<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثير يارانه بر تورم در كشور ايران
2
بررسي تاثير يك برنامه تمرين هوازي ماساژ و تركيبي بر سندرم پيش از قاعدگي دانشجويان دختر غير ورزشكار
3
بررسي تاثير يك برنامه فعاليت ورزشي كنترل شده و رژيم غذايي مناسب بر عوامل تركيب بدني و بيوشيميايي خون زنان زايمان كرده
4
بررسي تاثير يك برنامه هوازي بر ميزان اضطراب صفتي دانشجويان دختر دانشگاه يزد
5
بررسي تاثير يك پره ضد گرداب در آبگير نيروگاهي
6
بررسي تاثير يك دوره حركت درماني بر تعادل و راه رفتن بيماران پاركينسون
7
بررسي تاثير يك دوره هشت هفته اي تمرين در آب بر ميزان استراحتي هورمون رشد و عامل رشد شبه انسوليني 1 در كودكان 9 تا 11 ساله پسر
8
بررسي تاثير يكپارچگي اقتصادي بر اشتغال در شرايط وجود يا عدم وجود بحران مالي
9
بررسي تاثير يكپارچگي تامين بر عملكرد زنجيره تامين چابك در گروه هتل هاي زنجيره اي ايرانگردي و جهانگردي
10
بررسي تاثير يكپارچگي تامين بر عملكرد زنجيره تامين چابك در گروه هتل هاي زنجيره اي ايرانگردي و جهانگردي
11
بررسي تاثير يوگا ومديتيشن بر سلامت روان بانوان
12
بررسي تاثير يونهاي آب نمك تزريقي (آب هوشمند) در تغيير ترشوندگي به منظور ازدياد برداشت نفت
13
بررسي تاثير، بازرسي اثربخش بر فساد اداري در گمرك جمهوري اسلامي ايران
14
بررسي تاثيرTranscranial direct current stimulation دركاهش علائم بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري مقاوم به درمان
15
بررسي تاثيرآجيل سويا بر وضعيت تغذيه، شمارش سلولهاي خون، بلاست، فاكتورهاي پيش التهابي و عوارض شيمي درماني در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد(ALL)
16
بررسي تاثيرآراء كميته هاي انضباطي بر بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان پيام نوراستان قم طي سالهاي 1392-1382
17
بررسي تاثيرآموزش به دو روش ارايه بروشور و فيلم برمصرف مكمل ويتامينD در دختران درآستانه ازدواج مراجعه كننده به درمانگاه اكبري يزد در سال 1393
18
بررسي تاثيرآموزش پيش دبستاني بر رشد شناختن كودكان
19
بررسي تاثيرآموزش پيش دبستاني برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختروپسرمقطع ابتدايي آموزش وپرورش
20
بررسي تاثيرآموزش تئاتر بربهبودروابط اجتماعي بيماران معلول ذهني استان چهارمحال وبختياري
21
بررسي تاثيرآموزش تئاتربربهبود روابط اجتماعي بيماران معلول ذهني استان چهارمحال وبختياري
22
بررسي تاثيرآموزش در آگاهي ،نگرش و عملكرد مادران باردارجهت پيشگيري از پوسيدگي زودرس دندان كودكان
23
بررسي تاثيرآموزش ضمن خدمت برعملكرد معلمان ابتدايي بخش داشلي برون گنبدكاووس
24
بررسي تاثيرآموزش ضمن خدمت معلمان كودكان استثنائي دركيفيت تدريس آنها
25
بررسي تاثيرآموزش كارشناسان كشاورزي بربازدهي توليدات بخش كشاورزي(با تكيه برمحصولات اساسي)
26
بررسي تاثيرآموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر پيشگيري از پوكي استخوان در كاركنان اداري زن شاغل دانشگاه علوم پزشكي گيلان، شهر رشت، سال 96-1395
27
بررسي تاثيرآموزش مبتني بر انگيزش محافظت بر ارتقاء رفتارهاي محافظتي در پرسنل آزمايشگاه هاي پزشكي بيمارستان آموزشي و آزمايشگاه مركزي شهر يزد
28
بررسي تاثيرآموزش مهارت فرزند پروري در درمان اختلالات رفتاريكودكان داراي اختلال كمبود توجه / بيش فعالي
29
بررسي تاثيرآموزش مهارت هاي رشد مسير شغلي ﴿خودآگاهي، كشف و طرح ريزي﴾ بر خودپنداره تحصيلي و....
30
بررسي تاثيرآموزش مهارت هاي زندگي برسلامت روان منبع كنترل نوجوان
31
بررسي تاثيرآميخته بازاريابي ونگرش به گواهي حلال برارزش ويژه برند حلال
32
بررسي تاثيرابعاد سرمايه انساني بر شبكه فروش بيمه‌اي ( موردمطالعه : شركت سهامي بيمه ايران)
33
بررسي تاثيرابعادبازاريابي رابطه اي برسهم مشتري درمنابع بانك براساس سامانه محب بانك ملت ومدلB2B.
34
بررسي تاثيرابعادساختارسازماني وفرهنگ سازماني برتحليل رفتگي شغلي كاركنان شركت فردوس سازه فارس
35
بررسي تاثيرابعادعدالت سازماني برهويت سازماني كاركنان شعب بانك ملت استان هرمزگان
36
بررسي تاثيرابعادمسئوليت اجتماعي شركت برقصدمراجعه مجددمشتريان ازطريق نقش ميانجي تصويرذهني مشتريان ازبرند مورد مطالعه: شعب بانك كشاورزي شهر سنندج
37
بررسي تاثيرات ، طرح ، جنس و فن آوري دستگاه سنتي زريبافي در افزايش ميزان توليد پارچه در ايران
38
بررسي تاثيرات PHEVها برمديريت بار و پارامترهاي كيفيت توان
39
بررسي تاثيرات آلودگي هاي تابشي پروتزهاي دنداني در پرتودرماني سرطانهاي ناحيه سر و گردن با استفاده از شبيه سازي هاي مونت كارلو
40
بررسي تاثيرات اپتيكي واهمدوسي در ساختارهاي نانو
41
بررسي تاثيرات اثرات مكاني نامشخص برتعيين اثرات پراكندگي در طرح هاي عاملي بدون تكرار
42
بررسي تاثيرات اجتماعي تحصيلات زنان بر نهاد خانواده
43
بررسي تاثيرات اجزاي پروتئيني آرتميا اروميانا برروي رشد وآپوپتوز سلول هاي سرطان پروستات انساني
44
بررسي تاثيرات اجزاي نقدي سود بر پايداري سود و بازده سهام
45
بررسي تاثيرات احداث شبكه آبياري وزهكشي سدگاوشان برروي منابع آب زيرزميني دشت مياندربند بااستفاده ازمدل مفهومي ،رياضي GMS6.5
46
بررسي تاثيرات ادبيات داستاني در سينماي مستقل ايرانِ بعد از انقلاب اسلامي
47
بررسي تاثيرات اديان پيش از اسلام بر منسوجات از آغاز اسلام تا پايان دوره صفوي
48
بررسي تاثيرات ارائه پرسشنامه در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور
49
بررسي تاثيرات ارتباط نادرست والدين و فرزندان (كودكان ) در شهرستان دشتي
50
بررسي تاثيرات اساطير ، باورها و داستان ها در تكوين سازهاي بادي ايران
51
بررسي تاثيرات استفاده ار پساب و لجن فاضلاب شهري بر خصوصيات رشد گياهان مناطق بياباني﴿مطالعه موردي: شرق اصفهان﴾
52
بررسي تاثيرات اعتبارات كشاورزي و سطح زندگي روستاييان (مطالعه موردي شهرستان سلسله )
53
بررسي تاثيرات افزودن پليمر SBS بر تغييرشكل دائم و زدودگي مخلوط هاي آسفالتي
54
بررسي تاثيرات افزودن گل گياه رازك به جيره، بر عملكرد رشد و ريخت شناسي روده كوچك بلدرچين ژاپني
55
بررسي تاثيرات افزودن نانو ذرات بر رفتار خزشي پليمرها
56
بررسي تاثيرات افزودن نانوذرات به غشا پلي يورتان براي جداسازي كربن دي اكسيد از متان
57
بررسي تاثيرات اقتصادي اجتماعي مادرشهرهااروميه بر روستاهاي حوزه نفوذشهر اروميه
58
بررسي تاثيرات اقتصادي پيوستن شركت فولاد مباركه اصفهان به سازمان بورس اوراق بهادار
59
بررسي تاثيرات اقتصادي معادن سنگ آهن بر توسعه و اشتغال شهر خواف
60
بررسي تاثيرات اقتصادي و اجتماعي استقرار سامانه اتوماسيون آزمايشگاهي و مهندسي مجدد فرآيندها در آزمايشگاه مواد مخدر و پيش ازدواجي هاشمي نژاد
61
بررسي تاثيرات امواج الكترومغناطيسي موبايل بر روي سر انسان
62
بررسي تاثيرات اموزش و پاداش بر كيفيت وكميت محصولات توليدي در كارخانه ذوب اهن اصفهان
63
بررسي تاثيرات اندازه نازل و محفظه تراكم بر خواص فيزيكي نخ B.C.F پلي پروپيلن
64
بررسي تاثيرات انعطاف پذيري در رفتار ديناميكي موشك
65
بررسي تاثيرات انقلاب اسلامي بر نقاشي معاصر ايران
66
بررسي تاثيرات بادهاي خورشيدي بر امواج راديويي
67
بررسي تاثيرات بازيهاي رايانه اي برزندگي مردان جوان ونوجوانشاهرود
68
بررسي تاثيرات بكارگيري فناوري اطلاعات بر توازن بين كار-زندگي اساتيد دانشگاه شهيد چمران اهواز(مطالعه موردي)
69
بررسي تاثيرات بكارگيري فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي فردي منابع انساني در يازمان آموزش و پرورش
70
بررسي تاثيرات به كار بستن روش مهندسي ارزش بر كاهش هزينه ها در پروژه هاي تونل سازي
71
بررسي تاثيرات به كارگيري سيستم هاي اطلاعات مديريت )MIS( برتصميم گيري مديران دانشگاه هاوموسسات آموزش عالي شهرستان قم
72
بررسي تاثيرات پاداشهاي مالي بر افزايش توليد سرانه در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
73
بررسي تاثيرات پارامترهاي مختلف توليدي برساختار پوششهاي الكتريكي روي - كبالت
74
بررسي تاثيرات پارامترهاي مقاومتي ماسه در اثر تسليح يا تراشه لاستيك مطالعه مدل فيزيكي توسط دستگاه سانتريفيوژ
75
بررسي تاثيرات پالايشگاه خانگيران بر گونه غالب منطقه
76
بررسي تاثيرات پرتو گاما بر روي ساختمان شيميائي و خواص فيزيكي - مكانيكي پلي پروپيلن
77
بررسي تاثيرات پل رطوبتي بر عملكرد ساختمان و ارائه راهكار مناسب پيشگيري
78
بررسي تاثيرات پلاسماي سرد فشار اتمسفري بر سلول هاي مزانشيمي چربي
79
بررسي تاثيرات پله و تريم تب بر عملكرد شناورهاي پروازي با استفاده از مدلهاي رياضي
80
بررسِي تاثيرات پلي آلومينيوم كلرايد، زمان ماند و فشار مخزن تحت فشار﴿اشباع سازي﴾ بر حذف هيدروكربن ها از پساب هاي نفتي
81
بررسي تاثيرات پويايي و نوع محتواي پيام هاي تجاري بر وفاداري مشتريان در رسانه هاي اجتماعي
82
بررسي تاثيرات پيش بارگذاري پيچشي بر روي تنش كششي نهايي فولاد ساختماني
83
بررسي تاثيرات پيوند لايه ي اومنتوم بر بطن راست دچار كارديو ميوپاتي به منظور بهبود عملكرد آن با استفاده از تعامل سيال و جامد (FSI)
84
بررسي تاثيرات تبليغات چريكي بر رفتار خريد مصرف كننده محصولات لوازم خانگي اسنوا
85
بررسي تاثيرات تدريس پردازش محور و تدريس خروجي محور بر يادگيري زمان گذشته توسط شاگردان ايراني سطح پيش متوسط
86
بررسي تاثيرات تغذيه برگي با كودهاي ارگانيك و شيميايي بر طول عمر سبزينه اي گياه دارويي زعفران
87
بررسي تاثيرات تغييرات ابعاد كشتي بر روي ويژگي هاي آن
88
بررسي تاثيرات تغييرات متغييرهاي رشد نانو ساختارهاي اكسيد روي در خواص حسگري آنها
89
بررسي تاثيرات تكنيك موشن كپچرز در صنعت انيميشن با رويكردي به توليدات ايراني
90
بررسي تاثيرات تكنيك موشن كپچرز در صنعت انيميشن با رويكردي به توليدات ايراني
91
بررسي تاثيرات تله‌كابين ريل رو جايگزين BRT (مطالعه موردي ميدان بزرگمهر تا ميدان احمدآباد اصفهان)
92
بررسي تاثيرات توسعه توريسم وچشم انداز آينده آن ﴿مطالعه موردي: منطقه باغ بهادران﴾
93
بررسي تاثيرات توسعه عمودي (بلند مرتبه سازي) در بافتهاي قديم شهر بابلسر با رويكرد توسعه پايدار
94
بررسي تاثيرات توليدات پراكنده با وسايل ذخيره سازي انرژي بر سيستم هاي انرژي الكتريكي
95
بررسي تاثيرات جايگزيني پودر اكسيد مس به جاي پودر مس در پودرهاي آلياژي آهن - مس اتصال يافته ديفوزيوني و مقايسه آن با پودرهاي مخلوطشده
96
بررسي تاثيرات جنگ نرم بر رفتار ونوع نگرش دانشجويان پيام نور دامغان
97
بررسي تاثيرات چرخه هاي تئوري بيوريتم بر نتايج دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان در شركت توزيع نيروي برق شيراز
98
بررسي تاثيرات حذف پيش دانشگاهي ازمقطع متوسطه ازديد دبيران دبيرستانهاي شهرشاهرود
99
بررسي تاثيرات حرارتي زير دريايي هاي ديزل
100
بررسي تاثيرات حلال هاي 402 ـ AW و 403 ـ AW و زايلن بر روي خواص رنگ هاي روغني براق در PVC ثابت
101
بررسي تاثيرات خاك براي ايمن سازي لوله انتقال گاز در برابر انواع انفجار سطحي
102
بررسي تاثيرات خصوصيات سيستم حمل و نقل در انتخاب محل سكونت خانوارها
103
بررسي تاثيرات دانش حاصل از اينترنت و دانش شخصي كارشناس
104
بررسي تاثيرات درمان همزمان سازي مجدد بطني روي ميزان رگورژيتاسيون دريچه ميترال در بيماران دچار نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني حشمت
105
بررسي تاثيرات درمان همزمان سازي مجدد بطني روي ميزان كسر تخليه اي بطن چپ دربيماران دچار نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني حشمت
106
بررسي تاثيرات دوره هاي آموزشي بر عملكرد قارغ التحصيلان مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان
107
بررسي تاثيرات ذرات سيليس دار در فرسايش قطعات مكانيكي ماشين آلات راهسازي و راهداري براساس متد آناليز روغن CoNDITION MONITORIN
108
بررسي تاثيرات رابطه رهبر-پيرو و عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني(مورد مطالعه دانشگاه هاي پيام نور استان مركزي)
109
بررسي تاثيرات روابط غيررسمي مدير و كارمندان در سازمان ها
110
بررسي تاثيرات زاويه تماس بر روي بالا آمدگي آب در گوه
111
بررسي تاثيرات زغالشويي كارخانه البرز مركزي بر منابع آب زيرزميني و سطحي حوزه آبريز كارمزد (شش رودبار)
112
بررسي تاثيرات زغالشويي كارخانه البرز مركزي بر منابع آب زيرزميني و سطحي حوزه آبريز كارمزد (شش رودبار)
113
بررسي تاثيرات زيست محيطي آسفالت هاي بازيافتي
114
بررسي تاثيرات سازمان پاسخگويي سريع بر وفاداري مشتريان كدهاي USSD
115
بررسي تاثيرات سبكهاي يادگيري و انگيزه بر موفقيت تحصيلي دانشجويان در يادگيري زبان انگليسي در محيطهاي مجازي
116
بررسي تاثيرات سبوس فرآوري شده در محصولات گوشتي
117
بررسي تاثيرات ستاره هاي فيلم و رسانه هاي تصويري بر جلوه هاي رفتاري اجتماعي جوانان موردي دامغان
118
بررسي تاثيرات ستاره هاي فيلم و رسانه هاي تصويري بر جلوه هاي رفتاري و اجتماعي جوانان
119
بررسي تاثيرات سركوب مالي بر فقر در كشورهاي در حال توسعه
120
بررسي تاثيرات سركوب مالي بر فقر در كشورهاي در حال توسعه
121
بررسي تاثيرات سرمازدگي بر وضعيت اقتصادي - اجتماعي باغداران گردو در دوره زماني 1395-1390 مطالعه موردي سلسله استان لرستان
122
بررسي تاثيرات سطح گلوگز خون انسان در پاسخ نوري بافت انگشت انسان
123
