<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي خواص ترموالكتريكي و انتقال بار با استفاده از توابع وانير
2
بررسي خواص ترموديناميكي تركيبات آلي راست زنجير با زنجيره طويل در حالت مايع در دماها و فشارهاي بالا با استفاده از معادله حالت ELJ-based EoS و روش شبكه عصبي مصنوعي با تكيه بر روش سهم گروه ها (ANN-GCM)
3
بررسي خواص ترموديناميكي سيالات از ديدگاه مولكولي با تاكيد بر سيالات تجمعي
4
بررسي خواص ترموديناميكي محلول هاي الكتروليت با استفاده از روش (Approximation Spherical Mean) MSA [تقريب كروي متوسط]
5
بررسي خواص ترموديناميكي محلولهاي الكتروليت با استفاده از روش هاي مكانيك
6
بررسي خواص ترموديناميكي نانوخوشه ها در ناحيه تبديل فازجامد-مايع
7
بررسي خواص ترموفيزيكي سيالات و بررسي پارامتر هاي موثر بر هدايت حرارتي
8
بررسي خواص تريبومكانيكي روان كننده هاي جامد برپايه كامپيوزيت پلي تترافلور و اتيلن حاوي هيبريد الياف شيشه و پودر مس
9
بررسي خواص تعادلي و پايايي پرتو ذرات باردار نسبيتي همراه با ناهمسانگردي فشار
10
بررسي خواص تنباكو در ضد بيد كردن كالاي پشمي
11
بررسي خواص توتومري پيريدين - پيريدون ايمين در مشتقات - 2 آمينو - 3 سيانو - پيريدين
12
بررسي خواص جبري و توپولوژيكي جبرهاي فرشه و دوگان آنها
13
بررسي خواص جداسازي گاز توسط غشاي آلياژ پلي يورتان/ پلي ﴿اتربلوك آميد﴾ و اثر نانو ذرات سيليكا بر آن
14
بررسي خواص جداسازي گاز توسط غشاي آلياژ پليمري پلي يورتان/پلي﴿وينيل الكل﴾ و اثر نانو ذرات سيليكا بر فرآيند جداسازي
15
بررسي خواص جداسازي گازي غشاهاي زمينه مختلط پلي اترسولفوني در حضور ذرات خالص و اصلاح شده ي سيليكا مزوپرس MCM-41
16
بررسي خواص جذب روغن كامپوزيت كراتين بازيافتي از پر و بي بافت پلي پروپيلن
17
بررسي خواص جرم هاي ريختني آلومينا - اسپينل به منظور استفاده در توپيهاي دمش گاز
18
بررسي خواص جرمهاي سيليسي كوبيدني
19
بررسي خواص جريان و انتقال حرارت در ميكرو كانال هاي مارپيچي شكل
20
بررسي خواص جوششي و پايداري نانو سيالات بر پايه آب به منظور خنك سازي راكتورهاي هسته اي
21
بررسي خواص جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم 6061-T6 با افزودن نانو ذرات اكسيد آلومينيوم
22
بررسي خواص جوشكاري نفوذي آلياژ آلومينيوم به تيتانيوم با استفاده از لايهي مياني
23
بررسي خواص چاپ جوهرافشان با جوهر رسانا روي سطوح مختلف
24
بررسي خواص چاپي و آنتي باكتريال مركب فلكسوگرافي شامل نانونقره بر سطح فيلم پلي اتيلن كرونا شده
25
بررسي خواص چرمهاي ريختني آلومينا - اسپينل به منظور استفاده در توپيها دمش گاز
26
بررسي خواص چسب پلي يورتان تك جزئي و اثر افزودن نانو فيلر به آن
27
بررسي خواص چقرمگي كامپوزيت هاي تقويت شده با لايه نانوالياف هيبريدي حاصل از PAN/PA
28
بررسي خواص چند جمله اي هاي چبيشف نوع اول و كاربرد آن ها در حل معادلات تابعي
29
بررسي خواص چوب پلاستيك هاي قابل استفاده در فضاي آزاد
30
بررسي خواص چيني با جايگزيني آلومينا به جاي فلدسپات و كوارتز
31
بررسي خواص حائز اهميت پارچه‌هاي چادر مشكي توليد داخل
32
بررسي خواص حجمي محلول سه جزيي بنزيلالكل+ 1،3 ديكلرو 2 پروپانول+دي - – - اتيلن گليكول دي متيل اترو محلول هاي دوجزيي متناظر آن ها و توجيه نتايج بدست آمده در دماهاي مختلف و فشار محيط بر اساس بر هم كنش هاي بين مولكولي آن ها
33
بررسي خواص حجمي محلول هاي دو جزيي ) ال سرين+آب - ( و سه جزيي ) ال سرين + آب + ليتيم برميد ( ، ) ال سرين+آب – + پتاسيم برميد ( و ) ال سرين+ - آب + سديم برميد ( در دماهاي مختلف و فشار محيط
34
بررسي خواص حجمي محلولهاي آبي سهجزئي -1بوتيل-3متيلايميدازوليوم تترافلوئوروبورات و نمكهاي ليتيم در دماهاي مختلف و فشار محيط
35
بررسي خواص حرارتي الياف اكريليك و مخلوط آن با الياف پلي پروپيلن
36
بررسي خواص حرارتي پارچه پلي استر/ ويسكوز پوشش داده شده با نانو ذرات سراميكي
37
بررسي خواص حرارتي پوشش سد حرارتي نانوساختار زيركنياي پايدارشده با ايتريا (YSZ) اعمال شده به روش پاشش پلاسمايي
38
بررسي خواص حرارتي و مكانيكي پلي(لاكتيك اسيد)بهبود يافته با عامل بسط دهنده زنجير
39
بررسي خواص حرارتي و مكانيكي پوشش هاي چند لايه سپر حرارتي زير كونيا آلومينا اعمال شده به روش پاشش پلاسما
40
بررسي خواص حرارتي و مكانيكي نانو كامپوزيت اپوكسي/گرافن اكسايد عامل دار شده با اكتا دسيل آمين، پر شده با ساسوبيت
41
بررسي خواص حساسيت زايي بتالاكتوگلوبولين جهش يافته نوتركيب توليد شده در مخمر پيكياپاستوريس
42
بررسي خواص حسگري هيدروژن توسط لايه‌هاي نانوليفي پلي اكريلونيتريل پوشش داده‌شده با پالاديم
43
بررسي خواص خاكهاي واگرا در ايران ( مطالعه موردي سد پانزده خرداد)
44
بررسي خواص خستگي با سيكل كم جوش لب به لب الكترود دستي فولاد كم آلياژ در نقاط توقف و شر.ع قوس
45
بررسي خواص خستگي سختي و خستگي نرمي آليا‍‍‍ژهاي آلومينيوم
46
بررسي خواص خطي و غير خطي اپتيكي نانو ذرات رسانا
47
بررسي خواص خمشي پانل هاي بتن سبك مسلح با پارچه هاي اسپيسر تاري پودي
48
بررسي خواص خمشي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي بازالت و نايلون
49
بررسي خواص خمشي منسوجات حلقوي بتني(Textile Concrete)
50
بررسي خواص خمشي و ضربه تحت سرعت پايين سازه هاي خميده اي شكل مسلح شده با پارچه هاي سه بعدي تاري- پودي
51
بررسي خواص خمشي و فشاري سازه‌هاي كامپوزيتي چند سلولي باز تقويت‌شده با پارچه‌هاي حلقوي پودي
52
بررسي خواص خمشي و فشاري لوله هاي كامپوزيتي مسلح با الياف هيبريدي توليد شده به روش رشته پيچي
53
بررسي خواص خمشي و كششي ميله هيبريد الياف شيشه بازالت FRP ساخته شده با بافت بريد استوانه اي
54
بررسي خواص خود تميز شوندگي سطوح شيشه با پوشش نانو كامپوزيت اتيلن وينيل استات تقويت شده با نانو ذرات سيليكا با انرژي آزاد سطح
55
بررسي خواص خوردگي پوشش كامپوزيتي نيكل بور با ذرات گرافيت به روش پاشش شيميايي ديناميكي
56
بررسي خواص خوردگي پوشش نانو كامپوزيتي Al-ZrO2 بر زير لايه منيزيمي AZ31 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
57
بررسي خواص خوردگي دماي بالاي آجرهاي كوراندوم مولايتي در محيط كلر
58
بررسي خواص خوردگي دماي بالاي آجرهايكوراندوم مولايتي در محيط كلر
59
بررسي خواص داربست زيست تخريب پذير Mg-Zn با پوشش نانو HAP
60
بررسي خواص داربست نانو كامپوزيت پليمر/ مروينيت جهت استفاده براي مهندسي بافت استخوان
61
بررسي خواص داربست نانو كامپوزيت ژلاتين- مروينيت جهت استفاده براي مهندسي بافت استخوان
62
بررسي خواص درماني عصاره الكلي گرده خرما )Phoenix dactilifera L.( براسپرماتوژنزموش هاي صحرايي نرديابتي
63
بررسي خواص دزيمتري نانوفسفر باريوم استرانسيوم سولفات آلاييده با ساماريوم و تربيوم
64
بررسي خواص ديناميكي مكانيكي نانو كامپوزيت SBR/ENR50/MWCNT حاوي دوده پخت شده در دو سيستم پخت گوگردي و پرتو الكتروني
65
بررسي خواص ذخيره‌سازي جامد هيدروژن بر روي كامپوزيت نانوساختار (Mg - 60 at% (Ti-Cr-Fe توليد شده به روش آسياكاري مكانيكي
66
بررسي خواص رئواوژي مخلوط هاي بتن خودتراكم توسط روش صفحه
67
بررسي خواص رئولوژي ---- بتن هاي تراكم و رفتار آن در اعضا خمشي تحت اثر بارهاي رفت و برگشتي
68
بررسي خواص رئولوژي بال كلي آباده طبس و سنبلند
69
بررسي خواص رئولوژي بتن هاي خود تراكم و رفتار آن در اعضا خمشي تحت اثر بارهاي رفت و برگشتي
70
بررسي خواص رئولوژي و مورفولوژي آلياژ نشاسته و پلي‌پروپيلن در حضور پلي‌پروپيلن پيوند خورده با مالئيك‌انيدريد، اتيلن-وينيل‌استات و پلي (اتيلن گليكول)
71
بررسي خواص رئولوژيك پوشش‌هاي پايه حلال حاوي بنتون
72
بررسي خواص رئولوژيكي قير اصلاح شده با مشتقات پودر لاستيك
73
بررسي خواص رئولوژيكي و الكتريكي نانو كامپوزيت هاي اس.بي.اس (يا اس. اي. بي. اس)/ گرافن
74
بررسي خواص رئولوژيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه كوپليمر سه بلوكي پلي (استايرن-بلوك-(اتيلن-بوتيلن)-بلوك-استايرن) با هيبريد نانو لوله كربني-گرافن
75
بررسي خواص رئولوژيكي و سطحي بايندر پايه پلي الفيني براي فرآيند تزريق ماهيچه هاي سراميكي
76
بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي نانوكامپوزيت اپوكسي - ايروژل سيليس
77
بررسي خواص رئولوژيكي، ارگانولپتيكي و ميكروبيولوژيكي سوسيس تخميري با حذف كامل نيتريت و جايگزيني آن با دو باكتري پروبيوتيك لاكتوباسيلوس پلانتاروم و لاكتوباسيلوس فرمنتوم
78
بررسي خواص راحتي پوشاك حاوي لايي هاي نانو ليفي
79
بررسي خواص راحتي حرارتي پارچه حلقوي لباس ورزشي متشكل از مخلوط الياف استبرق
80
بررسي خواص راحتي منسوجات استتاري ويسكوز/پلي استر چاپ شده با رنگ‌ هاي خمي / ديسپرس
81
بررسي خواص راحتي و كاربردي گان هاي جراحي يك بار مصرف و چندبار مصرف
82
بررسي خواص رزين پلي استر
83
بررسي خواص رس قرمز سميرم
84
بررسي خواص رشد ترك خستگي در آلومينيوم نانو ساختار شده توسط فرآيند ايكپ
85
بررسي خواص رفتاري خاك آلوده به ماده هيدروكربني و فلز سنگين قبل و بعد از آلودگي
86
بررسي خواص رنگ پذيري نايلون در مقايسه با پشم به وسيله رنگينه هاي طبيعي
87
بررسي خواص رنگرزي پارچه پلي استر با استفاده از پلاسما در شرايط اتمسفر هوا
88
بررسي خواص رنگزايي شيميايي در نانو ساختارهاي اكسيد تنگستن
89
بررسي خواص رنگي و ضد ميكروبي و ثباتي پارچه پشمي رنگرزي شده با رنگزاي حيواني پوست ميگو در حضور تكنيك پلاسما
90
بررسي خواص رنگي، ثباتي،ضد قارجي نخ پشمي رنگرزي شده با گياه آويشن وحنا
91
بررسي خواص رنگي،ثباتي وضد ميكروبي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاي بيعي ريوند چيني
92
بررسي خواص رنگي،ثباتي وضد ميكروبي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاي طبيعي ريوند چيني
93
بررسي خواص رنگي،ثباتي،ضد ميكروبي وضد قارچي نخ پشمي رنگرزي شده با گياه آويشن وحنا
94
بررسي خواص رهايش كپسول‌هاي پلي‌دوپاميني حساس به pH
95
بررسي خواص رهايي ازتنش نخ وپارچه‌ با الياف سطح مقطع دالبري با استفاده از مدل هاي ويسكوالاستيك
96
بررسي خواص روكش هاي رزيني بر روي كاغذ
97
بررسي خواص ريزساختاري و الكتروشيميايي پوشش هاي نانوكامپوزيتي Ni(OH)2-YSZ-rGO، Ni(OH)2-YSZ و NiO-YSZ اعمال شده با روش رسوب نشاني الكتروفورتيك
98
بررسي خواص ريزساختاري و الكتروشيميايي ماده LiFePO4 سنتز شده به روش سولوترمال
99
بررسي خواص ريزساختاري و مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيومي با ذرات تقويت كننده مسي توليد شده از طريق فرآيند اصطكاكي- اغتشاشي
100
بررسي خواص زيستي و مكانيكي شيشه - سراميك‌هاي سيستم SiO2-CaO-P2O5-ZrO2-K2O تهيه شده به روش سل - ژل
101
بررسي خواص ژئوتكستايل و امكان سنجي توليد آن
102
بررسي خواص ژئوتكنيكي خاك آغشته به نفت پس از حذف فيزيكي آن (مطالعه موردي: خاك اطراف پالايشگاه اصفهان)
103
بررسي خواص ژئوتكنيكي خاك ماسه بادي تثبيت شده با بيوپليمر كيتوسان
104
بررسي خواص ژئوتكنيكي خاكهاي مسير قطارهاي شهري شيراز با تاكيه بر تزريق پذيري آنها
105
بررسي خواص ژئومكانيكي توده B معدن سنگ آهن سنگان و تاثير آن بر خردشدن سنگها در اثر آتشباري
106
بررسي خواص ژل دزيمتري در كاربردهاي راديوتراپي
107
بررسي خواص ساختار ماده ... در حالت حجمي لايه اي و سيم كوانتومي به منظور طراحي حسگرهاي گازي
108
بررسي خواص ساختاري ،الكتروني ،و اپتيكي تركيب ZnO با استفاده از روش امواج تخت تقويت شده ي خطي با پتانسيل كامل
109
بررسي خواص ساختاري ،الكتريكي ومغناطيسي نانولوله اكسيدبريليوم دركپسوله كردن نانوذرات آهن
110
بررسي خواص ساختاري الكتروني نانولوله هاي بوتيتريد
111
بررسي خواص ساختاري الكتروني و مغناطيسي نانو لايه هاي ....
