<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي خدمات بانكداري الكترونيك بر رضايت مشتريان بانك مسكن
2
بررسي خدمات برون سپاري فناوري اطلاعات در سازمان
3
بررسي خدمات پرداخت همراه در ايران به عنوان يك مزيت رقابتي براي بانك ها
4
بررسي خدمات پس از فروش بر رضايت مشتريان شركت ايران خودرو(نمايندگي مجاز 401محلات)
5
بررسي خدمات فرهنگي آندره گدار در عصر پهلوي با رويكرد هويت ايرانـي اسلامي
6
بررسي خرابي اتصالات مكانيكي در كامپوزيت‌‌‌ها
7
بررسي خرابي پيش رونده در استوانه هاي ناچ دار
8
بررسي خرابي پيش رونده در سازه هاي بتن آرمه قاب خمشي با توجه به ضعف شكل پذيري
9
بررسي خرابي پيش‌رونده در ساختمان‌هاي بتني با شكل‌پذيري‌هاي مختلف
10
بررسي خرابي جدايش بين لايه اي در چندلايه هاي كامپوزيتي با استفاده از تئوري لاير - وايز و المانهاي بين لايه اي
11
بررسي خرابي چندلايه‌هاي الياف فلز (FML) در اثر ضربه سرعت پايين
12
بررسي خرابي در شبكه هاي كامپيوتري و تخصيص مسيرهاي پشتيبان
13
بررسي خرابي ناشي از خستگي بر اثر ارتعاشات حاصل از گردابه سيال در رايزرهاي دريايي
14
بررسي خرابي هاي پره توربين گاز و تاثير پوشش هاي حرارتي در كاهش خرابي
15
بررسي خرابي هاي ناشي از ساخت اعم از تنش پسماند ،اعوجاج و ترك در استحكتم ورق هاي تقويت شده
16
بررسي خرابي و تخمين عمر باقيمانده تيوب كوره و كاربرد شبكههاي عصبي در آن
17
بررسي خرابي‌هاي ايجادشده در كمانش چندلايه‌هاي كامپوزيتي با روش آكوستيك اميشن
18
بررسي خرافات در ادبيات داستاني معاصر( با تاكيد بر آثار احمد محمود و محمد علي جمالزاده)
19
بررسي خردايش گالن توسط گلوله هاي سراميكي و فولادي و تاثير آن در شناورسازي
20
بررسي خرما و محصولات آن در ايران و ارايه راهكار جهت بسته بندي محصولات خرما
21
بررسي خزانه داري هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و ارائه روشي جهت اصلاح ساختار عملياتي
22
بررسي خزش برشي در مواد مركب
23
بررسي خزش در ديسك توربين موتور ميني جت
24
بررسي خزش در ديسك دوآرتوربين به كمك نرم افزار ANSyS
25
بررسي خزش در فلانج هاي متقارن تحت بار هاي محوري متقارن
26
بررسي خزش و وارفتگي تنش در سيم هاي آلياژ حافظه دار
27
بررسي خسارات وارده بر پشم در پروسه كربونيزاسيون و روش هاي بهينه سازي آن
28
بررسي خستگي اتفاقي بولستر بوژي سه‌تكه با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي مسير و شرايط وسيله ريلي
29
بررسي خستگي تماس غلتشي تحت اثر وجود نقص در چرخ‌هاي وسيله نقليه ريلي
30
بررسي خستگي تماس غلتشي چرخ در اندر كنش چرخ و ريل راه آهن
31
بررسي خستگي جوش فولاد هاي نيكل دار ،در شناور هاي حمل گاز هاي تحت فشار
32
بررسي خستگي حرارتي آلياژ ريختگي آلومينيوم A319
33
بررسي خستگي حرارتي در ورق‌هاي پايه مس متصل شده توسط روش
34
بررسي خستگي خمشي در تيرهاي جوشي
35
بررسي خستگي در اتصالات جوشي فولادهاي استحكام بالا
36
بررسي خستگي در نشيمنگاه ميل لنگ موتور اصلي يك كشتي تانكر
37
بررسي خستگي فنرهاي آلياژ حافظه‌دار
38
بررسي خستگي مزمن بر كارمندان بانك شهرستان مباركه
39
بررسي خستگي ناشي از ارتعاش حاصل از پراكنش گردابه ها در دهانه آزاد خط لوله زير دريا
40
بررسي خستگي ناشي از بارگذاري ضربه روي ورقهاي مركب با رفتار ويسكوالاستيك
41
بررسي خستگي و رشد ترك روي جداره ي سرباره كش هاي مجتمع مس سرچشمه
42
بررسي خستگي و سايش ياتاقان‌ها در يك موتور احتراق داخلي
43
بررسي خستگي يك پانل سه دهانه المنيوم تحت بار كوبش
44
بررسي خشك كنهاي خورشيدي و طراحي و محاسبه خشك كن خورشيدي بروش مكانيكي
45
بررسي خشكسالي اقليمي و شدت، تداوم و وسعت آن در ايران با استفاده از شاخص RDI
46
بررسي خشكسالي هاي شهرستان بابلسر در بازه ي 1393 -1340
47
بررسي خشكسالي هيدرولوژي با استفاده از روشSWSI
48
بررسي خشكسالي هيدرولوژي با شاخص SWSI مطالعه موردي ﴿حوضه آبخيز سد زاينده رود﴾
49
بررسي خشكسالي هيدرولوژيكي در حوضه ي ماربر
50
بررسي خشكي و سوزش دهان در دوران يائسگي
51
بررسي خشم در دانش اموزاني كه از بازيهاي رايانه اي استفاده مي كنند با انهايي كه كمتر استفاده ميكنند
52
بررسي خشنوت عليه زنان شهرستان قم سال87
53
بررسي خشونت جوانان پسر 19 تا 24 ساله شهرستان خرمشهر
54
بررسي خشونت جوانان پسر 19 تا 24 ساله شهرستان خرمشهر
55
بررسي خشونت خانگي عليه زنان و عوامل جامعه شناختي موثر بر آن در شهر خرم آباد در سال 1386
56
بررسي خشونت خانوادگي بين زوجين پنج سال ازدواج كرده شهر اهواز
57
بررسي خشونت خانوادگي مردان عليه زنان در شهرستان تنكابن.
58
بررسي خشونت در رابطه زناشويي
59
بررسي خشونت در سينماي آمريكا (دهه 80)
60
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
61
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
62
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
63
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
64
بررسي خشونت عليه زنان در فضاي كالبدي شهر سنندج
65
بررسي خشونت عليه زنان و ارتباط آن با تعارض هاي خانوادگي در زنان شهربرازجان
66
بررسي خشونت عليه كودكان
67
بررسي خشونت فيزيكي عليه زنان توسط همسر، مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني رشت -از ابتداي دهه 86 تا پايان سال 87
68
بررسي خشونت مردان عليه زنان.
69
بررسي خشونت نسبت به همسر وپيامدهاي رواني افسردگي واختلال استرس پس از سانحه (ŸpTSD)در همسران مصرف كنندگان شيشه مراجعه كننده به درمانگاه مركز آموزشي درماني شفا شهر رشت
70
بررسي خصلت كاتاليزوري نمك تترااتيل آمونيوم 2-(آمينوكربونيل)بنزواتدر واكنشهاي سيانوسيليل دار شدن تركيبات كربونيل وسيكلوتريمريزاسيون ايزوسياناتها
71
بررسي خصلت هاي مدرن در نقاشي انتزاعي ايران
72
بررسي خصوصي سازي در شركت هاي بيمه با رضايت بيمه گذاران
73
بررسي خصوصي سازي رسانه سيماي جمهوري اسلامي ايران به عملكرد و پيامدهاي آن در ايران
74
بررسي خصوصيات ، كاربردها، روش هاي استخراج ، خردايش و فرآوري تالك براساس ويژگي هاي معادن ايران
75
بررسي خصوصيات آزمايشگاهي هپاتيت B در يكصد مورد بيمار هپاتيت B مزمن غير سيروتيك
76
بررسي خصوصيات آزمايشگاهي هپاتيت B در يكصد مورد بيمار هپاتيت B مزمن غير سيروتيك
77
بررسي خصوصيات آگرو- فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي گندم دوروم در شرايط تنش رطوبتي ونرمال
78
بررسي خصوصيات آللوپاتي گياه كور بر بر روي بر روي جوانه زني و رشد اوليه ي دو گونه علف هرز
79
بررسي خصوصيات آناتوميك ريشه مزيال و ديستال دندانهاي كشيده شده مولار اول فك پائين در شهر يزد
80
بررسي خصوصيات آناتوميك ريشه مزيال و ديستال دندانهاي كشيده شده مولار اول فك پائين در شهر يزد
81
بررسي خصوصيات آنتي اكسيداني بذر و اثر روش خشك كردن بر خواص فيزيكوشيميايي كرفس كوهي
82
بررسي خصوصيات آهار پشت فرش ماشيني و ارائه روشي براي ضد آب كردن آن
83
بررسي خصوصيات اپيدميولو‍ژيكي بيماري چشمي تيروئيد در مبتلايان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني اميرالمومنين شهر رشت1393-1391
84
بررسي خصوصيات اپيدميولوژيكي بيماري چشمي تيروئيد در مبتلايان مراجعه كننده به مركزآموزش درماني اميــــرالمومنين شهر رشت 1393-1391
85
بررسي خصوصيات اقتصادي، اجتماعي، افراد شركت كننده در فعاليتهاي فرهنگي، هنري حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي شهرستان يزد در سال 1379
86
بررسي خصوصيات اكتشافي و تعيين مناطق اميدبخش كاني سازي طلا در كانسار چاه زرد، در استان يزد
87
بررسي خصوصيات اكولوژي فردي گونه دارويي سنبل الطيب كوهي (Valeriana sisymbriifolia) در استان يزد (مطالعه موردي : كمكوئيه)
88
بررسي خصوصيات اكولوژيكي جامعه گردوي جنگلهاي ماسال ،استان گيلان
89
بررسي خصوصيات اكولوژيكي گونه كور)Capparis spinosa L.( در اكوسيستم هاي مرتعي منطقه مغان در استان اردبيل
90
بررسي خصوصيات اكولوژيكي و مصارف برخي گونه هاي خشكي پسند ﴿ترجمه بخشي از كتاب trees for dryland﴾
91
بررسي خصوصيات الكترونيكي نقاط كوانتومي گرافن تحت تاثير گاز NO2
92
بررسي خصوصيات الكتريكي نانو سيم 3 و 4 -دي اتيلن دي اكسي تيوفن و پنج مشتق آن به روش DFT
93
بررسي خصوصيات الياف آميزه اي پلي پروپيلن / پلي استايرن
94
بررسي خصوصيات الياف ابريشم گرافت شده با مونومرهاي وينيلي
95
بررسي خصوصيات الياف پزشكي
96
بررسي خصوصيات الياف پنبه مناطق مختلف ايران و طبقه بندي آنها براي نمره هاي 20، 30، 40، 60
97
بررسي خصوصيات الياف حاصل از مخلوط پلي پروپيلن و پلي استيرن
98
بررسي خصوصيات امواج اكوستيك اميشن ايجاد شده در اثر ضربه در ورق كامپوزيتي
99
بررسي خصوصيات انواع چسبها و تهيه زرين اوره فرم آلدئيد بعنوان چسب چوب
100
بررسي خصوصيات انيميشن در وب
101
بررسي خصوصيات انيميشن در وب
102
بررسي خصوصيات باليني پاتولوژي وبقاي بيماران مبتلا به آدنوكارسينوما و اسكواموس سل كارسينوماي سرويكس رحم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد و كلينيك پرتو درماني شهيد رمضان زاده از سال ۱۳۸۳-۱۳۹۲
103
بررسي خصوصيات باليني و آزمايشگاهي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه با ASO بالا
104
بررسي خصوصيات باليني و آزمايشگاهي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه با ASO بالا
105
بررسي خصوصيات باليني و نتايج درمان بيماران مبتلا به فلج محيطي عصب فاسيال مراجعه كننده به بيمارستان توتونكاران رشت از مهرماه 1376 لغايت مهر 1378
106
بررسي خصوصيات باندهاي پزشكي
107
بررسي خصوصيات بيوشيميايي آنزيم آلفاآميلاز توليد شده توسط سويه بومي از باكتري Exiguobacterium.sp .SH3
108
بررسي خصوصيات بيولوژيكي، سرولوژيكي و مولكولي پوتي‌ويروس جدا شده از گياه شوكران درشهرستان بردسير، استان كرمان
109
بررسي خصوصيات پارچه مرسريزه شده با سود سوزآور و آمونياك
110
بررسي خصوصيات پوشش گياهي و خاك ، براي تعيين معيارهاي تشخيص بيابانزايي ، در دو ناحيه از استان يزد
111
بررسي خصوصيات پوشش هاي فوق آب گريز در زهكشي سطحي روسازي هاي انعطاف پذير
112
بررسي خصوصيات توپوگرافيك قرنيه بيماران مبتلا به كراتوكونوس مراجعه كننده به درمانگاه چشم شهيد صدوقي يزد
113
بررسي خصوصيات توپوگرافيك قرنيه بيماران مبتلا به كراتوكونوس مراجعه كننده به درمانگاه چشم شهيد صدوقي يزد
114
بررسي خصوصيات جريان در سرريز جانبي چند وجهي مثلثي
115
بررسي خصوصيات جريان عبوري در سرريز با ديواره سينوسي
116
بررسي خصوصيات جمعيت شناختي، باليني، و پاراكلينيك آپانديسيت در كودكان مراجعه‌كننده به بيمارستان 17 شهريور شهر رشت از مهر 1393 الي اسفند 1394
117
بررسي خصوصيات چمن مصنوعي
118
بررسي خصوصيات حاشيه در پارچه هاي فاستوني
119
بررسي خصوصيات حسي و رئولوژيكي ماست چكيده غني شده با اينولين
120
بررسي خصوصيات دموگرافيك ، انديكاسيون، عوارض و نتايج پيوند قرنيه در يزد از سال 1376 تا پايان شهريور 1383
121
بررسي خصوصيات دموگرافيك ، انديكاسيون، عوارض و نتايج پيوند قرنيه در يزد از سال 1376 تا پايان شهريور 1383
122
بررسي خصوصيات دموگرافيك باليني و پارا كلينيك كودكان مبتلا تب مديترانه اي فاميليال در دو مركز ارجاعي شهر رشت در طي سالهاي 91- 1381
123
بررسي خصوصيات دموگرافيك بيماران تونسيلكتومي شده در بيمارستانهاي خصوصي شهر رشت از 1385 تا 1390
124
بررسي خصوصيات دموگرافيك بيماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراري مراجعه كننده به بخش سنگ شكن بيمارستان آريا شهر رشت از مهر ماه 1395 الي شهريور 1396
125
بررسي خصوصيات دموگرافيك و باليني در بيماران مبتلا به تومور كارسينوييد قفسه سينه در طي سال¬هاي 1385 الي 1395 در بيمارستان¬هاي رازي و آريا رشت
126
بررسي خصوصيات دموگرافيك و باليني شكستگي هاي لگن ناشي از استئوپروز در شهر رشت( فاصله زماني اول مهرماه سال 1384 الي آخر شهريور ماه سال 1386)
127
بررسي خصوصيات دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوئيد سيستيك كارسينوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1384 لغايت 1391.
128
بررسي خصوصيات دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوئيد سيستيك كارسينوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1384 لغايت 1391.
