<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثير بازي گروهي بر رشد اجتماعي كودكان 5-3 ساله مهد كودك هاي سطح شهر قاين
2
بررسي تاثير بازي هاي اموزشي بر پيشرفت تحصيلي رياضي و خلاقيت دانش اموزان دختر پايه سوم دبستان شهرستان بم
3
بررسي تاثير بازي هاي خشن بر پرخاشگري دانش آموزان مدرسه راهنمايي علي آباد كتول
4
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر ساختار رواني كودكان شش تا هشت سال از ديدگاه والدين
5
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهرستان گرگان
6
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي بر شكل گيري هويت نوجوانان 15-12 سال مدارس پسرانه راهنمايي شهرستان بهشهر
7
بررسي تاثير بازي هاي رايانه اي ملي بر ارتقاي هوش فرهنگي و حش نوع دوستي دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان اسفراين
8
بررسي تاثير بازي هاي كامپيوتري بر افزايش خلاقيت دانش آموزان دختر مقطع دوره دوم ابتدايي شهر قاين
9
بررسي تاثير بازي هاي كامپيوتري بر افزايش خلاقيت كودكان مقطع ابتدايي شهر نيشابور
10
بررسي تاثير بازي هاي هدف دار پيش دبستاني شهرستان طبس بر مهارت هاي كودكان
11
بررسي تاثير بازي واسباب بازي بر رشد فكري كودكان
12
بررسي تاثير بازي‌پردازي بر تمايل خريدمشتريان فروشگاه‌هاي اينترنتي (مورد مطالعه فروشگاه اينترنتي روبان)
13
بررسي تاثير بازي‌ها و فعاليت‌هاي مبتني بر نظريه پاس بر بهبود عملكرد املاء، خودكارآمدي تحصيلي، خودتنظيمي و مهارت‌هاي عصب روانشناختي كودكان با اختلال يادگيري املاء پايه ي سوم ابتدايي شهر اصفهان
14
بررسي تاثير بازيافت كشتي بر محيط زيست دريايي
15
بررسي تاثير بازيهاي آموزشي بر روند زبان آموزي كودكان پيش دبستاني شهرستان طبس
16
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر انزواي اجتماعي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر يزد
17
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر بهداشت رواني نوجوانان
18
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر راهنمايي شهر شاهرود در سال تحصيلي 90-89
19
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر عزت نفس كودكان ونوجوانان
20
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي برعزت نفس كودكان
21
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي خشن بر رفتار دانش آموزان شهر تهران
22
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي خشن برميزان خشونت ،افسردگي،اضطراب ،درنوجوانان شهرستان شاهرود
23
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي در احساس خشونت كودكان
24
بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي در كاهش اختلالات يادگيري دانش آموزان مدرسه پاكان شيروان
25
بررسي تاثير بافت فاشيا در انتقال نيروي ماهيچه اي اطراف مفصل زانوي گوسفند
26
بررسي تاثير بافت هاي تركيبي ﴿تافته؛ شرره و ساتين﴾ در خواص مكانيكي پارچه هاي ژاكاردتاري -پودي
27
بررسي تاثير بافر برنوسانات سطح آب درمخازن
28
بررسي تاثير بافل ها بر روي عملكرد حرارتي لوله جاذب كلكتور سهموي
29
بررسي تاثير باكتري بر بهبود نفوذپذيري و مقاومت بتن مسلح به الياف پلي پروپيلن
30
بررسي تاثير باكتري محرك رشد ريشه بر رشد و عملكرد دورقم لوبيا قرمز
31
بررسي تاثير باكتري هاي باسيلوس سوبتيليس و سودموموناس فلورسنت بر نماتد ريشه گرهي پسته تحت شرايط باغي
32
بررسي تاثير بانكداري الكترونيك بر رضايت مشتريان بانك صادرات ايران
33
بررسي تاثير بانكداري الكترونيك قبل و بعد از پياده سازي برساختارسازماني (مطالعه موردي :شعب بانك كشاورزي استان تهران )
34
بررسي تاثير بانكداري الكترونيك قبل و بعد از پياده سازي برساختارسازماني (مطالعه موردي :شعب بانك كشاورزي استان تهران )
35
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر رفتار سازماني مثبت كاركنان بانك ملي استان گيلان
36
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر رفتار سازماني مثيت كاركنان بانك ملي استان گيلان
37
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر صرفه جويي زمان كاركنان و مشتريان بانك ملت گنبد كاووس
38
بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر نسبت هاي سودآوري بانك ﴿بانكهاي تجاري ايران﴾
39
بررسي تاثير بانكداري متمركز بر روي رضايت مشتريان با استفاده از مدل دوين با رويكرد خدمات نوين
40
بررسي تاثير باور داشت هاي غير منطقي بر ميزان افسردگي
41
بررسي تاثير باور نحوست تربيع در طيرح اثار معماري دوره صفويه
42
بررسي تاثير باورها و نگرش هاي افراد درباره گروه و معناداري وظيفه بر هرزرفتگي اجتماعي
43
بررسي تاثير باورهاي مذهبي وباورهاي خرافي بر سلامت روان دانش آموزان.
44
بررسي تاثير بتاسيكلودكسترين بر خواص رنگي وفيزيكي نخ پشم رنگرزي وچاپ شده بارنگزاي طبيعي پسته وحشي
45
بررسي تاثير بدبيني كاركنان بر سايش اجتماعي با توجه به متغيرهاي پنهان سازي دانش و جو تسهيم دانش در سازمان
46
بررسي تاثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش اموزان مقطع راهنمايي مشهد
47
بررسي تاثير بدگماني سازماني بر رفتار انحرافي در محيط كار (مورد مطالعه: شركت مخابرات استان گيلان)
48
بررسي تاثير بدهي ،اندازه شركت و نقد شوندگي بر سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
49
بررسي تاثير بذر كتان بر شاخص هاي آنتروپومتري و سطج آندروژن در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك
50
بررسي تاثير بر نقطه پريكارديوم ‎۶ بر ميزان تهوع بعد از عمل جراحي كاتاراكت در بيماران سالمند بيمارستان خليلي شيراز در سال ۱۳۹۵
51
بررسي تاثير برخوردهاي مناسب اخلاقي معلم در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
52
بررسي تاثير برخي از پارامترهاي نخ و فرايند توليد بر مدول الاستيسيته بريد هاي تيوبي
53
بررسي تاثير برخي از تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر تشكيل ميوه سيب زميني
54
بررسي تاثير برخي از تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر تشكيل ميوه سيب زميني.
55
بررسي تاثير برخي از شرايط رويشگاهي بر كميت و كيفيت اسانس Ziziphora Clinopodioides Lam. در استان همدان
56
بررسي تاثير برخي از عوامل تكنولوژيكي دستگاهاي گيل باكس و فلاير بر برخي خواص فيزيكي نخ
57
بررسي تاثير برخي از فاكتورهاي ويرولانس ( حدت ) باكتري سودو موناس آئروژينوا بر روي تعدادي از باكتريها
58
بررسي تاثير برخي از متغيرهاي فرآيند تكسچرايزينگ برخواص فيزيكي نخ حجيم يكسره پلي پروپيلن
59
بررسي تاثير برخي از نوشيدنيهاي گازدار رايج در ايران بر ريز سختي ميناي دندانهاي كشيده شده انسان
60
بررسي تاثير برخي از ويژگي هاي پلي پروپيلن بر خواص پيوند زني حرارتي آن
61
بررسي تاثير برخي از ويژگي هاي خاك و محيط بر رواناب و رسوب در بخشي از حوضه آبخيز منطقه لردگان
62
بررسي تاثير برخي افزودني هاي شيميايي شناور سازي بر حذف ناخالصي هاي سولفيدي كنستانتره آهن
63
بررسي تاثير برخي تركيبات معدني و آلي بر جوانه زني دانه گرده
64
بررسي تاثير برخي خصوصيات فيزيكي خاك بر روي توليد رواناب ، فرسايش ، رسوب با استفاده از مدل EUROSEM در منطقه سوليجان استان چهارمحال بختياري
65
بررسي تاثير برخي عوامل اكولوژيك بر روي كميت و كيفيت اسانس Salvia bracteata banks & soland در استان كردستان
66
بررسي تاثير برخي فاكتورهاي محيطي درحذف رنگ هاي ريمازول بلك B - وريمازول رد بااستفاده ازباكتري Streptomyces PTCC1132
67
بررسي تاثير برخي مواد شيميايي برخواص فيزكي الياف پلي پروپيلن
68
بررسي تاثير برخي ويژگيهاي خانوادگي بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
69
بررسي تاثير برد و باخت و جهتگيري هدفي بر ميزان عزت نفس و احساس خودكارآمدي در واليباليستهاي پسر مقطع متوسطه شركت كننده در مسابقات آموزشگاههاي استان كرمانشاه
70
بررسي تاثير برسكاري آليا‍ژ تيتانيوم ﴿Ti6Al4V﴾ بر ريزدانه شدن سطح
71
بررسي تاثير برسلول هاي سرطاني سينه انساني
72
بررسي تاثير برقراري مديريت استراتژيك بر بهبود نوآوري كاركنان در شعب بانك توسعه صادرات ايران در شهر تهران
73
بررسي تاثير برقراري مديريت استراتژيك بر بهبود نوآوري كاركنان در شعب بانك توسعه صادرات ايران در شهر تهران
74
بررسي تاثير برگزاري نماز جماعت بر اخلاق اسلامي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گلوگاه
75
بررسي تاثير برگزاري نماز جماعت بر تربيت ديني دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان اردل
76
بررسي تاثير برنامه " ايجاد فرصت‌هاي توانمندسازي والدين" بر اضطراب و افسردگي والدين كودكان مبتلا به صرع و سايراختلالات نورولوژيك مزمن با حملات صرع مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت در سال 1397-1396
77
بررسي تاثير برنامه آشنا سازي چند جانبه بر صلاحيت باليني پرستاران تازه كار شاغل در بخشهاي ويژه
78
بررسي تاثير برنامه آموزش زبان فارسي دررشد تكلم، حافظه و كاركردهاي اجرايي دركودكان پيش دبستاني
79
بررسي تاثير برنامه آموزشي ICDL بر بهره وري كاركنان سازمان وظيفه عمومي ناجا
80
بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در زمينه پيشگيري از پديكلوزيس در دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهر بافق
81
بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در زمينه رفتارهاي مرتبط با بهداشت دهان و دندان در زنان خواستار فرزند شهر مهريز
82
بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل فرايند پذيرش احتياط بر اتخاذ رفتارهاي غربالگري سرطان دهانه رحم در ميان زنان روستايي شهرستان سرو آباد
83
بررسي تاثير برنامه باز تواني قلبي فاز يك بر ميزان افسردگي، اضطراب و استرس سالمندان مبتلا به بيماريهاي عروق كرونر بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي بيمارستان افشار يزد
84
بررسي تاثير برنامه تلويزيون به كودكان و نوجوانان در منطقه دلوار
85
بررسي تاثير برنامه درسي پنهان بر ارزشهاي اخلاقي دانش آموزان متوسطه ناحيه 3 شهر اصفهان
86
بررسي تاثير برنامه درسي پنهان بر رشد اجتماعي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي
87
بررسي تاثير برنامه درسي پنهان بر فرايند ياددهي و يادگيري دانشجويان رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر سال تحصيلي 92-93
88
بررسي تاثير برنامه درسي و فعاليت هاي پرورشي بر تربيت ديني دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان گنبد كاووس از ديدگاه دبيران و مربيان پرورشي
89
بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر نوآوري از نظر كاركنان و كارشناسان ،با تاكيد بر نقش واسطه اي مديريت دانش
90
بررسي تاثير برنامه ريزي بر روي مديريت در شهرستان بوشهر
91
بررسي تاثير برنامه ريزي تحصيلي بر پيشرفت درسي دانش آموزان دختر دبيرستاني منطقه 3 آموزش و پرورش تهران
92
بررسي تاثير برنامه ريزي مسير شغلي بر بهره وري نيروي انساني مورد مطالعه موسسه اعتباري ثامن استان گيلان
93
بررسي تاثير برنامه ريزي نيروي انساني بر عملكرد كاركنان شركت برق منطقه اي تهران
94
بررسي تاثير برنامه ريزي و آموزش ، در يادگيري كودكان و نوجوانان در موزه ها
95
بررسي تاثير برنامه شغلي محيط كار و مديريت شغلي بر رضايتمندي شغلي با نقش واسطه اي پشتيباني توسعه شغلي
96
بررسي تاثير برنامه شغلي محيط كار و مديريت شغلي بر رضايتمندي شغلي با نقش واسطه اي پشتيباني توسعه شغلي
97
بررسي تاثير برنامه كلاسهاي مركز جهانديدگان بر ميزان كاهش افسردگي سالمندان شهر پردنجان
98
بررسي تاثير برنامه مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته بر نحوه استفاده از كلاه ايمني در كارمندان موتور سوار شهر يزد﴿1385﴾
99
بررسي تاثير برنامه مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته بر نحوه استفاده از كلاه ايمني در كارمندان موتورسوار شهر يزد 1385
100
بررسي تاثير برنامه مبتني بر هدف چيني بازآموزي اسنادي و تركيبي بر ميزان عزت نفس احساس خودسودمندي سبك اسنادي و انگيزه توفيق گرائي دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي شهر كرمانشاه
101
بررسي تاثير برنامه هاي آموزشي مهارت هاي اجتماعي سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر نكا در سال تحصيلي 94-95
102
بررسي تاثير برنامه هاي آموزشي موزه بر تقويت تفكر خلاق (موردپژوهي: دانش آموزان پايه ي پنجم ابتدايي)
103
بررسي تاثير برنامه هاي تبليغي تلويزيون بر خانواده هاي شهر فارسان
104
بررسي تاثير برنامه هاي تلويزيون بر افت تحصيلي دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان ابركوه
105
بررسي تاثير برنامه هاي تلويزيوني كودكان و نوجوانان بر پيشرفت تحصيلي و اخلاقي كودكان 13-9 ساله
106
بررسي تاثير برنامه هاي راهنمايي ومشاوره در انتخاب رشته هاي تحصيلي دانش آموزان در دبيرستانهاي شهرستان كلاله درسال تحصيلي 80-1379
107
بررسي تاثير برنامه هاي كارو فناوري مدارس بر كارآفريني دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس نمونه پسرانه متوسطه دوم شهركرد)
108
بررسي تاثير برنامه هاي گروه درماني در كاهش ناسازگاري رفتاري نوجوانان
109
بررسي تاثير برنامه هاي ماهواره بر رشد اجتماعي و اعتماد به نفس نوجوانان
110
بررسي تاثير برنامه هاي ماهواره برسبك زندگي اسلامي جوانان 49-18 ساله شهر قاين
111
بررسي تاثير برنامه‌هاي پاسخگويي بار با بررسي احتمالاتي بارهاي كنترل پذير
112
بررسي تاثير برنامه¬هاي كاربردي شبكه¬هاي اجتماعي بر اعتماد مشتريان در كسب و كارهاي كوچك با نقش ميانجي شهرت برند (مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي مديسه)
113
بررسي تاثير برند ادراك شده بر عملكرد برند از طريق متغير تعديلگر درگيري مصرف كننده در شركت گروه صنعتي گلرنگ
