<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تظاهرات پوستي در نارسايي مزمن كليه
2
بررسي تظاهرات دهاني و دنداني موارد ابتلا به سندروم گورلين مراجعه كننده به مراكز درماني خصوصي و دانشكده دندانپزشكي شهر رشت طي سالهاي 1387-1381
3
بررسي تظبيقي اخلاق اقتصادي اديان زرتشت و اسلام
4
بررسي تعادل ايستا در افراد مشكوك به پوكي استخوان
5
بررسي تعادل ايستا و پويا در ورزشكاران دختر واليباليست و بسكتباليست گنبد كاووس
6
بررسي تعادل بازار برق با درنظرگيري تراكم خطوط انتقال
7
بررسي تعادل بخار – مايع در سيستم هاي دوتايي بوتيل آمين با آب، ترشيوبوتيل آمين با آب و بوتيل آمين با ترشيوبوتيل آمين در فشار kPa 2/84
8
بررسي تعادل بخار – مايع در سيستم¬هاي دوتايي بوتيل¬آمين با آب، ترشيوبوتيل¬آمين با آب و بوتيل¬آمين با ترشيوبوتيل¬آمين در فشار kPa 2/84.
9
بررسي تعادل جذب بخارآب بر روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار شده
10
بررسي تعادل جذب دي اكسيد كربن بر روي جاذب سنتزي اصلاح شده
11
بررسي تعادل حرارتي در موتور ديزل
12
بررسي تعادل در سيستم هاي چند سازنده اي جذب سطحي
13
بررسي تعادل ديناميكي عناصر ضروري پتاسيم ، كلسيم ، منيزيم و آهن به هنگام جوانه زني برخي ارقام گندم
14
بررسي تعادل رنگزاهاي مستقيم با استفاده از مدل هاي گوي - چپمن و دونان
15
بررسي تعادل فازي سيستمهاي دوفازي آبي پلياتيلن گلايكول اصلاح شده و نمك
16
بررسي تعادل فازي مخلوط آب و پارافينهاي سبك در فشارهاي بالا با استفاده از معادلات حالت همبستگي
17
بررسي تعادل و پايداري در توكامك هايي با آرايش هاي گوناگون (دايره شكل ـ كشيده ـ D شكل و لوبيا شكل )
18
بررسي تعادل واكنش شيميائي در كوره هاي احتراق
19
بررسي تعادلات فازي سيستم هاي مايع - مايع داراي نقطه آزئوتروپ در حضور مايعات يوني
20
بررسي تعادلات فازي مايع - مايع سيستم هاي آبي به وسيله شبيه سازي مولكولي مونت كارلو
21
بررسي تعادلات فازي مايع-مايع سيستم هاي سه تايي با همبستگي شيميايي
22
بررسي تعادلات فازي همراه با واكنش شيميايي در سنتز فيشر - تروپش در راكتور دوغابي
23
بررسي تعادلات فيزيكي شيميائي در گاز كروماتوگرافي
24
بررسي تعارض ارزشي والدين و فرزندان در خانواده هاي شهر يزد و عوامل موثر بر آن
25
بررسي تعارض بين انسان و گوشتخواران در شرق استان اصفهان
26
بررسي تعارض بين دو نقش عروس و خواهر شوهر روستاي لاشيدان حكومتي
27
بررسي تعارض سازماني و نقش آن بر بهبود عملكرد كاركنان بانك صادرات
28
بررسي تعارض مفاد سند با قواعد شكلي مربوط به تنظيم سند
29
بررسي تعارض نظريه شرطي انگاري گزاره هاي لابتيه و نظريه وجود ذهني .
30
بررسي تعارضات زناشويي بر روابط متقابل زن و شوهر در شهرستان قائم شهر در سال 1393 - 1394
31
بررسي تعالي سازماني باشگاه هاي شهر تبريز در ليگ آزادگان فوتبال ايران از ديدگاه مديران و كاركنان (بر اساس مدل )EFQM
32
بررسي تعامل اميرالمومنين با خلفا با تكيه ب ر نهج البلاغه
33
بررسي تعامل ايده و تصوير در روند ايده پردازي براي انيميشن
34
بررسي تعامل ايده و تصوير در روند ايده پردازي براي انيميشن
35
بررسي تعامل بنيان هاي زيبايي شناسي بين كادربندي و تركيب بندي طراحي در تزئينات سقف تالار اصلي كاخ چهلستون
36
بررسي تعامل بين MK801 (ديزوسيلپين) و شدت¬هاي متوسط و پايين تمرينات هوازي حاد بر اضطراب موش هاي صحرائي نر بالغ نژاد ويستار
37
بررسي تعامل بين داستان و روايتگري در فيلمهاي غيرخطي سينماي دهه ي هشتاد و نود ايران
38
بررسي تعامل چندگانگي- تسهيم در كانال رله‌اي لوزي مركب
39
بررسي تعامل خاك و ژئوتكستايل
40
بررسي تعامل خط و تصوير در نگارگري دوره صفويه
41
بررسي تعامل دانش زباني و راهبردي در عملكرد فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در آزمون نوشتن و نوشتن تركيبي
42
بررسي تعامل دانش زباني و راهبردي در عملكرد فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در آزمون نوشتن و نوشتن تركيبي
43
بررسي تعامل دانش زباني و راهبردي درعملكرد فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي درآزمون نوشتن و نوشتن تركيبي , Investigating the Interaction of Language Knowledge and Strategic Competence in the Performance of EFL Learners on Reading-to-Write and Writing-Only Test Tasks
44
بررسي تعامل زيبايي شناسي خط نستعليق و اشياء هنري دوره صفويه، به منظور استفاده در آثار چوبي
45
بررسي تعامل سازمانهاي فضايي و روابط اجتماعي در فضاهاي عمومي
46
بررسي تعامل طراحي صحنه و كارگرداني در شكل گيري تئاتر قرن بيستم
47
بررسي تعامل طراحي صحنه و كارگرداني در شكل گيري تئاتر قرن بيستم
48
بررسي تعامل عكاسي و گفتمان جهاني‌شدن با نگاهي به آثار سباستيائو سالگادو و آندرياس گورسكي
49
بررسي تعامل لباس با هنرها ﴿معماري، نقاشي، مجسمه سازي...﴾ در سده بيستم، غرب
50
بررسي تعامل مركزي گيرنده هاي دو پاميني D2 و آسكوربيك اسيد بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي نر بالغ
51
بررسي تعامل هنر و معماري در ابنيه دوره صفوي مطالعه موردي حمام و بازارچه دردشت اصفهان
52
بررسي تعامل و تقابل علماي شيعي با اهل كتاب در عصر صفوي
53
بررسي تعاملات جمعي بين سلولهاي سرطاني با استفاده از نظريه بازي‌ها
54
بررسي تعاملات دانس آموزان در كلاس درس بر اساس نظريه براون و لوينسون و عوامل موثر برآن
55
بررسي تعاملات فرهنگي بين ايران و هند و تاثير آن بر روي فرش اين دو منطقه
56
بررسي تعاملات متقابل ژانرهاي عكاسي مستند و مفهومي پس از دهه هفتاد ميلادي
57
بررسي تعاملات موزه دار با هنرمند و مخاطب در موزة هنرهاي معاصر تهران
58
بررسي تعاملات نظامي سياسي تركمنان شمال ايران با حكومت ناصرالدين شاه قاجار
59
بررسي تعاوني توليدي نرجس خاتون
60
بررسي تعداد مجموعه هاي استقلال گراف ها
61
بررسي تعداد مراحل چند لا كني و تاثير آن بر روي كيفيت محصول نهايي
62
بررسي تعداد مودهاي ارتعاشي قابل كنترل در ارتعاشات تير با استفاده از المان‌هاي پيزوالكتريك به روش غيرفعال و نيمه فعال
63
بررسي تعداد و تنوع برخي باكتري هاي بيماري زا در كشت هاي نيمه انبوه ريز جلبك اسپيرولينا در دوره هاي زماني مختلف كشت در جزيره قشم
64
بررسي تعداد، شكل، اندازه آخالهايي موجود در مراحل مختلف توليد فولاد كم كربن
65
بررسي تعدادي از پارامترهاي موثر در خوردگي فولاد در بتن
66
بررسي تعدادي از خواص توابع پيوسته با محمل شبه فشرده با استفاده از ايده آل ها
67
بررسي تعدادي از نقاشي هاي ديواري چهار بناي شاخص دوره صفويه اصفهان از طريق تقاطع ميكروسكوپي
68
بررسي تعدادي از نقاشي هاي ديواري چهار بناي شاخص دوره صفويه اصفهان از طريق مقاطع ميكروسكپي
69
بررسي تعديلات گفتماني و واژگاني در راستاي طرحواره هاي ذهني در ترجمه
70
بررسي تعريض مقاطع در نورد
71
بررسيِ تعريف، جايگاه و تأثيرات برونسپاري در صنعت انيميشن در كشورهاي آمريكا و فيليپين و با تمركز روي ايران
72
بررسيِ تعريف، جايگاه و تأثيرات برونسپاري در صنعت انيميشن در كشورهاي آمريكا و فيليپين و با تمركز روي ايران
73
بررسي تعليل هاي حضرت علي ﴿ع﴾ پيرامون توصيه هاي اخلاقي و تربيتي در نهج البلاغه
74
بررسي تعليم و تربيت از ديدگاه حضرت امام خميني﴿ره﴾
75
بررسي تعمير و نگهداري ماشين آلات مكانيكي و اثرات آن در بهره برداري بهتر و كاهش هزينه هاي واحدهاي صنعتي
76
بررسي تعميرات و جوشكاري خطوط انتقال گاز GRADE X52 PSL2 به روش SMAW (اناليز لوله طبق استاندارد API-5L GRADE X52 PSL2)
77
بررسي تعميم هاي روش اختلال هموتوپي براي حل معادلات ديفرانسيل و معادلات ديفرانسيل تاخيري
78
بررسي تعميم هاي متناهي از دنباله هاي بسل تعميم يافته به قاب هاي تعميم يافته
79
بررسي تعميم يافتگي تيپ هاي شخصيت در روان شناسي با انواع مزاج در طب سنتي
80
بررسي تعهد از نظر قانون مدني و متون فقه اسلامي
81
بررسي تعهد به نقش در نزد مديران كتابخانه هاي دانشگاهي
82
بررسي تعهد زناشويي و رضايت زناشويي در دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد بجنورد
83
بررسي تعهد زناشويي ورضايت زناشويي در دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد بجنورد
84
بررسي تعهد سازاني و رابطه آن با عملكرد كاركنان سازمان تعاوني روستايي استان مازندران
85
بررسي تعهد سازماني كاركنان تامين اجتماعي مامونيه
86
بررسي تعهد سازماني كاركنان وتاثير ان بر عملكرد شغلي با تاكيد بر اعتماد سازماني بعنوان متغيير ميانجي اداره تعاون
87
بررسي تعهد سازماني و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسي و ساخت بويلرمپنا
88
بررسي تعهدات بين المللي ايران در قبال معاهدات سيزده گانه ي ضد تروريسم
89
بررسي تعهدات پيمانكار و كارفرما در قراردادهاي طراحي ، تهيه و ساخت )EPG(
90
بررسي تعييرات پوشش گياهي و رابطه آن با بارندگي با استفاده از داده هاي ماهواره اي ﴿مطالع موردي: منطقه سميرم، اصفهان﴾
91
بررسي تعيين BMI و نقش استرس و وضعيت بيماران حين وقوع AMI در 350بيمار مبتلا به AMI بستري در بخش CCU بيمارستانهاي شهيد رهنمون و سيدالشهدا﴿ع﴾ يزد
92
بررسي تعيين BMIو نقش استرس و وضعيت بيماران حين وقوع AMTدر 350 بيمار مبتلا به AMTبستري در بخش CCUبيمارستانهاي شهيد رهنمون و سيد الشهداء (ع ) يزد
93
بررسي تعيين BMIو نقش استرس و وضعيت بيماران حين وقوع AMTدر 350 بيمار مبتلا به AMTبستري در بخش CCUبيمارستانهاي شهيد رهنمون و سيد الشهداء (ع ) يزد
94
بررسي تعيين اثرات مودال بر روي رفتار خستگي و مقايسه آن با روش هاي متداول ارزيابي رفتار خستگي
95
بررسي تعيين اندازه دانه آلومينيم بروش اديكارنت
96
بررسي تعيين برخي پارامترهاي آلودگي آب استخر پرورش ماهي با استفاده از پردازش تصوير به كمك تلفن همراه هوشمند
97
بررسي تعيين تافنس شكست با استفاده از روش آكوستيك اميشن
98
بررسي تعيين رابطه بين خلاقيت و نوآوري و كارآفريني در مديران و كارشناسان فدراسيون هاي موفق و ناموفق
99
بررسي تعيين عمر خستگي يك اتصال جوش گوشه بر اساس چهار روش پيشنهادي انستيتو بين المللي جوش (IIW)
100
بررسي تعيين فراواني كانسر ركتوم از سال 1370 لغايت 1374 در بيمارستان رازي رشت
101
بررسي تعيين كنده هاي مصرف نمك مبتني بر تئوري عمل منطقي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1389
102
بررسي تعيين كننده هاي خود مراقبتي در بيماران استئوآرتريت زانو براساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده در شهر يزد
103
بررسي تعيين كننده هاي رضايتمندي مشتري ( مورد مطالعه : مقايسه بين بانك ملي و پارسيان )
104
بررسي تعيين كننده هاي رفتارهاي بهداشتي در مسافرتهاي هوايي بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در مسافران فرودگاه بين المللي شهيد دستغيب شيراز سال 94-95
105
بررسي تعيين كننده هاي رفتارهاي پيشگيري كنندهاز عود سنگ كليه بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي (HBM)در افراد با سابقه سنگ كليه در شهر يزد
106
بررسي تعيين كننده هاي رفتارهاي محافظت كننده از سرطان ريه بر اساس تئوري انگيزش محافظت در كاركنان ذوب آهنئ اصفهان
107
بررسي تعيين كننده هاي مصرف نمك مبتني بر تئوري عمل منطقي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1389
108
بررسي تعيين موقعيت بهينه يك توربين بادي برروي ساختماني درشهريزد
109
بررسي تعيين ميزان افسردگي،عزت نفس و اضطراب بين خانم هاي مجرد و متأهل دانشجو در دانشگاه پيام نور سميرم
110
بررسي تغذيه موتور القايي با مبدل AC/AC تحت بار خاص
111
بررسي تغليظ آبميوه با استفاده از غشا
112
بررسي تغليظ كروميت و تاثير آن بر ريز ساختار و خواص زمينه دير گدازهاي منيزيا - كروميتي به كار رفته در صنعت مس
113
بررسي تغليظ كروميت و تاثير آن بر ريزساختار و خواص زمينه ديرگدازهاي منيزيا-كروميتي به كار رفته در صنعت مس
114
بررسي تغيرات PH سطحي عاج ريشه با استفاده از كلسيم هيدروكسيد پس از خارج كردن كوتا پر كا از كانال دندان
115
بررسي تغيرات PH سطحي عاج ريشه با استفاده از كلسيم هيدروكسيد پس از خارج كردن كوتا پر كا از كانال دندان
116
بررسي تغيرات پوستي در مصرف كنندگان قرص هاي خوراكي ضد باداري
117
بررسي تغيرات دماي ميانگين جنوب شرق كشور با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
118
بررسي تغيرات رشد،عملكردوپروتئين هاي ذخيره اي چهاررقم نخود زراعي (cicer arietinum L.)تحت شرايط تنش كم آبي وكودنيتروژن
119
بررسي تغيرات رواناب زيرحوضه دو آب مرگ تحت تاثير تغير اقليم
120
بررسي تغيرات زماني گاز رادون درون خاك بعنوان يك پيش نشانگر زلزله , investingation of the temporal variation of radon gas in soil as an earthquake precursor
121
بررسي تغيرات سطح آب زيرزميني دشت قروه و تأثير آن بر روي كيفيت آب منطقه با استفاده از GIS
122
بررسي تغيرات متيلاسيون درناحيه 5UTRژن DBC2دربافت توموروخون محيطي زنان مبتلا به سرطان پستان درمقايسه بازنان سالم
123
بررسي تغيرات مكاني روي، سرب، كادميم و نيكل در خاك هاي سطحي بخشي از استان قم
124
بررسي تغيير الگوي مصرف مواد مخدرازسنتي به مدرن(صنعتي وشيميايي).
