<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تنوعات آناتوميك سينوس هاي پارانازال در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن در مقايسه با افراد نرمال از تير ماه 90 تا91
2
بررسي تنوعات ژن PNPLA3 در بيماران ايراني مبتلا به كبد چرب غير الكلي
3
بررسي تنوعات ژنتيكي تك نوكلئوتيدي در توپوايزومراز II آلفا و پيشگويي آن در مقاومت دارويي
4
بررسي ته نشيني ذرات بر روي يك صفحه تحت در جريان آرام و در حضور گراديان د ما
5
بررسي ته نشيني ذرات بر روي يك صفحه تخت در جريان تور بولنت و در حضور گراديان دما
6
بررسي تهديدات امنيتي سيستم هاي VOIP و دستيابي به پروتكل بهينه سيستم
7
بررسي تهديدات و چالش هاي امنيت ملي ج.1.1 در قفقاز جنوبي
8
بررسي تهديدها و فرصت‌هاي پيش‌روي تقاضاي گردشگري در كشورهاي منتخب خاورميانه
9
بررسي تهويه تونل كندوان
10
بررسي تهويه طبيعي در مسكن بومي سيستان به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
11
بررسي تهيه آزمايشگاهي سلولازها و مطالعه تاثيرآن بر روي كالاي پنبه اي
12
بررسي تهيه الياف استات از ضايعات پنبه
13
بررسي تهيه بتاـ نفتل
14
بررسي تهيه بدنه‌هاي نيتريد سيليسيم به روش ريخته‌گري ژلي و ‌سينتر واكنشي
15
بررسي تهيه پيگمان ضد خوردگي با استفاده از سرباره
16
بررسي تهيه پيگمنت فلورست برپايه B Rhodamine
17
بررسي تهيه خميرهاي چاپ پيگمنت سفيد براي چاپ منسوجات
18
بررسي تهيه كربن فعال از زغال سنگهاي ايران
19
بررسي تهيه نانو‌زئوليت از زئوليت طبيعي
20
بررسي تهيه و ساخت شيشه سراميكها
21
بررسي تهيه و مشخصه يابي شيشه هاي بيواكتيو سنتز شده به روش سل-ژل
22
بررسي تهيه ي چسب قرنيه بر پايه ي پلي آكريليك اسيد
23
بررسي توابع پايه اي شعاعي براي حل مدل هاي رياضي كسري
24
بررسي توابع درهم بر اساس دنباله هاي آشوبي
25
بررسي توابع زوج سازي و ابر منحني هاي بيضوي
26
بررسي توابع ساختار قطبيدهي هستهاي
27
بررسي توابع ساختار نوكلئون ها
28
بررسي توابع موج استوانه اي و كروي و كاربرد توابع بسل ولژانر در انها
29
بررسي توابع همبند حقيقي
30
بررسي توازن انرژي در آزمايشگاه انتقال حرارت
31
بررسي توازن ديناميكي شاتون
32
بررسي توازن نيروها و گشتاورهاي لرزشي در موتور هاي V شكل توسط نرم افزار ويژوال نسترن
33
بررسي توافق الكترودياگنوزيس، ام آر آي و علائم باليني در تشخيص راديكولوپاتي در بيماران كمردرد ارجاع شده به بخش الكترودياگنوزيس بيمارستان پورسيناي رشت
34
بررسي توافق اندازه گيري ضخامت مركزي قرنيه با ميكروسكوپ اسپكولار غيرتماسي و پاكي متري اولتراسوند
35
بررسي توافق بايت وينگ داخل دهاني ديجيتال و سوپر بايت وينگ در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمالي
36
بررسي توافق بين درصد جابه جايي مهره در اسپونديلوليستزيس تشخيص داده شده در گرافي ساده ي لترال ايستاده ولترال سوپاين و MRI
37
بررسي توافق پريمتري واپتيكال كوهرنس توموگرافي در تشخيص زودرس رتينوپاتي ناشي از هيدروكسي كلروكين
38
بررسي توافق مشاهده گران در تعيين نرمال لندمارك ها در لترال سفالومتري و تصاوير سه بعديCBCT
39
بررسي توالي هاي تكرار ساده در ناحيه 5 ژن cpsH در Streptocococcus agalactiae جداشده از زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهر يزد در سال 1391
40
بررسي توان افلانوكسين زدايي در مغز پسته هاي آلوده بومي ايران
41
بررسي توان اكولوژي منطقه 9 شهري مشهد در راستاي بلند مرتبه سازي
42
بررسي توان اكولوژيكي حوزه آبريز واراضي پيرامون تالاب پريشان براي احياي جنگل ها ومراتع بااستفاده از مدل...
43
بررسي توان اكولوژيكي منطقه 9 شهري مشهد در راستاي بلندمرتبه‌سازي
44
بررسي توان الگوهاي التمن و زميسكي براي پيش بيني تداوم فعاليت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
45
بررسي توان بالقوه انگيزشي مشاغل و رابطه آن با تعهد سازماني در كار كنان بيمارستان هاي شهيد صدوقي يزد در سال 93
46
بررسي توان پژوهشي و مسائل تحقيقات در دانشگاه (در بخش فني و مهندسي )
47
بررسي توان ترسيب كربن گونه بنه در باغ شادي هرات
48
بررسي توان ترموالكتريكي P2O5-V2O5-Nio در حالت بي شكل
49
بررسي توان توليد اجزاء پروتئيني مهاركننده آنزيم دي پپتيديل پپتيداز (DPP-IV) توسط لاكتوباسيلوس پلانتاروم زيرگونه پلانتاروم PTCC 1896 از پروتئينهاي آب پنير
50
بررسي توان خروجي مزرعه بادي با روش نظريه تصميم گيري با شكاف اطلاعاتي (IGDT) براي تنظيم عدم قطعيت توان باد
51
بررسي توان رسوبزايي و آستانه توليد رواناب در سازندهاي مختلف زمين شناسي در شدت‌هاي متفاوت بارش با استفاده از شبيه ساز باران (مطالعه موردي : دامنه‌هاي شيركوه يزد)
52
بررسي توان رشد و گياه پالايي دوگونه چمن جهت ايجاد فضاي سبز در خاك آلوده شده به لجن هاي نفتي
53
بررسي توان رقابت هزينه اي صنعت فولاد كشور در نتيجه پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت ( مطالعه موردي: شركت ذوب اهن اصفهان )
54
بررسي توان سازگاري كشاورزان گندم كار نسبت به تغييرات اقليمي (مورد مطالعه :شهرستان سرپل ذهاب )
55
بررسي توان طبيعت‌گردي پارك جنگلي سكوتپه با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) و كاربرد تكنيك سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
56
بررسي توان مصرفي كامپيوتر تحت سيستم عامل لينوكس و بررسي تاثير بار شبكه بر توان مصرفي
57
بررسي توان مونتموريلونيت اصلاح شده باTio2 و Mno2 جهت حذف ديازينون از آب
58
بررسي توان هاي اقليمي سواحل جنوبي ايران براي توسعه ورزش هاي ساحلي
59
بررسي توان هاي محيطي در توسعه روستايي استان چهار محال و بختياري ( مطالعه موردي دهستان چغاخور )
60
بررسي توان هيدرو كربوزائي سازند پابده در ميادين لالي و زيلائي
61
بررسي توان و نيازهاي خودمراقبتي سالمندان بازنشسته ي شرق گيلان بر اساس الگوي اورم
62
بررسي توانايي اجزاي جريان وجه نقد عملياتي در پيش بيني سود عملياتي آني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
63
بررسي توانايي انتخاب رنگ دانشجويان دندانپزشكي يزد1383
64
بررسي توانايي انتخاب رنگ در دانشجويان دانشكده ي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
65
بررسي توانايي انتخاب رنگ در دانشجويان دندانپزشكي يزد در سال 1383
66
بررسي توانايي تجزيه تيرامين در پنير به وسيله لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC1896 با استفاده از تكنيك شناسايي كروماتوگرافي گازي
67
بررسي توانايي تجمع كادميم در گياه سلمك برگ گزنه اي ، جمع اوري شده از مناطق اطراف صنايع فولاد سازي اهواز
68
بررسي توانايي تست هاي غيرمخرب براي تعيين عيوب قطعات ساخته شده از مواد مركب (كامپوزيت ها)
69
بررسي توانايي تشخيصي digital subtraction در تشخيص شكستگي عمودي ريشه دندان
70
بررسي توانايي تطابق رنگ دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه گيلان در سه منبع نوري مختلف
71
بررسي توانايي تعيين رنگ يك دندان توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
72
بررسي توانايي توليد بيوسورفكتانت توسط bacillus sp.obs4 جداسازي شده از پالايشگاه نفت كرمانشاه با استفاده از روغن زيتون ونفت خام
73
بررسي توانايي جريان هاي نقدي واقلام تعهدي ﴿كوتاه مدت و بلند مدت ﴾ در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
74
بررسي توانايي حمل خرده هاي حفاري در سيالات پايه آبي با استفاده از افزودني هاي متفاوت
75
بررسي توانايي كشت مختلط جداسازي شده از پساب چرم سازي در اكسيداسيون زيستي تيوسولفات
76
بررسي توانايي محاسبه دارويي پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي درماني پژوهشي رشت درسال 95-1394
77
بررسي توانايي مديران آموزشي در برقراري روابط سالم با كاركنان دبيرستانهاي دولتي شهرستان گنبد كاووس
78
بررسي توانايي معادلات حالت در تعيين خواص ترموفيزيكي مايعات يوني و ارايه چند تابع همبستگي براي تعيين اين خواص
79
بررسي توانايي معادله ي حالت ﴿EOS(III در پيش بيني خواص سيالات چگال و مايعات يوني
80
بررسي توانايي نظام حسابداري دولتي ايران در كمك به استفاده كنندگان و شهروندان جهت تصميم گيري و ارزيابي مسئوليت پاسخ گويي
81
بررسي توانايي نظام حسابداري دولتي ايران در كمك به استفاده كنندگان و شهروندان جهت تصميم گيري و ارزيابي مسيوليت پاسخ گويي ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي توانايي نظام حسابداري دولتي ايران در كمك به استفاده كنندگان و شهروندان جهت تصميم گيري و ارزيابي مسئوليت پاسخ گويي
82
بررسي توانايي هاي برخي نرم افزارهاي سازه اي جامع
83
بررسي توانايي هاي مديران از ديدگاه معلمين ابتدايي
84
بررسي توانايي هاي نرم افزار Adobe InDesign در كار با زبان XML
85
بررسي توانمدنيها و تنگناهاي اقتصادي روستاها بمنظور توسعه روستايي (مورد: دهستان خرقان از توابع شهرستان شاهرود)
86
بررسي توانمندسازي شغلي و تاثير آن بر كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهركرد
87
بررسي توانمندسازي نيروي انساني در تحول شركت آب منطقه اي استان قم
88
بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب
89
بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب
90
بررسي توانمندهاي فضايي شهرستان نهاوند در توسعه ي گردشگري
91
بررسي توانمندي اكوتوريسم بياباني (مطالعه موردي: شهرستان خور و بيابانك)
92
بررسي توانمندي تشخيص خطاهاي راديوگرافي پانوراميك توسط دانشجويان دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۵-۹۶
93
بررسى توانمندي تشخيصي شاخص حافظه ديداري تست حافظه وكسلرIV با دو تست حافظه وكسلرIII و تست ديداري ري_استريت در بيماران مبتلا به صرع در مقايسه با گروه بهنجار
94
بررسي توانمندي زنان و نقش آن در توسعه اقتصادي روستا مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان سميرم
95
بررسي توانمندي مدل LARS-WG در مقياس‌كاهي دما و بارش در اقليم گرم و خشك (مورد مطالعه: ايستگاه‌ همديدي يزد)
96
بررسي توانمندي مدل SDSM در ريزگرداني دما و بارش در اقليم گرم و خشك (مطالعه موردي: ايستگاه‌هاي همديدي يزد و طبس)
97
بررسي توانمندي نظريه آشوب در آشكارسازي ساختار زماني بارش در ايستگاه همديد شيراز
98
بررسي توانمندي ها و محدوديت هاي اقليم - گردشگري استان يزد
99
بررسي توانمندي هاي سازماني و توسعه نوآوري در تجاري سازي فناوري هاي زيستي( پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاروورزي ايران)
100
بررسي توانمندي هاي سازماني و توسعه نواوري در تجاري سازي فناوري هاي زيستي
101
بررسي توانمندي هاي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان در استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي ،نرم افزارهاي كتابخانه اي و اينترنت , a survey on the librarians capbilities in public libraries isfahan province in using of information databases,library software,and internet
102
بررسي توانمندي هيدروكليماتولوژي حوضه بروجن
103
بررسي توانمندي يادگيري سازماني با هدف نهادينه كردن منابع ارزش آفريني دانش در شركت مهندسِي سپاسد
104
بررسي توانمندي‌ هاي بخش گردشگري در ايجاد اشتغال : مطالعه موردي استان كهگيلويه و بويراحمد
105
بررسي توانمنديها و تنگناهاي اقتصادي روستاها به منظور توسعه روستايي (نمونه موردي:دهستان خرقان از توابع شهرستان شاهرود)
106
بررسي توانمنديها و راهبردهاي توسعه صنعت توريسم شهرستان يزد
107
بررسي توانمنديهاي صنعت توريسم در شهرستان رودسر.
