<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تجربي و تئوري تشكيل رسوب سولفات كلسيم درسامانه هاي حرارتي بستر سيال
2
بررسي تجربي و تئوري خواص مكانيكي فوم پلي پروپيلن
3
بررسي تجربي و تئوري رفتار استاتيكي پوسته كروي نانو كامپوزيت
4
بررسي تجربي و تئوري رفتار سايشي دوران گذار قطعه هاي نيتراته شده
5
بررسي تجربي و تئوري رفتار شكست نمونه هاي آلومينيومي ترك دار تحت بارگذاري تركيبي مود I و II
6
بررسي تجربي و تئوري لايه عايق در معرض هواي مرطوب
7
بررسي تجربي و تئوري مدل اصطكاكي براي جنسهاي مختلف ابزار
8
بررسي تجربي و تئوري ميزان حلاليت و ضريب نفوذ ملكولي كربن-دي اكسيد، نيتروژن و متان در ان-متيل پيروليدون
9
بررسي تجربي و تحليل عددي پارامترهاي فيزيكي و محيطي كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت روي عملكرد آن
10
بررسي تجربي و تحليل عددي تاثير نيروي ورق گير غيريكنواخت در قالب هاي شكل دهي قطعات ورقي مستطيلي با عمق متفاوت
11
بررسي تجربي و تحليلي استمپ هيدروفرمينگ ورق هاي آلياژي تيتانيوم با كمك ديسك شناور
12
بررسي تجربي و تحليلي پايداري ديناميكي سازههاي كامپوزيت پليمري تقويت شده با نانو ذرات خاك رس
13
بررسي تجربي و تحليلي تراشكاري فولاد AISI 4140 درحضور پلاسما و ارتعاشات آلتراسونيك
14
بررسي تجربي و تحليلي تماس حرارتي بين سوپاپ دود و نشيمنگاه آن در هندسة واقعي موتور
15
بررسي تجربي و تحليلي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پليمري خودترميم
16
بررسي تجربي و تحليلي رفتار توربين جريان شعاعي دو ورودي
17
بررسي تجربي و تحليلي رفتار چوب بالسا در بارهاي فشاري
18
بررسي تجربي و تحليلي عملكرد حرارتي ريزلايه هاي حاوي مواد تغييرفازدهنده توليد شده به روش الكتروريسي
19
بررسي تجربي و تحليلي فرآيند فرزكاري به‌كمك ارتعاش اولتراسونيك
20
بررسي تجربي و تحليلي هيدرو فرمينگ ورق هاي آلومينيومي با كمك ديسك شناور
21
بررسي تجربي و تعيين مشخصات مخلوط سوخت پتروديزل - بيوديزل روغن كرچك - بيوديزل پيه گاو
22
بررسي تجربي و حل عددي انتقال حرارت از ديسك گردان
23
بررسي تجربي و حل عددي جابجايي اجباري اطراف يك ديسك چرخان تحت زاويه‌ي مختلف برخورد جريان هوا
24
بررسي تجربي و شبيه سازي CFD اختلاط در يك راكتور همزن دار مجهز به اسپارجر گاز
25
بررسي تجربي و شبيه سازي اثرات پارامترهاي مختلف فرآيند ترموفرمينگ بر پروفيل نهايي يك قطعه ليوان پلاستيكي
26
بررسي تجربي و شبيه سازي المان محدود اتصال فلز به پليمر به روش پرتودهي ليزر
27
بررسي تجربي و شبيه سازي المان محدود رفتار براده برداري شيشه اپتيكي به وسيله سنگ زني تك لبه
28
بررسي تجربي و شبيه سازي انجماد و توسعه ريزساختار شمش5052 آلومينيم به روش ريخته‌گري نيمه‌جامد روي سطح شيب‌دار
29
بررسي تجربي و شبيه سازي پارگي گرم در كاموزيت ريختگي آلومينيم - مس تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم
30
بررسي تجربي و شبيه سازي سه بعدي عملكرد مشعل اجاق گاز خانگي
31
بررسي تجربي و شبيه سازي عددي تف جوشي ليزري انتخابي غيرمستقيم ذرات آلوميناي كروي با پوشش پلي استايرن
32
بررسي تجربي و شبيه سازي عددي جريان در لوله ورتكس
33
بررسي تجربي و شبيه‌سازي تاثير ارتعاشات اولتراسونيك در فرآيند فشرده‌سازي داغ پودر Ti-6Al-4V
34
بررسي تجربي و شبيه‌سازي كامپوزيت هاي سه‌بعدي در آزمون هاي معيار
35
بررسي تجربي و طراحي فرآيند كاهش ويسكوزيته نمونه‌هاي نفتي سنگين با افزودن مواد رقيق‌كننده
36
بررسي تجربي و عددي آسيب هاي ايجاد شده در اثر بارگذاري خمشي در تير كامپوزيتي با استفاده از روش پردازش تصوير ديجيتال
37
بررسي تجربي و عددي اثر تحول فازي بر تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري
38
بررسي تجربي و عددي اثر تغيير هندسه حلزوني پمپ گريز از مركز حامل سيال لزج بر راندمان
39
بررسي تجربي و عددي اثر رطوبت محيط بر رفتار اتصالات چسبي تركيبي
40
بررسي تجربي و عددي اثر زاويه و شكل موج ساز بر ميدان جريان و پروفيل موج پايين دست
41
بررسي تجربي و عددي اثر گيره بندي بر اعوجاج قطعه جوشكاري شده با تيگ پالسي
42
بررسي تجربي و عددي اثر منبع خنك كننده دنباله رو روي خوردگي بين دانه‌اي فولاد زنگ نزن آستنيتي 304
43
بررسي تجربي و عددي اثر ويك روي گذار پره هاي كسكيد كمپرسور محوري
44
بررسي تجربي و عددي اثرات زبري سطح بر پديده گذار در كسكيد پره‎هاي كمپرسور محوري مادون صوت
45
بررسي تجربي و عددي ارتعاشات غير خطي و پديده موضعي شدن مودها در سازه هاي متقارن
46
بررسي تجربي و عددي افزايش دما در فرايند فرزكاري
47
بررسي تجربي و عددي افزايش طول AUV بر ضريب درگ
48
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد روي مخازن دما ثابت ته مخروطي
49
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در لوله مارپيچ با جريان آرام ضرباني
50
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله U -شكل
51
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت در لوله‌هاي هم‌مركز و خارج از مركز شيب‌دار
52
بررسي تجربي و عددي ايجاد امولسيون نانوذرات بروش هسته پوسته در سامانه هاي ريزسيال جهت كاربرد در داروسازي
53
بررسي تجربي و عددي بازدهي و افت فشار يك جداساز قطرات روغن موجود در سامانه تهويه بخارات محفظه لنگ
54
بررسي تجربي و عددي پارامترهاي لايه‌مرزي در كسكيد كمپرسور محوري
55
بررسي تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر بار بيشينه در فروريزش محوري لوله هاي فلزي توخالي و پرشده با فوم
56
بررسي تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر دقت ابعادي و هندسي و استحكام مكانيكي قطعه پلاستيكي محافظ سينه توليدي به روش تزريق پلاستيك
57
بررسي تجربي و عددي پانل هاي ساندويچي تحت بار گذاري شبه استاتيكي
58
بررسي تجربي و عددي پديده استال با تاكيد بر جريان نشتي نوك پرّه در كمپرسورهاي گريز از مركز
59
بررسي تجربي و عددي تأثير روش‌هاي مختلف ايجاد ترك اوليه روي چقرمگي شكست سنگ
60
بررسي تجربي و عددي تأثير ساختار هندسي الياف شيشه در لوله هاي كامپوزيتي تحت نيروي محوري شبه استاتيكي
61
بررسي تجربي و عددي تاثير باد محيطي بر جريان هواي بالارونده از درون دودكش خورشيدي شناور در زواياي انحراف مختلف
62
بررسي تجربي و عددي تاثير حركت انسان بر كارآيي فضاهاي تميز
63
بررسي تجربي و عددي توليد نانوساختار مس با استفاده از روش TECAP
64
بررسي تجربي و عددي جذب انر‍ژي لوله هاي فلزي متداخل با چيدمان هاي مختلف
65
بررسي تجربي و عددي جذب انرژي مواد پليمري در مقابل بار ضربه اي
66
بررسي تجربي و عددي جريان پيرامون دو استوانه با مقطع مربعي در آرايش اريب
67
بررسي تجربي و عددي جريان گذار در كسكيد كمپرسور محوري
68
بررسي تجربي و عددي جريان هواي پيرامون ايرفويل حاوي يك فن چرخان
69
بررسي تجربي و عددي خواص شكل‌پذيري ورق فوق ريزدانه شده توسط فرايند نورد زاويه‌اي با كانال يكسان (ECAR)
70
بررسي تجربي و عددي رشد جدايش بين لايه¬اي در چند لايه¬هاي كامپوزيت/فلزي تحت فشار در شرايط پس از كمانش توسط مدل المان¬هاي چسبنده
71
بررسي تجربي و عددي رفتار ارتعاشي هسته سازه‌هاي ساندويچي با خاصيت ويسكو الاستيك
72
بررسي تجربي و عددي رفتار فوم فلزي تحت بارگذاري ايستايي
73
بررسي تجربي و عددي رفتار مكانيكي ورق زنگ نزن 304L تحت بار گذاري خمشي و اندازه گيري زاويه برگشت الاستيك
74
بررسي تجربي و عددي زمان گيره بندي بر روي اعوجاج قطعه ي جوش داده شده
75
بررسي تجربي و عددي سايش در پوشش نانو ساختار تيتانيوم نيترايد TiN بر پايه فولادي
76
بررسي تجربي و عددي سايش درماده نانو ساختار NiAl
77
بررسي تجربي و عددي شكست ماده مرتبهاي داراي شيار U شكل تحت مود دوم بارگذاري
78
بررسي تجربي و عددي شكست نمونه داراي شيار U شكل ساخته شده از ماده مرتبه اي تحت مود اول بارگذاري
79
بررسي تجربي و عددي شكل دهي ورقهاي ترموپلاست
80
بررسي تجربي و عددي ضرايب هيدروديناميك و جريان حول يك شناور سطحي رزمي در حوضچه كشش پژوهشكده علوم و تكنولوژي زيردريا
81
بررسي تجربي و عددي ضربه سرعت بالا بر روي چندلايه هاي فلز – الياف
82
بررسي تجربي و عددي ضربه مكرر بر روي چند لايه فلز-كامپوزيت
83
بررسي تجربي و عددي عملكرد آيروديناميكي ايرفويل تردميلي به همراه آشكارسازي ميدان جريان در تونل باد
84
بررسي تجربي و عددي عملكرد كلكتور خورشيدي سهموي-خطي با لوله جاذب دوار و استفاده از نانوسيال
85
بررسي تجربي و عددي عملكرد يك نمونه زير دريايي
86
بررسي تجربي و عددي عوامل موثر بر برگشت فنري در چرخكاري قطعات مخروطي
87
بررسي تجربي و عددي فرآيند تغيير شكل پلاستيك شديد لوله هاي آلياژ آلومينيوم 7075 و 6063 با استفاده از روش پرس در كانال لوله اي زاويه دار (TCAP)
88
بررسي تجربي و عددي فرايند ECAR براي دستيابي به ساختار نانو در ورق هاي چند لايه
89
بررسي تجربي و عددي فرايند جداسازي دي اكسيد كربن در تماس دهنده غشايي الياف توخالي با استفاده از نانوسيال آلومينا / آب
90
بررسي تجربي و عددي كاربرد افزاينده هوايي به عنوان سامانه پيش رانش آبي
91
بررسي تجربي و عددي كاربرد نانوسيال در آبگرمكن هاي خورشيدي در افزايش كارايي آنها
92
بررسي تجربي و عددي كنترل جريان عبوري از يك سازه سه بعدي به وسيله دمش و مكش
93
بررسي تجربي و عددي ميكرو اكستروژن پين ها بر اساس تئوري پلاستيسيته كريستالي
94
بررسي تجربي و عددي نفوذپذيري هوا در منسوجات حلقوي پودي با استفاده از روش ميكرو پرتونگاري مقطعي رايانه‌اي (µCT) و شبيه سازي ساختار
95
بررسي تجربي و عددي نمونه‌هاي حجمي با ساختار هدفمند (FGM)
96
بررسي تجربي و عددي هيدروفرمينگ لوله هاي دو پله اي مسي با مقطع مربعي در قالب هاي متحرك
97
بررسي تجربي و عددي ورق هاي ساندويچي با اتصال دو طرفه تحت بارگذاري استاتيكي و ضربه سرعت پائين
98
بررسي تجربي و محاسباتي اثر آلايش روي و مس در آلياژهاي هويسلر Ni-Mn-Ga وNi-Mn-Sn فرومغناطيس
99
بررسي تجربي و محاسباتي ساختار انبوهه و سطوح نانوساختار اكسيد آلومينيوم در فاز گاما (AL2O3-Y)
100
بررسي تجربي و محاسباتي كارايي نانوساختارهاي هگزاسيانوفرات برخي فلزات واسطه جهت ذخيره انرژي الكتروشيميايي
101
بررسي تجربي و مدل سازي آماري توليد و عملكرد سوخت هاي امولسيوني گازوئيل/آب
102
بررسي تجربي و مدل سازي استخراج فوق بحراني كروسين و سافرانال از زعفران و بهينه سازي شرايط عملياتي با الگوريتم ژنتيك
103
بررسي تجربي و مدل سازي پيروليز زيست توده با استفاده از بسترهاي سيال فواره اي براي توليد سوخت هاي زيستي
104
بررسي تجربي و مدل سازي توليد اكسيژن از هوا در فرايند جذب تناوبي فشار
105
بررسي تجربي و مدل سازي جذب سطحي دي اكسيد كربن بر روي جاذب هاي كربن فعال و سيلكاژل اصلاح شده با هيدروكسيد ليتيم
106
بررسي تجربي و مدل سازي حركت نانوسيال در مبدل هاي حرارتي به منظور افزايش راندمان و بهبود عملكرد مبدل هاي حرارتي صنعتي
107
بررسي تجربي و مدل سازي دودكش هاي خورشيدي در دماهاي افزوده
108
بررسي تجربي و مدل سازي رياضي استخراج فوق بحراني ديوزژنين از ميوه ي گياه تريبيولوس
109
بررسي تجربي و مدل سازي رياضي پايداري نانوسيالات
110
بررسي تجربي و مدل سازي رياضي فرآيند استخراج فوق بحراني تاكسيفولين از پوست كاج نيگرا و بهينه سازي شرايط عملياتي با الگوريتم ژنتيك
111
بررسي تجربي و مدل‌سازي پارامترهاي هيدروديناميكي و انتقال جرمي در يك ستون استخراج ديسك چرخان مشبك
112
بررسي تجربي و مدل‌سازي حذف 4-نيتروفنل و 4-نيتروآنيلين از محلول‌آبي با استفاده از نانوگرافن اكسيد مغناطيسي
113
