<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي خواص شكست در لوله ي نانوساختار شده توسط فرايند PTCAP
2
بررسي خواص شكست در مواد نانو ساختار توليد شده به وسيله فرايند ECAP
3
بررسي خواص شور، گلفاند- فيليپس، دانفورد- پتيس و عملگرهاي وابسته در مشبكه هاي باناخ
4
بررسي خواص شوك پذيري باندهاي فسفاتي در سيليكون كاربايدو آلومينا
5
بررسي خواص شيمي فيزيك ساختارهاي بي شكل(شيشه اي) از اكسيدهاي عناصر اصلي و واسطه در سيستم دوتايي V2o5-zno و سيستم سه تايي B2O3-PbO2-ZnO
6
بررسي خواص شيمي فيزيكي ساختارهاي بي شكل (شيشه اي)از اكسيد عناصر اصلي جدول تناوبي در سيستم دوتايي B2O3-PbO2
7
بررسي خواص شيمي فيزيكي ساختارهاي بي شكل(شيشه اي)با استفاده از بررسي لبه ي جذب نوري اكسيدهاي عناصر اصلي و واسطه در سيستم دوتايي CuO-B2O3
8
بررسي خواص شيمي فيزيكي شيشه هاي اكسيدي عناصر اصلي و واسطه جدول تناوبي در سيستم سه گانه B2O3-Pho-Fe2o3
9
بررسي خواص شيمي فيزيكي يون منگنز در درياچه اروميه در دماي 25 درجه سيليسيوس
10
بررسي خواص شيميائي و فيزيكي بويژه فيزيكي ذخائر رسي فارس (براي سفال سنتي )
11
بررسي خواص شيميايي- فيزيكي سطح مشترك جامد- سيال از ديدگاه نانو متري
12
بررسي خواص شيميايي كمپلكسهاي trans-]co)acacen(LX[ trans-]co)acacen(L***2(ClO***4در حلالهاي CH***3CNو DMSO
13
بررسي خواص شيميايي و فيزيكي بويژه فيزيكي ذخاير رسي فارس (براي سفال سنتي )
14
بررسي خواص شيميايي و كيفيت سطحي ايمپلنت هاي دنداني SLA و SLActive و روش ايجاد SLActive
15
بررسي خواص ضد باكتري پارچه پنبه اي رنگرزي شده با رنگينه هاي استخراجي از پوست انار
16
بررسي خواص ضد باكتري پارچه هاي اسپيسر پنبه اي، پنبه پلي استري و ويسكوز پلي استري توسط تركيب ان هال آمين
17
بررسي خواص ضد باكتري/ زيست تخريب پذيري و مكانيكي نخ بخيه نانو ليفي PLGA/PGA
18
بررسي خواص ضد باكتريايي بسته بندي جديد حاوي پلي پروپيلن پوشش داده شده با نانو ذرات سيليكا و اسانس صمغ درخت بنه در بسته بندي شير
19
بررسي خواص ضد باكتريايي نانومواد Fe2o3وzno بر روي باكتري E.coliوs.aureus
20
بررسي خواص ضد خوردگي پوشش آلي اپوكسي حاوي پيگمنت ZAPP بر روي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيم (H2ZrF6)
21
بررسي خواص ضد خوردگي و چسبندگي پوشش‌هاي اپوكسي/ پلي‌آميد حاوي مخلوط پيگمنت هاي روي آلومينيوم فسفات (ZPA) و روي آلومينيوم پلي فسفات (ZAPP ) برروي زمينه فولادي
22
بررسي خواص ضد خوردگي و چسبندگي پوشش‌هاي اپوكسي/پلي‌آميد حاوي مخلوط پيگمنت هاي روي آلومينيوم فسفات(ZPA) و استرانسيم آلومينيوم پلي فسفات(SAPP) برروي زمينه فولادي
23
بررسي خواص ضد ميكروبي الياف اكريليك با استفاده از بعضي نمكهاي فلزي
24
بررسي خواص ضد ميكروبي پارچه ي پنبه اي چاپ شده با خمير حاوي مقادير متفاوت از نانو ذرات نقره و امكان سنجي ضد ميكروب كردن پارچه ي پنبه اي از طريق واكنش نيترات نقره و آسكوربيك اسيد
25
بررسي خواص ضد ميكروبي نانو ذرات سلنيوم خالص و كامپوزيتي توليد شده به روش الكتروريسي بر سلول هاي بوكاريوتي
26
بررسي خواص ضد ميكروبي و جذب رنگ كالاي نساجي عمل شده با نانوكامپوزيت كيتوسان-دندريمر پلي آميدوآمين - مس و نقره
27
بررسي خواص ضدبيوفيلمي مواد بر پايه ي هيالورونيك اسيد جهت مقابله با ميكروب هاي بيما ري زا
28
بررسي خواص ضدخوردگي آلوئه ورا بعنوان بازدارنده زيست سازگار بر روي فولاد نرم و بررسي عملكرد آن در پوشش هاي آلي
29
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش اپوكسي تقويت شده با نانو ذرات گرافن اكسايد عامل دار شده و نانوساختارهاي سيليكون چندوجهي (PSS)
30
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش رزين اپوكسي تقويت شده با نانوگرافن اكسايد اصلاح شده سطحي با مايع يوني ايميدازولي بر فولاد كم كربن
31
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش نانوكامپوزيتي پايه پليمري برروي پوشش فسفاته بهينه شده بر روي فولاد
32
بررسي خواص ضدميكروبي گونه هايي از جنس بارهنگ در سنين مختلف
33
بررسي خواص ضدميكروبي وآنتياكسيداني عصاره گياه اشورك
34
بررسي خواص ضربه و سطحي نانوكامپوزيت‌هاي تقويت‌شده توسط دو نوع نانوذره
35
بررسي خواص ظاهري منسوج بافته شده از نانو الياف به كمك پردازش تصوير
36
بررسي خواص عايق توپولوژيكي در سطح نانولايه¬هاي LuAuPb و LaAuPb
37
بررسي خواص عملكردي آسفالت متخلخل اصلاح‌شده با پليمر بازيافتي
38
بررسي خواص عملكردي قير و مخلوط اصلاح‌شده با ضايعات تونر
39
بررسي خواص عملكردي مخلوط هاي آسفالت بازيافتي سرد با امولسيون رسي
40
بررسي خواص عملكردي مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده با مواد ضد عريان شدگي
41
بررسي خواص فارماكولوژيك هورمونهاي غدد فوق كليوي و موارد استعمال درماني آنها بخصوص استات دزاكسي كوتيكسترون
42
بررسي خواص فام هاي زرد رنگينه هاي گياهي در مرمت نسخ خطي بر اساس دستورالعمل هاي متون تاريخي. مطالعه موردي : مطالعه خواص ضد قارچي و ثبات رنگي زعفران ، معصفر ، زردچوبه در برابر نور
43
بررسي خواص فتو- فيزيكي رنگينه هاي يوني در ميزبان هاي آمفي فيليك و مزومورفيك ( حلال هاي مجتمع )
44
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ذرات اكسيد تيتانيوم ساخته شده از كنستانتره ايلمينيت معدن كهنوج در بتن سبز
45
بررسي خواص فتورسپتوري
46
بررسي خواص فشار و بازگشت پذيري پارچه هاي spacer ﴿دوجداره﴾ حلقوي پودي
47
بررسي خواص فشاري در راستاي لبه كامپوزيت تقويت شده با پارچه تاري پودي سه بعدي شيشه اي
48
بررسي خواص فشاري كامپوزيتهاي Sicp/AL در محيط خورنده
49
بررسي خواص فضاهاي ضرب داخلي احتمالي و قضيه نقطه ثابت در اين فضا ها همراه با كاربرد ها
50
بررسي خواص فوتو كاتاليست 〖TiO〗_2و تاثير افزودني مس برآن
51
بررسي خواص فوتو كاتاليست 〖TiO〗_2و تاثير افزودني مس برآن
52
بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي فوتوآندهاي بر پايه نانولوله‌هاي TiO2 و WO3-TiO2 اصلاح‌شده با Co3O4-Fe2O3
53
بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي فوتوآندهاي بر پايه نانولوله‌هايCr-Tio2 و Fe-Tio2 رسوب داده شده با نيكل و پلاتين
54
بررسي خواص فوتوكاتاليزوري و به دام انداختن گازهاي گلخانه¬اي توسط نانو ذرات اكسيد فلزي بر پايه ليگاندهاي طبيعي و آلي
55
بررسي خواص فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت گرافين فوم-اكسيدروي
56
بررسي خواص فولاد گرمكار HB و تستهاي مربوط به آن
57
بررسي خواص فيرايي ماده در تير ساندويچي كامپوزيتي بالايه ويسكوالاستيك
58
بررسي خواص فيزيكو شيميايي مواد فعال سطحي درحضور روغن
59
بررسي خواص فيزيكوشيميايي روغن و تركيب دانه در ژنوتيپ هاي گلرنگ و تعيين بهترين شرايط جهت توليد روغن قنادي
60
بررسي خواص فيزيكوشيميايي وزيكول سورفكتنتي غيريوني حاوي اسانس آويشن
61
بررسي خواص فيزيكومكانيكي و ممانعتي نانو كامپوزيت هاي حاوي سلولز
62
بررسي خواص فيزيكي - شيميايي و ساخت استون ورهاي شيميايي
63
بررسي خواص فيزيكي ، مكانيكي و سايشي فولادهاي پركروم
64
بررسي خواص فيزيكي بتن سبك حاوي رس منبسط شده
65
بررسي خواص فيزيكي بر هم كنش ليزر هولميوم ياك با انواع سنگ هاي كليه و مثانه
66
بررسي خواص فيزيكي پارچه انيترلاك از نخ هاي مخلوط پنبه و پلي استر
67
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي بافته شده با ماشين ايرجت با تغيير پارامترهاي فشار هوا، تاب، جهت تاب در تك نازل و چند نازل
68
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي چند لايه حاوي ريز لايه هاي نانو ليفي
69
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي در زواياي برشي مختلف
70
بررسي خواص فيزيكي پيوندگاههاي جوزفسون
71
بررسي خواص فيزيكي تركيبات هاليدهاي گرافن با نظريه ي تابعي چگالي (DFT)
72
بررسي خواص فيزيكي ساختارهاي نانو در مس خالص برسكاري شده در حالت هاي سرد و گرم و مقايسه خواص آن ها
73
بررسي خواص فيزيكي سطح
74
بررسي خواص فيزيكي شيميائي مواد مغناطيسي و ساخت مغناطيس دائمي
75
بررسي خواص فيزيكي شيميايي پوشش ايجاد شده از روش بيوميمتيك بر روي آلياژ Ti6Al4V
76
بررسي خواص فيزيكي شيميايي و ساخت پرسلانهاي شيميايي
77
بررسي خواص فيزيكي فرش ماشيني با نخ تار %100 پلي استر
78
بررسي خواص فيزيكي لاتكس pkac با تغيير نوع و مقدار شروع كننده هاي 2s2O8(NH4) , H2O2
79
بررسي خواص فيزيكي لايه هاي بي بافت توليد شده به روش جت آب ﴿SPUN-LACE﴾
80
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي پارچه هاي نواري مورد استفاده در كلاه هاي ايمني كار و تخمين ميزان جذب انرژي برخورد
81
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي پوشش هيبريدي اپوكسي- پلي سيلوكسان برروي فولاد
82
بررسي خواص فيزيكي مكانيكي نانو كامپوزيت پلي استر غيراشباع/ نانو ذراتclay و سيليكا
83
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي نخ هاي مخلوط نايلون/ پنبه ريسيده شده در سيستم ريسندگي رينگ
84
بررسي خواص فيزيكي منسوجات نانو كامپوزيت نايلون 6
85
بررسي خواص فيزيكي نانو كامپوزيت تهيه شده از نانو ذرات نقره ي ميان لايه شده در گرافن با پلي ﴿وينيل كلرايد﴾
86
بررسي خواص فيزيكي نخ آميزه پلي آميد6/پلي آميد 66
87
بررسي خواص فيزيكي نخ آهارخورده بر اساس شرايط مختلف ريسنگي والياف
88
بررسي خواص فيزيكي نخ پنبه اي آهار داده شده با مواد آهاري PVA و نشاسته ذرت
89
بررسي خواص فيزيكي نخ هاي حجيم
90
بررسي خواص فيزيكي نخ هاي فيلامنتي ذوب ريسي شده از پلي پروپيلن
91
بررسي خواص فيزيكي نخ‌هاي تكسچره شده با سه نوع جت متفاوت هوا
92
بررسي خواص فيزيكي نخهاي تكسچرشده به روش تاب مجازي، از مخلوط نايلون 6 و پلي پروپيلن
93
بررسي خواص فيزيكي نخهاي تكسچره معيوب
94
بررسي خواص فيزيكي نخهاي مخلوط پشم و پلي استر
95
بررسي خواص فيزيكي نخهاي مخلوط پنبه / پلي استر در ريسندگي چرخانه اي با استفاده از مدل هيبريدي
96
بررسي خواص فيزيكي و اپتيكي نانوذرات گرافن پخش شده در بلورمايع
97
بررسي خواص فيزيكي و الكتروشيميايي پوشش‌هاي بيتومن اصلاح‌شده با پليمرهاي پلي يورتان، استايرن بوتادين استايرن، استايرن بوتادين رابر و پيگمنت glass flake بر روي فولاد
98
بررسي خواص فيزيكي و توزيع زيستي نقاط كوانتومي نشان دار شده در موش هاي صحرايي وحشي و توموري
99
بررسي خواص فيزيكي و ريز ساختار قطعات آلومينايي متخلخل توليد شده به روش ساخت افزايشي
100
بررسي خواص فيزيكي و ريز ساختار كامپوزيت سراميك- پليمر با هدف ترميم سامانه¬هاي سراميكي هنري
101
بررسي خواص فيزيكي و ريزساختاري شيشه سراميك هاي دنداني سنتزشده به روش ساخت افزايشي
102
بررسي خواص فيزيكي و ساختاري الياف شب تاب ذوب ريسي شده پلي پروپيلن / نانو مواد آلومينات استرانسيوم
103
بررسي خواص فيزيكي و ساختاري نخ تهيه شده از آميزه پلي اميد 6 و پلي پروپيلن
104
بررسي خواص فيزيكي و سفيدگري الياف كشمير ايراني و مقايسه آن با پشم بومي
105
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي آلفا –كتوتيوآميدها با استفاده از محاسبات تئوري تابع چگالي
106
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي بال لكي هاي ايراني با توجه به روش هاي مرسوم بين المللي بال لكي spv معدن
107
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي پارچه كتان و پنبه اي اصلاح شده توسط دندريمر
108
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي پوششهاي وينيلي با پيگمنت اكسيد آهن ميكايي
109
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي توري گاز
110
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي 3 نوع نخ فرش پلي پروپيلن تثبيت حرارتي نشده با تثبيت حرارتي شده و فريز و مقايسه آن ها
111
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژهاي هادي
112
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آميزه EP/MDPE
113
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه چيني استخواني تهيه شده از پودر استخوان سنتزي
114
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بافته شده بوسيله ماشين هاي بافندگي پروژكتايل و ماكوئي
115
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بافته شده و مصرفي در فيلتر اسيون مواد كنستانتره معدني
116
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي پنبه اي و مخلوط پنبه
117
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي سنگ هاي ساختماني و اثرات آن در روش هاي استخراج و نورد مصرف ( معدن سنگ چيني سيرجان )
118
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فوم پلي(لاكتيك اسيد) پر شده با نانو ذرات كربنات كلسيم
119
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي GFRP
120
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي بي .ام .سي
121
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كريستالين هيدروكسي آپاتيت توليد شده به روش رسوبي , physical and mechanical property of nano crystalline hydroxyapatite that prepared by participation methode
122
