<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي خواص مكانيكي خاك مؤثر بر عملكرد لرزه اي ديوار حائل در حوزه ي مطالعات تحليلي و عددي
2
بررسي خواص مكانيكي خاك ماسه اي تثبيت شده با بيوپليمركازئين و الياف پلي‌پروپيلن
3
بررسي خواص مكانيكي خاك ماسه‌اي مسلح شده هيبريدي با الياف پلي‌پروپيلن/ الياف سرباره فولادي
4
بررسي خواص مكانيكي خاك هاي چسبنده اصطكاكي با افزودن آهك در مقابل سيكل هاي تر و خشك و ذوب و انجماد
5
بررسي خواص مكانيكي خاكهاي چسبنده -اصطكاكي با افزودن سيمان در مقابل سيكلهاي ترو خشك و ذوب و انجماد
6
بررسي خواص مكانيكي داربست نانوكامپوزيتي Gelatin/β-TCP جهت مهندسي بافت استخوان
7
بررسي خواص مكانيكي در مواد مركب حلقوي پودي دومحوري با بافت زمينه يك‌رو سيلندر
8
بررسي خواص مكانيكي رزين نانوكامپوزيت هاي دنداني
9
بررسي خواص مكانيكي ساندويچ پانل هاي ساخته شده از الياف شيشه سه بعدي (3D glass)
10
بررسي خواص مكانيكي ﴿سختي و سايش ﴾ كامپوزيت هاي توليد شده بر روش نيمه جامد
11
بررسي خواص مكانيكي سيمان هاي گلاس - يونومر
12
بررسي خواص مكانيكي شاتون آهنگري پودر جايگزين شاتون آهنگري
13
بررسي خواص مكانيكي شيشه سراميك هاي كانالسيتي
14
بررسي خواص مكانيكي صفحات چند كريستالي نانو در حضور اثرات اضافي سطح و مرز دانه ها
15
بررسي خواص مكانيكي فلزات و آزمايش ضربه در دماهاي پائين و ساخت تجهيزات آن طراحي سينماتيكي دستگاه ضربه پاندولي (شارپي )
16
بررسي خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن 304L آستنيتي نانو ساختارشده توسط فرآيند مارتنزيتي
17
بررسي خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن 420 تحت عمليات حرارتي
18
بررسي خواص مكانيكي فيتيك‌اسيد بر داربست ژلاتيني
19
بررسي خواص مكانيكي قطعات ساخته شده از طريق فيلامنت هاي بازيافتي در روش FDM
20
بررسي خواص مكانيكي قطعات كامپوزيتي پليمر ABS/الياف كربن ساخته شده با فرايند FDM
21
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت Al-ZrO2 توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
22
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت پلي پروپيلن مقاوم شده با نانو ذرات رس و ذرات سلولز
23
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت در برابر تشعشع جهت كاربرد در توربين باد با استفاده از روش تجربي
24
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت شيشه/ پلي پروپيلن تقويت شده با بافت بريده مكعبي
25
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت گرافن- كاربيد سيليكون به روش ديناميك مولكولي
26
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي اپوكسي – شيشه با توجه به نوع و ميزان تقويت كننده
27
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي ريب حلقوي پودي سه بعدي ﴿دوجداره﴾
28
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ساخته شده از پارچه هاي تاري پودي و حلقوي پودي
29
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي مقاوم بر مبناي رزين اپوكسي/الياف كولار
30
بررسي خواص مكانيكي كامپوزيتهاي گچي تقويت شده با الياف كوتاه و خميده آلومنيومي
31
بررسي خواص مكانيكي كامپوزين با زمينه فلزي Ni-Al توليد شده به روش سنتز خودانتشار دمابالا﴿SHS)
32
بررسي خواص مكانيكي كاهگل با اضافه نمودن تكه هاي نخ
33
بررسي خواص مكانيكي كيسه آب جنين در دماي بدن
34
بررسي خواص مكانيكي گرافين با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
35
بررسي خواص مكانيكي گرمايي و مقاومت شيميايي نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل كلريد گرافن اكسايد اصلاح شده جديد
36
بررسي خواص مكانيكي لايه هاي اكسيد گرافن
37
بررسي خواص مكانيكي لايه ي نازك TiCrN رشديافته با روش كندوپاش مغناطيسي فعال
38
بررسي خواص مكانيكي ماسه ها در حالت روانگونگي
39
بررسي خواص مكانيكي ماكرو و ميكرو ساختار در جوشكاري اصطحكاكي اغتشاشي نا هم جنس آلومينيم هاي 2024 و 7075
40
بررسي خواص مكانيكي ملات گچ تقويت شده با پارچه هاي شبكه اي
41
بررسي خواص مكانيكي مواد زايد جامد و تحليل پايداري شيرواني انباشتگاه اين مواد
42
بررسي خواص مكانيكي مواد نانوساختار به كمك روش شبه پيوسته
43
بررسي خواص مكانيكي موادنانوكريستال حاصل از پروسهEcap
44
بررسي خواص مكانيكي ناشي از افزودن ذرات ZrO2 در جوش اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيوم 6061-T4
45
بررسي خواص مكانيكي نانو كاتاليزورهاي متخلخل با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
46
بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت تبا تري كلسيم فسفات - روي / پلي اتيلن با دانستيته بالا با نانو ذرات b- zn - tcp
47
بررسي خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
48
بررسي خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
49
بررسي خواص مكانيكي نانوساختارهاي نيكل با روش ديناميك مولكولي
50
بررسي خواص مكانيكي نخ تهيه شده از مخلوط نانو الياف PAN/Nylon
51
بررسي خواص مكانيكي نخ هاي ريسيده در سيستم جت هوا
52
بررسي خواص مكانيكي نمونه هاي مسي نانوساختار شده در فرآيند اكستروژن مستقيم با كانال هاي همسان (ECFE)
53
بررسي خواص مكانيكي نواحي مختلف جوش آلياژ آلومينيوم 6061 به روش TlG
54
بررسي خواص مكانيكي و اپتيكي نانو سيليكا آمايش شده با اكريليك سيلان در محمل يورتان اكريلات سيليكون اكريلات
55
بررسي خواص مكانيكي و افزايش داكتيليته ميلگرد هاي پليمري تقويت شده با الياف شيشه، با افزودن نانو تيوب كربن تك جداره
56
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي پارچه هاي پوشش دهي شده با نيكل
57
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي فيلم نازك پرشده از نانو سيم هاي نقره اي
58
بررسي خواص مكانيكي و بيولوژيكي كامپوزيت پلي اتر اتر كتون/هيدروكسي آپاتيت /نانولوله كربني
59
بررسي خواص مكانيكي و تخلخل داربست هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش ريخته گري ژل
60
بررسي خواص مكانيكي و حرارتي كامپوزيت هاي با پايه پليمري مختلف با استفاده از نانو لوله كربني عامل دار شده , Comparision of mechanical and thermal properties of various polyiners based composites like:SBR,EPDM,NR by using functionslized carbon nano tube
61
بررسي خواص مكانيكي و خوردگي جرم هاي مصرفي در كوره هاي القايي فركانس متوسط
62
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن خودتراكم حاوي سرباره كوره آهنگدازي و زئوليت در برابر حمله كلريدي
63
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن غلتكي روسازي راه در مناطق سردسير
64
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن هاي ساخت شده با پوژولان طبيعي پوميس
65
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتنهاي خود تراز در مقابل نفوذ يون كلرايد
66
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتنهاي ساخته شده با پوزولانهاي طبيعي؛ تراس جاجرود و پوميس اسكندان
67
بررسي خواص مكانيكي و دوام در برابر نفوذ يون هاي كلرايد بتن ژئوپليمري با پايه متاكائولن
68
بررسي خواص مكانيكي و دوام در مقابل نفوذ يون كلرايد ملات هاي پوششي با استفاده ار نانوسيليس و دوده سيليس
69
بررسي خواص مكانيكي و دوام ملات هاي پوششي حاوي نانوسيليس و خاكستر پوسته برنج تحت نفوذ يون كلرايد
70
بررسي خواص مكانيكي و رفتار خوردگي فولاد ساده كربني پوشش داده شده با فولاد زنگ نزن 316L به روش الكترواسپارك
71
بررسي خواص مكانيكي و ريخت شناسي آلياژ PS/PB اثر سازگار كننده، پرتودهي الكتروني و نانو ذرات
72
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد مارتنزيتي - آستنيتي فرآوري شده به روش نورد تجمعي
73
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي غير مشابه بين فولاد كم كربن St37 و فولاد زنگ نزن 304
74
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري فوم مسي توليدشده به روش نورد تجمعي پيوندي با استفاده از CaCO3 به عنوان عامل فوم ساز
75
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار
76
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار
77
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ زاماك 5 ريخته گري شده به روش فرسابي
78
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ فوق¬ريزدانه پايه آلومينيم گروه 6000 توليدشده به روش ECAP
79
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار جوش هاي اصطكاكي- اغتشاشي پلي پروپيلن/ پلي پروپيلن و پلي آميد/ آلومينيم 5754
80
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار در ريخته گري فرسابي و فرسابي چرخشي آلياژ زاماك ۳
81
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار نانو كامپوزيت AI- AI2O3 توليد شده به روش همزني - اصطكاكي
82
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري آلياژ آنتروپي بالاي AlCrCuFeNi ساخته شده به روش آلياژسازي مكانيكي و تف جوشي پلاسماي جرقه اي
83
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري اتصال تيتانيوم به فولاد زنگ نزن 304 به روش اصطكاكي اغتشاشي
84
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري نانوكامپوزيت AZ31/GO توليد شده با استفاده از فرايند اصطكاكي همزني
85
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري نانومواد حاصل از فرآيند ECFE
86
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري ورق آلومينيوم با ساختار دوگانه توليد شده به روش نورد تجمعي
87
بررسي خواص مكانيكي و سايشي سيمان استخواني اكريليكي تقويت شده با دو نانو فيلر با استفاده از روش نانو دندانه گذاري و نانو خراش
88
بررسي خواص مكانيكي و شكل¬پذيري ورق¬هاي فولادي St14 جوشكاري شده توسط جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (FSW)
89
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي بتن هاي اصلاح ش ده پليمري با درصدهاي مختلف متيل متاكريلات، استايرن بوتادين رابر و پيور آكريليك
90
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي بدنه هاي آلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري دوغابي
91
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي سيمان تقويت شده با نانوذرات مگنتيت و نانوكامپوزيت گرافن- مگنتيت
92
بررسي خواص مكانيكي و فيزيكي ملات سيماني تقويت شده با پالپ الياف باگاس و خاكستر پوسته‌ي‌ برنج
93
بررسي خواص مكانيكي و كيفيت جوش در فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطهاي چهار ورقي DC04
94
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي اتصال نامشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي به دوفازي به روش جوشكاري مقاومتي نقطه اي
95
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي قطعات با پاشش فلزي متال اسپري
96
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي ورق كامپوزيتي مس- منيزيم AZ31 توليدشده به روش فرآيند نورد تجمعي
97
بررسي خواص مكانيكي و مد شكست جوشهاي مقاومتي نقطه اي ورق فولادي كم كربن با ضخامت 2 ميلي متر
98
بررسي خواص مكانيكي و مطالعه ي مورفولوژي آلياژ سه تايي بر پايه PA6/PC/SEBS
99
بررسي خواص مكانيكي و مقاومت نوري الياف پلي پروپيلن حاوي نانو ذرات اكسيد روي
100
بررسي خواص مكانيكي و مورفولوژي مخلوطهاي هبيريدي PP/SEBS-MA/SGF
101
بررسي خواص مكانيكي و نفوذ يون هاي كلرايد در بتن ژئوپليمري حاوي سرباره كوره آهنگدازي
102
بررسي خواص مكانيكي و نفوذناپذيري نانوكامپوزيت كلروبيوتيل/نانورس/دوده
103
بررسي خواص مكانيكي و هدايت الكتريكي نانو كامپوزيت CU - AI2O3 ساخته شده به روش اكسيداسيون داخلي
104
بررسي خواص مكانيكي ورقهاي دو فلزي مس - آلومينيوم توليدي به روش جوش سرو لوزدي
105
بررسي خواص مكانيكي وماشين كاري شوندگي شيشه - سراميك هاي دايكور
106
بررسي خواص مكانيكي، الكتريكي و خوردگي كامپوزيتهاي GRP با زمينه اپوكسي و پلي استر جهت بكارگيري به عنوان ميلههاي عايق در خطوط انتقال نيرو
107
بررسي خواص مكانيكي، حرارتي و الكتريكي فوم پلي¬لاكتيك¬اسيد تهيه شده با گاز كربن‌دي‌اكسيدي با افزودن ذرات گرافن
108
بررسي خواص مكانيكي، شيميايي و زيستي داربست كامپوزيتي توليد شده به شيوه ي زيست تقليدي و بررسي تاثير استرانسيوم بر خواص آن
109
بررسي خواص مهندسي روكش بتن اليافي بر روي روسازي هاي بتني: بررسي آزمايشگاهي و عددي
110