بررسي تجربي و مدلسازي اثر ميدان الكتريكي بر عملكرد فرآيند جداسازي غشائي امولسيون نفت - در - آب
114
بررسي تجربي و مدلسازي اثر ميدان الكتريكي بر عملكرد فرآيند جداسازي غشائي امولسيون نفت-در-آب
115
بر‎رسي تجربي و مدل‎سازي انتقال حرارت از محفظه‎ي گرم به سرد از طريق شيشه‎هاي يك‎جداره و دو‎جداره
116
بررسي تجربي و مدلسازي ترموديناميكي تعادلات فازي مايع-مايع سيستم هاي سه جزيي شامل پليمرهاي پرشاخه Boltorn
117
بررسي تجربي و مدلسازي جداسازي استون از تولوئن در حضور نانوذرات TiO2 در سيستم استخراج مايع-مايع تك قطره
118
بررسي تجربي و مدلسازي جذب سطحي گاز نيتروژن با استفاده از جاذب زئوليتي 4A
119
بررسي تجربي و مدلسازي جريان مغشوش گاز-قطرات مايع در كانالهاي عمودي با سطح مقطعهاي با شكلهاي مختلف
120
بررسي تجربي و مدلسازي رفتار خمشي كامپوزيت سيماني تقويت شده با الياف
121
بررسي تجربي و مدلسازي زمان نقطه شكست در بسترهاي چندلايه نم زدايي از گاز طبيعي
122
بررسي تجربي و مدلسازي فرآيند اسفنجش لاستيك طبيعي
123
بررسي تجربي و مدلسازي فرآيند توليد آمين نوع سوم به روش ناپيوسته
124
بررسي تجربي و مطالعه پارامتري رفتار خزشي اتصالات چسبي حاوي نانو ذرات
125
بررسي تجربي و مقايسه مشخصه هاي جريان حول استوانه هاي صاف سيم پيچي شده
126
بررسي تجربي و مقايسه نتايج تجربي و تئوري كوره ذوب شيشه پيشنهادي عملي براي كاهش مصرف سوخت
127
بررسي تجربي و نظري اثر افزودن نانو ذرات MBC و يا نانو ذرات SAN بر مورفولوژي پراكنشي و تشكيل لايه بين فازي در اپوكسي پخت شده و ارتباط آن با فرسايش محصول
128
بررسي تجربي و نظري اندازه ذرات در پليمريزاسيون پراكنشي استايرن به روش شبكه عصبي مصنوعي و شبيه سازي مونت كارلو
129
بررسي تجربي و نظري پوشش دهي MTCS در كاهش درگ اصطكاكي
130
بررسي تجربي و نظري تاثير فاز آلي پراكنده بر جذب واكنشي كربن دي اكسيد در محلول سود در يك برج پر شده
131
بررسي تجربي و نظري تاثير مشخصه هاي ساختاري لايه هاي تشكيل شده از نانو الياف پلي اكريلو نيتريل بر خواص انتقالي آن ها
132
بررسي تجربي و نظري تعادلات فازي سيستم هاي پليمري مورد استفاده در بيوتكنولوژي
133
بررسي تجربي و نظري تغييرات ريزساختار نانوكامپوزيت¬هاي بر پايه ي رزين اپوكسي و فلوئوروپليمر حاوي نانوذره در حين فرايند شبكه¬اي شدن
134
بررسي تجربي و نظري توليد نانو الياف در سيستم ريسندگي گريز از مركز الكتريكي
135
بررسي تجربي و نظري خواص انتقال حرارت لايه هاي حجيم تشكيل شده از نانو الياف پلي اكريلونيتريل
136
بررسي تجربي و نظري رفتار فازي مخلوط هيدروكربن، آب‌نمك و سورفكتانت
137
بررسي تجربي و نظري رفتار فنرهاي حافظه دار سوپرالاستيك
138
بررسي تجربي وتحليلي پارامترهاي موثربرطراحي وكاركرد پمپ هاي حبابي (Airlift Pumps)
139
بررسي تجربي وشبيه سازي توزيع دز ناشي ازعبورپرتوهاي گاما ازچشمه كبالت 60 ازكليماتورورقه اي درروش IMRT درمحيط شبه بافت
140
بررسي تجربي وعددي آب شيرين كن هاي خورشيدي چند مرحله اي
141
بررسي تجربي وعددي تاثير نسبت ابعادي لوله ها برعملكرد گرمايي كلكتورهاي خورشيدي لوله خلاء
142
بررسي تجربي وعددي جوشش هسته اي يك مبرد
143
بررسي تجربي ومطالعه عددي افزايش انتقال حرارت از تيوپ اشعه ايكس با استفاده از نانو سيالات
144
بررسي تجربي ويژگي‌ هاي سطحي آلياژ آلومينيوم در سوراخكاري به كمك روانكاري كمينه پايه سنتتيك
145
بررسي تجربي يك نمونه جداساز جهت كنترل اندازه ي ذرات
146
بررسي تجربي، بهينه سازي شرايط عملياتي و مدل سازي رياضي استخراج فوق بحراني تركيب كوئرستين از گلبرگ هاي گياه گل محمدي
147
بررسي تجربي، تئوري جريان دو فازي گازي - مايع لايه اي در لوله در شرايط آدياباتيك
148
بررسي تجربي، تحليلي و عددي تست بالج ورق هاي چندلايه فلزي
149
بررسي تجربي، مدلسازي و تعيين مشخصات سوختي مخلوط بيواتانول-ديزل-بيوديزل روغن پسماند ماهي
150
بررسي تجربيات اساتيد وپرسنل دانشكده دندناپزشكي يزد در خصوص رفتارهاي غير محترمانه دانشجويان در كلاس وكلينيك در سال تحصيلي ۹۶_۹۷
151
بررسي تجربيات اساتيد وپرسنل دانشكده دندناپزشكي يزد در خصوص رفتارهاي غير محترمانه دانشجويان در كلاس وكلينيك در سال تحصيلي ۹۶_۹۷
152
بررسي تجربيات ديداري عكاسي خياباني در محيط رسانه هاي نوين
153
بررسي تجربي-عددي افزايش قطر قطرات در مجراي عمودي تهوية محفظة لنگ
154
بررسي تجري از ديدگاه فقه و اصول و انطباق آن با جرم عقيم و محال در حقوق جزا
155
بررسي تجريب شكست اپتيكي با ليزر توان پالسي بلند
156
بررسي تجريي روش هاي شيميايي ساخت گرافن و بر پايه اكسيد گرافيت و مقايسه خواص در استفاده به عنوان افزودني در ساخت غشاي نانو الياف چند سازه ي الكتروريسي شده
157
بررسي تجزيه بيولوژيكي پلي اتيلن با دانسيته پايين توسط ميكرو ارگانيسم هاي بومي جدا شده از محل دفن پسماندهاي شهر يزد
158
بررسي تجزيه پذيري كيتوزان در خاك
159
بررسي تجزيه زيستي هيدروكربن هاي آروماتيك آلاينده نفتي (بنزن ، تولوئن ) بوسيله ميكرو ارگانيسم هاي بومي جدا شده از خاك .
160
بررسي تجزيه كمپلكس [Co(NH3)6]2(C2O4)3 به وسيله تابش ميكرويو: سنتز نانو ساختارهاي اكسيد كبالت
161
بررسي تجزيه گرهاي نحوي وابستگي زبان فارسي
162
بررسي تجزيه مشتقات فنلي با استفاده از كشت مختلط ميكروبي
163
بررسي تجزيه ميكربي لاشبرگ گونه هاي درختي بيد،اقاقيا،چناردرنهرهاي مصنوعي
164
بررسي تجزيه و تحليل كيفيت آموزشهاي علمي كاربردي و ارائه راهكارهايي براي ارتقاي كيفيت
165
بررسي تجزيه و تحليل نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دولت (مورد دانشگاه اصفهان )
166
بررسي تجزيه و تخريب فوتو كاتاليتيكي مواد آلي ﴿آفت كشها و ...﴾ در آب هاي سطحي و زير زميني
167
بررسي تجزيه يا حذف اتيلن دي كلرايد از محلول هاي آبي با استفاده از نانو اكسيد تيتانيوم تثبيت شده روي زئوليت طبيعي كلينوپتيلولايت
168
بررسي تجلي آئين هاي بدوي، جادوي تقليد و غريزهء بازي در تئاتر ژان ژنه
169
بررسي تجلي آئين هاي بدوي،جادوي تقليد و غريزه بازي در تئاتر ژان ژنه
170
بررسيِ تجليِ آراي فرويد و يونگ در بابِ تداعي در شيوه هاي گروتفسكي و باربا در كار با بازيگر
171
بررسي تجلي اكسپرسيونيسم در دو اثر هنريك ايبسن﴿مرغابي وحشي_روسمرس هولم﴾
172
بررسي تجلي اكسپرسيونيسم در دواثر هنريك ايبسن ﴿مرغابي وحشي - روسمرس هولم﴾
173
بررسي تجلي حسرت در شعر شاعران معاصر با تاكيد بر اشعار نيما يوشيج،احمد شاملو، مهدي اخوان ثالث،فروغ فرخزاد و سهراب سپهري
174
بررسي تجلي عشق خدا به بندگان در آيات قرآن
175
بررسي تجلي عقايد ديني استريندبرگ در نمايشنامه هاي اكسپرسيونيستي به سوي دمشق، نمايش يك رويا و سونات اشباح از ديدگاه هرمنوتيكي
176
بررسي تجلي عقايد ديني استريندبرگ در نمايشنامه هاي اكسپرسيونيستي به سوي دمشق،نمايش يك رويا و سونات اشباح از ديدگاه هرمنوتيكي
177
بررسي تجلي فرهنگ و انديشه ايراني در سينماي ايران پس از انقلاب ﴿دهه 70 و 80 ﴾
178
بررسي تجلي فرهنگ و انديشه ايراني در سينماي ايران پس از انقلاب ﴿دهه 70 و 80 ﴾
179
بررسي تجليات جواني و پيري در شعر سبك هندي با تاكيد بر غزليات صائب تبريزي ، طالب آملي وكليم كاشاني
180
بررسي تجمع سرب در گياه مرزنجوش (Origanum majorana L.)و اثر آن بر ميزان ومحتويات اسانس فرار
181
بررسي تجمع فرامينيفرابزرگ اليگوميوسن به عنوان شاخص محيط رسوبي قديمي سازندآسماري در ناحيه موردك ، شمال شرق كازرون
182
بررسي تجمع كادميم در گياه مرزه ( Satureja hortensis L.) و اثر آن بر محتويات و ميزان اسانس فرار
183
بررسي تجمع مولكولي رنگينه هاي بوني در محلول هاي حاوي مواد فعال كننده سطحي
184
بررسي تجميع داده در شبكه هاي حسگر بي سيم
185
بررسي تجهيزات آموزشي " وسايل ترسيم " ع .ع . طراحي و ساخت بيضي نگار
186
بررسي تجهيزات انتقال مواد فله و ارائه روش و نرم افزار جهت طراحي تسمه نقاله ها
187
بررسي تجهيزات فيلمبرداري در صنعت سينماي ايران
188
بررسي تجهيزات موجود در فرودگاه بين المللي كشور و مقايسه آن با يك نمونه نوين و پيشرفته
189
بررسي تجويد قرآن كريم در كتاب النشر في القراءات العشر ابن جزري از ديدگاه آواشناسي نوين
190
بررسي تجويز حين عمل پاراستامول بر روي تب بعد از عمل در جراحي قلب اطفال
191
بررسي تجويز داخل شكمي ليدوكايين بر روي شكم و درد شانه در مرحله بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي كله سيستكتومي انتخابي به روش لاپاراسكوپي
192
بررسي تجويز داخل شكمي ليدوكايين بر روي شكم و درد شانه در مرحله بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي كله سيستكتومي انتخابي به روش لاپاراسكوپي
193
بررسي تجويز كتورولاك در افزايش عمق بي حسي در بيماران با پوليپ حاد
194
بررسي تجويز كتورولاك در افزايش عمق بي حسي در بيماران با پوليت حاد
195
بررسي تجويز هم زمان ويتامين هاي C و K بر اختلال يادگيري و حافظه ناشي از اثر تخريبي ان-متيل-دي-آسپارتات (NMDA) بر هيپوكمپ پشتي موش هاي صــحراييي نر
196
بررسي تحرك الكتروني در چاه و سد كوانتومي نيمه هادي نا متجانس A91)X(Ga9)1-X(N/GaN
197
بررسي تحرك پذيري ﴿الكترونها﴾ در چاه كوآنتومي ساختار Alx Ga1-x As/ GaAs
198
بررسي تحرك پذيري الكترونها در نيمرساناي GaSb در حد ميدانهاي الكتريكي ضعيف ,
199
بررسي تحرك پذيري الكترونها در نيمرساناي GaSb در حد ميدانهاي الكتريكي ضعيف , electron mobility in GaSb at low electric field application
200
بررسي تحرك شغلي كاركنان اداري مرد شهر بهشهر
201
بررسي تحرك يوني هاليدها در آرگون و هليم
202
بررسي تحريف ناپذيري قرآن بر مبناي مفاد آيه 82 سوره نساء
203
بررسي تحريك پذيري بخش هاي مختلف نورون در پاسخ به تحريك الكتريكي خارج سلولي
204
بررسي تحريم هاي اقتصادي بر آلوده سازهاي مهم هوا و متغيرهاي كلان اقتصاد
205
بررسي تحصيلات ،اختلاف سني وطول مدت ازدواج بارضايت زناشويي
206
بررسي تحصيلات والدين در اختلالات ديكته نويسي مقطع اول ابتدايي منطقه 6 تهران
207
بررسي تحقق اهداف اجتماعي طرح آماده سازي كوي خرد
208
بررسي تحقيق در مورد انواع مدولاتورها اشكارسازي ها و مالتي پلكسينگ نوري
209
بررسي تحقيق وامكان سنجي توليد راديوايزوتوپ ايتريوم -90(Y-90) در رآكتور تحقيقاتي تهران
210
بررسي تحقيقات انجام شده روي گياه زعفران در ايران
211
بررسي تحقيقات بازاريابي و نداي مشتري و مقايسه آنها
212
بررسي تحقيقات صورت گرفته در مورد خفاش هاي ايران
213
بررسي تحل نظريه ذهن و رابطه آن با مهارت هاي زباني و مهارت هاي اجتماعي كودكان نارسا خوان
214
بررسي تحليل آراء تربيتي كارل پوپر بر مبناي معرفت شناسي
215
بررسي تحليل اتوماتيك رمزهاي FEAL و ديفي - هلمن توسط الگوريتمهاي ژنيتيكي
216
بررسي تحليل اثر تنش محوري بر گاف نواري نانو لوله هاي كربني تك ديواره
217
بررسي تحليل ارتباط جرايم وطراحي محيطي درروستاهاي بخش انزل( مطالعه موردي روستاي قره باغ )
218
بررسي تحليل ارتباط جرايم وطراحي محيطي درروستاهاي بخش انزل( مطالعه موردي روستاي قره باغ )
219
بررسي تحليل اقتصادي و اجرايي استفاده از پانل هاي سقفي و ديواري در صنعتي سازي ساختمان
220
بررسي تحليل اكولوژيكي از توسعه شهرهاي مياني در منطقه جلگه اي شمال ايران با تأكيد بر روش جاپاي بوم شناختي (مطالعه موردي: شهر ساري)
221
بررسي تحليل اگزرژي و كاهش آلودگي محيط زيست در توربين¬هاي گازي صنعتي
222
بررسي تحليل انتخاب معلم نمونه از ديدگاه دبيران وقوانين اموزش وپرورش در مدارس راهنمايي
223
بررسي تحليل انتقادي ديدگاه شاعران معاصر درباره ي حجاب
224
بررسي تحليل انشعاب هاپف سه گانه و انشعاب هموكلينيك بلياكف در يك مدل زنجيره غذايي سه مرحله اي
225
