<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي حفاظت و مرمت تزيينات بناي برج لاجيم سواد كوه
2
بررسي حفاظت و مرمت يك شي آهني از دوره اليمايي
3
بررسي حفاظتي و مرمتي آثار نقاشي استاد حسين همداني (مرمت شمايل امام علي (ع ) عمل حسين همداني )
4
بررسي حفاظتي و مرمتي آثار نقاشي استاد حسين همداني ﴿مرمت شمايل امام علي ﴿ع﴾ عمل حسين همداني﴾
5
بررسي حفاظتي و مرمتي تزيينات مسجد جامع خوزان سده﴿خميني شهر﴾
6
بررسي حفاظتي و مرمتي ساختار كاغذي بدنه قلمدانهاي روغني و مرمت دو نمونه قلمدان كاغذي روغني دوره قاجار
7
بررسي حفاظتي و مرمتي ساختار كاغذي بدنه قلمدانهاي روغني و مرمت دو نمونه قلمدان كاغذي روغني دوره قاجار
8
بررسي حفاظتي ومرمتي تزئينات مسجد جامع خوزان سده (خميني شهر)
9
بررسي حفره هاي امنيتي جاوااسكريپت و نوشتن برنامه هايي براي بررسي اين نقاط ضعف
10
بررسي حفظ ارزش حقيقي سرمايه در موسسات بيمه
11
بررسي حفظ حيات سلولهاي ليگامان پريودنتال دندانهاي گوسفند بر حسب زمان ها و محيط هاي نگهدارنده متفاوت
12
بررسي حفظ حيات سلولهاي ليگامان پريودنتال دندانهاي گوسفند بر حسب زمان ها و محيط هاي نگهدارنده متفاوت
13
بررسي حق اشتغال زنان در خارج از منزل و تزاحم آن با حق شوهر از ديدگاه فقه مذاهب اسلامي
14
بررسي حق حضور كودكان در فضاهاي شهري ( نمونه موردي : محله نارمك مركزي تهران )
15
بررسي حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق ايران
16
بررسي حق مالكيت زنان از نظر فقه شيعه
17
بررسي حقانيت و نجات از ديدگاه مرتضي مطهري و جان هيك
18
بررسي حقوق ايتام در فقه و حقوق موضوعه
19
بررسي حقوق بزه ديده در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري
20
بررسي حقوق خانواده در فقه و حقوق ايران و كشورهاي مسلمان
21
بررسي حقوق زنان پس از طلاق از منظر فقه و حقوق
22
بررسي حقوق زنان در اسلام
23
بررسي حقوق شهروندي از ديدگاه امام علي عليه السلام و خلفاي قبل از ايشان با محوريت نهج البلاغه
24
بررسي حقوق شهروندي در آثار سعدي
25
بررسي حقوق كودك در فقه و قوانين موضوعه با رويكردي تربيتي وآموزشي
26
بررسي حقوق كودك در قوانين ايران و آلمان با رويكرد به موازين بين الملل
27
بررسي حقوق كودكان سرباز در جريان مخاصمات مسلحانه داخلي از منظر حقوق بين الملل بشر دوستانه
28
بررسي حقوق متقابل والدين و فرزندان
29
بررسي حقوق متهم در مرحله رسيدگي در دادگاه¬هاي نظامي مطابق با قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
30
بررسي حقوق و تكاليف متصدي حمل و نقل زميني در قبال مسافر و كالا در حقوق ايران و كنوانسيون هاي بين المللي
31
بررسي حقوق و تكاليف متصدي حمل و نقل زميني در قبال مسافر و كالا در حقوق ايران و كنوانسيون هاي بين المللي
32
بررسي حقوق و مسئوليت‌هاي سياسي زن با رويكرد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
33
بررسي حقوقي – كيفري معامله معارض ، انتقال مال غير و معامله فضولي
34
بررسي حقوقي الزامات زيست محيطي ناظر بر قراردادهاي بين المللي تجاري صنعتي در حقوق ايران
35
بررسي حقوقي تحولات اوكراين در پرتواصل تعيين سرنوشت
36
بررسي حقوقي تقويم مهريه به نرخ روز
37
بررسي حقوقي جرم شناسي محكوميت موثر كيفري در قانون مجازات اسلامي 1392
38
بررسي حقوقي شرط خيار در عقد نكاح و صداق در حقوق ايران و فقه اسلامي
39
بررسي حقوقي شرط مفارقت درقراردادهاي مشاركت جمعي )jonit venture(
40
بررسي حقوقي شوراهاي حل اختلاف
41
بررسي حقوقي طرق نامتعارف رابطه جنسي
42
بررسي حقوقي طلاق زوجه بر مبناي عسر و حرج در زمان اجراي حق حبس
43
بررسي حقوقي قطعنامه ها در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران
44
بررسي حقوقي كنوانسيون 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي
45
بررسي حقوقي مسئوليت ناشي از فعل ديگري
46
بررسي حقوقي معاملات متكي بر اطلاعات نهاني در بورس
47
بررسي حقوقي معامله مالكيت صنعتي در بورس
48
بررسي حقوقي نقش نظارتي NGOs بر انتخابات داخلي كشورها
49
بررسي حقوقي وفقهي اكراه در قتل
50
بررسي حكايت‌هاي كليله و دمنه و مرزبان‌نامه‌ از نگاه ادبيات نمايشي
51
بررسي حكم فقهي استعمال، حمل و خريد و فروش مواد مخدر و روان گردان از ديدگاه مذاهب اسلامي
52
بررسي حكم فقهي پول
53
بررسي حكم فقهي تجس و موارد استثنايي آن
54
بررسي حكم ممسك و ناظر در قتل عمدي در منابع فقه اماميه و فقه عامه و مقايسه آن با قانون مجازات اسلامي
55
بررسي حكمت در ديوان سيد مرتضي، بخش اول ﴿الف تا صاد﴾
56
بررسي حكمت و شيوه هاي حكمت سرايي در شاهنامۀ فردوسي
57
بررسي حكمت و شيوه¬هاي حكمت¬سرايي در شاهنامۀ فردوسي
58
بررسي حل ديناميك معكوس به منظور ايجاد زير ساختار نرم افزار تحليل ديناميكي اندام تحتاني دونده دوي سرعت
59
بررسي حل عددي برخي از مسائل بدوضع با كاربرد در ترميم تصاوير
60
بررسي حل عددي مدل هستون در ارزش گذاري اختيارات معامله
61
بررسي حل مسائل وابسته به زمان از طريق اجزاء محدود براي تعيين پله زمان مناسب
62
بررسي حل معادلات غير خطي به روش Variation interation
63
بررسي حلاليت آمينو اسيدها در محلولهاي اكتروليت آبي
64
بررسي حلاليت برخي اسيدها و الكلهاي آلي در سامانه هاي دو و سه تايي در دي اكسيد كربن فوق بحراني
65
بررسي حلاليت جلبك هاي گونه سار گاسوم (Sarrgusum) وسيستوسريا مريكا (Merica Cystoseria) و استخراج آلجينات از آنها
66
بررسي حلاليت سراميك سرد ومقايسه آن با چهار ماده رتروفيل رايج (آمالگام ، كامپوزيت ، ZOE و گلاي آينومر).
67
بررسي حلاليت سراميك سرد ومقايسه آن با چهار ماده رتروفيل رايج (آمالگام ، كامپوزيت ، ZOE و گلاي آينومر).
68
بررسي حلاليت سه تايي و استخراج گزينش پذير منو و دي ترشيري بوتيل اترهاي گليسرول در دي اكسيد كربن فوق بحراني
69
بررسي حلاليت قليايي الياف كرك ايران
70
بررسي حلاليت گاز اتيلن در آب و محلول نيترات نقره در شرايط فشاري، دمايي متفاوت
71
بررسي حلاليت گاز پروپيلن در تولوئن خالص و محلول شامل تولوئن كلريد مس و كلريد آلومينيوم
72
بررسي حلاليت گازها و جامدات در مايعات
73
بررسي حلاليت لينتر پنبه در حلال هيدروكسيد كوپر آمونيوم
74
بررسي حلاليت لينتر پنبه در محلول شوايتزر
75
بررسي حلقه پسماند مغناطيسي آهن رباي تك ملكولي 𝑭𝒆𝟖
76
بررسي حلقه پسماند مغناطيسي آهن رباي تك مولوكولي fe8
77
بررسي حلقه پسماند مغناطيسي آهن ربايي تك ملكولي mn12
78
بررسي حلقه گروه هاي پوچ تميز
79
بررسي حلقه ها و مدول هايي كه در شرط 3 C صدق مي كنند
80
بررسي حلقه هاي ii - منظم و ارتباط آن با حلقه هايي كه توسط يكال هايشان توليد مي شوند
81
بررسي حلقه هاي ‐n هم منسجم و ‐n هم نيمه مورثي
82
بررسي حلقه هاي با تنها يك ايده آل راست اساسي محض
83
بررسي حلقه هاي تميز
84
بررسي حلقه هاي تميز و منظم ضعيف
85
بررسي حلقه هاي زوج وار راست كه منظم هستند
86
بررسي حلقه هاي قطعه قطعه نوتري ناجابجايي
87
بررسي حلقه هاي ماتريسي شبه قطبي روي حلقه هاي موضعه و ويژگي هاي آن ها
88
بررسي حلقه هاي نوتري با ساكل اساسي
89
بررسي حلقه هايي كه ايده آل اول آنها ما كسيمال است
90
بررسي حلقه هايي كه پوشش انژكتيو آنها يكدست است
91
بررسي حلقه هايي كه پوشش انژكتيو آنها يكدست است
92
بررسي حمامهاي سمنتاسيون كم سيانيدي جهت دستيابي به حداكثر سختي و عمق نفوذ در فولاد 107131
93
بررسي حمايت اجتماعي بيمار، فشار مراقبتي مراقب و ارتباط آن¬ها با سير بيماري در بيماران دوقطبي مراجعه¬كننده به بيمارستان شفاي رشت در سال 98-97
94
بررسي حمايت اجتماعي و اقتصادي از ايتام از منظر قرآن كريم و مقايسه آن با عهدين
95
بررسي حمايت از جوانان و نوجوانان مقطع متوسطه در مقابل آسيبهاي اجتماعي در شهرستان بوشهر
96
بررسي حمايت از زنان درجرائم خشونت جنسي در فقه و حقوق كيفري ايران وقوانين بين‌المللي كيفري
97
بررسي حمايت كيفري از زنان در سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر لايحه قانون مجازات اسلامي و لايحه حمايت از خانواده
98
بررسي حمل و نقل بار در مناطق روستايي و مسيرهاي ناهموار ايران
99
بررسي حمل و نقل چند وجهي يا تركيبي در ايران (در بندر شهيد رجايي)
100
بررسي حمل و نقل درون شهري با تأكيد بر ارزيابي و مكان يابي ايستگاه هاي اتوبوس (مطالعۀ موردي: شهر خرم آباد)
101
بررسي حمل ونقل بار در مناطق روستائي ومسيرهاي ناهموارايران ،طراحي خودروي باري جهت مناطق روستائي ومسيرهاي ناهموار
102
بررسي حملات Cross-Site-Tracing و راههاي مقابله با آن
103
بررسي حملات XML و مقابله با آن
104
بررسي حملات XSS و روش هاي مقابله با آن
105
بررسي حملات استخراج نام هاي كاربري در برنامه هاي كاربردي
106
بررسي حملات گوناگون بر رمز AES
107
بررسي حملات مختلف از طريق زبان اكتيوايكس و روش هاي مقابله
108
بررسي حمله عربستان سعودي به يمن از منظر نظريه رئاليسم تهاجمي (جان مرشايمر)
109
بررسي حمله هاي صرعي با رهيافت تحليل داده و فرايندهاي تصادفي
110
بررسي حوادث استرس زاي در اقدام كنندگان به خود كشي مراجعه كننده به بخش فوريتهاي مركز آموزشي - درماني رازي رشت سال 1382-1380
111
بررسي حوادث استرس زاي زندگي در اقدام كنندگان به خود كشي مراجعه كننده به بخش فوريتهاي مركز آموزشي - درماني رازي رشت سال 1382-1380
112
بررسي حوادث استرس زاي زندگي در اقدام كنندگان به خودكشي مراجعه كننده به بخش فوريتهاي مركز آموزشي - درماني رازي رشت سال 1380
113
بررسي حوادث سياسي و تاريخي در خطبه شقشقيه
114
بررسي حوادث ناشي از كار و ارتباط آن با عملكرد شغلي كاركنان مجتمع لوله گستر اسفراين
115
بررسي حوادث ولتاژ در سيستم هاي قدرت توسط چند روش سريع موضعي
116
بررسي حوادث ولتاژ در سيستمهاي قدرت با استفاده از منطق فازي
117
بررسي حواس در تفكر زيبايي شناسانه ويتگنشتاين با تاكيد بر حس لامسه در حجم پردازي هنري
118
بررسي حواس در گرافيك ﴿گرافيك حسي﴾
119
بررسي حواس در گرافيك﴿گرافيك حسي﴾
120
بررسي حوزه آبخيز كمال آباد
121
بررسي حوزه آبخيز كمال آباد
122
بررسي حوزه آبخيز منطقه كذاب استان يزد
123
بررسي حوزه شناختي در آموزش مباني موسيقي ( با توجه به رشد شناختي يادگپرندگان )
124
بررسي حوزه قوام آباد
125
بررسي حوزه معنايي افترا و بهتان در قرآن كريم و روايات
126
بررسي حوزه نفوذ مجموعه فاميلي آيت اللهي در كوچه بعثت در محله شيخداد
127
بررسي حوزه هاي سنت گرايي و نوآوري در غزليات هوشنگ ابتهاج
128
بررسي حوزه هاي نقد درشعر طنز پردازان بعد از انقلاب اسلامي بانگاهي به آثار ناصر فيض
129
بررسي حوزه ي نفوذ شهر بابلسر با تاكيد بر مولفه هاي كاركردي و سياسي -اداري
130
بررسي حوزه‌هاي رقابت و تعارض ايران و آمريكا در خاورميانه از 2008 تا 2015
131
بررسي حوزه‌هاي نوآوري در اشعار محمدعلي بهمني
132
بررسي حوضه آبخيز خضرآباد و عمليات تثبيت شن ايستگاه اشكذر
133
بررسي حوضه آبخيز خضرآباد و عمليات تثبيت شن ايستگاه اشكذر
134
بررسي حوضه آبخيز شرب العين
135
بررسي حيات اجتماعي ، فرهنگي شيعيان در عصر آل بويه .