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن حاوي سرباره كوره آهنگدازي در برابر حمله سولفاتي
111
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن حاوي سرباره كوره آهنگدازي در برابر حمله كلرايدي
112
بررسي خواص مهندسي و دوام بتن هاي معمولي و بتن هاي با سيمان پوزلاني با استفاده از افزودني هاي تقليل دهنده آب (SP) و تسريع كننده (RC)
113
بررسي خواص مهندسي و عملكردي آسفالت حفاظتي چيپ‌سيل بر روي رويه‌هاي سيماني ( RCCو CTB)
114
بررسي خواص مواد آلي در فوتورسپتورهاي زيروگرافي و رسم منحني دشارژ
115
بررسي خواص مواد آلي در فوتورسپتورهاي زيروگرافي و رسم منحني دشارژ فوتوالقايي
116
بررسي خواص مواد ليفي حاوي آئروژل نانوساختار
117
بررسي خواص مواد مصرفي در كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف در ايران
118
بررسي خواص مواد مورد استفاده در آببندي دريچه هاي سد و ارائه روند آزمايش آن ها
119
بررسي خواص مورفولوژيكي و فوم پذيري آلياژهاي پلي استايرن - نشاسته
120
بررسي خواص مورفولوژيكي ومنابع ژرم پلاسمي ميوه زغال اخته در مناطق مختلف استان قزوين
121
بررسي خواص موم در ريخته گري دقيق
122
بررسي خواص ميكانيكي و تكسچرايزينگ نخهاي فيلامنتي حجيم (BCF) آلياژ پلي پروپيلن /نايلون 6
123
بررسي خواص ميكروسكپي الياف استبرق
124
بررسي خواص ميلگردهاي آجدار از جنس فولاد دوفازي
125
بررسي خواص نا همسانگردي ورق هاي فولادي 304 و 304L با استفاده از آزمايش كشش عميق فنجاني
126
بررسي خواص ناخالصي نيتروژن (N3) در الماس به كمك مدل هابارد
127
بررسي خواص نامتناهي بودنŸ ŸŸu Ass ieN Extn(R-a,M)
128
بررسي خواص نانو ساختار فيلم انازك فلزي , Ultrathin metalic film nano structure properties
129
بررسي خواص نانو ساختاري TiN رشد يافته در محيط Ar/N2
130
بررسي خواص نانو سازه هاي كربني
131
بررسي خواص نانو كامپوزيت AZ91 تقويت‌شده با نانولوله‌هاي كربن
132
بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي پروپيلن/ذرات نانو رس و كاربردهاي آن
133
بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي بر مبناي پلي اتيلن ترفتالات و كربن نانو تيوب تك ديواره
134
بررسي خواص نانو كريستال آلومينيوم حاصل از فرايند پرس با كانال هاي هم مقطع زاويه دار
135
بررسي خواص نانوذرات كادميم سولفيد توليدشده با روش پايين به بالابر پايه تابش ليزر
136
بررسي خواص نانوكامپوزيت پلي اتيلن/ارگانو رس
137
بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي PLA/NCC در حضور زنجيرافزاينده ي حاوي گروه اپوكسي
138
بررسي خواص نخ هاي استبرق ـ پلي استر
139
بررسي خواص نخ هاي اوپن اند و مقايسه آن با خواص نخ هاي رينگ
140
بررسي خواص نخهاي مغزي و مقايسه آن با نخهاي پنبه اي
141
بررسي خواص نگاشتهاي حافظ تعامد متساوي الساقين و پايداري آن , isosceles-orthogonality preserving property and its stability
142
بررسي خواص نورتابي شيشه سراميك هاي سيستم CaO-MgO-SiO2در حضور دوپنتهاي Eu3+,Dy3+و Pr3+
143
بررسي خواص نورد پذيري شمش ردي توليد داخل و بهبود آن با افزايش عناصر آلياژي
144
بررسي خواص نوري - مغناطيسي لايه هاي نازك اكسيدهاي دوتايي منگنز-كبالت , magneto-optical properties of Mn-CObinary thin film oxides
145
بررسي خواص نوري برخي از دي اكسيد تيتانيوم هاي موجود در بازار داخلي ايران
146
بررسي خواص نوري فرامواد و كاربردهاي آن در فناوري هاي نوين نوري
147
بررسي خواص نوري نانو ذرات سنتزشده اكسيد روي و اكسيد آلومينيوم به دو روش ليزر كندگي و شيميايي
148
بررسي خواص نوري نانو لنزهاي بلور فوتوني مدرج با گراديان ضريب شكست
149
بررسي خواص نوري نانوذرات طلاي سنتز شده از لجن آندي مس
150
بررسي خواص نوري و الكتريكي نيم رساناي براي استفاده در سلول خورشيدي فتوولتا
151
بررسي خواص نوري والكتريكي Nio-p2o5-v2o5 در حالت بي شكل براي ساخت حسگرهاي مقاومت نوري و گرمائي
152
بررسي خواص نوري(تعيين انرژي شكاف نوري و نوع گذار الكتروني)ساختار بي شكل (شيشه اي)از اكسدعناصر اصلي جدول تناوبي در سيستم دوتاييB2O3-CaO
153
بررسي خواص نوري، سختي و چسبندگي پوشش هاي اپوكسي/پلي آميد روي فولاد نرم
154
بررسي خواص نيتريد نايوبيم از طريق فرايندهاي سمانتاسيون بسته اي و نيتريداسيون پلاسمايي بر زيرلايه فولادي
155
بررسي خواص هسته اي و شرايط تشكيل هسته ها با استفاده از انرژي سطحي , investigation of nuclaer properties and nucleation conditions by surface energy
156
بررسي خواص هسته با استفاده ازتئوري ميدان كوانتومي
157
بررسي خواص همگرايي رو شهاي BFGS اصلاح شده براي حل مسائل بهينه سازي غيرخطي نامحدب
158
بررسي خواص همگرايي روش هاي گراديان BB
159
بررسي خواص هندسي گروه هاي لي روي فضاهاي فينسلر با مترهاي ناوردا
160
بررسي خواص هيدرازين و مطالعه روش هاي توليد و طراحي واحد پايلوت
161
بررسي خواص هيدروليكي ژئوتكستايل هاي حاوي مغزي رس تقويت شده
162
بررسي خواص هيدروليكي ژئوتكستايل هاي سوزن زني شده
163
بررسي خواص و استفاده ازEBG در افزايش بهره آنتنهاي ميكرواستريپي دو باندي با ساختار فركتالي در باند X
164
بررسي خواص و بهينه سازي اتصالات اهمي فلز به نيمه هادي سيليسيم با اندازه گيري و ساخت براي سلولهاي خورشيدي
165
بررسي خواص و بهينه سازي غشاي نانوكامپوزيت بر پايه ي پلي آميد
166
بررسي خواص و پارامترهاي مهم مواد نرم مغناطيسي
167
بررسي خواص و تحليل آلياژهاي حافظه دار و اعمال آن در كنترل
168
بررسي خواص و تخريب پذيري بيوپلي استر
169
بررسي خواص و تركيب آرد بلوط و امكان بهبود كيفيت نان حاصل از آن
170
بررسي خواص و تعيين پارامترهاي مؤثر بر فرايند فورج قالب باز چدن داكتيل GGG40
171
بررسي خواص و ثبات رنگ و رنگرزي رزين پلي استر
172
بررسي خواص و جايگاه باتري هاي جرياني در قياس با انواع باتري هاي ديگر
173
بررسي خواص و رفتار بازذارنده هاي خوردگي مورد مصرف در صنعت پتروشيمي
174
بررسي خواص و روش هاي آندايزينگ بر روي فلز آلومينيوم
175
بررسي خواص و ريزساختار اتصال همجنس و غيرهمجنس فولاد twip جوشكاري شده به روش ليزر
176
بررسي خواص و ساخت آلياژهاي دنداني پايه نيكل
177
بررسي خواص و ساخت پوشش‌هاي فوتولومينسانس شيشه سراميكي از طريق سل-ژل
178
بررسي خواص و ساخت جرم كوبيني آلومينايي
179
بررسي خواص و ساختار آلياژ پايه Al-Ni با ايجاد رسوبات نانومتري در فرآيند انجماد سريع و مطالعه روش متراكم سازي گرم
180
بررسي خواص و سازگاري آلياژ بر مبناي نانو كلي / RBN / پلي آميد براي كاربرد repmad
181
بررسي خواص و سازگاري كامپوزيت هاي بر مبناي پلي اميد و الياف كولار
182
بررسي خواص و عملكرد زمان پيوسته روش PIM2 در طراحي سيستم هاي كنترل ديجيتال
183
بررسي خواص و فرآيندهاي مواد مركب پليمر / آلياژهاي حافظه دار
184
بررسي خواص و فرمولاسيون مركب فلكسوگرافي پايه آبي بر روي زمينه پلي اتيلن آماده سازي شده
185
بررسي خواص و كاربرد بازدارنده ها بر خوردگي در آب هاي صنعتي
186
بررسي خواص و كاربرد پليمر هاي طبيعي حاصل از منابع تجديدپذير
187
بررسي خواص و كاربردهاي سوپر آلياژهاي متالورژي پودر ﴿پايه نيكل﴾
188
بررسي خواص و مدل الكترو كينتيك رسوب آسفالتين به روش رسوب دهي الكتريكي
189
بررسي خواص و مشخصات چدن گرافيت فشرده در رابطه با ساختار، تركيب شيميايي و اندازه سطح مقطع قطعه ريختگي
190
بررسي خواص و نحوه توليد گلوله هاي آسياب از نوع چدن سفيد مارتنزيت پر كروم
191
بررسي خواص و ويژگي هاي الياف كربني بر پايه NAP
192
بررسي خواص و ويژگي هاي ماده كاتدي LiNi0.5Mn1.5O4 سنتز شده به روش هيدروترمال
193
بررسي خواص واترايي و برآشاميAgO2 با استفاده از كد BCO
194
بررسي خواص ورقه هاي سيماني تقويت شده با لايه هاي بي بافت پلي پروپيلن
195
بررسي خواص ويسكو الاستيك كامپوزيت اپوكسي / نانو لوله كربن
196
بررسي خواص ويسكوالاستيك بافت لت دريچه آئورت گوسفند با استفاده از آزمون هاي آسودگي تنش
197
بررسي خواص ويسكوالاستيك بافت وريد صافن به روش آزمايشگاهي از طريق آزمون آسودگي از تنش و خزش
198
بررسي خواص ويسكوالاستيك قير تقويت شده با پليمر پلي اتيلن تحت بارگذاري استاتيكي
199
بررسي خواص ويسكوالاستيك مواد داروئي
200
بررسي خواص ياتاقاني برنز قلع
201
بررسي خواص يافت هاي طبيعي به عنوان جايگزين پوست
202
بررسي خواص يك گاز چگاليده بوزوني در دماي معين
203
بررسي خواص يك نوع پوشش ضد سايش ، ضربه و خوردگي بر پايه اپوكسي - پرك شيشه
204
بررسي خواصالكترونيگرافين با يكلايه فلوئور
205
بررسي خواصّ مكانيكي و خوردگي پلي‌يورتان پايه‌ي آبي حاوي ذرّات نانو كِلِي
206
بررسي خواصي از فيلترهاي فازي شهودي در ساختارهاي جبري
207
بررسي خواصي از گروه‌هاي خطي اريب
208
بررسي خوانايي حروف فارسي بر روي صفحه‏ ي نمايش‏گر: مطالعه‏ي موردي تايپ فيس‏هاي يكان و تونيسيا در برنامه هاي خبري تلويزيون ايران
209
بررسي خوانش پذيري كتاب هاي عربي دوره متوسطه دوم بر اساس تكنيك خوانايي كلوز (پايه دهم و يازدهم)
210
بررسي خود اثر بخشي‍خود كنترلي‍معدل تحصيلي و گريش به تقلب ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي خود اثر بخشي،خود كنترلي،معدل تحصيلي و گريش به تقلب
211
بررسي خود پنداره دانشجويان ورزشكار با دانشجويان غير ورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
212
بررسي خود پنداره وموضع كنترل در زنان شاغل و غير شاغل شهرستان املش.
213
بررسي خود ترميمي ترك هاي ناشي از جمع شدگي خميري در دال ها با استفاده از باكتري
214
بررسي خود ريختى هاى مركزى در گروه هاى متناهى
215
بررسي خود كنترلي در كودكان
216
بررسي خود ميان بيني كودكان پيش دبستاني سنين 3تا6 سال
217
بررسي خود ميان بيني كودكان پيش دبستاني سنين3تا 6سال
218
بررسي خودارايي زنجيرهاي سه بلوكي پلورونيك با زنجيرهاي زيستي
219
بررسي خودارزشمندي(عزت نفس) كمال گرايي و هوش معنوي دانش آموزان شهرستان سيرجان
220
بررسي خودپنداره دانشجويان ورزشكار بادانشجويان غيرورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
221
بررسي خودپنداره والدين بر سبك هاي فرزندپروري
222
بررسي خودپنداري بر پيشرفت و كيفيت تحصيلي دانش آموزان
223
بررسي خودرو نوشته هاي شهرهاي تهران و اردبيل از ديدگاه زبان شناختي
224
بررسي خودسوزي زغال سنگ در معادن زغال سنگ
225
بررسي خودكارآمدي تحصيلي و مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي شناختي– اجتماعي و حكايتي كوكران بر خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر
226
بررسي خودكانوني يك پالس ليزري در پلاسما با استفاده از روش ماتريس
227
بررسي خودكشي و رفتاري مربوط به نوجوانان
228
بررسي خودكفايي توليد غلات در حوضه هاي آبريز كشور با استفاده از مفهوم آب مجازي
229
بررسي خودكنترلي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
230
بررسي خودنگاره با مفهوم انعكاس از منظر روانشناسي
231
بررسي خودنگاره هاي فريدا كالو از منظر روانكاوري فرويد
232
بررسي خودنگاره هاي فريدا كالو از منظر روانكاوي فرويد
233
بررسي خودنگاره هاي فريداكالو از منظر روانكاوي فرويدي
234
بررسي خودياري و استقلال ناشنوايان متاهل تهران
235
بررسي خوردگي Fe3C با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي واكنشي
236
بررسي خوردگي آجرهاي منيزيتي
237
بررسي خوردگي آلومينيم درنانوسيال آب /آلومينا
238
بررسي خوردگي آلياژ IC-221M در محيط كربنات مذاب به‌منظور جايگزيني در صفحات جداكننده در پيل‌هاي سوختي كربنات مذاب
239
بررسي خوردگي آلياژ پايه تركيب بين فلزي Y- TIAI در دماي بالا
240
بررسي خوردگي آلياژ پايه تركيب بين فلزي γ-TiAl در دماي بالا
241
بررسي خوردگي آلياژهاي مس و آلومينيم در محيط آب درياي خزر و خليج فارس
242
بررسي خوردگي آندهاي سربي در الكترووينينگ روي
243
بررسي خوردگي آندهاي مختلف سرب-نقره
244
بررسي خوردگي اسپينل غني از منيزيا در سرباره حاوي CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgO-MnO
245
بررسي خوردگي اسپينل غني از منيزيا در سرباره حاويCaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgO-MnO
246
بررسي خوردگي الكتروشيميايي توسط سيگنال آكوستيك اميشن
247
بررسي خوردگي بتونهاي ديرگداز آلومينايي در برابر سرباره تانديش
248
بررسي خوردگي پوشش كامپوزيت اپوكسي - نانو هالوزيت بر روي فولاد ساده كربني
249
بررسي خوردگي پوشش كامپوزيت اپوكسي-نانو هالوزيت بر روي فولاد ساده كربني
250
بررسي خوردگي تحت تنش توسط سيگنال آكوستيك اميشن
251
بررسي خوردگي تنش فولادي ST14 و مقايسه با ورق ساختماني 37ST در محيط يون لكر
252
