<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي چند مدل سيستم قلب با اسيلاتورهاي غيرخطي و طراحي سيگنال مناسب جهت كنترل آشوب درآن ها
2
بررسي چند معنايي افعال سبك "خوردن" و "كشيدن" از ديدگاه شناختي
3
بررسي چند نمونه از ايرفويل هاي فوق بحراني
4
بررسي چند نمونه لباس ورزشكاران ايران ومقايسه با كشورهاي اروپايي به لحاظ طراحي،فرم وكاربردي بودن آن
5
بررسي چند نمونه لباس ورزشكاران ايران ومقايسه با كشورهاي اروپايي به لحاظ طراحي،فرم وكاربردي ودن
6
بررسي چند نوع از مواد فتورسپتوري آلي و مقايسه ي منحني هاي دشارژ تاريكي و روشنايي آنها
7
بررسي چند نوع از مواد فتورسيپتوري آلي و مقايسه منحني هاي دشارژ تاريكي و روشنايي آنها
8
بررسي چندجمله اي هاي غالب و كلاس هاي D- هم ارزي برخي خانواده گراف ها
9
بررسي چندجمله اي هاي متعامد
10
بررسي چندجنبه فيزيولوژيكي دو رقم سيب پس از برداشت
11
بررسي چندريختي تك نوكلئوتيديG424T واقع در ژن BAALC در كودكان مبتلا به لوسمي حاد
12
بررسي چندشكلي ژنتيكي آنزيم پارااكسوناز 1 در يك جمعيت سالم در خرم آباد
13
بررسي چندگانگي ، پايداري و كنترل راكتور لوله اي توام با جريان برگشتي
14
بررسي چهار اثر هنريك ايبسن با رويكرد تحليل گفتمان دراماتيك﴿خانه عروسك، اشباح، بانوي دريايي و هداگابلر
15
بررسي چهار اثر هنريك ايبسن با رويكرد تحليل گفتمان دراماتيك﴿خانه عروسك، اشباح، بانوي دريايي و هداگابلر
16
بررسي چهار ساله توده هاي كبدي بوسيله سونوگرافي در مراجعين به بيمارستان شهيد رهنمون يزد از تاريخ 1/1/1368 لغايت 1/1/1372 و پيگيري نتايج حاصله
17
بررسي چهار ساله توده هاي كبدي بوسيله سونوگرافي در مراجعين به بيمارستان شهيد رهنمون يزد از تاريخ 1/1/1368 لغايت 1/1/1372 و پيگيري نتايج حاصله
18
بررسي چهار ساله شيوع لوسمي حادلنفو بلاستيك و علائم باليني آن در بيمارستان هفده شهريور رشت از سال 1373- 1370
19
بررسي چهار مضراب هاي ابوالحسن صبا در چهارگاه و ماهور براي سه تار
20
بررسي چهار نمايشنامه از ويليام شكسپير " هملت. شاه لير. رام كردن زن سركش" با رويكرد فمينيستي
21
بررسي چهار نمايشنامه از ويليام شكسپير " هملت. شاه لير. رام كردن زن سركش" با رويكرد فمينيستي
22
بررسي چهار واريته توتون با استفاده از طرح بلوك هاي كامل تصادفي
23
بررسي چهار‌ذرّه‌اي تشكيل پوزيترونيوم از مولكول ‌هيدروژن
24
بررسي چهره اسطوره اي زال در شاهنامه
25
بررسي چيدمان خط توليد تي شرت و زمان سنجي با هدف بهبود راندمان توليد و استاندارد سازي
26
بررسي چيدمان مختلف سوخت بر راندمان ترموهيدروليكي آن
27
بررسي چيستي تكنولوژي به منظور دستيابي به سازمان موفق
28
بررسي چيستي نقش «بُتِّه» در هنر اسلامي
29
بررسي چين خوردگي ورق هاي چندلايه در عمليات كشش عميق استوانه اي
30
بررسي چينش نوين چندگانه عملگرهاي پلاسمايي
31
بررسي چينه شناسي رسوبات ترياسيك بالائي در منطقه جنوب طبس
32
بررسي حادثه از دست دادن خنك كننده در راكتور PBMR-400 با توجه به ايمني ذاتي آن
33
بررسي حادثه از دست رفتن خنك كننده ﴿LOCA﴾ در قلب راكتور تحقيقاتي تهران
34
بررسي حادثه از دست رفتن خنك كننده و طراحي سيستم يكي از الكترو پمپ هاي مربوطه
35
بررسي حاشيخ نشيني و بهسازي محله مفت آباد
36
بررسي حاشيه بازاريابي شير و عوامل موثر بر آن در استان مازندران
37
بررسي حاشيه بازاريابي محصول ذرت در استان كرمانشاه ﴿مطالعه موردي:دهستان ديره﴾
38
بررسي حاشيه قاليهاي موزه فرش ايران
39
بررسي حاشيه نشيني درتنكابن
40
بررسي حاشيه هاي هراتي در فرش ايران
41
بررسي حافظه بلند مدت در نوسانات پويا : رابطه بين بازده سهام و نرخ ارز
42
بررسي حافظه ديداري و توجه بينايي در مبتلايان به سايكوز ناشي از مت آمفتامين و مقايسه آن با اسكيزوفرنيا و گروه كنترل
43
بررسي حافظه رويدادي و معنايي در دانش اموزان با اختلال يادگيري و عادي
44
بررسي حافظه فعال دانش آموزان داراي اختلال خواندن
45
بررسي حافظه و يادگيري
46
بررسي حالات افسردگي ، اضطراب و خصومت دانش آموزان دبيرستاني شاهد و غير شاهد
47
بررسي حالات افسردگي اضطراب وخصومت دانش آموزان دبيرستاني شاهد وغير شاهد
48
بررسي حالات كنترلي كنورتورهاي استاتيكي dc/ac و مطالعه اعوجاجات آنها با روش اندازه گيري
49
بررسي حالات گذاري موتورهاي آسنكروني مجتمع فولاد اهواز
50
بررسي حالات گذراي الكترومغناطيسي در شبكه هاي قدرت توسط EMTP و طراحي و ساخت رله هاي ديجيتالي دژنكتورهاي فشار قوي
51
بررسي حالات گذراي ترانسفورماتور
52
بررسي حالت بهينه بتن اليافي هيبريدي
53
بررسي حالت پايه اتم هاي هيدروژن و هليم محصور با استفاده از روش مونت كارلوي كوانتومي پخشي
54
بررسي حالت پايه اتم هاي هيدروژن و هليوم محصور با استفاده از روش مونت كارلوي كوانتومي پخشي
55
بررسي حالت پايه وردشي RVB در شبكه هاي دو بعدي مربعي و لانه زنبوري به روش شبيه سازي مونت كارلوي كوانتمي
56
بررسي حالت خطرناك مجرمان در جرايم يقه سفيد
57
بررسي حالت گذاري امواج در مواد پاشنده و كاربردهاي آن
58
بررسي حالت گذرا در عملكرد يك موتور توربوجت
59
بررسي حالت گذراي برخورد صاعقه به شبكه قدرت قطار برقي و انتخاب برقگيرهاي مناسب
60
بررسي حالت گذراي خطوط انتقال انرژي قدرت در اثر سويچينگ
61
بررسي حالت گذراي صاعقه در شبكه راه آهن برقي 25 كيلوولت با به كارگيري بهترين مدل برقگير و بهينه سازي پارامترهاي مهم شبكه
62
بررسي حالت گذراي ماشينهاي تكفاز، موتورهاي DC، ژنراتورهاي DC و موتورهاي AC تكفاز
63
بررسي حالت گذراي موتورهاي الكتريك AC توسط نرم افزار EMTP
64
بررسي حالت گذراي ناشي از رعد و برق در خطوط و پستهاي 230 و 400 كيلوولت ايران
65
بررسي حالت گذراي ناشي از كليدزني در خطوط و پستهاي 230 و 400 كيلوولت ايران
66
بررسي حالت گذراي ناشي از وصل بانك‌هاي خازني موازي در پالايشگاه گاز ايلام
67
بررسي حالت مزومورفيك قير و روش‌هاي سنتز آن
68
بررسي حالت هاي آشوبي در مدل دو بعدي شكافت هسته اي
69
بررسي حالت هاي اسپين بالا ايزوتوپ هاي فرد عنصر تانتاليوم , Study of high spin states in odd tantalum isotopes
70
بررسي حالت هاي جريان هجومي، فوق تحريك و خطاي داخل در ترانسفور ماتور
71
بررسي حالت هاي عملكرد ميكروسكوپ نيروي اتمي و روش هاي ساخت كانتي ليور ميكروسكوپ نيروي اتمي
72
بررسي حالت هاي گذرا ماشين سنكرون در فضاي ABC
73
بررسي حالت هاي گذرا ناشي از سوئيچينگ روي راكتورهاي قدرت
74
بررسي حالت هاي مقيد در اتم ها و هسته هاي كائوني
75
بررسي حالت هاي مقيد مايورانا در نانوسيم نيم رساناي نوع p به روش اختلال شبه تبهگن
76
بررسي حالت‌هاي مختلف توجه بينايي با استفاده از كوپلينگ‌ بين باندهاي فركانسي
77
بررسي حالتهاي اسپين بالا ايزوتوپهاي فرد عنصر لانتانيوم , investigation of high spin statesin odd iantanium isotopes
78
بررسي حالتهاي اسپين بالا در ايزوتوپهاي فرد توليوم )Tm( , investigaion of high spin states in odd thulium nuclie
79
بررسي حالتهاي اسپين بالا در ايزوتوپهاي فرد كادولينيوم , Investingtion high spin statesin odd gadolinium isotopes
80
بررسي حالتهاي شبه تعادلي در پلاسما
81
بررسي حالتهاي همدوس
82
بررسي حامل هاي دارورساني در رهايش هدفمند
83
بررسي حامل‌هاي مختلف و انتخاب حامل مناسب براي رهايش دگزامتازون به عنوان داروي ضدسرطان
84
بررسي حباب در بازار بورس اوراق بهادار تهران كاربرد مدل فضاي-حالت با مدل چرخشي ماركوف
85
بررسي حبس زدايي در نظام كيفري ايران از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
86
بررسي حبس زدايي در نظام كيفري ايران از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه .
87
بررسي حبسيات ملك الشعراي بهار و مقايسه آن با حبسيات مسعود سعد سلمان
88
بررسي حجاب از ديدگاه دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور رامسر.
89
بررسي حجاب در فقه اسلامي
90
بررسي حجم سينوس ماگزيلاري دربيماران داراي شكاف كام ولب يك طرفه درمراجعين به كاينيك ارتودنسي در سال1398 به وسيلهCBCT
91
بررسي حجم كيسه صفرا با سونوگرافي و ارتباط آن با خصوصيات دموگرافيك در مراجعين به كوهورت گيلان در سال 96-95
92
بررسي حجم هاي تنفسي در ورزش هاي هوازي براي تعيين ميزان شيوع آسم ورزشي در بين دانشجويان دختر رشته تربيت بدني شهر كرمان
93
بررسي حجم و ابعاد سينوس ماگزيلا در تصاوير توموگرافي كامپيوتري (CT)افراد با الگوهاي افقي اسكلتي مختلف
94
بررسي حجم/مجسمه هاي پاپ آرت ايراني با تأكيد بر زيبايي شناسي زندگي روزمره و بررسي موردي آثار جشنواره استقبال از بهار 1392 مشهد
95
بررسي حجيت قاعده سوق المسلمين و بررسي ارتباط ان با عدم تزكيه
96
بررسي حد شكل پذيري در ورق هاي فوق ريزدانه توليد شده به روش نورد تجمعي
97
بررسي حد شكل‌پذيري ورق‌هاي آلومينيومي ساخته‌شده به روش نورد تجمعي در دماهاي بالا
98
بررسي حداقل NPSH لازم پمپ سانتريفيوژ بصورت شبيه سازي عددي
99
بررسي حداقل غلظت مهاري (MIC)داروهاي ضدقارچي مختلف برگونه هاي كانديداي جداشده از دهان بيماران تحت شيمي درماني در بيمارستان هاي يزد درسال۱۳۹۷
100
بررسي حدس رنگ آميزي ليستي روي چند خانواده از گراف ها
101
بررسي حدهاي بالا و پايين براي مقياس هاي در هم تنيدگي رني و تساليس
102
بررسي حدود تفسير از منظر اكو
103
بررسي حدود شكل دهي در هيدروفرمينگ ورق هاي6 Al6061-Tو Ti-6Al-4V با كمك ديسك شناور
104
بررسي حدي اردوش-شش روي چند خانواده از گراف ها
105
بررسي حديث شريف ثقلين و تبيين ابعاد تفكيك ناپذيري قرآن و عترت
106
بررسي حديث، افتراق و چيستي و كيستي"فرقه ناجيه" از ديدگاه قرآن و كلام اسلامي
107
بررسي حذف 2و4-دي كلروفنوكسي استيك اسيد از آب هاي آلوده با بكارگيري نانوفتوكاتاليست Fe0/TiO2 بر پايه كربن فعال
108
بررسي حذف CODاز پساب صنايع لبني توسط فرايند انعقاد الكتريكي با الكترو هاي تلفيقي مطالعه موردي كارخانه شيرپگاه اصفهان
109
بررسي حذف آلاينده هاي رنگي از پساب هاي صنعتي
110
بررسي حذف آلاينده هاي هوا توسط نانو تيتانيا، آلياژ هاي آن و ديگر نانو كاتاليست ها
111
بررسي حذف آلاينده‌هاي آلي و فلزات سنگين از آب‌ها و جذب گازهاي CO2 و CH4 توسط نانوكامپوزيت مگنتيت/كربن فعال تهيه شده از زيست‌توده
112
بررسي حذف آلايندهاي نفتي از آبهاي زيرزميني با استفاده از موانع نفوذپذير واكنش دهنده (PRB)
113
بررسي حذف آلودگي هاي نفتي از خاك هاي آلوده به روش زيستي
114
بررسي حذف آموكسي سيلين و ديكلوفناك از محيط آبي به كمك نانوذرات مغناطيسي هسته-پوسته و زئوليت اصلاح شده با سورفكتانت
115
بررسي حذف آنيون هاي مهم با استفاده از روش انعقاد الكتريكي
116
بررسي حذف استايرن از محلول آبي پساب سنتزي با استفاده از روش انعقادسازي الكتريكي
117
بررسي حذف استايرن به روش فتوكاتاليستي در محيط آبي توسط نانو ذرات OnZ/4O3eF
118
بررسي حذف اينديگوكارمين از پساب هاي صنعتي با استفاده از جاذب نانوذره مغناطيسي آهن به روش استخراج فاز جامد
119
بررسي حذف بيولوژيكي فلزات سنگين در پسابهاي صنعتي
120
بررسي حذف بيولوژيكي فنل در بيوراكتور هواگرد
121
بررسي حذف تركيبات گوگردي از نفت خام به روش تزريق مستقيم گاز ازن و استفاده از نانو جاذب‌هاي آلي و معدني
122
بررسي حذف دورنگ آزوي ريمازول بلك B - و ريمازول ردB - توسط باكتري Halomonas SP.PTCC1714 جداشده ازدرياچه اروميه
123
بررسي حذف رسوبات بازدارنده در فرآيند سولفورزدايي زغال‌سنگ طبس به روش هيپ بيوليچينگ
124
بررسي حذف رنگ بريليانت قرمز از پساب نساجي با استفاده از مونتموريلونيت اصلاح شده
125
بررسي حذف رنگزاي كاتيوني با استفاده از ساقه گياه آقطي اصلاح شيميايي شده با پلي آنلين
126
بررسي حذف روغن و گريس در سيستم بيوراكتور غشايي دو مرحله اي انوكسيك /هوازي
127