108
بررسي توانها بالقوه هيدرو كليماتولوژي حوضه رودخانه چالوس
109
بررسي توانهاي جغرافيايي شهرستان جاسك
110
بررسي توانهاي محيط طبيعي و انساني دهستان بناور
111
بررسي توانهاي محيطي شهرستان كلات جهت استقرار فعاليتهاي گردشگري , the study of environmental potentials of kalat city environment for the establishment of tourism activities
112
بررسي توبه با نگاهي به تفسيركشف الاسرار و عدة الابرار
113
بررسي توپولوژي چگالي بار در بلور خالص و آلاييده Fcc- C60
114
بررسي توپولوژي چگالي بار در تركيبات هويسلر-گونه Fe2V1-xNbxAl و دستگاه هاي 4f- الكتروني CeMxIn3-x, CeRhMxIn5-x و CePt2MxIn7-x
115
بررسي توجه به رويكردهاي جنسيتي درتاليف كتاب اجتماعي دوره ابتدايي ازنظر اولياء ومعلمين
116
بررسي توجه مديران به روابط انساني در محيط كار و تاثير آن در ميزان موفقيت آنان (در دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 4 اصفهان)
117
بررسي توجه والدين به امر آموزش و نقش آن در پيشرفت تحصيلي فرزندان
118
بررسي توجه والدين به امور آموزش فرزندان و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع تحصيلي دبيرستان
119
بررسي توجيه اقتصادي قطار سبك شهري، مطالعه موردي شهر كرمانشاه
120
بررسي توده هاي گردني در بيمارستان توتونكاران از دي ماه 1372 لغايت 1375
121
بررسي توده هاي لگني در بيماران مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1384
122
بررسي توده هاي لگني در بيماران مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1384
123
بررسي توراث صفات پا كوتاهي و زودرسي در جوامع F2 گلرنگ در شرايط تنش و بدون تنش خشكي
124
بررسي توربوماشين ها و پديده كاويتاسيون در آنها به طور تجربي
125
بررسي توربين گاز نيروگاهي و سيستم هاي مرتبط با آن
126
بررسي توربين هاي جريان آزاد
127
بررسي تورشن تخمدان منجر به جراحي در بيمارستان الزهرا و رسول اكرم رشت از سال 1376 تا پايان سال 1385
128
بررسي تورم -علل وآثار
129
بررسي تورم قيمتها در ايران
130
بررسي تورم و تأثير اقتصادي آن بر جامعه
131
بررسي توريسم بين الملل و شاخص فقر انساني با رويكرد گشتاورهاي تعميم يافته در كشورهاي منتخب
132
بررسي توزيع Na+، K+ و پرولين در سه گونه ي خشكي زي در بيابان هاي شهرستان بافق (استان يزد)
133
بررسي توزيع آلاينده هاي پرتوزاي طبيعي و انسان ساز در منطقه ي انارك - خور
134
بررسي توزيع اجتماعي نگرش هاي سياسي نو گرا و سنت گرا در شهر يزد
135
بررسي توزيع اختلاف روشنايي كهكشانها در سيستم هاي كهكشاني فسيل با استفاده از شبيه سازي ميلنيوم
136
بررسي توزيع استرس در دندان هاي پرمولر درمان ريشه شده با روش هاي مختلف ترميمي با كامپوزيت رزين با استفاده ازآناليز اجزا محدود
137
بررسي توزيع الكترون ها در ترازهاي برانگيخته يون هاي شبه هيدروژني با استفاده از مدل بازتركيب برخوردي-تابشي
138
بررسي توزيع اندازه ذرات پلي اتيلن در راكتور بستر سيال
139
بررسي توزيع انواع بيماري هاي چشمي و خصوصيات دموگرافيك آنها در مراجعه كنندگان به كلينيك چشم پزشكي بيمارستان شهيد رهنمون در 6 ماه اول سال 1379
140
بررسي توزيع انواع كدورت كپسول خلفي
141
بررسي توزيع انواع كدورت كپسول خلفي
142
بررسي توزيع بار در عيوب كريستالي گاليم نيترايد
143
بررسي توزيع بافتي واكسن اسيدنوكلوئيكي pc DNA3.1+PA و ميزان پايداري آن در باتهاي پس از تزريق داخل ماهيچه اي ، داخل جلدي و زير جلدي در موش , evaluation of tissue distribution of plasmid pc DNA3.1+PA and retention of residual DNA in tissues after administered through intramuscular , intradermal and subcutaeous deliveries in mice
144
بررسي توزيع برق فشارقوي 20KV كارخانه ايران ترانسفو زنجان
145
بررسي توزيع بهينه مدارس راهنمايي شبانه روزي در سطح شهرستان اشنويه با استفاده از تكنيك AHP
146
بررسي توزيع بهينه ميراگرهاي ويسكوز در سازه هاي مرتفع فولادي
147
بررسي توزيع بيماران فوت شده در ICU عمومي بيمارستانهاي پورسينا ورازي رشت بر اساس بستري شدن طي سالهاي 77-1376
148
بررسي توزيع پتانسيل الكترود و الكتروليت در حين الكتروليز نيكل با استفاده از شبيه سازي به روش المان محدود
149
بررسي توزيع پتانسيل و چگالي جريان در كف مخزن نفتي حفاظت كاتدي شده به روش المان محدود
150
بررسي توزيع پذيري داروي كوركومين در سامانه هاي دو فازي آبي بر پايه پليمر نمك
151
بررسي توزيع پروتئين ها در محلول هاي آبي پليمر و الكتروليت
152
بررسي توزيع تظاهرات باليني آسيب الكتريكي و عوارض همراه از سال 1375 تا 1385در بيمارستان پورسينا رشت
153
بررسي توزيع تنش برشي در جريان كانال هاي باز
154
بررسي توزيع تنش بين لايه اي بكمك المان هاي محدود مختلف در مواد چند لايه اي
155
بررسي توزيع تنش پسماند در يك قطعة آلومينيمي ريخته گري از طريق شبيه سازي عددي
156
بررسي توزيع تنش تحت بار فشاري و كششي محوري ﴿ هم صفحه ﴾ در يك صفجه سوراخ دار
157
بررسي توزيع تنش در اتصالات تحت كشش كامپيوزيتها
158
بررسي توزيع تنش در اتصالات تقويت شده با سيم هاي تقويت كننده و تغيير هندسي سطح اتصال
159
بررسي توزيع تنش در سيم هاي جناقي و بافت هاي استخواني و عضلاني مجاور بعد از انجام عمل قلب باز
160
بررسي توزيع تنش در صفحه شيار دار كامپوزيتي لايه اي
161
بررسي توزيع تنش در يك تثبيت كننده ستون مهره اي به روش اجزاء محدود
162
بررسي توزيع تنشي و تغيير شكل در پل هاي دنداني كانتي لورمتكي بر ايمپلنت و دندان با مواد ترميمي متفاوت به روش اجزا؟ محدود
163
بررسي توزيع جريان بر رفتار هيدروليكي و راندمان تصفيه تالاب مصنوعي
164
بررسي توزيع حدي پواسن در زمان همانند سازي مولكول دي ان آ
165
بررسي توزيع حدي پواسون در زمان همانندسازي مولكول DNA
166
بررسي توزيع درخشندگي كهكشان‌ها در يك كيلوپارسك مركزي
167
بررسي توزيع دز بالون حاوي گاز 133- Xe به منظور جلوگيري از تنگي دوباره عروق به روش شبيه سازي مونت كارلو با استفاده از كد MCNP
168
بررسي توزيع دما در ديسكهاي ترمز
169
بررسي توزيع دما در روش هايپرترميا با نانو سيال مغناطيسي بر روي بافت سرطاني
170
بررسي توزيع دما در سايد وال هاي پالت كارهاي كوره پخت كارخانه گندله سازي شماره 2 مجتمع گل-گهر
171
بررسي توزيع دما در غلتكهاي نورد سرد
172
بررسي توزيع دما در محفظه احتراق راكتهاي جامد سوز
173
بررسي توزيع دما در مواد هدفمند به كمك روش هاي المان محدود و تفاضل محدود
174
بررسي توزيع دمايي جوش اصطكاكي اغتشاشي ناهمجنس آلياژ آلومينيوم 6061 و7075 به روش المان محدود
175
بررسي توزيع ذرات ميله اي سخت محدود شده در جعبه ي نانومتري يك بعدي با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي وابسته به زمان و مستقل از زمان
176
بررسي توزيع ريشه و ضريب حساسيت به تنش آبي ذرت تحت تأثير دو روش مديريت كم آبياري
177
بررسي توزيع زاويه اي پاره هاي شكافت در شكافت القابي با استفاده از مدل هاي آماري با يون هاي سبك و سنگين
178
بررسي توزيع زماني، مكاني آسايش اقليمي سالمندان در استان آذربايجان غربي
179
بررسي توزيع ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي در كانسار آهن متاسوماتيك سه‌چاهون با استفاده از انواع روش‌هاي بازشناخت الگو
180
بررسي توزيع سرعت حول يك ايرفويل در جريان لزج
181
بررسي توزيع سرعت در كانال هاي روباز با استفاده از مفهوم آنتروپي
182
بررسي توزيع سني بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد كه در سال هاي 1368 و 1378 در مركز آموزشي و درماني و تحقيقات قلب دكتر حشمت رشت بستري بودند
183
بررسي توزيع سه بعدي صوت در فضاي شهري به منظور مكان يابي بهينه كارگاه هاي صنعتي با استفاده از GIS ( نمونه موردي ، ناحيه سه ، منطقه 12 ، شهر تهران )
184
بررسي توزيع شار حرارتي و تنش حرارتي ناشي از اين شار روي لوله هاي آب ديگ بخار نيروگاه شهيد منتظري اصفهان
185
بررسي توزيع شكل ذرات سيليس بعد از آسياب ميله اي و گلوله اي
186
بررسي توزيع شيوع تيروئيديت تحت حاد در مفل هاي مختلف سال و مقايسه آن با تيروئيديت پس از زايمان در استان گيلان
187
بررسي توزيع ظرافت در طول ليف پشم
188
بررسي توزيع علل فراورده خوني FFP در بيمارستان شهيد رهنمون يزد در زمستان 1379 و فروردين 1380
189
بررسي توزيع علل فراورده خوني FFP در بيمارستان شهيد رهنمون يزد در زمستان 1379 و فروردين 1380
190
بررسي توزيع عناصر پرتوزاي u238,th232,k40,rn222در معدن فيروزه نشابور و آثار زيست محيطي آن
191
بررسي توزيع عوايد حاصل از قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بين شهرداري‌هاي استان اصفهان
192
بررسي توزيع غلظت گازهاي آلاينده ي خروجي كارخانجات بزرگ در شهر اصفهان
193
بررسي توزيع فراراني نسبي زبان جغرافيايي ، زبان شياردار،Lateral Missing،Peglateral در بچه هاي دبستاني شهر لاهيجان
194
بررسي توزيع فراواني آزمايشات در خواستي و نتايج مربوطه در مراجعين دهان دانشكده دندانپزشكي يزد در سال تحصيلي 95-1394
195
بررسي توزيع فراواني آفت دهاني در بيماران مبتلا به بهجت تحت درمان دريك كلينيك خصوصي شهر يزد سال ۱۳۹۷
196
بررسي توزيع فراواني آنومالي هاي تكاملي دنداني در كليشه هاي راديوگرافي پانوراميك درافراد ۳-۱۵ساله مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي يزد از سال ۱۳۹۰تا سال ۱۳۹۷
197
بررسي توزيع فراواني ائوزينوفيلي و بازوفيلي در بيماران مبتلا به بيماري ميلوپر و ليفراتيو مزمن مراجعه كننده به پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون و شهيد صدوقي از سال 1384-1374
198
بررسي توزيع فراواني ائوزينوفيلي و بازوفيلي در بيماران مبتلا به بيماري ميلوپر و ليفراتيو مزمن مراجعه كننده به پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون و شهيد صدوقي از سال 1384-1374
199
بررسي توزيع فراواني اختلالات خواب در كودكان 4-15 ساله مبتلا به درد شكمي فانكشنال و مقايسه آن با گروه كنترل در شهر يزد در سال 1395
200
بررسي توزيع فراواني استئو اسكلروزيس ايديوپاتيك در تصاوير Con Beam Computed Tomography (CBCT بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي راديولوژي دهان و فك و صورت در يزد در سالهاي 95-94
201
بررسي توزيع فراواني افزليش فشار داخل چشم در بيماران ديابت قندي مراجعه كننده به كلينيك چشم پزشكي رشت از مهر سال 1375 تا مهر 1377
202
بررسي توزيع فراواني افسردگي و اضطراب در بيماران بتاتالاسمي ماژور و هموفيلي مراجعه كننده به مركز بيماريهاي خاص استان يزد
203
بررسي توزيع فراواني افسردگي و اضطراب در بيماران بتالاسمي ماژور و هموفيلي مراجعه كننده به مركز بيماريهاي خاص استان يزد
204
بررسي توزيع فراواني افسردگي و اضطراب در بيماران بتالاسمي ماژور و هموفيلي مراجعه كننده به مركز بيماريهاي خاص استان يزد
205
بررسي توزيع فراواني انواع آنومالي هاي دنداني در بيماران داراي شكاف لب و كام مراجعه كننده به دانشكده هاي دندان پزشكي يزد و تهران در 5 سال اخير
206
بررسي توزيع فراواني انواع اختلالات خواب درنوجوانان دبيرستاني
207
بررسي توزيع فراواني انواع استرابيسم كودكان و نتايج درمان جراحي آنان
208
بررسي توزيع فراواني انواع بيمارستانهاي مادرزادي قلب در افراد مبتلا به بيماري مادرزادي قلب از سال 1377 تا نيمه سال 1380 به درمانگاه بيمارستان افشار مراجعه كرده اند
209
بررسي توزيع فراواني انواع بيمارستانهاي مادرزادي قلب در افراد مبتلا به بيماري مادرزادي قلب از سال 1377 تا نيمه سال 1380 به درمانگاه بيمارستان افشار مراجعه كرده اند
210
بررسي توزيع فراواني انواع بيماري هاي دريچه اي قلب در مراكز بيمارستاني تابعه دانشگاه شهيد صدوقي يزد ۸۹-۹۴
211
بررسي توزيع فراواني انواع بيماريها در افراد بستري در بخش اطفال و نوزادان بيمارستان افشار يزد در طي سال 1371
212
بررسي توزيع فراواني انواع بيماريها در افراد بستري در بخش اطفال و نوزادان بيمارستان افشار يزد در طي سال 1371
213
بررسي توزيع فراواني انواع بيماريهاي روماتولوژيك شناخته شده در كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد
214
بررسي توزيع فراواني انواع بيماريهاي روماتولوژيك شناخته شده در كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد
215
بررسي توزيع فراواني انواع پوليپ هاي كولون در بيماران پوليپكتومي شده مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت از مهر 83 تا مهر 85
216
بررسي توزيع فراواني انواع تومورهاي خوش خيم بافت نرم دهان در بيمارستان پورسينا آزمايشگاه رازي و افرا در شهرستان رشت از سال 1379 تا 1387
217
بررسي توزيع فراواني انواع تومورهاي مغزي در كودكان مبتلا به تومورمغز جراحي شده در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1375تا 1381
218
بررسي توزيع فراواني انواع داروها و مواد مورد استفاده در مسموميت هاي بستري شده در بيمارستان رازي رشت از فروردين 1379 تا اسفند 1381
219
بررسي توزيع فراواني انواع مسيرهاي كانال آلوئولار تحتاني برروي تصاوير پانوراميك ديجيتال ماجعين بخش راديولوژي فك وصورت دانشكده دندانپزشكي يزد|
220
بررسي توزيع فراواني اينداكشن و انديكاسيون هاي آن در حاملگي هاي ترم در مركزآموزشي درماني الزهرا در سال 1386
221
بررسي توزيع فراواني باروري در زنان مبتلا به اختلالات رواني بستري شده در مركز روانپزشكي شفاي رشت در بهار 1383
222
بررسي توزيع فراواني بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي كه تحت عمل جراحي ويتركتومي و اندوليزر قرار گرفته اند ، بر حسب سن ، جنس، نوع داروي مصرفي، مدت ديابت و علت ويتركتومي ، در مركز پزشكي فيض اصفهان از سال1370 تا مهرماه 1375
223
بررسي توزيع فراواني بيماري هاي ايسكمي قلب در بيماران سكته مغزي بستري در بيمارستان راه اهن يزد
224
بررسي توزيع فراواني بيماري هاي بيماري پريودنتال در مبتلايان به لوسمي بستري شده در بيمارستان هاي شهر يزد در سال تحصيلي 95-1394
225
بررسي توزيع فراواني بيماريهاي آپانديس در بيماراني كه با تشخيص آپانديسيت حاد آپاندكتومي شده اند
226
بررسي توزيع فراواني بيماريهاي آپانديس در بيماراني كه با تشخيص آپانديسيت حاد آپاندكتومي شده اند
227
بررسي توزيع فراواني بيماريهاي بدخيم در كودكان كمتر از 10 سال در مراكز پاتولوژي استان يزد از سال 1375 تا پايان سال 1382
228
بررسي توزيع فراواني بيماريهاي بدخيم در كودكان كمتر از 10 سال در مراكز پاتولوژي استان يزد از سال 1375 تا پايان سال 1382
229
بررسي توزيع فراواني بيماريهاي پوستي در بيماران بستري از سال 81تا85 و ميانگين هزينه مستقيم بيمارستاني به تفكيك انواع بيماري در بيماران بستري در سال 84 در بخش پوست بيمارستان رازي