114
بررسي تاثير برند بر رفتار خريد مصرف كنندگان لوازم خانگي در مازندران
115
بررسي تاثير برند بر صادرات فرش (پژوهش موردي: نشان تجاري ذوالانواري)
116
بررسي تاثير برند بر وفاداري برند با توجه به نقش واسطه اي رضايت مشتري و اعتماد برند
117
بررسي تاثير برند تجاري درفروش ورفتار مصرف كننده
118
بررسي تاثير برند خدمات بر فرآيند ارزش - وفاداري مشتريان ارزشهاي كاركردي در مقابل ارزشهاي غيركاركردي (مطالعه موردي: مشتريان بانك سپه شهر اصفهان)
119
بررسي تاثير برند داخلي بر رضايت مشتري (مورد مطالعه : شركت سايپا)
120
بررسي تاثير برون سپاري فعاليت هاي سازمان تامين اجتماعي به كارگزاري ها، بر عوامل موثر در رضايت مشتري ( مورد مطالعه: كارگزاري هاي شهر اصفهان)
121
بررسي تاثير بسته آموزشي شيوه زندگي سالم تهيه شده با استفاده از روش كيو بر كنترل فشار خون بيماران مبتلا به فشار خون بالا
122
بررسي تاثير بسته بندي برتوسعه صادرات محصولات پوشاك كشور
123
بررسي تاثير بسته بندي محصول و الگوهاي ارتباطي خانواده بر رفتار خريد كودكان و والدين (كودكان و والدين مراجعه كننده به مراكز تفريحي و خريد)
124
بررسي تاثير بسته بندي مواد غذايي بر جذب مشتريان در شهر بجنورد
125
بررسي تاثير بعضي از عوامل در رضايت شغلي مديران مدارس راهنمايي شهرستان بابل
126
بررسي تاثير بعضي از متغيرهاي ماشين ريسندگي رينگ بر هندسه ريسندگي سايرو
127
بررسي تاثير بعضي عوامل موثردرميزان پرزآلودگي وپرزدهي نخهاي مخلوط پشم - پلي استردرسيستم ريسندگي فاستوني
128
بررسي تاثير بكار گيري سرمايه اجتماعي در توانمند سازي روان شناختي شركت پالايش گاز پارسيان
129
بررسي تاثير بكارگيري اتوماسيون اداري بر بهرهوري كاركنان سازمان
130
بررسي تاثير بكارگيري انواع تفكر اخلاق والگوي حل مسئله بر فرآيند ياددهي - يادگيري دانشجويان پيام نور بهشهر
131
بررسي تاثير بكارگيري تكنولوژي آموزشي بر اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش از ديدگاه مديران مدارس ابتدايي شهر بهشهر
132
بررسي تاثير بكارگيري رهبري تحول آفرين بر كاهش فشار عصبي و خستگي در كاركنان گمركات استان آذربايجان شرقي
133
بررسي تاثير بكارگيري سرما و تركيب سرما- گرماي موضعي بر ميزان كبودي ناشي از تزريق انوكساپارين سديم در بيماران بستري در بخش هاي ارتوپدي بيمارستان پورسينا رشت
134
بررسي تاثير بكارگيري سرماي موضعي در محل ورود شيت فمورال بر ميزان درد كمر وعوارض عروقي بيماران تحت آنژيوگرافي عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي دكتر حشمت رشت در سال98-97
135
بررسي تاثير بكارگيري شيوه هاي مديريت منابع انساني در صنعت
136
بررسي تاثير بكارگيري فناروي اطلاعات بر بهره وري نيروي انساني در شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان با نقش ميانجي چابكي سازماني
137
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات )IT( بر بهره وري سازمان در سازمان انرژي اتمي ايران (از ديدگاه مديران سطوح مياني و عالي )
138
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر چابكي سازمان (مورد مطالعه سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري استان كرمانشاه)
139
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات، شهرت شركت و نوآوري بر عملكرد سازماني با توجه به تأثيرات كارآفريني سازماني (مطالعه موردي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)
140
بررسي تاثير بكارگيري لوله هاي انتقال سيال انعطاف پذير و رفتار ديناميكي سامانه هاي هيدروليك
141
بررسي تاثير بكارگيري مديريت ارتباط با مشتري crmبر كسب مزيت رقابتي در بانك قوامين
142
بررسي تاثير بكارگيري مديريت دانش در توانمند سازي كاركنان
143
بررسي تاثير بكارگيري مركز سامانه مديريت خدمات شهري (137) بر ميزان رضايت مشتريان در منطقه 2 شهرداري تهران
144
بررسي تاثير بلورينگي بر ميزان ويسكوزيته ذاتي محصول بدست آمده از پليمريزاسيون فاز جامد پلي اتيلن ترفتالات
145
بررسي تاثير بلوغ بر افت تحصيلي دانش اموزان پسر اول دبيرستان تربت جام
146
بررسي تاثير بلوغ مديريت پروژه سازماني در بهبود نقش ذينفعان در موفقيت پورتفوليوي پروژه هاي ساخت
147
بررسي تاثير بلوغ نوجوانان در پيشرفت تحصيلي در مقطع دبيرستان
148
بررسي تاثير بلوك عضله ي عرضي شكمي (TAP block) به دنبال تزريق بوپيواكائين 0.25% بر ميزان درد پس از عمل سزارين در زنان بستري در بيمارستان الزهرا رشت در سال 1390
149
بررسي تاثير بلوك عضله ي عرضي شكمي (TAP block) به دنبال تزريق بوپيواكائين 0.25%بر ميزان درد پس از عمل سزارين در زنان بستري در بيمارستان الزهرا رشت در سال 1390
150
بررسي تاثير بناسيكلودكسترين بر خواص رنگي وفيزيكي نخ پشم رنگرزي وچاپ شده با رنگزاي طبيعي پسته وحشي
151
بررسي تاثير به كارگيري شيوه هاي مديريت منابع انساني از نظر برنامه ريزي وتوسعه منابع انساني در پروژه هاي عمراني در شهرستان شهركرد
152
بررسي تاثير به كارگيري مدلسازي اطلاعات ساختمان بر توسعه پايدار از ديدگاه كاهش مصرف انرژي
153
بررسي تاثير به كارگيري وتحليل داده‌هاي عظيم براي كارايي بهتر در حوزه كسب و كار سازمان
154
بررسي تاثير بهبود اختلالات جنسي زنان مبتلا به بيماري ام. اس بر افزايش كيفيت زندگي آنان ﴿شهر اصفهان﴾
155
بررسي تاثير بهبوددهنده هاي چسبندگي سيليكوني بر روي خواص چسبندگي اپوكسي - سيليكونها
156
بررسي تاثير بهداش روان بر خود كار آمدي دانشجويان
157
بررسي تاثير بهداشت حرفه اي و ايمني بر تعهد سازماني در بخش هاي باليني بيمارستان هاي دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت
158
بررسي تاثير بهداشت رواني در آموزش و پرورش نوجوانان شهرستان گنبد كاووس
159
بررسي تاثير بهره برداري گياهان دارويي بر اقتصاد خانوارهاي ساكن ييلاقات شرق استان گيلان منطقه اشكورات
160
بررسي تاثير بهره گيري از روش هاي نوين تبليغات در بازاريابي بهبود وضعيت فروش شركت ها
161
بررسي تاثير بهره گيري از مديريت سطح مشترك بر كاهش تغييرات ناخواسته و دوباره كاري ها در پروژه هاي ساخت
162
بررسي تاثير بهسازي بافت كالبدي شهر بر كيفيت زندگي شهروندان مطالعه موردي :محدوده امامزاده يحيي شهر ساري
163
بررسي تاثير بهسازي ونوسازي بافت فرسوده در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر آق قلا)
164
بررسي تاثير بهسازي ونوسازي بافت فرسوده در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر آق قلا)
165
بررسي تاثير بودجه بر عملكرد مالي شركت هاي غير بانكي در بورس (مورد مطالعه شركت كشتيراني ج. ا. ا.)
166
بررسي تاثير بورات آلومينيوم بر خواص مكانيكي و ريز ساختاري تياليت
167
بررسي تاثير بورات منيزيم بر خواص مكانيكي و ريزساختاري تياليت
168
بررسي تاثير بورس تهران بر رشد اقتصادي ايران
169
بررسي تاثير بوكسيت حاوي TIO2 بالا بر خواص فيزيكي مكانيكي و ريز ساختاري آجرهاي AMC
170
بررسي تاثير بيش ارزشگذاري حقوق صاحبان سهام دررابطه بين كيفيت حسابرسي واقلام تعهدي
171
بررسي تاثير بيش اطميناني مديريت بر عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
172
بررسي تاثير بيش اعتمادي مديران بر سررسيد بدهي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
173
بررسي تاثير بيماريهاي رواني در خودكشي نوجوانان (12-20) در گرگان
174
بررسي تاثير بيمه محصولات كشاورزي دروضعيت اقتصاديروستائيان
175
بررسي تاثير بين اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان
176
بررسي تاثير بيو اتانول و درصد اكسيژن ورودي در موتور بنزيني بر آلايندگي و مصرف سوخت و تعيين ذرات معلق
177
بررسي تاثير بيو مولكول هاي نانو ساختاري مداخله گر در تجمع فيبريل هاي آميلوئيدي
178
بررسي تاثير پاپ آرت بر پوسترهاي معاصر ايران
179
بررسي تاثير پاپاورين هيدرو كلرايد وريدي به همراه شياف ديكلوفناك بر تسكين كوليك كليوي در مقايسه با شياف ديكلوفناك به همراه دارونما
180
بررسي تاثير پارامتر پير شدگي بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي گرم حاوي سرباره فولادي
181
بررسي تاثير پارامتر پيشروي در حين سوراخكاري بر وقوع پديده جدايش ميان لايه اي كامپوزيت هاي شيشه اپوكسي از طريق روش آكوستيك اميشن
182
بررسي تاثير پارامتر غير محلي و ضريب ماده تابعي بر رفتار استاتيكي و ديناميكي نانو تير ساخته شده از مواد تابعي هدفمند پيزوالكتريك(FGPM)
183
بررسي تاثير پارامتر هاي روانكار بر ارتعاشات خود تحريك در نورد سرد
184
بررسي تاثير پارامتر هاي عملياتيبر كارايي سلول هاي رافر كارخانه فسفات اسفوردي
185
بررسي تاثير پارامتر هاي ماشينكاري وايركات برزبري سطح فولاد هاي ابزار
186
بررسي تاثير پارامتر هاي مختلف انتهاي خودرو بر تغيير ضريب پسا به وسيله نرم افزار FLUENT
187
بررسي تاثير پارامتر هاي ميكرو ساختار عاج دندان بر روي مسير رشد ترك
188
بررسي تاثير پارامتر هاي هندسي بال بر روي پايداري آيروالاستيك هواپيما با استفاده از روش GDQ
189
بررسي تاثير پارامتر هاي هندسي در مدل سازي رفتار همسان‌گرد يك سلول واحد از كامپوزيت هاي ذره‌اي دوفازي با پخش تصادفي ذرات كروي
190
بررسي تاثير پارامتر هاي هندسي كانولا بر ايجاد لخته خون در جريان خون دستگاه اكسيژناسيون غشايي برون پيكري
191
بررسي تاثير پارامترها بر خواص فوم توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
192
بررسي تاثير پارامترهاي MQL بر عملكرد سنگزني و بهينه سازي آن ها
193
بررسي تاثير پارامترهاي آلومينايزينگ بر ساختار پوشش پلاتين - آلومينايد اعمال شده بر روي سوپر آلياژ GTD -111
194
بررسي تاثير پارامترهاي ابعادي بر ضرايب ايروديناميك موشك
195
بررسي تاثير پارامترهاي اسپري شعله اي و عمليات ذوب مجدد بر ساختار و خواص مكانيكي ﴿سايش و سختي ﴾ پوشش هاي NICIBSI
196
بررسي تاثير پارامترهاي اقليمي بر ساخت و سازهاي عمراني ﴿مساكن شهري﴾ و مديريت آن در استان آذربايجان غربي
197
بررسي تاثير پارامترهاي انجمادي بر مشخصات ريزساختاري در انجماد جهت دار آلياژ Al-Cu
198
بررسي تاثير پارامترهاي بافندگي بر ميزان لغزش نخهاي تاروپود در پارچه هاي فيلافتي
199
بررسي تاثير پارامترهاي پرتو دهيدر رشد ريز ساختارها بر روي سطح سيليكون توسط تابش پرتو ليزر در حضور SF6
200
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش دهي آلومينايزينگ بر مقاومت به اكسيداسيون و خوردگي داغ پوشش Pt-Al اعمال شده روي سوپر آلياژ پايه نيكل GTD-111
201
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش دهي بر ساختار پوشش آلياژي Co-W به روش آبكاري پالسي
202
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش دهي بر مقاومت به اكسيداسيون دماي بالاي پوشش آلومينا يدي فاز گازي بر سوپر آلياژ gtd- 111
203
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش كرومايزينگ بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژ IN 738LC در محدوده دمايي 1000-800 C
204
بررسي تاثير پارامترهاي پوشش¬دهي زئوليت برروي پايه آلومينا سيليكاتي جهت كاربرد در تصفيه آب
205
بررسي تاثير پارامترهاي تاثيرگذار در منحني‌هاي همدوز در روش IORT
206
بررسي تاثير پارامترهاي تحليل غير خطي در مدلسازي تيرهاي عميق بتن مسلح
207
بررسي تاثير پارامترهاي ترموديناميكي و هيدروديناميكي بر روي جداسازي واكس از نفت خام
208
بررسي تاثير پارامترهاي توليد بر خواص الياف اكريليك
209
بررسي تاثير پارامترهاي توليد نخ بوكله بر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي حلقوي پودي
210
بررسي تاثير پارامترهاي جرياني در سيستم گوگردزدايي اكسيداسيوني سوخت ديزل به كمك امواج مافوق صوت
211
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري GTAW ترميمي در ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي گرم
212
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر خواص مكانيكي و ريزساختاري آلومينيوم 6061
213
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري بر ساختار ماكرو- ميكروسكوپي سوپر آلياژ اينكولوي 800
214
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري هيبريدي GMAW-FSW حاوي پودر آلومينا بر استحكام ناحيه جوش آلومينوم 6061
215
بررسي تاثير پارامترهاي دانسيته جريان ، زمان و اندازه ذرات كاربيد سيليسيم بر پوشش كامپوزيتي SIC-NI
216
بررسي تاثير پارامترهاي دانه بندي بر زاويه اصطكاك ماسه با استفاده از شبكه عصبي و رگرسيون چند متغيره
217
بررسي تاثير پارامترهاي دما و درصد حجمي ذرات SIC بر سياليت كامپوزيت ريختگي A356/SIC
218
بررسي تاثير پارامترهاي رله بر حفاظت ريزشبكه با واحدهاي ژنراتور سنكرون
219
بررسي تاثير پارامترهاي زمين شناسي مهندسي در طراحي پرده آب بند سد كارون 4
220
بررسي تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي محيط بر ميزان ارتعاشات سطحي خطوط ريلي زير زميني
221
بررسي تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي بر خردايش توده سنگ در آتشباري معدن فسفات اسفوردي
222
بررسي تاثير پارامترهاي ساخت بر تغييرات ابعادي سخت و مقاومت سايشي كامپوزيت هاي مس - گرافيت
223
بررسي تاثير پارامترهاي ساخت بر خصوصيات كامپوزيت هاي پيزوالكتريك تيتانات زير كونات سرب - اكسييد روي PZT/Zn0
224
بررسي تاثير پارامترهاي ساختاري نوع گره، ارتفاع پرز در ميزان افت ضخامت فرش دستبافت
225
بررسي تاثير پارامترهاي ساختاري و عوامل شيميايي گرافن برروي خواص فيزيكي مكانيكي نانوكامپوزيت لاستيك طبيعي
226
بررسي تاثير پارامترهاي سازه اي خط و ناوگان بر افزايش بار ديناميكي در روسازي دال خط راه آهن
227
بررسي تاثير پارامترهاي سطح گسيختگي گسلش و اندركنش سازه و زمين
228
بررسي تاثير پارامترهاي سطح و طول مكش بر ضريب ليفت ايرفويل NACA 0012 [ان. آ. سي. آ.]
