<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي روشهاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها
2
بررسي روشهاي ژئوفيزيكي در اكتشاف كانسار هاي منگنز با انجام مطالعه موردي
3
بررسي روشهاي ساخت دو فلزي ها از طريق ريخته گري
4
بررسي روشهاي ساخت مواد مركب SMC و BMC و مقايسه آنها
5
بررسي روشهاي ساخت يك برند موفق ايراني در زمينه لباس كودك
6
بررسي روشهاي ساخت يك برند موفق ايراني در زمينه لباس كودك
7
بررسي روشهاي سرمايه گذاري و اجراي طرح برقي كردن راه آهن بافق-بندرعباس
8
بررسي روشهاي سوئيچينگ نرم در مبدلهاي تمام پل PWM و ساخت يك نمونه در توان 3KW
9
بررسي روشهاي شبيه سازي ...بااستفاده از نرم افزار ...
10
بررسي روشهاي شبيه سازي mcmc با استفاده از نرم افزار.R
11
بررسي روشهاي شكل پذيري گل در هنر سفالگري ايران
12
بررسي روشهاي شكل پذيري گل در هنر سفالگري ايران
13
بررسي روشهاي شناسايي اهميت گره ها در شبكه اجتماعي
14
بررسي روشهاي شناسايي خواص ديناميكي اتصالات سازه اي و به روز رساني آنها
15
بررسي روشهاي شيميايي حذف يون سيانور از پساب هاي صنعتي (مطالعه موردي معدن طلاي موته )
16
بررسي روشهاي طرح روسازي راهها ، بهينه سازي و كاربرد براي روسازي راههاي ايران
17
بررسي روشهاي طرح روسازي راهها، بهينه سازي و كاربرد براي رو سازي راههاي ايران
18
بررسي روشهاي عددي در حل معادلهي فالكنر اسكن
19
بررسي روشهاي عددي و تحليلي معادله برگرز ﴿به روش كول هوف﴾
20
بررسي روشهاي عملي ساخت قطعات كامپوزيتي در صنايع هوافضاي ايران
21
بررسي روشهاي عيب يابي توربين گازي GT10B به كمك حساسه هاي تعبيه شده در آن
22
بررسي روشهاي فشرده سازي سيگنال صحبت و كاربرد آن در سيستم سيار GSM
23
بررسي روشهاي كاربردي مطالعه وبرنامه ريزي وتاثيرآن درميزان موفقيت تحصيلي داوطلبين كنكوردانشگاهها
24
بررسي روشهاي كاشت مستقيم بذر حقيقي سيب زميني
25
بررسي روشهاي كاهش تداخل هم كانال در سيستم هاي مخابرات سلولي
26
بررسي روشهاي كاهش درجه مدل سيستمها و ارائه يك روش جديد
27
بررسي روشهاي كاهش نوسانات ولتاژشبكه فوق توزيع بوشهر
28
بررسي روشهاي كاهش ورود حباب از حوضچه به مكش پمپ در يك مدل فيزيكي
29
بررسي روشهاي كد كردن و ديكد كردن كانولوشني و كاركرد آن روي كانال نويزي
30
بررسي روشهاي كروماتوگرافي به منظور بازاريابي محصولات شيميايي
31
بررسي روشهاي كشف نفوذ هوشمند مبتني بر سيستم عامل
32
بررسي روشهاي كمي سازي درهم تنيدگي در محاسبات كوانتومي
33
بررسي روشهاي كنار آمدن با استرس در دانشجويان دانشگاه پيام نور
34
بررسي روشهاي كنترل توان در ...