بررسي تحليل تنش نازل هاي مولدهاي بخار نيروگاه اتمي بوشهر
226
بررسي تحليل جريان در انشعابات بروش CFD
227
بررسي تحليل جهان بيني حلاج و زبان شطح در آثار او
228
بررسي تحليل چگونگي تبديل ساحت هاي مادي به فضاي مثالي در نگارگري مكتب هرات
229
بررسي تحليل ديناميكي ديوار ديافراگمي درگودبرداري‌هاي عميق
230
بررسي تحليل رفتارهاي غيركلامي درآثارداستاني هوشنگ گلشيري
231
بررسي تحليل زمان دستوري، وجه و نمود در زبان فارسي بر اساس زبان‌شناسي شناختي
232
بررسي تحليل سوئيچينگ و سوپروايزري فاز يك ديجيتال و استفاده از برنامه نرم افزاري بانك اطلاعاتي فاكس پرو به جاي ...جهت دريافت گزاري
233
بررسي تحليل شبيه سازي سلول هاي خورشيدي سيليكوني با استفاده از نانوذرات دي الكتريك جهت كوپل بهينه نور
234
بررسي تحليل عنوان (جرم )
235
بررسي تحليل عوامل موثر در رفتار خريداران محصول لوازم خانگي (مطالعه موردي شركت اسنوا)
236
بررسي تحليل كتاب تعليمات ديني پايه سوم راهنمايي از ديدگاه معلمين راهنمايي
237
بررسي تحليل گيرنده تلويزيون
238
بررسي تحليل محتواي برنامه درسي علوم تجربي پايه ششم دوره ابتدايياز نظر ميزان توجه به تفكر انتقادي با استفاده از روش ويليام رومي
239
بررسي تحليل محتواي رمان سووشون
240
بررسي تحليل مسيرهاي بازاريابي خربزه در شهرستان گرمسار
241
بررسي تحليل مقايسه اي هزينه توليد برق با تكنولوژي هاي مختلف(LCOE) در يك دهه اخير
242
بررسي تحليل مميزي و رگرسيون لجستيك و آموزش آنها با نرم افزارهاي اس ژي اس اس
243
بررسي تحليل نقاشي كودكان بي سرپرست وكودكان عادي(10-7ساله)
244
بررسي تحليل نقاط حادثه خيز شبكه راه هاي كشور ﴿ مورد مطالعه استان چهارمحال وبختياري ﴾
245
بررسي تحليل هاي مسئله ي توالي يابي شاتگان دي ان اي
246
بررسي تحليل و عددي در حل مسئله ارتجاعي خميري خزش در كره جدار ضخيم
247
بررسي تحليل واستاندار سازي منطقه اي مراجعات روستاييان به مناطق هدف در كلان شهر تبريز با نرم افزار جي ا اس
248
بررسي تحليل وقف نامه هاي بانوان شيعه ي مشهد در دوره قاجاريه , Analytical review of endowments of shii women from mashhad during qajar dynasty
249
بررسي تحليلي - تجربي مكانيزم قيرزدگي در مخلوط هاي آسفالتي
250
بررسي تحليلي - تطبيقي نيازهاي فردي كاركنان و ثبت روند تغييرات نيازهاي آنها در جهت انتخابهاي بهينه اي به روش AHP در سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان
251
بررسي تحليلي آثار حقوقي عدم قدرت بر تسليم مهريه
252
بررسي تحليلي آثار سفالين دوره سلجوقي موزه آبگينه و سفالينه ايران
253
بررسي تحليلي آشنايي زدايي وهنجارگريزي در شعر معاصر (با تكيه برآثار سيدحسن حسيني، طاهره صفارزاده، حسين منزوي، منوچهرنيستاني ، سلمان هراتي)
254
بررسي تحليلي آموزش دانشگاهي انيميشن در ايران با نگاهي به آموزش انيميشن در پنج مدرسه معتبر ﴿ به منظور ارائه برنامه درسي انيميشن براي مقطع كارشناسي
255
بررسي تحليلي آموزش دانشگاهي انيميشن در ايران با نگاهي به آموزش در پنج مدرسه معتبر دنيا﴿به منظور ارائه برنامه درسي انيميشن براي مقطع كارشناسي ﴾
256
بررسي تحليلي آموزش و انگيزش بر بهرهوري منابع انساني (مطالعه موردي:سازمان فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران)
257
بررسي تحليلي آموزشهاي ضمن خدمت دبيران آموزش و پرورش استان تهران در دهه 70-1360
258
بررسي تحليلي آيات قرآن كريم در موضوع آرامش و طمأنينه
259
بررسي تحليلي آيين نامه ها و آراي كميته هاي انضباطي فدراسيون بين المللي فوتبال فيفا و فدراسيون فوتبال ايران
260
بررسي تحليلي اتصالات نيمه صلب تير به ستون در قاب هاي بتني پيش ساخته
261
بررسي تحليلي اثر پارامترهاي نانو سيال بر كلكتورهاي خورشيدي جذب مستقيم
262
بررسي تحليلي اثر حرارتي ليزر در پوست براي سنين و نواحي مختلف پوست
263
بررسي تحليلي اثر ميدان الكتريكي بر خواص نوري خطي و غير خطي چاه كوانتومي مربعي
264
بررسي تحليلي اثرات سياست پولي و مالي بر سودآوري شركتهاي بورسي از سال 1385 تا سال 1395
265
بررسي تحليلي اختلاص در عمليات بانكي
266
بررسي تحليلي ادبيات منظوم دوره ي بيداري
267
بررسي تحليلي از شخصيت زنان در سينماي ايران
268
بررسي تحليلي اسم‌هاي مشتق هم‌خانواده در قرآن كريم (از حرف همزه تا خاء)
269
بررسي تحليلي افراط‌گري‌هاي عصر حضرت علي (ع) و مقايسه آن با افراط‌گري‌هاي عصر حاضر با تكيه بر نهج البلاغه
270
بررسي تحليلي -انتقادي دلالتهاي تربيتي رويكرد صوفيانه امام محمد غزالي
271
بررسي تحليلي انديشه ي غزالي پيرامون تاريخ و جامعه
272
بررسي تحليلي اوضاع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزش استان بوشهر جهت ايجاد موسسه آموزش عالي مورد نياز با استفاده از مدلهاي برنامه ريزي متناسب
273
بررسي تحليلي بارهاي ضربه اي وارد بر مقاطع دلخواه شناور به روش تبديل كانفورمال شوارتز- كريستوفل
274
بررسي تحليلي بر بر محراب هاي سنگي دوره اسلامي مساجد يزد با تاكيد بر تزئينات وابسته
275
بررسي تحليلي برنامه هاي ايثار وشهادت از ديدگاه گروه هاي ايثار گرو كارشناسان بنياد شهيد استان ايلام
276
بررسي تحليلي بيماران تشخيص داده شده با عنوان ARF از ديدگاه تاريخچه، معاينه و يافته هاي آزمايشگاهي
277
بررسي تحليلي پارامترهاي مؤثر در كمانش پانل هاي ساندويچي سه بعدي
278
بررسي تحليلي پاسخ ديناميكي پل تحت عبور سري بار‌هاي متحرك از روبه‌رو
279
بررسي تحليلي پاسخ گذراي ديناميكي سازه استوانه¬اي ناهمگن تحت بار ضربه¬ اي وارده
280
بررسي تحليلي پايداري خودرو در شرايط ترمزگيري
281
بررسي تحليلي پايداري يك جسم پرنده تقريبا متقارن هنگام بازگشت به جو
282
بررسي تحليلي پديده تشديد امواج زلزله در آبرفت و كاربرد
283
بررسي تحليلي پديده شب از منظر تاثيرات خيال انگيز آن بر فرم و محتواي تصاوير عكاسانه
284
بررسي تحليلي پديده ضربه قوچ در خطوط انتقال و تونلهاي آب بر نيروگاه ها به كمك يك نرم افزار
285
بررسي تحليلي پديده ويدئو كليپ (موسيقي /تصوير﴾
286
بررسي تحليلي پديده ويدئو كليپ (موسيقي /تصوير﴾
287
بررسي تحليلي پراكندگي امواج الكترومغناطيسي از كره با دو لايه روكش با رويكرد نظريه ماي
288
بررسي تحليلي پرتوهاي گاوسي و سوپر گاوسي عبوري از روزنه مستطيلي و دايره اي به روش ماتريسي ABCD
289
بررسي تحليلي پريود طبيعي قابهاي نامنظم فولادي باانواع مهاربند وديواربرشي فولادي ومقايسه با روابط موجود
290
بررسي تحليلي پژوهش‎هاي تاريخي عباس اقبال آشتياني
291
بررسي تحليلي پنجاه سال مرمت نقاشي هاي ديواري صفويه كاخ چهلستون اصفهان
292
بررسي تحليلي پوستر سازي انقلاب اسلامي ايران
293
بررسي تحليلي پوستر فيلم در دهه هاي 40 و 50 سينماي ايران
294
بررسي تحليلي پولشويي در قوانين كيفري ايران و مطالعه تطبيقي آن با اسناد بين المللي
295
بررسي تحليلي پيام آور كربلا ﴿عقيله بني هاشم زينب ﴾ سلام الله عليها
296
بررسي تحليلي تاثير تجارت الكترونيك بر شبكه فروش
297
بررسي تحليلي تاثير تعداد طبقات بر ساختار جداره هاي كدر خارجي در بناهاي بلند مرتبه اداري در كلان شهر تهران
298
بررسي تحليلي تاثير دمش در خصوصيات انتشار پرتو در ليزرهاي فيبري با دمش ديودي
299
بررسي تحليلي تاثير سه عامل زمان ، كيفيت و هزينه بر صنعت ساختمان
300
بررسي تحليلي تاثير صلبيت ديافراگم در توزيع نيروي زلزله و ارائه راهكار تقويت ديافراگم هاي موجود
301
بررسي تحليلي تاريخ سياسي و اقتصادي آل بريد ﴿ 316 تا 349 ه.ق﴾ و تاثيرآن بر حكومتهاي هم عصر﴿ آل بويه، آل حمدان، قرمطيان﴾
302
بررسي تحليلي تجارت ميان خليج فارس و خراسان در دوره تيموريان﴿913-783 ه.ق/1507-1381م.﴾
303
بررسي تحليلي تجربي رفتار ارتعاشي مستهلك‌كننده‌هاي كابلي تحت ارتعاشات پايه
304
بررسي تحليلي تحول اوزان عروضي از شعر كلاسيك به شعر نو
305
بررسي تحليلي تداوم سنت هاي تصوير سازي هنر ايران دز شاهنامه داوري
306
بررسي تحليلي تدوين سه فيلم "عباس كيارستمي " خانه دوست كجاست ، زندگي و ديگر هيچ ، (زير درختان زيتون )
307
بررسي تحليلي ترجمه ندي حسون از كتاب جويبار لحظه ها اثر دكتر محمد جعفر ياحقي با تكيه بر اشعار نيما يوشيج، سهراب سپهري، مهدي اخوان ثالث، منوچهر آتشي، طاهره صفار زاده
308
بررسي تحليلي تصاوير ديو و فرشته در نسخه ي چاپ سنگي عجائب المخلوقات قاجار
309
بررسي تحليلي تصاوير شاهنامه شاه اسماعيلي: مكتب قزوين
310
بررسي تحليلي تصاوير نسخ كليله و دمنه متعلق به قرون هشتم و نهم هجري قمري و مقايسه تطبيقي آنها
311
بررسي تحليلي تصويرسازي هاي داستان « آليس در سرزمين عجايب » ﴿ با رويكرد هرمنوتيكي ﴾
312
بررسي تحليلي تطبيقي آيات و براهين توحيدي در تفاسير الميزان و تسنيم
313
بررسي تحليلي -تطبيقي بازتاب شعر جاهلي درشعر فارسي (مطالعه مورد پژوهانه : قرن هفتم وهشتم )
314
بررسي تحليلي- تطبيقي عشق در آثار ابن سينا، ملاصدرا،مولانا و عطار
315
بررسي تحليلي -تطبيقي مفهوم واژه ي مغ درآثارسنايي ،عطاروحافظ
316
بررسي تحليلي تنش حرارتي در مينا و عاج دندان تحت تابش ليزر حالت جامد پالسي و پيوسته Er:YAG
317
بررسي تحليلي توزيع چگالي در فرايند فشردن پودر روي(Zn)
318
بررسي تحليلي تير به ستون پيش ساخته بتني هيبريد تحت اثر تركيب بارهاي قائم و جانبي
319
بررسي تحليلي جايگاه بازي در تعليم و تربيت كودكان از نظر مكاتب غربي و اسلام
320
بررسي تحليلي جايگاه توسعه متوازن از ديدگاه قرآن كريم
321
بررسي تحليلي جايگاه توسعه متوازن از ديدگاه قرآن كريم
322
بررسي تحليلي جايگاه قبيله ي مذ حج در تاريخ اسلام تا پايان قرن دوم هجري
323
بررسي تحليلي جبران خسارت ناشي از جنگ در حقوق بين الملل با نگاهي به جنگ ايران و عراق
324
بررسي تحليلي جرائم سمعي و بصري
325
بررسي تحليلي جرايم انتقال مال غير و معامله ي معارض در حقوق ايران
326
بررسي تحليلي جريان هاي تفاسير عصري قرآن
327
بررسي تحليلي خطبه ي حضرت زهرا﴿سلام الله عليها﴾ و بينامتنيت آن با قرآن و نهج البلاغه
328
بررسي تحليلي خمسه نظامي از بعد اخلاقي و اجتماعي
329
بررسي تحليلي خواص اپتيكي گرافيت
330
بررسي تحليلي داستان پيامبران در شعر معاصر
331
بررسي تحليلي داستان رستم و سهراب بر اساس ژرف ساخت هاي اسطوره اي و روانكاوي
332
بررسي تحليلي دجال در منابع روايي شيعه
333
بررسي تحليلي دستگاه نوا از رديف استاد دوامي
334
بررسي تحليلي دگرگوني هاي سياسي- اجتماعي مصر در عهد سفياني ﴿64- 40﴾ هجري
335
بررسي تحليلي دلايل ازدواج امامان معصوم (ع) با كنيزان
336
بررسي تحليلي دلايل، عوامل و علل رشد هنر خوشنويسي در دوره صفويه با تاكيد بر مكتب تبريز (907-1135 ه.ق)
337
بررسي تحليلي رابطه بين ويژگيهاي كالبد جداره خيابانهاي شهري و شاخص هاي صوتي محيط
338
بررسي تحليلي رابطه شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي شهرستان بهشهر با شرايط احراز پست آنها
339
بررسي تحليلي رفتار پس از كمانش ورقهاي ارتوتروپيك
340
بررسي تحليلي رفتار و اخلاق مطلوب در اقتصاد اسلامي
341
بررسي تحليلي رله هاي ديستانس
342
بررسي تحليلي روابط چند گانه مديريت استراتژيك منابع انساني، سرمايه فكري و نوآوري سازماني در دانشگاههاي دولتي استان اصفهان
343
بررسي تحليلي روايات مربوط به تشابه بين شخصيت حضرت فاطمه زهرا(س) و مريم مقدس
344
بررسي تحليلي روايت‌هاي منثور و منظوم « سلامان و ابسال» براساس نظريۀ ژرار ژنت
345
بررسي تحليلي روش هاي مختلف بازيابي بيناب انرژي نوترون همراه با بكارگيري نرم افزار HERRO جهت مقايسه الگوريتم هاي موجود
346
بررسي تحليلي روشهاي تجربي حايل بندي تونلها
347
بررسي تحليلي رويكردها و تكاپوهاي مشروعيت‌ساز در حكومت‌هاي محلي ايران از حمله مغول تا تأسيس سلسله ايلخاني (656-616ﻫ.ق.)