129
بررسي خصوصيات دموگرافيك و كيلينكيوپاتولوژيك و بقاي بيماران متاستاز مغزي مراجعه كننده به مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 83 الي 90
130
بررسي خصوصيات ديناميكي خاك هاي مركب با استفاده از Bender-Extender Elements
131
بررسي خصوصيات ديناميكي كرنش كوچك خاك هاي دانه اي و مخلوط كرمانشاه با استفاده از تكنيك المان خمشي
132
بررسي خصوصيات رشدي اسپاون و ميوه دهي چند ژنوتيپ بومي از قارچ خوراكي دكمه اي ﴿Agaricus bisporus﴾ در منطقه خراسان رضوي
133
بررسي خصوصيات رفتاري ،پارامترهاي مقاومت برشي و اتساع مصالح سنگريزه اي تيز گوشه در آزمايشات سه محوري قطر بزرگ
134
بررسي خصوصيات رفتاري توده سنگ اطراف تونل اهرم - فراشبند و تحليل پايداري آن
135
بررسي خصوصيات رنگرزي چند رنگ راكيتو روي كالاي سلولزي ((استفاده از سيليكات سديم بعنوان تثبت كنند))
136
بررسي خصوصيات رنگرزي نانوالياف اكريليك با مواد رنگزاي بازيك
137
بررسي خصوصيات روانسنجي پرسشنامه سلامت روان مثبت در بزرگسالان شهر تهران و مقايسه سلامت روان مثبت مردان و زنان
138
بررسي خصوصيات زراعي ژنوتيپ هاي گلرنگ تحت تنش خشكي
139
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي آبرفت هاي شرق شهر اصفهان
140
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي آبرفت هاي شهر كابل ﴿افغانستان﴾
141
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ترانشه كنارگذر در حال احداث خوانسار و ارائه ي راهكارهاي لازم جهت تثبيت آن
142
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده لغزشي منطقه بهرام بيگي وروشهاي پايداري سازي آن
143
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي تونل انتقال آب بهشت آباد در كيلومتر 14 تا 24 ﴿بهنه هاي 12 تا 17﴾ با تأكيد بر امكان سنجي حفاري مكانيزه تونل
144
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي تونل گردنه دوشاخ خميني شهر اصفهان
145
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه با استفاده از روش ژئوفيزيكي امواج نزولي در منطقه شهري طبس
146
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه با استفاده از روش ژئوفيزيكي درون چاهي در منطقه شهري بهاباد
147
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد تنگ معشوره با تاكيد بر خواص نشت آن
148
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد دره باد گرگك با تأكيد بر تزريق پذيري آن
149
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد دهان با تأكيد بر پتانسيل نشست و لغزش آن
150
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد كارون 4 با تاكيد بر نفوذ پذيري توده سنگ در پي و تكيه گاه ها
151
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد كوهرنگ 3 با تاكيد برتزريق پذيري آن
152
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد گتوند عليا با تاكيد بر آبگذري آن
153
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد و نيار با توجه به نتايج عمليات مهندسي تزريق
154
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سد كوثر به منظور آب بندي ساختگاه سد
155
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگدانه هاي با منشا آذرين به منظور استفاده در بتن
156
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي قطعه زند باريك از تونل قطار شهري شيراز با تاكيد بر تحليل پايداري
157
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير احداث تونل با استفاده از روش ژئو الكتريك﴿توموگرافي دو بعدي مقاومت ويژه الكتريكي﴾مطالعات موردي﴿محور هراز﴾
158
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل آبرساني كوهرنگ 3 با تاكيد بر پتانسيل كارست منطقه
159
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل انتقال آب قمرود با نگرش ويژه به خواص مهندسي سنگها
160
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير جاده جندق - معلمان با تاكيد بر علل نشست آن در محيط پلايا
161
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ميدان گازي پارس جنوبي و تاثير استخراج گاز بر فرونشست مخزن
162
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي نهشته هاي كواترنري در شهر اصفهان
163
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و انتخاب ساختگاه سد آب نهر
164
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك تونل نيايش تهران
165
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي آبرفت هاي شهر اراك به منظور پهنه بندي و تهيه نقشه هاي موضوعي
166
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي تونل دوقلوي ظهيرآباد
167
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي رسوبات مسير تونل انتقال نيرو در شهر اصفهان با تاكيد بر روش هاي نگهداري
168
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سايت فاز 14 پالايشگاه پارس جنوبي با تاكيد بر آزمون پرسيومتري
169
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد بكرآباد با تاكيد برآبگذري و تزريق پذيري
170
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد چم شير گچساران در ارتباط با تزريق پذيري پي سنگ آن
171
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد سيوند با نگاهي ويژه بر تزريق پذيري آن
172
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد قره آغاچ
173
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد ماشكيد سفلي در استان سيستان و بلوچستان
174
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي محل سد كوار ( استان فارس )
175
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي مسير متروي شهر اهواز با تاكيد بر روانگرايي خاك
176
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي وژئوتكنيكي ساختگاه سرسورك باتاكيدبرآب بندي آن
177
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي وژئوتكنيكي قطعه جنوبي آزادراه خرم آباد-بندر امام با تاكيد بر تثبيت خاك هاي آن
178
بررسي خصوصيات زمين شناسي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي IP/RS انديس طلاي چاه علي خان
179
بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي سد خاكي شيتاب با تأكيد بر آبگذري پي و تكيه‌گاه‌ها(در استان سيستان و بلوچستان)
180
بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي مسير قطار شهري صفه - بهارستان
181
بررسي خصوصيات زمين‏شناسي مهندسي رسوبات آبرفتي شهر باغ‌ملك با تأكيد بر پتانسيل زمين‏ لغزش
182
بررسي خصوصيات ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاه با استفاده از نتايج مطالعات ژئوتكنيك و ژئوفيزيك در محدوده شهر يزد
183
بررسي خصوصيات ژئوشيميايي كاني هاي سنگين ناحيه رودخانه لمير در استان گيلان
184
بررسي خصوصيات ژئوشيميايي و كاني شناسي گرد و غبار اتمسفري اصفهان
185
بررسي خصوصيات ژئومكانيكي سنگ هاي مسير تونل انتقال آب بهشت آباد با تاكيد بر روي پديده لهيدگي
186
بررسي خصوصيات ژئومكانيكي محيط‌هاي مخلوط سنگي با استفاده از مدل‌هاي فيزيكي
187
بررسي خصوصيات ژئومكانيكي موثر بر رفتار توده سنگ با استفاده از سيستم هاي هوشمند‎- ‏مطالعات موردي در پروژه هاي ايران
188
بررسي خصوصيات ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي نانو خوشه هاي كربني به كمك نظريه ي تابعي چگالي
189
بررسي خصوصيات شخصي كاربران IUD از پرونده هاي موجود در مركز تحقيقات وتنظيم خانواده وابسته به مركز بهداشت استان گيلان از ابتداي سال 1374 تا پايان دي ماه 1377
190
بررسي خصوصيات شخصيتي افراد معتاد وافراد عادي.
191
بررسي خصوصيات شخصيتي دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي شهر و روستاي شهرستان طبس بر اساس پرسشنامه وودورث سال تحصيلي 82-81
192
بررسي خصوصيات شخصيتي دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهرستان طبس بر اساس ازمون شخصيتي M.M.P.I
193
بررسي خصوصيات شخصيتي وخانوادگي بزهكاران با سابقه وبدون سابقه
194
بررسي خصوصيات شيميايي استبرق
195
بررسي خصوصيات شيميايي الياف آلياژي پلي پروپيلن-پلي آميد6
196
بررسي خصوصيات عملكردي مخلوطهاي آسفالتي پليمري اليافي (مطالعه موردي: پليمر ساسوبيت و الياف فورتا)
197
بررسي خصوصيات عملكردي، رئولوژيكي، فيزيكوشيميايي پنج نوع پودر گلوتن مورد استفاده در ايران
198
بررسي خصوصيات غير خطي و محدود سازي نوري مواد مختلف ،شامل اكسيد گرافن و نقره با استفاده از روش جاروب
199
بررسي خصوصيات فرش صادراتي استان همدان
200
بررسي خصوصيات فرش صادراتي اصفهان در بازارهاي جهاني با تاكيد بر بازارهاي هدف
201
بررسي خصوصيات فرش ماشيني با نخ خاب پلي استر BCF و مقايسه آن با فرش ماشيني با نخ خاب پلي پروپيلن BCF
202
بررسي خصوصيات فنولوژيك، فيزيولوژيك، فيتوشيميايي، خصوصيات روغن و توليد بذور حاصل از خود گرده افشاني در كنگر فرنگي ﴿Cynara scolymus﴾ در محيط هاي با آبياري متفاوت
203
بررسي خصوصيات فنولوژيكي و مقاومت به خشكي وسمه ﴿Isatis cappadocica﴾ به منظور كاربري در فضاي سبز شهر اصفهان
204
بررسي خصوصيات فيتوشيميايي و رويشگاهي گياه گل ماهور ﴿Verbascum songaricum schrenk﴾ در دامنه هاي شمالي زاگرس مركزي
205
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي نوشيدني آب آلبالو بر پايه آب پنير در طي نگهداري
206
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي نوشيدني شير-آب انار در طي دوره نگهداري
207
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي خمير و نان حاصل از مخلوط آرد گندم و تريتيكاله
208
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني عسل هاي ايراني توليد شده از مناطق گياهي مختلف
209
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و كاني شناسي برخي خاك هاي تشكيل شده در سازندهاي متاثر از زمين لغزش در مناطق دشتك و دو آب صمصامي استان چهارمحال و بختياري
210
بررسي خصوصيات فيزيكي شيميايي الياف استبرق و كاربردهاي آن ؛ بعضي خصوصيات فيزيكي شيميايي
211
بررسي خصوصيات فيزيكي فيلر و افزودني هاي در مقياس نانو بر مشخصات مكانيكي و حجمي مخلوط هاي آسفالتي
212
بررسي خصوصيات فيزيكي مورد نياز براي لايه هاي بي بافت سوزن زني مورد استفاده در پوشش بام
213
بررسي خصوصيات فيزيكي و الكتريكي پارچه هاي كشسان پوشش داده شده با پلي آنيلين
214
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكهاي ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي واقع در لنجان سفلي و تعيين مناسبترين فاصله نمونه برداي از آن
215
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي كالاي پشمي عمل شده با پروتئين بازيافتي از پر
216
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي و چگونگي تشكيل و تحول خاكهاي مناطق پسته كاري رفسنجان
217
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي پارچه‌هاي تهيه شده از نخ‌هاي فيلامنتي تكسچره شده با تعداد تك‌فيلامنت‌هاي مختلف
218
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي منسوجات بي بافت حجيم
219
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي منسوجات بي بافت مورد مصرف براي كاربردهاي بيمارستاني
220
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي و رفتار خزش سنگ‌هاي تبخيري با تكيه بر ريزساختار و بافت آن‌ها در گنبد نمكي دهكويه، ايران
221
بررسي خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي حوضچه ترسيب بر راندمان تله ‌اندازي
222
بررسي خصوصيات فيزيكي، ريز ساختار و رنگ پذيري نخ فيلامنتي نانوكامپوزيت پلي پروپيلن-نانورس اصلاح شده
223
بررسي خصوصيات فيزيكي، شيميايي، ميكروبي و حسي شكلات شيري تركيب شده با سلول هاي لاكتوباسيلوس پلانتاروم ريز پوشاني شده به روش خشك كردن پاششي
224
بررسي خصوصيات فيزيولوژيك و تعيين نشانگر هاي ريز ماهواره مرتبط با تحمل به تنش شوري در گلرنگ.Carthamus tinctorius L
225
بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي و انتروپومتريكي تيم ملي شمشير بازي ايران (رشته فلوره مردان ) در مسابقات بين المللي دهه مباركه فجر (رده يك جهاني ) سال 6731 و مقايسه اين اطلاعات با مقامهاي كسب شده و بايكديگر
226
بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي وآنتروپومتريكي قهرمانان سرعت واستقامت تيم ملي دوچرخه سواري شركت كننده درمسابقات قهرماني آسيا دركره ومقايسه اين اطلاعات با يكديگر وبا ركوردهاي به دست آمده درسال 2831.
227
بررسي خصوصيات فيلترهاي بي بافت، تهيه شده از منسوجات بي بافت
228
بررسي خصوصيات فيلم الجينات
229
بررسي خصوصيات فيلم نامه انيميشن سريالي براي مخاطب كودك 7 تا 13 سال
230
بررسي خصوصيات فيلم نامه انيميشن سريالي براي مخاطب كودك 7 تا 13 سال
231
بررسي خصوصيات قوس و فلزجوش راسب شده از الكترود E6010 حاوي نانوذرات 2TiO
232
بررسي خصوصيات كاتاليتيكي آنزيم آلفاآميلاز تثبيت شده بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با پلي اتيلن گليكول
233
بررسي خصوصيات كالاي پلي پروپيلن در اثر عمليات اكسيداسيون شيميايي
234
بررسي خصوصيات كامپوزيت هاي سه بعدي هيبريدي جوت-شيشه/اپوكسي
235
بررسي خصوصيات كاني شناسي و رفتار مكانيكي نهشته هاي رسوبي عهد حاضر در جنوب شرق يزد
236
بررسي خصوصيات كروموزومي دو گونه مرتعي ﴿Rheum ribes و Astragalus cyclophyllos﴾
237
بررسي خصوصيات كششي كامپوزيت تهيه شده از نانوالياف حاصل از PAN/PA
238
بررسي خصوصيات كششي و خمشي ماده مركب مسلح شده با ساختار بريد سه بعدي شيشه و مقايسه آن با ميله هاي فولادي
239
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوكارسينوم آندومتر مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد و مادر و پرتودرماني شهيد رمضان زاده از شهريور 83
240
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوكارسينوم آندومتر مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد و مادر و پرتودرماني شهيد رمضان زاده از شهريور83 لغايت آذر 90
241
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك وارتباط آن با بقاي5ساله بيماران متبلا به سرطان زبان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد و مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده در سالهاي 89-1383
242
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك، نحوه درمان و بقاي بيماران مبتلا به كانسر ركتوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي شهريور 1383 لغايت شهريور1391.
243
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك، نحوه درمان و بقاي بيماران مبتلا به كانسر ركتوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي شهريور 1383 لغايت شهريور1391.