بررسي حذف زيستي برخي داروها و توسعه يك روش استخراجي جديد همراه با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا براي اندازه گيري تركيبات دارويي در نمونه هاي آبي
128
بررسي حذف سولفيد هيدروژن از گازهاي ارسالي به فلر با بكارگيري گاز ازن جهت كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي
129
بررسي حذف صفراز پول ملي
130
بررسي حذف عنصر سديم از محلول هاي آبي و ستون خاك با استفاده از نانوجاذب ها
131
بررسي حذف عنصرنيترات ازمحلول هاي آبي وستون خاك بااستفاده از جاذب ها
132
بررسي حذف فتوشيميايي 4و2- دي كلروفنل از محلول هاي آبي با استفاده از پراكسي دي سولفات- يون آهن دو ظرفيتي
133
بررسي حذف فتوكاتاليستي آلاينده هاي آلي از آب و مطالعه ي عملكرد كاتاليست در استفاده مجدد
134
بررسي حذف فتوكاليسيتي رنگ اسيد اورنج7 و سم ديازينون از محيط هاي آبي با استفاده از نانو ذرات اكسيد تنگستن در حضور اشعه ماوراي بنفش : مطالعه سينتيكي
135
بررسي حذف فرمالدهيد از پساب صنعتي با استفاده از كربن فعال ساخته شده از كاه و كلش گندم در مقايسه با استفاده از آهك و آلوم
136
بررسي حذف فلز سنگين كادميوم (Cd2+) از فاضلاب با استفاده از بتن اصلاح شده با جاذب كائولين
137
بررسي حذف فلز سنگين كادميوم با استفاده از بتن اختلاط سبز اصلاح شده با بنتونيت
138
بررسي حذف فلز سنگين كروم با استفاده از بتن اختلاط سبز اصلاح شده با بنتونيت
139
بررسي حذف فلز سنگين نيكل توسط باكتري هاي جدا شده از خاك آلوده به شيرابه ي زباله هاي شهر كرمانشاه به استفاده از روش تاگوچي
140
بررسي حذف فلز كادميم با نانو ذرات كيتوسان از پساب فاضلاب‌ها صنعتي
141
بررسي حذف فلزات سنگين از پساب صنايع آبكاري با روش انعقاد الكتريكي
142
بررسي حذف فلزات سنگين شيرابه مواد زائد جامد شهري با استفاده از نانو ذرات اكسيد آهن
143
بررسي حذف فلزات مس و جيوه از آب، با استفاده ازنانوذرات مغناطيسي
144
بررسي حذف كاتيون هاي كادميم و روي از محلول هاي آبي با استفاده از دو جاذب جديد (PDP)N2,N6-di(thiazol-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide) و نانو ذرات مغناطيسي آهن پوشش دار شده توسط DPD
145
بررسي حذف كربن منوكسيد در اگزوز ماشين توسط نانو ذره هاي اكسيد آهن
146
بررسي حذف كروم Cr (VI) از پساب صنعتي با استفاده از بتن اصلاح‌شده با جاذب پودر لاستيك
147
بررسي حذف متيل اورانژ از پساب هاي صنعتي با استفاده از جاذب نانوذره مغناطيسي آهن به روش استخراج فاز جامد
148
بررسي حذف متيل ترت بوتيل اتر از آب با استفاده از روشهاي تجزيه بيولوژيكي و عادي سازي توسط هوا
149
بررسي حذف مواد رنگزا از محلول هاي آبي توسط بقاياي خشك گياهان مقاوم به كم آبي (زيروفيت)
150
بررسي حذف نيترات از آب هاي زير سطحي اصفهان با استفاده از غشاهاي نانو فيلتراسيون
151
بررسي حذف نيترات و كادميم ازمحلول هاي ابي با استفاده از كامپوزيت بتن اصلاح شده با كيتوزان و خاكسترپوسته برنج
152
بررسي حذف نيترات و كادميوم در فرايند گياه پالايي توسط سنبل آبي
153
بررسي حذف نيتريك اسيد از هوا با استفاده از فتوكاتاليست سيليسيم كاربيد به روش محاسبات كوانتومي
154
بررسي حذف هاي بزرگ ژنوم ميتوكندري اسژرم در مردان بارور و نابارور با استفاده از ماركرهاي مولكولي و بيوشيميايي
155
بررسي حذف همزمان فلزات سنگين از پساب آبكاري به روش انعقادسازي الكتريكي
156
بررسي حذف هيدروژن سولفيد به روش شبيه سازي مولكولي
157
بررسي حذف هيدروكربن هاي نفتي از پساب آلوده صنايع نفتي به روش فلوتاسيون
158
بررسي حذف يون نيترات از آب شرب توسط زئوليت طبيعي
159
بررسي حرارتي جوش اصطكاكي - اغشتاشي و مدلسازي حرارتي آن به روش FEM
160
بررسي حرارتي در يك همگن به شيوه تفاضلات جزئي
161
بررسي حرارتي سيال ويسكوالستيك مدل Giesekus در آنالوس
162
بررسي حرارتي و آناليز آنتروپي سيال ويسكوالاستيك مدل Giesekus در آنالوس
163
بررسي حرفه ها و پيشه ها در شاهنامه فردوسي و سنجش با مهمترين متون پهلوي
164
بررسي حركات Roll ,Pitch ,Heave و محاسبه ضرايب هيدروديناميكي معادلات حركت
165
بررسي حركات استاتيك وديناميك در ارگونومي كودكان و نونهالان
166
بررسي حركات قائم و غلطش طولي كشتي و محاسبه استحكام طولي
167
بررسي حركت آشوبي الكترون در ليزر الكترون آزاد با ويگلرهاي تخت ايده‌آل و واقعي
168
بررسي حركت الكتروفورزي DNA در ريزحفرات نرم pH-Regulated
169
بررسي حركت بدن با استناد به شيوه هدايت بازيگر در كارگرداني ژاك لكوك
170
بررسي حركت بدن با استناد به شيوه هدايت بازيگر در كارگرداني ژاك لكوك
171
بررسي حركت بهينه و تحليل ديناميكي فاز كشش حركت يك ضرب وزنه برداري
172
بررسي حركت پرتابه از هواپيما
173
بررسي حركت جسم جامد در سيال به صورت دو بعدي
174
بررسي حركت حباب در سيال ساكن و مخزن همزن دار توسط ديناميك سيالات محاسباتي
175
بررسي حركت حباب گاز ناشي از انفجار زير آب
176
بررسي حركت در نگارگري ايراني
177
بررسي حركت ذرات باردار در ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي
178
بررسي حركت ذرات در داخل لوله دوار به كمك نرم افزار Fluent
179
بررسي حركت ذرات گرد و غبار در هوا و اثرات آن بر محيط زيست
180
بررسي حركت سلنيم در خاك
181
بررسي حركت سيال در مبدل حرارتي ورقه اي زيگزاگي با روش المان محدود
182
بررسي حركت سيال و انتقال حرارت در كانالهاي با سطح مقطع موجدار
183
بررسي حركت سيالات رقيق در نانولوله ها در رژيم تيلور- دين به روش شبيه سازي مستقيم مونت كارلو
184
بررسي حركت سيكلوتروني در گرافين
185
بررسي حركت شناگر سه كره اي درجريان برشي
186
بررسي حركت مذاب در قالب
187
بررسي حركت نخ پود در ماشين بافندگي جت هواي تك نازل و تجزيه و تحليل پارامترهاي موثر بر آن
188
بررسي حركت نمونه بيولوژيكي در يك ميكروكانال زيكزاك و ساخت نمونه اوليه
189
بررسي حركت هاي مختلف در كارخانه يزد سرنگ به وسيله Rula و Owas
190
بررسي حركت و انتقال آلاينده هاي هيدروكربني در محيط خاكي
191
بررسي حركت و انتقال حرارت سيالات غير نيوتني در ميكروكانالهاي مثلثي
192
بررسي حركت و پايداري ربات دوپاي راه‌رونده غيرفعال دوبعدي با لينك الاستيك
193
بررسي حركت يك جسم صلب ، تحت ميدان جاذبهء جسم صلب ديگر
194
بررسي حروف اضافه در كردي گوراني در چارچوب معناشناختي
195
بررسي حس مكان و حس تعلق به مكان نمونه موردي ناحيه نواب
196
بررسي حساسيت بازار سرمايه و محدوديت فروش
197
بررسي حساسيت به نور فيلم فوتو پليمرPVA/AA و قابليت پنوكروماتيك بودن فيلم در كاربرد تمام نگاري
198
بررسي حساسيت به نويز در الگوريتم هاي داده كاوي و رويكرد با آن
199
بررسي حساسيت جريان برشي مغشوش همراه با واكنش شيميايي
200
بررسي حساسيت حرارتي قير در تركيب با چند نوع فيلر
201
بررسي حساسيت خواص مواد مدل المان محدود اطلس
202
بررسي حساسيت راديوگرافي پري آپيكال در تشخيص تحليل آپيكالي ريشه دندان توسط مطالعه بافت شناسي
203
بررسي حساسيت راديوگرافي پري آپيكال در تشخيص تحليل آپيكالي ريشه دندان توسط مطالعه بافت شناسي
204
بررسي حساسيت رطوبتي آسفالت‌هاي لاستيكي حاوي افزودني آسفالت نيمه گرم
205
بررسي حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي با اندازه گيري انرژي آزاد سطحي
206
بررسي حساسيت رطوبتي و خصوصيات عملكردي مخلوط هاي آسفالتي گرم حاوي نانو مواد ضد عريان شدگي و گيلسونايت
207
بررسي حساسيت شنوايي با استفاده از رهيافت درهم تنيدگي كوانتومي
208
بررسي حساسيت طيفي بالا با استفاده از مدهاي اپتيكي چندگانه در حسگرهاي تغيير ضريب شكست
209
بررسي حساسيت قيمت حدي محليدر بازارهاي عمده فروشي برق
210
بررسي حساسيت قيمت سهام نسبت به تغييرات ارزش ساير دارايي هاي جايگزين )طلا، مسكن ، سپرده هاي بانكي و ارز (طي سال هاي9831 - 6731در ايران
211
بررسي حساسيت مراحل مختلف شب پره مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta (Mirical) (Lep.Gelechidae) به چند حشره كش
212
بررسي حساسيت هاي يك روش جديد شبكه در مدلسازي دو بعدي جريان
213
بررسي حساسيت و اختصاصيت ماركرهاي مرتبط با آنژيوژنزيس در ادنتوژنك كراتوسيست
214
بررسي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي باكتريهاي عامل عفونت ادراري در كودكان بستري شده در بيمارستان هفده شهريور رشت از سال 1378 لغايت 1383
215
بررسي حساسيت و ويژگي پاپ اسمير در تشخيص ديس پلازي هاي سرويكس در زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س ) رشت در سال 82-1381
216
بررسي حساسيت و ويژگي راديوگرافي ساده در تشخيص سينوزيت حاد
217
بررسي حساسيت و ويژگي سطح سرمي CRP , ESR در بيماران مبتلا به اسكروتوم حاد در بيمارستان رازي رشت
218
بررسي حساسيت و ويژگي سيتي اسكن و لاپاراسكوپي در تشخيص قابل عمل بودن سرطان معده
219
بررسي حساسيت و ويژگي شستشوي سرويكس با اسيد استيك در غربالگري كانسر سرويكس در زنان مراجعه كننده به درمانگاه ژنيكولوژي بيمارستان الزهرا(س ) رشت
220
بررسي حسگرهاي الكترو شيميايي بر پايه ي نانولوله هاي كربني
221
بررسي حسن اخلاق در موفقيت اجرايي
222
بررسي حشر نفوس از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا
223
بررسي حضانت و قيموميت در فقه اسلامي و حقوق موضوعه , Studying custodianship and guard ianship in islamic jurisprudence and positiverights
224
بررسي حضور آلاينده هاي مختلف در پساب صنايع پتروشيمي و تصفيه پذيري آن ها به ويژه صنعت پتروشيمي آبادان
225
بررسي حضور آنزيم هاي اكسيدازي اسپور استرپتوميست ها و بهينه سازي توليد آنها
226
بررسي حضور پديده نقاط سوزان فضايي بر عملكرد ليزرهاي ميكرو حلقه
227
بررسي حضور عناصر پرتوزا و عنصر سمي جيوه در نمونه هايي از ماهيان صيد شده در دهانه رودخانه سفيدرود
228
بررسي حضور قارچ كانديدا آلبيكانس در مقاطع هيستولوژيك ضايعات سرطان سلول سنگفرشي دهان (OSCC) در نمونه هاي آزمايشگاهاي پاتوبيولوژي شهر رشت با استفاده از روش رنگ آميزي pas در سال 1395-96
229
بررسي حضور قارچ كانديدا آلبيكانس در مقاطع هيستولوژيك ضايعات لكوپلاكيا و ليكن پلان دهاني در نمونه هاي آزمايشگاهي پاتوبيولوژي شهر رشت به روش رنگ آميزي PAS در سال1396-95
230
بررسي حضور قارچهاي ميكوريزي دو گونه درختي در دو منطقه متفاوت تهران با تاكيد بر برخي روابط اكوفيزيولوژيك
231
بررسي حضور ماست سل در ضايعات التهابي پري اپيكال
232
بررسي حضور ماست سل در كيست هاي ادنتوژنيك التهابي و تكاملي در دانشكده دندانپزشكي يزد طي سالهاي ۱۳۸۵تا۱۳۹۵
233
بررسي حضور موسيقي دان در آثار نگارگري بعد از اسلام
234
بررسي حضور نانو كلي بر كنش سطحي نانو كامپوزيت هاي پليمري
235
بررسي حضور نانو گرافن بر روي آرايش مولكولي و بلورينگي نانو الياف توليد شده از پلي كاپرولاكتن با استفاده از روش الكترو ريسي
236
بررسي حضور همزمان ديناميك هاي سريع و آهسته در سيستم هاي آشوبي
237
بررسي حضور هند و پاكستان در خليج فارس؛ مطالعه ي موردي روابط با ايران در دوره ي پهلوي دوم 1320 تا 1357
238
بررسي حضور و ارتباط قارچ هاي همزيست اندوفايت با ديرپايي و خصوصيات مورفولوژيك درختان چنار
239
بررسي حضور و اندازه گيري راديو نوكلئيدهاي طبيعي در ساحل رود كارون- خوزستان
240
بررسي حضور و تاثير قدرتهاي منطقه اي و فرا منطقه اي در سوريه بر اساس نظريه هاي بين الملل(واقع گرايي و نو واقع گرايي)
241
بررسي حضور و توزيع گيرنده هاي استروژن و پروژسترون در ضايعات Fissuratum Epucal
242
بررسي حضور و توضيع گيرنده هاي استروژن و پروژسترون در ضايعات Fissuratum Epucal
243
بررسي حضور والدين در مدرسه و نقش آن در مسائل تحصيلي و رفتاري فرزندان
244
بررسي حضور يونهاي مغناطيسي و غيرمغناطيسي در سيستم ابر رساناي (BSCCO)
245
