<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي رابطه‌ي مديريت‌زمان و بهزيستي‌روانشناختي با نقش ميانجي حمايت‌اجتماعي ادراك‌شده در دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد دانشگاه اصفهان
2
بررسي رابطه‌ي مديريت‌زمان و بهزيستي‌روانشناختي با نقش ميانجي حمايت‌اجتماعي ادراك‌شده در دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد دانشگاه اصفهان
3
بررسي رابطه‌ي مهارت‌هاي ديالوژيكي و هويت حرفه‌اي اعضاي هيات علمي دانشگاه كاشان
4
بررسي رابطه‌ي ويژگي‌هاي پنج عاملي بزرگ شخصيت و ارزيابي بنيادين خويشتن، با آمادگي گذار دانشگاه به كار، با ميانجي‌گري انطباق‌پذيري مسير شغلي
5
بررسي رابطه" سبك هاي تصميم گيري و تفكرسيستمي" با"سرعت تصميم گيري" مديران شهرداري هاي استان چهارمحال وبختياري
6
بررسي رابطه¬ي الگوي بافت عنبيه چشم و ويژگي‌هاي شخصيتي با نقش ميانجي گروه خوني و مزاج در افراد بزرگسال
7
بررسي رابطه¬ي بين شخصيت پيشتاز و ارزيابي بنيادين خويشتن با كاميابي تحصيلي
8
بررسي رابطه¬ي بين فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري مورد مطالعه كاركنان ادارات ستادي بانك رفاه تهران
9
بررسي رابطه¬ي جامعه¬پذيري سازماني با تمايل به ماندن وقصد ترك شغل با نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك¬شده در ميان كاركنان ستادي دانشگاه اصفهان
10
بررسي رابطهcerebral pulse pressure با پروگنوز بيماران تروماي سر مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا
11
بررسي رابطهبين پايگاه اجتماعي و اقتصادي دانشجويان و پيشرفت تحصيلي آنان در دانشگاه پيام نور
12
بررسي رابطهد اخلاق كاري ومعنويت با وفاداري درمحيط
13
بررسي رابطهي دشواري تنظيم هيجاني كودك آزاري وكيفيت زندگي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان صنعتي اصفهان درسال تحصيلي 1391-92
14
بررسي رابطۀ بين نشاط اجتماعي و گرايش به اعتياد در شهر يزد
15
بررسي رابطۀ تعارض كار-خانواده و سرسختي روان‌شناختي با فرسودگي شغلي در كاركنان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
16
بررسي رابطۀ تيپ‌هاي شخصيتي معلمان با انگيزۀ پيشرفت دانش‌آموزان سال سوم رشتۀ علوم انساني دبيرستان‌هاي دخترانۀ دولتي شهر مشهد در سال تحصيلي91-1390
17
بررسي رابطۀ ويژگي هاي شخصيتي، كيفيت آموزشي و توانمندي فردي با نگرش به حرفۀ معلمي در دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگيان يزد
18
بررسي راثرات جنگل كاري باگونه هاي اكاليپتوس واكاسيا برپوشش گياهي زيراشكوب
19
بررسي راحتي سرنشين خودروهاي سواري بر اساس مشخصات سيستم تعليق خودرو
20
بررسي راحتي سفر خودرو با استفاده از روش ديناميك چند جسمي (Body-Multy)
21
بررسي رادارهاي پالسي مدولاسيون فركانسي پله اي
22
بررسي راديكال قوي يك مدول
23
بررسي راديو پسيته ي دونوع بيس و لاينر در مقايسه با ساختار دندان توسط سيستم راديوگرافي ديجيتال
24
بررسي راديو سري 770
25
بررسي راديو گرافيهاي رخ و نيم رخ جمجمه درخواستي جهت بيماران HEAD TRAUMA مراجعه كننده به اورژانس كلانتري يزد از مرداد لغايت بهمن 78
26
بررسي راديو گرافيهاي رخ و نيم رخ جمجمه درخواستي جهت بيماران HEAD TRAUMA مراجعه كننده به اورژانس كلانتري يزد از مرداد لغايت بهمن 78
27
بررسي راديواپسيته چهار نوع كامپوزيت دنداني ومقايسه آن با ساختار دندان توسط سيستم راديوگرافي ديجيتال
28
بررسي راديوگرافيك تنوعات آناتوميك فورامن و كانال لينگوال و ارتباط آن با سن و جنس در تصاوير تهيه شده با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در جمعيت شهر رشت
29
بررسي راديوگرافيك توزيع فراواني مراحل تكاملي مولر دوم وسوم در كودكان 11-7 ساله گيلاني مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي ومطب هاي خصوصي سطح شهر رشت
30
بررسي راديوگرافيك دندان كانين نهفته و دندان هاي مجاور با استفاده از تصاوير Cone Beam Computed Tomography
31
بررسي راديوگرافيك شكل سر و گردن كنديل در افراد داراي مال اكلوژن كلاس III و كلاس I اسكلتال
32
بررسي راديوگرافيك شكل سرو گردن كنديل در افراد داراي مال اكلوژن كلاس III و كلاس I اسكتال
33
بررسي راديوگرافيك شيوع استئواسكلزور ايديوپاتيك در ناحيه خلفي فك پائين در شهر يزد
34
بررسي راديوگرافيك شيوع استئواسكلزور ايديوپاتيك در ناحيه خلفي فك پائين در شهر يزد
35
بررسي راديوگرافيك شيوع تغييرات كنديل مفصل گيجگاهي فكي در افراد ( 10-20 ساله ) بدون علائم باليني در شهر يزد
36
بررسي راديوگرافيك شيوع تغييرات كنديل مفصل گيجگاهي فكي در افراد ( 50-20 ساله ) بدون علائم باليني در شهر يزد
37
بررسي راديوگرافيك ضخامت استخوان در نواحي قدامي فك پايين، به منظور تعيين مكانهاي مناسب براي قراردهي miniplate و miniscrew هاي ارتودنسي، بر اساس تصاوير توموگرافي با دسته اشعه ي مخروطي
38
بررسي راديوگرافيك كيفيت درمان ريشه انجام شده توسط دانشجويان عمومي دانشكده دندانپزشكي يزد بين سالهاي 92-90
39
بررسي راديوگرافيك كيفيت درمان ريشه انجام شده توسط دانشجويان عمومي دانشكده دندانپزشكي يزد بين سالهاي 92-90
40
بررسي راديوگرافيك كيفيت درمان ريشه انجام شده و فراواني خطاهاي حين درمان توسط دانشجويان عمومي دانشكده دندانپزشكي رشت در ترم اول سال 1395-96
41
بررسي راديوگرافيك موقعيت فورامن منتال در راديوگرافي پانوراميك
42
بررسي راديوگرافيك موقعيت لندماركهاي آناتوميك ﴿ سوراخ چانه اي ، كانال آلوئولار تحتاني ، كف سينوس ماكزيلاري ﴾ در نواحي بي دندان و با دندان ريج آلوئول
43
بررسي راديوگرافيك موقعيت لندماركهاي آناتوميك ﴿ سوراخ چانه اي ، كانال آلوئولار تحتاني ، كف سينوس ماكزيلاري ﴾ در نواحي بي دندان و با دندان ريج آلوئول
44
بررسي راديوگرافيك مولرهاي سوم نهفته درفك پايين در بيماران 35-20 ساله مراجعه كننده به كلينيك دنداپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سالهاي 80-1378
45
بررسي راديونوكلئيدهاي طبيعي و تعيين غلظت آنها درنمونه هايي از سنگ معدن آهن
46
بررسي راديونوكلوئيدهاي طبيعي در گرانيت هاي شيركوه
47
بررسي راطه هوش هيجاني و عزت نفس در مربيان فرهنگي و مسؤولين مراكز كانونهاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان چهارمحال و بختياري در سال 1386-87
48
بررسي راكتور كاتاليستي هيدروژن زدائي ايزوبوتان و شبيه سازي توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
49
بررسي راكتور واحد بازيافت گوگرد
50
بررسي راكتورcanduاز سري راكتورهاي آب سنگين
51
بررسي راندمان ( تحليل انرژي و اگزرژي) واحد اول 320 مگاوات نيروگاه اصفهان
52
بررسي راندمان پمپ هاي سه لاينر در پمپاز گل با وزن مخصوص هاي متفاوت
53
بررسي راندمان تاثير يك زرين طبيعي در تخريب نوري فيلم پلي اتيلن
54
بررسي راندمان تثبيت و ثباتهاي تر رنگزاهاي راكتيو با عوامل فعالة مختلف روي الياف سلولزي
55
بررسي راندمان توليد و علل توقفات ماشين بافندگي فرش
56
بررسي راندمان جذب آرسنيك در فرايند آليا‍‍ژ سازي به منظور توليد آمي‍زان ‍‍‍مس _30%آرسنيك
57
بررسي راندمان جذب آرسنيك در فرايند احيا و آليا‍ سازي در توليد آمي‍ان Cu-30% As
58
بررسي راندمان حذف آلاينده هاي نفتي در سيستم فلوتاسيون با هواي محلول با استفاده از منغقد كننده كلريد فريك
59
بررسي راندمان حذف كادميوم از نمونه شبه واقعي زهاب اسيدي معدن با روش شناور سازي يوني
60
بررسي راندمان حذف كادميوم از نمونه شبه واقعي زهاب اسيدي معدن با روش شناور سازي يوني
61
بررسي راندمان حذف مواد آلي بوسيله تصفيه تركيبي فاضلاب در فرايندهاي تصفيه غير متمركز فاضلاب
62
بررسي راندمان حذف مواد آلي، فسفات، نيترو‍ژن و TSS به وسيله تصفيه تركيبي بي هوازي- هوازي روي فاضلاب صنايع فلز
63
بررسي راندمان حذف نيتروژن و فسفر از پساب شهري توسط سه گياه تالابي
64
بررسي راندمان خودرو هاي دوگانه سوز (سمند)
65
بررسي راندمان كلكتور سهوي خورشيدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
66
بررسي راندمان مصرف آب در بخش كشاورزي استان يزد با تأكيد بر دشت يزد- اردكان
67
بررسي راندمان واقعي توربين نيروگاه بعثت و آناليز ترمودنياميكي
68
بررسي راندمان وزني فين در صورت تغيير ضريب جابجايي
69
بررسي رانش جريان و گرمايش در توكامك كروي ﴿NSST﴾ با امواج هيبريدي پايين ﴿LH﴾
70
بررسي رانش خاك در حالت سكون تحت اثر سربارهاي ديناميكي
71
بررسي رانش ديناميكي خاك پشت ديوار حائل انعطاف پذير و مقايسه آن با ديوار صلب تحت بار هاي زلزله
72
بررسي رانش ديناميكي در پشت كوله پلهاي يكسره تحت بارگذاريهاي سيكلي
73
بررسي راه اندازي و ايجاد يك فروشگاه مجازي
74
بررسي راه حل شكاكانه كريپكي درباره معنا
75
بررسي راه حل هاي ارائه شده براي مساله ازدواج پايدار و پياده سازي يك نمونه آن
76
بررسي راه حل هاي اكتشافي مسئله فروشنده دوره گرد و پياده سازي يك نمونه از آن
77
بررسي راه حل هاي حفاظت از برند در بسته بندي محصولات دارويي
78
بررسي راه حل هاي خلاق در طراحي تبليغات بدنه اتوبوس هاي كشورهاي غربي
79
بررسي راه كار هاي افزايش ميزان مطالعه در دانش آموزان دوران متوسطه
80
بررسي راه كارهاي افزايش اثر بخشي ارزشيابي معلمان دوره متوسطه بر ميزان كارايي در مراكز آموزشي
81
بررسي راه كارهاي افزايش انگيزه تحصيل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آزادشهر
82
بررسي راه كارهاي افزايش بهداشت رواني دانش آموزان دخترانه مقطع متوسطه شهرستان كلاله
83
بررسي راه كارهاي افزايش راندمان هيدروكربن سيكلون جداكننده آسفالتين از نفت خام با استفاده از تكنيك هاي CFD و مطالعات تجربي
84
بررسي راه كارهاي ترغيب معلمان بااستفاده از رويكردهاي نوين آموزشي از ديدگاه مديران و دبيران
85
بررسي راه كارهاي تقليل اختلالات رفتاري در دوره ابتدايي
86
بررسي راه كارهاي علمي و عملي افزايش بازدهي كانال دفع رطوبت بالا رونده در بناهاي تاريخي، نمونه موردي مسجد امام(جامع عباسي) اصفهان
87
بررسي راه كارهاي كاهش مصرف انر‍‍ژي در برج هاي نياوران
88
بررسي راه كارهاي گرافيكي در برندسازي شهر
89
بررسي راه كارهاي مصرف گرايي در گفتمان جهاني سازي مطالعه ي موردي سينماي كودك و نوجوان هاليوود
90
بررسي راه كارهاي موافقت و مخالفت در گفتگوي زبان فارسي و مقايسه ان با يافته هاي زبان همگاني
91
بررسي راه هاي ارتقاء بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي و نقش وزارت كشاورزي در اين زمينه
92
بررسي راه هاي ارتقاي منزلت اجتماعي معلمان در مدارس ابتدايي شهرستان علي آباد كتول
93
بررسي راه هاي استفاده صحيح و مشروع از اينترنت در جامعه از ديدگاه مراكز كافي نت شهرستان يزد
94
بررسي راه هاي افزايش انگيزه دانش آموزان در يادگيري درس رياضي
95
بررسي راه هاي افزايش ضريب بهره برداري از فضاي سبز شهري (پارك ها ) نمونه موردي شهر رشت
96
بررسي راه هاي ايجاد و كنترل امواج مارپيچ در شبكه هاي نوروني
97
بررسي راه هاي برون رفت از شرايط ركود تورمي
98
بررسي راه هاي بهبود آموزش درس هنر از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي استان خوزستان در سال تحصيلي 92-91
99
بررسي راه هاي توسعه گردشگري در شهرستان پل دختر
100
بررسي راه هاي روابط انساني در سيستم اداري شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
101
بررسي راه هاي علمي كيفي سازي اوقات فراغت
102
بررسي راه هاي عملي استفاده از حرارت دودكش (بازيافت حرارت) كوره هاي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه اصفهان و استفاده از حرارت با در نظر گرفتن مسائل عملياتي و اقتصادي
103
بررسي راه هاي كسب اطلاعات بهداشت دهان ودندان وميزان استفاده از آن در مردم شهر يزد
104
بررسي راه هاي مشاركت هاي فرهنگي اجتماعي مردم در امور آموزش و پرورش در شهرستان سميرم
105
بررسي راه هاي موثر در زندگي و آرامش حالات روحي انسان
106
بررسي راه هاي نفوذ ويروس به رايانه ها و راه هاي مقابله با آن
107
بررسي راه هايي براي نهادينه كردن مديريت دانش با استفاده از سيستم اطلاعات وارتباطات در بانك سپه تهران
108
بررسي راه‌كارهاي تبليغاتي جذب گردشگر
109
بررسي راهاي ارتقاء امنيت اجتماعي با تاكيد بر امنيت اجتماعي زنان ﴿مورد پژوهشي: برزن گودال مصلي﴾
110
بررسي راهاي ايجاد انگيزه و ترغيب دانش آمزان به مطالعه قرآن و نهج البلاغه از نظر معلمان ديني دوره متوسطه در شهر تهران
111
بررسي راهبرد برون سپاري در بهره برداري از مجتمع فولاد هرمزگان
112
بررسي راهبرد برون سپاري در بهره برداري از مجتمع فولاد هــرمـزگان
113
بررسي راهبرد تنش‌زدايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران : مقايسه دولت‌ هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي
114
بررسي راهبرد هاي آموزگاران پايه ي سوم و چهارم شهرستان بهبهان براي كمك به دانش آموزان داراي اختلال يادگيري
115
بررسي راهبرد هاي بهبود عملكرد خانه تاريخي شيخ الاسلام (خانه نساجي) اصفهان به‌عنوان يك مقصد براي رونق آخرين شانس گردشگري
116
بررسي راهبردهاي ارتقاء مديريت دانش در ستاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي
117
بررسي راهبردهاي ارتقاء مسئوليت اجتماعي در دانشگاه ها و مراكز آموزشي شهرستان بهشهر
118
بررسي راهبردهاي استادان زبان عربي در تدريس مكالمه (بر اساس ديدگاه هاي دانشجويان)
119
بررسي راهبردهاي استرس در دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار
120
بررسي راهبردهاي افزايش مشاركت مردمي در آموزش و پرورش شهر اصفهان از ديدگاه مديران و اعضاي انجمن اوليا و مربيان مدارس متوسطه شهر اصفهان
121
بررسي راهبردهاي تغيير نگرش مخاطب در تبليغات فرهنگي- اجتماعي
122
بررسي راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي روستاي كندوله ي شهرستان صحنه
123
بررسي راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي در دانش آموزان شهرستان فردوس
124
بررسي راهبردهاي فرا شناخت بر پيشرفت تحصيلي
125
بررسي راهبردهاي كارگفت عذرخواهي در زبان كُردي؛ مطالعه اي كاربردشناختي و جامعه شناختي زبان
126
بررسي راهبردهاي كاهش تلفات برق در شركت توزيع برق يزد با استفاده از روش پويايي سيستم
127
بررسي راهبردهاي مقابله با استرس بين معلمان زن ابتدايي عادي واستثنايي شهرستان رودسر وحومه.