244
بررسي خصوصيات كلينيكي ، پاتولوژيك و ميزان بقاء و عود بيماران مبتلا به ديسكرازي پلاسماسل مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1394 - 1385
245
بررسي خصوصيات كلينيكي و پاتولوژي پنج ساله بيماراني كه با تشخيص پوليپ روده تحت پوليپكتومي قرار گرفته اند
246
بررسي خصوصيات كلينيكي و پاتولوژي پنج ساله بيماراني كه با تشخيص پوليپ روده تحت پوليپكتومي قرار گرفته اند
247
بررسي خصوصيات كمپوزيتهاي پارچه شيشه اي ورزين پلي استر
248
بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام كلزاي بهاره تحت تاثير رژيم هاي مختلف آبياري
249
بررسي خصوصيات لباس هاي جراحي يكبار مصرف با ديدگاه طراحي و بهبود كارائي
250
بررسي خصوصيات لجن مخازن فراورده هاي نفتي به منظور ارائه روش هاي تصفيه
251
بررسي خصوصيات مخلوط پنبه ـ پلي استر
252
بررسي خصوصيات مخلوط قير - الياف و ارائه يك مدل كامپوزيتي جهت تحليل عملكرد الياف در تقابل با ماتريس
253
بررسي خصوصيات مخلوط هاي آسفالتي حاوي پودر لاستيك و پلاستيك ضايعاتي
254
بررسي خصوصيات مخلوط هاي آسفالتي حاوي پودر لاستيك و پليمر EVA
255
بررسي خصوصيات مخلوط‌هاي آسفالتي حاوي قير اصلاح‌شده با پليمر APAO
256
بررسي خصوصيات مكانيكي آسفالت امولسيوني ساخته شده از مصالح آسفالت بازيافتي و مصالح جديد
257
بررسي خصوصيات مكانيكي الياف الكتروريسي شده با درجات مختلف آرايش
258
بررسي خصوصيات مكانيكي ايمپلنت آلياژهاي حافظه دار
259
بررسي خصوصيات مكانيكي پوشش بتني كانالهاي آبياري با تركيبي از خاكستر پوسته برنج در محيطهاي سولفاته
260
بررسي خصوصيات مكانيكي تراورس مسلح به الياف فلزي
261
بررسي خصوصيات مكانيكي ملات هاي تقويت شده با پارچه هاي دوجداره
262
بررسي خصوصيات مكانيكي نخ هاي بخيه در حالت مستقيم و گره دار
263
بررسي خصوصيات مكانيكي و دوام روسازي هاي بتن غلتكي تسليح شده با كامپوزيت TRC در محيط سولفات منيزيم
264
بررسي خصوصيات منسوجات بي بافت اسپان باند جهت مصارف كشاورزي
265
بررسي خصوصيات منسوجات پزشكي
266
بررسي خصوصيات مهندسي بتن هاي حاوي پوزلان هاي تفتان و جاجرود و مقايسه آن با بتن هاي معمولي
267
بررسي خصوصيات مورفولوژيك و بيوشيميايي مرتبط با تحمل به خشكي در گونه وحشي و اهلي گلرنگ
268
بررسي خصوصيات مورفولويكي، فيزيكو شيميايي وحرارتي سه رقم برنج ايراني زاينده رود﴿لنجان﴾، بكيان ﴿كامفيروز﴾وهاشمي ﴿از ارقام محلي شمال﴾
269
بررسي خصوصيات موفوفنولوژيك، سيستم زادآوري و درصد اسانس تعدادي از گونه هاي گياهان خانواده چتريان
270
بررسي خصوصيات موكت هاي بافته شده از نخ مرليند پشم /اكريليك
271
بررسي خصوصيات ميسليومي چندين ‍ژنوتيپ بومي قارچ دكمه اي خوراكي Agricus bisporus در خراسان رضوي
272
بررسي خصوصيات نساجي الياف پنبه مناطق مختلف ايران
273
بررسي خصوصيات نشست تحكيمي خاكهاي آلوده با توجه به سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي پالايشگاه تهران)
274
بررسي خصوصيات نورد نامتقارن براي مقطع مستطيلي
275
بررسي خصوصيات هادرون ها و محاسبه شعاع كيسه براي هادرون ها بر اساس عامل هاي شكل الكتريكي و مغناطيسي در مدل هاي كيسه اي اصلاح شده
276
بررسي خصوصيات هندسي ياتاقان برنسبت خروج از مركزي و خواص هيدروديناميكي روانكار نيوتني در ياتاقان هاي لغزشي
277
بررسي خصوصيات هيدروليكي تعدادي سرريز تاج دايره اي
278
بررسي خصوصيات هيدروليكي جريان در سرريزهاي خط جرياني
279
بررسي خصوصيات هيدروليكي سر ريز هاي جانبي تاج دايره اي
280
بررسي خصوصيات هيدروليكي مدل تركيبي سرريز- درچه
281
بررسي خصوصيات هيدروليكي و كاهش نيرو ارتعاش جريان در شيب شكن ها به وسيله ي ميراگرها
282
بررسي خصوصيات و بعضي از خواص فيزيكي پارچه هاي برزنت توليدي در ايران
283
بررسي خصوصيات و تعيين شاخص هاي فيزيكي - مكانيكي و كارايي پوشاك در كاربردهاي ورزشي ﴿مطالعه موردي﴾
284
بررسي خصوصيات و توليد پلي استر زيست تخريب پذير پلي بوتيلن سوكسينات
285
بررسي خصوصيات و سنتيك رنگرزي ابريشم با تعدادي از رنگ هاي راكتيو جديد
286
بررسي خصوصيات و عملكرد ژن تنظيم كننده VvDREB2C در انگور﴿Vitis vinifera﴾ و تشديد بيان آن در گياه اطلسي تحت تنش هاي شوري و كم آبي
287
بررسي خصوصيات و نحوه سازماندهي سيستم حمل و نقل موتور سيكلت در شهر تهران
288
بررسي خصوصيات و ويژگيهاي زيستي ، رواني و اجتماعي نوجوانان بر شخصيت آنها
289
بررسي خصوصيت تشعشعي سطوح فلزي و فرآيندهاي توليد سطوح ويژه و تاثير عوامل مكانيكي شيميائي روي آنها
290
بررسي خصوصيت ضد رگزايي تركيب ICD-58 (پپتيد مشتق شده از سموم مار و عقرب ) , study of anti-angiogansis effect of icd-58 )venos derived peptides( as an anticancer agent
291
بررسي خصوصيت مولكولي ژن بيان كننده Leishmania major aquaglyceroporin 1 در Leishmania major( MRHO/IR/75/ER
292
بررسي خصيصه هاي رواني درارتباط با افراد سالم وكم خون(تالاسمي)
293
بررسي خط انتقال نيرو در خودرو
294
بررسي خط توليد ريسندگي كارخانه بافكار
295
بررسي خط توليد ريسندگي و بافندگي ري
296
بررسي خط توليد كارخانه جامكو و تعيين زمان استاندارد بخشهاي توليد
297
بررسي خط در فضاي خيال
298
بررسي خط ذوب و ريزش و طراحي تونل حرارتي
299
بررسي خط رنگرزي و تكميل كالاي پلي استر سلولزي
300
بررسي خط فقر
301
بررسي خط قيچي غلطكي (SLITTER)
302
بررسي خط كوفي به عنوان بافت و تزئين بر روي نقش برجسته هاي سفالي بر اساس كتيبه هاي مجد جامع اصفهان و بقعه پير بكران .
303
بررسي خط كوفي به عنوان بافت و تزئين بر روي نقش برجسته هاي سفالي براساس كتيبه هاي مسجد جامع اصفهان و بقعه پيربكران
304
بررسي خط كوفي در سفال هاي اوايل دوران اسلامي
305
بررسي خط كوفي گره دار در كتيبه هاي اسلامي
306
بررسي خط كوفي گره دار در كتيبه هاي اسلامي
307
بررسي خط نگاره هاي مسجد جامع يزد
308
بررسي خط و گرايش هاي نوين آن در گرافيك
309
بررسي خط و نقش در امامزاده سيد ركن الدين يزد
310
بررسي خطاب هاي عتاب گونه خداوند بر پيامبر (ص ) در قرآن
311
بررسي خطاهاي آوايي كودك
312
بررسي خطاهاي باهم آيي در انشاهاي فارسي آموزان عربي زبان
313
بررسي خطاهاي تكواژي و نحوي گفتاري زبان آموزان ايراني
314
بررسي خطاهاي خواندن دانش آموزان نارساخوان با توجه به ويژگي هاي آوايي ونوشتاري زبان فارسي وتأثيرآموزش مبتني برآن بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پايه سوم ابتدايي شهركاشان- سال تحصيلي97-96
315
بررسي خطاهاي دستوري انشا ي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي دوزبانه ي كردي – فارسي
316
بررسي خطاهاي روش افست ونر و ارائه راهكارهايي جهت كاهش و يا حذف آنها
317
بررسي خطاهاي شايع راديوگرافي پانوراميك در دانشكده دندانپزشكي
318
بررسي خطاهاي صرفي و نحوي در مكالمه دانشجويان كارشناسي زبان وادبيات ‌عربي(موردپژوهشي دانشجويان دانشگاهاصفهان)
319
بررسي خطاهاي فراگيران زبان عربي در ترجمه"كه" به عربي
320
بررسي خطاهاي ناشي از تغيير پذيري وتاثير آن در پياده سازي سخت افزاري فيلترهاي ديجيتال FIR
321
بررسي خطاهاي ناشي ازتغيير پذيري وتاثيرات آن درپياده سازي سخت افزاري DCT
322
بررسي خطاهاي نحوي عرب زبانان دريادگيري زبا ن فارسي به عنوان زبان خارجي
323
بررسي خطاي عملكرد سيستم كنترلي يك ربات جوشكار
324
بررسي خطاي موقعيت يك روبات سه محور و پيشنهاد كنترل كننده مناسب براي آن
325
بررسي خطاياي رايج عامل انساني در تصميم گيري هاي مديريتي و ارايه چهارچوب بازدارنده
326
بررسي خطرات روانگرايي ناشي اززلزله بر ساختگاه وپايداري لوله هاي انتقال (شريان هاي حياتي )
327
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
328
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
329
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
330
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
331
بررسي خطرات ناشي از كلرزني آب آشاميدني
332
بررسي خطرپذيري لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي بتني در حوزه نزديك زلزله با درنظرگرفتن اندركنش خاك - سازه
333
بررسي خطوط HVAC و HVDC
334
بررسي خطوط بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
335
بررسي خطوط بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
336
بررسي خطوط تزئيني وتاثير آن بر گرافيك معاصر
337
بررسي خطوط كوفي بنايي و معقلي در مسجد حكيم اصفهان و الهام از آن جهت ساخت سراميك هاي كاربردي
338
بررسي خطوط كوفي بنايي ومعقلي در مسجد حكيم اصفهان
339
بررسي خطوط ميدان آشوبي توكامك حاصل از محدود كننده مغناطيسي و تحليل پايداري جزاير در نگاشت EML
340
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان آﺷﻮﺑﻲ ﺗﻮﻛﺎﻣﻚ ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺰاﻳﺮ در ﻧﮕﺎﺷﺖLME
341
بررسي خطي و غيرخطي ترانس جريان در حالت گذرا
342
بررسي خقوق خانواده در فقه شيعه
343
بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمايي پسرانه و دخترانه
344
بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزندپروري والدين در مدارس مقطع راهنمايي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان شهر فردوس
345
بررسي خلاقيت دانش آموزان بانگرشهاي فرزند پروري والدين درمدارس مقطع دبستان شهرقاين
346
بررسي خلاقيت دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي سطح شهرستان قاين درسال تحصيلي 91-92
347
بررسي خلاقيت در مهندسي ارزش
348
بررسي خلاقيت فرزندان با نگرش هاي فرزند پروري والدين بر روي دانش آموزان مدارس راهنمايي غير انتفاعي پسرانه و تيزهوشان دخترانه بجنورد
349
بررسي خلاقيت معلمان با انگيزه پيشرفت دانش آموزان مدارس عادي و تيزهوش
350
بررسي خلاقيت هنرمندان در خلق تصاوير ذهني ( با رويكردي روانكاوي )
351
بررسي خلاقيت و شيوه هاي مقابله با استرس در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور سميرم
352
بررسي خلاقيت و عزت نفس در دانش آموزان شهري و روستايي.
353
بررسي خلاقيت ونقش آن بر بسته بندي كودكان
354
بررسي خلق فانتزي و تخيل با فن آوري هاي مدرن در سينماي لايواكشن( با تاكيد بر فيلم هاي ارباب حلقه ها)
355
بررسي خلق فانتزي و تخيل با فن اوري هاي مدرن در سينماي لايواكشن﴿باتاكيد بر فيلم ارباب حلقه ها﴾
356
بررسي خلق و خوي ايرانيان در دوره ي قاجار
357
بررسي خلوص ژنتيكي گندم هاي خود مصرفي كشور از طريق روشهاي مزرعه اي، بيوشيميايي، مولكولي و تعيين قرابت ژنتيكي ارقام بومي
358
بررسي خلوص و كيفيت روغن هاي زيتون عرضه شده در عطاري هاي سطح شهر رشت در سال 1398
359
بررسي خمس ارباح مكاسب و چگونگي محاسبه آن درفقه اماميه , review the"khoms"of benefits of jobs and condition of computation that in sheities jurisprudence
360
بررسي خمش تير نانو كامپوزيتي با تحليل چند مقياسي و اثر ريز ساختار
361
بررسي خمش تير هاي ساندويچي با هسته الكترورئولوژيكال
362
بررسي خمش در پلنهاي ساندويچي بتني با استفاده از تئوريهاي تحليل خطي و غير خطي
363
بررسي خمش، كمانش و ارتعاشات سازه هاي در مقياس نانو با استفاده از روش هاي اجزاء محدود
364
بررسي خميري اندر كنش خاك و پي ماشين آلات در تواترهاي پايين
365
بررسي خنك كاري تجهيزات الكترونيكي
366
بررسي خنك كاري در ميكرو كانالهايي با مقاطع مختلف بوسيله سيال غير نيوتني
367
بررسي خواتص مكانيكي پوشش هاي پلي يورتان حاوي نانوساختارهاي سيليكوني چند وجهي (POSS)
368
بررسي خواس سطحي الياف پلي پروپيلن عمل شده با پلاسماي سرد و كم فشار
369
بررسي خواسته هاي مشتريان در يك صنعت رقابت انحصاري ( با تمركز بر شركت ايران ترانسفو بعنوان توليد كننده انحصاري ترانسفورماتورهاي قدرت در ايران )
370
بررسي خواص SrSO4:Dy در دزيمتري به روش EPR
371
بررسي خواص SrSO4:Tb,Dy در دزيمتري به روش EPR
372
بررسي خواص آب دوستي و خودتميزشوندگي سطوح لايه نشاني شده با نانوكامپوزيت
373
بررسي خواص آب گريزي و يخ گريزي پوشش تابش پز يورتان آكريلاتي
374
بررسي خواص آب‌دوستي نانو الياف الكتروريسي شده آلياژي و نانوكامپوزيتيPLGA/Pluronic/nHA
375
بررسي خواص آبگريزي و روغن گريزي پوشش هاي تابش پز حاوي مونومرهاي اكريلاتي
376
بررسي خواص آتش پذيري و ضد ميكروبي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي طبيعي
377
بررسي خواص آزمايشگاهي بتن پودري واكنش‌پذير
378
بررسي خواص آسفالت مسلح با الياف شيشه ﴿Fiberglass )
379
بررسي خواص آكوستيكي لايه هاي بي بافت تهيه شده از الياف استبرق
380
بررسي خواص آلكان هاي سنگين n-C19H40 ، n-C18H38 ، n-C17H36 ، n-C15H32 با محاسبه ضريب فشار حرارتي با استفاده از ضرايب توسعه يافته قاعده بندي هم دماي خطي
381
بررسي خواص آلياژ NR/SBR پخت شده به روش گوگردي و پرتوالكترون
382
بررسي خواص آلياژ برمبناي OPP/SP
383
بررسي خواص آلياژ هاي پيشرفته روي ﴿ خانواده za )
384
بررسي خواص آلياژRBS/CVP
385
بررسي خواص آلياژهاي آلومينيوم برنز
386
بررسي خواص آنتي اكسيداني ضد التهابي،ضد باكتري و ضد قارچي در گياه هواچوبه و تشنه داري و تعيين تركيبات شيميايي آنها
387
بررسي خواص آنتي اكسيداني گياه كندل كوهي بر ميزان توليد بيوماركرهاي ناشي از اكسيداسيون پيشرفته پروتئين ها( گروه هاي فعال كربونيل ) و ليپيدها (مالون دي آلدهيد) در بيماران ديابتي نوع 2
388
بررسي خواص آنتي اكسيداني و آنتي ميكروبي شاخه و برگ تاك
389
بررسي خواص آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره گياهان چاي كوهي، كاسني،قدومه،پنيرك و گزنه
390
بررسي خواص آنتي باكتريال الياف الكتروريسي شده پلي كاپرولاكتان حاوي دارو
391
