<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تأثير توليدات پراكنده بر حفاظت اضافه جريان
2
بررسي تأثير تيمارهاي سرمايي و هورموني بر شكست خواب ميني تيوبر سيب زميني
3
بررسي تأثير جابه جايي كشور توليد كننده برند بر تصوير ذهني مشتري (مورد مطالعه: استفاده كنندگان محصولات سامسونگ در كلان شهر كرج)
4
بررسي تأثير جابه جايي كشور توليد كننده برند برتصويرذهني مشتري (مورد مطالعه: مصرف كنندگان لوازم خانگي سامسونگ در شهر كرج)
5
بررسي تآثير جان بخشي بر فرايند ادگري كودكان و نوجوانان
6
بررسي تأثير جانمايي واحد صنعتي پتروشيمي شيراز در ميزان نشست گازهاي آلاينده با استفاده از مدل MERCURE – SATURNE
7
بررسي تأثير جايگزيني الياف PVA با ميكرو و نانو الياف سلولزي بر خواص مكانيكي كامپوزيت سيماني مهندسي شده
8
بررسي تأثير جت مصنوعي روي جريان حول بالواره هاي پشت سرهم
9
بررسي تأثير جدايش در خواص ديناميكي اتصالات سازه اي چسبي
10
بررسي تأثير جديد بودن فروشگاه بر وفاداري مشتريان با توجه به نقش واسطه اي طراحي
11
بررسي تأثير جرم جابجا شونده بر مسير طي شده توسط گلايدردريايي
12
بررسي تأثير جريان هاي الكتريكي مختلف بر ويروس هاي طبيعي
13
بررسي تأثير جنبش مزدك بر جنبش‌ها و فرقه‌هاي قرون نخستين اسلامي (از قرون اول تا چهارم)
14
بررسي تأثير جنسيت بر سطح تحمل ناكامي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور فردوس
15
بررسي تأثير جنسيت بر كمرويي و رشد اجتماعي در دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه تحصيلي درسال 85-84.
16
بررسي تأثير جنسيت برند بر ارزش ويژه برند مبتني بر مصرف كننده با نقش ميانجي مشاركت برند مصرف كننده و عشق به برند(مورد مطالعه: مشتريان عطر بيك)
17
بررسي تأثير جنسيت برند بر ارزش ويژه برند مبتني بر مصرف كننده با نقش ميانجي مشاركت برند مصرف كننده و عشق به برند(مورد مطالعه: مشتريان عطر بيك)
18
بررسي تأثير جنسيت برهمرنگي فرد باجماعت
19
بررسي تأثير جنسيت در شدت حوادث گذرگاه‌هاي هم‌سطح جاده و ريل
20
بررسي تأثير جهاني شدن بر گرافيك معاصر ايران
21
بررسي تأثير جهت گيري زندگي بر رضايت و نگرش هاي زناشويي در بين كاركنان آموزش و پرورش و ساير ارگانهاي اداري شهرستان سميرم
22
بررسي تأثير جوانه زايي، بهسازي و عمليات حرارتي رسوب سختي بر مقاومت به ضربه‌ي آلياژ پايه Al-Si-Mg
23
بررسي تأثير چابكي سازماني بر عملكرد شركت هاي صنعتي كوچك و متوسط مورد مطالعه: شهرك هاي صنعتي استان همدان
24
بررسي تأثير چاه مجازي بر روي وارون‌سازي لرزه‌اي و تخمين خصوصيات مخزني در يك ميدان نفتي در جنوب غرب ايران
25
بررسي تأثير چراغ‌هاي راهنمايي هوشمند و هماهنگ‌سازي تقاطعات بر آلودگي هوا، مصرف سوخت و متغيرهاي ترافيكي (مطالعه موردي: شهر يزد)
26
بررسي تأثير چگونگي تأمين هزينه هاي درمان و كيفيت محيط زيست بر نتايج سلامت در كشور هاي منتخب توسعه نيافته
27
بررسي تأثير حافظه سازماني و يادگيري سازماني بر مزيت رقابتي سازمانها با نقش ميانجي نوآوري (مطالعه موردي: شعب بانك صادرات استان گيلان)
28
بررسي تأثير حاكميت شركتي بر روي سرعت تعديل ساختار سرمايه
29
بررسي تأثير حالتهاي روحي بر ريسك پذيري سرمايه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر پايه مدل پاناس
30
بررسي تأثير حد نوسان و توقف نماد معاملاتي بر فعاليت معاملاتي، نقدشوندگي و نوسان قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
31
بررسي تأثير حركت سر بر جريان خون درون يك آنوريسم مغزي
32
بررسي تأثير حضور خودروهاي برقي در افزايش تاب آوري شبكه توزيع هوشمند
33
بررسي تأثير حضور در نمايشگاه بر بهبود كيفيت محصولات واحدهاي توليدي بهداشتي در سطح شهر تهران(مطالعه موردي شركت پاكسان)
34
بررسي تأثير حضور در نمايشگاه هاي تخصصي بين المللي بر بهبود عملكرد شركتبر اساس مدل EFQM
35
بررسي تأثير حضور نانوذرات بر ويژگي هاي غشاهاي تبادل كاتيون ناهمگن
36
بررسي تأثير حضور يون استات بر رفتار استخراجي مس و آهن توسط D2EHPA
37
بررسي تأثير حفر تونل بر شالوده‏ي پل‏ها در محيط‏هاي شهري مطالعه موردي: پل صدر
38
بررسي تأثير حكايت درماني مسير شغلي كوكران بر اهمال‌كاري تحصيلي دانشجويان نابينا
39
بررسي تأثير حمايت اجتماعي خانواده بر شادماني نوجوانان دختر سال سوم دبيرستان شهرستان فردوس سال 89=88
40
بررسي تأثير خاصيت ضدميكروبي برخي گياهان دارويي بر ميكروارگانيسم‌هاي عامل فساد در سس مايونز
41
بررسي تأثير خاكستر باگاس به جاي درصدي از سيمان در توليد بتن
42
بررسي تأثير خدمات محوري بر عملكرد مالي با نقش واسطه اي رضايت شغلي و رضايت مشتري(مطالعه موردي بانك دي)
43
بررسي تأثير خشكسالي اقليمي بر خشكسالي ژئوهيدرولوژيكي و زيست محيطي تالاب هاي طشك و بختگان
44
بررسي تأثير خشكسالي هواشناسي، هيدرولوژيكي و كاربري اراضي بر كميت و كيفيت منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي: دشت داراب)
45
بررسي تأثير خصوصيات آماري خرابي هاي هندسي خط بر شاخص هاي عملكردي RAMS
46
بررسي تأثير خطاهاي رفتاري سرمايه‌گذاران بر ظرفيت ريسك پذيري و تورشهاي رفتاري مديران سرمايه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران
47
بررسي تأثير خلاقيت در پيشرفت تحصيلي مدارس شهر كلاچاي.
48
بررسي تأثير خنك‌كاري تبريدي بر زبري سطح و عمر ابزار در ماشين‌كاري فولاد زنگ‌نزن 304
49
بررسي تأثير خواص كششي ژئوسل هاي تهيه شده از لايه هاي منسوجي بر روي ظرفيت باربري خاك مسلح
50
بررسي تأثير خودپنداره والدين بر سبك هاي فرزندپروري والدين شهرستان فردوس
51
بررسي تأثير خودپنداره والدين بر سبك هاي فرزندپروري والدين شهرستان فردوس
52
بررسي تأثير خودشناسي و موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
53
بررسي تأثير خوردگي ناشي از كلريد بر عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي بتن‌آرمه با قاب خمشي
54
بررسي تأثير داستان‌هاي فلسفي در پرورش تفكر انتقادي كودكان
55
بررسي تأثير دام هاي مالي رفتاري بر ريسك سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران
56
بررسي تأثير دانسيته اتصالات عرضي بر تراوايي شفاف‌پوشه آكريليك ملامين نسبت به بخارآب
57
بررسي تأثير دانش زيست‌محيطي، استراتژي زيست‌محيطي و مسؤليت اجتماعي شركتي بر رفتار سبز و عملكرد بازاريابي با نقش ميانجي گرايشات بازاريابي سبز (مطالعه موردي: صنايع نيروگاه هاي خورشيدي غرب كشور)
58
بررسي تأثير دانش مشتري بر عملكرد مديريت ارتباط با مشتري (CRM) با تبيين نقش ميانجي نوآوري باز (مطالعه موردي :صنايع غذايي منتخب استان يزد)
59
بررسي تأثير درآمدهاي نفتي بر اندازه دولت و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب ﴿ايران، عربستان و نرو‍ژ﴾ طي دوره ي 1980 تا 2010
60
بررسي تأثير درس پژوهي بر توسعه حرفه اي معلمان ابتدايي شهر فولادشهر و ارائه چهارچوب مناسب جهت اجراي آن
61
بررسي تأثير درس مهارتهاي زندگي بر عزت نفس دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان فسا
62
بررسي تأثير درصد اجزاء مخلوط نايلون- سلولز بر روي ضريب توزيع و ايزوترم جذب مواد رنگزاي مستقيم
63
بررسي تأثير درگيري شغلي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بر تصميم نيروي انساني در ترك سازمان (مطالعه موردي: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران)
64
بررسي تأثير درمان ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر تحمل پريشاني، پاسخ به استرس و تنظيم هيجاني زنان مبتلا به بي اشتهايي عصبي
65
بررسي تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و عملكرد خانواده هاي داراي كودكان كم توان ذهني
66
بررسي تأثير درمانهاي غير جراحي پريودنتال و آنتي بيوتيك بر ميزان هموكلوبين ALC در بيماران ديابتي نوعII
67
بررسي تأثير درمانهاي غير جراحي پريودنتال و آنتي بيوتيك بر ميزان هموكلوبين ALCدر بيماران ديابتي نوعII
68
بررسي تأثير درمانهاي غير جراحي پريودنتال و آنتي بيوتيك بر ميزان هموكلوبين در بيماران ديابتي نوع
69
بررسي تأثير درمانهاي غير جراحي پريودنتال و آنتي بيوتيك بر ميزان هموگلوبين AlC در بيماران ديابتي نوعII
70
بررسي تآثير دروس پايه در كيفيت نوازندگي دانشجويان موسيقي
71
بررسي تأثير دشواري تنظيم هيجان و شوخ طبعي بر كيفيت زندگي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور سميرم
72
بررسي تأثير دما و زمان در چاپ ديجيتال پارچه پلي استر توسط پرس حرارتي HP 230B
73
بررسي تأثير دما و زمان نيتراسيون و محيط كوئنچ نيتراسيون بر فولاد 1.8509 به روش TUFFTRIDE
74
بررسي تأثير دما و ضخامت لايه¬هاي نازك بر خواص مكانيكي بدست آمده در نانودندانه¬گذاري، بوسيله شبيه¬سازي ديناميك مولكولي
75
بررسي تأثير دما و غلظت Fe2+ بر اندازه ذره و خصوصيات مغناطيسي نانوذرات اكسيد آهن-آمينو سيلان به منظور كاربرد در انتقال دارو
76
بررسي تأثير دما و نوع آنيون بر روي خواص ساختاري و ديناميكي مايعات يوني آمينواسيد بر پايه ي كاتيون كولين- يك مطالعه ي شبيه سازي ديناميك مولكولي
77
بررسي تأثير دوخت لايه هاي تقويت كننده بر استحكام ضربه پاندولي در كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي شيشه اي
78
بررسي تأثير دوخت لايه‌هاي تقويت‌كننده بر خواص خمشي كامپوزيت‌هاي شيشه – اپوكسي
79
بررسي تأثير دوره پيش دبستاني بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدائي
80
بررسي تأثير دوره پيش دبستاني بر يادگيري مهارت هاي جسمي،ذهني و اجتماعي دانش آموزان در دوره ابتدائي
81
بررسي تأثير دوره تصدي حسابرس، اندازه موسسه حسابرسي و كيفيت سود بر همزماني قيمت سهام در شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران
82
بررسي تأثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر عملكرد آموزگاران مرد ابتدايي شهرستان خدابنده در سال تحصيلي 94-1393
83
بررسي تأثير دوزبانگي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان بلوچ شهرستان سيب و سوران
84
بررسي تأثير ديدگاه هاي معتزله بر تفسير ابوالفتوح رازي
85
بررسي تأثير ديدن ماهواره بر مؤلفه هاي سلامت روان زوجين
86
بررسي تأثير ذرات تقويت كننده بر خواص خوردگي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (FSW) آلياژ آلومينيوم 6061
87
بررسي تأثير ذرات جامد بر توان مصرفي الكتروپمپ گريزازمركز خط لوله 20 اينچ انتقال فرآورده‌هاي نفتي با روش CFD
88
بررسي تأثير ذرات نانوسايز2TiO بر خواص خوردگي و سختي پوششهاي كامپوزيتيZn -TiO2تهيه شده به روش آبكاري الكتريكي
89
بررسي تأثير رابطه رهبر عضو بر حسادت كاركنان و رفتارهاي كاري انحرافي با تبيين نقش تعديلي ادراك از عدالت سازماني، عزت‌نفس و روان رنجوري
90
بررسي تأثير راه بر افزايش در آمد روستاييان (مطالعه موردي:دهستان حومه شهرستان سراب)
91
بررسي تأثير راهبرد تغيير طول گام در تضمين پايداري ديناميكي ربات دوپا در مقابل ضربه
92
بررسي تأثير راهبردهاي ياددهي - يادگيري مبتني بر دست ورزي برارتقاء مهارت هاي شناختي و حسي – حركتي كودكان 6 ساله ي شهراصفهان
93
بررسي تأثير رخداد و شدت تجديد ارائه بر هزينه هاي نمايندگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
94
بررسي تأثير رزومه درماني بر هويت شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان
95
بررسي تأثير رسانه بر تصوير بدن و عزّت نفس با تأكيد بر نقش خودطرحواره ظاهر(مطالعه موردي: دانشجويان دخترخوابگاه دانشگاه اصفهان)
96
بررسي تأثير رسانه در افزايش مهارتهاي زندگي دربين زنان خانه دار.
97
بررسي تأثير رسانه هاي تصويري تلويزيون بر ساختار خانواده در شهر سميرم
98
بررسي تأثير رسانه هاي جمعي بر احساس امنيت اجتماعي زنان
99
بررسي تأثير رسوب‌سختي يك و دو مرحله اي به سختي و ريزساختار آلياژ 6061 آلومينيوم
100
بررسي تأثير رشد اجتماعي و درون گرايي و برون گرايي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع اول دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه منطقه بشرويه سال تحصيلي 83-82
101
بررسي تأثير رشد اقتصادي و مصرف انرژي بر روي تخريب محيط زيست، مطالعه موردي: جنگل‌زدايي در ايران
102
بررسي تأثير رشد جمعيت دانش آموزان مقطع راهنمايي بر افت و پيشرفت تحصيلي گزارش تحقيق درس سمينار
103
بررسي تأثير رضايت مندي زناشويي در سازگاري اجتماعي زوجين محله 6 متري فرهنگيان شهرستان جهرم1386-1385
104
بررسي تأثير رفتار تعاملي فروشنده بر رضايت مشتري (مطالعه موردي: شركت ايران خودرو)
105
بررسي تأثير رفتار شهروند سازماني بر افزايش مشتريان سازمان تأمين اجتماعي و شعب استان فارس
106
بررسي تأثير رفتار شهروند سازماني بر افزايش مشتريان سازمان تأمين اجتماعي و شعب استان فارس
107
بررسي تأثير رفتار شهروندي سازماني عدالت سازماني و تعهد سازماني كاركنان دانشگاه پيام نور مازندران
108
بررسي تأثير رفتارهاي تضعيف كننده ي اجتماعي بر تعهد سازماني با نقش تعديل كننده ي ويژگي شخصيتي وظيفه شناسي در سازمان جهاد كشاورزي استان قم
109
بررسي تأثير رفتارهاي شهروندي و ضدشهروندي كاركنان بر عملكرد آنها (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه هاي يزد و صنعتي شريف)
110
بررسي تأثير ركود اقتصادي بر ريسك پذيري و تصميمات وام دهي بانك ها در ايران
111
بررسي تأثير رنگ حساس ها روي فعاليت نانوفتوكاتاليست ها و اثر آنها در خودتميزشوندگي كالاي نساجي
112
بررسي تأثير رهبري اخلاق مدار بر عملكرد تجاري در كسب‌وكارهاي كوچك با توجه به نقش ميانجي تعهد سازماني
113
بررسي تأثير رهبري پروژه از ديدگاه اسلام بر موفقيت‌ پروژه‌هاي عمراني
114
بررسي تأثير رهبري تحول آفرين بر خلاقيت فردي كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان
115
بررسي تأثير رهبري تحول آفرين بر نوآوري فرايند و محصولدر دانشگاه علوم پزشكي تهران
116
بررسي تأثير رهبري زهرآگين بر تروماي سازماني با تبيين نقش رفتارهاي منافقانه و ماكياولي‌گرايانه در سازمان‌هاي دولتي شهر كرمان
117
بررسي تأثير روان نمايشگري بر افزايش هوش هيجاني دانش‌آموزان دختر ) پايه پنجم ابتدائي ( شهرستان اصفهان درسال 96-97
118
بررسي تأثير روايت درماني بر علائم افسردگي، نشخوار ذهني و عزت نفس نوجوانان پسر دبيرستاني شهر اصفهان
119
بررسي تأثير روايت درماني گروهي بر سازگاري با طلاق والدين، تاب‌آوري و مشكلات رفتاري ـ هيجاني دختران والدين مطلقه مقطع ابتدايي شهر اصفهان
120
بررسي تأثير روحيه معلمان بر پيوند دانش آموزان با مدرسه(نمونه موردي مدارس ابتدايي ناحيه 2شهرستان رشت).
