<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ظرفيت باربريپي‌هاي قرارگرفته بر خاك مسلح شده با ژئوسينتتيك ها توسط مدل‌سازي عددي
2
بررسي ظرفيت بيرون كشش شمع پيچشي مستقر در ماسه در مجاورت يكديگر
3
بررسي ظرفيت تام آنتي اكسيداني و عناصر جزئي قبل و بعد از دوره شريمي درماني در زنان مبتلا به سرطان سينه
4
بررسي ظرفيت تحمل‌ بار قطعات چكش‌خوار تركدار با كرنش- سختي بالا تحت بارگذاري مركب I/II
5
بررسي ظرفيت تير هاي بتن آرمه خورده شده پس از ترميم با CFRP
6
بررسي ظرفيت جذب انرژي در كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي حلقوي پودي سه بعدي
7
بررسي ظرفيت خصوصي كانال هاي كوانتومي
8
بررسي ظرفيت دراماتيك باب شير و گاو كتاب كليه و دمنه وتنظم نمايشنامه پاداش براساس ماجراي شيروگاو
9
بررسي ظرفيت دولايه الكتريكي (EDL) در ابرخازن ساخته شده با الكترود كامپوزيت پلي پيرول با نانو صفحات گرافن در محيط آبي به روش ديناميك مولكولي
10
بررسي ظرفيت سامانه هاي چند ورودي - چند خروجي در كانالهاي همبسته بر مبناي مدل فيزيكي كانال
11
بررسي ظرفيت كوانتومي گرافن عامل دار شده با تيونين به روش تئوري تابعي چگالي و سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيت گرافن اكسيد كاهش يافته/پلي آنيلين و نيكل اكسيد به روش بال ميل به عنوان الكترود ابرخازن
12
بررسي ظرفيت مالياتي و زكات در استان سيستان و بلوچستان
13
بررسي ظرفيت نظريه هاي روانشناسي شخصيت برا ي شخصيت پردازي در فيلم نامه ي انيميشن
14
بررسي ظرفيت نظريه‌هاي روانشناسي شخصيت براي شخصيت ‌پردازي در فيلم‌نامۀ انيميشن
15
بررسي ظرفيت ها و موانع مديريت پسماند شهربابلسر با استفاده از روش SWOT
16
بررسي ظرفيت هاي اجرايي آيين باران خواهي هدرسه بر اساس نظريه اجرا ريچارد شكنر
17
بررسي ظرفيت هاي اشتغال دو حوزه ي توريسم
18
بررسي ظرفيت هاي اقتصاد دانش بنيان براي تحقق توسعه- پايدار از مجراي كاهش آلودگي ناشي از دي اكسيدكرب
19
بررسي ظرفيت هاي غيركلامي در بازيگري فيلم براساس آموزه هاي متداكتينگ
20
بررسي ظرفيت هاي فعل زدن بر اساس شبكه ي قالبي
21
بررسي ظرفيت هاي گردشگري كشاورزي روستاي گرجي محله شهرستان بهشهر در توسعه پايدار منطقه
22
بررسي ظرفيت هاي نظريه لحظه قطعي كارتيه برسون در كارگرداني متون دراماتيك ايراني (موارد مطالعاتي: ديكته، افرا، ناگهان هذا حبيب الله ...)
23
بررسي ظرفيتها و شناسايي اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان مازندران
24
بررسي ظروف رايج غذاخوري در طبيعت وطراحي مجموعه ظروف سفري، سرويس شش نفري
25
بررسي ظهور و افول تمدن ها و تحقق نظريه تمدن نوين اسلامي
26
بررسي ظهور و سقوط طالبان در افغانستان ( 2001-1996 م)
27
بررسي ظوابط پيشنهادي كميتهSACدر مورد اتصالات جوشي
28
بررسي عادات خواب دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر رشت از ديدگاه والدين در سال 1387
29
بررسي عادات رفتاري قبل از تشخيص مبتلايان به سنگهاي مجاري ادراري مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت
30
بررسي عاشقانه سرايي در شعر شاعران يزد
31
بررسي عاطفه مثبت و منفي در بين كاركنان شركت ميلاد اصفهان
32
بررسي عاطفي و ساختار شناسي شعر پايداري كودك و نوجوان (۱۳۸۹-۱۳۵۹)
33
بررسي عالم مثال از ديدگاه قرآن و ملا صدرا
34
بررسي عامل اعتياد جوانان (18-25) سال شهر برازجان
35
بررسي عامل باز بودن در مقابل تجربه در افراد با تيپ شخصيتي a
36
بررسي عامل زمان بر ضخامت و مقاومت به خوردگي پوشش روي ﴿Zn﴾ ايجاد شده روي فولاد از روش آبكاري گالوانيزه سرد
37
بررسي عامل موثر بر خريد خريداران تلوزيون هايlcdدر شهر نجف آباد
38
بررسي عامل هاي اثرگذار بر انگيزه مشاركت مديران و كارشناسان ستادي آموزش و پرورش استان اصفهان در برنامه ريزي آموزشي بر اساس نظريه انتظار و روم
39
بررسي عامل هاي افزايش ورود زنان به دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه اصفهان
40
بررسي عاملهاي موثر در موفق يا ناموفق بودن كشت ديم گونه اسپرس جهت تبديل ديمزارهاي كم بازده به علوفه كاري ديم در مناطق چادگان ، فريدن،فريدونشهر، سميرم
41
بررسي عايق تشعشعي بربهينه سازيانرژي در ساختمان به كمك نرم افزار ANSYS
42
بررسي عبادات و احوال شخصيه مكلفان غير عادي درفقه اماميه
43
بررسي عبور آب از مواد نانومتري
44
بررسي عبور از غشا و استخراج برخي از كاتيونهاي عناصرواسطه باليگاندهاي حاوي گروههاي دهنده نيتروژن - اكسيژن يا گوگرد (تري آذين ) , transport and extraction of some transation metal cations using ligands containing N , O or S triazin)(
45
بررسي عبور از غشا و استخراج رقابتي برخي از كاتيون هاي عناصر واسطه با استفاده از ليگاند دي بنزو 18 كرون 6 به عنوان حامل , investigation of competitive transport and extraction of some transition metal cations using dibenzo 81 crown 6 as a carrier
46
بررسي عبور از غشاء كاتيونهاي عناصر واسطه سري اول با ليگاندهاي حاوي گروههاي دهنده O,N ياS (تري آزول ) , investigation of transport of first row of transition metal cations with ligands containing O, N or S donor groups)triasoles(
47
بررسي عبور پليمر از نانوحفره هاي زيستي و تاثير اندازه ذرات چسبنده بر زمان عبور
48
بررسي عبور نرخ ارز بر شاخص قيمت كالاهاي واداراتي بخش صنعت در ايران﴿ مورد مطالعه صنعت خودرو﴾﴿1355-1389﴾
49
بررسي عدالت اجتماعي عثمان از منظر امام علي )ع(
50
بررسي عدالت اقتصادي در نظام اقتصاد اسلامي
51
بررسي عدالت جنسيتي و اشتغال زنان در خراسان رضوي
52
بررسي عدالت سازماني ازديدگاه مدرسان عضو هيات علمي وحق التدريس دانشگاه پيام نور
53
بررسي عدالت سازماني با خود كارآمدي دبيران مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه شهر بابل در سال تحصيلي 94-93
54
بررسي عدالت سازماني بين كاركنان اداري شهرداري شيروان
55
بررسي عدالت سازماني و تاثير آن بر خشنودي شغلي و رفتار شهروندي سازماني
56
بررسي عدد k- احاطه گر رنگين كمان بر روي گراف تعميم يافته ي پترسن
57
بررسي عدد احاطه كننده يالي حاصلضرب دكارتي گرافها و شبكه گراف
58
بررسي عدد احاطه گر در ضرب گراف ها
59
بررسي عددي - آزمايشگاهي تأثير خرده لاستيك بر رفتار مكانيكي بالاست آلوده با ماسه
60
بررسي عددي - تجربي پديده گذار روي پره توربين بادي S809
61
بررسي عددي – ميداني تأثير فرش بالاست (UBM) بر رفتار ديناميكي پل بتني دال‌تخت راه‌آهن (مطالعه موردي پل كيلومتر 755+25 خط 5 متروي تهران)
62
بررسي عددي آشفتگي و جريان داخل سيلندر يك موتور بنزيني با روش شبيه سازي گردابه¬هاي بزرگ
63
بررسي عددي اثر استفاده از مولد هاي گردابه و نوار گذار به منظور كنترل ناپايداري هاي لايه مرزي روي يك پره توربين باد
64
بررسي عددي اثر اندركنش شمع-خاك-سازه بر برش پايه روسازه
65
بررسي عددي اثر ترمز گيري‌هاي شديد و تكرارشونده بر عمر خستگي ديسك ترمز خودروهاي سنگين
66
بررسي عددي اثر تزريق گاز داغ به داخل برج خنك كن مرطوب با مكش طبيعي
67
بررسي عددي اثر تعداد پره هاي هادي جريان در جداره بهبود دهنده با گذرگاه شبه نيم دايره اي در كمپرسور جريان محوري
68
بررسي عددي اثر تغييرات غلظت و دما بر انتقال حرارت (هدايتي و جابجايي) نانوسيال غيرنيوتني نانولوله هاي كربني در محيط متخلخل
69
بررسي عددي اثر جت مصنوعي بر واماندگي ديناميكي اير فويل نوساني ناكا ۰۰۱۵
70
بررسي عددي اثر شكل تاج بر روي ضريب تخليه سرريزهاي لبه تيز
71
بررسي عددي اثر فركانس در فرايند گرماي القائي
72
بررسي عددي اثر كاهش دماي آب تشتك كولر آبي ﴿و در صورت امكان ساير پارامترها﴾ بر روي عملكرد آن
73
بررسي عددي اثر مارانگوني بر روي سطوح تركيبي آبگريز- آبدوست در انتقال حرارت چگالش قطره‌اي
74
بررسي عددي اثر مشخصات هندسي بر عملكرد اجكتور دوفازي
75
بررسي عددي اثر ميدان الكتريكي بر ديناميك حباب و انتقال گرما در جوشش هسته اي
76
بررسي عددي اثر ميدان مغناطيس بر انرژي مستهلك شده در يك بوش الاستومر مغناطيس به روش المان حجمي نمونه
77
بررسي عددي اثر ميدان مغناطيسي بر روي انتقال حرارت نانوسيال آب/نانولوله كربني- ذرات مغناطيسي Fe3O4 دريك لوله حلقوي افقي در رژيم جريان آرام
78
بررسي عددي اثر نانو سيالات بر راندمان حرارتي كلكتورهاي لوله خلاء خورشيدي
79
بررسي عددي اثر هندسه ي كاسه پيستون موتورRCCIبر بازده و آلايندگي
80
بررسي عددي اثرات جريان نشتي از نوك پره ي توربين گاز محوري
81
بررسي عددي اثرات حفاري تونل هاي شيب دار بر پايداري تونل هاي اصلي آزاد راه تهران شمال
82
بررسي عددي اثرات طول پالس و طول موج در فرآيند شكست اپتيكي ناشي از ليزرهاي پالس كوتاه در دي الكتريك هايِ شفاف (آب و سيليكا)
83
بررسي عددي اثرات غلظت نانوسيال بر انتقال حرارت در يك كانال متخلخل با بكارگيري روابط وابسته به دما براي خواص نانوسيال
84
بررسي عددي اختلاط دو سيال با چگالي و لزجت متفاوت در ميكرو كانال مجهز به پره نوسان كننده و دوران كننده اجباري
85
بررسي عددي اختلاط دو سيال با خواص متفاوت در مخلوط كننده‌هاي ميكرو پره دار منحني شكل به روش شبكه بولتزمن
86
بررسي عددي اختلاط سيال در ميكروكانال مجهز به پره نوسان‌ كننده يا دوران‌ كننده و پيش بيني رفتار به كمك شبكه عصبي مصنوعي
87
بررسي عددي اختلاط سيال نيوتني و غيرنيوتني در كانال
88
بررسي عددي استراتژي احتراقي DDFS در يك سيكل كامل موتور
89
بررسي عددي استفاده از سيستم اشتعال تراكمي كنترل واكنش پذيري (RCCI)در موتور ديزل سنگين
90
بررسي عددي اضمحلال و پراكندگي امواج آنتروپي
91
بررسي عددي افزايش انتقال حرارت در جريان نانو سيال داخل لوله هاي سينوسي
92
بررسي عددي الكتروهيدروديناميك جت مايع تحت اثر ميدان الكتريكي يكنواخت به روش المان مرزي
93
بررسي عددي الگوي جريان و حرارت همراه با غلظت مواد آلوده پيرامون يك ساختمان مرتفع
94
بررسي عددي امكان تهويه يك معدن سرپوشيده با هواكش خورشيدي
95
بررسي عددي انتشار پرتو تشديد گر ناپايدار دايروي در اتمسفر متلاطم
96
بررسي عددي انتشار پرتو تشديدگر ناپايدار مستطيلي با همدوسي جزئي،در اتمسفر متلاطم
97
بررسي عددي انتقال جرم درخم 90 درجه درجريان متلاطم
98
بررسي عددي انتقال حرارت اجباري در مجراي خميده با سطح مقطع حلقوي
99
بررسي عددي انتقال حرارت بستر پودر در فرآيند ساخت افزودني تف جوشي انتخابي به كمك ليزر
100
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد و اجباري چشمه هاي حرارتي در داخل محفظه اي با تهويه
101
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيالات در ميني و ميكرو كانال هاي uشكل همگرا-واگراي چرخان همراه با دندانه
102
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري و ساختارهاي جريان سيال ويسكوالاستيك عبوري از روي يك استوانه
103
بررسي عددي انتقال حرارت جابه جايي طبيعي نانوسيال درون يك محفظه تحت شرايط امواج آكوستيك
104
بررسي عددي انتقال حرارت در تومور بافت بيولوژيك با تزريق نانو سيال
105
بررسي عددي انتقال حرارت در لوله هاي انتقال گاز در كوره MTBE پتروشيمي بندر امام خميني
106
بررسي عددي انتقال حرارت در مبدل حرارتي دو لوله‌اي با استفاده از فين متخلخل
107
بررسي عددي انتقال حرارت در ميكروكانال سه بعدي موج دار با جريان آب/نانوسيال و سطوح آبگريز
108
