<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثير اموزش مراقبتهاي جسمي بيماران مبتلا به سكته حاد بر اساس فرآيند پرستاري در ميزان دانش، نگرش و مهارت پرستاران شاغل در بخشهاي سي سي يو بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
2
بررسي تاثير اموزش معنا درماني بر بهزيستي روان شناختي و اميد به زندگي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
3
بررسي تاثير اموزش مهارتهاي جراحت ورزي بر افزايش عزت نفس معتادان
4
بررسي تاثير اموزش موسيقي در ارامش روحي و رواني كودكان دبستاني از نظر مربيان اموزشي در شهرستان دشتستان
5
بررسي تاثير اموزش هندسه به روش مدل سازي بر يادگيري و درك نقوش و الگوهاي معماري اسلامي
6
بررسي تاثير اموزشهاي دانشگاهي بر بازار كار فارغ التحصيلان در شهر بوشهر
7
بررسي تاثير اموزشهاي مهد كودك بر رشد ذهني كودكان
8
بررسي تاثير انتخاب بازار هدف بر فروش شركت هاي بازرگاني دارو
9
بررسي تاثير انتشار اخلاق كسب و كار بر نوآوري خدمات با نقش ميانجي تسهيم دانش )مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهرستان ساري استان مازندران(
10
بررسي تاثير انتشار اخلاق كسب و كار بر نوآوري خدمات با نقش ميانجي تسهيم دانش مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهرستان ساري استان مازندران
11
بررسي تاثير انتشار درصدهاي مختلف سهام جايزده بر بازدهي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
12
بررسي تاثير انتقال تكنولوژي بر رشد اقتصادي در كشورهاي متخب در حال توسعه
13
بررسي تاثير انتقال حرارت در محدوده توربولانس بر روي كاهش نيروي پسا
14
بررسي تاثير انجام يوگا بر ميزان اضطراب
15
بررسي تاثير انجماد شيشه اي بر ميزان بيان ژنهاي EGFو EGFR در جنين هاي مـرحله دو سلولي و بلاستوسيست موش سوري
16
بررسي تاثير انجمن هاي 12 قدمي در بهبود اعتياد در جامعه از ديدگاه اعضاي انجمن NA شهرستان ساري
17
بررسي تاثير انجمن هاي NAبر ترك معتادان شهر نيمبلوك
18
بررسي تاثير انحرافات بودجه زماني حسابرسي بر تغييرات بودجه زماني حسابرسي در سازمان حسابرسي
19
بررسي تاثير انحلال سطحي با هيدروكسيد سديم در شناور سازي ايلمنيت
20
بررسي تاثير انحنا بدنه گوه محدب و گوه مقعر در توزيع فشار به كمك مدل‌سازي عددي
21
بررسي تاثير انحناء رودخانه بر ناحيه تاثير چاله هاي برداشت مصالح از رودخانه توسط نرم افزار CCHE 2D
22
بررسي تاثير انحناي افقي جاده بر تصادفات راههاي برونشهري (تحليل مكاني قوس ها بر تصادفات)
23
بررسي تاثير اندازه بازار داخلي بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي: مطالعه مقايسه اي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
24
بررسي تاثير اندازه بر ويژگي¬هاي مغناطيسي نانوذرات هسته/پوسته¬ي فريت¬هاي آهن و كبالت
25
بررسي تاثير اندازه حفرات بر ريز ساختار و خواص فتوكاتاليستي مزوپور سيليكا-تيتانيا
26
بررسي تاثير اندازه دولت و حكمراني خوب بر رشد اقتصادي در حوزه كشورهاي سند چشم انداز
27
بررسي تاثير اندازه ذرات بر مدل سازي CFD انتقال حرارت نانو سيال AL2O3/water با رويكرد دوفازي
28
بررسي تاثير اندازه ذرات پودر آهن بر روي خواص مكانيكي قطعات تهيه شده به روش متالورژي پودر
29
بررسي تاثير اندازه ذرات پودر اكسيد آهن دركاتد باتري هاي ليتيمي
30
بررسي تاثير اندازه ذرات كاربيد سيليسيم بر رفتار خوردگي و سايشي كامپوزيت نيكل- كاربيد سليسيم توليد شده به روش الكتروفرمينگ
31
بررسي تاثير اندازه شركت و تقسيم سود نقدي بر خطاي پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
32
بررسي تاثير اندازه شركت، ساختار سرمايه، نقدينگي و عملكرد شركت بر ارزش شركت در گروه شركت هاي بزرگ و كوچك
33
بررسي تاثير اندازه مواد خشك رنگزاهاي طبيعي در ميزان رنگدهي و كيفيت حاصل بر روي كالاهاي پشمي
34
بررسي تاثير اندازه و تيپر آماده سازي كانال ريشه در ريزنشست كرونال-اپيكال با استفاده از روش نفوذ گلوكز
35
بررسي تاثير اندازه و درصد حجمي ذرات SiC بر ساختار و خواص استحكامي كامپوزيت Al/SiC
36
بررسي تاثير اندازه‌ و تغيير واحد باريكه بر كارايي، دوام و قابليت اطمينان سيستم‌هاي RAID مبتني بر ديسك حالت جامد
37
بررسي تاثير اندركنش پي و آب مخزن در رفتار ديناميكي سدهاي بتني وزني
38
بررسي تاثير انديشه سياسي ايران شهري بر شكل گيري نظام هاي سياسي ايران بعد از اسلام تا قرن ششم
39
بررسي تاثير انديشه هاي تربيتي پستالوژي در مربيان تربيتي خانه كودكان و نوجوانان بهزيستي خراسان رضوي در سال 89 8989889
40
بررسي تاثير انديشه هاي هرمنوتيكي غربي بر ديدگاه هاي محمد مجتهد شبستري
41
بررسي تاثير انديشه ي ساختار شكن بر كاربرد طراحي تبليغات رسانه هاي چاپي
42
بررسي تاثير انرژي مايكروويو بر تشويه كنستانتره سولفيدي مس
43
بررسي تاثير انرژي مايكرويو بر ليچينگ كاند سولفيدي مس
44
بررسي تاثير انزيم بتاماناناز ) همي سل ( بر عملكرد،رطوبت PH بستر جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي بر پايه كنجاله هاي سويا و كلزا
45
بررسي تاثير انس با قرآن بر عزت نفس دختران جوان قم
46
بررسي تاثير انسان شناسي ملاصدرا بر امام شناسي او
47
بررسي تاثير انعطاف پذيري استراتژيك بر عملكرد صادراتي و توسعه بازار صادرات (مورد مطالعه:شركت هاي صادر كننده سنگ هاي تزييني)
48
بررسي تاثير انعطاف پذيري منابع انساني بر چابكي و مزيت رقابتي در سازمان هاي دانش محور (مطالعه موردي پارك هاي علم وفن آوري استان البرز)
49
بررسي تاثير انعطاف پذيري منابع انساني بر چابكي و مزيت رقابتي در سازمان هاي دانش محور (مطالعه موردي پارك هاي علم وفن آوري استان البرز)
50
بررسي تاثير انفجار بر تونل هاي مترو به روش عددي
51
بررسي تاثير انفوزيون وريدي ليدوكائين در حين عمل جراحي بر ميزان درد بعد از عمل جراحي لاپارسكوپي زنان
52
بررسي تاثير انگيزاننده ها و پاداشها در نگهداري بسيجيان جانباز شهرستان اصفهان در نيروي مقاومت سپاه
53
بررسي تاثير انگيزش بر شخصيت و مراحل تكامل شخصيت
54
بررسي تاثير انگيزش تحصيلي بر يادگيري دانش آموزان مقاطع متوسطه شهر نكا
55
بررسي تاثير انگيزش كارگران در افزايش بازده كاري آنها
56
بررسي تاثير انگيزش و باورهاي مذهبي روي رفتار انسان
57
بررسي تاثير انگيزش وباورهاي مذهبي بر روي رفتار انسان
58
بررسي تاثير انگيزنده هاي و پاداش ها در جذب و نگهداري منابع انساني نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
59
بررسي تاثير انگيزه دروني بر پيشرفت تحصيلي
60
بررسي تاثير انگيزه هاي دروني بر موفقيت تحصيلي دانشجويان
61
بررسي تاثير انواع برند در انتخابات مشتري
62
بررسي تاثير انواع پوزولان بر دوام بتن خود متراكم در برابر محيط سولفات منيزيم
63
بررسي تاثير انواع تبليغات رسانه اي به عنوان يكي از استراتژيهاي بازاريابي در رفتار خريداران خودروي سواري
64
بررسي تاثير انواع دانه بندي مصالح سنگي بر مقاومت كششي غير مستقيم آسفالت ماستيك(نفوذ ناپذير)
65
بررسي تاثير انواع دوده بر خواص آميزه هاي لاستيكي
66
بررسي تاثير انواع فنون آموزش كوتاه مدت بر بهبود بهره وري منابع انساني سازمان آموزش و پرورش استان فارس
67
بررسي تاثير انواع كنترلرهاي بر مشخصات پاسخ سيستمهاي كنترل
68
بررسي تاثير انواع مختلف سياست هاي تقسيم سود بر قيمت سهام در شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1388 الي 1392
69
بررسي تاثير انواع مختلف هسته فولادي بر رفتار بادبندهاي مقاوم در برابر كمانش
70
بررسي تاثير انواع مديريت بر روي بازده ي زير دستان
71
بررسي تاثير انواع نوآوري وقابليت نوآوري برعملكرد نوآوري وعملكرد تجاري شركتها (مورد مطالعه شركت صباح )
72
بررسي تاثير انواع نيروگاه هاي بادي بر مسائل كيفيت توان
73
بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
74
بررسي تاثير اهرم مالي بر سرمايه گذاري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
75
بررسي تاثير اهرم مالي بر سرمايه گذاري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
76
بررسي تاثير اهرم مالي،سودآوري و اندازه شركت بر رفتار سود سهام پرداختي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
77
بررسي تاثير اهرم واندازه آن بر مديريت سود (مطالعه موردي: شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران)
78
بررسي تاثير ايجاد پوشش نانو ساختار نيتريد كروم به روش TRD و نيتروژندهي پلاسمايي بر خواص خوردگي فولاد گرمكار H11
79
بررسي تاثير ايجادمديريت موثر معلم بر كلاس درس از ديدگاه آموزگاران مقطع ابتدايي شهرستان گنكان
80
بررسي تاثير ايزوسوربايد منونيترات بر موفقيت القاء زايمان
81
بررسي تاثير ايماگوتراپي ( تصوير سازي ارتباطي ) بر سبكهاي عشق ورزي زوجين اصفهان
82
بررسي تاثير ايمان بر آرامش رواني دانش آموزان پسر مقطع سوم دبيرستان امام محمد باقر (ع ) رشته ادبيات و علوم انساني واقع در شهرستان زيراب
83
بررسي تاثير اينترنت بر آميخته بازاريابي ورزشي
84
بررسي تاثير اينترنت بر ارزش هاي خانواده در بين جوانان شهرستان گنبد كاووس
85
بررسي تاثير اينترنت بر بازاريابي
86
بررسي تاثير اينترنت بر بحران هويت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان فارسان
87
بررسي تاثير اينترنت بر بحران هويت دانش آموزان مقطع متوسطه شهر فارسان
88
بررسي تاثير اينترنت بر تراز تجاري كشورهاي منتخب حوزه منا
89
بررسي تاثير اينترنت بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي:كشورهاي عضو دي8)
90
بررسي تاثير اينترنت بر رفتار اجتماعي دانش آموزان 12تا17سال شهر بوشهر
91
بررسي تاثير اينترنت بر روي خانواده هاي شهرستان مينودشت
92
بررسي تاثير اينترنت بر هويت اجتماعي جوانان در سال 1389 در كاشان
93
بررسي تاثير اينترنت برارزشهاي خانواده دربين جوانان
94
بررسي تاثير اينفلوئنسر ماركتينگ بر تصميم خريد مصرف كنندگان لوازم آرايشي
95
بررسي تاثير بار ديناميكي در ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي
96
بررسي تاثير بار متحرك بر روي جابجايي و ارتعاشات گرافن (نانو ورق )
97
بررسي تاثير بارش ﴿برف و باران﴾ بر تراز سفره هاي آب زيرزميني با استفاده از GIS و RS
98
بررسي تاثير بارگذاري كششي سيكلي بر مور فولوژي سلولهاي اندو تليال كشت شده با استفاده از تكنيك هندسه فركتال
99
بررسي تاثير بارگذاري مكانيكي در تمايزسلول هاي بنيادين مزانشيمي به سلول هاي عضلاني قلبي
100
بررسي تاثير بارور سازي ابرها بر روي تغييرات پوشش گياهي با استفاده از سنجش از دور ﴿مطالعه موردي : استان فارس﴾
101
بررسي تاثير بارورسازي ابر بر افزايش شاخص رطوبت ذخيره اي خاك به كمك فنآوري سنجش از دور (مطالعه موردي: استان فارس)
102
بررسي تاثير باروري ابرها بر خشكسالي در استان اصفهان
103
بررسي تاثير بازار يابي در بهبود وضعيت اقتصادي شهر قاين
104
بررسي تاثير بازار يكپارچه محور بر خلق ارزش براي فروشنده و مشتريان با نقش واسطه بازاريابي الكترونيك،مطالعه مورديشركت سامسونگ
105
بررسي تاثير بازارچه مرزي بر توسعه صادرات در شهرستان قصر شيرين محصولات كشاورزي و سيمان
106
بررسي تاثير بازارچه هاي مرزي در توسعه اقتصادي و فيزيكي شهرهاي مرزي مطالعه موردي : بازارچه مرزي كيله، سردشت
107
بررسي تاثير بازارگرايي بر عملكرد با توجه به نقش ميانجي تطابق پذيري تجارت الكترونيك
108
بررسي تاثير بازارگرايي بر عملكرد با توجه به نقش ميانجي تطابق پذيري تجارت الكترونيك
109
بررسي تاثير بازارگرايي بر موفقيت توسعه محصول جديد با توجه به نقش ميانجي متغير هاي ارزش و كيفيت ادراك شده مشتري (مطالعه موردي: شركت فرش مشهد)
110
بررسي تاثير بازارگرايي بر موفقيت توسعه محصول جديد با توجه به نقش ميانجي متغير هاي ارزش و كيفيت ادراك شده مشتري (مطالعه موردي: شركت فرش مشهد)
111
بررسي تاثير بازارگرايي برانواع نوآوري و عملكرد در حوزه خدمات ، مطالعه موردي؛ بانك صادرات مازندران
112
بررسي تاثير بازارگرايي برانواع نوآوري و عملكرد در حوزه خدمات،مطالعه موردي؛ بانك صادرات مازندران
113
بررسي تاثير بازارگرايي و گرايش كارآفريني با عملكرد توسعه محصول جديد با نقش تعديل گر قابليت شبكهبازاريابي (مورد مطالعه: شركت هاي دانش بنيان در حوزه نانو در شهر تهران)
114
بررسي تاثير بازارگرايي و نوآوري بر وفاداري الكترونيك مشتريان ، مطالعه موردي كارگزاري هاي فعال دربازارسرمايه
115
بررسي تاثير بازارگرايي و نوآوري بر وفاداري الكترونيك مشتريان ، مطالعه موردي كارگزاري هاي فعال دربازارسرمايه
116
بررسي تاثير بازارمداري بر نوآوري شركت ها با در نظرگرفتن نقش ميانجي يادگيري(مطالعه موردي:شهرك صنعتي شهر چمستان)
117
بررسي تاثير بازارهاي گرم وسرد،كيفيت سود و كيفيت حسابرسي بر هزينه سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
118
بررسي تاثير بازاريابي آرمان اجتماعي بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: محصولات دنت)
119
بررسي تاثير بازاريابي اجتماعي بر وفاداري مشتريان لوازم خانگي در شهر اصفهان
120
بررسي تاثير بازاريابي اخلاق اسلامي بر ارزش ويژه برند بر متغيرهاي ميانجي اعتماد و تعهد
121
بررسي تاثير بازاريابي ارتباطي بر خريد مجدد و وفاداري مشتريان اپراتورهاي تلفن همراه (همراه اول و ايرانسل)
122
بررسي تاثير بازاريابي استراتژيك بر توسعه و ببود عملكرد شركتااز منظر فراينداي دروني - بيروني از ديدگاه كارشناسان و مديران بررسي موردي شركت رستافن ارتباط
123
بررسي تاثير بازاريابي الكترونيكي بر توسعه صنعت گردشگري، با تبيين نقش ميانجي مديريت ارتباط با مشتري
124
بررسي تاثير بازاريابي الكترونيكي بر موفقيت شغلي شركت هاي خدماتي
125
بررسي تاثير بازاريابي الكترونيكي بر موفقيت شغلي شركت هاي خدماتي﴿ كامپيوتري و اينترنتي﴾
126
بررسي تاثير بازاريابي ايميلي بر تجارت الكترونيك (مطالعه موردي : اعضاي نظام صنفي رايانه در حوزه طراحي وب سايت در رشت)
127
بررسي تاثير بازاريابي ايميلي بر تجارت الكترونيك (مطالعه موردي: اعضاي نظام صنفي رايانه در حوزه طراحي وب سايت در رشت)
128
بررسي تاثير بازاريابي اينترنتي بر افزايش رضايتمندي مشتريان شركت بيمه ايران در شهرستان گنبد كاوس
129
بررسي تاثير بازاريابي بر بيمه
130
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازار كرايي (مطالعه موردي: بانك پارسيان )
131
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر تعهد سازماني كاركنان شعب بانك صادرات استان كردستان
132
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي كاركنان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور
133
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي كاركنان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور
134
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر رفتار شهروندي كاركنان با توجه به نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد برند
135
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر عملكرد برند و شناسايي نام تجاري با توجه به نقش واسطه اي تعهد برند و وفاداري برند
136
بررسي تاثير بازاريابي دهان به دهان الكترونيكي بر آگاهي از رفتارهاي مرتبط با سلامت در كاركنان شركت برق منطقه اي
137
بررسي تاثير بازاريابي رابطه مند ، بازاريابي حسي و حمايتي بر ارزش ويژه برند در مورد شعب بانك ملي شهرستان داراب
138
بررسي تاثير بازاريابي رابطه ‏مند بر عملكرد شركت هاي خدمات مسافرتي هوايي در شهر تهران
139
بررسي تاثير بازاريابي رابطه مند بر عملكرد كانال توزيع صادرات(مطالعه موردي:شركتهاي صادراتي صنايع غذايي در سطح استان مازندران)
140
بررسي تاثير بازاريابي رابطه مند در شبكه هاي اجتماعي بر خريد آنلاين-مورد مطالعه :شركت سامسونگ
141
بررسي تاثير بازاريابي رابطه¬مند داخلي بر رابطه با مشتريان برتر به عنوان عملكرد رقابتي (مطالعه موردي : بيمارستا¬ن¬هاي خصوصي شهر تهران)
142
بررسي تاثير بازاريابي رابطه‏مند بر عملكرد شركت هاي خدمات مسافرتي هوايي در شهر تهران
143
بررسي تاثير بازاريابي سبز بر عملكرد سازماني با ميانجيگري عملكرد زيست محيطي(مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط شهرستان ساري)
144
بررسي تاثير بازاريابي سبز بر عملكرد سازماني با ميانجيگري عملكرد زيست محيطي(مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط شهرستان ساري)
145
بررسي تاثير بازاريابي شبكه هاي اجتماعي مجازي بر ابعاد شناختي، احساسي و رفتاري (مورد مطالعه مشتريان شبكه هاي توييتر و....)