121
بررسي تأثير روش بازنمايي عكاسي مد متداول در غرب بر عكاسي مد اينستاگرامي در ايران
122
بررسي تأثير روش بديعه پردازي بر پرورش مهارتهاي تفكر فلسفي دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر همدان
123
بررسي تأثير روش تدريس KWDL بر پيشرفت تحصيلي و برطرف كردن اختلال در يادگيري درس رياضي دانش آموزان دختر سال دهم رشته علوم انساني شهر ياسوج در سال تحصيلي 1397-1396
124
بررسي تأثير روش چندگانه حسي – حركتي بر دستخط دانش آموزان با اختلال يادگيري مقطع ابتدايي
125
بررسي تأثير روش ساخت بر ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي آلياژهاي هويسلر Co2FeSi و Co2FeGe
126
بررسي تأثير روش ساخت بر ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي آلياژهاي هويسلر Co2MnGe، Co2MnGa و Co2MnSi
127
بررسي تأثير روش شيار زني بر رفتار اتصال كامپوزيت CFRP پيش تنيده به بتن
128
بررسي تأثير روش نوردهي و تكنيك ترميم در ريزنشت كامپازيت خلفي p6O
129
بررسي تأثير روش نوردهي و تكنيك ترميم در ريزنشت كامپازيت خلفي p6O
130
بررسي تأثير روش هاي آرام سازي بر سرعت جريان ترافيك با استفاده از روش هاي آماري
131
بررسي تأثير روش هاي انتخاب ركوردهاي زلزله در تحليل ديناميكي افزايشي (IDA)
132
بررسي تأثير روش هاي نقاشي درماني بر رفتار سازشي كودكان دختر عقب مانده ذهني آموزش پذير مقطع دبستان ( شهرستان خمين)
133
بررسي تأثير روش يكپارچگي حسي بر بهبود مهارتهاي عصب‌ روانشناختي كودكان مبتلا به اوتيسم
134
بررسي تأثير روند بر پارامتر مقياس مكاني دبي حداكثر لحظه اي در حوضه ي درياي خزر
135
بررسي تأثير رويكرد تلفيقي﴿ايماگوتراپي و طرح واره درماني﴾ بر اعتياد به عشق و طرح واره دختران شهر اصفهان
136
بررسي تأثير رويكرد راه حل-محور بر كاهش گرايش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان
137
بررسي تأثير ريسك بر خطاي پيش بيني سود در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
138
بررسي تأثير ريسك هاي اقتصادي بر خروج سرمايه (مطالعه موردي ايران)
139
بررسي تأثير ريسك ورشكستگي بر نرخ بازده مورد انتظار در سطح سهام انفرادي-مورد مطالعه:شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
140
بررسي تأثير زمانهاي مختلف نوردهي با استفاده از دو سيستم نوردهي بر روي سختي سطحي گلاس آينومر
141
بررسي تأثير زمانهاي مختلف نوردهي با استفاده از دو سيستم نوردهي بر روي سختي سطحي گلاس آينومر
142
بررسي تأثير زمينه‌هاي بيروني و جامعه شناختي بر نقاشي ايران در سه دهه اخير
143
بررسي تأثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان تربت حيدريه
144
بررسي تأثير زيركن بر تبلورمجدد، ريزساختار و خواص منيزيا
145
بررسي تأثير ساختار سازمان و سازمان يادگيرنده بر ماندگاري در شغل و عملكرد پوياي فردي (مطالعه موردي: دانشگاه هاي پيام نور استان البرز)
146
بررسي تأثير ساختار سازمان و سازمان يادگيرنده بر ماندگاري در شغل وعملكرد پوياي فردي (مطالعه موردي: دانشگاه هاي پيام نور استان البرز)
147
بررسي تأثير ساختار سازماني خبرگزاري ايسنا بر جذب مخاطب
148
بررسي تأثير ساختار فضايي شهر بر كيفيت زندگي شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرگان)
149
بررسي تأثير ساختار فضايي شهر بر كيفيت زندگي شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرگان)
150
بررسي تأثير ساختار مالكيت و استراتژي هاي سرمايه گذاري بر بازده سهام و ريسك سيستماتيك در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
151
بررسي تأثير ساختار ماليات بر رابطه ي رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران
152
بررسي تأثير ساختار منسوج بي‌بافت سوزني بر خصوصيات انتقال حرارت با استفاده از روش ميكرو پرتونگاري مقطعي رايانه اي (µCT)
153
بررسي تأثير ساختمان بافت بر روي خواص فيزيكي پارچه هاي سه بعدي حلقوي پودي
154
بررسي تأثير ساختمان بافت پارچه هاي حلقوي تاري بر رفتار خمشي آن به كمك يك مدل رياضي
155
بررسي تأثير ساختمان بافت پارچه¬هاي دوجداره(حلقوي پودي) بر روي خواص ضربه¬¬ با سرعت پايين كامپوزيت¬هاي تقويت شده با آنها
156
بررسي تأثير ساختمان بافت و نوع نخ پود بر خاصيت انتقال حرارت پارچه هاي فاستوني
157
بررسي تأثير ساختمان پارچه‌هاي حلقوي پودي دوجداره بر روي خواص خمشي كامپوزيت‌هاي تقويت‌شده با آن‌ها
158
بررسي تأثير سازگاري زوجين در زندگي و نقش آن بر رضايتمندي زناشويي
159
بررسي تأثير سازمان يادگيرنده بر عملكرد مالي با ميانجيگري عملكرد دانشي (مورد مطالعه: سازمان ميراث فرهنگي اردبيل)
160
بررسي تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي و محافظه كاري بر عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
161
بررسي تأثير سازوكارهاي راهبري شركتي، كيفيت حسابرسي و تمركز مالكيت بر خطر سقوط آتي قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
162
بررسي تأثير ساعت درس بر ميزان پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پايه ابتدايي شهر آبادان
163
بررسي تأثير ساعت درس بر ميزان پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پايه ابتدايي شهر آبادان
164
بررسي تأثير سبك رهبري تحول آفرين بر كارآفريني سازماني مطالعه موردي: شهرك هاي صنعتي شماره 1 و 2 شهرستان خرم آباد
165
بررسي تأثير سبك رهبري تضايف گرايانه بر پايداري منابع انساني با در نظر گرفتن نقش ميانجي برند سازي داخلي
166
بررسي تأثير سبك رهبري خدمتگزار مديران بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان
167
بررسي تأثير سبك رهبري در رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بين‌فردي در سازمان‌هاي دولتي رفسنجان
168
بررسي تأثير سبك زندگي بر شادي زنان و مقايسۀ آن بين زنان شهرستان بوكان و مياندوآب
169
بررسي تأثير سبك فرزندپروري بر خلاقيت نوجوانان سال سوم مقطع راهنمايي شهرستان فردوس
170
بررسي تأثير سبك هاي اسناد و رضايت شغلي در دبيران مقطع ابتدايي شهرستان فردوس
171
بررسي تأثير سبك هاي عشق بر ارضاي نيازهاي اساسي زنان خانه دار شهرستان فردوس
172
بررسي تأثير سبك هاي فرزندپروري بر ميزان پذيرش اجتماعي دانش آموزان دختر و پسرمقطع سوم متوسطه شهر عشق آباد در سال تحصيلي 90-89
173
بررسي تأثير ستون هاي شني در كاهش پتانسيل روانگرائي بستر خاكريزهاي راه آهن
174
بررسي تأثير سرباره كوره بلند بر روي خواص مكانيكي و دوام بتن غلتكي روسازي در مناطق يخبندان
175
بررسي تأثير سرزني و كاربرد موادّ شيميايي بر زودرسي و خصوصيات كمي و كيفي پنبه رقم ورامين در منطقه بردسكن خراسان رضوي
176
بررسي تأثير سرزني و كاربرد موادّ شيميايي بر زودرسي و خصوصيات كمي و كيفي پنبه رقم ورامين در منطقه بردسكن خراسان رضوي
177
بررسي تأثير سركوب خاطره منفي بر اختصاصي بودن حافظه سرگذشتي، نشخوارفكري، ميزان مزاحمت خاطره منفي و مقايسه اثربخشي آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي با درمان شناختي-رفتاري و درمان دارويي دربيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي
178
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر توسعه زيباسازي شهري با نقش ميانجي مديريت دانش و نوآوري باز (مطالعه موردي:معاونت خدمات شهري شهرداري تبريز)
179
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر فعاليت‌هاي نرم مديريت دانش (تسهيم و خلق دانش) در شركت ايران خودرو ديزل
180
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي در ارتقاء بهره وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران 1388-1380
181
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي- شبكه روابط - زائران اصفهاني در جامعه ميزبان بر وفاداري آنان به مقصد مطالعه موردي( محله سرشور)
182
بررسي تأثير سرمايه روان‌شناختي كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني آنان با نقش ميانجي رضايت شغلي
183
بررسي تأثير سرمايه روانشناختي كاركنان بر تعهد سازماني آنان در شهرداري بيرجند
184
بررسي تأثير سرمايه فكري بر ارتباط ارزشي اطلاعات حسابداري
185
بررسي تأثير سرمايه فكري سبز بر مديريت منابع انساني سبز با نقش ميانجي‌گري فرهنگ‌ سازماني سبز
186
بررسي تأثير سرمايه فكري و سرمايه اجتماعي بر ميزان كيفيت خدمات مسافري در شركت حمل و نقل ريلي رجاء
187
بررسي تأثير سرمايه فكري و سرمايه اجتماعي بر ميزان كيفيت خدمات مسافري در شركت حمل و نقل ريلي رجاء
188
بررسي تأثير سرمايه فكري و هوش تجاري بر مزيت رقابتي با در نظر گرفتن نقش ميانجي ظرفيت جذب (مورد مطالعه: كاركنان كاشي كسري سنندج)
189
بررسي تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر ايجاد كسب و كارهاي جديد با نقش واسط توسعه ي بازارهاي مالي: مطالعه‌ي تطبيقي كشورهاي منتخب
190
بررسي تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر روي صادرات گاز ايران
191
بررسي تأثير سرمايه هاي اجتماعي كاركنان برعملكرد كارآفرينانه
192
بررسي تأثير سرمايه هاي اجتماعي كاركنان برعملكرد كارآفرينانه مؤسسات آموزشي با درنظرگرفتن نقش ميانجي تعهد سازماني "درخصوص كاركنان مؤسسات آموزشي استان كردستان شهرستان سنندج"
193
بررسي تأثير سرمايه‌ ي فرهنگي بر توسعه‌ ي پايدار در كشورهاي منطقه‌ ي منا
194
بررسي تأثير سرمايه‌گذاري شركتي و نقدشوندگي بر بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
195
بررسي تأثير سطح ريسك بر تقاضاي پوشش بيمه و امكان وجود انتخاب مساعد در بازار بيمه بدنه اتومبيل ﴿مطالعه موردي : شهر اصفهان﴾
196
بررسي تأثير سطح مقطع در انتقال حرارت جابجايي اجباري در جريان آرام نانوسيال غير نيوتني در يك لوله افقي خميده
197
بررسي تأثير سطح نگهداشت وجه نقد بهينه بر ارزش شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
198
بررسي تأثير سناريوهاي مختلف قيمت گذاري آب در بهره برداري از سدها در شرايط خشكسالي (مطالعه موردي: سد دز)
199
بررسي تأثير سه نوع دمنوش گياهي بر روي سيستم آنتي اكسيداني پلاسما و آنزيم هاي فعال كبدي دانشجويان دختر پس از يك جلسه تمرين ورزشي حاد
200
بررسي تأثير سواد والدين بر خلاقيت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سرايان
201
بررسي تأثير سواد والدين بر شناخت مشكلات عاطفي نوجوانان در منطقه باغستان
202
بررسي تأثير سوانح طبيعي بر اقتصاد عصر ناصري(1313-1264 هـ . ق)
203
بررسي تأثير سياست هاي پولي بانك مركزي بر شاخص هاي مالي و صنعت بورس اوراق بهادار تهران
204
بررسي تأثير سياست هاي پولي و ماليبر متغيرهاي عمده بخش كشاورزي ايران
205
بررسي تأثير سياست‌هاي فرهنگي شهرداري اصفهان بر سبك زندگي
206
بررسي تأثير سياستهاي اعتباري بر مربوط بودن اطلاعات حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
207
بررسي تأثير سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان بر ميزان كارايي آنان مورد مطالعه : مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران
208
بررسي تأثير سيستم اطلاعات مديريت بر افزايش اثر بخشي آموزش و يادگيري در كاركنان (مطالعه موردي: شركت برق منطقه اي تهران)
209
بررسي تأثير سيستم اطلاعات مديريت مالي بر عملكرد مالي بيمارستان بر اساس مدل هزينه يابي مبتني بر فعاليت:
210
بررسي تأثير سيستم‌هاي اطلاعات مديريت بر وضعيت اتوماسيون اداري
211
بررسي تأثير سيستم‌هاي سازماني (Enterprise Systems) بر چابكي سازمان با استفاده از مدل تائو (مطالعه موردي : صنعت خودرو‌سازي شهر تهران
212
بررسي تأثير سيستم‌هاي سازماني (Enterprise Systems) بر چابكي سازمان با استفاده از مدل تائو (مطالعه موردي : صنعت خودرو‌سازي شهر تهران)
213
بررسي تأثير سيكل عمليات حرارتي جوان‌سازي بر ريز ساختار پره توربين مستعمل از جنس IN738-LC
214
بررسي تأثير سيكل عمليات حرارتي روي رفتار سايشي چدن نشكن
215
بررسي تأثير سيگنال هاي سامانه ي بيورزونانس بر زيستايي سلول ها به شكل برون تني
216
بررسي تأثير سيليكون و كلريد سديم بر ويژگيهاي آناتوميكي و فيزيولوژيكي گياه فلفل CapSicum annuum L.))
217
بررسي تأثير سيمانتاسيون در پايداري شيرواني ها در آبرفت شمال تهران
218
بررسي تأثير سينماي آمريكا بر مخاطب ايراني پس از انقلاب اسلامي
219
بررسي تأثير سينماي ايران بر ارتكاب جرائم
220
بررسي تأثير شاخص ادراك فساد بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دو گروه كشور‌هاي با فساد بالا و فساد پايين.
221
بررسي تأثير شاخص حكمراني خوب بر شاخص توسعه انساني در دو گروه كشورهاي منتخب اسلامي و OECD
222
بررسي تأثير شادي حسابداران بر اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري (مورد مطالعه: شركت هاي كاشي و سراميك استان يزد)
223
بررسي تأثير شاغل بودن بانوان اصفهان بر ويژگي هاي رواني آنان در پرسشنامه scl 90
224
بررسي تأثير شايستگي‌هاي بنيادين حاصل از مديريت دانش بر مزيت رقابتي شركت‌هاي پروژه محور (مطالعه موردي شركت مپنا)
225
بررسي تأثير شبكه سازي بر عملكرد صادراتي با نقش ميانجي نوآوري فرآيند كسب و كار ( مورد مطالعه: صنايع نفت، گاز و پترو شيمي پارس جنوبي )
226
بررسي تأثير شبكه‌هاي اجتماعي آنلاين در تصميم‌گيري خريد مصرف‌كنندگان تحت وب
227
بررسي تأثير شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر هويت فردي، تحرك اجتماعي و فردگرايي در دانش آموزان دختر پايه اول دوره دوم متوسطه ناحيه دوم شهرستان بهارستان
228
بررسي تأثير شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر هويت فردي، تحرك اجتماعي و فردگرايي در دانش آموزان دختر پايه اول دوره دوم متوسطه ناحيه دوم شهرستان بهارستان
229
بررسي تأثير شخصيت برند بر نيات رفتاري و نگرش مصرف كننده با توجه به نقش واسطه جاذبه شخصيت برند: مورد مطالعه خدمات بازاريابي اجتماعي شركت ايران خودرو
230
بررسي تأثير شخصيت تيپ AوB برانتخاب رنگهاي اصلي وكمكي.
231
بررسي تأثير شخصيت سرمايه‌گذاران بر خطاهاي ادراكي آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
232
بررسي تأثير شخصيت، هوش عاطفي، كار احساسي، خستگي عاطفي بررفتار معكوس در بين كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان شركت مهندسي عمراب)
233
بررسي تأثير شعار برند بر يادآوري و بازتشخيص نام برند در بانك هاي ايراني
234
بررسي تأثير شكل رنگدانه برروي خواص ظاهري جوهر متاليك
235
بررسي تأثير شكل هندسي لوله هاي حامل ذرات ريز ماسه در جريانهاي چند فازي در لوله هاي انتقال نفت و گاز به منظور پيشبيني نرخ سايش و خوردگي به روش CFD
236
بررسي تأثير شهرت شركتي بر ريسك شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
237
بررسي تأثير شهرت نام تجاري بر تمايل به خريد برندهاي لوكس (مطالعه موردي: مشتريان فروشگاه هاكوپيان شعبه ساري(
238
بررسي تأثير شهرت نام تجاري بر تمايل به خريد برندهاي لوكس (مطالعه موردي: مشتريان فروشگاه هاكوپيان شعبه ساري(
239
بررسي تأثير شوخ طبعي بر سلامت روان دانشجويان دختر پيام نور مركز فردوس
240
بررسي تأثير شوك ارزي سال 1391 در ايران بر قيمت سهام شركت هاي منتخب
241
بررسي تأثير شوك‌هاي نفتي بر اشتغال در كشورهاي صادركننده و واردكننده نفت
242
بررسي تأثير شوك¬هاي قيمتي و درآمدي نفت بر ادوار تجاري در اقتصاد ايران
243
بررسي تأثير شيوه هاي تربيتي والدين بر اعتماد به نفس نوجوانان دختر
244
بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري برميزان پرخاشگري دختران مقطع راهنمايي شهرستان املش درسال86-85.