بررسي عددي انتقال حرارت و افت فشار جريان آب/ نانو سيالات در ميكرو كانال موج‌دار با شرط مرزي لغزش و عدم لغزش
109
بررسي عددي انتقال حرارت و افت فشار جريان آب/ نانو سيالات در ميني لوله سه بعدي موج‌دار
110
بررسي عددي انتقال حرارت و افت فشار در جريان آرام نانو سيال آب- اكسيد آلومينيوم در ميكرو كانال
111
بررسي عددي انتقال حرارت و افت فشار نفت در مبدل حرارتي صفحه اي
112
بررسي عددي انتقال حرارت و جريان سيال در لوله حاوي محيط متخلخل سوراخ دار
113
بررسي عددي انتقال حرارت و جريان نانوسيال در ميكروكانال هاي مستطيلي چرخان با سطوح آب گريز
114
بررسي عددي انتقال گرماي جابجايي آزاد نانو سيال اتيلن گليكول/Fe3O4 در حضور ميدان الكتريكي
115
بررسي عددي اندازه لكه پالس ليزر گاوسي منتشر شونده از كانال پلاسمايي در حضور اثر غيرخطي كر
116
بررسي عددي اندركنش اينرسي و سيتماتيكي شمع-خاك تحت بار ديناميكي
117
بررسي عددي انديس معادلات ديفرانسيل جزيي - جبري
118
بررسي عددي باربري و نشست در خاكريزهاي راه آهن ساخته شده با ژئوفوم
119
بررسي عددي برخي از مدل هاي رهش دارو در سامانه هاي دارورساني ماتريكسي
120
بررسي عددي بكارگيري سطوح نانوساختار بر روي انتقال حرارت جابجايي مخلوط آب و اتيلن گليكول به روش ديناميك مولكولي
121
بررسي عددي به كارگيري لوله حرارتي براي افزايش كارايي سيستم ذخيره انرژي گرماي نهان
122
بررسي عددي بهبود انتقال حرارت در يك ميكروكانال مستطيلي با استفاده از نانوسيالات و توليدكننده هاي گردابه
123
بررسي عددي پارامتر ناهمواري سطح (اسپريتي) در سايش چرخ و ريل قطارهاي پرسرعت
124
بررسي عددي پارامترهاي ديناميكي احتراق ذرات ريز جامد
125
بررسي عددي پارامترهاي شكست در مواد FGM بر اثر بارگذاري حرارتي
126
بررسي عددي پارامترهاي مختلف روي كارايي يك نيروگاه خورشيدي
127
بررسي عددي پارامترهاي ميرايي و سختي معادل در ميراگر تلاطمي تنظيم شده مجهز به صفحات مشبك
128
بررسي عددي پارامترهاي هيدروديناميكي حباب كاويتاسيون ايجاد شده توسط امواج فراصوت
129
بررسي عددي پارامترهاي هيدروديناميكي و انتقال حرارت نانو سيالات در چاه هاي گرمايي ميكروكانال به وسيله آناليز CFD
130
بررسي عددي پارامترهايموثر در بهبود فرآيند هيدروفرمينگ لوله دو لايه براي اشكال نامتقارن ﴿Y شكل﴾
131
بررسي عددي پديده دوده در يك موتور اشتعال تراكمي
132
بررسي عددي پديده كاويتاسيون در پمپ سانتريفيوژ با نرم افزار ANSYS
133
بررسي عددي پديده واماندگي بر روي ايروفويل، با استفاده از روشLES
134
بررسي عددي پي هاي وزني تقويت شده با ستون شني توربين هاي بادي فراساحلي تحت بار زلزله
135
بررسي عددي پيكربندي پره بر روي عملكرد هيدروديناميكي توربين جريان دريايي محور افقي
136
بررسي عددي تأثير استفاده از مواد تركيبي نانوسيال و ماده تغيير فاز دهنده در كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي
137
بررسي عددي تأثير دما بر رفتار ليزر رامان الماس
138
بررسي عددي تأثير ديناميكي موج بر روي خطوط لوله در دهانه هاي آزاد
139
بررسي عددي تأثير ريزدانه هاي ماسه اي بر توزيع تنش زير تراورس
140
بررسي عددي تأثير ژئوسل روي ظرفيت باربري پي نواري
141
بررسي عددي تأثير شرايط سه بعدي گودها در محاسبات دوبعدي با استفاده از مطالعه موردي
142
بررسي عددي تأثير مسلح سازي خاك‌ريز بر عملكرد سازه‌اي فضاي زيرزميني
143
بررسي عددي تأثير وجود پره بر روي انتقال حرارت و افت فشار در جريان جابجايي تركيبي آرام و مغشوش نانوسيال در جريان داخل يك كانال
144
بررسي عددي تأثير يك پلاك ثانويه پايدار بر روي ناپايداري پلاك‌هاي آسيب‌پذير
145
بررسي عددي تاثير اساس مسلح شده باژئوسل بر عملكرد روسازي هاي مقطع معكوس به كمك روش المان محدود غير خطي
146
بررسي عددي تاثير استفاده نانو سيال بر ميزان انتقال حرارت در كلكتورهاي خورشيدي خلا
147
بررسي عددي تاثير افزودني ستاني در موتور اشتعال تراكمي با واكنش پذيري كنترل شده(RCCI)
148
بررسي عددي تاثير بولت هاي فايبرگلاس بر پايداري جبهه كار تونل
149
بررسي عددي تاثير پارامترهاي هندسي مسير و ناهمواريهاي ريل بر شاخص راحتي سفر
150
بررسي عددي تاثير پديده كوبش بر روي انتقال حرارت در يك موتور احتراق جرقه اي
151
بررسي عددي تاثير تركيبات مختلف شيميايي گاز طبيعي و دماي آن بر روي احتراق در يك موتور HCCI
152
بررسي عددي تاثير تغييرات هندسي پره هاي رانريك توربين فرانسيس در عملكرد هيدرو ديناميكي آن
153
بررسي عددي تاثير دانه بندي در پديده جذب مخلوط چند جزئي گاز در بسترهاي فشرده
154
بررسي عددي تاثير سوخت گاز طبيعي بر احتراق و آلايندگي موتور اشتعال تراكمي كنترل واكنشي (RCCI)
155
بررسي عددي تاثير شرايط ورودي بر روي نتايج شبيه سازي انتقال حرارت در يك پره توربين گاز
156
بررسي عددي تاثير شكل و وزن پيستون بر روي عملكرد تونل هاي باد انفجاري فراصوت
157
بررسي عددي تاثير مانع بر انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيالات مغناطيس شونده در يك كانال داراي انبساط ناگهاني
158
بررسي عددي تاثير مكان و موقعيت قرارگيري يك تونل باد[،] بر نتايج اندازه گيري شده
159
بررسي عددي تاثير نوع و چيدمان بولت ها و شبكه هايRUP در افزايش ظرفيت برش منگنه اي دال هاي تقويت شده ي دو طرفه
160
بررسي عددي تاثير ويژگي هاي متغير نانو سيال روي جابجايي آزاد در محفظه ها
161
بررسي عددي تامين هواي سرد يك اتاق در تابستان به وسيله مبدل حرارتي زميني مارپيچي توأم با دودكش خورشيدي كروي
162
بررسي عددي تخليه گاز از يك خط لوله و ارزيابي غلظت گاز در ناحيه اطراف آن
163
بررسي عددي تشكيل جريان دو فاز گاز-مايع بر روي ديسك هاي ميكروفلوئيديك
164
بررسي عددي تشكيل كانال در فرايند كانال‌سازي اصطكاكي اغتشاشي
165
بررسي عددي تغييرات زاويه خروجي پره و پهناي پاسا‍ پمپ گريز از مركز در پمپاژ سيالات لزج
166
بررسي عددي توزيع طولي ماده متخلخل در كانال جهت افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري
167
بررسي عددي توزيع نيروهاي قائم وارد بر تراورس در قوس ها
168
بررسي عددي تير پيوند افقي باجان موجدار در قاب مهاربندي‌شده واگرا
169
بررسي عددي جريان آشفته در جت ديواره
170
بررسي عددي جريان اطراف يك سيستم دريايي دو پروانه اي با چرخش معكوس ﴿CRP﴾
171
بررسي عددي جريان تراكم ناپذير حول ايرفويل فوق بحراني با استفاده از اپن فوم
172
بررسي عددي جريان حول بال شناور اثر سطحي وبهينه سازي هندسه آن
173
بررسي عددي جريان حول دو سيلندر مربعي با آرايش پهلو به پهلو و اريب
174
بررسي عددي جريان سيال در مخلوط كننده هاي ميكرو پره دار به روش هيدروديناميك ذرات هموار
175
بررسي عددي جريان سيال درون راهگاه هاي آب سرسيلندر پرايد
176
بررسي عددي جريان سيال درون يك ميكرو كانال با روشDSMC
177
بررسي عددي جريان سيال همراه با انتقال حرارت در شبكه هم مكان و مقايسه آن با شبكه جا به جا شده
178
بررسي عددي جريان سيال و انتقال حرارت عبوري از سيلندرهاي مستطيلي با طول محدود متصل به ديوار با استفاده از شبيه سازي اِدي هاي بزرگ
179
بررسي عددي جريان غيرپاياي كوئت- تيلور با سرعت تناوبي استوانه ي داخلي
180
بررسي عددي جريان كوئت - پوازيل فروسيال هاي مختلف با اعمال ميدان مغناطيسي و تعيين مشخصات آنها به صورت تجربي
181
بررسي عددي جريان مذاب در قالبهاي ريخته گري با استفاده از روش فلير
182
بررسي عددي جريان مغشوش حول يك ايرفويل تحت نوسان انتقالي و پيچشي
183
بررسي عددي جريان نانوجت سيال با حضور نيروهاي الكتريكي توسط روش DPD
184
بررسي عددي جريان هوار اطراف قطار در حال ورود به تونل
185
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي مخلوط نانوسيال در محفظه تهويه شده حاوي چشمه حرارتي فين دار
186
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت جابه جايي تركيبي سيال غير نيوتني با مدل هرشل بالكلي روي سيلندر دايره اي در كانال
187
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت در جريان ميكروپواسل در رژيم لغزشي
188
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت در يك ميكروكانال تحت تاثير ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي
189
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت سيال عبوري از دو استوانه ي چرخان با آرايش پشت سر هم
190
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت غيردائمي نانو سيال غيرنيوتني در يك كانال همراه با محيط متخلخل
191
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت نانو سيال در يك محفظه تهويه شده با چشمه داخلي
192
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت نانوسيال غيرنيوتني در ميكروكانال متخلخل
193
بررسي عددي جريان وانتقال حرارت جابجايي اجباري پيرامون يك ودواستوانه ي دوار با آرايش پهلوبه پهلو
194
بررسي عددي جوشش جرياني سيال غير نيوتني درون يك كانال افقي
195
بررسي عددي حركت نوساني فرازوفرود بر روي بالواره ناكا 0010 با استفاده از نرم‌افزار اپن فوم
196
بررسي عددي حركت و انتقال حرارت سيالات غير نيوتني با خواص فيزيكي متغير بين دو صفحه موازي
197
بررسي عددي حركت و انتقال حرارت سيالات غيرنيوتني درميكرو كانالها
198
بررسي عددي خنك كاري پره هاي توربين گاز
199
بررسي عددي دارورساني مغناطيسي در رشد تومور
200
بررسي عددي دسته اي از مدل هاي رياضي نفوذ سلول هاي سرطاني در مغز
201
بررسي عددي دو عامل موثر بر فرآيند شكل‌دهي الكترومغناطيس ورق هاي آلومينيومي AL-1050
202
بررسي عددي راه‌كار كاهش مخاطرات حاصل از گسيختگي گسلش معكوس در پي‌هاي‌ سطحي با رويكرد جاگذاري ريزشمع‌ها
203
بررسي عددي رسوب ذرات روغن بر روي سطح داغ تخت
204
بررسي عددي رشد ترك خستگي در روسازي آسفالتي فرودگاه در اثر بارگذاري چرخ هواپيما
205
بررسي عددي رفتار اتصالات جديد تير- ستون خمشي بتني پيش ساخته
206
بررسي عددي رفتار الاستومرمغناطيسي به روش اجزاء محدود
207
بررسي عددي رفتار بتن هاي اليافي با در نظر گرفتن يك توزيع احتمالي الياف
208
بررسي عددي رفتار برشي ورق هاي فولادي خميده و مستقيم در شرايط اتش سوزي
209
بررسي عددي رفتار تشديدگرهاي اپتيكي ناپايدار در ليزرهاي پرتوان و عوامل موثر بر كيفيت پرتو
210
بررسي عددي رفتار تيرهاي بتن مسلحبا استفاده از مكانيك شكست غيرخطي
211
بررسي عددي رفتار خروجي ليزر ديسك نازكYb:YAG
212
بررسي عددي رفتار دال خط مسلح شده با الياف فولادي تحت اثر بار متحرك قطار
213
بررسي عددي رفتار رشد ترك در روسازي¬هاي آسفالتي
214
بررسي عددي رفتار سيستم تركيبي سولجر و ميخكوبي در پايدارسازي گود
215
بررسي عددي رفتار غير خطي ديوارهاي برشي پيش ساخته بتني
216
بررسي عددي رفتار غير خطي ديوارهاي برشي پيش ساخته ي پس كشيده تحت بار جانبي
217
بررسي عددي رفتار فداشوندگي كامپوزيت هاي كربن كربن/ گرافيت توسط ديناميك سيالات محاسباتي
218
بررسي عددي رفتار لرزه اي اتصال مقاوم خمشي تير به ستون بتني پيش ساخته
219
بررسي عددي رفتار لرزهاي ديوار برشي مركب داراي بازشو شامل ورق فولادي تقويت شده با بتن
220
بررسي عددي رفتار ليزر رامان الماس
221
بررسي عددي روش‌هاي ذخيره‌سازي انرژي در يك نيروگاه دودكش خورشيدي
222
بررسي عددي ساختار جريان اطراف مدل منشور با ارتفاع محدود
223
بررسي عددي ساختارهاي استحصال انرژي پيزوالكتريك مورد استفاده در جاده ها با در نظر گرفتن آسيب خستگي