125
بررسي تغيير بافت پس از يك پاس ECAP در آلياژ آلومينيوم AA2024
126
بررسي تغيير بيان miRNAs در بيماري ديابت نوع 1
127
بررسي تغيير پذيري برخي خصوصيات كيفي و پدولوژيكي خاك در مقياس لنداسكيپ در اراضي مواج اطراف سميرم
128
بررسي تغيير تجمع قاميني فرهاي كف زي مرز پلئوسن -ائوسن در شمال شوسف (نهبندان )،شرق ايران
129
بررسي تغيير تركيبات هيدروكربوري مخازن تركدار نفت و گاز ايران با عمق
130
بررسي تغيير حجم )نشست( ايجاد شده پس از وقوع بارگذاري
131
بررسي تغيير خصوصيات نخ رينگ و چرخانه اي در اثر عمليات دوباره پيچي (Rewinding and Winding)
132
بررسي تغيير خصوصيات نفت آسفالتيني در حضور نانو ذرات و اثرات آن در فرآيند تزريق گاز دي اكسيد كربن
133
بررسي تغيير خواص خاك در اثر بارگذاري به كمك مسيرهاي تنش (در شيب هاي آبرفتي تهران )
134
بررسي تغيير خواص مكانيكي EPDH بندر امام با تغيير دماي اكسترودر
135
بررسي تغيير در رفتار تريبولوژي و افزايش ميزان ريزسختي سطح آلياژ6Al-4V به كمك نيتروژ ندهي پلاسمائي
136
بررسي تغيير در فرمولاسيون جوهرهاي پايه حلالي به منظور بهبود كيفيت خواص ظاهري، براي چاپ بر روي سطوح پليمري
137
بررسي تغيير ذائقه مصرف كننده فرش سنندج با رويكرد جامعه شناختي
138
بررسي تغيير رژيم پتانسيل در خواص خوردگي پوشش هاي كامپوزيتي نيكل- آلومينا به روش آبكاري
139
بررسي تغيير رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 304 با اعمال چرخه‌هاي ولتامتري متناوب
140
بررسي تغيير رنگ برگ گياه علف چشمه در اثر جذب فلزات سنگين )سرب، نيكل، كادميوم( با استفاده از پردازش
141
بررسي تغيير رنگ پليمرهاي رساناي دوپ شده با مولكول‌هاي رنگزا و عامل فعال سطحي
142
بررسي تغيير رنگ دو ماده ي CEM Cement , و MTA در تماس با خون و هيپوكلريت سديم
143
بررسي تغيير رنگ و ترنسلوسنسي سه نوع كامپوزيت رزين، در مواجهه با دو نوع ماده بليچينگ در حضور يا عدم حضور لايه پوشاننده سطحي
144
بررسي تغيير رنگي منسوجات با استفاده از دستگاه هاي ديجيتالي
145
بررسي تغيير سوخت نيروگاههاي كشور و راهكارهاي بهينه سازي
146
بررسي تغيير شاخص توده بدني در كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي تحت درمان با ريتالين (متيل فنيديت)
147
بررسي تغيير شرايط و پارامترهاي جوشكاري و اثر آن روي خواص مكانيكي و مقاومت به خوردگي فولاد زنگ نزن آستنيتي 304
148
بررسي تغيير شكل استاتيكي ديوار هاي بنايي و تيرها
149
بررسي تغيير شكل پارچه‌هاي حلقوي تاري تحت كشش تك ‌محوري
150
بررسي تغيير شكل پلاستيك به و سيله سيگنال آلو ستيك ايژن
151
بررسي تغيير شكل حلقه ها در اثر عمليات استراحت پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از روش پردازش تصوير
152
بررسي تغيير شكل دائمي صفحات ، در خلال خمشي سرد (Bending Cold)، در ساخت بدنه كشتي
153
بررسي تغيير شكل قطعه ريختهگري شده نبشي شكل آلومينيومي داراي تيغچه به روش المان محدود و مقايسه آن با دادههاي تجربي
154
بررسي تغيير شكل گرم چدن نشكن ريخته گري شده به روش نيمه جامد
155
بررسي تغيير شكل گلبول قرمز درون رگها و انشعاب ها و پارامترهاي موثر بر آن
156
بررسي تغيير شكل هاي الاستيك ، پلاستيك و خزشي تيرها
157
بررسي تغيير شكل هاي بزرگ در صفحات كامپوزيتي
158
بررسي تغيير شكل هاي دائمي محيط پيوسته مكانيكي ناهمگن به روش اجزاي محدود چند مقياسي
159
بررسي تغيير شكل هاي زاويه اي ناشي از جوشكاري دراتصالات لب به لب صفحات با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
160
بررسي تغيير شكل هاي زاويه اي ناشي از جوشكاريدراتصالات لب به لب صفحات با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي
161
بررسي تغيير شكل هاي شيب هاي ميخكوبي شده و تاثير آن بر سازه هاي مجاور
162
بررسي تغيير شكل هندسه ي پره در شرايط كاري كمپرسور
163
بررسي تغيير شكل و تجزيه قطره در جريان برشي ساده و مطالعه عوامل موثر بر اندازه نهايي قطرات حاصل از تجزيه; شبيه سازي به روش ديناميك ذره استهلاكي
164
بررسي تغيير شكلهاي ناشي از جوشكاري در سازه ها و روشهاي پيشگيري و رفع آن
165
بررسي تغيير شكلهاي هسته اي در ايزوتوپهاي فرد عنصر پرومتيوم , Investigation of nuclear shape changes in odd promethium isotopes
166
بررسي تغيير طول كاركرد كانالهاي خميده متعاقب تهيه حفره دسترسي مستقيم الخط و روشهاي مختلف Flaring Coronal در اندودانتيكس
167
بررسي تغيير غلظت كربنات ها و كلريدها در حمام هاي كم سيانيدي سمانتاسيون بر روي فولاد 1.7131
168
بررسي تغيير فاز امواج الكترومغناطيس در عبور از لايه نازك فريت نيكل - روي
169
بررسي تغيير فاز و تشكيل مواد بلوري با ساختار نانو
170
بررسي تغيير فرم الاستيك باله ريتارد به روش اختلاف محدود
171
بررسي تغيير قطر الياف و نخهاي پلي پروپيلن قبل و بعد از تثبيت حرارتي مورد استفاده در فرش ماشيني
172
بررسي تغيير كاربري اراضي رويشگاه هاي جنگلي به معدن و توان سنجي منطقه براي اجراي پروژه جنگلكاري ﴿مطالعه موردي : معدن مس دره زار﴾
173
بررسي تغيير محدوده نفوذ باران هاي موسمي ايران
174
بررسي تغيير مدول الاستيك سلول هاي اندوتليال پس از بارگذاري سيكلي كششي با شكل موج غير متقارن
175
بررسي تغيير مرفولوژي و عوامل موثر در نابساماني رودخانه اقليد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و روشهاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي: بخشي از رودخانه حرا در اقليد فارس)
176
بررسي تغيير مكان شعاعي و قوسي سدهاي بتني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در صورت از كار افتادن پاندول ها
177
بررسي تغيير مكان هاي بزرگ در صفحات دايره اي و حلقوي ساخته شده از مواد مدرج هدفمند تحت بارگذاري ترمومكانيكي
178
بررسي تغيير مكان هدف در روش‌هاي ضرايب تغيير مكان و طيف ظرفيت در ارزيابي لرزه‌اي قاب‌هاي فولادي با سيستم مهاربندي CBF و BRBF
179
بررسي تغيير مكاني، زماني بارش در اقليم ايران با روش ناپارامتريك من- كندال
180
بررسي تغيير نگرش زنان نسبت به مالكيت خصوصي درشهركلاچاي
181
بررسي تغيير نوكليوتيدي G562Aژن AQPI در بيماران مبتلا به ليشمانيوزجلدي ناشي از Leshmania majorمقاوم به گلوكانتيم در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه هاي رفرنس يزد و اصفهان در سال 1394
182
بررسي تغيير واحد پول ملي و پيامدهاي آن در اقتصاد ايران 1386 - 1338
183
بررسي تغيير وتحولات كوچ وزندگي عشاير
184
بررسي تغييرات cfd
185
بررسي تغييرات D.V (Dimention Vertical) بعد از ريلاين در پروتز كامل
186
بررسي تغييرات D.V (Dimention Vertical) بعد از ريلاين در پروتز كامل
187
بررسي تغييرات EEG در بيماران مبتلا به اختلالات خلقي و اسكيزوفرني قبل و بعد از ECT در بيمارستان شفا رشت-سال1390
188
بررسي تغييرات PML در روند تمايز سلول‌هاي پيش‌ساز نوروني
189
بررسي تغييرات PML در روند تمايز سلول‌هاي پيش‌ساز نوروني
190
بررسي تغييرات RDW در مراحل مختلف آنمي فقر آهن ﴿شامل تشخيص، شدت بيماري، طول درمان و درمان كامل﴾
191
بررسي تغييرات RDW در مراحل مختلف آنمي فقر آهن ﴿شامل تشخيص، شدت بيماري، طول درمان و درمان كامل﴾
192
بررسي تغييرات RDW در مراحل مختلف آنمي فقر آهن ﴿شامل تشخيص، شدت بيماري،طول درمان و درمان كامل﴾
193
بررسي تغييرات Tg بر حسب تغيير تركيب شيشه هاي رنگ تاخيري
194
بررسي تغييرات VEP در فاصله بين حملات سردرد در بيماران مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت 1384
195
بررسي تغييرات آبكندها و عوامل موثر بر آنها در حوزه هلوش منطقه پلدختر لرستان
196
بررسي تغييرات آزمايشات كبدي، كليوي و خوني در طي دوره درمان با متوتروكسات به صورت تك دوز، دوز دوگانه و دوز چندگانه در بيماران با حاملگي خارج از رحم بستري در بيمارستان الزهرا (س)
197
بررسي تغييرات آماري در دزسنجي داخلي
198
بررسي تغييرات آنتي اكسيدان ها وبرخي صفات فيزيولوژيكي در هيبريدهاي ذرت در پاسخ به تنش خشكي
199
بررسي تغييرات آنريمهاي كبدي SGPT,SGOT,ALK-P در پرسنل اتاق عمل بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
200
بررسي تغييرات آنزيم هاي AST and ALT در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي كه براي كنترل ديابت نوع 2 داروهاي متفورمين،بنگلاميد و ... مصرف مي كنند
201
بررسي تغييرات آنزيمهاي كبدي در بيماران مصرف كننده Atorvastatin مراجعه كننده به مركز آموزشي و درماني و مطب فوق تخصصسي غدد در شهرستان رشت در سالها 1387-1386
202
بررسي تغييرات آنزيمهاي كبدي، بيلي روبين ، زمان پروترومبين و بررسي سرو اپيدميولوژيك ويروس هپاتيت B وC در بيماران هموفيل استان گيلان بهمن 1377 لغايت ارديبهشت 1378
203
بررسي تغييرات آهنگ ماهانه ، فصلي و سالانه بارش در ايران
204
بررسي تغييرات آوايي در پيوستار جغرافيايي ايران از شمال به جنوب (نوار75 تا85 درجه طول جغرافيايي )
205
بررسي تغييرات آوايي و فرآيندهاي واجي وامواژه هاي رايج فارسي در تركي تركيه امروز.
206
بررسي تغييرات ابعاد و اعوجاج در فولاد ابزار AISiL2 در عمليات حرارتي
207
بررسي تغييرات ابعادي بيس دنچر ريلاين شده با 3 نوع رزين Cure Heat ,Cure Light ,Cure Self
208
بررسي تغييرات ابعادي كست هاي گچ تهيه شده با محلول ضدعفوني كننده هيپوكلريت سديم
209
بررسي تغييرات ابعادي و حفرات انقباضي در آلياژ AZ91 منيزيم
210
بررسي تغييرات اپتيكي به ويژه ضريب شكست پليمر PMMA و شيشه در برهم كنش با ليزر پالسي co2
211
بررسي تغييرات اپي ژنتيك ژنهاي خانواده HOX و بيان آنها در بيماري اندومتريوز
212
بررسي تغييرات اُزن جوي در مناطق شهري ايران با استفاده از تصاوير ماهواره اي و داده هاي ايستگاهي (مطالعة موردي: تهران، مشهد، تبريز، كرمانشاه و همدان)
213
بررسي تغييرات استخواني بيماران مبتلا به نارسائي مزمن كليه كه از تاريخ اول آذر ماه 71 لغايت ارديبهشت 1372 در مركز آموزشي - درماني شهيد رهنمون يزد دياليز ميشدند
214
بررسي تغييرات اقليمي دراز مدت جنگلهاي بلوط لرستان با استفاده از گاهشناسي درختي
215
بررسي تغييرات الكتروكارديو گرافيك مسموميت با حشره كش هاي ارگانوفسفات در بيماران بستري در بخش اورژانس بيمارستان رازي رشت سالهاي 1389- 1387
216
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرافي ﴿ECG﴾ جراحي پيوند باي پاس شريان كرونري ﴿CABG﴾ در 200 بيما عمل شده در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار يزد از تاريخ 1/7/1380
217
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرافيك قبل و بعد از دياليز در بيماران همودياليز مركز رازي رشت
218
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرافيك و يافته هاي كرونري در آنژيوگرافي در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بدون صعود قطعه ST (NSTEMI) مراجعه¬كننده به بيمارستان حشمت در سال 1397
219
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرام در بيماران مبتلا به قلب ريوي مزمن بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد در سالهاي 70-1368
220
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرام در بيماران مبتلا به قلب ريوي مزمن بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد در سالهاي 70-1368
221
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرام قبل و بعد از غواصي در غواصان درياي خليج فارس در پاييز 96
222
بررسي تغييرات المانهاي خوني قند خون تري گليسيريد و كلسترول در اثر ورزش صبحگاهي
223
بررسي تغييرات المانهاي خوني قند خون تري گليسيريد و كلسترول در اثر ورزش صبحگاهي
224
بررسي تغييرات اندازه دانه در مراحل مختلف ساخت كامپوزيت Al-ZrO2
225
بررسي تغييرات انر‍ژي دروني پارچه هاي تاري-پودي ﴿طرح تافته﴾ در اثر تغييرات ابعادي آن در طي فرايند استراحت
226
بررسي تغييرات ايجاد شده در اسمير سرويكال در زناني كه از OCP به مدت بيش از 5 سال استفاده كرده اند
227
بررسي تغييرات ايجاد شده در اسمير سرويكال در زناني كه از OCP به مدت بيش از 5 سال استفاده كرده اند
228
بررسي تغييرات ايجاد شده در ساختار نقص ها در نمونه هاي مسي در اثر دماي باز پخت با استفاده از روش طيف نمايي طول عمر پوزيترون
229
بررسي تغييرات ايمونوگلوبولينهاي G,A,M پروتئين توتال و سرم الكتروفورز در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوسيتيك مزمن
230
بررسي تغييرات بارندگي در ايران به كمك شاخص هاي اقيانوسي-اتمسفري
231
بررسي تغييرات بازده اجزاء توربين گاز بر پارامترهاي نشاندهنده عملكرد موتور
232
بررسي تغييرات بافت شناختي ليگامان زرد در بيماران مبتلا به تنگي كانال نخاعي جراحي شده در دو گروه ديابتي و سالم
233
بررسي تغييرات بالاترين بارشهاي روزانه در ايران
234
بررسي تغييرات برخي آداب و رسوم عشاير عرب خوزستان
235
بررسي تغييرات برخي آنتي اكسيدان ها در ژنوتيپ هاي كنجد و ارتباط آن با صفات فيزيولوژيك تحت شرايط تنش شوري در كشت هيدروپونيك
236
بررسي تغييرات برخي آنتي اكسيدان هاي ژنوتيپهاي كنجد و ارتباط آن با صفات فيزيولوژيك و عملكرد دانه تحت شرايط تنش رطوبتي
237
بررسي تغييرات برخي از آنزيمهاي سرمي و ارتباط آنها با عوامل اپيدميولوژي در معتادين مصرف كننده كريستال
238
بررسي تغييرات برخي خواص فيزيكي پارچه پنبه اي با كاربرد DMDHEU در تكميلهاي خاص
