<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثير عوامل خاص منطقه اي بر روند تحصيلي دانش آموزان ابتدايي منطقه كلاله
2
بررسي تاثير عوامل خاكسازي و تحولات كاني شناسي رس در ايجاد شق و نشست زمين در دشت آبرفتي ابركوه
3
بررسي تاثير عوامل خاكسازي و تحولات كاني شناسي رس در ايجاد شق و نشست زمين در دشت شهركرد
4
بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان گرمه
5
بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر رفتار بزهكارانه خفيف دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر سعد آباد در سال تحصيلي 85-84
6
بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نكاء در سال 91 - 1390
7
بررسي تاثير عوامل خانوادگي و اجتماعي مرتبط با ارزشهاي ديني دانش آموزان دختر دوره راهنمايي ناحيه 1 شهر يزد در سال تحصيلي 1390
8
بررسي تاثير عوامل خانوادگي و اقتصادي در افت تحصيلي دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي دولتي منطقه 7 آموزش و پرورش
9
بررسي تاثير عوامل داخلي و خارجي همسو با محيط زيست در سازمان توليدي و تعاملات اعضاي زنجيره تامين بر عملكرد سازمان .
10
بررسي تاثير عوامل دروني و بيروني به اشتراك گذاري دانش بر همبستگي تيمي (مورد مطالعه دانشگاه فرهنگيان نسيبه تهران)
11
بررسي تاثير عوامل دموگرافيك گروه هاي هدف در انتخاب مناسب ترين رسانه تبليغاتي در شهر تهران
12
بررسي تاثير عوامل دموگرافيك گروه هاي هدف در انتخاب مناسب ترين رسانه تبليغاتي در شهر تهران
13
بررسي تاثير عوامل زمينه اي بر خلاقيت و نو اوري كاركنان با نقش واسطه اي انگيزش در آموزش و پرورش شهرستان خرم بيد
14
بررسي تاثير عوامل زمينه اي كار ﴿پيچيدگي شغل - روابط كاري﴾ و تنش نقش بر خلاقيت كاركنان
15
بررسي تاثير عوامل زمينه اي وفاداري به برند و تغيير دادن برند روي تصميم مشتري
16
بررسي تاثير عوامل زيربنايي فرآوري و بسته بندي خرمان استان بوشهر بر ميزان صادرات آن
17
بررسي تاثير عوامل ژئومكانيكي بر آتشباري كنترل شده در معدن چغارت
18
بررسي تاثير عوامل ژنتيكي و محيطي در شخصيت پردازي نمايش نامه هاي اكبر رادي ( پايين گذر سقاخانه ، شب بخير ، جناب كنت ) و اسماعيل خلج ( پاتوغ ، گلدونه خانم )
19
بررسي تاثير عوامل ساختاري و زير ساختاري استراتژي توليد بر رقابت پذيري در صنعت كاشي و سراميك استان اصفهان
20
بررسي تاثير عوامل سازماني بر موفقيت گردشگري سلامت (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
21
بررسي تاثير عوامل سازماني و انگيزش مشتريان بر عملكرد شركتهاي بيمه (مطالعه موردي:شركتهاي بيمه شهرستان ساري)
22
بررسي تاثير عوامل سازماني و انگيزش مشتريان بر عملكرد شركتهاي بيمه (مطالعه موردي:شركتهاي بيمه شهرستان ساري)
23
بررسي تاثير عوامل سطحي نانو دندريمر پلي آميدوآمين (G5 (PAMAM بر توانايي جذب داروي مركاپتوپورين به روش محاسباتي
24
بررسي تاثير عوامل شيميائي موجود درآب دريا(سولفات وكلرور) بربتن حاوي ميكروسيليس و پودرسنگ آهن
25
بررسي تاثير عوامل طبيعي بر مهاجرت روستائيان مطالعه موردي: دهستان كوهپايه از بخش نوبران
26
بررسي تاثير عوامل عمده تربيتي والدين بر رفتار كودكان
27
بررسي تاثير عوامل عملكردي و رواني در استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام
28
بررسي تاثير عوامل عملكردي و رواني در استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام
29
بررسي تاثير عوامل فرآيند بر خواص فيزيكي حفرات در سنتز نانو ذرات مزوپور ZrO2 به روش قالبگيري نرم
30
بررسي تاثير عوامل فرايندي بر روي اندازه متوسط و توزيع اندازه ذرات (PSD) در پليمريزاسيون مينيل كلرايد در واكنشگاه ناپيوسته
31
بررسي تاثير عوامل فرايندي بر روي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان- خاك رس
32
بررسي تاثير عوامل فرايندي بر روي مقدار K ئ توزيع وزن ملكولي (MWD) در بسپارش امولسيوني وينيل كلرايد در واكنشگاه ناپيوسته
33
بررسي تاثير عوامل فردي بر خلاقيت مديران مدارس ناحيه 2 شهرستان شهركرد
34
بررسي تاثير عوامل فرهنگ سازماني بر استقرار فرآيندهاي مديريت دانش در شركت گلديران
35
بررسي تاثير عوامل فرهنگي و اجتماعي بر روابط همسايگي در محله كن تهران
36
بررسي تاثير عوامل كاردينگ بر استحكام موكت نمدي
37
بررسي تاثير عوامل كشش نخ و برداشت پارچه در ساختمان ظاهري تورهاي راشل
38
بررسي تاثير عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش بر قابليتهاي چابكي سازماني در سازمان شهرداري مشهد
39
بررسي تاثير عوامل كيفيت ،اعتماد،رضايت وارزش نام تجاري در وفاداري مشتري به علايم تجاري
40
بررسي تاثير عوامل ماشين دوخت بر روي كيفيت درز پارچه هاي تهيه شده از نخ لايكرا
41
بررسي تاثير عوامل متالورژيكي بر خوردگي و خسارات هيدروژني فولاد از نوع APIدر محيطهاي شامل گاز H2S
42
بررسي تاثير عوامل محيطي (رطوبت، دما و غلظت دي اكسيد كربن) بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيك دو گونه ي مرتعي Bromus tomentellus Boiss و Agropyron trichophorum(Link)Richt
43
بررسي تاثير عوامل محيطي بر اعمال بازيگر
44
بررسي تاثير عوامل محيطي بر اعمال بازيگر
45
بررسي تاثير عوامل محيطي بر اقدامات كارآفرينانه(مطالعه موردي شركتهاي كوچك و متوسط صنعتي بابل)
46
بررسي تاثير عوامل محيطي بر تصادفات برون شهري مطالعه موردي محور سنندج-همدان قطعه(سنندج-گردنه داشبلاغ)
47
بررسي تاثير عوامل مختلف بر روي خواص رئولوژيكي خون انسان
48
بررسي تاثير عوامل مختلف بر روي مقاومت بدنه شناورها
49
بررسي تاثير عوامل مختلف در ميزان رضايت استفاده كنندگان از خدمات پستي در شهر گرگان
50
بررسي تاثير عوامل مهم اتصال حرارتي در فرايند توليد منسوج بي باف برروي نقاط اتصال
51
بررسي تاثير عوامل موثر بر ارزش تبليغات و آگاهي برند بر قصد خريد(مورد مطالعه: سايت ديجي كالا)
52
بررسي تاثير عوامل موثر بر انگيزش نيروهاي متخصص در صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا)
53
بررسي تاثير عوامل موثر بر ايجاد تبليغات دهان به دهان در شركتهاي بيمه استان البرز بيمه ايران
54
بررسي تاثير عوامل موثر بر پذيرش يادگيري سيار بر تصميم به استفاده از آن توسط فراگيران در دانشگاه اصفهان
55
بررسي تاثير عوامل موثر بر توسعه سهم بازار شركت شير كامه
56
بررسي تاثير عوامل موثر بر سهام شركت هاي پذيره شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر نقش تنوع محصولات توليدي: مطالعه موردي شركت هاي پتروشيمي
57
بررسي تاثير عوامل موثر بر طنين برند ( مورد مطالعه : شركت نفت پارس )
58
بررسي تاثير عوامل موثر بر طنين برند ( مورد مطالعه : شركت نفت پارس )
59
بررسي تاثير عوامل موثر بر قصد تكرار خريد آنلاين
60
بررسي تاثير عوامل موثر بر قصد تكرار خريد آنلاين
61
بررسي تاثير عوامل موثر بر قصد خريد محصول سبز(مطالعه موردي بر روي روغن كنجد ارگانيك ) در بين مصرف كنندگان روغن كنجد در شهر اصفهان
62
بررسي تاثير عوامل موثر بر هيدروليك جريان آب ناشي از شكست سد باشبيه سازي عددي
63
بررسي تاثير عوامل موثر بر هيدروليك جريان آب ناشي از شكست سد باشبيه سازي عددي
64
بررسي تاثير عوامل موثر بر هيدروليك جريان آب ناشي از شكست سد باشبيه سازي عددي
65
بررسي تاثير عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در شركت سايپا
66
بررسي تاثير عوامل موثر برعملكرد منابع انساني در كميته امام خميني منطقه برخوار
67
بررسي تاثير عوامل موثر خدمات پس از فروش بر توسعه سهم بازار سايپا
68
بررسي تاثير عوامل موثر در بازدهي دوره هاي آموش ضمن خدمت در يگان فرودگاهي اصفهان
69
بررسي تاثير عوامل موثر در شبكه هاي اجتماعي بر پشيماني از تجربه آنلاين در ديجي كالا
70
بررسي تاثير عوامل موثر در مرحله فيوزينگ بر استحكام اتصال بين لايي و پارچه در پارچه فاستوني
71
بررسي تاثير عوامل ناپايداري بر سكونتگاههاي روستايي شهرستان سروآباد دهستان ژريژه
72
بررسي تاثير عيوب پرپوديك نخ پود در پارچه با استفاده از روش آناليز تصوير
73
بررسي تاثير غرور اصيل و متكبرانه بر رفتارهاي رهبري ادراك شده با نقش تعديل گر روابط بين فردي
74
بررسي تاثير غرور اصيل و متكبرانه بر رفتارهاي رهبري ادراك شده با نقش تعديل گر روابط بين فردي
75
بررسي تاثير غزل هاي حافظ بر غزل سرايي وصال شيرازي و قاآني شيرازي
76
بررسي تاثير غلتك شياردار سولواسپان بر روي خواص فيزيكي نخ از جمله خاصيت پرزدهي نخ هاي پشم/پلي استر در سيستم ريسندگي فاستوني
77
بررسي تاثير غلظت اجزاء سازنده مواد زيست فعال معدني در روند فعاليت و مكانيزم اين مواد با استفاده از تكنيك هاي اسپكتروسكوپي مادون قرمز و رامان
78
بررسي تاثير غلظت اسيدسولفوريك بر روي الكتروليچينگ كاني سولفيدي روي
79
بررسي تاثير غلظت اسيدسولفوريك در سينتيك انحلال نيكل از فيلتر كيك سرد ليچينگ روي
80
بررسي تاثير غلظت افزودني بهبود دهنده چسبندگي بر روي خواص جدايش كاتدي رزين اپوكسي
81
بررسي تاثير غلظت چربي گير، پيش گرم كردن و فاصله زماني كوئينچ كردن بر روي پوسته شدن پوشش در فرآيند گالوانيزه گرم ﴿Hot dip zinc - coating﴾
82
بررسي تاثير غلظت فوق روان كننده ها بر روي كارايي و مقاومت فشاري
83
بررسي تاثير غلظت مواد اوليه بر اندازه و شكل دانه هاي هيدروكسي آپاتيت نانومتري تهيه شده به روش رسوب گيري
84
بررسي تاثير غلظت نانو ذرات اكسيد آهن (10 نانومتر)بر بافت هاي تيروئيد و كبد و ميزان غلظت هورمن هاي تيروئيدي و آنزيم هاي كبدي در خون موش صحرايي
85
بررسي تاثير غلظت هاي متفاوت KH2PO4 بر ميزان بيان ژن هاي UGT85C2 و KO و برخي خصوصيات بيوشيميايي گياه استويا
86
بررسي تاثير غلظت هاي مختلف عصاره گياه مورت در درمان زخم هاي آفتي مخاط دهان
87
بررسي تاثير غني سازي يك موتور گازسوز به وسيله هيدروژن بر عملكرد و آلاينده هاي موتور با در نظر گرفتن سينتيك واكنش ها
88
بررسي تاثير غيبت پدر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان علي آباد كتول
89
بررسي تاثير فاز ثانويه بر سنتز و خواص مكانيكي تركيب بين فلزي نانو ساختار Ti5Si3
90
بررسي تاثير فاصله بين شكافها بروي ريزش ثقلي نفت و گاز در مخازن شكافدار
91
بررسي تاثير فاصله بين مراكز لوله ها و شكل هندسي آنها در آب گرمكن هاي خورشيدي لوله خلا
92
بررسي تاثير فاصله سني و جنسيت مخاطب بر كاربرد زبان مودبانه در روابط خويشاوندي تهراني ها
93
بررسي تاثير فاصله محل سكونت از منابع شناخته شده آلودگي هوا بر بروز حوادث قلبي منجر به بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي در شهر يزد
94
بررسي تاثير فاصله ي ارائه ي تحريكات بر پتانسيل وابسته به خطا در سيگنال الكتروانسفالوگرام
95
بررسي تاثير فاكتور پوشش پارچه بر احساس راحتي حرارتي و رطوبتي پوشاك با استفاده از مدل رياضي
96
بررسي تاثير فاكتورهاي ايمني بر كاهش هزينه و زمان پروژه هاي ساختماني
97
بررسي تاثير فاكتورهاي پوشش بر خواص اكسيداسيون دماي بالاي فولاد آلومينه شده
98
بررسي تاثير فاكتورهاي داخلي و خارجي موثر بر عملكرد خريد با نقش ميانجي سازماندهي تكامل يافته خريددر شركت دارساوين پارس
99
بررسي تاثير فاكتورهاي ريسندگي بر روي پرز آلودگي نخ چرخانه اي
100
بررسي تاثير فاكتورهاي فيزيكي هتل بر ادراك مشتريان از كيفيت خدمات و وفاداري
101
بررسي تاثير فاكتورهاي متالورژيكي بر حل شدن مس در روش حل كردن در حوضچه VatLeaching
102
بررسي تاثير فاكتورهاي محيطي بر بيوليچينگ ميكروبي فلز طلا از سنگ معدن با استفاده از باكتريهاي بومي
103
بررسي تاثير فاكتورهاي هندسي بر روي رفتار غيرخطي اتصالات K شكل لوله اي
104
بررسي تاثير فرآورده طبيعي گياه مورد بر بيماران دچار رينوسينوزيت مزمن در كلينيك ويژه گوش و حلق و بيني بيمارستان مسيح دانشوري تهران در سال۱۳۹۴
105
بررسي تاثير فرآيند ARB بر روي خواص متالورژيكي مس خالص تجاري
106
بررسي تاثير فرآيند DCAR بر خواص متالورژيكي ورق آلومينيوم AA 1050 جهت دستيابي به ساختار فوق ريز
107
بررسي تاثير فرآيند استخراج آلومينيوم از زئوليت كاتاليستي H-ZSM-5 به روش استخراج شيميايي بر رفتار كاتاليستي زئوليت در فرآيند ايزومريزاسيون متازايلن
108
بررسي تاثير فرآيند اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ الومينيم 5052 جوشكاري شده به روش قوس تنگستني گاز خنثي
109
بررسي تاثير فرآيند اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي منطقه جوش آلياژ ريختگي منيزيمAZ91C
110
بررسي تاثير فرآيند برون سپاري در شركت برق منطقه اي آذربايجان
111
بررسي تاثير فرآيند ريخته گري بر روي سطح شيبدار بر تغييرات مورفولوژي فازهاي بين فلزي حاوي آهن در آلياژ آلومينيم 380
112
بررسي تاثير فرآيند عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادهاي پر كربن كرم دار
113
بررسي تاثير فرآيند عمليات حرارتي سريع بر ريز ساختار و خواص مكانيكي برنز آلومينيوم حاوي نيكل و آهن
