<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي رفتار لرزه اي اندركنش خاك و شالوده و سازه در ساختمان هاي بلند
2
بررسي رفتار لرزه اي بادبندهاي زانويي
3
بررسي رفتار لرزه اي برجهاي مخابراتي خود ايستاء به همراه مقايسه آن با بارگذاري باد
4
بررسي رفتار لرزه اي پايه پل بتن مسلح تقويت شده با الياف پليمري (FRP)
5
بررسي رفتار لرزه اي پل هاي دهانه ممتد بتن مسلح تحت زلزله با مدت دوام بالا
6
بررسي رفتار لرزه اي جداگرهاي اصطكاكي پاندولي با انحناي متغير
7
بررسي رفتار لرزه اي خرپاهاي سه بعدي ساخته شده از مقاطع فولادي سرد نورد شده
8
بررسي رفتار لرزه اي دودكش هاي صنعتي
9
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي نيمه مقيد تقويت شده با صفحات كامپوزيتي پليمري
10
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي مركب ساندويچي تحت بار گذاري ديناميكي
11
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي هم بسته
12
بررسي رفتار لرزه اي سازه ايستگاههاي مترو با توجه به پارامترهاي لرزه خيزي تهران
13
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي بادبندي 8و7 بوسيله تحليل ديناميكي افزايشي
14
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار تاشو و محاسبه ضريب رفتار آنها
15
بررسي رفتار لرزه اي ستون هاي فولادي و توسعه مدل هاي عددي جهت شبيه سازي رفتار اين اعضا
16
بررسي رفتار لرزه اي ستون هاي مركب فولاد-بتن CFT-SRC تقويت شده با دوبل IPE
17
بررسي رفتار لرزه اي سيستم هاي جدا ساز لرزه اي داراي آلياژهاي حافظه دار شكلي (جداساز لرزه اي هوشمند)
18
بررسي رفتار لرزه اي سيستم هاي مهار بندي واگرا
19
بررسي رفتار لرزه اي قاب خمشي بتني با دال كوبياكس و يوبوت
20
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي پيش ساخته بتني همراه با ديوار برشي پيش ساخته
21
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي سرد نورد شده با پوشش صفحه سيمان اليافي با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده
22
بررسي رفتار لرزه اي قاب‌هاي سرد نورد شده فولادي با مهاربند تسمه قطري با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده
23
بررسي رفتار لرزه اي قابهاي بتن آرمه مهار بندي شده
24
بررسي رفتار لرزه اي مجموعه سازه و تجهيزات فرآيندي مجتمع پتروشيمي به منظور شناسايي ميزان آسيب پذيري آن
25
بررسي رفتار لرزه اي مخازن انعطاف پذير سيال با پلان مستطيلي و جداسازي شده از پايه تحت اثر حركت قوي زلزله
26
بررسي رفتار لرزه اي مهاربند كمانش ناپذير سبك وزن، و مقايسه ي عملكرد آن در چيدمان هاي مختلف
27
بررسي رفتار لرزه اي و پتانسيل تقويت تپه هاي دو بعدي نيم بيضوي در برابر امواج مهاجم قائم برشي
28
بررسي رفتار لرزه اي و پتانسيل تقويت تپه هاي دو بعدي نيم بيضوي در برابر امواج مهاجم قائم برشي
29
بررسي رفتار لرزه اي و شكل پذيري سيستم ديوار برشي فولادي بابازشو ،تقويت شده باورق هاي كامپوزيتيgfrp تحت بارگذاري چرخه اي
30
بررسي رفتار لرزه اي و مقاومت سازه بتن مسلح تحت اثر تغييرات در طراحي مقاطع اعضا
31
بررسي رفتار لرزه ايي اتصالات فولادي خودمركز پس كشيده به همراه صفحات استخواني شكل
32
بررسي رفتار لرزه‌اي برج‌هاي خنك‌كننده بتني
33
بررسي رفتار لرزه‌اي ديوارهاي برشي فولادي نيمه مقيد
34
بررسي رفتار لرزه‌اي ديوارهاي ميخكوبي شده ساخته‌شده از ميله‌هاي فلزي با استفاده از دستگاه ميزلرزه 1g
35
بررسي رفتار لرزه‌اي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با استفاده از مدل پلاستيك- خرابي و در نظرگرفتن اثرات تراكم پذيري آب
36
بررسي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي بتني و فولادي مقاوم سازي شده با ميراگرهاي ساخته شده از كامپوزيت‌هاي سيماني مهندسي شده
37
بررسي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي فولادي مهاربندي شده‌ي زيپي با اتصالات نيمه‌صلب
38
بررسي رفتار لرزه¬اي سازه مخازن ذخيره سيالات تحت سيستم جداسازي پايه
39
بررسي رفتار لرزهاي ديوارهاي پانلي پيش ساختهي سبك سه بعدي
40
بررسي رفتار لوله ها در برابر بار ضربه اي (ضربه گيرها)
41
بررسي رفتار لوله هاي پلي اتلين با دانسيته ي بالا تحت جابجايي گسل و انتشار امواج زلزله
42
بررسي رفتار لوله هاي مدفون فولادي تحت اثر روانگرايي با استفاده از روش اجزا محدود
43
بررسي رفتار ماسه كربناته قشم سيماني شده با گچ تحت شرايط سه محوري زهكشي نشده
44
بررسي رفتار ماسه ها تحت اثر برش
45
بررسي رفتار ماسه‌ي فيروزكوه تحت مسيرهاي تنش مختلف با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
46
بررسي رفتار ماشين سنكرون
47
بررسي رفتار متالورژيكي آلياژ Ti-6Al-4V در دما و تنش زياد تحت ارتعاشات اولتراسونيك
48
بررسي رفتار متقابل بين روش هاي زمان بندي و جريان هاي ترافيكي هجومي
49
بررسي رفتار متقابل خاك و سازه ، حل در حوزه زمان و در حوزه فركانس
50
بررسي رفتار متقابل صداي فن و جريان در فن لانه سنجابي
51
بررسي رفتار متقاضيان مسكن به منظور ارائه مسكن مناسب در شهر يزد
52
بررسي رفتار مجانبي آماره هاي ترتيبي و چندك هاي نمونه اي
53
بررسي رفتار مجانبي معادلات تفاضلي غير خطي
54
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تقويت شده با ژاكت بتن اليافي با عملكرد فوق العاده بالا (UHPFRC)
55
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تقويت شده با ژاكت كامپوزيت سيماني مهندسي شده ECC
56
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي مربعي گرد گوشه بااستفاده ازنوارهاي افقي و قائم CFRP در وجوه
57
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتني چهارگوش تقويت شده با نوارهاي FRP در گوشه ها و بست هاي FRP در وجوه
58
بررسي رفتار محوري و خمشي ستون هاي بتني چهارگوش تقويت شده با نوارهاي قائم FRP در گوشه ها و بست هاي FRP در وجوه
59
بررسي رفتار مخازن گاز ميعاني شكافدار
60
بررسي رفتار مخلوطهاي آسفالتي اصلاح شده با پودر لاستيك
61
بررسي رفتار مدل ها بارديوني كلاسيك در دماي غير صفر به روش مونت كارلو
62
بررسي رفتار مدلسازي جداسازي گاز هاي تصفيه فاضلاب به وسيله غشاء الياف تو خالي
63
بررسي رفتار مديران آموزشي دبيرستانهاي شهرستان آمل بر اساس مفاهيم تئوري X,Y
64
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارآيي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نور
65
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارائي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
66
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
67
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
68
بررسي رفتار مشخصه پلاريزاسيوني نور بازتابيده از نانو و ميكروساختار هاي سطح فلزي استيل 316L
69
بررسي رفتار مشخصه ي دي الكتريك بر روي خروجي ليزر TEA نيتروژن با پيش يونش دي الكتريك كرونا
70
بررسي رفتار مصرف كننده
71
بررسي رفتار مصرف كننده ايراني درانتخاب شكلاتهاي پذيرايي با نگاه ويژه بر تفاوت هاي كيفتي بسته بندي
72
بررسي رفتار مصرف كننده در بازاريابي
73
بررسي رفتار مصرف كننده نسبت به حصولات داخلي وخارجي
74
بررسي رفتار مطالعه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان در محيط ديجيتال بر اساس ديدگاه ليودر سال 1388-1387
75
بررسي رفتار مغناطيسي نانو حلقه سيليكوني در حضور ناخالصي مغناطيسي به كمك نظريه تابعي چگالي
76
بررسي رفتار مغناطيسي نانو حلقه سيليكوني درحضور ناخالصي مغناطيسي به كمك نظريه تابعي چگالي
77
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي آبكاري كامپوزيت نيكل با استفاده از نانوذرات اكسيد آلومينيوم
78
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيوم در حضور افزودني ها بر روي زمينه آلياژ AZ31 منيزيم
79
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيوم در حضور يون سريم روي زمينه فولاد
80
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه هگزافلوئوروزيركونيك اسيد در حضور بازدارنده 8- هيدروكسي كوئينولين سولفات بر روي گالوانيزه
81
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي تيتانيوم/زيركونيوم در حضور افزودني هاي آلي و معدني بر روي زمينه آلياژ آلومينيوم
82
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي سديم بر روي سطح فولاد گالوانيزه
83
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي واناديم بر روي آلياژ منيزيمAZ31
84
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي واناديوم در حضور افزودني‌هاي معدني بر روي زمينه‌ي گالوانيزه
85
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش فسفاته روي در حضور نمك نيكل كلرايد
86
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش نانوكامپوزيت آلي بر روي آلياژ آلومينيوم 2024-T3 اصلاح شده به روش پوشش تبديلي زيست سازگار پايه سريم
87
بررسي رفتار مقاومت حرارتي پارچه هاي چند لايه محافظ در برابر تابش حرارتي پايين
88
بررسي رفتار مقاومت لغزندگي آسفالت گرم حاوي خرده شيشه
89
بررسي رفتار مكانيكي - حرارتي فولاد HSLA مجتمع فولاد مباركه
90
بررسي رفتار مكانيكي آلياژهاي آلومينيم- مس از طريق شبيه سازي مولك
91
بررسي رفتار مكانيكي اتصال چسبي تك لبه اي تقويت شده با سيم هاي آلياژ حافظه دار
92
بررسي رفتار مكانيكي اتصالات چسبي تقويت شده با نانو صفحات اكسيد گرافن به روش دندانه گذاري
93
بررسي رفتار مكانيكي الياف پلي استر در تماس با سطوح داغ
94
بررسي رفتار مكانيكي بافت لوله اي شكل بريدينگ و تاري-پودي با استفاده از مدل استوانه اي جدار نازك در كرنش هاي كوچك
95
بررسي رفتار مكانيكي پارچه هاي حلقوي تاري تحت بارگذاري كششي يك محوري
96
بررسي رفتار مكانيكي پانل هاي لايه كامپوزيت ماسه پليمري روي ورق آهن
97
بررسي رفتار مكانيكي توده سنگ درزه دار تقويت شده به وسيله تزريق تحت بارگذازي استاتيكي و ديناميكي
98
بررسي رفتار مكانيكي چند لايه هاي شبه همسانگرد كامپوزيتي تقويت شده با پارچه هاي مركب بازالت و نايلون تحت ضربه سرعت پايين
99
بررسي رفتار مكانيكي چندلايه هاي شيشه و فلز با زمينه ي ترموپلاستيك
100
بررسي رفتار مكانيكي درزه سنگهاي تزريق شده
101
بررسي رفتار مكانيكي دريچه مصنوعي قلب واستنت هاي رگ فمورال از جنس آلياژ حافظه دار بر اساس تئوري ميكرو صفحه
102
بررسي رفتار مكانيكي روسازي هاي بتن غلتكي مسلح شده با الياف فلزي و پلي پروپيلين
103
بررسي رفتار مكانيكي سنگها تحت فشار سه محوري و تعيين پارامترهاي رفتاري با تكيه بر مدلهاي مناسب
104
بررسي رفتار مكانيكي كامپوزيت هاي پايه پليمري ذره اي ﴿سيليسي﴾ مرتبه اي
105
بررسي رفتار مكانيكي كامپوزيتهاي دنداني
106
بررسي رفتار مكانيكي مخلوط ماسه كربناته كيش و ژئوفوم (EPS) تحت بار گذاري استاتيكي با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس
107
بررسي رفتار مكانيكي مخلوط هاي آسفالتي با روش اجزاي محدود
108
بررسي رفتار مكانيكي مواد مركب زمينه فلزي تقويت شده با ذرات سخت
109
بررسي رفتار مكانيكي نانو تيرهاي تركدار اويلر - برنولي و تيموشنكو با در نظر گرفتن اثرات صطحي
110
بررسي رفتار مكانيكي و چسبندگي پوشش هاي ايجاد شده به روش چرخشي
111
بررسي رفتار مكانيكي و ريز ساختار آلياژ Ti-6Al- 4V آهنگري شده
112
بررسي رفتار مكانيكي و ريزساختار ورق هاي كامپوزيتي چند لايه آلومينيم (2024 AA ، 7075AA) توليد شده با استفاده از روش اتصال نورد تجمعي
113
بررسي رفتار مكانيكي و ساختاري قطعات تف جوشي آهنگري فولادي
114
بررسي رفتار مكانيكي و شكل پذيري ورق هاي نازك تركيبي جوشكاري شده به روش اغتشاشي
115
بررسي رفتار مكانيكي و مقاومت در برابر تشعشع غلاف ميله هاي سوخت در راكتورهاي هسته اي قدرت
116
بررسي رفتار مكانيكي و هيدروليكي سدهاي سنگريزه اي با هسته رسي نرم ﴿مطالعه موردي سد مسجدسليمان﴾
117
بررسي رفتار مكانيكي ياتاقان هاي لاستيكي براي زلزله و ارتعاشات
118
بررسي رفتار مكانيكي، شكست و رشد ترك صفحات نانو گرافن با استفاده از المان محدود مرزي مقياس شده
119
بررسي رفتار مكانيكي، ميكروساختاري و ارتعاشاتي يك نمونه فوم تركيبي ساخته شده
120
بررسي رفتار مگنتو هيدروديناميك پلاسما در همجوشي هسته اي به روش اشتعال سريع
121
بررسي رفتار مگنتو هيدروديناميكي پلاسما در ساچمه هاي ICF به روش اشتعال سريع در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
122
بررسي رفتار ممانعت از خوردگي مس توسط 2- مركاپتوبنزوتيازول در محلول نزديك به خنثي