348
بررسي تحليلي رويكردها و نظريات جهاني با تاكيد بر نظريات آنتوني گيدنز،والرشتاين و رابرتسون
349
بررسي تحليلي رويكردها و نظريات جهاني شدن ( با تاكيد بر نظريات گيدنز، فوگوياما، والرشتاين و هابرماس )
350
بررسي تحليلي زندگي وآثار دكتر همايون سليمي
351
بررسي تحليلي ساختار اقتصادي آل بويه﴿ 322-447ق.﴾
352
بررسي تحليلي ساختار سكانس پاياني فيلم هاي سينمايي ﴿دوره هاي كلاسيك، مدرن و پست مدرن﴾
353
بررسي تحليلي ساختار سكانس پاياني فيلم هاي سينمايي﴿دوره هاي كلاسيك،مدرن و پست مدرن﴾
354
بررسي تحليلي ساختار فضايي طرح اراضي عباس¬آباد تهران از منظر هم¬پيوندي (با رويكرد چيدمان فضا)
355
بررسي تحليلي ساختار فضايي طرح اراضي عباس¬آباد تهران از منظر هم¬پيوندي (با رويكرد چيدمان فضا) رطبلربببلثقفبقيلق
356
بررسي تحليلي ساختار كالبدي - فضايي محلات شهركرد و برنامه ريزي به منظور تقويت مراكز محله
357
بررسي تحليلي ساختار و محتواي آثار حسين فتاحي در حوزه ي ادبيات دفاع مقدس
358
بررسي تحليلي سازمان وكالت و كاركردهاي آن در عصر امامان ابن الرضا﴿ عليه السلام﴾
359
بررسي تحليلي سكر و صحو در متون منظوم و منثور عرفاني تا پايان قرن ششم هجري
360
بررسي تحليلي سير تحول تصوير "براق" در هنر ايران
361
بررسي تحليلي سير تحول وتطور نقشمايه هاي سنتي به كار رفته در دو سالانه هاي نقاشي سال 1370و1390
362
بررسي تحليلي سير تحول وتطور نقشمايه هاي سنتي به كار رفته در دوسالانه هاي نقاشي سال 1370و1390
363
بررسي تحليلي سيستم هاي اندازه گيري و كنترل
364
بررسي تحليلي شار عبوري از سطح عمود بر ميدان مغناطيسي چنبره اي در حالت تعادل MHD پلاسماي توكامك
365
بررسي تحليلي شرايط منجر به بروز اضافه ولتاژهاي گذرا در محل ناهمگوني سيم پيچ فشارقوي ترانسفورماتور
366
بررسي تحليلي شكل گيري حكومت صفويه و تاثير آن بر تحولات كردستان از آغاز حكومت صفويه تا پايان عصر شاه عباس اول﴿ 1038-907 ه-ق﴾
367
بررسي تحليلي شيوه هاي تاريخ نگاري مقتل، از آغاز تا پايان قرن پنجم هـ. ق
368
بررسي تحليلي شيوه هاي تشويق وتنبيه وارائه راهكارهاي مناسب
369
بررسي تحليلي صفات خدا از ديدگاه قاضي سعيد قمي و علامه طباطبايي
370
بررسي تحليلي طراحي جهت ساخت PEM وارزيابي ويژگيهاي تصاوير توليد شده بوسيله آن درمقايسه با دستگاه ماموگرافي مبتني بر X-Ray
371
بررسي تحليلي طرح ارزش يابي كيفي توصيفي در مدارس ابتدايي كشور و ارايه ي چارچوب نظري براي اجراي مناسب آن
372
بررسي تحليلي عامل ساختار براي محلول هاي ماكرويوني
373
بررسي تحليلي عددي ظرفيت الكتروني نانو ترانزيستورMOSFET برپايه Inp
374
بررسي تحليلي عقايد و تاريخ شيخيه باقريه
375
بررسي تحليلي عقايد و تاريخ شيخيه باقريه
376
بررسي تحليلي عكاسي در سفرنامه هاي ايراني دوران حكومت خاندان پهلوي
377
بررسي تحليلي عكاسي مد در ايران
378
بررسي تحليلي عناصر و تكنيكهاي داستاني در رمان ثلاثيّة غرناطة اثر رضوي عاشور
379
بررسي تحليلي عوامل شاخص در شكل گيري تكنيك در آموزش و نوازندگي ساز سنتور
380
بررسي تحليلي عوامل موثر در حفظ ظاهر اوليه لايه پرزهاي فرش دستباف پشمي
381
بررسي تحليلي فراواني ازدواج هاي شش گانه خويشاوندي (پدرمحور، مادرمحور و مضاعف ) و غيرخويشاوندي در والدين كودكان عادي و استثنايي با انواع آسيب هاي خاص زيستي و شناختي در مناطق شهري و روستايي ايران - ميانه
382
بررسي تحليلي فلسفه پزشكي يونان باستان و بازتاب آن در تمدن اسلامي تا قرن چهارم مهشيدي
383
بررسي تحليلي فن معجم نگاري درعصر مملوكي
384
بررسي تحليلي فورپولينگ در پايداري تونل ها در خاكهاي نرم با استفاده از روش اجزا محدود
385
بررسي تحليلي قابليت تاريخي ،فرهنگي واجتماعي شهر بيرجند در رونق فرش دستباف (با تاكيد بر فرشبافي مود ودرخش)
386
بررسي تحليلي قابليت هاي تاريخي ،فرهنگي واجتماعي شهر بيرجند در رونق فرش دستباف (با تاكييد بر فرشبافي مود ودرفش)
387
بررسي تحليلي قراردادهاي عمومي در قلمرو حقوق خصوصي
388
بررسي تحليلي كارايي تخمين¬گرهاي پارامتر برمبناي تابع مشخصه تجربي در سيستم¬هاي مخابراتي
389
بررسي تحليلي كاربردهاي اسپينترونيك در مدارهاي مجتمع اسپينترونيكي و ليزرهاي نيمه¬رساناي اسپين قطبيده
390
بررسي تحليلي كاركرد و محتواي عكس در بيلبوردهاي شهر تهران در سال 1386 در سه منطقه ﴿1،3،14﴾
391
بررسي تحليلي كتابهاي آموزش زبان فارسي به عنوان زبان خارجي
392
بررسي تحليلي كرامت و عزت نفس در قرآن و روان شناسي
393
بررسي تحليلي كنايه درآثار احمد عزيزي از جنبه زباني ومحتوايي
394
بررسي تحليلي گذار فاز كوانتومي در مدل آيزينگ كوانتومي يك بعدي به روش تبديلات يكاني پيوسته
395
بررسي تحليلي گسترش نفوذ ايالات متحده ي آمريكا در ايران 1335- 1325 ش 1957- 1946 م
396
بررسي تحليلي ماهيت درد و رنج در اشعار عطار نيشابوري
397
بررسي تحليلي مباني حاكميت اتابكان لر بزرگ و شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قلمرو آنان ﴿ 550 تا 827 ق/1155 تا 1423 م﴾
398
بررسي تحليلي محتواي كتاب علوم سال چهارم ابتدايي ناحيه 4 مشهد از ديدگاه معلمين
399
بررسي تحليلي محتواي كتب درسي رياضي دوره ابتدايي (پايه دوم و سوم ) در رابطه با اعمال ذهني و شاخص هاي خلاقيت از نظر گيلفورد
400
بررسي تحليلي محورهاي زيست محيطي شهرستان داراب
401
بررسي تحليلي مدل تصميم گيري مديران نظام سلامت و پيشنهادهايي براي ارتقاي فرآيند تصميم گيري
402
بررسي تحليلي مسؤوليت كيفري شخصيت حقوقي بيمارستان در قبال بيماران
403
بررسي تحليلي مستند تلويزيوني ﴿از 1990 تا 2006 ميلادي﴾
404
بررسي تحليلي مشروعيت سياسي حاكميت در دوره تيموريان﴿912-771 ه.ق.﴾
405
بررسي تحليلي معادلات آهنگ در ليزرهاي فيبري دو غلافه و استخراج تابع توزيع دما درون فيبر در حالت عملكرد
406
بررسي تحليلي معاهدات دوجانبه جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي از منظر حقوق ايران
407
بررسي تحليلي مفاهيم شكر، بخشش، مراقبه و سكينة قلب(آرامش درون) در متون منثور عرفاني (تا قرن هفتم) با رويكرد روانشناسي معنويت گرا
408
بررسي تحليلي مفاهيم و مصاديق سنت و بدعت با تأكيد بر نهج البلاغه
409
بررسي تحليلي مفهوم ابتلا در تعامل با صبر و بلا در مثنوي معنوي
410
بررسي تحليلي مكان يك بورد مولد حرارت براي بهينه سازي انتقال حرارت آن
411
بررسي تحليلي منتخبي از نگاره هاي حمزه نامه
412
بررسي تحليلي مهاجرت در نائين
413
بررسي تحليلي مواضع آمريكا نسبت به استقلال كردستان عراق (از 3002 تا 3002 ) وچشم اندازهاي آتي
414
بررسي تحليلي مودهاي مختلف عملكرد سيستم شارژ بي‌سيم باتري خودروي‌ الكتريكي
415
بررسي تحليلي موسيقي رقص هاي شمال خراسان
416
بررسي تحليلي موضوعات بياني در بوستان سعدي
417
بررسي تحليلي نابالانسي و ناهمراستايي محورها
418
بررسي تحليلي نشانه هاي جايگزين سانسور در تئاتر ﴿با نگاه به برخي آثار اجرا شده در محدودهء سال هاي 79-86﴾
419
بررسي تحليلي نشانه هاي جايگزين سانسور در تئاتر ﴿با نگاه به برخي آثار اجرا شده در محدودهء سال هاي 79-86﴾
420
بررسي تحليلي نشانه هاي حتمي الوقوع ظهور امام مهدي عليه السلام در روايات
421
بررسي تحليلي نظريه‌ي ايستاي زمان و واكاوي نسبت آن با ديدگاه صدرالمتألهين در باب زمان و «حركت به معناي قطع»
422
بررسي تحليلي نقش خيال در معرفت شناسي و وجود شناسي ابن عربي
423
بررسي تحليلي نقش رايانه در پروسه طراحي وتوليد فرش
424
بررسي تحليلي نقش گيلان در روند تحولات عصر صفوي تا پايان شاه عباس اول ﴿1038-907 ه.ق﴾
425
بررسي تحليلي نقش مايه هاي گياهي و جانوري بكار رفته در ظروف سنگي حوزه هيل رود ﴿جيرفت﴾
426
بررسي تحليلي نقش و اهميت زمين لرزه در طرح هاي توسعه شهري نمونه مورد مطالعه :شهر قائم شهر
427
بررسي تحليلي نقوش زيور آلات فلزي زيويه
428
بررسي تحليلي نگارگري ايران در مكاتب هرات و تبريز از منظر آيكونوگرافي
429
بررسي تحليلي هويت قومي و ملي دانشجويان دانشگاههاي دولتي ايران و عوامل موثر بر آن
430
بررسي تحليلي هيدروديناميكي شناوركاتاماران مجهز به هيدروفويل به كمك نرم افزار و الگوريتم شبكه هاي عصبي
431
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي ميراگرهاي تسليمي واصطكاكي
432
بررسي تحليلي و اقتصادي روشهاي بهسازي لرزه اي سقفهاي طاق ضربي در ساختمانهاي آجري يك طبقه با سقف شيب دار با رويه بتن آرمه
433
بررسي تحليلي و انتقادي شفابخشي عسل در نصوص ديني (با تكيه بر قواعد تفسيري، فقه الحديث و علم پزشكي)
434
بررسي تحليلي و تجربي بارگيري چرخ سنگ CBN
435
بررسي تحليلي و تجربي برج خنك‌كننده‌تر به روش موستينكو
436
بررسي تحليلي و تجربي پايداري ربات هاي لامسه اي
437
بررسي تحليلي و تجربي پديده بارگيري چرخ سنگ CBN ويتريفايد در سنگزني سوپر آلياژهاي پايه نيكل
438
بررسي تحليلي و تجربي پديده فلاتر و تعيين سرعت بحراني آن براي يك بال (Wing)
439
بررسي تحليلي و تجربي جريان اكسرژي در يك ديگ بخار و ارائه راهكارهايي جهت كاهش مصرف آب و سوخت
440
بررسي تحليلي و تجربي چروكيدگي در شكل دهي لوله به طرف داخل
441
بررسي تحليلي و تجربي خواص مكانيكي فوم سلول باز تحت بارگذاري استاتيكي
442
بررسي تحليلي و تجربي رفتار كششي پارچه‏ هاي دوجداره و خمش كامپوزيت‏ هاي پايه سيماني تقويت شده با آن
443
بررسي تحليلي و تجربي رفتار مكانيكي فوم ها
444
بررسي تحليلي و تجربي ضربه سرعت پايين روي ساندويچ پنل با رويهي نانوكامپوزيت هيبريدي و هسته فوم
445
بررسي تحليلي و تجربي ضربه سرعت پايين روي صفحات ساندويچي با رويه هاي اپوكسي كربن نانوتيوب عامل دار و - هسته فوم
446
بررسي تحليلي و تجربي ضربه گيرهاي مكانيكي از جنس آلومينيوم تحت بار عرضي
447
بررسي تحليلي و تجربي عملكرد ترموالكتريك در متمركزكننده سهموي خطي مجهز به ردياب براي توليد هم زمان برق و حرارت
448
بررسي تحليلي و تجربي كندانسور صفحه اي
449
بررسي تحليلي و تجربي نيروها در برش مايل
450
بررسي تحليلي و تحقيقي روند آموزش عالي محيط زيست در ايران و روشهاي بهبود كيفيت آن
451
بررسي تحليلي و تصويري پوسترهاي نمايشي تبريز از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي
452
بررسي تحليلي و تصويري معراج نامه هاي دوره ايلخاني و تيموري
453
بررسي تحليلي و تطبيقي آثار عكاسان برجسته طبيعت (قرن 20)
454
بررسي تحليلي و تطبيقي ابعاد اخلاقي مخزن الاسرار نظامي و بوستان سعدي
455
بررسي تحليلي و تطبيقي جايگاه عوامل برون‌متني، در هرمنوتيك كتاب و سنّت، از منظر ابن‌سينا و ملّاصدرا
456
بررسي تحليلي و تطبيقي شاخه هاي عكاسي مطبوعاتي (فتوژورناليسم )
457
بررسي تحليلي و تطبيقي شخصيت در رمان‌هاي مادام بواري، آناكارنينا و شوهرآهوخانم از ديدگاه روانكاوي فرويد
458
بررسي تحليلي و تطبيقي مقتل ناسخ التواريخ سپهر بر اساس مقاتل اوليه تا وفات ابن اعثم كوفي
459
بررسي تحليلي و دلالي رويات اعجاز از ديدگاه معصومين﴿ع﴾
460
بررسي تحليلي و دوره بندي زماني نماهاي شاخص خيابان ولي عصر ﴿ حد فاصل ميدان راه آهن - ميدان ونك ﴾
461
بررسي تحليلي و دوره بندي زماني نماهاي شاخص محور و بافت محدوده ي خيابان انقلاب ﴿ شناسايي الگوهاي نما در دوره هاي مختلف به منظور ارائه ضوابط طراحي جداره ﴾
462
بررسي تحليلي و دوره بندي زماني نماهاي محدوده ﴿ شناسايي الگوهاي مختلف نما در دوره هاي مختلف به منظور ارائه ضوابط ﴾
463
بررسي تحليلي و سطح بندي آموزشي چهار مضراب هاي حسين عليزاده
464
بررسي تحليلي و طراحي مدارهاي هيدروليك
465
بررسي تحليلي و عددي استحكام، سفتي و فركانسي پنل هاي خودروي پلتفرم ملي
466
بررسي تحليلي و عددي پديده حبس شدن گاز در اثر حركت آبده در مخازن گازي-مطالعه تك بلوكه
467
بررسي تحليلي و عددي پراكنش امواج آكوستيك و الاستيك در اثر برخورد با موانع بيضوي و بيضگون
468
بررسي تحليلي و عددي پيرامون جريان و انتقال حرارت روي سطح منقبض شونده يا كشيده شده با سرعت خطي يا غيرخطي
469
بررسي تحليلي و عددي تنشهاي استاتيكي و حرارتي در رينگ كوره هاي دوار
470
بررسي تحليلي و عددي جواب يك معادله ديفرانسيل با مشتقات كسري رهش دارو در سامانه هاي دارورساني مسطح
471
بررسي تحليلي و عددي خمكاري ورق ضخيم
472
بررسي تحليلي و عددي در حل مسائل خميري و خرش در استوانه هاي جدار ضخيم تحت تاثير بارهاي حرارتي و مكانيكي
473
بررسي تحليلي و عددي ضربه پذيري در جاذب هاي انرژي چند سلولي مخروطي تحت بارگذاري مايل
474
بررسي تحليلي و عددي ضربه پذيري در جاذب هاي انرژي چند سلولي مخروطي تحت بارگذاري مايل
475
بررسي تحليلي و عددي كمانش استوانه هاي جدار نازك
476
بررسي تحليلي و كاربردي تاثير فناوري اطلاعات در كيفيت بهره وري كاركنان سازمان
477
بررسي تحليلي و محاسباتي ميرايي لاندائو براي امواج طولي در آمارهاي بولتزمن-گيبس و نافزون ور
478
بررسي تحليلي و مدلسازي عددي رفتار مكانيكي مصالح پاره سنگي
479
بررسي تحليلي و مقايسه اي اجراي دو پيانيست صاحب سبك از اتوداپوس ده شماره نه شوپن در فامينور
480
بررسي تحليلي و مقايسه اي ساختارهاي حلقه قفل شده در فاز سه فاز
481
بررسي تحليلي واژگان، تعبيرات و اصطلاحات در آثار خاقاني ( فرهنگ نامه آثار خاقاني )
482
بررسي تحليلي وتحليلي وتطبيقي البسه محلي كرد نشينان خراسان از منظر طرح ونقش مطالعه موردي:لايين ،قوچان ،سرحد
483
بررسي تحليلي وشبيه‌سازيجريان دوفازيهواي ورودي سيستم فيلتراسيون توربين گازي
484
بررسي تحليلي، عددي و تجربي اثر تلرانس هاي ساخت بر روي مخزن مركب جدار ضخيم
485
بررسي تحليلي، عددي و تجربي جذب انرژي سازه‌هاي مدور تحت بار ضربه‌اي محوري با جهت دهي مسير پارگي
486
بررسي تحليلي-انطباقي آراء مولانا در پانزده حكايت مثنوي با نظريه ي رفتاري درماني عقلاني - هيجاني آلبرت اليس
487
بررسي تحليلي-تطبيقي تدبير منزل در آراء حكماي مسلمان منتخب از فارابي تا ملاصدرا
488
بررسي تحليلي-تطبيقي نقوش انساني وطبيعت گرايانه سفال دوره سلجوقي با ادبيات وساير زمينه هاي فرهنگي
489
بررسي تحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي جو از طريق شاخص هاي تحمل و حساسيت
490
بررسي تحمل به تنش خشكي لاين ها، توده هاي گلرنگ اهلي (Carthamus tinctorious L.) و گلرنگ وحشي (C.Oxacantha
491
بررسي تحمل به خشكي آويشن )T.daenensis.T.vulgaris( به روش اين ويترو
492
بررسي تحمل به خشكي در برخي از ارقام گندم نان، تريتيكاله و تريتي‌پايروم
493
بررسي تحمل به خشكي در ژنوتيپ‌هاي چاودار بومي ايران در مقايسه با ساير غلات علوفه‌اي
494
بررسي تحمل به خشكي در نسل F3 حاصل از تلاقي بين گونه اي گلرنگ اهلي ﴿Carthamus tinctorius﴾ و وحشي﴿C.oxacantha﴾
495
بررسي تحمل به خشكي ژئوتيپ هاي فسكيوي بلند و نتايج گزينش شده آنها از جوامع پلي كراس
496
بررسي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گندم نان درشرايط اين ويترو
497
بررسي تحمل به خشكي گياه تراريخت تنباكوي (Nicotiana Tabacum L.cv.Wisconsin) حاوي ژن P5CS در شرايط كشت در شيشه
498
بررسي تحمل به خشكي و توارث صفات مختلف در جوامع F3 حاصل از تلاقي بين گونه اي گلرنگ اهلي با دو گونه گلرنگ وحشي
499
بررسي تحمل به شوري ارقام مختلف سويا با استفاده از شاخص هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي
500
بررسي تحمل به شوري ارقام يونجه
501
بررسي تحمل به شوري تعدادي از ارقام و توده هاي يونجه در مراحل مختلف رشد
502
بررسي تحمل به شوري در ارقام مختلف چغندر قند
503
بررسي تحمل به شوري در چهار رقم خيار ﴿Cucumis Sativus﴾
504
بررسي تحمل به شوري در ژنوتيپ هاي اميدبخش برنج از طريق هيدروپونيك و ماركرهاي مولكولي
505
بررسي تحمل به شوري گياهان باززايي شده از ريشه تنباكو (Nicotiana rustica L.)
