<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي راهكارهاي كنترل آماري فرايند در فرايندهاي توليد پيوسته
2
بررسي راهكارهاي كنترل كيفيت خطوط پيوسته
3
بررسي راهكارهاي كنترل و ارتقاء كيفيت خدمات پستي
4
بررسي راهكارهاي كنترل و ارتقاء كيفيت خدمات پستي با توجه به امر خصوصي سازي
5
بررسي راهكارهاي گرايش به فضايل اخلاقي در دانش آموزان مدارس متوسطه ناحيه يك قزوين
6
بررسي راهكارهاي مؤدبانه درخواست توسط زبان آموزان ايراني در تعاملات مشتري- خدمت رسان برمبناي روش مديريت حسن ارتباط
7
بررسي راهكارهاي مبارزه با جرائم رايانه اي با توجه به مقررات داخلي و بين المللي
8
بررسي راهكارهاي مختلف جهت كاهش مونومر باقيمانده در سوپر جاذبهاي آكريلي
9
بررسي راهكارهاي مديريتي كنترل آلودگي نيتراتي آب‌هاي آشاميدني و ارائه گزينه بهينه در شرايط موجود
10
بررسي راهكارهاي مشاركت هاي اجتماعي فرهنگي اولياء دانش آموزان در مدارس و آموزش و پرورش شهر سي سخت
11
بررسي راهكارهاي مطالعه و آسيب شناسي آن در دانش آموزان دوره متوسطه
12
بررسي راهكارهاي مطالعه وآسيب شناسي آن در دانش آموزان دوره متوسطه تحصيلي 84-83 (شهرستان شيروان )
13
بررسي راهكارهاي مقابله با توليد سولفيد هيدرو‍ژن در ميادين فلات فاره ي ايران
14
بررسي راهكارهاي منجر به كاهش تعارض بين كارمندان و مديران بانك صادرات ( مورد مطالعه بانك صادرات استان چهارمحال و بختياري )
15
بررسي راهكارهاي موثر بر كارآمدي سازمان بيمارستان ﴿افزايش درآمد ،كاهش هزينه﴾
16
بررسي راهكارهاي موثر در كوتاه مدت بهينه سازي موتورهاي جستجو (سئو) جهت ارتقا كسب و كار الكترونيكي در وب سايت هاي وردپرسي
17
بررسي راهكارهاي نهادينه سازي ارزشيابي توصيفي در دوره متوسطه از ديدگاه دبيران شهرستان سنندج
18
بررسي راهكارهاي نهادينه كردن تفكر اقدام پژوهي در معلمان استان چهارمحال و بختياري
19
بررسي راهكارهاي نوآوري و تحول در طراحي و توليد پايپوش سنتي زنانه در خراسان
20
بررسي راهكارهاي هم پيوند سازي ژئوتوريسم و هنر با تاكيد بر صنايع دستي شهر اصفهان
21
بررسي راهكارهاي هوشمندسازي شهري و ارائه مدل تصميم گيري چندمعياره(مطالعه موردي بافت فرسوده منطقه6 تهران)
22
بررسي راهكارهاي وصول مطالبات معوق از مشتركين بدهكار در شركت توزيع نيروي برق استان مركزي
23
بررسي راهكاري آگاه از انرژي براي تقسيم كارها در شبكههاي حسگر بيسيم خوشه اي در پشتيباني از كاربرد هاي بي درنگ
24
بررسي راهنماي افزايش راندمان ديگهاي لوله آتش
25
بررسي راهنمايي تحصيلي - شغلي بر انتظارات شغلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان جهرم
26
بررسي راهنمايي تحصيلي -شغلي بر انتظارات شغلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان جهرم
27
بررسي راههاي آموزش مفاهيم كيفيت و اصول TQM
28
بررسي راههاي آموزش و تقويت خط تحريري در دوره ابتدايي (در شهرستان بندر انزلي ) سال تحصيلي 85-1386
29
بررسي راههاي ارتقا واثربخشي دوره هاي ضمن خدمت در عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
30
بررسي راههاي ارتقاء كيفيت تدريس دبيران تربيت بدني در مقطع متوسطه
31
بررسي راههاي ارتقاء كيفيت تدريس دبيران درمقطع متوسطه
32
بررسي راههاي افزايش انگيزه تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرشاهرود
33
بررسي راههاي افزايش انگيزه شغلي كاركنان بيمارستان تامين اجتماعي شهرستان گنبدكاووس
34
بررسي راههاي افزايش پايبندي دانش آموزان به مقررات انضباتي و آموزشي مدرسه
35
بررسي راههاي افزايش پايگاه و منزلت اجتماعي معلمان از ديدگاه روساي ادارات آموزش و پرورش و مديران دبيرستانهاي استان همدان
36
بررسي راههاي افزايش جذب فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي به مشاغل مديريتي آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزشي و فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي شاغل در آموزش و پرورش شهر اهواز
37
بررسي راههاي افزايش دانش و مهارت هاي كتابداران در كاربرد خدمات مرجع از ديدگاه كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي استان مازندران
38
بررسي راههاي افزايش راندمان سلولهاي خورشيدي از لحاظ ساختاري
39
بررسي راههاي افزايش فروش شركت مزمز
40
بررسي راههاي ايجاد و افزايش انگيزه معلمان به منظوربهبودكيفيت امرآموزش معلمان منطقه 2شهرقم
41
بررسي راههاي ايجادانگيزه درروش تدريس مطلوب معلمان زن مقطع ابتدايي شهرگنبدكاووس
42
بررسي راههاي ايجادنشاط دردانش آموزان دخترمقطع دبيرستان شهرستان شاهرود
43
بررسي راههاي بهره گيري بيشتر از تكنولوژي آموزشي توسط معلمين شهرستان بجنورد
44
بررسي راههاي بهره گيري بيشتر از تكنولوژي آموزشي توسط معلمين مقطع ابتدايي شهر مشهد
45
بررسي راههاي بهره گيري بيشتر از تكنولوژي آموزشي توسط معلمين مقطع ابتدايي شهر مشهد
46
بررسي راههاي پرتاب ماهواره از هواپيما و شبيه سازي رفتار در لحظه ي پرتاب
47
بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره دبستان شهر اردل
48
بررسي راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي
49
بررسي راههاي پرورش خلاقيت و تفكر انتقادي در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سنندج
50
بررسي راههاي پرورش خلاقيت و تفكر انتقادي در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سنندج
51
بررسي راههاي پيشگيري از خودسوزي در بيمارستان سوانح و سوختگي يزد از فروردين سال 1381 تا پايان شهريور ماه 1383
52
بررسي راههاي پيشگيري از نفوذ مواد نقتي به آب و خاك
53
بررسي راههاي تامين انرژي از دريا
54
بررسي راههاي ترغيب مديران به استفاده از شيوه هاي مديريت مشاركتي از ديدگاه مديران شهر دولت آباد در سال تحصيلي 87-86
55
بررسي راههاي تقليل چشم و هم چشمي و پيشنهاد راهكارهاي كاهش آن
56
بررسي راههاي تقويت انگيزه پژوهش در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصيلي 1387-1386
57
بررسي راههاي جذب افراد شايسته و لايق جهت احراز پست مديريت مدارس
58
بررسي راههاي جذب دانش آموزان برتر به حرفه معلمي در شهرستان اسفراين
59
بررسي راههاي جذب دانش آموزان راهنمايي پسر به سوي نماز در شهرستان جهرم
60
بررسي راههاي جذب منابع با استفاده از فن آوري اطلاعات IT
61
بررسي راههاي جلب مشاركت اعضاي شركت تعاوني هاي تامين نياز توليد كنندگان در جلسات جامع عمومي بررسي موردي: (شهرستان يزد)
62
بررسي راههاي جلب مشاركت اوليا در مدارس ابتدايي شهرستان فاروج
63
بررسي راههاي جلب مشاركت مردم درآموزش و پرورش شهرستان گرگان
64
بررسي راههاي جلب مشاركت مردمي آموزش وپرورش از نظر مديران مقاطع تحصيلي ابتدايي ، راهنمايي ومتوسطه و اوليا دانش آموزان شهرستان تنكابن سال تحصيلي 76-75
65
بررسي راههاي جلب مشاركت مردمي آموزش وپرورش از نظر مديران مقاطع تحصيلي ابتدايي ، راهنمايي ومتوسطه و اوليا دانش آموزان شهرستان تنكابن سال تحصيلي 76-75
66
بررسي راههاي جلوگيري از اتلاف انرژي در منازل مسكوني
67
بررسي راههاي دفاع از حقوق كارمند اخراجي
68
بررسي راههاي زميني ايران
69
بررسي راههاي علاقمند ساختن دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان گناوه به مطالعه و تحقيق
70
بررسي راههاي عملي حفاظت و مرمت نگاتيو ها
71
بررسي راههاي عملي حفاظتي ومرمت نگاتيوها
72
بررسي راههاي عملي كاهش طلاق از ديدگاه زنان 15 تا 35 ساله شهر مباركه استان اصفهان در سال 85-84
73
بررسي راههاي فني مقابله با فرستنده هاي تلويزيوني ماهواره
74
بررسي راههاي كاهش استرس دختران مقطع متوسطه شهر شهركرد
75
بررسي راههاي كاهش تعارضات بين كاركنان مدارس راهنمائي شهر اصفهان
76
بررسي راههاي كشف تقلب در تراكنش‌هاي بانكي با استفاده از تكنيكهاي انتخاب ويژگي و شبكه عصبي(مطالعه موردي بانك سپه)
77
بررسي راههاي كنترل و ارضاء صحيح غريزه جنسي از ديدگاه اسلام وروان شناسي.
78
بررسي راههاي كنترل و كاهش پرخاشگري در مقطع ابتدايي از ديدگاه معلمين شهرستان دشتي
79
بررسي راههاي گسترش ارتباط بين آموزش عالي و آموزش و پرورش در بعضي از جنبه هاي مهم آموزش از ديدگاه سياست گذاران ، متخصصان
80
بررسي راههاي مختلف انتقال فناوري و انتخاب روش مناسب و موثر انتقال فناوري در ايران مطالعه موردي: شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران
81
بررسي راههاي مشاركت مردمي در كاهش هزينه هاي آموزش و پرورش
82
بررسي راههاي مقابله بافشاررواني والدين داراي كودك معلول وكم توان ذهني در مقايسه باوالدين داراي كودك عادي
83
بررسي راههاي نفوذ ويروس به رايانه ها وراههاي مقابله با آن
84
بررسي راههاي نهادينه كردن انضباط در مدارس دخترانه مقطع ابتدايي ناحيه ﴿2﴾ شهرستان يزد در سال 1382
85
بررسي رايانش ابري و مدل هاي اقتصادي در آن
86
بررسي رايحه ايزوپروپيل الكل بر شدت تهوع حين و پس از عمل سزارين تحت بيحسي نخاعي در بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني الزهرا(س ) رشت سال 1382
87
بررسي رايطه بيان فرهنگ سازماني و توانمندسازي كاركنان در دانشگاههاي دولتي ،آزاد ،پيام نور و علمي كاربردي شيروان
88
بررسي رايطه بين سبك اسناد و سبك هويت در دانشجويان دانشگاه پيام نور لردگان
89
بررسي رايطه بين سبكهاي حل مسئله وسلامت روان دانش آموزان ابتدايي
90
بررسي رايطه هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانشجويان پيام نور دختر و پسر بروجن
91
بررسي رايطه هويت قومي با هويت ملي دانش آموزان مقطع متوسطه نظري﴿ دوره ي دوم﴾ شهر گنبد كاووس
92
بررسي ربا در فقه و نقش و تاثير آن در جامعه و خانواده
93
بررسي ربات شش محوري جوشكاري
94
بررسي رباعي معاصر: تحليل ساختاري رباعي ده تن از نيما تا حال حاضر
95
بررسي ربطه سرمايه اجتماعي با كارآفريني روستاي﴿مطالعه موردي : روستاي شهرستان كرمان﴾
96
بررسي رتاثيرچندرسانه اي برفضاي آموزش اصفهان درسال تحصيلي91-90
97
بررسي رتروسپكتيو عوامل مرتبط با رويش نابجاي كانين هاي دائمي ماگزيلا در راديوگرافي هاي كودكان 8 تا 13 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي رشت طي سال هاي 1391 تا 1396
98
بررسي رجحان هاي پاراديمي اعضاي هيات علمي نسبت به كشاورزي: مطالعه دانشكده هاي كشاورزي غرب كشور
99
بررسي رخساره ها، محيط رسوبي و جايگاه تكتونيكي نهشته هاي آواري و كربناته بخش هاي پاياني ترياس و كرتاسه پاييني برش كوه بجاره در منطقه ديزلو، شمال شرق اصفهان
100
بررسي رخساره ها، محيط رسوبي، دياژنز و كيفيت مخزني سازند فهليان در ميدان يادآوران، جنوب غرب ايران
101
بررسي رخساره هاي ژئومورفولوژي پلاياي طبس با استفاده از تكنيك هاي دورسنجي
102
بررسي رخساره هاي ژئومورفيكي دلتاي زاينده رود بااستفاده از فن سنجش از دور وGIS
103
بررسي رخنمون هاي صخره اي در آثارسلطان محمد
104
بررسي رد رسيدگي به پرونده از سوي دادرس به استناد علم از راههاي غيرمعتبر
105
بررسي رده بندي فعاليتهاي نگهداري و تعميرات ﴿نت﴾ در سيستم هاي غربي و شرقي و ارائه نظام رده بندي بهينه با تاكيد بر افزايش آمادگي تجهيزات
106
بررسي رده بندي فعاليتهاي نگهداري و تعميرات ﴿نت﴾در سيستمهاي غربي و شرقي و ارائه نظام رده بندي بهينه با تاكيد بر افزايش آمادگي تجهيزات
107
بررسي رده خاصي از عملگرهاي انتگرالي برداري مقدار
108
بررسي رده شناختي جنس دستوري در گويش جوشقاني
109
بررسي رده شناختي گويش لري بويراحمد: ترتيب سازه ها و نظام مطابقه
110
بررسي رده هايي از گروه هاي زبر حل پذير
111
بررسي ررابطه بين تيپBوAشخصيتي وانتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دوم دبيرستان
112
بررسي رزق حلال از ديدگاه فقهي
113
بررسي رزين هاي پلي يورتاني يوي پخت و سنتز يك نمونه بر پايه پلي ال هاي اثري و استري
114
بررسي رژيم حاكم بر دادسراها
115
بررسي رژيم حقوقي ناظر بر به كارگيري پهپادهاي نظامي و ميزان اعمال قواعد حقوق بين الملل
116
بررسي رژيم غذايي كاراكال (Caracal caracal) در پناهگاه حيات‌وحش عباس‌آباد
117
بررسي رژيم گذاري ماشين سنكرون به دو روش مستقيم و dqo
118
بررسي رژيمهاي جريان در تخليه ساحلي فاضلابهاي سنگين از مانالهاي مستطيلي
119
بررسي رسالت مسير شغلي: پيشايندها و پيامدهاي آن در دانشجويان دانشگاه اصفهان
120
بررسي رسانايي شبه بلورها يك بعدي با آرايش فيبوناچي
121
بررسي رسانش الكتريكي مولكول DNA در مدل نردباني تنگ بست با ديواره
122
بررسي رسانش الكتريكي نانو نوار گرافيني با تابع گرين غير تعادلي در تقريب بستگي قوي
123
بررسي رسانش الكتريكي و گرمايي نانو كامپوزيت هاي پلي متيل متاكريلات تقويت شده با گرافن جهت طراحي نانوحسگرهاي تشخيص گاز هاي آلاينده با استفاده از مدلسازي چند مقياسي
124
بررسي رسانش كوانتمي نانو نوارهاي گرافني صندلي وار
125
بررسي رسانش گرمايي نانو لوله هاي كربني
126
بررسي رسانش نانو لوله هاي كربني دسته مبلي در حضور برهمكنش الكترون - فونون هاي اپتيكي
127
بررسي رسانش نانو لولۀ زيگزاگ در حضور بر هم كنش الكترون - فونون
128
بررسي رسانش نانونوارهاي گرافين با بسته نرم افزاري TranSIESTA
129
بررسي رسانندگي الكتريكي نانو لوله كربني زيگزاگ (0,01)
130
بررسي رسانندگي گرمايي پلاسموني در لايه گرافين .