123
بررسي رفتار منابع توليد پراكنده در هنگام وقوع اتصال كوتاه و شبيه سازي با استفاده از نرم افزار Dig SILENT Power Factory
124
بررسي رفتار مهندسي و ژئو تكنيكي خاكهاي رسي مسئله دار در پروژه چند منظوره صوفي چاي
125
بررسي رفتار موج¬شكن¬هاي مستغرق در كاهش بالاروي موج سونامي
126
بررسي رفتار مويينگي نخ مغزي - غلاف پلي استر - نانوالياف پلي اكريلونيتريل حاوي دي متيل سديم سولفوايزوفتالات
127
بررسي رفتار ميراگر پيشنهادي جاري شونده با مكانيزم ايجاد پيچش خالص
128
بررسي رفتار ميزالوژيكي ء شيميايي و فيزيكي كائون زنوز فرآوري شده
129
بررسي رفتار ميله سوخت راكتورهاي آب سبك در شرايط حوادث سنگين
130
بررسي رفتار نامتقارن هزينه در شركت‌ هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
131
بررسي رفتار نانو حامل هار دارويي با استفاده از روش شبيه سازي مولكولي
132
بررسي رفتار نانوكامپوزيت كربن/ اپوكسي تحت شرايط خوردگي تنشي
133
بررسي رفتار نانولوله هاي كربني در حضور ميدان الكتريكي خارجي
134
بررسي رفتار نخ پلي آميد 6 نوريس اصلاح شده توسط يك افزودني چند منظوره در فرايند تكسچرايزينگ
135
بررسي رفتار نخهاي چرخانه تهيه شده از الياف كوتاه در بافندگي حلقوي تاري
136
بررسي رفتار نرخ ارزحقيقي دلار/ريال طي دوره 92-1360 تحليل غيرخطي و حافظه بلندمدت
137
بررسي رفتار نرخ ارزحقيقي دلار/ريال طي دوره 92-1360 تحليل غيرخطي و حافظه بلندمدت
138
بررسي رفتار نفوذ هيدروژن در پوشش پاشش حرارتي HVOF فولاد زنگ‌نزن316L
139
بررسي رفتار نورون‌ها به صورت انفرادي و دسته‌جمعي بر اساس مدل دوبعدي هيندمارش- رز
140
بررسي رفتار نوري TiO2 در حضور پركننده CaCO3 با اندازه هاي نانو و ميكرو
141
بررسي رفتار نوري تركيبات آلي مزدوج فلورسانس بر پايه¬ي استيلبن
142
بررسي رفتار نوري نانوالياف بر پايه پلي متيل متاكريلات پرشده با كوانتوم دات كادميم سلنايد بر اثر تغيير قطر ليف
143
بررسي رفتار نيروگاه تركيبي بادي- ديزلي
144
بررسي رفتار نيمه‌هادي و مقاومت به خوردگي فيلم پسيو فولاد زنگ‌نزن L316 در محلول سديم كلريد در pH و دماهاي مختلف
145
بررسي رفتار هاي خودكشي درشهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد (استان خراسان رضوي به جز گناباد و سبزوار)در سال هاي 1389 و 1390
146
بررسي رفتار هاي غيرخطي بر روي اثرات توپوگرافي تپه و دره
147
بررسي رفتار هايپرالاستيك بافت سينه از طريق مدلسازي دو بعدي اجزا محدود و مقايسه نتايج با مدل الاستيك
148
بررسي رفتار هيدرودينامكي گازها تحت جريان بالاي پروتون ها و طراحي هدف گازي توليد راديو ايزوتوپ يد - 123
149
بررسي رفتار هيسترتيك انواع اعضاي مهاري و اتصالات مربوطه جهت كاربرد در سيستم هاي مهاربندي واگرا
150
بررسي رفتار و انتقال آلاينده ها در رودخانه ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود﴾
151
بررسي رفتار و بهسازي لرزي اي سيستم هاي لوله كشي صنعتي
152
بررسي رفتار و پارامترهاي توليدمثلي سن سبز يكدست پسته Acrosternum arabicum روي رژيم غذايي طبيعي
153
بررسي رفتار و تعيين تراز بهينه قطع ديوار برشي در ساختمانهاي بلند تحت اثر نيروي زلزله
154
بررسي رفتار و خواص رئولوژيك خاك در كاربري هاي اراضي گوناگون با احتمال وقوع فرسايش خميري شكل
155
بررسي رفتار و ظرفيت تير بتني مقاوم سازي شده با ميلگرد (NSM) FRP
156
بررسي رفتار و عملكرد غشاي 6FDA جهت جداسازي
157
بررسي رفتار و مدل سيستم غشايي (UF-CSTR)
158
بررسي رفتار و مدلسازي رياضي سنتز فيشر تروپش در راكتور حبابي دوغابي با كاتاليست آهن
159
بررسي رفتار و مدلسازي سيستم هاي با جريان برخوردكننده
160
بررسي رفتار و مكانيزم تربيوخوردگي پوشش هاي الكترولس نانو ساختار نيكل - فسفر
161
بررسي رفتار و نحوه انتشار سيانور و فلزات سنگين در آب هاي زيرزميني
162
بررسي رفتار و نوع غلظت دهنده و متورم كننده در عمق رنگي در پارچه اكريليك پرزدار
163
بررسي رفتار وابسته به زمان خاك ماسه اس آلوده به نفت
164
بررسي رفتار وابسته به زمان خاك ماسه اي آلوده به نفت
165
بررسي رفتار وابسته به زمان سنگ شيلي تونل امامزاده هاشم
166
بررسي رفتار واناديم در خاكستر سوخت و امكان بازيابي اكسيد واناديوم از خاكستر
167
بررسي رفتار ورق هاي تقويت شده آلومينيومي تحت تركيب تنش هاي درون صفحه اي دومحوري و فشار جانبي
168
بررسي رفتار ورق هاي تقويت شده تحت اثر بار گذاري ضربه اي ناشي از پديده كوبش كف
169
بررسي رفتار ورق هاي تقويت شده در معرض تركيب نيروهاي برشي و تك محوري درون صفحه اي طولي
170
بررسي رفتار ورق هاي ساندويچي با لايه واسط تحت بار ضربه سرعت پايين
171
بررسي رفتار ورقه اي شدن تالك هاي مسعود آباد ، تفتان و فريمان
172
بررسي رفتار ورقه هاي اتصال فلزي در خرپاهاي سنگين مورد استفاده در پلهاي فلزي تحت بار نوساني
173
بررسي رفتار ورقهاي ساندويچي با پوسته هاي كامپوزيتي تحت تاثير بارهاي استاتيكي
174
بررسي رفتار ورقهاي ممتد با احتساب تغيير شكلهاي اوليه واقع در معرض تركيب فشار هاي درون صفحه اي دو محوري و فشار جانبي
175
بررسي رفتار ولگشت بر روي شبكه هاي پيچيده
176
بررسي رفتار ويسكوالاستيك- پلاستيك مواد پليمري والاستومري در تغيير شكل هاي بزرگ به روش اجزاء محدود
177
بررسي رفتار ويسكوالاستيك پي ام ام اي با كمك مدل شپري و صحت سنجي آن براي يك صفحه سوراخ دار مركزي
178
بررسي رفتار ويسكوالاستيك شريان سينه‌ايي و راديال و وريد صافن
179
بررسي رفتار ويسكوالاستيك مينيسك زانو
180
بررسي رفتار يك استخر خورشيدي كوچك با گراديان شوري به همراه مواد تغيير فاز دهنده
181
بررسي رفتار يك سيكل تركيبي با مشعل كمكي
182
بررسي رفتار يك قطره¬ي مايع تحت اثر ميدان الكتريكي و استخراج روابط حاكم براين پديده
183
بررسي رفتار يك قطعه ي تداخل كوانتومي داراي دو نانوسيم و دو پايه ي مزوسكوپيك ابررسانا
184
بررسي رفتار يك ماسه كربناته سيماني شده با گچ در مقايسه با ماسه ي غير سيماني در شرايط آزمايش برش سه محوري
185
بررسي رفتارstatcom چند سطحيدر هنگام برئز خطا در يكي از طبقات اينورتر
186
بررسي رفتارارتعاشي سيستم روتور و پره بال گردان
187
بررسي رفتارالاستيك پلاستيك صفحه سوراخدار تحت كشش به روش اجزاء محدود
188
بررسي رفتاربلورينگي آلياژهايPLLA/PDLA
189
بررسي رفتارپخت وخواص حرارتي ومكانيكي نانوكامپوزيت هاي اپوكسي /آلوموكسان هاي نوين (Sal-A and PHB-A)باتوجه به اثرات حلال وسورفكتانت
190
بررسي رفتارپرخاشگرانه دختران كه والدين آنهامتاركه كرده اندمقطع راهنمايي منطقه 5 تهران درسال تحصيلي 84-1383
191
بررسي رفتارپلهاي مقاوم دربرابر زلزله تحت تاثير بارگذاري انفجاري
192
بررسي رفتارترموديناميكي مكانيكي نانوكامپوزيتهاي هيبريدي اپوكسي /نانولوله كربني /بوهميت واپوكسي /نانولوله كربني آلوموكسان هاي P AB
193
ﺑﺮرﺳﻰ رفتارﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎميكي و اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ نيتراميد تيازولي ﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻰ فولاد 70X خطوط ﻟﻮﻟﻪ گاز در محيط اسيدي
194
بررسي رفتارترموديناميكي وتحولات ريزساختاري فولادعاري ازعناصربين نشين تيتانيم دار
195
بررسي رفتارخوردگي كامپوزيت سطحي Ti/SiC توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي بر روي سطح تيتانيوم خالص تجاري
196
بررسي رفتاردماوبارش حوضه آبريز درياچه اروميه در ارتباط با شاخص هاي انسو
197
بررسي رفتارديناميكي پنل ، تحت جريان مافوق صوت و با در نظر گيري اثرات حرارتي
198
بررسي رفتارديناميكي غيرخطي سيستم تركيبي قاب خمشي فولادي وديوار برشي بتني تحت زلزله هاي گسل نزديك
199
بررسي رفتارسيلاني ومشخصات رئولو‍‍ژيكي فولاد ابزاردر حالت نيمه جامد
200
بررسي رفتارشناسي فضا در اجراي نمايش هاي محيطي با تاكيد بر ميدان نقش جهان اصفهان
201
بررسي رفتاركمانش و پس از كمانش صفحات چند لايه كامپوزيتي تحت بارهاي مكانيكي-حرارتي با استفاده از روش نوار محدود نيمه تحليلي مرتبه بالا
202
بررسي رفتارلرزه اي سازه هاي جداسازي شده نامتقارن باتوزيع مختلف جداكننده ها تحت زلزله هاي حوزه نزديك
203
بررسي رفتارمكانيكي خاك هاي دانه اي مسلح شده با ژئوگريده هاي پليمري گسسته
204
بررسي رفتارهاي اجتماعي افراد در محيط شهري مدرن (مطالعه موردي بلوار گلسار رشت )
205
بررسي رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي تاكسيراني شهرستان شيروان
206
بررسي رفتارهاي احساسي ، اجتماعي كودك ونوجوان دردومقطع دبستان وراهنمايي
207
بررسي رفتارهاي امام علي ﴿ع﴾ با كارگزاران حكومتي و تاثير آن بر امام خميني ﴿ره﴾
208
بررسي رفتارهاي بهداشتي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر لاهيجان
209
بررسي رفتارهاي پر خطر دختران در زمان غيبت از مدرسه در مقطع ابتدايي
210
بررسي رفتارهاي پر خطر دختران در زمان غيبت از مدرسه در مقطع متوسطه در شهرستان فارسان
211
بررسي رفتارهاي تغذيه اي دانـش آمـوزان پايه پنجم دبستان هاي دولتي مراكز شهرستان هاي استان گيلان بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در سال تحصيلي 96- 1395
212
بررسي رفتارهاي جوانه زني و استقرار گونه Artemisia sieberi در درمنه زارهاي كلاه قاضي اصفهان
213
بررسي رفتارهاي درمان طلبي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1392
214
بررسي رفتارهاي ديوار كوپله به روش اجزاء محدود غير خطي
215
بررسي رفتارهاي غيرخطي شيرهاي تناسبي هيدروليكي
216
بررسي رفتارهاي غيركلامي ايرانيان در ارتباط رو در رو
217
بررسي رفتارهاي فراكتالي در برخوردهاي موج هاي سوليتوني
218
بررسي رفتارهاي لرزه اي مهاربندهاي BDSP Braced ductile shear panel
219
بررسي رفتارهاي مجانبي جواب هاي معادلات ديفرانسيل غيرخطي مرتبه دوم
220
بررسي رفتارهاي مكانيكي و شكست قطعات فولادي متالورژي پودر پس از آهنگري
221
بررسي رفتارهاي ناهنجار نوجوانان
222
بررسي رفتاري توده هاي سنگي عارضه دار با مجموعه درزموازي
223
بررسي رفتاري دانشجويان فرش و ارائه راهكارههاي انگيزشي
224
بررسي رفتاري و رفتارهاي سازماني مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان دوره دبيرستان منطقه آق قلا
225
بررسي رفع آلودگي هوا به روش هاي كلاسيك و طراحي سيستم هاي موجود آن
226
بررسي رفع آلودگي هوا به روش هاي نوين( با كاربرد در بيوتكنولوژي) و بررسي روش هاي طراحي سيستم هاي موجود
227
بررسي رقابت بين توليدكنندگان و مراكز توزيع در مديريت خود گردان سمت تقاضا با استفاده از نظريه بازي
228
بررسي رقابت بين سامانه حمل و نقل همگاني و خودروي شخصي براي سفر به مركز شهر با استفاده از رويكرد نظريه بازي
229
بررسي رقابت سالم بين آموزشگاههاي ابتدايي شهرستان آزادشهر از ديدگاه معلمان و دانش آموزان
230
بررسي رقابت‌پذيري صنعتي ايران و روند تغييرات آن در دوره 1394 - 1384
231
بررسي ركن معنوي جرايم داخل در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي
232
بررسي رگ مصنوعي ساخته شده از مواد هدفمند (FGBM)
233
بررسي رگرسوني گياه توتون
234
بررسي رگرسيون چندگانه
235
بررسي رگرسيون درخت
236
بررسي رگرسيون رابطه بين مصرف مواد مخدر و وجود بيماري خوني خاص در افراد
237
بررسي رگرسيون عوامل موثر بر ميزان پرداخت قبوض گاز در شهرستان بندرگز با استفاده از نرم افزارSAS
238
بررسي رگرسيون عوامل موثر در توليد روغن كلزا
239
بررسي رگرسيون مخاطره متناسب كاكس براي بيماران مبتلا به بيماري سرطان مري
240
بررسي رگرسيوني عملكرد دانه گندم
241
بررسي رگرسيوني ميزان مصرف برق خانوار در كنتورهاي سه زمانه
242
بررسي رگوسيون (چند متغييره ) ارتباط بين ميزان پايداري پلاسماي گلوكزوگلوكزخون در نرم افزار SAS
243
بررسي رلبطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت دانش مديران دبيران در دبيرستان هاي شهرستان اهر
244
بررسي رمان مرد تاريخ اثر مالكاوم بردبري براساس نظريات فرويد
245
بررسي رمان هاي برگزيده ي جايزه ادبي واو در دهه ي 90
246
بررسي رمان وقتي كه همه چيز فرو مي پاشداز ديدگاه يونگ:اكنكو،شكست در فرايند فرديت
247
بررسي رمانتيسم در اشعار حسين منزوي
248
بررسي رمز و نماد در جلد اول از مجموعه ي اشعار صلاح عبدالصبور
249
بررسي رمزگان هاي روايي در تذكره الاوليا عطار
250
بررسي رنال اوستئوديستروفي در بيماران دياليزي مركز آموزشي - درماني شهيد دكتر رهنمون يزد
251
بررسي رنگ پذيري و خواص فيزيكي ضايعات ابريشم طبيعي صمغگيريشده و مقايسه آن با ابريشم طبيعي آماده سازي شده