بررسي حضورقارچهاي آرباسكولارميكوريزدرگياهان سرپنتاين انارك واثرات فيزيولوژيكي آنها بر Hardeum glaucum
246
بررسي حظور مشاور و تاثير ان بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر مدارس متوسطه زرين شهر
247
بررسي حفاري مخازن تخليه شده با استفاده از مدل سازي ترمو-پورو الاستيك
248
بررسي حفاظت از خوردگي رنگ اپوكسي سيلوكسان با پيگمنت سولفات روي
249
بررسي حفاظت ديستانس شبكه‌هاي AC در حضور مزارع بادي دريايي HVDC
250
بررسي حفاظت لوله هاي انتقال گاز و آب
251
بررسي حفاظت مغناطيسي نخ بريد در بافت هاي تاري - پودي
252
بررسي حفاظت و مرمت تزئينات بناي برج لاجيم سواد كوه
253
بررسي حفاظت و مرمت تزيينات بناي برج لاجيم سواد كوه
254
بررسي حفاظت و مرمت يك شي آهني از دوره اليمايي
255
بررسي حفاظتي و مرمتي آثار نقاشي استاد حسين همداني (مرمت شمايل امام علي (ع ) عمل حسين همداني )
256
بررسي حفاظتي و مرمتي آثار نقاشي استاد حسين همداني ﴿مرمت شمايل امام علي ﴿ع﴾ عمل حسين همداني﴾
257
بررسي حفاظتي و مرمتي تزيينات مسجد جامع خوزان سده﴿خميني شهر﴾
258
بررسي حفاظتي و مرمتي ساختار كاغذي بدنه قلمدانهاي روغني و مرمت دو نمونه قلمدان كاغذي روغني دوره قاجار
259
بررسي حفاظتي و مرمتي ساختار كاغذي بدنه قلمدانهاي روغني و مرمت دو نمونه قلمدان كاغذي روغني دوره قاجار
260
بررسي حفاظتي ومرمتي تزئينات مسجد جامع خوزان سده (خميني شهر)
261
بررسي حفره هاي امنيتي جاوااسكريپت و نوشتن برنامه هايي براي بررسي اين نقاط ضعف
262
بررسي حفظ ارزش حقيقي سرمايه در موسسات بيمه
263
بررسي حفظ حيات سلولهاي ليگامان پريودنتال دندانهاي گوسفند بر حسب زمان ها و محيط هاي نگهدارنده متفاوت
264
بررسي حفظ حيات سلولهاي ليگامان پريودنتال دندانهاي گوسفند بر حسب زمان ها و محيط هاي نگهدارنده متفاوت
265
بررسي حق اشتغال زنان در خارج از منزل و تزاحم آن با حق شوهر از ديدگاه فقه مذاهب اسلامي
266
بررسي حق حضور كودكان در فضاهاي شهري ( نمونه موردي : محله نارمك مركزي تهران )
267
بررسي حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق ايران
268
بررسي حق مالكيت زنان از نظر فقه شيعه
269
بررسي حقانيت و نجات از ديدگاه مرتضي مطهري و جان هيك
270
بررسي حقوق ايتام در فقه و حقوق موضوعه
271
بررسي حقوق بزه ديده در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري
272
بررسي حقوق خانواده در فقه و حقوق ايران و كشورهاي مسلمان
273
بررسي حقوق زنان پس از طلاق از منظر فقه و حقوق
274
بررسي حقوق زنان در اسلام
275
بررسي حقوق شهروندي از ديدگاه امام علي عليه السلام و خلفاي قبل از ايشان با محوريت نهج البلاغه
276
بررسي حقوق شهروندي در آثار سعدي
277
بررسي حقوق كودك در فقه و قوانين موضوعه با رويكردي تربيتي وآموزشي
278
بررسي حقوق كودك در قوانين ايران و آلمان با رويكرد به موازين بين الملل
279
بررسي حقوق كودكان سرباز در جريان مخاصمات مسلحانه داخلي از منظر حقوق بين الملل بشر دوستانه
280
بررسي حقوق متقابل والدين و فرزندان
281
بررسي حقوق متهم در مرحله رسيدگي در دادگاه¬هاي نظامي مطابق با قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
282
بررسي حقوق و تكاليف متصدي حمل و نقل زميني در قبال مسافر و كالا در حقوق ايران و كنوانسيون هاي بين المللي
283
بررسي حقوق و تكاليف متصدي حمل و نقل زميني در قبال مسافر و كالا در حقوق ايران و كنوانسيون هاي بين المللي
284
بررسي حقوق و مسئوليت‌هاي سياسي زن با رويكرد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
285
بررسي حقوقي – كيفري معامله معارض ، انتقال مال غير و معامله فضولي
286
بررسي حقوقي الزامات زيست محيطي ناظر بر قراردادهاي بين المللي تجاري صنعتي در حقوق ايران
287
بررسي حقوقي تحولات اوكراين در پرتواصل تعيين سرنوشت
288
بررسي حقوقي تقويم مهريه به نرخ روز
289
بررسي حقوقي جرم شناسي محكوميت موثر كيفري در قانون مجازات اسلامي 1392
290
بررسي حقوقي شرط خيار در عقد نكاح و صداق در حقوق ايران و فقه اسلامي
291
بررسي حقوقي شرط مفارقت درقراردادهاي مشاركت جمعي )jonit venture(
292
بررسي حقوقي شوراهاي حل اختلاف
293
بررسي حقوقي طرق نامتعارف رابطه جنسي
294
بررسي حقوقي طلاق زوجه بر مبناي عسر و حرج در زمان اجراي حق حبس
295
بررسي حقوقي قطعنامه ها در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران
296
بررسي حقوقي كنوانسيون 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي
297
بررسي حقوقي مسئوليت ناشي از فعل ديگري
298
بررسي حقوقي معاملات متكي بر اطلاعات نهاني در بورس
299
بررسي حقوقي معامله مالكيت صنعتي در بورس
300
بررسي حقوقي نقش نظارتي NGOs بر انتخابات داخلي كشورها
301
بررسي حقوقي وفقهي اكراه در قتل
302
بررسي حكايت‌هاي كليله و دمنه و مرزبان‌نامه‌ از نگاه ادبيات نمايشي
303
بررسي حكم فقهي استعمال، حمل و خريد و فروش مواد مخدر و روان گردان از ديدگاه مذاهب اسلامي
304
بررسي حكم فقهي پول
305
بررسي حكم فقهي تجس و موارد استثنايي آن
306
بررسي حكم ممسك و ناظر در قتل عمدي در منابع فقه اماميه و فقه عامه و مقايسه آن با قانون مجازات اسلامي
307
بررسي حكمت در ديوان سيد مرتضي، بخش اول ﴿الف تا صاد﴾
308
بررسي حكمت و شيوه هاي حكمت سرايي در شاهنامۀ فردوسي
309
بررسي حكمت و شيوه¬هاي حكمت¬سرايي در شاهنامۀ فردوسي
310
بررسي حل ديناميك معكوس به منظور ايجاد زير ساختار نرم افزار تحليل ديناميكي اندام تحتاني دونده دوي سرعت
311
بررسي حل عددي برخي از مسائل بدوضع با كاربرد در ترميم تصاوير
312
بررسي حل عددي مدل هستون در ارزش گذاري اختيارات معامله
313
بررسي حل مسائل وابسته به زمان از طريق اجزاء محدود براي تعيين پله زمان مناسب
314
بررسي حل معادلات غير خطي به روش Variation interation
315
بررسي حلاليت آمينو اسيدها در محلولهاي اكتروليت آبي
316
بررسي حلاليت برخي اسيدها و الكلهاي آلي در سامانه هاي دو و سه تايي در دي اكسيد كربن فوق بحراني
317
بررسي حلاليت جلبك هاي گونه سار گاسوم (Sarrgusum) وسيستوسريا مريكا (Merica Cystoseria) و استخراج آلجينات از آنها
318
بررسي حلاليت سراميك سرد ومقايسه آن با چهار ماده رتروفيل رايج (آمالگام ، كامپوزيت ، ZOE و گلاي آينومر).
319
بررسي حلاليت سراميك سرد ومقايسه آن با چهار ماده رتروفيل رايج (آمالگام ، كامپوزيت ، ZOE و گلاي آينومر).
320
بررسي حلاليت سه تايي و استخراج گزينش پذير منو و دي ترشيري بوتيل اترهاي گليسرول در دي اكسيد كربن فوق بحراني
321
بررسي حلاليت قليايي الياف كرك ايران
322
بررسي حلاليت گاز اتيلن در آب و محلول نيترات نقره در شرايط فشاري، دمايي متفاوت
323
بررسي حلاليت گاز پروپيلن در تولوئن خالص و محلول شامل تولوئن كلريد مس و كلريد آلومينيوم
324
بررسي حلاليت گازها و جامدات در مايعات
325
بررسي حلاليت لينتر پنبه در حلال هيدروكسيد كوپر آمونيوم
326
بررسي حلاليت لينتر پنبه در محلول شوايتزر
327
بررسي حلقه پسماند مغناطيسي آهن رباي تك ملكولي 𝑭𝒆𝟖
328
بررسي حلقه پسماند مغناطيسي آهن رباي تك مولوكولي fe8
329
بررسي حلقه پسماند مغناطيسي آهن ربايي تك ملكولي mn12
330
بررسي حلقه گروه هاي پوچ تميز
331
بررسي حلقه ها و مدول هايي كه در شرط 3 C صدق مي كنند
332
بررسي حلقه هاي ii - منظم و ارتباط آن با حلقه هايي كه توسط يكال هايشان توليد مي شوند
333
بررسي حلقه هاي ‐n هم منسجم و ‐n هم نيمه مورثي
334
بررسي حلقه هاي با تنها يك ايده آل راست اساسي محض
335
بررسي حلقه هاي تميز
336
بررسي حلقه هاي تميز و منظم ضعيف
337
بررسي حلقه هاي زوج وار راست كه منظم هستند
338
بررسي حلقه هاي قطعه قطعه نوتري ناجابجايي
339
بررسي حلقه هاي ماتريسي شبه قطبي روي حلقه هاي موضعه و ويژگي هاي آن ها
340
بررسي حلقه هاي نوتري با ساكل اساسي
341
بررسي حلقه هايي كه ايده آل اول آنها ما كسيمال است
342
بررسي حلقه هايي كه پوشش انژكتيو آنها يكدست است
343
بررسي حلقه هايي كه پوشش انژكتيو آنها يكدست است
344
بررسي حمامهاي سمنتاسيون كم سيانيدي جهت دستيابي به حداكثر سختي و عمق نفوذ در فولاد 107131
345
بررسي حمايت اجتماعي بيمار، فشار مراقبتي مراقب و ارتباط آن¬ها با سير بيماري در بيماران دوقطبي مراجعه¬كننده به بيمارستان شفاي رشت در سال 98-97
346
بررسي حمايت اجتماعي و اقتصادي از ايتام از منظر قرآن كريم و مقايسه آن با عهدين
347
بررسي حمايت از جوانان و نوجوانان مقطع متوسطه در مقابل آسيبهاي اجتماعي در شهرستان بوشهر
348
بررسي حمايت از زنان درجرائم خشونت جنسي در فقه و حقوق كيفري ايران وقوانين بين‌المللي كيفري
349
بررسي حمايت كيفري از زنان در سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر لايحه قانون مجازات اسلامي و لايحه حمايت از خانواده
350
بررسي حمل و نقل بار در مناطق روستايي و مسيرهاي ناهموار ايران
351
بررسي حمل و نقل چند وجهي يا تركيبي در ايران (در بندر شهيد رجايي)
352
بررسي حمل و نقل درون شهري با تأكيد بر ارزيابي و مكان يابي ايستگاه هاي اتوبوس (مطالعۀ موردي: شهر خرم آباد)
353
بررسي حمل ونقل بار در مناطق روستائي ومسيرهاي ناهموارايران ،طراحي خودروي باري جهت مناطق روستائي ومسيرهاي ناهموار
354
بررسي حملات Cross-Site-Tracing و راههاي مقابله با آن
355
بررسي حملات XML و مقابله با آن
356
بررسي حملات XSS و روش هاي مقابله با آن
357
بررسي حملات استخراج نام هاي كاربري در برنامه هاي كاربردي
358
بررسي حملات گوناگون بر رمز AES
359
بررسي حملات مختلف از طريق زبان اكتيوايكس و روش هاي مقابله
360
بررسي حمله عربستان سعودي به يمن از منظر نظريه رئاليسم تهاجمي (جان مرشايمر)
361
بررسي حمله هاي صرعي با رهيافت تحليل داده و فرايندهاي تصادفي
362
بررسي حوادث استرس زاي در اقدام كنندگان به خود كشي مراجعه كننده به بخش فوريتهاي مركز آموزشي - درماني رازي رشت سال 1382-1380
363
بررسي حوادث استرس زاي زندگي در اقدام كنندگان به خود كشي مراجعه كننده به بخش فوريتهاي مركز آموزشي - درماني رازي رشت سال 1382-1380
364
بررسي حوادث استرس زاي زندگي در اقدام كنندگان به خودكشي مراجعه كننده به بخش فوريتهاي مركز آموزشي - درماني رازي رشت سال 1380
365
بررسي حوادث سياسي و تاريخي در خطبه شقشقيه
366
بررسي حوادث ناشي از كار و ارتباط آن با عملكرد شغلي كاركنان مجتمع لوله گستر اسفراين
367
بررسي حوادث ولتاژ در سيستم هاي قدرت توسط چند روش سريع موضعي
368
بررسي حوادث ولتاژ در سيستمهاي قدرت با استفاده از منطق فازي
369
بررسي حواس در تفكر زيبايي شناسانه ويتگنشتاين با تاكيد بر حس لامسه در حجم پردازي هنري
370
بررسي حواس در گرافيك ﴿گرافيك حسي﴾
371
بررسي حواس در گرافيك﴿گرافيك حسي﴾
372
بررسي حوزه آبخيز كمال آباد
373
بررسي حوزه آبخيز كمال آباد
374
بررسي حوزه آبخيز منطقه كذاب استان يزد
375
بررسي حوزه شناختي در آموزش مباني موسيقي ( با توجه به رشد شناختي يادگپرندگان )
376
بررسي حوزه قوام آباد
377
بررسي حوزه معنايي افترا و بهتان در قرآن كريم و روايات
378
بررسي حوزه نفوذ مجموعه فاميلي آيت اللهي در كوچه بعثت در محله شيخداد
379
بررسي حوزه هاي سنت گرايي و نوآوري در غزليات هوشنگ ابتهاج
380
بررسي حوزه هاي نقد درشعر طنز پردازان بعد از انقلاب اسلامي بانگاهي به آثار ناصر فيض
381
بررسي حوزه ي نفوذ شهر بابلسر با تاكيد بر مولفه هاي كاركردي و سياسي -اداري
382
بررسي حوزه‌هاي رقابت و تعارض ايران و آمريكا در خاورميانه از 2008 تا 2015
383
بررسي حوزه‌هاي نوآوري در اشعار محمدعلي بهمني
384
بررسي حوضه آبخيز خضرآباد و عمليات تثبيت شن ايستگاه اشكذر
385
بررسي حوضه آبخيز خضرآباد و عمليات تثبيت شن ايستگاه اشكذر
386
بررسي حوضه آبخيز شرب العين
387
بررسي حيات اجتماعي ، فرهنگي شيعيان در عصر آل بويه .
