<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي خواص فيزيكي شيميايي و ساخت پرسلانهاي شيميايي
2
بررسي خواص فيزيكي فرش ماشيني با نخ تار %100 پلي استر
3
بررسي خواص فيزيكي لاتكس pkac با تغيير نوع و مقدار شروع كننده هاي 2s2O8(NH4) , H2O2
4
بررسي خواص فيزيكي لايه هاي بي بافت توليد شده به روش جت آب ﴿SPUN-LACE﴾
5
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي پارچه هاي نواري مورد استفاده در كلاه هاي ايمني كار و تخمين ميزان جذب انرژي برخورد
6
بررسي خواص فيزيكي مكانيكي پلي¬پروپيلن در حضور اصلاح كننده ضربه و نانو ذرات
7
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي پوشش هيبريدي اپوكسي- پلي سيلوكسان برروي فولاد
8
بررسي خواص فيزيكي مكانيكي نانو كامپوزيت پلي استر غيراشباع/ نانو ذراتclay و سيليكا
9
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي نخ هاي مخلوط نايلون/ پنبه ريسيده شده در سيستم ريسندگي رينگ
10
بررسي خواص فيزيكي منسوجات نانو كامپوزيت نايلون 6
11
بررسي خواص فيزيكي نانو كامپوزيت تهيه شده از نانو ذرات نقره ي ميان لايه شده در گرافن با پلي ﴿وينيل كلرايد﴾
12
بررسي خواص فيزيكي نخ آميزه پلي آميد6/پلي آميد 66
13
بررسي خواص فيزيكي نخ آهارخورده بر اساس شرايط مختلف ريسنگي والياف
14
بررسي خواص فيزيكي نخ پنبه اي آهار داده شده با مواد آهاري PVA و نشاسته ذرت
15
بررسي خواص فيزيكي نخ هاي حجيم
16
بررسي خواص فيزيكي نخ هاي فيلامنتي ذوب ريسي شده از پلي پروپيلن
17
بررسي خواص فيزيكي نخ‌هاي تكسچره شده با سه نوع جت متفاوت هوا
18
بررسي خواص فيزيكي نخهاي تكسچرشده به روش تاب مجازي، از مخلوط نايلون 6 و پلي پروپيلن
19
بررسي خواص فيزيكي نخهاي تكسچره معيوب
20
بررسي خواص فيزيكي نخهاي مخلوط پشم و پلي استر
21
بررسي خواص فيزيكي نخهاي مخلوط پنبه / پلي استر در ريسندگي چرخانه اي با استفاده از مدل هيبريدي
22
بررسي خواص فيزيكي و اپتيكي نانوذرات گرافن پخش شده در بلورمايع
23
بررسي خواص فيزيكي و الكتروشيميايي پوشش‌هاي بيتومن اصلاح‌شده با پليمرهاي پلي يورتان، استايرن بوتادين استايرن، استايرن بوتادين رابر و پيگمنت glass flake بر روي فولاد
24
بررسي خواص فيزيكي و توزيع زيستي نقاط كوانتومي نشان دار شده در موش هاي صحرايي وحشي و توموري
25
بررسي خواص فيزيكي و ريز ساختار قطعات آلومينايي متخلخل توليد شده به روش ساخت افزايشي
26
بررسي خواص فيزيكي و ريز ساختار كامپوزيت سراميك- پليمر با هدف ترميم سامانه¬هاي سراميكي هنري
27
بررسي خواص فيزيكي و ريزساختار نخ هاي فيلامنتي توليد شده از اختلاط پليپروپيلن نو و چندبار اكسترود شده
28
بررسي خواص فيزيكي و ريزساختاري شيشه سراميك هاي دنداني سنتزشده به روش ساخت افزايشي
29
بررسي خواص فيزيكي و ساختاري الياف شب تاب ذوب ريسي شده پلي پروپيلن / نانو مواد آلومينات استرانسيوم
30
بررسي خواص فيزيكي و ساختاري نخ تهيه شده از آميزه پلي اميد 6 و پلي پروپيلن
31
بررسي خواص فيزيكي و سفيدگري الياف كشمير ايراني و مقايسه آن با پشم بومي
32
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي آلفا –كتوتيوآميدها با استفاده از محاسبات تئوري تابع چگالي
33
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي بال لكي هاي ايراني با توجه به روش هاي مرسوم بين المللي بال لكي spv معدن
34
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي پارچه كتان و پنبه اي اصلاح شده توسط دندريمر
35
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي پوششهاي وينيلي با پيگمنت اكسيد آهن ميكايي
36
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي توري گاز
37
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي 3 نوع نخ فرش پلي پروپيلن تثبيت حرارتي نشده با تثبيت حرارتي شده و فريز و مقايسه آن ها
38
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژهاي هادي
39
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آميزه EP/MDPE
40
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه چيني استخواني تهيه شده از پودر استخوان سنتزي
41
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بافته شده بوسيله ماشين هاي بافندگي پروژكتايل و ماكوئي
42
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بافته شده و مصرفي در فيلتر اسيون مواد كنستانتره معدني
43
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي پنبه اي و مخلوط پنبه
44
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي سنگ هاي ساختماني و اثرات آن در روش هاي استخراج و نورد مصرف ( معدن سنگ چيني سيرجان )
45
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فوم پلي(لاكتيك اسيد) پر شده با نانو ذرات كربنات كلسيم
46
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي GFRP
47
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي بي .ام .سي
48
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كريستالين هيدروكسي آپاتيت توليد شده به روش رسوبي , physical and mechanical property of nano crystalline hydroxyapatite that prepared by participation methode
49
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نخ توليدي سايرو، سولوورينگ
50
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نخ¬هاي اكريليكي مورد استفاده در فرش ماشيني
51
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي و قابليت دوام
52
بررسي خواص فيزيكي ومكانيكي كامپوزيت هاي اسفنجي پلي يورتان و الياف
53
بررسي خواص فيزيكي/مكانيكي نخ‌هاي فيلامنتي تهيه شده از الياف پلي‌پروپيلن متخلخل
54
بررسي خواص فيزيكي، شيميايي و بيولو‍‍ژيك هيدروفيلم هاي تهيه شده از پلي ان-دي-استيل گلوكزآمين، مناسب براي زخم بند
55
بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و زيست فعالي قرصهاي هيدروكسي آپاتيت متخلخل به‌منظور كاربرد در سيستم‌هاي رهايش دارو
56
بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و هيدروديناميكي موسير(گونه بومي ايران)
57
بررسي خواص فيزيكي،مكانيكي وجذب صورت توسط كامپوزيت هاي حاوينانو ذرات آلومينيوم ونانو ذرات اكسيد آلومينيوم
58
بررسي خواص فيزيكي-مكانيكي آليا‍‍‍ژ پلي پرو پيلن-پلي آميد 6
59
بررسي خواص كاتاليتيكي كاتاليست هايRu-Zno-Al2o3 در واكنش هيدروژن زدايي 2- بوتانل
60
بررسي خواص كاتاليزوري نانو پودر CuFe2O4 براي سنتزβ-استوآميدوكتونها با استفاده از يك واكنش چهارجزئي
61
بررسي خواص كاشي پرسلاني
62
بررسي خواص كامپوزيت چسب سيانواكريلات و فايبر شيشه بايواكتيو
63
بررسي خواص كامپوزيت شيشه / پليمر و كاربرد در كابل فيبر نوري
64
بررسي خواص كامپوزيت موكت نمدي و لايه هاي سبك
65
بررسي خواص كامپوزيت نانو ساختار Al/TiC ساخته شده به روش نورد تجمعي پيوندي ﴿ARB﴾
66
بررسي خواص كامپوزيت هاي پل هاي دنداني
67
بررسي خواص كريستالي پروسكايت‌ هاي تركيبي هيبريدي به منظور استفاده در سلول‌ هاي خورشيدي نانوساختاري
68
بررسي خواص كشش و سايشي نخ هاي چند لا
69
بررسي خواص كششي آلياژ AZ91C در جهت رساندن به خواص كششي استاندارد
70
بررسي خواص كششي پارچه هاي مورد استفاده در سازه هاي چادري
71
بررسي خواص كششي كامپوزيت هاي سبك توليد شده از الياف استبرق و پلي وينيل استات
72
بررسي خواص كششي و ريز ساختاري آلياژ هايپريو تكتيك AI- SI
73
بررسي خواص كششي و ريزساختاري كامپوزيت آلومينيم-تيتانيم توليد شده توسط فرآيند نورد تجمعي
74
بررسي خواص كششي و ضربه پذيري كامپوزيت شيشه - پلي استر در برابر شوك هاي دمايي
75
بررسي خواص كيتوسان اصلاح شده به وسيله بيوتين براي كاربرد هاي پزشكي
76
بررسي خواص كيفي محصول يك كارخانه توليدي كش نواري
77
بررسي خواص گازو كروميك و فوتو كروميك نانو ذرات كلوئيدي اكسيد موليبدن به روش آندايزينگ
78
بررسي خواص گازوكروميك لايه‌هاي نازك Pd/MoO3 براي حسگري گاز هيدروژن
79
بررسي خواص گرماپلاسموني نانوذرات طلا
80
بررسي خواص گرما-نوري نانوذرات در كاربردهاي فوتوترمال تراپي
81
بررسي خواص گرمايي گرافين چند بلوري
82
بررسي خواص گرمايي و اپتو الكتريكي تركيب CdGa2s4
83
بررسي خواص گرمايي و اپتوالكتريكي تركيبCdGa2S4
84
بررسي خواص گونيواسپكتروفتومتري روكشهاي سطح اتومبيلي حاوي پيگمنت پرلسنت و متاليك
85
بررسي خواص لاستيك كراس لينك شده اكريليك توسط پليمريزاسيون انتقال اتمي (ATRP)
86
بررسي خواص لايه هاي نازك zno تهيه شده به روش SPIN COATING وكاربردهاي آن
87
بررسي خواص لايه ي فرومغناطيس قرارگرفته بين دوانباره ي ابررساناي حالت اسپين-سه تايي
88
بررسي خواص لحيم كارى سخت قطعات آهني متالورژي پودر با استفاده Ancorbraze72
89
بررسي خواص ماهيچه هاي با چسب سيليكات سديم سخت شده
90
بررسي خواص متالورژي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده بروش TIG مورد استفاده در بدنه واگن مسافر بري براي تعيين WPS و PQR بررسي تاثير شدت جريان بر روي اين ساختار
91
بررسي خواص متالورژيكي و مكانيكي آلياژ Ti-6Al-4V توليد شده به روش ECAP
92
بررسي خواص متالوژيكي ايمپلنت هاي مختلف
93
بررسي خواص متناهي بودن مدول هاي كوهمولوژي موضعي و قضاياي تجزيه ي اين مدول ها
94
بررسي خواص متناهي بودن مدول‌هاي كوهمولوژي موضعي و قضاياي تجزيه‌ي اين مدول‌ها
95
بررسي خواص مخزني با بازيابي مقاومت لرزه اي و كشساني از مقاطع لرزه ايدر يكي از ميادين گازي ايران
96
بررسي خواص مخزني و تفكيكي گروه هاي سنگي مخزني سازند سروك در ميدان يادآوران با نگرش ويژه بر اطلاعات پتروفيزيكي و ليتوفاسيس.
