<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي روشهاي تفاضلات متناهي مبتني بر توابع پايه‌اي شعاعي در معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي سهموي
2
بررسي روشهاي تكراري براي حل دستگاههاي معادلات خطي
3
بررسي روشهاي تلفيقي آب بندي در پي سد‌ها از ديدگاه زمين‌شناسي مهندسي (مطالعه موردي سد بهجت آباد قزوين - سد كليبر)
4
بررسي روشهاي تميز نمودن غشاهاي اولترافيلتراسيون مورد استفاده در صنايع شير
5
بررسي روشهاي تهيه گاز سنتز از گاز طبيعي
6
بررسي روشهاي توسعه شبكه تلفن معمولي با استفاده از VOIP و ارائه يك طرح مناسب براي شبكه دانشگاه
7
بررسي روشهاي توليد بيواتانول
8
بررسي روشهاي توليد پينه تغيير يافته در راستاي توليد گياه مقاوم ليمو ترش به جاروك ليمو ترش
9
بررسي روشهاي توليد كلاه ايمني موتور سوار و طراحي قالب MULTI INJEETION براي توليد كلاه ايمني موتور سوار
10
بررسي روشهاي توليد نان صنعتي ، سنتي با كمترين ضايعات و شبيه سازي توزيع دماي گندم با استفاده از FLUENT
11
بررسي روشهاي توليد نانهاي مسطح سنتي و عوامل موثر بر كيفيت آنها
12
بررسي روشهاي جاري نگهداري و تعميرات و امكان بهبود با تلفيق روشهاي Tpm & Rcm & Cmms در سازمان كشتيراني
13
بررسي روشهاي جداسازي تركيبات پلاتين از كاتاليست واحد پلتفرمر
14
بررسي روشهاي جدايش فيزيكي زير كن از ذخاير پلاسري درياي عمان - سواحل مكران
15
بررسي روشهاي جديد آموزشي و ارائه روش براي آموزشهاي تخصصي در مخابرات
16
بررسي روشهاي جديد غير تهاجمي در surgery Neuro
17
بررسي روشهاي جراحي ايجاد فيستول شرياني-وريدي در 100 بيمار مبتلا به نارسائي مزمن كليه
18
بررسي روشهاي جراحي تيروئيد در بيماران با ندولهاي تيروئيد نا مشخص در مركز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت از سال 1373 تا پايان خرداد 1376
19
بررسي روشهاي جهت ياب امواج راديويي پرش فركانسي و شبيه سازي يكي از روشها
20
بررسي روشهاي چند تكراري براي حل دستگاههاي معادلات غير خطي
21
بررسي روشهاي حذف رنگهاي مصنوعي از فاضلاب نساجي
22
بررسي روشهاي حذف فلزات سنگين از برشهاي نفتي
23
بررسي روشهاي حذف گوگرد دي اكسيد از هواي آلوده ي صنايع
24
بررسي روشهاي حذف هيدرو‍‍‍ژن سولفيد از نفت خام با استفاده از مايعات يوني و نانوذرات فلزي
25
بررسي روشهاي حرارتي براي جلوگيري از رسوب آسفالتين در چاههاي توليدي
26
بررسي روشهاي حسگري جبهه موج و بازيابي محاسباتي تصاوير تخريب شده توسط اغتشاشات جو
27
بررسي روشهاي حفظ، نگهداري و نمايش فسيل ها و اجراي يك نمونه عملي
28
بررسي روشهاي حل عددي معادلات منتج از شبيه سازي پايا و پوياي برج تقطير
29
بررسي روشهاي داده كاوي جهت استخراج دانش و پياده سازي يك نمونه
30
بررسي روشهاي درمان جراحي پنوموتوراكس خودبخودي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان رازي سال 1378-1373
31
بررسي روشهاي دسترسي در سيستم هاي موبايل
32
بررسي روشهاي ذخيره سازي هيدروكربورها (گاز مايع) در سازندهاي زيرزميني جهت گزينش روشي بهينه (بانگاهي ويژه بر سازندهاي ايران مركزي)
33
بررسي روشهاي رانگ -كوتاسه مرحله اي براي جواب هاي قوي معادلات ديفرانسيل تصادفي
34
بررسي روشهاي رايج تدريس هنر در مدارس ابتدائي منطقه گميشان و ارائه روشهاي مطلوب
35
بررسي روشهاي رايج علوم تجربي در دبستانهاي دخترانه شهرستان تربت جام
36
بررسي روشهاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري در ... با داده هاي قطعي تا ژوئن سال 1012
37
بررسي روشهاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها
38
بررسي روشهاي ژئوفيزيكي در اكتشاف كانسار هاي منگنز با انجام مطالعه موردي
39
بررسي روشهاي ساخت دو فلزي ها از طريق ريخته گري
40
بررسي روشهاي ساخت مواد مركب SMC و BMC و مقايسه آنها
41
بررسي روشهاي سرمايه گذاري و اجراي طرح برقي كردن راه آهن بافق-بندرعباس
42
بررسي روشهاي سوئيچينگ نرم در مبدلهاي تمام پل PWM و ساخت يك نمونه در توان 3KW
43
بررسي روشهاي شبيه سازي ...بااستفاده از نرم افزار ...
44
بررسي روشهاي شبيه سازي mcmc با استفاده از نرم افزار.R
45
بررسي روشهاي شكل پذيري گل در هنر سفالگري ايران
46
بررسي روشهاي شكل پذيري گل در هنر سفالگري ايران
47
بررسي روشهاي شناسايي اهميت گره ها در شبكه اجتماعي
48
بررسي روشهاي شناسايي خواص ديناميكي اتصالات سازه اي و به روز رساني آنها
49
بررسي روشهاي شيميايي حذف يون سيانور از پساب هاي صنعتي (مطالعه موردي معدن طلاي موته )
50
بررسي روشهاي طرح روسازي راهها ، بهينه سازي و كاربرد براي روسازي راههاي ايران
51
بررسي روشهاي طرح روسازي راهها، بهينه سازي و كاربرد براي رو سازي راههاي ايران
52
بررسي روشهاي عددي در حل معادلهي فالكنر اسكن
53
بررسي روشهاي عددي و تحليلي معادله برگرز ﴿به روش كول هوف﴾
54
بررسي روشهاي عملي ساخت قطعات كامپوزيتي در صنايع هوافضاي ايران
55
بررسي روشهاي عيب يابي توربين گازي GT10B به كمك حساسه هاي تعبيه شده در آن
56
بررسي روشهاي فشرده سازي سيگنال صحبت و كاربرد آن در سيستم سيار GSM
57
بررسي روشهاي كاربردي مطالعه وبرنامه ريزي وتاثيرآن درميزان موفقيت تحصيلي داوطلبين كنكوردانشگاهها
58
بررسي روشهاي كاشت مستقيم بذر حقيقي سيب زميني
59
بررسي روشهاي كاهش تداخل هم كانال در سيستم هاي مخابرات سلولي
60
بررسي روشهاي كاهش درجه مدل سيستمها و ارائه يك روش جديد
61
بررسي روشهاي كاهش نوسانات ولتاژشبكه فوق توزيع بوشهر
62
بررسي روشهاي كاهش ورود حباب از حوضچه به مكش پمپ در يك مدل فيزيكي
63
بررسي روشهاي كد كردن و ديكد كردن كانولوشني و كاركرد آن روي كانال نويزي
64
بررسي روشهاي كروماتوگرافي به منظور بازاريابي محصولات شيميايي
65
بررسي روشهاي كشف نفوذ هوشمند مبتني بر سيستم عامل
66
بررسي روشهاي كمي سازي درهم تنيدگي در محاسبات كوانتومي
67
بررسي روشهاي كنار آمدن با استرس در دانشجويان دانشگاه پيام نور
68
بررسي روشهاي كنترل توان در ...
69
بررسي روشهاي كنترل زيربهينه براي افزايش پايداري ديناميكي سيستمهاي قدرت
70
بررسي روشهاي كنترل فعال ارتعاش ماشين هاي دوار Inrestigation of active vibration control of rotating machineries
71
بررسي روشهاي كنترل كلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان فارسان در سال تحصيلي 91-92
72
بررسي روشهاي كنترل و مديريت زائدات و پسماند سيالات حفاري
73
بررسي روشهاي گوناگون تثبيت ماسه هاي بادي در ايران
74
بررسي روشهاي گوناگون تفكيك تصاوير پزشكي MRI ,CT و راديوگرافي
75
بررسي روشهاي مؤثر در بهبود سازمانها
76
بررسي روشهاي ماشينكاري پره متحرك رديف اول توربين گازي فريم - 9 و طراحي و ساخت گيج هاي اندازه گيري و فيكسچرهاي ماشينكاري پره توربين فريم -9
77
بررسي روشهاي مباحث كپسول هاي جدار ضخيم
78
بررسي روشهاي متداول گرمايش طراح و محاسبه سيستم گرمايش تشعشعي دراماكن مسكوني
79
بررسي روشهاي محاسبه تراكم براي واحدهاي تصميم گيري با استفاده از مدلهاي DEA
80
بررسي روشهاي محاسبه تراكم براي واحدهاي تصميم گيري بااستفاده از مدلهاي
81
بررسي روشهاي محاسبه سختي پا-فنر و محاسبه و مقايسه ان در ورزشكاران مختلف
82
بررسي روشهاي مختلف CHARGING
83
بررسي روشهاي مختلف برآورد پارامترهاي مجهول توزيع هاي وايبل و گامبل
84
بررسي روشهاي مختلف برآوردپارامتر وتحليل مسايل UMVUE
85
بررسي روشهاي مختلف تخمين زمان و هزينه انجام فعاليتهاي عمراني
86
بررسي روشهاي مختلف تلقيح ﴿ جوانه زايي ﴾ بر روي ساختار ميكروسكپي چدن هاي نشكن
87
بررسي روشهاي مختلف طراحي ، ساخت و نگهداري راههاي كم هزينه براي كشورهاي در حال توسعه
88
بررسي روشهاي مختلف طراحي پيش فرم در عمليات آهنگري
89
بررسي روشهاي مختلف قيمت گذاري اختيار معامله و انتخاب روش مناسب ايران
90
بررسي روشهاي مختلف محاسبه ضرايب آيروديناميكي و مشتقات پايداري هواپيماي بدون دم براي استفاده در نرم افزار بهينه سازي چند موضوعي
91
بررسي روشهاي مختلف مدولاسيون در باند پايه و طراحي و ساخت فرستنده وگيرنده PDM و PPM
92
بررسي روشهاي مختلف مطالعه دربين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر قاين
93
بررسي روشهاي مديريت اسلامي از ديدگاه ائمه - فلسفه - مورخين
94
بررسي روشهاي مديريت و چگونگي كاهش ريسك در سيستم بانكداري و ماليه اسلامي
95
بررسي روشهاي مرسوم فشرده سازي تصوير و تحقيق روش تبدبل موجك در محيط MATLAB
96
بررسي روشهاي مسائل معكوس رياضي در معادلات انتگرالي
97
بررسي روشهاي مسطح سازي گراف
98
بررسي روشهاي مسير يابي در شبكه هاي كامپيوتري
99
بررسي روشهاي مسيريابي با قابليت اطمينان و تحليل آن در شبكه هاي حسگر بي سيم
100
بررسي روشهاي مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري
101
بررسي روشهاي مشاوره در كاهش اضطراب دانشجويان
102
بررسي روشهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه يزد
103
بررسي روشهاي مطالعه ي دانش آموزان
104
بررسي روشهاي مقاوم سازي بناهاي قديمي به منظور كاهش خطرات زلزله: بافت تاريخي محله فهادان شهر يزد
105
بررسي روشهاي مقاوم سازي مخازن استوانه اي فلزي در برابر بارهاي انفجاري
106
بررسي روشهاي ملكولي تشخيص موتاسيون هاي ژن B گلوبين و انتخاب بهترين روش موثر
107
بررسي روشهاي ممكن براي شكل دادن به ورقه هاي فلزي به صورت كوروگيش
108
بررسي روشهاي منجمد كردن اسپرم انسان با منابع مختلف جهت نگهداري با كيفيت مناسب باروري
109
بررسي روشهاي موجود در تحليل پايداري شيروانيهاي خاكي و ارزيابي حساسيت ضريب اطمينان نسبت به پارامترهاي موثر
110
بررسي روشهاي ناحيه اطمينان نايكنواخت با شعاع تطبيقي
111
بررسي روشهاي نصب سكو هاي شابلوني در خليج فارس
112
بررسي روشهاي نظارت مديران بر عملكرد معلمان راهنمائي استان مازندران
113
بررسي روشهاي نظارت و تحليل بر روي سرويسهاي لايه كاربرد قراردادTCP\IPو پياده سازي ناظر پست الكترونيك
114
بررسي روشهاي نفوذ به شبكه هاي كامپيوتر (HACKING)
115
بررسي روشهاي نقيضه پردازي در گلستان وبوستان سعدي
116
بررسي روشهاي نمونه سازي قالب سازي سريع و ساخت قابهاي فرم دهي ورق
117
بررسي روشهاي نوين بالانس روتورهاي انعطاف پذير با استفاده از داده برداري تجربي
118
بررسي روشهاي نوين پوش اور در سازه هاي بتني
119
بررسي روشهاي نوين و سبز تهيه نانوساختارها و استفاده آنها به عنوان كاتاليزور در تهيه تركيبات آلي، بررسي فعاليت زيستي و فتوكاتاليستي و كاربردهاي جديد
120
بررسي روشهاي هوشمند و ارائه يك الگوريتم جديد در طراحي جدولهاي زماني
121
بررسي روشي ساده براي اندازه گيري ويسكوزيته ي كششي
122
بررسي روشي مقرون به صرفه در احياي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين با استفاده از كمپوست
123
بررسي روشي نوين براي توليد نسوزهاي ويژه آلومين- گرانيتي با استفاده از پرس ايزواستاتيك سرد و مواد نسوز ريختني
124
بررسي روغنهاي گياهي و اثرات درماني آنها
125
بررسي روگذري موج در سازه هاي ساحلي شيبدار ربلبلل
126
بررسي روند آلودگي هواي اصفهان و همبستگي آن با فاكتورهاي اقليمي
127
بررسي روند آموزش در موسيقي كلاسيك ايران
128
بررسي روند آموزش زنان از دوره باستان تاكنون با تاكيد بر زمينه هاي فرهنگي واجتماعي
129
بررسي روند آموزش نقاشي درهنرستانهاي ايران
130
بررسي روند آموزش و كسب مهارت در هنر نقالي از دوره صفويه تاكنون
131
بررسي روند احيا مگنتيت با توجه به شرايط كوره ريورب از نظر دمش مواد شارژ گلوله
132
بررسي روند اصلاح ساختار آلياژهاي هيپريوتكتيك و يوتكتيك آلومينيوم -سيليسيم با آناليز حرارتي
133
بررسي روند اصلاح معادله حالت سوو - ردليچ - كوانگ به كمك الگوريتم ژنتيك
134
بررسي روند اقتباس از متون ادبي در نگارش متن اپراي عروسكي ﴿ليبرتو﴾, مطالعه موردي: اپراي عروسكي ايراني در دهه 80
135