131
بررسي رسانندگي گرمايي نانو ريبون و نانو لوله هاي نوع زيگزاگ با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي غير تعادلي
132
بررسي رستم از ديدگاه انيرانيان در شاهنامه
133
بررسي رسوب آسفالتين به روش شبيه سازي مولكولي
134
بررسي رسوب ذرات روغن‌موتور روي سطح داغ
135
بررسي رسوب شناسي و سنگ شناسي نهشته هاي ژوراسيك و شورابه هاي حوضه اي در شكل گيري كانسارهاي منطقه ايرانكوه ﴿ جنوب غرب اصفهان﴾
136
بررسي رسوب و پيش بيني اثر آن بر عملكرد ترموديناميكي مبدلهاي حرارتي
137
بررسي رسوبي آسفالتين در چاه هايي كه با روش هاي فرازآوري توليد مي كنند
138
بررسي رشد آسيب در فرايندهاي شكل دهي ورق با مسيرهاي كرنش غير خطي
139
بررسي رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبيرستان در منطقه سرايان
140
بررسي رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبيرستان در منطقه سرايان شهرستان فردوس
141
بررسي رشد اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبيرستان منطقه سرايان
142
بررسي رشد اجتماعي و خودباوري در بين نوجوانان شهرستان شهرضا
143
بررسي رشد اقتصادي و تاثير آن بر امنيت غذايي با تاكيد بر برنامه چهارم توسعه
144
بررسي رشد اينترنت موبايل و تاثير آن بر بهبود پاسخ به نيازهاي كاربران در شهر تهران(مورد مطالعه:كاربران ايرانسل)
145
بررسي رشد بهره وري عوامل توليد بر رشد بخش كشاورزي ايران
146
بررسي رشد بهره وري عوامل توليد بر رشد بخش كشاورزي ايران
147
بررسي رشد ترك بين لايه اي ناشي از بارگذاري متناوب در كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با نانوالياف توليد شده به روش الكتروريسي
148
بررسي رشد ترك خستگي در محورهاي محرك قطارهاي مترو تحت بارگذاري غيردائمي
149
بررسي رشد ترك خوردگي - خستگي در سطح خارجي لوله هاي نفت و گاز در محيط هاي با PH نزديك خنثي به كمك روش اجزاء محدود
150
بررسي رشد ترك در حالت هاي دوبعدي و سه بعدي با استفاده از روش المان محدود
151
بررسي رشد ترك در حد فاصل دو لايه با استفاده از مدلسازي به روش XFEM بهبود يافته
152
بررسي رشد ترك در قطعات شياردار تحت بارهاي فشاري
153
بررسي رشد ترك در مد L شكست به كمك روشهاي المان محدود بدون مش در بار گذاري خستگي و آزمايش تحت بار خستگي
154
بررسي رشد ترك در مود تركيبي I/II چندلاي ههاي كامپوزيتي
155
بررسي رشد ترك در نمونه هاي سنگي آزمايشگاهي
156
بررسي رشد ترك درلوله هاي تحت فشارداخلي
157
بررسي رشد ترك دريك اتصال جوشي ناشي از خستگي
158
بررسي رشد ترك روي سطح ريل به كمك روش اجزاي محدود توسعه يافته
159
بررسي رشد ترك قارچ ريل و پيش‌بيني مسير رشد و جدا شدن يك تكه از ريل
160
بررسي رشد ترك قارچ ريل و پيشبيني مسير رشد وجدا شدن يك تكه از ريل
161
بررسي رشد ترك قارچ ريل و پيشبيني مسير رشد وجدا شدن يك تكه از ريل
162
بررسي رشد ترك قبل و پس از ترميم در ورقهاي آلومينيومي تحت بارهاي نوساني به كمك تحليل المان محدود و آزمايشي
163
بررسي رشد ترك و آناليز خستگي ترك هاي سوراخ پيچ ريل و تخمين عمر ريل
164
بررسي رشد جسماني كودكان 12-1ساله مبتلا به تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دستغيب شيراز سال 1373
165
بررسي رشد جسماني كودكان مدارس ابتدائي سنين 6 تا 10 سال شهر يزد در سال تحصيلي (1371-1370)
166
بررسي رشد جسماني كودكان مدارس ابتدائي سنين 6 تا 10 سال شهر يزد در سال تحصيلي (1371-1370)
167
بررسي رشد جسمي (قدووزن ) در بيماران تالاسمي ماژور تحت پوشش بيمارستان 17 شهريور شهرستان رشت
168
بررسي رشد حاصل از كشت سلول هاي استخراج شده از بيضه بيماران آزواسپر مياي غير انسدادي بر روي داربست هاي آلبوميني تحت تاثير فاكتورهاي رشد GDNFوEGF
169
بررسي رشد در امور كيفري از ديدگاه مذاهب اسلامي و حقوق موضوعه
170
بررسي رشد دندريتي در حسگرهاي خوردگي و روش هاي كنترل آن
171
بررسي رشد ديناميكي ترك با استفاده از روش المانهاي مرزي در سازه
172
بررسي رشد ديناميكي ترك با استفاده از روش المانهاي مرزي در سازه خودرو
173
بررسي رشد ريشه و عملكرد ارقام نخود در تاريخ هاي مختلف كشت در شرايط ديم كرمانشاه
174
بررسي رشد شاخص بهره وري كل عوامل توليد و همگرايي آن در بخش صنعت كشور افغانستان: رهيافت پارامتريك و نا پارامتريك
175
بررسي رشد شناختي كودك دختر و پسر سنين 6-9سال
176
بررسي رشد شهر نشيني و توسعه فيزيكي شهر ،با تاكيد بر رشد شهرهاي مياني :مورد خلخال
177
بررسي رشد عاطفي كودكان طلاق وعادي
178
بررسي رشد غير استاندارد وام بر ريسك و بازدهي بانكهاي خصوصي شده كشور
179
بررسي رشد قطر قطره در نازلهاي با نرخ انبساط ثابت
180
بررسي رشد لجن فعال در ژساب حاوي استايرن
181
بررسي رشد ميكروارگانيسم rhodococcus erythropolis در پساب واقعي حاوي استايرن واحد BDSR بندر امام
182
بررسي رشد ميكروجلبك Spirulina platensis در شدت و تناوب مختلف نور
183
بررسي رشد و تعيين مشخصات ويژه مانند ضريب پذيرش ضرايب strain, stressو سيستم pbcds
184
بررسي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي اسلامي در شرايط اقتصاد دانش بنيان
185
بررسي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي اسلامي در شرايط دانش بنيان
186
بررسي رشد و توليد محصول در باسيلوس سابتيليس با استفاده از مدل متابوليكي للبالالا
187
بررسي رشد و توليد محصول در باكتري‏هاي اكسيد كننده تركيبات گوگردي با استفاده از توزيع فلاكس‏هاي درون سلولي
188
بررسي رشد و ريزساختار لايه هاي متخلخلTiO2/NiO به روش هيبريدي PEO/ EPD
189
بررسي رشد و فنولوژي جمعيت هاي مختلف بذري از گونه هاي Hordeum-Secal montanum،Stipa arabica-bulbosum و Stipa hohenakeraciena
190
بررسي رشد و ماندگاري باكتري‌هاي پروبيوتيك لاكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريوم در ماست و شير گاو، گوسفند، بز و شتر
191
بررسي رشد و مشخصه نگاري لايه هاي نا متجانس GaAs/AlGaAsرشد داده شده به روش MBEو بهبود خواص الكتريكي آن
192
بررسي رشد و موفقيت توسكا ييلاقي در توده هاي دست كاشت منطقه دارابكلا، ساري
193
بررسي رشد و نمو گياه بلوط در شرايط كشت IN VITRO
194
بررسي رشد و نوسانات بازارهاي مالي با استفاده از موجك
195
بررسي رشد، اجزاء عملكرد و عملكرد هيبريدهاي ذرت دانه اي
196
بررسي رضايت از زندگي زناشويي در بين طبقات مرفه و نامرفه زنان متاهل زير چهل سال در شهرستان گرگان
197
بررسي رضايت از زندگي زناشويي زوج هاي جوان سال 80شهر بشرويه
198
بررسي رضايت از زندگي و ارتباط آن با حمايت اجتماعي در بيماران مبتلا به سوختگي مراجعه‌كننده به مركز سوانح سوختگي و جراحي ترميمي شهر رشت در سال 96-1395
199
بررسي رضايت بيماران از كيفيت خدمات بيمارستان با استفاده از مدل مديريت ارتباط با مشتري
200
بررسي رضايت بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز آموزشي پژوهشي درماني رازي شهر رشت از اپليكيشن راهنماي مراقبت از خود – سال 96- 1395
201
بررسي رضايت بيماران سالمند مبتلا به بيماري عروق كرونر از مراقبتهاي ارائه شده دريكي از مراكزآموزشي درماني شهرستان رشت در سال 1379
202
بررسي رضايت جنسي در بين بيماران مبتلا به اسكيزوفرني متأهل مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در سال 1396
203
بررسي رضايت دانشجويان دانشگاه پيام نور ار كيفيت تدريس استادان
204
بررسي رضايت زناشويي بين زنان تركمن شاغل و خانه دار شهر كلاله
205
بررسي رضايت زناشويي بين زنان شاغل و خانه دار 25-40 ساله شهرستان سيرجان
206
بررسي رضايت زناشويي خانواده هاي زنان شاغل وخانه دار در شهر تهران
207
بررسي رضايت زناشويي خانواده هاي زنان شاغل وخانه دار در شهر قم
208
بررسي رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز
209
بررسي رضايت زناشويي در بين زوجين فرزنددار ،بي فرزند و دير فرزند در سطح شهرستان قاين
210
بررسي رضايت زناشويي در خانواده هاي زنان شاغل و خانه دار
211
بررسي رضايت زناشويي در زنان شاغل و غيرشاغل در شهرستان سميرم
212
بررسي رضايت زناشويي در زنان شهرستان نجف اباد در سال 92
213
بررسي رضايت زناشويي در سبكهاي مختلف دلبستگي زوجين شهرسميرم
214
بررسي رضايت زناشويي دربين خانواده هاي داراي زنان شاغل و خانه دار درشهرستان ساوه
215
بررسي رضايت شغلي اساتيد دانشكده صنايع با رويكرد QFD
216
بررسي رضايت شغلي با خلاقيت و عزت نفس دانشجو معلمان مراكز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان
217
بررسي رضايت شغلي پرستاران و عوامل درون سازماني موثر بر آن در بيمارستان امام خميني (ره )
218
بررسي رضايت شغلي دبيران تربيت بدني شهر تهران
219
بررسي رضايت شغلي در ايران در مدارس استثنائي استان گيلان
220
بررسي رضايت شغلي در كاركنان بيمارستان امام خميني شيروان
221
بررسي رضايت شغلي زنان شاغل در بخش مشاغل آزاد.
222
بررسي رضايت شغلي كارشناسان و كاركنان مديريت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوي
223
بررسي رضايت شغلي كاركنان اداره بهزيستي شهرستان بهشهر و رابطه آن با در آمد
224
بررسي رضايت شغلي كاركنان اداري ذوب آهن اصفهان
225
بررسي رضايت شغلي كارمندان آموزش وپرورش شهرستان دشتي (خورموج )
226
بررسي رضايت شغلي مديران مقاطع مختلف تحصيلي به تفكيك جنسي.
