<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي رفتار خوردگي و تريبوخوردگي پوشش هاي پاشش سرد Ti6AI4V در محيطNaCl 3/5%
2
بررسي رفتار خوردگي و خواص مكانيكي آلومينيوم 2014 فراوري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي و تأثير عمليات حرارتي بر آن
3
بررسي رفتار خوردگي و زيست فعالي پوشش هاي نانوكامپوزيتي كيتوسان–شيشه زيست فعال 63S بر زير ايه آلياژ منيزيم AZ91 به روش رسوب دهي الكتروفورتيك
4
بررسي رفتار خوردگي و سايشي پوششهاي الكترولس نيكل - فسفر
5
بررسي رفتار خوردگي و سختي پوشش هاي تك لايه نيكل فسفر و نيكل بور و دولايه نيكل فسفر، نيكل بور بر روي زيرلايه‌آلومينيوم 5052
6
بررسي رفتار دال هاي بتن آرمه تحت اثر امواج ناشي از انفجار
7
بررسي رفتار درون صفحه آجركاري هاي معمول در ساختمان هاي بنايي تاريخي ايران تحت بار گذاري هاي مونوتونيك
8
بررسي رفتار ديناميك غيرخطي منيپولاتورهاي الاستيك
9
بررسي رفتار ديناميك مكانيزمي الاستيك با استفاده از روش جمع مودها
10
بررسي رفتار ديناميكي بتن پليمري تحت بار ضربه اي
11
بررسي رفتار ديناميكي بويلر نيروگاه حرارتي
12
بررسي رفتار ديناميكي پنل‌هاي ساندويچي با هسته‌ي لانه‌زنبوري و لمينيت‌هاي كامپوزيتي
13
بررسي رفتار ديناميكي تسمهفلزيCVT
14
بررسي رفتار ديناميكي خطوط نردباني شناور
15
بررسي رفتار ديناميكي خطي و ديناميكي غير خطي بادبندهاي Y شكل
16
بررسي رفتار ديناميكي خودروهاي زرهي با سيزده درجه آزادي و پيدا كردن پاسخهاي گذرا و فركانسي آنها و بهينه كردن سيستم تعليق اين خودروها
17
بررسي رفتار ديناميكي روتورهاي داراي ترك اريب
18
بررسي رفتار ديناميكي ساختمانهاي متكي بر سيستمهاي جداسازي پايه
19
بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي فولادي با اتصالات نيمه صلب
20
بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي متقارن و نامتقارن متكي بر جدايشگرهاي R-FBI
21
بررسي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي با هسته آسفالتي
22
بررسي رفتار ديناميكي سنگهاي ترد و توسعه مدلي براي شكست آنها با استفاده از آزمايش ميله فشاري هاپكينسون
23
بررسي رفتار ديناميكي شبكه توزيع مجهز به مولدهاي بادي دو سو تغذيه در حضور DSTATCOM
24
بررسي رفتار ديناميكي شمع ها تحت اثر بارهاي جانبي هارمونيكي
25
بررسي رفتار ديناميكي قاب سرد نورد شده فولادي با مهاربند K شكل از طريق تحليل ديناميكي فزاينده
26
بررسي رفتار ديناميكي مخازن هوايي بتني آب تحت اثر اندركنش خاك و سازه با درنظرگرفتن تغييرات تراز آب موجود دربستر شالوده
27
بررسي رفتار ديناميكي ميكرو شمع ها تحت اثر بار جانبي
28
بررسي رفتار ديناميكي نواحي انتقال در خطوط ريلي
29
بررسي رفتار ديناميكي و آينده‌ي مدل‌هاي گرانش تعميم يافته
30
بررسي رفتار ديناميكي و طراحي سامانه محرك تسمه اي مصرف كننده هاي جانبي موتور
31
بررسي رفتار ديناميكي و طراحي سامانه محرك تسمه اي مصرف كننده هاي جانبي موتور Dynamical analysis & design of front Engine Accessory drive system
32
بررسي رفتار ديناميكي ورق هاي مركب دو پايداره با لايه هاي پيزوالكتريك
33
بررسي رفتار ديناميكي وسيله نقليه ريلي تحت تاثير تراورسهاي آويزان
34
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮑﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ Cascade
35
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي تقويت شده و تقويت نشده
36
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي و استفاده از آن در مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي
37
بررسي رفتار ديوار برشي همراه با بازشو به روش طراحي براساس عملكرد
38
بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي
39
بررسي رفتار ديوارهاي برشي كوپله سخت شده به روش اجزاء محدود غير خطي
40
بررسي رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسينتتيكي تحت اثر سرباربا مدل‎سازي سانتريفيوژي
41
بررسي رفتار ديوارهاي مسلح شده ژئو سنتتيك توسط سانتر يفيوژ ژئوتكنيكي
42
بررسي رفتار ديود تونلي به عنوان يك وسيله
43
بررسي رفتار ديود تونلي به عنوان يك وسيله اپتو الكترونيكي
44
بررسي رفتار رئولوژي سيالات و انواع ويسكومترها
45
بررسي رفتار رئولوژيك دوغاب مخلوط
46
بررسي رفتار رئولوژيكي نانو كامپوزيت اصلاح شده پلي وينيل الكل/ نانو اكسيد روي/ اوره كندانس جهت توليد نانو الياف
47
بررسي رفتار رشد ترك اتصال جوش شده به روش اصطكاكي اغتشاشي تحت مود تركيبي شكست
48
بررسي رفتار رمه وار در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ﴿1380- 1387﴾
49
بررسي رفتار رنگ پذيري الياف آلياژي پلي پروپيلن/ پلي آميد 6 با رنگزارهاي اسيدي
50
بررسي رفتار رنگپذيري الياف آلياژي PP/PA6 با رنگزارهاي بازيك و مخلوط
51
بررسي رفتار رنگپذيري الياف پلي پروپلين اصلاح شده به روش پرتودهي با پرتو الكتروني
52
بررسي رفتار رنگرزي آلياژ پلي پروپيلن- پلي آميد6 با رنگزارهاي ديسپرس
53
بررسي رفتار روانگرايي ماسه مسلح شده با الياف بازيافتي بطري هاي پلاستيكي با استفاده از ميزلرزه 1g
54
بررسي رفتار روانگرايي ماسه هاي لاي دار با ساختار لايه لايه با استفاده از آزمايشات سه محوري استاتيكي
55
بررسي رفتار روسازي راه شني با توجه به تغيير عمق جاگذاري ژئوسنتتيك
56
بررسي رفتار ريختگي تركيب بين فلزي Ni3Al وتاثير عنصر بوربر آن
57
بررسي رفتار زماني پاسخ دستگاه طيف سنج تحرك يوني
58
بررسي رفتار زماني سيگنالهاي اپتوگالوانيك نئون در ناحيه 630-600 نانومتر
59
بررسي رفتار زيست تخريب پذيري آلياژهاي پلي آميد 6/ نشاسته با روش آناليز رويه سطح
60
بررسي رفتار زيست تخريب پذيري آلياژهاي پلي اتيلن ترفتالات/ نشاسته با روش آناليز رويه سطح
61
بررسي رفتار زيست‏تخريب‏پذيري پلي(اتر-اوره-يورتان) بر پايه سيكلوپپتيد L - لوسين در حضور سويه‏هاي باكتري‏هاي كوكوسي شكل
62
بررسي رفتار زينترينگ و خواص مكانيكي شيشه سراميك هاي ليتيم سيليكاتي
63
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند بتني با ديوارهاي برشي ناهم راستا با در نظر گرفتن اثر صلبيت ديافراگم كف
64
بررسي رفتار ساختمانهاي جداسازي شده در پايه در اثر برخورد با موانع مجاور
65
بررسي رفتار سازگاري كشاورزان گندمكار نورآباد ممسني در برابر نوسانات اقليمي
66
بررسي رفتار سازه اي تراورس متاثر از شرايط آلودگي بالاست
67
بررسي رفتار سازه هاي فضاكار گنبدي و محاسبه ضرب رفتار آن
68
بررسي رفتار سازه هاي قابي فولادي در نزديك گسل جهت تعيين تغييرات ضوابط طراحي
69
بررسي رفتار سازه هاي قابي فولادي در نزديك گسل جهت تعيين تغييرات ضوابط طراحي ثبيبلب
70
بررسي رفتار سازه هاي مصالح بنائي تحت بار جانبي و طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي تست نمونه
71
بررسي رفتار سازه هاي مصالح بنايي
72
بررسي رفتار سازه‌اي اتصالات دال حبابي به ستون
73
بررسي رفتار سازه‌ايي پوسته‌هاي ساندويچ كامپوزيت SCS تحت بارگذاري وصله‌ايي
74
بررسي رفتار سازه‌هاي فلزي توربين بادي زير بار باد و زلزله
75
بررسي رفتار سايشي چدن هاي داكتيل آستمپر شده با محتواي 2/2 درصد سيليسيم
76
بررسي رفتار سايشي خراشان سه جسمي فولاد يوتكتوئيدي كم آلياژ
77
بررسي رفتار سايشي نانوكامپوزيت A356/SiC در دو حالت ريختگي و عمليات حرارتي شده
78
بررسي رفتار سايشي و اكسيداسيون دماي بالاي پوشش كامپوزيتي ﴿TiB2 - Co﴾ اعمال شده بوسيله ي پاشش حرارتي بر روي زيرلايه فولاد زنگ نزن آستنيتي 304
79
بررسي رفتار ستون هاي بتن آرمه و تقويت شده با كامپوزيت هاي FRP تحت اثر بار محوري چرخه اي با خروج از مركزيت دو طرفه
80
بررسي رفتار ستون هاي بتن آرمه ي مربعي تقويت شده با ورق هاي FRP طولي و عرضي تحت اثر بار جانبي سيكلي و بار محوري فشاري سيكلي
81
بررسي رفتار ستون هاي بتن مسلح مستطيلي محصور شده با FRP nv h[chd lpn,n
82
بررسي رفتار ستون هاي بتني در معرض آتش
83
بررسي رفتار ستون هاي دوجداره فولادي پرشده با بتن تحت بارگذاري جانبي
84
بررسي رفتار ستون هاي دوجداره فولادي پرشده با بتن تحت بارگذاري جانبي زرزز
85
بررسي رفتار ستون هاي دوجداره فولادي دايروي پر شده با بتن تحت بارگذاري جانبي
86
بررسي رفتار ستونهاي بتن مسلح محصور شده باFRPتحت بارگذاري يكنوا با استفاده از تحليل غيرخطيبه روش المان محدود
87
بررسي رفتار سدهاي بتني قوسي به هنگام وقوع زلزله
88
بررسي رفتار سه محوري بتن تحت تنش¬ جانبي و مقايسه با رفتار تك محوري
89
بررسي رفتار سه نوع فونداسيون ويسكوتلاستيك بر ارتعاشات دوبل نانو صفحه
90
بررسي رفتار سورفكتان ها تحت جريان برشي با روش DPD
91
بررسي رفتار سيالات لزج در پروانه پمپ سانتريفوژ
92
بررسي رفتار سيالات نيوتني و غير نيوتني در يك محفظه اختلاط
93
بررسي رفتار سيم حافظه دار در بارگذاري هاي چرخه اي
94
بررسي رفتار سيماني شده خاك كربناته بوشهر با گچ تحت شرايط سه محوري زهكشي نشده
95
بررسي رفتار سينتيكي جذب برخي از عناصر شيميايي آب هاي نا متعارف توسط تراشه هاي لاستيك در محيط متخلخل
96
بررسي رفتار شكست اتصالات چسبي تقويت شده با نانوصفحات اكسيد گرافن جهت دهي شده
97
بررسي رفتار شكست اتصالات چسبي كامپوزيتي تقويت شده با الياف بلند شيشه و تركيب نانوذرات اكسيد سيليسيم و نانو لوله هاي كربني تحت مود دو بارگذاري
98
بررسي رفتار شكست استوانه‏هاي جدارنازك تركدار ببب تحت بارگذاري مركب كششي- برشي و در حضور تنش‏هاي پسماند حاصل از جوشكاري
99
بررسي رفتار شكست توامان مكانيكي- شيميايي سنگ تحت تخريب اسيدي
100
بررسي رفتار شكست سيمان استخواني در حضور شيار U شكل تحت بارگذاري مود I خالص
101
بررسي رفتار شكست قطعات چوبي با در نظر گرفتن ناحيه آسيب شكست
102
بررسي رفتار شكست مواد آسفالتي در دماهاي پايين تحت بارگذاري تركيبي كششي - برشي
103
بررسي رفتار شكست نانو كامپوزيت هاي پايه پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي كربن
104
بررسي رفتار شكل پذيري داغ فولاد بينيتي استحكام بالا
105
بررسي رفتار شكل پذيري ورق هاي فولادي كم كربن
106
بررسي رفتار شمع با مقطع متغير تحت اثر بار هارمونيكي قائم
107
بررسي رفتار شمع ها تحت بارگذاري كشش كج
108
بررسي رفتار شمعهاي بتني كوبشي با مقطعه متغير تحت بارگذاري استاتيكي محوري در محل
109
بررسي رفتار شهروند سازماني
110
بررسي رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاجر
111
بررسي رفتار شهروندي و هوش هيجاني و تاثير ان بر استرس شغلي در سازمانهاي صنعتي
112
بررسي رفتار شيل هيدروكربني در پايدارسازي خاك رس كائولينيت
113
بررسي رفتار صفحه اي لانه زنبوري پرشده با فوم در پنل ديواره واگن
114
بررسي رفتار ضد باكتري پوشش فوق ريزدانه نقره آلماني ايجاد شده به روش پاشش حرارتي قوس الكتريكي
115
بررسي رفتار ضربه ي بالستيك پانل هاي پارچه اي
116
بررسي رفتار عابران پياده در عبور از تقاطع و شناسايي عوامل موثر در فاصله قابل قبول عابران پياده
117
بررسي رفتار عناصر كاربيد ساز كروم و واناديم در حمام نمك مذاب بوراكس بر تشكيل پوشش هاي كامپوزيتي كاربيدي به روش نفوذ فعال حرارتي
118
بررسي رفتار غير خطي اتصال گيردار تير به ستون جعبه اي در سازه هاي فولادي
119
بررسي رفتار غير خطي اتصالات پيچي با صفحه انتهايي
120
بررسي رفتار غير خطي پلاسماي سرد مغناطيسي در حضور پالس كوتا ليزر فمتو ثانيه اي
121
بررسي رفتار غير خطي ستون هاي فولادي تقويت شده تحت بارگذاري چرخه اي
122
بررسي رفتار غير خطي قاب بتني با بادبند فلزي براي تحمل بارهاي جانبي