506
بررسي تحمل به شوري و خشكي در توده هاي مختلف اسپرس (onobrychis viciifolia scop)
507
بررسي تحمل پايه هاي به، گلابي و زالزالك به كمبود آهن در كشت بدون خاك
508
بررسي تحمل خشكي در گياه رستاخيزي Notholaena vellea و مطالعه پروتئين پروفايل آن در حين تنش خشكي در مقايسه با گياه غير رستاخيزي Nephrolepsis sp
509
بررسي تحمل خشكي زياد در گياه رستاخيزي Sporobolus elongatus و مطالعه پروتئين پروفايل آن در حين تنش خشكي در مقايسه با گياه حساس S.pyramidalis
510
بررسي تحمل خشكي ژنوتيپ هاي كلزاي پاييزه (Brassica napus L.)
511
بررسي تحمل ژنوتيپ هاي كنجد ﴿Sesamum indicum﴾ به انگل گل جاليز ﴿Orobanche aegyptiaca﴾
512
بررسي تحمل شوري در كالوس ارقام برنج ايراني و انتقال ژن كولين اكسيد از به برنج
513
بررسي تحمل گياه دارويي سنبل الطيب [.Valeriana officinalis L] به علف كش بنتازون تحت تاثير پيش تيمار اسيد سالسيليك
514
بررسي تحمل و جذب زيستي برخي فلزات سنگين توسط انواعي از سويه هاي مخمري
515
بررسي تحول QCD توابع توزيع پارتوني و توابع تركش انتگرالگيري نشده
516
بررسي تحول اختلالات كوانتومي اوليه در فضاي تورميِ جهان اوليه به وسيله‌ي فاز بري
517
بررسي تحول بيان سينمايي
518
بررسي تحول بيان سينمايي
519
بررسي تحول تاب آوري روان شناختي در كودكان و تأثير آموزش تاب آوري روان شناختي بر سلامت روان و شادي كودكان داراي علائم اختلال استرس پس از سانحه ناشي از سوء استفاده جنسي
520
بررسي تحول تصويري روايت « سه مرد دانا » در هنر مسيحي با روش آيكونولوژي
521
بررسي تحول تكنيكي كاشي در معماري ايران و ترافارد روي كاشي
522
بررسي تحول تكنيكي كاشي در معماري ايران و ترافارد روي كاشي
523
بررسي تحول توابع توزيع گلئون در محيط هسته
524
بررسي تحول در نقاشي اندامين
525
بررسي تحول در نقاشي اندامين (بانگرشي به كارهاي دگاوماتيس )
526
بررسي تحول رفتار مكانيكي ريز كامپوزيت هاي زمينه فلزي توليد شده به روش پيش عمليات روي ذرات تقويت كننده
527
بررسي تحول روابط تركيه و اسرائيل و پيامدهاي آن بر منطقه خاورميانه (2017-1990)
528
بررسي تحول روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي براساس نظريه تحليل سياست خارجي (1395-1380)
529
بررسي تحول ريخت شناسي نيمرخ طولي زير حوضه هاي كرخه
530
بررسي تحول ريزساختار دو فولاد 2205 و 410 پس از كار گرم
531
بررسي تحول زبان شناسي تربيتي به عنوان يك برنامه درسي ميان رشته اي دانشگاهي
532
بررسي تحول زماني triplon در ملكول بنزن و محاسبه ي حالت پايه ي وردشتي RVB پلي اسين ها به روش شبيه سازي مونت كارلوي كوانتومي
533
بررسي تحول ژئومورفولوژيكي ناحيه ساحلي تنگه هرمز ( از كوهستك تا كشتي سازي در غرب بندر شهيد رجايي )
534
بررسي تحول ساختار و زبان رباعي بعد از انقلاب اسلامي
535
بررسي تحول سبكي در اشعار رودكي و ناصرخسرو (100 قصيده آغازين)
536
بررسي تحول سيماي قهرمان در سينماي پس از انقلاب
537
بررسي تحول سيماي قهرمان در سينماي پس از انقلاب
538
بررسي تحول شخصيت قهرمان در هفت پيكر نظامي با تكيه بر الگوي سفر قهرمان جوزف كمپبل
539
بررسي تحول شخصيت قهرمان در هفت‌پيكر نظامي با تكيه بر الگوي سفر قهرمان جوزف كمپبل
540
بررسي تحول كاركردهاي اجرايي در كودكان عادي و ADHD پيش دبستاني و دبستاني 12-5 سال شهر اصفهان
541
بررسي تحول كانتينريزيشن بر حمل و نقل دريايي و بنادر ايران ( مطالعه موردي بندر شهيد رجايي )
542
بررسي تحول مفهوم امنيت در دستور كار بين المللي با تاكيد بر سند توسعه پايدار و اقدامات عملي دولت ها(2018-2000)
543
بررسي تحول مفهوم مصونيت سران دولت ها با تاكيد بر قضيه رييس جمهور سودان در ديوان كيفري بين المللي
544
بررسي تحول مهاجرت در استان چهار محال و بختياري بين سالهاي 1335 تا 1370
545
بررسي تحول نظام ارزش هادربين دانشجويان دختردانشگاه پيام نورساوه (ورودي 85-84 و 88-87)
546
بررسي تحول نقوش فرش افشار در كرمان
547
بررسي تحول هنر مينا
548
بررسي تحول هنر مينا
549
بررسي تحول و تطور نقوش محرابي
550
بررسي تحول و تكوين هنر گرافيك در دوران قاجار
551
بررسي تحول وتطور ترمه در يزد
552
بررسي تحولات اجتماعي اصفهان بر اساس روزنامه ي زاينده رود 1332-1327 ق/1914-1909 م
553
بررسي تحولات اخير صفحه آرايي مجله در دنيا
554
بررسي تحولات امواج الكترومغناطيسي با استفاده از متدFDTD
555
بررسي تحولات بازنمايي زنان ايراني در عكس هاي عكاسان ايراني در دهه ي هفتاد و هشتاد شمسي
556
بررسي تحولات بهره برداري هاي زراعي پيرامون كلان شهرهاي منطقه اي (شانديز مشهد)
557
بررسي تحولات بهره برداري هاي زراعي پيرامون كلان شهرهاي منطقه اي دهستان شانديز مشهد
558
بررسي تحولات تئاتر دفاع مقدس و تبليغات آن ﴿از 1359 تا 1386﴾
559
بررسي تحولات تاريخ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ني‌ريز از سقوط صفويه تا پيروزي انقلاب اسلامي
560
بررسي تحولات تاريخي انديشه سياسي شيعه در دوره صفوي ﴿با تكيه بر چالش هاي فكري محقق كركي و شيخ ابراهيم قطيفي﴾
561
بررسي تحولات تاريخي ايالت كرمان از سقوط صفويان تا پايان دوره زنديه .
562
بررسي تحولات تاريخي حوزه ي مرزي كرمانشاه مابين دو جنگ جهاني(1914- 1939)
563
بررسي تحولات تاريخي واهميت استراتژيكي جزيره قشم از نظر منطقه صاي وبين المللي در عصر قاجاريه )7971 م 4291-. م (.
564
بررسي تحولات تجارت در بنادر و سواحل جنوب ايران از ورود اسلام تا قرن نهم هجري
565
بررسي تحولات جزيره ي قشم از تشكيل حكومت صفويه تا پايان حكومت پهلوي﴿1357ه.ش-907ه.ق﴾
566
بررسي تحولات جمعيتي در توسعه كالبدي شهر مطالعه موردي شهر نور85-65
567
بررسي تحولات جمعيتي شهرستان كاشان از سرشماري سال 1335 تا سرشماري نمونه اي سال 1370
568
بررسي تحولات خانواده در طي فرآيند گذار جمعيتي با تاكيد بر كشور ايران
569
بررسي تحولات دستورشناسي زبان فارسي
570
بررسي تحولات دهه اخير مجسمه و نقش برجسته در ايران
571
بررسي تحولات دهه اخير مجسمه و نقش برجسته درايران
572
بررسي تحولات روابط اتحاديه اروپا و امريكا در خاورميانه و پيامدهاي آن بر ايران ( 2005 - 200)
573
بررسي تحولات روحي شخصيت ها در آثار عطار نيشابوري
574
بررسي تحولات ريز ساختاري در فولاد زنگ نزن آستنيتي 316 حين نورد داغ
575
بررسي تحولات ريزساختاري و اثر پالس دوم جوشكاري مقاومتي نقطه اي در فولاد استحكام بالاي پيشرفتهTRIP
576
بررسي تحولات زباني متون حقوق خانواده ايران از انقلاب مشروطه تا 9831 با رويكرد نشانه شناسي فرهنگي /حقوقي .