112
بررسي خواص ساختاري جبرهاي فرشه و-n ميانگين پذيري ايده آلي و ضعيف آن ها
113
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي سيستم هاي Dye/TiO2 به روش تنگابست تابعي چگالي
114
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي فيلم هاي نازك تهيه شده با نانو ذرات AZO با روش كندپاش rf
115
بررسي خواص ساختاري و الكتروني PtMnSb و PtCoSb
116
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور bate
117
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور Cas
118
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور Mgs
119
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور و نانو سيم هاي اينديوم ارسنايد در دو فاز زينك بلند و ورتسايت با استفاده از نظريه تابعي چگالي
120
بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلورBaSe
121
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تركيب fcc-C60
122
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تركيب هاي Fe1+xCo2-xGa,Fe1+xAl(x = 0,0.5,1)
123
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تركيبات uo2 و NpO2 با استفاده از روش امواج ...
124
بررسي خواص ساختاري و الكتروني تك لايه و دو لايه اكسيد سرب با و بدون تهي جاي سرب
125
بررسي خواص ساختاري و الكتروني دو لايه ي گرافين ساندويچ شده با تك لايه ي بورن نيترايد و همچنين بررسي خواص ساختاري و الكتروني دولايه ي بورن نيترايد ساندويچ شده با تك لايه ي گرافين
126
بررسي خواص ساختاري و الكتروني فازهاي فشار بالاي cmca ,sh imma ,bct, cd, و hcp در سيليسيوم
127
بررسي خواص ساختاري و الكتروني فازهايfcc،BC8 ،R8 سيليسيم
128
بررسي خواص ساختاري و الكتروني ميزان جذب هيدرو‍ن بر نانو لايه ي بورنيتريد
129
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانو صفحات تك لايه و دو لايه GaN و تاثير جذب گازهاي Coو O2 بر...
130
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانوساختار زئوليت-ABW در حضور برخي گازهاي نجيب و كربن مونواكسيد با استفاده از محاسبات كوانتومي
131
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانولوله بورنيتريد ناشي از نقص جاي خالي بور و نيتروژن
132
بررسي خواص ساختاري و الكتروني نانولوله‌‌‌‌‌‌‌ي گاليوم نيتريد (GaNNT) آلاييده با Nb , Zr , Y
133
بررسي خواص ساختاري و الكتروني هيبريد گرافن/دي¬اكسيد¬ تيتانيوم (TiO2/G) و هيبريد گرافن/سولفيد¬كادميوم(CdS/G) با استفاده از نظريه تابعي ¬چگالي
134
بررسي خواص ساختاري و الكتروني و مغناطيسي تك لايه و در لايه گرافن و گرافن اكسيد و دو لايه sioو گرافن
135
بررسي خواص ساختاري و الكتريكي لايه هاي نازك نيتريد مس و اكسيد مس با استفاده از سيستم كندوپاش مگنتروني
136
بررسي خواص ساختاري و الكتريكي نانوتيوبهاي باندل اكسيد روي در كپسوله كردن نانو زنجيره هاي ليتيم
137
بررسي خواص ساختاري و ترموديناميكي سيال چگال فلز قليايي به روش ديناميك مولكولي
138
بررسي خواص ساختاري و رفتار طيف سنجي(PH3PCCOCH3)(COC6H4OCH3) بااستفاده از روش نظريه تابعيت چگالي(DFT)
139
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آلياژ حافظه پذير فرومغناطيس Ni50Mn50-xInx با 16 و X= 15 ساخته شده به روش آلياژ سازي مكانيكي
140
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي لايه هاي نازك نيم فلز CaN روي ﴿001﴾ Si با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
141
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانواينترمتاليك FeAl
142
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانواينترمتاليك FeAl
143
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسيدايمر كبالت جذب شده بر روي گرافين سفيد
144
بررسي خواص ساختاري والكتروني تركيب BeB2 ومقايسه آن با تركيب MgB2
145
بررسي خواص ساختاري والكترونيكي نانو لوله هاي تشكيل شده ازفلوئور باعناصري ازگروه اول
146
بررسي خواص ساختاري والكترونيكي نانولوله هاي تشكيل شده ازليتيم باعناصري ازگروه هفتم
147
بررسي خواص ساختاري، الكتروني مغناطيسي و اپتيكي تركيl FeAix (X=Ni,Co)Ni2 FeX,Fe2 NiX (X=Aiم Ga)
148
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و اپتيكي alpha، gamma-Alumina
149
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و اپتيكي نانوسيم هاي تركيب گاليم آزسنيك( GaAs) با استفاده از نظريه تابعي چگالي
150
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و گراديان ميدان الكتريكي و تاثير فشار بر آن ها در بلور MnAs
151
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي انبوهه MnSb و مرز مشترك (MnSb(001) /GaSb (001
152
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي بلو CeFe2
153
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي تركيب هاي MnCuX (X= AI, In, Sn)
154
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي سطح آلياژ Co2Cr./5Fe./5Al در راستاي ﴿001﴾
155
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي لايه نازك آهن بر پايه سيليكون
156
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي نانو صفحه اكسيد بريليوم به همراه نقص هاي ذاتي
157
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي نانو لايه هاي XY2)X=U, PU, Y=Ga, Ge(
158
بررسي خواص ساختاري، الكتروني، مغناطيسي و ارتعاشي خوشه هاي (6-1= Fen-1,FeN(N توسط نرم افزار محاسبات كوانتومي FHI-aims
159
بررسي خواص ساختاري، الكترونيكي و اپتيكي بلورهايznGa2 o4 , znAl2 o4،MgAl2 o4
160
بررسي خواص ساختاري، الكتريكي و الكتروشيميايي La0.6Ca0.4Fe0.8Ni0.2O3-δ-YSZ در كاتد پيل سوختي اكسيد جامد دماي مياني
161
بررسي خواص ساختاري، الكتريكي، مغناطيسي كامپوزيت منگنايت La0.78Ba0.22MnO3 با نيمه هادي هاديZn0.78Ag0.07O,Ag2O و WO3 در مقادير مختلف در مقادير مختلف
162
بررسي خواص ساختاري، رفتار طيف سنجي و مطالعه خواص NBO يك تركيب بازشيف جديد با استفاده از روش هاي مكانيك كوانتومي و نظريه تابع چگالي
163
بررسي خواص ساختاري، رفتار طيف سنجي و مطالعه خواص NBO يك تركيب بازشيف جديد با استفاده از روش¬هاي مكانيك كوانتومي و نظريه تابع چگالي
164
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي فريت Fe3o4 كاربردي سازي آن به منظور تصفيه ي آب هاي آلوده ي صنعتي
165
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني آلياژ Ni Cr در [875/0 ،75 /0 ،625/،0 5/0 ،5 7 3 /0 ،5 2/0 ،5 2 1 /0 ]= X
166
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني لايه نازك آهن زير لايه سيليكون در دور استاي بلوري﴿001 ﴾ و ﴿111﴾
167
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني مرز مشترك (Crse/znse(001
168
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني مرز مشترك ﴿001)Co2Cr5.5Fe5.5Al/GaAs
169
بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتروني مرز مشترك بلور كروم سلينيم ﴿CrSe) بر روي زير لايه ي كادميم سولفيد (cds) در راستاي بلوري﴿001﴾
170
بررسي خواص ساختاري، مكانيكي و الكترونيكي زئوليت ABW و زئوليت هاي Li-ABW آبدار و بدون آب با استفاده از محاسبات كوانتومي
171
بررسي خواص سايش و اصطكاكي نخ هاي سيستم ريسندگي چرخانه اي تحت دورهاي مختلف غلتك زننده
172
بررسي خواص سايشي آلياژ AZ31 تحت فرايند اصطكاكي اغتشاشي در محيط نيتروژن
173
بررسي خواص سايشي پوشش¬هاي كربن شبه الماس ايجادشده روي فولاد AISI H13 به روش رسوب‌شيميايي از فاز بخار به كمك پلاسماي جريان مستقيم
174
بررسي خواص سايشي چدنهاي آستمپر شده با قابليت ماشينكاري
175
بررسي خواص سايشي چدنهاي آستمپر شده با قابليت ماشينكاري
176
بررسي خواص سايشي فلز المينيوم خالص جوشكاري شده به روش fsw با استفاده از ذرات تقويت كننده نانومتري sic
177
بررسي خواص سايشي كامپوزيت سطحي ايجاد شده روي مس به روش اصطكاكي اغتشاشي
178
بررسي خواص سايشي كامژوزيت سطحي Al/AlN ايجاد شده بر آلومينيم به روش اصطكاكي اغتشاشي
179
بررسي خواص سايشي كفشك هاي ترمز چدني و كامپوزيتي
180
بررسي خواص سايشي لايه هاي دو تايي نيتريدي-TiN ايجاد شده به روش نيتروژن دهي پلاسمايي و pacvd
181
بررسي خواص سايشي و خوردگي پوشش آلومينيمي بر زير لايه منيزيمAI31 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
182
بررسي خواص سايشي و ريز ساختاري آلياژ هايپريوتكتيك AI- SI توليد شده به روش نيمه جامد
183
بررسي خواص سايشي و ريز ساختاري آلياژ هايپريوتكتيك Al-Si توليد شده به روش نيمه جامد
184
بررسي خواص سايشي و مكانيكي چدنهاي پركروم
185
بررسي خواص سايشي ورق آلومينيمي جوشكاري شده توسط فرايند FSW با ذرات تقويت كننده SiC
186
بررسي خواص سطحي پوشش هاي الكترولس تك لايه و هيبريدي نيكل-فسفر/نيكل-بور روي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي با هدف بهينه سازي خواص تربيولوژيكي
187
بررسي خواص سطحي پوشش هاي هيبريدي الكترولس نيكل- فسفر روي پايه مس اكسيژن زدايي شده
188
بررسي خواص سطحي و مكانيكي فولاد فورج كروم دار پس از عمليات كربونيتروره و چدن آستمپر مس و نيكل دار با تغيير پارامترهاي زمان و دما
189
بررسي خواص سنجي بار ورودي كارخانه بوكسيت جاجرم
190
بررسي خواص سورفكتانتي لستين
191
بررسي خواص سوسوزني گادولينيوم اكسي سولفات، گادولينيوم اكسي سولفيد و گادولينيوم اكسيد تحت تابش ايكس
192
بررسي خواص شكست در لوله ي نانوساختار شده توسط فرايند PTCAP
193
بررسي خواص شكست در مواد نانو ساختار توليد شده به وسيله فرايند ECAP
194
بررسي خواص شور، گلفاند- فيليپس، دانفورد- پتيس و عملگرهاي وابسته در مشبكه هاي باناخ
195
بررسي خواص شوك پذيري باندهاي فسفاتي در سيليكون كاربايدو آلومينا
196
بررسي خواص شيمي فيزيك ساختارهاي بي شكل(شيشه اي) از اكسيدهاي عناصر اصلي و واسطه در سيستم دوتايي V2o5-zno و سيستم سه تايي B2O3-PbO2-ZnO
197
بررسي خواص شيمي فيزيكي ساختارهاي بي شكل (شيشه اي)از اكسيد عناصر اصلي جدول تناوبي در سيستم دوتايي B2O3-PbO2
198
بررسي خواص شيمي فيزيكي ساختارهاي بي شكل(شيشه اي)با استفاده از بررسي لبه ي جذب نوري اكسيدهاي عناصر اصلي و واسطه در سيستم دوتايي CuO-B2O3
199
بررسي خواص شيمي فيزيكي شيشه هاي اكسيدي عناصر اصلي و واسطه جدول تناوبي در سيستم سه گانه B2O3-Pho-Fe2o3
200
بررسي خواص شيمي فيزيكي يون منگنز در درياچه اروميه در دماي 25 درجه سيليسيوس
201
بررسي خواص شيميائي و فيزيكي بويژه فيزيكي ذخائر رسي فارس (براي سفال سنتي )
202
بررسي خواص شيميايي- فيزيكي سطح مشترك جامد- سيال از ديدگاه نانو متري
203
بررسي خواص شيميايي كمپلكسهاي trans-]co)acacen(LX[ trans-]co)acacen(L***2(ClO***4در حلالهاي CH***3CNو DMSO
204
بررسي خواص شيميايي و فيزيكي بويژه فيزيكي ذخاير رسي فارس (براي سفال سنتي )
205
بررسي خواص شيميايي و كيفيت سطحي ايمپلنت هاي دنداني SLA و SLActive و روش ايجاد SLActive
206
بررسي خواص ضد باكتري پارچه پنبه اي رنگرزي شده با رنگينه هاي استخراجي از پوست انار
207
بررسي خواص ضد باكتري پارچه هاي اسپيسر پنبه اي، پنبه پلي استري و ويسكوز پلي استري توسط تركيب ان هال آمين
208
بررسي خواص ضد باكتري/ زيست تخريب پذيري و مكانيكي نخ بخيه نانو ليفي PLGA/PGA
209
بررسي خواص ضد باكتريايي بسته بندي جديد حاوي پلي پروپيلن پوشش داده شده با نانو ذرات سيليكا و اسانس صمغ درخت بنه در بسته بندي شير
210
بررسي خواص ضد باكتريايي نانومواد Fe2o3وzno بر روي باكتري E.coliوs.aureus
211
بررسي خواص ضد خوردگي پوشش آلي اپوكسي حاوي پيگمنت ZAPP بر روي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيم (H2ZrF6)
212
بررسي خواص ضد خوردگي و چسبندگي پوشش‌هاي اپوكسي/ پلي‌آميد حاوي مخلوط پيگمنت هاي روي آلومينيوم فسفات (ZPA) و روي آلومينيوم پلي فسفات (ZAPP ) برروي زمينه فولادي
213
بررسي خواص ضد خوردگي و چسبندگي پوشش‌هاي اپوكسي/پلي‌آميد حاوي مخلوط پيگمنت هاي روي آلومينيوم فسفات(ZPA) و استرانسيم آلومينيوم پلي فسفات(SAPP) برروي زمينه فولادي
214
بررسي خواص ضد ميكروبي الياف اكريليك با استفاده از بعضي نمكهاي فلزي
215
بررسي خواص ضد ميكروبي پارچه ي پنبه اي چاپ شده با خمير حاوي مقادير متفاوت از نانو ذرات نقره و امكان سنجي ضد ميكروب كردن پارچه ي پنبه اي از طريق واكنش نيترات نقره و آسكوربيك اسيد
216
بررسي خواص ضد ميكروبي كالاي پشمي رنگ شده با رنگزاي طبيعي پوست گردو
217
بررسي خواص ضد ميكروبي نانو ذرات سلنيوم خالص و كامپوزيتي توليد شده به روش الكتروريسي بر سلول هاي بوكاريوتي
218
بررسي خواص ضد ميكروبي و جذب رنگ كالاي نساجي عمل شده با نانوكامپوزيت كيتوسان-دندريمر پلي آميدوآمين - مس و نقره
219
بررسي خواص ضد ميكروبيكالاي پشمي رنگ شده با روناس
220
بررسي خواص ضدبيوفيلمي مواد بر پايه ي هيالورونيك اسيد جهت مقابله با ميكروب هاي بيما ري زا
221
بررسي خواص ضدخوردگي آلوئه ورا بعنوان بازدارنده زيست سازگار بر روي فولاد نرم و بررسي عملكرد آن در پوشش هاي آلي
222
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش اپوكسي تقويت شده با نانو ذرات گرافن اكسايد عامل دار شده و نانوساختارهاي سيليكون چندوجهي (PSS)
223
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش رزين اپوكسي تقويت شده با نانوگرافن اكسايد اصلاح شده سطحي با مايع يوني ايميدازولي بر فولاد كم كربن
224
بررسي خواص ضدخوردگي پوشش نانوكامپوزيتي پايه پليمري برروي پوشش فسفاته بهينه شده بر روي فولاد
225
بررسي خواص ضدميكروبي گونه هايي از جنس بارهنگ در سنين مختلف
226
بررسي خواص ضدميكروبي نانوالياف حاصل از الكتروريسي كيتوسان/ژلاتين حاوي عصاره گياهي
227
بررسي خواص ضدميكروبي وآنتياكسيداني عصاره گياه اشورك
228
بررسي خواص ضربه و سطحي نانوكامپوزيت‌هاي تقويت‌شده توسط دو نوع نانوذره
229
بررسي خواص ظاهري منسوج بافته شده از نانو الياف به كمك پردازش تصوير
230
بررسي خواص عايق توپولوژيكي در سطح نانولايه¬هاي LuAuPb و LaAuPb
231
بررسي خواص عملكردي آسفالت متخلخل اصلاح‌شده با پليمر بازيافتي
232
بررسي خواص عملكردي قير و مخلوط اصلاح‌شده با ضايعات تونر
233
بررسي خواص عملكردي مخلوط هاي آسفالت بازيافتي سرد با امولسيون رسي
234
بررسي خواص عملكردي مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده با مواد ضد عريان شدگي