239
بررسي تغييرات برخي رنگدانه ها، اسيد آمينه پرولين و قندهاي محلول در گياه سياه تاغ Haloxylon aphyllum در فصول رويشي
240
بررسي تغييرات برش پايه و تغيير مكان جانبي حداكثر ساختمانهاي بلند با سيستمهاي لوله اي و مهار بازويي روي خاك انعطاف پذير
241
بررسي تغييرات بعضي شاخص هاي مقاومت به خشكي ﴿پرولين، قندهاي محلول، يون هاي پتاسيم و سديم﴾ در كهور درختي، كهور آمريكايي و كهور درختچه اي در طول سال
242
بررسي تغييرات بيان hsa-miR-885-5p و hsa-miR-184 در خون محيطي بيماران پاركينسون جمعيت اصفهان
243
بررسي تغييرات بيان miR- 15a و miR- 223 در سلول هاي خوني بيماران مالتيپل اسكلروزيس عود كننده بهبودپذير(RRMS) جمعيت اصفهان در دو مرحله¬ي عود و بهبودي در مقايسه با افراد سالم
244
بررسي تغييرات بيان miR-141وmiR-200a در سلول¬هاي خوني بيماران مالتيپل اسكلروزيس عود كننده-بهبودپذير(RRMS) جمعيت اصفهان در دو مرحله ي عود و بهبودي در مقايسه با افراد سالم
245
بررسي تغييرات بيان miR-361-5p در سلول¬هاي رده ي SH-SY5Y مدل پاركينسون
246
بررسي تغييرات بيان miR-516b-5p و miR-513a-5p در خون محيطي بيماران پاركينسون جمعيت اصفهان
247
بررسي تغييرات بيان پروتوانكوژن ... ذر حضور ... در بيماران مبتلا به سرطان پروستات طي سال هاي 90-98 در استان تهران
248
بررسي تغييرات بيان ريز RNA ها در رده سلولي روده ديابتيك و تاثير آن بر بيان آنزيم آلفاگلوكوزيداز و تاثير احتمالي آن در درمان ديابت
249
بررسي تغييرات بيان ريز...هاي21-و155ام اي اردر بيماران مبتلا به لوپوس
250
بررسي تغييرات بيان ماركرهاي سطحي سلولهاي بنيادي مزانشيمي موش ... پس از استفاده از نانو ماده اكسيد گرافن به عنوان بستر سلولي
251
بررسي تغييرات بياني RNAs غير كدينگ miR-9، miR-34a، MALAT1 و HOTAIR در سرطان پستان و نقش احتمالي آن¬ها به عنوان بيوماركر مولكولي در تشخيص بيماران سرطان پستان
252
بررسي تغييرات بيومكانيكي در ناحيهي گردني پس از جراحي فيوژن در يك سطح و دو سطح به روش المان محدود
253
بررسي تغييرات پارامترهاي اسپاينوپلويك در دو روش جراحي فيوژن خلفي لترال و فيوژن بين مهره‌اي خلفي در بيماران اسپونديلوليستزيس گريد پائين
254
بررسي تغييرات پارامترهاي خوني و ادرار در انواع مختلف سندرم نفروتيك پس از درمان دارويي
255
بررسي تغييرات پارامترهاي گازومتري خون شرياني ABG در بيماراني كه تحت هيپوترمي عمدي قرار گرفته اند
256
بررسي تغييرات پارامترهاي گازومتري خون شرياني ABG در بيماراني كه تحت هيپوترمي عمدي قرار گرفته اند
257
بررسي تغييرات پارامترهاي مقاومتي ماسه در اثر تسليح با تراشه لاستيك، مطالعه مدل فيزيكي توسط دستگاه سانتريفيوژ
258
بررسي تغييرات پرامترهاي اسپرم و ميزان باروري در PESA-ICSIهاي مكرر در بيماران مبتلا به آزوسپرمي انسدادي
259
بررسي تغييرات پرامترهاي اسپرم و ميزان باروري در PESA-ICSIهاي مكرر در بيماران مبتلا به آزوسپرمي انسدادي
260
بررسي تغييرات پرداخت از جيب، بهره مندي و عدالت در خدمات فيزيوتراپي قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت (سالهاي 92 و 94)
261
بررسي تغييرات پشت پوشي پارچه بر اثر تغيير تراكم و شيد رنگي
262
بررسي تغييرات پوستي در مصرف كنندگان قرصهاي خوراكي ضد بارداري
263
بررسي تغييرات پوشش اراضي حاشيه رودخانه زاينده رود با استفاده از تكنيك هاي آشكار سازي تغييرات ﴿مطالعه موردي: منطقه فلاورجان﴾
264
بررسي تغييرات پوشش گياهي طبيعي و ارتباط آن باخشكسالي اقليمي با استفاده از داده‌هاي چند زمانه سنجش از دور(مطالعه موردي: منطقه سيرجان كرمان)
265
بررسي تغييرات پوشش و كاربري اراضي دشت بهشت آباد استان چهارمحال و بختياري با استفاده از تكنيكهاي سنجش از دور
266
بررسي تغييرات پيش گويي كننده ايسكمي در الكتروكارديوگرام طي فارماكولوژيكال استرس تست (ديپيريدامول) در بيماران تحت اسكن پرفيوژن ميوكارد
267
بررسي تغييرات تاب در مقطع عرضي نخ اصطكاكي با استفاده از رديابي الياف
268
بررسي تغييرات تخريبي نورون هاي پير اميدال مغزپس ازالقاءهيپوكسي در نوزاد موش آزمايشگاهي
269
بررسي تغييرات تخريبي نورون هاي پيراميدال مغز پس از القاء هيپوكسي درنوزاد موش آزمايشگاهي
270
بررسي تغييرات ترانس آمينازهاي كبدي در بيماران بتا تالاسمي وابسته به تزريق خون دريافت كننده deferasirox در بيمارستان هفده شهريور و درمانگاه بعثت رشت
271
بررسي تغييرات ترشوندگي با نانوذرات
272
بررسي تغييرات ترشوندگي پوشش هاي نانوكامپوزيتي حاوي نانولوله هاي كربني چند ديواره در اثر قرارگيري در معرض اشعه ماورا بنفش
273
بررسي تغييرات ترشوندگي در نواحي اطراف يك چاه گازي حين فرآيند اسيد كاري
274
بررسي تغييرات تركيب نفت و گاز در مخازن هيدروكربوري
275
بررسي تغييرات ترموديناميكي و ساختاري نشاسته گندم هنگام تهيه پالوده و امكان جايگزيني با ديگر انواع نشاسته
276
بررسي تغييرات تست هاي كاركرد تيروئيد در مبتلايان به سيروز كبدي ناشي از هپاتيتB و C بستري دربخش گوارش بيمارستان رازي رشت از سال 1386 تا سال 1387
277
بررسي تغييرات تصادفي بارش استان اصفهان
278
بررسي تغييرات تعداد نسخه و ميزان بيان ژن BMP8A در بيماران ايراني مبتلا به اسپونديليت آنكيلوزان
279
بررسي تغييرات تمركز تنش خستگي در سيكل هاي مختلف براساس معيار هاي كرنش
280
بررسي تغييرات تنش هاي الاستوـ پلاستيك در مخازن جدار ضخيم تحت بار سيكلي با استفاده از مدل سختي سينماتيكي
281
بررسي تغييرات تنش هاي ثانويه در پوسته سيلندري در اثر پديده خزش جهت طراحي مخازن
282
بررسي تغييرات توزيع فراواني برف در ايران
283
بررسي تغييرات توليد و تنوع زيستي در مراتع استپي استان اصفهان
284
بررسي تغييرات تيغه استخوان آلوئول 12 ماه بعد از جاي گذاري ايمپلنت فوري (بلافاصله بعد ازكشيدن دندان ) در مقايسه با ايمپلنت تاخيري (2ماه بعد از كشيدن دندان )، بصورت Invivo
285
بررسي تغييرات ثابت تصحيح نسبت كشش نخ پلي‏پروپيلن
286
بررسي تغييرات جذب نيكل و برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي تحت تيمارهاي مختلف نيكل و بستر رشد در گياه بيش انباشتگر نيكل Alyssum inflatum Nyar.
287
بررسي تغييرات جريان هاي دريايي ناشي از باد و دماي سطح آب درياي عمان
288
بررسي تغييرات جمعيت و آسيب تريپس پياز Thrips tabaci Linndemanروي برخي ازارقام انتخابي پيازدراصفهان
289
بررسي تغييرات جمعيت و ارزيابي خسارت تريپس پياز )LindemanThrips tabaci( بر 01 توده ي بومي جنوب كشور و ارقام تجاري پياز
290
بررسي تغييرات حاصل از بارورسازي ابرها در فرايند طبيعي بارش با استفاده از مدل WRF
291
بررسي تغييرات خصوصيات با يود و غاب ها ﴿Biogrouts﴾ در مقياس آزمايشگاهي
292
بررسي تغييرات خصوصيات بافت در الكتروپوريشن
293
بررسي تغييرات خصوصيات شيميايي خاك ﴿ EC، SAR، PH ﴾ در پاياب چاه و پاياب قنات ﴿مطالعه موردي : ميبد﴾
294
بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكي و مكانيكي الياف پلي پروپيلن پس از كشش
295
بررسي تغييرات خواص اپتيكي – گرمايي پليمر PDMS با سنسور PTD حين اصلاح سطح با ليزر آرگون به منظور ارزيابي سازگاري زيستي آن
296
بررسي تغييرات خواص پارچه مخلوط پلي استر / پنبه در اثر عمليات با سود سوزآور
297
بررسي تغييرات خواص دو رقم الياف پنبه ايراني (به صورت نخ يا پارچه ) در اثر زيست پرداخت توسط سلولاز
298
بررسي تغييرات خواص سطحي موثر بر چسبندگي در آميزه‌ پلي‌اتيلن سبك/اتيلن‌وينيل‌استات حين فرآيند شبكه‌اي شدن به روش سيلان
299
بررسي تغييرات خواص فلز جوش حاصله از الكترود هاي پوشش دار اصلاح شده با ذرات نانو
300
بررسي تغييرات خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر با استفاده از جت ليزر ‍CO2
301
بررسي تغييرات خواص گرافين در اثر آلايش با فرومغناطيس
302
بررسي تغييرات خواص مكانيكي مغز استخوان با افزايش سن و رابطه آن با بيماري پوكي استخوان
303
بررسي تغييرات دامنه ي شبانه روزي دما در ايران
304
بررسي تغييرات دانه بندي مواد با تغيير پارامترهاي ميز لرزان
305
بررسي تغييرات در بيان ژن هاي VEGF، Flt-1 و اندوستاتين در بافت قلبي رت هاي ديابتي نوع 2 پس از 8 هفته تمرينات مقاومتي، هوازي و HIIT
306
بررسي تغييرات در ساختار و خواص فيزيكي پلي آميد6 در اثر فرآيند تكسچرايزينگ تاب مجازي
307
بررسي تغييرات در كيفيت و محتوي آنتي‏ اكسيدان‌هاي ميوه ليمو خاركي در پاسخ به كاربرد برگساره‌اي عنصر روي
308
بررسي تغييرات در نرمي كششي Al-356 حاصل از ريختگي نيمه جامد
309
بررسي تغييرات درجه-روزهاي گرمايشي و سرمايشي در ايران بامدل- هاي تغيير اقليم
310
بررسي تغييرات درصد پوشش گياهي درمنه دشتي در گراديان تغييرات محيطي (مطالعه موردي: دشت يزد- اردكان)
311
بررسي تغييرات درون صفحه اي و برون صفحه اي پارچه هاي تاري-پودي با استفاده از حلقه رنگي
312
بررسي تغييرات دز دريافتي در دزسنجي غده تيروييد به روش مونت كارلو در كودكان
313
بررسي تغييرات دما در جزاير گرمايي شهري نسبت به حاشيه شهر و ارتباط آن با شاخص گياهي
314
بررسي تغييرات دماي بيماران حين عمل پروستاتكتومي ترانس يورترال تحت بي حسي اسپاينال در بيمارستان رازي شهر رشت در سال 98
315
بررسي تغييرات دماي سطح زمين شهر يزد طي سالهاي 2000 تا 2010 با استفاده از تصاوير Aster و ارتباط آن با كاربري اراضي
316
بررسي تغييرات دماي ميانگين جنوب شرق كشور با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
317
بررسي تغييرات دمايي ايمپلنت دنداني بر اثر مصرف آب سرد و گرم
318
بررسي تغييرات دمايي سز انسان در اثر امواج الكترومغناطيسي منتشر شده از گوشي تلفن همراه ﴿موبايل﴾ به عنوان يك منبع حرارتي
319
بررسي تغييرات دمايي سطح دندان سالم و پوسيده به صورت In vivo هنگام نوشيدن مايعات
320
بررسي تغييرات دهاني سالمندان مراجعه كننده به آسايشگاه كهريزك تهران در سال 96
321
بررسي تغييرات دهاني- فكي و صورتي و كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان در كودكان و نوجوانان مبتلا به تالاسمي ماژور در شهر رشت
322
بررسي تغييرات دهاني و دنداني در سالمندان ساكن آسايشگاههاي سالمندان شهر رشت
323
بررسي تغييرات ديسك اپتيك،ميزان ديد و IOPدر بيماران مبتلا به گلوكوم زاويه باز اوليه
324
بررسي تغييرات راكتيويته راكتور MNSR با تغيير لايه بريليوم سقف قلب راكتور با استفاده از كدهاي محاسباتي MCNP و WIMSD و مقايسه با نتايج تجربي
325
بررسي تغييرات راكتيويته ناشي از نفوذ آب در سايتهاي پرتودهي داخلي راكتور MNSR توسط كد محاسباتي MCNP و مقايسه با نتايج تجربي
326
بررسي تغييرات رژيم بارشي برف در شهرستان اروميه
327
بررسي تغييرات رشدي مهارتهاي ادراكي-حركتي ازرتسكي پس از يك دوره تمرينات پيشرونده مقاومتي اينتروال در رابطه با سطوح اديپونكتين ومقاومت انسولين دختران مبتلا به اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي(ADHD)
328
بررسي تغييرات رنگدانه و مواد اصلي تشكيل دهنده ي گوجه فرنگي در هنگام خشك كردن در اتمسفرهاي اصلاح شده
329
بررسي تغييرات روزانه فشار چشم در افراد نرمال جامعه ساكن شهر يزد
330
بررسي تغييرات ريز ساختاري قالب هاي فورج گرم مستعمل و مقايسه آن با قالب هاي فابريك به منظور دستيابي به راهكارهاي آفزايش عمر آنها
331
بررسي تغييرات ريز ساختاري مس خالص تحت عمليات ECAP
332
بررسي تغييرات ريزساختار و رفتار خوردگي فوالد آلياژي فوق ريزدانه 24Ni-Fe توليد شده به روش نورد تجمعي
333
بررسي تغييرات ريزساختار و رفتار خوردگي فولاد آلياژي فوق ريزدانه Fe-24Ni توليد شده به روش نورد تجمعي
334
بررسي تغييرات ريسيدن نايلن 6 در كارخانه الياف
335
بررسي تغييرات زاويه تابش در تعيين دفكت هاي ايجاد شده (مشابه پوسيدگي ) در راديوگرافي بايت در محيط غير زنده
336
بررسي تغييرات زاويه تابش در تعيين دفكت هاي ايجاد شده (مشابه پوسيدگي ) در راديوگرافي بايت در محيط غير زنده
337
بررسي تغييرات زماني كاني شناسي كاني هاي فلوگوپيت و بيوتيت تحت ريز و سفر يونجه
338
بررسي تغييرات زماني مكاني جزيرة حرارتي شهر كرمانشاه و ارتباط آن - با آلودگي هوا با استفاده از تصاوير ماهواره اي
339
بررسي تغييرات زماني و مكاني خشكسالي در غرب ايران
340
بررسي تغييرات زماني و مكاني دبي رودخانه زاينده رود و تاثير آن در مناطق پايين دست
341
بررسي تغييرات زماني و مكاني شار گرمايي در ايران به منظور شناسايي چشمه هاي ريزگرد
342
بررسي تغييرات زماني-مكاني دما و بارش در حوضه ابريز مارون
343
بررسي تغييرات ژنتيكي در پروتئينهاي خانواده سپتين در مردان نابارور مراجعه كننده به مركز ناباروري رويان
344
بررسي تغييرات ژنتيكي نواحي تنظيمي ژن ... و بررسي ميزان بيان اين ژن در بافت بيضه مردان
345
بررسي تغييرات ساختار سرمايه بر سود آوري بانك ملت
346
بررسي تغييرات ساختار موسيقايي قوم لر - مردم خرم آباد از دهه 60 تا كنون
347
بررسي تغييرات ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي آلياژ A380 پس از عمليات حرارتي سريع متناوب
348
بررسي تغييرات ساختار و دياگرام فاز برنج ها و برنج هاي سرب دار در انجماد غير تعادلي
349
بررسي تغييرات ساختاري تركيبات نانوكريستالي پايه Nb-Al در حين آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي
350
بررسي تغييرات ساختاري زئوليت هاي طبيعي در شرايط هيدروترمال
351
بررسي تغييرات ساختاري طرحهاي فرش كرمان﴿با تاكيد بر فرم حاشيه﴾