123
بررسي رفتار غير خطي قابهاي خمشي بتن آرمه در ساختمانهاي بلند در برابر زلزله ،بروش اجزاء محدود و ارزيابي ضوابط طراحي آبا
124
بررسي رفتار غير خطي قابهاي فضايي تحت اثر بارهاي استاتيكي و ديناميكي با استفاده از تئوري توسعه يافته تيرستون
125
بررسي رفتار غير خطي نيمه گير دار با نبشي فوقاني و اتصال جوش
126
بررسي رفتار غيرخطي خاكريزهاي خطوط راه‌آهن سريع‌السير
127
بررسي رفتار غيرخطي سازه هاي بتني با در نظر گرفتن تغييرات ضريب پواسون
128
بررسي رفتار غيرخطي نوري نانوساختار دوبعدي گرافن و نانوذرات با تركيبات غيرفلزي
129
بررسي رفتار فازي سيستم هاي حاوي آب، هيدروكربن، سورفكتانت و نمك هاي واناديم
130
بررسي رفتار فازي مخلوط ها در ناحيه بحراني توسط معادلات حالت اشتراك گروهي
131
بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكسها trans-[co(N4)(N)(Amid)]nبا حد واسط انعطاف پذير در ناحيه ميدان ليگاند
132
بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكسهاي ]co)acacen()n3()Amide([در ناحيه ميدان ليگاند
133
بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي نانو كاتاليست ﴿Pin Cone Activated Carbon/Cds/Cu ﴾II در حذف رنگ اسيد اورانژ ﴿II ﴾ و استفاده از كاتاليست FeCl3/Hydroxyapatite در سنتز بنزوفنون
134
بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي و فتوالكتروشيميايي فيلم هاي لايه نازك نانوكريستالين نيمه هادي تيتانيم دي اكسيدو اينديم قلع اكسيد تهيه شده به روش تبخير از طريق پرتو الكتروني به منظور تخريب نوري برخي مركاپتان ها و رنگينه ها
135
بررسي رفتار فرآيند هوازي با تغيير در رشد بيولوژيكي در حذف مواد آلي فاضلاب صنعتي بر پايه كربن، نيتروژن و فسفر
136
بررسي رفتار فرسايشي چدن داكتيل آستمپرشده كاربيدي
137
بررسي رفتار فونداسيونِ مونوپايل توربين‌هاي بادي فراساحلي تحت بارگذاري جانبي چندجهته چرخه‌اي
138
بررسي رفتار فيزيكي و الكتروشيميايي نانو كامپوزيت پلي ( ان و ان دي متيل اتيلنن گرافن نانوذرات اكسيد آهن
139
بررسي رفتار قاب خمشي فولادي با شكل پذيري متوسط تحت زلزله پس از آتش
140
بررسي رفتار قاب هاي فولادي مهاربندي شده داراي سيستم مركزگرا
141
بررسي رفتار قابهاي بتني با مهاربندهاي فولادي و ميراگرهاي ﴿ADAS﴾ با استفاده از روش تحليلي فشار افزون
142
بررسي رفتار قابهاي فولادي در بر گيرنده ديوارهاي بنايي تحت تاثير بارهاي جانبي در تراز سقف
143
بررسي رفتار كار گرم سوپرآلياژ پايه نيكل Haynes230 و تأثير آن بر ريزساختار و خواص مكانيكي
144
بررسي رفتار كاردينگ الياف استبرق
145
بررسي رفتار كامپوزيت تك جهته تحت بار فشاري در جهت الياف
146
بررسي رفتار كاهنده چرخه هيسترزيس در تحليل استاتيكي غير خطي سازه هاي بتن آرمه با شكل پذيري متوسط براي سيستم دوگانه يا تركيبي با ديوار برشي زبربلبلل
147
بررسي رفتار كاهنده چرخه هيسترزيسي در تحليل استاتيكي غيرخطي ساختمانهاي بتني با ديوار برشي
148
بررسي رفتار كليد زني در مولكول نوري PNQN متصل به دو الكترود نانولوله كربني
149
بررسي رفتار كمانشي تيرهاي كامپوزيتي هيبريد با سيم‌هاي حافظه‌دار
150
بررسي رفتار كوتاه مدت و دراز مدت خاكهاي كچ دار در زير سازي راهها
151
بررسي رفتار كيفي مدارات دستگاه لينارد
152
بررسي رفتار گذاري منابع پراكنده در ريز شبكه هاي جزيره اي شامل منابع استاتيكي و ديزل ژنراتور
153
بررسي رفتار گذراي مرزكاواك
154
بررسي رفتار گذراي يك مبدل لوله - پوسته اي
155
بررسي رفتار گلبول هاي قرمز درون مسيرهاي مختلف
156
بررسي رفتار گونه‌هاي مختلف كاني‌شناسي كانه كم‌ عيار مس ميدوك در بيوليچينگ
157
بررسي رفتار گيرشي و مقاومت مكانيكي مخلوط سيمان هاي پرتلند و سرباره فسفر فعال شده با قليا
158
بررسي رفتار لانه سازي در عقرب هاي حفار استان خوزستان
159
بررسي رفتار لرزه اي ﴿ خطي و غير خطي ﴾ سازه هاي CBF با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه و پديده بلند شدگيUPLIFT OFF
160
بررسي رفتار لرزه اي اسكله هاي كيسوني با مهاربند پشت با استفاده از روش عددي
161
بررسي رفتار لرزه اي بادبندهاي زانويي
162
بررسي رفتار لرزه اي برجهاي مخابراتي خود ايستاء به همراه مقايسه آن با بارگذاري باد
163
بررسي رفتار لرزه اي پل هاي دهانه ممتد بتن مسلح تحت زلزله با مدت دوام بالا
164
بررسي رفتار لرزه اي خرپاهاي سه بعدي ساخته شده از مقاطع فولادي سرد نورد شده
165
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي نيمه مقيد تقويت شده با صفحات كامپوزيتي پليمري
166
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي هم بسته
167
بررسي رفتار لرزه اي سازه ايستگاههاي مترو با توجه به پارامترهاي لرزه خيزي تهران
168
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي بادبندي 8و7 بوسيله تحليل ديناميكي افزايشي
169
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار تاشو و محاسبه ضريب رفتار آنها
170
بررسي رفتار لرزه اي سيستم هاي مهار بندي واگرا
171
بررسي رفتار لرزه اي قاب خمشي بتني با دال كوبياكس و يوبوت
172
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي پيش ساخته بتني همراه با ديوار برشي پيش ساخته
173
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي سرد نورد شده با پوشش صفحه سيمان اليافي با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده
174
بررسي رفتار لرزه اي قاب‌هاي سرد نورد شده فولادي با مهاربند تسمه قطري با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده
175
بررسي رفتار لرزه اي مخازن انعطاف پذير سيال با پلان مستطيلي و جداسازي شده از پايه تحت اثر حركت قوي زلزله
176
بررسي رفتار لرزه اي و پتانسيل تقويت تپه هاي دو بعدي نيم بيضوي در برابر امواج مهاجم قائم برشي
177
بررسي رفتار لرزه اي و پتانسيل تقويت تپه هاي دو بعدي نيم بيضوي در برابر امواج مهاجم قائم برشي
178
بررسي رفتار لرزه اي و شكل پذيري سيستم ديوار برشي فولادي بابازشو ،تقويت شده باورق هاي كامپوزيتيgfrp تحت بارگذاري چرخه اي
179
بررسي رفتار لرزه اي و مقاومت سازه بتن مسلح تحت اثر تغييرات در طراحي مقاطع اعضا
180
بررسي رفتار لرزه‌اي برج‌هاي خنك‌كننده بتني
181
بررسي رفتار لرزه‌اي ديوارهاي برشي فولادي نيمه مقيد
182
بررسي رفتار لرزه‌اي ديوارهاي ميخكوبي شده ساخته‌شده از ميله‌هاي فلزي با استفاده از دستگاه ميزلرزه 1g
183
بررسي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي بتني و فولادي مقاوم سازي شده با ميراگرهاي ساخته شده از كامپوزيت‌هاي سيماني مهندسي شده
184
بررسي رفتار لرزه‌اي مبتني بر كنترل آسيب قاب‌هاي خرپايي خمشي ويژه مجهز به مهاربندهاي كمانش‌ناپذير و ميراگرهاي ويسكوز و ميراگرهاي اصطكاكي
185
بررسي رفتار لرزهاي ديوارهاي پانلي پيش ساختهي سبك سه بعدي
186
بررسي رفتار لوله هاي پلي اتلين با دانسيته ي بالا تحت جابجايي گسل و انتشار امواج زلزله
187
بررسي رفتار لوله هاي مدفون فولادي تحت اثر روانگرايي با استفاده از روش اجزا محدود
188
بررسي رفتار ماسه كربناته قشم سيماني شده با گچ تحت شرايط سه محوري زهكشي نشده
189
بررسي رفتار متقابل بين روش هاي زمان بندي و جريان هاي ترافيكي هجومي
190
بررسي رفتار متقابل خاك و سازه ، حل در حوزه زمان و در حوزه فركانس
191
بررسي رفتار متقاضيان مسكن به منظور ارائه مسكن مناسب در شهر يزد
192
بررسي رفتار مجانبي معادلات تفاضلي غير خطي
193
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تقويت شده با ژاكت بتن اليافي با عملكرد فوق العاده بالا (UHPFRC)
194
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تقويت شده با ژاكت كامپوزيت سيماني مهندسي شده ECC
195
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتني چهارگوش تقويت شده با نوارهاي FRP در گوشه ها و بست هاي FRP در وجوه
196
بررسي رفتار محوري و خمشي ستون هاي بتني چهارگوش تقويت شده با نوارهاي قائم FRP در گوشه ها و بست هاي FRP در وجوه
197
بررسي رفتار مدل ها بارديوني كلاسيك در دماي غير صفر به روش مونت كارلو
198
بررسي رفتار مديران آموزشي دبيرستانهاي شهرستان آمل بر اساس مفاهيم تئوري X,Y
199
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارآيي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نور
200
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارائي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
201
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
202
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
203
بررسي رفتار مديريت دانش و خلاقيت فردي كاركنان با توجه به نقش پيش بين هدف گرائي و اثر تعديل گر موقعيت اجتماعي كاركنان
204
بررسي رفتار مشخصه پلاريزاسيوني نور بازتابيده از نانو و ميكروساختار هاي سطح فلزي استيل 316L
205
بررسي رفتار مشخصه ي دي الكتريك بر روي خروجي ليزر TEA نيتروژن با پيش يونش دي الكتريك كرونا
206
بررسي رفتار مصرف سبز بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده ( مطالعه موردي : مهد كودك هاي شهر قزوين )
207
بررسي رفتار مصرف كننده
208
بررسي رفتار مصرف كننده در بازاريابي
209
بررسي رفتار مصرف كننده نسبت به حصولات داخلي وخارجي
210
بررسي رفتار مطالعه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان در محيط ديجيتال بر اساس ديدگاه ليودر سال 1388-1387
211
بررسي رفتار مغناطيسي نانو حلقه سيليكوني در حضور ناخالصي مغناطيسي به كمك نظريه تابعي چگالي
212
بررسي رفتار مغناطيسي نانو حلقه سيليكوني درحضور ناخالصي مغناطيسي به كمك نظريه تابعي چگالي
213
بررسي رفتار مقاومت حرارتي پارچه هاي چند لايه محافظ در برابر تابش حرارتي پايين
214
بررسي رفتار مقاومت لغزندگي آسفالت گرم حاوي خرده شيشه
215
بررسي رفتار مكانيكي - حرارتي فولاد HSLA مجتمع فولاد مباركه
216
بررسي رفتار مكانيكي اتصال چسبي تك لبه اي تقويت شده با سيم هاي آلياژ حافظه دار
217
بررسي رفتار مكانيكي اتصالات چسبي تقويت شده با نانو صفحات اكسيد گرافن به روش دندانه گذاري
218
بررسي رفتار مكانيكي الياف پلي استر در تماس با سطوح داغ
219
بررسي رفتار مكانيكي بافت لوله اي شكل بريدينگ و تاري-پودي با استفاده از مدل استوانه اي جدار نازك در كرنش هاي كوچك
220
بررسي رفتار مكانيكي توده سنگ درزه دار تقويت شده به وسيله تزريق تحت بارگذازي استاتيكي و ديناميكي
221
بررسي رفتار مكانيكي درزه سنگهاي تزريق شده
222
بررسي رفتار مكانيكي دريچه مصنوعي قلب واستنت هاي رگ فمورال از جنس آلياژ حافظه دار بر اساس تئوري ميكرو صفحه
223
بررسي رفتار مكانيكي روسازي هاي بتن غلتكي مسلح شده با الياف فلزي و پلي پروپيلين
224
بررسي رفتار مكانيكي مخلوط ماسه كربناته كيش و ژئوفوم (EPS) تحت بار گذاري استاتيكي با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس
225
بررسي رفتار مكانيكي مخلوط هاي آسفالتي با روش اجزاي محدود
226
بررسي رفتار مكانيكي و ريز ساختار آلياژ Ti-6Al- 4V آهنگري شده
227
بررسي رفتار مكانيكي و ريزساختار ورق هاي كامپوزيتي چند لايه آلومينيم (2024 AA ، 7075AA) توليد شده با استفاده از روش اتصال نورد تجمعي
228
بررسي رفتار مكانيكي و شكل پذيري ورق هاي نازك تركيبي جوشكاري شده به روش اغتشاشي
229
بررسي رفتار مكانيكي وابسته به نرخ كرنش اتصالات مكانيكي كامپوزيتي تقويت شده با نانوذرات
230
بررسي رفتار مكانيكي، شكست و رشد ترك صفحات نانو گرافن با استفاده از المان محدود مرزي مقياس شده