235
بررسي خواص فارماكولوژيك هورمونهاي غدد فوق كليوي و موارد استعمال درماني آنها بخصوص استات دزاكسي كوتيكسترون
236
بررسي خواص فام هاي زرد رنگينه هاي گياهي در مرمت نسخ خطي بر اساس دستورالعمل هاي متون تاريخي. مطالعه موردي : مطالعه خواص ضد قارچي و ثبات رنگي زعفران ، معصفر ، زردچوبه در برابر نور
237
بررسي خواص فتو- فيزيكي رنگينه هاي يوني در ميزبان هاي آمفي فيليك و مزومورفيك ( حلال هاي مجتمع )
238
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ذرات اكسيد تيتانيوم ساخته شده از كنستانتره ايلمينيت معدن كهنوج در بتن سبز
239
بررسي خواص فتورسپتوري
240
بررسي خواص فشار و بازگشت پذيري پارچه هاي spacer ﴿دوجداره﴾ حلقوي پودي
241
بررسي خواص فشاري در راستاي لبه كامپوزيت تقويت شده با پارچه تاري پودي سه بعدي شيشه اي
242
بررسي خواص فشاري كامپوزيتهاي Sicp/AL در محيط خورنده
243
بررسي خواص فضاهاي ضرب داخلي احتمالي و قضيه نقطه ثابت در اين فضا ها همراه با كاربرد ها
244
بررسي خواص فلورسانس فلوروفورهاي زيست سازگار در حضور نانو ذرات (طلا، نقره و اكسيد گرافن) در ساختارهاي داربستي بيولوژيك در راستاي تشخيص و درمان سرطان
245
بررسي خواص فوتو كاتاليست 〖TiO〗_2و تاثير افزودني مس برآن
246
بررسي خواص فوتو كاتاليست 〖TiO〗_2و تاثير افزودني مس برآن
247
بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي فوتوآندهاي بر پايه نانولوله‌هاي TiO2 و WO3-TiO2 اصلاح‌شده با Co3O4-Fe2O3
248
بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي فوتوآندهاي بر پايه نانولوله‌هايCr-Tio2 و Fe-Tio2 رسوب داده شده با نيكل و پلاتين
249
بررسي خواص فوتوكاتاليزوري و به دام انداختن گازهاي گلخانه¬اي توسط نانو ذرات اكسيد فلزي بر پايه ليگاندهاي طبيعي و آلي
250
بررسي خواص فوتوكاتاليستي پودرهاي سريم اكسايد توليدشده به روش سنتز احتراق محلولي
251
بررسي خواص فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت گرافين فوم-اكسيدروي
252
بررسي خواص فوتوكاتاليستي و سنسور گازي پوشش هاي حاصل از اكسيد قلع و اكسيد روي و كامپوزيا ا
253
بررسي خواص فولاد گرمكار HB و تستهاي مربوط به آن
254
بررسي خواص فيرايي ماده در تير ساندويچي كامپوزيتي بالايه ويسكوالاستيك
255
بررسي خواص فيزيكو شيميايي مواد فعال سطحي درحضور روغن
256
بررسي خواص فيزيكوشيميايي روغن و تركيب دانه در ژنوتيپ هاي گلرنگ و تعيين بهترين شرايط جهت توليد روغن قنادي
257
بررسي خواص فيزيكوشيميايي وزيكول سورفكتنتي غيريوني حاوي اسانس آويشن
258
بررسي خواص فيزيكومكانيكي و ممانعتي نانو كامپوزيت هاي حاوي سلولز
259
بررسي خواص فيزيكي - شيميايي و ساخت استون ورهاي شيميايي
260
بررسي خواص فيزيكي ، مكانيكي و سايشي فولادهاي پركروم
261
بررسي خواص فيزيكي بتن سبك حاوي رس منبسط شده
262
بررسي خواص فيزيكي بر هم كنش ليزر هولميوم ياك با انواع سنگ هاي كليه و مثانه
263
بررسي خواص فيزيكي پارچه انيترلاك از نخ هاي مخلوط پنبه و پلي استر
264
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي بافته شده با ماشين ايرجت با تغيير پارامترهاي فشار هوا، تاب، جهت تاب در تك نازل و چند نازل
265
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي چند لايه حاوي ريز لايه هاي نانو ليفي
266
بررسي خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي در زواياي برشي مختلف
267
بررسي خواص فيزيكي پيوندگاههاي جوزفسون
268
بررسي خواص فيزيكي تركيبات هاليدهاي گرافن با نظريه ي تابعي چگالي (DFT)
269
بررسي خواص فيزيكي ساختارهاي نانو در مس خالص برسكاري شده در حالت هاي سرد و گرم و مقايسه خواص آن ها
270
بررسي خواص فيزيكي سطح
271
بررسي خواص فيزيكي شيميائي مواد مغناطيسي و ساخت مغناطيس دائمي
272
بررسي خواص فيزيكي شيميايي پوشش ايجاد شده از روش بيوميمتيك بر روي آلياژ Ti6Al4V
273
بررسي خواص فيزيكي شيميايي و ساخت پرسلانهاي شيميايي
274
بررسي خواص فيزيكي فرش ماشيني با نخ تار %100 پلي استر
275
بررسي خواص فيزيكي لاتكس pkac با تغيير نوع و مقدار شروع كننده هاي 2s2O8(NH4) , H2O2
276
بررسي خواص فيزيكي لايه هاي بي بافت توليد شده به روش جت آب ﴿SPUN-LACE﴾
277
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي پارچه هاي نواري مورد استفاده در كلاه هاي ايمني كار و تخمين ميزان جذب انرژي برخورد
278
بررسي خواص فيزيكي مكانيكي پلي¬پروپيلن در حضور اصلاح كننده ضربه و نانو ذرات
279
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي پوشش هيبريدي اپوكسي- پلي سيلوكسان برروي فولاد
280
بررسي خواص فيزيكي مكانيكي نانو كامپوزيت پلي استر غيراشباع/ نانو ذراتclay و سيليكا
281
بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي نخ هاي مخلوط نايلون/ پنبه ريسيده شده در سيستم ريسندگي رينگ
282
بررسي خواص فيزيكي منسوجات نانو كامپوزيت نايلون 6
283
بررسي خواص فيزيكي نانو كامپوزيت تهيه شده از نانو ذرات نقره ي ميان لايه شده در گرافن با پلي ﴿وينيل كلرايد﴾
284
بررسي خواص فيزيكي نخ آميزه پلي آميد6/پلي آميد 66
285
بررسي خواص فيزيكي نخ آهارخورده بر اساس شرايط مختلف ريسنگي والياف
286
بررسي خواص فيزيكي نخ پنبه اي آهار داده شده با مواد آهاري PVA و نشاسته ذرت
287
بررسي خواص فيزيكي نخ هاي حجيم
288
بررسي خواص فيزيكي نخ هاي فيلامنتي ذوب ريسي شده از پلي پروپيلن
289
بررسي خواص فيزيكي نخ‌هاي تكسچره شده با سه نوع جت متفاوت هوا
290
بررسي خواص فيزيكي نخهاي تكسچرشده به روش تاب مجازي، از مخلوط نايلون 6 و پلي پروپيلن
291
بررسي خواص فيزيكي نخهاي تكسچره معيوب
292
بررسي خواص فيزيكي نخهاي مخلوط پشم و پلي استر
293
بررسي خواص فيزيكي نخهاي مخلوط پنبه / پلي استر در ريسندگي چرخانه اي با استفاده از مدل هيبريدي
294
بررسي خواص فيزيكي و اپتيكي نانوذرات گرافن پخش شده در بلورمايع
295
بررسي خواص فيزيكي و الكتروشيميايي پوشش‌هاي بيتومن اصلاح‌شده با پليمرهاي پلي يورتان، استايرن بوتادين استايرن، استايرن بوتادين رابر و پيگمنت glass flake بر روي فولاد
296
بررسي خواص فيزيكي و توزيع زيستي نقاط كوانتومي نشان دار شده در موش هاي صحرايي وحشي و توموري
297
بررسي خواص فيزيكي و ريز ساختار قطعات آلومينايي متخلخل توليد شده به روش ساخت افزايشي
298
بررسي خواص فيزيكي و ريز ساختار كامپوزيت سراميك- پليمر با هدف ترميم سامانه¬هاي سراميكي هنري
299
بررسي خواص فيزيكي و ريزساختار نخ هاي فيلامنتي توليد شده از اختلاط پليپروپيلن نو و چندبار اكسترود شده
300
بررسي خواص فيزيكي و ريزساختار نخ¬هاي فيلامنتي توليد شده از اختلاط پلي¬پروپيلن نو و چندبار اكسترود شده
301
بررسي خواص فيزيكي و ريزساختاري شيشه سراميك هاي دنداني سنتزشده به روش ساخت افزايشي
302
بررسي خواص فيزيكي و ساختاري الياف شب تاب ذوب ريسي شده پلي پروپيلن / نانو مواد آلومينات استرانسيوم
303
بررسي خواص فيزيكي و ساختاري نخ تهيه شده از آميزه پلي اميد 6 و پلي پروپيلن
304
بررسي خواص فيزيكي و سفيدگري الياف كشمير ايراني و مقايسه آن با پشم بومي
305
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي آلفا –كتوتيوآميدها با استفاده از محاسبات تئوري تابع چگالي
306
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي بال لكي هاي ايراني با توجه به روش هاي مرسوم بين المللي بال لكي spv معدن
307
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي پارچه كتان و پنبه اي اصلاح شده توسط دندريمر
308
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي پوششهاي وينيلي با پيگمنت اكسيد آهن ميكايي
309
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي توري گاز
310
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي 3 نوع نخ فرش پلي پروپيلن تثبيت حرارتي نشده با تثبيت حرارتي شده و فريز و مقايسه آن ها
311
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژهاي هادي
312
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آميزه EP/MDPE
313
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه چيني استخواني تهيه شده از پودر استخوان سنتزي
314
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بافته شده بوسيله ماشين هاي بافندگي پروژكتايل و ماكوئي
315
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بافته شده و مصرفي در فيلتر اسيون مواد كنستانتره معدني
316
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي پنبه اي و مخلوط پنبه
317
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي سنگ هاي ساختماني و اثرات آن در روش هاي استخراج و نورد مصرف ( معدن سنگ چيني سيرجان )
318
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فوم پلي(لاكتيك اسيد) پر شده با نانو ذرات كربنات كلسيم
319
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فيلم هاي نانوكامپوزيت پايه پلي اتيلن تقويت شده با نانو ذرات كربني مورد استفاده در لوله هاي انتقال آب
320
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت دنداني نورپخت پايه آكريلاتي حاوي 1) ايروژل سيليس مزوحفره و 2) مزوكپسول‌هاي پلي (متيل متاكريلات) حاوي مونومر اتيل 2-سيانواكريلات
321
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي GFRP
322
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي بي .ام .سي
323
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كريستالين هيدروكسي آپاتيت توليد شده به روش رسوبي , physical and mechanical property of nano crystalline hydroxyapatite that prepared by participation methode
324
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نخ توليدي سايرو، سولوورينگ
325
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نخ¬هاي اكريليكي مورد استفاده در فرش ماشيني
326
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي و قابليت دوام
327
بررسي خواص فيزيكي ومكانيكي كامپوزيت هاي اسفنجي پلي يورتان و الياف
328
بررسي خواص فيزيكي/مكانيكي نخ‌هاي فيلامنتي تهيه شده از الياف پلي‌پروپيلن متخلخل
329
بررسي خواص فيزيكي، شيميايي و بيولو‍‍ژيك هيدروفيلم هاي تهيه شده از پلي ان-دي-استيل گلوكزآمين، مناسب براي زخم بند
330
بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و زيست فعالي قرصهاي هيدروكسي آپاتيت متخلخل به‌منظور كاربرد در سيستم‌هاي رهايش دارو
331
بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و هيدروديناميكي موسير(گونه بومي ايران)
332
بررسي خواص فيزيكي،مكانيكي وجذب صورت توسط كامپوزيت هاي حاوينانو ذرات آلومينيوم ونانو ذرات اكسيد آلومينيوم
333
بررسي خواص فيزيكي-مكانيكي آليا‍‍‍ژ پلي پرو پيلن-پلي آميد 6
334
بررسي خواص كاتاليتيكي كاتاليست هايRu-Zno-Al2o3 در واكنش هيدروژن زدايي 2- بوتانل
335
بررسي خواص كاتاليزوري نانو پودر CuFe2O4 براي سنتزβ-استوآميدوكتونها با استفاده از يك واكنش چهارجزئي
336
بررسي خواص كاشي پرسلاني
337
بررسي خواص كامپوزيت چسب سيانواكريلات و فايبر شيشه بايواكتيو
338
بررسي خواص كامپوزيت شيشه / پليمر و كاربرد در كابل فيبر نوري
339
بررسي خواص كامپوزيت موكت نمدي و لايه هاي سبك
340
بررسي خواص كامپوزيت نانو ساختار Al/TiC ساخته شده به روش نورد تجمعي پيوندي ﴿ARB﴾
341
بررسي خواص كامپوزيت هاي پل هاي دنداني
342
بررسي خواص كريستالي پروسكايت‌ هاي تركيبي هيبريدي به منظور استفاده در سلول‌ هاي خورشيدي نانوساختاري
343
بررسي خواص كشش و سايشي نخ هاي چند لا
344
بررسي خواص كششي آلياژ AZ91C در جهت رساندن به خواص كششي استاندارد
345
بررسي خواص كششي پارچه هاي مورد استفاده در سازه هاي چادري
346
بررسي خواص كششي كامپوزيت هاي سبك توليد شده از الياف استبرق و پلي وينيل استات
347
بررسي خواص كششي و ريز ساختاري آلياژ هايپريو تكتيك AI- SI
348
بررسي خواص كششي و ريزساختاري كامپوزيت آلومينيم-تيتانيم توليد شده توسط فرآيند نورد تجمعي
349
بررسي خواص كششي و ضربه پذيري كامپوزيت شيشه - پلي استر در برابر شوك هاي دمايي
350
بررسي خواص كيتوسان اصلاح شده به وسيله بيوتين براي كاربرد هاي پزشكي
351
بررسي خواص كيفي محصول يك كارخانه توليدي كش نواري
352
بررسي خواص گازو كروميك و فوتو كروميك نانو ذرات كلوئيدي اكسيد موليبدن به روش آندايزينگ
353
بررسي خواص گازوكروميك لايه‌هاي نازك Pd/MoO3 براي حسگري گاز هيدروژن
354
بررسي خواص گرافن آلاييده شده با عناصر گروه چهارم و اثر آن روي خواص ترشوندگي سطوح آب دوست به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
355
بررسي خواص گرماپلاسموني نانوذرات طلا
356
بررسي خواص گرما-نوري نانوذرات در كاربردهاي فوتوترمال تراپي
357
بررسي خواص گرمايي گرافين چند بلوري
358
بررسي خواص گرمايي و اپتو الكتريكي تركيب CdGa2s4
359
بررسي خواص گرمايي و اپتوالكتريكي تركيبCdGa2S4
360
بررسي خواص گونيواسپكتروفتومتري روكشهاي سطح اتومبيلي حاوي پيگمنت پرلسنت و متاليك
361
بررسي خواص لاستيك كراس لينك شده اكريليك توسط پليمريزاسيون انتقال اتمي (ATRP)
362
بررسي خواص لايه هاي اكسيد موليبدن ايجاد شده بر روي پارچه پلي استر براي حسگري گازي هيدروژن
363
بررسي خواص لايه هاي نازك zno تهيه شده به روش SPIN COATING وكاربردهاي آن
364
بررسي خواص لايه ي فرومغناطيس قرارگرفته بين دوانباره ي ابررساناي حالت اسپين-سه تايي
365
بررسي خواص لحيم كارى سخت قطعات آهني متالورژي پودر با استفاده Ancorbraze72
366
بررسي خواص ماهيچه هاي با چسب سيليكات سديم سخت شده
367
بررسي خواص متالورژي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده بروش TIG مورد استفاده در بدنه واگن مسافر بري براي تعيين WPS و PQR بررسي تاثير شدت جريان بر روي اين ساختار
368
بررسي خواص متالورژيكي و مكانيكي آلياژ Ti-6Al-4V توليد شده به روش ECAP
369
بررسي خواص متالوژيكي ايمپلنت هاي مختلف
370
بررسي خواص متناهي بودن مدول هاي كوهمولوژي موضعي و قضاياي تجزيه ي اين مدول ها
371
بررسي خواص متناهي بودن مدول‌هاي كوهمولوژي موضعي و قضاياي تجزيه‌ي اين مدول‌ها
372
بررسي خواص مخزني با بازيابي مقاومت لرزه اي و كشساني از مقاطع لرزه ايدر يكي از ميادين گازي ايران
373
بررسي خواص مخزني و تفكيكي گروه هاي سنگي مخزني سازند سروك در ميدان يادآوران با نگرش ويژه بر اطلاعات پتروفيزيكي و ليتوفاسيس.