252
بررسي رنگ پذيري و شعله پذيري منسوجات تكميل شده با مخلوط نانوذرات و نانولايه ها
253
بررسي رنگ در بسته بندي لوازم نوزاد
254
بررسي رنگ در دستبافته هاي قشقايي
255
بررسي رنگ در طبيعت از اكسپرسيونيسم تا آبستراكسيون
256
بررسي رنگ در نگارگري دوره ي تيموري ( 911 - 771 )
257
بررسي رنگ در نگاره هاي معراج نامه مير حيدر بر اساس جايگاه رنگ در قرآن
258
بررسي رنگ همانندي پلي الفين ها توده رنگ شده
259
بررسي رنگ همانندي كالاي زيپ چسبان متشكل از پلي آميد 6 و پلي آميد 66
260
بررسي رنگ همانندي نخ اكريليك با مواد رنگزاي بازيك توسط نرم افزار OSRIS
261
بررسي رنگ و فرم در طبيعت
262
بررسي رنگ و فرم در فضاي سالخورده
263
بررسي رنگ وا‍ژه ها و اصطلاحات رنگي در ديوان منوچهري دامغاني
264
بررسي رنگ‌زدائي فوتوكاتاليستي رنگ‌هاي آلي توسط نانو كامپوزيت مس فتالوسيانين قرار گرفته بر روي ZnO/ZnAl2O4
265
بررسي رنگپذيري ليف تهيه شده از بازيافت بطري PET
266
بررسي رنگدانه ها و فنون ديوارنگاره هاي تيموري : مسجد شاهو مدرسه دودر مشهد و مدرسه غياثيه خر كرد ﴿ با تاكيد بر منابع مكتوب كهن و يافته هاي آزمايشگاهي 9
267
بررسي رنگرزي آلومينيم
268
بررسي رنگرزي آلومينيم با مواد رنگزاي آلي
269
بررسي رنگرزي آلومينيم با مواد رنگزاي عالي
270
بررسي رنگرزي الياف پلي پروپيلن پيوند داده شده با مونومرهاي آبدوست از طريق پرتوهاي الكتروني
271
بررسي رنگرزي انتگرالي با استفاده از داده هاي طيفي
272
بررسي رنگرزي خامه پشمي با مواد رنگرزي طبيعي از نظر فني ، هنري، و اقتصادي و مقايسه با رنگ هاي شيميايي
273
بررسي رنگرزي سنتي در يزد و آناليز فرش احمد محمد آبادي
274
بررسي رنگرزي كالاي ‎#لي استر آماده سازي شده با نانو اكسيد روي
275
بررسي رنگرزي گره در پارچه هاي پنبه اي با رنگهاي راكتيو ( نوع سرد )
276
بررسي رنگرزي گره در پارچه هاي پنبه اي با رنگهاي راكتيو (نوع سرد)
277
بررسي رنگرزي مخلوط پنبه ، اكريليك
278
بررسي رنگزاهاي ديسپرس در محيطهاي قليايي ، احيايي ، قليايي - احيايي و اسسيدي در رنگرزي و چاپ كالاهاي پلي استر
279
بررسي رنگزاهاي گياهي و به كارگيري گياه پلم جهت رنگرزي الياف پشم
280
بررسي رنگزايي در نانو ساختارهاي بر پايه WO3-Pd و مايع يوني
281
بررسي رنگزايي گياه ريوند چيني و ثبات شستشويي آن
282
بررسي رنگهاي هلن دون
283
بررسي رنگينه هاي معدني و بدست آوردن فامهاي رنگي با استفاده از انواع دندانه و جايگزين كردن آن به عنوان يك ماده رنگزا ﴿ يا دندانه ﴾ براي خامه فرش
284
بررسي رهايش پيوسته داروي سلكوكسيب از نانو الياف الكتروريسي شده پلي وينيل الكل و پلي لاكتيك اسيد
285
بررسي رهايش دارو به روش مخاط‌چسبي و ارزيابي پليمرهاي بهينه
286
بررسي رهايش دارو و خصوصيات نانو الياف پوسته-مغزي حاصل از الكتروريسي پليكاپرولاكتان – ژلاتين
287
بررســي رهايش دارو¬هاي هيدروكورتيزون و سولفـاسالازين از هيدروژل¬هاي تركيبي آلژينات و كيتوسان با رابط¬هاي عرضي پپتيدي
288
بررسي رهايش داروي DPH از بسترهاي فوق آب‌دوست پايه پلي كاپرولاكتون
289
بررسي رهايش داروي آتنولول با استفاده از نانو كامپوزيت /كيتوسان/سلولز(ZrO-2TiO2)ميكس اكسايد
290
بررسي رهايش داروي جنتامايسين سولفات از پوشش پليمري پلي اتيلن گلايكول (PEG) و اتيلن وينيل استات (EVA ) ايجاد شده بر روي سوند هاي مجاري ادراري
291
بررسي رهايش داروي درمان كننده گلوكوم از ميكرو/نانو ذرات آلجينات
292
بررسي رهايش داروي دونپزيل با استفاده از نانوكامپوزيت كيتوسان/ هيدروكسي آپاتيت/تيتانيم دي اكسيد
293
بررسي رهايش داروي كوركومين از داربست نانو الياف كيتوسان - ژلاتين براي مهندسي بافت عصب
294
بررسي رهايش دوپامين در نانوساختارهاي پليمري PLGA جهت درمان بيماري پاركينسون
295
بررسي رهايش دي ان اي از نانوذرات كيتوسان با الكتروفورز
296
بررسي رهايش ژن با استفاده از حامل كربن نانوتيوب به منظور كاربرد در مهندسي بافت
297
بررسي رهايش كپسول‌هاي هوشمند حاوي بازدارنده‌هاي ضد خوردگي و مطالعه رفتار مقاومت به خوردگي پوشش اپوكسي در حضور كپسول‌ها
298
بررسي رهايش كوركومين از ذرات پلي لاكتيك اسيد موجود در فيبرهاي پلي كاپرولاكتون-ژلاتين به منظور كاربرد هاي پوستي
299
بررسي رهبري معنوي و تأثير آن بر ظرفيت نوآوري كاركنان با نقش ميانجيگري توانمندسازي كاركنان (مورد مطالعه : دانشگاه شهيد بهشتي)
300
بررسي روابط آبي گونه Fortuynia bungei در شرايط اقليمي خشك
301
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي دو گونه آويشن قره باغي Thymus) fedtschenkoi ) و مرزه (Satureja hortensis) تحت تيمارهاي مختلف رطوبتي
302
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي گونه كاسني (Cichorium intybus) تحت رژيم هاي مختلف رطوبتي
303
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي گياه گوار (Cyamopsis tetrogonoloba) تحت تيمارهاي مختلف رطوبتي
304
بررسي روابط آلومتريك براي تعيين حجم و زي ‌توده درختان شاخه زاد كيكم (مطالعه موردي : جنگل باغ شادي، هرات)
305
بررسي روابط ابعاد ارزش ويژه برند مقصد مبتني بر مشتري وتاثير آن بر وفاداري گردشگران به منطقه گردشگري موردمطالعه:كلانشهر شيراز
306
بررسي روابط استرس و جامعه پذيري در بين كاركنان آموزش و پرورش شهركرد
307
بررسي روابط انساني در مديريت آموزشي
308
بررسي روابط انسجامي در دو سوره مباركه مريم و لقمان از قرآن كريم
309
بررسي روابط انگلستان با وهابيت در منطقه خليج فارس﴿1850-1750 م﴾
310
بررسي روابط ايران و مصر در دوره شاهنشاهي هخامنشي
311
بررسي روابط ايران وتركيه اززمان پيروزي انقلاب اسلامي تاحاكميت اسلام گرايان وحزب عدالت وتوسعه
312
بررسي روابط با كفار از نظر فقه و حقوق
313
بررسي روابط برخي شاخص هاي رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي مختلف ذرت در دو رژيم آبياري در منطقه اصفهان
314
بررسي روابط بين ابعاد عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني در بانك ملت
315
بررسي روابط بين بازارهاي مالي با استفاده از رويكرد توابع مفصل
316
بررسي روابط بين پارامترهاي ژئوتكنيكي جهت تعيين نوع زمين منطقه جنوب غرب يزد
317
بررسي روابط بين پارامترهاي عمل آوري خاك و پارامترهاي عملكرد TBM - مطالعهي موردي پروژه توسعهي جنوبي خط 6 مترو تهران
318
بررسي روابط بين حلقه هاي شبه جابجايي و خواص آنها
319
بررسي روابط بين خشكسالي اقليمي و متغيرهاي خورشيدي ﴿تابش و ساعات آفتابي) در اقاليم مختلف ايران
320
بررسي روابط بين رابطه رهبر - عضو ، عدالت سازماني و قصد ترك خدمت كاركنان (مطالعه موردي : كاركنان كميته امداد استان تهران
321
بررسي روابط بين رفتارهاي كنترل گرايانه وسبكهاي دلبستگي به همسران
322
بررسي روابط بين ساختار پوشش گياهي با حضور خرس سياه آسيايي ( Ursus thibetanus gedrosianus) (مطالعه موردي، زيستگاه هاي استان كرمان)
323
بررسي روابط بين سرمايه فكري و گرايش به نوآوري در بندر امير آباد
324
بررسي روابط بين صفات زراعي و شاخص هاي انتخاب براي عملكرد دانه در گلرنگ
325
بررسي روابط بين صفات و شاخص هاي تحمل به تنش نيتروژن در جو
326
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين با استفاده از معادلات رگرسيوني در نرم افزار SAS
327
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين با استفاده از معادلات رگرسيوني در نرم افزارSPSS
328
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد محصول توتون
329
بررسي روابط بين عوامل موثر بر چربي خون و چربي دور قلب با استفاده از نرم افزار SAS
330
بررسي روابط بين عوامل مورفومتري حوضه و دبي هاي سيلابي در حوزه آبخيز مركزي ايران
331
بررسي روابط بين فرهنگ سازماني بركارآيي كاركنان مديريت جهاد كشاورزي گنبد كاووس
332
بررسي روابط بين گونه اي در جنس بروموس با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي، سيتوژنتيكي و مولكولي
333
بررسي روابط بين گونه اي گروه Allium akaka و برخي گونه هاي مرتبط درجنس پياز براساس شواهد مولكولي
334
بررسي روابط بين گونه اي گروه Allium derderianum و گونه هاي مرتبط با اين گروه در جنسAllium بر اساس شواهد مولكولي
335
بررسي روابط بين مولفه هاي مديريت دانش،نوآوري ،يادگيري وعملكردسازماني بااستفاده از SEM
336
بررسي روابط بين نانو ساختارهاي سطحي بذر چغندر قند و مقاومت به بيماري رايزومانيا
337
بررسي روابط بينامتني دوران گشتاسپ به روايت شاهنامه فردوسي
338
بررسي روابط بينامتني دوران گشتاسپ به روايت شاهنامه فردوسي
339
بررسي روابط بينامتني نقوش فرش كرمان و ادبيات روايي ﴿با تاكيد بر نقوش دست بافته هاي دوره قاجار﴾
340
بررسي روابط پويا بين استراتژي تنوع، ساختار سرمايه و سوددهي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با رويكرد پنل‌ور)
341
بررسي روابط پيش بيني بالا آمدگي سطح آب رودخانه ها تحت تاثير پايه هاي پل
342
بررسي روابط تاكسونوميك تيره‌هاي كَوَر (Capparaceae)و شب‌بو (Brassicaceae) با استفاده از صفات ريخت‌شناختي و تشريحي
343
بررسي روابط تجاري ايران و گرجستان
344
بررسي روابط تجربي شار حرارتي بحراني (CHF)
345
بررسي روابط تعاملات مدير-كارمند ‍ كارمند-كارمند و كارمند-مشتري با رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملت شهر كرمان ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي روابط تعاملات مدير-كارمند ، كارمند-كارمند و كارمند-مشتري با رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملت شهر كرمان
346
بررسي روابط تعاملات مدير-كارمند,كارمند-كارمند و كارمند-مشتري با رفتار شهروندي سازماني در شغب بانك ملت شهر كرمان
347
بررسي روابط جمعيت هاي .... ايران با استفاده از خصوصيات سيتوژنتيكي
348
بررسي روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در دوران محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد
349
بررسي روابط جو سازماني و رضايت شغلي در بين كاركنان ذوب آهن اصفهان
350
بررسي روابط جوانان و نوجوانان با والدين و ميزان رضايت جوانان از شيوه هاي برخورد والدين با آنها
351
بررسي روابط چندگانه بين سبك هاي عشق ورزي و سبك هاي دلبستگي با گرايش افراد متاهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر ساري به روابط زناشويي
352
بررسي روابط چندگانه راهبردهاي رهبري مثبت‌گرا و راهبردهاي خودرهبري با ميزان كاربست مؤلفه‌هاي سازمان كوانتومي در دانشگاه اصفهان
353
بررسي روابط چندگانه ميان يادگيري سازماني، توانمندسازهاي تعالي سازماني و قابليتهاي چابكي سازماني از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان
354
بررسي روابط خويشاوندي بين جنس هاي Festuca L. و Lolium L. (Poaceae) در ايران با استفاده از برخي داده هاي ريخت شناسي، فلاونوئيد و ترادف هاي بين ژني كلروپلاست
355
بررسي روابط دختر و پسر و عوامل موثر بر آن در شهرستان فارسان
356
بررسي روابط دختروپسر در قرآن
357
بررسي روابط دوستي درامرازدواج جوانان شهرستان گرگان
358
بررسي روابط رضايت زناشويي و سلامت روان زوجين
359
بررسي روابط رگرسيوني و همبستگي بين برخي صفات زراعي مرتبط با عملكرد دانه در هيبريدهاي سينگل كراس ذرت با استفاده از تجزيه هاي آماري چند متغيره
360
بررسي روابط روسيه و اتحاديه اروپا بر اساس نظريه بازي‌ها در سال‌هاي (2016 - 2000)
361
بررسي روابط رياضي ميدان الكتريكي دستگاه¬هاي ميكروفلويديك
362
بررسي روابط ريسندگي (هندسه نخ تابدار)
363
بررسي روابط ژنتيكي ژن ACC در گياهان با استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
364
بررسي روابط ساختاري بين رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني و تعيين ميزان آنها در كادر پرستاري بيمارستانهاي بوعلي سينا، شهيد رجايي و قدس قزوين
365
بررسي روابط ساختاري حاكم برمواد FGM به همراه تحليل يك مسئله ترموالاستيك FGM و تحليل آن با نرم افزار ANSYS
366
بررسي روابط ساده و چندگانه استعدادهاي صنعتي فلانگان با كارآفريني در كارآموزان صنعت نفت ايران
367
بررسي روابط ساده و چندگانه بين الگوي پنج عاملي شخصيت، دلبستگي شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شركت هاي صنعتي مستقر در مركز رشد پارك علم و فناوري خراسان
368
بررسي روابط ساده و چندگانه متغيرهاي مهم سازماني مرتبط با انگيزش شغلي به منظور طراحي و ارائه مدل كاربردي در جهت بهبود عملكرد كاركنان شركت گاز اصفهان
369
بررسي روابط شاخص خشكي دمارتن ﴿I﴾ و تبخير و تعرق گياه مرجع ﴿ETo﴾ در مناطق خشك و بياباني ايران