97
بررسي خواص مدهاي موجبر مستطيلي با روش تفاضل هاي محدود حوزه زمان
98
بررسي خواص مديريت رطوبت پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخ هاي ويسكوز مختلف
99
بررسي خواص مغناطيس ،الكتريكي و اپتيكي رشد نانو ذره مغناطيسي آهن بر روي گرافني بورون نيتريد
100
بررسي خواص مغناطيسي ، الكتريكي و اپتيكي رشد نانو ذره مغناطيسي آهن بر روي صفحه گرافتي بورون نيتريد
101
بررسي خواص مغناطيسي تركيبات CoX2(X=S,Se,Te)در دو فاز كريستالي و نانو به كمك نظريه تابعي چگالي
102
بررسي خواص مغناطيسي در داخل نانو سيم‌ها و شبيه‌سازي آن‌ها
103
بررسي خواص مغناطيسي فلزات واسط3dجذب شده روي گرافن به كمك نظريهي تابعي چگالي
104
بررسي خواص مغناطيسي گرافين سنتز ليزري در محيط كرايوژنيك
105
بررسي خواص مغناطيسي مواد شامل ذرات نانو بر حسب اندازه ذرات مطالعه موردي تركيبات حاوي كروم
106
بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات fe3o4 پوشش داده شده با پوشش دهنده هاي آلي
107
بررسي خواص مغناطيسي نانو ساختارهاي گرافيني
108
بررسي خواص مغناطيسي و الكتريكي نانوسيالات Fe3O4 , study of magnetic and electrical properties of Fe3O4 nanofluids
109
بررسي خواص مغناطيسي و ريزموج نانو ذرات فريت استرانسيوم آلاييده شده با قلع و روي به روش سل - ژل
110
بررسي خواص مغناطيسي و ساختاري نانوذرات فريت منگنز ساخته شده به روش مايكروويو
111
بررسي خواص مغناطيسي و فوتوكاتاليستي فريت بيسموت سنتز شده به روش تجزيه حرارتي
112
بررسي خواص مقادير ويژه اصلي خانواده اي از معادلات ديفرانسيل با شرايط مرزي مركب
113
بررسي خواص مقاومتي و جذب امواج صوتي بتن حاوي مگنتيت براي استفاده در روسازي بتني
114
بررسي خواص مقدماتي جبرهاي AMNM در روشهاي متعارف و غيرمتعارف
115
بررسي خواص مكانيك شكست در ماده نانو ساختار تحت فرايند پرسكاري شيار مقيد
116
بررسي خواص مكانيك و جذب آب كامپيوزيت ژل پلي وينيل الكل ـ اكريليك اسيد؛ ذرات هيددوكسي آپاتيت به منظور ساخت غفروف مصنوعي
117
بررسي خواص مكانيكي (برشي-كششي) نقطه جوشها در بدنه خودرو
118
بررسي خواص مكانيكي (چقرمگي ،استحكام) كامپوزيت HDPE تقويت شده با ذرات نانو سايز هيدروكسي آپاتيت
119
بررسي خواص مكانيكي ،فيزيكي و مدلسازي كامپوزيتهاي پارچه اي جهت مصارف ارتوپدي
120
بررسي خواص مكانيكي آلومينيوم 6061 بعد از ECAP
121
بررسي خواص مكانيكي آلياژ 7075 اكسترود شده به صورت نيمه جامد
122
بررسي خواص مكانيكي آلياژ AZ 91 در شرايط انجمادي متفاوت
123
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم - برنز
124
بررسي خواص مكانيكي آليا‍‍ژ آلومينيوم 2024 در فرآيند اصطكاكي اغتشاشي زير آب
125
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده بروش TIG مورد استفاده در بدنه واگن مسافر بري براي تعيين WPS و PQR بررسي تاثير شدت جريان بر روي اين ساختار
126
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي و mig
127
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيومي 3105 در دماي بالا
128
بررسي خواص مكانيكي اتصال جوشي دو قطعه غيرهمجنس فولاد زنگ نزن به فولاد كربني
129
بررسي خواص مكانيكي اتصال فولادهاي كوئنچ و تمپر شده مخازن تحت فشار در فرآيند جوشكاري توپودري با گاز محافظ
130
بررسي خواص مكانيكي اتصال نامشابه آلياژهاي آلومينيم AA6061 و AA5052 با استفاده از فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
131
بررسي خواص مكانيكي اتصال ناهمجنس فولاد كم كربن ST 37 و فولاد ضد زنگ308 جوشكاري شده با فرآيند هاي SMAW و TIG
132
بررسي خواص مكانيكي اتصال ورق آلومينيوم سري xxx5 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي با يك لايه مياني فلزي
133
بررسي خواص مكانيكي اتصالات چسبي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني جهت گيري شده
134
بررسي خواص مكانيكي اتصالات غير همجنس ورق هاي مس و آلومينيوم 105،106،7075 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
135
بررسي خواص مكانيكي اجزا بر خواص مكانيكي آسفالت با ديدگاه مايكرومكانيك
136
بررسي خواص مكانيكي استخوان هاي اسفنجي با استفاده از گسترش امواج و پردازش تصوير
137
بررسي خواص مكانيكي المان هاي كامپوزيتي تقويت شده ي شبكه اي
138
بررسي خواص مكانيكي الياف
139
بررسي خواص مكانيكي با اعمال پوشش بر روي الياف شيشه كامپوزيت هاي زمينه پليمري
140
بررسي خواص مكانيكي بافت مغز تحت بارگذاريهاي منجر به آسيبهاي ترومايي
141
بررسي خواص مكانيكي بتن با عمل كرد بسيار بالاي مسلح شده به الياف
142
بررسي خواص مكانيكي بتن با عملكرد بسيار بالا، با و بدون الياف فولادي، پلي ‏پروپيلن و پلي وينيل الكل
143
بررسي خواص مكانيكي بتن پودري واكنش پذير اليافي با استفاده از مواد نانو سيليس
144
بررسي خواص مكانيكي بتن توليدي با استفاده از جايگزيني خاكستر چوب به جاي سيمان
145
بررسي خواص مكانيكي بتن ساخته شده از مخلوط چند پوزولان
146
بررسي خواص مكانيكي بتن فوق توانمندمسلح شده به الياف شيشه
147
بررسي خواص مكانيكي بتن هاي اصلاح شده با نمك هاي كلسيم
148
بررسي خواص مكانيكي بتن هاي حاوي مواد جايگزين سيمان، الياف و افزودني حباب هوازا جهت استفاده در رويه هاي بتني آزاد راه ها
149
بررسي خواص مكانيكي بدنه هاي كورديريت - مولايي و تاثير افزودني TIO2
150
بررسي خواص مكانيكي بدنه هاي مولايت كورديريتي با توجه به دماي زينترينگ آنها
151
بررسي خواص مكانيكي برخي سيالات هيدروليكي
152
بررسي خواص مكانيكي بستر PDMS و مورفولوژي و زيست پذيري سلولهاي اندوتليال نشانده شده روي اين بستر در درجه حرارت هاي متفاوت
153
بررسي خواص مكانيكي پارچه هاي تاري - پودي حاصل از نخ هاي دولا ﴿توليد شده از دو نخ با تاب متفاوت﴾
154
بررسي خواص مكانيكي پارچه هاي تهيه شده از نخ هاي مغزي ظريف
155
بررسي خواص مكانيكي پايه كامپوزيت هاي ترموپلاستيك - الياف برگ نخل خرما
156
بررسي خواص مكانيكي پروتز- داربست سازه هاي ليفي استخوان
157
بررسي خواص مكانيكي پلي پروپيلن پرشده با الياف زيست تخريب پذير كنف
158
بررسي خواص مكانيكي پودر فولاد U1 TTAPACLA
159
بررسي خواص مكانيكي پوشش نانو ساختار خودترميم كننده اكسيد زيركونيوم - بنزوتريازول
160
بررسي خواص مكانيكي تير كامپوزيتي تقويت شده با نانو فايبر هاي توليد شده به روش الكتروريسي
161
بررسي خواص مكانيكي جوش در شاسي خودروي تويوتا لندكروز مدل 75 FJ ساخت موسسه خودروسازان فتح و مقايسه آن با شاسي اصلي
162
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي آلياژ آلومينيوم استحكام بالا از طريق جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (FSW)
163
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادهاي پر استحكام ميكرو آلياژي بوسيله اي تست كشش برش
164
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادهاي كم كربن در تست كندگي
165
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقوشي نقطه اي ورق فولادي كم كربن در تست كشش - برش
166
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري اصطكاكي آلياژآلومينيم 7075 با فولاد Ck20
167
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري ورقهاي هارداكس 550 به فولاد ساده كربني ST37 با فرآيند GMAW
168
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري ورقهاي هارداكس550 به فولاد ساده كربني st37 با فرآيند GMAW
169
بررسي خواص مكانيكي جوهر گراور با توجه به اثر 3 رزين مختلف نيترو سلولز،پلي وينيل بوتيرال و ماليك بروي زمينه فويل آلومينيوم
170
بررسي خواص مكانيكي چدن ADI بعنوان جايگزيني فولاد 4320 AISI فورج شده براي ساخت چرخ دنده لكوموتيو
171
بررسي خواص مكانيكي چدن نشكن با ساختار دوگانه فريتي- مارتزيتي
172
بررسي خواص مكانيكي چسب نانوكامپوزيتي پلي يورتان/نانوويسكرسلولز بر پايه پلي اٌل استخراجدشده از كنجاله كلزا
173
بررسي خواص مكانيكي خاك مؤثر بر عملكرد لرزه اي ديوار حائل در حوزه ي مطالعات تحليلي و عددي
174
بررسي خواص مكانيكي خاك ماسه اي تثبيت شده با بيوپليمركازئين و الياف پلي‌پروپيلن
175
بررسي خواص مكانيكي خاك ماسه‌اي مسلح شده هيبريدي با الياف پلي‌پروپيلن/ الياف سرباره فولادي
176
بررسي خواص مكانيكي خاك هاي چسبنده اصطكاكي با افزودن آهك در مقابل سيكل هاي تر و خشك و ذوب و انجماد
177
بررسي خواص مكانيكي خاكهاي چسبنده -اصطكاكي با افزودن سيمان در مقابل سيكلهاي ترو خشك و ذوب و انجماد
178
بررسي خواص مكانيكي داربست نانوكامپوزيتي Gelatin/β-TCP جهت مهندسي بافت استخوان
179
بررسي خواص مكانيكي در مواد مركب حلقوي پودي دومحوري با بافت زمينه يك‌رو سيلندر
180
بررسي خواص مكانيكي رزين نانوكامپوزيت هاي دنداني
181
بررسي خواص مكانيكي ساندويچ پانل هاي ساخته شده از الياف شيشه سه بعدي (3D glass)
182
بررسي خواص مكانيكي ﴿سختي و سايش ﴾ كامپوزيت هاي توليد شده بر روش نيمه جامد
183
بررسي خواص مكانيكي سيمان هاي گلاس - يونومر
184
بررسي خواص مكانيكي شاتون آهنگري پودر جايگزين شاتون آهنگري
185
بررسي خواص مكانيكي شيشه سراميك هاي كانالسيتي
186
بررسي خواص مكانيكي صفحات چند كريستالي نانو در حضور اثرات اضافي سطح و مرز دانه ها
187
بررسي خواص مكانيكي فلزات و آزمايش ضربه در دماهاي پائين و ساخت تجهيزات آن طراحي سينماتيكي دستگاه ضربه پاندولي (شارپي )
188
بررسي خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن 304L آستنيتي نانو ساختارشده توسط فرآيند مارتنزيتي
189
بررسي خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن 420 تحت عمليات حرارتي
190
بررسي خواص مكانيكي فيتيك‌اسيد بر داربست ژلاتيني
191
بررسي خواص مكانيكي قطعات كامپوزيتي پليمر ABS/الياف كربن ساخته شده با فرايند FDM
192
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت Al-ZrO2 توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
193
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت پلي پروپيلن مقاوم شده با نانو ذرات رس و ذرات سلولز
194
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت در برابر تشعشع جهت كاربرد در توربين باد با استفاده از روش تجربي
195
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت شيشه/ پلي پروپيلن تقويت شده با بافت بريده مكعبي
196
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي اپوكسي – شيشه با توجه به نوع و ميزان تقويت كننده
197
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي ريب حلقوي پودي سه بعدي ﴿دوجداره﴾
198
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ساخته شده از پارچه هاي تاري پودي و حلقوي پودي
199
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي مقاوم بر مبناي رزين اپوكسي/الياف كولار
200
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيتهاي گچي تقويت شده با الياف كوتاه و خميده آلومنيومي
201
بررسي خواص مكانيكي كامپوزين با زمينه فلزي Ni-Al توليد شده به روش سنتز خودانتشار دمابالا﴿SHS)
202
بررسي خواص مكانيكي كاهگل با اضافه نمودن تكه هاي نخ
203
بررسي خواص مكانيكي كيسه آب جنين در دماي بدن
204
بررسي خواص مكانيكي گرافين با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
205
بررسي خواص مكانيكي گرمايي و مقاومت شيميايي نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل كلريد گرافن اكسايد اصلاح شده جديد
206
بررسي خواص مكانيكي لايه هاي اكسيد گرافن
207
بررسي خواص مكانيكي لايه ي نازك TiCrN رشديافته با روش كندوپاش مغناطيسي فعال
208
بررسي خواص مكانيكي ماسه ها در حالت روانگونگي
209
بررسي خواص مكانيكي ماكرو و ميكرو ساختار در جوشكاري اصطحكاكي اغتشاشي نا هم جنس آلومينيم هاي 2024 و 7075
210
بررسي خواص مكانيكي ملات گچ تقويت شده با پارچه هاي شبكه اي
211
بررسي خواص مكانيكي مواد زايد جامد و تحليل پايداري شيرواني انباشتگاه اين مواد
212
بررسي خواص مكانيكي مواد نانوساختار به كمك روش شبه پيوسته
213
بررسي خواص مكانيكي موادنانوكريستال حاصل از پروسهEcap
214
بررسي خواص مكانيكي ناشي از افزودن ذرات ZrO2 در جوش اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيوم 6061-T4
215
بررسي خواص مكانيكي نانو كاتاليزورهاي متخلخل با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
216
بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت تبا تري كلسيم فسفات - روي / پلي اتيلن با دانستيته بالا با نانو ذرات b- zn - tcp
217
بررسي خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
218
بررسي خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
219
بررسي خواص مكانيكي نانوساختارهاي نيكل با روش ديناميك مولكولي
220
بررسي خواص مكانيكي نخ تهيه شده از مخلوط نانو الياف PAN/Nylon
221
بررسي خواص مكانيكي نخ هاي ريسيده در سيستم جت هوا
222
بررسي خواص مكانيكي نمونه هاي مسي نانوساختار شده در فرآيند اكستروژن مستقيم با كانال هاي همسان (ECFE)
223
بررسي خواص مكانيكي نواحي مختلف جوش آلياژ آلومينيوم 6061 به روش TlG
224
بررسي خواص مكانيكي و اپتيكي نانو سيليكا آمايش شده با اكريليك سيلان در محمل يورتان اكريلات سيليكون اكريلات
225
بررسي خواص مكانيكي و افزايش داكتيليته ميلگرد هاي پليمري تقويت شده با الياف شيشه، با افزودن نانو تيوب كربن تك جداره
226
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي پارچه هاي پوشش دهي شده با نيكل
227
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي فيلم نازك پرشده از نانو سيم هاي نقره اي
228
بررسي خواص مكانيكي و بيولوژيكي كامپوزيت پلي اتر اتر كتون/هيدروكسي آپاتيت /نانولوله كربني
229
بررسي خواص مكانيكي و تخلخل داربست هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش ريخته گري ژل
230
بررسي خواص مكانيكي و حرارتي كامپوزيت هاي با پايه پليمري مختلف با استفاده از نانو لوله كربني عامل دار شده , Comparision of mechanical and thermal properties of various polyiners based composites like:SBR,EPDM,NR by using functionslized carbon nano tube
231
بررسي خواص مكانيكي و خوردگي جرم هاي مصرفي در كوره هاي القايي فركانس متوسط
232
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن خودتراكم حاوي سرباره كوره آهنگدازي و زئوليت در برابر حمله كلريدي