227
بررسي رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدائي/راهنمايي و دبيرستان ناحيه چهار اهواز
228
بررسي رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان ناحيه 4 اهواز
229
بررسي رضايت شغلي و تعهد سازماني بر كارايي كاركنان
230
بررسي رضايت شغلي و خودكارآمدي معلمان دوره متوسطه شهر ملارد
231
بررسي رضايت شغلي و عوامل تنش زاي شغلي در پرسنل عملياتي اورژانس پيش بيمارستاني شهرستان رشت در سال 1396
232
بررسي رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن
233
بررسي رضايت شغلي وميزان عزت نفس پرستاران سمنان
234
بررسي رضايت شغلي وميزان عزت نفس پرستاران شهرسمنان
235
بررسي رضايت گردشگران داخلي از بخش حمل و نقل و رابطه‌ي آن با سرمايه‌ي انساني و كيفيت خدمات (مطالعه‌ي موردي: سيستم حمل و نقل شهري اصفهان)
236
بررسي رضايت مشتري از كيفيت خدمات پس از فروش ايران خودروبر اساس مدل جيسون در شهر اصفهان
237
بررسي رضايت مشتري در سازمانهاي خدماتي بيمه ملت
238
بررسي رضايت مشتري و از بهرهوري تا رضايتمندي و وفاداري مشتري
239
بررسي رضايت مشتريان از ارائه خدمات در بانك ملي مركزي بهشهر
240
بررسي رضايت مشتريان تاكسي ياب اينترنتي و عوامل تأثيرگذار روي آن
241
بررسي رضايت مشتريان در رابطه با بازاريابي محصولات و خدمات غير هوانوردي در فرودگاهها(فرودگاه اهواز)
242
بررسي رضايت مشتريان گيرنده خدمات بهداشت خانواده در خانه هاي بهداشت مركز بهداشتي درماني 13 رشت طي سال 90
243
بررسي رضايت مشتريان هتلهاي چهار ستاره اصفهان با كاربرد مدل SERVQUAL
244
بررسي رضايت مندي خريداران از پوششهاي بيمه بدنه اتومبيل و اولويت بندي آن در شهرستان
245
بررسي رضايت مندي زناشويي در ازدواج هاي مدرن و سنتي
246
بررسي رضايت مندي زناشويي ومهر ومنزلت زناشويي
247
بررسي رضايت مندي زناشويي ومهر ومنزلت زناشويي
248
بررسي رضايت مندي شغلي بر افسردگي در بين پرستاران بيمارستان هاشمي نژاد مشهد
249
بررسي رضايت مندي مشتري از كيفيت خدمات هتل هاي استان يزد
250
بررسي رضايت مندي مشتريان آنلاين از خدمات دريافتي سايت ديجي كالا فروشگاه آنلاين ديجي كالا
251
بررسي رضايت مندي مشتريان از خدمات بانكداري مجازي و تاثير آن بر روي وفاداري مشتريان
252
بررسي رضايت مندي مشتريان باشگاه هاي ورزشي بر اساس مدل كانو
253
بررسي رضايت مندي مشتريان بر اساس مدل شاخص رضايت مشتري در اروپا(ECSI) (مطالعه موردي:شركت ارژن فارس)
254
بررسي رضايت مندي وضعيت مالي بازنشستگان فرهنگي آموزش وپرورش شهرستان فردوس طي سال هاي 79الي 81
255
بررسي رضايت نوجوانان شهرستان طبس از روشهاي تربيتي والدين خود
256
بررسي رضايت والدين درمورد درمان هاي دندانپزشكي كودكان تحت بيهوشي عمومي در شهر يزد در سال 1393
257
بررسي رضايتمندي از ازدواج در زوج هاي با ازدواج دانشجويي و غير دانشجويي در دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
258
بررسي رضايتمندي از خدمات امور فرهنگي و اجتماعي ناحيه 2 شهرداري منطقه 1 با استفاده از تركيب مدل هاي كانو و تحليل
259
بررسي رضايتمندي از سكونت در مجتمع هاي مسكوني انبوه سازي شده و رسيدن به يك مجتمع مطلوب از ديدگاه ظراحي شهري
260
بررسي رضايتمندي بيماران حين درمان ارتودنسي مراجعه كننده به بخش تخصصي ارتودنسي دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
261
بررسي رضايتمندي دانشجويان تربيت بدني از امكانات علمي و عملي سازمان
262
بررسي رضايتمندي دانشجويان موسسه آموزش عالي كارون اهواز از رشته كامپيوتر ﴿به كمك نرم افزار Weka﴾
263
بررسي رضايتمندي زناشويي بين مادران دانش آموزان عادي و استثنايي در شهرستان قدس در سال تحصيلي 93 - 92
264
بررسي رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار با توجه به ويژگي هاي شخصيتي آنان در شهرستان جهرم
265
بررسي رضايتمندي زناشويي مزدوجين با عشق قبل ازدواج با مزدوجين بدون عشق قبل ازدواج
266
بررسي رضايتمندي زناشويي مزدوجين جوان سال 1379 شهرستان فردوس
267
بررسي رضايتمندي زنان از نحوه ي هزينه كردن دستمزدشان در خانواده
268
بررسي رضايتمندي شغلي بر رفتارهاي ضد توليد در شركت ريخته گري ايران
269
بررسي رضايتمندي شغلي زنان و تاثير آن بركيفيت كاري آنها
270
بررسي رضايتمندي شيوه هاي ارائه دروس بين دانشجويان زير گروه كامپيوتر در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز ساوه
271
بررسي رضايتمندي شيوه هاي ارائه دروس بين دانشجويان زيرگروه كامپيوتردر دانشجويان دانشگاه پيام نورمركز ساوه
272
بررسي رضايتمندي كاركنان و مراجعين فروشگاه هاي فرهنگيان شهرقم
273
بررسي رضايتمندي گردشگران خارجي بازديد كننده از شهر اصفهان از خدمات راهنمايان تور
274
بررسي رضايتمندي مراجعه كنندگان از بيمارستان هاي دولتي استان يزد
275
بررسي رضايتمندي مشتران باشگاه هاي بدنسازي خصوصي و دولتي شهر گرگان
276
بررسي رضايتمندي مشتريان بانك پارسيان از كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك شهر تهران
277
بررسي رضايتمندي مشتريان كليدي، از خدمات بانكي بانك ملت شهرمشهد
278
بررسي رضايتمندي مشتريان محصولات ايران خودرو
279
بررسي رعايت حقوق كودك در آثار تصويرگران
280
بررسي رغبت هاي شغلي ﴿هالند﴾رانندگان آژانس هاي تلفني فارسان
281
بررسي رغبت وپذيرش دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان نوشهر نسبت به حضور دو جنس متفاوت معلمان زن و مرد در محيط آموزشي
282
بررسي رفتار 5 نوع الياف مختلف در لنت ترمز بدون آزبست
283
بررسي رفتار آب‌دوستي و گرفتگي كوپليمرهاي غشايي حاوي كومنومر زوج يون به روش شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
284
بررسي رفتار آبرفتهاي درشتدانه تهران با دستگاه سه محوري بزرگ مقياس
285
بررسي رفتار آسيب نرم در كامپوزيت هاي زيستي تقويت شده با ذره با رهيافت المان محدود توسعه يافته
286
بررسي رفتار آشوبي نوعي چرخ و فلك
287
بررسي رفتار آكوستيكي مواد متخلخل و كاربرد آنها در قطار هاي مسافربري
288
بررسي رفتار آكوستيكي مواد متخلخل و كاربرد آنها در قطار هاي مسافربري
289
بررسي رفتار آلياژ SBA/CVP
290
بررسي رفتار آلياژ آلومينيم 7075 در تغيير شكل پلاستيك شديد به وسيله فرآيند ECAP
291
بررسي رفتار آلياژ انتروپي بالاي Fe-Cu-Cr-Ni-Mn در حين فرايندهاي تغيير‌شكل و آنيل
292
بررسي رفتار آيروالاستيك پرنده‌هاي بالزن
293
بررسي رفتار آيروالاستيك يك بال با مدل غير خطي
294
بررسي رفتار ابرخازني نانوكامپوزيت گرافن - پلي پيرول سنتز شده به دو روش شيميايي و ارائه يك روش سبز براي سنتز نانوكامپوزيت
295
بررسي رفتار اتصال كامپوزيت‏ هاي FRP با بتن تحت سرعت‏ هاي مختلف بارگذاري
296
بررسي رفتار اتصال گيردار تير دوبل به ستون دوبل
297
بررسي رفتار اتصال ممان گير فولادي ازطريق افزايش نرمي
298
بررسي رفتار اتصال نيمه گيردار نبشي جان
299
بررسي رفتار اتصالات بتن آرمه خارجي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
300
بررسي رفتار اتصالات تير به ستون تقويت شده با پوشش FRP و قالب فلزي در ساختمان هاي بتن مسلح
301
بررسي رفتار اتصالات خارجي تير به ستون سازه هاي بتن آرمه تقويت شده با كامپوزيت هاي [ FRP ] تحت اثر بارهاي سيكلي
302
بررسي رفتار اتصالات در اعضاي اصلي سازه‌هاي دياگريد با مقطع لوله‌اي و قوطي فولادي پر شده با بتن
303
بررسي رفتار اتصالات در ستون هاي CFT
304
بررسي رفتار اتصالات ديوار به ديوار در پانلهاي ساندويچي شاتكريتي 3D
305
بررسي رفتار اتصالات فلنجي در پايداري و پاهاي Pony
306
بررسي رفتار اتم هليوم داخل نانوتيوب Carbon 052
307
بررسي رفتار اثر كاهنده چرخه هاي هيسترزيس در تحليل استاتيكي غيرخطي قابهاي بتن مسلح
308
بررسي رفتار احتراقي ذرات ريز جامد
309
بررسي رفتار اختلاط مايعات به‌وسيله آناليز تصاوير ديجيتال
310
بررسي رفتار اديها در جريان مغشوش و معادلات حاكم بر جريان مغشوش
311
بررسي رفتار ارتعاش طبيعي تير ساندويچي حاوي ترك در هسته
312
بررسي رفتار ارتعاشي پانل دريايي آلومنيومي در مقابل پالس هاي ضربه اي متوالي ناشي از كوبش
313
بررسي رفتار ارتعاشي پره با پيچش اوليه
314
بررسي رفتار ارتعاشي تيرهاي تقويت شده توسط سيم از جنس آلياژ حافظه دار
315
بررسي رفتار ارتعاشي روتورها تحت اثر بار هاي افقي اتفاقي وارد بر پره ها
316
بررسي رفتار ارتعاشي ريزلوله سلول هاي زيستي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
317
بررسي رفتار ارتعاشي ساز سه تار
318
بررسي رفتار ارتعاشي ساز سه تار
319
بررسي رفتار ارتعاشي سيستمهاي پيوسته تحت عبور جرم متحرك به روش هاي نيمه تحليلي
320
بررسي رفتار ارتعاشي نانو تير به روش تحليلي و شبيه سازي ديناميك مولكولي
321
بررسي رفتار ارتعاشي و مراحل ساخت ميز اپتيكي
322
بررسي رفتار ارتعاشي و مراحل ساخت ميزاپتيكي
323
بررسي رفتار ارتعاشي و مسائل نقليه ريلي و كيفيت خطوط راه آهن با استفاده از تحليل شتابهاي بدنه
324
بررسي رفتار ارتعاشي ياتاقان هاي روتور يك توربين
325
بررسي رفتار استاتيك و ديناميك تيرها
326
بررسي رفتار استاتيكي غير خطي ديوارهاي برشي فولادي در تغيير شكل هاي بزرگ
327
بررسي رفتار استاتيكي غير خطي و ارائه مدل غير خطي معادل براي اتصالات تير-ستون بتن مسلح
328
بررسي رفتار استاتيكي غير خطي و ارائه مدل ماكرو براي تحليل غير خطي ديوارهاي برشي بتن مسلح سه بعدي
329
بررسي رفتار استاتيكي و ارتعاشات آزاد تير ساندويچي با هسته تراكم پذير و لايه هاي پيزوالكتريك
330
بررسي رفتار استاتيكي و شبه استاتيكي سپري هاي فلزي در گودهاي با لايه بندي مختلف خاك
331
بررسي رفتار استاتيكي و شبه استاتيكي سپريهاي فلزي در گودهاي با لايهبندي مختلف خاك
332
بررسي رفتار استاتيكي و ضربه اي چندلايه اي هاي فلز/الياف ﴿آلومينيوم/ كولار﴾
333
بررسي رفتار اسلب تراك هاي بتني درجا و پيش ساخته ي راه آهن تحت اثر رفتار غير خطي خاك
334
بررسي رفتار اسيد در فرايند شكاف اسيدي در مخازن كربناته
335
بررسي رفتار اصطكاك و ساييدگي آميخته اي از نانو ذرات در روغن هاي روانكار
336
بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي بابل در استفاده از اينترنت و پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته در سال 88-1387 , evaluatin of information behaivior of faculties of babol lslamic azad uniersity in using internet vand online information data bases in 7831-88
337
بررسي رفتار اطلاع يابي پژوهشگران سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران , department of library and information science information behavior of politic ldeology org i.r.i.army researchers
338
بررسي رفتار اطلاع يابي چغندركاران بخش حميل استان كرمانشاه
339
بررسي رفتار اطلاع يابي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
340
بررسي رفتار اطلاع يابي در بافت زندگي روزمره مراجعان كتابخانه هاي عمومي شهرستان سنندج
341
بررسي رفتار اطلاع يابي سواد سلامت در بين دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه
342
بررسي رفتار اطلاع يابي مشاركتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه زابل
343
بررسي رفتار اطلاع يابي مشاركتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه زابل
344
بررسي رفتار اعضاي برشي بتن مسلح تحت اثر بارهاي ديناميكي ضربه اي با استفاده از مدل خرپايي
345
بررسي رفتار اكتيوـ پسيو فولاد ضدزنگ آستينتي 304 و فولاد ساده كربني 1020 در محيطهاي آمين غني از Co2 و H2s
346
بررسي رفتار اكسيداسيون آلياژ IC- 22IM در دماهاي 1100- 900 درفشار محيط
347
بررسي رفتار اكسيداسيون الكتروشيميايي داروي كوئتياپين
348
بررسي رفتار اكسيداسيون پوشش هاي كرم و آلومينيوم روي فولادها
349
بررسي رفتار اكسيداسيون دماي بالاي پوشش¬هاي آلومينايزينگ و آلومينايزينگ-سيليكونايزينگ اعمال شده با روش غوطه¬وري گرم بر سوپرآلياژ پايه نيكل IN-738
350
بررسي رفتار الاستو-پلاستيك صفحات تحت خمش به روش اجزاء محدود
351
بررسي رفتار الاستوپلاستيك نمونه هاي مينياتوري فولاد زنگ نزن 316 به كمك روش المان محدود و پانچ كوچك
352
بررسي رفتار الاستيك پانل‌هاي ساندويچي استوانه‌اي تحت بار عرضي استاتيكي و ديناميكي گذرا
353
بررسي رفتار الكترو شيميايي برخي مشتقات كتكول در حضور نو كلِئوفيل ها و الكترو سنتز مشتقات جديد كتكول
354
بررسي رفتار الكترو شيميايي بعضي از مواد بيولوژيك و كاربرد آنها در تهيه بيو سنسورهاي DNA، آدرنالين نور آدرنالين و استامينوفن با استفاده از بسترهاي اصلاح شده با نانو مواد
355
بررسي رفتار الكترو شيميايي تركيبات بيولوژيكي با استفاده از الكترود اصلاح شده با صفحات نانوگرافن
356
بررسي رفتار الكترو شيميايي شبكه هاي باتريهاي سرب-اسيدي و تاثير ريخته گري آنها بر روي ميزان مصرف آب اين نوع باتريها و بكارگيري اين اثرات در تعيين ميزان آنتيموان
357
بررسي رفتار الكترو شيميايي كتكين و ويژگي هاي الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آن جهت اندازه گيري ولتامتري هيدرازين در محيط آبي
