<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت در برابر تشعشع جهت كاربرد در توربين باد با استفاده از روش تجربي
2
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت شيشه/ پلي پروپيلن تقويت شده با بافت بريده مكعبي
3
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي اپوكسي – شيشه با توجه به نوع و ميزان تقويت كننده
4
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي ريب حلقوي پودي سه بعدي ﴿دوجداره﴾
5
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ساخته شده از پارچه هاي تاري پودي و حلقوي پودي
6
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي مقاوم بر مبناي رزين اپوكسي/الياف كولار
7
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيتهاي گچي تقويت شده با الياف كوتاه و خميده آلومنيومي
8
بررسي خواص مكانيكي كامپوزين با زمينه فلزي Ni-Al توليد شده به روش سنتز خودانتشار دمابالا﴿SHS)
9
بررسي خواص مكانيكي كاهگل با اضافه نمودن تكه هاي نخ
10
بررسي خواص مكانيكي كيسه آب جنين در دماي بدن
11
بررسي خواص مكانيكي گرافين با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
12
بررسي خواص مكانيكي گرمايي و مقاومت شيميايي نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل كلريد گرافن اكسايد اصلاح شده جديد
13
بررسي خواص مكانيكي لايه هاي اكسيد گرافن
14
بررسي خواص مكانيكي لايه ي نازك TiCrN رشديافته با روش كندوپاش مغناطيسي فعال
15
بررسي خواص مكانيكي ماسه ها در حالت روانگونگي
16
بررسي خواص مكانيكي ماكرو و ميكرو ساختار در جوشكاري اصطحكاكي اغتشاشي نا هم جنس آلومينيم هاي 2024 و 7075
17
بررسي خواص مكانيكي ملات گچ تقويت شده با پارچه هاي شبكه اي
18
بررسي خواص مكانيكي مواد زايد جامد و تحليل پايداري شيرواني انباشتگاه اين مواد
19
بررسي خواص مكانيكي مواد نانوساختار به كمك روش شبه پيوسته
20
بررسي خواص مكانيكي موادنانوكريستال حاصل از پروسهEcap
21
بررسي خواص مكانيكي ناشي از افزودن ذرات ZrO2 در جوش اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيوم 6061-T4
22
بررسي خواص مكانيكي نانو كاتاليزورهاي متخلخل با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
23
بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت تبا تري كلسيم فسفات - روي / پلي اتيلن با دانستيته بالا با نانو ذرات b- zn - tcp
24
بررسي خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
25
بررسي خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
26
بررسي خواص مكانيكي نانوساختارهاي نيكل با روش ديناميك مولكولي
27
بررسي خواص مكانيكي نخ تهيه شده از مخلوط نانو الياف PAN/Nylon
28
بررسي خواص مكانيكي نخ هاي ريسيده در سيستم جت هوا
29
بررسي خواص مكانيكي نمونه هاي مسي نانوساختار شده در فرآيند اكستروژن مستقيم با كانال هاي همسان (ECFE)
30
بررسي خواص مكانيكي نواحي مختلف جوش آلياژ آلومينيوم 6061 به روش TlG
31
بررسي خواص مكانيكي و اپتيكي نانو سيليكا آمايش شده با اكريليك سيلان در محمل يورتان اكريلات سيليكون اكريلات
32
بررسي خواص مكانيكي و افزايش داكتيليته ميلگرد هاي پليمري تقويت شده با الياف شيشه، با افزودن نانو تيوب كربن تك جداره
33
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي پارچه هاي پوشش دهي شده با نيكل
34
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي فيلم نازك پرشده از نانو سيم هاي نقره اي
35
بررسي خواص مكانيكي و بيولوژيكي كامپوزيت پلي اتر اتر كتون/هيدروكسي آپاتيت /نانولوله كربني
36
بررسي خواص مكانيكي و تخلخل داربست هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش ريخته گري ژل
37
بررسي خواص مكانيكي و حرارتي كامپوزيت هاي با پايه پليمري مختلف با استفاده از نانو لوله كربني عامل دار شده , Comparision of mechanical and thermal properties of various polyiners based composites like:SBR,EPDM,NR by using functionslized carbon nano tube
38
بررسي خواص مكانيكي و خوردگي جرم هاي مصرفي در كوره هاي القايي فركانس متوسط
39
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن خودتراكم حاوي سرباره كوره آهنگدازي و زئوليت در برابر حمله كلريدي
40
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن غلتكي روسازي راه در مناطق سردسير
41
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن هاي ساخت شده با پوژولان طبيعي پوميس
42
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتنهاي خود تراز در مقابل نفوذ يون كلرايد
43
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتنهاي ساخته شده با پوزولانهاي طبيعي؛ تراس جاجرود و پوميس اسكندان
44
بررسي خواص مكانيكي و دوام در برابر نفوذ يون هاي كلرايد بتن ژئوپليمري با پايه متاكائولن
45
بررسي خواص مكانيكي و دوام در مقابل نفوذ يون كلرايد ملات هاي پوششي با استفاده ار نانوسيليس و دوده سيليس
46
بررسي خواص مكانيكي و دوام ملات هاي پوششي حاوي نانوسيليس و خاكستر پوسته برنج تحت نفوذ يون كلرايد
47
بررسي خواص مكانيكي و رفتار خوردگي فولاد ساده كربني پوشش داده شده با فولاد زنگ نزن 316L به روش الكترواسپارك
48
بررسي خواص مكانيكي و ريخت شناسي آلياژ PS/PB اثر سازگار كننده، پرتودهي الكتروني و نانو ذرات
49
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد مارتنزيتي - آستنيتي فرآوري شده به روش نورد تجمعي
50
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي غير مشابه بين فولاد كم كربن St37 و فولاد زنگ نزن 304
51
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري فوم مسي توليدشده به روش نورد تجمعي پيوندي با استفاده از CaCO3 به عنوان عامل فوم ساز
52
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار
53
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار
54
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ زاماك 5 ريخته گري شده به روش فرسابي
55
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ فوق¬ريزدانه پايه آلومينيم گروه 6000 توليدشده به روش ECAP
56
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار جوش هاي اصطكاكي- اغتشاشي پلي پروپيلن/ پلي پروپيلن و پلي آميد/ آلومينيم 5754
57
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار در ريخته گري فرسابي و فرسابي چرخشي آلياژ زاماك ۳
58
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار نانو كامپوزيت AI- AI2O3 توليد شده به روش همزني - اصطكاكي
59
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري اتصال تيتانيوم به فولاد زنگ نزن 304 به روش اصطكاكي اغتشاشي
60
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري نانومواد حاصل از فرآيند ECFE
61
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري ورق آلومينيوم با ساختار دوگانه توليد شده به روش نورد تجمعي
62
بررسي خواص مكانيكي و سايشي سيمان استخواني اكريليكي تقويت شده با دو نانو فيلر با استفاده از روش نانو دندانه گذاري و نانو خراش
63
بررسي خواص مكانيكي و شكل¬پذيري ورق¬هاي فولادي St14 جوشكاري شده توسط جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (FSW)
64
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي بتن هاي اصلاح ش ده پليمري با درصدهاي مختلف متيل متاكريلات، استايرن بوتادين رابر و پيور آكريليك
65
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي بدنه هاي آلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري دوغابي
66
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي سيمان تقويت شده با نانوذرات مگنتيت و نانوكامپوزيت گرافن- مگنتيت
67
بررسي خواص مكانيكي و كيفيت جوش در فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطهاي چهار ورقي DC04
68
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي اتصال نامشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي به دوفازي به روش جوشكاري مقاومتي نقطه اي
69
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي قطعات با پاشش فلزي متال اسپري
70
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي ورق كامپوزيتي مس- منيزيم AZ31 توليدشده به روش فرآيند نورد تجمعي
71
بررسي خواص مكانيكي و مد شكست جوشهاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادي كم كربن با ضخامت 2 ميلي متر
72
بررسي خواص مكانيكي و مطالعه ي مورفولوژي آلياژ سه تايي بر پايه PA6/PC/SEBS
73
بررسي خواص مكانيكي و مقاومت نوري الياف پلي پروپيلن حاوي نانو ذرات اكسيد روي
74
بررسي خواص مكانيكي و مورفولوژي مخلوطهاي هبيريدي PP/SEBS-MA/SGF
75
بررسي خواص مكانيكي و نفوذ يون هاي كلرايد در بتن ژئوپليمري حاوي سرباره كوره آهنگدازي
76
بررسي خواص مكانيكي و نفوذناپذيري نانوكامپوزيت كلروبيوتيل/نانورس/دوده
77
بررسي خواص مكانيكي و هدايت الكتريكي نانو كامپوزيت CU - AI2O3 ساخته شده به روش اكسيداسيون داخلي
78
بررسي خواص مكانيكي ورقهاي دو فلزي مس - آلومينيوم توليدي به روش جوش سرو لوزدي
79
بررسي خواص مكانيكي وماشين كاري شوندگي شيشه - سراميك هاي دايكور
80
بررسي خواص مكانيكي، الكتريكي و خوردگي كامپوزيتهاي GRP با زمينه اپوكسي و پلي استر جهت بكارگيري به عنوان ميلههاي عايق در خطوط انتقال نيرو
81
بررسي خواص مكانيكي، حرارتي و الكتريكي فوم پلي¬لاكتيك¬اسيد تهيه شده با گاز كربن‌دي‌اكسيدي با افزودن ذرات گرافن
82
بررسي خواص مكانيكي، شيميايي و زيستي داربست كامپوزيتي توليد شده به شيوه ي زيست تقليدي و بررسي تاثير استرانسيوم بر خواص آن
83
بررسي خواص مهندسي روكش بتن اليافي بر روي روسازي هاي بتني: بررسي آزمايشگاهي و عددي
84
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن حاوي سرباره كوره آهنگدازي در برابر حمله سولفاتي
85
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن حاوي سرباره كوره آهنگدازي در برابر حمله كلرايدي
86
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن هاي معمولي و بتن هاي با سيمان پوزلاني با استفاده از افزودني هاي تقليل دهنده آب (SP) و تسريع كننده (RC)
87
بررسي خواص مهندسي و عملكردي آسفالت حفاظتي چيپ‌سيل بر روي رويه‌هاي سيماني ( RCCو CTB)
88
بررسي خواص مواد آلي در فوتورسپتورهاي زيروگرافي و رسم منحني دشارژ
89
بررسي خواص مواد آلي در فوتورسپتورهاي زيروگرافي و رسم منحني دشارژ فوتوالقايي
90
بررسي خواص مواد ليفي حاوي آئروژل نانوساختار
91
بررسي خواص مواد مصرفي در كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف در ايران
92
بررسي خواص مواد مورد استفاده در آببندي دريچه هاي سد و ارائه روند آزمايش آن ها
93
بررسي خواص مورفولوژيكي و فوم پذيري آلياژهاي پلي استايرن - نشاسته
94
بررسي خواص مورفولوژيكي ومنابع ژرم پلاسمي ميوه زغال اخته در مناطق مختلف استان قزوين
95
بررسي خواص موم در ريخته گري دقيق
96
بررسي خواص ميكانيكي و تكسچرايزينگ نخهاي فيلامنتي حجيم (BCF) آلياژ پلي پروپيلن /نايلون 6
97
بررسي خواص ميكروسكپي الياف استبرق
98
بررسي خواص ميلگردهاي آجدار از جنس فولاد دوفازي
99
بررسي خواص نا همسانگردي ورق هاي فولادي 304 و 304L با استفاده از آزمايش كشش عميق فنجاني
100
بررسي خواص ناخالصي نيتروژن (N3) در الماس به كمك مدل هابارد
101
بررسي خواص نامتناهي بودنŸ ŸŸu Ass ieN Extn(R-a,M)
102
بررسي خواص نانو ساختار فيلم انازك فلزي , Ultrathin metalic film nano structure properties
103
بررسي خواص نانو ساختاري TiN رشد يافته در محيط Ar/N2
104
بررسي خواص نانو سازه هاي كربني
105
بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي پروپيلن/ذرات نانو رس و كاربردهاي آن
106
بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي بر مبناي پلي اتيلن ترفتالات و كربن نانو تيوب تك ديواره
107
بررسي خواص نانو كريستال آلومينيوم حاصل از فرايند پرس با كانال هاي هم مقطع زاويه دار
108
بررسي خواص نانوذرات كادميم سولفيد توليدشده با روش پايين به بالابر پايه تابش ليزر
109
بررسي خواص نانوكامپوزيت پلي اتيلن/ارگانو رس
110
بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي PLA/NCC در حضور زنجيرافزاينده ي حاوي گروه اپوكسي
111
بررسي خواص نخ هاي استبرق ـ پلي استر
112
بررسي خواص نخ هاي اوپن اند و مقايسه آن با خواص نخ هاي رينگ
113
بررسي خواص نخهاي مغزي و مقايسه آن با نخهاي پنبه اي
114
بررسي خواص نگاشتهاي حافظ تعامد متساوي الساقين و پايداري آن , isosceles-orthogonality preserving property and its stability
115
بررسي خواص نورتابي شيشه سراميك هاي سيستم CaO-MgO-SiO2در حضور دوپنتهاي Eu3+,Dy3+و Pr3+
116
بررسي خواص نورد پذيري شمش ردي توليد داخل و بهبود آن با افزايش عناصر آلياژي