233
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن غلتكي روسازي راه در مناطق سردسير
234
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن هاي ساخت شده با پوژولان طبيعي پوميس
235
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتنهاي خود تراز در مقابل نفوذ يون كلرايد
236
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتنهاي ساخته شده با پوزولانهاي طبيعي؛ تراس جاجرود و پوميس اسكندان
237
بررسي خواص مكانيكي و دوام در برابر نفوذ يون هاي كلرايد بتن ژئوپليمري با پايه متاكائولن
238
بررسي خواص مكانيكي و دوام در مقابل نفوذ يون كلرايد ملات هاي پوششي با استفاده ار نانوسيليس و دوده سيليس
239
بررسي خواص مكانيكي و دوام ملات هاي پوششي حاوي نانوسيليس و خاكستر پوسته برنج تحت نفوذ يون كلرايد
240
بررسي خواص مكانيكي و رفتار خوردگي فولاد ساده كربني پوشش داده شده با فولاد زنگ نزن 316L به روش الكترواسپارك
241
بررسي خواص مكانيكي و ريخت شناسي آلياژ PS/PB اثر سازگار كننده، پرتودهي الكتروني و نانو ذرات
242
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد مارتنزيتي - آستنيتي فرآوري شده به روش نورد تجمعي
243
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي غير مشابه بين فولاد كم كربن St37 و فولاد زنگ نزن 304
244
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري فوم مسي توليدشده به روش نورد تجمعي پيوندي با استفاده از CaCO3 به عنوان عامل فوم ساز
245
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار
246
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار
247
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ زاماك 5 ريخته گري شده به روش فرسابي
248
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ فوق¬ريزدانه پايه آلومينيم گروه 6000 توليدشده به روش ECAP
249
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار جوش هاي اصطكاكي- اغتشاشي پلي پروپيلن/ پلي پروپيلن و پلي آميد/ آلومينيم 5754
250
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار در ريخته گري فرسابي و فرسابي چرخشي آلياژ زاماك ۳
251
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار نانو كامپوزيت AI- AI2O3 توليد شده به روش همزني - اصطكاكي
252
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري اتصال تيتانيوم به فولاد زنگ نزن 304 به روش اصطكاكي اغتشاشي
253
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري نانومواد حاصل از فرآيند ECFE
254
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري ورق آلومينيوم با ساختار دوگانه توليد شده به روش نورد تجمعي
255
بررسي خواص مكانيكي و سايشي سيمان استخواني اكريليكي تقويت شده با دو نانو فيلر با استفاده از روش نانو دندانه گذاري و نانو خراش
256
بررسي خواص مكانيكي و شكل¬پذيري ورق¬هاي فولادي St14 جوشكاري شده توسط جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (FSW)
257
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي بتن هاي اصلاح ش ده پليمري با درصدهاي مختلف متيل متاكريلات، استايرن بوتادين رابر و پيور آكريليك
258
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي بدنه هاي آلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري دوغابي
259
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي سيمان تقويت شده با نانوذرات مگنتيت و نانوكامپوزيت گرافن- مگنتيت
260
بررسي خواص مكانيكي و كيفيت جوش در فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطهاي چهار ورقي DC04
261
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي اتصال نامشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي به دوفازي به روش جوشكاري مقاومتي نقطه اي
262
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي قطعات با پاشش فلزي متال اسپري
263
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي ورق كامپوزيتي مس- منيزيم AZ31 توليدشده به روش فرآيند نورد تجمعي
264
بررسي خواص مكانيكي و مد شكست جوشهاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادي كم كربن با ضخامت 2 ميلي متر
265
بررسي خواص مكانيكي و مطالعه ي مورفولوژي آلياژ سه تايي بر پايه PA6/PC/SEBS
266
بررسي خواص مكانيكي و مقاومت نوري الياف پلي پروپيلن حاوي نانو ذرات اكسيد روي
267
بررسي خواص مكانيكي و مورفولوژي مخلوطهاي هبيريدي PP/SEBS-MA/SGF
268
بررسي خواص مكانيكي و نفوذ يون هاي كلرايد در بتن ژئوپليمري حاوي سرباره كوره آهنگدازي
269
بررسي خواص مكانيكي و نفوذناپذيري نانوكامپوزيت كلروبيوتيل/نانورس/دوده
270
بررسي خواص مكانيكي و هدايت الكتريكي نانو كامپوزيت CU - AI2O3 ساخته شده به روش اكسيداسيون داخلي
271
بررسي خواص مكانيكي ورقهاي دو فلزي مس - آلومينيوم توليدي به روش جوش سرو لوزدي
272
بررسي خواص مكانيكي وماشين كاري شوندگي شيشه - سراميك هاي دايكور
273
بررسي خواص مكانيكي، الكتريكي و خوردگي كامپوزيتهاي GRP با زمينه اپوكسي و پلي استر جهت بكارگيري به عنوان ميلههاي عايق در خطوط انتقال نيرو
274
بررسي خواص مكانيكي، حرارتي و الكتريكي فوم پلي¬لاكتيك¬اسيد تهيه شده با گاز كربن‌دي‌اكسيدي با افزودن ذرات گرافن
275
بررسي خواص مكانيكي، شيميايي و زيستي داربست كامپوزيتي توليد شده به شيوه ي زيست تقليدي و بررسي تاثير استرانسيوم بر خواص آن
276
بررسي خواص مهندسي روكش بتن اليافي بر روي روسازي هاي بتني: بررسي آزمايشگاهي و عددي
277
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن حاوي سرباره كوره آهنگدازي در برابر حمله سولفاتي
278
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن حاوي سرباره كوره آهنگدازي در برابر حمله كلرايدي
279
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن هاي معمولي و بتن هاي با سيمان پوزلاني با استفاده از افزودني هاي تقليل دهنده آب (SP) و تسريع كننده (RC)
280
بررسي خواص مهندسي و عملكردي آسفالت حفاظتي چيپ‌سيل بر روي رويه‌هاي سيماني ( RCCو CTB)
281
بررسي خواص مواد آلي در فوتورسپتورهاي زيروگرافي و رسم منحني دشارژ
282
بررسي خواص مواد آلي در فوتورسپتورهاي زيروگرافي و رسم منحني دشارژ فوتوالقايي
283
بررسي خواص مواد ليفي حاوي آئروژل نانوساختار
284
بررسي خواص مواد مصرفي در كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف در ايران
285
بررسي خواص مواد مورد استفاده در آببندي دريچه هاي سد و ارائه روند آزمايش آن ها
286
بررسي خواص مورفولوژيكي و فوم پذيري آلياژهاي پلي استايرن - نشاسته
287
بررسي خواص مورفولوژيكي ومنابع ژرم پلاسمي ميوه زغال اخته در مناطق مختلف استان قزوين
288
بررسي خواص موم در ريخته گري دقيق
289
بررسي خواص ميكانيكي و تكسچرايزينگ نخهاي فيلامنتي حجيم (BCF) آلياژ پلي پروپيلن /نايلون 6
290
بررسي خواص ميكروسكپي الياف استبرق
291
بررسي خواص ميلگردهاي آجدار از جنس فولاد دوفازي
292
بررسي خواص نا همسانگردي ورق هاي فولادي 304 و 304L با استفاده از آزمايش كشش عميق فنجاني
293
بررسي خواص ناخالصي نيتروژن (N3) در الماس به كمك مدل هابارد
294
بررسي خواص نامتناهي بودنŸ ŸŸu Ass ieN Extn(R-a,M)
295
بررسي خواص نانو ساختار فيلم انازك فلزي , Ultrathin metalic film nano structure properties
296
بررسي خواص نانو ساختاري TiN رشد يافته در محيط Ar/N2
297
بررسي خواص نانو سازه هاي كربني
298
بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي پروپيلن/ذرات نانو رس و كاربردهاي آن
299
بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي بر مبناي پلي اتيلن ترفتالات و كربن نانو تيوب تك ديواره
300
بررسي خواص نانو كريستال آلومينيوم حاصل از فرايند پرس با كانال هاي هم مقطع زاويه دار
301
بررسي خواص نانوذرات كادميم سولفيد توليدشده با روش پايين به بالابر پايه تابش ليزر
302
بررسي خواص نانوكامپوزيت پلي اتيلن/ارگانو رس
303
بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي PLA/NCC در حضور زنجيرافزاينده ي حاوي گروه اپوكسي
304
بررسي خواص نخ هاي استبرق ـ پلي استر
305
بررسي خواص نخ هاي اوپن اند و مقايسه آن با خواص نخ هاي رينگ
306
بررسي خواص نخهاي مغزي و مقايسه آن با نخهاي پنبه اي
307
بررسي خواص نگاشتهاي حافظ تعامد متساوي الساقين و پايداري آن , isosceles-orthogonality preserving property and its stability
308
بررسي خواص نورتابي شيشه سراميك هاي سيستم CaO-MgO-SiO2در حضور دوپنتهاي Eu3+,Dy3+و Pr3+
309
بررسي خواص نورد پذيري شمش ردي توليد داخل و بهبود آن با افزايش عناصر آلياژي
310
بررسي خواص نوري - مغناطيسي لايه هاي نازك اكسيدهاي دوتايي منگنز-كبالت , magneto-optical properties of Mn-CObinary thin film oxides
311
بررسي خواص نوري برخي از دي اكسيد تيتانيوم هاي موجود در بازار داخلي ايران
312
بررسي خواص نوري فرامواد و كاربردهاي آن در فناوري هاي نوين نوري
313
بررسي خواص نوري نانو ذرات سنتزشده اكسيد روي و اكسيد آلومينيوم به دو روش ليزر كندگي و شيميايي
314
بررسي خواص نوري نانو لنزهاي بلور فوتوني مدرج با گراديان ضريب شكست
315
بررسي خواص نوري نانوذرات طلاي سنتز شده از لجن آندي مس
316
بررسي خواص نوري و الكتريكي نيم رساناي براي استفاده در سلول خورشيدي فتوولتا
317
بررسي خواص نوري والكتريكي Nio-p2o5-v2o5 در حالت بي شكل براي ساخت حسگرهاي مقاومت نوري و گرمائي
318
بررسي خواص نوري(تعيين انرژي شكاف نوري و نوع گذار الكتروني)ساختار بي شكل (شيشه اي)از اكسدعناصر اصلي جدول تناوبي در سيستم دوتاييB2O3-CaO
319
بررسي خواص نيتريد نايوبيم از طريق فرايندهاي سمانتاسيون بسته اي و نيتريداسيون پلاسمايي بر زيرلايه فولادي
320
بررسي خواص هسته اي و شرايط تشكيل هسته ها با استفاده از انرژي سطحي , investigation of nuclaer properties and nucleation conditions by surface energy
321
بررسي خواص هسته با استفاده ازتئوري ميدان كوانتومي
322
بررسي خواص همگرايي رو شهاي BFGS اصلاح شده براي حل مسائل بهينه سازي غيرخطي نامحدب
323
بررسي خواص همگرايي روش هاي گراديان BB
324
بررسي خواص هيدرازين و مطالعه روش هاي توليد و طراحي واحد پايلوت
325
بررسي خواص هيدروليكي ژئوتكستايل هاي حاوي مغزي رس تقويت شده
326
بررسي خواص هيدروليكي ژئوتكستايل هاي سوزن زني شده
327
بررسي خواص و استفاده ازEBG در افزايش بهره آنتنهاي ميكرواستريپي دو باندي با ساختار فركتالي در باند X
328
بررسي خواص و بهينه سازي اتصالات اهمي فلز به نيمه هادي سيليسيم با اندازه گيري و ساخت براي سلولهاي خورشيدي
329
بررسي خواص و بهينه سازي غشاي نانوكامپوزيت بر پايه ي پلي آميد
330
بررسي خواص و پارامترهاي مهم مواد نرم مغناطيسي
331
بررسي خواص و تحليل آلياژهاي حافظه دار و اعمال آن در كنترل
332
بررسي خواص و تخريب پذيري بيوپلي استر
333
بررسي خواص و تركيب آرد بلوط و امكان بهبود كيفيت نان حاصل از آن
334
بررسي خواص و تعيين پارامترهاي مؤثر بر فرايند فورج قالب باز چدن داكتيل GGG40
335
بررسي خواص و ثبات رنگ و رنگرزي رزين پلي استر
336
بررسي خواص و جايگاه باتري هاي جرياني در قياس با انواع باتري هاي ديگر
337
بررسي خواص و رفتار بازذارنده هاي خوردگي مورد مصرف در صنعت پتروشيمي
338
بررسي خواص و روش هاي آندايزينگ بر روي فلز آلومينيوم
339
بررسي خواص و ساخت آلياژهاي دنداني پايه نيكل
340
بررسي خواص و ساخت جرم كوبيني آلومينايي
341
بررسي خواص و ساختار آلياژ پايه Al-Ni با ايجاد رسوبات نانومتري در فرآيند انجماد سريع و مطالعه روش متراكم سازي گرم
342
بررسي خواص و سازگاري آلياژ بر مبناي نانو كلي / RBN / پلي آميد براي كاربرد repmad
343
بررسي خواص و سازگاري كامپوزيت هاي بر مبناي پلي اميد و الياف كولار
344
بررسي خواص و عملكرد زمان پيوسته روش PIM2 در طراحي سيستم هاي كنترل ديجيتال
345
بررسي خواص و فرآيندهاي مواد مركب پليمر / آلياژهاي حافظه دار
346
بررسي خواص و فرمولاسيون مركب فلكسوگرافي پايه آبي بر روي زمينه پلي اتيلن آماده سازي شده
347
بررسي خواص و كاربرد بازدارنده ها بر خوردگي در آب هاي صنعتي
348
بررسي خواص و كاربرد پليمر هاي طبيعي حاصل از منابع تجديدپذير
349
بررسي خواص و كاربردهاي سوپر آلياژهاي متالورژي پودر ﴿پايه نيكل﴾
350
بررسي خواص و مدل الكترو كينتيك رسوب آسفالتين به روش رسوب دهي الكتريكي
351
بررسي خواص و مشخصات چدن گرافيت فشرده در رابطه با ساختار، تركيب شيميايي و اندازه سطح مقطع قطعه ريختگي
352
بررسي خواص و نحوه توليد گلوله هاي آسياب از نوع چدن سفيد مارتنزيت پر كروم
353
بررسي خواص و ويژگي هاي الياف كربني بر پايه NAP
354
بررسي خواص واترايي و برآشاميAgO2 با استفاده از كد BCO
355
بررسي خواص ورقه هاي سيماني تقويت شده با لايه هاي بي بافت پلي پروپيلن
356
بررسي خواص ويسكو الاستيك كامپوزيت اپوكسي / نانو لوله كربن
357
بررسي خواص ويسكوالاستيك بافت لت دريچه آئورت گوسفند با استفاده از آزمون هاي آسودگي تنش
358
بررسي خواص ويسكوالاستيك بافت وريد صافن به روش آزمايشگاهي از طريق آزمون آسودگي از تنش و خزش
359
بررسي خواص ويسكوالاستيك قير تقويت شده با پليمر پلي اتيلن تحت بارگذاري استاتيكي
360
بررسي خواص ويسكوالاستيك مواد داروئي
361
بررسي خواص ياتاقاني برنز قلع
362
بررسي خواص يافت هاي طبيعي به عنوان جايگزين پوست
363
بررسي خواص يك نوع پوشش ضد سايش ، ضربه و خوردگي بر پايه اپوكسي - پرك شيشه
364
بررسي خواصّ مكانيكي و خوردگي پلي‌يورتان پايه‌ي آبي حاوي ذرّات نانو كِلِي
365
بررسي خواصي از فيلترهاي فازي شهودي در ساختارهاي جبري
366
بررسي خواصي از گروه‌هاي خطي اريب
367
بررسي خوانايي حروف فارسي بر روي صفحه‏ ي نمايش‏گر: مطالعه‏ي موردي تايپ فيس‏هاي يكان و تونيسيا در برنامه هاي خبري تلويزيون ايران
368
بررسي خوانش پذيري كتاب هاي عربي دوره متوسطه دوم بر اساس تكنيك خوانايي كلوز (پايه دهم و يازدهم)
369
بررسي خود اثر بخشي‍خود كنترلي‍معدل تحصيلي و گريش به تقلب ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي خود اثر بخشي،خود كنترلي،معدل تحصيلي و گريش به تقلب
370
بررسي خود پنداره دانشجويان ورزشكار با دانشجويان غير ورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
371
بررسي خود پنداره وموضع كنترل در زنان شاغل و غير شاغل شهرستان املش.