352
بررسي تغييرات ساختاري و طيفي مواد آلاييده به عناصر خاكي كمياب ناشي از تشكيل مراكز رنگي و گيراندازي الكترون پس از پرتودهي الكتروني
353
بررسي تغييرات ساختمان داخلي پارچه تافته تحت كشش يك محوري
354
بررسي تغييرات سايكوفيزيولوژيك مرتبط با استرس امتحان در ارزشيابي كيفي- توصيفي دانش آموزان ابتدايي شهر تهران
355
بررسي تغييرات سبكي در طراحي پوستر فيلم سينمايي ايران در پيوند با ويژگي هاي حاكم بر سينماي دهه 80
356
بررسي تغييرات سبكي در طراحي پوستر فيلم سينمايي ايران در پيوند با ويژگي هاي حاكم بر سينماي دهه 80
357
بررسي تغييرات سرولوژيك آنتي بادي هاي ضد B.pertussis, M.pneumonia و chlamydia در حجاج شهرستان يزد و ارتباط آنها با بيماري شبه سياه سرفه Pertussis like cough)
358
بررسي تغييرات سرولوژيك آنتي بادي هاي ضد B.pertussis, M.pneumonia و chlamydia در حجاج شهرستان يزد و ارتباط آنها با بيماري شبه سياه سرفه Pertussis like cough)
359
بررسي تغييرات سطح mRNA و پروتئين Sirtuin-3 در بافت ميوكارد موش هاي صحرائي جوان و پير هر دو جنس نر و ماده
360
بررسي تغييرات سطح پوشش برف و رواناب در حوضه آبي كوهرنگ
361
بررسي تغييرات سطح پوشيده از برف و برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS در حوزه آبخيز سد زاينده رود
362
بررسي تغييرات سطح سرمي فاكتور هاي استرس اكسيداتيو به دنبال سفيدكردن دندان با كاربامايدپراكسايد ۱۰٪
363
بررسي تغييرات سطح سرمي فسفات در بيماران سوختگي شديد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان ولايت بهمن ماه 1394 لغايت بهمن ماه 1395
364
بررسي تغييرات سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي در زنان مبتلا به سرطان پستان
365
بررسي تغييرات سطح سرمي ويتامين D در طول دوره يدرمان شكستگي تنه ي استخوان هاي فمور و تيبيا در بيماران بستري در بيمارستان پورسينا
366
بررسي تغييرات سطح كلسيم پس از تيروئيدكتومي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
367
بررسي تغييرات سطح كلسيم پس از تيروئيدكتومي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
368
بررسي تغييرات سطح ليپيدهاي پلاسما در موش هاي صحرائي تغذيه شده با مارگارين سخت
369
بررسي تغييرات سطح هورمون هاي تيروئيدي در شيرخواران و كودكان صرعي مصرف كننده فنوباربيتال مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور در نيمه دوم سال 1391
370
بررسي تغييرات سطحي پذيرفتاري مغناطيسي و برخي فلزات سنگين در اجزاء مختلف ذرات خاك در نواحي اطراف منطقه ي صنعتي فولاد مباركه اصفهان
371
بررسي تغييرات سطحي هدف تنگستني داغ در مقياس ميكرو و نانو در برابر برخورد يون هاي دوتريم و هليوم پرانرژي
372
بررسي تغييرات سطحي هدف تنگستني داغ در مقياس ميكرو و نانو در برابر برخورد يون¬هاي دوتريم و هليوم پرانرژي
373
بررسي تغييرات سطوح هورمون هاي تيروئيدي T4، TSH در نوزادان پره ترم تحت درمان با فنوباربيتال با وزن تولد زير 2500 در بيمارستان 17 شهريور
374
بررسي تغييرات سوئيچينگ بسته اي در گذر ازISDN باند باريك به ISDN ان باند پهن
375
بررسي تغييرات شاخص CPITN در طول دوران بارداري در مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 92
376
بررسي تغييرات شاخصهاي اسپيرومتريك در طول شيفت كاري در كارگران صنعت نساجي مواجه با الياف طبيعي
377
بررسي تغييرات شاخصهاي اسپيرومتريك در طول شيفت كاري در كارگران صنعت نساجي مواجه با الياف طبيعي
378
بررسي تغييرات شكل پلاسما و تاثير آن بر روي پارامترهاي پلاسما در تو كامك
379
بررسي تغييرات شكلي پارچه هاي چند محوري حلقوي تاري تحت تاثير نيروهاي خارجي
380
بررسي تغييرات شكلي در ايزوتوپهاي فرداربيوم در اسپين هاي بالا , Investigation of shape changes inodd-erbium isotopes at high spins
381
بررسي تغييرات شكلي مدار هيدروليك پوشش داده شده با بريد لوله اي هوشمند
382
بررسي تغييرات شيميايي حاصل از ميكروساختارهاي تناوبي ايجاد شده روي سطح پليمر CR39 توسط ليزر اگزايمر
383
بررسي تغييرات صفات فيزيولوژيك و عملكرد ده رقم گندم نان در دو رژيم آبياري
384
بررسي تغييرات صورت گرفته در خواص رنگ پذيري پشم و نايلون عمل شده با اسيد سولفاميك
385
بررسي تغييرات صورتبندي و تاثير وجود دو اتم نيترو‍‍ژن در سد انرژي و حالت فضا شيميايي صورتبنديهاي درگير حلقه هاي شش عضوي ناجور حلقه هگزا هيدروبيريميدين حين فرايند معكوس شدن حلقه
386
بررسي تغييرات ضخامت پوست پستان به وسيله اولتراسونوگرافي در بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت راديوتراپي بعد از ماستكتومي مراجعه كننده به بخش راديوتراپي بيمارستان رازي رشت در سال 1390
387
بررسي تغييرات ضخامت و اكوپاترن اندومتر در سيكلهاي متوالي درمان با كلوميفن
388
بررسي تغييرات ضريب پواسون در پارچه هاي پلي استر ميكروفايبر تحت عمليات تكميلي شستشو با سود
389
بررسي تغييرات ضريب دبي، دراثر تغييرات ضريب يكنواختي وتخلخل محيط متخلخل سرريزهاي دروني سدهاي سنگريزي با المان آببند دروني
390
بررسي تغييرات ضريب سرعت سيال در نشتي به روش غير مخرب آكوستيك اميشن
391
بررسي تغييرات ضريب شكست محيط در اثر پديده شكست اپتيكي و لايه برداري
392
بررسي تغييرات ضريب عكس العمل خاك با توجه به جهت بار ، ابعاد صفحه و عدد SPT براي خاكهاي دانه اي تهران
393
بررسي تغييرات طبيعي تپه هاي ماسه اي شرق جاسك ( پيمايش تپه هاي ماسه اي به وسيله RS و GIS در بازه زماني (1369-1383))
394
بررسي تغييرات ظاهر رنگي الياف پلي استر در اثر عمل با پرتو ليزر
395
بررسي تغييرات ظرفيت هاي تنفسي كارگران نساجي كارخانه يزد باف استان يزد
396
بررسي تغييرات ظهور شناسي چند گونه ي درختي و درختچه اي با استفاده از روشهاي توصيفي و تحليل كمي رنگ پديده ها
397
بررسي تغييرات عدد ‏BIS‏ و گشاد شدن مردمك پس از برداشتن كلامپ شرياني ‏متعاقب اتمام آناستوموز عروقي حين عمل جراحي پيوند كليه
398
بررسي تغييرات عدد فرود درامتداد جريانهاي طبيعي و ارتباط آن با هندسه مقاطع رودخانه
399
بررسي تغييرات عصب انعطاف پذيري فعاليت بنيان در مغز بازيگران دگرگونه گرا
400
بررسي تغييرات عمقي و سطحي برخي عناصرسنگين و پذيرفتاري مغناطيسي در خاك هاي منطقه صنعتي ذوب آهن اصفهان
401
بررسي تغييرات عملكرد دياستوليك قلب، در بيماران ESRD قبل و سه و شش ماه پس ازپس از پيوند كليه در بيمارستان رازي رشت از 1388- 1387
402
بررسي تغييرات عملكرد ذرت تحت تاثير اقليم در استان كرمانشاه
403
بررسي تغييرات عناصر فعال سوپر آلياژ A286 در طي ذوب مجدد با سرباره الكتريكي ﴿ESR)
404
بررسي تغييرات عوارض ژئومورفيكي پلاياي طبس با استفاده از داده هاي ماهواره اي چند زمانه و چند طيفي لندست وIRS
405
بررسي تغييرات عوامل آمادگي جسماني و پاسخ لاكتات خون به تمرين ايمپالس پس از سه هفته بي تمريني دردختران تكواندوكار نوجوان
406
بررسي تغييرات غبار ريزشي بر سطح شهر يزد در فصول زمستان 1391 و بهار 1392 و تعيين منشا احتمالي آن به روش آناليز تشخيص
407
بررسي تغييرات غلظت برخي فلزات سنگين در خاك حاشيه خيابان هاي شهر اصفهان
408
بررسي تغييرات غلظت نمونه بيولوژيكي درميكروكانال زيگزاگ با تغييرابعاد كانال و المان هاي سيال
409
بررسي تغييرات فاكتور خروجي در ميدان هاي كوچك و بسيار كوچك به منظور بهينه سازي دز در طراحي درمان به روش IMRT
410
بررسي تغييرات فاكتورهاي بيوشيمياي سرم خون در اثر تزريق سم عقرب همي اسكورپيوروس ليتوروس در خرگوش , the effect of scorpion)hemiscorpius lepturus( envenomation at different doses in experimental rabbits: electrocardiogram abnormalities and serum biochemical parameters changes
411
بررسي تغييرات فركانس شبكه ناشي از تغييرات باد
412
بررسي تغييرات فشار خون در بيماران مبتلا به هيپرتانسيون شرياني ناشي از هيپرتيروئيديسم اوليه ، قبل و بعد از درمان با لووتيروكسين (تحقيق آينده نگر به مدت يك سال )
413
بررسي تغييرات فشار موئينگي مخازن با پديده ترشوندگي
414
بررسي تغييرات فشار و سرعت قطار داخل تونل توسط نرم افزار FLUENT
415
بررسي تغييرات فشارخون در حين القا بيهوشي با فنتانيل در بيماراني كه تحت عمل CABG قرار گرفتند در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1377
416
بررسي تغييرات فصلي كميت و كيفيت اسانس شش گونه اكاليپتوس )E. melliodora, E. kingsmillii, E. dundasii, E. microcarpa, E. Stricklandii, E. largiflorens( در ايران
417
بررسي تغييرات فعاليت آنزيم پر اكسيداز درگياه عدس در خاك آلوده به مواد ارگانيك
418
بررسي تغييرات فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان و برخي صفات فيزيولوژيكي در شش رقم آفتابگردان تحت شرايط تنش خشكي
419
بررسي تغييرات فعاليت انزيم پكتيناز جدايه هاي جهش يافته قارچ Trichoderma reesei پرتو تابي شده با اشعه گاما
420
بررسي تغييرات فعاليت گلوتامات دهيدروژناز در موش هاي سوري در معرض دگزامتازون
421
بررسي تغييرات فيزيكوشيميايي فرآورده هاي گوشتي در طي توليد، فرآيند حرارتي و مدت نگهداري در انبار و بسته بنديهاي مختلف
422
بررسي تغييرات فيزيولوژيكي حاصل از تنش حياتي بين نماتد مولد غده و سه رقم گوجه فرنگي كلرادو،UC-105 و نمادور
423
بررسي تغييرات فيزيولوژيكي سيستم توليد مثل موش صحرايي (Rat) نر در اثر تجويز نيفوركسيم
424
بررسي تغييرات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي ميوه ارقام سيب لبناني زرد و قرمز در طي رسيدن و مقايسه انبارماني آن ها تحت تاثير تيمار اسيد ساليسيليك
425
بررسي تغييرات قانوني، قانون مجازات اسلامي قديم و جديد در بخش تعزيرات
426
بررسي تغييرات قانوني، قانون مجازات اسلامي قديم و جديد در بخش تعزيرات
427
بررسي تغييرات قند خون قبل ، حين و بعد از پمپ باي پس كارديو پو لمونر، در بيماران پيوند عروق كرونر شده طي سال 1376 در بيمارستان دكتر حشمت رشت
428
بررسي تغييرات قند خون و HbA1Cقبل و بعد از درمان ريشه كني عفونت هليكوباكترپيلوري در مبتلايان به ديابت شيرين تيپ 2
429
بررسي تغييرات قيمت سهام بر پايه شبكه هاي يادگيري عميق
430
بررسي تغييرات كاربردي اراضي و تاثير آن در رفتار هيدرولوژيك زير حوزه قلعه شاهرخ سد زاينده رود در طول دوره زماني 1381-1354
431
بررسي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از رگرسيون لجستيك
432
بررسي تغييرات كاربري اراضي شهري و عوامل موثر بر آن (نمونه موردي:شهرستان مراوه تپه)
433
بررسي تغييرات كاربري فضاي سبز در شهر كياكلا با استفاده از عكسهاي هوايي
434
بررسي تغييرات كاربيدهاي ريختگي فولاد ابزار ﴿تندبر﴾ در اثر حرارت
435
بررسي تغييرات كتاب رياضي (1)دبيرستان وتاثيرات آن برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان ساوه
436
بررسي تغييرات كراتومتريك پس از عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكوامولسيفيكاسيون
437
بررسي تغييرات كراتومتريك پس از عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكوامولسيفيكاسيون
438
بررسي تغييرات كراتومتريك پس از عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكوامولسيفيكاسيون
439
بررسي تغييرات كربوهيدراتهاي محلول و پارامترهاي رشد و نموي گياه سوركوم شيرين در پاسخ به تنش شوري
440
بررسي تغييرات كشش نخهاي تار در حين بافت با توجه به اندازه و موقعيت پل تار
441
بررسي تغييرات كل كربوهيدرات هاي غير ساختاري﴿TNC﴾گونه ﴿Bromus tomentellus﴾در دو مكان چراي سبك و سنگين در شهرستان سميرم
442
بررسي تغييرات كمي اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي از طريق تحليل جداول - داده - ستانده در اقتصاد ايران در دوره زماني 75 - 1348
443
بررسي تغييرات كمي غبار ريزشي شهر زاهدان (دي ماه 1393 تا خرداد 1394)
444
بررسي تغييرات كمي غبار ريزشي و تعيين برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي آن از دي ماه 1391 تا خرداد 1392 ﴿مطالعه موردي شهر اصفهان﴾
445
بررسي تغييرات كمي و كيفي منابع آب كارست حوضه قره سو
446
بررسي تغييرات كمي وپروليفراسيون درتخمدان موشهاي بالغ به دنبال مصرف تيوتپا وآگونيست هاي...
447
بررسي تغييرات كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در يك دوره 6 ماهه در شهرستان رشت
448
بررسي تغييرات كيفيت منابع آب زيرزميني مناطق مجاور مجتمع مس سرچشمه با استفاده از تكنيك زمين آمار
449
بررسي تغييرات گاف انرژي در نانو ذرات و آثار آن روي خواص فيزيكي , Investigation of energy gap change nanoparticles and its effects on physical properties
450
بررسي تغييرات گوناگون فردي،اجتماعي،خانوادگي ناشي از بارداري وزايمان
451
بررسي تغييرات لايت موتيف زيگفريد در پرده ي دوم اپراي زيگفريد
452
بررسي تغييرات لايت موتيف زيگفريد درپرده ي دوم اپراي زيگفريد
453
بررسي تغييرات ليتولوژيكي و خصوصيات ديناميكي و استاتيكي سنگ مخزن در ميدان نفتي شادگان با استفاده از نتايج پردازش داده هاي لرزه اي (VSP)
454
بررسي تغييرات مايع مغزي نخاعي در كودكان مبتلا به تشنج ناشي از تب مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور از سال 1382 تا 1383
455
بررسي تغييرات محتوي كتب درسي پايه اول ابتدايي به لحاظ انطباق با برنامه درسي ملي با رويكرد روانشناسي تربيتي .