230
بررسي توزيع فراواني تظاهرات چشمي در بيماران MSمراجعه كننده به كلينيك شهيد صدوقي يزد
231
بررسي توزيع فراواني توده هاي تخمداني در بيمارستان مادر شهيد صدوقي يزد از سال 1379 تا پايان سال 1383
232
بررسي توزيع فراواني توده هاي تخمداني در بيمارستان مادر و شهيد صدوقي يزد از سال 79 تا پايان سال 83
233
بررسي توزيع فراواني تومورهاي قلب در بيماران بستري در بخش جراحي قلب بيمارستان شهيد چمران اصفهان از فروردين 1367 لغايت مرداد 1374
234
بررسي توزيع فراواني تومورهاي قلب در بيماران بستري در بخش جراحي قلب بيمارستان شهيد چمران اصفهان، از فروردين 1367 لغايت مرداد 1374
235
بررسي توزيع فراواني جدايه هاي مختلف كانديدا از نمونه هاي دهاني دربيماران تحت شيمي درماني بستري در بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد درسال ۱۳۹۶
236
بررسي توزيع فراواني حذف ژن هاي گلوتاتيون اس ترانسفر از تي 1 و ام 1 در مردان داراي واريكوسل و ارتباط آن با پارامترهاي اسپرم
237
بررسي توزيع فراواني حوادث كرونري در بيماران باتست ورزش مثبت با ريسك پايين مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي در رشت از سال 1376 تا 1379
238
بررسي توزيع فراواني خصوصيات اپيدميولوژيك و باليني لپتوسپيروز در استان گيلان طي ارديبهشت 1382 الي مهر 1384
239
بررسي توزيع فراواني درد رشد در كودكان پايه اول ابتدايي و تعيين مقايسه اي اضطراب در كودكان با درد رشد با كودكان فاقد درد
240
بررسي توزيع فراواني درد رشد در كودكان پايه اول ابتدايي و تعيين مقايسه اي اضطراب در كودكان با درد رشد با كودكان فاقد درد
241
بررسي توزيع فراواني دومدل سبك يادگيري در دانشجويان دندانپزشكي يزد درسال ۱۳۹۶
242
بررسي توزيع فراواني راديكولوپاتي در بيماران مراجعه كننده باكمردرد به كلينيك خصوصي از اول فروردين 1379 تا پايان اسفند 1381
243
بررسي توزيع فراواني ريج خلفي منديبل بدون دندان با استفاده از cone beam computed tomography دريك جمعيت ايراني
244
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شايع در حوادث عروقي مغز (CVA) در 400 مورد بيمار بستري در بخش ترولوژي بيمارستان پور سيناي رشت در سال 1372
245
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شايع در حوادث عروقي مغز (CVA) در 400 مورد بيمار بستري در بخش ترولوژي بيمارستان پور سيناي رشت در سال 1372
246
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شايع در حوادث عروقي مغز (CVA) در 400 مورد بيمار بستري در بخش ترولوژي بيمارستان پور سيناي رشت در سال 1372
247
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شايع در حوادث عروقي مغز(CVA) در 400 مورد بيمار بستري در بخش نرولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1372
248
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شناخته شده زخم پاي ديابتي و آمپوتاسيون ناشي از آن در بيماران شهر يزد
249
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شناخته شده زخم پاي ديابتي و آمپوتاسيون ناشي از آن در بيماران شهر يزد
250
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شناخته شده كانسر BREASTدر بيماران مبتلا به كانسر BREAST عمل شده در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه از سال 64-74
251
بررسي توزيع فراواني زگيل تناسلي و عوامل همراه آن در كلينيك پوست بيمارستان رازي در سال1393
252
بررسي توزيع فراواني سرطان هاي سر وگردن در مركز ثبت سرطان استان گيلان از سال 1378 تا 1387‏
253
بررسي توزيع فراواني سزارين و علل انجام آن در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه يزد بيمارستان افشار و بهمن طي 5 سال 74-70
254
بررسي توزيع فراواني سزارين و علل انجام آن در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه يزد، بيمارسيتان افشار و بهمن طي 5 سال 74-70
255
بررسي توزيع فراواني سندرم تخمدان پلي كيستيك در زنان مبتلا به سرطان پستان قبل از يائسگي
256
بررسي توزيع فراواني سندرم تخمدان پلي كيستيك در زنان مبتلا به سرطان پستان قبل از يائسگي
257
بررسي توزيع فراواني شاخه ثنايايي عصب دنداني تحتاني و ارزيابي ميانگين قطر آن با استفاده از CBCTقبل از جايگذاري ايمپلنت
258
بررسي توزيع فراواني شيوه هاي خودكشي در اقدام كنندگان به خودكشي بر اساس يافته هاي بيمارستانهاي دانشگاهي در سال 1389
259
بررسي توزيع فراواني شيوه هاي خودكشي در اقدام كنندگان به خودكشي بر اساس يافته هاي بيمارستانهاي دانشگاهي در سال 1389
260
بررسي توزيع فراواني ضايعات بافت نرم دهاني در افراد با سابقه سوء مصرف مواد و داروهاي مخدر در مراكز ترك اعتياد يزد در سال 1395
261
بررسي توزيع فراواني ضايعات تروماتيك اعصاب محيطي دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پور سينا از سال 1377 تا 1381
262
بررسي توزيع فراواني ضايعات فيبرو اسئوس در بيوپسي هاي ارسالي به بخش پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي و بيمارستان هاي دانشگاهي شهريزد ازسال 1384تا1394
263
بررسي توزيع فراواني ضايعات گردن ، در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه آسيب شناسي رازي شهر رشت ،سال 1379
264
بررسي توزيع فراواني عفونت هاي ادونتوژنيك با درگيري فضاهاي صورتي و گردني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون ازسال۱۳۹۳تا۱۳۹۷
265
بررسي توزيع فراواني علائم باليني و يافته هاي آزمايشگاهي آغازين سرطان لوسمي لنفوبلاستيك حاد در اطفال
266
بررسي توزيع فراواني علائم باليني و يافته هاي آزمايشگاهي آغازين سرطان لوسمي لنفوبلاستيك حاد در اطفال
267
بررسي توزيع فراواني علايم باليني بيماران جهت تشخيص سلياك
268
بررسي توزيع فراواني علايم باليني و آزمايشگاهي و عوارض در كودكان مبتلا به آبله مرغان بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت طي سال هاي 86-1377
269
بررسي توزيع فراواني علايم مسموميت با اپيوئيدها در بيماران بستري در بيمارستانهاي يزد
270
بررسي توزيع فراواني علايم مسموميت با اپيوئيدها در بيماران بستري در بيمارستانهاي يزد
271
بررسي توزيع فراواني علل درد پستان (ماستالژي) در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه شهيد صدوقي يزد در سال 1392-1391
272
بررسي توزيع فراواني علل سردرد در افراد مسن مراجعه كننده به درمانگاه مغز و اعصاب بيمارستان شهيد صدوقي يزد
273
بررسي توزيع فراواني علل سردرد در افراد مسن مراجعه كننده به درمانگاه مغز و اعصاب بيمارستان شهيد صدوقي يزد
274
بررسي توزيع فراواني علل شكم حاد جراحي در فاصله زماني پاييز 94 الي 95 در اورژانس شهيد صدوقي يزد
275
بررسي توزيع فراواني علل كلينيكو پاتولوژيكال هيستركتومي دربيمارستان شهيدصدوقي يزد ازسال 1390-1394
276
بررسي توزيع فراواني علل مرتبط با استروك در افراد 60-45 سال
277
بررسي توزيع فراواني علل مرتبط با استروك در افراد 60-45 سال
278
بررسي توزيع فراواني عوارض گوارشي بيماران مبتلا به سرطان مري پس از عمل بازسازي مري و ترخيص از بيمارستان هاي آريا، گيل و رازي شهر رشت از شهريور 1380تا شهريور 1384
279
بررسي توزيع فراواني عوامل زمينه ساز ابتلا به هپاتيت C براي زندانيان تزريقي مواد مخدر در ندامتگاه مركزي اصفهان در بهار 79
280
بررسي توزيع فراواني عوامل زمينه ساز و خصوصيات دموگرافيك كودكان مبتلا به بيماري مادرزادي قلب مراجعه كننده به كلينيك قلب اطفال مركز آموزشي درماني حشمت در فاصله فروردين 1387 لغايت آذر 1387
281
بررسي توزيع فراواني عوامل همراه با سل در بيماران مبتلا به سل بستري در بيمارستان رازي رشت در سال 1386
282
بررسي توزيع فراواني كارسينوماي سلول سنگفرشي دهان و لب در آزمايشگاههاي آسيب شناسي شهر رشت طي سالهاي 80-1376
283
بررسي توزيع فراواني كيست بيكر در بيماراني كه به علت توده پوپليته به بخش سونوگرافي بيمارستان پورسينا-رشت در سال 1387 مراجعه كرده اند‏
284
بررسي توزيع فراواني لنفوم هاي نان هوچكين اكسترانودال در بيماران مراجعه كننده به مركز آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون از سال 81-1370
285
بررسي توزيع فراواني لنفوم هاي نان هوچكين اكسترانودال در بيماران مراجعه كننده به مركز آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون از سال 81-1370
286
بررسي توزيع فراواني محل آمپوتاسيون اندام تحتاني در مبتلايان به نارسايي عروقي ديابت تحت عمل Revascularization در بيمارستانهاي پورسينا و گيل رشت بين سالهاي 1374تا 1381
287
بررسي توزيع فراواني محل سوراخ پوست در موقعيت Proneو موقعيت Supine در نفروليتوتومي از راه پوست در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركزآموزشي درماني تحقيقاتي رازي شهر رشت از مهر 1387 تا شهريور 1390
288
بررسي توزيع فراواني مشاوره قبل از بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه پره ناتال بيمارستان الزهرا( س)
289
بررسي توزيع فراواني مصرف داروهاي گياهي سنتي كاهنده خون در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد
290
بررسي توزيع فراواني مصرف داروهاي گياهي سنتي كاهنده خون در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد
291
بررسي توزيع فراواني مصرف مواد مخدر در مراجعه كنندگان به مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
292
بررسي توزيع فراواني مقاومت آنتي بيوتيكي در ميكروبهاي به دست آمده ازكشت خون بيماران بستري در بيمارستان رازي رشت طي نيمه نخست سال 1386
293
بررسي توزيع فراواني موكوزيت كف سينوس ماگزيلا در بيماران با تحليل استخوان در راديوگرافي ديجيتال پانوراميك بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد در سالتحصيلي 94-1393
294
بررسي توزيع فراواني نتايج كشت مايع مغزي نخاعي دركودكان مبتلا به مننژيت حاد باكتريايي بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از سال 1373تا1385
295
بررسي توزيع فراواني نسبي آنورماليتي هاي دهاني دنداني در دانش آموزان مقاطع سه گانه شهر رشت
296
بررسي توزيع فراواني نسبي اختلالات يون كلسيم در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه (ICU) بيمارستان پورسيناي رشت در نيمسال اول 1382
297
بررسي توزيع فراواني نسبي انواع ضايعات پري آپيكال التهابي دهان در نمونه هاي اخذشده آسيب شناسي د هان دندانپزشكي يزد از سال ۱۳۸۰تا۱۳۹۵
298
بررسي توزيع فراواني نسبي پاي ديابتي و عوامل موضعي همراه در بيماران ديابتي مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزشي رشت در سال 1383 تا 1384
299
بررسي توزيع فراواني نسبي ژن OipA در هليكوباكتر پايلوري هاي جداشده از بيوپسي معده بيماران مبتلا به مشكلات گوارشي فوقاني در شهرستان رشت از سال 93-91
300
بررسي توزيع فراواني نسبي عوامل خطرساز همراه در بيماران جراحي شده به علت نارسايي مزكن شرياني در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 74 الي 80
301
بررسي توزيع فراواني نمونه هاي كشت مثبت و الگوي آنتي بيوگرام آنها در بيمارستان شهيد صدوقي يزد درسال 1396
302
بررسي توزيع فراواني نوع درمان و عوارض دموگرافيك بيماران بستري شده در بخش گوش ، گلو، بيني ، جراحي سرو گردن بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت در سال 1381
303
بررسي توزيع فراواني هايپرپلازي و سرطان اندومتر از نظر سن بيمار مبتلا در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سال هاي 1391-1381
304
بررسي توزيع فراواني هليكو باكترپيلوري در لنفوم اوليه معده در شهر يزد تا سال 81
305
بررسي توزيع فراواني هليكو باكترپيلوري در لنفوم اوليه معده در شهر يزد تا سال 81
306
بررسي توزيع فراواني و الگوي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت (مهر 1384 لغا ت مهر 1386)
307
بررسي توزيع فراواني و درصد اعمال جراحي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد- تابستان 82
308
بررسي توزيع فراواني و درصد اعمال در780 بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد﴿ تابستان 72﴾
309
بررسي توزيع فراواني وارياسيون هاي آناتوميك وريدهاي سطحي چين آرنج و ساعد در بيماران كانديد فيستول شرياني- وريدي دياليز در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت از تاريخ بهمن 85 تا خرداد 89
310
بررسي توزيع فراواني ودرصد اعمال جراحي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد (تابستان 72)
311
بررسي توزيع فراواني وسواس فكري در بيماران ارتودنسي مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1396
312
بررسي توزيع فراواني يافته هاي آسيب شناسي پوليپ هاي diminutive روده بزرگ در مراجعين به بخش پاتولوژي بيمارستانهاي شهيد صدوقي، شهداي كارگر و دكتر مرتاض كه طي سالهاي 1386 تا 1388 تحت عمل كولونوسكوپي قرار گرفته اند
313
بررسي توزيع فراواني يافته هاي قلبي عروقي در 780 مورد بيمار مبتلا به ديابت قندي
314
بررسي توزيع فراواني يافته هاي كلينيكو پاتولوژيك ضايعات غدد بزاقي دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در بين سالهاي 1385 تا1391
315
بررسي توزيع فراواني يافته هاي كلينيكوپاتولوژيك ضايعات اسكالپ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزدبين سالهاي 1390-1387
316
بررسي توزيع فراواني يافته هاي كلينيكوپاتولوژيك ضايعات لب در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزددر بين سالهاي 1391-1387
317
بررسي توزيع فراواني يافته هاي هيستوپاتولوژي ضايعات پا و مچ پا در نمونه هاي ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
318
بررسي توزيع فراواني يافته هاي هيستوپاتولوژي ضايعات دست و مچ در نمونه هاي ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سالهاي1390 تا 1394
319
بررسي توزيع فراواني، علل و نتيجه حكم صادره ي پرونده هاي شكايت از متخصصين بيهوشي در سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني شهرستان رشت از سال 1390 تا 1394
320
بررسي توزيع فشار بر روي مقطع گوه اي همراه با چاين به هنگام ورود به آب به روش تست مدل و روش عددي
321
بررسي توزيع فشار در شناور هاي تندرو
322
بررسي توزيع فشار در شناورهاي تندرو
323
بررسي توزيع فشار و تعريض به منظور تخميني از سايش غلطكها در نورد
324
بررسي توزيع فضاي سبز شهري و كيفيت دسترسي شهروندان به پارك ها در شهرهاي شمال ايران در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي شهر آمل)
325
بررسي توزيع فضايي خدمات و امكانات شهري با تاكيد بر عدالت اجتماعي (محلات صد دستگاه ،خورشيد كلا و موزيرج)
326