114
بررسي تاثير فرآيند فشار ايزواستاتيك گرم بر خواص مكانيكي و ريزساختار سوپرآلياژ cmsx4
115
بررسي تاثير فرآيند مديريت دانش بر فرآيند كارآفريني سازماني
116
بررسي تاثير فرآيند نورد تجمعي بر خواص مكانيكي و ريزساختار كامپوزيت آلياژ AZ31 و Al 1050
117
بررسي تاثير فرآيند نيمه جامد SIMA بر ريز ساختار و سختي آلياژ منيزيم AZ91
118
بررسي تاثير فرآيندهاي اطلاعاتي مرتبط با مديريت روابط مشتري بر عملكرد مشتريان
119
بررسي تاثير فرآيندهاي انتقال حرارت در پارامترهاي طراحي لوله هاي در ديگهاي بخار
120
بررسي تاثير فرآيندهاي خالص سازي مونت موريلونيت بر اصلاح آن توسط مواد آلي در فرآيند توليد نانو رس آلي
121
بررسي تاثير فرآيندهاي شيميايي-هيدرو-مكانيكي در پايداري سازه هاي هيپ ليچينگ به روش عددي
122
بررسي تاثير فرآيندهاي عمليات حرارتي كوئنچ و پارتيشنبندي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد كم آلياژ سيليسيم بالا DIN 1.5025
123
بررسي تاثير فرآيندهاي مديريت دانش بر امكان عملياتي كردن سيستم مديريت ارتباط با مشتري crm با ميانجيگري نقش كيفيت زندگي كاري در شركت مخابرات شهرستان بندر عباس
124
بررسي تاثير فرآيندهاي مديريت دانش بر عملكرد عملياتي از طريق متغير ميانجي نوآوري محصول و نوآوري فرآيند (مورد مطالعه : گروه سايپا)
125
بررسي تاثير فرآيندهاي مديريت دانش بر عملكرد عملياتي از طريق متغير ميانجي نوآوري محصول و نوآوري فرآيند (مورد مطالعه: گروه سايپا)
126
بررسي تاثير فراصوت بر ويژگي هاي پارچه پلي استري
127
بررسي تاثير فرانس ليست بر نوازندگي نوين پيانو
128
بررسي تاثير فرايند DCAR بر خواص مكانيكي ورق آلومينيوم 1050 AA
129
بررسي تاثير فرايند تغيير شكل شديد ECAP بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم 2024
130
بررسي تاثير فرايند ساخت بر ريز ساختار و خواص سراميكهاي پيزوالكتريك PZT
131
بررسي تاثير فرايند سينتر دومرحله اي بر خواص مكانيكي مرونيت زيست فعال نانوساختار
132
بررسي تاثير فرايند شهر نشيني بر ساختار قبيله عربي
133
بررسي تاثير فرايند عصاره كشي از گياه گزنه در ميزان جذب رنگ و كيفيترنگي حاصل برروي الياف پشم
134
بررسي تاثير فرايند مديريت ارتباط با مشتري بر عملكرد مديريت استراتژيك سازمان :مطالعه موردي صنعت كنسرو سازي در مازندران
135
بررسي تاثير فرايند مديريت دانش بر توليد ايده هاي نوآورانه در شركت برق منطقه اي مازندران
136
بررسي تاثير فرايند هوشمندي رقابتي بر جلب رضايت مشتريان
137
بررسي تاثير فرزند پروري والدين برتحصيلات فرزندان
138
بررسي تاثير فرزند معلول بر تعاملات اجتماعي و رضايتمندي از زندگي والدين آنها
139
بررسي تاثير فرزندداري بر ارتقاء عزت نفس مادران
140
بررسي تاثير فرسايش خاك بر توليد بخش كشاورزي (مطالعه موردي استان گلستان)
141
بررسي تاثير فركانس پالس بر ساختار و خواص خوردگي پوشش NI- CU ايجاد شده به روش آبكاري پالسي
142
بررسي تاثير فركانس و دامنه فشار صوتي در ديناميك ريز‌حباب‌ها تحت تابش امواج اولتراسوند
143
بررسي تاثير فرم محله هاي شهري بر آسايش با تاكيد بر جريان باد. نمونه موردي بافت مركزي شهر سنندج
144
بررسي تاثير فرهنگ ايثار و شهادت بر نوجوانان شهرستان اسد آباد
145
بررسي تاثير فرهنگ بر تعهد سازماني
146
بررسي تاثير فرهنگ پهلواني در وضعيت سياسي ـ فرهنگي عصر مغول ـ تيموري ( 616 ـ 912 ق )
147
بررسي تاثير فرهنگ حمايت نوآوري و رفتار شهروندي سازماني در امنيت سيستم اطلاعات الكترونيكي در سازمان هاي دولتي ( مطالعه موردي: سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران )
148
بررسي تاثير فرهنگ ديني در شكل گيري و ساخت شهرهاي اسلامي(مطالعه موردي:شهر گرگان)
149
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون بر ميزان استقرار تجارت الكترونيك در شركت سايپا
150
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر استراتژي سازمان ﴿براساس مدل مايلز و اسنو﴾
151
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر افزايش بهره وري دبيران
152
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر پياده سازي استراتژي بازاريابي رابطه مند در بانك مهر اقتصاد (شعب شهرستان ساري)
153
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعهد شغلي كاركنان در اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي خراسان شمالي
154
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر توانمدسازي كاركنان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
155
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر جلب مشاركت كاركنان اداري و عملياتي در بندر اميرآباد
156
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي در ادارات كل استان چهارمحال و بختياري
157
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر سكوت سازماني با نقش واسطه اي تعهد سازماني مورد مطالعه: بانك صادرات سرپرستي شرق گيلان
158
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد در كسب و كار با نقش ميانجي نوآوري مطالعه موردي شركت توليدي ايران خودرو
159
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد سازمان در موسسه اعتباري ثامن شهر تهران
160
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد كاركنان بانقش ميانجي گري تيپ شخصيتي كاركنان (مطالعه موردي : كاركنان بانك رفاه كارگران منطقه يك استان تهران )
161
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد(تعلق سازماني) كاركنان بانك سپه استان كرمانشاه
162
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني در مجموعه شركت هاي داروسازي خوارزمي استان گيلان
163
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت استعدادهاÝمورد مطالعه ( راديو فرهنگ )
164
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در آموزش و پرورش شهرستان قم
165
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر ميزان عملكرد زنان در محيط كار ﴿مورد مطالعه بيمارستان شهرستان بروجن﴾
166
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر ميزان كارايي كاركنان(مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي استان مازندران)
167
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر نوآوري دانشگاه پيام نور مركز تهران
168
بررسي تاثير فرهنگ سازماني برا توانمندسازي روانشناختي كاركنان با نقش تعديلگر سبك رهبري مشاركتي
169
بررسي تاثير فرهنگ سازماني برعملكرد كاركنان ادارات دولتي مورد مطالعه ﴿اداره مخابرات شهرستان بروجن﴾
170
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بروظايف مديران ودارس ابتدايي شهر علي آبادكتول
171
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در تمايل به تسهيم دانش در سازمان از ديدگاه ارزشهاي رقابتي
172
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در سلامت سازماني با نقش ميانجي صلاحيت حرفه اي
173
بررسي تاثير فرهنگ سازماني وتعهد سازماني بر مديريت دانش
174
بررسي تاثير فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي بر پايداري در آمدي خانوار
175
بررسي تاثير فرهنگ سياسي نخبگان سياسي برتر توسعه نيافتگي سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي
176
بررسي تاثير فرهنگ عامه ي فارس بر نقوش بافته هاي قشقايي
177
بررسي تاثير فرهنگ عربي - اسلامي بر اشعار پروين اعتصامي
178
بررسي تاثير فرهنگ غربي بر روي دانشجويان علوم اجتماعي سال تحصيلي 84،دانشگاه پيام نور
179
بررسي تاثير فرهنگ كارآفرينانه سازماني بر خلاقيت و نوآوري
180
بررسي تاثير فرهنگ مديريت خطا برعملكرد سازمان
181
بررسي تاثير فرهنگ ملي بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك (مورد مطالعه: شركت ايران خودرو استان مازندران)
182
بررسي تاثير فرهنگ نوآوري بر عملكرد بازار با نقش ميانجيگري نوآوري بازاريابي و نوآوري محصول )مطالعه موردي : سازمانهاي كوچك و متوسط استان فارس(
183
بررسي تاثير فرهنگ و ساختار سازماني بر مديريت دانش در شركت لوله سازي اهواز
184
بررسي تاثير فرهنگ و گرايش به كار كاركنان بر موفقيت برنامه هاي بهبود بهره وري در شركتهاي توليدي
185
بررسي تاثير فرهنگ وقف بر سيماي كالبدي شهرهاي ايران با تاكيد بر بازار ﴿نمونه موردي بازارهاي سنتي يزد﴾
186
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري بر چابكي سازمان با نقش واسطه اي مديريت دانش (مورد مطالعه: مدارس غيرانتفاعي پسرانه در سطح رشت)
187
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري بر چابكي سازمان با نقش واسطه اي مديريت دانش(مورد مطالعه: مدارس غيرانتفاعي پسرانه در سطح رشت)
188
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري سازماني بر خلاقيت كاركنان شركت سهامي برق منطقه اي گيلان
189
بررسي تاثير فرهنگ‌سازماني بر بهره وري كاركنان دانشگاه ها و سيستم هاي آموزشي (مطالعه موردي: دانشگاه علم و صنعت ايران)
190
بررسي تاثير فرود مديترانه بر بارشهاي دوره سرد سالهاي 2791-1791(ترسالي ) و 3791-2791(خشكسالي ) درغرب زاگرس
191
بررسي تاثير فسفات بر مقاومت دو رقم كلزا﴿Brassica napus) نسبت به سميت آلومينيوم
192
بررسي تاثير فشار ايزواستاتيك گرم (HIP) بر ريزساختار و خواص تنش گسيختگي سوپر‌آلياژ پايه نيكل CMSX4
193
بررسي تاثير فشار شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور فارسان سال تحصيلي 92-93
194
بررسي تاثير فشار و دما بر خواص كششي و رفتار شكست جوش در فرآيند جوشكاري سر به سر ذوبي پلي اتيلن
195
بررسي تاثير فشار ورودي در پديده جذب مخلوط چند جزئي گاز در بسترهاي فشرده
196
بررسي تاثير فشارها و معضلات اخلاقي بر تضاد حسابرسي
197
بررسي تاثير فشارهاي بالا روي جابجايي توزيع شعاعي الكترون اتم هيدروژن در حالت پايه
198
بررسي تاثير فشارهاي شغلي بر رضايت شغلي و عملكرد شغلي در بين مديران جهاد سازندگي استان اصفهان
199
بررسي تاثير فشارهاي شغلي بر رضايت شغلي و عملكرد كاري در بين مديران اموزش و پرورش منطقه لنجان(زرين شهر)
200
بررسي تاثير فشردن قفسه سينه بر ميزان خروج ترشحات و شاخص هاي تنفسي در بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش هاي ICU مركز اموزشي درماني منتخب شهر رشت در سال 92-1391
201
بررسي تاثير فشردن قفسه سينه بر ميزان خروج ترشحات و شاخص هاي تنفسي در بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش هاي مراكز آموزش درماني منتخب شهر رشت در سال 92- 1391
202
بررسي تاثير فضاي اخلاقي سازمان بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان اداره گاز استان اصفهان
203
بررسي تاثير فضاي رقابت بر طرح ريزي استراتژي توانمند سازي واحد بازرگاني شركت ملي نفتكش ايران
204
بررسي تاثير فضاي سبز شهري بر دماي محيط با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
205
بررسي تاثير فضاي شهري بر ميزان اجتماع‌پذيري با مقايسه سه مسير در محله جلفاي اصفهان
206
بررسي تاثير فضاي مجازي از طريق تلفن همراه بر روابط اجتماعي دانشجويان(مطالعه ميداني دانشجويان دانشگاه گيلان) سال تحصيلي 97-1396
207
بررسي تاثير فضاي مجازي بر آداب و رسوم و افكار مردم
208
بررسي تاثير فضاي مجازي بر دينداري دانشجويان
209
بررسي تاثير فضاي مجازي بر شكاف ارزشي در خانواده ها
210
بررسي تاثير فضاي مجازي در شكل دهي آراء براي ترغيب كاربران به خريد كالاي ايراني در اينستاگرام
211
بررسي تاثير فضيلت سازماني بر رفتار شهروند سازماني با نقش واسطه اي سلامت عاطفي (مورد مطالعه كاركنان پرستاري بيمارستانهاي دولتي شهرستان رشت)
212
بررسي تاثير فضيلت سازماني بر رفتار شهروند سازماني با نقش واسطه اي سلامت عاطفي(مورد مطالعه كاركنان پرستاري بيمارستانهاي دولتي شهرستان رشت)
213
بررسي تاثير فعال سازي با استات مس و استات نيكل بر روي تشكيل پوشش تبديلي فسفاته و مقاومت به خوردگي آن
214
بررسي تاثير فعال سازي مكانيكي بر احياي كلسيوترميك دي اكسيد تيتانيم
215
بررسي تاثير فعال سازي مكانيكي بر فرآوري ايلمنايت از طريق فرايند بكر
216
بررسي تاثير فعال‌سازي مكانيكي بر مهمترين خواص مكانيكي و فيزيكي سرباره‌ي فسفر فعال شده
217
بررسي تاثير فعالسازي مكانيكي بر احياء آلومينوترمي اكسيدواناديم به منظور توليد آميژان آلومينيوم- واناديم
218
بررسي تاثير فعالسازي مكانيكي بر فرآيند بكر
219
بررسي تاثير فعاليت بدني و محدوديت حركتي بر يادگيري و حافظه ي فضايي رت هاي نر پير و جوان
220
بررسي تاثير فعاليت سياسي دانشجويان بر افت تحصيلي آن ها ازنگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
221
بررسي تاثير فعاليت فيزيكي بر كيفيت زندگي بيماران مراجعه كننده به كلينيك قلب بيمارستان افشار پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر قلب.