224
بررسي عددي سفتي پيچشي، محوري و شعاعي بوش الاستومر مغناطيسي به روش اجزا محدود
225
بررسي عددي سه بعدي عملكرد زائده ها در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي با جريان همسو و ناهمسو با نانوسيال غيرنيوتني
226
بررسي عددي شرايط آسايش در يك خانه زمين پناه
227
بررسي عددي شكست ورق هاي آلومينيومي جوشكاري شده ي ترك دار تحت بارگذاري تركيبي كششي- برشي
228
بررسي عددي شكل گيري جريان در نتيجه انتقال حرارت جابجائي آزاد در يك مجراي خورشيدي
229
بررسي عددي شمعكوبي و مقايسه رفتار شمع در اثر كوبش از نقاط مختلف شمع
230
بررسي عددي صحت نتايج پاسخ گروه شمع در برابر گسترش جانبي حاصل از روانگرايي در آزمايش ميز لرزه بزرگ مقياس
231
بررسي عددي ظرفيت باربري شالوده هاي مستقر بر خاك ماسه اي مسلح‌شده با لايه ساندويچي خاك درشت دانه
232
بررسي عددي عملكرد حرارتي شومينه در داخل اتاق
233
بررسي عددي عملكرد حرارتي كالكتور خورشيدي صفحه تخت با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
234
بررسي عددي عملكرد حرارتي نانو سيالات در كلكتورهاي خورشيدي
235
بررسي عددي عملكرد حرارتي يك مخزن كروي زميني جهت تامين آب سرد كندانسور يك پمپ زمين گرمايي در تابستان
236
بررسي عددي عملكرد لرزه اي سدهاي خاكي با استفاده از منحني هاي شكنندگي
237
بررسي عددي عملكرد لرزه‌اي ديوارهاي حائل طره‌اي، تحت تحريك‌هاي حوزه نزديك
238
بررسي عددي عملكرد لرزه‌اي كوله‌هاي پل خاك مسلح ژئوسنتتيكي باربر
239
بررسي عددي عملكرد يك دودكش خورشيدي و پارامترهاي مؤثر روي آن در شرايط آب و هواي كويري ﴿يزد﴾
240
بررسي عددي عملكرد يك ديوار ترومبي در شرايط آب و هواي خشك ﴿يزد﴾
241
بررسي عددي عيوب احتمالي در فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقطع كانال نامتقارن
242
بررسي عددي فرآيند تهويه يك فضاي نمونه و ارائه راه‌حل‌‌هايي براي غلبه برجريان پايين رونده نزديك پنجره‌‌هاي بزرگ
243
بررسي عددي فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي آلياژهاي منيزيم و مطالعه‌ي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند
244
بررسي عددي كاربرد كامپوزيت هاي سيماني اليافي توانمند در ديوارهاي برشي بتني
245
بررسي عددي كاويتا سيون در زانويي به كمك نرم افزار Ansys Fluent
246
بررسي عددي كلكتور فتوولتائيك - حرارتي
247
بررسي عددي كلكتور هوا گرم كن خورشيدي به كمك نرم افزار فلوئنت به صورت دو بعدي و سه بعدي
248
بررسي عددي كيفيت باريكه ليزر ديسك با تاثير اثرات حرارتي
249
بررسي عددي گسيختگي لوله‌هاي پي‌وي‌سي سخت (يو پي‌وي‌سي) و پلي‌اتيلن
250
بررسي عددي لوله ي گردابي در شرايط و حالات مختلف و بحث درباره حالت بهينه
251
بررسي عددي محل دريچه ها بر توزيع دماي سالن ورزشي دانشگاه صنعتي سيرجان
252
بررسي عددي محيط پيوسته جريان الكترواسموتيك تحت ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي عرضي خارجي در ميكروكانال سه بعدي مستطيلي در نسبت هاي منظري مختلف
253
بررسي عددي مدل معادلات ديفرانسيل تآخيري براي سرطان سينه
254
بررسي عددي مدل هاي لغزشي در ميكرو جريان ها
255
بررسي عددي مدل هاي مختلف (سه مدل) جهت اجراي ناحيه انتقال (مطالعه موردي راه آهن سريع السير تهران - اصفهان)
256
بررسي عددي مدلهاي رياضي نفوذ سيال هاي آلاينده در خاك
257
بررسي عددي مسئله انتقال حرارت جابجايي آزاد در يك كانال همگراي عمودي
258
بررسي عددي مسائل مقدار مرزي اشتورم ليوويل مرتبه ۴ و تعيين توابع ويژه آنها
259
بررسي عددي مشخصات جريان و ضريب دبي عبوري از سرريز دريچه اي استوانه اي متسغرق با استفاده از ديناميك محاسباتي
260
بررسي عددي مكانيزم ترك خوردگي تراورس هاي بتني نواحي كويري بدليل پديده خوردگي
261
بررسي عددي ميدان جريان پيني اصلاح شده در پيل سوختي غشا پليمري
262
بررسي عددي ميدان جريان و انتقال حرارت برخورد جت سيالات
263
بررسي عددي ميدان جريان و انتقال حرارت در كانالهاي U شكل خنك كننده پره هاي توربين همراه با دندانه
264
بررسي عددي ميدان جريان و نويز آيروديناميكي حول سيلندر مربعي با زاويه حمله مختلف
265
بررسي عددي ميزان بازدهي خنك كننده ژنراتور ترموالكتريك پسيو توسط انواع مختلف نانوفلو ي د و .. . با شكلهاي مختلف فينها
266
بررسي عددي ميزان بازدهي خنك‌كننده‌ ژنراتور ترموالكتريك پسيو توسط انواع مختلف نانوفلويد و با شكل‌هاي مختلف فين‌ها
267
بررسي عددي ميكروميكسر با موانع فركتالي
268
بررسي عددي ناپايداري موجي سيال در فرآيند پوشش دهي ورق فولادي ﴿گالوانيزه كردن ﴾
269
بررسي عددي نفوذپذيري و الگوي جريان در محيط داراي تخلخل دو گانه
270
بررسي عددي هيدروديناميك جريان حول يك مدل زيردريايي استاندارد
271
بررسي عددي هيدروديناميك و انتقال حرارت عبور تك حباب هوا از جريان مايع داخل ميكرو كانال
272
بررسي عددي هيدروديناميك و قابليت انتقال جرم جريان Diffusioosmotic در ميكرو كانال ها
273
بررسي عددي و آزمايشگاهي برخورد جت آشفته مستغرق به ديواره
274
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير پارامترهاي تسليح بر ظرفيت باربري پي هاي سطحي متكي بر ماسه
275
بررسي عددي و آزمايشگاهي توزيع غلظت نانوذرات در انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيال غيرهمگن
276
بررسي عددي و آزمايشگاهي جريان در سازه تركيبي سرريز- دريچه در كانال مستطيلي
277
بررسي عددي و آزمايشگاهي رفتار برشي تيرورق‌هاي به صورت سرد نورد سخت شده
278
بررسي عددي و آزمايشگاهي مكانيزم شكست پديده ترك‌برداري القايي هيدروژن در لوله‌ها و تجهيزات محيط ترش صنعت نفت و گاز
279
بررسي عددي و استفاده از نتايج آزمايشگاهي در تحليل جريان كوئت - تيلور همراه با جريان محوري
280
بررسي عددي و انتقال حرارت نانوسيال در ميكرو كانال U شكل چرخان با سطوح آب گريز با شرايط مرزي لغزشي و پرش دمايي
281
بررسي عددي و اندازه‌گيري عملكرد حرارتي سيم‌پيچ‌ها در ترانسفورماتورها
282
بررسي عددي و بهينه سازي چند هدفه مبدل حرارتي پره – لوله، داراي شيار و برآمدگي بر روي ديواره لوله با استفاده از الگوريتم ژنتيك
283
بررسي عددي و بهينه¬سازي چندهدفه مبدل حرارتي پوسته و لوله، مجهز به توربولاتور الماسي شكل
284
بررسي عددي و بيومكانيكي تخريب اجزاي اصلي بافت غضروف مفصلي در آرتروز استخواني
285
بررسي عددي و تجربي اثر اغتشاشات جريان آزاد بر پارامتر‌هاي جريان روي كسكيدِ پره‌هاي توربين
286
بررسي عددي و تجربي اثر بافت سطح بر عملكرد تريبولوژي سطوح در تماس
287
بررسي عددي و تجربي اثر توزيع زبري بر زاويه تماس براي سطوح فوق آبگريز
288
بررسي عددي و تجربي اثر جنس الياف و رزين و مشخصات هندسي ميلگردهاي GFRP بر استحكام باند آن ها
289
بررسي عددي و تجربي اثر لقي بين سنبه و استوانه بر روي اصطكاك موتور
290
بررسي عددي و تجربي احتراق و آلايندگي RCCI با سوخت ديزل-گاز طبيعي
291
بررسي عددي و تجربي برداشت انرژي توسط يك نوسان‌ ساز سيال با استفاده از وصله‌هاي پيزوالكتريك
292
بررسي عددي و تجربي برهمكنش سيال-جامد با در نظرگرفتن اثر سطح آزاد
293
بررسي عددي و تجربي پارامترهاي موثر بركيفيت پروفيل نهايي قطعات توليدي با ورق هاي چندلايه پليمري به روش ترموفرمينگ
294
بررسي عددي و تجربي پديده كوبش به ازاي تركيبات گاز طبيعي
295
بررسي عددي و تجربي پوشش هاي سد حرارتي درجه بندي شده مورد استفاده در محفظه داغ توربين
296
بررسي عددي و تجربي تأثير اغتشاشات ورودي بر عملكرد كمپرسور گريز از مركز
297
بررسي عددي و تجربي تاثير پارامترهاي جوشكاري مقاومتي نقطه اي بر تنش هاي پسماند و ريزساختار در اتصال فولاد زنگ نزن با فولاد ساده كم كربن
298
بررسي عددي و تجربي تشخيص آسيب در ورق هاي نازك با استفاده از روش نشر آوايي
299
بررسي عددي و تجربي تلاطم در واگن هاي مخزندار
300
بررسي عددي و تجربي توليد قطرات ويسكوالاستيك در روش الكترواسپري
301
بررسي عددي و تجربي جريان اطراف سازه سه بعدي
302
بررسي عددي و تجربي جريان اطراف سازه سه بعدي مستطيلي با نسبت اضلاع 5/1 , 2
303
بررسي عددي و تجربي جريان حول بادسنج بهمراه كاليبراسيون
304
بررسي عددي و تجربي جريان حول بادگيرهاي يكطرفه
305
بررسي عددي و تجربي جريان داخل استوانه و راهگاه ورودي موتور ديزل به منظور افزايش ميزان چرخش جريان
306
بررسي عددي و تجربي جريان و پخش آلودگي در يك فرورفتگيU شكل
307
بررسي عددي و تجربي خواص مكانيكي ورقهاي FGM
308
بررسي عددي و تجربي رفتار محافظ هاي حرارتي در دما و فشار بالا
309
بررسي عددي و تجربي سايش در نانوكامپوزيت پلي اتيلن- اكسيد روي
310
بررسي عددي و تجربي سنگ شكن برون اندامي الكتروهيدروليكي كليه
311
بررسي عددي و تجربي شكست پره هاي توربين گاز نيروگاه برق هسا
312
بررسي عددي و تجربي شكل‌دهي ورق آلومينيومي به روش شكل‌دهي افزايشي تك‌ نقطه‌اي با استفاده از ماشين تراش
313
بررسي عددي و تجربي ضريب اصطكاك در تماس تحت رژيم روانكاري مخلوط با نانو ذره
314
بررسي عددي و تجربي ضريب سايش در مكانيزم پيرو و بادامك تحت روانكار
315
بررسي عددي و تجربي عوامل مؤثر بر فرآيند مستقيم سازي شمش هاي سرد
316
بررسي عددي و تجربي عوامل موثر بر عمق تبريدي و ريز ساختار قطعات چدني در حين انجماد
317
بررسي عددي و تجربي فرآيند جت شويئ و مشكل اضافه ضخامت پوشش در لبه ورق گالوانيزه به روش غوطه وري پيوسته در مجتمع فولاد مباركه
318
بررسي عددي و تجربي فرآيند شكل دهي تدريجي ورق فلزي (ISMF)
319
بررسي عددي و تجربي فرايند برش ورق‌هاي چند لايه
320
بررسي عددي و تجربي كميت هاي موثر بر نيرو و گشتاور در فرآيند نورد گرم
321
بررسي عددي و تجربي ميزان جذب انرژي در لوله هاي جوشكاري شده به شكل اسپيرال
322
بررسي عددي و تجربي نمودار مدل هاي برودتي و موتورهاي مرتبه بالا (upper stages)
323
بررسي عددي و تجربي نورد ورقهاي چند لايه
324
بررسي عددي و تجربي نيرو و گشتاور لازم براي شكل دهي غلتكي سرد مقاطع كماني شكل
325
بررسي عددي و تجربي يك نمونه جديد آزمايشگاهي براي تخمين پارامترهاي شكست مواد ترد تحت بارگذاري مركب
326
بررسي عددي و تحليلي اثر اتصالات هيبريد در بهبود رفتار ارتعاشات در ورق هاي كفي ساده سازي شده
327
بررسي عددي و تحليلي صفحات كامپيوتزيتي تحت بارگذاري ضربه اي سرعت متوسط با پرتابه هاي متفاوت
328
بررسي عددي و تحليلي ناپايداري در ستون پلاسماي غير خنثي مغناطيده
329
بررسي عددي و مقايسه رفتار ليزر رامان الماس، باريم¬نيترات و KGW
330
بررسي عددي و مقدماتي تشكيل فوم تر و مطالعه ساختارهاي جريان و رفتارهاي فيزيكي مسئله
331
بررسي عددي و ميداني تاثير پدهاي زير تراورس بر روي ارتعاشات ديناميكي عرشه پل‌ها
332
بررسي عددي ويك ايجاد شده در پشت يك توربين بادي
333
بررسي عددي يك مدل ديناميكي كوپل شده از بيماري هاي HIV و HSV 2
334
بررسي عددي يك مدل معادلات انتگرالي تومور
335
بررسي عددي، تجربي جداسازي آب از مواد روغني توسط الكتروفيلتر
336
بررسي عدسي حرارتي و جبران اين اثر در ميله ليزر Nd:YAG
337
بررسي عدم ارضاي نيازهاي اساسي در بروز اختلا لات رفتاري.
338
بررسي عدم استفاده معلمين از روشهاي نوين تدريس در دبيرستانهاي دخترانه شهر بجنورد در سال تحصيلي 84-83
339
بررسي عدم استقبال جوانان شهرستان رامسر از گويش گيلكي وارائه راهكارها براي احياي اين گويش.