بررسي توزيع فضايي كاربردي آموزشي (دبستان) در سطح شهر و سنجش ميزان برخورداري نواحي مختلف شهر از اين كاربري نمونه موردي: شهر حميديا
327
بررسي توزيع فضايي كاربري آموزشي منطقه 3 شهر اهواز با استفاده ازGIS « مطالعه موردي دبيرستان »
328
بررسي توزيع قائم سرعت صوت در تنگه هرمز با استفاده از داده هاي CTD
329
بررسي توزيع قدرت در نظام جهاني بر اساس رئاليسم تهاجمي با تأكيد بر سياست‌هاي چين در قبال هژموني ايالات متحده آمريكا
330
بررسي توزيع كرنش در مواد نانو ساختار شده به كمك روش ECFE
331
بررسي توزيع كيست هاي اكتسابي در بيماران مبتلا به بيماري نارسايي انتهايي كليه تحت درمان با هموديايز مراجعه كننده به مركز آموزشي -درماني رازي شهر رشت 1386
332
بررسي توزيع متغيرهاي زباني فارسي، تعيين مرزهاي همگويي و تهيه اطلس زباني در شهرستانهاي زهك و هيرمند
333
بررسي توزيع مجدد خاك در اراضي تپه ماهوري بارفت در دو كاربري به كمك تكنيك پذيرفتاري مغناطيسي
334
بررسي توزيع مكاني شدت مدت فراواني خشكسالي مطالعه موردي استان خوزستان
335
بررسي توزيع نيترات ، نيتروژن آلي محلول، معدني شدن خالص نيتروژن و پتانسيل نيتريفيكاسيون در پروفيل يك خاك آهكي تيمار شده با كودهاي گاوي و شيميايي
336
بررسي توزيع نيروي انساني شاغل در آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي براي دوره تحصيلي متوسطه در سال تحصيلي 74-1373 (تاثير عوامل اجتماعي- اقتصادي بر توزيع نيروي انساني)
337
بررسي توزيع هسته هاي پرتوزا در ساحل درياچه ي اروميه
338
بررسي توزيع هسته هاي پرتوزا در كناره هاي رودخانه دز- استان خوزستان
339
بررسي توزيع هيپرگليسمي وعوارض قلبي آن در400مورد بيماران انفاركتوس حادميوكاردبستري شده درمركزآموزشي درماني دكترحشمت رشت در سال 1378
340
بررسي توزيع و اندازه ي ذرات ZrO2 در ساخت كامپوزيت Al-ZrO2 به روش اصطكاكي اغتشاشي
341
بررسي توزيع و منشا فلزات سنگين در رسوبات ماسه¬اي رودخانه¬ شور، واقع در حوالي معدن طلاي داشكسن، شمال شرق شهرستان قروه
342
بررسي توزيع وايبل تعديل يافته
343
بررسي توزيع ولتاژ حالت گذرا در سيم پيچي اوليه ترانسفورماتور
344
بررسي توزيع ولتاژ و شار حرارتي در قرمهاي Zno در برقگيري هاي فشارقوي با كمك روش عناصر محدود
345
بررسي توزيع يافته هاي آسيب شناسي بيوپسي گره هاي لنفاوي و مقايسه آن با علايم باليني بيماران
346
بررسي توزيع يافته هاي آسيب شناسي بيوپسي گره هاي لنفاوي و مقايسه آن با علايم باليني بيماران
347
بررسي توسعه اقتصادكشاورزي شهرستان دورودباايجادمجتمعهاي كشت ، دام وصنعت طي دوره 1397-1392
348
بررسي توسعه بازارهاي مالي بر اشتغال زايي
349
بررسي توسعه بازاريابي الكترونيكي با رويكرد آموزشي در استان مازندران
350
بررسي توسعه بانكداري الكترونيك و رضايت مندي مشتريان در صنعت بانكداري
351
بررسي توسعه پايدار در معادن كوچك مقياس-مطالعه موردي بر روي معادن متروكه ايران
352
بررسي توسعه پايدار گردشگري روستايي (نمونه موردي: دهستان سپيددشت)
353
بررسي توسعه دروني شهر با تاكيد بر مسكن ﴿مورد مطالعه : شهر سنندج﴾
354
بررسي توسعه روش رنگ سنجي جهت اندازه گيري كمي يد در نمونه چوب درختان
355
بررسي توسعه روش رنگ سنجي جهت اندازه گيري كمي يد در نمونه موي سر انسان
356
بررسي توسعه ساختمانهاي بلند در نواحي شهري ( نمونه موردي شهر تهران)
357
بررسي توسعه سياسي در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد
358
بررسي توسعه شهري شهركرد با رويكرد مديريت بحران مبتني بر سيل و زلزله
359
بررسي توسعه صنعتي و اقتصادي بنگاه هاي كوچك و متوسط ﴿ مطالعه موردي در صنايع نساجي استان يزد با رويكرد SWOT ﴾
360
بررسي توسعه فيزيكي شهر اردل
361
بررسي توسعه فيزيكي شهر شوش دانيال (ع)
362
بررسي توسعه كارآفريني اجتماعي از طريق توسعه خوشه كسب و كار
363
بررسي توسعه كالبدي -فضايي شهر زنجان جهت ساماندهي بهينه آن با استفاده از تكنيك GIS
364
بررسي توسعه گردشگري ﴿طبيعي ﴾ در شهرستان كيار
365
بررسي توسعه مديريت مشاركتي ، راهكارها و موانع از ديدگاه مديران و كارشناسان در دبيرستانهاي دخترانه شهرستان آزاد شهر
366
بررسي توسعه ناحيه يك در ناحيه نزديك چاه مخازن گاز ميعاني در اثر پارامترهاي توليد و سنگ و سيال
367
بررسي توسعه و گسترش تشيع در منطقه يزد
368
بررسي توسعه ورزش در بين دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر گاليكش
369
بررسي توسعه‌ي فيزيكي- كالبدي شهر كنارك بر اساس راهبرد رشد هوشمند
370
بررسي توصيف در خاطره نوشته هاي دفاع مقدس
371
بررسي توصيف در داستان هاي عاميانه شهرستان سيريك
372
بررسي توصيف وجايگاه آن در رمان هاي محمد علي علومي
373
بررسي توصيفات بزمي در ديوان خاقاني
374
بررسي توصيفي انواع ضايعات استخواني فكي بيوپسي شده در پرونده هاي بيماران مراجعه كننده به كليه مراكز درماني و آسيب شناسي استان گيلان در فاصله سال هاي 1395-1380
375
بررسي توصيفي جايگاه هاي نگهداري و آنتي بيوتيك ها و ضد انگل هاي مورد استفاده در گله هاي نشخوار كنندگان كوچك در بعضي از نقاط استان كرمانشاه
376
بررسي توصيفي ساختار نحوي گويش ناييني از ديدگاه رده‌شناسي‌
377
بررسي توصيفي ساختواره گويش قاين
378
بررسي توصيفي ساختواژه سنيبي
379
بررسي توصيفي ساختواژه گويش قاين
380
بررسي توصيفي علل و عوامل اعتياد نوجوانان پسر كانون اصلاح و تربيت مركز اهواز از ابعاد فرهنگي-سياسي و اقتصادي-اجتماعي از ديدگاه نوجوانان مورد آزمون اين مركز در سال 1382
381
بررسي توصيفي عوامل ركود و پويايي در سازمانها (از بعد منابع انساني )
382
بررسي توصيفي فعل در گويش بادرودي ﴿بادي﴾
383
بررسي توصيفي كليساي وانك (اصفهان ) از ديدگاه تاريخي ، هنري و فرهنگي
384
بررسي توصيفي كودكان عقب مانده ذهني با تمركز بر ارتباط ازدواجهاي خويشاوندي والدين با تولد كودكان عقب مانده ذهني
385
بررسي توصيفي و آماري اختلالات اسكلتي و ماهيچه اي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر قم با نرم افزارSPPS
386
بررسي توصيفي و طبقه بندي نقوش كاشي كاري دوره قاجار در شيراز
387
بررسي توصيفي-تطبيقي درون مايه ي طنز در اشعار اكبر اكسير و عمران صلاحي
388
بررسي توضيع فراواني ريسك فاكتورهاي شناخته شده موثر بر لكنت در بين مبتلايان مراجعه كننده به مركز آموزشي -توانبخشي آفرينش يزد
389
بررسي توضيع فراواني ريسك فاكتورهاي شناخته شده موثر بر لكنت در بين مبتلايان مراجعه كننده به مركز آموزشي -توانبخشي آفرينش يزد
390
بررسي توضيع فضايي كاربري آموزشي منطقه 3 شهر اهواز با استفاده ازGIS
391
بررسي توقيعات امام زمان (عج )
392
بررسي توكسوپلاسموزيس در استان گيلان ﴿در 80 بيمار﴾
393
بررسي توليد آزمايشگاهي پارافين كلره و تعيين بهترين شرايط واكنش براي رسيدن به يك درجه خاص كلراسيون
394
بررسي توليد آزمايشگاهي كربنات سرب از كنسانتره سرب و طراحي پايلوت
395
بررسي توليد آنزيم پروتئاز با محيط كشت تهيه شده از ضايعات كشتارگاهي توسط گونه سالينيويبرو پروتئوليتيك در بيوراكتور يك بار مصرف
396
بررسي توليد آنزيم سلولاز به روش تخمير حالت جامد
397
بررسي توليد آنزيم سلولاز به روش تخمير حالت جامد
398
بررسي توليد آنزيم سلولاز و كاربرد آن در تكميل كالاي نساجي
399
بررسي توليد آنزيم ليپاز و اسيد سيتريك در مخمر يارووياليپوليتيكا و بهينه سازي توليد با استفاده از روش هاي مهندسي متابوليك
400
بررسي توليد اسانس و تركيبات فنوليك در سه ژنوتيپ از گونه نعناع سبز از طريق تحريك با قارچ ميكوريز آربسكولار
401
بررسي توليد اسانس و تركيبات فنوليك در سه ژنوتيپ از گونه نعناع سبز)Menthaspicata( از طريق تحريك با قارچ ميكوريزآربسكولار
402
بررسي توليد اسكوالن در سويه هاي ترائوستوكيتريد بومي ايران
403
بررسي توليد اكسين در باكتري هاي سودوموناس فلورسنت و تاثير آن ها بر رشد و تركيب شيميايي ذرت
404
بررسي توليد الكل هاي سنگين ايزوپروپانول و بوتانول از باگاس و جداسازي در حين توليد جهت افزايش راندمان عملياتي
405
بررسي توليد الياف الكتروريسي شده با قابليت شناسايي با پرتو ايكس در پدهاي پزشكي
406
بررسي توليد الياف كيتين بروشهاي ريسندگي تر و خشك - تر
407
بررسي توليد امواج صوتي در آب از طريق برهمكنش ليزر و آب
408
بررسي توليد امواج صوتي در آب از طريق برهمكنش ليزر و آب
409
بررسي توليد انتروپي در فرآيند احتراق يك سوخت گازي با در نظرگرفتن اثر انتقال حرارت تشعشي
410
بررسي توليد بيوسورفكتانت در بيوراكتور تخمير حالت جامد
411
بررسي توليد بيوسورفكتانت ميكروبي از هيدرو كربن هاي نفتي و روغن زيتون به عنوان منبع كربن
412
بررسي توليد بيوگاز و بيوهيدروژن از زائدات گياه آفتابگردان
413
بررسي توليد پارچه ابرجاذب سلولزي با استفاده از تركيبات طبيعي
414
بررسي توليد پتاسيم كرومات از سنگ معدن كروميت با استفاده از پتاسيم- هيدروكسيد و تزريق اكسيژن
415
بررسي توليد پروتئاز به وسيله باكتري سالينيويبروپروتئوليتيك با كشت بر روي ضايعات بافت حيواني
416
بررسي توليد پروتاز هاي غليايي توسط باسيولوسها
417
بررسي توليد پليمرهاي رنگي و امكان سنجي استفاده از carbon black توليدي داخل كشور جهت ساخت master batch مشكي(گريد لوله)
418
بررسي توليد پودرهاي ميكرونيزه با استفاده از روش هاي مكانيكي و فيزيكي و شيميايي ﴿ مطالعه موردي: توليد پودر زير كونيوم ﴾
419
بررسي توليد تركيب جديدي از جرمهاي پلاستر تانديش ريخته گري پيوسته جهت كاهش بلوكه شدن و خوردگي داغ در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
420
بررسي توليد توليوم-167 از طريق واكنش167Er(p,n) 167Tm با استفاده از سيكلوترون جهت استفاده در راديوتراپي
421
بررسي توليد جمع فركانسي در نقطه ي كوانتومي كروي كاليوم آرسنيد با پتانسيل سهموي و در نظر گرفتن بر هم كنش اسپين -مدار
422
بررسي توليد چاي در ايران - نگرشي بر روند خشك كردن
423
بررسي توليد چدن هاي نشكن پر آلومينيوم و تاثير مس و موليبدن در ساختار آن
424
بررسي توليد چيپس فرموله شده سيب زميني از ارقام اگريا و مارفونا
425
بررسي توليد داروي نوتركيب اينترفرون وانسولين
426
بررسي توليد درون شيشه اي لاين هاي سوماكلونال و مطالعه مولكولي لاين هاي توليد شده در گياه دارويي ازگيل ژاپني ( eriobtrya japonica )
427
بررسي توليد راديوايزوتوپها توسط راكتور (مانند نانو طلاي 198) با استفاده از كد مونت كارلو و روش تجربي
428
بررسي توليد رنگ خوراكي قرمز از چغندر لبوئي و پايداري آن در خلال فرايندهاي غذايي
429
بررسي توليد روغن ميكروبي از كاه گندم هيدروليز شده با استفاده از Mortirella alpina CBS 754.68
430
بررسي توليد سوخت زيستي از زيست توده
431
بررسي توليد سوسپاسيون سلولي در چند گونه خودروي جنس يونجه و انتخاب سلولهاي متحمل به شوري
432
بررسي توليد عطر و ادكلن
433
بررسي توليد فرايند جمع فركانسي در نقطه كوانتومي كروي با پتانسيل سهموي
434
بررسي توليد فرش ورامين به روش متمركز
435
بررسي توليد فولاد API5L-X70 و ارتباط ريز ساختار و خواص مكانيكي آن
436
بررسي توليد فولاد و علل ضعف در صادرات
437
بررسي توليد فوم فلزي مسي به روش دو مرحله اي غير الكتريكي به اضافه الكتريكي پالسي
438
بررسي توليد قطعات ريختگي از طريق قالبهاي گچي با مدلهاي پلي استيرني
439
بررسي توليد قطعه صنعتي با استفاده از فرآيند متالورژي پودر، حاصل از آسياب كاري ضايعات تراشكاري آلياژ Ti-6Al-47
440
بررسي توليد كامپوزيتهاي فنليك با روش فراورش چند گانه و خواص آن ها
441
بررسي توليد كربن فعال از لجن توليدي در تصفيه خانه هاي فاضلاب
442
بررسي توليد كنسرو سوسيس ، زمان اتوكلاوكردن ويژگيهاي كيفي
443
بررسي توليد كوارك چهارم درپراكندگي كاملا غير كشسان لپتون - هادون
444
بررسي توليد گاز سنتز با تاكيد بر روش پلاسما
445
بررسي توليد لاكتون توسط مخمر و بهينه سازي شرايط محيطي براي افزايش توليد
446
بررسي توليد نانو پودر سريسين به روش الكترواسپري
447
بررسي توليد نانوالياف صمغ بادام به روش الكتروريسي به عنوان سيستم انتقال دهنده تركيبات طعمي
448
بررسي توليد نوترون و پرتوي گاما از باريكه ي الكترون هاي 10 MeV حاصل از شتاب دهنده ي رودوترون-TT200
449
بررسي توليد نيتريك اكسايد و تاثير L-NAME بر آن در خلال تمايز سلولهاي بنيادي مغز استخوان موش صحرايي به سلولهاي استخوان ساز
450
بررسي توليد هزينه هاي كربن در شبكه هاي مختلف
451
بررسي توليد هماهنگ دوم ليزر تشديدي از پلاسماي فروچگال و ارائه اي مدل بلور فوتوني
452
بررسي توليد هورمون اكسين (اندول- 3- استيك اسيد) در باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن
453
بررسي توليد هيدروژن به كمك فوتوكاتاليست اصلاح شده TiO2
454
بررسي توليد و بازاريابي خرما در ايران
455
بررسي توليد و پايداري نكتار و شربت آلبالو و پرتقال كم كالري با استفاده از شيرين كننده استويوزيد
456
بررسي توليد و پرورش قارچ خوراكي
457
بررسي توليد و خواص كاربرد سيليكات پتاسيم و ژل سيليسي
458
بررسي توليد و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي لايه اي آلومينيم - منيزيمي تقويت شده با ريز ذرات سراميكي به روش اصطحكاكي اغتشاشي
459
بررسي توليد و مصرف پايدار و ارائه الگوي مناسب )PCS( براي ساختمان هاي متداول در ايران
460
بررسي توليد و مصرف سيليس در استان تهران
461
بررسي توليد و مقاومت خستگي كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده با ريزذرات سراميكي
462
بررسي توليد وكنترل كيفي زيركونيوم-89 و تركيبات نشاندار آن با آنتيبادي مونوكلونال عليه آنتي‌ژن MUC1 براي تصويربرداري PET
463
بررسي توليد وكنترل كيفي زيركونيوم-89 و تركيبات نشاندار آن با آنتيبادي مونوكلونال عليه آنتي‌ژن MUC1 براي تصويربرداري PET
464
بررسي توليد، كارايي ، بازاريابي و بازار هدف زعفران ايران
465
بررسي توليدات چرمي سنتي ايران و تكنيك تزئين آن
466
بررسي توليدات چرمي سنتي ايران و تكنيك تزئين آن
467
بررسي توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و ترسيم نقشه تاريخ نگاري آن در وبگاه علوم , A survey on scientific production of kermanshahs university of medical science and drawing of histography maps in web of scienc database
468
بررسي توليدتابش اشعه ايكس توسط ذرات باردارنسبيتي به هنگام حركت در نانوساختارها
469
بررسي تومورهاي C.P.A در بيمارستان پورسينا
470
بررسي تومورهاي بدخيم مثانه در استان گيلان از سال 1370- 1366
471
بررسي تونلهاي باد، وسائل اندازهگيري مورد استفاده در آنها و مروري بر روند طراحي مقدماتي يك فشارسنج الكترونيكي براي تونل باد دانشگاه يزد
472
بررسي تيپ شخصيت معتادين درمراكز ترك اعتياد شهرستان فارسان
473
بررسي تيپ شخصيتي BوA در روابط بامديران موفق وناموفق.