117
بررسي خواص نوري - مغناطيسي لايه هاي نازك اكسيدهاي دوتايي منگنز-كبالت , magneto-optical properties of Mn-CObinary thin film oxides
118
بررسي خواص نوري برخي از دي اكسيد تيتانيوم هاي موجود در بازار داخلي ايران
119
بررسي خواص نوري فرامواد و كاربردهاي آن در فناوري هاي نوين نوري
120
بررسي خواص نوري نانو ذرات سنتزشده اكسيد روي و اكسيد آلومينيوم به دو روش ليزر كندگي و شيميايي
121
بررسي خواص نوري نانو لنزهاي بلور فوتوني مدرج با گراديان ضريب شكست
122
بررسي خواص نوري نانوذرات طلاي سنتز شده از لجن آندي مس
123
بررسي خواص نوري و الكتريكي نيم رساناي براي استفاده در سلول خورشيدي فتوولتا
124
بررسي خواص نوري والكتريكي Nio-p2o5-v2o5 در حالت بي شكل براي ساخت حسگرهاي مقاومت نوري و گرمائي
125
بررسي خواص نوري(تعيين انرژي شكاف نوري و نوع گذار الكتروني)ساختار بي شكل (شيشه اي)از اكسدعناصر اصلي جدول تناوبي در سيستم دوتاييB2O3-CaO
126
بررسي خواص نيتريد نايوبيم از طريق فرايندهاي سمانتاسيون بسته اي و نيتريداسيون پلاسمايي بر زيرلايه فولادي
127
بررسي خواص هسته اي و شرايط تشكيل هسته ها با استفاده از انرژي سطحي , investigation of nuclaer properties and nucleation conditions by surface energy
128
بررسي خواص هسته با استفاده ازتئوري ميدان كوانتومي
129
بررسي خواص همگرايي رو شهاي BFGS اصلاح شده براي حل مسائل بهينه سازي غيرخطي نامحدب
130
بررسي خواص همگرايي روش هاي گراديان BB
131
بررسي خواص هيدرازين و مطالعه روش هاي توليد و طراحي واحد پايلوت
132
بررسي خواص هيدروليكي ژئوتكستايل هاي حاوي مغزي رس تقويت شده
133
بررسي خواص هيدروليكي ژئوتكستايل هاي سوزن زني شده
134
بررسي خواص و استفاده ازEBG در افزايش بهره آنتنهاي ميكرواستريپي دو باندي با ساختار فركتالي در باند X
135
بررسي خواص و بهينه سازي اتصالات اهمي فلز به نيمه هادي سيليسيم با اندازه گيري و ساخت براي سلولهاي خورشيدي
136
بررسي خواص و بهينه سازي غشاي نانوكامپوزيت بر پايه ي پلي آميد
137
بررسي خواص و پارامترهاي مهم مواد نرم مغناطيسي
138
بررسي خواص و تحليل آلياژهاي حافظه دار و اعمال آن در كنترل
139
بررسي خواص و تخريب پذيري بيوپلي استر
140
بررسي خواص و تركيب آرد بلوط و امكان بهبود كيفيت نان حاصل از آن
141
بررسي خواص و تعيين پارامترهاي مؤثر بر فرايند فورج قالب باز چدن داكتيل GGG40
142
بررسي خواص و ثبات رنگ و رنگرزي رزين پلي استر
143
بررسي خواص و جايگاه باتري هاي جرياني در قياس با انواع باتري هاي ديگر
144
بررسي خواص و رفتار بازذارنده هاي خوردگي مورد مصرف در صنعت پتروشيمي
145
بررسي خواص و روش هاي آندايزينگ بر روي فلز آلومينيوم
146
بررسي خواص و ساخت آلياژهاي دنداني پايه نيكل
147
بررسي خواص و ساخت جرم كوبيني آلومينايي
148
بررسي خواص و ساختار آلياژ پايه Al-Ni با ايجاد رسوبات نانومتري در فرآيند انجماد سريع و مطالعه روش متراكم سازي گرم
149
بررسي خواص و سازگاري آلياژ بر مبناي نانو كلي / RBN / پلي آميد براي كاربرد repmad
150
بررسي خواص و سازگاري كامپوزيت هاي بر مبناي پلي اميد و الياف كولار
151
بررسي خواص و عملكرد زمان پيوسته روش PIM2 در طراحي سيستم هاي كنترل ديجيتال
152
بررسي خواص و فرآيندهاي مواد مركب پليمر / آلياژهاي حافظه دار
153
بررسي خواص و فرمولاسيون مركب فلكسوگرافي پايه آبي بر روي زمينه پلي اتيلن آماده سازي شده
154
بررسي خواص و كاربرد بازدارنده ها بر خوردگي در آب هاي صنعتي
155
بررسي خواص و كاربرد پليمر هاي طبيعي حاصل از منابع تجديدپذير
156
بررسي خواص و كاربردهاي سوپر آلياژهاي متالورژي پودر ﴿پايه نيكل﴾
157
بررسي خواص و مدل الكترو كينتيك رسوب آسفالتين به روش رسوب دهي الكتريكي
158
بررسي خواص و مشخصات چدن گرافيت فشرده در رابطه با ساختار، تركيب شيميايي و اندازه سطح مقطع قطعه ريختگي
159
بررسي خواص و نحوه توليد گلوله هاي آسياب از نوع چدن سفيد مارتنزيت پر كروم
160
بررسي خواص و ويژگي هاي الياف كربني بر پايه NAP
161
بررسي خواص واترايي و برآشاميAgO2 با استفاده از كد BCO
162
بررسي خواص ورقه هاي سيماني تقويت شده با لايه هاي بي بافت پلي پروپيلن
163
بررسي خواص ويسكو الاستيك كامپوزيت اپوكسي / نانو لوله كربن
164
بررسي خواص ويسكوالاستيك بافت لت دريچه آئورت گوسفند با استفاده از آزمون هاي آسودگي تنش
165
بررسي خواص ويسكوالاستيك بافت وريد صافن به روش آزمايشگاهي از طريق آزمون آسودگي از تنش و خزش
166
بررسي خواص ويسكوالاستيك قير تقويت شده با پليمر پلي اتيلن تحت بارگذاري استاتيكي
167
بررسي خواص ويسكوالاستيك مواد داروئي
168
بررسي خواص ياتاقاني برنز قلع
169
بررسي خواص يافت هاي طبيعي به عنوان جايگزين پوست
170
بررسي خواص يك نوع پوشش ضد سايش ، ضربه و خوردگي بر پايه اپوكسي - پرك شيشه
171
بررسي خواصّ مكانيكي و خوردگي پلي‌يورتان پايه‌ي آبي حاوي ذرّات نانو كِلِي
172
بررسي خواصي از فيلترهاي فازي شهودي در ساختارهاي جبري
173
بررسي خواصي از گروه‌هاي خطي اريب
174
بررسي خوانايي حروف فارسي بر روي صفحه‏ ي نمايش‏گر: مطالعه‏ي موردي تايپ فيس‏هاي يكان و تونيسيا در برنامه هاي خبري تلويزيون ايران
175
بررسي خوانش پذيري كتاب هاي عربي دوره متوسطه دوم بر اساس تكنيك خوانايي كلوز (پايه دهم و يازدهم)
176
بررسي خود اثر بخشي‍خود كنترلي‍معدل تحصيلي و گريش به تقلب ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي خود اثر بخشي،خود كنترلي،معدل تحصيلي و گريش به تقلب
177
بررسي خود پنداره دانشجويان ورزشكار با دانشجويان غير ورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
178
بررسي خود پنداره وموضع كنترل در زنان شاغل و غير شاغل شهرستان املش.
179
بررسي خود ترميمي ترك هاي ناشي از جمع شدگي خميري در دال ها با استفاده از باكتري
180
بررسي خود ريختى هاى مركزى در گروه هاى متناهى
181
بررسي خود كنترلي در كودكان
182
بررسي خود ميان بيني كودكان پيش دبستاني سنين 3تا6 سال
183
بررسي خود ميان بيني كودكان پيش دبستاني سنين3تا 6سال
184
بررسي خودارايي زنجيرهاي سه بلوكي پلورونيك با زنجيرهاي زيستي
185
بررسي خودارزشمندي(عزت نفس) كمال گرايي و هوش معنوي دانش آموزان شهرستان سيرجان
186
بررسي خودپنداره دانشجويان ورزشكار بادانشجويان غيرورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
187
بررسي خودپنداره والدين بر سبك هاي فرزندپروري
188
بررسي خودپنداري بر پيشرفت و كيفيت تحصيلي دانش آموزان
189
بررسي خودرو نوشته هاي شهرهاي تهران و اردبيل از ديدگاه زبان شناختي
190
بررسي خودكارآمدي تحصيلي و مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي شناختي– اجتماعي و حكايتي كوكران بر خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر
191
بررسي خودكانوني يك پالس ليزري در پلاسما با استفاده از روش ماتريس
192
بررسي خودكشي و رفتاري مربوط به نوجوانان
193
بررسي خودكفايي توليد غلات در حوضه هاي آبريز كشور با استفاده از مفهوم آب مجازي
194
بررسي خودكنترلي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
195
بررسي خودنگاره با مفهوم انعكاس از منظر روانشناسي
196
بررسي خودنگاره هاي فريدا كالو از منظر روانكاوري فرويد
197
بررسي خودنگاره هاي فريدا كالو از منظر روانكاوي فرويد
198
بررسي خودنگاره هاي فريداكالو از منظر روانكاوي فرويدي
199
بررسي خودياري و استقلال ناشنوايان متاهل تهران
200
بررسي خوردگي آجرهاي منيزيتي
201
بررسي خوردگي آلومينيم درنانوسيال آب /آلومينا
202
بررسي خوردگي آلياژ IC-221M در محيط كربنات مذاب به‌منظور جايگزيني در صفحات جداكننده در پيل‌هاي سوختي كربنات مذاب
203
بررسي خوردگي آلياژ پايه تركيب بين فلزي Y- TIAI در دماي بالا
204
بررسي خوردگي آلياژ پايه تركيب بين فلزي γ-TiAl در دماي بالا
205
بررسي خوردگي آلياژهاي مس و آلومينيم در محيط آب درياي خزر و خليج فارس
206
بررسي خوردگي آندهاي سربي در الكترووينينگ روي
207
بررسي خوردگي آندهاي مختلف سرب-نقره
208
بررسي خوردگي اسپينل غني از منيزيا در سرباره حاوي CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgO-MnO
209
بررسي خوردگي اسپينل غني از منيزيا در سرباره حاويCaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgO-MnO
210
بررسي خوردگي الكتروشيميايي توسط سيگنال آكوستيك اميشن
211
بررسي خوردگي بتونهاي ديرگداز آلومينايي در برابر سرباره تانديش
212
بررسي خوردگي پوشش كامپوزيت اپوكسي - نانو هالوزيت بر روي فولاد ساده كربني
213
بررسي خوردگي پوشش كامپوزيت اپوكسي-نانو هالوزيت بر روي فولاد ساده كربني
214
بررسي خوردگي تحت تنش توسط سيگنال آكوستيك اميشن
215
بررسي خوردگي تنش فولادي ST14 و مقايسه با ورق ساختماني 37ST در محيط يون لكر
216
بررسي خوردگي تنشي فولادهاي ضد رنگ آستنيتي ﴿304﴾ و جايگزيني كردن كربني با انتخاب پوشش مناسب
217
بررسي خوردگي داغ تركيبات نسوز آلومين - كروميت - منيزيت توسط سرباره سرب كنوتور چرخان دمش از بالا
218
بررسي خوردگي در آلياژهاي آمالگام دنداني پرمس
219
بررسي خوردگي در خطوط لوله نفت و گاز و حفاظت كاتدي از آن
220
بررسي خوردگي در محيط هاي آبي و كنترل آن
221
بررسي خوردگي در نيروگاههاي حرارتي و نحوه كنترل آن
222
بررسي خوردگي ديرگدازهاي دولوميت -قطراني در كنورتر فولادسازي
223
بررسي خوردگي ديرگدازهاي سيليكون كاربيدي مصرفي در ديگ هاي احياء آلومينيوم
224
بررسي خوردگي رفتگي پوشش نيتريد كروم روي فولاد API 5L X65
225
بررسي خوردگي روكشهاي نيتريد تيتانيوم تشكيل شده توسط روش پراكنش در محيط پلاسما
226
بررسي خوردگي سايشي توسط هوا و ماسه و ارائه الگويي براي آن
227
بررسي خوردگي سطحي فلزات با روش طيف سنجي پلاسماي القايي ليزري
228
بررسي خوردگي صفحات فلزي با استفاده از امواج هدايت شونده
229
بررسي خوردگي غلاف و تأثيرات آن بر كارايي سوخت در حين كاركرد راكتور
230
بررسي خوردگي فولاد در بتن مسلح ساخته شده با سيمان ها و پوزولان هاي مختلف در شرايط محيطي سواحل جنوبي ايران
231
بررسي خوردگي فولاد در بتن هايي با سيمان هاي پوزولاني و ارزيابي علل خرابي سازه هاي بتني و دوام بتن در استان هرمزگان
232
بررسي خوردگي كامپوزيت زمينه پليمري با زمينه پلي‌استر و الياف E-glass
233
بررسي خوردگي منطقه جوش (دستي ) لوله هاي انتقال گاز طبيعي در محيط كربنات - بيكربنات سديم
234
بررسي خوردگي منطقه جوش (زيرپودري) لوله هاي انتقال گاز طبيعي در محيط كربنات - بيكربنات سديم
235
بررسي خوردگي موضعي آليا‍‍‍‍‍ژهاي آلومينيوم در محيطهاي دريايي
236
بررسي خوردگي ميكروبي غيرهوازي بر فولادهاي ساده كربني در آب درياي خزر
237
بررسي خوردگي و جدايش كاتدي براي سيستم اپوكسي حاوي فسفات روي و كرومات روي به روش AC و DC
238
بررسي خوردگي و جدايش كاتدي پوشش پلي يورتان به روش AC وDC
239
بررسي خوردگي و رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي و راههاي كنترل آن به همراه بررسي خوردگي در مبدلهاي حرارتي واحد اتيلن دي كلرايدCDEپتروشيمي بندرامام
240
بررسي خوردگي و طراحي سيستم حفاظت كاتدي سكوهاي نفتي تيپ Jacket در خليج فارس
241
بررسي خوردگي و فرسايش نسوز كنورتور ذوب آهن
242
بررسي خوش بيني و بدبيني در خانواده ازديدگاه روانشناسي و قرآن
243
بررسي خوش فرماني و راحتي سفر خودرو با ارائه يك مدل ممزوج
244
بررسي خوصيات فارماكوكينتيكي سديم والپروات در كودكان 2-14 ساله مبتلا به صرع
245
بررسي خون نوزادان نارس و بيماريهائيكه ايجاد كم خوني مينمايند
246
بررسي خونريزي گوارشي فوقاني كودكان در مطالعه سه ساله (69-70-71) بيمارستان 17 شهريور رشت
247
بررسي خونريزي گوارشي فوقاني كودكان در مطالعه سه ساله ﴿69- 70- 71-﴾بيمارستان 17 شهريور رشت
248
بررسي خونريزيهاي مقعدي
249
بررسي خويشاوند گرايي و عوامل موثر برآن در شهرستان فارسان
250
بررسي خويشكاوي هويت مردم كرمانشاه )مقايسه دو نسل(
251
بررسي خيار تاخير ثمن
252
بررسي خيار تفليس در قانون ايران
253
بررسي خيار غبن و آثار حقوقي آن
254
بررسي خيال پردازي در آثار نقاشان نوگراي ايران ﴿از 1320 ه.ش تا به امروز
255
بررسي خيانت در روابط زناشويي
256
بررسي دادرسي حضوري و غيابي در مراحل مختلف دادرسي باتاكيد براصل تعارضي بودن دادرسي
257
بررسي داده هاي آزمايشگاهي پروانه هاي نيمه مغروق و روش رگراسيوني در تحليل آن
258
بررسي داده هاي آزمايشگاهي يك موتور احتراق داخلي جهت استفاده در سيستم توليد همزمان توان و حرارت در مقياس كوچك
259
بررسي داده هاي دور سنجي و تشخيص اشكال هندسي با استفاده از پردازش تصوير
260
بررسي داده هاي مالي با بسامد بالا و ريزساختارهاي بازار
261
بررسي داروهاي سقط جنين
262
بررسي داروهاي موثر بر روي آسكاريس
263
بررسي داروي ضد مالارياي آرتميزينين برروي پروفايل متابوليت هاي انگل مالاريا ﴿پلاسموديوم فالسيپاروم﴾با روش...
