<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تحليل ارتباط جرايم وطراحي محيطي درروستاهاي بخش انزل( مطالعه موردي روستاي قره باغ )
2
بررسي تحليل اقتصادي و اجرايي استفاده از پانل هاي سقفي و ديواري در صنعتي سازي ساختمان
3
بررسي تحليل اكولوژيكي از توسعه شهرهاي مياني در منطقه جلگه اي شمال ايران با تأكيد بر روش جاپاي بوم شناختي (مطالعه موردي: شهر ساري)
4
بررسي تحليل اگزرژي و كاهش آلودگي محيط زيست در توربين¬هاي گازي صنعتي
5
بررسي تحليل انتخاب معلم نمونه از ديدگاه دبيران وقوانين اموزش وپرورش در مدارس راهنمايي
6
بررسي تحليل انتقادي ديدگاه شاعران معاصر درباره ي حجاب
7
بررسي تحليل انشعاب هاپف سه گانه و انشعاب هموكلينيك بلياكف در يك مدل زنجيره غذايي سه مرحله اي
8
بررسي تحليل تنش نازل هاي مولدهاي بخار نيروگاه اتمي بوشهر
9
بررسي تحليل جريان در انشعابات بروش CFD
10
بررسي تحليل جهان بيني حلاج و زبان شطح در آثار او
11
بررسي تحليل چگونگي تبديل ساحت هاي مادي به فضاي مثالي در نگارگري مكتب هرات
12
بررسي تحليل ديناميكي ديوار ديافراگمي درگودبرداري‌هاي عميق
13
بررسي تحليل رفتارهاي غيركلامي درآثارداستاني هوشنگ گلشيري
14
بررسي تحليل زمان دستوري، وجه و نمود در زبان فارسي بر اساس زبان‌شناسي شناختي
15
بررسي تحليل سوئيچينگ و سوپروايزري فاز يك ديجيتال و استفاده از برنامه نرم افزاري بانك اطلاعاتي فاكس پرو به جاي ...جهت دريافت گزاري
16
بررسي تحليل شبيه سازي سلول هاي خورشيدي سيليكوني با استفاده از نانوذرات دي الكتريك جهت كوپل بهينه نور
17
بررسي تحليل عنوان (جرم )
18
بررسي تحليل عوامل موثر در رفتار خريداران محصول لوازم خانگي (مطالعه موردي شركت اسنوا)
19
بررسي تحليل كتاب تعليمات ديني پايه سوم راهنمايي از ديدگاه معلمين راهنمايي
20
بررسي تحليل گيرنده تلويزيون
21
بررسي تحليل محتواي برنامه درسي علوم تجربي پايه ششم دوره ابتدايياز نظر ميزان توجه به تفكر انتقادي با استفاده از روش ويليام رومي
22
بررسي تحليل محتواي رمان سووشون
23
بررسي تحليل مسيرهاي بازاريابي خربزه در شهرستان گرمسار
24
بررسي تحليل مقايسه اي هزينه توليد برق با تكنولوژي هاي مختلف(LCOE) در يك دهه اخير
25
بررسي تحليل مميزي و رگرسيون لجستيك و آموزش آنها با نرم افزارهاي اس ژي اس اس
26
بررسي تحليل نقاشي كودكان بي سرپرست وكودكان عادي(10-7ساله)
27
بررسي تحليل نقاط حادثه خيز شبكه راه هاي كشور ﴿ مورد مطالعه استان چهارمحال وبختياري ﴾
28
بررسي تحليل هاي مسئله ي توالي يابي شاتگان دي ان اي
29
بررسي تحليل و عددي در حل مسئله ارتجاعي خميري خزش در كره جدار ضخيم
30
بررسي تحليل واستاندار سازي منطقه اي مراجعات روستاييان به مناطق هدف در كلان شهر تبريز با نرم افزار جي ا اس
31
بررسي تحليل وقف نامه هاي بانوان شيعه ي مشهد در دوره قاجاريه , Analytical review of endowments of shii women from mashhad during qajar dynasty
32
بررسي تحليلي - تجربي مكانيزم قيرزدگي در مخلوط هاي آسفالتي
33
بررسي تحليلي - تطبيقي نيازهاي فردي كاركنان و ثبت روند تغييرات نيازهاي آنها در جهت انتخابهاي بهينه اي به روش AHP در سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان
34
بررسي تحليلي آثار حقوقي عدم قدرت بر تسليم مهريه
35
بررسي تحليلي آثار سفالين دوره سلجوقي موزه آبگينه و سفالينه ايران
36
بررسي تحليلي آشنايي زدايي وهنجارگريزي در شعر معاصر (با تكيه برآثار سيدحسن حسيني، طاهره صفارزاده، حسين منزوي، منوچهرنيستاني ، سلمان هراتي)
37
بررسي تحليلي آموزش دانشگاهي انيميشن در ايران با نگاهي به آموزش انيميشن در پنج مدرسه معتبر ﴿ به منظور ارائه برنامه درسي انيميشن براي مقطع كارشناسي
38
بررسي تحليلي آموزش دانشگاهي انيميشن در ايران با نگاهي به آموزش در پنج مدرسه معتبر دنيا﴿به منظور ارائه برنامه درسي انيميشن براي مقطع كارشناسي ﴾
39
بررسي تحليلي آموزش و انگيزش بر بهرهوري منابع انساني (مطالعه موردي:سازمان فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران)
40
بررسي تحليلي آموزشهاي ضمن خدمت دبيران آموزش و پرورش استان تهران در دهه 70-1360
41
بررسي تحليلي آيات قرآن كريم در موضوع آرامش و طمأنينه
42
بررسي تحليلي آيين نامه ها و آراي كميته هاي انضباطي فدراسيون بين المللي فوتبال فيفا و فدراسيون فوتبال ايران
43
بررسي تحليلي اتصالات نيمه صلب تير به ستون در قاب هاي بتني پيش ساخته
44
بررسي تحليلي اثر پارامترهاي نانو سيال بر كلكتورهاي خورشيدي جذب مستقيم
45
بررسي تحليلي اثر حرارتي ليزر در پوست براي سنين و نواحي مختلف پوست
46
بررسي تحليلي اثر ميدان الكتريكي بر خواص نوري خطي و غير خطي چاه كوانتومي مربعي
47
بررسي تحليلي اثرات سياست پولي و مالي بر سودآوري شركتهاي بورسي از سال 1385 تا سال 1395
48
بررسي تحليلي اختلاص در عمليات بانكي
49
بررسي تحليلي ادبيات منظوم دوره ي بيداري
50
بررسي تحليلي از شخصيت زنان در سينماي ايران
51
بررسي تحليلي اسم‌هاي مشتق هم‌خانواده در قرآن كريم (از حرف همزه تا خاء)
52
بررسي تحليلي افراط‌گري‌هاي عصر حضرت علي (ع) و مقايسه آن با افراط‌گري‌هاي عصر حاضر با تكيه بر نهج البلاغه
53
بررسي تحليلي -انتقادي دلالتهاي تربيتي رويكرد صوفيانه امام محمد غزالي
54
بررسي تحليلي انديشه ي غزالي پيرامون تاريخ و جامعه
55
بررسي تحليلي اوضاع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزش استان بوشهر جهت ايجاد موسسه آموزش عالي مورد نياز با استفاده از مدلهاي برنامه ريزي متناسب
56
بررسي تحليلي بارهاي ضربه اي وارد بر مقاطع دلخواه شناور به روش تبديل كانفورمال شوارتز- كريستوفل
57
بررسي تحليلي بر بر محراب هاي سنگي دوره اسلامي مساجد يزد با تاكيد بر تزئينات وابسته
58
بررسي تحليلي برنامه هاي ايثار وشهادت از ديدگاه گروه هاي ايثار گرو كارشناسان بنياد شهيد استان ايلام
59
بررسي تحليلي بيماران تشخيص داده شده با عنوان ARF از ديدگاه تاريخچه، معاينه و يافته هاي آزمايشگاهي
60
بررسي تحليلي پارامترهاي مؤثر در كمانش پانل هاي ساندويچي سه بعدي
61
بررسي تحليلي پاسخ ديناميكي پل تحت عبور سري بار‌هاي متحرك از روبه‌رو
62
بررسي تحليلي پاسخ گذراي ديناميكي سازه استوانه¬اي ناهمگن تحت بار ضربه¬ اي وارده
63
بررسي تحليلي پايداري خودرو در شرايط ترمزگيري
64
بررسي تحليلي پايداري يك جسم پرنده تقريبا متقارن هنگام بازگشت به جو
65
بررسي تحليلي پديده تشديد امواج زلزله در آبرفت و كاربرد
66
بررسي تحليلي پديده شب از منظر تاثيرات خيال انگيز آن بر فرم و محتواي تصاوير عكاسانه
67
بررسي تحليلي پديده ضربه قوچ در خطوط انتقال و تونلهاي آب بر نيروگاه ها به كمك يك نرم افزار
68
بررسي تحليلي پديده ويدئو كليپ (موسيقي /تصوير﴾
69
بررسي تحليلي پديده ويدئو كليپ (موسيقي /تصوير﴾
70
بررسي تحليلي پراكندگي امواج الكترومغناطيسي از كره با دو لايه روكش با رويكرد نظريه ماي
71
بررسي تحليلي پرتوهاي گاوسي و سوپر گاوسي عبوري از روزنه مستطيلي و دايره اي به روش ماتريسي ABCD
72
بررسي تحليلي پريود طبيعي قابهاي نامنظم فولادي باانواع مهاربند وديواربرشي فولادي ومقايسه با روابط موجود
73
بررسي تحليلي پژوهش‎هاي تاريخي عباس اقبال آشتياني
74
بررسي تحليلي پنجاه سال مرمت نقاشي هاي ديواري صفويه كاخ چهلستون اصفهان
75
بررسي تحليلي پوستر سازي انقلاب اسلامي ايران
76
بررسي تحليلي پوستر فيلم در دهه هاي 40 و 50 سينماي ايران
77
بررسي تحليلي پولشويي در قوانين كيفري ايران و مطالعه تطبيقي آن با اسناد بين المللي
78
بررسي تحليلي پيام آور كربلا ﴿عقيله بني هاشم زينب ﴾ سلام الله عليها
79
بررسي تحليلي تاثير تجارت الكترونيك بر شبكه فروش
80
بررسي تحليلي تاثير تعداد طبقات بر ساختار جداره هاي كدر خارجي در بناهاي بلند مرتبه اداري در كلان شهر تهران
81
بررسي تحليلي تاثير دمش در خصوصيات انتشار پرتو در ليزرهاي فيبري با دمش ديودي
82
بررسي تحليلي تاثير سه عامل زمان ، كيفيت و هزينه بر صنعت ساختمان
83
بررسي تحليلي تاثير صلبيت ديافراگم در توزيع نيروي زلزله و ارائه راهكار تقويت ديافراگم هاي موجود
84
بررسي تحليلي تاريخ سياسي و اقتصادي آل بريد ﴿ 316 تا 349 ه.ق﴾ و تاثيرآن بر حكومتهاي هم عصر﴿ آل بويه، آل حمدان، قرمطيان﴾
85
بررسي تحليلي تجارت ميان خليج فارس و خراسان در دوره تيموريان﴿913-783 ه.ق/1507-1381م.﴾
86
بررسي تحليلي تجربي رفتار ارتعاشي مستهلك‌كننده‌هاي كابلي تحت ارتعاشات پايه
87
بررسي تحليلي تحول اوزان عروضي از شعر كلاسيك به شعر نو
88
بررسي تحليلي تداوم سنت هاي تصوير سازي هنر ايران دز شاهنامه داوري
89
بررسي تحليلي تدوين سه فيلم "عباس كيارستمي " خانه دوست كجاست ، زندگي و ديگر هيچ ، (زير درختان زيتون )
90
بررسي تحليلي ترجمه ندي حسون از كتاب جويبار لحظه ها اثر دكتر محمد جعفر ياحقي با تكيه بر اشعار نيما يوشيج، سهراب سپهري، مهدي اخوان ثالث، منوچهر آتشي، طاهره صفار زاده
91
بررسي تحليلي تصاوير ديو و فرشته در نسخه ي چاپ سنگي عجائب المخلوقات قاجار
92
بررسي تحليلي تصاوير شاهنامه شاه اسماعيلي: مكتب قزوين
93
بررسي تحليلي تصاوير نسخ كليله و دمنه متعلق به قرون هشتم و نهم هجري قمري و مقايسه تطبيقي آنها
94
بررسي تحليلي تصويرسازي هاي داستان « آليس در سرزمين عجايب » ﴿ با رويكرد هرمنوتيكي ﴾
95
بررسي تحليلي تطبيقي آيات و براهين توحيدي در تفاسير الميزان و تسنيم
96
بررسي تحليلي -تطبيقي بازتاب شعر جاهلي درشعر فارسي (مطالعه مورد پژوهانه : قرن هفتم وهشتم )
97
بررسي تحليلي- تطبيقي عشق در آثار ابن سينا، ملاصدرا،مولانا و عطار
98
بررسي تحليلي -تطبيقي مفهوم واژه ي مغ درآثارسنايي ،عطاروحافظ
99
بررسي تحليلي تنش حرارتي در مينا و عاج دندان تحت تابش ليزر حالت جامد پالسي و پيوسته Er:YAG
100
بررسي تحليلي توزيع چگالي در فرايند فشردن پودر روي(Zn)
101
بررسي تحليلي تير به ستون پيش ساخته بتني هيبريد تحت اثر تركيب بارهاي قائم و جانبي
102
بررسي تحليلي جايگاه بازي در تعليم و تربيت كودكان از نظر مكاتب غربي و اسلام
103
بررسي تحليلي جايگاه توسعه متوازن از ديدگاه قرآن كريم
104
بررسي تحليلي جايگاه توسعه متوازن از ديدگاه قرآن كريم
105
بررسي تحليلي جايگاه قبيله ي مذ حج در تاريخ اسلام تا پايان قرن دوم هجري
106
بررسي تحليلي جبران خسارت ناشي از جنگ در حقوق بين الملل با نگاهي به جنگ ايران و عراق
107
بررسي تحليلي جرائم سمعي و بصري
108
بررسي تحليلي جرايم انتقال مال غير و معامله ي معارض در حقوق ايران
109
بررسي تحليلي جريان هاي تفاسير عصري قرآن
110
بررسي تحليلي خطبه ي حضرت زهرا﴿سلام الله عليها﴾ و بينامتنيت آن با قرآن و نهج البلاغه
111
بررسي تحليلي خمسه نظامي از بعد اخلاقي و اجتماعي
112
بررسي تحليلي خواص اپتيكي گرافيت
113
بررسي تحليلي داستان پيامبران در شعر معاصر
114
بررسي تحليلي داستان رستم و سهراب بر اساس ژرف ساخت هاي اسطوره اي و روانكاوي
115
بررسي تحليلي دجال در منابع روايي شيعه
116
بررسي تحليلي دستگاه نوا از رديف استاد دوامي
117
بررسي تحليلي دگرگوني هاي سياسي- اجتماعي مصر در عهد سفياني ﴿64- 40﴾ هجري
118
بررسي تحليلي دلايل ازدواج امامان معصوم (ع) با كنيزان
119
بررسي تحليلي دلايل، عوامل و علل رشد هنر خوشنويسي در دوره صفويه با تاكيد بر مكتب تبريز (907-1135 ه.ق)
120
بررسي تحليلي رابطه بين ويژگيهاي كالبد جداره خيابانهاي شهري و شاخص هاي صوتي محيط
121
بررسي تحليلي رابطه شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي شهرستان بهشهر با شرايط احراز پست آنها
122
بررسي تحليلي رفتار پس از كمانش ورقهاي ارتوتروپيك
123
بررسي تحليلي رفتار و اخلاق مطلوب در اقتصاد اسلامي
124
بررسي تحليلي رله هاي ديستانس
125
بررسي تحليلي روابط چند گانه مديريت استراتژيك منابع انساني، سرمايه فكري و نوآوري سازماني در دانشگاههاي دولتي استان اصفهان
126
بررسي تحليلي روايات مربوط به تشابه بين شخصيت حضرت فاطمه زهرا(س) و مريم مقدس
127
بررسي تحليلي روايت‌هاي منثور و منظوم « سلامان و ابسال» براساس نظريۀ ژرار ژنت
128
بررسي تحليلي روش هاي مختلف بازيابي بيناب انرژي نوترون همراه با بكارگيري نرم افزار HERRO جهت مقايسه الگوريتم هاي موجود
129
بررسي تحليلي روشهاي تجربي حايل بندي تونلها
130
بررسي تحليلي رويكردها و تكاپوهاي مشروعيت‌ساز در حكومت‌هاي محلي ايران از حمله مغول تا تأسيس سلسله ايلخاني (656-616ﻫ.ق.)
