<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تراكم در زير سازي راه و چگونگي كنترل آن
2
بررسي تراكم ريز عروق خوني در پلئومورفيك آدنوما و موكواپيدرموئيد كارسينوماي غدد بزاقي با استفاده از نشانگرCD34
3
بررسي تراكم معدني استخوان در بيماران سيروتيك ارجاع شده به بيمارستان رازي رشت از سال 1388- 1390
4
بررسي تراكم نووناگل در حضور كاتاليست Nano-Al2O3/BF3و سنتز تك ظرف 2- آمينو-3- سيانو پيريدين ‌ها در شرايط نوين
5
بررسي تراكينگ آنتن هاي كلاس آ و بي سيستم هاي ارتباطات ماهواره اي اينتلست
6
بررسي ترانزيستورهاي اثرميداني مبتني بر نانونوارهاي گرافين و سيليسين در حضور اثر راشبا
7
بررسي ترانسفورماتور هاي توزيع در شبكه شعاعي توسط رله ديجيتالي در منبع
8
بررسي ترانسفورماتورهاي خشك و روغني و مقايسه و يژگي هاي آن ها ﴿از نظر فني و اقتصادي﴾
9
بررسي ترانسو نيرو و طراحي با استفاده از مبدل كرنش سنج
10
بررسي تراوايي يكي از حوضه هاي نفتي جنوب با استفاده از نگاره هاي چاه پيمايي
11
بررسي تراوش بازوي خاكي 15 خرداد
12
بررسي تراوش حاصل از پوشش بتني كانالهاي آبياري با تركيب پوسته شلتوك
13
بررسي تربيت اجتماعي از ديدگاه علامه ملامحسن فيض كاشاني
14
بررسي تربيت اخلاقي از ديدگاه غزالي و ملاصدرا
15
بررسي تربيت اخلاقي از ديدگاه كانت، علامه محمدتقي جعفري و ابوعلي سينا
16
بررسي تربيت اخلاقي ازديدگاه كانت، علامه جعفري و ابن سينا
17
بررسي تربيت ديني والدين بر رشد اجتماعي فرزندان
18
بررسي تربيت عرفاني از منظر علامه محمدتقي جعفري
19
بررسي تربيت عقلاني از ديدگاه شهيد مطهري
20
بررسي ترتيب توليد در مجموعه هاي طبيعي وحقيقي
21
بررسي ترتيب يادگيري و تاثير زمان مادري بر يادگيري جملات شرطي توسط فراگيران انگليسي فارسي زبان
22
بررسي ترجمة «حال» در پنج جزء اول قرآن در ترجمه هاي انصاريان ، فولادوند و معزي
23
بررسي ترجمه «حال» در پنج جز اول قرآن در ترجمه هاي انصاريان، فولادوندي ومعزي
24
بررسي ترجمه متون مطبوعاتي از انگليسي به فارسي بر مبناي رويكرد تحليل گفتمان ژان دُليل (مكتب پاريس)
25
بررسي ترجمه متون مطبوعاتي از انگليسي به فارسي بر مبناي رويكرد تحليل گفتمان ژان دُليل (مكتب پاريس)
26
بررسي ترجمه نيمه دوم كتاب نحن و تراث فارس
27
بررسي ترجمه هاي فيتز جرالد و براون و نيكلسون و سهم ايشان در معرفي زبان و ادبيات پارسي بجهانيان
28
بررسي ترجمه ي آيات جهاد در قرآن كريم در ترجمه هاي انگليسي قرن هاي 17 و 18 ميلادي
29
بررسي ترجمه‌ي ماشيني افعال مركب جداشدني از فارسي به انگليسي در چارچوب دستور وابستگي
30
بررسي ترجيحات مردم و متخصصان در ارتباط با ابعاد بصري و كالبدي مطلوبيت فضاي شهري ﴿ نمونه موردي شهر تهران ﴾
31
بررسي ترس از ارزيابي در AC به عنوان ميانجي در رابطه ي پهناي نقش و ساختار سازماني با فرآيند اثربخشي استراتژيك و تحليل كيفي آن
32
بررسي ترس ونگراني از آزمون سراسري در بين دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي در شهرستان بوشهر درسال 83
33
بررسي ترسيب كربن در الكترود آند پيل‌هاي سوختي اكسيد جامد
34
بررسي ترسيم گرانهاي خوشه اي
35
بررسي ترك خوردگي بين دانه اي در جوشكاري فولادهاي زنگ نزن آستنيتي
36
بررسي ترك ماتريسي در صفحه مركب سه لايه
37
بررسي ترك هاي انجمادي مرتبط با جوش فولادهاي زنگ نزن آستنيتي
38
بررسي ترك هاي انجمادي و ترك حالت مايع در فرايند جوشكاري
39
بررسي ترك هاي بين لايه اي تحت بار پادصفحه اي ديناميكي
40
بررسي ترك هاي ناشي از خستگي در عرشه هاي ارتوتروپيك پل هاي فولادي و روش هاي مقاوم سازي آن
41
بررسي ترك هاي ناشي از خوردگي توام با تنش در لوله هاي نفتي زيرزميني
42
بررسي تركيب اسيدهاي چرب بافت مثانه در بيماران مبتلا به سرطان مثانه
43
بررسي تركيب بندي حلزوني در نگاره هاي ايراني از مغول تا زند
44
بررسي تركيب پذيري و هتروزيس در لاين ها و تركيبات سينگل كراس ذرت شيرين و فوق شيرين (ŸZea mays L. varsaccharata)
45
بررسي تركيب پذيري، هتروزيس وتعيين پارامترهاي ژنتيكي صفات مختلف كلزا(Brassica napus L.) با استفاده از روش لاين در تستر در شرايط رطوبتي متفاوت
46
بررسي تركيب جمعيت شاغل برحسب بخشهاي اقتصادي ووضعيت شغلي و فعاليت افراد در شهر جم
47
بررسي تركيب سازي نظامي در مخزن الاسرار
48
بررسي تركيب شيميايي ، قابليت هضم توليد گاز و عملكرد كاه در كلش گندم حاصل از تراكم هاي كشت ، ارقام و توده هاي ژنتيكي مختلف گندم
49
بررسي تركيب شيميايي لينگنين واثر آن بر قابليت هضم كربو هيدرات ها وپروتئين در اقلام غذايي رايج در ايران
50
بررسي تركيب عملكرد ملخ چهار پره اي ماموتور توربو پراپ
51
بررسي تركيبات آسفالتني در مخازن آسماري و بنگستان ميدان رگ سفيد با استفاده از تكنيك ftir جهت زون بندي مخازن هيدروكربني
52
بررسي تركيبات اسانس و تنوع ژنتيكي رازيانه هاي ايراني (ّFoeniculum vulgare Mill.) با استفاده از نشانگرهاي SRAP و موفولوژيك
53
بررسي تركيبات باز شيف و كاربرد آن در ساخت الكتروديون گزين نقره
54
بررسي تركيبات سرب و روي و انتخاب دو تركيب از آنها و ارائه طرح Pilot براي هر كدام
55
بررسي تركيبات شيميايي ارقام مختلف لوبياي معمولي )Phaseolus vulgaris l.(
56
بررسي تركيبات شيميايي اسانس بذر دو گياه دارويي بومي استان يزد (زيره سياه ، زيره سبز)
57
بررسي تركيبات شيميايي فرار و توتال فنولي گياه مريم نخودي در جمعيت هاي مختلف استان فارس
58
بررسي تركيبات شيميايي گياه كتان ساقه، بذر
59
بررسي تركيبات شيميايي و اسانس گياه نعناع در اكولوژي هاي مختلف ايران
60
بررسي تركيبات شيميايي و خواص ضد باكتري گياهان دارويي تربت جام , investigation of chemical composition and antibacterial effect essential oils of medicinal plants of torbat jam
61
بررسي تركيبات شيميايي، گوارش پذيري ارزش غذايي محصول فرعي پسته خشك و سيلو شده در تغذيه نشخواركنندگان
62
بررسي تركيبات طبيعي موجود در عصاره گياه Artemisia khorassanica فلور بومي ايران و شيمي دارويي تاثيرات ضدمالاريايي آن بر Plasmodium berghei در مدل تني
63
بررسي تركيبات فرار در ميوه وسرشاخه سه گونه گياه دارويي ارس Juniperus communis ، Juniperus excelsa و Juniperus sabina با روشهاي مختلف آزمايشگاهي
64
بررسي تركيبات موجود در اسانس ميوه گياه بنه (Pistacia atlantica Desf. Subsp . mutica﴾
65
بررسي تركيبات موجود در گياه زنجبيل و شناسايي آنها با استفاده از كروماتوگرافي و طيف سنج جرمي
66
بررسي تركيبات و شاخص هاي تعيين كننده امكان اختلاط روغن هاي زيتون ايراني با روغن ساير منابع گياهي
67
بررسي ترمو هيدروليكي راكتورهاي آب سبك و اثرات آن بر وضعيت ديناميكي راكتور
68
بررسي ترمو.ديناميكي برهم كنش پلي اكسوموليبدات با داكسي ريبونو كلئيك اسيد به روش هاي الكتروشيمي و اسپكتروسكپي
69
بررسي ترموپلاستيك الاستومرهاي برپايه MDPE / PP
70
بررسي ترموديناميك ،سينتيك و همدماي جذب زيستي رنگ هاي ائوزين Y و ائوزين B از محلول هاي آبي توسط مخمرSacharomyces cerevisiae
71
بررسي ترموديناميك استخراج كادميم توسط رزين از محلول اسيد سولفوريك
72
بررسي ترموديناميك و گذارهاي فاز سياهچاله ها در حضور ثابت كيهانشناسي متغير
73
بررسي ترموديناميك و گذارهاي فاز سياهچاله ها در حضور ثابت كيهانشناسي متغير براي مدل هاي گرانشي گاوس- بونت و لاولاوك در ابعاد بالا
74
بررسي ترموديناميك واكنش هاي تشكيل كمپلكس بين ليگاند دي بنزو 18 كرون 6 با كاتيون هاي پتاسيم ، سديم ولانتانيم در مخلوط حلال هاي چند جزيي غير مائي به روش هدايت سنجي , Termodynamic study of complexation reactions between potassium , sodium and lantanium cations with dibenzo-81-crown-6 in multiplet mixed nanoaqueous solvents using a conductometric method
75
بررسي ترموديناميك، ايزوترم جذبي و اثر بازدارندگي تركيب تيازولي بر خوردگي استيل خط لوله 65X در محلول HCl به روش¬هاي الكتروشيميايي
76
بررسي ترموديناميك، ايزوترم جذبي و اثر بازدارندگي تركيب شيف سنتزي بر خوردگي آلومينيم ٧0٧5 در محيط سديم كلريد 5/٣ درصد به روش هاي الكتروشيميايي
77
بررسي ترموديناميكبرهمكنش يون روي با پروتئين آنهيدراز كربنيك در دماهاي 300 ، 310 و 320 كلوين
78
بررسي ترموديناميكي اثر آتش بر روي كامپوزيتهاي پايه پليمر
79
بررسي ترموديناميكي استحاله هاي آلوتروپيك در نانو كريستال هاي فلزي و شبيه سازي ديناميك مولكولي آن
80
بررسي ترموديناميكي استخراج روي، نيكل و منگنز توسط رزين از محلول اسيد سولفوريك
81
بررسي ترموديناميكي افزايش پايداري امولسيون آسفالتين توسط سورفكتانت و نانوذره
82
بررسي ترموديناميكي پايداري فازي در آلومينيوم نانو ساختار با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
83
بررسي ترموديناميكي تعادلات فازي در فرآيند استخراج فوق بحراني
84
بررسي ترموديناميكي جذب پروتئين بر روي سطوح پليمري با كاربردهاي ويژه
85
بررسي ترموديناميكي جذب دياكسيدكربن در مخلوط حلالهاي آميني
86
بررسي ترموديناميكي چيلر تراكمي هوا خنك با كمپرسورپيچي (Screw)
87
بررسي ترموديناميكي حذف فنل توسط خاك جاذب مواد آلي (O.C)
88
بررسي ترموديناميكي خواص بعضي از سيستم هاي چند سازنده اي در صنايع نفت با استفاده از معادله حالت زنجير چرخنده ها
89
بررسي ترموديناميكي رشد دانه در ساختار نانو كريستالي فلزات به همراه شبيه سازي هاي اتمي
90
بررسي ترموديناميكي رفتار گذراي عملكرد بخاري سمند در شرايط بد آب و هوايي
91
بررسي ترموديناميكي سامانه پلي لاكتيك اسيد- پلي يورتان در حضور عوامل اصلاح كننده زنجير و نانو لوله كربني
92
بررسي ترموديناميكي سيال هاي چگال توسط معادله هاي حالت ويريال گونه
93
بررسي ترموديناميكي سيستم هاي چند واكنشي
94
بررسي ترموديناميكي -سينتيكي اتواكسيداسيون سالسيد آلدئيد در مخلوط تولوئن و بنزن
95
بررسي ترموديناميكي عاري‌سازي مس از ناخالصي سرب به روش تصفيه حرارتي
96
بررسي ترموديناميكي فرآيند جدايش پروتئين ها در سيستم هاي دو فازي آبي
97
بررسي ترموديناميكي فرايند رشد دانه در فلزات نانو ساختار با حضور عناصر افزودني بوسيله شبيه سازي ديناميك مولكولي
98
بررسي ترموديناميكي فرايندهاي احتراق در سامانه زباله سوز و طراحي خط توليد سوخت مشتق از زباله شهري
99
بررسي ترموديناميكي كاركرد مشعل هاي غير اتمسفريك با سوخت گاز طبيعي
100
بررسي ترموديناميكي محلول هاي پليمري حاوي مشتقات سلولز استات با استفاده از مدل محلول هاي منظم تراكم پذير به منظور ساخت غشاهايي بر پايه ي مشتقات سلولزي
101
بررسي ترموديناميكي محلول هاي پليمري حاوي مشتقات سلولز استات و اثر اين عوامل بر ساخت غشاهاي بر پايه مشتقات سلولزي
102
بررسي ترموديناميكي مخازن هواي فشرده در خطوط انتقال آب
103
بررسي ترموديناميكي مكانيزم جذب در ژديده گرفتگي بيولو‍ ژيكي غشا بااستفاده از مدل سه تايي پروتئين، پلي ساكاريد و هيوميك اسيد
104
بررسي ترموديناميكي و تجربي تاثير حضور نمك بر كشش سطح فصل مشترك آب و نفت و پايداري امولسيون
105
بررسي ترموديناميكي و تعادلي سيستم دوفازي آبي شامل پلي پروپلين گلايكول 527 و نمك
106
بررسي ترموديناميكي واكنش برخي تركيبات آهن2و آهن3 با پيريدين در آب
107
بررسي ترموديناميكي واكنشهاي انتقال پروتون و ديمري شدن در فاز گازي به وسيله طيف سنج تحرك يوني (IMS)
108
بررسي ترموستاتها و طراحي يك نمونه ترموستات موتورهاي احتراق داخلي
109
بررسي ترموسينتيكي سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز
110
بررسي ترموهيدروليكي حادثه ورود هوا به رآكتور PBMR
111
بررسي ترميم نقص جزئي استخوان پس از پيوند اتولوگ سلولهاي استرومايي مغز استخوان در موش صحرائي
112
بررسي ترمينالهاي زميني و VSAT
113
بررسي تروماهاي چشم در بيماران بستري شده بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد از مهرماه 71 لغايت مهرماه 74
114
بررسي تروماهاي چشم در بيماران بستري شده بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد از مهرماه 71 لغايت مهرماه 74
115
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مجروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون طي مدت دو سال از اول فروردين 61 لغايت اول فروردين 1363
116
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مجروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون طي مدت دو سال از اول فروردين 61 لغايت اول فروردين 1363
117
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون از فروردين 61 لغايت فروردين 1363
118
بررسي تروماي Blunt شكم و عوامل همراه آن در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني پورسيناي رشت از مهرماه 1373 لغايت شهريور ماه 1375
119
بررسي تروماي بيني در بيمارستان توتونكاران رشت
120
بررسي تروماي روده در بيماران ترومايي بستري در بيمارستان شهيد رهنمون و افشار كه مورد عمل جراحي اورژانس قرار گرفته اند(سال 1367 الي 1375)
121
بررسي تروماي روده در بيماران ترومايي بستري در بيمارستان شهيد رهنمون و افشار كه مورد عمل جراحي قرار گرفته اند ﴿سال 1367 الي 1375﴾
122
بررسي تريبولو‍ژيكي چرخدنده هاي سامانه حركتي پرس مكانيكي جهت تعيين علل سايش آنها
123
بررسي تزئينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند
124
بررسي تزئينات پوشش پهلوانان زورخانه: دوره معاصر
125
بررسي تزئينات حرم مطهر حضرت عبدالعظيم (ع )
126
بررسي تزئينات درهاي چوبي چند امامزاده در تهران و ساخت يك جفت در چوبي گره چيني با آلت بندي خاتم
127
بررسي تزئينات ديواري زمان صفوي در اصفهان روش تخمه درآوري وتنگ بري
128
بررسي تزئينات ديواري زمان صفوي دراصفهان روش تخمه درآوري و تنگ بري
129
بررسي تزئينات سر درب جور جير اصفهان
130
بررسي تزئينات سر درب مسجد جورجير اصفهان
131
بررسي تزئينات گچ بري مسجد جامع ورامين به منظور طراحي و ساخت زيورآلات دست ساز
132
بررسي تزئينات مسجد جامع فريومد
133
بررسي تزئينات معماري اسلامي در نگارگري كمال الدين بهزاد
134
بررسي تزئينات مقابر دوره سلجوقي در ايران
135
بررسي تزئينات نقاشي سه بنا از يك مقطع تاريخي "خانه بروجردي، خانه طباطبايي ، خانه عطارها"
136
بررسي تزئينات هندسي ايوان شمالي مسجد جامع اصفهان (صفه درويش) به‌منظور استفاده در طراحي مبلمان داخلي چوبي معاصر
137
بررسي تزئينات وابسته به معماري ( گچبري ) زمان قاجار " منزل قديمي شيخ الاسلام "
138
بررسي تزئينات وابسته به معماري ( گچبري ) زمان قاجار " منزل قديمي شيخ السلام "
139
بررسي تزئينات وابسته به معماري اسلامي (گچبري)در (محراب مسجد جامع ورامين ) قرن هشتم
140
بررسي تزريق اسمولول تزريقي در كاهش درد پس از عمل جراحي ارتوپدي ساق در بيمارستان پورسينا، در سال 1390
141
بررسي تزريق پذيري پي سنگ و طراحي پرده آب بند سد خاكي ارداك
142
بررسي تزريق پذيري توده سنگ و طراحي پرده آب بند ساختگاه سد غدير در استان چهار محال و بختياري
143
بررسي تزريق پذيري توده سنگها در ساختگاه سد گيوي با توجه به ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي
144
بررسي تزريق توام بخار - دي اكسيد كربن در يك مخزن نفت سنگين شكاف دار ايران
145
بررسي تزريق گاز در مخازن تركيبي
146
بررسي تزريق گاز در ميدان نفتي P
147
بررسي تزريق گاز هاي هيدروكربوري و غير هيدروكربوري (N2 , CO2) بر افزايش راندمان در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
148
بررسي تزلزل احساسي زنان و مردان مطلقه در بخش بندپي غربي ، شرقي و بخش لاله آباد بابل
149
بررسي تزيينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند حفاظت و مرمت قسمتي از تزئينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند
150
بررسي تزيينات عمارت كاخ گلستان به منظور طراحي در فرش
151
بررسي تزيينات گچبري امامزاده عبدالله كودزر به منظور ساخت نورآذين هاي سراميكي
152
بررسي تزيينات وابسته به معماري اسلامي ﴿گچبري﴾ در محراب مسجد جامع ورامين قرن هشتم
153
بررسي تساوي فضاهاي توابع روي نيم گروههاي نيم توپولوژيك و گروههاي توپولوژيك
154
بررسي تست تحمل گلوكز در بيماران تالاسمي
155
بررسي تست هاي پتروگرافي در آناليز مغزه هاي نفتي
156
بررسي تست هاي تائيديه كشتي در صنايع دريايي ايران
157
بررسي تست هاي غير مخرب
158
بررسي تست هاي گذاري فشاري مخازن شكافدار نفتي ايران
159
بررسي تست هاي مخرب و غير مخرب بر روي ملات بتن پيش آكنده
160
بررسي تستهاي بيوشيميايي و تعيين ارتباط آنها در مبتلايان به كم كاري و پركاري تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان كرمان در سال 1387
161
بررسي تستهاي غيرمخرب در سازه هاي جوشي و كاربردي روش راديگرافي
162
بررسي تسلسل و توالي فرهنگي گونسپان تپه ملاير با تاكيد بر دوره گودين III و IV
163
بررسي تسليح ماسه به عنوان خاكريز پشت ديوار حايل توسط لاستيك هاي فرسوده خرد شده
164
بررسي تسهيم راز كوانتومي چند نفره
165
بررسي تشابه سازي جريان مغشوش لايه اختلاط در اعداد رينولدز بالا به روش گردابه ها و روش مونت ـ كارلو
166
بررسي تشبيه در غزليات سيف فرغاني
167
بررسي تشبيهات و استعاره ها در ديوان عمعق بخاري
168
بررسي تشخيصي شش ماهه علل پلورال افيوژن اگزوداتيو بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
169
بررسي تشخيصي شش ماهه علل پلورال افيوژن اگزوداتيو بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
170
بررسي تشديد دوگانه در ميكروحلقه‌ي جفت شده به موجبر متناهي
171
بررسي تشديدميزرسيكلوترون توسط مجموعه اي از معادلات با مقياس بندي جهاني
172
بررسي تشريح و بافت شناسي گونه هاي جنس Hypericum L. در ايران
173
بررسي تشعشع منابع محدود در مجاورت ساختارهاي متناوب با استفاده از روش ASM و روش ممان
174
بررسي تشعيرهاي موجود در مرقع گلشن در كتاب شاهكارهاي نگارگري ايران و الهام از آن جهت اجراي كار عملي
175
بررسي تشكليل كمپلكس موركسيد با يونهاي قليايي خاكي بروش اسپكتروفتومتري در آب- متانول و كمپلكس شده 18- كراون -6 با يونهاي قليايي خاكي به روش پلاروگرافي رقابتي در مخلوط آب- استونيتريل
176
بررسي تشكيل "گروههاي كنترل كيفيت " در محيطهاي صنعتي ايران
177
بررسي تشكيل CNT درجاي (In-Situ) در بدنه‌هاي MgO-C
178
بررسي تشكيل آلومينايد تيتانيم به روش آلومينايزينگ فاز گازي
179
بررسي تشكيل اتحادهاي استراتژيك در صنايع نساجي
180
بررسي تشكيل اسپينل در حضور ذرات نانو هميت در سيستم آلومينا - منيزيا
181
بررسي تشكيل اكسيدها در حين معرفي ذوب به درون قالب و تاثير آن بر كيفيت محصولات نهايي
182
بررسي تشكيل بلور بتا در پلي پروپيلن در اثر نانو افزودني پليمري و اعمال ميدان جريان: تبيين نقش تحول بلور بتا به بلور آلفا در ترآوائي و خواص مكانيكي فيلم
183
بررسي تشكيل تركيب بين فلزي MoSi2 و كامپوزيت MoSi2-10Vol. % Zro2 طي دو فرايند سنتز احتراقي و آلياژ سازي مكانيكي
184
بررسي تشكيل تركيب بين فلزي TiCr2 از طريق احياي همزمان اكسيدهاي تيتانيم و كروم
185
بررسي تشكيل تركيبات بين فلزي مس و آلومينيوم پودري از روش سنتز احتراقي انفجاري
186
بررسي تشكيل خانواده از نظر اقتصادي
187
بررسي تشكيل رسوب آسفالتين در ديواره چاههاي استخراج، خطوط لوله انتقال و تجهيزات فراورش نفت و گاز
188
بررسي تشكيل ساختار بسيار مفيد K-K- pp و ﴿1405) در برخورد پروتون هاي پر انرژي
189
بررسي تشكيل ساختار هاي بزرگ مقياس كيهاني : رهيافت نيوتني و نسبيتي
190
بررسي تشكيل فاز عايق توپولوژيك در نانوساختاري آلياژي Cu*Au1-*Inte2 (x=0.025,0.5,0.75,1)
191
بررسي تشكيل فاز كورديريت در كاستهاي نسوز
192
بررسي تشكيل فاز مايع از فاز بخار از ديدگاه ساختار نانو
193
بررسي تشكيل كامپوزيت درجا Al/Mg2Si به روش نيمه جامد
194
بررسي تشكيل كمپلكس برخي عناصر واسطه و ليگاند 2-( 2و 4- دي نيتروفنيل ) هيدرازون - فنيل -متيل - فنيل آمين
195
بررسي تشكيل كمپلكس دو شيف باز سنتز شده ي جديد با كاتيونهاي مختلف با روش مدل كردن در قالب و خاصيت حسگري آنها براي يونهاي آهن
196
بررسي تشكيل كمپلكس هاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن- آلفا اپوكسي كتون
197
بررسي تشكيل كمپلكس هاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن- آلفااپوكسي كتون
198
بررسي تشكيل لايه ها ي تركيب بين فلزي در فصل مشترك فولاد گرم كارH13 و آلياژ آلومينيوم AS,V3G
199
بررسي تشكيل لايه هاي تركيب بين فلزي در فصل مشترك فولاد گرم كار H13 و آلياز آلومينموم AS9U3G (معادل A380 )
200
بررسي تشكيل لبه انباشته در سوراخكاري ارتعاشي آلومينيوم ...
201
بررسي تشكيل ليزر فيبري بريلوئن-اربيوم چند طول موجي بوسيله تقويت كننده فيبر نوري ،آلاينده به اربيوم بر پايه بيسموت
202
بررسي تشكيل نانولايه كلسيم فسفاتي در روش بايو ميمتيك
203
بررسي تشكيل هيدرات هاي گازي با استفاده از تكنيك شبيه سازي ديناميك مولكولي
204
بررسي تشكيل و پايداري تياليت حاوي افزودني mgo حاصل از روش سل - ژل در دو اتمسفر اكسيدي و احيايي
205
بررسي تشكيل و خواص كاربردي كلسيم آلومينات
206
بررسي تشكيلات اداري حكومت زنديه
207
بررسي تشكيلات نظامي در دوره رضاشاه
208
بررسي تشنج طي ماههاي آذر، دي، بهمن و اسفند 72 و 71 و فروردين 72 و 73
209
بررسي تشويق وترغيب نوجوانان و جوانان به نماز در سيره ي معصومين عليه السلام
210
بررسي تشويه جزئي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه و اثر آن روي عيار مات
211
بررسي تصاوير HS با استفاده از روش هاي جداسازي كور منابع
212
بررسي تصاوير پزشكي در حوزه چند جمله اي هاي آشوب
213
بررسي تصاوير جام ارجان از ديدگاه نمايش
214
بررسي تصاوير چاپ سنگي در كتاب صدپند
215
بررسي تصاوير دنباله دار ﴿كميك استريپ﴾ در نشريات آمريكا در دو دهه اخير
216
بررسي تصاوير روي جلد كتابهاي درسي
217
بررسي تصاوير روي جلد كتابهاي درسي
218
بررسي تصاوير شاهنامه اي قرن 7و8 ه .ق
219
بررسي تصاوير شاهنامه هاي قرن 7،8 ه.ق
220
بررسي تصاوير عاشقانه خمسه نظامي و هفت اورنگ جامي ﴿مكتب تبريز صفوي﴾
221
بررسي تصاوير علمي كتاب الحشايش ﴿مكتب بغداد﴾ دوره عباسي
222
بررسي تصاوير فاز fMRI با استفاده از تكنيك Averaged-BOSS
223
بررسي تصاوير فني در احاديث نبوي با تكيه بر دو كتاب حديثي (رياض الصالحين و نهج الفصاحه )
224
بررسي تصاوير كتاب " حمله حيدري"
225
بررسي تصاوير كتاب مفاتيح الارزاق
226
بررسي تصاوير گلستان سعدي محفوظ در كتابخانه چستربيتي دوبلين با رويكرد آيكونوگرافي
227
بررسي تصحيح ضريب توان و اثرات آن
228
بررسي تصريف در گويش كردي سنندجي
229
بررسي تصفيه بيولوژيكي پساب به شيوه لجن فعال ) با رويكردي بر حذف فلزات سنگين (
230
بررسي تصفيه پذيري پساب پتروشيمي تندگويان به روش الكتروشيميايي
231
بررسي تصفيه پذيري شيرابه دفنگاه زباله با استفاده از فرآيند لخته سازي الكتريكي
232
بررسي تصفيه پساب حاوي كروم توسط قارچها و بهبود شرايط جذب و مطالعه سينتيك
233
بررسي تصفيه پساب فلزات سنگين با استفاده از سازه بي بافت استبرق و نانوالياف كيتوسان
234
بررسي تصفيه پسابهاي صنعتي
235
بررسي تصفيه زميني شيرابه كمپوست كارخانه ي كود آلي اصفهان و تاثير كاربرد زئوليت
236
بررسي تصميمات مراجع قضايي ايران در خصوص تصرف عدواني كيفري
237
بررسي تصنيف ها و ريتمهاي خانقاهي كردستان
238
بررسي تصور زنان از بدن ﴿ مطالعه موردي: زنان 18 تا 40 سال كياسر﴾
239
بررسي تصورات دانشجويان از مراسم عزاداري امام حسين (ع ) بررسي موردي: مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
240
بررسي تصوير در آثار روزبهان بقلي با تكيه بر عبهرالعاشقين و كشف الاسرار
241
بررسي تصوير ديو در تصوير سازيهاي شاهنامه ﴿ دوران تيموري و صفوي ﴾
242
بررسي تصوير ديو در نگارگري دوره تيموري با رويكرد كهن الگويي
243
بررسي تصوير ذهني مخاطبان كوچه رسوليان
244
بررسي تصوير زن در ديوارنگاره هاي كاخ چهلستون اصفهان
245
بررسي تصوير سازي كتب ديني گروه سني كودك و نوجوان ﴿آثار ده تن از تصويرگران به نام پس از انقلاب﴾
246
بررسي تصوير شعر در شعر نزار قباني
247
بررسي تصوير طبيعت در ديوان پروين اعتصامي
248
بررسي تصوير طبيعت در ديوان پروين اعتصامي
249
بررسي تصوير مادرانگي از نظرگاه تحولات اجتماعي در هنر بعد از 1960
250
بررسي تصوير مرگ نامداران در ﴿شاهنامه ي محمد جوكي﴾
251
بررسي تصوير مهاجران افغان در مطبوعات ايران از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
252
بررسي تصوير نام تجاري شركت ايساكو در ذهن مصرف كنندگان با استفاده مدل هويت و تصوير كاپفرر در سطح شهر
253
بررسي تصوير نوازندگان و آلات موسيقي روي آثار سفالي و فلزي دوره سلجوي
254
بررسي تصويرسازي با تاكيد بر تصويرسازي كتاب جهت گروه سني نوجوان
255
بررسي تصويرسازي حشرات در كتاب خواص الحيوان
256
بررسي تصويرسازي سه بعدي و كاربرد آن در تصاوير كتاب كودك
257
بررسي تصويرسازي سياه و سفيد در مطبوعات كودك و نوجوان
258
بررسي تصويرسازي شمايل پيامبران اولوالعزم در كتاب هاي مصور ديني از دوره قاجار تا امروز
259
بررسي تصويرسازي علمي آبزيان در سه دهه اخير كشور آمريكا
260
بررسي تصويرسازي علمي در كتب درسي﴿علوم دوره راهنمايي﴾
261
بررسي تصويرسازي كتابهاي درسي (دوران ابتدائي )
262
بررسي تصويرسازي كتابهاي درسي (دوران ابتدايي )
263
بررسي تصويرسازي متون كهن در كتابهاي درسي و غيردرسي كودكان و نوجوانان
264
بررسي تصويرسازي هاي علي قلي خويي در كتاب چاپ سنگي بختيارنامه
265
بررسي تصويرسازي هاي كتب علمي جا نورشناسي دوره اسلامي در ايران
266
بررسي تصويرگري براي بزرگسالان در ادبيات معاصر ايران ﴿1350 - 1380 ه.ش﴾
267
بررسي تصويرگري قصه هاي حضرت ابراهيم(ع) براي كتاب كودك
268
بررسي تصويرگري هاي ديوان حافظ ﴿دوران صفوي و قاجار﴾
269
بررسي تصويرنگاري در حكمت مشاء و حكمت اشراق
270
بررسي تصويري اثر نگاشتهاي مختلط بر روي صفحه مختلط
271
بررسي تصويري اسطوره هاي آفرينش ايراني
272
بررسي تصويري افسانه ها در ايران با استفاده از فضاي هنري دوره قاجار
273
بررسي تصويري تابلوهاي موسسات ، فروشگاههاي شهر تهران
274
بررسي تصويري چند نگاره از جامع التواريخ محفوظ در كتابخانه دانشگاه ادينبورگ
275
بررسي تصويري روشهاي مخلوط كردن با هدف بهبود كارايي در صنايع سراميك
276
بررسي تصويري عناصر چهارگانه ﴿آب، باد، خاك، آتش﴾ در فرهنگ مردم سيستان
277
بررسي تصويري مهاجرت و تاثير آن در آثار نقاشي
278
بررسي تصويري مهاجرت و تاثير آن در آثار نقاشي
279
بررسي تصويري نشريه دانشگاه انقلاب
280
بررسي تصويري نقوش برجسته و ظروف ايران در هفت قرن نخست اسلامي .