بررسي خواص آنتي باكتريال بيوفيلم حاصل از تركيب كلاژن، ژلاتين و عصاره هاي گياهي آلوِورا و حنا به منظور ساخت چسب زخم ارگانيك
392
بررسي خواص آنتي ميكروبيال سيستم هاي نانوذرات ليپيدي حاوي بتاكاروتن
393
بررسي خواص آنتي‌اكسيداني و ضدميكروبي بخش‌هاي مختلف گياه Echium italicum و مقايسه پماد تهيه شده از گياه با سيلورسولفاديازين در التيام زخم سوختگي در رت
394
بررسي خواص ابر رسانايي و ساختاري ابر رساناي YBCOبا جايگزيني آهن YBa۲(CU1-xFex)3 O7-6
395
بررسي خواص ابررساناهاي Cr,Mn,Fe,Li) y1-xmxba2cu3o7-d (M = ساخته شده به روش سل ژل
396
بررسي خواص ابررساناهاي Cr,Mn,Fe,Li) y1-xmxba2cu3o7-d (M = ساخته شده به روش سل ژل
397
بررسي خواص ابررسانايي سيستم ابررساناي YBCOساخته شده به روش Melt texture
398
بررسي خواص ابعادي پارچه هاي پودي ساخته شده از نخ پنبه اي با مغزي نايلون
399
بررسي خواص ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي تحت شرايط مختلف استراحت
400
بررسي خواص ابعادي و فيزيكي پارچه هاي بافته شده از نخ هاي بالك و غيرهاي بالك پنبه اكريليك
401
بررسي خواص اپتوالكتروني نانوذرات الماس
402
بررسي خواص اپتيك غيرخطي قرمز متيل و 2-متيل4-نيتروآنيلين در نانوساختارهاي لايه نازك
403
بررسي خواص اپتيكي بلورUPtGe
404
بررسي خواص اپتيكي در طرح واره هاي جديدي از سامانههاي اپتومكانيكي
405
بررسي خواص اپتيكي سلولهاي خورشيدي مبتني بر نقطه كوانتومي
406
بررسي خواص اپتيكي فيلم نازك ضد انعكاسي ZnS بر روي زير لايه Ge در ناحيه طول موجي 12-8 ميكرومتر
407
بررسي خواص اپتيكي قابل كنترل در بلورهاي فتوني يك بعدي و فرامواد
408
بررسي خواص اپتيكي لايه نشاني آلومينيوم به روش بخار فلزات (PVD)
409
بررسي خواص اپتيكي موجبر بلور فوتوني يك بعدي در حضور نانوذرات فلزي
410
بررسي خواص اپتيكي نانو خوشه هاي سيليكون ( SinHmو Si8-Si80)
411
بررسي خواص اپتيكي نقاط كوانتومي هسته-پوسته ي كادميم تلورايد-كادميم سولفايد و كادميم تلورايد-روي سولفايد به روش آبي
412
بررسي خواص اپتيكي و الكترونيكي تركيب پيزوالكتريك K0.5 Na0.5 NbO3
413
بررسي خواص اپتيكي و الكترونيكي زير كونات سرب در فاز مكعبي , The electronic and optical properties of provskite crystal pdZro3 in cube phase
414
بررسي خواص اپتيكي و الكتريكي نانوسيمهاي اكسيد روي
415
بررسي خواص اپتيكي و پلاسموني گرافين با استفاده از روش ماتريس انتقال
416
بررسي خواص اپتيكي و پلاسموني گرافين با استفاده از روش ماتريس انتقال
417
بررسي خواص اپتيكي و ساختاري نانوميله هاي SnS به عنوان لايه ي جاذب سلول هاي خورشيدي فوتوولتائيك
418
بررسي خواص اپتيكي و مكانيكي فلزات و آلياژهاي مختلف در ناحيه فروسرخ نزديك و ساخت توري پـراش بازتابي با بازدهي پراش و آستانه تخريب بالا
419
بررسي خواص اتصال غيرمشابه فولاد زنگ نزن 316 به سوپرآلياژ هاستلوي B2 به روش GTAW
420
بررسي خواص استاتيكي و ديناميكي فرش ماشيني با استفاده از مدل شبكه عصبي
421
بررسي خواص استحكامي لايه نانوليفي داراي اتصالات بين الياف به‌منظور استفاده در لايي پوشاك
422
بررسي خواص اصطكاكي پارچه هاي اينترلاك
423
بررسي خواص اصطكاكي لايه هاي نانو الياف پلي وينيل الكل الكتروريسي شده
424
بررسي خواص الكترواپتيكي ابر شبكه ي ساختار پيزوالكتريك تركيب
425
بررسي خواص الكترواپتيكي اكسيد اسپينل MgAI2O4 با استفاده از روش شبه پتانسيل , investigation of electoptical properties of oxide spinel MgAI2O4 by using pseudopotential method
426
بررسي خواص الكترواپتيكي گرافين سنتز ليزري در محيط كرايوژنيك
427
بررسي خواص الكترواپتيكي نانو كامپوزيت هيبريدي آلي - معدني بر پايه پلي آنيلين
428
بررسي خواص الكترواپتيكي نانوكامپوزيت پلي‌متيل‌ متاكريلات/ سولفيد قلع و پلي‌ متيل‌ متاكريلات/ پلي‌آنيلين
429
بررسي خواص الكترواكتيو باندل موازي نانو الياف دو جزئي پلي اكريلونيتريل/ پلي آنيلين حاوي نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم
430
بررسي خواص الكترواكتيو لايه نانو الياف پلي وينيل الكل ﴿حاوي نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد﴾ پوشش داده شده با پلي آنيلين و بررسي تغيير شكل ابعادي آن با استفاده از پردازش تصوير
431
بررسي خواص الكتروشيميايي الكترود خميركربن اصلاح شده با نانومواد و استفاده از آن در اندازه گيري هيدروژن پراكسيد و هيدرازين
432
بررسي خواص الكتروشيميايي پودر نانوسخاتار كربني با هدف كاربرد در ابرخازن
433
بررسي خواص الكتروشيميايي پوشش تبديلي فسفاته روي بر روي زمينه آلياژ آلومينيوم (AA6061)
434
بررسي خواص الكتروشيميايي غشاي پوسته - مغزي پلي آنيلين/پلي يورتان
435
بررسي خواص الكتروكروميك لايه هاي نازك نانو كامپوزيت گرافن– اكسيدآهن(ш)
436
بررسي خواص الكتروكروميك نانوسيم هاي پلي آنيلين با استفاده از سامانه-هاي الكتروشيمي دوقطبي
437
بررسي خواص الكتروكروميكي لايه هاي نازك تنگستن اكسيد (WO3) و تنگستن اكسيد آلايش يافته با پالاديم (WO3-Pd)
438
بررسي خواص الكتروليت براي بهبود باتري هاي يون-ليتيم با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
439
بررسي خواص الكترومغناطيس يونسفر در زيرلايه هاي مختلف و محاسبه ضريب بازتاب آنها
440
بررسي خواص الكتروني استانن تحت كشش
441
بررسي خواص الكتروني تك لايه MoS2 با روش تابع چگالي
442
بررسي خواص الكتروني تك لايه گاليم آرسنايد در حالت خالص و با حضور ناخالصي
443
بررسي خواص الكتروني جذب اتم هاي ليتيوم وسديم برروي برش هاي گرافني
444
بررسي خواص الكتروني گرافاين6،6،12 در حالت خالص و در حضور ناخالصي هاي نيتروژن وبور
445
بررسي خواص الكتروني گرافين
446
بررسي خواص الكتروني نانوتيوبهاونانوريبونها
447
بررسي خواص الكتروني نانوكاتاليزگرهاي طلا و اثر فلزات Pt، Cu و Fe بر روي فعاليت كاتاليزگري آن ها با استفاده از روش هاي مكانيك كوانتومي
448
بررسي خواص الكتروني و اپتيكي اكسيد روي و اثر ناخالص ليتيوم روي آنها
449
بررسي خواص الكتروني و اپتيكي اكسيد روي و اثر ناخالص ليتيوم روي آنها
450
بررسي خواص الكتروني و اپتيكي نانو ورقه هاي xc(x=si,ge,sn) با استفاده از نظريه هاي تابعي چگالي
451
بررسي خواص الكتروني و الاستيكي آلياژهاي Mg2Si و Mg2Ge با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
452
بررسي خواص الكتروني و ترابردي مولكول پنتاسن بين دو نانو نوار گرافن
453
بررسي خواص الكتروني و ساختار سيلان sih4 تحت فشار
454
بررسي خواص الكتروني و ساختار نواري تركيب تيتانيوم كربيد با استفاده از روش شبه پتانسيل و نظريه تابعي چگالي
455
بررسي خواص الكتروني و ساختار نواري تركيب تيتانيوم كربيد با استفاده از روش شبه پتانسيل و نظريه تابعي چگالي
456
بررسي خواص الكتروني و طيف جذب ايزومرهاي پايدار نانو خوشه هاي MoSe2 با استفاده از الگوريتم تكاملي و نظريه تابعي چگالي
457
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي Fe-X6 (X=Se,V,As) افزوده شده روي ساختار دو بعدي تنگستن دي سلنيد با استفاده از نظريه تابعي چگالي
458
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي MoS2 در حضور ناخالصي به كمك نظريه تابع چگالي
459
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي بلورپايروكلرEr2Ti2O7
460
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي بورون نيترايد در دو هندسه ي صفحه دوبعدي و نانولوله
461
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي پيوند گاه نانو لايه هايCu/AgF/Mo و MnSe/Si
462
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي نانو خوشه هاي زركونيوم(zr(آلاييده شده توسط منگنز(mn)
463
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي نانو نوار سيليسين در حضور اتم هاي خارجي
464
بررسي خواص الكتروني واپتيكي نانو نوارهاي BC3 بااستفاده ازتئوري تابعي چگالي
465
بررسي خواص الكتروني ومغناطيسي نانو لوله هاوباندل ها
466
بررسي خواص الكترونيLiCoO2 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
467
بررسي خواص الكترونيكي و اپتيكي اكسيد روي و اثر ناخالص ليتيوم روي آنها
468
بررسي خواص الكترونيكي و اپتيكي نانو مواد شبه‌گرافن
469
بررسي خواص الكترونيكي و اسپينترونيكي نقاط كوانتومي
470
بررسي خواص الكترونيكي و الاستيكي موليبدن دي سولفات
471
بررسي خواص الكترونيكي واپتيكي بلور Labr3 مورد استفاده در اشكارسازهاي سوسوزن
472
بررسي خواص الكتريكي ديود شاتكي ساخته شده از پليمر N- اكتيل ايندول
473
بررسي خواص الكتريكي گرافين توليد شده در محيط كرايوژنيك با ليزر ياگ
474
بررسي خواص الكتريكي نانو نوارهاي گرافني زيگزاگ
475
بررسي خواص الكتريكي نانوكامپوزيت پلي اتيلن/نانولوله كربني ﴿PE/CNT﴾ با بهره گيري از تابش الكترون هاي 10MeV
476
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي Ag:TiO2
477
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي BaTiO‎3 بر اساس نظريه تابع چگالي
478
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي بلور LiNbO3 در فاز پاراالكتريك , the study of electronic and optical properties of LiNbO3 in para-electric phase
479
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي پلي آنيلين آلاييده با نانو ذرات سولفيد روي و امكان سنجي آن در ساخت ديود شاتكي
480
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي پيوندگاه اكسيد فلزي نيمه‌رسانا / سولفيد روي و سولفيد كادميوم به منظور كاربرد فوتوولتاﺋيك آنها
481
بررسي خواص الكتريكي و مكانيكي نانوالياف پلي آميد 6 پوشش داده شده باپلي آنيلين و گرافن
482
بررسي خواص الكتريكي و مكانيكي نانوكامپوزيت هاي گرافن/يورتان اكريلات پخت شونده با اشعه ي فرابنفش
483
بررسي خواص الكتريكي و نوري تركيب آمورف V2O5-Teo2-MoO3
484
بررسي خواص الكتريكي ومغناطيسي نانولوله اكسيد روي باضخامت معين وباندل آن
485
بررسي خواص الكتريكي ومورفولوژي نانوكامپوزيت هيبريدي HDPE/EVA/Nanaclay
486
بررسي خواص الكتريكي، گرمايي، و حفاظت در برابر فركانس راديويي نانو الياف پلي اكريلونيتريل پوشش داده شده با پلي پيرول و مقايسه آن با الياف معمولي
487
بررسي خواص انتشار موج در نانو تير ها
488
بررسي خواص انتقال رطوبت و حرارت در پارچه هاي دو جزئي
489
بررسي خواص انتقالي سيال درون نانولوله هاي كربني با استفاده از شبيه سازي هاي ديناميك مولكولي و مونت كارلو
490
بررسي خواص انتقالي نانوساختارهاي سيليسيني دوبعدي
491
بررسي خواص انتي اكسيدان كالوس ارنبيا اكروما درمقايسه با ريشه گياه طبيعي
492
بررسي خواص انتي اكسيداني دانه انار و پوست انار و اب نار برخي مناطق كشور
493
بررسي خواص انواع الياف اكريليك مورد مصرف در صنايع نساجي
494
بررسي خواص ايده آل اي ... جذبي در حلقه هاي جابجايي يكدار
495
بررسي خواص اينرسي نمودارهاي كنترل مورد استفاده در پروفايل‌ها
496
بررسي خواص بازدارندگي خوردگي آموكسيلين بر روي زمينه فولادي در محيط اسيدي
497
بررسي خواص بازدارندگي سه تركيب برپايه ايميدازول و يك تركيب بر پايه تريازول بر روي سطح فولادي
498
بررسي خواص بازدارنده ها در رنگ نسبت به محيطهاي اسيدي، نمكي و قليايي
499
بررسي خواص بازدارنده هاي خوردگي در مقياس صنعتي
500
بررسي خواص باكتريوسيني لاكتوباسيلوس هاي جداسازي شده از ماست هاي سنتي منطقه اصفهان و توصيف خصوصيات باكتريوسين توليدي
501
بررسي خواص بتن پليمري با درصدهاي مختلف استايرن در رزين پلي- استر غيراشباع
502
بررسي خواص بتن خود تراكم با جايگزيني سيمان با سرباره مس در درجه حرارت هاي مختلف
503
بررسي خواص بتن خودتراكم با جايگزيني سنگدانه با سرباره مس در درجه حرارت-هاي مختلف
504
بررسي خواص بتون هاي نسوز شاموت طبس
505
بررسي خواص برشي پارچه (Shear) و روشهاي اندازه گيري آن
506
بررسي خواص بهترين تقريب در فضاهاي نرم دار و فضاهاي متريك احتمال
507
بررسي خواص بيبافت سوزن زني شده از مخلوط الياف اكريليك جمع شونده و پليپروپيلن
508
بررسي خواص بيولوژيك دي ازوتروف هاي هميار و برهمكنش آنها با باكتري سلولوموناس
509
بررسي خواص پارچه توليد شده از نخ هيبريدي پلي استر با انقباض حرارتي بالا
510
بررسي خواص پايداري كمپلكس هاي همولوگ جديدي از مس ونيكل به روش DSC
511
بررسي خواص پايداري و ارگوديكي زنجيرهاي ماركف ناايستا و كاربرد آن
512
بررسي خواص پتروفيزيك يكي از مخازن كربناته ايران با استفاده از مدل فيزيك سنگ و داده هاي توليد
513
بررسي خواص پتروفيزيكي سازند سروك در ميدان نفتي آب تيمور و محاسبه تراوايي آن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
514
بررسي خواص پتروفيزيكي و تفكيك گروه هاي سنگي مخزني در يك چاه فاقد مغزه با استفاده از اطلاعات پتروفيزيكي يك چاه مغزه دار در يكي از ميادين ايران
515
بررسي خواص پشم و معايب آن
516
بررسي خواص پلاسموني نانوذرات طلا براي استفاده در نانوحسگرهاي پلاسموني
517
بررسي خواص پلت هاي توليد شده از سنگ آهن معدن سه چاهون
518
بررسي خواص پلي استر جدا شده از پارچه و توليد گلوكز و اتانول از پنبه آن
519
بررسي خواص پوشش آلي بر پايه رزين اپوكسي حاوي رنگدانه MIO
520
بررسي خواص پوشش كامپوزيتي NI - TIO2 تهيه شده به روش آبكاري الكتريكي
521
بررسي خواص پوشش كامپوزيتي فلوئور هيدروكسي آپاتيت - نقره ايجاد شده به روش سل ژل بر روي تيتانيم
522
بررسي خواص پوشش نانوساختار تيتانيايي روي فولاد زنگ نزن
523
بررسي خواص پوشش نانوكامپوزيتي Ni-Al-Y2O3 تهيه شده به روش آبكاري الكتريكي و نفوذ
524
بررسي خواص پيوند نفوذي آلياژ آلومينيوم به تيتانيوم با استفاده از لايه مياني
525