340
بررسي عدم استقبال سواد آموزان از كلاسهاي نهضت سواد آموزي در شهرستان باوي
341
بررسي عدم استقبال مصرف كنندگان ازكالاهاي داخلي (لوازم خانگي )
342
بررسي عدم باروري بذور عناب در خراسان جنوبي
343
بررسي عدم تطابق با واقعيت فيزيكي در حل مسائل وابسته به زمان با روش اجزاء محدود
344
بررسي عدم تقارن اسپيني هادرون با تاكيد بر وابستگي تكانه عرضي ذره هدف
345
بررسي عدم تمركز در مديريت سلامت
346
بررسي عدم قبولي پست مديريت توسط معلمان در مقطع راهنمايي دخترانه شهرستان اسفراين در سال تحصيلي 83-82
347
بررسي عدم قطعيت در عملكرد تجهيزات اندازه گيري دقيق سيالات هيدروكربوري
348
بررسي عدم قطعيت در نقشه¬برداري رقومي خاك (مطالعه موردي: دشت شهركرد)
349
بررسي عدم كاربرد وسايل و مواد كمك آموزشي در مدارس ابتدايي
350
بررسي عدم گرايش دانش آموزان به شاخه كار ودانش در مقطع متوسطه در شهرستان رامسر درسال تحصيلي ۸۸-۸۷.
351
بررسي عدم گرايش دانش آموزان به شاخه كار ودانش در مقطع متوسطه در شهرستان رامسر درسال تحصيلي ۸۸-۸۷.
352
بررسي عدم گرايش معلمين سميرم به مطالعه مطبوعات
353
بررسي عدم‌قطعيت روش‌هاي مختلف ريزمقياس‌نمائي جهت پيش بيني اثرات تغيير اقليم در ايستگاه‌هاي اصفهان و كوهرنگ
354
بررسي عرت نفس ميان دانشجويان زن متاهل و مجرد رشته حقوق و علوم تربيتي
355
بررسي عرصه هاي حضور ايدئولوژي بر تعليم و تربيت با تأكيد بر آموزش و پرورش معاصر ايران
356
بررسي عرف و سيره عقلا در فقه اماميه
357
بررسي عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع سوم دبيرستان شهر قم
358
بررسي عزت نفس بر نگرش نسبت به تقلب در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي ناحيه 2 شهرستان يزد
359
بررسي عزت نفس برروي گرايش به مد درجوانان استان قم
360
بررسي عزت نفس بين دانشجويان زن مجرد و متأهل دانشكده هاي شهرستان فردوس
361
بررسي عزت نفس بين زنان مجرد و متاهل
362
بررسي عزت نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور دامغان
363
بررسي عزت نفس در پيشرفت تحصيلي دختران 12 تا15سال
364
بررسي عزت نفس در تعيين سبك هاي هويت دانش آموزان
365
بررسي عزت نفس در رشته هاي رياضي،تجربي و انساني دانش آموزان دوم دبيرستان منطقه فيض آباد
366
بررسي عزت نفس در زنان بارور و نابارور.
367
بررسي عزت نفس در معتادان شركت كننده در گروه NA
368
بررسي عزت نفس درپيشرفت تحصيلي
369
بررسي عزت نفس مديران واثزبخشي آن درمدارس راهنمائي شهرستان فاضل آباد
370
بررسي عزت نفس ميان دانشجويان زن متاهل و مجرد در رشته هاي حقوق و علوم تربيتي
371
بررسي عزت نفس و تاثير آن بر ميزان مدگرايي دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه يزد
372
بررسي عزت نفس و خلاقيت در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان كاشمر
373
بررسي عزت نفس و رابطه آن با وابستگي به ديگران در دختران مقطع دوم دبيرستان شهرستان فردوس سال 89-88
374
بررسي عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روان شناختي والدين داراي كودكان ايزوله ﴿عقب مانده ذهني شديد﴾
375
بررسي عزت نفس واعتقاد مذهبي درمعتادين.
376
بررسي عزت نفس وسلامت روان افراد مقيد به نماز اول وقت وافراد غير مقيد
377
بررسي عزت نفس وسلامت روان در دانش آموزان ضعيف و قوي تحصيلي شهرستان كلاچاي.
378
بررسي عسل گرده شناسي برخي از مناطق استان كرمانشاه
379
بررسي عسل گرده شناسي برخي از مناطق استان كرمانشاه
380
بررسي عشق در دفتر سوم مثنوي معنوي و تطبيق آن با ايمان در قرآن كريم
381
بررسي عشق در شعر دكتر محمد رضا شفيعي كدكني
382
بررسي عشق و شناخت همسران قبل از ازدواج وتاثير آن بر رضايت از زندگي زناشويي در سطح شهرستان گيلان
383
بررسي عشق و شناخت همسران قبل از ازدواج وتاثير آن بر رضايت از زندگي زناشويي در سطح شهرستان گيلان
384
بررسي عشق واقعي و عشق رمانتيك در افراد مجرد در استان اصفهان
385
بررسي عصاره آبي و عالي گياه دارويي عدس الملك
386
بررسي عصاره فلاونوئيدي گياه زنيان به روي بيان ژن سايتوكنين
387
بررسي عصاره هيروالكلي دارچين بر اضطراب در مدل حيواني
388
بررسي عصبي‌شناختي تأثير قابليت‌هاي شناختي مديريتي بر شكل‌گيري و اجراي استراتژي‌هاي اثربخش در صنايع خلاق
389
بررسي عصر فتحعليشاه قاجار
390
بررسي عفونت ادراري بدون علامت در 300 مورد كودك زير 6 سال
391
بررسي عفونت ادراري در نوزادان ترم مبتلا به هايپربيليروبينمي غير مستقيم آسمپتوماتيك در دو هفته اول زندگي در بيمارستان هفده شهريور رشت
392
بررسي عفونت هاي ادراري بر اساس كشت و آنتي بيوگرام و تعيين آنتي بيوتيكهاي انتخابي در بيمار مبتلا به UTI در بخش عفوني بيمارستان رازي شهرستان رشت در سال 78-77
393
بررسي عفونت هاي كاتتروريدي مركزي در بيماران همودياليزي درمركز آموزشي درماني رشت 94-93
394
بررسي عفونتهاي ادراري در جانبازان قطع نخاعي استان گيلان
395
بررسي عفونتهاي ادراري در مراجعين آزمايشگاه فارابي شهر قم
396
بررسي عفونتهاي بيمارستاني (حاملين استافيلوكوكوس آرئوس)
397
بررسي عفونتهاي منتقله از راه جنسي (هپاتيت C,B, سيفليس و HIV) در زنان تن فروش در سنندج در سال 1398
398
بررسي عقايد حروفيه با تكيه بر ديوان عمادالدين نسيمي
399
بررسي عقايد مورد حمايت معلمان ايراني كه زبان انگليسي تدريس مي‌كنند و تئوريهايي كه آنها در عمل به آنها پايبند هستند
400
بررسي عقايد و آداب و رسوم فرقه اهل حق (آتش بگي)
401
بررسي عقل گرايي از ديدگاه ملاصدرا و عبدالجبار همداني
402
بررسي عقل و عشق در غزليات جامي
403
بررسي عقل و عشق در غزليات جامي
404
بررسي عقود مبادله‌اي و مشاركتي در نظام بانكداري اسلامي
405
بررسي عكاسي ايران پس از انقلاب اسلامي از نگاه هنرمندان، منتقدان غرب
406
بررسي عكاسي جنگ تحميلي در ايران با رويكرد لحظه قطعي برسون
407
بررسي عكاسي خودنگاره معاصر و تاثير آن بر خود عكاسان﴿ مورد پژوهي عكاسان: جو اسپنس و كريستينا نونز ﴾
408
بررسي عكاسي روسيه ﴿شوروي ﴾1917 - 1940
409
بررسي عكاسي كارگرداني شده در آثار گريگوري كرودسون
410
بررسي عكاسي مراسم ازدواج از قاجار تا دوران معاصر
411
بررسي عكاسي معاصر ايران با نگاهي به بي ينال عكاسي ﴿چهارم الي نهم ﴾
412
بررسي عكس العمل بيش از اندازه در صنايع مختلف بورس اوراق بهادار تهران
413
بررسي عكس العمل گلرنگ در شرايط تنشهاي محيطي خشكي و شوري
414
بررسي عكس هاي سياسي - اجتماعي تبريز در دوره ي انقلاب اسلامي
415
بررسي عكس هاي معماري و بناهاي تاريخي ايراني در دوره ي قاجار توسط عكاسان ايراني و خارجي و مطالعه ي تطبيقي ديدگاه هاي آنان
416
بررسي عكس و عكاسي از ديدگاه گرافيك
417
بررسي عكسهاي استفاده شده در تصوير سازي سفرنامه هاي ايران در دوره قاجار
418
بررسي عكسهاي دوره مشروطه
419
بررسي عل اجتماعي گرايش اعتياد به مواد مخدر در بين جوانان ساوه
420
بررسي علائم باليني ، يافته هاي راديولوژيك و برونكوسكوپيك مشكوك به جسم خارجي مراجعه كننده به بيمارستان توتونكاران (اميرالمومنين ) 80-1375
421
بررسي علائم باليني تيرو توكسيكوز در بيماران سالخورده مراجعه كننده به كلينيك تخصصي غدد رشت از سال 1360 تا 1374
422
بررسي علائم باليني و انديكاسيون عمل جراحي در بيماران با دفرميتي هاي قفسه سينه بستري دربيمارستان رازي و آريا از سال 89- 75
423
بررسي علائم باليني، ريسك فاكتورها، ميكروارگانيسم مسبب، درمان آنتي¬بيوتيكي و سرانجام بيماران مبتلا به آرتريت سپتيك در بيمارستان امام خميني (ره) تهران در سال¬هاي 1397 و 1398
424
بررسي علائم راديولوژيك مسموميت با سرب در بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در شش ماه اول سال 1395
425
بررسي علائم سندرم هاي حاد كرونري به تفكيك جنس در بيماران بستري شده در بيمارستان حشمت بهار و تابستان 1382
426
بررسي علائم شهري (تابلوهاي پيام رسان )
427
بررسي علائم موثر يادگيري سازماني در كاركنان اداره كل راه آهن شمال
428
بررسي علائم و نشانه ها در رپرتوار ساز تار و ارائه شيوه پيشنهادي
429
بررسي علائم و نشانه هاي محيطي در ايران
430
بررسي علائم، روش تشخيص و نحوه درمان بيماران مبتلا به فتق مورگاگني ديافراگم در بيمارستانهاي شهر رشت از سال 1375 لغايت 1389
431
بررسي علائم، نحوه تشخيص، درمان و عوارض حاصل از درمان درگواتر رترواسترنال بيماران در بيمارستان رازي و اريا شهر رشت از سال 1386 تا 92
432
بررسي علاقمندي شهروندان شهر اصفهان به رنگها
433
بررسي علاقه مندي مردم به هنرهاي سنتي ومعاصر و مشاركت در اين فعاليت ها در فرهنگسراهاي شهر تهران (مورد فرهنگسراهاي ابن سينا، اميركبير، انديشه ، بهمن )
434
بررسي علاقه و انگيزه دانشجويان به رشته تحصيلي شان هنگام ورود به دانشگاه و هنگام فارغ التحصيلي
435
بررسي علايق شغلي نوجوانان دختر 18-15 سال دوره متوسطه شهرستان بجنورد
436
بررسي علايق شغلي نوجوانان دختر و پسر 18-15 سال دبيرستانهاي شهرستان بجنورد در سال 82
437
بررسي علايم ادراري براساس Score symptom AUA دربيماران مبتلا به BPH قبل و بعد ازعمل جراحي پروستات در بيمارستان رازي رشت در سال 1379
438
بررسي علايم باليني و آزمايشگاهي بوتوليسم منتقله از طريق غذا در مراجعه كنندگان به اورژانس بيمارستان رازي از سال 1380 تا 1385
439
بررسي علايم باليني و پيامد هاي تورشن بيضه در بيماران بستري در مركز آموزشي – درماني رازي رشت طي سالهاي 81 تا 91
440
بررسي علايم نگارش موسيقي ايراني بر روي قطعات گيتار
441
بررسي علت اصلي اضطراب و ميزان تاثير آن بر هوش هيجاني
442
بررسي علت تاخير ازدواج دختران در دهه بعد از انقلاب اسلامي
443
بررسي علت تاخير ازدواج دختران در دهه بعد از انقلاب اسلامي
444
بررسي علت ترس دانش آموزان پايه اول ابتدايي مدارس شهرستان نكا 1386
445
بررسي علت شكست و تحليل تنش در يك پروانه كمپرسور گاز
446
بررسي علت شناختي دلايل افزايش بزهكاري اطفال درغرب استان مازندران
447
بررسي علت عدم ازدواج جوانان در استان بوشهر
448
بررسي علت عدم مراجعه دانش آموزان به مشاوره تحصيلي
449
بررسي علت گرايش دانشجويان به فضاي مجازي در شهر بروجن
450
بررسي علت هاي درخواست تعيين سن از پزشكي قانوني استان گيلان در سال هاي 91-1387
451
بررسي علل Death Prinatal Early موارد موجود در بيمارستان هاي 17 شهريور و زايشگاه رشت در زمستان 1373
452
بررسي علل آسيب ديدگيهاي شنوايي در يادگيري كودكان مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن
453
بررسي علل آسيب ديدگيهاي شنوايي در يادگيري كودكان مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن
454
بررسي علل آسيب ديدگيهاي شنوايي در يادگيري كودكان مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن
455
بررسي علل آلودگي هارمونيكي شبكه برق غرب و تاثير پارامترهاي مختلف بر شبكه
456
بررسي علل آمپوتاسيون اندام در بيمارستان پورسيناي رشت طي سال 79-1373
457
بررسي علل آموزش گريزي مديران و اعضاي شركت هاي تعاوني
458
بررسي علل آموزشي دشواريهاي خواندن فارسي در دانش آموزان پايه ي دوم ابتدايي شهر سنندج
459
بررسي علل اتيولوژيك انسداد روده در بيمارستان توحيد سنندج
460
بررسي علل اجتماعي - فرهنگي موثر بر بازگشت به اعتياد در مورد معتادان بهبود يافته در زندان برازجان
461
بررسي علل اجتماعي ارتكاب جرايم منافي عفت توسط زنان در مناطق حاشيه شهر همدان
462
بررسي علل اجتماعي ارتكاب سرقت توسط زنان از زندان اصفهان
463
بررسي علل اجتماعي اقتصادي طلاق در شهرستان شهريار
464
بررسي علل اجتماعي بالا رفتن سن ازدواج جوانان از منظر شهرونداان شهرستان گنبد كاووس
465
بررسي علل اجتماعي بزه كاري در ميان زنان زنداني مستقر در زندان شهرستان گنبد كاوس در سال 1384
466
بررسي علل اجتماعي بزهكاري دربين دانش آموزان پسرپايه سوم متوسطه در شهرستان ساوه درسال تحصيلي 89-88
467
بررسي علل اجتماعي بزهكاري درحوزه قضائي شهرستان نوشهر سال ۱۳۷۸
468
بررسي علل اجتماعي بزهكاري درشهرستان نوشهر
469
بررسي علل اجتماعي بزهكاري نوجوانان ۱۸-۱۳ساله شهرستان تنكابن.