231
بررسي رفتار مكانيكي، ميكروساختاري و ارتعاشاتي يك نمونه فوم تركيبي ساخته شده
232
بررسي رفتار مگنتو هيدروديناميك پلاسما در همجوشي هسته اي به روش اشتعال سريع
233
بررسي رفتار مگنتو هيدروديناميكي پلاسما در ساچمه هاي ICF به روش اشتعال سريع در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
234
بررسي رفتار منابع توليد پراكنده در هنگام وقوع اتصال كوتاه و شبيه سازي با استفاده از نرم افزار Dig SILENT Power Factory
235
بررسي رفتار مهار مكانيكي مكانيزمي
236
بررسي رفتار مهندسي و ژئو تكنيكي خاكهاي رسي مسئله دار در پروژه چند منظوره صوفي چاي
237
بررسي رفتار موج¬شكن¬هاي مستغرق در كاهش بالاروي موج سونامي
238
بررسي رفتار مويينگي نخ مغزي - غلاف پلي استر - نانوالياف پلي اكريلونيتريل حاوي دي متيل سديم سولفوايزوفتالات
239
بررسي رفتار ميراگر پيشنهادي جاري شونده با مكانيزم ايجاد پيچش خالص
240
بررسي رفتار نامتقارن هزينه در شركت‌ هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
241
بررسي رفتار نانولوله هاي كربني در حضور ميدان الكتريكي خارجي
242
بررسي رفتار نرخ ارزحقيقي دلار/ريال طي دوره 92-1360 تحليل غيرخطي و حافظه بلندمدت
243
بررسي رفتار نرخ ارزحقيقي دلار/ريال طي دوره 92-1360 تحليل غيرخطي و حافظه بلندمدت
244
بررسي رفتار نفوذ هيدروژن در پوشش پاشش حرارتي HVOF فولاد زنگ‌نزن316L
245
بررسي رفتار نيمه‌هادي و مقاومت به خوردگي فيلم پسيو فولاد زنگ‌نزن L316 در محلول سديم كلريد در pH و دماهاي مختلف
246
بررسي رفتار هاي خودكشي درشهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد (استان خراسان رضوي به جز گناباد و سبزوار)در سال هاي 1389 و 1390
247
بررسي رفتار هاي غيرخطي بر روي اثرات توپوگرافي تپه و دره
248
بررسي رفتار هايپرالاستيك بافت سينه از طريق مدلسازي دو بعدي اجزا محدود و مقايسه نتايج با مدل الاستيك
249
بررسي رفتار هيسترتيك انواع اعضاي مهاري و اتصالات مربوطه جهت كاربرد در سيستم هاي مهاربندي واگرا
250
بررسي رفتار و انتقال آلاينده ها در رودخانه ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود﴾
251
بررسي رفتار و پارامترهاي توليدمثلي سن سبز يكدست پسته Acrosternum arabicum روي رژيم غذايي طبيعي
252
بررسي رفتار و تعيين تراز بهينه قطع ديوار برشي در ساختمانهاي بلند تحت اثر نيروي زلزله
253
بررسي رفتار و خواص رئولوژيك خاك در كاربري هاي اراضي گوناگون با احتمال وقوع فرسايش خميري شكل
254
بررسي رفتار و ظرفيت تير بتني مقاوم سازي شده با ميلگرد (NSM) FRP
255
بررسي رفتار و عملكرد غشاي 6FDA جهت جداسازي
256
بررسي رفتار و مكانيزم تربيوخوردگي پوشش هاي الكترولس نانو ساختار نيكل - فسفر
257
بررسي رفتار و نحوه انتشار سيانور و فلزات سنگين در آب هاي زيرزميني
258
بررسي رفتار و نوع غلظت دهنده و متورم كننده در عمق رنگي در پارچه اكريليك پرزدار
259
بررسي رفتار وابسته به زمان خاك ماسه اي آلوده به نفت
260
بررسي رفتار واناديم در خاكستر سوخت و امكان بازيابي اكسيد واناديوم از خاكستر
261
بررسي رفتار ورقه اي شدن تالك هاي مسعود آباد ، تفتان و فريمان
262
بررسي رفتار ورقه هاي اتصال فلزي در خرپاهاي سنگين مورد استفاده در پلهاي فلزي تحت بار نوساني
263
بررسي رفتار ولگشت بر روي شبكه هاي پيچيده
264
بررسي رفتار ويسكوالاستيك- پلاستيك مواد پليمري والاستومري در تغيير شكل هاي بزرگ به روش اجزاء محدود
265
بررسي رفتار ويسكوالاستيك پي ام ام اي با كمك مدل شپري و صحت سنجي آن براي يك صفحه سوراخ دار مركزي
266
بررسي رفتار يك قطره¬ي مايع تحت اثر ميدان الكتريكي و استخراج روابط حاكم براين پديده
267
بررسي رفتار يك قطعه ي تداخل كوانتومي داراي دو نانوسيم و دو پايه ي مزوسكوپيك ابررسانا
268
بررسي رفتار يك ماسه كربناته سيماني شده با گچ در مقايسه با ماسه ي غير سيماني در شرايط آزمايش برش سه محوري
269
بررسي رفتارارتعاشي سيستم روتور و پره بال گردان
270
بررسي رفتارپرخاشگرانه دختران كه والدين آنهامتاركه كرده اندمقطع راهنمايي منطقه 5 تهران درسال تحصيلي 84-1383
271
ﺑﺮرﺳﻰ رفتارﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎميكي و اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ نيتراميد تيازولي ﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻰ فولاد 70X خطوط ﻟﻮﻟﻪ گاز در محيط اسيدي
272
بررسي رفتارترموديناميكي وتحولات ريزساختاري فولادعاري ازعناصربين نشين تيتانيم دار
273
بررسي رفتاردماوبارش حوضه آبريز درياچه اروميه در ارتباط با شاخص هاي انسو
274
بررسي رفتارديناميكي پنل ، تحت جريان مافوق صوت و با در نظر گيري اثرات حرارتي
275
بررسي رفتارشناسي فضا در اجراي نمايش هاي محيطي با تاكيد بر ميدان نقش جهان اصفهان
276
بررسي رفتاركارسختي فولاد كم آلياژ AISI 5120 در حالت دوفازي فريتي - مارتنزيتي
277
بررسي رفتارمكانيكي خاك هاي دانه اي مسلح شده با ژئوگريده هاي پليمري گسسته
278
بررسي رفتارهاي اجتماعي افراد در محيط شهري مدرن (مطالعه موردي بلوار گلسار رشت )
279
بررسي رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي تاكسيراني شهرستان شيروان
280
بررسي رفتارهاي احساسي ، اجتماعي كودك ونوجوان دردومقطع دبستان وراهنمايي
281
بررسي رفتارهاي امام علي ﴿ع﴾ با كارگزاران حكومتي و تاثير آن بر امام خميني ﴿ره﴾
282
بررسي رفتارهاي بهداشتي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر لاهيجان
283
بررسي رفتارهاي پر خطر دختران در زمان غيبت از مدرسه در مقطع ابتدايي
284
بررسي رفتارهاي پر خطر دختران در زمان غيبت از مدرسه در مقطع متوسطه در شهرستان فارسان
285
بررسي رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري كوويد 19 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1399
286
بررسي رفتارهاي تغذيه اي دانـش آمـوزان پايه پنجم دبستان هاي دولتي مراكز شهرستان هاي استان گيلان بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در سال تحصيلي 96- 1395
287
بررسي رفتارهاي جستجوي درمان والدين برايكودكان زير 8 سال و عوامل مرتبط با آن در شهر سنندج؛ سال 1397
288
بررسي رفتارهاي جوانه زني و استقرار گونه Artemisia sieberi در درمنه زارهاي كلاه قاضي اصفهان
289
بررسي رفتارهاي درمان طلبي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1392
290
بررسي رفتارهاي ديوار كوپله به روش اجزاء محدود غير خطي
291
بررسي رفتارهاي غيركلامي ايرانيان در ارتباط رو در رو
292
بررسي رفتارهاي فراكتالي در برخوردهاي موج هاي سوليتوني
293
بررسي رفتارهاي مجانبي جواب هاي معادلات ديفرانسيل غيرخطي مرتبه دوم
294
بررسي رفتارهاي ناهنجار نوجوانان
295
بررسي رفتاري و رفتارهاي سازماني مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان دوره دبيرستان منطقه آق قلا
296
بررسي رقابت بين توليدكنندگان و مراكز توزيع در مديريت خود گردان سمت تقاضا با استفاده از نظريه بازي
297
بررسي رقابت بين سامانه حمل و نقل همگاني و خودروي شخصي براي سفر به مركز شهر با استفاده از رويكرد نظريه بازي
298
بررسي رقابت سالم بين آموزشگاههاي ابتدايي شهرستان آزادشهر از ديدگاه معلمان و دانش آموزان
299
بررسي رقابت‌پذيري صنعتي ايران و روند تغييرات آن در دوره 1394 - 1384
300
بررسي ركن معنوي جرايم داخل در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي
301
بررسي رگ مصنوعي ساخته شده از مواد هدفمند (FGBM)
302
بررسي رگرسوني گياه توتون
303
بررسي رگرسيون چندگانه
304
بررسي رگرسيون درخت
305
بررسي رگرسيون رابطه بين مصرف مواد مخدر و وجود بيماري خوني خاص در افراد
306
بررسي رگرسيون عوامل موثر بر ميزان پرداخت قبوض گاز در شهرستان بندرگز با استفاده از نرم افزارSAS
307
بررسي رگرسيون عوامل موثر در توليد روغن كلزا
308
بررسي رگرسيون مخاطره متناسب كاكس براي بيماران مبتلا به بيماري سرطان مري
309
بررسي رگرسيوني عملكرد دانه گندم
310
بررسي رگرسيوني ميزان مصرف برق خانوار در كنتورهاي سه زمانه
311
بررسي رگوسيون (چند متغييره ) ارتباط بين ميزان پايداري پلاسماي گلوكزوگلوكزخون در نرم افزار SAS
312
بررسي رلبطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت دانش مديران دبيران در دبيرستان هاي شهرستان اهر
313
بررسي رمان مرد تاريخ اثر مالكاوم بردبري براساس نظريات فرويد
314
بررسي رمان هاي برگزيده ي جايزه ادبي واو در دهه ي ۹۰
315
بررسي رمان وقتي كه همه چيز فرو مي پاشداز ديدگاه يونگ:اكنكو،شكست در فرايند فرديت
316
بررسي رمانتيسم در اشعار حسين منزوي
317
بررسي رمز و نماد در جلد اول از مجموعه ي اشعار صلاح عبدالصبور
318
بررسي رمزگان هاي روايي در تذكره الاوليا عطار
319
بررسي رنج هاي زن مطلقه در رمان¬هاي هيفاء بيطار
320
بررسي رنگ پذيري و شعله پذيري منسوجات تكميل شده با مخلوط نانوذرات و نانولايه ها
321
بررسي رنگ در نگارگري دوره ي تيموري ( 911 - 771 )
322
بررسي رنگ و فرم در فضاي سالخورده
323
بررسي رنگ‌زدائي فوتوكاتاليستي رنگ‌هاي آلي توسط نانو كامپوزيت مس فتالوسيانين قرار گرفته بر روي ZnO/ZnAl2O4
324
بررسي رنگرزي آلومينيم
325
بررسي رنگرزي الياف پلي پروپيلن پيوند داده شده با مونومرهاي آبدوست از طريق پرتوهاي الكتروني
326
بررسي رنگرزي انتگرالي با استفاده از داده هاي طيفي
327
بررسي رنگرزي گره در پارچه هاي پنبه اي با رنگهاي راكتيو (نوع سرد)
328
بررسي رنگزاهاي ديسپرس در محيطهاي قليايي ، احيايي ، قليايي - احيايي و اسسيدي در رنگرزي و چاپ كالاهاي پلي استر
329
بررسي رنگزاهاي گياهي و به كارگيري گياه پلم جهت رنگرزي الياف پشم
330
بررسي رنگزايي در نانو ساختارهاي بر پايه WO3-Pd و مايع يوني
331
بررسي رهايش پيوسته داروي سلكوكسيب از نانو الياف الكتروريسي شده پلي وينيل الكل و پلي لاكتيك اسيد
332
بررسي رهايش دارو و خصوصيات نانو الياف پوسته-مغزي حاصل از الكتروريسي پليكاپرولاكتان – ژلاتين
333
بررســي رهايش دارو¬هاي هيدروكورتيزون و سولفـاسالازين از هيدروژل¬هاي تركيبي آلژينات و كيتوسان با رابط¬هاي عرضي پپتيدي
334
بررسي رهايش داروي آتنولول با استفاده از نانو كامپوزيت /كيتوسان/سلولز(ZrO-2TiO2)ميكس اكسايد
335
بررسي رهايش داروي دونپزيل با استفاده از نانوكامپوزيت كيتوسان/ هيدروكسي آپاتيت/تيتانيم دي اكسيد
336
بررسي رهبري معنوي و تأثير آن بر ظرفيت نوآوري كاركنان با نقش ميانجيگري توانمندسازي كاركنان (مورد مطالعه : دانشگاه شهيد بهشتي)
337
بررسي روابط آبي گونه Fortuynia bungei در شرايط اقليمي خشك
338
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي دو گونه آويشن قره باغي Thymus) fedtschenkoi ) و مرزه (Satureja hortensis) تحت تيمارهاي مختلف رطوبتي
339
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي گونه كاسني (Cichorium intybus) تحت رژيم هاي مختلف رطوبتي
340
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي گياه گوار (Cyamopsis tetrogonoloba) تحت تيمارهاي مختلف رطوبتي
341
بررسي روابط آلومتريك براي تعيين حجم و زي ‌توده درختان شاخه زاد كيكم (مطالعه موردي : جنگل باغ شادي، هرات)
342
بررسي روابط ابعاد ارزش ويژه برند مقصد مبتني بر مشتري وتاثير آن بر وفاداري گردشگران به منطقه گردشگري موردمطالعه:كلانشهر شيراز
343
بررسي روابط استرس و جامعه پذيري در بين كاركنان آموزش و پرورش شهركرد
344
بررسي روابط انساني در مديريت آموزشي
345
بررسي روابط انساني در مديريت و نقش آن در پيشبرد فعاليتهاي آموزشي .