بررسي خواص پيوندزني حرارتي الياف حاصل از ذوب ريسي مخلوط پلي پروپيلن/ پلي اتيلن
526
بررسي خواص پيوندي بتا-لاكتوگلوبولين براي رتينول، آلفا آيونن، بتا آيونن و گرانيول: با يك شبيه ساز ديناميك مولكولي توسط گرومكس
527
بررسي خواص پيوندي رتينول (ويتامين A) توسط β-لاكتوگلوبولين تثبيت شده بر روي نانوذره اكسيدآهن
528
بررسي خواص تابشي اتم و انتشار و پراكندگي ميدان الكترومغناطيس كوانتيده در حضور اجسام با هندسه منظم
529
بررسي خواص تابعي مدرج (FGM) نانوكامپوزيت پايه آلومينيوم با افزودن CNT و Al2O3
530
بررسي خواص تاخير حرارتي منسوجات آغشته شده با مواد سراميكي با استفاده از دماسنج مادون قرمز
531
بررسي خواص ترابرد الكتروني MoS2 توسط روش تابعي چگالي
532
بررسي خواص ترابرد الكتروني در نيمرساناي GaN در ميدان هاي الكتريكي ضعيف , application of low-field electron transport properties in GaN structure
533
بررسي خواص ترابرد الكتروني دو نيم رساناي Ga0/5In0/5p و Al0/62Ga0/62In0/84p در حضور ميدان هاي الكتريكي ضعيف , electron mobility in Ga0/5In0/5p and Al0/62Ga0/62In0/84p at low electric field application
534
بررسي خواص ترابرد الكتريكي در فيلترهاي اسپيني پليمري
535
بررسي خواص ترابرد الكتريكي در فيلترهاي اسپيني پليمري
536
بررسي خواص ترابرد گازهاي بوزوني تبهگن در شبكه هاي اپتيكي
537
بررسي خواص ترابرد نانو دانه هاي ابررسانا
538
بررسي خواص ترابردي ابررساناهاي فاقد مركز واروني به عنوان مواد توپولوژيك
539
بررسي خواص ترابردي الكترونها در بلور نيم رساناي InN در حضور ميدانهاي الكتريكي شديد به روش مونت كارلو , calculation of electron transport properties in InN semiconductor in high electric field using monte carlo method
540
بررسي خواص ترابردي پيوندگاه هاي پايه گرافيني
541
بررسي خواص تراوايي شبكه تركهاي سه بعدي غير ايزوتروپيك و هتروژن مخازن زيرزميني
542
بررسي خواص ترموالكتريك دستگاههاي مولكولي DNA
543
بررسي خواص ترموالكتريك ريزلايه ي نانوليفي و فيلم پلي وينيل پيروليدون/اكسيد مس/ نانو لوله كربن
544
بررسي خواص ترموالكتريكي نانواتصالات
545
بررسي خواص ترموالكتريكي نانوساختارهاي مغناطيسي با استفاده از روش نيمه كلاسيكي بولتزمان
546
بررسي خواص ترموالكتريكي و انتقال بار با استفاده از توابع وانير
547
بررسي خواص ترموديناميكي تركيبات آلي راست زنجير با زنجيره طويل در حالت مايع در دماها و فشارهاي بالا با استفاده از معادله حالت ELJ-based EoS و روش شبكه عصبي مصنوعي با تكيه بر روش سهم گروه ها (ANN-GCM)
548
بررسي خواص ترموديناميكي سيالات از ديدگاه مولكولي با تاكيد بر سيالات تجمعي
549
بررسي خواص ترموديناميكي محلول هاي الكتروليت با استفاده از روش (Approximation Spherical Mean) MSA [تقريب كروي متوسط]
550
بررسي خواص ترموديناميكي محلولهاي الكتروليت با استفاده از روش هاي مكانيك
551
بررسي خواص ترموديناميكي نانوخوشه ها در ناحيه تبديل فازجامد-مايع
552
بررسي خواص ترموفيزيكي سيالات و بررسي پارامتر هاي موثر بر هدايت حرارتي
553
بررسي خواص تريبومكانيكي روان كننده هاي جامد برپايه كامپيوزيت پلي تترافلور و اتيلن حاوي هيبريد الياف شيشه و پودر مس
554
بررسي خواص تعادلي و پايايي پرتو ذرات باردار نسبيتي همراه با ناهمسانگردي فشار
555
بررسي خواص تنباكو در ضد بيد كردن كالاي پشمي
556
بررسي خواص توتومري پيريدين - پيريدون ايمين در مشتقات - 2 آمينو - 3 سيانو - پيريدين
557
بررسي خواص جبري و توپولوژيكي جبرهاي فرشه و دوگان آنها
558
بررسي خواص جداسازي گاز توسط غشاي آلياژ پلي يورتان/ پلي ﴿اتربلوك آميد﴾ و اثر نانو ذرات سيليكا بر آن
559
بررسي خواص جداسازي گاز توسط غشاي آلياژ پليمري پلي يورتان/پلي﴿وينيل الكل﴾ و اثر نانو ذرات سيليكا بر فرآيند جداسازي
560
بررسي خواص جداسازي گازي غشاهاي زمينه مختلط پلي اترسولفوني در حضور ذرات خالص و اصلاح شده ي سيليكا مزوپرس MCM-41
561
بررسي خواص جذب روغن كامپوزيت كراتين بازيافتي از پر و بي بافت پلي پروپيلن
562
بررسي خواص جرم هاي ريختني آلومينا - اسپينل به منظور استفاده در توپيهاي دمش گاز
563
بررسي خواص جرمهاي سيليسي كوبيدني
564
بررسي خواص جريان و انتقال حرارت در ميكرو كانال هاي مارپيچي شكل
565
بررسي خواص جوششي و پايداري نانو سيالات بر پايه آب به منظور خنك سازي راكتورهاي هسته اي
566
بررسي خواص جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم 6061-T6 با افزودن نانو ذرات اكسيد آلومينيوم
567
بررسي خواص جوشكاري نفوذي آلياژ آلومينيوم به تيتانيوم با استفاده از لايهي مياني
568
بررسي خواص چاپ جوهرافشان با جوهر رسانا روي سطوح مختلف
569
بررسي خواص چاپي و آنتي باكتريال مركب فلكسوگرافي شامل نانونقره بر سطح فيلم پلي اتيلن كرونا شده
570
بررسي خواص چرمهاي ريختني آلومينا - اسپينل به منظور استفاده در توپيها دمش گاز
571
بررسي خواص چقرمگي كامپوزيت هاي تقويت شده با لايه نانوالياف هيبريدي حاصل از PAN/PA
572
بررسي خواص چند جمله اي هاي چبيشف نوع اول و كاربرد آن ها در حل معادلات تابعي
573
بررسي خواص چوب پلاستيك هاي قابل استفاده در فضاي آزاد
574
بررسي خواص چيني با جايگزيني آلومينا به جاي فلدسپات و كوارتز
575
بررسي خواص حائز اهميت پارچه‌هاي چادر مشكي توليد داخل
576
بررسي خواص حجمي محلول سه جزيي بنزيلالكل+ 1،3 ديكلرو 2 پروپانول+دي - – - اتيلن گليكول دي متيل اترو محلول هاي دوجزيي متناظر آن ها و توجيه نتايج بدست آمده در دماهاي مختلف و فشار محيط بر اساس بر هم كنش هاي بين مولكولي آن ها
577
بررسي خواص حجمي محلول هاي دو جزيي ) ال سرين+آب - ( و سه جزيي ) ال سرين + آب + ليتيم برميد ( ، ) ال سرين+آب – + پتاسيم برميد ( و ) ال سرين+ - آب + سديم برميد ( در دماهاي مختلف و فشار محيط
578
بررسي خواص حجمي محلولهاي آبي سهجزئي -1بوتيل-3متيلايميدازوليوم تترافلوئوروبورات و نمكهاي ليتيم در دماهاي مختلف و فشار محيط
579
بررسي خواص حرارتي الياف اكريليك و مخلوط آن با الياف پلي پروپيلن
580
بررسي خواص حرارتي پارچه پلي استر/ ويسكوز پوشش داده شده با نانو ذرات سراميكي
581
بررسي خواص حرارتي پوشش سد حرارتي نانوساختار زيركنياي پايدارشده با ايتريا (YSZ) اعمال شده به روش پاشش پلاسمايي
582
بررسي خواص حرارتي و مكانيكي پلي(لاكتيك اسيد)بهبود يافته با عامل بسط دهنده زنجير
583
بررسي خواص حرارتي و مكانيكي پوشش هاي چند لايه سپر حرارتي زير كونيا آلومينا اعمال شده به روش پاشش پلاسما
584
بررسي خواص حرارتي و مكانيكي نانو كامپوزيت اپوكسي/گرافن اكسايد عامل دار شده با اكتا دسيل آمين، پر شده با ساسوبيت
585
بررسي خواص حساسيت زايي بتالاكتوگلوبولين جهش يافته نوتركيب توليد شده در مخمر پيكياپاستوريس
586
بررسي خواص حسگري هيدروژن توسط لايه‌هاي نانوليفي پلي اكريلونيتريل پوشش داده‌شده با پالاديم
587
بررسي خواص خاكهاي واگرا در ايران ( مطالعه موردي سد پانزده خرداد)
588
بررسي خواص خستگي با سيكل كم جوش لب به لب الكترود دستي فولاد كم آلياژ در نقاط توقف و شر.ع قوس
589
بررسي خواص خستگي سختي و خستگي نرمي آليا‍‍‍ژهاي آلومينيوم
590
بررسي خواص خطي و غير خطي اپتيكي نانو ذرات رسانا
591
بررسي خواص خمشي پانل هاي بتن سبك مسلح با پارچه هاي اسپيسر تاري پودي
592
بررسي خواص خمشي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي بازالت و نايلون
593
بررسي خواص خمشي منسوجات حلقوي بتني(Textile Concrete)
594
بررسي خواص خمشي و ضربه تحت سرعت پايين سازه هاي خميده اي شكل مسلح شده با پارچه هاي سه بعدي تاري- پودي
595
بررسي خواص خمشي و فشاري سازه‌هاي كامپوزيتي چند سلولي باز تقويت‌شده با پارچه‌هاي حلقوي پودي
596
بررسي خواص خمشي و فشاري لوله هاي كامپوزيتي مسلح با الياف هيبريدي توليد شده به روش رشته پيچي
597
بررسي خواص خمشي و كششي ميله هيبريد الياف شيشه بازالت FRP ساخته شده با بافت بريد استوانه اي
598
بررسي خواص خوردگي پوشش كامپوزيتي نيكل بور با ذرات گرافيت به روش پاشش شيميايي ديناميكي
599
بررسي خواص خوردگي پوشش نانو كامپوزيتي Al-ZrO2 بر زير لايه منيزيمي AZ31 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
600
بررسي خواص خوردگي دماي بالاي آجرهاي كوراندوم مولايتي در محيط كلر
601
بررسي خواص خوردگي دماي بالاي آجرهايكوراندوم مولايتي در محيط كلر
602
بررسي خواص داربست زيست تخريب پذير Mg-Zn با پوشش نانو HAP
603
بررسي خواص داربست نانو كامپوزيت پليمر/ مروينيت جهت استفاده براي مهندسي بافت استخوان
604
بررسي خواص داربست نانو كامپوزيت ژلاتين- مروينيت جهت استفاده براي مهندسي بافت استخوان
605
بررسي خواص درماني عصاره الكلي گرده خرما )Phoenix dactilifera L.( براسپرماتوژنزموش هاي صحرايي نرديابتي
606
بررسي خواص دزيمتري نانوفسفر باريوم استرانسيوم سولفات آلاييده با ساماريوم و تربيوم
607
بررسي خواص ديناميكي مكانيكي نانو كامپوزيت SBR/ENR50/MWCNT حاوي دوده پخت شده در دو سيستم پخت گوگردي و پرتو الكتروني
608
بررسي خواص ذخيره‌سازي جامد هيدروژن بر روي كامپوزيت نانوساختار (Mg - 60 at% (Ti-Cr-Fe توليد شده به روش آسياكاري مكانيكي
609
بررسي خواص رئواوژي مخلوط هاي بتن خودتراكم توسط روش صفحه
610
بررسي خواص رئولوژي ---- بتن هاي تراكم و رفتار آن در اعضا خمشي تحت اثر بارهاي رفت و برگشتي
611
بررسي خواص رئولوژي بال كلي آباده طبس و سنبلند
612
بررسي خواص رئولوژي بتن هاي خود تراكم و رفتار آن در اعضا خمشي تحت اثر بارهاي رفت و برگشتي
613
بررسي خواص رئولوژي و مورفولوژي آلياژ نشاسته و پلي‌پروپيلن در حضور پلي‌پروپيلن پيوند خورده با مالئيك‌انيدريد، اتيلن-وينيل‌استات و پلي (اتيلن گليكول)
614
بررسي خواص رئولوژيك پوشش‌هاي پايه حلال حاوي بنتون
615
بررسي خواص رئولوژيكي قير اصلاح شده با مشتقات پودر لاستيك
616
بررسي خواص رئولوژيكي و الكتريكي نانو كامپوزيت هاي اس.بي.اس (يا اس. اي. بي. اس)/ گرافن
617
بررسي خواص رئولوژيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه كوپليمر سه بلوكي پلي (استايرن-بلوك-(اتيلن-بوتيلن)-بلوك-استايرن) با هيبريد نانو لوله كربني-گرافن
618
بررسي خواص رئولوژيكي و سطحي بايندر پايه پلي الفيني براي فرآيند تزريق ماهيچه هاي سراميكي
619
بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي نانوكامپوزيت اپوكسي - ايروژل سيليس
620
بررسي خواص رئولوژيكي، ارگانولپتيكي و ميكروبيولوژيكي سوسيس تخميري با حذف كامل نيتريت و جايگزيني آن با دو باكتري پروبيوتيك لاكتوباسيلوس پلانتاروم و لاكتوباسيلوس فرمنتوم
621
بررسي خواص راحتي پوشاك حاوي لايي هاي نانو ليفي
622
بررسي خواص راحتي حرارتي پارچه حلقوي لباس ورزشي متشكل از مخلوط الياف استبرق
623
بررسي خواص راحتي منسوجات استتاري ويسكوز/پلي استر چاپ شده با رنگ‌ هاي خمي / ديسپرس
624
بررسي خواص راحتي و كاربردي گان هاي جراحي يك بار مصرف و چندبار مصرف
625
بررسي خواص رزين پلي استر
626
بررسي خواص رس قرمز سميرم
627
بررسي خواص رشد ترك خستگي در آلومينيوم نانو ساختار شده توسط فرآيند ايكپ
628
بررسي خواص رفتاري خاك آلوده به ماده هيدروكربني و فلز سنگين قبل و بعد از آلودگي
629
بررسي خواص رنگ پذيري نايلون در مقايسه با پشم به وسيله رنگينه هاي طبيعي
630
بررسي خواص رنگرزي پارچه پلي استر با استفاده از پلاسما در شرايط اتمسفر هوا
631
بررسي خواص رنگزايي شيميايي در نانو ساختارهاي اكسيد تنگستن
632
بررسي خواص رنگي و ضد ميكروبي و ثباتي پارچه پشمي رنگرزي شده با رنگزاي حيواني پوست ميگو در حضور تكنيك پلاسما
633
بررسي خواص رنگي، ثباتي،ضد قارجي نخ پشمي رنگرزي شده با گياه آويشن وحنا
634
بررسي خواص رنگي،ثباتي وضد ميكروبي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاي بيعي ريوند چيني
635
بررسي خواص رنگي،ثباتي وضد ميكروبي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاي طبيعي ريوند چيني
636
بررسي خواص رنگي،ثباتي،ضد ميكروبي وضد قارچي نخ پشمي رنگرزي شده با گياه آويشن وحنا
637
بررسي خواص رهايي ازتنش نخ وپارچه‌ با الياف سطح مقطع دالبري با استفاده از مدل هاي ويسكوالاستيك
638
بررسي خواص روكش هاي رزيني بر روي كاغذ
639
بررسي خواص ريزساختاري و الكتروشيميايي پوشش هاي نانوكامپوزيتي Ni(OH)2-YSZ-rGO، Ni(OH)2-YSZ و NiO-YSZ اعمال شده با روش رسوب نشاني الكتروفورتيك
640
بررسي خواص ريزساختاري و مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيومي با ذرات تقويت كننده مسي توليد شده از طريق فرآيند اصطكاكي- اغتشاشي
641
بررسي خواص زيستي و مكانيكي شيشه - سراميك‌هاي سيستم SiO2-CaO-P2O5-ZrO2-K2O تهيه شده به روش سل - ژل
642
بررسي خواص ژئوتكستايل و امكان سنجي توليد آن
643
بررسي خواص ژئوتكنيكي خاك آغشته به نفت پس از حذف فيزيكي آن (مطالعه موردي: خاك اطراف پالايشگاه اصفهان)
644
بررسي خواص ژئوتكنيكي خاك ماسه بادي تثبيت شده با بيوپليمر كيتوسان
645
بررسي خواص ژئوتكنيكي خاكهاي مسير قطارهاي شهري شيراز با تاكيه بر تزريق پذيري آنها
646
بررسي خواص ژئومكانيكي توده B معدن سنگ آهن سنگان و تاثير آن بر خردشدن سنگها در اثر آتشباري
647
بررسي خواص ژل دزيمتري در كاربردهاي راديوتراپي
648
بررسي خواص ساختار ماده ... در حالت حجمي لايه اي و سيم كوانتومي به منظور طراحي حسگرهاي گازي
649
بررسي خواص ساختاري ،الكتروني ،و اپتيكي تركيب ZnO با استفاده از روش امواج تخت تقويت شده ي خطي با پتانسيل كامل
650
بررسي خواص ساختاري ،الكتريكي ومغناطيسي نانولوله اكسيدبريليوم دركپسوله كردن نانوذرات آهن
651
بررسي خواص ساختاري الكتروني نانولوله هاي بوتيتريد
652
بررسي خواص ساختاري الكتروني و مغناطيسي نانو لايه هاي ....