بررسي روند اقتباس از متون ادبي در نگارش متن اپراي عروسكي﴿ليبرتو﴾،مطالعه موردي :اپراي عروسكي ايران در دهه 80
136
بررسي روند اقدامات انجام شده در حفاظت و توسعه شهر تاريخي باكو و ارزيابي استراتژي كلي مديريت شهر
137
بررسي روند الگوي اپيدميولوژي مرگ هاي غير طبيعي استان يزد طيسال هاي 92-82
138
بررسي روند الگوي سالانه بارش و دماي هوا در حوضه آبريز گاوخوني
139
بررسي روند انتقال تشيع به اثني عشري در منطقه شمال ايران از قرن سوم تا نهم هجري
140
بررسي روند بازخوردهاي ورود نقاشي مدرن در ايران ﴿ مطالعه موردي : انجمن خروس جنگي ﴾
141
بررسي روند برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي دانشگاههاي دولتي اصفهان طي برنامه دوم و سوم توسعه
142
بررسي روند بروز تومورهاي بدخيم در افراد زير 18 سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1383 تا 1392
143
بررسي روند بروز سالانه سل در استان گيلان از سال 1374 تا سال 1378 در مركز مبارزه با بيماريهاي ريوي واقع در بيمارستان رازي يا مركز بهداشت استان
144
بررسي روند بروز و ميزان بقاي سرطان كولوركتال در استان چهارمحال و بختياري طي سالهاي 1380 – 1390
145
بررسي روند بروز و ميزان بقاي سرطان مثانه در استان يزد طي سال هاي 1380 تا 1388
146
بررسي روند بروز و ميزان بقاي سرطان مثانه در استان يزد طي سال هاي 1380 تا 1388
147
بررسي روند بهبود سيستم عصبي-عضلاني فرد مبتلا به فلج مغزي تحت درمان هيپوتراپي
148
بررسي روند بهبودي در مبتلايان به آترزي روده باريك و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان علي اصغر تهران 1391- 1385
149
بررسي روند بهبودي در مبتلايان به آترزي روده باريك و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان علي اصغر تهران 1391- 1385
150
بررسي روند بيابان زايي و بيابان زدايي در حوضه آبخيز شهميرزاد و مهدي شهر
151
بررسي روند بيست ساله ي شوري و پتانسيل بيابان زايي در منطقه رودشت اصفهان باتوجه به معيار خاك و با استفاده از مدل IMDPA
152
بررسي روند پارامترهاي اقليمي در 35 ايستگاه سينو پتيك ايران
153
بررسي روند پياده سازي رديابي تصاوير متحرك: مفاهيم و راه كارها
154
بررسي روند پيدايش و پيشرفت علم مكانيك شكست
155
بررسي روند تاريخ آغاز، خاتمه و طول دوره فصل رويشي در ايران
156
بررسي روند تاريخي سينماي جنگي ايران ﴿سينماي دفاع مقدس﴾
157
بررسي روند تاريخي سينماي جنگي ايران﴿سينماي دفاع مقدس﴾
158
بررسي روند تبديل باغ به پارك در دوره قاجار ، با محوريت تهران
159
بررسي روند تجهيز منابع وعوامل تعيين كننده انواع سپرده هاي بانك كشاورزي استان گلستان طي سال هاي (1388-1378)
160
بررسي روند تحقيقات در ارتباط با جفت شدن اكسايشي متان به منظور توليد اتيلن
161
بررسي روند تحول جمعيت وافزايش شتابان آن درعصر حاضر
162
بررسي روند تحول خاك ماهيدشت در مقايسه با چشمه سفيد با توجه به عوامل ژئومورفولوژيكي
163
بررسي روند تحول و شكل گيري ستون در معماري ايران باستان
164
بررسي روند تحولات تكنولوژي پستي وتاثير آن در خدمات پستي ايران
165
بررسي روند تحولات شهر و شهر نشيني و تاثير ان بر توسعه فيزيكي شهر (مطالعه موردي شهر نيشابور 1385-1375)
166
بررسي روند تحولات شهرنشيني و شهرسازي منطقه دورود در عصر پهلوي (1304-1357 ش)
167
بررسي روند تحولات هزينه مبادله و پيامد هاي ان در اقتصاد ايران(1380-1350 )
168
بررسي روند تخريب خاك در دشت يزد-اردكان با استفاده از سنجش از دور و با تأكيد بر خشكسالي و تغيير كاربري اراضي
169
بررسي روند تدوين رشته‌هاي جديد در دانشگاه‌هاي دولتي ايران و ارائه الگوي مطلوب
170
بررسي روند تزايد ژن HER2 در نمونه هاي تومور سينه توسط دو روش Real Time PCR و PCR تمايزي
171
بررسي روند تصفيه بيولوژيكي پساب در طول مسير انتقال در كانال
172
بررسي روند تعادل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران ازابتداي تشكيل ليگ تاپايان فصل 0931-9831
173
بررسي روند تغيرات نظام تعرفه اي وآثار آن در بخش كشاورزي ايران ومقايسه آن با كشورهاي منتخب﴿طي بازه زماني1368تا1386﴾
174
بررسي روند تغيير تبليغات در مجله تخصصي زنان
175
بررسي روند تغيير در پروژه‌هاي عمراني
176
بررسي روند تغييرات الگوي مساجد ايراني در تعامل با مباني حكمي اسلامي از دوره صفويه تا معاصر نمونه مورديمسجد امام اصهان دوره صفوي مسجد سپهسالار دوره قاجار و مسجد الغدير دوره معاصر
177
بررسي روند تغييرات خشكسالي و ارتباط آن با عوامل جوي (مطالعه موردي : دشت يزد - اردكان)
178
بررسي روند تغييرات خواص شيميايي ميكروبي و مكانيكي بافت گوشت سردست گوساله طي مدت زمان ماندگاري در سردخانه
179
بررسي روند تغييرات دانه بندي و منيرالوژيكي در سد باطله مجتمع طلاي موته
180
بررسي روند تغييرات زماني و مكاني كيفيت آب زيرزميني در دشت يزد - اردكان
181
بررسي روند تغييرات كاربري اراضي زيرحوضه آبخيز آبسرد بااستفاده از تصاوير ماهواره اي، با تاكيد برروند توسعه سكونتگاه هاي انساني
182
بررسي روند تغييرات كمي و كيفي آب هاي زيرزميني دشت سيلاخور)لرستان(
183
بررسي روند تغييرات كميت و كيفيت منابع آب زيرزميني و ارتباط آن‌ها با سازندهاي زمين‌شناسي (مطالعه موردي : دشت كرمان- باغين)
184
بررسي روند تغييرات كميت و كيفيت منابع آب سطحي و ارتباط آن ها با كاربري اراضي و خشكسالي( مطالعه موردي: حوزه آبخيز گلوگاه، بابل)
185
بررسي روند تغييرات گرد و غبار و علل آن در شهر بوشهر
186
بررسي روند تغييرات مسير رودخانه كارون با استفاده از تصاوير ماهواره (IRS-2006)، (LANDST- 1991 )، (LANDST-1974) مطالعه موردي (شوشتر- اصفهان)
187
بررسي روند تغييرات معنايي در متون تبليغاتي در روزنامه هاي دهه چهل و هشتاد شمسي در ايران
188
بررسي روند تغييرات مكاني زوال مركبات به كمك سنجش از دور (مطالعه موردي، شهرستان جهرم)
189
بررسي روند تغييرات موضوعي اسناد علمي در حوزه تجارت الكترونيكي با استفاده از مدل‌سازي موضوعي
190
بررسي روند تغييرات و توزيع طلا و كاني شناسي فرآيند در سد با طله مجتمع طلاي موته
191
بررسي روند تغييرات و رفتار سنجي تالاب ميقان و كاربردي اراضي حاشيه آن با استفاده از تكنيك سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در بازه زماني 12 ساله
192
بررسي روند تقاضاي تفرجگاهي در پارك هاي شهر قم
193
بررسي روند تكامل قفل درتمدن اسلامي ايران (باتوجه به مباني طراحي صنعتي )
194
بررسي روند تكامل و كاركردهاي جدول‌كشي در صفحه‌آرايي نسخ‌خطي اسلامي از قرن ششم تا قرن نهم(ه.ق)
195
بررسي روند تكامل وسايل خوراكپزي در ايران و جهان
196
بررسي روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر اردكان
197
بررسي روند تكويني اندام هاي توليد مثلي در گياه گل ميمون Antirrhinum majus L.))
198
بررسي روند تكويني اندام هاي توليد مثلي در گياه گل ميمون(Antirrhinum majus L)
199
بررسي روند تكويني گامتوفيت ماده در گياه شكر تيغال(echinops ilisifolius L)
200
بررسي روند تكويني گامتوفيت ماده در گياه شكرتيغال (Echinops ilisifolius L)
201
بررسي روند توسعه اقتصادي شهر بابل در چاچوب توسعه پايدار طي دهه هاي اخير
202
بررسي روند توسعه پايدار شهري در ايران
203
بررسي روند توسعه تكنولو‍ژي در موتورهاي توربوفن و شبيه سازي موتورهاي نسل آينده
204
بررسي روند توسعه حوزه آموزشي مهندسي پزشكي در دنيا
205
بررسي روند توسعه فيزيكي شهر مرند و ارائه الگوي بهينه آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿ GIS﴾
206
بررسي روند توسعه فيزيكي شهرها ، مطالعه موردي شهر دهدشت
207
بررسي روند توسعه فيزيكي و ارائه الگوي بهينه توسعه فيزيكي شهر نهبندان
208
بررسي روند توليد اثر هنري به روش مكانيكي
209
بررسي روند توليد انيميشن در شركت بلواسكاي
210
بررسي روند توليد انيميشن در شركت بلواسكاي
211
بررسي روند توليد قالي قم در استان همدان
212
بررسي روند جامعه پذيري زن دراسلام
213
بررسي روند چهار مضراب در آثار ساخته شده براي سنتور
214
بررسي روند حدي دما و بارش استان هرمزگان
215
بررسي روند حوادث ترافيكي ومرگ ومير ناشي از آن در استان يزد طي سالهاي 1390_1385
216
بررسي روند خشكسالي استان خوزستان
217
بررسي روند دانش آموزي دوره هاي ابتدايي و راهنمائي تحصيلي آموزش و پرورش استان فارس بر اساس شاخصهاي برنامه دوم توسعه
218
بررسي روند رشد بهينه در اقتصاد ايران با تاكيد بر سياست هاي مربوط به سرمايه گذاري و مصرف، كاربردي از الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي رمزي
219
بررسي روند رشد سكونتگاههاي خودرو و تاثير ان بر قيمت زمين (مطالعه موردي:شهر بابل)
220
بررسي روند رشد شهر اليگودرز وارائه مطلوب توسعه با تاكيد بر عوامل محيطي
221
بررسي روند رشد صنعت در ايران
222
بررسي روند رشد كودكان روستايي يك ماهه تا 36 ماهه شهرستان گناباد
223
بررسي روند رشد و گسترش كالبدي شهر اروميه با تاكيد بر پديده پراكنده رويي شهري
224
بررسي روند رويشي مولرهاي سوم در گروهي از جمعيت گيلاني
225
بررسي روند زماني تثبيت گونه‌هاي جهش‌يافته در گراف‌هاي تكاملي
226
بررسي روند ژنتيكي - فنوتيپي صفات توليد مثلي در گاوهاي شيري هلشتاين كم توليد، متوسط و پر توليد
227
بررسي روند ژنتيكي صفات تيپ در گاوهاي هلشتاين
228
بررسي روند سكولارشدن و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه
229
بررسي روند سنتز هموگلوبين ، حذف هسته و فعاليت تلومراز طي تمايز سلول هاي بنيادي به اريتروسيت بالغ
230
بررسي روند شاخص هاي خشكسالي SPI , RDI و SDI در استان يزد در دو دهه گذشته با استفاده از آمار ناپارامتر
231
بررسي روند شكل گيري آموزش و پرورش ناشنوايان در ايران
232
بررسي روند شكل گيري جريانات شيعي در غرب جهان اسلام از قرن 3 تا 6 هجري قمري
233
بررسي روند شكل گيري شهرهاي جديد در جوار كلانشهرها ﴿ مورد شهرجديد رامين اهواز ﴾
234
بررسي روند شكل گيري موسيقي تلفيقي در ايران در دهه هاي 80 و 90 سشمسي. مطالعه موردي : سبك « پاپ - سنتي »
235
بررسي روند شكل گيري و تغيير تركيب بهينه ارزي با بكارگيري مدل ميانگين- واريانس
236
بررسي روند شكل گيري و تغيير تركيب بهينه ارزي با بكارگيري مدل ميانگين- واريانس
237
بررسي روند طراحي چراغ تزييني براي فرهنگسراي ارسباران
238
بررسي روند طراحي حروف در دهه 60 ميلادي
239
بررسي روند طراحي در طراحي صندلي دندانپزشك ﴿تابوره﴾بااولويت رفع نياز هاي استفاده گر
240
بررسي روند طراحي ديگ بخار لوله آبي متقارن
241
بررسي روند طراحي مدارهاي هيدروليك وبرسي مدار محركه مخلوط كن سيمان
242
بررسي روند طراحي مفهومي ماهواره هاي مدار ژئوسنكرون
243
بررسي روند طراحي نقشمايه بز جام شوش به منظور ايجاد طرح هايي نو در هنرهاي كاربردي چوبي
244
بررسي روند طراحي و تجهيز يك واحد صنعتي به سامانه مولد مقياس كوچك فتوولتاييك
245
بررسي روند طراحي و تحليل جريان در آبگيرهاي رو به بالا
246
بررسي روند طراحي و تست يك فن سانتريفوژ صنعتي
247
بررسي روند طراحي، اجرا و تبليغات در برندسازي پوشاك لوكس
248
بررسي روند فرآيند پسته پوست كني و طراحي دستگاه پسته پوست كني
249
بررسي روند فراواني روزهاي برفي در استان¬هاي اصفهان و چهار محال و بختياري
250
بررسي روند فعاليت هنري به مثابه‌ي الگوي پژوهشي
251
بررسي روند قضائي طي شده در پرونده آميا
252
بررسي روند كار افريني در ايران
253
بررسي روند كلي تغيير رخساره ها و محيط رسوبي پرمين بالايي و ترياس زيرين در مقطع شاهزاده علي اكبر ﴿ شمال شرق شهرضا﴾
254
بررسي روند گذر از سنت به مدرن ( مطالعه موردي: روستاي امامده شهرستان بهشهر)
255
بررسي روند گذشته و پيش بيني توليد علم در قلمرو مزارع بادي بر اساس روش هاي متن كاوي و چرخه حيات
256
بررسي روند گذشته و چشم انداز آينده عرضه و تقاضاي فضاي آموزشي به منظور برنامه ريزي آموزشي در محدوده شهر اصفهان