474
بررسي تيپ شخصيتي BوA و عملكرد تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور رامسر.
475
بررسي تيپ شخصيتي BوAورابطه آن باگرايش به اعتياد
476
بررسي تيپ شخصيتي بر سبك هاي تصميم گيري مديران مدارس ابتدايي ناحيه 5 استان اصفهان
477
بررسي تيپ هاي شخصيتي A،Bباوسواس.
478
بررسي تيپ هاي شخصيتي B,A وتاثير ان بر بيماري ديابت در زنان
479
بررسي تيپ هاي شخصيتي B,Aبرشيوه هاي مديريت مديران
480
بررسي تيپ هاي شخصيتي با منبع كنترل در دانشجويان رشته هاي فني مهندسي وعلوم انساني دانشگاه پيام نور مسجدسليمان
481
بررسي تيپ هاي شخصيتي درون گرا وبرون گرا وميزان گرايش آنها به بزهكاري.
482
بررسي تيپ‌هاي داسـتاني در رمان‌هاي محمد‌علي جمال‌زاده (قلتشـن ديوان، راه آب‌نامه، سر و ته يه كرباس)
483
بررسي تيپهاي شخصيتي B،A و ميزان رضايتمندي زناشوئي.
484
بررسي تيپهاي شخصيتي درونگرا وبرونگرا وميزان گرايش به اعتياد
485
بررسي تيتر آنتي استرپتوليزين (O-(O.S.A در تب روماتيسمي حاد در 100 بيمار بستري در بيمارستانهاي شهيد رجايي و حضرت رسول اكرم (ص ) طي سالهاي 1373-1371
486
بررسي تيتر آنتي بادي هپاتيت B و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1396
487
بررسي تيتراژ آنتي بادي ضد ويروس اپشتاين در بيماران مبتلا به لنفوم هوچكين و مقايسه آن با افراد غير مبتلا
488
بررسي تيتراژ آنتي بادي ضد ويروس اپشتاين در بيماران مبتلا به لنفوم هوچكين و مقايسه آن با افراد غير مبتلا
489
بررسي تيتراژ دانشجويان دانشكده سينما
490
بررسي تيتراژ دانشجويان سينما
491
بررسي تير با ضخامت متغير روي تكيه گاه الاستيك
492
بررسي تيروتوكسيكوز در مراجعين به بيمارستان فاطميه و كلينيك داخلي در شهرستان سمنان در سالهاي 1369 تا1372
493
بررسي تيروتوكسيكوز در مراجعين به بيمارستان فاطميه و كلينيك داخلي در شهرستان سمنان در سالهاي 1369 تا1372
494
بررسي تيز رهاي تبليغاتي دهه ژنجاه به بعد
495
بررسي تيمار حرارتي در طي فرآيند توليد بر ويژگي‌هاي عملكردي شير‌خشك بدون چربي
496
بررسي تيمار نانو موادنقره برروي برخي صفات رشديوفيزيولوژيكي گياه دارويي نعناع
497
بررسي تيمارهاي شكستن خواب بذر گياه بومادران ( Achillea Millefolium ) به منظور دستيابي به حداكثر قوه ناميه و ارزيابي بنيه بذر ( ويگور ) اين گياه
498
بررسي تيمچه‌هاي تاريخي بازار بزرگ شهر اصفهان در گستره ي معماري و تزيينات وابسته به آن (مورد پژوهي: بازار نيم آورد و بازار گلشن)
499
بررسي ثابت هاي مولكولي سيكلوآلكان ها (سيكلوپنتان،سيكلو هگزان،متيل سيكلو پنتانفمتيل سيكلوهگزان)بر اساس فشار دروني
500
بررسي ثاثير بازي درماني گروهي بر مهارت اجتماعي كودكان 10-6سال مبتلابه اختلات اوتيسم با عماكرد بالا شهر كرج
501
بررسي ثاثير برنامه مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته برنحوه استفاده از كلاه ايمني در كارمندان متور سوار شهر يز 01385﴾
502
بررسي ثاثير يارانه هاي دولتي بر قيمت كالا هاي وارداتي
503
بررسي ثبات تغييرات زبان و استخوان هايوييد دو سال پس از درمان فعال فانكشنال
504
بررسي ثبات تغييرات زبان و استخوان هايوييد دو سال پس از درمان فعال فانكشنال
505
بررسي ثبات ذهني كودكان هنجار روستايي وشهري 7تا 11 سال در مورد كميتهاي مداوم
506
بررسي ثبات ساختار عاملي سوالات عمومي كنكور دكتري زبان انگليسي در دو سطح مختلف دانش زبان عمومي : با استفاده از مدلسازي معادله ساختاري
507
بررسي ثبات شست و شويي و نوري رنگهاي بازيك ، راكتيو و متال كمپلكس بر روي ابريشم با استفاده از سينتان و تركيبات كمپلكس دهنده
508
بررسي ثبات شستشوئي و نوري رنگ هاي مستقيم و اسيدي روي نخ هاي ابريشمي و پشمي با استفاده از تانيك اسيد / آنزيم اسيد/ آنزيم فول بكتان سنتي و جديد
509
بررسي ثبات شستشويي و نوري كالاي رنگرزي شده با گياه گندل همراه با دندانه زاج سفيد
510
بررسي ثبات شستشويي ونوري كالاي رنگرزي شده با رنگدانه ماز وهمراه با دندانه زاج سياه
511
بررسي ثبات نوري ،شستشويي و ﴿فام،خلوص،روشنايي﴾
512
بررسي ثبات نوري و شستشوي كالاي رنگرزي شده با رنگدانه هليله
513
بررسي ثبات و انتقال پذيري قارچ هاي همزيست اندوفايت در گياه فسكيوي بلند
514
بررسي ثبات واحدهاي حرارتي در شرايط محدوديت رطوبت در مراحل مختلف رشد رويشي و زايشي ارقام رشد محدود و نامحدود سويا
515
بررسي ثوابت بيوسينتيك واحد USBF مجتمع پتروشيمي كرمانشاه در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب بهداشتي
516
بررسي جا به جايي ديواره هاي معدن ۳ گل گهر به روش تحليل ترسيمي بلوك ها
517
بررسي جابجائي عرضي ساختمانهاي بتني در برابر زلزله با استفاده از مدلهاي غير خطي و محاسبه عرض درزساختمانها
518
بررسي جابجائي فركانس ليزر نيمرسا نا در اثر تغييرات جريان
519
بررسي جابجايي جمعيت هاي ايلي در دوره افشاريه
520
بررسي جابجايي زمين اطراف تونل در روش حفاري مرحله اي با تأكيد بر مدل¬هاي رفتاري خاك
521
بررسي جابجايي طبيعي گاز رقيق شده در ميكرو محفظه با روش شبيه سازي مستقيم مونت كارلو(DSMC)
522
بررسي جابجايي طيفي فلورسانس القايي ليزري محلول رنگدانه كومارين با افزودني نانو ذره¬ دي اكسيدتيتانيوم با برانگيزش ليزر فرابنفش
523
بررسي جابجايي عرضي غير خطي سازه هاي بتني معمولي و ارزيابي روابط آيين نامه ها و بررسي طبقه نرم
524
بررسي جابجايي فصول دمايي در ايران
525
بررسي جابجايي قطعات سنگين با يك مدل رياضي و ارائه يك مدل شبيه سازي و مقايسه نتايج با كاربرد آن در يك كارخانه ايرانيت
526
بررسي جابجايي معلمان و رابطه آن باافت تحصيلي
527
بررسي جابجايي معنايي در گفتار روز فارسي
528
بررسي جابجايي و تغيير شكل بال هواپيما با در نظر گرفتن فرض هاي آيروالاستيسيتة استاتيك به كمك نرم افزار انسيس
529
بررسي جابجايي و تغيير شكل سيم پيچي ترانس قدرت بوسيله امواج الكترومغناطيسي
530
بررسي جابه جايي طيفي(LIF) رودامين 6G آلاييده به نانوالماس
531
بررسي جاجيم قشقايي و مرمت يك نمونه از آن
532
بررسي جاذب هاي كاربردي براي جداسازي آنيلين از پساب
533
بررسي جاذبه ها و برنامه ريزي گردشگري منطقه خروطبس
534
بررسي جاذبه هاي توريستي شهرستان اقليد، برنامه ريزي و توسعه آن با تاكيد بر منطقه سده
535
بررسي جاذبه هاي ژئوتوريستي منطقه اردل و ارتفاعات پيرامون و تاثير آن بر توسعه صنعت گردشگري منطقه
536
بررسي جاذبه هاي گردشگري شهرستان نكا وانتخاب چند روستا به عنوان هدف گردشگري
537
بررسي جاذبه هاي گردشگري منطقه اورامانات و نقش آن در تحولات منطقه
538
بررسي جاذبه هاي گردشگري منطقه ي اورامانات
539
بررسي جاذبه ودافعه هاي نان ازديد مهاجران
540
بررسي جاذبهاي طبيعي و بكارگيري پوسته تخم مرغ در رنگبري پسابهاي رنگين
541
بررسي جامع آب بندها و طراحي و ساخت شير هيدروليك فشار قوي 600 بار
542
بررسي جامع انواع خطا در شبكه قدرت
543
بررسي جامع انواع معمولي چشمي وطراحي و ساخت چشمي كلندري 16x
544
بررسي جامع روش هاي تفسير داده هاي فشار گذرا در مخازن شكاف‌دار
545
بررسي جامع روش هاي مختلف تخصيص مقادير ويژه در پس خورد حالت
546
بررسي جامع روندهاي تخصيص مقادير ويژه در پس خورد خروجي
547
بررسي جامع زمين‌شناسي ساختارهاي نمكي براي ذخيره‌سازي گاز
548
بررسي جامع سازندهاي جنگلي وابسته به خاك دراستان يزد
549
بررسي جامع سيستم نگهداري و تعميرات در كارخانجات و سازمانهاي صنعتي و تاثير آن بر راندمان توليد
550
بررسي جامع سيستمهاي خلاصه ساز فارسي و توليد يك نمونه عملي براي محطهاي محدود
551
بررسي جامع شبكه تلفن تهران و طرح بهبود نارسائي هاي آن
552
بررسي جامع شبكه هاي عصبي و كاربرد آن در بعضي سيستم هاي حرارتي
553
بررسي جامع عملكردروشهاي بازيافت تنش براي برآوردخطادرحل مسائل سه بعدي به روش اجزاءمحدود
554
بررسي جامع مصرف گاز استان قزوين
555
بررسي جامعه شناختي آثار شاخص نمايشي اجرا شده در دهه 70 و 80 ايران
556
بررسي جامعه شناختي آراي روشنفكران ديني به وقوع انقلاب اسلامي باتاكيد بردكتر علي شريعتي
557
بررسي جامعه شناختي اثر بخشي سازماني آموزش و پرورش در ايران ( مورد: دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه دولتي شهر اصفهان 1383-1382 )
558
بررسي جامعه شناختي ارتباط ميان انواع منابع معرفت و جهت گيري هاي فرهنگ سياسي با تكيه بر نظريه ماكس شلر
559
بررسي جامعه شناختي القابي خطابي توسط فارسي زبانان افغانستان
560
بررسي جامعه شناختي الگوي پيشرفت بر اساس آموزه هاي قرآن﴿ با تاكيد ب موانع تفكر در پيشرفت اجتماعي و رويكرد داده بنياد﴾
561
بررسي جامعه شناختي اينترنت و كاربران رايانه وتاثير بر سنين 20تا39ساله دامغان
562
بررسي جامعه شناختي اينترنت وكاربران رايانه وتاثيرآن برسنين 20تا39ساله دامغان
563
بررسي جامعه شناختي بد حجابي در بين دختران 15 تا 25 سال شهرستان قاين
564
بررسي جامعه شناختي بد حجابي در بين دختران 15 تا 25 سال شهرستان قاين
565
بررسي جامعه شناختي برخي از عوامل موثر بر تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه اصفهان
566
بررسي جامعه شناختي پايگاه اجتماعي واقتصادي دانشجويان دانشگاه ها در مصرف كالاها واماكن فرهنگي در شهرستان تنكابن در سال 1389.
567
بررسي جامعه شناختي پديده خشونت خانگي عليه مردان و برخي عوامل مرتبط با آن از ديدگاه مردان و زنان متÊهل اراك درنيمه اول سال 19
568
بررسي جامعه شناختي پيامد هاي استفاده از تلفن همراه در بين جوانان ﴿مطالعه موردي: جوانان شهرستان سبزوار﴾
569
بررسي جامعه شناختي تئاتر ايران سال هاي1304-1285
570
بررسي جامعه شناختي تئاتر خياباني در ايران با تاكيد بر نقش مخاطب
571
بررسي جامعه شناختي تأثير نحوه طراحي ﴿معماري﴾ مجتمع هاي آپارتماني اردبيل بر سرمايه اجتماعي بين ساكنين و ارائه الگوهايي منطبق با فرهنگ اسلامي ايراني
572
بررسي جامعه شناختي تأثيرات اجتماعي-فرهنگي گردشگري برمنطقه كلاردشت.
573
بررسي جامعه شناختي تاثير پايگاه اقتصادي-اجتماعي بر مصرف كالاهاي فرهنگي
574
بررسي جامعه شناختي تاثير رسانه هاي جمعي بر اعتماد سياسي و اجتماعي ﴿ مطالعه موردي شهر يزد ﴾
575
بررسي جامعه شناختي تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي بر روابط اجتماعي دانشجويان
576
بررسي جامعه شناختي تاثير نابرابري فرصت هاي آموزشي بر انزواي اجتماعي دانش آموزان
577
بررسي جامعه شناختي تاثيرحمايت اجتماعي برسلامت رواني دانش آموزان دبيرستانهاي شهرجعفريه - قم
578
بررسي جامعه شناختي تجربيات ، انتظارات و ديدگاه هاي بيماران در خصوص بيمار محوري در شهر تبريز
579
بررسي جامعه شناختي تحولات چندمعنايي واژگاني در دوره قاجار نسبت به فارسي امروز
580
بررسي جامعه شناختي ترس از جرم دربين زنان شهر قاين
581
بررسي جامعه شناختي تصوير كلان شهر تهران در تاريخ سينماي ايران
582
بررسي جامعه شناختي حادثه كوي دانشگاه تهران
583
بررسي جامعه شناختي حجاب بين دانش اموزان متوسطه شهر قهدريجان
584
بررسي جامعه شناختي درام ايران در سال هاي 1320-1300
585
بررسي جامعه شناختي دينداري و جنسيت ، مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور , sociological study of religion and gender, case study payame noor university
586
بررسي جامعه شناختي رابطه ابعاد و نگرش هاي دينداري با مسئوليت پذيري اجتماعي در شهرستان جوين
587
بررسي جامعه شناختي رابطه بين حمايت اجتماعي و كيفيت زندگي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه هاي شهر خرم آباد
588
بررسي جامعه شناختي رابطه متقابل پزشك و بيمار( مطالعه كيفي در شهر اهواز).
589
بررسي جامعه شناختي رابطه ي سبك زندگي و شادكامي ( مطالعه موردي: كاركنان مرد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان )
590
بررسي جامعه شناختي رفتار انتخاباتي مردم شهر اردل در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران
591
بررسي جامعه شناختي رفتار بيماري زنان نابارور (مراجعه كنندگان به مراكز درمان ناباروري دولتي استان مازندران ).
592
بررسي جامعه شناختي رمان هاي سيمين دانشور
593
بررسي جامعه شناختي روابط اجتماعي خانوارهاي شهري در شهر سازي
594
بررسي جامعه شناختي روابط اجتماعي خانوارهاي شهري كاشان
595
بررسي جامعه شناختي روابط پيش از ازدواج دختر وپسر از ديدگاه دانشجويان دانشگاههاي شهر قاين
596
بررسي جامعه شناختي زبان گيلكي با تاكيد بر آواشناسي
597
بررسي جامعه شناختي سازماندهي علم در اصفهان دوره صفويه و نقش آن در توسعه تشيع
598
بررسي جامعه شناختي سبك زندگي بر دينداري جوانان19_25 ساله شهرستان خميني شهر
599
بررسي جامعه شناختي سرمايه اجتماعي از منظر صحيفه سجاديه
600
بررسي جامعه شناختي سيره اخلاقي،سياسي امام خميني(ره).