346
بررسي روابط انسجامي در دو سوره مباركه مريم و لقمان از قرآن كريم
347
بررسي روابط انگلستان با وهابيت در منطقه خليج فارس﴿1850-1750 م﴾
348
بررسي روابط ايران و مصر در دوره شاهنشاهي هخامنشي
349
بررسي روابط با كفار از نظر فقه و حقوق
350
بررسي روابط برخي شاخص هاي رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي مختلف ذرت در دو رژيم آبياري در منطقه اصفهان
351
بررسي روابط بين ابعاد عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني در بانك ملت
352
بررسي روابط بين پارامترهاي ژئوتكنيكي جهت تعيين نوع زمين منطقه جنوب غرب يزد
353
بررسي روابط بين تصميمات تامين مالي، زمانبندي بازار و بازده اعلان عايدات در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
354
بررسي روابط بين حلقه هاي شبه جابجايي و خواص آنها
355
بررسي روابط بين خشكسالي اقليمي و متغيرهاي خورشيدي ﴿تابش و ساعات آفتابي) در اقاليم مختلف ايران
356
بررسي روابط بين دانش آموزان دوره متوسطه با والدين از ديدگاه دانش اموزان
357
بررسي روابط بين رابطه رهبر - عضو ، عدالت سازماني و قصد ترك خدمت كاركنان (مطالعه موردي : كاركنان كميته امداد استان تهران
358
بررسي روابط بين رفتارهاي كنترل گرايانه وسبكهاي دلبستگي به همسران
359
بررسي روابط بين ساختار پوشش گياهي با حضور خرس سياه آسيايي ( Ursus thibetanus gedrosianus) (مطالعه موردي، زيستگاه هاي استان كرمان)
360
بررسي روابط بين سبك رهبري توزيعي مديران و توانمندي روانشناختي معلمان با عملكرد شغلي معلمان در دوره ابتدايي ناحيه يك شهركرج در سال تحصيلي 99-1398
361
بررسي روابط بين سرمايه فكري و گرايش به نوآوري در بندر امير آباد
362
بررسي روابط بين صفات زراعي و شاخص هاي انتخاب براي عملكرد دانه در گلرنگ
363
بررسي روابط بين صفات و شاخص هاي تحمل به تنش نيتروژن در جو
364
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين با استفاده از معادلات رگرسيوني در نرم افزار SAS
365
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين با استفاده از معادلات رگرسيوني در نرم افزارSPSS
366
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد محصول توتون
367
بررسي روابط بين عوامل موثر بر چربي خون و چربي دور قلب با استفاده از نرم افزار SAS
368
بررسي روابط بين عوامل مورفومتري حوضه و دبي هاي سيلابي در حوزه آبخيز مركزي ايران
369
بررسي روابط بين فرهنگ سازماني بركارآيي كاركنان مديريت جهاد كشاورزي گنبد كاووس
370
بررسي روابط بين كيفيت تدريس معلم،راهبردعميق يادگيري وكنجكاوي معرفتي باميانجيگري اشتياق تحصيلي رياضي دردانشآموزان پايه دهم
371
بررسي روابط بين گونه اي گروه Allium akaka و برخي گونه هاي مرتبط درجنس پياز براساس شواهد مولكولي
372
بررسي روابط بين گونه اي گروه Allium derderianum و گونه هاي مرتبط با اين گروه در جنسAllium بر اساس شواهد مولكولي
373
بررسي روابط بين مولفه هاي مديريت دانش،نوآوري ،يادگيري وعملكردسازماني بااستفاده از SEM
374
بررسي روابط بين نانو ساختارهاي سطحي بذر چغندر قند و مقاومت به بيماري رايزومانيا
375
بررسي روابط تاكسونوميك تيره‌هاي كَوَر (Capparaceae)و شب‌بو (Brassicaceae) با استفاده از صفات ريخت‌شناختي و تشريحي
376
بررسي روابط تجاري ايران و گرجستان
377
بررسي روابط تعاملات مدير-كارمند,كارمند-كارمند و كارمند-مشتري با رفتار شهروندي سازماني در شغب بانك ملت شهر كرمان
378
بررسي روابط جمعيت هاي .... ايران با استفاده از خصوصيات سيتوژنتيكي
379
بررسي روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در دوران محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد
380
بررسي روابط جو سازماني و رضايت شغلي در بين كاركنان ذوب آهن اصفهان
381
بررسي روابط جوانان و نوجوانان با والدين و ميزان رضايت جوانان از شيوه هاي برخورد والدين با آنها
382
بررسي روابط چندگانه بين سبك هاي عشق ورزي و سبك هاي دلبستگي با گرايش افراد متاهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر ساري به روابط زناشويي
383
بررسي روابط چندگانه راهبردهاي رهبري مثبت‌گرا و راهبردهاي خودرهبري با ميزان كاربست مؤلفه‌هاي سازمان كوانتومي در دانشگاه اصفهان
384
بررسي روابط چندگانه ميان يادگيري سازماني، توانمندسازهاي تعالي سازماني و قابليتهاي چابكي سازماني از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان
385
بررسي روابط خويشاوندي بين جنس هاي Festuca L. و Lolium L. (Poaceae) در ايران با استفاده از برخي داده هاي ريخت شناسي، فلاونوئيد و ترادف هاي بين ژني كلروپلاست
386
بررسي روابط دختر و پسر و عوامل موثر بر آن در شهرستان فارسان
387
بررسي روابط دختروپسر در قرآن
388
بررسي روابط دوستي درامرازدواج جوانان شهرستان گرگان
389
بررسي روابط رضايت زناشويي و سلامت روان زوجين
390
بررسي روابط رگرسيوني و همبستگي بين برخي صفات زراعي مرتبط با عملكرد دانه در هيبريدهاي سينگل كراس ذرت با استفاده از تجزيه هاي آماري چند متغيره
391
بررسي روابط روسيه و اتحاديه اروپا بر اساس نظريه بازي‌ها در سال‌هاي (2016 - 2000)
392
بررسي روابط رياضي ميدان الكتريكي دستگاه¬هاي ميكروفلويديك
393
بررسي روابط ژنتيكي ژن ACC در گياهان با استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
394
بررسي روابط ساختاري ابعاد ارتباطي خانواده و اعتياد به شبكههاي اجتماعي مجازي با واسطهگري انعطاف‌پذيري شناختي
395
بررسي روابط ساختاري بين رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني و تعيين ميزان آنها در كادر پرستاري بيمارستانهاي بوعلي سينا، شهيد رجايي و قدس قزوين
396
بررسي روابط ساختاري حاكم برمواد FGM به همراه تحليل يك مسئله ترموالاستيك FGM و تحليل آن با نرم افزار ANSYS
397
بررسي روابط ساده و چندگانه استعدادهاي صنعتي فلانگان با كارآفريني در كارآموزان صنعت نفت ايران
398
بررسي روابط ساده و چندگانه بين الگوي پنج عاملي شخصيت، دلبستگي شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شركت هاي صنعتي مستقر در مركز رشد پارك علم و فناوري خراسان
399
بررسي روابط ساده و چندگانه متغيرهاي مهم سازماني مرتبط با انگيزش شغلي به منظور طراحي و ارائه مدل كاربردي در جهت بهبود عملكرد كاركنان شركت گاز اصفهان
400
بررسي روابط شاخص خشكي دمارتن ﴿I﴾ و تبخير و تعرق گياه مرجع ﴿ETo﴾ در مناطق خشك و بياباني ايران
401
بررسي روابط شاعران فارسي زبان با يكديگر تا پايان قرن هشتم هجري
402
بررسي روابط شدت - مدت - فراواني بارندگي در استان گيلان
403
بررسي روابط شهر و روستا با تاكيد بر نقش روستاييان شاغل در شهر در توسعه روستايي (مورد مطالعه بخش مركزي گنبد كاووس
404
بررسي روابط شهر و روستا با تاكيد بر نقش روستاييان شاغل در شهر در توسعه روستايي (مورد مطالعه: بخش مركزي گنبدكاووس)
405
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستان هاي كوچك شهرستان خليل اباد
406
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستانهاي كوچك (شهرستان خليل اباد)
407
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستانهاي كوچك (شهرستان خليل اباد)
408
بررسي روابط عرفي زن و شوهر با سنجش اخلاقي در شهر كرمان
409
بررسي روابط عوامل فردي و موقعيتي با خودكارآمدي و انطباق پذيري مسير شغلي در بين دانشجويان سراسري شهر اصفهان
410
بررسي روابط غيررسمي در سازمانها و تبيين چگونگي بوجود آمدن گروههاي غيررسمي در سازمانهاي رسمي
411
بررسي روابط فضايي شهر و روستا با تاكيد بر توسعه ناحيه اي (نمونه موردي دهستان سودلانه شهرستان قوچان ) , the survey of rural and urban spatial relatioms with emphasis on areal development )case study village sodlaneh of quchan city(
412
بررسي روابط فضايي شهر وروستا با تاكيد بر توسعه ناحيه اي دهستان سودلانه قوچان
413
بررسي روابط فيلوژنتيكي ژن ACC درگياهان با استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
414
بررسي روابط قدرت در آثار اجرايي هاينر مولر با اتكا به آراء ميشل فوكو
415
بررسي روابط ما در شهر مشهد با پيرامون
416
بررسي روابط متقابل بين آزوپسيزيلوم برازيلس و سلولهاي ريشه گندم در مراحل اوليه آلوده سازي ريشه
417
بررسي روابط متقابل سينما و ادبيات معاصر ايران
418
بررسي روابط متقابل سينما و ادبيات معاصر ايران
419
بررسي روابط متقابل ميان اجراي سرمايه هاي فكري (سرمايه انساني ، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري) و روابط آنها با عملكرد سازماني بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران
420
بررسي روابط متن و تصوير: مطالعة موردي تصاوير كتاب‌هايدرسي علوم تجربي مقطع تحصيلي ابتدايي
421
بررسي روابط معنايي در واژگان يزدي
422
بررسي روابط معنايي ميان موضوعات حوزه طب سنتي در پايگاه پاب مد
423
بررسي روابط معنايي ميان موضوعات مطرح در مدارك علمي فارسي در حوزه گرمايش جهاني
424
بررسي روابط مفهومي در واژگان فارسي از منظر زبان شناسي شناختي در گفتار نوجوانان 12 تا 14 ساله ي زنجاني
425
بررسي روابط مفهومي در واژگان قرآن كريم
426
بررسي روابط منبع و مخزن بر عملكرد دانه و اجزاء ان در آفتابگردان
427
بررسي روابط مهندسي بين سيستم هاي حسابداري و مهندسي صنايع و بررسي در شركت ناورود
428
بررسي روابط ميان حاكميت شركتي، روابط سياسي و سياست هاي جسورانه مالياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
429
بررسي روابط ميان شيعيان غالي با شيعيان امامي در دوره ي امامت امام محمدباقر ﴿ع﴾ و امام جعفر صادق﴿ع﴾﴿94-148هـ﴾
430
بررسي روابط ميان محافظه كاري حسابداري،سرمايه گذاران نهادي و مديريت سود با استفاده از قانون بن فورد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
431
بررسي روابط ميان محافظه¬كاري حسابداري، سرمايه-گذاران نهادي و مديريت سود با استفاده از قانون بن¬فورد درشركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
432
بررسي روابط ميان هزينه هاي تحقيق و توسعه )R&D( و ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: شركت صنايع شوينده پاكنام ).
433
بررسي روابط هوش هيجاني بارضايت زناشويي دربين دانشجويان مراكزدانشگاهي شهرستان بهشهر
434
بررسي روابط و اثرات فضايي- مكاني ما در شهر تهران بر مناطق پيراموني مورد بخش مركزي شهرستان ورامين
435
بررسي روابط واژگاني در زبان مندائي
436
بررسي روابط واژگاني در كويش لكي نورآبادي
437
بررسي روان شناختي شخصيت هاي رمان شوهر آهو خانم
438
بررسي روان شناسي شخصيت در آثار بزرگ علوي ،بر اساس نظريه ي اريك فروم
439
بررسي روان نژندي و روان پريشي در سينماي سوررئاليسيتي با تكيه بر آثار سينمايي ديويد لينچ
440
بررسي روانشناختي شخصيت ها در داستان هاي كليله و دمنه
441
بررسي روانشناختي شخصيتها در آثار يوجين اونيل ﴿ با نگرشي بر خداوندگار براون و مرد يخين مي آيد ﴾
442
بررسي روانشناختي شخصيتها در آثار يوجين اونيل ﴿ با نگرشي بر خداوندگار براون و مرد يخين مي آيد ﴾
443
بررسي روانشناسي عشق مثلثي اشترنبرگ در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
444
بررسي روانشناسي محيط زيست با رويكرد ارتباطات انساني در محيط شهري
445
بررسي روانكاري بين ريل و چرخ قطار
446
بررسي روانكاوانه بازنمايي خشونت در تئاتر پست دراماتيك با تاكيد بر آثار ساراكين و پتر هاندكه
447
بررسي روانكاوانه بازنمايي خشونت در تئاتر پست دراماتيك با تاكيد بر آثار ساراكين و پترهاندكه
448
بررسي روانكاوانه شخصيت ها درتترالوژي مايكل آنجلو آنتوينوني ( ماجرا شب ، كسوف ، صحراي سرخ
449
بررسي روانكاوانه شخصيت ها درتترالوژي مايكل آنجلو آنتوينوني ( ماجرا شب ، كسوف ، صحراي سرخ
450
بررسي روايت در سينماي مدرن
451
بررسي روايت در قصص قرآن
452
بررسي روايت در موسيقي عاشيقي شمال استان همدان
453
بررسي روايت در هاليوود جديد،
454
بررسي روايت در هاليوود جديد،
455
بررسي روايت شبكه اي در سينماي امروز جهان
456
بررسي روايت شناختي داستان اميرارسلان نامدار
457
بررسي روايت عزل و نصب شخصيتها در تاريخ بيهقي
458
بررسي روايت غير خطي در سينماي ايران با نظري به فيلم هاي ماهي و گربه ، عصر يخبندان و رخ ديوانه با تاكيد بر نظريه ديويد بوردول
459
بررسي روايت گري در عكاسي خودنگاره هاي دو دهه اخير ، با تكيه بر نظريه رولان بارت
460
بررسي روايت هاي زندگي از طريق آلبوم هاي عكس خانوادگي ﴿ موردپژوهي: آلبوم هاي عكس شش خانواده ي طبقه متوسط شهري ﴾
461
بررسي روايت هاي فقهي امام علي عليه السلام در صحاح سته
462
بررسي روايت و مدل شخصيتي دغلباز با تمركز بر انيميشن¬هاي سينمايي تيم برتون
463
بررسي روايت وساختار آن در عكس﴿ بانگاهي به عكاسي معاصر ايران﴾
464
بررسي روايت‌گري بصري در طراحي وب‌سايت‌هاي پيمايشي متحرك
465
بررسي روايتگري، ميزانسن و تركيب بندي در نگارگري ايراني با تاكيد بر هزارو يك شب صنيع الملك
466
بررسي روايتگري، ميزانسن و تركيب‌بندي در نگارگري ايراني با تأكيد بر هزار و يك شب صنيع‌الملك
467
بررسي روايي آزمون دكتري آموزش زبان انگليسي ايران ، بر اساس مدل استدلال كاربرد آزمون
468
بررسي روايي تشخيصي آزمون رورشاخ درگروههاي بيماران افسرده،مضطرب(فراگير)،وسواسي-جبري وگروه عادي
