
897
بررسي تاثير خوش بين - بدبين بودن افراد بر ميزان استرس ادراك شده در آنها
898
بررسي تاثير خوش بين-بدبين بودن افراد بر ميزان استرس ادراك شده در آنها
899
بررسي تاثير خوش بيني در سلامت رواني افراد
900
بررسي تاثير خيابان كشي هاي صليبي دوره پهلوي اول (امام وقيام﴾ بر ساختار كالبدي ميدان امير چخماق
901
بررسي تاثير داده‌كاوي برعملكرد سازمان با متغير ميانجي مديريت دانش
902
بررسي تاثير داده‌كاوي برعملكرد سازمان با متغير ميانجي مديريت دانش (مطالعه موردي: شركتهاي ارائه دهنده خدمات بانكداري الكترونيكي)
903
بررسي تاثير دارايي‌هاي ثبت ‌نشده و افشاي ‌اطلاعات روي ضريب ‌واكنش‌ سود‌ آتي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس ‌اوراق ‌بهادار تهران
904
بررسي تاثير داراييهاي نامشهود بر سود و قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
905
بررسي تاثير دارو درماني بر سرعت و دقت زمان واكنش بيماران اسكيزوفرنيك
906
بررسي تاثير دارو درماني در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقض توجه بيش فعالي در مقطع ابتدايي دخترانه شهرستان علي آباد كتول از ديدگاه معلمان
907
بررسي تاثير دارودرماني بر دقت و زمان واكنش در بيماران دوقطبي (مانيك
908
بررسي تاثير داروهاي ... و ... بر الگوي بيان ... و بيان آنزيم هاي ... و ... در رده سلول هاي سرطاني تحمدان ... حساس و مقاوم به به سيس پلاتين
909
بررسي تاثير داروهاي كاربامازپين و اكسكاربازپين بر روي وزوز گوش بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت/
910
بررسي تاثير داروي Avonex بر كاهش عود و حملات بيماري مولتيپل اسكلروزيس در بيماران مولتيپل اسكلروزيس شهرستان سنندج از سال 1382 تا سال 1384
911
بررسي تاثير داروي بوپروپيون درون هسته لوكوس سرلئوس روي درد حاد حاصل از فرمالين در پاي عقبي موشهاي بزرگ آزمايشگاهي
912
بررسي تاثير داروي پنتوكسي فيلين بر روي كاهش دفع ادراري پروتئين در بيماران ديابتي نوع 2
913
بررسي تاثير داروي سيمواستاتين بر سطح سرمي پروتئينهاي شوك حرارتي 60 و 70 در افراد داراي ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي و مغزي , an investigation of simvastatin effect on serum levels of heat shock proteins 06,07 in subjects with coronary and cerebral risk factors
914
بررسي تاثير داروي گياهي هايپريكوم پرفوراتوم در درمان انزال زودرس
915
بررسي تاثير داكسي سايكلين به همراه جرم گيري و تسطيح ريشه بر ميزان اينترلوكين - 1 بتا در بزاق بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن
916
بررسي تاثير دانستن قواعد دستوري و مهارت هاي نگارشي بر انشا نويسي دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان كرج
917
بررسي تاثير دانسيته اتصالات عرضي بر روي فاكتور اتلاف انرژي و خواص ديناميكي كامپاند NR-BR در محدوده فركانسي معين
918
بررسي تاثير دانش اشتراك شبكه (تسهيم دانش) و كيفيت روابط داخلي با نقش واسطه اي كيفيت ارتباط با مشتري بر روي عملكرد سازمان (مطالعه موردي:شركت هاي صنعتي و تجاري شهر اهواز)
919
بررسي تاثير دانش اشتراك شبكه(تسهيم دانش) و كيفيت روابط داخلي با نقش واسطه اي كيفيت ارتباط با مشتري بر روي عملكرد سازمان (مطالعه موردي: شركت هاي صنعتي و تجاري شهراهواز)