257
بررسي روند گسترش زبان فارسي در سده هاي پنجم و ششم هجري قمري
258
بررسي روند گسترش سلفي گري در كشور هاي عربي خاورميانه از 1945 تا 1979م/1324 تا 1358 ه.ش با تكيه بر مصر و عربستان
259
بررسي روند مرگ و مير در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 86 تا 91
260
بررسي روند مرمتي حفاظتي گنبد مدرسه امام صادق (ع )( مدرسه چهار باغ اصفهان )
261
بررسي روند مرمتي حفاظتي گنبد مدرسه امام صادق ﴿ع﴾ ﴿مدرسه چهارباغ﴾
262
بررسي روند مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي حوضه ي رودخانه ي درونگر وپيامدهاي اجتماعي – اقتصادي آن با تاكيد بر مديريت منابع آب
263
بررسي روند مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي حوضه ي رودخانه ي درونگر وپيامدهاي اجتماعي – اقتصادي آن با تاكيد بر مديريت منابع آب
264
بررسي روند معماري آرامگاهي شهر ساوه و حوزه ي آن ﴿ از ابتداي قرن پنجم تا انتهاي قرن ششم هجري قمري ﴾
265
بررسي روند مهاجرت از روستاي درودگاه به شهر برازجان
266
بررسي روند ميزان واحدهاي گرمايي در ايران
267
بررسي روند نرخ بيكاري در اقتصاد ايران
268
بررسي روند همگرايي در اتحاديه اروپا بر اساس نظريات ليبراليسم و سازه انگاري
269
بررسي روند هوشمندسازي در زمينه ي آموزش و يادگيري در مدارس غير دولتي مقطع راهنمايي
270
بررسي روند هوشمندسازي در زمينه ي آموزش و يادگيري در مدارس غيردولتي مقطع راهنمايي
271
بررسي روند هويت بخشي به شخصيت و مولفه هاي هويت بخش در سريال هاي انيميشن ايران
272
بررسي روند هويت بخشي به شخصيت و مولفه هاي هويت بخش در سريال هاي انيميشن ايران
273
بررسي روند و پيش بيني خصوصيات هيدرولوژيك حوزه قره آقاج با تاكيد برتغيير كاربري اراضي
274
بررسي روند و شاخص هاي پايش عملكرد ايمني قبل و بعد از پياده سازي سيستم هاي مديريت يكپارچه IMSدر نيروگاه سيكل تركيبي يزد
275
بررسي روند و علل تورم در ايران طي سالهاي 89-91
276
بررسي روند واكنش هاي سنتز مكانوشيميايي ZrB2 و پودر كامپوزيت ZrB2-SiC
277
بررسي روند واكنشهاي سنتز مكانوشيمياييZrB پودر كامپوزيتZrB2-SiC
278
بررسي روند وزن گيري خانمهاي باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي شهرستان رشت در سال 1384
279
بررسي روند وقف در بيمارستان هاي اصفهان از انقلاب مشروطه تاكنون ﴿1285ش-1390ش﴾
280
بررسي روندتجزيه شيميايي و زيستي متريبيوزين
281
بررسي رونديابي تغييرات تبخير در شرايط تغيير اقليم مطالعه موردي: استان لرستان
282
بررسي روي جلد مجلات ايران از آغاز تا امروز
283
بررسي روي جلدهاي مجلات ايراني ويژهي كودكان (از سال 1385 تا 1395)
284
بررسي رويانزايي رويشي در گياه Dracocephalum kotschyi (زرينگياه)
285
بررسي رويت پذيري و كنترل پذيري مدلهاي كمينه سلولي
286
بررسي رويتگرهاي غيرخطي حالت لغزشي و استفاده از آن در طراحي يك كنترل كننده براي ربات پوماي 560
287
بررسي رويشگاه سه گونه بومي در شرق اصفهان
288
بررسي رويكرد بلاغت پژوهان زبان عربي و زبان شناسان به مقوله معاني اصلي و فرعي انشاي طلبي و مقايسه آن با يكديگر
289
بررسي رويكرد پيشرو در ساخت آثار هنري شيشه و تاسيس دانشكده شيشه پيلچاك در آمريكا
290
بررسي رويكرد تئاتر به پارودي
291
بررسي رويكرد تئاتر به پارودي
292
بررسي رويكرد تئاتر محيطي به تماشاگر ﴿در نظريه ريچارد شكنر﴾
293
بررسي رويكرد تئاتر محيطي به تماشاگر﴿در نظريه ريچارد شكنر﴾
294
بررسي رويكرد تاريخي وهابيت درمورد قيام امام حسين(ع)
295
بررسي رويكرد خدمات عمومي جايگزين حبس در حقوق ايران و انگلستان
296
بررسي رويكرد خدمات عمومي جايگزين حبس در حقوق ايران و انگلستان
297
بررسي رويكرد داروخانه ها وعطاري ها در تشخيص ودرمان سرطان دهان
298
بررسي رويكرد دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد در قبال جهاني شدن فرهنگ
299
بررسي رويكرد روايت درماني بر خودكارآمدي و خودتنظيمي درسالمندان
300
بررسي رويكرد روايت درماني بر خودكارآمدي و خودتنظيمي درسالمندان
301
بررسي رويكرد سبك هندي در ديوان شهريار
302
بررسي رويكرد سياست خارجي دولت حسن روحاني بر اساس مفروضه هاي ليبراليسم (1396 - 1392)
303
بررسي رويكرد شش سيگما در شركت برق منطقه اي فارس
304
بررسي رويكرد فمينيستي نمايشنامه‌هاي نغمه ثميني از منظر آراء ژوليا كريستوا با تأكيد بر دو اثر شكلك و خواب در فنجان خالي
305
بررسي رويكرد فمينيسي در هنر دهه هفتاد آمريكا با تاكيد بر جودي شيكاكو نمونه مورد تاكيد خانه زن
306
بررسي رويكرد گرابار در تحليل تاريخ هنر اسلامي با تمركز بر كتاب شكل‌گيري هنر اسلامي
307
بررسي رويكرد مادرانگي در آثار زنان نمايشنامه نويس آمريكايي دهه 80 با تاكيد بر سه اثر «شب بخير مادر»،«سرگذشت هايدي» و «نقاشي از خانم و آقاي چرچ»
308
بررسي رويكرد مادرانگي درآثار زنان نمايشنامه نويس آمريكايي دهه 80 با تاكيد بر سه اثر " شب به خير مادر " " سرگذشت هايدي " و " نقاشي از خانم و آقاي چرچ"
309
بررسي رويكرد مدال ، فرمال و هارمونيك سه آهنگساز ايراني در سه قطعه پيانويي
310
بررسي رويكرد مقايسه در تربيت و تبليغ از منظر آموزه هاي قرآن و حديث
311
بررسي رويكرد هاي فلسفي و كلامي بر تفسير آيه نور
312
بررسي رويكرد والتر بنيامين به هنر عامه در مقابل ديگر آراي مكتب فرانكفورت
313
بررسي رويكرد وظيفه گرايي با تاكيد بر انديشه امام خميني ﴿ره﴾
314
بررسي رويكردهاي اجتماعي، فرهنگي در ديوان عماد خراساني
315
بررسي رويكردهاي احياگرانه به فرم هاي سنتي در پوسترهاي ايراني بعد از دهه ي 1360 شمسي
316
بررسي رويكردهاي ارتقا باورپذيري در انيميشن رايانه ايبا تمركز بر نقش بازيسگري كاراكتر در انيميشن سه بعدي روايي
317
بررسي رويكردهاي ارتقاء باورپذيري در انيميشن رايانه اي با تمركز بر نقش بازيگري كاراكتر در انيميشن سه بعدي روايي
318
بررسي رويكردهاي امنيت منطقه اي جمهوري اسلامي ايران بر اساس الگوي آونگي
319
بررسي رويكردهاي تعاملي در تبليغات محيطي با تمركز بر آثار توليد شده بعد از 2000 در اروپا
320
بررسي رويكردهاي تعليم و تربيت در ايران عصر مشروطيت و پهلوي اول
321
بررسي رويكردهاي حاكم بر آموزش خواندن در پايه اول مدارس ابتدايي دخترانه شهر يزد
322
بررسي رويكردهاي زيبايي شناختي در سينماي نئورومانتيك
323
بررسي رويكردهاي زيبايي شناختي در سينماي نئورومانتيك
324
بررسي رويكردهاي فردي و اجتماعي در خودنگاره هاي معاصر ايران (سه دهه ي اخير)
325
بررسي رويكردهاي فمنيستي در چهار اثر تنسي ويليامز
326
بررسي رويكردهاي فمنيستي در چهار اثر تنسي ويليامز
327
بررسي رويكردهاي فمينيستي در سه اثر فدريكو گارسيا لوركا ﴿عروسي خون، يرما، خانه برناردا آليا﴾
328
بررسي رويكردهاي فمينيستي در سه اثر فدريكو گارسيا لوركا ﴿عروسي خون، يرما، خانه برناردا آليا﴾
329
بررسي رويكردهاي مختلف در مطالعه اسلمينگ شناور
330
بررسي رويكردهاي معيارسازي و واژه‌گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي (انگليسي به فارسي) در چارچوب اينفوترم
331
بررسي رويكردهاي نوين به معماري خاك
332
بررسي رويكردي احتمالاتي به استنتاج بهترين تبيين(گذار توضيحي)
333
بررسي رويكردي يكپارچه براي تشخيص سرطان سينه
334
بررسي رويه قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) در توسعه حقوق بين‌الملل محيط زيست با تأكيد بر پرونده‌‌هاي رودخانه سن خوان (2018) و شكارنهنگ در جنوبگان (2014)
335
بررسي رويه هاي حالت حد خاكهاي ايزوتروپ كه بصورت مصنوعي سيمانته شده اند
336
بررسي رويه هاي وين گارتن خاص در E3
337
بررسي رياضي و فيزيكي آنتن هاي ايستگاه زميني ماهواره اي
338
بررسي رياضي يك مدل فيزيكي براي همودياليز
339
بررسي ريتم در آثار نقاشان امپرسيونيست
340
بررسي ريتم در تئاتر پست مدرن با تكيه بر آثار هاينر مولر
341
بررسي ريتم در تئاتر پست مدرن با تكيه برآثار هاينر مولر
342
بررسي ريتم در قطعه ي تقلب كردن ، دروغ گفتن ، دزدي كردن اثر ديويد لنگ
343
بررسي ريتم در نقوش نمادين ايران باستان
344
بررسي ريتم شبانه روزي و الگوي فصلي تب و تشنج در كودكان 6 ماهه تا 5ساله بستري در بيـــمارستان 17 شهريوررشت از فروردين 1389 تا شهريور
345
بررسي ريتم هاي نهفته در دستگاه چهارگاه
346
بررسي ريتم و متر به عنوان دو عنصر برجسته آهنگسازي در پرستش بهار اثر ايگور استراوينسكي
347
بررسي ريخت شناسي پيكرك هاي انساني ايران باستان با تاكيد بر آثار موزه ملي ايران ﴿موزه ايران باستان﴾
348
بررسي ريخت شناسي دانه گرده برخي از گونه هاي پرتو آسايان تيره مركبان كاسني در استان آذربايجان غربي
349
بررسي ريخت شناسي دانه گرده برخي از گونه هاي پرتوآسايان تيره مركبان (كاسني ) )Asteraceae( در استان آذربايجان غربي
350
بررسي ريخت شناسي دانه گرده برخي از گونه هاي گون )Astragalus( در ايران
351
بررسي ريخت شناسي دانه گرده تيره سوسنيان در معناي وسيع
352
بررسي ريخت شناسي دانه گرده زبانه گلي هاي تيره مركبان دراستان آذربايجان غربي
353
بررسي ريخت شناسي دانه گرده گروه لوله گلي هاي تيره مركبان در استان آذربايجان غربي
354
بررسي ريخت شناسي دانه گرده و سيتوژنتيك تيره خشخاش )Papaveraceae( در استان اردبيل
355
بررسي ريخت شناسي دانه ي گرده وخاصيت ضد باكتريايي عصاره ي گل حسرت
356
بررسي ريخت شناسي كرك در گونه Acinos graveolens درايران (مروري اكولوژيك )
357
بررسي ريخت شناسي كرك در گونه Stachys lavandu lifolia vahi
358
بررسي ريخت شناسي كرك در گونه ziziphora tenuior L.)Labiatae( درايران ( مروري اكولوژيك )
359
بررسي ريخت شناسي و ساختار تشريحي جنس Carthamus L. (Asteraceae)
360
بررسي ريخت شناسي و گونه شناسي سيمرغ بر اساس متون ايراني تا قرن 12 هجري
361
بررسي ريز پرده ها در آثار چارلز آيوز
362
بررسي ريز پهبادها، آشنايي با آيروديناميك، عملكرد، نحوه كنترل و بررسي روند طراحي آن
363
بررسي ريز حدف هاي كروموزوم Y در مردان نابارور آزواسپرمي و اليگواسپرمي
364
بررسي ريز حدف هاي كروموزوم Y در مردان نابارور آزواسپرمي و اليگواسپرمي
365
بررسي ريز ساختار ، رفتار خوردگي و تريبو خوردگي پوشش كامپوزيتي الكترولس نيكل فسفر- زير كونيا بر روي فولاد ساده كربني
366
بررسي ريز ساختار آلياژ 5010 آلومينيوم با استفاده از پارامترهاي دما و زمان
367
بررسي ريز ساختار آلياژ NI-(15-25) CR تحت ريخته گري دقيق و نيروي گريز از مركز
368
بررسي ريز ساختار آلياژ آلومينيوم 356 رئوكست شده
369
بررسي ريز ساختار آلياژ ريختگي دندانيCr Ni-(12-14 در اثر برليوم و عناصر احتمالي جايگزين
370
بررسي ريز ساختار آلياژ فولاد آلومينيوم دار آستمپر شده
371
بررسي ريز ساختار اتصال نامشابه آلياژ هاي آلومينيوم AA6061 و AA5052 با استفاده از فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
372
بررسي ريز ساختار اتصال نامشابه فولاد ابزار گرم كارH13 و فولاد زنگ نزن آستنيتي 316 به روش جوشكاري اصطكاكي
373
بررسي ريز ساختار اكسيد روي
374
بررسي ريز ساختار الياف پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ كشيده شده در دماي محيط و عمل شده با سيال فوق بحراني
375
بررسي ريز ساختار برنج هاي سرب دار تحت انجماد غير تعادلي
376
بررسي ريز ساختار چدن با گرافيت فشرده
377
بررسي ريز ساختار چدنهاي داكتيل در سرعتهاي مختلف ورودي مذاب به درون محفظه قالب
378
بررسي ريز ساختار حاصل از فرآيند ذوب نسبي﴿ SIMA) بر آلياژ الومينيوم 6061
379
بررسي ريز ساختار مقره هاي فشار قوي
380
بررسي ريز ساختار منطقه اتصال سوپرآلياژ
381
بررسي ريز ساختار منطقه اتصال سوپرآلياژ پايه نيكل به سوپرآلياژ پايه كبالت به روش اتصال TLP
382
بررسي ريز ساختار مولكولي الياف تهيه شده از آميزه پلي پروپيلن و پلي اتيلن سبك
383
بررسي ريز ساختار ميكرو سختي آلياژ W-Ni-Fe قبل و بعد از عمليات حرارتي ﴿توليد شده به روش CIP متالورژي پودر﴾
