<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي روش هاي چاپ و توليد ليبل شرح روش ها چاپ و تجهيزات موجود در ايران
2
بررسي روش هاي حذف آرسنيك از آب آشاميدني
3
بررسي روش هاي حذف اكوهاي ناخواسته و چند مسيري در سيستم هاي مخابراتي پسيو
4
بررسي روش هاي حذف بنزن موجود در بنزين و كارايي آن ها
5
بررسي روش هاي حذف تركيبات پلي آروماتيك هيدروكربن
6
بررسي روش هاي حذف رنگ از پساب نساجي به روش فتوكاتاليستي
7
بررسي روش هاي حذف فلزات سنگين از پساب ها به كمك فناوري نانو
8
بررسي روش هاي حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنعتي و نفت خام
9
بررسي روش هاي حذف كربن دي اكسيد و تركيبات گوگردي از گاز طبيعي
10
بررسي روش هاي حذف كروم از پساب آبكاري
11
بررسي روش هاي حذف مولفه DC جريان خطا و شبيه سازي روش LMS
12
بررسي روش هاي حذف نويز با استفاده از فيلتر وفقي فازي
13
بررسي روش هاي حذف هيدروژن سولفيد از نفت خام هاي غرب كشور درمقياس آزمايشگاهي وپتانسيل هاي اقتصادي هريك از روش ها
14
بررسي روش هاي حفر و نگهداري تونل هاي مترو در رسوبات آبرفتي شهر اصفهان
15
بررسي روش هاي حفظ امنيت برق شبكه باختر
16
بررسي روش هاي حل عددي دستگاه معادلات غيرخطي
17
بررسي روش هاي حل عددي مسائل نقطه زيني منفرد
18
بررسي روش هاي حل عددي معادلات ديفرانسيل مرتبه كسري و مقايسه آن ها
19
بررسي روش هاي حل مسايل تقطير چندجزيي
20
بررسي روش هاي خطي كلي براي معادلات ديفرانسيل سخت
21
بررسي روش هاي دستيابي به استاندارد يورو6 براي موتورهاي ديزل سواري و ارائه راهكار مناسب براي موتور EFD
22
بررسي روش هاي دعوت و هدايت از ديدگاه قرآن و حديث
23
بررسي روش هاي دقيق حل مسائل جداسازي چندجزئي
24
بررسي روش هاي ذخيره سازي انرژي خورشيدي از طريق تبديل ان به هيدروژن
25
بررسي روش هاي رانگ -كوتاي تصادفي دو مرحله اي براي معادلات ديفرانسيل تصادفي استراتونويچ
26
بررسي روش هاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري درتحليل پوششي داده ها
27
بررسي روش هاي رفع عيوب و رفو در اصفهان
28
بررسي روش هاي ري گيري طلا و دستگاه هاي عيارسنجي
29
بررسي روش هاي زيستي حذف نيتروژن و فسفر از فاضلاب شهري و صنعتي
30
بررسي روش هاي زيستي حذف نيترو‍ن و فسفر از فاضلاب هاي صنعتي و شهري
31
بررسي روش هاي ژئوشيميايي نمك زدايي از پساب سيالات حفاري
32
بررسي روش هاي ساخت چرخدنده و ارائه روش طراحي معكوس هندسي چرخدنده ها و تهيه جي كدها براي چرخدنده مورد آزمايش
33
بررسي روش هاي ساخت داربست با پليمر طبيعي كيتوسان جهت مهندسي بافت شبكيه چشم
34
بررسي روش هاي ساخت داربست رسانا با هدف ترميم نخاع
35
بررسي روش هاي ساخت راديو ايزوتوپ ها
36
بررسي روش هاي ساخت غشاهاي پليمري مورد استفاده در پيل هاي سوختي
37
بررسي روش هاي ساخت غشاي pvdf براي تقطير غشايي
38
بررسي روش هاي ساخت و امكان سنجي ساخت داخل پره هاي توربين از جنس Ti-6Al-4V
39
بررسي روش هاي ساخت و تصحيح غشا در فرايند تقطير غشايي براي كاربرد در محلول هاي نمكي حاوي تركيبات روغني
40
بررسي روش هاي ساخت و تهيه مخروط هاي رنگي معمولي
41
بررسي روش هاي ساخت و توليد كامپوزيت هاي حاوي صفحات با كي پيپر و مدل سازي مكانيكي آن ها
42
بررسي روش هاي سالويج كشتي هاي آسيب ديده در جهان و مطالعه موردي اين روش ها در ايران
43
بررسي روش هاي سبز براي توليد پلي كربنات
44
بررسي روش هاي سناريونويسي علم وفناوري :با رويكرد ايران
45
بررسي روش هاي سنتي حل منازعات قومي ناشي از قتل در بين عشاير شهرستان ايذه : رسم خون بري يا خون بس
46
بررسي روش هاي شناسايي ساختار هاي زمين شناسي در مخازن نفت
47
بررسي روش هاي شناسايي و رفع آلودگي هاي شيميايي در آب هاي شور ) دريا - اقيانوس ها ( شامل منابع آلودگي - امكانات رفع آن به صورت طبيعي و غير طبيعي
48
بررسي روش هاي شيرين سازي آب دريا
49
بررسي روش هاي صادرات فرش دستباف ايران
50
بررسي روش هاي صمغگيري و سفيدگري كالاي ابريشم و ارائه بهترين روش
51
بررسي روش هاي صنعتي توليد نانوذرات
52
بررسي روش هاي طراحي اسكله هاي شناور و رفتارسنجي آنها تحت اثر عوامل محيطي
53
بررسي روش هاي طراحي پاركينگ ها و دپوهاي زيرزميني خطوط مترو (مطالعه موردي يكي از خطوط متروي تهران)
54
بررسي روش هاي طراحي سامانه هاي اظتيكي روم كاتاديوپتريك و طراحي يك نمونه از آن براي ناحيه ي مرئي
55
بررسي روش هاي طراحي مبدل هاي داراي پره
56
بررسي روش هاي طيف سنجي همكارانه مبتني بر ادغام اطلاعات - تصميم در راديوي شناختگر
57
بررسي روش هاي عددي غيراستاندارد براي دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل معمولي
58
بررسي روش هاي عقل گرايي و نص گرايي و تاثير آن در شناخت صفات خداوند﴿در 5 قرن نخست كلام اسلامي﴾
59
بررسي روش هاي غير تهاجمي تخمين قند خون مبتني برمادون قرمز
60
بررسي روش هاي غير مخرب اندازه گيري تنش‌ پسماند با دقت لازم
61
بررسي روش هاي فتوكاتاليست با تاكيد بر حذف پي ان پي و كاربرد آن درصنايع غذايي
62
بررسي روش هاي فرازآوري مصنوعي در مخازن نفت سنگين
63
بررسي روش هاي فولي فشن بافي و توليد آن در ماشين تخت باف
64
بررسي روش هاي كاهش آلودگي خودرو در جايگاه هاي سوخت
65
بررسي روش هاي كاهش آلودگي گل جاليز درسيب زميني
66
بررسي روش هاي كاهش ارتعاشات در سيستم هاي مكانيكي
67
بررسي روش هاي كاهش ارتعاشات وارده از روتور به بدنه (هليكوپتر)
68
بررسي روش هاي كاهش پرزدهي الياف پلي استر
69
بررسي روش هاي كاهش گازهاي ارسالي به فلر
70
بررسي روش هاي كاهش مصرف سوخت در مبدل انتقال حرارت آب به گاز غيرمستقيم در ايستگاه هاي گاز شهري
71
بررسي روش هاي كاهش هشدار هاي نادرست در تشخيص نادرست
72
بررسي روش هاي كد كردن منابع اطلاعاتي براي سرويس هاي جديد مخابراتي
73
بررسي روش هاي كدينگ كانولوشن و طراحي نرم افزار مودم چندحالته ديتا
74
بررسي روش هاي كمي سازي ميزان درهم تنيدگي در محاسبات كوانتومي , Areview of the methods of quantification of entanglement in quantum information
75
بررسي روش هاي كنترل اينورتر در ميكروگريد هاي AC
76
بررسي روش هاي كنترل پيش بين جريان هيسترزيس براي موتور هاي ناهمسان، OEW-PMSM ،PMSM
77
بررسي روش هاي كنترل كيفي مواد معدني استخراج شده از معادن سطحي
78
بررسي روش هاي كنترل گرفتگي در غشاءهاي اولترافيلتراسيون
79
بررسي روش هاي كنترلي APF سه ساق و شبيه سازي يك روش نمونه
80
بررسي روش هاي كنترلي و تخصيص منابع در شبكه هاي نوري مبتني بر نرم افزار (SDON)
81
بررسي روش هاي كوانتش ميدان الكترومغناطيسي و كاربردهاي آن در ساختار هاي نانو
82
بررسي روش هاي كوچك سازي موتورهاي احتراق داخلي
83
بررسي روش هاي گرافيكي در آزمون فرضيه , studying graphical meyhods in hypothesis
84
بررسي روش هاي گزينش رله در مخابرات همكارانه بي سيم
85
بررسي روش هاي گوگردزدايي از محصولات نفتي
86
بررسي روش هاي لوله گذاري در بستر دريا
87
بررسي روش هاي متداول پايداري گود برداري ها در مناطق شهري
88
بررسي روش هاي متفاوت قرارگيري ورق هاي FRP در اطراف بازشوها در ديوار برشي بتن آرمه
89
بررسي روش هاي محاسبه مدول يانگ در پليمرها
90
بررسي روش هاي مختلف انتخاب پارامتر شكل در درونيابي توابع پايه اي شعاعي
91
بررسي روش هاي مختلف برآورد رسوب رودخانه در حوضه هاي آبريز استان مازندران
92
بررسي روش هاي مختلف براي جدا كردن غشاي آلومينايي آندايز شده از زير لايه
93
بررسي روش هاي مختلف براي فيلتر كردن نويزهاي ضربه اي در تصاوير
94
بررسي روش هاي مختلف براي كند سوز كردن پليمرها )پلي الفين ها( و استفاده از نانو فيلتر ها در اين زمينه
95
بررسي روش هاي مختلف تبادل يون در عملكرد زئوليت ها در جذب گزينشي ايزومرهاي زايلن
96
بررسي روش هاي مختلف تشخيص چهره
97
بررسي روش هاي مختلف تهيه آب شرب از آب شور
98
بررسي روش هاي مختلف جبران سازي تقويت كننده هاي سه طبقه
99
بررسي روش هاي مختلف جمع آوري و ذخيره سازي كربن دي اكسيد در يك مجموعه صنعتي
100
بررسي روش هاي مختلف حذف نويز از سيگنال الكتروكارديوگرافي
101
بررسي روش هاي مختلف سنگشويي كالاي جين
102
بررسي روش هاي مختلف قراردادي بين المللي در پروژه هاي بالا دستي نفت و گاز(با تاكيد بر ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران )
103
بررسي روش هاي مختلف كنترلي به منظور بازيابي هواپيما در مواجهه با مايكروبرست در فاز فرود
104
بررسي روش هاي مختلف گروه بندي اطلاعات و انتخاب بهترين روش براي گروهبندي مشكلات پيمانكاران نفتي ايران
105
بررسي روش هاي مختلف نمونه برداري در برآورد مشخصه هاي كمي گونه قره قاج و شناسايي گونه هاي گياهي همراه آن درجنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگل كاسه كران گيلانغرب)
106
بررسي روش هاي مختلف نهان نگاري برروي سيگنال هاي صوتي و پياده سازي يك نمونه
107
بررسي روش هاي مدل سازي يادگيرنده در سيستمهاي آموزش هوشمند و پياده سازي يك نمونه با استفاده از عامل هاي هوشمند
108
بررسي روش هاي مذاكرات در موفقيت پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي
109
بررسي روش هاي مسير يابي با قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگر بي سيم
110
بررسي روش هاي مشاركت كودكان در فرايند تهيه و اجراي طرح هاي توسعه محله اي ، مورد پژوهي : محله سرشور مشهد
111
بررسي روش هاي مشتق دوم با پايداري رانگ-كوتا
112
بررسي روش هاي معرفي و ارائه ي پوشاك ﴿مردانه﴾
113
بررسي روش هاي مقابله با استرس در زنان متاهل شهر تهران
114
بررسي روش هاي مقابله با استرس درزنان متاهل شهرتهران
115
بررسي روش هاي مقابله با استرس و عزت نفس در فرزندان اول وآخر.