131
بررسي تحليلي رويكردها و نظريات جهاني با تاكيد بر نظريات آنتوني گيدنز،والرشتاين و رابرتسون
132
بررسي تحليلي رويكردها و نظريات جهاني شدن ( با تاكيد بر نظريات گيدنز، فوگوياما، والرشتاين و هابرماس )
133
بررسي تحليلي زندگي وآثار دكتر همايون سليمي
134
بررسي تحليلي ساختار اقتصادي آل بويه﴿ 322-447ق.﴾
135
بررسي تحليلي ساختار سكانس پاياني فيلم هاي سينمايي ﴿دوره هاي كلاسيك، مدرن و پست مدرن﴾
136
بررسي تحليلي ساختار سكانس پاياني فيلم هاي سينمايي﴿دوره هاي كلاسيك،مدرن و پست مدرن﴾
137
بررسي تحليلي ساختار فضايي طرح اراضي عباس¬آباد تهران از منظر هم¬پيوندي (با رويكرد چيدمان فضا)
138
بررسي تحليلي ساختار فضايي طرح اراضي عباس¬آباد تهران از منظر هم¬پيوندي (با رويكرد چيدمان فضا) رطبلربببلثقفبقيلق
139
بررسي تحليلي ساختار كالبدي - فضايي محلات شهركرد و برنامه ريزي به منظور تقويت مراكز محله
140
بررسي تحليلي ساختار و محتواي آثار حسين فتاحي در حوزه ي ادبيات دفاع مقدس
141
بررسي تحليلي سازمان وكالت و كاركردهاي آن در عصر امامان ابن الرضا﴿ عليه السلام﴾
142
بررسي تحليلي سكر و صحو در متون منظوم و منثور عرفاني تا پايان قرن ششم هجري
143
بررسي تحليلي سير تحول تصوير "براق" در هنر ايران
144
بررسي تحليلي سير تحول وتطور نقشمايه هاي سنتي به كار رفته در دو سالانه هاي نقاشي سال 1370و1390
145
بررسي تحليلي سير تحول وتطور نقشمايه هاي سنتي به كار رفته در دوسالانه هاي نقاشي سال 1370و1390
146
بررسي تحليلي سيستم هاي اندازه گيري و كنترل
147
بررسي تحليلي شار عبوري از سطح عمود بر ميدان مغناطيسي چنبره اي در حالت تعادل MHD پلاسماي توكامك
148
بررسي تحليلي شرايط منجر به بروز اضافه ولتاژهاي گذرا در محل ناهمگوني سيم پيچ فشارقوي ترانسفورماتور
149
بررسي تحليلي شكل گيري حكومت صفويه و تاثير آن بر تحولات كردستان از آغاز حكومت صفويه تا پايان عصر شاه عباس اول﴿ 1038-907 ه-ق﴾
150
بررسي تحليلي شيوه هاي تاريخ نگاري مقتل، از آغاز تا پايان قرن پنجم هـ. ق
151
بررسي تحليلي شيوه هاي تشويق وتنبيه وارائه راهكارهاي مناسب
152
بررسي تحليلي صفات خدا از ديدگاه قاضي سعيد قمي و علامه طباطبايي
153
بررسي تحليلي طراحي جهت ساخت PEM وارزيابي ويژگيهاي تصاوير توليد شده بوسيله آن درمقايسه با دستگاه ماموگرافي مبتني بر X-Ray
154
بررسي تحليلي طرح ارزش يابي كيفي توصيفي در مدارس ابتدايي كشور و ارايه ي چارچوب نظري براي اجراي مناسب آن
155
بررسي تحليلي عامل ساختار براي محلول هاي ماكرويوني
156
بررسي تحليلي عددي ظرفيت الكتروني نانو ترانزيستورMOSFET برپايه Inp
157
بررسي تحليلي عقايد و تاريخ شيخيه باقريه
158
بررسي تحليلي عقايد و تاريخ شيخيه باقريه
159
بررسي تحليلي عكاسي در سفرنامه هاي ايراني دوران حكومت خاندان پهلوي
160
بررسي تحليلي عكاسي مد در ايران
161
بررسي تحليلي عناصر و تكنيكهاي داستاني در رمان ثلاثيّة غرناطة اثر رضوي عاشور
162
بررسي تحليلي عوامل شاخص در شكل گيري تكنيك در آموزش و نوازندگي ساز سنتور
163
بررسي تحليلي عوامل موثر در حفظ ظاهر اوليه لايه پرزهاي فرش دستباف پشمي
164
بررسي تحليلي فراواني ازدواج هاي شش گانه خويشاوندي (پدرمحور، مادرمحور و مضاعف ) و غيرخويشاوندي در والدين كودكان عادي و استثنايي با انواع آسيب هاي خاص زيستي و شناختي در مناطق شهري و روستايي ايران - ميانه
165
بررسي تحليلي فلسفه پزشكي يونان باستان و بازتاب آن در تمدن اسلامي تا قرن چهارم مهشيدي
166
بررسي تحليلي فن معجم نگاري درعصر مملوكي
167
بررسي تحليلي فورپولينگ در پايداري تونل ها در خاكهاي نرم با استفاده از روش اجزا محدود
168
بررسي تحليلي قابليت تاريخي ،فرهنگي واجتماعي شهر بيرجند در رونق فرش دستباف (با تاكيد بر فرشبافي مود ودرخش)
169
بررسي تحليلي قابليت هاي تاريخي ،فرهنگي واجتماعي شهر بيرجند در رونق فرش دستباف (با تاكييد بر فرشبافي مود ودرفش)
170
بررسي تحليلي قراردادهاي عمومي در قلمرو حقوق خصوصي
171
بررسي تحليلي كارايي تخمين¬گرهاي پارامتر برمبناي تابع مشخصه تجربي در سيستم¬هاي مخابراتي
172
بررسي تحليلي كاربردهاي اسپينترونيك در مدارهاي مجتمع اسپينترونيكي و ليزرهاي نيمه¬رساناي اسپين قطبيده
173
بررسي تحليلي كاركرد و محتواي عكس در بيلبوردهاي شهر تهران در سال 1386 در سه منطقه ﴿1،3،14﴾
174
بررسي تحليلي كتابهاي آموزش زبان فارسي به عنوان زبان خارجي
175
بررسي تحليلي كرامت و عزت نفس در قرآن و روان شناسي
176
بررسي تحليلي كنايه درآثار احمد عزيزي از جنبه زباني ومحتوايي
177
بررسي تحليلي گذار فاز كوانتومي در مدل آيزينگ كوانتومي يك بعدي به روش تبديلات يكاني پيوسته
178
بررسي تحليلي گسترش نفوذ ايالات متحده ي آمريكا در ايران 1335- 1325 ش 1957- 1946 م
179
بررسي تحليلي ماهيت درد و رنج در اشعار عطار نيشابوري
180
بررسي تحليلي مباني حاكميت اتابكان لر بزرگ و شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قلمرو آنان ﴿ 550 تا 827 ق/1155 تا 1423 م﴾
181
بررسي تحليلي محتواي كتاب علوم سال چهارم ابتدايي ناحيه 4 مشهد از ديدگاه معلمين
182
بررسي تحليلي محتواي كتب درسي رياضي دوره ابتدايي (پايه دوم و سوم ) در رابطه با اعمال ذهني و شاخص هاي خلاقيت از نظر گيلفورد
183
بررسي تحليلي محورهاي زيست محيطي شهرستان داراب
184
بررسي تحليلي مدل تصميم گيري مديران نظام سلامت و پيشنهادهايي براي ارتقاي فرآيند تصميم گيري
185
بررسي تحليلي مسؤوليت كيفري شخصيت حقوقي بيمارستان در قبال بيماران
186
بررسي تحليلي مستند تلويزيوني ﴿از 1990 تا 2006 ميلادي﴾
187
بررسي تحليلي مشروعيت سياسي حاكميت در دوره تيموريان﴿912-771 ه.ق.﴾
188
بررسي تحليلي معادلات آهنگ در ليزرهاي فيبري دو غلافه و استخراج تابع توزيع دما درون فيبر در حالت عملكرد
189
بررسي تحليلي معاهدات دوجانبه جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي از منظر حقوق ايران
190
بررسي تحليلي مفاهيم شكر، بخشش، مراقبه و سكينة قلب(آرامش درون) در متون منثور عرفاني (تا قرن هفتم) با رويكرد روانشناسي معنويت گرا
191
بررسي تحليلي مفاهيم و مصاديق سنت و بدعت با تأكيد بر نهج البلاغه
192
بررسي تحليلي مفهوم ابتلا در تعامل با صبر و بلا در مثنوي معنوي
193
بررسي تحليلي مكان يك بورد مولد حرارت براي بهينه سازي انتقال حرارت آن
194
بررسي تحليلي منتخبي از نگاره هاي حمزه نامه
195
بررسي تحليلي مهاجرت در نائين
196
بررسي تحليلي مواضع آمريكا نسبت به استقلال كردستان عراق (از 3002 تا 3002 ) وچشم اندازهاي آتي
197
بررسي تحليلي مودهاي مختلف عملكرد سيستم شارژ بي‌سيم باتري خودروي‌ الكتريكي
198
بررسي تحليلي موسيقي رقص هاي شمال خراسان
199
بررسي تحليلي موضوعات بياني در بوستان سعدي
200
بررسي تحليلي نابالانسي و ناهمراستايي محورها
201
بررسي تحليلي نشانه هاي جايگزين سانسور در تئاتر ﴿با نگاه به برخي آثار اجرا شده در محدودهء سال هاي 79-86﴾
202
بررسي تحليلي نشانه هاي جايگزين سانسور در تئاتر ﴿با نگاه به برخي آثار اجرا شده در محدودهء سال هاي 79-86﴾
203
بررسي تحليلي نشانه هاي حتمي الوقوع ظهور امام مهدي عليه السلام در روايات
204
بررسي تحليلي نظريه‌ي ايستاي زمان و واكاوي نسبت آن با ديدگاه صدرالمتألهين در باب زمان و «حركت به معناي قطع»
205
بررسي تحليلي نقش خيال در معرفت شناسي و وجود شناسي ابن عربي
206
بررسي تحليلي نقش رايانه در پروسه طراحي وتوليد فرش
207
بررسي تحليلي نقش گيلان در روند تحولات عصر صفوي تا پايان شاه عباس اول ﴿1038-907 ه.ق﴾
208
بررسي تحليلي نقش مايه هاي گياهي و جانوري بكار رفته در ظروف سنگي حوزه هيل رود ﴿جيرفت﴾
209
بررسي تحليلي نقش و اهميت زمين لرزه در طرح هاي توسعه شهري نمونه مورد مطالعه :شهر قائم شهر
210
بررسي تحليلي نقوش زيور آلات فلزي زيويه
211
بررسي تحليلي نگارگري ايران در مكاتب هرات و تبريز از منظر آيكونوگرافي
212
بررسي تحليلي هويت قومي و ملي دانشجويان دانشگاههاي دولتي ايران و عوامل موثر بر آن
213
بررسي تحليلي هيدروديناميكي شناوركاتاماران مجهز به هيدروفويل به كمك نرم افزار و الگوريتم شبكه هاي عصبي
214
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي ميراگرهاي تسليمي واصطكاكي
215
بررسي تحليلي و اقتصادي روشهاي بهسازي لرزه اي سقفهاي طاق ضربي در ساختمانهاي آجري يك طبقه با سقف شيب دار با رويه بتن آرمه
216
بررسي تحليلي و انتقادي شفابخشي عسل در نصوص ديني (با تكيه بر قواعد تفسيري، فقه الحديث و علم پزشكي)
217
بررسي تحليلي و تجربي بارگيري چرخ سنگ CBN
218
بررسي تحليلي و تجربي برج خنك‌كننده‌تر به روش موستينكو
219
بررسي تحليلي و تجربي پايداري ربات هاي لامسه اي
220
بررسي تحليلي و تجربي پديده بارگيري چرخ سنگ CBN ويتريفايد در سنگزني سوپر آلياژهاي پايه نيكل
221
بررسي تحليلي و تجربي پديده فلاتر و تعيين سرعت بحراني آن براي يك بال (Wing)
222
بررسي تحليلي و تجربي جريان اكسرژي در يك ديگ بخار و ارائه راهكارهايي جهت كاهش مصرف آب و سوخت
223
بررسي تحليلي و تجربي چروكيدگي در شكل دهي لوله به طرف داخل
224
بررسي تحليلي و تجربي خواص مكانيكي فوم سلول باز تحت بارگذاري استاتيكي
225
بررسي تحليلي و تجربي رفتار كششي پارچه‏ هاي دوجداره و خمش كامپوزيت‏ هاي پايه سيماني تقويت شده با آن
226
بررسي تحليلي و تجربي رفتار مكانيكي فوم ها
227
بررسي تحليلي و تجربي ضربه سرعت پايين روي ساندويچ پنل با رويهي نانوكامپوزيت هيبريدي و هسته فوم
228
بررسي تحليلي و تجربي ضربه سرعت پايين روي صفحات ساندويچي با رويه هاي اپوكسي كربن نانوتيوب عامل دار و - هسته فوم
229
بررسي تحليلي و تجربي ضربه گيرهاي مكانيكي از جنس آلومينيوم تحت بار عرضي
230
بررسي تحليلي و تجربي عملكرد ترموالكتريك در متمركزكننده سهموي خطي مجهز به ردياب براي توليد هم زمان برق و حرارت
231
بررسي تحليلي و تجربي كندانسور صفحه اي
232
بررسي تحليلي و تجربي نيروها در برش مايل
233
بررسي تحليلي و تحقيقي روند آموزش عالي محيط زيست در ايران و روشهاي بهبود كيفيت آن
234
بررسي تحليلي و تصويري پوسترهاي نمايشي تبريز از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي
235
بررسي تحليلي و تصويري معراج نامه هاي دوره ايلخاني و تيموري
236
بررسي تحليلي و تطبيقي آثار عكاسان برجسته طبيعت (قرن 20)
237
بررسي تحليلي و تطبيقي ابعاد اخلاقي مخزن الاسرار نظامي و بوستان سعدي
238
بررسي تحليلي و تطبيقي جايگاه عوامل برون‌متني، در هرمنوتيك كتاب و سنّت، از منظر ابن‌سينا و ملّاصدرا
239
بررسي تحليلي و تطبيقي شاخه هاي عكاسي مطبوعاتي (فتوژورناليسم )
240
بررسي تحليلي و تطبيقي شخصيت در رمان‌هاي مادام بواري، آناكارنينا و شوهرآهوخانم از ديدگاه روانكاوي فرويد
241
بررسي تحليلي و تطبيقي مقتل ناسخ التواريخ سپهر بر اساس مقاتل اوليه تا وفات ابن اعثم كوفي
242
بررسي تحليلي و دلالي رويات اعجاز از ديدگاه معصومين﴿ع﴾
243
بررسي تحليلي و دوره بندي زماني نماهاي شاخص خيابان ولي عصر ﴿ حد فاصل ميدان راه آهن - ميدان ونك ﴾
244