470
بررسي علل اجتماعي ترافيك در شهرستان گنبد كاووس
471
بررسي علل اجتماعي شكاف نسلي در بين والدين و فرزندان شهر رستمكلا
472
بررسي علل اجتماعي شكاف نسلي در بين والدين و فرزندان شهر رستمكلا
473
بررسي علل اجتماعي طلاق در بين مراجعه كنندگان به دادگاه مدني خاص شهرستان تنكابن
474
بررسي علل اجتماعي طلاق در شهرستان لنگرود بين سالهاي ۳۰-۲۰ساله.
475
بررسي علل اجتماعي طلاق دربين مراجعين زن به دادگاه مدني خاص شهرستان تنكابن
476
بررسي علل اجتماعي كاهش رشد جمعيت در استان گيلان از ديدگاه دانشجويان و اساتيد دانشگاه دولتي شهرستان رشت درسال 1395.
477
بررسي علل اجتماعي كودك آزاري توسط والدين در شهرستان گنبد كاووس
478
بررسي علل اجتماعي گرايش به جراحي زيبايي دردانشگاه پيام نور شهرستان رامسر.
479
بررسي علل اجتماعي گرايش به جراحي زيبايي.
480
بررسي علل اجتماعي گرايش نوجوانان به قرص هاي روان گردان در شهرستان گنبدكاووس
481
بررسي علل اجتماعي مد در بين نوجوانان
482
بررسي علل اجتماعي موثر بر بزهكاري جوانان
483
بررسي علل اجتماعي موثر بر گرايش جوانان به مواد مخدر مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه پيام نور ديلم
484
بررسي علل اجتماعي و اقتصادي تنزل جايگاه معلم در شهرستان تنگستان
485
بررسي علل اجتماعي ونداليسم در بين نوجوانان و جوانان 14 تا 24 ساله شهر گنبد كاووس
486
بررسي علل اجنماعي فقر در شهرستان گنبد كاووس
487
بررسي علل اجنماعي قانون گريزي جوانان بروجن
488
بررسي علل احتباس ادراري در (Retention Urinary) كودكان
489
بررسي علل اختلاف ترجمه هاي فارسي قرآن كريم
490
بررسي علل اختلافات جنسي در دانش آموزان دختر و پسر سنين (15-12) ساله مدارس راهنمايي شهرستان كنگان
491
بررسي علل اختلافات زن و شوهر و تاثير آن در زندگي آنها
492
بررسي علل اختلافات زناشويي زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر سنندج از نيمسال دوم 1378 تا پايان سال 1379
493
بررسي علل اختلافات و اشتباهات ثبتي در حقوق ايران
494
بررسي علل اختلال رفتاري در دانش آموزان مدارس غير انتفاعي و عادي (12-10سال )
495
بررسي علل اختلالات شخصيتي (زنان و دختران مانند پسران و بلعكس ) و جنسي
496
بررسي علل ارتكاب انحرافات اجتماعي ( جرائم )
497
بررسي علل ارتكاب جرائم خانوادگي و راههاي پيشگيري از ان جرائم با نگرش بر قانون مجازات اسلامي 1392 ايران و قانون مجازات نمونه آمريكا
498
بررسي علل ارجاع بيماران از مراكز درماني شهرستان ها به بيمارستان اطفال هفده شهريور مركز استان در سال 1391
499
بررسي علل ارجاع پرونده هاي مورد بررسي به كميسيون روانپزشكي قانوني استان گيلان طي سال هاي1392 الي 1393
500
بررسي علل ازدواج هاي ناموفق در شهرستان دامغان
501
بررسي علل ازدواجهاي ناموفق دردامغان
502
بررسي علل ازدواجهاي ناموفق درشهرستان دامغان
503
بررسي علل استرس در دانشجويان دانشگاه پيام نور استان بوشهر
504
بررسي علل استقبال بي سوادان به كلاسهاي سواداموزي شهرستان تايباد در سال ۸۰
505
بررسي علل اشتغال دوم معلمين مرد ناحيه 2 شهر ساري از ديدگاه دبيران مقطع راهنمائي
506
بررسي علل اشتغال زنان شهر بهشهر
507
بررسي علل اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهر برازجان
508
بررسي علل اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهر برازجان
509
بررسي علل اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر حنا
510
بررسي علل اضطراب بر دانش آموزان دبيرستان در شهرستان گنبد كاووس
511
بررسي علل اضطراب دانش آموزان دختر دوره متوسطه استان يزد
512
بررسي علل اضطراب در بين سالمندان فرخ شهر
513
بررسي علل اضطراب در ورزشكاران مرد در شهر برازجان
514
بررسي علل اضطراب و تاثير آن بر رفتار نوجوانان
515
بررسي علل اعتماد به نفس و چگونگي شكل گيري آن در شخصيت فرد
516
بررسي علل اعتياد
517
بررسي علل اعتياد به مواد مخدر در جوانان
518
بررسي علل اعتياد به مواد مخدر صنعتي
519
بررسي علل اعتياد جوانان ونوجوانان ۱۳تا ۲۸سال
520
بررسي علل اعتياد در شهرستان اسفراين
521
بررسي علل اعتياد در شهرستان دشتستان
522
بررسي علل اعتياد در شهرستان دشتستان در سال 1377
523
بررسي علل اعتياد در ميان جوانان شهر خورموج
524
بررسي علل اعتياد درمعتادين غرب استان مازندران
525
بررسي علل اعتياد زنان در زندان گرگان و حومه
526
بررسي علل اعتياد نوجوانان شهرستان دير
527
بررسي علل اعزام و عوامل مرتبط با آن در بيماران بستري بيمارستان آموزشي درماني الزهرا (س) شهر رشت طي شش ماهه اول سال 1394
528
بررسي علل افت انگيزه تحصيل دردانش اموزان دوره متوسطه ازديدگاه دانش اموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان كلاله سال تحصيلي 90-1389
529
بررسي علل افت انگيزه تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان تنگستان
530
بررسي علل افت تحصيلي
531
بررسي علل افت تحصيلي
532
بررسي علل افت تحصيلي پايه اول راهنمايي وراههاي پيشگيري ان
533
بررسي علل افت تحصيلي پايه پنجم ابتدايي منطقه آق قلا
534
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان اول دبيرستان در شهر آشخانه در سال تصيلي 85-84
535
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پايه اول مقطع راهنمايي تحصيلي دخترانه شهرستان بجنورد
536
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم دبيرستان گوهر شاد
537
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پايه ي اول متوسطه شهرستان سواد كوه
538
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان بندر گز سال تحصيلي 86-85
539
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پسر هنرستانهاي فني و حرفه اي در شهرستان گنبد كاووس
540
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان علي آباد كتول
541
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي منطقه 12 تهران در درس رياضي
542
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خاش
543
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختردر مقطع دبيرستان در شهرستان مهريز
544
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دخترناحيه يك رباط كريم
545
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختروپسرپايه پنجم ابتدايي شهرستان آق قلاازديدگاه معلمان
546
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي از ديدگاه دبيران ودانش آموزان دخترمقطع راهنمايي درمنطقه 2 استان قم
547
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دردرس رياضي پايه پنجم ابتدايي از ديدگاه آموزگاران اين پايه درناحيه 3 اصفهان
548
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي در درس رياضي
549
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه در درس عربي شهرستان بجنورد در سال تحصيلي 78-77
550
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دهستان دهشير
551
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان نظام جديد متوسطه
552
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان و راهكارهاي مقابله با آن از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه برخوار
553
بررسي علل افت تحصيلي دبستان روستاي بلغان عليا از توابع شيروان 82-81
554
بررسي علل افت تحصيلي دختران روستايي استان اصفهان
555
بررسي علل افت تحصيلي دختران سال متوسطه در درس رياضي شهرستان آزادشهر
556
بررسي علل افت تحصيلي دختران مقطع متوسطه شهرستان سميرم در سال 83
557
بررسي علل افت تحصيلي در دانش آموزان سال پنجم ابتدايي در بجنورد
558
بررسي علل افت تحصيلي در دبيرستانهاي دولتي دخترانه منطقه 6 آموزش و پرورش تهران
559
بررسي علل افت تحصيلي در درس رياضي پايه اول مقطع راهنمايي مدارس دخترانه منطقه 4 تهران
560
بررسي علل افت تحصيلي در درس رياضي در مقطع راهنمايي (دخترانه ) و تاثير روش تدريجي معلم رياضي (منطقه دماوند)
561
بررسي علل افت تحصيلي در دوره راهنمائي
562
بررسي علل افت تحصيلي در كلاسهاي سوم راهنمايي آموزشگاه تكتم
563
بررسي علل افت تحصيلي در كلاسهاي سوم راهنمايي اموزشگاه تكتم
564
بررسي علل افت تحصيلي در مقطع ابتدايي منطقه آق قلا
565
بررسي علل افت تحصيلي در مقطع راهنمائي
566
بررسي علل افت تحصيلي در مقطع راهنمائي منطقه آموزش و پرورش خور و بيابانك
567
بررسي علل افت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان دوره پنجم ابتدايي منطقه بذخوار از ديد معلمان در سال 85-84
568
بررسي علل افت تحصيلي درس قرآن
569
بررسي علل افت تحصيلي سوادآموزان
570
بررسي علل افت تحصيلي مقطع ابتدايي در منطقه آق قلا
571
بررسي علل افت تحصيلي مقطع راهنمايي تحصيلي مدارس دخترانه شهرستان كردكوي
572
بررسي علل افت تحصيلي مقطع متوسطه از ديدگاه معلمين
573
بررسي علل افت تحصيلي مقطع متوسطه شهر باخرز
574
بررسي علل افت كمي دانش آموزان از مقطع ابتدايي به راهنمايي در سال 82-81 در شيروان
575
بررسي علل افت كمي و كيفي تحصيلي دانش آموزان ابتدايي در شهرستان شيروان
576
بررسي علل افت و پيشرفت تحصيلي فرزندان شاهد مقطع متوسطه شهرستان شيروان
577
بررسي علل افت و خيز بهره وري در كارخانجات بارش
578
بررسي علل افزايش دانشجويان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان (۸۰-۱۳۷۶)
579
بررسي علل افزايش زمان (تاخيرات) پروژه هاي تونل سازي با استفاده از مدل ها و شاخص هاي تصميم گيري مناسب مطالعه موردي (پروژه تونل فاضلابروي شرقي تهران )
580
بررسي علل افزايش سن ازدواج
581
بررسي علل افزايش سن ازدواج دانشجويان شهرستان اسفراين
582
بررسي علل افزايش سن ازدواج در بين جوانان شهرستان بجنورد سال 76-75
583
بررسي علل افزايش سن ازدواج در دختران در استان چهارمحال و بختياري
584
بررسي علل افزايش طلاق بين جوانان در شهرستان سميرم از ديدگاه معلمان
585
بررسي علل افزايش طلاق در دوسال اول زندگي در شهرستان بجنورد
586
بررسي علل افزايش علاقه مندي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم در امر ورزش
587
بررسي علل افزايش فساد اخلاقي در شهرستان يزد
588
بررسي علل افزايش كودكان كار و خيابان
589
بررسي علل افزايش گرايش قشر دانشجو به مد و مد گرايي در دانشگاه پيام نور واحد زنوز
590
بررسي علل افزايش مشاركت اجتماعي زنان در شهرستان سميرم
591
بررسي علل افزايش مهاجرين افغاني در شهرستان كاشان
592
بررسي علل افزايش مهريه از ديد جوانان در شهرستان سميرم در سال تحصيلي 85-86
593
بررسي علل افسردگي دانش آموزان دختر وپسر سال دوم دبيرستان شهرستان تنكابن
594
بررسي علل افسردگي دختران در مدرسه راهنمايي دختران سروش شهرستان آزادشهر
595
بررسي علل افسردگي در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و متوسطه بجنورد
596
بررسي علل افسردگي در دختران دانشجو خوابگاههاي دانشگاه يزد
597
بررسي علل افسردگي وافت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان شهيد دستغيب سياهكلرود
598
بررسي علل افسردگي وافت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان شهيد دستغيب سياهكلرود
599
بررسي علل افسردگي وافت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان شهيد دستغيب سياهكلرود.
600
بررسي علل افسرگي در ميان دانشجويان خوابگاه 416 نفره دانشگاه يزد
601
بررسي علل افول توليدات فرش در منطقه ساروق
602
بررسي علل اقتصادي -اجتماعي مهاجرت ازروستاي جنوط بخش سعدابد به مناطق همجوار
603
بررسي علل اقتصادي اجتماعي، فرهنگي مهاجرت جوانان روستاهاي شهرستان لردگان به شهر و شهرهاي ديگر
604
بررسي علل انتخاب شغل دوم معلمين شهرستان طبس
605
بررسي علل انتخاب يزد بعنوان محل سكونت از سوي معاودين عراقي
606
بررسي علل انتقال بيماران از مراكز درماني ديگر به پورسينا و بالعكس در سال 96
607
بررسي علل انحراف و بزهكاري دختران نوجوان از ديدگاه دبيران زن دبيرستانهاي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 81 - 1380
608
بررسي علل انحرافات اجتماعي در نوجوانان و تاثير آن در افت تحصيلي دوران آموزش متوسطه
609
بررسي علل انحرافات اجتماعي در نوجوانان و تاثير آن در افت تحصيلي دوران آموزش متوسطه
610
بررسي علل انحرافات اجتماعي در نوجوانان و تاثير آن در افت تحصيلي دوران آموزش متوسطه.
611
بررسي علل انحرافات اجتماعي در نوجوانان وتاثير آن در افت تحصيلي دوران آموزش متوسطه
612
بررسي علل انحرافات اجتماعي نوجوانان وتاثير آن در افت تحصيلي دوران آموزش متوسطه.