469
بررسي روايي هم عرض برخي از مدل هاي بدون تمرين جهت برآورد حداكثر اكسيژن مصرفي
470
بررسي روايي هم عرض روشهاي ميداني تخمين چربي بدن براي زنان ورزشكار ايراني
471
بررسي روايي و پايايي بسته توانايي شغلي شبكه اطلاعاتي بر خط مشاغل در دانشجويان دانشگاه اصفهان
472
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه افسردگي پس از سكته مغزي در بيماران سرپايي در شهر رشت
473
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه صفات بي احساسي، بي رحمي، بي تفاوتي و رابطه اين صفات با اختلالات بروني سازي شده در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان
474
بررسي روايي و پايايي مقياس خودكار آمدي ماموگرافي و مقياس ترس از سرطان پستان در زنان بالاتر از 40 سال شهر سنندج
475
بررسي روتينگ پروتكل ها درشبكه هاي كامپيوتر
476
بررسي روتينگ پروتكلها در شبكه هاي كامپيوتري
477
بررسي روحيه كاركنان بانك صادرات استان اصفهان حوضه5در ميزان بهره وري و كارايي
478
بررسي روزنه هاي گره چيني با شيشه رنگي در دوره قاجاريه
479
بررسي روسازي بتني مختلط فرودگاهي با استفاده از بتن‌هاي فوق توانمند
480
بررسي روسازي مترو تهران
481
بررسي روسازيهاي بتن غلتكي و امكان سنجي كاربرد در ايران
482
بررسي روش ... در طرح فيلترهاي تطبيقي و شبيه سازي آن براي تطبيق دامنه و فاز موج سينوسي
483
بررسي روش VVVF در كنترل ماشين اسكنرون
484
بررسي روش آناليز هوموتوپي براي حل معدلات تابعي غير خطي
485
بررسي روش اشمرتمن با توجه به اندركنش ژئوتكستايل وخاك در شيرواني هاي خاك مسلح
486
بررسي روش اصلاح مدل با استفاده از FRF در فضاي سه بعدي
487
بررسي روش اقتضائي براي درك عملكرد صادرات در صنعت نساجي
488
بررسي روش اكسيژن زدايي بر مشخصه هاي آخال و خواص مكانيكي فولاد 9335:AISI
489
بررسي روش انرژي براي طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله و ارزيابي نتايج حاصل از آن براي سيستم EBFبه عنوتن يك حالت خاص
490
بررسي روش اويلر تركيبي براي معادلات ديفرانسيل تصادفي
491
بررسي روش با پتيستا در رمزگذاري با استفاده از نگاشت لجستيك
492
بررسي روش باپتيستا در رمزگذاري با استفاده از نگاشت لجستيك
493
بررسي روش بازرسي خطوط لوله گاز با استفاده از توپك هوشمند
494
بررسي روش بحث و ويژگي هاي معلم در كلاس درس و تاثير آن بر دانش آموزان دبستاني در (آبپخش )
495
بررسي روش بدون المان محدود ﴿MLPG5 )و اعمال آن در حل مساله انتقال حرارت
496
بررسي روش به كارگيري ممريستور براي استفاده در واحدهاي حافظه
497
بررسي روش بهينه خالص سازي و اصلاح مونت موريلونيت با استفاده از تكنيك هاي فرآوري جهت بهبود مشخصات جذب بيومولكول ها
498
بررسي روش پردازش سيگنال ديجيتال جهت اندازه گيري ناهمواري سطح وب نانو الياف
499
بررسي روش تدريس اعضاء هيئت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه يزد در سال 84-83
500
بررسي روش تدريس سنتي و نوين در مدارس ابتدايي
501
بررسي روش تدريس فعال بر كارآمدي آموزشي مدارس متوسطه دخترانه بهشهر
502
بررسي روش تدريس معلمان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
503
بررسي روش تربيت اخلاقي مراقبه و محاسبه در تعاليم اسلامي
504
بررسي روش تركيبي شبكه بولتزمن و حجم محدود براي حل جريان و تمركز LDL در خون
505
بررسي روش تركيبي نصب سطحي ورق در داخل شيار جهت تقويت برشي تير بتني مسلح با ورق هايFRP
506
بررسي روش تعيين ميزان مواد كتوني در خون (مطابق با BLOOM )( امكان كاربرد روش مذكور مواد در اندازه گيريهاي خون نشخواركنندگان )
507
بررسي روش تغيير نگرش در فرهنگ كار از ديدگاه دانشجويان يزد
508
بررسي روش تفسيري قرآن به قرآن با محوريت الميزان، الفرقان، اضواء البيان و تسنيم
509
بررسي روش تفسيري قرآن به قرآن با محوريت الميزان، الفرقان، اضواء البيان و تسنيم
510
بررسي روش تفصيلي ارزيابي آسيب پذيري در ً دستور العمل تحليل آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنايي غير مسطح موجودً به روش اجزاء محدود
511
بررسي روش تفكيك بسامد گيت زني نوري براي اندازه گيري پهناي زماني تپ هاي ليزري فوق كوتاه
512
بررسي روش تكرار چند شكافي براي محاسبه رتبه صفحه
513
بررسي روش تهويه و پيامدهاي قلبي تنفسي در بيماران دچار آسپيراسيون جسم خارجي كه تحت برونكوسكوپي سخت قرار گرفته اند از سال87 تا 97
514
بررسي روش توابع پايه اي شعاعي در حل برخي مدل هاي اقتصادي پويا
515
بررسي روش توليد و خواص چدنهاي آلومينيم دار ﴿20 تا 25 درصد ﴾با گرافيت رشته اي و كروي
516
بررسي روش جديد پخش بار در شبكه هاي شعاعي سه فازه ﴿رادفلو﴾
517
بررسي روش جراحي لاپاراسكوپيك پليكيشن خم بزرگ معده برروي كاهش وزن و عوارض بعد از جراحي در بيماران با چاقي مفرط
518
بررسي روش جوشكاري و رفتار خستگي سيم هاي فولاد پر كربن جوش شده تحت بارگذاري محوري
519
بررسي روش چاپ DI ، فرصت ها و محدوديت ها
520
بررسي روش چبيشف- ديويدسون و گونه‌هاي آن براي مسائل مقدار ويژه متقارن بزرگ
521
بررسي روش چند حسي فرنالد در اختلال خواندن در دانش آموزان نارسا خوان دوره ابتدايي
522
بررسي روش حذف آلاينده ي بيولوژيكي تتراسايكلين توسط نانورس مونت - موريلونيت
523
بررسي روش خودسازگار در مسائل مقدار ويژه غير خطي
524
بررسي روش راهبردي قرآن كريم در انگيزش انسان ها براي تخلق به فضائل اخلاقي
525
بررسي روش رشته جريان درتوكامك و تعيين شار مغناطيسي درتو كامك دماوند
526
بررسي روش ساخت بالا به پائين در گودبرداري‌هاي عميق
527
بررسي روش ساخت درخت افراز بهينه
528
بررسي روش ساخت و خواص مكانيكي كامپوزيت پارچه‌اي با بافت حلقوي شيشه/پلي‌پروپيلن
529
بررسي روش سنتز برروي كارايي كاتاليست K-W-Mn/SiO2 در فرايند جفت شدن اكسايشي متان
530
بررسي روش سوراخكاري افزايشي براي پيدا كردن پروفيل تنش پسماند در صفحات جدار نازك
531
بررسي روش عددي غير استاندارد براي مدل آلودگي HIV
532
بررسي روش فازي جديد انتخاب معادلات پيش بيني حركت زمين در تحليل احتمالاتي خطر زلزله و استقلال آن از روابط كاهندگي مختلف
533
بررسي روش فرا تحليل و مقايسه ي آن با مدل هاي خطي در تحليل هاي آماري
534
بررسي روش كندوپاش مگنتروني در طراحي و ساخت پالاينده¬ي شكاف با يك باند بازتاب
535
بررسي روش گالركين ناپيوسته موضعي در حل معادله KdV
536
بررسي روش لايه نشاني ليزري پالسي و شبيه سازي رشد لايه هادر مراحل اوليه با استفاده از روش مونت كارلو
537
بررسي روش مدل‌پايه‌ي بوت‌استرپ با داده‌هاي پاسخ دودويي گم‌شده
538
بررسي روش مدولاسيون كد شده TRELLS CODED MOULATION
539
بررسي روش مستقيم اجزاي محدود پايداري شيب ها و ضرايب اطمينان به دست آمده از آن با كاربرد آن در سد حنا
540
بررسي روش مغناطيس زميني بر روي بي‌هنجاري‌هاي ژئوشيميايي مرتبط با ميادين نفتي با مطالعه موردي دشت مغان
541
بررسي روش ممان ‌هاي جدا شده با استفاده از چندجمله‌اي ‌هاي برنشتين جهت محاسبه تابع ساختار نوكلئوني
542
بررسي روش ممان درالكترومغناطيس
543
بررسي روش ميكرو استخراج مستقيم ريز قطره هاي معلق جفت شده با گروماتوگرافي گاز ي بر روي هالومتان ها وتري هالومتان ها در محيط هاي آبي
544
بررسي روش ميكروامولسيون در فرايند استخراج با حلال؛ مطالعه موردي : بازيابي گاليم از محلول آلومينات سديم
545
بررسي روش ها ترويج محصولات لبني به كمك رابطه هاي علي رفتار مصرف كنندگان و اتخاذ استراتژي مناسب در حوزه بازاريابي ﴿﴿ مطالعه موردي بستني كاله در شهر تهران
546
بررسي روش ها و تاثيرات هوشمند سازي خانه و ساختمان و هوشمند ساختن برخي تجهيزات خانه با استفاده از اردويينو
547
بررسي روش هاي آبياري قطره اي ﴿Tape ‏- T‏‏﴾ و شياري از لحاظ عملكرد و كارآيي مصرف آب در زراعت سيب زميني
548
بررسي روش هاي آشكارسازي خرابي در سيستم هاي مخابراتي فيبر نوري
549
بررسي روش هاي آگلومراسيون غبار ذوب مس خاتون آباد ﴿غبار سياه﴾ و امكان پذيري حذف مگنتيت
550
بررسي روش هاي آموزش رياضي
551
بررسي روش هاي آموزش كودكان بيش فعال در خصوص عدم ابتلاء به مواد مخدر
552
بررسي روش هاي آناليز سيگنال هاي eeg
553
بررسي روش هاي اجرايي و ساختار سازه اي خطوط راه آهن در مناطق با ارزش تملك بالا - مطالعه موردي خط آهن رشت - آستارا
554
بررسي روش هاي ارزشيابي مورد استفاده توسط مدرسان تخصصي و مدرسان آموزش زبان انگليسي در دروس تخصصي رشته هاي پزشكي
555
بررسي روش هاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه مديران و كاركنان در شركت فولاد مازندران
556
بررسي روش هاي ارزيابي نمايه سطح در سطوح غيركروي تلسكوپ هاي بازتابي
557
بررسي روش هاي ارزيابي و تعيين يك شاخص كمي با هدف قيمت گذاري كيفيت توان در بازار رقابتي برق به روش هوشمند
558
بررسي روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفت و بررسي مخازن نفتي ايران
559
بررسي روش هاي استخراج فاصله در رادارهاي FM/CW و ارتقاء دقت آن در شرايط سيگنال به نويز كوچك
560
بررسي روش هاي استخراج وخالص سازي كوركومين از زردچوبه وامكان فرمولاسيون آن به روش نانو
561
بررسي روش هاي استراتژي كنترل ولتاژ شين ريزشبكه DC با استفاده از مبدل هاي AC/DC
562
بررسي روش هاي استفاده از سيستم هاي آب شيرين كن خورشيدي در ايران و جهان
563
بررسي روش هاي اصلاح خاصيت عريان شدگي سنگدانه ها با مقاومت لغزندگي مناسب
564
بررسي روش هاي افزايش سپرده در بانك
565
بررسي روش هاي انتخاب مشاوران راهسازي و ارائه مدلي مناسب با كمك روش هاي تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس فازي
566
بررسي روش هاي اندازه گيري غير تهاجمي قند خون
567
بررسي روش هاي اندازه گيري نشست در پي ها
568
بررسي روش هاي ايجاد اشتغال جانبازان
569
بررسي روش هاي ايجاد بافت و رنگ در بدنه هاي سراميكي
570
بررسي روش هاي ايجاد تمايز در ديدگاه مصرف كننده نسبت به توليدات فرش ماشيني و دست بافت (مورد مطالعه شهر اصفهان)
571
بررسي روش هاي بازسازي سيگنال
572
بررسي روش هاي بازيابي كلاك در گيرنده و طراحي و ساخت يك نمونه
573
بررسي روش هاي برآورد هيدروگراف واحد مصنوعي با شبكه عصبي و مدل هيدرولوژكي HEC-HMS در حوزه آبخيزكن واقع در استان تهران
574
بررسي روش هاي برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و ارائه مدلي در سازمانهاي بشر دوستانه با مطالعه موردي در كميته امداد امام خميني (ره )
575
بررسي روش هاي بهبود رونق بازار، شناخت و تعيين تاثير آميخته بازاريابي و نقش رضايت مشتري در سطح شهرستان قاين
576
بررسي روش هاي بهينه سازي فرآيندهاي ماشينكاري
577
بررسي روش هاي پايشگري ضخامت لايه هاي نانومتري اپتيكي و بهينه سازي پايشگري در دستگاه لايه نشاني موجود
578
بررسي روش هاي پيش بيني زاويه شكست در بارگذاري كششي-برشي
579
بررسي روش هاي پيش ساخته مراكز درماني
580
بررسي روش هاي پيشگو-اصلاح گر از نوع رانگ-كوتا براي معادلات ديفرانسيل تصادفي
581
بررسي روش هاي پيشگيري از شيوع مواد مخدر وداروهاي روانگردان دربين نوجوانان ازديدگاه معلمان.
582
بررسي روش هاي تامين مالي بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
583
بررسي روش هاي تامين مالي برروي نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
584
بررسي روش هاي تامين مالي در سيستم اسلامي با تاكيد بر صكوك
585
بررسي روش هاي تامين منابع مالي و مصارف بانك مسكن
586
بررسي روش هاي تامين منابع مالي ومصارف بانك مسكن
587
بررسي روش هاي تحريك و پردازش سيگنال در طيف سنج هاي تشديد مغناطيسي هسته اي (NMR)
588
بررسي روش هاي تخمين عمر باقيمانده قطعات مكانيكي بهمراه مطالعه موردي صنعت ريلي
589
بررسي روش هاي تخمين محل خطا در سيستم هاي توزيع
590
بررسي روش هاي تخمين مشخصات انواع نويز در حوزه زمان و پياده سازي الگوريتمي براي بهبود آشكارسازي در يك سيستم آرايه اي سونار غيرفعال
591
بررسي روش هاي تدريس سنتي وجديد وتاثير آن روي يادگيري دانش آموزان
592
بررسي روش هاي تدريس فعال در مبحث احتمالات بر پيشرفت تحصيلي و علاقه مندي دانش آموزان سال دوم مقطع متوسطه ي دوم شهرستان جوانرود در سال ۹۷-۹۶
593
بررسي روش هاي تدريس نوين با روشهاي سنتي ازديدگاه دبيران دوره متوسطه دخترانه شهرستان مينودشت
594
بررسي روش هاي تربيتي والدين و نقش آن در شكل گيري باور هاي غير منطقي فرزندان
595
بررسي روش هاي تركيب عكس هاي ديجيتال با تصاوير واقع گرايانه مجازي كامپيوتري
596
بررسي روش هاي تست رله هاي حفاظتي
597
بررسي روش هاي تشخيص نفوذ در ترافيك رمز شده
598
بررسي روش هاي تصحيح مؤثر توپوگرافي در تخمين رطوبت خاك با سنجنده هاي حرارتي و نوري سنجش از دور
599
بررسي روش هاي تصفيه فاضلابهاي صنعتي و حذف فلزات سنگين
600
بررسي روش هاي تصفيه و پالايش گازهاي طبيعي
601
بررسي روش هاي تعويض تراورس هاي معيوب (آسيب ديده) و تحليل فني و اقتصادي آن ها
602
بررسي روش هاي تعيين توزيع اندازه ي حفره ي جاذب هاي متخلخل
603
بررسي روش هاي تعيين ناحيه خطا درسيستم هاي توزيع با استفاده از دستگاه هاي اندازه گيري هوشمند
604
بررسي روش هاي تفاضل متناهي غيراستاندارد براي حل مدل هاي اپيدمي SI
605
بررسي روش هاي تفاضلات متناهي غير استاندارد براي حل مدل هاي مسري
606
بررسي روش هاي تكثير كلاسيك و نوين در سرخداردTaxus baccata l.