بررسي تاثيرات سه روش درماني مختلف بر بازتواني بيماران مبتلا به كمردرد
124
بررسي تاثيرات سود درجه حرارت محيط در كارايي ترانسفورماتورهاي قدرت و راههاي تعديل آن
125
بررسي تاثيرات سيلدينافيل سيترات خوراكي بر پارامترهاي مايع مني: يك مطالعه ي كارآزمايي باليني متقاطع تصادفي دوسوكور
126
بررسي تاثيرات شاخص هاي توسعه در بين محله هاي جفره و بيسيم
127
بررسي تاثيرات شاهنامه فردوسي بر قالي ايران و ارائه طرحي نو بر اساس داستان هفت خان رستم
128
بررسي تاثيرات شديد آب و هوايي بر روي عملكرد حرارتي و دوام ديوارهاي خارجي ساختمان و ارائه راهكارهاي موثر در جهت بهبود رفتار ان ها
129
بررسي تاثيرات شرايط مرزي بر روي انتقال رسوب به داخل مدل يك آبگير ساحلي
130
بررسي تاثيرات شكل رزوه ايمپلنت دنداني بر ماكزيمم تنش قون مايسز در استخوان
131
بررسي تاثيرات شهر بر توسعه سياسي- فرهنگي روستاهاي پيرامون با استفاده از روش هاي ( نمونه موردي : شهر مشكين شهر)
132
بررسي تاثيرات شيوه هاي اجرائي تعزيه در تئاتر معاصر ايران
133
بررسي تاثيرات شيوه هاي اجرائي تعزيه در تئاتر معاصر ايران
134
بررسي تاثيرات شيوه هاي رنگرزي سنتي بر تخريب نوري نخ هاي پشمي رنگ شده با روناس در راستاي حفاظت قالي هاي بختياري
135
بررسي تاثيرات طرح هدفمندسازي يارانه هاي خانوار بر توليد دارو با رويكرد پويايي شناسي سيستم ها؛ مطالعه موردي منوتروپين هابررسي تاثيرات طرح هدفمندسازي يارانه هاي خانوار بر توليد دارو با رويكرد پويايي شناسي سيستم ها؛ مطالعه موردي منوتروپين ها
136
بررسي تاثيرات عكاسي در ماندگاري آثار هنرهاي محيطي با تاكيد بر آثار: رابرت اسميتسون، والتر د ماريا، كريستو و ژان كلود
137
بررسي تاثيرات عمليات حرارتي و درصد آلومينيوم بر روي
138
بررسي تاثيرات عمليات وصل مجدد بر گشتاورهاي پيچشي شفت توربين - ژنراتورهاي نيروگاه هاي مسجد سليمان
139
بررسي تاثيرات عوامل اجتماعي - جمعيت شناختي بر تصميمات سفر «نمونه مورد مطالعه شهروندان اصفهاني»
140
بررسي تاثيرات عوامل اجتماعي دوران صفوي بر آثار نقاشي سياوش بيك گرجي
141
بررسي تاثيرات فرهنگي دورهء سلجوقي برروي سفالينه هاي شهرهاي كاشان و ري
142
بررسي تاثيرات فرهنگي و هنري دوره قاجار در ساخت قلمدان هاي موجود در موزه ملي ملك
143
بررسي تاثيرات فرهنگي واجتماعي اينترنت بر جوانان شهرستان كلاله
144
بررسي تاثيرات فرهنگي واجتماعي در روند توليدات هنري ايران﴿باتكيه بر فرشبافي دوران صفويه وقاجار﴾
145
بررسي تاثيرات فرهنگي، اقتصادي و سياسي مداخلات شوروي در افغانستان بين سالهاي 1332ش تا 1367ش
146
بررسي تاثيرات فلدسپار در بدنه هاي مولايت- كورديريتي
147
بررسي تاثيرات فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان (مطالعه موردي: شركت راهساز نيك البرز اتحاديه پيمانكاران راهسازي استان البرز )
148
بررسي تاثيرات فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان (مطالعه موردي: شركت راهساز نيك البرز اتحاديه پيمانكاران راهسازي استان البرز )
149
بررسي تاثيرات فيزيكي - شيميايي آلاينده محيطي بر رنگدانه هاي سربي و مسي نگارگريهاي ايران
150
بررسي تاثيرات فيلرهاي معدني داخلي بر خواص و فرآيند پلي پروپيلن
151
بررسي تاثيرات كارآفريني بر رشد اقتصادي كشور ايران
152
بررسي تاثيرات كاربري باغات و اراضي كشاورزي به كاربري مسكوني بر بافت هاي روستايي ادغام شده در شهرها با تاكيد بر تراكم (نمونه موردي: روستا شهرهاي ده كره و قصرالدشت در شيراز﴾
153
بررسي تاثيرات كدگذاري كانال در كارايي سيستم هاي راديو شناختگر لايه زيرين
154
بررسي تاثيرات كلانشهر تبريزدر كاربردي و مالكيت اراضيروستا-شهرهاي حوزه نفوذ آن(نمونه موردي:باسنمج)
155
بررسي تاثيرات كمربند وان آلن بر روي پرتوهاي كيهاني در انرژي هاي مختلف
156
بررسي تاثيرات كمي و كيفي طرح بخش سيلاب و تغذيه مصنوعي باغ سرخ شهرضا بر سفره آب زيززميني
157
بررسي تاثيرات گردشگري بر توسعه پايدار شهر قم در سال 1394
158
بررسي تاثيرات گسترش و پيشرفت فن آوري ارتباطات بر شكل گيري معماري
159
بررسي تاثيرات متقابل بين توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي با تاكيد برنقش بازار سهام
160
بررسي تاثيرات متقابل زبان وفرهنگ درچهار چوب گفتار مودبانه فارسي
161
بررسي تاثيرات متقابل سينما و نقاشي (نمونه ي موردي: ادوارد هاپر و سينما)
162
بررسي تاثيرات متقابل شاخصهاي نظام بانكي ايران ومتغيرهاي كلان اقتصادي
163
بررسي تاثيرات متقابل شرايط سياسي و اجتماعي دوران فردوسي و بيضائي در شكل گيري ديباچه نوين شاهنامه
164
بررسي تاثيرات متقابل شعر و نقاشي سهراب سپهري
165
بررسي تاثيرات متقابل نقاشي و جنگ
166
بررسي تاثيرات محافظتي عصاره هيدروالكلي گياه چوير Ferulago angulata بر كوليت اولسراتيو در موش صحرايي
167
بررسي تاثيرات مخاطرات طبيعي ومديريت توزيع شبكه انتقال نيروي برق درشهرستان كرمانشاه
168
بررسي تاثيرات مخرب ملات ماسه و سيمان در مرمت آثار سنگي محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد
169
بررسي تاثيرات مدل رئولوژيكي خون در تحليل ديناميك سيالات محاسباتي جريان خون در آنوريسم هاي مغزي
170
بررسي تاثيرات مديريت استعداد بر عملكرد سازماني كاركنان؛ (مطالعه موردي : بانك صادرات كرمانشاه)
171
بررسي تاثيرات مديريت تحول بر مديريت منابع انساني
172
بررسي تاثيرات مديريت زنجيره تامين بر رضايت مشتريان ( مطالعه موردي : نمايندگي هاي شركت ايران خودرو شهركرد )
173
بررسي تاثيرات مشاركت مشتري بر تناسب برند و وفاداري به برند در برنامه هاي مسئوليت
174
بررسي تاثيرات مكاني / فضايي اسكان غير رسمي در شهرهاي جنوب شرق ايران نمونه موردي شهر چابهار , studying the locational / special effacts of informal settlement in southeastcities of iran case study:the city of chabahar
175
بررسي تاثيرات مكاني /فضايي اسكان غيررسمي در شهرهاي جنوب شرق ايران شهر چابهار
176
بررسي تاثيرات منابع توليد پراكنده بر عملكرد اقتصادي سيستم قدرت با استفاده از شاخصهاي تلفات و آلايندگي
177
بررسي تاثيرات موج دوم جنبش زنان بر انيميشن هاي ساخته شده توسط زنان در دهه هاي هفتادو هشتاد ميلادي
178
بررسي تاثيرات موج دوم جنبش زنان بر انيميشن‌هاي ساخته شده توسط زنان در دهههاي هفتاد و هشتاد ميلادي
179
بررسي تاثيرات موقعيت گرمايش و زاويه قرار گيري محفظه مربعي متخلخل بر انتقال حرارت جابجايي طبيعي نانوسيال مس - آب
180
بررسي تاثيرات مولفه هاي طرح و مضموني هنر غرب بر نقوش سكه و تمبر دوره قاجار
181
بررسي تاثيرات مولفه هاي طرح ومضموني هنر غرب بر نقوش سكه وتمبر دوره قاجار
182
بررسي تاثيرات ميدانهاي الكترومغناطيسي روي سلولهاي بدن انسان
183
بررسي تاثيرات ناخالصي ها و شرايط عمل بر الكتروينينگ روي
184
بررسي تاثيرات ناشي از تعيين حريم شهرهاي ايران برناپايداري كالبدي سكونتگاه هاي شهري - نمونه موردي مشهد
185
بررسي تاثيرات نسبي معيارهاي موثر بر طرح فيلتر در سدهاي خاكي ﴿مطالعه موردي سدهاي كرخه و تنگه كرد باغملك﴾
186
بررسي تاثيرات نظام هاي تصوف و فتوت بر شكل گيري كتيبه هاي سفال نيشابور عصر ساماني
187
بررسي تاثيرات نظريات جوزف كمپيل بر انيميشن دنيا
188
بررسي تاثيرات نظريه پست مدرن ديكانستراكشن در معماري
189
بررسي تاثيرات نقاشي دوران سونگ ويوان بر نگارگري عهد ايلخاني
190
بررسي تاثيرات نقش انگيزه بر افزايش بهروري كاركنان در سازمان منابع طبيعي شهرستان بندرگز
191
بررسي تاثيرات نمايش هاي شرقي بر تئاتر امروز جهان با تكيه بر شيوه كاري استانيه و سكي كارگردان لهستاني
192
بررسي تاثيرات نمايش هاي شرقي بر تئاتر امروز جهان با تكيه بر شيوه كاري استانيه وسكي كارگردان لهستاني
193
بررسي تاثيرات نور و سايه بر روي آثار به جامانده از انسان پيشا تاريخي
194
بررسي تاثيرات نورپردازي بر روايت در محيط انيميشن سه بعدي
195
بررسي تاثيرات نورپردازي بر روايت در محيط انيميشن سه بعدي
196
بررسي تاثيرات نوسانات نرخ ارز، رشد نقدينگي و شكاف توليد بر تورم بر ايران
197
بررسي تاثيرات هم افزايي دو داروي تاموكسيفن وترانيلست بر سلولهاي انساني سرطاني پستان
198
بررسي تاثيرات همه پرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (برگزيت) بر جهت‌گيري اين كشور نسبت به منطقه خاورميانه (2018-2016)
199
بررسي تاثيرات هنر تئاتر در زندان هاي ايران﴿زندان هاي عمومي مردان﴾
200
بررسي تاثيرات هنر تئاتر در زندان هاي ايران﴿زندان هاي عمومي مردان﴾
201
بررسي تاثيرات وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده ها بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
202
بررسي تاثيرات يادگيري اكتشافي برروي مهارت شنيداري زبان آموزان ايراني زبان انگليسي بعنوان يك زبان خارجي
203
بررسي تاثيرات يادگيري و فراموشي بر طول سيكل بهينه توليد در مساله زمانبندي اقتصادي توليد چند محصول روي يك ماشين﴿ ELSP)
204
بررسي تاثيراتوماسيون اداري بربهبودتصميم گيري مديران اتحاديه شركت هاي تعاون روستايي شهرستان گنبدكاووس
205
بررسي تاثيراجراي مديريت ارتباط با مشتري)crm(بر جذب ،حفظ و نگهداري مشتريان (مطالعه موردي:پست بانك ايران )
206
بررسي تاثيرارتباط اولياومربيان درپيشرفت تحصيلي دانش اموزان ابتدايي گنبدكاووس
207
بررسي تاثيرارتباطات سازماني برمديريت بحران شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
208
بررسي تاثيرارتفاع و زاويه انحراف مدار بر مدت زمان دسترسي به ماهواره
209
بررسي تاثيراريگامي درافزايش خلاقيت وذهنيت دانش اموزان مقطعابتدايي ازديدگاه معلمان شهرگنبد
210
بررسي تاثيراستراتژي هاي تنوع محصول برساختارسازماني صنايع لوازم خانگي شهرصنعتي كاوه
211
بررسي تاثيراستقرارسيستم مديريت كيفيت جامع بر رضايت مشتريان
212
بررسي تاثيراشتغال زنان بر خانواده ﴿كارمندان زن شاغل در دانشگاه يزد،1378 ﴾
213
بررسي تاثيراشتغال زنان بررضايت همسراز زندگي
214
بررسي تاثيراصالت درك شده مشتري برقصدانتخاب نام تجاري با استفاده از متغيرميانجي وفاداري
215
بررسي تاثيراعتمادبنفس بررضايت شغلي كاركنان دارايي قم
216
بررسي تاثيرافزودندگزامتازون به بوپيواكايين برطول مدت بيحسي اسپاينال دربيماران كانديدعمل جراحي اندام تحتاني
217
بـررسـي تـاثيـراقدامـات مـديـريـت دانـش
218
بررسي تاثيرالگوي ارتباطي خانواده برخودكارآمدي تحصيلي با شاخصه بهزيستي روان شناختي در دانش آموزان دبيرستاني دختر شهر شيراز
219
بررسي تاثيرانتشار پيام‌هاي ترغيبي در رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتري و وفاداري به برند (مورد مطالعه مشتريان وب سايت نوعروس)
220
بررسي تاثيرانجمن NA بركاهش افسردگي معتادين عضو درشهرقم
221
بررسي تاثيربازاريابي داخلي بردارايي برند
222
بررسي تاثيربازي بر چگوگي رشد شخصيت كودك در سنين كودكي دوم (6-3سال )
223
بررسي تاثيربازي هاي رايانه اي برافسردگي نوجوانان
224
بررسي تاثيربازي هاي رايانه اي بررفتاراجتماعي دانش اموزان پسر مقطع راهنمايي در شهرگنبد كاووس
225
بررسي تاثيربازيهاي آموزشي تمركزفكربركاهش شدت علائم اختلال كمبودتوجه همراه باپيش فعالي دركودكان دبستاني مبتلابه اين اختلال درشهراصفهان
226
بررسي تاثيربرنامه هاي تلويزيوني بررفتار(آموزشي؛تبليغاتي اوقات فراغت)افرادخانواده درشهردولت آبادبرخوار
227
بررسي تاثيربرون سپاري فرآيند فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان
228
بررسي تاثيربكارگيري بازاريابي الكترونيكي درپيشبردفروش محصولات (موردمطالعه شركت نفت پارس)
229
بررسي تاثيربي والد ياباوالدبودن برسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع دبيرستان درناحيه 4استان قم درسال تحصيلي 89-88
230
بررسي تاثيرپارامترهاي ماشينكاري برمكانيزم هاي سايش ابزار هاب ازجنس فولادتندبر
231
بررسي تاثيرپارامترهاي مدلسازي برتعيين عددي ميدان دماوتغييرشكل حاصله دراتصال جوش لب به لب لوله
232
بررسي تاثيرپارامترهاي موثر بر خواص و ساختار آلياژ LM13 در فرايند ريخته گري كوبشي
233
بررسي تاثيرپايگاه اجتماعي-اقتصادي والدين برموفقيت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي خمين
234
بررسي تاثيرپذيري سينما و انيميشن از تجربيات زيبايي شناسانه نقاشي
235
بررسي تاثيرپذيري فرهنگي زنان معاود از فرهنگ شهر يزد
236
بررسي تاثيرپذيري مباني هندشرقي از گوركاني هند
237
بررسي تاثيرپروبيوتيك، نانوذرات كيتوسان و عسل بر ترميم جراحات ايجاد شده در رت هاي ديابتي شده
238
بررسي تاثيرپروتئين جيره غذايي بر رشد ابزيان
239
بررسي تاثيرپروژه مجتمع صنايع غذائي دستگرد بر توسعه پايدارشهرستان برخوار
240
بررسي تاثيرپساب تصفيه شده برخصوصيات هيدروليكي خروجي هادرسيستم آبياري قطره اي
241
بررسي تاثيرپست مدرنيسم در طراحي پوستر
242
بررسي تاثيرپلاسماي اكسيژن بر خواص ضد ميكروبي وثبات رنگي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگينه طبيعي ريشه زرشك
243
بررسي تاثيرپلاسماي اكسي‍ژن بر خواص ضدميكروبي و ثبات رنگي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگينه طبيعي ريشه زرشك
244
بررسي تاثيرپوشش دهي نانو الياف نايلون/CNT بر برخي خواص مكانيكي و راحتي پوشاك
245
بررسي تاثيرپوشش سنگي ،شيب وشدت بارندگي برميزان رواناب ونفوذ
246
بررسي تاثيرپيش درماني باداروي ماپروتيلين بر عمق بي حسي بلاك عصب آلوئولار تحتاني(كارآزمايي باليني)