653
بررسي خواص ساختاري جبرهاي فرشه و-n ميانگين پذيري ايده آلي و ضعيف آن ها
654
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي سيستم هاي Dye/TiO2 به روش تنگابست تابعي چگالي
655
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي فيلم هاي نازك تهيه شده با نانو ذرات AZO با روش كندپاش rf
656
بررسي خواص ساختاري و الكتروني PtMnSb و PtCoSb
657
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور bate
658
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور Cas
659
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور Mgs
660
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور و نانو سيم هاي اينديوم ارسنايد در دو فاز زينك بلند و ورتسايت با استفاده از نظريه تابعي چگالي
661
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلورBaSe
662
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تركيب fcc-C60
663
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تركيب هاي Fe1+xCo2-xGa,Fe1+xAl(x = 0,0.5,1)
664
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تركيبات uo2 و NpO2 با استفاده از روش امواج ...
665
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تك لايه و دو لايه اكسيد سرب با و بدون تهي جاي سرب
666
بررسي خواص ساختاري و الكتروني دو لايه ي گرافين ساندويچ شده با تك لايه ي بورن نيترايد و همچنين بررسي خواص ساختاري و الكتروني دولايه ي بورن نيترايد ساندويچ شده با تك لايه ي گرافين
667
بررسي خواص ساختاري و الكتروني فازهاي فشار بالاي cmca ,sh imma ,bct, cd, و hcp در سيليسيوم
668
بررسي خواص ساختاري و الكتروني فازهايfcc،BC8 ،R8 سيليسيم
669
بررسي خواص ساختاري و الكتروني ميزان جذب هيدرو‍ن بر نانو لايه ي بورنيتريد
670
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانو صفحات تك لايه و دو لايه GaN و تاثير جذب گازهاي Coو O2 بر...
671
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانوساختار زئوليت-ABW در حضور برخي گازهاي نجيب و كربن مونواكسيد با استفاده از محاسبات كوانتومي
672
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانولوله بورنيتريد ناشي از نقص جاي خالي بور و نيتروژن
673
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانولوله‌‌‌‌‌‌‌ي گاليوم نيتريد (GaNNT) آلاييده با Nb , Zr , Y
674
بررسي خواص ساختاري و الكتروني هيبريد گرافن/دي¬اكسيد¬ تيتانيوم (TiO2/G) و هيبريد گرافن/سولفيد¬كادميوم(CdS/G) با استفاده از نظريه تابعي ¬چگالي
675
بررسي خواص ساختاري و الكتروني و مغناطيسي تك لايه و در لايه گرافن و گرافن اكسيد و دو لايه sioو گرافن
676
بررسي خواص ساختاري و الكتريكي لايه هاي نازك نيتريد مس و اكسيد مس با استفاده از سيستم كندوپاش مگنتروني
677
بررسي خواص ساختاري و الكتريكي نانوتيوبهاي باندل اكسيد روي در كپسوله كردن نانو زنجيره هاي ليتيم
678
بررسي خواص ساختاري و ترموديناميكي سيال چگال فلز قليايي به روش ديناميك مولكولي
679
بررسي خواص ساختاري و رفتار طيف سنجي(PH3PCCOCH3)(COC6H4OCH3) بااستفاده از روش نظريه تابعيت چگالي(DFT)
680
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آلياژ حافظه پذير فرومغناطيس Ni50Mn50-xInx با 16 و X= 15 ساخته شده به روش آلياژ سازي مكانيكي
681
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي لايه هاي نازك نيم فلز CaN روي ﴿001﴾ Si با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
682
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانواينترمتاليك FeAl
683
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانواينترمتاليك FeAl
684
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسيدايمر كبالت جذب شده بر روي گرافين سفيد
685
بررسي خواص ساختاري والكتروني تركيب BeB2 ومقايسه آن با تركيب MgB2
686
بررسي خواص ساختاري والكترونيكي نانو لوله هاي تشكيل شده ازفلوئور باعناصري ازگروه اول
687
بررسي خواص ساختاري والكترونيكي نانولوله هاي تشكيل شده ازليتيم باعناصري ازگروه هفتم
688
بررسي خواص ساختاري، الكتروني مغناطيسي و اپتيكي تركيl FeAix (X=Ni,Co)Ni2 FeX,Fe2 NiX (X=Aiم Ga)
689
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و اپتيكي alpha، gamma-Alumina
690
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و اپتيكي نانوسيم هاي تركيب گاليم آزسنيك( GaAs) با استفاده از نظريه تابعي چگالي
691
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و گراديان ميدان الكتريكي و تاثير فشار بر آن ها در بلور MnAs
692
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي انبوهه MnSb و مرز مشترك (MnSb(001) /GaSb (001
693
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي بلو CeFe2
694
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي تركيب هاي MnCuX (X= AI, In, Sn)
695
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي سطح آلياژ Co2Cr./5Fe./5Al در راستاي ﴿001﴾
696
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي لايه نازك آهن بر پايه سيليكون
697
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي نانو صفحه اكسيد بريليوم به همراه نقص هاي ذاتي
698
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي نانو لايه هاي XY2)X=U, PU, Y=Ga, Ge(
699
بررسي خواص ساختاري، الكتروني، مغناطيسي و ارتعاشي خوشه هاي (6-1= Fen-1,FeN(N توسط نرم افزار محاسبات كوانتومي FHI-aims
700
بررسي خواص ساختاري، الكترونيكي و اپتيكي بلورهايznGa2 o4 , znAl2 o4،MgAl2 o4
701
بررسي خواص ساختاري، الكتريكي و الكتروشيميايي La0.6Ca0.4Fe0.8Ni0.2O3-δ-YSZ در كاتد پيل سوختي اكسيد جامد دماي مياني
702
بررسي خواص ساختاري، الكتريكي، مغناطيسي كامپوزيت منگنايت La0.78Ba0.22MnO3 با نيمه هادي هاديZn0.78Ag0.07O,Ag2O و WO3 در مقادير مختلف در مقادير مختلف
703
بررسي خواص ساختاري، رفتار طيف سنجي و مطالعه خواص NBO يك تركيب بازشيف جديد با استفاده از روش هاي مكانيك كوانتومي و نظريه تابع چگالي
704
بررسي خواص ساختاري، رفتار طيف سنجي و مطالعه خواص NBO يك تركيب بازشيف جديد با استفاده از روش¬هاي مكانيك كوانتومي و نظريه تابع چگالي
705
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي فريت Fe3o4 كاربردي سازي آن به منظور تصفيه ي آب هاي آلوده ي صنعتي
706
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني آلياژ Ni Cr در [875/0 ،75 /0 ،625/،0 5/0 ،5 7 3 /0 ،5 2/0 ،5 2 1 /0 ]= X
707
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني لايه نازك آهن زير لايه سيليكون در دور استاي بلوري﴿001 ﴾ و ﴿111﴾
708
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني مرز مشترك (Crse/znse(001
709
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني مرز مشترك ﴿001)Co2Cr5.5Fe5.5Al/GaAs
710
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني مرز مشترك بلور كروم سلينيم ﴿CrSe) بر روي زير لايه ي كادميم سولفيد (cds) در راستاي بلوري﴿001﴾
711
بررسي خواص ساختاري، مكانيكي و الكترونيكي زئوليت ABW و زئوليت هاي Li-ABW آبدار و بدون آب با استفاده از محاسبات كوانتومي
712
بررسي خواص سايش و اصطكاكي نخ هاي سيستم ريسندگي چرخانه اي تحت دورهاي مختلف غلتك زننده
713
بررسي خواص سايشي آلياژ AZ31 تحت فرايند اصطكاكي اغتشاشي در محيط نيتروژن
714
بررسي خواص سايشي پوشش¬هاي كربن شبه الماس ايجادشده روي فولاد AISI H13 به روش رسوب‌شيميايي از فاز بخار به كمك پلاسماي جريان مستقيم
715
بررسي خواص سايشي چدنهاي آستمپر شده با قابليت ماشينكاري
716
بررسي خواص سايشي چدنهاي آستمپر شده با قابليت ماشينكاري
717
بررسي خواص سايشي فلز المينيوم خالص جوشكاري شده به روش fsw با استفاده از ذرات تقويت كننده نانومتري sic
718
بررسي خواص سايشي كامپوزيت سطحي ايجاد شده روي مس به روش اصطكاكي اغتشاشي
719
بررسي خواص سايشي كامژوزيت سطحي Al/AlN ايجاد شده بر آلومينيم به روش اصطكاكي اغتشاشي
720
بررسي خواص سايشي كفشك هاي ترمز چدني و كامپوزيتي
721
بررسي خواص سايشي لايه هاي دو تايي نيتريدي-TiN ايجاد شده به روش نيتروژن دهي پلاسمايي و pacvd
722
بررسي خواص سايشي و خوردگي پوشش آلومينيمي بر زير لايه منيزيمAI31 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
723
بررسي خواص سايشي و ريز ساختاري آلياژ هايپريوتكتيك AI- SI توليد شده به روش نيمه جامد
724
بررسي خواص سايشي و ريز ساختاري آلياژ هايپريوتكتيك Al-Si توليد شده به روش نيمه جامد
725
بررسي خواص سايشي و مكانيكي چدنهاي پركروم
726
بررسي خواص سايشي ورق آلومينيمي جوشكاري شده توسط فرايند FSW با ذرات تقويت كننده SiC
727
بررسي خواص سطحي پوشش هاي الكترولس تك لايه و هيبريدي نيكل-فسفر/نيكل-بور روي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي با هدف بهينه سازي خواص تربيولوژيكي
728
بررسي خواص سطحي پوشش هاي هيبريدي الكترولس نيكل- فسفر روي پايه مس اكسيژن زدايي شده
729
بررسي خواص سطحي و مكانيكي فولاد فورج كروم دار پس از عمليات كربونيتروره و چدن آستمپر مس و نيكل دار با تغيير پارامترهاي زمان و دما
730
بررسي خواص سنجي بار ورودي كارخانه بوكسيت جاجرم
731
بررسي خواص سورفكتانتي لستين
732
بررسي خواص شكست در لوله ي نانوساختار شده توسط فرايند PTCAP
733
بررسي خواص شكست در مواد نانو ساختار توليد شده به وسيله فرايند ECAP
734
بررسي خواص شور، گلفاند- فيليپس، دانفورد- پتيس و عملگرهاي وابسته در مشبكه هاي باناخ
735
بررسي خواص شوك پذيري باندهاي فسفاتي در سيليكون كاربايدو آلومينا
736
بررسي خواص شيمي فيزيك ساختارهاي بي شكل(شيشه اي) از اكسيدهاي عناصر اصلي و واسطه در سيستم دوتايي V2o5-zno و سيستم سه تايي B2O3-PbO2-ZnO
737
بررسي خواص شيمي فيزيكي ساختارهاي بي شكل (شيشه اي)از اكسيد عناصر اصلي جدول تناوبي در سيستم دوتايي B2O3-PbO2
738
بررسي خواص شيمي فيزيكي ساختارهاي بي شكل(شيشه اي)با استفاده از بررسي لبه ي جذب نوري اكسيدهاي عناصر اصلي و واسطه در سيستم دوتايي CuO-B2O3
739
بررسي خواص شيمي فيزيكي شيشه هاي اكسيدي عناصر اصلي و واسطه جدول تناوبي در سيستم سه گانه B2O3-Pho-Fe2o3
740
بررسي خواص شيمي فيزيكي يون منگنز در درياچه اروميه در دماي 25 درجه سيليسيوس
741
بررسي خواص شيميائي و فيزيكي بويژه فيزيكي ذخائر رسي فارس (براي سفال سنتي )
742
بررسي خواص شيميايي- فيزيكي سطح مشترك جامد- سيال از ديدگاه نانو متري
743
بررسي خواص شيميايي كمپلكسهاي trans-]co)acacen(LX[ trans-]co)acacen(L***2(ClO***4در حلالهاي CH***3CNو DMSO
744
بررسي خواص شيميايي و فيزيكي بويژه فيزيكي ذخاير رسي فارس (براي سفال سنتي )
745
بررسي خواص شيميايي و كيفيت سطحي ايمپلنت هاي دنداني SLA و SLActive و روش ايجاد SLActive
746
بررسي خواص ضد باكتري پارچه پنبه اي رنگرزي شده با رنگينه هاي استخراجي از پوست انار
747
بررسي خواص ضد باكتري پارچه هاي اسپيسر پنبه اي، پنبه پلي استري و ويسكوز پلي استري توسط تركيب ان هال آمين
748
بررسي خواص ضد باكتري/ زيست تخريب پذيري و مكانيكي نخ بخيه نانو ليفي PLGA/PGA
749
بررسي خواص ضد باكتريايي بسته بندي جديد حاوي پلي پروپيلن پوشش داده شده با نانو ذرات سيليكا و اسانس صمغ درخت بنه در بسته بندي شير
750
بررسي خواص ضد باكتريايي نانومواد Fe2o3وzno بر روي باكتري E.coliوs.aureus
751
بررسي خواص ضد خوردگي پوشش آلي اپوكسي حاوي پيگمنت ZAPP بر روي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيم (H2ZrF6)
752
بررسي خواص ضد خوردگي و چسبندگي پوشش‌هاي اپوكسي/ پلي‌آميد حاوي مخلوط پيگمنت هاي روي آلومينيوم فسفات (ZPA) و روي آلومينيوم پلي فسفات (ZAPP ) برروي زمينه فولادي
753
بررسي خواص ضد خوردگي و چسبندگي پوشش‌هاي اپوكسي/پلي‌آميد حاوي مخلوط پيگمنت هاي روي آلومينيوم فسفات(ZPA) و استرانسيم آلومينيوم پلي فسفات(SAPP) برروي زمينه فولادي
754
بررسي خواص ضد ميكروبي الياف اكريليك با استفاده از بعضي نمكهاي فلزي
755
بررسي خواص ضد ميكروبي پارچه ي پنبه اي چاپ شده با خمير حاوي مقادير متفاوت از نانو ذرات نقره و امكان سنجي ضد ميكروب كردن پارچه ي پنبه اي از طريق واكنش نيترات نقره و آسكوربيك اسيد
756
بررسي خواص ضد ميكروبي كالاي پشمي رنگ شده با رنگزاي طبيعي پوست گردو
757
بررسي خواص ضد ميكروبي نانو ذرات سلنيوم خالص و كامپوزيتي توليد شده به روش الكتروريسي بر سلول هاي بوكاريوتي
758
بررسي خواص ضد ميكروبي و جذب رنگ كالاي نساجي عمل شده با نانوكامپوزيت كيتوسان-دندريمر پلي آميدوآمين - مس و نقره
759
بررسي خواص ضد ميكروبيكالاي پشمي رنگ شده با روناس
760
بررسي خواص ضدبيوفيلمي مواد بر پايه ي هيالورونيك اسيد جهت مقابله با ميكروب هاي بيما ري زا
761
بررسي خواص ضدخوردگي آلوئه ورا بعنوان بازدارنده زيست سازگار بر روي فولاد نرم و بررسي عملكرد آن در پوشش هاي آلي
762
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش اپوكسي تقويت شده با نانو ذرات گرافن اكسايد عامل دار شده و نانوساختارهاي سيليكون چندوجهي (PSS)
763
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش رزين اپوكسي تقويت شده با نانوگرافن اكسايد اصلاح شده سطحي با مايع يوني ايميدازولي بر فولاد كم كربن
764
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش نانوكامپوزيتي پايه پليمري برروي پوشش فسفاته بهينه شده بر روي فولاد
765
بررسي خواص ضدميكروبي گونه هايي از جنس بارهنگ در سنين مختلف
766