245
بررسي تأثير ضخامت پوشش بر مقاومت سايشي و چسبندگي پوشش DLC بع زيرلايه فولاد H13
246
بررسي تأثير ضخامت لايه ميانگير بر كارايي سلول هاي خورشيدي نانومتري CdTe/CdS
247
بررسي تأثير ضريب اصطكاك بر منحني سيلان در آزمايش فشار آلياژ آلومينيوم 6061
248
بررسي تأثير ضريب زبري بر فرآيند بارش-رواناب در دامنه هاي مركب
249
بررسي تأثير طراحي پيش تكليف و طراحي همزمان بر پيچيدگي و صحت ترجمه نوشتاري فارسي به انگليسي دانشجويان ايراني رشته مترجمي زبان انگليسي
250
بررسي تأثير طراحي شهري در كاهش تنش هاي اجتماعي ﴿نمونه مورد مطالعه: حاشيه رودخانه زرجوب رشت﴾
251
بررسي تأثير طرح اختلاط بر روي خواص مكانيكي و مقاومت به كربناسيون بتن
252
بررسي تأثير طرح بافت بر روي مقاومت خمشي كامپوزيت تقويت شده با پارچه شيشه اي
253
بررسي تأثير طرح بافت بر مقاومت سايشي پارچه تاري و پودي
254
بررسي تأثير طردشدگي در محيط كار بر آوا(صدا)ي كاركنان در شركت آب و فاضلاب شهر يزد
255
بررسي تأثير طلاق بر اختلالات رفتاري كودكان تك سرپرست شهرستان رامسر در سال 1390.
256
بررسي تأثير طلاق عاطفي بر سرمايه روانشناختي زوجين شهرستان فردوس
257
بررسي تأثير طلاق عاطفي بر هوش هيجاني زوجين شهرستان فردوس
258
بررسي تأثير طلاق عاطفي والدين بر سلامت روان فرزندان
259
بررسي تأثير ظرفيت جذب ادراك‌شده كاربران در موفقيت سيستم اطلاعاتي بيمارستان از طريق تسهيم دانش: نقش تعديل گر حمايت
260
بررسي تأثير ظرفيت جذب دانش بر نوآوري شركت‌هاي فناوري اطلاعات مطالعه موردي: شركت افزارپرداز رميس
261
بررسي تأثير عامل فوم ساز بر استحكام فشاري كامپوزيت فومي Al-Sic- TiB2
262
بررسي تأثير عبور غيرمجاز عابر پياده بر ظرفيت تقاطعات چراغ دار
263
بررسي تأثير عدالت اطلاعاتي و مراوده اي بر رفتار شهروندي سازماني و فردي با نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده در ميان پرستاران بيمارستان شهرستان رفسنجان
264
بررسي تأثير عدالت خدمات مالي بر رضايت مشتريان بانكها در شهرستان خوي
265
بررسي تأثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني و رضايت شغلي در بين كاركنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان
266
بررسي تأثير عدالت سازماني بر فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي استرس شغلي كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر رشت
267
بررسي تأثير عدالت و اعتماد سازماني بر درگيري شغلي و تعهد سازماني
268
بررسي تأثير عدالت، فناوري و اعتماد بر روي سوابق رضايت مشتري و ارتباط آن با نيات شكايت در خريد آنلاين (مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
269
بررسي تأثير عدالت، فناوري و اعتماد بر روي سوابق رضايت مشتري و ارتباط آن با نيات شكايت در خريد آنلاين (مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
270
بررسي تأثير عدم اطمينان محيطي بر عملكرد سازمان: ايران خودرو
271
بررسي تأثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه دوم دبيرستان الزهرا﴿قطب آباد سال تحصيلي1387-1386﴾
272
بررسي تأثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي كودكان در دوره ابتدايي
273
بررسي تأثير عصاره هيدرو الكلي كندر بر هورمونهاي توليد مثلي و بافت شناسي تخمدان جنس ماده در موش كوچك آزمايشگاهي
274
بررسي تأثير عضويت و استفاده ازشبكه هاي اجتماعي و اينترنت با هوش اخلاقي، مسئوليت پذيري و ارتباط با والدين در بين دانش آموزان دوره اول متوسطه شهراصفهان
275
بررسي تأثير عكس‌هاي خبري شهروندي بر عكاسي خبري حرفه‌اي- موردپژوهي(سايت نيويورك‌تايمز، سايت هافينگتون‌پست، روزنامه نيويورك‌تايمز و روزنامه وال استريت ژورنال سال 2018)
276
بررسي تأثير علم جديد بر انديشه‌ي تفسيري شهيد مطهري
277
بررسي تأثير عملكرد خانواده و نقص توجه بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان در شهر و روستا
278
بررسي تأثير عملكرد دانشگاه بر وفاداري به دانشگاه با متغير ميانجي نگرش نسبت به دانشكده و دانشگاه
279
بررسي تأثير عملكرد نظارت و راهنمايي آموزش مديران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان فسا در سال 1386-1385
280
بررسي تأثير عملكرد نظارت و راهنمايي آموزشي مديران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان فسا در سال85-86
281
بررسي تأثير عمليات پلاسما بر خواص فصل مشترك و زيست‌تخريب‌پذيري در كامپوزيت‌هاي تقويت‌شده با الياف خرما
282
بررسي تأثير عمليات ترمومكانيكي بر ساختار ميكروسكوپي و خاصيت ابركشساني آلياژهاي حافظه‌دار Ni-Ti-V
283
بررسي تأثير عمليات تكميلي H2O2/nano- TiO2/UV بر خواص سطح و ظاهر رنگي پارچه پلي استر
284
بررسي تأثير عمليات تكميلي بر خواص مكانيكي پارچه هاي كيسة هواي خودرو
285
بررسي تأثير عمليات حرارتي بر پوشش كبالت به منظور ايجاد اكسيد اسپينلي محافظ/ رسانا بر صفحات اتصال دهنده در پيل هاي سوختي اكسيد جامد
286
بررسي تأثير عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و ايجاد نانوساختار در شيشه فلز حجمي پايه زيركونيم
287
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮ رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ آﻟﻴﺎژ نانو ساختار نرم مغناطيس پايه آهن
288
بررسي تأثير عمليات حرارتي سريع بر ريزساختار و خواص سايشي آلياژ آلومينيوم برنز حاوي نيكل
289
بررسي تآثير عمليات سطحي پلاسما بر روي خواص مكانيكي كامپوزيتهاي پارچه اي شيشه اي
290
بررسي تأثير عناصر و نقوش سنتي در دكوراسيون داخلي
291
بررسي تأثير عنصر منيزيم و عمليات حرارتي رسوب-سختي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ پايه Al-Si-Cu
292
بررسي تأثير عنصر نقره بر ساختار و سختي آلياژ Al-Cu (201Al) توليد شده به روش سطح شيب‌دار
293
بررسي تأثير عوامل آميخته بازاريابي بر مكانيزم رفتاري مصرف كنندگان زعفران
294
بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر دينداري دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
295
بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر دينداري دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
296
بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر روي افزايش رضايت شغلي كاركنان شهرستان سميرم
297
بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر روي باورهاي مذهبي زنان 18تا30ساله دانشگاه پيام نور رامسر.
298
بررسي تأثير عوامل اجتماعي در بروز رفتارهاي نابهنجار(مطالعه موردي دانش آموزان مدارس شهر كرمانشاه)
299
بررسي تأثير عوامل اجتماعي فرهنگي بر ميزان اعتماد اجتماعي جوانان شهر سميرم به دانشگاه پيام نور سميرم
300
بررسي تأثير عوامل انجمادي بر مشخصات ريزساختاري در انجماد جهت دار آلياژهاي Al-Fe
301
بررسي تأثير عوامل انگيزشي كاركنان بر اثربخشي مديريت دانش در شركت ملي نفتكش ايران
302
بررسي تأثير عوامل تسهيم دانش بر كارآفريني سازماني با نقش تعديل كننده نوآوري (مورد مطالعه: شركت مخابرات خراسان شمالي)
303
بررسي تأثير عوامل توصيه گر بر رفتار خريد برنامه‌ريزي نشده (مطالعه موردي: فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ايران كتان استان مازندران)
304
بررسي تأثير عوامل توصيه گر بر رفتار خريد برنامه‌ريزي نشده (مطالعه موردي: فروشگاه‌هايزنجيره‌اي ايران كتان استان مازندران)
305
بررسي تأثير عوامل خانوادگي بر رشد خلاقيت كودكان.
306
بررسي تأثير عوامل ساختار سازمانيو كيفيت زندگي كاري بر وفاداري كاركنان (مورد مطالعه: اداره كل امور مالي و اداري شهرداري تهران)
307
بررسي تأثير عوامل ساختاري پارچه‌هاي چندلايه حاوي نخ‌هاي دوجزئي با مغزي فلزي بر خاصيت انعكاس صوت
308
بررسي تأثير عوامل ساختاري مديريت دانش بر سرمايه انساني در خدمات كسب وكار دانش¬محور مورد مطالعه شركت انتقال داده¬هاي آسياتك
309
بررسي تأثير عوامل ساختاري، اقتصادي و اجتماعي بر درآمدهاي مالياتي استان هاي ايران
310
بررسي تأثير عوامل سازندهاي زمين‌شناسي، اجزا شيب، كاربري اراضي و شدت بارندگي بر ميزان رواناب و رسوب در حوضه آبخيز (مطالعه موردي: حوضه آبخيز قلعه قدم شهرستان سميرم در استان اصفهان)
311
بررسي تأثير عوامل عمق خط، طول كلمه و بسامد كلمه در خطاهاي املاي فارسي دانش آموزان ترك زبان
312
بررسي تأثير عوامل فرهنگي بر پياده¬سازي مؤثر مديريت دانش (مطالعه موردي: شركت سيمان سپاهان)
313
بررسي تأثير عوامل فعال سطحي زيستي بر تغيير ترشوندگي سطوح
314
بررسي تأثير عوامل مؤثر در فرآيند الكتروريسي نانوالياف بر پايه‌ي پلي وينيل الكل/كيتوسان بر خواص پوشش‌هاي زخم حاصل از آن
315
بررسي تأثير عوامل مختلف بر تقاضاي بيمه عمر در كشورهاي
316
بررسي تأثير عوامل هندسي بر رفتار مكانيكي فايل‌هاي روتاري نيكل-تيتانيوم
317
بررسي تأثير عيب بريدگي چرخ بر ريل با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي بستر
318
بررسي تأثير غبار سيمان بر روي ويژگي هاي رويشي و فيزيولوژيكي گياه جو
319
بررسي تأثير غلظت هاي مختلف ماده فعال سطح CTAB بر رفتار فوتوكاتاليستي سولفيد روي مزومتخلخل
320
بررسي تأثير غلظت يون نيكل بر برخي از خواص پوشش فسفاته بر روي زمينه آلومينيوم 2024
321
بررسي تأثير غني سازي ارتباط زوجي از طريق آموزش خودنظمي هيجاني بر راهبردهاي مقابله اي و ابعاد الگوهاي ارتباطي زوجين
322
بررسي تأثيـر فاز شكست الكتريكي بـر عملكرد دستگاه پلاسماي كانوني
323
بررسي تأثير فاز مياني در خواص كامپوزيتهاي پليمر- الياف شيشه به روش آناليز تصادفي
324
بررسي تأثير فاصله بين حاملگي ها بر بروز زايمان زودرس در بيمارستان الزهرا در سال 1395
325
بررسي تأثير فاصله فرهنگي درك شده توسط واردكننده بر توسعه محصول جديد وارداتي (موردمطالعه: شركتهاي واردكننده خودرو در تهران)
326
بررسي تأثير فاصله فرهنگي درك شده توسط واردكننده بر توسعه محصول جديد وارداتي (موردمطالعه: شركتهاي واردكننده خودرو در تهران)
327
بررسي تأثير فاكتورهاي مكانيكي نخ هاي بافت بر روي استحكام كششي بريدها
328
بررسي تأثير فتومونتاژ بر تبليغات از سال 2000 تا 2014 ميلادي
329
بررسي تأثير فرآيند دوشابي بر ريز ساختار و سختي چدن نشكن پر آلومينيوم Fe-C-Al-Mg
330
بررسي تأثير فرآيند نورد تجمعي بر خواص مكانيكي و متالورژيكي ورق منيزيم AZ31
331
بررسي تأثير فرايند جهاني‌شدن بر نظريه‌هاي جامعه‌شناسي
332
بررسي تأثير فرايند فروشويي بر عملكرد فلوتاسيون در كاهش خاكستر قير طبيعي
333
بررسي تأثير فرسودگي شغلي بر اهمال كاري اعضاي هيأت علمي دانشگاه يزد
334
بررسي تأثير فرصت هاي كار آفرينانه بر همراستايي استراتژيك با توجه به نقش ميانجي بلوغ مدريت دانش
335
بررسي تأثير فرصت هاي كار آفرينانه بر همراستايي استراتژيك با توجه به نقش ميانجي بلوغ مدريت دانش
336
بررسي تأثير فرهنگ سازماني در تمايل به تسهيم دانش در سازمان از ديدگاه ارزشهاي رقابتي
337
بررسي تأثير فرهنگ قبيله اي و طايفه اي بر رفتار انتخاباتي روستائيان شهرستان دنا
338
بررسي تأثير فرهنگي مهاجران در اصفهان عصر شاه عباس اول (996-1038 ق)
339
بررسي تأثير فشار و نرخ ورود اتانول، در رشد نانولوله هاي كربني موازي با كاتاليست كبالت به روش رسوب شيميايي بخار
340
بررسي تآثير فضاي شهري بر الگوهاي رفتاري شهروندان در ميدان امام خميني
341
بررسي تأثير فضاي كسب‌وكار بر رشد اقتصادي با رويكرد اقتصادسنجي داده‌هاي تابلويي: مطالعه موردي كشورهاي هدف سند چشم‌انداز 1404
342
بررسي تأثير فضاي كسب‌وكار بر رشد اقتصادي با رويكرد اقتصادسنجي داده‌هاي تابلويي: مطالعه موردي كشورهاي هدف سند چشم‌انداز 1404
343
بررسي تأثير فضاي مجازي بر هويت ديني و ملي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ريز
344
بررسي تأثير فضاي مجازي در ميزان آسيب هاي اجتماعي خانواده هاي تحت امداد شهرستان رامسر.
345
بررسي تأثير فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فردوس
346
بررسي تأثير فعالسازي مكانيكي بر ضخامت پوشش در فرايند كروم دهي بسته اي فولاد ساده كربني
347
بررسي تأثير فعاليت هاي بازاريابي بر ارزش ويژه برند تجاري خدمات با توجه به نقش ميانجي تجربه درك شده مشتريان بانك ملي شهر تهران
348
بررسي تأثير فعاليت هاي بازاريابي بر ارزش ويژه برند تجاري خدمات با توجه به نقش ميانجي تجربه درك شده مشتريان بانك ملي شهر تهران
349
بررسي تأثير فعاليت هاي فرهنگي، هنري و ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بر غني سازي يادگيري محتواي برنامه درسي دوره ابتدايي
350
بررسي تأثير فقدان پدر برروي افسردگي فرزندان شاهد وغير شاهد.
351
بررسي تأثير فنآوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپك
352
بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر عملكرد و چابكي سازماني در صنعت كاشي و سراميك استان يزد
353
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء مديريت كيفيت در سازمان بيمه سلامت
354
بررسي تأثير فناوري شناسايي مبتني بر فركانس راديويي( RFID ) بر كيفيت مراقبت بهداشتي (مطالعه موردي: بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي قم)
355
بررسي تأثير فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي بر سبك زندگي (مطالعه موردي: شبكه هاي اجتماعي)
356
بررسي تأثير فني و اقتصادي تعويض مبدل كاتاليستي خودروهاي سواري تهران با كاتاليست هاي نو
357
بررسي تأثير فيلم‌هاي آموزشي در مقايسه با فيلم‌هاي غيرآموزشي در يادگيري واژگان زبان عربي
358
بررسي تأثير قابليت حسگري بازار بر عملكرد شركت با نقش ميانجي قابليت نوآوري و سيستم مديريت برند و نقش تعديلگرپويايي بازار و شدت رقابت
359
بررسي تأثير قابليت حسگري بازار بر عملكرد شركت با نقش ميانجي قابليت نوآوري و سيستم مديريت برند و نقش تعديلگرپويايي بازار و شدت رقابت
360
بررسي تأثير قابليت هاي بازاريابي اينترنتي بر گسترش بازار بين¬المللي (مورد مطالعه: صنعت فرش ايران)
361
بررسي تأثير قابليت يادگيري سازماني برعملكرد نوآورانه و عملكرد سازماني (مورد مطالعه سازمان مشاور فني و مهندسي شهرداري تهران)
362
بررسي تأثير قابليت‌ هاي هوش تجاري بر موفقيت، در محيط‌ هاي مختلف تصميم‌ گيري (مطالعه موردي : شركت فولاد سيرجان ايرانيان)
363
بررسي تأثير قدرت تصميم گيري مديرعامل بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
364
بررسي تأثير قرارگرفتن تقويت در راستاي ضخامت بر كمانش صفحات كامپوزيتي
365
بررسي تأثير قرارگيري لاية مستعد رمبندگي در يك تركيب چند لايه با حضور نمكهاي سولفاتي و كربناتي
366
بررسي تأثير قصه درماني مبتني بر رويكرد پذيرش و تعهد(ACT) بر اهمال‌كاري تحصيلي، ضرب آهنگ شناختي كُند و علائم كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي/بيش فعالي ADHD))
367
بررسي تأثير قطع آبياري در مرحله گلدهي و محلول پاشي پاكلوبوترازول بر دماي سايه انداز گياهي ، خصوصيات فيزيولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزا (. Brassica napus L)
368
بررسي تأثير قطع آبياري در مرحله گلدهي و محلول پاشي پاكلوبوترازول بر دماي سايه انداز گياهي ، خصوصيات فيزيولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزا (. Brassica napus L)
369
بررسي تأثير قوميت تركمن خراسان شمالي بر امنيت جمهوري اسلامي ايران
370
بررسي تأثير كاتاليست و جريان گاز آرگون در سنتز نانولوله هاي كربني به روش رسوب بخار شيميايي
371
بررسي تأثير كاربرد گياه بومي آنابازيس ستيفرا در ترشويي ابريشم‌هاي تاريخي
372
بررسي تأثير كارسرد و عمليات حرارتي بر روي رفتار آلياژ حافظه دار NiTi
373
بررسي تأثير كاركرد نگرش بر تمايل به خريد نام تجاري لوكس در ميان شهروندان شهرستان سنندج (مورد مطالعه: ساعت مچي)
374
بررسي تأثير كافئين بر روي قدرت بيشينه، استقامت قلبي عروقي و قدرت انفجاري عضلاني دانشجويان فعال
375
بررسي تأثير كامپوزيت هاي گياهي حاوي پلي فنل روي غلظت آهن برگ، درصد كلرفيل برگ عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت
376
بررسي تأثير كانون هاي كنترل (LOC) بر استرس و عملكرد شغلي نيروي انساني شاغل در شركت هاي هِنكِل صنعتي و هِنكِل پاك وش
377
بررسي تأثير كربن و نيكل بر ريزساختار و رفتار تغيير شكل گرم فولاد زنگ‌نزن مارتنزيتي 410
378
بررسي تأثير كركره هاي محافظ پنجره در مصرف انرژي ساختمان هاي اداري تهران
379
بررسي تأثير كشت گندم بر توسعه اقتصادي روستا (نمونه موردي روستاي امير آباد شول)
380
بررسي تأثير كشش تك محوري بر تغيير شكل خلل و فرج پارچه حلقوي پودي ساده
381
بررسي تأثير كشش نخ تار و پود بر خواص فيزيكي پارچه تاري و پودي
382
بررسي تأثير كلاسهاي جبراني تابستاني دركاهش ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي
383
بررسي تأثير كلاسهاي كوتاه مدت ضمن خدمت در بهبود عملكرد معلمان مقطع دبيرستان شهرستان تنكابن در سال تحصيلي 83-84.