35
بررسي روشهاي كنترل زيربهينه براي افزايش پايداري ديناميكي سيستمهاي قدرت
36
بررسي روشهاي كنترل فعال ارتعاش ماشين هاي دوار Inrestigation of active vibration control of rotating machineries
37
بررسي روشهاي كنترل كلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان فارسان در سال تحصيلي 91-92
38
بررسي روشهاي كنترل و مديريت زائدات و پسماند سيالات حفاري
39
بررسي روشهاي گوناگون تثبيت ماسه هاي بادي در ايران
40
بررسي روشهاي گوناگون تفكيك تصاوير پزشكي MRI ,CT و راديوگرافي
41
بررسي روشهاي مؤثر در بهبود سازمانها
42
بررسي روشهاي ماشينكاري پره متحرك رديف اول توربين گازي فريم - 9 و طراحي و ساخت گيج هاي اندازه گيري و فيكسچرهاي ماشينكاري پره توربين فريم -9
43
بررسي روشهاي مباحث كپسول هاي جدار ضخيم
44
بررسي روشهاي متداول گرمايش طراح و محاسبه سيستم گرمايش تشعشعي دراماكن مسكوني
45
بررسي روشهاي محاسبه تراكم براي واحدهاي تصميم گيري با استفاده از مدلهاي DEA
46
بررسي روشهاي محاسبه تراكم براي واحدهاي تصميم گيري بااستفاده از مدلهاي
47
بررسي روشهاي محاسبه سختي پا-فنر و محاسبه و مقايسه ان در ورزشكاران مختلف
48
بررسي روشهاي مختلف CHARGING
49
بررسي روشهاي مختلف برآورد پارامترهاي مجهول توزيع هاي وايبل و گامبل
50
بررسي روشهاي مختلف برآوردپارامتر وتحليل مسايل UMVUE
51
بررسي روشهاي مختلف تخمين زمان و هزينه انجام فعاليتهاي عمراني
52
بررسي روشهاي مختلف تلقيح ﴿ جوانه زايي ﴾ بر روي ساختار ميكروسكپي چدن هاي نشكن
53
بررسي روشهاي مختلف طراحي ، ساخت و نگهداري راههاي كم هزينه براي كشورهاي در حال توسعه
54
بررسي روشهاي مختلف طراحي پيش فرم در عمليات آهنگري
55
بررسي روشهاي مختلف قيمت گذاري اختيار معامله و انتخاب روش مناسب ايران
56
بررسي روشهاي مختلف محاسبه ضرايب آيروديناميكي و مشتقات پايداري هواپيماي بدون دم براي استفاده در نرم افزار بهينه سازي چند موضوعي
57
بررسي روشهاي مختلف مدولاسيون در باند پايه و طراحي و ساخت فرستنده وگيرنده PDM و PPM
58
بررسي روشهاي مختلف مطالعه دربين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر قاين
59
بررسي روشهاي مديريت اسلامي از ديدگاه ائمه - فلسفه - مورخين
60
بررسي روشهاي مديريت و چگونگي كاهش ريسك در سيستم بانكداري و ماليه اسلامي
61
بررسي روشهاي مرسوم فشرده سازي تصوير و تحقيق روش تبدبل موجك در محيط MATLAB
62
بررسي روشهاي مسائل معكوس رياضي در معادلات انتگرالي
63
بررسي روشهاي مسطح سازي گراف
64
بررسي روشهاي مسير يابي در شبكه هاي كامپيوتري
65
بررسي روشهاي مسيريابي با قابليت اطمينان و تحليل آن در شبكه هاي حسگر بي سيم
66
بررسي روشهاي مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري
67
بررسي روشهاي مشاوره در كاهش اضطراب دانشجويان
68
بررسي روشهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه يزد
69
بررسي روشهاي مطالعه ي دانش آموزان
70
بررسي روشهاي مقاوم سازي بناهاي قديمي به منظور كاهش خطرات زلزله: بافت تاريخي محله فهادان شهر يزد
71
بررسي روشهاي مقاوم سازي مخازن استوانه اي فلزي در برابر بارهاي انفجاري
72
بررسي روشهاي ملكولي تشخيص موتاسيون هاي ژن B گلوبين و انتخاب بهترين روش موثر
73