بررسي خوردگي تنشي فولادهاي ضد رنگ آستنيتي ﴿304﴾ و جايگزيني كردن كربني با انتخاب پوشش مناسب
253
بررسي خوردگي داغ تركيبات نسوز آلومين - كروميت - منيزيت توسط سرباره سرب كنوتور چرخان دمش از بالا
254
بررسي خوردگي در آلياژهاي آمالگام دنداني پرمس
255
بررسي خوردگي در خطوط لوله نفت و گاز و حفاظت كاتدي از آن
256
بررسي خوردگي در محيط هاي آبي و كنترل آن
257
بررسي خوردگي در نيروگاههاي حرارتي و نحوه كنترل آن
258
بررسي خوردگي ديرگدازهاي دولوميت -قطراني در كنورتر فولادسازي
259
بررسي خوردگي ديرگدازهاي سيليكون كاربيدي مصرفي در ديگ هاي احياء آلومينيوم
260
بررسي خوردگي رفتگي پوشش نيتريد كروم روي فولاد API 5L X65
261
بررسي خوردگي روكشهاي نيتريد تيتانيوم تشكيل شده توسط روش پراكنش در محيط پلاسما
262
بررسي خوردگي سايشي توسط هوا و ماسه و ارائه الگويي براي آن
263
بررسي خوردگي سطحي فلزات با روش طيف سنجي پلاسماي القايي ليزري
264
بررسي خوردگي صفحات فلزي با استفاده از امواج هدايت شونده
265
بررسي خوردگي غلاف و تأثيرات آن بر كارايي سوخت در حين كاركرد راكتور
266
بررسي خوردگي فرسايشي پوشش نانوساختار نيكل تنگستن - نيتريده شده
267
بررسي خوردگي فولاد در بتن مسلح ساخته شده با سيمان ها و پوزولان هاي مختلف در شرايط محيطي سواحل جنوبي ايران
268
بررسي خوردگي فولاد در بتن هايي با سيمان هاي پوزولاني و ارزيابي علل خرابي سازه هاي بتني و دوام بتن در استان هرمزگان
269
بررسي خوردگي كامپوزيت زمينه پليمري با زمينه پلي‌استر و الياف E-glass
270
بررسي خوردگي منطقه جوش (دستي ) لوله هاي انتقال گاز طبيعي در محيط كربنات - بيكربنات سديم
271
بررسي خوردگي منطقه جوش (زيرپودري) لوله هاي انتقال گاز طبيعي در محيط كربنات - بيكربنات سديم
272
بررسي خوردگي موضعي آليا‍‍‍‍‍ژهاي آلومينيوم در محيطهاي دريايي
273
بررسي خوردگي ميكروبي غيرهوازي بر فولادهاي ساده كربني در آب درياي خزر
274
بررسي خوردگي و جدايش كاتدي براي سيستم اپوكسي حاوي فسفات روي و كرومات روي به روش AC و DC
275
بررسي خوردگي و جدايش كاتدي پوشش پلي يورتان به روش AC وDC
276
بررسي خوردگي و رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي و راههاي كنترل آن به همراه بررسي خوردگي در مبدلهاي حرارتي واحد اتيلن دي كلرايدCDEپتروشيمي بندرامام
277
بررسي خوردگي و طراحي سيستم حفاظت كاتدي سكوهاي نفتي تيپ Jacket در خليج فارس
278
بررسي خوردگي و علل شكست خط لوله گاز در مجاورت جاده اهواز اميديه
279
بررسي خوردگي و فرسايش نسوز كنورتور ذوب آهن
280
بررسي خوش بيني و بدبيني در خانواده ازديدگاه روانشناسي و قرآن
281
بررسي خوش فرماني و راحتي سفر خودرو با ارائه يك مدل ممزوج
282
بررسي خوصيات فارماكوكينتيكي سديم والپروات در كودكان 2-14 ساله مبتلا به صرع
283
بررسي خون نوزادان نارس و بيماريهائيكه ايجاد كم خوني مينمايند
284
بررسي خونريزي گوارشي فوقاني كودكان در مطالعه سه ساله (69-70-71) بيمارستان 17 شهريور رشت
285
بررسي خونريزي گوارشي فوقاني كودكان در مطالعه سه ساله ﴿69- 70- 71-﴾بيمارستان 17 شهريور رشت
286
بررسي خونريزيهاي مقعدي
287
بررسي خويشاوند گرايي و عوامل موثر برآن در شهرستان فارسان
288
بررسي خويشكاوي هويت مردم كرمانشاه )مقايسه دو نسل(
289
بررسي خيار تاخير ثمن
290
بررسي خيار تفليس در قانون ايران
291
بررسي خيار غبن و آثار حقوقي آن
292
بررسي خيال پردازي در آثار نقاشان نوگراي ايران ﴿از 1320 ه.ش تا به امروز
293
بررسي خيانت در روابط زناشويي
294
بررسي خيانت در روابط زناشويي از ديدگاه دانشجويان پيام نور و آزاد شهرستان بيله سوار
295
بررسي دادرسي حضوري و غيابي در مراحل مختلف دادرسي باتاكيد براصل تعارضي بودن دادرسي
296
بررسي داده هاي آزمايشگاهي پروانه هاي نيمه مغروق و روش رگراسيوني در تحليل آن
297
بررسي داده هاي آزمايشگاهي يك موتور احتراق داخلي جهت استفاده در سيستم توليد همزمان توان و حرارت در مقياس كوچك
298
بررسي داده هاي دور سنجي و تشخيص اشكال هندسي با استفاده از پردازش تصوير
299
بررسي داده هاي مالي با بسامد بالا و ريزساختارهاي بازار
300
بررسي داروهاي چشم جهت مشخص نمودن زمينه هاي جديد تحقيق
301
بررسي داروهاي سقط جنين
302
بررسي داروهاي موثر بر روي آسكاريس
303
بررسي داروي ضد مالارياي آرتميزينين برروي پروفايل متابوليت هاي انگل مالاريا ﴿پلاسموديوم فالسيپاروم﴾با روش...
304
بررسي داروي مالارياي آرتميزينين برروي پروفايل متابوليت هاي انگل مالاريا(پلاسموديوم فالسيپارم ) باروش NMR
305
بررسي داستان اردشير ساساني در شاهنامه فردوسي ومقايسه آن
306
بررسي داستان اسكندر در ادب فارسي و زندگي تاريخي او
307
بررسي داستان حضرت نوح (ع) در قرآن وتفاسير با تاكيد بر تفاسيرابن كثير و فخررازي
308
بررسي داستان شيرين و فرهاد در ادبيات ايران و ترك
309
بررسي داستان نبرد رستم و اسفنديار از منظر شمايل نگاري
310
بررسي داستان هاي اساطيري پيرامون خورشيد ، تير و ناهيد در ادبيات ايران و جهان
311
بررسي داستان هاي اساطيري پيرامون خورشيد، تير و ناهيد در ادبيات ايران و جهان
312
بررسي داستان هاي مثنوي مولوي بر پايۀ ديدگاه يونگ و كمپبل
313
بررسي داستان هاي مصور شده بر روي قالي تصويري موجود در موزه ملي فرش ايران
314
بررسي داستان هاي ميني ماليستي در اسرار التوحيد
315
بررسي دال بتني تقويت شده با گريتينگ هاي كامپوزيتي قالبگيري شده
316
بررسي دامنه بهين و نمايش انتگرالي عملگر پيچش روي Lp(G
317
بررسي دامنه و كيفيت تعامل مادران با فرزندان دبستاني خود
318
بررسي دانسيته استخواني به روش DExA در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان شهيدصدوقي يزد از نرداد 1382 تا مرداد 1383
319
بررسي دانسيته الكتروني نانو مخروط¬هاي كربني جايگزين شده با عناصر واسطه
320
بررسي دانسيته ترازها و چگالي حالت هاي كوانتومي هسته ها با در نظر گرفتن انرژي جفت نوكلوئونها
321
بررسي دانسيته ترازها و چگالي حالت هاي كوانتومي هسته ها با در نظر گرفتن انرژي جفت نوكلوئونها
322
بررسي دانسيته شيشه هاي رنگ تاخيري Strikingclass
323
بررسي دانسيته ي استخواني و عوامل مرتبط با آن در بيماران پيوند كليه
324
بررسي دانش بومي مربوط به بيشه هاي مقدس در استان كرمانشاه
325
بررسي دانش پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني (pre hospital emergency) شهرستان رشت در برخورد با بيماران سوختگي در سال 1397
326
بررسي دانش حرفه اي و ادراك اساتيد دانشگاه و دانشجويان آموزش زبان انگليسي در ارتباط با ابزار هاي تعامل برخط
327
بررسي دانش داروسازان شاغل در داروخانه هاي يزد برا انجام مشاوره داروئي در زمان بارداري و شيردهي و ارتباط آن با شاخص هاي جمعيت شناختي (سال 1396)
328
بررسي دانش منظور شناسي در سوالات بخش شنيداري آزمون هاي بسندگي
329
بررسي دانش نحوي دانش آموزان ناشنواي ايراني
330
بررسي دانش و ادراك مروجان امور كشاورزي از تغييرات اقليمي و عوامل موثر بر آن )مورد مطالعه: شهرستان كرمانشاه(
331
بررسي دانش و عملكرد در زمينه سندرم بينائي ناشي از كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي گيلان
332
بررسي دانش و مهارت هاي فرهنگي مورد نياز مديران دولتي در مراكز فرهنگي
333
بررسي دانش و مواضع و عملكردهاي دوره هاي بيش از خدمت تربيت دبير زبان انگليسي در ايران , A Survey on Knowledge, Dispositions, and Performances of Pre-service EFL Teacher Training Programs in Iran
334
بررسي دانش و نگرش پرستاران شاغل در بيمارستان هاي مراكز آموزشي، درماني شهر رشت در ارتباط با مرحله آمادگي پاسخ در بلايا سال 1395
335
بررسي دانش و نگرش پرستاران نسبت ‌به ‌مراقبت ‌تسكيني و عوامل مرتبط با آنان در مراكز آموزشي‌درماني شهر رشت در سال 1395
336
بررسي دانش و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول مدارس دولتي و غيردولتي شهر شيراز نسبت به مسائل محيط زيستي
337
بررسي دانش و نگرش مراجعه كنندگان به داروخانه ها ي خصوﺻي شهر رشت درباره ي مكمل هاي دارويي
338
بررسي دانش وعملكرد در يرفتارهاي بهداشتي ارتقاء دهنده سلامت در پيشگيري از بيماريهاي قلبي - عروقي
339
بررسي دانش، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن درمورد برچسب هاي مواد غذايي و عوامل موثر بر آن در شهرستان رشت طي سال 1396-1397
340
بررسي دانش، نگرش و عملكرد پرستاران بخش¬هاي مراقبت ويژه در زمينه كاربرد مهار فيزيكي بيماران و عوامل مرتبط با آنان در مراكز آموزشي درماني و بيمارستان¬هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1395
341
بررسي دانش، نگرش و عملكرد مراجعه كنندگان به داروخانه هاي خصوصي شهر رشت درباره ي داروهاي گياهي
342
بررسي دانش، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال طيف اوتيسم در سال 96
343
بررسي دانش، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي
344
بررسي دانش، نگرش، شيوه هاي تغذيه اي و تركيب بدني دانش آموزان ورزشكار منتخب مقطع متوسطه شهر همدان
345
بررسي دانشگاههاي آينده مطالعه موردي انشكده هاي هوافضا
346
بررسي دانه بندي سرريز هيدروسيلكون براساس تغييرات پارامترهاي اصلي آن (مطالعه موردي كائولن )
347
بررسي دانه بندي و نوع افزودني بر روي جرمهاي كوبيدني منيزيتي
348
بررسي دانه گرده تيره بقولات
349
بررسي داوري‌هاي قاضي شوشتري در مبحث نبوت در كتاب احقاق الحق بر اساس ديدگاه علامه طباطبايي
350
بررسي دايورسيتي همكارانه در مخابرات بي سيم با كانال لحظه اي معلوم
351
بررسي دبي و توان مصرفي پمپ هاي سه لاينر در پمپاژ گل با ويسكوزيته هاي متفاوت
352
بررسي دخالت گيرنده هاي آدنوزين(A1 و A2A) درهيپوكمپ دربروز رفتار شبه افسردگي ناشي از استرس هاي خفيف مزمن پيش ازتولد (PCMS) درموش هاي سوري با رويكرد به نقش التهاب عصبي
353
بررسي در انواع آنميهاي كمياب در ايران
354
بررسي در رنگ آميزي و كاشيكاري بناهاي مسجد جمعه اصفهان ، مسجد سيدبقعه خوانساري، پل خواجو
355
بررسي در رنگ آميزي و كاشيكاري بناهاي مسجد جمعه اصفهان ،مسجد سيدبقعه خوانساري،پل خواجو
356
بررسي در زمينه ديناميك فرمان اتوبوس 302
357
بررسي در زمينه رنگرزي الياف پلي استري در دماي 96 درجه سانتيگرادو بررسي در زمينه ثبات تصعيدي رنگ هاي ديسپرس
358
بررسي در زمينه رنگرزي كالاي متشكل از اكريليك ـ سلولزي به روش يك حمامه
359
بررسي در زمينه رنگرزي كفپوش
360
بررسي در صد شيوع اهمالكاري تحصيلي در بين دانشجويان (دختر و پسر)دانشگاه پيام نور مركز اهواز1388-1387
361
بررسي در صد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
362
بررسي در صد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
363
بررسي در مانهاي نوين اختلالات هيجاني شايع
364
بررسي در مورد لاستيك هاي مقاوم به حلال و يا مواد شيميايي
365
بررسي در مورد ميزان استفاده از وسايل آزمايشگاهي در مدارس و نحوه ايجاد علاقه در دبيران و دانش آموزان در جهت استفاده بهتر از امكانات آزمايشگاهي
366
بررسي در هم تنيدگي بين دو نوسانگر اتلافي جفت شده
367
بررسي در هم تنيدگي كوانتومي در ساختارهاي نانو
368
بررسي در هم تنيدگي گرمايي در زنجبره هاي اسپيني با دو روش رايج در محاسبه حالتهاي زير سيستم ها
369
بررسي درآمدهاي اقتصادي اداره آب و فاضلاب شهرستان داورزن با استفاده از مدل هاي سري زماني
370
بررسي دراز مدت دندان هاي از دست رفته طي يك دوره 10-5 ساله در بيماران تحت درمان نگهدارنده پريودنتال درمان شده در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت
371
بررسي درام كمدي معاصر آمريكا در نيم قرن اخير با تاكيد بر سه چهره وودي آلن ، نيل سايمون و موراي شيسگال
372
بررسي درام كمدي معاصر آمريكا در نيم قرن اخير با تاكيد بر سه چهره وودي آلن ، نيل سايمون و موراي شيسگال
373
بررسي درايوهاي DCتغذيه شده با مبدلهاي كموتاسيون اجباري
374
بررسي درب ههاي اتوماتيك زير سقفي و بهينه سازي و اجراي نمونه
375
بررسي درباره اثر كورتيزن و (آ. ث. ت. هاش) روي عوارض قلبي روماتيسم
376
بررسي درباره انديس سگد،انديس سگديالي و درختان نيم ستاره
377
بررسي درباره جمعيت اصفهان
378
بررسي درباره داروهاي ضد آلرژي جديد
379
بررسي درباره سيرو پرونستيك انفاركتوس ميوكارد در اصفهان
380
بررسي درباره علت و درمان خونريزيهاي پس از زايمان
381
بررسي درباره علل اورمي و درمان جديد آن
382
بررسي درباره علل و درمان ايست
383
بررسي درباره كشور ايران
384
بررسي درباره كيست هيداتيك
385
بررسي درجه اضطراب جدايي مادري در زنان شاغلي كه اولين فرزند خود را به مهدهاي كودك مراكز وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران مي سپارند.