136
بررسي حيات اجتماعي زرتشتيان و يهوديان در عصر صفوي ﴿1135-907 ق.﴾
137
بررسي حيات اجتماعي-فرهنگي زرتشتيان از ورود اسلام به ايران تا قرن چهارم﴿ه.ق﴾
138
بررسي حيات سياسي موفق عباسي و نقش او در تحولات عصر معتمد بالله
139
بررسي حيات سياسي،اجتماعي وفرهنگي بني مزيد حله
140
بررسي حيات سيدمحمد باقر شفتي
141
بررسي حيات فرهنگي اجتماعي زرتشتيان شريف آباد از صفوي تا پهلوي
142
بررسي خارج دهاني اثر بخشي سه روش ﴿ اسكيلر داسي شكل، اسكيلر اولتراسونيك و فرز الماسي شعله شمعي﴾ در برداشت اورهنگ آمالگام
143
بررسي خارج دهاني تاثير يك تكنيك آماده سازي سطح عاج بر دوام استحكام باند كششييك سيستم ادهزيو نسل پنج
144
بررسي خاستگاه سينماي هنري ايران
145
بررسي خاستگاه سينماي هنري ايران
146
بررسي خاستگاه طبقاتي نخبگان سياسي ايران دهه اول انقلاب اسلامي
147
بررسي خاستگاه فكري - فرهنگي روشنفكري در دوره پهلوي دوم ﴿1332 - 1320 ﴾
148
بررسي خاصيت آروماتيك آنتراسن هاي هالوژن دار شده بر اساس شاخص هاي ساختاري و مغناطيسي
149
بررسي خاصيت آروماتيكي تركيبات استخلاف¬دار شده دوتايي بنزن با استفاده از شاخص¬هاي ساختاري، مغناطيسي و توپولوژي
150
بررسي خاصيت آنتاگونيستي جدايه هاي باكتري استرپتومايسس عليه بيماري قارچي اسكامو در شرايط آزمايشگاهي
151
بررسي خاصيت آنتي استاتيك پارچه اكليريك رنگ شده با رنگ مستقيم با استفاده از نمك فلزي
152
بررسي خاصيت آنتي باكتريال آلياژپلي(ال-لاكتيك اسيد)/پليمر پرشاخه در حضور سطح فعال دوقلو
153
بررسي خاصيت آنتي باكتريايي همولنف س وسري امريكايي با بكارگيري كروماتوگرافي مايع
154
بررسي خاصيت آنتي گلايكيشن عصاره گياه Salvia Officinalis در شرايط In vitro و روي موش صحرايي ديابتي شده با STZ
155
بررسي خاصيت تراوايي پلي استايرن الكتروريسي شده در بستر بي بافت به منظور به كار گيري در پارچه گورتكس
156
بررسي خاصيت جابجايي در حلقه و جبرهايي كه در شرط شاكرون صدق مي كنند
157
بررسي خاصيت جذب امواج الكترو مغناطيسي آلياژ نايلون-پلي آنيلين
158
بررسي خاصيت چگال بودن نقاط بهينه محض در فضاي نرمدار
159
بررسي خاصيت حافظه شكل نانوكامپوزيت پلي يورتان/اكسيدگرافن
160
بررسي خاصيت ضد باكتريايي اسانس ريزوم و برگ گياه دارويي وج (Acorus calamus) در ايران
161
بررسي خاصيت ضد قارچي برچسب حاوي نانو ذرات سيليكا و اسانس گياهي آويشن شيرازي براي استفاده در بسته بندي پسته و تاثير آن بر ميزان آفلاتوكسين
162
بررسي خاصيت ضد ميكروبي پارچه پنبه اي عمل شده با نانو پودر دي اكسيد تيتانيوم به روش رمق كشي
163
بررسي خاصيت ضد ميكروبي پارچه نايلوني عمل شده با نانو پودر دي اكسيد تيتانيوم به روش Pad Dry Cure
164
بررسي خاصيت ضد هرپس سيمپلكس ويروسي يك گياه بومي ايران ﴿ Avicennia marina) در شرايط In vitro
165
بررسي خاصيت ضد هرپس ويروسي گياه Secuigera securidaca در شرايط in vitro و in vivo
166
بررسي خاصيت ضدباكتريايي نانوذرات تيتانيا بر عفونت هاي سوختگي
167
بررسي خاصيت عايق حرارتي پارچه هاي اسپيسر بهبود يافته توسط پارچه هاي آغشته شده با پودرهاي سراميكي
168
بررسي خاصيت فراشوندگي پليمرها در حضور ذرات نانو
169
بررسي خاصيت فشار پذيري كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي دوجداره حلقوي پودي
170
بررسي خاصيت فشارندگي و افت نسبي فشار پارچه هاي حلقوي پودي ﴿ساده و اينترلاك﴾
171
بررسي خاصيت كاتاليزوري كمپلكس پالاديوم- ايساتين باز شيف تثبيت شده بر روي نگه¬دارنده KIT-6 در اكسايش انتخابي الكل¬ها در شرايط بدون حلال و سنتز نانو ساختارهاي CoFe2O4 و NiFe2O4 به منظور تجزيه رنگ¬هاي آلي
172
بررسي خاصيت نماتد كشي كرقيچ و فرفيون
173
بررسي خاصيت هدايت الكتريكي نانو كامپوزيت دوده/پلي اتيلن و ارتباط آن با ريز ساختار
174
بررسي خاطره نگاري دفاع مقدس با نقد و تحليل كتاب "دا"
175
بررسي خاك هاي اصلاح شده با ريز شمع تحت بار محوري استاتيكي
176
بررسي خاك وپوشش گياهي ازنظر آلودگي به فلزات سنگين درطول يك ترانسكت دراستان ايلام
177
بررسي خاموش سازي ژن به روش القايي توسط ويروس ﴿ VIGS) در گياه تنباكو به منظور خاموش سازي ژن Pds در گياه Taxus baccata l. و مطالعه اثرات آن بر ميزان سنتز ماده تاكسول و برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي رشد
178
بررسي خانواده آگاميده در ايران
179
بررسي خانواده بر پرخاشگري دختران مقطع متوسطه شهرستان كوهرنگ
180
بررسي خانواده در جامعه امروزي ايران
181
بررسي خانواده معنايي املاق و ارتباط آن با واد
182
بررسي خانواده نابسامان در جوامع امروزي
183
بررسي خانواده نابسامان در شهرستان بوشهر
184
بررسي خانواده هايي از گراف هاي يكتا تعيين شونده توسط طيف
185
بررسي خدمات ارائه شده توسط اورژانس 115 طي آبانماه 1377 در شهر يزد
186
بررسي خدمات ارائه شده توسط بهورزان در زمينه پذيرش، آموزش، ارجاع و پي گيري زنان در مورد تنظيم خانواده در خانه هاي بهداشت روستاهاي تبريز و ارائه فرم ارزشيابي خدمات بهورزان در اين زمينه 1372
187
بررسي خدمات بانكداري الكترونيك بانك سرمايه وتاثير آن بر رضايت مشتري
188
بررسي خدمات بانكداري الكترونيك بر رضايت مشتريان بانك مسكن
189
بررسي خدمات برون سپاري فناوري اطلاعات در سازمان
190
بررسي خدمات پرداخت همراه در ايران به عنوان يك مزيت رقابتي براي بانك ها
191
بررسي خدمات پس از فروش بر رضايت مشتريان شركت ايران خودرو(نمايندگي مجاز 401محلات)
192
بررسي خدمات فرهنگي آندره گدار در عصر پهلوي با رويكرد هويت ايرانـي اسلامي
193
بررسي خرابي اتصالات مكانيكي در كامپوزيت‌‌‌ها
194
بررسي خرابي پيش رونده در استوانه هاي ناچ دار
195
بررسي خرابي پيش رونده در سازه هاي بتن آرمه قاب خمشي با توجه به ضعف شكل پذيري
196
بررسي خرابي پيش‌رونده در ساختمان‌هاي بتني با شكل‌پذيري‌هاي مختلف
197
بررسي خرابي جدايش بين لايه اي در چندلايه هاي كامپوزيتي با استفاده از تئوري لاير - وايز و المانهاي بين لايه اي
198
بررسي خرابي چندلايه‌هاي الياف فلز (FML) در اثر ضربه سرعت پايين
199
بررسي خرابي در شبكه هاي كامپيوتري و تخصيص مسيرهاي پشتيبان
200
بررسي خرابي ناشي از خستگي بر اثر ارتعاشات حاصل از گردابه سيال در رايزرهاي دريايي
201
بررسي خرابي هاي پره توربين گاز و تاثير پوشش هاي حرارتي در كاهش خرابي
202
بررسي خرابي هاي ناشي از ساخت اعم از تنش پسماند ،اعوجاج و ترك در استحكتم ورق هاي تقويت شده
203
بررسي خرابي و تخمين عمر باقيمانده تيوب كوره و كاربرد شبكههاي عصبي در آن
204
بررسي خرابي‌هاي ايجادشده در كمانش چندلايه‌هاي كامپوزيتي با روش آكوستيك اميشن
205
بررسي خرافات در ادبيات داستاني معاصر( با تاكيد بر آثار احمد محمود و محمد علي جمالزاده)
206
بررسي خردايش گالن توسط گلوله هاي سراميكي و فولادي و تاثير آن در شناورسازي
207
بررسي خرما و محصولات آن در ايران و ارايه راهكار جهت بسته بندي محصولات خرما
208
بررسي خزانه داري هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و ارائه روشي جهت اصلاح ساختار عملياتي
209
بررسي خزش برشي در مواد مركب
210
بررسي خزش در ديسك توربين موتور ميني جت
211
بررسي خزش در ديسك دوآرتوربين به كمك نرم افزار ANSyS
212
بررسي خزش در فلانج هاي متقارن تحت بار هاي محوري متقارن
213
بررسي خزش و وارفتگي تنش در سيم هاي آلياژ حافظه دار
214
بررسي خسارات وارده بر پشم در پروسه كربونيزاسيون و روش هاي بهينه سازي آن
215
بررسي خستگي اتفاقي بولستر بوژي سه‌تكه با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي مسير و شرايط وسيله ريلي
216
بررسي خستگي تماس غلتشي تحت اثر وجود نقص در چرخ‌هاي وسيله نقليه ريلي
217
بررسي خستگي تماس غلتشي چرخ در اندر كنش چرخ و ريل راه آهن
218
بررسي خستگي جوش فولاد هاي نيكل دار ،در شناور هاي حمل گاز هاي تحت فشار
219
بررسي خستگي حرارتي آلياژ ريختگي آلومينيوم A319
220
بررسي خستگي حرارتي در ورق‌هاي پايه مس متصل شده توسط روش
221
بررسي خستگي خمشي در تيرهاي جوشي
222
بررسي خستگي در اتصالات جوشي فولادهاي استحكام بالا
223
بررسي خستگي در نشيمنگاه ميل لنگ موتور اصلي يك كشتي تانكر
224
بررسي خستگي فنرهاي آلياژ حافظه‌دار
225
بررسي خستگي مزمن بر كارمندان بانك شهرستان مباركه
226
بررسي خستگي ناشي از ارتعاش حاصل از پراكنش گردابه ها در دهانه آزاد خط لوله زير دريا
227
بررسي خستگي ناشي از بارگذاري ضربه روي ورقهاي مركب با رفتار ويسكوالاستيك
228
بررسي خستگي و رشد ترك روي جداره ي سرباره كش هاي مجتمع مس سرچشمه
229
بررسي خستگي و سايش ياتاقان‌ها در يك موتور احتراق داخلي
230
بررسي خستگي يك پانل سه دهانه المنيوم تحت بار كوبش
231
بررسي خشك كنهاي خورشيدي و طراحي و محاسبه خشك كن خورشيدي بروش مكانيكي
232
بررسي خشكسالي اقليمي و شدت، تداوم و وسعت آن در ايران با استفاده از شاخص RDI
233
بررسي خشكسالي هاي شهرستان بابلسر در بازه ي 1393 -1340
234
بررسي خشكسالي هيدرولوژي با استفاده از روشSWSI
235
بررسي خشكسالي هيدرولوژي با شاخص SWSI مطالعه موردي ﴿حوضه آبخيز سد زاينده رود﴾
236
بررسي خشكسالي هيدرولوژيكي در حوضه ي ماربر
237
بررسي خشكي و سوزش دهان در دوران يائسگي
238
بررسي خشم در دانش اموزاني كه از بازيهاي رايانه اي استفاده مي كنند با انهايي كه كمتر استفاده ميكنند
239
بررسي خشنوت عليه زنان شهرستان قم سال87
240
بررسي خشونت جوانان پسر 19 تا 24 ساله شهرستان خرمشهر
241
بررسي خشونت جوانان پسر 19 تا 24 ساله شهرستان خرمشهر
242
بررسي خشونت خانگي عليه زنان و عوامل جامعه شناختي موثر بر آن در شهر خرم آباد در سال 1386
243
بررسي خشونت خانوادگي بين زوجين پنج سال ازدواج كرده شهر اهواز
244
بررسي خشونت خانوادگي مردان عليه زنان در شهرستان تنكابن.
245
بررسي خشونت در رابطه زناشويي
246
بررسي خشونت در سينماي آمريكا (دهه 80)
247
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
248
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
249
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
250
بررسي خشونت عليه زنان در شهرستان سميرم
251
بررسي خشونت عليه زنان در فضاي كالبدي شهر سنندج
252
بررسي خشونت عليه زنان و ارتباط آن با تعارض هاي خانوادگي در زنان شهربرازجان
253
بررسي خشونت عليه كودكان
254
بررسي خشونت فيزيكي عليه زنان توسط همسر، مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني رشت -از ابتداي دهه 86 تا پايان سال 87
255
بررسي خشونت مردان عليه زنان.