577
بررسي تحولات ژئومورفولوژي حوضه رودخانه الوند وتهيه نقشه ژئومورفولوژي آن
578
بررسي تحولات ژئومورفولوژيك دلتاي رودخانه دالكي
579
بررسي تحولات ژئومورفولوژيكي گنبدهاي نمكي شمال شرق اردكان
580
بررسي تحولات سرمايه اجتماعي و پيامدهاي اقتصادي آن در ايران
581
بررسي تحولات سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر رشد اقتصادي ﴿1372-1388﴾
582
بررسي تحولات سياست خارجي هندوستان در قبال افغانستان بعد از حادثه 11 سپتامبر
583
بررسي تحولات سياسي ، اجتماعي سلجوقيان روم ﴿707-470ه.ق/1307-1077ميلادي﴾
584
بررسي تحولات سياسي اجتماعي شهر اصفهان در دوره رضاشاه ( 1320-1304 ش / 1941-1925م)
585
بررسي تحولات سياسي ايران در دهه اول انقلاب اسلامي بر اساس خاطرات رجال سياسي ايران
586
بررسي تحولات سياسي مصر در زمان جانشينان محمدعلي پاشا تا روي كارآمدن نظام جمهوري در اين كشور ﴿1369-1265ه.ق/1953-1848م﴾
587
بررسي تحولات سياسي و اجتماعي بخارا و سمرقند در دو قرن اول هجري
588
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي سلجوقيان عراق ﴿ 590-511 ه.ق﴾
589
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي سيرجان از ورود اسلام تا انقراض قاجاريه ﴿ 1343-24-ه ق﴾
590
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كهگيلويه از آغاز صفويه تا پايان زنديه﴿907-1209ه.ق﴾
591
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنكي فارس در دوره اتابكان سلغزي ﴿685-543﴾
592
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي اصفهان از ابتداي دوره قاجاريه تا روي كار آمدن ناصرالدين شاه (1193-1264 هجري قمري)
593
بررسي تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و فرهنگي بندر لنگه از تشكيل حكومت صفويه تا پايان حكومت پهلوي﴿ 1357 ه.ش-880 ه.ش﴾
594
بررسي تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اصفهان در دوران ايلخانيان ( 656 - 736 ه ق / 1258 - 1335 م )
595
بررسي تحولات شهر نشيني و پيامدهاي اجتماعي آن در ايران (1375-1355)
596
بررسي تحولات شهرنشيني و پيامدهاي اجتماعي آن در ايران (1375-1355)
597
بررسي تحولات صنعت و اختراعات در غرب و مقايسه با اوضاع سياسي ايران و عللي چند از عقب ماندگي ايران
598
بررسي تحولات طرح و نقش فرش دستباف نايين در گذر زمان
599
بررسي تحولات طرح و نقش و رنگبندي قالي كاشان در صد سال اخير
600
بررسي تحولات فازي آنيل بين بحراني فولاد مارتنزيتي و فريت - مارتنزيت نورد سردشده
601
بررسي تحولات فازي و ايجاد ساختارهاي دوگانه نانو/فوق ريز دانه در آلياژ Al6061 حين نورد تبريدي و فرايند اصطكاكي اغتشاشي
602
بررسي تحولات فازي و خواص مغناطيسي نانو ذرات سيستم colfe2o3 شده به روش آلياژهاي سازي مكانيكي
603
بررسي تحولات فازي و ريز ساختار ها در يك فولاد ميكرو آلياژي حاوي Ti و Nb به روش هاي ديلاتومتري و متالوگرافي
604
بررسي تحولات فازي و ريزساختار كامپوزيت TiC-SiC به روش سل ژل و امكان تشكيل MAX Phase
605
بررسي تحولات فرهنگي چهارمحال و بختياري از آغاز سلسله قاجاريه تا پايان سلسله پهلوي﴿ 1174-1357 ه.ش﴾
606
بررسي تحولات فرهنگي سينماي ايران ژژژ0 قبل و بعد از انقلاب )
607
بررسي تحولات فرهنگي سينماي ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي
608
بررسي تحولات فضايي - كالبد بافت فرسوده شهر سبزوار با رويكرد توسعه پايدار شهري ( نمونه موردي : محدوده شرق كال عيد گاه )
609
بررسي تحولات فضايي - كالبدي بافت فرسوده شهر سبزوار با رويكرد توسعه پايدار شهري (نمونه موردي : محدوده شرف كال عيد گاه (
610
بررسي تحولات فكري و تربيتي رويكرد آموزش همگاني از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
611
بررسي تحولات فكري و تربيتي رويكرد آموزش همگاني از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
612
بررسي تحولات فكري و تربيتي رويكرد نخبه پروري از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
613
بررسي تحولات فكري و تربيتي رويكرد نخبه پروري از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
614
بررسي تحولات قالي بافي در اردكان با تكيه بر بازار داخلي و خارجي و جايگاه آن در بازار فرش
615
بررسي تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در خصوص علم قاضي ومستندات ومنابع آن و تطبيق آن با فقه اماميه
616
بررسي تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب 92 درخصوص علم قاضي و مستندات و منابع ان و تطبيق ان با فقه اماميه
617
بررسي تحولات كالبدي روستاهاي واقع در مسير اكوتوريسم شهر اروميه در بازه زماني 10ساله
618
بررسي تحولات كالبدي شهر قروه براي تعيين جهات گسترش آتي ان بااستفاده ازGIS, RS
619
بررسي تحولات كميك استريپ در نشريات فكاهي و سرگرمي ايران از انقلاب اسلامي ايران تا كنون
620
بررسي تحولات كيفي فيلمبرداري در سينماي ايران
621
بررسي تحولات گونه هاي موسيقي خياباني در تهران طي دهه هاي 80 تا 90
622
بررسي تحولات مباني جرايم حدي در حقوق كيفري ايران با تÊكيدي بر قانون جديد مجازات اسلامي
623
بررسي تحولات محلات مسكوني روستايي (مطالعه موردي:روستاي ينقاق شهرستان گاليكش)
624
بررسي تحولات مذهبي بختياري ها در دوران معاصر ﴿1324ق- 1357/1906م- 1979﴾
625
بررسي تحولات مذهبي عصر اولجايتو
626
بررسي تحولات منطقه ي خشت از زنديه تا انقلاب اسلامي 1133هش تا 1357هش
627
بررسي تحولات نقش فرش مشهد دريك صد سال اخير
628
بررسي تحولات هنر حصيربافي معاصر استان مازندران و مقايسه ي آن با كشور اندونزي
629
بررسي تحولات هنر در دوره بعد از اسلام
630
بررسي تحولات هنري جنبش استوديويي شيشه و تأثير آن بر هنر شيشه معاصر
631
بررسي تحولات و نوآوري فرش‌هاي معاصر ( ايران/ كشور آذربايجان)
632
بررسي تحولجامعه روستايي با تاكيد قضايي شدن مناقشات روستاييان مطالعه موردي بخش مركزي كاشمر
633
بررسي تحولي ‌‌‌‌‌‌‌نظم‌جو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يي هيجان بر اساس ابعاد شناختي، هيجاني، رفتاري و تدوين الگوي بومي ‌آن در كودكان چهار تا دوازده ساله شهر تهران
634
بررسي تحولي تغيير ويژگي هاي شخصيت بر اساس اهداف و برنامه هاي زندگي در دوره ي بزرگسالي در حال ظهور
635
بررسي تحولي تفكر راانتزاعي و خردمندي از دوره نوجواني تا سالمندي در شهر اصفهان
636
بررسي تحولي حافظه كاذب و رابطه آن با هوش، معدل، فراخناي حافظه، توانايي تصويرسازي ذهني و توجه ديداري و تاثير تصويرسازي ذهني و تكرار بر حافظه كاذب پسران 6-11 ساله شهر اصفهان
637
بررسي تحولي رابطه باور هاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران با بخشش خود و ديگران از نوجواني تا بزرگسالي درحال پيدايش
638
بررسي تحولي رابطه شناخت اجتماعي و درك مفهوم دروغ در كودكان مقاطع مهدكودكي، پيش دبستاني و كلاس دوم مدارس ابتدايي
639
بررسي تحولي كاركردهاي حافظه سرگذشتي و رابطه آن با وضوح خودپنداره، دورنماي آينده و ويژگي هاي شخصيتي در طول بزرگسالي
640
بررسي تحولي گفتار شخصي در كودكان و تاثير آموزش گفتار شخصي بر عملكردهاي اجرايي و شناختي
641
بررسي تحوّل حضور نويسنده در داستانهاي معاصر فارسي
642
بررسي تحوّلات در نحوۀ بازنمايي منظومه هاي ليلي و مجنون و خسرو و شيرينِ نظامي گنجوي در قاليهاي تصويري ايران از دورة قاجار تا امروز
643
بررسي تحويل مورفولوژيكي ﴿تخلخل﴾ و شناسايي آن در ترريس پلي ﴿ميتل متاكريلدت﴾
644
بررسي تخريب الياف نايلون6 و پلي استر توسط نور ماوراء بنفش
645
بررسي تخريب اموال عمومي در فقه و حقوق موضوعه
646
بررسي تخريب پذيري بيولوژيك فاز آلي واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه
647
بررسي تخريب پلي كاپرولاكتن در حلالهاي مختلف
648
بررسي تخريب پيش رونده در سازه هاي بتن آرمه به روش آناليز Push down [پوش داون]
649
بررسي تخريب پيشرونده سازه هاي بتن آرمه تحت بار انفجار
650
بررسي تخريب تحت شرايط مختلف و عوامل موثر بر آن
651
بررسي تخريبِ توف هاي آتش‌فشاني معماري صخره كندِ روستاي تاريخي كندوان به‌منظور ارائه راهكارهاي حفاظتي در سطوح بيروني خانه هاي سنگي
652
بررسي تخريب حرارتي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتاني
653
بررسي تخريب حرارتي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتاني ترموپلاستيك الاستومر
654
بررسي تخريب شيميايي سه رنگدانه ؛ اخرا ، زنگار ، سفيد آب شيخ در تزيينات معماري
655
بررسي تخريب فوتوكاتاليتيكي پارانيتروفنول با استفاده از سوسپانسيون TiO2
656
بررسي تخريب فوتوكاتاليتيكي رنگ‌هاي آلي توسط نانوكامپوزيت پلي‌اكسومتالات تنگستوفسفريك اسيد (H3PW12O40) قرار گرفته بر روي اوره فرمالدهيد به روش الحاقي و مطالعة رفتار الكتروشيميايي آن
657
بررسي تخريب فوتوكاتاليستي رنگزاي راكتيو آبي13 توسط نانوالياف اكسيدروي اصلاح شده با نقره و گرافن اكسايد احيا شده
658
بررسي تخريب فوتوكاتاليستي رنگزاي راكتيو آزو (C.I. Reactive Blue 13) با استفاده از نانوالياف Ag-ZnO/CNT
659
بررسي تخريب مكانيكي غشاي تبادل پروتون پلي اتر اتر كتون سولفونه در چرخه هاي رطوبتي و دمايي
660
بررسي تخريب ميكروبي پنبه ايران (رقم ساحل )
661
بررسي تخريب ويتامين ŸC در حضور آب و نانو ذرات زينك اكسيد و ايزومري شدن آن با روش هاي محاسباتي
662
بررسي تخريب ويتامين C در شرايط مختلف و مطالعات نظري برهمكنش هاي درون و بين مولكولي ويتامين C با استفاده از محاسبات شيمي كوانتومي
663
بررسي تخصصي موتور هواپيما ايران-140
664
بررسي تخصيص آب سد زاينده رود تحت تاثير تغييرات اقليمي با نگرش به بهينه سازي منابع و مصارف آب
665
بررسي تخصيص بهينه فضاي اجاري در مراكز خريد شهر(مطالعه موردي: اصفهان سيتي سنتر)
666
بررسي تخصيص منابع در سيستم هاي بي سيم مبتني بر رله و OFDM
667
بررسي تخفيف قضايي مجازات در حقوق كيفري ايران و انگلستان
668
بررسي تخلخل وب هيبريدي پلي آميد 6 و پلي وينيل الكل بعد از انحلال پلي وينيل الكل
669
بررسي تخليه سيلو از روش محيط پيوسته به روش حل عددي
670
بررسي تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از روش (RESPONSE FRERUENCY STANDETILL)
671
بررسي تخمين عمر خستگي قطعات ناچدار به روش توزيع تنش اطراف ناچ (Volumetric)
672
بررسي تداخل امواج توليد شده توسط كشتي و محاسبه مقاومت موج سازي
673
بررسي تداخل امواج ضربه و لايه مرزي
674
بررسي تداخل بين شبكه هاي ماهواره اي
675
بررسي تداخل پي هاي سطحي مجاور با بارهاي نامساوي
676
بررسي تداخل زبانهاي فارسي و عربي در يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان سوم به دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان دزفول
677
بررسي تداخل نحوي، واژگاني و آوايي كردزبانان كلهر ساكن كرمانشاه به هنگام تكلم به زبان فارسي معيار
678
بررسي تداخل هم كاناله در سيستمهاي مخابرات سيار سلولي با روش CDMA
679
بررسي تداخلات دارويي در بيماران مسن مبتلا به گلوكوم مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين (ع) رشت
680
بررسي تداخلات متوسط و شديد دارويي در بيماران بستري در بخش هاي نفرولوژي و پيوند كليه مركز آموزشي درماني رازي رشت
681
بررسي تداخلات نحوي و واژگاني دانش آموزان دو زبانه بر اساس نظريه لويي آلتوسر
682
بررسي تداوم حيات نقوش ايران باستان در هنر اسلامي ﴿با مطالعه موردي نقوش ايلامي﴾
683
بررسي تداوم نقش مايه هاي ظروف دوران ساساني در دوره اسلامي ﴿ تا پايان سلجوقيان ﴾
684
بررسي تداوم و برش پرشي در سينما
685
بررسي تدريس استراتژي هاي يادگيري زبان توسط مدرسان ايراني زبان انگليسي
686
بررسي تدريس مستقل دروس دوره ي ابتدائي از ديدگاه معلمان ابتدائي
687
بررسي تدليس و كلاهبرداري در حقوق ايران
688
بررسي تدوين فيلم داستاني از منظر روانشناسي شناختي
689
بررسي تدوين فيلم داستاني از منظر روانشناسي شناختي
690
بررسي تدوين مديريت استراتژيك منابع انساني در مجتمع بندري شهيد رجايي
691
بررسي تذكير تانيث و تانيث تذكير در اسناد
692
بررسي ترابرد اسپين در پيوندهاي گرافيني دو لايه
693
بررسي ترابرد اسپين و بار در يك شبكه مثلثي از نانو حلقه هاي كوانتومي
694
بررسي ترابرد اسپيني در پيوندهاي گرافيني با سدهاي متفاوت
695
بررسي ترابرد اسپيني نانو نوار زيگزاگ سيليكون كاربايد
696
بررسي ترابرد الكترون از طريق نانوديسك هاي گرافيني , electron transport through graphene nanodisks
697
بررسي ترابرد الكترون هاي نسبيتي در ساچمه استوانه اي در همجوشي به روش اشتغال سريع
698
بررسي ترابرد الكتروني در نانونوار فسفرين در حضور ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي
699
بررسي ترابرد الكتريكي در لايه گرافين در تقريب فاز اتفاقي
700
بررسي ترابرد الكتريكي در لايه گرافين در تقريب فازي اتفاقي
701
بررسي ترابرد بار در شبكه يك بعدي نانوحلقه هاي كوانتومي با پايه گرافين در حضور ميدان مغناطيسي
702
بررسي ترابرد بار و اسپين از پيوندگاههاي گرافيني ساده و فرومغناطيسي در حضور ناخالصي
703
بررسي ترابرد بار و اسپين در دو نانو حلقه ي كوانتوميكوپل شده درحضور اثر آهارانف كشر و ناخالصي
704
بررسى ترابرد باليستيك اسپين و بار در حضور رابطها با جفت شدگي اسپين-مدار قوي
705
بررسي ترابرد در ساختارهاي مقياس نانو با استفاده از روش هاي نظريه ميدان هاي كوانتومي
706
بررسي ترابرد كوانتومي الكتريكي در نانو ساختارهاي با پايه ي سيليسين
707
بررسي ترابرد مغناطيسي روي سطح يك عايق توپولوژيك
708
بررسي ترابردالكترون در نانوحلقه كوانتومي با پايه گرافين در حضور برهم‌كنش راشبا
709
بررسي ترادف در واژگان قرآني بر پايه سياق (مورد مطالعه: واژگان حرف باء)
710
بررسي ترادف در واژگان قرآني بر پايه سياق (مورد مطالعه: واژگان حرف ثاء)
711
بررسي ترادف در واژگان قرآني بر پايه ي سياق (مورد مطالعه واژگان حرف همزه )
712