456
بررسي تغييرات مرفولوژيكي و شيميايي خاكهاي منطقه زرين شهر و ارزيابي خصوصيات آنها جهت اضافه نمودن پساب فاضلاب
457
بررسي تغييرات مشخصات رفتاري خاك هاي ريز دانه با توجه به شرايط مختلف خشك كردن
458
بررسي تغييرات معنايي (گسترش ،حذف وكاهش ) نسبت به فارسي معياردر جلد يك تاريخ بيهقي
459
بررسي تغييرات معنايي،‌كاهش معنايي،دگرگوني معنايي و حذف) در تاريخ بلعمي نسبت به فارسي معيار
460
بررسي تغييرات مقاومتي ماسه در اثر تسليح با تراشه لاستيك مطالعه مدل فيزيكي توسط دستگاه سانتريفيوژ
461
بررسي تغييرات مكاني آرسنيك ، سلنيوم و واناديوم در اراضي صنعتي ، كشاورزي و شهري منطقه اصفهان
462
بررسي تغييرات مكاني خصوصيات فيزيكي و شيميايي ريز گردهاي استان كرمان، ايران
463
بررسي تغييرات مكاني روي، سرب، نيكل و كادميم در خاك هاي سطحي استان همدان
464
بررسي تغييرات مكاني عملكرد پتانسيل ذرت دانه اي در استان كرمانشاه با استفاده از مدل AquaCrop
465
بررسي تغييرات مكاني عملكرد محصول آفتابگردان در شرايط كم آبياري با استفاده از مدل AquaCrop-Gis
466
بررسي تغييرات مكاني فلورايد در خاك و آب هاي زيرزميني بخشي از اراضي استان مركزي
467
بررسي تغييرات منيزيم خون در طول مدت بستري در سوختگي هاي وسيع ﴿بيش از 20 درصد سطح بدن﴾
468
بررسي تغييرات منيزيم خون در طول مدت بستري در سوختگي هاي وسيع ﴿بيش از 20 درصد سطح بدن﴾
469
بررسي تغييرات مورفولژيكي گلبولهاي سفيد و قرمز خون در انواعي از لوسمي
470
بررسي تغييرات مورفولوژي و سختي سطح آلياژ استيل 316Lدراثرتابش‌دهي ليزري
471
بررسي تغييرات مورفولوژيكي ... در ارتباط با برخي شرايط اقليمي
472
بررسي تغييرات مورفولوژيكي و ارتباط آن با فرآيند هاي حاكم در رودخانه﴿ مطالعه موردي: رودخانه فيروزه-شاهجوب﴾
473
بررسي تغييرات مورفولوژيكي، بيوشيميايي و تركيبات اسانس گياه دارويي مرزه باغي در اثر آبياري با فاضلاب تصفيه شده
474
بررسي تغييرات موقعيت زبان و استخوان هايوئيد متعاقب درمان با دستگاه فانكشنال فرمند(II Fa)
475
بررسي تغييرات موقعيت زبان و استخوانها پوئيد متعاقب درمان با دستگاه فانكشنال فرمند﴿FA II)
476
بررسي تغييرات ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان طي ده سال گذشته
477
بررسي تغييرات ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان طي ده سال گذشته
478
بررسي تغييرات ميزان آنتي اكسيدانهاي برگ و ارتباط آنها با عملكرد گلرنگ تحت رژيم هاي مختلف رطوبتي
479
بررسي تغييرات ميزان متابوليت هاي ثانويه وفاكتورهاي فيزيولوژيك دوگياه plantago ovata و plantago psyllium تحت استرس خشكي وشوري
480
بررسي تغييرات ميكرو مورفولوژيكي و جمعيت ميكربي خاك پس از افزودن مواد زائد شهري و كشاورزي
481
بررسي تغييرات ميكرونوكلي سلولهاي جنسي مگس ميوه مديترانه اي در اثر پرتو گاما
482
بررسي تغييرات ميكرونوكلي سلولهاي جنسي مگس ميوه مديترانه اي در اثر پرتو گاما
483
بررسي تغييرات ميل تركيبي آنتي بادي بر عليه گيرنده لپتين بوسيله جهش هاي نقطه اي هدفمند و بررسي مولكولار اپيدميولوژي سويه هاي اسينتوباكترSPP و شيگلا سونه اي با روشهاي PCR-AP و PCR-RAPD و حساسيت ضد ميكروبي آنها
484
بررسي تغييرات نفوذ عمقي در قسمت هاي مختلف كرت هاي شاليزاري
485
بررسي تغييرات نفوذپذيري خاك در اثر مواد معلق موجود در آب در طرحهاي تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني
486
بررسي تغييرات نوار ساحلي عمان در كواترنر﴿از تنگه هرمز تا خليج گواتر﴾
487
بررسي تغييرات نوار قلب در بدو ورود و شش ساعت پس از بستري در بيماران دچار تشنج به دنبال مصرف ترامادول، در بيمارستان پورسيناي رشت طي سال 1397
488
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 3 ژن ميمق در جمعيت بيماران كلسترول بالاي فاميلي ايراني
489
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 4 و 5 ژن KIND1 در دو خانواده ايراني مبتلا به سندرم كيندلر
490
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 9 ازژن LDLRدرجمعيت مبتلايان هايپركلسترولمياي فاميلي مراجعه كننده به مراكز قلب استان يزد
491
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 9 ازژن LDLRدرجمعيت مبتلايان هايپركلسترولمياي فاميلي مراجعه كننده به مراكز قلب استان يزد
492
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزوهاي 1 و 2 ژن NKX2.1 و ژن هاي tRNA Lys,Gly ميتوكندريايي در بيماران مبتلا به كم كاري تيروئيد مادرزادي
493
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي در اگزون 1 ژن NKX2.6 در بيماران مبتلا به نقايص قلبي مادرزادي (CHD)
494
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي در اگزون ۲ ژن NKX2-5 در بيماران مبتلا به نقايص قلبي مادرزادي
495
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي ژن CITED2 در بيماران ايراني مبتلا به نقصهاي مادرزادي قلبي (CHD)
496
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي ژن GATA4 در بيماران ايراني مبتلا به نقص هاي مادرزادي قلبي (CHD)
497
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي ژنهاي tRNAي آرژنين، ترئونين و پرولين ميتوكندريايي در بيماران مبتلا به ميوتوني غير ديستروفيك
498
بررسي تغييرات نوكلوتيدي اگزون 2 ژن KIND1 در سه خانواده مبتلا به سندرم كيندلر
499
بررسي تغييرات نيتريك اكسايد هواي بازدمي و آزمون هاي عملكرد ريوي قبل و بعد از شيفت ِكاري در كارگران صنعت نساجي
500
بررسي تغييرات نيتريك اكسايد هواي بازدمي و آزمون هاي عملكرد ريوي قبل و بعد از شيفت ِكاري در كارگران صنعت نساجي
501
بررسي تغييرات نيروي كششي در مهارها تحت شرايط استاتيكي با توجه به تغيير شكل سيستم و طراحي و برنامه ريزي ساخت مدل مناسب آزمايشگاهي
502
بررسي تغييرات هماتولوژي و هيستولوژي ناشي از تجويز طولاني مدت كتامين با دوز تحت بيهوشي در رت
503
بررسي تغييرات هموديناميك بعد از اندآرتركتومي كاروتيد در بيماران مبتلا به تنگي شريان كاروتيد در بيمارستان رازي رشت طي سال‌هاي 95-1385
504
بررسي تغييرات هموديناميك درناژ وريدي مغز در بيماران دچار MULTIPLE SCLEROSISدر مقايسه با گروه كنترل
505
بررسي تغييرات هموديناميكي و كلينيكي در اهداءكنندگان خون در هفته اول پس از اهداء خون
506
بررسي تغييرات هموگلوبين در بيماران بستري در بخش مراقبت¬هاي ويژه بيمارستان¬هاي رازي و پورسيناي شهر رشت بين سال¬هاي 1395-1398
507
بررسي تغييرات هورمون TSH وآنزيم هاي كبدي ALP,AST,ALT درمادران باردارمراجعه كننده به مركز جامع سلامت نواب صفوي در سال 1394
508
بررسي تغييرات هورمون لپتين در زنان با درجات مختلف چاقي
509
بررسي تغييرات هورمونهاي تيروئيدي در بيماران با سكته قلبي بستري شده درC.C.U
510
بررسي تغييرات هورمونهاي تيروئيدي در بيماران با سكته قلبي بستري شده درC.C.U
511
بررسي تغييرات هويتي و فرهنگي افرادِ شاغل در بازارچههاي مرزي (مطالعهي موردي: بازارچهي مرزي سومار استان كرمانشاه)
512
بررسي تغييرات هيدروژئومورفولوژي حوضه رودخانه كُنجان چَم با تأكيد بر تغييرات بستر رودخانه
513
بررسي تغييرات هيستوپاتولوژيك معده در بيماران مبتلا به متاپلازي روده اي (Intestinal Metaplasia) پس از گذشت حداقل يك سال در استان گيلان
514
بررسي تغييرات هيستومورفومتري دوازدهه در رت ها طي بارداري و شيردهي
515
بررسي تغييرات هيستومورفومتري طحال و سلول‌هاي خوني در رت‌ها طي بارداري و شيردهي
516
بررسي تغييرات هيستومورفومتري مغز استخوان و سلول هاي خوني رت هاي باردار و شيرده
517
بررسي تغييرات و پيش بيني آينده توسعه شهري كاشان با استفاده از روش هاي CA - Markov و ژئومد
518
بررسي تغييرات و تحولات حجاب از پيروزي انقلاب تا كنون
519
بررسي تغييرات و روند بارندگي در فصول مختلف در دشت يزد- اردكان
520
بررسي تغييرات و مقايسه الكتروكارديو گرافي ايسكميو انفاركتوس ميو كارد قبل وبعد از عمل جراحي غير قلبي در بيماران بالاي 40 سال
521
بررسي تغييرات و مقايسه الكتروكارديوگرافي ايسكمي و انفار كتوس ميو كارد قبل و بعد از عمل جراحي غير قلبي در بيماران بالاي 40 سال بستري در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي شهيد دكتر رهنمون و افشار يزد
522
بررسي تغييرات ولتاژ بر كيفيت لايه سبك حاصل از الكتروريسي
523
بررسي تغييرات ولتاژ شكست و مقاومتهاي سطحي و حجمي پلي اتيلن هاي سبك و سنگين در اثر تابش پرتو الكتروني 10 MeV
524
بررسي تغييرات ولتاژ-جريان در تخليه الكتريكي با مانع دي الكتريك
525
بررسي تغييرات ويژگي¬هاي غيرخطي امواج مغزي در روند درمان نروفيدبك كودكان مبتلا به نقص توجه - بيش فعالي
526
بررسي تغييراتكالبدي -فيزيكي مادرشهر اروميه برسكونتگاه هاي روستاهاي پيرامون
527
بررسي تغييرپذيري آواهاي منظر﴿ Soundscape) و متريك هاي سيماي سرزمين در امتداد گراديان شهري - طبيعي در بخش مركزي استان اصفهان
528
بررسي تغييرپذيري پارامترهاي يك مدل EMG-محور در حركت خم و راست كردن آرنج: استفاده از رويكرد هيل-محور در مدل سازي
529
بررسي تغييرپذيري فاصله اي برخي از مشخصات خاك و تعيين درجه همبستگي روشهاي مختلف عصاره گيري
530
بررسي تغييرشكل تير I شكل از جنس آلومينيوم ريخته گري شده به روش المان محدود و مقايسه آن با داده هاي تجربي
531
بررسي تغييرشكل هاي جوشي و روش هاي كاهش آنها در سازه هاي جوشي
532
بررسي تغييرشكل هاي ناشي از جوشكاري ورق هاي فولادي تخت تقويت شده براساس آنتروپي
533
بررسي تغييرشكل هاي ناشي ازجوش ذوبي در ورق هاي استفاده شده دركشتي
534
بررسي تغييرلت اقليمي (دماوبارش )بر دبي رودخانه شهر چاي اروميه طي 30سال اخير
535
بررسي تف جوشي آلياژ نيكل - مس حاصل از آلياژسازي مكانيكي ،در مايكروويو
536
بررسي تفاضلي و غيرتهاجمي عملكرد ريه ها
537
بررسي تفاوت آراي ميرزاي نائيني و امام خميني در زمينه مشروعيت دولت در اسلام
538
بررسي تفاوت آموزش بزرگسالان با دانش آموزان معمولي از نگرش دبيران دبيرستانهاي دخترانه ميبد
539
بررسي تفاوت آموزش سنتي و هوشمند در مدارس ايران
540
بررسي تفاوت اتومبيل هاي سبك با اتومبيلهاي سنگين
541
بررسي تفاوت اثر دو روش آموزش تقويت بر يادگيري مطالب راجع به باز يافت زباله و نظافت شهري در دانش آموزان پسر دبيرستان
542
بررسي تفاوت احساس تنهايي دختران وپسران مقطع تحصيلي راهنمايي شهرستان رامسر درسال تحصيلي 83-82
543
بررسي تفاوت ارزشي خانواده سنتي و خانواده مدرن
544
بررسي تفاوت انتشار دي اكسيد كربن در بخش حمل و نقل استان هاي ايران: رهيافت رگرسيون چندك
545
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي بين دانشجويان خانم متاهل ومجرد دانشگاه.
546
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل 18 تا 30 سال
547
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل دانشگاه تربيت معلم
548
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل دانشگاه علامه طباطبايي در سال 93
549
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل دانشگاه ملارد
550
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجردو متاهل دانشگاه ملارد
551
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان دختر مجرد و متأهل دانشگاه پيام نور طبس
552
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور شهر جعفريه
553
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان مرد مجرد و متاهل 18تا30سال دانشگاه پيام نورمركز بوشهر
554
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي دربين دانشجويان خانم مجردو متاهل 18تا30 سال دانشگاه آباد در سال 88-87
555
بررسي تفاوت بين سطح سلنيوم خون در مبتلايان به گواتر ساده و گروه كنترل و ارتباط آن با تست هاي تيروئيدي
556
بررسي تفاوت بين صفات شخصيتي در افراد معتاد به كريستال وعادي
557
بررسي تفاوت بين ناهنجاري هاي پايين تنه در برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دانش آموزان دخترمقاطع راهنمايي ومتوسطه شهر اسلام آباد غرب
558
بررسي تفاوت بين نسلي در كاربرد گويش بيرجندي
559
بررسي تفاوت بين نسلي در كاربرد واژگان كردي كرمانشاهي در روستاي گرمابسرد دماوند
560
بررسي تفاوت بين‌ نسلي در كاربرد گويش بيرجندي
561
بررسي تفاوت پايداري اجزاي نقدي سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
562
بررسي تفاوت تاثير واگذاري تدريجي و بلوكي سهام در فرآيند خصوصي‌سازي شركت‌هاي فعال در صنايع بيمه و بانك
563
بررسي تفاوت تصوير بدن بين زنان متأهل شاغل و خانه دار
564
بررسي تفاوت جنسيت در بازگشت عملكرد خودبخودي نخاع در موشهاي صحرايي دچار ضايعه نخاعي به روش كرايو
565
بررسي تفاوت خستگي ناشي از تمرينات قدرتي و سرعتي
566
بررسي تفاوت در اختيار، مسئوليت و پاسخگويي مديران پروژه كارفرما، مشاور و پيمانكار با تكيه بر توسعه پايدار
567
بررسي تفاوت در اندازه گيري ميزان GFR بر اساس Creatinine اندازه گيري شده نمونه سرم افراد سالم توسط روش jaffe در آزمايـشــگاههاي مختلف سطح شهر رشت و مقايسه آن با روش كالبيره شده jaffe
568
بررسي تفاوت ديدگاه هاي فيلمنامه نويسان زن و مرد در تقابل با موضوع مشترك زن در سينما
569
بررسي تفاوت ديدگاه هاي معلمان و دانش آموزان در زمينه ي شاخص هاي تدريس اثر بخش علوم تجربي پايه ي ششم ابتدايي شهر اصفهان
570
بررسي تفاوت رفتار زباني معلمان زن در مدارس سقز
571
بررسي تفاوت زندگي زناشويي خانواده هاي زنان شاغل وخانه دار در شهر قم
572
بررسي تفاوت سطح سلامت روان دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور اهواز
573
بررسي تفاوت سلامت روان در زنان شاغل و غير شاغل شهر بجنورد
574
بررسي تفاوت شخصيتي ميان دختران دبيرستاني داراي مادران شاغل و خانه دار
575
بررسي تفاوت شيوع خواب آلودگي روزنامه در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و مقايسه نمره افراد خواب آلوده با اعتقادات آنها در دانشگاه يزد
576
بررسي تفاوت قدرت ، استقامت و انعطاف پذيري عضلات كمربند كمري لگني دانش آموزان 21 تا 41 ساله داراي قوس كمري طبيعي و افزايش يافته
577
بررسي تفاوت كيفيت آموزشي بين مدارس دولتي و مدارس غير انتفاعي مقطع متوسطه شهرستان شهرضا
578
بررسي تفاوت مديريت اسلامي ومديريت غربي
579
بررسي تفاوت مسئوليت كيفري زن و مرد در فقه و حقوق موضوعه ايران
580
بررسي تفاوت ميان ياد آوري كلمات عمومي و كلمات اختصاصي انگليسي در بين داننش آموزان ايراني دوره متوسطه
581
بررسي تفاوت ميزان دينداري ( مطالعه موردي دانشجويان ، غير دانشجويان )
582
بررسي تفاوت نفوذ مويينگي آب در جهت افقي و عمودي پارچه پنبه اي با بافت تاري - پودي
583
بررسي تفاوت نگرش زنان بيسواد و باسواد نسبت به ميزان باروري
584
بررسي تفاوت نگرش زنان و مردان تحصيل كرده و نكرده نسبت به فرآيند مشاوره راهنمايي
585
بررسي تفاوت نگرش مردان معتادوغيرمعتادنسبت به شيوه هاي فرزند پروري والدينشان درشهرستان شاهرود
586
بررسي تفاوت ها و تشابهات بازيگري مونو درام در تئاتر و سينما
587
بررسي تفاوت ها و تشابهات بازيگري مونودرام در تئاتر و سينما
588
بررسي تفاوت هاي بتن خودتراكم و معمولي از نظر برخي پارامترهاي مقاومت و دوام
589
بررسي تفاوت هاي بين اسانس استخراج شده از عرق هاي سه گونه آويشن كاشته شده در استان سمنان
590
بررسي تفاوت هاي جغرافيايي خفاش گوش موشي كوچك ( Myotis blythii) در كوههاي زاگرس بر اساس خصوصيات مورفولوژيك و ماركرهاي مولكولي
591
بررسي تفاوت هاي جنسيتي در سوء مصرف مواد وميزان پاسخگويي به درمان
592
بررسي تفاوت هاي خواص فيزيكي و مكانيكي پشت و روي پارچه پشم / پلي استر
593
بررسي تفاوت هاي سبك نحوي زنانه و مردانه در اثر (( سووشون )) سيمين دانشور و (( سه تار )) جلال آل احمد
594
بررسي تفاوت هاي شخصيتي بين افراد داراي سبك دلبستگي ايمن وناايمن
595
بررسي تفاوت هاي كيفي پوشاك ايراني و غيرايراني از ديدگاه مصرف كنندگان داخلي (مطالعه موردي پيراهن مردانه)
596
بررسي تفاوت هاي گفتار زنان و مردان در جامعه ي زباني كازرون و تفاوت هاي اين گونه ها با گونه ي معيار زبان فارسي (بر اساس نظريه ي ليكاف و لباو)
597
بررسي تفاوت هوش هيجاني شعرا وافراد عادي.