372
بررسي خود ترميمي ترك هاي ناشي از جمع شدگي خميري در دال ها با استفاده از باكتري
373
بررسي خود ريختى هاى مركزى در گروه هاى متناهى
374
بررسي خود كنترلي در كودكان
375
بررسي خود ميان بيني كودكان پيش دبستاني سنين 3تا6 سال
376
بررسي خود ميان بيني كودكان پيش دبستاني سنين3تا 6سال
377
بررسي خودارايي زنجيرهاي سه بلوكي پلورونيك با زنجيرهاي زيستي
378
بررسي خودارزشمندي(عزت نفس) كمال گرايي و هوش معنوي دانش آموزان شهرستان سيرجان
379
بررسي خودپنداره دانشجويان ورزشكار بادانشجويان غيرورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
380
بررسي خودپنداره والدين بر سبك هاي فرزندپروري
381
بررسي خودپنداري بر پيشرفت و كيفيت تحصيلي دانش آموزان
382
بررسي خودرو نوشته هاي شهرهاي تهران و اردبيل از ديدگاه زبان شناختي
383
بررسي خودكارآمدي تحصيلي و مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي شناختي– اجتماعي و حكايتي كوكران بر خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر
384
بررسي خودكانوني يك پالس ليزري در پلاسما با استفاده از روش ماتريس
385
بررسي خودكشي و رفتاري مربوط به نوجوانان
386
بررسي خودكفايي توليد غلات در حوضه هاي آبريز كشور با استفاده از مفهوم آب مجازي
387
بررسي خودكنترلي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
388
بررسي خودنگاره با مفهوم انعكاس از منظر روانشناسي
389
بررسي خودنگاره هاي فريدا كالو از منظر روانكاوري فرويد
390
بررسي خودنگاره هاي فريدا كالو از منظر روانكاوي فرويد
391
بررسي خودنگاره هاي فريداكالو از منظر روانكاوي فرويدي
392
بررسي خودياري و استقلال ناشنوايان متاهل تهران
393
بررسي خوردگي آجرهاي منيزيتي
394
بررسي خوردگي آلومينيم درنانوسيال آب /آلومينا
395
بررسي خوردگي آلياژ IC-221M در محيط كربنات مذاب به‌منظور جايگزيني در صفحات جداكننده در پيل‌هاي سوختي كربنات مذاب
396
بررسي خوردگي آلياژ پايه تركيب بين فلزي Y- TIAI در دماي بالا
397
بررسي خوردگي آلياژ پايه تركيب بين فلزي γ-TiAl در دماي بالا
398
بررسي خوردگي آلياژهاي مس و آلومينيم در محيط آب درياي خزر و خليج فارس
399
بررسي خوردگي آندهاي سربي در الكترووينينگ روي
400
بررسي خوردگي آندهاي مختلف سرب-نقره
401
بررسي خوردگي اسپينل غني از منيزيا در سرباره حاوي CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgO-MnO
402
بررسي خوردگي اسپينل غني از منيزيا در سرباره حاويCaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgO-MnO
403
بررسي خوردگي الكتروشيميايي توسط سيگنال آكوستيك اميشن
404
بررسي خوردگي بتونهاي ديرگداز آلومينايي در برابر سرباره تانديش
405
بررسي خوردگي پوشش كامپوزيت اپوكسي - نانو هالوزيت بر روي فولاد ساده كربني
406
بررسي خوردگي پوشش كامپوزيت اپوكسي-نانو هالوزيت بر روي فولاد ساده كربني
407
بررسي خوردگي تحت تنش توسط سيگنال آكوستيك اميشن
408
بررسي خوردگي تنش فولادي ST14 و مقايسه با ورق ساختماني 37ST در محيط يون لكر
409
بررسي خوردگي تنشي فولادهاي ضد رنگ آستنيتي ﴿304﴾ و جايگزيني كردن كربني با انتخاب پوشش مناسب
410
بررسي خوردگي داغ تركيبات نسوز آلومين - كروميت - منيزيت توسط سرباره سرب كنوتور چرخان دمش از بالا
411
بررسي خوردگي در آلياژهاي آمالگام دنداني پرمس
412
بررسي خوردگي در خطوط لوله نفت و گاز و حفاظت كاتدي از آن
413
بررسي خوردگي در محيط هاي آبي و كنترل آن
414
بررسي خوردگي در نيروگاههاي حرارتي و نحوه كنترل آن
415
بررسي خوردگي ديرگدازهاي دولوميت -قطراني در كنورتر فولادسازي
416
بررسي خوردگي ديرگدازهاي سيليكون كاربيدي مصرفي در ديگ هاي احياء آلومينيوم
417
بررسي خوردگي رفتگي پوشش نيتريد كروم روي فولاد API 5L X65
418
بررسي خوردگي روكشهاي نيتريد تيتانيوم تشكيل شده توسط روش پراكنش در محيط پلاسما
419
بررسي خوردگي سايشي توسط هوا و ماسه و ارائه الگويي براي آن
420
بررسي خوردگي سطحي فلزات با روش طيف سنجي پلاسماي القايي ليزري
421
بررسي خوردگي صفحات فلزي با استفاده از امواج هدايت شونده
422
بررسي خوردگي غلاف و تأثيرات آن بر كارايي سوخت در حين كاركرد راكتور
423
بررسي خوردگي فرسايشي پوشش نانوساختار نيكل تنگستن - نيتريده شده
424
بررسي خوردگي فولاد در بتن مسلح ساخته شده با سيمان ها و پوزولان هاي مختلف در شرايط محيطي سواحل جنوبي ايران
425
بررسي خوردگي فولاد در بتن هايي با سيمان هاي پوزولاني و ارزيابي علل خرابي سازه هاي بتني و دوام بتن در استان هرمزگان
426
بررسي خوردگي كامپوزيت زمينه پليمري با زمينه پلي‌استر و الياف E-glass
427
بررسي خوردگي منطقه جوش (دستي ) لوله هاي انتقال گاز طبيعي در محيط كربنات - بيكربنات سديم
428
بررسي خوردگي منطقه جوش (زيرپودري) لوله هاي انتقال گاز طبيعي در محيط كربنات - بيكربنات سديم
429
بررسي خوردگي موضعي آليا‍‍‍‍‍ژهاي آلومينيوم در محيطهاي دريايي
430
بررسي خوردگي ميكروبي غيرهوازي بر فولادهاي ساده كربني در آب درياي خزر
431
بررسي خوردگي و جدايش كاتدي براي سيستم اپوكسي حاوي فسفات روي و كرومات روي به روش AC و DC
432
بررسي خوردگي و جدايش كاتدي پوشش پلي يورتان به روش AC وDC
433
بررسي خوردگي و رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي و راههاي كنترل آن به همراه بررسي خوردگي در مبدلهاي حرارتي واحد اتيلن دي كلرايدCDEپتروشيمي بندرامام
434
بررسي خوردگي و طراحي سيستم حفاظت كاتدي سكوهاي نفتي تيپ Jacket در خليج فارس
435
بررسي خوردگي و فرسايش نسوز كنورتور ذوب آهن
436
بررسي خوش بيني و بدبيني در خانواده ازديدگاه روانشناسي و قرآن
437
بررسي خوش فرماني و راحتي سفر خودرو با ارائه يك مدل ممزوج
438
بررسي خوصيات فارماكوكينتيكي سديم والپروات در كودكان 2-14 ساله مبتلا به صرع
439
بررسي خون نوزادان نارس و بيماريهائيكه ايجاد كم خوني مينمايند
440
بررسي خونريزي گوارشي فوقاني كودكان در مطالعه سه ساله (69-70-71) بيمارستان 17 شهريور رشت
441
بررسي خونريزي گوارشي فوقاني كودكان در مطالعه سه ساله ﴿69- 70- 71-﴾بيمارستان 17 شهريور رشت
442
بررسي خونريزيهاي مقعدي
443
بررسي خويشاوند گرايي و عوامل موثر برآن در شهرستان فارسان
444
بررسي خويشكاوي هويت مردم كرمانشاه )مقايسه دو نسل(
445
بررسي خيار تاخير ثمن
446
بررسي خيار تفليس در قانون ايران
447
بررسي خيار غبن و آثار حقوقي آن
448
بررسي خيال پردازي در آثار نقاشان نوگراي ايران ﴿از 1320 ه.ش تا به امروز
449
بررسي خيانت در روابط زناشويي
450
بررسي دادرسي حضوري و غيابي در مراحل مختلف دادرسي باتاكيد براصل تعارضي بودن دادرسي
451
بررسي داده هاي آزمايشگاهي پروانه هاي نيمه مغروق و روش رگراسيوني در تحليل آن
452
بررسي داده هاي آزمايشگاهي يك موتور احتراق داخلي جهت استفاده در سيستم توليد همزمان توان و حرارت در مقياس كوچك
453
بررسي داده هاي دور سنجي و تشخيص اشكال هندسي با استفاده از پردازش تصوير
454
بررسي داده هاي مالي با بسامد بالا و ريزساختارهاي بازار
455
بررسي داروهاي سقط جنين
456
بررسي داروهاي موثر بر روي آسكاريس
457
بررسي داروي ضد مالارياي آرتميزينين برروي پروفايل متابوليت هاي انگل مالاريا ﴿پلاسموديوم فالسيپاروم﴾با روش...
458
بررسي داروي مالارياي آرتميزينين برروي پروفايل متابوليت هاي انگل مالاريا(پلاسموديوم فالسيپارم ) باروش NMR
459
بررسي داستان اردشير ساساني در شاهنامه فردوسي ومقايسه آن
460
بررسي داستان اسكندر در ادب فارسي و زندگي تاريخي او
461
بررسي داستان حضرت نوح (ع) در قرآن وتفاسير با تاكيد بر تفاسيرابن كثير و فخررازي
462
بررسي داستان شيرين و فرهاد در ادبيات ايران و ترك
463
بررسي داستان نبرد رستم و اسفنديار از منظر شمايل نگاري
464
بررسي داستان هاي اساطيري پيرامون خورشيد ، تير و ناهيد در ادبيات ايران و جهان
465
بررسي داستان هاي اساطيري پيرامون خورشيد، تير و ناهيد در ادبيات ايران و جهان
466
بررسي داستان هاي مثنوي مولوي بر پايۀ ديدگاه يونگ و كمپبل
467
بررسي داستان هاي مصور شده بر روي قالي تصويري موجود در موزه ملي فرش ايران
468
بررسي داستان هاي ميني ماليستي در اسرار التوحيد
469
بررسي دال بتني تقويت شده با گريتينگ هاي كامپوزيتي قالبگيري شده
470
بررسي دامنه بهين و نمايش انتگرالي عملگر پيچش روي Lp(G
471
بررسي دامنه و كيفيت تعامل مادران با فرزندان دبستاني خود
472
بررسي دانسيته استخواني به روش DExA در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان شهيدصدوقي يزد از نرداد 1382 تا مرداد 1383
473
بررسي دانسيته الكتروني نانو مخروط¬هاي كربني جايگزين شده با عناصر واسطه
474
بررسي دانسيته ترازها و چگالي حالت هاي كوانتومي هسته ها با در نظر گرفتن انرژي جفت نوكلوئونها
475
بررسي دانسيته ترازها و چگالي حالت هاي كوانتومي هسته ها با در نظر گرفتن انرژي جفت نوكلوئونها
476
بررسي دانسيته شيشه هاي رنگ تاخيري Strikingclass
477
بررسي دانسيته ي استخواني و عوامل مرتبط با آن در بيماران پيوند كليه
478
بررسي دانش بومي مربوط به بيشه هاي مقدس در استان كرمانشاه
479
بررسي دانش پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني (pre hospital emergency) شهرستان رشت در برخورد با بيماران سوختگي در سال 1397
480
بررسي دانش داروسازان شاغل در داروخانه هاي يزد برا انجام مشاوره داروئي در زمان بارداري و شيردهي و ارتباط آن با شاخص هاي جمعيت شناختي (سال 1396)
481
بررسي دانش منظور شناسي در سوالات بخش شنيداري آزمون هاي بسندگي
482
بررسي دانش نحوي دانش آموزان ناشنواي ايراني
483
بررسي دانش و ادراك مروجان امور كشاورزي از تغييرات اقليمي و عوامل موثر بر آن )مورد مطالعه: شهرستان كرمانشاه(
484
بررسي دانش و عملكرد در زمينه سندرم بينائي ناشي از كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي گيلان
485
بررسي دانش و مهارت هاي فرهنگي مورد نياز مديران دولتي در مراكز فرهنگي
486
بررسي دانش و مواضع و عملكردهاي دوره هاي بيش از خدمت تربيت دبير زبان انگليسي در ايران , A Survey on Knowledge, Dispositions, and Performances of Pre-service EFL Teacher Training Programs in Iran
487
بررسي دانش و نگرش پرستاران شاغل در بيمارستان هاي مراكز آموزشي، درماني شهر رشت در ارتباط با مرحله آمادگي پاسخ در بلايا سال 1395
488
بررسي دانش و نگرش پرستاران نسبت ‌به ‌مراقبت ‌تسكيني و عوامل مرتبط با آنان در مراكز آموزشي‌درماني شهر رشت در سال 1395
489
بررسي دانش و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول مدارس دولتي و غيردولتي شهر شيراز نسبت به مسائل محيط زيستي
490
بررسي دانش و نگرش مراجعه كنندگان به داروخانه ها ي خصوﺻي شهر رشت درباره ي مكمل هاي دارويي
491
بررسي دانش وعملكرد در يرفتارهاي بهداشتي ارتقاء دهنده سلامت در پيشگيري از بيماريهاي قلبي - عروقي
492
بررسي دانش، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن درمورد برچسب هاي مواد غذايي و عوامل موثر بر آن در شهرستان رشت طي سال 1396-1397
493
بررسي دانش، نگرش و عملكرد پرستاران بخش¬هاي مراقبت ويژه در زمينه كاربرد مهار فيزيكي بيماران و عوامل مرتبط با آنان در مراكز آموزشي درماني و بيمارستان¬هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1395
494
بررسي دانش، نگرش و عملكرد مراجعه كنندگان به داروخانه هاي خصوصي شهر رشت درباره ي داروهاي گياهي
495
بررسي دانش، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال طيف اوتيسم در سال 96
496
بررسي دانش، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي
497
بررسي دانشگاههاي آينده مطالعه موردي انشكده هاي هوافضا
498
بررسي دانه بندي سرريز هيدروسيلكون براساس تغييرات پارامترهاي اصلي آن (مطالعه موردي كائولن )
499
بررسي دانه بندي و نوع افزودني بر روي جرمهاي كوبيدني منيزيتي
500
بررسي دانه گرده تيره بقولات
501
بررسي داوري‌هاي قاضي شوشتري در مبحث نبوت در كتاب احقاق الحق بر اساس ديدگاه علامه طباطبايي
502
بررسي دايورسيتي همكارانه در مخابرات بي سيم با كانال لحظه اي معلوم
503
بررسي دبي و توان مصرفي پمپ هاي سه لاينر در پمپاژ گل با ويسكوزيته هاي متفاوت
504
بررسي دخالت گيرنده هاي آدنوزين(A1 و A2A) درهيپوكمپ دربروز رفتار شبه افسردگي ناشي از استرس هاي خفيف مزمن پيش ازتولد (PCMS) درموش هاي سوري با رويكرد به نقش التهاب عصبي
505
بررسي در انواع آنميهاي كمياب در ايران
506
بررسي در رنگ آميزي و كاشيكاري بناهاي مسجد جمعه اصفهان ، مسجد سيدبقعه خوانساري، پل خواجو
507
بررسي در رنگ آميزي و كاشيكاري بناهاي مسجد جمعه اصفهان ،مسجد سيدبقعه خوانساري،پل خواجو
508
بررسي در زمينه ديناميك فرمان اتوبوس 302
509
بررسي در زمينه رنگرزي الياف پلي استري در دماي 96 درجه سانتيگرادو بررسي در زمينه ثبات تصعيدي رنگ هاي ديسپرس
510
بررسي در زمينه رنگرزي كالاي متشكل از اكريليك ـ سلولزي به روش يك حمامه
511
بررسي در زمينه رنگرزي كفپوش
512
بررسي در صد شيوع اهمالكاري تحصيلي در بين دانشجويان (دختر و پسر)دانشگاه پيام نور مركز اهواز1388-1387
513
بررسي در صد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
514
بررسي در صد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
515
بررسي در مانهاي نوين اختلالات هيجاني شايع
516
بررسي در مورد لاستيك هاي مقاوم به حلال و يا مواد شيميايي
517
بررسي در مورد ميزان استفاده از وسايل آزمايشگاهي در مدارس و نحوه ايجاد علاقه در دبيران و دانش آموزان در جهت استفاده بهتر از امكانات آزمايشگاهي
518
بررسي در هم تنيدگي بين دو نوسانگر اتلافي جفت شده
519
بررسي در هم تنيدگي كوانتومي در ساختارهاي نانو
520
بررسي در هم تنيدگي گرمايي در زنجبره هاي اسپيني با دو روش رايج در محاسبه حالتهاي زير سيستم ها
521
بررسي درآمدهاي اقتصادي اداره آب و فاضلاب شهرستان داورزن با استفاده از مدل هاي سري زماني
522
بررسي دراز مدت دندان هاي از دست رفته طي يك دوره 10-5 ساله در بيماران تحت درمان نگهدارنده پريودنتال درمان شده در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت
523
بررسي درام كمدي معاصر آمريكا در نيم قرن اخير با تاكيد بر سه چهره وودي آلن ، نيل سايمون و موراي شيسگال
524
بررسي درام كمدي معاصر آمريكا در نيم قرن اخير با تاكيد بر سه چهره وودي آلن ، نيل سايمون و موراي شيسگال
525
بررسي درايوهاي DCتغذيه شده با مبدلهاي كموتاسيون اجباري
526
بررسي درب ههاي اتوماتيك زير سقفي و بهينه سازي و اجراي نمونه
527
بررسي درباره اثر كورتيزن و (آ. ث. ت. هاش) روي عوارض قلبي روماتيسم
528
بررسي درباره انديس سگد،انديس سگديالي و درختان نيم ستاره
529
بررسي درباره جمعيت اصفهان
530
بررسي درباره داروهاي ضد آلرژي جديد
531
بررسي درباره سيرو پرونستيك انفاركتوس ميوكارد در اصفهان
532
بررسي درباره علت و درمان خونريزيهاي پس از زايمان
533
بررسي درباره علل اورمي و درمان جديد آن
534
بررسي درباره علل و درمان ايست
535
بررسي درباره كشور ايران
536
بررسي درباره كيست هيداتيك
537
بررسي درجه اضطراب جدايي مادري در زنان شاغلي كه اولين فرزند خود را به مهدهاي كودك مراكز وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران مي سپارند.