601
بررسي جامعه شناختي شعر طنز در ادبيات مشروطه (با تاكيد بر اشعار سيد اشرف الدين گيلاني وايرج ميرزا)
602
بررسي جامعه شناختي شكاف بين نسلي مادران و دختران شهر قاين
603
بررسي جامعه شناختي شكل گيري كودكان خياباني در شهرستان بجنورد
604
بررسي جامعه شناختي شيوع خشونت در كاشان
605
بررسي جامعه شناختي شيوع خشونت وپرخاشگري وعلل بروز آن در جامعه عليه زنان در كاشان
606
بررسي جامعه شناختي طايفه بابادي و فرهنگ و آداب و رسوم
607
بررسي جامعه شناختي علل افزايش گرايش دختران به تحصيلات دانشگاهي ( مورد ، دانشجويان دانشكده مديريت و علوم اجتماعي )
608
بررسي جامعه شناختي علل گرايش جوانان به شيطان پرستي در ايران(مطالعه موردي در شهر قم)
609
بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي - فرهنگي موثر بر مساله نزاع جمعي ( مطالعه موردي استان ايلام )
610
بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت رواني در ميان كارمندان شاغل در سازمان مديريت بحران شهر اصفهان
611
بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي موثر بر مد گرايي در بين دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد
612
بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر احساس بي عدالتي بين كارگران، مطالعه موردي: ﴿ كارگران شركت ريسندگي فرش فلاح اصفهان﴾
613
بررسي جامعه شناختي عوامل اقتصادي ،اجتماعي موثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابري جنسيتي
614
بررسي جامعه شناختي عوامل تاثيرگذار بر گرايش به مواد مخدر در بين زندانيان)مطالعه موردي شهر دهدشت(
615
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده هاي فلاورجان
616
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر مشاركت اجتماعي زنان بندر ديلم( مطالعه نمونه اي)
617
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر نگرش و رفتار دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور تهران در ارتباط با مصرف مواد آرايشي
618
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر نگرش و رفتار دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور تهران در ارتباط با مصرف مواد آرايشي
619
بررسي جامعه شناختي عوامل مرتبط با سلامت اجتماعي زنان شاغل در بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد
620
بررسي جامعه شناختي عوامل مرتبط بر رضايتمندي شغلي زنان كارگر (بررسي موردي شهرك صنعتي پرند)
621
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر احساس بي عدالتي در بين معلمان شهر زنجان
622
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر اهداي خون توسط اهداكنندگان مستمر خون در شهر مشهد
623
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت خانگي عليه زنان متاهل شهرستان نجف آباد در سال 1389
624
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر رضايتمندي گردشگري ( مطالعه موردي گردشگران خارجي شهر شيراز)
625
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر سبك زندگي جوانان ( مطالعه موردي شهر شيراز )
626
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاههاي شهر قاين
627
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر فرهنگ آپارتمان نشيني
628
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر كيفيت زندگي سالمندان ساكن در مراكز نگهداري از سالمندان شهرستان مشهد
629
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مديريت بدن در زنان ( مطالعه موردي زنان شهر شيراز )
630
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مصرف گرايي
631
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر وجدان كاري در بين كاركنان بانكهاي شهرستان بابل
632
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر ونداليسم و اوباشيگري در ورزش فوتبال
633
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر برپيشرفت تحصيلي در ميان دانش آموزان مقطع راهنمايي قم
634
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر در ميزان پايبندي مردم كاشان وارزشهاي اجتماعي
635
بررسي جامعه شناختي فرهنگ سياسي احزاب و سازمانهاي اصلاح طلب ( در طول يك دهه، از خرداد 76)
636
بررسي جامعه شناختي فقدان تنوع ژانر سينماي ايران پس از انقلاب
637
بررسي جامعه شناختي فقدان تنوع ژانر سينماي ايران پس از انقلاب
638
بررسي جامعه شناختي قصه هاي قرآني
639
بررسي جامعه شناختي كاربران اينترنت
640
بررسي جامعه شناختي كجرويهاي كوچك و پنهان موجود در رابطه بين افراد در سال 1386 شهرستان شاهرود
641
بررسي جامعه شناختي كيفيت زندگي سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392
642
بررسي جامعه شناختي گردشگري درشهرستانهاي نوشهر وچالوس
643
بررسي جامعه شناختي گوناگوني گويش مشهدي بر اساس متغيرهاي سن ، طبقه اجتماعي و جنسيت
644
بررسي جامعه شناختي مجازات زندان وعدم ارتكاب جرم در بين زندانيان كاشان سال88
645
بررسي جامعه شناختي محروميت اجتماعي دختران روستايي شهرستان زابل و عوامل مرتبط با آن
646
بررسي جامعه شناختي مدگرايي دانش آموزلن پايه هاي دوم و سوم دبيرستان دخترانه خورموج
647
بررسي جامعه شناختي مديريت بدن با تكيه بر مصرف لوازم آرايشي در بين كاركنان زن شركت راه آهن تهران
648
بررسي جامعه شناختي مشاركت اجتماعي شهروندان قاين و عوامل موثر بر آن
649
بررسي جامعه شناختي معماري ايران
650
بررسي جامعه شناختي مناسبات نسلي
651
بررسي جامعه شناختي موانع توسعه علمي درايران
652
بررسي جامعه شناختي ميزان اعتماد بين شخصي و عوامل موثر بر آن در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان
653
بررسي جامعه شناختي ميزان پايبندي جوانان به هنجارهاي اجتماعي
654
بررسي جامعه شناختي ميزان عرفي شدن دين در رسانه ديني با تاكيد بر تلويزيون از ديدگاه دانشجويان دانشگاه اصفهان
655
بررسي جامعه شناختي نقش اجتماعي و سياسي روشنفكران ايران در فاصله زماني انقلاب مشروطيت تا پايان دوره پهلوي اول
656
بررسي جامعه شناختي نقش بدوي گرايي و اسطوره در هنر مدرن ﴿براساس آراء اميل دوركيم و جوزف كمبل﴾
657
بررسي جامعه شناختي نقش رسانه هاي جمعي در ايجاد هيجانات فوتبال ايران 92-91
658
بررسي جامعه شناختي نگرش به ازدواج در بين دختران نوجوان 20سال به بالادر شهرستان سميرم
659
بررسي جامعه شناختي نگرش دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين نسبت به جمعيت و تنظيم خانواده
660
بررسي جامعه شناختي نگرش دانشجويان زن نسبت به حجاب
661
بررسي جامعه شناختي نگرش متفاوت نسلي به رفتارهاي فراغتي جوانان﴿ مطالعه ي موردي : كافي شاپ هاي شهر مشهد﴾
662
بررسي جامعه شناختي نگرش ها و ارزش هاي اجتماعي دو نسل (والدين - جوانان ) در شهر هشتگرد
663
بررسي جامعه شناختي نمايشنامه هاي آرتور ميلر از منظر آراي جورج لوكاچ، با تأكيد بر دو اثر مرگ فروشنده و همه ي پسران من
664
بررسي جامعه شناختي نمايشنامه هاي آرتور ميلر از منظر آراي جورج لوكاچ، با تاكيد بر دو اثر مرگ فروشنده و همه ي پسران من
665
بررسي جامعه شناختي هماهنگي واكه اي در لهجه هاي فارسي تهراني،گيلكي ،‌تركي و كردي
666
بررسي جامعه شناختي همگرايي دانشگاه تهران با شاخص هاي دانشگاه در جامعه دانش محور ....
667
بررسي جامعه شناختي هويت ملي نوجوانان شهر همدان (مطالعه موردي: دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه 2 شهرستان همدان سال تحصيلي 93-92)
668
بررسي جامعه شناختي ورزش در ايران
669
بررسي جامعه شناختي وضعيت تحصيل دانش آموزان دبيرستان دخترانه امين معين ناحيه 4 اصفهان
670
بررسي جامعه شناختي وضعيت سبك زندگي سالم در ميان بيماران عروق قلبي
671
بررسي جامعه شناسانه چرند و پرند دهخدا با دو كلمه حرف حساب صابري
672
بررسي جامعه شناسانه نمايشنامه هاي جنگ ايران و عراق سال هاي 1376 - 1368
673
بررسي جامعه شناسانه نمايشنامه هاي جنگ ايران و عراق سال هاي 1376-1368
674
بررسي جامعه شناسانه و ساختاري نمايش هاي نوجوانان ويژه آسيب‌هاي نو پديد اجتماعي( با تاكيد بر آثار منتخب)
675
بررسي جامعه شناسي احساسات در ادبيات منظوم معاصر ايران , sociology of emotion in contemporary poetry of iran
676
بررسي جامعه شناسي ازدواج دختران مجرد در شهرستان سميرم
677
بررسي جامعه شناسي شكاف بين نسلي و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي جوانان35-18 سال شهر فراشبند)
678
بررسي جامعه شناسي عوامل موثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده : بررسي موردي: شهر خمين در سال 1388
679
بررسي جامعه شناسي عوامل موثر برميزان وچگونگي استفاده از اينترنت در محلات درسال 87
680
بررسي جامعه شناسي موانع پيشرفت توريست در شهرستان بابلسر و فريدونكنار از نظرگردشگران
681
بررسي جامعه شناسي ميزان آگاهي دانشجويان با حقوق شهروندي در دانشگاه پيام نور بوشهر
682
بررسي جامعه‌شناختي اثر توسعه سياسي و آزادي‌هاي اقتصادي بر فساد مالي
683
بررسي جامعه‌شناختي تاثير رسانه هاي جديد بر نظام ارزشي جوانان (دانشجويان دانشگاه يزد)
684
بررسي جامعه‌شناختي تاثير رسانه هاي جديد بر نظام ارزشي جوانان (دانشجويان دانشگاه يزد)
685
بررسي جامعه‌شناختي تصوير كلان‌شهر تهران در تاريخ سينماي ايران
686
بررسي جامعه‌شناختي ريشه‌ها و بنيان‌هاي تئاتر مستند و نقش آن در آگاهي‌بخشي اجتماعي با تكيه بر آثار مستند مرتبط باجنگ جهاني دوم.
687
بررسي جامعه‌شناختي موانع رونق گردشگري مذهبي مورد مطالعه: روستاهاي شهرستان سميرم
688
بررسي جامعه‌شناختي نقش ورزش در توليد سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: شهرستان يزد)
689
بررسي جامعه‌شناسانه اقتباس‌هاي واروژ كريم‌مسيحي، آكيرا كوروساوا و ويشال بهاردواج از هملت شكسپير از منظر آراء گئورگ لوكاچ
690
بررسي جامعه‌شناسانه‌ي زمينه‌هاي شكل‌گيري جريان «تئاتر سوم» يوجنيو باربا
691
بررسي جامعيت قرآن كريم
692
بررسي جامعيت قرآن كريم
693
بررسي جامه شناختي خشونت عليه زنان در شهركاشان
694
بررسي جامه شناختي نگرش نسبت به موانع تصدي مشاغل مديريتي توسط زنان :مطالعه موردي زنان شاغل شهر قاين
695
بررسي جانشين هاي مراجع قضائي كيفري سنتي و نقش آنها در اجراي عدالت ترميمي
696
بررسي جايابي وتعيين اندازه و بهينه DG در سيستم هاي قدرت
697
بررسي جايگاه ﴿ نقش و عملكرد ﴾ خيابان حضرت وليعصر « عجل الله تعالي فرجه الشريف » در مناطق يك و 11 تهران
698
بررسي جايگاه "وطن" در شعر دفاع مقدس
699
بررسي جايگاه «نظر» از ديدگاه قاضي عبدالجبار
700
بررسي جايگاه 5Sدر ارتقاي كيفيت و بهره وري نظام ارائه خدمات بيمارستان شهيد صدوقي يزد- اسفند 87
701
بررسي جايگاه آزاديدر انديشه آيت الله محمود طالقاني و آيت الله محمد باقر صدر
702
بررسي جايگاه ابعاد چهارگانه قدرت (نهادي، اجباري، ساختاري و گفتماني) در تثبيت هژموني ايالات متحده امريكا ( 1993 - 2013)
703
بررسي جايگاه اجتماعي زنان در اسلام
704
بررسي جايگاه اجتماعي زنان در طول يك صد سال اخير در ايران
705
بررسي جايگاه اجتماعي زنان در قبل وبعد از انقلاب در استان قم
706
بررسي جايگاه اجتماعي شيلات در شهرستان بندر تركمن
707
بررسي جايگاه احساس عامليت در پيش بيني كيفيت زندگي افراد با آسيب بينايي
708
بررسي جايگاه اداري، اجتماعي و فرهنگي قضات در دوره ايلخاني
709
بررسي جايگاه اداري،اجتماعي و فرهنگي قضات در دوره ايلخاني
710
بررسي جايگاه ادبي ميرزا جهانگير شيرازي و روزنامه صوراسرافيل
711
بررسي جايگاه ادبي ميرزا جهانگير شيرازي و روزنامه صوراسرافيل
712
بررسي جايگاه ازدواج هاي دانشجويي در دانشگاه ها
713
بررسي جايگاه استان هرمزگان در تجارت خارجي ايران با استفاده از
714
بررسي جايگاه استانداردهاي 9000 ISO در ايران
715
بررسي جايگاه استدلال در عرفان ابن عربي و مولوي
716
بررسي جايگاه استناد به قاعده «البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" در دعاوي جزايي
717
بررسي جايگاه استندها در فضاي شهري
718
بررسي جايگاه اشتغال ومديريت زنان در ايران وجهان
719
بررسي جايگاه اموزش اخلاق حرفه اي در ايران معاصر از ديدگاه استادان دانشگاه ﴿پيام نور ،آزاد اسلامي وسنتي﴾در شهر نيشابور
720
بررسي جايگاه انجمن پيروان قرآن در تاريخ معاصر مشهد با تاكيد بر شخصيت و اقدامات علي اصغر عابدزاده
721
بررسي جايگاه انديشه هاي مدرن در مراحل تصميم گيري و اجرايي پروژه ي نواب
722
بررسي جايگاه اهل بيت ﴿ع﴾ در تفسير تبيان شيخ طوسي
723
بررسي جايگاه اهميت وتاثيرات شادماني در تعليم وتربيت
724
بررسي جايگاه ايران در كنفرانس صلح ورساي ﴿1298ه.ش﴾
725
بررسي جايگاه بازاريابي الكترونيك در جهان و چرايي ضرورت رشد آن در ايران
726
بررسي جايگاه بازاريابي رابطه‌مند و شناسايي موانع اجراي آن در شركت سهامي بيمه ايران شهر كرمان
727
بررسي جايگاه بازاريابي رابطه‌مند و شناسايي موانع اجراي آن در شركت سهامي بيمه ايران شهر كرمان
728
بررسي جايگاه بايه اينكلان در تئاتر اسپانيا در دهه اول قرن بيستم و ترجمه نمايشنامه روشنايي هاي بوهمي
729
بررسي جايگاه بداهه پردازي در تئاتر معاصر غرب
730
بررسي جايگاه بداهه پردازي درتئاتر معاصر غرب
731
بررسي جايگاه بداهه سازي در آموزش بازيگر براي نمايش مواجهه در شيوه اجرايي آگوستو بوآل
732
بررسي جايگاه بداهه سازي در آموزش بازيگر براي نمايش مواجهه در شيوه اجرايي آگوستو بوآل
733
بررسي جايگاه پست مدرنيسم در سي و يكمين جشنواره بين اللملي تئاتر فجر
734
بررسي جايگاه پست مدرنيسم در سي و يكمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر
735
بررسي جايگاه تايپوگرافي در فرش
736
بررسي جايگاه تايپوگرافي در هنر گرافيك ايران از آغاز تا دوران معاصر
737
بررسي جايگاه تبليغات در مبلمان شهري
738
بررسي جايگاه تحقيق وتوسعه در ميان عوامل موثر بربهره وري براساس مدل پركوپنو مطالعه موردي صنايع كوچك ومتوسط عضو اتاق آردي وزارت صنايع و معادن
739
بررسي جايگاه تحليل پوششي دادهها در روشهاي تصميم گيري
740
بررسي جايگاه تراژدي در دوره ي رمانتيسم
741
بررسي جايگاه تراژدي در دوره ي رمانتيسم
742
بررسي جايگاه تربيت مدني در كتابهاي درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي در سال 1389-1388
743
بررسي جايگاه ترويج در توسعه كشاورزي
744
بررسي جايگاه تفكر انتقادي در كتاب هاي علوم تجربي و تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي
745
بررسي جايگاه تفكر انتقادي در محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره متوسطه
746
بررسي جايگاه تكنيك ساختار شكست فعاليت هاي توليدي در صنعت كشتي سازي
747
بررسي جايگاه تمدن غرب در سه حوزه فرهنگ، سياست و علم در انديشه رهبران جمهوري اسلامي
748
بررسي جايگاه توانمندسازي نيروي كار در تحول سازمان با رويكرد تفكر استراتژيك ، در گروه كارخانجات كشتي سازي كشور
749
بررسي جايگاه جرائم ناقص در حقوق كيفري ايران
750
بررسي جايگاه جريانات اجتماعي بر شكل گيري اصناف وبيشه هاي مرتبط باهنر ايران اسلامي بر اساس منابع مكتوب
751
بررسي جايگاه جريانات اجتماعي بر شكل گيري اصناف وپيشه هاي مرتبط باهنر ايران اسلامي بر اساس منابع مكتوب
752
بررسي جايگاه حفاظتي چند گونه انحصاري از جنس مرزه در ايران
753
بررسي جايگاه حفاظتي چند گونه انحصاري از جنس مرزه درايران
754
بررسي جايگاه حقوق شهروندي درشهر قاين
755
بررسي جايگاه خانواده از ديدگاه قرآن و ائمه
756
بررسي جايگاه خانواده در كتاب هاي دوره پنج ساله ابتدايي ( تعليمات اجتماعي - فارسي - تعليمات ديني )
757
بررسي جايگاه خانواده در كتاب هاي دوره پنج ساله ابتدايي ( تعليمات اجتماعي - فارسي - تعليمات ديني ).