256
بررسي خشونت نسبت به همسر وپيامدهاي رواني افسردگي واختلال استرس پس از سانحه (ŸpTSD)در همسران مصرف كنندگان شيشه مراجعه كننده به درمانگاه مركز آموزشي درماني شفا شهر رشت
257
بررسي خصلت كاتاليزوري نمك تترااتيل آمونيوم 2-(آمينوكربونيل)بنزواتدر واكنشهاي سيانوسيليل دار شدن تركيبات كربونيل وسيكلوتريمريزاسيون ايزوسياناتها
258
بررسي خصلت هاي مدرن در نقاشي انتزاعي ايران
259
بررسي خصوصي سازي در شركت هاي بيمه با رضايت بيمه گذاران
260
بررسي خصوصي سازي رسانه سيماي جمهوري اسلامي ايران به عملكرد و پيامدهاي آن در ايران
261
بررسي خصوصيات ، كاربردها، روش هاي استخراج ، خردايش و فرآوري تالك براساس ويژگي هاي معادن ايران
262
بررسي خصوصيات آزمايشگاهي هپاتيت B در يكصد مورد بيمار هپاتيت B مزمن غير سيروتيك
263
بررسي خصوصيات آزمايشگاهي هپاتيت B در يكصد مورد بيمار هپاتيت B مزمن غير سيروتيك
264
بررسي خصوصيات آگرو- فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي گندم دوروم در شرايط تنش رطوبتي ونرمال
265
بررسي خصوصيات آللوپاتي گياه كور بر بر روي بر روي جوانه زني و رشد اوليه ي دو گونه علف هرز
266
بررسي خصوصيات آناتوميك ريشه مزيال و ديستال دندانهاي كشيده شده مولار اول فك پائين در شهر يزد
267
بررسي خصوصيات آناتوميك ريشه مزيال و ديستال دندانهاي كشيده شده مولار اول فك پائين در شهر يزد
268
بررسي خصوصيات آنتي اكسيداني بذر و اثر روش خشك كردن بر خواص فيزيكوشيميايي كرفس كوهي
269
بررسي خصوصيات آهار پشت فرش ماشيني و ارائه روشي براي ضد آب كردن آن
270
بررسي خصوصيات اپيدميولو‍ژيكي بيماري چشمي تيروئيد در مبتلايان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني اميرالمومنين شهر رشت1393-1391
271
بررسي خصوصيات اپيدميولوژيكي بيماري چشمي تيروئيد در مبتلايان مراجعه كننده به مركزآموزش درماني اميــــرالمومنين شهر رشت 1393-1391
272
بررسي خصوصيات اقتصادي، اجتماعي، افراد شركت كننده در فعاليتهاي فرهنگي، هنري حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي شهرستان يزد در سال 1379
273
بررسي خصوصيات اكتشافي و تعيين مناطق اميدبخش كاني سازي طلا در كانسار چاه زرد، در استان يزد
274
بررسي خصوصيات اكولوژي فردي گونه دارويي سنبل الطيب كوهي (Valeriana sisymbriifolia) در استان يزد (مطالعه موردي : كمكوئيه)
275
بررسي خصوصيات اكولوژيكي جامعه گردوي جنگلهاي ماسال ،استان گيلان
276
بررسي خصوصيات اكولوژيكي گونه كور)Capparis spinosa L.( در اكوسيستم هاي مرتعي منطقه مغان در استان اردبيل
277
بررسي خصوصيات اكولوژيكي و مصارف برخي گونه هاي خشكي پسند ﴿ترجمه بخشي از كتاب trees for dryland﴾
278
بررسي خصوصيات الكترونيكي نقاط كوانتومي گرافن تحت تاثير گاز NO2
279
بررسي خصوصيات الكتريكي نانو سيم 3 و 4 -دي اتيلن دي اكسي تيوفن و پنج مشتق آن به روش DFT
280
بررسي خصوصيات الياف آميزه اي پلي پروپيلن / پلي استايرن
281
بررسي خصوصيات الياف ابريشم گرافت شده با مونومرهاي وينيلي
282
بررسي خصوصيات الياف پزشكي
283
بررسي خصوصيات الياف پنبه مناطق مختلف ايران و طبقه بندي آنها براي نمره هاي 20، 30، 40، 60
284
بررسي خصوصيات الياف حاصل از مخلوط پلي پروپيلن و پلي استيرن
285
بررسي خصوصيات امواج اكوستيك اميشن ايجاد شده در اثر ضربه در ورق كامپوزيتي
286
بررسي خصوصيات انواع چسبها و تهيه زرين اوره فرم آلدئيد بعنوان چسب چوب
287
بررسي خصوصيات انيميشن در وب
288
بررسي خصوصيات انيميشن در وب
289
بررسي خصوصيات باليني پاتولوژي وبقاي بيماران مبتلا به آدنوكارسينوما و اسكواموس سل كارسينوماي سرويكس رحم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد و كلينيك پرتو درماني شهيد رمضان زاده از سال ۱۳۸۳-۱۳۹۲
290
بررسي خصوصيات باليني و آزمايشگاهي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه با ASO بالا
291
بررسي خصوصيات باليني و آزمايشگاهي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه با ASO بالا
292
بررسي خصوصيات باليني و نتايج درمان بيماران مبتلا به فلج محيطي عصب فاسيال مراجعه كننده به بيمارستان توتونكاران رشت از مهرماه 1376 لغايت مهر 1378
293
بررسي خصوصيات باندهاي پزشكي
294
بررسي خصوصيات بتن با سنگ دانه ي سراميك پرسلان و الياف تحت اثر دما
295
بررسي خصوصيات بيوشيميايي آنزيم آلفاآميلاز توليد شده توسط سويه بومي از باكتري Exiguobacterium.sp .SH3
296
بررسي خصوصيات بيولوژيكي، سرولوژيكي و مولكولي پوتي‌ويروس جدا شده از گياه شوكران درشهرستان بردسير، استان كرمان
297
بررسي خصوصيات پارچه مرسريزه شده با سود سوزآور و آمونياك
298
بررسي خصوصيات پوشش گياهي و خاك ، براي تعيين معيارهاي تشخيص بيابانزايي ، در دو ناحيه از استان يزد
299
بررسي خصوصيات پوشش هاي فوق آب گريز در زهكشي سطحي روسازي هاي انعطاف پذير
300
بررسي خصوصيات توپوگرافيك قرنيه بيماران مبتلا به كراتوكونوس مراجعه كننده به درمانگاه چشم شهيد صدوقي يزد
301
بررسي خصوصيات توپوگرافيك قرنيه بيماران مبتلا به كراتوكونوس مراجعه كننده به درمانگاه چشم شهيد صدوقي يزد
302
بررسي خصوصيات جريان در سرريز جانبي چند وجهي مثلثي
303
بررسي خصوصيات جريان عبوري در سرريز با ديواره سينوسي
304
بررسي خصوصيات جمعيت شناختي، باليني، و پاراكلينيك آپانديسيت در كودكان مراجعه‌كننده به بيمارستان 17 شهريور شهر رشت از مهر 1393 الي اسفند 1394
305
بررسي خصوصيات چمن مصنوعي
306
بررسي خصوصيات حاشيه در پارچه هاي فاستوني
307
بررسي خصوصيات حسي و رئولوژيكي ماست چكيده غني شده با اينولين
308
بررسي خصوصيات دموگرافيك ، انديكاسيون، عوارض و نتايج پيوند قرنيه در يزد از سال 1376 تا پايان شهريور 1383
309
بررسي خصوصيات دموگرافيك ، انديكاسيون، عوارض و نتايج پيوند قرنيه در يزد از سال 1376 تا پايان شهريور 1383
310
بررسي خصوصيات دموگرافيك باليني و پارا كلينيك كودكان مبتلا تب مديترانه اي فاميليال در دو مركز ارجاعي شهر رشت در طي سالهاي 91- 1381
311
بررسي خصوصيات دموگرافيك بيماران تونسيلكتومي شده در بيمارستانهاي خصوصي شهر رشت از 1385 تا 1390
312
بررسي خصوصيات دموگرافيك بيماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراري مراجعه كننده به بخش سنگ شكن بيمارستان آريا شهر رشت از مهر ماه 1395 الي شهريور 1396
313
بررسي خصوصيات دموگرافيك و باليني در بيماران مبتلا به تومور كارسينوييد قفسه سينه در طي سال¬هاي 1385 الي 1395 در بيمارستان¬هاي رازي و آريا رشت
314
بررسي خصوصيات دموگرافيك و باليني شكستگي هاي لگن ناشي از استئوپروز در شهر رشت( فاصله زماني اول مهرماه سال 1384 الي آخر شهريور ماه سال 1386)
315
بررسي خصوصيات دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوئيد سيستيك كارسينوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1384 لغايت 1391.
316
بررسي خصوصيات دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوئيد سيستيك كارسينوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1384 لغايت 1391.
317
بررسي خصوصيات دموگرافيك و كيلينكيوپاتولوژيك و بقاي بيماران متاستاز مغزي مراجعه كننده به مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 83 الي 90
318
بررسي خصوصيات ديناميكي خاك هاي مركب با استفاده از Bender-Extender Elements
319
بررسي خصوصيات ديناميكي كرنش كوچك خاك هاي دانه اي و مخلوط كرمانشاه با استفاده از تكنيك المان خمشي
320
بررسي خصوصيات رشدي اسپاون و ميوه دهي چند ژنوتيپ بومي از قارچ خوراكي دكمه اي ﴿Agaricus bisporus﴾ در منطقه خراسان رضوي
321
بررسي خصوصيات رفتاري ،پارامترهاي مقاومت برشي و اتساع مصالح سنگريزه اي تيز گوشه در آزمايشات سه محوري قطر بزرگ
322
بررسي خصوصيات رفتاري توده سنگ اطراف تونل اهرم - فراشبند و تحليل پايداري آن
323
بررسي خصوصيات رنگرزي چند رنگ راكيتو روي كالاي سلولزي ((استفاده از سيليكات سديم بعنوان تثبت كنند))
324
بررسي خصوصيات رنگرزي نانوالياف اكريليك با مواد رنگزاي بازيك
325
بررسي خصوصيات روانسنجي پرسشنامه سلامت روان مثبت در بزرگسالان شهر تهران و مقايسه سلامت روان مثبت مردان و زنان
326
بررسي خصوصيات زراعي ژنوتيپ هاي گلرنگ تحت تنش خشكي
327
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي آبرفت هاي شرق شهر اصفهان
328
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي آبرفت هاي شهر كابل ﴿افغانستان﴾
329
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ترانشه كنارگذر در حال احداث خوانسار و ارائه ي راهكارهاي لازم جهت تثبيت آن
330
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده لغزشي منطقه بهرام بيگي وروشهاي پايداري سازي آن
331
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي تونل انتقال آب بهشت آباد در كيلومتر 14 تا 24 ﴿بهنه هاي 12 تا 17﴾ با تأكيد بر امكان سنجي حفاري مكانيزه تونل
332
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي تونل گردنه دوشاخ خميني شهر اصفهان
333
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه با استفاده از روش ژئوفيزيكي امواج نزولي در منطقه شهري طبس
334
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه با استفاده از روش ژئوفيزيكي درون چاهي در منطقه شهري بهاباد
335
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد تنگ معشوره با تاكيد بر خواص نشت آن
336
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد دره باد گرگك با تأكيد بر تزريق پذيري آن
337
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد دهان با تأكيد بر پتانسيل نشست و لغزش آن
338
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد كارون 4 با تاكيد بر نفوذ پذيري توده سنگ در پي و تكيه گاه ها
339
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد كوهرنگ 3 با تاكيد برتزريق پذيري آن
340
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد گتوند عليا با تاكيد بر آبگذري آن
341
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد و نيار با توجه به نتايج عمليات مهندسي تزريق
342
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سد كوثر به منظور آب بندي ساختگاه سد
343
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگدانه هاي با منشا آذرين به منظور استفاده در بتن
344
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي قطعه زند باريك از تونل قطار شهري شيراز با تاكيد بر تحليل پايداري
345
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير احداث تونل با استفاده از روش ژئو الكتريك﴿توموگرافي دو بعدي مقاومت ويژه الكتريكي﴾مطالعات موردي﴿محور هراز﴾
346
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل آبرساني كوهرنگ 3 با تاكيد بر پتانسيل كارست منطقه
347
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل انتقال آب قمرود با نگرش ويژه به خواص مهندسي سنگها
348
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير جاده جندق - معلمان با تاكيد بر علل نشست آن در محيط پلايا
349
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ميدان گازي پارس جنوبي و تاثير استخراج گاز بر فرونشست مخزن
350
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي نهشته هاي كواترنري در شهر اصفهان
351
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و انتخاب ساختگاه سد آب نهر
352
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك تونل نيايش تهران
353
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي آبرفت هاي شهر اراك به منظور پهنه بندي و تهيه نقشه هاي موضوعي
354
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي تونل دوقلوي ظهيرآباد
355
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي رسوبات مسير تونل انتقال نيرو در شهر اصفهان با تاكيد بر روش هاي نگهداري
356
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سايت فاز 14 پالايشگاه پارس جنوبي با تاكيد بر آزمون پرسيومتري
357
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد بكرآباد با تاكيد برآبگذري و تزريق پذيري
358
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد چم شير گچساران در ارتباط با تزريق پذيري پي سنگ آن
359
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد سيوند با نگاهي ويژه بر تزريق پذيري آن
360
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد قره آغاچ
361
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد ماشكيد سفلي در استان سيستان و بلوچستان
362
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي محل سد كوار ( استان فارس )
363
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي مسير متروي شهر اهواز با تاكيد بر روانگرايي خاك
364
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي وژئوتكنيكي ساختگاه سرسورك باتاكيدبرآب بندي آن
365
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي وژئوتكنيكي قطعه جنوبي آزادراه خرم آباد-بندر امام با تاكيد بر تثبيت خاك هاي آن
366
بررسي خصوصيات زمين شناسي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي IP/RS انديس طلاي چاه علي خان
367
بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي سد خاكي شيتاب با تأكيد بر آبگذري پي و تكيه‌گاه‌ها(در استان سيستان و بلوچستان)
368
بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي مسير قطار شهري صفه - بهارستان
369
بررسي خصوصيات زمين‏شناسي مهندسي رسوبات آبرفتي شهر باغ‌ملك با تأكيد بر پتانسيل زمين‏ لغزش
370
بررسي خصوصيات ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاه با استفاده از نتايج مطالعات ژئوتكنيك و ژئوفيزيك در محدوده شهر يزد
371
بررسي خصوصيات ژئوشيميايي كاني هاي سنگين ناحيه رودخانه لمير در استان گيلان
372
بررسي خصوصيات ژئوشيميايي و كاني شناسي گرد و غبار اتمسفري اصفهان
373
بررسي خصوصيات ژئومكانيكي سنگ هاي مسير تونل انتقال آب بهشت آباد با تاكيد بر روي پديده لهيدگي
374
بررسي خصوصيات ژئومكانيكي محيط‌هاي مخلوط سنگي با استفاده از مدل‌هاي فيزيكي
375
بررسي خصوصيات ژئومكانيكي موثر بر رفتار توده سنگ با استفاده از سيستم هاي هوشمند‎- ‏مطالعات موردي در پروژه هاي ايران
376
بررسي خصوصيات ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي نانو خوشه هاي كربني به كمك نظريه ي تابعي چگالي
377
بررسي خصوصيات شخصي كاربران IUD از پرونده هاي موجود در مركز تحقيقات وتنظيم خانواده وابسته به مركز بهداشت استان گيلان از ابتداي سال 1374 تا پايان دي ماه 1377
378
بررسي خصوصيات شخصيتي افراد معتاد وافراد عادي.
379
بررسي خصوصيات شخصيتي دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي شهر و روستاي شهرستان طبس بر اساس پرسشنامه وودورث سال تحصيلي 82-81
380
بررسي خصوصيات شخصيتي دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهرستان طبس بر اساس ازمون شخصيتي M.M.P.I
381
بررسي خصوصيات شخصيتي وخانوادگي بزهكاران با سابقه وبدون سابقه
382
بررسي خصوصيات شيميايي استبرق
383
بررسي خصوصيات شيميايي الياف آلياژي پلي پروپيلن-پلي آميد6
384
بررسي خصوصيات عملكردي مخلوطهاي آسفالتي پليمري اليافي (مطالعه موردي: پليمر ساسوبيت و الياف فورتا)
385
بررسي خصوصيات عملكردي، رئولوژيكي، فيزيكوشيميايي پنج نوع پودر گلوتن مورد استفاده در ايران
386
بررسي خصوصيات غير خطي و محدود سازي نوري مواد مختلف ،شامل اكسيد گرافن و نقره با استفاده از روش جاروب
387
بررسي خصوصيات فرش صادراتي استان همدان
388
بررسي خصوصيات فرش صادراتي اصفهان در بازارهاي جهاني با تاكيد بر بازارهاي هدف
389
بررسي خصوصيات فرش ماشيني با نخ خاب پلي استر BCF و مقايسه آن با فرش ماشيني با نخ خاب پلي پروپيلن BCF
390
بررسي خصوصيات فنولوژيك، فيزيولوژيك، فيتوشيميايي، خصوصيات روغن و توليد بذور حاصل از خود گرده افشاني در كنگر فرنگي ﴿Cynara scolymus﴾ در محيط هاي با آبياري متفاوت
391
بررسي خصوصيات فنولوژيكي و مقاومت به خشكي وسمه ﴿Isatis cappadocica﴾ به منظور كاربري در فضاي سبز شهر اصفهان
392
بررسي خصوصيات فيتوشيميايي و رويشگاهي گياه گل ماهور ﴿Verbascum songaricum schrenk﴾ در دامنه هاي شمالي زاگرس مركزي
393
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي نوشيدني آب آلبالو بر پايه آب پنير در طي نگهداري
394
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي نوشيدني شير-آب انار در طي دوره نگهداري
395
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي خمير و نان حاصل از مخلوط آرد گندم و تريتيكاله
396
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني عسل هاي ايراني توليد شده از مناطق گياهي مختلف
397
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و كاني شناسي برخي خاك هاي تشكيل شده در سازندهاي متاثر از زمين لغزش در مناطق دشتك و دو آب صمصامي استان چهارمحال و بختياري
398
بررسي خصوصيات فيزيكي شيميايي الياف استبرق و كاربردهاي آن ؛ بعضي خصوصيات فيزيكي شيميايي
399
بررسي خصوصيات فيزيكي فيلر و افزودني هاي در مقياس نانو بر مشخصات مكانيكي و حجمي مخلوط هاي آسفالتي
400
بررسي خصوصيات فيزيكي مورد نياز براي لايه هاي بي بافت سوزن زني مورد استفاده در پوشش بام
401
بررسي خصوصيات فيزيكي و الكتريكي پارچه هاي كشسان پوشش داده شده با پلي آنيلين
402
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكهاي ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي واقع در لنجان سفلي و تعيين مناسبترين فاصله نمونه برداي از آن
403
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي كالاي پشمي عمل شده با پروتئين بازيافتي از پر
404
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي و چگونگي تشكيل و تحول خاكهاي مناطق پسته كاري رفسنجان
405
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي پارچه‌هاي تهيه شده از نخ‌هاي فيلامنتي تكسچره شده با تعداد تك‌فيلامنت‌هاي مختلف
406
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي منسوجات بي بافت حجيم
407
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي منسوجات بي بافت مورد مصرف براي كاربردهاي بيمارستاني
408
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي و رفتار خزش سنگ‌هاي تبخيري با تكيه بر ريزساختار و بافت آن‌ها در گنبد نمكي دهكويه، ايران
409
بررسي خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي حوضچه ترسيب بر راندمان تله ‌اندازي
410
بررسي خصوصيات فيزيكي، ريز ساختار و رنگ پذيري نخ فيلامنتي نانوكامپوزيت پلي پروپيلن-نانورس اصلاح شده
411
بررسي خصوصيات فيزيكي، شيميايي، ميكروبي و حسي شكلات شيري تركيب شده با سلول هاي لاكتوباسيلوس پلانتاروم ريز پوشاني شده به روش خشك كردن پاششي
412
بررسي خصوصيات فيزيولوژيك و تعيين نشانگر هاي ريز ماهواره مرتبط با تحمل به تنش شوري در گلرنگ.Carthamus tinctorius L
413
بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي و انتروپومتريكي تيم ملي شمشير بازي ايران (رشته فلوره مردان ) در مسابقات بين المللي دهه مباركه فجر (رده يك جهاني ) سال 6731 و مقايسه اين اطلاعات با مقامهاي كسب شده و بايكديگر
414
بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي وآنتروپومتريكي قهرمانان سرعت واستقامت تيم ملي دوچرخه سواري شركت كننده درمسابقات قهرماني آسيا دركره ومقايسه اين اطلاعات با يكديگر وبا ركوردهاي به دست آمده درسال 2831.