386
بررسي درجه ايمني در سازه هاي بتن آرمه
387
بررسي درجه توافق بين راديوگرافي بايت وينگ داخل دهاني ديجيتال با راديوگرافي سوپربايت وينگ در تشخيص پوسيدگي پروگزيمال
388
بررسي درجه توپولوژيكي براوئر و بررسي توابع ماكسيمال در فضاي باناخ بازتابي
389
بررسي درجه توسعه يافتگي استان هاي غرب ايران طي برنامه هاي توسعه اقتصادي -اجتماعي اول تاچهارم
390
بررسي درجه حرارت زمان و تركيب شيميايي حمام بر نفوذ كروم به فولاد 1020 كربن داده شده
391
بررسي درخت زندگي در هنر ايران و نمود آن بر فرش هاي ايراني
392
بررسي درخواست طلاق از طرف زوجه
393
بررسي درد بعد از وازكتومي به روش (Vasectomy Scalpel-NO) در 1113 نفر از افراد وازكتومي شده مركز تخصصي و تحقيقاتي تنظيم خانواده مركز بهداشت استان گيلان شهرستان رشت در طي سالهاي 1379- 1375
394
بررسي درد و روشهاي مقابله با آن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي، ارائه فرم بررسي و شناخت درد و روشهاي مقابله
395
بررسي درزهاي اجرائي در بتن غلطكي
396
بررسي درشت دانگي سطحي در فرآيند اكسترو‍ژن داغ آلومينيوم 7020
397
بررسي درشت ريخت شناسي و ريز ريخت شناسي سرده Parentucellia )Scrophulariaceae( در ايران
398
بررسي درشت ساختار، ريزساختار و خواص مكانيكي منطقه جوش فولادهاي hsla مورد استفاده در سازه هاي دريايي
399
بررسي درصد انفاركتوس جدار خلفي قلب در انفاركتوسهاي ساير نواحي در بيماران بستري در بيمارستان دكتر حشمت ، سال 1376
400
بررسي درصد تغيير فرم و دماي آنيل بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيم سري xxx5
401
بررسي درصد خطاي روشهاي مختلف بر آورد وزن نسبت به وزن واقعي در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور
402
بررسي درصد رطوبت نسبي موجود در هوا
403
بررسي درصد شيوع آنمي در بيماران دچار پپتيك اولسر در استان كرمان
404
بررسي درصد شيوع آنمي در بيماران دچار پپتيك اولسر در استان كرمان
405
بررسي درصد شيوع درگيري عروق كرونري قلب در بيماران دريچه اي رماتيسمي آنژيوگرافي شده در بيمارستان آموزشي درماني حشمت رشت (1375- 1373)
406
بررسي درصد شيوع ناقلين استافيلوكوك طلايي و استرپتو كوك B هموليتيك گروه A در دانشجويان مقاطع مختلف رشته هاي پرستاري و مامايي
407
بررسي درصد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
408
بررسي درصد فراواني شكستگي خطي جمجمه به دنبال ضربه به سر در راديوگرافي جمجمه در100بيمار مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص ) تابستان 80
409
بررسي درصد فراواني نسبي دليريوم در بيماران بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در زمستان سال 1378
410
بررسي درصد كيوربل بودن عمل هاي جراحي روي كانسر پستان در سه سال اخير در مراكز پزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
411
بررسي درصد و نوع بيماريهاي چشمي بيماران مراحعه كننده براي بار اول به درمانگاه پوستچي شيراز در طي شش ماهه دوم سال 71
412
بررسي درصد و نوع بيماريهاي چشمي بيماران مراحعه كننده براي بار اول به درمانگاه پوستچي شيراز در طي شش ماهه دوم سال 71
413
بررسي درك از رهبري اخلاقي با اعتماد كاركنان به مديران و درگير شدن كاركنان در كار﴿مورد مطالعه: كاركنان شهرداري هاي مناطق پنجگانه شهر رشت﴾
414
بررسي درك استعاره توسط كودكان اوتيسم در چارچوب معناشناسي شناختي
415
بررسي درك استعاره توسط كودكان اوتيسم در چارچوب معناشناسي شناختي
416
بررسي درك استعاري كودك از طريق استعاره‌هاي بدن‌مند در چهارچوب زبان‌شناسي فرهنگي-شناختي
417
بررسي درك حضور ديگري و ميدان ديد تازه نيما يوشيج در ادبيات نمايشي
418
بررسي درك خطر عوارض ديابت در مبتلايان مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان رازي رشت – 1390
419
بررسي درك دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي در محيط يادگيري آموزش از راه دور
420
بررسي درك كاركنان از رهبري قابل اعتماد بر تمايل به رفتارهاي كناره گيري با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي(مورد مطالعه: كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت)
421
بررسي درك مديريت كانال هاي توزيع
422
بررسي درك معلمان زبان انگليسي از آموزش واژه و شيوه هاي تمرين آن در ايران
423
بررسي درك و انتظار كاربران از خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر كرمانشاه در عصر فناوري
424
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
425
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
426
بررسي درك واقعيت تلويزيوني از سوي كودكان
427
بررسي درگ تداخلي با استفاده از نرم افزار Fluent
428
بررسي درگيري حاشيه توده رزكت شده در بيماران مبتلا به تومورهاي كليوي بدخيم جراحي شده به روش پارشيل نفركتومي و انوكلئاسيون براساس مشخصات پاتولوژيك توده در بيمارستان هاي رازي و گلسار رشت از سال 1390 تا 1395
429
بررسي درمان آنتي بيوتيكي تيفوئيد (شامل انواع بكار رفته ، عوارض دارويي و ومقاومت هاي دارويي ) در اطفال بستري شده در مركز طبي كودكان طي 5 سال اخير
430
بررسي درمان آنتي بيوتيكي تيفوئيد (شامل انواع بكار رفته ، عوارض دارويي و ومقاومت هاي دارويي ) در اطفال بستري شده در مركز طبي كودكان طي 5 سال اخير
431
بررسي درمان بيماران پروتز كامل در استان يزد
432
بررسي درمان پاي ديابتي در بخشهاي جراحي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1375-1370
433
بررسي درمان شكستگي مالئول لترال با پارگي دلتوئيد؛ ترميم يا عدم ترميم، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1397
434
بررسي درمان شكستگي مالئول لترال با پارگي دلتوئيد؛ ترميم يا عدم ترميم، در بيماران مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1397
435
بررسي درمان قارچهاي سطحي با تربينافين و عوارض ناشي از آن
436
بررسي درمانهاي انجام شده بر روي شكستگيهاي تنه استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در طي 5 سال گذشته ﴿ سالهاي 70-66 ﴾
437
بررسي درمانهاي انجام شده بر روي شكستگيهاي تنه استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در طي 5 سال گذشته ﴿ سالهاي 70-66 ﴾
438
بررسي درهم تنيدگي بين نوكلئون ها در پراكندگي هاي هسته اي
439
بررسي درهم تنيدگي كوانتومي يك اتم دوترازه با ميدان فوتوني
440
بررسي درهم‌تنيدگي بين دو اتم دو ترازي در دو كاواك اپتومكانيكي متصل شده به‌وسيله يك فيبر اپتيكي
441
بررسي درهم‌تنيدگي سه‌كيوبيتي در سامانه ستاره-‌اسپين با استفاده از نامساوي‌هاي مربوط به درهم‌تنيدگي بين سه‌ كيوبيت
442
بررسي درهم‌تنيدگي فوتون- فونون در سامانه‌هاي اپتومكانيك جفت‌شده غيرخطي
443
بررسي دروغگويي كودكان از نظر والدين بين دانش آموزان دختر شهرستان خميني شهر 86-85
444
بررسي درون ماية آثار شيخ الاشراق با تأكيد بر حكمه الاشراق، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، صفير سيمرغ، لغت موران
445
بررسي درون مايه تعليق در عكاسي اروپاي شرق دهه 90
446
بررسي درون مايه رانده شدگي و طبيعت پروردگي در شخصيتهاي اساطيري ايران و يونان
447
بررسي درون مايه رانده شدگي و طبيعت پروردگي در شخصيتهاي اساطيري ايران و يونان
448
بررسي درون مايه ها در اشعار اميري فيروزكوهي
449
بررسي درون مايه هاي اجتماعي در فيلم هاي علي حاتمي
450
بررسي درون مايه هاي اشعار احمد ناظرزادۀ كرماني
451
بررسي درون مايه هاي تربيت ولايي أهل بيت(عليهم السلام) و تحليل اصول و روش هاي آن در سيره و أحاديث امام صادق(عليه السلام)
452
بررسي درون مايه هاي شعر گويشي بختياري
453
بررسي درون مايه هاي مشترك عرفاني دفتر اول و دوم مثنوي مولوي با دفتر دل علامه حسن زاده آملي
454
بررسي درون مايه هاي نامه هاي عين القضات همداني
455
بررسي درون مايه ي سياسي اجتماعي شاعران تاثيرگذار و جريان ساز معاصر
456
بررسي درون يابي غير چند جمله اي و جواب هاي عدتوابع اسپلاين غير چند جمله ايدي متوابع اسپلاين غير چند جمله ايسائل مقدار مرزي مرتبه دوم اختلال تكين با استفاده از
457
بررسي درون‌مايه‌ها در اشعار اميري فيروزكوهي
458
بررسي درون¬ماية آثار شيخالاشراق با تأكيد بر حكمه¬الاشراق، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، صفير سيمرغ، لغت موران
459
بررسي درونگرايي و برونگرايي كمرويي در دختران جوان دبيرستاني در اصفهان
460
بررسي درونمايه و مضامين آثار جانعلي خاوند
461
بررسي دريافت اطلاعات جنسي زودرس و سلامت اخلاقي- اجتماعي (مطالعه موردي : دانش آموزان شهر بيرجند)
462
بررسي دريافت انرژي از سيستم شبكه قدرت توسط توربين بادي به منظور بازگرداندن توربين بادي به نقطه كار بهينه
463
بررسي دريافت كننده مركزي نيروگاه خورشيدي
464
بررسي دريافت گادامر از بازنمايي در هنر
465
بررسي دز و فراواني مصرف آسپرين با يك رويكرد شبيه سازي
466
بررسي دست بافت هاي شمال كرمان﴿منطقه شهر بابك﴾
467
بررسي دست بافته ماشته لرستان به منظور بهبود كيفيت
468
بررسي دست بافته هاي ايراني جهت دكوراسيون داخلي هتل هاي ايراني ﴿ هتل لاله يزد ﴾
469
بررسي دست بافته هاي روستاي سادات حسيني
470
بررسي دست بافته هاي روستاي متكازين، ارائه طرزح هاي جديد جهت بافت
471
بررسي دست بافته هاي روستايي و عشايري مناطق بروجن و لردگان
472
بررسي دست بافته هاي طايفه گيشني
473
بررسي دست طبيعي انسان از طريق مدل سه درجه آزادي
474
بررسي دست نوشته ها و منابع اجرائي ويلا لوبوس
475
بررسي دستاورد كهن الگودر فرهنگ وهنر لرستان
476
بررسي دستاوردهاي پژوهش هاي انجام يافته در عرصه فناوري نانو جهت توليد علم با رويكرد مديريت دانش ﴿مطالعه موردي : پژوهشگران مرتبط با ستاد نانوي كشور﴾
477
بررسي دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس
478
بررسي دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس
479
بررسي دستبافته هاي استان بوشهر و حصير بافي با تاكيد بر شناخت نقوش
480
بررسي دستبافته هاي استان مازندران
481
بررسي دستبافته هاي ايلات خمسه فارس
482
بررسي دستبافته هاي ايلات ساكن در منطقه غرب شهرستان شهريار
483
بررسي دستبافته هاي بدون پرز به منظور استفاده در روكش صندلي خودرو
484
بررسي دستبافته هاي تخت استان لرستان
485
بررسي دستبافته هاي تركمن
486
بررسي دستبافته هاي تركمن
487
بررسي دستبافته هاي چهل تكه
488
بررسي دستبافته هاي داري استان خراسان
489
بررسي دستبافته هاي يزد
490
بررسي دستبافتهاي عشايري كرد خراسان ﴿ كرمانج ﴾
491
بررسي دستبافتهاي كهكيلويه و بويراحمد
492
بررسي دستگاه Walter Book و ساخت از طريق مهندسي معكوس با بهينه سازي مواد اوليه و خواص كاربردي
493
بررسي دستگاه استريل كننده تجهيزات پزشكي با پلاسما
494
بررسي دستگاه اينترمينگلينگ و عوامل موثر بر كيفيت نخ پلي استر مينگل شده از جمله سرعت عبور نخ از جلوي جت هوا، فشار هوا و تعداد فيلامنت نخ
495
بررسي دستگاه برش آب و اجزاء آن و ساخت محلگي ماشين
496
بررسي دستگاه پلاسماي كانوني به عنوان منبع مولد نوترون
497
بررسي دستگاه سرعت سنج دوپلري ليزري به منظور اندازه گيري سرعت يك سيال
498
بررسي دستگاه سنگ شكن ماسه شوي
499
بررسي دستگاه فاكس مايل
500
بررسي دستگاه ماهور در موسيقي دستگاهي ايران
501
بررسي دستگاه مقيد متناظر با هسته تغيير شكل يافته
502
بررسي دستگاه هاي انتقال جرمي در استخراج مايع - مايع
503
بررسي دستگاه هاي تشخيصي توكامك دماوند
504
بررسي دستگاههاي آنالوگ به ديجيتال و بالعكس
505
بررسي دستگاههاي اندازه گيري سه بعدي مدرن (CMM) در كنترل كيفيت بدنه
506
بررسي دستگاههاي غبارگير صنعتي﴿esp)
507
بررسي دسته بندي مردم بر اساس مواجهه با موضوعات اخلاقي اجتماعي در قرآن كريم
508
بررسي دستور زبان داستان در رمان ((كافه پيانو)) اثر فرهاد جعفري
509
بررسي دستور زبان داستان در رمان «كافه پيانو» اثر فرهاد جعفري
510
بررسي دستور موقت در آيين دادرسي مدني ايران
511
بررسي دستور نقش‌گراي نظام‌مند هليدي در سوره انسان (با تكيه‌بر سه فرانقش متني، انديشگاني و بينا فردي)
512
بررسي دستوري آثاردكتر محمد علي اسلامي ندوشن صفير سيمرغ زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه آواها و ايماها , grammatical study of islami nadooshan,s prose safir-e-simorgh,zendegi va marg-e- pahlavanan dar shahnameh,avaha va imaha
513
بررسي دستوري حروف در گلستان سعدي
514
بررسي دستوري دو اثر از آثار دكتر عبدالحسين زرين كوب ( با كاروان حله ، بحردر كوزه ) , grammatical studies two opusof dr abdolhossein zarinkob )ba karevane hole and bahr dar kozaeh(
515
بررسي دستوري و رده‏شناختي نمايه‏سازي مفعول در زبان فارسي
516
بررسي دستيابي به آرامش و طمأنينه در پرتو آيات قرآني و احاديث
517
بررسي دعاوي حقوقي دوجانبه اتباع ايران و روس در ايالات شمالي ايران ميان سالهاي 1287-1346ق/1870-1927 م
518
بررسي دعاوي طاري در حقوق ايران ومطالعه تطبيقي آن در حقوق فرانسه و انگلستان .