758
بررسي جايگاه خاورميانه در ديپلماسي انرژي چين (۲۰۱۶-۱۹۸۰)
759
بررسي جايگاه خدا در ايدئاليسم باركلي
760
بررسي جايگاه خليج فارس در سياستهاي منطقه اي ايالات متحدهي آمريكا با تكيه بر دكترين نيكسون _1969-1979م/1348-1357ش﴾
761
بررسي جايگاه دروس معارف اسلامي در دانشگاه ها ازديدگاه فقه و حقوق موضوعه
762
بررسي جايگاه ذوق در زيبا شناسي روشنگري با محوريت كتاب نقد قوة حكم
763
بررسي جايگاه رئاليزم در تئاتر دفاع مقدس ﴿باتاكيد بر دو اثر جدا شده از عليرضا نادري و محمد يعقوبي﴾﴿پچپچه هاي پشت خط نبرد، زمستان 66﴾
764
بررسي جايگاه رئاليزم در تئاتر دفاع مقدس﴿با تاكيد بر دو اثر اجرا شده از عليرضا نادري و محمد يعقوبي﴾﴿پچپچه هاي پشت خط نبرد،زمستان 66﴾
765
بررسي جايگاه رؤيا، پيشگويان و خواب‌گزاران در ايران و يونان باستان(قرن6تا4 پ.م)
766
بررسي جايگاه راوي و خواننده در داستانهاي پست مدرن فارسي
767
بررسي جايگاه رايانه و نرم افزارهاي طراحي گرافيك در تصوير سازي معاصر ايران
768
بررسي جايگاه رسانه‌ي چاپ دستي در مدرنيسم ايراني
769
بررسي جايگاه رشته علوم ورزشي )تربيت بدني( به عنوان محصول در ميان دانش آموزان متوسطه دوم شهر صفاشهر
770
بررسي جايگاه زن از ديدگاه اسلام در جمهوري اسلامي
771
بررسي جايگاه زن در آثار محمّد باقر ميرزا خسروي، مهشيد اميرشاهي، علي اشرف درويشيان و منصور ياقوتي
772
بررسي جايگاه زن در ادبيات مشروطه، با تأكيد بر آثار منثور ميرزا فتحعلي آخوندزاده، ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزي و زين العابدين مراغه اي
773
بررسي جايگاه زن در فرهنگ عاميانه كردي (با تكيه بر ضرب المثل ها و مثل نماهاي كردي)
774
بررسي جايگاه زنان در توسعه اجتماعي
775
بررسي جايگاه سازمان اوپك در مقطع نظم نوين جهاني
776
بررسي جايگاه سالمندان در خانواده
777
بررسي جايگاه سپهسالاري در عصر سامانيان (نقش و جايگاه سپهسالاران در تاريخ سامانيان)
778
بررسي جايگاه سرمايه انساني در ادارات استان خراسان شمالي
779
بررسي جايگاه سنت در آثار تئوريك و نظري شفيعي كدكني
780
بررسي جايگاه سند و شهادت در فقه و قانون ايران
781
بررسي جايگاه سياسي و تجاري بوشهر در دوره افشاريه و زنديه﴿1209-1148ه.ق/1794-1736م﴾
782
بررسي جايگاه شوراي حل اختلاف در نظام فقهي و حقوقي اسلام
783
بررسي جايگاه صنايع دستي در توسعه گردشگري فرهنگي شهر تهران
784
بررسي جايگاه صنايع هوافضا در منطقه: مطالعه تطبيقي
785
بررسي جايگاه صنعت حمل و نقل دريايي ايران در اقتصاد جهاني با استفاده از ماتريس SWOT
786
بررسي جايگاه طراحان در قالي مشهد ﴿ با تاكيد استاد بهپوري ﴾
787
بررسي جايگاه طنز در نمايش تلويزيوني ، در سالهاي 1365 الي 1375 سيماي جمهوري اسلامي ايران "نمايشنامه تلويزيوني (تلخ اما شيرين )"
788
بررسي جايگاه طنز در نمايش تلويزيوني ، در سالهاي 1365 الي 1375 سيماي جمهوري اسلامي ايران "نمايشنامه تلويزيوني (تلخ اما شيرين )"
789
بررسي جايگاه عقل در توحيد و نبوت شناسي از منظر علامه مجلسي و فياض لاهيجي
790
بررسي جايگاه عكس و عكاسي در تدوين تاريخ شفاهي در دفاع مقدس﴿موردپژوهي: عكس رزمندگان يزدي﴾
791
بررسي جايگاه علامه ميرحامد حسين هندي در تاريخ تشيع
792
بررسي جايگاه علم و عالم در نهج البلاغه
793
بررسي جايگاه عناصر درام ارسطويي و چگونگي به كارگيري آن ها در بازي هاي برتر رايانه اي (سال 2017)
794
بررسي جايگاه عوامل اقتصادي در ميان معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بردسكن
795
بررسي جايگاه فرش بلوچ خراسان در دكوراسيون داخلي سبك مدرن
796
بررسي جايگاه فرش در سينماي ايران
797
بررسي جايگاه فرش در گفتمانهاي هويت ملي ايراني (از قاجار تا آخر پهلوي)
798
بررسي جايگاه فضاهاي فرهنگي هنري در برنامه ريزي شهري تهران ﴿ناحيه 3 منطقه 5 تهران﴾
799
بررسي جايگاه فقهي مبحث ولايت فقيه در كتب فقه
800
بررسي جايگاه فناوري در تئاتر پست مدرن
801
بررسي جايگاه فناوري در تئاتر پست مدرن
802
بررسي جايگاه قبايل كرد از شكل گيري حكومت قراقويونلوها و آقويونلوها تا جنگ چالدران
803
بررسي جايگاه قدرت در ده رمان نوجوان برتر دهه ي هشتاد بر مبناي نظريه ي ميشل غوكو
804
بررسي جايگاه قدرت در نگاره هاي شاهنامه دموت و هماي و همايون با تاكيد بر عناصر طبيعت و معماري
805
بررسي جايگاه قصاص در جامعه از منظر فقه و حقوق شيعه
806
بررسي جايگاه قصاص در جامعه از منظر فقه و حقوق شيعه
807
بررسي جايگاه كاداستر در سيستم اطلاعات مديريت زمين در ايران با نگرش تطبيقي .
808
بررسي جايگاه كارگردان به مثابه دراماتورژ [با تاكيد بر داستان محمود و اياز﴿مثنوي معنوي﴾]
809
بررسي جايگاه كارگردان به مثابه دراماتورژ ﴿با تاكيد بر داستان محمود و اياز﴿مثنوي معنوي﴾
810
بررسي جايگاه كاروانسرا در فرهنگ ايران و ارائه روشهاي مناسب احياء: بخش عملي طرح مطالعه، مرمت و احياء كاروانسراي ينگي امام
811
بررسي جايگاه كمدي موقعيت در انيميشن
812
بررسي جايگاه كمدي موقعيت در انيميشن
813
بررسي جايگاه كنترل كيفيت در صنايع غذايي استان يزد
814
بررسي جايگاه كنترل كيفيت در كارخانجات صنايع فلزي استان اصفهان
815
بررسي جايگاه كودك در منظومه هاي فارسي تا اواخر سده هفتم هجري
816
بررسي جايگاه گبه در بازار ايران و بازارهاي جهاني بعنوان فرش مدرن
817
بررسي جايگاه لباس در پيشبرد كنش دراماتيك با نگرشي بر آثار نمايشي علي رفيعي
818
بررسي جايگاه لوله هاي نسل جديد در صنعت تاسيسات ساختماني
819
بررسي جايگاه مادر از ديدگاه مفسرين معاصر (علامه طباطبايي، آيت‌اله جوادي آملي، آيت‌اله مكارم شيرازي، حاجيه‌خانم امين)
820
بررسي جايگاه محدثان و راويان شيعه اصفهان تاپايان قرن نهم هجري
821
بررسي جايگاه مخازن هيدروكربني نامتعارف در تامين انرژي
822
بررسي جايگاه مديحه‌سرايي و آيين بار در فرهنگ ايراني- اسلامي‌ و بازنمود آن در نگارگري
823
بررسي جايگاه مديران درشركت هاواتحاديه هاي تعاوني
824
بررسي جايگاه مديريت دانش درعملكرد مديران ناجا در شهرستان زاهدان .
825
بررسي جايگاه مديريت ريسك اعتباري در بانك اقتصاد نوين با توجه به اصول نظارتي كميته بال
826
بررسي جايگاه مديريت مشاركتي در ميزان كارايي مديران متوسطه شهر فاروج و حومه در سال 82-81
827
بررسي جايگاه مديريت مطلوب آموزشي در آموزش و پرورش از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهرستان بندرگز در سال تحصيلي 81-80
828
بررسي جايگاه مسيحيت در شبه جزيره عربستان از آغاز اسلام تا سال چهلم هجري
829
بررسي جايگاه مطالعه و ورزش درپركردن اوقات فراغت دانش آموزان دوره دبيرستان
830
بررسي جايگاه مفهوم بيداري اسلامي در انديشه سياسي امام خميني ﴿ره ﴾ و مولفه هاي آن
831
بررسي جايگاه موسيقي در پيشبرد كنش دراماتيك
832
بررسي جايگاه موسيقي در پيشبرد كنش دراماتيك
833
بررسي جايگاه مي زياده در ادبيات معاصر عرب
834
بررسي جايگاه ميل و رغبت در تبديل معرفت اخلاقي به عمل اخلاقي با تاكيد بر آراء غزالي و كلبرگ
835
بررسي جايگاه نانوتكنولوژي در ايران
836
بررسي جايگاه نقش مايه هاي سنتي در بستر نقاشي معاصر ايران﴿1٣00 ه ش تا به امروز﴾
837
بررسي جايگاه نقوش فرش درآثار نگارگري دوره تيموري و كاربرد آن در طراحي فرش معاصر
838
بررسي جايگاه نقوش گل و مرغ دوره قاجار در سنگ مزارات آْرامستان تخت فولاد اصفهان
839
بررسي جايگاه نگارگري به مثابه هنري فاخر و جدا افتاده از زيبايي شناسي زندگي روزمره، بر اساس آراء جان ديويي
840
بررسي جايگاه نهاد اجاره رحم در فقه و حقوق ايران
841
بررسي جايگاه هاي ژني مرتبط با صفات زراعي و مرفولوژيكي مهم در جوبه روش نقشه يابي ارتباط
842
بررسي جايگاه هنر در آموزش هوشمند
843
بررسي جايگاه و اهميت دراماتورژي تماشاگر در فرايند اجرا ﴿ از توليد تا دريافت ﴾ با تاكيد بر دو گروه نمايشي دن كيشوت و پاپتي ها
844
بررسي جايگاه و اهميت دراماتورژي تماشاگر در فرايند اجرا ﴿ از توليد تا دريافت ﴾ با تاكيد بر دو گروه نمايشي دن كيشوت و پاپتي ها
845
بررسي جايگاه و تاريخ طب النفوس در تمدن اسلامي از رازي تا ابن سينا
846
بررسي جايگاه و قدرت سياسي رستم در شاهنامه و مقايسه آن با گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي
847
بررسي جايگاه و كابرد زبان هاي فارسي و بلوچي در شهرستان هاي چابهار و كنارك
848
بررسي جايگاه و كاربرد خط كوفي در آثار فلزي دوره سلجوقي ايران
849
بررسي جايگاه و كاربرد زبان فارسي در موقعيت هاي اجتماعي درشهرايلام
850
بررسي جايگاه و كاربرد زبان فارسي و گويش رايج در شهر تنكابن با توجه به بافت و موقعيت و متغيرات سن ، جنس ، شغل ، تحصيلات و زبان مادري همسر
851
بررسي جايگاه و كاربرد زبان هاي فارسي و بلوچي در موقعيت هاي اجتماعي در شهرهاي كلاله ، مينودشت و گاليكش
852
بررسي جايگاه و كاربرد زبان هاي فارسي و كردي در اورامانات (شهرستان هاي پاوه ، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجاني )
853
بررسي جايگاه و كاربرد زبان هاي فارسي و كردي در شهرستان شيروان چرداول
854
بررسي جايگاه و كاربرد زبان هاي فارسي و گيلكي در شهرستان لاهيجان با توجه به متغيرهاي سن ، شغل ، جنسيت ، موقعيت هاي اجتماعي و تحصيلات
855
بررسي جايگاه و كاربرد زبانهاي فارسي و لري در ممسني
856
بررسي جايگاه و نقش تشكلهاي دانشجويي در بين دانشجويان دانشگاه يزد
857
بررسي جايگاه و نقش خاندان قراگوزلو در تحولات سياسي، اجتماعي همدان از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطه
858
بررسي جايگاه و نقش داستان هاي فانتزي در كتاب هاي فارسي مقطع ابتدايي
859
بررسي جايگاه و نقش كتاب عكس در جامعه عكاسي معاصر ايران
860
بررسي جايگاه وابعاد توسل به زوردرحقوق بين الملل اقتصادي
861
بررسي جايگاه ويژگي هاي كيفيت خدمات الكترونيكي در بانك ملت استان اصفهان با استفاده ازمدل اي-سروكوال-كانو (مورد مطالعه: مشتريان شعب منتخب بانك ملت استان اصفهان)
862
بررسي جايگاه يقظه و انتباه در تحوّل روحي عارفان تذكرة الاولياء با توجه به متون منثور عرفاني فارسي تا عصر عطّار
863
بررسي جايگاه، نقش و آثار كلامي «محبت خدا به انسان» در اسلام و مسيحيت با محوريت قرآن (تفسير الميزان) و كتاب مقدس (التفسيرالتطبيقي للعهدالجديد)
864
بررسي جايگزين خوراك دهنده ي كفشكي ﴿Apron feeder﴾ با نوع تسمه اي ﴿Belt feeder﴾
865
بررسي جايگزيني Mg بر خواص مغناطيسي الكتريكي و ساختاري تركيب La0 75 Sr025 Mgx Mno3
866
بررسي جايگزيني Nd در جايگاه Y در تركيبات 123Y-
867
بررسي جايگزيني آندالوزيت ايراني در ساخت ساگارهاي مولايت - كورديريني
868
بررسي جايگزيني بخشي از دوده با نانورس اصلاح شده بر مقاومت سايشي نانو كامپوزيت بر پايه لاستيك طبيعي / لاستيك استايرن بونادين
869
بررسي جايگزيني پركننده هاي ضد آتش رايج در توليد سيم و كابل با نانورس
870
بررسي جايگزيني سيستم زمان سنجي پيشرفته Minimost با 1 - MTM
871
بررسي جايگزيني معيارهاي FEV1/FEV6, FEV1/FEV3 و FEV6,FEV3 به جاي معيارهاي معمول در اسپيرومتري غربالگري شغلي
872
بررسي جايگزيني معيارهاي FEV1/FEV6, FEV1/FEV3 و FEV6,FEV3 به جاي معيارهاي معمول در اسپيرومتري غربالگري شغلي
873
بررسي جايگزيني و تثبيت سطحي آنيون جنتامايسين سولفات در ساختار هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي
874
بررسي جايگزيني و تلفيق سيستمهاي نوين تهويه مطبوع با سيستمهاي كلاسيك در فضاهاي بزرگ
875
بررسي جايگشت وجهي هاي مهتري و ماتريس هاي ﴿1و.﴾
876
بررسي جبر با ناخ برروي توابع پيوسته
877
بررسي جبران خسارت غاصب نسبت به اتلاف و تفويت منافع در فقه و قوانين موضوعه
878
بررسي جبران سازي حركت در تصاوير رادارهاي روزنه مصنوعي
879
بررسي جت هاي هادروني در مدل هاي تركشي با استفاده از داده هاي تجربي و مونت كارلو
880