بررسي ترادف در واژگان قرآني بر پايه ي سياق (مورد مطالعه:واژگان حرف تاء)
713
بررسي تراز انرژي و اگزرژي موتور اشتعال جرقه¬اي سه استوانه مجهز به پرخوران
714
بررسي تراز پايه در قاب هاي خمشي و مهار شده داراي زيرزمين
715
بررسي ترازمندي آب دشت دامنه با تأكيد بر عناصرهيدرواقليم
716
بررسي ترازهاي انرژي هسته توسط گروههاي لي تحت تقارن دفورمه , Study of nuclear energy levels by deformed symmertry lie groups
717
بررسي تراژدي در تاتر كلاسيك يونان باستان و تاتر مدرن
718
بررسي تراست در نازلهاي متقارن دو بعدي
719
بررسي ترافيك در تقاطع هاي كلان شهر رشت با توجه به عملكرد پليس و دوربينهاي نظارتي
720
بررسي ترافيك دريايي در محدوده استان هرمزگان با تاكيد بر ميزان تردد و تنوع شناور
721
بررسي ترافيك سوئيچ هاي كم ظرفيت در شهرها و روستاهاي ايران
722
بررسي ترافيكي سيستم هاي ارتباط سيار
723
بررسي تراكم استخواني در خانم هاي يائسه مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي
724
بررسي تراكم استخواني و ماركرهاي بيوشيمي استخوان در بين دو گروه مصرف كننده كاربامازپين و والپروات سديم به دليل تشنج در مقايسه با نمونه سالم ايراني در شهر يزد
725
بررسي تراكم استخواني و ماركرهاي بيوشيمي استخوان در بين دو گروه مصرف كننده كاربامازپين و والپروات سديم به دليل تشنج در مقايسه با نمونه سالم ايراني در شهر يزد
726
بررسي تراكم بافت بر رفتار شكل دهي پارچه هاي تاري- پودي تك لايه مورد استفاده براي كامپوزيت ها
727
بررسي تراكم پذيري و زينترينگ پودر كامپوزيتي آلومينا- زيركونياي تهيه شده به روش هيدروترمال
728
بررسي تراكم پذيري و زينترينگ پودر كامپوزيتي آلومينا- زيركونياي تهيه شده به روش هيدروترمال
729
بررسي تراكم پذيري و سينتر پودر كامپوزيتي مولايت- زيركونياي تهيه شده به روش هيدروترمال
730
بررسي تراكم در زير سازي راه و چگونگي كنترل آن
731
بررسي تراكم ريز عروق خوني در پلئومورفيك آدنوما و موكواپيدرموئيد كارسينوماي غدد بزاقي با استفاده از نشانگرCD34
732
بررسي تراكم معدني استخوان در بيماران سيروتيك ارجاع شده به بيمارستان رازي رشت از سال 1388- 1390
733
بررسي تراكم نووناگل در حضور كاتاليست Nano-Al2O3/BF3و سنتز تك ظرف 2- آمينو-3- سيانو پيريدين ‌ها در شرايط نوين
734
بررسي تراكينگ آنتن هاي كلاس آ و بي سيستم هاي ارتباطات ماهواره اي اينتلست
735
بررسي ترانزيستورهاي اثرميداني مبتني بر نانونوارهاي گرافين و سيليسين در حضور اثر راشبا
736
بررسي ترانسفورماتور هاي توزيع در شبكه شعاعي توسط رله ديجيتالي در منبع
737
بررسي ترانسفورماتورهاي خشك و روغني و مقايسه و يژگي هاي آن ها ﴿از نظر فني و اقتصادي﴾
738
بررسي ترانسو نيرو و طراحي با استفاده از مبدل كرنش سنج
739
بررسي تراوايي يكي از حوضه هاي نفتي جنوب با استفاده از نگاره هاي چاه پيمايي
740
بررسي تراوش بازوي خاكي 15 خرداد
741
بررسي تراوش حاصل از پوشش بتني كانالهاي آبياري با تركيب پوسته شلتوك
742
بررسي تربيت اجتماعي از ديدگاه علامه ملامحسن فيض كاشاني
743
بررسي تربيت اخلاقي از ديدگاه غزالي و ملاصدرا
744
بررسي تربيت اخلاقي از ديدگاه كانت، علامه محمدتقي جعفري و ابوعلي سينا
745
بررسي تربيت اخلاقي ازديدگاه كانت، علامه جعفري و ابن سينا
746
بررسي تربيت ديني والدين بر رشد اجتماعي فرزندان
747
بررسي تربيت عرفاني از منظر علامه محمدتقي جعفري
748
بررسي تربيت عقلاني از ديدگاه شهيد مطهري
749
بررسي ترتيب توليد در مجموعه هاي طبيعي وحقيقي
750
بررسي ترتيب يادگيري و تاثير زمان مادري بر يادگيري جملات شرطي توسط فراگيران انگليسي فارسي زبان
751
بررسي ترجمة «حال» در پنج جزء اول قرآن در ترجمه هاي انصاريان ، فولادوند و معزي
752
بررسي ترجمه «حال» در پنج جز اول قرآن در ترجمه هاي انصاريان، فولادوندي ومعزي
753
بررسي ترجمه متون مطبوعاتي از انگليسي به فارسي بر مبناي رويكرد تحليل گفتمان ژان دُليل (مكتب پاريس)
754
بررسي ترجمه متون مطبوعاتي از انگليسي به فارسي بر مبناي رويكرد تحليل گفتمان ژان دُليل (مكتب پاريس)
755
بررسي ترجمه نيمه دوم كتاب نحن و تراث فارس
756
بررسي ترجمه هاي فيتز جرالد و براون و نيكلسون و سهم ايشان در معرفي زبان و ادبيات پارسي بجهانيان
757
بررسي ترجمه ي آيات جهاد در قرآن كريم در ترجمه هاي انگليسي قرن هاي 17 و 18 ميلادي
758
بررسي ترجمه‌ي ماشيني افعال مركب جداشدني از فارسي به انگليسي در چارچوب دستور وابستگي
759
بررسي ترجيحات مردم و متخصصان در ارتباط با ابعاد بصري و كالبدي مطلوبيت فضاي شهري ﴿ نمونه موردي شهر تهران ﴾
760
بررسي ترس از ارزيابي در AC به عنوان ميانجي در رابطه ي پهناي نقش و ساختار سازماني با فرآيند اثربخشي استراتژيك و تحليل كيفي آن
761
بررسي ترس از دندانپزشكي كودكان 3-8ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقي يزد درسال1395-1396
762
بررسي ترس ونگراني از آزمون سراسري در بين دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي در شهرستان بوشهر درسال 83
763
بررسي ترسيب كربن خاك در كاربري‌هاي مختلف و ارتباط پوشش گياهي با عوامل محيطي (مطالعه موردي : جنگل‌هاي امام زاده اسماعيل شهرستان اقليد
764
بررسي ترسيب كربن در الكترود آند پيل‌هاي سوختي اكسيد جامد
765
بررسي ترسيم گرانهاي خوشه اي
766
بررسي ترك خوردگي بين دانه اي در جوشكاري فولادهاي زنگ نزن آستنيتي
767
بررسي ترك در مخازن جداره نازك
768
بررسي ترك ماتريسي در صفحه مركب سه لايه
769
بررسي ترك هاي انجمادي مرتبط با جوش فولادهاي زنگ نزن آستنيتي
770
بررسي ترك هاي انجمادي و ترك حالت مايع در فرايند جوشكاري
771
بررسي ترك هاي بين لايه اي تحت بار پادصفحه اي ديناميكي
772
بررسي ترك هاي ناشي از خستگي در عرشه هاي ارتوتروپيك پل هاي فولادي و روش هاي مقاوم سازي آن
773
بررسي ترك هاي ناشي از خوردگي توام با تنش در لوله هاي نفتي زيرزميني
774
بررسي تركيب اسيدهاي چرب بافت مثانه در بيماران مبتلا به سرطان مثانه
775
بررسي تركيب بندي حلزوني در نگاره هاي ايراني از مغول تا زند
776
بررسي تركيب بندي و رنگ در نقاشي قهوه خانه قاجار
777
بررسي تركيب بندي و فضاسازي آيات قرآن در ابنيه اسلامي اصفهان﴿مسجد حكيم اصفهان﴾
778
بررسي تركيب بندي وچيدمان طرح ورنگ فرشهاي بختياري
779
بررسي تركيب پذيري و هتروزيس در لاين ها و تركيبات سينگل كراس ذرت شيرين و فوق شيرين (ŸZea mays L. varsaccharata)
780
بررسي تركيب پذيري، هتروزيس وتعيين پارامترهاي ژنتيكي صفات مختلف كلزا(Brassica napus L.) با استفاده از روش لاين در تستر در شرايط رطوبتي متفاوت
781
بررسي تركيب جمعيت شاغل برحسب بخشهاي اقتصادي ووضعيت شغلي و فعاليت افراد در شهر جم
782
بررسي تركيب سازي نظامي در مخزن الاسرار
783
بررسي تركيب شيميايي ، قابليت هضم توليد گاز و عملكرد كاه در كلش گندم حاصل از تراكم هاي كشت ، ارقام و توده هاي ژنتيكي مختلف گندم
784
بررسي تركيب شيميايي لينگنين واثر آن بر قابليت هضم كربو هيدرات ها وپروتئين در اقلام غذايي رايج در ايران
785
بررسي تركيب عملكرد ملخ چهار پره اي ماموتور توربو پراپ
786
بررسي تركيب مود IوIIوIII شكست در يك ماده ترد
787
بررسي تركيبات آسفالتني در مخازن آسماري و بنگستان ميدان رگ سفيد با استفاده از تكنيك ftir جهت زون بندي مخازن هيدروكربني
788
بررسي تركيبات اسانس و تنوع ژنتيكي رازيانه هاي ايراني (ّFoeniculum vulgare Mill.) با استفاده از نشانگرهاي SRAP و موفولوژيك
789
بررسي تركيبات باز شيف و كاربرد آن در ساخت الكتروديون گزين نقره
790
بررسي تركيبات سرب و روي و انتخاب دو تركيب از آنها و ارائه طرح Pilot براي هر كدام
791
بررسي تركيبات شيميايي ارقام مختلف لوبياي معمولي )Phaseolus vulgaris l.(
792
بررسي تركيبات شيميايي اسانس بذر دو گياه دارويي بومي استان يزد (زيره سياه ، زيره سبز)
793
بررسي تركيبات شيميايي فرار و توتال فنولي گياه مريم نخودي در جمعيت هاي مختلف استان فارس
794
بررسي تركيبات شيميايي گياه كتان ساقه، بذر
795
بررسي تركيبات شيميايي و اسانس گياه نعناع در اكولوژي هاي مختلف ايران
796
بررسي تركيبات شيميايي و خواص ضد باكتري گياهان دارويي تربت جام , investigation of chemical composition and antibacterial effect essential oils of medicinal plants of torbat jam
797
بررسي تركيبات شيميايي، گوارش پذيري ارزش غذايي محصول فرعي پسته خشك و سيلو شده در تغذيه نشخواركنندگان
798
بررسي تركيبات طبيعي موجود در عصاره گياه Artemisia khorassanica فلور بومي ايران و شيمي دارويي تاثيرات ضدمالاريايي آن بر Plasmodium berghei در مدل تني
799
بررسي تركيبات فرار در ميوه وسرشاخه سه گونه گياه دارويي ارس Juniperus communis ، Juniperus excelsa و Juniperus sabina با روشهاي مختلف آزمايشگاهي
800
بررسي تركيبات موجود در اسانس ميوه گياه بنه (Pistacia atlantica Desf. Subsp . mutica﴾
801
بررسي تركيبات موجود در گياه زنجبيل و شناسايي آنها با استفاده از كروماتوگرافي و طيف سنج جرمي
802
بررسي تركيبات و شاخص هاي تعيين كننده امكان اختلاط روغن هاي زيتون ايراني با روغن ساير منابع گياهي
803
بررسي تركيببندي رنگ در تصويرسازيهاي كتاب شاهنامه ي بايسنقري بر اساس مدل رنگي مانسل
804
بررسي ترمو اقتصادي ادغام فرايند و توليد پيوسته فولاد (Mine to melt) و بررسي قابليت اطمينان سيستم
805
بررسي ترمو هيدروليكي راكتورهاي آب سبك و اثرات آن بر وضعيت ديناميكي راكتور
806
بررسي ترمو.ديناميكي برهم كنش پلي اكسوموليبدات با داكسي ريبونو كلئيك اسيد به روش هاي الكتروشيمي و اسپكتروسكپي
807
بررسي ترموپلاستيك الاستومرهاي برپايه MDPE / PP
808
بررسي ترموديناميك ،سينتيك و همدماي جذب زيستي رنگ هاي ائوزين Y و ائوزين B از محلول هاي آبي توسط مخمرSacharomyces cerevisiae
809
بررسي ترموديناميك استخراج كادميم توسط رزين از محلول اسيد سولفوريك
810
بررسي ترموديناميك و گذارهاي فاز سياهچاله ها در حضور ثابت كيهانشناسي متغير
811
بررسي ترموديناميك و گذارهاي فاز سياهچاله ها در حضور ثابت كيهانشناسي متغير براي مدل هاي گرانشي گاوس- بونت و لاولاوك در ابعاد بالا
812
بررسي ترموديناميك واكنش هاي تشكيل كمپلكس بين ليگاند دي بنزو 18 كرون 6 با كاتيون هاي پتاسيم ، سديم ولانتانيم در مخلوط حلال هاي چند جزيي غير مائي به روش هدايت سنجي , Termodynamic study of complexation reactions between potassium , sodium and lantanium cations with dibenzo-81-crown-6 in multiplet mixed nanoaqueous solvents using a conductometric method
813
بررسي ترموديناميك، ايزوترم جذبي و اثر بازدارندگي تركيب تيازولي بر خوردگي استيل خط لوله 65X در محلول HCl به روش¬هاي الكتروشيميايي
814
بررسي ترموديناميك، ايزوترم جذبي و اثر بازدارندگي تركيب شيف سنتزي بر خوردگي آلومينيم ٧0٧5 در محيط سديم كلريد 5/٣ درصد به روش هاي الكتروشيميايي
815
بررسي ترموديناميكبرهمكنش يون روي با پروتئين آنهيدراز كربنيك در دماهاي 300 ، 310 و 320 كلوين
816
بررسي ترموديناميكي اثر آتش بر روي كامپوزيتهاي پايه پليمر
817
بررسي ترموديناميكي استحاله هاي آلوتروپيك در نانو كريستال هاي فلزي و شبيه سازي ديناميك مولكولي آن
818
بررسي ترموديناميكي استخراج روي، نيكل و منگنز توسط رزين از محلول اسيد سولفوريك
819
بررسي ترموديناميكي افزايش پايداري امولسيون آسفالتين توسط سورفكتانت و نانوذره
820
بررسي ترموديناميكي پايداري فازي در آلومينيوم نانو ساختار با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
821
بررسي ترموديناميكي تعادلات فازي در فرآيند استخراج فوق بحراني
822
بررسي ترموديناميكي جذب پروتئين بر روي سطوح پليمري با كاربردهاي ويژه
823
بررسي ترموديناميكي جذب دياكسيدكربن در مخلوط حلالهاي آميني
824
بررسي ترموديناميكي چيلر تراكمي هوا خنك با كمپرسورپيچي (Screw)
825
بررسي ترموديناميكي حذف فنل توسط خاك جاذب مواد آلي (O.C)
826
بررسي ترموديناميكي خواص بعضي از سيستم هاي چند سازنده اي در صنايع نفت با استفاده از معادله حالت زنجير چرخنده ها
827
بررسي ترموديناميكي رشد دانه در ساختار نانو كريستالي فلزات به همراه شبيه سازي هاي اتمي
828
بررسي ترموديناميكي رفتار گذراي عملكرد بخاري سمند در شرايط بد آب و هوايي
829
بررسي ترموديناميكي سامانه پلي لاكتيك اسيد- پلي يورتان در حضور عوامل اصلاح كننده زنجير و نانو لوله كربني
830
بررسي ترموديناميكي سيال هاي چگال توسط معادله هاي حالت ويريال گونه
831
بررسي ترموديناميكي سيستم هاي چند واكنشي
832
بررسي ترموديناميكي -سينتيكي اتواكسيداسيون سالسيد آلدئيد در مخلوط تولوئن و بنزن
833
بررسي ترموديناميكي عاري‌سازي مس از ناخالصي سرب به روش تصفيه حرارتي
834
بررسي ترموديناميكي فرآيند جدايش پروتئين ها در سيستم هاي دو فازي آبي
835
بررسي ترموديناميكي فرايند رشد دانه در فلزات نانو ساختار با حضور عناصر افزودني بوسيله شبيه سازي ديناميك مولكولي
836
بررسي ترموديناميكي فرايندهاي احتراق در سامانه زباله سوز و طراحي خط توليد سوخت مشتق از زباله شهري
837
بررسي ترموديناميكي كاركرد مشعل هاي غير اتمسفريك با سوخت گاز طبيعي
838
بررسي ترموديناميكي محلول هاي پليمري حاوي مشتقات سلولز استات با استفاده از مدل محلول هاي منظم تراكم پذير به منظور ساخت غشاهايي بر پايه ي مشتقات سلولزي
839
بررسي ترموديناميكي محلول هاي پليمري حاوي مشتقات سلولز استات و اثر اين عوامل بر ساخت غشاهاي بر پايه مشتقات سلولزي
840
بررسي ترموديناميكي مخازن هواي فشرده در خطوط انتقال آب
841
بررسي ترموديناميكي مكانيزم جذب در ژديده گرفتگي بيولو‍ ژيكي غشا بااستفاده از مدل سه تايي پروتئين، پلي ساكاريد و هيوميك اسيد
842
بررسي ترموديناميكي و تجربي تاثير حضور نمك بر كشش سطح فصل مشترك آب و نفت و پايداري امولسيون
843
بررسي ترموديناميكي و تعادلي سيستم دوفازي آبي شامل پلي پروپلين گلايكول 527 و نمك
844