128
بررسي راهبردهاي مقابله با استرس و افسردگي در دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهرستان رودسر
129
بررسي راهبردهاي نفوذ فرهنگي آمريكا و تاثير آن بر هويت ملي جمهوري اسلامي ايران پس از برجام
130
بررسي راهكار متناسب با نظامهاي استاندارد محيط زيست در توليد آثار هنري (نقاشي)
131
بررسي راهكار ها و استراتژي هاي توسعه برنامه هاي فرهنگي درشهرهاي كوچك (مطالعه موردي شهر سردشت).
132
بررسي راهكار هاي موثر بركارآمدي سازمان بيمارستان ﴿افزايش درامد ،كاهش هزينه﴾
133
بررسي راهكار‌‌‌‌‌هاي رونق گردشگري كشاورزي درشهرستان رودبار(با تاكيد بر محصول زيتون)
134
بررسي راهكارها و چالش هاي برون رفت از زيان دهي دفاتر ICT روستايي
135
بررسي راهكارها و مشكلات درك شنيداري فراگيران زبان انگليسي بر پايه ي رويكردي تركيبي
136
بررسي راهكارها و ميزان آگاهي و توجه معلمين و مديران آموزش و پرورش در خصوص شركتهاي تعاوني آموزشگاهي در شهرستان اصفهان
137
بررسي راهكارهاي آموزشي كودكان و نوجوانان در موزه علوم بوستون براي باغ پروانه هاي اصفهان
138
بررسي راهكارهاي ارتقاء ايمني در حمل ونقل هوايي
139
بررسي راهكارهاي ارتقاء صادرات فرش دستباف كرمان
140
بررسي راهكارهاي ارتقاء نظام آموزش و پرورش در مقطع ابتدايي در منطقه مراوه تپه
141
بررسي راهكارهاي ارتقاي انگيزه كار معلمان از ديدگاه معلمان و مديران مقطع ابتدايي شهر اصفهان
142
بررسي راهكارهاي ارتقاي عملكرد دفاتر خدمات ICT روستايي مطالعه مورد استان خراسان رضوي
143
بررسي راهكارهاي ارتقاي مديريت دانش مشتري در خدمات بانكي (مطالعه موردي: بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد)
144
بررسي راهكارهاي اشاعه فرهنگ كتاب و كتابخواني از ديدگاه مديران و دانش آموزان دخترانه دوره متوسط شهرستان مينودشت
145
بررسي راهكارهاي اعتلاي فرهنگ صحيح مصرف درشهرستان هاي قم وساوه
146
بررسي راهكارهاي افزايش اثر بخشي دروس سازماندهي مواد از ديدگاه دانشجويان كارشناسي رشته كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان , a study of the ways of enhancing the effectivenss of organizational material course based on isfahan public university library students views
147
بررسي راهكارهاي افزايش اثربخشي آموزش زبان انگليسي از ديدگاه دبيران شهر اصفهان
148
بررسي راهكارهاي افزايش استفاده از وسايل كمك آموزشي در دوره ابتدايي شهرستان گنبد
149
بررسي راهكارهاي افزايش استفاده از وسايل كمك آموزشي در مدارس راهنمايي شهرستان گنبد كاووس
150
بررسي راهكارهاي افزايش انرژي رواني بازيگر با تكيه بر آراء و نظريات ميخائيل چخوف و مكتب روانكاوي فرويد
151
بررسي راهكارهاي افزايش انگيزش سغلي دبيران مدارس دخترانه متوسطه شهر گرگان
152
بررسي راهكارهاي افزايش انگيزش مديران در جهت همكاري با سازمان فني حرفه اي
153
بررسي راهكارهاي افزايش انگيزه پژوهش در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصيلي 86 - 1385
154
بررسي راهكارهاي افزايش انگيزه در يادگيري رياضي
155
بررسي راهكارهاي افزايش انگيزه شغلي دبيران مقطع متوسطه گنبد
156
بررسي راهكارهاي افزايش انگيزه مشاركت اجتماعي دختران مقطع متوسطه در شهرستان شهرضا در سال تحصيلي 90-91
157
بررسي راهكارهاي افزايش بهره وري
158
بررسي راهكارهاي افزايش راندمان عملكرد هيدروسيكلون جداكننده ميعانات گازي از آب در سكوهاي گازي با استفاده از شبيه سازيCFD
159
بررسي راهكارهاي افزايش سهم بازار ماهيان پرورشي شركت هاي تعاوني توليدي استان مازندران
160
بررسي راهكارهاي افزايش سهم بازار محصولات كشاورزي شركت هاي تعاوني روستايي استان مازندران با تمركز بر كانالهاي توزيع
161
بررسي راهكارهاي افزايش صادرات محصولات بومي منطقه خراسان جنوبي با اقتباس از مدل الماس ملي پورتر
162
بررسي راهكارهاي افزايش قابليت هاي كليدي چابكي سازمان شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران مترو
163
بررسي راهكارهاي افزايش گرايش دانش آموزان به رشته هاي فني -حرفه اي و كار- دانش
164
بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت سياسي زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر آزادشهر در سال تحصيلي 85-84
165
بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت مردمي در بهسازي بافت ناكارـمد و فرسوده شهري با تاكيد بر توانمندسازي نمونه موردي : محله اسلام آباد كرج
166
بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت معلمان در فعاليتهاي پژوهشي
167
بررسي راهكارهاي افزايش نقش صنايع دستي بر گردشگري شهري ( مطالعه موردي شهر اصفهان )
168
بررسي راهكارهاي امنيت با استفاده از روش هاي بيو متريك
169
بررسي راهكارهاي امنيت شبكه و رمزنگاري
170
بررسي راهكارهاي ايجاد انگيزه بين شهروندان به منظور استفاده بيشتر از وسايل حمل و نقل عمومي در شهر مشهد با تاكيد بر طبقات برخوردار (نمونه موردي: منطقه 11 شهرداري مشهد)
171
بررسي راهكارهاي ايجاد تحول و نوآوري در مشاركت اثربخش والدين در مدرسه.
172
بررسي راهكارهاي ايجاد و توسعه توريسم ورزشي در استان اردبيل
173
بررسي راهكارهاي ايجادعلاقه در دانش آموزان نسبت به اقامه نمازجماعت درپايه سوم دبيرستانهاي پسرانه منطقه سه قم
174
بررسي راهكارهاي بازاريابي و فروش محصولات صنايع‌دستي ايران بر مبناي روش‌هاي اتخاذ شده در كشورهاي موفق آسيا
175
بررسي راهكارهاي بر انگيختن دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه 4 استان اصفهان به مطالعه كتب غير درسي
176
بررسي راهكارهاي بكارگيري فناوريهاي نوين در آموزش دانش آموزان شهر قاين از ديدگاه معلمان
177
بررسي راهكارهاي به حداكثر رساندن مشاركت اجتماعي- محلي در محلات بافت قديم: در جهت اصلاح، اداره محله و در صورت نياز ايجاد عناصر محلي با تاكيد بر كالبد و تاكيد بر اراده سياسي- مديريتي مداخله گر در بافت ﴿نمونه موردي: محله مسجد جامع﴾
178
بررسي راهكارهاي به كارگيري مديريت ارتباط با مشتري در ارتقاء مديريت دانش در واحدهاي توليدي
179
بررسي راهكارهاي بهبود تعامل كارفرما و پيمانكار از طريق اصلاح شرايط عمومي پيمان به منظور كاهش دعاوي
180
بررسي راهكارهاي بهبود مديريت زنگ تفريح در مقطع تحصيلي راهنمايي
181
بررسي راهكارهاي بهسازي شهري مطالعه موردي: منطقه چهارده شهر اصفهان
182
بررسي راهكارهاي بيان دعوت توسط زبان‌آموزان ايراني از طريق روش مديريت حسن تفاهم
183
بررسي راهكارهاي بين المللي كاهش آلودگي هاي نفتي كشتي ها در دريا
184
بررسي راهكارهاي پايدار جلوگيري از تبخير در كانالها و مخازن روباز
185
بررسي راهكارهاي پياده سازي اصل 44 قانون اساسي در شركت اب منطقه اي تهران
186
بررسي راهكارهاي پياده سازي شاخص هاي شهر هوشمند با تاكيد بر ترجيحات شهروندان نمونه موردي مركز شهر ايلام
187
بررسي راهكارهاي پيشگيري از صادرات مواد خام معدني به منظور ارتقاء سطح توليد نهايي در صنعت سرب و روي
188
بررسي راهكارهاي پيشگيري از صادرات مواد خام معدني به منظور ارتقاء سطح توليد نهايي در صنعت سرب و روي
189
بررسي راهكارهاي تبليغات بين المللي برند با رويكرد بينافرهنگي
190
بررسي راهكارهاي تثبيت خاك و انتخاب مناسب ترين روش بيولوژيكي به منظور كنترل ريزگردها
191
بررسي راهكارهاي تحقق پذيري كاربريهاي ورزشي در طرحهاي تفضيلي نمونه موردي : كلانشهر اصفهان
192
بررسي راهكارهاي ترغيب دانش اموزان مقطع راهنمائي برفعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي از ديدگاه معلمان
193
بررسي راهكارهاي ترغيب معلمان به استفاده از روشهاي فعال تدريس در دوره متوسطه
194
بررسي راهكارهاي ترك تحصيل دختران بعد از دوره ابتدايي در منطقه مراوه تپه
195
بررسي راهكارهاي ترميم سيستم تعصاب مركزي و انتخاب راهكار بهينه
196
بررسي راهكارهاي ترويج فرهنگ مطالعه از ديدگاه دانش آموزان مدارس دوره اول متوسطه شهر سرايان
197
بررسي راهكارهاي ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دبيرستان هاي دخترانه در شهرستان اهواز
198
بررسي راهكارهاي تسهيل و طراحي وسايلي جهت استحمام معلولين پاراپلژيك بدون نياز به واسط انساني ، در حمامهاي معمول منازل مسكوني ايران
199
بررسي راهكارهاي تقويت انگيزه در ارتقاي تحصيلي دانش آموزان
200
بررسي راهكارهاي تقويت هويت ديني در برنامه درسي دوره ابتدايي از ديدگاه ....