222
بررسي تاثير فعاليت منظم ورزشي بر شيوه هاي مقابله با استرس در دانشجويان دختر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1389
223
بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي بر روي كيفيت ارتباط با مشتري در بين مشتريان نظام بانكي(مطالعه موردي مشتريان بانك ملت شعب شهرستان گنبد كاووس)
224
بررسي تاثير فعاليت هاي فرهنگي مساجد بر روي جوانان 17تا30سال
225
بررسي تاثير فعاليت هاي فرهنگي مساجد برروي جوانان
226
بررسي تاثير فعاليت هاي گروهي وانفرادي برميزان افسردگي ،اضطراب صفتي و پرخاشگري و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي پسران غير ورزشكارمقطع متوسطه شهرايلام
227
بررسي تاثير فعاليت هاي مغناطيسي خورشيد بر گرمايش زمين
228
بررسي تاثير فعاليت هاي منابع انساني بر كارآفريني مديران مدارس غيردولتي استان گيلان با نقش واسطه اي تعهد سازماني
229
بررسي تاثير فعاليت هاي ورزشي بر پيشرفت تحصيلي
230
بررسي تاثير فعاليت هاي ورزشي نوجوانان بر نگرش نسبت ب بزهكاري
231
بررسي تاثير فعاليتهاي اردويي در پركردن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گرگان سال تحصيلي 78-1377
232
بررسي تاثير فعاليتهاي ترفيعي بر قصد پذيرش محصولات غذايي شركت هاي ماكاروني در شهرستان آمل
233
بررسي تاثير فعاليتهاي خلاقيت محور وبازي بر رشد فكري كودكان دبستاني منطقه 4 اموزش و پرورش مشهد
234
بررسي تاثير فعاليتهاي واحد تربيت بدني عمومي يك بر حجمها و ظرفيتهاي ريوي و تغييرات نوار قلبي دانشجويان
235
بررسي تاثير فقدان پدر بر وضعيت تحصيلي دانش اموزان دختر در دبيرستانهاي ناحيه 4 مشهد
236
بررسي تاثير فقر و حاشيه نشيني بر انحرافات اجتماعي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
237
بررسي تاثير فقر والدين بر آسيب پذيري و كج روي فرزندان
238
بررسي تاثير فلزات كادميوم و كبالت بر روي مكانيزم استخراج فلز توسط حلال آلي D2EHPA
239
بررسي تاثير فن‌آوري اطلاعات بر اثربخشي استقرار مديريت دانش در دانشگاه پيام نور
240
بررسي تاثير فن‌آوري اطلاعات بر اثربخشي استقرارمديريت دانش در دانشگاه پيام نور
241
بررسي تاثير فناور ي اطلاعات برمديريت دانش در سازمان مطاله موردي شركت ايران خودرو
242
بررسي تاثير فناوري آموزشي بر كيفيت تدريس اساتيد در دانشكده ،هنر و علوم انساني شهرستان فارسان در سال 92-93
243
بررسي تاثير فناوري آموزشي بر كيفيت تدريس اساتيد در دانشكده هنر شهرستان فارسان در سال 93-92
244
بررسي تاثير فناوري اطلاعات )IT( بر بهره وري سازمان از ديدگاه مديران (بر اساس مدل كايزن ) در شركت سايپا
245
بررسي تاثير فناوري اطلاعات با ميانجي گري فرهنگ سازماني بر مديريت بحران
246
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد كاركنان با توجه به نقش تعديل كننده جو سازماني در كاركنان بانك ملي استان آذربايجان شرقي
247
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود فرآيند تصميم گيري مديران شركت خودروسازي سايپا
248
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري بانكي ، مطالعه موردي بانك تجارت شهر تهرا ن
249
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان بيمه خدمات درماني استان مركزي
250
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري سازماني واحدهاي ستادي شركت ملي پالابش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
251
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري نيروي كار ودستمزد
252
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري و عملكرد شركت سهامي مخابرات استان مازندران
253
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابك سازي سازمان هاي دولتي (به صورت موردي سازمان ثبت اسناد و املاك)
254
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي سازمانها
255
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازماني ادارات و موسسات دولتي شهرستان دامغان
256
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد پروژه هاي ساختماني با توجه به نقش واسطه اي مديريت دانش (مطالعه موردي)
257
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كارآفريني
258
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كاهش فساد اداري در سازمان هاي عمومي غير دولتي مورد مطالعه شهر داري نجف اباد
259
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كيفيت ادراك شده از خدمات سازمان حج و زيارت
260
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت كيفيت جامع در اداره آموزش و پرورش بجنورد
261
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات مالي با كمك روش دلفي و ماتريس رتبه اي
262
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بربهره وري سازماني در سازمان آموزش فني و حرفه اي استان لرستان
263
بررسي تاثير فناوري اطلاعات در توسعه صنعت گردشگري شهرستان كرمان
264
بررسي تاثير فناوري اطلاعات در فساد اداري:تبيين نقش تعديلگر وجدان كاري
265
بررسي تاثير فناوري اطلاعات درآموزش ازديدگاه دبيران مقطع متوسطه دخترانه دامغان
266
بررسي تاثير فناوري اطلاعات روي بهره وري. نيروي كار و دستمزد
267
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (تجارت الكترونيك ) بر بازاريابي محصولات كشاورزي كشاورزان شهرستان كرمانشاه
268
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر آموزش و يادگيري دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه شهرستان بهشهر
269
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر استراتژي بازيابي در بازار بين المللي خراسان شمالي
270
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه اي معلمان زن آموزش متوسطه شهرستان سوادكوه از ديدگاه خودشان
271
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملكرد سازمان با استفاده از كارت امتياز متوازن
272
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملكرد سازماني
273
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان آق قلا
274
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و اعتماد بر حاكميت رابطه اي به منظور بهبود عملكرد زنجيره تامين
275
بررسي تاثير فناوري نانو در عرصه كشاورزي
276
بررسي تاثير فنتانيل ترانس درمال در ميزان بيدردي پس از عمل جراحي لاپاراتومي انتخابي
277
بررسي تاثير فنتانيل ترانس درمال در ميزان بيدردي پس از عمل جراحي لاپاراتومي انتخابي
278
بررسي تاثير فنتانيل وريدي بر كاهش دردناشي ازپونكسيون لومباردر نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان
279
بررسي تاثير فواصل زماني اندازه گيري بر دقت تعيين ديماند مصرف
280
بررسي تاثير فيلت بر توزيع تنش در سازه هاي اتصال چسبي تك لبه اي
281
بررسي تاثير فيلم آموزشي بر ميزان آگاهي كارورزان ورودي 91-1390 دانشگاه علوم پزشكي گيلان از نحوه¬ي برخورد با بيماران ترومايي
282
بررسي تاثير فيلم هاي هاليوودي بر فرهنگ پست مدرنيسم در دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر
283
بررسي تاثير فيلمبرداري آثار سينماي اكسپرسيونيستي بر فيلمهاي دهه 60 و 70
284
بررسي تاثير فيوز CSY بر عملكرد لرزه¬اي قاب¬هاي فولادي نامنظم در ارتفاع
285
بررسي تاثير قابليت استفاده وشهرت ادراك شده بر وفاداري به وب سايت با تاكيد بر ميزان آشنايي افراد﴿مورد مطالعه:سايت شهر فرش﴾
286
بررسي تاثير قابليت استفاده وشهرت ادراك شده بر وفاداري به وب سايت باتاكيد بر ميزان آشنايي افراد﴿مورد مطالعه :سايت شهر فرش﴾
287
بررسي تاثير قابليت پلت فرم و حاكميت رابطه اي بر قابليت فرآيند كسب و كار الكترونيكي ؛ مطالعه موردي شركت توسن
288
بررسي تاثير قابليت سازماني و مشتري‌مداري سازمان بر سيستم عملكرد مديريت روابط با مشتري در صندوق توسعه عصر شمال شهرستان بابل
289
بررسي تاثير قابليت كاربردي وب سايت بر انجام تبليغات دهان به دهان توسط مشتريان با در نظر گرفتن متغبر واسطه اي رضايت و وفاداري مشتريان
290
بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي بر عملكرد بازار شركتهاي كوچك و متوسط در شهركهاي صنعتي استان مازندران
291
بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي نوآورانه و يادگيري سازماني بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي: شركت هاي كسب و كار كوچك و متوسط در شهرك صنعتي آمل)
292
بررسي تاثير قابليت هاي توانمندسازي سيستم خبره در بهبود تصميمات راهبردي مديران(مطالعه موردي راه آهن ج اا)
293
بررسي تاثير قابليت هاي فردي بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي بانك سينا شهر اصفهان)
294
بررسي تاثير قابليت هاي فناوري اطلاعات وعملكرد ونو آوري باتوجه به نقش كارآفريني وتعديل گري و مزيت رقابتي درشركتهاي نفت فلات قاره
295
بررسي تاثير قابليت‌هاي بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات از طريق متغيرهاي ميانجي دسترسي اطلاعات صادراتي و روابط شبكه‌هاي تجاري
296
بررسي تاثير قابليت‌هاي پوياي فناوري اطلاعات بر عملكرد رقابتي با تاكيد بر نقش ميانجي چابكي بازاري و نقش ميانجي چابكي عملياتي (مورد مطالعه شهرك صنعتي اشتهارد)
297
بررسي تاثير قابليتهاي فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي صادراتي با توجه به نقش ميانجي گرايانه چابكي زنجيره تامين
298
بررسي تاثير قابليتهاي فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي صادراتي با توجه به نقش ميانجي گرايانه چابكي زنجيره تامين (مطالعه موردي شركتهاي توليدكننده و صادركننده سيمان مستقر در استان تهران و البرز)
299
بررسي تاثير قابليتهاي لجستيك معكوس بر هزينه شركت (مطالعه موردي : شركت بل روزانه )
300
بررسي تاثير قاچاق منسوجات برروي بهره وري در صنعت نساجي ايران (86-1375)
301
بررسي تاثير قارچ ميكوريز اربسكولار برتحريك توليد گليسريزين درگياه دارويي شيرين بيان
302
بررسي تاثير قارچ هاي Lecanicillium muscarium ، Beauveria bassiana و حشره كش ايميدا كلوپرايد روي پوره هاي سنين مختلف سفيد بالك گلخانه، Trialeurodes vaporariorum به صورت جداگانه و تركيبي
303
بررسي تاثير قالب سيماني و ماسه اي بر روي دقت ابعادي و خواص مكاميكي قطعات چدني خاكستري در فرآيند ريخته گري توپر
304
بررسي تاثير قرار دادن كلسيم هيدروكسايد و ميزان رطوبت عاج برچسبندگي يك نوع سيلر بيوسراميك در كانال ريشه دندان هاي ثنايا فك بالا
305
بررسي تاثير قرارداد روانشناختي بر رفتارهاي انحرافي با توجه به نقش تعديلگر خودكنترلي در اداره كل راه و شهرسازي جنوب كرمان
306
بررسي تاثير قرارداد هاي روان شناختي(عوامل فردي-سازماني) برعملكرد مديريت استعداد(مطالعه موردي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران)
307
بررسي تاثير قرارداد هاي هوشمند مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي بر مهندسي سازماني در سازمان هاي پروژه محور
308
بررسي تاثير قرص هاي ضد بارداري بر وضعيت جسمي و رواني زنان
309
بررسي تاثير قشربندي اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانشجويان
310
بررسي تاثير قصه گويي بر احساس تنهايي كودكان سن مدرسه بستري در مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت در سال 1396
311
بررسي تاثير قطبيت ميدان مغناطيسي خارجي و جهت اختلاف پتانسيل الكتريكي بر فرآيند الكتروريستي
312
بررسي تاثير قطران و دود سيگار بر روي بافت معده در بيماران مراجعه كننده با علائم سوء هاضمه به بخش آندوسكوپي مراكز آموزشي درماني و تحقيقاتي امام رضا ع تبريز
313
بررسي تاثير قلدري سازماني بر سكوت كاركنان با نقش ميانجي تخطي از قرارداد روانشناختي
314
بررسي تاثير قليا روي پارچه پلي استر با سطح مقطع مختلف
315
بررسي تاثير قوميت بر انتخاب كانديداهاي شوراي سلامي ( قوم ترك ) شهر گلوگاه
316
بررسي تاثير قير طبيعي و زايكوترم بر خواص خودترميمي آسفالت نيم گرم
317
بررسي تاثير قيمت نفت بر شاخص سهام در كشورهاي صادر كننده و واردكننده نفت مورد ايران و تركيه
318
بررسي تاثير قيمت و استراتژي اهرم قرار دادن نام تجاري بر نيت خريد مصرف كنندگان ﴿مورد مطالعه: دسرهاي دنت و رامك﴾
319
بررسي تاثير كاپتوپريل بر كارايي درمات با سلول هاي بنيادي در پيشگيري و يا كاهش اثرات نارسايي قلبي ناشي از دوكسوروبيسين در مدل حيواني رت
320
بررسي تاثير كاتاليست KMnO4 بر روي خواص نوري پوشش هاي زيستي نانومتري
321
بررسي تاثير كاتاليستي فلزات تجيب در تبديل مستقيم گاز طبيعي به اسيد استيك
322
بررسي تاثير كار فلسفي با كودكان سنين 8 تا 11 سال مقطع ابتدايي پسرانه
323
بررسي تاثير كار گروهي در آموزش رياضي برپيشرفت تحصيلي
324
بررسي تاثير كار مكانيكي بر احياء اكسيد مس در حضور آلومينيوم
325
بررسي تاثير كار مكانيكي بر تهيه TIO2 از ايلمنايت
326
بررسي تاثير كار مكانيكي بر روي احياي حرارتي سيستم Tio2\A1
327
بررسي تاثير كار مكانيكي و عمليات حرارتي بر تهيه TIC از ايلمنايت
328
بررسي تاثير كار مكانيكي و عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي تنشي آلياژ 7075 آلومينيوم
329
بررسي تاثير كارآفريني اجتماعي بر توسعه اقتصاد مقاومتي مورد مطالعه كميته امداد امام خميني (ره)استان تهران
330
بررسي تاثير كارآفريني اجتماعي بر عملكرد سازماني
331
بررسي تاثير كارآفريني سازماني بر توليد در كلاس جهاني (مطالعه موردي: شركت ياس نخ )
332
بررسي تاثير كارآفريني سازماني بر توليد در كلاس جهاني .W C M
333
بررسي تاثير كارآفريني و مسئوليت اجتماعي شركت به عنوان كاتاليست نسبت به عملكرد شركت و ارزش نام تجاري برند اسنوا
334
بررسي تاثير كارايي دو ماه برنامه تمريني منتخب در منزل همراه با لوح فشرده و در سالن با حضور مربي برSPPB زنان مبتلا به MS
335
بررسي تاثير كارايي سرمايه فكري بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
336
بررسي تاثير كاربرد الگوي اكولوژيكي اجتماعي در ارتقاي فعاليت بدني كاركنان زن دانشگاه تبريز درسال 1390
337
بررسي تاثير كاربرد بازاريابي الكترونيكي در رونق بخش گردشگري استان گيلان
338
بررسي تاثير كاربرد تلفيقي روش ارونيك و استراتژيهاي فراشتناختي بر خود كار آمدي . خلاقيت و نگرش رياضي دانش آموزان مقطع چهارم ابتدايي شهر كرمان در سال تحصيلي 97- 96
339
بررسي تاثير كاربرد راهبردهاي يادگيري شناختي (بسط دهي يا تفسير و گسترش مطالب سازماندهي تكرار و تمرين ) بر سطح درك مطلب درس زبان فارسي سال اول متوسطه دانش آموزان پسر مناطق روستايي شهرستان اقليد
340
بررسي تاثير كاربرد سبك هاي يادگيري در ميزان يادگيري دانش آموزان راهنمايي شهرستان فارسان در سال 92
341
بررسي تاثير كاربرد شيوه هاي رفتاري ، شناختي و تركيبي بر تغيير نگرش و رفتار مصرف كنندگان انرژي الكتريكي شمال تهران
342
بررسي تاثير كاربرد فلورايد موضعي بر روي استحكام باند برشي فيشورسيلانت
343
بررسي تاثير كاربرد فناوري اطلاعات بر بهره وري كاركنان جهاد كشاورزي
344
بررسي تاثير كاربرد كامپيوتر بر موفقيت دانش آموزان
345
بررسي تاثير كاربرد مدل خودمراقبتي اورم بر خودكارآمدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز اموزشي - درماني رازي شهر رشت در سال 95-1394
346
بررسي تاثير كاربرد نانو ذرات رنگدانه در فرمولاسيون تونرهاي رنگي بر ويژگي هاي كاربردي چاپ رنگي كاغذ
347
بررسي تاثير كاربردفلورايد موضعي بر روي استحكام باند برشي فيشور سيلانت
348
بررسي تاثير كاربردنيتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و برخي صفات رويشي
349
بررسي تاثير كاربري اراضي بر فرآيند هيدرولوژيكي :با تاكيد برخصوصيات سيلاب و روش هاي كنترل سيلاب مطالعه موردي ﴿حوضه آبريز سد جيرفت ﴾
350
بررسي تاثير كاربري اراضي و مواد مادري بر توزيع عمودپذيرفتاري مغناطيسي خاك سطحي شرق اصفهان
351
بررسي تاثير كاربست تجارت الكترونيكي بر عملكرد آژانسهاي خدمات مسافرتي براساس ديدگاه اسكوكا و ديرسون (مورد مطالعه آژانس هاي مسافرتي بر خط ايران)
352
بررسي تاثير كاربست روش آموزش مساله محور در تدريس درس علوم تجربي توسط معلمان پايه ششم شهرستان بهشهر ﴿ مورد مطالعه: دانش آموزان پايه ششم شهرستان بهشهر﴾
353
بررسي تاثير كاربيد يوتكتيك بر مقاومت به سايش چدن سفيد كم آلياژ حاوي مس
354
بررسي تاثير كارت هوشمند سلامت در ارتقائ كيفيت خدمات درماني (مورد مطالعه:سازمان بيمه تامين اجتماعي استان مازندران)
355
بررسي تاثير كاردرماني بر ميزان بهبود باليني در بيماران اسكيزوفرني
356
بررسي تاثير كارراهه هاي شغلي بر درگيري كاركنان در كار بانك كشاورزي شهرستان كاشان و آران و بيدگل