920
بررسي تاثير دانش زيست محيطي بر قصد خريد سبز با نقش ميانجي اعتماد سبز، نگراني زيست محيطي، نگرش زيست محيطي
921
بررسي تاثير دانش ضمني كاركنان بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري در صنعت بانكداري(مطالعه موردي:بانك تجارت استان گلستان)
922
بررسي تاثير دانش ضمني كاركنان بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري در صنعت بانكداري(مطالعه موردي:بانك تجارت استان گلستان)
923
بررسي تاثير دانش كشاورزان در مديريت پايدار علف هاي هرز مزارع گندم و برنج و عوامل موثر بر آن در روستاهاي شهرستان دوره چگني
924
بررسي تاثير دانش و ارتباط مصرف كننده با نام تجاري بر خريد فعلي و اينده محصول شير پگاه
925
بررسي تاثير دانش و ارتباط مصرف كننده با نام تجاري خريد فعلي و آينده محصول
926
بررسي تاثير دانشگاه يزد بر توسعه آموزشي و اقتصادي شهرستان يزد
927
بررسي تاثير دانه بندي سنگدانه ها و فيلرها بر روي برخي از خواص رئولوژيكي بتن خود تراكم
928
بررسي تاثير دانه بندي و ابعاد نمونه بر روي پارامترهاي مقاومت برشي خاكهاي درشت دانه در آزمايش برش مستقيم
929
بررسي تاثير دانه بندي و حد اكثر اندازه درشت دانه بر روي خواص رفتاري مخلوط بتن خود تراكم تازه
930
بررسي تاثير دانه بندي و شكل مصالح سنگي بر مقاومت لغزندگي مخلوط ‌هاي آسفالتي SMA
931
بررسي تاثير دانه سير پخته و عصاره آبي الكلي دانه خرنوب در روند اسپرماتوژنر موش هاي رت نر
932
بررسي تاثير داوري ال -آسپارژيناز بر فعاليت پروتئين C ،پروتئين S ،آنتي ترومبين III و عملكرد پلاكت در بيماران مبتلا به ALL
933
بررسي تاثير دخالت مديران ارشد بر عملكرد پروژه¬هاي در دست اجراي (شركت: مهاب قدس)
934
بررسي تاثير در صد بور بر خواص مكانيكي و ريز ساختاري متالورژي پودر
935
بررسي تاثير درآمدهاي مالياتي مستقيم و غير مستقيم بر كسري تراز عملياتي در بودجه ريزي ايران
936
بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر فقر و نابرابري درآمد در كشورهاي نفت خيز (روش پنل ديتا PANEL DATA)
937
بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر فقر و نابرابري درآمد در كشورهاي نفت خيز (روش پنل ديتا PANEL DATA)
938
بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر نرخ ارز حقيقي در اقتصاد ايران﴿ طي دوره 1386-1344﴾
939
بررسي تاثير درآمدهاي نفتي برشاخصهاي منتخب توسعه دركشور ايران
940
بررسي تاثير درجه حرارت و زمان عمليات حرارتي آنيل پله اي بر ريزساختار ها و خواص مكانيكي فولاد AISI 3115
941
بررسي تاثير درجه حرارت و ميزان فعاليت آلومينيوم بر نحوه تشكيل و ريز ساختار پوشش آلومينايدي به روش آلومينايزينگ بر روي سوپر آلياژ
942
بررسي تاثير درجه نامعيني (اثر تعداد طبقات و دهانه ها) بر ضريب رفتار زلزله
943
بررسي تاثير درجه نامعيني و اضافه مقاومت در ضريب رفتار قابها
944
بررسي تاثير درز در خمش شلوار فاستوني
945
بررسي تاثير درس افزارهاي چندرسانه اي روي ميزان يادگيري واژگان زبان انگليسي ميان دانش آموزان پايه سوم دبيرستان شهرستان سرپل ذهاب
946