146
بررسي تاثير بازاريابي كارآفرينانه بر مزيت رقابتي
147
بررسي تاثير بازاريابي كارآفرينانه بر مزيت رقابتي (مطالعه موردي: واحدهاي توليدي صنايع لبني استان مازندران)
148
بررسي تاثير بازتواني INPATIENT قلب بر اساس فعاليت بدني بر QT dISPERSION بيماران با تشخيصACUTE MYOCARdIAL INFARCTION بستري در CCU بيمارستان افشار يزد
149
بررسي تاثير بازتواني INPATIENT قلب بر اساس فعاليت بدني بر QT dISPERSION بيماران با تشخيصACUTE MYOCARdIAL INFARCTION بستري در CCU بيمارستان افشار يزد
150
بررسي تاثير بازرسي بر سلامت كاركنان شهرداري تهران ( خاصه : كاركنان شهرداري منطقه 21 )
151
بررسي تاثير بازسازي دو رشته اي ليگامان صليبي قدامي روي بيومكانيك مفصل زانو به روش اجزاي محدود
152
بررسي تاثير بازشو در تغيير مكان جانبي ديوارهاي برشي فولادي
153
بررسي تاثير بازه زماني انجام تعميرات پيشگيرانه بر سطح سيگما در فرايند نگهداري و تعميرات ﴿ مورد كاوي: شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي ﴾
154
بررسي تاثير بازي بر رشد عاطفي اجتماعي و مسئوليت پذيري كودكان 12-10 ساله شهرستان نجف اباد
155
بررسي تاثير بازي بر ميزان اضطراب كودكان سن دبستان بستري در مركزآموزشي درماني گيلان ، سال 1384-1383
156
بررسي تاثير بازي در جذب كودكان پيش دبستاني وتاثير ان
157
بررسي تاثير بازي در رشد اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان رامسر.
158
بررسي تاثير بازي در رشد اجتماعي كودكان
159
بررسي تاثير بازي در رشد اجتماعي كودكان دختر و پسر
160
بررسي تاثير بازي در رشد اجتماعي و خلاقيت دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي در شهرستان لنگرود.
161
بررسي تاثير بازي در رشد شخصيتي دانش آموزان دختر دوره ابتدائي شهرستان بهشهر از ديدگاه معلمان مربوطه
162
بررسي تاثير بازي در رشد وتكوين شخصيت كودكان دختر مقطع ابتدائي شهرستان نوشهر از ديدگاه معلمان
163
بررسي تاثير بازي در كاهش افسردگي كودكان
164
بررسي تاثير بازي درماني در درمان كودكان پيش فعال حدود سني 7 ساله
165
بررسي تاثير بازي درماني گروهي بر مهارتهاي اجتماعي كودكان 6-10سال مبتلا به اختلال اوتيسم با عملكرد بالا شهر كرج
166
بررسي تاثير بازي درماني گروهي بي رهنمود بر تنظيم هيجاني و كاهش اختلال اضطراب اجتماعي و اختلالات لجبازي _ نافرماني در كودكان 4تا10سال شهر اصفهان
167
بررسي تاثير بازي فكري بر وضعيت سلامت رواني و شاد كامي سالمندان مراجعه كننده به سراي سالمندان روزانه شهر يزد
168
بررسي تاثير بازي كلش بر افسردگي
169
بررسي تاثير بازي كلش بر سلامت رواني
170
بررسي تاثير بازي كلش بر سلامت رواني
171
بررسي تاثير بازي گروهي بر رشد اجتماعي كودكان 5-3 ساله مهد كودك هاي سطح شهر قاين
172
بررسي تاثير بازي هاي اموزشي بر پيشرفت تحصيلي رياضي و خلاقيت دانش اموزان دختر پايه سوم دبستان شهرستان بم
173
بررسي تاثير بازي هاي خشن بر پرخاشگري دانش آموزان مدرسه راهنمايي علي آباد كتول
174
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر ساختار رواني كودكان شش تا هشت سال از ديدگاه والدين
175
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهرستان گرگان
176
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر شكل گيري هويت نوجوانان 15-12 سال مدارس پسرانه راهنمايي شهرستان بهشهر
177
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي ملي بر ارتقاي هوش فرهنگي و حش نوع دوستي دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان اسفراين
178
بررسي تاثير بازي هاي كامپيوتري بر افزايش خلاقيت دانش آموزان دختر مقطع دوره دوم ابتدايي شهر قاين
179
بررسي تاثير بازي هاي كامپيوتري بر افزايش خلاقيت كودكان مقطع ابتدايي شهر نيشابور
180
بررسي تاثير بازي هاي هدف دار پيش دبستاني شهرستان طبس بر مهارت هاي كودكان
181
بررسي تاثير بازي واسباب بازي بر رشد فكري كودكان
182
بررسي تاثير بازي‌پردازي بر تمايل خريدمشتريان فروشگاه‌هاي اينترنتي (مورد مطالعه فروشگاه اينترنتي روبان)
183
بررسي تاثير بازي‌ها و فعاليت‌هاي مبتني بر نظريه پاس بر بهبود عملكرد املاء، خودكارآمدي تحصيلي، خودتنظيمي و مهارت‌هاي عصب روانشناختي كودكان با اختلال يادگيري املاء پايه ي سوم ابتدايي شهر اصفهان
184
بررسي تاثير بازيافت كشتي بر محيط زيست دريايي
185
بررسي تاثير بازيهاي آموزشي بر روند زبان آموزي كودكان پيش دبستاني شهرستان طبس
186
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر انزواي اجتماعي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر يزد
187
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر بهداشت رواني نوجوانان
188
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر راهنمايي شهر شاهرود در سال تحصيلي 90-89
189
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر عزت نفس كودكان ونوجوانان
190
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي برعزت نفس كودكان
191
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي خشن بر رفتار دانش آموزان شهر تهران
192
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي خشن برميزان خشونت ،افسردگي،اضطراب ،درنوجوانان شهرستان شاهرود
193
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي در احساس خشونت كودكان
194
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي در كاهش اختلالات يادگيري دانش آموزان مدرسه پاكان شيروان
195
بررسي تاثير بافت فاشيا در انتقال نيروي ماهيچه اي اطراف مفصل زانوي گوسفند
196
بررسي تاثير بافت هاي تركيبي ﴿تافته؛ شرره و ساتين﴾ در خواص مكانيكي پارچه هاي ژاكاردتاري -پودي
197
بررسي تاثير بافر برنوسانات سطح آب درمخازن
198
بررسي تاثير بافل ها بر روي عملكرد حرارتي لوله جاذب كلكتور سهموي
199
بررسي تاثير باكتري بر بهبود نفوذپذيري و مقاومت بتن مسلح به الياف پلي پروپيلن
200
بررسي تاثير باكتري محرك رشد ريشه بر رشد و عملكرد دورقم لوبيا قرمز
201
بررسي تاثير باكتري هاي باسيلوس سوبتيليس و سودموموناس فلورسنت بر نماتد ريشه گرهي پسته تحت شرايط باغي
202
بررسي تاثير بانكداري الكترونيك بر رضايت مشتريان بانك صادرات ايران
203
بررسي تاثير بانكداري الكترونيك قبل و بعد از پياده سازي برساختارسازماني (مطالعه موردي :شعب بانك كشاورزي استان تهران )
204
بررسي تاثير بانكداري الكترونيك قبل و بعد از پياده سازي برساختارسازماني (مطالعه موردي :شعب بانك كشاورزي استان تهران )
205
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر رفتار سازماني مثبت كاركنان بانك ملي استان گيلان
206
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر رفتار سازماني مثيت كاركنان بانك ملي استان گيلان
207
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر صرفه جويي زمان كاركنان و مشتريان بانك ملت گنبد كاووس
208
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر نسبت هاي سودآوري بانك ﴿بانكهاي تجاري ايران﴾
209
بررسي تاثير بانكداري متمركز بر روي رضايت مشتريان با استفاده از مدل دوين با رويكرد خدمات نوين
210
بررسي تاثير باور داشت هاي غير منطقي بر ميزان افسردگي
211
بررسي تاثير باور نحوست تربيع در طيرح اثار معماري دوره صفويه
212
بررسي تاثير باورها و نگرش هاي افراد درباره گروه و معناداري وظيفه بر هرزرفتگي اجتماعي
213
بررسي تاثير باورهاي مذهبي وباورهاي خرافي بر سلامت روان دانش آموزان.
214
بررسي تاثير بتاسيكلودكسترين بر خواص رنگي وفيزيكي نخ پشم رنگرزي وچاپ شده بارنگزاي طبيعي پسته وحشي
215
بررسي تاثير بخش بندي حافظه هاي نهان واحد مديريت حافظه بر بهبود گذردهي در سيستم هاي عامل مبتني بر جداول صفحه سلسله مراتبي
216
بررسي تاثير بدبيني كاركنان بر سايش اجتماعي با توجه به متغيرهاي پنهان سازي دانش و جو تسهيم دانش در سازمان
217
بررسي تاثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش اموزان مقطع راهنمايي مشهد
218
بررسي تاثير بدگماني سازماني بر رفتار انحرافي در محيط كار (مورد مطالعه: شركت مخابرات استان گيلان)
219
بررسي تاثير بدهي ،اندازه شركت و نقد شوندگي بر سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
220
بررسي تاثير بذر كتان بر شاخص هاي آنتروپومتري و سطج آندروژن در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك
221
بررسي تاثير بر نقطه پريكارديوم ‎۶ بر ميزان تهوع بعد از عمل جراحي كاتاراكت در بيماران سالمند بيمارستان خليلي شيراز در سال ۱۳۹۵
222
بررسي تاثير برخوردهاي مناسب اخلاقي معلم در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
223
بررسي تاثير برخي از پارامترهاي نخ و فرايند توليد بر مدول الاستيسيته بريد هاي تيوبي
224
بررسي تاثير برخي از تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر تشكيل ميوه سيب زميني
225
بررسي تاثير برخي از تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر تشكيل ميوه سيب زميني.