613
بررسي علل انگيزش تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه معلمين شهرستان فريمان
614
بررسي علل انگيزش تحصيلي دانش اموزان از ديدگاه معلمين شهرستان فريمان
615
بررسي علل انگيزه حضور دختران در دانشگاه ( دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور بهشهر ) در سال تحصيلي 84 - 83
616
بررسي علل انگيزه هاي خشونت خانوادگي بين زوج هاي جوان مطالعه مورد بررسي انگيزه هاي خشونت نزد خانواده هاي جوان شهري در محدوده سني ۱۸تا۳۰سال (رامسر)
617
بررسي علل ايجاد آبكندها و عوامل موثر بر گسترش آنها ﴿مطالعه موردي : شهرستان كوهدشت، حوزه شورآباد﴾
618
بررسي علل ايجاد استرس در پرستاران شاغل در بخش اعصاب وروان بيمارستان كاشاني وهاجر
619
بررسي علل ايجاد تعارض در سازمانها
620
بررسي علل ايجاد شكاف و فرونشست در دشت گلپايگان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از آن
621
بررسي علل ايجاد فرونشست زمين در دشت دامنه و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از آن
622
بررسي علل ايجاد فرونشست زمين در دشت كاشان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از آن
623
بررسي علل ايجاد كننده اختلال يادگيري در مركز اختلالات يادگيري بهشهر در سال 86 - 85
624
بررسي علل ايجاد كننده فيبريلاسيون دهليزي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت مرداد تا اسفند 74
625
بررسي علل ايجاد مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك تجارت تهران 1388-1387
626
بررسي علل ايجاد هاله تيره رنگ پيرامون متن سه نسخه متعلق به موزه ملك مورد پژوهي: نسخه هاي مُجمَلُ اللُّغه ﴿پنجم ه.ق﴾، نَفائِسُ الكَلام وَ عَرائِسُ الاَقلام ﴿هفتم ه.ق﴾، اللِّبَاب من عُلوم الكِتاب ﴿نهم ه.ق﴾
627
بررسي علل ايكتر منجر به تعويض خون و عوارض حاد ناشي از تعويض در نوزادان ايكتريك بستري در بخش نوزادان بيمارستان شهريور17شهريوررشت 79-1378
628
بررسي علل ايكتر نوزادي در نوزادان بستري در بخس نوزادان بيمارستان 17شهريور رشت درسال 1379
629
بررسي علل بازگشت مجدد افراد بهبود يافته از اعتياد به مصرف مواد مخدر در مراجعه به مراكز درمان تخصصي ترك اعتياد اميد رهايي اردل
630
بررسي علل بازگشت مجدد دختران بازپروري شده به مراكز بازپروري
631
بررسي علل بازنمايي گزينشي در عكس‌هاي مستند اجتماعي دوره ركود بزرگ(1929-1941) ايالات‌متحده
632
بررسي علل بالا رفتن سن ازدواج از ديدگاه دانشجويان پسر رشته علوم تربيتي
633
بررسي علل بالا رفتن سن ازدواج از ديدگاه دانشجويان پسر رشته علوم تربيتي
634
بررسي علل بالا رفتن سن ازدواج در دانشجويان جوان دانشگاه فردوسي مشهد بين ۲۳-۲۷ سال
635
بررسي علل بالا رفتن سن ازدواج در شهرستان سميرم
636
بررسي علل بالا رفتن سن ازدواج ميان دانشجويان دختر وپسر
637
بررسي علل بالارفتن سن ازدواج در ميان كاركنان مرد ماشين سازي اراك
638
بررسي علل بحران در كابينه هاي ايران از انقلاب مشروطه 1285 ش تا كودتاي سوم اسفند 1299 ش و نقش اين بحران ها در روي كارآمدن رضاخان
639
بررسي علل بدحجابي دختران درجامعه اسلامي ازنگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
640
بررسي علل بدخطي و روشهاي اصلاح خط دانش آموزان كلاس چهارم روستاي ابرجس
641
بررسي علل بدفهمي در هندسه و تاثير استفاده از روش آموزشي ون هيلي در پيشرفت تحصيلي و انگيزه دانش آموزان پايه نهم شهرستان خرمشهر
642
بررسي علل بروز پرخاشگري دانش اموزان مقطع راهنمايي (دخترانه وپسرانه) شهرستان شهر كرد از ديد مربيان پرورشي
643
بررسي علل بروز شكاف نسل ها باتاكيدبرمعيارهاي همسرگزيني
644
بررسي علل برون سازماني افت تحصيلي دانش آموزان ( دختر ) راهنمايي شهرستان خان ببين
645
بررسي علل برون سيستمي برافت تحصيلي دانش آموزان كلاسهاي سوم راهنمايي وپنجم ابتدايي در درسهاي زبان انگليسي و رياضي شهرستان نور از ديد گاه معلمان ومديران سال تحصيلي 75-74
646
بررسي علل برون سيستمي برافت تحصيلي دانش آموزان كلاسهاي سوم راهنمايي وپنجم ابتدايي در درسهاي زبان انگليسي و رياضي شهرستان نور از ديد گاه معلمان ومديران سال تحصيلي 75-74
647
بررسي علل برون سيستمي برافت تحصيلي دانش آموزان كلاسهاي سوم راهنمايي وپنجم ابتدايي در درسهاي زبان انگليسي و رياضي شهرستان نور از ديد گاه معلمان ومديران سال تحصيلي 75-74
648
بررسي علل بزهكاري ( فرار ) نوجوانان در تهران
649
بررسي علل بزهكاري جوانان دختر و پسر در زندان شهرستان ساري
650
بررسي علل بزهكاري جوانان در شهرستان قم
651
بررسي علل بزهكاري جوانان و نوجوانان و تاثير خانواده برآن درشهر سورشجان
652
بررسي علل بزهكاري در بين جوانان و نوجوانان شهرستان بجنورد در سال 81-1380
653
بررسي علل بزهكاري در بين نوجوانان وجوانان بزهكار
654
بررسي علل بزهكاري در زندانيان زن مستقر در زندان گرگان
655
بررسي علل بزهكاري در شهرستان نوشهر.
656
بررسي علل بزهكاري در نوجوانان پسر كانون اطلاح و تربيت استان گلستان
657
بررسي علل بزهكاري زنان ازديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
658
بررسي علل بزهكاري كودكان ونوجوانان
659
بررسي علل بزهكاري مدد جويان زن زندان ساري
660
بررسي علل بزهكاري مددجويان مرد زندان ساري
661
بررسي علل بزهكاري نوجوانان
662
بررسي علل بزهكاري نوجوانان 12تا19ساله در شاهرود
663
بررسي علل بزهكاري نوجوانان 19 -12 ساله در سطح شهرستان شاهرود
664
بررسي علل بزهكاري نوجوانان از ديدگاه معلمان مدارس راهنمايي تحصيلي دخترانه شهرستان شفت.
665
بررسي علل بزهكاري نوجوانان از ديدگاه معلمان مدارس راهنمايي تحصيلي دخترانه شهرستان فومن.
666
بررسي علل بزهكاري نوجوانان شهر گاليكش
667
بررسي علل بزهكاري نوجوانان شهرستان يزد در سال 1378
668
بررسي علل بزهكاري نوجوانان گروه سني 15 تا 18 سال در مقطع دبيرستان در شهرستان آزادشهر
669
بررسي علل بزهكاري نوجوانان و جوانان شهرستان برازجان
670
بررسي علل بزهكاري نوجوانان و رابطه آن با ساخت فرهنگي خانواده (در كانون اصلاح و تربيت مركز تهران )
671
بررسي علل بزهكاري نوجونان از ديدگاه مديران مقطع راهنمايي شهرستان آمل
672
بررسي علل بستري سالمندان در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1378
673
بررسي علل بستري مجدد بيماران نورولوژيك در اورژانس پورسينا طي سال 93-1392
674
بررسي علل بستري و نتيجه درمان در نوزادان بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان الزهرا رشت در سال هاي 1390-1395
675
بررسي علل بستري، طول مدت بستري و هزينه هاي درماني بيــــماران ديابتي بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سالهاي 1386 الي 1391
676
بررسي علل بلوغ زودرس رواني و اجتماعي در دانش آموزان 12تا15سال شهر خورموج
677
بررسي علل بهم خوردن تعادل اتومبيل
678
بررسي علل بي انضباطي فراگيران از ديدگاه معلمين مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان قوچان
679
بررسي علل بي انضباطي كلاس در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان قوچان
680
بررسي علل بي انگيزگي بزرگسالان بيسواد براي شركت در كلاسهاي سواد اموزي
681
بررسي علل بي انگيزگي معلمان زبان انگليسي دوره ي متوسطه
682
بررسي علل بي توجهي دانشجويان دامغان نسبت به حجاب
683
بررسي علل بي علاقگي دانش آموزان به مطالعه و چگونگي ايجاد انگيزش مطالعه از ديدگاه دبيران و دختران دوره راهنمايي تحصيلي ناحيه 4 آموزش و پرورش استان اصفهان
684
بررسي علل بي ميلي دانش آموزان به دروس ديني وقرآن درسطح دبيرستانهاي پسرانه استان قم
685
بررسي علل بي ميلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 2 استان يزد از مدرسه
686
بررسي علل بيسوادي در شهرگنگان
687
بررسي علل بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور شهرستان گنبدكاووس
688
بررسي علل بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهها در بوشهر
689
بررسي علل بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاههاي بوشهر در منطقه ي دلوار
690
بررسي علل پديده مدرسه گريزي در مقطع راهنمايي شهرستان شيروان
691
بررسي علل پذيرش ارزشهاي منفي فرهنگي توسط دانشجويان دانشگاه يزد
692
بررسي علل پرخاشگري دانش آموزان دختر داراي پدر وفاقد پدر مدارس راهنمايي شهرستان رامسر.
693
بررسي علل پرخاشگري در كودكان و نوجوانان
694
بررسي علل پرخاشگري در نوجوانان
695
بررسي علل پرخاشگري نوجوانان
696
بررسي علل پرخاشگري نوجوانان مقطع راهنمايي تحصيلي در منطقه آزادشهر
697
بررسي علل پرخاشگري و ناسازگاري نوجوان در خانواده
698
بررسي علل پرخاشگري والدين برپيشرفت تحصيلي
699
بررسي علل پلورال افيوژن در بيماران مبتلا به پلورال افيوژن اگزوداتيو با ارجحيت لنفوسيت مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي وآريا رشت طي سال هاي 95-94
700
بررسي علل پيدايش فرصت طلبي و رابطه ي آن با نظام اخلاقي جامعه﴿ مورد مطالعه: شهر اصفهان﴾
701
بررسي علل پيدايش و گسترش تشيع در كشور بحرين
702
بررسي علل پيدايش وسواس، عادت و ترس در فرايند عمل به احكام شرعي از منظر قرآن، روايات و روانشناسي
703
بررسي علل پيش فعالي در گروه سني دانش آموزان ابتدايي درشهرقم
704
بررسي علل تاخير ازدواج جوانان شهرستان گنبد كاووس
705
بررسي علل تاخير برخي طرحهاي عمراني در شهرستان اهر
706
بررسي علل تاخير پروژه هاي بزرگ مقياس (مطالعه موردي: ساخت ايستگاه هاي مترو خط 7 تهران)
707
بررسي علل تاخير پروژه هاي عمراني و مطالعه موردي برج مخابراتي ميلاد
708
بررسي علل تاخير در اجراي پروژه هاي CNG
709
بررسي علل تاخير در اجراي پروژه هاي خودروسازي با استفاده از تكنيك تحليل چند معياره .
710
بررسي علل تاخير در برقراري دسترسي عروقي دايمي در بيماران تحت همودياليز در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1393
711
بررسي علل تاخير در تشخيص سرطانهاي لوله گوارش در بيماران بستري در بيمارستان هاي شهر سنندج در سال 82 - 1381
712
بررسي علل تاخير در سن ازدواج در بين جوانان از ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال 1390
713
بررسي علل تاخير سن ازدواج پسران در گروه سني (40-20) ساله منطقه دشتستان
714
بررسي علل تاخير سن ازدواج دانشجويان دانشگاه يزد
715
بررسي علل تاخير سن ازدواج در ميان جوانان شهرستان نوشهر.
716
بررسي علل تب و تشنج در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان بعثت سنندج طي سالهاي 1393 - 1392
717
بررسي علل تبديل نشدن احزاب به نهادهاي سياسي-اجتماعي پايدار در جمهوري اسلامي ايران
718
بررسي علل تبعيض جنسيتي بر ضد زنان جامعه و عوامل موثر بر آن
719
بررسي علل تحقق بزه سرقت در ايران با بررسي موردي استان آذربايجانغربي
720
بررسي علل تحول در نوع خانواده ﴿از گسترده به هسته اي﴾از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
721
بررسي علل تخريب پره هاي متحرك آلومينيمي كمپرسور هواي توربينرولز رويس مدل1533 AVON و بازيابي تقريبي خواص آنها
722
بررسي علل تخريب توير هاي هواي دم كوره بلند و پيشنهاد راهكاري براي افزايش طول عمر آنها
723
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺮه هاي متحرك آلومينيومي كمپرسور هواي توربين رولز رويس مدل 1533 AVON و بازيابي تقريبي خواص آنها
724
بررسي علل تخريب كاشي معرق
725
بررسي علل تخريب ناشي از عوامل مكانيكي پره هاي توربو كمپرسو.رهاي پالايشگاه گاز سر خون تخمين عمر باقيمانده اين پره ها و ارائه راهكارهيي جهت افزايش عمر پره ها
726
بررسي علل تخلفات اخلاقي و انحرافات در دانش آموزان پسر مقطع دبيرستانهاي ناحيه 4 اصفهان
727
بررسي علل تخلفات امتحاني دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهر بومهن
728
بررسي علل تخلفات ساختماني در ساخت و ساز شهري ( نمونه موردي شهرداري منطقه ٤ تهران )
729
بررسي علل تخلفات ساختماني در ساخت و ساز شهري( نمونه موردي شهرداري منطقه ٤ تهران )
730
بررسي علل ترجيح بازي‌هاي رايانه‌اي به بازي‌هاي ورزشي در اوقات فراغت نوجوانان شهر اصفهان
731
بررسي علل ترجيح برند پوشاك تركيه نسبت به برند ايراني توسط مصرف كننده
732
بررسي علل ترخيص با رضايت شخصي بيماران بستري در بخش اورژانس بيمارستان رازي رشت در سال 1395
733
بررسي علل ترخيص با رضايت شخصي بيماران بستري در بخش اورژانس بيمارستان رسول اكرم تهران در سال 1397 و مقايسه با نتايج مطالعات انجام شده در بيمارستان رازي رشت
734
بررسي علل ترخيص با رضايت شخصي بيماران بستري در بخش جنرال بيمارستان رازي رشت در سال¬هاي 1394 و 1395
735
بررسي علل ترس از امتحان در دانش آموزان
736
بررسي علل ترس از امتحان در دانش آموزان
737
بررسي علل ترس كودكان از مدرسه و راههاي درمان آن
738
بررسي علل ترك تحصيل پسران روستاي پس از مقطع راهنمايي
739
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان پسر دوره راهنمايي تحصيلي منطقه گميشان از نظر خود افراد ترك تحصيل كرده
740
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان پسر دوره راهنمايي و متوسطه منطقه برخوار
741
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان پسر دوره سوم راهنمايي منطقه پول كجور در سال تحصيلي۸۹-۸۸ ازديدگاه دانش آموزان.