370
بررسي روابط شاعران فارسي زبان با يكديگر تا پايان قرن هشتم هجري
371
بررسي روابط شدت - مدت - فراواني بارندگي در استان گيلان
372
بررسي روابط شهر و روستا با تاكيد بر نقش روستاييان شاغل در شهر در توسعه روستايي (مورد مطالعه بخش مركزي گنبد كاووس
373
بررسي روابط شهر و روستا با تاكيد بر نقش روستاييان شاغل در شهر در توسعه روستايي (مورد مطالعه: بخش مركزي گنبدكاووس)
374
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستان هاي كوچك شهرستان خليل اباد
375
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستانهاي كوچك (شهرستان خليل اباد)
376
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستانهاي كوچك (شهرستان خليل اباد)
377
بررسي روابط عرفي زن و شوهر با سنجش اخلاقي در شهر كرمان
378
بررسي روابط عوامل فردي و موقعيتي با خودكارآمدي و انطباق پذيري مسير شغلي در بين دانشجويان سراسري شهر اصفهان
379
بررسي روابط غيررسمي در سازمانها و تبيين چگونگي بوجود آمدن گروههاي غيررسمي در سازمانهاي رسمي
380
بررسي روابط فرهنگي و آداب ديپلماسي در شاهنامه فردوسي
381
بررسي روابط فضايي شهر و روستا با تاكيد بر توسعه ناحيه اي (نمونه موردي دهستان سودلانه شهرستان قوچان ) , the survey of rural and urban spatial relatioms with emphasis on areal development )case study village sodlaneh of quchan city(
382
بررسي روابط فضايي شهر وروستا با تاكيد بر توسعه ناحيه اي دهستان سودلانه قوچان
383
بررسي روابط فيلو ژنتيكي و وضعيت آرايه شناختي جمعيت هاي لوس مار ( Pseudopus apodus, Anguidae ) در ايران
384
بررسي روابط فيلوژنتيكي ژن ACC درگياهان با استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
385
بررسي روابط قدرت در آثار اجرايي هاينر مولر با اتكا به آراء ميشل فوكو
386
بررسي روابط ما در شهر مشهد با پيرامون
387
بررسي روابط متقابل بين آزوپسيزيلوم برازيلس و سلولهاي ريشه گندم در مراحل اوليه آلوده سازي ريشه
388
بررسي روابط متقابل بين شكوفايي كسب و كار و كارايي بازار كالا در فضاي رقابت پذيري جهاني
389
بررسي روابط متقابل سينما و ادبيات معاصر ايران
390
بررسي روابط متقابل سينما و ادبيات معاصر ايران
391
بررسي روابط متقابل ميان اجراي سرمايه هاي فكري (سرمايه انساني ، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري) و روابط آنها با عملكرد سازماني بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران
392
بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه فكري و اثرات آن بر كسب مزيت رقابتي در بانكهاي دولتي و خصوصي استان سيستان و بلوچستان ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي روابط متقابل ميان اجزائ سرمايه فكري و اثرات آن بر كسب مزيت رقابتي در بانكهاي دولتي و خصوصي استان سيستان و بلوچستان
393
بررسي روابط متن و تصوير: مطالعة موردي تصاوير كتاب‌هايدرسي علوم تجربي مقطع تحصيلي ابتدايي
394
بررسي روابط معنايي در واژگان يزدي
395
بررسي روابط معنايي ميان موضوعات حوزه طب سنتي در پايگاه پاب مد
396
بررسي روابط معنايي ميان موضوعات مطرح در مدارك علمي فارسي در حوزه گرمايش جهاني
397
بررسي روابط مفهومي در واژگان فارسي از منظر زبان شناسي شناختي در گفتار نوجوانان 12 تا 14 ساله ي زنجاني
398
بررسي روابط مفهومي در واژگان قرآن كريم
399
بررسي روابط منبع- مخزن و انتقال مجدد مواد ذخيره اي ساقه در برخي از ژنوتيپ هاي جو آبي
400
بررسي روابط منبع و مخزن بر عملكرد دانه و اجزاء ان در آفتابگردان
401
بررسي روابط مهندسي بين سيستم هاي حسابداري و مهندسي صنايع و بررسي در شركت ناورود
402
بررسي روابط ميان توانهاي بي هوازي بدست امده از 6 آزمون منتخب با يكديگر و توان هوازي
403
بررسي روابط ميان حاكميت شركتي، روابط سياسي و سياست هاي جسورانه مالياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
404
بررسي روابط ميان شيعيان غالي با شيعيان امامي در دوره ي امامت امام محمدباقر ﴿ع﴾ و امام جعفر صادق﴿ع﴾﴿94-148هـ﴾
405
بررسي روابط ميان محافظه كاري حسابداري،سرمايه گذاران نهادي و مديريت سود با استفاده از قانون بن فورد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
406
بررسي روابط ميان محافظه¬كاري حسابداري، سرمايه-گذاران نهادي و مديريت سود با استفاده از قانون بن¬فورد درشركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
407
بررسي روابط ميان هزينه هاي تحقيق و توسعه )R&D( و ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: شركت صنايع شوينده پاكنام ).
408
بررسي روابط هوش هيجاني بارضايت زناشويي دربين دانشجويان مراكزدانشگاهي شهرستان بهشهر
409
بررسي روابط و اثرات فضايي- مكاني ما در شهر تهران بر مناطق پيراموني مورد بخش مركزي شهرستان ورامين
410
بررسي روابط واژگاني در كويش لكي نورآبادي
411
بررسي روان شناختي شخصيت هاي رمان شوهر آهو خانم
412
بررسي روان شناسي شخصيت در آثار بزرگ علوي ،بر اساس نظريه ي اريك فروم
413
بررسي روان نژندي و روان پريشي در سينماي سوررئاليسيتي با تكيه بر آثار سينمايي ديويد لينچ
414
بررسي روانشناختي شخصيت ها در داستان هاي كليله و دمنه
415
بررسي روانشناختي شخصيتها در آثار يوجين اونيل ﴿ با نگرشي بر خداوندگار براون و مرد يخين مي آيد ﴾
416
بررسي روانشناختي شخصيتها در آثار يوجين اونيل ﴿ با نگرشي بر خداوندگار براون و مرد يخين مي آيد ﴾
417
بررسي روانشناسي رنگ در سروده هاي محمدرضا شفيعي كدكني
418
بررسي روانشناسي ساختار رنگي فرش هاي قشقايي
419
بررسي روانشناسي عشق مثلثي اشترنبرگ در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
420
بررسي روانشناسي محيط زيست با رويكرد ارتباطات انساني در محيط شهري
421
بررسي روانكاري بين ريل و چرخ قطار
422
بررسي روانكاوانه بازنمايي خشونت در تئاتر پست دراماتيك با تاكيد بر آثار ساراكين و پتر هاندكه
423
بررسي روانكاوانه بازنمايي خشونت در تئاتر پست دراماتيك با تاكيد بر آثار ساراكين و پترهاندكه
424
بررسي روانكاوانه شخصيت ها درتترالوژي مايكل آنجلو آنتوينوني ( ماجرا شب ، كسوف ، صحراي سرخ
425
بررسي روانكاوانه شخصيت ها درتترالوژي مايكل آنجلو آنتوينوني ( ماجرا شب ، كسوف ، صحراي سرخ
426
بررسي روايات اسباب نزول در پنج جزء آخر تفسير طبري
427
بررسي روايات مذهبي در نقاشي قهوه خانه اي با تكيه بر نقاشي قاجار
428
بررسي روايت در سينماي مدرن
429
بررسي روايت در قصص قرآن
430
بررسي روايت در هاليوود جديد،
431
بررسي روايت در هاليوود جديد،
432
بررسي روايت شبكه اي در سينماي امروز جهان
433
بررسي روايت شناختي داستان اميرارسلان نامدار
434
بررسي روايت شناسي آثار قهوه خانه با رويكرد ژنت
435
بررسي روايت شناسي آثار نقاشي قهوه خانه با رويكرد زنت
436
بررسي روايت شناسي در آثار پائولو كوئليو بر اساس نظريه ژرار ژنت
437
بررسي روايت عزل و نصب شخصيتها در تاريخ بيهقي
438
بررسي روايت غير خطي در سينماي ايران با نظري به فيلم هاي ماهي و گربه ، عصر يخبندان و رخ ديوانه با تاكيد بر نظريه ديويد بوردول
439
بررسي روايت گري در عكاسي خودنگاره هاي دو دهه اخير ، با تكيه بر نظريه رولان بارت
440
بررسي روايت هاي زندگي از طريق آلبوم هاي عكس خانوادگي ﴿ موردپژوهي: آلبوم هاي عكس شش خانواده ي طبقه متوسط شهري ﴾
441
بررسي روايت هاي فقهي امام علي عليه السلام در صحاح سته
442
بررسي روايت و مدل شخصيتي دغلباز با تمركز بر انيميشن¬هاي سينمايي تيم برتون
443
بررسي روايت وساختار آن در عكس﴿ بانگاهي به عكاسي معاصر ايران﴾
444
بررسي روايت‌گري بصري در طراحي وب‌سايت‌هاي پيمايشي متحرك
445
بررسي روايتگري، ميزانسن و تركيب بندي در نگارگري ايراني با تاكيد بر هزارو يك شب صنيع الملك
446
بررسي روايتگري، ميزانسن و تركيب‌بندي در نگارگري ايراني با تأكيد بر هزار و يك شب صنيع‌الملك
447
بررسي روايي آزمون دكتري آموزش زبان انگليسي ايران ، بر اساس مدل استدلال كاربرد آزمون
448
بررسي روايي تشخيصي آزمون رورشاخ درگروههاي بيماران افسرده،مضطرب(فراگير)،وسواسي-جبري وگروه عادي
449
بررسي روايي هم عرض برخي از مدل هاي بدون تمرين جهت برآورد حداكثر اكسيژن مصرفي
450
بررسي روايي هم عرض روشهاي ميداني تخمين چربي بدن براي زنان ورزشكار ايراني
451
بررسي روايي و پايايي بسته توانايي شغلي شبكه اطلاعاتي بر خط مشاغل در دانشجويان دانشگاه اصفهان
452
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه افسردگي پس از سكته مغزي در بيماران سرپايي در شهر رشت
453
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه صفات بي احساسي، بي رحمي، بي تفاوتي و رابطه اين صفات با اختلالات بروني سازي شده در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان
454
بررسي روايي و پايايي مقياس رفتاري درد در بيماران با كاهش سطح هوشياري ناشي از ضربه به سر ، بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
455
بررسي روايي و پايايي مقياس رفتاري درد در بيماران با كاهش سطح هوشياري ناشي از ضربه به سر ، بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
456
بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه كيفيت زندگي زنان پس از يائسگي (UQOL) و عوامل مرتبط با كيفيت زندگي در زنان يائسه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1398
457
بررسي روتينگ پروتكل ها درشبكه هاي كامپيوتر
458
بررسي روتينگ پروتكلها در شبكه هاي كامپيوتري
459
بررسي روحيه كاركنان بانك صادرات استان اصفهان حوضه5در ميزان بهره وري و كارايي
460
بررسي روزنه هاي گره چيني با شيشه رنگي در دوره قاجاريه
461
بررسي روزنه هاي گره چيني با شيشه رنگي دردوره قاجاريه مرمت كتيبه ارسي، گره چيني با شيشه رنگي در خانه حقيقي
462
بررسي روسازي بتني مختلط فرودگاهي با استفاده از بتن‌هاي فوق توانمند
463
بررسي روسازي مترو تهران
464
بررسي روسازيهاي بتن غلتكي و امكان سنجي كاربرد در ايران
465
بررسي روش ... در طرح فيلترهاي تطبيقي و شبيه سازي آن براي تطبيق دامنه و فاز موج سينوسي
466
بررسي روش 1PAC بوسيله آشكار ساز HPGE و راديو نو كلوييد 181HF
467
بررسي روش cryogenic pulverizing در بهينه¬سازي بازيافت آلاينده هاي پليمري
468
بررسي روش dro‎p Out و استفاده از آن در بازشناسي الگو
469
بررسي روش VVVF در كنترل ماشين اسكنرون
470
بررسي روش آناليز هوموتوپي براي حل معدلات تابعي غير خطي
471
بررسي روش اتاق و پايه با توجه به شرايط خاص معدن زغال سنگ طبس
472
بررسي روش استحصال انرژي پاك از دريا به كمك ارتعاشات ناشي از گردابه
473
بررسي روش استحصال انرژي پاك از دريا به كمك ارتعاشات ناشي از گردابه‌ها
474
بررسي روش استخراج معدن سرب و روي عمارت و ارائه يك روش استخراج مناسب
475
بررسي روش اشمرتمن با توجه به اندركنش ژئوتكستايل وخاك در شيرواني هاي خاك مسلح
476
بررسي روش اصلاح مدل با استفاده از FRF در فضاي سه بعدي
477
بررسي روش اطريشي در تونل با استفاده از مدلهاي غير خطي
478
بررسي روش اعمال و اثر حفاظت از خوردگي پوشش هاي معدني و آلي غني از روي بر روي سازه هاي دريايي
479
بررسي روش اقتضائي براي درك عملكرد صادرات در صنعت نساجي
480
بررسي روش اكسيژن زدايي بر مشخصه هاي آخال و خواص مكانيكي فولاد 9335:AISI
481
بررسي روش التراسونيك غوطه وري روي لوله ها
482
بررسي روش انرژي براي طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله و ارزيابي نتايج حاصل از آن براي سيستم EBFبه عنوتن يك حالت خاص
483
بررسي روش اويلر تركيبي براي معادلات ديفرانسيل تصادفي
484
بررسي روش با پتيستا در رمزگذاري با استفاده از نگاشت لجستيك
485
بررسي روش باپتيستا در رمزگذاري با استفاده از نگاشت لجستيك
486
بررسي روش بازرسي خطوط لوله گاز با استفاده از توپك هوشمند
487
بررسي روش بحث و ويژگي هاي معلم در كلاس درس و تاثير آن بر دانش آموزان دبستاني در (آبپخش )
488
بررسي روش بدون المان محدود ﴿MLPG5 )و اعمال آن در حل مساله انتقال حرارت
489
بررسي روش به كارگيري ممريستور براي استفاده در واحدهاي حافظه
490
بررسي روش بهينه خالص سازي و اصلاح مونت موريلونيت با استفاده از تكنيك هاي فرآوري جهت بهبود مشخصات جذب بيومولكول ها
491
بررسي روش پالتروژن در توليد كامپوزيت ها
492
بررسي روش پايداري چرخشي و پايداري چرخشي با چرخش ثانوي در ماهواره
493
بررسي روش پردازش سيگنال ديجيتال جهت اندازه گيري ناهمواري سطح وب نانو الياف
494
بررسي روش پيشنهادي جديد جهت بازسازي ضايعات استخواني فك