229
بررسي تاثير پارامترهاي سوزن زني بر خصوصيات مكانيكي منسوجات بي بافت سوزن زني شده
230
بررسي تاثير پارامترهاي سيال بر نرخ براده برداري و صافي سطح در پرداخت كاري به كمك سيال هوشمند (MRF)
231
بررسي تاثير پارامترهاي سينترينگ بر رفتار سايش سگمنت هاي الماس
232
بررسي تاثير پارامترهاي شات پينينگ توسط ارتعاشات التراسونيك بر منطقه جوش
233
بررسي تاثير پارامترهاي طراحي سوخت بر عملكرد مكانيكي آن در طول كاركرد راكتور
234
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي آستمپرينگ برساختار و خواص مكانيكي فولادهاي كم آلياژ
235
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي انحلال بر فاز γ در سوپرآلياژ پايه نيكل GTD - 111
236
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر خصوصيات فصل مشترك Fe0- Cr در نمونه آهني با پوشش كروم
237
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر خصوصيات فصل مشتركFe- Cr در نمونه آهني با پوشش كروم سخت
238
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص كششي آلياژ AZ91
239
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر فرآيند كشش عميق آلياژ برنج 30-70
240
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي در بازيابي ساختار سوپر آلياژ پايه نيكل  René 80
241
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي در بازيابي ساختار سوپر آلياژ پايه نيكل René 80
242
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي در بازيابي ساختار سوپر آلياژ پايه نيكل RENE80
243
بررسي تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي رسوب سختي بر ريز ساختار و سختي سوپر آلياژ X hastelloy
244
بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي بر توليد بيوهيدروژن و بيو گاز از پساب صنايع كاغذ سازي
245
بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي روي اندازه قطرات در يك ستون ضربه اي افقي از نوع سيني دار در حضور محلول حاصل از فروشويي سنگ معدن اورانيوم و حلال تري اكتيل آمين
246
بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي فرايند تقطير غشايي اسمزي بر عملكرد آن در تغليظ آبميوه ها
247
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر سنتز AI2O3 - ZRO2 به روش هيدروترمال
248
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر سنتز MULLITE- ZRO2 به روش هيدروترمال
249
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر سنتز نانو الياف تو خالي اكسيد روي تهيه شده به روش الكتروريسي
250
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر كيفيت ورق آلومينيوم به روش ريخته گري مداوم دوغلتكي
251
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند برمورفولوژي ذرات هيدروكسي آپاتيت تهيه ضده به روش هيدروترمال
252
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند توليد بر خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادهاي نيكل دار متالوژي پودر
253
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيندهاي پاشش حرارتي بر خصوصيات پوشش هاي مقاوم به سايش قالب هاي بزرگ صنعتي
254
بررسي تاثير پارامترهاي فراوري بر ويژگي هاي سراميك هاي TIB توليد شده به روش سنتز احتراقي همراه با اعمال فشار سريع
255
بررسي تاثير پارامترهاي فرايند بر ريز ساختار آلياژ آلومينيوم 6000 در آندايزينگ سخت
256
بررسي تاثير پارامترهاي فرايند نيتروژن دهي-اكسيداسيون پلاسمايي بر رفتار سايشي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 316
257
بررسي تاثير پارامترهاي فرايند و افزودني بر ساختار، ريزساختار و خواص اپتيكي فيلم لايه نازك اكسيد تيتانيوم مزومتخلخل منظم
258
بررسي تاثير پارامترهاي فرايند و شرايط ساخت بر خواص پوشش هيدروكسي آپاتيت رسوب گذاري الكتريكي شده
259
بررسي تاثير پارامترهاي فرايندهاي جوشكاري بر خواص مكانيكي و متالوژيكي جوش هاي فولادهاي كم آلياژي پراستحكام
260
بررسي تاثير پارامترهاي فيزيكي مختلف در ايده هاي تحريك مستقيم همجوشي ليزري
261
بررسي تاثير پارامترهاي ماشين كاري بر روي عمر ابزار فرز كاري در توليد
262
بررسي تاثير پارامترهاي ماشين كاري بر نيرو هاي ماشين كاري در ماشين كاري به كمك حرارت
263
بررسي تاثير پارامترهاي ماشينكاري بر روي نيروها و شبيه سازي فرآيند برش و بدست آوردن فرمول تجربي
264
بررسي تاثير پارامترهاي ماشينكاري برروي زبري سطح در تراشكاري، فرزكاري و سنگ زني
265
بررسي تاثير پارامترهاي ماشينكاري روي نيروهاي ماشينكاري و بدست آوردن فرمولهاي تجربي براي محاسبه مولفه هاي نيرو برش براي جنس ابزار و قطعه كاري مشخص در كارگاه
266
بررسي تاثير پارامترهاي مته كاري روي نيروهاي محوري و كويل و بدست آوردن فرمولهاي تجربي براي محاسبه آنها
267
بررسي تاثير پارامترهاي محيطي بر جريان سيال درون لوله
268
بررسي تاثير پارامترهاي محيطي بر جريان سيال درون لوله
269
بررسي تاثير پارامترهاي محيطي و شرايط سرباره بر روي خوردگي جرم نسوز منيريتي در كوره قوس الكتريكي
270
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف VF و dF بر خواص مكانيكي تك جهتي شيشه / اپوكسي در كاربرد فلز تخت خودرو
271
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي عملكرد برج هاي خنك كننده جريان مرطوب با استفاده از مدل سازي رياضي
272
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر سايش به وسيله روش هاي آزمايشگاهي و عددي
273
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر سفتي خمشي و توزيع تنش سازه لانه زنبوري به روش اجزا محدود
274
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر شاخص هاي ايمني سيستم زمين در محيط چند لايه
275
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر ضريب اصطكاك بين ذرات پودر
276
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف پالس بر الكتروپوريشن
277
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف در بازيابي كبالت از قراضه هاي سوپر آلياژي FSX - 414 به روش الكتروليز پالسي معكوس
278
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف طرح اختلاط در مشخصات فني بتن پلاستيك با مقاومت بالا
279
بررسي تاثير پارامترهاي مداري يك مجموعه ماهواره بر پوشش دهي كامل زمين
280
بررسي تاثير پارامترهاي مقدار كاهش سطح مقطع و درجه حرارت آنيل روي خواص مكانيكي ورق هاي فولادي ميكرو آلياژي نيوبيوم دار نورد سرد شده
281
بررسي تاثير پارامترهاي موادي بر مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش پروفيل هاي درب و پنجره پي وي سي
282
بررسي تاثير پارامترهاي موادي برخواص تريبولوژيك كامپوزيهاي ضد اصطكاكي خود روان كننده بر پايه رزين فنوليك
283
بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر خشك شدن در خشك كن هاي نوار نقاله اي
284
بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر فرآيند ساخت لوله هاي تراوا
285
بررسي تاثير پارامترهاي موثر در شكل پذيري اعضاء و سازه هاي بتن مسلح با استفاده از نرم افزار IDARC (V5 [آيدارك] ويرايش پنجم
286
بررسي تاثير پارامترهاي نخ و دكمه روي اتصال دكمه و لباس
287
بررسي تاثير پارامترهاي نفت بر سيگنالهاي اكوسيتك ايميژن در خط لوله
288
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي تير و ستون بر رفتار اتصالات داراي تير با جان كاهش يافته
289
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي خط بر ايمني سير قطار در ارتقاء خطوط موجود به خطوط سريع السير
290
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي ربات بر عملكرد ديناميكي بهينه اش
291
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي شكستگيها در مرحله اكتشاف ذخاير سنگهاي ساختماني و نما، جهت كاهش ضايعات و بهينه نمودن بلوكهاي استخراج شده
292
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي ميكرونيدل بر نتيجه درمان ميكرونيدلينگ
293
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي و فيزيكي جت هاي برخوردي در خنك كاري منابع
294
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي و ماشينكاري بر روي زاويه اصططحكاك و زاويه برش و بهينه كردن آنها
295
بررسي تاثير پارامترهاي هوانشناسي برشاخص كيفيت هوا در شهر اصفهان
296
بررسي تاثير پارامترهاي هيدروليكي جريان آبهاي زيرزميني بر روي سرعت جريان و ضريب هدايت هيدروليكي و مقايسه آنها از روش هاي تئوري و چاه هاي مشاهداتي
297
بررسي تاثير پارك هاي بانوان در رفع نيازهاي تفريحي - فراغتي كاربران
298
بررسي تاثير پاساژهاي مختلف سلولي بر بيان ماركرهاي ويژه سلولهاي بنيادي در سلولهاي مزانشيمي مغز استخوان بندناف و چربي
299
بررسي تاثير پاساژهاي مختلف سلولي بر بيان ماركرهاي ويژه سلولهاي بنيادي درسلولهاي مزانشيمي مغز استخوان ، بند ناف وچربي
300
بررسي تاثير پاساژهاي مختلف سلولي بر بيان ماركزهاي ويژه سلولهاي بنيادي در سلولهاي مزانشيمي مغز استخوان بند ناف و چربي
301
بررسي تاثير پاسخ بار و قيمت دهي ديناميك درشبكه هاي هوشمند توزيع
302
بررسي تاثير پاشيدن كتامين در ته حلق بر روي گلو درد بعد از عمل
303
بررسي تاثير پالاتوپلاستي با امواج راديويي(RF) بر بهبود بيماران مبتلا به خرخر شبانه
304
بررسي تاثير پالاتوپلاستي با امواج راديويي(RF) بر بهبود بيماران مبتلا به خرخر شبانه
305
بررسي تاثير پايگاه اجتماعي -اقتصادي بر نگرش مردان نسبت به جايگاه زنان در خانواده (مطالعه موردي شهرك اكباتان )
306
بررسي تاثير پايگاه اجتماعي -اقتصادي خانواده بر سلسله مراتب نظام ارزشي جوانان (مطالعه موردي: شهرستان نجف آباد)
307
بررسي تاثير پايگاه اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي خانواده برميزان مطالعه كتابهاي غير درسي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان املش
308
بررسي تاثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر ميزان دينداري آنان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه كاشان)
309
بررسي تاثير پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده بر ميزان مشاركت اجتماعي دختران مطالعه موردي ( دختران 15 تا 29 سال شهر بندرگز)
310
بررسي تاثير پتاسيم سيليكات و نانو سيليس بر رشد و نمو توت فرنگي تحت شرايط كم آبي
311
بررسي تاثير پتانسيل تابع دلتاي ديراك در دستگاههاي كوانتومي به روش انتگرال مسير
312
بررسي تاثير پتانسيل خارجي بر ساختار و رفتار فازي سيالي متشكل از ذرات استوانه اي سخت محدود شده و موازي درنانو حفره صفحه اي و ساختار اين سيال در مجاورت تك ديواره با استفاده از نظريه تابعي چگالي
313
بررسي تاثير پتانسيل شيميايي اكسيژن اتمسفر بر رفتار اكسيداسيون آلياژ ريختگي پايه NI3AI
314
بررسي تاثير پتدين و دو دوز كتامين در پيشگيري از لرز بعد از عمل جراحي در مقايسه با گروه كنترل
315
بررسي تاثير پتدين و دو دوز كتامين در پيشگيري از لرز بعد از عمل جراحي در مقايسه با گروه كنترل
316
بررسي تاثير پخش سيلاب بر منابع آب زيرزميني در منطقه دئفه رفسنجان
317
بررسي تاثير پديدةخودكوچكپنداريافرادموفق بر تضادكارخانواده بانقشميانجيكمالگرايي (مطالعه موردي: دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه مازندران)
318
بررسي تاثير پديده ترجمه بر نثر معاصر ايران از آغاز دوره مشروطيت تا آغاز سال 1320
319
بررسي تاثير پديده فاصله قيمت بازار سهام از ارزش ذاتي دارايي ها بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
320
بررسي تاثير پديده فاصله قيمت بازار سهام از ارزش ذاتي دارايي ها بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
321
بررسي تاثير پديده معيوب شدگي پره هاي توربينهاي گاز بر عملكرد پره
322
بررسي تاثير پديده يخ زدگي و ذوب بر فرسايش و رواناب يك خاك لوم رسي
323
بررسي تاثير پديده‌آب‌درختي و بارهاي فضايي بر توزيع ميدان الكتريكي دركابل هاي فشار متوسط با استفاده از روش اجزا محدود
324
بررسي تاثير پذيرش رسانه هاي اجتماعي توسط صادركنندگان در به كارگيري نهايي اين اپليكيشن ها با در نظر گرفتن نقش تعديل كننده وابستگي صادرات (مورد مطالعه شركت مپنا)
325
بررسي تاثير پذيرش فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت الكترونيكي شهروندان منطقه 18 تهران
326
بررسي تاثير پذيري تاب آوري و استرس ادراك شده براساس نيم رخ شخصيتي و علايق معنوي- مذهبي سازگارانه و ناسازگارانه كارمندان استانداري
327
بررسي تاثير پذيري توليد كنندگان پوشاك مجلسي بانوان (توليكا،ويچي، سرژه) از رنگ سال اعلام شده توسط شركت پنتون
328
بررسي تاثير پذيري توليد كنندگان پوشاك مجلسي بانوان (توليكا،ويچي،سرژه)از رنگ سال اعلام شده توسط شركت پنتون
329
بررسي تاثير پذيري خواص مكانيكي از نوع شبكه و ميزان تخلخل در داربست هاي ساخته شده از رزين با پرينت سه بعدي و چهار بعدي
330
بررسي تاثير پذيري شيعيان از تفكر اعتزالي در سده هاي نخست
331
بررسي تاثير پذيري نرخ بازده داراييها ونرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معيارهاي عملكرد شركت از اعمال مكانيزم هاي حاكميت شركتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
332
بررسي تاثير پذيري هزينه سرمايه از اهرم عملياتي و اهرم مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
333
بررسي تاثير پرتفوي تسهيلات اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصادي بر سودآوري بانك ها
334
بررسي تاثير پرتودهاي الكتروني روحي محلولهاي حاوي رنگ مستقيم
335
بررسي تاثير پرخاشگري بر افت تحصيلي دانش آمو زان پسر پايه پنجم مقطع ابتدايي منطقه جي شهرستان اصفهان
336
بررسي تاثير پرداخت يارانه نقدي بر رفاه خانوارها در دهك هاي مختلف
337
بررسي تاثير پرسنل و كيفيت ادراك شده بر شهرت برند محصولات مديران خودرو ( مطالعه موردي شهر تهران)
338
بررسي تاثير پرفشار آزورزبردما و بارش ايران زمين
339
بررسي تاثير پرك برريزساختاروسختي سنجي آلياژA356
340
بررسي تاثير پروبيوتيك ها بر روي شاخص هاي رشدي كودكان 2 تا 5 ساله مبتلا به اختلال رشد خفيف تا متوسط
341
بررسي تاثير پروبيوتيك، عسل و سياهدانه بر كنترل اسهال ناشي از پرتودرماني
342
بررسي تاثير پروپرانولول خوراكي بر ميزان اضطراب و متغيرهاي هموديناميك در بيماران كانديد عمل جراحي تحت بيهوشي عمومي
343
بررسي تاثير پروتئاز بر زير واحدهاي كلوتن گندم و چگونگي بهبود آرد حاصل ازآن
344
بررسي تاثير پروتئوليز در فرايندهاي جوانه زني و هيدروليز آنزيمي بر پروتئين هاي عدس و ويژگي هاي زيست فعالي و عملكردي آنها و مقايسه با پروتئين هاي آب پنير
345
بررسي تاثير پروژسترون واژينال در پيشگيري از زايمان زودرس در زنان باردار با علايم زايمان زودرس مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا﴿س﴾ رشت از مهر ماه 1386 تا فروردين ماه8 138