226
بررسي تاثير برخي از شرايط رويشگاهي بر كميت و كيفيت اسانس Ziziphora Clinopodioides Lam. در استان همدان
227
بررسي تاثير برخي از عوامل تكنولوژيكي دستگاهاي گيل باكس و فلاير بر برخي خواص فيزيكي نخ
228
بررسي تاثير برخي از فاكتورهاي ويرولانس ( حدت ) باكتري سودو موناس آئروژينوا بر روي تعدادي از باكتريها
229
بررسي تاثير برخي از متغيرهاي فرآيند تكسچرايزينگ برخواص فيزيكي نخ حجيم يكسره پلي پروپيلن
230
بررسي تاثير برخي از نوشيدنيهاي گازدار رايج در ايران بر ريز سختي ميناي دندانهاي كشيده شده انسان
231
بررسي تاثير برخي از ويژگي هاي پلي پروپيلن بر خواص پيوند زني حرارتي آن
232
بررسي تاثير برخي از ويژگي هاي خاك و محيط بر رواناب و رسوب در بخشي از حوضه آبخيز منطقه لردگان
233
بررسي تاثير برخي افزودني هاي شيميايي شناور سازي بر حذف ناخالصي هاي سولفيدي كنستانتره آهن
234
بررسي تاثير برخي تركيبات معدني و آلي بر جوانه زني دانه گرده
235
بررسي تاثير برخي خصوصيات فيزيكي خاك بر روي توليد رواناب ، فرسايش ، رسوب با استفاده از مدل EUROSEM در منطقه سوليجان استان چهارمحال بختياري
236
بررسي تاثير برخي عوامل اكولوژيك بر روي كميت و كيفيت اسانس Salvia bracteata banks & soland در استان كردستان
237
بررسي تاثير برخي فاكتورهاي محيطي درحذف رنگ هاي ريمازول بلك B - وريمازول رد بااستفاده ازباكتري Streptomyces PTCC1132
238
بررسي تاثير برخي مواد شيميايي برخواص فيزكي الياف پلي پروپيلن
239
بررسي تاثير برخي ويژگيهاي خانوادگي بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
240
بررسي تاثير برد و باخت و جهتگيري هدفي بر ميزان عزت نفس و احساس خودكارآمدي در واليباليستهاي پسر مقطع متوسطه شركت كننده در مسابقات آموزشگاههاي استان كرمانشاه
241
بررسي تاثير برسكاري آليا‍ژ تيتانيوم ﴿Ti6Al4V﴾ بر ريزدانه شدن سطح
242
بررسي تاثير برسلول هاي سرطاني سينه انساني
243
بررسي تاثير برقراري مديريت استراتژيك بر بهبود نوآوري كاركنان در شعب بانك توسعه صادرات ايران در شهر تهران
244
بررسي تاثير برقراري مديريت استراتژيك بر بهبود نوآوري كاركنان در شعب بانك توسعه صادرات ايران در شهر تهران
245
بررسي تاثير برگزاري نماز جماعت بر اخلاق اسلامي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گلوگاه
246
بررسي تاثير برگزاري نماز جماعت بر تربيت ديني دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان اردل
247
بررسي تاثير برنامه " ايجاد فرصت‌هاي توانمندسازي والدين" بر اضطراب و افسردگي والدين كودكان مبتلا به صرع و سايراختلالات نورولوژيك مزمن با حملات صرع مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت در سال 1397-1396
248
بررسي تاثير برنامه آشنا سازي چند جانبه بر صلاحيت باليني پرستاران تازه كار شاغل در بخشهاي ويژه
249
بررسي تاثير برنامه آموزش زبان فارسي دررشد تكلم، حافظه و كاركردهاي اجرايي دركودكان پيش دبستاني
250
بررسي تاثير برنامه آموزشي ICDL بر بهره وري كاركنان سازمان وظيفه عمومي ناجا
251
بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در زمينه پيشگيري از پديكلوزيس در دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهر بافق
252
بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در زمينه رفتارهاي مرتبط با بهداشت دهان و دندان در زنان خواستار فرزند شهر مهريز
253
بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل فرايند پذيرش احتياط بر اتخاذ رفتارهاي غربالگري سرطان دهانه رحم در ميان زنان روستايي شهرستان سرو آباد
254
بررسي تاثير برنامه باز تواني قلبي فاز يك بر ميزان افسردگي، اضطراب و استرس سالمندان مبتلا به بيماريهاي عروق كرونر بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي بيمارستان افشار يزد
255
بررسي تاثير برنامه تلويزيون به كودكان و نوجوانان در منطقه دلوار
256
بررسي تاثير برنامه درسي پنهان بر ارزشهاي اخلاقي دانش آموزان متوسطه ناحيه 3 شهر اصفهان
257
بررسي تاثير برنامه درسي پنهان بر رشد اجتماعي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي
258
بررسي تاثير برنامه درسي پنهان بر فرايند ياددهي و يادگيري دانشجويان رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر سال تحصيلي 92-93
259
بررسي تاثير برنامه درسي و فعاليت هاي پرورشي بر تربيت ديني دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان گنبد كاووس از ديدگاه دبيران و مربيان پرورشي
260
بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر نوآوري از نظر كاركنان و كارشناسان ،با تاكيد بر نقش واسطه اي مديريت دانش
261
بررسي تاثير برنامه ريزي بر روي مديريت در شهرستان بوشهر
262
بررسي تاثير برنامه ريزي تحصيلي بر پيشرفت درسي دانش آموزان دختر دبيرستاني منطقه 3 آموزش و پرورش تهران
263
بررسي تاثير برنامه ريزي مسير شغلي بر بهره وري نيروي انساني مورد مطالعه موسسه اعتباري ثامن استان گيلان
264
بررسي تاثير برنامه ريزي نيروي انساني بر عملكرد كاركنان شركت برق منطقه اي تهران
265
بررسي تاثير برنامه ريزي و آموزش ، در يادگيري كودكان و نوجوانان در موزه ها
266
بررسي تاثير برنامه شغلي محيط كار و مديريت شغلي بر رضايتمندي شغلي با نقش واسطه اي پشتيباني توسعه شغلي
267
بررسي تاثير برنامه شغلي محيط كار و مديريت شغلي بر رضايتمندي شغلي با نقش واسطه اي پشتيباني توسعه شغلي
268
بررسي تاثير برنامه كلاسهاي مركز جهانديدگان بر ميزان كاهش افسردگي سالمندان شهر پردنجان
269
بررسي تاثير برنامه مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته بر نحوه استفاده از كلاه ايمني در كارمندان موتور سوار شهر يزد﴿1385﴾
270
بررسي تاثير برنامه مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته بر نحوه استفاده از كلاه ايمني در كارمندان موتورسوار شهر يزد 1385
271
بررسي تاثير برنامه مبتني بر هدف چيني بازآموزي اسنادي و تركيبي بر ميزان عزت نفس احساس خودسودمندي سبك اسنادي و انگيزه توفيق گرائي دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي شهر كرمانشاه
272
بررسي تاثير برنامه هاي آموزشي مهارت هاي اجتماعي سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر نكا در سال تحصيلي 94-95
273
بررسي تاثير برنامه هاي آموزشي موزه بر تقويت تفكر خلاق (موردپژوهي: دانش آموزان پايه ي پنجم ابتدايي)
274
بررسي تاثير برنامه هاي تبليغي تلويزيون بر خانواده هاي شهر فارسان
275
بررسي تاثير برنامه هاي تلويزيون بر افت تحصيلي دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان ابركوه
276
بررسي تاثير برنامه هاي تلويزيوني كودكان و نوجوانان بر پيشرفت تحصيلي و اخلاقي كودكان 13-9 ساله
277
بررسي تاثير برنامه هاي راهنمايي ومشاوره در انتخاب رشته هاي تحصيلي دانش آموزان در دبيرستانهاي شهرستان كلاله درسال تحصيلي 80-1379
278
بررسي تاثير برنامه هاي كارو فناوري مدارس بر كارآفريني دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس نمونه پسرانه متوسطه دوم شهركرد)
279
بررسي تاثير برنامه هاي گروه درماني در كاهش ناسازگاري رفتاري نوجوانان
280
بررسي تاثير برنامه هاي ماهواره بر رشد اجتماعي و اعتماد به نفس نوجوانان
281
بررسي تاثير برنامه هاي ماهواره برسبك زندگي اسلامي جوانان 49-18 ساله شهر قاين
282
بررسي تاثير برنامه‌هاي پاسخگويي بار با بررسي احتمالاتي بارهاي كنترل پذير
283
بررسي تاثير برنامه¬هاي كاربردي شبكه¬هاي اجتماعي بر اعتماد مشتريان در كسب و كارهاي كوچك با نقش ميانجي شهرت برند (مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي مديسه)
284
بررسي تاثير برند ادراك شده بر عملكرد برند از طريق متغير تعديلگر درگيري مصرف كننده در شركت گروه صنعتي گلرنگ
285
بررسي تاثير برند بر رفتار خريد مصرف كنندگان لوازم خانگي در مازندران
286
بررسي تاثير برند بر صادرات فرش (پژوهش موردي: نشان تجاري ذوالانواري)
287
بررسي تاثير برند بر وفاداري برند با توجه به نقش واسطه اي رضايت مشتري و اعتماد برند
288
بررسي تاثير برند تجاري درفروش ورفتار مصرف كننده
289
بررسي تاثير برند خدمات بر فرآيند ارزش - وفاداري مشتريان ارزشهاي كاركردي در مقابل ارزشهاي غيركاركردي (مطالعه موردي: مشتريان بانك سپه شهر اصفهان)
290
بررسي تاثير برند داخلي بر رضايت مشتري (مورد مطالعه : شركت سايپا)
291
بررسي تاثير برون سپاري فعاليت هاي سازمان تامين اجتماعي به كارگزاري ها، بر عوامل موثر در رضايت مشتري ( مورد مطالعه: كارگزاري هاي شهر اصفهان)
292
بررسي تاثير بسته آموزشي شيوه زندگي سالم تهيه شده با استفاده از روش كيو بر كنترل فشار خون بيماران مبتلا به فشار خون بالا
293
بررسي تاثير بسته بندي برتوسعه صادرات محصولات پوشاك كشور
294
بررسي تاثير بسته بندي محصول و الگوهاي ارتباطي خانواده بر رفتار خريد كودكان و والدين (كودكان و والدين مراجعه كننده به مراكز تفريحي و خريد)
295
بررسي تاثير بسته بندي مواد غذايي بر جذب مشتريان در شهر بجنورد
296
بررسي تاثير بعضي از عوامل در رضايت شغلي مديران مدارس راهنمايي شهرستان بابل
297
بررسي تاثير بعضي از متغيرهاي ماشين ريسندگي رينگ بر هندسه ريسندگي سايرو
298
بررسي تاثير بعضي عوامل موثردرميزان پرزآلودگي وپرزدهي نخهاي مخلوط پشم - پلي استردرسيستم ريسندگي فاستوني
299
بررسي تاثير بكار گيري سرمايه اجتماعي در توانمند سازي روان شناختي شركت پالايش گاز پارسيان
300
بررسي تاثير بكارگيري اتوماسيون اداري بر بهرهوري كاركنان سازمان
301
بررسي تاثير بكارگيري انواع تفكر اخلاق والگوي حل مسئله بر فرآيند ياددهي - يادگيري دانشجويان پيام نور بهشهر
302
بررسي تاثير بكارگيري تكنولوژي آموزشي بر اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش از ديدگاه مديران مدارس ابتدايي شهر بهشهر
303
بررسي تاثير بكارگيري رهبري تحول آفرين بر كاهش فشار عصبي و خستگي در كاركنان گمركات استان آذربايجان شرقي
304
بررسي تاثير بكارگيري سرما و تركيب سرما- گرماي موضعي بر ميزان كبودي ناشي از تزريق انوكساپارين سديم در بيماران بستري در بخش هاي ارتوپدي بيمارستان پورسينا رشت
305
بررسي تاثير بكارگيري سرماي موضعي در محل ورود شيت فمورال بر ميزان درد كمر وعوارض عروقي بيماران تحت آنژيوگرافي عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي دكتر حشمت رشت در سال98-97
306
بررسي تاثير بكارگيري شيوه هاي مديريت منابع انساني در صنعت
307
بررسي تاثير بكارگيري فناروي اطلاعات بر بهره وري نيروي انساني در شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان با نقش ميانجي چابكي سازماني
308
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات )IT( بر بهره وري سازمان در سازمان انرژي اتمي ايران (از ديدگاه مديران سطوح مياني و عالي )
309
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر چابكي سازمان (مورد مطالعه سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري استان كرمانشاه)
310
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات، شهرت شركت و نوآوري بر عملكرد سازماني با توجه به تأثيرات كارآفريني سازماني (مطالعه موردي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)
311
بررسي تاثير بكارگيري لوله هاي انتقال سيال انعطاف پذير و رفتار ديناميكي سامانه هاي هيدروليك
312
بررسي تاثير بكارگيري مديريت ارتباط با مشتري crmبر كسب مزيت رقابتي در بانك قوامين
313
بررسي تاثير بكارگيري مديريت دانش در توانمند سازي كاركنان
314
بررسي تاثير بكارگيري مركز سامانه مديريت خدمات شهري (137) بر ميزان رضايت مشتريان در منطقه 2 شهرداري تهران
315
بررسي تاثير بلورينگي بر ميزان ويسكوزيته ذاتي محصول بدست آمده از پليمريزاسيون فاز جامد پلي اتيلن ترفتالات
316
بررسي تاثير بلوغ بر افت تحصيلي دانش اموزان پسر اول دبيرستان تربت جام
317
بررسي تاثير بلوغ مديريت پروژه سازماني در بهبود نقش ذينفعان در موفقيت پورتفوليوي پروژه هاي ساخت
318
بررسي تاثير بلوغ نوجوانان در پيشرفت تحصيلي در مقطع دبيرستان
319
بررسي تاثير بلوك عضله ي عرضي شكمي (TAP block) به دنبال تزريق بوپيواكائين 0.25% بر ميزان درد پس از عمل سزارين در زنان بستري در بيمارستان الزهرا رشت در سال 1390
320
بررسي تاثير بلوك عضله ي عرضي شكمي (TAP block) به دنبال تزريق بوپيواكائين 0.25%بر ميزان درد پس از عمل سزارين در زنان بستري در بيمارستان الزهرا رشت در سال 1390
321
بررسي تاثير بناسيكلودكسترين بر خواص رنگي وفيزيكي نخ پشم رنگرزي وچاپ شده با رنگزاي طبيعي پسته وحشي
322
بررسي تاثير به كارگيري شيوه هاي مديريت منابع انساني از نظر برنامه ريزي وتوسعه منابع انساني در پروژه هاي عمراني در شهرستان شهركرد
323
بررسي تاثير به كارگيري مدلسازي اطلاعات ساختمان بر توسعه پايدار از ديدگاه كاهش مصرف انرژي
324
بررسي تاثير به كارگيري وتحليل داده‌هاي عظيم براي كارايي بهتر در حوزه كسب و كار سازمان
325
بررسي تاثير بهبود اختلالات جنسي زنان مبتلا به بيماري ام. اس بر افزايش كيفيت زندگي آنان ﴿شهر اصفهان﴾
326
بررسي تاثير بهبوددهنده هاي چسبندگي سيليكوني بر روي خواص چسبندگي اپوكسي - سيليكونها
327
بررسي تاثير بهداش روان بر خود كار آمدي دانشجويان
328
بررسي تاثير بهداشت حرفه اي و ايمني بر تعهد سازماني در بخش هاي باليني بيمارستان هاي دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت
329
بررسي تاثير بهداشت رواني در آموزش و پرورش نوجوانان شهرستان گنبد كاووس
330
بررسي تاثير بهره برداري گياهان دارويي بر اقتصاد خانوارهاي ساكن ييلاقات شرق استان گيلان منطقه اشكورات
331
بررسي تاثير بهره گيري از روش هاي نوين تبليغات در بازاريابي بهبود وضعيت فروش شركت ها
332
بررسي تاثير بهره گيري از مديريت سطح مشترك بر كاهش تغييرات ناخواسته و دوباره كاري ها در پروژه هاي ساخت
333
بررسي تاثير بهسازي بافت كالبدي شهر بر كيفيت زندگي شهروندان مطالعه موردي :محدوده امامزاده يحيي شهر ساري
334
بررسي تاثير بهسازي ونوسازي بافت فرسوده در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر آق قلا)
335
بررسي تاثير بهسازي ونوسازي بافت فرسوده در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر آق قلا)
336
بررسي تاثير بودجه بر عملكرد مالي شركت هاي غير بانكي در بورس (مورد مطالعه شركت كشتيراني ج. ا. ا.)
337
بررسي تاثير بورات آلومينيوم بر خواص مكانيكي و ريز ساختاري تياليت
338
بررسي تاثير بورات منيزيم بر خواص مكانيكي و ريزساختاري تياليت
339
بررسي تاثير بورس تهران بر رشد اقتصادي ايران
340
بررسي تاثير بوكسيت حاوي TIO2 بالا بر خواص فيزيكي مكانيكي و ريز ساختاري آجرهاي AMC
341
بررسي تاثير بيش ارزشگذاري حقوق صاحبان سهام دررابطه بين كيفيت حسابرسي واقلام تعهدي
342
بررسي تاثير بيش اطميناني مديريت بر عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
343
بررسي تاثير بيش اعتمادي مديران بر سررسيد بدهي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
344
بررسي تاثير بيماريهاي رواني در خودكشي نوجوانان (12-20) در گرگان
345
بررسي تاثير بيمه محصولات كشاورزي دروضعيت اقتصاديروستائيان
346
بررسي تاثير بين اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان
347
بررسي تاثير بيو اتانول و درصد اكسيژن ورودي در موتور بنزيني بر آلايندگي و مصرف سوخت و تعيين ذرات معلق
348
بررسي تاثير بيو مولكول هاي نانو ساختاري مداخله گر در تجمع فيبريل هاي آميلوئيدي
349
بررسي تاثير پاپ آرت بر پوسترهاي معاصر ايران
350
بررسي تاثير پاپاورين هيدرو كلرايد وريدي به همراه شياف ديكلوفناك بر تسكين كوليك كليوي در مقايسه با شياف ديكلوفناك به همراه دارونما
351
بررسي تاثير پارامتر پير شدگي بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي گرم حاوي سرباره فولادي
352
بررسي تاثير پارامتر پيشروي در حين سوراخكاري بر وقوع پديده جدايش ميان لايه اي كامپوزيت هاي شيشه اپوكسي از طريق روش آكوستيك اميشن
353
بررسي تاثير پارامتر غير محلي و ضريب ماده تابعي بر رفتار استاتيكي و ديناميكي نانو تير ساخته شده از مواد تابعي هدفمند پيزوالكتريك(FGPM)
354
بررسي تاثير پارامتر هاي روانكار بر ارتعاشات خود تحريك در نورد سرد
355
بررسي تاثير پارامتر هاي عملياتيبر كارايي سلول هاي رافر كارخانه فسفات اسفوردي
356
بررسي تاثير پارامتر هاي ماشينكاري وايركات برزبري سطح فولاد هاي ابزار
357
بررسي تاثير پارامتر هاي مختلف انتهاي خودرو بر تغيير ضريب پسا به وسيله نرم افزار FLUENT
358
بررسي تاثير پارامتر هاي ميكرو ساختار عاج دندان بر روي مسير رشد ترك
359
بررسي تاثير پارامتر هاي هندسي بال بر روي پايداري آيروالاستيك هواپيما با استفاده از روش GDQ
360
بررسي تاثير پارامتر هاي هندسي در مدل سازي رفتار همسان‌گرد يك سلول واحد از كامپوزيت هاي ذره‌اي دوفازي با پخش تصادفي ذرات كروي
361
بررسي تاثير پارامتر هاي هندسي كانولا بر ايجاد لخته خون در جريان خون دستگاه اكسيژناسيون غشايي برون پيكري
362
بررسي تاثير پارامترها بر خواص فوم توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
363
بررسي تاثير پارامترهاي MQL بر عملكرد سنگزني و بهينه سازي آن ها
364
بررسي تاثير پارامترهاي آلومينايزينگ بر ساختار پوشش پلاتين - آلومينايد اعمال شده بر روي سوپر آلياژ GTD -111
365
بررسي تاثير پارامترهاي ابعادي بر ضرايب ايروديناميك موشك
366
بررسي تاثير پارامترهاي اجرايي بر مشخصه‌هاي هندسي و مقاومت ستون‌هاي جت گروتينگ
367
بررسي تاثير پارامترهاي اسپري شعله اي و عمليات ذوب مجدد بر ساختار و خواص مكانيكي ﴿سايش و سختي ﴾ پوشش هاي NICIBSI
368
بررسي تاثير پارامترهاي اقليمي بر ساخت و سازهاي عمراني ﴿مساكن شهري﴾ و مديريت آن در استان آذربايجان غربي
369
بررسي تاثير پارامترهاي انجمادي بر مشخصات ريزساختاري در انجماد جهت دار آلياژ Al-Cu
370
بررسي تاثير پارامترهاي بافندگي بر ميزان لغزش نخهاي تاروپود در پارچه هاي فيلافتي
371
بررسي تاثير پارامترهاي پرتو دهيدر رشد ريز ساختارها بر روي سطح سيليكون توسط تابش پرتو ليزر در حضور SF6
372
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش دهي آلومينايزينگ بر مقاومت به اكسيداسيون و خوردگي داغ پوشش Pt-Al اعمال شده روي سوپر آلياژ پايه نيكل GTD-111
373
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش دهي بر ساختار پوشش آلياژي Co-W به روش آبكاري پالسي
374
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش دهي بر مقاومت به اكسيداسيون دماي بالاي پوشش آلومينا يدي فاز گازي بر سوپر آلياژ gtd- 111
375
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش كرومايزينگ بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژ IN 738LC در محدوده دمايي 1000-800 C
376
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش¬دهي زئوليت برروي پايه آلومينا سيليكاتي جهت كاربرد در تصفيه آب
377
بررسي تاثير پارامترهاي تاثيرگذار در منحني‌هاي همدوز در روش IORT
378
بررسي تاثير پارامترهاي تحليل غير خطي در مدلسازي تيرهاي عميق بتن مسلح
379
بررسي تاثير پارامترهاي ترموديناميكي و هيدروديناميكي بر روي جداسازي واكس از نفت خام
380
بررسي تاثير پارامترهاي توليد بر خواص الياف اكريليك
381
بررسي تاثير پارامترهاي توليد نخ بوكله بر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي حلقوي پودي
382
بررسي تاثير پارامترهاي جرياني در سيستم گوگردزدايي اكسيداسيوني سوخت ديزل به كمك امواج مافوق صوت
383
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري GTAW ترميمي در ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي گرم
384
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر خواص مكانيكي و ريزساختاري آلومينيوم 6061
385
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري بر ساختار ماكرو- ميكروسكوپي سوپر آلياژ اينكولوي 800
386
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري هيبريدي GMAW-FSW حاوي پودر آلومينا بر استحكام ناحيه جوش آلومينوم 6061
387
بررسي تاثير پارامترهاي دانسيته جريان ، زمان و اندازه ذرات كاربيد سيليسيم بر پوشش كامپوزيتي SIC-NI
388
بررسي تاثير پارامترهاي دانه بندي بر زاويه اصطكاك ماسه با استفاده از شبكه عصبي و رگرسيون چند متغيره
389
بررسي تاثير پارامترهاي دما و درصد حجمي ذرات SIC بر سياليت كامپوزيت ريختگي A356/SIC
390
بررسي تاثير پارامترهاي رله بر حفاظت ريزشبكه با واحدهاي ژنراتور سنكرون
391
بررسي تاثير پارامترهاي زمين شناسي مهندسي در طراحي پرده آب بند سد كارون 4
392
بررسي تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي محيط بر ميزان ارتعاشات سطحي خطوط ريلي زير زميني
393
بررسي تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي بر خردايش توده سنگ در آتشباري معدن فسفات اسفوردي
394
بررسي تاثير پارامترهاي ساخت بر تغييرات ابعادي سخت و مقاومت سايشي كامپوزيت هاي مس - گرافيت
395
بررسي تاثير پارامترهاي ساخت بر خصوصيات كامپوزيت هاي پيزوالكتريك تيتانات زير كونات سرب - اكسييد روي PZT/Zn0
396
بررسي تاثير پارامترهاي ساختاري نوع گره، ارتفاع پرز در ميزان افت ضخامت فرش دستبافت
397
بررسي تاثير پارامترهاي ساختاري و عوامل شيميايي گرافن برروي خواص فيزيكي مكانيكي نانوكامپوزيت لاستيك طبيعي
398
بررسي تاثير پارامترهاي سازه اي خط و ناوگان بر افزايش بار ديناميكي در روسازي دال خط راه آهن
399
بررسي تاثير پارامترهاي سطح گسيختگي گسلش و اندركنش سازه و زمين
400
بررسي تاثير پارامترهاي سطح و طول مكش بر ضريب ليفت ايرفويل NACA 0012 [ان. آ. سي. آ.]