بررسي تاثير درس پزوهي بر توسعه حرفه اي معلمان ابتدايي شهرستان مريوان
947
بررسي تاثير درس تربيت بدني بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دخترانه ابتدايي ناحيه يك مشهد
948
بررسي تاثير درسي هنردرافزايش خلاقيت دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي دختران منطقه 1تهران
949
بررسي تاثير درصد زيركونيم و سرعت انجماد بر خواص مكانيكي در ريز ساختار فولاد ميكروآلياژ ريختگي
950
بررسي تاثير درصد شكستگي سنگدان هها در مقاومت مارشال مخلوطهاي آسفالتي
951
بررسي تاثير درصد شكستگي سنگدانه ها در مقاومت مارشال مخلوطهاي آسفالتي
952
بررسي تاثير درصد شوري و رطوبت در خواص مكانيكي خاك هاي شور
953
بررسي تاثير درصد هاي مختلف غلظت دهنده هاي مصنوعي و آلجينات در چاپ راكتيو با استفاده از قوانين ريولوژي
954
بررسي تاثير درصد وزني منيزيم بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 5052
955
بررسي تاثير درصدهاي مختلف غلظت دهنده هاي مصنوعي و آلجينات در چاپ راكتيو با استفاده از قوانين رئولوژي
956
بررسي تاثير درك سازمان از الزامات نوآوري بر عملكرد سازمان با نقش ميانجي پيكربندي قابليت نوآوري (مورد مطالعه شركت مخابرات منطقه اصفهان ناحيه جنوب)
957
بررسي تاثير درك مسئوليت اجتماعي سازمان بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه خوارزمي
958
بررسي تاثير درگير شدن در كار و رضايت شغلي بر تعهد عاطفي و قصد ترك شغل در بين كاركنان مجتمع دخانيات شهر رشت
959
بررسي تاثير درگيري شغلي بر تمايل به تسهيم دانش با نقش واسطه اي رفتار شهروندي سازماني در اداره كل شيلات استان گيلان
960
بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي protein reactive-C، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته
961
بررسي تاثير درمان خشكي شديد چشم (سيكا) دركاهش سردد بيماران مبتلا به سندرم شوگرن باعلاين سردرد ميگرني
962
بررسي تاثير درمان دهاي پريودنتال بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان و دندان در بيماران مبتلا به پريودونتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
963
بررسي تاثير درمان رفتاري - فرا شناختي بر علائم اختلال پس از سانحه (PTSD) و افسردگي در جانبازان جنگ عراق عليه ايران
964
بررسي تاثير درمان شناختي-رفتاري برافسردگي
965
بررسي تاثير درمان عفونت آندومتر روي نتيجه در بيماران با كانديد IVF و ICIS
966
بررسي تاثير درمان فراشناخت بر مشكلات ارتباطي زوجين شهر اصفهان
967
بررسي تاثير درمان ليوتيرونين در مقايسه با پلاسبو كبد چرب در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي
968
بررسي تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر اجتناب تجربه‌اي، اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به سرطان پستان
969
بررسي تاثير درمان مبتني بر شفقت بر كاهش علائم استرس ناشي از ضربه رواني ثانويه در كاركنان آنش نشاني شهر اصفهان
970
بررسي تاثير درمان نگهدارنده متادون بر اختلال نعوظي در مردان معتاد مراجعه كننده به مراكزدرمان اعتياد شهر رشت در سال 1389
971
بررسي تاثير درماني افزودن ايزوسوربايد خوراكي به درمان رايج جهت تسهيل دفع سنگ هاي حالب در مركز آموزشي- درماني بيمارستان رازي رشت در سال 1388-1387