519
بررسي دفاتر ICT روستايي و تاثير آن بر توسعه روستا
520
بررسي دفاتر ICT روستايي و تاثير آن بر توسعه روستا
521
بررسي دفاترمالي عصر صفوي ( مطالعه موردي دفاتر توجيهات آستان قدس رضوي)
522
بررسي دفتر شعر سياه مشق 3) ( هوشنگ ابتهاج براساس چارچوب نظري رقيه حسن
523
بررسي دقت آپكس ياب در لوله شيشه اي
524
بررسي دقت ابزار كاليبراسيون سيستم ديجيتال CMOS در ارزيابي طول فايل
525
بررسي دقت اسپلينت هاي اكلوزلي نهايي ساخته شده به روش ديجيتال (مستقيم و غير مستقيم)وروش هاي رايج قالبگيري
526
بررسي دقت اسپيرومتري در تشخيص بيماريهاي تحديدي ريوي
527
بررسي دقت اسپيرومتري در تشخيص بيماريهاي تحديدي ريوي
528
بررسي دقت اندازه گيري زواياي استخواني پا با استفاده از دستگاه Digital Podoscope
529
بررسي دقت تست هاي حياتي پالپ در گروه هاي دنداني مختلف در بيماران مراجعه كننده به بخش درمان ريشه كلينيك دندانپزشكي پرديس علوم پزشكي گيلان در سال 95-94
530
بررسي دقت تشخيص Anterior loop عصب منتال در راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مقايسه يا راديوگرافي سه بعدي CBCT
531
بررسي دقت تشخيص قبل از عمل آپانديسيت حاد با توجه به نتايج پاتولوژي در بيماران عمل شده با تشخيص آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت از تاريخ1/ 1/ 77 تا تاريخ 1/ 2/ 78
532
بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي ريه در يافتن بيماري پارانشيمال ريوي در مبتلايان به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك تخصصي بيمارستان رازي در سال 1398
533
بررسي دقت تشخيصي هيستروسالپينگوگرافي در تشخيص علل لوله اي صفاقي زنان نازا مراجعه كننده به درمانگاه نازائي مركز آموزشي درماني الزهراء رشت -1377
534
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين ابعاد مزيوديستالي فضاي بي دنداني در مقايسه با كست مطالعه در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي بندرانزلي در سال هاي 97 و 98
535
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين شيب خلفي برجستگي مفصلي در مقايسه با جمجمه خشك
536
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در تعيين فاصله‌‌‌ي كانال منديبولار تا كرست ريج در مقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه‌‌‌ي مخروطي در بيماران مراجعه‌كننده به يك مطب تخصصي در شهر رشت، سال 96
537
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال با و بدون اعمال نرم افزارهاي Enhancement در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال مولرهاي شيري
538
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان از كرست آلوئول تا كف سينوس ماگزيلاري درمقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي دربيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1396
539
بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان از كرست آلوئول تا كف سينوس ماگزيلاري درمقايسه با توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي دربيماران مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1396
540
بررسي دقت روابط تحليلي كشش عميق قطعات متقارن محوري با مدلسازي اجزاء محدود
541
بررسي دقت روش هاي پوش آور پيشرفته در تخمين پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي مهاربندي شده سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات پيچش
542
بررسي دقت روش‌هايپوش¬آور نوين در تخمين پاسخ لرزه‌ايقاب‌هاي سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات پيچش
543
بررسي دقت روشهاي پو شاور نوين و معيارهاي ارزيابي در تخمين پاسخ لرز هاي قابهاي دو بعدي
544
بررسي دقت شبكه‌هاي تعيين موقعيت كينماتيك آني، مطالعه‌ي موردي: شبكه‌هاي شميم و سيما
545
بررسي دقت قالبگيري با اباتمنت هاي داراي اسنپ در مقايسه با روش قالبگيري مستقيم
546
بررسي دقّت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان در ناحيه‌ي اينترفورامينال منديبل در بيماران بي‌دندان كانديداي دريافت اوردنچر متكي بر ايمپلنت در يك مطب خصوصي دندانپزشكي شهر رشت، در سال 96
547
بررسي دقيق معماري گريد
548
بررسي دكوراسيون داخلي با تكيه بر دستبافته ها و الهام از نقوش سفالينه هاي پيش از تاريخ
549
بررسي دگرآسيبي ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي گندم بر علف هرز جو وحشي
550
بررسي دگرخواهي در ميان جوانان شهر مشهد
551
بررسي دگرديسي فضاهاي شبه عمومي شهري با محوريت كاربري تجاري در ايران (نمونه موردي : مقايسه تطبيقي بازارهاي سنتي (بازار اصفهان) و فضاهاي خريد معاصر ( سيتي سنتر اصفهان))
552
بررسي دگرساني و كاني سازيهاي منطقه ساري دره (شمال شيورداغ اهر)
553
بررسي دگرسيوني عملكرد دانه آفتابگردان با نرم افزار 16spss
554
بررسي دگرگوني ساختار نظامي در دوره تيموريان
555
بررسي دگرگوني ساختار نظامي در دوره تيموريان
556
بررسي دگرگوني معكوس مارتنزيت بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ Fe 24Ni- %3C
557
بررسي دگرگوني نفرين منابع به بركت منابع به واسطه تعامل منابع طبيعي و نهاد ها درايران
558
بررسي دگرگوني نقش معنايي صنايع دستي در تهران طي سه دهه اخير از ديدگاه نشانه شناسي اجتماعي
559
بررسي دگرگوني نقوش در فرش تركمن ﴿ مورد مطالعه: پس از پيروزي انقلاب در دو طايفه يموت و گوگلان در استان گلستان﴾
560
بررسي دگرگوني هاي دستوري در متون مطبوعاتي فارسي معاصر
561
بررسي دگرگوني هاي صادرات واقتصاد كشور
562
بررسي دلائل آمدن سالمندان به آسايشگاه و مشكلات آنها در آسايشگاه ها
563
بررسي دلائل اجتماعي واقتصادي مهاجرتهاي روستايي
564
بررسي دلائل عدم كارايي نيروي انساني در امر توليد در شركت توليدي و صنعتي موتور سيكلت سازي باسل
565
بررسي دلائل نارضايتي معلمان از مديران شهرستان فريمان
566
بررسي دلالت جهاد و آيات و روايت هاي مورد استناد آن در شكل گيري افراط گرايي هاي ديني معاصر
567
بررسي دلايل ارتكاب جرم جوانان تحت بازداشت زندان چوبيندر قزوين در سال 1389
568
بررسي دلايل استفاده از بازاريابي رابطه مند در بين تامين كنندگان قطعات به شركت سايپا
569
بررسي دلايل افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و دبيرستان
570
بررسي دلايل افت تحصيلي دانش اموزان پايه چهارم
571
بررسي دلايل افت تحصيلي دختران مقطع راهنمايي
572
بررسي دلايل افزايش تعداد دانشجويان دختر نسبت به پسر در 5سال اخير
573
بررسي دلايل افول برند كفش ملي ايران از ديدگاه مديران صنعت كفش در استان تهران .
574
بررسي دلايل انتخاب رمز نگاري RijndaeI به عنوان استاندارد رمز نگاري پيشرفته (AES )
575
بررسي دلايل انتخاب روش رمز نگاري Rijndael به عنوان استاندارد رمز نگاري÷يشرفته ﴿AES )
576
بررسي دلايل ايجاد شكاف و فرونشست در دشت مهيار شمالي
577
بررسي دلايل بالا بودن قيمت تمام شده در صنايع نساجي ﴿بخش ريسندگي﴾
578
بررسي دلايل بحران هويت دختران نوجوان 15-18سال شهرسميرم
579
بررسي دلايل به قدرت رسيدن حزب عدالت وتوسعه تركيه
580
بررسي دلايل بي توجهي زوجين جوان به مشاوره قبل از ازدواج (مطالعه موردي شهر مقدس مشهد)
581
بررسي دلايل پيشرفت تحصيلي دختران نسبت به پسران در مقطع سوم راهنمايي كلاله
582
بررسي دلايل تأخير درازدواج درسطح شهرستان لاهيجان.
583
بررسي دلايل تاخير در اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي كرمانشاه با ارائه راهكارها و الگوي مناسب برا ي اجراي آنها
584
بررسي دلايل تاخير طرح هاي عمراني در ايران و راه هاي برون رفت آن
585
بررسي دلايل تجربي حيات پس ازمرگ
586
بررسي دلايل تغيير در نمرات خواندن تكرار كننده هاي آزمون: ايرانيان شركت كننده در آزمون توليمو
587
بررسي دلايل ريزش و تصحيح طرح نگهداري در محدوده250+49 الي400+49 آزاد راه تهران شمال
588
بررسي دلايل سياسي تاريخي پذيرش قطعنامه598 توسط جمهوري اسلامي ايران
589
بررسي دلايل شكست توپي اكسل عقب پرايد و انواع سيستم تعليق
590
بررسي دلايل شكستگي فك وصورت بيماران يستري شده در بيمارستانهاي دولتي شهريزد از مهر 88تا 89
591
بررسي دلايل ضعف تخت جمشيد در جذب گردشگر و راههاي افزايش آن
592
بررسي دلايل ضعف تخت جمشيد در جذب گردشگر وراههاي افزايش آن﴿جهانگردي﴾
593
بررسي دلايل ضعف دانشجويان دانشگاه يزد در زبا ن انگليسي
594
بررسي دلايل عدم استفاده مطلوب ومستمر از وسايل كمك اموزشي
595
بررسي دلايل عدم انتخاب بستن لوله هاي رحم در زنان مراجعه كننده به كلينيك هاي تنظيم خانواده شهر رشت در سال 1374
596
بررسي دلايل عدم پرداخت ارث پدري به دختران در شهرستان سميرم
597
بررسي دلايل عدم تداوم پژوهش و مطالعه تخصصي نزد كارشناسان و مهندسين ساختمان مركزي شركت ملي فولاد ايران در رشته تحصيلي و تخصصي خود
598
بررسي دلايل عدم مسواك زدن در مردان 15 تا 35 ساله آزاد شهر يزد
599
بررسي دلايل عدم مسواك زدن در مردان 15 تا 35 ساله آزاد شهر يزد
600
بررسي دلايل عدم مصرف داروي متيل فنيديت(ريتالين)از ديدگاه مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال بيش فعالي-كم توجهي ADHD مراجعه كننده به مراكز درماني ضيائيان،امام خميني و مركز طبي كودكان
601
بررسي دلايل عدم موفقيت برند سازي پوشاك در ايران (پوشاك بانوان)
602
بررسي دلايل علاقمندي به داشتن فرزند پسر در خانواده ها ( محله كيان آباد اهواز )
603
بررسي دلايل كاهش صادرات انار ايران
604
بررسي دلايل كاهش صادرات پسته ايران از ديدگاه مديران عامل شركتهاي صادركننده پسته درشهر تهران
605
بررسي دلايل كاهش محصول پنبه در هكتار و تاثير بر اقتصاد مردم در منطقه در سالهاي 73تا76
606
بررسي دلايل گاز بحساب نيامده در شبكه انتقال و طراحي يك ايستگاه نمونه اندازه گيري
607
بررسي دلايل گرايش به اعتياد نوجوانان و جوانان (25 - 15 سال ) منطقه حاشيه نشين شهرستان ساري ( منطقه مهدي آباد)
608
بررسي دلايل مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور و اثرات آن براقتصاد ملي
609
بررسي دلايل مهاجرت روستا- شهري جوانان (مورد مطالعه : دهستان تشكن - استان لرستان )
610
بررسي دلايل مهاجرت روستائيان كوي ايثار به كلانشهر اهواز
611
بررسي دلايل موفقيت اتوديوي پيكسار در توليد انيميشن
612
بررسي دلايل موفقيت استوديوي پيكسار در توليد انيميشن
613
بررسي دلايل هيوم درباره جاودانگي نفس از منظر علامه طباطبايي
614
بررسي دلايل و انگيزه هاي حضور فارغ التحصيلان رشته هاي غير تربيت بدني در مقطع كارشناسي ارشد تربيت بدني ، از ديدگاه دانشجويان دانشگاه هاي استان اصفهان
615
بررسي دلايل و زمينه هاي بازتاب انقلاب اسلامي ايران بر شيعيان لبنان از 1992 تا 2008
616
بررسي دما در كوره هاي صنعتي بوسيله روش ناحيه اي
617
بررسي دما و زمان آستينته و تمپر در خواص مكانيكي و ساختار
618
بررسي دماي عمليات حرارتي بر روي ريز ساختار و خواص فولادهاي دوفازي
619
بررسي دمو گرافيك بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1371 لغايت سال 1374
620
بررسي دمو گرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPDبستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 1374-1369
621
بررسي دمو گرافيك بيماران مبتلا به تومور مثانه بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد در سالهاي 75-1370
622
بررسي دمو گرافيك حوادث و سوانح رانندگي و نتايج حاصله در اورژانس كلانتري بيمارستان شهيد رهنمون يزد
623
بررسي دمو گرافيك حوادث و سوانح رانندگي و نتايج حاصله در اورژانس كلانتري بيمارستان شهيد رهنمون يزد
624
بررسي دمو گرافيك مردان سيگاري بالاي 15 سال در شهر يزد
625
بررسي دمو گرافيك و كلينيكو پاتولوژيك تيروئيدكتومي هاي انجام شده در سالهاي ﴿75-70﴾ در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان يزد
626
بررسي دموگرافي موارد اقدام به خودكشي بستري شده در بيمارستان رازي رشت از فروردين 1374 تا اسفند 1377
627
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسر پپتيك
628
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسرپپتيك
629
بررسي دموگرافيك 100 بيمار مبتلا به اولسرپپتيك
630
بررسي دموگرافيك 100 مورد sepsis نوزادان در سال 1371 در بيمارستان قدس قزوين
631
بررسي دموگرافيك 100 مورد sepsis نوزادان در سال 1371 در بيمارستان قدس قزوين
632
بررسي دموگرافيك 217مورد بيمار مبتلا به آلوپسي آراتا و تعيين شايعترين بيماريهاي همراه
633
بررسي دموگرافيك 217مورد بيمار مبتلا به آلوپسي آراتا و تعيين شايعترين بيماريهاي همراه
634
بررسي دموگرافيك 6400 پرونده مراجعين به مركز ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ﴿IVF﴾
635
بررسي دموگرافيك 6400 پرونده مراجعين به مركز ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد﴿IVF﴾
636
بررسي دموگرافيك بزرگسالان مبتلا به لوسمي حاد
637
بررسي دموگرافيك بزرگسالان مبتلا به لوسمي حاد
638
بررسي دموگرافيك بيماران آنفلوآنزاي نوع A(H1N1 در استان يزد طي سالهاي 88-89
639
بررسي دموگرافيك بيماران آنفلوآنزاي نوع A(H1N1 در استان يزد طي سالهاي 88-89
640
بررسي دموگرافيك بيماران اسكيزوفرنيك بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد بمدت 3 سال ﴿71-1369﴾
641
بررسي دموگرافيك بيماران اسكيزوفرنيك بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد بمدت 3 سال ﴿71-1369﴾
642
بررسي دموگرافيك بيماران با حمله آسم كه در نيمه دوم سال 69 به مركز پزشكي شهيد رهنمون يزد مراجعه كرده اند
643
بررسي دموگرافيك بيماران با حمله آسم كه در نيمه دوم سال 69 به مركز پزشكي شهيد رهنمون يزد مراجعه كرده اند
644
بررسي دموگرافيك بيماران بستري در مركز جامع روانپزشكي استان يزد از تاريخ 1/1/67 الي 20/8/75 كه الكتروشوك ﴿ECT﴾دريافت داشته اند
645
بررسي دموگرافيك بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1371 لغايت سال 1374
646
بررسي دموگرافيك بيماران سوخته بستري در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سال 1373
647
بررسي دموگرافيك بيماران سوخته بستري در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سال 1373