384
بررسي ريز ساختار نسوزهاي منيز يا گرافيتي
385
بررسي ريز ساختار نيمه جامد يك آلياژ هايپر يوتكنيك آلومينيم - سيليسيم
386
بررسي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص مكانيكي نانو كامپوزيت دنداني پليمري تقويت شده با ذرات سيليكاتي
387
بررسي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت پلي كربنات/ نانو لوله هاي كربني
388
بررسي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت ترموپلاستيك پلي يورتان/ نانولوله هاي كربني
389
بررسي ريز ساختار و استحكام فصل مشترك جفت فلزي غير همجنس Al/Mg در فرآيند ريخته گري مركب
390
بررسي ريز ساختار و بهينه سازي خواص مكانيكي ﴿نانو سختي و نانو خراش ﴾پوشش هاي نانو ساختار زير كونيايي بررسي زيره سازه فولاد زنگ نزن 316L
391
بررسي ريز ساختار و تشكيل تركيبات بين فلزي حاوي MN,FE,NI در آلياژ پيستون AI-SI از طريق آناليز حرارتي
392
بررسي ريز ساختار و خصوصيات اپتيكي لايه نازك اكسيدروي آلائيده با كبالت
393
بررسي ريز ساختار و خواص پوشش هاي كامپوزيتي پاشش پلاسمايي نيكل - آلومينيم - كاربيدسيليسيم
394
بررسي ريز ساختار و خواص ترموديناميكي رسوب آسفالتين در نفت خام
395
بررسي ريز ساختار و خواص خستگي فولاد 2CRMO4 مورد استفاده در صنعت حفاري
396
بررسي ريز ساختار و خواص خوردگي پوشش نانو تيتانيا بر فولاد زنگ نزن 316 به روش سل ژل
397
بررسي ريز ساختار و خواص فرسايش- خوردگي پوششهاي سخت بر روي فولاد API-5L-X52 توسط فرايند جوشكاري TIG
398
بررسي ريز ساختار و خواص فرسايش خوردگي پوششهاي سخت بر روي فولادAPI- 5L- X52 توسط فرآيند جوشكاري TIG
399
بررسي ريز ساختار و خواص فشاري ايمپلنت هاي دنداني نيمه تخريب پذير ساخته شده از تيتانيم منيزيم به روش متالورژي پودر
400
بررسي ريز ساختار و خواص فولادهاي مارتنزيتي فوق ريزدانه فرآوري شده به روش نورد تجمعي
401
بررسي ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ تهيه شده از آميزه يي پلي پروپيلن با وزن مولكولي هاي متفاوت
402
بررسي ريز ساختار و خواص كششي آلياژ AZ91- RE0/01 در دو حالت ريخته گري در قالب ماسه اي و قالب ماسه اي بامبرد
403
بررسي ريز ساختار و خواص كششي كامپوزيت Al/TiC توليد شده به روش همزني اصطكاكي
404
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ 6061 AL پس از انجام عمليات حرارتي سريع با استفاده از منبع حرارتي مادون قرمز
405
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ AZ91 منيزيم
406
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ TI-6AL-47 براي كاربرد در ايمپلنتهاي دنداني
407
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ سه تايي pET/EVA/PP
408
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي پر مصرف تيتانيم در مهندسي مواد پزشكي و نظامي
409
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي اتصال فولاد St37 - فولاد CK60به وسيله جوشكاري انفجاري
410
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي استوانه هاي آلومينيوم و فولاد جوشكاري شده انفجاري
411
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي جوش آلومينيوم 5083
412
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه ي ورقه هاي فولاد ساده كربني با ضخامت هاي متفاوت
413
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد AISI5140 در حالت دو فازي فريتي- بينايتي
414
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد Fe - 31Mn - 3SiTWIP در هنگام تغيير شكل سرد
415
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد TRIP نانو ساختار فرآوري شده به روش نورد شياري
416
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد كم كربن نانو ساختار شده به روش نورد سرد - آنيل
417
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي توليدشده در سيستم Al-B2O3-V2O5
418
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هيبريدي آلومينيوم /آلومينا/ كاربيد بور توليد شده توسط فرايندهاي نورد
419
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي ميلگرد آجدار كامپوزيتي و مقايسه با نمونه فولاد آن
420
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي ناحيه اتصال حاصل از لحيم كاري سخت كاربيد تنگستن به فولاد
421
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت لايه اي Al-Ni-Cu توليد شده توسط فرايند نورد تجمعي
422
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هيبريدي آلومينيوم/آلومينا/كاربيد تيتانيم توليد شده توسط فرايندهاي نورد
423
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هيبريدي آلومينيوم/آلومينا/كاربيد سيليسيم ساخته شده توسط فرايند نورد تجمعي
424
بررسي ريز ساختار و دماي استحاله فولاد ميكرو آْلياژي API- X70
425
بررسي ريز ساختار و رفتار فرسايشي فولادهاي كار سخت شده ميكروآلياژي API- X70
426
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژ A1-1%WTNI توليد شده به روش انجماد جهت دار
427
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژ آلومينيوم AA5083 تهيه شده به روش ريخته گري نيمه جامد با استفاده از سطح شيب دار
428
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژهاي تهيه شده از پودر نانو كريستالين پايه تنگستن به روش متالورژي پودر
429
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژهاي تهيه شده از پودر نانوكريستالين پايه تنگستن به روش متالورژي پودر
430
بررسي ريز ساختار و سختي قطعات متالورژي پودر فولادي و برنزي
431
بررسي ريز ساختار و سينتيك آستمپر چدن هاي FE- C- CU در دماي آستمپرينگ بالا
432
بررسي ريز ساختار و عمليات حرارتي آلياژ برنز قلع و تاثير افزودن sic بر ساختار متالوگرافيكي و خواص مكانيكي آلياژ
433
بررسي ريز ساختار و فصل مشترك كامپوزيت آلومينيم- منيزيم/زير كونيا توليدي به روش نفوذ دهي فلز مذاب درون پيش فرم سراميكي
434
بررسي ريز ساختار و فصل مشترك كامپوزيت آلومينيوم منيزيم زير گونيا توليدي به روش نفوذ دهي فلز مذاب درون پيش فرم سراميكي
435
بررسي ريز ساختار و متالوگرافي آلياژ نيكل - تيتانيم
436
بررسي ريز ساختار و مقاومت سايشي فولادهاي هادفيلد آلومينيم دار
437
بررسي ريز ساختار، رفتار سايشي و خوردگي كامپوزيت سطحي Fe/Al توليد شده به روش پاشش پلاسمايي و فرايند اصطكاكي اغتشاشي
438
بررسي ريز ساختار، سينتيك انحلال ساختار غني از زير كونيوم و رشد ذرات گاما پرايم در آلياژ پايه نيكل آلومينايد IC22/M
439
بررسي ريز ساختار، مورفولوژي، سختي سنجي و مقاومت به ضربه نمونه فولاد كم كربن حاصل از طريق تزريق پودر MIM
440
بررسي ريز ساختارها و خواص مكانيكي فولاد AISI4340 در حالت دو فازي فريتي – مارتنزيتي
441
بررسي ريز ساختارها و خواص مكانيكي فولاد AISI5140 در حالت دو فازي فريتي- مارتنزيتي
442
بررسي ريز ساختارها و خواص مكانيكي فولاد كم آلياژ Mo40 در شرايط سه - فازي فريتي - پرليتي - مارتنزيتي
443
بررسي ريز ساختارهاي فولاد مدر تنزيتي
444
بررسي ريز ساختارو فصل مشترك كامپوزيت آلومينيم - منيزيم / زير كونيا توليدي به روش نفوذدهي فلز مذاب درون پيش فرم سراميكي
445
بررسي ريز ساختاري كامپوزيت AL2024- SIC زينتر شده با استفاده از مايكروويو
446
بررسي ريز ساختاري و خواص پوشش كامپوزيتي سد حرارتي Al2O3/YAG/YSZ
447
بررسي ريز نشت پلاگ اپيكالي CEM Cement در نسبت هاي مختلف پودر و مايع در دندان هاي با اپكس باز با روش فيلتراسيون مايع
448
بررسي ريزازديادي هيبريد گل محمدي كاشان * رز معطر ياسوج
449
بررسي ريزازديادي هيبريد گل محمدي كاشان * رز معطر ياسوج
450
بررسي ريزازديادي وامكان كشت سوسپانسيون سلولي گياه داروئي مسواك )Salvadora Persica(
451
بررسي ريزحذف هاي كروموزوم Y در مردان نابارور مراجعه كننده به بيمارستان بقيه الله ﴿ عج﴾ در طول سال هاي 88 و 89
452
بررسي ريزرخساره ها، محيط رسوبي و دياژنز سازند پابده (بخش فوقاني) و آسماري در جنوب غرب باباحيدر، شهركرد
453
بررسي ريزرخساره، محيط رسوبي و چينه نگاري سكانسي سازند كژدمي در تاقديس پيون، شمال ايذه
454
بررسي ريزساختار آلياژ آلومينيوم 7075 بعد از عمليات SIMA
455
بررسي ريزساختار اتصال آلومينيوم به فولاد با استفاده از فرايند جوشكاري اصطكاكي
456
بررسي ريزساختار در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير مشابه آلياژ آلومينيوم6061 و منيزيم AZ31
457
بررسي ريزساختار فولاد آلومينيوم دار آستمپر شده
458
بررسي ريزساختار كامپوزيتAl-ZrO2 توليدشده به روش اصطكاكي اغتشاشي(FSP)
459
بررسي ريزساختار نسوزهاي مولايت - كوراندومي
460
بررسي ريزساختار و تغييرات خواص مكانيكي لوله در حين توليد
461
بررسي ريزساختار و خصوصيات مكانيكي در جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي اتصالات لبه‌اي‌ فولادي
462
بررسي ريزساختار و خواص پوشش نانوساختار گرادياني تابعي HA-TiO2 اعمال شده برروي زيرلايه Ti-6Al-4V به روش سل- ژل
463
بررسي ريزساختار و خواص زيست فعالي لايه هاي متخلخل نانوساختار هيدروكسي‌آپاتيت/Ti/TiO2 و هيدروكسي‌آپاتيت-Ti/TiO2 به روش PEO
464
بررسي ريزساختار و خواص سايشي كامپوزيت زمينه آلومينيوم 319 مقاوم شده با تركيبات بين فلزي آهن توليد شده به روش درجا از طريق ريخته گري هم زدني
465
بررسي ريزساختار و خواص كششي چدن نشكن نوردي ديواره نازك توليد شده به روش دوشابي و معمولي
466
بررسي ريزساختار و خواص كششي نمونه چدن نشكن توليدشده به روش دوشابي
467
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ 6061 تحت تأثير فرايند آندايزينگ سخت
468
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ Ti-6 Al-4V براي كاربرد در ايمپلنتهاي دنداني
469
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال فاز مايع گذراي آلياژ منيزيم AZ31
470
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال نامشابه آلياژ Ti-6Al-4V به سوپرآلياژ اينكونل 625 به روش پيوند فاز مايع گذرا
471
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصالات جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژ آلومينيوم AA6061 با استفاده از لايه ي مياني
472
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصالات لبه روي هم آلياژهاي آلومينيم و منيزيم ايجاد شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
473
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي به منظور بهينه سازي شرايط ‏عمليات حرارتي پس از جوشكاري فركانس بالا در ساخت لوله هاي انتقال ‏گاز
474
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي جوش اصطكاكي اختلاطي لبه روي هم آليا‍‍ژ آلومينيم 5456 با ضخامتهاي متفاوت
475
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي جوش اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم و منيزيم
476
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه¬اي فولاد پيشرفته استحكام بالاي DP780
477
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي در روش اتصال دهي نفوذي تيتانيوم خالص
478
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد Fe-24Ni-0.2C پس از تغيير شكل پلاستيك شديد به روش RCSR
479
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد X70 جوشكاري شده
480
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد آستنيتي كروم- منگنزدار و مقايسه با فولاد 316 AISI
481
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد آستنيتي نيمه پايدار حين فرآيند اصطكاكي همزني
482
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت Al/TiC فوق‌ريزدانه توليد شده به روش فرايند نورد تجمعي