742
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان دختر متوسطه در شهرستان گنبد از ديدگاه دبيران
743
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 4 اصفهان از ديدگاه دبيران و معلمان
744
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان راهنمايي مدرسه پسرانه شهيد مفتح در ناحيه 2 كرج
745
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان روستايي بعد ازمقطع راهنمايي درروستاي قورچاي
746
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان نظام جديد آموزشي شاخه كارو دانش دبيرستان شهيد صمد اسودي
747
بررسي علل ترك تحصيل دانشجويان دختر كارداني مدارس عالي تهران از سال 1361 لغايت شهريور 1363
748
بررسي علل ترك تحصيل دختران در روستاي ماندگان
749
بررسي علل ترك تحصيل دختران دوره راهنمايي منطقه كجور شهرستان نوشهر.
750
بررسي علل ترك تحصيل دختران روستايي در دوره هاي راهنمايي شهرستان گنبد كاووس
751
بررسي علل ترك تحصيل دختران روستايي در دوره ي راهنمايي شهرستان گنبد كاووس
752
بررسي علل ترك تحصيل دختران سال سوم راهنمايي در منطقه شهر گالكش در طي 5 سال اخير
753
بررسي علل ترك تحصيل در بين دانش آموزان دختر در مقطع راهنمايي شهر برازجان
754
بررسي علل ترك تحصيل درمقطع راهنمايي شهرستان مينودشت
755
بررسي علل ترك تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي بندر ريگ
756
بررسي علل ترك خدمت پزشكان متخصص دانشگاه علوم پزشكي استان همدان
757
بررسي علل ترك خدمت كاركنان در اداره آموزش و پرورش سعدآباد
758
بررسي علل ترك خوردگي داكتهاي انتقال دود مجتمع فولاد مباركه
759
بررسي علل ترك خوردن جوشها درخطوط لوله آمين
760
بررسي علل تصادف در شهرستان تفت
761
بررسي علل تعدد زوجات در مردان از ديدگاه دانشجويان پسر
762
بررسي علل تغيير رويه در پيكرنگاري قاجار بر اساس آراء ميخائيل باختين
763
بررسي علل تغيير نظام آموزش متوسطه پيدايش موافقين ومخالفين ،انتقادات و پيشنهادات دبيران متوسطه چالوس.
764
بررسي علل تغييرات ابدهي دشت گناباد طي سالهاي ۵۶-۸۶ وپيامدهاي اقتصادي اجتماعي آن
765
بررسي علل تكدي در قزوين
766
بررسي علل تمايل خانوارهاي ايراني به كالاهاي چيني بررسي موردي محصولات الكترونيكي و الكترونيكي - شهرستان اروميه
767
بررسي علل تمايل معلمان ابتدايي به تغيير مقطع از دوره ابتدايي به متوسطه در شهرستان قوچان وحومه
768
بررسي علل تورم در ايران
769
بررسي علل توسعه بي رويه و بدون برنامه شهرستان آمل
770
بررسي علل توسعه نيافتگي ايران از ديدگاه روزنامه اختر
771
بررسي علل تولد نوزادان تارس و كم وزن و ميزان شيوع آنها در توزادان بستري در بخش هاي بعد از زايمان و نوزادان بيمارستان بعثت سنندج در 6 ماهه دوم سال 1384
772
بررسي علل تيز هوشي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر بوشهر
773
بررسي علل جامعه شناختي پديده كودك آزاري
774
بررسي علل جرم شناختي افزايش مواد مخدر در ده سال اخير در شهرستان دلفان
775
بررسي علل جرم و جنايت شهري
776
بررسي علل جنگ نرم آمريكا بر ضد جمهوري اسلامي ايران
777
بررسي علل حاشيه نشيني در ساوه
778
بررسي علل حجاب دربين زنان 25-15ساله شهربيارجمند
779
بررسي علل خانواده از گسترده به هسته اي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
780
بررسي علل خرابي و نشتي در ولوها و ارائه راهكارهاي عملي براي افزايش كيفيت آنها
781
بررسي علل خشكسالي هاي بخش غربي استان اصفهان و اثرات آن بر كشاورزي ومنابع آب
782
بررسي علل خشم و پرخاشگري در كودكان و نوجوانان
783
بررسي علل خشم وپرخاشگري كودكان
784
بررسي علل خشونت بر زنان در منطقه ي بوشهر
785
بررسي علل خشونت عليه زنان ( بررسي موردي زندان شهرستان گرگان )
786
بررسي علل خشونت عليه زنان شهر سفيددشت
787
بررسي علل خشونت فوتبال در بين تماشاگران مطالعه موردي شهرقم
788
بررسي علل خشونت والدين نسبت به دختران ﴿بررسي موردي دانش آموزان دبيرستانهاي دولتي منطقه صفائيه يزد﴾
789
بررسي علل خود كشي در استان مازندران
790
بررسي علل خودسوزي در استان ايلام طي سالهاي 79- 1375
791
بررسي علل خودكشي جوانان در شهرستان گرمي درسال 95-90
792
بررسي علل خودكشي در جوانان شهرستان ساري 1386
793
بررسي علل خودكشي در شهرستان بهبهان
794
بررسي علل خودكشي درشهرستان رامسر
795
بررسي علل خودكشي زنان در شهرستان بوشهر
796
بررسي علل خودكشي وراه هاي پيشگيري از آن در ايران ازسالهاي پس از جنگ تاكنون
797
بررسي علل خوردگي خط سرباره پلاستر منيزيتي تانديش ريخته گري مداوم فولاد و روشهاي بهبود عملكرد آن
798
بررسي علل خوردگي در كمپرسور واحد احياي مستقيم فولاد
799
بررسي علل خونريزي دستكاه گوارش فوقاني در بيماران بزرگتراز14 سال بستري شده در بيمارستان حضرت رسول اكرم )ص ( شهرستان سنندج در سال 1377
800
بررسي علل خونريزي دستگاه گوارش فوقاني در كودكان كمتر از 14 سال مراجعه كننده به اورژانس كودكان بيمارستان بعثت سنندج در سال هاي 1392 - 1389
801
بررسي علل خونريزي دستگاه گوارشي فوقاني در صد بيمار در بيمارستان رازي رشت در سال 1370
802
بررسي علل خونريزي گوارشي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1374
803
بررسي علل خونريزي هاي دستگاه گوارش فوقاني در بيماران بستري در بخش هاي جراحي و داخلي بيمارستان بعثت سنندج 87-1384
804
بررسي علل خياباني شدن كودكان ونوجوانان
805
بررسي علل خياباني شدن كودكان ونوجوانان.
806
بررسي علل دارويي و انواع كلينيكي واكنشهاي ناخواسته دارويي در بيماران مبتلا به واكنشهاي دارويي بستري در بخش پوست بيمارستان رازي از فروردين 1391 لغايت فروردين 1392
807
بررسي علل درخواست تغير رشته شغلي مربيان پرورشي شهرستان بابل
808
بررسي علل درخواست سقط جنين در زنان باردار مراجعه كننده به پزشكي قانوني استان گيلان از سال 1391 الي 1396
809
بررسي علل دروغگويي برخي از دانش آموزان و راههاي اصلاح آن از ديدگاه معلمان ناحيه 5 اصفهان
810
بررسي علل دروغگويي در روابط زنان و مردان
811
بررسي علل درون سازماني افت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي پسرانه شهرستان گنبد وحومه
812
بررسي علل درون سيستمي موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان تنكابن
813
بررسي علل درون سيستمي موثر بر افت تحصيلي مدارس ابدايي مناطق كوهستاني منطقه راميان
814
بررسي علل درون وبرون سيستمي موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان چالوس
815
بررسي علل درون وبرون سيستمي موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان چالوس.
816
بررسي علل دير رسي ازدواج دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سميرم
817
بررسي علل ديررسي ازدواج مردان شهر بروجن
818
بررسي علل دين گريزي جوانان پسر مجرد شهرستان آمل
819
بررسي علل دين گريزي در بين جوانان و نوجوانان
820
بررسي علل دين گريزي در جوانان دختران 25-18 سال شهرستان اصفهان
821
بررسي علل رافع مسئوليت كيفري در حقوق موضوعه
822
بررسي علل راهيابي لغات بيگانه درميان دانشجويان دانشگاه پيام نور مر كز رامسر.
823
بررسي علل رجعت به بيسوادي از نظر نو سوادان استان كردستان
824
بررسي علل رخداد انواع اشتباهات دانش‌آموزان سالدوم دبيرستانهاي طبس درحل مسائل‌كلامي رياضي
825
بررسي علل رسوب مددجويان تحت حمايت بيش از 10 سال كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ميانه
826
بررسي علل رشد آسيب هاي اجتماعي و راهكارهاي جلوگيري از آن در بين جوانان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره ) شهرستان بوشهر
827
بررسي علل رضايت از زندگي زناشويي زوج هاي دانشجوي دانشگاه پيام نور محلات
828
بررسي علل رضايت شخصي در اورژانس 2 بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
829
بررسي علل ركود صنعت زيلو در شهرستان ميبد و نقش شركت تعاوني زيلو بافان در توسعه اين صنعت
830
بررسي علل روانشناختي استفاده از اعمال جراحي هاي زيبايي و استفاده از لوازم آرايشي با افسردگي و اضطراب و رضايت زناشويي در شهر اهواز
831
بررسي علل روانشناسي اقدام به خودكشي به روش خودسوزي زنان شهرستان راز و جرگلان در سال ۱۳۹۳
832
بررسي علل رواني افزايش گرايش خشونت خياباني در بين نوجوانان و جوانان
833
بررسي علل روسپيگري زنان
834
بررسي علل روسپيگري زنان در جوامع شهري
835
بررسي علل روغن سوزي و بالا بودن مصرف روغن موتورهاي آونجر1600سي سي ساخت كارخانه ايرانخودرو
836
بررسي علل روي آوردن جوانان به مواد مخدر
837
بررسي علل زايمان با وسيله (فورسپس و وانتور) در طي ليبر بيماران بستري در زايشگاه رشت از مهر 1371 لغايت مهر 1374
838
بررسي علل زمينه اي عقب ماندگي ذهني در دانش آموزان آموزشگاه استثنايي رودكي شهرستان سميرم
839
بررسي علل زن آزاري و خشونت عليه زنان در منطقه (1) شهرستان شهريار
840
بررسي علل زوال مشاغل سنتي در شهر بروجن
841
بررسي علل سازش زنان به سرپرست منطقه 4 تهران
842
بررسي علل سپردن سالمندان به آسايشگاه درشهرستان رامسر ورشت.
843
بررسي علل سپردن سالمندان به آسايشگاه سالمندان رشت.
844
بررسي علل سپسيس در نوزادان و عوامل موثر بر آن در بيمارستان بعثت سنندج از سال 1395 تا 1396
845
بررسي علل سختگيري خنواده براي ازدواج جوانان از ديدگاه خانواده هاي شهر فرادنبه
846
بررسي علل سختگيري والدين در ازدواج فرزندان در شهرستان سميرم
847
بررسي علل سرقت زنان زنداني شهر شيراز
848
بررسي علل سقوط رژيم پهلوي بر اساس خاطرات و يادداشت هاي رجال سياسي ﴿با تاكيد بر يادداشت هاي امير اسدالله علم﴾
849
بررسي علل سوختن ريكلوزر در شركت توزيع برق استان اصفهان
850
بررسي علل سوراخ شدن لوله هاي گرم كن هاي فشار قوي نيروگاه اصفهان
851
بررسي علل سير تحول خانواده از گسترده به هسته اي در شهر سميرم
852
بررسي علل سيروز در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت در طي سال هاي 1386_1381
853
بررسي علل شخصيتي افراد بزهكار در ارتكاب به جرم سرقت در مجرمين مرد زندان شهرستان بهشهر
854
بررسي علل شركت حداكثري مردم شهرستان گچساران در انتخابات
855
بررسي علل شكاف بين نسلهاازديدگاه دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود
856
بررسي علل شكست و ترك تحصيل دانش آموزان دروه ابتدايي مناطق روستاهاي منطقه شهرستان گنبد كاووس
857
بررسي علل شكست وافت تحصيلي دانش اموزان مدارس راهنمايي شهرستان تربت جام
858
بررسي علل شكل گيري انيميشن بزرگسالانه و تاثيرات آن بر فرمهاي بياني معاصر در انيميشن با تاكيد بر آثار رالف بكشي
859
بررسي علل شكل گيري انيميشن بزرگسالانه و تاثيرات آن بر فرمهاي بياني معاصر در انيميشن با تاكيد بر آثار رالف بكشي
860
بررسي علل شكم حاد در اطفال ( در مركز آموزشي و درماني بيمارستان طالقاني كرمانشاه )
861
بررسي علل شكم حاد در اطفال (در مركز آموزشي و درماني بيمارستان طالقاني كرمانشاه )
862
بررسي علل شيوع اختلافات رفتاري دانش اموزان راهنمايي شهر گاليكش
863
بررسي علل شيوع طلاق در نسل جوان
864
بررسي علل شيوع وپديداري مشكلات رفتاري دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان مدارس شهرستان گنبد
865
بررسي علل ضايعات لوله هاي آزبست- سيمان فارسيت دورود
866
بررسي علل ضايعات و راه كارهاي كاهش آن در شركت شادرو ماشين
867
بررسي علل ضايعات و روشهاي كاهش آن در كارخانه پارت سازان مشهد
868
بررسي علل ضعف اموزش هنر در اموزش وپرورش وتاثير ان بر روحيه وخلاقيت دانش اموزان مقطع دبستان
869
بررسي علل ضعف اموزش هنر در اموزش وپرورش وتاثير ان بر روحيه وخلاقيت دانش اموزان مقطع دبستان
870
بررسي علل ضعف توسعه گردشگري در تالاب چغاخور و سياسرد شهرستان بروجن
871
بررسي علل ضعف دانش آموزان در بكارگيري رياضيات براي حل مسائل فيزيك
872
بررسي علل ضعف مهارت خواندن در دانش آموزان دختر پايه ي پنجم ابتدايي منطقه 16 شهر تهران در سال تحصيلي 89-1388
873
بررسي علل ضعف و كاستي ها در ناشناخته ماندن منطقه حفاظت شده تنگ صياد فرخ شهر
874
بررسي علل ضعف وكاستي در ناشناخته ماندن منطقه حفاظت تنگ صياد فرخ شهر
875
بررسي علل ضعيف بودن مهارت خواندن در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان صومعه سرا
876
بررسي علل طلاق
877
بررسي علل طلاق در بين دختران خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) در شهر سنندج
878
بررسي علل طلاق در بين زنان مطلقه شهرستان فردوس(85-84)
879
بررسي علل طلاق در خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد شهرستان فريمان
880
بررسي علل طلاق در شهر سميرم
881
بررسي علل طلاق در شهرستان شهرضا طي سال 1385
882
بررسي علل طلاق در شهرستان شهركرد طي سالهاي (69-59)
883
بررسي علل طلاق در شهرستان محلات
884
بررسي علل طلاق درشهرستان رودسر(عوامل اقتصادي،اجتماعي،زيستي،فرهنگي واخلاقي).