264
بررسي داروي مالارياي آرتميزينين برروي پروفايل متابوليت هاي انگل مالاريا(پلاسموديوم فالسيپارم ) باروش NMR
265
بررسي داستان اردشير ساساني در شاهنامه فردوسي ومقايسه آن
266
بررسي داستان اسكندر در ادب فارسي و زندگي تاريخي او
267
بررسي داستان حضرت نوح (ع) در قرآن وتفاسير با تاكيد بر تفاسيرابن كثير و فخررازي
268
بررسي داستان شيرين و فرهاد در ادبيات ايران و ترك
269
بررسي داستان نبرد رستم و اسفنديار از منظر شمايل نگاري
270
بررسي داستان هاي اساطيري پيرامون خورشيد ، تير و ناهيد در ادبيات ايران و جهان
271
بررسي داستان هاي اساطيري پيرامون خورشيد، تير و ناهيد در ادبيات ايران و جهان
272
بررسي داستان هاي مثنوي مولوي بر پايۀ ديدگاه يونگ و كمپبل
273
بررسي داستان هاي مصور شده بر روي قالي تصويري موجود در موزه ملي فرش ايران
274
بررسي داستان هاي ميني ماليستي در اسرار التوحيد
275
بررسي دال بتني تقويت شده با گريتينگ هاي كامپوزيتي قالبگيري شده
276
بررسي دامنه بهين و نمايش انتگرالي عملگر پيچش روي Lp(G
277
بررسي دامنه و كيفيت تعامل مادران با فرزندان دبستاني خود
278
بررسي دانسيته استخواني به روش DExA در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان شهيدصدوقي يزد از نرداد 1382 تا مرداد 1383
279
بررسي دانسيته الكتروني نانو مخروط¬هاي كربني جايگزين شده با عناصر واسطه
280
بررسي دانسيته ترازها و چگالي حالت هاي كوانتومي هسته ها با در نظر گرفتن انرژي جفت نوكلوئونها
281
بررسي دانسيته ترازها و چگالي حالت هاي كوانتومي هسته ها با در نظر گرفتن انرژي جفت نوكلوئونها
282
بررسي دانسيته شيشه هاي رنگ تاخيري Strikingclass
283
بررسي دانسيته ي استخواني و عوامل مرتبط با آن در بيماران پيوند كليه
284
بررسي دانش بومي مربوط به بيشه هاي مقدس در استان كرمانشاه
285
بررسي دانش پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني (pre hospital emergency) شهرستان رشت در برخورد با بيماران سوختگي در سال 1397
286
بررسي دانش داروسازان شاغل در داروخانه هاي يزد برا انجام مشاوره داروئي در زمان بارداري و شيردهي و ارتباط آن با شاخص هاي جمعيت شناختي (سال 1396)
287
بررسي دانش منظور شناسي در سوالات بخش شنيداري آزمون هاي بسندگي
288
بررسي دانش نحوي دانش آموزان ناشنواي ايراني
289
بررسي دانش و عملكرد در زمينه سندرم بينائي ناشي از كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي گيلان
290
بررسي دانش و مهارت هاي فرهنگي مورد نياز مديران دولتي در مراكز فرهنگي
291
بررسي دانش و مواضع و عملكردهاي دوره هاي بيش از خدمت تربيت دبير زبان انگليسي در ايران , A Survey on Knowledge, Dispositions, and Performances of Pre-service EFL Teacher Training Programs in Iran
292
بررسي دانش و نگرش پرستاران شاغل در بيمارستان هاي مراكز آموزشي، درماني شهر رشت در ارتباط با مرحله آمادگي پاسخ در بلايا سال 1395
293
بررسي دانش و نگرش پرستاران نسبت ‌به ‌مراقبت ‌تسكيني و عوامل مرتبط با آنان در مراكز آموزشي‌درماني شهر رشت در سال 1395
294
بررسي دانش و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول مدارس دولتي و غيردولتي شهر شيراز نسبت به مسائل محيط زيستي
295
بررسي دانش و نگرش مراجعه كنندگان به داروخانه ها ي خصوﺻي شهر رشت درباره ي مكمل هاي دارويي
296
بررسي دانش وعملكرد در يرفتارهاي بهداشتي ارتقاء دهنده سلامت در پيشگيري از بيماريهاي قلبي - عروقي
297
بررسي دانش، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن درمورد برچسب هاي مواد غذايي و عوامل موثر بر آن در شهرستان رشت طي سال 1396-1397
298
بررسي دانش، نگرش و عملكرد پرستاران بخش¬هاي مراقبت ويژه در زمينه كاربرد مهار فيزيكي بيماران و عوامل مرتبط با آنان در مراكز آموزشي درماني و بيمارستان¬هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1395
299
بررسي دانش، نگرش و عملكرد مراجعه كنندگان به داروخانه هاي خصوصي شهر رشت درباره ي داروهاي گياهي
300
بررسي دانش، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال طيف اوتيسم در سال 96
301
بررسي دانش، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي
302
بررسي دانشگاههاي آينده مطالعه موردي انشكده هاي هوافضا
303
بررسي دانه بندي سرريز هيدروسيلكون براساس تغييرات پارامترهاي اصلي آن (مطالعه موردي كائولن )
304
بررسي دانه بندي و نوع افزودني بر روي جرمهاي كوبيدني منيزيتي
305
بررسي دانه گرده تيره بقولات
306
بررسي داوري‌هاي قاضي شوشتري در مبحث نبوت در كتاب احقاق الحق بر اساس ديدگاه علامه طباطبايي
307
بررسي دايورسيتي همكارانه در مخابرات بي سيم با كانال لحظه اي معلوم
308
بررسي دبي و توان مصرفي پمپ هاي سه لاينر در پمپاژ گل با ويسكوزيته هاي متفاوت
309
بررسي در انواع آنميهاي كمياب در ايران
310
بررسي در رنگ آميزي و كاشيكاري بناهاي مسجد جمعه اصفهان ، مسجد سيدبقعه خوانساري، پل خواجو
311
بررسي در رنگ آميزي و كاشيكاري بناهاي مسجد جمعه اصفهان ،مسجد سيدبقعه خوانساري،پل خواجو
312
بررسي در زمينه ديناميك فرمان اتوبوس 302
313
بررسي در زمينه رنگرزي الياف پلي استري در دماي 96 درجه سانتيگرادو بررسي در زمينه ثبات تصعيدي رنگ هاي ديسپرس
314
بررسي در زمينه رنگرزي كالاي متشكل از اكريليك ـ سلولزي به روش يك حمامه
315
بررسي در زمينه رنگرزي كفپوش
316
بررسي در صد شيوع اهمالكاري تحصيلي در بين دانشجويان (دختر و پسر)دانشگاه پيام نور مركز اهواز1388-1387
317
بررسي در صد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
318
بررسي در صد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
319
بررسي در مانهاي نوين اختلالات هيجاني شايع
320
بررسي در مورد لاستيك هاي مقاوم به حلال و يا مواد شيميايي
321
بررسي در مورد ميزان استفاده از وسايل آزمايشگاهي در مدارس و نحوه ايجاد علاقه در دبيران و دانش آموزان در جهت استفاده بهتر از امكانات آزمايشگاهي
322
بررسي در هم تنيدگي بين دو نوسانگر اتلافي جفت شده
323
بررسي در هم تنيدگي كوانتومي در ساختارهاي نانو
324
بررسي در هم تنيدگي گرمايي در زنجبره هاي اسپيني با دو روش رايج در محاسبه حالتهاي زير سيستم ها
325
بررسي درآمدهاي اقتصادي اداره آب و فاضلاب شهرستان داورزن با استفاده از مدل هاي سري زماني
326
بررسي دراز مدت دندان هاي از دست رفته طي يك دوره 10-5 ساله در بيماران تحت درمان نگهدارنده پريودنتال درمان شده در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت
327
بررسي درام كمدي معاصر آمريكا در نيم قرن اخير با تاكيد بر سه چهره وودي آلن ، نيل سايمون و موراي شيسگال
328
بررسي درام كمدي معاصر آمريكا در نيم قرن اخير با تاكيد بر سه چهره وودي آلن ، نيل سايمون و موراي شيسگال
329
بررسي درايوهاي DCتغذيه شده با مبدلهاي كموتاسيون اجباري
330
بررسي درب ههاي اتوماتيك زير سقفي و بهينه سازي و اجراي نمونه
331
بررسي درباره اثر كورتيزن و (آ. ث. ت. هاش) روي عوارض قلبي روماتيسم
332
بررسي درباره انديس سگد،انديس سگديالي و درختان نيم ستاره
333
بررسي درباره جمعيت اصفهان
334
بررسي درباره داروهاي ضد آلرژي جديد
335
بررسي درباره سيرو پرونستيك انفاركتوس ميوكارد در اصفهان
336
بررسي درباره علت و درمان خونريزيهاي پس از زايمان
337
بررسي درباره علل اورمي و درمان جديد آن
338
بررسي درباره علل و درمان ايست
339
بررسي درباره كشور ايران
340
بررسي درباره كيست هيداتيك
341
بررسي درجه اضطراب جدايي مادري در زنان شاغلي كه اولين فرزند خود را به مهدهاي كودك مراكز وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران مي سپارند.
342
بررسي درجه ايمني در سازه هاي بتن آرمه
343
بررسي درجه توافق بين راديوگرافي بايت وينگ داخل دهاني ديجيتال با راديوگرافي سوپربايت وينگ در تشخيص پوسيدگي پروگزيمال
344
بررسي درجه توپولوژيكي براوئر و بررسي توابع ماكسيمال در فضاي باناخ بازتابي
345
بررسي درجه توسعه يافتگي استان هاي غرب ايران طي برنامه هاي توسعه اقتصادي -اجتماعي اول تاچهارم
346
بررسي درجه حرارت زمان و تركيب شيميايي حمام بر نفوذ كروم به فولاد 1020 كربن داده شده
347
بررسي درخت زندگي در هنر ايران و نمود آن بر فرش هاي ايراني
348
بررسي درخواست طلاق از طرف زوجه
349
بررسي درد بعد از وازكتومي به روش (Vasectomy Scalpel-NO) در 1113 نفر از افراد وازكتومي شده مركز تخصصي و تحقيقاتي تنظيم خانواده مركز بهداشت استان گيلان شهرستان رشت در طي سالهاي 1379- 1375
350
بررسي درد و روشهاي مقابله با آن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي، ارائه فرم بررسي و شناخت درد و روشهاي مقابله
351
بررسي درزهاي اجرائي در بتن غلطكي
352
بررسي درشت دانگي سطحي در فرآيند اكسترو‍ژن داغ آلومينيوم 7020
353
بررسي درشت ريخت شناسي و ريز ريخت شناسي سرده Parentucellia )Scrophulariaceae( در ايران
354
بررسي درشت ساختار، ريزساختار و خواص مكانيكي منطقه جوش فولادهاي hsla مورد استفاده در سازه هاي دريايي
355
بررسي درصد انفاركتوس جدار خلفي قلب در انفاركتوسهاي ساير نواحي در بيماران بستري در بيمارستان دكتر حشمت ، سال 1376
356
بررسي درصد تغيير فرم و دماي آنيل بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيم سري xxx5
357
بررسي درصد خطاي روشهاي مختلف بر آورد وزن نسبت به وزن واقعي در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور
358
بررسي درصد رطوبت نسبي موجود در هوا
359
بررسي درصد شيوع آنمي در بيماران دچار پپتيك اولسر در استان كرمان
360
بررسي درصد شيوع آنمي در بيماران دچار پپتيك اولسر در استان كرمان
361
بررسي درصد شيوع درگيري عروق كرونري قلب در بيماران دريچه اي رماتيسمي آنژيوگرافي شده در بيمارستان آموزشي درماني حشمت رشت (1375- 1373)
362
بررسي درصد شيوع ناقلين استافيلوكوك طلايي و استرپتو كوك B هموليتيك گروه A در دانشجويان مقاطع مختلف رشته هاي پرستاري و مامايي
363
بررسي درصد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
364
بررسي درصد فراواني شكستگي خطي جمجمه به دنبال ضربه به سر در راديوگرافي جمجمه در100بيمار مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص ) تابستان 80
365
بررسي درصد فراواني نسبي دليريوم در بيماران بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در زمستان سال 1378
366
بررسي درصد كيوربل بودن عمل هاي جراحي روي كانسر پستان در سه سال اخير در مراكز پزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
367
بررسي درصد و نوع بيماريهاي چشمي بيماران مراحعه كننده براي بار اول به درمانگاه پوستچي شيراز در طي شش ماهه دوم سال 71
368
بررسي درصد و نوع بيماريهاي چشمي بيماران مراحعه كننده براي بار اول به درمانگاه پوستچي شيراز در طي شش ماهه دوم سال 71
369
بررسي درك از رهبري اخلاقي با اعتماد كاركنان به مديران و درگير شدن كاركنان در كار﴿مورد مطالعه: كاركنان شهرداري هاي مناطق پنجگانه شهر رشت﴾
370
بررسي درك استعاره توسط كودكان اوتيسم در چارچوب معناشناسي شناختي
371
بررسي درك استعاره توسط كودكان اوتيسم در چارچوب معناشناسي شناختي
372
بررسي درك استعاري كودك از طريق استعاره‌هاي بدن‌مند در چهارچوب زبان‌شناسي فرهنگي-شناختي
373
بررسي درك حضور ديگري و ميدان ديد تازه نيما يوشيج در ادبيات نمايشي
374
بررسي درك خطر عوارض ديابت در مبتلايان مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان رازي رشت – 1390
375
بررسي درك دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي در محيط يادگيري آموزش از راه دور
376
بررسي درك كاركنان از رهبري قابل اعتماد بر تمايل به رفتارهاي كناره گيري با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي(مورد مطالعه: كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت)
377
بررسي درك مديريت كانال هاي توزيع
378
بررسي درك معلمان زبان انگليسي از آموزش واژه و شيوه هاي تمرين آن در ايران
379
بررسي درك و انتظار كاربران از خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر كرمانشاه در عصر فناوري
380
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
381
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
382
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
383
بررسي درگ تداخلي با استفاده از نرم افزار Fluent
384
بررسي درگيري حاشيه توده رزكت شده در بيماران مبتلا به تومورهاي كليوي بدخيم جراحي شده به روش پارشيل نفركتومي و انوكلئاسيون براساس مشخصات پاتولوژيك توده در بيمارستان هاي رازي و گلسار رشت از سال 1390 تا 1395
385
بررسي درمان آنتي بيوتيكي تيفوئيد (شامل انواع بكار رفته ، عوارض دارويي و ومقاومت هاي دارويي ) در اطفال بستري شده در مركز طبي كودكان طي 5 سال اخير
386
بررسي درمان آنتي بيوتيكي تيفوئيد (شامل انواع بكار رفته ، عوارض دارويي و ومقاومت هاي دارويي ) در اطفال بستري شده در مركز طبي كودكان طي 5 سال اخير
387
بررسي درمان بيماران پروتز كامل در استان يزد
388
بررسي درمان پاي ديابتي در بخشهاي جراحي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1375-1370
389
بررسي درمان شكستگي مالئول لترال با پارگي دلتوئيد؛ ترميم يا عدم ترميم، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1397
390
بررسي درمان شكستگي مالئول لترال با پارگي دلتوئيد؛ ترميم يا عدم ترميم، در بيماران مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1397