972
بررسي تاثير دروغ هاي قبل از ازدواج ﴿دوران نامزدي و عقد﴾ بر رضايت زناشويي
973
بررسي تاثير درون داد بارز شده و برون داد تحريك شده بر درون سازي و يادگيري قيدهاي ربطي زبان انگليسي
974
بررسي تاثير درون گرايي - برون گرايي بر خود كنترلي افكار در بين جوانان شهرستان گرگان در سال تحصيلي 90-89
975
بررسي تاثير دريافت مكمل كوآنزيم Q10 بر ميزان شاخص گليسميك، پروفايل ليپيدي و شاخص التهابي در زنان مبتلا به ديابت بارداري كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي
976
بررسي تاثير دز ناشي از گاز رادون بر روي خواص اپتيكي فيبر نوري به عنوان پيش نشانگر زلزله
977
بررسي تاثير دسموپرسين برميزان خونريزي در بيماران جراحي پيوند عروق كرونر تحت پمپ باي پس قلبي ريوي كه داروهاي ضد پلاكتي دريافت كرده اند در بيمارستان حشمت رشت در سال 93
978
بررسي تاثير دشواري پيش بيني وتامين مالي خارجي بر رابطه ي بين محافظه كاري و خطاي پيش بيني سود مديريت
979
بررسي تاثير دشواري فراشناختي بر ارزيابي مصرف‌ كننده از برند
980
بررسي تاثير دعا در كاهش اضطراب
981
بررسي تاثير دفاع غيرنظامي (پدافند غيرعامل) بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در همتافت منطقه‌اي خاورميانه
982
بررسي تاثير دفعات تكرار اوليه در بازخواني واژگان
983
بررسي تاثير دفعات محلول پاشي كود اوره بر فتوسنتز ،رشد و محتواي نيتروژن برگ در پسته رقم كله قوچي
984
بررسي تاثير دگرساني بر چقرمگي شكست سنگ در مقياس عددي با استفاده از روش المان مجزا
985
بررسي تاثير دگزامتازون در پيشگيري از تهوع و استفراغ پس از عمل رينوپلاستي
986
بررسي تاثير دگزامتازون وريدي در جلوگيري از ناراحتي گلو متعاقب لارنگوسكوپي
987
بررسي تاثير دلبستگي بر بهداشت دهان و دندان
988
بررسي تاثير دلفينيدين كلرايد بر ميزان آپوپتوز تخمك هاي گوسفندي در محسط كشت
989
بررسي تاثير دما بر بيوليچينگ كانه اكسيدي-سولفيدي مس ميدوك
990
بررسي تاثير دما بر مقاومت لغزشي رويه هاي بتني
991
بررسي تاثير دما بر هدايت الكتريكي در شيشه هاي سيستم Li2O-B2O3
992
بررسي تاثير دما و زمان آستمپر بر مقاومت سايشي چدنهاي نشكن آستمپر شده كاربيدي (CADI)
993
بررسي تاثير دما و زمان آستمپر بر مقاومت سايشي چدنهاي نشكن آستمپر شده كاربيدي ﴿CAdI )
994
بررسي تاثير دما و زمان بر خواص كامپوزيتهاي زمينه سراميكي CMC آلومينا - آلومينيوم
995
بررسي تاثير دما و زمان پيونددهي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال فولاد زنگ نزن 310 به اينكونل 617 ايجاد شده به روش پيونددهي فاز مايع گذرا
996
بررسي تاثير دما و زمان رشد بر سنتز نانولوله هاي كربني به روش رسوب بخار شيميايي(CVD)
997
بررسي تاثير دما و زمان و تركيب بر تشكيل پوشش كاربي نانوبيوم به روش TRd
998
بررسي تاثير دما و نحوه سردشدن برخوردگي بين دانه اي در مقاطع جوش فولاد زنگ نزن آستنيتي 347
999
بررسي تاثير دماي آستنيته كردن بر ريزساختار و خواص فولاد ابزار سرد كار 1.2080
1000
بررسي تاثير دماي استحاله بينيتي و زمان نگهداري بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولادهاي دلتا TRIP
بازگشت