247
بررسي تاثيرتبليغات برتقاضاي بيمه عمر در ايران (مورد مطالعه: بيمه ايران)
248
بررسي تاثيرتجارت الكترونيك برتوسعه صادرات فرش دستباف ايران
249
بررسي تاثيرتحصيلات والدين دروضعيت اقتصادي -اجتماعي خانواده وپيشرفت تحصيلي فرزندان آنها
250
بررسي تاثيرتربيت بدني بريادگيري دانش آموزان دخترمقطع ابتدايي شهرستان مينودشت ازديدگاه معلمان
251
بررسي تاثيرتركيب سهامداران برعملكردمالي ازطريق نقش ميانجي حاكميت شركتي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
252
بررسي تاثيرتريبوتيل فسفات (TBP) بر روي استخراج كادميوم از محلولهاي DEHPA و MEHPA
253
بررسي تاثيرتعهد سازماني بر اثربخشي تيم هاي مالي ستاد جمعيت هلال احمر
254
بررسي تاثيرتغذيه برروي يادگيري دانش آموزان دختر پايه اول ابتدايي اصفهان منطقه جرقويه سفلي
255
بررسي تاثيرتغذيه بريادگيري دانش آموزان دخترمقطع ابتدايي شهرستان گاليكش ازديدگاه معلمان
256
بررسي تاثيرتغذيه زودرس بعد از عمل جراحي سزارين بر ميزان ايلئوس در بيماران سزارين شده بيمارستان الزهراء (س ) رشت در سال 82-1381
257
بررسي تاثيرتغييرات(تكانه هاي مثبت و منفي)نرخ ارز بر سطح تورم در كشورطي دوره 1368-1392
258
بررسي تاثيرتكنولوژي اطلاعات برفرايندتصميم گيري ومديريت درسازمان شهرداري منطقه ي 2 استان قم
259
بررسي تاثيرتنش خشكي ونيتروژن برخصوصيات پروتين هاي محلول وبرخي صفات فيزيولوژيكي دردورقم سورگوم علوفه اي
260
بررسي تاثيرتنشهاي پسماند ناشي از جوش بر استحكام كمانش پوسته هاي استوانه اي
261
بررسي تاثيرتهاجم فرهنگي بر روي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شبانكاره
262
بررسي تاثيرتوانمند سازي نيروي انساني بر بهره وري سازماني
263
بررسي تاثيرتوانمنديهاي بازاريابي بربهبود عملكردصادراتي شركتهاي صنايع كوچك استان كردستان
264
بررسي تاثيرتورم برصنايع كوچك
265
بررسي تاثيرتورم و نقدينگي برسودآوري بانك هاي خصوصي درايران طي سال هاي1395-1384( مطالعه موردي : بانك پاسارگاد)
266
بررسي تاثيرجهت بول سوزن بر ميزان موفقيت تكنيك بي حسي داخل ليگامان
267
بررسي تاثيرجو فروشگاه وارزش ادراك شده برنيت رفتاري مشتريان بانقش ميانجي رضايت مشتريان
268
بررسي تاثيرچند نوع مواد آنتي استاتيك بر روي پلي استر
269
بررسي تاثيرحدآستانهاي كسري بودجه وحق الضرب پول بررشداقتصادي (موردكاوي تجربي اقتصادايران )
270
بررسي تاثيرحضور خنك كار Minimum Quantity Lubrication) MQL) در فرايند سنگزني
271
بررسي تاثيرحمايت معلم وگفتمان مشاركتي همسالان براكتساب زمان ونموددرمنطقه همجواررشد: نگرش اجتماعي - فرهنگي , The Effect of Teachers Scaffolding and Peers Collaborative Dialogue on the Acquisition of Tense and Aspect in the Zone of Proximal Development: A Sociocultural Perspective
272
بررسي تاثيرخاك ورزي و عدم خاك ورزي و ميزانهاي مختلف مصرف كود ازته بر خصوصيات كمي و كيفي گندم ديم باران
273
بررسي تاثيرخانواده بربزهكاري نوجوانان
274
بررسي تاثيرخانواده ومدرسه درجامعه پذيري سياسي دانش آموزان دختروپسرمقطع پيش دانشگاهي شهرستان تركمن
275
بررسي تاثيرخطاي تك رخدادي برروي مدارحلقه قفل فازوطراحي ساختار مقاوم دربرابرتابش
276
بررسي تاثيرخلاقيت ونوآوري برعملكردمديران مدارس
277
بررسي تاثيردرس مهارت هاي زندگي در عزت نفس دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان فسا
278
بررسي تاثيردست برتري برمهارت خواندن وسطوح آن دردانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهرتهران
279
بررسي تاثيردوستيابي هاي اينترنتي درروابط اجتماعي بين جوانان 18-30سال
280
بررسي تاثيررسانه هاي جمعي بر مدگرايي در بين دختران 18-15سال شهر اصفهان
281
بررسي تاثيررسانه هاي جمعي برروي زنان خانه دارشهرباباحيدر
282
بررسي تاثيررسانه هاي جمعي برسبك زندگي در بين ساكنان 30ـ20در شهرستان گنبد كاووس
283
بررسي تاثيررشته تحصيلي دانشجويان دانشگاهه هاي شهرستان فارسان برميزان دينداري آن ها
284
بررسي تاثيررطوبت زدايي از هواي برگشتي درمصرف انرژي استخرهاي شنا
285
بررسي تاثيررفتار فروشندگان سوپر ماركتي بر ميزان وفاداري مشتريان آنها
286
بررسي تاثيررفتاردرماني گروهي برعلائم هراس اجتماعي دانشجويان دختردانشگاه اصفهان
287
بررسي تاثيررفتاروالدين برعزت نفس يااعتمادبه نفس كودكان درمحيط اجتمايي ودر بزرگسالس
288
بررسي تاثيررهبري اخلاقي برفرسودگي شغلي كاركنان باتوجه به نقش ميانجي وجدان كاري
289
بررسي تاثيررهبري تحول گرابركارايي كاركنان درسازمان تامين اجتماعي استان هرمزگان
290
بررسي تاثيرساختارسرمايه برسودآوري شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار
291
بررسي تاثيرسبك رهبري بررضايت شغلي باميانجيگري ادراك سياست سازماني
292
بررسي تاثيرسبك مديريت مديران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان املش بررضايت شغلي دبيران
293
بررسي تاثيرسرمايه اجتماعي بررضايت از زندگي درميان جوانان شهرستان گنبدكاووس
294
بررسي تاثيرسرمايه فكري بر فرهنگ تمكين مالياتي موديان مالياتي
295
بررسي تاثيرسياست قيمت‌گذاري محدوده بر تغيير الگوي سفر شهروندان محدوده مركزي شهر اصفهان با استفاده از مدل‌هاي فعاليت‌مبنا
296
بررسي تاثيرسيستم‌هاي كار با كارايي بالا بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شركت كمك‌ فنر سازي ايندامين)
297
بررسي تاثيرسيستم‌هاي كار با كارايي بالا بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شركت كمك‌ فنر سازي ايندامين)
298
بررسي تاثيرسيليسيم بر ريز ساختار و فولادهاي كششي دو فازي
299
بررسي تاثيرشايستگي هاي متمايزبرسطح نوآوري درسازمان (باتاكيدبرسرمايه انساني مورد مطالعه شركت صنايع آذرآب)
300
بررسي تاثيرشبكه و رسانه اجتماعي برقصدخريدمشتريان ديجي كالابرمبناي تحليل مسير
301
بررسي تاثيرشخصيت برسلامت روان دانشجويان پيام نور
302
بررسي تاثيرشعاع هيدروليكي وزبري سطحي سنگدانه هاي اشباع برتحليل غيرخطي-غيرماندگارجريان درمحيط هاي متخلخل
303
بررسي تاثيرشفافيت سازماني بركاهش فساد اداري باميانجيگري اعتمادسازماني(موردمطالعه كاركنان بيمارستان پانزده خردادورامين
304
بررسي تاثيرشيوه ي اجتماعي بر افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس دانش اموزان دختر دوره ي راهنمايي تحصيلي استان بوشهر
305
بررسي تاثيرعزت نفس برعملكردهاي بيروني دانش آموزان پايه سوم مقطع متوسطه رشته رياضي فيزيك درناحيه2استان اصفهان
306
بررسي تاثيرعصاره گياه (Feralgo Angulata) برروي تكثيرسلول هاي سرطاني والقاي آپوپتوز
307
بررسي تاثيرعصاره گياه گلپرروي فعاليت آنزيم هاي قلبي و پروفايل ليپيدي سرم خون در رتهاي نر مسموم شده با داروي سيكلوفسفاميد
308
بررسي تاثيرعصاره هاي مختلف زعفران براسترس مزمن در موش صحرايي (رت ).
309
بررسي تاثيرعضويت درتعاونيهاي توليدي برميزان سرمايه اجتماعي مطالعه تعاوني هاي بخش طيور شهرستان كرمانشاه
310
بررسي تاثيرعملكرد سازمان تعزيرات حكومتي بر فضاي كسب و كار از نگاه مديران
311
بررسي تاثيرعمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي سوپرآلياژ پايه نيكل IN100
312
بررسي تاثيرعمليات حرارتي سريع بر ريز ساختار و سختي آلياژ 356
313
بررسي تاثيرعناصر آميخته بازاريابي بر رفتار خريد عمده فروشان
314
بررسي تاثيرعواطف والدين بر روي پيشرفت تحصيلي فرزندان
315
بررسي تاثيرعوامل آميخته بازاريابي خدمات برتصميم وانتخاب مشتريان درشركتهاي بيمه بازرگاني خصوصي در منطقه 6 تهران
316
بررسي تاثيرعوامل آميخته بازاريابي خدمات برتصميم وانتخاب مشتريان درشركتهاي بيمه بازرگاني خصوصي در منطقه 6 تهران
317
بررسي تاثيرعوامل ادراكي پيام هاي نام تجاري ايرانسل برجلوگيري ازجذب مشتركين اپراتورهمراه اول درشهرهمدان
318
بررسي تاثيرعوامل اقتصادي واجتماعي برميزان تمايل افرادبراي تقاضاي بيمه عمردرشهرستان خواف
319
بررسي تاثيرعوامل جامعه شناختي درشكل گيري ديدگاههاي سوررئاليستي
320
بررسي تاثيرعوامل سازماني وعوامل انگيزش مشتريان بر عملكرد تجاري موسسه اعتباري ثامن
321
بررسي تاثيرعوامل مختلف در ميزان رضايت استفاده كنندگان از خدمات پستي در شهرستان گرگان
322
بررسي تاثيرعوامل نهادي وشبكه اي برتمايل فعال به جانشين پروري درشركت سوخت هسته اي ايران
323
بررسي تاثيرغلظت ونوع سولفات موجوددرآب درياوتروخشك شدن متوالي بربتن حاوي ميكروسيليس ،سرباره و پودرسنگ آهك
324
بررسي تاثيرفاكتورهاي محيطي موثر بر افشاي اطلاعات درمحيط تجارت اجتماعي- مورد مطالعه : استفاده كنندگان از شبكه تلگرام در تهران
325
بررسي تاثيرفرقه هاي شيطان پرستي برروي جوانان وروندگسترش آن درايران
326
بررسي تاثيرفرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني در مجموعه شركت هاي داروسازي خوارزمي استان تهران
327
بررسي تاثيرفرهنگ سازماني براجراي استراتژي وارزيابي ريسك فرهنگي استراتژيهادرشركت سهامي ذوب آهن اصفهان
328
بررسي تاثيرفعال سازي مكانيكي مخلوط پودرايلمنايت - گرافيت برتشكيل لايه‌ي كامپوزيتي Fe-TiC‌ روي فولاد ساده‌ي كربني به روش GTAW
329
بررسي تاثيرفعاليت مشاوران راهنمايي برمشكلات تحصيلي - رفتاري دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه يك آ- پ استان قم
330
بررسي تاثيرفعاليت هاي عمراني ،اقتصادي اداره جهادكشاورزي شهرستان كرج برروندمهاجرت روستائيان بخش اشتهارد
331
بررسي تاثيرفعاليت هاي منابع انساني بركارآفريني مديران مدارس غيردولتي استان گيلان بانقش واسطه اي تعهدسازماني
332
بررسي تاثيرفعاليتهاي هنري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان برافزايش خلاقيت كودكان ونوجوانان محلات
333
بررسي تاثيركارت هوشمند سلامت درارتقاءكيفيت خدمات درماني ازديدگاه كاركنان ومديران بيمارستان
334
بررسي تاثيركاهش ضايعات محصول گندم دراقتصاد كشور
335
بررسي تاثيركمبودآهن برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي دخترانه شهرستان مراوه تپه
336
بررسي تاثيركيفيت زندگي كاري بررضايت شغلي كاركنان اداره غله گنبدكاووس
337
بررسي تاثيركيفيت زندگي كاري ومسئوليت پذيري بركارآفريني سازماني دراداره مخابرات شهرستان خرم آباد
338
بررسي تاثيرگذارترين متغيرها در وفاداري به نام تجاري در بانك شهر
339
بررسي تاثيرگذاري انعطاف پذيري منابع انساني و منابع مالي بر سيستم عملكرد سازمان ها
340
بررسي تاثيرگذاري انعطاف‏پذيري منابع انساني و منابع مالي بر سيستم عملكرد سازمان ها
341
بررسي تاثيرگذاري معنويت محيط كار بر كيفيت خدمات سازمان با لحاظ نمودن نقش تعهد سازماني در شهرداري تهران
342
بررسي تاثيرگرايش كارافرينانه و قابليت هاي سرمايه انساني بر عملكرد شركتهاي كارافرين مستقر با نقش دوسوتواني نوآوري در شركت هاي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
343
بررسي تاثيرگسترش مفاهيم قرآني برسلامت روان درجامعه معتادين
344
بررسي تاثيرمؤلفه هاي سرمايه اجتماعي برتوسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي دهستان ونداده)
345
بررسي تاثيرمداخله آموزشي دركاهش عوامل استرسزادردانش آموزان دخترمقطع پيش دانشگاهي ناحيه دوكرج در سال تحصيلي 1384
346
بررسي تاثيرمداخله گروهي مصاحبه انگيزشي بر اهمالكاري دانش آموزان دخترمتوسطه شهر اصفهان در سال 1393
347
بررسي تاثيرمديرت سرمايه انساني برحافظه سازماني درشركت فردوس سازه فارس
348
بررسي تاثيرمديريت استراتژيك منابع انساني برعملكردسازماني بادرنظرداشتن نقش ميانجيج وروابط كاركنان سازمان درشركت ماموت ديزل
349
بررسي تاثيرمديريت استعدادبررفتارشهروندي سازماني كاركنان اداره پست
350
بررسي تاثيرمديريت بازاريابي برافزايش فروش داخلي وجهاني محصول سوهان قم
351
بررسي تاثيرمديريت دانش مشتري برنوآوري سازماني بانقش ميانجي فناوري اطلاعات در سيستم بانكي استان كرمان
352
بررسي تاثيرمديريت كنترلهاي فروش برعملكرد فروش محصولات جديد با نقش ميانجي نوآوري كاركنان فروش در مطالعه شركتهاي تامين كننده تجهيزات آموزشي
353
بررسي تاثيرمديريت كنترلهاي فروش برعملكرد فروش محصولات جديد با نقش ميانجي نوآوري كاركنان فروش در مطالعه شركتهاي تامين كننده تجهيزات آموزشي
354
بررسي تاثيرمشخصات كاتاليست هاي زئوليتي دربازده توليدبيوديزل ازروغن هاي نباتي
355
بررسي تاثيرمشكلات رفتاري كودكان محروم ازپدردرپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي وراهنمايي شهرستان گنبدكاووس
356
بررسي تاثيرمصرف سه پيش دارو(گاباپنتين، سلكوكسيب واستامينوفن) بر شدت دردپس از عمل در بيماران تحت درمان پلاك گذاري شكستگي تايپ c1 وc2 ديستال فمور
357
بررسي تاثيرمصرف مكمل سولفات روي در پيشگيري از اسهال ناشي از مصرف كو اموكسي كلاو در كودكان 6 تا 60 ماهه
358
بررسي تاثيرمكملCoQ10بر نوروپاتي،قند خون،مقاومت به انسولين،پروفايل چربي وبرخي شاخص هاي پيش التهابي وآنتي اكسيداني در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
359
بررسي تاثيرمكملCoQ10بر نوروپاتي،قند خون،مقاومت به انسولين،پروفايل چربي وبرخي شاخص هاي پيش التهابي وآنتي اكسيداني در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
360
بررسي تاثيرمواد تغيير فاز دهنده بر عملكرد حرارتي مخازن ذخيره آب گرم
361