116
بررسي روش هاي مقابله با استرس وعزت نفس در فرزندان اول وآخر
117
بررسي روش هاي مقاوم سازي ساختمان هاي قاب خمشي بتني بر مبناي ارزيابي سطح آمادگي فناوري
118
بررسي روش هاي مقاوم سازي سازه هاي خشتي و گلي در مقابل زلزله
119
بررسي روش هاي مكان يابي خطا در نقاط حساس شبكه هاي بزرگ
120
بررسي روش هاي مكان يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
121
بررسي روش هاي مناسب تامين مالي بدون ربا، براي اقتصاد ايران
122
بررسي روش هاي موثر كاربرد رايانه و فناوري اطلاعات در ايجاد رشد و خلاقيت دانش آموزان مقطع ابتدايي پايه پنجم و ششم
123
بررسي روش هاي موجود در تحليل تفاوت هاي ژنتيكي و اسنيپ ها و ارائه راه حل جديد
124
بررسي روش هاي موجود و ارائه روشي جديد در ارتباط با تغييرات ساختار ژنوم
125
بررسي روش هاي ميكروبي در ازدياد برداشت نفت
126
بررسي روش هاي نمايش اطلاعات به شكل استاندارد جهت تبادل اطلاعات بين فرآيندها
127
بررسي روش هاي نمونه گيري در جوامع پنهان
128
بررسي روش هاي نوين FCC و كاربرد آن در توليد بنزين
129
بررسي روش هاي نوين اختلاط براي بهبود بازده توليد بيوديزل در ميكروكانال
130
بررسي روش هاي نوين بهبود و درمان بيماري هاي عصبي
131
بررسي روش هاي نوين تصفيه‌ي پساب در شهرك‌هاي صنعتي
132
بررسي روش هاي نوين در افزايش كنتراست تصوير
133
بررسي روش هاي نوين رنگرزي با مواد رنگزاي طبيعي در ايجاد تنوع در الياف پنبه مورد استفاده در زيلو
134
بررسي روش هاي يادگيري ماشين براي پيش بيني گاف نواري بلورهاي نيمه رساناي دوتايي
135
بررسي روش هاي يادگيري ماشين در فشرده سازي تصوير
136
بررسي روش هايي براي تعيين معاني و تفكيك مفاهيم مدخل هاي انواع فرهنگ هاي يك زبانه و دوزبانه (فارسي - انگليسي )
137
بررسي روش هم محلي توابع پايه اي شعاعي براي حل معادلات ديفرانسيل جزئي سهموري غير موضعي
138
بررسي روش همبستگي زاويه اي مختل شده PAC و تعيين دقت مدل باز نقطه اي PCM در اكسيدهاي يوني
139
بررسي روش هموتوپي و اختلال هموتوپي و كاربرد آن در حل مسائل غيرخطي
140
بررسي روش و اثربخشي انگيزه دادن افراد توسط بازيكاري و ايجاد طرحي براي ترك سيگار
141
بررسي روش و بهسازي فرآيند توليد در كارخانه پوشاك قهرود
142
بررسي روش و بينش تاريخ‌نگاري در دورة پهلوي دوّم
143
بررسي روش وارون سازي رنگي و مقايسه آن با روش وارون سازي خارهاي پراكنده
144
بررسي روش‌هاي آموزش ترجمه در كتاب‌هاي دانشگاهي آموزش ترجمه از عربي به فارسي و برعكس در ايران
145
بررسي روش‌هاي ارزيابي عملكرد و اجراي روش ارزيابي عملكرد مقتضي در پژوهشگاه دانشگاه علم و صنعت ايران
146
بررسي روش‌هاي تزريق فوم بر اساس بافت ضمني و جمعيت تعادل
147
بررسي روش‌هاي تشخيص طيف در شبكه‌هاي راديوشناختي مشاركتي در كانال ناكاگامي -m و شبيه‌سازي برخي از روش‌ها
148
بررسي روش‌هاي تصميم‌گيري چند‌معياره و استفاده از آن براي انتخاب شناور مسافربري
149
بررسي روش‌هاي تصميم‌گيري و اولويت‌بندي طرح‌هاي ريلي،مطالعه طراحي مسير دورود-انديمشك
150
بررسي روش‌هاي تصويربرداري و آشكارسازي زيرسطحي با استفاده از رادار نفوذ به زمين
151
بررسي روش‌هاي تفاضلات متناهي غيراستاندارد براي معادلات برگر و برگر-فيشر
152
بررسي روش‌هاي توسعه نقشه‌هاي شناختي فازي بوسيله يادگيري از داده‌هاي واقعي؛ مطالعه موردي در متغيرهاي اقتصاد كلان ايران
153
بررسي روش‌هاي توليد متانول از دي اكسيد كربن
154
بررسي روش‌هاي توليد و كاربرد زئوليت در صنايع شوينده و تصفيه آب
155
بررسي روش‌هاي رديابي نقطه حداكثر توان براي سلول خورشيدي و شبيه سازي يك روش نمونه
156
بررسي روش‌هاي طراحي لرزه‌اي مبتني بر عملكرد براي سازه‌هاي با سيستم فيوز لرزه‌اي
157
بررسي روش‌هاي كاهش نشست سطح زمين در ايستگاه‌هاي قطار شهري (مطالعه موردي ايستگاه E6 متروي تهران)
158
بررسي روش‌هاي مختلف استفاده شده در آزمون‌هاي تنش در حضور خوردگي در استاندارد ايزو
159
بررسي روش‌هاي مختلف تركيب طبقه‌بندي‌كننده‌ها براي بازشناسي الگوي سيگنال‌هاي بيولوژيكي
160
بررسي روش‌هاي مختلف جذب توان بهينه از توربين‌هاي بادي و بهبود يكي از آن‌ها
161
بررسي روش‌هاي مقابله با تقلب مصرف‌كنندگان در الگوريتم‌هاي مديريت بار
162
بررسي روش‌هاي مقايسه متن و ارائه‌ي روش مقايسه متن بر اساس كلمات كليدي براي زبان‌هاي فارسي و انگليسي
163
بررسي روش‌هاي منحني تداوم جريان منطقه اي و نسبت مساحت براي برآورد دبي روزانه در حوضه‌هاي فاقد داده (مطالعه موردي : حوزه آبخيز طالقان)
164
بررسي روش‌هاي موجود جهت تعيين پايداري اوليه و ثانويه‌ي كاشتني‌هاي استوانه‌اي و مخروطي شكل
165
بررسي روش‌هاي نوين بكارگيري انسولين در بيماران ديابتيك بدون استفاده از سوزن وتزريق
166
بررسي روش‌هاي‌ شارژ PHEV و بهينه كردن تغييرات ولتاژ و ضريب توان در شبكه‌ي هوشمند
167
بررسي روش¬هاي تصوير پردازي در محاسبه بُعد فركتال سطح و ارتباط آن با ضريب ناهمواري سطح و چسبندگي پوشش¬هاي آلي
168
بررسي روش¬هاي فرازآوري مصنوعي در مخازن هيدروكربني و انتخاب بهينه¬ترين روش
169
بررسي روشABSبراي حل دستگاههاي خطي و پياده سازي آن روي معادلات KT
170
بررسي روشنايي معابر از طريق نرم افزار ديالوكس
171
بررسي روشها و بهبود روش شكلي به منظور تقطيع سلولها در اسلايد بافت شناسي
172
بررسي روشهاي MCS و اجراي آن در يك واحد توليدي
173
بررسي روشهاي PASSIVE براي كنترل ارتعاشات ساختمان ها در برابر زلزله
174
بررسي روشهاي آشكار سازي هدف در فاصله ي نزديك توسط سونار در راستاي بدست آوردن يك آشكارساز بهينه
175
بررسي روشهاي آشنايي دانش آموزان سال پنجم ابتدايي با شيوه هاي صحيح مطالعه مدارس شهرستان مينودشت
176
بررسي روشهاي آگاه سازي و دانش افزايي زنان خانه دار شهر ايلام در زمينه حفاظت محيط زيست
177
بررسي روشهاي آموزشي ناشنوايان و تاثيرآن در پيشرفت تحصيلي
178
بررسي روشهاي آناليتيك سيگنال و اولر دكانولوشن و كاربرد آنها در تفسير داده هاي مغناطيس هوايي
179
بررسي روشهاي اثر بخشي تبليغات در صنعت بانكداري بانك اقتصاد نوين شهر تهران
180
بررسي روشهاي اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت فرهنگيان منطقه باخرز
181
بررسي روشهاي احداث ديوار آب¬بند در خاك¬هاي ريزشي
182
بررسي روشهاي ارتباطي در سيستم هاي GALS از لحاظ سرعت، ساخت و توان معرفي و ارائه روش مناسب
183
بررسي روشهاي ارزشيابي اختيار معامله و پيشنهاد مدل مناسب براي بازار سرمايه ايران
184
بررسي روشهاي ارزيابي ايمني پل هاي طاقي سنگي
185
بررسي روشهاي ارزيابي شركت ها و ارائه الگوي مناسب براي صنايع نساجي ايران
186
بررسي روشهاي استخراج رنگزا از گياه اسپرك به منظور ارايه روش بهينه
187
بررسي روشهاي استخراج كاروتنوئيدهاي گوجه فرنگي و كاربرد آن در صنايع غذايي
188
بررسي روشهاي استخراج منيزيم از شورابه ها
189
بررسي روشهاي استخراج...از جوامع ميكروبي خاك ورديابي مولكولي پاتوژن در خاك
190
بررسي روشهاي اصلاح فرد و امّت از ديدگاه قرآن و حديث
191
بررسي روشهاي افزايش راندمان سيكل توربين گازي
192
بررسي روشهاي افزايش كارآيي و اثر بخشي مديران در سازمانهاي آموزشي مقطع راهنمايي منطقه آق قلا
193
بررسي روشهاي القاء پلي پلوئيدي در سورگم با استفاده از كلشي سين
194
بررسي روشهاي امضاي الكترونيكي و پياده سازي يك روش آن
195
بررسي روشهاي اموزشي ناشنوايان در مقطع ابتدايي راهنمايي ومتوسطه مشهد
196
بررسي روشهاي اموزشي ناشنوايان در مقطع ابتدايي راهنمايي ومتوسطه مشهد
197
بررسي روشهاي اندازه گيري Rocket-immuno-electrophoresis و ELISA براي آزمايش Identity واكسن ديفتري و مقايسه ان با روش FLocculation
198
بررسي روشهاي اندازه گيري Rocket-immuno-electrophoresis و SRID و ELISA براي آزمايش Identity واكسن ديفتري و مقايسه آن با روش Flocculation
199
بررسي روشهاي اندازه گيري دي الكتريك ساي استريت هاي مختلف مايكرواستريب و طراحي يك نمونه عملي
200
بررسي روشهاي اندازه گيري ضخامت اجسام و طراحي و ساخت قطرسنج نوري
201
بررسي روشهاي اندازه گيري مزاياي رقابتي سه محصول خشك كشاورزي و ارائه مدلي براي سنجش رقابت ژذيري آنها در بازار جهاني
202
بررسي روشهاي اندازهگيري مشخصههاي فيزيكي نانوالياف توليدي به روش برق ريسي براي تعيين ميزان قابل اعتماد بودن نتايج
203
بررسي روشهاي ايجاد پاتين مصنوعي در مجسمه هاي برنزي معاصر و تاثير آنها بر روند تخريب آثار و ارائه مناسب ترين راهكار حفاظتي
204
بررسي روشهاي بازسازي Regenerative در درمان ضايعات استخواني پريودنتال در اطراف دندان هاي طبيعي و ارزيابي كلينيكي اثرات استفاده از غشاي كلاژن Biogide در بازسازي ضايعات داخل استخواني
205
بررسي روشهاي برآورد توزيعهاي آميختگي
206
بررسي روشهاي برقراري ارتباط و امنيت در اس كيوال
207
بررسي روشهاي بصري پيام رساني
208
بررسي روشهاي بهبود جذب انرژي در تانكر هاي حمل سوخت در راه آهن
209
بررسي روشهاي بهبود كيفيت لعابهاي اپك چيني با بهره گيري از آنگوب
210
بررسي روشهاي بهبود مديريت كلاس داري معلمان ابتدايي شهر گاليكش
211
بررسي روشهاي بهبود مقاومت به هيدراتاسيون نسوزهاي دولوميتي
212
بررسي روشهاي بهينه بسته بندي و ماندگاري نان مسطح
213
بررسي روشهاي بهينه سازي ابتكاري
214
بررسي روشهاي بهينه سازي سيستم هاي حرارتي
215
بررسي روشهاي بهينه سازي كلاسيك
216
بررسي روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي و جلوگيري از اتلاف انرژي سيكل گازي
217
بررسي روش‏هاي پايدارسازي دهانه‏هاي ورودي و خروجي حفر تونل با ماشين‏هاي TBM مطالعه موردي: ايستگاه -S8خط دو مترو تبريز
218
بررسي روشهاي پردازش تصاوير ماهواره اي جهت تعيين درصد خشكسالي و بكارگيري بهترين روش ممكن براي منطقه يزد
219
بررسي روشهاي پرعيار سازي منگنز چنوب بيرجند
220
بررسي روشهاي پنهان كردن داده در تصوير
221
بررسي روشهاي پيرومتالورژي تغليظ سنگهاي معدنهاي فلزي
222
بررسي روشهاي پيش بيني هزينه و هزينه يابي در معادن سطحي
223
بررسي روشهاي پيشگيري از بارداري در خانمهايي كه به علت حاملگي خارج از رحم در زايشگاه رشت از رحم در زايشگاه رشت از تاريخ 1/7/71 لغايت 1/7/74 تحت عمل جراحي قرار گرفتند
224
بررسي روشهاي تأمين مالي كارآفرينان بخش تعاون استان همدان
225
بررسي روشهاي تاييد امضا
226
بررسي روشهاي تبادل كليد
227
بررسي روشهاي تبادل كليد به منظور ايجاد امنيت در شبكه
228
بررسي روشهاي تبديل مديريت منابع ميان افزارها به شكل بازتابي براي استفاده در سيستمهاي نهفته به منظور ايجاد انعطاف در انتخاب معيارها توسط شيوه الگوگرا
229
بررسي روشهاي تبليغات و استفاده از آن در تبليغ فرش دستباف
230
بررسي روشهاي تجربي شناسايي پارامترهاي مودال در راه‏آهن
231
بررسي روشهاي تحليل رفتاري زمين و حايل در تونل ها و حذف محدوديت هاي آن
232
بررسي روشهاي تحليل ريسك و ارائه يك مدل ارزيابي ريسك عمليات تونلسازي
233
بررسي روشهاي تحليلي و عددي براي حل معادلات ديفرانسيل پاره اي سهموي غير كلاسيك
234
بررسي روشهاي تخصيص منابع به كمك تخمين كانال در شبكه هاي سلولي مبتني بر مدولاسيون ofdema
235
بررسي روشهاي تخمين خطا در روش MLPG
236
بررسي روشهاي تخمين كانال در سيستم هاي MIMO-OFDM
237
بررسي روشهاي تدريس بر روي خلاقيت دانش آموزان.