201
بررسي راهكارهاي تقويت هويت ديني در برنامه درسي دوره ابتدايي از ديدگاه آموزگاران و مديران مدارس ابتدايي شهرستان لالجين
202
بررسي راهكارهاي توانمند سازي زنان سرپرست خانوار روستايي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان ملاير)
203
بررسي راهكارهاي توانمندسازي سكونتگاه هاي غير رسمي ، نمونه موردي : محله افغان آباد شهر گنبد كاووس
204
بررسي راهكارهاي توانمندسازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين بارويكرد جرم شناختي
205
بررسي راهكارهاي توانمندسازي فرهنگي براي حفظ محيط زيست با تأكيد بر نقش آموزش و پرورش
206
بررسي راهكارهاي توانمندسازي منابع انساني و ارائه مدل مربوطه (مطالعه موردي پرسنل دريايي ايراني شاغل در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران)
207
بررسي راهكارهاي توسعه اثر بخش رنگرزي طبيعي در فرش دست باف
208
بررسي راهكارهاي توسعه بازار فروش محصولات لبني
209
بررسي راهكارهاي توسعه خدمات موزه هاي هنري با تاكيد بر موزه هنرهاي معاصر تهران
210
بررسي راهكارهاي توسعه خدمت جديد با رويكرد گسترش عملكرد كيفيت در حوزه خدمات مالي و بانكداري
211
بررسي راهكارهاي توسعه عرصه تجارت الكترونيكي دركشور
212
بررسي راهكارهاي توسعه مشاركت ونظارت اوليا دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه در آموزش وپرورش شهرستان زرنديه
213
بررسي راهكارهاي توسعه ي اثر بخش رنگرزي طبيعي در فرش دست باف
214
بررسي راهكارهاي جديد براي ارائه بهتر فرش در فروشگاهها
215
بررسي راهكارهاي جديد كنترل فرايند آماري و پياده سازي نمودارهاي كنترلي در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
216
بررسي راهكارهاي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در توسعه صادرات مناطق آزاد تجاري ايران ( منطقه آزاد قشم )
217
بررسي راهكارهاي جهش صادرات كاشي استان يزد
218
بررسي راهكارهاي حذف اثرات سيستم تعليق بر خواص مودال سازه
219
بررسي راهكارهاي حفظ مشتريان كليدي در بانك ملت و علل رضايت مشتريان نسبت به ساير بانكها
220
بررسي راهكارهاي حفظ و احياي ميراث فرهنگي ناملموس به كمك گردشگري (مورد مطالعه : گردشگران داخلي شهر اصفهان )
221
بررسي راهكارهاي خلاقيت دردانش آموزان دوره راهنمايي ازديدگاه مربيان
222
بررسي راهكارهاي دستيابي به شهر زيست پذير با رويكرد افزايش سرزندگي و نشاط شهروندان (مطالعه موردي : تمام محلات شهر بابل)
223
بررسي راهكارهاي دستيابي به شهرزيست پذير با رويكرد افزايش سرزندگي و نشاط شهروندان (مطالعه موردي:تمام محلات شهر بابل)
224
بررسي راهكارهاي رقابت سالم در بين دانش آموزان ابتدايي گنبد از ديدگاه معلم و دانش آموز
225
بررسي راهكارهاي رويارويي با چالش هاي برنامه ريزي آموزشي ( آرمان مشترك، برابري فرصت ها و كيفيت بخشي) در آموزش و پرورش استان اصفهان 1385
226
بررسي راهكارهاي ساماندهي بافت فرسوده در شهر مراغه ﴿مطالعه موردي: محله قم بالا﴾
227
بررسي راهكارهاي ساماندهي توان هاي محيطي به منظور توسعه اقتصادي ( بخش مركزي شهرستان كيار)
228
بررسي راهكارهاي ساماندهي گردشگري مذهبي در نواحي روستايي
229
بررسي راهكارهاي طراحي نمودارهاي كنترل براي فرايندهاي كوتاه مدت "Run Short"
230
بررسي راهكارهاي علاقمند نمودن دانش آموزان به مطالعه و كتابخواني كليه دانش آموزان مدرسه راهنمايي شهيدآيت(1) در سال تحصيلي89
231
بررسي راهكارهاي علمي براي افزايش راندمان فرآيندي انتقال گاز توسط خطوط لوله
232
بررسي راهكارهاي عملي براي استفاده بهتر از ورق هاي تقويتي CFRP و CERPدر محصور شدگي ستون هاي بتن آرمه ي دايروي
233
بررسي راهكارهاي عملي در افزايش اميد در جوانان دانشگاه يزد
234
بررسي راهكارهاي عملي در جهت بهبود ارتقاي امكانات معيشتي و رفاهي فرهنگيان خانم شهرستان آق قلا (مقطع دبيرستان )
235
بررسي راهكارهاي عملي كاهش افت تحصيلي در مقطع متوسطه شهرستان راميان
236
بررسي راهكارهاي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان راميان
237
بررسي راهكارهاي كاربردي نمودن پايان نامه هاي رشته كشاورزي دانشگاه رازي
238
بررسي راهكارهاي كالبدي در خصوص بهبود خيابان با رويكردي به الزامات افزايش سرمايه اجتماعي
239
بررسي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در ساختمان ابوريحان
240
بررسي راهكارهاي كاهش هزينه سرمايش سردخانه هاي نگهداري ميوه در ميادين ميوه
241
بررسي راهكارهاي كنترل آماري فرايند در فرايندهاي توليد پيوسته
242
بررسي راهكارهاي كنترل كيفيت خطوط پيوسته
243
بررسي راهكارهاي كنترل و ارتقاء كيفيت خدمات پستي
244
بررسي راهكارهاي كنترل و ارتقاء كيفيت خدمات پستي با توجه به امر خصوصي سازي
245
بررسي راهكارهاي گرايش به فضايل اخلاقي در دانش آموزان مدارس متوسطه ناحيه يك قزوين
246
بررسي راهكارهاي مؤدبانه درخواست توسط زبان آموزان ايراني در تعاملات مشتري- خدمت رسان برمبناي روش مديريت حسن ارتباط
247
بررسي راهكارهاي مبارزه با جرائم رايانه اي با توجه به مقررات داخلي و بين المللي
248
بررسي راهكارهاي مختلف جهت كاهش مونومر باقيمانده در سوپر جاذبهاي آكريلي
249
بررسي راهكارهاي مديريتي كنترل آلودگي نيتراتي آب‌هاي آشاميدني و ارائه گزينه بهينه در شرايط موجود
250
بررسي راهكارهاي مشاركت هاي اجتماعي فرهنگي اولياء دانش آموزان در مدارس و آموزش و پرورش شهر سي سخت
251
بررسي راهكارهاي مطالعه و آسيب شناسي آن در دانش آموزان دوره متوسطه
252
بررسي راهكارهاي مطالعه وآسيب شناسي آن در دانش آموزان دوره متوسطه تحصيلي 84-83 (شهرستان شيروان )
253
بررسي راهكارهاي مقابله با توليد سولفيد هيدرو‍ژن در ميادين فلات فاره ي ايران
254
بررسي راهكارهاي منجر به كاهش تعارض بين كارمندان و مديران بانك صادرات ( مورد مطالعه بانك صادرات استان چهارمحال و بختياري )
255
بررسي راهكارهاي موثر بر كارآمدي سازمان بيمارستان ﴿افزايش درآمد ،كاهش هزينه﴾
256
بررسي راهكارهاي موثر در كوتاه مدت بهينه سازي موتورهاي جستجو (سئو) جهت ارتقا كسب و كار الكترونيكي در وب سايت هاي وردپرسي
257
بررسي راهكارهاي نهادينه سازي ارزشيابي توصيفي در دوره متوسطه از ديدگاه دبيران شهرستان سنندج
258
بررسي راهكارهاي نهادينه كردن تفكر اقدام پژوهي در معلمان استان چهارمحال و بختياري
259
بررسي راهكارهاي نوآوري و تحول در طراحي و توليد پايپوش سنتي زنانه در خراسان
260
بررسي راهكارهاي هم پيوند سازي ژئوتوريسم و هنر با تاكيد بر صنايع دستي شهر اصفهان
261
بررسي راهكارهاي هوشمندسازي شهري و ارائه مدل تصميم گيري چندمعياره(مطالعه موردي بافت فرسوده منطقه6 تهران)
262
بررسي راهكارهاي وصول مطالبات معوق از مشتركين بدهكار در شركت توزيع نيروي برق استان مركزي
263
بررسي راهكاري آگاه از انرژي براي تقسيم كارها در شبكههاي حسگر بيسيم خوشه اي در پشتيباني از كاربرد هاي بي درنگ
264
بررسي راهنماي افزايش راندمان ديگهاي لوله آتش
265
بررسي راهنمايي تحصيلي - شغلي بر انتظارات شغلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان جهرم
266
بررسي راهنمايي تحصيلي -شغلي بر انتظارات شغلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان جهرم
267
بررسي راههاي آموزش مفاهيم كيفيت و اصول TQM
268
بررسي راههاي آموزش و تقويت خط تحريري در دوره ابتدايي (در شهرستان بندر انزلي ) سال تحصيلي 85-1386
269
بررسي راههاي ارتقا واثربخشي دوره هاي ضمن خدمت در عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
270
بررسي راههاي ارتقاء كيفيت تدريس دبيران تربيت بدني در مقطع متوسطه
271
بررسي راههاي ارتقاء كيفيت تدريس دبيران درمقطع متوسطه
272
بررسي راههاي افزايش انگيزه تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرشاهرود
273
بررسي راههاي افزايش انگيزه شغلي كاركنان بيمارستان تامين اجتماعي شهرستان گنبدكاووس
274
بررسي راههاي افزايش پايبندي دانش آموزان به مقررات انضباتي و آموزشي مدرسه
275
بررسي راههاي افزايش پايگاه و منزلت اجتماعي معلمان از ديدگاه روساي ادارات آموزش و پرورش و مديران دبيرستانهاي استان همدان
276
بررسي راههاي افزايش جذب فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي به مشاغل مديريتي آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزشي و فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي شاغل در آموزش و پرورش شهر اهواز
277
بررسي راههاي افزايش دانش و مهارت هاي كتابداران در كاربرد خدمات مرجع از ديدگاه كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي استان مازندران
278
بررسي راههاي افزايش راندمان سلولهاي خورشيدي از لحاظ ساختاري
279
بررسي راههاي افزايش فروش شركت مزمز
280
بررسي راههاي ايجاد و افزايش انگيزه معلمان به منظوربهبودكيفيت امرآموزش معلمان منطقه 2شهرقم
281
بررسي راههاي ايجادانگيزه درروش تدريس مطلوب معلمان زن مقطع ابتدايي شهرگنبدكاووس
282
بررسي راههاي ايجادنشاط دردانش آموزان دخترمقطع دبيرستان شهرستان شاهرود
283
بررسي راههاي بهره گيري بيشتر از تكنولوژي آموزشي توسط معلمين شهرستان بجنورد
284
بررسي راههاي بهره گيري بيشتر از تكنولوژي آموزشي توسط معلمين مقطع ابتدايي شهر مشهد
285
بررسي راههاي بهره گيري بيشتر از تكنولوژي آموزشي توسط معلمين مقطع ابتدايي شهر مشهد
286
بررسي راههاي پرتاب ماهواره از هواپيما و شبيه سازي رفتار در لحظه ي پرتاب
287
بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره دبستان شهر اردل
288
بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي
289
بررسي راههاي پرورش خلاقيت و تفكر انتقادي در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سنندج
290
بررسي راههاي پرورش خلاقيت و تفكر انتقادي در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سنندج
291
بررسي راههاي پيشگيري از خودسوزي در بيمارستان سوانح و سوختگي يزد از فروردين سال 1381 تا پايان شهريور ماه 1383
292
بررسي راههاي پيشگيري از نفوذ مواد نقتي به آب و خاك
293
بررسي راههاي تامين انرژي از دريا
294
بررسي راههاي ترغيب مديران به استفاده از شيوه هاي مديريت مشاركتي از ديدگاه مديران شهر دولت آباد در سال تحصيلي 87-86
295
بررسي راههاي تقليل چشم و هم چشمي و پيشنهاد راهكارهاي كاهش آن
296
بررسي راههاي تقويت انگيزه پژوهش در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصيلي 1387-1386
297
بررسي راههاي جذب افراد شايسته و لايق جهت احراز پست مديريت مدارس
298
بررسي راههاي جذب دانش آموزان برتر به حرفه معلمي در شهرستان اسفراين
299
بررسي راههاي جذب دانش آموزان راهنمايي پسر به سوي نماز در شهرستان جهرم
300
بررسي راههاي جذب منابع با استفاده از فن آوري اطلاعات IT
301
بررسي راههاي جلب مشاركت اعضاي شركت تعاوني هاي تامين نياز توليد كنندگان در جلسات جامع عمومي بررسي موردي: (شهرستان يزد)
302
بررسي راههاي جلب مشاركت اوليا در مدارس ابتدايي شهرستان فاروج
303
بررسي راههاي جلب مشاركت مردم درآموزش و پرورش شهرستان گرگان
304
بررسي راههاي جلب مشاركت مردمي آموزش وپرورش از نظر مديران مقاطع تحصيلي ابتدايي ، راهنمايي ومتوسطه و اوليا دانش آموزان شهرستان تنكابن سال تحصيلي 76-75
305
بررسي راههاي جلب مشاركت مردمي آموزش وپرورش از نظر مديران مقاطع تحصيلي ابتدايي ، راهنمايي ومتوسطه و اوليا دانش آموزان شهرستان تنكابن سال تحصيلي 76-75
306
بررسي راههاي جلوگيري از اتلاف انرژي در منازل مسكوني
307
بررسي راههاي دفاع از حقوق كارمند اخراجي
308
بررسي راههاي زميني ايران
309
بررسي راههاي علاقمند ساختن دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان گناوه به مطالعه و تحقيق
310
بررسي راههاي عملي حفاظت و مرمت نگاتيو ها
311
بررسي راههاي عملي حفاظتي ومرمت نگاتيوها
312
بررسي راههاي عملي كاهش طلاق از ديدگاه زنان 15 تا 35 ساله شهر مباركه استان اصفهان در سال 85-84
313
بررسي راههاي فني مقابله با فرستنده هاي تلويزيوني ماهواره
314
بررسي راههاي كاهش استرس دختران مقطع متوسطه شهر شهركرد
315
بررسي راههاي كاهش تعارضات بين كاركنان مدارس راهنمائي شهر اصفهان
316
بررسي راههاي كشف تقلب در تراكنش‌هاي بانكي با استفاده از تكنيكهاي انتخاب ويژگي و شبكه عصبي(مطالعه موردي بانك سپه)
317
بررسي راههاي كنترل و ارضاء صحيح غريزه جنسي از ديدگاه اسلام وروان شناسي.
318
بررسي راههاي كنترل و كاهش پرخاشگري در مقطع ابتدايي از ديدگاه معلمين شهرستان دشتي
319
بررسي راههاي گسترش ارتباط بين آموزش عالي و آموزش و پرورش در بعضي از جنبه هاي مهم آموزش از ديدگاه سياست گذاران ، متخصصان
320
بررسي راههاي مختلف انتقال فناوري و انتخاب روش مناسب و موثر انتقال فناوري در ايران مطالعه موردي: شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران
321
بررسي راههاي مشاركت مردمي در كاهش هزينه هاي آموزش و پرورش
322
بررسي راههاي مقابله بافشاررواني والدين داراي كودك معلول وكم توان ذهني در مقايسه باوالدين داراي كودك عادي
323
بررسي راههاي نفوذ ويروس به رايانه ها وراههاي مقابله با آن
324
بررسي راههاي نهادينه كردن انضباط در مدارس دخترانه مقطع ابتدايي ناحيه ﴿2﴾ شهرستان يزد در سال 1382
325
بررسي رايانش ابري و مدل هاي اقتصادي در آن
326
بررسي رايحه ايزوپروپيل الكل بر شدت تهوع حين و پس از عمل سزارين تحت بيحسي نخاعي در بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني الزهرا(س ) رشت سال 1382
327
بررسي رايطه بيان فرهنگ سازماني و توانمندسازي كاركنان در دانشگاههاي دولتي ،آزاد ،پيام نور و علمي كاربردي شيروان
328
بررسي رايطه بين سبك اسناد و سبك هويت در دانشجويان دانشگاه پيام نور لردگان
329
بررسي رايطه بين سبكهاي حل مسئله وسلامت روان دانش آموزان ابتدايي
330
بررسي رايطه هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانشجويان پيام نور دختر و پسر بروجن
331
بررسي رايطه هويت قومي با هويت ملي دانش آموزان مقطع متوسطه نظري﴿ دوره ي دوم﴾ شهر گنبد كاووس
332
بررسي ربا در فقه و نقش و تاثير آن در جامعه و خانواده
333
بررسي ربات شش محوري جوشكاري
334
بررسي رباعي معاصر: تحليل ساختاري رباعي ده تن از نيما تا حال حاضر
335
بررسي ربطه سرمايه اجتماعي با كارآفريني روستاي﴿مطالعه موردي : روستاي شهرستان كرمان﴾
336
بررسي رتاثيرچندرسانه اي برفضاي آموزش اصفهان درسال تحصيلي91-90
337
بررسي رتروسپكتيو عوامل مرتبط با رويش نابجاي كانين هاي دائمي ماگزيلا در راديوگرافي هاي كودكان 8 تا 13 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي رشت طي سال هاي 1391 تا 1396
338
بررسي رجحان هاي پاراديمي اعضاي هيات علمي نسبت به كشاورزي: مطالعه دانشكده هاي كشاورزي غرب كشور
339
بررسي رخساره ها، محيط رسوبي و جايگاه تكتونيكي نهشته هاي آواري و كربناته بخش هاي پاياني ترياس و كرتاسه پاييني برش كوه بجاره در منطقه ديزلو، شمال شرق اصفهان
340
بررسي رخساره ها، محيط رسوبي، دياژنز و كيفيت مخزني سازند فهليان در ميدان يادآوران، جنوب غرب ايران
341
بررسي رخساره هاي ژئومورفولوژي پلاياي طبس با استفاده از تكنيك هاي دورسنجي
342
بررسي رخساره هاي ژئومورفيكي دلتاي زاينده رود بااستفاده از فن سنجش از دور وGIS
343
بررسي رخنمون هاي صخره اي در آثارسلطان محمد
344
بررسي رد رسيدگي به پرونده از سوي دادرس به استناد علم از راههاي غيرمعتبر
345
بررسي رده بندي فعاليتهاي نگهداري و تعميرات ﴿نت﴾ در سيستم هاي غربي و شرقي و ارائه نظام رده بندي بهينه با تاكيد بر افزايش آمادگي تجهيزات
346
بررسي رده بندي فعاليتهاي نگهداري و تعميرات ﴿نت﴾در سيستمهاي غربي و شرقي و ارائه نظام رده بندي بهينه با تاكيد بر افزايش آمادگي تجهيزات
347
بررسي رده خاصي از عملگرهاي انتگرالي برداري مقدار
348
بررسي رده شناختي جنس دستوري در گويش جوشقاني
349
بررسي رده شناختي گويش لري بويراحمد: ترتيب سازه ها و نظام مطابقه
350
بررسي رده هايي از گروه هاي زبر حل پذير
351
بررسي ررابطه بين تيپBوAشخصيتي وانتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دوم دبيرستان
352
بررسي رزق حلال از ديدگاه فقهي
353
بررسي رزين هاي پلي يورتاني يوي پخت و سنتز يك نمونه بر پايه پلي ال هاي اثري و استري
354
بررسي رژيم حاكم بر دادسراها
355
بررسي رژيم حقوقي ناظر بر به كارگيري پهپادهاي نظامي و ميزان اعمال قواعد حقوق بين الملل
356
بررسي رژيم غذايي كاراكال (Caracal caracal) در پناهگاه حيات‌وحش عباس‌آباد
357
بررسي رژيم گذاري ماشين سنكرون به دو روش مستقيم و dqo
358
بررسي رژيمهاي جريان در تخليه ساحلي فاضلابهاي سنگين از مانالهاي مستطيلي
359
بررسي رسالت مسير شغلي: پيشايندها و پيامدهاي آن در دانشجويان دانشگاه اصفهان
360
بررسي رسانايي شبه بلورها يك بعدي با آرايش فيبوناچي
361
بررسي رسانش الكتريكي مولكول DNA در مدل نردباني تنگ بست با ديواره
362
بررسي رسانش الكتريكي نانو نوار گرافيني با تابع گرين غير تعادلي در تقريب بستگي قوي
363
بررسي رسانش الكتريكي و گرمايي نانو كامپوزيت هاي پلي متيل متاكريلات تقويت شده با گرافن جهت طراحي نانوحسگرهاي تشخيص گاز هاي آلاينده با استفاده از مدلسازي چند مقياسي
364
بررسي رسانش كوانتمي نانو نوارهاي گرافني صندلي وار
365
بررسي رسانش گرمايي نانو لوله هاي كربني
366
بررسي رسانش نانو لوله هاي كربني دسته مبلي در حضور برهمكنش الكترون - فونون هاي اپتيكي
367
بررسي رسانش نانو لولۀ زيگزاگ در حضور بر هم كنش الكترون - فونون
368
بررسي رسانش نانونوارهاي گرافين با بسته نرم افزاري TranSIESTA
369
بررسي رسانندگي الكتريكي نانو لوله كربني زيگزاگ (0,01)
370
بررسي رسانندگي گرمايي پلاسموني در لايه گرافين .