384
بررسي تأثير كنترل هاي فروش رسمي و غيررسمي بر رفتار فروش مشتري محور و اثربخشي واحد فروش
385
بررسي تأثير كنترلهاي رفتاري بر اثربخشي كاركنان
386
بررسي تأثير كودهاي بيولوژيكي بر تغييرات بيان پروتئين، خصوصيات بيوشيميايي و كمي گياه آلوئه‌ورا تحت تنش شوري
387
بررسي تأثير كيفيت تجربه مشتري و متغيرهاي جمعيت شناختي برقصد خريد مصرف كننده در فروشگاه شهروند اصفهان
388
بررسي تأثير كيفيت حسابرسي بر رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
389
بررسي تأثير كيفيت حسابرسي و ارتباطات سياسي بر كيفيت گزارشگري مالي
390
بررسي تأثير كيفيت خدمات ارزش افزوده بر رضايت مندي و قصد ادامه استفاده از اين خدمات توسط مشتريان اپراتور همراه اول
391
بررسي تأثير كيفيت خدمات الكترونيك، رضايت مشتريان آنلاين و نتايج مالي و بازار در بانك ملت شمال غرب تهران
392
بررسي تأثير كيفيت خدمات درك شده بر رضايت و وفاداري مشتريان در بيمارستان خصوصي فلسفي گرگان
393
بررسي تأثير كيفيت خدمات درك شده و تمايلات رفتاري بر رضايت مشتريان تجارت الكترونيكي به مطالعه موردي محصولات لوازم خانگي در شهر قم
394
بررسي تأثير كيفيت خدمات و ابعاد نام تجاري بر وفاداري مشتريان در چارچوب اعتماد و تعهد به نام تجاري ؛ ( مطالعه موردي : مصرف كنندگان لوازم خانگي در استان مازندران)
395
بررسي تأثير كيفيت درك شده و تجربه ي برند بر وفاداري به برند،با در نظر گرفتن نقش ميانجي احساس لذت جويانه (مورد مطالعه مصرف كنندگان لوازم خانگي ال جي در شهر همدان)
396
بررسي تأثير كيفيت رابطه نام تجاري بر تبليغات شفاهي مشتريان با درنظرگرفتن تأثيرات ميانجي شكست خدمات
397
بررسي تأثير كيفيت روابط زنجيره تأمين بر عملكرد زنجيره تأمين و ايجاد رضايت مشتريان داخلي (مطالعه موردي: صنعت نفت)
398
بررسي تأثير كيفيت زندگي كاري بر بي تفاوتي سازماني مطالعه موردي : كاركنان شركت ذوب آهن اصفهان
399
بررسي تأثير كيفيت وب‌سايت بر وفاداري الكترونيكي در مشتريان شركت ديجي كالا
400
بررسي تأثير كيفيت، رضايت و اعتماد الكترونيكي بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي؛ خدمات بانكداري اينترنتي شعب بانك ملي شهر ساري)
401
بررسي تأثير گرافيك در طراحي واسط كاربر گرافيكي در نرم افزارها
402
بررسي تأثير گرايش برند و برندسازي داخلي بر ارزش ويژه برند با توجه به نقش واسطه اي تبليغات دهان به دهان و وابستگي برند
403
بررسي تأثير گرايش برند و برندسازي داخلي بر ارزش ويژه برند با توجه به نقش واسطه¬اي تبليغات دهان به دهان و وابستگي برند
404
بررسي تأثير گرايش به شبكه هاي اجتماعي بررفتار زيست محيطي با نقش واسطه اي سبك زندگي
405
بررسي تأثير گرايش به مشتري و گرايش به كارآفريني بر عملكرد فردي در بخش خدمات (مطالعه موردي:بانك ملي)
406
بررسي تأثير گرايش كارآفرينانه بر عملكرد برند و بازار با نقش ميانجي منابع و گرايش برند (شركت هاي كوچك و متوسط در حوزه ي صنايع غذايي شهرك¬هاي صنعتي استان گيلان)
407
بررسي تأثير گردش شغلي بر توانمندسازي كاركنان مديريت لجستيك خطوط توليد شركت سايپا
408
بررسي تأثير گردش معاملات بر تأخير واكنش قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
409
بررسي تأثير گردشگري بر قدرت ملي با تأكيد بر ايران
410
بررسي تأثير گرفتگيهاي متوالي بر فشار پالسي، در مدل آزمايشگاهي شريان الاستيك
411
بررسي تأثير گروه هاي خوني بر تيپ هاي شخصيتي درون گرا و برون گرا مردان و زنان 20 تا 35 سال شهرستان كاشمر
412
بررسي تأثير گسترش فنآوري اطلاعات و ارتباطات بر فقر و رشد اقتصادي در استان‌هاي كشور
413
بررسي تأثير گسترش مولدهاي فتوولتائيك بر پايداري شبكه‌ي توزيع برق
414
بررسي تأثير گسترش مولدهاي فتوولتائيك بر شبكه توزيع
415
بررسي تأثير گلاب و آويشن بر خواص آنتي باكتريال منسوجات
416
بررسي تأثير گياه قليا (europaea Salicornia) در كاهش همزمان شوري و آلودگي نفتي خاك
417
بررسي تأثير لايه الياف الكتروريسي شده PVDF بر خواص راحتي پارچه
418
بررسي تأثير لايه مياني Al2O3-YAG بر مقاومت اكسيداسيوني پوشش هاي سد حرارتي YSZ
419
بررسي تأثير لقي مفاصل لولايي در تغيير پارامترهاي ارتعاشي سيستم هاي چندجسمي
420
بررسي تأثير ليدوكائين وريدي بر عمق بيهوشي در حين القاي بيهوشي با پروپوفول در بيماران كانديد عمل جراحي تحت بيهوشي عمومي
421
بررسي تأثير ماليات ارزش افزوده بر درآمد مالياتي در استان قزوين (1392-1387)
422
بررسي تأثير مباني نفس شناسي ملاصدرا بر آراء اخلاقي وي
423
بررسي تأثير متغيرهاي ترمومكانيكي بر رفتار تغيير شكل گرم سوپرآلياژ IN-X750
424
بررسي تأثير متغيرهاي تكنولوژيكي و حمايت مديريت ارشد بر كارآفريني شركتي و عملكرد نوآورانه (مورد مطالعه: شركت هاي مستقر در شهرك علمي تحقيقاتي استان اصفهان)
425
بررسي تأثير متغيرهاي جوشكاري بر ميكروساختار و خواص مكانيكي ورقه¬هاي غير متشابه Al-Mg به روش اصطكاكي همزني
426
بررسي تأثير متغيرهاي جوشكاري و ضخامت بر وقوع ترك سرد در جوشكاري فولاد A517
427
بررسي تأثير متغيرهاي فرايند انجماد تك‌كريستال با استفاده از بذر بر ساختار ميكروسكوپي سوپرآلياژ PWA1483
428
بررسي تأثير متغيرهاي ماشين بريدينگ مدور بر سفتي كامپوزيتهاي بريد شده‌ي دوبعدي با سطح مقطع دلخواه
429
بررسي تأثير متقابل دو پديده‌ي ناشي از عدم تقارن اطلاعات دو سويه: كژگزيني دو‌ معياره‌ي تأمين‌كنندگان و تسهيم اطلاعات با توزيع‌كنندگان
430
بررسي تأثير متقابل سرريز دانش و توسعه نظام نوآوري منطقه‌اي در مناطق يادگيرنده: موردمطالعه منطقه ويژه اقتصادي بوشهر
431
بررسي تأثير متقابل مؤسسات رده‌بندي بر حمل و نقل دريايي منطقه با محوريت مؤسسات داخلي
432
بررسي تأثير متوسط سن بلوغ بر ميزان افسردگي در دانش آموزان پسر شهرستان لاهيجان.
433
بررسي تأثير متوسط سن بلوغ برميزان افسردگي دردانش آموزان پسر شهرستان لاهيجان
434
بررسي تأثير مثبت انديشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان عضو كانون فرهنگي آموزش شهرستان طبس
435
بررسي تأثير محرك هاي هيجاني بر پردازش اطلاعات و هذيان در بيماران اسكيزوفرني در مقايسه با افراد عادي
436
بررسي تأثير محيطي و ظاهري سالن ورزشي بر رفتار مشتريان سالن هاي ورزشي
437
بررسي تأثير مداخله آموزشي بر اساس مدل گانيه بر آگاهي، عملكرد و قدرت تصميم‌گيري مادران كودكان خردسال مراجعه‌كننده به مهدكودك هاي منتخب شهر رشت در خصوص مديريت صدمات خانگي در سال 1397
438
بررسي تأثير مداخله گروهي مبتني بر حل مسئله براي بهبود رفتارهاي برون نمود هنرآموزان نوجوان
439
بررسي تأثير مدارس شبانه روزي بر رفتار اجتماعي دانش آموزان دختر اين مدارس در شهرستان مهريز
440
بررسي تأثير مدت زمان تزريق زيرجلدي انوكساپارين¬سديم بر بروز و وسعت كبودي محل تزريق در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني حشمت شهرستان رشت در سال 95 – 1394
441
بررسي تأثير مدت و عمق دفن بر جوانه زني بذر علف هرز تلخ بيان (sophora alopecuroides)
442
بررسي تأثير مدت و عمق دفن بر جوانه زني بذر علف هرز مياگروم (.Myagrum perfoliatum L)
443
بررسي تأثير مدل مشاوره مدرسه مبتني بر توانمندي ها بر رشد مسير شغلي و بهزيستي تحصيلي دانش آموزان
444
بررسي تأثير مدلسازي ترم جابه جايي در دو روش ميانيابي تصحيح جرمي و ميانيابي وزني فشار در جريان تراكم ناپذير دوبعدي
445
بررسي تأثير مدول قطعه ريختگي و جوانه زايي بر روي ريزساختار و خواص كششي چدن نشكن Fe-C-Al
446
بررسي تأثير مديريت ارتباط با دانشجو (SRM) بر ابعاد رفتار شهروندي دانشجويان با استفاده از تكنيك (SEM) ( قلمرو مورد مطالعه دانشجويان دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد)
447
بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري (CRM) بر بهبود كيفيت خدمات و عملكرد سازماني در شركت صنعتي الكتريك خراسان
448
بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي (eCRM) بر وفاداري الكترونيكي (e-loyalty) مشتريان بانكداري اينترنتي بانك ملت شهرستان ساري
449
بررسي تأثير مديريت ارتباطات استراتژيك بر برند خدماتي (مطالعه موردي نمايندگي‌هاي شركت سايپا)
450
بررسي تأثير مديريت تغيير بر استقرار مديريت دانش درسازمان (مطالعه موردي:بانك صادرات سرپرستي جنوب شهر تهران)
451
بررسي تأثير مديريت دانش استراتژيك بر مديريت تغيير (مورد مطالعه: مديران و كاركنان اداره بازرگاني استان اردبيل)
452
بررسي تأثير مديريت دانش استراتژيك و نوآوري سازماني در حضور نقش ميانجي ظرفيت جذب دانش
453
بررسي تأثير مديريت دانش در ارتقاء بهره¬وري در اداره مخابرات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب‌-‌اهواز
454
بررسي تأثير مديريت دانش فردي بر جريان دانش و نوآوري استراتژيك در بانك قوامين استان همدان
455
بررسي تأثير مديريت دانش و يادگيري سازماني بر ابعاد مختلف عملكرد شبكه‌هاي راديويي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
456
بررسي تأثير مديريت دروني برند بر رفتار شهروندي برند در خرده‌فروشي‌ها (مطالعه موردي : فروشگاه‌هاي رفاه شهر يزد)
457
بررسي تأثير مديريت دروني برند بر رفتار شهروندي برند در خرده‌فروشي‌ها مطالعه موردي : فروشگاه‌هاي رفاه شهر يزد)
458
بررسي تأثير مديريت دروني برند بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي درگيري شغل و هويت‌سازماني (مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهر تهران)
459
بررسي تآثير مديريت زمان بر اثر بخشي كار دبيران هنرستان هاي دخترانه شهرستان فسا
460
بررسي تأثير مديريت زنجيره تأمين پايدار (SSCM) برعملكرد در رسانه هاي مكتوب با استفاده ازتحليل نظرات متخصصان ازطريق روش هاي تلفيقي ) مطالعه موردي روزنامه جام جم (
461
بررسي تأثير مديريت فراموشي سازماني بر مديريت دانش (مطالعه موردي:شركت ملي حفاري ايران)
462
بررسي تأثير مديريت محله محور بر اعتماد شهروندان به مديريت شهري، مطالعه موردي )محله ريشهر در شهر بوشهر
463
بررسي تأثير مديريت و مالكيت بر كارايي در صنايع استان‌هاي كشور (مطالعه‌ي موردي بنگاه‌هاي 50 نفر كاركن و بيش‌تر)
464
بررسي تأثير مركب بر تومار چرمي منسوب به دوره ي قاجار متعلق به موزه ي ملك و ارايه راهكارهاي حفاظتي
465
بررسي تأثير مزاياي برند سبز بر وفاداري برند سبز با توجه به نقش واسطه اي تصوير برند سبز، مطالعه موردي (مصرف كنندگان شركت مواد غذايي ارگانيك سحر)
466
بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شركتي بر عملكرد شركتها با ميانجيگري مشتري گرايي و رضايت شغلي و تعديل گري كيفيت خدمات
467
بررسي تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر روي انگيزه كاركنان در يك شركت پروژه محور
468
بررسي تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي شركت و بازاريابي داخلي بر تعهد سازماني و قصد ترك شغل
469
بررسي تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي شركت و بازاريابي داخلي بر تعهد سازماني و قصد ترك شغل
470
بررسي تأثير مسئوليت‌پذيري اجتماعي سازماني بر اشتياق شغلي كاركنان ذوب‌آهن اصفهان
471
بررسي تأثير مشاركت در بودجه بر رفتار نوآورانه كاركنان (مطالعه موردي: اداره بندر و دريانوردي آبادان)
472
بررسي تأثير مشاركت كاركنان بر عملكرد شغلي با نقش واسطه اي مهارت سياسي كاركنان در اداره كل امور اقتصادي و دارايي شيراز
473
بررسي تأثير مشاركت مردم در ارتقاي كيفيت زندگي در محله خوب بخت
474
بررسي تأثير مشاركت مشتري و برندهاي خودبيانگر بر عشق به نام تجاري و تبليغات دهان به دهان در قايمشهر
475
بررسي تأثير مشاركت مشتري و برندهاي خودبيانگر بر عشق به نام تجاري و تبليغات دهان به دهان در قايمشهر
476
بررسي تأثير مشاوران در كاهش مشكلات دانش آموزان از نظر معلمان و دانش آموزان دوره ي متوسطه شهرستان سرايان
477
بررسي تأثير مشاوره اطلاعاتي گروهي بر اضطراب كتابخانه اي و رفتارهاي كتابخانه اي كاربران نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ﴿مورد پژوهشي كتابخانه عمومي شهيد توكلي فولادشهر اصفهان﴾
478
بررسي تأثير مشاوره بر علايق و اطلاعات شغلي و تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي
479
بررسي تأثير مشاوره به روش منطقي عاطفي رفتاري شناختي بر اهمال كاري تحصيلي و خودكارآمدي تصميم گيري شغلي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني فولادشهر
480
بررسي تأثير مشاوره پويايي اجتماعي بر هويت شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان
481
بررسي تأثير مشاوره راه حل محور بر بي‌تصميمي مسير شغلي و انگيزه تحصيلي دانش‌آموزان دختر پايه نهم
482
بررسي تأثير مشاوره راه‌حل مدار بر نگرش والد ـ نوجوان و تعارضات والد ـ نوجوان در دختران دبيرستاني شهر اصفهان
483
بررسي تأثير مشاوره زوجي هيجان مدار بر استرس زناشويي، هيجانات منفي و تصوير خود تهديدشده زوجين مراجعه كننده شهر اصفهان
484
بررسي تأثير مشاوره سازه‌گرايي مسير شغلي بر خويشتن كاري آينده و زندگي‌نامه شخصي مسير شغلي آينده دانش‌آموزان دختر
485
بررسي تأثير مشاوره گروهي به روش تحليل رفتار متقابل بر افزايش نگرش هاي صميمانه در زنان معلول افسرده 20 تا40 سال معلول شهر كاشان
486
بررسي تأثير مشاوره گروهي مبتني بر چشم انداز زمان بر اهمال كاري تحصيلي دانش آموزان دختر شهر اصفهان
487
بررسي تأثير مشاوره مسير شغلي به شيوه راه حل مدار بر اهمال كاري تحصيلي دانشجويان
488
بررسي تأثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر اهمال كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه اصفهان
489
بررسي تأثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر شفقت بر انطباق‌پذيري مسير شغلي دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان نجف‌آباد
490
بررسي تأثير مشاوره ي مبتني بر خودمتمايزسازي بوئن برجرأت ورزي و تعارضات زناشويي زنان اصفهان
491
بررسي تأثير مشتري گرايي نيروي فروش بر رفتار مصرف كننده با نقش ميانجي ارزش ادراك شده
492
بررسي تأثير مشخصات خاك در رفتار كوله هاي خاك مسلح ژئوسينتتيكي باربر
493
بررسي تأثير معلمان زن درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبستان مدارس بخش رودبنه لاهيجان.