238
بررسي روشهاي تدريس سنتي وجديد وتاثير آنها دريادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 1آموزش وپرورش شهر اصفهان
239
بررسي روشهاي تدريس معلم بر يادگيري مفاهيم دروس علوم كلاس پنجم ابتدايي مدارس
240
بررسي روشهاي تربيت كودكان از ديدگاه اسلام
241
بررسي روشهاي تربيتي مستتر در آيات (قرآن كريم ) و روايات ائمه معصومين (ع ) و كاربرد آن در تعليم و تربيت
242
بررسي روشهاي تربيتي والدين بر گرايش فرزندان به مذهب
243
بررسي روشهاي تردسازي گوشت
244
بررسي روشهاي ترويج محصولات لبني مطالعه موردي: محصول پنير پگاه در شهر اصفهان
245
بررسي روشهاي تشابهي در جريان سيالت و حل معادلات بلازيوس روي صفحه تخت flow fluid solution Similarity
246
بررسي روشهاي تشخيص انواع خطاهاي اتصال كوتاه شبيه سازي با نرم افزار Matlab [مطلب]
247
بررسي روشهاي تشخيص عيوب ريل
248
بررسي روشهاي تشخيصي و علائم باليني بيماران مبتلا به كلانژيت اسكلروزان اوليه در مركز آموزشي درماني رازي رشت و مطب دو تن از فوق تخصص هاي گوارش در رشت از 1379- 1389
249
بررسي روشهاي تشويق وتنبيه در فرد واثرات ان از ديدگاههاي مختلف
250
بررسي روشهاي تعين ضريب تمركز تنش
251
بررسي روشهاي تعيين ثابت تعادل براي اجزاء نفت خام ايران
252
بررسي روشهاي تعيين عيوب و نحوه كلاسه بندي آنها در قطعات ريخته گري
253
بررسي روشهاي تعيين ميانگين ضريب فعاليت يوني آمينو اسيدها در محلولهاي الكتروليتي
254
بررسي روشهاي تعييين ظرفيت لينكهاي شبكه ديتا
255
بررسي روشهاي تغيير و اصلاح يك موتور استاندارد براي مسابقه
256
بررسي روشهاي تفاضلات متناهي مبتني بر توابع پايه‌اي شعاعي در معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي سهموي
257
بررسي روشهاي تكراري براي حل دستگاههاي معادلات خطي
258
بررسي روشهاي تكميل فرش دستباف ايران
259
بررسي روشهاي تلفيقي آب بندي در پي سد‌ها از ديدگاه زمين‌شناسي مهندسي (مطالعه موردي سد بهجت آباد قزوين - سد كليبر)
260
بررسي روشهاي تميز نمودن غشاهاي اولترافيلتراسيون مورد استفاده در صنايع شير
261
بررسي روشهاي تهيه گاز سنتز از گاز طبيعي
262
بررسي روشهاي توسعه شبكه تلفن معمولي با استفاده از VOIP و ارائه يك طرح مناسب براي شبكه دانشگاه
263
بررسي روشهاي توليد بيواتانول
264
بررسي روشهاي توليد پينه تغيير يافته در راستاي توليد گياه مقاوم ليمو ترش به جاروك ليمو ترش
265
بررسي روشهاي توليد كلاه ايمني موتور سوار و طراحي قالب MULTI INJEETION براي توليد كلاه ايمني موتور سوار
266
بررسي روشهاي توليد نان صنعتي ، سنتي با كمترين ضايعات و شبيه سازي توزيع دماي گندم با استفاده از FLUENT
267
بررسي روشهاي توليد نانهاي مسطح سنتي و عوامل موثر بر كيفيت آنها
268
بررسي روشهاي جاري نگهداري و تعميرات و امكان بهبود با تلفيق روشهاي Tpm & Rcm & Cmms در سازمان كشتيراني
269
بررسي روشهاي جداسازي تركيبات پلاتين از كاتاليست واحد پلتفرمر
270
بررسي روشهاي جدايش فيزيكي زير كن از ذخاير پلاسري درياي عمان - سواحل مكران
271
بررسي روشهاي جديد آموزشي و ارائه روش براي آموزشهاي تخصصي در مخابرات
272
بررسي روشهاي جديد غير تهاجمي در surgery Neuro
273
بررسي روشهاي جراحي ايجاد فيستول شرياني-وريدي در 100 بيمار مبتلا به نارسائي مزمن كليه
274
بررسي روشهاي جراحي تيروئيد در بيماران با ندولهاي تيروئيد نا مشخص در مركز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت از سال 1373 تا پايان خرداد 1376
275
بررسي روشهاي جهت ياب امواج راديويي پرش فركانسي و شبيه سازي يكي از روشها
276
بررسي روشهاي چند تكراري براي حل دستگاههاي معادلات غير خطي
277
بررسي روشهاي حذف رنگهاي مصنوعي از فاضلاب نساجي
278
بررسي روشهاي حذف فلزات سنگين از برشهاي نفتي
279
بررسي روشهاي حذف گوگرد دي اكسيد از هواي آلوده ي صنايع
280
بررسي روشهاي حذف هيدرو‍‍‍ژن سولفيد از نفت خام با استفاده از مايعات يوني و نانوذرات فلزي
281
بررسي روشهاي حرارتي براي جلوگيري از رسوب آسفالتين در چاههاي توليدي
282
بررسي روشهاي حسگري جبهه موج و بازيابي محاسباتي تصاوير تخريب شده توسط اغتشاشات جو
283
بررسي روشهاي حفظ، نگهداري و نمايش فسيل ها و اجراي يك نمونه عملي
284
بررسي روشهاي حل عددي معادلات منتج از شبيه سازي پايا و پوياي برج تقطير
285
بررسي روشهاي داده كاوي جهت استخراج دانش و پياده سازي يك نمونه
286
بررسي روشهاي درست ونادرست در مرمت فرش
287
بررسي روشهاي درمان جراحي پنوموتوراكس خودبخودي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان رازي سال 1378-1373
288
بررسي روشهاي دسترسي در سيستم هاي موبايل
289
بررسي روشهاي ذخيره سازي هيدروكربورها (گاز مايع) در سازندهاي زيرزميني جهت گزينش روشي بهينه (بانگاهي ويژه بر سازندهاي ايران مركزي)
290
بررسي روشهاي رانگ -كوتاسه مرحله اي براي جواب هاي قوي معادلات ديفرانسيل تصادفي
291
بررسي روشهاي رايج تدريس هنر در مدارس ابتدائي منطقه گميشان و ارائه روشهاي مطلوب
292
بررسي روشهاي رايج علوم تجربي در دبستانهاي دخترانه شهرستان تربت جام
293
بررسي روشهاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري در ... با داده هاي قطعي تا ژوئن سال 1012
294
بررسي روشهاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها
295
بررسي روشهاي ژئوفيزيكي در اكتشاف كانسار هاي منگنز با انجام مطالعه موردي
296
بررسي روشهاي ساخت دو فلزي ها از طريق ريخته گري
297
بررسي روشهاي ساخت مواد مركب SMC و BMC و مقايسه آنها
298
بررسي روشهاي ساخت يك برند موفق ايراني در زمينه لباس كودك
299
بررسي روشهاي ساخت يك برند موفق ايراني در زمينه لباس كودك
300
بررسي روشهاي سرمايه گذاري و اجراي طرح برقي كردن راه آهن بافق-بندرعباس
301
بررسي روشهاي سوئيچينگ نرم در مبدلهاي تمام پل PWM و ساخت يك نمونه در توان 3KW
302
بررسي روشهاي شبيه سازي ...بااستفاده از نرم افزار ...
303
بررسي روشهاي شبيه سازي mcmc با استفاده از نرم افزار.R
304
بررسي روشهاي شكل پذيري گل در هنر سفالگري ايران
305
بررسي روشهاي شكل پذيري گل در هنر سفالگري ايران
306
بررسي روشهاي شناسايي اهميت گره ها در شبكه اجتماعي
307
بررسي روشهاي شناسايي خواص ديناميكي اتصالات سازه اي و به روز رساني آنها
308
بررسي روشهاي شيميايي حذف يون سيانور از پساب هاي صنعتي (مطالعه موردي معدن طلاي موته )
309
بررسي روشهاي طرح روسازي راهها ، بهينه سازي و كاربرد براي روسازي راههاي ايران
310
بررسي روشهاي طرح روسازي راهها، بهينه سازي و كاربرد براي رو سازي راههاي ايران
311
بررسي روشهاي عددي در حل معادلهي فالكنر اسكن
312
بررسي روشهاي عددي و تحليلي معادله برگرز ﴿به روش كول هوف﴾
313
بررسي روشهاي عملي ساخت قطعات كامپوزيتي در صنايع هوافضاي ايران
314
بررسي روشهاي عيب يابي توربين گازي GT10B به كمك حساسه هاي تعبيه شده در آن
315
بررسي روشهاي فشرده سازي سيگنال صحبت و كاربرد آن در سيستم سيار GSM
316
بررسي روشهاي كاربردي مطالعه وبرنامه ريزي وتاثيرآن درميزان موفقيت تحصيلي داوطلبين كنكوردانشگاهها
317
بررسي روشهاي كاشت مستقيم بذر حقيقي سيب زميني
318
بررسي روشهاي كاهش تداخل هم كانال در سيستم هاي مخابرات سلولي
319
بررسي روشهاي كاهش درجه مدل سيستمها و ارائه يك روش جديد
320
بررسي روشهاي كاهش نوسانات ولتاژشبكه فوق توزيع بوشهر
321
بررسي روشهاي كاهش ورود حباب از حوضچه به مكش پمپ در يك مدل فيزيكي
322
بررسي روشهاي كد كردن و ديكد كردن كانولوشني و كاركرد آن روي كانال نويزي
323
بررسي روشهاي كروماتوگرافي به منظور بازاريابي محصولات شيميايي
324
بررسي روشهاي كشف نفوذ هوشمند مبتني بر سيستم عامل
325
بررسي روشهاي كمي سازي درهم تنيدگي در محاسبات كوانتومي
326
بررسي روشهاي كنار آمدن با استرس در دانشجويان دانشگاه پيام نور
327
بررسي روشهاي كنترل توان در ...
328
بررسي روشهاي كنترل زيربهينه براي افزايش پايداري ديناميكي سيستمهاي قدرت
329
بررسي روشهاي كنترل فعال ارتعاش ماشين هاي دوار Inrestigation of active vibration control of rotating machineries
330
بررسي روشهاي كنترل كلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان فارسان در سال تحصيلي 91-92
331
بررسي روشهاي كنترل و مديريت زائدات و پسماند سيالات حفاري
332
بررسي روشهاي گوناگون تثبيت ماسه هاي بادي در ايران
333
بررسي روشهاي گوناگون تفكيك تصاوير پزشكي MRI ,CT و راديوگرافي
334
بررسي روشهاي مؤثر در بهبود سازمانها
335
بررسي روشهاي ماشينكاري پره متحرك رديف اول توربين گازي فريم - 9 و طراحي و ساخت گيج هاي اندازه گيري و فيكسچرهاي ماشينكاري پره توربين فريم -9
336
بررسي روشهاي مباحث كپسول هاي جدار ضخيم
337
بررسي روشهاي متداول گرمايش طراح و محاسبه سيستم گرمايش تشعشعي دراماكن مسكوني
338
بررسي روشهاي محاسبه تراكم براي واحدهاي تصميم گيري با استفاده از مدلهاي DEA
339
بررسي روشهاي محاسبه تراكم براي واحدهاي تصميم گيري بااستفاده از مدلهاي
340
بررسي روشهاي محاسبه سختي پا-فنر و محاسبه و مقايسه ان در ورزشكاران مختلف
341
بررسي روشهاي مختلف CHARGING
342
بررسي روشهاي مختلف برآورد پارامترهاي مجهول توزيع هاي وايبل و گامبل
343
بررسي روشهاي مختلف برآوردپارامتر وتحليل مسايل UMVUE
344
بررسي روشهاي مختلف تخمين زمان و هزينه انجام فعاليتهاي عمراني
345
بررسي روشهاي مختلف تلقيح ﴿ جوانه زايي ﴾ بر روي ساختار ميكروسكپي چدن هاي نشكن
346
بررسي روشهاي مختلف طراحي ، ساخت و نگهداري راههاي كم هزينه براي كشورهاي در حال توسعه
347
بررسي روشهاي مختلف طراحي پيش فرم در عمليات آهنگري
348
بررسي روشهاي مختلف قيمت گذاري اختيار معامله و انتخاب روش مناسب ايران
349
بررسي روشهاي مختلف محاسبه ضرايب آيروديناميكي و مشتقات پايداري هواپيماي بدون دم براي استفاده در نرم افزار بهينه سازي چند موضوعي
350
بررسي روشهاي مختلف مدولاسيون در باند پايه و طراحي و ساخت فرستنده وگيرنده PDM و PPM
351
بررسي روشهاي مختلف مطالعه دربين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر قاين
352
بررسي روشهاي مديريت اسلامي از ديدگاه ائمه - فلسفه - مورخين
353
بررسي روشهاي مديريت و چگونگي كاهش ريسك در سيستم بانكداري و ماليه اسلامي
354
بررسي روشهاي مرسوم فشرده سازي تصوير و تحقيق روش تبدبل موجك در محيط MATLAB
355
بررسي روشهاي مسائل معكوس رياضي در معادلات انتگرالي
356
بررسي روشهاي مسطح سازي گراف
357
بررسي روشهاي مسير يابي در شبكه هاي كامپيوتري
358
بررسي روشهاي مسيريابي با قابليت اطمينان و تحليل آن در شبكه هاي حسگر بي سيم
359
بررسي روشهاي مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري
360
بررسي روشهاي مشاوره در كاهش اضطراب دانشجويان
361
بررسي روشهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه يزد
362
بررسي روشهاي مطالعه ي دانش آموزان
363
بررسي روشهاي مقاوم سازي بناهاي قديمي به منظور كاهش خطرات زلزله: بافت تاريخي محله فهادان شهر يزد
364
بررسي روشهاي مقاوم سازي مخازن استوانه اي فلزي در برابر بارهاي انفجاري
365
بررسي روشهاي ملكولي تشخيص موتاسيون هاي ژن B گلوبين و انتخاب بهترين روش موثر
366
بررسي روشهاي ممكن براي شكل دادن به ورقه هاي فلزي به صورت كوروگيش
367
بررسي روشهاي منجمد كردن اسپرم انسان با منابع مختلف جهت نگهداري با كيفيت مناسب باروري
368
بررسي روشهاي موجود در تحليل پايداري شيروانيهاي خاكي و ارزيابي حساسيت ضريب اطمينان نسبت به پارامترهاي موثر
369
بررسي روشهاي ناحيه اطمينان نايكنواخت با شعاع تطبيقي
370
بررسي روشهاي نصب سكو هاي شابلوني در خليج فارس
371
بررسي روشهاي نظارت مديران بر عملكرد معلمان راهنمائي استان مازندران
372
بررسي روشهاي نظارت و تحليل بر روي سرويسهاي لايه كاربرد قراردادTCP\IPو پياده سازي ناظر پست الكترونيك
373
بررسي روشهاي نفوذ به شبكه هاي كامپيوتر (HACKING)
374
بررسي روشهاي نقيضه پردازي در گلستان وبوستان سعدي
375
بررسي روشهاي نمونه سازي قالب سازي سريع و ساخت قابهاي فرم دهي ورق
376
بررسي روشهاي نوين بالانس روتورهاي انعطاف پذير با استفاده از داده برداري تجربي
377
بررسي روشهاي نوين پوش اور در سازه هاي بتني
378
بررسي روشهاي نوين تصفيه پساب
379
بررسي روشهاي نوين رنگرزي با مواد رنگزاي طبيعي در ايجاد تنوع رنگي در الياف پنبه مورد استفاده در زيلو
380
بررسي روشهاي نوين و سبز تهيه نانوساختارها و استفاده آنها به عنوان كاتاليزور در تهيه تركيبات آلي، بررسي فعاليت زيستي و فتوكاتاليستي و كاربردهاي جديد
381
بررسي روشهاي هوشمند و ارائه يك الگوريتم جديد در طراحي جدولهاي زماني
382
بررسي روشي ساده براي اندازه گيري ويسكوزيته ي كششي
383