388
بررسي حيات اجتماعي زرتشتيان و يهوديان در عصر صفوي ﴿1135-907 ق.﴾
389
بررسي حيات اجتماعي-فرهنگي زرتشتيان از ورود اسلام به ايران تا قرن چهارم﴿ه.ق﴾
390
بررسي حيات سياسي موفق عباسي و نقش او در تحولات عصر معتمد بالله
391
بررسي حيات سياسي،اجتماعي وفرهنگي بني مزيد حله
392
بررسي حيات سيدمحمد باقر شفتي
393
بررسي حيات فرهنگي اجتماعي زرتشتيان شريف آباد از صفوي تا پهلوي
394
بررسي خارج دهاني اثر بخشي سه روش ﴿ اسكيلر داسي شكل، اسكيلر اولتراسونيك و فرز الماسي شعله شمعي﴾ در برداشت اورهنگ آمالگام
395
بررسي خارج دهاني تاثير يك تكنيك آماده سازي سطح عاج بر دوام استحكام باند كششييك سيستم ادهزيو نسل پنج
396
بررسي خاستگاه سينماي هنري ايران
397
بررسي خاستگاه سينماي هنري ايران
398
بررسي خاستگاه طبقاتي نخبگان سياسي ايران دهه اول انقلاب اسلامي
399
بررسي خاستگاه فكري - فرهنگي روشنفكري در دوره پهلوي دوم ﴿1332 - 1320 ﴾
400
بررسي خاصيت آروماتيك آنتراسن هاي هالوژن دار شده بر اساس شاخص هاي ساختاري و مغناطيسي
401
بررسي خاصيت آروماتيكي تركيبات استخلاف¬دار شده دوتايي بنزن با استفاده از شاخص¬هاي ساختاري، مغناطيسي و توپولوژي
402
بررسي خاصيت آنتاگونيستي جدايه هاي باكتري استرپتومايسس عليه بيماري قارچي اسكامو در شرايط آزمايشگاهي
403
بررسي خاصيت آنتي استاتيك پارچه اكليريك رنگ شده با رنگ مستقيم با استفاده از نمك فلزي
404
بررسي خاصيت آنتي باكتريال آلياژپلي(ال-لاكتيك اسيد)/پليمر پرشاخه در حضور سطح فعال دوقلو
405
بررسي خاصيت آنتي باكتريايي همولنف س وسري امريكايي با بكارگيري كروماتوگرافي مايع
406
بررسي خاصيت آنتي گلايكيشن عصاره گياه Salvia Officinalis در شرايط In vitro و روي موش صحرايي ديابتي شده با STZ
407
بررسي خاصيت تراوايي پلي استايرن الكتروريسي شده در بستر بي بافت به منظور به كار گيري در پارچه گورتكس
408
بررسي خاصيت جابجايي در حلقه و جبرهايي كه در شرط شاكرون صدق مي كنند
409
بررسي خاصيت جذب امواج الكترو مغناطيسي آلياژ نايلون-پلي آنيلين
410
بررسي خاصيت چگال بودن نقاط بهينه محض در فضاي نرمدار
411
بررسي خاصيت حافظه شكل نانوكامپوزيت پلي يورتان/اكسيدگرافن
412
بررسي خاصيت ضد باكتريايي اسانس ريزوم و برگ گياه دارويي وج (Acorus calamus) در ايران
413
بررسي خاصيت ضد قارچي برچسب حاوي نانو ذرات سيليكا و اسانس گياهي آويشن شيرازي براي استفاده در بسته بندي پسته و تاثير آن بر ميزان آفلاتوكسين
414
بررسي خاصيت ضد ميكروبي پارچه پنبه اي عمل شده با نانو پودر دي اكسيد تيتانيوم به روش رمق كشي
415
بررسي خاصيت ضد ميكروبي پارچه نايلوني عمل شده با نانو پودر دي اكسيد تيتانيوم به روش Pad Dry Cure
416
بررسي خاصيت ضد هرپس سيمپلكس ويروسي يك گياه بومي ايران ﴿ Avicennia marina) در شرايط In vitro
417
بررسي خاصيت ضد هرپس ويروسي گياه Secuigera securidaca در شرايط in vitro و in vivo
418
بررسي خاصيت ضدباكتريايي نانوذرات تيتانيا بر عفونت هاي سوختگي
419
بررسي خاصيت عايق حرارتي پارچه هاي اسپيسر بهبود يافته توسط پارچه هاي آغشته شده با پودرهاي سراميكي
420
بررسي خاصيت فراشوندگي پليمرها در حضور ذرات نانو
421
بررسي خاصيت فشار پذيري كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي دوجداره حلقوي پودي
422
بررسي خاصيت فشارندگي و افت نسبي فشار پارچه هاي حلقوي پودي ﴿ساده و اينترلاك﴾
423
بررسي خاصيت كاتاليزوري كمپلكس پالاديوم- ايساتين باز شيف تثبيت شده بر روي نگه¬دارنده KIT-6 در اكسايش انتخابي الكل¬ها در شرايط بدون حلال و سنتز نانو ساختارهاي CoFe2O4 و NiFe2O4 به منظور تجزيه رنگ¬هاي آلي
424
بررسي خاصيت نماتد كشي كرقيچ و فرفيون
425
بررسي خاصيت هدايت الكتريكي نانو كامپوزيت دوده/پلي اتيلن و ارتباط آن با ريز ساختار
426
بررسي خاطره نگاري دفاع مقدس با نقد و تحليل كتاب "دا"
427
بررسي خاك هاي اصلاح شده با ريز شمع تحت بار محوري استاتيكي
428
بررسي خاك وپوشش گياهي ازنظر آلودگي به فلزات سنگين درطول يك ترانسكت دراستان ايلام
429
بررسي خاموش سازي ژن به روش القايي توسط ويروس ﴿ VIGS) در گياه تنباكو به منظور خاموش سازي ژن Pds در گياه Taxus baccata l. و مطالعه اثرات آن بر ميزان سنتز ماده تاكسول و برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي رشد
430
بررسي خانواده آگاميده در ايران
431
بررسي خانواده بر پرخاشگري دختران مقطع متوسطه شهرستان كوهرنگ
432
بررسي خانواده در جامعه امروزي ايران
433
بررسي خانواده معنايي املاق و ارتباط آن با واد
434
بررسي خانواده نابسامان در جوامع امروزي
435
بررسي خانواده نابسامان در شهرستان بوشهر
436
بررسي خانواده هايي از گراف هاي يكتا تعيين شونده توسط طيف
437
بررسي خدمات ارائه شده توسط اورژانس 115 طي آبانماه 1377 در شهر يزد
438
بررسي خدمات ارائه شده توسط بهورزان در زمينه پذيرش، آموزش، ارجاع و پي گيري زنان در مورد تنظيم خانواده در خانه هاي بهداشت روستاهاي تبريز و ارائه فرم ارزشيابي خدمات بهورزان در اين زمينه 1372
439
بررسي خدمات بانكداري الكترونيك بانك سرمايه وتاثير آن بر رضايت مشتري
440
بررسي خدمات بانكداري الكترونيك بر رضايت مشتريان بانك مسكن
441
بررسي خدمات برون سپاري فناوري اطلاعات در سازمان
442
بررسي خدمات پرداخت همراه در ايران به عنوان يك مزيت رقابتي براي بانك ها
443
بررسي خدمات پس از فروش بر رضايت مشتريان شركت ايران خودرو(نمايندگي مجاز 401محلات)
444
بررسي خدمات فرهنگي آندره گدار در عصر پهلوي با رويكرد هويت ايرانـي اسلامي
445
بررسي خرابي اتصالات مكانيكي در كامپوزيت‌‌‌ها
446
بررسي خرابي پيش رونده در استوانه هاي ناچ دار
447
بررسي خرابي پيش رونده در سازه هاي بتن آرمه قاب خمشي با توجه به ضعف شكل پذيري
448
بررسي خرابي پيش‌رونده در ساختمان‌هاي بتني با شكل‌پذيري‌هاي مختلف
449
بررسي خرابي جدايش بين لايه اي در چندلايه هاي كامپوزيتي با استفاده از تئوري لاير - وايز و المانهاي بين لايه اي
450
بررسي خرابي چندلايه‌هاي الياف فلز (FML) در اثر ضربه سرعت پايين
451
بررسي خرابي در شبكه هاي كامپيوتري و تخصيص مسيرهاي پشتيبان
452
بررسي خرابي ناشي از خستگي بر اثر ارتعاشات حاصل از گردابه سيال در رايزرهاي دريايي
453
بررسي خرابي هاي پره توربين گاز و تاثير پوشش هاي حرارتي در كاهش خرابي
454
بررسي خرابي هاي ناشي از ساخت اعم از تنش پسماند ،اعوجاج و ترك در استحكتم ورق هاي تقويت شده
455
بررسي خرابي و تخمين عمر باقيمانده تيوب كوره و كاربرد شبكههاي عصبي در آن
456
بررسي خرابي‌هاي ايجادشده در كمانش چندلايه‌هاي كامپوزيتي با روش آكوستيك اميشن
457
بررسي خرافات در ادبيات داستاني معاصر( با تاكيد بر آثار احمد محمود و محمد علي جمالزاده)
458
بررسي خردايش گالن توسط گلوله هاي سراميكي و فولادي و تاثير آن در شناورسازي
459
بررسي خرما و محصولات آن در ايران و ارايه راهكار جهت بسته بندي محصولات خرما
460
بررسي خزانه داري هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و ارائه روشي جهت اصلاح ساختار عملياتي
461
بررسي خزش برشي در مواد مركب
462
بررسي خزش در ديسك توربين موتور ميني جت
463
بررسي خزش در ديسك دوآرتوربين به كمك نرم افزار ANSyS
464
بررسي خزش در فلانج هاي متقارن تحت بار هاي محوري متقارن
465
بررسي خزش و وارفتگي تنش در سيم هاي آلياژ حافظه دار
466
بررسي خسارات وارده بر پشم در پروسه كربونيزاسيون و روش هاي بهينه سازي آن
467
بررسي خستگي اتفاقي بولستر بوژي سه‌تكه با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي مسير و شرايط وسيله ريلي
468
بررسي خستگي تماس غلتشي تحت اثر وجود نقص در چرخ‌هاي وسيله نقليه ريلي
469
بررسي خستگي تماس غلتشي چرخ در اندر كنش چرخ و ريل راه آهن
470
بررسي خستگي جوش فولاد هاي نيكل دار ،در شناور هاي حمل گاز هاي تحت فشار
471
بررسي خستگي حرارتي آلياژ ريختگي آلومينيوم A319
472
بررسي خستگي حرارتي در ورق‌هاي پايه مس متصل شده توسط روش
473
بررسي خستگي خمشي در تيرهاي جوشي
474
بررسي خستگي در اتصالات جوشي فولادهاي استحكام بالا
475
بررسي خستگي در نشيمنگاه ميل لنگ موتور اصلي يك كشتي تانكر
476
بررسي خستگي فنرهاي آلياژ حافظه‌دار
477
بررسي خستگي مزمن بر كارمندان بانك شهرستان مباركه
478
بررسي خستگي ناشي از ارتعاش حاصل از پراكنش گردابه ها در دهانه آزاد خط لوله زير دريا
479
بررسي خستگي ناشي از بارگذاري ضربه روي ورقهاي مركب با رفتار ويسكوالاستيك
480
بررسي خستگي و رشد ترك روي جداره ي سرباره كش هاي مجتمع مس سرچشمه
481
بررسي خستگي و سايش ياتاقان‌ها در يك موتور احتراق داخلي
482
بررسي خستگي يك پانل سه دهانه المنيوم تحت بار كوبش
483
بررسي خشك كنهاي خورشيدي و طراحي و محاسبه خشك كن خورشيدي بروش مكانيكي
484
بررسي خشكسالي اقليمي و شدت، تداوم و وسعت آن در ايران با استفاده از شاخص RDI
485
بررسي خشكسالي هاي شهرستان بابلسر در بازه ي 1393 -1340
486
بررسي خشكسالي هيدرولوژي با استفاده از روشSWSI
487
بررسي خشكسالي هيدرولوژي با شاخص SWSI مطالعه موردي ﴿حوضه آبخيز سد زاينده رود﴾
488
بررسي خشكسالي هيدرولوژيكي در حوضه ي ماربر
489
بررسي خشكي و سوزش دهان در دوران يائسگي
490
بررسي خشم در دانش اموزاني كه از بازيهاي رايانه اي استفاده مي كنند با انهايي كه كمتر استفاده ميكنند
491
بررسي خشنوت عليه زنان شهرستان قم سال87
492
بررسي خشونت جوانان پسر 19 تا 24 ساله شهرستان خرمشهر
493
بررسي خشونت جوانان پسر 19 تا 24 ساله شهرستان خرمشهر
494
بررسي خشونت خانگي عليه زنان و عوامل جامعه شناختي موثر بر آن در شهر خرم آباد در سال 1386
495
بررسي خشونت خانوادگي بين زوجين پنج سال ازدواج كرده شهر اهواز
496
بررسي خشونت خانوادگي مردان عليه زنان در شهرستان تنكابن.
497
بررسي خشونت در رابطه زناشويي
498
بررسي خشونت در سينماي آمريكا (دهه 80)
499
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
500
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
501
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
502
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
503
بررسي خشونت عليه زنان در فضاي كالبدي شهر سنندج
504
بررسي خشونت عليه زنان و ارتباط آن با تعارض هاي خانوادگي در زنان شهربرازجان
505
بررسي خشونت عليه كودكان
506
بررسي خشونت فيزيكي عليه زنان توسط همسر، مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني رشت -از ابتداي دهه 86 تا پايان سال 87
507
بررسي خشونت مردان عليه زنان.