بررسي تاثيرموقعيت استراتژيك برعملكردبانك كشاورزي درچهارچوب بانكداري الكترونيك (مطالعه موردي شعب بانك كشاورزي استان لرستان )
362
بررسي تاثيرموقعيت ژيوپلتيكي خليج فارس برتعديل سياست خارجي انتقادي دولت احمدي نژاددررابطه با كشورهاي عضوشوراي هم كاري خليج فارس
363
بررسي تاثيرمولفه هاي قابليت هاي صادراتي پويا بر مزيت رقابتي وعملكرد سازماني باتاكيد بر متغير شدت رقابت در شركت كاله
364
بررسي تاثيرميزان دينداري برسلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نورگنبدكاووس (سال تحصيلي 91-90 )
365
بررسي تاثيرنانو و ميكرو ذرات سيليسيم دار بر تراكم و استحكام نسوزهاي منوليتيك Al2O3-SiO2-SiC-C
366
بررسي تاثيرنحوه بهره گيري ازاوقات فراغت بركيفيت كاركاركنان
367
بررسي تاثيرنحوه قرارگيري نانو الياف بر استحكام رگ مصنوعي توليدي به روش الكتروريسي
368
بررسي تاثيرنرم افزارهاي آموزشي درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان مراوه تپه
369
بررسي تاثيرنسبت ابعادي المان حجمي معرف (RVE) در محاسبه مدول يانگ پليمرتقويت شده با نانولوله كربن
370
بررسي تاثيرنسبت ابعادي المان حجمي معرف (RVE) در محاسبه مدول يانگ پليمرتقويت شده با نانولوله كربن
371
بررسي تاثيرنقش بازي دررشد ذهني و روان كودكان پسراز تولدتا6سالگي شهرستان كلاله ازديدگاه مربيان
372
بررسي تاثيرنقش بازي دررشدذهني ورواني كودكان ازتولدتاشش سالگي شهرگرگان از ديدگاه مربيان مقطع پيش دبستاني
373
بررسي تاثيرنقش تربيتي والدين در مسئوليت پذيري كودكان (4-7) شهر امام حسن سال 90-89
374
بررسي تاثيرنگري دانش آموزان نسبت به معلم بر موفقيت حرفه اي هم در منطقه ده آموزش و پرورش
375
بررسي تاثيرنوآوري خدمات و نوآوري فرآيند برخلق ارزش مشتري با نقش ميانجي كيفيت خدمات ادراك شده درصنعت بيمه
376
بررسي تاثيرنوع ارتباط كاركنان بررضايت مشتريان دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
377
بررسي تاثيرنيروي محوري در اندركنش ديناميك خط و قطار درخطوط بالاستي
378
بررسي تاثيرنيوبيوم بررشد دانه هاي فولادكربن‌دهي شده۱/۷۰۱۶
379
بررسي تاثيرهاي پيمانهاي ارزي ب صادرات كالاهاي صنعتي طي سالهاي 1360-1375
380
بررسي تاثيرهدفمندي يارانه ها و پرداخت نقدي آن بر هزينه ها و امنيت غذايي خانوارهاي شهري تهران با تÊكيد بر هزينه خوراك
381
بررسي تاثيرهمزمان دماي پيش گرم ميزان كرنش ونرخ سردشدن برخواص مكانيكي وريزساختارفولادميكروآلياژي 3OMSV6بااستفاده ازروش طراحي آزمايشات )DOE(
382
بررسي تاثيرهوش هيجاني بر تعلق خاطركاري متروي خط 5 تهران
383
بررسي تاثيرهوش هيجاني برروي سازگارياجتماعي دختران مقطعدبيرستان منطقه راميان
384
بررسي تاثيرهوش هيجاني برسلامت روان دانشجويان روانشناسي ورودي 90ـ89دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
385
بررسي تاثيرهوش هيجاني درموفقيت بركارآفريني در ميان صاحبان كارخانجات شركاي صنعتي استان گلستان
386
بررسي تاثيرواحدهاي داخلي (وظيفه اي) سازمان براستراتژي توسعه محصولات جديددرشركت بهداشتي تاژ
387
بررسي تاثيروسايل ارتباط جمعي برنگرش فرهنگي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بوشهر در سال تحصيلي 89-88
388
بررسي تاثيروعملكرد اينترنت درزندگي جوانان ساكن شاهروددرسال88
389
بررسي تاثيرونقش علوم انساني درجنگ نرم
390
بررسي تاثيرويژگي هاي محصول برميزان فروش محصولات شركت شيرين عسل ،ازديدگاه مصرف كننده نهايي
391
بررسي تاثيرويژگي هاي محصول برميزان فروش وكيفيت محصولات (شركت فرآورده هاي گوشتي تهران (سوليكو)ازديدگاه مصرف كننده نهايي وعمده فروشان
392
بررسي تاثيرويژگيهاي شخصيتي (درونگرايي - برونگرايي )براعتمادبنفس جوانان تحصيلكرده فاقدشغل درشهرستان زرنديه درسال 1386
393
بررسي تاثيرويژگيهاي هوش هيجاني برعملكردمالي ازطريق نقش ميانجي بازاريابي رابطه مند، كيفيت خدمات و رضايت مشتري (مطالعه موردي: بانك پاسارگاد)
394
بررسي تاثيريارانه هاي دولت برقيمت كالاهاي وارداتي
395
بررسي تاثيز شبكه هاي اجتماعي مجازي بر روابط خانوادگي ﴿با تاكيد بر كاربران كرمانشاهي ﴾
396
بررسي تاثيير تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات خرما شهرستان سراوان
397
بررسي تاثيير درگيري محصول و اعتماد بر قصد خريد آنلاين
398
بررسي تاثيير كيفيت ادراكي و آگاهي برند بر وفاداري و ارزش ويژه برند
399
بررسي تاثيير ويژگي هاي نو آورانه مديران زن بر عملكرد كسب و كار مورد مطالعه
400
بررسي تاج حرارتي غلتك در فرآيند نورد و تاثير آن برعيب موج ورق
401
بررسي تاخير ازدواج دختران و پسران 30 سال به بالا
402
بررسي تاخير مداخله مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكي استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان طارم
403
بررسي تاخيرات پروازهاي هما و راه هاي كاهش آن
404
بررسي تاريخ تحول آموزش وپرورش در روستاي صيد آباد
405
بررسي تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي استان كهگيلويه و بويراحمد از پايان زنديه تا دوره ناصر الدين شاه قاجار﴿1209/1264 ه. ق/ 1794/1848 م﴾
406
بررسي تاريخ تحولات طراحي و توليد قالي مشهد از سال 1250 تا 1350
407
بررسي تاريخ تشيع ايل بختياري
408
بررسي تاريخ روابط سلطان نشين عمان و عربستان سعودي در فاصله سال‌‌هاي 1745م تا1979م.
409
بررسي تاريخ سياسي - اجتماعي سنقر و كليايي از اوايل دوران اسلامي تا دوره پهلوي
410
بررسي تاريخ سياسي ، اجتماعي و فرهنگي همدان در دوره صفويه
411
بررسي تاريخ شفاهي طراحي گرافيك مدرن ايران ﴿از دهه ي ٢0 تا پايان دهه ي ٤0 شمسي﴾
412
بررسي تاريخ شكل‌گيري دانشگاه اصفهان و تأثير سياسي و فرهنگي آن در پهنه حيات شهري اصفهان (1357-1325(
413
بررسي تاريخ عكاسي اهواز
414
بررسي تاريخ عكاسي عثماني بين سال هاي 1923 _ 1850
415
بررسي تاريخ عكاسي معماري ايران تا سال 1357 هجري شمسي
416
بررسي تاريخ كاشت بر شش رقم ذرت شيرين در منطقه كرج
417
بررسي تاريخ كليساهاي اصفهان در عصر صفويه
418
بررسي تاريخ معاصر فرش كرمان ﴿راور﴾
419
بررسي تاريخ موغام در آذربايجان ايران و تغييرات در شيوه تبريز
420
بررسي تاريخ نفت مسجد سليمان و تÊثيرات منطقه اي و بين المللي آن [از آغاز تا پايان دوره اول پهلوي 1320 ه.ش .]
421
بررسي تاريخچه تدفين و حرارتي سازندهاي ميادين اهواز ، آزادگان و دارخوين
422
بررسي تاريخچه روشها و فنون تدريس از ابتدا تا كنون
423
بررسي تاريخچه عكاسي در كاشان با تاكيد بر عكس هاي دوره نايبيان
424
بررسي تاريخچه عكاسي يزد
425
بررسي تاريخچه موسيقي در شاهرود
426
بررسي تاريخچه و ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق ايران
427
بررسي تاريخچه و روند توسعه ي راه آهن سريع السير در جهان و ويژگي آن ها
428
بررسي تاريخچه و سير تحول شعر ولايي در گيلان
429
بررسي تاريخچه و قابليت هاي فني نقاشي فرسك
430
بررسي تاريخچه و نحله هاي نقد هنري در ايران با تاكيد بر حوزه نقاشي (دوره تيموريان تا دوره معاصر)
431
بررسي تاريخنگاري محلي كرمان از افضل الدين كرماني تا ملا محمد مؤمن كرماني
432
بررسي تاريخنگاري يعقوبي با تكيه بر جنبه هاي اجتماعي و مردم شناختي
433
بررسي تاريخي ، فن شناسي ، آسيب شناسي و ارائه طرح محافظتي نقاشي هاي پيش از تاريخ اشكفت ، آهوي بستك
434
بررسي تاريخي احزاب و جريان‌هاي سياسي در همدان از مشروطه تا انقلاب اسلامي 1979-1906م /1357-1285ه. ش
435
بررسي تاريخي امكانات سفر و فرهنگ مهمان¬نوازي در دوره تيموريان (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
436
بررسي تاريخي انديشه متفكران مسلمان در شكل گيري مفهوم امت واحده ( تا قرن 7 هجري)
437
بررسي تاريخي تحولات سينماي چين با نگاهي به آثار چن كايگه و ژانگ ييمو
438
بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با فرقه هاي معتزله، حنابله و اشاعره در عصر آل بويه، در بغداد
439
بررسي تاريخي تمهيد"DEUSŸEX Machina" يا "خداي ماشيني" در درام
440
بررسي تاريخي جايگاه علم التكليس در طب سنتي ايراني اسلامي بعد از اسلام تا قرن 13 هجري
441
بررسي تاريخي حرفه‌ها و مشاغل عصر تيموري(771تا 911ق)
442
بررسي تاريخي دعاوي امارات متحده عربي در خصوص جزاير سه¬گانه ايران (قبل و بعد از انقلاب اسلامي)
443
بررسي تاريخي روابط ايران و غرب با محوريت سلطه ( در دوران قاجار و پهلوي اول )
444
بررسي تاريخي روابط ايران و غرب بامحوريت سلطه (در دوران قاجار و پهلوي اول)
445
بررسي تاريخي روند گسترش اسلام در قفقازتا پايان دوره ايلخانان
446
بررسي تاريخي رويكرد حقوقي قرآن درباره شيوه برخورد با زنان در اختلافات خانوادگي با تكيه بر آيه 34 سوره نساء
447
بررسي تاريخي زندگاني خواجه عبيدالله احرار (م: 895 ق) و تأثير او بر زمانه اش
448
بررسي تاريخي سبك زندگي ايراني- اسلامي بر اساس انديشه و سيره امام خميني(ره)(1368- 1341ه.ش)
449
بررسي تاريخي سلامت معنوي از ديدگاه روايات معصومين (عليهم السلام)
450
بررسي تاريخي شكل گيري سبك گل ومرغ در هنر ايران با تاكييد بر دوران زند وقاجار
451
بررسي تاريخي عكسهاي قوم‌شناسانه ي كردستان ايران (ولايت اردلان در دوره‌ي قاجار)
452
بررسي تاريخي عملكرد شركت هاي چند مليتي فرش در توليد فرش ايران
453
بررسي تاريخي عوامل زوال اصناف فراموش شده بازار اصفهان از ابتداي قاجار تا انقلاب اسلامي
454
بررسي تاريخي فريضه خمس در مذاهب اسلامي تا قرن پنجم هجري (با تأكيد بر مذهب شيعه)
455
بررسي تاريخي فعاليت هاي نمايشي زرتشتيان ايران ﴿1357 - 1304 خورشيدي﴾
456
بررسي تاريخي فعاليت هاي نمايشي زرتشتيان ايران﴿1357-1304 خورشيدي﴾
457
بررسي تاريخي فن شناسي آسيب شناسي و ارائه طرح محافظتي نقاشي هاي پيش از تاريخ اشكفت آهوي بستك
458
بررسي تاريخي كتابخانه هاي شاهزادگان و اميران تيموري در قرن نهم ه.ق
459
بررسي تاريخي موسيقي در دوره باروك - زندگينامه ژان فليپ رامو - آناليز هارموني و فرم سوئيت لامينور براي كلاويه - نظرياتي پيرامون نحوه نواختن آثار رامو براي هارپسيكورد روي پيانو
460
بررسي تاريخي نقش اصناف و پيشه وران در تحولات اجتماعي و اقتصادي دوره ي غزنويان
461
بررسي تاريخي نقش جريان اسلام گرا در فرآيند نظام سازي جمهوري اسلامي ايران (1357 تا 1368 هـ.ش/ 1979م-1989م)
462
بررسي تاريخي نقش سياسي-فرهنگي مرجعيت شيعه در دوره صفوي (1135-996ه ق)
463
بررسي تاريخي نهادينه شدن انفاق در ايران )مطالعه موردي: شهر كرمانشاه(
464
بررسي تاريخي و تحليلي، امر به معروف و نهي از منكر ائمه﴿از آغاز امامت امام حسن مجتبي ﴿عليه السلام﴾ تا امام باقر﴿عليه السلام﴾
465
بررسي تاريخي وضعيت پوشاك در دربار خلافت عباسيان (132-656 ه.ق)
466
بررسي تاريخي وضعيت پوشاك در دورۀ تيموريان(771- 912 ه.ق)
467
بررسي تاريخي وضعيت تشيع در تانزانيا ﴿از قرن 19 ميلادي به بعد﴾
468
بررسي تاسيسات معدني
469
بررسي تاسيسات معدني
470
بررسي تاصير ولتاژ بر رله ديستانس در خطوط انتقال
471
بررسي تاكتيك هاي نظامي پيامبر در جنگ ها
472
بررسي تاكستانهاي انگوردر روستاي سرحوضك شهرستان كاشمر
473
بررسي تاكسونومي خانواده SALICACEAE در ايران
474
بررسي تاكسونومي عنكبوت‌هاي منزوي جنس Loxosceles ، (Araneae: Sicariidae) با استفاده از داده‌هاي ريخت‌شناسي و مولكولي در ايران
475
بررسي تاكسونومي گندميان رويشگاههاي مرطوب و حفاظت شده استان اصفهان
476
بررسي تاكسونومي و بيو اكولوژي سر خرطومي هاي ساقه خوار كلزا در استان مازندران
477
بررسي تاكسونومي و تنوع جنس Sorghum L. در ايران با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناختي و مولكولي
478
بررسي تاكسونومي و روابط بين گونه اي بخش Trifolium از جنس Trifolium در ايران
479
بررسي تاكسونومي و روابط بين گونه اي بخش Trifolium از جنس Trifolium در ايران
480
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي جنس Leucopoa از طايفه Poeae در ايران
481
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي جنس LOLIUM L در ايران
482
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي گونه Cynodon Dactylon ( L.) در ايران
483
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس Eremopoa Roshev در ايران
484
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس Vulpia C.C. Gmel. از طايفه Poeae در ايران
485
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس هاي Dactylis L.و Cynosurus L. در ايران
486
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنسCatabrosa P.Beauv. در ايران
487
بررسي تاكسونوميك جنس Agroyron Gaertner در ايران
488
بررسي تاكسونوميك گونه Lagochilus macracanthus Fish. et mey. درايران
489
بررسي تاكسونوميك گونه هاي وحشي و كولتيوارهاي زراعي بادام در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
490
بررسي تاكسونوميكي طايفه Senecioeae Cass در ايران
491
بررسي تاكسونوميكي طايفه senecioneae cass در ايران
492
بررسي تاكسونوميكي گونه هاي جنس Plantago (بارهنگ ) در استان اصفهان
493
بررسي تامين مالي در رويكرد ارجاع كار از روش BOT به همراه مطالعه موردي
494
بررسي تامين نيروي انساني و تعيين ميزان مشاركت ملي در يك پروژه نيروگاه هسته اي
495
بررسي تانير كاربرد سطوح ورمي‌كمپوست، محلول‌پاشي چاي كمپوست و اسيدهيوميك بر رشد و عملكرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