281
بررسي تضعيف فوتوني در حفاظ هاي بتن سنگين حاوي سنگ دانه هاي هماتيتي و باريتي به صورت چند لايه و مخلوط Investigation of gamma ray attenuation in multi layered an​d mixture heavyweight concrete shields containing hematite an​d barite aggregate
282
بررسي تطابق آثار تغييرات جريان نقدي پول با ديدگاههاي نظام ارزشي اسلام
283
بررسي تطابق استراتژي اقيانوس آبي و حاكميت باليني در بيمارستان فوق تخصصي هاشمي نژاد تهران
284
بررسي تطابق لبه اي دو ماده پركننده انتهاي ريشه،MTA وسراميك سرد توسط SFM
285
بررسي تطابق نتايج راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مقايسه با پري اپيكال ديجيتال در ارزيابي ميزان تحليل استخوان در قسمت هاي خلفي و قدامي ماگزيلا و منديل
286
بررسي تطبيق پذيري بيماران تحت درمان پروتز كامل در دانشكده دندانپزشكي رشت
287
بررسي تطبيق روشهاي پيش بيني
288
بررسي تطبيق گوشه اي از اساطير يونان و ايران
289
بررسي تطبيق و مقايسه ي سير روح ملكوتي در سيرالعباد سنايي و منطق الطير عطار
290
بررسي تطبيق ويژگي هاي صحاح سته و كتب اربعه از نظر دانشمندان فريقين
291
بررسي تطبيق يا عدم تطبيق شاغل شغل با شرايط احراز شغل و تاثير آن بر انگيزش شغلي كاركنان صنايع فولاد اهواز
292
بررسي تطبيقي - تاريخي موانع نهادي توسعه اقتصادي در ايران
293
بررسي تطبيقي " جبر و اختيار" از منظر امام خميني ﴿ره﴾ و فخر رازي
294
بررسي تطبيقي "انديشه امامت " در تفسيرهاي مفاتيح الغيب ، روح المعاني ، مجمعالبيان و الميزان
295
بررسي تطبيقي "تشخيص" در شعر و در قرآن و روايات
296
بررسي تطبيقي "تشخيص" در شعر و در قرآن و روايات
297
بررسي تطبيقي "فرزندپروري" در روانشناسي و شيوه هاي "تربيت فرزند" در اسلام
298
بررسي تطبيقي «پرده ي نئي» اثربهرام بيضايي با حكايات مشابه آن در متون كهن فارسي
299
بررسي تطبيقي «نامه‌هاي عاشقانه» از جبران خليل جبران با «چهل نامه‌ي كوتاه به همسرم» از نادر ابراهيمي
300
بررسي تطبيقي آثار فارسي محمد غزالي با گلستان و بوستان سعدي
301
بررسي تطبيقي آثار گئورگه گروس و لوئي فردينان سلين در سالهاي بين دو جنگ
302
بررسي تطبيقي آثار و احكام غصب در فقه اماميه و فقه حنفيه
303
بررسي تطبيقي آثار و قواعد مجازات هاي تعزيري منصوص و غيرمنصوص شرعي
304
بررسي تطبيقي آثارحقوقي مترتب برموت درمذاهب اسلامي , study effects legal of death in the islamic religion
305
بررسي تطبيقي آثارمحمد سياه قلم و بهمن محصص
306
بررسي تطبيقي آداب و رسوم اجتماعي و فرهنگي در ويس و رامين و ليلي و مجنون
307
بررسي تطبيقي آداب و رسوم شيعي ﴿عزاداري، زيارت، جشن ها و انتظار﴾ مردم كرمان در عصر قاجار با دوره كنوني
308
بررسي تطبيقي آداب و رسوم عاميانه در گلستان سعدي و فيه ما فيه مولوي.
309
بررسي تطبيقي آرا اخلاقي محمدتقي مصباح يزدي و عبدالكريم سروش
310
بررسي تطبيقي آراء آدريان لفت ويچ و آمارتياسن درباره توسعه
311
بررسي تطبيقي آراء تربيتي هنري جيرو و محافظه كاران
312
بررسي تطبيقي آراء تفسير نمونه ومن وحي اقرآن نسبت به حضور اجتماعي زن
313
بررسي تطبيقي آراء روسو و پياژه در زمينه رشد اخلاقي
314
بررسي تطبيقي آراء سه متفكر جهان اسلام در خصوص فرهنگ و تمدن غرب (اقبال لاهوري، سيد قطب و فرديد)
315
بررسي تطبيقي آراء سيوطي و آيت الله معرفت پيرامون «نسخ»
316
بررسي تطبيقي آراء شيخ طوسي و ابوحنيفه در مبحث نكاح با تاكيد بر كتاب الخلاف
317
بررسي تطبيقي آراء گوته در كتاب رنگ با انديشه اشراقي شيخ اشراق
318
بررسي تطبيقي آراء ملاصدرا و ابن عربي در مورد ارتباط فضا و قدر الهي با اختيار انسان
319
بررسي تطبيقي آراي پروفسور مصطفي ابراهيم زلمي و علامه خويي در نسخ
320
بررسي تطبيقي آراي تربيتي شهيد مطهري با نظرات ژان پياژه و لارنس كلبرگ در باب تحول اخلاقي
321
بررسي تطبيقي آراي جزايي آيات عظام سيدروح الله الموسوي امام خميني، سيدعلي خامنه اي و سيدمحمود هاشمي شاهرودي با قانون مجازات اسلامي (1392)
322
بررسي تطبيقي آراي كلامي دو مفسر معاصر قرآن، علامه طباطبايي و عبدالحسين طيب (مورد مطالعه: معاد شناسي )
323
بررسي تطبيقي آراي كلامي علامه طباطبايي و عبدالحسين طيب (مورد مطالعه: توحيد)
324
بررسي تطبيقي آرمان شهر افلاطون و يوتوپياي تامس مور
325
بررسي تطبيقي آرمانشهر در شعر جميل صدقي زهاوي وقيصر امين پور
326
بررسي تطبيقي آزمون بسته و سي در ارزيابي توانش هم آيي زبان آموزان ايراني
327
بررسي تطبيقي آسيب شناسي انقلاب اسلامي ايران از منظر علي اكبر هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي
328
بررسي تطبيقي آشنايي زدايي در كليله و دمنه فارسي و متن عربي ابن مقفع
329
بررسي تطبيقي آموزش از دور ايران و ژاپن
330
بررسي تطبيقي آموزش از راه دور ايران و انگلستان
331
بررسي تطبيقي آموزش تئاتر در دانشگاههاي امريكا،انگلستان و ايران﴿با نگرش ويژه به برنامه ي كارشناسي ارشد﴾
332
بررسي تطبيقي آموزش محيط زيست در برنامه درسي متوسطه دوم ايران و چند كشور منتخب به منظور ارائه برنامه درسي آموزش محيط زيست براي كشور
333
بررسي تطبيقي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران و كشور فرانسه
334
بررسي تطبيقي آموزش وپرورش كشور ايران با آموزش و پرورش كشور انگلستان
335
بررسي تطبيقي آموزشي تئاتر در دانشگاههاي امريكا ، انگلستان و ايران " با نگرش ويژه به برنامه ي كارشناسي ارشد
336
بررسي تطبيقي آموزشي تئاتر در دانشگاههاي امريكا ، انگلستان و ايران " با نگرش ويژه به برنامه ي كارشناسي ارشد
337
بررسي تطبيقي آموزه هاي اخلاقي درادبيات ايران وكره جنوبي(باتاكيد بر10داستان ازقصه هاي عاميانه ايران وكره جنوبي)
338
بررسي تطبيقي آموزه هاي تربيتي نظريه باز سازي گرايي و نظريه نقادي
339
بررسي تطبيقي آموزه هاي متداكتينگ و سيستم استانيسلاوسكي با تاكيد بر آثار لي استراسبرگ، استلا آدلر، مايزنرو استاتيسلاوسكي
340
بررسي تطبيقي آموزه هاي متداكتينگ و سيستم استانيسلاوسكي با تاكيد بر آثار لي استراسبرگ،استانيسلاوسكي با تاكيد بر آثار لي استراسبرگ،استلا آدلر، مايزنرواستانيسلاوسكي
341
بررسي تطبيقي آموزه هاي همگون و ناهمگون مولانا در مثنوي واشودرآثارش در زمينه عشق و شادي
342
بررسي تطبيقي آواز اصفهان در رديف آقاحسينقلي و رديف دوره عالي استاد علي اكبر شهنازي
343
بررسي تطبيقي آواز سيد علي اصغر كردستاني با رديف موسيقي ايران
344
بررسي تطبيقي آيات الاحكام روزه از ديدگاه اماميه و اهل سنت
345
بررسي تطبيقي آيات تربيتي سوره لقمان از ديدگاه علامه طباطبايي(ره) و آيت الله مكارم شيرازي
346
بررسي تطبيقي آيات جبر واختيار در تفسير كبير والميزان
347
بررسي تطبيقي آيات ولايت از ديدگاه سيد قطب ﴿تفسير في ظلال القرآن﴾ و علامه طباطبايي ﴿تفسير الميزان﴾
348
بررسي تطبيقي آيين تربيت فرزند در خلال كتب ادبي بوستان ،گلستان و قابوسنامه
349
بررسي تطبيقي آيين تربيت فرزند در خلال كتب ادبي بوستان، گلستان و قابوسنامه
350
بررسي تطبيقي آيين دادرسي جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران و انگليس
351
بررسي تطبيقي آيين دادرسي كيفري در مذاهب زرتشت و اسلام و حقوق موضوعه
352
بررسي تطبيقي آيين دبيري در چهارمقالة نظامي عروضي با نامههاي عبدالحميد كاتب و ابن مقفّع
353
بررسي تطبيقي آيين هاي اساطيري "داوري ايزدي" در ايران و هنر
354
بررسي تطبيقي اباحۀ تصرّف در منابع طبيعي از منظر فقه و حقوق موضوعه
355
بررسي تطبيقي ابعاد تربيت در گلستان سعدي و نهج البلاغه
356
بررسي تطبيقي اثاركمال الدين بهزاد بااشعار سبك خراساني ﴿منوچهري دامغاني وفرخي سيستاني﴾
357
بررسي تطبيقي اثر اندازه دولت بر فساد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه با تاكيد بر نهادها
358
بررسي تطبيقي اثر متن و زمينه اجتماعي بر انديشه سياسي علماي معاصر شيعه﴿ سه مكتب سياسي سامرا، نجف، قم﴾
359
بررسي تطبيقي اثر نيروي انساني آموزش ديده در دو سطح عمومي و عالي بر رشد اقتصادي ايران از سال1355 الي 1391
360
بررسي تطبيقي اثرات استفاده جوانان از فضاهاي مجازي بر زيست پذيري فضاهاي شهري محله اي ( نمونه موردي : فاز 4 شهرك غرب و محله بريانك )
361
بررسي تطبيقي اثرات اقتصادي و اجتماعي تجارت الكترونيكي و ارائه راهكارهايي براي بهره گيري از اين فرصتها در اقتصاد ايران
362
بررسي تطبيقي اثرات بافت كالبدي در امنيت اجتماعي حوزه ها و نواحي شهري (مطالعه موردي: محلات شهر اميركلا)
363
بررسي تطبيقي اثرات بافت كالبدي در امنيت اجتماعي حوزه ها و نواحي شهري (مطالعه موردي: محلات شهر اميركلا)
364
بررسي تطبيقي اثرات صادرات نفتي و غير نفتي بر رشد اقتصاد ايران در دوره زماني 1357-1393
365
بررسي تطبيقي اثرگذاري دولت و جامعه مدني در فرايند نوسازي ايران وژاپن (0231-7421)
366
بررسي تطبيقي اجراي حدود از نظر مذاهب خمسه .