371
بررسي رسانندگي گرمايي نانو ريبون و نانو لوله هاي نوع زيگزاگ با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي غير تعادلي
372
بررسي رستم از ديدگاه انيرانيان در شاهنامه
373
بررسي رسوب آسفالتين به روش شبيه سازي مولكولي
374
بررسي رسوب ذرات روغن‌موتور روي سطح داغ
375
بررسي رسوب شناسي و سنگ شناسي نهشته هاي ژوراسيك و شورابه هاي حوضه اي در شكل گيري كانسارهاي منطقه ايرانكوه ﴿ جنوب غرب اصفهان﴾
376
بررسي رسوب و پيش بيني اثر آن بر عملكرد ترموديناميكي مبدلهاي حرارتي
377
بررسي رسوبي آسفالتين در چاه هايي كه با روش هاي فرازآوري توليد مي كنند
378
بررسي رشد آسيب در فرايندهاي شكل دهي ورق با مسيرهاي كرنش غير خطي
379
بررسي رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبيرستان در منطقه سرايان
380
بررسي رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبيرستان در منطقه سرايان شهرستان فردوس
381
بررسي رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبيرستان منطقه سرايان
382
بررسي رشد اجتماعي و خودباوري در بين نوجوانان شهرستان شهرضا
383
بررسي رشد اقتصادي و تاثير آن بر امنيت غذايي با تاكيد بر برنامه چهارم توسعه
384
بررسي رشد اينترنت موبايل و تاثير آن بر بهبود پاسخ به نيازهاي كاربران در شهر تهران(مورد مطالعه:كاربران ايرانسل)
385
بررسي رشد بهره وري عوامل توليد بر رشد بخش كشاورزي ايران
386
بررسي رشد بهره وري عوامل توليد بر رشد بخش كشاورزي ايران
387
بررسي رشد ترك بين لايه اي ناشي از بارگذاري متناوب در كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با نانوالياف توليد شده به روش الكتروريسي
388
بررسي رشد ترك خستگي در محورهاي محرك قطارهاي مترو تحت بارگذاري غيردائمي
389
بررسي رشد ترك خوردگي - خستگي در سطح خارجي لوله هاي نفت و گاز در محيط هاي با PH نزديك خنثي به كمك روش اجزاء محدود
390
بررسي رشد ترك در حالت هاي دوبعدي و سه بعدي با استفاده از روش المان محدود
391
بررسي رشد ترك در حد فاصل دو لايه با استفاده از مدلسازي به روش XFEM بهبود يافته
392
بررسي رشد ترك در قطعات شياردار تحت بارهاي فشاري
393
بررسي رشد ترك در مد L شكست به كمك روشهاي المان محدود بدون مش در بار گذاري خستگي و آزمايش تحت بار خستگي
394
بررسي رشد ترك در مود تركيبي I/II چندلاي ههاي كامپوزيتي
395
بررسي رشد ترك در نمونه هاي سنگي آزمايشگاهي
396
بررسي رشد ترك درلوله هاي تحت فشارداخلي
397
بررسي رشد ترك دريك اتصال جوشي ناشي از خستگي
398
بررسي رشد ترك روي سطح ريل به كمك روش اجزاي محدود توسعه يافته
399
بررسي رشد ترك قارچ ريل و پيش‌بيني مسير رشد و جدا شدن يك تكه از ريل
400
بررسي رشد ترك قارچ ريل و پيشبيني مسير رشد وجدا شدن يك تكه از ريل
401
بررسي رشد ترك قارچ ريل و پيشبيني مسير رشد وجدا شدن يك تكه از ريل
402
بررسي رشد ترك قبل و پس از ترميم در ورقهاي آلومينيومي تحت بارهاي نوساني به كمك تحليل المان محدود و آزمايشي
403
بررسي رشد ترك و آناليز خستگي ترك هاي سوراخ پيچ ريل و تخمين عمر ريل
404
بررسي رشد جسماني كودكان 12-1ساله مبتلا به تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دستغيب شيراز سال 1373
405
بررسي رشد جسماني كودكان مدارس ابتدائي سنين 6 تا 10 سال شهر يزد در سال تحصيلي (1371-1370)
406
بررسي رشد جسماني كودكان مدارس ابتدائي سنين 6 تا 10 سال شهر يزد در سال تحصيلي (1371-1370)
407
بررسي رشد جسمي (قدووزن ) در بيماران تالاسمي ماژور تحت پوشش بيمارستان 17 شهريور شهرستان رشت
408
بررسي رشد حاصل از كشت سلول هاي استخراج شده از بيضه بيماران آزواسپر مياي غير انسدادي بر روي داربست هاي آلبوميني تحت تاثير فاكتورهاي رشد GDNFوEGF
409
بررسي رشد در امور كيفري از ديدگاه مذاهب اسلامي و حقوق موضوعه
410
بررسي رشد دندريتي در حسگرهاي خوردگي و روش هاي كنترل آن
411
بررسي رشد ديناميكي ترك با استفاده از روش المانهاي مرزي در سازه
412
بررسي رشد ديناميكي ترك با استفاده از روش المانهاي مرزي در سازه خودرو
413
بررسي رشد ريشه و عملكرد ارقام نخود در تاريخ هاي مختلف كشت در شرايط ديم كرمانشاه
414
بررسي رشد شاخص بهره وري كل عوامل توليد و همگرايي آن در بخش صنعت كشور افغانستان: رهيافت پارامتريك و نا پارامتريك
415
بررسي رشد شناختي كودك دختر و پسر سنين 6-9سال
416
بررسي رشد شهر نشيني و توسعه فيزيكي شهر ،با تاكيد بر رشد شهرهاي مياني :مورد خلخال
417
بررسي رشد عاطفي كودكان طلاق وعادي
418
بررسي رشد غير استاندارد وام بر ريسك و بازدهي بانكهاي خصوصي شده كشور
419
بررسي رشد قطر قطره در نازلهاي با نرخ انبساط ثابت
420
بررسي رشد لجن فعال در ژساب حاوي استايرن
421
بررسي رشد ميكروارگانيسم rhodococcus erythropolis در پساب واقعي حاوي استايرن واحد BDSR بندر امام
422
بررسي رشد ميكروجلبك Spirulina platensis در شدت و تناوب مختلف نور
423
بررسي رشد و تعيين مشخصات ويژه مانند ضريب پذيرش ضرايب strain, stressو سيستم pbcds
424
بررسي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي اسلامي در شرايط اقتصاد دانش بنيان
425
بررسي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي اسلامي در شرايط دانش بنيان
426
بررسي رشد و توليد محصول در باسيلوس سابتيليس با استفاده از مدل متابوليكي للبالالا
427
بررسي رشد و توليد محصول در باكتري‏هاي اكسيد كننده تركيبات گوگردي با استفاده از توزيع فلاكس‏هاي درون سلولي
428
بررسي رشد و ريزساختار لايه هاي متخلخلTiO2/NiO به روش هيبريدي PEO/ EPD
429
بررسي رشد و فنولوژي جمعيت هاي مختلف بذري از گونه هاي Hordeum-Secal montanum،Stipa arabica-bulbosum و Stipa hohenakeraciena
430
بررسي رشد و ماندگاري باكتري‌هاي پروبيوتيك لاكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريوم در ماست و شير گاو، گوسفند، بز و شتر
431
بررسي رشد و مشخصه نگاري لايه هاي نا متجانس GaAs/AlGaAsرشد داده شده به روش MBEو بهبود خواص الكتريكي آن
432
بررسي رشد و موفقيت توسكا ييلاقي در توده هاي دست كاشت منطقه دارابكلا، ساري
433
بررسي رشد و نمو گياه بلوط در شرايط كشت IN VITRO
434
بررسي رشد و نوسانات بازارهاي مالي با استفاده از موجك
435
بررسي رشد، اجزاء عملكرد و عملكرد هيبريدهاي ذرت دانه اي
436
بررسي رضايت از زندگي زناشويي در بين طبقات مرفه و نامرفه زنان متاهل زير چهل سال در شهرستان گرگان
437
بررسي رضايت از زندگي زناشويي زوج هاي جوان سال 80شهر بشرويه
438
بررسي رضايت از زندگي و ارتباط آن با حمايت اجتماعي در بيماران مبتلا به سوختگي مراجعه‌كننده به مركز سوانح سوختگي و جراحي ترميمي شهر رشت در سال 96-1395
439
بررسي رضايت بيماران از كيفيت خدمات بيمارستان با استفاده از مدل مديريت ارتباط با مشتري
440
بررسي رضايت بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز آموزشي پژوهشي درماني رازي شهر رشت از اپليكيشن راهنماي مراقبت از خود – سال 96- 1395
441
بررسي رضايت بيماران سالمند مبتلا به بيماري عروق كرونر از مراقبتهاي ارائه شده دريكي از مراكزآموزشي درماني شهرستان رشت در سال 1379
442
بررسي رضايت جنسي در بين بيماران مبتلا به اسكيزوفرني متأهل مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در سال 1396
443
بررسي رضايت دانشجويان دانشگاه پيام نور ار كيفيت تدريس استادان
444
بررسي رضايت زناشويي بين زنان تركمن شاغل و خانه دار شهر كلاله
445
بررسي رضايت زناشويي بين زنان شاغل و خانه دار 25-40 ساله شهرستان سيرجان
446
بررسي رضايت زناشويي خانواده هاي زنان شاغل وخانه دار در شهر تهران
447
بررسي رضايت زناشويي خانواده هاي زنان شاغل وخانه دار در شهر قم
448
بررسي رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز
449
بررسي رضايت زناشويي در بين زوجين فرزنددار ،بي فرزند و دير فرزند در سطح شهرستان قاين
450
بررسي رضايت زناشويي در خانواده هاي زنان شاغل و خانه دار
451
بررسي رضايت زناشويي در زنان شاغل و غيرشاغل در شهرستان سميرم
452
بررسي رضايت زناشويي در زنان شهرستان نجف اباد در سال 92
453
بررسي رضايت زناشويي در سبكهاي مختلف دلبستگي زوجين شهرسميرم
454
بررسي رضايت زناشويي دربين خانواده هاي داراي زنان شاغل و خانه دار درشهرستان ساوه
455
بررسي رضايت شغلي اساتيد دانشكده صنايع با رويكرد QFD
456
بررسي رضايت شغلي با خلاقيت و عزت نفس دانشجو معلمان مراكز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان
457
بررسي رضايت شغلي پرستاران و عوامل درون سازماني موثر بر آن در بيمارستان امام خميني (ره )
458
بررسي رضايت شغلي دبيران تربيت بدني شهر تهران
459
بررسي رضايت شغلي در ايران در مدارس استثنائي استان گيلان
460
بررسي رضايت شغلي در كاركنان بيمارستان امام خميني شيروان
461
بررسي رضايت شغلي زنان شاغل در بخش مشاغل آزاد.
462
بررسي رضايت شغلي كارشناسان و كاركنان مديريت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوي
463
بررسي رضايت شغلي كاركنان اداره بهزيستي شهرستان بهشهر و رابطه آن با در آمد
464
بررسي رضايت شغلي كاركنان اداري ذوب آهن اصفهان
465
بررسي رضايت شغلي كارمندان آموزش وپرورش شهرستان دشتي (خورموج )
466
بررسي رضايت شغلي مديران مقاطع مختلف تحصيلي به تفكيك جنسي.