بررسي تحليلي و دوره بندي زماني نماهاي شاخص محور و بافت محدوده ي خيابان انقلاب ﴿ شناسايي الگوهاي نما در دوره هاي مختلف به منظور ارائه ضوابط طراحي جداره ﴾
245
بررسي تحليلي و دوره بندي زماني نماهاي محدوده ﴿ شناسايي الگوهاي مختلف نما در دوره هاي مختلف به منظور ارائه ضوابط ﴾
246
بررسي تحليلي و سطح بندي آموزشي چهار مضراب هاي حسين عليزاده
247
بررسي تحليلي و طراحي مدارهاي هيدروليك
248
بررسي تحليلي و عددي استحكام، سفتي و فركانسي پنل هاي خودروي پلتفرم ملي
249
بررسي تحليلي و عددي پديده حبس شدن گاز در اثر حركت آبده در مخازن گازي-مطالعه تك بلوكه
250
بررسي تحليلي و عددي پراكنش امواج آكوستيك و الاستيك در اثر برخورد با موانع بيضوي و بيضگون
251
بررسي تحليلي و عددي پيرامون جريان و انتقال حرارت روي سطح منقبض شونده يا كشيده شده با سرعت خطي يا غيرخطي
252
بررسي تحليلي و عددي تنشهاي استاتيكي و حرارتي در رينگ كوره هاي دوار
253
بررسي تحليلي و عددي جواب يك معادله ديفرانسيل با مشتقات كسري رهش دارو در سامانه هاي دارورساني مسطح
254
بررسي تحليلي و عددي خمكاري ورق ضخيم
255
بررسي تحليلي و عددي در حل مسائل خميري و خرش در استوانه هاي جدار ضخيم تحت تاثير بارهاي حرارتي و مكانيكي
256
بررسي تحليلي و عددي ضربه پذيري در جاذب هاي انرژي چند سلولي مخروطي تحت بارگذاري مايل
257
بررسي تحليلي و عددي ضربه پذيري در جاذب هاي انرژي چند سلولي مخروطي تحت بارگذاري مايل
258
بررسي تحليلي و عددي كمانش استوانه هاي جدار نازك
259
بررسي تحليلي و كاربردي تاثير فناوري اطلاعات در كيفيت بهره وري كاركنان سازمان
260
بررسي تحليلي و محاسباتي ميرايي لاندائو براي امواج طولي در آمارهاي بولتزمن-گيبس و نافزون ور
261
بررسي تحليلي و مدلسازي عددي رفتار مكانيكي مصالح پاره سنگي
262
بررسي تحليلي و مقايسه اي اجراي دو پيانيست صاحب سبك از اتوداپوس ده شماره نه شوپن در فامينور
263
بررسي تحليلي و مقايسه اي ساختارهاي حلقه قفل شده در فاز سه فاز
264
بررسي تحليلي واژگان، تعبيرات و اصطلاحات در آثار خاقاني ( فرهنگ نامه آثار خاقاني )
265
بررسي تحليلي وتحليلي وتطبيقي البسه محلي كرد نشينان خراسان از منظر طرح ونقش مطالعه موردي:لايين ،قوچان ،سرحد
266
بررسي تحليلي وشبيه‌سازيجريان دوفازيهواي ورودي سيستم فيلتراسيون توربين گازي
267
بررسي تحليلي، عددي و تجربي اثر تلرانس هاي ساخت بر روي مخزن مركب جدار ضخيم
268
بررسي تحليلي، عددي و تجربي جذب انرژي سازه‌هاي مدور تحت بار ضربه‌اي محوري با جهت دهي مسير پارگي
269
بررسي تحليلي-انطباقي آراء مولانا در پانزده حكايت مثنوي با نظريه ي رفتاري درماني عقلاني - هيجاني آلبرت اليس
270
بررسي تحليلي-تطبيقي تدبير منزل در آراء حكماي مسلمان منتخب از فارابي تا ملاصدرا
271
بررسي تحليلي-تطبيقي نقوش انساني وطبيعت گرايانه سفال دوره سلجوقي با ادبيات وساير زمينه هاي فرهنگي
272
بررسي تحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي جو از طريق شاخص هاي تحمل و حساسيت
273
بررسي تحمل به تنش خشكي لاين ها، توده هاي گلرنگ اهلي (Carthamus tinctorious L.) و گلرنگ وحشي (C.Oxacantha
274
بررسي تحمل به خشكي آويشن )T.daenensis.T.vulgaris( به روش اين ويترو
275
بررسي تحمل به خشكي در برخي از ارقام گندم نان، تريتيكاله و تريتي‌پايروم
276
بررسي تحمل به خشكي در ژنوتيپ‌هاي چاودار بومي ايران در مقايسه با ساير غلات علوفه‌اي
277
بررسي تحمل به خشكي در نسل F3 حاصل از تلاقي بين گونه اي گلرنگ اهلي ﴿Carthamus tinctorius﴾ و وحشي﴿C.oxacantha﴾
278
بررسي تحمل به خشكي ژئوتيپ هاي فسكيوي بلند و نتايج گزينش شده آنها از جوامع پلي كراس
279
بررسي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گندم نان درشرايط اين ويترو
280
بررسي تحمل به خشكي گياه تراريخت تنباكوي (Nicotiana Tabacum L.cv.Wisconsin) حاوي ژن P5CS در شرايط كشت در شيشه
281
بررسي تحمل به خشكي و توارث صفات مختلف در جوامع F3 حاصل از تلاقي بين گونه اي گلرنگ اهلي با دو گونه گلرنگ وحشي
282
بررسي تحمل به شوري ارقام مختلف سويا با استفاده از شاخص هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي
283
بررسي تحمل به شوري ارقام يونجه
284
بررسي تحمل به شوري تعدادي از ارقام و توده هاي يونجه در مراحل مختلف رشد
285
بررسي تحمل به شوري در ارقام مختلف چغندر قند
286
بررسي تحمل به شوري در چهار رقم خيار ﴿Cucumis Sativus﴾
287
بررسي تحمل به شوري در ژنوتيپ هاي اميدبخش برنج از طريق هيدروپونيك و ماركرهاي مولكولي
288
بررسي تحمل به شوري گياهان باززايي شده از ريشه تنباكو (Nicotiana rustica L.)
289
بررسي تحمل به شوري و خشكي در توده هاي مختلف اسپرس (onobrychis viciifolia scop)
290
بررسي تحمل پايه هاي به، گلابي و زالزالك به كمبود آهن در كشت بدون خاك
291
بررسي تحمل خشكي در گياه رستاخيزي Notholaena vellea و مطالعه پروتئين پروفايل آن در حين تنش خشكي در مقايسه با گياه غير رستاخيزي Nephrolepsis sp
292
بررسي تحمل خشكي زياد در گياه رستاخيزي Sporobolus elongatus و مطالعه پروتئين پروفايل آن در حين تنش خشكي در مقايسه با گياه حساس S.pyramidalis
293
بررسي تحمل خشكي ژنوتيپ هاي كلزاي پاييزه (Brassica napus L.)
294
بررسي تحمل ژنوتيپ هاي كنجد ﴿Sesamum indicum﴾ به انگل گل جاليز ﴿Orobanche aegyptiaca﴾
295
بررسي تحمل شوري در كالوس ارقام برنج ايراني و انتقال ژن كولين اكسيد از به برنج
296
بررسي تحمل گياه دارويي سنبل الطيب [.Valeriana officinalis L] به علف كش بنتازون تحت تاثير پيش تيمار اسيد سالسيليك
297
بررسي تحمل و جذب زيستي برخي فلزات سنگين توسط انواعي از سويه هاي مخمري
298
بررسي تحول QCD توابع توزيع پارتوني و توابع تركش انتگرالگيري نشده
299
بررسي تحول اختلالات كوانتومي اوليه در فضاي تورميِ جهان اوليه به وسيله‌ي فاز بري
300
بررسي تحول بيان سينمايي
301
بررسي تحول بيان سينمايي
302
بررسي تحول تاب آوري روان شناختي در كودكان و تأثير آموزش تاب آوري روان شناختي بر سلامت روان و شادي كودكان داراي علائم اختلال استرس پس از سانحه ناشي از سوء استفاده جنسي
303
بررسي تحول تكنيكي كاشي در معماري ايران و ترافارد روي كاشي
304
بررسي تحول تكنيكي كاشي در معماري ايران و ترافارد روي كاشي
305
بررسي تحول توابع توزيع گلئون در محيط هسته
306
بررسي تحول در نقاشي اندامين
307
بررسي تحول در نقاشي اندامين (بانگرشي به كارهاي دگاوماتيس )
308
بررسي تحول رفتار مكانيكي ريز كامپوزيت هاي زمينه فلزي توليد شده به روش پيش عمليات روي ذرات تقويت كننده
309
بررسي تحول روابط تركيه و اسرائيل و پيامدهاي آن بر منطقه خاورميانه (2017-1990)
310
بررسي تحول روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي براساس نظريه تحليل سياست خارجي (1395-1380)
311
بررسي تحول ريخت شناسي نيمرخ طولي زير حوضه هاي كرخه
312
بررسي تحول ريزساختار دو فولاد 2205 و 410 پس از كار گرم
313
بررسي تحول زبان شناسي تربيتي به عنوان يك برنامه درسي ميان رشته اي دانشگاهي
314
بررسي تحول زماني triplon در ملكول بنزن و محاسبه ي حالت پايه ي وردشتي RVB پلي اسين ها به روش شبيه سازي مونت كارلوي كوانتومي
315
بررسي تحول ژئومورفولوژيكي ناحيه ساحلي تنگه هرمز ( از كوهستك تا كشتي سازي در غرب بندر شهيد رجايي )
316
بررسي تحول ساختار و زبان رباعي بعد از انقلاب اسلامي
317
بررسي تحول سبكي در اشعار رودكي و ناصرخسرو (100 قصيده آغازين)
318
بررسي تحول سيماي قهرمان در سينماي پس از انقلاب
319
بررسي تحول سيماي قهرمان در سينماي پس از انقلاب
320
بررسي تحول شخصيت قهرمان در هفت پيكر نظامي با تكيه بر الگوي سفر قهرمان جوزف كمپبل
321
بررسي تحول شخصيت قهرمان در هفت‌پيكر نظامي با تكيه بر الگوي سفر قهرمان جوزف كمپبل
322
بررسي تحول كاركردهاي اجرايي در كودكان عادي و ADHD پيش دبستاني و دبستاني 12-5 سال شهر اصفهان
323
بررسي تحول كانتينريزيشن بر حمل و نقل دريايي و بنادر ايران ( مطالعه موردي بندر شهيد رجايي )
324
بررسي تحول مفهوم امنيت در دستور كار بين المللي با تاكيد بر سند توسعه پايدار و اقدامات عملي دولت ها(2018-2000)
325
بررسي تحول مفهوم مصونيت سران دولت ها با تاكيد بر قضيه رييس جمهور سودان در ديوان كيفري بين المللي
326
بررسي تحول مهاجرت در استان چهار محال و بختياري بين سالهاي 1335 تا 1370
327
بررسي تحول نظام ارزش هادربين دانشجويان دختردانشگاه پيام نورساوه (ورودي 85-84 و 88-87)
328
بررسي تحول نقوش فرش افشار در كرمان
329
بررسي تحول هنر مينا
330
بررسي تحول هنر مينا
331
بررسي تحول و تطور نقوش محرابي
332
بررسي تحول و تكوين هنر گرافيك در دوران قاجار
333
بررسي تحول وتطور ترمه در يزد
334
بررسي تحولات اجتماعي اصفهان بر اساس روزنامه ي زاينده رود 1332-1327 ق/1914-1909 م
335
بررسي تحولات اخير صفحه آرايي مجله در دنيا
336
بررسي تحولات امواج الكترومغناطيسي با استفاده از متدFDTD
337
بررسي تحولات بهره برداري هاي زراعي پيرامون كلان شهرهاي منطقه اي (شانديز مشهد)
338
بررسي تحولات بهره برداري هاي زراعي پيرامون كلان شهرهاي منطقه اي دهستان شانديز مشهد
339
بررسي تحولات تئاتر دفاع مقدس و تبليغات آن ﴿از 1359 تا 1386﴾
340
بررسي تحولات تاريخ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ني‌ريز از سقوط صفويه تا پيروزي انقلاب اسلامي
341
بررسي تحولات تاريخي انديشه سياسي شيعه در دوره صفوي ﴿با تكيه بر چالش هاي فكري محقق كركي و شيخ ابراهيم قطيفي﴾
342
بررسي تحولات تاريخي ايالت كرمان از سقوط صفويان تا پايان دوره زنديه .
343
بررسي تحولات تاريخي حوزه ي مرزي كرمانشاه مابين دو جنگ جهاني(1914- 1939)
344
بررسي تحولات تاريخي واهميت استراتژيكي جزيره قشم از نظر منطقه صاي وبين المللي در عصر قاجاريه )7971 م 4291-. م (.
345
بررسي تحولات تجارت در بنادر و سواحل جنوب ايران از ورود اسلام تا قرن نهم هجري
346
بررسي تحولات جزيره ي قشم از تشكيل حكومت صفويه تا پايان حكومت پهلوي﴿1357ه.ش-907ه.ق﴾
347
بررسي تحولات جمعيتي در توسعه كالبدي شهر مطالعه موردي شهر نور85-65
348
بررسي تحولات جمعيتي شهرستان كاشان از سرشماري سال 1335 تا سرشماري نمونه اي سال 1370
349
بررسي تحولات خانواده در طي فرآيند گذار جمعيتي با تاكيد بر كشور ايران
350
بررسي تحولات دستورشناسي زبان فارسي
351
بررسي تحولات دهه اخير مجسمه و نقش برجسته در ايران
352
بررسي تحولات دهه اخير مجسمه و نقش برجسته درايران
353
بررسي تحولات روابط اتحاديه اروپا و امريكا در خاورميانه و پيامدهاي آن بر ايران ( 2005 - 200)
354
بررسي تحولات روحي شخصيت ها در آثار عطار نيشابوري
355
بررسي تحولات ريز ساختاري در فولاد زنگ نزن آستنيتي 316 حين نورد داغ
356
بررسي تحولات ريزساختاري و اثر پالس دوم جوشكاري مقاومتي نقطه اي در فولاد استحكام بالاي پيشرفتهTRIP
357
بررسي تحولات زباني متون حقوق خانواده ايران از انقلاب مشروطه تا 9831 با رويكرد نشانه شناسي فرهنگي /حقوقي .