358
بررسي رفتار الكترو شيميايي ميوگلوبين با استفاده از الكترود گرافيت مديفاي شده با نانو ذرات اكسيد نيكل
359
بررسي رفتار الكترو شيميايي و فعاليت الكترو كاتاليستي روتين در اكسايش فرم كاهش يافته نيكوتين آميد آدنين دي نوكلئوتيد
360
بررسي رفتار الكترو شيميايي و كاتاليتيكي هيدرازين، دوپامين و اسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات
361
بررسي رفتار الكتروئولوژيكي نانو سيالات
362
بررسي رفتار الكتروترمومكانيكي سيم هايي از جنس آلياژ حافظه دار
363
بررسي رفتار الكترود كاتاليستي روي الكترود كربن شيشه اي و تاثير ان روي تعيين اكسيژن
364
بررسي رفتار الكتروشيميايي - كاتاليتيكي تركيبات بيولوژيك با استفاده از اصلاحگر 1و5- بيس ﴿3و4 - دي هيدروكسي فتيل﴾ پنتا- 1و4- دي ان -3 ان همراه با نانو لوله ي كربني
365
بررسي رفتار الكتروشيميايي 5،3-دي ترشيوبوتيل كتكول درحضور برخي از آمين هاي نوع اول
366
بررسي رفتار الكتروشيميايي آنزيم گلوكز اكسيداز با استفاده از الكترود اصلاح شده با نانوذرات اكسيد روي
367
بررسي رفتار الكتروشيميايي اكسيداسيون استامينوفن در حضور باربيتوريك اسيد و برخي از مشتقات آن
368
بررسي رفتار الكتروشيميايي انرفلوكسازين در سطح الكترود اصلاح شده
369
بررسي رفتار الكتروشيميايي بازدارنده هاي آلي روي فولاد نرم در محيط هاي اسيدي
370
بررسي رفتار الكتروشيميايي برخي از تركيبات موثر گياهي و اثرات آنها بر ساختار و عملكرد تعدادي از پروتئين هاي هدف: مطالعات تجربي و نظري
371
بررسي رفتار الكتروشيميايي پارابنزوكينون در محلول هاي غير آبي با روش ولتامتري چرخه اي و محاسبه پتانسيل الكترودي آن با روش هاي شيمي كوآنتومي
372
بررسي رفتار الكتروشيميايي پلي‌اكسومتال تثبيت شده بر روي بستر تيونين- نانولوله‌هاي كربني چند‌ديواره جهت تهيه حسگر مورفين
373
بررسي رفتار الكتروشيميايي پوشش تبديلي اصلاح شده بر پايه تيتانيوم روي زمينه فولاد نورد سرد
374
بررسي رفتار الكتروشيميايي تركيبات بيولوژيك با استفاده از الكترودهاي اصلاح شده با نانومواد
375
بررسي رفتار الكتروشيميايي داروهاي مناديون ﴿ويتامين K3) و مزالا زين در حضور برخي ازتركيبات تيولي
376
بررسي رفتار الكتروشيميايي داروي سيمواستاتين با استفاده از الكترود پيروليتيك كربن
377
بررسي رفتار الكتروشيميايي سيتو كروم با استفاده از الكترود خمير كربن تغيير يافته با نانو ذرات اكسيد كاديوم
378
بررسي رفتار الكتروشيميايي سيتوكروم c بااستفاده از الكترود خميركربن تغيير يافته با نانوذرات اكسيد كادميوم
379
بررسي رفتار الكتروشيميايي فولادهادر اسيد سولفوريك حاوي تركيب الي ليگاند هيدروكسي - ﴿مورفولينوكربونيل ﴾امينو سولفانيل - 1و3و4 - تيادي ازول -2- ايل ﴾ -1-دي ازنيل -2و7- نفتالين دي سولفونيك بعنوان باز دارنده
380
بررسي رفتار الكتروشيميايي فيلم پلي آمين در محيط الكتروسنتزي مختلف
381
بررسي رفتار الكتروشيميايي كامپوزيت نانو الياف كربن/اكسيد منگنز به عنوان يك ماده ذخيره كننده انرژي
382
بررسي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس سويم سالن محبوس شده درون زئوليت و كاربرد آن در اندازهگيري الكترو كاتاليزوري انسولين
383
بررسي رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي ويتامين هاي B1 ,B6 به منظور ارائه روش جديد
384
بررسي رفتار الكتروشيميايي گونه هاي بيولوژيكي با استفاده از الكترودهاي اصلاح شده توسط اصلاح گر و نانو مواد
385
بررسي رفتار الكتروشيميايي گونه هاي بيولوژيكي به وسيله الكترود نانو لوله خمير كربن اصلاح شده
386
بررسي رفتار الكتروشيميايي لوودوپا و همووانيليك اسيد بر روي الكترود كربن شيشه اي
387
بررسي رفتار الكتروشيميايي مشتقات كتكول در حضور مالونونيتريل به عنوان نوكلئوفيل به مكم الكترود اصلاح شده
388
ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي آﻟﻲ ﻛﻮﭼﻚ در ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺘﺮود صلاح شده با نانو سيم هاي پلي پيرول
389
بررسي رفتار الكتروشيميايي ميوگلبين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با ذرات اكسيد روي , investigation electrochemical behavior of my oglobin by using modified carbon paste electrode with zinc oxide nanoparticles
390
بررسي رفتار الكتروشيميايي ميوگلوبين با استفاده از الكترود اصلاح شده با نانو ذرات سلنيم كادميوم
391
بررسي رفتار الكتروشيميايي نانو ذرات لايه اي پلاتين - كبالت به عنوان الكترو كاتاليست براي كاربرد در پيل سوختي
392
بررسي رفتار الكتروشيميايي نوراپي نفرين در حضور دي فنيل آمين
393
بررسي رفتار الكتروشيميايي و اثر الكتروكاتاليستي الكترود حاوي نانولوله ي كربني چند ديواره اصلاح شده شيميايي با اورتوكلرانيل
394
بررسي رفتار الكتروشيميايي و الكتروكاتاليستي تك لايه¬هاي خودآراي يك نوع پلي اكسومتالات كگيني روي الكترود طلاي بس¬بلورين
395
بررسي رفتار الكتروشيميايي و اندازه گيري داروي تريكلوسان با استفاده از الكترود اصلاح شده با نانوكامپوزيت نقره
396
بررسي رفتار الكتروشيميايي و اندازه گيري مواد بيولوژيكي مهم توسط الكترود اصلاح شده با نانو ذرات طلا و تك لايه هاي خودآرا
397
بررسي رفتار الكتروشيميايي و خواص ضد خوردگي پوشش تابش پز هيبريدي اپوكسي آكريلات /نانواكسيد روي
398
بررسي رفتار الكتروشيميايي و سنجش تركيبات بيولوژيكي در سطح الكترودهاي اصلاح شده بر پايه مواد نانويي
399
بررسي رفتار الكتروشيميايي و شناسايي تركيبات بيولوژيكي در سطح الكترود اصلاح شده با استفاده از تركيبات سنتز شده با الكتروسنتز و نانو مواد
400
بررسي رفتار الكتروشيميايي و شناسايي تركيبات بيولوژيكي در سطح الكترودهاي اصلاح شده بر پايه نانو لوله هاي كربن
401
بررسي رفتار الكتروشيميايي و مطالعه تجربي - تئوري بعضي از خواص ترموديناميكي اورتو كلرانيل
402
بررسي رفتار الكتروشيميايي4- (2- آمينو -1- هيدروكسي اتيل) بنزن - 2 ،1- ديول در حضور تري آلكيل فسفيت ها
403
بررسي رفتار الكتروكاتاليتيكي آلياژ نيكل- مس براي اكسايش الكتروشيميايي گلوكز درمحلول قليايي
404
بررسي رفتار الكتروكاتاليتيكي الكترود آلياژي نيكل – مس در اكسايش اتانول در محيط قليايي
405
بررسي رفتار الكتروكاتاليتيكي الكترود مس براي اكسايش الكتروشيميايي انواع الكل¬ها در محلول قليايي
406
بررسي رفتار الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كمپلكس Ni II براي سنجش گلوكز و فروكتوز
407
بررسي رفتار الكتروكاتاليستي الكترودهاي كربن شيشه اي اصلاح شده با پلامبگين و كينيزارين- ساخت الكترود آنيون گزين ساليسيلات
408
بررسي رفتار الكتروكاتاليستي تركيبات بيولوژيك با استفاده از اصلاح‌گر همراه با گرافن
409
بررسي رفتار الكتروكاتاليستي گونه هاي بيولوژيكي مهم در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با اينديگو كارمين و نانو مواد
410
بررسي رفتار الكتروكاتاليستي يك گونه شيميايي در سطح الكترود اصلاح شده با حد واسط انتقال الكترون و نانو لوله هاي كربني
411
بررسي رفتار الكتروليت در نانو كانال ها با استفاده از روش شبيه سازي مولكولي
412
بررسي رفتار الكتروليت ها در حفره هاي نانو
413
بررسي رفتار الكتريكي لايه نازك كلروآلومينيوم فتالوسيانين ( CL AL Pc )
414
بررسي رفتار المان هاي پوسته اي ضخيم در سدهاي بتني قوسي
415
بررسي رفتار الياف پارچه هنگام شكل گيري روي سطح نيمكره
416
بررسي رفتار امولسيون پايدار شده با پليمر و تاثير آن در استخراج فنل از محلول آبي با غشاء مايع امولسيوني
417
بررسي رفتار انتخاباتي مردم سمنان، مهديشهر و سرخه در دهمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي
418
بررسي رفتار انتقال قيمت در بازار گوشت مرغ استان مازندران
419
بررسي رفتار انحلال آنتي موان از لجن تصفيه الكتريكي سرب توسط محلول سديم هيدروكسيد
420
بررسي رفتار انحلال غبار كنورتور مس در سيستم هاي انحلالي اسيدي و قليايي
421
بررسي رفتار انحلالي باتري يون ليتيوم فرسوده توسط گلايسين در محيط‌هاي قليايي
422
بررسي رفتار ايروالاستيسيته بر روي پايداري طولي يك ايرفويل
423
بررسي رفتار ايمني كارگران ساخت با استفاده از شبيه سازي و مدل سازي مبتني بر عامل
424
بررسي رفتار باربري استاتيكي قائم سيستم هاي پي شمع با كمك آزمايش هاي فيزيكي و روش هاي عددي
425
بررسي رفتار باربري و خرابي پيش رونده در پانل هاي ساندويچي با رويه كامپوزيتي و هسته فوم الاستومري تحت بار خمشي دو محوره
426
بررسي رفتار باكس هاي مدفون تحت بارگذاري ديناميكي با در نظرگرفتن اندركنش خاك و پي
427
بررسي رفتار بتن تحت بارگذاري با نرخ كرنش بالا
428
بررسي رفتار بتن خود تراكم عمل‌آوري شده داخلي تحت اثر سيكل هاي انجماد و ذوب
429
بررسي رفتار بحراني شبكه دو بعدي كاگومه با مدل XY پادمغناطيس كلاسيك با روش ميدان ميانگين و شبيه سازي اندازه محدود مونت كارلو
430
بررسي رفتار بحراني مدل هاي هايزنبرگ و XY كلاسيك به روش گروه باز بهنجارش ميدان ميانگين
431
بررسي رفتار بحراني و وجود فاز كولني در تري فلورايد آهن ﴿FeF3﴾ با ساختار پايروكلر
432
بررسي رفتار برخورد لمينيت ها و ساندويچ هاي كامپوزيتي با سر انسان در تصادم خودرو
433
بررسي رفتار برشي مخلوط خاك رس دشت تهران و ضايعات لاستيك در آزمايش CU
434
بررسي رفتار برون صفحه ي ديوارهاي بنايي تقويت شده با كامپوزيت هاي سيماني مهندسي شده (ECC)
435
بررسي رفتار برون صفحهاي سازههاي مصالح بنايي با استفاده از المان مجزا
436
بررسي رفتار بعد از كمانش پوسته هاي استوانه اي تحت بار محوري
437
بررسي رفتار بيومكانيكي- خستگي ايمپلنت هاي تثبيت كننده ي ستون فقرات در محيط شبيه ساز فيزولوژيك
438
بررسي رفتار پابندهاي ارتجاعي دال خط‌ها
439
بررسي رفتار پاسخ فركانسي ترانسفورماتور با در نظر گرفتن اثر تانك و هسته
440
بررسي رفتار پانل هاي ساندويچي با هسته نرم با استفاده از تئوري مرتبه بالا
441
بررسي رفتار پانلهاي برشي ساخته شده در قابهاي فولادي سبك با انواع مهاربندها
442
بررسي رفتار پانلهاي ساندويچي تحت بارهاي استاتيك با تاكيد بر پديده كمانش
443
بررسي رفتار پايداري سازه هاي كامپوزيتي نسبتا ضخيم با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين
444
بررسي رفتار پرتوهاي يوني در دماهاي
445
بررسي رفتار پرتوهاي يوني در دماهاي مختلف
446
بررسي رفتار پس از كمانش پوسته هاي استوانه اي جدار نازك با تقويت هاي متعامد در حد الاستيك تحت بار محوري با شرايط انتهايي دوسرساده
447
بررسي رفتار پس از كمانش ديوارهاي برشي فولادي
448
بررسي رفتار پس از كمانش سازه هاي كامپوزيتي با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين
449
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات
450
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات تقويت شده
451
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات كامپوزيتي چند لايه حاوي جدايي بين لايه اي با استفاده از المان بين لايه اي
452
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات نسبتا ضخيم كامپوزيتي با استفاده از روش نوار محدود نيمه انرژي
453
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات نسبتا ضخيم كامپوزيتي با استفاده از روش نوار محدود نيمه انرژي براساس تئوري مرتبه بالاي برشي
454
بررسي رفتار پس از كمانش صفحات نسبتاً ضخيم كامپوزيتي با استفاره از روش حل دقيق نوار محدود
455
بررسي رفتار پس ازكمانش ديوار برشي فولادي درقاب هاي فولادي
456
بررسي رفتار پس انداز بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه با تاكيد بر نقش توزيع درآمد
457
بررسي رفتار پس كمانشي و استحكام نهايي ورق هاي كنگره دار
458
بررسي رفتار پلاريزاسيون فولاد ساده كربني در اسيد كلريدريك در حضور عصاره گوشت
459
بررسي رفتار پلاستيك فولاد زنگ نزن دو فازي در دماي بالا
460
بررسي رفتار پوسته استوانه اي ارتو تروپ چند لايه با لايه پيزو الكتريك تحت بار ديناميكي و ولتاژ الكتريكي متقارن
461
بررسي رفتار پوسته هاي باز دوراني مركب چند لايه با لايه هاي پيزو الكتريك تحت بار ديناميكي و ولتاژ الكتريكي بر اساس تئوري الاستيسيته سه بعدي
462
بررسي رفتار پوسته هاي باز دوراني مركب چند لايه تحت بار ديناميكي بر اساس تئوري الاستيسيته سه بعدي
463
بررسي رفتار پوسته هاي دوراني ساخته شده از مواد مركب تحت بار ديناميكي
464
بررسي رفتار پي هاي عميق (شمع ها) در خاك ماسه اي آلوده به مواد نفتي
465
بررسي رفتار پي هاي گسترده تحت اثر بارگذاري زلزله
466
بررسي رفتار پي هاي گسترده شمعي با شمع هاي با مقطع باريك شونده در خاك هاي ماسه اي
467
بررسي رفتار پي هاي گسترده شمعي با شمع هاي متفاوت
468
بررسي رفتار پيچشي سازه هاي ايزوله شده توسط جداگرهاي الاستومريك
469
بررسي رفتار پير سختي دو آلياژ مس - كرم با درجه خلوص مخلتف
470
بررسي رفتار پيري و پخت سختي آليا‍‍‍‍ ژهاي آلومينيوم A12024 A16110و A17075