467
بررسي رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدائي/راهنمايي و دبيرستان ناحيه چهار اهواز
468
بررسي رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان ناحيه 4 اهواز
469
بررسي رضايت شغلي و تعهد سازماني بر كارايي كاركنان
470
بررسي رضايت شغلي و خودكارآمدي معلمان دوره متوسطه شهر ملارد
471
بررسي رضايت شغلي و عوامل تنش زاي شغلي در پرسنل عملياتي اورژانس پيش بيمارستاني شهرستان رشت در سال 1396
472
بررسي رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن
473
بررسي رضايت شغلي وميزان عزت نفس پرستاران سمنان
474
بررسي رضايت شغلي وميزان عزت نفس پرستاران شهرسمنان
475
بررسي رضايت گردشگران داخلي از بخش حمل و نقل و رابطه‌ي آن با سرمايه‌ي انساني و كيفيت خدمات (مطالعه‌ي موردي: سيستم حمل و نقل شهري اصفهان)
476
بررسي رضايت مشتري از كيفيت خدمات پس از فروش ايران خودروبر اساس مدل جيسون در شهر اصفهان
477
بررسي رضايت مشتري در سازمانهاي خدماتي بيمه ملت
478
بررسي رضايت مشتري و از بهرهوري تا رضايتمندي و وفاداري مشتري
479
بررسي رضايت مشتريان از ارائه خدمات در بانك ملي مركزي بهشهر
480
بررسي رضايت مشتريان تاكسي ياب اينترنتي و عوامل تأثيرگذار روي آن
481
بررسي رضايت مشتريان در رابطه با بازاريابي محصولات و خدمات غير هوانوردي در فرودگاهها(فرودگاه اهواز)
482
بررسي رضايت مشتريان گيرنده خدمات بهداشت خانواده در خانه هاي بهداشت مركز بهداشتي درماني 13 رشت طي سال 90
483
بررسي رضايت مشتريان هتلهاي چهار ستاره اصفهان با كاربرد مدل SERVQUAL
484
بررسي رضايت مندي خريداران از پوششهاي بيمه بدنه اتومبيل و اولويت بندي آن در شهرستان
485
بررسي رضايت مندي زناشويي در ازدواج هاي مدرن و سنتي
486
بررسي رضايت مندي زناشويي ومهر ومنزلت زناشويي
487
بررسي رضايت مندي زناشويي ومهر ومنزلت زناشويي
488
بررسي رضايت مندي شغلي بر افسردگي در بين پرستاران بيمارستان هاشمي نژاد مشهد
489
بررسي رضايت مندي مشتري از كيفيت خدمات هتل هاي استان يزد
490
بررسي رضايت مندي مشتريان آنلاين از خدمات دريافتي سايت ديجي كالا فروشگاه آنلاين ديجي كالا
491
بررسي رضايت مندي مشتريان از خدمات بانكداري مجازي و تاثير آن بر روي وفاداري مشتريان
492
بررسي رضايت مندي مشتريان باشگاه هاي ورزشي بر اساس مدل كانو
493
بررسي رضايت مندي مشتريان بر اساس مدل شاخص رضايت مشتري در اروپا(ECSI) (مطالعه موردي:شركت ارژن فارس)
494
بررسي رضايت مندي وضعيت مالي بازنشستگان فرهنگي آموزش وپرورش شهرستان فردوس طي سال هاي 79الي 81
495
بررسي رضايت نوجوانان شهرستان طبس از روشهاي تربيتي والدين خود
496
بررسي رضايت والدين درمورد درمان هاي دندانپزشكي كودكان تحت بيهوشي عمومي در شهر يزد در سال 1393
497
بررسي رضايتمندي از ازدواج در زوج هاي با ازدواج دانشجويي و غير دانشجويي در دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
498
بررسي رضايتمندي از خدمات امور فرهنگي و اجتماعي ناحيه 2 شهرداري منطقه 1 با استفاده از تركيب مدل هاي كانو و تحليل
499
بررسي رضايتمندي از سكونت در مجتمع هاي مسكوني انبوه سازي شده و رسيدن به يك مجتمع مطلوب از ديدگاه ظراحي شهري
500
بررسي رضايتمندي بيماران از طرح تحول نظام سلامت در مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1397
501
بررسي رضايتمندي بيماران حين درمان ارتودنسي مراجعه كننده به بخش تخصصي ارتودنسي دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
502
بررسي رضايتمندي دانشجويان تربيت بدني از امكانات علمي و عملي سازمان
503
بررسي رضايتمندي دانشجويان موسسه آموزش عالي كارون اهواز از رشته كامپيوتر ﴿به كمك نرم افزار Weka﴾
504
بررسي رضايتمندي زناشويي بين مادران دانش آموزان عادي و استثنايي در شهرستان قدس در سال تحصيلي 93 - 92
505
بررسي رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار با توجه به ويژگي هاي شخصيتي آنان در شهرستان جهرم
506
بررسي رضايتمندي زناشويي مزدوجين با عشق قبل ازدواج با مزدوجين بدون عشق قبل ازدواج
507
بررسي رضايتمندي زناشويي مزدوجين جوان سال 1379 شهرستان فردوس
508
بررسي رضايتمندي زنان از نحوه ي هزينه كردن دستمزدشان در خانواده
509
بررسي رضايتمندي شغلي بر رفتارهاي ضد توليد در شركت ريخته گري ايران
510
بررسي رضايتمندي شغلي زنان و تاثير آن بركيفيت كاري آنها
511
بررسي رضايتمندي شيوه هاي ارائه دروس بين دانشجويان زير گروه كامپيوتر در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز ساوه
512
بررسي رضايتمندي شيوه هاي ارائه دروس بين دانشجويان زيرگروه كامپيوتردر دانشجويان دانشگاه پيام نورمركز ساوه
513
بررسي رضايتمندي كاركنان و مراجعين فروشگاه هاي فرهنگيان شهرقم
514
بررسي رضايتمندي گردشگران خارجي بازديد كننده از شهر اصفهان از خدمات راهنمايان تور
515
بررسي رضايتمندي مراجعه كنندگان از بيمارستان هاي دولتي استان يزد
516
بررسي رضايتمندي مشتران باشگاه هاي بدنسازي خصوصي و دولتي شهر گرگان
517
بررسي رضايتمندي مشتريان بانك پارسيان از كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك شهر تهران
518
بررسي رضايتمندي مشتريان كليدي، از خدمات بانكي بانك ملت شهرمشهد
519
بررسي رضايتمندي مشتريان محصولات ايران خودرو
520
بررسي رعايت حقوق كودك در آثار تصويرگران
521
بررسي رغبت هاي شغلي ﴿هالند﴾رانندگان آژانس هاي تلفني فارسان
522
بررسي رغبت وپذيرش دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان نوشهر نسبت به حضور دو جنس متفاوت معلمان زن و مرد در محيط آموزشي
523
بررسي رفتار 5 نوع الياف مختلف در لنت ترمز بدون آزبست
524
بررسي رفتار آب‌دوستي و گرفتگي كوپليمرهاي غشايي حاوي كومنومر زوج يون به روش شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
525
بررسي رفتار آبرفتهاي درشتدانه تهران با دستگاه سه محوري بزرگ مقياس
526
بررسي رفتار آسيب نرم در كامپوزيت هاي زيستي تقويت شده با ذره با رهيافت المان محدود توسعه يافته
527
بررسي رفتار آشوبي نوعي چرخ و فلك
528
بررسي رفتار آكوستيكي مواد متخلخل و كاربرد آنها در قطار هاي مسافربري
529
بررسي رفتار آكوستيكي مواد متخلخل و كاربرد آنها در قطار هاي مسافربري
530
بررسي رفتار آلياژ SBA/CVP
531
بررسي رفتار آلياژ آلومينيم 7075 در تغيير شكل پلاستيك شديد به وسيله فرآيند ECAP
532
بررسي رفتار آلياژ انتروپي بالاي Fe-Cu-Cr-Ni-Mn در حين فرايندهاي تغيير‌شكل و آنيل
533
بررسي رفتار آيروالاستيك پرنده‌هاي بالزن
534
بررسي رفتار آيروالاستيك يك بال با مدل غير خطي
535
بررسي رفتار ابرخازني نانوكامپوزيت گرافن - پلي پيرول سنتز شده به دو روش شيميايي و ارائه يك روش سبز براي سنتز نانوكامپوزيت
536
بررسي رفتار اتصال كامپوزيت‏ هاي FRP با بتن تحت سرعت‏ هاي مختلف بارگذاري
537
بررسي رفتار اتصال گيردار تير دوبل به ستون دوبل
538
بررسي رفتار اتصال ممان گير فولادي ازطريق افزايش نرمي
539
بررسي رفتار اتصال نيمه گيردار نبشي جان
540
بررسي رفتار اتصالات بتن آرمه خارجي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
541
بررسي رفتار اتصالات تير به ستون تقويت شده با پوشش FRP و قالب فلزي در ساختمان هاي بتن مسلح
542
بررسي رفتار اتصالات خارجي تير به ستون سازه هاي بتن آرمه تقويت شده با كامپوزيت هاي [ FRP ] تحت اثر بارهاي سيكلي
543
بررسي رفتار اتصالات در اعضاي اصلي سازه‌هاي دياگريد با مقطع لوله‌اي و قوطي فولادي پر شده با بتن
544
بررسي رفتار اتصالات در ستون هاي CFT
545
بررسي رفتار اتصالات ديوار به ديوار در پانلهاي ساندويچي شاتكريتي 3D
546
بررسي رفتار اتصالات فلنجي در پايداري و پاهاي Pony
547
بررسي رفتار اتم هليوم داخل نانوتيوب Carbon 052
548
بررسي رفتار اثر كاهنده چرخه هاي هيسترزيس در تحليل استاتيكي غيرخطي قابهاي بتن مسلح
549
بررسي رفتار احتراقي ذرات ريز جامد
550
بررسي رفتار اختلاط مايعات به‌وسيله آناليز تصاوير ديجيتال
551
بررسي رفتار اديها در جريان مغشوش و معادلات حاكم بر جريان مغشوش
552
بررسي رفتار ارتعاش طبيعي تير ساندويچي حاوي ترك در هسته
553
بررسي رفتار ارتعاشي پانل دريايي آلومنيومي در مقابل پالس هاي ضربه اي متوالي ناشي از كوبش
554
بررسي رفتار ارتعاشي پره با پيچش اوليه
555
بررسي رفتار ارتعاشي تيرهاي تقويت شده توسط سيم از جنس آلياژ حافظه دار
556
بررسي رفتار ارتعاشي روتورها تحت اثر بار هاي افقي اتفاقي وارد بر پره ها
557
بررسي رفتار ارتعاشي ريزلوله سلول هاي زيستي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
558
بررسي رفتار ارتعاشي ساز سه تار
559
بررسي رفتار ارتعاشي ساز سه تار
560
بررسي رفتار ارتعاشي سيستمهاي پيوسته تحت عبور جرم متحرك به روش هاي نيمه تحليلي
561
بررسي رفتار ارتعاشي نانو تير به روش تحليلي و شبيه سازي ديناميك مولكولي
562
بررسي رفتار ارتعاشي و مراحل ساخت ميز اپتيكي
563
بررسي رفتار ارتعاشي و مراحل ساخت ميزاپتيكي
564
بررسي رفتار ارتعاشي و مسائل نقليه ريلي و كيفيت خطوط راه آهن با استفاده از تحليل شتابهاي بدنه
565
بررسي رفتار ارتعاشي ياتاقان هاي روتور يك توربين
566
بررسي رفتار استاتيك و ديناميك تيرها
567
بررسي رفتار استاتيكي غير خطي ديوارهاي برشي فولادي در تغيير شكل هاي بزرگ
568
بررسي رفتار استاتيكي غير خطي و ارائه مدل غير خطي معادل براي اتصالات تير-ستون بتن مسلح
569
بررسي رفتار استاتيكي غير خطي و ارائه مدل ماكرو براي تحليل غير خطي ديوارهاي برشي بتن مسلح سه بعدي
570
بررسي رفتار استاتيكي و ارتعاشات آزاد تير ساندويچي با هسته تراكم پذير و لايه هاي پيزوالكتريك
571
بررسي رفتار استاتيكي و شبه استاتيكي سپري هاي فلزي در گودهاي با لايه بندي مختلف خاك
572
بررسي رفتار استاتيكي و شبه استاتيكي سپريهاي فلزي در گودهاي با لايهبندي مختلف خاك
573
بررسي رفتار استاتيكي و ضربه اي چندلايه اي هاي فلز/الياف ﴿آلومينيوم/ كولار﴾
574
بررسي رفتار اسلب تراك هاي بتني درجا و پيش ساخته ي راه آهن تحت اثر رفتار غير خطي خاك
575
بررسي رفتار اسيد در فرايند شكاف اسيدي در مخازن كربناته
576
بررسي رفتار اصطكاك و ساييدگي آميخته اي از نانو ذرات در روغن هاي روانكار
577
بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي بابل در استفاده از اينترنت و پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته در سال 88-1387 , evaluatin of information behaivior of faculties of babol lslamic azad uniersity in using internet vand online information data bases in 7831-88
578
بررسي رفتار اطلاع يابي پژوهشگران سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران , department of library and information science information behavior of politic ldeology org i.r.i.army researchers
579
بررسي رفتار اطلاع يابي چغندركاران بخش حميل استان كرمانشاه
580
بررسي رفتار اطلاع يابي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
581
بررسي رفتار اطلاع يابي در بافت زندگي روزمره مراجعان كتابخانه هاي عمومي شهرستان سنندج
582
بررسي رفتار اطلاع يابي سواد سلامت در بين دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه
583
بررسي رفتار اطلاع يابي مشاركتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه زابل
584
بررسي رفتار اطلاع يابي مشاركتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه زابل
585
بررسي رفتار اعضاي برشي بتن مسلح تحت اثر بارهاي ديناميكي ضربه اي با استفاده از مدل خرپايي
586
بررسي رفتار اكتيوـ پسيو فولاد ضدزنگ آستينتي 304 و فولاد ساده كربني 1020 در محيطهاي آمين غني از Co2 و H2s
587
بررسي رفتار اكسيداسيون آلياژ IC- 22IM در دماهاي 1100- 900 درفشار محيط
588
بررسي رفتار اكسيداسيون الكتروشيميايي داروي كوئتياپين
589
بررسي رفتار اكسيداسيون پوشش هاي كرم و آلومينيوم روي فولادها
590
بررسي رفتار اكسيداسيون دماي بالاي پوشش¬هاي آلومينايزينگ و آلومينايزينگ-سيليكونايزينگ اعمال شده با روش غوطه¬وري گرم بر سوپرآلياژ پايه نيكل IN-738
591
بررسي رفتار الاستو-پلاستيك صفحات تحت خمش به روش اجزاء محدود
592
بررسي رفتار الاستوپلاستيك نمونه هاي مينياتوري فولاد زنگ نزن 316 به كمك روش المان محدود و پانچ كوچك
593
بررسي رفتار الاستيك پانل‌هاي ساندويچي استوانه‌اي تحت بار عرضي استاتيكي و ديناميكي گذرا
594
بررسي رفتار الكترو شيميايي برخي مشتقات كتكول در حضور نو كلِئوفيل ها و الكترو سنتز مشتقات جديد كتكول
595
بررسي رفتار الكترو شيميايي بعضي از مواد بيولوژيك و كاربرد آنها در تهيه بيو سنسورهاي DNA، آدرنالين نور آدرنالين و استامينوفن با استفاده از بسترهاي اصلاح شده با نانو مواد
596
بررسي رفتار الكترو شيميايي تركيبات بيولوژيكي با استفاده از الكترود اصلاح شده با صفحات نانوگرافن
597
بررسي رفتار الكترو شيميايي شبكه هاي باتريهاي سرب-اسيدي و تاثير ريخته گري آنها بر روي ميزان مصرف آب اين نوع باتريها و بكارگيري اين اثرات در تعيين ميزان آنتيموان
598
بررسي رفتار الكترو شيميايي كتكين و ويژگي هاي الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آن جهت اندازه گيري ولتامتري هيدرازين در محيط آبي
599
بررسي رفتار الكترو شيميايي ميوگلوبين با استفاده از الكترود گرافيت مديفاي شده با نانو ذرات اكسيد نيكل
600
بررسي رفتار الكترو شيميايي و فعاليت الكترو كاتاليستي روتين در اكسايش فرم كاهش يافته نيكوتين آميد آدنين دي نوكلئوتيد
601
بررسي رفتار الكترو شيميايي و كاتاليتيكي هيدرازين، دوپامين و اسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات
602
بررسي رفتار الكتروئولوژيكي نانو سيالات
603
بررسي رفتار الكتروترمومكانيكي سيم هايي از جنس آلياژ حافظه دار
604
بررسي رفتار الكترود كاتاليستي روي الكترود كربن شيشه اي و تاثير ان روي تعيين اكسيژن
605
بررسي رفتار الكتروشيميايي - كاتاليتيكي تركيبات بيولوژيك با استفاده از اصلاحگر 1و5- بيس ﴿3و4 - دي هيدروكسي فتيل﴾ پنتا- 1و4- دي ان -3 ان همراه با نانو لوله ي كربني
606
بررسي رفتار الكتروشيميايي 5،3-دي ترشيوبوتيل كتكول درحضور برخي از آمين هاي نوع اول
607
بررسي رفتار الكتروشيميايي آنزيم گلوكز اكسيداز با استفاده از الكترود اصلاح شده با نانوذرات اكسيد روي
608
بررسي رفتار الكتروشيميايي اكسيداسيون استامينوفن در حضور باربيتوريك اسيد و برخي از مشتقات آن
609
بررسي رفتار الكتروشيميايي انرفلوكسازين در سطح الكترود اصلاح شده
610
بررسي رفتار الكتروشيميايي بازدارنده هاي آلي روي فولاد نرم در محيط هاي اسيدي
611
بررسي رفتار الكتروشيميايي برخي از تركيبات موثر گياهي و اثرات آنها بر ساختار و عملكرد تعدادي از پروتئين هاي هدف: مطالعات تجربي و نظري
612
بررسي رفتار الكتروشيميايي پارابنزوكينون در محلول هاي غير آبي با روش ولتامتري چرخه اي و محاسبه پتانسيل الكترودي آن با روش هاي شيمي كوآنتومي