367
بررسي تطبيقي اجراي خط مشي تحول فرهنگي در دانشگاه با فرامين و راهبردهاي ابلاغي مقام معظم رهبري
368
بررسي تطبيقي اجزاي نفقه ي زوجه در فقه اسلامي
369
بررسي تطبيقي احكام اعسار زوج از پرداخت مهريه و نفقه در فقه و قوانين موضوعه
370
بررسي تطبيقي احكام جنين خارج از رحم در فقه اماميه و مذاهب اسلامي
371
بررسي تطبيقي احكام حجر در فقه اسلامي با قوانين جمهوري اسلامي ايران
372
بررسي تطبيقي احكام حضانت در مذاهب پنج گانه
373
بررسي تطبيقي احكام عقد نكاح دائم و موقت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
374
بررسي تطبيقي احكام فقهي - حقوقي طلاق در ايران - انگليس و آمريكا ( انواع طلاق - حضانت ) , the comparative study of islamic jurisprudence divorce laws in iran, england and america.) different types of divorce-divorce laws-custody(
375
بررسي تطبيقي احكام معادن در فقه اماميه و شافعيه
376
بررسي تطبيقي اختلاط كاربري ها در فضاي شهري خيابان و راهكارهاي افزايش آن (نمونه موردي : بلوار جهاد و بلوار واعظ)
377
بررسي تطبيقي اخلاق از منظر نسبي با مطلق بودن در مثنوي و نهج البلاغه
378
بررسي تطبيقي اخلاق حرفه اي معلمي از ديدگاه شهيد ثاني و امام محمدغزالي
379
بررسي تطبيقي ادبيات فانتزي كودك در زبان فارسي و انگليسي
380
بررسي تطبيقي ادله اثبات كيفري در حقوق ايران و مصر
381
بررسي تطبيقي اذن زوجه از زوج در فقه و حقوق موضوعه
382
بررسي تطبيقي اراء ابن سينا ،ملاصدرا و ديويد هيوم در باب ادراكات
383
بررسي تطبيقي اراده امر والا، امر قدسي و تجربه ديني نزد اتو و شوپنهاور
384
بررسي تطبيقي ارتباط دين با عقل و علم ﴿ از نقطه نظر مطالعه تطبيقي نظريات ايان باربور و جوادي آملي﴾
385
بررسي تطبيقي ارتباط سازگاري اجتماعي با وضعيت فرهنگي اجتماعي خانواده ها در بين زنان شاغل و غير شاغل شهر دزفول (مطالعه موردي: كوي فرهنگ شهر شرقي)
386
بررسي تطبيقي ارتباط غيركلامي در داستان معاصر (مطالعه ) » روز قتل رئيس جمهور « و » شب نشيني باشكوه « مور
387
بررسي تطبيقي ارتداد در فقه مقارن و حقوقه موضوعه
388
بررسي تطبيقي ارث از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
389
بررسي تطبيقي ارث از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
390
بررسي تطبيقي ارزش اثباتي ادلّه در حقوق كيفري ايران و اساسنامة ديوان بين¬المللي كيفري
391
بررسي تطبيقي ارزش ها در فلسفه اسلامي و فلسفه ليبراليسم و دلالت هاي آن در تربيت اخلاقي
392
بررسي تطبيقي ارزش هاي بصري در بازنمايي زنان در آثار نقاشان در شش دهه ي گذشته
393
بررسي تطبيقي ارزش هاي حاكم در حكومت علوي و اموي
394
بررسي تطبيقي ارزشهاي ويژه گره چيني بكار رفته در خانه هاي قاجار تهران و صفويه اصفهان
395
بررسي تطبيقي ارسال رسل از منظر چند متفكر معاصر ﴿بازرگان، حائري يزدي، امام خميني ﴿ره﴾، علامه طباطبايي ﴿ره﴾﴾
396
بررسي تطبيقي ازدواج موقت و ازدواج مسيار
397
بررسي تطبيقي استاندارد پارك ها و فضاي سبز شهر اصفهان با استانداردهاي موجود ( نمونه ي موردي: فضاي سبز حاشيه ي زاينده رود)
398
بررسي تطبيقي استانداردهاي طراحي سازه كشتي ( ABS و DNV )
399
بررسي تطبيقي استاندارهاي DSL
400
بررسي تطبيقي استعاره در غزليات حافظ و مولوي از منظر معني‌شناسي شناختي
401
بررسي تطبيقي استعاره هاي شناختي اشعار تركي و فارسي شهريار
402
بررسي تطبيقي استقلال هند و انقلاب اسلامي ايران از منظر سياسي و اجتماعي
403
بررسي تطبيقي اسطوره رستم در روايات شفاهي مردم زابل و متون كهن فارسي
404
بررسي تطبيقي اسطوره رستم در شاهنامه فردوسي و الماس خان كندوله اي
405
بررسي تطبيقي اسطوره مسيح و كاركرد آن در شعر بدر شاكر السيّاب و احمد شاملو
406
بررسي تطبيقي اسطوره هاي آفرينش در خاورميانه بين النهرين ايران و مصر
407
بررسي تطبيقي اسطوره و نماد در سرودههاي خليلحاوي و سهراب سپهري
408
بررسي تطبيقي اسطوره ي پيدايش در شاهنامه نسبت به آيين زرتشتي
409
بررسي تطبيقي اسقاط حق با تأكيد بر مباني فلسفي
410
بررسي تطبيقي اسلام و فمينيسم
411
بررسي تطبيقي اشتغال زنان بر روابط زوجين در خانواده شهرستان گنبد كاووس
412
بررسي تطبيقي اشعار محمود سامي البارودي و ملك الشعراء بهار
413
بررسي تطبيقي اشكال نفي و تداوم در هنر مفهومي غرب و ايران
414
بررسي تطبيقي اصطلاحات حديثي در ميان اماميه و اهل سنت
415
بررسي تطبيقي اصطلاحات حوزه تحليل گفتمان در انگليسي و فارس از ديدگاه معيارسازي زبان
416
بررسي تطبيقي اصطلاحات حوزه دستور انگليسي -فارسي از ديدگاه معيار سازي
417
بررسي تطبيقي اصطلاحات خويشاوندي در زبانهاي فارسي وآلماني
418
بررسي تطبيقي اصطلاحات عرفاني نهج البلاغه باكشف المحجوب ،رساله قشيريه و مصباح الهدايه
419
بررسي تطبيقي اصلاحات عرفاني در كشف المحجوب و مصباح الهدايه
420
بررسي تطبيقي اعتبارات خرددراشتغالزايي زنان باتاكيدبرتوسعه پايدارروستايي (مطالعه موردي .دهستان لكستان )
421
بررسي تطبيقي اعتماد اجتماعي در بين مراكز شهرستانهاي استان ايلام
422
بررسي تطبيقي اعجاز قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوسي
423
بررسي تطبيقي اعجاز قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوسي
424
بررسي تطبيقي اعجاز قرآن از ديدگاه علامه طبلطبايي و الوسي
425
بررسي تطبيقي اعلاميه جهاني حقوق بشر باحقوق اسلام , universal declaration of human rights comparative islamic law
426
بررسي تطبيقي افعال ساده‏ي كران¬مند و ناكران¬مند در زبان -فارسي و بلوچي
427
بررسي تطبيقي الگوهاي آمدوشد در محورهاي تاريخي - گردشگري شهرهاي اروپاي غربي به منظور ارائه راهكار بهينه براي محور چهارباغ اصفهان
428
بررسي تطبيقي الگوهاي تحقيق و توسعه در كشورهاي پيشرفته و تدوين الگوي مناسب براي ايران
429
بررسي تطبيقي الگوهاي رهبري امنيت ملي ايالات متحده : جرج دبليو بوش و باراك اوباما
430
بررسي تطبيقي الگوي سفر قهرمان مونث در آثار استوديوي ديزني و جيبلي
431
بررسي تطبيقي الگوي سفر قهرمان مونث در اثار استوديوي ديزني و جيبلي
432
بررسي تطبيقي امام شناسي در فلسفه صدرا و زيارت جامعه كبيره
433
بررسي تطبيقي امامت از منظر شيخيه و اماميه (با تأكيد بر آراء شيخ احمد احسايي وعلامه طباطبايي)
434
بررسي تطبيقي امثال مولد ميداني
435
بررسي تطبيقي انديشه اخلاقي ديويد هيوم با ديدگاه اخلاق اسلامي
436
بررسي تطبيقي انديشه امامت در تفسيرهاي مفاتيح الغيب ، روح المعاني، مجمع البيان و الميزان
437
بررسي تطبيقي انديشه هاي سياسي فارابي و آگوستينوس
438
بررسي تطبيقي انديشه هاي عرفاني مولانا و صدرالدين قونوي درباره انسان كامل با تكيه بر مثنوي و فُكوك
439
بررسي تطبيقي انديشه هاي عرفاني هرمان هسه و اقبال لاهوري با تكيه برمقوله ابليس
440
بررسي تطبيقي انديشه ي امامت از شيخ صدوق تا خواجه نصيرالدين طوسي , a comparative research on imamat theory from shaykh al-saduq to khwaja nasir al-din tusi
441
بررسي تطبيقي انديشه ي انتظار موعود در شعر محمود درويش و قيصر امين پور
442
بررسي تطبيقي انديشه‌ها، اندرزها و حكمت‌ها در شاهنامه
443
بررسي تطبيقي انديشه‌ي فلسفي اشعار تي. اس. اليوت و نازك الملائكه
444
بررسي تطبيقي انديشه¬هاي مديريتي در قابوس¬نامه ، سياست¬نامه و گلستان سعدي
445
بررسي تطبيقي انسان اقتصادي از ديد اسلام با انسان اقتصادي از ديدگاه غرب
446
بررسي تطبيقي انسان در كويريات شريعتي و انديشه هاي مولانا در مثنوي
447
بررسي تطبيقي انسان شناسي قرآني و اومانيستي و كاربست آن در تحول علوم انساني
448
بررسي تطبيقي انگاره هاي ذهني افعال ساده فارسي و انگليسي و اهميت آن در آموزش زبان انگليسي
449
بررسي تطبيقي انگاره‏هاي ذهني افعال ساده‏ي فارسي و تركي آذري
450
بررسي تطبيقي انواع ادبي و مضامين شعري در ديوان حضرت علي ﴿ع﴾ و غزليات حافظ
451
بررسي تطبيقي اهداف و عملكرد سياست خارجي دولت نبوي و جمهوري اسلامي ايران
452
بررسي تطبيقي اوضاع اجتماعي مازندران وگيلان درگذرازحكومت قاجاربه پهلوي دررمان هاي روياهاي ببرعاشق :اسدالله عمادي وول كنيد اسب مرا:حسن اصغري
453
بررسي تطبيقي ايدئولوژي و حكمت عملي از ديدگاه ملاصدرا، مطهري، شريعتي و سروش
454
بررسي تطبيقي ايده هاي نجات بخش بشري در انقلاب هاي بزرگ مطالعه موردي: انقلاب هاي فرانسه، روسيه و ايران
455
بررسي تطبيقي ايده ي تداعي آزاد﴿اتوماتيسم﴾ در نقاشي و تاثيرات آن در نقاشي معاصر ايران
456
بررسي تطبيقي ايمان و تجربه ديني از ديدگاه مولوي در مثنوي و علامه طباطبايي در الميزان
457
بررسي تطبيقي ايين دادرسي كيفري در مذاهب اسلام و مسيحيت و قوانين موضوعه
458
بررسي تطبيقي باز آفريني اسطوره پرومته در شعر معاصر عربي و فارسي (با تاكيد بر شاعران برجسته )
459
بررسي تطبيقي بازتاب مولفه هاي مكتب رئاليسم در هنر نقاشي و ادبيات داستاني با تاكيد بر آثار شاخص كوستاو كوريه و رمان مدير مدرسه جلال آل احمد
460
بررسي تطبيقي بازداشت موقت از ديدگاه فقه مذاهب و حقوق موضوعه
461
بررسي تطبيقي بازنمايي خانواده و چالش هاي آن در سينماي روح الله حجازي و رضا ميركريمي با رويكرد جامعه شناختي
462
بررسي تطبيقي بازنمايي خانواده و چالش‌هاي آن در سينماي روح الله حجازي و رضا مير كريمي‌با رويكرد جامعه شناختي
463
بررسي تطبيقي بازنمايي زندگي روزمره طبقه متوسط در آثار دوميه و معين مصور بر اساس معيارهاي تصويرسازي اجتماعي
464
بررسي تطبيقي بازنمايي سبك زندگي در تصاوير كتاب هاي درسي كشور ايران و تركيه
465
بررسي تطبيقي بافتار متون در ادبيات تاريخي و داستاني جلال آل احمد ( خسي در ميقات و مدير مدرسه )
466
بررسي تطبيقي باله هاي پتروشكا و ماندارين شگفت انگيز
467
بررسي تطبيقي بديع در شعر فارسي و كردي
468
بررسي تطبيقي برخي از ايات قراني در رساله قشيريه و كشف المحجوب
469
بررسي تطبيقي برخي از مسائل نظام سالي واحدي با نظام نيمسالي واحدي در آموزش متوسطه نظري شهرستانهاي كاشان ، آران و بيد گل
470
بررسي تطبيقي برنامه درسي آموزش علوم ايران و كشورهاي منتخب به منظور ارائه اي الگويي براي برنامه ي درسي آموزش علوم در كشور ايران
471
بررسي تطبيقي برند در محصولات چرمي زنانه و هويت سازي براي توليد كننده كيف هاي زنانه
472
بررسي تطبيقي بزه هاي انتقال مال غير و معامله معارض با معامله فضولي با تكيه بر رويه قضايي
473
بررسي تطبيقي بزه هاي انتقال مال غير و معامله معارض با معامله فضولي با تكيه بر رويه قضايي
474
بررسي تطبيقي بنيان‌هاي اكسپرسيونيستي در نقاشي واقع¬گراي ايران و عراق
475
بررسي تطبيقي بهشت و ناكجاآباد در فرهنگ تصويري ايران
476
بررسي تطبيقي بيانگري بدن بازيگر در نظريات يوجينيو باربا و ژاك لوكوك
477
بررسي تطبيقي بيانگري بدن بازيگر در نظريات يوجينيو باربا و ژاك لوكوك
478
بررسي تطبيقي بيگانگي و كاركردهاي آن در دو رمان «چه كسي باور مي‌كند، رستم» نوشتۀ روح انگيز شريفيان و «خاطرات تن» نوشتۀ احلام مستغانمي بر اساس رويكرد جامعه‌شناختي ـ روانشناختي ملوين سيمن
479
بررسي تطبيقي بين آموزش و پرورش كشور ايران و سودان
480
بررسي تطبيقي پارسايي زنان در رمان پاملا (پاداش پاكدامني) از ساموئل ريچاردسون و آلاتي يل از بوكاچيو و زن پارسا در الهي نامۀ عطار نيشابوري و خورشيد خانم پارسا از جواهرالاسمار الثغري
481
بررسي تطبيقي پايان عضويت شريك در شركت هاي تجاري (مطالعة موردي: حقوق ايران و انگلستان
482
بررسي تطبيقي پايداري فضايي - كالبدي سكونتگاههاي روستايي مطالعه موردي شهرستان آزادشهر
483
بررسي تطبيقي پايداري فضايي-كالبدي سكونتگاههاي روستايي(مطالعه موردي: شهرستان آزادشهر)
484