495
بررسي روش تحليل ادوات مغناطيسي به كمك نرم افزارهاي ANSYS و شبيه سازي يك موتور DC خاص
496
بررسي روش تدريس اعضاء هيئت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه يزد در سال 84-83
497
بررسي روش تدريس سنتي و نوين در مدارس ابتدايي
498
بررسي روش تدريس فعال بر كارآمدي آموزشي مدارس متوسطه دخترانه بهشهر
499
بررسي روش تدريس معلمان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
500
بررسي روش تربيت اخلاقي مراقبه و محاسبه در تعاليم اسلامي
501
بررسي روش تركيبي شبكه بولتزمن و حجم محدود براي حل جريان و تمركز LDL در خون
502
بررسي روش تركيبي نصب سطحي ورق در داخل شيار جهت تقويت برشي تير بتني مسلح با ورق هايFRP
503
بررسي روش تزريق جريان دو فركانسي در تنظيم سيم پيچ پترسن
504
بررسي روش تزييني تراسيگيلاتا و تلفيق آن با روش‌هاي دوددهي در كوره راكو
505
بررسي روش تعيين ميزان مواد كتوني در خون (مطابق با BLOOM )( امكان كاربرد روش مذكور مواد در اندازه گيريهاي خون نشخواركنندگان )
506
بررسي روش تغيير نگرش در فرهنگ كار از ديدگاه دانشجويان يزد
507
بررسي روش تفسير قران به قران
508
بررسي روش تفسيري آيت الله جوادي آملي در تفسير تسنيم
509
بررسي روش تفسيري قرآن به قرآن با محوريت الميزان، الفرقان، اضواء البيان و تسنيم
510
بررسي روش تفسيري قرآن به قرآن با محوريت الميزان، الفرقان، اضواء البيان و تسنيم
511
بررسي روش تفصيلي ارزيابي آسيب پذيري در ً دستور العمل تحليل آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنايي غير مسطح موجودً به روش اجزاء محدود
512
بررسي روش تفكيك بسامد گيت زني نوري براي اندازه گيري پهناي زماني تپ هاي ليزري فوق كوتاه
513
بررسي روش توابع پايه اي شعاعي در حل برخي مدل هاي اقتصادي پويا
514
بررسي روش توليد اهرم ترمز دستي اتومبيل پرايد
515
بررسي روش توليد سينك ظرفشويي دوتايي طراحي يكي از قالبهاي آن
516
بررسي روش توليد لاستيك هاي اكسترودي
517
بررسي روش توليد نانو هيبريدهاي پليمري به منظور جذب فلزات سنگين از پساب ها
518
بررسي روش توليد و تحقيق سنگهاي مصنوعي با پايه هاي شيميايي و سيماني
519
بررسي روش توليد و خواص چدنهاي آلومينيم دار ﴿20 تا 25 درصد ﴾با گرافيت رشته اي و كروي
520
بررسي روش جديد پخش بار در شبكه هاي شعاعي سه فازه ﴿رادفلو﴾
521
بررسي روش جهت يابي MUSIC CYCLIC
522
بررسي روش جوشكاري و رفتار خستگي سيم هاي فولاد پر كربن جوش شده تحت بارگذاري محوري
523
بررسي روش چاپ DI ، فرصت ها و محدوديت ها
524
بررسي روش چبيشف- ديويدسون و گونه‌هاي آن براي مسائل مقدار ويژه متقارن بزرگ
525
بررسي روش چند حسي فرنالد در اختلال خواندن در دانش آموزان نارسا خوان دوره ابتدايي
526
بررسي روش حذف آلاينده ي بيولوژيكي تتراسايكلين توسط نانورس مونت - موريلونيت
527
بررسي روش حذف نيترات از طريق تبادل گرهاي يوني براي توليد آب آشاميدني
528
بررسي روش خودسازگار در مسائل مقدار ويژه غير خطي
529
بررسي روش راهبردي قرآن كريم در انگيزش انسان ها براي تخلق به فضائل اخلاقي
530
بررسي روش رشته جريان درتوكامك و تعيين شار مغناطيسي درتو كامك دماوند
531
بررسي روش ريخته گري دقيق در قالبهاي سراميكي
532
بررسي روش ساخت بالا به پائين در گودبرداري‌هاي عميق
533
بررسي روش ساخت درخت افراز بهينه
534
بررسي روش ساخت زخمپوشهاي نانواليافي پلي كاپرولاكتون و كوركومين و اصلاح سطحي آن توسط سريسين
535
بررسي روش ساخت لايه اي در ماشين هاي استيريوليتوگرافي
536
بررسي روش ساخت و خواص مكانيكي كامپوزيت پارچه‌اي با بافت حلقوي شيشه/پلي‌پروپيلن
537
بررسي روش ساده سازي مدل تحليلي سيستم سازه هاي صنعتي
538
بررسي روش سنتز برروي كارايي كاتاليست K-W-Mn/SiO2 در فرايند جفت شدن اكسايشي متان
539
بررسي روش سوراخكاري افزايشي براي پيدا كردن پروفيل تنش پسماند در صفحات جدار نازك
540
بررسي روش طراحي بر اساس عملكرد در پلها با توجه به سطوح عملكرد مختلف و تطبيق نتايج با شاخص‌هاي خرابي و روش‌هاي متعارف طراحي
541
بررسي روش طراحي بر اساس عملكرد در سازه هاي جداسازي شده فولادي
542
بررسي روش طراحي كاواك براي ليزر حالت جامد ND: YAG
543
بررسي روش طراحي هيترباز
544
بررسي روش عددي غير استاندارد براي مدل آلودگي HIV
545
بررسي روش فازي جديد انتخاب معادلات پيش بيني حركت زمين در تحليل احتمالاتي خطر زلزله و استقلال آن از روابط كاهندگي مختلف
546
بررسي روش فرا تحليل و مقايسه ي آن با مدل هاي خطي در تحليل هاي آماري
547
بررسي روش فقه الحديثي ملاصدرادركتاب شرح اصول كافي
548
بررسي روش قيمت گذاري انرژي با تاكيد بر شبكه توليد و انتقال انرژي الكتريكي كشور و محدوديت هاي حاكم بر آن
549
بررسي روش گالركين ناپيوسته موضعي در حل معادله KdV
550
بررسي روش لايه نشاني ليزري پالسي و شبيه سازي رشد لايه هادر مراحل اوليه با استفاده از روش مونت كارلو
551
بررسي روش مدل‌پايه‌ي بوت‌استرپ با داده‌هاي پاسخ دودويي گم‌شده
552
بررسي روش مدولاسيون كد شده TRELLS CODED MOULATION
553
بررسي روش مستقيم اجزاي محدود پايداري شيب ها و ضرايب اطمينان به دست آمده از آن با كاربرد آن در سد حنا
554
بررسي روش مغناطيس زميني بر روي بي‌هنجاري‌هاي ژئوشيميايي مرتبط با ميادين نفتي با مطالعه موردي دشت مغان
555
بررسي روش مقاوم سازي اتصالات خمشي فولادي در مقابل تخريب ناشي از انفجار
556
بررسي روش ممان ‌هاي جدا شده با استفاده از چندجمله‌اي ‌هاي برنشتين جهت محاسبه تابع ساختار نوكلئوني
557
بررسي روش ممان درالكترومغناطيس
558
بررسي روش مناسب كنترل شبكه سراسري برق تحت پوشش شركت برق منطقه اي فارس
559
بررسي روش ميكرو استخراج مستقيم ريز قطره هاي معلق جفت شده با گروماتوگرافي گاز ي بر روي هالومتان ها وتري هالومتان ها در محيط هاي آبي
560
بررسي روش ميكروامولسيون در فرايند استخراج با حلال؛ مطالعه موردي : بازيابي گاليم از محلول آلومينات سديم
561
بررسي روش نوترون تراپي بابور
562
بررسي روش نوين بهبود رنگرزي سنتي منسوجات پشمي ﴿ساير وفلش﴾
563
بررسي روش نوين بهبود رنگرزي سنتي منسوجات پشمي ﴿ساير وفلش﴾
564
بررسي روش نوين سنتز گليسرول كربنات بوسيله واكنش اوره با گليسرول دربرج تقطير واكنشي و مقايسه آن با روشهاي متداول موجود
565
بررسي روش ها ترويج محصولات لبني به كمك رابطه هاي علي رفتار مصرف كنندگان و اتخاذ استراتژي مناسب در حوزه بازاريابي ﴿﴿ مطالعه موردي بستني كاله در شهر تهران
566
بررسي روش ها و طراحي معماري و الگوريتم براي مديريت تغييرات آنتالوژي هاي توزيع شده وب معنايي، با كاربرد در سيستم كتابخانه رقمي
567
بررسي روش ها و ويژگي هاي بازي هاي كامپيوتري يادگير با اجراي نمونه هاي عملي
568
بررسي روش هاي آب بندي مخازن تركيبي كامپوزيتي فلزي تحت فشار
569
بررسي روش هاي آبياري قطره اي ﴿Tape ‏- T‏‏﴾ و شياري از لحاظ عملكرد و كارآيي مصرف آب در زراعت سيب زميني
570
بررسي روش هاي آشكارسازي خرابي در سيستم هاي مخابراتي فيبر نوري
571
بررسي روش هاي آگلومراسيون غبار ذوب مس خاتون آباد ﴿غبار سياه﴾ و امكان پذيري حذف مگنتيت
572
بررسي روش هاي آموزش رياضي
573
بررسي روش هاي آموزش كودكان بيش فعال در خصوص عدم ابتلاء به مواد مخدر
574
بررسي روش هاي آناليز سيگنال هاي eeg
575
بررسي روش هاي آناليز عملكرد فرايند سيلابزني با آب
576
بررسي روش هاي آنژيوگرافي با سيستم MRI
577
بررسي روش هاي اجرا و تحليل نتايج پيش تراكم تحكيم ديناميكي خاك محل احداث ساختمان جديد پخش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
578
بررسي روش هاي اجرايي و ساختار سازه اي خطوط راه آهن در مناطق با ارزش تملك بالا - مطالعه موردي خط آهن رشت - آستارا
579
بررسي روش هاي احيا كربن فعال مورد استفاده در شركت ملي گاز ايران
580
بررسي روش هاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه مديران و كاركنان در شركت فولاد مازندران
581
بررسي روش هاي ارزيابي نمايه سطح در سطوح غيركروي تلسكوپ هاي بازتابي
582
بررسي روش هاي ارزيابي و تعيين يك شاخص كمي با هدف قيمت گذاري كيفيت توان در بازار رقابتي برق به روش هوشمند
583
بررسي روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفت و بررسي مخازن نفتي ايران
584
بررسي روش هاي استخراج رنگينه روناس واصلاح گراف رنگرزي
585
بررسي روش هاي استخراج سطحي و زيرزميني زغالسنگ با نگاهي گذرا به معادن زغالي ايران
586
بررسي روش هاي استخراج فاصله در رادارهاي FM/CW و ارتقاء دقت آن در شرايط سيگنال به نويز كوچك
587
بررسي روش هاي استخراج وخالص سازي كوركومين از زردچوبه وامكان فرمولاسيون آن به روش نانو
588
بررسي روش هاي استراتژي كنترل ولتاژ شين ريزشبكه DC با استفاده از مبدل هاي AC/DC
589
بررسي روش هاي استفاده از سيستم هاي آب شيرين كن خورشيدي در ايران و جهان
590
بررسي روش هاي اصلاح خاصيت عريان شدگي سنگدانه ها با مقاومت لغزندگي مناسب
591
بررسي روش هاي اصلاح سطح بيومتريال ها به وسيله پلاسما
592
بررسي روش هاي اصلاح كامپوزيت هاي اپوكسي / كولار
593
بررسي روش هاي افزايش سپرده در بانك
594
بررسي روش هاي افزايش مقياس تراوايي و ساخت مدل زمين شناسي
595
بررسي روش هاي الكتروشيميائي در تصفيه پساب هاي نساجي
596
بررسي روش هاي انتخاب مشاوران راهسازي و ارائه مدلي مناسب با كمك روش هاي تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس فازي
597
بررسي روش هاي اندازه گيري ثابت دي الكتريك مايعات قطبي
598
بررسي روش هاي اندازه گيري غير تهاجمي قند خون
599
بررسي روش هاي اندازه گيري كشش نخ بر روي ماشين هاي بافندگي راشل
600
بررسي روش هاي اندازه گيري ممان دوقطبي مايعات دو قطبي
601
بررسي روش هاي اندازه گيري نشست در پي ها
602
بررسي روش هاي اوراق كشتي هاي فرسوده در ايران و جهان و مطالعه موردي آن در ايران
603
بررسي روش هاي ايجاد اشتغال جانبازان
604
بررسي روش هاي ايجاد بافت و رنگ در بدنه هاي سراميكي
605
بررسي روش هاي ايجاد تمايز در ديدگاه مصرف كننده نسبت به توليدات فرش ماشيني و دست بافت (مورد مطالعه شهر اصفهان)
606
بررسي روش هاي بازاريابي ديجيتال و طراحي برنامه مناسب بازاريابي با رويكرد برنامه ريزي راهبردي (مطالعه موردي الوپيك)
607
بررسي روش هاي بازسازي سيگنال
608
بررسي روش هاي بازيابي كلاك در گيرنده و طراحي و ساخت يك نمونه
609
بررسي روش هاي بافت گليم هاي ايران
610
بررسي روش هاي بدست آوردن حدود برش و ارائه روشي نوين در ارزيابي زون هاي توليدي مخازن هيدروكربوري
611
بررسي روش هاي برآورد پارامتر شكل در توزيع نرمال چاوله تك پارامتري ومقايسه آنها
612
بررسي روش هاي برآورد ناپارامتري نقصان مورد انتظار
613
بررسي روش هاي برآورد هيدروگراف واحد مصنوعي با شبكه عصبي و مدل هيدرولوژكي HEC-HMS در حوزه آبخيزكن واقع در استان تهران
614
بررسي روش هاي برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و ارائه مدلي در سازمانهاي بشر دوستانه با مطالعه موردي در كميته امداد امام خميني (ره )
615
بررسي روش هاي بهبود الگوريتم خودسازمانده براي جايابي طراحي فيزيكي VLSI
616
بررسي روش هاي بهبود تماس بين سطح مشترك پركن ها و پليمر در غشاهاي ماتريس آميخته
617
بررسي روش هاي بهبود چسبندگي كامپوزيت اپوكسي به زيرلايه هاي فولادي
618
بررسي روش هاي بهبود رونق بازار، شناخت و تعيين تاثير آميخته بازاريابي و نقش رضايت مشتري در سطح شهرستان قاين
619
بررسي روش هاي بهبود عملكرد كنسرسيوم ميكروبي نمك دوست بومي در تصفيه پساب ميادين نفتي جنوب ايران؛ اثر اضافه كردن محلول هاي سازگاري
620
بررسي روش هاي بهبود كارآيي نيروگاه هاي گازي و سيكل تركيبي
621
بررسي روش هاي بهبود كيفيت نفت در صنايع نفت
622
بررسي روش هاي بهينه سازي مبدل هاي جاذب نقطه اي جهت استحصال انرژي امواج
623
بررسي روش هاي پاكسازي لكه هاي نفتي
624
بررسي روش هاي پايدارسازي نانوذرات نقره در محلول هاي كلوئيدي
625
بررسي روش هاي پايشگري ضخامت لايه هاي نانومتري اپتيكي و بهينه سازي پايشگري در دستگاه لايه نشاني موجود
626
بررسي روش هاي پرتاب ماهواره از هوا و ارائه مشخصات اجزاء با سيستم مناسب
627
بررسي روش هاي پساب
628
بررسي روش هاي پيش بيني زاويه شكست در بارگذاري كششي-برشي
629
بررسي روش هاي پيش ساخته مراكز درماني
630
بررسي روش هاي پيشرفته MPPT [ام. پي. پي. تي.] براي سلول هاي فتوولتاييك
631
بررسي روش هاي پيشگو-اصلاح گر از نوع رانگ-كوتا براي معادلات ديفرانسيل تصادفي
632
بررسي روش هاي پيشگيري از شيوع مواد مخدر وداروهاي روانگردان دربين نوجوانان ازديدگاه معلمان.