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نخ توليدي سايرو، سولوورينگ
123
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نخ¬هاي اكريليكي مورد استفاده در فرش ماشيني
124
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي و قابليت دوام
125
بررسي خواص فيزيكي ومكانيكي كامپوزيت هاي اسفنجي پلي يورتان و الياف
126
بررسي خواص فيزيكي/مكانيكي نخ‌هاي فيلامنتي تهيه شده از الياف پلي‌پروپيلن متخلخل
127
بررسي خواص فيزيكي، شيميايي و بيولو‍‍ژيك هيدروفيلم هاي تهيه شده از پلي ان-دي-استيل گلوكزآمين، مناسب براي زخم بند
128
بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و زيست فعالي قرصهاي هيدروكسي آپاتيت متخلخل به‌منظور كاربرد در سيستم‌هاي رهايش دارو
129
بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و هيدروديناميكي موسير(گونه بومي ايران)
130
بررسي خواص فيزيكي،مكانيكي وجذب صورت توسط كامپوزيت هاي حاوينانو ذرات آلومينيوم ونانو ذرات اكسيد آلومينيوم
131
بررسي خواص فيزيكي-مكانيكي آليا‍‍‍ژ پلي پرو پيلن-پلي آميد 6
132
بررسي خواص كاتاليتيكي كاتاليست هايRu-Zno-Al2o3 در واكنش هيدروژن زدايي 2- بوتانل
133
بررسي خواص كاتاليزوري نانو پودر CuFe2O4 براي سنتزβ-استوآميدوكتونها با استفاده از يك واكنش چهارجزئي
134
بررسي خواص كاشي پرسلاني
135
بررسي خواص كامپوزيت چسب سيانواكريلات و فايبر شيشه بايواكتيو
136
بررسي خواص كامپوزيت شيشه / پليمر و كاربرد در كابل فيبر نوري
137
بررسي خواص كامپوزيت موكت نمدي و لايه هاي سبك
138
بررسي خواص كامپوزيت نانو ساختار Al/TiC ساخته شده به روش نورد تجمعي پيوندي ﴿ARB﴾
139
بررسي خواص كامپوزيت هاي پل هاي دنداني
140
بررسي خواص كريستالي پروسكايت‌ هاي تركيبي هيبريدي به منظور استفاده در سلول‌ هاي خورشيدي نانوساختاري
141
بررسي خواص كشش و سايشي نخ هاي چند لا
142
بررسي خواص كششي آلياژ AZ91C در جهت رساندن به خواص كششي استاندارد
143
بررسي خواص كششي پارچه هاي مورد استفاده در سازه هاي چادري
144
بررسي خواص كششي كامپوزيت هاي سبك توليد شده از الياف استبرق و پلي وينيل استات
145
بررسي خواص كششي و ريز ساختاري آلياژ هايپريو تكتيك AI- SI
146
بررسي خواص كششي و ريزساختاري كامپوزيت آلومينيم-تيتانيم توليد شده توسط فرآيند نورد تجمعي
147
بررسي خواص كششي و ضربه پذيري كامپوزيت شيشه - پلي استر در برابر شوك هاي دمايي
148
بررسي خواص كيتوسان اصلاح شده به وسيله بيوتين براي كاربرد هاي پزشكي
149
بررسي خواص كيفي محصول يك كارخانه توليدي كش نواري
150
بررسي خواص گازو كروميك و فوتو كروميك نانو ذرات كلوئيدي اكسيد موليبدن به روش آندايزينگ
151
بررسي خواص گرماپلاسموني نانوذرات طلا
152
بررسي خواص گرما-نوري نانوذرات در كاربردهاي فوتوترمال تراپي
153
بررسي خواص گرمايي گرافين چند بلوري
154
بررسي خواص گرمايي و اپتو الكتريكي تركيب CdGa2s4
155
بررسي خواص گرمايي و اپتوالكتريكي تركيبCdGa2S4
156
بررسي خواص گونيواسپكتروفتومتري روكشهاي سطح اتومبيلي حاوي پيگمنت پرلسنت و متاليك
157
بررسي خواص لاستيك كراس لينك شده اكريليك توسط پليمريزاسيون انتقال اتمي (ATRP)
158
بررسي خواص لايه هاي نازك zno تهيه شده به روش SPIN COATING وكاربردهاي آن
159
بررسي خواص لايه ي فرومغناطيس قرارگرفته بين دوانباره ي ابررساناي حالت اسپين-سه تايي
160
بررسي خواص لحيم كارى سخت قطعات آهني متالورژي پودر با استفاده Ancorbraze72
161
بررسي خواص ماهيچه هاي با چسب سيليكات سديم سخت شده
162
بررسي خواص متالورژي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده بروش TIG مورد استفاده در بدنه واگن مسافر بري براي تعيين WPS و PQR بررسي تاثير شدت جريان بر روي اين ساختار
163
بررسي خواص متالورژيكي و مكانيكي آلياژ Ti-6Al-4V توليد شده به روش ECAP
164
بررسي خواص متالوژيكي ايمپلنت هاي مختلف
165
بررسي خواص متناهي بودن مدول هاي كوهمولوژي موضعي و قضاياي تجزيه ي اين مدول ها
166
بررسي خواص متناهي بودن مدول‌هاي كوهمولوژي موضعي و قضاياي تجزيه‌ي اين مدول‌ها
167
بررسي خواص مخزني با بازيابي مقاومت لرزه اي و كشساني از مقاطع لرزه ايدر يكي از ميادين گازي ايران
168
بررسي خواص مخزني و تفكيكي گروه هاي سنگي مخزني سازند سروك در ميدان يادآوران با نگرش ويژه بر اطلاعات پتروفيزيكي و ليتوفاسيس.
169
بررسي خواص مدهاي موجبر مستطيلي با روش تفاضل هاي محدود حوزه زمان
170
بررسي خواص مديريت رطوبت پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخ هاي ويسكوز مختلف
171
بررسي خواص مغناطيس ،الكتريكي و اپتيكي رشد نانو ذره مغناطيسي آهن بر روي گرافني بورون نيتريد
172
بررسي خواص مغناطيسي ، الكتريكي و اپتيكي رشد نانو ذره مغناطيسي آهن بر روي صفحه گرافتي بورون نيتريد
173
بررسي خواص مغناطيسي تركيبات CoX2(X=S,Se,Te)در دو فاز كريستالي و نانو به كمك نظريه تابعي چگالي
174
بررسي خواص مغناطيسي در داخل نانو سيم‌ها و شبيه‌سازي آن‌ها
175
بررسي خواص مغناطيسي فلزات واسط3dجذب شده روي گرافن به كمك نظريهي تابعي چگالي
176
بررسي خواص مغناطيسي گرافين سنتز ليزري در محيط كرايوژنيك
177
بررسي خواص مغناطيسي مواد شامل ذرات نانو بر حسب اندازه ذرات مطالعه موردي تركيبات حاوي كروم
178
بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات fe3o4 پوشش داده شده با پوشش دهنده هاي آلي
179
بررسي خواص مغناطيسي نانو ساختارهاي گرافيني
180
بررسي خواص مغناطيسي و الكتريكي نانوسيالات Fe3O4 , study of magnetic and electrical properties of Fe3O4 nanofluids
181
بررسي خواص مغناطيسي و ريزموج نانو ذرات فريت استرانسيوم آلاييده شده با قلع و روي به روش سل - ژل
182
بررسي خواص مغناطيسي و ساختاري نانوذرات فريت منگنز ساخته شده به روش مايكروويو
183
بررسي خواص مغناطيسي و فوتوكاتاليستي فريت بيسموت سنتز شده به روش تجزيه حرارتي
184
بررسي خواص مقادير ويژه اصلي خانواده اي از معادلات ديفرانسيل با شرايط مرزي مركب
185
بررسي خواص مقدماتي جبرهاي AMNM در روشهاي متعارف و غيرمتعارف
186
بررسي خواص مكانيك شكست در ماده نانو ساختار تحت فرايند پرسكاري شيار مقيد
187
بررسي خواص مكانيك و جذب آب كامپيوزيت ژل پلي وينيل الكل ـ اكريليك اسيد؛ ذرات هيددوكسي آپاتيت به منظور ساخت غفروف مصنوعي
188
بررسي خواص مكانيكي (برشي-كششي) نقطه جوشها در بدنه خودرو
189
بررسي خواص مكانيكي (چقرمگي ،استحكام) كامپوزيت HDPE تقويت شده با ذرات نانو سايز هيدروكسي آپاتيت
190
بررسي خواص مكانيكي ،فيزيكي و مدلسازي كامپوزيتهاي پارچه اي جهت مصارف ارتوپدي
191
بررسي خواص مكانيكي آلومينيوم 6061 بعد از ECAP
192
بررسي خواص مكانيكي آلياژ 7075 اكسترود شده به صورت نيمه جامد
193
بررسي خواص مكانيكي آلياژ AZ 91 در شرايط انجمادي متفاوت
194
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم - برنز
195
بررسي خواص مكانيكي آليا‍‍ژ آلومينيوم 2024 در فرآيند اصطكاكي اغتشاشي زير آب
196
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده بروش TIG مورد استفاده در بدنه واگن مسافر بري براي تعيين WPS و PQR بررسي تاثير شدت جريان بر روي اين ساختار
197
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي و mig
198
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيومي 3105 در دماي بالا
199
بررسي خواص مكانيكي اتصال جوشي دو قطعه غيرهمجنس فولاد زنگ نزن به فولاد كربني
200
بررسي خواص مكانيكي اتصال فولادهاي كوئنچ و تمپر شده مخازن تحت فشار در فرآيند جوشكاري توپودري با گاز محافظ
201
بررسي خواص مكانيكي اتصال نامشابه آلياژهاي آلومينيم AA6061 و AA5052 با استفاده از فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
202
بررسي خواص مكانيكي اتصال ناهمجنس فولاد كم كربن ST 37 و فولاد ضد زنگ308 جوشكاري شده با فرآيند هاي SMAW و TIG
203
بررسي خواص مكانيكي اتصال ورق آلومينيوم سري xxx5 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي با يك لايه مياني فلزي
204
بررسي خواص مكانيكي اتصالات چسبي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني جهت گيري شده
205
بررسي خواص مكانيكي اتصالات غير همجنس ورق هاي مس و آلومينيوم 105،106،7075 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
206
بررسي خواص مكانيكي اجزا بر خواص مكانيكي آسفالت با ديدگاه مايكرومكانيك
207
بررسي خواص مكانيكي استخوان هاي اسفنجي با استفاده از گسترش امواج و پردازش تصوير
208
بررسي خواص مكانيكي المان هاي كامپوزيتي تقويت شده ي شبكه اي
209
بررسي خواص مكانيكي الياف
210
بررسي خواص مكانيكي بافت مغز تحت بارگذاريهاي منجر به آسيبهاي ترومايي
211
بررسي خواص مكانيكي بتن با عمل كرد بسيار بالاي مسلح شده به الياف
212
بررسي خواص مكانيكي بتن با عملكرد بسيار بالا، با و بدون الياف فولادي، پلي ‏پروپيلن و پلي وينيل الكل
213
بررسي خواص مكانيكي بتن پودري واكنش پذير اليافي با استفاده از مواد نانو سيليس
214
بررسي خواص مكانيكي بتن ساخته شده از مخلوط چند پوزولان
215
بررسي خواص مكانيكي بتن فوق توانمندمسلح شده به الياف شيشه
216
بررسي خواص مكانيكي بتن هاي اصلاح شده با نمك هاي كلسيم
217
بررسي خواص مكانيكي بتن هاي حاوي مواد جايگزين سيمان، الياف و افزودني حباب هوازا جهت استفاده در رويه هاي بتني آزاد راه ها
218
بررسي خواص مكانيكي بدنه هاي كورديريت - مولايي و تاثير افزودني TIO2
219
بررسي خواص مكانيكي بدنه هاي مولايت كورديريتي با توجه به دماي زينترينگ آنها
220
بررسي خواص مكانيكي برخي سيالات هيدروليكي
221
بررسي خواص مكانيكي بستر PDMS و مورفولوژي و زيست پذيري سلولهاي اندوتليال نشانده شده روي اين بستر در درجه حرارت هاي متفاوت
222
بررسي خواص مكانيكي پارچه هاي تاري - پودي حاصل از نخ هاي دولا ﴿توليد شده از دو نخ با تاب متفاوت﴾
223
بررسي خواص مكانيكي پارچه هاي تهيه شده از نخ هاي مغزي ظريف
224
بررسي خواص مكانيكي پايه كامپوزيت هاي ترموپلاستيك - الياف برگ نخل خرما
225
بررسي خواص مكانيكي پروتز- داربست سازه هاي ليفي استخوان
226
بررسي خواص مكانيكي پلي پروپيلن پرشده با الياف زيست تخريب پذير كنف
227
بررسي خواص مكانيكي پودر فولاد U1 TTAPACLA
228
بررسي خواص مكانيكي پوشش نانو ساختار خودترميم كننده اكسيد زيركونيوم - بنزوتريازول
229
بررسي خواص مكانيكي تير كامپوزيتي تقويت شده با نانو فايبر هاي توليد شده به روش الكتروريسي
230
بررسي خواص مكانيكي جوش در شاسي خودروي تويوتا لندكروز مدل 75 FJ ساخت موسسه خودروسازان فتح و مقايسه آن با شاسي اصلي
231
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي آلياژ آلومينيوم استحكام بالا از طريق جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (FSW)
232
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادهاي پر استحكام ميكرو آلياژي بوسيله اي تست كشش برش
233
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادهاي كم كربن در تست كندگي
234
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقوشي نقطه اي ورق فولادي كم كربن در تست كشش - برش
235
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري اصطكاكي آلياژآلومينيم 7075 با فولاد Ck20
236
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري ورقهاي هارداكس 550 به فولاد ساده كربني ST37 با فرآيند GMAW
237
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري ورقهاي هارداكس550 به فولاد ساده كربني st37 با فرآيند GMAW
238
بررسي خواص مكانيكي جوهر گراور با توجه به اثر 3 رزين مختلف نيترو سلولز،پلي وينيل بوتيرال و ماليك بروي زمينه فويل آلومينيوم
239
بررسي خواص مكانيكي چدن ADI بعنوان جايگزيني فولاد 4320 AISI فورج شده براي ساخت چرخ دنده لكوموتيو
240
بررسي خواص مكانيكي چدن نشكن با ساختار دوگانه فريتي- مارتزيتي
241
بررسي خواص مكانيكي چسب نانوكامپوزيتي پلي يورتان/نانوويسكرسلولز بر پايه پلي اٌل استخراجدشده از كنجاله كلزا
242
بررسي خواص مكانيكي خاك مؤثر بر عملكرد لرزه اي ديوار حائل در حوزه ي مطالعات تحليلي و عددي
243
بررسي خواص مكانيكي خاك ماسه اي تثبيت شده با بيوپليمركازئين و الياف پلي‌پروپيلن
244
بررسي خواص مكانيكي خاك ماسه‌اي مسلح شده هيبريدي با الياف پلي‌پروپيلن/ الياف سرباره فولادي
245
بررسي خواص مكانيكي خاك هاي چسبنده اصطكاكي با افزودن آهك در مقابل سيكل هاي تر و خشك و ذوب و انجماد
246
بررسي خواص مكانيكي خاكهاي چسبنده -اصطكاكي با افزودن سيمان در مقابل سيكلهاي ترو خشك و ذوب و انجماد
247
بررسي خواص مكانيكي داربست نانوكامپوزيتي Gelatin/β-TCP جهت مهندسي بافت استخوان
248
بررسي خواص مكانيكي در مواد مركب حلقوي پودي دومحوري با بافت زمينه يك‌رو سيلندر
249
بررسي خواص مكانيكي رزين نانوكامپوزيت هاي دنداني
250
بررسي خواص مكانيكي ساندويچ پانل هاي ساخته شده از الياف شيشه سه بعدي (3D glass)
251
بررسي خواص مكانيكي ﴿سختي و سايش ﴾ كامپوزيت هاي توليد شده بر روش نيمه جامد
252
بررسي خواص مكانيكي سيمان هاي گلاس - يونومر
253
بررسي خواص مكانيكي شاتون آهنگري پودر جايگزين شاتون آهنگري
254
بررسي خواص مكانيكي شيشه سراميك هاي كانالسيتي
255