483
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت Al6061/Al2O3 فرآوري شده به روش همزني اصطكاكي
484
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت فوق‌ريزدانه زمينه آلومينيمي تقويت شده با ذرات Al65Cu20Ti15 توليد شده به روش تركيبي متالورژي پودر و ECAP
485
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي آلومينيوم AA6061 با تقويت كننده هاي آلومينا و كاربيد سيليسيم توليد شده به روش نورد تجمعي (ARB)
486
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي آلومينيوم AA6061 با تقويت كننده هاي آلومينا و كاربيد سيليسيم توليد شده به روش نورد تجمعي (ARB)
487
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت Al356/SiC
488
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت آلياژ منيزيم AZ31/ZrO2 ايجاد شده در سطح با روش اصطكاكي اغتشاشي (FSP)
489
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت A356/Al2O3
490
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت آلومينا-سيليسيم كاربيد تهيه شده از پودرهاي بسيار نرم
491
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيم با مقاوم ساز نانوتيوب كربرن
492
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي آلومينيمي تقويت شده با كاربيد سيليسيم و اكسيد آلومينيم توليد شده به روش ريختهگري
493
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي آلومينيمي تقويت شده با كاربيد سيليسيم و اكسيد آلومينيم توليد شده به روش ريختهگري
494
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي زمينه آلومينيوم تقويتشده با گرافن
495
بررسي ريزساختار و رفتار سايشي آلياژ FGM (A390/A319) توليد شده به روش ريخته گري - خالي كردن - ريخته گري (CDC)
496
بررسي ريزساختار و رفتار مكانيكي اتصال TLP شده سوپرآلياژ اينكونل 738
497
بررسي ريزساختار و سختي چدن آهن-كربن-5٪ آلومينيم- 0.02٪ منيزيم تحت عمليات حرارتي مختلف
498
بررسي ريزساختار و سينتيك آستمپرينگ دومرحله اي چدن نشكن آلومينيمي
499
بررسي ريزساختار و گرمااندوزي نانوكامپوزيت لاستيك كلروبيوتيل/ دوده/ نانورس تهيه شده به روش اختلاط مذاب
500
بررسي ريزساختار و مقطع شكست قطعات كششي از صفحات توليد شده به روش ريخته¬گري دوغلتكي(Twin roll casting)آلياژ آلومينيوم8011
501
بررسي ريزساختار، خواص مكانيكي و رفتار رئولوژيكي آلياژهاي سه‌تايي بر پاية PP/EPDM/PA6
502
بررسي ريزساختارها و خواص مكانيكي فولاد كم آلياژ AISI 4140 در حالت دوفازي فريتي – بينيتي
503
بررسي ريزساختاري اثر كرنش بر توزيع كاربيدهاي يوتكتيكي دريك فولاد ابزار لدبوريتي
504
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي اتصال فاز مايع گذرا(TLP) براي آلياژ AL 5083 با استفاده از نانوذرات استحكام بخش در لايه واسط
505
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي در اتصال نامشابه آلياژ آلومينيم به فولاد زنگ نزن آستنيتي و سوپر آلياژ پايه نيكل
506
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي كامپوزيت فوق ريزدانه آلومينيوم-كاربيد تنگستن توليد شده به روش نورد تجمعي
507
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت Ti/CNT توليد شده توسط فرآيند همزني اصطكاكي (FSP)
508
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي نمونه هاي فولاد زنگ نزن 316 كم كربن توليد شده به روش پرينت سه بعدي فلزي
509
بررسي ريزگردها (آلودگي هوا) در شهر اهواز
510
بررسي ريزگسل ها و شكستگي هاي اصلي يكي از مخازن هيدروكربوري ايران از طريق مدلسازي شبكه گسسته شكستگي ها
511
بررسي ريزناپايداري‌ها در توكامك با استفاده از مدل جنبشي- چرخشي
512
بررسي ريزنشت ترميم هاي كامپوزيتي سلف كيور و لايت كيور با استفاده از يك سيستم باندينگ يونيورسال
513
بررسي ريسك جابجايي كالاهاي خطرناك از طريق حمل و نقل زميني و لوله اي
514
بررسي ريسك جابجايي كالاهاي خطرناك از طريق حمل و نقل زميني و لوله اي
515
بررسي ريسك راهبردي در بانكداري بدون ربا (مطالعه موردي: بانك صادرات شهرستان ساري)
516
بررسي ريسك راهبردي در بانكداري بدون ربا (مطالعه موردي: بانك صادرات شهرستان ساري)
517
بررسي ريسك شكست مقره ها
518
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري عروق كرونر در 450 نفر از معلمين شهر رشت
519
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري عروق كرونر در 510 نفر از پرسنل مراكز آموزشي درماني
520
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري فلج بل در مراجعين به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
521
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري فلج بل در مراجعين به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
522
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري فلج بل در مراجعين به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
523
بررسي ريسك فاكتورهاي راديو گرافي پانوراميك در بيماران مبتلا به آسيب عصب اينفريورآلوئولار پس از خارج كردن دندان مولر سوم منديبل : گزارش موارد
524
بررسي ريسك فاكتورهاي عفونت عمقي متعاقب فيكساسيون شكستگي¬هاي پروگزيمال تيبيا با پليت در بيمارستان پورسينا در سال¬هاي1394 -1396
525
بررسي ريسك فاكتورهاي فلج بل
526
بررسي ريسك فاكتورهاي فلج بل
527
بررسي ريسك فاكتورهاي موثر بر نياز به انتقال خون در بيماران تحت عمل باي پس شريان كرونر به روش بدون استفاده از پمپ
528
بررسي ريسك فاكتورهاي موثر بر نياز به انتقال خون در بيماران تحت عمل باي پس شريان كرونر به روش بدون استفاده از پمپ
529
بررسي ريسك فاكتورهاي همراه در ايجاد جفت سر راهي در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا در سالهاي 1374- 1372
530
بررسي ريسك لرزه اي سازه هاي فولادي مقاوم طراحي شده با استفاده از ميراگرهاي ويسكوز در چارچوب مهندسي براساس عملكرد
531
بررسي ريسك لرزه اي سيستم هاي مقاوم طراحي شده با استفاده از جداگرها در چارچوب مهندسي بر اساس عملكرد
532
بررسي ريشه اي ضايعات در سيستم ريسندگي نيمه فاستوني و برنامه ريزي بهبود بهره وري مواد اوليه در گروه توليدي تبد
533
بررسي ريشه جرم شناختي خشونت در خانواده
534
بررسي ريشه گياهانيكه خاصيت و مصرف داروئي دارند
535
بررسي ريشه هاي اجتماعي بيكاري ديپلمه هاي شهر مشهد
536
بررسي ريشه هاي انقلاب اسلامي
537
بررسي ريشه هاي تراژدي اگزيستانسياليستي در انديشه و آثار دوره رمانتيسم؛ مطالعه تطبيقي: خاندان چنچي (شلي)، مانفرد (بايرن)، كلفت ها (ژنه) و سوءتفاهم (كامو)
538
بررسي ريشه هاي توسعه نيافتگي منطقه جرقويه
539
بررسي ريشه هاي زيبايي شناسي و فرمي خط نستعليق در نشانه نوشته هاي معاصر ايران
540
بررسي ريشه هاي ظهور سينماي نئورئاليستي - انتقادي در ايران پس از انقلاب ﴿1384-1367﴾
541
بررسي ريلهاي استاندارد راه آهن و جرثقيل با توجه به استانداردهاي موجود
542
بررسي ريولوژي و خواص دي الكتريك نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي وينيليدين فلورايد،نانولوله هاي كربني،گرافن و منگنزدي اكسيد
543
بررسي ريولوژيكي ميكروژل هاي حساس به دماي PVME تهيه شده با استفاده ار پرتوهاي الكتروني در حضور نانو ذرات سلولز
544
بررسي زئوليت صنعتي مورد نيت در واكنش آبگيري از متانول و شبيه سازي سينتيكي با شبكه عصبي
545
بررسي زابطه بين وااقت فراغت و تاثير ان بر عملكرد تحصيلي دانشجويان پيام نور جهرم
546
بررسي زاويه ي ديد در پنج داستان كوتاه فارسي: رويكردي تلفيقي از سبك شناسي و زبان‌شناسي انتقادي
547
بررسي زايايي گروهي از وندهاي فارسي و محدوديت هاي ناظر بر آنها
548
بررسي زايده هاي مثلثي شكل در انتقال حرارت جريان داخلي به كمك نرم افزار Fluent
549
بررسي زايمان و عوارض زودرس بعداز زايمان در افراد H.P بستري در زايشگاه بهمن و مقايسه آن با بيماران L.P
550
بررسي زبان بدن براي انتقال مفاهيم در صحنه نمايش
551
بررسي زبان بدن براي انتقال مفاهيم در صحنه نمايش
552
بررسي زبان برنامه نويسي Open CL [اپن. سي. ال]
553
بررسي زبان برنامه نويسي پردازنده هاي گرافيكي CUDA [سي. يو. دي. ا.] و مقايسه آن با زبان Opencl [اپن سل]
554
بررسي زبان تبليغات در مطبوعات و مقايسه آن با زبان ادبيات
555
بررسي زبان تصويري عطار با تاكيد بر تمثيلهاي آن در اسرارنامه
556
بررسي زبان حماسي در حماسه هاي ديني تا منظومه حمله حيدري
557
بررسي زبان حماسي در سروده هاي موسوي گرمارودي
558
بررسي زبان در شعر كودك با تكيه بر آثار شكوه قاسم نيا و افسانه شعبان نژاد
559
بررسي زبان رمزي اساطير، افسانه ها و قصه هاي پريان
560
بررسي زبان روايت در داستان هاي امير ارسلان و حسين كرد شبستري
561
بررسي زبان شناختي - اجتماعي واژگان زبان هاي گيلكي گويش آبكناري فارسي و انگليسي
562
بررسي زبان شناختي بخش روش شناسي مقالات انگليسي و فارسي رشته هاي زبان شناسي ، ادبيات و روان شناسي از ديدگاه ژانر
563
بررسي زبان شناختي دستورالعمل نويسي در سيستم هاي آزمايشگاهي
564
بررسي زبان شناختي رمزبه عنوان گونه اي هنجار گريزي معنايي در اشعار هوشنگ ابتهاج
565
بررسي زبان شناختي گونه فارسي مشهدي
566
بررسي زبان شناختي گويش بختياري چهارلنگ ( 2جلدي )
567
بررسي زبان شناختي گويش عربي خمسه از جنبه هاي آواشناسي و واج شناسي در شهرستان جهرم
568
بررسي زبان شناختي مقايسه اي كنش گفتاري تحسين در ميان زبان آموزان ايراني
569
بررسي زبان شناختي نام معابر شهر تهرا ن
570
بررسي زبان صوفيه (درنوبت سوم از تفسير كشف الاسرار و عده الابرار ميبدي)
571
بررسي زبان گفتگو در كتاب حمزه نامه
572
بررسي زبان متون راديويي با تاكيد بر برنامه هاي جوان راديو كرمان
573
بررسي زبان نمايشي در آثار اخوان ثالث و شفيعي كدكني
574
بررسي زبان نمايشي در آثار اخوان ثالث و شفيعي كدكني
575
بررسي زبان و ادبيات شفاهي شهر دبيران از توابع شهرستان زرين دشت در استان فارس
576
بررسي زبان و روايت زنانه در داستان هاي منيرو رواني پور
577
بررسي زبان و صور خيال در اشعار رفيق اصفهاني
578
بررسي زبان و صور خيال در مديحه هاي انوري
579
بررسي زبان و فرهنگ عامه ايل كلهر
580
بررسي زبان و محتوا در اشعار منصور اوجي
581
بررسي زبان و محتوا در اشعار منصور اوجي
582
بررسي زبان‌شناختي قرض‌گيري زبان عربي از زبان فارسي در روستاي چاه‌مبارك از توابع شهرستان عسلويه
583
بررسي زبان, نحوه ي كاربرد و علل تخريب آن در نمايشنامه هاي ابزورد
584
بررسي زبان، نحوه ي كاربرد و علل تخريب آن در نمايشنامه هاي ابزورد
585
بررسي زبانشناختاي شكاف بين نسلي در گويش لكي بانوان شهرستان دلفان
586
بررسي زبانشناختي اسامي مشاغل غيررسمي شهر تهران
587
بررسي زبانشناختي اشعار پروين اعتصامي با توجه به گونه هاي هنجارگريزي
588
بررسي زبانشناختي تاثير زبان فارسي بر گفتار دو زبانه هاي تركي - فارسي زنجاني
589
بررسي زبانشناختي عناصر انسجام در فارسي از ديدگاه تحليل كلام بر مبناي متون داستاني
590
بررسي زبانشناختي عناصر و ويژگيهاي روايي درآثار نگارگري علي اصغر تجويدي : درچارچوب تحليل نشانه شناختي پارت
591
بررسي زبانشناختي فنون طنز پردازي به كار رفته در پنج شمارة منتخب مجلة گل آقا
592
بررسي زبانشناختي قرضگيري زبان عربي از زبان فارسي در روستاي چاهمبارك از توابع شهرستان عسلويه
593
بررسي زبانشناختي نامگذاري ساختمانهاي مسكوني در بافت قديم و جديد شهر شيراز
594
بررسي زبانشناختي واژگان ادبيات داستاني با استفاده از نمونه هايي از ادبيات معاصر ايران
595
بررسي زبانشناسي اجتماعي-شناختي تابو و حسن‌تعبير در ساختارهاي عبارات، اصطلاحات و ضرب‌المثل‌هاي فارسي و انگليسي
596
بررسي زبانشناسي گويش لري در سي سخت
597
بررسي زبري سطح ورقهاي نورد سرد