598
بررسي تفاوت هوش هيجاني كودكان مادران دلبسته ايمن وكودكان مادران دلبسته ناايمن در شهرستان كاشان
599
بررسي تفاوت ويژگيهاي شخصيتي معلمان موفق و ناموفق
600
بررسي تفاوت يا مقايسه دختران ورزشكار و غير ورزشكار دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 1 اهواز در سال تحصيلي 80-81
601
بررسي تفاوت يا مقايسه دختران ورزشكار و غيرورزشكار دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 1 اهواز در سال تحصيلي 80-81
602
بررسي تفاوتها در پيشبرد و اعتلاي مديريت مبتني بر ارزش با تاكيد بر نقش مديران ارشد مالي
603
بررسي تفاوتهاي جنسي در اضطراب اجتماعي جوانان
604
بررسي تفاوتهاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان
605
بررسي تفاوت‏هاي جنسيتي در آموزه‎هاي اسلامي و دلالت‎هاي تربيتي آن
606
بررسي تفاوتهاي جنسيتي سبكهاي هويت و تعهد در دانشجويان دامغان
607
بررسي تفاوتهاي جنسيتي مرتبط با نوع و ميزان مشكلات انضباطي در كلاسهاي زبان انگليسي
608
بررسي تفاوتهاي رفتار پرخاشگرانه در دانشچويان خانم با حداقل پنج سال بعد از تاهل و سن 20 تا 30 سال در مقايسه با دانشجويان دختر مجرد در همان محدوده سني در دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 83 - 82
609
بررسي تفاوتهاي سوئيچ ثابت به سوئيچ متحرك
610
بررسي تفاوتهاي شخصيتي (درونگرايي - برونگرايي )دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علمي كاربردي ساري
611
بررسي تفاوتهاي شخصيتي بين افراد داراي سبك دلبستگي ايمن و ناايمن بين دانش آموزان دوره متوسطه مركز بلداجي
612
بررسي تفاوتهاي شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد و شرح ابن ميثم در تفسير مواضع تاريخي نهج البلاغه
613
بررسي تفاوتهاي قاعده مند در تلفظ واژه هاي مشترك كردي روانسري و فارسي بر اساس واج شناسي زايشي
614
بررسي تفاوتهاي موجود شرايط كاركرد موتور در زمان تست گرم و در طول كار خودرو
615
بررسي تفجوشي پودرهاي آهني و تاثير فسفر بر آن با استفاده از اندازه گيري مقاومت الكتريكي
616
بررسي تفسير عملكرد تانكر بارج 1000 تني به كرين بارج 350 تني
617
بررسي تفسير نيچه از ميمسيس در هنرهاي آپولوني عصر هلني
618
بررسي تفسيري اسلوب لقد در قرآن با تكيه بر تفسير الميزان
619
بررسي تفصيلي چند نمونه از گياهان دارويي ايران
620
بررسي تفصيلي قرار ترك محاكمه در ايين دادرسي كيفري
621
بررسي تفكر اشراقي درفلسفه ابن سينا
622
بررسي تفكر انتقادي در معلمان ابتدايي مشهد
623
بررسي تفكر انتقادي و دلالتهاي آن براي آموزش و يادگيري
624
بررسي تفكر خلاق و رابطه آن با موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد گرگان در سال تحصيلي نيمسال اول95 - 94
625
بررسي تفكر مذهبي در اشعار مصطفي رحماندوست
626
بررسي تفكر و عقلانيت از ديدگاه پيامبر اكرم ( ص ) و امام علي ( ع )
627
بررسي تفكرات حاكم بر طراحي و نقش پردازي فرش در دوران اسلامي﴿ همراه با بررسي سير تحول و تطور فرمي نقش بته﴾
628
بررسي تفكرات غيرمنطقي وبروز افسردگي در دانشجويان دختر و پسر شهرستان سيرجان در سال تحصيلي 94-95
629
بررسي تفكرات و روشهاي كارآفرينان ايراني(شهر شيراز)
630
بررسي تفكيك تمايلي DNA پلاسميدي در سيستم‌هاي دوفازي آبي
631
بررسي تفكيك خسارات ناشي از عدم النفع از خسارات وارده به منا فع در فقه و حقوق موضوعه
632
بررسي تفوت اراي ميرزاي نائيني و امام خميني در زمينه مشروعيت دولت در اسلام
633
بررسي تقابل آزمندي و قناعت در شاهنامه ي فردوسي
634
بررسي تقابل ساخت توزيع اطلاعات و ساخت هاي نحوي در فارسي و انگليسي و اثرات آن در ترجمه
635
بررسي تقابل عكاسانه با ارزش¬هاي فرهنگي طبقه¬ي متوسط ايالات متحده در دو دهه ي 50 و 60 در آثار رابرت فرانك و دايان آربوس
636
بررسي تقابل مهرورزي و بي مهري در بخش پهلواني شاهنامه بر اساس نظريه ي استرنبرگ
637
بررسي تقابل مودها در ارتعاشات غير خطي - غير صفحه اي تيرهاي داراي نقص هندسي و بدون كشيدگي صفحه وسط
638
بررسي تقابل هاي دوگانه در اشعار محمدرضا عبدالملكيان
639
بررسي تقابل هاي دوگانه در شعر آييني احمد عزيزي
640
بررسي تقابل هويت هاي ژئوكالچري در منطقه خاورميانه (مطالعه موردي ايران، تركيه و عربستان)
641
بررسي تقارن هاي ريسمان پولياكوف در فرمول بندي هاميلتوني
642
بررسي تقارن هاي لي براي متريك هاي ريماني و برخي از كاربردهاي ان رد فيزيك
643
بررسي تقارن هاي مقدماتي به روش ابرگيموف براي معادلات گرما
644
بررسي تقاضا براي بيمه هاي اختياري در سبد مصرفي خانوار كاركنان نيروهاي مسلح
645
بررسي تقاضاي حمل و نقل كالا در استان گلستان
646
بررسي تقديم و تاخير آيات قرآن كريم در تفسير الميزان
647
بررسي تقريب معادلات تابعي در فضاهاي تعميم‌يافته فازي
648
بررسي تقريب معادلات ديفرانسيل جزئي تصادفي با استفاده از روش هاي تفاضل متناهي
649
بررسي تقش مسئوليت اجتماعي سازمان و تاثير آن در جايگاه يابي رقابتي شركت گلستان
650
بررسي تقليد تاخيري ( ياد آوري دراز مدت ) در كودكان 21 - 14 ماهه
651
بررسي تقويت اثر داروهاي شيمي درماني سيس پلاتين و كارفيلزوميب توسط ليستريوليزين O نوتركيب در رده¬هاي سلولي A2780S و A2780CisR سرطان تخمدان
652
بررسي تقويت اثر داروي شيمي درماني متوتركسات توسط ليستريولايزين Oمهندسي شده براي PHخنثي بر سرطان پستان انساني(رده سلولي MCF-7)
653
بررسي تقويت برشي با استفاده از ميله هاي GFRP در تيرهاي بتني ساخته شده با ميلگرد خمشي GFRP
654
بررسي تقويت برشي تيرهاي بتني با ميلگرد FRP به روش كاشت نزديك به‌ سطح اصلاح‌شده
655
بررسي تقويت خمشي تيرهاي بتن سبك مستطيلي با استفاده از ورقGFRP
656
بررسي تقويت ضريب انتقال گرماي چگالش در حضور ميدان الكتريكي
657
بررسي تقويت كنندگي فيبر حفره دار اربيومي با استفاده از مد اصلي انتشار
658
بررسي تقويت كنندگي فيبر كريستال فوتوني مثلثي آلاييده به ايتربيم و حل معادلات نرخ متناظر
659
بررسي تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري استان خوزستان
660
بررسي تقويمهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
661
بررسي تقيه و ابعاد آن از ديدگاه عامه و خاصه
662
بررسي تك گويي در سه دفتر اول مثنوي
663
بررسي تك لايه هاي خودسامان 5-آمينو-2-مركاپتو بنزوايميدازول و 6 آمينو-2-مركاپتوبنزوتيازول به عنوان بازدارنده خوردگي مس
664
بررسي تك موجها و كاربردهاي آن در مكانيك سيالات
665
بررسي تكامل خاك ها و تعيين منشا و سن يابي رسوبات سيلتي در لندفرم هاي اطراف مشهد
666
بررسي تكامل ريشه دندان با استفاده از ماتريكس معدني استخوان در دندانهاي نابالغ گربه
667
بررسي تكامل شخصيت قهرمان در منطق الطير
668
بررسي تكامل كودكان 18 ماهه با سابقه زردي نوزادي در مقايسه با كودكان بدون سابقه زردي
669
بررسي تكامل كودكان 18 ماهه با سابقه زردي نوزادي در مقايسه با كودكان بدون سابقه زردي
670
بررسي تكثير سلول هاي پيش ساز عصبي PC12 بر روي داربست هاي نانوليفي الكتروريسي شده مبتني بر PLGA
671
بررسي تكرار جرم در حوزه قضايي شهر كرمانشاه
672
بررسي تكرار جرم در سوابق قانون گذاري كيفري ايران و مقايسه با قانون مجازات اسلامي 92
673
بررسي تكرارپذيري دستگاه Spectral domain Cirrus-HD OCT در اندازه گيري ضخامت لايه ي فيبر عصبي شبكيه در چشم بيماران مبتلا به گلوكوم
674
بررسي تكرارپذيري نتايج حاصل از نمونههاي فيوز شده در دستگاه فيوزينگ مداوم
675
بررسي تكرارپذيري ويژگي هاي راديوميكس استخراج شده تصاوير اسپكت قلبي در فرآيند جمع آوري و بازسازي تصاوير به روش مطالعه فانتومي
676
بررسي تكراركننده در شبكه GSM
677
بررسي تكرّر مقادير ‌ويژه‌ي ماتريس‌هاي وابسته به گراف‌ها
678
بررسي تكريم ارباب رجوع و مشتري مداري در سازمانهاي دولتي قم
679
بررسي تكفير از نظر مذاهب اسلامي , study excommunication in the islamic religion
680
بررسي تكليف شب در يادگيري مطلوب مقطع ابتدايي
681
بررسي تكميل دافع حشرات پارچه پنبه اي توسط مواد طبيعي
682
بررسي تكميل قليايي الياف اكريليك و بهينه كردن شرايط
683
بررسي تكنوازي هاي تار استاد محمد رضا لطفي در آلبوم همنوازان شيدا يادواره استاد برومند
684
بررسي تكنولو‍‍‍زي تبديل گاز به مايع
685
بررسي تكنولوژي MPLS مزايا و قابليت هاي MPLS پيكربندي MPLS VPN
686
بررسي تكنولوژي RFID
687
بررسي تكنولوژي آزمايشگاه بر تراشه
688
بررسي تكنولوژي آموزشي و تاثير آن در نظام آموزش از راه دور پيام نور در منطقه بوشهر
689
بررسي تكنولوژي ارتباطات ميدان نزديك
690
بررسي تكنولوژي بافندگي ابريشم فيلامنتي
691
بررسي تكنولوژي بتن پودري واكنشي ﴿RPC﴾ و اثر توام ميكرو سيليس و نانو سيليس بر آن
692
بررسي تكنولوژي بستهبندي دارو در جهان و مقايسه با وضعيت موجود در ايران
693
بررسي تكنولوژي بكار رفته در كنترل كشش نخ ها در چله پيچي و ساخت يك مدل جهت كنترل كشش
694
بررسي تكنولوژي بلوتوث و شبيه سازي سيستمي فرستنده آن
695
بررسي تكنولوژي توليد حلوا ارده سنتي و صنعتي
696
بررسي تكنولوژي توليد نخ از الياف پشم ايران در ريسندگي اصطكاكي
697
بررسي تكنولوژي چاپ فلكسوگرافي
698
بررسي تكنولوژي چرخه جذبي ليتم برمايد - آب
699
بررسي تكنولوژي ساخت بدنه ، بال و دم هواپيما
700
بررسي تكنولوژي ساخت بيو سراميك ها و كاربرد آن در ساخت مواد دنداني
701
بررسي تكنولوژي ساخت سنسورهاي پيزو سراميك
702
بررسي تكنولوژي ساخت غشا‌ها و كاربرد آن در صنايع مختلف
703
بررسي تكنولوژي ساخت قطعات فلزي صنايع هوافضا به روش براده برداري با تاكيد خاص بر نرم افزار TEC CCS
704
بررسي تكنولوژي ساخت مكانيزم هاي تخريب و محافظت آثار تاريخي سربي
705
بررسي تكنولوژي شبكه هاي بي سيم واي فاي
706
بررسي تكنولوژي فركانس راديويي فناوري RFID
707
بررسي تكنولوژي مديريت فشار حفاري (MPD) و مطالعه موردي آن در مخازن نفت و گاز
708
بررسي تكنولوژي نمونه سازي سريع و دقت و پايداري ابعادي و روش SLA
709
بررسي تكنولوژي هاي استفاده از گاز كربن دي اكسيد جهت توليد مواد پتروشيميايي
710
بررسي تكنولوژي هاي جديد در استحكام بخشي سازه هاي خشتي (نمونه موردي مرمت و احياء خانه خطيبي سمنان)
711
بررسي تكنولوژي هاي شبكه قدرت هوشمند
712
بررسي تكنيك Aerobraking در ورود ماهواره به مدار سياره
713
بررسي تكنيك EMDR بر روي افراد داراي سوء استفاده جنسي در شهرستان گرگان در سال 1391
714
بررسي تكنيك اسلايد روي سازهاي ايراني
715
بررسي تكنيك اسمبلاژدر پوستر هاي ميشل باتوري
716
بررسي تكنيك اكسيد زدائي از سطح ورقهاي آلياژ آلومينيوم به روش Arc cleaning در جوشكاري مقاومتي نقطه جوش
717
بررسي تكنيك ايربراش
718
بررسي تكنيك ايربراش
719
بررسي تكنيك بافت و نقوش شيشه در مه به منظور احياء آن
720
بررسي تكنيك جديد رنگرزي كالاي پشم/ پلي استري با استفاده از ليپوزوم
721
بررسي تكنيك ساخت سفال هاي دوره نوسنگي و دوره مس سنگي(دوره فرهنگي باكون) تپه رحمت آباد فارس بر اساس مطالعات باستان سنجي
722
بررسي تكنيك فرم دادن انفجاري
723
بررسي تكنيك فرم و نقوش سفال دوره سلجوقي
724
بررسي تكنيك فرمي چند كنشي در كارگرداني تئاتر براساس پلي فوني در موسيقي
725
بررسي تكنيك فرمي چندكنشي در كارگرداني تئاتر براساس پلي فوني در موسيقي
726
بررسي تكنيك كولاژ درگرافيك
727
بررسي تكنيك متامورف در آثار ريموند كرومه با تأكيد بر تمهيدات خطي
728
بررسي تكنيك نقاشيهاي جمال الدين بهزاد(طراحي ،رنگ ،قلم گيري،ساخت و ساز)
729
بررسي تكنيك نقاشيهاي ديواري چهلستون و عالي قاپو ( مينياتورهاي بزرگ )
730
بررسي تكنيك نقاشيهاي ديواري چهلستون وعالي قاپو ( مينياتورهاي بزرگ )
731
بررسي تكنيك نقاشيهاي كمال الدين بهزاد(طراحي ،رنگ ،قلم گيري،ساخت و ساز)
732
بررسي تكنيك ها و مفاهيم هنر بدن در آثار نمايشي پست مدرن با تمركز بر آثار پينا باوس
733
بررسي تكنيك ها و مفاهيم هنر بدن در آثار نمايشي پست مدرن با تمركز بر آثار پينا باوس
734
بررسي تكنيك هاي آهنگ سازي بارتوك ،در جهت استفاده از امكانات موسيقي ايران ﴿ مطالعه موردي : موسيقي محلي ﴾
735
بررسي تكنيك هاي اجرايي در ضربي نوازي هاي كيهان كلهر
736
بررسي تكنيك هاي استخراج حداكثرتوان سلولهاي خورشيدي
737
بررسي تكنيك هاي بررسي مدل
738
بررسي تكنيك هاي پيش از چاپ، چاپ و پس از چاپ، چاپ روتوگراوور
739
بررسي تكنيك هاي تزئين روي فراورده هاي سراميكي ايران درحال حاضر
740
بررسي تكنيك هاي جلدسازي و اجراي چند نمونه بر اساس آنها
741
بررسي تكنيك هاي چاپ دستي در تبليغات
742
بررسي تكنيك هاي دست راست و تاثير آن در توليد صداي گيتار كلاسيك
743
بررسي تكنيك هاي عارضه يابي سيستم هاي لجستيكي
744
بررسي تكنيك هاي عامل گرا در مهندسي نرم افزار
745
بررسي تكنيك هاي فشرده سازي صوت و ساخت كارت صوتي
746
بررسي تكنيك هاي گسترش يافته پيانو توسط برخي ار آهنگسازان نيمه دوم قرن بيستم
747
بررسي تكنيك هاي گسترش يافته ترمپت از ( 2000 - 1900 )
748
بررسي تكنيك هاي گسترش يافته ويولن در منتخبي از آثار لوچيانو بريو و گئورگي ليگتي
749
بررسي تكنيك هاي مديريت ريسك و پياده سازي FMEA در شركت ميهن تك
750
بررسي تكنيك هاي معاصر ساز فاگوت ( مطالعه موردي مولتي فونيك ها )
751
بررسي تكنيك هاي موثر در كاهش و افزايش سطح مقطع راداري اهداف و كاربرد آن در جنگ الكترونيك
752
بررسي تكنيك هاي نوين ساكسفون در نيمه ي دوم قرن بيستم
753
بررسي تكنيك هاي هنري درعكاسي ديجيتال وارتباط آن در گرافيك
754
بررسي تكنيك هاي هوش تجمعي و ارائه يك روش بهينه براين اساس در سيستم هاي تشخيص نفوذ.