613
بررسي رفتار الكتروشيميايي پلي‌اكسومتال تثبيت شده بر روي بستر تيونين- نانولوله‌هاي كربني چند‌ديواره جهت تهيه حسگر مورفين
614
بررسي رفتار الكتروشيميايي پوشش تبديلي اصلاح شده بر پايه تيتانيوم روي زمينه فولاد نورد سرد
615
بررسي رفتار الكتروشيميايي تركيبات بيولوژيك با استفاده از الكترودهاي اصلاح شده با نانومواد
616
بررسي رفتار الكتروشيميايي داروهاي مناديون ﴿ويتامين K3) و مزالا زين در حضور برخي ازتركيبات تيولي
617
بررسي رفتار الكتروشيميايي داروي سيمواستاتين با استفاده از الكترود پيروليتيك كربن
618
بررسي رفتار الكتروشيميايي سيتو كروم با استفاده از الكترود خمير كربن تغيير يافته با نانو ذرات اكسيد كاديوم
619
بررسي رفتار الكتروشيميايي سيتوكروم c بااستفاده از الكترود خميركربن تغيير يافته با نانوذرات اكسيد كادميوم
620
بررسي رفتار الكتروشيميايي فولادهادر اسيد سولفوريك حاوي تركيب الي ليگاند هيدروكسي - ﴿مورفولينوكربونيل ﴾امينو سولفانيل - 1و3و4 - تيادي ازول -2- ايل ﴾ -1-دي ازنيل -2و7- نفتالين دي سولفونيك بعنوان باز دارنده
621
بررسي رفتار الكتروشيميايي فيلم پلي آمين در محيط الكتروسنتزي مختلف
622
بررسي رفتار الكتروشيميايي كامپوزيت نانو الياف كربن/اكسيد منگنز به عنوان يك ماده ذخيره كننده انرژي
623
بررسي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس سويم سالن محبوس شده درون زئوليت و كاربرد آن در اندازهگيري الكترو كاتاليزوري انسولين
624
بررسي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي ويتامين هاي B1 ,B6 به منظور ارائه روش جديد
625
بررسي رفتار الكتروشيميايي گونه هاي بيولوژيكي با استفاده از الكترودهاي اصلاح شده توسط اصلاح گر و نانو مواد
626
بررسي رفتار الكتروشيميايي گونه هاي بيولوژيكي به وسيله الكترود نانو لوله خمير كربن اصلاح شده
627
بررسي رفتار الكتروشيميايي لوودوپا و همووانيليك اسيد بر روي الكترود كربن شيشه اي
628
بررسي رفتار الكتروشيميايي مشتقات كتكول در حضور مالونونيتريل به عنوان نوكلئوفيل به مكم الكترود اصلاح شده
629
ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي آﻟﻲ ﻛﻮﭼﻚ در ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺘﺮود صلاح شده با نانو سيم هاي پلي پيرول
630
بررسي رفتار الكتروشيميايي ميوگلبين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با ذرات اكسيد روي , investigation electrochemical behavior of my oglobin by using modified carbon paste electrode with zinc oxide nanoparticles
631
بررسي رفتار الكتروشيميايي ميوگلوبين با استفاده از الكترود اصلاح شده با نانو ذرات سلنيم كادميوم
632
بررسي رفتار الكتروشيميايي نانو ذرات لايه اي پلاتين - كبالت به عنوان الكترو كاتاليست براي كاربرد در پيل سوختي
633
بررسي رفتار الكتروشيميايي نوراپي نفرين در حضور دي فنيل آمين
634
بررسي رفتار الكتروشيميايي و اثر الكتروكاتاليستي الكترود حاوي نانولوله ي كربني چند ديواره اصلاح شده شيميايي با اورتوكلرانيل
635
بررسي رفتار الكتروشيميايي و الكتروكاتاليستي تك لايه¬هاي خودآراي يك نوع پلي اكسومتالات كگيني روي الكترود طلاي بس¬بلورين
636
بررسي رفتار الكتروشيميايي و اندازه گيري داروي تريكلوسان با استفاده از الكترود اصلاح شده با نانوكامپوزيت نقره
637
بررسي رفتار الكتروشيميايي و اندازه گيري مواد بيولوژيكي مهم توسط الكترود اصلاح شده با نانو ذرات طلا و تك لايه هاي خودآرا
638
بررسي رفتار الكتروشيميايي و خواص ضد خوردگي پوشش تابش پز هيبريدي اپوكسي آكريلات /نانواكسيد روي
639
بررسي رفتار الكتروشيميايي و سنجش تركيبات بيولوژيكي در سطح الكترودهاي اصلاح شده بر پايه مواد نانويي
640
بررسي رفتار الكتروشيميايي و شناسايي تركيبات بيولوژيكي در سطح الكترود اصلاح شده با استفاده از تركيبات سنتز شده با الكتروسنتز و نانو مواد
641
بررسي رفتار الكتروشيميايي و شناسايي تركيبات بيولوژيكي در سطح الكترودهاي اصلاح شده بر پايه نانو لوله هاي كربن
642
بررسي رفتار الكتروشيميايي و مطالعه تجربي - تئوري بعضي از خواص ترموديناميكي اورتو كلرانيل
643
بررسي رفتار الكتروشيميايي4- (2- آمينو -1- هيدروكسي اتيل) بنزن - 2 ،1- ديول در حضور تري آلكيل فسفيت ها
644
بررسي رفتار الكتروكاتاليتيكي آلياژ نيكل- مس براي اكسايش الكتروشيميايي گلوكز درمحلول قليايي
645
بررسي رفتار الكتروكاتاليتيكي الكترود آلياژي نيكل – مس در اكسايش اتانول در محيط قليايي
646
بررسي رفتار الكتروكاتاليتيكي الكترود مس براي اكسايش الكتروشيميايي انواع الكل¬ها در محلول قليايي
647
بررسي رفتار الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كمپلكس Ni II براي سنجش گلوكز و فروكتوز
648
بررسي رفتار الكتروكاتاليستي الكترودهاي كربن شيشه اي اصلاح شده با پلامبگين و كينيزارين- ساخت الكترود آنيون گزين ساليسيلات
649
بررسي رفتار الكتروكاتاليستي تركيبات بيولوژيك با استفاده از اصلاح‌گر همراه با گرافن
650
بررسي رفتار الكتروكاتاليستي گونه هاي بيولوژيكي مهم در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با اينديگو كارمين و نانو مواد
651
بررسي رفتار الكتروكاتاليستي يك گونه شيميايي در سطح الكترود اصلاح شده با حد واسط انتقال الكترون و نانو لوله هاي كربني
652
بررسي رفتار الكتروليت در نانو كانال ها با استفاده از روش شبيه سازي مولكولي
653
بررسي رفتار الكتروليت ها در حفره هاي نانو
654
بررسي رفتار الكتريكي لايه نازك كلروآلومينيوم فتالوسيانين ( CL AL Pc )
655
بررسي رفتار المان هاي پوسته اي ضخيم در سدهاي بتني قوسي
656
بررسي رفتار الياف پارچه هنگام شكل گيري روي سطح نيمكره
657
بررسي رفتار امولسيون پايدار شده با پليمر و تاثير آن در استخراج فنل از محلول آبي با غشاء مايع امولسيوني
658
بررسي رفتار انتخاباتي مردم سمنان، مهديشهر و سرخه در دهمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي
659
بررسي رفتار انتقال قيمت در بازار گوشت مرغ استان مازندران
660
بررسي رفتار انحلال آنتي موان از لجن تصفيه الكتريكي سرب توسط محلول سديم هيدروكسيد
661
بررسي رفتار انحلال غبار كنورتور مس در سيستم هاي انحلالي اسيدي و قليايي
662
بررسي رفتار انحلالي باتري يون ليتيوم فرسوده توسط گلايسين در محيط‌هاي قليايي
663
بررسي رفتار ايروالاستيسيته بر روي پايداري طولي يك ايرفويل
664
بررسي رفتار ايمني كارگران ساخت با استفاده از شبيه سازي و مدل سازي مبتني بر عامل
665
بررسي رفتار باربري استاتيكي قائم سيستم هاي پي شمع با كمك آزمايش هاي فيزيكي و روش هاي عددي
666
بررسي رفتار باربري و خرابي پيش رونده در پانل هاي ساندويچي با رويه كامپوزيتي و هسته فوم الاستومري تحت بار خمشي دو محوره
667
بررسي رفتار باكس هاي مدفون تحت بارگذاري ديناميكي با در نظرگرفتن اندركنش خاك و پي
668
بررسي رفتار بتن تحت بارگذاري با نرخ كرنش بالا
669
بررسي رفتار بتن خود تراكم عمل‌آوري شده داخلي تحت اثر سيكل هاي انجماد و ذوب
670
بررسي رفتار بحراني شبكه دو بعدي كاگومه با مدل XY پادمغناطيس كلاسيك با روش ميدان ميانگين و شبيه سازي اندازه محدود مونت كارلو
671
بررسي رفتار بحراني مدل هاي هايزنبرگ و XY كلاسيك به روش گروه باز بهنجارش ميدان ميانگين
672
بررسي رفتار بحراني و وجود فاز كولني در تري فلورايد آهن ﴿FeF3﴾ با ساختار پايروكلر
673
بررسي رفتار برخورد لمينيت ها و ساندويچ هاي كامپوزيتي با سر انسان در تصادم خودرو
674
بررسي رفتار برشي مخلوط خاك رس دشت تهران و ضايعات لاستيك در آزمايش CU
675
بررسي رفتار برون صفحه ي ديوارهاي بنايي تقويت شده با كامپوزيت هاي سيماني مهندسي شده (ECC)
676
بررسي رفتار برون صفحهاي سازههاي مصالح بنايي با استفاده از المان مجزا
677
بررسي رفتار بستر ماسه‌اي مسلح به بريد با استفاده از آزمايش‌هاي بارگذاري صفحه
678
بررسي رفتار بعد از كمانش پوسته هاي استوانه اي تحت بار محوري
679
بررسي رفتار بيومكانيكي- خستگي ايمپلنت هاي تثبيت كننده ي ستون فقرات در محيط شبيه ساز فيزولوژيك
680
بررسي رفتار پابندهاي ارتجاعي دال خط‌ها
681
بررسي رفتار پاسخ فركانسي ترانسفورماتور با در نظر گرفتن اثر تانك و هسته
682
بررسي رفتار پانل هاي ساندويچي با هسته نرم با استفاده از تئوري مرتبه بالا
683
بررسي رفتار پانلهاي برشي ساخته شده در قابهاي فولادي سبك با انواع مهاربندها
684
بررسي رفتار پانلهاي ساندويچي تحت بارهاي استاتيك با تاكيد بر پديده كمانش
685
بررسي رفتار پايداري سازه هاي كامپوزيتي نسبتا ضخيم با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين
686
بررسي رفتار پرتوهاي يوني در دماهاي
687
بررسي رفتار پرتوهاي يوني در دماهاي مختلف
688
بررسي رفتار پس از كمانش پوسته هاي استوانه اي جدار نازك با تقويت هاي متعامد در حد الاستيك تحت بار محوري با شرايط انتهايي دوسرساده
689
بررسي رفتار پس از كمانش ديوارهاي برشي فولادي
690
بررسي رفتار پس از كمانش سازه هاي كامپوزيتي با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين
691
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات
692
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات تقويت شده
693
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات كامپوزيتي چند لايه حاوي جدايي بين لايه اي با استفاده از المان بين لايه اي
694
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات نسبتا ضخيم كامپوزيتي با استفاده از روش نوار محدود نيمه انرژي
695
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات نسبتا ضخيم كامپوزيتي با استفاده از روش نوار محدود نيمه انرژي براساس تئوري مرتبه بالاي برشي
696
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات نسبتاً ضخيم كامپوزيتي با استفاره از روش حل دقيق نوار محدود
697
بررسي رفتار پس ازكمانش ديوار برشي فولادي درقاب هاي فولادي
698
بررسي رفتار پس انداز بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه با تاكيد بر نقش توزيع درآمد
699
بررسي رفتار پس كمانشي و استحكام نهايي ورق هاي كنگره دار
700
بررسي رفتار پلاريزاسيون فولاد ساده كربني در اسيد كلريدريك در حضور عصاره گوشت
701
بررسي رفتار پلاستيك فولاد زنگ نزن دو فازي در دماي بالا
702
بررسي رفتار پوسته استوانه اي ارتو تروپ چند لايه با لايه پيزو الكتريك تحت بار ديناميكي و ولتاژ الكتريكي متقارن
703
بررسي رفتار پوسته هاي باز دوراني مركب چند لايه با لايه هاي پيزو الكتريك تحت بار ديناميكي و ولتاژ الكتريكي بر اساس تئوري الاستيسيته سه بعدي
704
بررسي رفتار پوسته هاي باز دوراني مركب چند لايه تحت بار ديناميكي بر اساس تئوري الاستيسيته سه بعدي
705
بررسي رفتار پوسته هاي دوراني ساخته شده از مواد مركب تحت بار ديناميكي
706
بررسي رفتار پي هاي عميق (شمع ها) در خاك ماسه اي آلوده به مواد نفتي
707
بررسي رفتار پي هاي گسترده تحت اثر بارگذاري زلزله
708
بررسي رفتار پي هاي گسترده شمعي با شمع هاي با مقطع باريك شونده در خاك هاي ماسه اي
709
بررسي رفتار پي هاي گسترده شمعي با شمع هاي متفاوت
710
بررسي رفتار پيچشي سازه هاي ايزوله شده توسط جداگرهاي الاستومريك
711
بررسي رفتار پير سختي دو آلياژ مس - كرم با درجه خلوص مخلتف
712
بررسي رفتار پيري و پخت سختي آليا‍‍‍‍ ژهاي آلومينيوم A12024 A16110و A17075
713
بررسي رفتار پيريت از منشاءهاي مختلف در فرآيند فلوتاسيون
714
بررسي رفتار پيوستگي ميلگردهاي فولادي و كامپوزيتي در بتن خودمتراكم
715
بررسي رفتار تأخير اندازه‌اي آتش جهت حفاظت از كامپوزيت‌هاي پليمري
716
بررسي رفتار تاخير حرارتي پارچه هاي چند لايه متشكل از پارچه و لايه آلومينيوم در برابر تشعشع گرمايي
717
بررسي رفتار تبلور در شيشه سراميك هاي سيستم SIO2- AI2O3- PBF2
718
بررسي رفتار تبلور مجدد ديناميكي و استاتيكي آستنيك در حين عمليات ترمومكانيكي در يك فولاد ميكروآلياژ نايوبيم- واناديم دار
719
بررسي رفتار تبلور و خواص مكانيكي شيشه‏ سراميك دنداني سيستم Li2O-SiO2-ZrO2
720
بررسي رفتار تبلور و خواص نوري شيشه هاي حاوي اكسيد اينديوم قلع
721
بررسي رفتار تبلور و زينتر شدن پودر شيشه سيستم cao- sio2 - p2o5 تهيه شده به روش سل ژل
722
بررسي رفتار تبلور و زينترپذيري شيشه اكسي نيتريدي سيستم (R2O/RO)-SiO2-Al2O3-B2O3
723
بررسي رفتار تبلور و هدايت الكتريكي در شيشه و شيشه - سراميك هاي ناسيكوني
724
بررسي رفتار تبلور و ويژگي‌هاي نوري شيشه سراميك‌هاي سيستم SiO2-PbF2-Al2O3
725
بررسي رفتار ترافيكي PAD درشبكه هاي كامپيوتري
726
ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺗﺮاواﻳﻲ ﮔﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪي در غشاءهاي پليمري
727
بررسي رفتار تربيولوژيكي پوشش هاي چند لايه TiN- TiCN- TiALN اعمال شده بر روي فولاد ابزار D3 به روش رسوب فيزيكي بخار
728
بررسي رفتار ترك خوردگي توام با تنش ورق هاي آلومينيومي جوش داده شده با روش جوشكاري اصطكاك اغتشاشي
729
بررسي رفتار ترمو الاستيك ورق حلقوي در محيط حرارتي با تئوري سه بعدي الاستيسيته با استفاده از روش GdQ
730
بررسي رفتار ترموديناميكي آلومينيم در مذاب روي
731
بررسي رفتار ترموديناميكي پليمرهاي پر شاخه با استفاده از ترموديناميك آماري
732
بررسي رفتار ترموديناميكي رسوب واكس
733
بررسي رفتار ترموديناميكي نردبان دو پاي اسپين با استفاده از روش مونت كارلوي كوانتومي
734
بررسي رفتار ترموديناميكي نردبان دو- پاي اسپين يك دوم با استفاده از روش مونت كارلوي كوانتومي
735
بررسي رفتار ترموديناميكي و انرژيتيكي انواع سوختهاي جامد
736
بررسي رفتار ترمومكانيكي سيم هايي از جنس آلياژ حافظه دار
737
بررسي رفتار ترمومكانيكي فولاد NiCrMoV
738
بررسي رفتار ترمومكانيكي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي A982 به منظور بهينه سازي ريز ساختار
739
بررسي رفتار ترمومكانيكي و پيري فولادهاي ST12
740
بررسي رفتار تريبولوژي آلياژ AZ91 مستحكم شده به روش فرايند اصطكاكي اغتشاشي با استفاده از نانو ذرات SiC
741
بررسي رفتار تريبولوژي آلياژ AZ91 مستحكم شده به روش فرايند اغتشاشي اصطكاكي با استفاده از نانوذرات Al2O3
742
بررسي رفتار تريبولوژيكي فولاد Mo40 پوشش داده شده با كاربيد تنگستن – كبالت و آلياژ استلايت 6 به روش رسوب دهي الكترواسپارك
743
بررسي رفتار تريبولوژيكي و خوردگي فولاد DIN 1.6582 نيتروژن دهي پلاسمايي شده تحت شرايط ديواره گرم و سرد
744
بررسي رفتار تشديدگرهاي ناپايدار با آينه VRM
745
بررسي رفتار تشديدگرهاي ناپايدار با اينهVRM
746
بررسي رفتار تغيير حجم ماسه هاي مخلوط با پودر لاستيك تحت بارگذاري سيكلي
747
بررسي رفتار تغيير شكل داغ و ترسيم نقشه هاي فرايندي فولادTWIP
748
بررسي رفتار تغيير شكل داغ يك آلياژ گاما تيتانيوم آلومينايد
749
بررسي رفتار تغيير شكل گرم آلياژ Ti-6Al-4Vدر حين عمليات ترمومكانيكي
750