885
بررسي علل طلاقهاي انجام شده درسالهاي ۷۹-۸۰-۸۱در شهر رشت.
886
بررسي علل عادت مكيدن انگشت در كودكان 6-3ساله مهد كودكهاي شهر تهران درسال 1387
887
بررسي علل عدم ارتقاء شغلي زنان در شهرستان اصفهان
888
بررسي علل عدم ازدواج نابينايان و اراته راهكارهايي در حل آن
889
بررسي علل عدم استقبال معلمين زن و مرد از تدريس در مقطع ابتدايي خصوصا بعد از كسب مدرك بالاتر در شهرستان گنبد كاووس
890
بررسي علل عدم اشتغال به تحصيل گروهي از كودكان لازم التعليم در منطقه گنبد
891
بررسي علل عدم اعتماد دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه يك يزد نسبت به امر مشاوره و مشاور
892
بررسي علل عدم انتخاب وازكتومي در همسران زناني كه از تاريخ 15/7/76 تا 15/10/77 در بيمارستان الزهراي رشت و مركز تنظيم خانواده استان گيلان توبكتومي شده
893
بررسي علل عدم انگيزه اعضاي هيآت علمي دانشگاههاي استان يزد به امر پژوهش
894
بررسي علل عدم انگيزه دانشجويان مجتمع علوم انساني به مطالعه كتب درسي
895
بررسي علل عدم پذيرش بيهوشي اسپينال در عمل سزارين توسط زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت در سال 96
896
بررسي علل عدم پذيرش پست مديريت آموزشي بوسيله معلمان از ديدگاه معلمان مقاطع راهنمائي و متوسطه شهر گلوگاه در سال تحصيلي 75-1374
897
بررسي علل عدم پذيرش پست مديريت آموزشي معلمان راهنمايي شهرستان كردكوي
898
بررسي علل عدم پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ناشنوا و نيمه شنوا در ورود به دانشگاه و ادمه تحصيل در آن در كانون ناشنوايان بجنورد
899
بررسي علل عدم تفاهم والدين با پسران نوجوان سنين 15 تا 18 ساله استان بوشهر
900
بررسي علل عدم تمايل اساتيد مشاور به مشاوره در مجتمع علوم انساني
901
بررسي علل عدم تمايل به فروش تيمي در كسب و كار هاي ايراني و ارائه راهكارهاي بهينه
902
بررسي علل عدم تمايل مردم به عبور از پل رو گذر عابر پياده و ارائه راهكارهاي عملي جهت بهبود اين وضعيت در شهرستان چالوس.
903
بررسي علل عدم تمايل معلمان به استفاده از وسائل آموزشي
904
بررسي علل عدم توجه دانشجويان دختر ساكن خوابگاههاي دانشگاه يزد نسبت به مطالعه
905
بررسي علل عدم توجه والدين نسبت به مشكلات تحصيلي فرزندانشان از ديدگاه دبيران زن مقطع راهنمايي شهرستان نكا
906
بررسي علل عدم جاذبه مديريت مقطع ابتدايي در شهرستان بندر تركمن
907
بررسي علل عدم جذب اكوتوريسم در شهرستان فارسان در سال 1388
908
بررسي علل عدم حضور دانش آموزان در مراسم نماز جماعت مدارس از ديدگاه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بابل در سال تحصيلي 77 - 76
909
بررسي علل عدم دستيابي به بازيابي اسمي در واحد پرعيار كني اوليه مدار فلوتاسيون كارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه
910
بررسي علل عدم راهيابي مطلوب دانش آموزان شهر بافق به مراكز آموزش عالي
911
بررسي علل عدم رشد اجتماعي مطلوب در دانش آموزان راهنمايي دختر شهر زارچ از ديدگاه مربيان و والدين
912
بررسي علل عدم رشد اجتماعي مطلوب در دانش آموزان راهنمايي دختر ناحيه يك استان يزد
913
بررسي علل عدم رضايت دانش آموزان مقطع متوسطه استان يزد در درس رياضي
914
بررسي علل عدم رعايت اصول بهداشتي اجتماعي،فرهنگي ، آموزشي در منطقه كوه ذر
915
بررسي علل عدم رغبت دانش آموزان ممتاز به دبيري و مراكز تربيت معلم
916
بررسي علل عدم رغبت دانش آموزان ممتاز به دبيري و مراكز تربيت معلم
917
بررسي علل عدم رغبت دانش آموزان ممتاز به دبيري ومراكز تربيت معلم
918
بررسي علل عدم شركت اعضاء و مديران تعاونيها در كلاسهاي آموزشي (بررسي موردي تعاونيهاي شهرستان ابركوه )
919
بررسي علل عدم كارآيي بهينه در امور برق مناطق استان مازندران
920
بررسي علل عدم كارآيي وسايل كمك آموزشي در مدارس ابتدائي روستاهاي منطقه يك شهرستان قم
921
بررسي علل عدم كارايي بورس اوراق بهادار در ايران
922
بررسي علل عدم گرايش افراد به مطالعه مطبوعات در شهرستان مينودشت
923
بررسي علل عدم گرايش بانوان شاغل درمشاركتهاي سياسي-اجتماعي.
924
بررسي علل عدم گرايش به ازدواج در قشر دانشجو
925
بررسي علل عدم گرايش دانش آموزان به شغل معلمي در شهرستان بافق
926
بررسي علل عدم گرايش دانش آموزان شهرستان سميرم به مطالعه پژوهش
927
بررسي علل عدم گرايش دانش آموزان شهرستان سميرم به مطالعه و پژوهش
928
بررسي علل عدم گرايش دانشجويان به شركت درنماز جماعت
929
بررسي علل عدم گرايش معلمان به اقدام پژوهي از ديدگاه معلمان شهرستان رضوانشهر
930
بررسي علل عدم گرايش معلمين مقطع راهنمايي شهرستان شيروان به پژوهش
931
بررسي علل عدم گرايش واجدين شرايط اختصاصي مديريت آموزشي به پست مديريت مدارس
932
بررسي علل عدم مشاركت جوانان شهر سميرم در فعاليت هاي اجتماعي
933
بررسي علل عدم مشاركت دانشجويان در تشكيل شركت تعاوني دانشجويي (بررسي موردي: دانشجويان گرايش تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه يزد)
934
بررسي علل عدم مطالعات تخصصي معلمان راهنمايي شهرستان شيروان قبل از حضور در كلاس درس سال 85-84
935
بررسي علل عدم موفقيت اقتصاد تعاون در بخش كشاورزي در استان لرستان
936
بررسي علل عدم موفقيت تعاونيهاي فرش شهرستان بناب و بخش عجب شير در سال 1378
937
بررسي علل عدم موفقيت شركت تعاوني چند منظوره پيام يزد
938
بررسي علل عدم موفقيت مطلوب درس زبان انگليسي از نظر معلمين زبان و عملكرد دانش آموزان مدارس دخترانه در مقطع متوسطه ناحيه 3 شهرستان كرج
939
بررسي علل عدم موفقيت نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه يزد
940
بررسي علل عدم نكارگيري وسايل كمك اموزشي موجود درمركز اموزش ابتدايي شهرستان خواف(حتي درمواردي كه معلم وسيله راميشناسد وكاربرد ان را ميداند ) وچاره انديشه درباره ان ازديدگاه معلمين ومديران
941
بررسي علل عدم همكاري اولياي دانش آموزان مدارس ابتدايي در منطقه گميشان
942
بررسي علل عذم هوفقيت پروژه هاي تحقيقات دفاعي وارائه استراتژي و راه كارهاي اثربخشي آنها)مطالعه هوردي يك سازهان تحقيقات دفاعي
943
بررسي علل عقب ماندگي در شهرستان بابل
944
بررسي علل عقب ماندگي ذهني دختران عقب مانده آموزش پذير منطقه 2 شهرري
945
بررسي علل عقب ماندگي ذهني كودكان مقطع ابتدائي در منطقه گرگان
946
بررسي علل عقب ماندگي ذهني كودكان منطقه ميانكو و تاثير فعاليتهاي انجام شده در جهت كاهش ان
947
بررسي علل عقب ماندگي ذهني و تاثير ازدواجهاي فاميلي از نظر والدين كودكان عقب مانده در شهرستان اسفراين در سال تحصيلي 79-1378
948
بررسي علل عقب ماندگي ذهني و جسمي كودكان استثنايي شهر شاهرود
949
بررسي علل عقب ماندگيهاي ذهني پروژه تبليغات
950
بررسي علل علاقه معلمان دوره ابتدايي به تغيير مقطع و راهكارهاي ايجاد انگيزه در آنان در شهرستان تيران و كرون
951
بررسي علل عمده افت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي و راههاي جلوگيري از آن در شبانكاره از ديدگاه آموزگاران پ 1ايه هاي ايتدايي
952
بررسي علل عمده عدم علاقه و گرايش دانشجويان به تحقيق و پژوهش در بين دانشجويان دانشگاه يزد
953
بررسي علل عمده مردودي دانش آموز ان دختر دوره راهنمايي منطقه بندر تركمن
954
بررسي علل عمده مردودي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي منطقه بندر تركمن سال تحصيلي 1380-1379
955
بررسي علل عوامل بيماريهاي رايج در بين دانش آموزان دوره ابتدايي
956
بررسي علل عود اعتياد در معتادين مراجعه كننده به مركز خودمعرف بهزيستي شهرستان طبس در طول سال 81 و 82
957
بررسي علل غيبت كاركنان شركت فولاد خوزستان در دوره هاي آموزشي
958
بررسي علل غير فعال شدن تعاونيهاي توليدي صنعتي شهر يزد در سال 79
959
بررسي علل فرار از مدرسه در دانش آموزان راهنمايي منطقه دلوار
960
بررسي علل فرار دانش آموزان از مدرسه در مقطع ابتدايي در شهر گاليكش
961
بررسي علل فرار دانش آموزان از مدرسه در مقطع راهنمايي (شهرستان كنگان )
962
بررسي علل فرار دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ازمدرسه ازديدگاه مديران،دبيران ووالدين درشهرستان علي آباد كتول
963
بررسي علل فرار مغزها از كشور از نگرش اعضاء هيات علمي دانشگاه يزد
964
بررسي علل فرار نوجوانان از منزل در شهرستان كرج
965
بررسي علل فرار نوجوانان دختر و پسر شيرازي از خانه
966
بررسي علل فراواني ناباروري و عوامل مرتبط با آن در مركز نازايي بيمارستان بعثت سنندج در سالهاي 1392-1393
967
بررسي علل فردي و اجتماعي قتل هاي خانوادگي
968
بررسي علل فردي و خانوادگي بيكاري جوانان شهر چلگرد
969
بررسي علل فرسايش آبكندي در منطقه جوشقان و كامو استان اصفهان
970
بررسي علل فرسودگي شغلي در بين كارگران كارخانجات لوله تهران،بتون آماده بهلولي، ايران رادياتور در رشت.
971
بررسي علل فساد مالي مصرف كنندگان بودجه و رتبه بندي آنها با ماتريس رتبه اي
972
بررسي علل قتل عمد در شهرهاي خرم آباد، كوهدشت ، سلسله ، نورآباد و پلدختر
973
بررسي علل قطع مصرف قرص پيشگيري از بارداري و علل خروج آي.يو.دي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني شهر سنندج در سال 1389
974
بررسي علل كاتاراكت (در بيمارستان توتونكاران رشت در سال 1371)
975
بررسي علل كاربرد طرح و نقش فرش عثماني در آثار نقاشان چهره نگار اروپايي
976
بررسي علل كاهش ارتباط اولياي دانش آموزان با مدارس دخترانه در دوره ابتدايي منطقه جي اصفهان
977
بررسي علل كاهش انگيزه به تحصيل در دانش آموزان دوره متوسطه استان قم
978
بررسي علل كاهش انگيزه به تحصيل در دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي شهرقم در سال تحصيلي 89-88
979
بررسي علل كاهش انگيزه تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه در منطقه 2استان قم
980
بررسي علل كاهش انگيزه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي دختران نور دانش حسن آباد
981
بررسي علل كاهش باور دانشجويان نسبت به دانشگاه يزد
982
بررسي علل كاهش صادرات پسته ايران
983
بررسي علل كاهش صادرات غيرنفتي ايران (كاهش صادرات پسته زرنديه )
984
بررسي علل كاهش صنعت زيلو بافي در روستاي شهيديه شهرستان ميبد
985
بررسي علل كاهش علاقه دانش آموزان به امر تحصيل و راههاي افزايش آن از نظر دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان ميبد
986
بررسي علل كاهش قالي بافي عشاير قشقايي در دوره معاصر
987
بررسي علل كاهش كار آيي مديران در بخشهاي دولتي وخصوصي
988
بررسي علل كاهش كار آيي مديران در بخشهاي دولتي وخصوصي.
989
بررسي علل كاهش كارآيي مديران در بخشهاي دولتي وخصوصي
990
بررسي علل كاهش كارآيي مديران در سازمانها.
991
بررسي علل كاهش كيفيت تحصيل در دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
992
بررسي علل كاهش مطالعات و پايين بودن سطح فرهنگ كتابخواني در استان يزد
993
بررسي علل كاهش منزلت اجتماعي سالمندان مطالعه موردي : دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور
994
بررسي علل كژرفتاري دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان اراك (ناحيه 2) در سال تحصيلي 1380
995
بررسي علل كم اهميت شمردن درس انشاء
996
بررسي علل كم رنگ شدن احكام ديني (نمازهاي يوميه در سطح دبيرستان
997
بررسي علل كم علاقگي دانش آموزان دبيرستان به درس عربي در شهر شيراز
998
بررسي علل كم كاري در سازمان آموزش وپرورش (اداره آموزش وپرورش راميان )
999
بررسي علل كمبود مطالعه كتب غير درسي در بي ن دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان مانه و سملقان
1000
بررسي علل كمبود مطالعه كتب غير درسي در بين دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهرستان بجنورد
بازگشت