538
بررسي درجه ايمني در سازه هاي بتن آرمه
539
بررسي درجه توافق بين راديوگرافي بايت وينگ داخل دهاني ديجيتال با راديوگرافي سوپربايت وينگ در تشخيص پوسيدگي پروگزيمال
540
بررسي درجه توپولوژيكي براوئر و بررسي توابع ماكسيمال در فضاي باناخ بازتابي
541
بررسي درجه توسعه يافتگي استان هاي غرب ايران طي برنامه هاي توسعه اقتصادي -اجتماعي اول تاچهارم
542
بررسي درجه حرارت زمان و تركيب شيميايي حمام بر نفوذ كروم به فولاد 1020 كربن داده شده
543
بررسي درخت زندگي در هنر ايران و نمود آن بر فرش هاي ايراني
544
بررسي درخواست طلاق از طرف زوجه
545
بررسي درد بعد از وازكتومي به روش (Vasectomy Scalpel-NO) در 1113 نفر از افراد وازكتومي شده مركز تخصصي و تحقيقاتي تنظيم خانواده مركز بهداشت استان گيلان شهرستان رشت در طي سالهاي 1379- 1375
546
بررسي درد و روشهاي مقابله با آن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي، ارائه فرم بررسي و شناخت درد و روشهاي مقابله
547
بررسي درزهاي اجرائي در بتن غلطكي
548
بررسي درشت دانگي سطحي در فرآيند اكسترو‍ژن داغ آلومينيوم 7020
549
بررسي درشت ريخت شناسي و ريز ريخت شناسي سرده Parentucellia )Scrophulariaceae( در ايران
550
بررسي درشت ساختار، ريزساختار و خواص مكانيكي منطقه جوش فولادهاي hsla مورد استفاده در سازه هاي دريايي
551
بررسي درصد انفاركتوس جدار خلفي قلب در انفاركتوسهاي ساير نواحي در بيماران بستري در بيمارستان دكتر حشمت ، سال 1376
552
بررسي درصد تغيير فرم و دماي آنيل بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيم سري xxx5
553
بررسي درصد خطاي روشهاي مختلف بر آورد وزن نسبت به وزن واقعي در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور
554
بررسي درصد رطوبت نسبي موجود در هوا
555
بررسي درصد شيوع آنمي در بيماران دچار پپتيك اولسر در استان كرمان
556
بررسي درصد شيوع آنمي در بيماران دچار پپتيك اولسر در استان كرمان
557
بررسي درصد شيوع درگيري عروق كرونري قلب در بيماران دريچه اي رماتيسمي آنژيوگرافي شده در بيمارستان آموزشي درماني حشمت رشت (1375- 1373)
558
بررسي درصد شيوع ناقلين استافيلوكوك طلايي و استرپتو كوك B هموليتيك گروه A در دانشجويان مقاطع مختلف رشته هاي پرستاري و مامايي
559
بررسي درصد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
560
بررسي درصد فراواني شكستگي خطي جمجمه به دنبال ضربه به سر در راديوگرافي جمجمه در100بيمار مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص ) تابستان 80
561
بررسي درصد فراواني نسبي دليريوم در بيماران بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در زمستان سال 1378
562
بررسي درصد كيوربل بودن عمل هاي جراحي روي كانسر پستان در سه سال اخير در مراكز پزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
563
بررسي درصد و نوع بيماريهاي چشمي بيماران مراحعه كننده براي بار اول به درمانگاه پوستچي شيراز در طي شش ماهه دوم سال 71
564
بررسي درصد و نوع بيماريهاي چشمي بيماران مراحعه كننده براي بار اول به درمانگاه پوستچي شيراز در طي شش ماهه دوم سال 71
565
بررسي درك از رهبري اخلاقي با اعتماد كاركنان به مديران و درگير شدن كاركنان در كار﴿مورد مطالعه: كاركنان شهرداري هاي مناطق پنجگانه شهر رشت﴾
566
بررسي درك استعاره توسط كودكان اوتيسم در چارچوب معناشناسي شناختي
567
بررسي درك استعاره توسط كودكان اوتيسم در چارچوب معناشناسي شناختي
568
بررسي درك استعاري كودك از طريق استعاره‌هاي بدن‌مند در چهارچوب زبان‌شناسي فرهنگي-شناختي
569
بررسي درك حضور ديگري و ميدان ديد تازه نيما يوشيج در ادبيات نمايشي
570
بررسي درك خطر عوارض ديابت در مبتلايان مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان رازي رشت – 1390
571
بررسي درك دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي در محيط يادگيري آموزش از راه دور
572
بررسي درك كاركنان از رهبري قابل اعتماد بر تمايل به رفتارهاي كناره گيري با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي(مورد مطالعه: كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت)
573
بررسي درك مديريت كانال هاي توزيع
574
بررسي درك معلمان زبان انگليسي از آموزش واژه و شيوه هاي تمرين آن در ايران
575
بررسي درك و انتظار كاربران از خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر كرمانشاه در عصر فناوري
576
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
577
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
578
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
579
بررسي درگ تداخلي با استفاده از نرم افزار Fluent
580
بررسي درگيري حاشيه توده رزكت شده در بيماران مبتلا به تومورهاي كليوي بدخيم جراحي شده به روش پارشيل نفركتومي و انوكلئاسيون براساس مشخصات پاتولوژيك توده در بيمارستان هاي رازي و گلسار رشت از سال 1390 تا 1395
581
بررسي درمان آنتي بيوتيكي تيفوئيد (شامل انواع بكار رفته ، عوارض دارويي و ومقاومت هاي دارويي ) در اطفال بستري شده در مركز طبي كودكان طي 5 سال اخير
582
بررسي درمان آنتي بيوتيكي تيفوئيد (شامل انواع بكار رفته ، عوارض دارويي و ومقاومت هاي دارويي ) در اطفال بستري شده در مركز طبي كودكان طي 5 سال اخير
583
بررسي درمان بيماران پروتز كامل در استان يزد
584
بررسي درمان پاي ديابتي در بخشهاي جراحي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1375-1370
585
بررسي درمان شكستگي مالئول لترال با پارگي دلتوئيد؛ ترميم يا عدم ترميم، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1397
586
بررسي درمان شكستگي مالئول لترال با پارگي دلتوئيد؛ ترميم يا عدم ترميم، در بيماران مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1397
587
بررسي درمان قارچهاي سطحي با تربينافين و عوارض ناشي از آن
588
بررسي درمانهاي انجام شده بر روي شكستگيهاي تنه استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در طي 5 سال گذشته ﴿ سالهاي 70-66 ﴾
589
بررسي درمانهاي انجام شده بر روي شكستگيهاي تنه استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در طي 5 سال گذشته ﴿ سالهاي 70-66 ﴾
590
بررسي درهم تنيدگي بين نوكلئون ها در پراكندگي هاي هسته اي
591
بررسي درهم تنيدگي كوانتومي يك اتم دوترازه با ميدان فوتوني
592
بررسي درهم‌تنيدگي بين دو اتم دو ترازي در دو كاواك اپتومكانيكي متصل شده به‌وسيله يك فيبر اپتيكي
593
بررسي درهم‌تنيدگي سه‌كيوبيتي در سامانه ستاره-‌اسپين با استفاده از نامساوي‌هاي مربوط به درهم‌تنيدگي بين سه‌ كيوبيت
594
بررسي درهم‌تنيدگي فوتون- فونون در سامانه‌هاي اپتومكانيك جفت‌شده غيرخطي
595
بررسي دروغگويي كودكان از نظر والدين بين دانش آموزان دختر شهرستان خميني شهر 86-85
596
بررسي درون ماية آثار شيخ الاشراق با تأكيد بر حكمه الاشراق، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، صفير سيمرغ، لغت موران
597
بررسي درون مايه تعليق در عكاسي اروپاي شرق دهه 90
598
بررسي درون مايه رانده شدگي و طبيعت پروردگي در شخصيتهاي اساطيري ايران و يونان
599
بررسي درون مايه رانده شدگي و طبيعت پروردگي در شخصيتهاي اساطيري ايران و يونان
600
بررسي درون مايه ها در اشعار اميري فيروزكوهي
601
بررسي درون مايه هاي اشعار احمد ناظرزادۀ كرماني
602
بررسي درون مايه هاي تربيت ولايي أهل بيت(عليهم السلام) و تحليل اصول و روش هاي آن در سيره و أحاديث امام صادق(عليه السلام)
603
بررسي درون مايه هاي شعر گويشي بختياري
604
بررسي درون مايه هاي مشترك عرفاني دفتر اول و دوم مثنوي مولوي با دفتر دل علامه حسن زاده آملي
605
بررسي درون مايه هاي نامه هاي عين القضات همداني
606
بررسي درون مايه ي سياسي اجتماعي شاعران تاثيرگذار و جريان ساز معاصر
607
بررسي درون يابي غير چند جمله اي و جواب هاي عدتوابع اسپلاين غير چند جمله ايدي متوابع اسپلاين غير چند جمله ايسائل مقدار مرزي مرتبه دوم اختلال تكين با استفاده از
608
بررسي درون‌مايه‌ها در اشعار اميري فيروزكوهي
609
بررسي درون¬ماية آثار شيخالاشراق با تأكيد بر حكمه¬الاشراق، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، صفير سيمرغ، لغت موران
610
بررسي درونمايه و مضامين آثار جانعلي خاوند
611
بررسي دريافت اطلاعات جنسي زودرس و سلامت اخلاقي- اجتماعي (مطالعه موردي : دانش آموزان شهر بيرجند)
612
بررسي دريافت انرژي از سيستم شبكه قدرت توسط توربين بادي به منظور بازگرداندن توربين بادي به نقطه كار بهينه
613
بررسي دريافت كننده مركزي نيروگاه خورشيدي
614
بررسي دريافت گادامر از بازنمايي در هنر
615
بررسي دز و فراواني مصرف آسپرين با يك رويكرد شبيه سازي
616
بررسي دست بافت هاي شمال كرمان﴿منطقه شهر بابك﴾
617
بررسي دست بافته ماشته لرستان به منظور بهبود كيفيت
618
بررسي دست بافته هاي ايراني جهت دكوراسيون داخلي هتل هاي ايراني ﴿ هتل لاله يزد ﴾
619
بررسي دست بافته هاي روستاي سادات حسيني
620
بررسي دست بافته هاي روستاي متكازين، ارائه طرزح هاي جديد جهت بافت
621
بررسي دست بافته هاي روستايي و عشايري مناطق بروجن و لردگان
622
بررسي دست بافته هاي طايفه گيشني
623
بررسي دست طبيعي انسان از طريق مدل سه درجه آزادي
624
بررسي دست نوشته ها و منابع اجرائي ويلا لوبوس
625
بررسي دستاورد كهن الگودر فرهنگ وهنر لرستان
626
بررسي دستاوردهاي پژوهش هاي انجام يافته در عرصه فناوري نانو جهت توليد علم با رويكرد مديريت دانش ﴿مطالعه موردي : پژوهشگران مرتبط با ستاد نانوي كشور﴾
627
بررسي دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس
628
بررسي دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس
629
بررسي دستبافته هاي استان بوشهر و حصير بافي با تاكيد بر شناخت نقوش
630
بررسي دستبافته هاي استان مازندران
631
بررسي دستبافته هاي ايلات خمسه فارس
632
بررسي دستبافته هاي ايلات ساكن در منطقه غرب شهرستان شهريار
633
بررسي دستبافته هاي بدون پرز به منظور استفاده در روكش صندلي خودرو
634
بررسي دستبافته هاي تخت استان لرستان
635
بررسي دستبافته هاي تركمن
636
بررسي دستبافته هاي تركمن
637
بررسي دستبافته هاي چهل تكه
638
بررسي دستبافته هاي داري استان خراسان
639
بررسي دستبافته هاي يزد
640
بررسي دستبافتهاي عشايري كرد خراسان ﴿ كرمانج ﴾
641
بررسي دستبافتهاي كهكيلويه و بويراحمد
642
بررسي دستگاه Walter Book و ساخت از طريق مهندسي معكوس با بهينه سازي مواد اوليه و خواص كاربردي
643
بررسي دستگاه استريل كننده تجهيزات پزشكي با پلاسما
644
بررسي دستگاه اينترمينگلينگ و عوامل موثر بر كيفيت نخ پلي استر مينگل شده از جمله سرعت عبور نخ از جلوي جت هوا، فشار هوا و تعداد فيلامنت نخ
645
بررسي دستگاه برش آب و اجزاء آن و ساخت محلگي ماشين
646
بررسي دستگاه پلاسماي كانوني به عنوان منبع مولد نوترون
647
بررسي دستگاه سرعت سنج دوپلري ليزري به منظور اندازه گيري سرعت يك سيال
648
بررسي دستگاه سنگ شكن ماسه شوي
649
بررسي دستگاه فاكس مايل
650
بررسي دستگاه ماهور در موسيقي دستگاهي ايران
651
بررسي دستگاه مقيد متناظر با هسته تغيير شكل يافته
652
بررسي دستگاه هاي انتقال جرمي در استخراج مايع - مايع
653
بررسي دستگاه هاي تشخيصي توكامك دماوند
654
بررسي دستگاههاي آنالوگ به ديجيتال و بالعكس
655
بررسي دستگاههاي اندازه گيري سه بعدي مدرن (CMM) در كنترل كيفيت بدنه
656
بررسي دستگاههاي غبارگير صنعتي﴿esp)
657
بررسي دستور زبان داستان در رمان ((كافه پيانو)) اثر فرهاد جعفري
658
بررسي دستور زبان داستان در رمان «كافه پيانو» اثر فرهاد جعفري
659
بررسي دستور موقت در آيين دادرسي مدني ايران
660
بررسي دستور نقش‌گراي نظام‌مند هليدي در سوره انسان (با تكيه‌بر سه فرانقش متني، انديشگاني و بينا فردي)
661
بررسي دستوري آثاردكتر محمد علي اسلامي ندوشن صفير سيمرغ زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه آواها و ايماها , grammatical study of islami nadooshan,s prose safir-e-simorgh,zendegi va marg-e- pahlavanan dar shahnameh,avaha va imaha
662
بررسي دستوري حروف در گلستان سعدي
663
بررسي دستوري دو اثر از آثار دكتر عبدالحسين زرين كوب ( با كاروان حله ، بحردر كوزه ) , grammatical studies two opusof dr abdolhossein zarinkob )ba karevane hole and bahr dar kozaeh(
664
بررسي دستوري و رده‏شناختي نمايه‏سازي مفعول در زبان فارسي
665
بررسي دستيابي به آرامش و طمأنينه در پرتو آيات قرآني و احاديث
666
بررسي دعاوي حقوقي دوجانبه اتباع ايران و روس در ايالات شمالي ايران ميان سالهاي 1287-1346ق/1870-1927 م
667
بررسي دعاوي طاري در حقوق ايران ومطالعه تطبيقي آن در حقوق فرانسه و انگلستان .