648
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به اختلالات خلقي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد
649
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به اختلالات خلقي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد
650
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به افسردگي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزدطي 3 سال ﴿ 71-1369 ﴾
651
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به افسردگي بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزدطي 3 سال ﴿ 71-1369 ﴾
652
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به انواع زگيل كه طي مدت 6 ماه به بيمارستان رازي مراجعه كرده اند
653
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به انواع زگيل كه طي مدت 6 ماه به بيمارستان رازي مراجعه كرده اند
654
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPD بستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 74-1369
655
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري COPD بستري در بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 74-1369
656
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به سنگ سيستم ادراري بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
657
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به سنگ سيستم ادراري بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
658
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به مانيا بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد در طول 3 سال 1371-1369
659
بررسي دموگرافيك بيماران مبتلا به مانيا بستري شده در مركز جامع روانپزشكي استان يزد در طول 3 سال 1371-1369
660
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان الزهرا و كاشاني اصفهان طي سالهاي 1387-89
661
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان الزهرا و كاشاني اصفهان طي سالهاي 1387-89
662
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي شهر يزد
663
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي يزد
664
بررسي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي روانپزشكي يزد
665
بررسي دموگرافيك بيماران نقص ايمني اوليه مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي و كلينيك هاي ايمونولوژي در 6 سال اخير وپيگيري وضعيت فعلي آنان
666
بررسي دموگرافيك بيماريهاي عروق مغز و رابطه آن با سن و فشار خون در بيماران بستري شده در بخش اعصاب مركز پزشكي راه آهن در سالهاي 73-72
667
بررسي دموگرافيك بيماريهاي عروق مغز و رابطه آن با سن و فشارخون در بيماران بستري شده در بخش اعصاب مركز پزشكي راه آهن در سالهاي 73-72
668
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 (مدت ده سال )
669
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 (مدت ده سال )
670
بررسي دموگرافيك سيكوز پس از زايمان در بيماران بستري شده در مركز روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد از سال 1364 تا سال 1373 ﴿مدت ده سال﴾
671
بررسي دموگرافيك شكستگيهاي فك فوقاني و تحتاني در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 74-1373
672
بررسي دموگرافيك علل درد حادشكم در بيماران مراجعه كننده به اورژانسهاي مراكز آموزشي -درماني شهيد رهنمون و افشار يزد
673
بررسي دموگرافيك كچلي سر در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي يزد در طي يكسال
674
بررسي دموگرافيك كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير مدارس استثنايي استان يزد
675
بررسي دموگرافيك كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير مدارس استثنايي استان يزد
676
بررسي دموگرافيك گزيدگيها در دو مركز درماني شهيد رهنمون و افشار يزد در سال 1375
677
بررسي دموگرافيك مراجعه كنندگان با بيماري حاد به بخش سوانح بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
678
بررسي دموگرافيك مردان سيگاري بالاي 15 سال در شهر يزد
679
بررسي دموگرافيك مردان معتاد به مواد مخدر ، در مركزباز پروري سازمان بهزيستي استان يزد﴿مهر ماه 1374 لغايت دي ماه 1375﴾
680
بررسي دموگرافيك مرگ و مير تهران
681
بررسي دموگرافيك موارد IUI انجام شده در مركز تحقيقات ناباروري يزد در تاريخ اسفند ماه 1368 الي اسفندماه 1369 و تعيين ميزان موفقيت در جامعه مورد بررسي
682
بررسي دموگرافيك موارد IUI انجام شده در مركز تحقيقات ناباروري يزد در تاريخ اسفند ماه 1368 الي اسفندماه 1369 و تعيين ميزان موفقيت در جامعه مورد بررسي
683
بررسي دموگرافيك نتايج پاتالوژيك تومورهاي چشمي در طي 10 سال﴿ابتداي 1376 تا پايان 1385﴾ در بيمارستان شهيد صدوقي
684
بررسي دموگرافيك نتايج پاتالوژيك تومورهاي چشمي در طي 10 سال﴿ابتداي 1376 تا پايان 1385﴾ در بيمارستان شهيد صدوقي
685
بررسي دموگرافيك و آندوسكوپيك بيماراني كه با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه و بستري شده اند﴿طي سالهاي 66 لغايت شهريور 1370﴾
686
بررسي دموگرافيك و آندوسكوپيك بيماراني كه با خونريزي دستگاه گوارش به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه و بستري شده اند﴿طي سالهاي 66 لغايت شهريور 1370﴾
687
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
688
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
689
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك 107 مورد از مردان ناقل بظاهر سالم HBsAg كه جهت انجام پيگيريهاي لازم به مركز بهداشت استان يزد معرفي شده اند
690
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در 403 بيمار ديابتي
691
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در403 بيمار ديابتي
692
بررسي دموگرافيك و اپيدميولوژيك عوارض چشمي ديابت در403 بيمار ديابتي
693
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد
694
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد( 1374-1370)
695
بررسي دموگرافيك و برنامه درماني مركز جامع روانپزشكي يزد( 1374-1370)
696
بررسي دموگرافيك و تعيين ميزان شيوع ريسك فاكتورهاي موجود در كودكان ديابتي نوع 1 استان يزد
697
بررسي دموگرافيك و تعيين ميزان شيوع ريسك فاكتورهاي موجود در كودكان ديابتي نوع 1 استان يزد
698
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس (قوزقرنيه ) در درمانگاههاي چشم يزد
699
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس (قوزقرنيه ) در درمانگاههاي چشم يزد
700
بررسي دموگرافيك و خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس ﴿قوز قرنيه﴾ در درمانگاههاي چشم يزد
701
بررسي دموگرافيك و راههاي انتقال هپاتيت B در بيماران مبتلا به هپاتيت B كه در سالهاي 1376 لغايت 1371 در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بستري شده اند
702
بررسي دموگرافيك و علل و نتايج درمان استرابيسمهاي عمودي
703
بررسي دموگرافيك و علل و نتايج درمان استرابيسمهاي عمودي
704
بررسي دموگرافيك و فراواني بيماريهاي اعصاب محيطي و عضلاني در بيماران مراجعه كننده به مراكز الكترودياگنوزيس شهر يزد طي سالهاي 1385-1384
705
بررسي دموگرافيك و فراواني بيماريهاي اعصاب محيطي و عضلاني در بيماران مراجعه كننده به مراكز الكترودياگنوزيس شهر يزد طي سالهاي 1385-1384
706
بررسي دموگرافيك وجامعه شناختي جرم وبزهكاري در سطح شهرستان بهشهر در سال 1387
707
بررسي دموگرافيك يافته هاي غير طبيعي كلينيكي و پاراكلينيكي در 100 بيمار مبتلا به LBBB
708
بررسي دموگرافيك يافته هاي غير طبيعي كلينيكي و پاراكلينيكي در 100 بيمار مبتلا به LBBB
709
بررسي دموگرافيك، علل و سطح ضايعه در بيماران آسيب نخاعي شهر يزد طي سالهاي 1384-1389
710
بررسي دموگرافيك، علل و سطح ضايعه در بيماران آسيب نخاعي شهر يزد طي سالهاي 1384-1389
711
بررسي دنباله در جريان ناپاياي پشت يك ايرفويل در حركت نوساني پيچشي
712
بررسي دنباله ها و بازسازي ها در سينماي آمريكا دهه 90
713
بررسي دنباله ها و بازسازي ها در سينماي آمريكا دهه 90
714
بررسي ده ساله اجسام خارجي دستگاه تنفس بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون
715
بررسي ده ساله اجسام خارجي دستگاه تنفس بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
716
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به ايسكمي حاد روده در بيمارستان قائم مشهد در سالهاي 75-1365
717
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
718
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
719
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستن مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
720
بررسي ده ساله بيماران مبتلا به توده مدياستين مراجعه كننده به بخشهاي جراحي دانشگاه علوم پزشكي يزد از سالهاي 83-1374
721
بررسي ده ساله نقص ديواره جمجمه و ترميم آن در بخش جراحي اعصاب بيمارستان قائم (عج ) (1375- 1366)
722
بررسي دو خاك مورد استفاده در صنعت كاشي
723
بررسي دو روش پرداخت به ازاي هر سفارش و حقوق ثابت به پيك هاي تحويل آخر
724
بررسي دو روش كاپيتوناژ وغير كاپيتوناز در برخورد با حفره باقيمانده پس از جراحي وتخليه محتويات كيست هيداتيد ريوي عارضه دار وبدون عارضه در مدت ده سال (92-82)
725
بررسي دو رويكرد آموزشي و لذت بخشي كتابهاي گروه سني«ب» انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
726
بررسي دو رويكرد استاتيكي و ديناميكي محاسبه معكوس براي برآورد ضرايب ارتجاعي لايه هاي روسازي انعطاف پذير با استفاده از نرم افزارهاDBSIDŸ5.0 Modulos 6.0 Elmod 5.0 Evercalc
727
بررسي دو زبانه بودن والدين و تاثير آن در يادگيري زبان فارسي دانش آموزان
728
بررسي دو ساله تروماهاي باز چشم در مركز چشم پزشكي راه آهن يزد
729
بررسي دو ساله موارد انسداد روده در بخش جراحي بيمارستان پور سيناي رشت از مهر ماه 1374 لغايت شهريور ماه 1376
730
بررسي دو شيوه تمريني HIIT و استقامتي بر بيان ژن امنتين -1 بافت چربي احشايي رت هاي نر ديابتي
731
بررسي دو فرم رايج دوره رنسانس : فانتزي ، تم و وارياسيون
732
بررسي دو گروه افراد جزئي نگر و كلي نگر در خلاصه نويسي
733
بررسي دو گونه آموزش از راه دور(آموزش اينترنتي )on-line(وآموزش كتابي )در مهارت خواندن و درك مطلب
734
بررسي دو نوع گياه رنگزاي منطقه مازندران ﴿ پلم ،گزنه ﴾ بر روي الياف و پشم
735
بررسي دوازده مجلس از نگاره هاي برادران داوري ( شاهنامه داوري ، سده سيزدهم ه.ق )
736
بررسي دوام اعضاي بتني تقويت شده با لايه هاي FRP تحت شرايط نفوذ يون كلرايدي
737
بررسي دوام اعضاي فشاري تقويت شده با دورپيچ‌هاي FRP در شرايط محيطي كلرايدي
738
بررسي دوام بتن با سيمان ها و پوزولان هاي مختلف در شرايط محيطي خليج فارس
739
بررسي دوام بتن غلتكي روسازي حاوي دانه ها و الياف فلزي بازيافتي از لاستيك هاي فرسوده
740
بررسي دوام بتن فوق توانمند مسلح شده با الياف شيشه تحت چرخه هاي يخ و ذوب و مسن شدگي تسريع شده
741
بررسي دوام بتن قليا فعال سرباره اي در محيط هاي اسيدي Durability Evaluation of Alkali- Activated Slag Concrete in Acidic Environments
742
بررسي دوام بتن هاي پليمري با توجه به پليمرهاي قابل دسترسي در ايران
743
بررسي دوام سازه هاي بتن آرمه ، با روكش نفوذي گوگرد
744
بررسي دوام كامپوزيت هاي سيماني مهندسي شده حاوي زئوليت و ميكروسيليس در محيط سولفات منيزيم
745
بررسي دوام مخلوط هاي آسفالتي با مصالح آهكي
746
بررسي دوام مخلوط هاي آسفالتي با مصالح سيليسي
747
بررسي دوام و رفتار مكانيكي لوله‌هاي پليمري سيستم جمع‌آوري و انتقال شيرابه
748
بررسي دوام و مكانيك شكست بتن پليمري رزين پلي‌استر غيراشباع در محيط‌هاي شيميايي و حرارتي
749
بررسي دوبعدي انتقال حرارت و شكل محفظه هاي حاوي PCM جهت خنك كاري باتري هاي ليتيومي
750
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس Nipharghus در شمال استان كهگيلويه و بويراحمد
751
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس Niphargus در بخشهاي مركزي و جنوبي استان آذربايجان غربي
752
بررسي دوجورپايان زيرزميني جنس niphargus در شمال استان همدان
753
بررسي دوخت هاي سنتي و دوخت بلوچ در دوره معاصر
754
بررسي دودكش نيروگاه
755
بررسي دودكشها در حضور ذرات و تاثيرات همزمان گاز و ذره
756
بررسي دوده و شبكه ي فيلري دوده بر روي خواص ديناميكي ومكانيكي آميزه هاي رابري پرشده و ولكانيزه شده ي RN
757
بررسي دوربين‌هاي حرارتي و GDV و كاربرد آن‌ها در پزشكي
758
بررسي دوره تناوب غربالگري فشارخون با رويكرد شبيه سازي
759
بررسي دوره هاي آموزشي دهياران و تاثير آن در توسعه اجتماعي سياسي فرهنگي اقتصادي زيست محيطي روستاهاي بخش مركزي شهرستان نكا
760
بررسي دوره هاي اقدام پژوهش ي در تغيير نگرش معلمان نسبت به تحقيق
761
بررسي دوز پرتوهاي پراكنده خارج از ميدان تابشي با استفاده از فيلتر مسطح كننده و بدون استفاده از فيلتر مسطح كننده در شتاب دهنده خطي درماني ONCOR به روش شبي سازي مونت كارلو
762
بررسي دوز تابشي پرتوهاي كيهاني بر روي كادر پرواز در نيمه جنوبي كشور
763
بررسي دوز جذب پوستي در ناحيه ي تيروئيد در دستگاه هاي پانوراميك و CBCT
764
بررسي دوز مناسب كلونيدين خوراكي به عنوان پيش داوري قبل از بيهوشي جهت كاهش مناسب فشار خون حين عمل جراحي
765
بررسي دوز مناسب كلونيدين خوراكي به عنوان پيش داوري قبل از بيهوشي جهت كاهش مناسب فشار خون حين عمل جراحي
766
بررسي دوزهاي متفاوت كتوفول بر روي آرام بخشي جهت اعمال LP و BMA در كودكان مبتلا به ALL
767
بررسي دوزيمتري نرم افزار طراحي درمان سه بعدي Browess در درمان به روش Intensity Motensity Modulated Radiation therapy با استفاده از روش فيلم دوزيمتري
768
بررسي دوسالانه هاي اول و دوم نقاشي ايران
769
بررسي دوسالانه هاي اول و دوم نقاشي ايران
770
بررسي دوستي وازدواج اينترنتي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مر كز رامسر.