391
بررسي درمان قارچهاي سطحي با تربينافين و عوارض ناشي از آن
392
بررسي درمانهاي انجام شده بر روي شكستگيهاي تنه استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در طي 5 سال گذشته ﴿ سالهاي 70-66 ﴾
393
بررسي درمانهاي انجام شده بر روي شكستگيهاي تنه استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در طي 5 سال گذشته ﴿ سالهاي 70-66 ﴾
394
بررسي درهم تنيدگي بين نوكلئون ها در پراكندگي هاي هسته اي
395
بررسي درهم تنيدگي كوانتومي يك اتم دوترازه با ميدان فوتوني
396
بررسي درهم‌تنيدگي بين دو اتم دو ترازي در دو كاواك اپتومكانيكي متصل شده به‌وسيله يك فيبر اپتيكي
397
بررسي درهم‌تنيدگي سه‌كيوبيتي در سامانه ستاره-‌اسپين با استفاده از نامساوي‌هاي مربوط به درهم‌تنيدگي بين سه‌ كيوبيت
398
بررسي درهم‌تنيدگي فوتون- فونون در سامانه‌هاي اپتومكانيك جفت‌شده غيرخطي
399
بررسي دروغگويي كودكان از نظر والدين بين دانش آموزان دختر شهرستان خميني شهر 86-85
400
بررسي درون ماية آثار شيخ الاشراق با تأكيد بر حكمه الاشراق، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، صفير سيمرغ، لغت موران
401
بررسي درون مايه تعليق در عكاسي اروپاي شرق دهه 90
402
بررسي درون مايه رانده شدگي و طبيعت پروردگي در شخصيتهاي اساطيري ايران و يونان
403
بررسي درون مايه رانده شدگي و طبيعت پروردگي در شخصيتهاي اساطيري ايران و يونان
404
بررسي درون مايه ها در اشعار اميري فيروزكوهي
405
بررسي درون مايه هاي اشعار احمد ناظرزادۀ كرماني
406
بررسي درون مايه هاي تربيت ولايي أهل بيت(عليهم السلام) و تحليل اصول و روش هاي آن در سيره و أحاديث امام صادق(عليه السلام)
407
بررسي درون مايه هاي شعر گويشي بختياري
408
بررسي درون مايه هاي مشترك عرفاني دفتر اول و دوم مثنوي مولوي با دفتر دل علامه حسن زاده آملي
409
بررسي درون مايه هاي نامه هاي عين القضات همداني
410
بررسي درون مايه ي سياسي اجتماعي شاعران تاثيرگذار و جريان ساز معاصر
411
بررسي درون يابي غير چند جمله اي و جواب هاي عدتوابع اسپلاين غير چند جمله ايدي متوابع اسپلاين غير چند جمله ايسائل مقدار مرزي مرتبه دوم اختلال تكين با استفاده از
412
بررسي درون‌مايه‌ها در اشعار اميري فيروزكوهي
413
بررسي درون¬ماية آثار شيخالاشراق با تأكيد بر حكمه¬الاشراق، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، صفير سيمرغ، لغت موران
414
بررسي درونمايه و مضامين آثار جانعلي خاوند
415
بررسي دريافت اطلاعات جنسي زودرس و سلامت اخلاقي- اجتماعي (مطالعه موردي : دانش آموزان شهر بيرجند)
416
بررسي دريافت انرژي از سيستم شبكه قدرت توسط توربين بادي به منظور بازگرداندن توربين بادي به نقطه كار بهينه
417
بررسي دريافت كننده مركزي نيروگاه خورشيدي
418
بررسي دريافت گادامر از بازنمايي در هنر
419
بررسي دز و فراواني مصرف آسپرين با يك رويكرد شبيه سازي
420
بررسي دست بافت هاي شمال كرمان﴿منطقه شهر بابك﴾
421
بررسي دست بافته ماشته لرستان به منظور بهبود كيفيت
422
بررسي دست بافته هاي ايراني جهت دكوراسيون داخلي هتل هاي ايراني ﴿ هتل لاله يزد ﴾
423
بررسي دست بافته هاي روستاي سادات حسيني
424
بررسي دست بافته هاي روستاي متكازين، ارائه طرزح هاي جديد جهت بافت
425
بررسي دست بافته هاي روستايي و عشايري مناطق بروجن و لردگان
426
بررسي دست بافته هاي طايفه گيشني
427
بررسي دست طبيعي انسان از طريق مدل سه درجه آزادي
428
بررسي دست نوشته ها و منابع اجرائي ويلا لوبوس
429
بررسي دستاورد كهن الگودر فرهنگ وهنر لرستان
430
بررسي دستاوردهاي پژوهش هاي انجام يافته در عرصه فناوري نانو جهت توليد علم با رويكرد مديريت دانش ﴿مطالعه موردي : پژوهشگران مرتبط با ستاد نانوي كشور﴾
431
بررسي دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس
432
بررسي دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس
433
بررسي دستبافته هاي استان بوشهر و حصير بافي با تاكيد بر شناخت نقوش
434
بررسي دستبافته هاي استان مازندران
435
بررسي دستبافته هاي ايلات خمسه فارس
436
بررسي دستبافته هاي ايلات ساكن در منطقه غرب شهرستان شهريار
437
بررسي دستبافته هاي بدون پرز به منظور استفاده در روكش صندلي خودرو
438
بررسي دستبافته هاي تخت استان لرستان
439
بررسي دستبافته هاي تركمن
440
بررسي دستبافته هاي تركمن
441
بررسي دستبافته هاي چهل تكه
442
بررسي دستبافته هاي داري استان خراسان
443
بررسي دستبافته هاي يزد
444
بررسي دستبافتهاي عشايري كرد خراسان ﴿ كرمانج ﴾
445
بررسي دستبافتهاي كهكيلويه و بويراحمد
446
بررسي دستگاه Walter Book و ساخت از طريق مهندسي معكوس با بهينه سازي مواد اوليه و خواص كاربردي
447
بررسي دستگاه استريل كننده تجهيزات پزشكي با پلاسما
448
بررسي دستگاه اينترمينگلينگ و عوامل موثر بر كيفيت نخ پلي استر مينگل شده از جمله سرعت عبور نخ از جلوي جت هوا، فشار هوا و تعداد فيلامنت نخ
449
بررسي دستگاه برش آب و اجزاء آن و ساخت محلگي ماشين
450
بررسي دستگاه پلاسماي كانوني به عنوان منبع مولد نوترون
451
بررسي دستگاه سرعت سنج دوپلري ليزري به منظور اندازه گيري سرعت يك سيال
452
بررسي دستگاه سنگ شكن ماسه شوي
453
بررسي دستگاه فاكس مايل
454
بررسي دستگاه ماهور در موسيقي دستگاهي ايران
455
بررسي دستگاه مقيد متناظر با هسته تغيير شكل يافته
456
بررسي دستگاه هاي انتقال جرمي در استخراج مايع - مايع
457
بررسي دستگاه هاي تشخيصي توكامك دماوند
458
بررسي دستگاههاي آنالوگ به ديجيتال و بالعكس
459
بررسي دستگاههاي اندازه گيري سه بعدي مدرن (CMM) در كنترل كيفيت بدنه
460
بررسي دستگاههاي غبارگير صنعتي﴿esp)
461
بررسي دستور زبان داستان در رمان ((كافه پيانو)) اثر فرهاد جعفري
462
بررسي دستور زبان داستان در رمان «كافه پيانو» اثر فرهاد جعفري
463
بررسي دستور موقت در آيين دادرسي مدني ايران
464
بررسي دستور نقش‌گراي نظام‌مند هليدي در سوره انسان (با تكيه‌بر سه فرانقش متني، انديشگاني و بينا فردي)
465
بررسي دستوري آثاردكتر محمد علي اسلامي ندوشن صفير سيمرغ زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه آواها و ايماها , grammatical study of islami nadooshan,s prose safir-e-simorgh,zendegi va marg-e- pahlavanan dar shahnameh,avaha va imaha
466
بررسي دستوري حروف در گلستان سعدي
467
بررسي دستوري دو اثر از آثار دكتر عبدالحسين زرين كوب ( با كاروان حله ، بحردر كوزه ) , grammatical studies two opusof dr abdolhossein zarinkob )ba karevane hole and bahr dar kozaeh(
468
بررسي دستوري و رده‏شناختي نمايه‏سازي مفعول در زبان فارسي
469
بررسي دستيابي به آرامش و طمأنينه در پرتو آيات قرآني و احاديث
470
بررسي دعاوي حقوقي دوجانبه اتباع ايران و روس در ايالات شمالي ايران ميان سالهاي 1287-1346ق/1870-1927 م
471
بررسي دعاوي طاري در حقوق ايران ومطالعه تطبيقي آن در حقوق فرانسه و انگلستان .
472
بررسي دفاتر ICT روستايي و تاثير آن بر توسعه روستا
473
بررسي دفاتر ICT روستايي و تاثير آن بر توسعه روستا
474
بررسي دفاترمالي عصر صفوي ( مطالعه موردي دفاتر توجيهات آستان قدس رضوي)
475
بررسي دفتر شعر سياه مشق 3) ( هوشنگ ابتهاج براساس چارچوب نظري رقيه حسن
476
بررسي دقت آپكس ياب در لوله شيشه اي
477
بررسي دقت ابزار كاليبراسيون سيستم ديجيتال CMOS در ارزيابي طول فايل
478
بررسي دقت اسپيرومتري در تشخيص بيماريهاي تحديدي ريوي
479
بررسي دقت اسپيرومتري در تشخيص بيماريهاي تحديدي ريوي
480
بررسي دقت اندازه گيري زواياي استخواني پا با استفاده از دستگاه Digital Podoscope
481
بررسي دقت تست هاي حياتي پالپ در گروه هاي دنداني مختلف در بيماران مراجعه كننده به بخش درمان ريشه كلينيك دندانپزشكي پرديس علوم پزشكي گيلان در سال 95-94
482
بررسي دقت تشخيص Anterior loop عصب منتال در راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مقايسه يا راديوگرافي سه بعدي CBCT
483
بررسي دقت تشخيص قبل از عمل آپانديسيت حاد با توجه به نتايج پاتولوژي در بيماران عمل شده با تشخيص آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت از تاريخ1/ 1/ 77 تا تاريخ 1/ 2/ 78
484
بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي ريه در يافتن بيماري پارانشيمال ريوي در مبتلايان به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك تخصصي بيمارستان رازي در سال 1398
485
بررسي دقت تشخيصي هيستروسالپينگوگرافي در تشخيص علل لوله اي صفاقي زنان نازا مراجعه كننده به درمانگاه نازائي مركز آموزشي درماني الزهراء رشت -1377
486
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين ابعاد مزيوديستالي فضاي بي دنداني در مقايسه با كست مطالعه در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي بندرانزلي در سال هاي 97 و 98
487
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين شيب خلفي برجستگي مفصلي در مقايسه با جمجمه خشك
488
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين فاصله‌‌‌ي كانال منديبولار تا كرست ريج در مقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه‌‌‌ي مخروطي در بيماران مراجعه‌كننده به يك مطب تخصصي در شهر رشت، سال 96
489
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال با و بدون اعمال نرم افزارهاي Enhancement در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال مولرهاي شيري
490
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان از كرست آلوئول تا كف سينوس ماگزيلاري درمقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي دربيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1396
491
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان از كرست آلوئول تا كف سينوس ماگزيلاري درمقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي دربيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1396
492
بررسي دقت روابط تحليلي كشش عميق قطعات متقارن محوري با مدلسازي اجزاء محدود
493
بررسي دقت روش هاي پوش آور پيشرفته در تخمين پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي مهاربندي شده سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات پيچش
494
بررسي دقت روش‌هايپوش¬آور نوين در تخمين پاسخ لرزه‌ايقاب‌هاي سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات پيچش
495
بررسي دقت روشهاي پو شاور نوين و معيارهاي ارزيابي در تخمين پاسخ لرز هاي قابهاي دو بعدي
496
بررسي دقت شبكه‌هاي تعيين موقعيت كينماتيك آني، مطالعه‌ي موردي: شبكه‌هاي شميم و سيما
497
بررسي دقت قالبگيري با اباتمنت هاي داراي اسنپ در مقايسه با روش قالبگيري مستقيم
498
بررسي دقّت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان در ناحيه‌ي اينترفورامينال منديبل در بيماران بي‌دندان كانديداي دريافت اوردنچر متكي بر ايمپلنت در يك مطب خصوصي دندانپزشكي شهر رشت، در سال 96
499
بررسي دقيق معماري گريد
500
بررسي دكوراسيون داخلي با تكيه بر دستبافته ها و الهام از نقوش سفالينه هاي پيش از تاريخ
501
بررسي دگرآسيبي ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي گندم بر علف هرز جو وحشي
502
بررسي دگرخواهي در ميان جوانان شهر مشهد
503
بررسي دگرديسي فضاهاي شبه عمومي شهري با محوريت كاربري تجاري در ايران (نمونه موردي : مقايسه تطبيقي بازارهاي سنتي (بازار اصفهان) و فضاهاي خريد معاصر ( سيتي سنتر اصفهان))
504
بررسي دگرساني و كاني سازيهاي منطقه ساري دره (شمال شيورداغ اهر)
505
بررسي دگرسيوني عملكرد دانه آفتابگردان با نرم افزار 16spss
506
بررسي دگرگوني ساختار نظامي در دوره تيموريان
507
بررسي دگرگوني ساختار نظامي در دوره تيموريان
508
بررسي دگرگوني معكوس مارتنزيت بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ Fe 24Ni- %3C
509
بررسي دگرگوني نفرين منابع به بركت منابع به واسطه تعامل منابع طبيعي و نهاد ها درايران
510
بررسي دگرگوني نقش معنايي صنايع دستي در تهران طي سه دهه اخير از ديدگاه نشانه شناسي اجتماعي
511
بررسي دگرگوني نقوش در فرش تركمن ﴿ مورد مطالعه: پس از پيروزي انقلاب در دو طايفه يموت و گوگلان در استان گلستان﴾
512
بررسي دگرگوني هاي دستوري در متون مطبوعاتي فارسي معاصر
513
بررسي دگرگوني هاي صادرات واقتصاد كشور
514
بررسي دلائل آمدن سالمندان به آسايشگاه و مشكلات آنها در آسايشگاه ها
515
بررسي دلائل اجتماعي واقتصادي مهاجرتهاي روستايي
516
بررسي دلائل عدم كارايي نيروي انساني در امر توليد در شركت توليدي و صنعتي موتور سيكلت سازي باسل
517
بررسي دلائل نارضايتي معلمان از مديران شهرستان فريمان
518
بررسي دلالت جهاد و آيات و روايت هاي مورد استناد آن در شكل گيري افراط گرايي هاي ديني معاصر
519
بررسي دلايل ارتكاب جرم جوانان تحت بازداشت زندان چوبيندر قزوين در سال 1389
520
بررسي دلايل استفاده از بازاريابي رابطه مند در بين تامين كنندگان قطعات به شركت سايپا
521
بررسي دلايل افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و دبيرستان
522
بررسي دلايل افت تحصيلي دانش اموزان پايه چهارم
523
بررسي دلايل افت تحصيلي دختران مقطع راهنمايي
524
بررسي دلايل افزايش تعداد دانشجويان دختر نسبت به پسر در 5سال اخير
525
بررسي دلايل افول برند كفش ملي ايران از ديدگاه مديران صنعت كفش در استان تهران .