598
بررسي زلزله بعنوان يك پديده فراكتالي
599
بررسي زمان اجراي امنيت جريان اطلاعات در گوشي هوشمند
600
بررسي زمان اقامت هيدروژل ها در محيط هاي متخلخل
601
بررسي زمان بازگشت شنوايي در گوش مقابل به دنبال كاهش شنوايي ناشي از تروماي صوتي حاصل از دريل در جراحي هاي ماستوييد
602
بررسي زمان بندي انقباضات دهليز و بطن و بهبود وقفه AV در بيماران مبتلا به بلوك كامل قلبي تحت درمان با ضربان ساز دو حفره اي
603
بررسي زمان بندي انقباضات دهليز و بطن و بهبود وقفه AV در بيماران مبتلا به بلوك كامل قلبي تحت درمان با ضربان ساز دو حفره اي
604
بررسي زمان بندي لينك ها در شبكه هاي بي سيم با استفاده از نظريه گراف
605
بررسي زمان بهبودي شاخص هاي كيفيت خاك پس از آتش سوزي در جنگل هاي شاخه زاد بلوط، كرمانشاه
606
بررسي زمان بين شروع علائم سكته مغزي و رسيدن بيماران به بيمارستان و شناسايي عوامل موثر بر آن در بيماران سكته ايسكميك حاد مغزي در رشت طي سال1389
607
بررسي زمان تاخير اشتعال نانو ذرات فلزي
608
بررسي زمان تاخير تبخير اسپري سوخت مايع به روش تابع چگالي احتمال
609
بررسي زمان تداخل و تعداد اختصاص در سالن بافندگي
610
بررسي زمان جوش خوردن در شكستگيهاي بسته شفت فمور در بيماران سيگاري و غير سيگاري مراجـــعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت كه تحت درمان جا اندازي باز و ثابت سازي داخـــلي باپلاك و يا نيل اينترامدولاري قرار گرفته اند،در سال 1394
611
بررسي زمان جوش خوردن درشكستگــــي هاي بسته عرضـــي شفت فموربه روش ميـــله اينترامدولاري بازدربيماران معتاد وغيرمعتاد مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت درسال 1391
612
بررسي زمان در روايت در 4 اثر هوشنگ مرادي كرماني بر اساس نظريه ژرار ژنت (نخل،خمره،آب انبار،مثل ماه شب چهاردهم)
613
بررسي زمان دستوري در گونه پاپوني گويش كوهمره اي و مقايسه آن با فارسي معيار
614
بررسي زمان دفع و عوارض ونتيلاسيون تيوپ VT در كودكان مبتلا به اوتيت سروز كه تحت عمل V.T قرار گرفته اند
615
بررسي زمان روايي در نمايشنامه ي گزارش خواب از محمد رضايي راد و خواب در فنجان خالي از نغمه ثميني بر اساس نظريات رژارژنت
616
بررسي زمان رويش اولين دندان شيري و ارتباط آن با قد، وزن و دور سر در كودكان زير پانزده ماه شهر رشت سال 84-1383
617
بررسي زمان رويش دندانهاي كانن پره مولر در دانش آموزان 14-8 ساله شهر يزد در سال تحصيلي 78-77
618
بررسي زمان رويش دندانهاي كانين و پره مولر در دانش آموزان 14-8 ساله شهر يزد
619
بررسي زمان رويش دندانهاي مولر اول و سانترال هاي دائمي در كودكان 4-9 ساله مهدكودكها و مقطع ابتدايي شهر رشت در سال 1382
620
بررسي زمان شروع تزريق ترومبوليتيك در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني منتخب شهر رشت در سال 94-1393
621
بررسي زمان عمليات حرارتي بر روي ريز ساختار و خواص فولادهاي دوفازي
622
بررسي زمان ماند هيدروليكي براي حذف مواد آلي برپايه كربن توسط راكتور بافل دار بي هوازي در صنعت الكل سازي
623
بررسي زمان ميرائي استراسيم و زير كونيم در آلياژ آلومينيوم 356
624
بررسي زمان نياز به ريلاين در پروتز متحرك كامل بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1381
625
بررسي زمان نياز به ريلاين در پروتز متحرك كامل بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1381
626
بررسي زماني روند تغيير غلظت ريزگردها با پارامترهاي جوي (دما، رطوبت نسبي و سرعت باد) و اثر آن بر ميزان مراجعات اورژانس بيماري هاي قلبي-ريوي در شهر سنندج از فروردين 93 تا شهريور 95
627
بررسي زماني و مكاني برخي از آلاينده هاي گازي در تهران بزرگ
628
بررسي زماني_مكاني اقليم گردشگري استان هرمزگان بااستفاده از مدلهاي
629
بررسي زمين آماري شوري و قليائيت در بعضي از خاكهاي منطقه رودشت اصفهان
630
بررسي زمين شاسي كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار سرب و روي هفت سواران خمين
631
بررسي زمين شناسي ، پترولوژي و ژئو شيمي توده هاي نفوذي جنوب و شمال غرب زفرقند
632
بررسي زمين شناسي اقتصادي كانسار مس پورفيري سركوه
633
بررسي زمين شناسي اقتصادي و كاني زائي آهن در آهك هاي پرمين منطقه سوغانچي مياندوآب
634
بررسي زمين شناسي اقتصادي و كاني زايي مس با موليبدن در كانسار پورفيري سونگون
635
بررسي زمين شناسي اقتصادي، ژئوشيميايي ، تعيين ذخيره و ارائه مدل اكتشافي در معدن عمارت (اراك )
636
بررسي زمين شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه هاي آبگرم منطقه رامسر
637
بررسي زمين شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه هاي آبگرم منطقه رامسر
638
بررسي زمين ‏شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه ‏هاي آبگرم منطقه رامسر
639
بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد آزاد با تاكيد بر تزريق پذيري آن
640
بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد صفا با تاكيد برنفوذ پذيري وتزريق پذيري پي وتكيه گاه ها
641
بررسي زمين شناسي نفت ميادين گچساران،مارون
642
بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده نفوذي كلاه قاضي (جنوب-جنوب شرق اصفهان)
643
بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده هاي نفوذي گجد در ارتباط با ولكانيتهاي اطراف اطراف (دهكده گجد در جنوب غرب نائين)
644
بررسي زمين شناسي و پترولوژي سكانس افيوليتي صحنه (كرمانشاه)
645
بررسي زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي دگرگوني ناحيه بروجرد با استفاده از پردازش
646
بررسي زمين شناسي و ژئوشيميايي كانه زايي مس در محدوده درونه، شمال غرب بردسكن
647
بررسي زمين شناسي و كاني زايي كانسار آهن منطقه صاحب ديوان، شمال شرق سقز
648
بررسي زمين شناسي و كاني زايي كانسار سرب و روي منطقه كوه گرد بهاباد، يزد
649
بررسي زمين شناسي و كاني شناسي كانسارهاي كروميت فارياب
650
بررسي زمين شناسي و مطالعات ژئوفيزيكي دشت خواف خراسان از نظر ميزان آبدهي منطقه
651
بررسي زمين شيمي زيست محيطي خاكهاي سطحي منطقه داورزن غرب سبزوار
652
بررسي زمين شيمي زيست محيطي خاكهاي سطحي منطقه نامن، غرب سبزوار
653
بررسي زمين لغزش باريكان
654
بررسي زمين لغزه شهرك وليعصر تبريز و ارائه روش پايدارسازي
655
بررسي زمين‌شناسي و ژئوشيميايي كانه‌زايي مس در محدوده درونه، شمال‌غرب بردسكن
656
بررسي زمينه شناسي اقتصادي كانسارهاي كروميت ناحيه گفت و سرور در سبزوار
657
بررسي زمينه ها و درون مايه هاي اجتماعي شعر دوره بيداري
658
بررسي زمينه ها و راهكارهاي تنوع بخشي به درآمد روستائيان با تأكيد بر فعاليت هاي غير زراعي در دهستان بالادربند
659
بررسي زمينه ها و عوامل گرايش ايرانيان به دعوت اسماعيليه
660
بررسي زمينه ها وشرايط تحقق برنامه ريزي استراتژيك در آموزش وپرورش استان اصفهان
661
بررسي زمينه ها ومنابع مشاركت هاي اجتماعي ومردمي درسطح آموزش وپرورش شهرستان املش.
662
بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش آموزان از ديدگاه دبيران ديني و قران و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر شيراز
663
بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش آموزان از ديدگاه دبيران معارف اسلامي و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر ياسوج
664
بررسي زمينه هاي اجتماعي طنزدرآثار جلال آل احمد
665
بررسي زمينه هاي اجتماعي فرهنگ ديداري
666
بررسي زمينه هاي اجتماعي- فرهنگي الگو دهي به نوجوانان دختر انش آموز شهرستان اصفهان در مقطع تحصيلي متوسطه
667
بررسي زمينه هاي اجرائي برنامه ريزي درسي مدرسه محور در مدارس شهر كرمان
668
بررسي زمينه هاي اخلاقي و اجتماعي طنز در آثار طنز نويسان قرن هشتم و نهم ﴿ عبيد زاكاني، حافظ، عماد فقيه، جامي﴾
669
بررسي زمينه هاي استقرار استاندارد توسعه گر كاركنان ) PDS( از ديدگاه كاركنان در شهرداري شيراز
670
بررسي زمينه هاي استقرار و پياده سازي مديريت دانش در شركت برق منطقه اي اصفهان
671
بررسي زمينه هاي اشاعه فرهنگ مطالعه در ميان دانشجويان دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
672
بررسي زمينه هاي اشاعه فرهنگ مطالعه در ميان نوجوانان و جوانان
673
بررسي زمينه هاي ايجاد تقاضاي مد در مانتوي زنانه و چگونگي ورود آن به بازار ايران
674
بررسي زمينه هاي بحران خانواده در آثار دهه هاي 40 و 50 اكبر رادي
675
بررسي زمينه هاي تحقق مديريت كيفيت فراگير )TQM( در آموزش و پرورش خوي
676
بررسي زمينه هاي تحول در طراحي آثار سراميك انگلستان در فاصله بين دو جنگ جهاني
677
بررسي زمينه هاي تربيتي والدين در ايجاد بزهكاري در فرزندان
678
بررسي زمينه هاي تغيير و نوآوري در سبك رهبري تحولي از منظر اساتيد آموزشكده فني استان البرز
679
بررسي زمينه هاي جامعه شناختي پيدايش عرفان و تصوف در ايران
680
بررسي زمينه هاي خلاقيت هنري در كودكان
681
بررسي زمينه هاي خود كشي در استان چهارمحال و بختياري
682
بررسي زمينه هاي داخلي شكل گيري فرقه بابيه در ايران از ديدگاه مستشرقان
683
بررسي زمينه هاي روابط جنس مخالف در دختران مدارس مقطع راهنمايي شهرستان گلوگاه در سال تحصيلي 84-83
684
بررسي زمينه هاي روانشناختي، خانوادگي، اجتماعي ، بيماران اسكيزوفرني، اختلالات خلقي، اختلالات شخصيت مركز مرواريد مهر بهشهر
685
بررسي زمينه هاي ساختاري و مديريتي موثر در همسو سازي استراتژي هاي منابع انساني با استراتژي هاي سازمان در دانشگاه علومپزشكي شهيد صدوقي يزد
686
بررسي زمينه هاي شكل گيري رئاليسم متأخر ايران (دهه ي 80 و 90 شمسي)
687
بررسي زمينه هاي فردي اجتماعي وبزهكاري نوجوانان 10 تا 18 ساله ندامتگاه اراك
688
بررسي زمينه هاي فني توسعه بازارآب، مطالعه موردي: بخشي از شبكه آبياري مهيار
689
بررسي زمينه هاي كارآفريني در سراجي سنتي استان البرز
690
بررسي زمينه هاي گرايش دانشجويان زن به آموزش عالي در دهه هفتاد ( 80 - 1370 ) ه - ش
691
بررسي زمينه هاي گرايش نوجوانان و جوانان به مسايل سو در تربيتي در استان گلستان
692
بررسي زمينه هاي نمايشي دوران صفويه (با توجه خاص به ظرايف صحنه آرائي و دكور اين نمايشها)
693
بررسي زمينه ي تاريخي ظهور رقعه نگاري از شاه تهماسب اول تا شاه عباس اول 1524م-1629م
694
بررسي زمينه‌هاي اجتماعي طنز در شعر دورة مشروطه (با تكيه بر اشعار ميرزادۀ عشقي)
695
بررسي زمينه‌هاي ادبيات پايداري در متون عرفاني منظوم با تكيه بر حديقه الحقيقه سنايي، منطق الطير عطار و مثنوي مولانا جلال الدين بلخي
696
بررسي زمينه‌هاي شكل دهنده آراء ميرهولد در حوزه كارگرداني از منظر نقد تكويني
697
بررسي زمينهها و علل شكل گيري مناسبات فرقه نقشبنديه با داعش
698
بررسي زنجيره ارزش در صنعت ايران خودرو
699
بررسي زنجيره اي ارزش مشتري بر عملكرد سازماني مطالعه موردي شركت بيمه ايران شهرستان بابل
700
بررسي زنجيره تامين توليد پسته با رويكرد بازار سنجي ( مطالعه موردي كارخانه پسته ارغوان)
701
بررسي زنجيره تامين سبز با لحاظ نمودن شرايط عدم قطعيت براي تامين كننده، ارسال كننده، توليد كننده و مصرف كننده
702
بررسي زنجيره عرضه گوشت قرمز و تحليل آثار سياستهاي دولت بر حاشيه بازار اين محصول
703
بررسي زنجيره ي توليد ارزش درصنعت مرغداري استان كرمانشاه (تعيين حلقه هاي مفقوده ،اندازه ي اقتصادي هرحلقه وپروژه گذاري)
704
بررسي زندگاني و آراء و نظريات اخلاقي و تربيتي امام حسين (ع)
705
بررسي زندگي در مجتمع هاي مسكوني بلندمرتبه با تاكيد بر ابعاد فرهنگي
706
بررسي زندگي سياسي و اجتماعي احمد خان دريا بيگي
707
بررسي زندگي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آيت الله كمالوند در دوره ي پهلوي
708
بررسي زندگي گالشها درمنطقه ي رامسر ازديدگاه مردم شناسي.
709
بررسي زندگي گالشهاي منطقه رامسر.