بررسي تطبيقي پايداري محيطي معماري سنتي اقليم گرم و خشك به منظور طراحي مجتمع مسكوني پايدار در شهرستان نائين
485
بررسي تطبيقي پرده نئي از بهرام بيضايي با زن صالحه از الهي نامه عطار و فيلمنامه بلند سينمايي ريتون
486
بررسي تطبيقي پرده ي نئي اثر بهرام بيضايي با حكايات مشابه آن در متون كهن فارسي
487
بررسي تطبيقي پوشاك بانوان دوره صفوي (شاه اسشماعيل اول تا شاه عباس دوم و پوشاك بانوان دوره عثمانيهم عصر بر اساس سفرنامه ها و تصاوير نگارگري
488
بررسي تطبيقي پوشاك بين النهرين و مصر باستان
489
بررسي تطبيقي پيشگيري از جرم با استفاده از ساز و كارهاي مدني در حقوق ايران و آمريكا
490
بررسي تطبيقي پيشگيري از جرم با استفاده از سازوكارهاي مدني در حقوق ايران و آمريكا
491
بررسي تطبيقي تآثير شرايط اقتصادي بر نحوه استفاده زنان از فضاهاي عمومي شهري با تآكيد بر مراكز خريد محله اي و ناحيه اي در شهر كابل ﴿ نمونه موردي : مراكز خريد مهتاب قلعه و مكرويان3 ﴾
492
بررسي تطبيقي تأثير نقاشي سنتي بر عكاسي در ايران و ژاپن از 1850 تا 1917
493
بررسي تطبيقي تأويل در تفسير صافي وتفسير القرآن الكريم
494
بررسي تطبيقي تابلوهاي اصناف با شاخصه هاي مرتبط با مكان و فضاي شهري در منظر شهري اصفهان(نمونه موردي خيابان هاي طالقاني و سپه)
495
بررسي تطبيقي تاثير تاكيد روي ساخت هاي زباني به صورت ضمني و صريح تاخيري ،بر دقت بيان شفاهي زبان آموزان فارسيزبان انگليسي
496
بررسي تطبيقي تاثير عوامل اجتماعي - سياسي بر مشاركت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ( 1382 - 1358 )
497
بررسي تطبيقي تاثير فرهنگ سازماني وسرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني ﴿مطالعه موردي : دانشگاه هاي رازي كرمانشاه وبابل عراق ﴾
498
بررسي تطبيقي تاثير فوت زوجين بر مهريه , a comparativ study on the impact of husband and wifes death on dower
499
بررسي تطبيقي تاثير كيفيت لبه بر سر زندگي فضاهاي شهري ﴿ نمونه موردي : شهر رشت ﴾
500
بررسي تطبيقي تاثير مالكيت بر سياست هاي خبري در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دانماركس راديو دانمارك
501
بررسي تطبيقي تاثيرات زيست محيطي نقص مقررات دريايي دو حوزه خليج فارس و درياي خزر
502
بررسي تطبيقي تاثيرات مركز آموزش تئاتر تبريزو دانشگاه نبي اكرم (ص) بر تئاتر تبريز
503
بررسي تطبيقي تاثيرپذيري از تئاترشرق در نظريات ميرهولد و برتولت برشت
504
بررسي تطبيقي تاريخ بيهقي و تاريخ بلعمي
505
بررسي تطبيقي تاويل بسم الله الرحمن الرحيم از نظر ملاصدرا، علامه طباطبايي و امام خميني
506
بررسي تطبيقي تراژدي هاي شاهنامه فردوسي با تراژدي هاي سوفوكلس
507
بررسي تطبيقي ترانه ها وضرب المثل هاي آذري (استان همدان) با معادل هاي آن درزبان وادبيات فارسي
508
بررسي تطبيقي تربيت اخلاقي از ديدگاه ارسطو وابن مسكويه و كاربرد تربيتي آن براي نظام آموزشي از راه دور
509
بررسي تطبيقي تربيت از ديدگاه اسلام وعلم
510
بررسي تطبيقي ترجمۀ صد آيه از قرآن مجيد بر اساس سه ترجمۀ كهن
511
بررسي تطبيقي ترجيح ژارچه رئمبلي داخلي و خارجي و علل آن، توسط مصرف كنندگان در شهر تهران
512
بررسي تطبيقي تزييات كاشي كاري مساجد دوره صفوي و عثماني مطالعه موردي مسجد امام اصفهان و مسجد سلطان احمد استانبول
513
بررسي تطبيقي تزيينات معماري در مدارس دوره آل مظفر شهر يزد
514
بررسي تطبيقي تشعير در مكتب نگارگري هرات تيموري و تبريز صفوي
515
بررسي تطبيقي تصانيف محلي فارس و تصانيف دوره قاجار
516
بررسي تطبيقي تصاوير با مضامين پهلواني در شاهنامه هاي دوره قاجار و كتب مصور حماسي ژاپن در قرن 19 ميلادي
517
بررسي تطبيقي تصاوير روي جلد با تصوير سازي داخل كتاب هاي دوره ي اسلامي ﴿تيموري و صفوي﴾
518
بررسي تطبيقي تصاوير معراج حضرت رسول ﴿ص﴾ و رستاخيز حضرت مسيح ﴿ع﴾ با رويكرد نمادشناسانه
519
بررسي تطبيقي تصرفات مالي پس از مرگ در مذاهب خمسه
520
بررسي تطبيقي تصوير پيامبران در خمسه نظامي با مثنوي مولوي
521
بررسي تطبيقي تصوير پيامبران در خمسۀ نظامي با مثنوي مولوي
522
بررسي تطبيقي تصوير جامعه در شعر سيد اشرف الدين گيلاني و حافظ ابراهيم
523
بررسي تطبيقي تصوير درخت در نگاره هاي دوره اسلامي ﴿مغول و صفويه﴾
524
بررسي تطبيقي تصوير درخت در نگاره هاي دوره اسلامي﴿دوره تيموري وصفويه﴾
525
بررسي تطبيقي تصوير زن در رمان هاي شوهر آهو خانم علي محمد افغاني و خانه ي ادريسي ها غزاله عليزاده
526
بررسي تطبيقي تصوير طبيعت درشعرنيما يوشيج وخليل مطران
527
بررسي تطبيقي تصويرسازي جنگ افزار در ( سقط الزند و شاهنامه )
528
بررسي تطبيقي تصويرسازي كليله و دمنه 1422 دانشگاه استانبول با نسخه 2198 كاخ گلستان
529
بررسي تطبيقي تعزيه و تئاتر با تاكيد بر تعامل بازيگر/ شبيه، فضا و تماشاگر بر اساس نظريه هاي پيتر بروك و ريچارد شكنر
530
بررسي تطبيقي تعزيه و تئاتر با تاكيد بر تعامل بازيگر/شبيه، فضا و تماشاگر براساس نظريه‌هاي پيتر بروك و ريچارد شكنر
531
بررسي تطبيقي تعقل از نظر ابن سينا و ملاصدرا
532
بررسي تطبيقي تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام و مكاتب فلسفي
533
بررسي تطبيقي تفاسيرعرفاني امام قشيري وعبدالرحمن سلمي
534
بررسي تطبيقي تكنيك هاي اجرايي تار ايراني و تار قفقازي
535
بررسي تطبيقي تكنيكهاي نقاشي ديواري درايران واروپا
536
بررسي تطبيقي تلميحات داستاني در قصايد ناصرخسرو و منطق الطير عطار و ارتباط آن با جهان بيني شاعر
537
بررسي تطبيقي تمكين و نشوز در فقه و حقوق موضوعه
538
بررسي تطبيقي تناسب حجم ومحتواي كتاب فارسي دوم ابتدايي (جديد التاليف ) با جدول ساعات تدريس وتوانايي هاي شناختي دانش آموزان اين پايه در منطقه كلاله
539
بررسي تطبيقي توثيق سهام در فقه مقارن و حقوق موضوعه
540
بررسي تطبيقي توزيع در آمد در ايران و استان اصفهان در سالهاي 56 و 72-70
541
بررسي تطبيقي توصيف طبيعت در انديشه نيما يوشيج و جبران خليل جبران
542
بررسي تطبيقي توكل از ديدگاه مولانا و غزالي
543
بررسي تطبيقي تيتر اوّل و عناوين سرمقاله در دو دوره مشابه قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوري يازدهم
544
بررسي تطبيقي ثبت اسناد ،املاك ،ازدواج و طلاق در فقه اماميه و قوانين موضوعه
545
بررسي تطبيقي جاسوسي و مجازات آن از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه
546
بررسي تطبيقي جامعه شناختي فرقه هاي اهل و تصوف در كردستان
547
بررسي تطبيقي جايگاه اسناد طراحي شهري در نظام برنامه ريزي شهري بريتانيا و ايران
548
بررسي تطبيقي جايگاه حيوانات در آيين هاي مهر و مسيحيت
549
بررسي تطبيقي جايگاه خانواده در تعليم و تربيت درمكتب اسلام و مكتب ليبراليسم
550
بررسي تطبيقي جايگاه خسارت معنوي ناشي از جرم در حقوق كيفري ايران و ايالات متحده¬ي امريكا
551
بررسي تطبيقي جايگاه زنان از ديدگاه مردان تحصيلكرده با مردان كم سواد
552
بررسي تطبيقي جايگاه زنان در توسعه بخش كشاورزي نواحي كوهستاني و جلگه اي شهرستان بهشهر (مطالعه موردي: دهستان هاي عشرستاق و پنجهزاره)
553
بررسي تطبيقي جايگاه زنان درتوسعه بخش كشاورزي نواحي كوهستاني وجاگه هاي شهرستان بهشهر(مطالعه موردي:دهستانهاي عشرستاق وپنجهزاره )
554
بررسي تطبيقي جايگاه سياسي -اقتصادي بندرعباس در دوره صفويه﴿1032-1146ه.ق﴾ و قاجاريه ﴿1227-1321 ه.ق﴾
555
بررسي تطبيقي جايگاه عرفان غزليات شمس (مولوي ) يا غزليات عطار( بانگاهي به منطق الطير عطار)
556
بررسي تطبيقي جايگاه قفقاز در سياست خارجي ايران و روسيه در دوره هاي صفوي و قاجار
557
بررسي تطبيقي جايگاه ميادين تهران در حفظ و ارتقاي خاطره جمعي شهروندان نمونه موردي : ميدان تجريش و ميدان بهارستان
558
بررسي تطبيقي جايگاه و احكام مناقشه برانگيز زن در قرآن كريم ،اوستا ،تورات و انجيل
559
بررسي تطبيقي جايگاه و چگونگي كاركرد غريزه بازيگر در متد اكتينگ و شيوه گروتفسكي
560
بررسي تطبيقي جايگاه و چگونگي كاركرد غريزه بازيگر در متد اكتينگ و شيوه گروتفسكي
561
بررسي تطبيقي جرائم جنسي در فقه اسلامي ويهودي
562
بررسي تطبيقي جرايم افترا و نشر اكاذيب در فقه جزايي و حقوق موضوعه
563
بررسي تطبيقي جرم سب النبي در فقه اماميه و اهل سنت
564
بررسي تطبيقي جريان هنر مفهومي غرب و ايران
565
بررسي تطبيقي جعل ملاصدرا و خلق در قرآن از منظر فخر رازي
566
بررسي تطبيقي جلوه هاي ﴿گنبد﴾ در اثارپنج سخن سراي فارسي و اثار هنري
567
بررسي تطبيقي جمله سازي و انشاي دانش آموزان شنوا و ناشنواي پايه ي پنجم دبستان از منظر تحليل گفتمان
568
بررسي تطبيقي جنايت و مكافات داستايفسكي و تهران مخوف مشفق كاظمي بر اساس نظريّۀ لوسين گلدمن و همفكران او
569
بررسي تطبيقي جنايت و مكافات داستايفسكي و تهران مخوف مشفق كاظمي بر اساس نظريّۀ لوسين گلدمن و همفكران او
570
بررسي تطبيقي جنبش هاي ايراني دوره ي اول عباسي﴿232-132ه﴾
571
بررسي تطبيقي جنبه هاي دراماتيك در دو داستان سياوش و سودابه و يوسف و زليخا
572
بررسي تطبيقي جنبه هاي دراماتيك در دو داستان سياوش و سودابه و يوسف و زليخا
573
بررسي تطبيقي جنبه هاي نمايشي داستان رستم و اسفنديار و سرود نيبلونگن
574
بررسي تطبيقي جنبه هاي نمايشي داستان رستم و اسفنديار و سرود نيبلونگن
575
بررسي تطبيقي جنبه‏هاي نمايشي ويس و رامين اسعدگرگاني با دفتر چهارم مثنوي مولوي
576
بررسي تطبيقي جواب ساز به آواز : آواز سيداحمدخان ، تار درويش خان ، آواز تاج اصفهاني ، تار جليل شهناز
577
بررسي تطبيقي چگونگي اخراج وصيت از ديدگاه فقهاي اماميه، شافعيه و حقوق ايران
578
بررسي تطبيقي چگونگي پذيرش دانشجوي دوره ي كارشناسي در رشته موسيقي در 9كشور جهان ﴿آمريكا، انگلستان، برزيل، تركيه، چين، فرانسه، كره، مالزي و هندوستان﴾ و مقايسه ي آن با ايران
579
بررسي تطبيقي چگونگي كاربرد عناصر اجرايي نمايش هاي ايراني در تئاتر معاصر از منظر نقد ساختاري با توجه به آثار پيتر بروك ،مسعود سعيدپور و پري صابري
580
بررسي تطبيقي چهار اثر بداهه نوازي در دستگاه نوا
581
بررسي تطبيقي چهار تكنيك همنام - متفاوت در سازهاي تار و سنتور
582
بررسي تطبيقي چهاراثر ادبي با نگاهي به نقش زن در آنها
583
بررسي تطبيقي چهاراثر ادبي با نگاهي به نقش زن در آنها
584
بررسي تطبيقي حدود اختيار و قدرت تصميم گيري زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي در شهرستان خمين
585
بررسي تطبيقي حدود و اعتبار عقل نزد ملاصدرا و كانت
586
بررسي تطبيقي حريم خصوصي در حقوق جزاي ايران و اسناد بين المللي و حقوق فرانسه
587
بررسي تطبيقي حزن در شعر صلاح عبدالصبور و حسين منزوي
588
بررسي تطبيقي حسن و قبح اخلاقي از ديدگاه علامه طباطبايي و شهيد مطهري
589
بررسي تطبيقي حضانت در فقه و آثار آن در حقوق كيفري
590
بررسي تطبيقي حضانت مادر بر فرزند در فقه و حقوق
591
بررسي تطبيقي حق تقاضاي قصاص توسط زوج يا زوجه در مذاهب خمسه
592
بررسي تطبيقي حق حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران و انگليس
593
بررسي تطبيقي حقوق اسلام و حقوق رم و حقوق ايران
594
بررسي تطبيقي حقوق اسير جنگي در اسلام و حقوق بين الملل , Comparative research of prisoner of war rights in Islam and international Law
595
بررسي تطبيقي حقوق بشر از منظر اسلام
596
بررسي تطبيقي حقوق حيوانات در فقه و حقوق و تاثير رعايت آن بر محيط زيست
597
بررسي تطبيقي حقوق خانواده در اسلام و فمينيسم با تأكيد بر مسائل مالي و جنسيتي
598
بررسي تطبيقي حقوق صنفي معلمان ايران با توجه به اسناد بين المللي
599
بررسي تطبيقي حقوق غير مسلمانان در قرآن و حقوق غير يهوديان در تورات
600
بررسي تطبيقي حقوق كودكان نا مشروع در كنوانسيون حقوق بشر و فقه اماميه .