بررسي روشي مقرون به صرفه در احياي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين با استفاده از كمپوست
384
بررسي روشي نوين براي توليد نسوزهاي ويژه آلومين- گرانيتي با استفاده از پرس ايزواستاتيك سرد و مواد نسوز ريختني
385
بررسي روغنهاي گياهي و اثرات درماني آنها
386
بررسي روگذري موج در سازه هاي ساحلي شيبدار ربلبلل
387
بررسي روند آلودگي هواي اصفهان و همبستگي آن با فاكتورهاي اقليمي
388
بررسي روند آموزش در موسيقي كلاسيك ايران
389
بررسي روند آموزش زنان از دوره باستان تاكنون با تاكيد بر زمينه هاي فرهنگي واجتماعي
390
بررسي روند آموزش نقاشي درهنرستانهاي ايران
391
بررسي روند آموزش و كسب مهارت در هنر نقالي از دوره صفويه تاكنون
392
بررسي روند احيا مگنتيت با توجه به شرايط كوره ريورب از نظر دمش مواد شارژ گلوله
393
بررسي روند استفاده از كارتهاي هوشمند اتوبوسراني مطالعه موردي شهر اراك
394
بررسي روند اصلاح ساختار آلياژهاي هيپريوتكتيك و يوتكتيك آلومينيوم -سيليسيم با آناليز حرارتي
395
بررسي روند اصلاح معادله حالت سوو - ردليچ - كوانگ به كمك الگوريتم ژنتيك
396
بررسي روند اقتباس از متون ادبي در نگارش متن اپراي عروسكي ﴿ليبرتو﴾, مطالعه موردي: اپراي عروسكي ايراني در دهه 80
397
بررسي روند اقتباس از متون ادبي در نگارش متن اپراي عروسكي﴿ليبرتو﴾،مطالعه موردي :اپراي عروسكي ايران در دهه 80
398
بررسي روند اقدامات انجام شده در حفاظت و توسعه شهر تاريخي باكو و ارزيابي استراتژي كلي مديريت شهر
399
بررسي روند الگوي اپيدميولوژي مرگ هاي غير طبيعي استان يزد طيسال هاي 92-82
400
بررسي روند الگوي سالانه بارش و دماي هوا در حوضه آبريز گاوخوني
401
بررسي روند انتقال تشيع به اثني عشري در منطقه شمال ايران از قرن سوم تا نهم هجري
402
بررسي روند بازخوردهاي ورود نقاشي مدرن در ايران ﴿ مطالعه موردي : انجمن خروس جنگي ﴾
403
بررسي روند برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي دانشگاههاي دولتي اصفهان طي برنامه دوم و سوم توسعه
404
بررسي روند بروز تومورهاي بدخيم در افراد زير 18 سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1383 تا 1392
405
بررسي روند بروز سالانه سل در استان گيلان از سال 1374 تا سال 1378 در مركز مبارزه با بيماريهاي ريوي واقع در بيمارستان رازي يا مركز بهداشت استان
406
بررسي روند بروز و ميزان بقاي سرطان كولوركتال در استان چهارمحال و بختياري طي سالهاي 1380 – 1390
407
بررسي روند بروز و ميزان بقاي سرطان مثانه در استان يزد طي سال هاي 1380 تا 1388
408
بررسي روند بروز و ميزان بقاي سرطان مثانه در استان يزد طي سال هاي 1380 تا 1388
409
بررسي روند بهبود سيستم عصبي-عضلاني فرد مبتلا به فلج مغزي تحت درمان هيپوتراپي
410
بررسي روند بهبودي در مبتلايان به آترزي روده باريك و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان علي اصغر تهران 1391- 1385
411
بررسي روند بهبودي در مبتلايان به آترزي روده باريك و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان علي اصغر تهران 1391- 1385
412
بررسي روند بيابان زايي و بيابان زدايي در حوضه آبخيز شهميرزاد و مهدي شهر
413
بررسي روند بيست ساله ي شوري و پتانسيل بيابان زايي در منطقه رودشت اصفهان باتوجه به معيار خاك و با استفاده از مدل IMDPA
414
بررسي روند پارامترهاي اقليمي در 35 ايستگاه سينو پتيك ايران
415
بررسي روند پياده سازي رديابي تصاوير متحرك: مفاهيم و راه كارها
416
بررسي روند پيدايش و پيشرفت علم مكانيك شكست
417
بررسي روند تاريخ آغاز، خاتمه و طول دوره فصل رويشي در ايران
418
بررسي روند تاريخي سينماي جنگي ايران ﴿سينماي دفاع مقدس﴾
419
بررسي روند تاريخي سينماي جنگي ايران﴿سينماي دفاع مقدس﴾
420
بررسي روند تبديل باغ به پارك در دوره قاجار ، با محوريت تهران
421
بررسي روند تجهيز منابع وعوامل تعيين كننده انواع سپرده هاي بانك كشاورزي استان گلستان طي سال هاي (1388-1378)
422
بررسي روند تحقيقات در ارتباط با جفت شدن اكسايشي متان به منظور توليد اتيلن
423
بررسي روند تحول جمعيت وافزايش شتابان آن درعصر حاضر
424
بررسي روند تحول خاك ماهيدشت در مقايسه با چشمه سفيد با توجه به عوامل ژئومورفولوژيكي
425
بررسي روند تحول و شكل گيري ستون در معماري ايران باستان
426
بررسي روند تحولات تكنولوژي پستي وتاثير آن در خدمات پستي ايران
427
بررسي روند تحولات شهر و شهر نشيني و تاثير ان بر توسعه فيزيكي شهر (مطالعه موردي شهر نيشابور 1385-1375)
428
بررسي روند تحولات شهرنشيني و شهرسازي منطقه دورود در عصر پهلوي (1304-1357 ش)
429
بررسي روند تحولات هزينه مبادله و پيامد هاي ان در اقتصاد ايران(1380-1350 )
430
بررسي روند تخريب خاك در دشت يزد-اردكان با استفاده از سنجش از دور و با تأكيد بر خشكسالي و تغيير كاربري اراضي
431
بررسي روند تدوين رشته‌هاي جديد در دانشگاه‌هاي دولتي ايران و ارائه الگوي مطلوب
432
بررسي روند تزايد ژن HER2 در نمونه هاي تومور سينه توسط دو روش Real Time PCR و PCR تمايزي
433
بررسي روند تصفيه بيولوژيكي پساب در طول مسير انتقال در كانال
434
بررسي روند تعادل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران ازابتداي تشكيل ليگ تاپايان فصل 0931-9831
435
بررسي روند تغيرات نظام تعرفه اي وآثار آن در بخش كشاورزي ايران ومقايسه آن با كشورهاي منتخب﴿طي بازه زماني1368تا1386﴾
436
بررسي روند تغيير تبليغات در مجله تخصصي زنان
437
بررسي روند تغيير در پروژه‌هاي عمراني
438
بررسي روند تغييرات الگوي مساجد ايراني در تعامل با مباني حكمي اسلامي از دوره صفويه تا معاصر نمونه مورديمسجد امام اصهان دوره صفوي مسجد سپهسالار دوره قاجار و مسجد الغدير دوره معاصر
439
بررسي روند تغييرات پوشش گياهي ايران با رويكرد تخريب و بيابان زايي با استفاده از تصاوير ماهواره اي
440
بررسي روند تغييرات خشكسالي و ارتباط آن با عوامل جوي (مطالعه موردي : دشت يزد - اردكان)
441
بررسي روند تغييرات خواص شيميايي ميكروبي و مكانيكي بافت گوشت سردست گوساله طي مدت زمان ماندگاري در سردخانه
442
بررسي روند تغييرات دانه بندي و منيرالوژيكي در سد باطله مجتمع طلاي موته
443
بررسي روند تغييرات زماني و مكاني كيفيت آب زيرزميني در دشت يزد - اردكان
444
بررسي روند تغييرات كاربري اراضي زيرحوضه آبخيز آبسرد بااستفاده از تصاوير ماهواره اي، با تاكيد برروند توسعه سكونتگاه هاي انساني
445
بررسي روند تغييرات كمي و كيفي آب هاي زيرزميني دشت سيلاخور)لرستان(
446
بررسي روند تغييرات كميت و كيفيت منابع آب زيرزميني و ارتباط آن‌ها با سازندهاي زمين‌شناسي (مطالعه موردي : دشت كرمان- باغين)
447
بررسي روند تغييرات كميت و كيفيت منابع آب سطحي و ارتباط آن ها با كاربري اراضي و خشكسالي( مطالعه موردي: حوزه آبخيز گلوگاه، بابل)
448
بررسي روند تغييرات گرد و غبار و علل آن در شهر بوشهر
449
بررسي روند تغييرات مسير رودخانه كارون با استفاده از تصاوير ماهواره (IRS-2006)، (LANDST- 1991 )، (LANDST-1974) مطالعه موردي (شوشتر- اصفهان)
450
بررسي روند تغييرات معنايي در متون تبليغاتي در روزنامه هاي دهه چهل و هشتاد شمسي در ايران
451
بررسي روند تغييرات مكاني زوال مركبات به كمك سنجش از دور (مطالعه موردي، شهرستان جهرم)
452
بررسي روند تغييرات موضوعي اسناد علمي در حوزه تجارت الكترونيكي با استفاده از مدل‌سازي موضوعي
453
بررسي روند تغييرات و توزيع طلا و كاني شناسي فرآيند در سد با طله مجتمع طلاي موته
454
بررسي روند تغييرات و رفتار سنجي تالاب ميقان و كاربردي اراضي حاشيه آن با استفاده از تكنيك سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در بازه زماني 12 ساله
455
بررسي روند تقاضاي تفرجگاهي در پارك هاي شهر قم
456
بررسي روند تكامل قفل درتمدن اسلامي ايران (باتوجه به مباني طراحي صنعتي )
457
بررسي روند تكامل و كاركردهاي جدول‌كشي در صفحه‌آرايي نسخ‌خطي اسلامي از قرن ششم تا قرن نهم(ه.ق)
458
بررسي روند تكامل وسايل خوراكپزي در ايران و جهان
459
بررسي روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر اردكان
460
بررسي روند تكويني اندام هاي توليد مثلي در گياه گل ميمون Antirrhinum majus L.))
461
بررسي روند تكويني اندام هاي توليد مثلي در گياه گل ميمون(Antirrhinum majus L)
462
بررسي روند تكويني گامتوفيت ماده در گياه شكر تيغال(echinops ilisifolius L)
463
بررسي روند تكويني گامتوفيت ماده در گياه شكرتيغال (Echinops ilisifolius L)
464
بررسي روند توسعه اقتصادي شهر بابل در چاچوب توسعه پايدار طي دهه هاي اخير
465
بررسي روند توسعه پايدار شهري در ايران
466
بررسي روند توسعه تكنولو‍ژي در موتورهاي توربوفن و شبيه سازي موتورهاي نسل آينده
467
بررسي روند توسعه حوزه آموزشي مهندسي پزشكي در دنيا
468
بررسي روند توسعه فيزيكي شهر مرند و ارائه الگوي بهينه آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿ GIS﴾
469
بررسي روند توسعه فيزيكي شهرها ، مطالعه موردي شهر دهدشت
470
بررسي روند توسعه فيزيكي و ارائه الگوي بهينه توسعه فيزيكي شهر نهبندان
471
بررسي روند توليد اثر هنري به روش مكانيكي
472
بررسي روند توليد انيميشن در شركت بلواسكاي
473
بررسي روند توليد انيميشن در شركت بلواسكاي
474
بررسي روند توليد فرش در ادوار تاريخي ايران
475
بررسي روند توليد قالي قم در استان همدان
476
بررسي روند جامعه پذيري زن دراسلام
477
بررسي روند چهار مضراب در آثار ساخته شده براي سنتور
478
بررسي روند حدي دما و بارش استان هرمزگان
479
بررسي روند حوادث ترافيكي ومرگ ومير ناشي از آن در استان يزد طي سالهاي 1390_1385
480
بررسي روند خشكسالي استان خوزستان
481
بررسي روند خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيك در استان فارس طي سالهاي اخير
482
بررسي روند دانش آموزي دوره هاي ابتدايي و راهنمائي تحصيلي آموزش و پرورش استان فارس بر اساس شاخصهاي برنامه دوم توسعه
483
بررسي روند رشد بهينه در اقتصاد ايران با تاكيد بر سياست هاي مربوط به سرمايه گذاري و مصرف، كاربردي از الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي رمزي
484
بررسي روند رشد سكونتگاههاي خودرو و تاثير ان بر قيمت زمين (مطالعه موردي:شهر بابل)
485
بررسي روند رشد شهر اليگودرز وارائه مطلوب توسعه با تاكيد بر عوامل محيطي
486
بررسي روند رشد صنعت در ايران
487
بررسي روند رشد كودكان روستايي يك ماهه تا 36 ماهه شهرستان گناباد
488
بررسي روند رشد و گسترش كالبدي شهر اروميه با تاكيد بر پديده پراكنده رويي شهري
489
بررسي روند رويشي مولرهاي سوم در گروهي از جمعيت گيلاني
490
بررسي روند زماني تثبيت گونه‌هاي جهش‌يافته در گراف‌هاي تكاملي
491
بررسي روند ژنتيكي - فنوتيپي صفات توليد مثلي در گاوهاي شيري هلشتاين كم توليد، متوسط و پر توليد
492
بررسي روند ژنتيكي صفات تيپ در گاوهاي هلشتاين
493
بررسي روند سكولارشدن و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه
494
بررسي روند سنتز هموگلوبين ، حذف هسته و فعاليت تلومراز طي تمايز سلول هاي بنيادي به اريتروسيت بالغ
495
بررسي روند شاخص هاي خشكسالي SPI , RDI و SDI در استان يزد در دو دهه گذشته با استفاده از آمار ناپارامتر
496
بررسي روند شكل گيري آموزش و پرورش ناشنوايان در ايران
497
بررسي روند شكل گيري تكنيك هاي نوين تصوير سازي ﴿اريگامي ومقوا برجسته﴾
498
بررسي روند شكل گيري جريانات شيعي در غرب جهان اسلام از قرن 3 تا 6 هجري قمري
499
بررسي روند شكل گيري شهرهاي جديد در جوار كلانشهرها ﴿ مورد شهرجديد رامين اهواز ﴾
500
بررسي روند شكل گيري موسيقي تلفيقي در ايران در دهه هاي 80 و 90 سشمسي. مطالعه موردي : سبك « پاپ - سنتي »
501
بررسي روند شكل گيري و تغيير تركيب بهينه ارزي با بكارگيري مدل ميانگين- واريانس
502
بررسي روند شكل گيري و تغيير تركيب بهينه ارزي با بكارگيري مدل ميانگين- واريانس
503
بررسي روند شكل گيري وخلق كاراكتر در شركت انيميشن پيكسار
504
بررسي روند طراحي چراغ تزييني براي فرهنگسراي ارسباران
505
بررسي روند طراحي حروف در دهه 60 ميلادي
506
بررسي روند طراحي در طراحي صندلي دندانپزشك ﴿تابوره﴾بااولويت رفع نياز هاي استفاده گر
507
بررسي روند طراحي ديگ بخار لوله آبي متقارن
508
بررسي روند طراحي مدارهاي هيدروليك وبرسي مدار محركه مخلوط كن سيمان
509
بررسي روند طراحي مفهومي ماهواره هاي مدار ژئوسنكرون
510
بررسي روند طراحي نقشمايه بز جام شوش به منظور ايجاد طرح هايي نو در هنرهاي كاربردي چوبي
511
بررسي روند طراحي و تجهيز يك واحد صنعتي به سامانه مولد مقياس كوچك فتوولتاييك
512
بررسي روند طراحي و تحليل جريان در آبگيرهاي رو به بالا
513