668
بررسي دفاتر ICT روستايي و تاثير آن بر توسعه روستا
669
بررسي دفاتر ICT روستايي و تاثير آن بر توسعه روستا
670
بررسي دفاترمالي عصر صفوي ( مطالعه موردي دفاتر توجيهات آستان قدس رضوي)
671
بررسي دفتر شعر سياه مشق 3) ( هوشنگ ابتهاج براساس چارچوب نظري رقيه حسن
672
بررسي دقت آپكس ياب در لوله شيشه اي
673
بررسي دقت ابزار كاليبراسيون سيستم ديجيتال CMOS در ارزيابي طول فايل
674
بررسي دقت اسپلينت هاي اكلوزلي نهايي ساخته شده به روش ديجيتال (مستقيم و غير مستقيم)وروش هاي رايج قالبگيري
675
بررسي دقت اسپيرومتري در تشخيص بيماريهاي تحديدي ريوي
676
بررسي دقت اسپيرومتري در تشخيص بيماريهاي تحديدي ريوي
677
بررسي دقت اندازه گيري زواياي استخواني پا با استفاده از دستگاه Digital Podoscope
678
بررسي دقت تست هاي حياتي پالپ در گروه هاي دنداني مختلف در بيماران مراجعه كننده به بخش درمان ريشه كلينيك دندانپزشكي پرديس علوم پزشكي گيلان در سال 95-94
679
بررسي دقت تشخيص Anterior loop عصب منتال در راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مقايسه يا راديوگرافي سه بعدي CBCT
680
بررسي دقت تشخيص قبل از عمل آپانديسيت حاد با توجه به نتايج پاتولوژي در بيماران عمل شده با تشخيص آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت از تاريخ1/ 1/ 77 تا تاريخ 1/ 2/ 78
681
بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي ريه در يافتن بيماري پارانشيمال ريوي در مبتلايان به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك تخصصي بيمارستان رازي در سال 1398
682
بررسي دقت تشخيصي هيستروسالپينگوگرافي در تشخيص علل لوله اي صفاقي زنان نازا مراجعه كننده به درمانگاه نازائي مركز آموزشي درماني الزهراء رشت -1377
683
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين ابعاد مزيوديستالي فضاي بي دنداني در مقايسه با كست مطالعه در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي بندرانزلي در سال هاي 97 و 98
684
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين شيب خلفي برجستگي مفصلي در مقايسه با جمجمه خشك
685
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين فاصله‌‌‌ي كانال منديبولار تا كرست ريج در مقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه‌‌‌ي مخروطي در بيماران مراجعه‌كننده به يك مطب تخصصي در شهر رشت، سال 96
686
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال با و بدون اعمال نرم افزارهاي Enhancement در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال مولرهاي شيري
687
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان از كرست آلوئول تا كف سينوس ماگزيلاري درمقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي دربيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1396
688
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان از كرست آلوئول تا كف سينوس ماگزيلاري درمقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي دربيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1396
689
بررسي دقت روابط تحليلي كشش عميق قطعات متقارن محوري با مدلسازي اجزاء محدود
690
بررسي دقت روش هاي پوش آور پيشرفته در تخمين پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي مهاربندي شده سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات پيچش
691
بررسي دقت روش‌هايپوش¬آور نوين در تخمين پاسخ لرزه‌ايقاب‌هاي سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات پيچش
692
بررسي دقت روشهاي پو شاور نوين و معيارهاي ارزيابي در تخمين پاسخ لرز هاي قابهاي دو بعدي
693
بررسي دقت شبكه‌هاي تعيين موقعيت كينماتيك آني، مطالعه‌ي موردي: شبكه‌هاي شميم و سيما
694
بررسي دقت قالبگيري با اباتمنت هاي داراي اسنپ در مقايسه با روش قالبگيري مستقيم
695
بررسي دقّت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان در ناحيه‌ي اينترفورامينال منديبل در بيماران بي‌دندان كانديداي دريافت اوردنچر متكي بر ايمپلنت در يك مطب خصوصي دندانپزشكي شهر رشت، در سال 96
696
بررسي دقيق معماري گريد
697
بررسي دكوراسيون داخلي با تكيه بر دستبافته ها و الهام از نقوش سفالينه هاي پيش از تاريخ
698
بررسي دگرآسيبي ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي گندم بر علف هرز جو وحشي
699
بررسي دگرخواهي در ميان جوانان شهر مشهد
700
بررسي دگرديسي فضاهاي شبه عمومي شهري با محوريت كاربري تجاري در ايران (نمونه موردي : مقايسه تطبيقي بازارهاي سنتي (بازار اصفهان) و فضاهاي خريد معاصر ( سيتي سنتر اصفهان))
701
بررسي دگرساني و كاني سازيهاي منطقه ساري دره (شمال شيورداغ اهر)
702
بررسي دگرسيوني عملكرد دانه آفتابگردان با نرم افزار 16spss
703
بررسي دگرگوني ساختار نظامي در دوره تيموريان
704
بررسي دگرگوني ساختار نظامي در دوره تيموريان
705
بررسي دگرگوني معكوس مارتنزيت بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ Fe 24Ni- %3C
706
بررسي دگرگوني نفرين منابع به بركت منابع به واسطه تعامل منابع طبيعي و نهاد ها درايران
707
بررسي دگرگوني نقش معنايي صنايع دستي در تهران طي سه دهه اخير از ديدگاه نشانه شناسي اجتماعي
708
بررسي دگرگوني نقوش در فرش تركمن ﴿ مورد مطالعه: پس از پيروزي انقلاب در دو طايفه يموت و گوگلان در استان گلستان﴾
709
بررسي دگرگوني هاي دستوري در متون مطبوعاتي فارسي معاصر
710
بررسي دگرگوني هاي صادرات واقتصاد كشور
711
بررسي دلائل آمدن سالمندان به آسايشگاه و مشكلات آنها در آسايشگاه ها
712
بررسي دلائل اجتماعي واقتصادي مهاجرتهاي روستايي
713
بررسي دلائل عدم كارايي نيروي انساني در امر توليد در شركت توليدي و صنعتي موتور سيكلت سازي باسل
714
بررسي دلائل نارضايتي معلمان از مديران شهرستان فريمان
715
بررسي دلالت جهاد و آيات و روايت هاي مورد استناد آن در شكل گيري افراط گرايي هاي ديني معاصر
716
بررسي دلايل ارتكاب جرم جوانان تحت بازداشت زندان چوبيندر قزوين در سال 1389
717
بررسي دلايل استفاده از بازاريابي رابطه مند در بين تامين كنندگان قطعات به شركت سايپا
718
بررسي دلايل افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و دبيرستان
719
بررسي دلايل افت تحصيلي دانش اموزان پايه چهارم
720
بررسي دلايل افت تحصيلي دختران مقطع راهنمايي
721
بررسي دلايل افزايش تعداد دانشجويان دختر نسبت به پسر در 5سال اخير
722
بررسي دلايل افول برند كفش ملي ايران از ديدگاه مديران صنعت كفش در استان تهران .
723
بررسي دلايل انتخاب رمز نگاري RijndaeI به عنوان استاندارد رمز نگاري پيشرفته (AES )
724
بررسي دلايل انتخاب روش رمز نگاري Rijndael به عنوان استاندارد رمز نگاري÷يشرفته ﴿AES )
725
بررسي دلايل ايجاد شكاف و فرونشست در دشت مهيار شمالي
726
بررسي دلايل بالا بودن قيمت تمام شده در صنايع نساجي ﴿بخش ريسندگي﴾
727
بررسي دلايل بحران هويت دختران نوجوان 15-18سال شهرسميرم
728
بررسي دلايل به قدرت رسيدن حزب عدالت وتوسعه تركيه
729
بررسي دلايل بي توجهي زوجين جوان به مشاوره قبل از ازدواج (مطالعه موردي شهر مقدس مشهد)
730
بررسي دلايل پيشرفت تحصيلي دختران نسبت به پسران در مقطع سوم راهنمايي كلاله
731
بررسي دلايل تأخير درازدواج درسطح شهرستان لاهيجان.