755
بررسي تكنيك و ساخت لعابهاي احيايي ﴿لاستر﴾
756
بررسي تكنيك‌ها و ابزارهاي فرآيند كاوي و به كارگيري آن در تحليل سابقه‌هاي امنيتي سيستم‌ها
757
بررسي تكنيكها و امكانات اجرائي تار
758
بررسي تكنيكهاي بازيگري در تئاتر و سينما
759
بررسي تكنيكهاي تزئين روي فراورده هاي سراميكي ايران در حال حاضر
760
بررسي تكنيكهاي تصوير برداري درايمپلنتهاي دنداني و ارائه تصاوير راديوگرافي چند بيمار
761
بررسي تكنيكهاي كاهش نيروي بازدارنده در موتور سنكرون خطي مغناطيسي دائم به روش المان محدود
762
بررسي تكنيكهاي مختلف در روش انتشار پرتو ﴿BPM﴾براي محاسبه تحول مدلهاي الكترو مغناطيسي در موجبرهاي نوري
763
بررسي تكنيكهاي نوين پدال گيريساز پيانو و كاربرد آن در راپسودي شماره 2 اپوس 79 يوهان برامس
764
بررسي تكنيكي تصوير سازي به روش كميك استريپ
765
بررسي تكنيكي تصوير سازي به روش كميك استريپ
766
بررسي تكنيكي تصوير سازي در كتاب هاي كودك ونوجوان
767
بررسي تكنيكي تصوير سازي در كتاب هاي كودك ونوجوان
768
بررسي تكوين ميكروگامتوفيت و مگاگامتوفيت درAgeratum houstonianum Mill
769
بررسي تكويني ميكروگامتوفيت و مگاگامتوفيت درprimula vulgaris
770
بررسي تكيه گاههاي مخازن استوانه اي قائم
771
بررسي تلاش نقاشان معاصر ايران براي پيوند با گذشته تصويري خويش
772
بررسي تلاش هاي محدثان مكتب قم وبغداد درقرن سوم ونقد و بررسي كتاب مدرسه قم وبغداد آندره نيومن
773
بررسي تلثير طول و زاويه سطح شيبدار بر ريز ساختار چدن نشكن
774
بررسي تلرانس ابعادي در ساخت زير دريايي
775
بررسي تلرانس ابعادي در ساخت زيردريايي
776
بررسي تلفات در انواع تارهاي نوري و روشهاي بهينه سازي تلفات
777
بررسي تلفيق آب شور و شيرين در آبياري گياهان زيتون و زرشك
778
بررسي تلفيق آجر و كاشي در تزئين ابنيه اسلامي ايران
779
بررسي تلفيق آجر و كاشي در تزئين ابنيه اسلامي ايران
780
بررسي تلفيق شعر و موسيقي در رديف دستگاهي موسيقي ايراني ، و بررسي ساختار وزني گوشه هاي مشترك بين رديف هاي سازي و آوازي در دستگاه شور از منظر نفوذ بحور و زحافات شعر پارسي
781
بررسي تلفيق شعر و موسيقي در رديف دستگاهي موسيقي ايراني و بررسي ساختار وزني گوشه هاي مشترك بين رديف هاي سازي و آوازي در دستگاه شور از منظر نفوذ بحور و زحافات شعر پارسي
782
بررسي تلفيق شيوه هاي تراش و نقاشي روي شيشه
783
بررسي تلفيق هوش موسيقيايي و كلامي (در آموزش زبان فارسي دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان بابل )
784
بررسي تلميح در اشعار شعراي معاصر (محمدحسين شهريار، علي موسوي گرمارودي، محمدعلي معلم دامغاني، قيصر امين پور)
785
بررسي تلميح در ديوان سهراب سپهري فريدون مشيري و سياوش كسرايي
786
بررسي تلميح و تمثيل در قصايد عرفي شيرازي
787
بررسي تلميحات در اشعار اوحدي مراغه اي
788
بررسي تلميحات در اشعار اوحدي مراغه اي
789
بررسي تلميحات در اشعار اوحدي مراغه اي
790
بررسي تلميحات و اشارات در پنجاه قصيده از ديوان اشعار رشيدالدين وطواط (قصيده 1تا50)
791
بررسي تلميحات و تمثيلات در اسكندرنامه ي نظامي
792
بررسي تلميحات، تمثيلات و اعلام در ديوان ميرزاحبيب خراساني
793
بررسي تلميحات، تمثيلات و اعلام در ديوان ميرزاحبيب خراساني
794
بررسي تلويزيون و تاثيرات آن بر زندگي فردي واجتماعي
795
بررسي تم غربت در سينما با نگاهي به فيلم پاريس تگزاس
796
بررسي تمام موارد راديكال كراتوتومي انجام شده در بيمارستان دكتر مجيبيان يزد از فروردين 1373 لغايت شهريور ماه 1375
797
بررسي تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي كندروسيت در داربست نانو كامپوزيتي برپايه ابريشم حاوي نانو ذرات كيتوسان
798
بررسي تمايز سلول‌هاي بنيادي به سلول‌هاي استخواني در داربست‌هاي كلسيم سولفاتي ساخته شده به روش چاپگر سه بعدي
799
بررسي تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيم به سلولهاي كندروسيت با استفاده از تركيب بار فشارهيدروستاتيك و برشي
800
بررسي تمايز سلولهاي بنيادي مشتق از بافت چربي به سلول هاي كندروسيتي در داربست پلي لاكتيك گيلوليك اسيد
801
بررسي تمايزات نسلي باورهاي نقش هاي جنسيتي و ارتباط آن با سازگاري، انتظارات و تعارض زناشويي در زنان شهر كاشان
802
بررسي تمايل به پرداخت بازديد كنندگان جاذبه هاي گردشگري (مطالعه موردي : غار عليصدر همدان)
803
بررسي تمايل به پرداخت براي منطقه تاريخي اشكفت سلمان شهرستان ايذه
804
بررسي تمايل به پرداخت مصرف كنندگان براي گوشت مرغ بدون آنتي بيوتيك در مشهد
805
بررسي تمايل به تجويز داروهاي سيستميك در بيماران پسوريازيس توسط متخصصين پوست در سال 1396
806
بررسي تمايل به ترك خدمت نخبگان و عوامل موثر بر آن در يكي از شركت هاي دانش بنيان شيراز
807
بررسي تمايل به ترك شغل و عوامل مرتبط در پرستاران تازه كار شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 97-96
808
بررسي تمايل پزشكان شهر يزد به تجويز داروهاي گياهي در طول يك سال
809
بررسي تمايل دانش آموزان پسر پايه اول مقطع متوسطه ناحيه يك يزد نسبت به ادامه تحصيل در شاخه كارودانش
810
بررسي تمايل كارمندان به دور كاري دراداره آموزش وپرورش شهرستان برخوار
811
بررسي تمايل كشاورزان به توليد محصولات ارگانيك مطالعه موردي محصول گوجه فرنگي استان البرز
812
بررسي تمايلات خريداران ايراني به خريداري پوشاك از طراحان و توليد كنندگان انبوه
813
بررسي تمايلات فرهنگي دانشجويان دانشگاههاي شهر قاين
814
بررسي تمبرهاي نوروز و كريسمس
815
بررسي تمثيلات و حكايات در آثار منثور مولانا ، بهاءولد شمس تبريزي ، محقق ترمذي و سلطان ولد
816
بررسي تمركز تنش اطراف سوراخ هاي بال هواپيما به روش تقريبي و مقايسه با نتايج روش المان محدود
817
بررسي تمركز تنش به علت ناهمترازي در جوش لب به لب سازه هاي ورقي و لوله اي
818
بررسي تمركز تنش در تك لايه ايزوتروپ و تك لايه مركب اورتوتروپ با حفره هاي مدور ،مربعي و بيضي
819
بررسي تمركز تنش در صفحات تحت كشش دوطرفه با حضور و عدم حضور در پوش
820
بررسي تمركز تنش در كامپوزيتها در اثر CUT OUT
821
بررسي تمركز تنش در لبه هاي آزاد اتصالات چسبي
822
بررسي تمركز تنش در مواد اورتوتروپيك
823
بررسي تمركز تنش در مواد اورتوتروپيك
824
بررسي تمركز تنش هندسي در جامدات
825
بررسي تمركز تنش هندسي در جوش هاي مقاومتي توسط fEM تحت بارهاي تركيبي
826
بررسي تمرين هاي تايپوگرافي با رويكرد پوسترهاي تايپوگرافي ايراني
827
بررسي تمكين زوجين از نگاه فقه و حقوق اسلامي
828
بررسي تمندي زناشويي در زنان معلم وخانه دار شاهرودسبك هاي مقابله با استرس با رضاي
829
بررسي تمهيد" DEUS EX MAChina" يا "خداي ماشيني" در درام
830
بررسي تميزي جرايم امنيتي و سياسي در حقوق ايران
831
بررسي تن و تجسد در ناشي فيگوراتيو معاصر ﴿با محوريت آثار فرانسيس بيكن، لوسين فرويد و جني ساويل، با تاكيد بر روش و آراي، ميشل فوكو﴾
832
بررسي تناسب استراتژيك بين استراتژي و نوآًوري و استراتژي كسب و كار در ارائه عملكرد كسب و كار در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
833
بررسي تناسب سبكهاي مديريتي و دوره عمر سازمان ﴿مطالعه موردي: شركتهاي تابعه سازمان تأمين اجتماعي ايران﴾
834
بررسي تناسب شغلي لكوموتيورانان راه آهن يزد در سال 1390
835
بررسي تناسب شغلي لكوموتيورانان راه آهن يزد در سال 1390
836
بررسي تناسب محتوا با اهداف درسي دين و زندگي (1) از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستانهاي شهر قزوين در سال تحصيلي 83-82
837
بررسي تناسب محتواي كتابهاي عربي عمومي دبيرستان با معيارهاي انتخاب محتوا در برنامه درسي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان شهرستان سبزوار
838
بررسي تناسب مفاهيم كتاب تعليمات اجتماعي پايه پنجم ابتدايي با تواناييهاي ذهني دانش آموزان دختر منطقه 16 تهران
839
بررسي تناسب نوع شغل و رشته تحصيلي در عملكرد كاركنان اداره مخابرات استان گلستان
840
بررسي تناسب نوع شغل و رشته تحصيلي كاركنان در اداره منابع طبيعي شهرستان گنبد كاووس
841
بررسي تناسبات طلايي در نقوش به كار رفته در تزئينات معماري حسينيه اميني هاي قزوين به منظور طراحي و ساخت وسايل چوبي معاصر
842
بررسي تناسخ از منظر فلسفه اسلامي
843
بررسي تناقضات آراي ابن تيميّه در توحيد و شرك
844
بررسي تناوب مفعولي در زبان فارسي در چارچوب دستور نقش و ارجاع
845
بررسي تنباكو در ضد بيد كردن كالاي پشمي
846
بررسي تنديس هاي ايران (پيش از اسلام )
847
بررسي تنش ـ تغيير شكل روسازي بتني فرودگاه ها؛ رفتار غير خطي خاك تحت بارگذاري استاتيكي و ديناميكي هواپيما
848
بررسي تنش آبي و بر هم كنش آن با آسكوربات بر برخي واكنش هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه كتان )linum usitatissimum L.(
849
بررسي تنش اخلاقي و عوامل مرتبط در پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان 98
850
بررسي تنش اكسيداتيو ناشي از استرس آلودگي كادميوم و ارتباط آن با صفات فيزيولوژيك بر روي دو گونه اهلي و وحشي گلرنگ
851
بررسي تنش برشي اعمالي در ديواره رگهاي پيوندي
852
بررسي تنش بين سطحي نانوكامپوزيت هيبريدي پلي اتيلن/ پلي آميد6 در حضور نانورس به روش قطره معلق
853
بررسي تنش پس ماند ايجاد شده در طي فرآيند كربن دهي در چرخدنده ساده
854
بررسي تنش پسماند حاصل از جوشكاري توسط نرم افزار ANSYS
855
بررسي تنش پسماند در جوشكاري محيطي دو لوله به يكديگر و تاثير ضخامت و انرژي جوش بر آن
856
بررسي تنش پسماند در فرايند خان‎كشي
857
بررسي تنش پسماند در قطعه ريخته گري شده به روش عددي و تجربي
858
بررسي تنش پسماند و تغيير فاز در ماشين كاري تخليه الكتريكي (EDM) با حضور نانو پودر اكسيد روي
859
بررسي تنش پسمانه با روش ادي كارنت
860
بررسي تنش تركيب ترينيتروتولوئن TNT برروي گياه نخود
861
بررسي تنش حرارتي در تير با نرم افزار ASAQUS
862
بررسي تنش خشكي بر خصوصيات زراعي و عملكرد ارقام سويا
863
بررسي تنش خشكي بر رشد، نمو و برخي واكنش هاي بيوشيميايي دو گونه كدو )Cucurbita(
864
بررسي تنش خشكي و شوري بر جوانه زني دو گونه سالسولا در منطقه طبس
865
بررسي تنش در اتصالات چسبي دو لايه ارتوتروب
866
بررسي تنش در پست دندان سانترال بالا با توجه به ميزان سنج باقي مانده
867
بررسي تنش در سر سيلندربا ANSYS
868
بررسي تنش در صفحات دايره اي فلزي غيرهمجنس تحت بارديناميكي
869
بررسي تنش در كامپوزيت هاي پليمري با استفاده از روش غيرمخرب اولتراسونيك
870
بررسي تنش در ناچ هاي تيز حاصل از اتصال دو ماده متفاوت به كمك روش هاي فتو الاستيسيته و اجزاء محدود
871
بررسي تنش شكست در ميله با جنس ماكاروني
872
بررسي تنش هاي الاستيك اطراف ترك به روش فتو الاستيسيته
873
بررسي تنش هاي تماسي در يك كامپوزيت حاوي سيم هاي حافظه دار
874
بررسي تنش هاي حرارتي ايجاد شده در استوانه هاي چند لايه ي كامپوزيتي و كاربرد آنها در مخازن CNG
875
بررسي تنش هاي حرارتي در استوانه و ديسك به روش تحليلي و در اجسام سه بعدي (صفحه ، استوانه ، زانوئي ) به روش .E .F
876
بررسي تنش هاي حرارتي در بتن حجيم
877
بررسي تنش هاي حرارتي در تيرهاي ساخته شده از مواد مدرج تابعي به كمك روش المان محدود
878
بررسي تنش هاي حرارتي در لايه اي از جنس FGM با استفاده از X-FEM
879
بررسي تنش هاي حرارتي و مكانيكي در سيلندر ساخته شده از ماده هدفمند
880
بررسي تنش هاي زير سطحي در چرخ دنده ساده به كمك روش مستقيم بار
881
بررسي تنش هاي مكانيكي ناشي از عمليات وصل مجدد بر واحدهاي ژنراتور نيروگاه سد كارون
882
بررسي تنش هاي موجود در اطراف ناچ V شكل تركدار به روش فتو الاستيسيته
883
بررسي تنش وكرنش صفحه اي به روش اجزاي محدود
884
بررسي تنش‌هاي پسماند جوشي با كمك امواج آلتراسونيك LCR در فولاد زنگ نزن آستنيتي
885
بررسي تنش‌هاي پسماند ناشي از عمليات حرارتي و اثرات آن روي عمر خستگي چرخ‌ها در فرآيند ترمزگيري
886
بررسي تنش¬هاي ناشي از بارگذاري مكانيكي و گراديان حرارتي بر روي كره¬هاي توخالي جدار ضخيم از جنس پليمرهاي ويسكوالاستيك
887
بررسي تنش¬هاي ناشي از بارگذاري مكانيكي و گراديان حرارتي بر روي كره¬هاي توخالي جدار ضخيم از جنس پليمرهاي ويسكوالاستيك
888
بررسي تنشهاي پسماند در پوشش هاي نازك و ضخيم فلزي
889
بررسي تنشهاي پسماند در جوش محوري مخازن تحت فشار آلومينيومي و ارائه يك رابطه براساس پارامترهاي هندسي
890
بررسي تنشهاي تماسي و سايش در مكانيزمها
891
بررسي تنظيمات و سرعت ها در ماشين كارد و تاثير آن در كيفيت محصول توليدي
892
بررسي تنگناها و مشكلات دانش آموزان در انتخاب رشته تحصيلي شهر راميان
893
بررسي تنگناها و موانع موجود در ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري در بانكداري بدون ربا و چگونگي ايجاد وحدت رويه در نظام بانكي
894
بررسي تنگناهاي طبيعي توسعه فيزيكي شهر جوانرود با تاكيد بر عوارض ژوژئومورفولوژي با استفاده از مدل AHP
895
بررسي تنگناهاي طبيعي توسعه فيزيكي شهرپاوه با استفاده ازDEM باتكيه برعوارض ژئومورفولوژي
896
بررسي تنگناهاي مديريتي پروژه هاي عمراني استان خراسان در رابطه با تطويل و بالا بردن هزينه
897
بررسي تنگناهاي موجود در سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع توليدي استان سمنان
898
بررسي تنگي مه آ در ختنه شدگان زير 5 سال بر حسب سن و روش ختنه
899
بررسي تنوع آگرومورفولوژيكي ارقام زودرس پنبه آپلند تحت شرايط اقليم ورامين
900
بررسي تنوع آللي زير واحدهاي گلوتينين با وزن مولكولي بالا و خصوصيات كيفي گندم نان
901
بررسي تنوع ؤنتيكي در ژنوتيپهاي مختلف ذرت شيرين به طريق روشهاي آماري چند متغيره
902
بررسي تنوع اكوتي÷ي وشيميوتي÷ي گل راعي ديهيمي دراستان هاي چهارمحال وبختياري واصفهان
903
بررسي تنوع اكوتيپي گونه هاي بيش تجمع دهنده نيكل در جنس L. Alyssum با استفاده از ماركر مولكوليIRAP
904
بررسي تنوع اكوتيپي و شيميوتيپي گل راعي ديهيمي ( HYPERICUM SCABRUM L. ) در استان چهار محال و بختياري و اصفهان
905
بررسي تنوع اكوتيپي وشيميوتيپي اويشن دنايي دراستان اصفهان وچهارمحال
906
بررسي تنوع اكوتيپي وشيميوتيپيگل راعي ديهيمي در استان هاي جهارمحال بختياري واصفهان
907
بررسي تنوع باكتريوفاژهاي كد كننده انتروتوكسين ها در ميان جدايه هاي استافيلوكوكوس....