415
بررسي خصوصيات فيلترهاي بي بافت، تهيه شده از منسوجات بي بافت
416
بررسي خصوصيات فيلم الجينات
417
بررسي خصوصيات فيلم نامه انيميشن سريالي براي مخاطب كودك 7 تا 13 سال
418
بررسي خصوصيات فيلم نامه انيميشن سريالي براي مخاطب كودك 7 تا 13 سال
419
بررسي خصوصيات قوس و فلزجوش راسب شده از الكترود E6010 حاوي نانوذرات 2TiO
420
بررسي خصوصيات كاتاليتيكي آنزيم آلفاآميلاز تثبيت شده بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با پلي اتيلن گليكول
421
بررسي خصوصيات كالاي پلي پروپيلن در اثر عمليات اكسيداسيون شيميايي
422
بررسي خصوصيات كامپوزيت هاي سه بعدي هيبريدي جوت-شيشه/اپوكسي
423
بررسي خصوصيات كاني شناسي و رفتار مكانيكي نهشته هاي رسوبي عهد حاضر در جنوب شرق يزد
424
بررسي خصوصيات كروموزومي دو گونه مرتعي ﴿Rheum ribes و Astragalus cyclophyllos﴾
425
بررسي خصوصيات كششي كامپوزيت تهيه شده از نانوالياف حاصل از PAN/PA
426
بررسي خصوصيات كششي و خمشي ماده مركب مسلح شده با ساختار بريد سه بعدي شيشه و مقايسه آن با ميله هاي فولادي
427
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوكارسينوم آندومتر مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد و مادر و پرتودرماني شهيد رمضان زاده از شهريور 83
428
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك و بقاي بيماران مبتلا به آدنوكارسينوم آندومتر مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد و مادر و پرتودرماني شهيد رمضان زاده از شهريور83 لغايت آذر 90
429
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك وارتباط آن با بقاي5ساله بيماران متبلا به سرطان زبان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد و مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده در سالهاي 89-1383
430
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك، نحوه درمان و بقاي بيماران مبتلا به كانسر ركتوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي شهريور 1383 لغايت شهريور1391.
431
بررسي خصوصيات كلينيكوپاتولوژيك، نحوه درمان و بقاي بيماران مبتلا به كانسر ركتوم در مراجعين به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده و بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي شهريور 1383 لغايت شهريور1391.
432
بررسي خصوصيات كلينيكي ، پاتولوژيك و ميزان بقاء و عود بيماران مبتلا به ديسكرازي پلاسماسل مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1394 - 1385
433
بررسي خصوصيات كلينيكي و پاتولوژي پنج ساله بيماراني كه با تشخيص پوليپ روده تحت پوليپكتومي قرار گرفته اند
434
بررسي خصوصيات كلينيكي و پاتولوژي پنج ساله بيماراني كه با تشخيص پوليپ روده تحت پوليپكتومي قرار گرفته اند
435
بررسي خصوصيات كمپوزيتهاي پارچه شيشه اي ورزين پلي استر
436
بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام كلزاي بهاره تحت تاثير رژيم هاي مختلف آبياري
437
بررسي خصوصيات لباس هاي جراحي يكبار مصرف با ديدگاه طراحي و بهبود كارائي
438
بررسي خصوصيات لجن مخازن فراورده هاي نفتي به منظور ارائه روش هاي تصفيه
439
بررسي خصوصيات مخلوط پنبه ـ پلي استر
440
بررسي خصوصيات مخلوط قير - الياف و ارائه يك مدل كامپوزيتي جهت تحليل عملكرد الياف در تقابل با ماتريس
441
بررسي خصوصيات مخلوط هاي آسفالتي حاوي پودر لاستيك و پلاستيك ضايعاتي
442
بررسي خصوصيات مخلوط هاي آسفالتي حاوي پودر لاستيك و پليمر EVA
443
بررسي خصوصيات مخلوط‌هاي آسفالتي حاوي قير اصلاح‌شده با پليمر APAO
444
بررسي خصوصيات مكانيكي آسفالت امولسيوني ساخته شده از مصالح آسفالت بازيافتي و مصالح جديد
445
بررسي خصوصيات مكانيكي الياف الكتروريسي شده با درجات مختلف آرايش
446
بررسي خصوصيات مكانيكي ايمپلنت آلياژهاي حافظه دار
447
بررسي خصوصيات مكانيكي پوشش بتني كانالهاي آبياري با تركيبي از خاكستر پوسته برنج در محيطهاي سولفاته
448
بررسي خصوصيات مكانيكي تراورس مسلح به الياف فلزي
449
بررسي خصوصيات مكانيكي ملات هاي تقويت شده با پارچه هاي دوجداره
450
بررسي خصوصيات مكانيكي نخ هاي بخيه در حالت مستقيم و گره دار
451
بررسي خصوصيات مكانيكي و دوام روسازي هاي بتن غلتكي تسليح شده با كامپوزيت TRC در محيط سولفات منيزيم
452
بررسي خصوصيات منسوجات بي بافت اسپان باند جهت مصارف كشاورزي
453
بررسي خصوصيات منسوجات پزشكي
454
بررسي خصوصيات مهندسي بتن هاي حاوي پوزلان هاي تفتان و جاجرود و مقايسه آن با بتن هاي معمولي
455
بررسي خصوصيات مورفولوژيك و بيوشيميايي مرتبط با تحمل به خشكي در گونه وحشي و اهلي گلرنگ
456
بررسي خصوصيات مورفولويكي، فيزيكو شيميايي وحرارتي سه رقم برنج ايراني زاينده رود﴿لنجان﴾، بكيان ﴿كامفيروز﴾وهاشمي ﴿از ارقام محلي شمال﴾
457
بررسي خصوصيات موفوفنولوژيك، سيستم زادآوري و درصد اسانس تعدادي از گونه هاي گياهان خانواده چتريان
458
بررسي خصوصيات موكت هاي بافته شده از نخ مرليند پشم /اكريليك
459
بررسي خصوصيات ميسليومي چندين ‍ژنوتيپ بومي قارچ دكمه اي خوراكي Agricus bisporus در خراسان رضوي
460
بررسي خصوصيات نساجي الياف پنبه مناطق مختلف ايران
461
بررسي خصوصيات نشست تحكيمي خاكهاي آلوده با توجه به سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي پالايشگاه تهران)
462
بررسي خصوصيات نورد نامتقارن براي مقطع مستطيلي
463
بررسي خصوصيات هادرون ها و محاسبه شعاع كيسه براي هادرون ها بر اساس عامل هاي شكل الكتريكي و مغناطيسي در مدل هاي كيسه اي اصلاح شده
464
بررسي خصوصيات هندسي ياتاقان برنسبت خروج از مركزي و خواص هيدروديناميكي روانكار نيوتني در ياتاقان هاي لغزشي
465
بررسي خصوصيات هيدروليكي تعدادي سرريز تاج دايره اي
466
بررسي خصوصيات هيدروليكي جريان در سرريزهاي خط جرياني
467
بررسي خصوصيات هيدروليكي سر ريز هاي جانبي تاج دايره اي
468
بررسي خصوصيات هيدروليكي مدل تركيبي سرريز- درچه
469
بررسي خصوصيات هيدروليكي و كاهش نيرو ارتعاش جريان در شيب شكن ها به وسيله ي ميراگرها
470
بررسي خصوصيات و بعضي از خواص فيزيكي پارچه هاي برزنت توليدي در ايران
471
بررسي خصوصيات و تعيين شاخص هاي فيزيكي - مكانيكي و كارايي پوشاك در كاربردهاي ورزشي ﴿مطالعه موردي﴾
472
بررسي خصوصيات و توليد پلي استر زيست تخريب پذير پلي بوتيلن سوكسينات
473
بررسي خصوصيات و سنتيك رنگرزي ابريشم با تعدادي از رنگ هاي راكتيو جديد
474
بررسي خصوصيات و عملكرد ژن تنظيم كننده VvDREB2C در انگور﴿Vitis vinifera﴾ و تشديد بيان آن در گياه اطلسي تحت تنش هاي شوري و كم آبي
475
بررسي خصوصيات و نحوه سازماندهي سيستم حمل و نقل موتور سيكلت در شهر تهران
476
بررسي خصوصيات و ويژگيهاي زيستي ، رواني و اجتماعي نوجوانان بر شخصيت آنها
477
بررسي خصوصيت تشعشعي سطوح فلزي و فرآيندهاي توليد سطوح ويژه و تاثير عوامل مكانيكي شيميائي روي آنها
478
بررسي خصوصيت ضد رگزايي تركيب ICD-58 (پپتيد مشتق شده از سموم مار و عقرب ) , study of anti-angiogansis effect of icd-58 )venos derived peptides( as an anticancer agent
479
بررسي خصوصيت مولكولي ژن بيان كننده Leishmania major aquaglyceroporin 1 در Leishmania major( MRHO/IR/75/ER
480
بررسي خصيصه هاي رواني درارتباط با افراد سالم وكم خون(تالاسمي)
481
بررسي خط انتقال نيرو در خودرو
482
بررسي خط توليد ريسندگي كارخانه بافكار
483
بررسي خط توليد ريسندگي و بافندگي ري
484
بررسي خط توليد كارخانه جامكو و تعيين زمان استاندارد بخشهاي توليد
485
بررسي خط در فضاي خيال
486
بررسي خط ذوب و ريزش و طراحي تونل حرارتي
487
بررسي خط رنگرزي و تكميل كالاي پلي استر سلولزي
488
بررسي خط فقر
489
بررسي خط قيچي غلطكي (SLITTER)
490
بررسي خط كوفي به عنوان بافت و تزئين بر روي نقش برجسته هاي سفالي بر اساس كتيبه هاي مجد جامع اصفهان و بقعه پير بكران .
491
بررسي خط كوفي به عنوان بافت و تزئين بر روي نقش برجسته هاي سفالي براساس كتيبه هاي مسجد جامع اصفهان و بقعه پيربكران
492
بررسي خط كوفي در سفال هاي اوايل دوران اسلامي
493
بررسي خط كوفي گره دار در كتيبه هاي اسلامي
494
بررسي خط كوفي گره دار در كتيبه هاي اسلامي
495
بررسي خط نگاره هاي مسجد جامع يزد
496
بررسي خط و گرايش هاي نوين آن در گرافيك
497
بررسي خط و نقش در امامزاده سيد ركن الدين يزد
498
بررسي خطاب هاي عتاب گونه خداوند بر پيامبر (ص ) در قرآن
499
بررسي خطاهاي آوايي كودك
500
بررسي خطاهاي باهم آيي در انشاهاي فارسي آموزان عربي زبان
501
بررسي خطاهاي تكواژي و نحوي گفتاري زبان آموزان ايراني
502
بررسي خطاهاي خواندن دانش آموزان نارساخوان با توجه به ويژگي هاي آوايي ونوشتاري زبان فارسي وتأثيرآموزش مبتني برآن بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پايه سوم ابتدايي شهركاشان- سال تحصيلي97-96
503
بررسي خطاهاي دستوري انشا ي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي دوزبانه ي كردي – فارسي
504
بررسي خطاهاي روش افست ونر و ارائه راهكارهايي جهت كاهش و يا حذف آنها
505
بررسي خطاهاي شايع راديوگرافي پانوراميك در دانشكده دندانپزشكي
506
بررسي خطاهاي صرفي و نحوي در مكالمه دانشجويان كارشناسي زبان وادبيات ‌عربي(موردپژوهشي دانشجويان دانشگاهاصفهان)
507
بررسي خطاهاي فراگيران زبان عربي در ترجمه"كه" به عربي
508
بررسي خطاهاي ناشي از تغيير پذيري وتاثير آن در پياده سازي سخت افزاري فيلترهاي ديجيتال FIR
509
بررسي خطاهاي ناشي ازتغيير پذيري وتاثيرات آن درپياده سازي سخت افزاري DCT
510
بررسي خطاهاي نحوي عرب زبانان دريادگيري زبا ن فارسي به عنوان زبان خارجي
511
بررسي خطاي عملكرد سيستم كنترلي يك ربات جوشكار
512
بررسي خطاي موقعيت يك روبات سه محور و پيشنهاد كنترل كننده مناسب براي آن
513
بررسي خطاياي رايج عامل انساني در تصميم گيري هاي مديريتي و ارايه چهارچوب بازدارنده
514
بررسي خطرات روانگرايي ناشي اززلزله بر ساختگاه وپايداري لوله هاي انتقال (شريان هاي حياتي )
515
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
516
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
517
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
518
بررسي خطرات شغلي در پرسنل بهداشتي درماني بخشهاي غير جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
519
بررسي خطرات ناشي از كلرزني آب آشاميدني
520
بررسي خطرپذيري لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي بتني در حوزه نزديك زلزله با درنظرگرفتن اندركنش خاك - سازه
521
بررسي خطوط HVAC و HVDC
522
بررسي خطوط بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
523
بررسي خطوط بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
524
بررسي خطوط تزئيني وتاثير آن بر گرافيك معاصر
525
بررسي خطوط كوفي بنايي و معقلي در مسجد حكيم اصفهان و الهام از آن جهت ساخت سراميك هاي كاربردي
526
بررسي خطوط كوفي بنايي ومعقلي در مسجد حكيم اصفهان
527
بررسي خطوط ميدان آشوبي توكامك حاصل از محدود كننده مغناطيسي و تحليل پايداري جزاير در نگاشت EML
528
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان آﺷﻮﺑﻲ ﺗﻮﻛﺎﻣﻚ ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺰاﻳﺮ در ﻧﮕﺎﺷﺖLME
529
بررسي خطي و غيرخطي ترانس جريان در حالت گذرا
530
بررسي خقوق خانواده در فقه شيعه
531
بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمايي پسرانه و دخترانه
532
بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزندپروري والدين در مدارس مقطع راهنمايي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان شهر فردوس
533
بررسي خلاقيت دانش آموزان بانگرشهاي فرزند پروري والدين درمدارس مقطع دبستان شهرقاين
534
بررسي خلاقيت دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي سطح شهرستان قاين درسال تحصيلي 91-92
535
بررسي خلاقيت در مهندسي ارزش
536
بررسي خلاقيت فرزندان با نگرش هاي فرزند پروري والدين بر روي دانش آموزان مدارس راهنمايي غير انتفاعي پسرانه و تيزهوشان دخترانه بجنورد
537
بررسي خلاقيت معلمان با انگيزه پيشرفت دانش آموزان مدارس عادي و تيزهوش
538
بررسي خلاقيت هنرمندان در خلق تصاوير ذهني ( با رويكردي روانكاوي )
539
بررسي خلاقيت و شيوه هاي مقابله با استرس در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور سميرم
540
بررسي خلاقيت و عزت نفس در دانش آموزان شهري و روستايي.