494
بررسي تأثير معماري مدرن غرب بر معماري دوره‌ي پهلوي اول
495
بررسي تأثير معنويت محيط كار بر اهمال كاري سازماني كاركنان پيام نور يزد
496
بررسي تأثير معيارهاي همسرگزيني بر رضايت از زندگي خانوادگي
497
بررسي تأثير معيارهاي همسرگزيني بر رضايت از زندگي خانوادگي
498
بررسي تأثير مقاله‌ هاي خبري در تغيير روند قيمت سهام با استفاده از متن‌ كاوي
499
بررسي تأثير مكانيزم حاكميت شركتي بر عملكرد شركت‌ها در بازار بورس تهران
500
بررسي تأثير مكمل ال- كارنيتين بر سطح هموسيستئين، ظرفيت آنتي اكسيداني تام، قند خون ناشتا و پروفايل ليپيدي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
501
بررسي تأثير مكملي كابرگولين بر روي اختلال سيكل هاي قاعدگي و علائم آزمايشگاهي بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك (Pcos)
502
بررسي تأثير منابع غيرمشهود و مزيت رقابتي بر عملكرد صادرات در شركتهاي كوچك و متوسط
503
بررسي تأثير منابع غيرمشهود و مزيت رقابتي بر عملكرد صادرات در شركتهاي كوچك و متوسط
504
بررسي تأثير منابع مديريت ارتباط با مشتري (CRM) بر فرآيند مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از ديدگاه چرخه عمر مشتري
505
بررسي تأثير منابع نوري با دماي رنگ همبسته بزرگ تر مساوي 5000 درجه كلوين بر رنگ منسوجات
506
بررسي تأثير منابع و قابليت‌هاي سازماني بر عملكرد صادراتي صنعت كاشي و سراميك با تأكيد بر رويكرد منبع- محور
507
بررسي تأثير مهارت شغلي بر خلاقيت كاركنان ستادي با ميانجي رضايتمندي حاصل از تعادل بين كار و زندگي و جريان كاري در آموزش و پرورش استان همدان
508
بررسي تأثير مهد كودك بر پيشرفت تحصيلي فرزندان والدين شاغل.
509
بررسي تأثير مهد كودك در شكوفايي استعداد كودكان از ديدگاه والدين شهرستان سميرم
510
بررسي تأثير مواد اوليه و شرايط سنتز بر ساختار و خواص فيزيكي موردنيت
511
بررسي تأثير مواد كلسيم بالا بر روي خواص فيزيكي و ريزساختاري ژئوپليمرهاي بر پايه متاكائولن
512
بررسي تأثير موانع موجود در راه تدريس درس هنر در مدارس ابتدايي شهرستان جهرم در سال تحصيلي 86-85
513
بررسي تأثير مورفولوژي و ساختار نانوذرات Fe3O4 بر خواص ضد خوردگي پوشش اپوكسي پلي آميد بر روي زمينه ي فولادي
514
بررسي تأثير موسيقي بر سلامت رواني نوجوانان در دبيرستان هاي شهرستان خميني شهر
515
بررسي تأثير ميدان مغناطيسي خارجي روي خواص هدايت گرمايي گرافن داراي گاف
516
بررسي تأثير ميرايي بر روي سيستم هاي هيدروليكي
517
بررسي تأثير ميزان پيوند هاي استايرني تشكيل شده بر موني ويسكوزيته در فرآيند كوپليمريزاسيون امولسيوني استايرين– بوتادين رابر(SBR)
518
بررسي تأثير ميزان حفاظت كاتدي بر خوردگي ميكروبي در زير پوشش جدا شده لوله فولادي مدفون در خاك
519
بررسي تأثير ميزان دينداري جوانان بر بزهكاري آنان در شهرستان سيرجان
520
بررسي تأثير ميزان كاربيد يوتكتيك اضافه شده بر مقاومت به سايش چدن CADI
521
بررسي تأثير ميزان نيتروژن و اكسيژن در گاز محافظ بر خصوصيات لايه كامپوزيت تشكيل شده توسط فرآيند GTAW بر روي آلومينيوم خالص تجاري
522
بررسي تأثير ميززان شوري آب مصرفي در جدايش مغناطيسي سنگ آهن سنگان
523
بررسي تأثير ميكرو ساختارهاي مختلف بر روي راندمان سلولهاي سيليكوني و طيف جذب آنها
524
بررسي تأثير ميكروساختار بر جذب صوت منسوجات بي بافت
525
بررسي تأثير ناخالصي هيدروژني بر ترازهاي انرژي و ويژگي¬هاي نوري سيم كوانتومي استوانه¬اي با كف محدب
526
بررسي تأثير نامنظمي هندسي در پلان در خرابي پيشرونده سازههاي بلند فولادي با سيستم قاب لولهاي
527
بررسي تأثير نانو الياف سلولزي توليدشده توسط باكتري‌ها بر مقاومت خمشي و فشاري ملات‌هاي سيماني
528
بررسي تأثير نانو ذرات TiO2 بر خصوصيات رنگرزي و تكميل الياف پلي‌استر
529
بررسي تأثير نانو ذرات بر دوام شاتكريت در برابر چرخه‌ انجماد و ذوب
530
بررسي تأثير نانو ذرات گرافن بر رئي سازه آلومينيومي اتصال چسبي تحت بارگذاري مود يك
531
بررسي تأثير نانو ذرات هالوسيت بر مشخصات مكانيكي و دوام نانو كامپوزيت‌هاي سيماني
532
بررسي تأثير نانو سيم هاي رشد كرده بر روي سطح مس در فرآيند جوشش استخري
533
بررسي تأثير نانوذره گرافن اكسايد و سازگاركننده بر مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژ PA6/SBR
534
بررسي تأثير نانوساختار كنوكارپوس بر حذف كادميم از محلول آبي به وسيله سيستم هاي پيوسته و ناپيوسته
535
بررسي تأثير نانوكوركومين خوراكي بر التهاب لثه بيماران مبتلا به ژنژيويت و پريودنتيت خفيف مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 98-1397
536
بررسي تأثير نانولوله هاي كربني CNTs با درصد هاي مختلف بر روي خواص ويسكوالاستيك نانوالياف پلي يورتان گريد پزشكي با قابليت استفاده در كاربرد هاي قلبي و عروقي
537
بررسي تأثير نحوه قرارگيري و زاويه بالك ها بر روي آيروديناميك هواپيماي MITE
538
بررسي تأثير نرخ كرنش و ريزساختار بر رفتار سيلان نانوكامپوزيت پايه A356 در فرآيند فورجينگ
539
بررسي تأثير نرخ ورود گاز استيلن و فشار ، در رشد نانولوله هاي كربني به روش رسوب شيميايي بخار
540
بررسي تأثير نسبت ابعاد نانوسيم هاي نقره بر خواص نوري و الكتريكي آنها به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
541
بررسي تأثير نسبت طول به عرض پايه هاي مستطيلي دماغه گرد بر عملكرد كابل در كنترل آبشستگي موضعي
542
بررسي تأثير نسبت هاي مختلف گچ و اسيدهيوميك در اصلاح خاك و رشد گياه كنجد در شرايط گلخانه اي
543
بررسي تآثير نسبي عوامل اگرو اقليمي در ميزان تبخير و تعرق واقعي گندم با استفاده از شبكه هاي عصبي در شهرستان خاتم يزد
544
بررسي تأثير نظام راهبري شركتي و ساختار بدهي بر محافظه كاري شرطي
545
بررسي تأثير نظريه پايان تاريخ فرانسيس فوكوياما در سينماي سياسي معاصر پس از فروپاشي بلوك شرق
546
بررسي تأثير نقد شوندگي دارايي ها بر خالص جريان نقد صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري
547
بررسي تأثير نقدينگي روي چرخه‌هاي تجاري (مطالعه موردي ايران)
548
بررسي تأثير نقش خانواده و دانش پيشين در ايجاد كسب وكارهاي كارآفرينانه هنري
549
بررسي تأثير نقش رهبري و شرايط كاركنان بر عكس العمل حاصل از تغيير سازماني
550
بررسي تأثير نگرش دانش آموزان به استفاده از خدمات مشاوره در پيشرفت تحصيلي
551
بررسي تأثير نگرش مذهبي بر بهداشت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
552
بررسي تأثير نمايش درماني بر روابط بين فردي، سازگاري اجتماعي و تنظيم هيجاني بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي نوع دوم
553
بررسي تأثير نمك فلزي افزودني آساكومارين بر سرعت نوري_ زيست تخريب پذيري فيلم پلي اتيلني
554
بررسي تأثير نهاد هاي جريان ساز بر طرح و نقش فرش دستباف ( مطالعه موردي نمايشگاه دموتكس)
555
بررسي تأثير نوآوري باز بر پايداري زنجيره ي تأمين به منظور كسب مزيت رقابتي با استفاده از تكنيك مدل‌ سازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه : واحدهاي صنايع غذايي مشهد)
556
بررسي تأثير نوآوري باز بر توسعه محصول جديد (مطالعه موردي در يك سازمان خاص)
557
بررسي تأثير نوآوري خدمات بر رضايت مشتري و افزايش ارزش مشتري شهر رشت
558
بررسي تأثير نوآوري خدمات بر مشاركت مشتريان و ارزش ويژه برند (مورد مطالعه: شعب بانك ملت شهرستان بابل)
559
بررسي تأثير نوآوري خدمات ديجيتال بر وفاداري كاربران تلفن همراه (مطالعه موردي: جوانان استان كرمانشاه)
560
بررسي تأثير نوآوري در ارائه خدمات بر مزيت رقابتي با نقش ميانجي گرايش به مشتري (مطالعه موردي شعب بانك ملي شهرستان ساري)
561
بررسي تأثير نوآوري معكوس در ورود كشورهاي درحال‌توسعه به بازارهاي جهاني؛ موردمطالعه: صنعت داروسازي
562
بررسي تآثير نوارهاي ويدئويي وCD ها بر روي دانشجويان مجتمع علوم انساني
563
بررسي تأثير نور طبيعي روز بر طراحي رنگي نما به روش مقايسه با اطلس سيستم طبيعي رنگ: مطالعه موردي محله جلفاي اصفهان
564
بررسي تأثير نوروفيدبك در درمان اختلال بي خوابي
565
بررسي تأثير نوسانات اقتصادي روي جرايم اقتصادي با روش ARDL
566
بررسي تأثير نوسانات دائم و موقت قيمت نفت اوپك بر نرخ بيكاري در ايران
567
بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز بر نحوه وام دهي بانك‌ها (مطالعه موردي بانك هاي سامان و پاسارگاد)
568
بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز بر نحوه وام دهي بانك‌ها(مطالعه موردي بانك هاي سامان و پاسارگاد)
569
بررسي تأثير نوسانات نرخ واقعي ارز بر صادرات سيب (مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)
570
بررسي تأثير نوسانات نفت و نرخ ارز بر بازار سهام
571
بررسي تأثير نوع آبياري بر عملكرد محصول در شهرستان سميرم ﴿آبياري سنتي و آبياري قطره اي﴾
572
بررسي تأثير نوع بافت و مغزي آن بر خواص مكانيكي بريد استوانه اي در دو حالت نرمال و آغشته شده به رزين
573
بررسي تأثير نوع بخيه و طول آن در ايجاد پديدة سُرش دوخت
574
بررسي تأثير نوع پارچه‌ هاي بي‌ بافت و ساختار لايه گذاري بر برخي خواص فيزيكي، مكانيكي و راحتي البسه جراحي
575
بررسي تأثير نوع حلال بر تصفيه‌ي سيليكون متالورژيكي
576
بررسي تأثير نوع سوزن و متغيرهاي سوزن‌زني بر ساختار و عملكرد محيط‌هاي فيلتركننده بي‌بافت
577
بررسي تأثير نوع سيالات حفاري در چاه هاي عمودي و افقي
578
بررسي تأثير نوع كف ساز بر دنباله روي ذرات در فلوتاسيون رافر مجتمع مس سرچشمه
579
بررسي تأثير نوع ليف و طرح بافت در جذب و انتقال آب در پارچه هاي حلقوي
580
بررسي تأثير نوع ماده منفجره بر ايجاد ريزترك در فرآيند آتشباري و قابليت خردايش مكانيكي سنگ
581
بررسي تأثير نوع مدل به كار گرفته‌شده در سيستم استخوان-كاشتني-پيچ بر مقدار جابه‌جايي ناحيه شكست در شكستگي‌هاي محور استخوان‌هاي دراز
582
بررسي تأثير نوع نخ پود و طرح بافت بر خواص راحتي و ظاهري منسوجات فاستوني
583
بررسي تأثير نوع و ارتفاع آكنه بر روي هيدروليك سيني‌هاي غربالي
584
بررسي تأثير نوع و مقدار فعال‌‌ساز قليايي بر خواص سرباره فسفر فعال‌‌شده
585
بررسي تأثير نوع و ميزان خودپنداري دانش آموزان دختر و پسر كلاس سوم راهنمايي با پيشرفت تحصيلي آنان در شهر سرايان در سال تحصيلي 79-78
586
بررسي تأثير نوع و ميزان زمينه فلز-كربن-آلومينا بر خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه‌هاي آلومينا-گرافيتي
587
بررسي تأثير نوع و نحوه افزايش كلكتور و كف ساز بر كارآيي مدار فلوتاسيون كارخانه زغال شويي زرند
588
بررسي تأثير نيروهاي دو محوري بر روي ابعاد حلقه و تغييرات ابعادي پارچه‌ هاي حلقوي پودي با روش پردازش تصوير
589
بررسي تأثير نيروي برشي خارج از صفحه بر رفتار شكست پليمر ترد و نانوكامپوزيت نانولوله‏ كربن/ اپوكسي
590
بررسي تأثير هدفمند كردن يارانه ها بر اقتصاد جامعه در شهرستان كاشمر
591
بررسي تأثير هدفمندكردن يارانه ها بر ميزان مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي﴿مطالعه موردي شهرستان فردوس﴾
592
بررسي تأثير هدفمندكردن يارانه ها در كاهش فقر
593
بررسي تأثير هزينه حقوق صاحبان سهام و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بر چرخش مدير عامل در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
594
بررسي تأثير هزينه مبادله بر تأمين مالي از طريق بدهي و سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال¬هاي 1379-1389
595
بررسي تأثير هزينه‌هاي عمراني دولت بر كاهش فقر و بيكاري (مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي)
596
بررسي تأثير هزيـنه، پذيرش تكنولوژي و رضايت كاركنان بر اثربخشـي سيستم الكترونيكي مديريت ارتباط با مشتري (موردمطالعه: كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور)
597
بررسي تأثير هشت هفته تمرين در آب بر سطح فاكتور8 و PTT بيماران هموفيلي نوعA
598
بررسي تأثير هشت هفته تمرين هوازي بر استقامت قلبي _عروقي فوتباليست هاي دانشگاه پيام نور سيرجان
599
بررسي تأثير هم زمان بهبوددهنده‌هاي ترموديناميكي و سينتيكي بر روي تشكيل هيدرات كربن دي اكسيد
600
بررسي تأثير همسويي بين استراتژي كسب و كار و استراتژي پروژه برموفقيت پروژه در پروژه هاي توسعه محصول جديد
601
بررسي تأثير هندسه پنهان در ساختار صوري نگارگري عهد صفويه با تأكيد بر آثار سلطان محمد
602
بررسي تأثير هندسه درز سنگي در ميزان نفوذ آميزه تزريق (با مدل ديسكي﴾
603
بررسي تأثير هندسه قطعه بر رفتار شكست و خستگي قطعات ترك¬دار با استفاده از روش انرژي
604
بررسي تأثير هندسه‌هاي مختلف مارپيچ كانال‌هاي انتقال گازهاي واكنش‌دهنده بر عملكرد پيل سوختي غشا پليمري
605
بررسي تأثير هواداري ورزشي بر باورپذيري تبليغات از طريق ورزش در دانشجويان استان كرمانشاه
606
بررسي تأثير هوش اخلاقي بر اخلاق اينترنتي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نورمركز برازجان
607
بررسي تأثير هوش اخلاقي و هوش هيجاني بر ارتقاي عملكرد عاطفي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي متغير شيوه هاي منابع انساني
608
بررسي تأثير هوش استراتژيك و هوش سياسي در نوآوري كاركنان با نقش تعديلگر عزت نفس و باورهاي خودكارآمدي (مطالعه موردي كاركنان كارخانجات صنعتي شهرستان ملاير)
609
بررسي تأثير هوش تجاري بر تصميم¬گيري مديران (مورد مطالعه شركت هاي پيمانكاري نفت و گاز)
610
بررسي تأثير هوش تجاري بر تصميم¬گيري مديران (مورد مطالعه شركت¬هاي پيمانكاري نفت و گاز)
611
بررسي تأثير هوش معنوي بر بهبود عملكرد شغلي و رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك‌هاي خصوصي منطقه7 شهر تهران
612
بررسي تأثير هوش معنوي بر بهبود عملكرد شغلي و رفتارشهروندي سازماني در شعب بانكهاي خصوصي
613
بررسي تأثير هوش معنوي بر تفكر انتقادي كاركنان ( مطالعه موردي: كاركنان فرودگاه مهرآباد تهران)
614
بررسي تأثير هوش معنوي بر تفكر انتقادي كاركنان( مطالعه موردي: كاركنان فرودگاه مهرآباد تهران)
615
بررسي تأثير هوش معنوي بر عملكرد مديران انتظامي ‌شهرستان اصفهان
616
بررسي تأثير هوش معنوي در بهبود عملكرد كاركنان (مطالعه موردي در شركت مخابرات استان مازندران)
617
بررسي تأثير هوش معنوي و هوش اخلاقي بر سلامت اداري (مورد مطالعه : كاركنان شعب بانك تجارت استان يزد)
618
بررسي تأثير هوش هيجاني بر انگيزش كاركنان بانك تجارت (مطالعه موردي)
619
بررسي تأثير هوش هيجاني بر تاب آوري دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
620
بررسي تأثير هوش هيجاني بر تعهد سازماني كاركنان با نقش ميانجي رضايت شغلي (مطالعه موردي : شركت نفت مناطق مركزي ايران )
621
بررسي تأثير هوش هيجاني بر شادي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور فردوس
622
بررسي تأثير هوش هيجاني بر كيفيت زندگي كاري كاركنان (مورد مطالعه: ادارات مركزي بانك كشاورزي تهران)
623
بررسي تأثير هوش هيجاني بر محافظه‌كاري سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
624
بررسي تأثير هويت بر نوآوري راديكال و تدريجي كاركنان در سازمان (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور مركز ساري)
625
بررسي تأثير هويت بر نوآوري راديكال و تدريجي كاركناى در سازمان (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور مركز ساري)