بررسي جدا سازي مس از محلول هاي آبي محتوي نمك هاي مس ، آهن ، روي و منگنز به روش استخراج با حلال
881
بررسي جدا شدن استاتيكي دو لايه از هم در فرايند سوراخكاري مواد مركب با استفاده از آزمون فراصوتي آكوستيك اميشن
882
بررسي جداسازي co2 از گازهاي حاصل از احتراق
883
بررسي جداسازي آب و روغن با استفاده از جداكننده‌هاي حاوي پركن و روش انعقادسازي الكتريكي
884
بررسي جداسازي آمونياك از پساب با روش دياليز نفوذي با استفاده از غشاهاي نانو كامپوزيت پلي اتر سولفون اصلاح شده
885
بررسي جداسازي آمونياك ازپساب به روش تراوش تبخيري با استفاده ازغشاهاي نانوكامپوزيت پلي اترسولفون اصلاح شده
886
بررسي جداسازي اولفين از پارافين با كمك غشا ﴿مدلسازي سيستم انتقال تسهيل يافته﴾
887
بررسي جداسازي پارازايلن توسط غشاء زئوليتي MFI
888
بررسي جداسازي دارو از محيط مايع با استفاده از غشاء مايع
889
بررسي جداسازي سيلكوني پوزولان سهند
890
بررسي جداسازي غشائي اتيلن از مخلوط گاز خروجي از واحد OCM
891
بررسي جداسازي فلزات سنگين با روش نانو فيلتراسيون
892
بررسي جداسازي گازها توسط غشاهاي پليمري با استفاده از ديناميك مولكولي
893
بررسي جداسازي مس از از محلول هاي آبي محتوي نمك هاي مس ، آهن ، روي و منكنز به روش استخراج با حلال
894
بررسي جداسازي مس از محلول هاي آبي محتوي نمك هاي مس ، آهن روي و منگنز به روش استخراج با حلال
895
بررسي جداسازي نيكل از محلول هاي آبي حاوي يون هاي نيكل ،روي ،مس و كادميم
896
بررسي جداسازي و خالص سازي ليزوزيم با استفاده از نانو زيستجاذب جديد مغناطيسي Isinglass@Fe3O4
897
بررسي جداسازي و شناسائي باكتريها و پروتوزوئرهاي پاتوژن انساني در قسمتي از رودخانه زاينده رود اصفهان
898
بررسي جداول زمانبندي ورزشي بر مبناي مدل هاي برنامه ريزي اعداد صحيح
899
بررسي جدايش بين لايه اي در جند لايه هاي فلز-كامپوزيت و ارزيابي آن با روش آكوستيك اميشن
900
بررسي جدايش بين لايه اي در كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با الياف تحت بارگذاري نوساني با روش آكوستيك اميشن
901
بررسي جدايش ثقلي تركيبات بين فلزي پيچيده در آلياژ دايكاست AS9U3
902
بررسي جدايش در شمش ذوب مجدد شده فولاد AISI056
903
بررسي جدايش در محل تداخل سيمان استخواني و پروتز در آرتروپلاستي مفصل هيپ
904
بررسي جدايش مس و سيليسيم و آلياژهاي آلومينيوم-مس-سيليسيم
905
بررسي جدايش مود اول در نمونه تير يك سر گيردار دو لبه با استفاده از مدل ناحيه چسبناك
906
بررسي جدايش يونهاي نيكل و كبالت تحت ميدان الكتريكي با استفاده از غشاء مايع در محيطهاي آبي
907
بررسي جدايي فازي انواع رزانه هاي اسيدي در حضور پلي آلومينيوم كلرايد
908
بررسي جدايي فازي در سطح فيلم پليمري به منظور افزايش حساسيت در حسگرهاي شيميايي
909
بررسي جدايي فازي محلول هاي آبي پلي وينيل متيل اتر (PVME) و تاثير شكل ذرات نانو به وسيله مطالعات رئولوژيكي
910
بررسي جديد حمل و نقل كالاهاي خطرناك در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
911
بررسي جذب +2Cu توسط پودر برگ درخت چنار
912
بررسي جذب آب بر روي نانو خوشه هاي (ZnmOn (m‎+‎n=2- 4 با استفاده از نظريه تابعي چگالي
913
بررسي جذب آفت كش ديازينون توسط نانو الياف كربن فعال حاوي نانو ذرات اكسيد آلومينيوم و اكسيد منيزيم
914
بررسي جذب آلاينده هاي سيانيدي با گل قرمز و مدل سازي سيستم
915
بررسي جذب آلاينده هاي كرومات ، بنزن و تولوئن توسط زئوليتهاي اصلاح شده با سورفاكتانت
916
بررسي جذب آلاينده هاي هوا به وسيله الياف آكريليك
917
بررسي جذب آمونيوم در گياه تراريخته شده تنباكو (Nicotiana plumbaginifolia) با ژن ناقل نيترات AtNRT2.1
918
بررسي جذب امواج الكترومغناطيسي در فريت BaEe12-x(Mg0.5Ti0.5)xO19 در باندهاي X و GHz 8-18 Ku
919
بررسي جذب امواج الكترومغناطيسي در منسوجات پوشش داده شده با ذرات كربن بلك، نانو لوله كربن و پودر فلزي
920
بررسي جذب انرژي لوله هاي كامپوزيتي توخالي و توپر
921
بررسي جذب انرژي و بهينه سازي تير جدار نازك هيبريدي مياني درِ خودرو تحت تأثير ضربه
922
بررسي جذب پروتئين ورسوبات بيولوژيكي برروي غشاء پليمري پلي اترسولفون اصلاح شده با نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
923
بررسي جذب پيگمان زردGX از محلول آبي توسط نانو ذرات لايه دوگانه هيدروكسيدي Fe-Zn,Fe-Mg
924
بررسي جذب تركيبات گوگردي گازوئيل توسط زئوليت هاي طبيعي اصلاح شده
925
بررسي جذب تشديدي در برهمكنش ليزر پلاسما
926
بررسي جذب جيوه از سپاب هاي آلوده توسط كربن فعال
927
بررسي جذب خطي و غير خطي نقاط كوانتومي استوانه اي گاليم آرسنيد با در نظر گرفتن برهم كنش اسپين -مدار
928
بررسي جذب دي اكسيد كربن بر روي لايه‌هاي گرافيني عامل‌دار شده به روش DFT
929
بررسي جذب دي اكسيد گوگرد توسط نانو اكسيدهاي فلزي بر پايه نانو دي اكسيد تيتانيوم ﴿TiO2﴾
930
بررسي جذب رنگ كينين و كيتوسان با استفاده از رنگ هاي اسيدي و مستقيم بروش اسپكتروفتومري
931
بررسي جذب رنگزاهاي كاتيونيك از پساب رنگرزي با استفاده از بلانكت ليفي اكريليك و نانوساختار ايروژل سيليس
932
بررسي جذب رنگزاي متيلن بلو با استفده از مزو متخلخل كربني سنتز شده
933
بررسي جذب سطحي گازها بر روي زئوليت ها با استفاده از تئوري هاي مختلف
934
بررسي جذب سلنيم مولكولي بر روي سطح خارجي نانو تيوب هاي كربني تك ديواره
935
بررسي جذب شيميايي دي اكسيدكربن بوسيله مايعات يوني (RTIL)
936
بررسي جذب عناصر سنگين (سرب ) و مكانيسمهاي مقاومت دو رقم كلزا )Brassica napus L. cv. Hyola 104, cv. pf 5407.19(
937
بررسي جذب فلزات سنگين توسط جاذب ها
938
بررسي جذب فلزات سنگين توسط مخلوطي از جاذب هاي زيستي
939
بررسي جذب فلزات سنگين سرب و نيكل در محيط هاي آبي توسط قارچ موكور اينديكوس زنده و توليد همزمان اتانول
940
بررسي جذب فيزيكي و شيميايي هيدروژن بر روي هتروفولرن سيليكون كربيد با استفاده از روش DFT
941
بررسي جذب فيزيكي و شيميايي هيدروژن بر روي هتروفولرن سيليكون كربيد با استفاده از روش DFT
942
بررسي جذب كربن دي اكسيد به كمك لايه هاي گرافن اكسيد با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
943
بررسي جذب كربن دي اكسيد به كمك لايه هاي گرافن اكسيد با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
944
بررسي جذب گاز خردل بر روي سطح نانو لوله هاي آلومينيوم - نيتريد
945
بررسي جذب گاز هيدروژن روي MOF-505 به روش شبيه سازي و محاسباتي
946
بررسي جذب منابع و ايجاد تعادل در ساختار سپرده ها
947
بررسي جذب مولكولهاي NH2CHO بر روي زئوليت هاي (M=H, Li, Na, K) M-ZSM-5 : يك مطالعه نظري
948
بررسي جذب ميكروبي پساب صنايع آبكاري
949
بررسي جذب نانو خوشه هاي اكيد منيزيم بر روي نانولوله هاي كربني عامل دار شده با استفاده از محاسبات نظري تابع چگالي
950
بررسي جذب نيترات از طريق ناقل نيترات ( HATS) در گياه تراريخته ( Transgenic) تنباكو ( Nicotiana plumbaginifolia Viv.) ، لاين B-11
951
بررسي جذب و تاثير بازداشت كننده هاي رايج در فلوتاسيون معكوس آنيوني هماتيت- فلوروآپاتيت- كوارتز
952
بررسي جذب و تجمع آرسنيك در گياهان روئيده بر خاك هاي آلوده اطراف معدن زرشوارن، شمال غرب ايران
953
بررسي جذب و تجمع آنتيموان در گياهان روئيده در مناطق معدني پتيار استان اصفهان و مغانلو استان زنجان
954
بررسي جذب و تجمع سرب، روي و نقره در گياهان روئيده در منطقه معدني كوشك بافق يزد و تاثير اين عناصر بر مقاومت گياه شاخص اسپند (Peganum harmala L.)
955
بررسي جذب و تجمع نيكل در بخش هاي مختلف گياه بيش انباشتگر نيكل Alyssum Bracteatum
956
بررسي جذب و جداسازي گاز CO2 و N2 بر روي لايه هاي گرافيني(گرافترين) با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
957
بررسي جذب و رهايش كنترل شده داروهاي بيهوشي و آرام بخش با استفاده از بستر نانو هيدروكسي آپاتيت
958
بررسي جذب و رهايش كنترل شده ي داروهاي پروپرانولول، مدتوميدين و كتامين هيدروكلرايد توسط نانو ذرات كيتوسان و محلول حساس به دمايكيتوسان
959
بررسي جذب و مقاومت نيكل و روي در گياه ريحان (Ocimum basilicum L.) و اثر آن بر ميزان و محتويات اسانس فرار
960
بررسي جذب و مكانيسم واكنش گازهايNOx بر روي سطح نانو لايه هاي بور نيتريدي آلاييده شده، به روش محاسبه مكانيك كوانتومي
961
بررسي جذب ومقاومت به آرسنيك در حضور فسفر بر روي ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum)
962
بررسي جذب يون هاي آمونيوم با استفاده از ذرات ليكاي طبيعي و اصلاح شده با اسيد
963
بررسي جذبSO2 توسط چارچوب هاي فلزي- آلي MOF
964
بررسي جرائم تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق كيفري ايران
965
بررسي جرائم راهنمايي و رانندگي از منظر فقه و حقوق
966
بررسي جرائم و علل و عوامل آن در منطقه كرمانشاه
967
بررسي جرائم و مجازاتهاي موضوع قانون كار
968
بررسي جراحي استرابيسموس بر تغييرات شكاف پلكي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) در سال 1394
969
بررسي جراحي موارد كنسر پانكراس در بيمارستان رازي رشت از سال 1370 الي شهريور ماه 1373
970
بررسي جراحي، عوارض و پيامدهاي باليني مصدومين با تروماي ستون مهره¬ها در مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت در سال¬هاي 1397-1394
971
بررسي جرايم ارتكابي افراد دو جنسي در حقوق
972
بررسي جرايم ارتكابي عليه امنيت پرواز و هواپيما در نظام داخلي ايران و نظام بين الملل
973
بررسي جرايم اطفال در حوزه قضايي استان آذربايجان شرقي (علل ،راهكارها و راهبردها)
974
بررسي جرايم بورس اوراق بهادار
975
بررسي جرايم در حكم كلاهبرداري در امور ثبتي
976
بررسي جرايم مالي كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در قوانين موضوعه
977
بررسي جرايم مجرمين يقه سفيد از ديدگاه جرم شناسي با توجه به نظريه ساترلند
978
بررسي جرايم نوجوانان پانزده تا هيجده ساله در حوزه استان اصفهان طي سالهاي 1376 الي 1386
979
بررسي جرايم و تخلفات مرتبط به سازمان هاي امداد رسان و پيشگيري از آن
980
بررسي جرم اخذ پورسانت در حقوق كيفري ايران و اسناد بين المللي
981
بررسي جرم انگاري و نوآوري هاي موادي از قانون جديد مجازات اسلامي
982
بررسي جرم بغي و تفاوتهاي آن با محاربه و افساد في الارض
983
بررسي جرم جعل رايانه اي در حقوق كيفري ايران
984
بررسي جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول حين خدمت سربازي
985
بررسي جرم جعل مادي در اسناد و مصاديق آن
986
بررسي جرم خودداري از كمك به مصدومين و افراد در معرض خطر در حقوق ايران و فرانسه
987
بررسي جرم خيانت به كشور در حقوق داخلي و خارجي
988
بررسي جرم سازمان يافته سايبري با رويكردي حقوق كيفري ايران و اسناد خارجي و بين المللي
989
بررسي جرم سرقت الكترونيك در فقه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
990
بررسي جرم سرقت و رابطه آن با اعتياد
991
بررسي جرم شناختي تاثير جنسيت در ارتكاب جرايم در شهرستان پيرانشهر از 1383 الي 1387
992
بررسي جرم شناختي علل ارتكاب جرم زنا در ( استان كهگيلويه و بويراحمد در سالهاي 1390 الي 1397)
993
بررسي جرم شناسي حبس مديون ممتنع
994
بررسي جرم شناسي و فقهي سرقت شريك
995
بررسي جرم كلاهبرداري ازطريق خودپرداز در شهر يزد از سال 1380 الي 1392
996
بررسي جرم مطلق و مقيد
997
بررسي جرم هاي شايع و ميزان مقاومت به آنتي بيوتيكهاي رايج در بيماران با رينوسينوزيت مزمن كه تحت عمل جراحي آندوسكوپي بيني و سينوس قرار گرفته اند۱۳۹۳-۱۳۹۴
998
بررسي جرم هتك حريم خصوصي
999
بررسي جرم ويژه خواري (رانت خواري) كاركنان دولت و مجازات آن با توجه به قوانين موضوعه و سيره علوي
1000
بررسي جرم ويژه خواري (رانت خواري) كاركنان دولت و مجازات آن با توجه به قوانين موضوعه و سيره علوي
بازگشت