401
بررسي تاثير پارامترهاي سوزن زني بر خصوصيات مكانيكي منسوجات بي بافت سوزن زني شده
402
بررسي تاثير پارامترهاي سيال بر نرخ براده برداري و صافي سطح در پرداخت كاري به كمك سيال هوشمند (MRF)
403
بررسي تاثير پارامترهاي سينترينگ بر رفتار سايش سگمنت هاي الماس
404
بررسي تاثير پارامترهاي شات پينينگ توسط ارتعاشات التراسونيك بر منطقه جوش
405
بررسي تاثير پارامترهاي طراحي سوخت بر عملكرد مكانيكي آن در طول كاركرد راكتور
406
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي آستمپرينگ برساختار و خواص مكانيكي فولادهاي كم آلياژ
407
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي انحلال بر فاز γ در سوپرآلياژ پايه نيكل GTD - 111
408
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر خصوصيات فصل مشترك Fe0- Cr در نمونه آهني با پوشش كروم
409
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر خصوصيات فصل مشتركFe- Cr در نمونه آهني با پوشش كروم سخت
410
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و ميزان تنش پسماند ايجاد شده در آلياژ AA2024
411
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص كششي آلياژ AZ91
412
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر فرآيند كشش عميق آلياژ برنج 30-70
413
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي در بازيابي ساختار سوپر آلياژ پايه نيكل  René 80
414
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي در بازيابي ساختار سوپر آلياژ پايه نيكل René 80
415
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي در بازيابي ساختار سوپر آلياژ پايه نيكل RENE80
416
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي رسوب سختي بر ريز ساختار و سختي سوپر آلياژ X hastelloy
417
بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي بر توليد بيوهيدروژن و بيو گاز از پساب صنايع كاغذ سازي
418
بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي روي اندازه قطرات در يك ستون ضربه اي افقي از نوع سيني دار در حضور محلول حاصل از فروشويي سنگ معدن اورانيوم و حلال تري اكتيل آمين
419
بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي فرايند تقطير غشايي اسمزي بر عملكرد آن در تغليظ آبميوه ها
420
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر خواص سطحي پوشش نيتريدي ايجاد شده به روش نيتروژن دهي پلاسمايي با توري فعال روي آلياژ آلومينيم 7075
421
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر سنتز AI2O3 - ZRO2 به روش هيدروترمال
422
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر سنتز MULLITE- ZRO2 به روش هيدروترمال
423
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر سنتز نانو الياف تو خالي اكسيد روي تهيه شده به روش الكتروريسي
424
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر كيفيت ورق آلومينيوم به روش ريخته گري مداوم دوغلتكي
425
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند برمورفولوژي ذرات هيدروكسي آپاتيت تهيه ضده به روش هيدروترمال
426
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند توليد بر خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادهاي نيكل دار متالوژي پودر
427
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيندهاي پاشش حرارتي بر خصوصيات پوشش هاي مقاوم به سايش قالب هاي بزرگ صنعتي
428
بررسي تاثير پارامترهاي فراوري بر ويژگي هاي سراميك هاي TIB توليد شده به روش سنتز احتراقي همراه با اعمال فشار سريع
429
بررسي تاثير پارامترهاي فرايند بر ريز ساختار آلياژ آلومينيوم 6000 در آندايزينگ سخت
430
بررسي تاثير پارامترهاي فرايند نيتروژن دهي-اكسيداسيون پلاسمايي بر رفتار سايشي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 316
431
بررسي تاثير پارامترهاي فرايند و افزودني بر ساختار، ريزساختار و خواص اپتيكي فيلم لايه نازك اكسيد تيتانيوم مزومتخلخل منظم
432
بررسي تاثير پارامترهاي فرايند و شرايط ساخت بر خواص پوشش هيدروكسي آپاتيت رسوب گذاري الكتريكي شده
433
بررسي تاثير پارامترهاي فرايندهاي جوشكاري بر خواص مكانيكي و متالوژيكي جوش هاي فولادهاي كم آلياژي پراستحكام
434
بررسي تاثير پارامترهاي فيزيكي مختلف در ايده هاي تحريك مستقيم همجوشي ليزري
435
بررسي تاثير پارامترهاي ماشين كاري بر روي عمر ابزار فرز كاري در توليد
436
بررسي تاثير پارامترهاي ماشين كاري بر نيرو هاي ماشين كاري در ماشين كاري به كمك حرارت
437
بررسي تاثير پارامترهاي ماشينكاري بر روي نيروها و شبيه سازي فرآيند برش و بدست آوردن فرمول تجربي
438
بررسي تاثير پارامترهاي ماشينكاري برروي زبري سطح در تراشكاري، فرزكاري و سنگ زني
439
بررسي تاثير پارامترهاي ماشينكاري روي نيروهاي ماشينكاري و بدست آوردن فرمولهاي تجربي براي محاسبه مولفه هاي نيرو برش براي جنس ابزار و قطعه كاري مشخص در كارگاه
440
بررسي تاثير پارامترهاي مته كاري روي نيروهاي محوري و كويل و بدست آوردن فرمولهاي تجربي براي محاسبه آنها
441
بررسي تاثير پارامترهاي محيطي بر جريان سيال درون لوله
442
بررسي تاثير پارامترهاي محيطي بر جريان سيال درون لوله
443
بررسي تاثير پارامترهاي محيطي و شرايط سرباره بر روي خوردگي جرم نسوز منيريتي در كوره قوس الكتريكي
444
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف VF و dF بر خواص مكانيكي تك جهتي شيشه / اپوكسي در كاربرد فلز تخت خودرو
445
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي عملكرد برج هاي خنك كننده جريان مرطوب با استفاده از مدل سازي رياضي
446
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر سايش به وسيله روش هاي آزمايشگاهي و عددي
447
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر سفتي خمشي و توزيع تنش سازه لانه زنبوري به روش اجزا محدود
448
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر شاخص هاي ايمني سيستم زمين در محيط چند لايه
449
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر ضريب اصطكاك بين ذرات پودر
450
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف پالس بر الكتروپوريشن
451
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف در بازيابي كبالت از قراضه هاي سوپر آلياژي FSX - 414 به روش الكتروليز پالسي معكوس
452
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف طرح اختلاط در مشخصات فني بتن پلاستيك با مقاومت بالا
453
بررسي تاثير پارامترهاي مداري يك مجموعه ماهواره بر پوشش دهي كامل زمين
454
بررسي تاثير پارامترهاي مقدار كاهش سطح مقطع و درجه حرارت آنيل روي خواص مكانيكي ورق هاي فولادي ميكرو آلياژي نيوبيوم دار نورد سرد شده
455
بررسي تاثير پارامترهاي موادي بر مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش پروفيل هاي درب و پنجره پي وي سي
456
بررسي تاثير پارامترهاي موادي برخواص تريبولوژيك كامپوزيهاي ضد اصطكاكي خود روان كننده بر پايه رزين فنوليك
457
بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر خشك شدن در خشك كن هاي نوار نقاله اي
458
بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر فرآيند ساخت لوله هاي تراوا
459
بررسي تاثير پارامترهاي موثر در شكل پذيري اعضاء و سازه هاي بتن مسلح با استفاده از نرم افزار IDARC (V5 [آيدارك] ويرايش پنجم
460
بررسي تاثير پارامترهاي نخ و دكمه روي اتصال دكمه و لباس
461
بررسي تاثير پارامترهاي نفت بر سيگنالهاي اكوسيتك ايميژن در خط لوله
462
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي تير و ستون بر رفتار اتصالات داراي تير با جان كاهش يافته
463
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي خط بر ايمني سير قطار در ارتقاء خطوط موجود به خطوط سريع السير
464
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي ربات بر عملكرد ديناميكي بهينه اش
465
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي شكستگيها در مرحله اكتشاف ذخاير سنگهاي ساختماني و نما، جهت كاهش ضايعات و بهينه نمودن بلوكهاي استخراج شده
466
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي كانولا بر ايجاد لخته خون(با رفتار نوساني خون)
467
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي ميكرونيدل بر نتيجه درمان ميكرونيدلينگ
468
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي و فيزيكي جت هاي برخوردي در خنك كاري منابع
469
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي و ماشينكاري بر روي زاويه اصططحكاك و زاويه برش و بهينه كردن آنها
470
بررسي تاثير پارامترهاي هوانشناسي برشاخص كيفيت هوا در شهر اصفهان
471
بررسي تاثير پارامترهاي هيدروليكي جريان آبهاي زيرزميني بر روي سرعت جريان و ضريب هدايت هيدروليكي و مقايسه آنها از روش هاي تئوري و چاه هاي مشاهداتي
472
بررسي تاثير پارك هاي بانوان در رفع نيازهاي تفريحي - فراغتي كاربران
473
بررسي تاثير پاساژهاي مختلف سلولي بر بيان ماركرهاي ويژه سلولهاي بنيادي در سلولهاي مزانشيمي مغز استخوان بندناف و چربي
474
بررسي تاثير پاساژهاي مختلف سلولي بر بيان ماركرهاي ويژه سلولهاي بنيادي درسلولهاي مزانشيمي مغز استخوان ، بند ناف وچربي
475
بررسي تاثير پاساژهاي مختلف سلولي بر بيان ماركزهاي ويژه سلولهاي بنيادي در سلولهاي مزانشيمي مغز استخوان بند ناف و چربي
476
بررسي تاثير پاسخ بار و قيمت دهي ديناميك درشبكه هاي هوشمند توزيع
477
بررسي تاثير پاشيدن كتامين در ته حلق بر روي گلو درد بعد از عمل
478
بررسي تاثير پالاتوپلاستي با امواج راديويي(RF) بر بهبود بيماران مبتلا به خرخر شبانه
479
بررسي تاثير پالاتوپلاستي با امواج راديويي(RF) بر بهبود بيماران مبتلا به خرخر شبانه
480
بررسي تاثير پايگاه اجتماعي -اقتصادي بر نگرش مردان نسبت به جايگاه زنان در خانواده (مطالعه موردي شهرك اكباتان )
481
بررسي تاثير پايگاه اجتماعي -اقتصادي خانواده بر سلسله مراتب نظام ارزشي جوانان (مطالعه موردي: شهرستان نجف آباد)
482
بررسي تاثير پايگاه اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي خانواده برميزان مطالعه كتابهاي غير درسي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان املش
483
بررسي تاثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر ميزان دينداري آنان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه كاشان)
484
بررسي تاثير پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده بر ميزان مشاركت اجتماعي دختران مطالعه موردي ( دختران 15 تا 29 سال شهر بندرگز)
485
بررسي تاثير پتاسيم سيليكات و نانو سيليس بر رشد و نمو توت فرنگي تحت شرايط كم آبي
486
بررسي تاثير پتانسيل تابع دلتاي ديراك در دستگاههاي كوانتومي به روش انتگرال مسير
487
بررسي تاثير پتانسيل خارجي بر ساختار و رفتار فازي سيالي متشكل از ذرات استوانه اي سخت محدود شده و موازي درنانو حفره صفحه اي و ساختار اين سيال در مجاورت تك ديواره با استفاده از نظريه تابعي چگالي
488
بررسي تاثير پتانسيل شيميايي اكسيژن اتمسفر بر رفتار اكسيداسيون آلياژ ريختگي پايه NI3AI
489
بررسي تاثير پتدين و دو دوز كتامين در پيشگيري از لرز بعد از عمل جراحي در مقايسه با گروه كنترل
490
بررسي تاثير پتدين و دو دوز كتامين در پيشگيري از لرز بعد از عمل جراحي در مقايسه با گروه كنترل
491
بررسي تاثير پخش سيلاب بر منابع آب زيرزميني در منطقه دئفه رفسنجان
492
بررسي تاثير پديدةخودكوچكپنداريافرادموفق بر تضادكارخانواده بانقشميانجيكمالگرايي (مطالعه موردي: دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه مازندران)
493
بررسي تاثير پديده ترجمه بر نثر معاصر ايران از آغاز دوره مشروطيت تا آغاز سال 1320
494
بررسي تاثير پديده فاصله قيمت بازار سهام از ارزش ذاتي دارايي ها بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
495
بررسي تاثير پديده فاصله قيمت بازار سهام از ارزش ذاتي دارايي ها بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
496
بررسي تاثير پديده معيوب شدگي پره هاي توربينهاي گاز بر عملكرد پره
497
بررسي تاثير پديده يخ زدگي و ذوب بر فرسايش و رواناب يك خاك لوم رسي
498
بررسي تاثير پديده‌آب‌درختي و بارهاي فضايي بر توزيع ميدان الكتريكي دركابل هاي فشار متوسط با استفاده از روش اجزا محدود
499
بررسي تاثير پذيرش رسانه هاي اجتماعي توسط صادركنندگان در به كارگيري نهايي اين اپليكيشن ها با در نظر گرفتن نقش تعديل كننده وابستگي صادرات (مورد مطالعه شركت مپنا)
500
بررسي تاثير پذيرش فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت الكترونيكي شهروندان منطقه 18 تهران
501
بررسي تاثير پذيري تاب آوري و استرس ادراك شده براساس نيم رخ شخصيتي و علايق معنوي- مذهبي سازگارانه و ناسازگارانه كارمندان استانداري
502
بررسي تاثير پذيري توليد كنندگان پوشاك مجلسي بانوان (توليكا،ويچي، سرژه) از رنگ سال اعلام شده توسط شركت پنتون
503
بررسي تاثير پذيري توليد كنندگان پوشاك مجلسي بانوان (توليكا،ويچي،سرژه)از رنگ سال اعلام شده توسط شركت پنتون
504
بررسي تاثير پذيري خواص مكانيكي از نوع شبكه و ميزان تخلخل در داربست هاي ساخته شده از رزين با پرينت سه بعدي و چهار بعدي
505
بررسي تاثير پذيري شيعيان از تفكر اعتزالي در سده هاي نخست
506
بررسي تاثير پذيري نرخ بازده داراييها ونرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معيارهاي عملكرد شركت از اعمال مكانيزم هاي حاكميت شركتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
507
بررسي تاثير پذيري هزينه سرمايه از اهرم عملياتي و اهرم مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
508
بررسي تاثير پرتفوي تسهيلات اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصادي بر سودآوري بانك ها
509
بررسي تاثير پرتودهاي الكتروني روحي محلولهاي حاوي رنگ مستقيم
510
بررسي تاثير پرخاشگري بر افت تحصيلي دانش آمو زان پسر پايه پنجم مقطع ابتدايي منطقه جي شهرستان اصفهان
511