346
بررسي تاثير پروفيل هاي عرضي مختلف كانال ها بر ضريب درگ پايه هاي پل با مقاطع متفاوت در معرض جريان آب
347
بررسي تاثير پس انداز احتياطي بر انگيزه ي انباشت سرمايه در اقتصاد ايران
348
بررسي تاثير پساب بر روي رشد دو گياه سورگم و جو و مطالعه مسائل زيست محيطي آن
349
بررسي تاثير پسماند نفت پالايشگاه كرمانشاه بر خواص ژئوتكنيكي خاك
350
بررسي تاثير پسماند واحد توليدي پلي وينيل كلرايد پتروشيمي اروند بر حساسيت رطوبتي و تغيير شكل ماندگار مخلوط هاي آسفالتي گرم
351
بررسي تاثير پك سرما بر شدت درد و قطر كبودي ناشي از تزريق انوكساپارين سديم در سالمندان بستري در بيمارستان 22 آبان لاهيجان در سال 1397
352
بررسي تاثير پلاسما اكسيژن و اعمال پوشش ژلاتين بر زيست تخريب پذيري و خواص فيزيكي و مكانيكي داربستهاي پلي يورتاني مورد استفاده در كاربردهاي قلبي و عروقي
353
بررسي تاثير پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي در زيست تخريب ساختن فيلم پلي الفيني
354
بررسي تاثير پلي مورفيسم هاي (CYP3A4*22 (rs35599367 و (CYP3A5*3 (rs776746 بر ميزان دوز تجويزي داروي آتورواستاتين در بيماران با LDL بالا، در استان گيلان، شهر رشت
355
بررسي تاثير پماد EMLA، اسپري ليدو كائين و كيسه يخ بر درد ناشي از ورود سوزن هاي عروقي در بيماران همودياليزي
356
بررسي تاثير پماد تهيه شده از گياه آب بشقابي (Centella asiatica) بر سوختگي درجه سوم در بيماران مركز سوانح سوختگي ولايت شهرستان رشت در سال 1397
357
بررسي تاثير پنج اس بر اثربخشي كاركنان فني (مورد مطالعه : گروه نگهداري هواپيماهاي ترابري پايگاه هوايي شهيد دوران شيراز)
358
بررسي تاثير پنج عامل بزرگ شخصيتي و تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: بيمارستان رازي شهر رشت)
359
بررسي تاثير پنج نيروي رقابتي پورتو بر موفقيت شركت ساختماني بتن راديه
360
بررسي تاثير پودر آجر و پودر شيشه باز يافتي بر مقاومت سايشي بتن زير آب سدهاي بزرگ
361
بررسي تاثير پودر برگ مرزه بر درد و سطح سايتوكين هاي بيش التهابي بيماران مبتلا به استئو آرتريت
362
بررسي تاثير پودر پني سيلين 6.3.3 به صورت موضعي در درمان آفت دهان
363
بررسي تاثير پودر پني سيلين 6.3.3 به صورت موضعي در درمان آفت دهان
364
بررسي تاثير پودر پني سيلين 6.3.3 به صورت موضعي در درمان آفت دهان
365
بررسي تاثير پودر عصاره گياه كندل كوهي (Dorema aucheri) بر فعاليت آنزيم كاتالاز و سوپر اكسيد ديسموتاز سرم و بيان ژن گيرنده گاما، دخيل در تكثير پروكسيزوم ها Peroxisome Proferators Activated receptors) در بيماران ديابتي نوع 1
366
بررسي تاثير پودر كربن فعال آب‌گريز بر خصوصيات مكانيكي و دوام بتن
367
بررسي تاثير پودر گياه كندل كوهي(DOREMA AUCHERI) بر ميزان محصولات ناشي از گليكوزيلاسيون پيشرفته پروتئين هاي پلاسما و سرعت انعقاد و فيبرينوليز پلاسما در بيماران ديابتي نوع 2
368
بررسي تاثير پوزولان طبيعي و پودر سنگ آهك بر روي مقاومت مكانيكي ، جذب آب و نفوذپذيري بتن غلتكي جاده اي
369
بررسي تاثير پوزولان و الياف بر دوام بتن قليا فعال سرباره اي در برابر چرخه هاي يخ و ذوب
370
بررسي تاثير پوشانها بر روي سياليت مذاب چدن خاكستري در روش ريخته گري توپر
371
بررسي تاثير پوشش NI- 5OCR اعمال شده به روش HVOF ب فولاد 31OS جهت كاهش خوردگي ناشي از غبار شدن
372
بررسي تاثير پوشش SIC بر اكسيداسيون بدنه هاي كربني با دانسيته بالا
373
بررسي تاثير پوشش آلومينا نانو ساختار بر خواص پارچه هاي با الياف كولار
374
بررسي تاثير پوشش دهي نانو الياف نايلون و اكريليك بر راحتي پوشاك
375
بررسي تاثير پوشش گياهي بر ساختار جريان در آبشستگي موضعي تكيه‌گاه با مقطع نيم‌بيضي
376
بررسي تاثير پوشش گياهي بر ضريب پخش آلودگي در يك كانال مستطيلي
377
بررسي تاثير پوشش گياهي در ديوار و مواد رسوبي غير چسبنده در كف يك فلوم بر مولفه هاي جريان آشفته تحت گردايان فشار مطلوب
378
بررسي تاثير پوشش گياهي در كف و ديوارهاي كانال بر نيمرخ سرعت جريان و برآورد ضريب زبري
379
بررسي تاثير پوشش نانو ساختار تيتانيا بر ريز ساختار و رفتار فتوكاتاليستي آلومينيوم
380
بررسي تاثير پوشش نفوذي آلومينيوم - سيليسيم بر مقاومت اكسيداسيون دما بالاي فولاد ساده كربني
381
بررسي تاثير پوشش نيتراسيون پلاسمايي بر سختي مقاومت به سايش فولاد گرمكار 2678/1
382
بررسي تاثير پوشش نيتراسيون پلاسماييبر سختي و مقاومت به فولاد گرمكار2678/1
383
بررسي تاثير پوشش هاي تبديلي بر روي جدايش كاتدي با استفاده از روش هاي بينايي ماشين و رنگ سنجي
384
بررسي تاثير پوشش هاي شعله اي AL2O3-Tio2 بر رفتار سايشي و خوردگي فولاد ساده كربني و تعيين شرايط بهينه ايجاد پوشش
385
بررسي تاثير پوشش هاي محافظ پنجره ( پرسيانا ) بر مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني تهران
386
بررسي تاثير پوشش هيبريدي ارگانيك-غير ارگانيك برروي ترشوندگي و خاصيت ضد ميكروبي بيس دنچر رزيني
387
بررسي تاثير پوشش‌هاي تيتانيوم‌دار بر مقاومت اكسيداسيوني گرافيت
388
بررسي تاثير پول الكترونيكي بر سرعت گردش معاملات ( با تحليل مدل تقاضاي پول فريدمن)
389
بررسي تاثير پول الكترونيكي بر سرعت گردش معاملات (با تحليل مدل تقاضاي پول فريدمن)
390
بررسي تاثير پولشويي بر رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه
391
بررسي تاثير پويايي مديريت دانش بر عملكرد سازماني با رويكرد كارت امتيازي متوازن و پويايي سيستم ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي يزد﴾
392
بررسي تاثير پياده سازي استراتژي هاي رقابتي پورتر در پاسخگويي به نياز بازار محوري مشتريان (مورد مطالعه:محصولات فروشگاه هاي فرش ماشيني ستاره كوير يزد)
393
بررسي تاثير پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير TPM بر تعالي سازماني بر اساس مدل EFQM( مطالعه موردي كارخانه نساجي بهار ترنج )
394
بررسي تاثير پياده سازي سيستم هاي اطلاعات مديريت بر عملكرد شركتهاي دولتي مورد مطالعه شركت ارتباطات زيرساخت
395
بررسي تاثير پياده سازي عناصر مدل 7s مك كينزي در بهبود ميزان فروش مطالعه موردي:شركت آپادانا تك
396
بررسي تاثير پياده سازي موفق سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) بر روي بهره وري و نوآوري كاركنان (مورد مطالعه : شركت ذوب آهن اصفهان
397
بررسي تاثير پياده سازي و بكارگيري سيستم اتوماسيون اداري بر رضايت ارباب رجوع در ادارات دولتي شهرستان بيجار
398
بررسي تاثير پيامد آزمون هاي زبان انگليسي دوره اول متوسطه بر فرايند يادگيري زبان
399
بررسي تاثير پيامدهاي رفاه ذهني بر بهره‌وري كاركنان صندوق حمايت و بازنشستگي آينده‌ساز
400
بررسي تاثير پيامهاي بازرگاني تلويزيوني بر كودكان 6 تا 9 ساله (از ديدگاه مادران ايشان )
401
بررسي تاثير پيامهاي تبليغي برنامه هاي تلويزيون، بر خانواده در شهر اصفهان
402
بررسي تاثير پيچش روي تنش محوري در پيچ با استفاده از التراسونيك
403
بررسي تاثير پيچيده بودن تكليف بر پيچيدگي نحوي، در روايت نويسي زبان آموزان ايراني , The Effect of Task Complexity on Syntactic Complexity in Iranian EFL Learners' Narrative Writing
404
بررسي تاثير پيرسازي ترمومكانيكي FTMT بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم 7075
405
بررسي تاثير پيرسازي حرارتي بر ريز ساختار و خواص جوش سوپر آلياژ اينكونل 617
406
بررسي تاثير پيرشدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط‏هاي آسفالتي با استفاده از روش ‏هاي مكانيكي و ترموديناميكي
407
بررسي تاثير پيش پردازش داده هاي هيدرولوژيكي بر نتايج انواع مدل هاي پيش بيني سري هاي زماني هيدرولوژيكي
408
بررسي تاثير پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر روي رشد و بعضي از پارامترهاي بيوشيميايي گياه چغندر (Beta vulgaris) تحت تنش شوري (NaCl)
409
بررسي تاثير پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر روي رشد و بعضي از پارامترهاي بيوشيميايي گياه چغندر (Beta vulgaris) تحت تنش شوري (NaCl)
410
بررسي تاثير پيش تيمار پرايمينگ ساليسيليك اسيد بر ويژگيهاي فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي گياه گوجه فرنگي تحت شرايط كمبود آب
411
بررسي تاثير پيش تيمار سالسيليك اسيد برجوانه زني بذر گياه برنج Oryza sativa در شرايط تنش شوري
412
بررسي تاثير پيش تيمارسرمايي ومحيط كشت القاءبركشت بساك گندم پاييزه (Triticum aestivum L.)
413
بررسي تاثير پيش دبستان بر پيشرفت تحصيلي.
414
بررسي تاثير پيش سرمايش هوا در ايرواشرها توسط برج خنك كن
415
بررسي تاثير پيش گرمايش بر آستانه تنش مورد نياز براي بروز ترك سرد در مقاطع جوش فولاد كم آلياژ استحكام بالا
416
بررسي تاثير پيشبرد فروش بر وفاداري به برند (مطالعه موردي : شركت فيلتر سركان)
417
بررسي تاثير پيشبرد فروش بر وفاداري به برند (مطالعه موردي : شركت فيلتر سركان)
418
بررسي تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني wtoبر صادرات خرما
419
بررسي تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بربانكداري دولتي كشور
420
بررسي تاثير پيوندهاي رابطه اي بر قصد مشتريان نسبت به دريافت خدمات
421
بررسي تاثير تئاتر درماني بر كاهش افسردگي و اضطراب جانبازان070 ¶ به بالا در شهر اصفهان
422
بررسي تاثير تئاتر شرق ( چين ، ژاپن و هند ) بر آثار بهرام بيضايي ، حميد امجد و نغمه ثميني
423
بررسي تاثير تئوري انگيزش محافظت در جهت ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد
424
بررسي تاثير تئوري انگيزش محافظت در جهت ارتقائ رفتارهاي پيشگيري كننده ازسرطان پوست در دانش آموزاندختر دبيرستاني شهر يزد
425
بررسي تاثير تئوري انگيزش محافظت درجهت ارتقاءرفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد
426
بررسي تاثير تئوري نمايندگي بر مديريت منابع ريسك زنجيره عرضه از ديدگاه مديران شركت هاي صنايع الكترونيك شهر اصفهان
427
بررسي تاثير تا 2 درصد مس بر آلياژهاي آلومينيم - سيلسيم
428
بررسي تاثير تاب بر روي فر و موج نخهاي فيلامنتي تكسچره شده به روش هندسه فركتال
429
بررسي تاثير تاب نخ پنبه اي بر انتقال آب درياچه حلقوي پودي با بافت اينترلاك
430
بررسي تـاثير تاب نخ پود بر برخي خولص راحتي پارچه تاري پودي
431
بررسي تاثير تاب نخ در كاهش كجي پارچه هاي يكرو سيلندر حلقوي پودي
432
بررسي تاثير تاب نخ روي آويزش پارچه هاي تاري پودي
433
بررسي تاثير تاب و كشش نخ پود بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه
434
بررسي تاثير تابش بر سوليتون نسبيتي در پلاسما
435
بررسي تاثير تابش ريز موج بر روي منحني هاي جريان - ولتاژ اسكوئيدهاي DC دماي بالاي متقارن
436
بررسي تاثير تابش ليزر ديود و مواد مختلف رمينراليزه كننده بر ميكروهاردنس ميناي دندان هاي مولر شيري(in-vitro-study
437
بررسي تاثير تابشي اشعه ليزر بر مقاومت خوردگي سطوح بيومتريال هاي فلزي در برابر محلول هاي فيزيولوژيكي بدن
438
بررسي تاثير تابعيت خواص حرارتي ماده از دما در شبيه سازي فرآيند جوشكاري اتصال لب به لب صفحه تخت از جنس آلمينيوم در فرايند جوشكاري قوسي
439
بررسي تاثير تاغ كاري ها در افت سفره هاي آب زير زميني ﴿مطالعه موردي : آبخوان سبزوار﴾
440
بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه اي (RMT) و كيفيت رابطه بر وفاداري مشتري در صنعت پليمر:( مطالعه موردي : گروه صنايع گيتي پسند اصفهان)
441
بررسي تاثير تاكتيك‏هاي بازاريابي رابطه‏اي بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي اعتماد، رضايت و تعهد در صنعت مواد غذايي
442
بررسي تاثير تالك بر خواص مكانيكي و فيزيكي تياليت
443
بررسي تاثير تامين مارك بر سهم بازار
444
بررسي تاثير تبليغات بازرگاني بر ميزان فروش مصولات نوكيا
445
بررسي تاثير تبليغات بازرگاني تلويزيون بر سبك زندگي
446
بررسي تاثير تبليغات بازرگاني محصولات شوينده- بهداشتي شركت كف بر مصرف كنندگان كرج
447
بررسي تاثير تبليغات بر برند محصولات
448
بررسي تاثير تبليغات بر جذب مشتري
449
بررسي تاثير تبليغات بر درك تصوير از فروشگاه و قصد خريد مشتريان در صنعت پوشاك تهران
450
بررسي تاثير تبليغات بر شكل گيري نگرش دانشجويان شهركرج در شبكه اجتماعي(مطالعه موردي : اپليكيشن تلگرام)
451
بررسي تاثير تبليغات بر شكل گيري نگرش دانشجويان شهركرج در شبكه اجتماعي(مطالعه موردي : اپليكيشن تلگرام)
452
بررسي تاثير تبليغات بر ميزان مصرف گرايي در بين دانشجويان متاهل دانشگاه اصفهان
453
بررسي تاثير تبليغات بصري طراحي شده در وبسايت بر خريد آگاهانه آنلاين مطالعه موردي فروشگاه ديجي كالا
454
بررسي تاثير تبليغات تجاري بر اگاهي و عمل خريد بيمه گذاران در زمينه بيمه هاي عمر(بيمه ايران)در بجنورد
455
بررسي تاثير تبليغات تلويزيون بر گرايش زنان خانه دار در خريد كالا درشهرستان رشت.
456
بررسي تاثير تبليغات تلويزيوني بر مصرف محصولات آرايشي - بهداشتي در بين دختران سال سوم متوسطه شهر بم
457
بررسي تاثير تبليغات تلويزيوني بر مصرف مواد خوراكي غير ضروري در ميان كودكان و نوجوانان شهرستان علي آباد كتول در ارديبهشت 84
458
بررسي تاثير تبليغات در شبكه هاي اجتماعي بر بازاريابي محصولات و خدمات ورزشي
459
بررسي تاثير تبليغات دهان به دهان بر قصد خريد محصولات (البسه) ورزشي (مطالعه موردي: استان گيلان)
460
بررسي تاثير تبليغات دهان به دهان منفي در شبكه¬هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتريان (مورد مطالعه: گروه خودرو سازي سايپا)
461
بررسي تاثير تبليغات رسانه اي بر رفتار دانش اموزان
462
بررسي تاثير تبليغات شخصي سازي شده آنلاين بر رفتار و واكنش مصرف كنندگان لوازم خانگي ال جي در شهر اصفهان
463
بررسي تاثير تبليغات شفاهي بر تصوير شركت و تمايل به استفاده از محصولات (مطالعه موردي: شركت پوشاك خانواده ياليت)
464
بررسي تاثير تبليغات شفاهي بر تصوير شركت و تمايل به استفاده از محصولات (مطالعه موردي: شركت پوشاك خانواده ياليت)
465
بررسي تاثير تبليغات شفاهي بر رفتار خريد گوشي تلفن همراه شركت سامسونگ در شهر تهران
466
بررسي تاثير تبليغات و آموزش بانكداري الكترونيكي بر افزايش جذب سپرده‌هاي بانك‌ها (مورد مطالعه: بانك ملت شعب غرب مشهد)
467
بررسي تاثير تثبيت حرارتي بر نيروي جمع شدگي نخ تاير هيبريدي بدون پوشش
468
بررسي تاثير تجارت آب مجازي محصولات كشاورزي بر وضعيت بحران آب مناطق مختلف ايران
469
بررسي تاثير تجارت اجتماعي بر قصد خريد آگاهانه با نقش ميانجي كيفيت ارتباط و حمايت اجتماعي،مورد مطالعه:برند اپل
470
بررسي تاثير تجارت اجتماعي موبايلي بر وفاداري نام تجاري (مطالعه موردي مشتريان برند اپل)
471
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات فرش دستباف ايران
472
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات محصول
473