374
بررسي خواص مدهاي موجبر مستطيلي با روش تفاضل هاي محدود حوزه زمان
375
بررسي خواص مديريت رطوبت پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخ هاي ويسكوز مختلف
376
بررسي خواص مغناطيس ،الكتريكي و اپتيكي رشد نانو ذره مغناطيسي آهن بر روي گرافني بورون نيتريد
377
بررسي خواص مغناطيسي ، الكتريكي و اپتيكي رشد نانو ذره مغناطيسي آهن بر روي صفحه گرافتي بورون نيتريد
378
بررسي خواص مغناطيسي تركيبات CoX2(X=S,Se,Te)در دو فاز كريستالي و نانو به كمك نظريه تابعي چگالي
379
بررسي خواص مغناطيسي در داخل نانو سيم‌ها و شبيه‌سازي آن‌ها
380
بررسي خواص مغناطيسي فلزات واسط3dجذب شده روي گرافن به كمك نظريهي تابعي چگالي
381
بررسي خواص مغناطيسي گرافين سنتز ليزري در محيط كرايوژنيك
382
بررسي خواص مغناطيسي مواد شامل ذرات نانو بر حسب اندازه ذرات مطالعه موردي تركيبات حاوي كروم
383
بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات fe3o4 پوشش داده شده با پوشش دهنده هاي آلي
384
بررسي خواص مغناطيسي نانو ساختارهاي گرافيني
385
بررسي خواص مغناطيسي و الكتريكي نانوسيالات Fe3O4 , study of magnetic and electrical properties of Fe3O4 nanofluids
386
بررسي خواص مغناطيسي و ريزموج نانو ذرات فريت استرانسيوم آلاييده شده با قلع و روي به روش سل - ژل
387
بررسي خواص مغناطيسي و ساختاري نانوذرات فريت منگنز ساخته شده به روش مايكروويو
388
بررسي خواص مغناطيسي و فوتوكاتاليستي فريت بيسموت سنتز شده به روش تجزيه حرارتي
389
بررسي خواص مقادير ويژه اصلي خانواده اي از معادلات ديفرانسيل با شرايط مرزي مركب
390
بررسي خواص مقاومتي و جذب امواج صوتي بتن حاوي مگنتيت براي استفاده در روسازي بتني
391
بررسي خواص مقدماتي جبرهاي AMNM در روشهاي متعارف و غيرمتعارف
392
بررسي خواص مكانيك شكست در ماده نانو ساختار تحت فرايند پرسكاري شيار مقيد
393
بررسي خواص مكانيك و جذب آب كامپيوزيت ژل پلي وينيل الكل ـ اكريليك اسيد؛ ذرات هيددوكسي آپاتيت به منظور ساخت غفروف مصنوعي
394
بررسي خواص مكانيكي (برشي-كششي) نقطه جوشها در بدنه خودرو
395
بررسي خواص مكانيكي (چقرمگي ،استحكام) كامپوزيت HDPE تقويت شده با ذرات نانو سايز هيدروكسي آپاتيت
396
بررسي خواص مكانيكي ،فيزيكي و مدلسازي كامپوزيتهاي پارچه اي جهت مصارف ارتوپدي
397
بررسي خواص مكانيكي آلومينيوم 6061 بعد از ECAP
398
بررسي خواص مكانيكي آلياژ 7075 اكسترود شده به صورت نيمه جامد
399
بررسي خواص مكانيكي آلياژ AZ 91 در شرايط انجمادي متفاوت
400
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم - برنز
401
بررسي خواص مكانيكي آليا‍‍ژ آلومينيوم 2024 در فرآيند اصطكاكي اغتشاشي زير آب
402
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده بروش TIG مورد استفاده در بدنه واگن مسافر بري براي تعيين WPS و PQR بررسي تاثير شدت جريان بر روي اين ساختار
403
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي و mig
404
بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيومي 3105 در دماي بالا
405
بررسي خواص مكانيكي اتصال جوشي دو قطعه غيرهمجنس فولاد زنگ نزن به فولاد كربني
406
بررسي خواص مكانيكي اتصال فولادهاي كوئنچ و تمپر شده مخازن تحت فشار در فرآيند جوشكاري توپودري با گاز محافظ
407
بررسي خواص مكانيكي اتصال نامشابه آلياژهاي آلومينيم AA6061 و AA5052 با استفاده از فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
408
بررسي خواص مكانيكي اتصال ناهمجنس فولاد كم كربن ST 37 و فولاد ضد زنگ308 جوشكاري شده با فرآيند هاي SMAW و TIG
409
بررسي خواص مكانيكي اتصال ورق آلومينيوم سري xxx5 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي با يك لايه مياني فلزي
410
بررسي خواص مكانيكي اتصالات چسبي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني جهت گيري شده
411
بررسي خواص مكانيكي اتصالات غير همجنس ورق هاي مس و آلومينيوم 105،106،7075 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
412
بررسي خواص مكانيكي اجزا بر خواص مكانيكي آسفالت با ديدگاه مايكرومكانيك
413
بررسي خواص مكانيكي استخوان هاي اسفنجي با استفاده از گسترش امواج و پردازش تصوير
414
بررسي خواص مكانيكي المان هاي كامپوزيتي تقويت شده ي شبكه اي
415
بررسي خواص مكانيكي الياف
416
بررسي خواص مكانيكي با اعمال پوشش بر روي الياف شيشه كامپوزيت هاي زمينه پليمري
417
بررسي خواص مكانيكي بافت مغز تحت بارگذاريهاي منجر به آسيبهاي ترومايي
418
بررسي خواص مكانيكي بتن با عمل كرد بسيار بالاي مسلح شده به الياف
419
بررسي خواص مكانيكي بتن با عملكرد بسيار بالا، با و بدون الياف فولادي، پلي ‏پروپيلن و پلي وينيل الكل
420
بررسي خواص مكانيكي بتن پودري واكنش پذير اليافي با استفاده از مواد نانو سيليس
421
بررسي خواص مكانيكي بتن توليدي با استفاده از جايگزيني خاكستر چوب به جاي سيمان
422
بررسي خواص مكانيكي بتن ساخته شده از مخلوط چند پوزولان
423
بررسي خواص مكانيكي بتن فوق توانمندمسلح شده به الياف شيشه
424
بررسي خواص مكانيكي بتن هاي اصلاح شده با نمك هاي كلسيم
425
بررسي خواص مكانيكي بتن هاي حاوي مواد جايگزين سيمان، الياف و افزودني حباب هوازا جهت استفاده در رويه هاي بتني آزاد راه ها
426
بررسي خواص مكانيكي بدنه هاي كورديريت - مولايي و تاثير افزودني TIO2
427
بررسي خواص مكانيكي بدنه هاي مولايت كورديريتي با توجه به دماي زينترينگ آنها
428
بررسي خواص مكانيكي برخي سيالات هيدروليكي
429
بررسي خواص مكانيكي بستر PDMS و مورفولوژي و زيست پذيري سلولهاي اندوتليال نشانده شده روي اين بستر در درجه حرارت هاي متفاوت
430
بررسي خواص مكانيكي پارچه هاي تاري - پودي حاصل از نخ هاي دولا ﴿توليد شده از دو نخ با تاب متفاوت﴾
431
بررسي خواص مكانيكي پارچه هاي تهيه شده از نخ هاي مغزي ظريف
432
بررسي خواص مكانيكي پايه كامپوزيت هاي ترموپلاستيك - الياف برگ نخل خرما
433
بررسي خواص مكانيكي پروتز- داربست سازه هاي ليفي استخوان
434
بررسي خواص مكانيكي پلي پروپيلن پرشده با الياف زيست تخريب پذير كنف
435
بررسي خواص مكانيكي پودر فولاد U1 TTAPACLA
436
بررسي خواص مكانيكي پوشش نانو ساختار خودترميم كننده اكسيد زيركونيوم - بنزوتريازول
437
بررسي خواص مكانيكي تير كامپوزيتي تقويت شده با نانو فايبر هاي توليد شده به روش الكتروريسي
438
بررسي خواص مكانيكي جوش در شاسي خودروي تويوتا لندكروز مدل 75 FJ ساخت موسسه خودروسازان فتح و مقايسه آن با شاسي اصلي
439
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي آلياژ آلومينيوم استحكام بالا از طريق جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (FSW)
440
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادهاي پر استحكام ميكرو آلياژي بوسيله اي تست كشش برش
441
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادهاي كم كربن در تست كندگي
442
بررسي خواص مكانيكي جوش هاي مقوشي نقطه اي ورق فولادي كم كربن در تست كشش - برش
443
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري اصطكاكي آلياژآلومينيم 7075 با فولاد Ck20
444
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري ورقهاي هارداكس 550 به فولاد ساده كربني ST37 با فرآيند GMAW
445
بررسي خواص مكانيكي جوشكاري ورقهاي هارداكس550 به فولاد ساده كربني st37 با فرآيند GMAW
446
بررسي خواص مكانيكي جوهر گراور با توجه به اثر 3 رزين مختلف نيترو سلولز،پلي وينيل بوتيرال و ماليك بروي زمينه فويل آلومينيوم
447
بررسي خواص مكانيكي چدن ADI بعنوان جايگزيني فولاد 4320 AISI فورج شده براي ساخت چرخ دنده لكوموتيو
448
بررسي خواص مكانيكي چدن نشكن با ساختار دوگانه فريتي- مارتزيتي
449
بررسي خواص مكانيكي چسب نانوكامپوزيتي پلي يورتان/نانوويسكرسلولز بر پايه پلي اٌل استخراجدشده از كنجاله كلزا
450
بررسي خواص مكانيكي خاك مؤثر بر عملكرد لرزه اي ديوار حائل در حوزه ي مطالعات تحليلي و عددي
451
بررسي خواص مكانيكي خاك ماسه اي تثبيت شده با بيوپليمركازئين و الياف پلي‌پروپيلن
452
بررسي خواص مكانيكي خاك ماسه‌اي مسلح شده هيبريدي با الياف پلي‌پروپيلن/ الياف سرباره فولادي
453
بررسي خواص مكانيكي خاك هاي چسبنده اصطكاكي با افزودن آهك در مقابل سيكل هاي تر و خشك و ذوب و انجماد
454
بررسي خواص مكانيكي خاكهاي چسبنده -اصطكاكي با افزودن سيمان در مقابل سيكلهاي ترو خشك و ذوب و انجماد
455
بررسي خواص مكانيكي داربست نانوكامپوزيتي Gelatin/β-TCP جهت مهندسي بافت استخوان
456
بررسي خواص مكانيكي در مواد مركب حلقوي پودي دومحوري با بافت زمينه يك‌رو سيلندر
457
بررسي خواص مكانيكي رزين نانوكامپوزيت هاي دنداني
458
بررسي خواص مكانيكي ساندويچ پانل هاي ساخته شده از الياف شيشه سه بعدي (3D glass)
459
بررسي خواص مكانيكي ﴿سختي و سايش ﴾ كامپوزيت هاي توليد شده بر روش نيمه جامد
460
بررسي خواص مكانيكي سيمان هاي گلاس - يونومر
461
بررسي خواص مكانيكي شاتون آهنگري پودر جايگزين شاتون آهنگري
462
بررسي خواص مكانيكي شيشه سراميك هاي كانالسيتي
463
بررسي خواص مكانيكي صفحات چند كريستالي نانو در حضور اثرات اضافي سطح و مرز دانه ها
464
بررسي خواص مكانيكي فلزات و آزمايش ضربه در دماهاي پائين و ساخت تجهيزات آن طراحي سينماتيكي دستگاه ضربه پاندولي (شارپي )
465
بررسي خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن 304L آستنيتي نانو ساختارشده توسط فرآيند مارتنزيتي
466
بررسي خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن 420 تحت عمليات حرارتي
467
بررسي خواص مكانيكي فيتيك‌اسيد بر داربست ژلاتيني
468
بررسي خواص مكانيكي قطعات ساخته شده از طريق فيلامنت هاي بازيافتي در روش FDM
469
بررسي خواص مكانيكي قطعات كامپوزيتي پليمر ABS/الياف كربن ساخته شده با فرايند FDM
470
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت Al-ZrO2 توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
471
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت پلي پروپيلن مقاوم شده با نانو ذرات رس و ذرات سلولز
472
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت در برابر تشعشع جهت كاربرد در توربين باد با استفاده از روش تجربي
473
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت شيشه/ پلي پروپيلن تقويت شده با بافت بريده مكعبي
474
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي اپوكسي – شيشه با توجه به نوع و ميزان تقويت كننده
475
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي ريب حلقوي پودي سه بعدي ﴿دوجداره﴾
476
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ساخته شده از پارچه هاي تاري پودي و حلقوي پودي
477
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي مقاوم بر مبناي رزين اپوكسي/الياف كولار
478
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيتهاي گچي تقويت شده با الياف كوتاه و خميده آلومنيومي
479
بررسي خواص مكانيكي كامپوزين با زمينه فلزي Ni-Al توليد شده به روش سنتز خودانتشار دمابالا﴿SHS)
480
بررسي خواص مكانيكي كاهگل با اضافه نمودن تكه هاي نخ
481
بررسي خواص مكانيكي كيسه آب جنين در دماي بدن
482
بررسي خواص مكانيكي گرافين با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
483
بررسي خواص مكانيكي گرمايي و مقاومت شيميايي نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل كلريد گرافن اكسايد اصلاح شده جديد
484
بررسي خواص مكانيكي لايه هاي اكسيد گرافن
485
بررسي خواص مكانيكي لايه ي نازك TiCrN رشديافته با روش كندوپاش مغناطيسي فعال
486
بررسي خواص مكانيكي ماسه ها در حالت روانگونگي
487
بررسي خواص مكانيكي ماكرو و ميكرو ساختار در جوشكاري اصطحكاكي اغتشاشي نا هم جنس آلومينيم هاي 2024 و 7075
488
بررسي خواص مكانيكي ملات گچ تقويت شده با پارچه هاي شبكه اي
489
بررسي خواص مكانيكي مواد زايد جامد و تحليل پايداري شيرواني انباشتگاه اين مواد
490
بررسي خواص مكانيكي مواد نانوساختار به كمك روش شبه پيوسته
491
بررسي خواص مكانيكي موادنانوكريستال حاصل از پروسهEcap
492
بررسي خواص مكانيكي ناشي از افزودن ذرات ZrO2 در جوش اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيوم 6061-T4