710
بررسي زندگي و آثار سه نقاش: كائيم سوتين، فرانسيس بيكن، ويلم دكونينك
711
بررسي زندگي و آثار سهراب سپهري
712
بررسي زندگي و آثار سهراب سپهري
713
بررسي زندگي و آثار شكوه الملوك رياضي
714
بررسي زندگي و آثار علامه سيدمحمدطاهر سيدزاده ي هاشمي و شرح ديوان ليلي و مجنون اور
715
بررسي زندگي و آثار ملك‌الكلام مجدي
716
بررسي زندگي و آثار ورساچه
717
بررسي زندگي و احوال وآثار ابن باكويه شيرازي
718
بررسي زندگي و انديشه هاي سياسي و اجتماعي ميرزا صادق مجتهد تبريزي
719
بررسي زندگي و خصوصيات فردي و خانوادگي يك فرد بزهكار
720
بررسي زندگي و شعر ژاله قائم مقامي
721
بررسي زندگي و مرگ در مثنوي طاقديس
722
بررسي زندگي وآثار عباس نعلبنديان در فضاي فرهنگي دهه 40و50
723
بررسي زندگي وآثار عباس نعلبنديان در فضاي فرهنگي دهه 40و50
724
بررسي زنده ماني لاكتوباسيلوس پلانتازوم A7 ريزپوشينه دارشده با آلژينات و آب پنير در مايونز كم چرب
725
بررسي زوال هندسي سوزن هاي ريلي
726
بررسي زواياي لگني در بيماران داراي كمردرد حاد و مزمن در سال 1395 در يزد
727
بررسي زيبا شناسانه اشعار قااني شيرازي
728
بررسي زيبا شناسانه اشعار منصور اوجي
729
بررسي زيبا شناسي آثار ماتيس
730
بررسي زيباشناختي امر والا از منظر لونگينوس، برك و كانت و تجلي آن در هنر معماري گوتيك
731
بررسي زيباشناختي داستان¬هاي كودكانه نادر ابراهيمي
732
بررسي زيباشناسانه حركات كرين و اسپايدر
733
بررسي زيباشناسي آرايه هاي لفظي در مثنوي ليلي و مجنون
734
بررسي زيباشناسي آرايه‌هاي لفظي در مثنوي ليلي و مجنون نظامي
735
بررسي زيباي شناسي فلش انيميشن از آغاز تا امروز
736
بررسي زيبايي شناختي مهر و نقوش آن در دوره صفويه و قاجار ﴿پادشاهان﴾
737
بررسي زيبايي شناسانه بلاغي ديوان اشعار امام خميني (ره )
738
بررسي زيبايي شناسي حركت دوربين در انيميشن هاي دو بعدي نقاشانه با تمركز بر آثار جورج شويزگل
739
بررسي زيبايي شناسي حركت دوربين در انيميشن هاي دو بعدي نقاشانه با تمركز بر آثار جورج شويزگل
740
بررسي زيبايي شناسي خطوط اسلامي با تاكيد بر خط كوفي
741
بررسي زيبايي شناسي رنگ طلايي در معراجنامه ميرحيدر
742
بررسي زيبايي شناسي طراحي هاي چندكاربرده ي سنتي ايراني وبكارگيري آن درچيدمان خانه هاي امروزي بانگاهي برسبك ميني مال
743
بررسي زيبايي شناسي فلش انيميشن از آغاز تا امروز
744
بررسي زيبايي شناسي كتيبه هاي نستعليق مسجد جامع هرات
745
بررسي زيبايي شناسي نگاره هاي سلطان محمد با تاكيد بر انديشه هاي رمزي ابن سينا
746
بررسي زيبايي شناسي نگاره هاي شاهنامه ي محمد جوكي با تاكيد بر مجالس رزم
747
بررسي زيبايي شناسي نور در تئاتر
748
بررسي زيبايي شناسي نور در تئاتر
749
بررسي زير خمينه هاي تماما ژئودزيك دركره واحد
750
بررسي زير ساخت هاي مديريت دانش در دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
751
بررسي زير ساختار آلياژ آلومينيم 7075 پس از فرآيند SIMA و عمليات حرارتي مخلوط مذاب جامد با كسر جامد بالا
752
بررسي زير ساختار و خواص الكتريكي فريت منيزيم منگنز
753
بررسي زير ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي دنداني كروم - كبالت
754
بررسي زير ساختهاي لازم جهت استقرار كايزن
755
بررسي زير ساختهاي مديريت دانش در چاپخانه دولتي ايران
756
بررسي زير گروه هاي فازي مجهز به عملگرهاي ويژه
757
بررسي زير گروههاي فازي گروه هاي آبلي متناهي به كمك زير گروههاي مشبكه آنها
758
بررسي زير مدول هاي 2 جاذب يك مدول آر
759
بررسي زير مدول هاي يك مدول ضربي
760
بررسي زيرانداز زيلوي ميبد و مرمت يك نمونه از آن
761
بررسي زيررسته هاي مدول هاي به طور متناهي توليد شده
762
بررسي زيرساخت ها بر توسعه شهرداري و شهر الكترونيك (مورد مطالعه شهرداري هاي استان مركزي)
763
بررسي زيرساخت هاي ICT [اي. سي. تي] لازم جهت افزايش تاب آوري سيستم قدرت در شرايط خاموشي سراسري
764
بررسي زيرساخت هاي هندسي در نقش مايه هاي حيواني سفالينه هاي دشت شوشان
765
بررسي زيرمدول هاي اول و اوليه كه در شرط فرمول راديكال صدق مي كند
766
بررسي زيزنشت زير براكت هاي باند شده ارتودنسي با استفاده از دو تكنيك ليزر و ارتوفسفريك اسيد
767
بررسي زيست اقليم گياهي حوضه ابخيز زاينده رود
768
بررسي زيست پذيري شهري بر تاب آوري شهري (مطالعه موردي: در شهر قائمشهر)
769
بررسي زيست تخريب پذيري پلي اتيلن حاوي افزودني هاي مختلف
770
بررسي زيست تخريب پذيري پلي استرها با تاكيد بر پلي اتيلن ترفتالات
771
بررسي زيست تخريب پذيري داربست پلي ال لاكتيك اسيد آمينوليز شده با استفاده از تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين
772
بررسي زيست چينه اي نهشته هاي كربنيفر در برش ولي آباد (جنوب مرزن آباد - البرز مركزي)
773
بررسي زيست چينه نگاري نهشته هاي آهكي آپسين در شمال شرق سمنان (كوه بز)
774
بررسي زيست سازگاري آلياژ آمورف پايه زيركونيومي Zr56Co28Al16 و پتانسيل آن به عنوان بيومتريال
775
بررسي زيست سازگاري ايمپلنت‌هاي ارتوپديك پوشش داده‌شده با نانولوله‌هاي TiO2
776
بررسي زيست سازگاري پوششهاي نانو كامپوزيتي پليمري هيبريدي آلي معدني
777
بررسي زيست سازگاري غشاهاي نانوكامپوزيتي هيبريد آلي - معدني بر پايه كوپلميرپلي هدرال اليگومريك سيلسسكويي اكسان possو پلي كربنات اوره يورتان
778
بررسي زيست سالم سازي ان-هگزادكان از فاز خاك با قارچ هاي پوساننده چوب
779
بررسي زيست شناسي پشه قارچ خوار،(Lycoriella auripila(Diptera:Sciaridae)روي قارچ هاي خوراكي دكمه اي وصدفي
780
بررسي زيست شناسي و شكارگري كفشدوزك
781
بررسي زيست فعالي آزمايشگاهي نوع جديدي از بيوگلاس استخلاف شده با فلوئور و بور با استفاده از تكنيك هاي FT-IR و FT-Raman
782
بررسي زيست فعالي نانو ذرات اصلاح شده هالوزيت در بستر نانو اليافي پلي(كاپرولاكتون)
783
بررسي زيست‌تخريب پذيري نانوپوشش‌هاي حاوي پلي اليگومريك هدرال سيل سسكوييكسان در محيط‌هاي شبيه‌سازي شده‌ي بدن
784
بررسي زيست‌شناسي و كارايي كفشدوك Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) در شرايط آزمايشگاهي
785
بررسي زينتر پذيري و تبلور شيشه سراميك هاي تخريب پذير در سيستم P2O5- CAO - R2O
786
بررسي زينتر منيزيا با آلومينا و كرومينا
787
بررسي زينترينگ آلومينا در دماهاي پايين بوسيله فاز شيشه
788
بررسي زينترينگ بدنه هاي سيليكون كاربايدي باندرسي در دماي حداكثر 1300 درجه سانتيگراد
789
بررسي زيورآلات دوره ساساني موجود در موزه ايران باستان
790
بررسي زيورآلات دوره سلجوقي به منظور طراحي و ساخت زيورآلات دوره معاصر
791
بررسي زيورآلات سنتي زنان لر و لك استان لرستان و كاربرد آن در طراحي زيورآلات معاصر
792
بررسي زيورآلات موزه ي مردم شناسي سنندج﴿خانه ي كرد﴾ با تاكيد بر جنبه هاي اعتقادي
793
بررسي زيورآلات وابسته به پوشاك مردان در عهد قاجار
794
بررسي ژئوتكنيكي و زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد وينار
795
بررسي ژئوشيمي رسوبات آبراهه اي و كاني سازي پلي متال مرتبط با توده ي نفوذي گرانيتوييدي شرق شهرستان اهر استان آذربايجان شرقي
796
بررسي ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني در كوه صالح (جنوب گلپايگان)
797
بررسي ژئوشيمي(ليتوژئوشيمي و سيالات درگير) كانسار مس پورفيري سوناجيل
798
بررسي ژئوشيميائي (ليتوژئوشيمي) و تعيين شرايط تشكيل رگه هاي پلي متال در منطقه خوني (استان اصفهان)
799
بررسي ژئوشيميائي زيست محيطي آلودگي سد باطله كارخانه فرآوري سرب و روي لكان
800
بررسي ژئوشيميائي و زمين شناسي اقتصادي كانسار تپه قرمز سنگ آهن سنگان
801
بررسي ژئوشيميائي و مطالعات ميزالوگرافي در خصوص توزيع فسفر و تاثير شدت اكسيداسيون در افقهاي مختلف كانسار آهن چغارت بافق
802
بررسي ژئوشيميائي و مطالعه روش هاي فرآوري خاك رس جهت مصرف كارخانه سيمان داراب
803
بررسي ژئوشيميايي ، دورسنجي و كاني زايي در منطقه بافت، كرمان
804
بررسي ژئوشيميايي آسفالتين در مطالعات مخزني بخش شرقي خليج فارس
805
بررسي ژئوشيميايي آسفالتين در مطالعات مخزني بخش غربي خليج‌فارس
806
بررسي ژئوشيميايي آلودگي فلزات سنگين در نقشه 1:100000 شامكان با نگاه ويزه به ارسنيك
807
بررسي ژئوشيميايي آلودگي هاي نفتي سواحل جنوبي درياي خزر
808
بررسي ژئوشيميايي برگه 1:100000 كوه دهق
809
بررسي ‍ژئوشيميايي تأثير تزريق دي اكسيدكربن بر رسوب آسفالتين در مخازن هيدروكربني
810
بررسي ژئوشيميايي تأثير تزريق گاز دي اكسيدكربن بر تركيب شيميايي نفت
811
بررسي ژئوشيميايي تأثير تزريق گازهاي هيدروكربني وغير هيدروكربني بر رسوب اسفالتين در مخازن هيدروكربني
812
بررسي ژئوشيميايي رسوب آبراهه اي محدوه اكتشافي كليبر 1
813
بررسي ژئوشيميايي رسوب آبراهه اي مقياس 1:25000 منطقه دليجان 5
814
بررسي ژئوشيميايي رسوب آبراهه اي منطقه رزن
815
بررسي ژئوشيميايي رسوب آسفالتين تحت تاثير تزريق گاز دي اكسيد كربن در فرآيند ازدياد برداشت در مخازن هيدروكربني
816
بررسي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه¬اي منطقه‌ي بانه
817
بررسي ژئوشيميايي زون هاي آلتره كانسار سرچشمه و نقش معدن كاري در پراكنش و انحلال پذيري فلزات سنگين
818
بررسي ‍‍‍ژئوشيميايي زون هايپوژن كانسار مس دره زار كرمان
819
بررسي ژئوشيميايي عناصر نادر و نادر خاكي در معدن چغارت
820
بررسي ژئوشيميايي كانسار باريت چاري - آبترش و مقايسه آن با معدن مهديآباد يزد
821
بررسي ژئوشيميايي كانسار سرب دونا
822
بررسي ژئوشيميايي كانسار قلع و تنگستن با مسر استان لرستان
823
بررسي ژئوشيميايي كانسار مس در ‍زون هيبوژن مس كيقال
824
بررسي ژئوشيميايي كانسار مس منطقه نياز-اهر
825
بررسي ژئوشيميايي مس در سيستم پور فيري سونگون
826
بررسي ژئوشيميايي مس در كانسارپور فيري چاه فيروزه شمال شهر بابك
827
بررسي ژئوشيميايي مس و عناصر همراه در استوك ديوريتي آبدرشهر بابك
828
بررسي ژئوشيميايي ميادين نفت شمال غرب خليج فارس و مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي آنها
829
بررسي ژئوشيميايي نفت ميدان اهواز و بررسي راهكارهاي مقابله با رسوب اسفالتين در اين ميدان
830
بررسي ‍ژئوشيميايي نفت ميدان سلمان و مدل سازي تاريخچه تدفين رسوبات آن
831
بررسي ژئوشيميايي نفت هاي ميادين رسالت ، رشادت ، نصرت ، هنگام ، مبارك و سيري از بخش شرقي حوضه خليج فارس
832
بررسي ژئوشيميايي و امكان سنجي تزريق co2 به يكي از مخازن ايران
833
بررسي ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار مس ماهرآباى بيرجند
834
بررسي ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي معدن سرب و روي انجيره-يزد
835
بررسي ژئوشيميايي و زمين‌شناسي اقتصادي عناصر نادر خاكي در كانسار آهن- آپاتيت لكه سياه، شمال شرق بافق
836
بررسي ژئوشيميايي و زمين¬شناسي اقتصادي عناصر نادر خاكي در محدوده ناريگان
837
بررسي ژئوشيميايي و ساختاري كانسار مس اسكارن مزرعه اهر
838
بررسي ژئوشيميايي و سنگ شناسي كانسار مس تيپ اسكارن انجرد
839
بررسي ژئوشيميايي و سنگ شناسي لنزهاي كروميتي سبزوار و ارايه مدل زايشي براي آنها
840
بررسي ژئوشيميايي و كانه زايي نيكل در كوههاي آهنگران شهرستانهاي زيركوه و درميان شمال شرق استان خراسان جنوبي
841
بررسي ژئوشيميايي وضعيت زيست محيطي و آلودگي هاي نفتي منطقه خارگ از ديدگاه منشأ و نحوه انتشار و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع آنها
842
بررسي ژئوشيميايي ولتيو ژئوشيميايي تنگستن نظام آباد اراك
843
بررسي ژئومرفولوژي پلاياي سياه كوه اردكان با تاكيد بر سطح ايستايي و خاك
844
بررسي ژئومرفولوژي چاله ابرقو و محدوديتهاي توسعه انساني درآن
845
بررسي ژئومكانيكي توده سنگ هاي اطراف چاه هاي معدني
846
بررسي ژئومكانيكي مخازن غيرمتعارف با نگرشي ويژه بر مغزه گيري و بهينه سازي شكست هيدروليكي
847
بررسي ژئومورفولوژي ديرينه دشت كرند استان كرمانشاه
848
بررسي ژئومورفولوژي سواحل شمالي خليج فارس (بندرعباس تا هنديجان)
849
بررسي ژئومورفولوژي سواحل شمالي خليج فارس در كواترنر ﴿ از دلتاي مند تا دلتاي حسن لنگي﴾
850
بررسي ژئومورفولوژي سواحل شمالي خليج فارس در كواترنر﴿اروندرود تا بوشهر﴾
851
بررسي ژئومورفولوژي كوير حاج عليقلي ( چه جام ) با تاكيد بر تاريخ تحول سواحل كوير حاج عليقلي
852
بررسي ژئومورفولوژي گنبد نمكي قم و تاثير گنبد بر منابع آب زيرزميني منطقه
853
بررسي ژئومورفولوژيكي رودخانه قره سو با تأكيد بر مديريت رودخانه
854
بررسي ژئوهيدرومورفولوژي رودخانه هاي مناطق خشك با تاكيد بر پتانسيل مئاندر‌شدگي (مطالعه موردي : رودخانه شور- بهاباد)
855
بررسي ژانراي قسمت بحث مقالات علمي در علوم انساني و علوم پزشكي بررسي مقايسه اي بين محققين فارسي و انگليسي زبان
856
بررسي ژرف ساخت اسطوره اي رمان نوجوان پريانه هاي لياسند ماريس طاهره ايبد
857