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر توسعه صنعت داروسازي ايران
474
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر صادرات خدمات فني و مهندسي (مطالعه موردي خدمات معماري)
475
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر عملكرد سازمان-مورد مطالعه شركت فولاد خوزستان
476
بررسي تاثير تجارت الكترونيكي بر توسعه صادرات سنگهاي ساختماني و تزئيني
477
بررسي تاثير تجارت بر بيكاري در ايران
478
بررسي تاثير تجانس ارزش هاي برند بين شركتي بر كيفيت رابطه: مطالعه موردي در صنعت بيمه
479
بررسي تاثير تجديد ارائه صورت هاي مالي بر تامين مالي خارجي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
480
بررسي تاثير تجربه برند بر رضايت مشتري با توجه به نقش واسطهاي پرستيژ و اعتماد برند (مطالعه موردي: بانك پارسيان و صندوق هاي كارآفريني اُميد استان مازندران)
481
بررسي تاثير تجربه برند بر وفاداري مشتري ﴿مورد مطالعه فرش شفقي تبريز در شهر تهران
482
بررسي تاثير تجربه برند بروفاداري مشتري،مورد مطالعه فرش شفقيتبريزدر شهرتهران
483
بررسي تاثير تجربه برند و ايجاد وفاداري به برند به منظور جلب رضايت مشتريان (مورد مطالعه شعب بانك ملي شهرستان طبس)
484
بررسي تاثير تجربه برند، كيفيت خدمات و ارزش درك شده بر تبليغات شفاهي با توجه به نقش ميانجي وفاداري مشتري (مورد مطالعه بانك ملي شهر تهران)
485
بررسي تاثير تجربه حسي برند و مشاركت شخصي بر ارزش ويژه برند با تبيين نقش ميانجي تعامل با برند مصرف كننده
486
بررسي تاثير تجربه معلمان در پيشرفت يا افت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان
487
بررسي تاثير تجربه و سطح تحصيلات معلم در يادگيري دانش آموزان پايه سوم ابتدايي
488
بررسي تاثير تجربيات برند آنلاين بر روابط برند در بانكداري اينترنتي
489
بررسي تاثير تجويز subantimicrobial dose doxycycline به عنوان درمان كمكي در فاز يك درمان پريودنتال
490
بررسي تاثير تجويز اينتراآرتيكولار سولفات منيزيم در ميزان درد پس از عمل در جراحي آرتروسكوپي مفصل زانو
491
بررسي تاثير تجويز اينتراآرتيكولار سولفات منيزيم در ميزان درد پس از عمل در جراحي آرتروسكوپي مفصل زانو
492
بررسي تاثير تجويز پر گابالين خوراكي در زمان قبل از عمل بر ميزان درد پس از عمل جراحي هيستركتومي شكمي
493
بررسي تاثير تجويز داخل پريتوئن دگزامتازون بر روي درد شكم و درد شانه بعد از عمل جراحي كوله سيستكتومي انتخابي به روش لاپاروسكوپي
494
بررسي تاثير تجويز داخل وريدي كتورولاك بر لرز و درد پس از بي حسي اسپاينال در جراحي سزارين
495
بررسي تاثير تجويز داخل وريدي مايعات گرم شده بر ميزان درجه حرارت مادر در عمل جراحي سزارين الكتيو
496
بررسي تاثير تجويز داخل وريدي مايعات گرم شده بر ميزان درجه حرارت مادر در عمل جراحي سزارين الكتيو
497
بررسي تاثير تجويز روي به عنوان داروي كمكي در پيامد درمان كودكان دو ماه تا پنج سال مبتلا به پنوموني بستري در مركز آموزشي درماني هفده شهريور رشت
498
بررسي تاثير تجويز سه ماهه ي سلنيوم بر تيترT3 ,T4,TSH سرم بيماران مبتلا به تيروييديت هاشيموتو و مقايسه آن با پلاسبو
499
بررسي تاثير تجويز قبل عمل دولوكستين بر درد بعد از عمل ميومكتومي لاپاراسكوپيك
500
بررسي تاثير تجويز قبل عمل كتورولاك وريدي بر ميزان درد پس از عمل جراحي كله سيستكتومي لاپاروسكوپيك
501
بررسي تاثير تجويز متيل نالتروكسان خوراكي بر زمان شروع صداهاي روده اي پس از هيستركتومي ابدومينال در بيمارستان الزهرا (س) رشت در سال 1390
502
بررسي تاثير تجويز موضعي پودرهموستاتيك PerClot و الكتروكوتر بر ميزان خونريزي حين عمل جراحي آندومتريوز لگني به روش لاپاراسكوپي
503
بررسي تاثير تجويز وريدي دكسمدتوميدين بر طول مدت بلوك اسپاينال و ميزان درد پس از عمل در زنان تحت عمل جراحي سزارين
504
بررسي تاثير تجويز ويتامين C وريدي در حين عمل جراحي UPPP (uvulopalatopharyngo plasty) همراه با تونسيلكتومي بر درد بعد از عمل
505
بررسي تاثير تجويز ويتامين D بر پيشگيري از عود بيماري آرتريت روماتوئيد
506
بررسي تاثير تجويز ويتامين D بر پيشگيري از عود بيماري آرتريت روماتوئيد
507
بررسي تاثير تجويز ويتامين دي با دوز 4000 واحد روزانه از هفته 14 تا 16 بارداري در خانمهاي حامله مراجعه كننده به كلينيك زنان بيمارستانهاي دكتر مجيبيان و شهيد صدوقي يزد بر سرانجام مادر و جنين
508
بررسي تاثير تجويز ويتامين دي با دوز 4000 واحد روزانه از هفته 14 تا 16 بارداري در خانمهاي حامله مراجعه كننده به كلينيك زنان بيمارستانهاي دكتر مجيبيان و شهيد صدوقي يزد بر سرانجام مادر و جنين
509
بررسي تاثير تحريك شنوايي سازمان يافته با صداي اشنا بر سطح هوشياري و وضعيت هموديناميك بيماران كمايي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت در سال 93
510
بررسي تاثير تحريك مستقيم الكتريكي مغز از روي جدار جمجمه و آموزش آگاهي واج شناختي بر بهبود حافظه كاري كودكان tDCS نارساخوان
511
بررسي تاثير تحصيل وشغل مادربر سلامت روان وهوش تحصيلي فرزند
512
بررسي تاثير تحصيلات بر نگرش مذهبي جوانان در دانشگاه و بعد از فارغ التحصيلي
513
بررسي تاثير تحصيلات بربالا رفتن سن ازدواج در بين جوانان شهرستان گنبد كاووس
514
بررسي تاثير تحصيلات عالي والدين واقتصاد خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
515
بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي كودكان ابتدايي
516
بررسي تاثير تحصيلات والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
517
بررسي تاثير تحولات اجتماعي، فرهنگي و هنري بر تزيينات شيشه هاي دست ساز دوره قاجار
518
بررسي تاثير تخصص كميته حسابرسي بر كيفيت حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
519
بررسي تاثير تخصص مديريت آموزشي بر كارآئي معلمان در مدارس راهنمائي منطقه يك آموزش و پرورش تهران
520
بررسي تاثير تخلخل لايه الكتروريسي شده پلي استايرن بر قابليت آبگريزي آن
521
بررسي تاثير تخليه بار الكتريكي بر روي برخي خواص فيزيكي نخ
522
بررسي تاثير تخمين پارامتر بر روي عملكرد نمودار كنترل انطباق پذير نقصها
523
بررسي تاثير تخيل بر ساختار خطي نقاشي كودكان
524
بررسي تاثير تدابير چند بخشي بر ميزان بروز دلير يوم در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي بيمارستانهاي شهر شيراز 1391
525
بررسي تاثير تدابير چند بخشي بر ميزان بروز دلير يوم در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي بيمارستانهاي شهر شيراز 1391
526
بررسي تاثير تدابير چند بخشي بر ميزان بروز دلير يوم در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي بيمارستانهاي شهر شيراز 1391
527
بررسي تاثير تداعي ،نگرش وشخصيت برند بر ارزش ويژه برند مورد مطالعه:فرش شفقيتبريز در شهر تهران-*
528
بررسي تاثير تداعي برند بر رضايت مشتري با توجه به نقش واسطه اي اعتمادبرند و تعهد برند (مورد مطالعه: مشتريان خودرو در شهرستان ساري)
529
بررسي تاثير تدريس استراتژي هاي خواندن نقادانه بر روي توسعه و پيشرفت درك و فهم دانش آموزان ايراني يادگيرنده ي زبان خارجه
530
بررسي تاثير تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
531
بررسي تاثير تر شوندگي بر تراوايي نسبي در تزريق آب با شوري كم به منظور ازدياد برداشت نفت خام
532
بررسي تاثير تراشه آسفالت، دما و نوعي جوان ساز و اثرات متقابل آن ها بر نرخ خودترميمي مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي
533
بررسي تاثير تراكم بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي سست منطقه رستاق يزد
534
بررسي تاثير تراكم بوته نخود وروش هاي مختلف كنترل علف هاي هرز بر عملكرد، اجزاي عملكرد نخود وعلف هاي هرز
535
بررسي تاثير تراكم خاك و مشخصات دوغاب بر رفتار ستون هاي جت‌گروتينگ با استفاده از مدل فيزيكي كوچك مقياس
536
بررسي تاثير تراكم و سفتي بافت پارچه بر رفتارافت پارچه
537
بررسي تاثير ترتيب جوشكاري بر روي اعوجاج در يك شبكه ورق
538
بررسي تاثير ترتيب جوشكاري و فرآيند هيدروتست بر تنش هاي پسماند جوشي در لوله هاي فولادي زنگ نزن SUS304
539
بررسي تاثير ترتيب زدن واكسن (MMR و سه گانه يا سه گانه و MMR) در درد ناشي از واكسن سه گانه در 18 ماهگي
540
بررسي تاثير ترتيب و توالي جوشكاري روي اعوجاج يك سازه بزرگ جوشكاري
541
بررسي تاثير ترجمه ي عربي ((ادب الصغير و ادب الكبير))
542
بررسي تاثير ترفندهاي رسانه اي جنگ نرم در تضعيف سبك زندگي ديني خانواده هاي تهراني
543
بررسي تاثير ترفيع بعنوان يكي از اجزاي آميخته بازاريابي خدمات بر بهبود تمكين موديان مالياتي
544
بررسي تاثير ترفيعات قيمتي و عوامل پيشبردي بر تمايل به مصرف كالاهايي با مصرف فوري و تاخيري در مورد تن ماهي و روغن اويلا
545
بررسي تاثير ترك بر فركانس طبيعي ورق مستطيلي به كمك نرم افزارAbaqus
546
بررسي تاثير ترك زبان بودن والدين در يادگيري زبان فارسي
547
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي CTD-111,IN38LC
548
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي GTD-111, IN38LC
549
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي GTD-111,LV38LC
550
بررسي تاثير تركيب آلياژها و عوامل خورنده بر رفتار خوردگي داغ سوپر آلياژهاي ييي GTD-111,LN38
551
بررسي تاثير تركيب آهار و نوع نانوذرات بر خواص مكانيكي كامپوزيت اپوكسي تقويت شده با پارچه شيشه و مدلسازي خواص كششي آن
552
بررسي تاثير تركيب الكتروليت بر روي راندمان در استخراج آلومينيوم بروش Hall-Heroult
553
بررسي تاثير تركيب بر خواص و ريز ساختار دير گدازهاي منيزيا- دولومايي
554
بررسي تاثير تركيب پليمر چسباننده دركاتد و تركيب نمك در الكتروليت آبي بر روي عملكرد باتري هاي يون ليتيم با آند روي
555
بررسي تاثير تركيب پودر بر ريزساختار پوشش كروم دهي شده بر فولاد زنگ نزن 316L
556
بررسي تاثير تركيب درصد دي اكسيد تيتانيوم در ساخت نانو الياف پلي اترسولفون به روش الكتروريسي بر حذف آلاينده‌هاي موجود در پساب‌هاي صنعتي
557
بررسي تاثير تركيب زيركونيوم بر لايه فسفاته بر روي فلز استيل
558
بررسي تاثير تركيب ساختارهاي تاري - پودي بر رفتار كمانش كامپوزيت هاي منسوجي چند لايه
559
بررسي تاثير تركيب شيميايي بر ريزساختار و كارپذيري سرد آلياژ نيمه سخت مغناطيس P6
560
بررسي تاثير تركيب شيميايي بر نقطه ذوب، دانسيته و ضريب هدايت الكتريكي محلول نمكهاي مذاب NACI و KCI و CACI2
561
بررسي تاثير تركيب شيميايي فلاكس فعال سطح بر خصوصيات فلز جوش در جوشكاري فولاد زنگ نزن 316L به روش اكتيو تيگ
562
بررسي تاثير تركيب شيميايي مش بندي و ضخامت پوشش قالب بر كيفيت سطحي لوله هاي چدني تهيه شده به روش ريخته گري گريز از مركز
563
بررسي تاثير تركيب شيميايي و ابعاد تخلخل فوم سراميكي بر رفتار سايش خشك كامپوزيت Al-Mg/ZrO2 تهيه شده به روش نفوذدهي بدون فشار
564
بررسي تاثير تركيب فرمولاسيون زمينه پليمري چسب مينايي دندان و استفاده از نانو ذرات آلومينا بر خواص مكانيكي چسب و استحكام اتصال به ميناي دندان
565
بررسي تاثير تركيب كلكتورهاي آنيوني و كاتيوني در فلوتاسيون پيرولوزيت
566
بررسي تاثير تركيب كنسانتره آهن و شرايط زينترينگ بر مشخصات گندله پخته شده
567
بررسي تاثير تركيب ليتوگرافي سطح و الكتروديپوزيشن بر روي فرايند جوشش استخري
568
بررسي تاثير تركيبات آروماتيك برپوشش گياهي درمناطق آلوده
569
بررسي تاثير تركيبات حمام آبكاري كامپوزيتي نيكل - كاربيد سيلييم بروش الكتريكي
570
بررسي تاثير تركيبات گاز طبيعي بر ضربه در موتور احتراق جرقه اي
571
بررسي تاثير تركيبات مختلف بيوديزل وبيواتانول باديزل برروي ارتعاشات تراكتور Mf285 تحت دورهاي مختلف موتور
572
بررسي تاثير تركيبي از چندين عصاره ي گياهي جديد و تمرينات استقامتي بر بيان ژن هاي دخيل در مسير استرس اكسيداتيو وابسته به NFE2L2 در موش هاي C57BL/6 مبتلا به ديابت نوع 2
573
بررسي تاثير ترنس آميك اسيد وريدي بر ميزان نياز به ترنسفيوژن در (TURP)
574
بررسي تاثير ترويج در آگاهي دادن كشاورزان در افزايش توليد
575
بررسي تاثير ترويج كشاورزي در آگاهي دادن كشاورزان و ميزان توليد
576
بررسي تاثير ترياژ بر طول مدت زمان انتظار دريافت خدمات درماني و رابطه آن با رضايتمندي بيماران مراجعه كنندگان به اورژانس بيمارستان شهيد رجايي كرج
577
بررسي تاثير تزريق افزودن آلومينيوم در قالبهاي ريخته گري مداوم بر كيفيت و محصول فولاد كم كربن
578
بررسي تاثير تزريق بر خواص مقاومتي توده سنگ‌ هاي درزه‌ دار با كمك مدلسازي آزمايشگاهي
579
بررسي تاثير تزريق تريفلن در كاهش گرفتگي قطره چكان هاي آبياري قطره اي زير سطحي توسط ريشه دوگونه چمن
580
بررسي تاثير تزريق داخل پاكتي آنتي بيوتيك در عفونت محل پيس ميكر در مقايسه با روش شستشوي پاكت پيس ميكر با آنتي بيوتيك
581
بررسي تاثير تزريق داخل پاكتي آنتي بيوتيك در عفونت محل پيس ميكر در مقايسه با روش شستشوي پاكت پيس ميكر با آنتي بيوتيك
582
بررسي تاثير تزريق در كاهش نشست در قطعه 4 خط يك متروي تهران با استفاده
583
بررسي تاثير تزريق دوغاب حاوي نانو لوله هاي كربني
584
بررسي تاثير تزريق دي اكسيد كربن بر روي رسوب اسفالتن
585
بررسي تاثير تزريق روي پارامترهاي مكانيكي توده سنگهاي درزه دار با استفاده از روش هاي تحليلي و مدلسازي عددي (مطالعه موردي: سد بختياري)
586
بررسي تاثير تزريق فعال كننده سطحي در فرآيند ازدياد برداشت از مخازن نفتي
587
بررسي تاثير تزريق نتوستيگمين در فضاي اينتراتكال براي طولاني تر كردن بي دردي بعد از عمل
588
بررسي تاثير تزريق نتوستيگمين در فضاي اينتراتكال براي طولاني تر كردن بي دردي بعد از عمل
589
بررسي تاثير تزريق نيتروس اكسايد و مخلوط بيواتانول برآلايندگي موتور بنزيني و اندازه گيري مصرف سوخت
590
بررسي تاثير تسهيم دانش از طريق شبكه هاي اجتماعي و بازارگرايي برعملكرد شغلي كاركنان در شركتهاي پروژه محور (مطالعه موردي:شركت مهندسي مشاور طوس آب مشهد)
591
بررسي تاثير تسهيم دانش از طريق شبكه هاي اجتماعي و بازارگرايي برعملكرد شغلي كاركنان در شركتهاي پروژه محور (مطالعه موردي:شركت مهندسي مشاور طوس آب مشهد)
592
بررسي تاثير تسهيم دانش بر قابليت هاي نوآوري سازماني
593
بررسي تاثير تسهيم دانش بر قابليت هاي نوآوري سازماني بنياد استان تهران
594
بررسي تاثير تشكل فرزانگان بر ارتقاي قابليتهاي فردي وگروهي دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي ناحيه 4 مشهد
595
بررسي تاثير تشكيل كلاسهاي حضوري بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز نيمسال 75-74
596
بررسي تاثير تشويق بر افزايش يادگيري دانش آموزان دبيرستانهاي دخترتنه و پسرانه شهر اردل
597
بررسي تاثير تشويق بر رشد و روند تحصيلي كودكان و نوجوانان
598
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه مدارس ابتدايي شهر مينودشت