601
بررسي تطبيقي حقوق مبتلايان به مرگ مغزي در ايران و ديگر كشورهاي اسلامي
602
بررسي تطبيقي حقوق و تكاليف زوجه پس از زوج
603
بررسي تطبيقي حقوق و تكاليف متصدي حمل و نقل دريايي در قانون دريايي ايران و كنوانسيون هاي بين المللي
604
بررسي تطبيقي حكاياتي از گلستان سعدي و مقالاتي از فرانسيس بيكن
605
بررسي تطبيقي حكمت هاي ايرانيان باستان در ادب عربي با آيات قرآن و احاديث
606
بررسي تطبيقي حكمراني و بهره برداري از منابع مشترك در اقتصاد متعارف و اسلام
607
بررسي تطبيقي حكومت در نهج‌البلاغه با سياست‌نامه و مرزبان‌نامه
608
بررسي تطبيقي حماسه ها و اساطير ايران و ارمنستان بر اساس شاهنامه فردوسي و دلاوران ساسون
609
بررسي تطبيقي حمايت از كودكان و نوجوانان بزه ديده در قانون آئين دادرسي كيفري ايران با حقوق فرانسه
610
بررسي تطبيقي حيات انسان قبل از عالم ماده در آراء افلاطون، ملاصدرا و علامه طباطبايي﴿ره﴾
611
بررسي تطبيقي خاتميت از ديدگاه روشنفكران ديني معاصر اقبال لاهوري، شهيد مطهري، دكتر سروش
612
بررسي تطبيقي خسرو و شيرين نظامي با خسرو و شيرين شعله ني ريزي
613
بررسي تطبيقي خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز گاماسياب
614
بررسي تطبيقي خشونت خانگي عليه زنان متاهل در قوانين كيفري ايران و اسناد بين الملل، بررسي موردي در شهرستان اسفراين
615
بررسي تطبيقي خشونت خانوادگي در بين پدران معتاد و غيرمعتاد شهرستان ازنا
616
بررسي تطبيقي خط محقق در قرآن بزرگ بايسنغرميرزا بر اساس رساله آداب خط عبدالله صيرفي
617
بررسي تطبيقي خطاهاي فراگيران ايراني در كاربرد حروف اضافه انگليسي : تحليل مقابله اي خطاها از طريق بررسي انتقال منفي
618
بررسي تطبيقي خطبه ها و نامه هاي نهج البلاغه از منظر سبك شناسي لايه اي
619
بررسي تطبيقي خلق شخصيت در تكنيك بازي درون‌گرا و برون‌گرا بر اساس نظرية استانيسلاوسكي و ميرهولد
620
بررسي تطبيقي خوانش مخاطبان عكسها در زمينه‌هاي مختلف ارائه ي آن‌ها (با تأكيد بر زمينه‌ي تبليغاتي)
621
بررسي تطبيقي خوف و رجا در مثنوي معنوي و كيمياي سعادت
622
بررسي تطبيقي دادرسي كيفري در شريعت يهود و اسلام و حقوق موضوعه
623
بررسي تطبيقي داده هاي شبكه اي بارشي اسفزاري GPCCو GPCP
624
بررسي تطبيقي داستان حضرت ابراهيم ﴿ع﴾ در متون تفسيري و عرفاني فارسي ﴿تا پايان قرن هفتم هجري﴾
625
بررسي تطبيقي داستان حضرت موسي ﴿ع﴾ در متون تفسيري و عرفاني فارسي ﴿ تا پايان قرن هفتم هجري﴾
626
بررسي تطبيقي داستان هاي اينجه ممد از ياشار كمال و كليدر از محمود دولت آبادي
627
بررسي تطبيقي داستان هاي شهرنوش پارسي پور و آليس مونرو با رويكرد نقد زن محور
628
بررسي تطبيقي داستان هاي كوتاه زويا پيرزاد و آليس مونرو با رويكرد نقذد زن محور
629
بررسي تطبيقي داستان هاي كوتاه غاده السمان و سيمين دانشور با رويكرد نقد زن محور
630
بررسي تطبيقي داستان وحشت براساس مجموعه رمان‌هاي دايره وحشت آر. ال.استاين و خون‌آشام سيامك گلشيري
631
بررسي تطبيقي درآميختگي حماسه و غزل در اشعار ابن‌هانيء الاندلسيّ و غزليات حافظ شيرازي
632
بررسي تطبيقي دردها و مشكلات زنان در رمانهاي معاصر ايران و افغانستان
633
بررسي تطبيقي درون مايه هاي رمان "تنگسير" اثر صادق چوبك و "اللص و الكلاب" اثر نجيب محفوظ
634
بررسي تطبيقي درون مايه وساختار شعر فرخي يزدي وابراهيم طوفان
635
بررسي تطبيقي دستگاه نوا در سه رديف ميرزا عبدالله ( به روايت برومند ) ، آقا حسينقلي و منتظم الحكما
636
بررسي تطبيقي دستور زبان فارسي و لري ساختار فعل
637
بررسي تطبيقي دعا از ديدگاه فخررازي و فيض كاشاني
638
بررسي تطبيقي ده گوشه مشابه از آوازهاي اقبال آذر و قربان خان شاهي
639
بررسي تطبيقي دو داستان شاهنامه فردوسي و شاهنامه الماس خان كندوله اي (هفت خوان، رستم و سهراب)
640
بررسي تطبيقي دو رديف آقا حسينقلي و ميرزا عبدالله
641
بررسي تطبيقي دو شيوه بازيگري متداكتينگ و يوجينيوباربا از منظر رفتارشناسي اسكينر
642
بررسي تطبيقي دوازده گوشه ي آواز دشتي اجرا شده با سازهاي ني و سه تار توسط استاد حسن كسايي
643
بررسي تطبيقي دوگفتمان اصلاح طلبي و اصولگرايي با تاكيد بر سياست خارجي﴿ 1376-1388﴾
644
بررسي تطبيقي ديدگاه آيت الله جوادي آملي و دكتر مهدي گلشني در مسأله «علم ديني»
645
بررسي تطبيقي ديدگاه ابن سينا و لايب نيتس درمسئله عليت
646
بررسي تطبيقي ديدگاه ابن سينا و مولوي درباره رابطه ي جسم و روح
647
بررسي تطبيقي ديدگاه ارسطو و ملاصدرا در باب سعادت و فضيلت
648
بررسي تطبيقي ديدگاه امام خميني ﴿ره﴾ بافقهاي مذاهب ديگر در باره تقيه
649
بررسي تطبيقي ديدگاه انسان شناسي مطهري با ديدگاه انسان شناسي ياسپرس
650
بررسي تطبيقي ديدگاه زنان و مردان شاغل نسبت به قرارگرفتن زنان در جايگاه مديريتي با تاكيد بر كاركنان اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي
651
بررسي تطبيقي ديدگاه ملاصدرا و‌هايدگر درباره معناي زندگي، و تبيين ديدگاهي مشترك به منظور تدوين يك الگوي تربيتي
652
بررسي تطبيقي ديدگاه ها و عملكرد سياسي و فرهنگي امام خميني و جمال عبد الناصر در روابط بين الملل
653
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي ابو حامد غزالي و آلبرت باندورا درباره تربيت اخلاقي
654
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تولستوي با متون اسلامي در زمينه هنر
655
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي دكتر شريعتي و استاد مطهري در خصوص حيات پيامبر از بعثت تا هجرت
656
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي غزالي و علامه طباطبايي در باب زبان دين
657
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي هيدجي ،حيدري و معرفت درباره عدم تحريف قرآن
658
بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي موافقان و مخالفان محمد مصدق
659
بررسي تطبيقي ديدگاه¬هاي غزالي و علامه طباطبايي در باب زبان دين
660
بررسي تطبيقي ديدگاههاي ابن سينا و اسپينوزا درمورد صفات خدا
661
بررسي تطبيقي ديدگاههاي جرم شناسي اسلامي با ديدگاههاي جرم شناسي عرفي
662
بررسي تطبيقي ديدگاههاي مديران و كارشناسان ايراني و خارجي در مورد عوامل موثر بر ارتقاء كارائي و بهره وري (مطالعه موردي پروژه مشترك ايران و نروژ در ميادين پارس جنوبي
663
بررسي تطبيقي ديدگاههاي مديران و كارشناسان ايراني و خارجي در مورد عوامل موثر بر ارتقاء كارائي و بهره وري (مطالعه موردي پروژه مشترك ايران و نروژ در ميادين پارس جنوبي )
664
بررسي تطبيقي دين و دنيا در نهج البلاغه و مقايسه آن با نظريه يهود
665
بررسي تطبيقي ديه قتل در فقه اماميه و قانون جزا
666
بررسي تطبيقي ديه مسلمان و غيرمسلمان در مذاهب خمسه
667
بررسي تطبيقي ديوان سالاري سلجوقي و ايلخاني
668
بررسي تطبيقي رئاليسم جادويي "صد سال تنهايي" گابريل گارسيا ماركز و "طوبي و معناي شب" شهرنوش پارسي پور
669
بررسي تطبيقي رئاليسم جادويي «صد سال تنهايي» گابريل گارسيا ماركز و «طوبي و معناي شب» شهرنوش پارسي‌پور
670
بررسي تطبيقي رابطه بين خلاقيت و كارآفريني در بين زنان و مردان ورزشكار و غيرورزشكار در دانشجويان دانشگاه پيام نور رشت
671
بررسي تطبيقي رابطه دين واخلاق درنظرهيروغزالي
672
بررسي تطبيقي رابطه سنت و مدرنيسم از ديدگاه محمد عابدالجابري و سيد حسين نصر
673
بررسي تطبيقي رابطۀ ادبيّات و محيط زيست در ادبيّات داستاني معاصر فارسي، بر پايۀ مباني نقد بوم گرا
674
بررسي تطبيقي رابطۀ ادبيّات و محيط زيست در شعر معاصر فارسي برپايۀ مباني نقد بوم گرا
675
بررسي تطبيقي راهبرد امنيتي خاورميانه‌اي جرج بوش (پسر) و باراك اوباما
676
بررسي تطبيقي رايطه"بايد" و "هست" از نظر ديويد هيوم و علامه طباطبايي
677
بررسي تطبيقي رشوه از ديدگاه فقه شيعه و قوانين موضوعه ايران
678
بررسي تطبيقي رقص سماع و رقص شيوا
679
بررسي تطبيقي رمان السمان و الخريف نجيب المحفوظ و رمان))دكتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست دارد((شهرام رحيميان
680
بررسي تطبيقي رمان ﴿دل تاريكي﴾ و فيلمنامه ي﴿اينك اخر الزمان﴾
681
بررسي تطبيقي رمان هاي «العصفوريه» غازي القصيبي و «اهل غرق» منيرو رواني پور از منظر رئاليسم جادويي
682
بررسي تطبيقي رنگ همايون از ركن الدين مختاري و درويش خان
683
بررسي تطبيقي رهنمودها و تدابير نهج البلاغه با هدايت هاي قرآني در خصوص فرماندهي نظامي
684
بررسي تطبيقي رهنمودها و تدابير نهج البلاغه با هدايت هاي قرآني در خصوص فرماندهي نظامي
685
بررسي تطبيقي رهيافت تمثيلي شيخ اشراق, كيشلوفسكي و زوياگينتسف در كاركرد رسانه
686
بررسي تطبيقي رهيافت تمثيلي شيخ اشراق، كيشلوفسكي و زويا گينتسف در كاركرد رسانه
687
بررسي تطبيقي روابط اجتماعي در اثار سعدي و نهج ابلاغه
688
بررسي تطبيقي روابط بينامتني در اقتباس از آثار دراماتيك غربي در سينماي ايران با تاكيد بر آراء ژرار ژنت (موارد مطالعاتي: سارا، ترديد، اينجا بدون من)
689
بررسي تطبيقي روانابهاي زير حوضه هاي دينور با توجه به ويژگيهاي ژئومرفولوژي
690
بررسي تطبيقي روش اتخاب شهردار در ايران ئ هفت كشور اروپايي
691
بررسي تطبيقي روش تحقيق و رويكرد پنج تن از برجسته ترين مولوي پژوهان اخير ايران و غرب
692
بررسي تطبيقي روش تربيتي و اجتماعي در تفسير اطيب البيان و احسن الحديث
693
بررسي تطبيقي روش گينات (آزادي محدود) و روش گودرن (پذيرش و تفاهم ) در تربيت كودك
694
بررسي تطبيقي روش ها و معيارهاي نقل حديث در كتب اربعه
695
بررسي تطبيقي روش هاي تفسيري امام باقر ﴿ع﴾ درمنابع فريقين
696
بررسي تطبيقي روش هاي جمع بين احاديث متعارض نزد شيخ طوسي در استبصار و ابن قتيبه دينوري در تاويل مختلف الحديث
697
بررسي تطبيقي روش هاي زمين آماري و ميان يابي در برآورد مكاني بارش ( مطالعه موردي استان كرمانشاه )
698
بررسي تطبيقي روش‏هاي تحليل بتن مسلح مبتني بر مدل ترك مجازي
699
بررسي تطبيقي روشهاي تربيتي در قرآن، احاديث و عهدين
700
بررسي تطبيقي روشهاي حل موجود براي يك مساله واقعي طراحي پارامتر چند پاسخه
701
بررسي تطبيقي روند تغييرات كالبد و كاركرد خانه در دوره انتقال ﴿نمونه موردي: خانه هاي اصفهان﴾
702
بررسي تطبيقي رويكرد آيت الله بروجردي، آيت الله كاشاني و نواب صفوي در قبال تحولات سياسي ايران ﴿شهريورماه 1320 تا دي ماه 1334﴾
703
بررسي تطبيقي رويكرد طبيعي هوسرل و روزمرگي انسان معاصر هايدگر
704
بررسي تطبيقي رويكرد ملاصدرا و مارسل به وجود انسان استاد
705
بررسي تطبيقي رويكرد هاي زنانه در رمان روايه المستحيله غاده السمان و بلندي هاي بادگير اميلي برونته
706
بررسي تطبيقي رويكردهاي هنري نهمين و يازدهمين دو سالانه عكس ايران
707
بررسي تطبيقي ريخت شناسانه ي بافت هاي سنتي و جديد شهرهاي ايراني و اثرات آن بر الگوهاي رفتاري عابرين پياده ﴿نمونه موردي محدوده دروازه كازرون و معالي آبادي شيراز﴾
708
بررسي تطبيقي ريشه‌ها و پيامدهاي ديدگاه اخلاقي علي (عليه السلام) در نهج‌البلاغه و ‌انديشمندان غربي سكولار
709
بررسي تطبيقي ژانر فانتزي در آثار احمد اكبر پور و ميشل انده
710
بررسي تطبيقي ژست ها و حركات جسماني اجراگر در نقالي و پانتوميم با توجه به نظريات اتي ين دكرو و مارسل مارسو
711
بررسي تطبيقي ژستها و حركات جسماني اجراگر در نقالي و پانتوميم با توجه به نظريات اتي ين دكرو و مارسل مارسو
712
بررسي تطبيقي ساخت كالبد محلات قديم و جديد شهر يزد ﴿مطالعه موردي : محله گودال مصلي و محدوده 93 هكتاري كوثر صفائيه﴾
713
بررسي تطبيقي ساخت‌هاي غيرشخصي در زبان تركي آذربايجاني و فارسي
714
بررسي تطبيقي ساختار پيام در متون موازي: بررسي متون ادبي انگليسي و فارسي
715
بررسي تطبيقي ساختار پيام در متون موازي: بررسي متون ادبي انگليسي و فارسي
716
بررسي تطبيقي ساختار رمان عامه پسند ايراني و فيلمفارسي
717
بررسي تطبيقي ساختار زباني چند غزل تركي و فارسي شعرهاي سلطان ولد
718
بررسي تطبيقي ساختار فرهنگي ـ اجتماعي ويس و رامين و تريستان و ايزوت
719
بررسي تطبيقي ساختار فعل در گويش كروني با زبان فارسي معيار
720
بررسي تطبيقي ساختار نظام ارزشي مادران و دختران ، مورد مطالعاتي : دانشجويان دختر دانشگاه تهران و مادرانشان در سال تحصيلي 87-1386
721
بررسي تطبيقي ساختار هنري فرامين و احكام ﴿صفوي تا اواخر قاجار﴾
722
بررسي تطبيقي ساختار هنري فرامين واحكام (صفوي تا اواخر قاجار)
723
بررسي تطبيقي ساختار و محتواي قصايد ملك الشعراي بهار و راشد حسين
724
بررسي تطبيقي ساختار، محتوا و مصالح در نگارگري اسلامي هند و ايران
725
بررسي تطبيقي ساختار،محتواومصالح درنگارگرياسلامي هندوايران
726
بررسي تطبيقي ساز و كارهاي مهار قدرت در قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران
727
بررسي تطبيقي سازمان اداري ايران در دوره افشاريه و زنديه
728
بررسي تطبيقي سازه هاي آبخيزداري با شبكه زهكشي عمر مفيد و ريسك خطر مطالعه موردي : حوزه هاي آبخيز خراسان رضوي
729
بررسي تطبيقي سازه هاي آبخيزداري با نوع سازند، رتبه شبكه زهكشي، عمر مفيد و ريسك شكست (مطالعه موردي: برخي از حوزه‌هاي آبخيز استان چهارمحال وبختياري )
730
بررسي تطبيقي سازه هاي آبخيزداري پيشنهادي در طرح هاي مطالعاتي با روش هاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي : حوزه ماهور ميلاتي استان فارس)
731