493
بررسي خواص مكانيكي نانو كاتاليزورهاي متخلخل با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
494
بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت تبا تري كلسيم فسفات - روي / پلي اتيلن با دانستيته بالا با نانو ذرات b- zn - tcp
495
بررسي خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
496
بررسي خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
497
بررسي خواص مكانيكي نانوساختارهاي نيكل با روش ديناميك مولكولي
498
بررسي خواص مكانيكي نخ تهيه شده از مخلوط نانو الياف PAN/Nylon
499
بررسي خواص مكانيكي نخ هاي ريسيده در سيستم جت هوا
500
بررسي خواص مكانيكي نمونه هاي مسي نانوساختار شده در فرآيند اكستروژن مستقيم با كانال هاي همسان (ECFE)
501
بررسي خواص مكانيكي نواحي مختلف جوش آلياژ آلومينيوم 6061 به روش TlG
502
بررسي خواص مكانيكي و اپتيكي نانو سيليكا آمايش شده با اكريليك سيلان در محمل يورتان اكريلات سيليكون اكريلات
503
بررسي خواص مكانيكي و افزايش داكتيليته ميلگرد هاي پليمري تقويت شده با الياف شيشه، با افزودن نانو تيوب كربن تك جداره
504
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي پارچه هاي پوشش دهي شده با نيكل
505
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي فيلم نازك پرشده از نانو سيم هاي نقره اي
506
بررسي خواص مكانيكي و بيولوژيكي كامپوزيت پلي اتر اتر كتون/هيدروكسي آپاتيت /نانولوله كربني
507
بررسي خواص مكانيكي و تخلخل داربست هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش ريخته گري ژل
508
بررسي خواص مكانيكي و حرارتي كامپوزيت هاي با پايه پليمري مختلف با استفاده از نانو لوله كربني عامل دار شده , Comparision of mechanical and thermal properties of various polyiners based composites like:SBR,EPDM,NR by using functionslized carbon nano tube
509
بررسي خواص مكانيكي و خوردگي جرم هاي مصرفي در كوره هاي القايي فركانس متوسط
510
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن خودتراكم حاوي سرباره كوره آهنگدازي و زئوليت در برابر حمله كلريدي
511
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن غلتكي روسازي راه در مناطق سردسير
512
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن هاي ساخت شده با پوژولان طبيعي پوميس
513
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتنهاي خود تراز در مقابل نفوذ يون كلرايد
514
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتنهاي ساخته شده با پوزولانهاي طبيعي؛ تراس جاجرود و پوميس اسكندان
515
بررسي خواص مكانيكي و دوام در برابر نفوذ يون هاي كلرايد بتن ژئوپليمري با پايه متاكائولن
516
بررسي خواص مكانيكي و دوام در مقابل نفوذ يون كلرايد ملات هاي پوششي با استفاده ار نانوسيليس و دوده سيليس
517
بررسي خواص مكانيكي و دوام ملات هاي پوششي حاوي نانوسيليس و خاكستر پوسته برنج تحت نفوذ يون كلرايد
518
بررسي خواص مكانيكي و رفتار خوردگي فولاد ساده كربني پوشش داده شده با فولاد زنگ نزن 316L به روش الكترواسپارك
519
بررسي خواص مكانيكي و ريخت شناسي آلياژ PS/PB اثر سازگار كننده، پرتودهي الكتروني و نانو ذرات
520
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد مارتنزيتي - آستنيتي فرآوري شده به روش نورد تجمعي
521
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي غير مشابه بين فولاد كم كربن St37 و فولاد زنگ نزن 304
522
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري فوم مسي توليدشده به روش نورد تجمعي پيوندي با استفاده از CaCO3 به عنوان عامل فوم ساز
523
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار
524
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار
525
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ زاماك 5 ريخته گري شده به روش فرسابي
526
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ فوق¬ريزدانه پايه آلومينيم گروه 6000 توليدشده به روش ECAP
527
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار جوش هاي اصطكاكي- اغتشاشي پلي پروپيلن/ پلي پروپيلن و پلي آميد/ آلومينيم 5754
528
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار در ريخته گري فرسابي و فرسابي چرخشي آلياژ زاماك ۳
529
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار نانو كامپوزيت AI- AI2O3 توليد شده به روش همزني - اصطكاكي
530
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري اتصال تيتانيوم به فولاد زنگ نزن 304 به روش اصطكاكي اغتشاشي
531
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري نانوكامپوزيت AZ31/GO توليد شده با استفاده از فرايند اصطكاكي همزني
532
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري نانومواد حاصل از فرآيند ECFE
533
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري ورق آلومينيوم با ساختار دوگانه توليد شده به روش نورد تجمعي
534
بررسي خواص مكانيكي و سايشي سيمان استخواني اكريليكي تقويت شده با دو نانو فيلر با استفاده از روش نانو دندانه گذاري و نانو خراش
535
بررسي خواص مكانيكي و شكل¬پذيري ورق¬هاي فولادي St14 جوشكاري شده توسط جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (FSW)
536
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي بتن هاي اصلاح ش ده پليمري با درصدهاي مختلف متيل متاكريلات، استايرن بوتادين رابر و پيور آكريليك
537
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي بدنه هاي آلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري دوغابي
538
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي سيمان تقويت شده با نانوذرات مگنتيت و نانوكامپوزيت گرافن- مگنتيت
539
بررسي خواص مكانيكي و كيفيت جوش در فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطهاي چهار ورقي DC04
540
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي اتصال نامشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي به دوفازي به روش جوشكاري مقاومتي نقطه اي
541
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي قطعات با پاشش فلزي متال اسپري
542
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي ورق كامپوزيتي مس- منيزيم AZ31 توليدشده به روش فرآيند نورد تجمعي
543
بررسي خواص مكانيكي و مد شكست جوشهاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادي كم كربن با ضخامت 2 ميلي متر
544
بررسي خواص مكانيكي و مطالعه ي مورفولوژي آلياژ سه تايي بر پايه PA6/PC/SEBS
545
بررسي خواص مكانيكي و مقاومت نوري الياف پلي پروپيلن حاوي نانو ذرات اكسيد روي
546
بررسي خواص مكانيكي و مورفولوژي مخلوطهاي هبيريدي PP/SEBS-MA/SGF
547
بررسي خواص مكانيكي و نفوذ يون هاي كلرايد در بتن ژئوپليمري حاوي سرباره كوره آهنگدازي
548
بررسي خواص مكانيكي و نفوذناپذيري نانوكامپوزيت كلروبيوتيل/نانورس/دوده
549
بررسي خواص مكانيكي و هدايت الكتريكي نانو كامپوزيت CU - AI2O3 ساخته شده به روش اكسيداسيون داخلي
550
بررسي خواص مكانيكي ورقهاي دو فلزي مس - آلومينيوم توليدي به روش جوش سرو لوزدي
551
بررسي خواص مكانيكي وماشين كاري شوندگي شيشه - سراميك هاي دايكور
552
بررسي خواص مكانيكي، الكتريكي و خوردگي كامپوزيتهاي GRP با زمينه اپوكسي و پلي استر جهت بكارگيري به عنوان ميلههاي عايق در خطوط انتقال نيرو
553
بررسي خواص مكانيكي، حرارتي و الكتريكي فوم پلي¬لاكتيك¬اسيد تهيه شده با گاز كربن‌دي‌اكسيدي با افزودن ذرات گرافن
554
بررسي خواص مكانيكي، شيميايي و زيستي داربست كامپوزيتي توليد شده به شيوه ي زيست تقليدي و بررسي تاثير استرانسيوم بر خواص آن
555
بررسي خواص مهندسي روكش بتن اليافي بر روي روسازي هاي بتني: بررسي آزمايشگاهي و عددي
556
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن حاوي سرباره كوره آهنگدازي در برابر حمله سولفاتي
557
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن حاوي سرباره كوره آهنگدازي در برابر حمله كلرايدي
558
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن هاي معمولي و بتن هاي با سيمان پوزلاني با استفاده از افزودني هاي تقليل دهنده آب (SP) و تسريع كننده (RC)
559
بررسي خواص مهندسي و عملكردي آسفالت حفاظتي چيپ‌سيل بر روي رويه‌هاي سيماني ( RCCو CTB)
560
بررسي خواص مواد آلي در فوتورسپتورهاي زيروگرافي و رسم منحني دشارژ
561
بررسي خواص مواد آلي در فوتورسپتورهاي زيروگرافي و رسم منحني دشارژ فوتوالقايي
562
بررسي خواص مواد ليفي حاوي آئروژل نانوساختار
563
بررسي خواص مواد مصرفي در كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف در ايران
564
بررسي خواص مواد مورد استفاده در آببندي دريچه هاي سد و ارائه روند آزمايش آن ها
565
بررسي خواص مورفولوژيكي و فوم پذيري آلياژهاي پلي استايرن - نشاسته
566
بررسي خواص مورفولوژيكي ومنابع ژرم پلاسمي ميوه زغال اخته در مناطق مختلف استان قزوين
567
بررسي خواص موم در ريخته گري دقيق
568
بررسي خواص ميكانيكي و تكسچرايزينگ نخهاي فيلامنتي حجيم (BCF) آلياژ پلي پروپيلن /نايلون 6
569
بررسي خواص ميكروسكپي الياف استبرق
570
بررسي خواص ميلگردهاي آجدار از جنس فولاد دوفازي
571
بررسي خواص نا همسانگردي ورق هاي فولادي 304 و 304L با استفاده از آزمايش كشش عميق فنجاني
572
بررسي خواص ناخالصي نيتروژن (N3) در الماس به كمك مدل هابارد
573
بررسي خواص نامتناهي بودنŸ ŸŸu Ass ieN Extn(R-a,M)
574
بررسي خواص نانو ساختار فيلم انازك فلزي , Ultrathin metalic film nano structure properties
575
بررسي خواص نانو ساختاري TiN رشد يافته در محيط Ar/N2
576
بررسي خواص نانو سازه هاي كربني
577
بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي پروپيلن/ذرات نانو رس و كاربردهاي آن
578
بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي بر مبناي پلي اتيلن ترفتالات و كربن نانو تيوب تك ديواره
579
بررسي خواص نانو كريستال آلومينيوم حاصل از فرايند پرس با كانال هاي هم مقطع زاويه دار
580
بررسي خواص نانوذرات كادميم سولفيد توليدشده با روش پايين به بالابر پايه تابش ليزر
581
بررسي خواص نانوكامپوزيت پلي اتيلن/ارگانو رس
582
بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي PLA/NCC در حضور زنجيرافزاينده ي حاوي گروه اپوكسي
583
بررسي خواص نخ هاي استبرق ـ پلي استر
584
بررسي خواص نخ هاي اوپن اند و مقايسه آن با خواص نخ هاي رينگ
585
بررسي خواص نخهاي مغزي و مقايسه آن با نخهاي پنبه اي
586
بررسي خواص نگاشتهاي حافظ تعامد متساوي الساقين و پايداري آن , isosceles-orthogonality preserving property and its stability
587
بررسي خواص نورتابي شيشه سراميك هاي سيستم CaO-MgO-SiO2در حضور دوپنتهاي Eu3+,Dy3+و Pr3+
588
بررسي خواص نورد پذيري شمش ردي توليد داخل و بهبود آن با افزايش عناصر آلياژي
589
بررسي خواص نوري - مغناطيسي لايه هاي نازك اكسيدهاي دوتايي منگنز-كبالت , magneto-optical properties of Mn-CObinary thin film oxides
590
بررسي خواص نوري برخي از دي اكسيد تيتانيوم هاي موجود در بازار داخلي ايران
591
بررسي خواص نوري فرامواد و كاربردهاي آن در فناوري هاي نوين نوري
592
بررسي خواص نوري نانو ذرات سنتزشده اكسيد روي و اكسيد آلومينيوم به دو روش ليزر كندگي و شيميايي
593
بررسي خواص نوري نانو لنزهاي بلور فوتوني مدرج با گراديان ضريب شكست
594
بررسي خواص نوري نانوذرات طلاي سنتز شده از لجن آندي مس
595
بررسي خواص نوري و الكتريكي نيم رساناي براي استفاده در سلول خورشيدي فتوولتا
596
بررسي خواص نوري والكتريكي Nio-p2o5-v2o5 در حالت بي شكل براي ساخت حسگرهاي مقاومت نوري و گرمائي
597
بررسي خواص نوري(تعيين انرژي شكاف نوري و نوع گذار الكتروني)ساختار بي شكل (شيشه اي)از اكسدعناصر اصلي جدول تناوبي در سيستم دوتاييB2O3-CaO
598
بررسي خواص نوري، سختي و چسبندگي پوشش هاي اپوكسي/پلي آميد روي فولاد نرم
599
بررسي خواص نيتريد نايوبيم از طريق فرايندهاي سمانتاسيون بسته اي و نيتريداسيون پلاسمايي بر زيرلايه فولادي
600