526
بررسي دلايل انتخاب رمز نگاري RijndaeI به عنوان استاندارد رمز نگاري پيشرفته (AES )
527
بررسي دلايل انتخاب روش رمز نگاري Rijndael به عنوان استاندارد رمز نگاري÷يشرفته ﴿AES )
528
بررسي دلايل ايجاد شكاف و فرونشست در دشت مهيار شمالي
529
بررسي دلايل بالا بودن قيمت تمام شده در صنايع نساجي ﴿بخش ريسندگي﴾
530
بررسي دلايل بحران هويت دختران نوجوان 15-18سال شهرسميرم
531
بررسي دلايل به قدرت رسيدن حزب عدالت وتوسعه تركيه
532
بررسي دلايل بي توجهي زوجين جوان به مشاوره قبل از ازدواج (مطالعه موردي شهر مقدس مشهد)
533
بررسي دلايل پيشرفت تحصيلي دختران نسبت به پسران در مقطع سوم راهنمايي كلاله
534
بررسي دلايل تأخير درازدواج درسطح شهرستان لاهيجان.
535
بررسي دلايل تاخير در اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي كرمانشاه با ارائه راهكارها و الگوي مناسب برا ي اجراي آنها
536
بررسي دلايل تاخير طرح هاي عمراني در ايران و راه هاي برون رفت آن
537
بررسي دلايل تجربي حيات پس ازمرگ
538
بررسي دلايل تغيير در نمرات خواندن تكرار كننده هاي آزمون: ايرانيان شركت كننده در آزمون توليمو
539
بررسي دلايل ريزش و تصحيح طرح نگهداري در محدوده250+49 الي400+49 آزاد راه تهران شمال
540
بررسي دلايل سياسي تاريخي پذيرش قطعنامه598 توسط جمهوري اسلامي ايران
541
بررسي دلايل شكست توپي اكسل عقب پرايد و انواع سيستم تعليق
542
بررسي دلايل شكستگي فك وصورت بيماران يستري شده در بيمارستانهاي دولتي شهريزد از مهر 88تا 89
543
بررسي دلايل ضعف تخت جمشيد در جذب گردشگر و راههاي افزايش آن
544
بررسي دلايل ضعف تخت جمشيد در جذب گردشگر وراههاي افزايش آن﴿جهانگردي﴾
545
بررسي دلايل ضعف دانشجويان دانشگاه يزد در زبا ن انگليسي
546
بررسي دلايل عدم استفاده مطلوب ومستمر از وسايل كمك اموزشي
547
بررسي دلايل عدم انتخاب بستن لوله هاي رحم در زنان مراجعه كننده به كلينيك هاي تنظيم خانواده شهر رشت در سال 1374
548
بررسي دلايل عدم پرداخت ارث پدري به دختران در شهرستان سميرم
549
بررسي دلايل عدم تداوم پژوهش و مطالعه تخصصي نزد كارشناسان و مهندسين ساختمان مركزي شركت ملي فولاد ايران در رشته تحصيلي و تخصصي خود
550
بررسي دلايل عدم مسواك زدن در مردان 15 تا 35 ساله آزاد شهر يزد
551
بررسي دلايل عدم مسواك زدن در مردان 15 تا 35 ساله آزاد شهر يزد
552
بررسي دلايل عدم مصرف داروي متيل فنيديت(ريتالين)از ديدگاه مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال بيش فعالي-كم توجهي ADHD مراجعه كننده به مراكز درماني ضيائيان،امام خميني و مركز طبي كودكان
553
بررسي دلايل عدم موفقيت برند سازي پوشاك در ايران (پوشاك بانوان)
554
بررسي دلايل علاقمندي به داشتن فرزند پسر در خانواده ها ( محله كيان آباد اهواز )
555
بررسي دلايل كاهش صادرات انار ايران
556
بررسي دلايل كاهش صادرات پسته ايران از ديدگاه مديران عامل شركتهاي صادركننده پسته درشهر تهران
557
بررسي دلايل كاهش محصول پنبه در هكتار و تاثير بر اقتصاد مردم در منطقه در سالهاي 73تا76
558
بررسي دلايل گاز بحساب نيامده در شبكه انتقال و طراحي يك ايستگاه نمونه اندازه گيري
559
بررسي دلايل گرايش به اعتياد نوجوانان و جوانان (25 - 15 سال ) منطقه حاشيه نشين شهرستان ساري ( منطقه مهدي آباد)
560
بررسي دلايل مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور و اثرات آن براقتصاد ملي
561
بررسي دلايل مهاجرت روستا- شهري جوانان (مورد مطالعه : دهستان تشكن - استان لرستان )
562
بررسي دلايل مهاجرت روستائيان كوي ايثار به كلانشهر اهواز
563
بررسي دلايل موفقيت اتوديوي پيكسار در توليد انيميشن
564
بررسي دلايل موفقيت استوديوي پيكسار در توليد انيميشن
565
بررسي دلايل هيوم درباره جاودانگي نفس از منظر علامه طباطبايي
566
بررسي دلايل و انگيزه هاي حضور فارغ التحصيلان رشته هاي غير تربيت بدني در مقطع كارشناسي ارشد تربيت بدني ، از ديدگاه دانشجويان دانشگاه هاي استان اصفهان
567
بررسي دلايل و زمينه هاي بازتاب انقلاب اسلامي ايران بر شيعيان لبنان از 1992 تا 2008
568
بررسي دما در كوره هاي صنعتي بوسيله روش ناحيه اي
569
بررسي دما و زمان آستينته و تمپر در خواص مكانيكي و ساختار
570
بررسي دماي عمليات حرارتي بر روي ريز ساختار و خواص فولادهاي دوفازي
571
بررسي دمو گرافيك بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1371 لغايت سال 1374
572
بررسي دمو گرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPDبستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 1374-1369
573
بررسي دمو گرافيك بيماران مبتلا به تومور مثانه بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد در سالهاي 75-1370
574
بررسي دمو گرافيك حوادث و سوانح رانندگي و نتايج حاصله در اورژانس كلانتري بيمارستان شهيد رهنمون يزد
575
بررسي دمو گرافيك حوادث و سوانح رانندگي و نتايج حاصله در اورژانس كلانتري بيمارستان شهيد رهنمون يزد
576
بررسي دمو گرافيك مردان سيگاري بالاي 15 سال در شهر يزد
577
بررسي دمو گرافيك و كلينيكو پاتولوژيك تيروئيدكتومي هاي انجام شده در سالهاي ﴿75-70﴾ در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان يزد
578
بررسي دموگرافي موارد اقدام به خودكشي بستري شده در بيمارستان رازي رشت از فروردين 1374 تا اسفند 1377
579
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسر پپتيك
580
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسرپپتيك
581
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسرپپتيك
582
بررسي دموگرافيك 100 مورد sepsis نوزادان در سال 1371 در بيمارستان قدس قزوين
583
بررسي دموگرافيك 100 مورد sepsis نوزادان در سال 1371 در بيمارستان قدس قزوين
584
بررسي دموگرافيك 217مورد بيمار مبتلا به آلوپسي آراتا و تعيين شايعترين بيماريهاي همراه
585
بررسي دموگرافيك 217مورد بيمار مبتلا به آلوپسي آراتا و تعيين شايعترين بيماريهاي همراه
586
بررسي دموگرافيك 6400 پرونده مراجعين به مركز ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ﴿IVF﴾
587
بررسي دموگرافيك 6400 پرونده مراجعين به مركز ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد﴿IVF﴾
588
بررسي دموگرافيك بزرگسالان مبتلا به لوسمي حاد
589
بررسي دموگرافيك بزرگسالان مبتلا به لوسمي حاد
590
بررسي دموگرافيك بيماران آنفلوآنزاي نوع A(H1N1 در استان يزد طي سالهاي 88-89
591
بررسي دموگرافيك بيماران آنفلوآنزاي نوع A(H1N1 در استان يزد طي سالهاي 88-89
592
بررسي دموگرافيك بيماران اسكيزوفرنيك بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد بمدت 3 سال ﴿71-1369﴾
593
بررسي دموگرافيك بيماران اسكيزوفرنيك بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد بمدت 3 سال ﴿71-1369﴾
594
بررسي دموگرافيك بيماران با حمله آسم كه در نيمه دوم سال 69 به مركز پزشكي شهيد رهنمون يزد مراجعه كرده اند
595
بررسي دموگرافيك بيماران با حمله آسم كه در نيمه دوم سال 69 به مركز پزشكي شهيد رهنمون يزد مراجعه كرده اند
596
بررسي دموگرافيك بيماران بستري در مركز جامع روانپزشكي استان يزد از تاريخ 1/1/67 الي 20/8/75 كه الكتروشوك ﴿ECT﴾دريافت داشته اند
597
بررسي دموگرافيك بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1371 لغايت سال 1374
598
بررسي دموگرافيك بيماران سوخته بستري در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سال 1373
599
بررسي دموگرافيك بيماران سوخته بستري در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سال 1373
600
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به اختلالات خلقي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد
601
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به اختلالات خلقي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد
602
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به افسردگي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزدطي 3 سال ﴿ 71-1369 ﴾
603
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به افسردگي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزدطي 3 سال ﴿ 71-1369 ﴾
604
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به انواع زگيل كه طي مدت 6 ماه به بيمارستان رازي مراجعه كرده اند
605
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به انواع زگيل كه طي مدت 6 ماه به بيمارستان رازي مراجعه كرده اند
606
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPD بستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 74-1369
607
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPD بستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 74-1369
608
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به سنگ سيستم ادراري بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
609
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به سنگ سيستم ادراري بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
610
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به مانيا بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد در طول 3 سال 1371-1369
611
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به مانيا بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد در طول 3 سال 1371-1369
612
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان الزهرا و كاشاني اصفهان طي سالهاي 1387-89
613
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان الزهرا و كاشاني اصفهان طي سالهاي 1387-89
614
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي شهر يزد
615
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي يزد
616
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي يزد
617
بررسي دموگرافيك بيماران نقص ايمني اوليه مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي و كلينيك هاي ايمونولوژي در 6 سال اخير وپيگيري وضعيت فعلي آنان
618
بررسي دموگرافيك بيماريهاي عروق مغز و رابطه آن با سن و فشار خون در بيماران بستري شده در بخش اعصاب مركز پزشكي راه آهن در سالهاي 73-72
619
بررسي دموگرافيك بيماريهاي عروق مغز و رابطه آن با سن و فشارخون در بيماران بستري شده در بخش اعصاب مركز پزشكي راه آهن در سالهاي 73-72
620
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 (مدت ده سال )
621
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 (مدت ده سال )
622
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 ﴿مدت ده سال﴾
623
بررسي دموگرافيك شكستگيهاي فك فوقاني و تحتاني در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 74-1373
624
بررسي دموگرافيك علل درد حادشكم در بيماران مراجعه كننده به اورژانسهاي مراكز آموزشي -درماني شهيد رهنمون و افشار يزد
625
بررسي دموگرافيك كچلي سر در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي يزد در طي يكسال
626
بررسي دموگرافيك كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير مدارس استثنايي استان يزد
627
بررسي دموگرافيك كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير مدارس استثنايي استان يزد
628
بررسي دموگرافيك گزيدگيها در دو مركز درماني شهيد رهنمون و افشار يزد در سال 1375
629
بررسي دموگرافيك مراجعه كنندگان با بيماري حاد به بخش سوانح بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
630
بررسي دموگرافيك مردان سيگاري بالاي 15 سال در شهر يزد
631
بررسي دموگرافيك مردان معتاد به مواد مخدر ، در مركزباز پروري سازمان بهزيستي استان يزد﴿مهر ماه 1374 لغايت دي ماه 1375﴾
632
بررسي دموگرافيك مرگ و مير تهران
633
بررسي دموگرافيك موارد IUI انجام شده در مركز تحقيقات ناباروري يزد در تاريخ اسفند ماه 1368 الي اسفندماه 1369 و تعيين ميزان موفقيت در جامعه مورد بررسي
634
بررسي دموگرافيك موارد IUI انجام شده در مركز تحقيقات ناباروري يزد در تاريخ اسفند ماه 1368 الي اسفندماه 1369 و تعيين ميزان موفقيت در جامعه مورد بررسي
635
بررسي دموگرافيك نتايج پاتالوژيك تومورهاي چشمي در طي 10 سال﴿ابتداي 1376 تا پايان 1385﴾ در بيمارستان شهيد صدوقي
636
بررسي دموگرافيك نتايج پاتالوژيك تومورهاي چشمي در طي 10 سال﴿ابتداي 1376 تا پايان 1385﴾ در بيمارستان شهيد صدوقي
637
بررسي دموگرافيك و آندوسكوپيك بيماراني كه با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه و بستري شده اند﴿طي سالهاي 66 لغايت شهريور 1370﴾
638
بررسي دموگرافيك و آندوسكوپيك بيماراني كه با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه و بستري شده اند﴿طي سالهاي 66 لغايت شهريور 1370﴾
639