541
بررسي خلاقيت ونقش آن بر بسته بندي كودكان
542
بررسي خلق فانتزي و تخيل با فن آوري هاي مدرن در سينماي لايواكشن( با تاكيد بر فيلم هاي ارباب حلقه ها)
543
بررسي خلق فانتزي و تخيل با فن اوري هاي مدرن در سينماي لايواكشن﴿باتاكيد بر فيلم ارباب حلقه ها﴾
544
بررسي خلق و خوي ايرانيان در دوره ي قاجار
545
بررسي خلوص ژنتيكي گندم هاي خود مصرفي كشور از طريق روشهاي مزرعه اي، بيوشيميايي، مولكولي و تعيين قرابت ژنتيكي ارقام بومي
546
بررسي خلوص و كيفيت روغن هاي زيتون عرضه شده در عطاري هاي سطح شهر رشت در سال 1398
547
بررسي خمس ارباح مكاسب و چگونگي محاسبه آن درفقه اماميه , review the"khoms"of benefits of jobs and condition of computation that in sheities jurisprudence
548
بررسي خمش تير نانو كامپوزيتي با تحليل چند مقياسي و اثر ريز ساختار
549
بررسي خمش تير نانو¬كامپوزيتي با تحليل چند مقياسي و اثر ريز ساختار
550
بررسي خمش تير هاي ساندويچي با هسته الكترورئولوژيكال
551
بررسي خمش در پلنهاي ساندويچي بتني با استفاده از تئوريهاي تحليل خطي و غير خطي
552
بررسي خمش، كمانش و ارتعاشات سازه هاي در مقياس نانو با استفاده از روش هاي اجزاء محدود
553
بررسي خميري اندر كنش خاك و پي ماشين آلات در تواترهاي پايين
554
بررسي خنك كاري تجهيزات الكترونيكي
555
بررسي خنك كاري در ميكرو كانالهايي با مقاطع مختلف بوسيله سيال غير نيوتني
556
بررسي خواتص مكانيكي پوشش هاي پلي يورتان حاوي نانوساختارهاي سيليكوني چند وجهي (POSS)
557
بررسي خواس سطحي الياف پلي پروپيلن عمل شده با پلاسماي سرد و كم فشار
558
بررسي خواسته هاي مشتريان در يك صنعت رقابت انحصاري ( با تمركز بر شركت ايران ترانسفو بعنوان توليد كننده انحصاري ترانسفورماتورهاي قدرت در ايران )
559
بررسي خواص SrSO4:Dy در دزيمتري به روش EPR
560
بررسي خواص SrSO4:Tb,Dy در دزيمتري به روش EPR
561
بررسي خواص آب دوستي و خودتميزشوندگي سطوح لايه نشاني شده با نانوكامپوزيت
562
بررسي خواص آب گريزي و يخ گريزي پوشش تابش پز يورتان آكريلاتي
563
بررسي خواص آب‌دوستي نانو الياف الكتروريسي شده آلياژي و نانوكامپوزيتيPLGA/Pluronic/nHA
564
بررسي خواص آبگريزي و روغن گريزي پوشش هاي تابش پز حاوي مونومرهاي اكريلاتي
565
بررسي خواص آتش پذيري و ضد ميكروبي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي طبيعي
566
بررسي خواص آزمايشگاهي بتن پودري واكنش‌پذير
567
بررسي خواص آسفالت مسلح با الياف شيشه ﴿Fiberglass )
568
بررسي خواص آكوستيكي لايه هاي بي بافت تهيه شده از الياف استبرق
569
بررسي خواص آلكان هاي سنگين n-C19H40 ، n-C18H38 ، n-C17H36 ، n-C15H32 با محاسبه ضريب فشار حرارتي با استفاده از ضرايب توسعه يافته قاعده بندي هم دماي خطي
570
بررسي خواص آلياژ NR/SBR پخت شده به روش گوگردي و پرتوالكترون
571
بررسي خواص آلياژ برمبناي OPP/SP
572
بررسي خواص آلياژ هاي پيشرفته روي ﴿ خانواده za )
573
بررسي خواص آلياژRBS/CVP
574
بررسي خواص آلياژهاي آلومينيوم برنز
575
بررسي خواص آنتي اكسيداني ضد التهابي،ضد باكتري و ضد قارچي در گياه هواچوبه و تشنه داري و تعيين تركيبات شيميايي آنها
576
بررسي خواص آنتي اكسيداني گياه كندل كوهي بر ميزان توليد بيوماركرهاي ناشي از اكسيداسيون پيشرفته پروتئين ها( گروه هاي فعال كربونيل ) و ليپيدها (مالون دي آلدهيد) در بيماران ديابتي نوع 2
577
بررسي خواص آنتي اكسيداني و آنتي ميكروبي شاخه و برگ تاك
578
بررسي خواص آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره گياهان چاي كوهي، كاسني،قدومه،پنيرك و گزنه
579
بررسي خواص آنتي باكتريال الياف الكتروريسي شده پلي كاپرولاكتان حاوي دارو
580
بررسي خواص آنتي باكتريال بيوفيلم حاصل از تركيب كلاژن، ژلاتين و عصاره هاي گياهي آلوِورا و حنا به منظور ساخت چسب زخم ارگانيك
581
بررسي خواص آنتي ميكروبيال سيستم هاي نانوذرات ليپيدي حاوي بتاكاروتن
582
بررسي خواص آنتي‌اكسيداني و ضدميكروبي بخش‌هاي مختلف گياه Echium italicum و مقايسه پماد تهيه شده از گياه با سيلورسولفاديازين در التيام زخم سوختگي در رت
583
بررسي خواص ابر رسانايي و ساختاري ابر رساناي YBCOبا جايگزيني آهن YBa۲(CU1-xFex)3 O7-6
584
بررسي خواص ابررساناهاي Cr,Mn,Fe,Li) y1-xmxba2cu3o7-d (M = ساخته شده به روش سل ژل
585
بررسي خواص ابررساناهاي Cr,Mn,Fe,Li) y1-xmxba2cu3o7-d (M = ساخته شده به روش سل ژل
586
بررسي خواص ابررساناهاي ايبكو
587
بررسي خواص ابررسانايي سيستم ابررساناي YBCOساخته شده به روش Melt texture
588
بررسي خواص ابعادي پارچه هاي پودي ساخته شده از نخ پنبه اي با مغزي نايلون
589
بررسي خواص ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي تحت شرايط مختلف استراحت
590
بررسي خواص ابعادي و فيزيكي پارچه هاي بافته شده از نخ هاي بالك و غيرهاي بالك پنبه اكريليك
591
بررسي خواص اپتوالكتروني نانوذرات الماس
592
بررسي خواص اپتيك غيرخطي قرمز متيل و 2-متيل4-نيتروآنيلين در نانوساختارهاي لايه نازك
593
بررسي خواص اپتيكي بلورUPtGe
594
بررسي خواص اپتيكي در طرح واره هاي جديدي از سامانههاي اپتومكانيكي
595
بررسي خواص اپتيكي سلولهاي خورشيدي مبتني بر نقطه كوانتومي
596
بررسي خواص اپتيكي فيلم نازك ضد انعكاسي ZnS بر روي زير لايه Ge در ناحيه طول موجي 12-8 ميكرومتر
597
بررسي خواص اپتيكي قابل كنترل در بلورهاي فتوني يك بعدي و فرامواد
598
بررسي خواص اپتيكي لايه نشاني آلومينيوم به روش بخار فلزات (PVD)
599
بررسي خواص اپتيكي موجبر بلور فوتوني يك بعدي در حضور نانوذرات فلزي
600
بررسي خواص اپتيكي نانو خوشه هاي سيليكون ( SinHmو Si8-Si80)
601
بررسي خواص اپتيكي نقاط كوانتومي هسته-پوسته ي كادميم تلورايد-كادميم سولفايد و كادميم تلورايد-روي سولفايد به روش آبي
602
بررسي خواص اپتيكي و الكترونيكي تركيب پيزوالكتريك K0.5 Na0.5 NbO3
603
بررسي خواص اپتيكي و الكترونيكي زير كونات سرب در فاز مكعبي , The electronic and optical properties of provskite crystal pdZro3 in cube phase
604
بررسي خواص اپتيكي و الكتريكي نانوسيمهاي اكسيد روي
605
بررسي خواص اپتيكي و پلاسموني گرافين با استفاده از روش ماتريس انتقال
606
بررسي خواص اپتيكي و پلاسموني گرافين با استفاده از روش ماتريس انتقال
607
بررسي خواص اپتيكي و ساختاري نانوميله هاي SnS به عنوان لايه ي جاذب سلول هاي خورشيدي فوتوولتائيك
608
بررسي خواص اپتيكي و مكانيكي فلزات و آلياژهاي مختلف در ناحيه فروسرخ نزديك و ساخت توري پـراش بازتابي با بازدهي پراش و آستانه تخريب بالا
609
بررسي خواص اتصال غيرمشابه فولاد زنگ نزن 316 به سوپرآلياژ هاستلوي B2 به روش GTAW
610
بررسي خواص استاتيكي و ديناميكي فرش ماشيني با استفاده از مدل شبكه عصبي
611
بررسي خواص استحكامي لايه نانوليفي داراي اتصالات بين الياف به‌منظور استفاده در لايي پوشاك
612
بررسي خواص اصطكاكي پارچه هاي اينترلاك
613
بررسي خواص اصطكاكي لايه هاي نانو الياف پلي وينيل الكل الكتروريسي شده
614
بررسي خواص الكترواپتيكي ابر شبكه ي ساختار پيزوالكتريك تركيب
615
بررسي خواص الكترواپتيكي اكسيد اسپينل MgAI2O4 با استفاده از روش شبه پتانسيل , investigation of electoptical properties of oxide spinel MgAI2O4 by using pseudopotential method
616
بررسي خواص الكترواپتيكي گرافين سنتز ليزري در محيط كرايوژنيك
617
بررسي خواص الكترواپتيكي نانو كامپوزيت هيبريدي آلي - معدني بر پايه پلي آنيلين
618
بررسي خواص الكترواپتيكي نانوكامپوزيت پلي‌متيل‌ متاكريلات/ سولفيد قلع و پلي‌ متيل‌ متاكريلات/ پلي‌آنيلين
619
بررسي خواص الكترواكتيو باندل موازي نانو الياف دو جزئي پلي اكريلونيتريل/ پلي آنيلين حاوي نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم
620
بررسي خواص الكترواكتيو لايه نانو الياف پلي وينيل الكل ﴿حاوي نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد﴾ پوشش داده شده با پلي آنيلين و بررسي تغيير شكل ابعادي آن با استفاده از پردازش تصوير
621
بررسي خواص الكتروشيميايي الكترود خميركربن اصلاح شده با نانومواد و استفاده از آن در اندازه گيري هيدروژن پراكسيد و هيدرازين
622
بررسي خواص الكتروشيميايي پودر نانوسخاتار كربني با هدف كاربرد در ابرخازن
623
بررسي خواص الكتروشيميايي پوشش تبديلي فسفاته روي بر روي زمينه آلياژ آلومينيوم (AA6061)
624
بررسي خواص الكتروشيميايي غشاي پوسته - مغزي پلي آنيلين/پلي يورتان
625
بررسي خواص الكتروكروميك لايه هاي نازك نانو كامپوزيت گرافن– اكسيدآهن(ш)
626
بررسي خواص الكتروكروميك نانوسيم هاي پلي آنيلين با استفاده از سامانه-هاي الكتروشيمي دوقطبي
627
بررسي خواص الكتروكروميكي لايه هاي نازك تنگستن اكسيد (WO3) و تنگستن اكسيد آلايش يافته با پالاديم (WO3-Pd)
628
بررسي خواص الكتروليت براي بهبود باتري هاي يون-ليتيم با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
629
بررسي خواص الكترومغناطيس يونسفر در زيرلايه هاي مختلف و محاسبه ضريب بازتاب آنها
630
بررسي خواص الكتروني استانن تحت كشش
631
بررسي خواص الكتروني تك لايه MoS2 با روش تابع چگالي
632
بررسي خواص الكتروني تك لايه گاليم آرسنايد در حالت خالص و با حضور ناخالصي
633
بررسي خواص الكتروني جذب اتم هاي ليتيوم وسديم برروي برش هاي گرافني
634
بررسي خواص الكتروني گرافاين6،6،12 در حالت خالص و در حضور ناخالصي هاي نيتروژن وبور
635
بررسي خواص الكتروني گرافين
636
بررسي خواص الكتروني نانوتيوبهاونانوريبونها
637
بررسي خواص الكتروني نانوكاتاليزگرهاي طلا و اثر فلزات Pt، Cu و Fe بر روي فعاليت كاتاليزگري آن ها با استفاده از روش هاي مكانيك كوانتومي
638
بررسي خواص الكتروني و اپتيكي اكسيد روي و اثر ناخالص ليتيوم روي آنها
639
بررسي خواص الكتروني و اپتيكي اكسيد روي و اثر ناخالص ليتيوم روي آنها
640
بررسي خواص الكتروني و اپتيكي نانو ورقه هاي xc(x=si,ge,sn) با استفاده از نظريه هاي تابعي چگالي
641
بررسي خواص الكتروني و الاستيكي آلياژهاي Mg2Si و Mg2Ge با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
642
بررسي خواص الكتروني و ترابردي مولكول پنتاسن بين دو نانو نوار گرافن
643
بررسي خواص الكتروني و ساختار سيلان sih4 تحت فشار
644
بررسي خواص الكتروني و ساختار نواري تركيب تيتانيوم كربيد با استفاده از روش شبه پتانسيل و نظريه تابعي چگالي
645
بررسي خواص الكتروني و ساختار نواري تركيب تيتانيوم كربيد با استفاده از روش شبه پتانسيل و نظريه تابعي چگالي
646
بررسي خواص الكتروني و طيف جذب ايزومرهاي پايدار نانو خوشه هاي MoSe2 با استفاده از الگوريتم تكاملي و نظريه تابعي چگالي
647
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي Fe-X6 (X=Se,V,As) افزوده شده روي ساختار دو بعدي تنگستن دي سلنيد با استفاده از نظريه تابعي چگالي
648
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي MoS2 در حضور ناخالصي به كمك نظريه تابع چگالي
649
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي بلورپايروكلرEr2Ti2O7