496
بررسي تاهل و تجرد در ميزان افسردگي دانشجويان استان قم
497
بررسي تاويلي نمونه هاي تيپيكال افسانه هاي كودكان
498
بررسي تايپوگرافي جلد كتاب در ايران در دو دهه گذشته
499
بررسي تايپوگرافي در سه دهه ي 1340 تا آخر 1360 خورشيدي
500
بررسي تايپوگرافي در طراحي جلد كتاب هاي با مضامين ادبي - اجتماعي سه دهه ي اخير ايران
501
بررسي تايپوگرافي دو دهه اخير ايران
502
بررسي تايپوگرافي سه بعدي در حروف فارسي
503
بررسي تايپوگرافي كتاب كودك
504
بررسي تايپوگرافي و تاثير پذيري از فرم ها و نقوش طبيعت
505
بررسي تاير اشتغال بر ازدواج جوانان
506
بررسي تاييد ابراز وجود بر عزت نفس دختر و پسر 30-20 سال شهر اهواز
507
بررسي تاييد بكارگيري تكنولوژي آموزشي بر فرآيند ياد دهي - يادگيري از ديدگاه آموزگاران ابتدايي منطقه بندرتركمن در سال تحصيلي 94 - 93
508
بررسي تبادل يون راديو نوكلئيدهاي 3+Ce و 4+Th بر روي زئوليت P سنتزشده از كلينوپتيلوليت طبيعي منطقه ميانه و محاسبه پارامترهاي ترموديناميكي مربوطه
509
بررسي تبديل آنزيمي هيدروكربن هاي سبك به محصولات با ارزش افزوده بالا
510
بررسي تبديل صداو اثرات روش هاي مختلف آناليز و سنتز گفتار در آن
511
بررسي تبديل فضاي رنگ ، تبديل ويولت و كوانتيزه كردن در فشرده سازي تصوير با استفاده از 2000 JPEG
512
بررسي تبديل فوريه توابع دو نقطه (كرين ) در كوانتش فضاي كرين
513
بررسي تبديل كاتاليستي خوراك LPG به تركيبات آروماتيكي
514
بررسي تبديل كاتاليستي غير اكسيدي پارافين ها به آرماتيك ها
515
بررسي تبديل كاتاليستي غيراكسيدي پارافين هاي سبك به آروماتيك ها
516
بررسي تبديل كارخانه هاي نساجي قديمي ايران به موزه هاي صنعتي به عنوان كاربري نوين (مطالعه موردي كارخانه هاي نساجي اصفهان و يزد)
517
بررسي تبديل مواد آلي موجود در پساب‌هاي قوي به مواد شيميايي با ارزش افزوده بالا (اسيدهاي چرب فرار) با استفاده از پيل سوختي ميكروبي
518
بررسي تبديل ميكروسكوپ نوري به ميكروسكوپ فلورسانس و مطالعه ماهيت آنتي اكسيداني يك شيفت باز جديد بر پايه اورتو فنيلن دي‌آمين و وانيلين و كاربرد آن در جلوگيري از اكسايش ليپيد غشاء گلبول قرمز
519
بررسي تبديلات رادون و دختران آن برحسب زمان و محاسبه‌ي فعاليت لحظه‌اي گاما رادون با آشكارسازهاي نيمه رسانا
520
بررسي تبعات اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،رواني كارگران ايراني به كشور كويت و علت مهاجرت آنها
521
بررسي تبعيضات جنسيتي و نقش زنان در عرصه هاي اجتماعي - سياسي در افغانستان
522
بررسي تبلور ثانويه در كوپليمرهاي اتفاقي اتيلن و الفينها
523
بررسي تبليغات (رودررو – محيطي – رسانه اي ) بر جذب مشتريان در موسسه اعتباري ثامن
524
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
525
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
526
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
527
بررسي تبليغات تجاري در شاهين شهر
528
بررسي تبليغات تجاري در مطبوعات
529
بررسي تبليغات تجاري دررشدفروش بيمه هاي زندگي درشهرستان مينودشت
530
بررسي تبليغات تعاملي در جهان " رويكردي فراتر از كاربرد عناصر بصري در تبليغات "
531
بررسي تبليغات حجمي ﴿ بيلبورد ﴾
532
بررسي تبليغات در بازاريابي
533
بررسي تبليغات روزنامه‌هاي سراسري دوره پهلوي اول و تأثير آن در تغييرات اجتماعي(1304-1320ش/1925-1941م)
534
بررسي تبليغات محيطي ايران
535
بررسي تبليغات محيطي شهر ميبد از ساختار بصري تا بيان تصويري
536
بررسي تبليغات مطبوعاتي ايران از آغاز دههي پنجاه تا امروز
537
بررسي تبليغات نوشابه اي غيرالكلي
538
بررسي تبليغات و كيفيت آن در مطبوعات امروز ايران
539
بررسي تبيين تاثير رفتار شهروندي سازماني بر رضايت مشتري و ارزش ويژه مارك تجاري (مورد مطالعه:بانك ملت)
540
بررسي تبيين نمايش ايراني بر مبناي آيين ها (تيرگان)و متون ايراني (مقامه ها)
541
بررسي تبيينات روانشناختي كاركنان در ارگانهاي دولتي انتخاب شده شهرستان بهشهر
542
بررسي تتفكرنقادانه در آثار شهيد مطهري
543
بررسي تثاير فرهنگ سازماني بر عملكرد(تعلق سازماني) كاركنان بانك سپه استان كرمانشاه
544
بررسي تثبيت آنزيم آلفا آميلاز در كلسيم آلژينات و استفاده آن در راكتورهاي بستر آكنده
545
بررسي تثبيت خاك با استفاده از باكتري Bacillus sp.HAi4 در شرايط مختلف محيطي
546
بررسي تثبيت خاك با زئوليت ، سيمان و لاستيك فرسوده
547
بررسي تثبيت طولي الياف پشم
548
بررسي تجارب برند بر وفاداري مشتري با ميانجي گري اغتماد و غشق برند
549
بررسي تجارب خودتعيين گري دانش آموزان داراي اختلالات رفتاري بروني شده و مقايسه تاثير مداخله مبتني برآن با روش آموزش مديريت والدين بر نيازهاي بنيادي روان شناختي و نشانگان اختلالات رفتاري بروني شده در دانش آموزان
550
بررسي تجارب زيسته زنان مطلقه از سرپرست خانوار بودن در شهرستان فارسان
551
بررسي تجارب فارغ التحصيلان دانشگاه ها از كار در سر سال اوليه استخدام در دو موسسه مالي استان اصفهان
552
بررسي تجارب موفق در بكارگيري سيستم هاي دوراني قابل هدايت در حفاري چاه هاي جهت دار و افقي
553
بررسي تجارب موفق در توسعه و ازدياد برداشت از مخازن كربناته شكافدار
554
بررسي تجارب و نظام مديريت و احيائ در كنسرسيوم Rehabimedبا هدف اكان سنجي دستيابي به الگوي متناسب راهبري پروژه در ايران
555
بررسي تجارت الكترونيك در ايران و نمونه سازي يك سايت تجارت الكترونيك
556
بررسي تجارت الكترونيكي بر توسعه صادرات صنعت فولاد در شركت فولاد خوزستان در سال 1395
557
بررسي تجارت خارجي پوشاك ايران در دهه 80
558
بررسي تجارت خليج فارس در دوره‌ي صفويه براساس نظريه‌ي مركانتيليسم)11٣5ـ90٧ ه. ق)
559
بررسي تجارت درون صنعتي و رابطه ان با يكپارچگي هاي تجاري-منطقه اي : ايران با بلوك هاي منتخب
560
بررسي تجاري سازي محصولات جديد مبتني بر فناوري با رويكرد تحليل شبكه فازي
561
بررسي تجربه زايمان طبيعي و عوامل مرتبط با آن درمادران بستري در بخش بعد از زايمان مركز آموزشي –درماني بيمارستان الزهراي شهر رشت در سال 1395
562
بررسي تجربه عكاسي اينستاگرام (مورد پژوهشي: ده عكاس فعال ايراني 5 سال اخير)
563
بررسي تجربه مشخصات مكانيكي بتن خود تحكيم و رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه ساخته شده از SCC
564
بررسي تجربه ي ديني مثنوي مولانا بر اساس نظريه ي ويليام جيمز
565
بررسي تجربه‌ي هنري به عنوان امر معرفت شناسانه برمبناي نظريات هرمنوتيك گادامر
566
بررسي تجربي - عددي برخورد جت هوا با سطح مايع
567
بررسي تجربي ،عددي و تحليلي تاثير بار متحرك بر روي جابجايي ورق مستطيلي
568
بررسي تجربي آبگيري آزاد و اجباري در آبگير افقي در شرايط تقارن و عدم تقارن
569
بررسي تجربي آيروديناميك بر خودروهاي سنگين
570
بررسي تجربي آيروديناميك مجراي ورودي هوا بصورت دوگانه در مجاورت بدنه
571
بررسي تجربي ائتلاف قطره حباب و عوامل تأثيرگذار بر آن
572
بررسي تجربي اثر اغتشاشات جريان آزاد بر انتقال حرارت كسكيد پره هاي توربين گاز
573
بررسي تجربي اثر الكتروهيدروديناميك بر تبخير آب
574
بررسي تجربي اثر الكتروهيدروديناميك روي افزايش انتقال حرارت جابجايي در لوله با استفاده از الكترود مارپيچي
575
بررسي تجربي اثر الياف رشته اي انعطاف پذير طولي بر انتقال گرما و افت فشار در جريان داخل لوله با ديواره دما ثابت
576
بررسي تجربي اثر انباشت ناخالصي روي سطح عايق بر رفتار پرتو ايكس سخت در دستگاه پلاسماي كانوني امير كبير
577
بررسي تجربي اثر بافت سطح بر عملكرد تريبولوژي سطوح در تماس خطي و نقطه‌اي در رژيم روان‌كاري مخلوط
578
بررسي تجربي اثر برخي تركيب هاي بازدارنده شيميايي و روغن هاي گياهي بر كنترل پديده رسوب آسفالتن نفت خام ايران
579
بررسي تجربي اثر برخي عوامل موثر بر كاركرد سيكل نيروگاه بخار آموزشي
580
بررسي تجربي اثر پارامترهاي عملياتي بر جذب دي اكسيد كربن توسط نانو رس مونتموريلونيت اصلاح شده با گروه هاي آميني
581
بررسي تجربي اثر پارامترهاي ماشين كاري بر صافي سطح در فرآيند هونينگ عمودي
582
بررسي تجربي اثر پارامترهاي ماشينكاري بر روي سيگنال آكوسيتك اميشن
583
بررسي تجربي اثر پارامترهاي نوسان روي تغييرات دنباله ايرفويل ريزو تحت نوسان انتقالي
584
بررسي تجربي اثر پوششهاي نانوساختار برانتقال حرارت در جوشش استخري
585
بررسي تجربي اثر تاريخچه شار حرارتي جوشش نانوسيال مغناطيسي بر شار حرارتي بحراني تحت ميدان مغناطيسي
586
بررسي تجربي اثر تخلخل سطح بر انتقال حرارت در جوشش جرياني مادون سرد آب
587
بررسي تجربي اثر تغيير زاويه دايهدرال بر مشخصات آيروديناميكي بال با پسگرايي نوآورانه در جريان پايا و ناپايا در يك پرنده بالزن
588
بررسي تجربي اثر جدايش روي خواص ديناميكي در اتصالات چسبي به روشهاي ارتعاشي
589
بررسي تجربي اثر جريان هوا بر روي اتلاف بار واگن هاي باربري
590
بررسي تجربي اثر حضور ميدان مغناطيسي بر روي فرآيند سوراخكاري تخليه الكتروشيميايي سراميك
591
بررسي تجربي اثر خان در جريان دو فازي
592
بررسي تجربي اثر ديواره تونل يا رينولدز بر روي تغييرات عملكرد آيروديناميكي ايرفويل صفحه تخت صدمه¬ديده
593
بررسي تجربي اثر زاويه پس‌گرايي بر نوسانات فركانس پايين پس از واماندگي بالواره ضخيم
594
بررسي تجربي اثر زاويه شكست بال روي عملكرد بال‌زن
595
بررسي تجربي اثر زبري بر روي ايرفويل در حال نوسان پيچشي
596
بررسي تجربي اثر زبري و شيار مربعي بر روي مشخصات لايه مرزي روي صفحه تخت
597
بررسي تجربي اثر شكل دماغه بر رفتار جريان اطراف يك مدل زيرسطحي
598
بررسي تجربي اثر شكل و هندسه الكترود بر نرخ تبخير آب به روش الكتروهيدروديناميكي
599
بررسي تجربي اثر عايق سازي بر ويژگي¬هاي مغناطيسي نانوآلياژ Fe-Al-Si
600
بررسي تجربي اثر عوامل عملياتي بر كاهش ميزان روغن موجود در تركيبات واكسي جدا شده از برش هاي روغني
601
بررسي تجربي اثر فاصله دو مانع مستطيلي مغروق بر روي ساختار هاي جريان تك موج عبوري از روي آن با استفاده از تكنيك PIV
602
بررسي تجربي اثر فرآيند پرسكاري شياري بر روي استحكام اتصال لبه اي ورق آلومينيوم و شبيه سازي فرآيند
603
بررسي تجربي اثر فشار و زاويۀ قرارگيري افشانۀ تزريق درگاهي بنزيني بر روي مشخصات خروجي فواره به روش عكسبرداري سريع
604
بررسي تجربي اثر فلاپ و كويتي بر ميدان جريان اطراف ايرفويل ريز و توسط تكنيك PIV
605
بررسي تجربي اثر فويل گذاري بر نحوه سوزش سوخت هاي جامد
606
بررسي تجربي اثر كشش تك محوره حالت جامد بر خواص مكانيكي و حرارتي بايو - نانوكامپوزيت هاي پايه پلي (لاكتيك اسيد)
607
بررسي تجربي اثر گرمانوري در اپوكسي‌رزين با استفاده از ليزر هماهنگ دوم Nd-YAG و امكان سخت‌سازي آن با استفاده از ليزر CO2
608
بررسي تجربي اثر گرمانوري در پلي‌استر غير اشباع با استفاده از ليزر هماهنگ دوم Nd-YAG و امكان سخت‌سازي آن با استفاده از ليزر CO2
609
بررسي تجربي اثر لرزشهاي آلتراسونيك بر نمودار حد شكل دهي ورق فولاد اس تي 14
610
بررسي تجربي اثر مخلوط مبرد-روغن بر عملكرد كندانسور ميكروكانال در سيستم تبريد خودرو
611
بررسي تجربي اثر ملحقات هندسي بر انتقال گرما در جريان داخلي
612
بررسي تجربي اثر موانع مورب در افزايش انتقال حرارت در لوله
613
بررسي تجربي اثر ميدان الكتريكي بر انتقال حرارت در مبدل دو لوله اي با جريان همسو
614
بررسي تجربي اثر ميدان الكتريكي بر روي حركت جريان سيال داخل لوله
615
بررسي تجربي اثر نانو پوشش ها بر نشست گرد و غبار روي صفحات خورشيدي و بازده آن‌ها
616
بررسي تجربي اثر نانو ذرات تقويت‌كننده بر روي استحكام اتصال چسبي تحت بار ضربه‌اي
617
بررسي تجربي اثر نانوالماس بر رفتار شكست نانوكامپوزيت هاي پايه پليمري در معرض بار برشي خارج از صفحه
618
بررسي تجربي اثر نانوذرات سيليكا بر روي ساختار وفرآيند فوم لاستيك طبيعي
619
بررسي تجربي اثر نانومواد در پديده كاويتاسيون شير بشقابي
620
بررسي تجربي اثر نسبت باريك شوندگي بر نوسانات فركانس پايين پس از واماندگي بالواره ضخيم
621
بررسي تجربي اثر نشست گرد و غبار بر ضريب عبور شيشه در كاربردهاي خورشيدي و اثر اصلاحي نانو پوشش بر آن
622
بررسي تجربي اثر هدايت الكتريكي سيال در فرآيند الكترواسپري
623
بررسي تجربي اثر هندسه بستر سيال بر ميزان اختلاط در بستر
624
بررسي تجربي اثر وجود يك‌ لايه سيال برعملكرد پنل فتوولتائيك
625
بررسي تجربي اثر يونهاي موجود در آب تزريقي به منظور بهبود برداشت نفت در فرايند آشام خودبخودي
626
بررسي تجربي اثرات آيروديناميكي پتالينگ در بال صدمه ديده
627
بررسي تجربي اثرات استفاده از جوش¬پذيري فولاد سوپر دابلكس به روش GTAW
628
بررسي تجربي اثرات اغتشاشات ورودي بر عملكرد رديف پره كمپرسور محوري
629
بررسي تجربي اثرات پارامترهاي مختلف بر رفتار زمان گذار سايش تحت روانكاري با روغن آميخته به نانو ذرات
630
بررسي تجربي اثرات ساختاري بر روي يك جداكننده مركب
631
بررسي تجربي اثرات گراديان فشار متغير بر روي رفتار لايه مرزي و پديده گذار به كمك جريان سنجي سيم داغ
632
بررسي تجربي اثرات گرمايي ليزر حالت جامد پر توان نئوديميوم ياگ با دمش ديودي طولي و جبران آن با استفاده از ميله مركب YAG/Nd:YAG/YAG
633
بررسي تجربي اثرات گرمايي ليزر حالت جامد پرتوان نئوديميوم ياك با دمش ديودي طولي و جبران آن با استفاده از ميله مركب ...