626
بررسي تأثير و تأثر رشيدالدين ميبدي در داستان‌هاي تفسير نوبت سوم كشف الاسرار از متون ادبي
627
بررسي تأثير وابستگي به برند بر تعهد، رضايت ، اعتماد و ارزش ويژه برند در محيط مؤسسات آموزش عالي
628
بررسي تأثير والدين بر اعتمد به نفس فرزندان دختر در مقطع متوسطه شهر سميرم
629
بررسي تأثير وام هاي مسكن بر ابعاد اقتصادي اجتماعي و كالبدي زندگي روستاييان مطالعه موردي : دهستان مرحمت آباد
630
بررسي تأثير ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غير ورزشكار شهرستان سرايان
631
بررسي تأثير وصله كامپوزيتي روي استحكام لوله هاي استوانه اي تركدار
632
بررسي تأثير وضعيت خانوادگي بر مزاحمت جنسي (خياباني)
633
بررسي تأثير وضوح بر عملكرد زنجيره تأمين؛ مطالعه موردي چند شركت عمراني منتخب
634
بررسي تأثير وضوح بر عملكرد زنجيره تأمين؛ مطالعه موردي چند شركت عمراني منتخب
635
بررسي تأثير وظايف فردي و سازماني در پيشبرد فعاليت‌هاي بازاريابي (مطالعه موردي: شعب بانك سپه استان قزوين)
636
بررسي تأثير وظايف فردي و سازماني در پيشبرد فعاليت‌هاي بازاريابي (مطالعه موردي: شعب بانك سپه استان قزوين)
637
بررسي تأثير ويتامين E بر گرگرفتگي، پروفايل ليپيدها و NO پلاسما در زنان يائسه مراجعه¬كننده به مركز آموزشي درماني الزّهرا (س) شهر رشت سال 96-1395
638
بررسي تأثير ويژگي هاي تبليغات رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتريان در صنعت گردشگري؛ (مطالعه موردي: شبكه¬¬ي اجتماعي اينستاگرام)
639
بررسي تأثير ويژگي هاي جمعيت شناختي هيات مديره بر محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
640
بررسي تأثير ويژگي هاي كاركنان و تبليغات دهان به دهان بر قصد خريد مشتريان با در نظر گرفتن متغيرهاي ميانجي نگرش و هنجارهاي ذهني در صنعت خودرو
641
بررسي تأثير ويژگي هاي محيط خرده فروشي بر رفتار خريد آني در چارچوب مدل SOR مطالعه موردي: فروشگاه هاي اسباب بازي شهر گرگان
642
بررسي تأثير ويژگي هاي محيط خرده فروشي بر رفتار خريد آني در چارچوب مدل SOR مطالعه موردي: فروشگاه هاي اسباب بازي شهر گرگان
643
بررسي تأثير ويژگي‌هاي شركت بر افشاگري‌هاي مسئوليت اجتماعي و زيست‌محيطي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
644
بررسي تأثير ويژگيهاي شخصيتي نخبگان سياسي ابزاري بر فرآيند توسعه سياسي ايران ( 1357-1332)
645
بررسي تأثير يادگيري سازماني بر نوآوري و موفقيت در شركت هاي عمراني
646
بررسي تأثير يادگيري مشاركتي در درس تفكر و سبك زندگي بر ميزان درماندگي آموخته شده دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرر همدان
647
بررسي تأثير يادگيري مشاركتي در درس تفكر و سبك زندگي بر ميزان درماندگي آموخته شده دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر همدان
648
بررسي تأثير يارانه هاي دولت بر قيمت كالاهاي وارداتي
649
بررسي تأثير يك جلسه تمرين فزاينده هوازي بر سيستم ايمني خون ورزشكاران جوان و بزرگسال
650
بررسي تأثير‌‌‌‌ آموزش قدرداني بر شادي ، بخشش، رابطه با همگنان، رابطه با والدين و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان دختر شاهين شهر
651
بررسي تآثيرآموزش برآگاهي زنان رابط بهداشت درباره يائسگي ﴿ علائم بروز ٰتغذيه مناسب و ورزش منظم﴾ درمراكز بهداشت شمال تهران
652
بررسي تأثيرآموزش پيش دبستاني بررشد شناختن كودكان
653
بررسي تأثيرآموزش پيش دبستاني بررشد شناختن كودكان
654
بررسي تأثيرات FRP در محصور شدگي بتن با هدف مقاوم سازي تير- ستون هاي بتن آرمه
655
بررسي تأثيرات ادبيات داستاني مستقل ايران بعد از انقلاب اسلامي
656
بررسي تأثيرات استفاده از پمپ خنك‌كن الكتريكي در موتورهاي احتراق داخلي بر كاهش دوره گرم شدن موتور
657
بررسي تأثيرات استفاده از نانوالياف سلولز استات بر كارايي فيلتر سيگار
658
بررسي تأثيرات انقلاب اسلامي بر آراء مستشرقان معاصر درمورد پيدايش تشيع مطالعه موردي: هاينس هالم و آندره جي نيومن
659
بررسي تأثيرات بازمهندسي در بهبود هوشمندي كسب وكار (مطالعه موردي بانك ملت)
660
بررسي تأثيرات پيكربندي فضايي و ساختار كالبدي بر تجربة ادراك زمان ذهني عابرين پياده، با بهره گيري از رويكرد واقعيت مجازي
661
بررسي تأثيرات تعطيلات بر رفتار بازار بورس تهران
662
بررسي تأثيرات تكنولوژي هاي نوين ارتباطات بر كيفيت فضاهاي معماري ، نمونه موردي طراحي ساختمان تجاري در كلانشهر تهران
663
بررسي تأثيرات تمرين هوازي و مصرف مكمل آهن بر هموگلوبين ، گلبولهاي قرمز و آهن بدن زنان جوان
664
بررسي تأثيرات خشكسالي بر روي كيفيت آب هاي سطحي (مطالعه موردي حوضه هليل رود)
665
بررسي تأثيرات روكش‌ها و تعميرات موضعي بر عملكرد و دوام سازه‌هاي بتني مسلح در محيط‌هاي دريايي خورنده
666
بررسي تأثيرات فرايند فريز بر خواص نهايي نخ BCF پلي پروپيلن مورد استفاده در فرش ماشيني
667
بررسي تأثيرات فرهنگي گردشگري در مناطق روستايي
668
بررسي تأثيرات كومتابوليكي بر عملكرد باكتري هاي نفتي در تجزيه زيستي تركيبات هيدروكربني
669
بررسي تأثيرات گروتسك بر تصويرسازي چهل سال اخير ايران
670
بررسي تأثيرات گسترش رسانه ها بر معماري و طراحي مركز تجارت كالاهاي رسانه اي تهران
671
بررسي تأثيرات گيميفيكيشن در پيامدهاي رفتاري
672
بررسي تأثيرات مخاطرات محيطي بر جاذبه‌هاي گردشگري طبيعي در استان اصفهان
673
بررسي تأثيرات مدلسازي بار مصرفكنندگان در تعيين مكان نصب و ظرفيت بهينه منابع تجديدپذير بادي و خورشيدي در شبكههاي توزيع
674
بررسي تأثيرات مديريت زنجيره تأمين سبز بر روي عملكرد خرده فروشي مواد غذايي با توجه به نيروهاي محركه داخلي و فشارهاي خارجي سازمان (مورد مطالعه: فروشگاه هاي زنجيره اي كوروش)
675
بررسي تأثيرات مواج بودن كانال انتقال گاز بر روي كارائي پيل سوختي PEM
676
بررسي تأثيرات ناشي از تبديل وضعيت عملكردي روستا به شهر در ايران (نمونه موردي: شهر گلسار از شهرستان ساوجبلاغ)
677
بررسي تأثيرات نقاشي مدرن برآثاراستوديوي انيميشن UPAدر دهه هاي 50 تا60 با تأكيد برآثار (پيكاسو ،ماتيس و پل كله )
678
بررسي تأثيرات هندسه موانع صوتي جهت كنترل نويز ترافيك
679
بررسي تأثيراتجهت‌گيري ارزش طول عمر مشتري بر عملكرد فروشنده با نقش تعديلي رفتار فروش انطباقي، مشتري‌مداري و تجربه فروشنده (مطالعه موردي: فروشندگان خرده‌فروشي‌هاي فروشگاهي تهران)
680
بررسي تأثيراجراي طرح هدف مندي يارانه‌ها درروندميزان مصرف بنزين
681
بررسي تأثيراشعۀ ماوراءبنفش به صورت تك موج و تركيبي بررنگيزه هاي فتوسنتزي و متابوليت هاي ثانويه گياهچه هاي درمنه كوهي تحت شرايط كشت درون شيشه اي
682
بررسي تأثيرافشاي اطلاعات و رشدشركت برهزينه سرمايه درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
683
بررسي تأثيرانطباق پذيري مسيرشغلي برعملكردمالي وغيرمالي بازاريابها با در نظر گرفتن نقش ميانجي رضايت شغلي بازارياب ها
684
بررسي تأثيربكار گيريسيستم هاي كاري باعملكردبالابرانعطاف-پذيري منابع انساني(موردمطالعه شركت پارس خودرو)
685
بررسي تأثيربه‌كارگيري فناوري اطلاعات بر بهره‌وري و تصميم‌گيري كاركنان و مديران اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان
686
بررسي تأثيرپذيري هنرجويان پيانو از آموزش موسيقي كودك ( ارف ) در ايران ، مطالعه موردي : كودكان 7 تا 9 سال در دو آموزشگاه
687
بررسي تأثيرتشكيل خانواده بر پيشگيري از بزهكاري زنان شهر اصفهان
688
بررسي تأثيرتصويرشناختي واحساسي بروفاداريبا توجه به نقش ميانجي رضايت گردشگران:مطالعه موردي كليه گردشگران هتل‌هاي شهر ساري
689
بررسي تأثيرتفكر سيستمي بر عملكرد سازماني در دانشگاه هوايي شهيد ستاري
690
بررسي تأثيرتفكيك حوزه وظايف ذيحساب و دستگاه اجرائي بر عملكرد نظارتي ذيحساب(مورد مطالعه: ديوان محاسبات كشور)
691
بررسي تأثيرحذف يارانه ها برفقرو فاصله طبقاتي در ايران (از پاييز 1389تاكنون)
692
بررسي تأثيرخدمات الكترونيك بر رضايت ارباب¬رجوع در سازمان تأمين اجتماعي (غرب مازندران)
693
بررسي تأثيرساختمان ژئوسل توليدشده ازمنسوجات بي بافت برروي باربري خاك مسلح شده با آنها
694
بررسي تأثيرسطوح مختلف شوري و مواد اصلاح كننده خاك (ضايعات ليمو و غوره) بر رشد گياه دارويي به ليمو
695
بررسي تأثيرعدالت بر خلاقيت و نوآوري كاركنان مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك خرم آباد
696
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻄﺤﻲ TIG ﺑﺮﺧﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺑﺎﻳﻮﻣﺪﻳﻜﺎﻝ Ti-6Al-4V ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ invitro ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺭﻳﻨﮕﺮ
697
بررسي تأثيرعمليات سطحيTIGبرخواص مكانيكي آلياژ بايومديكالTi-6Al-4Vو رفتار خوردگيnvitroدر محلول رينگر
698
بررسي تأثيرعوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي خانوارهاي شهرستان شهرضا برمصرف آب در بخش خانگي
699
بررسي تأثيرعوامل توسعه بازارهاي صادراتي بر بي ثباتي استراتژي آميخته ي بازاريابي (موردمطالعه: شركت تاكزرين كاوه)
700
بررسي تأثيركارآفريني، قابليت بازاريابي و توانمندسازي بر قابليت‌هاي نوآوري و عملكرد صادراتي بنگاه هاي كوچك ومتوسط
701
بررسي تأثيركسر حجمي و اندازه ذرات تقويت كننده شيشه بر روي خواص مكانيكي كامپوزيت با زمينه پليمر ترموپلاستيك
702
بررسي تأثيركيفيت خدمات درك شده بر رضايت و وفاداري مشتريان در بيمارستان خصوصي فلسفي گرگان
703
بررسي تأثيرگذاري رهبري معتبر بر موفقيت پروژه‌هاي عمراني
704
بررسي تأثيرگذاري سبك ارتباطي مديران پروژه هاي عمراني بر شايستگي هاي مديريتي آنان
705
بررسي تأثيرگرايش به كارآفريني بر عملكردسازمان بانقش ميانجي استراتژي تمايزوعملكردنوآوري
706
بررسي تأثيرمشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهبود عملكرد خانواده مادران داراي دانش آموز پسر دوره ابتدايي مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي
707
بررسي تأثيرنوآوري سازماني و عملكرد كارمندان بر بازاريابي رابطه‌مند(مورد مطالعه: شركت فناپ)
708
بررسي تأثيرويژگي‌هاي طبقه محصول بر نگرش نسبت به توسعه نام و نشان تجاري (موردمطالعه : گروه صنعتي گلرنگ)
709
بررسي تأمين منابع مالي و هزينه‌هاي دولت اسلامي در حكومت حضرت علي (ع) با تأكيد بر نهج‌البلاغه
710
بررسي تئوري - تحليلي و طراحي ابزار فرجينگ سرد مافوق صوت ﴿UC F﴾ براي توسعه سطوح نانو ساختار
711
بررسي تئوري (نظريه ) ايزنشتين در مورد رابطه سينما و موسيقي
712
بررسي تئوري Percolation در واكنشهاي گاز - جامد
713
بررسي تئوري T-Q-J براي نمونه هاي مختلف آزمايشگاهي در مد - مختلط با استفاده از آزمايش
714
بررسي تئوري اسپكتروفوتومتري و اسپكتروفلوريمتري تشكيل كمپلكس يك مشتق از پيريدين بابرخي از كاتيونها در مخلوط حلال اتبل استات-دي متيل فرماميد و مطالعه نورتابي شيميايي اين تركيب درسيستم پراكسي اگزالات
715
بررسي تئوري اعدادحقيقي
716
بررسي تئوري انتقال حرارت و رطوبت در خشك كردن با مايكروويو
717
بررسي تئوري بر همكنش ميان تركيبات كلروفيل و نانو فتو كاتاليست گاليم نيتريد
718
بررسي تئوري به منظور تشخيص عيوب بين لايه اي در كامپوزيت هاي زمينه پليمري به استفاده از بارگذاري خمش سه نقطه اي به كمك روش آكوستيك اميشن
719
بررسي تئوري پايداري نسبي ايزومرهاي در ايليد هاي فسفر همراه افزايش ازدحام فضايي
720
بررسي تئوري تاتومري ها مولكولهاي 4,2,1- اكساديازول و 4,2,1- دي اكساديازول -3-تيول و ديمرهاي آنها در فاز گازي و حلال با روش هاي MP2 و DFT
721
بررسي تئوري تاثير غلظت گرافن در ساختار و خواص اپتوالكتروني نانوكامپوزيت گرافن-P3HT به روش نظريه تابعي چگالي
722
بررسي تئوري -تجربي تدوين تكنولوژي ساخت آب بند مكانيكي
723
بررسي تئوري تجربي جريان دوفازي گاز-قطره در كانال ها در شرايط ارتعاش مكانيكي
724
بررسي تئوري تنش هاي اعمال شده در لوله براي جريان هاي دو فاز گاز-مايع
725
بررسي تئوري توان راكتيو لحظه اي، استفاده آن در كنترل بهبوددهنده هاي توان و كارآئي آن در شرايط غير ايده آل
726
بررسي تئوري جذب گاز تابون بر روي سطح نانولواه هاي بور-نيتريد زيگزاگ با قطرهاي مختلف
727
بررسي تئوري جذب گازهاي آلاينده دي اكسيد نيتروژن(NO2)و دي اكسيد گوگرد(SO2) توسط تركيب فرو(II) فولرن (C70) پورفيرين‌دار شده (F2PF)و تركيبفرو (III) فولرن (C70) پورفيرين‌دار شده (F3PF)
728
بررسي تئوري جريان بلوباي (BLoW-By) و ساخت دستگاه اندازه گيري آن براي موتور خودرو پيكان 1600 سي سي
729
بررسي تئوري خطوط لغزش در عمليات اكستروژن
730
بررسي تئوري خواص الكتروني نانو صفحات ستاره اي شكل بورنيتريدي در مقايسه با ساختارهاي متداول آن
731
بررسي تئوري خواص الكتروني وهندسي فولرن‌هاي جايگزين شده توسط اتم‌هاي بور و نيتروژن در مقايسه با فولرن‌هاي كربني
732
بررسي تئوري خواص الكترونيكي و ترابري در نانو لوله هاي كربني با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
733
بررسي تئوري ساخت تركيبي سلول هاي ترموالكتريك - فتوولتائيك در توليد انرژي الكتريكي
734
بررسي تئوري سرعت بحراني در آلياژهاي منيزيمي ﴿ZK51A ﴾
735
بررسي تئوري طرح و طرز كار ماشين هاي اكسترودر براي مواد ترموپلاستيك
736
بررسي تئوري علائم مايه نما در موسيقي ايراني
737
بررسي تئوري عملكرد سازه اي ديوارهاي بتن آرمه با قالب هاي ماندگار پي وي سي مرسوم به آر بي اس
738
بررسي تئوري گداخت هستهاي دوتريم در سونولومينسانس استوندوتره
739
بررسي تئوري ليدار و مقايسه آن با داده هاي تجربي با روش عددي
740
بررسي تئوري ليزر ايكس نرم به منظور مطالعه آنومالي 1 o=J در Se Like-Ne و ديگر فلزات شبه نئون
741
بررسي تئوري متدهاي مختلف كنترل راكتورهاي هسته اي و روشهاي بكارگيري قوانين كنترلي ، كلاسيك ، مدرن ، ديجيتال ، بهينه و وقفي در آنهاتحت شرايط عملكرد سيستم راكتور
742
بررسي تئوري مدارهاي switched capacitor و طراحي يك فيلتر نمونه
743
بررسي تئوري مدول الاستيسيته ساختارهاي نانوكامپوزيت و مقايسه با نتايج تجربي
744
بررسي تئوري مفاهيم رگرسيوني
745
بررسي تئوري مفاهيم كنترل كيفيت وسري زماني همراه با ارائه مثال عملي در هر مقوله
746
بررسي تئوري نانو ذرات فولرن30-20 و جذب فيزيكي گاز اوزون بر روي فولرن كپسوله شده با فلزات قليايي ليتيم و سديم
747
بررسي تئوري نانوذرات فولرن 20-30 و جذب فيزيكي گاز اوزون بر روي فولرن كپسوله شده با فلزات قليايي ليتيم و سديم
748
بررسي تئوري هاي دبويس و كاربردآن در اثر كشمشي درآفتاب نوشه ي لورين هنزبري: يك مطالعه ي آمريكايي
749
بررسي تئوري هاي رياضي در صنعت پست
750
بررسي تئوري هاي شكست در مواد كامپوزيت و مقايسه نتايج حاصله با داده هاي آزمايشگاهي
751
بررسي تئوري هاي مجازات
752
بررسي تئوري هاي ميكرو مكانيكي مبتني بر تئوري نابهجايي براي رشد ترك و تاثير غلظت آنها
753
بررسي تئوري و آزمايشگاهي پارامترهاي مختلف شكست مود تركيبي I و II در مواد سنگي
754
بررسي تئوري و آزمايشگاهي تعامل غيرخطي مكانيكي سيستم جرم و فنر
755
بررسي تئوري و آزمايشگاهي فرآيند آگلومراسيون آئروسل‌ها به كمك امواج صوتي
756
بررسي تئوري و آزمايشگاهي فيلرهاي سراميكي ، كريستالي و...