بررسي خواص ضدميكروبي وآنتياكسيداني عصاره گياه اشورك
767
بررسي خواص ضربه و سطحي نانوكامپوزيت‌هاي تقويت‌شده توسط دو نوع نانوذره
768
بررسي خواص ظاهري منسوج بافته شده از نانو الياف به كمك پردازش تصوير
769
بررسي خواص عايق توپولوژيكي در سطح نانولايه¬هاي LuAuPb و LaAuPb
770
بررسي خواص عملكردي آسفالت متخلخل اصلاح‌شده با پليمر بازيافتي
771
بررسي خواص عملكردي قير و مخلوط اصلاح‌شده با ضايعات تونر
772
بررسي خواص عملكردي مخلوط هاي آسفالت بازيافتي سرد با امولسيون رسي
773
بررسي خواص عملكردي مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده با مواد ضد عريان شدگي
774
بررسي خواص فارماكولوژيك هورمونهاي غدد فوق كليوي و موارد استعمال درماني آنها بخصوص استات دزاكسي كوتيكسترون
775
بررسي خواص فام هاي زرد رنگينه هاي گياهي در مرمت نسخ خطي بر اساس دستورالعمل هاي متون تاريخي. مطالعه موردي : مطالعه خواص ضد قارچي و ثبات رنگي زعفران ، معصفر ، زردچوبه در برابر نور
776
بررسي خواص فتو- فيزيكي رنگينه هاي يوني در ميزبان هاي آمفي فيليك و مزومورفيك ( حلال هاي مجتمع )
777
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ذرات اكسيد تيتانيوم ساخته شده از كنستانتره ايلمينيت معدن كهنوج در بتن سبز
778
بررسي خواص فتورسپتوري
779
بررسي خواص فشار و بازگشت پذيري پارچه هاي spacer ﴿دوجداره﴾ حلقوي پودي
780
بررسي خواص فشاري در راستاي لبه كامپوزيت تقويت شده با پارچه تاري پودي سه بعدي شيشه اي
781
بررسي خواص فشاري كامپوزيتهاي Sicp/AL در محيط خورنده
782
بررسي خواص فضاهاي ضرب داخلي احتمالي و قضيه نقطه ثابت در اين فضا ها همراه با كاربرد ها
783
بررسي خواص فوتو كاتاليست 〖TiO〗_2و تاثير افزودني مس برآن
784
بررسي خواص فوتو كاتاليست 〖TiO〗_2و تاثير افزودني مس برآن
785
بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي فوتوآندهاي بر پايه نانولوله‌هاي TiO2 و WO3-TiO2 اصلاح‌شده با Co3O4-Fe2O3
786
بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي فوتوآندهاي بر پايه نانولوله‌هايCr-Tio2 و Fe-Tio2 رسوب داده شده با نيكل و پلاتين
787
بررسي خواص فوتوكاتاليزوري و به دام انداختن گازهاي گلخانه¬اي توسط نانو ذرات اكسيد فلزي بر پايه ليگاندهاي طبيعي و آلي
788
بررسي خواص فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت گرافين فوم-اكسيدروي
789
بررسي خواص فولاد گرمكار HB و تستهاي مربوط به آن
790
بررسي خواص فيرايي ماده در تير ساندويچي كامپوزيتي بالايه ويسكوالاستيك
791
بررسي خواص فيزيكو شيميايي مواد فعال سطحي درحضور روغن
792
بررسي خواص فيزيكوشيميايي روغن و تركيب دانه در ژنوتيپ هاي گلرنگ و تعيين بهترين شرايط جهت توليد روغن قنادي
793
بررسي خواص فيزيكوشيميايي وزيكول سورفكتنتي غيريوني حاوي اسانس آويشن
794
بررسي خواص فيزيكومكانيكي و ممانعتي نانو كامپوزيت هاي حاوي سلولز
795
بررسي خواص فيزيكي - شيميايي و ساخت استون ورهاي شيميايي
796
بررسي خواص فيزيكي ، مكانيكي و سايشي فولادهاي پركروم
797
بررسي خواص فيزيكي بتن سبك حاوي رس منبسط شده
798
بررسي خواص فيزيكي بر هم كنش ليزر هولميوم ياك با انواع سنگ هاي كليه و مثانه
799
بررسي خواص فيزيكي پارچه انيترلاك از نخ هاي مخلوط پنبه و پلي استر
800
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي بافته شده با ماشين ايرجت با تغيير پارامترهاي فشار هوا، تاب، جهت تاب در تك نازل و چند نازل
801
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي چند لايه حاوي ريز لايه هاي نانو ليفي
802
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي در زواياي برشي مختلف
803
بررسي خواص فيزيكي پيوندگاههاي جوزفسون
804
بررسي خواص فيزيكي تركيبات هاليدهاي گرافن با نظريه ي تابعي چگالي (DFT)
805
بررسي خواص فيزيكي ساختارهاي نانو در مس خالص برسكاري شده در حالت هاي سرد و گرم و مقايسه خواص آن ها
806
بررسي خواص فيزيكي سطح
807
بررسي خواص فيزيكي شيميائي مواد مغناطيسي و ساخت مغناطيس دائمي
808
بررسي خواص فيزيكي شيميايي پوشش ايجاد شده از روش بيوميمتيك بر روي آلياژ Ti6Al4V
809
بررسي خواص فيزيكي شيميايي و ساخت پرسلانهاي شيميايي
810
بررسي خواص فيزيكي فرش ماشيني با نخ تار %100 پلي استر
811
بررسي خواص فيزيكي لاتكس pkac با تغيير نوع و مقدار شروع كننده هاي 2s2O8(NH4) , H2O2
812
بررسي خواص فيزيكي لايه هاي بي بافت توليد شده به روش جت آب ﴿SPUN-LACE﴾
813
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي پارچه هاي نواري مورد استفاده در كلاه هاي ايمني كار و تخمين ميزان جذب انرژي برخورد
814
بررسي خواص فيزيكي مكانيكي پلي¬پروپيلن در حضور اصلاح كننده ضربه و نانو ذرات
815
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي پوشش هيبريدي اپوكسي- پلي سيلوكسان برروي فولاد
816
بررسي خواص فيزيكي مكانيكي نانو كامپوزيت پلي استر غيراشباع/ نانو ذراتclay و سيليكا
817
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي نخ هاي مخلوط نايلون/ پنبه ريسيده شده در سيستم ريسندگي رينگ
818
بررسي خواص فيزيكي منسوجات نانو كامپوزيت نايلون 6
819
بررسي خواص فيزيكي نانو كامپوزيت تهيه شده از نانو ذرات نقره ي ميان لايه شده در گرافن با پلي ﴿وينيل كلرايد﴾
820
بررسي خواص فيزيكي نخ آميزه پلي آميد6/پلي آميد 66
821
بررسي خواص فيزيكي نخ آهارخورده بر اساس شرايط مختلف ريسنگي والياف
822
بررسي خواص فيزيكي نخ پنبه اي آهار داده شده با مواد آهاري PVA و نشاسته ذرت
823
بررسي خواص فيزيكي نخ هاي حجيم
824
بررسي خواص فيزيكي نخ هاي فيلامنتي ذوب ريسي شده از پلي پروپيلن
825
بررسي خواص فيزيكي نخ‌هاي تكسچره شده با سه نوع جت متفاوت هوا
826
بررسي خواص فيزيكي نخهاي تكسچرشده به روش تاب مجازي، از مخلوط نايلون 6 و پلي پروپيلن
827
بررسي خواص فيزيكي نخهاي تكسچره معيوب
828
بررسي خواص فيزيكي نخهاي مخلوط پشم و پلي استر
829
بررسي خواص فيزيكي نخهاي مخلوط پنبه / پلي استر در ريسندگي چرخانه اي با استفاده از مدل هيبريدي
830
بررسي خواص فيزيكي و اپتيكي نانوذرات گرافن پخش شده در بلورمايع
831
بررسي خواص فيزيكي و الكتروشيميايي پوشش‌هاي بيتومن اصلاح‌شده با پليمرهاي پلي يورتان، استايرن بوتادين استايرن، استايرن بوتادين رابر و پيگمنت glass flake بر روي فولاد
832
بررسي خواص فيزيكي و توزيع زيستي نقاط كوانتومي نشان دار شده در موش هاي صحرايي وحشي و توموري
833
بررسي خواص فيزيكي و ريز ساختار قطعات آلومينايي متخلخل توليد شده به روش ساخت افزايشي
834
بررسي خواص فيزيكي و ريز ساختار كامپوزيت سراميك- پليمر با هدف ترميم سامانه¬هاي سراميكي هنري
835
بررسي خواص فيزيكي و ريزساختاري شيشه سراميك هاي دنداني سنتزشده به روش ساخت افزايشي
836
بررسي خواص فيزيكي و ساختاري الياف شب تاب ذوب ريسي شده پلي پروپيلن / نانو مواد آلومينات استرانسيوم
837
بررسي خواص فيزيكي و ساختاري نخ تهيه شده از آميزه پلي اميد 6 و پلي پروپيلن
838
بررسي خواص فيزيكي و سفيدگري الياف كشمير ايراني و مقايسه آن با پشم بومي
839
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي آلفا –كتوتيوآميدها با استفاده از محاسبات تئوري تابع چگالي
840
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي بال لكي هاي ايراني با توجه به روش هاي مرسوم بين المللي بال لكي spv معدن
841
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي پارچه كتان و پنبه اي اصلاح شده توسط دندريمر
842
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي پوششهاي وينيلي با پيگمنت اكسيد آهن ميكايي
843
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي توري گاز
844
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي 3 نوع نخ فرش پلي پروپيلن تثبيت حرارتي نشده با تثبيت حرارتي شده و فريز و مقايسه آن ها
845
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژهاي هادي
846
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آميزه EP/MDPE
847
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه چيني استخواني تهيه شده از پودر استخوان سنتزي
848
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بافته شده بوسيله ماشين هاي بافندگي پروژكتايل و ماكوئي
849
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بافته شده و مصرفي در فيلتر اسيون مواد كنستانتره معدني
850
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي پنبه اي و مخلوط پنبه
851
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي سنگ هاي ساختماني و اثرات آن در روش هاي استخراج و نورد مصرف ( معدن سنگ چيني سيرجان )
852
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فوم پلي(لاكتيك اسيد) پر شده با نانو ذرات كربنات كلسيم
853
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي GFRP
854
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي بي .ام .سي
855
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كريستالين هيدروكسي آپاتيت توليد شده به روش رسوبي , physical and mechanical property of nano crystalline hydroxyapatite that prepared by participation methode
856
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نخ توليدي سايرو، سولوورينگ
857
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نخ¬هاي اكريليكي مورد استفاده در فرش ماشيني
858
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي و قابليت دوام
859
بررسي خواص فيزيكي ومكانيكي كامپوزيت هاي اسفنجي پلي يورتان و الياف
860
بررسي خواص فيزيكي/مكانيكي نخ‌هاي فيلامنتي تهيه شده از الياف پلي‌پروپيلن متخلخل
861
بررسي خواص فيزيكي، شيميايي و بيولو‍‍ژيك هيدروفيلم هاي تهيه شده از پلي ان-دي-استيل گلوكزآمين، مناسب براي زخم بند
862
بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و زيست فعالي قرصهاي هيدروكسي آپاتيت متخلخل به‌منظور كاربرد در سيستم‌هاي رهايش دارو
863
بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و هيدروديناميكي موسير(گونه بومي ايران)
864
بررسي خواص فيزيكي،مكانيكي وجذب صورت توسط كامپوزيت هاي حاوينانو ذرات آلومينيوم ونانو ذرات اكسيد آلومينيوم
865
بررسي خواص فيزيكي-مكانيكي آليا‍‍‍ژ پلي پرو پيلن-پلي آميد 6
866
بررسي خواص كاتاليتيكي كاتاليست هايRu-Zno-Al2o3 در واكنش هيدروژن زدايي 2- بوتانل
867
بررسي خواص كاتاليزوري نانو پودر CuFe2O4 براي سنتزβ-استوآميدوكتونها با استفاده از يك واكنش چهارجزئي
868
بررسي خواص كاشي پرسلاني
869
بررسي خواص كامپوزيت چسب سيانواكريلات و فايبر شيشه بايواكتيو
870
بررسي خواص كامپوزيت شيشه / پليمر و كاربرد در كابل فيبر نوري
871
بررسي خواص كامپوزيت موكت نمدي و لايه هاي سبك
872
بررسي خواص كامپوزيت نانو ساختار Al/TiC ساخته شده به روش نورد تجمعي پيوندي ﴿ARB﴾
873
بررسي خواص كامپوزيت هاي پل هاي دنداني
874
بررسي خواص كريستالي پروسكايت‌ هاي تركيبي هيبريدي به منظور استفاده در سلول‌ هاي خورشيدي نانوساختاري
875
بررسي خواص كشش و سايشي نخ هاي چند لا
876
بررسي خواص كششي آلياژ AZ91C در جهت رساندن به خواص كششي استاندارد
877
بررسي خواص كششي پارچه هاي مورد استفاده در سازه هاي چادري
878
بررسي خواص كششي كامپوزيت هاي سبك توليد شده از الياف استبرق و پلي وينيل استات
879
بررسي خواص كششي و ريز ساختاري آلياژ هايپريو تكتيك AI- SI
880
بررسي خواص كششي و ريزساختاري كامپوزيت آلومينيم-تيتانيم توليد شده توسط فرآيند نورد تجمعي
881
بررسي خواص كششي و ضربه پذيري كامپوزيت شيشه - پلي استر در برابر شوك هاي دمايي
882
بررسي خواص كيتوسان اصلاح شده به وسيله بيوتين براي كاربرد هاي پزشكي
883
بررسي خواص كيفي محصول يك كارخانه توليدي كش نواري
884
بررسي خواص گازو كروميك و فوتو كروميك نانو ذرات كلوئيدي اكسيد موليبدن به روش آندايزينگ
885
بررسي خواص گازوكروميك لايه‌هاي نازك Pd/MoO3 براي حسگري گاز هيدروژن
886
بررسي خواص گرماپلاسموني نانوذرات طلا
887
بررسي خواص گرما-نوري نانوذرات در كاربردهاي فوتوترمال تراپي
888
بررسي خواص گرمايي گرافين چند بلوري
889
بررسي خواص گرمايي و اپتو الكتريكي تركيب CdGa2s4
890
بررسي خواص گرمايي و اپتوالكتريكي تركيبCdGa2S4
891
بررسي خواص گونيواسپكتروفتومتري روكشهاي سطح اتومبيلي حاوي پيگمنت پرلسنت و متاليك
892
بررسي خواص لاستيك كراس لينك شده اكريليك توسط پليمريزاسيون انتقال اتمي (ATRP)
893
بررسي خواص لايه هاي نازك zno تهيه شده به روش SPIN COATING وكاربردهاي آن
894
بررسي خواص لايه ي فرومغناطيس قرارگرفته بين دوانباره ي ابررساناي حالت اسپين-سه تايي
895
بررسي خواص لحيم كارى سخت قطعات آهني متالورژي پودر با استفاده Ancorbraze72
896
بررسي خواص ماهيچه هاي با چسب سيليكات سديم سخت شده
897
بررسي خواص متالورژي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده بروش TIG مورد استفاده در بدنه واگن مسافر بري براي تعيين WPS و PQR بررسي تاثير شدت جريان بر روي اين ساختار
898
بررسي خواص متالورژيكي و مكانيكي آلياژ Ti-6Al-4V توليد شده به روش ECAP
899
بررسي خواص متالوژيكي ايمپلنت هاي مختلف
900
بررسي خواص متناهي بودن مدول هاي كوهمولوژي موضعي و قضاياي تجزيه ي اين مدول ها
901
بررسي خواص متناهي بودن مدول‌هاي كوهمولوژي موضعي و قضاياي تجزيه‌ي اين مدول‌ها
902
بررسي خواص مخزني با بازيابي مقاومت لرزه اي و كشساني از مقاطع لرزه ايدر يكي از ميادين گازي ايران
903
بررسي خواص مخزني و تفكيكي گروه هاي سنگي مخزني سازند سروك در ميدان يادآوران با نگرش ويژه بر اطلاعات پتروفيزيكي و ليتوفاسيس.