471
بررسي رفتار پيريت از منشاءهاي مختلف در فرآيند فلوتاسيون
472
بررسي رفتار پيوستگي ميلگردهاي فولادي و كامپوزيتي در بتن خودمتراكم
473
بررسي رفتار تأخير اندازه‌اي آتش جهت حفاظت از كامپوزيت‌هاي پليمري
474
بررسي رفتار تاخير حرارتي پارچه هاي چند لايه متشكل از پارچه و لايه آلومينيوم در برابر تشعشع گرمايي
475
بررسي رفتار تبلور در شيشه سراميك هاي سيستم SIO2- AI2O3- PBF2
476
بررسي رفتار تبلور مجدد ديناميكي و استاتيكي آستنيك در حين عمليات ترمومكانيكي در يك فولاد ميكروآلياژ نايوبيم- واناديم دار
477
بررسي رفتار تبلور و خواص مكانيكي شيشه‏ سراميك دنداني سيستم Li2O-SiO2-ZrO2
478
بررسي رفتار تبلور و خواص نوري شيشه هاي حاوي اكسيد اينديوم قلع
479
بررسي رفتار تبلور و زينتر شدن پودر شيشه سيستم cao- sio2 - p2o5 تهيه شده به روش سل ژل
480
بررسي رفتار تبلور و زينترپذيري شيشه اكسي نيتريدي سيستم (R2O/RO)-SiO2-Al2O3-B2O3
481
بررسي رفتار تبلور و هدايت الكتريكي در شيشه و شيشه - سراميك هاي ناسيكوني
482
بررسي رفتار تبلور و ويژگي‌هاي نوري شيشه سراميك‌هاي سيستم SiO2-PbF2-Al2O3
483
بررسي رفتار ترافيكي PAD درشبكه هاي كامپيوتري
484
ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺗﺮاواﻳﻲ ﮔﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪي در غشاءهاي پليمري
485
بررسي رفتار تربيولوژيكي پوشش هاي چند لايه TiN- TiCN- TiALN اعمال شده بر روي فولاد ابزار D3 به روش رسوب فيزيكي بخار
486
بررسي رفتار ترك خوردگي توام با تنش ورق هاي آلومينيومي جوش داده شده با روش جوشكاري اصطكاك اغتشاشي
487
بررسي رفتار ترمو الاستيك ورق حلقوي در محيط حرارتي با تئوري سه بعدي الاستيسيته با استفاده از روش GdQ
488
بررسي رفتار ترموديناميكي آلومينيم در مذاب روي
489
بررسي رفتار ترموديناميكي پليمرهاي پر شاخه با استفاده از ترموديناميك آماري
490
بررسي رفتار ترموديناميكي رسوب واكس
491
بررسي رفتار ترموديناميكي نردبان دو پاي اسپين با استفاده از روش مونت كارلوي كوانتومي
492
بررسي رفتار ترموديناميكي نردبان دو- پاي اسپين يك دوم با استفاده از روش مونت كارلوي كوانتومي
493
بررسي رفتار ترموديناميكي و انرژيتيكي انواع سوختهاي جامد
494
بررسي رفتار ترمومكانيكي سيم هايي از جنس آلياژ حافظه دار
495
بررسي رفتار ترمومكانيكي فولاد NiCrMoV
496
بررسي رفتار ترمومكانيكي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي A982 به منظور بهينه سازي ريز ساختار
497
بررسي رفتار ترمومكانيكي و پيري فولادهاي ST12
498
بررسي رفتار تريبولوژي آلياژ AZ91 مستحكم شده به روش فرايند اصطكاكي اغتشاشي با استفاده از نانو ذرات SiC
499
بررسي رفتار تريبولوژي آلياژ AZ91 مستحكم شده به روش فرايند اغتشاشي اصطكاكي با استفاده از نانوذرات Al2O3
500
بررسي رفتار تريبولوژيكي فولاد Mo40 پوشش داده شده با كاربيد تنگستن – كبالت و آلياژ استلايت 6 به روش رسوب دهي الكترواسپارك
501
بررسي رفتار تريبولوژيكي و خوردگي فولاد DIN 1.6582 نيتروژن دهي پلاسمايي شده تحت شرايط ديواره گرم و سرد
502
بررسي رفتار تشديدگرهاي ناپايدار با آينه VRM
503
بررسي رفتار تشديدگرهاي ناپايدار با اينهVRM
504
بررسي رفتار تغيير حجم ماسه هاي مخلوط با پودر لاستيك تحت بارگذاري سيكلي
505
بررسي رفتار تغيير شكل داغ و ترسيم نقشه هاي فرايندي فولادTWIP
506
بررسي رفتار تغيير شكل داغ يك آلياژ گاما تيتانيوم آلومينايد
507
بررسي رفتار تغيير شكل گرم آلياژ Ti-6Al-4Vدر حين عمليات ترمومكانيكي
508
بررسي رفتار تغيير شكل گرم فولاد API X06
509
بررسي رفتار تغيير شكل گرم فولاد زنگ نزن آستنيتي 314 AISI مجتمع فولاد آلياژي اصفهان
510
بررسي رفتار تغيير شكل و ارزيابي عيوب ناشي از آن در كامپوزيت زمينه فولادي حاوي تيتانيوم دي بورايد
511
بررسي رفتار تغييرشكل آلياژ آلومينيوم 7075 تحت نرخ كرنش بالا
512
بررسي رفتار تف جوشي نانو آلومينا و مطالعه اثرروش هاي مختلف شكل دهي بر آن
513
بررسي رفتار تك خاك در صنعت آبرو سفال
514
بررسي رفتار تناوبي و فراتناوبي ماسه‌هاي كربناتي ﴿مطالعه موردي ماسه بوشهر و هرمز﴾
515
بررسي رفتار تنش و كرنش بتن محصور شده باFRPدر مقاومسازي ستونهاي پلهاي راهآهن
516
بررسي رفتار ته نشيني زيستي كاني هاي اكسيد آهن با استفاده از باكتري باسيلوس ليچنيفورميس
517
بررسي رفتار توده هاي سنگي اطراف سازه هاي زيرزميني
518
بررسي رفتار تورمي و رئولوژيكي هيدروژل هاي يوني
519
بررسي رفتار تير تيغه هاي بتن آرمه تحت حالات مختلف بارگذاري به كمك مدل هاي غيرخطي
520
بررسي رفتار تير چندلايه كامپوزيتي تقويت شده با نانوفايبرهاي پليمري توليد شده به روش الكتروريسندگي تحت ضربه سرعت پايين
521
بررسي رفتار تير- ستون ساخته‌شده از فولاد سرد نورد تحت بارگذاري چرخه اي
522
بررسي رفتار تيرها ي بتن آرمه تقويت شده با صفحات كامپوزيتي
523
بررسي رفتار تيرهاي بتن آرمه ي تقويت شده در برش با نوارهاي CFRP به روش EBRIG
524
بررسي رفتار تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با FRP به روش نزديك به سطح
525
بررسي رفتار تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با ورقهاي FRP تحت بارگذازري انفجاري
526
بررسي رفتار تيرهاي بتن مسلح داراي خاموت دورپيچ
527
بررسي رفتار تيرهاي بتن مسلح مقاوم سازي شده با الياف frp تحت بارگذاري انفجاري
528
بررسي رفتار تيرهاي بتني با استفاده از مكانيك شكست غيرخطي به روش المان محدود
529
بررسي رفتار تيرهاي بتني تقويت شده با ورقهاي FRP تحت مهار پيشنهادي مكانيكي
530
بررسي رفتار تيرهاي بتني مسلح شده با ميلگردهاي FRP
531
بررسي رفتار تيرهاي ساندويچي با پوسته هاي كامپوزيتي تحت تاثير بارهاي مختلف عرضي يا محوري
532
بررسي رفتار تيرهاي ساونديچي با رويه ي كامپوزيتي تحت بار ضربه اي
533
بررسي رفتار تيرهاي طره مسلح بتني مقاوم سازي شده با پليمر هاي اليافي به روش اجزا محدود
534
بررسي رفتار تيرهاي عميق بتن مسلح تحت بار گسترده با استفاده از مباني strut-and-tie
535
بررسي رفتار تيرهاي كامپوزيت تحت بار ضربه اي
536
بررسي رفتار تيرهاي لانه زنبوري ممتد مدفون در بتن
537
بررسي رفتار جاذب ها در شبكه هاي خود انجمني داراي بازخورد
538
بررسي رفتار جامع معادلات تفاضلي غير خطي از مرتبه بالاتر از يك
539
بررسي رفتار جانبي سيستم قاب فولادي سبك ﴿LSF﴾ با مهاربندهاي قطري تحت بارهاي افزايش يابنده و دوره اي
540
بررسي رفتار جدايي فازي سيستم سه جزيي PMMA\DMF \H2O در حضور نانو ورقه هاي سيليكا
541
بررسي رفتار جذب رنگ كالاي سلولزي اصلاح شده با ساختارهاي دندريمر پلي آميدو آمين (PAMAM)
542
بررسي رفتار جذب سطحي يون Cd(II) از محلول آبي توسط پوسته برنج فعال شده مكانيكي
543
بررسي رفتار جذبي رنگزاي كاتيونيك انتخابي با استفاده از نانوكلي هاي اصلاح شده با سطح فعالهاي كاتيونيك دوقلو
544
بررسي رفتار جريان حول بالك عقب براي خودروي بلبلبلقفلفقف سواري در حالت گذرا و تعيين نيروهاي وارد بر آن
545
بررسي رفتار جزء قاب در سازه   بتن مسلح در برابر خرابي پيشرونده
546
بررسي رفتار جستجوگري و تهاجمي زنبوران كارگر دردو كلني پر توليد و كم توليد زنيور عسل ايراني﴿Apis mellifera meda﴾
547
بررسي رفتار چرخه اي اتصالات تير- ستون بتن مسلح مياني و ارائه مدل عددي براي چشمه اتصال
548
بررسي رفتار چرخهاي اتصالات قاب خمشي T-STUB مجهز شده به ميراگر اصطكاكي
549
بررسي رفتار حرارتي پانل هاي بتني سبك غير سازه اي حاوي مواد تغيير فاز دهنده با شكل پايدار (SSPCMs)
550
بررسي رفتار حرارتي ديوارهاي بنايي با پوشش ملات سيمان حاوي مواد تغيير فاز دهنده با شكل پايدار(SSPCMs)
551
بررسي رفتار حرارتي راكتور 1000-VVER در شرايط عادي كاري و گذرا
552
بررسي رفتار حرارتي منسوجات بي بافت پوشش داده شده با پودرهاي سراميكي
553
بررسي رفتار حرارتي نانوسيالات سنتز شده با يك سيال پايه و بيش از يك نوع ذره
554
بررسي رفتار حسگر روگوفسكي در برابر مولفه هاي هارمونيكي جريان شبكه و جريان نمايي ميرا شونده
555
بررسي رفتار خارج از صفحه ديوارهاي مصالح بنايي تقويت شده با كامپوزيت هاي FRP با استفاده از روش المان محدود غير خطي
556
بررسي رفتار خاك حاوي سولفات در اثر افزودن سيمان
557
بررسي رفتار خاك در حين حفر مكانيزه تونل با پوشش بتن سگمنتي
558
بررسي رفتار خاك هاي منبسط شونده و روش كاهش انبساط حجمي آنها
559
بررسي رفتار خاك و سازه هنگام وقوع پديده ي روانگرايي در خاك ماسه اي با بكارگيري مدل رفتاري سطح مرزي
560
بررسي رفتار خانوادگي انبياء در حفظ آرامش از منظر قرآن
561
بررسي رفتار خرابي كامپوزيت پارچه اي در چارچوب ‏مكانيك خرابي-آنتروپي محيط پيوسته
562
بررسي رفتار خزش در اتصالات جوشهاي مقاومتي نقطه اي
563
بررسي رفتار خزشي آلياژهاي آمالگام
564
بررسي رفتار خزشي آلياژهاي ريختگي Al.Si
565
بررسي رفتار خزشي ژئو تكستايل هاي منسوج نبافته
566
بررسي رفتار خزشي هيبريد نانوكامپوزيت گرافن و نانو لوله هاي كربن/اپوكسي
567
بررسي رفتار خستگي آلياژ Al7075 نانوساختار و مقايسه با ساختار معمولي آن
568
بررسي رفتار خستگي آلياژ Ti-6Al-4V توليد شده با روش SLM
569
بررسي رفتار خستگي پيچ‌هاي پديكل در ناحيه كمري ستون فقرات تحت بارهاي ديناميكي
570
بررسي رفتار خستگي جوش هاي مقاومتي نقطه اي ورق فولاد كم كربن
571
بررسي رفتار خستگي خوردگي كامپوزيت پايه منيزيمي با كاربرد پزشكي
572
بررسي رفتار خستگي در ناحيه حدواصل اتصال تير بتن مسلح به ورقه تقويتي CFRP
573
بررسي رفتار خستگي دماي بالاي سوپرآلياژ IN738LC
574
بررسي رفتار خستگي فنر سوپاپ نيتروژن دهي پلاسمايي شده
575
بررسي رفتار خستگي فولاد AISI4140 در حالت دو فازي فريتي-مارتنزيتي
576
بررسي رفتار خستگي كامپوزيتهاي A1-SIC تهيه شده به روش آلياژ سازي مكانيكي ﴿متالوژي پودر﴾
577
بررسي رفتار خستگي كامپوزيتهاي لايه اي
578
بررسي رفتار خستگي مخلوطهاي آسفالتي حاوي مصالح بازيافتي اصلاح شده با پودر لاستيك
579
بررسي رفتار خستگي نمونه هاي ناج دار
580
بررسي رفتار خستگي نمونههاي آلومينيومي حاصل از فرآيند اكستروژن مستقيم با كانالهاي همسان
581
بررسي رفتار خستگي ورق هاي حاصل از فرآيند نورد در كانال هاي همسان زاويه دار (ECAR)
582
بررسي رفتار خط با بالاست سرباره اي و مقايسه آن با خط با بالاست معمولي
583
بررسي رفتار خطوط سريع السير تحت اثر زلزله
584
بررسي رفتار خطوط گردابي در ابر رسانه هاي گرم با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
585
بررسي رفتار خطي ديناميكي پانل استوانه اي تك لايه پيزوالكتريك هدفمند تحت بار ترموالكترومكانيكي بر مبناي وش الاستيسيته سه بعدي
586
بررسي رفتار خطي و غير خطي بادبنديهاي واگرا ﴿ EBF ﴾به تبع تغيير طول تير رابط در ارتفاع
587
بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده به وسيله پليمرهاي مسلح اليافي پس از ترك ‌خوردگي تحت بارثابت
588
بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتن‌آرمه حاوي الياف فولادي در درياي عمان
589
بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني مسلح شده با فولاد با مقاومت بالا تحت بارگذاري استاتيكي
590
بررﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺧﻤﺸﻲ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﻣﺘﺮاﻛﻢ
591
بررسي رفتار خمشي روسازي هاي بتن غلتكي تسليح شده با كامپوزيت TRC
592
بررسي رفتار خمشي سازه هاي متشكل از صفحات چندلايه حاوي ترك ماتريسي با لايه چيني دلخواه به كمك مدل چندمقياسه
593
بررسي رفتار خوردگي آليا‍ حافظه دار نيكل- تيتانيم اصلاح شده به روش آندايزينگ
594
بررسي رفتار خوردگي آلياژهاي TI- 6AI 4V و TI6AINB7 در محلولهاي فيزيولوژيك بدن در شرايط مختلف
595
بررسي رفتار خوردگي اتصالات TLP در س ي ستم ها ي IN73 IN738/FSX4148/IN 738
596
بررسي رفتار خوردگي پوشش NiCr‏ به روش HVOF‏ روي فولاد ساده كربني
597
بررسي رفتار خوردگي پوشش آب گريز نانو ساختار متشكل از تركيبات سيلاني بر زير لايه مسي
598
بررسي رفتار خوردگي پوشش آلومينيوم ايجاد شده به روش بخار يون آلومينيوم (IVD)
599
بررسي رفتار خوردگي پوشش پايه سيلاني حاوي نانو ذرات SiC اعمال شده بر زير‌لايه‌ي فولاد زنگ نزن 304 به روش سل ژل
600
بررسي رفتار خوردگي پوشش كربن شبه الماس (DLC) تهيه شده به روش نشست شيميايي از بخار به كمك پلاسماي جريان مستقيم (DC PACVD)
601
بررسي رفتار خوردگي پوشش نانوكامپوزيتي الكترولس Ni-P-SiC ايجاد شده روي آلياژ آلومينيم Al6061
602
بررسي رفتار خوردگي پوشش هاي پودري اعمال شده برروي فولاد نرم با آماده سازيهاي مختلف توسط امپدانس الكتروشيميائي (EIS)
603
بررسي رفتار خوردگي پوشش هاي كامپوزيتي نيكل حاوي نانو ذرات كاربيد سيلسيم
604
بررسي رفتار خوردگي پوشش هاي كامپوزيتي نيكل- نيتريد سيليكون
605
بررسي رفتار خوردگي پوشش‌هاي اكسيدي حاوي نانو ذرات سراميكي تهيه شده به روش هيبريدي MAO/EPD بر روي زيرلايه تيتانيمي
606