بررسي خواص مكانيكي صفحات چند كريستالي نانو در حضور اثرات اضافي سطح و مرز دانه ها
256
بررسي خواص مكانيكي فلزات و آزمايش ضربه در دماهاي پائين و ساخت تجهيزات آن طراحي سينماتيكي دستگاه ضربه پاندولي (شارپي )
257
بررسي خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن 304L آستنيتي نانو ساختارشده توسط فرآيند مارتنزيتي
258
بررسي خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن 420 تحت عمليات حرارتي
259
بررسي خواص مكانيكي فيتيك‌اسيد بر داربست ژلاتيني
260
بررسي خواص مكانيكي قطعات كامپوزيتي پليمر ABS/الياف كربن ساخته شده با فرايند FDM
261
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت Al-ZrO2 توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
262
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت پلي پروپيلن مقاوم شده با نانو ذرات رس و ذرات سلولز
263
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت در برابر تشعشع جهت كاربرد در توربين باد با استفاده از روش تجربي
264
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت شيشه/ پلي پروپيلن تقويت شده با بافت بريده مكعبي
265
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي اپوكسي – شيشه با توجه به نوع و ميزان تقويت كننده
266
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي ريب حلقوي پودي سه بعدي ﴿دوجداره﴾
267
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ساخته شده از پارچه هاي تاري پودي و حلقوي پودي
268
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي مقاوم بر مبناي رزين اپوكسي/الياف كولار
269
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيتهاي گچي تقويت شده با الياف كوتاه و خميده آلومنيومي
270
بررسي خواص مكانيكي كامپوزين با زمينه فلزي Ni-Al توليد شده به روش سنتز خودانتشار دمابالا﴿SHS)
271
بررسي خواص مكانيكي كاهگل با اضافه نمودن تكه هاي نخ
272
بررسي خواص مكانيكي كيسه آب جنين در دماي بدن
273
بررسي خواص مكانيكي گرافين با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
274
بررسي خواص مكانيكي گرمايي و مقاومت شيميايي نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل كلريد گرافن اكسايد اصلاح شده جديد
275
بررسي خواص مكانيكي لايه هاي اكسيد گرافن
276
بررسي خواص مكانيكي لايه ي نازك TiCrN رشديافته با روش كندوپاش مغناطيسي فعال
277
بررسي خواص مكانيكي ماسه ها در حالت روانگونگي
278
بررسي خواص مكانيكي ماكرو و ميكرو ساختار در جوشكاري اصطحكاكي اغتشاشي نا هم جنس آلومينيم هاي 2024 و 7075
279
بررسي خواص مكانيكي ملات گچ تقويت شده با پارچه هاي شبكه اي
280
بررسي خواص مكانيكي مواد زايد جامد و تحليل پايداري شيرواني انباشتگاه اين مواد
281
بررسي خواص مكانيكي مواد نانوساختار به كمك روش شبه پيوسته
282
بررسي خواص مكانيكي موادنانوكريستال حاصل از پروسهEcap
283
بررسي خواص مكانيكي نانو كاتاليزورهاي متخلخل با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
284
بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت تبا تري كلسيم فسفات - روي / پلي اتيلن با دانستيته بالا با نانو ذرات b- zn - tcp
285
بررسي خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
286
بررسي خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
287
بررسي خواص مكانيكي نانوساختارهاي نيكل با روش ديناميك مولكولي
288
بررسي خواص مكانيكي نخ تهيه شده از مخلوط نانو الياف PAN/Nylon
289
بررسي خواص مكانيكي نخ هاي ريسيده در سيستم جت هوا
290
بررسي خواص مكانيكي نمونه هاي مسي نانوساختار شده در فرآيند اكستروژن مستقيم با كانال هاي همسان (ECFE)
291
بررسي خواص مكانيكي نواحي مختلف جوش آلياژ آلومينيوم 6061 به روش TlG
292
بررسي خواص مكانيكي و اپتيكي نانو سيليكا آمايش شده با اكريليك سيلان در محمل يورتان اكريلات سيليكون اكريلات
293
بررسي خواص مكانيكي و افزايش داكتيليته ميلگرد هاي پليمري تقويت شده با الياف شيشه، با افزودن نانو تيوب كربن تك جداره
294
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي پارچه هاي پوشش دهي شده با نيكل
295
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي فيلم نازك پرشده از نانو سيم هاي نقره اي
296
بررسي خواص مكانيكي و بيولوژيكي كامپوزيت پلي اتر اتر كتون/هيدروكسي آپاتيت /نانولوله كربني
297
بررسي خواص مكانيكي و تخلخل داربست هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش ريخته گري ژل
298
بررسي خواص مكانيكي و حرارتي كامپوزيت هاي با پايه پليمري مختلف با استفاده از نانو لوله كربني عامل دار شده , Comparision of mechanical and thermal properties of various polyiners based composites like:SBR,EPDM,NR by using functionslized carbon nano tube
299
بررسي خواص مكانيكي و خوردگي جرم هاي مصرفي در كوره هاي القايي فركانس متوسط
300
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن خودتراكم حاوي سرباره كوره آهنگدازي و زئوليت در برابر حمله كلريدي
301
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن غلتكي روسازي راه در مناطق سردسير
302
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن هاي ساخت شده با پوژولان طبيعي پوميس
303
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتنهاي خود تراز در مقابل نفوذ يون كلرايد
304
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتنهاي ساخته شده با پوزولانهاي طبيعي؛ تراس جاجرود و پوميس اسكندان
305
بررسي خواص مكانيكي و دوام در برابر نفوذ يون هاي كلرايد بتن ژئوپليمري با پايه متاكائولن
306
بررسي خواص مكانيكي و دوام در مقابل نفوذ يون كلرايد ملات هاي پوششي با استفاده ار نانوسيليس و دوده سيليس
307
بررسي خواص مكانيكي و دوام ملات هاي پوششي حاوي نانوسيليس و خاكستر پوسته برنج تحت نفوذ يون كلرايد
308
بررسي خواص مكانيكي و رفتار خوردگي فولاد ساده كربني پوشش داده شده با فولاد زنگ نزن 316L به روش الكترواسپارك
309
بررسي خواص مكانيكي و ريخت شناسي آلياژ PS/PB اثر سازگار كننده، پرتودهي الكتروني و نانو ذرات
310
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد مارتنزيتي - آستنيتي فرآوري شده به روش نورد تجمعي
311
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي غير مشابه بين فولاد كم كربن St37 و فولاد زنگ نزن 304
312
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري فوم مسي توليدشده به روش نورد تجمعي پيوندي با استفاده از CaCO3 به عنوان عامل فوم ساز
313
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار
314
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار
315
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ زاماك 5 ريخته گري شده به روش فرسابي
316
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ فوق¬ريزدانه پايه آلومينيم گروه 6000 توليدشده به روش ECAP
317
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار جوش هاي اصطكاكي- اغتشاشي پلي پروپيلن/ پلي پروپيلن و پلي آميد/ آلومينيم 5754
318
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار نانو كامپوزيت AI- AI2O3 توليد شده به روش همزني - اصطكاكي
319
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري اتصال تيتانيوم به فولاد زنگ نزن 304 به روش اصطكاكي اغتشاشي
320
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري نانومواد حاصل از فرآيند ECFE
321
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري ورق آلومينيوم با ساختار دوگانه توليد شده به روش نورد تجمعي
322
بررسي خواص مكانيكي و سايشي سيمان استخواني اكريليكي تقويت شده با دو نانو فيلر با استفاده از روش نانو دندانه گذاري و نانو خراش
323
بررسي خواص مكانيكي و شكل¬پذيري ورق¬هاي فولادي St14 جوشكاري شده توسط جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (FSW)
324
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي بتن هاي اصلاح ش ده پليمري با درصدهاي مختلف متيل متاكريلات، استايرن بوتادين رابر و پيور آكريليك
325
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي بدنه هاي آلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري دوغابي
326
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي سيمان تقويت شده با نانوذرات مگنتيت و نانوكامپوزيت گرافن- مگنتيت
327
بررسي خواص مكانيكي و كيفيت جوش در فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطهاي چهار ورقي DC04
328
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي اتصال نامشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي به دوفازي به روش جوشكاري مقاومتي نقطه اي
329
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي قطعات با پاشش فلزي متال اسپري
330
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي ورق كامپوزيتي مس- منيزيم AZ31 توليدشده به روش فرآيند نورد تجمعي
331
بررسي خواص مكانيكي و مد شكست جوشهاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادي كم كربن با ضخامت 2 ميلي متر
332
بررسي خواص مكانيكي و مطالعه ي مورفولوژي آلياژ سه تايي بر پايه PA6/PC/SEBS
333
بررسي خواص مكانيكي و مقاومت نوري الياف پلي پروپيلن حاوي نانو ذرات اكسيد روي
334
بررسي خواص مكانيكي و مورفولوژي مخلوطهاي هبيريدي PP/SEBS-MA/SGF
335
بررسي خواص مكانيكي و نفوذ يون هاي كلرايد در بتن ژئوپليمري حاوي سرباره كوره آهنگدازي
336
بررسي خواص مكانيكي و نفوذناپذيري نانوكامپوزيت كلروبيوتيل/نانورس/دوده
337
بررسي خواص مكانيكي و هدايت الكتريكي نانو كامپوزيت CU - AI2O3 ساخته شده به روش اكسيداسيون داخلي
338
بررسي خواص مكانيكي ورقهاي دو فلزي مس - آلومينيوم توليدي به روش جوش سرو لوزدي
339
بررسي خواص مكانيكي وماشين كاري شوندگي شيشه - سراميك هاي دايكور
340
بررسي خواص مكانيكي، الكتريكي و خوردگي كامپوزيتهاي GRP با زمينه اپوكسي و پلي استر جهت بكارگيري به عنوان ميلههاي عايق در خطوط انتقال نيرو
341
بررسي خواص مكانيكي، حرارتي و الكتريكي فوم پلي¬لاكتيك¬اسيد تهيه شده با گاز كربن‌دي‌اكسيدي با افزودن ذرات گرافن
342
بررسي خواص مكانيكي، شيميايي و زيستي داربست كامپوزيتي توليد شده به شيوه ي زيست تقليدي و بررسي تاثير استرانسيوم بر خواص آن
343
بررسي خواص مهندسي روكش بتن اليافي بر روي روسازي هاي بتني: بررسي آزمايشگاهي و عددي
344
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن حاوي سرباره كوره آهنگدازي در برابر حمله سولفاتي
345
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن حاوي سرباره كوره آهنگدازي در برابر حمله كلرايدي
346
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن هاي معمولي و بتن هاي با سيمان پوزلاني با استفاده از افزودني هاي تقليل دهنده آب (SP) و تسريع كننده (RC)
347
بررسي خواص مهندسي و عملكردي آسفالت حفاظتي چيپ‌سيل بر روي رويه‌هاي سيماني ( RCCو CTB)
348
بررسي خواص مواد آلي در فوتورسپتورهاي زيروگرافي و رسم منحني دشارژ
349
بررسي خواص مواد آلي در فوتورسپتورهاي زيروگرافي و رسم منحني دشارژ فوتوالقايي
350
بررسي خواص مواد ليفي حاوي آئروژل نانوساختار
351
بررسي خواص مواد مصرفي در كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف در ايران
352
بررسي خواص مواد مورد استفاده در آببندي دريچه هاي سد و ارائه روند آزمايش آن ها
353
بررسي خواص مورفولوژيكي و فوم پذيري آلياژهاي پلي استايرن - نشاسته
354
بررسي خواص مورفولوژيكي ومنابع ژرم پلاسمي ميوه زغال اخته در مناطق مختلف استان قزوين
355
بررسي خواص موم در ريخته گري دقيق
356
بررسي خواص ميكانيكي و تكسچرايزينگ نخهاي فيلامنتي حجيم (BCF) آلياژ پلي پروپيلن /نايلون 6
357
بررسي خواص ميكروسكپي الياف استبرق
358
بررسي خواص ميلگردهاي آجدار از جنس فولاد دوفازي
359
بررسي خواص نا همسانگردي ورق هاي فولادي 304 و 304L با استفاده از آزمايش كشش عميق فنجاني
360
بررسي خواص ناخالصي نيتروژن (N3) در الماس به كمك مدل هابارد
361
بررسي خواص نامتناهي بودنŸ ŸŸu Ass ieN Extn(R-a,M)
362
بررسي خواص نانو ساختار فيلم انازك فلزي , Ultrathin metalic film nano structure properties
363
بررسي خواص نانو ساختاري TiN رشد يافته در محيط Ar/N2
364
بررسي خواص نانو سازه هاي كربني
365
بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي پروپيلن/ذرات نانو رس و كاربردهاي آن
366
بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي بر مبناي پلي اتيلن ترفتالات و كربن نانو تيوب تك ديواره
367
بررسي خواص نانو كريستال آلومينيوم حاصل از فرايند پرس با كانال هاي هم مقطع زاويه دار
368
بررسي خواص نانوذرات كادميم سولفيد توليدشده با روش پايين به بالابر پايه تابش ليزر
369
بررسي خواص نانوكامپوزيت پلي اتيلن/ارگانو رس
370
بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي PLA/NCC در حضور زنجيرافزاينده ي حاوي گروه اپوكسي
371
بررسي خواص نخ هاي استبرق ـ پلي استر
372