633
بررسي روش هاي تأمين مالي پروژه ها و طرح هاي نفت و گاز
634
بررسي روش هاي تامين مالي بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
635
بررسي روش هاي تامين مالي برروي نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
636
بررسي روش هاي تامين مالي در سيستم اسلامي با تاكيد بر صكوك
637
بررسي روش هاي تامين منابع مالي و مصارف بانك مسكن
638
بررسي روش هاي تامين منابع مالي ومصارف بانك مسكن
639
بررسي روش هاي تثبيت (حرارت خشك و بخار اشباع ) دسته رنگزاهاي راكيتو جهت چاپ كالاي سلولزي
640
بررسي روش هاي تحريك و پردازش سيگنال در طيف سنج هاي تشديد مغناطيسي هسته اي (NMR)
641
بررسي روش هاي تحليل شبكه هاي آبرساني براي تحليل شبكه هاي بزرگ و كوچك
642
بررسي روش هاي تحليلي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
643
بررسي روش هاي تخريب حرارتي ضايعات پليمري
644
بررسي روش هاي تخليه تونل هاي شهري با استفاده از دودكش ها
645
بررسي روش هاي تخمين محل خطا در سيستم هاي توزيع
646
بررسي روش هاي تخمين مشخصات انواع نويز در حوزه زمان و پياده سازي الگوريتمي براي بهبود آشكارسازي در يك سيستم آرايه اي سونار غيرفعال
647
بررسي روش هاي تدريس سنتي وجديد وتاثير آن روي يادگيري دانش آموزان
648
بررسي روش هاي تدريس فعال در مبحث احتمالات بر پيشرفت تحصيلي و علاقه مندي دانش آموزان سال دوم مقطع متوسطه ي دوم شهرستان جوانرود در سال 97-96
649
بررسي روش هاي تدريس نوين با روشهاي سنتي ازديدگاه دبيران دوره متوسطه دخترانه شهرستان مينودشت
650
بررسي روش هاي تربيتي والدين و نقش آن در شكل گيري باور هاي غير منطقي فرزندان
651
بررسي روش هاي تركيب عكس هاي ديجيتال با تصاوير واقع گرايانه مجازي كامپيوتري
652
بررسي روش هاي تست رله هاي حفاظتي
653
بررسي روش هاي تشخيص نشت گاز (روش اپتيكي)
654
بررسي روش هاي تشخيص نفوذ در ترافيك رمز شده
655
بررسي روش هاي تصحيح مؤثر توپوگرافي در تخمين رطوبت خاك با سنجنده هاي حرارتي و نوري سنجش از دور
656
بررسي روش هاي تصفيه آب آشاميدني به منظور حذف آلاينده رادون به همراه مدلسازي سيستم نمونه
657
بررسي روش هاي تصفيه آلودگي هاي ناشي از جيوه از ضايعات صنايع شيميايي
658
بررسي روش هاي تصفيه پسآب كارخانجات استخراج و توليد روغن نباتي
659
بررسي روش هاي تصفيه پساب هاي صنعتي حاوي دي نيتروتولوئن
660
بررسي روش هاي تصفيه فاضلابهاي صنعتي و حذف فلزات سنگين
661
بررسي روش هاي تصفيه و پالايش گازهاي طبيعي
662
بررسي روش هاي تصميم گيري چند معياره و كاربرد آن در راه آهن
663
بررسي روش هاي تصويربرداري مايكروويو براي تشخيص سرطان سينه
664
بررسي روش هاي تعاملي مبتني بر نقطه مرجع و نقاط مرجع معادل در بهينه سازي چندهدفه
665
بررسي روش هاي تعمير و به آب انداختن كشتي
666
بررسي روش هاي تعيين توزيع اندازه ي حفره ي جاذب هاي متخلخل
667
بررسي روش هاي تعيين توزيع تخلخل جاذب ها
668
بررسي روش هاي تعيين جدول عمر
669
بررسي روش هاي تعيين حد برش در مخازن هيدروكربني و ارائه الگوريتم مناسب
670
بررسي روش هاي تعيين سختي در مواد
671
بررسي روش هاي تعيين ضريب تراوايي توده هاي سنگي با تكيه بر شرايط موجود در معدن مس سرچشمه
672
بررسي روش هاي تعيين مقاومت شناور هاي نيمه جابجايي بر اساس داده هاي تست مقاومت
673
بررسي روش هاي تعيين مقاومت شناورهاي نيمه جابجايي بر اساس داده هاي تست مقاومت
674
بررسي روش هاي تفاضلات متناهي غير استاندارد براي حل مدل هاي مسري
675
بررسي روش هاي تقويت ايده در دانشگاه كارآفرين
676
بررسي روش هاي تكثير كلاسيك و نوين در سرخداردTaxus baccata l.
677
بررسي روش هاي تكراري از مرتبه بهينه براي حل معادلات غير خطي
678
بررسي روش هاي تكراري وردشي اصلاح شده براي حل معادلات ديفرانسيل و معادلات انتگرال
679
بررسي روش هاي تلفيق داده هاي هيدروژئولوژيكي و ژئوالكتريك در محيط GIS ﴿با مقايسه چند مطالعه موردي﴾
680
بررسي روش هاي تنظيم خانواده متداول در مراجعين سرپائي زايشگاه رشت(پائيز 72)
681
بررسي روش هاي تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ايران با تاكيد بر عوامل موثر بر نرخ ارز حقيقي( 1388-1344)
682
بررسي روش هاي تهيه آيرو‍‍ژل پايه سيليكاتي
683
بررسي روش هاي تهيه پانل هاي ساختماني مقاوم به آتش بر پايه پلي يورتان
684
بررسي روش هاي تهيه و خواص متالورژي پودر آهن و مس
685
بررسي روش هاي تهيه ي پليمر هاي خود ترميم
686
بررسي روش هاي توليد اليافت پزشكي
687
بررسي روش هاي توليد اولئوكميكال هاي پايه ي زيست تجديد پذير
688
بررسي روش هاي توليد پارازايلين
689
بررسي روش هاي توليد درهم‌تنيدگي كوانتومي و شبيه سازي گيت هادامارد
690
بررسي روش هاي توليد ذرات نانوساختارنيم رسانا گروه II -VI و توليد نانوذرات Cds آلاييده بامس
691
بررسي روش هاي توليد عصاره مخمر از ضايعات صنعت الكل سازي و خمير مايه
692
بررسي روش هاي توليد فولاد هاي نانو ساختار و فوق ريز دانه
693
بررسي روش هاي توليد نانو الياف تشكيل دهنده ي باكتريال سلولز و ساخت داربست از آن
694
بررسي روش هاي توليد نانو ذرات اسيد بوريك
695
بررسي روش هاي توليد هيدروژن از زيست توده
696
بررسي روش هاي توليدسوخت از منابع تحديدپذير
697
بررسي روش هاي جابجايي واكسن نمونه در حد نانومتري
698
بررسي روش هاي جاي گزين آماده سازي سطحي براي اتصال الياف FRP به سطح ديوار بنايي
699
بررسي روش هاي جداسازي سيگنال الكتروكارديوگرام (ECG) جنين از سيگنال ECG مادر
700
بررسي روش هاي جداسازي فلز رنيوم
701
بررسي روش هاي جداسازي كور منابع در پردازش سيگنال هاي پزشكي و كاربرد آن در حذف نويز سيگنال EEG
702
بررسي روش هاي جداسازي هليوم از مخلوط هيدروكربني
703
بررسي روش هاي جداسازي و تخليص توكسوئيد كزاز
704
بررسي روش هاي جداسازي و خالص سازي نيتروژن از هوا
705
بررسي روش هاي جداسازي و ذخيره سازي دي اكسيد كربن از گازهاي حاصل از احتراق
706
بررسي روش هاي جدايش كلسيت از ماسه سيليسي شهر بابك
707
بررسي روش هاي جدايش مغناطيسي مواد
708
بررسي روش هاي جديد مناسب بهبود مقاومت خوردگي همبندي هاي توليد شده به روش جوشكاري
709
بررسي روش هاي جلوگيري از توليد گاز اضافي در چاه هاي نفتي
710
بررسي روش هاي جمع آوري انرژي انساني و طراحي يك ساز و كار مناسب
711
بررسي روش هاي جمع آوري و ذخيره يا بهره برداري از دي اكسيد كربن، مقايسه و تاثيرات آن ها بر محيط زيست
712
بررسي روش هاي چاپ و توليد ليبل شرح روش ها چاپ و تجهيزات موجود در ايران
713
بررسي روش هاي حذف آرسنيك از آب آشاميدني
714
بررسي روش هاي حذف اكوهاي ناخواسته و چند مسيري در سيستم هاي مخابراتي پسيو
715
بررسي روش هاي حذف بنزن موجود در بنزين و كارايي آن ها
716
بررسي روش هاي حذف تركيبات پلي آروماتيك هيدروكربن
717
بررسي روش هاي حذف رنگ از پساب نساجي به روش فتوكاتاليستي
718
بررسي روش هاي حذف فلزات سنگين از پساب ها به كمك فناوري نانو
719
بررسي روش هاي حذف كربن دي اكسيد و تركيبات گوگردي از گاز طبيعي
720
بررسي روش هاي حذف كروم از پساب آبكاري
721
بررسي روش هاي حذف مولفه DC جريان خطا و شبيه سازي روش LMS
722
بررسي روش هاي حذف نويز با استفاده از فيلتر وفقي فازي
723
بررسي روش هاي حذف هيدروژن سولفيد از نفت خام هاي غرب كشور درمقياس آزمايشگاهي وپتانسيل هاي اقتصادي هريك از روش ها
724
بررسي روش هاي حفر و نگهداري تونل هاي مترو در رسوبات آبرفتي شهر اصفهان
725
بررسي روش هاي حفظ امنيت برق شبكه باختر
726
بررسي روش هاي حل عددي دستگاه معادلات غيرخطي
727
بررسي روش هاي حل عددي مسائل نقطه زيني منفرد
728
بررسي روش هاي حل عددي معادلات ديفرانسيل مرتبه كسري و مقايسه آن ها
729
بررسي روش هاي حل مسايل تقطير چندجزيي
730
بررسي روش هاي خطي كلي براي معادلات ديفرانسيل سخت
731
بررسي روش هاي دستيابي به استاندارد يورو6 براي موتورهاي ديزل سواري و ارائه راهكار مناسب براي موتور EFD
732
بررسي روش هاي دعوت و هدايت از ديدگاه قرآن و حديث
733
بررسي روش هاي دقيق حل مسائل جداسازي چندجزئي
734
بررسي روش هاي ذخيره سازي انرژي خورشيدي از طريق تبديل ان به هيدروژن
735
بررسي روش هاي رانگ -كوتاي تصادفي دو مرحله اي براي معادلات ديفرانسيل تصادفي استراتونويچ
736
بررسي روش هاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري درتحليل پوششي داده ها
737
بررسي روش هاي رفع عيوب و رفو در اصفهان
738
بررسي روش هاي ري گيري طلا و دستگاه هاي عيارسنجي
739
بررسي روش هاي زيستي حذف نيتروژن و فسفر از فاضلاب شهري و صنعتي
740
بررسي روش هاي زيستي حذف نيترو‍ن و فسفر از فاضلاب هاي صنعتي و شهري
741
بررسي روش هاي ژئوشيميايي نمك زدايي از پساب سيالات حفاري
742
بررسي روش هاي ساخت چرخدنده و ارائه روش طراحي معكوس هندسي چرخدنده ها و تهيه جي كدها براي چرخدنده مورد آزمايش
743
بررسي روش هاي ساخت داربست با پليمر طبيعي كيتوسان جهت مهندسي بافت شبكيه چشم
744
بررسي روش هاي ساخت داربست رسانا با هدف ترميم نخاع
745
بررسي روش هاي ساخت راديو ايزوتوپ ها
746
بررسي روش هاي ساخت غشاهاي پليمري مورد استفاده در پيل هاي سوختي
747
بررسي روش هاي ساخت غشاي pvdf براي تقطير غشايي
748
بررسي روش هاي ساخت و امكان سنجي ساخت داخل پره هاي توربين از جنس Ti-6Al-4V
749
بررسي روش هاي ساخت و تصحيح غشا در فرايند تقطير غشايي براي كاربرد در محلول هاي نمكي حاوي تركيبات روغني
750
بررسي روش هاي ساخت و تهيه مخروط هاي رنگي معمولي
751
بررسي روش هاي ساخت و توليد كامپوزيت هاي حاوي صفحات با كي پيپر و مدل سازي مكانيكي آن ها
752
بررسي روش هاي سالويج كشتي هاي آسيب ديده در جهان و مطالعه موردي اين روش ها در ايران
753
بررسي روش هاي سبز براي توليد پلي كربنات
754
بررسي روش هاي سناريونويسي علم وفناوري :با رويكرد ايران
755
بررسي روش هاي سنتي حل منازعات قومي ناشي از قتل در بين عشاير شهرستان ايذه : رسم خون بري يا خون بس
756
بررسي روش هاي شناسايي ساختار هاي زمين شناسي در مخازن نفت
757
بررسي روش هاي شناسايي و رفع آلودگي هاي شيميايي در آب هاي شور ) دريا - اقيانوس ها ( شامل منابع آلودگي - امكانات رفع آن به صورت طبيعي و غير طبيعي
758
بررسي روش هاي شيرين سازي آب دريا
759
بررسي روش هاي صادرات فرش دستباف ايران
760
بررسي روش هاي صمغگيري و سفيدگري كالاي ابريشم و ارائه بهترين روش
761
بررسي روش هاي صنعتي توليد نانوذرات
762
بررسي روش هاي طراحي اسكله هاي شناور و رفتارسنجي آنها تحت اثر عوامل محيطي
763
بررسي روش هاي طراحي پاركينگ ها و دپوهاي زيرزميني خطوط مترو (مطالعه موردي يكي از خطوط متروي تهران)
764
بررسي روش هاي طراحي سامانه هاي اظتيكي روم كاتاديوپتريك و طراحي يك نمونه از آن براي ناحيه ي مرئي
765
بررسي روش هاي طراحي مبدل هاي داراي پره