357
بررسي تاثير كارسرد بر خواص كششي و خواص ناهمسانگردي ورق آلومينيوم5052
358
بررسي تاثير كارسرد بر خواص مكانيكي و خواص ناهمسانگردي ورق آلومينيوم 5052
359
بررسي تاثير كارسرد بر فرايند رسوب سختي و خواص كششي آلياژ آلومينيوم 6061
360
بررسي تاثير كاركردهاي مختلف برند بر عكس العمل مصرف كنندگان در بازار خودرو
361
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎرﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي اﺣﻴﺎي حرارتي سيستم TiO2/Al
362
بررسي تاثير كاشي‌كاري سلجوقيان و ايلخانيان بر كاشي‌كاري سلاجقه روم﴿آسياي صغير﴾
363
بررسي تاثير كالبد خانه هاي دوره پهلوي اول اصفهان در تعاملات اجتماعي ساكنان
364
بررسي تاثير كانارد بر ضرايب آيروديناميكي موشك
365
بررسي تاثير كانال ها و شبكه هاي ماهواره اي بر روي شيوه زندگي مردم
366
بررسي تاثير كانون اخلاقي بر نيت خريد با توجه به نقش تعديلگر مسئوليت اجتماعي برند و وابستگي عاطفي برند
367
بررسي تاثير كاهش تعرفه بر تجارت محصولات كشاورزي با استفاده از مدل هاي شبيه سازي تجارت كشاورزي ﴿مطالعه موردي : ايران﴾
368
بررسي تاثير كاهش ساعت كار بر تعهد سازماني پرستاران بخش ويژه در بيمارستان وليعصر ﴿عج﴾بيرجند
369
بررسي تاثير كاهش وزن پلي استر روي خصوصيات چاپ پيگمنت روي آن
370
بررسي تاثير كپسول بابونه بر الگوي قاعدگي و علايم سندرم پيش از قاعدگي در دانشجويان ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 97-1396
371
بررسي تاثير كپسول پروبيوتيك بر گلوكز ناشتا و پارامترهاي متابوليكي در مادران باردار مبتلا به ديابت بارداري يا اختلال تحمل گلوكز
372
بررسي تاثير كتاب جديد فارسي اول راهنمايي بر مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان پايه اول راهنمايي شهرستان گرمي در سال تحصيلي 88-87
373
بررسي تاثير كتاب هاي جديد فارسي دوره ابتدايي بر سواد خواندن دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران
374
بررسي تاثير كتاب و كتابخواني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
375
بررسي تاثير كتاب و كتابخواني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منطقه كلاله
376
بررسي تاثير كتب غير درسي در پيشرفت دانش آموزان مقطع ابتدايي
377
بررسي تاثير كتوفول بر وضعيت هموديناميك بيماران در مقايسه با پروپوفول در اعمال جراحي سرپايي زنان
378
بررسي تاثير كتوفول بر وضعيت هموديناميك بيماران در مقايسه با پروپوفول در اعمال جراحي سرپايي زنان
379
بررسي تاثير كربن فعال آبگريز و ديسپرسيون آن در اپوكسي بر محافظت سطحي بتن
380
بررسي تاثير كرم آلوورا بر شدت عارضه پوستي اشعه درماني در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به مركز آموزشي ـ درماني رازي شهر رشت در سال 87-1386
381
بررسي تاثير كروم(Cr)بر ريزساختار و مشخصات مكانيكي آلياژ دوتاييy-Tial
382
بررسي تاثير كرون بر سلامت انساج پريودنتال در بيماران درمان شده در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي علوم پزشكي يزد
383
بررسي تاثير كرون بر سلامت انساج پريودنتال در بيماران درمان شده در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي علوم پزشكي يزد
384
بررسي تاثير كسب و كار الكترونيكي بر مديريت اقتصاد مجازي (مورد كاوي بازي هاي رايانه اي)
385
بررسي تاثير كسب و كارهاي خدمت محور در توسعه نوآوري باز در صنعت فناوري اطلاعات در شهر تهران
386
بررسي تاثير كسب وكار الكترونيك بر استقرار زنجيره تأمين در ذوب آهن اصفهان
387
بررسي تاثير كسب وكار الكترونيكي بر عملكرد زنجيره تامين
388
بررسي تاثير كشت بافت و اسيد جيبركيك (Ga3) بر حذف ويروسهاي سيب زميني
389
بررسي تاثير كشت پاييزه در حذف انبارداري ميزان رشد و عملكرد سيب زميني در منطقه اصفهان
390
بررسي تاثير كشت پنبه بر اقتصاد روستايي بخش مركزي شهرستان داراب در راستاي پايداري
391
بررسي تاثير كشت پياز بر رونق اقتصادروستايي ( مطالعه موردي دهستان بناجوي شرقي ) شهرستان بناب
392
بررسي تاثير كشت خاكپوش زنده شبدر بر سيم بر رشد و عملكرد ذرت و كنترل علف هاي هرز در سيستم هاي مختلف خاكورزي
393
بررسي تاثير كشت ويژه گياهان مناطق خشك بر روند بهسازي يك نمونه خاك شور و قليايي در شرايط گلخانه اي
394
بررسي تاثير كشش ايستا همراه با گرماي عمقي التراسوند، گرم كردن فعال وسرما بر انعطاف پذيري عضلات همسترينگ
395
بررسي تاثير كشش بين قفسه اي بر پارامترهاي نورد سرد تاندوم به كمك شبكه هاي عصبي
396
بررسي تاثير كشش درچله پيچي بر روي بافت هاي تركيبي
397
بررسي تاثير كشف المحجوب هجويري بر تذكره الاولياء عطار
398
بررسي تاثير كلاس هاي آموزش خانواده بر سازگاري خانواده در منطقه سعدآباد
399
بررسي تاثير كلاس هاي پيش دبستاني درموقعيت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي ناحيه 2قم
400
بررسي تاثير كلاسهاي آموزشي مشاوره پيش از ازدواج برميزان آگاهي مراجعين از روشهاي تنظيم خانواده در مركز بهداشتي درماني رشتيان شهرستان رشت در تيرماه 1383
401
بررسي تاثير كلاسهاي ان آ در ترك اعتياد جوانان شهرستان شيروان
402
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني بر ارتقاء تحصيلي و آموزشي دانش آموزان پسر مدارس شهر اصفهان
403
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني بر ارتقاء تحصيلي و آموزشي دانش آموزان پسر مدارس شهر اصفهان
404
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني تابستاني بر كاهش افت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه آزادشهر
405
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني تابستاني در كاهش ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان رامسر
406
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر منطقه پنج آموزش و پرورش
407
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني در كاهش ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان رامسر
408
بررسي تاثير كلاسهاي هوشمند در مدارس بر روش هاي تدريس معلمان مدارس ابتدايي
409
بررسي تاثير كلاسهاي هوشمند در مدارس بر ميزان يادگيري دانش آموزان مدرسه شاهد پسرانه ابتدايي
410
بررسي تاثير كلاسهاي هوشمند در مدارس برروش هاي تدريس معلمان مدارس ابتدايي
411
بررسي تاثير كلاه ايمني بر كاهش ضربات وارد به سر بوسيله تحليل اجزاء محدود
412
بررسي تاثير كلاه ايمني كامپوزيتي در كاهش معيار ضربه مغزي
413
بررسي تاثير كلرايد و سختي كلسيم آب خنك كننده برخوردگي فولاد ساده كربني و مس
414
بررسي تاثير كلريد سديم بر راندمان ليچينگ كنسانتره كالكوپيريتي مجتمع مس سرچشمه
415
بررسي تاثير كلسيم بر سياليت آلياژهاي منيزيم ( AZ91)
416
بررسي تاثير كلسيم گلوكونات روي متوسط فشار خون شرياني بعد از القاي بيهوشي با پروپوفولدر بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال هاي 1388 و 1389/
417
بررسي تاثير كلسيم هيدروكسايد بر كاهش ميكروارگانيسم هاي داخل كانال پس از پركردن دندان
418
بررسي تاثير كلسيم هيدروكسايد بر كاهش ميكروارگانيسم هاي داخل كانال پس از پركردن دندان
419
بررسي تاثير كلوئيدين خوراكي با دوز كم بر ميزان درد حاد پس از هيستركتومي شكمي
420
بررسي تاثير كلوئيدين خوراكي با دوز كم بر ميزان درد حاد پس از هيستركتومي شكمي
421
بررسي تاثير كلوكزآمين هيدروكلرايد بر سلولهاي كندروسيت
422
بررسي تاثير كليندامايسين موضعي در ميزان درد پس از توكسيلكتومي در بالغين
423
بررسي تاثير كلينيكي دو خمير دندان parodontax و crest7 برروي بهبود شاخص هاي لثه اي
424
بررسي تاثير كلينيكي دو خمير دندان parodontax و crest7 برروي بهبود شاخص هاي لثه اي
425
بررسي تاثير كم رويي بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان تربت جام
426
بررسي تاثير كمال رفتاري بر طرد سازماني با نقش ميانجي خودشيفتگي شخصي در سازمان شبكه بهداشت حوزه غرب گيلان
427
بررسي تاثير كنترل داخلي و تعهد شغلي بر كيفيت زندگي كاري درسازمان امور مالياتي استان البرز
428
بررسي تاثير كنترل كيفيت كالا بر بهره وري سازمان
429
بررسي تاثير كنترل ونظارت والدين بر پيشرفت زبان آموزي در كودكان ناشنواي مدرسه ابتدايي گنبد
430
بررسي تاثير كوئنچ جهت دار بر عمليات برگشت دادن آلياژهاي برنز آلومينيم
431
بررسي تاثير كوئنچ جهت دار بر فرآيند پير سازي، خواص مكانيكي و سينتيك عمليات حرارتي آلياژ 6063
432
بررسي تاثير كوئنچ جهتدار بر فرآيند پير سازي خواص مكانيكي و سينتيك عمليات حرارتي آلياژ 6063
433
بررسي تاثير كوتاه مدت كشش ايستا بر شاخص تعادل روي پا غالب در وزشكاران و غير ورزشكاران مرد وزن
434
بررسي تاثير كود با رهايش كنترل شده ( نانو كامپوزيت اوره-رس) بر عملكرد دانه و عملكرد نيتروژن ذرت (سينگل كراس 704)
435
بررسي تاثير كود تركيبي اوره-پلي فنل (نانوكامپوزيت اوره-پلي فنل-رس) بر جذب عناصر ريز مغذي و عملكرد ذرت(سينگل كراس 704)
436
بررسي تاثير كود تركيبي اوره-پلي فنل (نانوكامپوزيت اوره-پلي فنل-رس) بر جذب عناصر ريز مغذي و عملكرد ذرت(سينگل كراس 704)
437
بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك وشيميايي برعملكرد كمي وكيفي ارقام ارزن دراستان قم
438
بررسي تاثير كودهاي دامي و زيستي بر خصوصيات كمي و كيفي عدس رقم بيله سوار در شرايط ديم منطقه نور آباد
439
بررسي تاثير كودهاي زيستي ورمي‌كمپوست و مايكوريزا بر روي خصوصيات كمي و كيفي ماش رقم پرتو
440
بررسي تاثير كودهاي زيستي ورمي‌كمپوست و مايكوريزا بر روي خصوصيات كمي و كيفي ماش رقم پرتو
441
بررسي تاثير كوركومين خوراكي بر اندازه درد و سوزش ضايعات ليكن پلان دهاني
442
بررسي تاثير كوسورفكتانت (اتيلن دي‌آمين) بر عملكرد عوامل فعال زيستي در ازدياد برداشت ميكروبي نفت
443
بررسي تاثير كيف آب گرم بر شدت سندرم پاي بي قرار و كيفيت خواب سالمندان مراجعه كننده به مراكز خدمات جامع سلامت منتخب شهر يزد در سال 1397
444
بررسي تاثير كيفيت ،رضايت و اعتماد الكترونيكي بر وفاداري مشتريان(مطالعه موردي:خدمات بانكداري اينترنتي شعب ملي شهر ساري)
445
بررسي تاثير كيفيت آب آبياري و نسبت آبشوئي بر كيفيت زه آب و توزيع نمك در نيمرخ خاك
446
بررسي تاثير كيفيت آموزش هاي الكترونيكي بر تعهد سازماني(كاركنان بانك حكمت ايرانيان)
447
بررسي تاثير كيفيت ادراك شده وب سايت بر قصد كاربر براي استفاده مستمر از آن در تجارت الكترونيك
448
بررسي تاثير كيفيت ارتباط كاركنان بر وفاداري مشتريان در بانك كشاورزي استان گلستان
449
بررسي تاثير كيفيت ارتباطات و تفاهم با مشتري در بازاريابي رابطه مند بر روي گفته هاي شفاهي مثبت(مطالعه موردي:محصولات شوينده شركت تاژ)
450
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر تامين مالي از طريق بدهي در شركت هاي خانوادگي و غير خانوادگي بورسي
451
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي و ساختار مالكيت بر تاخير قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
452
بررسي تاثير كيفيت خدمات الكترونيكي با استفاده از مدل سروكوال بر رضايت و وفاداري مشتري و قصد استفاده مجدد مشتريان
453
بررسي تاثير كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي بر روي پيامدهاي رفتاري و نگرشي (مطالعه موردي بانك ملت شهر تهران )
454
بررسي تاثير كيفيت خدمات بانكي بر اعتماد و وفاداري مشتريان (مورد مطالعه :بانك سپه شهر تهران )
455
بررسي تاثير كيفيت خدمات بر ارزش ويژه برند مبتني بر مصرف كننده در حوزه خدمات بانكي ) مطالعه موردي: مشتريان بانك ملي شعب تهران (
456
بررسي تاثير كيفيت خدمات بر رضايتمندي بيماران در بيمارستان كوثر شيراز
457
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر رضايت، حفظ و ماندگاري مشتري (مطالعه موردي: شركتهاي ارايه دهنده خدمات پهناي باند اختصاصي)
458
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر رضايت، حفظ و ماندگاري مشتري (مطالعه موردي: شركتهاي ارايه دهنده خدمات پهناي باند اختصاصي)
459
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر رضايت، حفظ و ماندگاري مشتري (مطالعه موردي: شركتهاي ارايه دهنده خدمات پهناي باند اختصاصي)
460
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر نگهداري مشتري با نقش ميانجي قصد خريد مشتري
461
بررسي تاثير كيفيت خدمات حسابرسي بر هزينه حقوق صاحبان سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
462
بررسي تاثير كيفيت خدمات درك شده، بر تعهد و وفاداري مشتريان ( مطالعه موردي شركت MSI
463
بررسي تاثير كيفيت خدمات، اعتماد و سودمندي ادراك شده بر وفاداري مشتري در شعب بانك تجارت شهر تهران
464
بررسي تاثير كيفيت رابطه بر حفظ مشتري با نقش ميانجي هزينه تغيير(مطالعه موردي :صنايع غذايي تلكا شهرستان آمل)
465
بررسي تاثير كيفيت رابطه كاري بر عملكرد فروشنده و رضايت شغلي (مطالعه موردي:فروشندگان فروشگاه هاي اتكا در شهر تهران )
466
بررسي تاثير كيفيت زندگي بر بهزيستي روانشناختي وبهزيستي معنوي دانشجويان دانشگاه پيام نور بروجن
467
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني و عملكرد :كاركنان شركت داروسازي داملران بروجرد
468
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر عملكرد كاركنان بانك اقتصاد نوين
469
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر ميزان بهره وري كاركنان كارخانه بهپاك شهرستان بهشهر
470
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بررضايت شغلي كاركنان در سازمانهاي دولتي
471
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري كاركنان بهزيستي استان مركزي بر عملكرد انان
472
بررسي تاثير كيفيت زندگي گردشگران بر توسعه روستايي ﴿مطالعه موردي :روستاهاي هدف گردشگري شهرستان هاي هرسين وصحنه استان كرمانشاه ﴾
473
بررسي تاثير كيفيت سطحي و عمليات حرارتي بر ريزساختار و استحكام اتصال حاصل از فرآيند نورد تجمعي (ARB) آلياژ آلومينيوم AA6061
474
بررسي تاثير كيفيت سود بر ميزان وجه نقد نگهداري شده توسط شركتها
475
بررسي تاثير كيفيت سيستم اطلاعاتي )ISQ( بر كيفيت تصميمات كاربران مطالعه موردي: صنعت هوافضا
476
بررسي تاثير كيفيت سيستم حاكميت شركتي بر عملكرد شركت ها
477
بررسي تاثير كيفيت فضاي شهري بر عابرين پياده مطالعه موردي: خيابان كوهسنگي مشهد حد فاصل ميدان تقي آباد تا پارك كوهسنگي
478
بررسي تاثير كيفيت گزارشگري مالي بر جريان نقد آزاد وكارايي سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
479
بررسي تاثير كيفيت محيط بر امنيت فضاهاي شهري
480
بررسي تاثير كيفيت مديريت روابط با مشتري (CRM) بر وفاداري مشتري در شركت ايرانسل
481
بررسي تاثير كيفيت نهادي بر رابطه بين نفرين منابع طبيعي و رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1370 تا 1392 با رويكرد ARDL
482
بررسي تاثير كيفيت نهادي بر رابطه بين نفرين منابع طبيعي و رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1370 تا 1392 با رويكرد ARDL
483
بررسي تاثير كيفيت و قيمت در ضايعات نان در تهران در دهه 80 مطالعه موردي منطقه 22
484
بررسي تاثير كيفيت وقيمت در ضايعات نان در تهران در دهه80مطالعه موردي منطقه 22
485
بررسي تاثير گاباپنتين بر اورژنز و هورمون هاي موش سوري ماده بالغ
486
بررسي تاثير گاز هوشبرايزوفلوران بر روي سطح آنزيمهاي كبدي پرسنل در اتاق عمل بيمارستان بعثت
487
بررسي تاثير گذاري تبليغات تجاري شركت بيمه ايران و ارائه راهكارهاي بهينه بر اساس مدل داگمار
488
بررسي تاثير گذاري رسانه هاي تبليغاتي و رتبه بندي آنها از ديد مشتريان براساس مدل اي - آي - دي - اي درشركت توليدي اخوان جم
489
بررسي تاثير گذاري قراردادهاي انتقال دانش فني با شركتهاي آلماني بر تصميم گيري خريد تجهيزات برق و كنترل نيروگاهي در بازار ايران (مطالعه موردي: گروه مپنا)
490
بررسي تاثير گذاري كاركنان در بهبود مديريت كيفيت فراگير در سازمان ها ﴿كارخانجات بر فاب شهرستان شهركرد﴾
491
بررسي تاثير گذاري محتواي داستان هاي كودك بر ارزوي انها
492
بررسي تاثير گذراندن دوره هاي مهد كودك بر خلاقيت كودكان سنين دبستان
493
بررسي تاثير گراديان حرارت بر روي استحكام خمشي تيرهاي كامپوزيتي پايه پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي نيتريد بور به صورت هدفمند
494
بررسي تاثير گراديان فشار در هدايت ميكروذرات كروي
495
بررسي تاثير گرافن و نانولوله كربني بر بهبود هدايت حرارتي مواد آلي به عنوان مواد تغيير فاز دهنده
496
بررسي تاثير گرافيك در طراحي واسط كاربرگرافيكي در نرم افزارها