599
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر روند تحصيلي
600
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر ميزان يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي
601
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر يادگيري كودكان از ديدگاه معلمان
602
بررسي تاثير تشويق و تنبيه بر يادگيري كودكان از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان اردل
603
بررسي تاثير تشويق و تنبيه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
604
بررسي تاثير تشويق وتنبيه برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ي ابتدايي ناحيه 2اصفهان
605
بررسي تاثير تشويه بر انحلال و بازيابي مس به روش سمنتاسيون با پودر آهن
606
بررسي تاثير تصاوير ثابت و متحرك ويدئويي بر شنيداري زبان دوم
607
بررسي تاثير تصاوير گرافيكي بر موفقيت تبليغات آن لاين
608
بررسي تاثير تصميم گيري و برنامه ريزي در بهره وري ادارات مخابرات شرق مازندران
609
بررسي تاثير تصور حركت بر رفلكس كششي دست فرد سالم
610
بررسي تاثير تصوير بدني، خودكار آمدي و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه يزد
611
بررسي تاثير تصوير برند بر قصد خريد آنلاين با نقش ميانجي قيمت ادراك شده و اعتماد(مطالعه موردي : كتابفروشـيهـاي آنلاين )
612
بررسي تاثير تصوير ذهني از برند بر ارزش ادراك شده نزد مصرف كنندگان شامپو در دانشگاه الزهراء(س )
613
بررسي تاثير تصوير ذهني كشور مبدا بر ارزش ويژه نام تجاري كالاهاي الكتريكي
614
بررسي تاثير تصوير فروشگاه بر قصد خريد مصرف كنندگان با تاكيد بر نقش واسطه اي ريسك درك شده
615
بررسي تاثير تصويرسازي تك رنگ اواخر قاجار بر آثار طراحان گرافيك معاصر از سال 1350 تا كنون
616
بررسي تاثير تضاد قومي و فرهنگي در ايجاد نابرابري در مبان مهاجران جنگ تحميلي به شهرستان نجف اباد
617
بررسي تاثير تضعيف يكسويه ماهيچه ها بر بهبود زاويه انحراف مهره ستون فقرات در حال رشد داراي اسكوليوزيس ناشناخته
618
بررسي تاثير تعامل اجتماعي و راحتي بر رضايت مشتريان با در نظرگرفتن نقش ميانجي تجربه مشتري (مطالعه موردي: نمايندگي هاي بيمه ايران شهر كرج)
619
بررسي تاثير تعامل پذيري وبسايت بر برندسازي آنلاين
620
بررسي تاثير تعامل مشتريان بر وفاداري مشتريان با متغير ميانجي كيفيت خدمات و اعتماد مشتريان( مطالعه موردي : بانك شهر تهران)
621
بررسي تاثير تعامل مشتريان بر وفاداري مشتريان با متغير ميانجي كيفيت خدمات و اعتماد مشتريان( مطالعه موردي : بانك شهر تهران)
622
بررسي تاثير تعاملات اينترنتي بر كاهش اقسردگي زنان سالمند
623
بررسي تاثير تعاوني ها در توسعه اقتصادي
624
بررسي تاثير تعداد اعضاي خانواده بر عملكرد تحصيلي با وضعيت اقتصادي پائين در بين دانش آموزان دوم راهنمايي در ناحيه 2 كرج
625
بررسي تاثير تعداد پاس هاي تغيير شكل در فرايند ECAP و شرايط آنيل بر خواص متالورژيكي اتصال دوتايي مس- آلومينيوم
626
بررسي تاثير تعداد زير حوضه ها در دقت برآورد زمان تمركز حوضه
627
بررسي تاثير تعداد فرزندان خانواده در پيشرفت تحصيلي آنان
628
بررسي تاثير تعداد و شكل حوضچه بر عملكرد ياتاقان هاي هيدرواستاتيك
629
بررسي تاثير تعرفه هاي گمركي بر رقابت پذيري صنعت قطعه سازي خودرو شركت ساپكو
630
بررسي تاثير تعطيلي پنج شنبه ها در مدارس بر كاهش افت تحصيلي دانش آموزان ناحيه چهار اصفهان
631
بررسي تاثير تعهد برند بر رفتار شهروندي برند در بانك سرمايه استان مازندران
632
بررسي تاثير تعهد به سازمان و تعهد به كيفيت خدمات بر عملكرد شغلي كاركنان و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي شهرستان قزوين)
633
بررسي تاثير تعهد سازماني بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه اي جو سازماني در دانشگاه پيام نور استان قزوين
634
بررسي تاثير تعهد سازماني بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه اي جو سازماني در دانشگاه پيام نور استان قزوين
635
بررسي تاثير تعهد سازماني بر رضايت مشتري با در نظر گرفتن نقش ميانجي تعهد حرفه اي(مورد مطالعه:بانك كشاورزي شهر تهران)
636
بررسي تاثير تعهد سازماني بر روي كاركنان رسمي و غير رسمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 86-85
637
بررسي تاثير تعهد سازماني كاركنان بر تمايل به تسهيم دانش در شعب بانك ملت استان گيلان
638
بررسي تاثير تعهد عاطفي بر برند كارفرما
639
بررسي تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاري كاركنان (مورد مطالعه: شعب بانك توسعه صادرات ايران)
640
بررسي تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاري كاركنان (مورد مطالعه: شعب بانك توسعه صادرات ايران)
641
بررسي تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخليبرنگرش كاركنان به كار
642
بررسي تاثير تعهد مشتريان به برند بر وفاداري و قصد خريد مجدد مشتريان (مطالعه موردي : فروشگاه¬هاي لپ تاپاستان مازندران )
643
بررسي تاثير تعهدسازماني كاركنان وتغييرات سازماني
644
بررسي تاثير تعيين كننده هاي كيفيت خدمات بر رضايت مندي مشتري با استفاده از مدل پاراسورامان و مقايسه آن بين شعب بانك ملي و اقتصاد نوين در شهر شيراز
645
بررسي تاثير تغذيه بر حسب تقاضا بر زمان دستيابي به تغذيه كامل دهاني در نوزادان نارس
646
بررسي تاثير تغذيه برروي يادگيري دانش آموزان دختر پايه ابتدايي اصفهان منطقه جرقويه سفلي
647
بررسي تاثير تغذيه مناسب بر يادگيري دانش آموزان
648
بررسي تاثير تغذيه مناسب در پيشرفت تحصيلي دان آموزان مقطع ابتدايي دخترانه شهرستان مانه و سملقان
649
بررسي تاثير تغذيه و بهداشت بر يادگيري دانش اموزان دوره ابتدايي در شهر آزادشهر
650
بررسي تاثير تغيير اقليم بر دبي و رسوب حوزه آبخيز سد طرق مشهد
651
بررسي تاثير تغيير اقليم بر مصرف انرژي ساختمان هاي مسكوني تهران ، افق سي ساله
652
بررسي تاثير تغيير اقليم بر ويژگي هاي سيلاب (مطالعه موردي : حوزه آبخيز بلغوركارده مشهد)
653
بررسي تاثير تغيير پارامتر هاي جريان و فشار بر خواص مكانيكي جوش مقاومتي درزي آلياژ آلومينيوم 2024
654
بررسي تاثير تغيير پارامترهاي جريان و فشار بر خواص مكانيكي و ريزساختار جوش مقاومتي درزي آليا‍‍‍‍‍ژ آلومينيوم 2024
655
بررسي تاثير تغيير تحولي در كاركنان ديوان عدالت اداري بر عملكرد گروهي آنان با استفاده از مدل سيستمي تغيير
656
بررسي تاثير تغيير تركيب درصد پايدار كننده هاي حرارتي بر TIO پلي اتيلن سنگين
657
بررسي تاثير تغيير توجه بيمار بر ميزان اضطراب موقعيتي بيماران تحت همودياليز
658
بررسي تاثير تغيير دما و تنش فشاري اعمال بر اتصال لحيم گرم كوره اي فولاد زنگ نزن AISI304
659
بررسي تاثير تغيير دور ليكر بر روي در صد موي الياف كشمير خروجي
660
بررسي تاثير تغيير ساختار رنگ بر روي خاصيت ضد الكتريسته ساكن كالاي پشمي
661
بررسي تاثير تغيير ساختار مالكيت بانك بر جذب و تخصيص منابع در شعب بانك ملت استان مازندران
662
بررسي تاثير تغيير سرعت برداشت ذوب ريسي بر روي ساختار الياف نانوكامپوزيتي نايلون 6 / نانو ذرات سيليكات لايه اي
663
بررسي تاثير تغيير سرعت وركر بر روي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي نخهاي حاصله در سيستم ريسندگي الياف بلند Woollen
664
بررسي تاثير تغيير شكل پلاستيك ECAP بر رفتار رسوب سختي آلياژ آلومينيوم 6063
665
بررسي تاثير تغيير شكل پلاستيك بر ريز ساختار و سختي آلياژ A356 در فرآيند SIMA
666
بررسي تاثير تغيير فرآيند نورد و حرارت ورودي بر روي چقرمگي ضربه منطقه متاثر از حرارت فولاد A516-70
667
بررسي تاثير تغيير فواصل كششي فلاير و رينگ بر روي كيفيت نخ
668
بررسي تاثير تغيير قطر نانوالياف الكتروريسي شده پلي يورتان برروي خواص نوري آنها
669
بررسي تاثير تغيير قيمت حامل هاي انرژي بر بهره وري مصرف انرژي در بخش هاي كشاورزي، صنعت و كل اقتصاد ايران
670
بررسي تاثير تغيير منبع فسفاتي بر روي سنتز پودر هيدروكسي آپاتيت به روش هيدروترمال
671
بررسي تاثير تغييرات ابعادي دندان لترال فك بالا بر روي زيبايي لبخند از ديدگاه افراد عادي ،متخصصان ارتودنسي و دندانپزشكان عمومي
672
بررسي تاثير تغييرات اجتماعي - فرهنگي بر فاصله نسلي در شهر دهدشت
673
بررسي تاثير تغييرات اقليم بر رشد و عملكرد ذرت دانه‌اي در شمال استان خوزستان با استفاده از مدل AquaCrop
674
بررسي تاثير تغييرات اقليمي (خشكسالي) بر شاخص¬هاي اقتصادي محصولات كشاورزي ديم در استان لرستان
675
بررسي تاثير تغييرات تكنولوژي بر فرهنگ و رفتار سازماني و نتايج آن بر افول سازمانها در قالب مدل مفهومي (مورد مطالعه سازمان برتنامه و بودجه كشور
676
بررسي تاثير تغييرات تيتانيوم و آلومينيوم بر روي خواص مكانيكي گروه سوپر آلياژ آهن در دماي بالا
677
بررسي تاثير تغييرات دما و زمان بر روي رشد آلومينيوم در آلومينايزينگ فولاد زنگ نزن 316 به روش غوطه وري گرم
678
بررسي تاثير تغييرات ضريب انبساطي حرارتي بر خواص مكانيكي سيستم شيشه سراميك SiO2-CaO-MgO-Na2O-K2O-P2O5
679
بررسي تاثير تغييرات طول جاري شانه عقب و جلو بر روي خواص ابعادي و خواص ساختماني پارچه
680
بررسي تاثير تغييرات طول جاري نسبي (Run-in Ratio) بر روي خواص ساختماني و مكانيكي پارچه لاكنبت با نخ هاي نايلون و پلي استر
681
بررسي تاثير تغييرات فصلي بورس اوراق بهادار تهران برروي بازده سهام شركت هاي دارويي
682
بررسي تاثير تغييرات مورد نظر كارفرما بر مديريت پروژه با رويكرد پويايي سيستم ﴿مطالعه موردي : پروژه سيتي سنتر اصفهان﴾
683
بررسي تاثير تغييرات هندسه‌ي سوما برروي پتانسيل عمل سلول عصبي دوقطبي شبكيه‌ي چشم
684
بررسي تاثير تفاوت هاي جنسيتي بر روي ادراك خريداران درباره ي نوع خدمات دهي فروشگاه هاي زنجيره اي شهر اصفهان
685
بررسي تاثير تفاوت هاي فرهنگي و ادراكات شخصيت برند بر فرآيند تصميم‌گيري خريد مشتريان (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند در شهر تهران)
686
بررسي تاثير تفاوتهاي دانش آموزان برپيشرفت تحصيلي آنان از ديد معلمان مقطع ابتدايي (شهرستان آزاد شهر)
687
بررسي تاثير تفريح درماني و ورزشهاي هوازي بركيفيت زندگي و علائم مثبت و منفي بيماران اسكيزوفرنيا
688
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر تعهد سازماني با نقش ميانجي گرايش به بازار(مطالعه موردي: بيمه ايران استان تهران)
689
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر توانمندسازي روانشناختي كارشناسان ستادي در بانك صنعت و معدن تهران
690
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر رفتار شهروندي سازماني
691
بررسي تاثير تفكر استراتژيك در مديران دولتي بر موفقيت سازمان (مورد مطالعه: سازمان تامين اجتماعي استان همدان)
692
بررسي تاثير تفكر استراتژيك در مديران و كاركنان بر موفقيت سازمان(مورد مطالعه: سازمان تامين اجتماعي استان همدان)
693
بررسي تاثير تفكر خلاق در رشد ذهني دانش آموزان مدرسه راهنمايي شهيد بهشتي روستاي تلور
694
بررسي تاثير تفكر خلاق در عملكرد تحصيلي دانش آموزان ابتدايي سمنان
695
بررسي تاثير تفكر دائوئيسم بر نقاشي چين در مكتب سونگ جنوبي ﴿با نگاه به انسان و طبيعت﴾
696
بررسي تاثير تفكر كوبيسم بر هنر سينما
697
بررسي تاثير تفكر كوبيسم بر هنر سينما
698
بررسي تاثير تفكرات استراتژيك مديران بر عوامل موثر در بازار رقابت مبتني بر مدل پورتر مورد مطالعه در شركت شهرك صنعتي آمل
699
بررسي تاثير تفكيك جريان هاي نقد عملياتي بر پيش بيني سود عملياتي آتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
700
بررسي تاثير تقاضاها و منابع شغلي بر رفتار غيرمولد و درگير شدن در كار همراه با نقش واسطه اي رضايت در سازمان آب منطقه اي استان گيلان
701
بررسي تاثير تقويت ديوار برشي با frp در تغيير رفتار ديوار برشي از حالت عملكرد مجزا به هم بسته
702
بررسي تاثير تكانه هاي درآمدي نفت در كنار سياست هاي انتخاب شده پولي بر رشد اقتصادي ايران
703
بررسي تاثير تكرار زلزله بر پاسخ غير خطي قاب هاي فولادي مهاربندي شده تحت اثر زلزله حوزه نزديك
704
بررسي تاثير تكليف شب نسبت به يادگيري وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
705
بررسي تاثير تكليف شب نسبت به يادگيري وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
706
بررسي تاثير تكميل ضد چروك بر روي خواص فيزيكي كالاي پنبه اي
707
بررسي تاثير تكميل نانو ذرات نقره بر مدت زمان نگهداري ميوه جات
708
بررسي تاثير تكميل هيبريدي فلوئور كربني بر عملكرد پارچه هاي پشمي
709
بررسي تاثير تكنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
710
بررسي تاثير تكنولوژي آموزشي در يادگيري دانش آموزان شهرستان گنبد كاووس
711
بررسي تاثير تكنولوژي آموزشي و رسانه هاي ديداري و شنيداري بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان آمل
712
بررسي تاثير تكنولوژي اتوماسيون اداري در رفع موانع سازمان هاي ايراني جهت ارتقاءعملكرد به سطح جهاني
713
بررسي تاثير تكنولوژي اطلاعات بر بهينه سازي بازاريابي و ارائه خدمات پس از فروش
714
بررسي تاثير تكنولوژي اطلاعات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ي ابتدايي محلات در سال تحصيلي 92-91
715
بررسي تاثير تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات بر يادگيري دانش آموزان مقطع متوسطه(مطالعه موردي: شهرستان بهشهر)
716
بررسي تاثير تكنولوژي بر ژيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساوه
717
بررسي تاثير تكنولوژي در روابط افراد خانواده در خانواده هاي شهر بوشهر
718
بررسي تاثير تكنولوژي ديجيتال بر عكاسي خبري ايران
719
بررسي تاثير تكنولوژي معاصر بر تصويرگري ﴿از ايده تا اجراي نهايي﴾
720
بررسي تاثير تكنولوژي مورد استفاده در شبكه اجتماعي و سيستم مديريت مشتري محور بر عملكرد ارتباطي مشتريان-مورد مطالعه:شركت سامسونگ
721
بررسي تاثير تكنولوژي هاي مجازي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور كاشان در سال92
722
بررسي تاثير تكنيك تفكر مثبت بر ارزشهاي ميان فردي و مشكلات بين شخصي
723
بررسي تاثير تلاطم نرخ ارز بر تجارت دو جانبه: مطالعه موردي ايران و چين
724
بررسي تاثير تلفات ناشي از نوك بال بر عملكرد آيروديناميكي آن به كمك نرم افزار fluent [فلوئنت]
725
بررسي تاثير تلفن همراه بر وضعيت فرهنگي دانشجويان دانشگاه پيام نور
726
بررسي تاثير تلقيح و سختي قالب بر دقت ابعادي چدنهاي گرافيتي
727
بررسي تاثير تله نرسينگ بر هموگلوبين گليكوزيله در سالمندان مبتلا به ديابت نوع دو در مركز آموزشي درماني رازي در سال 1397
728
بررسي تاثير تلويزيون بر افت تحصيلي(دانش آموزان پايه سوم دبيرستان دخترانه محلات91-90)
729
بررسي تاثير تلويزيون بر پرخاشگري كودكان(بررسي موردي كودكان6-2 ساله دليجان)
730
بررسي تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان شهرستان لاهيجان.