بررسي خواص هسته اي و شرايط تشكيل هسته ها با استفاده از انرژي سطحي , investigation of nuclaer properties and nucleation conditions by surface energy
601
بررسي خواص هسته با استفاده ازتئوري ميدان كوانتومي
602
بررسي خواص همگرايي رو شهاي BFGS اصلاح شده براي حل مسائل بهينه سازي غيرخطي نامحدب
603
بررسي خواص همگرايي روش هاي گراديان BB
604
بررسي خواص هندسي گروه هاي لي روي فضاهاي فينسلر با مترهاي ناوردا
605
بررسي خواص هيدرازين و مطالعه روش هاي توليد و طراحي واحد پايلوت
606
بررسي خواص هيدروليكي ژئوتكستايل هاي حاوي مغزي رس تقويت شده
607
بررسي خواص هيدروليكي ژئوتكستايل هاي سوزن زني شده
608
بررسي خواص و استفاده ازEBG در افزايش بهره آنتنهاي ميكرواستريپي دو باندي با ساختار فركتالي در باند X
609
بررسي خواص و بهينه سازي اتصالات اهمي فلز به نيمه هادي سيليسيم با اندازه گيري و ساخت براي سلولهاي خورشيدي
610
بررسي خواص و بهينه سازي غشاي نانوكامپوزيت بر پايه ي پلي آميد
611
بررسي خواص و پارامترهاي مهم مواد نرم مغناطيسي
612
بررسي خواص و تحليل آلياژهاي حافظه دار و اعمال آن در كنترل
613
بررسي خواص و تخريب پذيري بيوپلي استر
614
بررسي خواص و تركيب آرد بلوط و امكان بهبود كيفيت نان حاصل از آن
615
بررسي خواص و تعيين پارامترهاي مؤثر بر فرايند فورج قالب باز چدن داكتيل GGG40
616
بررسي خواص و ثبات رنگ و رنگرزي رزين پلي استر
617
بررسي خواص و جايگاه باتري هاي جرياني در قياس با انواع باتري هاي ديگر
618
بررسي خواص و رفتار بازذارنده هاي خوردگي مورد مصرف در صنعت پتروشيمي
619
بررسي خواص و روش هاي آندايزينگ بر روي فلز آلومينيوم
620
بررسي خواص و ساخت آلياژهاي دنداني پايه نيكل
621
بررسي خواص و ساخت پوشش‌هاي فوتولومينسانس شيشه سراميكي از طريق سل-ژل
622
بررسي خواص و ساخت جرم كوبيني آلومينايي
623
بررسي خواص و ساختار آلياژ پايه Al-Ni با ايجاد رسوبات نانومتري در فرآيند انجماد سريع و مطالعه روش متراكم سازي گرم
624
بررسي خواص و سازگاري آلياژ بر مبناي نانو كلي / RBN / پلي آميد براي كاربرد repmad
625
بررسي خواص و سازگاري كامپوزيت هاي بر مبناي پلي اميد و الياف كولار
626
بررسي خواص و عملكرد زمان پيوسته روش PIM2 در طراحي سيستم هاي كنترل ديجيتال
627
بررسي خواص و فرآيندهاي مواد مركب پليمر / آلياژهاي حافظه دار
628
بررسي خواص و فرمولاسيون مركب فلكسوگرافي پايه آبي بر روي زمينه پلي اتيلن آماده سازي شده
629
بررسي خواص و كاربرد بازدارنده ها بر خوردگي در آب هاي صنعتي
630
بررسي خواص و كاربرد پليمر هاي طبيعي حاصل از منابع تجديدپذير
631
بررسي خواص و كاربردهاي سوپر آلياژهاي متالورژي پودر ﴿پايه نيكل﴾
632
بررسي خواص و مدل الكترو كينتيك رسوب آسفالتين به روش رسوب دهي الكتريكي
633
بررسي خواص و مشخصات چدن گرافيت فشرده در رابطه با ساختار، تركيب شيميايي و اندازه سطح مقطع قطعه ريختگي
634
بررسي خواص و نحوه توليد گلوله هاي آسياب از نوع چدن سفيد مارتنزيت پر كروم
635
بررسي خواص و ويژگي هاي الياف كربني بر پايه NAP
636
بررسي خواص و ويژگي هاي ماده كاتدي LiNi0.5Mn1.5O4 سنتز شده به روش هيدروترمال
637
بررسي خواص واترايي و برآشاميAgO2 با استفاده از كد BCO
638
بررسي خواص ورقه هاي سيماني تقويت شده با لايه هاي بي بافت پلي پروپيلن
639
بررسي خواص ويسكو الاستيك كامپوزيت اپوكسي / نانو لوله كربن
640
بررسي خواص ويسكوالاستيك بافت لت دريچه آئورت گوسفند با استفاده از آزمون هاي آسودگي تنش
641
بررسي خواص ويسكوالاستيك بافت وريد صافن به روش آزمايشگاهي از طريق آزمون آسودگي از تنش و خزش
642
بررسي خواص ويسكوالاستيك قير تقويت شده با پليمر پلي اتيلن تحت بارگذاري استاتيكي
643
بررسي خواص ويسكوالاستيك مواد داروئي
644
بررسي خواص ياتاقاني برنز قلع
645
بررسي خواص يافت هاي طبيعي به عنوان جايگزين پوست
646
بررسي خواص يك نوع پوشش ضد سايش ، ضربه و خوردگي بر پايه اپوكسي - پرك شيشه
647
بررسي خواصّ مكانيكي و خوردگي پلي‌يورتان پايه‌ي آبي حاوي ذرّات نانو كِلِي
648
بررسي خواصي از فيلترهاي فازي شهودي در ساختارهاي جبري
649
بررسي خواصي از گروه‌هاي خطي اريب
650
بررسي خوانايي حروف فارسي بر روي صفحه‏ ي نمايش‏گر: مطالعه‏ي موردي تايپ فيس‏هاي يكان و تونيسيا در برنامه هاي خبري تلويزيون ايران
651
بررسي خوانش پذيري كتاب هاي عربي دوره متوسطه دوم بر اساس تكنيك خوانايي كلوز (پايه دهم و يازدهم)
652
بررسي خود اثر بخشي‍خود كنترلي‍معدل تحصيلي و گريش به تقلب ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي خود اثر بخشي،خود كنترلي،معدل تحصيلي و گريش به تقلب
653
بررسي خود پنداره دانشجويان ورزشكار با دانشجويان غير ورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
654
بررسي خود پنداره وموضع كنترل در زنان شاغل و غير شاغل شهرستان املش.
655
بررسي خود ترميمي ترك هاي ناشي از جمع شدگي خميري در دال ها با استفاده از باكتري
656
بررسي خود ريختى هاى مركزى در گروه هاى متناهى
657
بررسي خود كنترلي در كودكان
658
بررسي خود ميان بيني كودكان پيش دبستاني سنين 3تا6 سال
659
بررسي خود ميان بيني كودكان پيش دبستاني سنين3تا 6سال
660
بررسي خودارايي زنجيرهاي سه بلوكي پلورونيك با زنجيرهاي زيستي
661
بررسي خودارزشمندي(عزت نفس) كمال گرايي و هوش معنوي دانش آموزان شهرستان سيرجان
662
بررسي خودپنداره دانشجويان ورزشكار بادانشجويان غيرورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
663
بررسي خودپنداره والدين بر سبك هاي فرزندپروري
664
بررسي خودپنداري بر پيشرفت و كيفيت تحصيلي دانش آموزان
665
بررسي خودرو نوشته هاي شهرهاي تهران و اردبيل از ديدگاه زبان شناختي
666
بررسي خودسوزي زغال سنگ در معادن زغال سنگ
667
بررسي خودكارآمدي تحصيلي و مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي شناختي– اجتماعي و حكايتي كوكران بر خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر
668
بررسي خودكانوني يك پالس ليزري در پلاسما با استفاده از روش ماتريس
669
بررسي خودكشي و رفتاري مربوط به نوجوانان
670
بررسي خودكفايي توليد غلات در حوضه هاي آبريز كشور با استفاده از مفهوم آب مجازي
671
بررسي خودكنترلي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
672
بررسي خودنگاره با مفهوم انعكاس از منظر روانشناسي
673
بررسي خودنگاره هاي فريدا كالو از منظر روانكاوري فرويد
674
بررسي خودنگاره هاي فريدا كالو از منظر روانكاوي فرويد
675
بررسي خودنگاره هاي فريداكالو از منظر روانكاوي فرويدي
676
بررسي خودياري و استقلال ناشنوايان متاهل تهران
677
بررسي خوردگي Fe3C با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي واكنشي
678
بررسي خوردگي آجرهاي منيزيتي
679
بررسي خوردگي آلومينيم درنانوسيال آب /آلومينا
680
بررسي خوردگي آلياژ IC-221M در محيط كربنات مذاب به‌منظور جايگزيني در صفحات جداكننده در پيل‌هاي سوختي كربنات مذاب
681
بررسي خوردگي آلياژ پايه تركيب بين فلزي Y- TIAI در دماي بالا
682
بررسي خوردگي آلياژ پايه تركيب بين فلزي γ-TiAl در دماي بالا
683
بررسي خوردگي آلياژهاي مس و آلومينيم در محيط آب درياي خزر و خليج فارس
684
بررسي خوردگي آندهاي سربي در الكترووينينگ روي
685
بررسي خوردگي آندهاي مختلف سرب-نقره
686
بررسي خوردگي اسپينل غني از منيزيا در سرباره حاوي CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgO-MnO
687
بررسي خوردگي اسپينل غني از منيزيا در سرباره حاويCaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgO-MnO
688
بررسي خوردگي الكتروشيميايي توسط سيگنال آكوستيك اميشن
689
بررسي خوردگي بتونهاي ديرگداز آلومينايي در برابر سرباره تانديش
690
بررسي خوردگي پوشش كامپوزيت اپوكسي - نانو هالوزيت بر روي فولاد ساده كربني
691
بررسي خوردگي پوشش كامپوزيت اپوكسي-نانو هالوزيت بر روي فولاد ساده كربني
692
بررسي خوردگي تحت تنش توسط سيگنال آكوستيك اميشن
693
بررسي خوردگي تنش فولادي ST14 و مقايسه با ورق ساختماني 37ST در محيط يون لكر
694
بررسي خوردگي تنشي فولادهاي ضد رنگ آستنيتي ﴿304﴾ و جايگزيني كردن كربني با انتخاب پوشش مناسب
695
بررسي خوردگي داغ تركيبات نسوز آلومين - كروميت - منيزيت توسط سرباره سرب كنوتور چرخان دمش از بالا
696
بررسي خوردگي در آلياژهاي آمالگام دنداني پرمس
697
بررسي خوردگي در خطوط لوله نفت و گاز و حفاظت كاتدي از آن
698
بررسي خوردگي در محيط هاي آبي و كنترل آن
699
بررسي خوردگي در نيروگاههاي حرارتي و نحوه كنترل آن
700
بررسي خوردگي ديرگدازهاي دولوميت -قطراني در كنورتر فولادسازي
701
بررسي خوردگي ديرگدازهاي سيليكون كاربيدي مصرفي در ديگ هاي احياء آلومينيوم
702
بررسي خوردگي رفتگي پوشش نيتريد كروم روي فولاد API 5L X65
703
بررسي خوردگي روكشهاي نيتريد تيتانيوم تشكيل شده توسط روش پراكنش در محيط پلاسما
704
بررسي خوردگي سايشي توسط هوا و ماسه و ارائه الگويي براي آن
705
بررسي خوردگي سطحي فلزات با روش طيف سنجي پلاسماي القايي ليزري
706
بررسي خوردگي صفحات فلزي با استفاده از امواج هدايت شونده
707
بررسي خوردگي غلاف و تأثيرات آن بر كارايي سوخت در حين كاركرد راكتور
708
بررسي خوردگي فرسايشي پوشش نانوساختار نيكل تنگستن - نيتريده شده
709
بررسي خوردگي فولاد در بتن مسلح ساخته شده با سيمان ها و پوزولان هاي مختلف در شرايط محيطي سواحل جنوبي ايران
710
بررسي خوردگي فولاد در بتن هايي با سيمان هاي پوزولاني و ارزيابي علل خرابي سازه هاي بتني و دوام بتن در استان هرمزگان
711
بررسي خوردگي كامپوزيت زمينه پليمري با زمينه پلي‌استر و الياف E-glass
712
بررسي خوردگي منطقه جوش (دستي ) لوله هاي انتقال گاز طبيعي در محيط كربنات - بيكربنات سديم
713
بررسي خوردگي منطقه جوش (زيرپودري) لوله هاي انتقال گاز طبيعي در محيط كربنات - بيكربنات سديم
714
بررسي خوردگي موضعي آليا‍‍‍‍‍ژهاي آلومينيوم در محيطهاي دريايي
715
بررسي خوردگي ميكروبي غيرهوازي بر فولادهاي ساده كربني در آب درياي خزر
716
بررسي خوردگي و جدايش كاتدي براي سيستم اپوكسي حاوي فسفات روي و كرومات روي به روش AC و DC
717
بررسي خوردگي و جدايش كاتدي پوشش پلي يورتان به روش AC وDC
718
بررسي خوردگي و رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي و راههاي كنترل آن به همراه بررسي خوردگي در مبدلهاي حرارتي واحد اتيلن دي كلرايدCDEپتروشيمي بندرامام
719
بررسي خوردگي و طراحي سيستم حفاظت كاتدي سكوهاي نفتي تيپ Jacket در خليج فارس
720
بررسي خوردگي و علل شكست خط لوله گاز در مجاورت جاده اهواز اميديه
721
بررسي خوردگي و فرسايش نسوز كنورتور ذوب آهن
722
بررسي خوش بيني و بدبيني در خانواده ازديدگاه روانشناسي و قرآن
723
بررسي خوش فرماني و راحتي سفر خودرو با ارائه يك مدل ممزوج
724
بررسي خوصيات فارماكوكينتيكي سديم والپروات در كودكان 2-14 ساله مبتلا به صرع
725
بررسي خون نوزادان نارس و بيماريهائيكه ايجاد كم خوني مينمايند
726
بررسي خونريزي گوارشي فوقاني كودكان در مطالعه سه ساله (69-70-71) بيمارستان 17 شهريور رشت
727
بررسي خونريزي گوارشي فوقاني كودكان در مطالعه سه ساله ﴿69- 70- 71-﴾بيمارستان 17 شهريور رشت
728
بررسي خونريزيهاي مقعدي
729
بررسي خويشاوند گرايي و عوامل موثر برآن در شهرستان فارسان
730
بررسي خويشكاوي هويت مردم كرمانشاه )مقايسه دو نسل(
731
بررسي خيار تاخير ثمن
732
بررسي خيار تفليس در قانون ايران
733
بررسي خيار غبن و آثار حقوقي آن
734
بررسي خيال پردازي در آثار نقاشان نوگراي ايران ﴿از 1320 ه.ش تا به امروز
735
بررسي خيانت در روابط زناشويي
736
بررسي دادرسي حضوري و غيابي در مراحل مختلف دادرسي باتاكيد براصل تعارضي بودن دادرسي
737
بررسي داده هاي آزمايشگاهي پروانه هاي نيمه مغروق و روش رگراسيوني در تحليل آن
738
بررسي داده هاي آزمايشگاهي يك موتور احتراق داخلي جهت استفاده در سيستم توليد همزمان توان و حرارت در مقياس كوچك
739
بررسي داده هاي دور سنجي و تشخيص اشكال هندسي با استفاده از پردازش تصوير
740
بررسي داده هاي مالي با بسامد بالا و ريزساختارهاي بازار
741
بررسي داروهاي چشم جهت مشخص نمودن زمينه هاي جديد تحقيق
742
بررسي داروهاي سقط جنين
743
بررسي داروهاي موثر بر روي آسكاريس
744
بررسي داروي ضد مالارياي آرتميزينين برروي پروفايل متابوليت هاي انگل مالاريا ﴿پلاسموديوم فالسيپاروم﴾با روش...