بررسي روند طراحي و تست يك فن سانتريفوژ صنعتي
514
بررسي روند طراحي، اجرا و تبليغات در برندسازي پوشاك لوكس
515
بررسي روند فرآيند پسته پوست كني و طراحي دستگاه پسته پوست كني
516
بررسي روند فراواني روزهاي برفي در استان¬هاي اصفهان و چهار محال و بختياري
517
بررسي روند فعاليت هنري به مثابه‌ي الگوي پژوهشي
518
بررسي روند قضائي طي شده در پرونده آميا
519
بررسي روند كار افريني در ايران
520
بررسي روند كلي تغيير رخساره ها و محيط رسوبي پرمين بالايي و ترياس زيرين در مقطع شاهزاده علي اكبر ﴿ شمال شرق شهرضا﴾
521
بررسي روند گذر از سنت به مدرن ( مطالعه موردي: روستاي امامده شهرستان بهشهر)
522
بررسي روند گذشته و پيش بيني توليد علم در قلمرو مزارع بادي بر اساس روش هاي متن كاوي و چرخه حيات
523
بررسي روند گذشته و چشم انداز آينده عرضه و تقاضاي فضاي آموزشي به منظور برنامه ريزي آموزشي در محدوده شهر اصفهان
524
بررسي روند گرافيك مطبوعاتي و طراحي روي جلد در ايران
525
بررسي روند گسترش زبان فارسي در سده هاي پنجم و ششم هجري قمري
526
بررسي روند گسترش سلفي گري در كشور هاي عربي خاورميانه از 1945 تا 1979م/1324 تا 1358 ه.ش با تكيه بر مصر و عربستان
527
بررسي روند مرگ و مير در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 86 تا 91
528
بررسي روند مرمتي حفاظتي گنبد مدرسه امام صادق (ع )( مدرسه چهار باغ اصفهان )
529
بررسي روند مرمتي حفاظتي گنبد مدرسه امام صادق ﴿ع﴾ ﴿مدرسه چهارباغ﴾
530
بررسي روند مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي حوضه ي رودخانه ي درونگر وپيامدهاي اجتماعي – اقتصادي آن با تاكيد بر مديريت منابع آب
531
بررسي روند مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي حوضه ي رودخانه ي درونگر وپيامدهاي اجتماعي – اقتصادي آن با تاكيد بر مديريت منابع آب
532
بررسي روند معماري آرامگاهي شهر ساوه و حوزه ي آن ﴿ از ابتداي قرن پنجم تا انتهاي قرن ششم هجري قمري ﴾
533
بررسي روند مهاجرت از روستاي درودگاه به شهر برازجان
534
بررسي روند موارد مرگ و مير و مصدومين حوادث جاده اي ايران با رويكرد رگرسيون نقطه اتصال بيزي طي سال هاي 1396-1385
535
بررسي روند ميزان واحدهاي گرمايي در ايران
536
بررسي روند نرخ بيكاري در اقتصاد ايران
537
بررسي روند همگرايي در اتحاديه اروپا بر اساس نظريات ليبراليسم و سازه انگاري
538
بررسي روند هوشمندسازي در زمينه ي آموزش و يادگيري در مدارس غير دولتي مقطع راهنمايي
539
بررسي روند هوشمندسازي در زمينه ي آموزش و يادگيري در مدارس غيردولتي مقطع راهنمايي
540
بررسي روند هويت بخشي به شخصيت و مولفه هاي هويت بخش در سريال هاي انيميشن ايران
541
بررسي روند هويت بخشي به شخصيت و مولفه هاي هويت بخش در سريال هاي انيميشن ايران
542
بررسي روند و پيش بيني بارش و دما در ايستگاه هاي منتخب استان فارس با استفاده از مدل گردش عمومي جو(LARS-WG,SDSM)
543
بررسي روند و پيش بيني خصوصيات هيدرولوژيك حوزه قره آقاج با تاكيد برتغيير كاربري اراضي
544
بررسي روند و شاخص هاي پايش عملكرد ايمني قبل و بعد از پياده سازي سيستم هاي مديريت يكپارچه IMSدر نيروگاه سيكل تركيبي يزد
545
بررسي روند و علل تورم در ايران طي سالهاي 89-91
546
بررسي روند واكنش هاي سنتز مكانوشيميايي ZrB2 و پودر كامپوزيت ZrB2-SiC
547
بررسي روند واكنشهاي سنتز مكانوشيمياييZrB پودر كامپوزيتZrB2-SiC
548
بررسي روند وزن گيري خانمهاي باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي شهرستان رشت در سال 1384
549
بررسي روند وقف در بيمارستان هاي اصفهان از انقلاب مشروطه تاكنون ﴿1285ش-1390ش﴾
550
بررسي روندتجزيه شيميايي و زيستي متريبيوزين
551
بررسي رونديابي تغييرات تبخير در شرايط تغيير اقليم مطالعه موردي: استان لرستان
552
بررسي روي جلد مجلات ايران از آغاز تا امروز
553
بررسي روي جلدهاي مجلات ايراني ويژهي كودكان (از سال 1385 تا 1395)
554
بررسي رويانزايي رويشي در گياه Dracocephalum kotschyi (زرينگياه)
555
بررسي رويت پذيري و كنترل پذيري مدلهاي كمينه سلولي
556
بررسي رويتگرهاي غيرخطي حالت لغزشي و استفاده از آن در طراحي يك كنترل كننده براي ربات پوماي 560
557
بررسي رويشگاه سه گونه بومي در شرق اصفهان
558
بررسي رويكرد بلاغت پژوهان زبان عربي و زبان شناسان به مقوله معاني اصلي و فرعي انشاي طلبي و مقايسه آن با يكديگر
559
بررسي رويكرد پيشرو در ساخت آثار هنري شيشه و تاسيس دانشكده شيشه پيلچاك در آمريكا
560
بررسي رويكرد تئاتر به پارودي
561
بررسي رويكرد تئاتر به پارودي
562
بررسي رويكرد تئاتر محيطي به تماشاگر ﴿در نظريه ريچارد شكنر﴾
563
بررسي رويكرد تئاتر محيطي به تماشاگر﴿در نظريه ريچارد شكنر﴾
564
بررسي رويكرد تاريخي وهابيت درمورد قيام امام حسين(ع)
565
بررسي رويكرد حقوق بشري اثار برگزيده آكادمي آمپس2001-2015
566
بررسي رويكرد خدمات عمومي جايگزين حبس در حقوق ايران و انگلستان
567
بررسي رويكرد خدمات عمومي جايگزين حبس در حقوق ايران و انگلستان
568
بررسي رويكرد داروخانه ها وعطاري ها در تشخيص ودرمان سرطان دهان
569
بررسي رويكرد دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد در قبال جهاني شدن فرهنگ
570
بررسي رويكرد روايت درماني بر خودكارآمدي و خودتنظيمي درسالمندان
571
بررسي رويكرد روايت درماني بر خودكارآمدي و خودتنظيمي درسالمندان
572
بررسي رويكرد سبك هندي در ديوان شهريار
573
بررسي رويكرد سياست خارجي دولت حسن روحاني بر اساس مفروضه هاي ليبراليسم (1396 - 1392)
574
بررسي رويكرد شش سيگما در شركت برق منطقه اي فارس
575
بررسي رويكرد فمينيستي نمايشنامه‌هاي نغمه ثميني از منظر آراء ژوليا كريستوا با تأكيد بر دو اثر شكلك و خواب در فنجان خالي
576
بررسي رويكرد فمينيسي در هنر دهه هفتاد آمريكا با تاكيد بر جودي شيكاكو نمونه مورد تاكيد خانه زن
577
بررسي رويكرد گرابار در تحليل تاريخ هنر اسلامي با تمركز بر كتاب شكل‌گيري هنر اسلامي
578
بررسي رويكرد مادرانگي در آثار زنان نمايشنامه نويس آمريكايي دهه 80 با تاكيد بر سه اثر «شب بخير مادر»،«سرگذشت هايدي» و «نقاشي از خانم و آقاي چرچ»
579
بررسي رويكرد مادرانگي درآثار زنان نمايشنامه نويس آمريكايي دهه 80 با تاكيد بر سه اثر " شب به خير مادر " " سرگذشت هايدي " و " نقاشي از خانم و آقاي چرچ"
580
بررسي رويكرد مدال ، فرمال و هارمونيك سه آهنگساز ايراني در سه قطعه پيانويي
581
بررسي رويكرد مقايسه در تربيت و تبليغ از منظر آموزه هاي قرآن و حديث
582
بررسي رويكرد هاي فرمي ومحتوايي كاركاتورهاي نشريه گل آقا در دهه هاي (60تا80)
583
بررسي رويكرد هاي فلسفي و كلامي بر تفسير آيه نور
584
بررسي رويكرد والتر بنيامين به هنر عامه در مقابل ديگر آراي مكتب فرانكفورت
585
بررسي رويكرد وظيفه گرايي با تاكيد بر انديشه امام خميني ﴿ره﴾
586
بررسي رويكردهاي اجتماعي، فرهنگي در ديوان عماد خراساني
587
بررسي رويكردهاي احياگرانه به فرم هاي سنتي در پوسترهاي ايراني بعد از دهه ي 1360 شمسي
588
بررسي رويكردهاي ارتقا باورپذيري در انيميشن رايانه ايبا تمركز بر نقش بازيسگري كاراكتر در انيميشن سه بعدي روايي
589
بررسي رويكردهاي ارتقاء باورپذيري در انيميشن رايانه اي با تمركز بر نقش بازيگري كاراكتر در انيميشن سه بعدي روايي
590
بررسي رويكردهاي امنيت منطقه اي جمهوري اسلامي ايران بر اساس الگوي آونگي
591
بررسي رويكردهاي تعاملي در تبليغات محيطي با تمركز بر آثار توليد شده بعد از 2000 در اروپا
592
بررسي رويكردهاي تعليم و تربيت در ايران عصر مشروطيت و پهلوي اول
593
بررسي رويكردهاي حاكم بر آموزش خواندن در پايه اول مدارس ابتدايي دخترانه شهر يزد
594
بررسي رويكردهاي زيبايي شناختي در سينماي نئورومانتيك
595
بررسي رويكردهاي زيبايي شناختي در سينماي نئورومانتيك
596
بررسي رويكردهاي فردي و اجتماعي در خودنگاره هاي معاصر ايران (سه دهه ي اخير)
597
بررسي رويكردهاي فرمي ومحتوايي كايكاتورهاي نشريه گل آقا در دهه هاي(60تا 80)
598
بررسي رويكردهاي فمنيستي در چهار اثر تنسي ويليامز
599
بررسي رويكردهاي فمنيستي در چهار اثر تنسي ويليامز
600
بررسي رويكردهاي فمينيستي در سه اثر فدريكو گارسيا لوركا ﴿عروسي خون، يرما، خانه برناردا آليا﴾
601
بررسي رويكردهاي فمينيستي در سه اثر فدريكو گارسيا لوركا ﴿عروسي خون، يرما، خانه برناردا آليا﴾
602
بررسي رويكردهاي مختلف در مطالعه اسلمينگ شناور
603
بررسي رويكردهاي معيارسازي و واژه‌گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي (انگليسي به فارسي) در چارچوب اينفوترم
604
بررسي رويكردهاي نوين به معماري خاك
605
بررسي رويكردي احتمالاتي به استنتاج بهترين تبيين(گذار توضيحي)
606
بررسي رويكردي يكپارچه براي تشخيص سرطان سينه
607
بررسي رويه قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) در توسعه حقوق بين‌الملل محيط زيست با تأكيد بر پرونده‌‌هاي رودخانه سن خوان (2018) و شكارنهنگ در جنوبگان (2014)
608
بررسي رويه هاي حالت حد خاكهاي ايزوتروپ كه بصورت مصنوعي سيمانته شده اند
609
بررسي رويه هاي وين گارتن خاص در E3
610
بررسي رياضي و فيزيكي آنتن هاي ايستگاه زميني ماهواره اي
611
بررسي رياضي يك مدل فيزيكي براي همودياليز
612
بررسي ريتم در آثار نقاشان امپرسيونيست
613
بررسي ريتم در تئاتر پست مدرن با تكيه بر آثار هاينر مولر
614
بررسي ريتم در تئاتر پست مدرن با تكيه برآثار هاينر مولر
615
بررسي ريتم در قطعه ي تقلب كردن ، دروغ گفتن ، دزدي كردن اثر ديويد لنگ
616
بررسي ريتم در نقوش نمادين ايران باستان
617
بررسي ريتم شبانه روزي و الگوي فصلي تب و تشنج در كودكان 6 ماهه تا 5ساله بستري در بيـــمارستان 17 شهريوررشت از فروردين 1389 تا شهريور
618
بررسي ريتم هاي نهفته در دستگاه چهارگاه
619
بررسي ريتم و متر به عنوان دو عنصر برجسته آهنگسازي در پرستش بهار اثر ايگور استراوينسكي
620
بررسي ريتم وحركت در پوستر هاي ايران
621
بررسي ريخت شناسي پيكرك هاي انساني ايران باستان با تاكيد بر آثار موزه ملي ايران ﴿موزه ايران باستان﴾
622
بررسي ريخت شناسي دانه گرده برخي از گونه هاي پرتو آسايان تيره مركبان كاسني در استان آذربايجان غربي
623
بررسي ريخت شناسي دانه گرده برخي از گونه هاي پرتوآسايان تيره مركبان (كاسني ) )Asteraceae( در استان آذربايجان غربي
624
بررسي ريخت شناسي دانه گرده برخي از گونه هاي گون )Astragalus( در ايران
625
بررسي ريخت شناسي دانه گرده تيره سوسنيان در معناي وسيع
626
بررسي ريخت شناسي دانه گرده زبانه گلي هاي تيره مركبان دراستان آذربايجان غربي
627
بررسي ريخت شناسي دانه گرده گروه لوله گلي هاي تيره مركبان در استان آذربايجان غربي
628
بررسي ريخت شناسي دانه گرده و سيتوژنتيك تيره خشخاش )Papaveraceae( در استان اردبيل
629
بررسي ريخت شناسي دانه ي گرده وخاصيت ضد باكتريايي عصاره ي گل حسرت
630
بررسي ريخت شناسي كرك در گونه Acinos graveolens درايران (مروري اكولوژيك )
631
بررسي ريخت شناسي كرك در گونه Stachys lavandu lifolia vahi
632
بررسي ريخت شناسي كرك در گونه ziziphora tenuior L.)Labiatae( درايران ( مروري اكولوژيك )
633
بررسي ريخت شناسي و ساختار تشريحي جنس Carthamus L. (Asteraceae)
634
بررسي ريخت شناسي و گونه شناسي سيمرغ بر اساس متون ايراني تا قرن 12 هجري
635
بررسي ريز پرده ها در آثار چارلز آيوز
636
بررسي ريز پهبادها، آشنايي با آيروديناميك، عملكرد، نحوه كنترل و بررسي روند طراحي آن
637
بررسي ريز حدف هاي كروموزوم Y در مردان نابارور آزواسپرمي و اليگواسپرمي
638
بررسي ريز حدف هاي كروموزوم Y در مردان نابارور آزواسپرمي و اليگواسپرمي
639
بررسي ريز ساختار ، رفتار خوردگي و تريبو خوردگي پوشش كامپوزيتي الكترولس نيكل فسفر- زير كونيا بر روي فولاد ساده كربني
640
بررسي ريز ساختار آلياژ 5010 آلومينيوم با استفاده از پارامترهاي دما و زمان
641
بررسي ريز ساختار آلياژ NI-(15-25) CR تحت ريخته گري دقيق و نيروي گريز از مركز
642
بررسي ريز ساختار آلياژ آلومينيوم 356 رئوكست شده
643
بررسي ريز ساختار آلياژ ريختگي دندانيCr Ni-(12-14 در اثر برليوم و عناصر احتمالي جايگزين
644
بررسي ريز ساختار آلياژ فولاد آلومينيوم دار آستمپر شده
645
بررسي ريز ساختار اتصال نامشابه آلياژ هاي آلومينيوم AA6061 و AA5052 با استفاده از فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
646
بررسي ريز ساختار اتصال نامشابه فولاد ابزار گرم كارH13 و فولاد زنگ نزن آستنيتي 316 به روش جوشكاري اصطكاكي
647
بررسي ريز ساختار اكسيد روي
648
بررسي ريز ساختار الياف پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ كشيده شده در دماي محيط و عمل شده با سيال فوق بحراني
649