بررسي خواص نخ هاي اوپن اند و مقايسه آن با خواص نخ هاي رينگ
373
بررسي خواص نخهاي مغزي و مقايسه آن با نخهاي پنبه اي
374
بررسي خواص نگاشتهاي حافظ تعامد متساوي الساقين و پايداري آن , isosceles-orthogonality preserving property and its stability
375
بررسي خواص نورتابي شيشه سراميك هاي سيستم CaO-MgO-SiO2در حضور دوپنتهاي Eu3+,Dy3+و Pr3+
376
بررسي خواص نورد پذيري شمش ردي توليد داخل و بهبود آن با افزايش عناصر آلياژي
377
بررسي خواص نوري - مغناطيسي لايه هاي نازك اكسيدهاي دوتايي منگنز-كبالت , magneto-optical properties of Mn-CObinary thin film oxides
378
بررسي خواص نوري برخي از دي اكسيد تيتانيوم هاي موجود در بازار داخلي ايران
379
بررسي خواص نوري فرامواد و كاربردهاي آن در فناوري هاي نوين نوري
380
بررسي خواص نوري نانو ذرات سنتزشده اكسيد روي و اكسيد آلومينيوم به دو روش ليزر كندگي و شيميايي
381
بررسي خواص نوري نانو لنزهاي بلور فوتوني مدرج با گراديان ضريب شكست
382
بررسي خواص نوري نانوذرات طلاي سنتز شده از لجن آندي مس
383
بررسي خواص نوري و الكتريكي نيم رساناي براي استفاده در سلول خورشيدي فتوولتا
384
بررسي خواص نوري والكتريكي Nio-p2o5-v2o5 در حالت بي شكل براي ساخت حسگرهاي مقاومت نوري و گرمائي
385
بررسي خواص نوري(تعيين انرژي شكاف نوري و نوع گذار الكتروني)ساختار بي شكل (شيشه اي)از اكسدعناصر اصلي جدول تناوبي در سيستم دوتاييB2O3-CaO
386
بررسي خواص نيتريد نايوبيم از طريق فرايندهاي سمانتاسيون بسته اي و نيتريداسيون پلاسمايي بر زيرلايه فولادي
387
بررسي خواص هسته اي و شرايط تشكيل هسته ها با استفاده از انرژي سطحي , investigation of nuclaer properties and nucleation conditions by surface energy
388
بررسي خواص هسته با استفاده ازتئوري ميدان كوانتومي
389
بررسي خواص همگرايي رو شهاي BFGS اصلاح شده براي حل مسائل بهينه سازي غيرخطي نامحدب
390
بررسي خواص همگرايي روش هاي گراديان BB
391
بررسي خواص هيدرازين و مطالعه روش هاي توليد و طراحي واحد پايلوت
392
بررسي خواص هيدروليكي ژئوتكستايل هاي حاوي مغزي رس تقويت شده
393
بررسي خواص هيدروليكي ژئوتكستايل هاي سوزن زني شده
394
بررسي خواص و استفاده ازEBG در افزايش بهره آنتنهاي ميكرواستريپي دو باندي با ساختار فركتالي در باند X
395
بررسي خواص و بهينه سازي اتصالات اهمي فلز به نيمه هادي سيليسيم با اندازه گيري و ساخت براي سلولهاي خورشيدي
396
بررسي خواص و بهينه سازي غشاي نانوكامپوزيت بر پايه ي پلي آميد
397
بررسي خواص و پارامترهاي مهم مواد نرم مغناطيسي
398
بررسي خواص و تحليل آلياژهاي حافظه دار و اعمال آن در كنترل
399
بررسي خواص و تخريب پذيري بيوپلي استر
400
بررسي خواص و تركيب آرد بلوط و امكان بهبود كيفيت نان حاصل از آن
401
بررسي خواص و تعيين پارامترهاي مؤثر بر فرايند فورج قالب باز چدن داكتيل GGG40
402
بررسي خواص و ثبات رنگ و رنگرزي رزين پلي استر
403
بررسي خواص و جايگاه باتري هاي جرياني در قياس با انواع باتري هاي ديگر
404
بررسي خواص و رفتار بازذارنده هاي خوردگي مورد مصرف در صنعت پتروشيمي
405
بررسي خواص و روش هاي آندايزينگ بر روي فلز آلومينيوم
406
بررسي خواص و ساخت آلياژهاي دنداني پايه نيكل
407
بررسي خواص و ساخت جرم كوبيني آلومينايي
408
بررسي خواص و ساختار آلياژ پايه Al-Ni با ايجاد رسوبات نانومتري در فرآيند انجماد سريع و مطالعه روش متراكم سازي گرم
409
بررسي خواص و سازگاري آلياژ بر مبناي نانو كلي / RBN / پلي آميد براي كاربرد repmad
410
بررسي خواص و سازگاري كامپوزيت هاي بر مبناي پلي اميد و الياف كولار
411
بررسي خواص و عملكرد زمان پيوسته روش PIM2 در طراحي سيستم هاي كنترل ديجيتال
412
بررسي خواص و فرآيندهاي مواد مركب پليمر / آلياژهاي حافظه دار
413
بررسي خواص و فرمولاسيون مركب فلكسوگرافي پايه آبي بر روي زمينه پلي اتيلن آماده سازي شده
414
بررسي خواص و كاربرد بازدارنده ها بر خوردگي در آب هاي صنعتي
415
بررسي خواص و كاربرد پليمر هاي طبيعي حاصل از منابع تجديدپذير
416
بررسي خواص و كاربردهاي سوپر آلياژهاي متالورژي پودر ﴿پايه نيكل﴾
417
بررسي خواص و مدل الكترو كينتيك رسوب آسفالتين به روش رسوب دهي الكتريكي
418
بررسي خواص و مشخصات چدن گرافيت فشرده در رابطه با ساختار، تركيب شيميايي و اندازه سطح مقطع قطعه ريختگي
419
بررسي خواص و نحوه توليد گلوله هاي آسياب از نوع چدن سفيد مارتنزيت پر كروم
420
بررسي خواص و ويژگي هاي الياف كربني بر پايه NAP
421
بررسي خواص واترايي و برآشاميAgO2 با استفاده از كد BCO
422
بررسي خواص ورقه هاي سيماني تقويت شده با لايه هاي بي بافت پلي پروپيلن
423
بررسي خواص ويسكو الاستيك كامپوزيت اپوكسي / نانو لوله كربن
424
بررسي خواص ويسكوالاستيك بافت لت دريچه آئورت گوسفند با استفاده از آزمون هاي آسودگي تنش
425
بررسي خواص ويسكوالاستيك بافت وريد صافن به روش آزمايشگاهي از طريق آزمون آسودگي از تنش و خزش
426
بررسي خواص ويسكوالاستيك قير تقويت شده با پليمر پلي اتيلن تحت بارگذاري استاتيكي
427
بررسي خواص ويسكوالاستيك مواد داروئي
428
بررسي خواص ياتاقاني برنز قلع
429
بررسي خواص يافت هاي طبيعي به عنوان جايگزين پوست
430
بررسي خواص يك نوع پوشش ضد سايش ، ضربه و خوردگي بر پايه اپوكسي - پرك شيشه
431
بررسي خواصّ مكانيكي و خوردگي پلي‌يورتان پايه‌ي آبي حاوي ذرّات نانو كِلِي
432
بررسي خواصي از فيلترهاي فازي شهودي در ساختارهاي جبري
433
بررسي خواصي از گروه‌هاي خطي اريب
434
بررسي خوانايي حروف فارسي بر روي صفحه‏ ي نمايش‏گر: مطالعه‏ي موردي تايپ فيس‏هاي يكان و تونيسيا در برنامه هاي خبري تلويزيون ايران
435
بررسي خوانش پذيري كتاب هاي عربي دوره متوسطه دوم بر اساس تكنيك خوانايي كلوز (پايه دهم و يازدهم)
436
بررسي خود اثر بخشي‍خود كنترلي‍معدل تحصيلي و گريش به تقلب ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي خود اثر بخشي،خود كنترلي،معدل تحصيلي و گريش به تقلب
437
بررسي خود پنداره دانشجويان ورزشكار با دانشجويان غير ورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
438
بررسي خود پنداره وموضع كنترل در زنان شاغل و غير شاغل شهرستان املش.
439
بررسي خود ترميمي ترك هاي ناشي از جمع شدگي خميري در دال ها با استفاده از باكتري
440
بررسي خود ريختى هاى مركزى در گروه هاى متناهى
441
بررسي خود كنترلي در كودكان
442
بررسي خود ميان بيني كودكان پيش دبستاني سنين 3تا6 سال
443
بررسي خود ميان بيني كودكان پيش دبستاني سنين3تا 6سال
444
بررسي خودارايي زنجيرهاي سه بلوكي پلورونيك با زنجيرهاي زيستي
445
بررسي خودارزشمندي(عزت نفس) كمال گرايي و هوش معنوي دانش آموزان شهرستان سيرجان
446
بررسي خودپنداره دانشجويان ورزشكار بادانشجويان غيرورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
447
بررسي خودپنداره والدين بر سبك هاي فرزندپروري
448
بررسي خودپنداري بر پيشرفت و كيفيت تحصيلي دانش آموزان
449
بررسي خودرو نوشته هاي شهرهاي تهران و اردبيل از ديدگاه زبان شناختي
450
بررسي خودكارآمدي تحصيلي و مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي شناختي– اجتماعي و حكايتي كوكران بر خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر
451
بررسي خودكانوني يك پالس ليزري در پلاسما با استفاده از روش ماتريس
452
بررسي خودكشي و رفتاري مربوط به نوجوانان
453
بررسي خودكفايي توليد غلات در حوضه هاي آبريز كشور با استفاده از مفهوم آب مجازي
454
بررسي خودكنترلي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
455
بررسي خودنگاره با مفهوم انعكاس از منظر روانشناسي
456
بررسي خودنگاره هاي فريدا كالو از منظر روانكاوري فرويد
457
بررسي خودنگاره هاي فريدا كالو از منظر روانكاوي فرويد
458
بررسي خودنگاره هاي فريداكالو از منظر روانكاوي فرويدي
459
بررسي خودياري و استقلال ناشنوايان متاهل تهران
460
بررسي خوردگي آجرهاي منيزيتي
461
بررسي خوردگي آلومينيم درنانوسيال آب /آلومينا
462
بررسي خوردگي آلياژ IC-221M در محيط كربنات مذاب به‌منظور جايگزيني در صفحات جداكننده در پيل‌هاي سوختي كربنات مذاب
463
بررسي خوردگي آلياژ پايه تركيب بين فلزي Y- TIAI در دماي بالا
464
بررسي خوردگي آلياژ پايه تركيب بين فلزي γ-TiAl در دماي بالا
465
بررسي خوردگي آلياژهاي مس و آلومينيم در محيط آب درياي خزر و خليج فارس
466
بررسي خوردگي آندهاي سربي در الكترووينينگ روي
467
بررسي خوردگي آندهاي مختلف سرب-نقره
468
بررسي خوردگي اسپينل غني از منيزيا در سرباره حاوي CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgO-MnO
469
بررسي خوردگي اسپينل غني از منيزيا در سرباره حاويCaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgO-MnO
470
بررسي خوردگي الكتروشيميايي توسط سيگنال آكوستيك اميشن
471
بررسي خوردگي بتونهاي ديرگداز آلومينايي در برابر سرباره تانديش
472
بررسي خوردگي پوشش كامپوزيت اپوكسي - نانو هالوزيت بر روي فولاد ساده كربني
473
بررسي خوردگي پوشش كامپوزيت اپوكسي-نانو هالوزيت بر روي فولاد ساده كربني
474
بررسي خوردگي تحت تنش توسط سيگنال آكوستيك اميشن
475
بررسي خوردگي تنش فولادي ST14 و مقايسه با ورق ساختماني 37ST در محيط يون لكر
476
بررسي خوردگي تنشي فولادهاي ضد رنگ آستنيتي ﴿304﴾ و جايگزيني كردن كربني با انتخاب پوشش مناسب
477
بررسي خوردگي داغ تركيبات نسوز آلومين - كروميت - منيزيت توسط سرباره سرب كنوتور چرخان دمش از بالا
478
بررسي خوردگي در آلياژهاي آمالگام دنداني پرمس
479
بررسي خوردگي در خطوط لوله نفت و گاز و حفاظت كاتدي از آن
480
بررسي خوردگي در محيط هاي آبي و كنترل آن
481
بررسي خوردگي در نيروگاههاي حرارتي و نحوه كنترل آن
482
بررسي خوردگي ديرگدازهاي دولوميت -قطراني در كنورتر فولادسازي
483
بررسي خوردگي ديرگدازهاي سيليكون كاربيدي مصرفي در ديگ هاي احياء آلومينيوم
484
بررسي خوردگي رفتگي پوشش نيتريد كروم روي فولاد API 5L X65
485
بررسي خوردگي روكشهاي نيتريد تيتانيوم تشكيل شده توسط روش پراكنش در محيط پلاسما
486
بررسي خوردگي سايشي توسط هوا و ماسه و ارائه الگويي براي آن
487
بررسي خوردگي سطحي فلزات با روش طيف سنجي پلاسماي القايي ليزري
488
بررسي خوردگي صفحات فلزي با استفاده از امواج هدايت شونده
489
بررسي خوردگي غلاف و تأثيرات آن بر كارايي سوخت در حين كاركرد راكتور
490
بررسي خوردگي فولاد در بتن مسلح ساخته شده با سيمان ها و پوزولان هاي مختلف در شرايط محيطي سواحل جنوبي ايران
491
بررسي خوردگي فولاد در بتن هايي با سيمان هاي پوزولاني و ارزيابي علل خرابي سازه هاي بتني و دوام بتن در استان هرمزگان
492
بررسي خوردگي كامپوزيت زمينه پليمري با زمينه پلي‌استر و الياف E-glass
493
بررسي خوردگي منطقه جوش (دستي ) لوله هاي انتقال گاز طبيعي در محيط كربنات - بيكربنات سديم
494
بررسي خوردگي منطقه جوش (زيرپودري) لوله هاي انتقال گاز طبيعي در محيط كربنات - بيكربنات سديم
495
بررسي خوردگي موضعي آليا‍‍‍‍‍ژهاي آلومينيوم در محيطهاي دريايي
496
بررسي خوردگي ميكروبي غيرهوازي بر فولادهاي ساده كربني در آب درياي خزر
497
بررسي خوردگي و جدايش كاتدي براي سيستم اپوكسي حاوي فسفات روي و كرومات روي به روش AC و DC
498
بررسي خوردگي و جدايش كاتدي پوشش پلي يورتان به روش AC وDC
499
بررسي خوردگي و رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي و راههاي كنترل آن به همراه بررسي خوردگي در مبدلهاي حرارتي واحد اتيلن دي كلرايدCDEپتروشيمي بندرامام
500
بررسي خوردگي و طراحي سيستم حفاظت كاتدي سكوهاي نفتي تيپ Jacket در خليج فارس
501
بررسي خوردگي و فرسايش نسوز كنورتور ذوب آهن
502
بررسي خوش بيني و بدبيني در خانواده ازديدگاه روانشناسي و قرآن
503
بررسي خوش فرماني و راحتي سفر خودرو با ارائه يك مدل ممزوج
504
بررسي خوصيات فارماكوكينتيكي سديم والپروات در كودكان 2-14 ساله مبتلا به صرع
505
بررسي خون نوزادان نارس و بيماريهائيكه ايجاد كم خوني مينمايند
506
بررسي خونريزي گوارشي فوقاني كودكان در مطالعه سه ساله (69-70-71) بيمارستان 17 شهريور رشت
507
بررسي خونريزي گوارشي فوقاني كودكان در مطالعه سه ساله ﴿69- 70- 71-﴾بيمارستان 17 شهريور رشت
508
بررسي خونريزيهاي مقعدي
509
بررسي خويشاوند گرايي و عوامل موثر برآن در شهرستان فارسان
510
بررسي خويشكاوي هويت مردم كرمانشاه )مقايسه دو نسل(
511
بررسي خيال پردازي در آثار نقاشان نوگراي ايران ﴿از 1320 ه.ش تا به امروز
512
بررسي خيانت در روابط زناشويي
513
بررسي دادرسي حضوري و غيابي در مراحل مختلف دادرسي باتاكيد براصل تعارضي بودن دادرسي
514
بررسي داده هاي آزمايشگاهي پروانه هاي نيمه مغروق و روش رگراسيوني در تحليل آن
515
بررسي داده هاي آزمايشگاهي يك موتور احتراق داخلي جهت استفاده در سيستم توليد همزمان توان و حرارت در مقياس كوچك
516
بررسي داده هاي دور سنجي و تشخيص اشكال هندسي با استفاده از پردازش تصوير
517
بررسي داده هاي مالي با بسامد بالا و ريزساختارهاي بازار
518
بررسي داروهاي سقط جنين
519
بررسي داروهاي موثر بر روي آسكاريس
520
بررسي داروي ضد مالارياي آرتميزينين برروي پروفايل متابوليت هاي انگل مالاريا ﴿پلاسموديوم فالسيپاروم﴾با روش...