732
بررسي دلايل تاخير در اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي كرمانشاه با ارائه راهكارها و الگوي مناسب برا ي اجراي آنها
733
بررسي دلايل تاخير طرح هاي عمراني در ايران و راه هاي برون رفت آن
734
بررسي دلايل تجربي حيات پس ازمرگ
735
بررسي دلايل تغيير در نمرات خواندن تكرار كننده هاي آزمون: ايرانيان شركت كننده در آزمون توليمو
736
بررسي دلايل ريزش و تصحيح طرح نگهداري در محدوده250+49 الي400+49 آزاد راه تهران شمال
737
بررسي دلايل سياسي تاريخي پذيرش قطعنامه598 توسط جمهوري اسلامي ايران
738
بررسي دلايل شكست توپي اكسل عقب پرايد و انواع سيستم تعليق
739
بررسي دلايل شكستگي فك وصورت بيماران يستري شده در بيمارستانهاي دولتي شهريزد از مهر 88تا 89
740
بررسي دلايل ضعف تخت جمشيد در جذب گردشگر و راههاي افزايش آن
741
بررسي دلايل ضعف تخت جمشيد در جذب گردشگر وراههاي افزايش آن﴿جهانگردي﴾
742
بررسي دلايل ضعف دانشجويان دانشگاه يزد در زبا ن انگليسي
743
بررسي دلايل عدم استفاده مطلوب ومستمر از وسايل كمك اموزشي
744
بررسي دلايل عدم انتخاب بستن لوله هاي رحم در زنان مراجعه كننده به كلينيك هاي تنظيم خانواده شهر رشت در سال 1374
745
بررسي دلايل عدم پرداخت ارث پدري به دختران در شهرستان سميرم
746
بررسي دلايل عدم تداوم پژوهش و مطالعه تخصصي نزد كارشناسان و مهندسين ساختمان مركزي شركت ملي فولاد ايران در رشته تحصيلي و تخصصي خود
747
بررسي دلايل عدم مسواك زدن در مردان 15 تا 35 ساله آزاد شهر يزد
748
بررسي دلايل عدم مسواك زدن در مردان 15 تا 35 ساله آزاد شهر يزد
749
بررسي دلايل عدم مصرف داروي متيل فنيديت(ريتالين)از ديدگاه مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال بيش فعالي-كم توجهي ADHD مراجعه كننده به مراكز درماني ضيائيان،امام خميني و مركز طبي كودكان
750
بررسي دلايل عدم موفقيت برند سازي پوشاك در ايران (پوشاك بانوان)
751
بررسي دلايل علاقمندي به داشتن فرزند پسر در خانواده ها ( محله كيان آباد اهواز )
752
بررسي دلايل كاهش صادرات انار ايران
753
بررسي دلايل كاهش صادرات پسته ايران از ديدگاه مديران عامل شركتهاي صادركننده پسته درشهر تهران
754
بررسي دلايل كاهش محصول پنبه در هكتار و تاثير بر اقتصاد مردم در منطقه در سالهاي 73تا76
755
بررسي دلايل گاز بحساب نيامده در شبكه انتقال و طراحي يك ايستگاه نمونه اندازه گيري
756
بررسي دلايل گرايش به اعتياد نوجوانان و جوانان (25 - 15 سال ) منطقه حاشيه نشين شهرستان ساري ( منطقه مهدي آباد)
757
بررسي دلايل مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور و اثرات آن براقتصاد ملي
758
بررسي دلايل مهاجرت روستا- شهري جوانان (مورد مطالعه : دهستان تشكن - استان لرستان )
759
بررسي دلايل مهاجرت روستائيان كوي ايثار به كلانشهر اهواز
760
بررسي دلايل موفقيت اتوديوي پيكسار در توليد انيميشن
761
بررسي دلايل موفقيت استوديوي پيكسار در توليد انيميشن
762
بررسي دلايل هيوم درباره جاودانگي نفس از منظر علامه طباطبايي
763
بررسي دلايل و انگيزه هاي حضور فارغ التحصيلان رشته هاي غير تربيت بدني در مقطع كارشناسي ارشد تربيت بدني ، از ديدگاه دانشجويان دانشگاه هاي استان اصفهان
764
بررسي دلايل و زمينه هاي بازتاب انقلاب اسلامي ايران بر شيعيان لبنان از 1992 تا 2008
765
بررسي دما در كوره هاي صنعتي بوسيله روش ناحيه اي
766
بررسي دما و زمان آستينته و تمپر در خواص مكانيكي و ساختار
767
بررسي دماي عمليات حرارتي بر روي ريز ساختار و خواص فولادهاي دوفازي
768
بررسي دمو گرافيك بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1371 لغايت سال 1374
769
بررسي دمو گرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPDبستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 1374-1369
770
بررسي دمو گرافيك بيماران مبتلا به تومور مثانه بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد در سالهاي 75-1370
771
بررسي دمو گرافيك حوادث و سوانح رانندگي و نتايج حاصله در اورژانس كلانتري بيمارستان شهيد رهنمون يزد
772
بررسي دمو گرافيك حوادث و سوانح رانندگي و نتايج حاصله در اورژانس كلانتري بيمارستان شهيد رهنمون يزد
773
بررسي دمو گرافيك مردان سيگاري بالاي 15 سال در شهر يزد
774
بررسي دمو گرافيك و كلينيكو پاتولوژيك تيروئيدكتومي هاي انجام شده در سالهاي ﴿75-70﴾ در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان يزد
775
بررسي دموگرافي موارد اقدام به خودكشي بستري شده در بيمارستان رازي رشت از فروردين 1374 تا اسفند 1377
776
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسر پپتيك
777
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسرپپتيك
778
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسرپپتيك
779
بررسي دموگرافيك 100 مورد sepsis نوزادان در سال 1371 در بيمارستان قدس قزوين
780
بررسي دموگرافيك 100 مورد sepsis نوزادان در سال 1371 در بيمارستان قدس قزوين
781
بررسي دموگرافيك 217مورد بيمار مبتلا به آلوپسي آراتا و تعيين شايعترين بيماريهاي همراه
782
بررسي دموگرافيك 217مورد بيمار مبتلا به آلوپسي آراتا و تعيين شايعترين بيماريهاي همراه
783
بررسي دموگرافيك 6400 پرونده مراجعين به مركز ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ﴿IVF﴾
784
بررسي دموگرافيك 6400 پرونده مراجعين به مركز ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد﴿IVF﴾
785
بررسي دموگرافيك بزرگسالان مبتلا به لوسمي حاد
786
بررسي دموگرافيك بزرگسالان مبتلا به لوسمي حاد
787
بررسي دموگرافيك بيماران آنفلوآنزاي نوع A(H1N1 در استان يزد طي سالهاي 88-89
788
بررسي دموگرافيك بيماران آنفلوآنزاي نوع A(H1N1 در استان يزد طي سالهاي 88-89
789
بررسي دموگرافيك بيماران اسكيزوفرنيك بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد بمدت 3 سال ﴿71-1369﴾
790
بررسي دموگرافيك بيماران اسكيزوفرنيك بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد بمدت 3 سال ﴿71-1369﴾
791
بررسي دموگرافيك بيماران با حمله آسم كه در نيمه دوم سال 69 به مركز پزشكي شهيد رهنمون يزد مراجعه كرده اند
792
بررسي دموگرافيك بيماران با حمله آسم كه در نيمه دوم سال 69 به مركز پزشكي شهيد رهنمون يزد مراجعه كرده اند
793
بررسي دموگرافيك بيماران بستري در مركز جامع روانپزشكي استان يزد از تاريخ 1/1/67 الي 20/8/75 كه الكتروشوك ﴿ECT﴾دريافت داشته اند
794
بررسي دموگرافيك بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1371 لغايت سال 1374
795
بررسي دموگرافيك بيماران سوخته بستري در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سال 1373
796
بررسي دموگرافيك بيماران سوخته بستري در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سال 1373
797
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به اختلالات خلقي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد
798
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به اختلالات خلقي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد
799
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به افسردگي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزدطي 3 سال ﴿ 71-1369 ﴾
800
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به افسردگي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزدطي 3 سال ﴿ 71-1369 ﴾
801
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به انواع زگيل كه طي مدت 6 ماه به بيمارستان رازي مراجعه كرده اند
802
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به انواع زگيل كه طي مدت 6 ماه به بيمارستان رازي مراجعه كرده اند
803
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPD بستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 74-1369
804
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPD بستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 74-1369
805
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به سنگ سيستم ادراري بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
806
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به سنگ سيستم ادراري بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
807
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به مانيا بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد در طول 3 سال 1371-1369
808
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به مانيا بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد در طول 3 سال 1371-1369
809
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان الزهرا و كاشاني اصفهان طي سالهاي 1387-89
810
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان الزهرا و كاشاني اصفهان طي سالهاي 1387-89
811
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي شهر يزد
812
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي يزد
813
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي يزد
814
بررسي دموگرافيك بيماران نقص ايمني اوليه مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي و كلينيك هاي ايمونولوژي در 6 سال اخير وپيگيري وضعيت فعلي آنان
815
بررسي دموگرافيك بيماريهاي عروق مغز و رابطه آن با سن و فشار خون در بيماران بستري شده در بخش اعصاب مركز پزشكي راه آهن در سالهاي 73-72
816
بررسي دموگرافيك بيماريهاي عروق مغز و رابطه آن با سن و فشارخون در بيماران بستري شده در بخش اعصاب مركز پزشكي راه آهن در سالهاي 73-72
817
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 (مدت ده سال )
818
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 (مدت ده سال )
819
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 ﴿مدت ده سال﴾
820
بررسي دموگرافيك شكستگيهاي فك فوقاني و تحتاني در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 74-1373
821
بررسي دموگرافيك علل درد حادشكم در بيماران مراجعه كننده به اورژانسهاي مراكز آموزشي -درماني شهيد رهنمون و افشار يزد
822
بررسي دموگرافيك كچلي سر در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي يزد در طي يكسال
823
بررسي دموگرافيك كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير مدارس استثنايي استان يزد
824
بررسي دموگرافيك كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير مدارس استثنايي استان يزد
825
بررسي دموگرافيك گزيدگيها در دو مركز درماني شهيد رهنمون و افشار يزد در سال 1375
826
بررسي دموگرافيك مراجعه كنندگان با بيماري حاد به بخش سوانح بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
827
بررسي دموگرافيك مردان سيگاري بالاي 15 سال در شهر يزد
828
بررسي دموگرافيك مردان معتاد به مواد مخدر ، در مركزباز پروري سازمان بهزيستي استان يزد﴿مهر ماه 1374 لغايت دي ماه 1375﴾
829
بررسي دموگرافيك مرگ و مير تهران
830
بررسي دموگرافيك موارد IUI انجام شده در مركز تحقيقات ناباروري يزد در تاريخ اسفند ماه 1368 الي اسفندماه 1369 و تعيين ميزان موفقيت در جامعه مورد بررسي
831
بررسي دموگرافيك موارد IUI انجام شده در مركز تحقيقات ناباروري يزد در تاريخ اسفند ماه 1368 الي اسفندماه 1369 و تعيين ميزان موفقيت در جامعه مورد بررسي
832
بررسي دموگرافيك نتايج پاتالوژيك تومورهاي چشمي در طي 10 سال﴿ابتداي 1376 تا پايان 1385﴾ در بيمارستان شهيد صدوقي
833
بررسي دموگرافيك نتايج پاتالوژيك تومورهاي چشمي در طي 10 سال﴿ابتداي 1376 تا پايان 1385﴾ در بيمارستان شهيد صدوقي
834
بررسي دموگرافيك و آندوسكوپيك بيماراني كه با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه و بستري شده اند﴿طي سالهاي 66 لغايت شهريور 1370﴾
835
بررسي دموگرافيك و آندوسكوپيك بيماراني كه با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه و بستري شده اند﴿طي سالهاي 66 لغايت شهريور 1370﴾
836
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
837
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
838
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
839
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در 403 بيمار ديابتي
840
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در403 بيمار ديابتي
841
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در403 بيمار ديابتي
842
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد
843
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد( 1374-1370)
844
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد( 1374-1370)
845
بررسي دموگرافيك و تعيين ميزان شيوع ريسك فاكتورهاي موجود در كودكان ديابتي نوع 1 استان يزد
846
بررسي دموگرافيك و تعيين ميزان شيوع ريسك فاكتورهاي موجود در كودكان ديابتي نوع 1 استان يزد
847
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس (قوزقرنيه ) در درمانگاههاي چشم يزد
848
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس (قوزقرنيه ) در درمانگاههاي چشم يزد
849
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس ﴿قوز قرنيه﴾ در درمانگاههاي چشم يزد
850
بررسي دموگرافيك و راههاي انتقال هپاتيت B در بيماران مبتلا به هپاتيت B كه در سالهاي 1376 لغايت 1371 در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بستري شده اند
851
بررسي دموگرافيك و علل و نتايج درمان استرابيسمهاي عمودي
852
بررسي دموگرافيك و علل و نتايج درمان استرابيسمهاي عمودي
853
بررسي دموگرافيك و فراواني بيماريهاي اعصاب محيطي و عضلاني در بيماران مراجعه كننده به مراكز الكترودياگنوزيس شهر يزد طي سالهاي 1385-1384
854
بررسي دموگرافيك و فراواني بيماريهاي اعصاب محيطي و عضلاني در بيماران مراجعه كننده به مراكز الكترودياگنوزيس شهر يزد طي سالهاي 1385-1384
855
بررسي دموگرافيك وجامعه شناختي جرم وبزهكاري در سطح شهرستان بهشهر در سال 1387
856
بررسي دموگرافيك يافته هاي غير طبيعي كلينيكي و پاراكلينيكي در 100 بيمار مبتلا به LBBB
857
بررسي دموگرافيك يافته هاي غير طبيعي كلينيكي و پاراكلينيكي در 100 بيمار مبتلا به LBBB
858
بررسي دموگرافيك، علل و سطح ضايعه در بيماران آسيب نخاعي شهر يزد طي سالهاي 1384-1389
859
بررسي دموگرافيك، علل و سطح ضايعه در بيماران آسيب نخاعي شهر يزد طي سالهاي 1384-1389
860
بررسي دنباله در جريان ناپاياي پشت يك ايرفويل در حركت نوساني پيچشي
861
بررسي دنباله ها و بازسازي ها در سينماي آمريكا دهه 90
862
بررسي دنباله ها و بازسازي ها در سينماي آمريكا دهه 90
863
بررسي ده ساله اجسام خارجي دستگاه تنفس بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون
864
بررسي ده ساله اجسام خارجي دستگاه تنفس بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
865
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به ايسكمي حاد روده در بيمارستان قائم مشهد در سالهاي 75-1365
866
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
867
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
868
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
869
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستين مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
870
بررسي ده ساله نقص ديواره جمجمه و ترميم آن در بخش جراحي اعصاب بيمارستان قائم (عج ) (1375- 1366)
871
بررسي دو خاك مورد استفاده در صنعت كاشي
872
بررسي دو روش پرداخت به ازاي هر سفارش و حقوق ثابت به پيك هاي تحويل آخر
873
بررسي دو روش كاپيتوناژ وغير كاپيتوناز در برخورد با حفره باقيمانده پس از جراحي وتخليه محتويات كيست هيداتيد ريوي عارضه دار وبدون عارضه در مدت ده سال (92-82)
874
بررسي دو رويكرد آموزشي و لذت بخشي كتابهاي گروه سني«ب» انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
875
بررسي دو رويكرد استاتيكي و ديناميكي محاسبه معكوس براي برآورد ضرايب ارتجاعي لايه هاي روسازي انعطاف پذير با استفاده از نرم افزارهاDBSIDŸ5.0 Modulos 6.0 Elmod 5.0 Evercalc
876
بررسي دو زبانه بودن والدين و تاثير آن در يادگيري زبان فارسي دانش آموزان
877
بررسي دو ساله تروماهاي باز چشم در مركز چشم پزشكي راه آهن يزد
878
بررسي دو ساله موارد انسداد روده در بخش جراحي بيمارستان پور سيناي رشت از مهر ماه 1374 لغايت شهريور ماه 1376
879
بررسي دو شيوه تمريني HIIT و استقامتي بر بيان ژن امنتين -1 بافت چربي احشايي رت هاي نر ديابتي
880
بررسي دو فرم رايج دوره رنسانس : فانتزي ، تم و وارياسيون
881
بررسي دو گروه افراد جزئي نگر و كلي نگر در خلاصه نويسي
882
بررسي دو گونه آموزش از راه دور(آموزش اينترنتي )on-line(وآموزش كتابي )در مهارت خواندن و درك مطلب
883
بررسي دو نوع گياه رنگزاي منطقه مازندران ﴿ پلم ،گزنه ﴾ بر روي الياف و پشم
884
بررسي دوازده مجلس از نگاره هاي برادران داوري ( شاهنامه داوري ، سده سيزدهم ه.ق )
885
بررسي دوام اعضاي بتني تقويت شده با لايه هاي FRP تحت شرايط نفوذ يون كلرايدي
886
بررسي دوام اعضاي فشاري تقويت شده با دورپيچ‌هاي FRP در شرايط محيطي كلرايدي
887
بررسي دوام بتن با سيمان ها و پوزولان هاي مختلف در شرايط محيطي خليج فارس
888
بررسي دوام بتن غلتكي روسازي حاوي دانه ها و الياف فلزي بازيافتي از لاستيك هاي فرسوده
889
بررسي دوام بتن فوق توانمند مسلح شده با الياف شيشه تحت چرخه هاي يخ و ذوب و مسن شدگي تسريع شده
890
بررسي دوام بتن قليا فعال سرباره اي در محيط هاي اسيدي Durability Evaluation of Alkali- Activated Slag Concrete in Acidic Environments
891
بررسي دوام بتن هاي پليمري با توجه به پليمرهاي قابل دسترسي در ايران
892
بررسي دوام سازه هاي بتن آرمه ، با روكش نفوذي گوگرد
893
بررسي دوام كامپوزيت هاي سيماني مهندسي شده حاوي زئوليت و ميكروسيليس در محيط سولفات منيزيم
894
بررسي دوام مخلوط هاي آسفالتي با مصالح آهكي
895
بررسي دوام مخلوط هاي آسفالتي با مصالح سيليسي
896
بررسي دوام و رفتار مكانيكي لوله‌هاي پليمري سيستم جمع‌آوري و انتقال شيرابه
897
بررسي دوام و مكانيك شكست بتن پليمري رزين پلي‌استر غيراشباع در محيط‌هاي شيميايي و حرارتي
898
بررسي دوبعدي انتقال حرارت و شكل محفظه هاي حاوي PCM جهت خنك كاري باتري هاي ليتيومي
899
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس Nipharghus در شمال استان كهگيلويه و بويراحمد
900
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس Niphargus در بخشهاي مركزي و جنوبي استان آذربايجان غربي
901
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس niphargus در شمال استان همدان
902
بررسي دوخت هاي سنتي و دوخت بلوچ در دوره معاصر
903
بررسي دودكش نيروگاه
904
بررسي دودكشها در حضور ذرات و تاثيرات همزمان گاز و ذره
905
بررسي دوده و شبكه ي فيلري دوده بر روي خواص ديناميكي ومكانيكي آميزه هاي رابري پرشده و ولكانيزه شده ي RN
906
بررسي دوربين‌هاي حرارتي و GDV و كاربرد آن‌ها در پزشكي
907
بررسي دوره تناوب غربالگري فشارخون با رويكرد شبيه سازي
908
بررسي دوره هاي آموزشي دهياران و تاثير آن در توسعه اجتماعي سياسي فرهنگي اقتصادي زيست محيطي روستاهاي بخش مركزي شهرستان نكا
909
بررسي دوره هاي اقدام پژوهش ي در تغيير نگرش معلمان نسبت به تحقيق
910
بررسي دوز پرتوهاي پراكنده خارج از ميدان تابشي با استفاده از فيلتر مسطح كننده و بدون استفاده از فيلتر مسطح كننده در شتاب دهنده خطي درماني ONCOR به روش شبي سازي مونت كارلو
911
بررسي دوز تابشي پرتوهاي كيهاني بر روي كادر پرواز در نيمه جنوبي كشور
912
بررسي دوز جذب پوستي در ناحيه ي تيروئيد در دستگاه هاي پانوراميك و CBCT
913
بررسي دوز مناسب كلونيدين خوراكي به عنوان پيش داوري قبل از بيهوشي جهت كاهش مناسب فشار خون حين عمل جراحي
914
بررسي دوز مناسب كلونيدين خوراكي به عنوان پيش داوري قبل از بيهوشي جهت كاهش مناسب فشار خون حين عمل جراحي
915
بررسي دوزهاي متفاوت كتوفول بر روي آرام بخشي جهت اعمال LP و BMA در كودكان مبتلا به ALL
916
بررسي دوزيمتري نرم افزار طراحي درمان سه بعدي Browess در درمان به روش Intensity Motensity Modulated Radiation therapy با استفاده از روش فيلم دوزيمتري
917
بررسي دوسالانه هاي اول و دوم نقاشي ايران
918
بررسي دوسالانه هاي اول و دوم نقاشي ايران
919
بررسي دوستي وازدواج اينترنتي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مر كز رامسر.