757
بررسي تئوري و آزمايشگاهي فيوزها در كاربردهاي صنعتي
758
بررسي تئوري و آزمايشي پديده جذب پروتئين روي لنزهاي نرم چشم
759
بررسي تئوري و ارائه تكنولوژي ساخت باتريهاي حرارتي الكتروليت جامد
760
بررسي تئوري و ارائه مدل رياضي براي شبيه سازي رفتار ديناميكي فيلتراسيون بستر عميق و اثر سوسپانسيون بر روي محيط متخلخل
761
بررسي تئوري و الگوسازي تجربي و ساخت دستگاه خشك كن پاششي
762
بررسي تئوري و تجربي آناليز مودال ورقهاي نازك كامپوزيت مستطيل شكل باشرايط مرزي مختلف
763
بررسي تئوري و تجربي اثر ارتعاشات ابزار بر دقت سوراخكاري در فرآيند فرزكاري مارپيچ
764
بررسي تئوري و تجربي اثر حلال بر ميكرو و نانو ذرات پليمرهاي قالب مولكولي
765
بررسي تئوري و تجربي اثرات پارامترهاي مختلف جت پلاسماي استوانه‌اي هم‌محور در فشار اتمسفر
766
بررسي تئوري و تجربي اجاق و آب شيرين كن خورشيدي
767
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت اجباري در لوله افقي نيمه متخلخل خارج از محيط خارج از مركز
768
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت در جريان آرام سيالات ويسكوالاستيك در لوله هاي مدور
769
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت در يك صفحه متخلخل
770
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت عمل ذوب در اجسام متخلخل
771
بررسي تئوري و تجربي انرژي واگزرژي در دستگاه خشك كن سيني دار
772
بررسي تئوري و تجربي بار گذاري استاتيكي لوله هاي كامپوزيتي
773
بررسي تئوري و تجربي بهينه سازي راكتور ازناسيون واحد تصفيه آب جهت كاهش تشكيل آلدهيد و كتون و مدلسازي رياضي به كمك CFD
774
بررسي تئوري و تجربي پارامترهاي موثر بر رابطه گشتاور - نيرو در پيچ و مهره ها
775
بررسي تئوري و تجربي پارامترهاي موثر بر زمان تزريق در روش ترزيق به كمك خلا
776
بررسي تئوري و تجربي پديده انتقال حرارت در يك جسم متخلخل تحت شرايط شار ثابت
777
بررسي تئوري و تجربي پديده انتقال حرارت در يك جسم متخلخل تحت شرايط شار ثابت 2
778
بررسي تئوري و تجربي پديده خشك شدن مواد در خشك كن سيني دار درون عبوري
779
بررسي تئوري و تجربي پديده خشك كردن ذرات در يك بستر شناور
780
بررسي تئوري و تجربي تضعيف امواج مافوق صوت در هوا
781
بررسي تئوري و تجربي تعادلات فازي در فرايندهاي جداسازي با استفاده از سيالات فوق بحراني
782
بررسي تئوري و تجربي تنش هاي پسماند در مدار مجتمع كامپوزيتي
783
بررسي تئوري و تجربي تنشهاي صفحه اي با استفاده از روشهاي نوري
784
بررسي تئوري و تجربي جذب سورفكتانت روي سطح جامد
785
بررسي تئوري و تجربي جريان گاز- قطره در كانال¬هاي با هندسه‌ي مختلف در حضور سرمايش
786
بررسي تئوري و تجربي حذف همزمان كاتيون هاي Fe2+ و Mn2+ از آب در راكتور بستر ثابت توسط كاتاليست نانو ساختار MnO2
787
بررسي تئوري و تجربي خرابي چند لايه هاي كامپوزيتي بر اثر بار خمش سه نقطه اي و ارزيابي نتايج حاصله توسط آكوستيك اميشن
788
بررسي تئوري و تجربي خشك كردن مواد دانه اي در بستر فشرده
789
بررسي تئوري و تجربي رشد لايه برفك برروي صفحه سرد
790
بررسي تئوري و تجربي رفتار تيرهاي ساندويچي كامپوزيتي در بارگذاري سه نقطه اي و حالات شكست آنها
791
بررسي تئوري و تجربي رفتار ضربه سرعت پائين ورق هاي ساندويچي با هسته ويسكوالاستيك
792
بررسي تئوري و تجربي رفتار لوله هاي فلزي پرشده از فوم تحت بار شبه استاتيكي
793
بررسي تئوري و تجربي رفتار مكانيكي ساندويچ پانل هاي ساختماني
794
بررسي تئوري و تجربي شكست در نيمه ديسك با ترك لبه اي
795
بررسي تئوري و تجربي شكل پذيري آلياژهاي آلومينيوم
796
بررسي تئوري و تجربي شكل‌دهي انفجاري لوله‌هاي فلزي
797
بررسي تئوري و تجربي كاركرد كلكتور خورشيدي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده
798
بررسي تئوري و تجربي كمپلكس هاي دهنده - گيرنده الكترون با استفاده از روشهاي شيميايي و فيزيكي
799
بررسي تئوري و تجربي كنترل شكل تير كامپوريتي با محرك سيم حافظه دار
800
بررسي تئوري و تجربي گذر هواي مرطوب بر روي جسم متخلخل سرد
801
بررسي تئوري و تجربي مصرف انرژي در فرآيند فرزكاري فولادAISI316 با روانكاري كمينه
802
بررسي تئوري و تجربي نيروي متوسط چين خوردگي لوله هاي فلزي با مقاطع مختلف.
803
بررسي تئوري و تحليل المان محدود اثر ارتعاشات اولتراسونيك در فرآيند متالورژي پودر
804
بررسي تئوري و تحليل جريان اسلمينگ و فشار ناشي از آن در كف شناور
805
بررسي تئوري و شبيه سازي اثرات نوين بر روي عملكرد و استخراج پارامترهاي LPC
806
بررسي تئوري و عددي جريانهاي چند فاز درون جداساز سيكلوني جريان محوري با دو محفظه پيچدار I-SEP
807
بررسي تئوري و عملي ... در حوزه زمان و فركانس
808
بررسي تئوري و عملي آبكاري آلياژ روي - كبالت - آهن
809
بررسي تئوري و عملي بيو چسبندگي هيدروژلهاي يوني و غير يوني به سطح روده كوچك و معده در شرايط مشابه فيزيولوژيكي
810
بررسي تئوري و عملي روش هاي افزايش خواص قتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم
811
بررسي تئوري و عملي روش هاي مختلف ساخت قطعات حساس برش براي جراحي
812
بررسي تئوري و عملي عوامل موثر در آتشباري در معادن روباز و ارائه مدلي جهت كنترل و اصلاح ابعاد سنگ هاي منفجر شده ( براساس شرايط موجود در معدن سرب و روي انگوران )
813
بررسي تئوري و عملي فرايند شكل دهي داغ ورق آلياژ آلومينيوم توسط گاز
814
بررسي تئوري و عملي معادلات متشكله در فرايندهاي شكل دهي
815
بررسي تئوري و عملي مقدار پوشانندگي نخ¬هاي مغزي توليد شده توسط سيستم ريسندگي رينگ و سامانه Rocos
816
بررسي تئوري و عملي مكانيسم محبوس شدن گاز در نتيجه هجوم آبده در مقياس حفره
817
بررسي تئوري و كاربردي گروه هايي از مواد رنگزا شامل مواد رنگزاي جوهرهاي چاپ، مواد رنگزاي غذايي و مواد رنگزاي مورد استفاده براي كاغذ و رنگ مو
818
بررسي تئوري وعملي رفتار تغييرشكل كامپوزيتهاي لايه اي حين فرآيند ECAE
819
بررسي تئوري، تجربي و عددي حد نسبت كشش در كشش عميق چند مرحله اي
820
بررسي تئوري، عددي و تجربي خزش در نانوكامپوزيت‌هاي گرافن/اپوكسي
821
بررسي تئوريك اكسپندرها و ساخت يك اكسپندر نمونه
822
بررسي تئوريك حالات مختلف خرابي براي يك تير ساندويچي با رويه كامپوزيتي با هسته هاني كمب
823
بررسي تئوريك ديوار برشي فولادي سخت نشده با ورق نازك جان جزء 1. رفتار تنش هاي اصلي در ميدان كششي . جزء 2. رفتار ديناميكي غير خطي و تقاضاي شكل پذيري
824
بررسي تئوريك فيلتر اكتيو در باند ايكس مايكروويو
825
بررسي تئوريك و عملي در سينگ چرخ سنگ با چرخ الماس
826
بررسي تئوريها، طراحي دستگاه گريز از مركز براي تهيه چرخه سوخت نيروگاه هاي هسته اي طراحي كارخانه (مطالعات اوليه ) ـ ساخت برخي از قطعات مربوط به طرح (قسمت اصلي پروژه )
827
بررسي تئوريهاي جامعه شناسي انقلاب و ميزان انطباق آنها با انقلاب مشروطه
828
بررسي تئوريهاي مختلف تماس در سازه هاي كامپوزيتي و شبيه سازي آن توسط نرم افزار ANSYS
829
بررسي تئوريهاي مختلف در مورد كره ماه و ساختمان آن
830
بررسي تئوريهاي نوين (رويكردهاي فرانوگرايانه)
831
بررسي تئوريهاي نوين مديريت﴿رويكردهاي فرا نوگرايانه﴾
832
بررسي تا ثير بكارگيري مديريت دانش بر روي كيفيت خدمات كميته امداد آذربايجان شرقي
833
بررسي تا ثير ميدان مغناطيسي و الكترومغناطيسي و الكتريكي بر روي سيال داخل ميكروكانال
834
بررسي تا ثير نوسانات قيمت نفت بر بازده غير عادي شركتهاي پإيرفته شده در بورس اوراق بهادار
835
بررسي تا ثير همخواني شخصيت برند مشتري بر قصد مراجعه مجدد با نقش ميانجي تفاوتهاي فرهنگي
836
بررسي تا"ثير ماندگاري كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي طبيعي زير خاك
837
بررسي تاءثير متقابل ادبيات و نقاشي ايران
838
بررسي تائيد آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر انجام مامو گرافي در بستگان نزديك بيماران مبتلا به سرطان پستان سيرجان
839
بررسي تائيد تغييرات قيمت تمام شده آب در بهره برداري از مخازن
840
بررسي تاب آوري در بين دانشجويان متاهل ومجرد دانشگاه پيام نور
841
بررسي تاب آوري در بين دانشجويان متاهل ومجرد دانشگاه پيام نور
842
بررسي تابش چرنكوف در حضور دي الكتريك متحرك
843
بررسي تابش چرنكوف ناشي از انتشار پالس ليزري كوتاه در پلاسماي مغناطيده
844
بررسي تابش كانالي ، از ساختارهاي مختلف sic به منظور توليد چشمه گاما با قابليت تنظيم انرژي و شدت چشمه , investigation of channeling radiation from diffrent structures of sic in order to provide ray source with capability of tuning energy and intensity
845
بررسي تابش گرمايي نور از نانو لوله‌هاي كربني تك ديواره شبه فلزي معلق
846
بررسي تابش هاي سنكروتروني در اندركنش باريكه الكتروني با پلاسما
847
بررسي تابع تعادل انسان با استفاده از پاندول معكوس
848
بررسي تابع تقاضاي انواع گوشت مناطق شهري و روستايي استان مازندران با استفاده از سيستم معادلات تقاضاي تقريبا ايده آل
849
بررسي تابع توان آزمون توكي براي مقايسه ميانگين سه جامعه نرمال با حجم نمونه متفاوت
850
بررسي تابع توزيع ذرات در پلاسماي همجوشي و ميرايي امواج برنشتاين در NSTX
851
بررسي تابع توليد چغندر قند در سميرم
852
بررسي تابع توليد سرمايه انساني و تحصيلات در بخش صنعت، كشاورزي و خدمات در ايران
853
بررسي تابع توليد سرمايه انساني و تحصيلات در بخش صنعت، كشاورزي و خدمات در ايران
854
بررسي تابع دما بودن ضرائب مواد در ميدان دما و تنش ها
855
بررسي تابع ساختارهاي قطبي شده
856
بررسي تابع مطلوبيت دو متغيره و ارتباط آن با تابع احتمال دو متغيره
857
بررسي تابع همبستگي مستقيم (ِDCF) بر اساس ضرايب توسعه يافته ي قانون نظم هم دماي خطي سيالات چگال آرگون ،كريپتون
858
بررسي تابع همبسته مستقيم كره سخت در فضاي حقيقي و فوريه و عامل ساختار، با تقريب هاي مختلف در مقايسه با شبيه سازي
859
بررسي تابعيت احكام از مصالح و نقش آن در استنباط احكام شرعي
860
بررسي تابعيت ثابت هنري از دما و فشار بكمك معادلات حالت
861
بررسي تابعيت ممان انتقال الكتروني به فاصله بين هسته اي براي انتقالات الكتروني K-II مولكول هاي O2 و CO و طيف فوتو الكترون لايه -K مولكول O2
862
بررسي تابلوهاي اداري و تجاري شهر تهران از نظر بصري
863
بررسي تابلوهاي مدرن با رويكرد بر اسماالحسني در دوره معاصر
864
بررسي تاپير افزودنيها بر زينترينگ زير كونيا
865
بررسي تاپير پايگاه اقتصادي_اجتماعي جوانان بر جرائم انان
866
بررسي تاتومري در 2- كتومتيل هتروسيكل ها
867
بررسي تاثبر استراتژي هاي دانش برچرخه نوآوري درشركت گسترش فناوري هاي نوين كشاورز
868
بررسي تاثبر طراحي آموزشي و سبك هاي يادگيري بر نگرش دانشجويان به كسب و كار( مطالعه ي موردي: دانشجويان رشته مديريت كسب و كارهاي كوچك دانشگاه تهران)
869
بررسي تاثبر غلظت هاي متفاوت بر ميزان بيان ژن هاي و برخي خصوصيات بيو شيميايي گياه استويا
870
بررسي تاثي تيتانيوم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن نشكن آستمپر شده ﴿ADI﴾
871
بررسي تاثي فركانس بر ساختار و تركيب پوشش نيكل - تنگستن بر زير لايه فولاد ساده كربني از طريق آبكاري پالسي
872
بررسي تاثي كيفيت خدمات بر ارزش ويژه برند با توجه به نقش ميانجي اعتماد ،رضايت ووفاداري مشتري
873
بررسي تاثي مكمل سين بيوتيك بر ازوتمي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه
874
بررسي تاثير
875
بررسي تاثير متغيرهاي ريخته گري بر برد تغذيه قطعه اي از جنس چدن نشكن
876
بررسي تاثير "نقش ايفا كردن" در بالا بردن ميزان رشد مهارت هاي گفتاري فراگيران زبان انگليسي در رشته هاي دريانوردي
877
بررسي تاثير 03 ساعت بي خوابي بر عملكرد مهارتهاي پايه فوتبال
878
بررسي تاثير 1 و 25 دي هيدروكسي ويتامين D3 و VitaminB9 (فوليك اسيد) بر تمايز سلول هاي TCD4+ انساني به سلول هاي Treg
879
بررسي تاثير 1و25 دي هيدروكسي ويتامين D3 و Vitamin B9 (فوليك اسيد) بر تمايز سلول هاي TCD4+ انساني به سلول هاي Treg
880
بررسي تاثير 2 كارگاه آموزشي خواب و بيداري و تقويت اراده بر مبناي جهت گيري مذهبي بر سلامت جسمي-رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز سال 95-96
881
بررسي تاثير 4S بر بازاريابي اينترنتي محصولات پگاه شهر تهران
882
بررسي تاثير 4S بر بازاريابي اينترنتي محصولات پگاه شهرتهران
883
بررسي تاثير 8 هفته تمرين هوازي شديد و مصرف امگا3 بر شاخص هاي التهاب و آسيب هاي عضلاني زنان 25 تا35 سال شهرستان سيرجان
884
بررسي تاثير Al بر ميزان ذخيره سازي هيدروژن و پايداري چرخه اي در آلياژ Mg-Ni-Ti
885
بررسي تاثير CRM(مديريت ارتباط با مشتري) بر دانش مشتريان
886
بررسي تاثير ESWL قبلي بر پيامدهاي نفروليتوتومي از راه پوست در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار شهر رشت از فروردين 1388 تا شهريور 1391
887
بررسي تاثير ICT در اشتغال زايي از ديدگاه متخصصان انفورماتيك شهر اصفهان در سال 85-84
888
بررسي تاثير Myricetin بر كاهش شنوايي ناشي از صوت در رتهاي نر
889
بررسي تاثير pH بر پايداري كف در سيستم فلوتاسيون
890
بررسي تاثير PH بر نانو فيلتر اسيون
891
بررسي تاثير pH بر نانوزيست حسگر حاوي نانوذراتFe3O4 به روش الكتروشيميايي به منظور تشخيص قند خون
892
بررسي تاثير PP گرافت شده با GMA بر كشش بين سطحي زوجهاي PP/PA6 و PP/PET با استفاده از روش قطره معلق ﴿PENDANT DROP﴾
893
بررسي تاثير preopeative laparoscopic staging در جلوگيري از انجام لاپاراتومي بي مورد در بيماران آدنوكارسينوم معده
894
بررسي تاثير preopeative laparoscopic staging در جلوگيري از انجام لاپاراتومي بي مورد در بيماران آدنوكارسينوم معده
895
بررسي تاثير TBP بر روي استخراج كبالت از محلول DEHPA , MEHPA
896
بررسي تاثير TBP بر ميزان استخراج يون +FE2 از محلولهاي DEHPA و MEHPA
897
بررسي تاثير TI و B در دو نوع آميژان بر دانه بندي آلياژ ش356
898
بررسي تاثير آب شور مغناطيس شده بر رشد گياه زيتون
899