بررسي تاثير پرداخت يارانه نقدي بر رفاه خانوارها در دهك هاي مختلف
512
بررسي تاثير پرسنل و كيفيت ادراك شده بر شهرت برند محصولات مديران خودرو ( مطالعه موردي شهر تهران)
513
بررسي تاثير پرفشار آزورزبردما و بارش ايران زمين
514
بررسي تاثير پرك برريزساختاروسختي سنجي آلياژA356
515
بررسي تاثير پروبيوتيك ها بر روي شاخص هاي رشدي كودكان 2 تا 5 ساله مبتلا به اختلال رشد خفيف تا متوسط
516
بررسي تاثير پروبيوتيك، عسل و سياهدانه بر كنترل اسهال ناشي از پرتودرماني
517
بررسي تاثير پروپرانولول خوراكي بر ميزان اضطراب و متغيرهاي هموديناميك در بيماران كانديد عمل جراحي تحت بيهوشي عمومي
518
بررسي تاثير پروتئاز بر زير واحدهاي كلوتن گندم و چگونگي بهبود آرد حاصل ازآن
519
بررسي تاثير پروتئوليز در فرايندهاي جوانه زني و هيدروليز آنزيمي بر پروتئين هاي عدس و ويژگي هاي زيست فعالي و عملكردي آنها و مقايسه با پروتئين هاي آب پنير
520
بررسي تاثير پروژسترون واژينال در پيشگيري از زايمان زودرس در زنان باردار با علايم زايمان زودرس مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا﴿س﴾ رشت از مهر ماه 1386 تا فروردين ماه8 138
521
بررسي تاثير پروفيل هاي عرضي مختلف كانال ها بر ضريب درگ پايه هاي پل با مقاطع متفاوت در معرض جريان آب
522
بررسي تاثير پس انداز احتياطي بر انگيزه ي انباشت سرمايه در اقتصاد ايران
523
بررسي تاثير پساب بر روي رشد دو گياه سورگم و جو و مطالعه مسائل زيست محيطي آن
524
بررسي تاثير پسماند نفت پالايشگاه كرمانشاه بر خواص ژئوتكنيكي خاك
525
بررسي تاثير پسماند واحد توليدي پلي وينيل كلرايد پتروشيمي اروند بر حساسيت رطوبتي و تغيير شكل ماندگار مخلوط هاي آسفالتي گرم
526
بررسي تاثير پك سرما بر شدت درد و قطر كبودي ناشي از تزريق انوكساپارين سديم در سالمندان بستري در بيمارستان 22 آبان لاهيجان در سال 1397
527
بررسي تاثير پلاسما اكسيژن و اعمال پوشش ژلاتين بر زيست تخريب پذيري و خواص فيزيكي و مكانيكي داربستهاي پلي يورتاني مورد استفاده در كاربردهاي قلبي و عروقي
528
بررسي تاثير پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي در زيست تخريب ساختن فيلم پلي الفيني
529
بررسي تاثير پلي مورفيسم هاي (CYP3A4*22 (rs35599367 و (CYP3A5*3 (rs776746 بر ميزان دوز تجويزي داروي آتورواستاتين در بيماران با LDL بالا، در استان گيلان، شهر رشت
530
بررسي تاثير پماد EMLA، اسپري ليدو كائين و كيسه يخ بر درد ناشي از ورود سوزن هاي عروقي در بيماران همودياليزي
531
بررسي تاثير پماد تهيه شده از گياه آب بشقابي (Centella asiatica) بر سوختگي درجه سوم در بيماران مركز سوانح سوختگي ولايت شهرستان رشت در سال 1397
532
بررسي تاثير پنج اس بر اثربخشي كاركنان فني (مورد مطالعه : گروه نگهداري هواپيماهاي ترابري پايگاه هوايي شهيد دوران شيراز)
533
بررسي تاثير پنج عامل بزرگ شخصيتي و تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: بيمارستان رازي شهر رشت)
534
بررسي تاثير پنج نيروي رقابتي پورتو بر موفقيت شركت ساختماني بتن راديه
535
بررسي تاثير پودر آجر و پودر شيشه باز يافتي بر مقاومت سايشي بتن زير آب سدهاي بزرگ
536
بررسي تاثير پودر برگ مرزه بر درد و سطح سايتوكين هاي بيش التهابي بيماران مبتلا به استئو آرتريت
537
بررسي تاثير پودر پني سيلين 6.3.3 به صورت موضعي در درمان آفت دهان
538
بررسي تاثير پودر پني سيلين 6.3.3 به صورت موضعي در درمان آفت دهان
539
بررسي تاثير پودر پني سيلين 6.3.3 به صورت موضعي در درمان آفت دهان
540
بررسي تاثير پودر عصاره گياه كندل كوهي (Dorema aucheri) بر فعاليت آنزيم كاتالاز و سوپر اكسيد ديسموتاز سرم و بيان ژن گيرنده گاما، دخيل در تكثير پروكسيزوم ها Peroxisome Proferators Activated receptors) در بيماران ديابتي نوع 1
541
بررسي تاثير پودر كربن فعال آب‌گريز بر خصوصيات مكانيكي و دوام بتن
542
بررسي تاثير پودر گياه كندل كوهي(DOREMA AUCHERI) بر ميزان محصولات ناشي از گليكوزيلاسيون پيشرفته پروتئين هاي پلاسما و سرعت انعقاد و فيبرينوليز پلاسما در بيماران ديابتي نوع 2
543
بررسي تاثير پوزولان طبيعي و پودر سنگ آهك بر روي مقاومت مكانيكي ، جذب آب و نفوذپذيري بتن غلتكي جاده اي
544
بررسي تاثير پوزولان و الياف بر دوام بتن قليا فعال سرباره اي در برابر چرخه هاي يخ و ذوب
545
بررسي تاثير پوشانها بر روي سياليت مذاب چدن خاكستري در روش ريخته گري توپر
546
بررسي تاثير پوشش NI- 5OCR اعمال شده به روش HVOF ب فولاد 31OS جهت كاهش خوردگي ناشي از غبار شدن
547
بررسي تاثير پوشش SIC بر اكسيداسيون بدنه هاي كربني با دانسيته بالا
548
بررسي تاثير پوشش آلومينا نانو ساختار بر خواص پارچه هاي با الياف كولار
549
بررسي تاثير پوشش دهي نانو الياف نايلون و اكريليك بر راحتي پوشاك
550
بررسي تاثير پوشش گياهي بر ساختار جريان در آبشستگي موضعي تكيه‌گاه با مقطع نيم‌بيضي
551
بررسي تاثير پوشش گياهي بر ضريب پخش آلودگي در يك كانال مستطيلي
552
بررسي تاثير پوشش گياهي در ديوار و مواد رسوبي غير چسبنده در كف يك فلوم بر مولفه هاي جريان آشفته تحت گردايان فشار مطلوب
553
بررسي تاثير پوشش گياهي در كف و ديوارهاي كانال بر نيمرخ سرعت جريان و برآورد ضريب زبري
554
بررسي تاثير پوشش نانو ساختار تيتانيا بر ريز ساختار و رفتار فتوكاتاليستي آلومينيوم
555
بررسي تاثير پوشش نفوذي آلومينيوم - سيليسيم بر مقاومت اكسيداسيون دما بالاي فولاد ساده كربني
556
بررسي تاثير پوشش نيتراسيون پلاسمايي بر سختي مقاومت به سايش فولاد گرمكار 2678/1
557
بررسي تاثير پوشش نيتراسيون پلاسماييبر سختي و مقاومت به فولاد گرمكار2678/1
558
بررسي تاثير پوشش هاي تبديلي بر روي جدايش كاتدي با استفاده از روش هاي بينايي ماشين و رنگ سنجي
559
بررسي تاثير پوشش هاي شعله اي AL2O3-Tio2 بر رفتار سايشي و خوردگي فولاد ساده كربني و تعيين شرايط بهينه ايجاد پوشش
560
بررسي تاثير پوشش هاي محافظ پنجره ( پرسيانا ) بر مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني تهران
561
بررسي تاثير پوشش هيبريدي ارگانيك-غير ارگانيك برروي ترشوندگي و خاصيت ضد ميكروبي بيس دنچر رزيني
562
بررسي تاثير پوشش‌هاي تيتانيوم‌دار بر مقاومت اكسيداسيوني گرافيت
563
بررسي تاثير پول الكترونيكي بر سرعت گردش معاملات ( با تحليل مدل تقاضاي پول فريدمن)
564
بررسي تاثير پول الكترونيكي بر سرعت گردش معاملات (با تحليل مدل تقاضاي پول فريدمن)
565
بررسي تاثير پولشويي بر رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه
566
بررسي تاثير پويايي مديريت دانش بر عملكرد سازماني با رويكرد كارت امتيازي متوازن و پويايي سيستم ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي يزد﴾
567
بررسي تاثير پياده سازي استراتژي هاي رقابتي پورتر در پاسخگويي به نياز بازار محوري مشتريان (مورد مطالعه:محصولات فروشگاه هاي فرش ماشيني ستاره كوير يزد)
568
بررسي تاثير پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير TPM بر تعالي سازماني بر اساس مدل EFQM( مطالعه موردي كارخانه نساجي بهار ترنج )
569
بررسي تاثير پياده سازي سيستم هاي اطلاعات مديريت بر عملكرد شركتهاي دولتي مورد مطالعه شركت ارتباطات زيرساخت
570
بررسي تاثير پياده سازي عناصر مدل 7s مك كينزي در بهبود ميزان فروش مطالعه موردي:شركت آپادانا تك
571
بررسي تاثير پياده سازي موفق سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) بر روي بهره وري و نوآوري كاركنان (مورد مطالعه : شركت ذوب آهن اصفهان
572
بررسي تاثير پياده سازي و بكارگيري سيستم اتوماسيون اداري بر رضايت ارباب رجوع در ادارات دولتي شهرستان بيجار
573
بررسي تاثير پيامد آزمون هاي زبان انگليسي دوره اول متوسطه بر فرايند يادگيري زبان
574
بررسي تاثير پيامدهاي رفاه ذهني بر بهره‌وري كاركنان صندوق حمايت و بازنشستگي آينده‌ساز
575
بررسي تاثير پيامهاي بازرگاني تلويزيوني بر كودكان 6 تا 9 ساله (از ديدگاه مادران ايشان )
576
بررسي تاثير پيامهاي تبليغي برنامه هاي تلويزيون، بر خانواده در شهر اصفهان
577
بررسي تاثير پيچش روي تنش محوري در پيچ با استفاده از التراسونيك
578
بررسي تاثير پيچيده بودن تكليف بر پيچيدگي نحوي، در روايت نويسي زبان آموزان ايراني , The Effect of Task Complexity on Syntactic Complexity in Iranian EFL Learners' Narrative Writing
579
بررسي تاثير پيرسازي ترمومكانيكي FTMT بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم 7075
580
بررسي تاثير پيرسازي حرارتي بر ريز ساختار و خواص جوش سوپر آلياژ اينكونل 617
581
بررسي تاثير پيرشدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط‏هاي آسفالتي با استفاده از روش ‏هاي مكانيكي و ترموديناميكي
582
بررسي تاثير پيش پردازش داده هاي هيدرولوژيكي بر نتايج انواع مدل هاي پيش بيني سري هاي زماني هيدرولوژيكي
583
بررسي تاثير پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر روي رشد و بعضي از پارامترهاي بيوشيميايي گياه چغندر (Beta vulgaris) تحت تنش شوري (NaCl)
584
بررسي تاثير پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر روي رشد و بعضي از پارامترهاي بيوشيميايي گياه چغندر (Beta vulgaris) تحت تنش شوري (NaCl)
585
بررسي تاثير پيش تيمار بر مقاومت به شوري جوانه زني چند گونه مرتعي تحت شرايط شوري
586
بررسي تاثير پيش تيمار پرايمينگ ساليسيليك اسيد بر ويژگيهاي فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي گياه گوجه فرنگي تحت شرايط كمبود آب
587
بررسي تاثير پيش تيمار سالسيليك اسيد برجوانه زني بذر گياه برنج Oryza sativa در شرايط تنش شوري
588
بررسي تاثير پيش تيمارسرمايي ومحيط كشت القاءبركشت بساك گندم پاييزه (Triticum aestivum L.)
589
بررسي تاثير پيش دبستان بر پيشرفت تحصيلي.
590
بررسي تاثير پيش سرمايش هوا در ايرواشرها توسط برج خنك كن
591
بررسي تاثير پيش گرمايش بر آستانه تنش مورد نياز براي بروز ترك سرد در مقاطع جوش فولاد كم آلياژ استحكام بالا
592
بررسي تاثير پيشبرد فروش بر وفاداري به برند (مطالعه موردي : شركت فيلتر سركان)
593
بررسي تاثير پيشبرد فروش بر وفاداري به برند (مطالعه موردي : شركت فيلتر سركان)
594
بررسي تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني wtoبر صادرات خرما
595
بررسي تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بربانكداري دولتي كشور
596
بررسي تاثير پيوندهاي رابطه اي بر قصد مشتريان نسبت به دريافت خدمات
597
بررسي تاثير تئاتر درماني بر كاهش افسردگي و اضطراب جانبازان070 ¶ به بالا در شهر اصفهان
598
بررسي تاثير تئاتر شرق ( چين ، ژاپن و هند ) بر آثار بهرام بيضايي ، حميد امجد و نغمه ثميني
599
بررسي تاثير تئوري انگيزش محافظت در جهت ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد
600
بررسي تاثير تئوري انگيزش محافظت در جهت ارتقائ رفتارهاي پيشگيري كننده ازسرطان پوست در دانش آموزاندختر دبيرستاني شهر يزد
601
بررسي تاثير تئوري انگيزش محافظت درجهت ارتقاءرفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد
602
بررسي تاثير تئوري نمايندگي بر مديريت منابع ريسك زنجيره عرضه از ديدگاه مديران شركت هاي صنايع الكترونيك شهر اصفهان
603
بررسي تاثير تا 2 درصد مس بر آلياژهاي آلومينيم - سيلسيم
604
بررسي تاثير تاب بر روي فر و موج نخهاي فيلامنتي تكسچره شده به روش هندسه فركتال
605
بررسي تاثير تاب نخ پنبه اي بر انتقال آب درياچه حلقوي پودي با بافت اينترلاك
606
بررسي تـاثير تاب نخ پود بر برخي خولص راحتي پارچه تاري پودي
607
بررسي تاثير تاب نخ در كاهش كجي پارچه هاي يكرو سيلندر حلقوي پودي
608
بررسي تاثير تاب نخ روي آويزش پارچه هاي تاري پودي
609
بررسي تاثير تاب و كشش نخ پود بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه
610
بررسي تاثير تابش بر سوليتون نسبيتي در پلاسما
611
بررسي تاثير تابش ريز موج بر روي منحني هاي جريان - ولتاژ اسكوئيدهاي DC دماي بالاي متقارن
612
بررسي تاثير تابش ليزر ديود و مواد مختلف رمينراليزه كننده بر ميكروهاردنس ميناي دندان هاي مولر شيري(in-vitro-study
613
بررسي تاثير تابشي اشعه ليزر بر مقاومت خوردگي سطوح بيومتريال هاي فلزي در برابر محلول هاي فيزيولوژيكي بدن
614
بررسي تاثير تابعيت خواص حرارتي ماده از دما در شبيه سازي فرآيند جوشكاري اتصال لب به لب صفحه تخت از جنس آلمينيوم در فرايند جوشكاري قوسي
615
بررسي تاثير تاغ كاري ها در افت سفره هاي آب زير زميني ﴿مطالعه موردي : آبخوان سبزوار﴾
616
بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه اي (RMT) و كيفيت رابطه بر وفاداري مشتري در صنعت پليمر:( مطالعه موردي : گروه صنايع گيتي پسند اصفهان)
617
بررسي تاثير تاكتيك‏هاي بازاريابي رابطه‏اي بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي اعتماد، رضايت و تعهد در صنعت مواد غذايي
618
بررسي تاثير تالك بر خواص مكانيكي و فيزيكي تياليت
619
بررسي تاثير تامين مارك بر سهم بازار
620
بررسي تاثير تبليغات بازرگاني بر ميزان فروش مصولات نوكيا
621
بررسي تاثير تبليغات بازرگاني تلويزيون بر سبك زندگي
622
بررسي تاثير تبليغات بازرگاني محصولات شوينده- بهداشتي شركت كف بر مصرف كنندگان كرج
623
بررسي تاثير تبليغات بر برند محصولات
624
بررسي تاثير تبليغات بر جذب مشتري
625
بررسي تاثير تبليغات بر درك تصوير از فروشگاه و قصد خريد مشتريان در صنعت پوشاك تهران
626
بررسي تاثير تبليغات بر شكل گيري نگرش دانشجويان شهركرج در شبكه اجتماعي(مطالعه موردي : اپليكيشن تلگرام)
627
بررسي تاثير تبليغات بر شكل گيري نگرش دانشجويان شهركرج در شبكه اجتماعي(مطالعه موردي : اپليكيشن تلگرام)
628
بررسي تاثير تبليغات بر ميزان مصرف گرايي در بين دانشجويان متاهل دانشگاه اصفهان
629
بررسي تاثير تبليغات بصري طراحي شده در وبسايت بر خريد آگاهانه آنلاين مطالعه موردي فروشگاه ديجي كالا
630
بررسي تاثير تبليغات تجاري بر اگاهي و عمل خريد بيمه گذاران در زمينه بيمه هاي عمر(بيمه ايران)در بجنورد
631
بررسي تاثير تبليغات تلويزيون بر گرايش زنان خانه دار در خريد كالا درشهرستان رشت.