بررسي ريز ساختار برنج هاي سرب دار تحت انجماد غير تعادلي
650
بررسي ريز ساختار چدن با گرافيت فشرده
651
بررسي ريز ساختار چدنهاي داكتيل در سرعتهاي مختلف ورودي مذاب به درون محفظه قالب
652
بررسي ريز ساختار حاصل از فرآيند ذوب نسبي﴿ SIMA) بر آلياژ الومينيوم 6061
653
بررسي ريز ساختار مقره هاي فشار قوي
654
بررسي ريز ساختار منطقه اتصال سوپرآلياژ
655
بررسي ريز ساختار منطقه اتصال سوپرآلياژ پايه نيكل به سوپرآلياژ پايه كبالت به روش اتصال TLP
656
بررسي ريز ساختار مولكولي الياف تهيه شده از آميزه پلي پروپيلن و پلي اتيلن سبك
657
بررسي ريز ساختار ميكرو سختي آلياژ W-Ni-Fe قبل و بعد از عمليات حرارتي ﴿توليد شده به روش CIP متالورژي پودر﴾
658
بررسي ريز ساختار نسوزهاي منيز يا گرافيتي
659
بررسي ريز ساختار نيمه جامد يك آلياژ هايپر يوتكنيك آلومينيم - سيليسيم
660
بررسي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص مكانيكي نانو كامپوزيت دنداني پليمري تقويت شده با ذرات سيليكاتي
661
بررسي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت پلي كربنات/ نانو لوله هاي كربني
662
بررسي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت ترموپلاستيك پلي يورتان/ نانولوله هاي كربني
663
بررسي ريز ساختار و استحكام فصل مشترك جفت فلزي غير همجنس Al/Mg در فرآيند ريخته گري مركب
664
بررسي ريز ساختار و بهينه سازي خواص مكانيكي ﴿نانو سختي و نانو خراش ﴾پوشش هاي نانو ساختار زير كونيايي بررسي زيره سازه فولاد زنگ نزن 316L
665
بررسي ريز ساختار و تشكيل تركيبات بين فلزي حاوي MN,FE,NI در آلياژ پيستون AI-SI از طريق آناليز حرارتي
666
بررسي ريز ساختار و خصوصيات اپتيكي لايه نازك اكسيدروي آلائيده با كبالت
667
بررسي ريز ساختار و خواص پوشش هاي كامپوزيتي پاشش پلاسمايي نيكل - آلومينيم - كاربيدسيليسيم
668
بررسي ريز ساختار و خواص ترموديناميكي رسوب آسفالتين در نفت خام
669
بررسي ريز ساختار و خواص خستگي فولاد 2CRMO4 مورد استفاده در صنعت حفاري
670
بررسي ريز ساختار و خواص خوردگي پوشش نانو تيتانيا بر فولاد زنگ نزن 316 به روش سل ژل
671
بررسي ريز ساختار و خواص فرسايش- خوردگي پوششهاي سخت بر روي فولاد API-5L-X52 توسط فرايند جوشكاري TIG
672
بررسي ريز ساختار و خواص فرسايش خوردگي پوششهاي سخت بر روي فولادAPI- 5L- X52 توسط فرآيند جوشكاري TIG
673
بررسي ريز ساختار و خواص فشاري ايمپلنت هاي دنداني نيمه تخريب پذير ساخته شده از تيتانيم منيزيم به روش متالورژي پودر
674
بررسي ريز ساختار و خواص فولادهاي مارتنزيتي فوق ريزدانه فرآوري شده به روش نورد تجمعي
675
بررسي ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ تهيه شده از آميزه يي پلي پروپيلن با وزن مولكولي هاي متفاوت
676
بررسي ريز ساختار و خواص كششي آلياژ AZ91- RE0/01 در دو حالت ريخته گري در قالب ماسه اي و قالب ماسه اي بامبرد
677
بررسي ريز ساختار و خواص كششي كامپوزيت Al/TiC توليد شده به روش همزني اصطكاكي
678
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ 6061 AL پس از انجام عمليات حرارتي سريع با استفاده از منبع حرارتي مادون قرمز
679
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ AZ91 منيزيم
680
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ TI-6AL-47 براي كاربرد در ايمپلنتهاي دنداني
681
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ سه تايي pET/EVA/PP
682
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي پر مصرف تيتانيم در مهندسي مواد پزشكي و نظامي
683
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي اتصال فولاد St37 - فولاد CK60به وسيله جوشكاري انفجاري
684
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي استوانه هاي آلومينيوم و فولاد جوشكاري شده انفجاري
685
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي جوش آلومينيوم 5083
686
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه ي ورقه هاي فولاد ساده كربني با ضخامت هاي متفاوت
687
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد AISI5140 در حالت دو فازي فريتي- بينايتي
688
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد Fe - 31Mn - 3SiTWIP در هنگام تغيير شكل سرد
689
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد TRIP نانو ساختار فرآوري شده به روش نورد شياري
690
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد كم كربن نانو ساختار شده به روش نورد سرد - آنيل
691
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي توليدشده در سيستم Al-B2O3-V2O5
692
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هيبريدي آلومينيوم /آلومينا/ كاربيد بور توليد شده توسط فرايندهاي نورد
693
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي ميلگرد آجدار كامپوزيتي و مقايسه با نمونه فولاد آن
694
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي ناحيه اتصال حاصل از لحيم كاري سخت كاربيد تنگستن به فولاد
695
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت لايه اي Al-Ni-Cu توليد شده توسط فرايند نورد تجمعي
696
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هيبريدي آلومينيوم/آلومينا/كاربيد تيتانيم توليد شده توسط فرايندهاي نورد
697
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هيبريدي آلومينيوم/آلومينا/كاربيد سيليسيم ساخته شده توسط فرايند نورد تجمعي
698
بررسي ريز ساختار و دماي استحاله فولاد ميكرو آْلياژي API- X70
699
بررسي ريز ساختار و رفتار فرسايشي فولادهاي كار سخت شده ميكروآلياژي API- X70
700
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژ A1-1%WTNI توليد شده به روش انجماد جهت دار
701
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژ آلومينيوم AA5083 تهيه شده به روش ريخته گري نيمه جامد با استفاده از سطح شيب دار
702
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژهاي تهيه شده از پودر نانو كريستالين پايه تنگستن به روش متالورژي پودر
703
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژهاي تهيه شده از پودر نانوكريستالين پايه تنگستن به روش متالورژي پودر
704
بررسي ريز ساختار و سختي قطعات متالورژي پودر فولادي و برنزي
705
بررسي ريز ساختار و سينتيك آستمپر چدن هاي FE- C- CU در دماي آستمپرينگ بالا
706
بررسي ريز ساختار و عمليات حرارتي آلياژ برنز قلع و تاثير افزودن sic بر ساختار متالوگرافيكي و خواص مكانيكي آلياژ
707
بررسي ريز ساختار و فصل مشترك كامپوزيت آلومينيم- منيزيم/زير كونيا توليدي به روش نفوذ دهي فلز مذاب درون پيش فرم سراميكي
708
بررسي ريز ساختار و فصل مشترك كامپوزيت آلومينيوم منيزيم زير گونيا توليدي به روش نفوذ دهي فلز مذاب درون پيش فرم سراميكي
709
بررسي ريز ساختار و متالوگرافي آلياژ نيكل - تيتانيم
710
بررسي ريز ساختار و مقاومت سايشي فولادهاي هادفيلد آلومينيم دار
711
بررسي ريز ساختار، رفتار سايشي و خوردگي كامپوزيت سطحي Fe/Al توليد شده به روش پاشش پلاسمايي و فرايند اصطكاكي اغتشاشي
712
بررسي ريز ساختار، سينتيك انحلال ساختار غني از زير كونيوم و رشد ذرات گاما پرايم در آلياژ پايه نيكل آلومينايد IC22/M
713
بررسي ريز ساختار، مورفولوژي، سختي سنجي و مقاومت به ضربه نمونه فولاد كم كربن حاصل از طريق تزريق پودر MIM
714
بررسي ريز ساختارها و خواص مكانيكي فولاد AISI4340 در حالت دو فازي فريتي – مارتنزيتي
715
بررسي ريز ساختارها و خواص مكانيكي فولاد AISI5140 در حالت دو فازي فريتي- مارتنزيتي
716
بررسي ريز ساختارها و خواص مكانيكي فولاد كم آلياژ Mo40 در شرايط سه - فازي فريتي - پرليتي - مارتنزيتي
717
بررسي ريز ساختارهاي فولاد مدر تنزيتي
718
بررسي ريز ساختارو فصل مشترك كامپوزيت آلومينيم - منيزيم / زير كونيا توليدي به روش نفوذدهي فلز مذاب درون پيش فرم سراميكي
719
بررسي ريز ساختاري كامپوزيت AL2024- SIC زينتر شده با استفاده از مايكروويو
720
بررسي ريز ساختاري و خواص پوشش كامپوزيتي سد حرارتي Al2O3/YAG/YSZ
721
بررسي ريز نشت پلاگ اپيكالي CEM Cement در نسبت هاي مختلف پودر و مايع در دندان هاي با اپكس باز با روش فيلتراسيون مايع
722
بررسي ريزازديادي هيبريد گل محمدي كاشان * رز معطر ياسوج
723
بررسي ريزازديادي هيبريد گل محمدي كاشان * رز معطر ياسوج
724
بررسي ريزازديادي وامكان كشت سوسپانسيون سلولي گياه داروئي مسواك )Salvadora Persica(
725
بررسي ريزحذف هاي كروموزوم Y در مردان نابارور مراجعه كننده به بيمارستان بقيه الله ﴿ عج﴾ در طول سال هاي 88 و 89
726
بررسي ريزرخساره ها، محيط رسوبي و دياژنز سازند پابده (بخش فوقاني) و آسماري در جنوب غرب باباحيدر، شهركرد
727
بررسي ريزرخساره، محيط رسوبي و چينه نگاري سكانسي سازند كژدمي در تاقديس پيون، شمال ايذه
728
بررسي ريزساختار آلياژ آلومينيوم 7075 بعد از عمليات SIMA
729
بررسي ريزساختار اتصال آلومينيوم به فولاد با استفاده از فرايند جوشكاري اصطكاكي
730
بررسي ريزساختار در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير مشابه آلياژ آلومينيوم6061 و منيزيم AZ31
731
بررسي ريزساختار فولاد آلومينيوم دار آستمپر شده
732
بررسي ريزساختار كامپوزيتAl-ZrO2 توليدشده به روش اصطكاكي اغتشاشي(FSP)
733
بررسي ريزساختار نسوزهاي مولايت - كوراندومي
734
بررسي ريزساختار و تغييرات خواص مكانيكي لوله در حين توليد
735
بررسي ريزساختار و خصوصيات مكانيكي در جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي اتصالات لبه‌اي‌ فولادي
736
بررسي ريزساختار و خواص پوشش نانوساختار گرادياني تابعي HA-TiO2 اعمال شده برروي زيرلايه Ti-6Al-4V به روش سل- ژل
737
بررسي ريزساختار و خواص زيست فعالي لايه هاي متخلخل نانوساختار هيدروكسي‌آپاتيت/Ti/TiO2 و هيدروكسي‌آپاتيت-Ti/TiO2 به روش PEO
738
بررسي ريزساختار و خواص سايشي كامپوزيت زمينه آلومينيوم 319 مقاوم شده با تركيبات بين فلزي آهن توليد شده به روش درجا از طريق ريخته گري هم زدني
739
بررسي ريزساختار و خواص كششي چدن نشكن نوردي ديواره نازك توليد شده به روش دوشابي و معمولي
740
بررسي ريزساختار و خواص كششي نمونه چدن نشكن توليدشده به روش دوشابي
741
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ 6061 تحت تأثير فرايند آندايزينگ سخت
742
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ Ti-6 Al-4V براي كاربرد در ايمپلنتهاي دنداني
743
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061 فوق ريزدانه توليد شده توسط فرآيند نورد تجمعي پيوندي
744
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال غيرهمجنس آلياژهاي آلومينيم 2024 به فولاد زنگ نزن 304 به روش جوشكاري همزدني اصطكاكي
745
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال فاز مايع گذراي آلياژ Ti6Al4V به سوپرآلياژ پايه كبالتASTM F-75
746
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال فاز مايع گذراي آلياژ منيزيم AZ31
747
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال نامشابه آلياژ Ti-6Al-4V به سوپرآلياژ اينكونل 625 به روش پيوند فاز مايع گذرا
748
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصالات جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژ آلومينيوم AA6061 با استفاده از لايه ي مياني
749
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصالات لبه روي هم آلياژهاي آلومينيم و منيزيم ايجاد شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
750
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي به منظور بهينه سازي شرايط ‏عمليات حرارتي پس از جوشكاري فركانس بالا در ساخت لوله هاي انتقال ‏گاز
751
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي پوشش رويه سخت پايه آهن حاوي كاربيدتنگستن اعمال شده بر چدن داكتيل
752
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي جوش اصطكاكي اختلاطي لبه روي هم آليا‍‍ژ آلومينيم 5456 با ضخامتهاي متفاوت
753
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي جوش اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم و منيزيم
754
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه¬اي فولاد پيشرفته استحكام بالاي DP780
755
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي در روش اتصال دهي نفوذي تيتانيوم خالص
756
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد Fe-24Ni-0.2C پس از تغيير شكل پلاستيك شديد به روش RCSR
757
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد X70 جوشكاري شده