بررسي رفتار تغيير شكل گرم فولاد API X06
751
بررسي رفتار تغيير شكل گرم فولاد زنگ نزن آستنيتي 314 AISI مجتمع فولاد آلياژي اصفهان
752
بررسي رفتار تغيير شكل و ارزيابي عيوب ناشي از آن در كامپوزيت زمينه فولادي حاوي تيتانيوم دي بورايد
753
بررسي رفتار تغييرشكل آلياژ آلومينيوم 7075 تحت نرخ كرنش بالا
754
بررسي رفتار تف جوشي نانو آلومينا و مطالعه اثرروش هاي مختلف شكل دهي بر آن
755
بررسي رفتار تك خاك در صنعت آبرو سفال
756
بررسي رفتار تناوبي و فراتناوبي ماسه‌هاي كربناتي ﴿مطالعه موردي ماسه بوشهر و هرمز﴾
757
بررسي رفتار تنش و كرنش بتن محصور شده باFRPدر مقاومسازي ستونهاي پلهاي راهآهن
758
بررسي رفتار ته نشيني زيستي كاني هاي اكسيد آهن با استفاده از باكتري باسيلوس ليچنيفورميس
759
بررسي رفتار توده هاي سنگي اطراف سازه هاي زيرزميني
760
بررسي رفتار تورمي و رئولوژيكي هيدروژل هاي يوني
761
بررسي رفتار تير تيغه هاي بتن آرمه تحت حالات مختلف بارگذاري به كمك مدل هاي غيرخطي
762
بررسي رفتار تير چندلايه كامپوزيتي تقويت شده با نانوفايبرهاي پليمري توليد شده به روش الكتروريسندگي تحت ضربه سرعت پايين
763
بررسي رفتار تير- ستون ساخته‌شده از فولاد سرد نورد تحت بارگذاري چرخه اي
764
بررسي رفتار تيرها ي بتن آرمه تقويت شده با صفحات كامپوزيتي
765
بررسي رفتار تيرهاي بتن آرمه ي تقويت شده در برش با نوارهاي CFRP به روش EBRIG
766
بررسي رفتار تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با FRP به روش نزديك به سطح
767
بررسي رفتار تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با ورقهاي FRP تحت بارگذازري انفجاري
768
بررسي رفتار تيرهاي بتن مسلح داراي خاموت دورپيچ
769
بررسي رفتار تيرهاي بتن مسلح مقاوم سازي شده با الياف frp تحت بارگذاري انفجاري
770
بررسي رفتار تيرهاي بتني با استفاده از مكانيك شكست غيرخطي به روش المان محدود
771
بررسي رفتار تيرهاي بتني تقويت شده با ورقهاي FRP تحت مهار پيشنهادي مكانيكي
772
بررسي رفتار تيرهاي بتني مسلح شده با ميلگردهاي FRP
773
بررسي رفتار تيرهاي ساندويچي با پوسته هاي كامپوزيتي تحت تاثير بارهاي مختلف عرضي يا محوري
774
بررسي رفتار تيرهاي ساونديچي با رويه ي كامپوزيتي تحت بار ضربه اي
775
بررسي رفتار تيرهاي طره مسلح بتني مقاوم سازي شده با پليمر هاي اليافي به روش اجزا محدود
776
بررسي رفتار تيرهاي عميق بتن مسلح تحت بار گسترده با استفاده از مباني strut-and-tie
777
بررسي رفتار تيرهاي كامپوزيت تحت بار ضربه اي
778
بررسي رفتار تيرهاي لانه زنبوري ممتد مدفون در بتن
779
بررسي رفتار جاذب ها در شبكه هاي خود انجمني داراي بازخورد
780
بررسي رفتار جامع معادلات تفاضلي غير خطي از مرتبه بالاتر از يك
781
بررسي رفتار جانبي سيستم قاب فولادي سبك ﴿LSF﴾ با مهاربندهاي قطري تحت بارهاي افزايش يابنده و دوره اي
782
بررسي رفتار جدايي فازي سيستم سه جزيي PMMA\DMF \H2O در حضور نانو ورقه هاي سيليكا
783
بررسي رفتار جذب رنگ كالاي سلولزي اصلاح شده با ساختارهاي دندريمر پلي آميدو آمين (PAMAM)
784
بررسي رفتار جذب سطحي يون Cd(II) از محلول آبي توسط پوسته برنج فعال شده مكانيكي
785
بررسي رفتار جذبي رنگزاي كاتيونيك انتخابي با استفاده از نانوكلي هاي اصلاح شده با سطح فعالهاي كاتيونيك دوقلو
786
بررسي رفتار جريان حول بالك عقب براي خودروي بلبلبلقفلفقف سواري در حالت گذرا و تعيين نيروهاي وارد بر آن
787
بررسي رفتار جزء قاب در سازه   بتن مسلح در برابر خرابي پيشرونده
788
بررسي رفتار جستجوگري و تهاجمي زنبوران كارگر دردو كلني پر توليد و كم توليد زنيور عسل ايراني﴿Apis mellifera meda﴾
789
بررسي رفتار چرخه اي اتصالات تير- ستون بتن مسلح مياني و ارائه مدل عددي براي چشمه اتصال
790
بررسي رفتار چرخهاي اتصالات قاب خمشي T-STUB مجهز شده به ميراگر اصطكاكي
791
بررسي رفتار حرارتي پانل هاي بتني سبك غير سازه اي حاوي مواد تغيير فاز دهنده با شكل پايدار (SSPCMs)
792
بررسي رفتار حرارتي ديوارهاي بنايي با پوشش ملات سيمان حاوي مواد تغيير فاز دهنده با شكل پايدار(SSPCMs)
793
بررسي رفتار حرارتي راكتور 1000-VVER در شرايط عادي كاري و گذرا
794
بررسي رفتار حرارتي منسوجات بي بافت پوشش داده شده با پودرهاي سراميكي
795
بررسي رفتار حرارتي نانوسيالات سنتز شده با يك سيال پايه و بيش از يك نوع ذره
796
بررسي رفتار حسگر روگوفسكي در برابر مولفه هاي هارمونيكي جريان شبكه و جريان نمايي ميرا شونده
797
بررسي رفتار خارج از صفحه ديوارهاي مصالح بنايي تقويت شده با كامپوزيت هاي FRP با استفاده از روش المان محدود غير خطي
798
بررسي رفتار خاك حاوي سولفات در اثر افزودن سيمان
799
بررسي رفتار خاك در حين حفر مكانيزه تونل با پوشش بتن سگمنتي
800
بررسي رفتار خاك هاي منبسط شونده و روش كاهش انبساط حجمي آنها
801
بررسي رفتار خاك و سازه هنگام وقوع پديده ي روانگرايي در خاك ماسه اي با بكارگيري مدل رفتاري سطح مرزي
802
بررسي رفتار خانوادگي انبياء در حفظ آرامش از منظر قرآن
803
بررسي رفتار خرابي كامپوزيت پارچه اي در چارچوب ‏مكانيك خرابي-آنتروپي محيط پيوسته
804
بررسي رفتار خزش در اتصالات جوشهاي مقاومتي نقطه اي
805
بررسي رفتار خزشي آلياژهاي آمالگام
806
بررسي رفتار خزشي آلياژهاي ريختگي Al.Si
807
بررسي رفتار خزشي ژئو تكستايل هاي منسوج نبافته
808
بررسي رفتار خزشي هيبريد نانوكامپوزيت گرافن و نانو لوله هاي كربن/اپوكسي
809
بررسي رفتار خستگي آلياژ Al7075 نانوساختار و مقايسه با ساختار معمولي آن
810
بررسي رفتار خستگي آلياژ Ti-6Al-4V توليد شده با روش SLM
811
بررسي رفتار خستگي پيچ‌هاي پديكل در ناحيه كمري ستون فقرات تحت بارهاي ديناميكي
812
بررسي رفتار خستگي جوش هاي مقاومتي نقطه اي ورق فولاد كم كربن
813
بررسي رفتار خستگي خوردگي كامپوزيت پايه منيزيمي با كاربرد پزشكي
814
بررسي رفتار خستگي در ناحيه حدواصل اتصال تير بتن مسلح به ورقه تقويتي CFRP
815
بررسي رفتار خستگي دماي بالاي سوپرآلياژ IN738LC
816
بررسي رفتار خستگي فنر سوپاپ نيتروژن دهي پلاسمايي شده
817
بررسي رفتار خستگي فولاد AISI4140 در حالت دو فازي فريتي-مارتنزيتي
818
بررسي رفتار خستگي كامپوزيتهاي A1-SIC تهيه شده به روش آلياژ سازي مكانيكي ﴿متالوژي پودر﴾
819
بررسي رفتار خستگي كامپوزيتهاي لايه اي
820
بررسي رفتار خستگي مخلوطهاي آسفالتي حاوي مصالح بازيافتي اصلاح شده با پودر لاستيك
821
بررسي رفتار خستگي نمونه هاي ناج دار
822
بررسي رفتار خستگي نمونههاي آلومينيومي حاصل از فرآيند اكستروژن مستقيم با كانالهاي همسان
823
بررسي رفتار خستگي ورق هاي حاصل از فرآيند نورد در كانال هاي همسان زاويه دار (ECAR)
824
بررسي رفتار خط با بالاست سرباره اي و مقايسه آن با خط با بالاست معمولي
825
بررسي رفتار خطوط سريع السير تحت اثر زلزله
826
بررسي رفتار خطوط گردابي در ابر رسانه هاي گرم با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
827
بررسي رفتار خطي ديناميكي پانل استوانه اي تك لايه پيزوالكتريك هدفمند تحت بار ترموالكترومكانيكي بر مبناي وش الاستيسيته سه بعدي
828
بررسي رفتار خطي و غير خطي بادبنديهاي واگرا ﴿ EBF ﴾به تبع تغيير طول تير رابط در ارتفاع
829
بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده به وسيله پليمرهاي مسلح اليافي پس از ترك ‌خوردگي تحت بارثابت
830
بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتن‌آرمه حاوي الياف فولادي در درياي عمان
831
بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني مسلح شده با فولاد با مقاومت بالا تحت بارگذاري استاتيكي
832
بررﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺧﻤﺸﻲ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﻣﺘﺮاﻛﻢ
833
بررسي رفتار خمشي روسازي هاي بتن غلتكي تسليح شده با كامپوزيت TRC
834
بررسي رفتار خمشي سازه هاي متشكل از صفحات چندلايه حاوي ترك ماتريسي با لايه چيني دلخواه به كمك مدل چندمقياسه
835
بررسي رفتار خمشي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي اسپيسر حلقوي پودي پر شده با فوم
836
بررسي رفتار خوردگي آليا‍ حافظه دار نيكل- تيتانيم اصلاح شده به روش آندايزينگ
837
بررسي رفتار خوردگي آلياژهاي TI- 6AI 4V و TI6AINB7 در محلولهاي فيزيولوژيك بدن در شرايط مختلف
838
بررسي رفتار خوردگي اتصالات TLP در س ي ستم ها ي IN73 IN738/FSX4148/IN 738
839
بررسي رفتار خوردگي پوشش NiCr‏ به روش HVOF‏ روي فولاد ساده كربني
840
بررسي رفتار خوردگي پوشش PEO آلياژ آلومينيوم با ايجاد لايه دوگانه هيدروكسيدي
841
بررسي رفتار خوردگي پوشش آب گريز نانو ساختار متشكل از تركيبات سيلاني بر زير لايه مسي
842
بررسي رفتار خوردگي پوشش آلومينيوم ايجاد شده به روش بخار يون آلومينيوم (IVD)
843
بررسي رفتار خوردگي پوشش پايه سيلاني حاوي نانو ذرات SiC اعمال شده بر زير‌لايه‌ي فولاد زنگ نزن 304 به روش سل ژل
844
بررسي رفتار خوردگي پوشش كربن شبه الماس (DLC) تهيه شده به روش نشست شيميايي از بخار به كمك پلاسماي جريان مستقيم (DC PACVD)
845
بررسي رفتار خوردگي پوشش نانوكامپوزيتي الكترولس Ni-P-SiC ايجاد شده روي آلياژ آلومينيم Al6061
846
بررسي رفتار خوردگي پوشش هاي پودري اعمال شده برروي فولاد نرم با آماده سازيهاي مختلف توسط امپدانس الكتروشيميائي (EIS)
847
بررسي رفتار خوردگي پوشش هاي كامپوزيتي نيكل حاوي نانو ذرات كاربيد سيلسيم
848
بررسي رفتار خوردگي پوشش هاي كامپوزيتي نيكل- نيتريد سيليكون
849
بررسي رفتار خوردگي پوشش‌هاي اكسيدي حاوي نانو ذرات سراميكي تهيه شده به روش هيبريدي MAO/EPD بر روي زيرلايه تيتانيمي
850
بررسي رفتار خوردگي تنشي آلياژهاي آلومينيوم - ليتيم
851
بررسي رفتار خوردگي تنشي سه نوع فولاد خط لوله گاز در محيط هاي كربنات سديم / بي كربنات سديم با PH بالا و نزديك خنثي
852
بررسي رفتار خوردگي تنشي فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده با پايه 1V, 1TI, 2CU, 14MO, 9NI, 12CR و در آب دريا
853
بررسي رفتار خوردگي تنشي فولادهاي A و AH32 دريايي در اتصال جوشي تحت آزمون نرخ كرنش پائين
854
بررسي رفتار خوردگي خستگي ماده مركب زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم در محلول آبي حاوي 5/3 درصد وزني كلريدسديم
855
بررسي رفتار خوردگي داغ پوشش آلومينايدي/MCrAlY اعمال شده روي سوپرآلياژ اينكونل718 به روش گازي
856
بررسي رفتار خوردگي داغ پوشش كرومايز ايجاد شده بر روي
857
بررسي رفتار خوردگي داغ دما بالاي پوشش هاي آلومينايزينگ و آلومينايزينگ-سيليكونايزينگاعمال شده با رروش غوطه وري گرمبر سوپر آلياژ پايه نيكل اينكونل 738 جوش خورده با روش تي ال پي
858
بررسي رفتار خوردگي داغ و اكسيداسيون در دماي بالاي آلياژ انتروپي بالاي
859
بررسي رفتار خوردگي روكش اينكونل ۶۲۵ بر فولاد a516
860
بررسي رفتار خوردگي سايشي پوشش كامپوزيتي نيكل- نيتريد سيليكون
861
بررسي رفتار خوردگي فولاد 316L قبل و پس از سيليكونايزينگ از طريق روش پك در محيط بدن
862
بررسي رفتار خوردگي فولاد A179 در متانول خام
863
بررسي رفتار خوردگي فولاد L316 قبل و پس ازكرومايزينگ از طريق روش پك، در محيط بدن
864
بررسي رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 304 در اسيد كلريدريك در حضور عصاره سير به عنوان اكسنده
865
بررسي رفتار خوردگي فولاد كربني در محيطهاي حاوي كلر و اثر PHو اكسيژن محلول بر آن
866
بررسي رفتار خوردگي كامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات آمورف
867
بررسي رفتار خوردگي كامپوزيت هاي WC - Ni3AL - B در محلول هاي آبي
868
بررسي رفتار خوردگي ماكروكامپوزيت هاي دوفلزي آلومينيوم-منيزيم پوشش داده شده با فرايند اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي در الكتروليت سيليكاتي
869
بررسي رفتار خوردگي مقاطع جوش فولاد زنگ نزن دوفازي كم آلياژ GOST 5632 پس ار فرايند جوشكاري اصطكاكي - اغتشاشي
870
بررسي رفتار خوردگي منطقه جوش فولادهاي كربني با الكترودهاي روتيلي،سلولزي و قليايي
871
بررسي رفتار خوردگي نانوكامپوزيت سطحي Mg/Al2O3 اعمال شده توسط فرايند اصطكاكي- اغتشاشي بر روي آلياژ منيزيم
872
بررسي رفتار خوردگي نواحي مختلف قطعه جوشكاري شده فولاد زنگ نزن آستنيتي 316L
873
بررسي رفتار خوردگي و تربيو خوردگي فولاد زنگ نزن 316 ال با پوشش هاي رسوب فيزيكي بخار تيتانيوم/نيتريد تيتانيوم و تيتانيوم/ كربونيتريد تيتانيوم در محلول رينگر
874
بررسي رفتار خوردگي و تريبوخوردگي پوشش هاي پاشش سرد Ti6AI4V در محيطNaCl 3/5%
875
بررسي رفتار خوردگي و خواص مكانيكي آلومينيوم 2014 فراوري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي و تأثير عمليات حرارتي بر آن
876
بررسي رفتار خوردگي و زيست فعالي پوشش هاي نانوكامپوزيتي كيتوسان–شيشه زيست فعال 63S بر زير ايه آلياژ منيزيم AZ91 به روش رسوب دهي الكتروفورتيك
877
بررسي رفتار خوردگي و سايشي پوششهاي الكترولس نيكل - فسفر
878
بررسي رفتار خوردگي و سختي پوشش هاي تك لايه نيكل فسفر و نيكل بور و دولايه نيكل فسفر، نيكل بور بر روي زيرلايه‌آلومينيوم 5052
879
بررسي رفتار خوردگي و كدرشدگي آلياژهاي نقره
880
بررسي رفتار داربست هاي مهندسي بافت استخوان
881
بررسي رفتار دال هاي بتن آرمه تحت اثر امواج ناشي از انفجار
882
بررسي رفتار دال هاي دوطرفه بتن مسلح با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
883
بررسي رفتار درون صفحه آجركاري هاي معمول در ساختمان هاي بنايي تاريخي ايران تحت بار گذاري هاي مونوتونيك
884
بررسي رفتار ديناميك غيرخطي منيپولاتورهاي الاستيك
885
بررسي رفتار ديناميك مكانيزمي الاستيك با استفاده از روش جمع مودها
886
بررسي رفتار ديناميكي اعضا و اتصالات قاب خمشي فولادي ويژه در ساختمانهاي بلند در حوزه نزديك گسل با استفاده از روش طراحي براساس عملكرد
887
بررسي رفتار ديناميكي ايزولاتورهاي فيبر مسلح و سازه هاي جداسازي شده توسط آنها
888
بررسي رفتار ديناميكي بالن تحقيقاتي با استفاده از GPS
889
بررسي رفتار ديناميكي بتن پليمري تحت بار ضربه اي
890
بررسي رفتار ديناميكي بويلر نيروگاه حرارتي
891
بررسي رفتار ديناميكي پنل‌هاي ساندويچي با هسته‌ي لانه‌زنبوري و لمينيت‌هاي كامپوزيتي
892
بررسي رفتار ديناميكي پي هاي سطحي تحت اثر بارهاي سيكلي خارج از مركز
893
بررسي رفتار ديناميكي تسمهفلزيCVT
894
بررسي رفتار ديناميكي تك شمع ها تحت بارگذاري چرخه اي
895
بررسي رفتار ديناميكي جاذب ارتعاش در خطوط انتقال نيرو
896
بررسي رفتار ديناميكي خطوط نردباني شناور
897
بررسي رفتار ديناميكي خطي و ديناميكي غير خطي بادبندهاي Y شكل
898
بررسي رفتار ديناميكي خودروهاي زرهي با سيزده درجه آزادي و پيدا كردن پاسخهاي گذرا و فركانسي آنها و بهينه كردن سيستم تعليق اين خودروها
899
بررسي رفتار ديناميكي درون صفحه اي، صفحات چند كريستالي نانو در حضور اثرات اضافي سطح و مرز دانه ها.