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
640
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
641
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
642
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در 403 بيمار ديابتي
643
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در403 بيمار ديابتي
644
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در403 بيمار ديابتي
645
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد
646
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد( 1374-1370)
647
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد( 1374-1370)
648
بررسي دموگرافيك و تعيين ميزان شيوع ريسك فاكتورهاي موجود در كودكان ديابتي نوع 1 استان يزد
649
بررسي دموگرافيك و تعيين ميزان شيوع ريسك فاكتورهاي موجود در كودكان ديابتي نوع 1 استان يزد
650
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس (قوزقرنيه ) در درمانگاههاي چشم يزد
651
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس (قوزقرنيه ) در درمانگاههاي چشم يزد
652
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس ﴿قوز قرنيه﴾ در درمانگاههاي چشم يزد
653
بررسي دموگرافيك و راههاي انتقال هپاتيت B در بيماران مبتلا به هپاتيت B كه در سالهاي 1376 لغايت 1371 در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بستري شده اند
654
بررسي دموگرافيك و علل و نتايج درمان استرابيسمهاي عمودي
655
بررسي دموگرافيك و علل و نتايج درمان استرابيسمهاي عمودي
656
بررسي دموگرافيك و فراواني بيماريهاي اعصاب محيطي و عضلاني در بيماران مراجعه كننده به مراكز الكترودياگنوزيس شهر يزد طي سالهاي 1385-1384
657
بررسي دموگرافيك و فراواني بيماريهاي اعصاب محيطي و عضلاني در بيماران مراجعه كننده به مراكز الكترودياگنوزيس شهر يزد طي سالهاي 1385-1384
658
بررسي دموگرافيك وجامعه شناختي جرم وبزهكاري در سطح شهرستان بهشهر در سال 1387
659
بررسي دموگرافيك يافته هاي غير طبيعي كلينيكي و پاراكلينيكي در 100 بيمار مبتلا به LBBB
660
بررسي دموگرافيك يافته هاي غير طبيعي كلينيكي و پاراكلينيكي در 100 بيمار مبتلا به LBBB
661
بررسي دموگرافيك، علل و سطح ضايعه در بيماران آسيب نخاعي شهر يزد طي سالهاي 1384-1389
662
بررسي دموگرافيك، علل و سطح ضايعه در بيماران آسيب نخاعي شهر يزد طي سالهاي 1384-1389
663
بررسي دنباله در جريان ناپاياي پشت يك ايرفويل در حركت نوساني پيچشي
664
بررسي دنباله ها و بازسازي ها در سينماي آمريكا دهه 90
665
بررسي دنباله ها و بازسازي ها در سينماي آمريكا دهه 90
666
بررسي ده ساله اجسام خارجي دستگاه تنفس بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون
667
بررسي ده ساله اجسام خارجي دستگاه تنفس بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
668
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به ايسكمي حاد روده در بيمارستان قائم مشهد در سالهاي 75-1365
669
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
670
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
671
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
672
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستين مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
673
بررسي ده ساله نقص ديواره جمجمه و ترميم آن در بخش جراحي اعصاب بيمارستان قائم (عج ) (1375- 1366)
674
بررسي دو خاك مورد استفاده در صنعت كاشي
675
بررسي دو روش پرداخت به ازاي هر سفارش و حقوق ثابت به پيك هاي تحويل آخر
676
بررسي دو روش كاپيتوناژ وغير كاپيتوناز در برخورد با حفره باقيمانده پس از جراحي وتخليه محتويات كيست هيداتيد ريوي عارضه دار وبدون عارضه در مدت ده سال (92-82)
677
بررسي دو رويكرد آموزشي و لذت بخشي كتابهاي گروه سني«ب» انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
678
بررسي دو رويكرد استاتيكي و ديناميكي محاسبه معكوس براي برآورد ضرايب ارتجاعي لايه هاي روسازي انعطاف پذير با استفاده از نرم افزارهاDBSIDŸ5.0 Modulos 6.0 Elmod 5.0 Evercalc
679
بررسي دو زبانه بودن والدين و تاثير آن در يادگيري زبان فارسي دانش آموزان
680
بررسي دو ساله تروماهاي باز چشم در مركز چشم پزشكي راه آهن يزد
681
بررسي دو ساله موارد انسداد روده در بخش جراحي بيمارستان پور سيناي رشت از مهر ماه 1374 لغايت شهريور ماه 1376
682
بررسي دو شيوه تمريني HIIT و استقامتي بر بيان ژن امنتين -1 بافت چربي احشايي رت هاي نر ديابتي
683
بررسي دو فرم رايج دوره رنسانس : فانتزي ، تم و وارياسيون
684
بررسي دو گروه افراد جزئي نگر و كلي نگر در خلاصه نويسي
685
بررسي دو گونه آموزش از راه دور(آموزش اينترنتي )on-line(وآموزش كتابي )در مهارت خواندن و درك مطلب
686
بررسي دو نوع گياه رنگزاي منطقه مازندران ﴿ پلم ،گزنه ﴾ بر روي الياف و پشم
687
بررسي دوازده مجلس از نگاره هاي برادران داوري ( شاهنامه داوري ، سده سيزدهم ه.ق )
688
بررسي دوام اعضاي بتني تقويت شده با لايه هاي FRP تحت شرايط نفوذ يون كلرايدي
689
بررسي دوام اعضاي فشاري تقويت شده با دورپيچ‌هاي FRP در شرايط محيطي كلرايدي
690
بررسي دوام بتن با سيمان ها و پوزولان هاي مختلف در شرايط محيطي خليج فارس
691
بررسي دوام بتن غلتكي روسازي حاوي دانه ها و الياف فلزي بازيافتي از لاستيك هاي فرسوده
692
بررسي دوام بتن فوق توانمند مسلح شده با الياف شيشه تحت چرخه هاي يخ و ذوب و مسن شدگي تسريع شده
693
بررسي دوام بتن قليا فعال سرباره اي در محيط هاي اسيدي Durability Evaluation of Alkali- Activated Slag Concrete in Acidic Environments
694
بررسي دوام بتن هاي پليمري با توجه به پليمرهاي قابل دسترسي در ايران
695
بررسي دوام سازه هاي بتن آرمه ، با روكش نفوذي گوگرد
696
بررسي دوام كامپوزيت هاي سيماني مهندسي شده حاوي زئوليت و ميكروسيليس در محيط سولفات منيزيم
697
بررسي دوام مخلوط هاي آسفالتي با مصالح آهكي
698
بررسي دوام مخلوط هاي آسفالتي با مصالح سيليسي
699
بررسي دوام و رفتار مكانيكي لوله‌هاي پليمري سيستم جمع‌آوري و انتقال شيرابه
700
بررسي دوام و مكانيك شكست بتن پليمري رزين پلي‌استر غيراشباع در محيط‌هاي شيميايي و حرارتي
701
بررسي دوبعدي انتقال حرارت و شكل محفظه هاي حاوي PCM جهت خنك كاري باتري هاي ليتيومي
702
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس Nipharghus در شمال استان كهگيلويه و بويراحمد
703
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس Niphargus در بخشهاي مركزي و جنوبي استان آذربايجان غربي
704
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس niphargus در شمال استان همدان
705
بررسي دوخت هاي سنتي و دوخت بلوچ در دوره معاصر
706
بررسي دودكش نيروگاه
707
بررسي دودكشها در حضور ذرات و تاثيرات همزمان گاز و ذره
708
بررسي دوده و شبكه ي فيلري دوده بر روي خواص ديناميكي ومكانيكي آميزه هاي رابري پرشده و ولكانيزه شده ي RN
709
بررسي دوربين‌هاي حرارتي و GDV و كاربرد آن‌ها در پزشكي
710
بررسي دوره تناوب غربالگري فشارخون با رويكرد شبيه سازي
711
بررسي دوره هاي آموزشي دهياران و تاثير آن در توسعه اجتماعي سياسي فرهنگي اقتصادي زيست محيطي روستاهاي بخش مركزي شهرستان نكا
712
بررسي دوره هاي اقدام پژوهش ي در تغيير نگرش معلمان نسبت به تحقيق
713
بررسي دوز پرتوهاي پراكنده خارج از ميدان تابشي با استفاده از فيلتر مسطح كننده و بدون استفاده از فيلتر مسطح كننده در شتاب دهنده خطي درماني ONCOR به روش شبي سازي مونت كارلو
714
بررسي دوز تابشي پرتوهاي كيهاني بر روي كادر پرواز در نيمه جنوبي كشور
715
بررسي دوز جذب پوستي در ناحيه ي تيروئيد در دستگاه هاي پانوراميك و CBCT
716
بررسي دوز مناسب كلونيدين خوراكي به عنوان پيش داوري قبل از بيهوشي جهت كاهش مناسب فشار خون حين عمل جراحي
717
بررسي دوز مناسب كلونيدين خوراكي به عنوان پيش داوري قبل از بيهوشي جهت كاهش مناسب فشار خون حين عمل جراحي
718
بررسي دوزهاي متفاوت كتوفول بر روي آرام بخشي جهت اعمال LP و BMA در كودكان مبتلا به ALL
719
بررسي دوزيمتري نرم افزار طراحي درمان سه بعدي Browess در درمان به روش Intensity Motensity Modulated Radiation therapy با استفاده از روش فيلم دوزيمتري
720
بررسي دوسالانه هاي اول و دوم نقاشي ايران
721
بررسي دوسالانه هاي اول و دوم نقاشي ايران
722
بررسي دوستي وازدواج اينترنتي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مر كز رامسر.
723
بررسي دوفامي و چرخندگي نوري در لايه¬ي نازك كلريد نقره بارگذاري شده با نانوذرات نقره زير تابش عمودي پرتوهاي قطبيده خطي ليزر با طول موج¬هاي گوناگون
724
بررسي دوگان قاب هاي تركيبي
725
بررسي دوگان متعارف دنباله هاي - K بسل و مولدهاي - K بسل براي دستگاه هاي متعامد فضاي هيلبرت
726
بررسي دوگان‌سازي در زبان فارسي در چهارچوب نظريه‌‌ي دوگان‌سازي صرفي
727
بررسي دوگاني تقريبي قاب ها و-g قاب هادرفضاهاي هيلبرت
728
بررسي ديابت در بيماران دياليزي استان يزد
729
بررسي ديابت در بيماران دياليزي استان يزد
730
بررسي دياكسيد تيتانيوم (روتيل ) در سرباره و زونهاي مختلف معدن مس سرچشمه كرمان
731
بررسي دياگرام‌هاي ولتامتري چرخه‌اي يون منيزيم در نمك‌هاي مذاب آن
732
بررسي ديالوگ و شخصيت پردازي در سينماي بومي
733
بررسي ديپلماسي عمومي هند در آسياي مركزي ﴿1389- 1369﴾
734
بررسي ديجيتايزرهاي مور استفاده در مهندسي معكوس و طراحي يك ديجيتايزر بازوئي
735
بررسي ديدگاه اساتيد دانشكده فني دانشگاه كردستان در مورد بكارگيري تكنولوژيهاي وب 2 درتدريس و يادگيري
736
بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي و مديران گروه‌ها در مورد راه‌اندازي رشته‌هاي تحصيلي و چگونگي پذيرش دانشجو در پرديس دانشگاه اصفهان
737
بررسي ديدگاه اوليا دانش آموزان راهنمايي درباره مشكلات ارتباطي آنان براساس جنسيت در شهرستان كاشان
738
بررسي ديدگاه برخي از انديشمندان معاصر ايراني درباره ماهيت تكنولوژي از منظر حكمت متعاليه ، مطالعه موردي : مرتضي آويني ، محمد مدددپور ، رضا داوري و عبدالكريم سروش
739
بررسي ديدگاه بيماران با دردهاي اسكلتي-عضلاني مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي يزد در مورد تاثير انواع غذاها بر دردهايشان
740
بررسي ديدگاه بيماران با دردهاي اسكلتي-عضلاني مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي يزد در مورد تاثير انواع غذاها بر دردهايشان
741
بررسي ديدگاه پرستاران از فرهنگ ايمني بيمار و ارتباط آن با ديدگاه بيماران از كيفيت خدمات دريافتي در بيمارستان هاي دولتي وخصوصي منتخب شهر يزد
742
بررسي ديدگاه پرستاران از فرهنگ ايمني بيمار و ارتباط آن با ديدگاه بيماران از كيفيت خدمات دريافتي در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي منتخب شهر يزد در سال ۱۳۹۴
743
بررسي ديدگاه پرستاران در خصوص برنامه درسي و مهارتهاي باليني در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي تهران
744
بررسي ديدگاه پرستاران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
745
بررسي ديدگاه پرستاران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
746
بررسي ديدگاه پزشكان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
747
بررسي ديدگاه پيتر بروك به عرفان شرقي با نگاهي اجمالي به اجراي او از مهابهاراتا
748
بررسي ديدگاه پيتربروك به عرفان شرقي با نگاهي اجمالي به اجراي او از مهابهاراتا
749
بررسي ديدگاه تربيتي انديشمندان معاصر سيدحسين نصر
750
بررسي ديدگاه تناقض باوري در منطق سنتي، كلاسيك و فراسازگار
751
بررسي ديدگاه جامعه شناسي آثار عبدالرحيم طالبوف تبريزي
752
بررسي ديدگاه جهانگردان درباره جاذبه هاي فرهنگي يزد
753
بررسي ديدگاه حسابرسان ومديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران نسبت به ضرورت انجام حسابرسي عملياتي
754
بررسي ديدگاه خانواده بر تدريس هنر در مقطع راهنمايي در استان بوشهر
755
بررسي ديدگاه دادائيستي و سورئاليستي من ري و تكنيك‌هاي او در عكاسي
756
بررسي ديدگاه دانش آموزان ايراني سطح مقدماتي زبان خارجي نسبت به تدريس گرامر به روش اصل كار تعاملي
757
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بافق در مورد مراجعه به مشاور در مسائل سازشي و موانع احتمالي آن
758
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي سطح شهر بهشهر نسبت به عوامل موثر در اجتماعي كردن كودكان
759
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر نكاء نسبت به نقش والدين در جامعه پذيري فرزندان
760
بررسي ديدگاه دانش آموزان در مورد نقش خانواده ومدرسه در آشنايي فرزندان بامسائل اخلاقي و ديني
761
بررسي ديدگاه دانش آموزان و درجه رضايت آنها از شيوه هاي تربيتي والدين شهرستان تفت