634
بررسي تجربي اثرات نانو روانكارها بر مس در فرايند پرس در كانال هاي همسان زاويه دار
635
بررسي تجربي احتراق در محفظه‌هاي ميكرو
636
بررسي تجربي اختلاط در مدل راكتورهاي پليمريزاسيون S-PVC پتروشيمي بندر امام
637
بررسي تجربي ارتعاشات آزاد تيرهاي كامپوزيتي تقويت شده با نانو رس
638
بررسي تجربي ازدياد برداشت نفت در مخازن ايران با استفاده از نانوسيالات
639
بررسي تجربي استحكام ورق ها با خوردگي حفره اي
640
بررسي تجربي استفاده از انواع الياف در مشخصه هاي مكانيكي بتن
641
بررسي تجربي استفاده از نانوذرات در كنترل مودهاي الكتروهيدروديناميكي در فرآيند الكترواسپري
642
بررسي تجربي اصطكاك در موتور پرايد بمنظور كاهش توان اصطكاكي و ارائه راهكارهاي بهبود توان خروجي موتور
643
بررسي تجربي اضمحلال و پراكندگي امواج آنتروپي
644
بررسي تجربي اعوجاج در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فلزات غير همجنس
645
بررسي تجربي افت فشار در جريان هاي دوفازي در خم برگشتي
646
بررسي تجربي افت فشار و انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در كويل تحت شرط مرزي شار گرمايي ديواره يكنواخت
647
بررسي تجربي افزايش انتقال حرارت بااستفاده از برخورد جت نانوسيال آب اكسيد - مس برروي يك ديسك دايرهاي افقي تحت شار حرارتي ثابت
648
بررسي تجربي افزايش انتقال حرارت جابه جايي طبيعي از صفحات به وسيله اثر الكتروهيدروديناميك
649
بررسي تجربي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي در نانوسيالها
650
بررسي تجربي اكسيداسيون كنسانتره موليبدنيت
651
بررسي تجربي الگوهاي پراش در گونه هاي مختلف پروانه ها در استان كرمانشاه با استفاده از ليزر هليوم - نئون
652
بررسي تجربي امكان استفاده از نمك سديم سولفات (Na2 So) در ايجاد گراديان نمكي استخر خورشيدي با گراديان شوري
653
بررسي تجربي امواج آنتروپي در جريان شتابدار
654
بررسي تجربي امواج التراسونيك در انتقال حرارت در نانوسيالات
655
بررسي تجربي انتقال حرارت از صفحه V شكل در اثر برخورد جت هوا با استفاده از روش تداخل سنجي ليزري
656
بررسي تجربي انتقال حرارت ازاستوانه افقي مرتعش باارتعاش محوري بااستفاده ازروش تداخل سنجي ليزري
657
بررسي تجربي انتقال حرارت جا به جايي آزاد بر روي صفحه هاي موجي شكل
658
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجائي اجباري در كانال حلقوي خارج از مركز
659
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از استوانه هاي زاويه دار با شار حرارتي ثابت
660
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از مارپيچها
661
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانو سيال مغناطيسي اتيلن گليكول /Fe3O4 در حضور ميدان مغناطيسي
662
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيال اتيلن گليگول/Fe3O4 در حضور ميدان الكتريكي
663
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري در جريانهاي آرام و آشفته توسط نانو سيالات با سيالات پايه نيوتني و غير نيوتني در كانال غير مدور
664
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري مگنتوهيدروديناميك (MHD) نانوسيال در لوله تحت ميدان مغناطيسي در جهت هاي مختلف
665
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال در لوله مارپيچ با جريان ضرباني
666
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال درجريان آرام درون كانال با سطح مقطع هاي مختلف در شرايط دماي ثابت ديواره
667
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال ذرات كربني در لوله مارپيچ
668
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال دريك مبدل گرمايي جريان فواره ايي
669
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي ازرويه خارج مخروط توسط جت نانوسيال آب اكسيدمس
670
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي ازرويه خارجي مخروط توسط جت نانوسيال آب -اكسيدآلومينيوم
671
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي در كلكتور هاي لوله خلا خورشيدي با انتهاي باز
672
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي در لوله هاي هم مركز و خارج از مركز عمودي با لوله داخلي گردان
673
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانو سيال Tio2 در لوله با كار گذاري نوار پيچه
674
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانوسيال در لوله u-شكل موجي
675
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانوسيال در لوله هاي افقي همراه با القاي امواج اولتراسونيك
676
بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش استخري نانو سيال تحت ميدان الكتريكي
677
بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش فيلمي حول استوانه نقره اي داغ غوطه ور در نانو سيال
678
بررسي تجربي انتقال حرارت چگالش بر روي سطوح قائم
679
بررسي تجربي انتقال حرارت چگالشي جريان R-134a داخل لوله موجدار پيچشي با شيب هاي مختلف
680
بررسي تجربي انتقال حرارت در بتن هاي كامپوزيت
681
بررسي تجربي انتقال حرارت در جريان تكفاز در كويل مارپيچ
682
بررسي تجربي انتقال حرارت در ناحيه جدائي جريان حاصل از مانع داخل مجراي مستطيلي و تاثير تزريق سيال بر آن
683
بررسي تجربي انتقال حرارت درب سوپاپ در يك موتور اشتعال جرقه اي كوچك
684
بررسي تجربي انتقال حرارت سطوح موج دار براي حالت جابجايي آزاد
685
بررسي تجربي انتقال حرارت سيال نانو
686
بررسي تجربي انتقال حرارت نانوسيال اكسيدآلومينيوم (Al2O3)درمبدل حرارتي دولوله اي (Double Pipe)باشرط ثابت بودن دماي لوله داخلي
687
بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار جريان نانو سيال در لوله افقي با سيم پيچ در شرايط دماي ديواره ثابت
688
بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار نانوسيال در لوله هاي مارپيچ
689
بررسي تجربي انتقال حرارت و جابجايي آزاد نانوسيال مغناطيسي اكسيد آهن و اثر اعمال ميدان مغناطيسي بر آن
690
بررسي تجربي انتقال حرارت و جرم ذرات در خشك كن بستر شناور
691
بررسي تجربي انتقال گرماازيك صفحه ي افقي تخت دايره ايي شارثابت تحت تاثيرجت نانوسيال روبه پائين
692
بررسي تجربي با روش پايش شرايط و تحليل عدم هم محوري زاويه اي دراتصال گيربكس به موتور
693
بررسي تجربي بازده انتقال حرارت جاذب هاي حجمي و مقايسه آن با جاذب هاي سطحي
694
بررسي تجربي بال صدمه ديده
695
بررسي تجربي بررسي تجربي كيفيت پرتو ليزر در انتشار از محيط هاي مايع به همراه پديده لنز گرمايي
696
بررسي تجربي برش بين لايه اي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه بازالت و نايلون
697
بررسي تجربي بهينه سازي عملكرد آبگرمكن خورشيدي به كمك مواد تغيير فاز دهنده، PCM
698
بررسي تجربي بوم هاي مورد استفاده در نگارگري معاصر
699
بررسي تجربي بوم هاي مورد استفاده در نگارگري معاصر
700
بررسي تجربي پارامتر هاي ماشينكاري آلياژ تيتانيوم - آلومينايد
701
بررسي تجربي پارامتر هاي موثر در كلكتور نمونه آزمايشگاهي
702
بـررسي تجـربي پارامتـرهاي مؤثر فرآيند ترموفرمينگ بر توليد قطعات چندلايه
703
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر جدايش ذرات با استفاده از بستر نوساني
704
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر عملكرد خشك كن تركيبي در حضور جابجايي اجباري
705
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر فرآيند آب زدايي منيزيم كلريد هگزا هيدرات با استفاده از مواد جاذب رطوبت سيليكاژل و كلريد كلسيم
706
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر فلوفرمينگ در آلياژ آلومينيوم 7075 از نظر خواص مكانيكي ، خواص متالورژيكي ، دقت ابعادي و هندسي
707
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر نرم شدگي آكوستيكي فلزات به كمك طراحي آزمايش و شبكه هاي عصبي مصنوعي
708
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر نيروي نرمال و برشي در پرداخت‌كاري به كمك سيال هوشمند مغناطيسي (MRF)
709
بررسي تجربي پارامترهاي موثر در عملكرد محرك هاي پلاسما مورد استفاده در كنترل جريان
710
بررسي تجربي پارامترهاي هندسي رزوناتور هلمهولتز بر روي ساختارهاي جريان آن با استفاده از تكنيك PIV
711
بررسي تجربي پايداري شعله در محيط متخلخل
712
بررسي تجربي پايداري نانو سيالات پايه آبي و تأثير آن بر بهبود جذب گاز كربن دي‌اكسيد
713
بررسي تجربي پايداري و گذار لايه مرزي بر روي اجسام چرخان در جريان محوري
714
بررسي تجربي پديده انتقال حرارت و جرم در يك لوله عمودي به هنگام شناوري در جريان گاز - جامد
715
بررسي تجربي پديده جابجائي آزاد در حال توسعه و توسعه يافته در كانال حلقوي خارج از مركز قائم با مرزهاي شار ثابت و عايق
716
بررسي تجربي پديده سرمايش با استفاده از نانومبرد در لوله
717
بررسي تجربي پديده شكست اپتيكي در برهمكنش ليزر پالسي نانو ثانيه با هوا و مطالعه چگالي بحراني پلاسما
718
بررسي تجربي پديده گذرش لايه مرزي روي يك ايرفويل در حالت نوساني پيچ در جريان تراكم پذير
719
بررسي تجربي پديده‌ي انفجار فاز در برهمكنش ليزر پالسي نانوثانيه پرتوان با هدف نازك آلومينيومي
720
بررسي تجربي پير سختي آلومينيوم 2024 با استفاده از تست اديكارنت
721
بررسي تجربي تأثير استفاده از نانوسيال مغناطيسي Fe3O4 در فرآيند جذب گاز كربن دي اكسيد در شوينده ونتوري در حضور ميدان مغناطيسي يكنواخت حاصل از سيم لوله
722
بررسي تجربي تأثير استفاده از نانوسيال مغناطيسي Fe3O4 در فرايند جذب گاز در يك شوينده ونتوري درحضور ميدان مغناطيسي
723
بررسي تجربي تأثير پارامترهاي ماشين‌كاري بر سايش ابزار و كيفيت سطح در تراشكاري فولاد 4142AISI
724
بررسي تجربي تأثير پارامترهاي موج و سازه مبدل پيزوالكتريك روي برداشت انرژي از امواج سطحي آب
725
بررسي تجربي تأثير ذرات نانولوله كربني بر رفتار چسبهاي سازهاي تحت بارگذاري خزشي
726
بررسي تجربي تأثير فاصله ي هوايي بين صفحه ي جاذب انرژ‍ي و شيشه ي محفظه ي آن در آبگرمكن خورشيدي ترموسيفون
727
بررسي تجربي تأثير قطر لوله بر فيلم روغن جريان دوفازي گاز-مايع حلقوي در لوله عمودي
728
بررسي تجربي تأثير ميزان و نوع سيال داخل heat pipe برسرعت انتقال حرارت
729
بررسي تجربي تأثير ميكرو حفره هاي ايجاد شده با استفاده از روش شكل دهي بر ميزان چسبندگي پوشش آلومينيم به روش پاشش شعله اي
730
بررسي تجربي تأثير نصب تعداد مختلفي از پره هاي ساده و زيكزاك بر بازدهي پنل هاي فتوولتائيك
731
بررسي تجربي تابش همدوس فلورسانس القايي ليزري از محلول رنگدانه آلاييده به نانوذرات پراكننده به منظور تشخيص بافتهاي سرطاني
732
بررسي تجربي تاثير استراتژي خنك كاري بر كارآيي ابزار و كيفيت سطح در فرزكاري سريع آلومينيم 5083
733
بررسي تجربي تاثير استراتژي خنك‌كاري بر كارايي ابزار، شكل گيري براده و كيفيت سطح ماشين‌كاري سوپرآلياژ‌‌ها
734
بررسي تجربي تاثير استفاده از ميلگرد هاي با مقاومت بالا بر رفتار ستون هاي بتن آرمه
735
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو تيوپ هاي كربني در بهبود انتقال حرارت رادياتور خودرو
736
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در فرايند جذب از گاز
737
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در فرايند جذب گاز در يك برج آكنده در حضور ميدان مغناطيسي
738
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در مبدل هاي حرارتي با هدف افزايش انتقال حرارت
739
بررسي تجربي تاثير افزودن درصدهاي وزني متفاوت از نانورس، روي رفتار شكست نانوكامپوزيتهاي پايه پليمري قرار گرفته در معرض نيروي برشي خارج از صفحه
740
بررسي تجربي تاثير اكسيد آلومينيوم نانومتري بر ويژگي هاي ابررسانايي BSCCO
741
بررسي تجربي تاثير امواج آلتراسونيك روي پارامترهاي فرآيند سوراخكاري در فولادهاي پرآلياژ
742
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي برشكاري به كمك ليزر فايبر روي پروفيل لبه برش فولاد 316
743
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي جوشكاري رباتيك در GMAW بر نتايج تست غير مخرب ادي كارنت
744
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيند بر خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پليمري – فلزي ساخته شده به روش ساخت افزايشي FDM