745
بررسي داروي مالارياي آرتميزينين برروي پروفايل متابوليت هاي انگل مالاريا(پلاسموديوم فالسيپارم ) باروش NMR
746
بررسي داستان اردشير ساساني در شاهنامه فردوسي ومقايسه آن
747
بررسي داستان اسكندر در ادب فارسي و زندگي تاريخي او
748
بررسي داستان حضرت نوح (ع) در قرآن وتفاسير با تاكيد بر تفاسيرابن كثير و فخررازي
749
بررسي داستان شيرين و فرهاد در ادبيات ايران و ترك
750
بررسي داستان نبرد رستم و اسفنديار از منظر شمايل نگاري
751
بررسي داستان هاي اساطيري پيرامون خورشيد ، تير و ناهيد در ادبيات ايران و جهان
752
بررسي داستان هاي اساطيري پيرامون خورشيد، تير و ناهيد در ادبيات ايران و جهان
753
بررسي داستان هاي مثنوي مولوي بر پايۀ ديدگاه يونگ و كمپبل
754
بررسي داستان هاي مصور شده بر روي قالي تصويري موجود در موزه ملي فرش ايران
755
بررسي داستان هاي ميني ماليستي در اسرار التوحيد
756
بررسي دال بتني تقويت شده با گريتينگ هاي كامپوزيتي قالبگيري شده
757
بررسي دامنه بهين و نمايش انتگرالي عملگر پيچش روي Lp(G
758
بررسي دامنه و كيفيت تعامل مادران با فرزندان دبستاني خود
759
بررسي دانسيته استخواني به روش DExA در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان شهيدصدوقي يزد از نرداد 1382 تا مرداد 1383
760
بررسي دانسيته الكتروني نانو مخروط¬هاي كربني جايگزين شده با عناصر واسطه
761
بررسي دانسيته ترازها و چگالي حالت هاي كوانتومي هسته ها با در نظر گرفتن انرژي جفت نوكلوئونها
762
بررسي دانسيته ترازها و چگالي حالت هاي كوانتومي هسته ها با در نظر گرفتن انرژي جفت نوكلوئونها
763
بررسي دانسيته شيشه هاي رنگ تاخيري Strikingclass
764
بررسي دانسيته ي استخواني و عوامل مرتبط با آن در بيماران پيوند كليه
765
بررسي دانش بومي مربوط به بيشه هاي مقدس در استان كرمانشاه
766
بررسي دانش پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني (pre hospital emergency) شهرستان رشت در برخورد با بيماران سوختگي در سال 1397
767
بررسي دانش حرفه اي و ادراك اساتيد دانشگاه و دانشجويان آموزش زبان انگليسي در ارتباط با ابزار هاي تعامل برخط
768
بررسي دانش داروسازان شاغل در داروخانه هاي يزد برا انجام مشاوره داروئي در زمان بارداري و شيردهي و ارتباط آن با شاخص هاي جمعيت شناختي (سال 1396)
769
بررسي دانش منظور شناسي در سوالات بخش شنيداري آزمون هاي بسندگي
770
بررسي دانش نحوي دانش آموزان ناشنواي ايراني
771
بررسي دانش و ادراك مروجان امور كشاورزي از تغييرات اقليمي و عوامل موثر بر آن )مورد مطالعه: شهرستان كرمانشاه(
772
بررسي دانش و عملكرد در زمينه سندرم بينائي ناشي از كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي گيلان
773
بررسي دانش و مهارت هاي فرهنگي مورد نياز مديران دولتي در مراكز فرهنگي
774
بررسي دانش و مواضع و عملكردهاي دوره هاي بيش از خدمت تربيت دبير زبان انگليسي در ايران , A Survey on Knowledge, Dispositions, and Performances of Pre-service EFL Teacher Training Programs in Iran
775
بررسي دانش و نگرش پرستاران شاغل در بيمارستان هاي مراكز آموزشي، درماني شهر رشت در ارتباط با مرحله آمادگي پاسخ در بلايا سال 1395
776
بررسي دانش و نگرش پرستاران نسبت ‌به ‌مراقبت ‌تسكيني و عوامل مرتبط با آنان در مراكز آموزشي‌درماني شهر رشت در سال 1395
777
بررسي دانش و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول مدارس دولتي و غيردولتي شهر شيراز نسبت به مسائل محيط زيستي
778
بررسي دانش و نگرش مراجعه كنندگان به داروخانه ها ي خصوﺻي شهر رشت درباره ي مكمل هاي دارويي
779
بررسي دانش وعملكرد در يرفتارهاي بهداشتي ارتقاء دهنده سلامت در پيشگيري از بيماريهاي قلبي - عروقي
780
بررسي دانش، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن درمورد برچسب هاي مواد غذايي و عوامل موثر بر آن در شهرستان رشت طي سال 1396-1397
781
بررسي دانش، نگرش و عملكرد پرستاران بخش¬هاي مراقبت ويژه در زمينه كاربرد مهار فيزيكي بيماران و عوامل مرتبط با آنان در مراكز آموزشي درماني و بيمارستان¬هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1395
782
بررسي دانش، نگرش و عملكرد مراجعه كنندگان به داروخانه هاي خصوصي شهر رشت درباره ي داروهاي گياهي
783
بررسي دانش، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال طيف اوتيسم در سال 96
784
بررسي دانش، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي
785
بررسي دانشگاههاي آينده مطالعه موردي انشكده هاي هوافضا
786
بررسي دانه بندي سرريز هيدروسيلكون براساس تغييرات پارامترهاي اصلي آن (مطالعه موردي كائولن )
787
بررسي دانه بندي و نوع افزودني بر روي جرمهاي كوبيدني منيزيتي
788
بررسي دانه گرده تيره بقولات
789
بررسي داوري‌هاي قاضي شوشتري در مبحث نبوت در كتاب احقاق الحق بر اساس ديدگاه علامه طباطبايي
790
بررسي دايورسيتي همكارانه در مخابرات بي سيم با كانال لحظه اي معلوم
791
بررسي دبي و توان مصرفي پمپ هاي سه لاينر در پمپاژ گل با ويسكوزيته هاي متفاوت
792
بررسي دخالت گيرنده هاي آدنوزين(A1 و A2A) درهيپوكمپ دربروز رفتار شبه افسردگي ناشي از استرس هاي خفيف مزمن پيش ازتولد (PCMS) درموش هاي سوري با رويكرد به نقش التهاب عصبي
793
بررسي در انواع آنميهاي كمياب در ايران
794
بررسي در رنگ آميزي و كاشيكاري بناهاي مسجد جمعه اصفهان ، مسجد سيدبقعه خوانساري، پل خواجو
795
بررسي در رنگ آميزي و كاشيكاري بناهاي مسجد جمعه اصفهان ،مسجد سيدبقعه خوانساري،پل خواجو
796
بررسي در زمينه ديناميك فرمان اتوبوس 302
797
بررسي در زمينه رنگرزي الياف پلي استري در دماي 96 درجه سانتيگرادو بررسي در زمينه ثبات تصعيدي رنگ هاي ديسپرس
798
بررسي در زمينه رنگرزي كالاي متشكل از اكريليك ـ سلولزي به روش يك حمامه
799
بررسي در زمينه رنگرزي كفپوش
800
بررسي در صد شيوع اهمالكاري تحصيلي در بين دانشجويان (دختر و پسر)دانشگاه پيام نور مركز اهواز1388-1387
801
بررسي در صد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
802
بررسي در صد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
803
بررسي در مانهاي نوين اختلالات هيجاني شايع
804
بررسي در مورد لاستيك هاي مقاوم به حلال و يا مواد شيميايي
805
بررسي در مورد ميزان استفاده از وسايل آزمايشگاهي در مدارس و نحوه ايجاد علاقه در دبيران و دانش آموزان در جهت استفاده بهتر از امكانات آزمايشگاهي
806
بررسي در هم تنيدگي بين دو نوسانگر اتلافي جفت شده
807
بررسي در هم تنيدگي كوانتومي در ساختارهاي نانو
808
بررسي در هم تنيدگي گرمايي در زنجبره هاي اسپيني با دو روش رايج در محاسبه حالتهاي زير سيستم ها
809
بررسي درآمدهاي اقتصادي اداره آب و فاضلاب شهرستان داورزن با استفاده از مدل هاي سري زماني
810
بررسي دراز مدت دندان هاي از دست رفته طي يك دوره 10-5 ساله در بيماران تحت درمان نگهدارنده پريودنتال درمان شده در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت
811
بررسي درام كمدي معاصر آمريكا در نيم قرن اخير با تاكيد بر سه چهره وودي آلن ، نيل سايمون و موراي شيسگال
812
بررسي درام كمدي معاصر آمريكا در نيم قرن اخير با تاكيد بر سه چهره وودي آلن ، نيل سايمون و موراي شيسگال
813
بررسي درايوهاي DCتغذيه شده با مبدلهاي كموتاسيون اجباري
814
بررسي درب ههاي اتوماتيك زير سقفي و بهينه سازي و اجراي نمونه
815
بررسي درباره اثر كورتيزن و (آ. ث. ت. هاش) روي عوارض قلبي روماتيسم
816
بررسي درباره انديس سگد،انديس سگديالي و درختان نيم ستاره
817
بررسي درباره جمعيت اصفهان
818
بررسي درباره داروهاي ضد آلرژي جديد
819
بررسي درباره سيرو پرونستيك انفاركتوس ميوكارد در اصفهان
820
بررسي درباره علت و درمان خونريزيهاي پس از زايمان
821
بررسي درباره علل اورمي و درمان جديد آن
822
بررسي درباره علل و درمان ايست
823
بررسي درباره كشور ايران
824
بررسي درباره كيست هيداتيك
825
بررسي درجه اضطراب جدايي مادري در زنان شاغلي كه اولين فرزند خود را به مهدهاي كودك مراكز وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران مي سپارند.
826
بررسي درجه ايمني در سازه هاي بتن آرمه
827
بررسي درجه توافق بين راديوگرافي بايت وينگ داخل دهاني ديجيتال با راديوگرافي سوپربايت وينگ در تشخيص پوسيدگي پروگزيمال
828
بررسي درجه توپولوژيكي براوئر و بررسي توابع ماكسيمال در فضاي باناخ بازتابي
829
بررسي درجه توسعه يافتگي استان هاي غرب ايران طي برنامه هاي توسعه اقتصادي -اجتماعي اول تاچهارم
830
بررسي درجه حرارت زمان و تركيب شيميايي حمام بر نفوذ كروم به فولاد 1020 كربن داده شده
831
بررسي درخت زندگي در هنر ايران و نمود آن بر فرش هاي ايراني
832
بررسي درخواست طلاق از طرف زوجه
833
بررسي درد بعد از وازكتومي به روش (Vasectomy Scalpel-NO) در 1113 نفر از افراد وازكتومي شده مركز تخصصي و تحقيقاتي تنظيم خانواده مركز بهداشت استان گيلان شهرستان رشت در طي سالهاي 1379- 1375
834
بررسي درد و روشهاي مقابله با آن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي، ارائه فرم بررسي و شناخت درد و روشهاي مقابله
835
بررسي درزهاي اجرائي در بتن غلطكي
836
بررسي درشت دانگي سطحي در فرآيند اكسترو‍ژن داغ آلومينيوم 7020
837
بررسي درشت ريخت شناسي و ريز ريخت شناسي سرده Parentucellia )Scrophulariaceae( در ايران
838
بررسي درشت ساختار، ريزساختار و خواص مكانيكي منطقه جوش فولادهاي hsla مورد استفاده در سازه هاي دريايي
839
بررسي درصد انفاركتوس جدار خلفي قلب در انفاركتوسهاي ساير نواحي در بيماران بستري در بيمارستان دكتر حشمت ، سال 1376
840
بررسي درصد تغيير فرم و دماي آنيل بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيم سري xxx5
841
بررسي درصد خطاي روشهاي مختلف بر آورد وزن نسبت به وزن واقعي در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور
842
بررسي درصد رطوبت نسبي موجود در هوا
843
بررسي درصد شيوع آنمي در بيماران دچار پپتيك اولسر در استان كرمان
844
بررسي درصد شيوع آنمي در بيماران دچار پپتيك اولسر در استان كرمان
845
بررسي درصد شيوع درگيري عروق كرونري قلب در بيماران دريچه اي رماتيسمي آنژيوگرافي شده در بيمارستان آموزشي درماني حشمت رشت (1375- 1373)
846
بررسي درصد شيوع ناقلين استافيلوكوك طلايي و استرپتو كوك B هموليتيك گروه A در دانشجويان مقاطع مختلف رشته هاي پرستاري و مامايي
847
بررسي درصد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
848
بررسي درصد فراواني شكستگي خطي جمجمه به دنبال ضربه به سر در راديوگرافي جمجمه در100بيمار مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص ) تابستان 80
849
بررسي درصد فراواني نسبي دليريوم در بيماران بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در زمستان سال 1378
850
بررسي درصد كيوربل بودن عمل هاي جراحي روي كانسر پستان در سه سال اخير در مراكز پزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
851
بررسي درصد و نوع بيماريهاي چشمي بيماران مراحعه كننده براي بار اول به درمانگاه پوستچي شيراز در طي شش ماهه دوم سال 71
852
بررسي درصد و نوع بيماريهاي چشمي بيماران مراحعه كننده براي بار اول به درمانگاه پوستچي شيراز در طي شش ماهه دوم سال 71
853
بررسي درك از رهبري اخلاقي با اعتماد كاركنان به مديران و درگير شدن كاركنان در كار﴿مورد مطالعه: كاركنان شهرداري هاي مناطق پنجگانه شهر رشت﴾
854
بررسي درك استعاره توسط كودكان اوتيسم در چارچوب معناشناسي شناختي
855
بررسي درك استعاره توسط كودكان اوتيسم در چارچوب معناشناسي شناختي
856
بررسي درك استعاري كودك از طريق استعاره‌هاي بدن‌مند در چهارچوب زبان‌شناسي فرهنگي-شناختي
857
بررسي درك حضور ديگري و ميدان ديد تازه نيما يوشيج در ادبيات نمايشي
858
بررسي درك خطر عوارض ديابت در مبتلايان مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان رازي رشت – 1390
859
بررسي درك دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي در محيط يادگيري آموزش از راه دور
860
بررسي درك كاركنان از رهبري قابل اعتماد بر تمايل به رفتارهاي كناره گيري با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي(مورد مطالعه: كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت)
861
بررسي درك مديريت كانال هاي توزيع
862
بررسي درك معلمان زبان انگليسي از آموزش واژه و شيوه هاي تمرين آن در ايران
863
بررسي درك و انتظار كاربران از خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر كرمانشاه در عصر فناوري
864
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
865
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
866
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
867
بررسي درگ تداخلي با استفاده از نرم افزار Fluent
868
بررسي درگيري حاشيه توده رزكت شده در بيماران مبتلا به تومورهاي كليوي بدخيم جراحي شده به روش پارشيل نفركتومي و انوكلئاسيون براساس مشخصات پاتولوژيك توده در بيمارستان هاي رازي و گلسار رشت از سال 1390 تا 1395
869
بررسي درمان آنتي بيوتيكي تيفوئيد (شامل انواع بكار رفته ، عوارض دارويي و ومقاومت هاي دارويي ) در اطفال بستري شده در مركز طبي كودكان طي 5 سال اخير
870