بررسي تطبيقي ساقي نامه ي حافظ با ساقي نامه ي سيد عبدالحكيم (مهجوري كردستاني)
732
بررسي تطبيقي ساقي‌نامه‌ي سيد محمد امين شيخ‌الاسلام (هيمن) و محمدتقي بهار
733
بررسي تطبيقي سبك رهبري مناسب مديران پروژه ساخت با انواع پروژه هاي ساخت ( نمونه موردي شهر تهران )
734
بررسي تطبيقي سبك گوتيك در آثار كافكا ادگار آلن پو، صادق هدايت و غلامحسين ساعدي
735
بررسي تطبيقي سحر از ديدگاه مذاهب خمسه
736
بررسي تطبيقي سرانه و توزيع فضايي پارك ها و فضاي سبز در محلات شهر ساري
737
بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي و مولفه هاي آن در بين كاركنان بنياد شهيد و امور ايثارگران و كاركنان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
738
بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه ابن سينا و توماس آكويناس
739
بررسي تطبيقي سعادت و راه رسيدن به آن از ديدگاه فارابي و سهروردي
740
بررسي تطبيقي سفرنامه هاي شهودي با تكيه بركمدي الهي دانته و جاويد نامۀ اقبال لاهوري
741
بررسي تطبيقي سلب حضانت در فقه اسلامي
742
بررسي تطبيقي سنجش كيفيت محيط شهري در مقياس محلي با استفاده از تصوير ذهني كودكان ( مورد پژوهي : مقايسه محله چله خانه و محور بلوار گلسار ، بلوار استاد معين و بلوار توحيد شهر رشت )
743
بررسي تطبيقي سه روئين تن حماسي در يونان ، ايران و آلمان
744
بررسي تطبيقي سه گونه فيلم در مورد ژاندارك
745
بررسي تطبيقي سه مد درآمد اصفهان ، چكاوك و شوشتري
746
بررسي تطبيقي سه مد درآمد اصفهان ، چكاوك و شوشتري
747
بررسي تطبيقي سه نمايشنامه "ترب "
748
بررسي تطبيقي سه نمايشنامه چه كسي از ويرجينيا وولف مي ترسد .بازي استريندبرگ .با خشم به ياداور.با رويكرد روانكاوانه ،بر اساس نظريه تحليل رفتار متقابل .اريك برن
749
بررسي تطبيقي سه نمايشنامه چه كسي از ويرجينيا وولف مي ترسد .بازي استريندبرگ .با خشم به ياداور.با رويكرد روانكاوانه ،بر اساس نظريه تحليل رفتار متقابل .اريك برن
750
بررسي تطبيقي سوگ سرودهاي متنبي و خاقاني
751
بررسي تطبيقي سياست (نقد و اعتراض) در ديوان حافظ وآثار جورج اورول
752
بررسي تطبيقي سياست از ديدگاه ارسطو و خواجه نصير الدين طوسي
753
بررسي تطبيقي سياست خارجي ايران، روسيه و تركيه در قفقازجنوبي با تأكيد بر گرجستان (1991- 2012)
754
بررسي تطبيقي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا در امنيت افغانستان ﴿ 11 سپتامبر 2001-2010﴾
755
بررسي تطبيقي سياست خارجي دولت هاي بوش و اوباما در خاورميانه و پيامدهاي آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
756
بررسي تطبيقي سياست خارجي دولت‌هاي محمد خاتمي و محمود احمدي‌نژاد در قبال كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس بر اساس نظريه واقع‌گرايي
757
بررسي تطبيقي سياست قدرت هاي بزرگ ﴿آمريكاو شوروي ﴿روسيه﴾﴾ درقبال ملي شدن صنعت نفت و برنامه هسته اي ايران
758
بررسي تطبيقي سياست هاي بازتوزيعي بعد انقلاب هاي انگلستان، فرانسه و ايران
759
بررسي تطبيقي سياست هاي تأمين مسكن قابل استطاعت در كشورهاي آسيايي به منظور كاربست آن در ايران ( مورد پژوهي : ژاپن ، سنگاپور ، چين و هند )
760
بررسي تطبيقي سياست هاي رسانه اي در صنعت انيميشن ايران و ژاپن
761
بررسي تطبيقي سياست هاي طرح هاي ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي از منظر عدالت توزيعي ( نمونه موردي : برزيل ، هند ، تانزانيا ، كلمبيا و ايران )
762
بررسي تطبيقي سياست هاي موفق شهرسازي درجهت كاهش آلودگي هوا در كلانشهرهاي جهان با هدف كاربست آن در شهر
763
بررسي تطبيقي سياستهاي انرژي كشورهاي جنوب غربي آسيا: چالش‌ها و راهكارهاي سياست انرژي ايران
764
بررسي تطبيقي سير تحول نوازندگي سنتور در دوره ي معاصر: حبيب سماعي، فرامرز پايور، پرويز مشكاتيان
765
بررسي تطبيقي سير تطور اربعين نويسي در فريقين
766
بررسي تطبيقي سيره نبوي در قرآن و منابع تاريخي
767
بررسي تطبيقي سيماي پيامبر﴿ص﴾ و اهل بيت﴿ع﴾ در شعر دعبل خزاعي و قوامي رازي
768
بررسي تطبيقي سيماي فردي واجتماعي امام سجاد ﴿ع﴾ درشعر عربي وفارسي
769
بررسي تطبيقي سيماي فردي واجتماعي حضرت زينب ﴿س﴾ درشعر معاصر فارسي و عربي
770
بررسي تطبيقي سيماي مرد در اثار زوياپيرزاد و غاده السمان
771
بررسي تطبيقي سينماي سياسي ايران در قبل و بعد از انقلاب اسلامي تا دهه 1380
772
بررسي تطبيقي شاخص هاي اقتصاد مقاومتي در قرآن كريم
773
بررسي تطبيقي شاخص هاي اقتصاد مقاومتي در قرآن كريم
774
بررسي تطبيقي شاخص هاي اقتصادي
775
بررسي تطبيقي شاخص هاي ظرفيت سازي اجتماعي و نهادي به منظور تحقق توسعه شهري پايدار در شهرهاي كرج و قزوين
776
بررسي تطبيقي شاخص هاي كيفيت زندگي در مناطق يك و بيست تهران
777
بررسي تطبيقي شاهنامه ي فردوسي و حماسه رامايانا و تاثير آن ها بر هنر نگارگري ايران و هند
778
بررسي تطبيقي شخص‌وارگي تصوير خداوند در انديشۀ علامه طباطبايي و ونسان برومر
779
بررسي تطبيقي شخصيت پردازي در درام كلاسيك و حماسه با نگاهي به افسانه هاي تباي و حماسه گيلگمش
780
بررسي تطبيقي شخصيت پردازي در درام كلاسيك و حماسه يا نگاهي به افسانه هاي تباي و حماسه گيلگمش
781
بررسي تطبيقي شخصيت هاي اصلي دو رمان تحت شمس الضحي اثر ابراهيم نصرالله و سووشون اثر سيمين دانشور براساس نظريه ي تحليل روانشناختي
782
بررسي تطبيقي شخصيت هاي نمايشنامه هاي اكبر رادي و عليرضا نادري بر اساس نظريه شبكه
783
بررسي تطبيقي شخصيت هاي نمايشنامه هاي اكبر رادي و عليرضا نادري براساس نظريه شبكه
784
بررسي تطبيقي شخصيت‌ها در دوازده نمايش‌نامه از غلامحسين ساعدي، بهرام بيضايي و اكبر رادي با تكيه بر ايدۀ ناظر
785
بررسي تطبيقي شدت صوت در گفتار افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي و افراد عادي
786
بررسي تطبيقي شرايط اجتهاد قاضي در فقه اماميه و اهل سنت
787
بررسي تطبيقي شرايط داوري در فقه و حقوق ايران
788
بررسي تطبيقي شرايط و مصاديق دعوي مستقيم و دعوي غيرمستقيم
789
بررسي تطبيقي شرح ها و ترجمه هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 33-34
790
بررسي تطبيقي شرط تنصيف دارايي زوج در طلاق در حقوق مدني ايران و فرانسه
791
بررسي تطبيقي شروح و ترجمه هاي نهج البلاغه (نيمه اول خطبه 83 غراء)
792
بررسي تطبيقي شروط تحديد و معافيت از مسئوليت متصديان حمل و نقل در حقوق داخلي و كنوانسيون هاي بين المللي و استثنائات آن
793
بررسي تطبيقي شعر آييني محسن ابوالحَب و رضا جعفري
794
بررسي تطبيقي شعر روايي نيما يوشيج و خليل مطران
795
بررسي تطبيقي شعر سپيد احمد شاملو (1379-1304) و جبرا ابراهيم جبرا (1994-1920م)
796
بررسي تطبيقي شكل گيري هويت در جوانان تحت پوشش كميته امداد امام خميني﴿ره﴾ با ساير جوانان
797
بررسي تطبيقي شمايل بودا در آيين بوداييان چين و هند
798
بررسي تطبيقي شمايل شكني بيزانس و تحريم تصويري در اسلام ﴿3قرن اول هجري قمري﴾
799
بررسي تطبيقي شيوه رهبري امام خميني (ره) و مهاتما گاندي در مبارزه سياسي با دشمن
800
بررسي تطبيقي شيوه سه تار نوازي صبا و عبادي
801
بررسي تطبيقي شيوه هاي اجراي مجازات سالب حيات
802
بررسي تطبيقي صدقات (صدقه، خمس، زكات) در فقه فريقين
803
بررسي تطبيقي صراحت و صداقت انقلابي در سيره حكومتي حضرت علي (ع) و مقام معظم رهبري
804
بررسي تطبيقي صفات الهي از ديدگاه قاضي عبدالجبار و فخررازي
805
بررسي تطبيقي صور خيال (استعاره و تشبيه) در ديوان فروغ فرخزاد و مستوره كردستاني
806
بررسي تطبيقي صور خيال در ديوان نيما يوشيج و عبدالله گوران
807
بررسي تطبيقي صورت و معنا در نقاشي و موسيقي سنتي ايران
808
بررسي تطبيقي ضرب المثل هاي كرماني با امثال و حكم فارسي
809
بررسي تطبيقي ضمان در اجراي سياست هاي كيفري اسلام و حقوق كيفري ايران
810
بررسي تطبيقي طبيعت در اشعار سهراب سپهري و رابرت فراست
811
بررسي تطبيقي طراحي صحنه دو فيلم براساس مكبث شكسپير به كارگرداني رومن پولانسكي و اورسن ولز
812
بررسي تطبيقي طراحي گرافيك سبك رترو و انشعاب وين
813
بررسي تطبيقي طراحي و صفحه آرايي اسناد مزين دورهء قاجار ﴿ايراني و عثماني﴾
814
بررسي تطبيقي طرح و نقش سكه هاي دوره ي صفوي ايران با سكه هاي عثماني معاصر با آن
815
بررسي تطبيقي طرح و نقش و رنگ گبه هاي قشقايي و بختياري
816
بررسي تطبيقي طرح واره هاي تصويري رمان وداع با اسلحه اثر همينگوي و ترجمه فارسي آن، بر گرفته از آراي جورج ليكاف و مارك جانسون
817
بررسي تطبيقي طرق پيشگيري از بزه ديدگي مكرر كودكانبا نگاهي به حقوق موضوعه ايران و كشورهاي كامن‌لو
818
بررسي تطبيقي طلاق حاكم از نظر مذاهب خمسه و نظام حقوقي ايران
819
بررسي تطبيقي طلاق خلع در حقوق موضوعه و فقه اماميه
820
بررسي تطبيقي طلاق در فقه اماميه وحقوق اروپا 1395-1394
821
بررسي تطبيقي طلاق در فقه و حقوق
822
بررسي تطبيقي طلاق معوض در حقوق موضوعه ايران و تركيه
823
بررسي تطبيقي عام و خاص از ديدگاه مرحوم آخوند خراساني و شهيد صدر
824
بررسي تطبيقي عبارات هنجارگريزي به عنوان يك ويژگي سبك شناختي در سه ترجمه از كتاب پيامبر اثر جبران خليل جبران (به زبان فارسي )
825
بررسي تطبيقي عجايب نگاري هاي منسوب به محمد سياه قلم با عجايب نگاري هاي عجايب نامه زكريا محمد قزويني
826
بررسي تطبيقي عرفان هندي و شعر سنايي
827
بررسي تطبيقي عشق از ديدگاه مولوي و امام خميني﴿ره﴾
828
بررسي تطبيقي عشق دراشعار يحيي سماوي واحمد عزيزي
829
بررسي تطبيقي عشق عرفاني از ديدگاه لسان الدين بن الخطيب و فخرالدين عراقي
830
بررسي تطبيقي عشق ومستي درشعر ابن فارض ومولوي
831
بررسي تطبيقي عصمت اهل بيت عليهم السلام و عدالت صحابه
832
بررسي تطبيقي عقل و وحي از نظر ملاصدرا و آگوستين
833
بررسي تطبيقي عقول، حدوث و عليت در حكمت صدرا و نهج البلاغه
834
بررسي تطبيقي عكاسي بناهاي تاريخي اصفهان
835
بررسي تطبيقي علل موجهه جرم در حقوق بين الملل كيفري و نظام حقوقي ايران
836
بررسي تطبيقي علل ناكارآمدي احزاب سياسي دوران محمد مصدق و محمد خاتمي
837
بررسي تطبيقي علل و ريشه هاي بروز پديده ركود تورمي در كشورهاي منتخب (مقايسه كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي درحال توسعه)
838
بررسي تطبيقي علم الهي از ديدگاه غزالي وملاصدرا
839
بررسي تطبيقي عملكرد آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت در قبال پرونده ي هسته اي ايران و كره شمالي
840
بررسي تطبيقي عملكرد خواجه نصيرالدين طوسي و خواجه رشيد الدين فضل اله همداني نسبت به بحران عصر ايلخاني
841
بررسي تطبيقي عملكرد دو رويه هاي حقوقي بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در خصوص سرمايه گذاري خارجي
842
بررسي تطبيقي عملكرد سازمان تامين اجتماعي با اجراي سند برنامه استراتژيك اين سازمان در شعب اجتماعي شهرستانهاي استان تهران
843
بررسي تطبيقي عملكرد و ارزيابي سيستمهاي ديجيتال منصوبه درشبكه ملي ايران
844
بررسي تطبيقي عناصر بومي واقليمي درآثار داستاني صمد بهرنگي وابراهيم گلستان
845
بررسي تطبيقي عناصر تصويري سنگ مزارهاي آرامستان تخت فولاد اصفهان در دوره هاي صفويه، زند، قاجار و پهلوي با رويكرد جامعه شناختي
846
بررسي تطبيقي عناصر داستان در دو رمان ارميا و بيوتن با تاكيد بر شش عنصر(پيرنگ،موضوع،‌درون مايه ،‌لحن ،‌شخصيت پردازي،زاويه ديد)
847
بررسي تطبيقي عناصر داستاني در سه اثر يكليا و تنهايي او،ملكوت،و مرد گرفتار
848
بررسي تطبيقي عناصر داستاني دو العالم « رمان ناقصاً » واحدٌ ميسلون هادي و » غنيمت « صادق كرميار
849
بررسي تطبيقي عناصر روايت در سرزمين بي حاصل
850
بررسي تطبيقي عناصر روايت در سرزمين بي حاصل و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
851
بررسي تطبيقي عناصر سازنده و ماهيت حقوقي قراردادهاي بين‌المللي خدماتي مخاطره‌پذير و مشاركت در توليد در بخشهاي بالادستي صنعت نفت و گاز
852
بررسي تطبيقي عناصر شخصيت پردازي در رمان و فيلم ﴿ بازمانده روز﴾
853
بررسي تطبيقي عناصر شخصيت پردازي در رمان و فيلم ﴿ بازمانده روز﴾
854
بررسي تطبيقي عناصر كالبدي شاه ابوالقاسم يزد با شاخصه هاي رويكرد ﴿ŸCPTED)
855
بررسي تطبيقي عنصر رنگ در اشعار مهدي اخوان ثالث،فروغ فروخزاد،سيدحسن حسيني و قيصر امين پور بر اساس نظريه ماكس لوشر
856
بررسي تطبيقي عنصر رواني قتل عمدي درحقوق كيفري ايران و جنايات مشمول ديوان كيفري بين المللي
857
بررسي تطبيقي عنصر شخصيت درداستان‌هاي كوتاه جلال آل‌احمد وآنتوان چخوف
858
بررسي تطبيقي عنصرشخصيت در سه رمان نوجوان(جنگ كه تمام شد بيدارم كن، بچه‌هاي خاك، لالايي براي دختر مرده) و سه رمان ترجمه( نان و گل سرخ، دشت تشنه، جايي در تاريكي)
859
بررسي تطبيقي عوامل اجتماعي موثر بر مشروعيت نظام سياسي (در بين گروههاي اجتماعي شهر بابل )
860
بررسي تطبيقي عوامل تاثير گذار بر رشته تحصيلي دانش آموزان در مدارس متوسطه دخترانه وپسرانه (روستاي سلطانعلي )
861
بررسي تطبيقي غزل هاي سحابي استرآبادي با غزل هاي حافظ
862
بررسي تطبيقي غزليات سعدي با غزليات شريف رضي
863
بررسي تطبيقي غزليات فارسي شهريار با اشعار هوشنگ ابتهاج
864
بررسي تطبيقي فرايند خدمات در بنادر تجاري كشور و ارائه الگو مناسب با رويكرد بازاريابي
865
بررسي تطبيقي فرش ماشيني و دست بافت (الياف، سيستم بافت، طراحي)
866
بررسي تطبيقي فرش هاي ايليايي وعشايري بلوچ خراسان و قشقايي فارس