745
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيند جوش اغتشاشي اصطكاكي بر خواص تربيولوژي خط جوش آلياژ آلومينيوم 7075
746
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي هندسي وجرياني بر فرايند خنك كنندگي جت هاي برخوردي نوساني
747
بررسي تجربي تاثير تبديل روتور فن لانه سنجابي از استوانه به مخروط ناقص
748
بررسي تجربي تاثير تغييرات بذرلايه بر ترشوندگي نانو پوشش اكسيد قلع
749
بررسي تجربي تاثير زاويه حمله بر ساختار جريان اطراف و بين دو سيلندر مربعي و مثلثي پشت سر هم
750
بررسي تجربي تاثير زلويه شيب بر كارايي حرارتي آبگرم كن هاي خورشيدي لوله خلأ
751
بررسي تجربي تاثير سطوح انتقال حرارت بر جوشش استخري نانو سيال آب- اكسيد تيتانيوم
752
بررسي تجربي تاثير طول عمر چوب بركيفيت توليد صدا در سازهاي چوبي از ديدگاه آكوستيكي
753
بررسي تجربي تاثير عوامل مختلف در سنتزسبز اكسيد نانوساختار منيزيم
754
بررسي تجربي تاثير مانع مستهلك كننده انرژي بر آشفتگي جريان در حوضچه آرامش
755
بررسي تجربي تاثير منعكس كننده بر كارايي حرارتي كلكتورهاي خورشيدي لوله خلأ
756
بررسي تجربي تاثير موانع عمود بر جريان ، بر انتقال حرارت در مجاري
757
بررسي تجربي تاثير موانع مورب بر افزايش انتقال حرارت در جريان مغشوش درون لوله
758
بررسي تجربي تاثير ميدان الكتريكي بر ضريب انتقال جرم فرآيند جذب گاز CO2 در نانو سيال آب/Fe3O4
759
بررسي تجربي تاثير ميدان الكتريكي قوي برانتقال حرارت درون محفظه ها ي پره دار
760
بررسي تجربي تاثير ميدان مغناطيسي بر تبلور پلي مرف‌هاي CaCo3 در محيط آبي
761
بررسي تجربي تاثير ميدان مغناطيسي ثابت و متناوب بر ويسكوزيته نانو سيال مغناطيسي اتيل گلايكول/ Fe3O4
762
بررسي تجربي تاثير ميدان هاي خارجي ﴿الكتريكي و مغناطيسي﴾ بر ويسكوزيته نانو سيال مغناطيسي Fe3o4/EG
763
بررسي تجربي تاثير نانو ذرات تركيبي اكسيد گرافن-سيليسيم بر ميكروساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 5083 در جوشكاري قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ
764
بررسي تجربي تاثير نانو ذرات تركيبي اكسيد گرافين بور - بر ميكروساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 3805 در روش GMAW
765
بررسي تجربي تاثير نانو ساختار كمپلكس روي اكسيد - گرافين سيلانيزه شده بر ميكرو ساختار و خواص مكانيكي آلياژآلومينيوم 3805 در جوشكاري GMAW
766
بررسي تجربي تاثير هندسه دهانه آبگير قدرت گرداب‌هاي تشكيل شده در مخزن
767
بررسي تجربي تاثير وجود محيط متخلخل در افزايش انتقال حرارت در يك لوله در شرايط دما ثابت
768
بررسي تجربي تاثيرات برخورد آرايه اي از جتهاي مستهلك كننده بر روي جريانهاي بحراني در آبگير افقي
769
بررسي تجربي تاثيرات جريان ثانوي برالگوي رسوب گذاري
770
بررسي تجربي تاثيراستفاده ازنانوسيالات بركارايي حرارتي كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي
771
بررسي تجربي تخليه آب از يك مخزن
772
بررسي تجربي تداخل جامد سيال در پديده شكست سد
773
بررسي تجربي تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
774
بررسي تجربي تشكيل برفك در حالت طبيعي روي يك مبدل با پره هاي صفحه اي
775
بررسي تجربي تشكيل برفك روي استوانه افقي با جابجايي آزاد
776
بررسي تجربي تشكيل يخ در انباره سرما
777
بررسي تجربي تصفيه پساب هاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از فرآيند غشايي اولترافيلتراسيون
778
بررسي تجربي تغيير شكل البسه در ناحيه دوخت به كمك نخ رسانا
779
بررسي تجربي تغييرات زاويه خروجي و پهناي پاساژ پره پمپ گريز از مركز در پمپاژ سيالا ت لزج تيبههخب
780
بررسي تجربي تنظيم ليزرهاي كوك پذير با استفاده از تكنيك اپتوگالوانيك
781
بررسي تجربي تنظيم ليزرهاي كوك پذير با استفاده از تكنيك ايتوگالوانيك
782
بررسي تجربي ته نشيني و نشست ذرات در تونل دو بعدي و اثرات زبري سطح برروي آن
783
بررسي تجربي تورم با نگاهي به ساختاري بودن آن
784
بررسي تجربي توزيع زاويه اي تابش ايكس گسيل شده از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير بااستفاده ازTLDدرشرايط مختلف گازكاري﴿ و هندسه آند﴾
785
بررسي تجربي توليد آلاينده ها در احتراق هايكات(HiCot)
786
بررسي تجربي توليد متان زيستي توسط انواع پسماندهاي گياهي و حيواني
787
بررسي تجربي توليد مواد نانوساختار با استفاده از روش TECAP
788
بررسي تجربي جابجايي اجباري در جريان داخلي با استفاده از دستگاه آزمايشگاهي GT106
789
بررسي تجربي جت برخوردي پايا و نوساني در فضاهاي باز و محصور
790
بررسي تجربي جداسازي ذرات در بستر سيال
791
بررسي تجربي جريان پايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني و مولد گردابه
792
بررسي تجربي جريان پيرامون دو استوانه دو بعدي با مقطع مربعي در آرايش هاي مختلف
793
بررسي تجربي جريان جابجايي اجباري آرام نانوسيال در لوله مارپيچ دما ثابت
794
بررسي تجربي جريان جابجايي اجباري نانوسيال در كويل حرارتي تحت شرط مرزي شار ثابت
795
بررسي تجربي جريان حول تك سيلندر سه بعدي با مقطع مستطيل تحت زواياي حمله مختلف
796
بررسي تجربي جريان حول تك سيلندر و دو سيلندر سه بعدي با مقطع مربعي در آرايش پشت سر هم
797
بررسي تجربي جريان درون و اطراف يك بادگير دو طرفه با استفاده از تونل باد و تونل دود
798
بررسي تجربي جريان سيال و جداسازي آخال در تانديش ريخته‌گري مداوم فولاد
799
بررسي تجربي جريان عبوري حول يك سيلندر مربعي متصل به ديوار براي نسبت هاي منظري متفاوت
800
بررسي تجربي جريان غير دائم حول يك اير فويل در نوسان انتقالي عمودي
801
بررسي تجربي جريان ناپايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني در نوسان پلانجينگ
802
بررسي تجربي جريان هواي اطراف قطار در حال ورود به تونل
803
بررسي تجربي حذف NOx توسط نانو كاتاليست مركب بر پايه زئوليت طبيعي
804
بررسي تجربي حذف تركيبات گوگردي به روش احياء الكتروشيميايي
805
بررسي تجربي حمل خرده هاي حفاري در چاه و مقايسه متغيرهاي اساسي حاكم با شبيه‌سازي CFD
806
بررسي تجربي خرابي ناشي از ضربه بر روي تير ساندويچي سبك با هسته فوم و پوسته هاي كامپوزيتي
807
بررسي تجربي خصوصيات احتراقي، عملكردي و آلايندگي زيست‌ديزل بر روي موتور ديزل سواري
808
بررسي تجربي خصوصيات كششي بخيه البسه تحت بارهاي سيكلي با استفاده از نخ ريسيده شده‌ي فلزي
809
بررسي تجربي خواص اپتيكي نانو ذرات AL2O3به عنوان يك آشكار ساز حالت جامد
810
بررسي تجربي خواص الياف پلي‌پروپيلن بر خصوصيات مكانيكي بتن سبك سازه‌اي
811
بررسي تجربي خواص رئولوژي نانوسيال حاوي دو نانوذره به صورت همزمان در مخلوط آب و اتيلن گليكول
812
بررسي تجربي خواص كشش و فشار نمونه هاي پليمري تقويت شده با نانورس در درجه حرارت هاي مختلف
813
بررسي تجربي خواص مكانيكي بتن اصلاح شده با گرافن
814
بررسي تجربي خواص مكانيكي كامپوزيتهاي لايه اي الياف-فلزFML باتوجه به كاربرد آنها در صنايع هوايي وفضايي
815
بررسي تجربي خواص مهندسي بتن غلتكي (RCC)با استفاده از مواد پوزولاني
816
بررسي تجربي خواص و چسبندگي پوشش هاي پلي يورتاني بر زير لايه پلي استري SMC
817
بررسي تجربي خوردگي تحت نقش به كمك سيگنال آكوستيك اميشن در ورق
818
بررسي تجربي خوردگي فولاد در بتن حاوي سرباره و ميكروسيليس
819
بررسي تجربي دماي آمفي تئاتر مركزي و شبيه سازي آن با نرم افزار ايرپك
820
بررسي تجربي دمش اپتيكي روبيديم و راه اندازي دستگاه موجود
821
بررسي تجربي دنباله جريان در يك ايرفويل تحت نوسان پيچشي در جريان تراكم پذير
822
بررسي تجربي دوام شيميايي غشاي نانوكامپوزيتي تبادل پروتون بر پايه ي پلي اتراتركتون
823
بررسي تجربي دوام موتور پرايد انژكتوري در حالت گازسوز و مقايسه عملكرد آن با حالت بنزين سوز
824
بررسي تجربي ديناميك شعله در محفظه احتراق ميكرو
825
بررسي تجربي رابطه اقتصاد سايه و آلودگي هوا، مطالعه موردي : اقتصاد ايران
826
بررسي تجربي رشد ترك روش اكوستيك ايميشن
827
بررسي تجربي رشد لايه برفك بر روي صفحه سرد با جنسها وزيريهاي مختلف
828
بررسي تجربي رشد لايه يخ و مشخصات آن بر روي صفحات سرد در جريان هواي مرطوب
829
بررسي تجربي رفتار آلياژ حافظه دار فرومغناطيس نيكل- منگنز-گاليوم تحت فشار دو محوره
830
بررسي تجربي رفتار احتراقي و آلايندگي سوخت بيوديزل حاصل از ريزجلبك در يك موتور ديزلي
831
بررسي تجربي رفتار اريفيس هاي ساده و صفحه اريفيس مايل و تخت
832
بررسي تجربي رفتار استاتيكي و ضربه اي كامپوزيت هاي لايه اي آلومينيوم و الياف شيشه ( GLARE )
833
بررسي تجربي رفتار استحكامي ورق ها با خوردگي حفره اي تحت فشار درون صفحه اي تك سويه
834
بررسي تجربي رفتار بسترماسه اي تثبيت شده باروش بيولوژيكي
835
بررسي تجربي رفتار خستگي ماده هدفمند
836
بررسي تجربي رفتار دنباله يك مدل زير سطحي در تونل باد
837
بررسي تجربي رفتار ديناميكي مبدل حرارتي لوله پره دار
838
بررسي تجربي رفتار ديوار خاك مسلح در مدل آزمايشگاهي و بهينه سازي تسليح آن
839
بررسي تجربي رفتار ديوار خاكي مسلح در مدل آزمايشگاهي كوچك مقياس
840
بررسي تجربي رفتار ذرات غيرهمدما در يك رايزر حاوي گازهاي داغ
841
بررسي تجربي رفتار شكست محورهاي مورد استفاده در راه آهن
842
بررسي تجربي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اعضاي لوله اي با احتساب خرابي ناشي از خوردگي
843
بررسي تجربي رفتار مكانيكي نانوكامپوزيتهاي اپوكسي- سيليكا در نرخ كرنشهاي بالا و استخراج معادله ساختاري براي آنها
844
بررسي تجربي رفتار مكانيكي نانوكامپوزيت‏هاي اپوكسي- سيليكا در نرخ كرنش‏هاي بالا و استخراجمعادله ساختاري براي آن‏ها
845
بررسي تجربي رفتار و اضمحلال امواج آنتروپي در نازل
846
بررسي تجربي رفتار يك استخر خورشيدي نيمه صنعتي با گراديان شوري به همراه مواد تغيير فازدهنده
847
بررسي تجربي رفتارهاي آلياژ حافظه دار فرومغناطيس
848
بررسي تجربي روان شدن و نوسانات آب در مخازن مكعبي در اثرحركت خطي مخزن با وجود بافل وبدون وجود بافل
849
بررسي تجربي ساختار جريان اطراف دو سيلندر مربعي و مثلثي پشت سر هم
850
بررسي تجربي ساختار جريان اطراف سيلندر مثلثي دو بعدي در زواياي حمله مختلف
851
بررسي تجربي ساختار جريان اطراف سيلندر مربعي محدود با استفاده از كاوشگر پنج حفره و شبكه عصبي مصنوعي
852
بررسي تجربي ساختار جريان حلزوني در ناحيه مجاور دهانه فن لانه سنجابي
853
بررسي تجربي ساختار جريان هوا پشت نوعي نگهدارنده شعله
854
بررسي تجربي ساختار ماتريسي بر كاهش نوسانات فشار جريان خروجي فن گريز از مركز
855
بررسي تجربي ساختارهاي جريان عبور تك موج آب از روي يك صفحه نازك مغروق در زواياي مختلف با استفاده از تكنيك PIV
856
بررسي تجربي ساز و كارهاي دخيل در تشكيل جزاير مغناطيسي در توكامك IR-T1
857
بررسي تجربي سامانه رطوبت‌زداي جاذب مايع در مدار جابه جايي طبيعي با استفاده از غشاي الياف توخالي
858
بررسي تجربي سايش ابزار در ماشينكاري فولاد سخت شده توسط ابزار CNB
859
بررسي تجربي سايش ابزار و زبري سطح در نانو كامپوزيت تهيه شده به روش فرآوري اصطكاكي اغتشاشي
860
بررسي تجربي سرد سازي غوطه‌وري كره داغ فولادي در نانوسيال
861
بررسي تجربي سطح فشار صوت روي سيلندر مربعي در زواياي حمله مختلف
862
بررسي تجربي سنگ‌شكن برون اندامي الكتروهيدروليكي كليه
863
بررسي تجربي سوراخكاري پلاستيكهاي تقويت شده و بررسي منطقه آسيب با استفاده از روشهاي غير مخرب
864
بررسي تجربي سوراخكاري مينياتوري به صورت تك پاسه و دو پاسه در فرآيند ماشينكاري تخليه الكتروشيميايي
865
بررسي تجربي سيستم توليد هيدروژن خورشيدي بوسيله ي آلومينيوم
866
بررسي تجربي سيستم مديريت حرارتي منبع تغذيه با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده (PCM)
867
بررسي تجربي شكست اپتيكي با ليزر پرتوان پالسي بلند
868
بررسي تجربي صحت كاربرد قانون ماينر در سايش چسبان نمونه هاي فولادي
869
بررسي تجربي ضرايب پايداري و كنترل يك مدل هواپيما
870
بررسي تجربي ضريب انتقال جرم (حرارت ) در كانالهاي مستطيلي با پره هاي يك در ميان
871
بررسي تجربي ضريب انتقال جرمِ جريان لخته اي حين استخراج مايع-مايع در ميكروكانال ها
872
بررسي تجربي ضريب انتقال جرم فرآيند جذب گاز در نانو سيال Fe3O4/H2O
873