بررسي رفتار خوردگي تنشي آلياژهاي آلومينيوم - ليتيم
607
بررسي رفتار خوردگي تنشي سه نوع فولاد خط لوله گاز در محيط هاي كربنات سديم / بي كربنات سديم با PH بالا و نزديك خنثي
608
بررسي رفتار خوردگي تنشي فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده با پايه 1V, 1TI, 2CU, 14MO, 9NI, 12CR و در آب دريا
609
بررسي رفتار خوردگي تنشي فولادهاي A و AH32 دريايي در اتصال جوشي تحت آزمون نرخ كرنش پائين
610
بررسي رفتار خوردگي خستگي ماده مركب زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم در محلول آبي حاوي 5/3 درصد وزني كلريدسديم
611
بررسي رفتار خوردگي داغ پوشش آلومينايدي/MCrAlY اعمال شده روي سوپرآلياژ اينكونل718 به روش گازي
612
بررسي رفتار خوردگي داغ پوشش كرومايز ايجاد شده بر روي
613
بررسي رفتار خوردگي داغ دما بالاي پوشش هاي آلومينايزينگ و آلومينايزينگ-سيليكونايزينگاعمال شده با رروش غوطه وري گرمبر سوپر آلياژ پايه نيكل اينكونل 738 جوش خورده با روش تي ال پي
614
بررسي رفتار خوردگي داغ و اكسيداسيون در دماي بالاي آلياژ انتروپي بالاي
615
بررسي رفتار خوردگي روكش اينكونل ۶۲۵ بر فولاد a516
616
بررسي رفتار خوردگي سايشي پوشش كامپوزيتي نيكل- نيتريد سيليكون
617
بررسي رفتار خوردگي فولاد 316L قبل و پس از سيليكونايزينگ از طريق روش پك در محيط بدن
618
بررسي رفتار خوردگي فولاد A179 در متانول خام
619
بررسي رفتار خوردگي فولاد L316 قبل و پس ازكرومايزينگ از طريق روش پك، در محيط بدن
620
بررسي رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 304 در اسيد كلريدريك در حضور عصاره سير به عنوان اكسنده
621
بررسي رفتار خوردگي فولاد كربني در محيطهاي حاوي كلر و اثر PHو اكسيژن محلول بر آن
622
بررسي رفتار خوردگي كامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات آمورف
623
بررسي رفتار خوردگي كامپوزيت هاي WC - Ni3AL - B در محلول هاي آبي
624
بررسي رفتار خوردگي ماكروكامپوزيت هاي دوفلزي آلومينيوم-منيزيم پوشش داده شده با فرايند اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي در الكتروليت سيليكاتي
625
بررسي رفتار خوردگي مقاطع جوش فولاد زنگ نزن دوفازي كم آلياژ GOST 5632 پس ار فرايند جوشكاري اصطكاكي - اغتشاشي
626
بررسي رفتار خوردگي منطقه جوش فولادهاي كربني با الكترودهاي روتيلي،سلولزي و قليايي
627
بررسي رفتار خوردگي نانوكامپوزيت سطحي Mg/Al2O3 اعمال شده توسط فرايند اصطكاكي- اغتشاشي بر روي آلياژ منيزيم
628
بررسي رفتار خوردگي نواحي مختلف قطعه جوشكاري شده فولاد زنگ نزن آستنيتي 316L
629
بررسي رفتار خوردگي و تربيو خوردگي فولاد زنگ نزن 316 ال با پوشش هاي رسوب فيزيكي بخار تيتانيوم/نيتريد تيتانيوم و تيتانيوم/ كربونيتريد تيتانيوم در محلول رينگر
630
بررسي رفتار خوردگي و تريبوخوردگي پوشش هاي پاشش سرد Ti6AI4V در محيطNaCl 3/5%
631
بررسي رفتار خوردگي و خواص مكانيكي آلومينيوم 2014 فراوري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي و تأثير عمليات حرارتي بر آن
632
بررسي رفتار خوردگي و زيست فعالي پوشش هاي نانوكامپوزيتي كيتوسان–شيشه زيست فعال 63S بر زير ايه آلياژ منيزيم AZ91 به روش رسوب دهي الكتروفورتيك
633
بررسي رفتار خوردگي و سايشي پوششهاي الكترولس نيكل - فسفر
634
بررسي رفتار خوردگي و سختي پوشش هاي تك لايه نيكل فسفر و نيكل بور و دولايه نيكل فسفر، نيكل بور بر روي زيرلايه‌آلومينيوم 5052
635
بررسي رفتار خوردگي و كدرشدگي آلياژهاي نقره
636
بررسي رفتار داربست هاي مهندسي بافت استخوان
637
بررسي رفتار دال هاي بتن آرمه تحت اثر امواج ناشي از انفجار
638
بررسي رفتار دال هاي دوطرفه بتن مسلح با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
639
بررسي رفتار درون صفحه آجركاري هاي معمول در ساختمان هاي بنايي تاريخي ايران تحت بار گذاري هاي مونوتونيك
640
بررسي رفتار ديناميك غيرخطي منيپولاتورهاي الاستيك
641
بررسي رفتار ديناميك مكانيزمي الاستيك با استفاده از روش جمع مودها
642
بررسي رفتار ديناميكي اعضا و اتصالات قاب خمشي فولادي ويژه در ساختمانهاي بلند در حوزه نزديك گسل با استفاده از روش طراحي براساس عملكرد
643
بررسي رفتار ديناميكي ايزولاتورهاي فيبر مسلح و سازه هاي جداسازي شده توسط آنها
644
بررسي رفتار ديناميكي بالن تحقيقاتي با استفاده از GPS
645
بررسي رفتار ديناميكي بتن پليمري تحت بار ضربه اي
646
بررسي رفتار ديناميكي بويلر نيروگاه حرارتي
647
بررسي رفتار ديناميكي پنل‌هاي ساندويچي با هسته‌ي لانه‌زنبوري و لمينيت‌هاي كامپوزيتي
648
بررسي رفتار ديناميكي پي هاي سطحي تحت اثر بارهاي سيكلي خارج از مركز
649
بررسي رفتار ديناميكي تسمهفلزيCVT
650
بررسي رفتار ديناميكي تك شمع ها تحت بارگذاري چرخه اي
651
بررسي رفتار ديناميكي جاذب ارتعاش در خطوط انتقال نيرو
652
بررسي رفتار ديناميكي خطوط نردباني شناور
653
بررسي رفتار ديناميكي خطي و ديناميكي غير خطي بادبندهاي Y شكل
654
بررسي رفتار ديناميكي خودروهاي زرهي با سيزده درجه آزادي و پيدا كردن پاسخهاي گذرا و فركانسي آنها و بهينه كردن سيستم تعليق اين خودروها
655
بررسي رفتار ديناميكي درون صفحه اي، صفحات چند كريستالي نانو در حضور اثرات اضافي سطح و مرز دانه ها.
656
بررسي رفتار ديناميكي روتورهاي داراي ترك اريب
657
بررسي رفتار ديناميكي ساختمانهاي متكي بر سيستمهاي جداسازي پايه
658
بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي فولادي با اتصالات نيمه صلب
659
بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي متقارن و نامتقارن متكي بر جدايشگرهاي R-FBI
660
بررسي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي با هسته آسفالتي
661
بررسي رفتار ديناميكي سنگهاي ترد و توسعه مدلي براي شكست آنها با استفاده از آزمايش ميله فشاري هاپكينسون
662
بررسي رفتار ديناميكي شبكه توزيع مجهز به مولدهاي بادي دو سو تغذيه در حضور DSTATCOM
663
بررسي رفتار ديناميكي شمع ها تحت اثر بارهاي جانبي هارمونيكي
664
بررسي رفتار ديناميكي صفحات مستطيل شكل و دايره اي شكل تحت اثر نيروهاي جانبي و دورن صفحه
665
بررسي رفتار ديناميكي صفحه چهار گوش كامپوزيتي با انواع شرايط مرزي
666
بررسي رفتار ديناميكي غير خطي سدهاي بتني قوسي
667
بررسي رفتار ديناميكي غير خطي قاب هاي فولادي باذتير مركب (بتن ،فولاد)و اتصالات نيمه صلب تحت شتابنگاشت زلزله
668
بررسي رفتار ديناميكي غيرخطي اتصال صلب ،با مقطع كاهش يافته تير (RBS) با روش اجزاء محدود
669
بررسي رفتار ديناميكي غيرخطي داخل صفحه‌اي ديوارهاي آجري غيرمسلح حاوي بازشو تقويت شده با پوشش‌هاي پليمري FRP
670
بررسي رفتار ديناميكي قاب سرد نورد شده فولادي با مهاربند K شكل از طريق تحليل ديناميكي فزاينده
671
بررسي رفتار ديناميكي قابهاي فولادي خمشي با پلان نامتقارن داراي جداساز لرزه اي و ميراگر
672
بررسي رفتار ديناميكي كيا روبات دو پاي غير فعال بر روي يك سطح ناصاف
673
بررسي رفتار ديناميكي گروه شمع در كنار يك شيب در خاك روان گرا
674
بررسي رفتار ديناميكي مخازن هوايي بتني آب تحت اثر اندركنش خاك و سازه با درنظرگرفتن تغييرات تراز آب موجود دربستر شالوده
675
بررسي رفتار ديناميكي مدل هاي رياضي ماشين سنكرون و كنترل كننده هاي آن به كمك نرم افزار EMTP
676
بررسي رفتار ديناميكي مصالح بالاست در آزمايش جعبه بالاست به روش اجزاء مجزا
677
بررسي رفتار ديناميكي ميكرو شمع ها تحت اثر بار جانبي
678
بررسي رفتار ديناميكي نواحي انتقال در خطوط ريلي
679
بررسي رفتار ديناميكي و آينده‌ي مدل‌هاي گرانش تعميم يافته
680
بررسي رفتار ديناميكي و ارتعاشي سامانه دوار در اثر عيب هاي مختلف و تركيب آن ها
681
بررسي رفتار ديناميكي و شناسايي واحد بويلر بازياب و طراحي و اعمال كنترلر مناسب
682
بررسي رفتار ديناميكي و طراحي سامانه محرك تسمه اي مصرف كننده هاي جانبي موتور
683
بررسي رفتار ديناميكي و طراحي سامانه محرك تسمه اي مصرف كننده هاي جانبي موتور Dynamical analysis & design of front Engine Accessory drive system
684
بررسي رفتار ديناميكي ورق تحت اثر بار انفجاري زير آب به روش عددي
685
بررسي رفتار ديناميكي ورق هاي مركب دو پايداره با لايه هاي پيزوالكتريك
686
بررسي رفتار ديناميكي يون در دام يون مكعبي
687
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮑﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ Cascade
688
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي تقويت شده و تقويت نشده
689
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي در سازه هاي بلند و كوتاه و مقايسه با ضوابط طراحي
690
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي و استفاده از آن در مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي
691
بررسي رفتار ديوار برشي همراه با بازشو به روش طراحي براساس عملكرد
692
بررسي رفتار ديوار حائل انعطاف پذير تحت بار ديناميكي با حضور خاك ناهمگن در پشت ديوار
693
بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي
694
بررسي رفتار ديوارهاي برشي كوپله سخت شده به روش اجزاء محدود غير خطي
695
بررسي رفتار ديوارهاي برشي همبسته بتن مسلح داراي بازشو با استفاده از تحليل IDA
696
بررسي رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسينتتيكي تحت اثر سرباربا مدل‎سازي سانتريفيوژي
697
بررسي رفتار ديوارهاي مسلح شده ژئو سنتتيك توسط سانتر يفيوژ ژئوتكنيكي
698
بررسي رفتار ديود تونلي به عنوان يك وسيله
699
بررسي رفتار ديود تونلي به عنوان يك وسيله اپتو الكترونيكي
700
بررسي رفتار ذرات مغناطيسي در محيط سيال
701
بررسي رفتار رئولو‍زيكي هيدروزل ها و خواص آنها
702
بررسي رفتار رئولوژي آلياژ آلومينيوم A356 در فاز نيمه جامد
703
بررسي رفتار رئولوژي سيالات و انواع ويسكومترها
704
بررسي رفتار رئولوژي مخلوط پلي اتيلن ) با درصد وزني و جرم هاي مولكولي مختلف (
705
بررسي رفتار رئولوژيك دوغاب مخلوط
706
بررسي رفتار رئولوژيكي ، مرفولوژي و خواص مكانيكي آلياژهاي پلي كربنات با پليمرهاي بلور مايع
707
بررسي رفتار رئولوژيكي نانو كامپوزيت اصلاح شده پلي وينيل الكل/ نانو اكسيد روي/ اوره كندانس جهت توليد نانو الياف
708
بررسي رفتار رئولوژيكي و اصلاح فرآيند پذيري پلي اتلين سبك خطي در فرآيند توليد فيلم
709
بررسي رفتار رئولوژيكي و قدرت پوششي مواد رنگي سفيد در رنگ پلاستيك درپي وي سي هاي مختلف
710
بررسي رفتار رشد ترك اتصال جوش شده به روش اصطكاكي اغتشاشي تحت مود تركيبي شكست
711
بررسي رفتار رشد ترك در حوزه تنش پسماند جوشي
712
بررسي رفتار رمه وار در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ﴿1380- 1387﴾
713
بررسي رفتار رنگ پذيري الياف آلياژي پلي پروپيلن/ پلي آميد 6 با رنگزارهاي اسيدي
714
بررسي رفتار رنگپذيري الياف آلياژي PP/PA6 با رنگزارهاي بازيك و مخلوط
715
بررسي رفتار رنگپذيري الياف پلي پروپلين اصلاح شده به روش پرتودهي با پرتو الكتروني
716
بررسي رفتار رنگرزي آلياژ پلي پروپيلن- پلي آميد6 با رنگزارهاي ديسپرس
717
بررسي رفتار رهايشي هيدروژل بر پايه فسفات بر اساس ساختارهاي نانوهيبريدي شبكه هاي درهم نفوذ كننده
718
بررسي رفتار روانگرايي ماسه مسلح شده با الياف بازيافتي بطري هاي پلاستيكي با استفاده از ميزلرزه 1g
719
بررسي رفتار روانگرايي ماسه هاي لاي دار با ساختار لايه لايه با استفاده از آزمايشات سه محوري استاتيكي
720
بررسي رفتار روسازي راه شني با توجه به تغيير عمق جاگذاري ژئوسنتتيك
721
بررسي رفتار ريختگي تركيب بين فلزي Ni3Al وتاثير عنصر بوربر آن
722
بررسي رفتار زمانمند يك ورق كامپوزيت
723
بررسي رفتار زماني پاسخ دستگاه طيف سنج تحرك يوني
724
بررسي رفتار زماني سيگنالهاي اپتوگالوانيك نئون در ناحيه 630-600 نانومتر
725
بررسي رفتار زمين پيرامون حفريات زيرزميني در توده سنگهاي با كيفيت مختلف به منظور پهنه بندي ارتفاع بارسنگ
726
بررسي رفتار زيست تخريب پذيري آلياژهاي پلي آميد 6/ نشاسته با روش آناليز رويه سطح
727
بررسي رفتار زيست تخريب پذيري آلياژهاي پلي اتيلن ترفتالات/ نشاسته با روش آناليز رويه سطح
728
بررسي رفتار زيست‏تخريب‏پذيري پلي(اتر-اوره-يورتان) بر پايه سيكلوپپتيد L - لوسين در حضور سويه‏هاي باكتري‏هاي كوكوسي شكل
729
بررسي رفتار زينترينگ شيشع اي سراميكهاي ماشين كاري شونده فلوروفلوگوپيت با استفاده از مايكروويو
730
بررسي رفتار زينترينگ و خواص مكانيكي شيشه سراميك هاي ليتيم سيليكاتي
731
بررسي رفتار ژئوتكنيكي-سازهاي سيستم راديه مركب با استفاده از شمع هاي منفصل
732
بررسي رفتار ژئوسل اصلاح‌شده در ماسه به كمك دستگاه بيرون‌كشش
733
بررسي رفتار ژئوشيميائي طلا در پتانسيل معدني شانق
734
بررسي رفتار ژئوشيميائي و زمين شناسي اقتصادي اورانيوم در سيستم متاسوماتيسم ساغند يزد
735
بررسي رفتار ‍ژئوشيميايي اورانيم و كانيزائي آن در پتانسيل معدني ناريگان يزد
736
بررسي رفتار ژئوشيميايي سيانور در سد باطلة معدن طلاي آقدره