497
بررسي تاثير گرانيسترون بر ميزان كاهش هايپوتانسيون پس از بي حسي اسپاينال در بيماران كانديد عمل جراحي سزارين
498
بررسي تاثير گرانيسترون درجلوگيري از لرز حين و پس از عمل سزارين تحت بيهوشي اسپاينال
499
بررسي تاثير گرانيسترون درجلوگيري از لرز حين و پس از عمل سزارين تحت بيهوشي اسپاينال
500
بررسي تاثير گراورهاي اروپايي بر آثار نگارگري مكتب اصفهان (مطالعه موردي رضا عباسي و برخي شاگردان و معاصرينش)
501
بررسي تاثير گرايش استراتژيك بر هوشياري كارآفرينانه با نقش ميانجي كشف دانش تكنولوژي و كشف دانش بازار
502
بررسي تاثير گرايش اكتشافي بر نوآوري مدل كسب و كار با نقش ميانجيگري تشخيص فرصت و بريكولاژ كارآفرينانه (مطالعه موردي شركت هاي عضو مراكز رشد و پارك علم و فناوري و دانش بنيان استان مازندران)
503
بررسي تاثير گرايش اكتشافي بر نوآوري مدل كسب و كار با نقش ميانجيگري تشخيص فرصت و بريكولاژ كارآفرينانه (مطالعه موردي شركت هاي عضو مراكز رشد و پارك علم و فناوري و دانش بنيان استان مازندران)
504
بررسي تاثير گرايش بازار و كارآفريني بر عملكرد توسعه اي محصولات جديد با نقش ميانجي ظرفيت و توانايي شبكه اي در شركت سوني
505
بررسي تاثير گرايش به بازار كاركنان فروش بر خلاقيت و عملكرد كاركنان فروش
506
بررسي تاثير گرايش به بازار كاركنان فروش بر خلاقيت و عملكرد كاركنان فروش (مطالعه موردي : شعب بانك توسعه در سطح كشور)
507
بررسي تاثير گرايش به بازار و گرايش به تكنولوژي بر نوآوري خدمات (مطالعه موردي :شعب بانك ملي شهرستان بابل )
508
بررسي تاثير گرايش به بازار و گرايش به نوآوري بر وفاداري الكترونيكي
509
بررسي تاثير گرايش به برند بر رفتار برندسازي كاركنان با نقش ميانجي برندسازي داخلي(مورد مطالعه:بانك پارسيان شهر تهران)
510
بررسي تاثير گرايش به برند بر رفتار برندسازي كاركنان با نقش ميانجي برندسازي داخلي(مورد مطالعه:بانك پارسيان شهر تهران)
511
بررسي تاثير گرايش به كارآفريني و گرايش به بازار مديران بر خلق مزيت رقابتي در چهارچوب الگوي هوشمندي رقابتي
512
بررسي تاثير گرايش به كارافريني و گرايش به بازار بر انواع نواوري و عملكرد كسب و كار مطالعه موردي در شركت هاي توليدي استان مازندران
513
بررسي تاثير گرايش كار افرينانه بر جو اخلاقي در صنايع كوچك و متوسط استان مركزي
514
بررسي تاثير گرايش كارآفرينانه بر برند سازي B2B و رشد كسب و كار (مورد مطالعه شركت ايران خودرو)
515
بررسي تاثير گرايش هاي مذهبي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهركرد
516
بررسي تاثير گرايش هاي مذهبي والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه معلمان دوره ابتدائي شهرستان بهشهر
517
بررسي تاثير گرايش هاي مذهبي والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه معلمان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 93 - 1392
518
بررسي تاثير گرايش¬هاي كارآفرينانه و بازار بر عملكرد شركت با نقش تعديل كننده روابط شبكه هاي اجتماعي و كسب و كار
519
بررسي تاثير گرايشات استراتژيك بر عملكرد و مزيت رقابتي شركتهاي كوچك و متوسط:مطالعه موردي در استان مازندران
520
بررسي تاثير گرايشات عاطفي به جنس مختلف (مخالف ) بر شكست تحصيلي دانش آموزان پايه ي اول دبيرستان هاي دخترانه ناحيه 2 شهر سنندج
521
بررسي تاثير گرايشات فرهنگي برعرق ملي و تاثير آن برقصدو رفتارخريد مشتري
522
بررسي تاثير گرايشپبه خدمات بر عملكرد مالي با نقش ميانجي رضايت شغلي و رضايت مشتري(مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي استان گلستان)
523
بررسي تاثير گرايشهاي احساسي سرمايه گذاران بر رابطه بين ريسك سيستماتيك و هزينه سهام عادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
524
بررسي تاثير گرد وغبار برباردهي )وزن زنده ، كلروفيل a ،وكلروفيل فلوئورسنس ( برخي گونه هاي گياهي
525
بررسي تاثير گردش شغلي بر عملكرد كاركنان اداري -پرسنلي بيمارستان امام حسين شاهرود
526
بررسي تاثير گردشگري اقتصاد شهري ﴿شهرستان بهشهر ﴾
527
بررسي تاثير گردشگري بر اشتغال كشورهاي عضو آ.سه.آن
528
بررسي تاثير گردشگري بر افزايش قيمت زمين در شهرستان نور
529
بررسي تاثير گردشگري بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
530
بررسي تاثير گردشگري در توسعه پايدار روستايي شهرستان چالدران
531
بررسي تاثير گردشگري روستايي بر توسعه روستايي در شهرستان نطنز
532
بررسي تاثير گرفتگي عروق كرونر قلب بر حافظه هاي كوتاه مدت ، بلندمدت ، گذشته گرا و آينده گرا و مقايسه با افراد سالم
533
بررسي تاثير گرم نمودن فعال بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر بر ميزان خونريزي و فاكتورها ي انعقادي
534
بررسي تاثير گرم نمودن فعال بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر بر ميزان خونريزي و فاكتورهاي انعقادي
535
بررسي تاثير گرمايش سريع جهت دار بر خواص مكانيكي كامپوزيت SIC آلياژ 7075
536
بررسي تاثير گروه درماني به روش تحليل رفتار متقابل بر بحران هويت نوجوانان شهر قم
537
بررسي تاثير گروه درماني يكپارچه توحيدي و شناختي-رفتاري بر عزت نفس و نگرش هاي زناشويي زندانيان مرد شهر قم
538
بررسي تاثير گروه رشد خصوصيات فردي بر عزت نفس دانشجويان پرستاري دختر دانشكده پرستاري مامايي شهيد بهشتي در نيمسال اول سال تحصيلي 87-86
539
بررسي تاثير گزارشگري تهاجمي بر آگاهي بخشي قيمت سهام و آگاهي بخشي سود سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
540
بررسي تاثير گستردگي ترميم هاي آملگام بر استحكام باند تيوب هاي ارتودنسي
541
بررسي تاثير گسترش آموزش آزاد عكاسي بر ديدگاه فرهنگي هنرجويان عكاسي در جامعه شهري ﴿موردپژوهي:آموزشگاههاي آزاد فني حرفه اي﴾
542
بررسي تاثير گسترش نقش هاي پيشگيري چرخه (دست اندركاران) نجات غريق شهرستان بندرانزلي بر پيامدهاي مراقبتي غرق شدگي (Drowning)
543
بررسي تاثير گسل دهشير - بافت بر كميت و كيفيت آبهاي زيرزميني دشت هرات - مروست با استفاده از روش توموگرافي مقاومت ويژه الكتريكي و مطالعات هيدروژئولويكي
544
بررسي تاثير گشتاور انتقالي و ابعاد برتنش و تغيير شكل كوپلينگ ديسكي فيلتر كارخانه هماتيت
545
بررسي تاثير گشتاور انتقالي و ابعاد برتنش و تغيير شكل كوپلينگ ديسكي فيلتر كارخانه هماتيت
546
بررسي تاثير گفتمان سياسي سالهاي 1376-1384 بر رمان هاي سياسي و اجتماعي اين دوره ﴿ 5 رمان شاخص﴾
547
بررسي تاثير گلايسين بر انحلال نيكل، منگنز و كبالت از باتريهاي مستعمل ليتيم- يون
548
بررسي تاثير گلوكانتيم بر عوامل خوني در مبتلايان به ليشمانيوزيس جلدي
549
بررسي تاثير گلوكانتيم بر عوامل خوني در مبتلايان به ليشمانيوزيس جلدي
550
بررسي تاثير گمرك الكترونيك بر صادرات و واردات
551
بررسي تاثير گونه اي فعال نيتروژن - اكسيژن حاصل از جت پلاسمايي سرد در فشار اتمسفر بر محيط هاي زيستي
552
بررسي تاثير گونه هاي Haloxylon persicum و Atriplex lentiformis بر خصوصيات خاك و گونه هاي بومي در عرصه بياباني شهرستان تبريز
553
بررسي تاثير گياهان دارويي و اسانس تجاري بر عملكرد، تخمير شكمبه اي و رفتارهاي تغذيه اي گوساله هاي شيرخوار
554
بررسي تاثير لايه چيني در تمركز تنش تيرهاي كامپوزيتي ارتوتروپيك شامل سوراخ و ترك
555
بررسي تاثير لايه چيني در رفتار كششي كامپوزيت هاي منسوجي
556
بررسي تاثير لايه سپري بر آب شكستگي پايه پل تحت اثر جريان غير دائمي
557
بررسي تاثير لايه سپري در آب شستگي تكيه گاه ها
558
بررسي تاثير لايه گذاري بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بادگير
559
بررسي تاثير لايه مياني در خواص نانوكامپوزيت هاي خاك رسي به روش آناليزتصادفي
560
بررسي تاثير لايه هاي متفاوت در انواع سلولهاي خورشيدي
561
بررسي تاثير لايه هاي يخ بر عملكرد آيروديناميكي مقطع بال با استفاده از حل عددي جريان
562
بررسي تاثير لغزش عرشه بر روي تكيه گاه الاستومري بر برش پايه و فروافتادگي عرشه پل
563
بررسي تاثير لمس درماني بر ميزان تنيدكي نو پايان بستري در بخشهاي كودكان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
564
بررسي تاثير لندفرم¬هاي كارستي بر آسيب¬پذيري آبخوان¬هاي كارستي (مطالعه موردي آبخوان¬هاي ششپير و برغان)
565
بررسي تاثير لوزارتان بر كارايي با سلول هاي بنيادي در پيشگيري و يا كاهش اثرات نارسايي قلبي ناشي از دوكسوروبيسين در مدل حيواني رت
566
بررسي تاثير لووتيروكسين بر سطح سرمي ليپيدها در بيماران مبتلا به كم كاري تحت باليني تيروئيد
567
بررسي تاثير ليپواوليگوساكاريد نايسريا گنوره در ويرايش mRNA ژن XBP-1 در موش آزمايشگاهي C57
568
بررسي تاثير ليدوكائين 5/0% داخل بيني در درمان اسپاستيسيتي در بيماران دچار آسيب تروماتيك مغزي
569
بررسي تاثير ليزر كم توان دايود 810 نانومتر بر روي بي‌دردي پالپي دندان دندانهاي پرمولر فك بالا در يك مطب خصوصي دندانپزشكي شهر رشت در سال 1397
570
بررسي تاثير ليگاندهاي كربوكسيلاتي (استات، تارتارات و سيترات) بر منحني استخراج منگنز توسط D2EHPA
571
بررسي تاثير ماده باند شونده باعاج در پيشگيري از تغيير رنگ دندان توسط CEM cement
572
بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر اضطراب و شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران كانديد آنژيوگرافي بستري در مركز آموزشي درماني پژوهشي دكتر حشمت رشت 95-1394
573
بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر درد و شاخص هاي فيزيو لوژيك بعد از عمل سزارين در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س) رشت در سال 1388
574
بررسي تاثير ماساژ پا بر شاخص هاي فيزيولوژيك اضطراب بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان
575
بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر نابرابري در توزيع درآمد با توجه به نقش تعديل گر فساد در كشورهاي منتخب
576
بررسي تاثير ماندابي بر رشد ريشه ونادام هوايي ارقام نخود
577
بررسي تاثير مانع درطبقه بندي حرارتي مخازن دوجداره خورشيدي
578
بررسي تاثير ماهواره بر جوانان
579
بررسي تاثير ماهواره بر دانش آموزان دختر دبيرستان هاي ناحيه 3 اهواز
580
بررسي تاثير ماهواره بر رشد اجتماعي نوجوانان دختر 14 تا 16 سال
581
بررسي تاثير ماهواره بر رواج مدگرايي در استان قم
582
بررسي تاثير ماهواره بر هويت فرهنگي در دانشگاه پيام نور استان قم در سال 90-91
583
بررسي تاثير ماهواره برساختار خانواده هاي شهرستان گلوگاه در سال 1391
584
بررسي تاثير ماهواره بركيفيت زندگي افراد سنين15تا20ساله شهر تهران
585
بررسي تاثير مايع درماني وريدي در كاهش سطح بيلي روبين سرم در نوزادان ترم سالم مبتلا به زردي كه تحت فتوتراپي مي باشند
586
بررسي تاثير مايع درماني وريدي در كاهش سطح بيلي روبين سرم در نوزادان ترم سالم مبتلا به زردي كه تحت فتوتراپي مي باشند
587
بررسي تاثير مبادله رهبرعضو بر فرسودگي شغلي: نقش ميانجي حضور غير موجه (پرزنتيسم) رويكردي و اجتنابي وتعديلگري حجم كار در بين معلمان و كاركنان اداره آموزش و پرورش بندرانزلي
588
بررسي تاثير مبرد گذاري و تغذيه گذاري بر فاصله مذاب رساني در آلياژ منيزيم AZ91
589
بررسي تاثير مبلمان شهري بر رفتار شهروندان ﴿نمونه موردي: پارك بوستان سعدي﴾
590
بررسي تاثير متابوليكي هيپوكسي بر توليد اينترلوكين 10 توسط سلولهاي تك هسته اي خون محيطي القا شده با سكرتوم سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از سلولهاي بنيادي مغز استخوان
591
بررسي تاثير متابوليكي هيپوكسي برتوليد اينترلوكين 10توسط سلول هاي تك هسته اي خون محيطي القاشده با سكرتوم سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از سلول هاي بنيادي مغز استخوان
592
بررسي تاثير متاكائولن و سنگ آهك بر هيدراتاسيون و استحكام سيمان پرتلند سفيد
593
بررسي تاثير متد محاسبه تابع برازندگي بر روي كيفيت جواب مسئله بهينه سازي تركيب وب سرويس ها
594
بررسي تاثير متدهاي تدريس بر روي خلاقيت دانش آموزان.
595
بررسي تاثير مترو در ساماندهي و كاهش ترافيك : مطالعه موردي شهر تهران
596
بررسي تاثير متري بوتيل فسفات (TBP) بر روي استخراج مس از محلول هاي DEHPA و MEAPA
597
بررسي تاثير متغرهاي فرآيند هم زدن مكانيكي در حالت نيمه جامد بر ساختار ميكروسكوپي آلياژ A356
598
بررسي تاثير متغير كلان اقتصادي تورم بر نسبت¬هاي مالي شركت¬هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
599
بررسي تاثير متغير هاي محدوديت منابع وزمان بر سيستم باز سازي توربين گازي GEF9درشركت قطعات توربين
600
بررسي تاثير متغيرهاي Eh و pH بر فلوتاسيون انتخابي كانيهاي مس و موليبدن (مطالعه موردي: مدار فلوتاسيون فاز يك مجتمع مس سونگون)
601
بررسي تاثير متغيرهاي آبكاري پالسي بر خواص پوشش هاي نيكل - فسفر
602
بررسي تاثير متغيرهاي اقتصادي
603
بررسي تاثير متغيرهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر تقاضاي بيمه
604
بررسي تاثير متغيرهاي تكسچرايزينگ تاب مجازي بر جمع شدگي نخ پلي استر ست
605
بررسي تاثير متغيرهاي توليد بر روي خواص فيزيكي نخ ity تابيده شده گير دار
606
بررسي تاثير متغيرهاي ريخته گري بر برد تغذيه قطعه اي از جنس چدن نشكن
607
بررسي تاثير متغيرهاي سنتز بر خواص نوري سيليكا ايروژل خشك‌شده در فشار محيط و بلانكت تهيه شده از آن و بستر ليفي پليمري
608
بررسي تاثير متغيرهاي سيستم كشش ماشين ريسندگي رينگ بر روي پرزينگي نخ
609
بررسي تاثير متغيرهاي شغلي و غيرشغلي بر رضايت از زندگي كتابداران
610
بررسي تاثير متغيرهاي عمليات ترمومكانيكي بر ريزساختار و خواص مكانيكي سوپرآلياژ اينكونل 939
611
بررسي تاثير متغيرهاي عملياتي بر فرآيند كريستاليزاسيون نشادر
612
بررسي تاثير متغيرهاي فرايند ذوب سطحي ليزر بر ريزساختار و ريزسختي آلياژ منيزيم AZ31
613
بررسي تاثير متغيرهاي كشش گرم چند مرحله اي بر روي خواص و ريز ساختار نخ نايلون 6
614
بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
615
بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص كل قيمت سهام در ايران
616
بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر نااطميناني شاخص قيمت مسكن در ايران، رهيافتي از مدل خود توصيح با وقفه هاي گسترده
617
بررسي تاثير متغيير هاي كلان اقتصادي بر قيمت مسكن (مطالعه موردي شهر تهران)
618
بررسي تاثير متغييرهاي تكسچرايزينگ تاب مجازي بر روي خواص فيزيكي نخخ پلي استر داراي ظرافت متفاوت فيلامنت
619
بررسي تاثير متفاوت بازسازي و وادارسازي بر حوزه‌هاي زباني مختلف (دستور زبان، لغت، و تلفظ)
620
بررسي تاثير متفاوت بازسازي و وادارسازي بر حوزه‌هاي زباني مختلف (دستور زبان، لغت، و تلفظ)
621
بررسي تاثير متقابل ادبيات و نقاشي ايران
622
بررسي تاثير متقابل ارزش ويژه برند برمقدارمنابع مالي با نقش ميانجيگري اهرم مالي وهزينه بدهـي درشركت هاي بـازاراول بـورس اوراق بـهادار تـهران
623
بررسي تاثير متقابل تئاتر خياباني و مخاطب ﴿با ذكر نمونه موردي نمايش در حداقل دو مكان در شهر تهران﴾
624
بررسي تاثير متقابل تئاتر خياباني و مخاطب﴿با ذكر نمونه موردي نمايش در حداقل دو مكان در شهر تهران﴾
625
بررسي تاثير متقابل خانواده و كودك تيزهوش
626
بررسي تاثير متقابل عكاسي، نقاشي، چاپ دستي در شمايل و اندام انساني دوران قاجار
627
بررسي تاثير متقابل كالبدي - اجتماعي ميدان بريانك با توجه به نوسازي بافت فرسوده لبه بزرگراه نواب
628
بررسي تاثير متنوع سازي صادرات غير نفتي بر رشد اقتصادي ايران(سالهاي 1390-1360)
629
بررسي تاثير متودولوژي شش سيگما در صنعت بهداشت و درمان
630
بررسي تاثير متوكلوپراميد و پروپوفول در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعداز عمل جراحي هيستركتومي از راه شكم در بيمارستان الزهراء رشت در سال 81 -1380
631
بررسي تاثير متيل فنيديت بر روي اختلال مهارتهاي حركتي در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي همراه با اختلال در رشد هماهنگي مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت1390
632
بررسي تاثير مثبت آموزش ضمن خدمت بر كاهش صدمات ناشي از كار در كارخانه بهپاك
633
بررسي تاثير مجراي ورودي هوا و پهناي حلزوني بر عملكرد فن لانه سنجابي دو كاناله
634
بررسي تاثير مجراي ورودي هوا و پهناي حلزوني بر عملكرد فن لانه سنجابي دو كاناله و طراحي بهينه آن
635
بررسي تاثير محافظت كبدي تركيب عصاره هاي متانولي زنجبيل و دارچين برر روي آسيب كبدي القا شده توسط تتراكلريد كربن در موش صحرايي
636
بررسي تاثير محافظه كاري بر مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي....