908
بررسي تنوع بين و درون گونه اي جنس آويشن (.Thymus spp) با استفاده از نشانگرهاي SRAP و SCoT
909
بررسي تنوع پروتئيني گياه ناخنك (Astragalus hamosus) در مناطقي از ايران با استفاده از روش SDS-PAGE
910
بررسي تنوع پروتئيني گياه ناخنك ... در مناطقي از ايران با استفاده از روش ...
911
بررسي تنوع جمعيت هاي Sinorhizobium meliotiمناطق غربي ايران در همزيستي با توده هاي بومي يونجه
912
بررسي تنوع جنسيتي جمعيت هاي مختلف جلبك قرمز با استفاده از ماركر مولكولي در سواحل خليج فارس و درياي عمان
913
بررسي تنوع خصوصيات دانه و بيولوژي توليد مثلي در اكوتيپ هاي سه گانه آويشن دنايي و ولگاروكارمانيكوس
914
بررسي تنوع خصوصيات دانه وبيولو‍ي توليدمثلي دراكوتيپ هايسه گانه آويشن دنايي،ولگاروكارمانيكوس
915
بررسي تنوع خصوصيات مورفولوژيك ، فنولوژيك و الگوهاي الكتروفورتيك پروتئين دانه ماش
916
بررسي تنوع در اقوام وپيروان اديان مختلف در ايران
917
بررسي تنوع درون رقمي پسته (ارقام اكبري و احمدآقايي) با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و مولكولي
918
بررسي تنوع درون گونه اي Dactylis glomerata L بر اساس نگرشهاي فنتيكي و ماركر مولكولي ITS در استان اصفهان
919
بررسي تنوع درون گونه اي Fusarium solani جدا شده از سيب زميني با استفاده از ژن هاي SIX1 و SIX7 در استان اصفهان
920
بررسي تنوع درون گونه اي Hordeum murinum در ايران (تاكسونومي، سيتولوژي، مولكولي)
921
بررسي تنوع درون گونه اي گياه ... با استفاده از روش دي اس اس در استان همدان
922
بررسي تنوع درون گونه اي و بين گونه اي جنس Echinochloa P. Beauv استان اصفهان بر اساس شاخص هاي مورفولوژيكي، اكولوژيكي و نشانگر RAPD
923
بررسي تنوع درون گونه اي و بين گونه اي جنس Typhal در رودخانه زاينده رود بر اساس شاخصه هاي اكولوژيكي، ريخت شناسي و نشانگر مولكولي RAPD
924
بررسي تنوع درون گونه اي و بين گونه اي جنس پوتاموژتون Potamogeton L در رودخانه زاينده رود بر اساس شاخصه هاي اكولوژيكي، ريخت شناختي و نشانگر مولكولي RAPD
925
بررسي تنوع ذوقي موسيقايي در نمونه هايي از طبقات اجتماعي ايران
926
بررسي تنوع ريختي در جمعيت هاي جنس Gammarus در شمال استان ايلام
927
بررسي تنوع زيستگاهي و ژنتيكي حشره مولد گزانگبين (Cyamophila astragalicola; Gegechkori 1977)
928
بررسي تنوع زيستي علف هاي هرز باغات گردو (Juglans regia) ، انگور (Vitis vinifera) و انار (Punica granatum) در شهرستان پاوه
929
بررسي تنوع زيستي ميكروبي سه نوع خمير ترش بومي منطقه اصفهان
930
بررسي تنوع ژنتيكي آلوي ژاپني با استفاده از نشانگرهاي اس اس آر
931
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام برنج ايراني با استفاده از نشانگرهاي مولكولي پيوسته با ژن هاي مقاومت به خشكي
932
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام داخلي و خارجي و هيبريدهاي F1 گندم
933
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام گندم نان بر اساس صفات مورفوفيزيولوژيك وكيفيت دانه درشرايط ديم وفارياب
934
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام مختلف داوودي از نظر صفات مورفولوژيك، كل تركيبات فنوليك و فعاليت آنتي اكسيداني در شرايط عادي و تنش شوري
935
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و توده هاي بومي برنج در اصفهان
936
بررسي تنوع ژنتيكي از لحاظ محتواي كلروفيل و آنتي اكسيدان در 20 ژنوتيپ گلرنگ
937
بررسي تنوع ‍ژنتيكي ازلحاظ محتواي كلروفيل وانتي اكسيدان در20ژنوتيپ گلرنگ
938
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي ايراني گياه هالوفيت Aeluropus littoralis به روش RAPD-PCR
939
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي ايراني گياه هالوفيت...به روش...
940
بررسي تنوع ژنتيكي الاين هاي اميد بخش جو ديم دو رديفه و شش رديفه با استفاده از نشانگر مولكولي SSR
941
بررسي تنوع ژنتيكي انار بااستفاده از نشانگر ريز ماهواره
942
بررسي تنوع ژنتيكي انارهاي غرب ايران يااستفاده ازنشانگرهاي مولكولي
943
بررسي تنوع ژنتيكي ايزوله هاي قارچ خوراكي دكمه ايسفيد با استفاده از تكنيكCDNA-AFLP
944
بررسي تنوع ژنتيكي بابونه آلماني ﴿Matricaria chamomilla﴾ با استفاده از نشانگرهاي ISSR و مورفولوژيك
945
بررسي تنوع ژنتيكي باكتريهاي گرم منفي شايع جداشده از نمونه هاي محيطي بيمارستان هاي شهر قم به روش...
946
بررسي تنوع ژنتيكي بخشي ار ژرم پلاسم بزرگ از نظر صفات مورفولوژيك فنولوژيك عملكرد و اجزا عملكرد
947
بررسي تنوع ژنتيكي برازمبل (.Perovskia abrotanoides Karel) با استفاده از نشانگرهاي ISSR ومورفولوژيك
948
بررسي تنوع ژنتيكي براي پروتئين هاي ذخيره اي دانه در گونه هاي آرينويس حامل ژنوم يو ايران
949
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ارقام گوجه فرنگي در برابر گل جاليز
950
بررسي تنوع ژنتيكي برخي از ارقام و ژنوتيپهاي آلو اروپايي ( Prunus domestica ) با استفاده از نشانگر SSR
951
بررسي تنوع ژنتيكي برخي از پايه هاي پاكوتاه گزينش شده محلب )Prunus mahaleb L.( با استفاده از نشانگر ملكولي RAPD
952
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ژنوتيپ ها و ارقام بومي گوجه (Prunus cerasifera) با استفاده از نشانگر SSR
953
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ژنوتيپ ها و ارقام بومي گوجه (Prunus cerasifera) با استفاده از نشانگر SSR
954
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ژنوتيپ‌هاي انار (Punica granatum L.) ايران با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و بيوشيميايي
955
بررسي تنوع ژنتيكي بعضي گونه هاي خانواده ي Myrmele ontidaeجمع اوري شده ازنقاط مختلف استانهاي فارس وكرمانشاه بااستفاده ازنشانگرمولكوليRAPD
956
بررسي تنوع ژنتيكي به روش ماركرهاي ميكروستلايت در گونه هاي كانديداگلابراتا جداشده از بالين
957
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون برخي گونه هاي Carthamus و امكان تلاقي پذيري دو خويشاوند وحشي با گلرنگ زراعي
958
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون جمعيت در ارقام، لاين ها و توده هاي گلرنگ با استفاده از نشانگرهاي مولكولي EST-SSR
959
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون جمعيت هاي لاله واژگون )Fritillaria imperialis L.( منطقه زاگرس با استفاده از نشانگر مولكولي AFLP
960
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون چند گونه درمنه Artemisia با استفاده از نشانگر RAPD و تاثير شوري بر ويژگي هاي جوانه زني آن
961
بررسي تنوع ژنتيكي پايه هاي جنس پرونوس با استفاده از نشانگرهاي اس اس آر
962
بررسي تنوع ژنتيكي پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) با استفاده از ژن سيتوكروم اكسيداز يك
963
بررسي تنوع ژنتيكي تريتيكاله با استفاده از صفات زراعي و نشانگرهاي نيمه تصادفي
964
بررسي تنوع ژنتيكي تعدادي از ژنوتيپ هاي نر وماده پسته با استفاده از نشانگر
965
بررسي تنوع ژنتيكي تمشك خزري ﴿.Rubus hyrcanus Juz ﴾ با استفاده از نشانگرهاي ISSR و مورفولوژيك در ايران
966
بررسي تنوع ژنتيكي توتون هاي شرقي ايران با استفاده از نشانگر SSR
967
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي ايراني آويشن دنايي ﴿Thymus daenensis﴾، با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
968
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي بومي فلفل با استفاده از خصوصيات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي ، سيتوژنيكي
969
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي بومي نخود ايران با استفاده از نشانگر RAPD
970
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي بومي و وحشي اسفرزه با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD و ISJ
971
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي نخود زراعي (Cicer Arietinum) در ايران با استفاده از صفات زراعي )فيزيولوژيك ،مورفولوژيك و فنولوژيك (و نشانگرهاي مولكولي
972
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي ... با نشانگر مولكولي ...در استان گيلان
973
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي Bipolarisoryzae با استفاده از نشانگر ISSR
974
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي وحشي قارچ دكمه اي Agaricus bisporus از برخي مناطق ايران با استفاده از نشانگر مولكولي rep-PCR
975
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي وحشي قارچ دكمه اي Agaricusbbisporus از برخي مناطق ايران با استفاده از نشانگر مولكولي rep- PCR
976
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت گوزن زرد ايراني ﴿Dama mesopotamica﴾ با استفاده از توالي يابي ناحيه D- loop دي.ان.اي ميتوكندري
977
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي آگروپاييرون (Agropyron sp.) با استفاده از نشانگرهاي ملكولي DNA و روشهاي بيو شيميايي
978
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي بلوط ايراني در جنگل هاي كاكاشرف استان لرستان بر اساس نشانگر آي اس اس آر
979
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي مختلف گل راعي Hypericum perforatum L بوسيله نشانگرهاي مولكولي AFLP
980
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي مختلف گل راعي به وسيله نشانگرهاي مولكولي آ اف ال پي
981
بررسي تنوع ژنتيكي جنس استبرق Calotropis (Apocynaceae) در ايران با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
982
بررسي تنوع ژنتيكي جو با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباط براي صفات وابسته به تحمل به تنش خشكي
983
بررسي تنوع ژنتيكي خزانه وراثتي گندم ديپلوئيد ايران با استفاده از صفات ريخت‌شناختي و برخي ژن‌هاي هسته‌اي
984
بررسي تنوع ژنتيكي خصوصيات زراعي در توده هاي بومي گلرنگ و انتخاب تك بوته جهت تهيه لاين
985
بررسي تنوع ژنتيكي خصوصيات زراعي در ژنوتيپ هاي داخلي و خارجي گلرنگ زراعي ﴿.Carthamus tinctorius L﴾
986
بررسي تنوع ژنتيكي خصوصيات مورفولوژيك و بذري گونه هاي مختلف اسپرس (.Onobrychis ssp ) در شرايط عادي و تنش آبي
987
بررسي تنوع ژنتيكي در ارقام زراعي يولاف (.Avena sariva L)
988
بررسي تنوع ژنتيكي در برخي از توده هاي آويشن
989
بررسي تنوع ژنتيكي در توده هاي ايراني بو مادران ﴿Achillea millefolium﴾، با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR
990
بررسي تنوع ژنتيكي در توده هاي برنج هاشمي بااستفاده از نشانگرهاي مولكولي ريزماهواره )SSR(
991
بررسي تنوع ژنتيكي در خزانه ژني عدس با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD و صفات مورفولوژيك در منطقه بردسير
992
بررسي تنوع ژنتيكي در رژم پلاسم زيره سبز ﴿Cuminum cyminum﴾ ايران در شرايط عادي و كمبود آب
993
بررسي تنوع ژنتيكي در ژرم صپلاسم برنج با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ريزماهواره
994
بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ با استفاده از صفات مورفولوژيك و نشانگر مولكولي RAPD
995
بررسي تنوع ژنتيكي در شبدر با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيك و مولكولي
996
بررسي تنوع ژنتيكي در صفات مورفولوژيك ژنوتيپ‌هاي گياه بزرك (.Linum usitatissimum L)
997
بررسي تنوع ژنتيكي در گندم و گونه هاي خويشاوند با استفاده از صفات مورفولوژيك ونشانگر مولكولي AFLP
998
بررسي تنوع ژنتيكي در لاين هاي موتانت گزينش شده براي مقاومت به ريزش دانه در كلزا، با استفاده از نشانگرهاي مرفولوژيكي و ملكولي
999
بررسي تنوع ژنتيكي درون گونه اي گياه آنغوزه (Ferula assa-foetida) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SRAP و SCoT و ميزان محتواي فنولي كل
1000
بررسي تنوع ژنتيكي درون گونه اي گياه جاشير(Prangos ferulacea (L.) Lindl) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SRAP و SCoT و ميزان محتواي فنول كل
بازگشت