607
بررسي روش هاي تكراري از مرتبه بهينه براي حل معادلات غير خطي
608
بررسي روش هاي تكراري وردشي اصلاح شده براي حل معادلات ديفرانسيل و معادلات انتگرال
609
بررسي روش هاي تلفيق داده هاي هيدروژئولوژيكي و ژئوالكتريك در محيط GIS ﴿با مقايسه چند مطالعه موردي﴾
610
بررسي روش هاي تنظيم خانواده متداول در مراجعين سرپائي زايشگاه رشت(پائيز 72)
611
بررسي روش هاي تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ايران با تاكيد بر عوامل موثر بر نرخ ارز حقيقي( 1388-1344)
612
بررسي روش هاي توليد ذرات نانوساختارنيم رسانا گروه II -VI و توليد نانوذرات Cds آلاييده بامس
613
بررسي روش هاي توليد عصاره مخمر از ضايعات صنعت الكل سازي و خمير مايه
614
بررسي روش هاي توليد فولاد هاي نانو ساختار و فوق ريز دانه
615
بررسي روش هاي جاي گزين آماده سازي سطحي براي اتصال الياف FRP به سطح ديوار بنايي
616
بررسي روش هاي جداسازي و تخليص توكسوئيد كزاز
617
بررسي روش هاي چاپ و توليد ليبل شرح روش ها چاپ و تجهيزات موجود در ايران
618
بررسي روش هاي حذف آرسنيك از آب آشاميدني
619
بررسي روش هاي حذف اكوهاي ناخواسته و چند مسيري در سيستم هاي مخابراتي پسيو
620
بررسي روش هاي حذف فلزات سنگين از پساب ها به كمك فناوري نانو
621
بررسي روش هاي حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنعتي و نفت خام
622
بررسي روش هاي حذف نويز با استفاده از فيلتر وفقي فازي
623
بررسي روش هاي حفظ امنيت برق شبكه باختر
624
بررسي روش هاي خطي كلي براي معادلات ديفرانسيل سخت
625
بررسي روش هاي دعوت و هدايت از ديدگاه قرآن و حديث
626
بررسي روش هاي رانگ -كوتاي تصادفي دو مرحله اي براي معادلات ديفرانسيل تصادفي استراتونويچ
627
بررسي روش هاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري درتحليل پوششي داده ها
628
بررسي روش هاي ري گيري طلا و دستگاه هاي عيارسنجي
629
بررسي روش هاي زيستي حذف فلزات سنگين از فاضلاب هاي صنعتي و نفت خام
630
بررسي روش هاي ساخت چرخدنده و ارائه روش طراحي معكوس هندسي چرخدنده ها و تهيه جي كدها براي چرخدنده مورد آزمايش
631
بررسي روش هاي ساخت و توليد كامپوزيت هاي حاوي صفحات با كي پيپر و مدل سازي مكانيكي آن ها
632
بررسي روش هاي سنتي حل منازعات قومي ناشي از قتل در بين عشاير شهرستان ايذه : رسم خون بري يا خون بس
633
بررسي روش هاي شاداب سازي مدارس از ديدگاه دانش آموزان دختر دوره دوم دبيرستان فرزانگان بيرجند
634
بررسي روش هاي شناسايي ساختار هاي زمين شناسي در مخازن نفت
635
بررسي روش هاي صنعتي توليد نانوذرات
636
بررسي روش هاي طراحي پاركينگ ها و دپوهاي زيرزميني خطوط مترو (مطالعه موردي يكي از خطوط متروي تهران)
637
بررسي روش هاي طراحي سامانه هاي اظتيكي روم كاتاديوپتريك و طراحي يك نمونه از آن براي ناحيه ي مرئي
638
بررسي روش هاي طيف سنجي همكارانه مبتني بر ادغام اطلاعات - تصميم در راديوي شناختگر
639
بررسي روش هاي عددي غيراستاندارد براي دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل معمولي
640
بررسي روش هاي عددي غيراستاندارد براي دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل معمولي
641
بررسي روش هاي عقل گرايي و نص گرايي و تاثير آن در شناخت صفات خداوند﴿در 5 قرن نخست كلام اسلامي﴾
642
بررسي روش هاي غير تهاجمي تخمين قند خون مبتني برمادون قرمز
643
بررسي روش هاي كاهش گازهاي ارسالي به فلر
644
بررسي روش هاي كاهش مصرف سوخت در مبدل انتقال حرارت آب به گاز غيرمستقيم در ايستگاه هاي گاز شهري
645
بررسي روش هاي كاهش هشدار هاي نادرست در تشخيص نادرست
646
بررسي روش هاي كد كردن منابع اطلاعاتي براي سرويس هاي جديد مخابراتي
647
بررسي روش هاي كمي سازي ميزان درهم تنيدگي در محاسبات كوانتومي , Areview of the methods of quantification of entanglement in quantum information
648
بررسي روش هاي كنترل اينورتر در ميكروگريد هاي AC
649
بررسي روش هاي كنترل پيش بين جريان هيسترزيس براي موتور هاي ناهمسان، OEW-PMSM ،PMSM
650
بررسي روش هاي كنترل كيفيت مقاومت فشاري بتن ساخته شده در كارگاه هاي سد سازي استان كردستا ن
651
بررسي روش هاي كوانتش ميدان الكترومغناطيسي و كاربردهاي آن در ساختار هاي نانو
652
بررسي روش هاي گرافيكي در آزمون فرضيه , studying graphical meyhods in hypothesis
653
بررسي روش هاي گزينش رله در مخابرات همكارانه بي سيم
654
بررسي روش هاي متداول پايداري گود برداري ها در مناطق شهري
655
بررسي روش هاي محاسباتي براي رفع واپيچي در سيستم هاي نويزي ديجيتال هولوگرافي
656
بررسي روش هاي مختلف انتخاب پارامتر شكل در درونيابي توابع پايه اي شعاعي
657
بررسي روش هاي مختلف برآورد رسوب رودخانه در حوضه هاي آبريز استان مازندران
658
بررسي روش هاي مختلف تشخيص چهره
659
بررسي روش هاي مختلف حذف نويز از سيگنال الكتروكارديوگرافي
660
بررسي روش هاي مختلف فرم يابي سازه هاي پاشامي با استفاده از جبر فرمكسي و نرم افزار فرمين-k
661
بررسي روش هاي مختلف قراردادي بين المللي در پروژه هاي بالا دستي نفت و گاز(با تاكيد بر ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران )
662
بررسي روش هاي مختلف گروه بندي اطلاعات و انتخاب بهترين روش براي گروهبندي مشكلات پيمانكاران نفتي ايران
663
بررسي روش هاي مدل سازي يادگيرنده در سيستمهاي آموزش هوشمند و پياده سازي يك نمونه با استفاده از عامل هاي هوشمند
664
بررسي روش هاي مذاكرات در موفقيت پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي
665
بررسي روش هاي مسير يابي با قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگر بي سيم
666
بررسي روش هاي مسير يابي با قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگر بي سيم (شبكه هاي ادهاك)
667
بررسي روش هاي مشاركت كودكان در فرايند تهيه و اجراي طرح هاي توسعه محله اي ، مورد پژوهي : محله سرشور مشهد
668
بررسي روش هاي مشتق دوم با پايداري رانگ-كوتا
669
بررسي روش هاي معرفي و ارائه ي پوشاك ﴿مردانه﴾
670
بررسي روش هاي مقابله با استرس در زنان متاهل شهر تهران
671
بررسي روش هاي مقابله با استرس درزنان متاهل شهرتهران
672
بررسي روش هاي مقابله با استرس و عزت نفس در فرزندان اول وآخر.
673
بررسي روش هاي مقابله با استرس وعزت نفس در فرزندان اول وآخر
674
بررسي روش هاي مقاوم سازي ساختمان هاي قاب خمشي بتني بر مبناي ارزيابي سطح آمادگي فناوري
675
بررسي روش هاي مقاوم سازي سازه هاي خشتي و گلي در مقابل زلزله
676
بررسي روش هاي مكان يابي خطا در نقاط حساس شبكه هاي بزرگ
677
بررسي روش هاي مكان يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
678
بررسي روش هاي مناسب تامين مالي بدون ربا، براي اقتصاد ايران
679
بررسي روش هاي موثر كاربرد رايانه و فناوري اطلاعات در ايجاد رشد و خلاقيت دانش آموزان مقطع ابتدايي پايه پنجم و ششم
680
بررسي روش هاي موجود در تحليل تفاوت هاي ژنتيكي و اسنيپ ها و ارائه راه حل جديد
681
بررسي روش هاي موجود و ارائه روشي جديد در ارتباط با تغييرات ساختار ژنوم
682
بررسي روش هاي ميكروبي در ازدياد برداشت نفت
683
بررسي روش هاي نمايش اطلاعات به شكل استاندارد جهت تبادل اطلاعات بين فرآيندها
684
بررسي روش هاي نمونه گيري در جوامع پنهان
685
بررسي روش هاي نوين در افزايش كنتراست تصوير
686
بررسي روش هاي يادگيري ماشين در فشرده سازي تصوير
687
بررسي روش هايي براي تعيين معاني و تفكيك مفاهيم مدخل هاي انواع فرهنگ هاي يك زبانه و دوزبانه (فارسي - انگليسي )
688
بررسي روش هم محلي توابع پايه اي شعاعي براي حل معادلات ديفرانسيل جزئي سهموري غير موضعي
689
بررسي روش هموتوپي و اختلال هموتوپي و كاربرد آن در حل مسائل غيرخطي
690
بررسي روش و بينش تاريخ‌نگاري در دورة پهلوي دوّم
691
بررسي روش‌هاي آموزش ترجمه در كتاب‌هاي دانشگاهي آموزش ترجمه از عربي به فارسي و برعكس در ايران
692
بررسي روش‌هاي تخمين مدت فعاليت‌هاي پروژه‌ها توسط شركت هاي پيمانكاري شهر تهران در مقايسه با روش زمانبندي زنجيره بحراني
693
بررسي روش‌هاي تصميم‌گيري و اولويت‌بندي طرح‌هاي ريلي،مطالعه طراحي مسير دورود-انديمشك
694
بررسي روش‌هاي تفاضلات متناهي غيراستاندارد براي معادلات برگر و برگر-فيشر
695
بررسي روش‌هاي توسعه نقشه‌هاي شناختي فازي بوسيله يادگيري از داده‌هاي واقعي؛ مطالعه موردي در متغيرهاي اقتصاد كلان ايران
696
بررسي روش‌هاي صنعتي خالص‌سازي بنتونيت
697
بررسي روش‌هاي طراحي لرزه‌اي مبتني بر عملكرد براي سازه‌هاي با سيستم فيوز لرزه‌اي
698
بررسي روش‌هاي مختلف جذب توان بهينه از توربين‌هاي بادي و بهبود يكي از آن‌ها
699
بررسي روش‌هاي مقابله با تقلب مصرف‌كنندگان در الگوريتم‌هاي مديريت بار
700
بررسي روش‌هاي منحني تداوم جريان منطقه اي و نسبت مساحت براي برآورد دبي روزانه در حوضه‌هاي فاقد داده (مطالعه موردي : حوزه آبخيز طالقان)
701
بررسي روشABSبراي حل دستگاههاي خطي و پياده سازي آن روي معادلات KT
702
بررسي روشنايي معابر از طريق نرم افزار ديالوكس
703
بررسي روشهاي MCS و اجراي آن در يك واحد توليدي
704
بررسي روشهاي آشكار سازي هدف در فاصله ي نزديك توسط سونار در راستاي بدست آوردن يك آشكارساز بهينه
705
بررسي روشهاي آشنايي دانش آموزان سال پنجم ابتدايي با شيوه هاي صحيح مطالعه مدارس شهرستان مينودشت
706
بررسي روشهاي آگاه سازي و دانش افزايي زنان خانه دار شهر ايلام در زمينه حفاظت محيط زيست
707
بررسي روشهاي آموزشي ناشنوايان و تاثيرآن در پيشرفت تحصيلي
708
بررسي روشهاي اثر بخشي تبليغات در صنعت بانكداري بانك اقتصاد نوين شهر تهران
709
بررسي روشهاي اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت فرهنگيان منطقه باخرز
710
بررسي روشهاي ارزشيابي اختيار معامله و پيشنهاد مدل مناسب براي بازار سرمايه ايران
711
بررسي روشهاي ارزيابي ايمني پل هاي طاقي سنگي
712
بررسي روشهاي استخراج رنگزا از گياه اسپرك به منظور ارايه روش بهينه
713
بررسي روشهاي استخراج كاروتنوئيدهاي گوجه فرنگي و كاربرد آن در صنايع غذايي
714
بررسي روشهاي استخراج...از جوامع ميكروبي خاك ورديابي مولكولي پاتوژن در خاك
715
بررسي روشهاي اصلاح فرد و امّت از ديدگاه قرآن و حديث
716
بررسي روشهاي افزايش كارآيي و اثر بخشي مديران در سازمانهاي آموزشي مقطع راهنمايي منطقه آق قلا
717
بررسي روشهاي القاء پلي پلوئيدي در سورگم با استفاده از كلشي سين
718
بررسي روشهاي امضاي الكترونيكي و پياده سازي يك روش آن
719
بررسي روشهاي اموزشي ناشنوايان در مقطع ابتدايي راهنمايي ومتوسطه مشهد
720
بررسي روشهاي اموزشي ناشنوايان در مقطع ابتدايي راهنمايي ومتوسطه مشهد
721
بررسي روشهاي اندازه گيري Rocket-immuno-electrophoresis و ELISA براي آزمايش Identity واكسن ديفتري و مقايسه ان با روش FLocculation
722
بررسي روشهاي اندازه گيري Rocket-immuno-electrophoresis و SRID و ELISA براي آزمايش Identity واكسن ديفتري و مقايسه آن با روش Flocculation
723
بررسي روشهاي اندازه گيري دي الكتريك ساي استريت هاي مختلف مايكرواستريب و طراحي يك نمونه عملي
724
بررسي روشهاي اندازه گيري ضخامت اجسام و طراحي و ساخت قطرسنج نوري
725
بررسي روشهاي بازسازي Regenerative در درمان ضايعات استخواني پريودنتال در اطراف دندان هاي طبيعي و ارزيابي كلينيكي اثرات استفاده از غشاي كلاژن Biogide در بازسازي ضايعات داخل استخواني
726
بررسي روشهاي برآورد توزيعهاي آميختگي
727
بررسي روشهاي برقراري ارتباط و امنيت در اس كيوال
728
بررسي روشهاي بصري پيام رساني
729
بررسي روشهاي بهبود جذب انرژي در تانكر هاي حمل سوخت در راه آهن
730
بررسي روشهاي بهبود مديريت كلاس داري معلمان ابتدايي شهر گاليكش
731
بررسي روشهاي بهينه بسته بندي و ماندگاري نان مسطح
732
بررسي روشهاي بهينه سازي ابتكاري
733
بررسي روشهاي بهينه سازي سيستم هاي حرارتي
734
بررسي روشهاي بهينه سازي كلاسيك
735
بررسي روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي و جلوگيري از اتلاف انرژي سيكل گازي
736
بررسي روشهاي پردازش تصاوير ماهواره اي جهت تعيين درصد خشكسالي و بكارگيري بهترين روش ممكن براي منطقه يزد
737
بررسي روشهاي پنهان كردن داده در تصوير
738
بررسي روشهاي پيشگيري از بارداري در خانمهايي كه به علت حاملگي خارج از رحم در زايشگاه رشت از رحم در زايشگاه رشت از تاريخ 1/7/71 لغايت 1/7/74 تحت عمل جراحي قرار گرفتند
739
بررسي روشهاي تأمين مالي كارآفرينان بخش تعاون استان همدان
740
بررسي روشهاي تجربي شناسايي پارامترهاي مودال در راه‏آهن
741
بررسي روشهاي تخصيص منابع به كمك تخمين كانال در شبكه هاي سلولي مبتني بر مدولاسيون ofdema
742
بررسي روشهاي تخمين خطا در روش MLPG
743
بررسي روشهاي تخمين كانال در سيستم هاي MIMO-OFDM
744
بررسي روشهاي تدريس بر روي خلاقيت دانش آموزان.