867
بررسي تطبيقي فرم و آثار شيشه اي دوره هخامنشي ، اشكاني و ساساني
868
بررسي تطبيقي فرم و ساختار كمانچه قديم و جديد لرستان و ساخت آن با چوب و سراميك
869
بررسي تطبيقي فرهنگ كار در اديان اسلام، مسيح و يهود بر مبناي قرآن كريم، اناجيل اربعه و اسفار خمسه
870
بررسي تطبيقي فرهنگ مردانگي در اقوام استان گيلان
871
بررسي تطبيقي فرودها و موتيف هاي مشابه در دستگاه ماهور
872
بررسي تطبيقي فضاهاي عمومي و فضاهاي ويژه زنان در ميزان پاسخگويي به نيازهاي بانوان؛ نمونه موردي : پارك آب و آتش و بوستان بهشت مادران تهران
873
بررسي تطبيقي فضاي تصويري نقش سرو بر سنگ قبور مجموعه تاريخي - فرهنگي تخت پولاد، آرامگاه ارامنه، امامزاده ها و كليسا هاي اصفهان
874
بررسي تطبيقي فضايل اخلاقي ايماني در قرآن و عهدين
875
بررسي تطبيقي فضيلت‌ها و رذيلت‌هاي اخلاقي ِ درباريان در تاريخ بيهقي و سياست نامه
876
بررسي تطبيقي فضيلت‌ها و رذيلت‌هاي اخلاقي درباريان در تاريخ بيهقي و سياست نامه
877
بررسي تطبيقي فعل در زبان‌هاي فارسي ميانه و نو از ديدگاه رده‌شناسي شناختي
878
بررسي تطبيقي فعل در زبان‌هاي فارسي ميانه و نو از ديدگاه رده‌شناسي شناختي
879
بررسي تطبيقي فقه و حقوق موضوعه شرايط زوجين در ضمن عقد ازدواج
880
بررسي تطبيقي فقهي و حقوقي ازدواج سفيد(همباشي) در حقوق و فقه ايران و فرانسه
881
بررسي تطبيقي فلسفه سياسي جان لاك و فارابي
882
بررسي تطبيقي فلسفۀ زندگي از ديدگاه حافظ و سهراب سپهري
883
بررسي تطبيقي قاعده تسبيت از ديدگاه اماميه و حنفيه
884
بررسي تطبيقي قاعده قبح عقاب بلا بيان با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها
885
بررسي تطبيقي قانون حاكم بر قراردادها در حقوق بين الملل خصوصي ايران و انگليس
886
بررسي تطبيقي قرآن ونهج البلاغه درتبيين سيره ي حكومتي رهبران درجامعه
887
بررسي تطبيقي قرائت هاي موجود در رابطه با مقوله ي ادراك پذيري موسيقي سريل
888
بررسي تطبيقي قصاص از ديدگاه اسلام و يهود
889
بررسي تطبيقي قصاص از ديدگاه اسلام و يهود
890
بررسي تطبيقي قصد رفتاري كاربران سيستم هاي بانكداري الكترونيك و سنتي در شعب بانك صادرات بابل
891
بررسي تطبيقي قلمرو دين از ديدگاه غزالي و مجلسي
892
بررسي تطبيقي قواعد جبران خسارت در رويه ايكسيد و ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا
893
بررسي تطبيقي قوانين اجراي ملي كنوانسيون منع توسعه ، توليد، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها (1993) دولتهاي آمريكا، پاكستان ، استراليا
894
بررسي تطبيقي قوانين تابعيت ايران ، آمريكا و آلمان
895
بررسي تطبيقي قوانين گمركي ازنظرفقه اماميه و حقوق موضوعه وتأثيرسامانه جامع گمركي درمبارزه باقاچاق كالا و ارز
896
بررسي تطبيقي قيوميت شوهر بر همسر از ديدگاه اماميه و حنفيه
897
بررسي تطبيقي كارايي روشهاي طيف‌سنجي مادون قرمز تبديل فوريه (FTIR) و كروماتوگرافي لايه نازك (TLC) جهت شناسايي رنگينه‌هاي روناس و قرمزدانه
898
بررسي تطبيقي كاربرد رنگ درشعرمحمود درويش و منوچهر آتشي
899
بررسي تطبيقي كاربردهاي تخيل و چگونگي بكارگيري آن در سيستم استانيسلاوسكي، شيوه ي برشت و تئاتر بوآل
900
بررسي تطبيقي كاربردهاي تخيل و چگونگي بكارگيري آن در سيستم استانيسلاوسكي، شيوه ي برشت و تئاتر بوآل
901
بررسي تطبيقي كاركردهاي اصول روانكاوانه زيگموند فرويد و رفتار شناسي بي. اف. اسكينر در شناخت ابعاد شخصيتي كاراكتر براي ارائه نقشهاي قابل باور
902
بررسي تطبيقي كتاب روزها اثر دكتر محمد علي اسلامي ندوشن و كتاب ضد خاطرات اثر آندره مالرو
903
بررسي تطبيقي كليله و دمنه و فرائدالسلوك في فضايل الملوك
904
بررسي تطبيقي كليله و دمنه ي نصراله منشي و داستان هاي بيد پاي
905
بررسي تطبيقي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني و ارتباط آن ها با سازندهاي زمين شناسي و كاربري اراضي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز دشت بجستان)
906
بررسي تطبيقي كهن الگوي سفر قهررمان در درام كلاسيك، مدرن و پست مدرن
907
بررسي تطبيقي كهن الگوي سفر قهرمان در درام كلاسيك،مدرن و پست مدرن
908
بررسي تطبيقي كيفيت زندگي در نواحي روستايي در بين گروههاي شغلي (كشاورز و غير كشاورز ) مطالعه موردي = دهستان كنكور شهرستان كلاله
909
بررسي تطبيقي كيفيت زندگي در نواحي روستايي در بين گروههاي شغلي(كشاورز و غير كشاورز) مطالعه موردي(دهستان كنگور شهرستان كلاله)
910
بررسي تطبيقي كيفيت محيط در محلات شهري با رويكرد توسعه پايدار مورد پژوهي : محله هاي خيابان و ائلگلي تبريز
911
بررسي تطبيقي كيفيت محيطي در تراكم هاي متفاوت جمعيتي / ساختماني ( نمونه موردي : منطقه 22 تهران )
912
بررسي تطبيقي كيفيت و كميت منابع آب زيرزميني و ارتباط آنها با سازندهاي زمين شناسي با كاربرد منطق بولين (مطالعه موردي : حوضه آبريز كازرون)
913
بررسي تطبيقي گرايش مفسران فريقين به روش تفسيري قرآن به قرآن
914
بررسي تطبيقي گشتل در انديشه هايدگر و پارادايم در انديشه كوهن
915
بررسي تطبيقي گفتمان ادبيان فانتزي كودك در زبان فارسي و انگليسي
916
بررسي تطبيقي گفتمان امنيت ملي دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي و آقاي احمدي نژاد
917
بررسي تطبيقي گفتمان خوارج(45تا60قمري)با گفتمان گروه هاي تكفيري عراق و سوريه(2010تا2015ميلادي)
918
بررسي تطبيقي گوشه هاي جامه داران ، مخالف ، عراق ، بيات راجه در 3 روايت ميرزاعبدالله ، ميرزا حسينقلي و دوامي
919
بررسي تطبيقي گوشه هاي دستگاه نوا در پنج روايت از رديف موسيقي سنتي ايران
920
بررسي تطبيقي گياهان مقدس و اسطوره اي در هنر هخامنشي و ساساني
921
بررسي تطبيقي لغزشهاي ترجمه خطاب هاي قرآن كريم در ترجمه هاي آيتي، پاينده و فولادوند
922
بررسي تطبيقي مؤلفه هاي پايداري در شعر ايران و جهان (با تكيه بر شعر اقبال لاهوري و قيصر امين پور)
923
بررسي تطبيقي مؤلفه هاي پست‌مدرنيسم در آثار هوشنگ ¬ گلشيري و خورخه لوئيس بورخس
924
بررسي تطبيقي مؤلفه هاي پست‌مدرنيسم در آثار هوشنگ ¬ گلشيري و خورخه لوئيس بورخس
925
بررسي تطبيقي مؤلّفه هاي طنز و شيوه هاي آن درآثارجُرج برنارد شاو و محمّد علي جمال زاده
926
بررسي تطبيقي ماهيت قرآن بين معتزله و نو معتزله (با تكيه بر آراء قاضي عبدالجبار و نصر حامد ابوزيد)
927
بررسي تطبيقي ماهيت قراردادهاي الحاقي در حقوق ايران و ايالات متحده ي آمريكا
928
بررسي تطبيقي ماهيت و مشروعيت قرارددهاي كشاورزي ﴿ مزارعه، مساقات، مغارسه ﴾ در فقه اسلامي
929
بررسي تطبيقي ماهيت و ملاك عيوب جسمي زنان و تاثير آن بر فسخ نكاح
930
بررسي تطبيقي مباحث عدم و احكام مرتبط با آن از منظر ابن سينا و ملاصدرا
931
بررسي تطبيقي مباني آيين اسماعيلي در ديوان هاي شعري ابن‌هاني اندلسي و ناصرخسرو قبادياني
932
بررسي تطبيقي مباني انسان شناختي اخلاق افلاطون و فارابي
933
بررسي تطبيقي مباني انسان شناختي، هستي شناختي و معرفت شناختي اسلام با مباني پست مدرنيسم ﴿با تأكيد بر آراء ميشل فوكو﴾
934
بررسي تطبيقي مباني انسان شناسي از ديدگاه سهروردي و علامه طباطبايي و دلالت هاي تربيتي آن
935
بررسي تطبيقي مباني انسان شناسي مرتضي مطهري و علي شريعتي و تاثير آن بر آراء سياسي آنها
936
بررسي تطبيقي مباني پست مدرنيسم با نظريات هنري جان ديويي
937
بررسي تطبيقي مباني حقوق بشر در نهج البلاغه با اعلاميه جهاني حقوق بشر
938
بررسي تطبيقي مباني فقهي حقوقي شروط اسناد ازدواج در كشورهاي اسلامي
939
بررسي تطبيقي مباني فقهي مجازات تشهير
940
بررسي تطبيقي مباني فقهي مسأله تنظيم خانواده
941
بررسي تطبيقي مباني فكري دو جريان ليبرال مذهبي و مكتبي و تأثير آن بر آراء و مواضع سياسي آنها (1358-1360)
942
بررسي تطبيقي مباني فلسفي آخوند ﴿صاحب كفايه﴾ و امام خميني د رعلم اصول
943
بررسي تطبيقي مباني فلسفي‏تربيتي و شگردهاي جلوه‏گري مقوله‏هاي "اقتدار و آزادي" در داستان‏هاي فارسي و انگليسي كودك
944
بررسي تطبيقي مباني نظري آراء سياسي سهروردي و ملاصدرا
945
بررسي تطبيقي مباني و روش‌هاي علامه مجلسي و فخررازي در مسئله معاد جسماني
946
بررسي تطبيقي مباني و كاربرد عقود در بانكداري ايران و بانك توسعه اسلامي و بانكداري اسلامي مصر
947
بررسي تطبيقي مبحث اعجاز قرآن د ركتابهاي (الاتقان)، (البيان)، (التمهيد) و (مناهل)
948
بررسي تطبيقي مبحث خبر و انشا در نوبه الثانيه و الثالثه جلد اوّل كشف-الأسرار
949
بررسي تطبيقي مجازات اشخاص فاقد سن مسئوليت كيفري در ايران و مصر
950
بررسي تطبيقي مجازات اعدام از ديدگاه فقهي و حقوقي و مقايسه آن با قوانين كيفري بين المللي
951
بررسي تطبيقي مجازات اعدام در فقه و حقوق ايران با فرانسه
952
بررسي تطبيقي مجازات در ايران باستان با دين اسلام
953
بررسي تطبيقي مجموعه رنگ هاي شهرآشوب بر اساس اجراي سه تار حسين عليزاده، روايت نورعلي برومند از رديف ميرزاعبدالله
954
بررسي تطبيقي محاربه در حقوق اسلامي
955
بررسي تطبيقي مد چهارگاه موسيقي ايراني و راگاي بهايراو موسيقي هندوستاني
956
بررسي تطبيقي مدار حركت تربيتي انسان در مكتب اسلام و اگزيستانسياليسم و نقش آن در آموزش عالي
957
بررسي تطبيقي مدايح نبوي در (شعرعلي احمد باكثير و علي بن خلف الحويزي)
958
بررسي تطبيقي مديريت پيشگيري از جرم در ايران و فرانسه
959
بررسي تطبيقي مديريت طرح با پروژه و تبيين اهميت بهره گيري از مباني آن در صنعت ساخت كشور ( مطالعه موردي مسكن مهر اصفهان )
960
بررسي تطبيقي مدينه فاضله از ديدگاه افلاطون و فارابي
961
بررسي تطبيقي مذهب تشيع و مذهب پروتستان به عنوان دو جنبش اصلاحي ديني
962
بررسي تطبيقي مراحل تكامل جنين انسان از ديدگاه قرآن و حديث و علم جنين شناسي
963
بررسي تطبيقي مراكز محلات بافت تاريخي و جديد شهر يزد با تاكيد بر حس مكان (نمونه مورد مطالعه : مراكز محلات شيخداد و شهرك دانشگاه)
964
بررسي تطبيقي مسأله زبان ديني از ديدگاه فخررازي و استيس
965
بررسي تطبيقي مسئله شر از منظر ملاصدرا و لايب نيتس
966
بررسي تطبيقي مسئله فاعليت خدا مبتني بر قواعد وجود شناسي و خداشناسي حكمت صدرايي
967
بررسي تطبيقي مسئله فاعليت خدا مبتني بر قواعد وجودشناسي و خداشناسي حكمت صدرايي
968
بررسي تطبيقي مسئله فاعليت خدا مبتني بر قواعد وجودشناسي و خداشناسي حكمت صدرايي
969
بررسي تطبيقي مسأله‌ي «تناهي ابعاد اجسام» در منظر علامه حسن ‌زاده آملي و فلاسفه‌ي مسلمان (ملاصدرا، ابن‌سينا و سهروردي)
970
بررسي تطبيقي مسئوليت شركت مادر در برابر اقدامات شركت‌هاي تابعه درحقوق ايران، حقوق اتحاديه اروپا و انگلستان
971
بررسي تطبيقي مسئوليت مدني پرستاران در حقوق ايران و فرانسه
972
بررسي تطبيقي مسووليت سازمانهاي بين المللي و دولتها در پيش نويس هاي مواد 2001 و 2011 كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين المللي دولتها و سازمانهاي بين المللي
973
بررسي تطبيقي مسيانيسم بر سياست خارجي روسيه و امريكا
974
بررسي تطبيقي مضامين اجتماعي در اشعار عبدالوهاب البياتي و قيصر امين پور
975
بررسي تطبيقي مضامين اجتماعي در اشعار معين بسيسو و ملك الشعراي بهار
976
بررسي تطبيقي مضامين شعري و ويژگي¬هاي فني گلشن راز شبستري و ديوان الدواوين عبد الغني نابلسي
977
بررسي تطبيقي مضامين عاشقانه در اشعار مولانا و جان دان
978
بررسي تطبيقي مضامين عاشقانه ي اشعار فريدون مشيري و نزار قباني
979
بررسي تطبيقي مضامين عرفاني در اشعار حافظ و عفيف الدين تلمساني
980
بررسي تطبيقي مضامين عرفاني در اشهار حضرت امام خميني (ره) و اشعار سيدقطب با تكيه بر تاثيرپذيري از حافظ
981
بررسي تطبيقي مضامين مدح علوي در اشعار شاعران برجستة فارسي و عربي قرن پنجم و ششم هجري
982
بررسي تطبيقي مضامين مشترك حكمي در نهج البلاغه و مثنوي معنوي
983
بررسي تطبيقي مضامين و اصطلات جديد در غزل بهار و شهريار
984
بررسي تطبيقي مضامين و اصطلاحات جديد در غزل بهار و شهريار
985
بررسي تطبيقي مضامين و ساختارشعري رهي معيري و اسماعيل صبري
986
بررسي تطبيقي مضمون مدرن و سبك پست مدرن در سينماي برادران كوئن
987
بررسي تطبيقي مضمون هاي حكمت آميز در شعر متنبي و ناصرخسرو
988
بررسي تطبيقي معاد از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا
989
بررسي تطبيقي معاد جسماني از ديدگاه ملاصدرا و مكتب تفكيك
990
بررسي تطبيقي معاد در آثار ابن سينا و شيخ اشراق
991
بررسي تطبيقي معاد در آثارابن سينا وشيخ اشراق
992
بررسي تطبيقي معراجيه هاي نظامي با معراج نامه ي ابن عباس و قشيري
993
بررسي تطبيقي معرفت شناسي ديني ملاصدرا وابن سينا
994
بررسي تطبيقي معماري چوبي ستاوندهاي مساجد بناب و كاخهاي اصفهان در عصر صفوي. نمونه هاي موردي : كاخ هاي چهل ستون و عالي قاپوي اصفهان و مساجد ميدان و مهرآباد بناب
995
بررسي تطبيقي معيار ها و راهكارهاي تربيت اخلاقي در كليله و دمنه و گلستان سعدي
996
بررسي تطبيقي معيار‌هاي كرامت انساني به عنوان يكي از ويژگي‌هاي شهر مطلوب اسلامي در دو محله‌ي نوساز و قديمي حكيميه و خيابان ايران شهر تهران
997
بررسي تطبيقي مفاهيم پيش‌نمونه كودكان 9-7 ساله تهران و بوشهر
998
بررسي تطبيقي مفهوم "بخشودگي" از منظر روانشناسي با مفهوم"عفو" در اسلام
999
بررسي تطبيقي مفهوم انسان درشعراحمدشاملو و قيصرامين پور
1000
بررسي تطبيقي مفهوم تئاتر قدسي نزد پيتر بروك و آنتون آرتو
بازگشت