بررسي ترموديناميكي واكنش برخي تركيبات آهن2و آهن3 با پيريدين در آب
845
بررسي ترموديناميكي واكنشهاي انتقال پروتون و ديمري شدن در فاز گازي به وسيله طيف سنج تحرك يوني (IMS)
846
بررسي ترموستاتها و طراحي يك نمونه ترموستات موتورهاي احتراق داخلي
847
بررسي ترموسينتيكي سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز
848
بررسي ترموهيدروليكي حادثه ورود هوا به رآكتور PBMR
849
بررسي ترميم نقص جزئي استخوان پس از پيوند اتولوگ سلولهاي استرومايي مغز استخوان در موش صحرائي
850
بررسي ترمينالهاي زميني و VSAT
851
بررسي تروماهاي چشم در بيماران بستري شده بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد از مهرماه 71 لغايت مهرماه 74
852
بررسي تروماهاي چشم در بيماران بستري شده بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد از مهرماه 71 لغايت مهرماه 74
853
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مجروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون طي مدت دو سال از اول فروردين 61 لغايت اول فروردين 1363
854
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مجروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون طي مدت دو سال از اول فروردين 61 لغايت اول فروردين 1363
855
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون از فروردين 61 لغايت فروردين 1363
856
بررسي تروماي Blunt شكم و عوامل همراه آن در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني پورسيناي رشت از مهرماه 1373 لغايت شهريور ماه 1375
857
بررسي تروماي بيني در بيمارستان توتونكاران رشت
858
بررسي تروماي روده در بيماران ترومايي بستري در بيمارستان شهيد رهنمون و افشار كه مورد عمل جراحي اورژانس قرار گرفته اند(سال 1367 الي 1375)
859
بررسي تروماي روده در بيماران ترومايي بستري در بيمارستان شهيد رهنمون و افشار كه مورد عمل جراحي قرار گرفته اند ﴿سال 1367 الي 1375﴾
860
بررسي تريبولو‍ژيكي چرخدنده هاي سامانه حركتي پرس مكانيكي جهت تعيين علل سايش آنها
861
بررسي تزئينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند
862
بررسي تزئينات پوشش پهلوانان زورخانه: دوره معاصر
863
بررسي تزئينات حرم مطهر حضرت عبدالعظيم (ع )
864
بررسي تزئينات درهاي چوبي چند امامزاده در تهران و ساخت يك جفت در چوبي گره چيني با آلت بندي خاتم
865
بررسي تزئينات ديواري زمان صفوي در اصفهان روش تخمه درآوري وتنگ بري
866
بررسي تزئينات ديواري زمان صفوي دراصفهان روش تخمه درآوري و تنگ بري
867
بررسي تزئينات سر درب جور جير اصفهان
868
بررسي تزئينات سر درب مسجد جورجير اصفهان
869
بررسي تزئينات گچ بري مسجد جامع ورامين به منظور طراحي و ساخت زيورآلات دست ساز
870
بررسي تزئينات مسجد جامع فريومد
871
بررسي تزئينات معماري اسلامي در نگارگري كمال الدين بهزاد
872
بررسي تزئينات مقابر دوره سلجوقي در ايران
873
بررسي تزئينات نقاشي سه بنا از يك مقطع تاريخي "خانه بروجردي، خانه طباطبايي ، خانه عطارها"
874
بررسي تزئينات هندسي ايوان شمالي مسجد جامع اصفهان (صفه درويش) به‌منظور استفاده در طراحي مبلمان داخلي چوبي معاصر
875
بررسي تزئينات وابسته به معماري ( گچبري ) زمان قاجار " منزل قديمي شيخ الاسلام "
876
بررسي تزئينات وابسته به معماري ( گچبري ) زمان قاجار " منزل قديمي شيخ السلام "
877
بررسي تزئينات وابسته به معماري اسلامي (گچبري)در (محراب مسجد جامع ورامين ) قرن هشتم
878
بررسي تزريق اسمولول تزريقي در كاهش درد پس از عمل جراحي ارتوپدي ساق در بيمارستان پورسينا، در سال 1390
879
بررسي تزريق پذيري پي سنگ و طراحي پرده آب بند سد خاكي ارداك
880
بررسي تزريق پذيري توده سنگ و طراحي پرده آب بند ساختگاه سد غدير در استان چهار محال و بختياري
881
بررسي تزريق پذيري توده سنگها در ساختگاه سد گيوي با توجه به ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي
882
بررسي تزريق توام بخار - دي اكسيد كربن در يك مخزن نفت سنگين شكاف دار ايران
883
بررسي تزريق گاز در مخازن تركيبي
884
بررسي تزريق گاز در ميدان نفتي P
885
بررسي تزريق گاز هاي هيدروكربوري و غير هيدروكربوري (N2 , CO2) بر افزايش راندمان در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
886
بررسي تزلزل احساسي زنان و مردان مطلقه در بخش بندپي غربي ، شرقي و بخش لاله آباد بابل
887
بررسي تزيينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند حفاظت و مرمت قسمتي از تزئينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند
888
بررسي تزيينات عمارت كاخ گلستان به منظور طراحي در فرش
889
بررسي تزيينات گچبري امامزاده عبدالله كودزر به منظور ساخت نورآذين هاي سراميكي
890
بررسي تزيينات وابسته به معماري اسلامي ﴿گچبري﴾ در محراب مسجد جامع ورامين قرن هشتم
891
بررسي تساوي فضاهاي توابع روي نيم گروههاي نيم توپولوژيك و گروههاي توپولوژيك
892
بررسي تست تحمل گلوكز در بيماران تالاسمي
893
بررسي تست هاي پتروگرافي در آناليز مغزه هاي نفتي
894
بررسي تست هاي تائيديه كشتي در صنايع دريايي ايران
895
بررسي تست هاي غير مخرب
896
بررسي تست هاي گذاري فشاري مخازن شكافدار نفتي ايران
897
بررسي تست هاي مخرب و غير مخرب بر روي ملات بتن پيش آكنده
898
بررسي تستهاي بيوشيميايي و تعيين ارتباط آنها در مبتلايان به كم كاري و پركاري تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان كرمان در سال 1387
899
بررسي تستهاي غيرمخرب در سازه هاي جوشي و كاربردي روش راديگرافي
900
بررسي تسلسل و توالي فرهنگي گونسپان تپه ملاير با تاكيد بر دوره گودين III و IV
901
بررسي تسليح ماسه به عنوان خاكريز پشت ديوار حايل توسط لاستيك هاي فرسوده خرد شده
902
بررسي تسهيم راز كوانتومي چند نفره
903
بررسي تشابه سازي جريان مغشوش لايه اختلاط در اعداد رينولدز بالا به روش گردابه ها و روش مونت ـ كارلو
904
بررسي تشبيه در غزليات سيف فرغاني
905
بررسي تشبيهات و استعاره ها در ديوان عمعق بخاري
906
بررسي تشخيصي شش ماهه علل پلورال افيوژن اگزوداتيو بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
907
بررسي تشخيصي شش ماهه علل پلورال افيوژن اگزوداتيو بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
908
بررسي تشديد دوگانه در ميكروحلقه‌ي جفت شده به موجبر متناهي
909
بررسي تشديدميزرسيكلوترون توسط مجموعه اي از معادلات با مقياس بندي جهاني
910
بررسي تشريح و بافت شناسي گونه هاي جنس Hypericum L. در ايران
911
بررسي تشعشع منابع محدود در مجاورت ساختارهاي متناوب با استفاده از روش ASM و روش ممان
912
بررسي تشعيرهاي موجود در مرقع گلشن در كتاب شاهكارهاي نگارگري ايران و الهام از آن جهت اجراي كار عملي
913
بررسي تشكليل كمپلكس موركسيد با يونهاي قليايي خاكي بروش اسپكتروفتومتري در آب- متانول و كمپلكس شده 18- كراون -6 با يونهاي قليايي خاكي به روش پلاروگرافي رقابتي در مخلوط آب- استونيتريل
914
بررسي تشكيل "گروههاي كنترل كيفيت " در محيطهاي صنعتي ايران
915
بررسي تشكيل CNT درجاي (In-Situ) در بدنه‌هاي MgO-C
916
بررسي تشكيل آلومينايد تيتانيم به روش آلومينايزينگ فاز گازي
917
بررسي تشكيل اتحادهاي استراتژيك در صنايع نساجي
918
بررسي تشكيل اسپينل در حضور ذرات نانو هميت در سيستم آلومينا - منيزيا
919
بررسي تشكيل اكسيدها در حين معرفي ذوب به درون قالب و تاثير آن بر كيفيت محصولات نهايي
920
بررسي تشكيل بلور بتا در پلي پروپيلن در اثر نانو افزودني پليمري و اعمال ميدان جريان: تبيين نقش تحول بلور بتا به بلور آلفا در ترآوائي و خواص مكانيكي فيلم
921
بررسي تشكيل تركيب بين فلزي MoSi2 و كامپوزيت MoSi2-10Vol. % Zro2 طي دو فرايند سنتز احتراقي و آلياژ سازي مكانيكي
922
بررسي تشكيل تركيب بين فلزي TiCr2 از طريق احياي همزمان اكسيدهاي تيتانيم و كروم
923
بررسي تشكيل تركيبات بين فلزي مس و آلومينيوم پودري از روش سنتز احتراقي انفجاري
924
بررسي تشكيل خانواده از نظر اقتصادي
925
بررسي تشكيل رسوب آسفالتين در ديواره چاههاي استخراج، خطوط لوله انتقال و تجهيزات فراورش نفت و گاز
926
بررسي تشكيل ساختار بسيار مفيد K-K- pp و ﴿1405) در برخورد پروتون هاي پر انرژي
927
بررسي تشكيل ساختار هاي بزرگ مقياس كيهاني : رهيافت نيوتني و نسبيتي
928
بررسي تشكيل فاز عايق توپولوژيك در نانوساختاري آلياژي Cu*Au1-*Inte2 (x=0.025,0.5,0.75,1)
929
بررسي تشكيل فاز كورديريت در كاستهاي نسوز
930
بررسي تشكيل فاز مايع از فاز بخار از ديدگاه ساختار نانو
931
بررسي تشكيل كامپوزيت درجا Al/Mg2Si به روش نيمه جامد
932
بررسي تشكيل كمپلكس برخي عناصر واسطه و ليگاند 2-( 2و 4- دي نيتروفنيل ) هيدرازون - فنيل -متيل - فنيل آمين
933
بررسي تشكيل كمپلكس دو شيف باز سنتز شده ي جديد با كاتيونهاي مختلف با روش مدل كردن در قالب و خاصيت حسگري آنها براي يونهاي آهن
934
بررسي تشكيل كمپلكس هاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن- آلفا اپوكسي كتون
935
بررسي تشكيل كمپلكس هاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن- آلفااپوكسي كتون
936
بررسي تشكيل لايه ها ي تركيب بين فلزي در فصل مشترك فولاد گرم كارH13 و آلياژ آلومينيوم AS,V3G
937
بررسي تشكيل لايه هاي تركيب بين فلزي در فصل مشترك فولاد گرم كار H13 و آلياز آلومينموم AS9U3G (معادل A380 )
938
بررسي تشكيل لبه انباشته در سوراخكاري ارتعاشي آلومينيوم ...
939
بررسي تشكيل ليزر فيبري بريلوئن-اربيوم چند طول موجي بوسيله تقويت كننده فيبر نوري ،آلاينده به اربيوم بر پايه بيسموت
940
بررسي تشكيل نانولايه كلسيم فسفاتي در روش بايو ميمتيك
941
بررسي تشكيل هيدرات هاي گازي با استفاده از تكنيك شبيه سازي ديناميك مولكولي
942
بررسي تشكيل و پايداري تياليت حاوي افزودني mgo حاصل از روش سل - ژل در دو اتمسفر اكسيدي و احيايي
943
بررسي تشكيل و خواص كاربردي كلسيم آلومينات
944
بررسي تشكيلات اداري حكومت زنديه
945
بررسي تشكيلات نظامي در دوره رضاشاه
946
بررسي تشنج طي ماههاي آذر، دي، بهمن و اسفند 72 و 71 و فروردين 72 و 73
947
بررسي تشويق وترغيب نوجوانان و جوانان به نماز در سيره ي معصومين عليه السلام
948
بررسي تشويه جزئي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه و اثر آن روي عيار مات
949
بررسي تصاوير HS با استفاده از روش هاي جداسازي كور منابع
950
بررسي تصاوير پزشكي در حوزه چند جمله اي هاي آشوب
951
بررسي تصاوير جام ارجان از ديدگاه نمايش
952
بررسي تصاوير چاپ سنگي در كتاب صدپند
953
بررسي تصاوير دنباله دار ﴿كميك استريپ﴾ در نشريات آمريكا در دو دهه اخير
954
بررسي تصاوير روي جلد كتابهاي درسي
955
بررسي تصاوير روي جلد كتابهاي درسي
956
بررسي تصاوير شاهنامه اي قرن 7و8 ه .ق
957
بررسي تصاوير شاهنامه هاي قرن 7،8 ه.ق
958
بررسي تصاوير عاشقانه خمسه نظامي و هفت اورنگ جامي ﴿مكتب تبريز صفوي﴾
959
بررسي تصاوير عكاسانه جان فال بر اساس زيبايي شناسي نگاه ناظر
960
بررسي تصاوير علمي كتاب الحشايش ﴿مكتب بغداد﴾ دوره عباسي
961
بررسي تصاوير فاز fMRI با استفاده از تكنيك Averaged-BOSS
962
بررسي تصاوير فني در احاديث نبوي با تكيه بر دو كتاب حديثي (رياض الصالحين و نهج الفصاحه )
963
بررسي تصاوير كتاب " حمله حيدري"
964
بررسي تصاوير كتاب مفاتيح الارزاق
965
بررسي تصاوير گلستان سعدي محفوظ در كتابخانه چستربيتي دوبلين با رويكرد آيكونوگرافي
966
بررسي تصحيح ضريب توان و اثرات آن
967
بررسي تصرف شركاء در مال مشاع
968
بررسي تصريف در گويش كردي سنندجي
969
بررسي تصفيه بيولوژيكي پساب به شيوه لجن فعال ) با رويكردي بر حذف فلزات سنگين (
970
بررسي تصفيه پذيري پساب پتروشيمي تندگويان به روش الكتروشيميايي
971
بررسي تصفيه پذيري شيرابه دفنگاه زباله با استفاده از فرآيند لخته سازي الكتريكي
972
بررسي تصفيه پساب حاوي كروم توسط قارچها و بهبود شرايط جذب و مطالعه سينتيك
973
بررسي تصفيه پساب فلزات سنگين با استفاده از سازه بي بافت استبرق و نانوالياف كيتوسان
974
بررسي تصفيه پسابهاي صنعتي
975
بررسي تصفيه زميني شيرابه كمپوست كارخانه ي كود آلي اصفهان و تاثير كاربرد زئوليت
976
بررسي تصميمات مراجع قضايي ايران در خصوص تصرف عدواني كيفري
977
بررسي تصنيف ها و ريتمهاي خانقاهي كردستان
978
بررسي تصور زنان از بدن ﴿ مطالعه موردي: زنان 18 تا 40 سال كياسر﴾
979
بررسي تصورات دانشجويان از مراسم عزاداري امام حسين (ع ) بررسي موردي: مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
980
بررسي تصوير در آثار روزبهان بقلي با تكيه بر عبهرالعاشقين و كشف الاسرار
981
بررسي تصوير ديو در تصوير سازيهاي شاهنامه ﴿ دوران تيموري و صفوي ﴾
982
بررسي تصوير ديو در نگارگري دوره تيموري با رويكرد كهن الگويي
983
بررسي تصوير ذهني مخاطبان كوچه رسوليان
984
بررسي تصوير زن در ديوارنگاره هاي كاخ چهلستون اصفهان
985
بررسي تصوير سازي اسطوره هاي ايراني قبل از اسلام
986
بررسي تصوير سازي اسطوره هاي ايراني قبل از اسلام
987
بررسي تصوير سازي دفترچه هاي راهنما
988
بررسي تصوير سازي كتب پزشكي از صدر مسيحيت تا قرن 18 ميلادي
989
بررسي تصوير سازي كتب ديني گروه سني كودك و نوجوان ﴿آثار ده تن از تصويرگران به نام پس از انقلاب﴾
990
بررسي تصوير سازي كودك
991
بررسي تصوير سازي مجلات كودكان﴿دهه1350تا1380﴾
992
بررسي تصوير سازي مذهبي وقصص قرآني
993
بررسي تصوير سازي معاصر با تاكيد بر هويت ايراني
994
بررسي تصوير سازي ها و نمادهاي فال تاروت﴿اسرار آميز﴾
995
بررسي تصوير سازي هاي عاميانه دوره قاجار با نگاهي به موجودات خيالي ﴿ عجايب المخلوقات ﴾
996
بررسي تصوير سازي هاي كتاب هزار و يك شب صنيع الملك
997
بررسي تصوير سازي هاي مذهبي براي كودكان
998
بررسي تصوير شعر در شعر نزار قباني
999
بررسي تصوير طبيعت در ديوان پروين اعتصامي
1000
بررسي تصوير طبيعت در ديوان پروين اعتصامي
بازگشت