650
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي بورون نيترايد در دو هندسه ي صفحه دوبعدي و نانولوله
651
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي پيوند گاه نانو لايه هايCu/AgF/Mo و MnSe/Si
652
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي نانو خوشه هاي زركونيوم(zr(آلاييده شده توسط منگنز(mn)
653
بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي نانو نوار سيليسين در حضور اتم هاي خارجي
654
بررسي خواص الكتروني واپتيكي نانو نوارهاي BC3 بااستفاده ازتئوري تابعي چگالي
655
بررسي خواص الكتروني ومغناطيسي نانو لوله هاوباندل ها
656
بررسي خواص الكترونيLiCoO2 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
657
بررسي خواص الكترونيكي و اپتيكي اكسيد روي و اثر ناخالص ليتيوم روي آنها
658
بررسي خواص الكترونيكي و اپتيكي نانو مواد شبه‌گرافن
659
بررسي خواص الكترونيكي و اسپينترونيكي نقاط كوانتومي
660
بررسي خواص الكترونيكي و الاستيكي موليبدن دي سولفات
661
بررسي خواص الكترونيكي واپتيكي بلور Labr3 مورد استفاده در اشكارسازهاي سوسوزن
662
بررسي خواص الكتريكي ديود شاتكي ساخته شده از پليمر N- اكتيل ايندول
663
بررسي خواص الكتريكي گرافين توليد شده در محيط كرايوژنيك با ليزر ياگ
664
بررسي خواص الكتريكي نانو نوارهاي گرافني زيگزاگ
665
بررسي خواص الكتريكي نانوكامپوزيت پلي اتيلن/نانولوله كربني ﴿PE/CNT﴾ با بهره گيري از تابش الكترون هاي 10MeV
666
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي Ag:TiO2
667
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي BaTiO‎3 بر اساس نظريه تابع چگالي
668
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي بلور LiNbO3 در فاز پاراالكتريك , the study of electronic and optical properties of LiNbO3 in para-electric phase
669
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي پلي آنيلين آلاييده با نانو ذرات سولفيد روي و امكان سنجي آن در ساخت ديود شاتكي
670
بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي پيوندگاه اكسيد فلزي نيمه‌رسانا / سولفيد روي و سولفيد كادميوم به منظور كاربرد فوتوولتاﺋيك آنها
671
بررسي خواص الكتريكي و مكانيكي نانوالياف پلي آميد 6 پوشش داده شده باپلي آنيلين و گرافن
672
بررسي خواص الكتريكي و مكانيكي نانوكامپوزيت هاي گرافن/يورتان اكريلات پخت شونده با اشعه ي فرابنفش
673
بررسي خواص الكتريكي و نوري تركيب آمورف V2O5-Teo2-MoO3
674
بررسي خواص الكتريكي ومغناطيسي نانولوله اكسيد روي باضخامت معين وباندل آن
675
بررسي خواص الكتريكي ومورفولوژي نانوكامپوزيت هيبريدي HDPE/EVA/Nanaclay
676
بررسي خواص الكتريكي، گرمايي، و حفاظت در برابر فركانس راديويي نانو الياف پلي اكريلونيتريل پوشش داده شده با پلي پيرول و مقايسه آن با الياف معمولي
677
بررسي خواص انتشار موج در نانو تير ها
678
بررسي خواص انتقال رطوبت و حرارت در پارچه هاي دو جزئي
679
بررسي خواص انتقالي سيال درون نانولوله هاي كربني با استفاده از شبيه سازي هاي ديناميك مولكولي و مونت كارلو
680
بررسي خواص انتقالي نانوساختارهاي سيليسيني دوبعدي
681
بررسي خواص انتي اكسيدان كالوس ارنبيا اكروما درمقايسه با ريشه گياه طبيعي
682
بررسي خواص انتي اكسيداني دانه انار و پوست انار و اب نار برخي مناطق كشور
683
بررسي خواص انواع الياف اكريليك مورد مصرف در صنايع نساجي
684
بررسي خواص ايده آل اي ... جذبي در حلقه هاي جابجايي يكدار
685
بررسي خواص اينرسي نمودارهاي كنترل مورد استفاده در پروفايل‌ها
686
بررسي خواص بازدارندگي خوردگي آموكسيلين بر روي زمينه فولادي در محيط اسيدي
687
بررسي خواص بازدارندگي سه تركيب برپايه ايميدازول و يك تركيب بر پايه تريازول بر روي سطح فولادي
688
بررسي خواص بازدارنده ها در رنگ نسبت به محيطهاي اسيدي، نمكي و قليايي
689
بررسي خواص بازدارنده هاي خوردگي در مقياس صنعتي
690
بررسي خواص باكتريوسيني لاكتوباسيلوس هاي جداسازي شده از ماست هاي سنتي منطقه اصفهان و توصيف خصوصيات باكتريوسين توليدي
691
بررسي خواص بتن پليمري با درصدهاي مختلف استايرن در رزين پلي- استر غيراشباع
692
بررسي خواص بتن خود تراكم با جايگزيني سيمان با سرباره مس در درجه حرارت هاي مختلف
693
بررسي خواص بتن خودتراكم با جايگزيني سنگدانه با سرباره مس در درجه حرارت-هاي مختلف
694
بررسي خواص بتون هاي نسوز شاموت طبس
695
بررسي خواص برخالي و بس برخالي سري‌هاي زماني زيستي
696
بررسي خواص برشي پارچه (Shear) و روشهاي اندازه گيري آن
697
بررسي خواص بهترين تقريب در فضاهاي نرم دار و فضاهاي متريك احتمال
698
بررسي خواص بيبافت سوزن زني شده از مخلوط الياف اكريليك جمع شونده و پليپروپيلن
699
بررسي خواص بيولوژيك دي ازوتروف هاي هميار و برهمكنش آنها با باكتري سلولوموناس
700
بررسي خواص پارچه توليد شده از نخ هيبريدي پلي استر با انقباض حرارتي بالا
701
بررسي خواص پايداري كمپلكس هاي همولوگ جديدي از مس ونيكل به روش DSC
702
بررسي خواص پايداري و ارگوديكي زنجيرهاي ماركف ناايستا و كاربرد آن
703
بررسي خواص پتروفيزيك يكي از مخازن كربناته ايران با استفاده از مدل فيزيك سنگ و داده هاي توليد
704
بررسي خواص پتروفيزيكي سازند سروك در ميدان نفتي آب تيمور و محاسبه تراوايي آن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
705
بررسي خواص پتروفيزيكي و تفكيك گروه هاي سنگي مخزني در يك چاه فاقد مغزه با استفاده از اطلاعات پتروفيزيكي يك چاه مغزه دار در يكي از ميادين ايران
706
بررسي خواص پشم و معايب آن
707
بررسي خواص پلاسموني نانوذرات طلا براي استفاده در نانوحسگرهاي پلاسموني
708
بررسي خواص پلت هاي توليد شده از سنگ آهن معدن سه چاهون
709
بررسي خواص پلي استر جدا شده از پارچه و توليد گلوكز و اتانول از پنبه آن
710
بررسي خواص پوشش آلي بر پايه رزين اپوكسي حاوي رنگدانه MIO
711
بررسي خواص پوشش كامپوزيتي NI - TIO2 تهيه شده به روش آبكاري الكتريكي
712
بررسي خواص پوشش كامپوزيتي فلوئور هيدروكسي آپاتيت - نقره ايجاد شده به روش سل ژل بر روي تيتانيم
713
بررسي خواص پوشش نانوساختار تيتانيايي روي فولاد زنگ نزن
714
بررسي خواص پوشش نانوكامپوزيتي Ni-Al-Y2O3 تهيه شده به روش آبكاري الكتريكي و نفوذ
715
بررسي خواص پيوند نفوذي آلياژ آلومينيوم به تيتانيوم با استفاده از لايه مياني
716
بررسي خواص پيوندزني حرارتي الياف حاصل از ذوب ريسي مخلوط پلي پروپيلن/ پلي اتيلن
717
بررسي خواص پيوندي بتا-لاكتوگلوبولين براي رتينول، آلفا آيونن، بتا آيونن و گرانيول: با يك شبيه ساز ديناميك مولكولي توسط گرومكس
718
بررسي خواص پيوندي رتينول (ويتامين A) توسط β-لاكتوگلوبولين تثبيت شده بر روي نانوذره اكسيدآهن
719
بررسي خواص تابشي اتم و انتشار و پراكندگي ميدان الكترومغناطيس كوانتيده در حضور اجسام با هندسه منظم
720
بررسي خواص تابعي مدرج (FGM) نانوكامپوزيت پايه آلومينيوم با افزودن CNT و Al2O3
721
بررسي خواص تاخير حرارتي منسوجات آغشته شده با مواد سراميكي با استفاده از دماسنج مادون قرمز
722
بررسي خواص ترابرد الكتروني MoS2 توسط روش تابعي چگالي
723
بررسي خواص ترابرد الكتروني در نيمرساناي GaN در ميدان هاي الكتريكي ضعيف , application of low-field electron transport properties in GaN structure
724
بررسي خواص ترابرد الكتروني دو نيم رساناي Ga0/5In0/5p و Al0/62Ga0/62In0/84p در حضور ميدان هاي الكتريكي ضعيف , electron mobility in Ga0/5In0/5p and Al0/62Ga0/62In0/84p at low electric field application
725
بررسي خواص ترابرد الكتريكي در فيلترهاي اسپيني پليمري
726
بررسي خواص ترابرد الكتريكي در فيلترهاي اسپيني پليمري
727
بررسي خواص ترابرد گازهاي بوزوني تبهگن در شبكه هاي اپتيكي
728
بررسي خواص ترابرد نانو دانه هاي ابررسانا
729
بررسي خواص ترابردي ابررساناهاي فاقد مركز واروني به عنوان مواد توپولوژيك
730
بررسي خواص ترابردي الكترونها در بلور نيم رساناي InN در حضور ميدانهاي الكتريكي شديد به روش مونت كارلو , calculation of electron transport properties in InN semiconductor in high electric field using monte carlo method
731
بررسي خواص ترابردي پيوندگاه هاي پايه گرافيني
732
بررسي خواص تراوايي شبكه تركهاي سه بعدي غير ايزوتروپيك و هتروژن مخازن زيرزميني
733
بررسي خواص ترموالكتريك دستگاههاي مولكولي DNA
734
بررسي خواص ترموالكتريك ريزلايه ي نانوليفي و فيلم پلي وينيل پيروليدون/اكسيد مس/ نانو لوله كربن
735
بررسي خواص ترموالكتريكي نانواتصالات
736
بررسي خواص ترموالكتريكي نانوساختارهاي مغناطيسي با استفاده از روش نيمه كلاسيكي بولتزمان
737
بررسي خواص ترموالكتريكي و انتقال بار با استفاده از توابع وانير
738
بررسي خواص ترموديناميكي تركيبات آلي راست زنجير با زنجيره طويل در حالت مايع در دماها و فشارهاي بالا با استفاده از معادله حالت ELJ-based EoS و روش شبكه عصبي مصنوعي با تكيه بر روش سهم گروه ها (ANN-GCM)
739
بررسي خواص ترموديناميكي سيالات از ديدگاه مولكولي با تاكيد بر سيالات تجمعي
740
بررسي خواص ترموديناميكي محلول هاي الكتروليت با استفاده از روش (Approximation Spherical Mean) MSA [تقريب كروي متوسط]
741
بررسي خواص ترموديناميكي محلولهاي الكتروليت با استفاده از روش هاي مكانيك
742
بررسي خواص ترموديناميكي نانوخوشه ها در ناحيه تبديل فازجامد-مايع
743
بررسي خواص ترموفيزيكي سيالات و بررسي پارامتر هاي موثر بر هدايت حرارتي
744
بررسي خواص تريبومكانيكي روان كننده هاي جامد برپايه كامپيوزيت پلي تترافلور و اتيلن حاوي هيبريد الياف شيشه و پودر مس
745
بررسي خواص تعادلي و پايايي پرتو ذرات باردار نسبيتي همراه با ناهمسانگردي فشار
746
بررسي خواص تنباكو در ضد بيد كردن كالاي پشمي
747
بررسي خواص توتومري پيريدين - پيريدون ايمين در مشتقات - 2 آمينو - 3 سيانو - پيريدين
748
بررسي خواص جبري و توپولوژيكي جبرهاي فرشه و دوگان آنها
749
بررسي خواص جداسازي گاز توسط غشاي آلياژ پلي يورتان/ پلي ﴿اتربلوك آميد﴾ و اثر نانو ذرات سيليكا بر آن
750
بررسي خواص جداسازي گاز توسط غشاي آلياژ پليمري پلي يورتان/پلي﴿وينيل الكل﴾ و اثر نانو ذرات سيليكا بر فرآيند جداسازي
751
بررسي خواص جداسازي گازي غشاهاي زمينه مختلط پلي اترسولفوني در حضور ذرات خالص و اصلاح شده ي سيليكا مزوپرس MCM-41
752
بررسي خواص جذب روغن كامپوزيت كراتين بازيافتي از پر و بي بافت پلي پروپيلن
753
بررسي خواص جرم هاي ريختني آلومينا - اسپينل به منظور استفاده در توپيهاي دمش گاز
754
بررسي خواص جرمهاي سيليسي كوبيدني
755
بررسي خواص جريان و انتقال حرارت در ميكرو كانال هاي مارپيچي شكل
756
بررسي خواص جوششي و پايداري نانو سيالات بر پايه آب به منظور خنك سازي راكتورهاي هسته اي
757
بررسي خواص جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم 6061-T6 با افزودن نانو ذرات اكسيد آلومينيوم
758
بررسي خواص جوشكاري نفوذي آلياژ آلومينيوم به تيتانيوم با استفاده از لايهي مياني
759