بررسي تاثير آب و پوست ليمو ترش بر تمايل LDL و LDL اكسيده به رسپتورهاي مربوطه در خرگوش هاي آترواسكلروتيك
900
بررسي تاثير آترواستاتين بر سطح PSA سرم در مردان مبتلا به هيپركلسترولمي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در نيمه دوم سال 1386
901
بررسي تاثير آتش سوزي بر دال هاي تخت بتن مسلح
902
بررسي تاثير آتورواستاتين بر روي آپوپتوز سلول هاي پيراميدال ناحيه CA1 هيپوكامپ در موش صحرايي نر ويستار متعاقب ايسكمي فراگير گذرا
903
بررسي تاثير آتورواستاتين بر وضعيت دليريوم بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
904
بررسي تاثير آتورواستاتين بر وضعيت دليريوم بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
905
بررسي تاثير آثار غزالي بر گلستان و بوستان سعدي
906
بررسي تاثير آثار كمپاني انيميشني يو. پي. اي برگذر انيميشن از كلاسيك به مدرن
907
بررسي تاثير آثار كمپاني انيميشني يو. پي. اي برگذر انيميشن از كلاسيك به مدرن
908
بررسي تاثير آدنوتونسيلكتومي در بهبود علائم اختلال كمبود توجه بيش فعالي(AdHd)
909
بررسي تاثير آدنوتونسيلكتومي در بهبود علائم اختلال كمبود توجه بيش فعالي(AdHd)
910
بررسي تاثير آرايش زبري هاي موضعي در يك پايه استوانه اي بر كنترل و كاهش آبشستگي موضعي
911
بررسي تاثير آرايش لوله هاي گازدركارآيي حرارتي گرمكن هادرايستگاههاي تقليل فشار
912
بررسي تاثير آرايش ميخ دوخت هاي فولادي در بهسازي به روش شاتكريت بر عملكرد لرزه اي ديوار بنايي
913
بررسي تاثير آرايش يافتگي الياف بر نفوذ پذيري هوا و خصوصيات مكانيكي پارچه هاي بي بافت با استفاده از هوش مصنوعي
914
بررسي تاثير آرايش يافتگي در صفحه بر نفوذ پذيري عرضي و در صفحه سازه هاي اليافي لايه اي
915
بررسي تاثير آزادسازي تجاري بررشد اقتصادي باتوجه به تجربه كشورهاي عضوWTO
916
بررسي تاثير آزادي اقتصادي بر توسعه مالي در كشور هاي منتخب در حال توسعه(2008 - 1979)
917
بررسي تاثير آزمونهاي غيرحضوري (سوالاتي كه به خانه برده مي شود) بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس ابتدائي پسرانه منطقه رباطكريم
918
بررسي تاثير آسيب هاي اجتماعي بر ايجاد مناطق جرم خيز در شهرستان علي آباد كتول
919
بررسي تاثير آسيب هاي ورزشي و ارائه مدل پيش بيني موفقيت در مسابقات
920
بررسي تاثير آسيب هاي ورزشي و ارائه مدل پيش بيني موفقيت در مسابقات
921
بررسي تاثير آسيب هاي ورزشي يبثيبيق و ارائه مدل پيش بيني موفقيت در مسابقات
922
بررسي تاثير آشنايي پيش از ازدواج در تشكيل زندگي سالم زوجين
923
بررسي تاثير آشنايي پيش از ازدواج در تشكيل زندگي سالم زوجين
924
بررسي تاثير آشنايي قبل از ازدواج بر سازگاري زناشويي
925
بررسي تاثير آشنايي هاي قبل از ازدواج بر رضايت زندگي زناشويي خانم هاي شهر فولاد شهر
926
بررسي تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند و عملكرد بازار
927
بررسي تاثير آگاهي از برند و درك ثيمت بر خريد مجدد محصول مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي شهر كرمانشاه
928
بررسي تاثير آگاهي برند بر تبليغات دهان به دهان مورد مطالعه : شبكه هاي ورزشي آنلاين شهر تهران
929
بررسي تاثير آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه‌اي در ابتلا به بيماري‌هاي قلبي- عروقي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي سرپايي بيمارستان حشمت رشت در سال 1395
930
بررسي تاثير آلايش كبالت بر ريزساختار و خواص نوري لايه هاي نازك اكسيد روي
931
بررسي تاثير آلايش كبالت بر ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي منگنايتLa0.5 Ca0.5Mn1-xCoxO3
932
بررسي تاثير آلايش كروم روي خواص ساختاري ومغناطيسي فريت منگنز ساخته شده به روش آسياب گلوله اي
933
بررسي تاثير آلپرازولام بر روي وزوز گوش بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت
934
بررسي تاثير آلپرازولام در كاهش قند خون ناشتا در بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين
935
بررسي تاثير آلپرازولام در كاهش قند خون ناشتا در بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين
936
بررسي تاثير آلودگي صوتي و آلودگي اگزوز خودروها در ترافيك شهري بر سلامت انسان
937
بررسي تاثير آلودگي كانال ريشه دندان به بزاق بر مهر و موم اپيكالي
938
بررسي تاثير آلودگي كانال ريشه دندان به بزاق بر مهر و موم اپيكالي
939
بررسي تاثير آلودگي محيط بر عملكرد مقره‌ها در خطوط انتقال فشار‌قوي
940
بررسي تاثير آلودگي هوا بر مورفولوژي، آناتومي ، برخي پاسخهاي فيزيولوژيكي و فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدان در دو گياه كاشته شده در خيابانهاي تهران
941
بررسي تاثير آلودگيهاي بصري در طراحي شهري
942
بررسي تاثير آلومينيم بر سينتيك و خواص كششي فولاد هاي آستمپر
943
بررسي تاثير آلومينيوم بر ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي آستينستي منگنزي
944
بررسي تاثير آلومينيوم دهي به روش غوطه وري گرم و اكسيداسيون بر خوردگي فولاد نرم در مذاب آلومينيوم
945
بررسي تاثير آلياژ پايه بر ويژگي هاي پوشش آلومينايدي بر سوپر الياژهاي پايه نيكل
946
بررسي تاثير آمادگي هاي قبل از عمل بر وضعيت بهبود بيمار بعد از اعمال جراحي شكم( برداشتن كيسه صفرا) در بيمارستانهاي منتخب آموزشي شهر تهران
947
بررسي تاثير آماده سازي سطح بر مورفولوژي و بافت در پوشش هاي رسوب الكتريكي روي - كبالت
948
بررسي تاثير آماده سازي سطح فلز و روش ساخت چند لايه اي Glare بر رفتار خستگي و مقاومت به جدايش لايه اي تحت بارهاي استاتيكي و تناوبي
949
بررسي تاثير آماده سازي شيميايي بر روي رفتار خوردگي ، جدايش كاتدي و چسبندگي پوششهاي پودري اپوكسي
950
بررسي تاثير آماده سازي كالاي پنبه/پلي استربا پرتودهي ليزر در برخي خواص كالا
951
بررسي تاثير آمانتادين در درمان خستگي ناشي از سرطان
952
بررسي تاثير آموزش ( مشاوره ) پيش از ازدواج بر انتظارات و نگرشهاي زناشويي در شهر گنبد كاووس
953
بررسي تاثير آموزش TRIZ در ارتقاي خلاقيت و توانمندسازي كاركنان و قابليت مديريت مديران سازمان هاي دولتي (به همراه مطالعه موردي)
954
بررسي تاثير آموزش آرامش پيشرونده عضلاني بر درد بيماران مبتلا به زخمهاي معده و اثني عشر در بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران
955
بررسي تاثير آموزش ابراز وجود بر سازگاري دانش آموزان دختر و پسر
956
بررسي تاثير آموزش ارتباط موثر به پرستار بر ميزان اضطراب قبل از عمل و درد پس از عمل در بيماران با ريسك بالاي قلبي تنفسي تحت عمل جراحي در بيمارستان شهداي كارگرشهر يزد
957
بررسي تاثير آموزش از طريق پيام كوتاه مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر وضعيت رفتار هاي مديريت غذا در رابطين بهداشتي شهر يزد
958
بررسي تاثير آموزش از طريق تلفن همراه در زمينه سونداژ ادراري بر انگيزه يادگيري، آگاهي و مهارت دانشجويان پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت در سال¬هاي 1397-1396
959
بررسي تاثير آموزش از طريق شبكه هاي مجازي بر كنترل متابوليك بيماران ديابتي نوع ۲
960
بررسي تاثير آموزش استفاده از اسپري كورتيكواستروئيد استنشاقي بر نگرش بيماران آسمي نسبت به درمان خود و كنترل بيماري آنها
961
بررسي تاثير آموزش اقدامات احياي اوليه از طريق تلگرام بر روي ميزان آگاهي دانشجويان پزشكي دوره كارورزي: يك مطالعه نيمه تجربي
962
بررسي تاثير آموزش اكتشافي مدرسه طبيعت بر دانش نگرش و رفتار زيست محيطي دانش آموزان مقطع ابتدائي (مورد مطالعه : مدرسه طبيعت كاوي كنج مشهد)
963
بررسي تاثير آموزش الگوي ارتباط خانواده بر ميزان رضايت زناشويي مادران كوركان مبتلا به اتيسم
964
بررسي تاثير آموزش انتخاب و كنترل گلاسر بر آزار عاطفي زوجين در شهر اصفهان
965
بررسي تاثير آموزش انفرادي در وضعيت تحصيلي
966
بررسي تاثير آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان
967
بررسي تاثير آموزش بازسازي شناختي ، مسئله گشايي و گفتگوي شخصي هدايت شده بر كاهش افسردگي
968
بررسي تاثير آموزش بازي هاي تطابقي بر رفتارسازشي و رشد حركتي دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير
969
بررسي تاثير آموزش بخشودگي بر سازگاري، رضايتمندي و كاهش تعارضات زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر يزد
970
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي زنان 49-15 ساله پيرامون گواتر و اقدامات پيشگيري و كنترل LODINE DEFICIENCY DISORDERS در روستاي سربندان شهرستان دماوند ، خردادماه 1371
971
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي مادران در امر پيشگيري و نحوه ارائه مراقبت هاي جسمي از كودكان مبتلا به تالاسمي مراجعه كننده به مراكز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد سال 1373
972
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي مادران در مورد بيماري فاويسم و مراقبتهاي بهداشتي درماني اين بيماري در شهرهاي منتخب استان گيلان
973
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي نگرش و قصد رفتاري بستگان بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال نسبت به اين نوع سرطان بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده
974
بررسي تاثير آموزش بر ارتقاي رفتارهاي يشگيري كننده از بيماري هاي قلبي و_ عروقي در سر آشپز رستوران ها و هتل هاي شهر يزد در سال 90
975
بررسي تاثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي به مادران مراجعه كننده به مراكز سلامت جامعه شهري و روستايي شهرستان رضوانشهر در خصوص رفتارهاي پيشگيري كننده ناشي از تب در كودكان در سال 96-1395
976
بررسي تاثير آموزش بر پيگيري مراجعات و پيروي از دستورات مراقبت از خود بيماران تحت شيمي درماني مراجعه كننده به يكي از مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 1380
977
بررسي تاثير آموزش بر رضايت شغلي كاركنان
978
بررسي تاثير آموزش بر رفتار خود مراقبتي بيماران تحت درمان با همو دياليز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
979
بررسي تاثير آموزش بر كيفيت زندگي جانبازان تحت پوشش بيمه آتيه سازان حافظ
980
بررسي تاثير آموزش بر كيفيت مراقبتهاي پرستاري جسمي از بيماران اغمايي ناشي از صدمات مغزي بستري در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي آموزشي تهران سال 1370
981
بررسي تاثير آموزش بر مبناي نياز سنجي برارتقائ كيفيت زندگي در زنان نخست زا
982
بررسي تاثير آموزش بر مراقبت از خود بيماران ديابتي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت سال 1373
983
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران تحت درمان همودياليز در مورد نوع مواد غذايي مصرفي، پخت و جايگزين نمودن مواد غذايي در بخش همودياليز يكي از بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران
984
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميو كارد بار اول بستري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان ، آموزش پزشكي تهران در مورد چگونگي بيماري و مراقبت از خود
985
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميو كارد بار اول بستري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان ، آموزش پزشكي تهران در مورد چگونگي بيماري و مراقبت از خود
986
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد باراول بستري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهران در مورد چگونگي بيماري و مراقبت از خود
987
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد باراول بستري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهران در مورد چگونگي بيماري و مراقبت از خود
988
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد باراول بستري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهران در مورد چگونگي بيماري و مراقبت از خود
989
بررسي تاثير آموزش برآگاهي نگرش وعملكرد زنان شهر ياسوج در مورد مواد غذايي كپك زده وآلوده به آفلاتوكسين
990
بررسي تاثير آموزش براساس تئوري عمل منطقي بر رفتار مادران داراي كودكدو تاپنج سال دچار سوء تغذيه در شهرستان سپيدان
991
بررسي تاثير آموزش برميزان آگاهي بيماران مبتلا به آب مرواريد و خانواده آنان در مورد مراقبت از خود و پيشگيري از عوارض احتمالي بعد از عمل جراحي در مركز آموزشي درماني توتونكاران رشت در سال 1376
992
بررسي تاثير آموزش برنامه آمادگي گذار مدرسه به دانشگاه بر انطباق‏پذيري مسيرشغلي و بهزيستي‏تحصيلي دانشجويان جديدالورود دانشگاه اصفهان
993
بررسي تاثير آموزش برنامه اي ارتباط زوجين بر بهبود روابط و سلامت رواني زوجين شهر اصفهان
994
بررسي تاثير آموزش برنامه غني سازي ارتباط بر سازگاري زناشويي و سلامت روان دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور اروميه
995
بررسي تاثير آموزش برنامه ي يادگيري مستقل بر عملكرد تحصيلي و علائم اختلال در دانش آموزان مبتلا به اختلال كم توجهي بيش فعالي
996
بررسي تاثير آموزش به روش تفكر استقرايي بر يادگيري درس دستور زبان فارسي در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه جهار تهران - سال تحصيلي 1383-1382
997
بررسي تاثير آموزش بهداشت بر ارتقاي رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري ها ي قلبي-عروقي در سر آشپز رستوران هاوهتل هاي شهر يزد در سال 1390
998
بررسي تاثير آموزش بهداشت دهان بر آگاهي ، نگرش و عملكرد معلمان منطقه آزادشهر يزد نسبت به رعايت بهداشت دهان و دندان
999
بررسي تاثير آموزش پرستاران باليني بر ميزان مرگ و مير كودكان گاسترو آنتريتي زير 13 سال در بخش اورژانس مركز پزشكي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز
1000
بررسي تاثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات و نگرش هاي رناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج در شهر شيراز
بازگشت