737
بررسي رفتار ژئوشيميايي سيانيد در سد باطله معدن طلاي آقدره
738
بررسي رفتار ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي در معدن فسفات اسفوردي
739
بررسي رفتار ژئوشيميايي مس در پتانسيل معدني سرنو - شمال غرب شهر بابك
740
بررسي رفتار ژئوشيميايي موليبدن در معدن مس- موليبدن نوچون
741
بررسي رفتار ژئومكانيكي گسلها در مخازن در اثر تزريق سيال
742
بررسي رفتار ساختمان ها در برابر زلزله
743
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند بتني با ديوارهاي برشي ناهم راستا با در نظر گرفتن اثر صلبيت ديافراگم كف
744
بررسي رفتار ساختمانهاي جداسازي شده در پايه در اثر برخورد با موانع مجاور
745
بررسي رفتار ساختمانهتي قاب خمشي بتن آرمه با شكل پذيري متوسط و زياد توسط تحليل ديناميكي IDA
746
بررسي رفتار سازگاري كشاورزان گندمكار نورآباد ممسني در برابر نوسانات اقليمي
747
بررسي رفتار سازه اي تراورس متاثر از شرايط آلودگي بالاست
748
بررسي رفتار سازه اي ستونهاي كامپوزيت مدفون در بتن تحت بار خارج از محور
749
بررسي رفتار سازه بتني مجهز به سيستم ديوار برشي فولادي تحت خرابي پيش رونده نگارش
750
بررسي رفتار سازه فولادي مجهز به مهاربند CMDB دربرابر خرابي پيش رونده
751
بررسي رفتار سازه هاي فضاكار گنبدي و محاسبه ضرب رفتار آن
752
بررسي رفتار سازه هاي فولادي با ستون هاي فولادي بتن پر و سيستم ديوار برشي فولادي در برابر خرابي پيشرونده
753
بررسي رفتار سازه هاي قابي فولادي در نزديك گسل جهت تعيين تغييرات ضوابط طراحي
754
بررسي رفتار سازه هاي قابي فولادي در نزديك گسل جهت تعيين تغييرات ضوابط طراحي ثبيبلب
755
بررسي رفتار سازه هاي مصالح بنائي تحت بار جانبي و طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي تست نمونه
756
بررسي رفتار سازه هاي مصالح بنايي
757
بررسي رفتار سازه‌اي اتصالات دال حبابي به ستون
758
بررسي رفتار سازه‌ايي پوسته‌هاي ساندويچ كامپوزيت SCS تحت بارگذاري وصله‌ايي
759
بررسي رفتار سازه‌هاي فلزي توربين بادي زير بار باد و زلزله
760
بررسي رفتار سايشي پوشش آبكاري شده نيكل تقويت شده با ذرات نيتريد سيليكون
761
بررسي رفتار سايشي پوشش كامپوزيتي نيكل-نانو كاربيد سيليسيم ايجاد شده به روش آبكاري الكتريكي با استفاده از جريان مستقيم و پالسي بر روي زيرلايه آلومينيومي
762
بررسي رفتار سايشي پوشش مرتبه اي كامپوزيتي نيكل - نانو كاربيد سيليسيم ايجاد شده به روش آيكاري الكتريكي
763
بررسي رفتار سايشي پوشش نانو كربن شبه الماس﴿dlc﴾ تهيه شده به روش نشست شيميايي از بخار به كمك پلاسماي پالسي جريان مستقيم ﴿dc pacvd)
764
بررسي رفتار سايشي پوشش هاي كامپوزيتي نيكل- نيتريدسيليكون
765
بررسي رفتار سايشي پوششهاي AL- CR بر روي فولاد ساده كربني به روش PVd و شناسايي تركيبات بين فلزي آن
766
بررسي رفتار سايشي چدن هاي داكتيل آستمپر شده با محتواي 2/2 درصد سيليسيم
767
بررسي رفتار سايشي خراشان سه جسمي فولاد يوتكتوئيدي كم آلياژ
768
بررسي رفتار سايشي فولاد PH 4-17 AISI نيتروژن¬دهي پلاسمايي شده
769
بررسي رفتار سايشي نمونه هاي آزمايشگاهي چرخ وريل با استفاده از انواع گريس هاي قوسي ريل با و بدون مواد افزودني
770
بررسي رفتار سايشي و اكسيداسيون دماي بالاي پوشش كامپوزيتي ﴿TiB2 - Co﴾ اعمال شده بوسيله ي پاشش حرارتي بر روي زيرلايه فولاد زنگ نزن آستنيتي 304
771
بررسي رفتار سايشي و خوردگي پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي اكسيد كروم-اكسيد زيركونيوم-كاربيد سيليسيوم ايجاد شده به روش پاشش پلاسمايي
772
بررسي رفتار ستون هاي بتن آرمه و تقويت شده با كامپوزيت هاي FRP تحت اثر بار محوري چرخه اي با خروج از مركزيت دو طرفه
773
بررسي رفتار ستون هاي بتن آرمه ي مربعي تقويت شده با ورق هاي FRP طولي و عرضي تحت اثر بار جانبي سيكلي و بار محوري فشاري سيكلي
774
بررسي رفتار ستون هاي بتن مسلح مستطيلي محصور شده با FRP nv h[chd lpn,n
775
بررسي رفتار ستون هاي بتني در معرض آتش
776
بررسي رفتار ستون هاي دوجداره فولادي پرشده با بتن تحت بارگذاري جانبي
777
بررسي رفتار ستون هاي دوجداره فولادي پرشده با بتن تحت بارگذاري جانبي زرزز
778
بررسي رفتار ستون هاي دوجداره فولادي دايروي پر شده با بتن تحت بارگذاري جانبي
779
بررسي رفتار ستون هاي قطار شهري كرمانشاه تحت بار گذاري انفجاري
780
بررسي رفتار ستونهاي بتن مسلح محصور شده باFRPتحت بارگذاري يكنوا با استفاده از تحليل غيرخطيبه روش المان محدود
781
بررسي رفتار ستونهاي فولادي دوجداره پرشده از بتن با اعمال محصورشدگي خارجي
782
بررسي رفتار سدهاي بتني قوسي به هنگام وقوع زلزله
783
بررسي رفتار سدهاي خاك ، سنگريزه اي با هسته هاي آسفالتي با تاكيد بر ارزيابي اثر پارامترهاي هسته بر روي رفتار سدها (مطالعه موردي سد مخزني ميجران )
784
بررسي رفتار سدهاي خاكي در پايان مرحله ساخت با مدل هاي الاستيك خطي و غيرخطي والاستوپلاستيك
785
بررسي رفتار سطح بين GCL و خاك با استفاده از مدل آزمايشگاهي
786
بررسي رفتار سطح تماس خاك-فولاد با رويكرد شمع تحت بار سيكلي
787
بررسي رفتار سكوي پايه كششي تحت موج، باد و جريان به طور همزمان
788
بررسي رفتار سلول هاي بنيادي مزانشيمال در تمايز به غضروف بر روي كوپليمر PVA و PU
789
بررسي رفتار سلول هاي غضروفي در داربست حاوي دارو تحت فشار هيدرواستاتيك
790
بررسي رفتار سلولهاي شبكيه چشم در مجاورت داربست كيتوسان
791
بررسي رفتار سلولي تحت ميدان الكتريكي در حالت كشت 2بعدي و 3بعدي
792
بررسي رفتار سلولي در برابر باكتريال سلولز
793
بررسي رفتار سه محوري بتن تحت تنش¬ جانبي و مقايسه با رفتار تك محوري
794
بررسي رفتار سه نوع فونداسيون ويسكوتلاستيك بر ارتعاشات دوبل نانو صفحه
795
بررسي رفتار سوخت استوانه اي در حين حوادث هسته اي
796
بررسي رفتار سورفكتان ها تحت جريان برشي با روش DPD
797
بررسي رفتار سوزشي مواد محافظ گرمايي (TPS)كربني و كامپوزيتي در جريان هاي مافوق صوت
798
بررسي رفتار سيالات لزج در پروانه پمپ سانتريفوژ
799
بررسي رفتار سيالات نيوتني و غير نيوتني در يك محفظه اختلاط
800
بررسي رفتار سيستم خرپاي كمربندي در ساختمانهاي بلند فولادي
801
بررسي رفتار سيكلي اتصالات خمشي دو طرفه با صفحات كناري و ستون دوبل
802
بررسي رفتار سيكلي اتصالات خورجيني اصلاح شده
803
بررسي رفتار سيكلي تير بر اساس مدل چابوشه
804
بررسي رفتار سيلندر موتور احتراق داخلي ساخته شده از مواد هدفمند تحت بار گذاري ترمومكانيكي و تعيين فركانسهاي طبيعي توسط نرم افزار
805
بررسي رفتار سيم حافظه دار در بارگذاري هاي چرخه اي
806
بررسي رفتار سينتيكي جذب برخي از عناصر شيميايي آب هاي نا متعارف توسط تراشه هاي لاستيك در محيط متخلخل
807
بررسي رفتار شبكه بر روي تراشه در برابر بروز اشكال و ارائه روشي براي تحمل پذيري اشكال
808
بررسي رفتار شكست اتصالات چسبي تقويت شده با نانوصفحات اكسيد گرافن جهت دهي شده
809
بررسي رفتار شكست استوانه‏هاي جدارنازك تركدار ببب تحت بارگذاري مركب كششي- برشي و در حضور تنش‏هاي پسماند حاصل از جوشكاري
810
بررسي رفتار شكست توامان مكانيكي- شيميايي سنگ تحت تخريب اسيدي
811
بررسي رفتار شكست جوش هاي مقاومتي نقطه اي در تست كشش متقاطع
812
بررسي رفتار شكست در تيرهاي كامپوزيتي و محاسبه مقاومت پس ماند آنها تحت بار استاتيكي و خستگي
813
بررسي رفتار شكست در شيشه هاي زيست فعال كامپوزيتي به وسيله روش المان محدود توسعه يافته
814
بررسي رفتار شكست سيمان استخواني در حضور شيار U شكل تحت بارگذاري مود I خالص
815
بررسي رفتار شكست قطعات چوبي با در نظر گرفتن ناحيه آسيب شكست
816
بررسي رفتار شكست كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي تاري-پودي شيشه و انطباق آن با معيارهاي شكست
817
بررسي رفتار شكست مواد آسفالتي در دماهاي پايين تحت بارگذاري تركيبي كششي - برشي
818
بررسي رفتار شكست نانو كامپوزيت هاي پايه پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي كربن
819
بررسي رفتار شكستگي ايجاد شده در پشت ديواره شمالي پيت معدن انگوران و ارائه راهكاري جهت رفع مشكل
820
بررسي رفتار شكل پذيري منسوج بي بافت سوزن زني شده تحت تأثير تغيير شكل هاي سه بعدي
821
بررسي رفتار شكل پذيري ورق هاي فولادي كم كربن
822
بررسي رفتار شكل پذيري ورق هاي مورد استفاده از بدنه خودروهاي داخلي و راهكارهاي بهينه سازي ورق هاي توليد داخل
823
بررسي رفتار شكل پذيري ورقهاي فولادي كم كربن
824
بررسي رفتار شمع با مقطع متغير تحت اثر بار هارمونيكي قائم
825
بررسي رفتار شمع ها تحت بارگذاري كشش كج
826
بررسي رفتار شمعها تحت بارگذاري زلزله
827
بررسي رفتار شمعهاي بتني كوبشي با مقطعه متغير تحت بارگذاري استاتيكي محوري در محل
828
بررسي رفتار شهروند سازماني
829
بررسي رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاجر
830
بررسي رفتار شهروندي و هوش هيجاني و تاثير ان بر استرس شغلي در سازمانهاي صنعتي
831
بررسي رفتار صفحه اي لانه زنبوري پرشده با فوم در پنل ديواره واگن
832
بررسي رفتار ضد باكتري پوشش فوق ريزدانه نقره آلماني ايجاد شده به روش پاشش حرارتي قوس الكتريكي
833
بررسي رفتار ضد خوردگي پوششهاي نانو كامپوزيتي پايه اپوكسي بر روي فولاد اصلاح شده با تركيبات زيركونيوم
834
بررسي رفتار ضربه ي بالستيك پانل هاي پارچه اي
835
بررسي رفتار عابران پياده در عبور از تقاطع و شناسايي عوامل موثر در فاصله قابل قبول عابران پياده
836
بررسي رفتار عناصر كاربيد ساز كروم و واناديم در حمام نمك مذاب بوراكس بر تشكيل پوشش هاي كامپوزيتي كاربيدي به روش نفوذ فعال حرارتي
837
بررسي رفتار غير خطي اتصال گيردار تير به ستون جعبه اي در سازه هاي فولادي
838
بررسي رفتار غير خطي اتصالات پيچي با صفحه انتهايي
839
بررسي رفتار غير خطي برجهاي خنك كننده بتني تحت اثر باد
840
بررسي رفتار غير خطي پلاسماي سرد مغناطيسي در حضور پالس كوتا ليزر فمتو ثانيه اي
841
بررسي رفتار غير خطي جداره هاي مهارشده تحت شرايط بارگذاري هاي مختلف و ساخت مدل آزمايشگاهي مناسب
842
بررسي رفتار غير خطي ديناميكي سازه هاي فلزي با ساختگاه شيبدار در شمال تهران
843
بررسي رفتار غير خطي ستون هاي فولادي تقويت شده تحت بارگذاري چرخه اي
844
بررسي رفتار غير خطي صفحات نازك
845
بررسي رفتار غير خطي قاب بتني با بادبند فلزي براي تحمل بارهاي جانبي
846
بررسي رفتار غير خطي قاب فلزي و ديوار برشي بتني
847
بررسي رفتار غير خطي قاب فولادي با اتصالات نيمه صلب
848
بررسي رفتار غير خطي قابهاي خمشي بتن آرمه در ساختمانهاي بلند در برابر زلزله ،بروش اجزاء محدود و ارزيابي ضوابط طراحي آبا
849
بررسي رفتار غير خطي قابهاي فضايي تحت اثر بارهاي استاتيكي و ديناميكي با استفاده از تئوري توسعه يافته تيرستون
850
بررسي رفتار غير خطي نيمه گير دار با نبشي فوقاني و اتصال جوش
851
بررسي رفتار غيرخطي خاكريزهاي خطوط راه‌آهن سريع‌السير
852
بررسي رفتار غيرخطي ديناميكي اتصالات پيچي در مقابل زلزله
853
بررسي رفتار غيرخطي ديناميكي يك روتور انعطاف پذير متكي بر دمپر فيلم فشار مگنتورئولوژيك
854
بررسي رفتار غيرخطي قسمت تير رابط در سازه هاي با بادبندي خارج از مركز
855
بررسي رفتار غيرخطي نوري نانوساختار دوبعدي گرافن و نانوذرات با تركيبات غيرفلزي
856
بررسي رفتار غيرخطي هندسي سازه ها به روش اجزاء محدود
857
بررسي رفتار فازي استات سلولز اصلاح شده بوسيله‌ي پيوند زني با پليمر درخت‌سان
858
بررسي رفتار فازي سيالات با استفاده از مدلهاي ترموديناميك آماري
859
بررسي رفتار فازي سيستم دوفازي آبي پلي پروپيلن گلايكول - نمك
860
بررسي رفتار فازي سيستم هاي حاوي آب، هيدروكربن، سورفكتانت و نمك هاي واناديم
861
بررسي رفتار فازي مخلوط ها در ناحيه بحراني توسط معادلات حالت اشتراك گروهي
862
بررسي رفتار فازي مخلوطها از ديدگاه ترموديناميك آماري
863
بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكسها trans-[co(N4)(N)(Amid)]nبا حد واسط انعطاف پذير در ناحيه ميدان ليگاند
864
بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكسهاي ]co)acacen()n3()Amide([در ناحيه ميدان ليگاند
865
بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي نانو كاتاليست ﴿Pin Cone Activated Carbon/Cds/Cu ﴾II در حذف رنگ اسيد اورانژ ﴿II ﴾ و استفاده از كاتاليست FeCl3/Hydroxyapatite در سنتز بنزوفنون
866
بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي و فتوالكتروشيميايي فيلم هاي لايه نازك نانوكريستالين نيمه هادي تيتانيم دي اكسيدو اينديم قلع اكسيد تهيه شده به روش تبخير از طريق پرتو الكتروني به منظور تخريب نوري برخي مركاپتان ها و رنگينه ها
867
بررسي رفتار فرآيند هوازي با تغيير در رشد بيولوژيكي در حذف مواد آلي فاضلاب صنعتي بر پايه كربن، نيتروژن و فسفر
868
بررسي رفتار فرسايشي چدن داكتيل آستمپرشده كاربيدي
869
بررسي رفتار فرش لاستيك بازيافتي به‌عنوان لايه جذب ارتعاش در خطوط ريلي درون‌شهري
870