771
بررسي دوفامي و چرخندگي نوري در لايه¬ي نازك كلريد نقره بارگذاري شده با نانوذرات نقره زير تابش عمودي پرتوهاي قطبيده خطي ليزر با طول موج¬هاي گوناگون
772
بررسي دوگان قاب هاي تركيبي
773
بررسي دوگان متعارف دنباله هاي - K بسل و مولدهاي - K بسل براي دستگاه هاي متعامد فضاي هيلبرت
774
بررسي دوگان‌سازي در زبان فارسي در چهارچوب نظريه‌‌ي دوگان‌سازي صرفي
775
بررسي دوگاني تقريبي قاب ها و-g قاب هادرفضاهاي هيلبرت
776
بررسي ديابت در بيماران دياليزي استان يزد
777
بررسي ديابت در بيماران دياليزي استان يزد
778
بررسي دياكسيد تيتانيوم (روتيل ) در سرباره و زونهاي مختلف معدن مس سرچشمه كرمان
779
بررسي دياگرام‌هاي ولتامتري چرخه‌اي يون منيزيم در نمك‌هاي مذاب آن
780
بررسي ديالوگ و شخصيت پردازي در سينماي بومي
781
بررسي ديپلماسي عمومي هند در آسياي مركزي ﴿1389- 1369﴾
782
بررسي ديجيتايزرهاي مور استفاده در مهندسي معكوس و طراحي يك ديجيتايزر بازوئي
783
بررسي ديدگاه اساتيد دانشكده فني دانشگاه كردستان در مورد بكارگيري تكنولوژيهاي وب 2 درتدريس و يادگيري
784
بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي و مديران گروه‌ها در مورد راه‌اندازي رشته‌هاي تحصيلي و چگونگي پذيرش دانشجو در پرديس دانشگاه اصفهان
785
بررسي ديدگاه اوليا دانش آموزان راهنمايي درباره مشكلات ارتباطي آنان براساس جنسيت در شهرستان كاشان
786
بررسي ديدگاه برخي از انديشمندان معاصر ايراني درباره ماهيت تكنولوژي از منظر حكمت متعاليه ، مطالعه موردي : مرتضي آويني ، محمد مدددپور ، رضا داوري و عبدالكريم سروش
787
بررسي ديدگاه بيماران با دردهاي اسكلتي-عضلاني مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي يزد در مورد تاثير انواع غذاها بر دردهايشان
788
بررسي ديدگاه بيماران با دردهاي اسكلتي-عضلاني مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي يزد در مورد تاثير انواع غذاها بر دردهايشان
789
بررسي ديدگاه پرستاران از فرهنگ ايمني بيمار و ارتباط آن با ديدگاه بيماران از كيفيت خدمات دريافتي در بيمارستان هاي دولتي وخصوصي منتخب شهر يزد
790
بررسي ديدگاه پرستاران از فرهنگ ايمني بيمار و ارتباط آن با ديدگاه بيماران از كيفيت خدمات دريافتي در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي منتخب شهر يزد در سال ۱۳۹۴
791
بررسي ديدگاه پرستاران در خصوص برنامه درسي و مهارتهاي باليني در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي تهران
792
بررسي ديدگاه پرستاران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
793
بررسي ديدگاه پرستاران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
794
بررسي ديدگاه پزشكان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد اتانازي
795
بررسي ديدگاه پيتر بروك به عرفان شرقي با نگاهي اجمالي به اجراي او از مهابهاراتا
796
بررسي ديدگاه پيتربروك به عرفان شرقي با نگاهي اجمالي به اجراي او از مهابهاراتا
797
بررسي ديدگاه تربيتي انديشمندان معاصر سيدحسين نصر
798
بررسي ديدگاه تناقض باوري در منطق سنتي، كلاسيك و فراسازگار
799
بررسي ديدگاه جامعه شناسي آثار عبدالرحيم طالبوف تبريزي
800
بررسي ديدگاه جهانگردان درباره جاذبه هاي فرهنگي يزد
801
بررسي ديدگاه حسابرسان ومديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران نسبت به ضرورت انجام حسابرسي عملياتي
802
بررسي ديدگاه خانواده بر تدريس هنر در مقطع راهنمايي در استان بوشهر
803
بررسي ديدگاه دادائيستي و سورئاليستي من ري و تكنيك‌هاي او در عكاسي
804
بررسي ديدگاه دانش آموزان ايراني سطح مقدماتي زبان خارجي نسبت به تدريس گرامر به روش اصل كار تعاملي
805
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بافق در مورد مراجعه به مشاور در مسائل سازشي و موانع احتمالي آن
806
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي سطح شهر بهشهر نسبت به عوامل موثر در اجتماعي كردن كودكان
807
بررسي ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر نكاء نسبت به نقش والدين در جامعه پذيري فرزندان
808
بررسي ديدگاه دانش آموزان در مورد نقش خانواده ومدرسه در آشنايي فرزندان بامسائل اخلاقي و ديني
809
بررسي ديدگاه دانش آموزان و درجه رضايت آنها از شيوه هاي تربيتي والدين شهرستان تفت
810
بررسي ديدگاه دانش اموزان مقطع راهنمايي شهرستان فريمان نسبت به چگونگي رعايت حجاب
811
بررسي ديدگاه دانش اموزان مقطع راهنمايي شهرستان فريمان نسبت به رعايت حجاب
812
بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد برنامه درسي پنهان موثر بر يادگيري در سال 94-93
813
بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري در مورد وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار محيط هاي آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 97-96
814
بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي (كارآموزان و كارورزان) نسبت به كيفيت آموزش باليني بخش جراحي عمومي مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان، رشت در سال 1393
815
بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي نسبت به روش آموشي EPMP ﴿ تدبير مشكل بيمار به روش الكترونيكي﴾ (Electronic Patient Management Problem) در اداره بيمارلن مبتلا به بيماري هاي شايع نورولوژي
816
بررسي ديدگاه دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي يزد در خصوص ورزش
817
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده دندان پزشكي از آموزش دريافت شده دندان پزشكي ترميمي در سال 1397
818
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد در مورد بكارگيري آموزش مجاز در تدريس واحد دندانپزشكي تشخيصي2 در سال تحصيلي 1398-99
819
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه به كيفيت خدمات ارائه شده به آن ها با استفاده از مدل سروكوال
820
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر در مورد علل افزايش سن ازدواج
821
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور و نقش خانواده در اعتياد فرد
822
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران در سال تحصيلي 94-93
823
بررسي ديدگاه دانشجويان در خصوص سير تحول انگيزه دانشجويان روزانه ورودي 82 مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
824
بررسي ديدگاه دانشجويان درباره نحوه آموزش و ارزشيابي بخش پريودنتولوژي در دانشكده شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 89-1389
825
بررسي ديدگاه دانشجويان درباره نحوه آموزش و ارزشيابي بخش پريودنتولوژي در دانشكده شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 89-1389
826
بررسي ديدگاه دانشجويان دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد نظارت باليني در آموزش دندان پزشكي در نيمسال دوم سال تحصيلي 1397-1398
827
بررسي ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي در مورد دروس پاتولوژي دهان در دانشگاه شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 92-1391
828
بررسي ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي رشت در باره ي معيارهاي تدريس نظري و عملي موثر در سال 96
829
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور البرز نسبت به برنامه كاوش شبكه ورزش طي يك پژوهش كيفي
830
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور البرزنسبت به برنامه كاوش شبكه ورزش طي يك پژوهش كيفي
831
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر مركز بهشهر درمورد علل افزايش سن ازدواج
832
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر نسبت به موضوع كسب ارزشهاي غير مادي در رفتار بزهكارانه جوانان
833
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور در خصوص اعتياد و عوامل اجتماعي موثر بر آن
834
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته هاي روزانه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي پيرامون عوامل موثر بر ازدواج
835
بررسي ديدگاه دانشجويان رشته هاي روزانه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي پيرامون عوامل موثر بر ازدواج
836
بررسي ديدگاه دانشجويان كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به برنامه درسي پنهان
837
بررسي ديدگاه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشدرشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نورنسبت به وضعيت موجود آموزشي وپژوهشي اين دانشگاه
838
بررسي ديدگاه دانشجويان نسبت به تحصيل و شغل استان بوشهر
839
بررسي ديدگاه دانشجويان و اساتيد در رابطه با دوره ي كارشناسي ارشد مجازي رشته آموزش زبان انگليسي: ميزان مشاركت متغييرهاي موانع يادگيري، انگيزه و آمادگي مجازي در رضايتمندي دانشجويان مجازي
840
بررسي ديدگاه دانشجويان و مدرسين دانشگاه پيام نور نسبت به كارآمدي كتابهاي مهارتي رشته تربيت بدني در آموزش رشته هاي مختلف ورزشي
841
بررسي ديدگاه دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان شاهرود درمورد راههاي افزايش انگيزه دانش آموزان براي ورود به هنرستانهاي فني حرفه اي وكارودانش
842
بررسي ديدگاه دبيران در مورد كاربرد تكنولوژي آموزش در مدارس متوسطه نظري شهر اصفهان در سال تحصيلي 85-84
843
بررسي ديدگاه دبيران در مورد كاربرد تكنولوژي آموزشي درمدارس متوسطه نظري شهر اصفهان در سال تحصيلي 84-85
844
بررسي ديدگاه دبيران رياضي پايه نهم شهر اصفهان در ارتباط با ابعاد محتوايي و چگونگي تدريس كتاب
845
بررسي ديدگاه دختران جوان شهرستان نظرآباد به مسئله حجاب يا بدحجابي
846
بررسي ديدگاه دستياران در مورد وضعيت محيط آموزشي دستياري در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان با استفاده از پرسشنامه PHEEM-سال 1391
847
بررسي ديدگاه دندانپزشكان شهر يزد در مورد رضايت شغلي در سال ۱۳۹۶
848
بررسي ديدگاه رËسا و اعضاي هيÊت علمي در خصوص مسائل و مشكلات گسترش آموزش مجازي در دانشگاه پيام نوراستان آذربايجان غربي
849
بررسي ديدگاه رواني كودكان زير دوازده سال نسبت به فضاي معماري و چگونگي دستيابي به آن
850
بررسي ديدگاه روشنفكران ديني نسبت به مدرنيته با تأكيد بر حقوق زنان
851
بررسي ديدگاه زنان شاغل در رابطه با رضايت همسرانشان از زندگي مشترك شهر اسفراين سال 94-93
852
بررسي ديدگاه زيبايي شناسانهء جان ديويي و تطبيق آن با پاپ آرت
853
بررسي ديدگاه ساخت پذيري (constructability) در پروژه هاي بزرگ EPC در صنعت نفت و گاز با قرارداد قيمت مقطوع (همراه با مطالعه موردي پروژه فاز 12 پارس جنوبي)
854
بررسي ديدگاه سياستگذاران و ارائه دهندگان خدمات خانواده پزشك خانواده در رابطه با انطباق برنامه پزشك خانواده با ابعاد سياستگذاري آن در استان يزد﴿1390﴾
855
بررسي ديدگاه شهروندان سميرم درباره موانع اقتصادي،اجتماعي شهر سميرم
856
بررسي ديدگاه علماي شيعي قائل به تحريف قرآن كريم نسبت به ادله ي عدم تحريف
857
بررسي ديدگاه فارغ التحصيلان دندانپزشكي يزد پيرامون آموزش ترميم هاي كامپوزيت در سال ۱۳۹۶
858
بررسي ديدگاه فارغ التحصيلان دندانپزشكي يزد پيرامون آموزشترميم هاي كامپوزيت در سال ۱۳۹۶
859
بررسي ديدگاه فرزندان افراد طلاق گرفته بين سنين (18-10) ساله نسبت به طلاق و تأثير آن در زندگي آنان در شهر ابهر
860
بررسي ديدگاه فعالان سياسي شهرستان نكا نسبت به كاركرد احزاب
861
بررسي ديدگاه فقه الحديثي امام خميني
862
بررسي ديدگاه فقه و حقوق در مورد بازار بورس
863
بررسي ديدگاه فقهي مولي محمد محسن فيض كاشاني در باب قضاء و شهادات بر اساس مفاتيح الشرايع و تطبيق آن با اعلام فقهاي متقدمين و متاخرين
864
بررسي ديدگاه كارشناسان ترويج كشاورزي درباره بيمه دام عشاير استان لرستان
865
بررسي ديدگاه كاركنان بيمارستان شهيد صدوقي در رابطه با تغييرات سازماني در سال 1386
866
بررسي ديدگاه كاركنان بيمارستان هاي آموزشي شهرستان يزد در رابطه با سبك مديريت مديران آنها در سال 1387
867
بررسي ديدگاه كاركنان بيمارستانهاي آموزشي شهرستان يزد در رابطه با سبك مديران آنها درسال 1387
868
بررسي ديدگاه كانت و هگل در مورد تجربه
869
بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آنان در فرايند تصميم گيري در كتابخانه هاي عمومي استان يزد
870
بررسي ديدگاه كتابداران و مديران كتابخانههاي دانشگاهي شهر كرمانشاه در رابطه با استفاده از نظامهاي اطلاعات مديريت
871
بررسي ديدگاه كشاورزان پذيرنده سيستم هاي آبياري باراني در گسترش و عدم گسترش اين سيستم ها ﴿مطالعه موردي: شهرستان بهبهان﴾
872