637
بررسي تاثير محافظه كاري شرطي و غيرشرطي حسابداري بر كاهش ريسك ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
638
بررسي تاثير محتواي توليد شده توسط كاربر درباره برند در شبكه اجتماعي بر روي رفتار مصرف كننده(مطالعه موردي: صنعت خودرو)
639
بررسي تاثير محتواي توليد شده توسط كاربر درباره برند در شبكه اجتماعي بر روي رفتار مصرف كننده(مطالعه موردي: صنعت خودرو)
640
بررسي تاثير محتواي كتاب دين و زندگي (1) بر رفتارها و عملكرد ديني دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه منطقه (1) آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 86-1385
641
بررسي تاثير محتواي كتب درسي دوره ي راهنمايي در گسترش فرهنگ ايثار و شهادت از منظر معلمان شهرستان نيشابور
642
بررسي تاثير محتواي گرافيت روي خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم - گرافيت تهيه شده از طريق متالورژي پودر
643
بررسي تاثير محتوايي ادبيات كلاسيك فارسي در انيميشن هاي ايراني دهه هفتاد و هشتاد خورشيدي (گوشت و گربه، اتحاد، طوطي و بقال، طوطي و بازرگان، رستم و اسفنديار، گرگ و ميش)
644
بررسي تاثير محدوديتهاي مالي بر ريسك آتي سقوط قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
645
بررسي تاثير محرك هاي حسي بر قصد خريد با توجه به نقش واسطه اي تجربه برند و ارزش ويژه برند
646
بررسي تاثير محرك هاي نوآوري بر عملكرد كسب وكار با ميانجي گري نوآوري سبز
647
بررسي تاثير محرك هاي وفاداري مشتري بر وفاداري و قصد انتخاب مجدد بانك (مورد مطالعه بانك ملي استان مازندران)
648
بررسي تاثير محركهاي پذيرش مشتري بر احتمال پذيرش وي در بازار خرده فروشي مجتمع پلاستيك طبرستان در شهر شيراز
649
بررسي تاثير محركهاي شنيداري پيش از تولد روي ضربان قلب نوزادان 1-10 روزه
650
بررسي تاثير محروميت اجتماعي و اقتصادي خانواده بر افت تحصيلي دانش آموزان
651
بررسي تاثير محروميت بردينداري در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور ساوه
652
بررسي تاثير محصولات كشاورزي بر جذب توريسم به روش SWOT درشهرستان قاينات
653
بررسي تاثير محل خط جدايش در قالبهاي آهنگري بر ميزان دورريز و نيروي آهنگري در قطعات متقارن محوري
654
بررسي تاثير محل خطا بر نوسانات بين ناحيه اي فركانس پايين در سيستم هاي قدرت تحت استرس
655
بررسي تاثير محل قرارگيري نازل خروجي (NXP) بر عملكرد اجكتور از طريق مدلسازي CFD
656
بررسي تاثير محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد كمي و كيفي گياه گشنيز(Coriandrum sativum L)
657
بررسي تاثير محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد كمي و كيفي گياه گشنيز(Coriandrum sativum L.)
658
بررسي تاثير محلول پاشي روي وكلسيم بر تشكيل ميوه پسته رقم احمد آقايي
659
بررسي تاثير محلول پاشي كود ريز مغذي آهن بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گندم
660
بررسي تاثير محلول پاشي كود ريز مغذي آهن بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گندم
661
بررسي تاثير محلول ها و روش هاي مختلف حكاري بر روي تصاوير متالوگرافي ساختار فولاد زنگ نزن SANDVIK1RK91
662
بررسي تاثير محلول‌پاشي عصاره سرخس آزولا بر عملكرد و اسانس گياه دارويي سياهدانه در شرايط تنش خشكي
663
بررسي تاثير محيط پذيرايي هواپيما بر ادراك از كيفيت غذاي داخل پرواز (مورد مطالعهشركت هواپيمايي آسمان)
664
بررسي تاثير محيط خانواده بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبيرستان هاي دخترانه
665
بررسي تاثير محيط زيست بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
666
بررسي تاثير محيط سنتز بر مورفولوژي ذرات هيدروكسي آپاتيت
667
بررسي تاثير محيط فروشگاه بر خريد ناگهاني نسل جوان با حضور متغير مداخله گر پاسخهاي احساسي در فروشگاههاي زنجيره ايشهر تهران
668
بررسي تاثير محيط هاي مختلف روان كاري كمينه در عمليات سنگ زني
669
بررسي تاثير محيط هاي مهاجم بر خصوصيات مكانيكي تركيبات سيماني مهندسي شده
670
بررسي تاثير محيط و فضاي واحدهاي پستي و چيدمان تجهيزات اداري بر رضايت كاركنان و رضايت خاطر مشتريان از محيط
671
بررسي تاثير محيطي و ظاهري سالن ورزشي بر رفتار مشتريان سالن هاي ورزشي
672
بررسي تاثير مخارج دولتي و غير دولتي بر رشد بخش كشاورزي در ايران
673
بررسي تاثير مداخلات آموزشي مبتني بر مدل سبك والديني مقتدرانه بر وضعيت تغذيه اي دانش آموزان پايه اول ودوم ابتدايي شهر بجنورد
674
بررسي تاثير مداخلات ارگونومي در سطح ريسك اختلالات اسكلتي عضلاني در كشاورزان انجيرستان شهرستان استهبان در سال ۱۳۹۶
675
بررسي تاثير مداخلات ارگونوميك بروضعيت بدني كارگران مجموعه كارخانجات قطعه سازي ايران خودرو در سال هاي 1390و 1391
676
بررسي تاثير مداخلات بر كاهش آسيب و حمايت هاي اجتماعي براي خانواده هاي معتادان شهر بندرعباس
677
بررسي تاثير مداخلات عصب روانشناختي بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر داراي ناتواني يادگيري رياضي در پايه دوم ابتدايي شهر اصفهان
678
بررسي تاثير مداخلات عصب روانشناختي بر عملكرد زباني كودكان پيش دبستاني داراي اختلال زباني خاص(SLI): پژوهش مورد منفرد
679
بررسي تاثير مداخله آموزش بر كاهش آلودگي شيرهاي دوشيده شده از مادران با نوزادان بستري در NICU بيمارستان شهيد صدوقي يزد
680
بررسي تاثير مداخله آموزش بر كاهش آلودگي شيرهاي دوشيده شده از مادران با نوزادان بستري در NICU بيمارستان شهيد صدوقي يزد
681
بررسي تاثير مداخله آموزش سبك هاي فرزندپروري مادران بر پرخاشگري كودكان 10-12 ساله شهرستان شفت در سال 95
682
بررسي تاثير مداخله آموزشي بر سطح سواد سلامت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه سياهكل در سال تحصيلي 96-95
683
بررسي تاثير مداخله آموزشي در زمينه پيشگيري از پوسيدگي زودرس كودكي بر آگاهي و نگرش والدين زير 2 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ذرماني شهر رشت
684
بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت بر اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده ازبيماري آلزايمر در افراد ۶۰تا ۷۰ ساله شهر يزد
685
بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي HBM برارتقاء سرمايه اجتماعي دبيران شهر بافت و رابطه آن با كيفيت زندگي آنان
686
بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي بهداشتي دهان و دندان زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت، سال 95-94
687
بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكي استخوان در رابطين بهداشت مراكز سلامت جامعه شهر رشت در سال 96-1395
688
بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل پرسيد- پروسيد بر مديريت استرس دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه رشت در سال 95-96
689
بررسي تاثير مداخله آموزشي-رواني مهارت هاي زناشويي بر اساس مدل گاتمن بر هوش هيجاني ، ثبات تعاملات و سبك ازدواج در زوجين شهر اصفهان
690
بررسي تاثير مداخله براساس رويكرد فرايند عمل بهداشتي فعاليت فيزيكي در بيماران عروق كرونر قلب پس از بازتواني
691
بررسي تاثير مداخله مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده برار تقاي رفتار خود مراقبتي بيماران پر فشاري خون مراجعه كننده به مراكز بهداشتي، روستايي شهر رشت در سال 1393
692
بررسي تاثير مداخله مبتني بر خودكار آمدي بر ميزان خود مراقبتي نوجوانان مبتلا به ديابت نوع 1مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17شهريور شهر رشت در سال 1390
693
بررسي تاثير مداخله مبتني بر سلامت محور بر آگاهي ،نگرش و عملكرد دانش آموزان مدارس متوسطه اول شهر مهريز
694
بررسي تاثير مداخله مبتني بر مدل ترانس تئوريتيكال بر رفتار خودمراقبتي زنان مبتلا به ديابت نوع 2 در شهر قزوين در سال 1392
695
بررسي تاثير مداخله ي آموزشي مبتني بر الگوي پرسيد-پروسيد بر ارتقاي رفتارهاي ايمن ترافيكي دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي شهر تبريز در سال 1393
696
بررسي تاثير مدارس هوشمند بر اضطراب رايانه، خود تنظيمي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني و مقايسه آن با مدارس غير هوشمند شهر يزد
697
بررسي تاثير مدارس هوشمند بر توليد دانش با در نظر گرفتن نقش واسطه اي سواد اطلاعاتي (مورد مطالعه :دبيرستان هوشمند شهر تهران )
698
بررسي تاثير مدت زمان نوردهي بر لايه ادهزيو در ميزان استحكام باند برشي كامپوزيت
699
بررسي تاثير مددكاري اجتماعي بر زنان زنداني در شهر اصفهان
700
بررسي تاثير مدرنيته و مدرنيزاسيون بر قرائت هاي جديد از دين اسلام در ايران معاصر
701
بررسي تاثير مدرنيسم بر صنايع دستي ايران: از مشروطه تا پايان پهلوي
702
بررسي تاثير مدل سازي تصادفات تك خودرويي و چند خودرويي بر فواصل اطمينان مدل هاي پواسن- گاما
703
بررسي تاثير مدل(E-Service Quality)در خدمات بانكداري الكترونيك بانك آينده و ميزان رضايت مشتريان از خدمات دريافتي در شعب سطح تهران
704
بررسي تاثير مدلسازي اطلاعات ساختمان BIM بر بهره وري نيروي كار پروژه هاي ساختماني به روش منطق فازي
705
بررسي تاثير مدلهاي اندركنش خاك - سازه بر روي پاسخ لرزه اي قابهاي برشي
706
بررسي تاثير مدهاي Nd:YAG پالسي بر روي خواص فيزيكي-شيميايي بيوگلس در محيط شبيه سازي شده مايع فيزيولو‍ژيكي بدن
707
بررسي تاثير مدول الاستيسيته پارچه هاي حلقوي تاري بر روي مدول - الاستيسيته كامپوزيت هاي تقويت شده با آن ها
708
بررسي تاثير مدول الاستيك و جهت گيري فيبرها و هندسه پلاك در امكان جايگزيني پيچ و پلاكهاي كامپوريتي بجاي پلاكهاي فلزي مرسوم با روش FEM
709
بررسي تاثير مدول قطعه ريختگي و جوانه زايي بر ريزساختار و خواص كششي چدن نشكنNi-resist
710
بررسي تاثير مدول ومقاومت نسبي بتن پلاستيك برعملكرد لرزه اي ديوارآب بند در پي سدهاي خاكي
711
بررسي تاثير مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري بر رضايت مشتري در فروشگاه هاي لوازم خانگي سامسونگ شهر مشهد
712
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري (CRM) برارزش چرخه عمر مشتري (CLV) درشركت مخابرات استان تهران
713
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر تبليغات دهان به دهان الكترونيكي با نقش واسطه رضايت مندي مشتري (بانك پارسيان شعبه‌هاي شهر اراك
714
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر كسب مزيت رقابتي در بانك صادرات
715
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري به روش الكترونيكي بر توسعه كسب و كار فرش دستبافت ايران
716
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري در ايجاد ارزش ويژه مشتري و قصد خريد مبتني بر محركهاي مربوطه در بانك مسكن شهر همدان
717
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري در وب سايت هاي اجتماعي- مورد مطالعه: بانك مهر
718
بررسي تاثير مديريت ارتباطات استراتژيك بر برند خدماتي (مطالعه موردي نمايندگي هاي شركت سايپا)
719
بررسي تاثير مديريت استراتژيك بر ساختار سازماني
720
بررسي تاثير مديريت استراتژيك بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري سازماني (مورد مطالعه: كاركنان بانك مسكن شعبات شرق تهران)
721
بررسي تاثير مديريت استراتژيك در فرايند كنترل و نظارت سازمان بيمه گر (مطالعه موردي شركت بيمه ايران شهرستان ساري)
722
بررسي تاثير مديريت استراتژيك منابع انساني بر عملكرد مالي شركت ها در بازار بورس تهران
723
بررسي تاثير مديريت استراتژيك و فرهنگ سازماني بر تعالي سازماني در اداره غله خراسان رضوي
724
بررسي تاثير مديريت استعداد ادراك شده بر استرس شغلي با نقش واسطه اي عدالت تعاملي در بين كاركنان ادارات بيمه استان تهران
725
بررسي تاثير مديريت استعداد ادراك شده بر اعتماد در شركت توزيع نيروي برق استان گيلان
726
بررسي تاثير مديريت استعداد بر عملكرد سازمان با نقش ميانجي ظرفيت جذب و توانايي نوآوري در ميان پرستاران بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم
727
بررسي تاثير مديريت استعدادها بر اعتماد سازماني در دانشگاه پيام نور استان اصفهان
728
بررسي تاثير مديريت بازاريابي در افزايش فروش محصولات جي ال ايكس
729
بررسي تاثير مديريت برند داخلي بر ارزش ويژه برند،آگاهي برند و وفاداري برند با نقش تعديل گري ساختار سازماني (مورد مطالعه بانك انصار شهر اصفهان)
730
بررسي تاثير مديريت ثمر بخش بر عملكرد كاركنان (آموزش و پرورش شهرستان قم)
731
بررسي تاثير مديريت جانشين پروري بر تعهد سازماني كاركنان سازمان بيمه سلامت استان تهران
732
بررسي تاثير مديريت خطا در سطوح مختلف سازماني در هنگام بروز نارسايي در خدمات در سازمان هاي خدماتي بر رضايت مشتري
733
بررسي تاثير مديريت خطا در سطوح مختلف سازمانيدر هنگام بروز نارسايي در خدمات در سازمان هاي خدماتي بر رضايت مشتري
734
بررسي تاثير مديريت دانش از طريق توانمندسازي روانشناختي بر عملكررد كاركنان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مركزي
735
بررسي تاثير مديريت دانش از طريق توانمندسازي روانشناختي بر عملكررد كاركنان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مركزي
736
بررسي تاثير مديريت دانش بر احساس كاركنان از رفاه (مورد مطالعه: مدارس متوسطه شهر رشت)
737
بررسي تاثير مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني با توجه به نقش واسطه‌اي تعهد سازماني(مورد مطالعه: يك شركت دانش بنيان دولتي)
738
بررسي تاثير مديريت دانش بر پياده سازي موفق مديريت ارتباط با مشتري در بخش بازرگاني راه آهن ج.ا.ا
739
بررسي تاثير مديريت دانش بر تعالي سازماني( مورد مطالعه در هواپيما سازي ايران )
740
بررسي تاثير مديريت دانش بر خلاقيت سازماني كاركنان مخابرات استان همدان
741
بررسي تاثير مديريت دانش بر روحيه كارآفريني با نقش ميانجي خلاقيت فردي در دانشجويان دانشگاه پيام نور ايلام
742
بررسي تاثير مديريت دانش بر سازمانها
743
بررسي تاثير مديريت دانش بر سرمايه فكري با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در بانك آينده
744
بررسي تاثير مديريت دانش بر شادي كاركنان مورد مطالعه كاركنان سازمان ميراث فرهنگي استان چهار محال و بختياري
745
بررسي تاثير مديريت دانش بر عملكرد سازماني مطالعه موردي:سازمان برق استان مازندران
746
بررسي تاثير مديريت دانش بر عملكرد مركز آموزش جهاد كشاورزي استان اصفهان
747
بررسي تاثير مديريت دانش بر عملكرد و محتواي اطلاعات پورتال هاي مراكز واحدهاي دانشگاه پيام نور استان اصفهان
748
بررسي تاثير مديريت دانش بر فرآيند نوآوري در زنجيره تامين ﴿مطالعه موردي : شركت ايران خودرو ديزل﴾
749
بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت ارتباط با مشتري با تاكيد بر عوامل سازماني در صنعت بيمه : بيمه كارآفرين شهر قزوين
750
بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري خدامت مسافرتي و هوايي
751
بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري(با نقش واسطه اي عوامل سازماني)در بانك شهر
752
بررسي تاثير مديريت دانش بر نوآوري سازماني در كسب وكارهاي كوچك و متوسط
753
بررسي تاثير مديريت دانش بر همرديف سازي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در شركت مخابرات استان مازندران
754
بررسي تاثير مديريت دانش بررضايت شغلي با نقش ميانجي عملكرد نوآورانه