521
بررسي داروي مالارياي آرتميزينين برروي پروفايل متابوليت هاي انگل مالاريا(پلاسموديوم فالسيپارم ) باروش NMR
522
بررسي داستان اردشير ساساني در شاهنامه فردوسي ومقايسه آن
523
بررسي داستان اسكندر در ادب فارسي و زندگي تاريخي او
524
بررسي داستان حضرت نوح (ع) در قرآن وتفاسير با تاكيد بر تفاسيرابن كثير و فخررازي
525
بررسي داستان شيرين و فرهاد در ادبيات ايران و ترك
526
بررسي داستان نبرد رستم و اسفنديار از منظر شمايل نگاري
527
بررسي داستان هاي اساطيري پيرامون خورشيد ، تير و ناهيد در ادبيات ايران و جهان
528
بررسي داستان هاي اساطيري پيرامون خورشيد، تير و ناهيد در ادبيات ايران و جهان
529
بررسي داستان هاي مثنوي مولوي بر پايۀ ديدگاه يونگ و كمپبل
530
بررسي داستان هاي ميني ماليستي در اسرار التوحيد
531
بررسي دال بتني تقويت شده با گريتينگ هاي كامپوزيتي قالبگيري شده
532
بررسي دامنه بهين و نمايش انتگرالي عملگر پيچش روي Lp(G
533
بررسي دامنه و كيفيت تعامل مادران با فرزندان دبستاني خود
534
بررسي دانسيته استخواني به روش DExA در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان شهيدصدوقي يزد از نرداد 1382 تا مرداد 1383
535
بررسي دانسيته الكتروني نانو مخروط¬هاي كربني جايگزين شده با عناصر واسطه
536
بررسي دانسيته ترازها و چگالي حالت هاي كوانتومي هسته ها با در نظر گرفتن انرژي جفت نوكلوئونها
537
بررسي دانسيته ترازها و چگالي حالت هاي كوانتومي هسته ها با در نظر گرفتن انرژي جفت نوكلوئونها
538
بررسي دانسيته شيشه هاي رنگ تاخيري Strikingclass
539
بررسي دانسيته ي استخواني و عوامل مرتبط با آن در بيماران پيوند كليه
540
بررسي دانش بومي مربوط به بيشه هاي مقدس در استان كرمانشاه
541
بررسي دانش پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني (pre hospital emergency) شهرستان رشت در برخورد با بيماران سوختگي در سال 1397
542
بررسي دانش داروسازان شاغل در داروخانه هاي يزد برا انجام مشاوره داروئي در زمان بارداري و شيردهي و ارتباط آن با شاخص هاي جمعيت شناختي (سال 1396)
543
بررسي دانش منظور شناسي در سوالات بخش شنيداري آزمون هاي بسندگي
544
بررسي دانش نحوي دانش آموزان ناشنواي ايراني
545
بررسي دانش و عملكرد در زمينه سندرم بينائي ناشي از كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي گيلان
546
بررسي دانش و مهارت هاي فرهنگي مورد نياز مديران دولتي در مراكز فرهنگي
547
بررسي دانش و مواضع و عملكردهاي دوره هاي بيش از خدمت تربيت دبير زبان انگليسي در ايران , A Survey on Knowledge, Dispositions, and Performances of Pre-service EFL Teacher Training Programs in Iran
548
بررسي دانش و نگرش پرستاران شاغل در بيمارستان هاي مراكز آموزشي، درماني شهر رشت در ارتباط با مرحله آمادگي پاسخ در بلايا سال 1395
549
بررسي دانش و نگرش پرستاران نسبت ‌به ‌مراقبت ‌تسكيني و عوامل مرتبط با آنان در مراكز آموزشي‌درماني شهر رشت در سال 1395
550
بررسي دانش و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول مدارس دولتي و غيردولتي شهر شيراز نسبت به مسائل محيط زيستي
551
بررسي دانش و نگرش مراجعه كنندگان به داروخانه ها ي خصوﺻي شهر رشت درباره ي مكمل هاي دارويي
552
بررسي دانش وعملكرد در يرفتارهاي بهداشتي ارتقاء دهنده سلامت در پيشگيري از بيماريهاي قلبي - عروقي
553
بررسي دانش، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن درمورد برچسب هاي مواد غذايي و عوامل موثر بر آن در شهرستان رشت طي سال 1396-1397
554
بررسي دانش، نگرش و عملكرد پرستاران بخش¬هاي مراقبت ويژه در زمينه كاربرد مهار فيزيكي بيماران و عوامل مرتبط با آنان در مراكز آموزشي درماني و بيمارستان¬هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1395
555
بررسي دانش، نگرش و عملكرد مراجعه كنندگان به داروخانه هاي خصوصي شهر رشت درباره ي داروهاي گياهي
556
بررسي دانش، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال طيف اوتيسم در سال 96
557
بررسي دانش، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي
558
بررسي دانشگاههاي آينده مطالعه موردي انشكده هاي هوافضا
559
بررسي دانه بندي سرريز هيدروسيلكون براساس تغييرات پارامترهاي اصلي آن (مطالعه موردي كائولن )
560
بررسي دانه بندي و نوع افزودني بر روي جرمهاي كوبيدني منيزيتي
561
بررسي دانه گرده تيره بقولات
562
بررسي داوري‌هاي قاضي شوشتري در مبحث نبوت در كتاب احقاق الحق بر اساس ديدگاه علامه طباطبايي
563
بررسي دايورسيتي همكارانه در مخابرات بي سيم با كانال لحظه اي معلوم
564
بررسي دبي و توان مصرفي پمپ هاي سه لاينر در پمپاژ گل با ويسكوزيته هاي متفاوت
565
بررسي در انواع آنميهاي كمياب در ايران
566
بررسي در رنگ آميزي و كاشيكاري بناهاي مسجد جمعه اصفهان ، مسجد سيدبقعه خوانساري، پل خواجو
567
بررسي در رنگ آميزي و كاشيكاري بناهاي مسجد جمعه اصفهان ،مسجد سيدبقعه خوانساري،پل خواجو
568
بررسي در زمينه ديناميك فرمان اتوبوس 302
569
بررسي در زمينه رنگرزي الياف پلي استري در دماي 96 درجه سانتيگرادو بررسي در زمينه ثبات تصعيدي رنگ هاي ديسپرس
570
بررسي در زمينه رنگرزي كالاي متشكل از اكريليك ـ سلولزي به روش يك حمامه
571
بررسي در زمينه رنگرزي كفپوش
572
بررسي در صد شيوع اهمالكاري تحصيلي در بين دانشجويان (دختر و پسر)دانشگاه پيام نور مركز اهواز1388-1387
573
بررسي در صد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
574
بررسي در صد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
575
بررسي در مانهاي نوين اختلالات هيجاني شايع
576
بررسي در مورد لاستيك هاي مقاوم به حلال و يا مواد شيميايي
577
بررسي در مورد ميزان استفاده از وسايل آزمايشگاهي در مدارس و نحوه ايجاد علاقه در دبيران و دانش آموزان در جهت استفاده بهتر از امكانات آزمايشگاهي
578
بررسي در هم تنيدگي بين دو نوسانگر اتلافي جفت شده
579
بررسي در هم تنيدگي كوانتومي در ساختارهاي نانو
580
بررسي در هم تنيدگي گرمايي در زنجبره هاي اسپيني با دو روش رايج در محاسبه حالتهاي زير سيستم ها
581
بررسي درآمدهاي اقتصادي اداره آب و فاضلاب شهرستان داورزن با استفاده از مدل هاي سري زماني
582
بررسي دراز مدت دندان هاي از دست رفته طي يك دوره 10-5 ساله در بيماران تحت درمان نگهدارنده پريودنتال درمان شده در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت
583
بررسي درام كمدي معاصر آمريكا در نيم قرن اخير با تاكيد بر سه چهره وودي آلن ، نيل سايمون و موراي شيسگال
584
بررسي درام كمدي معاصر آمريكا در نيم قرن اخير با تاكيد بر سه چهره وودي آلن ، نيل سايمون و موراي شيسگال
585
بررسي درايوهاي DCتغذيه شده با مبدلهاي كموتاسيون اجباري
586
بررسي درب ههاي اتوماتيك زير سقفي و بهينه سازي و اجراي نمونه
587
بررسي درباره اثر كورتيزن و (آ. ث. ت. هاش) روي عوارض قلبي روماتيسم
588
بررسي درباره انديس سگد،انديس سگديالي و درختان نيم ستاره
589
بررسي درباره جمعيت اصفهان
590
بررسي درباره داروهاي ضد آلرژي جديد
591
بررسي درباره سيرو پرونستيك انفاركتوس ميوكارد در اصفهان
592
بررسي درباره علت و درمان خونريزيهاي پس از زايمان
593
بررسي درباره علل اورمي و درمان جديد آن
594
بررسي درباره علل و درمان ايست
595
بررسي درباره كشور ايران
596
بررسي درباره كيست هيداتيك
597
بررسي درجه اضطراب جدايي مادري در زنان شاغلي كه اولين فرزند خود را به مهدهاي كودك مراكز وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران مي سپارند.