بررسي خواص چاپ جوهرافشان با جوهر رسانا روي سطوح مختلف
760
بررسي خواص چاپي و آنتي باكتريال مركب فلكسوگرافي شامل نانونقره بر سطح فيلم پلي اتيلن كرونا شده
761
بررسي خواص چرمهاي ريختني آلومينا - اسپينل به منظور استفاده در توپيها دمش گاز
762
بررسي خواص چقرمگي كامپوزيت هاي تقويت شده با لايه نانوالياف هيبريدي حاصل از PAN/PA
763
بررسي خواص چند جمله اي هاي چبيشف نوع اول و كاربرد آن ها در حل معادلات تابعي
764
بررسي خواص چوب پلاستيك هاي قابل استفاده در فضاي آزاد
765
بررسي خواص چيني با جايگزيني آلومينا به جاي فلدسپات و كوارتز
766
بررسي خواص حائز اهميت پارچه‌هاي چادر مشكي توليد داخل
767
بررسي خواص حجمي محلول سه جزيي بنزيلالكل+ 1،3 ديكلرو 2 پروپانول+دي - – - اتيلن گليكول دي متيل اترو محلول هاي دوجزيي متناظر آن ها و توجيه نتايج بدست آمده در دماهاي مختلف و فشار محيط بر اساس بر هم كنش هاي بين مولكولي آن ها
768
بررسي خواص حجمي محلول هاي دو جزيي ) ال سرين+آب - ( و سه جزيي ) ال سرين + آب + ليتيم برميد ( ، ) ال سرين+آب – + پتاسيم برميد ( و ) ال سرين+ - آب + سديم برميد ( در دماهاي مختلف و فشار محيط
769
بررسي خواص حجمي محلولهاي آبي سهجزئي -1بوتيل-3متيلايميدازوليوم تترافلوئوروبورات و نمكهاي ليتيم در دماهاي مختلف و فشار محيط
770
بررسي خواص حرارتي الياف اكريليك و مخلوط آن با الياف پلي پروپيلن
771
بررسي خواص حرارتي پارچه پلي استر/ ويسكوز پوشش داده شده با نانو ذرات سراميكي
772
بررسي خواص حرارتي پوشش سد حرارتي نانوساختار زيركنياي پايدارشده با ايتريا (YSZ) اعمال شده به روش پاشش پلاسمايي
773
بررسي خواص حرارتي و مكانيكي پلي(لاكتيك اسيد)بهبود يافته با عامل بسط دهنده زنجير
774
بررسي خواص حرارتي و مكانيكي پوشش هاي چند لايه سپر حرارتي زير كونيا آلومينا اعمال شده به روش پاشش پلاسما
775
بررسي خواص حرارتي و مكانيكي نانو كامپوزيت اپوكسي/گرافن اكسايد عامل دار شده با اكتا دسيل آمين، پر شده با ساسوبيت
776
بررسي خواص حساسيت زايي بتالاكتوگلوبولين جهش يافته نوتركيب توليد شده در مخمر پيكياپاستوريس
777
بررسي خواص حسگري هيدروژن توسط لايه‌هاي نانوليفي پلي اكريلونيتريل پوشش داده‌شده با پالاديم
778
بررسي خواص خاكهاي واگرا در ايران ( مطالعه موردي سد پانزده خرداد)
779
بررسي خواص خستگي با سيكل كم جوش لب به لب الكترود دستي فولاد كم آلياژ در نقاط توقف و شر.ع قوس
780
بررسي خواص خستگي سختي و خستگي نرمي آليا‍‍‍ژهاي آلومينيوم
781
بررسي خواص خطي و غير خطي اپتيكي نانو ذرات رسانا
782
بررسي خواص خمشي پانل هاي بتن سبك مسلح با پارچه هاي اسپيسر تاري پودي
783
بررسي خواص خمشي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي بازالت و نايلون
784
بررسي خواص خمشي منسوجات حلقوي بتني(Textile Concrete)
785
بررسي خواص خمشي و ضربه تحت سرعت پايين سازه هاي خميده اي شكل مسلح شده با پارچه هاي سه بعدي تاري- پودي
786
بررسي خواص خمشي و فشاري سازه‌هاي كامپوزيتي چند سلولي باز تقويت‌شده با پارچه‌هاي حلقوي پودي
787
بررسي خواص خمشي و فشاري لوله هاي كامپوزيتي مسلح با الياف هيبريدي توليد شده به روش رشته پيچي
788
بررسي خواص خمشي و كششي ميله هيبريد الياف شيشه بازالت FRP ساخته شده با بافت بريد استوانه اي
789
بررسي خواص خوردگي پوشش كامپوزيتي نيكل بور با ذرات گرافيت به روش پاشش شيميايي ديناميكي
790
بررسي خواص خوردگي پوشش نانو كامپوزيتي Al-ZrO2 بر زير لايه منيزيمي AZ31 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
791
بررسي خواص خوردگي دماي بالاي آجرهاي كوراندوم مولايتي در محيط كلر
792
بررسي خواص خوردگي دماي بالاي آجرهايكوراندوم مولايتي در محيط كلر
793
بررسي خواص داربست زيست تخريب پذير Mg-Zn با پوشش نانو HAP
794
بررسي خواص داربست نانو كامپوزيت پليمر/ مروينيت جهت استفاده براي مهندسي بافت استخوان
795
بررسي خواص داربست نانو كامپوزيت ژلاتين- مروينيت جهت استفاده براي مهندسي بافت استخوان
796
بررسي خواص درماني عصاره الكلي گرده خرما )Phoenix dactilifera L.( براسپرماتوژنزموش هاي صحرايي نرديابتي
797
بررسي خواص دزيمتري نانوفسفر باريوم استرانسيوم سولفات آلاييده با ساماريوم و تربيوم
798
بررسي خواص ديناميكي مكانيكي نانو كامپوزيت SBR/ENR50/MWCNT حاوي دوده پخت شده در دو سيستم پخت گوگردي و پرتو الكتروني
799
بررسي خواص ذخيره‌سازي جامد هيدروژن بر روي كامپوزيت نانوساختار (Mg - 60 at% (Ti-Cr-Fe توليد شده به روش آسياكاري مكانيكي
800
بررسي خواص رئواوژي مخلوط هاي بتن خودتراكم توسط روش صفحه
801
بررسي خواص رئولوژي ---- بتن هاي تراكم و رفتار آن در اعضا خمشي تحت اثر بارهاي رفت و برگشتي
802
بررسي خواص رئولوژي بال كلي آباده طبس و سنبلند
803
بررسي خواص رئولوژي بتن هاي خود تراكم و رفتار آن در اعضا خمشي تحت اثر بارهاي رفت و برگشتي
804
بررسي خواص رئولوژي و مورفولوژي آلياژ نشاسته و پلي‌پروپيلن در حضور پلي‌پروپيلن پيوند خورده با مالئيك‌انيدريد، اتيلن-وينيل‌استات و پلي (اتيلن گليكول)
805
بررسي خواص رئولوژيك پوشش‌هاي پايه حلال حاوي بنتون
806
بررسي خواص رئولوژيكي قير اصلاح شده با مشتقات پودر لاستيك
807
بررسي خواص رئولوژيكي و الكتريكي نانو كامپوزيت هاي اس.بي.اس (يا اس. اي. بي. اس)/ گرافن
808
بررسي خواص رئولوژيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه كوپليمر سه بلوكي پلي (استايرن-بلوك-(اتيلن-بوتيلن)-بلوك-استايرن) با هيبريد نانو لوله كربني-گرافن
809
بررسي خواص رئولوژيكي و سطحي بايندر پايه پلي الفيني براي فرآيند تزريق ماهيچه هاي سراميكي
810
بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي نانوكامپوزيت اپوكسي - ايروژل سيليس
811
بررسي خواص رئولوژيكي، ارگانولپتيكي و ميكروبيولوژيكي سوسيس تخميري با حذف كامل نيتريت و جايگزيني آن با دو باكتري پروبيوتيك لاكتوباسيلوس پلانتاروم و لاكتوباسيلوس فرمنتوم
812
بررسي خواص راحتي پوشاك حاوي لايي هاي نانو ليفي
813
بررسي خواص راحتي حرارتي پارچه حلقوي لباس ورزشي متشكل از مخلوط الياف استبرق
814
بررسي خواص راحتي منسوجات استتاري ويسكوز/پلي استر چاپ شده با رنگ‌ هاي خمي / ديسپرس
815
بررسي خواص راحتي و كاربردي گان هاي جراحي يك بار مصرف و چندبار مصرف
816
بررسي خواص رزين پلي استر
817
بررسي خواص رس قرمز سميرم
818
بررسي خواص رشد ترك خستگي در آلومينيوم نانو ساختار شده توسط فرآيند ايكپ
819
بررسي خواص رفتاري خاك آلوده به ماده هيدروكربني و فلز سنگين قبل و بعد از آلودگي
820
بررسي خواص رنگ پذيري نايلون در مقايسه با پشم به وسيله رنگينه هاي طبيعي
821
بررسي خواص رنگرزي پارچه پلي استر با استفاده از پلاسما در شرايط اتمسفر هوا
822
بررسي خواص رنگزايي شيميايي در نانو ساختارهاي اكسيد تنگستن
823
بررسي خواص رنگي و ضد ميكروبي و ثباتي پارچه پشمي رنگرزي شده با رنگزاي حيواني پوست ميگو در حضور تكنيك پلاسما
824
بررسي خواص رنگي، ثباتي،ضد قارجي نخ پشمي رنگرزي شده با گياه آويشن وحنا
825
بررسي خواص رنگي،ثباتي وضد ميكروبي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاي بيعي ريوند چيني
826
بررسي خواص رنگي،ثباتي وضد ميكروبي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاي طبيعي ريوند چيني
827
بررسي خواص رنگي،ثباتي،ضد ميكروبي وضد قارچي نخ پشمي رنگرزي شده با گياه آويشن وحنا
828
بررسي خواص رهايي ازتنش نخ وپارچه‌ با الياف سطح مقطع دالبري با استفاده از مدل هاي ويسكوالاستيك
829
بررسي خواص روكش هاي رزيني بر روي كاغذ
830
بررسي خواص ريزساختاري و الكتروشيميايي پوشش هاي نانوكامپوزيتي Ni(OH)2-YSZ-rGO، Ni(OH)2-YSZ و NiO-YSZ اعمال شده با روش رسوب نشاني الكتروفورتيك
831
بررسي خواص ريزساختاري و مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيومي با ذرات تقويت كننده مسي توليد شده از طريق فرآيند اصطكاكي- اغتشاشي
832
بررسي خواص زيستي و مكانيكي شيشه - سراميك‌هاي سيستم SiO2-CaO-P2O5-ZrO2-K2O تهيه شده به روش سل - ژل
833
بررسي خواص ژئوتكستايل و امكان سنجي توليد آن
834
بررسي خواص ژئوتكنيكي خاك آغشته به نفت پس از حذف فيزيكي آن (مطالعه موردي: خاك اطراف پالايشگاه اصفهان)
835
بررسي خواص ژئوتكنيكي خاك ماسه بادي تثبيت شده با بيوپليمر كيتوسان
836
بررسي خواص ژئوتكنيكي خاكهاي مسير قطارهاي شهري شيراز با تاكيه بر تزريق پذيري آنها
837
بررسي خواص ژئومكانيكي توده B معدن سنگ آهن سنگان و تاثير آن بر خردشدن سنگها در اثر آتشباري
838
بررسي خواص ژل دزيمتري در كاربردهاي راديوتراپي
839
بررسي خواص ساختار ماده ... در حالت حجمي لايه اي و سيم كوانتومي به منظور طراحي حسگرهاي گازي
840
بررسي خواص ساختاري ،الكتروني ،و اپتيكي تركيب ZnO با استفاده از روش امواج تخت تقويت شده ي خطي با پتانسيل كامل
841
بررسي خواص ساختاري ،الكتريكي ومغناطيسي نانولوله اكسيدبريليوم دركپسوله كردن نانوذرات آهن
842
بررسي خواص ساختاري الكتروني نانولوله هاي بوتيتريد
843
بررسي خواص ساختاري الكتروني و مغناطيسي نانو لايه هاي ....
844
بررسي خواص ساختاري جبرهاي فرشه و-n ميانگين پذيري ايده آلي و ضعيف آن ها
845
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي سيستم هاي Dye/TiO2 به روش تنگابست تابعي چگالي
846
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي فيلم هاي نازك تهيه شده با نانو ذرات AZO با روش كندپاش rf
847
بررسي خواص ساختاري و الكتروني PtMnSb و PtCoSb
848
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور bate
849
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور Cas
850
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور Mgs
851
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور و نانو سيم هاي اينديوم ارسنايد در دو فاز زينك بلند و ورتسايت با استفاده از نظريه تابعي چگالي
852
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلورBaSe
853
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تركيب fcc-C60
854
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تركيب هاي Fe1+xCo2-xGa,Fe1+xAl(x = 0,0.5,1)
855
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تركيبات uo2 و NpO2 با استفاده از روش امواج ...
856
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تك لايه و دو لايه اكسيد سرب با و بدون تهي جاي سرب
857
بررسي خواص ساختاري و الكتروني دو لايه ي گرافين ساندويچ شده با تك لايه ي بورن نيترايد و همچنين بررسي خواص ساختاري و الكتروني دولايه ي بورن نيترايد ساندويچ شده با تك لايه ي گرافين
858
بررسي خواص ساختاري و الكتروني فازهاي فشار بالاي cmca ,sh imma ,bct, cd, و hcp در سيليسيوم
859
بررسي خواص ساختاري و الكتروني فازهايfcc،BC8 ،R8 سيليسيم
860
بررسي خواص ساختاري و الكتروني ميزان جذب هيدرو‍ن بر نانو لايه ي بورنيتريد
861
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانو صفحات تك لايه و دو لايه GaN و تاثير جذب گازهاي Coو O2 بر...