358
بررسي تحولات ژئومورفولوژي حوضه رودخانه الوند وتهيه نقشه ژئومورفولوژي آن
359
بررسي تحولات ژئومورفولوژيك دلتاي رودخانه دالكي
360
بررسي تحولات ژئومورفولوژيكي گنبدهاي نمكي شمال شرق اردكان
361
بررسي تحولات سرمايه اجتماعي و پيامدهاي اقتصادي آن در ايران
362
بررسي تحولات سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر رشد اقتصادي ﴿1372-1388﴾
363
بررسي تحولات سياست خارجي هندوستان در قبال افغانستان بعد از حادثه 11 سپتامبر
364
بررسي تحولات سياسي ، اجتماعي سلجوقيان روم ﴿707-470ه.ق/1307-1077ميلادي﴾
365
بررسي تحولات سياسي اجتماعي شهر اصفهان در دوره رضاشاه ( 1320-1304 ش / 1941-1925م)
366
بررسي تحولات سياسي ايران در دهه اول انقلاب اسلامي بر اساس خاطرات رجال سياسي ايران
367
بررسي تحولات سياسي مصر در زمان جانشينان محمدعلي پاشا تا روي كارآمدن نظام جمهوري در اين كشور ﴿1369-1265ه.ق/1953-1848م﴾
368
بررسي تحولات سياسي و اجتماعي بخارا و سمرقند در دو قرن اول هجري
369
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي سلجوقيان عراق ﴿ 590-511 ه.ق﴾
370
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي سيرجان از ورود اسلام تا انقراض قاجاريه ﴿ 1343-24-ه ق﴾
371
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كهگيلويه از آغاز صفويه تا پايان زنديه﴿907-1209ه.ق﴾
372
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنكي فارس در دوره اتابكان سلغزي ﴿685-543﴾
373
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي اصفهان از ابتداي دوره قاجاريه تا روي كار آمدن ناصرالدين شاه (1193-1264 هجري قمري)
374
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و فرهنگي بندر لنگه از تشكيل حكومت صفويه تا پايان حكومت پهلوي﴿ 1357 ه.ش-880 ه.ش﴾
375
بررسي تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اصفهان در دوران ايلخانيان ( 656 - 736 ه ق / 1258 - 1335 م )
376
بررسي تحولات شهر نشيني و پيامدهاي اجتماعي آن در ايران (1375-1355)
377
بررسي تحولات شهرنشيني و پيامدهاي اجتماعي آن در ايران (1375-1355)
378
بررسي تحولات صنعت و اختراعات در غرب و مقايسه با اوضاع سياسي ايران و عللي چند از عقب ماندگي ايران
379
بررسي تحولات طرح و نقش فرش دستباف نايين در گذر زمان
380
بررسي تحولات طرح و نقش و رنگبندي قالي كاشان در صد سال اخير
381
بررسي تحولات فازي آنيل بين بحراني فولاد مارتنزيتي و فريت - مارتنزيت نورد سردشده
382
بررسي تحولات فازي و ايجاد ساختارهاي دوگانه نانو/فوق ريز دانه در آلياژ Al6061 حين نورد تبريدي و فرايند اصطكاكي اغتشاشي
383
بررسي تحولات فازي و خواص مغناطيسي نانو ذرات سيستم colfe2o3 شده به روش آلياژهاي سازي مكانيكي
384
بررسي تحولات فازي و ريز ساختار ها در يك فولاد ميكرو آلياژي حاوي Ti و Nb به روش هاي ديلاتومتري و متالوگرافي
385
بررسي تحولات فازي و ريزساختار كامپوزيت TiC-SiC به روش سل ژل و امكان تشكيل MAX Phase
386
بررسي تحولات فرهنگي چهارمحال و بختياري از آغاز سلسله قاجاريه تا پايان سلسله پهلوي﴿ 1174-1357 ه.ش﴾
387
بررسي تحولات فرهنگي سينماي ايران ژژژ0 قبل و بعد از انقلاب )
388
بررسي تحولات فرهنگي سينماي ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي
389
بررسي تحولات فضايي - كالبد بافت فرسوده شهر سبزوار با رويكرد توسعه پايدار شهري ( نمونه موردي : محدوده شرق كال عيد گاه )
390
بررسي تحولات فضايي - كالبدي بافت فرسوده شهر سبزوار با رويكرد توسعه پايدار شهري (نمونه موردي : محدوده شرف كال عيد گاه (
391
بررسي تحولات فكري و تربيتي رويكرد آموزش همگاني از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
392
بررسي تحولات فكري و تربيتي رويكرد آموزش همگاني از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
393
بررسي تحولات فكري و تربيتي رويكرد نخبه پروري از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
394
بررسي تحولات فكري و تربيتي رويكرد نخبه پروري از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
395
بررسي تحولات قالي بافي در اردكان با تكيه بر بازار داخلي و خارجي و جايگاه آن در بازار فرش
396
بررسي تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در خصوص علم قاضي ومستندات ومنابع آن و تطبيق آن با فقه اماميه
397
بررسي تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب 92 درخصوص علم قاضي و مستندات و منابع ان و تطبيق ان با فقه اماميه
398
بررسي تحولات كالبدي روستاهاي واقع در مسير اكوتوريسم شهر اروميه در بازه زماني 10ساله
399
بررسي تحولات كالبدي شهر قروه براي تعيين جهات گسترش آتي ان بااستفاده ازGIS, RS
400
بررسي تحولات كميك استريپ در نشريات فكاهي و سرگرمي ايران از انقلاب اسلامي ايران تا كنون
401
بررسي تحولات كيفي فيلمبرداري در سينماي ايران
402
بررسي تحولات گونه هاي موسيقي خياباني در تهران طي دهه هاي 80 تا 90
403
بررسي تحولات مباني جرايم حدي در حقوق كيفري ايران با تÊكيدي بر قانون جديد مجازات اسلامي
404
بررسي تحولات محلات مسكوني روستايي (مطالعه موردي:روستاي ينقاق شهرستان گاليكش)
405
بررسي تحولات مذهبي بختياري ها در دوران معاصر ﴿1324ق- 1357/1906م- 1979﴾
406
بررسي تحولات مذهبي عصر اولجايتو
407
بررسي تحولات منطقه ي خشت از زنديه تا انقلاب اسلامي 1133هش تا 1357هش
408
بررسي تحولات نقش فرش مشهد دريك صد سال اخير
409
بررسي تحولات هنر حصيربافي معاصر استان مازندران و مقايسه ي آن با كشور اندونزي
410
بررسي تحولات هنر در دوره بعد از اسلام
411
بررسي تحولات هنري جنبش استوديويي شيشه و تأثير آن بر هنر شيشه معاصر
412
بررسي تحولات و نوآوري فرش‌هاي معاصر ( ايران/ كشور آذربايجان)
413
بررسي تحولجامعه روستايي با تاكيد قضايي شدن مناقشات روستاييان مطالعه موردي بخش مركزي كاشمر
414
بررسي تحولي ‌‌‌‌‌‌‌نظم‌جو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يي هيجان بر اساس ابعاد شناختي، هيجاني، رفتاري و تدوين الگوي بومي ‌آن در كودكان چهار تا دوازده ساله شهر تهران
415
بررسي تحولي تغيير ويژگي هاي شخصيت بر اساس اهداف و برنامه هاي زندگي در دوره ي بزرگسالي در حال ظهور
416
بررسي تحولي تفكر راانتزاعي و خردمندي از دوره نوجواني تا سالمندي در شهر اصفهان
417
بررسي تحولي حافظه كاذب و رابطه آن با هوش، معدل، فراخناي حافظه، توانايي تصويرسازي ذهني و توجه ديداري و تاثير تصويرسازي ذهني و تكرار بر حافظه كاذب پسران 6-11 ساله شهر اصفهان
418
بررسي تحولي رابطه باور هاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران با بخشش خود و ديگران از نوجواني تا بزرگسالي درحال پيدايش
419
بررسي تحولي رابطه شناخت اجتماعي و درك مفهوم دروغ در كودكان مقاطع مهدكودكي، پيش دبستاني و كلاس دوم مدارس ابتدايي
420
بررسي تحولي كاركردهاي حافظه سرگذشتي و رابطه آن با وضوح خودپنداره، دورنماي آينده و ويژگي هاي شخصيتي در طول بزرگسالي
421
بررسي تحولي گفتار شخصي در كودكان و تاثير آموزش گفتار شخصي بر عملكردهاي اجرايي و شناختي
422
بررسي تحوّل حضور نويسنده در داستانهاي معاصر فارسي
423
بررسي تحوّلات در نحوۀ بازنمايي منظومه هاي ليلي و مجنون و خسرو و شيرينِ نظامي گنجوي در قاليهاي تصويري ايران از دورة قاجار تا امروز
424
بررسي تحويل مورفولوژيكي ﴿تخلخل﴾ و شناسايي آن در ترريس پلي ﴿ميتل متاكريلدت﴾
425
بررسي تخريب الياف نايلون6 و پلي استر توسط نور ماوراء بنفش
426
بررسي تخريب اموال عمومي در فقه و حقوق موضوعه
427
بررسي تخريب پذيري بيولوژيك فاز آلي واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه
428
بررسي تخريب پلي كاپرولاكتن در حلالهاي مختلف
429
بررسي تخريب پيش رونده در سازه هاي بتن آرمه به روش آناليز Push down [پوش داون]
430
بررسي تخريب پيشرونده سازه هاي بتن آرمه تحت بار انفجار
431
بررسي تخريب تحت شرايط مختلف و عوامل موثر بر آن
432
بررسي تخريبِ توف هاي آتش‌فشاني معماري صخره كندِ روستاي تاريخي كندوان به‌منظور ارائه راهكارهاي حفاظتي در سطوح بيروني خانه هاي سنگي
433
بررسي تخريب حرارتي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتاني
434
بررسي تخريب حرارتي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتاني ترموپلاستيك الاستومر
435
بررسي تخريب شيميايي سه رنگدانه ؛ اخرا ، زنگار ، سفيد آب شيخ در تزيينات معماري
436
بررسي تخريب فوتوكاتاليتيكي پارانيتروفنول با استفاده از سوسپانسيون TiO2
437
بررسي تخريب فوتوكاتاليتيكي رنگ‌هاي آلي توسط نانوكامپوزيت پلي‌اكسومتالات تنگستوفسفريك اسيد (H3PW12O40) قرار گرفته بر روي اوره فرمالدهيد به روش الحاقي و مطالعة رفتار الكتروشيميايي آن
438
بررسي تخريب فوتوكاتاليستي رنگزاي راكتيو آبي13 توسط نانوالياف اكسيدروي اصلاح شده با نقره و گرافن اكسايد احيا شده
439
بررسي تخريب فوتوكاتاليستي رنگزاي راكتيو آزو (C.I. Reactive Blue 13) با استفاده از نانوالياف Ag-ZnO/CNT
440
بررسي تخريب مكانيكي غشاي تبادل پروتون پلي اتر اتر كتون سولفونه در چرخه هاي رطوبتي و دمايي
441
بررسي تخريب ميكروبي پنبه ايران (رقم ساحل )
442
بررسي تخريب ويتامين ŸC در حضور آب و نانو ذرات زينك اكسيد و ايزومري شدن آن با روش هاي محاسباتي
443
بررسي تخريب ويتامين C در شرايط مختلف و مطالعات نظري برهمكنش هاي درون و بين مولكولي ويتامين C با استفاده از محاسبات شيمي كوانتومي
444
بررسي تخصصي موتور هواپيما ايران-140
445
بررسي تخصيص آب سد زاينده رود تحت تاثير تغييرات اقليمي با نگرش به بهينه سازي منابع و مصارف آب
446
بررسي تخصيص بهينه فضاي اجاري در مراكز خريد شهر(مطالعه موردي: اصفهان سيتي سنتر)
447
بررسي تخصيص منابع در سيستم هاي بي سيم مبتني بر رله و OFDM
448
بررسي تخفيف قضايي مجازات در حقوق كيفري ايران و انگلستان
449
بررسي تخلخل وب هيبريدي پلي آميد 6 و پلي وينيل الكل بعد از انحلال پلي وينيل الكل
450
بررسي تخليه سيلو از روش محيط پيوسته به روش حل عددي
451
بررسي تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از روش (RESPONSE FRERUENCY STANDETILL)
452
بررسي تخمين عمر خستگي قطعات ناچدار به روش توزيع تنش اطراف ناچ (Volumetric)
453
بررسي تداخل امواج توليد شده توسط كشتي و محاسبه مقاومت موج سازي
454
بررسي تداخل امواج ضربه و لايه مرزي
455
بررسي تداخل بين شبكه هاي ماهواره اي
456
بررسي تداخل پي هاي سطحي مجاور با بارهاي نامساوي
457
بررسي تداخل زبانهاي فارسي و عربي در يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان سوم به دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان دزفول
458
بررسي تداخل نحوي، واژگاني و آوايي كردزبانان كلهر ساكن كرمانشاه به هنگام تكلم به زبان فارسي معيار
459
بررسي تداخل هم كاناله در سيستمهاي مخابرات سيار سلولي با روش CDMA
460
بررسي تداخلات متوسط و شديد دارويي در بيماران بستري در بخش هاي نفرولوژي و پيوند كليه مركز آموزشي درماني رازي رشت
461
بررسي تداخلات نحوي و واژگاني دانش آموزان دو زبانه بر اساس نظريه لويي آلتوسر
462
بررسي تداوم حيات نقوش ايران باستان در هنر اسلامي ﴿با مطالعه موردي نقوش ايلامي﴾
463
بررسي تداوم نقش مايه هاي ظروف دوران ساساني در دوره اسلامي ﴿ تا پايان سلجوقيان ﴾
464
بررسي تداوم و برش پرشي در سينما
465
بررسي تدريس استراتژي هاي يادگيري زبان توسط مدرسان ايراني زبان انگليسي
466
بررسي تدريس مستقل دروس دوره ي ابتدائي از ديدگاه معلمان ابتدائي
467
بررسي تدليس و كلاهبرداري در حقوق ايران
468
بررسي تدوين فيلم داستاني از منظر روانشناسي شناختي
469
بررسي تدوين فيلم داستاني از منظر روانشناسي شناختي
470
بررسي تدوين مديريت استراتژيك منابع انساني در مجتمع بندري شهيد رجايي
471
بررسي تذكير تانيث و تانيث تذكير در اسناد
472
بررسي ترابرد اسپين در پيوندهاي گرافيني دو لايه
473
بررسي ترابرد اسپين و بار در يك شبكه مثلثي از نانو حلقه هاي كوانتومي
474
بررسي ترابرد اسپيني در پيوندهاي گرافيني با سدهاي متفاوت
475
بررسي ترابرد الكترون از طريق نانوديسك هاي گرافيني , electron transport through graphene nanodisks
476