508
بررسي خشونت نسبت به همسر وپيامدهاي رواني افسردگي واختلال استرس پس از سانحه (ŸpTSD)در همسران مصرف كنندگان شيشه مراجعه كننده به درمانگاه مركز آموزشي درماني شفا شهر رشت
509
بررسي خصلت كاتاليزوري نمك تترااتيل آمونيوم 2-(آمينوكربونيل)بنزواتدر واكنشهاي سيانوسيليل دار شدن تركيبات كربونيل وسيكلوتريمريزاسيون ايزوسياناتها
510
بررسي خصلت هاي مدرن در نقاشي انتزاعي ايران
511
بررسي خصوصي سازي در شركت هاي بيمه با رضايت بيمه گذاران
512
بررسي خصوصي سازي رسانه سيماي جمهوري اسلامي ايران به عملكرد و پيامدهاي آن در ايران
513
بررسي خصوصيات ، كاربردها، روش هاي استخراج ، خردايش و فرآوري تالك براساس ويژگي هاي معادن ايران
514
بررسي خصوصيات آزمايشگاهي هپاتيت B در يكصد مورد بيمار هپاتيت B مزمن غير سيروتيك
515
بررسي خصوصيات آزمايشگاهي هپاتيت B در يكصد مورد بيمار هپاتيت B مزمن غير سيروتيك
516
بررسي خصوصيات آگرو- فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي گندم دوروم در شرايط تنش رطوبتي ونرمال
517
بررسي خصوصيات آللوپاتي گياه كور بر بر روي بر روي جوانه زني و رشد اوليه ي دو گونه علف هرز
518
بررسي خصوصيات آناتوميك ريشه مزيال و ديستال دندانهاي كشيده شده مولار اول فك پائين در شهر يزد
519
بررسي خصوصيات آناتوميك ريشه مزيال و ديستال دندانهاي كشيده شده مولار اول فك پائين در شهر يزد
520
بررسي خصوصيات آنتي اكسيداني بذر و اثر روش خشك كردن بر خواص فيزيكوشيميايي كرفس كوهي
521
بررسي خصوصيات آهار پشت فرش ماشيني و ارائه روشي براي ضد آب كردن آن
522
بررسي خصوصيات اپيدميولو‍ژيكي بيماري چشمي تيروئيد در مبتلايان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني اميرالمومنين شهر رشت1393-1391
523
بررسي خصوصيات اپيدميولوژيكي بيماري چشمي تيروئيد در مبتلايان مراجعه كننده به مركزآموزش درماني اميــــرالمومنين شهر رشت 1393-1391
524
بررسي خصوصيات اقتصادي، اجتماعي، افراد شركت كننده در فعاليتهاي فرهنگي، هنري حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي شهرستان يزد در سال 1379
525
بررسي خصوصيات اكتشافي و تعيين مناطق اميدبخش كاني سازي طلا در كانسار چاه زرد، در استان يزد
526
بررسي خصوصيات اكولوژي فردي گونه دارويي سنبل الطيب كوهي (Valeriana sisymbriifolia) در استان يزد (مطالعه موردي : كمكوئيه)
527
بررسي خصوصيات اكولوژيكي جامعه گردوي جنگلهاي ماسال ،استان گيلان
528
بررسي خصوصيات اكولوژيكي گونه كور)Capparis spinosa L.( در اكوسيستم هاي مرتعي منطقه مغان در استان اردبيل
529
بررسي خصوصيات اكولوژيكي و مصارف برخي گونه هاي خشكي پسند ﴿ترجمه بخشي از كتاب trees for dryland﴾
530
بررسي خصوصيات الكترونيكي نقاط كوانتومي گرافن تحت تاثير گاز NO2
531
بررسي خصوصيات الكتريكي نانو سيم 3 و 4 -دي اتيلن دي اكسي تيوفن و پنج مشتق آن به روش DFT
532
بررسي خصوصيات الياف آميزه اي پلي پروپيلن / پلي استايرن
533
بررسي خصوصيات الياف ابريشم گرافت شده با مونومرهاي وينيلي
534
بررسي خصوصيات الياف پزشكي
535
بررسي خصوصيات الياف پنبه مناطق مختلف ايران و طبقه بندي آنها براي نمره هاي 20، 30، 40، 60
536
بررسي خصوصيات الياف حاصل از مخلوط پلي پروپيلن و پلي استيرن
537
بررسي خصوصيات امواج اكوستيك اميشن ايجاد شده در اثر ضربه در ورق كامپوزيتي
538
بررسي خصوصيات انواع چسبها و تهيه زرين اوره فرم آلدئيد بعنوان چسب چوب
539
بررسي خصوصيات انيميشن در وب
540
بررسي خصوصيات انيميشن در وب
541
بررسي خصوصيات باليني پاتولوژي وبقاي بيماران مبتلا به آدنوكارسينوما و اسكواموس سل كارسينوماي سرويكس رحم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد و كلينيك پرتو درماني شهيد رمضان زاده از سال ۱۳۸۳-۱۳۹۲
542
بررسي خصوصيات باليني و آزمايشگاهي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه با ASO بالا
543
بررسي خصوصيات باليني و آزمايشگاهي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه با ASO بالا
544
بررسي خصوصيات باليني و نتايج درمان بيماران مبتلا به فلج محيطي عصب فاسيال مراجعه كننده به بيمارستان توتونكاران رشت از مهرماه 1376 لغايت مهر 1378
545
بررسي خصوصيات باندهاي پزشكي
546
بررسي خصوصيات بتن با سنگ دانه ي سراميك پرسلان و الياف تحت اثر دما
547
بررسي خصوصيات بيوشيميايي آنزيم آلفاآميلاز توليد شده توسط سويه بومي از باكتري Exiguobacterium.sp .SH3
548
بررسي خصوصيات بيولوژيكي، سرولوژيكي و مولكولي پوتي‌ويروس جدا شده از گياه شوكران درشهرستان بردسير، استان كرمان
549
بررسي خصوصيات پارچه مرسريزه شده با سود سوزآور و آمونياك
550
بررسي خصوصيات پوشش گياهي و خاك ، براي تعيين معيارهاي تشخيص بيابانزايي ، در دو ناحيه از استان يزد
551
بررسي خصوصيات پوشش هاي فوق آب گريز در زهكشي سطحي روسازي هاي انعطاف پذير
552
بررسي خصوصيات توپوگرافيك قرنيه بيماران مبتلا به كراتوكونوس مراجعه كننده به درمانگاه چشم شهيد صدوقي يزد
553
بررسي خصوصيات توپوگرافيك قرنيه بيماران مبتلا به كراتوكونوس مراجعه كننده به درمانگاه چشم شهيد صدوقي يزد
554
بررسي خصوصيات جريان در سرريز جانبي چند وجهي مثلثي
555
بررسي خصوصيات جريان عبوري در سرريز با ديواره سينوسي
556
بررسي خصوصيات جمعيت شناختي، باليني، و پاراكلينيك آپانديسيت در كودكان مراجعه‌كننده به بيمارستان 17 شهريور شهر رشت از مهر 1393 الي اسفند 1394
557
بررسي خصوصيات چمن مصنوعي
558
بررسي خصوصيات حاشيه در پارچه هاي فاستوني
559
بررسي خصوصيات حسي و رئولوژيكي ماست چكيده غني شده با اينولين
560
بررسي خصوصيات دموگرافيك ، انديكاسيون، عوارض و نتايج پيوند قرنيه در يزد از سال 1376 تا پايان شهريور 1383
561
بررسي خصوصيات دموگرافيك ، انديكاسيون، عوارض و نتايج پيوند قرنيه در يزد از سال 1376 تا پايان شهريور 1383
562
بررسي خصوصيات دموگرافيك باليني و پارا كلينيك كودكان مبتلا تب مديترانه اي فاميليال در دو مركز ارجاعي شهر رشت در طي سالهاي 91- 1381
563
بررسي خصوصيات دموگرافيك بيماران تونسيلكتومي شده در بيمارستانهاي خصوصي شهر رشت از 1385 تا 1390
564
بررسي خصوصيات دموگرافيك بيماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراري مراجعه كننده به بخش سنگ شكن بيمارستان آريا شهر رشت از مهر ماه 1395 الي شهريور 1396
565
بررسي خصوصيات دموگرافيك و باليني در بيماران مبتلا به تومور كارسينوييد قفسه سينه در طي سال¬هاي 1385 الي 1395 در بيمارستان¬هاي رازي و آريا رشت
566
بررسي خصوصيات دموگرافيك و باليني شكستگي هاي لگن ناشي از استئوپروز در شهر رشت( فاصله زماني اول مهرماه سال 1384 الي آخر شهريور ماه سال 1386)
567
بررسي خصوصيات دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوئيد سيستيك كارسينوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1384 لغايت 1391.
568
بررسي خصوصيات دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوئيد سيستيك كارسينوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1384 لغايت 1391.
569
بررسي خصوصيات دموگرافيك و كيلينكيوپاتولوژيك و بقاي بيماران متاستاز مغزي مراجعه كننده به مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 83 الي 90
570
بررسي خصوصيات ديناميكي خاك هاي مركب با استفاده از Bender-Extender Elements
571
بررسي خصوصيات ديناميكي كرنش كوچك خاك هاي دانه اي و مخلوط كرمانشاه با استفاده از تكنيك المان خمشي
572
بررسي خصوصيات رشدي اسپاون و ميوه دهي چند ژنوتيپ بومي از قارچ خوراكي دكمه اي ﴿Agaricus bisporus﴾ در منطقه خراسان رضوي
573
بررسي خصوصيات رفتاري ،پارامترهاي مقاومت برشي و اتساع مصالح سنگريزه اي تيز گوشه در آزمايشات سه محوري قطر بزرگ
574
بررسي خصوصيات رفتاري توده سنگ اطراف تونل اهرم - فراشبند و تحليل پايداري آن
575
بررسي خصوصيات رنگرزي چند رنگ راكيتو روي كالاي سلولزي ((استفاده از سيليكات سديم بعنوان تثبت كنند))
576
بررسي خصوصيات رنگرزي نانوالياف اكريليك با مواد رنگزاي بازيك
577
بررسي خصوصيات روانسنجي پرسشنامه سلامت روان مثبت در بزرگسالان شهر تهران و مقايسه سلامت روان مثبت مردان و زنان
578
بررسي خصوصيات زراعي ژنوتيپ هاي گلرنگ تحت تنش خشكي
579
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي آبرفت هاي شرق شهر اصفهان
580
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي آبرفت هاي شهر كابل ﴿افغانستان﴾
581
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ترانشه كنارگذر در حال احداث خوانسار و ارائه ي راهكارهاي لازم جهت تثبيت آن
582
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده لغزشي منطقه بهرام بيگي وروشهاي پايداري سازي آن
583
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي تونل انتقال آب بهشت آباد در كيلومتر 14 تا 24 ﴿بهنه هاي 12 تا 17﴾ با تأكيد بر امكان سنجي حفاري مكانيزه تونل
584
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي تونل گردنه دوشاخ خميني شهر اصفهان
585
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه با استفاده از روش ژئوفيزيكي امواج نزولي در منطقه شهري طبس
586
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه با استفاده از روش ژئوفيزيكي درون چاهي در منطقه شهري بهاباد
587
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد تنگ معشوره با تاكيد بر خواص نشت آن
588
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد دره باد گرگك با تأكيد بر تزريق پذيري آن
589
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد دهان با تأكيد بر پتانسيل نشست و لغزش آن
590
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد كارون 4 با تاكيد بر نفوذ پذيري توده سنگ در پي و تكيه گاه ها
591
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد كوهرنگ 3 با تاكيد برتزريق پذيري آن
592
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد گتوند عليا با تاكيد بر آبگذري آن
593
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد و نيار با توجه به نتايج عمليات مهندسي تزريق
594
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سد كوثر به منظور آب بندي ساختگاه سد
595
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگدانه هاي با منشا آذرين به منظور استفاده در بتن
596
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي قطعه زند باريك از تونل قطار شهري شيراز با تاكيد بر تحليل پايداري
597
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير احداث تونل با استفاده از روش ژئو الكتريك﴿توموگرافي دو بعدي مقاومت ويژه الكتريكي﴾مطالعات موردي﴿محور هراز﴾
598
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل آبرساني كوهرنگ 3 با تاكيد بر پتانسيل كارست منطقه
599
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل انتقال آب قمرود با نگرش ويژه به خواص مهندسي سنگها
600
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير جاده جندق - معلمان با تاكيد بر علل نشست آن در محيط پلايا
601
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ميدان گازي پارس جنوبي و تاثير استخراج گاز بر فرونشست مخزن
602
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي نهشته هاي كواترنري در شهر اصفهان
603
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و انتخاب ساختگاه سد آب نهر
604
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك تونل نيايش تهران
605
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي آبرفت هاي شهر اراك به منظور پهنه بندي و تهيه نقشه هاي موضوعي
606
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي تونل دوقلوي ظهيرآباد
607
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي رسوبات مسير تونل انتقال نيرو در شهر اصفهان با تاكيد بر روش هاي نگهداري
608
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سايت فاز 14 پالايشگاه پارس جنوبي با تاكيد بر آزمون پرسيومتري
609
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد بكرآباد با تاكيد برآبگذري و تزريق پذيري
610
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد چم شير گچساران در ارتباط با تزريق پذيري پي سنگ آن
611
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد سيوند با نگاهي ويژه بر تزريق پذيري آن
612
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد قره آغاچ
613
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد ماشكيد سفلي در استان سيستان و بلوچستان
614
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي محل سد كوار ( استان فارس )
615
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي مسير متروي شهر اهواز با تاكيد بر روانگرايي خاك
616
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي وژئوتكنيكي ساختگاه سرسورك باتاكيدبرآب بندي آن
617
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي وژئوتكنيكي قطعه جنوبي آزادراه خرم آباد-بندر امام با تاكيد بر تثبيت خاك هاي آن
618
بررسي خصوصيات زمين شناسي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي IP/RS انديس طلاي چاه علي خان
619
بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي سد خاكي شيتاب با تأكيد بر آبگذري پي و تكيه‌گاه‌ها(در استان سيستان و بلوچستان)
620
بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي سنگدانه‌هاي استحصال شده با منشأ آهك‌هاي كرتاسه در توليد بتن در شهر اصفهان
621
بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي مسير قطار شهري صفه - بهارستان
622
بررسي خصوصيات زمين‏شناسي مهندسي رسوبات آبرفتي شهر باغ‌ملك با تأكيد بر پتانسيل زمين‏ لغزش
623
بررسي خصوصيات ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاه با استفاده از نتايج مطالعات ژئوتكنيك و ژئوفيزيك در محدوده شهر يزد
624
بررسي خصوصيات ژئوشيميايي كاني هاي سنگين ناحيه رودخانه لمير در استان گيلان
625
بررسي خصوصيات ژئوشيميايي و كاني شناسي گرد و غبار اتمسفري اصفهان
626
بررسي خصوصيات ژئومكانيكي سنگ هاي مسير تونل انتقال آب بهشت آباد با تاكيد بر روي پديده لهيدگي
627
بررسي خصوصيات ژئومكانيكي محيط‌هاي مخلوط سنگي با استفاده از مدل‌هاي فيزيكي
628
بررسي خصوصيات ژئومكانيكي موثر بر رفتار توده سنگ با استفاده از سيستم هاي هوشمند‎- ‏مطالعات موردي در پروژه هاي ايران
629
بررسي خصوصيات ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي نانو خوشه هاي كربني به كمك نظريه ي تابعي چگالي
630
بررسي خصوصيات شخصي كاربران IUD از پرونده هاي موجود در مركز تحقيقات وتنظيم خانواده وابسته به مركز بهداشت استان گيلان از ابتداي سال 1374 تا پايان دي ماه 1377
631
بررسي خصوصيات شخصيتي افراد معتاد وافراد عادي.