755
بررسي تاثير مديريت دانش بركار آفريني سازماني ،ايجاد كسب وكار نوآوري درمحصول وخدمات
756
بررسي تاثير مديريت دانش بركارايي دانشگاه پيام نور مركز بهشهراز منظر دانشجويان
757
بررسي تاثير مديريت دانش برنتايج مشتريان سازماني (مورد مطالعه شركت آب منطقه¬اي گيلان)
758
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر ايجاد ارزش ادراكي و وفاداري مشتريان
759
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر بهبود روابط با مشتريان صنعتي
760
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر مديريت ارتباط با مشتري
761
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر هوش سازماني دانشگاه آزاد تهران مركز
762
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر وفاداري مشتريان باشگاه هاي ورزشي خصوصي و دولتي شهر رشت
763
بررسي تاثير مديريت دروني برند بر رفتار شهروندي برند با نقش ميانجي تعهد برند و رضايت شغلي (مطالعه موردي : فروشگاههاي زنجيره اي رفاه در شهر تهران )
764
بررسي تاثير مديريت رابطه با مشتري (CRM) بر عملكرد موسسات مالي اصفهان
765
بررسي تاثير مديريت روابط با مشتري بر كسب مزيت رقابتي بانك كشاورزي ( مورد مطالعه : شهرستان اصفهان )
766
بررسي تاثير مديريت ريسك سازماني بر عملكرد شركت با در نظر داشتن نقش ميانجي مزيت رقابتي و تعديلگر سواد مالي
767
بررسي تاثير مديريت زمان بر اثربخشي آموزشي آموزگاران مورد مطالعه مدارس ابتدايي ناحيه 4
768
بررسي تاثير مديريت زمان بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان
769
بررسي تاثير مديريت زمان بر رضايت از زندگي در دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين
770
بررسي تاثير مديريت زنجيره تأمين مهمان‌ نوازي پايدار بر رضايت و وفاداري مشتريان در صنعت هتل‌ داري استان يزد
771
بررسي تاثير مديريت زنجيره تامين بر كيفيت اطلاعات داخلي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
772
بررسي تاثير مديريت زنجيره تامين و سيستم اطلاعاتي بر كارآيي زنجيره تامين (مطالعه موردي : شركت پارس ميل لنگ)
773
بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش و حاكميت شركتي بر سودآوري (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)
774
بررسي تاثير مديريت سود بر پايداري سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
775
بررسي تاثير مديريت سود بر توانايي پيش بيني جريان نقد عملياتي و اقلام تعهدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
776
بررسي تاثير مديريت سود واقعي بر ارتباط بين بيش اطميناني مديريت و عملكرد مالي آتي در بورس اوراق بهادار تهران
777
بررسي تاثير مديريت شهرسازي از نظر جمعيت و مسكن در شهرستان اهواز
778
بررسي تاثير مديريت عملكرد بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان (درمانگاه هاي شبانه روزي شهر كرج)
779
بررسي تاثير مديريت كارآمد بر روند تحصيلي دانش آموزان در دبيرستانهاي نمونه مردمي دخترانه ناحيه يك قم
780
بررسي تاثير مديريت كارآمد مدبر و روند تحصيلي دانش آموزان در دبيرستانهاي نمونه مردمي دخترانه ناحيه يك قم
781
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع بر پايداري شركت با توجه به نقش ميانجي مديريت دانش (مورد مطالعه: شركت يخچال سازي كلور نيشابور)
782
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع در شركت هاي قطعه ساز خودرو در ايران
783
بررسي تاثير مديريت كيفيت خدمات بانكي براي دستيابي سازمان به كلاس جهاني در بانك صادرات كرمانشاه
784
بررسي تاثير مديريت كيفيت فراگير بر عملكرد صنعت هتلداري با نقش ميانجي بازارگرايي (مورد مطالعاتي: هتل هاي سه، چهار و پنج ستاره شهر اصفهان)
785
بررسي تاثير مديريت كيفيت فراگير در ايجاد و توسعه رضايت مشتري در واحدهاي صنعتي
786
بررسي تاثير مديريت متخصص ومتعهد درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
787
بررسي تاثير مديريت مشاركت جو بر پايداري منابع آب و خاك طرح حلبه رود (مطالعه موردي - روستاي آرو)
788
بررسي تاثير مديريت مشاركتي بر بهره وري دبيران
789
بررسي تاثير مديريت مشاركتي بر عملكرد مالي ادراك شده شركت با نقش ميانجي شايستگي مديران ( مورد پژوهي: شركت فولاد خوزستان)
790
بررسي تاثير مديريت مشاركتي بر كارايي مديران از ديد گاه دبيران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
791
بررسي تاثير مديريت مشاوره اي بر كارآيي و رضايت شغلي
792
بررسي تاثير مديريت منابع انساني الكترونيك بر اجراي موفق جانشين پروري
793
بررسي تاثير مديريت منابع انساني بر بهره وري اداره پست شهرستان بهشهر
794
بررسي تاثير مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني با توجه به نقش واسطه اي رضايت شغلي (مطالعه موردي :اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي مازندران)
795
بررسي تاثير مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني با توجه به نقش واسطه اي رضايت شغلي (مطالعه موردي:اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران)
796
بررسي تاثير مديريت منابع انساني دانش محور بر عملكرد نوآورانه با نقش واسطه اي سرمايه فكري (مورد مطالعه :صنعت دارو در ايران)
797
بررسي تاثير مديريت موفق بر عملكرد كاركنان كارخانه بهپاك
798
بررسي تاثير مديريت موفق بر عملكرد كاركنان كارخانه بهپاك
799
بررسي تاثير مديريت هزينه بر عملكرد خدمات مخابراتي براساس رويكرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت (مورد مطالعه : شركت مخابرات ايران )
800
بررسي تاثير مديريت هويت برند سازمان بر تعهد كاركنان(مطالعه موردي شعب بانك تجارت استان گلستان)
801
بررسي تاثير مذهب ﴿ دوره هاي اسلام ﴾ بر طرح و نقش قالي ايران
802
بررسي تاثير مراحل حلاجي و چندلاكني بر ميزان مخلوط شوندگي الياف پنبه و اكريليك
803
بررسي تاثير مراقبت خانواده محور بر ميزان اضطراب، استرس و افسردگي مادران نوزادان بستري در بخشهاي نوزادان مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 1393-1394
804
بررسي تاثير مراقبت خانواده محور بر ميزان بر آورده شدن نيازهاي والدين كودكان 1 تا 3 ساله مبتلا به گاستروآنتريت بستري در مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت سال 1389
805
بررسي تاثير مراقبت معنوي بر ميزان رضايتمندي خانواده¬ي بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان پورسينا در سال 1397
806
بررسي تاثير مربوط بودن و قابل اتكا بودن اطلاعات صورتهاي مالي بر كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
807
بررسي تاثير مربي گري مسير شغلي بر تصميم گيري مسير شغلي و سردرگمي مسير شغلي دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان ناحيه 2 آموزش و پرورش شهر اصفهان
808
بررسي تاثير مرحله دوم عمليات آنيل بر روي خواص مكانيكي لوله هاي چدن نشكن
809
بررسي تاثير مرسرايزينگ گرم بر برخي از خواص پارچه صددرصد پنبه اي
810
بررسي تاثير مرسرايزينگ گرم بر برخي از خواص پارچه مخلوط پنبه - پلي استر
811
بررسي تاثير مركز دفن زباله كهريزك تهران در ايجاد زمين لرزه هاي القايي
812
بررسي تاثير مروپنم در مقايسه با سفتازيديم در درمان تب و نوتروپني شديد كودكان سرطاني
813
بررسي تاثير مروپنم در مقايسه با سفتازيديم در درمان تب و نوتروپني شديد كودكان سرطاني
814
بررسي تاثير مزاياي تجربي و تحولي بر روابط مصرف كننده نام تجاري (مورد مطالعه شركت ال جي)
815
بررسي تاثير مزاياي رفتارسازماني بر عملكرد شغلي و نقش واسط كاركنان بانك ملت
816
بررسي تاثير مزمن ديازپام در حضور استرس گرسنگي بر صدمات ناشي از اسكمي ري پرفيوژن در قلب مجزا شده رت
817
بررسي تاثير مزمن ديازپام در حضور استرس گرسنگي بر صدمات ناشي از ايسكمي - ري پروفيوژن در قلب ايزوله رت
818
بررسي تاثير مزيت دوگانه - استراتژي هاي رهبري هزينه و تمايز، بر افزايش فروش(مورد مطالعه : شركت توليدي-صنعتي فريدولين )
819
بررسي تاثير مزيت رقابتي بر خلق ارزش در موسسات مالي و اعتباري (مطالعه موردي : موسسه مالي و اعتباري عسگريه)
820
بررسي تاثير مزيت رقابتي بر رفتار خريد مصرف كنندگان مورد مطالعه شركت Apple
821
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر آگاهي و ارزش ويژه برند با نقش ميانجي برندسازي شركت (مطالعه موردي: بيمه پارسيان در شهر اصفهان)
822
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر هويت برند شركت با تعديل گري نقش آگاهي مشتري
823
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي درك شده شركت بر رفاه و رفتارهاي سبز حمايتي كاركنان نقش ميانجي رابطه كاركنان و شركت و هويت اجتماعي (مورد مطالعه: ايران خودرو)
824
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت ،بر قصد خريد مشتريان با مقايسه قوميت هاي اصلي كشور مورد مطالعه(نمايشگاه فرش دستبافت)
825
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر اعتماد مشتريان و شهرت شركت (مطالعه موردي :شعب بانك صادرات شهرستان ساري)
826
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر اعتماد، رضايت و وفاداري مشتريان
827
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر رضايت و ادراك مشتري در صنعت بانكداري (مطالعه موردي :بانكهاي شهر نكا)
828
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر رفتار شهروندي با نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي :سازمان صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ساري)
829
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر عملكرد عملياتي با توجه به نقش تعديلگر محيط سازماني(مطالعه موردي؛ سازمان دارايي)
830
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر كيفيت رابطه با مشتريان مورد مطالعه شركت گوشتيران
831
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر مزيت رقابتي
832
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت،بر قصد خريد مشتريان با مقايسه قوميت هاي اصلي كشور مورد مطالعه(نمايشگاه فرش دستباف)
833
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي و اقتصادي بر عملكرد مالي با نقش ميانجي نوآوري سازماني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
834
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعيCSR بر ترجيح مشتري به برند، با تاكيد بر نقش ميانجي كيفيت برند درك شده
835
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعيCSR بر ترجيح مشتري به برند، با تاكيد بر نقش ميانجي كيفيت برند درك شده
836
بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي بر نگه داشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
837
بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني بر وفاداري مشتري از طريق هويت مشتري سازمان ،اعتماد ورضايت مشتري (مطالعه موردي: مركز درماني شهيد شوريده)
838
بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي و نوآوري خدمات بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي حمايت از مشتري در مورد شركت زمزم خوزستان
839
بررسي تاثير مسئوليتهاي اجتماعي شركتها بر ارزش آفريني شركت
840
بررسي تاثير مسائل اقتصاي برزندگي صوفيان مسلمان تاقرن هفتم هجري
841
بررسي تاثير مسوليت اجتماعي شركت بر وفاداري مصرف كننده با توجه به نقش متغيرهاي استانداردهاي اخلاقي ، رضايتمندي و اعتماد در شركت كاله آمل
842
بررسي تاثير مسير كرنش در فرايند نورد تجمعي پيوندي﴿ARB﴾ بر ريز ساختار و خواص مكانيكي نوار آلومينيومي
843
بررسي تاثير مسير نوردهي بر ريزنشت دو نوع كامپوزيت
844
بررسي تاثير مسير نوردهي بر ريزنشست دو نوع كامپوزيت
845
بررسي تاثير مشاركت ايجاد شده از خدمات تعاملي مبتني بر فناوري اطلاعات بر نتايج رفتار مشتري و تاثير آن بر نتايج مالي در شركت ايرانسل
846
بررسي تاثير مشاركت ايجاد شده از خدمات تعاملي مبتني بر فناوري اطلاعات بر نتايج رفتار مشتري و تاثير آن بر نتايج مالي در شركت ايرانسل
847
بررسي تاثير مشاركت خانواده در برنامه باز تواني قلبي بر كلاس عملكردي بيماران پس از آنژيوپلاستي عروق كرونر
848
بررسي تاثير مشاركت زنان در توسعه كشور
849
بررسي تاثير مشاركت كاركنان بر تعهد سازماني كاركنان سازمان جهاد كشاورزي قم(براساس مدل بالفور و وكسلر)
850
بررسي تاثير مشاركت كاركنان در تصميم گيري بر توانمند سازي و عملكرد آنها در بانك سپه
851
بررسي تاثير مشاركت كودكان در طراحي داستانسرايانه لباس خود بر پرورش خلاقيت آنها ( مطالعه موردي: دختران 3 تا 6 سال)
852
بررسي تاثير مشاركت مشتريان در شبكه هاي اجتماعي بر ارتباطات برند در مورد برند گوشي سامسونگ
853
بررسي تاثير مشاوره به شيوه ي شناختي - رفتاري، بر اساس رويكرد زير سيستم هاي شناختي متعامل بر افسردگي و اضطراب زوج هاي نابارور
854
بررسي تاثير مشاوره در مدارس شاهد از ديدگاه دانش اموزان دختر شهر مشهد
855
بررسي تاثير مشاوره شغلي به روش سازگاري شغلي ديويس بر افزايش بهره وري و رضايت شغلي كارمندان اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان
856
بررسي تاثير مشاوره شغلي به سبك نظريه يادگيري اجتماعي و انتخاب شغل كرامبولنز بر تغيير نگرش و افزايش رفتار كارافرينانه دانشجويان دانشگاه اصفهان
857
بررسي تاثير مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي و آموزش كارآفريني بر افزايش رفتار كاريابي زنان بيكار شهركرد
858
بررسي تاثير مشاوره شغلي شناختي - اجتماعي بر افزايش خودكارآمدي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
859
بررسي تاثير مشاوره ﴿فردي - گروهي﴾ بر روي كاهش اضطراب دانشجويان
860
بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شهريار در سال 94-93
861
بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش اموزان دختر مقطع متوسطه
862
بررسي تاثير مشاوره گروهي بر افزايش مهارتهاي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي
863
بررسي تاثير مشاوره گروهي بر سازگاري دانش‌آموزان
864
بررسي تاثير مشاوره گروهي بر كاهش پرخاشگري دانش اموزان دبستاني شهر خورموج
865
بررسي تاثير مشاوره گروهي به شيوه شناختي بر تغيير نگرش نسبت به تحصيل وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان
866
بررسي تاثير مشاوره گروهي مبتني بر درمان پذيرش و تعهد و تصوير بدني و عزت نفس در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي كيستيك
867
بررسي تاثير مشاوره مامايي با رويكرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب و دلبستگي مادر- جنين در مادران بارداري با سابقه سقط
868
بررسي تاثير مشاوره مسير شغلي سازه گرا بر قابليت استخدام دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
869
بررسي تاثير مشاوره هاي فردي در كاهش مشكلات خانوادگي مراجعان، از ديدگاه دانشجويان مجتمع علوم انساني، دانشگاه يزد
870
بررسي تاثير مشاوره و راهنمايي بر كاهش ناهنجاريهاي رفتاري نوجوانان (دبيرستان هاي دخترانه ناحيه چهار شيراز)
871
بررسي تاثير مشاوره ي شغلي به شيوه ي پردازش اطلاعات شناختي بر كاهش افكار ناكارامد حرفه اي دانشجويان دانشگاه اصفهان
872
بررسي تاثير مشاوره ي مبتني بر رابطه ي دوتايي بر انطباق پذيري مسير شغلي و تامل ورزي دانش آموزان دختر پايه نهم
873