بررسي ترابرد الكترون هاي نسبيتي در ساچمه استوانه اي در همجوشي به روش اشتغال سريع
477
بررسي ترابرد الكتروني در نانونوار فسفرين در حضور ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي
478
بررسي ترابرد الكتريكي در لايه گرافين در تقريب فاز اتفاقي
479
بررسي ترابرد الكتريكي در لايه گرافين در تقريب فازي اتفاقي
480
بررسي ترابرد بار در شبكه يك بعدي نانوحلقه هاي كوانتومي با پايه گرافين در حضور ميدان مغناطيسي
481
بررسي ترابرد بار و اسپين از پيوندگاههاي گرافيني ساده و فرومغناطيسي در حضور ناخالصي
482
بررسي ترابرد بار و اسپين در دو نانو حلقه ي كوانتوميكوپل شده درحضور اثر آهارانف كشر و ناخالصي
483
بررسى ترابرد باليستيك اسپين و بار در حضور رابطها با جفت شدگي اسپين-مدار قوي
484
بررسي ترابرد در ساختارهاي مقياس نانو با استفاده از روش هاي نظريه ميدان هاي كوانتومي
485
بررسي ترابرد كوانتومي الكتريكي در نانو ساختارهاي با پايه ي سيليسين
486
بررسي ترابرد مغناطيسي روي سطح يك عايق توپولوژيك
487
بررسي ترابردالكترون در نانوحلقه كوانتومي با پايه گرافين در حضور برهم‌كنش راشبا
488
بررسي ترادف در واژگان قرآني بر پايه سياق (مورد مطالعه: واژگان حرف باء)
489
بررسي ترادف در واژگان قرآني بر پايه سياق (مورد مطالعه: واژگان حرف ثاء)
490
بررسي ترادف در واژگان قرآني بر پايه ي سياق (مورد مطالعه واژگان حرف همزه )
491
بررسي ترادف در واژگان قرآني بر پايه ي سياق (مورد مطالعه:واژگان حرف تاء)
492
بررسي تراز انرژي و اگزرژي موتور اشتعال جرقه¬اي سه استوانه مجهز به پرخوران
493
بررسي تراز پايه در قاب هاي خمشي و مهار شده داراي زيرزمين
494
بررسي ترازمندي آب دشت دامنه با تأكيد بر عناصرهيدرواقليم
495
بررسي ترازهاي انرژي هسته توسط گروههاي لي تحت تقارن دفورمه , Study of nuclear energy levels by deformed symmertry lie groups
496
بررسي تراژدي در تاتر كلاسيك يونان باستان و تاتر مدرن
497
بررسي تراست در نازلهاي متقارن دو بعدي
498
بررسي ترافيك در تقاطع هاي كلان شهر رشت با توجه به عملكرد پليس و دوربينهاي نظارتي
499
بررسي ترافيك دريايي در محدوده استان هرمزگان با تاكيد بر ميزان تردد و تنوع شناور
500
بررسي ترافيك سوئيچ هاي كم ظرفيت در شهرها و روستاهاي ايران
501
بررسي ترافيكي سيستم هاي ارتباط سيار
502
بررسي تراكم استخواني در خانم هاي يائسه مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي
503
بررسي تراكم استخواني و ماركرهاي بيوشيمي استخوان در بين دو گروه مصرف كننده كاربامازپين و والپروات سديم به دليل تشنج در مقايسه با نمونه سالم ايراني در شهر يزد
504
بررسي تراكم استخواني و ماركرهاي بيوشيمي استخوان در بين دو گروه مصرف كننده كاربامازپين و والپروات سديم به دليل تشنج در مقايسه با نمونه سالم ايراني در شهر يزد
505
بررسي تراكم بافت بر رفتار شكل دهي پارچه هاي تاري- پودي تك لايه مورد استفاده براي كامپوزيت ها
506
بررسي تراكم پذيري و زينترينگ پودر كامپوزيتي آلومينا- زيركونياي تهيه شده به روش هيدروترمال
507
بررسي تراكم پذيري و زينترينگ پودر كامپوزيتي آلومينا- زيركونياي تهيه شده به روش هيدروترمال
508
بررسي تراكم پذيري و سينتر پودر كامپوزيتي مولايت- زيركونياي تهيه شده به روش هيدروترمال
509
بررسي تراكم در زير سازي راه و چگونگي كنترل آن
510
بررسي تراكم ريز عروق خوني در پلئومورفيك آدنوما و موكواپيدرموئيد كارسينوماي غدد بزاقي با استفاده از نشانگرCD34
511
بررسي تراكم معدني استخوان در بيماران سيروتيك ارجاع شده به بيمارستان رازي رشت از سال 1388- 1390
512
بررسي تراكم نووناگل در حضور كاتاليست Nano-Al2O3/BF3و سنتز تك ظرف 2- آمينو-3- سيانو پيريدين ‌ها در شرايط نوين
513
بررسي تراكينگ آنتن هاي كلاس آ و بي سيستم هاي ارتباطات ماهواره اي اينتلست
514
بررسي ترانزيستورهاي اثرميداني مبتني بر نانونوارهاي گرافين و سيليسين در حضور اثر راشبا
515
بررسي ترانسفورماتور هاي توزيع در شبكه شعاعي توسط رله ديجيتالي در منبع
516
بررسي ترانسفورماتورهاي خشك و روغني و مقايسه و يژگي هاي آن ها ﴿از نظر فني و اقتصادي﴾
517
بررسي ترانسو نيرو و طراحي با استفاده از مبدل كرنش سنج
518
بررسي تراوايي يكي از حوضه هاي نفتي جنوب با استفاده از نگاره هاي چاه پيمايي
519
بررسي تراوش بازوي خاكي 15 خرداد
520
بررسي تراوش حاصل از پوشش بتني كانالهاي آبياري با تركيب پوسته شلتوك
521
بررسي تربيت اجتماعي از ديدگاه علامه ملامحسن فيض كاشاني
522
بررسي تربيت اخلاقي از ديدگاه غزالي و ملاصدرا
523
بررسي تربيت اخلاقي از ديدگاه كانت، علامه محمدتقي جعفري و ابوعلي سينا
524
بررسي تربيت اخلاقي ازديدگاه كانت، علامه جعفري و ابن سينا
525
بررسي تربيت ديني والدين بر رشد اجتماعي فرزندان
526
بررسي تربيت عرفاني از منظر علامه محمدتقي جعفري
527
بررسي تربيت عقلاني از ديدگاه شهيد مطهري
528
بررسي ترتيب توليد در مجموعه هاي طبيعي وحقيقي
529
بررسي ترتيب يادگيري و تاثير زمان مادري بر يادگيري جملات شرطي توسط فراگيران انگليسي فارسي زبان
530
بررسي ترجمة «حال» در پنج جزء اول قرآن در ترجمه هاي انصاريان ، فولادوند و معزي
531
بررسي ترجمه «حال» در پنج جز اول قرآن در ترجمه هاي انصاريان، فولادوندي ومعزي
532
بررسي ترجمه متون مطبوعاتي از انگليسي به فارسي بر مبناي رويكرد تحليل گفتمان ژان دُليل (مكتب پاريس)
533
بررسي ترجمه متون مطبوعاتي از انگليسي به فارسي بر مبناي رويكرد تحليل گفتمان ژان دُليل (مكتب پاريس)
534
بررسي ترجمه نيمه دوم كتاب نحن و تراث فارس
535
بررسي ترجمه هاي فيتز جرالد و براون و نيكلسون و سهم ايشان در معرفي زبان و ادبيات پارسي بجهانيان
536
بررسي ترجمه ي آيات جهاد در قرآن كريم در ترجمه هاي انگليسي قرن هاي 17 و 18 ميلادي
537
بررسي ترجمه‌ي ماشيني افعال مركب جداشدني از فارسي به انگليسي در چارچوب دستور وابستگي
538
بررسي ترجيحات مردم و متخصصان در ارتباط با ابعاد بصري و كالبدي مطلوبيت فضاي شهري ﴿ نمونه موردي شهر تهران ﴾
539
بررسي ترس از ارزيابي در AC به عنوان ميانجي در رابطه ي پهناي نقش و ساختار سازماني با فرآيند اثربخشي استراتژيك و تحليل كيفي آن
540
بررسي ترس از دندانپزشكي كودكان 3-8ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقي يزد درسال1395-1396
541
بررسي ترس ونگراني از آزمون سراسري در بين دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي در شهرستان بوشهر درسال 83
542
بررسي ترسيب كربن در الكترود آند پيل‌هاي سوختي اكسيد جامد
543
بررسي ترسيم گرانهاي خوشه اي
544
بررسي ترك خوردگي بين دانه اي در جوشكاري فولادهاي زنگ نزن آستنيتي
545
بررسي ترك در مخازن جداره نازك
546
بررسي ترك ماتريسي در صفحه مركب سه لايه
547
بررسي ترك هاي انجمادي مرتبط با جوش فولادهاي زنگ نزن آستنيتي
548
بررسي ترك هاي انجمادي و ترك حالت مايع در فرايند جوشكاري
549
بررسي ترك هاي بين لايه اي تحت بار پادصفحه اي ديناميكي
550
بررسي ترك هاي ناشي از خستگي در عرشه هاي ارتوتروپيك پل هاي فولادي و روش هاي مقاوم سازي آن
551
بررسي ترك هاي ناشي از خوردگي توام با تنش در لوله هاي نفتي زيرزميني
552
بررسي تركيب اسيدهاي چرب بافت مثانه در بيماران مبتلا به سرطان مثانه
553
بررسي تركيب بندي حلزوني در نگاره هاي ايراني از مغول تا زند
554
بررسي تركيب بندي و رنگ در نقاشي قهوه خانه قاجار
555
بررسي تركيب بندي و فضاسازي آيات قرآن در ابنيه اسلامي اصفهان﴿مسجد حكيم اصفهان﴾
556
بررسي تركيب بندي وچيدمان طرح ورنگ فرشهاي بختياري
557
بررسي تركيب پذيري و هتروزيس در لاين ها و تركيبات سينگل كراس ذرت شيرين و فوق شيرين (ŸZea mays L. varsaccharata)
558
بررسي تركيب پذيري، هتروزيس وتعيين پارامترهاي ژنتيكي صفات مختلف كلزا(Brassica napus L.) با استفاده از روش لاين در تستر در شرايط رطوبتي متفاوت
559
بررسي تركيب جمعيت شاغل برحسب بخشهاي اقتصادي ووضعيت شغلي و فعاليت افراد در شهر جم
560
بررسي تركيب سازي نظامي در مخزن الاسرار
561
بررسي تركيب شيميايي ، قابليت هضم توليد گاز و عملكرد كاه در كلش گندم حاصل از تراكم هاي كشت ، ارقام و توده هاي ژنتيكي مختلف گندم
562
بررسي تركيب شيميايي لينگنين واثر آن بر قابليت هضم كربو هيدرات ها وپروتئين در اقلام غذايي رايج در ايران
563
بررسي تركيب عملكرد ملخ چهار پره اي ماموتور توربو پراپ
564
بررسي تركيب مود IوIIوIII شكست در يك ماده ترد
565
بررسي تركيبات آسفالتني در مخازن آسماري و بنگستان ميدان رگ سفيد با استفاده از تكنيك ftir جهت زون بندي مخازن هيدروكربني
566
بررسي تركيبات اسانس و تنوع ژنتيكي رازيانه هاي ايراني (ّFoeniculum vulgare Mill.) با استفاده از نشانگرهاي SRAP و موفولوژيك
567
بررسي تركيبات باز شيف و كاربرد آن در ساخت الكتروديون گزين نقره
568
بررسي تركيبات سرب و روي و انتخاب دو تركيب از آنها و ارائه طرح Pilot براي هر كدام
569
بررسي تركيبات شيميايي ارقام مختلف لوبياي معمولي )Phaseolus vulgaris l.(
570
بررسي تركيبات شيميايي اسانس بذر دو گياه دارويي بومي استان يزد (زيره سياه ، زيره سبز)
571
بررسي تركيبات شيميايي فرار و توتال فنولي گياه مريم نخودي در جمعيت هاي مختلف استان فارس
572
بررسي تركيبات شيميايي گياه كتان ساقه، بذر
573
بررسي تركيبات شيميايي و اسانس گياه نعناع در اكولوژي هاي مختلف ايران
574
بررسي تركيبات شيميايي و خواص ضد باكتري گياهان دارويي تربت جام , investigation of chemical composition and antibacterial effect essential oils of medicinal plants of torbat jam
575
بررسي تركيبات شيميايي، گوارش پذيري ارزش غذايي محصول فرعي پسته خشك و سيلو شده در تغذيه نشخواركنندگان
576
بررسي تركيبات طبيعي موجود در عصاره گياه Artemisia khorassanica فلور بومي ايران و شيمي دارويي تاثيرات ضدمالاريايي آن بر Plasmodium berghei در مدل تني
577
بررسي تركيبات فرار در ميوه وسرشاخه سه گونه گياه دارويي ارس Juniperus communis ، Juniperus excelsa و Juniperus sabina با روشهاي مختلف آزمايشگاهي
578
بررسي تركيبات موجود در اسانس ميوه گياه بنه (Pistacia atlantica Desf. Subsp . mutica﴾
579
بررسي تركيبات موجود در گياه زنجبيل و شناسايي آنها با استفاده از كروماتوگرافي و طيف سنج جرمي
580
بررسي تركيبات و شاخص هاي تعيين كننده امكان اختلاط روغن هاي زيتون ايراني با روغن ساير منابع گياهي
581
بررسي تركيببندي رنگ در تصويرسازيهاي كتاب شاهنامه ي بايسنقري بر اساس مدل رنگي مانسل
582
بررسي ترمو هيدروليكي راكتورهاي آب سبك و اثرات آن بر وضعيت ديناميكي راكتور
583
بررسي ترمو.ديناميكي برهم كنش پلي اكسوموليبدات با داكسي ريبونو كلئيك اسيد به روش هاي الكتروشيمي و اسپكتروسكپي
584
بررسي ترموپلاستيك الاستومرهاي برپايه MDPE / PP
585
بررسي ترموديناميك ،سينتيك و همدماي جذب زيستي رنگ هاي ائوزين Y و ائوزين B از محلول هاي آبي توسط مخمرSacharomyces cerevisiae
586
بررسي ترموديناميك استخراج كادميم توسط رزين از محلول اسيد سولفوريك
587
بررسي ترموديناميك و گذارهاي فاز سياهچاله ها در حضور ثابت كيهانشناسي متغير
588
بررسي ترموديناميك و گذارهاي فاز سياهچاله ها در حضور ثابت كيهانشناسي متغير براي مدل هاي گرانشي گاوس- بونت و لاولاوك در ابعاد بالا
589
بررسي ترموديناميك واكنش هاي تشكيل كمپلكس بين ليگاند دي بنزو 18 كرون 6 با كاتيون هاي پتاسيم ، سديم ولانتانيم در مخلوط حلال هاي چند جزيي غير مائي به روش هدايت سنجي , Termodynamic study of complexation reactions between potassium , sodium and lantanium cations with dibenzo-81-crown-6 in multiplet mixed nanoaqueous solvents using a conductometric method
590
بررسي ترموديناميك، ايزوترم جذبي و اثر بازدارندگي تركيب تيازولي بر خوردگي استيل خط لوله 65X در محلول HCl به روش¬هاي الكتروشيميايي
591
بررسي ترموديناميك، ايزوترم جذبي و اثر بازدارندگي تركيب شيف سنتزي بر خوردگي آلومينيم ٧0٧5 در محيط سديم كلريد 5/٣ درصد به روش هاي الكتروشيميايي
592
بررسي ترموديناميكبرهمكنش يون روي با پروتئين آنهيدراز كربنيك در دماهاي 300 ، 310 و 320 كلوين
593
بررسي ترموديناميكي اثر آتش بر روي كامپوزيتهاي پايه پليمر
594