766
بررسي روش هاي طيف سنجي همكارانه مبتني بر ادغام اطلاعات - تصميم در راديوي شناختگر
767
بررسي روش هاي عقل گرايي و نص گرايي و تاثير آن در شناخت صفات خداوند﴿در 5 قرن نخست كلام اسلامي﴾
768
بررسي روش هاي غير تهاجمي تخمين قند خون مبتني برمادون قرمز
769
بررسي روش هاي غير مخرب اندازه گيري تنش‌ پسماند با دقت لازم
770
بررسي روش هاي فتوكاتاليست با تاكيد بر حذف پي ان پي و كاربرد آن درصنايع غذايي
771
بررسي روش هاي فرازآوري مصنوعي در مخازن نفت سنگين
772
بررسي روش هاي فولي فشن بافي و توليد آن در ماشين تخت باف
773
بررسي روش هاي كاهش آلودگي خودرو در جايگاه هاي سوخت
774
بررسي روش هاي كاهش آلودگي گل جاليز درسيب زميني
775
بررسي روش هاي كاهش ارتعاشات در سيستم هاي مكانيكي
776
بررسي روش هاي كاهش ارتعاشات وارده از روتور به بدنه (هليكوپتر)
777
بررسي روش هاي كاهش پرزدهي الياف پلي استر
778
بررسي روش هاي كاهش گازهاي ارسالي به فلر
779
بررسي روش هاي كاهش مصرف سوخت در مبدل انتقال حرارت آب به گاز غيرمستقيم در ايستگاه هاي گاز شهري
780
بررسي روش هاي كاهش هشدار هاي نادرست در تشخيص نادرست
781
بررسي روش هاي كد كردن منابع اطلاعاتي براي سرويس هاي جديد مخابراتي
782
بررسي روش هاي كدينگ كانولوشن و طراحي نرم افزار مودم چندحالته ديتا
783
بررسي روش هاي كمي سازي ميزان درهم تنيدگي در محاسبات كوانتومي , Areview of the methods of quantification of entanglement in quantum information
784
بررسي روش هاي كنترل اينورتر در ميكروگريد هاي AC
785
بررسي روش هاي كنترل پيش بين جريان هيسترزيس براي موتور هاي ناهمسان، OEW-PMSM ،PMSM
786
بررسي روش هاي كنترل كيفي مواد معدني استخراج شده از معادن سطحي
787
بررسي روش هاي كنترل گرفتگي در غشاءهاي اولترافيلتراسيون
788
بررسي روش هاي كنترلي APF سه ساق و شبيه سازي يك روش نمونه
789
بررسي روش هاي كنترلي و تخصيص منابع در شبكه هاي نوري مبتني بر نرم افزار (SDON)
790
بررسي روش هاي كوانتش ميدان الكترومغناطيسي و كاربردهاي آن در ساختار هاي نانو
791
بررسي روش هاي كوچك سازي موتورهاي احتراق داخلي
792
بررسي روش هاي گرافيكي در آزمون فرضيه , studying graphical meyhods in hypothesis
793
بررسي روش هاي گزينش رله در مخابرات همكارانه بي سيم
794
بررسي روش هاي گوگردزدايي از محصولات نفتي
795
بررسي روش هاي لوله گذاري در بستر دريا
796
بررسي روش هاي متداول پايداري گود برداري ها در مناطق شهري
797
بررسي روش هاي متفاوت قرارگيري ورق هاي FRP در اطراف بازشوها در ديوار برشي بتن آرمه
798
بررسي روش هاي محاسبه مدول يانگ در پليمرها
799
بررسي روش هاي مختلف انتخاب پارامتر شكل در درونيابي توابع پايه اي شعاعي
800
بررسي روش هاي مختلف برآورد رسوب رودخانه در حوضه هاي آبريز استان مازندران
801
بررسي روش هاي مختلف براي جدا كردن غشاي آلومينايي آندايز شده از زير لايه
802
بررسي روش هاي مختلف براي فيلتر كردن نويزهاي ضربه اي در تصاوير
803
بررسي روش هاي مختلف براي كند سوز كردن پليمرها )پلي الفين ها( و استفاده از نانو فيلتر ها در اين زمينه
804
بررسي روش هاي مختلف تبادل يون در عملكرد زئوليت ها در جذب گزينشي ايزومرهاي زايلن
805
بررسي روش هاي مختلف تشخيص چهره
806
بررسي روش هاي مختلف تهيه آب شرب از آب شور
807
بررسي روش هاي مختلف جبران سازي تقويت كننده هاي سه طبقه
808
بررسي روش هاي مختلف جمع آوري و ذخيره سازي كربن دي اكسيد در يك مجموعه صنعتي
809
بررسي روش هاي مختلف حذف نويز از سيگنال الكتروكارديوگرافي
810
بررسي روش هاي مختلف سنگشويي كالاي جين
811
بررسي روش هاي مختلف قراردادي بين المللي در پروژه هاي بالا دستي نفت و گاز(با تاكيد بر ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران )
812
بررسي روش هاي مختلف كنترلي به منظور بازيابي هواپيما در مواجهه با مايكروبرست در فاز فرود
813
بررسي روش هاي مختلف گروه بندي اطلاعات و انتخاب بهترين روش براي گروهبندي مشكلات پيمانكاران نفتي ايران
814
بررسي روش هاي مختلف نمونه برداري در برآورد مشخصه هاي كمي گونه قره قاج و شناسايي گونه هاي گياهي همراه آن درجنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگل كاسه كران گيلانغرب)
815
بررسي روش هاي مختلف نهان نگاري برروي سيگنال هاي صوتي و پياده سازي يك نمونه
816
بررسي روش هاي مدل سازي يادگيرنده در سيستمهاي آموزش هوشمند و پياده سازي يك نمونه با استفاده از عامل هاي هوشمند
817
بررسي روش هاي مذاكرات در موفقيت پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي
818
بررسي روش هاي مسير يابي با قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگر بي سيم
819
بررسي روش هاي مشاركت كودكان در فرايند تهيه و اجراي طرح هاي توسعه محله اي ، مورد پژوهي : محله سرشور مشهد
820
بررسي روش هاي مشتق دوم با پايداري رانگ-كوتا
821
بررسي روش هاي معرفي و ارائه ي پوشاك ﴿مردانه﴾
822
بررسي روش هاي مقابله با استرس در زنان متاهل شهر تهران
823
بررسي روش هاي مقابله با استرس درزنان متاهل شهرتهران
824
بررسي روش هاي مقابله با استرس و عزت نفس در فرزندان اول وآخر.
825
بررسي روش هاي مقابله با استرس وعزت نفس در فرزندان اول وآخر
826
بررسي روش هاي مقاوم سازي ساختمان هاي قاب خمشي بتني بر مبناي ارزيابي سطح آمادگي فناوري
827
بررسي روش هاي مقاوم سازي سازه هاي خشتي و گلي در مقابل زلزله
828
بررسي روش هاي مكان يابي خطا در نقاط حساس شبكه هاي بزرگ
829
بررسي روش هاي مكان يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
830
بررسي روش هاي مناسب تامين مالي بدون ربا، براي اقتصاد ايران
831
بررسي روش هاي موثر كاربرد رايانه و فناوري اطلاعات در ايجاد رشد و خلاقيت دانش آموزان مقطع ابتدايي پايه پنجم و ششم
832
بررسي روش هاي موجود در تحليل تفاوت هاي ژنتيكي و اسنيپ ها و ارائه راه حل جديد
833
بررسي روش هاي موجود و ارائه روشي جديد در ارتباط با تغييرات ساختار ژنوم
834
بررسي روش هاي ميكروبي در ازدياد برداشت نفت
835
بررسي روش هاي نمايش اطلاعات به شكل استاندارد جهت تبادل اطلاعات بين فرآيندها
836
بررسي روش هاي نمونه گيري در جوامع پنهان
837
بررسي روش هاي نوين FCC و كاربرد آن در توليد بنزين
838
بررسي روش هاي نوين اختلاط براي بهبود بازده توليد بيوديزل در ميكروكانال
839
بررسي روش هاي نوين بهبود و درمان بيماري هاي عصبي
840
بررسي روش هاي نوين تصفيه‌ي پساب در شهرك‌هاي صنعتي
841
بررسي روش هاي نوين در افزايش كنتراست تصوير
842
بررسي روش هاي نوين رنگرزي با مواد رنگزاي طبيعي در ايجاد تنوع در الياف پنبه مورد استفاده در زيلو
843
بررسي روش هاي يادگيري ماشين براي پيش بيني گاف نواري بلورهاي نيمه رساناي دوتايي
844
بررسي روش هاي يادگيري ماشين در فشرده سازي تصوير
845
بررسي روش هايي براي تعيين معاني و تفكيك مفاهيم مدخل هاي انواع فرهنگ هاي يك زبانه و دوزبانه (فارسي - انگليسي )
846
بررسي روش هم محلي توابع پايه اي شعاعي براي حل معادلات ديفرانسيل جزئي سهموري غير موضعي
847
بررسي روش همبستگي زاويه اي مختل شده PAC و تعيين دقت مدل باز نقطه اي PCM در اكسيدهاي يوني
848
بررسي روش هموتوپي و اختلال هموتوپي و كاربرد آن در حل مسائل غيرخطي
849
بررسي روش و اثربخشي انگيزه دادن افراد توسط بازيكاري و ايجاد طرحي براي ترك سيگار
850
بررسي روش و بهسازي فرآيند توليد در كارخانه پوشاك قهرود
851
بررسي روش و بينش تاريخ‌نگاري در دورة پهلوي دوّم
852
بررسي روش وارون سازي رنگي و مقايسه آن با روش وارون سازي خارهاي پراكنده
853
بررسي روش‌هاي آموزش ترجمه در كتاب‌هاي دانشگاهي آموزش ترجمه از عربي به فارسي و برعكس در ايران
854
بررسي روش‌هاي ارزيابي عملكرد و اجراي روش ارزيابي عملكرد مقتضي در پژوهشگاه دانشگاه علم و صنعت ايران
855
بررسي روش‌هاي تزريق فوم بر اساس بافت ضمني و جمعيت تعادل
856
بررسي روش‌هاي تشخيص طيف در شبكه‌هاي راديوشناختي مشاركتي در كانال ناكاگامي -m و شبيه‌سازي برخي از روش‌ها
857
بررسي روش‌هاي تصميم‌گيري چند‌معياره و استفاده از آن براي انتخاب شناور مسافربري
858
بررسي روش‌هاي تصميم‌گيري و اولويت‌بندي طرح‌هاي ريلي،مطالعه طراحي مسير دورود-انديمشك
859
بررسي روش‌هاي تفاضلات متناهي غيراستاندارد براي معادلات برگر و برگر-فيشر
860
بررسي روش‌هاي توسعه نقشه‌هاي شناختي فازي بوسيله يادگيري از داده‌هاي واقعي؛ مطالعه موردي در متغيرهاي اقتصاد كلان ايران
861
بررسي روش‌هاي توليد و كاربرد زئوليت در صنايع شوينده و تصفيه آب
862
بررسي روش‌هاي رديابي نقطه حداكثر توان براي سلول خورشيدي و شبيه سازي يك روش نمونه
863
بررسي روش‌هاي طراحي لرزه‌اي مبتني بر عملكرد براي سازه‌هاي با سيستم فيوز لرزه‌اي
864
بررسي روش‌هاي كاهش نشست سطح زمين در ايستگاه‌هاي قطار شهري (مطالعه موردي ايستگاه E6 متروي تهران)
865
بررسي روش‌هاي مختلف استفاده شده در آزمون‌هاي تنش در حضور خوردگي در استاندارد ايزو
866
بررسي روش‌هاي مختلف تركيب طبقه‌بندي‌كننده‌ها براي بازشناسي الگوي سيگنال‌هاي بيولوژيكي
867
بررسي روش‌هاي مختلف جذب توان بهينه از توربين‌هاي بادي و بهبود يكي از آن‌ها
868
بررسي روش‌هاي مقابله با تقلب مصرف‌كنندگان در الگوريتم‌هاي مديريت بار
869
بررسي روش‌هاي مقايسه متن و ارائه‌ي روش مقايسه متن بر اساس كلمات كليدي براي زبان‌هاي فارسي و انگليسي
870
بررسي روش‌هاي منحني تداوم جريان منطقه اي و نسبت مساحت براي برآورد دبي روزانه در حوضه‌هاي فاقد داده (مطالعه موردي : حوزه آبخيز طالقان)
871
بررسي روش‌هاي موجود جهت تعيين پايداري اوليه و ثانويه‌ي كاشتني‌هاي استوانه‌اي و مخروطي شكل
872
بررسي روش‌هاي نوين بكارگيري انسولين در بيماران ديابتيك بدون استفاده از سوزن وتزريق
873
بررسي روش‌هاي‌ شارژ PHEV و بهينه كردن تغييرات ولتاژ و ضريب توان در شبكه‌ي هوشمند
874
بررسي روش¬هاي تصوير پردازي در محاسبه بُعد فركتال سطح و ارتباط آن با ضريب ناهمواري سطح و چسبندگي پوشش¬هاي آلي
875
بررسي روش¬هاي فرازآوري مصنوعي در مخازن هيدروكربني و انتخاب بهينه¬ترين روش
876
بررسي روشABSبراي حل دستگاههاي خطي و پياده سازي آن روي معادلات KT
877
بررسي روشنايي معابر از طريق نرم افزار ديالوكس
878
بررسي روشها و بهبود روش شكلي به منظور تقطيع سلولها در اسلايد بافت شناسي
879
بررسي روشهاي MCS و اجراي آن در يك واحد توليدي
880
بررسي روشهاي PASSIVE براي كنترل ارتعاشات ساختمان ها در برابر زلزله
881
بررسي روشهاي آشكار سازي هدف در فاصله ي نزديك توسط سونار در راستاي بدست آوردن يك آشكارساز بهينه
882
بررسي روشهاي آشنايي دانش آموزان سال پنجم ابتدايي با شيوه هاي صحيح مطالعه مدارس شهرستان مينودشت
883
بررسي روشهاي آگاه سازي و دانش افزايي زنان خانه دار شهر ايلام در زمينه حفاظت محيط زيست