745
بررسي روشهاي تدريس سنتي وجديد وتاثير آنها دريادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 1آموزش وپرورش شهر اصفهان
746
بررسي روشهاي تدريس معلم بر يادگيري مفاهيم دروس علوم كلاس پنجم ابتدايي مدارس
747
بررسي روشهاي تربيت كودكان از ديدگاه اسلام
748
بررسي روشهاي تربيتي مستتر در آيات (قرآن كريم ) و روايات ائمه معصومين (ع ) و كاربرد آن در تعليم و تربيت
749
بررسي روشهاي تربيتي والدين بر گرايش فرزندان به مذهب
750
بررسي روشهاي ترويج محصولات لبني مطالعه موردي: محصول پنير پگاه در شهر اصفهان
751
بررسي روشهاي تشابهي در جريان سيالت و حل معادلات بلازيوس روي صفحه تخت flow fluid solution Similarity
752
بررسي روشهاي تشخيصي و علائم باليني بيماران مبتلا به كلانژيت اسكلروزان اوليه در مركز آموزشي درماني رازي رشت و مطب دو تن از فوق تخصص هاي گوارش در رشت از 1379- 1389
753
بررسي روشهاي تشويق وتنبيه در فرد واثرات ان از ديدگاههاي مختلف
754
بررسي روشهاي تعيين عيوب و نحوه كلاسه بندي آنها در قطعات ريخته گري
755
بررسي روشهاي تعييين ظرفيت لينكهاي شبكه ديتا
756
بررسي روشهاي تفاضلات متناهي مبتني بر توابع پايه‌اي شعاعي در معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي سهموي
757
بررسي روشهاي تميز نمودن غشاهاي اولترافيلتراسيون مورد استفاده در صنايع شير
758
بررسي روشهاي تهيه كود مايع
759
بررسي روشهاي توزيع بار لغزش ميراگرهاي اصطكاكي در طراحي سازهها
760
بررسي روشهاي توسعه شبكه تلفن معمولي با استفاده از VOIP و ارائه يك طرح مناسب براي شبكه دانشگاه
761
بررسي روشهاي توليد پينه تغيير يافته در راستاي توليد گياه مقاوم ليمو ترش به جاروك ليمو ترش
762
بررسي روشهاي توليد نانهاي مسطح سنتي و عوامل موثر بر كيفيت آنها
763
بررسي روشهاي جاري نگهداري و تعميرات و امكان بهبود با تلفيق روشهاي Tpm & Rcm & Cmms در سازمان كشتيراني
764
بررسي روشهاي جدايش فيزيكي زير كن از ذخاير پلاسري درياي عمان - سواحل مكران
765
بررسي روشهاي جديد آموزشي و ارائه روش براي آموزشهاي تخصصي در مخابرات
766
بررسي روشهاي جراحي تيروئيد در بيماران با ندولهاي تيروئيد نا مشخص در مركز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت از سال 1373 تا پايان خرداد 1376
767
بررسي روشهاي حسگري جبهه موج و بازيابي محاسباتي تصاوير تخريب شده توسط اغتشاشات جو
768
بررسي روشهاي حل عددي معادلات منتج از شبيه سازي پايا و پوياي برج تقطير
769
بررسي روشهاي داده كاوي جهت استخراج دانش و پياده سازي يك نمونه
770
بررسي روشهاي درمان جراحي پنوموتوراكس خودبخودي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان رازي سال 1378-1373
771
بررسي روشهاي دسترسي در سيستم هاي موبايل
772
بررسي روشهاي رانگ -كوتاسه مرحله اي براي جواب هاي قوي معادلات ديفرانسيل تصادفي
773
بررسي روشهاي رايج تدريس هنر در مدارس ابتدائي منطقه گميشان و ارائه روشهاي مطلوب
774
بررسي روشهاي رايج علوم تجربي در دبستانهاي دخترانه شهرستان تربت جام
775
بررسي روشهاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري در ... با داده هاي قطعي تا ژوئن سال 1012
776
بررسي روشهاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها
777
بررسي روشهاي ژئوفيزيكي در اكتشاف كانسار هاي منگنز با انجام مطالعه موردي
778
بررسي روشهاي سرمايه گذاري و اجراي طرح برقي كردن راه آهن بافق-بندرعباس
779
بررسي روشهاي سوئيچينگ نرم در مبدلهاي تمام پل PWM و ساخت يك نمونه در توان 3KW
780
بررسي روشهاي شبيه سازي ...بااستفاده از نرم افزار ...
781
بررسي روشهاي شبيه سازي mcmc با استفاده از نرم افزار.R
782
بررسي روشهاي شكل پذيري گل در هنر سفالگري ايران
783
بررسي روشهاي شناسايي اهميت گره ها در شبكه اجتماعي
784
بررسي روشهاي طرح روسازي راهها ، بهينه سازي و كاربرد براي روسازي راههاي ايران
785
بررسي روشهاي طرح روسازي راهها، بهينه سازي و كاربرد براي رو سازي راههاي ايران
786
بررسي روشهاي فشرده سازي سيگنال صحبت و كاربرد آن در سيستم سيار GSM
787
بررسي روشهاي كاربردي مطالعه وبرنامه ريزي وتاثيرآن درميزان موفقيت تحصيلي داوطلبين كنكوردانشگاهها
788
بررسي روشهاي كاشت مستقيم بذر حقيقي سيب زميني
789
بررسي روشهاي كاهش تداخل هم كانال در سيستم هاي مخابرات سلولي
790
بررسي روشهاي كاهش درجه مدل سيستمها و ارائه يك روش جديد
791
بررسي روشهاي كاهش نوسانات ولتاژشبكه فوق توزيع بوشهر
792
بررسي روشهاي كمي سازي درهم تنيدگي در محاسبات كوانتومي
793
بررسي روشهاي كنار آمدن با استرس در دانشجويان دانشگاه پيام نور
794
بررسي روشهاي كنترل توان در ...
795
بررسي روشهاي كنترل زيربهينه براي افزايش پايداري ديناميكي سيستمهاي قدرت
796
بررسي روشهاي كنترل فعال ارتعاش ماشين هاي دوار Inrestigation of active vibration control of rotating machineries
797
بررسي روشهاي كنترل كلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان فارسان در سال تحصيلي 91-92
798
بررسي روشهاي گوناگون تثبيت ماسه هاي بادي در ايران
799
بررسي روشهاي مؤثر در بهبود سازمانها
800
بررسي روشهاي ماشينكاري پره متحرك رديف اول توربين گازي فريم - 9 و طراحي و ساخت گيج هاي اندازه گيري و فيكسچرهاي ماشينكاري پره توربين فريم -9
801
بررسي روشهاي مباحث كپسول هاي جدار ضخيم
802
بررسي روشهاي محاسبه تراكم براي واحدهاي تصميم گيري با استفاده از مدلهاي DEA
803
بررسي روشهاي محاسبه تراكم براي واحدهاي تصميم گيري بااستفاده از مدلهاي
804
بررسي روشهاي مختلف CHARGING
805
بررسي روشهاي مختلف برآورد پارامترهاي مجهول توزيع هاي وايبل و گامبل
806
بررسي روشهاي مختلف برآوردپارامتر وتحليل مسايل UMVUE
807
بررسي روشهاي مختلف تخمين زمان و هزينه انجام فعاليتهاي عمراني
808
بررسي روشهاي مختلف طراحي ، ساخت و نگهداري راههاي كم هزينه براي كشورهاي در حال توسعه
809
بررسي روشهاي مختلف مدولاسيون در باند پايه و طراحي و ساخت فرستنده وگيرنده PDM و PPM
810
بررسي روشهاي مختلف مطالعه دربين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر قاين
811
بررسي روشهاي مديريت اسلامي از ديدگاه ائمه - فلسفه - مورخين
812
بررسي روشهاي مديريت لجن تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شكوهيه قم و مقايسه كيفيت آن با استانداردهاي معتبر
813
بررسي روشهاي مديريت و چگونگي كاهش ريسك در سيستم بانكداري و ماليه اسلامي
814
بررسي روشهاي مرسوم فشرده سازي تصوير و تحقيق روش تبدبل موجك در محيط MATLAB
815
بررسي روشهاي مسائل معكوس رياضي در معادلات انتگرالي
816
بررسي روشهاي مسطح سازي گراف
817
بررسي روشهاي مسير يابي در شبكه هاي كامپيوتري
818
بررسي روشهاي مسيريابي با قابليت اطمينان و تحليل آن در شبكه هاي حسگر بي سيم
819
بررسي روشهاي مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري
820
بررسي روشهاي مشاوره در كاهش اضطراب دانشجويان
821
بررسي روشهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه يزد
822
بررسي روشهاي مطالعه ي دانش آموزان
823
بررسي روشهاي مقاوم سازي بناهاي قديمي به منظور كاهش خطرات زلزله: بافت تاريخي محله فهادان شهر يزد
824
بررسي روشهاي مقاوم سازي مخازن استوانه اي فلزي در برابر بارهاي انفجاري
825
بررسي روشهاي ملكولي تشخيص موتاسيون هاي ژن B گلوبين و انتخاب بهترين روش موثر
826
بررسي روشهاي موجود در تحليل پايداري شيروانيهاي خاكي و ارزيابي حساسيت ضريب اطمينان نسبت به پارامترهاي موثر
827
بررسي روشهاي نظارت مديران بر عملكرد معلمان راهنمائي استان مازندران
828
بررسي روشهاي نظارت و تحليل بر روي سرويسهاي لايه كاربرد قراردادTCP\IPو پياده سازي ناظر پست الكترونيك
829
بررسي روشهاي نفوذ به شبكه هاي كامپيوتر (HACKING)
830
بررسي روشهاي نقيضه پردازي در گلستان وبوستان سعدي
831
بررسي روشهاي نوين بالانس روتورهاي انعطاف پذير با استفاده از داده برداري تجربي
832
بررسي روشهاي نوين پوش اور در سازه هاي بتني
833
بررسي روشهاي نوين و سبز تهيه نانوساختارها و استفاده آنها به عنوان كاتاليزور در تهيه تركيبات آلي، بررسي فعاليت زيستي و فتوكاتاليستي و كاربردهاي جديد
834
بررسي روشهاي هوشمند و ارائه يك الگوريتم جديد در طراحي جدولهاي زماني
835
بررسي روشي مقرون به صرفه در احياي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين با استفاده از كمپوست
836
بررسي روشي نوين براي توليد نسوزهاي ويژه آلومين- گرانيتي با استفاده از پرس ايزواستاتيك سرد و مواد نسوز ريختني
837
بررسي روغنهاي گياهي و اثرات درماني آنها
838
بررسي روگذري موج در سازه هاي ساحلي شيبدار ربلبلل
839
بررسي روند 10 ساله بيماري بروسلوز در بيمارستان توحيد سنندج 1385 - 1394
840
بررسي روند آلودگي هواي اصفهان و همبستگي آن با فاكتورهاي اقليمي
841
بررسي روند آموزش در موسيقي كلاسيك ايران
842
بررسي روند آموزش زنان از دوره باستان تاكنون با تاكيد بر زمينه هاي فرهنگي واجتماعي
843
بررسي روند آموزش نقاشي درهنرستانهاي ايران
844
بررسي روند آموزش و كسب مهارت در هنر نقالي از دوره صفويه تاكنون
845
بررسي روند اپيدميولوژيك سوانح و حوادث در استان كردستان از سال 1389 تا 1391
846
بررسي روند احيا مگنتيت با توجه به شرايط كوره ريورب از نظر دمش مواد شارژ گلوله
847
بررسي روند اصلاح ساختار آلياژهاي هيپريوتكتيك و يوتكتيك آلومينيوم -سيليسيم با آناليز حرارتي
848
بررسي روند اقتباس از متون ادبي در نگارش متن اپراي عروسكي ﴿ليبرتو﴾, مطالعه موردي: اپراي عروسكي ايراني در دهه 80
849
بررسي روند اقتباس از متون ادبي در نگارش متن اپراي عروسكي﴿ليبرتو﴾،مطالعه موردي :اپراي عروسكي ايران در دهه 80
850
بررسي روند الگوي سالانه بارش و دماي هوا در حوضه آبريز گاوخوني
851
بررسي روند انتقال تشيع به اثني عشري در منطقه شمال ايران از قرن سوم تا نهم هجري
852
بررسي روند بازخوردهاي ورود نقاشي مدرن در ايران ﴿ مطالعه موردي : انجمن خروس جنگي ﴾
853
بررسي روند برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي دانشگاههاي دولتي اصفهان طي برنامه دوم و سوم توسعه
854
بررسي روند بروز تب مالت در استان كردستان از سال 1376 - 1394 و پيش بيني روند آينده
855
بررسي روند بروز سالانه سل در استان گيلان از سال 1374 تا سال 1378 در مركز مبارزه با بيماريهاي ريوي واقع در بيمارستان رازي يا مركز بهداشت استان
856
بررسي روند بروز سرطان پروستات در استان كردستان از سال 1379 تا 1396
857
بررسي روند بروز سرطان ريه طي سالهاي 1384تا 1395 در استان كردستان
858
بررسي روند بروزسرطان هاي كولوركتال با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در استان كردستان طي سال هاي 1379 تا 1393
859
بررسي روند بيابان زايي و بيابان زدايي در حوضه آبخيز شهميرزاد و مهدي شهر
860
بررسي روند بيست ساله ي شوري و پتانسيل بيابان زايي در منطقه رودشت اصفهان باتوجه به معيار خاك و با استفاده از مدل IMDPA
861
بررسي روند پارامترهاي اقليمي در 35 ايستگاه سينو پتيك ايران
862
بررسي روند پايداري سكونتگا ههاي مناطق مرزي؛ مطالعه موردي: استان كرمانشاه از سال 1375 تا 1395
863
بررسي روند تاريخ آغاز، خاتمه و طول دوره فصل رويشي در ايران
864
بررسي روند تاريخي سينماي جنگي ايران ﴿سينماي دفاع مقدس﴾
865
بررسي روند تاريخي سينماي جنگي ايران﴿سينماي دفاع مقدس﴾
866
بررسي روند تجهيز منابع وعوامل تعيين كننده انواع سپرده هاي بانك كشاورزي استان گلستان طي سال هاي (1388-1378)
867
بررسي روند تحقيقات و بهبود فيلم هاي عكاسي پس از ورود عكاسي ديجيتال
868
بررسي روند تحول جمعيت وافزايش شتابان آن درعصر حاضر
869
بررسي روند تحول و شكل گيري ستون در معماري ايران باستان
870
بررسي روند تحولات تكنولوژي پستي وتاثير آن در خدمات پستي ايران
871
بررسي روند تحولات شهر و شهر نشيني و تاثير ان بر توسعه فيزيكي شهر (مطالعه موردي شهر نيشابور ۱۳۸۵-۱۳۷۵)
872
بررسي روند تحولات شهرنشيني و شهرسازي منطقه دورود در عصر پهلوي (۱۳۰۴-۱۳۵۷ ش)
873
بررسي روند تحولات هزينه مبادله و پيامد هاي ان در اقتصاد ايران(1380-1350 )
874
بررسي روند تخريب خاك در دشت يزد-اردكان با استفاده از سنجش از دور و با تأكيد بر خشكسالي و تغيير كاربري اراضي
875
بررسي روند تدوين رشته‌هاي جديد در دانشگاه‌هاي دولتي ايران و ارائه الگوي مطلوب
876
بررسي روند تزايد ژن HER2 در نمونه هاي تومور سينه توسط دو روش Real Time PCR و PCR تمايزي
877
بررسي روند تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران با تاكيد برنقش بانك ها
878
بررسي روند تغيرات نظام تعرفه اي وآثار آن در بخش كشاورزي ايران ومقايسه آن با كشورهاي منتخب﴿طي بازه زماني1368تا1386﴾
879
بررسي روند تغيير تبليغات در مجله تخصصي زنان
880
بررسي روند تغيير در پروژه‌هاي عمراني
881
بررسي روند تغييرات الگوي مساجد ايراني در تعامل با مباني حكمي اسلامي از دوره صفويه تا معاصر نمونه مورديمسجد امام اصهان دوره صفوي مسجد سپهسالار دوره قاجار و مسجد الغدير دوره معاصر
882
بررسي روند تغييرات پوشش گياهي ايران با رويكرد تخريب و بيابان زايي با استفاده از تصاوير ماهواره اي
883
بررسي روند تغييرات تركيبي و زير ساختاري در فرايند آلياژسازي مكانيكي سيستم گلوله نيكل - پودر مس
884
بررسي روند تغييرات خشكسالي و ارتباط آن با عوامل جوي (مطالعه موردي : دشت يزد - اردكان)
885
بررسي روند تغييرات دما و كاربري اراضي محدوده سرو ابركوه با استفاده از سنجش از دور
886
بررسي روند تغييرات زماني و مكاني كيفيت آب زيرزميني در دشت يزد - اردكان
887
بررسي روند تغييرات كاربري اراضي زيرحوضه آبخيز آبسرد بااستفاده از تصاوير ماهواره اي، با تاكيد برروند توسعه سكونتگاه هاي انساني
888
بررسي روند تغييرات كميت و كيفيت منابع آب زيرزميني و ارتباط آن‌ها با سازندهاي زمين‌شناسي (مطالعه موردي : دشت كرمان- باغين)
889
بررسي روند تغييرات كميت و كيفيت منابع آب سطحي و ارتباط آن ها با كاربري اراضي و خشكسالي( مطالعه موردي: حوزه آبخيز گلوگاه، بابل)
890
بررسي روند تغييرات گرد و غبار و علل آن در شهر بوشهر
891
بررسي روند تغييرات مسير رودخانه كارون با استفاده از تصاوير ماهواره (IRS-2006)، (LANDST- 1991 )، (LANDST-1974) مطالعه موردي (شوشتر- اصفهان)
892
بررسي روند تغييرات معنايي در متون تبليغاتي در روزنامه هاي دهه چهل و هشتاد شمسي در ايران
893
بررسي روند تغييرات مكاني زوال مركبات به كمك سنجش از دور (مطالعه موردي، شهرستان جهرم)
894
بررسي روند تغييرات موضوعي اسناد علمي در حوزه تجارت الكترونيكي با استفاده از مدل‌سازي موضوعي
895
بررسي روند تغييرات نيروي تماسي چرخ و ريل با توجه به تغيير سرعت در ناحيه انتقال
896
بررسي روند تغييرات و رفتار سنجي تالاب ميقان و كاربردي اراضي حاشيه آن با استفاده از تكنيك سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در بازه زماني 12 ساله
897
بررسي روند تقاضاي تفرجگاهي در پارك هاي شهر قم
898
بررسي روند تكامل قفل درتمدن اسلامي ايران (باتوجه به مباني طراحي صنعتي )
899
بررسي روند تكامل و كاركردهاي جدول‌كشي در صفحه‌آرايي نسخ‌خطي اسلامي از قرن ششم تا قرن نهم(ه.ق)
900
بررسي روند تكامل وسايل خوراكپزي در ايران و جهان
901
بررسي روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر اردكان
902
بررسي روند تكويني اندام هاي توليد مثلي در گياه گل ميمون Antirrhinum majus L.))