بررسي ژرف ساخت اسطوره اي رمان نوجوان پريانه هاي لياسند ماريس طاهره ايبد
858
بررسي ژن هاي شايع عامل ناشنوايي اتوزوم مغلوب ازطريق STRهاي پيوسته به لوكوس هاي DFNB1,DFNB4,DFNB9
859
بررسي ژن‌هاي مؤثر در مقاومت به فلزات سنگين و نانو اكسيدهاي فلزي در سودوموناس‌هاي جداسازي شده و كنترل زيستي آنها توسط آنتاگونيست‌هاي ميكروبي
860
بررسي ژنتيك جمعيت كپور معمولي وحشي Cyprinus carpio در تالاب انزلي با استفاده از روش PCR-RFLP
861
بررسي ژنتيك قطر طبق و همبستگي آن با ميزان رنگدانه هاي گلبرگ در گلرنگ
862
بررسي ژنتيك مقاومت به بيماري اسكالد﴿Scald﴾ جو ﴿Rhynchosporium secalis) در مرحله گياهچه اي
863
بررسي ژنتيكي ارقام برنج با استفاده از صفات مورفولوژيكي و داده هاي حاصل از التروفورز پروتئين هاي ذخيره اي دانه
864
بررسي ژنتيكي صفات كمي در گندم نان با استفاده از تجزيه و تحليل ميانگين نسل ها
865
بررسي ژنتيكي گروههاي كلاسيك خوني و فاكتور RH درجمعيت ارامنه اصفهان
866
بررسي ژنتيكي ماركرهاي dys393, dys390lpl در جمعيت شهر اصفهان
867
بررسي ژنتيكي نيم رخ پلاسميدي تعدادي از باكتري هاي مقاوم به برخي ازعوامل فيزيكي وشيميايي و شرايط حذف انتخابي ( curing(پلاسميد
868
بررسي ژنوتايپ هاي ويروس هپاتيت B در سرم افراد آلوده به ويروس هپاتيت B در اصفهان
869
بررسي ژنوتايپ هاي ويروس﴿John Cunningham (JC در افراد آلوده به ويروس در اصفهان
870
بررسي ژنوتيپ ويروس هپاتيت C در افراد آلوده توام به HIV وHCV
871
بررسي ژنوتيپ ويروس هپاتيت C در بيماران همودياليزي مبتلا به هپاتيت C دراستان گيلان
872
بررسي ژنوتيپي شش ماركرپلي مورف متوالي كوتاه (STRs) در انسان
873
بررسي ژيروسكوپ هاي نوري
874
بررسي سابقه فاميلي بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به كلينيك انكولوژي يزد
875
بررسي سابقه فاميلي بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به كلينيك انكولوژي يزد
876
بررسي سابقه فاميلي در قربانيان مرگ ناگهاني قلبي در سال 1390 در شهر يزد
877
بررسي ساخت آوايي اهجه شيرازي بر اساس واج شناسي زايشي
878
بررسي ساخت آوايي ومعنايي هوره در كردي كلهري
879
بررسي ساخت آوومتر آنالوگ
880
بررسي ساخت استريپ الكتروشيميايي گلوكز
881
بررسي ساخت اقتصادي و اجتماعي مردم بلوچ نمونه: مركز شهر سراوان استان سيستان و بلوچستان
882
بررسي ساخت اكسيژناتورهاي غشايي
883
بررسي ساخت الكترود الكتروشيميايي نانوزﻳست حسگر گلوكز
884
بررسي ساخت بتونهاي ديرگداز عايق براي كاربرد در دماي 1100 تا 1200 درجه سانتيگراد
885
بررسي ساخت بدنه‌هاي كامپوزيت C/SiC به روش LPI
886
بررسي ساخت بوته هاي مولايت - كوردريتي
887
بررسي ساخت بوته هاي نيمه سيليسي
888
بررسي ساخت بيوسنسور فنيل آلانين براي اندازه گيري غلظت فنيل آلانين در مايعات بيولوژيكي
889
بررسي ساخت پودر قالبگيري براي ريخته گري دقيق جواهرات
890
بررسي ساخت پوشش الكترودهاي جوشكاري با استفاده از مواد اوليه
891
بررسي ساخت چرخ دنده گيربكس اتومبيل با استفاده از چدن نشكن آستمپر شده (ADI)
892
بررسي ساخت خشك كن خورشيدي همرفت طبيعي براي خشك كردن انگور طبق شرايط آب و هوايي استان اصفهان
893
بررسي ساخت خمير كلسيم فسفاتي تزريق پذير جهت درمان بيماري بازگشت ادراري
894
بررسي ساخت داربست زيست تخريب پذير نانوفايبري پلي لاكتيك گلايكوليك اسيد-پلي پايرول جهت كاربردهاي مهندسي بافت عصب
895
بررسي ساخت دزيمتر كلسيم سولفات با دوپنت ديسپرسيوم
896
بررسي ساخت ديني و انديشه ي سياسي در طريقت اردبيل تا تشكيل دولت صفوي ( 907 - 650 ه. ق )
897
بررسي ساخت رتور پمپ بروش سنگ زني خزشي
898
بررسي ساخت رفتار و خواص فيزيكي بتن سبك هوادار اتو كلاوي ﴿AAC )
899
بررسي ساخت روايت تصويري صه هاي قرآن مجيد با تاكيد بر قصه سوره كهف
900
بررسي ساخت سازماني ، آموزشي و اداره دانشگاه بزرگ در رابطه با طرح ادغام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
901
بررسي ساخت سرسوزن پزشكي و ساخت چسب پليمري مصرفي براي چسباندن سوزن فولادي به پايه پلاستيكي آن
902
بررسي ساخت سنسور اپتيكي جهت اندازه گيري ميزان افلاتوكسين در پسته بر پايه لومينسانس
903
بررسي ساخت سنسور اندازه گير افلاتوكسين در پسته بر پايه پديده لومينسانس
904
بررسي ساخت سوندهاي مجاري ادار با پوشش پليمري حاوي داروي ضد باكتري جنتاماسين به منظور كاهش عفونت هاي بيمارستاني
905
بررسي ساخت شيشه سراميك هاي حاوي نفلين سينيت و تاثير جوانه زاي T102 در كريستاليزاسيون آن
906
بررسي ساخت شيشه سراميك هاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
907
بررسي ساخت شيشه سراميكهاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
908
بررسي ساخت شيشه سراميكهاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
909
بررسي ساخت شيشه متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
910
بررسي ساخت شيشه هاي اسفنجي با استفاده از ضايعات متالوگرافي -ﻻمپ اشعه كاتدي
911
بررسي ساخت شيشه هاي اسفنجي با استفاده از ضايعات متالوگرافي-لامپ اشعه كاتدي
912
بررسي ساخت شيشه هاي زيست فعال آنتي باكتريال به روش سل - ژل
913
بررسي ساخت شيشه‌سراميك‌هاي مزومتخلخل زيست‌سازگار سيستم SiO2-CaO-P2O5 حاوي نانوذرات نقره به روش سل-ژل
914
بررسي ساخت صفات مركب در زبان فارسي از ديدگاه نظريۀ آميختگي مفهومي
915
بررسي ساخت غشاء براي تصفيه آب خانگي
916
بررسي ساخت فيلترهاي اسفنجي سراميكي براي تصفيه مذاب فلز
917
بررسي ساخت فيلترهاي سراميكي ماهيچه اي﴿با تخلخل منظم﴾
918
بررسي ساخت قطعات هيدروكسي آپاتيت متخلخل
919
بررسي ساخت قطعه ممانعت كننده سرباره در كنورتور فولاد سازي و ارزيابي پارامترهاي موثر بر خواص فيزيكي و مكانيكي آن
920
بررسي ساخت كالبد شبكه معابر ﴿در محدوده برج و باروي شهر يزد﴾
921
بررسي ساخت كامپوزيت TiB2-C و خواص آن در كاربرد ديگ الكتروليز آلومينيم
922
بررسي ساخت كامپوزيت W-CU از تركيبات حاوي تنگستن و مس از طريق مكانو ترموشيميايي
923
بررسي ساخت كنترل وگروه اسمي غير آشكار درزبان كردي سوراني بر اساس نظريه ي حاكميت ومرجع گزيني
924
بررسي ساخت گروه فعلي گويش لكي دلفان برپايه ي نظريه ي اصول وپارامترها
925
بررسي ساخت لامينت هاي كامپوزيت به روش vip و مطالعه تست هاي خستگي بر اساس استاندارد
926
بررسي ساخت متيل استات و هپتيل استات با استفاده از متانول و 1- هپتانول بر روي گاما آلوميناي اسيدي و آمبرليت IRA-120
927
بررسي ساخت مركب در هنرهاي سنتي كاربردي
928
بررسي ساخت ملكي درگونه كرمانشاهي كردي كلهري بر اساس برنامه كمينه گرا
929
بررسي ساخت موضوعي در ناشنوايان فارسي زبان بر اساس رويكرد زايشي
930
بررسي ساخت نانو ذرات پليمري حامل داروي كوركومين
931
بررسي ساخت نانو ذرات فريت نيكل به روش سل -ژل و اندازه گيري خواص فيزيكي آن , investigation of NiFe2o4 nano-paricles synthesis by sol-gel method and measuring theirs physical propertise
932
بررسي ساخت نانوذرات صفر ظرفيتي آهن به روش كاهش
933
بررسي ساخت نحوي جمله هاي ساده در زبان فارسي براساس نظريه دستوري نقش وارجاع( آر . آر . جي ) متن پايان نامه:به زبان انگليسي
934
بررسي ساخت نحوي گويش (وزوان)
935
بررسي ساخت نمونه شاخص سفالينه مشبك دوره سلجوقي
936
بررسي ساخت نوك هاي تيز فلزي در مقياس نانومتر با استفاده از اكسيد آندي آلومينيوم
937
بررسي ساخت هاي اسنادي شده در زبان فارسي
938
بررسي ساخت و ارزيابي خواص غشاي نانو كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون فورمات - ژلاتين - نانوذرات فلوئور آپاتيت ذوپ شده به وسيله سيليسيم و منيزيم جهت بازسازي بافت پريودنتال
939
بررسي ساخت و استفاده از كاتاليست هاي نانو نيكل
940
بررسي ساخت و ايجاد پوششهاي شيشه اي برروي ورقهاي فولادي
941
بررسي ساخت و بارگذاري آئروژل موسيلاژ دانه ي بالنگو با داروي استامينوفن بوسيله ي فناوري دي اكسيد كربن فوق بحراني براي مصارف دارورساني
942
بررسي ساخت و تاثير نوع تالك بر خواص فيلترهاي اسفنجي مولايت كورديريت
943
بررسي ساخت و خواص آجرهاي عايق ورميكوليتي
944
بررسي ساخت و خواص آلوميناي متخلخل
945
بررسي ساخت و خواص بدنه هاي متخلخل سيليكون نيتريدي به روش ريخته گري ژلي با كنترل پارامترهاي فرآيند
946
بررسي ساخت و خواص بوته هاي آزمايشگاهي كربن گيري
947
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني ديرگداز اسپينلي در جا
948
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني كم سيمان آلومينايي حاوي باند شيميايي
949
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني كم سيمان آلومينايي حاوي باند شيميايي
950
بررسي ساخت و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - اسپنيلي
951
بررسي ساخت و خواص جرم هاي ريختني منيزيتي با افزودني زيركن
952
بررسي ساخت و خواص جرمهاي روكش زيركني
953
بررسي ساخت و خواص جرمهاي ريختني منيزيتي
954
بررسي ساخت و خواص ديرگدازهاي گالكسيتي
955
بررسي ساخت و خواص ديرگدازهاي هر سينيتي
956
بررسي ساخت و خواص سايشي آلياژ AL/ 18WT/SI با شيب غلظتي توليد شده بوسيله ريخته گري گريز از مركز
957
بررسي ساخت و خواص سايشي آلياژ wt%Si 18Al- با شيب غلظتي توليد شده بوسيله ريخته گري گريز از مركز
958
بررسي ساخت و خواص شيشه سراميك هاي نانو متخلخل سيستم CAO - TIO2 - ZRO2 - P2O5
959
بررسي ساخت و خواص فوم هاي آلومينايي با استفاده از بانيدرهاي طبيعي
960
بررسي ساخت و خواص قطعات تهيه شده با پودر آهن به روش قابگيري تزريقي
961
بررسي ساخت و خواص قطعات تهيه شده به روش قالب گيري تزريقي پودر پايه آهن
962
بررسي ساخت و خواص قطعات ساينده بر پايه آلومينا
963
بررسي ساخت و خواص قطعه سيليكون كاربايدي بكاررفته در پرداخت شيشه
964
بررسي ساخت و خواص كامپوزيت آلومينا منيزيا سيليكون كاربيد از طريق مايكروويو
965
بررسي ساخت و خواص نانو ممبران هاي كامپوزيتي تيتانيا- آلومينا
966
بررسي ساخت و خواص يك نوع ممبران زئوليتي به منظور تصفيه آب
967
بررسي ساخت و رفتار حرارتي لعاب كريستالين بر فلز مس
968
بررسي ساخت و مشخصه يابي كاتاليزور نيكلي بر پايه آلومينايي در واكنش احيا پارانيتروفنول
969
بررسي ساخت و نقش هاي گروه ها در گويش مازندراني (لهجه بهشهري) بر اساس نظريه اصول و پارامترها
970
بررسي ساخت واژه در گلستان سعدي (كلمات مركب )
971
بررسي ساخت واژه زبان ناشنوايان در زبان فارسي
972
بررسي ساخت واژي نثر شيخ احمد جام در كتاب انس التائبين
973
بررسي ساخت واژي نثر شيخ احمد جام در كتاب انس التّائبين
974
بررسي ساخت يك نوع حامل در صنعت نساجي
975
بررسي ساخت‌هاي دواسمي در زبان فارسي بر اساس مدل محدوديت‌ها
976
بررسي ساخت‌هاي كامل در زبان فارسي: رويكردي نقشي رده‌شناختي
977
بررسي ساخت، خواص فيزيكي و شيميايي داربست كامپوزيتي ژلاتين –كيتوسان و بيوگلاس به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
978
بررسي ساخت، خواص فيزيكي و مكانيكي آجرهاي عايق آلومينايي به روش فومي و ژلي
979
بررسي ساخت، خواص و ريزساختار كامپوزيت آلومينا-نيكل به روش احياي اكسيدها
980
بررسي ساختار " بيت خواني " در موسيقي بوشهر
981
بررسي ساختار UPS و ساخت يك نمونه سينوسي LINE ON
982
بررسي ساختار آب و يخ در محيط هاي مقيد نانومتري، با استفاده از پراش توترون
983
بررسي ساختار اجتماعي - اقتصادروستاهاي جزيره قشم
984
بررسي ساختار اخبار و مطالب تعاون در روزنامه هاي كشور
985
بررسي ساختار اداري و آموزشي آموزش و پرورش درگز
986
بررسي ساختار ادغامگر مكالمه و داده
987
بررسي ساختار استخوان مهره در تصاوير µ-CT وMRIبا استفاده از منطق فازي
988
بررسي ساختار افعال فارسي در مقايسه با معادل انگليسي آنها از ديدگاه ترجمة ماشيني
989
بررسي ساختار افعال متوالي در زبان فارسي
990
بررسي ساختار اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شهر رشت
991
بررسي ساختار اقتصادي صنايع دستي در منطقه جنوب غرب و امكانات توسعه آن
992
بررسي ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شهر رامهرمز
993
بررسي ساختار الكترود كاتد بر عملكرد پيل سوختي پليمري با استفاده از روش شبكه-بولتزمن
994
بررسي ساختار الكتروني برهمكنش¬هاي Pro-cis-Pro در ايزومرهاي سيس مجموعه پپتيدهاي داراي توالي اسيدآمينه از نوع Ac-Pro-cisPro-Xaa-NH2
995
بررسي ساختار الكتروني بلور AL2o3 با ناخالصي كربن
996
بررسي ساختار الكتروني گرافين
997
بررسي ساختار الكتروني نانو لوله هاي كربني و تاثيرات آلائيدگي عناصر واسطه در آنها
998
بررسي ساختار الكتروني و خواص اپتيكي نانو لوله هاي كربني تك جداره
999
بررسي ساختار الكتروني و خواص مغناطيسي تركيب Znx Mn1-xO با كمك نظريه¬ تابعي چگالي
1000
بررسي ساختار الكتروني وخواص اپتيكي نانولوله هاي كربني تك جداره
بازگشت