بررسي درمان آنتي بيوتيكي تيفوئيد (شامل انواع بكار رفته ، عوارض دارويي و ومقاومت هاي دارويي ) در اطفال بستري شده در مركز طبي كودكان طي 5 سال اخير
871
بررسي درمان بيماران پروتز كامل در استان يزد
872
بررسي درمان پاي ديابتي در بخشهاي جراحي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1375-1370
873
بررسي درمان شكستگي مالئول لترال با پارگي دلتوئيد؛ ترميم يا عدم ترميم، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1397
874
بررسي درمان شكستگي مالئول لترال با پارگي دلتوئيد؛ ترميم يا عدم ترميم، در بيماران مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1397
875
بررسي درمان قارچهاي سطحي با تربينافين و عوارض ناشي از آن
876
بررسي درمانهاي انجام شده بر روي شكستگيهاي تنه استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در طي 5 سال گذشته ﴿ سالهاي 70-66 ﴾
877
بررسي درمانهاي انجام شده بر روي شكستگيهاي تنه استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در طي 5 سال گذشته ﴿ سالهاي 70-66 ﴾
878
بررسي درهم تنيدگي بين نوكلئون ها در پراكندگي هاي هسته اي
879
بررسي درهم تنيدگي كوانتومي يك اتم دوترازه با ميدان فوتوني
880
بررسي درهم‌تنيدگي بين دو اتم دو ترازي در دو كاواك اپتومكانيكي متصل شده به‌وسيله يك فيبر اپتيكي
881
بررسي درهم‌تنيدگي سه‌كيوبيتي در سامانه ستاره-‌اسپين با استفاده از نامساوي‌هاي مربوط به درهم‌تنيدگي بين سه‌ كيوبيت
882
بررسي درهم‌تنيدگي فوتون- فونون در سامانه‌هاي اپتومكانيك جفت‌شده غيرخطي
883
بررسي دروغگويي كودكان از نظر والدين بين دانش آموزان دختر شهرستان خميني شهر 86-85
884
بررسي درون ماية آثار شيخ الاشراق با تأكيد بر حكمه الاشراق، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، صفير سيمرغ، لغت موران
885
بررسي درون مايه تعليق در عكاسي اروپاي شرق دهه 90
886
بررسي درون مايه رانده شدگي و طبيعت پروردگي در شخصيتهاي اساطيري ايران و يونان
887
بررسي درون مايه رانده شدگي و طبيعت پروردگي در شخصيتهاي اساطيري ايران و يونان
888
بررسي درون مايه ها در اشعار اميري فيروزكوهي
889
بررسي درون مايه هاي اشعار احمد ناظرزادۀ كرماني
890
بررسي درون مايه هاي تربيت ولايي أهل بيت(عليهم السلام) و تحليل اصول و روش هاي آن در سيره و أحاديث امام صادق(عليه السلام)
891
بررسي درون مايه هاي شعر گويشي بختياري
892
بررسي درون مايه هاي مشترك عرفاني دفتر اول و دوم مثنوي مولوي با دفتر دل علامه حسن زاده آملي
893
بررسي درون مايه هاي نامه هاي عين القضات همداني
894
بررسي درون مايه ي سياسي اجتماعي شاعران تاثيرگذار و جريان ساز معاصر
895
بررسي درون يابي غير چند جمله اي و جواب هاي عدتوابع اسپلاين غير چند جمله ايدي متوابع اسپلاين غير چند جمله ايسائل مقدار مرزي مرتبه دوم اختلال تكين با استفاده از
896
بررسي درون‌مايه‌ها در اشعار اميري فيروزكوهي
897
بررسي درون¬ماية آثار شيخالاشراق با تأكيد بر حكمه¬الاشراق، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، صفير سيمرغ، لغت موران
898
بررسي درونمايه و مضامين آثار جانعلي خاوند
899
بررسي دريافت اطلاعات جنسي زودرس و سلامت اخلاقي- اجتماعي (مطالعه موردي : دانش آموزان شهر بيرجند)
900
بررسي دريافت انرژي از سيستم شبكه قدرت توسط توربين بادي به منظور بازگرداندن توربين بادي به نقطه كار بهينه
901
بررسي دريافت كننده مركزي نيروگاه خورشيدي
902
بررسي دريافت گادامر از بازنمايي در هنر
903
بررسي دز و فراواني مصرف آسپرين با يك رويكرد شبيه سازي
904
بررسي دست بافت هاي شمال كرمان﴿منطقه شهر بابك﴾
905
بررسي دست بافته ماشته لرستان به منظور بهبود كيفيت
906
بررسي دست بافته هاي ايراني جهت دكوراسيون داخلي هتل هاي ايراني ﴿ هتل لاله يزد ﴾
907
بررسي دست بافته هاي روستاي سادات حسيني
908
بررسي دست بافته هاي روستاي متكازين، ارائه طرزح هاي جديد جهت بافت
909
بررسي دست بافته هاي روستايي و عشايري مناطق بروجن و لردگان
910
بررسي دست بافته هاي طايفه گيشني
911
بررسي دست طبيعي انسان از طريق مدل سه درجه آزادي
912
بررسي دست نوشته ها و منابع اجرائي ويلا لوبوس
913
بررسي دستاورد كهن الگودر فرهنگ وهنر لرستان
914
بررسي دستاوردهاي پژوهش هاي انجام يافته در عرصه فناوري نانو جهت توليد علم با رويكرد مديريت دانش ﴿مطالعه موردي : پژوهشگران مرتبط با ستاد نانوي كشور﴾
915
بررسي دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس
916
بررسي دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس
917
بررسي دستبافته هاي استان بوشهر و حصير بافي با تاكيد بر شناخت نقوش
918
بررسي دستبافته هاي استان مازندران
919
بررسي دستبافته هاي ايلات خمسه فارس
920
بررسي دستبافته هاي ايلات ساكن در منطقه غرب شهرستان شهريار
921
بررسي دستبافته هاي بدون پرز به منظور استفاده در روكش صندلي خودرو
922
بررسي دستبافته هاي تخت استان لرستان
923
بررسي دستبافته هاي تركمن
924
بررسي دستبافته هاي تركمن
925
بررسي دستبافته هاي چهل تكه
926
بررسي دستبافته هاي داري استان خراسان
927
بررسي دستبافته هاي يزد
928
بررسي دستبافتهاي عشايري كرد خراسان ﴿ كرمانج ﴾
929
بررسي دستبافتهاي كهكيلويه و بويراحمد
930
بررسي دستگاه Walter Book و ساخت از طريق مهندسي معكوس با بهينه سازي مواد اوليه و خواص كاربردي
931
بررسي دستگاه استريل كننده تجهيزات پزشكي با پلاسما
932
بررسي دستگاه اينترمينگلينگ و عوامل موثر بر كيفيت نخ پلي استر مينگل شده از جمله سرعت عبور نخ از جلوي جت هوا، فشار هوا و تعداد فيلامنت نخ
933
بررسي دستگاه برش آب و اجزاء آن و ساخت محلگي ماشين
934
بررسي دستگاه پلاسماي كانوني به عنوان منبع مولد نوترون
935
بررسي دستگاه سرعت سنج دوپلري ليزري به منظور اندازه گيري سرعت يك سيال
936
بررسي دستگاه سنگ شكن ماسه شوي
937
بررسي دستگاه فاكس مايل
938
بررسي دستگاه ماهور در موسيقي دستگاهي ايران
939
بررسي دستگاه مقيد متناظر با هسته تغيير شكل يافته
940
بررسي دستگاه هاي انتقال جرمي در استخراج مايع - مايع
941
بررسي دستگاه هاي تشخيصي توكامك دماوند
942
بررسي دستگاههاي آنالوگ به ديجيتال و بالعكس
943
بررسي دستگاههاي اندازه گيري سه بعدي مدرن (CMM) در كنترل كيفيت بدنه
944
بررسي دستگاههاي غبارگير صنعتي﴿esp)
945
بررسي دستور زبان داستان در رمان ((كافه پيانو)) اثر فرهاد جعفري
946
بررسي دستور زبان داستان در رمان «كافه پيانو» اثر فرهاد جعفري
947
بررسي دستور موقت در آيين دادرسي مدني ايران
948
بررسي دستور نقش‌گراي نظام‌مند هليدي در سوره انسان (با تكيه‌بر سه فرانقش متني، انديشگاني و بينا فردي)
949
بررسي دستوري آثاردكتر محمد علي اسلامي ندوشن صفير سيمرغ زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه آواها و ايماها , grammatical study of islami nadooshan,s prose safir-e-simorgh,zendegi va marg-e- pahlavanan dar shahnameh,avaha va imaha
950
بررسي دستوري حروف در گلستان سعدي
951
بررسي دستوري دو اثر از آثار دكتر عبدالحسين زرين كوب ( با كاروان حله ، بحردر كوزه ) , grammatical studies two opusof dr abdolhossein zarinkob )ba karevane hole and bahr dar kozaeh(
952
بررسي دستوري و رده‏شناختي نمايه‏سازي مفعول در زبان فارسي
953
بررسي دستيابي به آرامش و طمأنينه در پرتو آيات قرآني و احاديث
954
بررسي دعاوي حقوقي دوجانبه اتباع ايران و روس در ايالات شمالي ايران ميان سالهاي 1287-1346ق/1870-1927 م
955
بررسي دعاوي طاري در حقوق ايران ومطالعه تطبيقي آن در حقوق فرانسه و انگلستان .
956
بررسي دفاتر ICT روستايي و تاثير آن بر توسعه روستا
957
بررسي دفاتر ICT روستايي و تاثير آن بر توسعه روستا
958
بررسي دفاترمالي عصر صفوي ( مطالعه موردي دفاتر توجيهات آستان قدس رضوي)
959
بررسي دفتر شعر سياه مشق 3) ( هوشنگ ابتهاج براساس چارچوب نظري رقيه حسن
960
بررسي دقت آپكس ياب در لوله شيشه اي
961
بررسي دقت ابزار كاليبراسيون سيستم ديجيتال CMOS در ارزيابي طول فايل
962
بررسي دقت اسپلينت هاي اكلوزلي نهايي ساخته شده به روش ديجيتال (مستقيم و غير مستقيم)وروش هاي رايج قالبگيري
963
بررسي دقت اسپيرومتري در تشخيص بيماريهاي تحديدي ريوي
964
بررسي دقت اسپيرومتري در تشخيص بيماريهاي تحديدي ريوي
965
بررسي دقت اندازه گيري زواياي استخواني پا با استفاده از دستگاه Digital Podoscope
966
بررسي دقت تست هاي حياتي پالپ در گروه هاي دنداني مختلف در بيماران مراجعه كننده به بخش درمان ريشه كلينيك دندانپزشكي پرديس علوم پزشكي گيلان در سال 95-94
967
بررسي دقت تشخيص Anterior loop عصب منتال در راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مقايسه يا راديوگرافي سه بعدي CBCT
968
بررسي دقت تشخيص قبل از عمل آپانديسيت حاد با توجه به نتايج پاتولوژي در بيماران عمل شده با تشخيص آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت از تاريخ1/ 1/ 77 تا تاريخ 1/ 2/ 78
969
بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي ريه در يافتن بيماري پارانشيمال ريوي در مبتلايان به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك تخصصي بيمارستان رازي در سال 1398
970
بررسي دقت تشخيصي هيستروسالپينگوگرافي در تشخيص علل لوله اي صفاقي زنان نازا مراجعه كننده به درمانگاه نازائي مركز آموزشي درماني الزهراء رشت -1377
971
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين ابعاد مزيوديستالي فضاي بي دنداني در مقايسه با كست مطالعه در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي بندرانزلي در سال هاي 97 و 98
972
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين شيب خلفي برجستگي مفصلي در مقايسه با جمجمه خشك
973
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين فاصله‌‌‌ي كانال منديبولار تا كرست ريج در مقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه‌‌‌ي مخروطي در بيماران مراجعه‌كننده به يك مطب تخصصي در شهر رشت، سال 96
974
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال با و بدون اعمال نرم افزارهاي Enhancement در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال مولرهاي شيري
975
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان از كرست آلوئول تا كف سينوس ماگزيلاري درمقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي دربيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1396
976
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان از كرست آلوئول تا كف سينوس ماگزيلاري درمقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي دربيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1396
977
بررسي دقت روابط تحليلي كشش عميق قطعات متقارن محوري با مدلسازي اجزاء محدود
978
بررسي دقت روش هاي پوش آور پيشرفته در تخمين پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي مهاربندي شده سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات پيچش
979
بررسي دقت روش‌هايپوش¬آور نوين در تخمين پاسخ لرزه‌ايقاب‌هاي سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات پيچش
980
بررسي دقت روشهاي پو شاور نوين و معيارهاي ارزيابي در تخمين پاسخ لرز هاي قابهاي دو بعدي
981
بررسي دقت شبكه‌هاي تعيين موقعيت كينماتيك آني، مطالعه‌ي موردي: شبكه‌هاي شميم و سيما
982
بررسي دقت قالبگيري با اباتمنت هاي داراي اسنپ در مقايسه با روش قالبگيري مستقيم
983
بررسي دقّت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان در ناحيه‌ي اينترفورامينال منديبل در بيماران بي‌دندان كانديداي دريافت اوردنچر متكي بر ايمپلنت در يك مطب خصوصي دندانپزشكي شهر رشت، در سال 96
984
بررسي دقيق معماري گريد
985
بررسي دكوراسيون داخلي با تكيه بر دستبافته ها و الهام از نقوش سفالينه هاي پيش از تاريخ
986
بررسي دگرآسيبي ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي گندم بر علف هرز جو وحشي
987
بررسي دگرخواهي در ميان جوانان شهر مشهد
988
بررسي دگرديسي فضاهاي شبه عمومي شهري با محوريت كاربري تجاري در ايران (نمونه موردي : مقايسه تطبيقي بازارهاي سنتي (بازار اصفهان) و فضاهاي خريد معاصر ( سيتي سنتر اصفهان))
989
بررسي دگرساني و كاني سازيهاي منطقه ساري دره (شمال شيورداغ اهر)
990
بررسي دگرسيوني عملكرد دانه آفتابگردان با نرم افزار 16spss
991
بررسي دگرگوني ساختار نظامي در دوره تيموريان
992
بررسي دگرگوني ساختار نظامي در دوره تيموريان
993
بررسي دگرگوني معكوس مارتنزيت بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ Fe 24Ni- %3C
994
بررسي دگرگوني نفرين منابع به بركت منابع به واسطه تعامل منابع طبيعي و نهاد ها درايران
995
بررسي دگرگوني نقش معنايي صنايع دستي در تهران طي سه دهه اخير از ديدگاه نشانه شناسي اجتماعي
996
بررسي دگرگوني نقوش در فرش تركمن ﴿ مورد مطالعه: پس از پيروزي انقلاب در دو طايفه يموت و گوگلان در استان گلستان﴾
997
بررسي دگرگوني هاي دستوري در متون مطبوعاتي فارسي معاصر
998
بررسي دگرگوني هاي صادرات واقتصاد كشور
999
بررسي دلائل آمدن سالمندان به آسايشگاه و مشكلات آنها در آسايشگاه ها
1000
بررسي دلائل اجتماعي واقتصادي مهاجرتهاي روستايي
بازگشت