862
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانوساختار زئوليت-ABW در حضور برخي گازهاي نجيب و كربن مونواكسيد با استفاده از محاسبات كوانتومي
863
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانولوله بورنيتريد ناشي از نقص جاي خالي بور و نيتروژن
864
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانولوله‌‌‌‌‌‌‌ي گاليوم نيتريد (GaNNT) آلاييده با Nb , Zr , Y
865
بررسي خواص ساختاري و الكتروني هيبريد گرافن/دي¬اكسيد¬ تيتانيوم (TiO2/G) و هيبريد گرافن/سولفيد¬كادميوم(CdS/G) با استفاده از نظريه تابعي ¬چگالي
866
بررسي خواص ساختاري و الكتروني و مغناطيسي تك لايه و در لايه گرافن و گرافن اكسيد و دو لايه sioو گرافن
867
بررسي خواص ساختاري و الكتريكي لايه هاي نازك نيتريد مس و اكسيد مس با استفاده از سيستم كندوپاش مگنتروني
868
بررسي خواص ساختاري و الكتريكي نانوتيوبهاي باندل اكسيد روي در كپسوله كردن نانو زنجيره هاي ليتيم
869
بررسي خواص ساختاري و ترموديناميكي سيال چگال فلز قليايي به روش ديناميك مولكولي
870
بررسي خواص ساختاري و رفتار طيف سنجي(PH3PCCOCH3)(COC6H4OCH3) بااستفاده از روش نظريه تابعيت چگالي(DFT)
871
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آلياژ حافظه پذير فرومغناطيس Ni50Mn50-xInx با 16 و X= 15 ساخته شده به روش آلياژ سازي مكانيكي
872
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي لايه هاي نازك نيم فلز CaN روي ﴿001﴾ Si با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
873
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانواينترمتاليك FeAl
874
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانواينترمتاليك FeAl
875
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسيدايمر كبالت جذب شده بر روي گرافين سفيد
876
بررسي خواص ساختاري والكتروني تركيب BeB2 ومقايسه آن با تركيب MgB2
877
بررسي خواص ساختاري والكترونيكي نانو لوله هاي تشكيل شده ازفلوئور باعناصري ازگروه اول
878
بررسي خواص ساختاري والكترونيكي نانولوله هاي تشكيل شده ازليتيم باعناصري ازگروه هفتم
879
بررسي خواص ساختاري، الكتروني مغناطيسي و اپتيكي تركيl FeAix (X=Ni,Co)Ni2 FeX,Fe2 NiX (X=Aiم Ga)
880
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و اپتيكي alpha، gamma-Alumina
881
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و اپتيكي نانوسيم هاي تركيب گاليم آزسنيك( GaAs) با استفاده از نظريه تابعي چگالي
882
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و گراديان ميدان الكتريكي و تاثير فشار بر آن ها در بلور MnAs
883
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي انبوهه MnSb و مرز مشترك (MnSb(001) /GaSb (001
884
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي بلو CeFe2
885
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي تركيب هاي MnCuX (X= AI, In, Sn)
886
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي سطح آلياژ Co2Cr./5Fe./5Al در راستاي ﴿001﴾
887
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي لايه نازك آهن بر پايه سيليكون
888
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي نانو صفحه اكسيد بريليوم به همراه نقص هاي ذاتي
889
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي نانو لايه هاي XY2)X=U, PU, Y=Ga, Ge(
890
بررسي خواص ساختاري، الكتروني، مغناطيسي و ارتعاشي خوشه هاي (6-1= Fen-1,FeN(N توسط نرم افزار محاسبات كوانتومي FHI-aims
891
بررسي خواص ساختاري، الكترونيكي و اپتيكي بلورهايznGa2 o4 , znAl2 o4،MgAl2 o4
892
بررسي خواص ساختاري، الكتريكي و الكتروشيميايي La0.6Ca0.4Fe0.8Ni0.2O3-δ-YSZ در كاتد پيل سوختي اكسيد جامد دماي مياني
893
بررسي خواص ساختاري، الكتريكي، مغناطيسي كامپوزيت منگنايت La0.78Ba0.22MnO3 با نيمه هادي هاديZn0.78Ag0.07O,Ag2O و WO3 در مقادير مختلف در مقادير مختلف
894
بررسي خواص ساختاري، رفتار طيف سنجي و مطالعه خواص NBO يك تركيب بازشيف جديد با استفاده از روش هاي مكانيك كوانتومي و نظريه تابع چگالي
895
بررسي خواص ساختاري، رفتار طيف سنجي و مطالعه خواص NBO يك تركيب بازشيف جديد با استفاده از روش¬هاي مكانيك كوانتومي و نظريه تابع چگالي
896
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي فريت Fe3o4 كاربردي سازي آن به منظور تصفيه ي آب هاي آلوده ي صنعتي
897
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني آلياژ Ni Cr در [875/0 ،75 /0 ،625/،0 5/0 ،5 7 3 /0 ،5 2/0 ،5 2 1 /0 ]= X
898
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني لايه نازك آهن زير لايه سيليكون در دور استاي بلوري﴿001 ﴾ و ﴿111﴾
899
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني مرز مشترك (Crse/znse(001
900
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني مرز مشترك ﴿001)Co2Cr5.5Fe5.5Al/GaAs
901
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني مرز مشترك بلور كروم سلينيم ﴿CrSe) بر روي زير لايه ي كادميم سولفيد (cds) در راستاي بلوري﴿001﴾
902
بررسي خواص ساختاري، مكانيكي و الكترونيكي زئوليت ABW و زئوليت هاي Li-ABW آبدار و بدون آب با استفاده از محاسبات كوانتومي
903
بررسي خواص سايش و اصطكاكي نخ هاي سيستم ريسندگي چرخانه اي تحت دورهاي مختلف غلتك زننده
904
بررسي خواص سايشي آلياژ AZ31 تحت فرايند اصطكاكي اغتشاشي در محيط نيتروژن
905
بررسي خواص سايشي پوشش¬هاي كربن شبه الماس ايجادشده روي فولاد AISI H13 به روش رسوب‌شيميايي از فاز بخار به كمك پلاسماي جريان مستقيم
906
بررسي خواص سايشي چدنهاي آستمپر شده با قابليت ماشينكاري
907
بررسي خواص سايشي چدنهاي آستمپر شده با قابليت ماشينكاري
908
بررسي خواص سايشي فلز المينيوم خالص جوشكاري شده به روش fsw با استفاده از ذرات تقويت كننده نانومتري sic
909
بررسي خواص سايشي كامپوزيت سطحي ايجاد شده روي مس به روش اصطكاكي اغتشاشي
910
بررسي خواص سايشي كامژوزيت سطحي Al/AlN ايجاد شده بر آلومينيم به روش اصطكاكي اغتشاشي
911
بررسي خواص سايشي كفشك هاي ترمز چدني و كامپوزيتي
912
بررسي خواص سايشي لايه هاي دو تايي نيتريدي-TiN ايجاد شده به روش نيتروژن دهي پلاسمايي و pacvd
913
بررسي خواص سايشي و خوردگي پوشش آلومينيمي بر زير لايه منيزيمAI31 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
914
بررسي خواص سايشي و ريز ساختاري آلياژ هايپريوتكتيك AI- SI توليد شده به روش نيمه جامد
915
بررسي خواص سايشي و ريز ساختاري آلياژ هايپريوتكتيك Al-Si توليد شده به روش نيمه جامد
916
بررسي خواص سايشي و مكانيكي چدنهاي پركروم
917
بررسي خواص سايشي ورق آلومينيمي جوشكاري شده توسط فرايند FSW با ذرات تقويت كننده SiC
918
بررسي خواص سطحي پوشش هاي الكترولس تك لايه و هيبريدي نيكل-فسفر/نيكل-بور روي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي با هدف بهينه سازي خواص تربيولوژيكي
919
بررسي خواص سطحي پوشش هاي هيبريدي الكترولس نيكل- فسفر روي پايه مس اكسيژن زدايي شده
920
بررسي خواص سطحي و مكانيكي فولاد فورج كروم دار پس از عمليات كربونيتروره و چدن آستمپر مس و نيكل دار با تغيير پارامترهاي زمان و دما
921
بررسي خواص سنجي بار ورودي كارخانه بوكسيت جاجرم
922
بررسي خواص سورفكتانتي لستين
923
بررسي خواص شكست در لوله ي نانوساختار شده توسط فرايند PTCAP
924
بررسي خواص شكست در مواد نانو ساختار توليد شده به وسيله فرايند ECAP
925
بررسي خواص شور، گلفاند- فيليپس، دانفورد- پتيس و عملگرهاي وابسته در مشبكه هاي باناخ
926
بررسي خواص شوك پذيري باندهاي فسفاتي در سيليكون كاربايدو آلومينا
927
بررسي خواص شيمي فيزيك ساختارهاي بي شكل(شيشه اي) از اكسيدهاي عناصر اصلي و واسطه در سيستم دوتايي V2o5-zno و سيستم سه تايي B2O3-PbO2-ZnO
928
بررسي خواص شيمي فيزيكي ساختارهاي بي شكل (شيشه اي)از اكسيد عناصر اصلي جدول تناوبي در سيستم دوتايي B2O3-PbO2
929
بررسي خواص شيمي فيزيكي ساختارهاي بي شكل(شيشه اي)با استفاده از بررسي لبه ي جذب نوري اكسيدهاي عناصر اصلي و واسطه در سيستم دوتايي CuO-B2O3
930
بررسي خواص شيمي فيزيكي شيشه هاي اكسيدي عناصر اصلي و واسطه جدول تناوبي در سيستم سه گانه B2O3-Pho-Fe2o3
931
بررسي خواص شيمي فيزيكي يون منگنز در درياچه اروميه در دماي 25 درجه سيليسيوس
932
بررسي خواص شيميائي و فيزيكي بويژه فيزيكي ذخائر رسي فارس (براي سفال سنتي )
933
بررسي خواص شيميايي- فيزيكي سطح مشترك جامد- سيال از ديدگاه نانو متري
934
بررسي خواص شيميايي كمپلكسهاي trans-]co)acacen(LX[ trans-]co)acacen(L***2(ClO***4در حلالهاي CH***3CNو DMSO
935
بررسي خواص شيميايي و فيزيكي بويژه فيزيكي ذخاير رسي فارس (براي سفال سنتي )
936
بررسي خواص شيميايي و كيفيت سطحي ايمپلنت هاي دنداني SLA و SLActive و روش ايجاد SLActive
937
بررسي خواص ضد باكتري پارچه پنبه اي رنگرزي شده با رنگينه هاي استخراجي از پوست انار
938
بررسي خواص ضد باكتري پارچه هاي اسپيسر پنبه اي، پنبه پلي استري و ويسكوز پلي استري توسط تركيب ان هال آمين
939
بررسي خواص ضد باكتري/ زيست تخريب پذيري و مكانيكي نخ بخيه نانو ليفي PLGA/PGA
940
بررسي خواص ضد باكتريايي بسته بندي جديد حاوي پلي پروپيلن پوشش داده شده با نانو ذرات سيليكا و اسانس صمغ درخت بنه در بسته بندي شير
941
بررسي خواص ضد باكتريايي نانومواد Fe2o3وzno بر روي باكتري E.coliوs.aureus
942
بررسي خواص ضد خوردگي پوشش آلي اپوكسي حاوي پيگمنت ZAPP بر روي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيم (H2ZrF6)
943
بررسي خواص ضد خوردگي و چسبندگي پوشش‌هاي اپوكسي/ پلي‌آميد حاوي مخلوط پيگمنت هاي روي آلومينيوم فسفات (ZPA) و روي آلومينيوم پلي فسفات (ZAPP ) برروي زمينه فولادي
944
بررسي خواص ضد خوردگي و چسبندگي پوشش‌هاي اپوكسي/پلي‌آميد حاوي مخلوط پيگمنت هاي روي آلومينيوم فسفات(ZPA) و استرانسيم آلومينيوم پلي فسفات(SAPP) برروي زمينه فولادي
945
بررسي خواص ضد ميكروبي الياف اكريليك با استفاده از بعضي نمكهاي فلزي
946
بررسي خواص ضد ميكروبي پارچه ي پنبه اي چاپ شده با خمير حاوي مقادير متفاوت از نانو ذرات نقره و امكان سنجي ضد ميكروب كردن پارچه ي پنبه اي از طريق واكنش نيترات نقره و آسكوربيك اسيد
947
بررسي خواص ضد ميكروبي كالاي پشمي رنگ شده با رنگزاي طبيعي پوست گردو
948
بررسي خواص ضد ميكروبي نانو ذرات سلنيوم خالص و كامپوزيتي توليد شده به روش الكتروريسي بر سلول هاي بوكاريوتي
949
بررسي خواص ضد ميكروبي و جذب رنگ كالاي نساجي عمل شده با نانوكامپوزيت كيتوسان-دندريمر پلي آميدوآمين - مس و نقره
950
بررسي خواص ضد ميكروبيكالاي پشمي رنگ شده با روناس
951
بررسي خواص ضدبيوفيلمي مواد بر پايه ي هيالورونيك اسيد جهت مقابله با ميكروب هاي بيما ري زا
952
بررسي خواص ضدخوردگي آلوئه ورا بعنوان بازدارنده زيست سازگار بر روي فولاد نرم و بررسي عملكرد آن در پوشش هاي آلي
953
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش اپوكسي تقويت شده با نانو ذرات گرافن اكسايد عامل دار شده و نانوساختارهاي سيليكون چندوجهي (PSS)
954
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش رزين اپوكسي تقويت شده با نانوگرافن اكسايد اصلاح شده سطحي با مايع يوني ايميدازولي بر فولاد كم كربن
955
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش نانوكامپوزيتي پايه پليمري برروي پوشش فسفاته بهينه شده بر روي فولاد
956
بررسي خواص ضدميكروبي گونه هايي از جنس بارهنگ در سنين مختلف
957
بررسي خواص ضدميكروبي نانوالياف حاصل از الكتروريسي كيتوسان/ژلاتين حاوي عصاره گياهي
958
بررسي خواص ضدميكروبي وآنتياكسيداني عصاره گياه اشورك
959
بررسي خواص ضربه و سطحي نانوكامپوزيت‌هاي تقويت‌شده توسط دو نوع نانوذره
960
بررسي خواص ظاهري منسوج بافته شده از نانو الياف به كمك پردازش تصوير
961
بررسي خواص عايق توپولوژيكي در سطح نانولايه¬هاي LuAuPb و LaAuPb
962
بررسي خواص عملكردي آسفالت متخلخل اصلاح‌شده با پليمر بازيافتي
963
بررسي خواص عملكردي قير و مخلوط اصلاح‌شده با ضايعات تونر
964
بررسي خواص عملكردي مخلوط هاي آسفالت بازيافتي سرد با امولسيون رسي
965
بررسي خواص عملكردي مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده با مواد ضد عريان شدگي
966
بررسي خواص فارماكولوژيك هورمونهاي غدد فوق كليوي و موارد استعمال درماني آنها بخصوص استات دزاكسي كوتيكسترون
967
بررسي خواص فام هاي زرد رنگينه هاي گياهي در مرمت نسخ خطي بر اساس دستورالعمل هاي متون تاريخي. مطالعه موردي : مطالعه خواص ضد قارچي و ثبات رنگي زعفران ، معصفر ، زردچوبه در برابر نور
968
بررسي خواص فتو- فيزيكي رنگينه هاي يوني در ميزبان هاي آمفي فيليك و مزومورفيك ( حلال هاي مجتمع )
969
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ذرات اكسيد تيتانيوم ساخته شده از كنستانتره ايلمينيت معدن كهنوج در بتن سبز
970
بررسي خواص فتورسپتوري
971
بررسي خواص فشار و بازگشت پذيري پارچه هاي spacer ﴿دوجداره﴾ حلقوي پودي
972
بررسي خواص فشاري در راستاي لبه كامپوزيت تقويت شده با پارچه تاري پودي سه بعدي شيشه اي
973
بررسي خواص فشاري كامپوزيتهاي Sicp/AL در محيط خورنده
974
بررسي خواص فضاهاي ضرب داخلي احتمالي و قضيه نقطه ثابت در اين فضا ها همراه با كاربرد ها
975
بررسي خواص فوتو كاتاليست 〖TiO〗_2و تاثير افزودني مس برآن
976
بررسي خواص فوتو كاتاليست 〖TiO〗_2و تاثير افزودني مس برآن
977
بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي فوتوآندهاي بر پايه نانولوله‌هاي TiO2 و WO3-TiO2 اصلاح‌شده با Co3O4-Fe2O3
978
بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي فوتوآندهاي بر پايه نانولوله‌هايCr-Tio2 و Fe-Tio2 رسوب داده شده با نيكل و پلاتين
979
بررسي خواص فوتوكاتاليزوري و به دام انداختن گازهاي گلخانه¬اي توسط نانو ذرات اكسيد فلزي بر پايه ليگاندهاي طبيعي و آلي
980
بررسي خواص فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت گرافين فوم-اكسيدروي
981
بررسي خواص فولاد گرمكار HB و تستهاي مربوط به آن
982
بررسي خواص فيرايي ماده در تير ساندويچي كامپوزيتي بالايه ويسكوالاستيك
983
بررسي خواص فيزيكو شيميايي مواد فعال سطحي درحضور روغن
984
بررسي خواص فيزيكوشيميايي روغن و تركيب دانه در ژنوتيپ هاي گلرنگ و تعيين بهترين شرايط جهت توليد روغن قنادي
985
بررسي خواص فيزيكوشيميايي وزيكول سورفكتنتي غيريوني حاوي اسانس آويشن
986
بررسي خواص فيزيكومكانيكي و ممانعتي نانو كامپوزيت هاي حاوي سلولز
987
بررسي خواص فيزيكي - شيميايي و ساخت استون ورهاي شيميايي
988
بررسي خواص فيزيكي ، مكانيكي و سايشي فولادهاي پركروم
989
بررسي خواص فيزيكي بتن سبك حاوي رس منبسط شده
990
بررسي خواص فيزيكي بر هم كنش ليزر هولميوم ياك با انواع سنگ هاي كليه و مثانه
991
بررسي خواص فيزيكي پارچه انيترلاك از نخ هاي مخلوط پنبه و پلي استر
992
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي بافته شده با ماشين ايرجت با تغيير پارامترهاي فشار هوا، تاب، جهت تاب در تك نازل و چند نازل
993
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي چند لايه حاوي ريز لايه هاي نانو ليفي
994
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي در زواياي برشي مختلف
995
بررسي خواص فيزيكي پيوندگاههاي جوزفسون
996
بررسي خواص فيزيكي تركيبات هاليدهاي گرافن با نظريه ي تابعي چگالي (DFT)
997
بررسي خواص فيزيكي ساختارهاي نانو در مس خالص برسكاري شده در حالت هاي سرد و گرم و مقايسه خواص آن ها
998
بررسي خواص فيزيكي سطح
999
بررسي خواص فيزيكي شيميائي مواد مغناطيسي و ساخت مغناطيس دائمي
1000
بررسي خواص فيزيكي شيميايي پوشش ايجاد شده از روش بيوميمتيك بر روي آلياژ Ti6Al4V
بازگشت