920
بررسي دوفامي و چرخندگي نوري در لايه¬ي نازك كلريد نقره بارگذاري شده با نانوذرات نقره زير تابش عمودي پرتوهاي قطبيده خطي ليزر با طول موج¬هاي گوناگون
921
بررسي دوگان قاب هاي تركيبي
922
بررسي دوگان متعارف دنباله هاي - K بسل و مولدهاي - K بسل براي دستگاه هاي متعامد فضاي هيلبرت
923
بررسي دوگان‌سازي در زبان فارسي در چهارچوب نظريه‌‌ي دوگان‌سازي صرفي
924
بررسي دوگاني تقريبي قاب ها و-g قاب هادرفضاهاي هيلبرت
925
بررسي ديابت در بيماران دياليزي استان يزد
926
بررسي ديابت در بيماران دياليزي استان يزد
927
بررسي دياكسيد تيتانيوم (روتيل ) در سرباره و زونهاي مختلف معدن مس سرچشمه كرمان
928
بررسي دياگرام‌هاي ولتامتري چرخه‌اي يون منيزيم در نمك‌هاي مذاب آن
929
بررسي ديالوگ و شخصيت پردازي در سينماي بومي
930
بررسي ديپلماسي عمومي هند در آسياي مركزي ﴿1389- 1369﴾
931
بررسي ديجيتايزرهاي مور استفاده در مهندسي معكوس و طراحي يك ديجيتايزر بازوئي
932
بررسي ديدگاه اساتيد دانشكده فني دانشگاه كردستان در مورد بكارگيري تكنولوژيهاي وب 2 درتدريس و يادگيري
933
بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي و مديران گروه‌ها در مورد راه‌اندازي رشته‌هاي تحصيلي و چگونگي پذيرش دانشجو در پرديس دانشگاه اصفهان
934
بررسي ديدگاه اوليا دانش آموزان راهنمايي درباره مشكلات ارتباطي آنان براساس جنسيت در شهرستان كاشان
935
بررسي ديدگاه برخي از انديشمندان معاصر ايراني درباره ماهيت تكنولوژي از منظر حكمت متعاليه ، مطالعه موردي : مرتضي آويني ، محمد مدددپور ، رضا داوري و عبدالكريم سروش
936
بررسي ديدگاه بيماران با دردهاي اسكلتي-عضلاني مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي يزد در مورد تاثير انواع غذاها بر دردهايشان
937
بررسي ديدگاه بيماران با دردهاي اسكلتي-عضلاني مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي يزد در مورد تاثير انواع غذاها بر دردهايشان
938
بررسي ديدگاه پرستاران از فرهنگ ايمني بيمار و ارتباط آن با ديدگاه بيماران از كيفيت خدمات دريافتي در بيمارستان هاي دولتي وخصوصي منتخب شهر يزد
939
بررسي ديدگاه پرستاران از فرهنگ ايمني بيمار و ارتباط آن با ديدگاه بيماران از كيفيت خدمات دريافتي در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي منتخب شهر يزد در سال ۱۳۹۴
940
بررسي ديدگاه پرستاران در خصوص برنامه درسي و مهارتهاي باليني در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي تهران
941
بررسي ديدگاه پرستاران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
942
بررسي ديدگاه پرستاران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
943
بررسي ديدگاه پزشكان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
944
بررسي ديدگاه پيتر بروك به عرفان شرقي با نگاهي اجمالي به اجراي او از مهابهاراتا
945
بررسي ديدگاه پيتربروك به عرفان شرقي با نگاهي اجمالي به اجراي او از مهابهاراتا
946
بررسي ديدگاه تربيتي انديشمندان معاصر سيدحسين نصر
947
بررسي ديدگاه تناقض باوري در منطق سنتي، كلاسيك و فراسازگار
948
بررسي ديدگاه جامعه شناسي آثار عبدالرحيم طالبوف تبريزي
949
بررسي ديدگاه جهانگردان درباره جاذبه هاي فرهنگي يزد
950
بررسي ديدگاه حسابرسان ومديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران نسبت به ضرورت انجام حسابرسي عملياتي
951
بررسي ديدگاه خانواده بر تدريس هنر در مقطع راهنمايي در استان بوشهر
952
بررسي ديدگاه دادائيستي و سورئاليستي من ري و تكنيك‌هاي او در عكاسي
953
بررسي ديدگاه دانش آموزان ايراني سطح مقدماتي زبان خارجي نسبت به تدريس گرامر به روش اصل كار تعاملي
954
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بافق در مورد مراجعه به مشاور در مسائل سازشي و موانع احتمالي آن
955
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي سطح شهر بهشهر نسبت به عوامل موثر در اجتماعي كردن كودكان
956
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر نكاء نسبت به نقش والدين در جامعه پذيري فرزندان
957
بررسي ديدگاه دانش آموزان در مورد نقش خانواده ومدرسه در آشنايي فرزندان بامسائل اخلاقي و ديني
958
بررسي ديدگاه دانش آموزان و درجه رضايت آنها از شيوه هاي تربيتي والدين شهرستان تفت
959
بررسي ديدگاه دانش اموزان مقطع راهنمايي شهرستان فريمان نسبت به چگونگي رعايت حجاب
960
بررسي ديدگاه دانش اموزان مقطع راهنمايي شهرستان فريمان نسبت به رعايت حجاب
961
بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد برنامه درسي پنهان موثر بر يادگيري در سال 94-93
962
بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري در مورد وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار محيط هاي آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 97-96
963
بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي (كارآموزان و كارورزان) نسبت به كيفيت آموزش باليني بخش جراحي عمومي مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان، رشت در سال 1393
964
بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي نسبت به روش آموشي EPMP ﴿ تدبير مشكل بيمار به روش الكترونيكي﴾ (Electronic Patient Management Problem) در اداره بيمارلن مبتلا به بيماري هاي شايع نورولوژي
965
بررسي ديدگاه دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي يزد در خصوص ورزش
966
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده دندان پزشكي از آموزش دريافت شده دندان پزشكي ترميمي در سال 1397
967
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه به كيفيت خدمات ارائه شده به آن ها با استفاده از مدل سروكوال
968
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر در مورد علل افزايش سن ازدواج
969
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور و نقش خانواده در اعتياد فرد
970
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران در سال تحصيلي 94-93
971
بررسي ديدگاه دانشجويان در خصوص سير تحول انگيزه دانشجويان روزانه ورودي 82 مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
972
بررسي ديدگاه دانشجويان درباره نحوه آموزش و ارزشيابي بخش پريودنتولوژي در دانشكده شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 89-1389
973
بررسي ديدگاه دانشجويان درباره نحوه آموزش و ارزشيابي بخش پريودنتولوژي در دانشكده شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 89-1389
974
بررسي ديدگاه دانشجويان دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد نظارت باليني در آموزش دندان پزشكي در نيمسال دوم سال تحصيلي 1397-1398
975
بررسي ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي در مورد دروس پاتولوژي دهان در دانشگاه شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 92-1391
976
بررسي ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي رشت در باره ي معيارهاي تدريس نظري و عملي موثر در سال 96
977
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور البرز نسبت به برنامه كاوش شبكه ورزش طي يك پژوهش كيفي
978
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور البرزنسبت به برنامه كاوش شبكه ورزش طي يك پژوهش كيفي
979
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر مركز بهشهر درمورد علل افزايش سن ازدواج
980
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر نسبت به موضوع كسب ارزشهاي غير مادي در رفتار بزهكارانه جوانان
981
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور در خصوص اعتياد و عوامل اجتماعي موثر بر آن
982
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته هاي روزانه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي پيرامون عوامل موثر بر ازدواج
983
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته هاي روزانه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي پيرامون عوامل موثر بر ازدواج
984
بررسي ديدگاه دانشجويان كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به برنامه درسي پنهان
985
بررسي ديدگاه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشدرشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نورنسبت به وضعيت موجود آموزشي وپژوهشي اين دانشگاه
986
بررسي ديدگاه دانشجويان نسبت به تحصيل و شغل استان بوشهر
987
بررسي ديدگاه دانشجويان و اساتيد در رابطه با دوره ي كارشناسي ارشد مجازي رشته آموزش زبان انگليسي: ميزان مشاركت متغييرهاي موانع يادگيري، انگيزه و آمادگي مجازي در رضايتمندي دانشجويان مجازي
988
بررسي ديدگاه دانشجويان و مدرسين دانشگاه پيام نور نسبت به كارآمدي كتابهاي مهارتي رشته تربيت بدني در آموزش رشته هاي مختلف ورزشي
989
بررسي ديدگاه دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان شاهرود درمورد راههاي افزايش انگيزه دانش آموزان براي ورود به هنرستانهاي فني حرفه اي وكارودانش
990
بررسي ديدگاه دبيران در مورد كاربرد تكنولوژي آموزش در مدارس متوسطه نظري شهر اصفهان در سال تحصيلي 85-84
991
بررسي ديدگاه دبيران در مورد كاربرد تكنولوژي آموزشي درمدارس متوسطه نظري شهر اصفهان در سال تحصيلي 84-85
992
بررسي ديدگاه دبيران رياضي پايه نهم شهر اصفهان در ارتباط با ابعاد محتوايي و چگونگي تدريس كتاب
993
بررسي ديدگاه دختران جوان شهرستان نظرآباد به مسئله حجاب يا بدحجابي
994
بررسي ديدگاه دستياران در مورد وضعيت محيط آموزشي دستياري در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان با استفاده از پرسشنامه PHEEM-سال 1391
995
بررسي ديدگاه دندانپزشكان شهر يزد در مورد رضايت شغلي در سال ۱۳۹۶
996
بررسي ديدگاه رËسا و اعضاي هيÊت علمي در خصوص مسائل و مشكلات گسترش آموزش مجازي در دانشگاه پيام نوراستان آذربايجان غربي
997
بررسي ديدگاه رواني كودكان زير دوازده سال نسبت به فضاي معماري و چگونگي دستيابي به آن
998
بررسي ديدگاه روشنفكران ديني نسبت به مدرنيته با تأكيد بر حقوق زنان
999
بررسي ديدگاه زنان شاغل در رابطه با رضايت همسرانشان از زندگي مشترك شهر اسفراين سال 94-93
1000
بررسي ديدگاه زيبايي شناسانهء جان ديويي و تطبيق آن با پاپ آرت
بازگشت