632
بررسي تاثير تبليغات تلويزيوني بر مصرف محصولات آرايشي - بهداشتي در بين دختران سال سوم متوسطه شهر بم
633
بررسي تاثير تبليغات تلويزيوني بر مصرف مواد خوراكي غير ضروري در ميان كودكان و نوجوانان شهرستان علي آباد كتول در ارديبهشت 84
634
بررسي تاثير تبليغات در شبكه هاي اجتماعي بر بازاريابي محصولات و خدمات ورزشي
635
بررسي تاثير تبليغات دهان به دهان بر قصد خريد محصولات (البسه) ورزشي (مطالعه موردي: استان گيلان)
636
بررسي تاثير تبليغات دهان به دهان منفي در شبكه¬هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتريان (مورد مطالعه: گروه خودرو سازي سايپا)
637
بررسي تاثير تبليغات رسانه اي بر رفتار دانش اموزان
638
بررسي تاثير تبليغات شخصي سازي شده آنلاين بر رفتار و واكنش مصرف كنندگان لوازم خانگي ال جي در شهر اصفهان
639
بررسي تاثير تبليغات شفاهي بر تصوير شركت و تمايل به استفاده از محصولات (مطالعه موردي: شركت پوشاك خانواده ياليت)
640
بررسي تاثير تبليغات شفاهي بر تصوير شركت و تمايل به استفاده از محصولات (مطالعه موردي: شركت پوشاك خانواده ياليت)
641
بررسي تاثير تبليغات شفاهي بر رفتار خريد گوشي تلفن همراه شركت سامسونگ در شهر تهران
642
بررسي تاثير تبليغات و آموزش بانكداري الكترونيكي بر افزايش جذب سپرده‌هاي بانك‌ها (مورد مطالعه: بانك ملت شعب غرب مشهد)
643
بررسي تاثير تثبيت حرارتي بر نيروي جمع شدگي نخ تاير هيبريدي بدون پوشش
644
بررسي تاثير تجارت آب مجازي محصولات كشاورزي بر وضعيت بحران آب مناطق مختلف ايران
645
بررسي تاثير تجارت اجتماعي بر قصد خريد آگاهانه با نقش ميانجي كيفيت ارتباط و حمايت اجتماعي،مورد مطالعه:برند اپل
646
بررسي تاثير تجارت اجتماعي موبايلي بر وفاداري نام تجاري (مطالعه موردي مشتريان برند اپل)
647
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات فرش دستباف ايران
648
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات محصول
649
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر توسعه صنعت داروسازي ايران
650
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر صادرات خدمات فني و مهندسي (مطالعه موردي خدمات معماري)
651
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر عملكرد سازمان-مورد مطالعه شركت فولاد خوزستان
652
بررسي تاثير تجارت الكترونيكي بر توسعه صادرات سنگهاي ساختماني و تزئيني
653
بررسي تاثير تجارت بر بيكاري در ايران
654
بررسي تاثير تجانس ارزش هاي برند بين شركتي بر كيفيت رابطه: مطالعه موردي در صنعت بيمه
655
بررسي تاثير تجديد ارائه صورت هاي مالي بر تامين مالي خارجي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
656
بررسي تاثير تجربه برند بر رضايت مشتري با توجه به نقش واسطهاي پرستيژ و اعتماد برند (مطالعه موردي: بانك پارسيان و صندوق هاي كارآفريني اُميد استان مازندران)
657
بررسي تاثير تجربه برند بر وفاداري مشتري ﴿مورد مطالعه فرش شفقي تبريز در شهر تهران
658
بررسي تاثير تجربه برند بروفاداري مشتري،مورد مطالعه فرش شفقيتبريزدر شهرتهران
659
بررسي تاثير تجربه برند و ايجاد وفاداري به برند به منظور جلب رضايت مشتريان (مورد مطالعه شعب بانك ملي شهرستان طبس)
660
بررسي تاثير تجربه برند، كيفيت خدمات و ارزش درك شده بر تبليغات شفاهي با توجه به نقش ميانجي وفاداري مشتري (مورد مطالعه بانك ملي شهر تهران)
661
بررسي تاثير تجربه حسي برند و مشاركت شخصي بر ارزش ويژه برند با تبيين نقش ميانجي تعامل با برند مصرف كننده
662
بررسي تاثير تجربه معلمان در پيشرفت يا افت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان
663
بررسي تاثير تجربه و سطح تحصيلات معلم در يادگيري دانش آموزان پايه سوم ابتدايي
664
بررسي تاثير تجربيات برند آنلاين بر روابط برند در بانكداري اينترنتي
665
بررسي تاثير تجويز subantimicrobial dose doxycycline به عنوان درمان كمكي در فاز يك درمان پريودنتال
666
بررسي تاثير تجويز اينتراآرتيكولار سولفات منيزيم در ميزان درد پس از عمل در جراحي آرتروسكوپي مفصل زانو
667
بررسي تاثير تجويز اينتراآرتيكولار سولفات منيزيم در ميزان درد پس از عمل در جراحي آرتروسكوپي مفصل زانو
668
بررسي تاثير تجويز پر گابالين خوراكي در زمان قبل از عمل بر ميزان درد پس از عمل جراحي هيستركتومي شكمي
669
بررسي تاثير تجويز داخل پريتوئن دگزامتازون بر روي درد شكم و درد شانه بعد از عمل جراحي كوله سيستكتومي انتخابي به روش لاپاروسكوپي
670
بررسي تاثير تجويز داخل وريدي كتورولاك بر لرز و درد پس از بي حسي اسپاينال در جراحي سزارين
671
بررسي تاثير تجويز داخل وريدي مايعات گرم شده بر ميزان درجه حرارت مادر در عمل جراحي سزارين الكتيو
672
بررسي تاثير تجويز داخل وريدي مايعات گرم شده بر ميزان درجه حرارت مادر در عمل جراحي سزارين الكتيو
673
بررسي تاثير تجويز روي به عنوان داروي كمكي در پيامد درمان كودكان دو ماه تا پنج سال مبتلا به پنوموني بستري در مركز آموزشي درماني هفده شهريور رشت
674
بررسي تاثير تجويز سه ماهه ي سلنيوم بر تيترT3 ,T4,TSH سرم بيماران مبتلا به تيروييديت هاشيموتو و مقايسه آن با پلاسبو
675
بررسي تاثير تجويز قبل عمل دولوكستين بر درد بعد از عمل ميومكتومي لاپاراسكوپيك
676
بررسي تاثير تجويز قبل عمل كتورولاك وريدي بر ميزان درد پس از عمل جراحي كله سيستكتومي لاپاروسكوپيك
677
بررسي تاثير تجويز متيل نالتروكسان خوراكي بر زمان شروع صداهاي روده اي پس از هيستركتومي ابدومينال در بيمارستان الزهرا (س) رشت در سال 1390
678
بررسي تاثير تجويز موضعي پودرهموستاتيك PerClot و الكتروكوتر بر ميزان خونريزي حين عمل جراحي آندومتريوز لگني به روش لاپاراسكوپي
679
بررسي تاثير تجويز وريدي دكسمدتوميدين بر طول مدت بلوك اسپاينال و ميزان درد پس از عمل در زنان تحت عمل جراحي سزارين
680
بررسي تاثير تجويز ويتامين C وريدي در حين عمل جراحي UPPP (uvulopalatopharyngo plasty) همراه با تونسيلكتومي بر درد بعد از عمل
681
بررسي تاثير تجويز ويتامين D بر پيشگيري از عود بيماري آرتريت روماتوئيد
682
بررسي تاثير تجويز ويتامين D بر پيشگيري از عود بيماري آرتريت روماتوئيد
683
بررسي تاثير تجويز ويتامين دي با دوز 4000 واحد روزانه از هفته 14 تا 16 بارداري در خانمهاي حامله مراجعه كننده به كلينيك زنان بيمارستانهاي دكتر مجيبيان و شهيد صدوقي يزد بر سرانجام مادر و جنين
684
بررسي تاثير تجويز ويتامين دي با دوز 4000 واحد روزانه از هفته 14 تا 16 بارداري در خانمهاي حامله مراجعه كننده به كلينيك زنان بيمارستانهاي دكتر مجيبيان و شهيد صدوقي يزد بر سرانجام مادر و جنين
685
بررسي تاثير تحريك شنوايي سازمان يافته با صداي اشنا بر سطح هوشياري و وضعيت هموديناميك بيماران كمايي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت در سال 93
686
بررسي تاثير تحريك مستقيم الكتريكي مغز از روي جدار جمجمه و آموزش آگاهي واج شناختي بر بهبود حافظه كاري كودكان tDCS نارساخوان
687
بررسي تاثير تحصيل وشغل مادربر سلامت روان وهوش تحصيلي فرزند
688
بررسي تاثير تحصيلات بر نگرش مذهبي جوانان در دانشگاه و بعد از فارغ التحصيلي
689
بررسي تاثير تحصيلات بربالا رفتن سن ازدواج در بين جوانان شهرستان گنبد كاووس
690
بررسي تاثير تحصيلات عالي والدين واقتصاد خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
691
بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي كودكان ابتدايي
692
بررسي تاثير تحصيلات والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
693
بررسي تاثير تحولات اجتماعي، فرهنگي و هنري بر تزيينات شيشه هاي دست ساز دوره قاجار
694
بررسي تاثير تخصص كميته حسابرسي بر كيفيت حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
695
بررسي تاثير تخصص مديريت آموزشي بر كارآئي معلمان در مدارس راهنمائي منطقه يك آموزش و پرورش تهران
696
بررسي تاثير تخلخل لايه الكتروريسي شده پلي استايرن بر قابليت آبگريزي آن
697
بررسي تاثير تخليه بار الكتريكي بر روي برخي خواص فيزيكي نخ
698
بررسي تاثير تخمين پارامتر بر روي عملكرد نمودار كنترل انطباق پذير نقصها
699
بررسي تاثير تخيل بر ساختار خطي نقاشي كودكان
700
بررسي تاثير تدابير چند بخشي بر ميزان بروز دلير يوم در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي بيمارستانهاي شهر شيراز 1391
701
بررسي تاثير تدابير چند بخشي بر ميزان بروز دلير يوم در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي بيمارستانهاي شهر شيراز 1391
702
بررسي تاثير تدابير چند بخشي بر ميزان بروز دلير يوم در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي بيمارستانهاي شهر شيراز 1391
703
بررسي تاثير تداعي ،نگرش وشخصيت برند بر ارزش ويژه برند مورد مطالعه:فرش شفقيتبريز در شهر تهران-*
704
بررسي تاثير تداعي برند بر رضايت مشتري با توجه به نقش واسطه اي اعتمادبرند و تعهد برند (مورد مطالعه: مشتريان خودرو در شهرستان ساري)
705
بررسي تاثير تدريس استراتژي هاي خواندن نقادانه بر روي توسعه و پيشرفت درك و فهم دانش آموزان ايراني يادگيرنده ي زبان خارجه
706
بررسي تاثير تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
707
بررسي تاثير تر شوندگي بر تراوايي نسبي در تزريق آب با شوري كم به منظور ازدياد برداشت نفت خام
708
بررسي تاثير تراشه آسفالت، دما و نوعي جوان ساز و اثرات متقابل آن ها بر نرخ خودترميمي مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي
709
بررسي تاثير تراكم بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي سست منطقه رستاق يزد
710
بررسي تاثير تراكم بوته نخود وروش هاي مختلف كنترل علف هاي هرز بر عملكرد، اجزاي عملكرد نخود وعلف هاي هرز
711
بررسي تاثير تراكم خاك و مشخصات دوغاب بر رفتار ستون هاي جت‌گروتينگ با استفاده از مدل فيزيكي كوچك مقياس
712
بررسي تاثير تراكم و سفتي بافت پارچه بر رفتارافت پارچه
713
بررسي تاثير ترتيب جوشكاري بر روي اعوجاج در يك شبكه ورق
714
بررسي تاثير ترتيب جوشكاري و فرآيند هيدروتست بر تنش هاي پسماند جوشي در لوله هاي فولادي زنگ نزن SUS304
715
بررسي تاثير ترتيب زدن واكسن (MMR و سه گانه يا سه گانه و MMR) در درد ناشي از واكسن سه گانه در 18 ماهگي
716
بررسي تاثير ترتيب و توالي جوشكاري روي اعوجاج يك سازه بزرگ جوشكاري
717
بررسي تاثير ترجمه ي عربي ((ادب الصغير و ادب الكبير))
718
بررسي تاثير ترفندهاي رسانه اي جنگ نرم در تضعيف سبك زندگي ديني خانواده هاي تهراني
719
بررسي تاثير ترفيع بعنوان يكي از اجزاي آميخته بازاريابي خدمات بر بهبود تمكين موديان مالياتي
720
بررسي تاثير ترفيعات قيمتي و عوامل پيشبردي بر تمايل به مصرف كالاهايي با مصرف فوري و تاخيري در مورد تن ماهي و روغن اويلا
721
بررسي تاثير ترك بر فركانس طبيعي ورق مستطيلي به كمك نرم افزارAbaqus
722
بررسي تاثير ترك زبان بودن والدين در يادگيري زبان فارسي
723
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي CTD-111,IN38LC
724
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي GTD-111, IN38LC
725
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي GTD-111,LV38LC
726
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي ييي GTD-111,LN38
727
بررسي تاثير تركيب آهار و نوع نانوذرات بر خواص مكانيكي كامپوزيت اپوكسي تقويت شده با پارچه شيشه و مدلسازي خواص كششي آن
728
بررسي تاثير تركيب الكتروليت بر روي راندمان در استخراج آلومينيوم بروش Hall-Heroult
729
بررسي تاثير تركيب بر خواص و ريز ساختار دير گدازهاي منيزيا- دولومايي
730
بررسي تاثير تركيب پليمر چسباننده دركاتد و تركيب نمك در الكتروليت آبي بر روي عملكرد باتري هاي يون ليتيم با آند روي
731
بررسي تاثير تركيب پودر بر ريزساختار پوشش كروم دهي شده بر فولاد زنگ نزن 316L
732
بررسي تاثير تركيب درصد دي اكسيد تيتانيوم در ساخت نانو الياف پلي اترسولفون به روش الكتروريسي بر حذف آلاينده‌هاي موجود در پساب‌هاي صنعتي
733
بررسي تاثير تركيب زيركونيوم بر لايه فسفاته بر روي فلز استيل
734
بررسي تاثير تركيب ساختارهاي تاري - پودي بر رفتار كمانش كامپوزيت هاي منسوجي چند لايه
735
بررسي تاثير تركيب شيميايي بر ريزساختار و كارپذيري سرد آلياژ نيمه سخت مغناطيس P6
736
بررسي تاثير تركيب شيميايي بر نقطه ذوب، دانسيته و ضريب هدايت الكتريكي محلول نمكهاي مذاب NACI و KCI و CACI2
737
بررسي تاثير تركيب شيميايي فلاكس فعال سطح بر خصوصيات فلز جوش در جوشكاري فولاد زنگ نزن 316L به روش اكتيو تيگ
738
بررسي تاثير تركيب شيميايي مش بندي و ضخامت پوشش قالب بر كيفيت سطحي لوله هاي چدني تهيه شده به روش ريخته گري گريز از مركز
739
بررسي تاثير تركيب شيميايي و ابعاد تخلخل فوم سراميكي بر رفتار سايش خشك كامپوزيت Al-Mg/ZrO2 تهيه شده به روش نفوذدهي بدون فشار
740
بررسي تاثير تركيب فرمولاسيون زمينه پليمري چسب مينايي دندان و استفاده از نانو ذرات آلومينا بر خواص مكانيكي چسب و استحكام اتصال به ميناي دندان
741
بررسي تاثير تركيب كلكتورهاي آنيوني و كاتيوني در فلوتاسيون پيرولوزيت
742
بررسي تاثير تركيب كنسانتره آهن و شرايط زينترينگ بر مشخصات گندله پخته شده
743
بررسي تاثير تركيب ليتوگرافي سطح و الكتروديپوزيشن بر روي فرايند جوشش استخري
744
بررسي تاثير تركيبات آروماتيك برپوشش گياهي درمناطق آلوده
745
بررسي تاثير تركيبات حمام آبكاري كامپوزيتي نيكل - كاربيد سيلييم بروش الكتريكي
746
بررسي تاثير تركيبات گاز طبيعي بر ضربه در موتور احتراق جرقه اي
747
بررسي تاثير تركيبات مختلف بيوديزل وبيواتانول باديزل برروي ارتعاشات تراكتور Mf285 تحت دورهاي مختلف موتور
748
بررسي تاثير تركيبي از چندين عصاره ي گياهي جديد و تمرينات استقامتي بر بيان ژن هاي دخيل در مسير استرس اكسيداتيو وابسته به NFE2L2 در موش هاي C57BL/6 مبتلا به ديابت نوع 2
749
بررسي تاثير ترنس آميك اسيد وريدي بر ميزان نياز به ترنسفيوژن در (TURP)
750
بررسي تاثير ترويج در آگاهي دادن كشاورزان در افزايش توليد
751
بررسي تاثير ترويج كشاورزي در آگاهي دادن كشاورزان و ميزان توليد
752
بررسي تاثير ترياژ بر طول مدت زمان انتظار دريافت خدمات درماني و رابطه آن با رضايتمندي بيماران مراجعه كنندگان به اورژانس بيمارستان شهيد رجايي كرج
753
بررسي تاثير تزريق افزودن آلومينيوم در قالبهاي ريخته گري مداوم بر كيفيت و محصول فولاد كم كربن
754
بررسي تاثير تزريق بر خواص مقاومتي توده سنگ‌ هاي درزه‌ دار با كمك مدلسازي آزمايشگاهي
755
بررسي تاثير تزريق تريفلن در كاهش گرفتگي قطره چكان هاي آبياري قطره اي زير سطحي توسط ريشه دوگونه چمن
756
بررسي تاثير تزريق داخل پاكتي آنتي بيوتيك در عفونت محل پيس ميكر در مقايسه با روش شستشوي پاكت پيس ميكر با آنتي بيوتيك
757
بررسي تاثير تزريق داخل پاكتي آنتي بيوتيك در عفونت محل پيس ميكر در مقايسه با روش شستشوي پاكت پيس ميكر با آنتي بيوتيك
758
بررسي تاثير تزريق در كاهش نشست در قطعه 4 خط يك متروي تهران با استفاده
759
بررسي تاثير تزريق دوغاب حاوي نانو لوله هاي كربني
760
بررسي تاثير تزريق دي اكسيد كربن بر روي رسوب اسفالتن
761
بررسي تاثير تزريق روي پارامترهاي مكانيكي توده سنگهاي درزه دار با استفاده از روش هاي تحليلي و مدلسازي عددي (مطالعه موردي: سد بختياري)
762
بررسي تاثير تزريق فعال كننده سطحي در فرآيند ازدياد برداشت از مخازن نفتي
763
بررسي تاثير تزريق نتوستيگمين در فضاي اينتراتكال براي طولاني تر كردن بي دردي بعد از عمل
764
بررسي تاثير تزريق نتوستيگمين در فضاي اينتراتكال براي طولاني تر كردن بي دردي بعد از عمل
765
بررسي تاثير تزريق نيتروس اكسايد و مخلوط بيواتانول برآلايندگي موتور بنزيني و اندازه گيري مصرف سوخت
766
بررسي تاثير تسهيم دانش از طريق شبكه هاي اجتماعي و بازارگرايي برعملكرد شغلي كاركنان در شركتهاي پروژه محور (مطالعه موردي:شركت مهندسي مشاور طوس آب مشهد)