بررسي ترموديناميكي استحاله هاي آلوتروپيك در نانو كريستال هاي فلزي و شبيه سازي ديناميك مولكولي آن
595
بررسي ترموديناميكي استخراج روي، نيكل و منگنز توسط رزين از محلول اسيد سولفوريك
596
بررسي ترموديناميكي افزايش پايداري امولسيون آسفالتين توسط سورفكتانت و نانوذره
597
بررسي ترموديناميكي پايداري فازي در آلومينيوم نانو ساختار با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
598
بررسي ترموديناميكي تعادلات فازي در فرآيند استخراج فوق بحراني
599
بررسي ترموديناميكي جذب پروتئين بر روي سطوح پليمري با كاربردهاي ويژه
600
بررسي ترموديناميكي جذب دياكسيدكربن در مخلوط حلالهاي آميني
601
بررسي ترموديناميكي چيلر تراكمي هوا خنك با كمپرسورپيچي (Screw)
602
بررسي ترموديناميكي حذف فنل توسط خاك جاذب مواد آلي (O.C)
603
بررسي ترموديناميكي خواص بعضي از سيستم هاي چند سازنده اي در صنايع نفت با استفاده از معادله حالت زنجير چرخنده ها
604
بررسي ترموديناميكي رشد دانه در ساختار نانو كريستالي فلزات به همراه شبيه سازي هاي اتمي
605
بررسي ترموديناميكي رفتار گذراي عملكرد بخاري سمند در شرايط بد آب و هوايي
606
بررسي ترموديناميكي سامانه پلي لاكتيك اسيد- پلي يورتان در حضور عوامل اصلاح كننده زنجير و نانو لوله كربني
607
بررسي ترموديناميكي سيال هاي چگال توسط معادله هاي حالت ويريال گونه
608
بررسي ترموديناميكي سيستم هاي چند واكنشي
609
بررسي ترموديناميكي -سينتيكي اتواكسيداسيون سالسيد آلدئيد در مخلوط تولوئن و بنزن
610
بررسي ترموديناميكي عاري‌سازي مس از ناخالصي سرب به روش تصفيه حرارتي
611
بررسي ترموديناميكي فرآيند جدايش پروتئين ها در سيستم هاي دو فازي آبي
612
بررسي ترموديناميكي فرايند رشد دانه در فلزات نانو ساختار با حضور عناصر افزودني بوسيله شبيه سازي ديناميك مولكولي
613
بررسي ترموديناميكي فرايندهاي احتراق در سامانه زباله سوز و طراحي خط توليد سوخت مشتق از زباله شهري
614
بررسي ترموديناميكي كاركرد مشعل هاي غير اتمسفريك با سوخت گاز طبيعي
615
بررسي ترموديناميكي محلول هاي پليمري حاوي مشتقات سلولز استات با استفاده از مدل محلول هاي منظم تراكم پذير به منظور ساخت غشاهايي بر پايه ي مشتقات سلولزي
616
بررسي ترموديناميكي محلول هاي پليمري حاوي مشتقات سلولز استات و اثر اين عوامل بر ساخت غشاهاي بر پايه مشتقات سلولزي
617
بررسي ترموديناميكي مخازن هواي فشرده در خطوط انتقال آب
618
بررسي ترموديناميكي مكانيزم جذب در ژديده گرفتگي بيولو‍ ژيكي غشا بااستفاده از مدل سه تايي پروتئين، پلي ساكاريد و هيوميك اسيد
619
بررسي ترموديناميكي و تجربي تاثير حضور نمك بر كشش سطح فصل مشترك آب و نفت و پايداري امولسيون
620
بررسي ترموديناميكي و تعادلي سيستم دوفازي آبي شامل پلي پروپلين گلايكول 527 و نمك
621
بررسي ترموديناميكي واكنش برخي تركيبات آهن2و آهن3 با پيريدين در آب
622
بررسي ترموديناميكي واكنشهاي انتقال پروتون و ديمري شدن در فاز گازي به وسيله طيف سنج تحرك يوني (IMS)
623
بررسي ترموستاتها و طراحي يك نمونه ترموستات موتورهاي احتراق داخلي
624
بررسي ترموسينتيكي سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز
625
بررسي ترموهيدروليكي حادثه ورود هوا به رآكتور PBMR
626
بررسي ترميم نقص جزئي استخوان پس از پيوند اتولوگ سلولهاي استرومايي مغز استخوان در موش صحرائي
627
بررسي ترمينالهاي زميني و VSAT
628
بررسي تروماهاي چشم در بيماران بستري شده بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد از مهرماه 71 لغايت مهرماه 74
629
بررسي تروماهاي چشم در بيماران بستري شده بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد از مهرماه 71 لغايت مهرماه 74
630
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مجروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون طي مدت دو سال از اول فروردين 61 لغايت اول فروردين 1363
631
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مجروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون طي مدت دو سال از اول فروردين 61 لغايت اول فروردين 1363
632
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون از فروردين 61 لغايت فروردين 1363
633
بررسي تروماي Blunt شكم و عوامل همراه آن در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني پورسيناي رشت از مهرماه 1373 لغايت شهريور ماه 1375
634
بررسي تروماي بيني در بيمارستان توتونكاران رشت
635
بررسي تروماي روده در بيماران ترومايي بستري در بيمارستان شهيد رهنمون و افشار كه مورد عمل جراحي اورژانس قرار گرفته اند(سال 1367 الي 1375)
636
بررسي تروماي روده در بيماران ترومايي بستري در بيمارستان شهيد رهنمون و افشار كه مورد عمل جراحي قرار گرفته اند ﴿سال 1367 الي 1375﴾
637
بررسي تريبولو‍ژيكي چرخدنده هاي سامانه حركتي پرس مكانيكي جهت تعيين علل سايش آنها
638
بررسي تزئينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند
639
بررسي تزئينات پوشش پهلوانان زورخانه: دوره معاصر
640
بررسي تزئينات حرم مطهر حضرت عبدالعظيم (ع )
641
بررسي تزئينات درهاي چوبي چند امامزاده در تهران و ساخت يك جفت در چوبي گره چيني با آلت بندي خاتم
642
بررسي تزئينات ديواري زمان صفوي در اصفهان روش تخمه درآوري وتنگ بري
643
بررسي تزئينات ديواري زمان صفوي دراصفهان روش تخمه درآوري و تنگ بري
644
بررسي تزئينات سر درب جور جير اصفهان
645
بررسي تزئينات سر درب مسجد جورجير اصفهان
646
بررسي تزئينات گچ بري مسجد جامع ورامين به منظور طراحي و ساخت زيورآلات دست ساز
647
بررسي تزئينات مسجد جامع فريومد
648
بررسي تزئينات معماري اسلامي در نگارگري كمال الدين بهزاد
649
بررسي تزئينات مقابر دوره سلجوقي در ايران
650
بررسي تزئينات نقاشي سه بنا از يك مقطع تاريخي "خانه بروجردي، خانه طباطبايي ، خانه عطارها"
651
بررسي تزئينات هندسي ايوان شمالي مسجد جامع اصفهان (صفه درويش) به‌منظور استفاده در طراحي مبلمان داخلي چوبي معاصر
652
بررسي تزئينات وابسته به معماري ( گچبري ) زمان قاجار " منزل قديمي شيخ الاسلام "
653
بررسي تزئينات وابسته به معماري ( گچبري ) زمان قاجار " منزل قديمي شيخ السلام "
654
بررسي تزئينات وابسته به معماري اسلامي (گچبري)در (محراب مسجد جامع ورامين ) قرن هشتم
655
بررسي تزريق اسمولول تزريقي در كاهش درد پس از عمل جراحي ارتوپدي ساق در بيمارستان پورسينا، در سال 1390
656
بررسي تزريق پذيري پي سنگ و طراحي پرده آب بند سد خاكي ارداك
657
بررسي تزريق پذيري توده سنگ و طراحي پرده آب بند ساختگاه سد غدير در استان چهار محال و بختياري
658
بررسي تزريق پذيري توده سنگها در ساختگاه سد گيوي با توجه به ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي
659
بررسي تزريق توام بخار - دي اكسيد كربن در يك مخزن نفت سنگين شكاف دار ايران
660
بررسي تزريق گاز در مخازن تركيبي
661
بررسي تزريق گاز در ميدان نفتي P
662
بررسي تزريق گاز هاي هيدروكربوري و غير هيدروكربوري (N2 , CO2) بر افزايش راندمان در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
663
بررسي تزلزل احساسي زنان و مردان مطلقه در بخش بندپي غربي ، شرقي و بخش لاله آباد بابل
664
بررسي تزيينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند حفاظت و مرمت قسمتي از تزئينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند
665
بررسي تزيينات عمارت كاخ گلستان به منظور طراحي در فرش
666
بررسي تزيينات گچبري امامزاده عبدالله كودزر به منظور ساخت نورآذين هاي سراميكي
667
بررسي تزيينات وابسته به معماري اسلامي ﴿گچبري﴾ در محراب مسجد جامع ورامين قرن هشتم
668
بررسي تساوي فضاهاي توابع روي نيم گروههاي نيم توپولوژيك و گروههاي توپولوژيك
669
بررسي تست تحمل گلوكز در بيماران تالاسمي
670
بررسي تست هاي پتروگرافي در آناليز مغزه هاي نفتي
671
بررسي تست هاي تائيديه كشتي در صنايع دريايي ايران
672
بررسي تست هاي غير مخرب
673
بررسي تست هاي گذاري فشاري مخازن شكافدار نفتي ايران
674
بررسي تست هاي مخرب و غير مخرب بر روي ملات بتن پيش آكنده
675
بررسي تستهاي بيوشيميايي و تعيين ارتباط آنها در مبتلايان به كم كاري و پركاري تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان كرمان در سال 1387
676
بررسي تستهاي غيرمخرب در سازه هاي جوشي و كاربردي روش راديگرافي
677
بررسي تسلسل و توالي فرهنگي گونسپان تپه ملاير با تاكيد بر دوره گودين III و IV
678
بررسي تسليح ماسه به عنوان خاكريز پشت ديوار حايل توسط لاستيك هاي فرسوده خرد شده
679
بررسي تسهيم راز كوانتومي چند نفره
680
بررسي تشابه سازي جريان مغشوش لايه اختلاط در اعداد رينولدز بالا به روش گردابه ها و روش مونت ـ كارلو
681
بررسي تشبيه در غزليات سيف فرغاني
682
بررسي تشبيهات و استعاره ها در ديوان عمعق بخاري
683
بررسي تشخيصي شش ماهه علل پلورال افيوژن اگزوداتيو بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
684
بررسي تشخيصي شش ماهه علل پلورال افيوژن اگزوداتيو بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
685
بررسي تشديد دوگانه در ميكروحلقه‌ي جفت شده به موجبر متناهي
686
بررسي تشديدميزرسيكلوترون توسط مجموعه اي از معادلات با مقياس بندي جهاني
687
بررسي تشريح و بافت شناسي گونه هاي جنس Hypericum L. در ايران
688
بررسي تشعشع منابع محدود در مجاورت ساختارهاي متناوب با استفاده از روش ASM و روش ممان
689
بررسي تشعيرهاي موجود در مرقع گلشن در كتاب شاهكارهاي نگارگري ايران و الهام از آن جهت اجراي كار عملي
690
بررسي تشكليل كمپلكس موركسيد با يونهاي قليايي خاكي بروش اسپكتروفتومتري در آب- متانول و كمپلكس شده 18- كراون -6 با يونهاي قليايي خاكي به روش پلاروگرافي رقابتي در مخلوط آب- استونيتريل
691
بررسي تشكيل "گروههاي كنترل كيفيت " در محيطهاي صنعتي ايران
692
بررسي تشكيل CNT درجاي (In-Situ) در بدنه‌هاي MgO-C
693
بررسي تشكيل آلومينايد تيتانيم به روش آلومينايزينگ فاز گازي
694
بررسي تشكيل اتحادهاي استراتژيك در صنايع نساجي
695
بررسي تشكيل اسپينل در حضور ذرات نانو هميت در سيستم آلومينا - منيزيا
696
بررسي تشكيل اكسيدها در حين معرفي ذوب به درون قالب و تاثير آن بر كيفيت محصولات نهايي
697
بررسي تشكيل بلور بتا در پلي پروپيلن در اثر نانو افزودني پليمري و اعمال ميدان جريان: تبيين نقش تحول بلور بتا به بلور آلفا در ترآوائي و خواص مكانيكي فيلم
698
بررسي تشكيل تركيب بين فلزي MoSi2 و كامپوزيت MoSi2-10Vol. % Zro2 طي دو فرايند سنتز احتراقي و آلياژ سازي مكانيكي
699
بررسي تشكيل تركيب بين فلزي TiCr2 از طريق احياي همزمان اكسيدهاي تيتانيم و كروم
700
بررسي تشكيل تركيبات بين فلزي مس و آلومينيوم پودري از روش سنتز احتراقي انفجاري
701
بررسي تشكيل خانواده از نظر اقتصادي
702
بررسي تشكيل رسوب آسفالتين در ديواره چاههاي استخراج، خطوط لوله انتقال و تجهيزات فراورش نفت و گاز
703
بررسي تشكيل ساختار بسيار مفيد K-K- pp و ﴿1405) در برخورد پروتون هاي پر انرژي
704
بررسي تشكيل ساختار هاي بزرگ مقياس كيهاني : رهيافت نيوتني و نسبيتي
705
بررسي تشكيل فاز عايق توپولوژيك در نانوساختاري آلياژي Cu*Au1-*Inte2 (x=0.025,0.5,0.75,1)
706
بررسي تشكيل فاز كورديريت در كاستهاي نسوز
707
بررسي تشكيل فاز مايع از فاز بخار از ديدگاه ساختار نانو
708
بررسي تشكيل كامپوزيت درجا Al/Mg2Si به روش نيمه جامد
709
بررسي تشكيل كمپلكس برخي عناصر واسطه و ليگاند 2-( 2و 4- دي نيتروفنيل ) هيدرازون - فنيل -متيل - فنيل آمين
710
بررسي تشكيل كمپلكس دو شيف باز سنتز شده ي جديد با كاتيونهاي مختلف با روش مدل كردن در قالب و خاصيت حسگري آنها براي يونهاي آهن
711
بررسي تشكيل كمپلكس هاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن- آلفا اپوكسي كتون
712
بررسي تشكيل كمپلكس هاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن- آلفااپوكسي كتون
713
بررسي تشكيل لايه ها ي تركيب بين فلزي در فصل مشترك فولاد گرم كارH13 و آلياژ آلومينيوم AS,V3G
714
بررسي تشكيل لايه هاي تركيب بين فلزي در فصل مشترك فولاد گرم كار H13 و آلياز آلومينموم AS9U3G (معادل A380 )
715
بررسي تشكيل لبه انباشته در سوراخكاري ارتعاشي آلومينيوم ...