731
بررسي تاثير تلويزيون در اجتماعي كردن كودكان
732
بررسي تاثير تلويزيون در زندگي اجتماعي كودك
733
بررسي تاثير تلويزيون دراوقات فراغت جونان(بررسي موردي دانشجويان دختردانشگاه پيام نورمحلات 89-88)
734
بررسي تاثير تمايلات سرمايه گذار بر عملكرد سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
735
بررسي تاثير تمرين ذهني با استفاده از الگوهاي سمعي و بصري بر دقت سرويس واليبال در واليباليستهاي دختر 02-51 سال شهرستان ايلام
736
بررسي تاثير تمرين ذهني به عنوان مكمل تمرين عملي بر سرعت يادگيري حركت اسكلوبكا روي بارفيكس
737
بررسي تاثير تمرينات پلايومتريك منتخب و اختصاصي با توپ طبي بر توان پا در واليباليستهاي جوان
738
بررسي تاثير تمرينات پليومريك بر روي فاكتور هاي قدرت شوت و سرعتهاي انفجاري بازيكنان فوتبال جوانان
739
بررسي تاثير تمرينات تعادلي برتعادل عملكردي بيماران بزرگسال مبتلا به نوروباتي ديابتي استان يزدي
740
بررسي تاثير تمرينات تنفسي بر ابعاد خستگي بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت 94-93
741
بررسي تاثير تمرينات ثبات دهنده تنه بر عملكرد، درد و تعادل بيماران ورزشكار مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا
742
بررسي تاثير تمرينات حاد و يك دوره تمرينات سرعتي و استقامتي بر غلظت سرمي سيستاتين C و كراتينين در مردان جوان سالم
743
بررسي تاثير تمرينات سرعتي و استقامتي بر غلظت الكتروليت هاي منتخب سرم
744
بررسي تاثير تمرينات مقاومتي با كش روي تعادل و حس عمقي مچ پاي دختران ووشو كار شهر اصفهان
745
بررسي تاثير تمرينات ورزشي بر ميزان درد بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به مركز روماتولوژي بيمارستان لقمان حكيم تهران در سال 75-1374
746
بررسي تاثير تن آرامي هدايت شونده بر درد بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت شهر رشت در سال 85-1384
747
بررسي تاثير تناسب فرد - سازمان بر نگرش و رفتار اعضاي هيات علمي دانشگاههاي منتخب در ايران
748
بررسي تاثير تناسب فرد-سازمان بر احساس تعلق سازماني كاركنان
749
بررسي تاثير تناوب بارگذاري و تغييرات دما بر پديده برهنگي مخلوط هاي آسفالتي
750
بررسي تاثير تنبيه ،كودك آزاري بر شخصيت كودكان
751
بررسي تاثير تنبيه بدني در اختلالات رفتاري دانش اموزان پسر مقطع ابتدايي ناحيه1 وبخش رضويه مشهد
752
بررسي تاثير تنبيه بدني والدين بر ناسازگاري كودكان 11-9 سال
753
بررسي تاثير تنزيل ارزش پول بر تراز تجارت خارجي ايران از طريق منحني جي
754
بررسي تاثير تنش T بر روي فرينجهاي فتوالاستيك در قطعات تركدار تحت بارگذاري داخل صفحه اي
755
بررسي تاثير تنش پسماند روي خواص پوشش كرم سخت
756
بررسي تاثير تنش خشكي بر شاخص هاي رويشي و زايشي گياه برنج (Oryza sativa L.)
757
بررسي تاثير تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر شاخص هاي فيزيولوژيك ارقام آفتابگردان
758
بررسي تاثير تنش هاي پسماند ناشي از فرآيند جوشكاري در خمكاري سرد لوله هاي قطور
759
بررسي تاثير تنش هاي پسماند و كوئنچ جهت دار بر سيكل عمليات حرارتي پيرسازي آلياژ آلومينيوم 6063
760
بررسي تاثير تنش هاي حرارتي بر مخازن كامپوزيتي نوع 4
761
بررسي تاثير تنش و جهت نورد بر رفتار خوردگي تنشي آلياژ 7075 آلومينيوم
762
بررسي تاثير تنشهاي حرارتي بر روي انرژي تله ها و چگالي حفرهها در پودر LiF در دماهاي نزديك نقطه ذوب
763
بررسي تاثير تنظيم فشار كاف لوله تراشه بر درد گلو، خشونت صدا و سرفه در بيماران جراحي باي پاس عروق كرونر بيمارستان افشار يزد
764
بررسي تاثير تنظيمات سوزن زني ماشين ولور بر روي بعضي از خواص فيزيكي و مكانيكي منسوج نبافته
765
بررسي تاثير تنظيمات ماشين بافندگي بر روي خواص سطحي پارچه
766
بررسي تاثير تنوع جنسيت و سطح تحصيلات بر سودآوري بانك ها
767
بررسي تاثير تهاجم فرهنگي بر تغيير فرهنگي
768
بررسي تاثير تهاجم فرهنگي بر رفتار جوانان
769
بررسي تاثير تهديد به تنبيه خفيف در نگرش نسبت به تقلب در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي شهر اهواز
770
بررسي تاثير توالي حفاري بر پايداري طرح توسعه مغار سد مسجد سليمان
771
بررسي تاثير توام زبري هاي موضعي و صفحات مستغرق در كنترل و كاهش آب شكستگي موضعي پايه پل
772
بررسي تاثير توام عصاره متانولي دارچين و ورزش هوازي بر استرس اكسيداتيو در آسيب اسكيمي پرفيوژن مجدد ميوكارد رت
773
بررسي تاثير توام هيدرومكانيكي در سازه هاي ژئوتكنيكي باتمركز روي شيب ها
774
بررسي تاثير توام ويسكوزيته ذاتي و برخي شرايط ريسندگي روي خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي فنيلن ترفتالاميد (PPTA )
775
بررسي تاثير توان بخشي شناختي مبتني بر بازي درماني بر واكنش سنج زمان وآزمون استروپ دانش آموزان مبتلا به اختلات يادگيري
776
بررسي تاثير توان ليزر بر پديده لنز گرمايي در محيط جاذب نور
777
بررسي تاثير توانايي مديران بر كارآيي سرمايه گذاري و ريسك سقوط قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
778
بررسي تاثير توانايي مديريت بر ميزان تعديلات حسابرسي
779
بررسي تاثير توانايي مديريت دانش و شكاف دانش كاركنان بر عملكرد شركت ارتباطات زيرساخت
780
بررسي تاثير توانايي مهارت هاي انساني مديران آموزشي در ايجاد انگيزش كاركنان در دبيرستانهاي نمونه مردمي دخترانه منطقه 1 تهران
781
بررسي تاثير توانبخشي شناختي برارتقاء توجه انتخابي و عملكردهاي اجرايي دانش آموزان مبتلا به اختلال كاستي توجه و بيش فعالي مقطع ابتدايي شهرستان فراهان در سال تحصيلي 1396-1395
782
بررسي تاثير توانبخشي قلبي بر ميزان رضايت جنسي بيماران بعد از جراحي عروق كرونري قلب
783
بررسي تاثير توانمند سازها بر فرآيند هاي مديريت دانش در شركت پالايش نفت اصفهان
784
بررسي تاثير توانمند سازهاي مديريت دانش بر فرايندهاي خلق دانش در سازمانهاي خدماتي﴿ در چارچوب سنجه هاي عملكرد سازمان﴾
785
بررسي تاثير توانمند سازي زنان سرپرست خانوار بر نشاط اجتماعي فرزندان
786
بررسي تاثير توانمند سازي كاركنان بر كارآفريني سازماني نواحي پنجگانه آموزش و پرورش شهر تبريز
787
بررسي تاثير توانمندسازي رواني كاركنان بر انگيزش كاري و پايداري سازماني در شركت خدمات انفورماتيك
788
بررسي تاثير توانمندسازي ساختاري با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي بر تعالي سازماني (مورد مطالعه: شركت پايش ارمغا ياران)
789
بررسي تاثير توانمندسازي ساختاري در توانمندسازي روان شناختي(مورد مطالعه: كاركنان پرستاري بيمارستان رسول اكرم (ص) شهر رشت
790
بررسي تاثير توانمندسازي كاركنان،كار تيمي و آموزش كاركنان بر رضايت شغلي(مورد مطالعه: دبيران زن گروه هاي آموزشي مناطق يك و دو رشت)
791
بررسي تاثير توانمندسازي نيرو ي انساني در تحول بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران
792
بررسي تاثير توانمندي رفتار مالي مديران بانك بر ارزش سهام مطالعه موردي بانك سرمايه
793
بررسي تاثير توانمندي فناري اطلاعات و مديريت دانش بر چابكي سازماني
794
بررسي تاثير توانمندي مديريت بر كيفيت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
795
بررسي تاثير توانمندي هاي پوياي بازاريابي بر عملكرد مالي بنگاه - مطالعه چند موردي
796
بررسي تاثير توانهاي جغرافيايي در توسعه فضائي بخش عربستان (علويجه و دهق)
797
بررسي تاثير توربوشارژينگ بر راندمان و آلايندگي موتور ديزل
798
بررسي تاثير تورم بر افزايش حاشيه سود شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1385 - 1388
799
بررسي تاثير تورم بر توزيع در آمد در ايران
800
بررسي تاثير تورم بر قيمت سهام شركت ها در ايران از ديد پيام نور قم
801
بررسي تاثير تورم بررابطه ي بين توسعه ي مالي ورشد اقتصادي در ايران
802
بررسي تاثير توريست بر امنيت جاذبه هاي گردشگري در سطح شهرستان بروجن
803
بررسي تاثير توزيع بار در مكان يابي توليدات پراكنده
804
بررسي تاثير توزيع طولي الياف پنبه بر يكنواختي نخ در سيستم ريسندگي رينگ
805
بررسي تاثير توزيع مجدد تنش در كنترل ميزان گاز خيزي لايه هاي زغال به روش عددي; مطالعه موردي معدن مكانيزه زغال سنگ طبس
806
بررسي تاثير توسعه اقتصاد مشاركتي بر عملكرد بخش توزيع محصولات كشاورزي مورد مطالعه: كسب و كار نوپاي دليوه
807
بررسي تاثير توسعه اقتصاد مشاركتي بر عملكرد بخش توزيع محصولات كشاورزي مورد مطالعه: كسب و كار نوپاي دليوه
808
بررسي تاثير توسعه بخش بانكي بر ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي كشور
809
بررسي تاثير توسعه برندهاي وارداتي بر وفاداري مصرف كننده برند سامسونگ
810
بررسي تاثير توسعه پست خريد از شبكه هاي اينترنتي بر بازار كارآفريني
811
بررسي تاثير توسعه توريسم بر ديپلماسي فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران
812
بررسي تاثير توسعه دولت الكترونيك در توسعه كارآفريني فردي
813
بررسي تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي به تفكيك بخش هاي نفتي و غير نفتي: مطالعه موردي اقتصاد ايران
814
بررسي تاثير توسعه نامتوازن كالبد شهر بر محيط زيست
815
بررسي تاثير توسعه نامتوازن كالبد شهر بر محيط زيست
816
بررسي تاثير تولد زودرس بر پوسيدگي دندان و نقايص مينايي دندان هاي شيري
817
بررسي تاثير توليد بالقوه بر مصرف انرژي در ايران رهيافتي از مدل فضا-حالت
818
بررسي تاثير توليدات تلويزيوني بر رفتار خوردن كودكان چاق شهرستان دامغان
819
بررسي تاثير تيپ هاي مختلف پوشش گياهي بر دما و رطوبت سطحي خاك با كمك سنجش از دور(مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده باغ شادي، استان يزد)
820
بررسي تاثير تيپ هاي مختلف شوري خاك بر فرسايش پذيري بادي
821
بررسي تاثير تيتاناتها به عنوان عامل اتصال دهنده و تعدادي از نانو ذرات معدني به عنوان پركننده و رنگدانه در بهبود خواص مكانيكي و حرارتي پلي وينيل كلريد نرم
822
بررسي تاثير تيتانيوم بر خواص آلياژ 27-ZA
823
بررسي تاثير تيتانيوم و عمليات حرارتي بر ساختار و سختي آلياژ هاي ZA
824
بررسي تاثير تيزي و گسترش بعدي حمله بال بر روي هواپيما
825
بررسي تاثير تيمار بنوميل (به¬عنوان ضد قارچ) بر مركب مازو در سطح كاغذ
826
بررسي تاثير تيمارهاي سرمايي و هورموني بر شكست خواب ميني تيوبر سيب زميني
827
بررسي تاثير تيمارهاي كود گاوي،لجن تصفيه خانه،فاضلاب و زائدات خانگي كيفيت ورمي كمپوست هاي توليدي
828
بررسي تاثير تيمهاي مجازي بر بخش تحقيق و توسعه در صنعت پتروشيمي ايران
829
بررسي تاثير ثبات سياسي بر سرمايه‌گذاري
830
بررسي تاثير جامعه پذيري جنسيتي ايدئولوژي مردسالاري و عقايد قالبي جنسيتي تصميم گيري زنان شاغل و غيرشاغل در خانواده هاي شهرستان شهركرد
831
بررسي تاثير جامعه شناختي تماشاي ماهواره بر كانون خانواده
832
بررسي تاثير جامعه شناختي قرص هاي اكستازي در بين جوانان
833
بررسي تاثير جان بخشي بر فرآيند يادگيري كودكان و نوجوانان
834
بررسي تاثير جانشاني منگنز بر ويژگي¬هاي مغناطيسي نانو ذرات فريت ليتيوم
835
بررسي تاثير جانشاني منگنز به جاي آهن بر ويژگي هاي مغناطيسي نانوفريت مگنتيت
836
بررسي تاثير جاي جواب ،رشته تحصيلي و جزء آزمون بر عملكرد داوطلبان آزمون ورودي دانشگاهها در ايران بر اساس نظريه تعميم پذيري
837
بررسي تاثير جايابي بهينه ادوات FACTS با استفاده ار الگوريتم PSO بر روي قيمت توان اكتيو و راكتيو در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته
838
بررسي تاثير جايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
839
بررسي تاثير جايگاه مهار و برخي متغير هاي زمينه اي بر وضعيت شادكامي زنان ساكن در سه روستاي دوپلان،بهشت آباد وگل سفيد
840
بررسي تاثير جايگزيني كلاريترمايسين با آزيترومايسين در رژيم سه دارويي استاندارد براي ريشه كني هليكوباكترپيلوري
841
بررسي تاثير جايگزيني كلاريترمايسين با آزيترومايسين در رژيم سه دارويي استاندارد براي ريشه كني هليكوباكترپيلوري
842
بررسي تاثير جايگزيني نسبي كلريد سديم با كلريد پتاسيم بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي كنسرو زيتون پاستوريزه
843
بررسي تاثير جداگانه و تلفيقي دو داروي رزوراترول (Resveratrol ) و سيليمارين (Silimarin ) بر پروليفراسيون و مهار التهاب در فيبروپلاست هاي لثه انساني با اندازه گيري IL-6 در محيط كشت سلولي
844
بررسي تاثير جدايي والدين بر روي افت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي تحصيلي شاهين شهر
845
بررسي تاثير جذابيت نام تجاري در ايجاد شناسايي نام تجاري توسط مشتري (مورد مطالعه: نمايندگي ال جي در استان مازندران)
846
بررسي تاثير جذب نانوذرات مغناطيسي بر استحكام سلول
847
بررسي تاثير جرات آموزي گروهي به شيوه هاي شناختي - رفتاري و رفتاري بر رفتار جراتمندانه دانش آموزان كم جرات پسر دبيرستاني
848
بررسي تاثير جرم گيري با وسايل دستي و پيزوالكتريك بر زبري سطوح ريشه در محيط in vivo
849
بررسي تاثير جريان الكتريسته در روي برخي از خواص رنگرزي (شيد رنگ و ثبات شستشويي ) كالاهاي پلي استر، پنبه ، پشم ، نايلون و پلي پروپيلن
850
بررسي تاثير جريان جوشكاري مقاومتي نقطه اي نا مشابه فولاد زنگ نزن
851
بررسي تاثير جريان ساقه اي گونه هاي چوبي پرستار بر روي خاك و گياهان همراه در مناطق خشك و نيمه خشك
852
بررسي تاثير جريان وجوه نقد آزاد ،فرصتهاي سرمايه گذاري و نسبت اهرمي بر سياست تقسيم سود
853
بررسي تاثير جريان ورودي تحت‌فشار يا سطح آزاد بودن بر روي نوسانات فشار در حوضچه آرامش
854
بررسي تاثير جشن هاي ايراني و اعياد اسلامي بر ادب منظوم فارسي تا قبل از حمله مغول
855
بررسي تاثير جنس جنس استنتهاي پريفرال مورد استفاده در رگ SFA در ميزان تنش ايجاد شده در استنت از طريق تحليل المان محدود
856
بررسي تاثير جنس كودك در شيوه رفتاري و تربيتي والدين از ديدگاه دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي زارچ
857
بررسي تاثير جنس لباس ورزشي بر ميزان راحتي ورزشكار در حين فعاليت
858
بررسي تاثير جنس معلم در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر مقطع ابتدايي
859
بررسي تاثير جنس نخ پود بر خواص مكانيكي فرش ماشيني
860
بررسي تاثير جنس و شكل قالب در جوشكاري آلومينيوم به روش ترميت
861
بررسي تاثير جنسيت بر تعهد به برند ،مصرف لذت بخش و خريد ناگهاني مصرف كنندگان (مطالعه موردي :لوازم خانگي استان گلستان )
862
بررسي تاثير جنسيت بر خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني
863
بررسي تاثير جنسيت بر روي عملكرد متفاوت سوالات عمومي كنكور كارشناسي ارشد زبان انگليسي با استفاده از مدلسازي معادله ساختاري
864
بررسي تاثير جنسيت بر كمرويي ورشد اجتماعي در دانش آموزان دختر وپسر متوسطه تحصيلي در سال 85-84
865
بررسي تاثير جنسيت بركمرويي ورشد اجتماعي(اجتماعي شدن)دربين دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان رامسر
866
بررسي تاثير جنسيت ورشد اجتماعي در دانش آموزان سال اول دبيرستان شهرستان تنكابن.