632
بررسي خصوصيات شخصيتي دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي شهر و روستاي شهرستان طبس بر اساس پرسشنامه وودورث سال تحصيلي 82-81
633
بررسي خصوصيات شخصيتي دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهرستان طبس بر اساس ازمون شخصيتي M.M.P.I
634
بررسي خصوصيات شخصيتي وخانوادگي بزهكاران با سابقه وبدون سابقه
635
بررسي خصوصيات شيميايي استبرق
636
بررسي خصوصيات شيميايي الياف آلياژي پلي پروپيلن-پلي آميد6
637
بررسي خصوصيات عملكردي مخلوطهاي آسفالتي پليمري اليافي (مطالعه موردي: پليمر ساسوبيت و الياف فورتا)
638
بررسي خصوصيات عملكردي، رئولوژيكي، فيزيكوشيميايي پنج نوع پودر گلوتن مورد استفاده در ايران
639
بررسي خصوصيات غير خطي و محدود سازي نوري مواد مختلف ،شامل اكسيد گرافن و نقره با استفاده از روش جاروب
640
بررسي خصوصيات فرش صادراتي استان همدان
641
بررسي خصوصيات فرش صادراتي اصفهان در بازارهاي جهاني با تاكيد بر بازارهاي هدف
642
بررسي خصوصيات فرش ماشيني با نخ خاب پلي استر BCF و مقايسه آن با فرش ماشيني با نخ خاب پلي پروپيلن BCF
643
بررسي خصوصيات فنولوژيك، فيزيولوژيك، فيتوشيميايي، خصوصيات روغن و توليد بذور حاصل از خود گرده افشاني در كنگر فرنگي ﴿Cynara scolymus﴾ در محيط هاي با آبياري متفاوت
644
بررسي خصوصيات فنولوژيكي و مقاومت به خشكي وسمه ﴿Isatis cappadocica﴾ به منظور كاربري در فضاي سبز شهر اصفهان
645
بررسي خصوصيات فيتوشيميايي و رويشگاهي گياه گل ماهور ﴿Verbascum songaricum schrenk﴾ در دامنه هاي شمالي زاگرس مركزي
646
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي نوشيدني آب آلبالو بر پايه آب پنير در طي نگهداري
647
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي نوشيدني شير-آب انار در طي دوره نگهداري
648
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي خمير و نان حاصل از مخلوط آرد گندم و تريتيكاله
649
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني عسل هاي ايراني توليد شده از مناطق گياهي مختلف
650
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و كاني شناسي برخي خاك هاي تشكيل شده در سازندهاي متاثر از زمين لغزش در مناطق دشتك و دو آب صمصامي استان چهارمحال و بختياري
651
بررسي خصوصيات فيزيكي شيميايي الياف استبرق و كاربردهاي آن ؛ بعضي خصوصيات فيزيكي شيميايي
652
بررسي خصوصيات فيزيكي فيلر و افزودني هاي در مقياس نانو بر مشخصات مكانيكي و حجمي مخلوط هاي آسفالتي
653
بررسي خصوصيات فيزيكي مورد نياز براي لايه هاي بي بافت سوزن زني مورد استفاده در پوشش بام
654
بررسي خصوصيات فيزيكي و الكتريكي پارچه هاي كشسان پوشش داده شده با پلي آنيلين
655
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكهاي ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي واقع در لنجان سفلي و تعيين مناسبترين فاصله نمونه برداي از آن
656
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي كالاي پشمي عمل شده با پروتئين بازيافتي از پر
657
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي و چگونگي تشكيل و تحول خاكهاي مناطق پسته كاري رفسنجان
658
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي پارچه‌هاي تهيه شده از نخ‌هاي فيلامنتي تكسچره شده با تعداد تك‌فيلامنت‌هاي مختلف
659
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي منسوجات بي بافت حجيم
660
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي منسوجات بي بافت مورد مصرف براي كاربردهاي بيمارستاني
661
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي و رفتار خزش سنگ‌هاي تبخيري با تكيه بر ريزساختار و بافت آن‌ها در گنبد نمكي دهكويه، ايران
662
بررسي خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي حوضچه ترسيب بر راندمان تله ‌اندازي
663
بررسي خصوصيات فيزيكي، ريز ساختار و رنگ پذيري نخ فيلامنتي نانوكامپوزيت پلي پروپيلن-نانورس اصلاح شده
664
بررسي خصوصيات فيزيكي، شيميايي، ميكروبي و حسي شكلات شيري تركيب شده با سلول هاي لاكتوباسيلوس پلانتاروم ريز پوشاني شده به روش خشك كردن پاششي
665
بررسي خصوصيات فيزيولوژيك و تعيين نشانگر هاي ريز ماهواره مرتبط با تحمل به تنش شوري در گلرنگ.Carthamus tinctorius L
666
بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي و انتروپومتريكي تيم ملي شمشير بازي ايران (رشته فلوره مردان ) در مسابقات بين المللي دهه مباركه فجر (رده يك جهاني ) سال 6731 و مقايسه اين اطلاعات با مقامهاي كسب شده و بايكديگر
667
بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي وآنتروپومتريكي قهرمانان سرعت واستقامت تيم ملي دوچرخه سواري شركت كننده درمسابقات قهرماني آسيا دركره ومقايسه اين اطلاعات با يكديگر وبا ركوردهاي به دست آمده درسال 2831.
668
بررسي خصوصيات فيلترهاي بي بافت، تهيه شده از منسوجات بي بافت
669
بررسي خصوصيات فيلم الجينات
670
بررسي خصوصيات فيلم نامه انيميشن سريالي براي مخاطب كودك 7 تا 13 سال
671
بررسي خصوصيات فيلم نامه انيميشن سريالي براي مخاطب كودك 7 تا 13 سال
672
بررسي خصوصيات قوس و فلزجوش راسب شده از الكترود E6010 حاوي نانوذرات 2TiO
673
بررسي خصوصيات كاتاليتيكي آنزيم آلفاآميلاز تثبيت شده بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با پلي اتيلن گليكول
674
بررسي خصوصيات كالاي پلي پروپيلن در اثر عمليات اكسيداسيون شيميايي
675
بررسي خصوصيات كامپوزيت هاي سه بعدي هيبريدي جوت-شيشه/اپوكسي
676
بررسي خصوصيات كاني شناسي و رفتار مكانيكي نهشته هاي رسوبي عهد حاضر در جنوب شرق يزد
677
بررسي خصوصيات كروموزومي دو گونه مرتعي ﴿Rheum ribes و Astragalus cyclophyllos﴾
678
بررسي خصوصيات كششي كامپوزيت تهيه شده از نانوالياف حاصل از PAN/PA
679
بررسي خصوصيات كششي و خمشي ماده مركب مسلح شده با ساختار بريد سه بعدي شيشه و مقايسه آن با ميله هاي فولادي
680
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوكارسينوم آندومتر مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد و مادر و پرتودرماني شهيد رمضان زاده از شهريور 83
681
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوكارسينوم آندومتر مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد و مادر و پرتودرماني شهيد رمضان زاده از شهريور83 لغايت آذر 90
682
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك وارتباط آن با بقاي5ساله بيماران متبلا به سرطان زبان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد و مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده در سالهاي 89-1383
683
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك، نحوه درمان و بقاي بيماران مبتلا به كانسر ركتوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي شهريور 1383 لغايت شهريور1391.
684
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك، نحوه درمان و بقاي بيماران مبتلا به كانسر ركتوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي شهريور 1383 لغايت شهريور1391.
685
بررسي خصوصيات كلينيكي ، پاتولوژيك و ميزان بقاء و عود بيماران مبتلا به ديسكرازي پلاسماسل مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1394 - 1385
686
بررسي خصوصيات كلينيكي و پاتولوژي پنج ساله بيماراني كه با تشخيص پوليپ روده تحت پوليپكتومي قرار گرفته اند
687
بررسي خصوصيات كلينيكي و پاتولوژي پنج ساله بيماراني كه با تشخيص پوليپ روده تحت پوليپكتومي قرار گرفته اند
688
بررسي خصوصيات كمپوزيتهاي پارچه شيشه اي ورزين پلي استر
689
بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام كلزاي بهاره تحت تاثير رژيم هاي مختلف آبياري
690
بررسي خصوصيات لباس هاي جراحي يكبار مصرف با ديدگاه طراحي و بهبود كارائي
691
بررسي خصوصيات لجن مخازن فراورده هاي نفتي به منظور ارائه روش هاي تصفيه
692
بررسي خصوصيات مخلوط پنبه ـ پلي استر
693
بررسي خصوصيات مخلوط قير - الياف و ارائه يك مدل كامپوزيتي جهت تحليل عملكرد الياف در تقابل با ماتريس
694
بررسي خصوصيات مخلوط هاي آسفالتي حاوي پودر لاستيك و پلاستيك ضايعاتي
695
بررسي خصوصيات مخلوط هاي آسفالتي حاوي پودر لاستيك و پليمر EVA
696
بررسي خصوصيات مخلوط‌هاي آسفالتي حاوي قير اصلاح‌شده با پليمر APAO
697
بررسي خصوصيات مكانيكي آسفالت امولسيوني ساخته شده از مصالح آسفالت بازيافتي و مصالح جديد
698
بررسي خصوصيات مكانيكي الياف الكتروريسي شده با درجات مختلف آرايش
699
بررسي خصوصيات مكانيكي ايمپلنت آلياژهاي حافظه دار
700
بررسي خصوصيات مكانيكي پوشش بتني كانالهاي آبياري با تركيبي از خاكستر پوسته برنج در محيطهاي سولفاته
701
بررسي خصوصيات مكانيكي تراورس مسلح به الياف فلزي
702
بررسي خصوصيات مكانيكي ملات هاي تقويت شده با پارچه هاي دوجداره
703
بررسي خصوصيات مكانيكي نخ هاي بخيه در حالت مستقيم و گره دار
704
بررسي خصوصيات مكانيكي و دوام بتن متخلخل قليافعال سرباره اي تك جزئي در محيط سولفاتي
705
بررسي خصوصيات مكانيكي و دوام روسازي هاي بتن غلتكي تسليح شده با كامپوزيت TRC در محيط سولفات منيزيم
706
بررسي خصوصيات ممانعتي و مكانيكي فيلم تهيه شده از پلي لاكتيك اسيد (PLA) تقويت شده با نانوساختار كيتين
707
بررسي خصوصيات منسوجات بي بافت اسپان باند جهت مصارف كشاورزي
708
بررسي خصوصيات منسوجات پزشكي
709
بررسي خصوصيات مهندسي بتن هاي حاوي پوزلان هاي تفتان و جاجرود و مقايسه آن با بتن هاي معمولي
710
بررسي خصوصيات مورفولوژيك و بيوشيميايي مرتبط با تحمل به خشكي در گونه وحشي و اهلي گلرنگ
711
بررسي خصوصيات مورفولويكي، فيزيكو شيميايي وحرارتي سه رقم برنج ايراني زاينده رود﴿لنجان﴾، بكيان ﴿كامفيروز﴾وهاشمي ﴿از ارقام محلي شمال﴾
712
بررسي خصوصيات موفوفنولوژيك، سيستم زادآوري و درصد اسانس تعدادي از گونه هاي گياهان خانواده چتريان
713
بررسي خصوصيات موكت هاي بافته شده از نخ مرليند پشم /اكريليك
714
بررسي خصوصيات ميسليومي چندين ‍ژنوتيپ بومي قارچ دكمه اي خوراكي Agricus bisporus در خراسان رضوي
715
بررسي خصوصيات نساجي الياف پنبه مناطق مختلف ايران
716
بررسي خصوصيات نشست تحكيمي خاكهاي آلوده با توجه به سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي پالايشگاه تهران)
717
بررسي خصوصيات نورد نامتقارن براي مقطع مستطيلي
718
بررسي خصوصيات هادرون ها و محاسبه شعاع كيسه براي هادرون ها بر اساس عامل هاي شكل الكتريكي و مغناطيسي در مدل هاي كيسه اي اصلاح شده
719
بررسي خصوصيات هندسي ياتاقان برنسبت خروج از مركزي و خواص هيدروديناميكي روانكار نيوتني در ياتاقان هاي لغزشي
720
بررسي خصوصيات هيدروليكي تعدادي سرريز تاج دايره اي
721
بررسي خصوصيات هيدروليكي جريان در سرريزهاي خط جرياني
722
بررسي خصوصيات هيدروليكي سر ريز هاي جانبي تاج دايره اي
723
بررسي خصوصيات هيدروليكي مدل تركيبي سرريز- درچه
724
بررسي خصوصيات هيدروليكي و كاهش نيرو ارتعاش جريان در شيب شكن ها به وسيله ي ميراگرها
725
بررسي خصوصيات و بعضي از خواص فيزيكي پارچه هاي برزنت توليدي در ايران
726
بررسي خصوصيات و تعيين شاخص هاي فيزيكي - مكانيكي و كارايي پوشاك در كاربردهاي ورزشي ﴿مطالعه موردي﴾
727
بررسي خصوصيات و توليد پلي استر زيست تخريب پذير پلي بوتيلن سوكسينات
728
بررسي خصوصيات و سنتيك رنگرزي ابريشم با تعدادي از رنگ هاي راكتيو جديد
729
بررسي خصوصيات و عملكرد ژن تنظيم كننده VvDREB2C در انگور﴿Vitis vinifera﴾ و تشديد بيان آن در گياه اطلسي تحت تنش هاي شوري و كم آبي
730
بررسي خصوصيات و نحوه سازماندهي سيستم حمل و نقل موتور سيكلت در شهر تهران
731
بررسي خصوصيات و ويژگيهاي زيستي ، رواني و اجتماعي نوجوانان بر شخصيت آنها
732
بررسي خصوصيت تشعشعي سطوح فلزي و فرآيندهاي توليد سطوح ويژه و تاثير عوامل مكانيكي شيميائي روي آنها
733
بررسي خصوصيت ضد رگزايي تركيب ICD-58 (پپتيد مشتق شده از سموم مار و عقرب ) , study of anti-angiogansis effect of icd-58 )venos derived peptides( as an anticancer agent
734
بررسي خصوصيت مولكولي ژن بيان كننده Leishmania major aquaglyceroporin 1 در Leishmania major( MRHO/IR/75/ER
735
بررسي خصيصه هاي رواني درارتباط با افراد سالم وكم خون(تالاسمي)
736
بررسي خط انتقال نيرو در خودرو
737
بررسي خط توليد ريسندگي كارخانه بافكار
738
بررسي خط توليد ريسندگي و بافندگي ري
739
بررسي خط توليد كارخانه جامكو و تعيين زمان استاندارد بخشهاي توليد
740
بررسي خط در فضاي خيال
741
بررسي خط ذوب و ريزش و طراحي تونل حرارتي
742
بررسي خط رنگرزي و تكميل كالاي پلي استر سلولزي
743
بررسي خط فقر
744
بررسي خط قيچي غلطكي (SLITTER)
745
بررسي خط كوفي به عنوان بافت و تزئين بر روي نقش برجسته هاي سفالي بر اساس كتيبه هاي مجد جامع اصفهان و بقعه پير بكران .