762
بررسي ديدگاه دانش اموزان مقطع راهنمايي شهرستان فريمان نسبت به چگونگي رعايت حجاب
763
بررسي ديدگاه دانش اموزان مقطع راهنمايي شهرستان فريمان نسبت به رعايت حجاب
764
بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد برنامه درسي پنهان موثر بر يادگيري در سال 94-93
765
بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري در مورد وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار محيط هاي آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 97-96
766
بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي (كارآموزان و كارورزان) نسبت به كيفيت آموزش باليني بخش جراحي عمومي مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان، رشت در سال 1393
767
بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي نسبت به روش آموشي EPMP ﴿ تدبير مشكل بيمار به روش الكترونيكي﴾ (Electronic Patient Management Problem) در اداره بيمارلن مبتلا به بيماري هاي شايع نورولوژي
768
بررسي ديدگاه دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي يزد در خصوص ورزش
769
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده دندان پزشكي از آموزش دريافت شده دندان پزشكي ترميمي در سال 1397
770
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه به كيفيت خدمات ارائه شده به آن ها با استفاده از مدل سروكوال
771
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر در مورد علل افزايش سن ازدواج
772
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور و نقش خانواده در اعتياد فرد
773
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران در سال تحصيلي 94-93
774
بررسي ديدگاه دانشجويان در خصوص سير تحول انگيزه دانشجويان روزانه ورودي 82 مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
775
بررسي ديدگاه دانشجويان درباره نحوه آموزش و ارزشيابي بخش پريودنتولوژي در دانشكده شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 89-1389
776
بررسي ديدگاه دانشجويان درباره نحوه آموزش و ارزشيابي بخش پريودنتولوژي در دانشكده شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 89-1389
777
بررسي ديدگاه دانشجويان دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد نظارت باليني در آموزش دندان پزشكي در نيمسال دوم سال تحصيلي 1397-1398
778
بررسي ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي در مورد دروس پاتولوژي دهان در دانشگاه شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 92-1391
779
بررسي ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي رشت در باره ي معيارهاي تدريس نظري و عملي موثر در سال 96
780
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور البرز نسبت به برنامه كاوش شبكه ورزش طي يك پژوهش كيفي
781
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور البرزنسبت به برنامه كاوش شبكه ورزش طي يك پژوهش كيفي
782
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر مركز بهشهر درمورد علل افزايش سن ازدواج
783
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر نسبت به موضوع كسب ارزشهاي غير مادي در رفتار بزهكارانه جوانان
784
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور در خصوص اعتياد و عوامل اجتماعي موثر بر آن
785
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته هاي روزانه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي پيرامون عوامل موثر بر ازدواج
786
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته هاي روزانه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي پيرامون عوامل موثر بر ازدواج
787
بررسي ديدگاه دانشجويان كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به برنامه درسي پنهان
788
بررسي ديدگاه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشدرشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نورنسبت به وضعيت موجود آموزشي وپژوهشي اين دانشگاه
789
بررسي ديدگاه دانشجويان نسبت به تحصيل و شغل استان بوشهر
790
بررسي ديدگاه دانشجويان و اساتيد در رابطه با دوره ي كارشناسي ارشد مجازي رشته آموزش زبان انگليسي: ميزان مشاركت متغييرهاي موانع يادگيري، انگيزه و آمادگي مجازي در رضايتمندي دانشجويان مجازي
791
بررسي ديدگاه دانشجويان و مدرسين دانشگاه پيام نور نسبت به كارآمدي كتابهاي مهارتي رشته تربيت بدني در آموزش رشته هاي مختلف ورزشي
792
بررسي ديدگاه دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان شاهرود درمورد راههاي افزايش انگيزه دانش آموزان براي ورود به هنرستانهاي فني حرفه اي وكارودانش
793
بررسي ديدگاه دبيران در مورد كاربرد تكنولوژي آموزش در مدارس متوسطه نظري شهر اصفهان در سال تحصيلي 85-84
794
بررسي ديدگاه دبيران در مورد كاربرد تكنولوژي آموزشي درمدارس متوسطه نظري شهر اصفهان در سال تحصيلي 84-85
795
بررسي ديدگاه دبيران رياضي پايه نهم شهر اصفهان در ارتباط با ابعاد محتوايي و چگونگي تدريس كتاب
796
بررسي ديدگاه دختران جوان شهرستان نظرآباد به مسئله حجاب يا بدحجابي
797
بررسي ديدگاه دستياران در مورد وضعيت محيط آموزشي دستياري در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان با استفاده از پرسشنامه PHEEM-سال 1391
798
بررسي ديدگاه دندانپزشكان شهر يزد در مورد رضايت شغلي در سال ۱۳۹۶
799
بررسي ديدگاه رËسا و اعضاي هيÊت علمي در خصوص مسائل و مشكلات گسترش آموزش مجازي در دانشگاه پيام نوراستان آذربايجان غربي
800
بررسي ديدگاه رواني كودكان زير دوازده سال نسبت به فضاي معماري و چگونگي دستيابي به آن
801
بررسي ديدگاه روشنفكران ديني نسبت به مدرنيته با تأكيد بر حقوق زنان
802
بررسي ديدگاه زنان شاغل در رابطه با رضايت همسرانشان از زندگي مشترك شهر اسفراين سال 94-93
803
بررسي ديدگاه زيبايي شناسانهء جان ديويي و تطبيق آن با پاپ آرت
804
بررسي ديدگاه ساخت پذيري (constructability) در پروژه هاي بزرگ EPC در صنعت نفت و گاز با قرارداد قيمت مقطوع (همراه با مطالعه موردي پروژه فاز 12 پارس جنوبي)
805
بررسي ديدگاه سياستگذاران و ارائه دهندگان خدمات خانواده پزشك خانواده در رابطه با انطباق برنامه پزشك خانواده با ابعاد سياستگذاري آن در استان يزد﴿1390﴾
806
بررسي ديدگاه شهروندان سميرم درباره موانع اقتصادي،اجتماعي شهر سميرم
807
بررسي ديدگاه علماي شيعي قائل به تحريف قرآن كريم نسبت به ادله ي عدم تحريف
808
بررسي ديدگاه فارغ التحصيلان دندانپزشكي يزد پيرامون آموزش ترميم هاي كامپوزيت در سال ۱۳۹۶
809
بررسي ديدگاه فارغ التحصيلان دندانپزشكي يزد پيرامون آموزشترميم هاي كامپوزيت در سال ۱۳۹۶
810
بررسي ديدگاه فعالان سياسي شهرستان نكا نسبت به كاركرد احزاب
811
بررسي ديدگاه فقه الحديثي امام خميني
812
بررسي ديدگاه فقهي مولي محمد محسن فيض كاشاني در باب قضاء و شهادات بر اساس مفاتيح الشرايع و تطبيق آن با اعلام فقهاي متقدمين و متاخرين
813
بررسي ديدگاه كارشناسان ترويج كشاورزي درباره بيمه دام عشاير استان لرستان
814
بررسي ديدگاه كاركنان بيمارستان شهيد صدوقي در رابطه با تغييرات سازماني در سال 1386
815
بررسي ديدگاه كاركنان بيمارستان هاي آموزشي شهرستان يزد در رابطه با سبك مديريت مديران آنها در سال 1387
816
بررسي ديدگاه كاركنان بيمارستانهاي آموزشي شهرستان يزد در رابطه با سبك مديران آنها درسال 1387
817
بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آنان در فرايند تصميم گيري در كتابخانه هاي عمومي استان يزد
818
بررسي ديدگاه كتابداران و مديران كتابخانههاي دانشگاهي شهر كرمانشاه در رابطه با استفاده از نظامهاي اطلاعات مديريت
819
بررسي ديدگاه كشاورزان پذيرنده سيستم هاي آبياري باراني در گسترش و عدم گسترش اين سيستم ها ﴿مطالعه موردي: شهرستان بهبهان﴾
820
بررسي ديدگاه كشاورزان درباره كاربرد فاضلاب تصفيه شده در آبياري محصولات كشاورزي ﴿مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان خرم آباد﴾
821
بررسي ديدگاه مديران و معلمان در مورد معيار هاي انتخاب معلم نمونه دوره راهنمايي شهرستان گنبد
822
بررسي ديدگاه مديران وكارشناسان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در خصوص عوامل تعيين كننده در برنامه ريزي استراتژيك تله مديسين
823
بررسي ديدگاه مديران ومعلمان در مورد معيارهاي انتخاب معلم نمونه مقطع متوسطه شهرستان گنبد
824
بررسي ديدگاه مربيان مهد كودك شهر بهشهر نسبت به تاثير تلويزيون (نوع برنامه ) در اجتماعي شدن كودكان
825
بررسي ديدگاه مردان نسبت به مشاركت اجتماعي زنان ( بررسي موردي : دبيران مرد مقطع دبيرستان شهرستان بهشهر 86 85-)
826
بررسي ديدگاه مستشرقان نسبت به شخصيت سلمان فارسي
827
بررسي ديدگاه مشتريان پرايد در مورد كيفيت محصول در شهر اصفهان
828
بررسي ديدگاه مشتريان در خصوص تاثير بازاريابي نوين بر رفتار مصرف كنندگان موارد رنگزا نساجي
829
بررسي ديدگاه معرفت شناسي ابوعلي سينا و دلالت هاي آن در زمينه فرايند ياددهي - يادگيري
830
بررسي ديدگاه معلم‌هاي زبان انگليسي در مورد تصحيح خطاي گفتاري زبان آموزان مذكر و مونث بر اساس جنسيت معلم‌ها
831
بررسي ديدگاه معلمان ابتدايي از كار بست فناوري آموزشي در مدارس منطقه برخوار
832
بررسي ديدگاه معلمان ابتدايي شهر اصفهان درباره اجراي نوآوري‌هاي چهار‌گانه پيشنهادي (ارزشيابي توصيفي، آموزش زبان انگليسي، مدرسه بدون كيف و استفاده از معلمان تخصصي) در مرحله اول و دوم دوره ابتدايي
833
بررسي ديدگاه معلمان پايه اول ابتدايي شهر شيروان
834
بررسي ديدگاه معلمان تربيت بدني شهر خرم آباد درباره ي كارايي كلاسهاي ضمن خدمت تربيت بدني در سال تحصيلي 88-87
835
بررسي ديدگاه معلمان كلاس اول ابتدايي شهر تهران در خصوص كتاب فارسي پايه‌ي اول
836
بررسي ديدگاه معلمان و دبيران تربيت بدني در مورد كارايي كلاس هاي كوتاه مدت ضمن خدمت در شهر لار
837
بررسي ديدگاه معلمين در خصوص نقش پيش دبستاني در جامعه پذيري كودكان در شهرستان بهشهر
838
بررسي ديدگاه معلمين دوره ابتدايي پيرامون ارزش يابي توصيفي در استان يزد
839
بررسي ديدگاه ناصرالدين شاه قاجار درباره اروپا و اروپاييان(باتكيه بر سفرنامه هاي ناصرالدين شاه)
840
بررسي ديدگاه ها و ادراكات جوامع محلي نسبت به كفتار راه راه (Hyaena hyaena) در جنوب غرب ايران
841
بررسي ديدگاه هاي آيت الله جوادي آملي در علوم قرآني
842
بررسي ديدگاه هاي اقتصادي متفكران دوره قاجار (از ناصرالدين شاه تا پايان قاجاريه)
843
بررسي ديدگاه هاي اويلري ولاگران‍‍ژي و تعميم آن بر معادلات مكانيك سيالات
844
بررسي ديدگاه هاي پرستاران در ارتباط با بكارگيري مولفه هاي اشتراك گداري دانش در بيمارستانهاي دولتي شهر چالوس
845
بررسي ديدگاه هاي تربيتي حضرت علي ﴿ع﴾ در نهج البلاغه و مقايسه آن با ديدگاههاي تربيتي افلاطون
846
بررسي ديدگاه هاي تربيتي ميشل فوكو
847
بررسي ديدگاه هاي دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به فرآيند انجام پايان نامه و عوامل مرتبط با آن در سال 1388
848
بررسي ديدگاه هاي دكتر عبدالحسين زرين كوب در نقد ادبي
849
بررسي ديدگاه هاي زيبايي شناختي در نقاشي هاي معاصر غرب با تاكيد بر نظريات رولان بارت ﴿از دهه ي 1960 تا به امروز﴾
850
بررسي ديدگاه هاي طبراني وبيهقي درباره اهل بيت (ع ) , studying tabarani and beihaghis views on ahl al-beit
851
بررسي ديدگاه هاي فلسفي خواجه نصير الدين طوسي و دلالت هاي آن براي تربيت اخلاقي
852
بررسي ديدگاه هاي گوناگون در صحنه هاي متفاوت از داستان هاي حيوانات در كليله و دمنه
853
بررسي ديدگاه هاي مطرح شده در روزنامه ي كاوه با تكيه بر اقتصاد، سياست و فرهنگ (1334ق/1916م تا 1340ق/1922م)
854
بررسي ديدگاه هاي هستي شناسي علامه طباطبايي و دلا لت هاي تربيتي آن
855
بررسي ديدگاه هاي ويليام برن باخ و تاثير آن بر تبليغات دهه هاي 60 و 70 غرب
856
بررسي ديدگاه هستي شناسانه متفكران رمانتيك در باب حقيقت و زيبايي و تاكيد آنها بر جايگاه شعر
857
بررسي ديدگاه همسران در مورد عوامل تاثير گذار بر سعادتمندي خانواده از نظر دانشجويان متاهل
858
بررسي ديدگاه هنرآموزان و هنرجويان هنرستان هاي كاردانش شهراصفهان درباره ميزان كاربست عناصر برنامه درسي كاردانش براي آموزش و پرورش كارآفريني
859
بررسي ديدگاه هويت اجتماعي برند و تاثير آن درتوسعه وفا داري به برند ﴿ شركت توليد كننده محصولات آرايشي وبهداشتيMv
860
بررسي ديدگاه وشخصيت پردازي در گزيده اي از داستان هاي كوتاه
861
بررسي ديدگاه‌ مردم و تعارضات ميان ماهيگيران و دلفين گوژپشت (Sousa plumbea) در خور موسي، خليج فارس
862
بررسي ديدگاهها و شيوه هاي اجرايي "آن بوگارت - تاداشي سوزوكي" كارگردانان تئاتر معاصر در ربع آخر قرن بيستم
863