758
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد آستنيتي كروم- منگنزدار و مقايسه با فولاد 316 AISI
759
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد آستنيتي نيمه پايدار حين فرآيند اصطكاكي همزني
760
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت Al/TiC فوق‌ريزدانه توليد شده به روش فرايند نورد تجمعي
761
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت Al6061/Al2O3 فرآوري شده به روش همزني اصطكاكي
762
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت Al6061/Al2O3 فرآوري شده به روش همزني اصطكاكي
763
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت فوق‌ريزدانه زمينه آلومينيمي تقويت شده با ذرات Al65Cu20Ti15 توليد شده به روش تركيبي متالورژي پودر و ECAP
764
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي آلومينيوم AA6061 با تقويت كننده هاي آلومينا و كاربيد سيليسيم توليد شده به روش نورد تجمعي (ARB)
765
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي آلومينيوم AA6061 با تقويت كننده هاي آلومينا و كاربيد سيليسيم توليد شده به روش نورد تجمعي (ARB)
766
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت Al356/SiC
767
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت آلياژ منيزيم AZ31/ZrO2 ايجاد شده در سطح با روش اصطكاكي اغتشاشي (FSP)
768
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت A356/Al2O3
769
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت آلومينا-سيليسيم كاربيد تهيه شده از پودرهاي بسيار نرم
770
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيم با مقاوم ساز نانوتيوب كربرن
771
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي آلومينيمي تقويت شده با كاربيد سيليسيم و اكسيد آلومينيم توليد شده به روش ريختهگري
772
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي آلومينيمي تقويت شده با كاربيد سيليسيم و اكسيد آلومينيم توليد شده به روش ريختهگري
773
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي زمينه آلومينيوم تقويتشده با گرافن
774
بررسي ريزساختار و رفتار سايشي آلياژ FGM (A390/A319) توليد شده به روش ريخته گري - خالي كردن - ريخته گري (CDC)
775
بررسي ريزساختار و رفتار مكانيكي اتصال TLP شده سوپرآلياژ اينكونل 738
776
بررسي ريزساختار و سختي چدن آهن-كربن-5٪ آلومينيم- 0.02٪ منيزيم تحت عمليات حرارتي مختلف
777
بررسي ريزساختار و سينتيك آستمپرينگ دومرحله اي چدن نشكن آلومينيمي
778
بررسي ريزساختار و گرمااندوزي نانوكامپوزيت لاستيك كلروبيوتيل/ دوده/ نانورس تهيه شده به روش اختلاط مذاب
779
بررسي ريزساختار و مقطع شكست قطعات كششي از صفحات توليد شده به روش ريخته¬گري دوغلتكي(Twin roll casting)آلياژ آلومينيوم8011
780
بررسي ريزساختار، خواص مكانيكي و الكتريكي اتصال غيرهم‌جنس آلياژ Al2024 به مس خالص به روش جوشكاري هم‌زدني اصطكاكي(FSW)
781
بررسي ريزساختار، خواص مكانيكي و رفتار رئولوژيكي آلياژهاي سه‌تايي بر پاية PP/EPDM/PA6
782
بررسي ريزساختارها و خواص مكانيكي فولاد كم آلياژ AISI 4140 در حالت دوفازي فريتي – بينيتي
783
بررسي ريزساختاري اثر كرنش بر توزيع كاربيدهاي يوتكتيكي دريك فولاد ابزار لدبوريتي
784
بررسي ريزساختاري و خواص سايشي نانو پوشش DLC ايجاد شده به روشRF-PACVD و تنگستن بر روي آلياژ آلومينيوم 3T-2024
785
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي اتصال فاز مايع گذرا(TLP) براي آلياژ AL 5083 با استفاده از نانوذرات استحكام بخش در لايه واسط
786
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي در اتصال نامشابه آلياژ آلومينيم به فولاد زنگ نزن آستنيتي و سوپر آلياژ پايه نيكل
787
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي كامپوزيت فوق ريزدانه آلومينيوم-كاربيد تنگستن توليد شده به روش نورد تجمعي
788
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي كامپوزيت لايه‌اي فوق ريزدانه Al / Ni توليدشده توسط فرآيند اتصال نورد تجمعي (ARB)
789
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت Ti/CNT توليد شده توسط فرآيند همزني اصطكاكي (FSP)
790
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي نمونه هاي فولاد زنگ نزن 316 كم كربن توليد شده به روش پرينت سه بعدي فلزي
791
بررسي ريزگردها (آلودگي هوا) در شهر اهواز
792
بررسي ريزگسل ها و شكستگي هاي اصلي يكي از مخازن هيدروكربوري ايران از طريق مدلسازي شبكه گسسته شكستگي ها
793
بررسي ريزناپايداري‌ها در توكامك با استفاده از مدل جنبشي- چرخشي
794
بررسي ريزنشت آپيكالي بيودنتين و سراميك سرد درمحلول هاي نگهدارنده
795
بررسي ريزنشت ترميم هاي كامپوزيتي سلف كيور و لايت كيور با استفاده از يك سيستم باندينگ يونيورسال
796
بررسي ريسك جابجايي كالاهاي خطرناك از طريق حمل و نقل زميني و لوله اي
797
بررسي ريسك جابجايي كالاهاي خطرناك از طريق حمل و نقل زميني و لوله اي
798
بررسي ريسك راهبردي در بانكداري بدون ربا (مطالعه موردي: بانك صادرات شهرستان ساري)
799
بررسي ريسك راهبردي در بانكداري بدون ربا (مطالعه موردي: بانك صادرات شهرستان ساري)
800
بررسي ريسك شكست مقره ها
801
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري عروق كرونر در 450 نفر از معلمين شهر رشت
802
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري عروق كرونر در 510 نفر از پرسنل مراكز آموزشي درماني
803
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري فلج بل در مراجعين به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
804
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري فلج بل در مراجعين به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
805
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري فلج بل در مراجعين به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
806
بررسي ريسك فاكتورهاي راديو گرافي پانوراميك در بيماران مبتلا به آسيب عصب اينفريورآلوئولار پس از خارج كردن دندان مولر سوم منديبل : گزارش موارد
807
بررسي ريسك فاكتورهاي عفونت عمقي متعاقب فيكساسيون شكستگي¬هاي پروگزيمال تيبيا با پليت در بيمارستان پورسينا در سال¬هاي1394 -1396
808
بررسي ريسك فاكتورهاي فلج بل
809
بررسي ريسك فاكتورهاي فلج بل
810
بررسي ريسك فاكتورهاي موثر بر نياز به انتقال خون در بيماران تحت عمل باي پس شريان كرونر به روش بدون استفاده از پمپ
811
بررسي ريسك فاكتورهاي موثر بر نياز به انتقال خون در بيماران تحت عمل باي پس شريان كرونر به روش بدون استفاده از پمپ
812
بررسي ريسك فاكتورهاي همراه در ايجاد جفت سر راهي در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا در سالهاي 1374- 1372
813
بررسي ريسك لرزه اي سازه هاي فولادي مقاوم طراحي شده با استفاده از ميراگرهاي ويسكوز در چارچوب مهندسي براساس عملكرد
814
بررسي ريسك لرزه اي سيستم هاي مقاوم طراحي شده با استفاده از جداگرها در چارچوب مهندسي بر اساس عملكرد
815
بررسي ريشه اي ضايعات در سيستم ريسندگي نيمه فاستوني و برنامه ريزي بهبود بهره وري مواد اوليه در گروه توليدي تبد
816
بررسي ريشه جرم شناختي خشونت در خانواده
817
بررسي ريشه گياهانيكه خاصيت و مصرف داروئي دارند
818
بررسي ريشه هاي اجتماعي بيكاري ديپلمه هاي شهر مشهد
819
بررسي ريشه هاي انقلاب اسلامي
820
بررسي ريشه هاي تراژدي اگزيستانسياليستي در انديشه و آثار دوره رمانتيسم؛ مطالعه تطبيقي: خاندان چنچي (شلي)، مانفرد (بايرن)، كلفت ها (ژنه) و سوءتفاهم (كامو)
821
بررسي ريشه هاي توسعه نيافتگي منطقه جرقويه
822
بررسي ريشه هاي زيبايي شناسي و فرمي خط نستعليق در نشانه نوشته هاي معاصر ايران
823
بررسي ريشه هاي ظهور سينماي نئورئاليستي - انتقادي در ايران پس از انقلاب ﴿1384-1367﴾
824
بررسي ريلهاي استاندارد راه آهن و جرثقيل با توجه به استانداردهاي موجود
825
بررسي ريولوژي و خواص دي الكتريك نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي وينيليدين فلورايد،نانولوله هاي كربني،گرافن و منگنزدي اكسيد
826
بررسي ريولوژيكي ميكروژل هاي حساس به دماي PVME تهيه شده با استفاده ار پرتوهاي الكتروني در حضور نانو ذرات سلولز
827
بررسي زئوليت صنعتي مورد نيت در واكنش آبگيري از متانول و شبيه سازي سينتيكي با شبكه عصبي
828
بررسي زابطه بين وااقت فراغت و تاثير ان بر عملكرد تحصيلي دانشجويان پيام نور جهرم
829
بررسي زاويه ي ديد در پنج داستان كوتاه فارسي: رويكردي تلفيقي از سبك شناسي و زبان‌شناسي انتقادي
830
بررسي زايايي گروهي از وندهاي فارسي و محدوديت هاي ناظر بر آنها
831
بررسي زايده هاي مثلثي شكل در انتقال حرارت جريان داخلي به كمك نرم افزار Fluent
832
بررسي زايمان و عوارض زودرس بعداز زايمان در افراد H.P بستري در زايشگاه بهمن و مقايسه آن با بيماران L.P
833
بررسي زبان بدن براي انتقال مفاهيم در صحنه نمايش
834
بررسي زبان بدن براي انتقال مفاهيم در صحنه نمايش
835
بررسي زبان برنامه نويسي Open CL [اپن. سي. ال]
836
بررسي زبان برنامه نويسي پردازنده هاي گرافيكي CUDA [سي. يو. دي. ا.] و مقايسه آن با زبان Opencl [اپن سل]
837
بررسي زبان تبليغات در مطبوعات و مقايسه آن با زبان ادبيات
838
بررسي زبان تصويري عطار با تاكيد بر تمثيلهاي آن در اسرارنامه
839
بررسي زبان حماسي در حماسه هاي ديني تا منظومه حمله حيدري
840
بررسي زبان حماسي در سروده هاي موسوي گرمارودي
841
بررسي زبان در شعر كودك با تكيه بر آثار شكوه قاسم نيا و افسانه شعبان نژاد
842
بررسي زبان رمزي اساطير، افسانه ها و قصه هاي پريان
843
بررسي زبان روايت در داستان هاي امير ارسلان و حسين كرد شبستري
844
بررسي زبان شناختي - اجتماعي واژگان زبان هاي گيلكي گويش آبكناري فارسي و انگليسي
845
بررسي زبان شناختي بخش روش شناسي مقالات انگليسي و فارسي رشته هاي زبان شناسي ، ادبيات و روان شناسي از ديدگاه ژانر
846
بررسي زبان شناختي دستورالعمل نويسي در سيستم هاي آزمايشگاهي
847
بررسي زبان شناختي رمزبه عنوان گونه اي هنجار گريزي معنايي در اشعار هوشنگ ابتهاج
848
بررسي زبان شناختي گونه فارسي مشهدي
849
بررسي زبان شناختي گويش بختياري چهارلنگ ( 2جلدي )
850
بررسي زبان شناختي گويش عربي خمسه از جنبه هاي آواشناسي و واج شناسي در شهرستان جهرم
851
بررسي زبان شناختي مقايسه اي كنش گفتاري تحسين در ميان زبان آموزان ايراني
852
بررسي زبان شناختي نام معابر شهر تهرا ن
853
بررسي زبان صوفيه (درنوبت سوم از تفسير كشف الاسرار و عده الابرار ميبدي)
854
بررسي زبان گفتگو در كتاب حمزه نامه
855
بررسي زبان متون راديويي با تاكيد بر برنامه هاي جوان راديو كرمان
856
بررسي زبان نمايشي در آثار اخوان ثالث و شفيعي كدكني
857
بررسي زبان نمايشي در آثار اخوان ثالث و شفيعي كدكني
858
بررسي زبان و ادبيات شفاهي شهر دبيران از توابع شهرستان زرين دشت در استان فارس
859
بررسي زبان و روايت زنانه در داستان هاي منيرو رواني پور
860
بررسي زبان و صور خيال در اشعار رفيق اصفهاني
861
بررسي زبان و صور خيال در مديحه هاي انوري
862
بررسي زبان و فرهنگ عامه ايل كلهر
863
بررسي زبان و محتوا در اشعار منصور اوجي
864
بررسي زبان و محتوا در اشعار منصور اوجي
865
بررسي زبان‌شناختي قرض‌گيري زبان عربي از زبان فارسي در روستاي چاه‌مبارك از توابع شهرستان عسلويه
866
بررسي زبان, نحوه ي كاربرد و علل تخريب آن در نمايشنامه هاي ابزورد
867
بررسي زبان، نحوه ي كاربرد و علل تخريب آن در نمايشنامه هاي ابزورد
868
بررسي زبانشناختاي شكاف بين نسلي در گويش لكي بانوان شهرستان دلفان
869
بررسي زبانشناختي اسامي مشاغل غيررسمي شهر تهران
870
بررسي زبانشناختي اشعار پروين اعتصامي با توجه به گونه هاي هنجارگريزي
871
بررسي زبانشناختي تاثير زبان فارسي بر گفتار دو زبانه هاي تركي - فارسي زنجاني
872
بررسي زبانشناختي عناصر انسجام در فارسي از ديدگاه تحليل كلام بر مبناي متون داستاني
873
بررسي زبانشناختي عناصر و ويژگيهاي روايي درآثار نگارگري علي اصغر تجويدي : درچارچوب تحليل نشانه شناختي پارت
874
بررسي زبانشناختي فنون طنز پردازي به كار رفته در پنج شمارة منتخب مجلة گل آقا
875
بررسي زبانشناختي قرضگيري زبان عربي از زبان فارسي در روستاي چاهمبارك از توابع شهرستان عسلويه
876
بررسي زبانشناختي نامگذاري ساختمانهاي مسكوني در بافت قديم و جديد شهر شيراز
877
بررسي زبانشناختي واژگان ادبيات داستاني با استفاده از نمونه هايي از ادبيات معاصر ايران
878