598
بررسي درجه ايمني در سازه هاي بتن آرمه
599
بررسي درجه توافق بين راديوگرافي بايت وينگ داخل دهاني ديجيتال با راديوگرافي سوپربايت وينگ در تشخيص پوسيدگي پروگزيمال
600
بررسي درجه توپولوژيكي براوئر و بررسي توابع ماكسيمال در فضاي باناخ بازتابي
601
بررسي درجه توسعه يافتگي استان هاي غرب ايران طي برنامه هاي توسعه اقتصادي -اجتماعي اول تاچهارم
602
بررسي درجه حرارت زمان و تركيب شيميايي حمام بر نفوذ كروم به فولاد 1020 كربن داده شده
603
بررسي درخت زندگي در هنر ايران و نمود آن بر فرش هاي ايراني
604
بررسي درد بعد از وازكتومي به روش (Vasectomy Scalpel-NO) در 1113 نفر از افراد وازكتومي شده مركز تخصصي و تحقيقاتي تنظيم خانواده مركز بهداشت استان گيلان شهرستان رشت در طي سالهاي 1379- 1375
605
بررسي درد و روشهاي مقابله با آن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي، ارائه فرم بررسي و شناخت درد و روشهاي مقابله
606
بررسي درزهاي اجرائي در بتن غلطكي
607
بررسي درشت دانگي سطحي در فرآيند اكسترو‍ژن داغ آلومينيوم 7020
608
بررسي درشت ريخت شناسي و ريز ريخت شناسي سرده Parentucellia )Scrophulariaceae( در ايران
609
بررسي درشت ساختار، ريزساختار و خواص مكانيكي منطقه جوش فولادهاي hsla مورد استفاده در سازه هاي دريايي
610
بررسي درصد انفاركتوس جدار خلفي قلب در انفاركتوسهاي ساير نواحي در بيماران بستري در بيمارستان دكتر حشمت ، سال 1376
611
بررسي درصد تغيير فرم و دماي آنيل بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيم سري xxx5
612
بررسي درصد خطاي روشهاي مختلف بر آورد وزن نسبت به وزن واقعي در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور
613
بررسي درصد رطوبت نسبي موجود در هوا
614
بررسي درصد شيوع آنمي در بيماران دچار پپتيك اولسر در استان كرمان
615
بررسي درصد شيوع آنمي در بيماران دچار پپتيك اولسر در استان كرمان
616
بررسي درصد شيوع درگيري عروق كرونري قلب در بيماران دريچه اي رماتيسمي آنژيوگرافي شده در بيمارستان آموزشي درماني حشمت رشت (1375- 1373)
617
بررسي درصد شيوع ناقلين استافيلوكوك طلايي و استرپتو كوك B هموليتيك گروه A در دانشجويان مقاطع مختلف رشته هاي پرستاري و مامايي
618
بررسي درصد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
619
بررسي درصد فراواني شكستگي خطي جمجمه به دنبال ضربه به سر در راديوگرافي جمجمه در100بيمار مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص ) تابستان 80
620
بررسي درصد فراواني نسبي دليريوم در بيماران بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در زمستان سال 1378
621
بررسي درصد كيوربل بودن عمل هاي جراحي روي كانسر پستان در سه سال اخير در مراكز پزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
622
بررسي درصد و نوع بيماريهاي چشمي بيماران مراحعه كننده براي بار اول به درمانگاه پوستچي شيراز در طي شش ماهه دوم سال 71
623
بررسي درصد و نوع بيماريهاي چشمي بيماران مراحعه كننده براي بار اول به درمانگاه پوستچي شيراز در طي شش ماهه دوم سال 71
624
بررسي درك از رهبري اخلاقي با اعتماد كاركنان به مديران و درگير شدن كاركنان در كار﴿مورد مطالعه: كاركنان شهرداري هاي مناطق پنجگانه شهر رشت﴾
625
بررسي درك استعاره توسط كودكان اوتيسم در چارچوب معناشناسي شناختي
626
بررسي درك استعاره توسط كودكان اوتيسم در چارچوب معناشناسي شناختي
627
بررسي درك استعاري كودك از طريق استعاره‌هاي بدن‌مند در چهارچوب زبان‌شناسي فرهنگي-شناختي
628
بررسي درك حضور ديگري و ميدان ديد تازه نيما يوشيج در ادبيات نمايشي
629
بررسي درك خطر عوارض ديابت در مبتلايان مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان رازي رشت – 1390
630
بررسي درك دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي در محيط يادگيري آموزش از راه دور
631
بررسي درك كاركنان از رهبري قابل اعتماد بر تمايل به رفتارهاي كناره گيري با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي(مورد مطالعه: كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت)
632
بررسي درك مديريت كانال هاي توزيع
633
بررسي درك معلمان زبان انگليسي از آموزش واژه و شيوه هاي تمرين آن در ايران
634
بررسي درك و انتظار كاربران از خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر كرمانشاه در عصر فناوري
635
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
636
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
637
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
638
بررسي درگ تداخلي با استفاده از نرم افزار Fluent
639
بررسي درگيري حاشيه توده رزكت شده در بيماران مبتلا به تومورهاي كليوي بدخيم جراحي شده به روش پارشيل نفركتومي و انوكلئاسيون براساس مشخصات پاتولوژيك توده در بيمارستان هاي رازي و گلسار رشت از سال 1390 تا 1395
640
بررسي درمان آنتي بيوتيكي تيفوئيد (شامل انواع بكار رفته ، عوارض دارويي و ومقاومت هاي دارويي ) در اطفال بستري شده در مركز طبي كودكان طي 5 سال اخير
641
بررسي درمان آنتي بيوتيكي تيفوئيد (شامل انواع بكار رفته ، عوارض دارويي و ومقاومت هاي دارويي ) در اطفال بستري شده در مركز طبي كودكان طي 5 سال اخير
642
بررسي درمان بيماران پروتز كامل در استان يزد
643
بررسي درمان پاي ديابتي در بخشهاي جراحي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1375-1370
644
بررسي درمان شكستگي مالئول لترال با پارگي دلتوئيد؛ ترميم يا عدم ترميم، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1397
645
بررسي درمان شكستگي مالئول لترال با پارگي دلتوئيد؛ ترميم يا عدم ترميم، در بيماران مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1397
646
بررسي درمان قارچهاي سطحي با تربينافين و عوارض ناشي از آن
647
بررسي درمانهاي انجام شده بر روي شكستگيهاي تنه استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در طي 5 سال گذشته ﴿ سالهاي 70-66 ﴾
648
بررسي درمانهاي انجام شده بر روي شكستگيهاي تنه استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در طي 5 سال گذشته ﴿ سالهاي 70-66 ﴾
649
بررسي درهم تنيدگي بين نوكلئون ها در پراكندگي هاي هسته اي
650
بررسي درهم تنيدگي كوانتومي يك اتم دوترازه با ميدان فوتوني
651
بررسي درهم‌تنيدگي سه‌كيوبيتي در سامانه ستاره-‌اسپين با استفاده از نامساوي‌هاي مربوط به درهم‌تنيدگي بين سه‌ كيوبيت
652
بررسي درهم‌تنيدگي فوتون- فونون در سامانه‌هاي اپتومكانيك جفت‌شده غيرخطي
653
بررسي دروغگويي كودكان از نظر والدين بين دانش آموزان دختر شهرستان خميني شهر 86-85
654
بررسي درون ماية آثار شيخ الاشراق با تأكيد بر حكمه الاشراق، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، صفير سيمرغ، لغت موران
655
بررسي درون مايه تعليق در عكاسي اروپاي شرق دهه 90
656
بررسي درون مايه رانده شدگي و طبيعت پروردگي در شخصيتهاي اساطيري ايران و يونان
657
بررسي درون مايه رانده شدگي و طبيعت پروردگي در شخصيتهاي اساطيري ايران و يونان
658
بررسي درون مايه ها در اشعار اميري فيروزكوهي
659
بررسي درون مايه هاي اشعار احمد ناظرزادۀ كرماني
660
بررسي درون مايه هاي شعر گويشي بختياري
661
بررسي درون مايه هاي مشترك عرفاني دفتر اول و دوم مثنوي مولوي با دفتر دل علامه حسن زاده آملي
662
بررسي درون مايه هاي نامه هاي عين القضات همداني
663
بررسي درون مايه ي سياسي اجتماعي شاعران تاثيرگذار و جريان ساز معاصر
664
بررسي درون يابي غير چند جمله اي و جواب هاي عدتوابع اسپلاين غير چند جمله ايدي متوابع اسپلاين غير چند جمله ايسائل مقدار مرزي مرتبه دوم اختلال تكين با استفاده از
665
بررسي درون‌مايه‌ها در اشعار اميري فيروزكوهي
666
بررسي درون¬ماية آثار شيخالاشراق با تأكيد بر حكمه¬الاشراق، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، صفير سيمرغ، لغت موران
667
بررسي درونمايه و مضامين آثار جانعلي خاوند
668
بررسي دريافت اطلاعات جنسي زودرس و سلامت اخلاقي- اجتماعي (مطالعه موردي : دانش آموزان شهر بيرجند)
669
بررسي دريافت انرژي از سيستم شبكه قدرت توسط توربين بادي به منظور بازگرداندن توربين بادي به نقطه كار بهينه
670
بررسي دريافت كننده مركزي نيروگاه خورشيدي
671
بررسي دريافت گادامر از بازنمايي در هنر
672
بررسي دز و فراواني مصرف آسپرين با يك رويكرد شبيه سازي
673
بررسي دست بافته ماشته لرستان به منظور بهبود كيفيت
674
بررسي دست بافته هاي روستاي متكازين، ارائه طرزح هاي جديد جهت بافت
675
بررسي دست بافته هاي روستايي و عشايري مناطق بروجن و لردگان
676
بررسي دست طبيعي انسان از طريق مدل سه درجه آزادي
677
بررسي دست نوشته ها و منابع اجرائي ويلا لوبوس
678
بررسي دستاوردهاي پژوهش هاي انجام يافته در عرصه فناوري نانو جهت توليد علم با رويكرد مديريت دانش ﴿مطالعه موردي : پژوهشگران مرتبط با ستاد نانوي كشور﴾
679
بررسي دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس
680
بررسي دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس
681
بررسي دستبافته هاي بدون پرز به منظور استفاده در روكش صندلي خودرو
682
بررسي دستگاه Walter Book و ساخت از طريق مهندسي معكوس با بهينه سازي مواد اوليه و خواص كاربردي
683
بررسي دستگاه استريل كننده تجهيزات پزشكي با پلاسما
684
بررسي دستگاه اينترمينگلينگ و عوامل موثر بر كيفيت نخ پلي استر مينگل شده از جمله سرعت عبور نخ از جلوي جت هوا، فشار هوا و تعداد فيلامنت نخ
685
بررسي دستگاه برش آب و اجزاء آن و ساخت محلگي ماشين
686
بررسي دستگاه پلاسماي كانوني به عنوان منبع مولد نوترون
687
بررسي دستگاه سرعت سنج دوپلري ليزري به منظور اندازه گيري سرعت يك سيال
688
بررسي دستگاه سنگ شكن ماسه شوي
689
بررسي دستگاه فاكس مايل
690
بررسي دستگاه ماهور در موسيقي دستگاهي ايران
691
بررسي دستگاه مقيد متناظر با هسته تغيير شكل يافته
692
بررسي دستگاه هاي تشخيصي توكامك دماوند
693
بررسي دستگاههاي آنالوگ به ديجيتال و بالعكس
694
بررسي دستگاههاي اندازه گيري سه بعدي مدرن (CMM) در كنترل كيفيت بدنه
695
بررسي دستگاههاي غبارگير صنعتي﴿esp)
696
بررسي دستور زبان داستان در رمان ((كافه پيانو)) اثر فرهاد جعفري
697
بررسي دستور زبان داستان در رمان «كافه پيانو» اثر فرهاد جعفري
698
بررسي دستور موقت در آيين دادرسي مدني ايران
699
بررسي دستور نقش‌گراي نظام‌مند هليدي در سوره انسان (با تكيه‌بر سه فرانقش متني، انديشگاني و بينا فردي)
700
بررسي دستوري آثاردكتر محمد علي اسلامي ندوشن صفير سيمرغ زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه آواها و ايماها , grammatical study of islami nadooshan,s prose safir-e-simorgh,zendegi va marg-e- pahlavanan dar shahnameh,avaha va imaha
701
بررسي دستوري حروف در گلستان سعدي
702
بررسي دستوري دو اثر از آثار دكتر عبدالحسين زرين كوب ( با كاروان حله ، بحردر كوزه ) , grammatical studies two opusof dr abdolhossein zarinkob )ba karevane hole and bahr dar kozaeh(
703
بررسي دستوري و رده‏شناختي نمايه‏سازي مفعول در زبان فارسي
704
بررسي دستيابي به آرامش و طمأنينه در پرتو آيات قرآني و احاديث
705
بررسي دعاوي حقوقي دوجانبه اتباع ايران و روس در ايالات شمالي ايران ميان سالهاي 1287-1346ق/1870-1927 م
706
بررسي دعاوي طاري در حقوق ايران ومطالعه تطبيقي آن در حقوق فرانسه و انگلستان .
707
بررسي دفاتر ICT روستايي و تاثير آن بر توسعه روستا
708
بررسي دفاتر ICT روستايي و تاثير آن بر توسعه روستا
709
بررسي دفاترمالي عصر صفوي ( مطالعه موردي دفاتر توجيهات آستان قدس رضوي)
710
بررسي دفتر شعر سياه مشق 3) ( هوشنگ ابتهاج براساس چارچوب نظري رقيه حسن
711
بررسي دقت آپكس ياب در لوله شيشه اي
712
بررسي دقت ابزار كاليبراسيون سيستم ديجيتال CMOS در ارزيابي طول فايل
713
بررسي دقت اسپيرومتري در تشخيص بيماريهاي تحديدي ريوي
714
بررسي دقت اسپيرومتري در تشخيص بيماريهاي تحديدي ريوي
715
بررسي دقت اندازه گيري زواياي استخواني پا با استفاده از دستگاه Digital Podoscope
716
بررسي دقت تست هاي حياتي پالپ در گروه هاي دنداني مختلف در بيماران مراجعه كننده به بخش درمان ريشه كلينيك دندانپزشكي پرديس علوم پزشكي گيلان در سال 95-94
717
بررسي دقت تشخيص Anterior loop عصب منتال در راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مقايسه يا راديوگرافي سه بعدي CBCT
718
بررسي دقت تشخيص قبل از عمل آپانديسيت حاد با توجه به نتايج پاتولوژي در بيماران عمل شده با تشخيص آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت از تاريخ1/ 1/ 77 تا تاريخ 1/ 2/ 78
719
بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي ريه در يافتن بيماري پارانشيمال ريوي در مبتلايان به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك تخصصي بيمارستان رازي در سال 1398
720
بررسي دقت تشخيصي هيستروسالپينگوگرافي در تشخيص علل لوله اي صفاقي زنان نازا مراجعه كننده به درمانگاه نازائي مركز آموزشي درماني الزهراء رشت -1377
721
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين ابعاد مزيوديستالي فضاي بي دنداني در مقايسه با كست مطالعه در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي بندرانزلي در سال هاي 97 و 98
722
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين شيب خلفي برجستگي مفصلي در مقايسه با جمجمه خشك
723
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين فاصله‌‌‌ي كانال منديبولار تا كرست ريج در مقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه‌‌‌ي مخروطي در بيماران مراجعه‌كننده به يك مطب تخصصي در شهر رشت، سال 96
724
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال با و بدون اعمال نرم افزارهاي Enhancement در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال مولرهاي شيري
725
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان از كرست آلوئول تا كف سينوس ماگزيلاري درمقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي دربيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1396
726
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان از كرست آلوئول تا كف سينوس ماگزيلاري درمقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي دربيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1396
727
بررسي دقت روابط تحليلي كشش عميق قطعات متقارن محوري با مدلسازي اجزاء محدود
728
بررسي دقت روش هاي پوش آور پيشرفته در تخمين پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي مهاربندي شده سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات پيچش
729
بررسي دقت روش‌هايپوش¬آور نوين در تخمين پاسخ لرزه‌ايقاب‌هاي سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات پيچش
730
بررسي دقت روشهاي پو شاور نوين و معيارهاي ارزيابي در تخمين پاسخ لرز هاي قابهاي دو بعدي
731
بررسي دقت قالبگيري با اباتمنت هاي داراي اسنپ در مقايسه با روش قالبگيري مستقيم
732
بررسي دقّت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان در ناحيه‌ي اينترفورامينال منديبل در بيماران بي‌دندان كانديداي دريافت اوردنچر متكي بر ايمپلنت در يك مطب خصوصي دندانپزشكي شهر رشت، در سال 96
733
بررسي دقيق معماري گريد
734
بررسي دگرآسيبي ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي گندم بر علف هرز جو وحشي
735
بررسي دگرخواهي در ميان جوانان شهر مشهد
736
بررسي دگرديسي فضاهاي شبه عمومي شهري با محوريت كاربري تجاري در ايران (نمونه موردي : مقايسه تطبيقي بازارهاي سنتي (بازار اصفهان) و فضاهاي خريد معاصر ( سيتي سنتر اصفهان))
737
بررسي دگرساني و كاني سازيهاي منطقه ساري دره (شمال شيورداغ اهر)
738
بررسي دگرسيوني عملكرد دانه آفتابگردان با نرم افزار 16spss
739
بررسي دگرگوني ساختار نظامي در دوره تيموريان
740
بررسي دگرگوني ساختار نظامي در دوره تيموريان
741
بررسي دگرگوني معكوس مارتنزيت بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ Fe 24Ni- %3C
742
بررسي دگرگوني نفرين منابع به بركت منابع به واسطه تعامل منابع طبيعي و نهاد ها درايران
743
بررسي دگرگوني نقش معنايي صنايع دستي در تهران طي سه دهه اخير از ديدگاه نشانه شناسي اجتماعي
744
بررسي دگرگوني نقوش در فرش تركمن ﴿ مورد مطالعه: پس از پيروزي انقلاب در دو طايفه يموت و گوگلان در استان گلستان﴾
745
بررسي دگرگوني هاي دستوري در متون مطبوعاتي فارسي معاصر
746
بررسي دگرگوني هاي صادرات واقتصاد كشور
747
بررسي دلائل آمدن سالمندان به آسايشگاه و مشكلات آنها در آسايشگاه ها
748
بررسي دلائل اجتماعي واقتصادي مهاجرتهاي روستايي
749
بررسي دلائل عدم كارايي نيروي انساني در امر توليد در شركت توليدي و صنعتي موتور سيكلت سازي باسل
750
بررسي دلائل نارضايتي معلمان از مديران شهرستان فريمان
751
بررسي دلالت جهاد و آيات و روايت هاي مورد استناد آن در شكل گيري افراط گرايي هاي ديني معاصر
752
بررسي دلايل ارتكاب جرم جوانان تحت بازداشت زندان چوبيندر قزوين در سال 1389
753
بررسي دلايل استفاده از بازاريابي رابطه مند در بين تامين كنندگان قطعات به شركت سايپا
754
بررسي دلايل افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و دبيرستان
755
بررسي دلايل افت تحصيلي دانش اموزان پايه چهارم
756
بررسي دلايل افت تحصيلي دختران مقطع راهنمايي
757
بررسي دلايل افزايش تعداد دانشجويان دختر نسبت به پسر در 5سال اخير
758
بررسي دلايل افول برند كفش ملي ايران از ديدگاه مديران صنعت كفش در استان تهران .