716
بررسي تشكيل ليزر فيبري بريلوئن-اربيوم چند طول موجي بوسيله تقويت كننده فيبر نوري ،آلاينده به اربيوم بر پايه بيسموت
717
بررسي تشكيل نانولايه كلسيم فسفاتي در روش بايو ميمتيك
718
بررسي تشكيل هيدرات هاي گازي با استفاده از تكنيك شبيه سازي ديناميك مولكولي
719
بررسي تشكيل و پايداري تياليت حاوي افزودني mgo حاصل از روش سل - ژل در دو اتمسفر اكسيدي و احيايي
720
بررسي تشكيل و خواص كاربردي كلسيم آلومينات
721
بررسي تشكيلات اداري حكومت زنديه
722
بررسي تشكيلات نظامي در دوره رضاشاه
723
بررسي تشنج طي ماههاي آذر، دي، بهمن و اسفند 72 و 71 و فروردين 72 و 73
724
بررسي تشويق وترغيب نوجوانان و جوانان به نماز در سيره ي معصومين عليه السلام
725
بررسي تشويه جزئي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه و اثر آن روي عيار مات
726
بررسي تصاوير HS با استفاده از روش هاي جداسازي كور منابع
727
بررسي تصاوير پزشكي در حوزه چند جمله اي هاي آشوب
728
بررسي تصاوير جام ارجان از ديدگاه نمايش
729
بررسي تصاوير چاپ سنگي در كتاب صدپند
730
بررسي تصاوير دنباله دار ﴿كميك استريپ﴾ در نشريات آمريكا در دو دهه اخير
731
بررسي تصاوير روي جلد كتابهاي درسي
732
بررسي تصاوير روي جلد كتابهاي درسي
733
بررسي تصاوير شاهنامه اي قرن 7و8 ه .ق
734
بررسي تصاوير شاهنامه هاي قرن 7،8 ه.ق
735
بررسي تصاوير عاشقانه خمسه نظامي و هفت اورنگ جامي ﴿مكتب تبريز صفوي﴾
736
بررسي تصاوير علمي كتاب الحشايش ﴿مكتب بغداد﴾ دوره عباسي
737
بررسي تصاوير فاز fMRI با استفاده از تكنيك Averaged-BOSS
738
بررسي تصاوير فني در احاديث نبوي با تكيه بر دو كتاب حديثي (رياض الصالحين و نهج الفصاحه )
739
بررسي تصاوير كتاب " حمله حيدري"
740
بررسي تصاوير كتاب مفاتيح الارزاق
741
بررسي تصاوير گلستان سعدي محفوظ در كتابخانه چستربيتي دوبلين با رويكرد آيكونوگرافي
742
بررسي تصحيح ضريب توان و اثرات آن
743
بررسي تصرف شركاء در مال مشاع
744
بررسي تصريف در گويش كردي سنندجي
745
بررسي تصفيه بيولوژيكي پساب به شيوه لجن فعال ) با رويكردي بر حذف فلزات سنگين (
746
بررسي تصفيه پذيري پساب پتروشيمي تندگويان به روش الكتروشيميايي
747
بررسي تصفيه پذيري شيرابه دفنگاه زباله با استفاده از فرآيند لخته سازي الكتريكي
748
بررسي تصفيه پساب حاوي كروم توسط قارچها و بهبود شرايط جذب و مطالعه سينتيك
749
بررسي تصفيه پساب فلزات سنگين با استفاده از سازه بي بافت استبرق و نانوالياف كيتوسان
750
بررسي تصفيه پسابهاي صنعتي
751
بررسي تصفيه زميني شيرابه كمپوست كارخانه ي كود آلي اصفهان و تاثير كاربرد زئوليت
752
بررسي تصميمات مراجع قضايي ايران در خصوص تصرف عدواني كيفري
753
بررسي تصنيف ها و ريتمهاي خانقاهي كردستان
754
بررسي تصور زنان از بدن ﴿ مطالعه موردي: زنان 18 تا 40 سال كياسر﴾
755
بررسي تصورات دانشجويان از مراسم عزاداري امام حسين (ع ) بررسي موردي: مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
756
بررسي تصوير در آثار روزبهان بقلي با تكيه بر عبهرالعاشقين و كشف الاسرار
757
بررسي تصوير ديو در تصوير سازيهاي شاهنامه ﴿ دوران تيموري و صفوي ﴾
758
بررسي تصوير ديو در نگارگري دوره تيموري با رويكرد كهن الگويي
759
بررسي تصوير ذهني مخاطبان كوچه رسوليان
760
بررسي تصوير زن در ديوارنگاره هاي كاخ چهلستون اصفهان
761
بررسي تصوير سازي اسطوره هاي ايراني قبل از اسلام
762
بررسي تصوير سازي اسطوره هاي ايراني قبل از اسلام
763
بررسي تصوير سازي دفترچه هاي راهنما
764
بررسي تصوير سازي كتب پزشكي از صدر مسيحيت تا قرن 18 ميلادي
765
بررسي تصوير سازي كتب ديني گروه سني كودك و نوجوان ﴿آثار ده تن از تصويرگران به نام پس از انقلاب﴾
766
بررسي تصوير سازي كودك
767
بررسي تصوير سازي مجلات كودكان﴿دهه1350تا1380﴾
768
بررسي تصوير سازي مذهبي وقصص قرآني
769
بررسي تصوير سازي معاصر با تاكيد بر هويت ايراني
770
بررسي تصوير سازي ها و نمادهاي فال تاروت﴿اسرار آميز﴾
771
بررسي تصوير سازي هاي عاميانه دوره قاجار با نگاهي به موجودات خيالي ﴿ عجايب المخلوقات ﴾
772
بررسي تصوير سازي هاي كتاب هزار و يك شب صنيع الملك
773
بررسي تصوير سازي هاي مذهبي براي كودكان
774
بررسي تصوير شعر در شعر نزار قباني
775
بررسي تصوير طبيعت در ديوان پروين اعتصامي
776
بررسي تصوير طبيعت در ديوان پروين اعتصامي
777
بررسي تصوير مادرانگي از نظرگاه تحولات اجتماعي در هنر بعد از 1960
778
بررسي تصوير مرگ نامداران در ﴿شاهنامه ي محمد جوكي﴾
779
بررسي تصوير مهاجران افغان در مطبوعات ايران از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
780
بررسي تصوير نام تجاري شركت ايساكو در ذهن مصرف كنندگان با استفاده مدل هويت و تصوير كاپفرر در سطح شهر
781
بررسي تصوير نوازندگان و آلات موسيقي روي آثار سفالي و فلزي دوره سلجوي
782
بررسي تصويرسازي با تاكيد بر تصويرسازي كتاب جهت گروه سني نوجوان
783
بررسي تصويرسازي حشرات در كتاب خواص الحيوان
784
بررسي تصويرسازي سه بعدي و كاربرد آن در تصاوير كتاب كودك
785
بررسي تصويرسازي سياه و سفيد در مطبوعات كودك و نوجوان
786
بررسي تصويرسازي شمايل پيامبران اولوالعزم در كتاب هاي مصور ديني از دوره قاجار تا امروز
787
بررسي تصويرسازي علمي آبزيان در سه دهه اخير كشور آمريكا
788
بررسي تصويرسازي علمي در كتب درسي﴿علوم دوره راهنمايي﴾
789
بررسي تصويرسازي كتابهاي درسي (دوران ابتدائي )
790
بررسي تصويرسازي كتابهاي درسي (دوران ابتدايي )
791
بررسي تصويرسازي متون كهن در كتابهاي درسي و غيردرسي كودكان و نوجوانان
792
بررسي تصويرسازي هاي علي قلي خويي در كتاب چاپ سنگي بختيارنامه
793
بررسي تصويرسازي هاي كتب علمي جا نورشناسي دوره اسلامي در ايران
794
بررسي تصويرگري براي بزرگسالان در ادبيات معاصر ايران ﴿1350 - 1380 ه.ش﴾
795
بررسي تصويرگري قصه هاي حضرت ابراهيم(ع) براي كتاب كودك
796
بررسي تصويرگري هاي ديوان حافظ ﴿دوران صفوي و قاجار﴾
797
بررسي تصويرنگاري در حكمت مشاء و حكمت اشراق
798
بررسي تصويري اثر نگاشتهاي مختلط بر روي صفحه مختلط
799
بررسي تصويري اسطوره هاي آفرينش ايراني
800
بررسي تصويري افسانه ها در ايران با استفاده از فضاي هنري دوره قاجار
801
بررسي تصويري تابلوهاي موسسات ، فروشگاههاي شهر تهران
802
بررسي تصويري چند نگاره از جامع التواريخ محفوظ در كتابخانه دانشگاه ادينبورگ
803
بررسي تصويري روشهاي مخلوط كردن با هدف بهبود كارايي در صنايع سراميك
804
بررسي تصويري سكه هاي دوره ساسانيان
805
بررسي تصويري عناصر چهارگانه ﴿آب، باد، خاك، آتش﴾ در فرهنگ مردم سيستان
806
بررسي تصويري مهاجرت و تاثير آن در آثار نقاشي
807
بررسي تصويري مهاجرت و تاثير آن در آثار نقاشي
808
بررسي تصويري نشريه دانشگاه انقلاب
809
بررسي تصويري نقوش برجسته و ظروف ايران در هفت قرن نخست اسلامي .
810
بررسي تضعيف فوتوني در حفاظ هاي بتن سنگين حاوي سنگ دانه هاي هماتيتي و باريتي به صورت چند لايه و مخلوط Investigation of gamma ray attenuation in multi layered an​d mixture heavyweight concrete shields containing hematite an​d barite aggregate
811
بررسي تطابق آثار تغييرات جريان نقدي پول با ديدگاههاي نظام ارزشي اسلام
812
بررسي تطابق استراتژي اقيانوس آبي و حاكميت باليني در بيمارستان فوق تخصصي هاشمي نژاد تهران
813
بررسي تطابق لبه اي دو ماده پركننده انتهاي ريشه،MTA وسراميك سرد توسط SFM
814
بررسي تطابق نتايج راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مقايسه با پري اپيكال ديجيتال در ارزيابي ميزان تحليل استخوان در قسمت هاي خلفي و قدامي ماگزيلا و منديل
815
بررسي تطبيق پذيري بيماران تحت درمان پروتز كامل در دانشكده دندانپزشكي رشت
816
بررسي تطبيق روشهاي پيش بيني
817
بررسي تطبيق گوشه اي از اساطير يونان و ايران
818
بررسي تطبيق و مقايسه ي سير روح ملكوتي در سيرالعباد سنايي و منطق الطير عطار
819
بررسي تطبيق ويژگي هاي صحاح سته و كتب اربعه از نظر دانشمندان فريقين
820
بررسي تطبيق يا عدم تطبيق شاغل شغل با شرايط احراز شغل و تاثير آن بر انگيزش شغلي كاركنان صنايع فولاد اهواز
821
بررسي تطبيقي - تاريخي موانع نهادي توسعه اقتصادي در ايران
822
بررسي تطبيقي " جبر و اختيار" از منظر امام خميني ﴿ره﴾ و فخر رازي
823
بررسي تطبيقي "انديشه امامت " در تفسيرهاي مفاتيح الغيب ، روح المعاني ، مجمعالبيان و الميزان
824
بررسي تطبيقي "تشخيص" در شعر و در قرآن و روايات
825
بررسي تطبيقي "تشخيص" در شعر و در قرآن و روايات
826
بررسي تطبيقي "فرزندپروري" در روانشناسي و شيوه هاي "تربيت فرزند" در اسلام
827
بررسي تطبيقي «پرده ي نئي» اثربهرام بيضايي با حكايات مشابه آن در متون كهن فارسي
828
بررسي تطبيقي «نامه‌هاي عاشقانه» از جبران خليل جبران با «چهل نامه‌ي كوتاه به همسرم» از نادر ابراهيمي
829
بررسي تطبيقي آثار فارسي محمد غزالي با گلستان و بوستان سعدي
830
بررسي تطبيقي آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و ساير كشورها
831
بررسي تطبيقي آثار گئورگه گروس و لوئي فردينان سلين در سالهاي بين دو جنگ
832
بررسي تطبيقي آثار و احكام غصب در فقه اماميه و فقه حنفيه
833
بررسي تطبيقي آثار و قواعد مجازات هاي تعزيري منصوص و غيرمنصوص شرعي
834
بررسي تطبيقي آثارحقوقي مترتب برموت درمذاهب اسلامي , study effects legal of death in the islamic religion
835
بررسي تطبيقي آثارمحمد سياه قلم و بهمن محصص
836
بررسي تطبيقي آداب و رسوم اجتماعي و فرهنگي در ويس و رامين و ليلي و مجنون
837
بررسي تطبيقي آداب و رسوم شيعي ﴿عزاداري، زيارت، جشن ها و انتظار﴾ مردم كرمان در عصر قاجار با دوره كنوني
838
بررسي تطبيقي آداب و رسوم عاميانه در گلستان سعدي و فيه ما فيه مولوي.
839
بررسي تطبيقي آرا اخلاقي محمدتقي مصباح يزدي و عبدالكريم سروش
840
بررسي تطبيقي آراء تربيتي هنري جيرو و محافظه كاران
841
بررسي تطبيقي آراء تفسير نمونه ومن وحي اقرآن نسبت به حضور اجتماعي زن
842
بررسي تطبيقي آراء روسو و پياژه در زمينه رشد اخلاقي
843
بررسي تطبيقي آراء سه متفكر جهان اسلام در خصوص فرهنگ و تمدن غرب (اقبال لاهوري، سيد قطب و فرديد)
844
بررسي تطبيقي آراء سيوطي و آيت الله معرفت پيرامون «نسخ»
845
بررسي تطبيقي آراء شيخ طوسي و ابوحنيفه در مبحث نكاح با تاكيد بر كتاب الخلاف
846
بررسي تطبيقي آراء گوته در كتاب رنگ با انديشه اشراقي شيخ اشراق
847
بررسي تطبيقي آراء ملاصدرا و ابن عربي در مورد ارتباط فضا و قدر الهي با اختيار انسان
848
بررسي تطبيقي آراي پروفسور مصطفي ابراهيم زلمي و علامه خويي در نسخ
849
بررسي تطبيقي آراي تربيتي شهيد مطهري با نظرات ژان پياژه و لارنس كلبرگ در باب تحول اخلاقي
850
بررسي تطبيقي آراي جزايي آيات عظام سيدروح الله الموسوي امام خميني، سيدعلي خامنه اي و سيدمحمود هاشمي شاهرودي با قانون مجازات اسلامي (1392)
851
بررسي تطبيقي آراي كلامي دو مفسر معاصر قرآن، علامه طباطبايي و عبدالحسين طيب (مورد مطالعه: معاد شناسي )
852
بررسي تطبيقي آراي كلامي علامه طباطبايي و عبدالحسين طيب (مورد مطالعه: توحيد)
853
بررسي تطبيقي آرمان شهر افلاطون و يوتوپياي تامس مور
854
بررسي تطبيقي آرمانشهر در شعر جميل صدقي زهاوي وقيصر امين پور
855
بررسي تطبيقي آزمون بسته و سي در ارزيابي توانش هم آيي زبان آموزان ايراني
856
بررسي تطبيقي آسيب شناسي انقلاب اسلامي ايران از منظر علي اكبر هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي
857
بررسي تطبيقي آشنايي زدايي در كليله و دمنه فارسي و متن عربي ابن مقفع
858
بررسي تطبيقي آموزش از دور ايران و ژاپن
859
بررسي تطبيقي آموزش از راه دور ايران و انگلستان
860
بررسي تطبيقي آموزش تئاتر در دانشگاههاي امريكا،انگلستان و ايران﴿با نگرش ويژه به برنامه ي كارشناسي ارشد﴾
861
بررسي تطبيقي آموزش محيط زيست در برنامه درسي متوسطه دوم ايران و چند كشور منتخب به منظور ارائه برنامه درسي آموزش محيط زيست براي كشور
862
بررسي تطبيقي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران و كشور فرانسه
863
بررسي تطبيقي آموزش وپرورش كشور ايران با آموزش و پرورش كشور انگلستان
864
بررسي تطبيقي آموزشي تئاتر در دانشگاههاي امريكا ، انگلستان و ايران " با نگرش ويژه به برنامه ي كارشناسي ارشد
865
بررسي تطبيقي آموزشي تئاتر در دانشگاههاي امريكا ، انگلستان و ايران " با نگرش ويژه به برنامه ي كارشناسي ارشد
866
بررسي تطبيقي آموزه هاي اخلاقي درادبيات ايران وكره جنوبي(باتاكيد بر10داستان ازقصه هاي عاميانه ايران وكره جنوبي)
867
بررسي تطبيقي آموزه هاي تربيتي نظريه باز سازي گرايي و نظريه نقادي
868
بررسي تطبيقي آموزه هاي متداكتينگ و سيستم استانيسلاوسكي با تاكيد بر آثار لي استراسبرگ، استلا آدلر، مايزنرو استاتيسلاوسكي
869
بررسي تطبيقي آموزه هاي متداكتينگ و سيستم استانيسلاوسكي با تاكيد بر آثار لي استراسبرگ،استانيسلاوسكي با تاكيد بر آثار لي استراسبرگ،استلا آدلر، مايزنرواستانيسلاوسكي
870
بررسي تطبيقي آموزه هاي همگون و ناهمگون مولانا در مثنوي واشودرآثارش در زمينه عشق و شادي
871
بررسي تطبيقي آواز اصفهان در رديف آقاحسينقلي و رديف دوره عالي استاد علي اكبر شهنازي
872
بررسي تطبيقي آواز سيد علي اصغر كردستاني با رديف موسيقي ايران
873
بررسي تطبيقي آيات الاحكام روزه از ديدگاه اماميه و اهل سنت
874
بررسي تطبيقي آيات تربيتي سوره لقمان از ديدگاه علامه طباطبايي(ره) و آيت الله مكارم شيرازي
875
بررسي تطبيقي آيات جبر واختيار در تفسير كبير والميزان
876
بررسي تطبيقي آيات ولايت از ديدگاه سيد قطب ﴿تفسير في ظلال القرآن﴾ و علامه طباطبايي ﴿تفسير الميزان﴾
877
بررسي تطبيقي آيين تربيت فرزند در خلال كتب ادبي بوستان ،گلستان و قابوسنامه
878
بررسي تطبيقي آيين تربيت فرزند در خلال كتب ادبي بوستان، گلستان و قابوسنامه
879
بررسي تطبيقي آيين دادرسي جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران و انگليس
880
بررسي تطبيقي آيين دادرسي كيفري در مذاهب زرتشت و اسلام و حقوق موضوعه
881
بررسي تطبيقي آيين دبيري در چهارمقالة نظامي عروضي با نامههاي عبدالحميد كاتب و ابن مقفّع
882
بررسي تطبيقي آيين هاي اساطيري "داوري ايزدي" در ايران و هنر
883
بررسي تطبيقي اباحۀ تصرّف در منابع طبيعي از منظر فقه و حقوق موضوعه
884
بررسي تطبيقي ابعاد تربيت در گلستان سعدي و نهج البلاغه
885
بررسي تطبيقي اثاركمال الدين بهزاد بااشعار سبك خراساني ﴿منوچهري دامغاني وفرخي سيستاني﴾
886
بررسي تطبيقي اثر اندازه دولت بر فساد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه با تاكيد بر نهادها
887
بررسي تطبيقي اثر متن و زمينه اجتماعي بر انديشه سياسي علماي معاصر شيعه﴿ سه مكتب سياسي سامرا، نجف، قم﴾
888
بررسي تطبيقي اثر نيروي انساني آموزش ديده در دو سطح عمومي و عالي بر رشد اقتصادي ايران از سال1355 الي 1391
889
بررسي تطبيقي اثرات استفاده جوانان از فضاهاي مجازي بر زيست پذيري فضاهاي شهري محله اي ( نمونه موردي : فاز 4 شهرك غرب و محله بريانك )
890
بررسي تطبيقي اثرات اقتصادي و اجتماعي تجارت الكترونيكي و ارائه راهكارهايي براي بهره گيري از اين فرصتها در اقتصاد ايران
891
بررسي تطبيقي اثرات بافت كالبدي در امنيت اجتماعي حوزه ها و نواحي شهري (مطالعه موردي: محلات شهر اميركلا)
892
بررسي تطبيقي اثرات بافت كالبدي در امنيت اجتماعي حوزه ها و نواحي شهري (مطالعه موردي: محلات شهر اميركلا)
893
بررسي تطبيقي اثرات صادرات نفتي و غير نفتي بر رشد اقتصاد ايران در دوره زماني 1357-1393
894
بررسي تطبيقي اثرگذاري دولت و جامعه مدني در فرايند نوسازي ايران وژاپن (0231-7421)
895
بررسي تطبيقي اجراي حدود از نظر مذاهب خمسه .