903
بررسي روند تكويني اندام هاي توليد مثلي در گياه گل ميمون(Antirrhinum majus L)
904
بررسي روند تكويني گامتوفيت ماده در گياه شكر تيغال(echinops ilisifolius L)
905
بررسي روند تكويني گامتوفيت ماده در گياه شكرتيغال (Echinops ilisifolius L)
906
بررسي روند توسعه اقتصادي شهر بابل در چاچوب توسعه پايدار طي دهه هاي اخير
907
بررسي روند توسعه پايدار شهري در ايران
908
بررسي روند توسعه فيزيكي شهر مرند و ارائه الگوي بهينه آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿ GIS﴾
909
بررسي روند توسعه فيزيكي شهرها ، مطالعه موردي شهر دهدشت
910
بررسي روند توسعه فيزيكي و ارائه الگوي بهينه توسعه فيزيكي شهر نهبندان
911
بررسي روند توليد اثر هنري به روش مكانيكي
912
بررسي روند توليد انيميشن در شركت بلواسكاي
913
بررسي روند توليد انيميشن در شركت بلواسكاي
914
بررسي روند توليد قالي قم در استان همدان
915
بررسي روند جامعه پذيري زن دراسلام
916
بررسي روند چهار مضراب در آثار ساخته شده براي سنتور
917
بررسي روند حدي دما و بارش استان هرمزگان
918
بررسي روند خشكسالي استان خوزستان
919
بررسي روند خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيك در استان فارس طي سالهاي اخير
920
بررسي روند دانش آموزي دوره هاي ابتدايي و راهنمائي تحصيلي آموزش و پرورش استان فارس بر اساس شاخصهاي برنامه دوم توسعه
921
بررسي روند رشد بهينه در اقتصاد ايران با تاكيد بر سياست هاي مربوط به سرمايه گذاري و مصرف، كاربردي از الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي رمزي
922
بررسي روند رشد سكونتگاههاي خودرو و تاثير ان بر قيمت زمين (مطالعه موردي:شهر بابل)
923
بررسي روند رشد شهر اليگودرز وارائه مطلوب توسعه با تاكيد بر عوامل محيطي
924
بررسي روند رشد صنعت در ايران
925
بررسي روند رشد كودكان روستايي يك ماهه تا 36 ماهه شهرستان گناباد
926
بررسي روند رويشي مولرهاي سوم در گروهي از جمعيت گيلاني
927
بررسي روند زماني تثبيت گونه‌هاي جهش‌يافته در گراف‌هاي تكاملي
928
بررسي روند ژنتيكي - فنوتيپي صفات توليد مثلي در گاوهاي شيري هلشتاين كم توليد، متوسط و پر توليد
929
بررسي روند ژنتيكي صفات تيپ در گاوهاي هلشتاين
930
بررسي روند سكولارشدن و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه
931
بررسي روند سنتز هموگلوبين ، حذف هسته و فعاليت تلومراز طي تمايز سلول هاي بنيادي به اريتروسيت بالغ
932
بررسي روند شاخص هاي خشكسالي SPI , RDI و SDI در استان يزد در دو دهه گذشته با استفاده از آمار ناپارامتر
933
بررسي روند شكل گيري آموزش و پرورش ناشنوايان در ايران
934
بررسي روند شكل گيري جريانات شيعي در غرب جهان اسلام از قرن 3 تا 6 هجري قمري
935
بررسي روند شكل گيري شهرهاي جديد در جوار كلانشهرها ﴿ مورد شهرجديد رامين اهواز ﴾
936
بررسي روند شكل گيري موسيقي تلفيقي در ايران در دهه هاي 80 و 90 سشمسي. مطالعه موردي : سبك « پاپ - سنتي »
937
بررسي روند شكل گيري و تغيير تركيب بهينه ارزي با بكارگيري مدل ميانگين- واريانس
938
بررسي روند شكل گيري و تغيير تركيب بهينه ارزي با بكارگيري مدل ميانگين- واريانس
939
بررسي روند طراحي حروف در دهه 60 ميلادي
940
بررسي روند طراحي مدارهاي هيدروليك وبرسي مدار محركه مخلوط كن سيمان
941
بررسي روند طراحي، اجرا و تبليغات در برندسازي پوشاك لوكس
942
بررسي روند فراواني روزهاي برفي در استان¬هاي اصفهان و چهار محال و بختياري
943
بررسي روند فعاليت هنري به مثابه‌ي الگوي پژوهشي
944
بررسي روند قضائي طي شده در پرونده آميا
945
بررسي روند كار افريني در ايران
946
بررسي روند كلي تغيير رخساره ها و محيط رسوبي پرمين بالايي و ترياس زيرين در مقطع شاهزاده علي اكبر ﴿ شمال شرق شهرضا﴾
947
بررسي روند گذر از سنت به مدرن ( مطالعه موردي: روستاي امامده شهرستان بهشهر)
948
بررسي روند گذشته و پيش بيني توليد علم در قلمرو مزارع بادي بر اساس روش هاي متن كاوي و چرخه حيات
949
بررسي روند گذشته و چشم انداز آينده عرضه و تقاضاي فضاي آموزشي به منظور برنامه ريزي آموزشي در محدوده شهر اصفهان
950
بررسي روند گسترش زبان فارسي در سده هاي پنجم و ششم هجري قمري
951
بررسي روند گسترش سلفي گري در كشور هاي عربي خاورميانه از 1945 تا 1979م/1324 تا 1358 ه.ش با تكيه بر مصر و عربستان
952
بررسي روند مرگ و مير ناشي از سرطان ها در استان كردستان در طي سالهاي 1386 - 1396
953
بررسي روند مرمتي حفاظتي گنبد مدرسه امام صادق (ع )( مدرسه چهار باغ اصفهان )
954
بررسي روند مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي حوضه ي رودخانه ي درونگر وپيامدهاي اجتماعي – اقتصادي آن با تاكيد بر مديريت منابع آب
955
بررسي روند مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي حوضه ي رودخانه ي درونگر وپيامدهاي اجتماعي – اقتصادي آن با تاكيد بر مديريت منابع آب
956
بررسي روند مهاجرت از روستاي درودگاه به شهر برازجان
957
بررسي روند ميزان واحدهاي گرمايي در ايران
958
بررسي روند نرخ بيكاري در اقتصاد ايران
959
بررسي روند همگرايي در اتحاديه اروپا بر اساس نظريات ليبراليسم و سازه انگاري
960
بررسي روند هوشمندسازي در زمينه ي آموزش و يادگيري در مدارس غير دولتي مقطع راهنمايي
961
بررسي روند هوشمندسازي در زمينه ي آموزش و يادگيري در مدارس غيردولتي مقطع راهنمايي
962
بررسي روند هويت بخشي به شخصيت و مولفه هاي هويت بخش در سريال هاي انيميشن ايران
963
بررسي روند هويت بخشي به شخصيت و مولفه هاي هويت بخش در سريال هاي انيميشن ايران
964
بررسي روند و پيش بيني بارش و دما در ايستگاه هاي منتخب استان فارس با استفاده از مدل گردش عمومي جو(LARS-WG,SDSM)
965
بررسي روند و پيش بيني خصوصيات هيدرولوژيك حوزه قره آقاج با تاكيد برتغيير كاربري اراضي
966
بررسي روند و علل تورم در ايران طي سالهاي ۸۹-۹۱
967
بررسي روند واكنش هاي سنتز مكانوشيميايي ZrB2 و پودر كامپوزيت ZrB2-SiC
968
بررسي روند واكنشهاي سنتز مكانوشيمياييZrB پودر كامپوزيتZrB2-SiC
969
بررسي روند وزن گيري خانمهاي باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي شهرستان رشت در سال 1384
970
بررسي روند وقف در بيمارستان هاي اصفهان از انقلاب مشروطه تاكنون ﴿1285ش-1390ش﴾
971
بررسي روندتجزيه شيميايي و زيستي متريبيوزين
972
بررسي رونديابي تغييرات تبخير در شرايط تغيير اقليم مطالعه موردي: استان لرستان
973
بررسي رونق توليد اقتصادي از ديدگاه قرآن كريم
974
بررسي روي جلد مجلات ايران از آغاز تا امروز
975
بررسي روي جلدهاي مجلات ايراني ويژهي كودكان (از سال 1385 تا 1395)
976
بررسي رويانزايي رويشي در گياه Dracocephalum kotschyi (زرينگياه)
977
بررسي رويت پذيري و كنترل پذيري مدلهاي كمينه سلولي
978
بررسي رويتگرهاي غيرخطي حالت لغزشي و استفاده از آن در طراحي يك كنترل كننده براي ربات پوماي 560
979
بررسي رويشگاه سه گونه بومي در شرق اصفهان
980
بررسي رويكرد بلاغت پژوهان زبان عربي و زبان شناسان به مقوله معاني اصلي و فرعي انشاي طلبي و مقايسه آن با يكديگر
981
بررسي رويكرد پيشرو در ساخت آثار هنري شيشه و تاسيس دانشكده شيشه پيلچاك در آمريكا
982
بررسي رويكرد تئاتر به پارودي
983
بررسي رويكرد تئاتر به پارودي
984
بررسي رويكرد تئاتر محيطي به تماشاگر ﴿در نظريه ريچارد شكنر﴾
985
بررسي رويكرد تئاتر محيطي به تماشاگر﴿در نظريه ريچارد شكنر﴾
986
بررسي رويكرد تاريخي وهابيت درمورد قيام امام حسين(ع)
987
بررسي رويكرد خدمات عمومي جايگزين حبس در حقوق ايران و انگلستان
988
بررسي رويكرد خدمات عمومي جايگزين حبس در حقوق ايران و انگلستان
989
بررسي رويكرد داروخانه ها وعطاري ها در تشخيص ودرمان سرطان دهان
990
بررسي رويكرد دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد در قبال جهاني شدن فرهنگ
991
بررسي رويكرد روايت درماني بر خودكارآمدي و خودتنظيمي درسالمندان
992
بررسي رويكرد روايت درماني بر خودكارآمدي و خودتنظيمي درسالمندان
993
بررسي رويكرد سبك هندي در ديوان شهريار
994
بررسي رويكرد سياست خارجي دولت حسن روحاني بر اساس مفروضه هاي ليبراليسم (1396 - 1392)
995
بررسي رويكرد شش سيگما در شركت برق منطقه اي فارس
996
بررسي رويكرد فمينيستي نمايشنامه‌هاي نغمه ثميني از منظر آراء ژوليا كريستوا با تأكيد بر دو اثر شكلك و خواب در فنجان خالي
997
بررسي رويكرد فمينيسي در هنر دهه هفتاد آمريكا با تاكيد بر جودي شيكاكو نمونه مورد تاكيد خانه زن
998
بررسي رويكرد قراردادهاي اختيار معامله در بازار بورس ايران و كشورهاي اسلامي
999
بررسي رويكرد گرابار در تحليل تاريخ هنر اسلامي با تمركز بر كتاب شكل‌گيري هنر اسلامي
1000
بررسي رويكرد مادرانگي در آثار زنان نمايشنامه نويس آمريكايي دهه 80 با تاكيد بر سه اثر «شب بخير مادر»،«سرگذشت هايدي» و «نقاشي از خانم و آقاي چرچ»
بازگشت