767
بررسي تاثير تسهيم دانش از طريق شبكه هاي اجتماعي و بازارگرايي برعملكرد شغلي كاركنان در شركتهاي پروژه محور (مطالعه موردي:شركت مهندسي مشاور طوس آب مشهد)
768
بررسي تاثير تسهيم دانش بر قابليت هاي نوآوري سازماني
769
بررسي تاثير تسهيم دانش بر قابليت هاي نوآوري سازماني بنياد استان تهران
770
بررسي تاثير تشكل فرزانگان بر ارتقاي قابليتهاي فردي وگروهي دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي ناحيه 4 مشهد
771
بررسي تاثير تشكيل كلاسهاي حضوري بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز نيمسال 75-74
772
بررسي تاثير تشويق بر افزايش يادگيري دانش آموزان دبيرستانهاي دخترتنه و پسرانه شهر اردل
773
بررسي تاثير تشويق بر رشد و روند تحصيلي كودكان و نوجوانان
774
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه مدارس ابتدايي شهر مينودشت
775
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر روند تحصيلي
776
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر ميزان يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي
777
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر يادگيري كودكان از ديدگاه معلمان
778
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر يادگيري كودكان از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان اردل
779
بررسي تاثير تشويق و تنبيه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
780
بررسي تاثير تشويق وتنبيه برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ي ابتدايي ناحيه 2اصفهان
781
بررسي تاثير تشويه بر انحلال و بازيابي مس به روش سمنتاسيون با پودر آهن
782
بررسي تاثير تصاوير ثابت و متحرك ويدئويي بر شنيداري زبان دوم
783
بررسي تاثير تصاوير گرافيكي بر موفقيت تبليغات آن لاين
784
بررسي تاثير تصميم گيري و برنامه ريزي در بهره وري ادارات مخابرات شرق مازندران
785
بررسي تاثير تصور حركت بر رفلكس كششي دست فرد سالم
786
بررسي تاثير تصوير بدني، خودكار آمدي و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه يزد
787
بررسي تاثير تصوير برند بر قصد خريد آنلاين با نقش ميانجي قيمت ادراك شده و اعتماد(مطالعه موردي : كتابفروشـيهـاي آنلاين )
788
بررسي تاثير تصوير ذهني از برند بر ارزش ادراك شده نزد مصرف كنندگان شامپو در دانشگاه الزهراء(س )
789
بررسي تاثير تصوير ذهني كشور مبدا بر ارزش ويژه نام تجاري كالاهاي الكتريكي
790
بررسي تاثير تصوير فروشگاه بر قصد خريد مصرف كنندگان با تاكيد بر نقش واسطه اي ريسك درك شده
791
بررسي تاثير تصويرسازي تك رنگ اواخر قاجار بر آثار طراحان گرافيك معاصر از سال 1350 تا كنون
792
بررسي تاثير تضاد قومي و فرهنگي در ايجاد نابرابري در مبان مهاجران جنگ تحميلي به شهرستان نجف اباد
793
بررسي تاثير تضعيف يكسويه ماهيچه ها بر بهبود زاويه انحراف مهره ستون فقرات در حال رشد داراي اسكوليوزيس ناشناخته
794
بررسي تاثير تعامل اجتماعي و راحتي بر رضايت مشتريان با در نظرگرفتن نقش ميانجي تجربه مشتري (مطالعه موردي: نمايندگي هاي بيمه ايران شهر كرج)
795
بررسي تاثير تعامل پذيري وبسايت بر برندسازي آنلاين
796
بررسي تاثير تعامل مشتريان بر وفاداري مشتريان با متغير ميانجي كيفيت خدمات و اعتماد مشتريان( مطالعه موردي : بانك شهر تهران)
797
بررسي تاثير تعامل مشتريان بر وفاداري مشتريان با متغير ميانجي كيفيت خدمات و اعتماد مشتريان( مطالعه موردي : بانك شهر تهران)
798
بررسي تاثير تعاملات اينترنتي بر كاهش اقسردگي زنان سالمند
799
بررسي تاثير تعاوني ها در توسعه اقتصادي
800
بررسي تاثير تعداد اعضاي خانواده بر عملكرد تحصيلي با وضعيت اقتصادي پائين در بين دانش آموزان دوم راهنمايي در ناحيه 2 كرج
801
بررسي تاثير تعداد پاس هاي تغيير شكل در فرايند ECAP و شرايط آنيل بر خواص متالورژيكي اتصال دوتايي مس- آلومينيوم
802
بررسي تاثير تعداد زير حوضه ها در دقت برآورد زمان تمركز حوضه
803
بررسي تاثير تعداد فرزندان خانواده در پيشرفت تحصيلي آنان
804
بررسي تاثير تعداد و شكل حوضچه بر عملكرد ياتاقان هاي هيدرواستاتيك
805
بررسي تاثير تعرفه هاي گمركي بر رقابت پذيري صنعت قطعه سازي خودرو شركت ساپكو
806
بررسي تاثير تعطيلي پنج شنبه ها در مدارس بر كاهش افت تحصيلي دانش آموزان ناحيه چهار اصفهان
807
بررسي تاثير تعهد برند بر رفتار شهروندي برند در بانك سرمايه استان مازندران
808
بررسي تاثير تعهد به سازمان و تعهد به كيفيت خدمات بر عملكرد شغلي كاركنان و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي شهرستان قزوين)
809
بررسي تاثير تعهد سازماني بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه اي جو سازماني در دانشگاه پيام نور استان قزوين
810
بررسي تاثير تعهد سازماني بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه اي جو سازماني در دانشگاه پيام نور استان قزوين
811
بررسي تاثير تعهد سازماني بر رضايت مشتري با در نظر گرفتن نقش ميانجي تعهد حرفه اي(مورد مطالعه:بانك كشاورزي شهر تهران)
812
بررسي تاثير تعهد سازماني بر روي كاركنان رسمي و غير رسمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 86-85
813
بررسي تاثير تعهد سازماني كاركنان بر تمايل به تسهيم دانش در شعب بانك ملت استان گيلان
814
بررسي تاثير تعهد عاطفي بر برند كارفرما
815
بررسي تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاري كاركنان (مورد مطالعه: شعب بانك توسعه صادرات ايران)
816
بررسي تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاري كاركنان (مورد مطالعه: شعب بانك توسعه صادرات ايران)
817
بررسي تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخليبرنگرش كاركنان به كار
818
بررسي تاثير تعهد مشتريان به برند بر وفاداري و قصد خريد مجدد مشتريان (مطالعه موردي : فروشگاه¬هاي لپ تاپاستان مازندران )
819
بررسي تاثير تعهدسازماني كاركنان وتغييرات سازماني
820
بررسي تاثير تعيين كننده هاي كيفيت خدمات بر رضايت مندي مشتري با استفاده از مدل پاراسورامان و مقايسه آن بين شعب بانك ملي و اقتصاد نوين در شهر شيراز
821
بررسي تاثير تغذيه بر حسب تقاضا بر زمان دستيابي به تغذيه كامل دهاني در نوزادان نارس
822
بررسي تاثير تغذيه برروي يادگيري دانش آموزان دختر پايه ابتدايي اصفهان منطقه جرقويه سفلي
823
بررسي تاثير تغذيه مناسب بر يادگيري دانش آموزان
824
بررسي تاثير تغذيه مناسب در پيشرفت تحصيلي دان آموزان مقطع ابتدايي دخترانه شهرستان مانه و سملقان
825
بررسي تاثير تغذيه و بهداشت بر يادگيري دانش اموزان دوره ابتدايي در شهر آزادشهر
826
بررسي تاثير تغيير اقليم بر دبي و رسوب حوزه آبخيز سد طرق مشهد
827
بررسي تاثير تغيير اقليم بر مصرف انرژي ساختمان هاي مسكوني تهران ، افق سي ساله
828
بررسي تاثير تغيير اقليم بر ويژگي هاي سيلاب (مطالعه موردي : حوزه آبخيز بلغوركارده مشهد)
829
بررسي تاثير تغيير پارامتر هاي جريان و فشار بر خواص مكانيكي جوش مقاومتي درزي آلياژ آلومينيوم 2024
830
بررسي تاثير تغيير پارامترهاي جريان و فشار بر خواص مكانيكي و ريزساختار جوش مقاومتي درزي آليا‍‍‍‍‍ژ آلومينيوم 2024
831
بررسي تاثير تغيير تحولي در كاركنان ديوان عدالت اداري بر عملكرد گروهي آنان با استفاده از مدل سيستمي تغيير
832
بررسي تاثير تغيير تركيب درصد پايدار كننده هاي حرارتي بر TIO پلي اتيلن سنگين
833
بررسي تاثير تغيير توجه بيمار بر ميزان اضطراب موقعيتي بيماران تحت همودياليز
834
بررسي تاثير تغيير دما و تنش فشاري اعمال بر اتصال لحيم گرم كوره اي فولاد زنگ نزن AISI304
835
بررسي تاثير تغيير دور ليكر بر روي در صد موي الياف كشمير خروجي
836
بررسي تاثير تغيير ساختار رنگ بر روي خاصيت ضد الكتريسته ساكن كالاي پشمي
837
بررسي تاثير تغيير ساختار مالكيت بانك بر جذب و تخصيص منابع در شعب بانك ملت استان مازندران
838
بررسي تاثير تغيير سرعت برداشت ذوب ريسي بر روي ساختار الياف نانوكامپوزيتي نايلون 6 / نانو ذرات سيليكات لايه اي
839
بررسي تاثير تغيير سرعت وركر بر روي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي نخهاي حاصله در سيستم ريسندگي الياف بلند Woollen
840
بررسي تاثير تغيير شكل پلاستيك ECAP بر رفتار رسوب سختي آلياژ آلومينيوم 6063
841
بررسي تاثير تغيير شكل پلاستيك بر ريز ساختار و سختي آلياژ A356 در فرآيند SIMA
842
بررسي تاثير تغيير فرآيند نورد و حرارت ورودي بر روي چقرمگي ضربه منطقه متاثر از حرارت فولاد A516-70
843
بررسي تاثير تغيير فواصل كششي فلاير و رينگ بر روي كيفيت نخ
844
بررسي تاثير تغيير قطر نانوالياف الكتروريسي شده پلي يورتان برروي خواص نوري آنها
845
بررسي تاثير تغيير قيمت حامل هاي انرژي بر بهره وري مصرف انرژي در بخش هاي كشاورزي، صنعت و كل اقتصاد ايران
846
بررسي تاثير تغيير منبع فسفاتي بر روي سنتز پودر هيدروكسي آپاتيت به روش هيدروترمال
847
بررسي تاثير تغييرات ابعادي دندان لترال فك بالا بر روي زيبايي لبخند از ديدگاه افراد عادي ،متخصصان ارتودنسي و دندانپزشكان عمومي
848
بررسي تاثير تغييرات اجتماعي - فرهنگي بر فاصله نسلي در شهر دهدشت
849
بررسي تاثير تغييرات اقليم بر رشد و عملكرد ذرت دانه‌اي در شمال استان خوزستان با استفاده از مدل AquaCrop
850
بررسي تاثير تغييرات اقليمي (خشكسالي) بر شاخص¬هاي اقتصادي محصولات كشاورزي ديم در استان لرستان
851
بررسي تاثير تغييرات تكنولوژي بر فرهنگ و رفتار سازماني و نتايج آن بر افول سازمانها در قالب مدل مفهومي (مورد مطالعه سازمان برتنامه و بودجه كشور
852
بررسي تاثير تغييرات تيتانيوم و آلومينيوم بر روي خواص مكانيكي گروه سوپر آلياژ آهن در دماي بالا
853
بررسي تاثير تغييرات دما و زمان بر روي رشد آلومينيوم در آلومينايزينگ فولاد زنگ نزن 316 به روش غوطه وري گرم
854
بررسي تاثير تغييرات ضريب انبساطي حرارتي بر خواص مكانيكي سيستم شيشه سراميك SiO2-CaO-MgO-Na2O-K2O-P2O5
855
بررسي تاثير تغييرات طول جاري شانه عقب و جلو بر روي خواص ابعادي و خواص ساختماني پارچه
856
بررسي تاثير تغييرات طول جاري نسبي (Run-in Ratio) بر روي خواص ساختماني و مكانيكي پارچه لاكنبت با نخ هاي نايلون و پلي استر
857
بررسي تاثير تغييرات فصلي بورس اوراق بهادار تهران برروي بازده سهام شركت هاي دارويي
858
بررسي تاثير تغييرات مورد نظر كارفرما بر مديريت پروژه با رويكرد پويايي سيستم ﴿مطالعه موردي : پروژه سيتي سنتر اصفهان﴾
859
بررسي تاثير تغييرات هندسه‌ي سوما برروي پتانسيل عمل سلول عصبي دوقطبي شبكيه‌ي چشم
860
بررسي تاثير تفاوت هاي جنسيتي بر روي ادراك خريداران درباره ي نوع خدمات دهي فروشگاه هاي زنجيره اي شهر اصفهان
861
بررسي تاثير تفاوت هاي فرهنگي و ادراكات شخصيت برند بر فرآيند تصميم‌گيري خريد مشتريان (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند در شهر تهران)
862
بررسي تاثير تفاوتهاي دانش آموزان برپيشرفت تحصيلي آنان از ديد معلمان مقطع ابتدايي (شهرستان آزاد شهر)
863
بررسي تاثير تفريح درماني و ورزشهاي هوازي بركيفيت زندگي و علائم مثبت و منفي بيماران اسكيزوفرنيا
864
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر تعهد سازماني با نقش ميانجي گرايش به بازار(مطالعه موردي: بيمه ايران استان تهران)
865
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر توانمندسازي روانشناختي كارشناسان ستادي در بانك صنعت و معدن تهران
866
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر رفتار شهروندي سازماني
867
بررسي تاثير تفكر استراتژيك در مديران دولتي بر موفقيت سازمان (مورد مطالعه: سازمان تامين اجتماعي استان همدان)
868
بررسي تاثير تفكر استراتژيك در مديران و كاركنان بر موفقيت سازمان(مورد مطالعه: سازمان تامين اجتماعي استان همدان)
869
بررسي تاثير تفكر خلاق در رشد ذهني دانش آموزان مدرسه راهنمايي شهيد بهشتي روستاي تلور
870
بررسي تاثير تفكر خلاق در عملكرد تحصيلي دانش آموزان ابتدايي سمنان
871
بررسي تاثير تفكر دائوئيسم بر نقاشي چين در مكتب سونگ جنوبي ﴿با نگاه به انسان و طبيعت﴾
872
بررسي تاثير تفكر كوبيسم بر هنر سينما
873
بررسي تاثير تفكر كوبيسم بر هنر سينما
874
بررسي تاثير تفكرات استراتژيك مديران بر عوامل موثر در بازار رقابت مبتني بر مدل پورتر مورد مطالعه در شركت شهرك صنعتي آمل
875
بررسي تاثير تفكيك جريان هاي نقد عملياتي بر پيش بيني سود عملياتي آتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
876
بررسي تاثير تقاضاها و منابع شغلي بر رفتار غيرمولد و درگير شدن در كار همراه با نقش واسطه اي رضايت در سازمان آب منطقه اي استان گيلان
877
بررسي تاثير تقويت ديوار برشي با frp در تغيير رفتار ديوار برشي از حالت عملكرد مجزا به هم بسته
878
بررسي تاثير تكانه هاي درآمدي نفت در كنار سياست هاي انتخاب شده پولي بر رشد اقتصادي ايران
879
بررسي تاثير تكرار زلزله بر پاسخ غير خطي قاب هاي فولادي مهاربندي شده تحت اثر زلزله حوزه نزديك
880
بررسي تاثير تكليف شب نسبت به يادگيري وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
881
بررسي تاثير تكليف شب نسبت به يادگيري وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
882
بررسي تاثير تكميل ضد چروك بر روي خواص فيزيكي كالاي پنبه اي
883
بررسي تاثير تكميل نانو ذرات نقره بر مدت زمان نگهداري ميوه جات
884
بررسي تاثير تكميل هيبريدي فلوئور كربني بر عملكرد پارچه هاي پشمي
885
بررسي تاثير تكنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
886
بررسي تاثير تكنولوژي آموزشي در يادگيري دانش آموزان شهرستان گنبد كاووس
887
بررسي تاثير تكنولوژي آموزشي و رسانه هاي ديداري و شنيداري بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان آمل
888
بررسي تاثير تكنولوژي اتوماسيون اداري در رفع موانع سازمان هاي ايراني جهت ارتقاءعملكرد به سطح جهاني
889
بررسي تاثير تكنولوژي اطلاعات بر بهينه سازي بازاريابي و ارائه خدمات پس از فروش
890
بررسي تاثير تكنولوژي اطلاعات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ي ابتدايي محلات در سال تحصيلي 92-91
891
بررسي تاثير تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات بر يادگيري دانش آموزان مقطع متوسطه(مطالعه موردي: شهرستان بهشهر)
892
بررسي تاثير تكنولوژي بر ژيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساوه
893
بررسي تاثير تكنولوژي در روابط افراد خانواده در خانواده هاي شهر بوشهر
894
بررسي تاثير تكنولوژي ديجيتال بر عكاسي خبري ايران
895
بررسي تاثير تكنولوژي معاصر بر تصويرگري ﴿از ايده تا اجراي نهايي﴾
896
بررسي تاثير تكنولوژي مورد استفاده در شبكه اجتماعي و سيستم مديريت مشتري محور بر عملكرد ارتباطي مشتريان-مورد مطالعه:شركت سامسونگ
897
بررسي تاثير تكنولوژي هاي مجازي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور كاشان در سال92
898
بررسي تاثير تكنيك تفكر مثبت بر ارزشهاي ميان فردي و مشكلات بين شخصي
899
بررسي تاثير تلاطم نرخ ارز بر تجارت دو جانبه: مطالعه موردي ايران و چين
900
بررسي تاثير تلفات ناشي از نوك بال بر عملكرد آيروديناميكي آن به كمك نرم افزار fluent [فلوئنت]
901
بررسي تاثير تلفن همراه بر وضعيت فرهنگي دانشجويان دانشگاه پيام نور
902
بررسي تاثير تلقيح و سختي قالب بر دقت ابعادي چدنهاي گرافيتي
903
بررسي تاثير تله نرسينگ بر هموگلوبين گليكوزيله در سالمندان مبتلا به ديابت نوع دو در مركز آموزشي درماني رازي در سال 1397
904
بررسي تاثير تلويزيون بر افت تحصيلي(دانش آموزان پايه سوم دبيرستان دخترانه محلات91-90)
905
بررسي تاثير تلويزيون بر پرخاشگري كودكان(بررسي موردي كودكان6-2 ساله دليجان)
906
بررسي تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان شهرستان لاهيجان.