904
بررسي خواص مدهاي موجبر مستطيلي با روش تفاضل هاي محدود حوزه زمان
905
بررسي خواص مديريت رطوبت پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخ هاي ويسكوز مختلف
906
بررسي خواص مغناطيس ،الكتريكي و اپتيكي رشد نانو ذره مغناطيسي آهن بر روي گرافني بورون نيتريد
907
بررسي خواص مغناطيسي ، الكتريكي و اپتيكي رشد نانو ذره مغناطيسي آهن بر روي صفحه گرافتي بورون نيتريد
908
بررسي خواص مغناطيسي تركيبات CoX2(X=S,Se,Te)در دو فاز كريستالي و نانو به كمك نظريه تابعي چگالي
909
بررسي خواص مغناطيسي در داخل نانو سيم‌ها و شبيه‌سازي آن‌ها
910
بررسي خواص مغناطيسي فلزات واسط3dجذب شده روي گرافن به كمك نظريهي تابعي چگالي
911
بررسي خواص مغناطيسي گرافين سنتز ليزري در محيط كرايوژنيك
912
بررسي خواص مغناطيسي مواد شامل ذرات نانو بر حسب اندازه ذرات مطالعه موردي تركيبات حاوي كروم
913
بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات fe3o4 پوشش داده شده با پوشش دهنده هاي آلي
914
بررسي خواص مغناطيسي نانو ساختارهاي گرافيني
915
بررسي خواص مغناطيسي و الكتريكي نانوسيالات Fe3O4 , study of magnetic and electrical properties of Fe3O4 nanofluids
916
بررسي خواص مغناطيسي و ريزموج نانو ذرات فريت استرانسيوم آلاييده شده با قلع و روي به روش سل - ژل
917
بررسي خواص مغناطيسي و ساختاري نانوذرات فريت منگنز ساخته شده به روش مايكروويو
918
بررسي خواص مغناطيسي و فوتوكاتاليستي فريت بيسموت سنتز شده به روش تجزيه حرارتي
919
بررسي خواص مقادير ويژه اصلي خانواده اي از معادلات ديفرانسيل با شرايط مرزي مركب
920
بررسي خواص مقاومتي و جذب امواج صوتي بتن حاوي مگنتيت براي استفاده در روسازي بتني
921
بررسي خواص مقدماتي جبرهاي AMNM در روشهاي متعارف و غيرمتعارف
922
بررسي خواص مكانيك شكست در ماده نانو ساختار تحت فرايند پرسكاري شيار مقيد
923
بررسي خواص مكانيك و جذب آب كامپيوزيت ژل پلي وينيل الكل ـ اكريليك اسيد؛ ذرات هيددوكسي آپاتيت به منظور ساخت غفروف مصنوعي
924
بررسي خواص مكانيكي (برشي-كششي) نقطه جوشها در بدنه خودرو
925
بررسي خواص مكانيكي (چقرمگي ،استحكام) كامپوزيت HDPE تقويت شده با ذرات نانو سايز هيدروكسي آپاتيت
926
بررسي خواص مكانيكي ،فيزيكي و مدلسازي كامپوزيتهاي پارچه اي جهت مصارف ارتوپدي
927
بررسي خواص مكانيكي آلومينيوم 6061 بعد از ECAP
928
بررسي خواص مكانيكي آلياژ 7075 اكسترود شده به صورت نيمه جامد
929
بررسي خواص مكانيكي آلياژ AZ 91 در شرايط انجمادي متفاوت
930
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم - برنز
931
بررسي خواص مكانيكي آليا‍‍ژ آلومينيوم 2024 در فرآيند اصطكاكي اغتشاشي زير آب
932
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده بروش TIG مورد استفاده در بدنه واگن مسافر بري براي تعيين WPS و PQR بررسي تاثير شدت جريان بر روي اين ساختار
933
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي و mig
934
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيومي 3105 در دماي بالا
935
بررسي خواص مكانيكي اتصال جوشي دو قطعه غيرهمجنس فولاد زنگ نزن به فولاد كربني
936
بررسي خواص مكانيكي اتصال فولادهاي كوئنچ و تمپر شده مخازن تحت فشار در فرآيند جوشكاري توپودري با گاز محافظ
937
بررسي خواص مكانيكي اتصال نامشابه آلياژهاي آلومينيم AA6061 و AA5052 با استفاده از فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
938
بررسي خواص مكانيكي اتصال ناهمجنس فولاد كم كربن ST 37 و فولاد ضد زنگ308 جوشكاري شده با فرآيند هاي SMAW و TIG
939
بررسي خواص مكانيكي اتصال ورق آلومينيوم سري xxx5 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي با يك لايه مياني فلزي
940
بررسي خواص مكانيكي اتصالات چسبي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني جهت گيري شده
941
بررسي خواص مكانيكي اتصالات غير همجنس ورق هاي مس و آلومينيوم 105،106،7075 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
942
بررسي خواص مكانيكي اجزا بر خواص مكانيكي آسفالت با ديدگاه مايكرومكانيك
943
بررسي خواص مكانيكي استخوان هاي اسفنجي با استفاده از گسترش امواج و پردازش تصوير
944
بررسي خواص مكانيكي المان هاي كامپوزيتي تقويت شده ي شبكه اي
945
بررسي خواص مكانيكي الياف
946
بررسي خواص مكانيكي با اعمال پوشش بر روي الياف شيشه كامپوزيت هاي زمينه پليمري
947
بررسي خواص مكانيكي بافت مغز تحت بارگذاريهاي منجر به آسيبهاي ترومايي
948
بررسي خواص مكانيكي بتن با عمل كرد بسيار بالاي مسلح شده به الياف
949
بررسي خواص مكانيكي بتن با عملكرد بسيار بالا، با و بدون الياف فولادي، پلي ‏پروپيلن و پلي وينيل الكل
950
بررسي خواص مكانيكي بتن پودري واكنش پذير اليافي با استفاده از مواد نانو سيليس
951
بررسي خواص مكانيكي بتن توليدي با استفاده از جايگزيني خاكستر چوب به جاي سيمان
952
بررسي خواص مكانيكي بتن ساخته شده از مخلوط چند پوزولان
953
بررسي خواص مكانيكي بتن فوق توانمندمسلح شده به الياف شيشه
954
بررسي خواص مكانيكي بتن هاي اصلاح شده با نمك هاي كلسيم
955
بررسي خواص مكانيكي بتن هاي حاوي مواد جايگزين سيمان، الياف و افزودني حباب هوازا جهت استفاده در رويه هاي بتني آزاد راه ها
956
بررسي خواص مكانيكي بدنه هاي كورديريت - مولايي و تاثير افزودني TIO2
957
بررسي خواص مكانيكي بدنه هاي مولايت كورديريتي با توجه به دماي زينترينگ آنها
958
بررسي خواص مكانيكي برخي سيالات هيدروليكي
959
بررسي خواص مكانيكي بستر PDMS و مورفولوژي و زيست پذيري سلولهاي اندوتليال نشانده شده روي اين بستر در درجه حرارت هاي متفاوت
960
بررسي خواص مكانيكي پارچه هاي تاري - پودي حاصل از نخ هاي دولا ﴿توليد شده از دو نخ با تاب متفاوت﴾
961
بررسي خواص مكانيكي پارچه هاي تهيه شده از نخ هاي مغزي ظريف
962
بررسي خواص مكانيكي پايه كامپوزيت هاي ترموپلاستيك - الياف برگ نخل خرما
963
بررسي خواص مكانيكي پروتز- داربست سازه هاي ليفي استخوان
964
بررسي خواص مكانيكي پلي پروپيلن پرشده با الياف زيست تخريب پذير كنف
965
بررسي خواص مكانيكي پودر فولاد U1 TTAPACLA
966
بررسي خواص مكانيكي پوشش نانو ساختار خودترميم كننده اكسيد زيركونيوم - بنزوتريازول
967
بررسي خواص مكانيكي تير كامپوزيتي تقويت شده با نانو فايبر هاي توليد شده به روش الكتروريسي
968
بررسي خواص مكانيكي جوش در شاسي خودروي تويوتا لندكروز مدل 75 FJ ساخت موسسه خودروسازان فتح و مقايسه آن با شاسي اصلي
969
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي آلياژ آلومينيوم استحكام بالا از طريق جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (FSW)
970
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادهاي پر استحكام ميكرو آلياژي بوسيله اي تست كشش برش
971
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادهاي كم كربن در تست كندگي
972
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقوشي نقطه اي ورق فولادي كم كربن در تست كشش - برش
973
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري اصطكاكي آلياژآلومينيم 7075 با فولاد Ck20
974
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري ورقهاي هارداكس 550 به فولاد ساده كربني ST37 با فرآيند GMAW
975
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري ورقهاي هارداكس550 به فولاد ساده كربني st37 با فرآيند GMAW
976
بررسي خواص مكانيكي جوهر گراور با توجه به اثر 3 رزين مختلف نيترو سلولز،پلي وينيل بوتيرال و ماليك بروي زمينه فويل آلومينيوم
977
بررسي خواص مكانيكي چدن ADI بعنوان جايگزيني فولاد 4320 AISI فورج شده براي ساخت چرخ دنده لكوموتيو
978
بررسي خواص مكانيكي چدن نشكن با ساختار دوگانه فريتي- مارتزيتي
979
بررسي خواص مكانيكي چسب نانوكامپوزيتي پلي يورتان/نانوويسكرسلولز بر پايه پلي اٌل استخراجدشده از كنجاله كلزا
980
بررسي خواص مكانيكي خاك مؤثر بر عملكرد لرزه اي ديوار حائل در حوزه ي مطالعات تحليلي و عددي
981
بررسي خواص مكانيكي خاك ماسه اي تثبيت شده با بيوپليمركازئين و الياف پلي‌پروپيلن
982
بررسي خواص مكانيكي خاك ماسه‌اي مسلح شده هيبريدي با الياف پلي‌پروپيلن/ الياف سرباره فولادي
983
بررسي خواص مكانيكي خاك هاي چسبنده اصطكاكي با افزودن آهك در مقابل سيكل هاي تر و خشك و ذوب و انجماد
984
بررسي خواص مكانيكي خاكهاي چسبنده -اصطكاكي با افزودن سيمان در مقابل سيكلهاي ترو خشك و ذوب و انجماد
985
بررسي خواص مكانيكي داربست نانوكامپوزيتي Gelatin/β-TCP جهت مهندسي بافت استخوان
986
بررسي خواص مكانيكي در مواد مركب حلقوي پودي دومحوري با بافت زمينه يك‌رو سيلندر
987
بررسي خواص مكانيكي رزين نانوكامپوزيت هاي دنداني
988
بررسي خواص مكانيكي ساندويچ پانل هاي ساخته شده از الياف شيشه سه بعدي (3D glass)
989
بررسي خواص مكانيكي ﴿سختي و سايش ﴾ كامپوزيت هاي توليد شده بر روش نيمه جامد
990
بررسي خواص مكانيكي سيمان هاي گلاس - يونومر
991
بررسي خواص مكانيكي شاتون آهنگري پودر جايگزين شاتون آهنگري
992
بررسي خواص مكانيكي شيشه سراميك هاي كانالسيتي
993
بررسي خواص مكانيكي صفحات چند كريستالي نانو در حضور اثرات اضافي سطح و مرز دانه ها
994
بررسي خواص مكانيكي فلزات و آزمايش ضربه در دماهاي پائين و ساخت تجهيزات آن طراحي سينماتيكي دستگاه ضربه پاندولي (شارپي )
995
بررسي خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن 304L آستنيتي نانو ساختارشده توسط فرآيند مارتنزيتي
996
بررسي خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن 420 تحت عمليات حرارتي
997
بررسي خواص مكانيكي فيتيك‌اسيد بر داربست ژلاتيني
998
بررسي خواص مكانيكي قطعات كامپوزيتي پليمر ABS/الياف كربن ساخته شده با فرايند FDM
999
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت Al-ZrO2 توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
1000
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت پلي پروپيلن مقاوم شده با نانو ذرات رس و ذرات سلولز
بازگشت