746
بررسي خط كوفي به عنوان بافت و تزئين بر روي نقش برجسته هاي سفالي براساس كتيبه هاي مسجد جامع اصفهان و بقعه پيربكران
747
بررسي خط كوفي در سفال هاي اوايل دوران اسلامي
748
بررسي خط كوفي گره دار در كتيبه هاي اسلامي
749
بررسي خط كوفي گره دار در كتيبه هاي اسلامي
750
بررسي خط نگاره هاي مسجد جامع يزد
751
بررسي خط و گرايش هاي نوين آن در گرافيك
752
بررسي خط و نقش در امامزاده سيد ركن الدين يزد
753
بررسي خطاب هاي عتاب گونه خداوند بر پيامبر (ص ) در قرآن
754
بررسي خطاهاي آوايي كودك
755
بررسي خطاهاي باهم آيي در انشاهاي فارسي آموزان عربي زبان
756
بررسي خطاهاي تكواژي و نحوي گفتاري زبان آموزان ايراني
757
بررسي خطاهاي خواندن دانش آموزان نارساخوان با توجه به ويژگي هاي آوايي ونوشتاري زبان فارسي وتأثيرآموزش مبتني برآن بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پايه سوم ابتدايي شهركاشان- سال تحصيلي97-96
758
بررسي خطاهاي دستوري انشا ي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي دوزبانه ي كردي – فارسي
759
بررسي خطاهاي روش افست ونر و ارائه راهكارهايي جهت كاهش و يا حذف آنها
760
بررسي خطاهاي شايع راديوگرافي پانوراميك در دانشكده دندانپزشكي
761
بررسي خطاهاي صرفي و نحوي در مكالمه دانشجويان كارشناسي زبان وادبيات ‌عربي(موردپژوهشي دانشجويان دانشگاهاصفهان)
762
بررسي خطاهاي صوري و معنايي واژگان در متون نوشتاري توسط فراگيران انگليسي فارسي زبان
763
بررسي خطاهاي فراگيران زبان عربي در ترجمه"كه" به عربي
764
بررسي خطاهاي ناشي از تغيير پذيري وتاثير آن در پياده سازي سخت افزاري فيلترهاي ديجيتال FIR
765
بررسي خطاهاي ناشي ازتغيير پذيري وتاثيرات آن درپياده سازي سخت افزاري DCT
766
بررسي خطاهاي نحوي عرب زبانان دريادگيري زبا ن فارسي به عنوان زبان خارجي
767
بررسي خطاي عملكرد سيستم كنترلي يك ربات جوشكار
768
بررسي خطاي موقعيت يك روبات سه محور و پيشنهاد كنترل كننده مناسب براي آن
769
بررسي خطاياي رايج عامل انساني در تصميم گيري هاي مديريتي و ارايه چهارچوب بازدارنده
770
بررسي خطرات روانگرايي ناشي اززلزله بر ساختگاه وپايداري لوله هاي انتقال (شريان هاي حياتي )
771
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
772
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
773
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
774
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
775
بررسي خطرات ناشي از كلرزني آب آشاميدني
776
بررسي خطرپذيري لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي بتني در حوزه نزديك زلزله با درنظرگرفتن اندركنش خاك - سازه
777
بررسي خطوط HVAC و HVDC
778
بررسي خطوط بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
779
بررسي خطوط بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
780
بررسي خطوط تزئيني وتاثير آن بر گرافيك معاصر
781
بررسي خطوط كوفي بنايي و معقلي در مسجد حكيم اصفهان و الهام از آن جهت ساخت سراميك هاي كاربردي
782
بررسي خطوط كوفي بنايي ومعقلي در مسجد حكيم اصفهان
783
بررسي خطوط ميدان آشوبي توكامك حاصل از محدود كننده مغناطيسي و تحليل پايداري جزاير در نگاشت EML
784
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان آﺷﻮﺑﻲ ﺗﻮﻛﺎﻣﻚ ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺰاﻳﺮ در ﻧﮕﺎﺷﺖLME
785
بررسي خطي و غيرخطي ترانس جريان در حالت گذرا
786
بررسي خقوق خانواده در فقه شيعه
787
بررسي خلاء هاي قانوني اجراي كنوانسيون زيست محيطي استكهلم
788
بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمايي پسرانه و دخترانه
789
بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزندپروري والدين در مدارس مقطع راهنمايي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان شهر فردوس
790
بررسي خلاقيت دانش آموزان بانگرشهاي فرزند پروري والدين درمدارس مقطع دبستان شهرقاين
791
بررسي خلاقيت دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي سطح شهرستان قاين درسال تحصيلي 91-92
792
بررسي خلاقيت در مهندسي ارزش
793
بررسي خلاقيت فرزندان با نگرش هاي فرزند پروري والدين بر روي دانش آموزان مدارس راهنمايي غير انتفاعي پسرانه و تيزهوشان دخترانه بجنورد
794
بررسي خلاقيت معلمان با انگيزه پيشرفت دانش آموزان مدارس عادي و تيزهوش
795
بررسي خلاقيت هنرمندان در خلق تصاوير ذهني ( با رويكردي روانكاوي )
796
بررسي خلاقيت و شيوه هاي مقابله با استرس در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور سميرم
797
بررسي خلاقيت و عزت نفس در دانش آموزان شهري و روستايي.
798
بررسي خلاقيت ونقش آن بر بسته بندي كودكان
799
بررسي خلق فانتزي و تخيل با فن آوري هاي مدرن در سينماي لايواكشن( با تاكيد بر فيلم هاي ارباب حلقه ها)
800
بررسي خلق فانتزي و تخيل با فن اوري هاي مدرن در سينماي لايواكشن﴿باتاكيد بر فيلم ارباب حلقه ها﴾
801
بررسي خلق و خوي ايرانيان در دوره ي قاجار
802
بررسي خلوص ژنتيكي گندم هاي خود مصرفي كشور از طريق روشهاي مزرعه اي، بيوشيميايي، مولكولي و تعيين قرابت ژنتيكي ارقام بومي
803
بررسي خلوص و كيفيت روغن هاي زيتون عرضه شده در عطاري هاي سطح شهر رشت در سال 1398
804
بررسي خمس ارباح مكاسب و چگونگي محاسبه آن درفقه اماميه , review the"khoms"of benefits of jobs and condition of computation that in sheities jurisprudence
805
بررسي خمش تير نانو كامپوزيتي با تحليل چند مقياسي و اثر ريز ساختار
806
بررسي خمش تير نانو¬كامپوزيتي با تحليل چند مقياسي و اثر ريز ساختار
807
بررسي خمش تير هاي ساندويچي با هسته الكترورئولوژيكال
808
بررسي خمش در پلنهاي ساندويچي بتني با استفاده از تئوريهاي تحليل خطي و غير خطي
809
بررسي خمش غير خطي و پس كمانش حرارتي نانو تيرهاي متخلخل هدفمند
810
بررسي خمش، كمانش و ارتعاشات سازه هاي در مقياس نانو با استفاده از روش هاي اجزاء محدود
811
بررسي خميري اندر كنش خاك و پي ماشين آلات در تواترهاي پايين
812
بررسي خنك كاري تجهيزات الكترونيكي
813
بررسي خنك كاري در ميكرو كانالهايي با مقاطع مختلف بوسيله سيال غير نيوتني
814
بررسي خواتص مكانيكي پوشش هاي پلي يورتان حاوي نانوساختارهاي سيليكوني چند وجهي (POSS)
815
بررسي خواس سطحي الياف پلي پروپيلن عمل شده با پلاسماي سرد و كم فشار
816
بررسي خواسته هاي مشتريان در يك صنعت رقابت انحصاري ( با تمركز بر شركت ايران ترانسفو بعنوان توليد كننده انحصاري ترانسفورماتورهاي قدرت در ايران )
817
بررسي خواص SrSO4:Dy در دزيمتري به روش EPR
818
بررسي خواص SrSO4:Tb,Dy در دزيمتري به روش EPR
819
بررسي خواص آب دوستي و خودتميزشوندگي سطوح لايه نشاني شده با نانوكامپوزيت
820
بررسي خواص آب گريزي و يخ گريزي پوشش تابش پز يورتان آكريلاتي
821
بررسي خواص آب‌دوستي نانو الياف الكتروريسي شده آلياژي و نانوكامپوزيتيPLGA/Pluronic/nHA
822
بررسي خواص آبگريزي و روغن گريزي پوشش هاي تابش پز حاوي مونومرهاي اكريلاتي
823
بررسي خواص آتش پذيري و ضد ميكروبي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي طبيعي
824
بررسي خواص آزمايشگاهي بتن پودري واكنش‌پذير
825
بررسي خواص آسفالت مسلح با الياف شيشه ﴿Fiberglass )
826
بررسي خواص آكوستيكي لايه هاي بي بافت تهيه شده از الياف استبرق
827
بررسي خواص آلكان هاي سنگين n-C19H40 ، n-C18H38 ، n-C17H36 ، n-C15H32 با محاسبه ضريب فشار حرارتي با استفاده از ضرايب توسعه يافته قاعده بندي هم دماي خطي
828
بررسي خواص آلياژ NR/SBR پخت شده به روش گوگردي و پرتوالكترون
829
بررسي خواص آلياژ برمبناي OPP/SP
830
بررسي خواص آلياژ هاي پيشرفته روي ﴿ خانواده za )
831
بررسي خواص آلياژRBS/CVP
832
بررسي خواص آلياژهاي آلومينيوم برنز
833
بررسي خواص آنتي اكسيداني ضد التهابي،ضد باكتري و ضد قارچي در گياه هواچوبه و تشنه داري و تعيين تركيبات شيميايي آنها
834
بررسي خواص آنتي اكسيداني گياه كندل كوهي بر ميزان توليد بيوماركرهاي ناشي از اكسيداسيون پيشرفته پروتئين ها( گروه هاي فعال كربونيل ) و ليپيدها (مالون دي آلدهيد) در بيماران ديابتي نوع 2
835
بررسي خواص آنتي اكسيداني و آنتي ميكروبي شاخه و برگ تاك
836
بررسي خواص آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره گياهان چاي كوهي، كاسني،قدومه،پنيرك و گزنه
837
بررسي خواص آنتي باكتريال الياف الكتروريسي شده پلي كاپرولاكتان حاوي دارو
838
بررسي خواص آنتي باكتريال بيوفيلم حاصل از تركيب كلاژن، ژلاتين و عصاره هاي گياهي آلوِورا و حنا به منظور ساخت چسب زخم ارگانيك
839
بررسي خواص آنتي ميكروبيال سيستم هاي نانوذرات ليپيدي حاوي بتاكاروتن
840
بررسي خواص آنتي‌اكسيداني و ضدميكروبي بخش‌هاي مختلف گياه Echium italicum و مقايسه پماد تهيه شده از گياه با سيلورسولفاديازين در التيام زخم سوختگي در رت
841
بررسي خواص ابر رسانايي و ساختاري ابر رساناي YBCOبا جايگزيني آهن YBa۲(CU1-xFex)3 O7-6
842
بررسي خواص ابررساناهاي Cr,Mn,Fe,Li) y1-xmxba2cu3o7-d (M = ساخته شده به روش سل ژل
843
بررسي خواص ابررساناهاي Cr,Mn,Fe,Li) y1-xmxba2cu3o7-d (M = ساخته شده به روش سل ژل
844
بررسي خواص ابررساناهاي ايبكو
845
بررسي خواص ابررسانايي سيستم ابررساناي YBCOساخته شده به روش Melt texture
846
بررسي خواص ابعادي پارچه هاي پودي ساخته شده از نخ پنبه اي با مغزي نايلون
847
بررسي خواص ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي تحت شرايط مختلف استراحت
848
بررسي خواص ابعادي و فيزيكي پارچه هاي بافته شده از نخ هاي بالك و غيرهاي بالك پنبه اكريليك
849
بررسي خواص اپتوالكتروني نانوذرات الماس
850
بررسي خواص اپتيك غيرخطي قرمز متيل و 2-متيل4-نيتروآنيلين در نانوساختارهاي لايه نازك
851
بررسي خواص اپتيكي بلورUPtGe
852
بررسي خواص اپتيكي در طرح واره هاي جديدي از سامانههاي اپتومكانيكي
853
بررسي خواص اپتيكي سلولهاي خورشيدي مبتني بر نقطه كوانتومي
854
بررسي خواص اپتيكي فيلم نازك ضد انعكاسي ZnS بر روي زير لايه Ge در ناحيه طول موجي 12-8 ميكرومتر
855
بررسي خواص اپتيكي قابل كنترل در بلورهاي فتوني يك بعدي و فرامواد
856
بررسي خواص اپتيكي لايه نشاني آلومينيوم به روش بخار فلزات (PVD)
857
بررسي خواص اپتيكي موجبر بلور فوتوني يك بعدي در حضور نانوذرات فلزي
858
بررسي خواص اپتيكي نانو خوشه هاي سيليكون ( SinHmو Si8-Si80)
859
بررسي خواص اپتيكي نقاط كوانتومي هسته-پوسته ي كادميم تلورايد-كادميم سولفايد و كادميم تلورايد-روي سولفايد به روش آبي
860
بررسي خواص اپتيكي و الكترونيكي تركيب پيزوالكتريك K0.5 Na0.5 NbO3
861
بررسي خواص اپتيكي و الكترونيكي زير كونات سرب در فاز مكعبي , The electronic and optical properties of provskite crystal pdZro3 in cube phase
862
بررسي خواص اپتيكي و الكتريكي نانوسيمهاي اكسيد روي
863
بررسي خواص اپتيكي و پلاسموني گرافين با استفاده از روش ماتريس انتقال
864
بررسي خواص اپتيكي و پلاسموني گرافين با استفاده از روش ماتريس انتقال
865
بررسي خواص اپتيكي و ساختاري نانوميله هاي SnS به عنوان لايه ي جاذب سلول هاي خورشيدي فوتوولتائيك
866
بررسي خواص اپتيكي و مكانيكي فلزات و آلياژهاي مختلف در ناحيه فروسرخ نزديك و ساخت توري پـراش بازتابي با بازدهي پراش و آستانه تخريب بالا
867
بررسي خواص اتصال غيرمشابه فولاد زنگ نزن 316 به سوپرآلياژ هاستلوي B2 به روش GTAW
868
بررسي خواص استاتيكي و ديناميكي فرش ماشيني با استفاده از مدل شبكه عصبي
869
بررسي خواص استحكامي لايه نانوليفي داراي اتصالات بين الياف به‌منظور استفاده در لايي پوشاك
870
بررسي خواص اصطكاكي پارچه هاي اينترلاك
871
بررسي خواص اصطكاكي لايه هاي نانو الياف پلي وينيل الكل الكتروريسي شده
872
بررسي خواص الكترواپتيكي ابر شبكه ي ساختار پيزوالكتريك تركيب
873
بررسي خواص الكترواپتيكي اكسيد اسپينل MgAI2O4 با استفاده از روش شبه پتانسيل , investigation of electoptical properties of oxide spinel MgAI2O4 by using pseudopotential method
874
بررسي خواص الكترواپتيكي گرافين سنتز ليزري در محيط كرايوژنيك
875
بررسي خواص الكترواپتيكي نانو كامپوزيت هيبريدي آلي - معدني بر پايه پلي آنيلين
876
بررسي خواص الكترواپتيكي نانوكامپوزيت پلي‌متيل‌ متاكريلات/ سولفيد قلع و پلي‌ متيل‌ متاكريلات/ پلي‌آنيلين
877
بررسي خواص الكترواكتيو باندل موازي نانو الياف دو جزئي پلي اكريلونيتريل/ پلي آنيلين حاوي نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم
878