بررسي ديدگاهها و شيوه هاي اجرايي آن بوگارت-تاداشي سوزوكي كارگردانان تئاتر معاصر در ربع آخر قرن بيستم
864
بررسي ديدگاهها و شيوه هاي اجرايي آن بوگارت-تاداشي سوزوكي كارگردانان تئاتر معاصر در ربع آخر قرن بيستم
865
بررسي ديدگاهها و نظرات مراجع تقليد شيعه معرفي شده توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم در مورد هر يك از روشهاي پيشگيري از حاملگي و رشد جنسيت
866
بررسي ديدگاههاي ( مسئولين مبارزه با مواد مخدر ، معتادين و مدد جويان ) در رابطه با عوامل بازدارنده آموزش - نظارت - كنترل ...) معتادين بعد از ترك اعتياد در شهر اصفهان
867
بررسي ديدگاههاي برخي متفكرين اسلامي در باب هنر
868
بررسي ديدگاههاي دانش اموزان نسبت به فعاليتهاي پرورشي در سطح مقطع راهنمايي شهرستان تربت جام
869
بررسي ديدگاههاي رواني كودكان زير دوازده سال نسبت به فضاي معماري و چگونگي دستيابي به آن
870
بررسي ديدگاههاي فرهنگيان زن در دوره متوسطه در مورد طرح ادغام فعاليتهاي پرورشي و آموزشي در شهرستان نكا
871
بررسي ديدگاههاي كاركنان ، مديران وسرپرستاران شركت پالايش نفت اصفهان درمورد افزايش توانمنديهاي شغلي آنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت
872
بررسي ديدگاههاي كاركنان ، مديران وسرپرستاران شركت پالايش نفت اصفهان درمورد افزايش توانمنديهاي شغلي آنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت
873
بررسي ديدگاههاي مختلف زبان غالب در كلاس هاي اول دبيرستان
874
بررسي ديدگاههاي مردم مينودشت در مورد مشاركت سياسي (انتخابات ) و عوامل موثر بر آن
875
بررسي ديدگاههاي مستشرقين درباب زندگي پيامبر اسلام ( ص ) در نيمه اول قرن بيستم
876
بررسي ديدگاههاي موافقان و مخالفان طرح خاورميانه بزرگ
877
بررسي ديدگاههاي نوين روانشناسي يادگيري
878
بررسي دير زيستي، بقاء و برگشت پذيري در ژنوتيپ هاي اصلاحي دو گونه گراس، متأثر از تيمارهاي طولاني مدت آبياري
879
بررسي ديرينه مغناطيسي گرانيت هاي راپاكيوي
880
بررسي ديسترس اخلاقي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش اورژانس بيمارستان هاي مراكز آموزشي و درماني رشت 94-1393
881
بررسي ديسك هائي مركب (جازده شده) با خواصي شعاعي متغير
882
بررسي دين در دين داري بر برهنگي در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
883
بررسي ديناميك آشوبي معادلات تفاضلي به كمك نيم مزدوجها
884
بررسي ديناميك الكترون در برهم كنش باموج الكترومغناطيس تخت قطبيده خطي و شتابدهي آن در خلا
885
بررسي ديناميك الكترون در ميدان ويگلر واقعي و كانال يوني
886
بررسي ديناميك الكترون ها و نرخ رشد امواج در يك ليزر الكترون آزاد شامل موجبر با مقطع مربعي با ديواره هاي داخلي و خارجي
887
بررسي ديناميك باريكۀ حلقۀ انبارش چشمه نور ايران با ابيراهي رنگي بزرگ
888
بررسي ديناميك پخش مواد سورفكتانت بر روي سطح و عمق مايعات
889
بررسي ديناميك پلاسماي حاصل از شكست اپتيكيدر آبتوسط پرتو گمانه
890
بررسي ديناميك جذب اتم فلوئور بر روي سطح گرافن به روش ديناميك مولكولي
891
بررسي ديناميك جريان حباب هاي بلند در شريانچه ها
892
بررسي ديناميك حباب در نظريه شاره اي
893
بررسي ديناميك خودرو نيمه هيبريد با توليد رانش از طريق موتورهاي الكتريكي كمكي﴿ در چرخ هاي غيرمحرك ﴾
894
بررسي ديناميك ذرات غيركروي به روش ذره گسسته
895
بررسي ديناميك رفتار روتور پيوسته با استهلاك غيرمتناسب
896
بررسي ديناميك سيالات در سيستم هاي ميكروني تشخيصي
897
بررسي ديناميك شكست اپتيكي در هوا با استفاده از يك پالس و دو پالس ليزر نانوثانيه
898
بررسي ديناميك عرضي لكوموتيو, با در نظر گرفتن تماس تك نقطه‌اي و دو نقطه‌اي بروي مسير قوس دار
899
بررسي ديناميك غير خطي امواج يوني در پلاسماهايي شامل الكترون هاي ابر گرم
900
بررسي ديناميك غيرخطي سيستم قدرت با استفاده از نظريه هاي دوشاخگي و آشوب
901
بررسي ديناميك غيرخطي ميكروحبابها در حضور ميدان فراصوت
902
بررسي ديناميك غيرخطي يك جفت چرخ‌دنده ساده تحت برانگيزش تصادفي
903
بررسي ديناميك فرايند overshoot switching در ليزرهاي دو پايدار پلاريزاسيون با استفاده از تحليل پايداري
904
بررسي ديناميك فوق داغ كن و كنترل دماي بخار فوق داغ
905
بررسي ديناميك كاميون سيال‌بر در مقايسه با كاميون معمولي
906
بررسي ديناميك گذارهاي آبشاري اتمهاي ميوندار با استفاده از روش چند گروهي
907
بررسي ديناميك ماشين هاي الكتريكي آسنكرون
908
بررسي ديناميك مدل معادلات ديفرانسيل كسري بيماري عفوني ايدز
909
بررسي ديناميك مدل هاي كيهاني و فضاي ناجابجايي
910
بررسي ديناميك معادله غيركلاسيك نفوذ به لحاظ بزرگ نمايي و وجود جاذب ها
911
بررسي ديناميك مولكولي ذوب يك ريزبلور
912
بررسي ديناميك نفوذ جذب -دفع بسترهاي ثابت با ذرات كروي پوسته اي با در نظر گرفتن پراكندگي محوري و ايزوترم جذب غير خطي
913
بررسي ديناميك و آستانه هاي تغييرات كاربري هاي زمين براي توليد مراكز گردوغبار در استان هاي كرمانشاه و ايلام
914
بررسي ديناميك و انشعاب در كلاسي از مدل هاي كند-تند
915
بررسي ديناميك و پايداري يك دوپايي چهار عضوي
916
بررسي ديناميك و كنترل سرهم بندي سازه هاي فضايي انعطاف پذير بزرگ ﴿LFSS﴾ در حركت مداري
917
بررسي ديناميكي اثر سياست هاي حمايتي بر صادرات غيرنفتي با تاكيد بر بخش كشاورزي
918
بررسي ديناميكي پديده Chatter در يك مدل ساده از فرايند ماشينكاري
919
بررسي ديناميكي پراسنج هاي موثر در طوفان گرد و غبار منطقه يزد و بازسازي مدل wrf بر اساس پراسنج هاي منتخب
920
بررسي ديناميكي تونل ها و ارزيابي اثر زلزله بر پايداري تونل ها
921
بررسي ديناميكي جريانهاي ناماندگار در لوله هاي تحت فشار از طريق مدلهاي تحليلي و عددي - ضربه قوچ
922
بررسي ديناميكي جهت تشخيص احتمال وقوع فروپاشي ولتاژ
923
بررسي ديناميكي راكتورهاي شيميايي با واكنش هاي متوالي و مرتبه هاي مختلط
924
بررسي ديناميكي رفتار آبگريزي سطح و سيال به منظور كاهش نيروي ويسكوز در جريان هاي سطحي و داخلي
925
بررسي ديناميكي رفتار گذراي موتور اشتعال جرقه اي توربوشارژ شده در شرايط عملكرد توام شير كنار گذر و زمانبندي سوپاپها
926
بررسي ديناميكي ساختاري خواص الكتريكي نوري ميكروساختار ايجاد شده بر سطح سيليكون دار در مجاورت گاز SF6 توسط ليزر
927
بررسي ديناميكي سازه پل درخطوط ريلي ايران با رويكرد افزايش ظرفيت
928
بررسي ديناميكي سيستم چرخ و نوار بر روي تكيه گاه انعطاف پذير
929
بررسي ديناميكي غيرخطي در نانوتيوب آرميچر و ساليتون ها
930
بررسي ديناميكي فنرهاي HELlCAL
931
بررسي ديناميكي كوره هاي قوس الكتريك و تاثير آن بر پايداري شبكه ( فروسيليس لرستان )
932
بررسي ديناميكي مانيپولاتور زنجيره بسته
933
بررسي ديناميكي معادلات فريدمن
934
بررسي ديناميكي نيروهاي وارد بر بدنه كشتي
935
بررسي ديناميكي و كنترلي شير اسپول دار
936
بررسي ديناميكي يك پرنده بدون سرنشين با موتور جي توو
937
بررسي دينداري بر ميزان اميد به زندگي در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور سال تحصيلي 1392-93
938
بررسي دينداري و خواب بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
939
بررسي دينداري و رضايتمندي زناشويي در بين 100زوج منطقه 3 قم
940
بررسي دينداري و عوامل موثر بر آن در دختران مقطع پيش دانشگاهي شهر اهواز
941
بررسي ديه زن و مرد در فقه حقوق اسلامي
942
بررسي ديوار برشي فولادي با اتصالات گيردار بر اساس روش طراحي پلاستيك بر اساس عملكرد
943
بررسي ديوار نگارههاي كاخ چهل ستون وتاثير آن بر گرافيك محيطي
944
بررسي ديوار نگاريهاي بعد از انقلاب اسلامي ايران
945
بررسي ديوار نوشته هاي شهر تهران از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
946
بررسي ديوارنگاره هاي بقاع متبركه گيلان
947
بررسي ديوارنگاره هاي بقاع متبركه گيلان
948
بررسي ديوارنگاره هاي شهر تهران ﴿فروردين ماه 1382 - فروردين ماه 1390﴾
949
بررسي ديوارنگاره هاي متروي تهران و تاثير آن بر هويت بخشي فضاي تصويري شهر
950
بررسي ديوارنگاره هاي مسجد حكيم از منظر نقاشي ديواري
951
بررسي ديوارنگاريهاي بعداز انقلاب اسلامي ايران
952
بررسي ديوان داراب افسر بختياري(از ديدگاه زيبايي شناسي و ساختار زباني)
953
بررسي ديود شاتكي تهيه شده از پليمرهاي آلي نيم رسانا و مطالعه برخي از مشخصه هاي الكتريكي آن
954
بررسي ديودهاي نور گسيل آلي
955
بررسي ذائقه معماري خانه در سيماي شهر تهران پس از انقلاب اسلامي
956
بررسي ذخائر و معادن سنگ آهك و توليد آهك در استان خوزستان
957
بررسي ذخاير معدني دولوميت شهرستان نهاوند جهت مصارف نسوز
958
بررسي ذخاير منگنز ايران ؛ فرآوري و كاربرد
959
بررسي ذخيره سازي انرژي خورشيدي با استفاده از گرماي نهان ذوب سولفات سديم دكاهيدرات
960
بررسي ذخيره سازي انرژي خورشيدي با استفاده از گرماي نهان ذوب سولفات سديم دكاهيدرات
961
بررسي ذخيره سازي گاز هيدروژن بر روي نانو لوله هاي كربني به روش شبيه سازي
962
بررسي ذخيره سازي هيدرو‍ژن در بسترهاي جاذب كربني به همراه مدل سازي نمونه
963
بررسي ذرات معلق اتمسفري در محيط شهري
964
بررسي ذهني عوامل موثر بر خودكشي ( مطالعه موردي :خانوارهاي شهر ساري )
965
بررسي ر ابطه استرس وشخصيت دردختران نوجوان دبيرستان هاي خمين
966
بررسي رئاليسم جادويي در هنر ( تصويرسازي )
967
بررسي رئاليسم در فلسفه لاك
968
بررسي رآكتورهاي بستر جوشان در فرآيند هيدروكراكينگ
969
بررسي رئولوژي الاستومر هاي پر شده
970
بررسي رئولوژي امول سيون نفت خام در آب
971
بررسي رئولوژي انواع پلي اتيلن در روتومولدينگ و كاربرد آن در مهندسي پزشكي
972
بررسي رئولوژي بتن خودتراكم حاوي مواد افزودني معدني
973
بررسي رئولوژي سيال ضخيم شونده در برش تحت ضربه با سرعت پايين
974
بررسي رئولوژي و واكنش پذيري و پايداري آلياژ پليمري ترموپلاستيك الاستومر با گروه هاي كربوكسليك اسيد مواد قيري
975
بررسي رئولوژي، مورفولوژي و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ميكروالياف دار پلي پروپيلن تقويت شده باميكروالياف پلي آميد 6
976
بررسي رئولوژيكي جدايش فازي ويسكوالاستيك آلياژ غيرمتقارن ديناميكي پلي استايرن/پلي ﴿وينيل متيل اتر﴾، بررسي اثرجرم مولكولي بررفتار فازي
977
بررسي رئولوژيكي كامپوزيتهاي سه گانه قير، پليمر و ذرات نانو در جهت بهبود عملكرد روكشهاي جاده اي
978
بررسي رئولوژيكي ميكروژل هاي حساس به دماي پلي(وينيل متيل اتر)، تهيه شده با استفاده از پرتوهاي الكتروني در حضور نانو ذرات كروي
979
بررسي رئولوژيكي نانو كامپوزيت YALCONAN / AMMP / CVP
980
بررسي رئولوژيكي و ساختاري ژلينگي فيزيكي در سامانه هاي پليمري
981
بررسي را بطه ي درگيري تحصيلي و گرايش به تفكر انتقادي با آمادگي يادگيري الكترونيكي در بين دانشجويان
982
بررسي رابط بين "هوش اخلاقي " و "تعهد سازماني " در كاركنان شركت مادر تخصصي داروئي و تجهيزات پزشكي كشور (وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ).
983
بررسي رابط بين اختلالات توجه ، ويژگي هاي شخصيتي با ميزان پاسخ به درمان در گروهي از سوءمصرف كنندگان مت آمفتامين (شيشه )
984
بررسي رابط بين مديريت استعداد با رفتار شهروندي سازماني كاركنان اداره هاي محيط زيست استان اصفهان
985
بررسي رابط بين مديريت دانش مشتري )CKM( و مديريت ارتباط با مشتري )CRM( در شركت توليدي پيستون ايران بر اساس مدل هيسيگ
986
بررسي رابط بين هوش هيجاني وسبك هاي يادگيري خلق خو محور
987
بررسي رابط ميان رفتارهاي شهروندي سازماني و بهره وري كاركنان
988
بررسي رابطة فلسفة تربيتي دبيران و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان انزلي
989
بررسي رابطع بين كمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل
990
بررسي رابطه "كمال گرايي و جو سازماني" با "رضايت شغلي" معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر مشهد
991
بررسي رابطه «اعتماد به نفس» و «توكل» و نقش آن بر اخلاق فردي و اجتماعي
992
بررسي رابطه AVPD با شدت علائم باليني در بيماران ايسكميك قلب
993
بررسي رابطه HRM - اعتماد و تعهد سازماني در كاركنان دانشگاههاي شهرستان قاين
994
بررسي رابطه Hs-CRP با بيماري ديابت نوع 2 در افراد چاق
995
بررسي رابطه آبسيزيك اسيد و سنتز بتا كاروتن در جلبك سبز تك ياخته اي Dunaliella salina
996
بررسي رابطه آرچي و عوامل زمين شناسي موثر بر پارامترهاي آن
997
بررسي رابطه آرزوهاي شغلي و عوامل استرس زا در دبيران دبيرستانهاي دخترانه اصفهان
998
بررسي رابطه آزادي عمل دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان با تعهد شغلي آنان
999
بررسي رابطه آزمون تجسس خودرهبري (جان هالند)باانتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دخترسال اول نظام جديدمتوسطه دردبيرستانهاي دخترانه منطقه 1قم سال تحصيلي 77-1376
1000
بررسي رابطه آزمون تورم هيپواسموتيك اسپرم با ميزان موفقييت سيكل درماني باروري خارج رحمي
بازگشت