بررسي روشهاي ممكن براي شكل دادن به ورقه هاي فلزي به صورت كوروگيش
74
بررسي روشهاي منجمد كردن اسپرم انسان با منابع مختلف جهت نگهداري با كيفيت مناسب باروري
75
بررسي روشهاي موجود در تحليل پايداري شيروانيهاي خاكي و ارزيابي حساسيت ضريب اطمينان نسبت به پارامترهاي موثر
76
بررسي روشهاي ناحيه اطمينان نايكنواخت با شعاع تطبيقي
77
بررسي روشهاي نصب سكو هاي شابلوني در خليج فارس
78
بررسي روشهاي نظارت مديران بر عملكرد معلمان راهنمائي استان مازندران
79
بررسي روشهاي نظارت و تحليل بر روي سرويسهاي لايه كاربرد قراردادTCP\IPو پياده سازي ناظر پست الكترونيك
80
بررسي روشهاي نفوذ به شبكه هاي كامپيوتر (HACKING)
81
بررسي روشهاي نقيضه پردازي در گلستان وبوستان سعدي
82
بررسي روشهاي نمونه سازي قالب سازي سريع و ساخت قابهاي فرم دهي ورق
83
بررسي روشهاي نوين بالانس روتورهاي انعطاف پذير با استفاده از داده برداري تجربي
84
بررسي روشهاي نوين پوش اور در سازه هاي بتني
85
بررسي روشهاي نوين رنگرزي با مواد رنگزاي طبيعي در ايجاد تنوع رنگي در الياف پنبه مورد استفاده در زيلو
86
بررسي روشهاي نوين و سبز تهيه نانوساختارها و استفاده آنها به عنوان كاتاليزور در تهيه تركيبات آلي، بررسي فعاليت زيستي و فتوكاتاليستي و كاربردهاي جديد
87
بررسي روشهاي هوشمند و ارائه يك الگوريتم جديد در طراحي جدولهاي زماني
88
بررسي روشي ساده براي اندازه گيري ويسكوزيته ي كششي
89
بررسي روشي مقرون به صرفه در احياي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين با استفاده از كمپوست
90
بررسي روشي نوين براي توليد نسوزهاي ويژه آلومين- گرانيتي با استفاده از پرس ايزواستاتيك سرد و مواد نسوز ريختني
91
بررسي روغنهاي گياهي و اثرات درماني آنها
92
بررسي روگذري موج در سازه هاي ساحلي شيبدار ربلبلل
93
بررسي روند آلودگي هواي اصفهان و همبستگي آن با فاكتورهاي اقليمي
94
بررسي روند آموزش در موسيقي كلاسيك ايران
95
بررسي روند آموزش زنان از دوره باستان تاكنون با تاكيد بر زمينه هاي فرهنگي واجتماعي
96
بررسي روند آموزش نقاشي درهنرستانهاي ايران
97
بررسي روند آموزش و كسب مهارت در هنر نقالي از دوره صفويه تاكنون
98
بررسي روند احيا مگنتيت با توجه به شرايط كوره ريورب از نظر دمش مواد شارژ گلوله
99
بررسي روند استفاده از كارتهاي هوشمند اتوبوسراني مطالعه موردي شهر اراك
100
بررسي روند اصلاح ساختار آلياژهاي هيپريوتكتيك و يوتكتيك آلومينيوم -سيليسيم با آناليز حرارتي
101
بررسي روند اصلاح معادله حالت سوو - ردليچ - كوانگ به كمك الگوريتم ژنتيك
102
بررسي روند اقتباس از متون ادبي در نگارش متن اپراي عروسكي ﴿ليبرتو﴾, مطالعه موردي: اپراي عروسكي ايراني در دهه 80
103
بررسي روند اقتباس از متون ادبي در نگارش متن اپراي عروسكي﴿ليبرتو﴾،مطالعه موردي :اپراي عروسكي ايران در دهه 80
104
بررسي روند اقدامات انجام شده در حفاظت و توسعه شهر تاريخي باكو و ارزيابي استراتژي كلي مديريت شهر
105
بررسي روند الگوي اپيدميولوژي مرگ هاي غير طبيعي استان يزد طيسال هاي 92-82
106
بررسي روند الگوي سالانه بارش و دماي هوا در حوضه آبريز گاوخوني
107
بررسي روند انتقال تشيع به اثني عشري در منطقه شمال ايران از قرن سوم تا نهم هجري
108
بررسي روند بازخوردهاي ورود نقاشي مدرن در ايران ﴿ مطالعه موردي : انجمن خروس جنگي ﴾