بررسي تجربي ضريب انتقال حرارت جت صفحه اي نانوسيال اكسيدآلومينيوم -آب
874
بررسي تجربي ضريب عملكرد فيلترهاي الكترواستاتيكي
875
بررسي تجربي عددي رفتار ارتعاشي مستهلك كننده هاي ويسكو الاستيك تحت ارتعاشات پايه
876
بررسي تجربي عمر ابزار و زبري سطح در فرآيند تراشكاري سوپرآلياژ پايه نيكل به كمك جت فشار بالا
877
بررسي تجربي عمر خستگي و كيفيت سطح در فرآيند تراشكاري به كمك وايركات و مقايسه با فرآيند تراشكاري خشك
878
بررسي تجربي عملكرد آئروديناميكي كمپرسور جانب مركز با تمركز بر ناحيه سرج
879
بررسي تجربي عملكرد استخر خورشيدي
880
بررسي تجربي عملكرد استخر خورشيدي
881
بررسي تجربي عملكرد افشانة خنك كنندة سمبة موتورهاي اشتعال جرقه اي و مقايسة نتايج حاصل از آن با نتايج عددي
882
بررسي تجربي عملكرد چيلر جذبي خورشيدي هوا-خنك در اقليم گرم و مرطوب
883
بررسي تجربي عملكرد حرارتي كلكتور خورشيد
884
بررسي تجربي عملكرد حرارتي هيت سينك هاي آلومينيومي متخلخل
885
بررسي تجربي عملكرد خشك كن خورشيدي بابه كار گيري مواد تغير فاز دهنده
886
بررسي تجربي عملكرد فني سيستم هاي فتوولتاييك شناور در ناحيه آب و هوايي گرم و خشك
887
بررسي تجربي عملكرد كلكتور خورشيدي به روش جذب مستقيم
888
بررسي تجربي عملكرد مشعل متخلخل در يك ساختار فيبر فلزي
889
بررسي تجربي عملكرد نانوكاتاليست ارزان قيمت بر پايه گرافن نيتروژن دهي شده در پيل سوختي الكتروليت پليمري
890
بررسي تجربي عملكرد و آلاينده هاي موتور ديزل MT4.244 با سوخت بيود يزل توليد شده از روغن كرچك
891
بررسي تجربي عملكرد و تحليل انر‌ژي- اكسرژي يك سامانه آب شيرين¬كن خورشيدي رطوبت‌زني تحت خلاء
892
بررسي تجربي عملكرد يك سيستم فتوولتايي خورشيدي مجهز به ردياب
893
بررسي تجربي عملكرد يك سيستم مديريت حرارتي هيبريد آب-خنك و ماده تغيير‎فاز‎دهنده در يك ماژول باتري‎ ليتيومي ‎مورد استفاده در خودروهاي الكتريكي
894
بررسي تجربي عملكرد يك نمونه مشعل متخلخل و تحقيق در مورد امكان استفاده از آن در محفظه احتراق توربين هاي گاز
895
بررسي تجربي عوارض باليني و پاتولوژيك مصرف طولاني مدت عصاره ي بادر نجبويه و ناخنك در رت
896
بررسي تجربي عوامل فرايندي و فرمولاسيوني موثر بر ساختار و خواص فيزيكي فوم هاي فنوليك
897
بررسي تجربي عوامل موثر بر توليد بيوگاز از انواع زيست توده
898
بررسي تجربي عوامل موثر بر سنتز نانو كريستالهاي مغناطيسي حاوي منيزيم
899
بررسي تجربي عيوب چرخ دنده به كمك آناليز ارتعاشي
900
بررسي تجربي فاصله صفحات در دستگاه ESP براي سيال دو فازي هوا و قطره ي آب
901
بررسي تجربي فرآيند آبكافت نشاسته با استفاده از آنزيم آميلاز تثبيت شده بر نانوذرات مغناطيسي
902
بررسي تجربي فرآيند پگيليشن اينترفرون بتا 1آ
903
بررسي تجربي فرآيند تعمير قطعات فلزي به روش ساخت افزودني رسوب مستقيم فلزات (DMD)
904
بررسي تجربي فرآيند كند و پاش بروش تخليه افروخته با هدفهاي مسي و برنجي
905
بررسي تجربي فرآيند ليزر كوبي مس و آلياژهاي آلومينيوم
906
بررسي تجربي فرايند تقطير به منظور بازيابي سولفون ها از حلال استخراجي
907
بررسي تجربي فرايند توليد سيم به روش اكستروژن اصطكاكي اغتشاشي
908
بررسي تجربي فرايند توليد فوم آلياژي پلي پروپيلن/ترموپلاستيك الاستومر به روش اكستروژن
909
بررسي تجربي فرايند و خواص فيزيكي اسفنج هاي بر پايه نشاسته گرمانرم
910
بررسي تجربي فرزكاري فولاد به كمك اولتراسونيك و افزايش دما
911
بررسي تجربي فروشكست اپتيكي در محلول‌هاي حاوي نانوذرات توسط پرتو گمانه
912
بررسي تجربي فشار سطحي ناپايا و فركانس ريزش گردابه در جريان اطراف هندسه سه بعدي منشور با سطح مقطع مثلثي
913
بررسي تجربي فعالسازي و اصلاح خاك جاذب در تصفيه پساب هاي صنعتي
914
بررسي تجربي فوران ذرات هم‌اندازه با استفاده از بسترسيال
915
بررسي تجربي قانون نفوذ در مواد مركب
916
بررسي تجربي كارآيي حرارتي ترموسيفون دوفازي بسته با استفاده از نانوسيالات
917
بررسي تجربي كارآيي حرارتي مبدل هاي حرارتي كويلي با استفاده از نانو ذره مغناطيسي اكسيد آهن (Fe O)
918
بررسي تجربي كارايي همزمان كلكتور خورشيدي صفحه تخت اصلاح شده با نوع معمولي
919
بررسي تجربي كارايي يك سيستم مركب فتوولتائيك - حرارتي با به كارگيري دنبال كن خورشيد شبه دومحوره
920
بررسي تجربي كاربرد فرايند الكترودياليز ناپيوسته در جداسازي سديم سولفات از دوغابه منيزيم استئارات
921
بررسي تجربي كاربرد مواد تغيير فاز دهنده در گلخانه خورشيدي به منظور ذخيره انرژي در دسترس
922
بررسي تجربي كاربردي فرايندهاي غشايي الكترو دياليز والكترودي يونيزاسيون در بازيابي سود از پساب تبديل شده سنتزي برج مراكس
923
بررسي تجربي كاركرد مواد تغييرفازدهنده در ساختمان به منظور كاهش مصرف انرژي
924
بررسي تجربي كامپوزيت هاي پايه منيزيمي و تاثير نورد گرم بر آن
925
بررسي تجربي كاهش كاتاليستي انتخابي NOx توسط نانو كاتاليست جديد بر پايه معدني
926
بررسي تجربي كروناي دي الكتريك براي ليزرهاي با فركانس تكرار بالاي TEA گاز كربنيك
927
بررسي تجربي كشش سطحي نانو سيالات يوني
928
بررسي تجربي كنترل جريان غير فعال حول خودرو استاندارد احمد بادي
929
بررسي تجربي كنترل فركانس شبكه پمپ و توربين با استفاده از شير كروي با عملگر الكتروپنوماتيك
930
بررسي تجربي كيفيت سطح در نانوكامپوزيت توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
931
بررسي تجربي لايه برشي مغشوش
932
بررسي تجربي مبدل جريان متقاطع
933
بررسي تجربي ميدان جريان در مدل آبي تانديش توسط روش هاي آشكار سازي و PIV جهت بررسي پارامتري
934
بررسي تجربي ميدان جريان سيال در خروجي روتور فن گريز از مركز با استفاده از تكنيك PIV
935
بررسي تجربي ميدان جريان و پيش¬بيني نويز آيروديناميكي اطراف مدل ساختمان استاندارد CAARC
936
بررسي تجربي ميرايي بارروي استات سلولزوتفلون
937
بررسي تجربي ميرايي توربولانس جريان آزاد در شبكه هاي تور بولانس ساز به كمك جريان سنج سيم داغ
938
بررسي تجربي ميزان تغيير شكل پلاستيك در فولاد با استفاده از آكوستيك اميشن
939
بررسي تجربي ميزان درگير شدن لوله هاي حفاري در لايه هاي شيلي
940
بررسي تجربي ميكرواختلاط در يك نمونه ميكروكانال
941
بررسي تجربي ناپايداري احتراق در فشارهاي بالاتر از اتمسفريك
942
بررسي تجربي نرخ تبخير قطره سوخت سنگين در محيط‏هاي مختلف
943
بررسي تجربي نشست ذرات جامد بر روي صفحه افقي
944
بررسي تجربي نشست ذرات در يك كانال
945
بررسي تجربي نشست ذرات روغن روي سوپاپ ورودي موتور احتراق داخلي
946
بررسي تجربي نفوذ پرتابه در اهداف چند لايه با جنس هاي متفاوت و چيدمان هاي مختلف
947
بررسي تجربي نفوذپذيري بتن هاي عادي وخودتراكم
948
بررسي تجربي نويز لبه فرار صفحه تخت مجهز به المان هاي پرداخت سطح
949
بررسي تجربي نيروهاي ماشينكاري و زبري سطح در تراشكاري اينكونل 657
950
بررسي تجربي نيروهاي ماشينكاري و زبري سطح در تراشكاري داغ
951
بررسي تجربي نيروي ثانويه اكوستيكي بين سلول-ذره در يك تراشه ميكروفلويديك
952
بررسي تجربي هيدروديناميك و انتقال جرم جريان تيلور دو فازي گاز – مايع درون ميكروكانال با استفاده از گاز CO2 و سيال آب و نانوسيال سيليكا
953
بررسي تجربي هيدروليك جريان ضرباني گاز و ذره در يك رايزر
954
بررسي تجربي و آماري مدل اصطكاك در ماشينكاري
955
بررسي تجربي و ارزيابي فني و اقتصادي توليد قدرت و حرارت با كمك فنّاوري متمركز كردن نور بر سلولهاي فتوولتاييك
956
بررسي تجربي و ارزيابي مشخصات مخلوط سوخت بنزين با الكل‌ها
957
بررسي تجربي و بهينه سازي اثر پارامترهاي ابزاري بر كيفيت سطح و عرض برش داده شده توسط فرايند وايركات به روش تخليه الكتروشيميايي بر روي شيشه
958
بررسي تجربي و بهينه سازي پارامترهاي فرزكاري در مواد كامپوزيت
959
بررسي تجربي و بهينه سازي فرآيند سوراخ كاري ميكروني سراميك ها به كمك ماشين كاري تخليه الكتروشيميايي
960
بررسي تجربي و تئوري بر همكنش [ Fe(mel)2Cl(EtOH)]-و نانو Fe(mel)2cl(EtOH)]-BSA ] و مدل سازي مولكولي اثر مهاركنندگي بر برين ها با DNA چهارگانه: شبيه سازي ديناميك مولكولي EGFR-Matuzumab براي طراحي پپتيدهاي تقليدي
961
بررسي تجربي و تئوري برهمكنش هاي لموستين و بنزوفوران ها با DNA و BSA؛ توسعه روش ريزاستخراج فاز مايع با فيبر توخالي براي اندازه گيري تركيبات دارويي با اسپكترومتر تحرك يوني
962
بررسي تجربي و تئوري پديده انتقال حرارت و رطوبت از يك جسم جامد تحت شرايط شار ثابت
963
بررسي تجربي و تئوري تشكيل رسوب سولفات كلسيم درسامانه هاي حرارتي بستر سيال
964
بررسي تجربي و تئوري تشكيل رسوب سولفات كلسيم درسامانه هاي حرارتي بستر سيال
965
بررسي تجربي و تئوري خواص مكانيكي فوم پلي پروپيلن
966
بررسي تجربي و تئوري رفتار استاتيكي پوسته كروي نانو كامپوزيت
967
بررسي تجربي و تئوري رفتار سايشي دوران گذار قطعه هاي نيتراته شده
968
بررسي تجربي و تئوري رفتار شكست نمونه هاي آلومينيومي ترك دار تحت بارگذاري تركيبي مود I و II
969
بررسي تجربي و تئوري لايه عايق در معرض هواي مرطوب
970
بررسي تجربي و تئوري مدل اصطكاكي براي جنسهاي مختلف ابزار
971
بررسي تجربي و تئوري ميزان حلاليت و ضريب نفوذ ملكولي كربن-دي اكسيد، نيتروژن و متان در ان-متيل پيروليدون
972
بررسي تجربي و تحليل عددي پارامترهاي فيزيكي و محيطي كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت روي عملكرد آن
973
بررسي تجربي و تحليل عددي تاثير نيروي ورق گير غيريكنواخت در قالب هاي شكل دهي قطعات ورقي مستطيلي با عمق متفاوت
974
بررسي تجربي و تحليلي استمپ هيدروفرمينگ ورق هاي آلياژي تيتانيوم با كمك ديسك شناور
975
بررسي تجربي و تحليلي پايداري ديناميكي سازههاي كامپوزيت پليمري تقويت شده با نانو ذرات خاك رس
976
بررسي تجربي و تحليلي تراشكاري فولاد AISI 4140 درحضور پلاسما و ارتعاشات آلتراسونيك
977
بررسي تجربي و تحليلي تماس حرارتي بين سوپاپ دود و نشيمنگاه آن در هندسة واقعي موتور
978
بررسي تجربي و تحليلي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پليمري خودترميم
979
بررسي تجربي و تحليلي رفتار توربين جريان شعاعي دو ورودي
980
بررسي تجربي و تحليلي رفتار چوب بالسا در بارهاي فشاري
981
بررسي تجربي و تحليلي عملكرد حرارتي ريزلايه هاي حاوي مواد تغييرفازدهنده توليد شده به روش الكتروريسي
982
بررسي تجربي و تحليلي فرآيند فرزكاري به‌كمك ارتعاش اولتراسونيك
983
بررسي تجربي و تحليلي هيدرو فرمينگ ورق هاي آلومينيومي با كمك ديسك شناور
984
بررسي تجربي و تعيين مشخصات مخلوط سوخت پتروديزل - بيوديزل روغن كرچك - بيوديزل پيه گاو
985
بررسي تجربي و حل عددي انتقال حرارت از ديسك گردان
986
بررسي تجربي و حل عددي جابجايي اجباري اطراف يك ديسك چرخان تحت زاويه‌ي مختلف برخورد جريان هوا
987
بررسي تجربي و شبيه سازي CFD اختلاط در يك راكتور همزن دار مجهز به اسپارجر گاز
988
بررسي تجربي و شبيه سازي اثرات پارامترهاي مختلف فرآيند ترموفرمينگ بر پروفيل نهايي يك قطعه ليوان پلاستيكي
989
بررسي تجربي و شبيه سازي المان محدود اتصال فلز به پليمر به روش پرتودهي ليزر
990
بررسي تجربي و شبيه سازي المان محدود رفتار براده برداري شيشه اپتيكي به وسيله سنگ زني تك لبه
991
بررسي تجربي و شبيه سازي انجماد و توسعه ريزساختار شمش5052 آلومينيم به روش ريخته‌گري نيمه‌جامد روي سطح شيب‌دار
992
بررسي تجربي و شبيه سازي پارگي گرم در كاموزيت ريختگي آلومينيم - مس تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم
993
بررسي تجربي و شبيه سازي سه بعدي عملكرد مشعل اجاق گاز خانگي
994
بررسي تجربي و شبيه سازي عددي تف جوشي ليزري انتخابي غيرمستقيم ذرات آلوميناي كروي با پوشش پلي استايرن
995
بررسي تجربي و شبيه سازي عددي جريان در لوله ورتكس
996
بررسي تجربي و شبيه‌سازي تاثير ارتعاشات اولتراسونيك در فرآيند فشرده‌سازي داغ پودر Ti-6Al-4V
997
بررسي تجربي و شبيه‌سازي كامپوزيت هاي سه‌بعدي در آزمون هاي معيار
998
بررسي تجربي و طراحي فرآيند كاهش ويسكوزيته نمونه‌هاي نفتي سنگين با افزودن مواد رقيق‌كننده
999
بررسي تجربي و عددي آسيب هاي ايجاد شده در اثر بارگذاري خمشي در تير كامپوزيتي با استفاده از روش پردازش تصوير ديجيتال
1000
بررسي تجربي و عددي اثر تحول فازي بر تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري
بازگشت