900
بررسي رفتار ديناميكي روتورهاي داراي ترك اريب
901
بررسي رفتار ديناميكي ساختمانهاي متكي بر سيستمهاي جداسازي پايه
902
بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي فولادي با اتصالات نيمه صلب
903
بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي متقارن و نامتقارن متكي بر جدايشگرهاي R-FBI
904
بررسي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي با هسته آسفالتي
905
بررسي رفتار ديناميكي سنگهاي ترد و توسعه مدلي براي شكست آنها با استفاده از آزمايش ميله فشاري هاپكينسون
906
بررسي رفتار ديناميكي شبكه توزيع مجهز به مولدهاي بادي دو سو تغذيه در حضور DSTATCOM
907
بررسي رفتار ديناميكي شمع ها تحت اثر بارهاي جانبي هارمونيكي
908
بررسي رفتار ديناميكي صفحات مستطيل شكل و دايره اي شكل تحت اثر نيروهاي جانبي و دورن صفحه
909
بررسي رفتار ديناميكي صفحه چهار گوش كامپوزيتي با انواع شرايط مرزي
910
بررسي رفتار ديناميكي غير خطي سدهاي بتني قوسي
911
بررسي رفتار ديناميكي غير خطي قاب هاي فولادي باذتير مركب (بتن ،فولاد)و اتصالات نيمه صلب تحت شتابنگاشت زلزله
912
بررسي رفتار ديناميكي غيرخطي اتصال صلب ،با مقطع كاهش يافته تير (RBS) با روش اجزاء محدود
913
بررسي رفتار ديناميكي غيرخطي داخل صفحه‌اي ديوارهاي آجري غيرمسلح حاوي بازشو تقويت شده با پوشش‌هاي پليمري FRP
914
بررسي رفتار ديناميكي قاب سرد نورد شده فولادي با مهاربند K شكل از طريق تحليل ديناميكي فزاينده
915
بررسي رفتار ديناميكي قابهاي فولادي خمشي با پلان نامتقارن داراي جداساز لرزه اي و ميراگر
916
بررسي رفتار ديناميكي كيا روبات دو پاي غير فعال بر روي يك سطح ناصاف
917
بررسي رفتار ديناميكي گروه شمع در كنار يك شيب در خاك روان گرا
918
بررسي رفتار ديناميكي مخازن هوايي بتني آب تحت اثر اندركنش خاك و سازه با درنظرگرفتن تغييرات تراز آب موجود دربستر شالوده
919
بررسي رفتار ديناميكي مدل هاي رياضي ماشين سنكرون و كنترل كننده هاي آن به كمك نرم افزار EMTP
920
بررسي رفتار ديناميكي مصالح بالاست در آزمايش جعبه بالاست به روش اجزاء مجزا
921
بررسي رفتار ديناميكي ميكرو شمع ها تحت اثر بار جانبي
922
بررسي رفتار ديناميكي نواحي انتقال در خطوط ريلي
923
بررسي رفتار ديناميكي و آينده‌ي مدل‌هاي گرانش تعميم يافته
924
بررسي رفتار ديناميكي و ارتعاشي سامانه دوار در اثر عيب هاي مختلف و تركيب آن ها
925
بررسي رفتار ديناميكي و شناسايي واحد بويلر بازياب و طراحي و اعمال كنترلر مناسب
926
بررسي رفتار ديناميكي و طراحي سامانه محرك تسمه اي مصرف كننده هاي جانبي موتور
927
بررسي رفتار ديناميكي و طراحي سامانه محرك تسمه اي مصرف كننده هاي جانبي موتور Dynamical analysis & design of front Engine Accessory drive system
928
بررسي رفتار ديناميكي ورق تحت اثر بار انفجاري زير آب به روش عددي
929
بررسي رفتار ديناميكي ورق هاي مركب دو پايداره با لايه هاي پيزوالكتريك
930
بررسي رفتار ديناميكي يون در دام يون مكعبي
931
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮑﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ Cascade
932
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي تقويت شده و تقويت نشده
933
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي در سازه هاي بلند و كوتاه و مقايسه با ضوابط طراحي
934
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي و استفاده از آن در مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي
935
بررسي رفتار ديوار برشي همراه با بازشو به روش طراحي براساس عملكرد
936
بررسي رفتار ديوار حائل انعطاف پذير تحت بار ديناميكي با حضور خاك ناهمگن در پشت ديوار
937
بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي
938
بررسي رفتار ديوارهاي برشي كوپله سخت شده به روش اجزاء محدود غير خطي
939
بررسي رفتار ديوارهاي برشي همبسته بتن مسلح داراي بازشو با استفاده از تحليل IDA
940
بررسي رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسينتتيكي تحت اثر سرباربا مدل‎سازي سانتريفيوژي
941
بررسي رفتار ديوارهاي مسلح شده ژئو سنتتيك توسط سانتر يفيوژ ژئوتكنيكي
942
بررسي رفتار ديود تونلي به عنوان يك وسيله
943
بررسي رفتار ديود تونلي به عنوان يك وسيله اپتو الكترونيكي
944
بررسي رفتار ذرات مغناطيسي در محيط سيال
945
بررسي رفتار رئولو‍زيكي هيدروزل ها و خواص آنها
946
بررسي رفتار رئولوژي آلياژ آلومينيوم A356 در فاز نيمه جامد
947
بررسي رفتار رئولوژي سيالات و انواع ويسكومترها
948
بررسي رفتار رئولوژي مخلوط پلي اتيلن ) با درصد وزني و جرم هاي مولكولي مختلف (
949
بررسي رفتار رئولوژيك دوغاب مخلوط
950
بررسي رفتار رئولوژيكي ، مرفولوژي و خواص مكانيكي آلياژهاي پلي كربنات با پليمرهاي بلور مايع
951
بررسي رفتار رئولوژيكي نانو كامپوزيت اصلاح شده پلي وينيل الكل/ نانو اكسيد روي/ اوره كندانس جهت توليد نانو الياف
952
بررسي رفتار رئولوژيكي و اصلاح فرآيند پذيري پلي اتلين سبك خطي در فرآيند توليد فيلم
953
بررسي رفتار رئولوژيكي و قدرت پوششي مواد رنگي سفيد در رنگ پلاستيك درپي وي سي هاي مختلف
954
بررسي رفتار رشد ترك اتصال جوش شده به روش اصطكاكي اغتشاشي تحت مود تركيبي شكست
955
بررسي رفتار رشد ترك در حوزه تنش پسماند جوشي
956
بررسي رفتار رمه وار در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ﴿1380- 1387﴾
957
بررسي رفتار رنگ پذيري الياف آلياژي پلي پروپيلن/ پلي آميد 6 با رنگزارهاي اسيدي
958
بررسي رفتار رنگپذيري الياف آلياژي PP/PA6 با رنگزارهاي بازيك و مخلوط
959
بررسي رفتار رنگپذيري الياف پلي پروپلين اصلاح شده به روش پرتودهي با پرتو الكتروني
960
بررسي رفتار رنگرزي آلياژ پلي پروپيلن- پلي آميد6 با رنگزارهاي ديسپرس
961
بررسي رفتار رهايشي هيدروژل بر پايه فسفات بر اساس ساختارهاي نانوهيبريدي شبكه هاي درهم نفوذ كننده
962
بررسي رفتار روانگرايي ماسه مسلح شده با الياف بازيافتي بطري هاي پلاستيكي با استفاده از ميزلرزه 1g
963
بررسي رفتار روانگرايي ماسه هاي لاي دار با ساختار لايه لايه با استفاده از آزمايشات سه محوري استاتيكي
964
بررسي رفتار روسازي راه شني با توجه به تغيير عمق جاگذاري ژئوسنتتيك
965
بررسي رفتار ريختگي تركيب بين فلزي Ni3Al وتاثير عنصر بوربر آن
966
بررسي رفتار زمانمند يك ورق كامپوزيت
967
بررسي رفتار زماني پاسخ دستگاه طيف سنج تحرك يوني
968
بررسي رفتار زماني سيگنالهاي اپتوگالوانيك نئون در ناحيه 630-600 نانومتر
969
بررسي رفتار زمين پيرامون حفريات زيرزميني در توده سنگهاي با كيفيت مختلف به منظور پهنه بندي ارتفاع بارسنگ
970
بررسي رفتار زيست تخريب پذيري آلياژهاي پلي آميد 6/ نشاسته با روش آناليز رويه سطح
971
بررسي رفتار زيست تخريب پذيري آلياژهاي پلي اتيلن ترفتالات/ نشاسته با روش آناليز رويه سطح
972
بررسي رفتار زيست‏تخريب‏پذيري پلي(اتر-اوره-يورتان) بر پايه سيكلوپپتيد L - لوسين در حضور سويه‏هاي باكتري‏هاي كوكوسي شكل
973
بررسي رفتار زينترينگ شيشع اي سراميكهاي ماشين كاري شونده فلوروفلوگوپيت با استفاده از مايكروويو
974
بررسي رفتار زينترينگ و خواص مكانيكي شيشه سراميك هاي ليتيم سيليكاتي
975
بررسي رفتار ژئوتكنيكي-سازهاي سيستم راديه مركب با استفاده از شمع هاي منفصل
976
بررسي رفتار ژئوسل اصلاح‌شده در ماسه به كمك دستگاه بيرون‌كشش
977
بررسي رفتار ژئوشيميائي طلا در پتانسيل معدني شانق
978
بررسي رفتار ژئوشيميائي و زمين شناسي اقتصادي اورانيوم در سيستم متاسوماتيسم ساغند يزد
979
بررسي رفتار ‍ژئوشيميايي اورانيم و كانيزائي آن در پتانسيل معدني ناريگان يزد
980
بررسي رفتار ژئوشيميايي سيانور در سد باطلة معدن طلاي آقدره
981
بررسي رفتار ژئوشيميايي سيانيد در سد باطله معدن طلاي آقدره
982
بررسي رفتار ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي در معدن فسفات اسفوردي
983
بررسي رفتار ژئوشيميايي مس در پتانسيل معدني سرنو - شمال غرب شهر بابك
984
بررسي رفتار ژئوشيميايي موليبدن در معدن مس- موليبدن نوچون
985
بررسي رفتار ژئومكانيكي گسلها در مخازن در اثر تزريق سيال
986
بررسي رفتار ساختمان ها در برابر زلزله
987
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند بتني با ديوارهاي برشي ناهم راستا با در نظر گرفتن اثر صلبيت ديافراگم كف
988
بررسي رفتار ساختمانهاي جداسازي شده در پايه در اثر برخورد با موانع مجاور
989
بررسي رفتار ساختمانهتي قاب خمشي بتن آرمه با شكل پذيري متوسط و زياد توسط تحليل ديناميكي IDA
990
بررسي رفتار سازگاري كشاورزان گندمكار نورآباد ممسني در برابر نوسانات اقليمي
991
بررسي رفتار سازه اي تراورس متاثر از شرايط آلودگي بالاست
992
بررسي رفتار سازه اي ستونهاي كامپوزيت مدفون در بتن تحت بار خارج از محور
993
بررسي رفتار سازه بتني مجهز به سيستم ديوار برشي فولادي تحت خرابي پيش رونده نگارش
994
بررسي رفتار سازه فولادي مجهز به مهاربند CMDB دربرابر خرابي پيش رونده
995
بررسي رفتار سازه هاي فضاكار گنبدي و محاسبه ضرب رفتار آن
996
بررسي رفتار سازه هاي فولادي با ستون هاي فولادي بتن پر و سيستم ديوار برشي فولادي در برابر خرابي پيشرونده
997
بررسي رفتار سازه هاي قابي فولادي در نزديك گسل جهت تعيين تغييرات ضوابط طراحي
998
بررسي رفتار سازه هاي قابي فولادي در نزديك گسل جهت تعيين تغييرات ضوابط طراحي ثبيبلب
999
بررسي رفتار سازه هاي مصالح بنائي تحت بار جانبي و طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي تست نمونه
1000
بررسي رفتار سازه هاي مصالح بنايي
بازگشت