759
بررسي دلايل انتخاب رمز نگاري RijndaeI به عنوان استاندارد رمز نگاري پيشرفته (AES )
760
بررسي دلايل انتخاب روش رمز نگاري Rijndael به عنوان استاندارد رمز نگاري÷يشرفته ﴿AES )
761
بررسي دلايل ايجاد شكاف و فرونشست در دشت مهيار شمالي
762
بررسي دلايل بالا بودن قيمت تمام شده در صنايع نساجي ﴿بخش ريسندگي﴾
763
بررسي دلايل بحران هويت دختران نوجوان 15-18سال شهرسميرم
764
بررسي دلايل به قدرت رسيدن حزب عدالت وتوسعه تركيه
765
بررسي دلايل بي توجهي زوجين جوان به مشاوره قبل از ازدواج (مطالعه موردي شهر مقدس مشهد)
766
بررسي دلايل پيشرفت تحصيلي دختران نسبت به پسران در مقطع سوم راهنمايي كلاله
767
بررسي دلايل تأخير درازدواج درسطح شهرستان لاهيجان.
768
بررسي دلايل تاخير در اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي كرمانشاه با ارائه راهكارها و الگوي مناسب برا ي اجراي آنها
769
بررسي دلايل تاخير طرح هاي عمراني در ايران و راه هاي برون رفت آن
770
بررسي دلايل تجربي حيات پس ازمرگ
771
بررسي دلايل تغيير در نمرات خواندن تكرار كننده هاي آزمون: ايرانيان شركت كننده در آزمون توليمو
772
بررسي دلايل ريزش و تصحيح طرح نگهداري در محدوده250+49 الي400+49 آزاد راه تهران شمال
773
بررسي دلايل سياسي تاريخي پذيرش قطعنامه598 توسط جمهوري اسلامي ايران
774
بررسي دلايل شكست توپي اكسل عقب پرايد و انواع سيستم تعليق
775
بررسي دلايل شكستگي فك وصورت بيماران يستري شده در بيمارستانهاي دولتي شهريزد از مهر 88تا 89
776
بررسي دلايل ضعف تخت جمشيد در جذب گردشگر و راههاي افزايش آن
777
بررسي دلايل ضعف تخت جمشيد در جذب گردشگر وراههاي افزايش آن﴿جهانگردي﴾
778
بررسي دلايل ضعف دانشجويان دانشگاه يزد در زبا ن انگليسي
779
بررسي دلايل عدم استفاده مطلوب ومستمر از وسايل كمك اموزشي
780
بررسي دلايل عدم انتخاب بستن لوله هاي رحم در زنان مراجعه كننده به كلينيك هاي تنظيم خانواده شهر رشت در سال 1374
781
بررسي دلايل عدم پرداخت ارث پدري به دختران در شهرستان سميرم
782
بررسي دلايل عدم تداوم پژوهش و مطالعه تخصصي نزد كارشناسان و مهندسين ساختمان مركزي شركت ملي فولاد ايران در رشته تحصيلي و تخصصي خود
783
بررسي دلايل عدم مسواك زدن در مردان 15 تا 35 ساله آزاد شهر يزد
784
بررسي دلايل عدم مسواك زدن در مردان 15 تا 35 ساله آزاد شهر يزد
785
بررسي دلايل عدم مصرف داروي متيل فنيديت(ريتالين)از ديدگاه مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال بيش فعالي-كم توجهي ADHD مراجعه كننده به مراكز درماني ضيائيان،امام خميني و مركز طبي كودكان
786
بررسي دلايل علاقمندي به داشتن فرزند پسر در خانواده ها ( محله كيان آباد اهواز )
787
بررسي دلايل كاهش صادرات انار ايران
788
بررسي دلايل كاهش صادرات پسته ايران از ديدگاه مديران عامل شركتهاي صادركننده پسته درشهر تهران
789
بررسي دلايل كاهش محصول پنبه در هكتار و تاثير بر اقتصاد مردم در منطقه در سالهاي 73تا76
790
بررسي دلايل گاز بحساب نيامده در شبكه انتقال و طراحي يك ايستگاه نمونه اندازه گيري
791
بررسي دلايل گرايش به اعتياد نوجوانان و جوانان (25 - 15 سال ) منطقه حاشيه نشين شهرستان ساري ( منطقه مهدي آباد)
792
بررسي دلايل گسترش تروريسم درمنطقه خاورميانه و پيامدهاي آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران
793
بررسي دلايل مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور و اثرات آن براقتصاد ملي
794
بررسي دلايل مهاجرت روستا- شهري جوانان (مورد مطالعه : دهستان تشكن - استان لرستان )
795
بررسي دلايل مهاجرت روستائيان كوي ايثار به كلانشهر اهواز
796
بررسي دلايل موفقيت اتوديوي پيكسار در توليد انيميشن
797
بررسي دلايل موفقيت استوديوي پيكسار در توليد انيميشن
798
بررسي دلايل هيوم درباره جاودانگي نفس از منظر علامه طباطبايي
799
بررسي دلايل و انگيزه هاي حضور فارغ التحصيلان رشته هاي غير تربيت بدني در مقطع كارشناسي ارشد تربيت بدني ، از ديدگاه دانشجويان دانشگاه هاي استان اصفهان
800
بررسي دلايل و زمينه هاي بازتاب انقلاب اسلامي ايران بر شيعيان لبنان از 1992 تا 2008
801
بررسي دما در كوره هاي صنعتي بوسيله روش ناحيه اي
802
بررسي دما و زمان آستينته و تمپر در خواص مكانيكي و ساختار
803
بررسي دماي عمليات حرارتي بر روي ريز ساختار و خواص فولادهاي دوفازي
804
بررسي دمو گرافيك بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1371 لغايت سال 1374
805
بررسي دمو گرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPDبستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 1374-1369
806
بررسي دمو گرافيك بيماران مبتلا به تومور مثانه بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد در سالهاي 75-1370
807
بررسي دمو گرافيك حوادث و سوانح رانندگي و نتايج حاصله در اورژانس كلانتري بيمارستان شهيد رهنمون يزد
808
بررسي دمو گرافيك حوادث و سوانح رانندگي و نتايج حاصله در اورژانس كلانتري بيمارستان شهيد رهنمون يزد
809
بررسي دمو گرافيك مردان سيگاري بالاي 15 سال در شهر يزد
810
بررسي دمو گرافيك و كلينيكو پاتولوژيك تيروئيدكتومي هاي انجام شده در سالهاي ﴿75-70﴾ در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان يزد
811
بررسي دموگرافي موارد اقدام به خودكشي بستري شده در بيمارستان رازي رشت از فروردين 1374 تا اسفند 1377
812
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسر پپتيك
813
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسرپپتيك
814
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسرپپتيك
815
بررسي دموگرافيك 100 مورد sepsis نوزادان در سال 1371 در بيمارستان قدس قزوين
816
بررسي دموگرافيك 100 مورد sepsis نوزادان در سال 1371 در بيمارستان قدس قزوين
817
بررسي دموگرافيك 217مورد بيمار مبتلا به آلوپسي آراتا و تعيين شايعترين بيماريهاي همراه
818
بررسي دموگرافيك 217مورد بيمار مبتلا به آلوپسي آراتا و تعيين شايعترين بيماريهاي همراه
819
بررسي دموگرافيك 6400 پرونده مراجعين به مركز ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ﴿IVF﴾
820
بررسي دموگرافيك 6400 پرونده مراجعين به مركز ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد﴿IVF﴾
821
بررسي دموگرافيك بزرگسالان مبتلا به لوسمي حاد
822
بررسي دموگرافيك بزرگسالان مبتلا به لوسمي حاد
823
بررسي دموگرافيك بيماران آنفلوآنزاي نوع A(H1N1 در استان يزد طي سالهاي 88-89
824
بررسي دموگرافيك بيماران آنفلوآنزاي نوع A(H1N1 در استان يزد طي سالهاي 88-89
825
بررسي دموگرافيك بيماران اسكيزوفرنيك بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد بمدت 3 سال ﴿71-1369﴾
826
بررسي دموگرافيك بيماران اسكيزوفرنيك بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد بمدت 3 سال ﴿71-1369﴾
827
بررسي دموگرافيك بيماران با حمله آسم كه در نيمه دوم سال 69 به مركز پزشكي شهيد رهنمون يزد مراجعه كرده اند
828
بررسي دموگرافيك بيماران با حمله آسم كه در نيمه دوم سال 69 به مركز پزشكي شهيد رهنمون يزد مراجعه كرده اند
829
بررسي دموگرافيك بيماران بستري در مركز جامع روانپزشكي استان يزد از تاريخ 1/1/67 الي 20/8/75 كه الكتروشوك ﴿ECT﴾دريافت داشته اند
830
بررسي دموگرافيك بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1371 لغايت سال 1374
831
بررسي دموگرافيك بيماران سوخته بستري در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سال 1373
832
بررسي دموگرافيك بيماران سوخته بستري در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سال 1373
833
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به اختلالات خلقي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد
834
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به اختلالات خلقي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد
835
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به افسردگي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزدطي 3 سال ﴿ 71-1369 ﴾
836
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به افسردگي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزدطي 3 سال ﴿ 71-1369 ﴾
837
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به انواع زگيل كه طي مدت 6 ماه به بيمارستان رازي مراجعه كرده اند
838
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به انواع زگيل كه طي مدت 6 ماه به بيمارستان رازي مراجعه كرده اند
839
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPD بستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 74-1369
840
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPD بستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 74-1369
841
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به سنگ سيستم ادراري بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
842
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به سنگ سيستم ادراري بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
843
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به مانيا بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد در طول 3 سال 1371-1369
844
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به مانيا بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد در طول 3 سال 1371-1369
845
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان الزهرا و كاشاني اصفهان طي سالهاي 1387-89
846
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان الزهرا و كاشاني اصفهان طي سالهاي 1387-89
847
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي شهر يزد
848
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي يزد
849
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي يزد
850
بررسي دموگرافيك بيماران نقص ايمني اوليه مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي و كلينيك هاي ايمونولوژي در 6 سال اخير وپيگيري وضعيت فعلي آنان
851
بررسي دموگرافيك بيماريهاي عروق مغز و رابطه آن با سن و فشار خون در بيماران بستري شده در بخش اعصاب مركز پزشكي راه آهن در سالهاي 73-72
852
بررسي دموگرافيك بيماريهاي عروق مغز و رابطه آن با سن و فشارخون در بيماران بستري شده در بخش اعصاب مركز پزشكي راه آهن در سالهاي 73-72
853
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 (مدت ده سال )
854
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 (مدت ده سال )
855
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 ﴿مدت ده سال﴾
856
بررسي دموگرافيك شكستگيهاي فك فوقاني و تحتاني در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 74-1373
857
بررسي دموگرافيك علل درد حادشكم در بيماران مراجعه كننده به اورژانسهاي مراكز آموزشي -درماني شهيد رهنمون و افشار يزد
858
بررسي دموگرافيك كچلي سر در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي يزد در طي يكسال
859
بررسي دموگرافيك كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير مدارس استثنايي استان يزد
860
بررسي دموگرافيك كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير مدارس استثنايي استان يزد
861
بررسي دموگرافيك گزيدگيها در دو مركز درماني شهيد رهنمون و افشار يزد در سال 1375
862
بررسي دموگرافيك مراجعه كنندگان با بيماري حاد به بخش سوانح بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
863
بررسي دموگرافيك مردان سيگاري بالاي 15 سال در شهر يزد
864
بررسي دموگرافيك مردان معتاد به مواد مخدر ، در مركزباز پروري سازمان بهزيستي استان يزد﴿مهر ماه 1374 لغايت دي ماه 1375﴾
865
بررسي دموگرافيك مرگ و مير تهران
866
بررسي دموگرافيك موارد IUI انجام شده در مركز تحقيقات ناباروري يزد در تاريخ اسفند ماه 1368 الي اسفندماه 1369 و تعيين ميزان موفقيت در جامعه مورد بررسي
867
بررسي دموگرافيك موارد IUI انجام شده در مركز تحقيقات ناباروري يزد در تاريخ اسفند ماه 1368 الي اسفندماه 1369 و تعيين ميزان موفقيت در جامعه مورد بررسي
868
بررسي دموگرافيك نتايج پاتالوژيك تومورهاي چشمي در طي 10 سال﴿ابتداي 1376 تا پايان 1385﴾ در بيمارستان شهيد صدوقي
869
بررسي دموگرافيك نتايج پاتالوژيك تومورهاي چشمي در طي 10 سال﴿ابتداي 1376 تا پايان 1385﴾ در بيمارستان شهيد صدوقي
870
بررسي دموگرافيك و آندوسكوپيك بيماراني كه با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه و بستري شده اند﴿طي سالهاي 66 لغايت شهريور 1370﴾
871
بررسي دموگرافيك و آندوسكوپيك بيماراني كه با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه و بستري شده اند﴿طي سالهاي 66 لغايت شهريور 1370﴾
872
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
873
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
874
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
875
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در 403 بيمار ديابتي
876
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در403 بيمار ديابتي
877
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در403 بيمار ديابتي
878
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد
879
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد( 1374-1370)
880
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد( 1374-1370)
881
بررسي دموگرافيك و تعيين ميزان شيوع ريسك فاكتورهاي موجود در كودكان ديابتي نوع 1 استان يزد
882
بررسي دموگرافيك و تعيين ميزان شيوع ريسك فاكتورهاي موجود در كودكان ديابتي نوع 1 استان يزد
883
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس (قوزقرنيه ) در درمانگاههاي چشم يزد
884
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس (قوزقرنيه ) در درمانگاههاي چشم يزد
885
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس ﴿قوز قرنيه﴾ در درمانگاههاي چشم يزد
886
بررسي دموگرافيك و راههاي انتقال هپاتيت B در بيماران مبتلا به هپاتيت B كه در سالهاي 1376 لغايت 1371 در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بستري شده اند
887
بررسي دموگرافيك و علل و نتايج درمان استرابيسمهاي عمودي
888
بررسي دموگرافيك و علل و نتايج درمان استرابيسمهاي عمودي
889
بررسي دموگرافيك و فراواني بيماريهاي اعصاب محيطي و عضلاني در بيماران مراجعه كننده به مراكز الكترودياگنوزيس شهر يزد طي سالهاي 1385-1384
890
بررسي دموگرافيك و فراواني بيماريهاي اعصاب محيطي و عضلاني در بيماران مراجعه كننده به مراكز الكترودياگنوزيس شهر يزد طي سالهاي 1385-1384
891
بررسي دموگرافيك وجامعه شناختي جرم وبزهكاري در سطح شهرستان بهشهر در سال 1387
892
بررسي دموگرافيك يافته هاي غير طبيعي كلينيكي و پاراكلينيكي در 100 بيمار مبتلا به LBBB
893
بررسي دموگرافيك يافته هاي غير طبيعي كلينيكي و پاراكلينيكي در 100 بيمار مبتلا به LBBB
894
بررسي دموگرافيك، علل و سطح ضايعه در بيماران آسيب نخاعي شهر يزد طي سالهاي 1384-1389
895
بررسي دموگرافيك، علل و سطح ضايعه در بيماران آسيب نخاعي شهر يزد طي سالهاي 1384-1389
896
بررسي دنباله در جريان ناپاياي پشت يك ايرفويل در حركت نوساني پيچشي
897
بررسي دنباله ها و بازسازي ها در سينماي آمريكا دهه 90
898
بررسي دنباله ها و بازسازي ها در سينماي آمريكا دهه 90
899
بررسي ده ساله اجسام خارجي دستگاه تنفس بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون
900
بررسي ده ساله اجسام خارجي دستگاه تنفس بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
901
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به ايسكمي حاد روده در بيمارستان قائم مشهد در سالهاي 75-1365
902
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
903
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
904
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
905
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستين مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
906
بررسي ده ساله نقص ديواره جمجمه و ترميم آن در بخش جراحي اعصاب بيمارستان قائم (عج ) (1375- 1366)
907
بررسي دو خاك مورد استفاده در صنعت كاشي
908
بررسي دو روش پرداخت به ازاي هر سفارش و حقوق ثابت به پيك هاي تحويل آخر
909
بررسي دو روش كاپيتوناژ وغير كاپيتوناز در برخورد با حفره باقيمانده پس از جراحي وتخليه محتويات كيست هيداتيد ريوي عارضه دار وبدون عارضه در مدت ده سال (92-82)
910
بررسي دو رويكرد آموزشي و لذت بخشي كتابهاي گروه سني«ب» انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
911
بررسي دو رويكرد استاتيكي و ديناميكي محاسبه معكوس براي برآورد ضرايب ارتجاعي لايه هاي روسازي انعطاف پذير با استفاده از نرم افزارهاDBSIDŸ5.0 Modulos 6.0 Elmod 5.0 Evercalc
912
بررسي دو زبانه بودن والدين و تاثير آن در يادگيري زبان فارسي دانش آموزان
913
بررسي دو ساله تروماهاي باز چشم در مركز چشم پزشكي راه آهن يزد
914
بررسي دو ساله موارد انسداد روده در بخش جراحي بيمارستان پور سيناي رشت از مهر ماه 1374 لغايت شهريور ماه 1376
915
بررسي دو شيوه تمريني HIIT و استقامتي بر بيان ژن امنتين -1 بافت چربي احشايي رت هاي نر ديابتي
916
بررسي دو فرم رايج دوره رنسانس : فانتزي ، تم و وارياسيون
917
بررسي دو گروه افراد جزئي نگر و كلي نگر در خلاصه نويسي
918
بررسي دو گونه آموزش از راه دور(آموزش اينترنتي )on-line(وآموزش كتابي )در مهارت خواندن و درك مطلب
919
بررسي دوازده مجلس از نگاره هاي برادران داوري ( شاهنامه داوري ، سده سيزدهم ه.ق )
920
بررسي دوام اعضاي بتني تقويت شده با لايه هاي FRP تحت شرايط نفوذ يون كلرايدي
921
بررسي دوام اعضاي فشاري تقويت شده با دورپيچ‌هاي FRP در شرايط محيطي كلرايدي
922
بررسي دوام بتن با سيمان ها و پوزولان هاي مختلف در شرايط محيطي خليج فارس
923
بررسي دوام بتن فوق توانمند مسلح شده با الياف شيشه تحت چرخه هاي يخ و ذوب و مسن شدگي تسريع شده
924
بررسي دوام بتن قليا فعال سرباره اي در محيط هاي اسيدي Durability Evaluation of Alkali- Activated Slag Concrete in Acidic Environments
925
بررسي دوام بتن هاي پليمري با توجه به پليمرهاي قابل دسترسي در ايران
926
بررسي دوام سازه هاي بتن آرمه ، با روكش نفوذي گوگرد
927
بررسي دوام كامپوزيت هاي سيماني مهندسي شده حاوي زئوليت و ميكروسيليس در محيط سولفات منيزيم
928
بررسي دوام مخلوط هاي آسفالتي با مصالح آهكي
929
بررسي دوام مخلوط هاي آسفالتي با مصالح سيليسي
930
بررسي دوام و رفتار مكانيكي لوله‌هاي پليمري سيستم جمع‌آوري و انتقال شيرابه
931
بررسي دوام و مكانيك شكست بتن پليمري رزين پلي‌استر غيراشباع در محيط‌هاي شيميايي و حرارتي
932
بررسي دوبعدي انتقال حرارت و شكل محفظه هاي حاوي PCM جهت خنك كاري باتري هاي ليتيومي
933
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس Nipharghus در شمال استان كهگيلويه و بويراحمد
934
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس Niphargus در بخشهاي مركزي و جنوبي استان آذربايجان غربي
935
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس niphargus در شمال استان همدان
936
بررسي دوخت هاي سنتي و دوخت بلوچ در دوره معاصر
937
بررسي دودكش نيروگاه
938
بررسي دودكشها در حضور ذرات و تاثيرات همزمان گاز و ذره
939
بررسي دوده و شبكه ي فيلري دوده بر روي خواص ديناميكي ومكانيكي آميزه هاي رابري پرشده و ولكانيزه شده ي RN
940
بررسي دوربين‌هاي حرارتي و GDV و كاربرد آن‌ها در پزشكي
941
بررسي دوره تناوب غربالگري فشارخون با رويكرد شبيه سازي
942
بررسي دوره هاي آموزشي دهياران و تاثير آن در توسعه اجتماعي سياسي فرهنگي اقتصادي زيست محيطي روستاهاي بخش مركزي شهرستان نكا
943
بررسي دوره هاي اقدام پژوهش ي در تغيير نگرش معلمان نسبت به تحقيق
944
بررسي دوز پرتوهاي پراكنده خارج از ميدان تابشي با استفاده از فيلتر مسطح كننده و بدون استفاده از فيلتر مسطح كننده در شتاب دهنده خطي درماني ONCOR به روش شبي سازي مونت كارلو
945
بررسي دوز تابشي پرتوهاي كيهاني بر روي كادر پرواز در نيمه جنوبي كشور
946
بررسي دوز جذب پوستي در ناحيه ي تيروئيد در دستگاه هاي پانوراميك و CBCT
947
بررسي دوز مناسب كلونيدين خوراكي به عنوان پيش داوري قبل از بيهوشي جهت كاهش مناسب فشار خون حين عمل جراحي
948
بررسي دوز مناسب كلونيدين خوراكي به عنوان پيش داوري قبل از بيهوشي جهت كاهش مناسب فشار خون حين عمل جراحي
949
بررسي دوزهاي متفاوت كتوفول بر روي آرام بخشي جهت اعمال LP و BMA در كودكان مبتلا به ALL
950
بررسي دوزيمتري نرم افزار طراحي درمان سه بعدي Browess در درمان به روش Intensity Motensity Modulated Radiation therapy با استفاده از روش فيلم دوزيمتري
951
بررسي دوسالانه هاي اول و دوم نقاشي ايران
952
بررسي دوسالانه هاي اول و دوم نقاشي ايران
953
بررسي دوستي وازدواج اينترنتي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مر كز رامسر.
954
بررسي دوفامي و چرخندگي نوري در لايه¬ي نازك كلريد نقره بارگذاري شده با نانوذرات نقره زير تابش عمودي پرتوهاي قطبيده خطي ليزر با طول موج¬هاي گوناگون
955
بررسي دوگان قاب هاي تركيبي
956
بررسي دوگان متعارف دنباله هاي - K بسل و مولدهاي - K بسل براي دستگاه هاي متعامد فضاي هيلبرت
957
بررسي دوگان‌سازي در زبان فارسي در چهارچوب نظريه‌‌ي دوگان‌سازي صرفي
958
بررسي دوگاني تقريبي قاب ها و-g قاب هادرفضاهاي هيلبرت
959
بررسي ديابت در بيماران دياليزي استان يزد
960
بررسي ديابت در بيماران دياليزي استان يزد
961
بررسي دياكسيد تيتانيوم (روتيل ) در سرباره و زونهاي مختلف معدن مس سرچشمه كرمان
962
بررسي دياگرام‌هاي ولتامتري چرخه‌اي يون منيزيم در نمك‌هاي مذاب آن
963
بررسي ديالوگ و شخصيت پردازي در سينماي بومي
964
بررسي ديپلماسي عمومي هند در آسياي مركزي ﴿1389- 1369﴾
965
بررسي ديجيتايزرهاي مور استفاده در مهندسي معكوس و طراحي يك ديجيتايزر بازوئي
966
بررسي ديدگاه اساتيد دانشكده فني دانشگاه كردستان در مورد بكارگيري تكنولوژيهاي وب 2 درتدريس و يادگيري
967
بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي و مديران گروه‌ها در مورد راه‌اندازي رشته‌هاي تحصيلي و چگونگي پذيرش دانشجو در پرديس دانشگاه اصفهان
968
بررسي ديدگاه اوليا دانش آموزان راهنمايي درباره مشكلات ارتباطي آنان براساس جنسيت در شهرستان كاشان
969
بررسي ديدگاه برخي از انديشمندان معاصر ايراني درباره ماهيت تكنولوژي از منظر حكمت متعاليه ، مطالعه موردي : مرتضي آويني ، محمد مدددپور ، رضا داوري و عبدالكريم سروش
970
بررسي ديدگاه بيماران با دردهاي اسكلتي-عضلاني مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي يزد در مورد تاثير انواع غذاها بر دردهايشان
971
بررسي ديدگاه بيماران با دردهاي اسكلتي-عضلاني مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي يزد در مورد تاثير انواع غذاها بر دردهايشان
972
بررسي ديدگاه پرستاران از فرهنگ ايمني بيمار و ارتباط آن با ديدگاه بيماران از كيفيت خدمات دريافتي در بيمارستان هاي دولتي وخصوصي منتخب شهر يزد
973
بررسي ديدگاه پرستاران از فرهنگ ايمني بيمار و ارتباط آن با ديدگاه بيماران از كيفيت خدمات دريافتي در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي منتخب شهر يزد در سال ۱۳۹۴
974
بررسي ديدگاه پرستاران در خصوص برنامه درسي و مهارتهاي باليني در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي تهران
975
بررسي ديدگاه پرستاران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
976
بررسي ديدگاه پرستاران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
977
بررسي ديدگاه پزشكان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
978
بررسي ديدگاه پيتر بروك به عرفان شرقي با نگاهي اجمالي به اجراي او از مهابهاراتا
979
بررسي ديدگاه پيتربروك به عرفان شرقي با نگاهي اجمالي به اجراي او از مهابهاراتا
980
بررسي ديدگاه تربيتي انديشمندان معاصر سيدحسين نصر
981
بررسي ديدگاه تناقض باوري در منطق سنتي، كلاسيك و فراسازگار
982
بررسي ديدگاه جامعه شناسي آثار عبدالرحيم طالبوف تبريزي
983
بررسي ديدگاه جهانگردان درباره جاذبه هاي فرهنگي يزد
984
بررسي ديدگاه حسابرسان ومديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران نسبت به ضرورت انجام حسابرسي عملياتي
985
بررسي ديدگاه خانواده بر تدريس هنر در مقطع راهنمايي در استان بوشهر
986
بررسي ديدگاه دادائيستي و سورئاليستي من ري و تكنيك‌هاي او در عكاسي
987
بررسي ديدگاه دانش آموزان ايراني سطح مقدماتي زبان خارجي نسبت به تدريس گرامر به روش اصل كار تعاملي
988
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بافق در مورد مراجعه به مشاور در مسائل سازشي و موانع احتمالي آن
989
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي سطح شهر بهشهر نسبت به عوامل موثر در اجتماعي كردن كودكان
990
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر نكاء نسبت به نقش والدين در جامعه پذيري فرزندان
991
بررسي ديدگاه دانش آموزان در مورد نقش خانواده ومدرسه در آشنايي فرزندان بامسائل اخلاقي و ديني
992
بررسي ديدگاه دانش آموزان و درجه رضايت آنها از شيوه هاي تربيتي والدين شهرستان تفت
993
بررسي ديدگاه دانش اموزان مقطع راهنمايي شهرستان فريمان نسبت به چگونگي رعايت حجاب
994
بررسي ديدگاه دانش اموزان مقطع راهنمايي شهرستان فريمان نسبت به رعايت حجاب
995
بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد برنامه درسي پنهان موثر بر يادگيري در سال 94-93
996
بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري در مورد وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار محيط هاي آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 97-96
997
بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي (كارآموزان و كارورزان) نسبت به كيفيت آموزش باليني بخش جراحي عمومي مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان، رشت در سال 1393
998
بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي نسبت به روش آموشي EPMP ﴿ تدبير مشكل بيمار به روش الكترونيكي﴾ (Electronic Patient Management Problem) در اداره بيمارلن مبتلا به بيماري هاي شايع نورولوژي
999
بررسي ديدگاه دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي يزد در خصوص ورزش
1000
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده دندان پزشكي از آموزش دريافت شده دندان پزشكي ترميمي در سال 1397
بازگشت