بررسي خواص الكترواكتيو لايه نانو الياف پلي وينيل الكل ﴿حاوي نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد﴾ پوشش داده شده با پلي آنيلين و بررسي تغيير شكل ابعادي آن با استفاده از پردازش تصوير
879
بررسي خواص الكتروشيميايي الكترود خميركربن اصلاح شده با نانومواد و استفاده از آن در اندازه گيري هيدروژن پراكسيد و هيدرازين
880
بررسي خواص الكتروشيميايي پودر نانوسخاتار كربني با هدف كاربرد در ابرخازن
881
بررسي خواص الكتروشيميايي پوشش تبديلي فسفاته روي بر روي زمينه آلياژ آلومينيوم (AA6061)
882
بررسي خواص الكتروشيميايي غشاي پوسته - مغزي پلي آنيلين/پلي يورتان
883
بررسي خواص الكتروكروميك لايه هاي نازك نانو كامپوزيت گرافن– اكسيدآهن(ш)
884
بررسي خواص الكتروكروميك نانوسيم هاي پلي آنيلين با استفاده از سامانه-هاي الكتروشيمي دوقطبي
885
بررسي خواص الكتروكروميكي لايه هاي نازك تنگستن اكسيد (WO3) و تنگستن اكسيد آلايش يافته با پالاديم (WO3-Pd)
886
بررسي خواص الكتروليت براي بهبود باتري هاي يون-ليتيم با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
887
بررسي خواص الكترومغناطيس يونسفر در زيرلايه هاي مختلف و محاسبه ضريب بازتاب آنها
888
بررسي خواص الكتروني استانن تحت كشش
889
بررسي خواص الكتروني تك لايه MoS2 با روش تابع چگالي
890
بررسي خواص الكتروني تك لايه گاليم آرسنايد در حالت خالص و با حضور ناخالصي
891
بررسي خواص الكتروني جذب اتم هاي ليتيوم وسديم برروي برش هاي گرافني
892
بررسي خواص الكتروني سه لايه گرافن نيتريد بور گرافن - - تحت چرخش لايه نيتريد بور
893
بررسي خواص الكتروني گرافاين6،6،12 در حالت خالص و در حضور ناخالصي هاي نيتروژن وبور
894
بررسي خواص الكتروني گرافين
895
بررسي خواص الكتروني نانوتيوبهاونانوريبونها
896
بررسي خواص الكتروني نانوكاتاليزگرهاي طلا و اثر فلزات Pt، Cu و Fe بر روي فعاليت كاتاليزگري آن ها با استفاده از روش هاي مكانيك كوانتومي
897
بررسي خواص الكتروني و اپتيكي اكسيد روي و اثر ناخالص ليتيوم روي آنها
898
بررسي خواص الكتروني و اپتيكي اكسيد روي و اثر ناخالص ليتيوم روي آنها
899
بررسي خواص الكتروني و اپتيكي نانو ورقه هاي xc(x=si,ge,sn) با استفاده از نظريه هاي تابعي چگالي
900
بررسي خواص الكتروني و الاستيكي آلياژهاي Mg2Si و Mg2Ge با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
901
بررسي خواص الكتروني و ترابردي مولكول پنتاسن بين دو نانو نوار گرافن
902
بررسي خواص الكتروني و ساختار سيلان sih4 تحت فشار
903
بررسي خواص الكتروني و ساختار نواري تركيب تيتانيوم كربيد با استفاده از روش شبه پتانسيل و نظريه تابعي چگالي
904
بررسي خواص الكتروني و ساختار نواري تركيب تيتانيوم كربيد با استفاده از روش شبه پتانسيل و نظريه تابعي چگالي
905
بررسي خواص الكتروني و طيف جذب ايزومرهاي پايدار نانو خوشه هاي MoSe2 با استفاده از الگوريتم تكاملي و نظريه تابعي چگالي
906
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي Fe-X6 (X=Se,V,As) افزوده شده روي ساختار دو بعدي تنگستن دي سلنيد با استفاده از نظريه تابعي چگالي
907
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي MoS2 در حضور ناخالصي به كمك نظريه تابع چگالي
908
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي بلورپايروكلرEr2Ti2O7
909
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي بورون نيترايد در دو هندسه ي صفحه دوبعدي و نانولوله
910
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي پيوند گاه نانو لايه هايCu/AgF/Mo و MnSe/Si
911
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي نانو خوشه هاي زركونيوم(zr(آلاييده شده توسط منگنز(mn)
912
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي نانو نوار سيليسين در حضور اتم هاي خارجي
913
بررسي خواص الكتروني واپتيكي نانو نوارهاي BC3 بااستفاده ازتئوري تابعي چگالي
914
بررسي خواص الكتروني ومغناطيسي نانو لوله هاوباندل ها
915
بررسي خواص الكترونيLiCoO2 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
916
بررسي خواص الكترونيكي و اپتيكي اكسيد روي و اثر ناخالص ليتيوم روي آنها
917
بررسي خواص الكترونيكي و اپتيكي نانو مواد شبه‌گرافن
918
بررسي خواص الكترونيكي و اسپينترونيكي نقاط كوانتومي
919
بررسي خواص الكترونيكي و الاستيكي موليبدن دي سولفات
920
بررسي خواص الكترونيكي واپتيكي بلور Labr3 مورد استفاده در اشكارسازهاي سوسوزن
921
بررسي خواص الكتريكي ديود شاتكي ساخته شده از پليمر N- اكتيل ايندول
922
بررسي خواص الكتريكي گرافين توليد شده در محيط كرايوژنيك با ليزر ياگ
923
بررسي خواص الكتريكي نانو نوارهاي گرافني زيگزاگ
924
بررسي خواص الكتريكي نانوكامپوزيت پلي اتيلن/نانولوله كربني ﴿PE/CNT﴾ با بهره گيري از تابش الكترون هاي 10MeV
925
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي Ag:TiO2
926
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي BaTiO‎3 بر اساس نظريه تابع چگالي
927
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي بلور LiNbO3 در فاز پاراالكتريك , the study of electronic and optical properties of LiNbO3 in para-electric phase
928
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي پلي آنيلين آلاييده با نانو ذرات سولفيد روي و امكان سنجي آن در ساخت ديود شاتكي
929
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي پيوندگاه اكسيد فلزي نيمه‌رسانا / سولفيد روي و سولفيد كادميوم به منظور كاربرد فوتوولتاﺋيك آنها
930
بررسي خواص الكتريكي و مكانيكي نانوالياف پلي آميد 6 پوشش داده شده باپلي آنيلين و گرافن
931
بررسي خواص الكتريكي و مكانيكي نانوكامپوزيت هاي گرافن/يورتان اكريلات پخت شونده با اشعه ي فرابنفش
932
بررسي خواص الكتريكي و نوري تركيب آمورف V2O5-Teo2-MoO3
933
بررسي خواص الكتريكي ومغناطيسي نانولوله اكسيد روي باضخامت معين وباندل آن
934
بررسي خواص الكتريكي ومورفولوژي نانوكامپوزيت هيبريدي HDPE/EVA/Nanaclay
935
بررسي خواص الكتريكي، گرمايي، و حفاظت در برابر فركانس راديويي نانو الياف پلي اكريلونيتريل پوشش داده شده با پلي پيرول و مقايسه آن با الياف معمولي
936
بررسي خواص انتشار موج در نانو تير ها
937
بررسي خواص انتقال رطوبت و حرارت در پارچه هاي دو جزئي
938
بررسي خواص انتقالي سيال درون نانولوله هاي كربني با استفاده از شبيه سازي هاي ديناميك مولكولي و مونت كارلو
939
بررسي خواص انتقالي نانوساختارهاي سيليسيني دوبعدي
940
بررسي خواص انتي اكسيدان كالوس ارنبيا اكروما درمقايسه با ريشه گياه طبيعي
941
بررسي خواص انتي اكسيداني دانه انار و پوست انار و اب نار برخي مناطق كشور
942
بررسي خواص انواع الياف اكريليك مورد مصرف در صنايع نساجي
943
بررسي خواص ايده آل اي ... جذبي در حلقه هاي جابجايي يكدار
944
بررسي خواص اينرسي نمودارهاي كنترل مورد استفاده در پروفايل‌ها
945
بررسي خواص بازدارندگي خوردگي آموكسيلين بر روي زمينه فولادي در محيط اسيدي
946
بررسي خواص بازدارندگي سه تركيب برپايه ايميدازول و يك تركيب بر پايه تريازول بر روي سطح فولادي
947
بررسي خواص بازدارنده ها در رنگ نسبت به محيطهاي اسيدي، نمكي و قليايي
948
بررسي خواص بازدارنده هاي خوردگي در مقياس صنعتي
949
بررسي خواص باكتريوسيني لاكتوباسيلوس هاي جداسازي شده از ماست هاي سنتي منطقه اصفهان و توصيف خصوصيات باكتريوسين توليدي
950
بررسي خواص بتن پليمري با درصدهاي مختلف استايرن در رزين پلي- استر غيراشباع
951
بررسي خواص بتن خود تراكم با جايگزيني سيمان با سرباره مس در درجه حرارت هاي مختلف
952
بررسي خواص بتن خودتراكم با جايگزيني سنگدانه با سرباره مس در درجه حرارت-هاي مختلف
953
بررسي خواص بتون هاي نسوز شاموت طبس
954
بررسي خواص برخالي و بس برخالي سري‌هاي زماني زيستي
955
بررسي خواص برشي پارچه (Shear) و روشهاي اندازه گيري آن
956
بررسي خواص بهترين تقريب در فضاهاي نرم دار و فضاهاي متريك احتمال
957
بررسي خواص بيبافت سوزن زني شده از مخلوط الياف اكريليك جمع شونده و پليپروپيلن
958
بررسي خواص بيولوژيك دي ازوتروف هاي هميار و برهمكنش آنها با باكتري سلولوموناس
959
بررسي خواص پارچه توليد شده از نخ هيبريدي پلي استر با انقباض حرارتي بالا
960
بررسي خواص پايداري كمپلكس هاي همولوگ جديدي از مس ونيكل به روش DSC
961
بررسي خواص پايداري و ارگوديكي زنجيرهاي ماركف ناايستا و كاربرد آن
962
بررسي خواص پتروفيزيك يكي از مخازن كربناته ايران با استفاده از مدل فيزيك سنگ و داده هاي توليد
963
بررسي خواص پتروفيزيكي سازند سروك در ميدان نفتي آب تيمور و محاسبه تراوايي آن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
964
بررسي خواص پتروفيزيكي مخازن هيدروكربوري با استفاده از واحدهاي جريان هيدروليكي
965
بررسي خواص پتروفيزيكي و تفكيك گروه هاي سنگي مخزني در يك چاه فاقد مغزه با استفاده از اطلاعات پتروفيزيكي يك چاه مغزه دار در يكي از ميادين ايران
966
بررسي خواص پشم و معايب آن
967
بررسي خواص پلاسموني نانوذرات طلا براي استفاده در نانوحسگرهاي پلاسموني
968
بررسي خواص پلت هاي توليد شده از سنگ آهن معدن سه چاهون
969
بررسي خواص پلي استر جدا شده از پارچه و توليد گلوكز و اتانول از پنبه آن
970
بررسي خواص پوشش آلي بر پايه رزين اپوكسي حاوي رنگدانه MIO
971
بررسي خواص پوشش كامپوزيتي NI - TIO2 تهيه شده به روش آبكاري الكتريكي
972
بررسي خواص پوشش كامپوزيتي فلوئور هيدروكسي آپاتيت - نقره ايجاد شده به روش سل ژل بر روي تيتانيم
973
بررسي خواص پوشش نانوساختار تيتانيايي روي فولاد زنگ نزن
974
بررسي خواص پوشش نانوكامپوزيتي Ni-Al-Y2O3 تهيه شده به روش آبكاري الكتريكي و نفوذ
975
بررسي خواص پيوند نفوذي آلياژ آلومينيوم به تيتانيوم با استفاده از لايه مياني
976
بررسي خواص پيوندزني حرارتي الياف حاصل از ذوب ريسي مخلوط پلي پروپيلن/ پلي اتيلن
977
بررسي خواص پيوندي بتا-لاكتوگلوبولين براي رتينول، آلفا آيونن، بتا آيونن و گرانيول: با يك شبيه ساز ديناميك مولكولي توسط گرومكس
978
بررسي خواص پيوندي رتينول (ويتامين A) توسط β-لاكتوگلوبولين تثبيت شده بر روي نانوذره اكسيدآهن
979
بررسي خواص تابشي اتم و انتشار و پراكندگي ميدان الكترومغناطيس كوانتيده در حضور اجسام با هندسه منظم
980
بررسي خواص تابعي مدرج (FGM) نانوكامپوزيت پايه آلومينيوم با افزودن CNT و Al2O3
981
بررسي خواص تاخير حرارتي منسوجات آغشته شده با مواد سراميكي با استفاده از دماسنج مادون قرمز
982
بررسي خواص ترابرد الكتروني MoS2 توسط روش تابعي چگالي
983
بررسي خواص ترابرد الكتروني در نيمرساناي GaN در ميدان هاي الكتريكي ضعيف , application of low-field electron transport properties in GaN structure
984
بررسي خواص ترابرد الكتروني دو نيم رساناي Ga0/5In0/5p و Al0/62Ga0/62In0/84p در حضور ميدان هاي الكتريكي ضعيف , electron mobility in Ga0/5In0/5p and Al0/62Ga0/62In0/84p at low electric field application
985
بررسي خواص ترابرد الكتريكي در فيلترهاي اسپيني پليمري
986
بررسي خواص ترابرد الكتريكي در فيلترهاي اسپيني پليمري
987
بررسي خواص ترابرد گازهاي بوزوني تبهگن در شبكه هاي اپتيكي
988
بررسي خواص ترابرد نانو دانه هاي ابررسانا
989
بررسي خواص ترابردي ابررساناهاي فاقد مركز واروني به عنوان مواد توپولوژيك
990
بررسي خواص ترابردي الكترونها در بلور نيم رساناي InN در حضور ميدانهاي الكتريكي شديد به روش مونت كارلو , calculation of electron transport properties in InN semiconductor in high electric field using monte carlo method
991
بررسي خواص ترابردي پيوندگاه هاي پايه گرافيني
992
بررسي خواص تراوايي شبكه تركهاي سه بعدي غير ايزوتروپيك و هتروژن مخازن زيرزميني
993
بررسي خواص ترموالكتريك دستگاههاي مولكولي DNA
994
بررسي خواص ترموالكتريك ريزلايه ي نانوليفي و فيلم پلي وينيل پيروليدون/اكسيد مس/ نانو لوله كربن
995
بررسي خواص ترموالكتريكي نانواتصالات
996
بررسي خواص ترموالكتريكي نانوساختارهاي مغناطيسي با استفاده از روش نيمه كلاسيكي بولتزمان
997
بررسي خواص ترموالكتريكي و انتقال بار با استفاده از توابع وانير
998
بررسي خواص ترموديناميكي تركيبات آلي راست زنجير با زنجيره طويل در حالت مايع در دماها و فشارهاي بالا با استفاده از معادله حالت ELJ-based EoS و روش شبكه عصبي مصنوعي با تكيه بر روش سهم گروه ها (ANN-GCM)
999
بررسي خواص ترموديناميكي سيالات از ديدگاه مولكولي با تاكيد بر سيالات تجمعي
1000
بررسي خواص ترموديناميكي محلول هاي الكتروليت با استفاده از روش (Approximation Spherical Mean) MSA [تقريب كروي متوسط]
بازگشت