بررسي تاثير مشترك آلومينيوم و مس ير روي چدن هاي نشكن تهيه شده به روش افزودن منيزيم در راهگاه
874
بررسي تاثير مشتري محوري و تعهد رفتاري و ارتباطات بر روي توسعه صادرات و بهبود عملكرد صادرات در صادركنندگان استان آذربايجانشرقي
875
بررسي تاثير مشتري مداري بر عملكرد صادرات با در نظرگرفتن متغيرهاي ميانجي تعهد رفتاري و ارتباطات در شركت هاي صادركننده مواد غذايي استان تهران
876
بررسي تاثير مشتريان بر فرآيند ارزش آفريني اشتراكي برند در شركت بيمه البرز
877
بررسي تاثير مشتقات گلايكول در سيالات حفاري پايه آبي
878
بررسي تاثير مشخصات پروفيل طولي در سرعت سير قطارهاي پر سرعت ( با تاكيد بر ايمني)
879
بررسي تاثير مشخصات حركت ورودي زمين بر پاسخ لرزه اي ديوار حائل وزني به كمك مدلسازي عددي
880
بررسي تاثير مشخصات فيزيكي نمد تغذيه شده به دستگاه سوزن زني مخمل ﴿ولور﴾ بر خواص فيزيكي مكانيكي كفپوش منسوج
881
بررسي تاثير مشخصات كميته حسابرسي بر كيفيت درآمد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
882
بررسي تاثير مشخصات هندسي فين‏هاي مارپيچ بر روي پارامترهاي عملكرد مبدل‏هاي حرارتي دو لوله‏اي
883
بررسي تاثير مشخصات و ضخامت لايه جاذب بر روي كارايي سلول خورشيدي پروسكايتي
884
بررسي تاثير مشخصه هاي كاري تيم هاي اثر بخش بر توسعه مديريت دانش (مطالعه موردي :شركت توزيع برق استان گلستان )
885
بررسي تاثير مشخصه هاي محتوايي و ساختاري وب سايت بر اعتماد و عدم اعتماد مشتريان الكترونيكي
886
بررسي تاثير مشكلات خانوادگي بر گرايش جوانان به اعتياد در شهرستان اردل
887
بررسي تاثير مشكلات دانشجويان بر ميزان مطالعه مطبوعاتي
888
بررسي تاثير مشكلات رفتاري كودكان محروم از پدر در پيشرفت تحصيلي آنان
889
بررسي تاثير مصاحبه انگيزشي و فعال سازي رفتاري بر پايستگي و اشتياق تحصيلي دانشجويان مشروطي
890
بررسي تاثير مصالح ساختماني بر هزينه احداث ساختمان
891
بررسي تاثير مصرف الكل خوراكي بر ميزان آپوپتوز،نقص پروتامين وپارامترهاي اسپرم موش
892
بررسي تاثير مصرف پروبيوتيك ساكارومايسيس بولاردي بر درمان سندرم روده تحريك پذير
893
بررسي تاثير مصرف پودر سماق ﴿Rhus coriarial)بر كنترل قند خون ومقاومت به انسولين در افراد مبتلا به ديابت نوع 2
894
بررسي تاثير مصرف چاي بابونه بر وضعيت افسردگي، كنترل قند پروفايل ليپيدهاي خون و استرس اكسيداتيو در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
895
بررسي تاثير مصرف خوراكي روغن زيتون و روغن دانه كتان بر اندازه زخم و شاخص هاي التهابي در بيماران سوختگي مراجعه كننده به مركز درماني ولايت رشت در سال 98- 1397
896
بررسي تاثير مصرف دانه خرفه بر سطح قند ناشتا آنزيم هاي كبدي ميزان ليپيدهاي سرم و شواهد سونوگرافي كبد در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي
897
بررسي تاثير مصرف دمنوش ميوه عناب بر وضعيت استرس اكسيداتيو، پروفايل ليپيدي قند خون و فشار خون در مبتلايان به ديابت نوع ۲
898
بررسي تاثير مصرف روزانه 40گرم فيبر در سطح هموگلوبين در بيماران ديابتي
899
بررسي تاثير مصرف روي در كاهش هموسيستيئن خون در بيماران دياليزي
900
بررسي تاثير مصرف زعفران بر تغييرات سطح سايتو كاين ها سرم خون در افراد مبتلا به ستدرم متا بوليك
901
بررسي تاثير مصرف سرترالين در رت باردار بر‌‌ روند تكامل ريه نوزادان
902
بررسي تاثير مصرف سيگار بر روي پروتئين تام سرم و منحني الكتروفوز پروتئين سرم افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده مرد﴿20 تا 40 سال﴾به آزمايشگاه مركزي يزد در پاييز 1378
903
بررسي تاثير مصرف گاز طبيعي بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
904
بررسي تاثير مصرف گاز طبيعي بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
905
بررسي تاثير مصرف مصرف آب آلبالو بر شاخص هاي آنتي اكسيداني و آسيب عضله پس از ورزش وامانده ساز در مردان ورزشكار و غير ورزشكار
906
بررسي تاثير مصرف مكمل آرژينين بر خستگي عضلاني وپاسخ هاي متابوليكي پس ازيك جلسه تمرين مقاومتي درورزشكاران زن
907
بررسي تاثير مصرف مكمل سبوس جوي دوسر بر پروفايل قندي در مبتلايان به ديابت بارداري
908
بررسي تاثير مصرف موضعي آمپول دگزامتازون در كاهش گلودرد پس از جراحي با استفاده از ماسك حنجره اي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1392
909
بررسي تاثير مصرف ميزان انرژي برق بر روي رشد اقتصادي (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب در حال توسعه)
910
بررسي تاثير مصرف ميزان انرژي برق بر روي رشد اقتصادي (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب در حال توسعه)
911
بررسي تاثير مصرف همزمان آب فاقد دوتريوم و اسانس گياه مرزه بر فعاليت آنزيم هاي متابوليزه كننده داروها در كبد رت هاي تحت تيمار با استامينوفن
912
بررسي تاثير مصرف همزمان آب فاقددوتريوم واسانس گياه مرزه برفعاليت آنزيم هاي متابوليزه كننده داروها در كبد رت ها تحت تيمار بااستامينوفن
913
بررسي تاثير مطالب سمعي –بصري بر فيلم هاي آموزشي و فيلم هاي اوريجينال در جهت فراگيري واژگان انگليسي دانشجويان ايران مقطع متوسط كه در حال يادگيري زبان خارجي هستند
914
بررسي تاثير مطالبات بانكي بر عملكرد بانك پارسيان با استفاده از روش BSC
915
بررسي تاثير مطالعه گروهي در مقابل مطالعه فردي بر بهبود نوشتار زبان آموزان ايراني , Investigating the Effect of Group versus Individual Reading onImprovingWriting Ability of Iranian EFL Learners
916
بررسي تاثير معادلات حالت بر روي حلاليت گاز اتيلن در آب و محلول نيترات نقره
917
بررسي تاثير معاشرت فاميلي بر طلاق
918
بررسي تاثير معكوس شمارها برپارامترهاي جريان ترافيك ( مطالعه موردي: شهر اصفهان)
919
بررسي تاثير معلمان زن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبستان مدارس بخش رودبنه لاهيجان
920
بررسي تاثير معماري شهري بر ميزان وقوع جرم
921
بررسي تاثير معماري منابع انساني بر بهره وري كاركنان اداره امور مالياتي بوشهر
922
بررسي تاثير معنويت سازماني بر خلاقيت كاركنان شهرداري شيراز
923
بررسي تاثير مفاهيم فراواقع نمايي در طراحي گرافيك 1920 تا 1980 ميلادي
924
بررسي تاثير مقابله درمانگري بر افسردگي ، افكار خودكار و بهزيستي رواني دانشجويان دختر خوابگاههاي دانشگاه اروميه
925
بررسي تاثير مقابله درمانگري بركاهش اضطراب وافسردگي زنان نابارور مراجعه كننده به مركز تحقيقات‌درماني ناباروري شهر يزد در سال1390
926
بررسي تاثير مقادير مختلف مكمل ياري ويتامين D بر سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين D در شيرخوران شهر يزد
927
بررسي تاثير مقادير مختلف مكمل ياري ويتامين D بر سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين D در شيرخوران شهر يزد
928
بررسي تاثير مقاومت كششي بخش الياف بر مقاومت برشي پسماند جامد شهري
929
بررسي تاثير مقدار آلومينيم و سرعت سرد شدن بر رفتار انجمادي آلياژهاي منيزيم Mg-Al-Zn از طريق آناليز حرارتي
930
بررسي تاثير مقدار حجم جوش در ايجاد اعوجاج جوش در اتصال كنجي
931
بررسي تاثير مقدار سوخت بر سنتز احتراق محلولي هگزا فريت استرانسيم
932
بررسي تاثير مقدار ماده كروي كننده (محدوده 4دهم تا 1 درصد وزني مذاب) بر مورفولوژي گرافيت در فرآيند ريختهگري منيزيم در راهگاه توپر
933
بررسي تاثير مقدار ميش متال بر چقر مگي شكست چدن با گرافيت فشرده
934
بررسي تاثير مقدار ميش متال بر چقرمگي شكست چدن با گرافيت فشرده
935
بررسي تاثير مقدار هگزان روي كامپوزيت سيليكا - تيتانيا مزوپروس
936
بررسي تاثير مقدار و شكل بخش خنثي در مقاومت برشي پسماند جامد شهري
937
بررسي تاثير مكاتب روان شناسي ﴿پاوولف، جيمز، ريبوت﴾ برآموزه هاي سيستم ها و متدهاي بازيگري قابل باور
938
بررسي تاثير مكاتب روان شناسي ﴿پاوولف، جيمز، ريبوت﴾ برآموزه هاي سيستم ها و متدهاي بازيگري قابل باور
939
بررسي تاثير مكانهاي مختلف رشد و روشهاي استخراج آگار از جليك گراسيلاريا برميزان عملكرد آگار
940
بررسي تاثير مكانيزم هاي نظام راهبردي شركتي بر هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
941
بررسي تاثير مكانيزم هاي نظام راهبري بنگاه بر سرمايه گذاران :شواهد تجربي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
942
بررسي تاثير مكانيزم هاي يادگيري هدفمند بر ظرفيت نوآوري استراتژيك از ديدگاه مديران و كارشناسان برنامه ريزي استراتژيك شركت گاز شهرستان يزد
943
بررسي تاثير مكانيكي و عمليات حرارتي بر انحلال ايملنايت
944
بررسي تاثير مكتب اوكيو - ئه برهنر غرب
945
بررسي تاثير مكش بر سرعت موج فشاري در خاك هاي ريزدانه غير اشباع
946
بررسي تاثير مكمل آهن(فروس سولفات) بر علائم بيماري در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش¬فعالي(ADHD) تحت درمان با متيل فنيدات
947
بررسي تاثير مكمل ال- كارنيتين بر علايم باليني، وضعيت ليپيدي و استرس اكسيداتيو در زنان چاق مبتلا به استئوارتري زانو تحت رژيم كاهش وزن
948
بررسي تاثير مكمل ال-كارنيتين بر سطح لپتين، آديپونكتين و ظرفيت تام آنتي اكيسيداني سرم بيماران تحت درمان با همودياليز
949
بررسي تاثير مكمل ال-كارنيتين بر وضعيت پروتئين هاي احشايي بيماران تحت درمان با همودياليز
950
بررسي تاثير مكمل امگا 3 بر ... و ... افراد مبتلا به كبد چرب بيمارستان امام رضا عليه السلام
951
بررسي تاثير مكمل سين بيوتيك بر ازوتمي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه
952
بررسي تاثير مكمل گلوتامين بر متابوليسم كربوهيدراتها، از طريق سنجش سطح سرمي گلوكز، كورتيزول ، ACTH، انسولين C-PePtide، لپتين و هورمون رشد، در ورزش تا حد واماندگي
953
بررسي تاثير مكمل گياه چاي ترش(Hibiscus Subdariffa) بر عملكرد كليوي آلبومين اوري، ظرفيت تام آنتي اكسيداني فشار خون و hs-CRP در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي
954
بررسي تاثير مكمل هاي كراتيني بر عملكرد قدرتي ،استقامتي و تركيب بدني ورزشكاران بدنساز كرمانشاه
955
بررسي تاثير مكمل ياري با اسيدهاي چرب امگا-3بر هموسيستئين،پروفايل لپيدي و مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
956
بررسي تاثير ملاتونين برميزان بروز آژيتاسيون ودليريوم دربيماران ترومابه سربستري دربيمارستان پورسينا
957
بررسي تاثير ملاقات هدايت شده خانواده بر ميزان هوشياري بيماران بستري در آي سي يو
958
بررسي تاثير منابع (انساني،سازماني و فيزيكي)و استراتژي هاي موقعيت يابي بر عملكرد شركت هاي كوچك
959
بررسي تاثير منابع انساني در برنامه ريزي و مديريت پروژه هاي عمراني epc (مورد شركت راه آهن ج .ا.ا)
960
بررسي تاثير منابع تحصيل و جوه نقد بر واكنش بازار سرمايه به ذخاير نقدي شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
961
بررسي تاثير منابع تحصيلي وجوه نقد بر واكنش بازار سرمايه به ذخاير نقدي شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
962
بررسي تاثير منابع توليد پراكنده بر پارامترهاي كيفيت توان در شبكه توزيع و ارائه راهكارهاي بهبود آنها
963
بررسي تاثير منابع توليد پراكنده بر حفاظت هاي موجود در شبكه توزيع انرژي الكتريكي و ارائه راهكار مناسب براي آنها
964
بررسي تاثير منابع مالي سازماني بر ارتباط بين چرخه عمر و مسئوليت اجتماعي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
965
بررسي تاثير منابع مختلف نيتروژني در توليد بيواتانول به روش تخمير حالت نيمه جامد
966
بررسي تاثير منابع مديريت ارتباط با مشتري(CRM) بر فرآيند مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از ديدگاه چرخه عمر مشتري
967
بررسي تاثير منابع نامشهود و استراتژي هاي رقابتي بر عملكرد صادرات (مطالعه موردي :منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد بهشهر)
968
بررسي تاثير منابع نوآوري بر مزيت رقابتي پايدار در صنعت بانكداري
969
بررسي تاثير منابع نوري با دماي رنگ همبسته كمتر از 5000 درجه كلوين بر رنگ منسوجات
970
بررسي تاثير مناسب سازي كالبدي بر استقلال فردي شخص معلول در استفاده از معابر شهري ﴿مطالعه موردي: خيابان امام جنوبي زرين شهر﴾
971
بررسي تاثير مناسبات اجتماعي بين اشخاص در كارگرداني نمايش مده آ
972
بررسي تاثير مناسبات اجتماعي بين اشخاص در كارگرداني نمايشنامه مده آ
973
بررسي تاثير مناسك مذهبي شيعه ﴿عاشورا﴾ در پيش گيري از انحرافات اجتماعي ﴿اعتياد﴾ در شهرستان مشكين شهر
974
بررسي تاثير منبع فسفر بر خصوصيات ذرات هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش شيميايي
975
بررسي تاثير منظر شهري بر كيفيت زندگي (مطالعه موردي :شهر قائمشهر)
976
بررسي تاثير منفي ازدواج ناخواسته وتحميلي بر دختران
977
بررسي تاثير منگنز بر رفتار خزش فروروندگي آلياژ Mg-Al-Ca
978
بررسي تاثير منگنز و محيط هاي خنك كننده بر خواص كشش و ريز ساختار فولاد هاي دو فازي
979
بررسي تاثير منيزيا و اكسيد نيكل بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار تياليت
980
بررسي تاثير منيزيا و اكسيد نيكل بر روي خواص مكانيكي و ريزساختار تياليت
981
بررسي تاثير منيزيا و سيليس بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي تيالت
982
بررسي تاثير منيزيم بر تشكيل تخلخل و خواص مكانيكي آلياژ MG- CU- SI- AL (A380
983
بررسي تاثير منيزيم بر ريز ساختار حالت نيمه جامد آلياژ A356
984
بررسي تاثير منيزيم بر ريزساختار حالت نيم هجامد آلياژ 356 A
985
بررسي تاثير منيزيم در بهسازي خواص محافظ كامپوزيتي AL/AL2O3
986
بررسي تاثير منيزيم و سيليسيم در تشكيل لكه هاي سياه در آنودايز آلياژهاي آلومينيوم 6063 اكسترو شده
987
بررسي تاثير منيزيم و مدول قطعه ريختگي بر مورفولوژي گرافيت در چدن با گرافيت فشرده
988
بررسي تاثير منيزيم و مدول قطعه ريختگي بر موفولو‍‍ژي گرافيت در چدن با گرافيت فشرده
989
بررسي تاثير مهاجرت بر توسعه پايدار شهر بابل
990
بررسي تاثير مهاجرت معكوس برتويعه روستايي ﴿ مطالعه موردي: منطقه قره چمن واقع در استان آذربايجان شرقي﴾
991
بررسي تاثير مهاجرت هاي روستايي بر شكل گيري حاشيه غير قانوني شهر مراغه نمونه موردي ( منطقه ميكائيل آباد )
992
بررسي تاثير مهار ... بر بيان ژن هاي مختص دوره جنيني در سلول هاي لاين سرطان پستان
993
بررسي تاثير مهاربند هاي ويسكوالاستيك بر تقاضاي نيروهاي داخلي فونداسيون سازه
994
بررسي تاثير مهارت مذاكره مديران بازرگاني برفروش شركت ﴿شركت بازرگاني محسن﴾
995
بررسي تاثير مهارت هاي آموزشي معلمان بر بهبود يادگيري دانش آموزان پايه ششم مقطع ابتدايي ناحيه 2 ري
996
بررسي تاثير مهارت هاي اجتماعي برسازگاري فردي - اجتماعي واعتماد به نفس دانش آموزان
997
بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي در پيشرفت تحصيلي دختران پايه ابتدائي شهيد قلندري شهرستان بهشهر
998
بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي در پيشرفت تحصيلي دختران پايه ي ابتدايي شهيد قلندري شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 1393-1392
999
بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي مديران بر بهره وري نيروي انساني سازمان اداره اموزش و پرورش استان همدان
1000
بررسي تاثير مهارت هاي سودا اطلاعاتي برخود كارآمدي دانشجويان علوم پزشكي , study the impact of information literacy skills on self-efficacy in medical sciences students
بازگشت