907
بررسي تاثير تلويزيون در اجتماعي كردن كودكان
908
بررسي تاثير تلويزيون در زندگي اجتماعي كودك
909
بررسي تاثير تلويزيون دراوقات فراغت جونان(بررسي موردي دانشجويان دختردانشگاه پيام نورمحلات 89-88)
910
بررسي تاثير تمايلات سرمايه گذار بر عملكرد سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
911
بررسي تاثير تمرين ذهني با استفاده از الگوهاي سمعي و بصري بر دقت سرويس واليبال در واليباليستهاي دختر 02-51 سال شهرستان ايلام
912
بررسي تاثير تمرين ذهني به عنوان مكمل تمرين عملي بر سرعت يادگيري حركت اسكلوبكا روي بارفيكس
913
بررسي تاثير تمرينات پلايومتريك منتخب و اختصاصي با توپ طبي بر توان پا در واليباليستهاي جوان
914
بررسي تاثير تمرينات پليومريك بر روي فاكتور هاي قدرت شوت و سرعتهاي انفجاري بازيكنان فوتبال جوانان
915
بررسي تاثير تمرينات تعادلي برتعادل عملكردي بيماران بزرگسال مبتلا به نوروباتي ديابتي استان يزدي
916
بررسي تاثير تمرينات تنفسي بر ابعاد خستگي بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت 94-93
917
بررسي تاثير تمرينات ثبات دهنده تنه بر عملكرد، درد و تعادل بيماران ورزشكار مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا
918
بررسي تاثير تمرينات حاد و يك دوره تمرينات سرعتي و استقامتي بر غلظت سرمي سيستاتين C و كراتينين در مردان جوان سالم
919
بررسي تاثير تمرينات سرعتي و استقامتي بر غلظت الكتروليت هاي منتخب سرم
920
بررسي تاثير تمرينات مقاومتي با كش روي تعادل و حس عمقي مچ پاي دختران ووشو كار شهر اصفهان
921
بررسي تاثير تمرينات ورزشي بر ميزان درد بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به مركز روماتولوژي بيمارستان لقمان حكيم تهران در سال 75-1374
922
بررسي تاثير تن آرامي هدايت شونده بر درد بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت شهر رشت در سال 85-1384
923
بررسي تاثير تناسب فرد - سازمان بر نگرش و رفتار اعضاي هيات علمي دانشگاههاي منتخب در ايران
924
بررسي تاثير تناسب فرد-سازمان بر احساس تعلق سازماني كاركنان
925
بررسي تاثير تناوب بارگذاري و تغييرات دما بر پديده برهنگي مخلوط هاي آسفالتي
926
بررسي تاثير تنبيه ،كودك آزاري بر شخصيت كودكان
927
بررسي تاثير تنبيه بدني در اختلالات رفتاري دانش اموزان پسر مقطع ابتدايي ناحيه1 وبخش رضويه مشهد
928
بررسي تاثير تنبيه بدني والدين بر ناسازگاري كودكان 11-9 سال
929
بررسي تاثير تنزيل ارزش پول بر تراز تجارت خارجي ايران از طريق منحني جي
930
بررسي تاثير تنش T بر روي فرينجهاي فتوالاستيك در قطعات تركدار تحت بارگذاري داخل صفحه اي
931
بررسي تاثير تنش پسماند روي خواص پوشش كرم سخت
932
بررسي تاثير تنش خشكي بر شاخص هاي رويشي و زايشي گياه برنج (Oryza sativa L.)
933
بررسي تاثير تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر شاخص هاي فيزيولوژيك ارقام آفتابگردان
934
بررسي تاثير تنش هاي پسماند ناشي از فرآيند جوشكاري در خمكاري سرد لوله هاي قطور
935
بررسي تاثير تنش هاي پسماند و كوئنچ جهت دار بر سيكل عمليات حرارتي پيرسازي آلياژ آلومينيوم 6063
936
بررسي تاثير تنش هاي حرارتي بر مخازن كامپوزيتي نوع 4
937
بررسي تاثير تنش و جهت نورد بر رفتار خوردگي تنشي آلياژ 7075 آلومينيوم
938
بررسي تاثير تنشهاي حرارتي بر روي انرژي تله ها و چگالي حفرهها در پودر LiF در دماهاي نزديك نقطه ذوب
939
بررسي تاثير تنظيم فشار كاف لوله تراشه بر درد گلو، خشونت صدا و سرفه در بيماران جراحي باي پاس عروق كرونر بيمارستان افشار يزد
940
بررسي تاثير تنظيمات سوزن زني ماشين ولور بر روي بعضي از خواص فيزيكي و مكانيكي منسوج نبافته
941
بررسي تاثير تنظيمات ماشين بافندگي بر روي خواص سطحي پارچه
942
بررسي تاثير تنوع جنسيت و سطح تحصيلات بر سودآوري بانك ها
943
بررسي تاثير تهاجم فرهنگي بر تغيير فرهنگي
944
بررسي تاثير تهاجم فرهنگي بر رفتار جوانان
945
بررسي تاثير تهديد به تنبيه خفيف در نگرش نسبت به تقلب در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي شهر اهواز
946
بررسي تاثير توالي حفاري بر پايداري طرح توسعه مغار سد مسجد سليمان
947
بررسي تاثير توام زبري هاي موضعي و صفحات مستغرق در كنترل و كاهش آب شكستگي موضعي پايه پل
948
بررسي تاثير توام عصاره متانولي دارچين و ورزش هوازي بر استرس اكسيداتيو در آسيب اسكيمي پرفيوژن مجدد ميوكارد رت
949
بررسي تاثير توام هيدرومكانيكي در سازه هاي ژئوتكنيكي باتمركز روي شيب ها
950
بررسي تاثير توام ويسكوزيته ذاتي و برخي شرايط ريسندگي روي خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي فنيلن ترفتالاميد (PPTA )
951
بررسي تاثير توان بخشي شناختي مبتني بر بازي درماني بر واكنش سنج زمان وآزمون استروپ دانش آموزان مبتلا به اختلات يادگيري
952
بررسي تاثير توان ليزر بر پديده لنز گرمايي در محيط جاذب نور
953
بررسي تاثير توانايي مديران بر كارآيي سرمايه گذاري و ريسك سقوط قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
954
بررسي تاثير توانايي مديريت بر ميزان تعديلات حسابرسي
955
بررسي تاثير توانايي مديريت دانش و شكاف دانش كاركنان بر عملكرد شركت ارتباطات زيرساخت
956
بررسي تاثير توانايي مهارت هاي انساني مديران آموزشي در ايجاد انگيزش كاركنان در دبيرستانهاي نمونه مردمي دخترانه منطقه 1 تهران
957
بررسي تاثير توانبخشي شناختي برارتقاء توجه انتخابي و عملكردهاي اجرايي دانش آموزان مبتلا به اختلال كاستي توجه و بيش فعالي مقطع ابتدايي شهرستان فراهان در سال تحصيلي 1396-1395
958
بررسي تاثير توانبخشي قلبي بر ميزان رضايت جنسي بيماران بعد از جراحي عروق كرونري قلب
959
بررسي تاثير توانمند سازها بر فرآيند هاي مديريت دانش در شركت پالايش نفت اصفهان
960
بررسي تاثير توانمند سازهاي مديريت دانش بر فرايندهاي خلق دانش در سازمانهاي خدماتي﴿ در چارچوب سنجه هاي عملكرد سازمان﴾
961
بررسي تاثير توانمند سازي زنان سرپرست خانوار بر نشاط اجتماعي فرزندان
962
بررسي تاثير توانمند سازي كاركنان بر كارآفريني سازماني نواحي پنجگانه آموزش و پرورش شهر تبريز
963
بررسي تاثير توانمندسازي رواني كاركنان بر انگيزش كاري و پايداري سازماني در شركت خدمات انفورماتيك
964
بررسي تاثير توانمندسازي ساختاري با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي بر تعالي سازماني (مورد مطالعه: شركت پايش ارمغا ياران)
965
بررسي تاثير توانمندسازي ساختاري در توانمندسازي روان شناختي(مورد مطالعه: كاركنان پرستاري بيمارستان رسول اكرم (ص) شهر رشت
966
بررسي تاثير توانمندسازي كاركنان،كار تيمي و آموزش كاركنان بر رضايت شغلي(مورد مطالعه: دبيران زن گروه هاي آموزشي مناطق يك و دو رشت)
967
بررسي تاثير توانمندسازي نيرو ي انساني در تحول بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران
968
بررسي تاثير توانمندي رفتار مالي مديران بانك بر ارزش سهام مطالعه موردي بانك سرمايه
969
بررسي تاثير توانمندي فناري اطلاعات و مديريت دانش بر چابكي سازماني
970
بررسي تاثير توانمندي مديريت بر كيفيت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
971
بررسي تاثير توانمندي هاي پوياي بازاريابي بر عملكرد مالي بنگاه - مطالعه چند موردي
972
بررسي تاثير توانهاي جغرافيايي در توسعه فضائي بخش عربستان (علويجه و دهق)
973
بررسي تاثير توربوشارژينگ بر راندمان و آلايندگي موتور ديزل
974
بررسي تاثير تورم بر افزايش حاشيه سود شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1385 - 1388
975
بررسي تاثير تورم بر توزيع در آمد در ايران
976
بررسي تاثير تورم بر قيمت سهام شركت ها در ايران از ديد پيام نور قم
977
بررسي تاثير تورم بررابطه ي بين توسعه ي مالي ورشد اقتصادي در ايران
978
بررسي تاثير توريست بر امنيت جاذبه هاي گردشگري در سطح شهرستان بروجن
979
بررسي تاثير توزيع بار در مكان يابي توليدات پراكنده
980
بررسي تاثير توزيع طولي الياف پنبه بر يكنواختي نخ در سيستم ريسندگي رينگ
981
بررسي تاثير توزيع مجدد تنش در كنترل ميزان گاز خيزي لايه هاي زغال به روش عددي; مطالعه موردي معدن مكانيزه زغال سنگ طبس
982
بررسي تاثير توسعه اقتصاد مشاركتي بر عملكرد بخش توزيع محصولات كشاورزي مورد مطالعه: كسب و كار نوپاي دليوه
983
بررسي تاثير توسعه اقتصاد مشاركتي بر عملكرد بخش توزيع محصولات كشاورزي مورد مطالعه: كسب و كار نوپاي دليوه
984
بررسي تاثير توسعه بخش بانكي بر ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي كشور
985
بررسي تاثير توسعه برندهاي وارداتي بر وفاداري مصرف كننده برند سامسونگ
986
بررسي تاثير توسعه پست خريد از شبكه هاي اينترنتي بر بازار كارآفريني
987
بررسي تاثير توسعه توريسم بر ديپلماسي فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران
988
بررسي تاثير توسعه دولت الكترونيك در توسعه كارآفريني فردي
989
بررسي تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي به تفكيك بخش هاي نفتي و غير نفتي: مطالعه موردي اقتصاد ايران
990
بررسي تاثير توسعه نامتوازن كالبد شهر بر محيط زيست
991
بررسي تاثير توسعه نامتوازن كالبد شهر بر محيط زيست
992
بررسي تاثير تولد زودرس بر پوسيدگي دندان و نقايص مينايي دندان هاي شيري
993
بررسي تاثير توليد بالقوه بر مصرف انرژي در ايران رهيافتي از مدل فضا-حالت
994
بررسي تاثير توليدات تلويزيوني بر رفتار خوردن كودكان چاق شهرستان دامغان
995
بررسي تاثير تيپ هاي مختلف پوشش گياهي بر دما و رطوبت سطحي خاك با كمك سنجش از دور(مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده باغ شادي، استان يزد)
996
بررسي تاثير تيپ هاي مختلف شوري خاك بر فرسايش پذيري بادي
997
بررسي تاثير تيتاناتها به عنوان عامل اتصال دهنده و تعدادي از نانو ذرات معدني به عنوان پركننده و رنگدانه در بهبود خواص مكانيكي و حرارتي پلي وينيل كلريد نرم
998
بررسي تاثير تيتانيوم بر خواص آلياژ 27-ZA
999
بررسي تاثير تيتانيوم و عمليات حرارتي بر ساختار و سختي آلياژ هاي ZA
1000
بررسي تاثير تيزي و گسترش بعدي حمله بال بر روي هواپيما
بازگشت