884
بررسي روشهاي آموزشي ناشنوايان و تاثيرآن در پيشرفت تحصيلي
885
بررسي روشهاي آناليتيك سيگنال و اولر دكانولوشن و كاربرد آنها در تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
886
بررسي روشهاي اثر بخشي تبليغات در صنعت بانكداري بانك اقتصاد نوين شهر تهران
887
بررسي روشهاي اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت فرهنگيان منطقه باخرز
888
بررسي روشهاي احداث ديوار آب¬بند در خاك¬هاي ريزشي
889
بررسي روشهاي ارتباطي در سيستم هاي GALS از لحاظ سرعت، ساخت و توان معرفي و ارائه روش مناسب
890
بررسي روشهاي ارزشيابي اختيار معامله و پيشنهاد مدل مناسب براي بازار سرمايه ايران
891
بررسي روشهاي ارزيابي ايمني پل هاي طاقي سنگي
892
بررسي روشهاي ارزيابي شركت ها و ارائه الگوي مناسب براي صنايع نساجي ايران
893
بررسي روشهاي استخراج رنگزا از گياه اسپرك به منظور ارايه روش بهينه
894
بررسي روشهاي استخراج كاروتنوئيدهاي گوجه فرنگي و كاربرد آن در صنايع غذايي
895
بررسي روشهاي استخراج منيزيم از شورابه ها
896
بررسي روشهاي استخراج...از جوامع ميكروبي خاك ورديابي مولكولي پاتوژن در خاك
897
بررسي روشهاي اصلاح فرد و امّت از ديدگاه قرآن و حديث
898
بررسي روشهاي افزايش راندمان سيكل توربين گازي
899
بررسي روشهاي افزايش كارآيي و اثر بخشي مديران در سازمانهاي آموزشي مقطع راهنمايي منطقه آق قلا
900
بررسي روشهاي القاء پلي پلوئيدي در سورگم با استفاده از كلشي سين
901
بررسي روشهاي امضاي الكترونيكي و پياده سازي يك روش آن
902
بررسي روشهاي اموزشي ناشنوايان در مقطع ابتدايي راهنمايي ومتوسطه مشهد
903
بررسي روشهاي اموزشي ناشنوايان در مقطع ابتدايي راهنمايي ومتوسطه مشهد
904
بررسي روشهاي اندازه گيري Rocket-immuno-electrophoresis و ELISA براي آزمايش Identity واكسن ديفتري و مقايسه ان با روش FLocculation
905
بررسي روشهاي اندازه گيري Rocket-immuno-electrophoresis و SRID و ELISA براي آزمايش Identity واكسن ديفتري و مقايسه آن با روش Flocculation
906
بررسي روشهاي اندازه گيري دي الكتريك ساي استريت هاي مختلف مايكرواستريب و طراحي يك نمونه عملي
907
بررسي روشهاي اندازه گيري ضخامت اجسام و طراحي و ساخت قطرسنج نوري
908
بررسي روشهاي اندازه گيري مزاياي رقابتي سه محصول خشك كشاورزي و ارائه مدلي براي سنجش رقابت ژذيري آنها در بازار جهاني
909
بررسي روشهاي اندازهگيري مشخصههاي فيزيكي نانوالياف توليدي به روش برق ريسي براي تعيين ميزان قابل اعتماد بودن نتايج
910
بررسي روشهاي ايجاد پاتين مصنوعي در مجسمه هاي برنزي معاصر و تاثير آنها بر روند تخريب آثار و ارائه مناسب ترين راهكار حفاظتي
911
بررسي روشهاي بازسازي Regenerative در درمان ضايعات استخواني پريودنتال در اطراف دندان هاي طبيعي و ارزيابي كلينيكي اثرات استفاده از غشاي كلاژن Biogide در بازسازي ضايعات داخل استخواني
912
بررسي روشهاي برآورد توزيعهاي آميختگي
913
بررسي روشهاي برقراري ارتباط و امنيت در اس كيوال
914
بررسي روشهاي بصري پيام رساني
915
بررسي روشهاي بهبود جذب انرژي در تانكر هاي حمل سوخت در راه آهن
916
بررسي روشهاي بهبود كيفيت لعابهاي اپك چيني با بهره گيري از آنگوب
917
بررسي روشهاي بهبود مديريت كلاس داري معلمان ابتدايي شهر گاليكش
918
بررسي روشهاي بهبود مقاومت به هيدراتاسيون نسوزهاي دولوميتي
919
بررسي روشهاي بهينه بسته بندي و ماندگاري نان مسطح
920
بررسي روشهاي بهينه سازي ابتكاري
921
بررسي روشهاي بهينه سازي سيستم هاي حرارتي
922
بررسي روشهاي بهينه سازي كلاسيك
923
بررسي روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي و جلوگيري از اتلاف انرژي سيكل گازي
924
بررسي روش‏هاي پايدارسازي دهانه‏هاي ورودي و خروجي حفر تونل با ماشين‏هاي TBM مطالعه موردي: ايستگاه -S8خط دو مترو تبريز
925
بررسي روشهاي پردازش تصاوير ماهواره اي جهت تعيين درصد خشكسالي و بكارگيري بهترين روش ممكن براي منطقه يزد
926
بررسي روشهاي پرعيار سازي منگنز چنوب بيرجند
927
بررسي روشهاي پنهان كردن داده در تصوير
928
بررسي روشهاي پيرومتالورژي تغليظ سنگهاي معدنهاي فلزي
929
بررسي روشهاي پيش بيني هزينه و هزينه يابي در معادن سطحي
930
بررسي روشهاي پيشگيري از بارداري در خانمهايي كه به علت حاملگي خارج از رحم در زايشگاه رشت از رحم در زايشگاه رشت از تاريخ 1/7/71 لغايت 1/7/74 تحت عمل جراحي قرار گرفتند
931
بررسي روشهاي تأمين مالي كارآفرينان بخش تعاون استان همدان
932
بررسي روشهاي تاييد امضا
933
بررسي روشهاي تبادل كليد
934
بررسي روشهاي تبادل كليد به منظور ايجاد امنيت در شبكه
935
بررسي روشهاي تبديل مديريت منابع ميان افزارها به شكل بازتابي براي استفاده در سيستمهاي نهفته به منظور ايجاد انعطاف در انتخاب معيارها توسط شيوه الگوگرا
936
بررسي روشهاي تبليغات و استفاده از آن در تبليغ فرش دستباف
937
بررسي روشهاي تجربي شناسايي پارامترهاي مودال در راه‏آهن
938
بررسي روشهاي تحليل رفتاري زمين و حايل در تونل ها و حذف محدوديت هاي آن
939
بررسي روشهاي تحليل ريسك و ارائه يك مدل ارزيابي ريسك عمليات تونلسازي
940
بررسي روشهاي تحليلي و عددي براي حل معادلات ديفرانسيل پاره اي سهموي غير كلاسيك
941
بررسي روشهاي تخصيص منابع به كمك تخمين كانال در شبكه هاي سلولي مبتني بر مدولاسيون ofdema
942
بررسي روشهاي تخمين خطا در روش MLPG
943
بررسي روشهاي تخمين كانال در سيستم هاي MIMO-OFDM
944
بررسي روشهاي تدريس بر روي خلاقيت دانش آموزان.
945
بررسي روشهاي تدريس سنتي وجديد وتاثير آنها دريادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 1آموزش وپرورش شهر اصفهان
946
بررسي روشهاي تدريس معلم بر يادگيري مفاهيم دروس علوم كلاس پنجم ابتدايي مدارس
947
بررسي روشهاي تربيت كودكان از ديدگاه اسلام
948
بررسي روشهاي تربيتي مستتر در آيات (قرآن كريم ) و روايات ائمه معصومين (ع ) و كاربرد آن در تعليم و تربيت
949
بررسي روشهاي تربيتي والدين بر گرايش فرزندان به مذهب
950
بررسي روشهاي تردسازي گوشت
951
بررسي روشهاي ترويج محصولات لبني مطالعه موردي: محصول پنير پگاه در شهر اصفهان
952
بررسي روشهاي تشابهي در جريان سيالت و حل معادلات بلازيوس روي صفحه تخت flow fluid solution Similarity
953
بررسي روشهاي تشخيص انواع خطاهاي اتصال كوتاه شبيه سازي با نرم افزار Matlab [مطلب]
954
بررسي روشهاي تشخيص عيوب ريل
955
بررسي روشهاي تشخيصي و علائم باليني بيماران مبتلا به كلانژيت اسكلروزان اوليه در مركز آموزشي درماني رازي رشت و مطب دو تن از فوق تخصص هاي گوارش در رشت از 1379- 1389
956
بررسي روشهاي تشويق وتنبيه در فرد واثرات ان از ديدگاههاي مختلف
957
بررسي روشهاي تعين ضريب تمركز تنش
958
بررسي روشهاي تعيين ثابت تعادل براي اجزاء نفت خام ايران
959
بررسي روشهاي تعيين عيوب و نحوه كلاسه بندي آنها در قطعات ريخته گري
960
بررسي روشهاي تعيين ميانگين ضريب فعاليت يوني آمينو اسيدها در محلولهاي الكتروليتي
961
بررسي روشهاي تعييين ظرفيت لينكهاي شبكه ديتا
962
بررسي روشهاي تغيير و اصلاح يك موتور استاندارد براي مسابقه
963
بررسي روشهاي تفاضلات متناهي مبتني بر توابع پايه‌اي شعاعي در معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي سهموي
964
بررسي روشهاي تكراري براي حل دستگاههاي معادلات خطي
965
بررسي روشهاي تكميل فرش دستباف ايران
966
بررسي روشهاي تلفيقي آب بندي در پي سد‌ها از ديدگاه زمين‌شناسي مهندسي (مطالعه موردي سد بهجت آباد قزوين - سد كليبر)
967
بررسي روشهاي تميز نمودن غشاهاي اولترافيلتراسيون مورد استفاده در صنايع شير
968
بررسي روشهاي تهيه گاز سنتز از گاز طبيعي
969
بررسي روشهاي توسعه شبكه تلفن معمولي با استفاده از VOIP و ارائه يك طرح مناسب براي شبكه دانشگاه
970
بررسي روشهاي توليد بيواتانول
971
بررسي روشهاي توليد پينه تغيير يافته در راستاي توليد گياه مقاوم ليمو ترش به جاروك ليمو ترش
972
بررسي روشهاي توليد كلاه ايمني موتور سوار و طراحي قالب MULTI INJEETION براي توليد كلاه ايمني موتور سوار
973
بررسي روشهاي توليد نان صنعتي ، سنتي با كمترين ضايعات و شبيه سازي توزيع دماي گندم با استفاده از FLUENT
974
بررسي روشهاي توليد نانهاي مسطح سنتي و عوامل موثر بر كيفيت آنها
975
بررسي روشهاي جاري نگهداري و تعميرات و امكان بهبود با تلفيق روشهاي Tpm & Rcm & Cmms در سازمان كشتيراني
976
بررسي روشهاي جداسازي تركيبات پلاتين از كاتاليست واحد پلتفرمر
977
بررسي روشهاي جدايش فيزيكي زير كن از ذخاير پلاسري درياي عمان - سواحل مكران
978
بررسي روشهاي جديد آموزشي و ارائه روش براي آموزشهاي تخصصي در مخابرات
979
بررسي روشهاي جديد غير تهاجمي در surgery Neuro
980
بررسي روشهاي جراحي ايجاد فيستول شرياني-وريدي در 100 بيمار مبتلا به نارسائي مزمن كليه
981
بررسي روشهاي جراحي تيروئيد در بيماران با ندولهاي تيروئيد نا مشخص در مركز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت از سال 1373 تا پايان خرداد 1376
982
بررسي روشهاي جهت ياب امواج راديويي پرش فركانسي و شبيه سازي يكي از روشها
983
بررسي روشهاي چند تكراري براي حل دستگاههاي معادلات غير خطي
984
بررسي روشهاي حذف رنگهاي مصنوعي از فاضلاب نساجي
985
بررسي روشهاي حذف فلزات سنگين از برشهاي نفتي
986
بررسي روشهاي حذف گوگرد دي اكسيد از هواي آلوده ي صنايع
987
بررسي روشهاي حذف هيدرو‍‍‍ژن سولفيد از نفت خام با استفاده از مايعات يوني و نانوذرات فلزي
988
بررسي روشهاي حرارتي براي جلوگيري از رسوب آسفالتين در چاههاي توليدي
989
بررسي روشهاي حسگري جبهه موج و بازيابي محاسباتي تصاوير تخريب شده توسط اغتشاشات جو
990
بررسي روشهاي حفظ، نگهداري و نمايش فسيل ها و اجراي يك نمونه عملي
991
بررسي روشهاي حل عددي معادلات منتج از شبيه سازي پايا و پوياي برج تقطير
992
بررسي روشهاي داده كاوي جهت استخراج دانش و پياده سازي يك نمونه
993
بررسي روشهاي درست ونادرست در مرمت فرش
994
بررسي روشهاي درمان جراحي پنوموتوراكس خودبخودي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان رازي سال 1378-1373
995
بررسي روشهاي دسترسي در سيستم هاي موبايل
996
بررسي روشهاي ذخيره سازي هيدروكربورها (گاز مايع) در سازندهاي زيرزميني جهت گزينش روشي بهينه (بانگاهي ويژه بر سازندهاي ايران مركزي)
997
بررسي روشهاي رانگ -كوتاسه مرحله اي براي جواب هاي قوي معادلات ديفرانسيل تصادفي
998
بررسي روشهاي رايج تدريس هنر در مدارس ابتدائي منطقه گميشان و ارائه روشهاي مطلوب
999
بررسي روشهاي رايج علوم تجربي در دبستانهاي دخترانه شهرستان تربت جام
1000
بررسي روشهاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري در ... با داده هاي قطعي تا ژوئن سال 1012
بازگشت