بررسي ديدگاه كشاورزان درباره كاربرد فاضلاب تصفيه شده در آبياري محصولات كشاورزي ﴿مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان خرم آباد﴾
873
بررسي ديدگاه مديران و معلمان در مورد معيار هاي انتخاب معلم نمونه دوره راهنمايي شهرستان گنبد
874
بررسي ديدگاه مديران وكارشناسان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در خصوص عوامل تعيين كننده در برنامه ريزي استراتژيك تله مديسين
875
بررسي ديدگاه مديران ومعلمان در مورد معيارهاي انتخاب معلم نمونه مقطع متوسطه شهرستان گنبد
876
بررسي ديدگاه مربيان مهد كودك شهر بهشهر نسبت به تاثير تلويزيون (نوع برنامه ) در اجتماعي شدن كودكان
877
بررسي ديدگاه مردان نسبت به مشاركت اجتماعي زنان ( بررسي موردي : دبيران مرد مقطع دبيرستان شهرستان بهشهر 86 85-)
878
بررسي ديدگاه مستشرقان نسبت به شخصيت سلمان فارسي
879
بررسي ديدگاه مشتريان پرايد در مورد كيفيت محصول در شهر اصفهان
880
بررسي ديدگاه مشتريان در خصوص تاثير بازاريابي نوين بر رفتار مصرف كنندگان موارد رنگزا نساجي
881
بررسي ديدگاه معرفت شناسي ابوعلي سينا و دلالت هاي آن در زمينه فرايند ياددهي - يادگيري
882
بررسي ديدگاه معلم‌هاي زبان انگليسي در مورد تصحيح خطاي گفتاري زبان آموزان مذكر و مونث بر اساس جنسيت معلم‌ها
883
بررسي ديدگاه معلمان ابتدايي از كار بست فناوري آموزشي در مدارس منطقه برخوار
884
بررسي ديدگاه معلمان ابتدايي شهر اصفهان درباره اجراي نوآوري‌هاي چهار‌گانه پيشنهادي (ارزشيابي توصيفي، آموزش زبان انگليسي، مدرسه بدون كيف و استفاده از معلمان تخصصي) در مرحله اول و دوم دوره ابتدايي
885
بررسي ديدگاه معلمان پايه اول ابتدايي شهر شيروان
886
بررسي ديدگاه معلمان تربيت بدني شهر خرم آباد درباره ي كارايي كلاسهاي ضمن خدمت تربيت بدني در سال تحصيلي 88-87
887
بررسي ديدگاه معلمان كلاس اول ابتدايي شهر تهران در خصوص كتاب فارسي پايه‌ي اول
888
بررسي ديدگاه معلمان و دبيران تربيت بدني در مورد كارايي كلاس هاي كوتاه مدت ضمن خدمت در شهر لار
889
بررسي ديدگاه معلمين در خصوص نقش پيش دبستاني در جامعه پذيري كودكان در شهرستان بهشهر
890
بررسي ديدگاه معلمين دوره ابتدايي پيرامون ارزش يابي توصيفي در استان يزد
891
بررسي ديدگاه ناصرالدين شاه قاجار درباره اروپا و اروپاييان(باتكيه بر سفرنامه هاي ناصرالدين شاه)
892
بررسي ديدگاه ها و ادراكات جوامع محلي نسبت به كفتار راه راه (Hyaena hyaena) در جنوب غرب ايران
893
بررسي ديدگاه هاي آيت الله جوادي آملي در علوم قرآني
894
بررسي ديدگاه هاي اقتصادي متفكران دوره قاجار (از ناصرالدين شاه تا پايان قاجاريه)
895
بررسي ديدگاه هاي اويلري ولاگران‍‍ژي و تعميم آن بر معادلات مكانيك سيالات
896
بررسي ديدگاه هاي پرستاران در ارتباط با بكارگيري مولفه هاي اشتراك گداري دانش در بيمارستانهاي دولتي شهر چالوس
897
بررسي ديدگاه هاي تربيتي حضرت علي ﴿ع﴾ در نهج البلاغه و مقايسه آن با ديدگاههاي تربيتي افلاطون
898
بررسي ديدگاه هاي تربيتي ميشل فوكو
899
بررسي ديدگاه هاي دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به فرآيند انجام پايان نامه و عوامل مرتبط با آن در سال 1388
900
بررسي ديدگاه هاي دكتر عبدالحسين زرين كوب در نقد ادبي
901
بررسي ديدگاه هاي زيبايي شناختي در نقاشي هاي معاصر غرب با تاكيد بر نظريات رولان بارت ﴿از دهه ي 1960 تا به امروز﴾
902
بررسي ديدگاه هاي طبراني وبيهقي درباره اهل بيت (ع ) , studying tabarani and beihaghis views on ahl al-beit
903
بررسي ديدگاه هاي فلسفي خواجه نصير الدين طوسي و دلالت هاي آن براي تربيت اخلاقي
904
بررسي ديدگاه هاي گوناگون در صحنه هاي متفاوت از داستان هاي حيوانات در كليله و دمنه
905
بررسي ديدگاه هاي مطرح شده در روزنامه ي كاوه با تكيه بر اقتصاد، سياست و فرهنگ (1334ق/1916م تا 1340ق/1922م)
906
بررسي ديدگاه هاي هستي شناسي علامه طباطبايي و دلا لت هاي تربيتي آن
907
بررسي ديدگاه هاي ويليام برن باخ و تاثير آن بر تبليغات دهه هاي 60 و 70 غرب
908
بررسي ديدگاه هستي شناسانه متفكران رمانتيك در باب حقيقت و زيبايي و تاكيد آنها بر جايگاه شعر
909
بررسي ديدگاه همسران در مورد عوامل تاثير گذار بر سعادتمندي خانواده از نظر دانشجويان متاهل
910
بررسي ديدگاه هنرآموزان و هنرجويان هنرستان هاي كاردانش شهراصفهان درباره ميزان كاربست عناصر برنامه درسي كاردانش براي آموزش و پرورش كارآفريني
911
بررسي ديدگاه هويت اجتماعي برند و تاثير آن درتوسعه وفا داري به برند ﴿ شركت توليد كننده محصولات آرايشي وبهداشتيMv
912
بررسي ديدگاه والدين نسبت به تك فرزندي
913
بررسي ديدگاه وشخصيت پردازي در گزيده اي از داستان هاي كوتاه
914
بررسي ديدگاه‌ مردم و تعارضات ميان ماهيگيران و دلفين گوژپشت (Sousa plumbea) در خور موسي، خليج فارس
915
بررسي ديدگاهها و شيوه هاي اجرايي "آن بوگارت - تاداشي سوزوكي" كارگردانان تئاتر معاصر در ربع آخر قرن بيستم
916
بررسي ديدگاهها و شيوه هاي اجرايي آن بوگارت-تاداشي سوزوكي كارگردانان تئاتر معاصر در ربع آخر قرن بيستم
917
بررسي ديدگاهها و شيوه هاي اجرايي آن بوگارت-تاداشي سوزوكي كارگردانان تئاتر معاصر در ربع آخر قرن بيستم
918
بررسي ديدگاهها و نظرات مراجع تقليد شيعه معرفي شده توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم در مورد هر يك از روشهاي پيشگيري از حاملگي و رشد جنسيت
919
بررسي ديدگاههاي ( مسئولين مبارزه با مواد مخدر ، معتادين و مدد جويان ) در رابطه با عوامل بازدارنده آموزش - نظارت - كنترل ...) معتادين بعد از ترك اعتياد در شهر اصفهان
920
بررسي ديدگاههاي برخي متفكرين اسلامي در باب هنر
921
بررسي ديدگاههاي دانش اموزان نسبت به فعاليتهاي پرورشي در سطح مقطع راهنمايي شهرستان تربت جام
922
بررسي ديدگاههاي رواني كودكان زير دوازده سال نسبت به فضاي معماري و چگونگي دستيابي به آن
923
بررسي ديدگاههاي فرهنگيان زن در دوره متوسطه در مورد طرح ادغام فعاليتهاي پرورشي و آموزشي در شهرستان نكا
924
بررسي ديدگاههاي كاركنان ، مديران وسرپرستاران شركت پالايش نفت اصفهان درمورد افزايش توانمنديهاي شغلي آنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت
925
بررسي ديدگاههاي كاركنان ، مديران وسرپرستاران شركت پالايش نفت اصفهان درمورد افزايش توانمنديهاي شغلي آنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت
926
بررسي ديدگاههاي مختلف زبان غالب در كلاس هاي اول دبيرستان
927
بررسي ديدگاههاي مردم مينودشت در مورد مشاركت سياسي (انتخابات ) و عوامل موثر بر آن
928
بررسي ديدگاههاي مستشرقين درباب زندگي پيامبر اسلام ( ص ) در نيمه اول قرن بيستم
929
بررسي ديدگاههاي موافقان و مخالفان طرح خاورميانه بزرگ
930
بررسي ديدگاههاي نوين روانشناسي يادگيري
931
بررسي دير زيستي، بقاء و برگشت پذيري در ژنوتيپ هاي اصلاحي دو گونه گراس، متأثر از تيمارهاي طولاني مدت آبياري
932
بررسي ديرينه مغناطيسي گرانيت هاي راپاكيوي
933
بررسي ديسترس اخلاقي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش اورژانس بيمارستان هاي مراكز آموزشي و درماني رشت 94-1393
934
بررسي ديسك هائي مركب (جازده شده) با خواصي شعاعي متغير
935
بررسي دين در دين داري بر برهنگي در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
936
بررسي ديناميك آشوبي معادلات تفاضلي به كمك نيم مزدوجها
937
بررسي ديناميك الكترون در برهم كنش باموج الكترومغناطيس تخت قطبيده خطي و شتابدهي آن در خلا
938
بررسي ديناميك الكترون در ميدان ويگلر واقعي و كانال يوني
939
بررسي ديناميك الكترون ها و نرخ رشد امواج در يك ليزر الكترون آزاد شامل موجبر با مقطع مربعي با ديواره هاي داخلي و خارجي
940
بررسي ديناميك باريكۀ حلقۀ انبارش چشمه نور ايران با ابيراهي رنگي بزرگ
941
بررسي ديناميك پخش مواد سورفكتانت بر روي سطح و عمق مايعات
942
بررسي ديناميك پلاسماي حاصل از شكست اپتيكيدر آبتوسط پرتو گمانه
943
بررسي ديناميك جذب اتم فلوئور بر روي سطح گرافن به روش ديناميك مولكولي
944
بررسي ديناميك جريان حباب هاي بلند در شريانچه ها
945
بررسي ديناميك حباب در نظريه شاره اي
946
بررسي ديناميك خودرو نيمه هيبريد با توليد رانش از طريق موتورهاي الكتريكي كمكي﴿ در چرخ هاي غيرمحرك ﴾
947
بررسي ديناميك ذرات غيركروي به روش ذره گسسته
948
بررسي ديناميك رفتار روتور پيوسته با استهلاك غيرمتناسب
949
بررسي ديناميك سيالات در سيستم هاي ميكروني تشخيصي
950
بررسي ديناميك شكست اپتيكي در هوا با استفاده از يك پالس و دو پالس ليزر نانوثانيه
951
بررسي ديناميك عرضي لكوموتيو, با در نظر گرفتن تماس تك نقطه‌اي و دو نقطه‌اي بروي مسير قوس دار
952
بررسي ديناميك غير خطي امواج يوني در پلاسماهايي شامل الكترون هاي ابر گرم
953
بررسي ديناميك غيرخطي سيستم قدرت با استفاده از نظريه هاي دوشاخگي و آشوب
954
بررسي ديناميك غيرخطي ميكروحبابها در حضور ميدان فراصوت
955
بررسي ديناميك غيرخطي يك جفت چرخ‌دنده ساده تحت برانگيزش تصادفي
956
بررسي ديناميك فرايند overshoot switching در ليزرهاي دو پايدار پلاريزاسيون با استفاده از تحليل پايداري
957
بررسي ديناميك فوق داغ كن و كنترل دماي بخار فوق داغ
958
بررسي ديناميك كاميون سيال‌بر در مقايسه با كاميون معمولي
959
بررسي ديناميك گذارهاي آبشاري اتمهاي ميوندار با استفاده از روش چند گروهي
960
بررسي ديناميك ماشين هاي الكتريكي آسنكرون
961
بررسي ديناميك مدل معادلات ديفرانسيل كسري بيماري عفوني ايدز
962
بررسي ديناميك مدل هاي كيهاني و فضاي ناجابجايي
963
بررسي ديناميك معادله غيركلاسيك نفوذ به لحاظ بزرگ نمايي و وجود جاذب ها
964
بررسي ديناميك مولكولي ذوب يك ريزبلور
965
بررسي ديناميك نفوذ جذب -دفع بسترهاي ثابت با ذرات كروي پوسته اي با در نظر گرفتن پراكندگي محوري و ايزوترم جذب غير خطي
966
بررسي ديناميك و آستانه هاي تغييرات كاربري هاي زمين براي توليد مراكز گردوغبار در استان هاي كرمانشاه و ايلام
967
بررسي ديناميك و انشعاب در كلاسي از مدل هاي كند-تند
968
بررسي ديناميك و پايداري يك دوپايي چهار عضوي
969
بررسي ديناميك و كنترل سرهم بندي سازه هاي فضايي انعطاف پذير بزرگ ﴿LFSS﴾ در حركت مداري
970
بررسي ديناميكي اثر سياست هاي حمايتي بر صادرات غيرنفتي با تاكيد بر بخش كشاورزي
971
بررسي ديناميكي پديده Chatter در يك مدل ساده از فرايند ماشينكاري
972
بررسي ديناميكي پراسنج هاي موثر در طوفان گرد و غبار منطقه يزد و بازسازي مدل wrf بر اساس پراسنج هاي منتخب
973
بررسي ديناميكي تونل ها و ارزيابي اثر زلزله بر پايداري تونل ها
974
بررسي ديناميكي جريانهاي ناماندگار در لوله هاي تحت فشار از طريق مدلهاي تحليلي و عددي - ضربه قوچ
975
بررسي ديناميكي جهت تشخيص احتمال وقوع فروپاشي ولتاژ
976
بررسي ديناميكي راكتورهاي شيميايي با واكنش هاي متوالي و مرتبه هاي مختلط
977
بررسي ديناميكي رفتار آبگريزي سطح و سيال به منظور كاهش نيروي ويسكوز در جريان هاي سطحي و داخلي
978
بررسي ديناميكي رفتار گذراي موتور اشتعال جرقه اي توربوشارژ شده در شرايط عملكرد توام شير كنار گذر و زمانبندي سوپاپها
979
بررسي ديناميكي ساختاري خواص الكتريكي نوري ميكروساختار ايجاد شده بر سطح سيليكون دار در مجاورت گاز SF6 توسط ليزر
980
بررسي ديناميكي سازه پل درخطوط ريلي ايران با رويكرد افزايش ظرفيت
981
بررسي ديناميكي سيستم چرخ و نوار بر روي تكيه گاه انعطاف پذير
982
بررسي ديناميكي غيرخطي در نانوتيوب آرميچر و ساليتون ها
983
بررسي ديناميكي فنرهاي HELlCAL
984
بررسي ديناميكي كوره هاي قوس الكتريك و تاثير آن بر پايداري شبكه ( فروسيليس لرستان )
985
بررسي ديناميكي مانيپولاتور زنجيره بسته
986
بررسي ديناميكي معادلات فريدمن
987
بررسي ديناميكي نيروهاي وارد بر بدنه كشتي
988
بررسي ديناميكي و كنترلي شير اسپول دار
989
بررسي ديناميكي يك پرنده بدون سرنشين با موتور جي توو
990
بررسي دينداري بر ميزان اميد به زندگي در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور سال تحصيلي 1392-93
991
بررسي دينداري و خواب بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
992
بررسي دينداري و رضايتمندي زناشويي در بين 100زوج منطقه 3 قم
993
بررسي دينداري و عوامل موثر بر آن در دختران مقطع پيش دانشگاهي شهر اهواز
994
بررسي ديه زن و مرد در فقه حقوق اسلامي
995
بررسي ديوار برشي فولادي با اتصالات گيردار بر اساس روش طراحي پلاستيك بر اساس عملكرد
996
بررسي ديوار نگارههاي كاخ چهل ستون وتاثير آن بر گرافيك محيطي
997
بررسي ديوار نگاريهاي بعد از انقلاب اسلامي ايران
998
بررسي ديوار نوشته هاي شهر تهران از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
999
بررسي ديوارنگاره هاي بقاع متبركه گيلان
1000
بررسي ديوارنگاره هاي بقاع متبركه گيلان
بازگشت