896
بررسي تطبيقي اجراي خط مشي تحول فرهنگي در دانشگاه با فرامين و راهبردهاي ابلاغي مقام معظم رهبري
897
بررسي تطبيقي اجزاي نفقه ي زوجه در فقه اسلامي
898
بررسي تطبيقي احكام اعسار زوج از پرداخت مهريه و نفقه در فقه و قوانين موضوعه
899
بررسي تطبيقي احكام جنين خارج از رحم در فقه اماميه و مذاهب اسلامي
900
بررسي تطبيقي احكام حجر در فقه اسلامي با قوانين جمهوري اسلامي ايران
901
بررسي تطبيقي احكام حضانت در مذاهب پنج گانه
902
بررسي تطبيقي احكام عقد نكاح دائم و موقت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
903
بررسي تطبيقي احكام فقهي - حقوقي طلاق در ايران - انگليس و آمريكا ( انواع طلاق - حضانت ) , the comparative study of islamic jurisprudence divorce laws in iran, england and america.) different types of divorce-divorce laws-custody(
904
بررسي تطبيقي احكام معادن در فقه اماميه و شافعيه
905
بررسي تطبيقي اختلاط كاربري ها در فضاي شهري خيابان و راهكارهاي افزايش آن (نمونه موردي : بلوار جهاد و بلوار واعظ)
906
بررسي تطبيقي اخلاق از منظر نسبي با مطلق بودن در مثنوي و نهج البلاغه
907
بررسي تطبيقي اخلاق حرفه اي معلمي از ديدگاه شهيد ثاني و امام محمدغزالي
908
بررسي تطبيقي ادبيات فانتزي كودك در زبان فارسي و انگليسي
909
بررسي تطبيقي ادله اثبات كيفري در حقوق ايران و مصر
910
بررسي تطبيقي اذن زوجه از زوج در فقه و حقوق موضوعه
911
بررسي تطبيقي اراء ابن سينا ،ملاصدرا و ديويد هيوم در باب ادراكات
912
بررسي تطبيقي اراده امر والا، امر قدسي و تجربه ديني نزد اتو و شوپنهاور
913
بررسي تطبيقي ارتباط دين با عقل و علم ﴿ از نقطه نظر مطالعه تطبيقي نظريات ايان باربور و جوادي آملي﴾
914
بررسي تطبيقي ارتباط سازگاري اجتماعي با وضعيت فرهنگي اجتماعي خانواده ها در بين زنان شاغل و غير شاغل شهر دزفول (مطالعه موردي: كوي فرهنگ شهر شرقي)
915
بررسي تطبيقي ارتباط غيركلامي در داستان معاصر (مطالعه ) » روز قتل رئيس جمهور « و » شب نشيني باشكوه « مور
916
بررسي تطبيقي ارتداد در فقه مقارن و حقوقه موضوعه
917
بررسي تطبيقي ارث از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
918
بررسي تطبيقي ارث از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
919
بررسي تطبيقي ارزش اثباتي ادلّه در حقوق كيفري ايران و اساسنامة ديوان بين¬المللي كيفري
920
بررسي تطبيقي ارزش ها در فلسفه اسلامي و فلسفه ليبراليسم و دلالت هاي آن در تربيت اخلاقي
921
بررسي تطبيقي ارزش هاي بصري در بازنمايي زنان در آثار نقاشان در شش دهه ي گذشته
922
بررسي تطبيقي ارزش هاي حاكم در حكومت علوي و اموي
923
بررسي تطبيقي ارزشهاي ويژه گره چيني بكار رفته در خانه هاي قاجار تهران و صفويه اصفهان
924
بررسي تطبيقي ارسال رسل از منظر چند متفكر معاصر ﴿بازرگان، حائري يزدي، امام خميني ﴿ره﴾، علامه طباطبايي ﴿ره﴾﴾
925
بررسي تطبيقي ازدواج موقت و ازدواج مسيار
926
بررسي تطبيقي استاندارد پارك ها و فضاي سبز شهر اصفهان با استانداردهاي موجود ( نمونه ي موردي: فضاي سبز حاشيه ي زاينده رود)
927
بررسي تطبيقي استانداردهاي طراحي سازه كشتي ( ABS و DNV )
928
بررسي تطبيقي استاندارهاي DSL
929
بررسي تطبيقي استعاره در غزليات حافظ و مولوي از منظر معني‌شناسي شناختي
930
بررسي تطبيقي استعاره هاي شناختي اشعار تركي و فارسي شهريار
931
بررسي تطبيقي استقلال شرط داوري
932
بررسي تطبيقي استقلال هند و انقلاب اسلامي ايران از منظر سياسي و اجتماعي
933
بررسي تطبيقي اسطوره رستم در روايات شفاهي مردم زابل و متون كهن فارسي
934
بررسي تطبيقي اسطوره رستم در شاهنامه فردوسي و الماس خان كندوله اي
935
بررسي تطبيقي اسطوره مسيح و كاركرد آن در شعر بدر شاكر السيّاب و احمد شاملو
936
بررسي تطبيقي اسطوره هاي آفرينش در خاورميانه بين النهرين ايران و مصر
937
بررسي تطبيقي اسطوره هاي فرشهاي دوران صفوي و قاجار
938
بررسي تطبيقي اسطوره و نماد در سرودههاي خليلحاوي و سهراب سپهري
939
بررسي تطبيقي اسطوره ي پيدايش در شاهنامه نسبت به آيين زرتشتي
940
بررسي تطبيقي اسقاط حق با تأكيد بر مباني فلسفي
941
بررسي تطبيقي اسلام و فمينيسم
942
بررسي تطبيقي اشتغال زنان بر روابط زوجين در خانواده شهرستان گنبد كاووس
943
بررسي تطبيقي اشعار محمود سامي البارودي و ملك الشعراء بهار
944
بررسي تطبيقي اشكال نفي و تداوم در هنر مفهومي غرب و ايران
945
بررسي تطبيقي اصطلاحات حديثي در ميان اماميه و اهل سنت
946
بررسي تطبيقي اصطلاحات حوزه تحليل گفتمان در انگليسي و فارس از ديدگاه معيارسازي زبان
947
بررسي تطبيقي اصطلاحات حوزه دستور انگليسي -فارسي از ديدگاه معيار سازي
948
بررسي تطبيقي اصطلاحات خويشاوندي در زبانهاي فارسي وآلماني
949
بررسي تطبيقي اصطلاحات عرفاني نهج البلاغه باكشف المحجوب ،رساله قشيريه و مصباح الهدايه
950
بررسي تطبيقي اصلاحات عرفاني در كشف المحجوب و مصباح الهدايه
951
بررسي تطبيقي اعتبارات خرددراشتغالزايي زنان باتاكيدبرتوسعه پايدارروستايي (مطالعه موردي .دهستان لكستان )
952
بررسي تطبيقي اعتماد اجتماعي در بين مراكز شهرستانهاي استان ايلام
953
بررسي تطبيقي اعجاز قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوسي
954
بررسي تطبيقي اعجاز قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوسي
955
بررسي تطبيقي اعجاز قرآن از ديدگاه علامه طبلطبايي و الوسي
956
بررسي تطبيقي اعلاميه جهاني حقوق بشر باحقوق اسلام , universal declaration of human rights comparative islamic law
957
بررسي تطبيقي افعال ساده‏ي كران¬مند و ناكران¬مند در زبان -فارسي و بلوچي
958
بررسي تطبيقي الگوهاي آمدوشد در محورهاي تاريخي - گردشگري شهرهاي اروپاي غربي به منظور ارائه راهكار بهينه براي محور چهارباغ اصفهان
959
بررسي تطبيقي الگوهاي تحقيق و توسعه در كشورهاي پيشرفته و تدوين الگوي مناسب براي ايران
960
بررسي تطبيقي الگوهاي رهبري امنيت ملي ايالات متحده : جرج دبليو بوش و باراك اوباما
961
بررسي تطبيقي الگوي سفر قهرمان مونث در آثار استوديوي ديزني و جيبلي
962
بررسي تطبيقي الگوي سفر قهرمان مونث در اثار استوديوي ديزني و جيبلي
963
بررسي تطبيقي امام شناسي در فلسفه صدرا و زيارت جامعه كبيره
964
بررسي تطبيقي امامت از منظر شيخيه و اماميه (با تأكيد بر آراء شيخ احمد احسايي وعلامه طباطبايي)
965
بررسي تطبيقي امثال مولد ميداني
966
بررسي تطبيقي انديشه اخلاقي ديويد هيوم با ديدگاه اخلاق اسلامي
967
بررسي تطبيقي انديشه امامت در تفسيرهاي مفاتيح الغيب ، روح المعاني، مجمع البيان و الميزان
968
بررسي تطبيقي انديشه هاي سياسي فارابي و آگوستينوس
969
بررسي تطبيقي انديشه هاي عرفاني مولانا و صدرالدين قونوي درباره انسان كامل با تكيه بر مثنوي و فُكوك
970
بررسي تطبيقي انديشه هاي عرفاني هرمان هسه و اقبال لاهوري با تكيه برمقوله ابليس
971
بررسي تطبيقي انديشه ي امامت از شيخ صدوق تا خواجه نصيرالدين طوسي , a comparative research on imamat theory from shaykh al-saduq to khwaja nasir al-din tusi
972
بررسي تطبيقي انديشه ي انتظار موعود در شعر محمود درويش و قيصر امين پور
973
بررسي تطبيقي انديشه‌ها، اندرزها و حكمت‌ها در شاهنامه
974
بررسي تطبيقي انديشه‌ي فلسفي اشعار تي. اس. اليوت و نازك الملائكه
975
بررسي تطبيقي انديشه¬هاي مديريتي در قابوس¬نامه ، سياست¬نامه و گلستان سعدي
976
بررسي تطبيقي انسان اقتصادي از ديد اسلام با انسان اقتصادي از ديدگاه غرب
977
بررسي تطبيقي انسان در كويريات شريعتي و انديشه هاي مولانا در مثنوي
978
بررسي تطبيقي انسان شناسي قرآني و اومانيستي و كاربست آن در تحول علوم انساني
979
بررسي تطبيقي انگاره هاي ذهني افعال ساده فارسي و انگليسي و اهميت آن در آموزش زبان انگليسي
980
بررسي تطبيقي انگاره‏هاي ذهني افعال ساده‏ي فارسي و تركي آذري
981
بررسي تطبيقي انواع ادبي و مضامين شعري در ديوان حضرت علي ﴿ع﴾ و غزليات حافظ
982
بررسي تطبيقي اهداف و عملكرد سياست خارجي دولت نبوي و جمهوري اسلامي ايران
983
بررسي تطبيقي اوضاع اجتماعي مازندران وگيلان درگذرازحكومت قاجاربه پهلوي دررمان هاي روياهاي ببرعاشق :اسدالله عمادي وول كنيد اسب مرا:حسن اصغري
984
بررسي تطبيقي ايدئولوژي و حكمت عملي از ديدگاه ملاصدرا، مطهري، شريعتي و سروش
985
بررسي تطبيقي ايده هاي نجات بخش بشري در انقلاب هاي بزرگ مطالعه موردي: انقلاب هاي فرانسه، روسيه و ايران
986
بررسي تطبيقي ايده ي تداعي آزاد﴿اتوماتيسم﴾ در نقاشي و تاثيرات آن در نقاشي معاصر ايران
987
بررسي تطبيقي ايمان و تجربه ديني از ديدگاه مولوي در مثنوي و علامه طباطبايي در الميزان
988
بررسي تطبيقي ايين دادرسي كيفري در مذاهب اسلام و مسيحيت و قوانين موضوعه
989
بررسي تطبيقي باز آفريني اسطوره پرومته در شعر معاصر عربي و فارسي (با تاكيد بر شاعران برجسته )
990
بررسي تطبيقي باز نمود تصويري ومتني "قهرمان"در نسخه اروپايي هزار ويك شب چاپ شده در ايران
991
بررسي تطبيقي بازتاب مولفه هاي مكتب رئاليسم در هنر نقاشي و ادبيات داستاني با تاكيد بر آثار شاخص كوستاو كوريه و رمان مدير مدرسه جلال آل احمد
992
بررسي تطبيقي بازداشت موقت از ديدگاه فقه مذاهب و حقوق موضوعه
993
بررسي تطبيقي بازنمايي خانواده و چالش هاي آن در سينماي روح الله حجازي و رضا ميركريمي با رويكرد جامعه شناختي
994
بررسي تطبيقي بازنمايي خانواده و چالش‌هاي آن در سينماي روح الله حجازي و رضا مير كريمي‌با رويكرد جامعه شناختي
995
بررسي تطبيقي بازنمايي زندگي روزمره طبقه متوسط در آثار دوميه و معين مصور بر اساس معيارهاي تصويرسازي اجتماعي
996
بررسي تطبيقي بازنمايي سبك زندگي در تصاوير كتاب هاي درسي كشور ايران و تركيه
997
بررسي تطبيقي بازنمود تصويري ومتني قهرمان در نسخه هاي اروپايي هزار ويك شب چاپ شده در ايران
998
بررسي تطبيقي بافتار متون در ادبيات تاريخي و داستاني جلال آل احمد ( خسي در ميقات و مدير مدرسه )
999
بررسي تطبيقي باله هاي پتروشكا و ماندارين شگفت انگيز
1000
بررسي تطبيقي بديع در شعر فارسي و كردي
بازگشت