بررسي رفتار فشار پذيري قالي با شيوه هاي پود گذاري مختلف
871
بررسي رفتار فشار پذيري قالي باشيوه هاي پود گذاري مختلف
872
بررسي رفتار فشردهپذيري كامپوزيت كاربيد سيليسيوم در زمينه آلومنيوم توليدي با روش متالوژي پودر
873
بررسي رفتار فولاد 15 CK تحت عمليات نيتروژن دهي و نيتروژن - اكسيژن دهي پلاسمايي
874
بررسي رفتار فيزيكي فعال هاي سطحي برروي سطح و عمق مايعات
875
بررسي رفتار فيزيكي و الكتروشيميايي نانو كامپوزيت پلي ( ان و ان دي متيل اتيلنن گرافن نانوذرات اكسيد آهن
876
بررسي رفتار فيزيكي و مكانيكي منسوجات بي بافت چند لايه در مقايسه با منسوجات بي بافت تك لايه در گروه هاي وزني مختلف
877
بررسي رفتار قاب خمشي فولادي با شكل پذيري متوسط تحت زلزله پس از آتش
878
بررسي رفتار قاب هاي فولادي مهاربندي شده داراي سيستم مركزگرا
879
بررسي رفتار قابهاي بتني با مهاربندهاي فولادي و ميراگرهاي ﴿ADAS﴾ با استفاده از روش تحليلي فشار افزون
880
بررسي رفتار قابهاي خمشي با استفاده از اتصالات RBS
881
بررسي رفتار قابهاي فولادي در بر گيرنده ديوارهاي بنايي تحت تاثير بارهاي جانبي در تراز سقف
882
بررسي رفتار كار گرم سوپرآلياژ پايه نيكل Haynes230 و تأثير آن بر ريزساختار و خواص مكانيكي
883
بررسي رفتار كاردينگ الياف استبرق
884
بررسي رفتار كارگرم آلياژ پيستون در حضور درصدهاي مختلف نيكل
885
بررسي رفتار كامپوزيت تك جهته تحت بار فشاري در جهت الياف
886
بررسي رفتار كاهنده چرخه هيسترزيس در تحليل استاتيكي غير خطي سازه هاي بتن آرمه با شكل پذيري متوسط براي سيستم دوگانه يا تركيبي با ديوار برشي زبربلبلل
887
بررسي رفتار كاهنده چرخه هيسترزيسي در تحليل استاتيكي غيرخطي ساختمانهاي بتني با ديوار برشي
888
بررسي رفتار كشش پذيري و پارامتر نا همسانگردي ورق برنج 30-70 و تعيين تاثير ضخامت و جهت نورد بر روي برگشت الاستيك آن
889
بررسي رفتار كششي الياژ آلومينيم سيليسيم توليدي به روش ريخته گري توامان فرسابي _ چرخشي
890
بررسي رفتار كششي و برگشت پذيري پارچه هاي يك شانه حلقوي تاري
891
بررسي رفتار كليد زني در مولكول نوري PNQN متصل به دو الكترود نانولوله كربني
892
بررسي رفتار كمانش پيچشي تيرچه ها در ورق تقويت شده با استفاده از روش انرژي
893
بررسي رفتار كمانش شبه استاتيك قوطي هاي پر شده با فوم آلومينيمي
894
بررسي رفتار كمانش صفحات كامپوزيتي با لايه هاي پيزوالكتريك با استفاده از روش نوارمحدود تحت كوتاه شدگي انتهايي و بارالكتريكي
895
بررسي رفتار كمانش و پس از كمانش صفحات FGM با استفاده از روش نوار محدود تحت كوتاه شدگي انتهايي و بارهاي حرارتي
896
بررسي رفتار كمانش و پس از كمانش ورق هاي ترك دار از نوع مواد هدفمند (FGM) تحت بارگذاري هاي مكانيكي
897
بررسي رفتار كمانشي و پس كمانشي پانل هاي برشي خميده در افق
898
بررسي رفتار كمانشي و پس كمانشي صفحات كامپوزيتي متورق با استفاده از تئوري مرتبه بالاي برشي
899
بررسي رفتار كمانشي و فراكمانشي پانل¬هاي ساندويچي با هسته پي وي سي و بالسا ساخته شده با روش¬هاي دستي و وي آي پي
900
بررسي رفتار كمانشي ورق (پوسته ) كامپوزيتي تقويت شده
901
بررسي رفتار كمانشي ورق كامپوزيت بدنه شناور به روش تحليلي و عددي
902
بررسي رفتار كمانشي ورق كامپوزيتي تقويت شده
903
بررسي رفتار كمانشي ورق ها تحت نيرو هاي برشي با نرم افزار ANSYS
904
بررسي رفتار كمانشي ورقها تحت نيروهاي برشي با نرم افزار انسيس
905
بررسي رفتار كنتيكي آنزيم گلوكز ايزومراز در محيط " آبي ـالكلي " در راكتور ناپيوسته
906
بررسي رفتار كوپليمرهاي اكريلونيتريل و متااكريليك اسيد سنتزشده به منظور توليد الياف
907
بررسي رفتار كوتاه مدت و دراز مدت خاكهاي كچ دار در زير سازي راهها
908
بررسي رفتار كيفي مدارات دستگاه لينارد
909
بررسي رفتار گچ جهت استفاده از تكنولوژي جديد به منظور انجام سفيد كاري با ماشين
910
بررسي رفتار گذاري منابع پراكنده در ريز شبكه هاي جزيره اي شامل منابع استاتيكي و ديزل ژنراتور
911
بررسي رفتار گذراي مرزكاواك
912
بررسي رفتار گذراي يك مبدل لوله - پوسته اي
913
بررسي رفتار گرم فولاد ٤130
914
بررسي رفتار گلبول هاي قرمز درون مسيرهاي مختلف
915
بررسي رفتار گلوله توپ از لحظه خروج از لوله تا قبل از برخورد
916
بررسي رفتار گونه‌هاي مختلف كاني‌شناسي كانه كم‌ عيار مس ميدوك در بيوليچينگ
917
بررسي رفتار گيرشي و مقاومت مكانيكي مخلوط سيمان هاي پرتلند و سرباره فسفر فعال شده با قليا
918
بررسي رفتار لانه سازي در عقرب هاي حفار استان خوزستان
919
بررسي رفتار لبه‌دار شدن اتساعي ورق‌هاي فولادي فريتي-بينيتي و مقايسه‌ي آن با رفتار ورق‌هاي فولادي دوفازي، پراستحكام كم‌آلياژ و ساده‌ي كربني
920
بررسي رفتار لرزه اي ﴿ خطي و غير خطي ﴾ سازه هاي CBF با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه و پديده بلند شدگيUPLIFT OFF
921
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات خمشي فولادي داراي ميراگرهاي جاري شونده
922
بررسي رفتار لرزه اي اسكله هاي كيسوني با مهاربند پشت با استفاده از روش عددي
923
بررسي رفتار لرزه اي اندركنش خاك و شالوده و سازه در ساختمان هاي بلند
924
بررسي رفتار لرزه اي بادبندهاي زانويي
925
بررسي رفتار لرزه اي برجهاي مخابراتي خود ايستاء به همراه مقايسه آن با بارگذاري باد
926
بررسي رفتار لرزه اي پايه پل بتن مسلح تقويت شده با الياف پليمري (FRP)
927
بررسي رفتار لرزه اي پل هاي دهانه ممتد بتن مسلح تحت زلزله با مدت دوام بالا
928
بررسي رفتار لرزه اي جداگرهاي اصطكاكي پاندولي با انحناي متغير
929
بررسي رفتار لرزه اي خرپاهاي سه بعدي ساخته شده از مقاطع فولادي سرد نورد شده
930
بررسي رفتار لرزه اي دودكش هاي صنعتي
931
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي نيمه مقيد تقويت شده با صفحات كامپوزيتي پليمري
932
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي مركب ساندويچي تحت بار گذاري ديناميكي
933
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي هم بسته
934
بررسي رفتار لرزه اي سازه ايستگاههاي مترو با توجه به پارامترهاي لرزه خيزي تهران
935
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي بادبندي 8و7 بوسيله تحليل ديناميكي افزايشي
936
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار تاشو و محاسبه ضريب رفتار آنها
937
بررسي رفتار لرزه اي ستون هاي فولادي و توسعه مدل هاي عددي جهت شبيه سازي رفتار اين اعضا
938
بررسي رفتار لرزه اي ستون هاي مركب فولاد-بتن CFT-SRC تقويت شده با دوبل IPE
939
بررسي رفتار لرزه اي سيستم هاي جدا ساز لرزه اي داراي آلياژهاي حافظه دار شكلي (جداساز لرزه اي هوشمند)
940
بررسي رفتار لرزه اي سيستم هاي مهار بندي واگرا
941
بررسي رفتار لرزه اي قاب خمشي بتني با دال كوبياكس و يوبوت
942
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي پيش ساخته بتني همراه با ديوار برشي پيش ساخته
943
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي سرد نورد شده با پوشش صفحه سيمان اليافي با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده
944
بررسي رفتار لرزه اي قاب‌هاي سرد نورد شده فولادي با مهاربند تسمه قطري با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده
945
بررسي رفتار لرزه اي قابهاي بتن آرمه مهار بندي شده
946
بررسي رفتار لرزه اي مجموعه سازه و تجهيزات فرآيندي مجتمع پتروشيمي به منظور شناسايي ميزان آسيب پذيري آن
947
بررسي رفتار لرزه اي مخازن انعطاف پذير سيال با پلان مستطيلي و جداسازي شده از پايه تحت اثر حركت قوي زلزله
948
بررسي رفتار لرزه اي مهاربند كمانش ناپذير سبك وزن، و مقايسه ي عملكرد آن در چيدمان هاي مختلف
949
بررسي رفتار لرزه اي و پتانسيل تقويت تپه هاي دو بعدي نيم بيضوي در برابر امواج مهاجم قائم برشي
950
بررسي رفتار لرزه اي و پتانسيل تقويت تپه هاي دو بعدي نيم بيضوي در برابر امواج مهاجم قائم برشي
951
بررسي رفتار لرزه اي و شكل پذيري سيستم ديوار برشي فولادي بابازشو ،تقويت شده باورق هاي كامپوزيتيgfrp تحت بارگذاري چرخه اي
952
بررسي رفتار لرزه اي و مقاومت سازه بتن مسلح تحت اثر تغييرات در طراحي مقاطع اعضا
953
بررسي رفتار لرزه ايي اتصالات فولادي خودمركز پس كشيده به همراه صفحات استخواني شكل
954
بررسي رفتار لرزه‌اي برج‌هاي خنك‌كننده بتني
955
بررسي رفتار لرزه‌اي ديوارهاي برشي فولادي نيمه مقيد
956
بررسي رفتار لرزه‌اي ديوارهاي ميخكوبي شده ساخته‌شده از ميله‌هاي فلزي با استفاده از دستگاه ميزلرزه 1g
957
بررسي رفتار لرزه‌اي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با استفاده از مدل پلاستيك- خرابي و در نظرگرفتن اثرات تراكم پذيري آب
958
بررسي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي بتني و فولادي مقاوم سازي شده با ميراگرهاي ساخته شده از كامپوزيت‌هاي سيماني مهندسي شده
959
بررسي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي فولادي مهاربندي شده‌ي زيپي با اتصالات نيمه‌صلب
960
بررسي رفتار لرزه¬اي سازه مخازن ذخيره سيالات تحت سيستم جداسازي پايه
961
بررسي رفتار لرزهاي ديوارهاي پانلي پيش ساختهي سبك سه بعدي
962
بررسي رفتار لوله ها در برابر بار ضربه اي (ضربه گيرها)
963
بررسي رفتار لوله هاي پلي اتلين با دانسيته ي بالا تحت جابجايي گسل و انتشار امواج زلزله
964
بررسي رفتار لوله هاي مدفون فولادي تحت اثر روانگرايي با استفاده از روش اجزا محدود
965
بررسي رفتار ماسه كربناته قشم سيماني شده با گچ تحت شرايط سه محوري زهكشي نشده
966
بررسي رفتار ماسه ها تحت اثر برش
967
بررسي رفتار ماسه‌ي فيروزكوه تحت مسيرهاي تنش مختلف با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
968
بررسي رفتار ماشين سنكرون
969
بررسي رفتار متالورژيكي آلياژ Ti-6Al-4V در دما و تنش زياد تحت ارتعاشات اولتراسونيك
970
بررسي رفتار متقابل بين روش هاي زمان بندي و جريان هاي ترافيكي هجومي
971
بررسي رفتار متقابل خاك و سازه ، حل در حوزه زمان و در حوزه فركانس
972
بررسي رفتار متقابل صداي فن و جريان در فن لانه سنجابي
973
بررسي رفتار متقاضيان مسكن به منظور ارائه مسكن مناسب در شهر يزد
974
بررسي رفتار مجانبي آماره هاي ترتيبي و چندك هاي نمونه اي
975
بررسي رفتار مجانبي معادلات تفاضلي غير خطي
976
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تقويت شده با ژاكت بتن اليافي با عملكرد فوق العاده بالا (UHPFRC)
977
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تقويت شده با ژاكت كامپوزيت سيماني مهندسي شده ECC
978
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي مربعي گرد گوشه بااستفاده ازنوارهاي افقي و قائم CFRP در وجوه
979
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتني چهارگوش تقويت شده با نوارهاي FRP در گوشه ها و بست هاي FRP در وجوه
980
بررسي رفتار محوري و خمشي ستون هاي بتني چهارگوش تقويت شده با نوارهاي قائم FRP در گوشه ها و بست هاي FRP در وجوه
981
بررسي رفتار مخازن گاز ميعاني شكافدار
982
بررسي رفتار مخلوطهاي آسفالتي اصلاح شده با پودر لاستيك
983
بررسي رفتار مدل ها بارديوني كلاسيك در دماي غير صفر به روش مونت كارلو
984
بررسي رفتار مدلسازي جداسازي گاز هاي تصفيه فاضلاب به وسيله غشاء الياف تو خالي
985
بررسي رفتار مديران آموزشي دبيرستانهاي شهرستان آمل بر اساس مفاهيم تئوري X,Y
986
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارآيي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نور
987
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارائي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
988
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
989
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
990
بررسي رفتار مشخصه پلاريزاسيوني نور بازتابيده از نانو و ميكروساختار هاي سطح فلزي استيل 316L
991
بررسي رفتار مشخصه ي دي الكتريك بر روي خروجي ليزر TEA نيتروژن با پيش يونش دي الكتريك كرونا
992
بررسي رفتار مصرف كننده
993
بررسي رفتار مصرف كننده ايراني درانتخاب شكلاتهاي پذيرايي با نگاه ويژه بر تفاوت هاي كيفتي بسته بندي
994
بررسي رفتار مصرف كننده در بازاريابي
995
بررسي رفتار مصرف كننده نسبت به حصولات داخلي وخارجي
996
بررسي رفتار مطالعه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان در محيط ديجيتال بر اساس ديدگاه ليودر سال 1388-1387
997
بررسي رفتار مغناطيسي نانو حلقه سيليكوني در حضور ناخالصي مغناطيسي به كمك نظريه تابعي چگالي
998
بررسي رفتار مغناطيسي نانو حلقه سيليكوني درحضور ناخالصي مغناطيسي به كمك نظريه تابعي چگالي
999
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي آبكاري كامپوزيت نيكل با استفاده از نانوذرات اكسيد آلومينيوم
1000
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيوم در حضور افزودني ها بر روي زمينه آلياژ AZ31 منيزيم
بازگشت