867
بررسي تاثير جنگ بر توسعه ي سياسي كشورهاي در حال توسعه
868
بررسي تاثير جهاني شدن بخش بانكي بر عملكرد بانك كشورهاي منتخب (رهيافتي از روش كشتاورهاي تعميم يافته)
869
بررسي تاثير جهاني شدن بر حوزه برنامه درسي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و كارشناسان ستاد آموزش و پرورش
870
بررسي تاثير جهاني شدن بر هويت فرهنگي ( مورد مطالعه : دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر جم)
871
بررسي تاثير جهت s و z تاب نخ بر روي كجي پارچه هاي يكروسيلندر ساده
872
بررسي تاثير جهت بول سوزن بر ميزان موفقيت تكنيك بي حسي داخل ليگامان
873
بررسي تاثير جهت قرارگيري لايي بر خواص خمشي پارچه
874
بررسي تاثير جهت گيري استراتژيك بر عملكرد نوآوري با توجه به نقش تعديلگر آميخته بازاريابي (مطالعه موردي شركت خودرو سازي پارس خودرو )
875
بررسي تاثير جهت گيري بازار و آميخته يادگيري سازمان و نوآوري بر ميزان عملكرد كسب و كار كوچك و متوسط
876
بررسي تاثير جهت گيري بازار و آميخته يادگيري سازمان و نوآوري بر ميزان عملكرد كسب و كار كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط در سطح شهرك صنعتي شهر بابل- استان مازندران)
877
بررسي تاثير جهت گيري ديني در استرس شغلي دبيران زن متوسطه ناحيه2قم در سال تحصيلي91-92
878
بررسي تاثير جهت گيري مذهبي و سرمايه اجتماعي بر ميزان شادكامي دانشجويان
879
بررسي تاثير جهت يافتگي و تعداد دسته ناپيوستگي هاي سنگ بر سرعت امواج در دو شرايط قبل و بعد از بهسازي با تزريق دوغاب سيمان
880
بررسي تاثير جهتگيري بازار بر عملكرد محصولات جديد با در نظر گرفتن نقش ميانجي قابليتهاي مديريت برند و مديريت روابط با مشتريان (مطالعه موردي: شركت شعاع پنجره)
881
بررسي تاثير جو سازماني ،دلبستگي شغلي و اعتماد سازماني بر فرهنگ مديريت دانش
882
بررسي تاثير جو سازماني ادراك شده بر تعهد كاركنان در پروژه هاي نيروگاهي ايران
883
بررسي تاثير جو سازماني بر رضايت شغلي كاركنان مطالعه موردي شركت پتروشيمي شيراز
884
بررسي تاثير جو سازماني بر رضايت شغلي كارمندان دانشكده فني و مهندسي دانشگاه اصفهان
885
بررسي تاثير جو سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان بانك هاي صادرات
886
بررسي تاثير جو عاطفي خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ختر دوم راهنمايي شهرستان كردكوي سال تحصيلي 84 - 83
887
بررسي تاثير جو عاطفي خانواده بر خلاقيت دانش آموزان دبستاني (در شهر كاكي )
888
بررسي تاثير جو عاطفي خانواده بر روابط دانشجويان دختر پيام نور دامغان
889
بررسي تاثير جوامع مجازي در تقويت رفتار خريد مشتريان و ارائه مدل مفهومي عوامل تاثيرگذار بر آن
890
بررسي تاثير جوانه زا بر سنتز دي اكسيد تيتانيوم به روش هيدروترمال
891
بررسي تاثير جوانه زاي اكسيد كروم بر جدايش فازي شيشه بلورينگي و ويژگي هاي مغناطيسي سامانه Bao-Fo2o3-B2o3
892
بررسي تاثير جوانه زاي تيتانيم - بور بر خواص آلياژ Cu-Zn-Al
893
بررسي تاثير جوايز صادراتي در افزايش صادرات فرش
894
بررسي تاثير جوشكاري اصطكاكي اختلاطي بر ريز ساختار آلياژ آلومينيوم 5456 در اتصال لبه روي هم با ضخامت متفاوت
895
بررسي تاثير جوشكاري به روش TIG بر رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 316 ال با درجه پزشكي
896
بررسي تاثير جوشكاري تعميري بر رفتار خوردگي حفرهاي و مرزدانهاي فولاد سوپر دوپلكس 7052 (S32750) در Nacl 3.5 %
897
بررسي تاثير جويدن آدامس برميزان تشكيل پلاك در سطوح صاف
898
بررسي تاثير جويدن آدامس برميزان تشكيل پلاك در سطوح صاف
899
بررسي تاثير جويدن آدامس برميزان تشكيل پلاك در سطوح صاف
900
بررسي تاثير چابكي سازمان بر افزايش سهم بازار و رقابت سازماني در شركت هاي صنعتي صنايع فلزات شهرك صنعتي نصيرآباد
901
بررسي تاثير چاپ در طراحي يك بسته¬بندي موفق
902
بررسي تاثير چارچوب هاي تكنولوژيكي، سازماني و محيطي بر سيستم اطلاعاتي بيمارستان(HIS) (مطالعه موردي: بيمارستان فوق تخصصي و تخصصي تخت جمشيد كرج)
903
بررسي تاثير چتر اسپين روي رفتار هواپيما در يك پرواز افقي
904
بررسي تاثير چرخش شغلي بر فرسودگي شغلي كاركنان اداره كل امور مالياتي استان چهار محال و بختياري
905
بررسي تاثير چرخه عمر بر هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
906
بررسي تاثير چرخه ي عمر شركت بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
907
بررسي تاثير چشم انداز و فضاي سبز شهري در ارزش اقتصادي املاك شهر اصفهان
908
بررسي تاثير چگونگي پر شدن قالب بر مورفولوژي و توزيع گرافيت كروي در چدن نشكن در مقاطع ريخته گري شده بهروش منيزيم در راهگاه توپر
909
بررسي تاثير چگونگي تزريق سيمان در عمل ورتبروپلاستي
910
بررسي تاثير چگونگي رضايتمندي شغلي در افزايش بهره وري كاكنان شركت برق منطقه اي استان اصفهان
911
بررسي تاثير چند زبانگي بر عملكرد شناختي بيماران مبتلا به آلزايمر
912
بررسي تاثير چهار ماه فعاليت بدني منظم بر اختلالات قاعدگي در دانشجويان دانشگاه شيراز
913
بررسي تاثير چيدمان اتمي و تخلخل بر رفتار شبه الاستيك آلياژ حافظه دار NiAl تك كريستال با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
914
بررسي تاثير چيدمان نيل ها بر عملكرد ديوارهاي نگهبان گود تحت اثر بار ديناميكي زلزله
915
بررسي تاثير حافظه سازماني و يادگيري سازماني بر مزيت رقابتي سازمانها با نقش ميانجي نوآوري (مطالعه موردي: شعب بانك صادرات استان گيلان)
916
بررسي تاثير حافظه كاري حسابداري بر پايدراي و قلبليت پيش بيني سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
917
بررسي تاثير حاكميت پورتفوليوي پروژه بر عملكرد پروژه هاي ساخت
918
بررسي تاثير حاكميت سازماني و ساختار سرمايه بر عملكرد مالي بيمارستان‌هاي آموزشي شمال غرب كشور
919
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر سود و زيان سرمايه اي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
920
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر عدم تقارن اطلاعات در بازار بورس اوراق بهادار تهران
921
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر كارايي سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
922
بررسي تاثير حاكميت شركتي مديريت سود بر مديريت ماليات در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران
923
بررسي تاثير حجم مخزن بر كارايي كلكتورهاي خورشيدي لوله خلاء
924
بررسي تاثير حرارت دهي مادون قرمز بر سختي و ريزساختار آلياژ آلومينيوم 2024
925
بررسي تاثير حرارت، سطح آب و تراكم بر رشد، تكوين و (Pallas, بقاء لاروهاي وزغ سبز متغير ( 1769 دوزيستان: راسته بي دمان( ( ،Bufotes variabilis
926
بررسي تاثير حركات كشتي در موج و كار در دريا بر روي عملكرد افراد از منظر علوم شناختي
927
بررسي تاثير حروف لاتين در شكل گيري و طراحي فارسي وبالعكس
928
بررسي تاثير حس تعلق مكاني بر سرمايه اجتماعي و شماركن در محلات شهر اصفهان
929
بررسي تاثير حسابداري در كاهش قيمت تمام شده پروژه هاي پيمانكاري ايي پي سي
930
بررسي تاثير حساسيت زداي بر كاهش ترس از مدرسه دانش آموزان دوره ابتدايي
931
بررسي تاثير حضور باندهاي برگشت پذير بر عملكرد سازه هاي هوشمند الكتروفعال خود ترميم شونده
932
بررسي تاثير حضور جراح مقيم بر مديريت و مرگ و مير بيماران ترومايي مراجعه كننده به مركز تروماي يزد﴿1379-80﴾
933
بررسي تاثير حضور جراح مقيم بر مديريت و مرگ و مير بيماران ترومايي مراجعه كننده به مركز تروماي يزد﴿1379-80﴾
934
بررسي تاثير حضور عملگر پلاسما بر عملكرد آيروديناميكي كاميون ها
935
بررسي تاثير حضور كالاي خطرناك در شدت حوادث گذرگاه‌هاي هم‌سطح جاده و ريل
936
بررسي تاثير حضور ناوالياف پلي‌آميدي تقويت شده با نانوكلي بر مقاومت ضربه سرعت پايين كامپوريت هاي آراميد/اپوكسي
937
بررسي تاثير حضور نشاسته بر پراكنش و خواص مكانيكي آميزه الاستومري حاوي نانو رس
938
بررسي تاثير حضور يا عدم حضور والدين در خانواده بر پرخاشگري وپيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده فني حرفه اي پاكدشت
939
بررسي تاثير حضوردانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر آبپخش در فعاليتهاي فوق برنامه مدرسه بر مشاركت اجتماعي آنها
940
بررسي تاثير حفاري زيرزميني بر رفتار خاك هاي مسلح
941
بررسي تاثير حفاري مكانيزه با دستگاه EPB TBM بر كنترل نشست در محيط هاي شهري، مورد مطالعاتي، قطعه شرقي-غربي مترو تهران
942
بررسي تاثير حفاظت كاتدي پالسي بر شرايط الكتروشيميايي و خوردگي در زير پوشش جدا شده از خطوط لوله
943
بررسي تاثير حفر تونل خط 7 متروي تهران بر روي نشست سطح و پوشش لاينينگ تونل فاضلاب در يك تقاطع غير هم سطح
944
بررسي تاثير حفر تونل‌هاي مكانيزه بر سازه‌هاي سطحي ، مطالعه موردي خط 7 مترو تهران
945
بررسي تاثير حفره بر روي گودبرداري هاي عميق پايدار شده به وسيله ميله گذاري
946
بررسي تاثير حفظ چربي اطراف آئورت در بروز فيبرلاسيون دهليزي بعد از عمل گرافت باي ÷س عروق كرونر بدون پمپ
947
بررسي تاثير حفظ چربي اطراف آئورت در بروز فيبريلاسيون دهليزي بعد از عمل گرافت باي پس عروق كرونر بدون پمپ
948
بررسي تاثير حقوق باز نشستگان بر پايگاه اجتماعي اين قشر
949
بررسي تاثير حقوق و دستمزد بر كاركرد كاركنان در شركت سهامي ذوب اهن اصفهان
950
بررسي تاثير حكمتهاي كليله و دمنه عربي بر گلستان سعدي
951
بررسي تاثير حكومت منطقه اي كردستان عراق بر روابط كشورهاي منطقه (تركيه، ايران و سوريه)
952
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر بطالت اجتماعي كاركنان با توجه به نقش ميانجي تعهد
953
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر رضايت از زندگي دانش آموزان دوره دوم متوسطه مدارس شهر قاين
954
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر رضايتمندي مشتريان و رفتار شهروندي در اجتماع برند آنلاين در شركت ديجي كالا
955
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر رضايتمندي مشتريان و رفتار شهروندي در اجتماع برند آنلاين در شركت سامسونگ
956
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر رفتار شهروندي مشتريان در جوامع آنلاين(مطالعه موردي:باشگاه مشتريان بانك صادرات)
957
بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر رفتار شهروندي مشتريان در جوامع آنلاين(مطالعه موردي:باشگاه مشتريان بانك صادرات)
958
بررسي تاثير حمايت اجتماعي و سطح كيفيت زندگي كاري بر توانمند سازي رواني كاركنان در شركت هاي كوچك و متوسط
959
بررسي تاثير حمايت سازماني ادراك شده در شكستن سكوت سازماني با نقش ميانجي تعهد عاطفي در كاركنان ادارات دولتي شهرستان قم
960
بررسي تاثير حمايت سازماني ادراك شده و توانمند سازي روانشناختي بر عملكرد شغلي كاركنان (با اثر واسطه اي رفتار شهروندي سازماني)
961
بررسي تاثير حمايت سازماني درك شده بر تعهد عاطفي و عملكرد كاركنان با نقش واسطه مشاركت كاركنان (مطالعه موردي:كاركنان شهرداري ستاد تهران)
962
بررسي تاثير حمايت معلم و گفتمان مشاركتي همسالان بر اكتساب زمان و نمود در منطقه همجوار رشد:نگرش اجتماعي - فرهنگي
963
بررسي تاثير حمايت نهادي از كارآفريني زنان با توجه به رويكرد خودكارآمدي
964
بررسي تاثير حنسيت در مدل دست انسان در هنگام كار با سيستم هاي تله اپراتوري
965
بررسي تاثير خاكستر چوب درخت گردوبر روي شيد رنگي كالاي رنگ شده توسط رنگ گياهي ﴿روناس ،اسپرك،پوست گردو﴾22
966
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري جوانان پسر 20-30 ساله شهر شهركرد
967
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري دانش آموزان در سال تحصيلي 90-91
968
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري نوجوانان 18-13 ساله در استان قم در سال 1394
969
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري نوجوانان 18-13 ساله در شهر قم در سال 1389
970
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري نوجوانان در شهر قم در سال 1391
971
بررسي تاثير خانواده بر بزهكاري نوجوانان در كانون اصلاح تربيت شهرستان رشت
972
بررسي تاثير خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز شهرستان گنبد كاووس
973
بررسي تاثير خانواده بر دينداري نوجوانان مقطع شهر شهركرد
974
بررسي تاثير خانواده بر رشد اجتماعي نوجوانان شهرستان گرگان
975
بررسي تاثير خانواده بر سرمايه اجتماعي ﴿اعتماد﴾ در بين جوانان شهر بن
976
بررسي تاثير خانواده بر مشكلات تحصيلي فرزندان آنها در شهرستان كيار
977
بررسي تاثير خانواده بربرنامه ريزي اوقات فراغت فرزندان كم توان ذهني در شهرستان گرگان
978
بررسي تاثير خانواده برپيشگيري از وقوع جرم
979
بررسي تاثير خانواده درماني به روش ساختي بر كاهش تعارضات زناشوئي زوجين متقاضي طلاق شهرستان اصفهان
980
بررسي تاثير خانواده درماني شناختي رفتاري بر طرحواره جنسي و كيفيت زندگي زناشويي
981
بررسي تاثير خانواده هاي كم درامد وخانواده هاي پردرامد بر رشد اجتماعي دانش اموزان دختر سال پنجم ابتدايي صالح اباد
982
بررسي تاثير خدمات ارائه شده به مشتري بر رضايت و وفاداري مشتري
983
بررسي تاثير خدمات الكترونيكي بر رضايت كاركنان شهرداري ساري
984
بررسي تاثير خدمات الكترونيكي بر رضايتكاركنانشهرداريساري
985
بررسي تاثير خدمات بانكداري الكترونيك بر عملكرد مالي و رضايت مشتريان به تفكيك بانك هاي جمهوري اسلامي ايران
986
بررسي تاثير خدمات بانكداري الكترونيك در جذب و حفظ مشتري بانك صادرات شهرستان بندرعباس شعبه گلشهر‍باجه توزيع برق‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي تاثير خدمات بانكداري الكترونيك در جذب و حفظ مشتري بانك صادرات شهرستان بندرعباس شعبه گلشهر(باجه توزيع برق)
987
بررسي تاثير خدمات پس از فروش بر رضايت مشتريان شركت ايران خودرو
988
بررسي تاثير خدمات پس از فروش شركت زيراكس بر ميزان رضايت مشتريان اين شركت در استان اصفهان
989
بررسي تاثير خدمات حسابرسي و غير حسابرسي همزمان بر استقلال حسابرس از ديدگاه تحليل گران بورس
990
بررسي تاثير خدمات دولت الكترونيك بر استفاده آگاهانه با نقش ميانجي رضايتمندي مشتريان در شركت ايرانسل
991
بررسي تاثير خردايش ناشي از انفجار بر توليد معدن
992
بررسي تاثير خرده لاستيك بر پارامترهاي دوامي بتن تراورس
993
بررسي تاثير خرده لاستيك بر پارامترهاي مقاومتي تراورس بتني
994
بررسي تاثير خزش بر روي پايداري تونل-مطالعه موردي مغارنيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه
995
بررسي تاثير خشك شدن درياچه هامون بر وضعيت اقتصادي مردم سيستان
996
بررسي تاثير خشكسالي اقليمي بر شدت و تاخير زماني خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از شاخص GRI
997
بررسي تاثير خشكسالي هيدرولوژيكي و هواشناسي بر كميت و كيفيت منابع آب زير زميني ﴿مطالعه موردي : دشت جيرفت﴾
998
بررسي تاثير خشونت والدين بر اضطراب فرزندان
999
بررسي تاثير خشونت والدين بر گرايش به اعتياد
1000
بررسي تاثير خصوصي سازي
بازگشت