بررسي زبانشناسي اجتماعي-شناختي تابو و حسن‌تعبير در ساختارهاي عبارات، اصطلاحات و ضرب‌المثل‌هاي فارسي و انگليسي
879
بررسي زبانشناسي گويش لري در سي سخت
880
بررسي زبري خاك با استفاده از مدل هاي رقومي
881
بررسي زبري سطح ورقهاي نورد سرد
882
بررسي زلزله بعنوان يك پديده فراكتالي
883
بررسي زمان اجراي امنيت جريان اطلاعات در گوشي هوشمند
884
بررسي زمان اقامت هيدروژل ها در محيط هاي متخلخل
885
بررسي زمان بازگشت شنوايي در گوش مقابل به دنبال كاهش شنوايي ناشي از تروماي صوتي حاصل از دريل در جراحي هاي ماستوييد
886
بررسي زمان بندي انقباضات دهليز و بطن و بهبود وقفه AV در بيماران مبتلا به بلوك كامل قلبي تحت درمان با ضربان ساز دو حفره اي
887
بررسي زمان بندي انقباضات دهليز و بطن و بهبود وقفه AV در بيماران مبتلا به بلوك كامل قلبي تحت درمان با ضربان ساز دو حفره اي
888
بررسي زمان بندي لينك ها در شبكه هاي بي سيم با استفاده از نظريه گراف
889
بررسي زمان به عنوان ديگري از منظر لويناس در آثار تئودور آنگلوپولوس
890
بررسي زمان بهبودي شاخص هاي كيفيت خاك پس از آتش سوزي در جنگل هاي شاخه زاد بلوط، كرمانشاه
891
بررسي زمان بين شروع علائم سكته مغزي و رسيدن بيماران به بيمارستان و شناسايي عوامل موثر بر آن در بيماران سكته ايسكميك حاد مغزي در رشت طي سال1389
892
بررسي زمان تاخير اشتعال نانو ذرات فلزي
893
بررسي زمان تاخير تبخير اسپري سوخت مايع به روش تابع چگالي احتمال
894
بررسي زمان تداخل و تعداد اختصاص در سالن بافندگي
895
بررسي زمان جوش خوردن در شكستگيهاي بسته شفت فمور در بيماران سيگاري و غير سيگاري مراجـــعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت كه تحت درمان جا اندازي باز و ثابت سازي داخـــلي باپلاك و يا نيل اينترامدولاري قرار گرفته اند،در سال 1394
896
بررسي زمان جوش خوردن درشكستگــــي هاي بسته عرضـــي شفت فموربه روش ميـــله اينترامدولاري بازدربيماران معتاد وغيرمعتاد مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت درسال 1391
897
بررسي زمان در روايت در 4 اثر هوشنگ مرادي كرماني بر اساس نظريه ژرار ژنت (نخل،خمره،آب انبار،مثل ماه شب چهاردهم)
898
بررسي زمان دستوري در گونه پاپوني گويش كوهمره اي و مقايسه آن با فارسي معيار
899
بررسي زمان دفع و عوارض ونتيلاسيون تيوپ VT در كودكان مبتلا به اوتيت سروز كه تحت عمل V.T قرار گرفته اند
900
بررسي زمان روايي در نمايشنامه ي گزارش خواب از محمد رضايي راد و خواب در فنجان خالي از نغمه ثميني بر اساس نظريات رژارژنت
901
بررسي زمان رويش اولين دندان شيري و ارتباط آن با قد، وزن و دور سر در كودكان زير پانزده ماه شهر رشت سال 84-1383
902
بررسي زمان رويش دندانهاي كانن پره مولر در دانش آموزان 14-8 ساله شهر يزد در سال تحصيلي 78-77
903
بررسي زمان رويش دندانهاي كانين و پره مولر در دانش آموزان 14-8 ساله شهر يزد
904
بررسي زمان رويش دندانهاي مولر اول و سانترال هاي دائمي در كودكان 4-9 ساله مهدكودكها و مقطع ابتدايي شهر رشت در سال 1382
905
بررسي زمان شروع تزريق ترومبوليتيك در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني منتخب شهر رشت در سال 94-1393
906
بررسي زمان عمليات حرارتي بر روي ريز ساختار و خواص فولادهاي دوفازي
907
بررسي زمان ماند هيدروليكي براي حذف مواد آلي برپايه كربن توسط راكتور بافل دار بي هوازي در صنعت الكل سازي
908
بررسي زمان ميرائي استراسيم و زير كونيم در آلياژ آلومينيوم 356
909
بررسي زمان نياز به ريلاين در پروتز متحرك كامل بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1381
910
بررسي زمان نياز به ريلاين در پروتز متحرك كامل بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1381
911
بررسي زماني روند تغيير غلظت ريزگردها با پارامترهاي جوي (دما، رطوبت نسبي و سرعت باد) و اثر آن بر ميزان مراجعات اورژانس بيماري هاي قلبي-ريوي در شهر سنندج از فروردين 93 تا شهريور 95
912
بررسي زماني و مكاني برخي از آلاينده هاي گازي در تهران بزرگ
913
بررسي زماني_مكاني اقليم گردشگري استان هرمزگان بااستفاده از مدلهاي
914
بررسي زمين آماري شوري و قليائيت در بعضي از خاكهاي منطقه رودشت اصفهان
915
بررسي زمين شاسي كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار سرب و روي هفت سواران خمين
916
بررسي زمين شناسي ، پترولوژي و ژئو شيمي توده هاي نفوذي جنوب و شمال غرب زفرقند
917
بررسي زمين شناسي اقتصادي كانسار مس پورفيري سركوه
918
بررسي زمين شناسي اقتصادي و كاني زائي آهن در آهك هاي پرمين منطقه سوغانچي مياندوآب
919
بررسي زمين شناسي اقتصادي و كاني زايي مس با موليبدن در كانسار پورفيري سونگون
920
بررسي زمين شناسي اقتصادي، ژئوشيميايي ، تعيين ذخيره و ارائه مدل اكتشافي در معدن عمارت (اراك )
921
بررسي زمين ‏شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه ‏هاي آبگرم منطقه رامسر
922
بررسي زمين شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه هاي آبگرم منطقه رامسر
923
بررسي زمين شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه هاي آبگرم منطقه رامسر
924
بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد آزاد با تاكيد بر تزريق پذيري آن
925
بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد صفا با تاكيد برنفوذ پذيري وتزريق پذيري پي وتكيه گاه ها
926
بررسي زمين شناسي نفت ميادين گچساران،مارون
927
بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده نفوذي كلاه قاضي (جنوب-جنوب شرق اصفهان)
928
بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده هاي نفوذي گجد در ارتباط با ولكانيتهاي اطراف اطراف (دهكده گجد در جنوب غرب نائين)
929
بررسي زمين شناسي و پترولوژي سكانس افيوليتي صحنه (كرمانشاه)
930
بررسي زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي دگرگوني ناحيه بروجرد با استفاده از پردازش
931
بررسي زمين شناسي و ژئوشيميايي كانه زايي مس در محدوده درونه، شمال غرب بردسكن
932
بررسي زمين شناسي و كاني زايي كانسار آهن منطقه صاحب ديوان، شمال شرق سقز
933
بررسي زمين شناسي و كاني زايي كانسار سرب و روي منطقه كوه گرد بهاباد، يزد
934
بررسي زمين شناسي و كاني شناسي كانسارهاي كروميت فارياب
935
بررسي زمين شناسي و مطالعات ژئوفيزيكي دشت خواف خراسان از نظر ميزان آبدهي منطقه
936
بررسي زمين شيمي زيست محيطي خاكهاي سطحي منطقه داورزن غرب سبزوار
937
بررسي زمين شيمي زيست محيطي خاكهاي سطحي منطقه نامن، غرب سبزوار
938
بررسي زمين لغزش باريكان
939
بررسي زمين لغزه شهرك وليعصر تبريز و ارائه روش پايدارسازي
940
بررسي زمين‌شناسي و ژئوشيميايي كانه‌زايي مس در محدوده درونه، شمال‌غرب بردسكن
941
بررسي زمينه شناسي اقتصادي كانسارهاي كروميت ناحيه گفت و سرور در سبزوار
942
بررسي زمينه ها و درون مايه هاي اجتماعي شعر دوره بيداري
943
بررسي زمينه ها و راهكارهاي تنوع بخشي به درآمد روستائيان با تأكيد بر فعاليت هاي غير زراعي در دهستان بالادربند
944
بررسي زمينه ها و عوامل گرايش ايرانيان به دعوت اسماعيليه
945
بررسي زمينه ها وشرايط تحقق برنامه ريزي استراتژيك در آموزش وپرورش استان اصفهان
946
بررسي زمينه ها ومنابع مشاركت هاي اجتماعي ومردمي درسطح آموزش وپرورش شهرستان املش.
947
بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش آموزان از ديدگاه دبيران ديني و قران و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر شيراز
948
بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش آموزان از ديدگاه دبيران معارف اسلامي و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر ياسوج
949
بررسي زمينه هاي اجتماعي طنزدرآثار جلال آل احمد
950
بررسي زمينه هاي اجتماعي فرهنگ ديداري
951
بررسي زمينه هاي اجتماعي- فرهنگي الگو دهي به نوجوانان دختر انش آموز شهرستان اصفهان در مقطع تحصيلي متوسطه
952
بررسي زمينه هاي اجرائي برنامه ريزي درسي مدرسه محور در مدارس شهر كرمان
953
بررسي زمينه هاي اخلاقي و اجتماعي طنز در آثار طنز نويسان قرن هشتم و نهم ﴿ عبيد زاكاني، حافظ، عماد فقيه، جامي﴾
954
بررسي زمينه هاي استقرار استاندارد توسعه گر كاركنان ) PDS( از ديدگاه كاركنان در شهرداري شيراز
955
بررسي زمينه هاي استقرار و پياده سازي مديريت دانش در شركت برق منطقه اي اصفهان
956
بررسي زمينه هاي اشاعه فرهنگ مطالعه در ميان دانشجويان دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
957
بررسي زمينه هاي اشاعه فرهنگ مطالعه در ميان نوجوانان و جوانان
958
بررسي زمينه هاي ايجاد تقاضاي مد در مانتوي زنانه و چگونگي ورود آن به بازار ايران
959
بررسي زمينه هاي بحران خانواده در آثار دهه هاي 40 و 50 اكبر رادي
960
بررسي زمينه هاي تحقق مديريت كيفيت فراگير )TQM( در آموزش و پرورش خوي
961
بررسي زمينه هاي تحول در طراحي آثار سراميك انگلستان در فاصله بين دو جنگ جهاني
962
بررسي زمينه هاي تربيتي والدين در ايجاد بزهكاري در فرزندان
963
بررسي زمينه هاي تغيير و نوآوري در سبك رهبري تحولي از منظر اساتيد آموزشكده فني استان البرز
964
بررسي زمينه هاي جامعه شناختي پيدايش عرفان و تصوف در ايران
965
بررسي زمينه هاي خلاقيت هنري در كودكان
966
بررسي زمينه هاي خود كشي در استان چهارمحال و بختياري
967
بررسي زمينه هاي داخلي شكل گيري فرقه بابيه در ايران از ديدگاه مستشرقان
968
بررسي زمينه هاي رانت جويي در ساختار درآمد - هزينه اي بودجه ي شهرداري ها(مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
969
بررسي زمينه هاي روابط جنس مخالف در دختران مدارس مقطع راهنمايي شهرستان گلوگاه در سال تحصيلي 84-83
970
بررسي زمينه هاي روانشناختي، خانوادگي، اجتماعي ، بيماران اسكيزوفرني، اختلالات خلقي، اختلالات شخصيت مركز مرواريد مهر بهشهر
971
بررسي زمينه هاي ساختاري و مديريتي موثر در همسو سازي استراتژي هاي منابع انساني با استراتژي هاي سازمان در دانشگاه علومپزشكي شهيد صدوقي يزد
972
بررسي زمينه هاي شكل گيري رئاليسم متأخر ايران (دهه ي 80 و 90 شمسي)
973
بررسي زمينه هاي فردي اجتماعي وبزهكاري نوجوانان 10 تا 18 ساله ندامتگاه اراك
974
بررسي زمينه هاي فني توسعه بازارآب، مطالعه موردي: بخشي از شبكه آبياري مهيار
975
بررسي زمينه هاي كارآفريني در سراجي سنتي استان البرز
976
بررسي زمينه هاي گرايش دانشجويان زن به آموزش عالي در دهه هفتاد ( 80 - 1370 ) ه - ش
977
بررسي زمينه هاي گرايش نوجوانان و جوانان به مسايل سو در تربيتي در استان گلستان
978
بررسي زمينه هاي نمايشي دوران صفويه (با توجه خاص به ظرايف صحنه آرائي و دكور اين نمايشها)
979
بررسي زمينه ي تاريخي ظهور رقعه نگاري از شاه تهماسب اول تا شاه عباس اول 1524م-1629م
980
بررسي زمينه‌هاي اجتماعي طنز در شعر دورة مشروطه (با تكيه بر اشعار ميرزادۀ عشقي)
981
بررسي زمينه‌هاي ادبيات پايداري در متون عرفاني منظوم با تكيه بر حديقه الحقيقه سنايي، منطق الطير عطار و مثنوي مولانا جلال الدين بلخي
982
بررسي زمينه‌هاي شكل دهنده آراء ميرهولد در حوزه كارگرداني از منظر نقد تكويني
983
بررسي زمينهها و علل شكل گيري مناسبات فرقه نقشبنديه با داعش
984
بررسي زنجيره ارزش در صنعت ايران خودرو
985
بررسي زنجيره اي ارزش مشتري بر عملكرد سازماني مطالعه موردي شركت بيمه ايران شهرستان بابل
986
بررسي زنجيره تامين توليد پسته با رويكرد بازار سنجي ( مطالعه موردي كارخانه پسته ارغوان)
987
بررسي زنجيره تامين سبز با لحاظ نمودن شرايط عدم قطعيت براي تامين كننده، ارسال كننده، توليد كننده و مصرف كننده
988
بررسي زنجيره تامين فرش دستباف اصفهان
989
بررسي زنجيره عرضه گوشت قرمز و تحليل آثار سياستهاي دولت بر حاشيه بازار اين محصول
990
بررسي زنجيره ي توليد ارزش درصنعت مرغداري استان كرمانشاه (تعيين حلقه هاي مفقوده ،اندازه ي اقتصادي هرحلقه وپروژه گذاري)
991
بررسي زندگاني و آراء و نظريات اخلاقي و تربيتي امام حسين (ع)
992
بررسي زندگي در مجتمع هاي مسكوني بلندمرتبه با تاكيد بر ابعاد فرهنگي
993
بررسي زندگي سياسي و اجتماعي احمد خان دريا بيگي
994
بررسي زندگي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آيت الله كمالوند در دوره ي پهلوي
995
بررسي زندگي گالشها درمنطقه ي رامسر ازديدگاه مردم شناسي.
996
بررسي زندگي گالشهاي منطقه رامسر.
997
بررسي زندگي نامه و تجزيه وتحليل آثار استاد امير هوشنگ جزي زاده
998
بررسي زندگي نامه و تجزيه وتحليل آثار استاد امير هوشنگ جزي زاده
999
بررسي زندگي نامه و نقد آثار استاد شرعي وتاثير گذاري ايشان بر فرش نايين
1000
بررسي زندگي نامه و نقد آثار استاد شرعي وتاثير گذاري ايشان بر فرش نايين
بازگشت