109
بررسي روند برنامه ريزي فعاليتهاي فرهنگي دانشگاههاي دولتي اصفهان طي برنامه دوم و سوم توسعه
110
بررسي روند بروز تومورهاي بدخيم در افراد زير 18 سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1383 تا 1392
111
بررسي روند بروز سالانه سل در استان گيلان از سال 1374 تا سال 1378 در مركز مبارزه با بيماريهاي ريوي واقع در بيمارستان رازي يا مركز بهداشت استان
112
بررسي روند بروز و ميزان بقاي سرطان كولوركتال در استان چهارمحال و بختياري طي سالهاي 1380 – 1390
113
بررسي روند بروز و ميزان بقاي سرطان مثانه در استان يزد طي سال هاي 1380 تا 1388
114
بررسي روند بروز و ميزان بقاي سرطان مثانه در استان يزد طي سال هاي 1380 تا 1388
115
بررسي روند بهبود سيستم عصبي-عضلاني فرد مبتلا به فلج مغزي تحت درمان هيپوتراپي
116
بررسي روند بهبودي در مبتلايان به آترزي روده باريك و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان علي اصغر تهران 1391- 1385
117
بررسي روند بهبودي در مبتلايان به آترزي روده باريك و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان علي اصغر تهران 1391- 1385
118
بررسي روند بيابان زايي و بيابان زدايي در حوضه آبخيز شهميرزاد و مهدي شهر
119
بررسي روند بيست ساله ي شوري و پتانسيل بيابان زايي در منطقه رودشت اصفهان باتوجه به معيار خاك و با استفاده از مدل IMDPA
120
بررسي روند پارامترهاي اقليمي در 35 ايستگاه سينو پتيك ايران
121
بررسي روند پياده سازي رديابي تصاوير متحرك: مفاهيم و راه كارها
122
بررسي روند پيدايش و پيشرفت علم مكانيك شكست
123
بررسي روند تاريخ آغاز، خاتمه و طول دوره فصل رويشي در ايران
124
بررسي روند تاريخي سينماي جنگي ايران ﴿سينماي دفاع مقدس﴾
125
بررسي روند تاريخي سينماي جنگي ايران﴿سينماي دفاع مقدس﴾
126
بررسي روند تبديل باغ به پارك در دوره قاجار ، با محوريت تهران
127
بررسي روند تجهيز منابع وعوامل تعيين كننده انواع سپرده هاي بانك كشاورزي استان گلستان طي سال هاي (1388-1378)
128
بررسي روند تحقيقات در ارتباط با جفت شدن اكسايشي متان به منظور توليد اتيلن
129
بررسي روند تحول جمعيت وافزايش شتابان آن درعصر حاضر
130
بررسي روند تحول خاك ماهيدشت در مقايسه با چشمه سفيد با توجه به عوامل ژئومورفولوژيكي
131
بررسي روند تحول و شكل گيري ستون در معماري ايران باستان
132
بررسي روند تحولات تكنولوژي پستي وتاثير آن در خدمات پستي ايران
133
بررسي روند تحولات شهر و شهر نشيني و تاثير ان بر توسعه فيزيكي شهر (مطالعه موردي شهر نيشابور 1385-1375)
134
بررسي روند تحولات شهرنشيني و شهرسازي منطقه دورود در عصر پهلوي (1304-1357 ش)
135
بررسي روند تحولات هزينه مبادله و پيامد هاي ان در اقتصاد ايران(1380-1350 )
136
بررسي روند تخريب خاك در دشت يزد-اردكان با استفاده از سنجش از دور و با تأكيد بر خشكسالي و تغيير كاربري اراضي
137
بررسي روند تدوين رشته‌هاي جديد در دانشگاه‌هاي دولتي ايران و ارائه الگوي مطلوب
138
بررسي روند تزايد ژن HER2 در نمونه هاي تومور سينه توسط دو روش Real Time PCR و PCR تمايزي
139
بررسي روند تصفيه بيولوژيكي پساب در طول مسير انتقال در كانال
140
بررسي روند تعادل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران ازابتداي تشكيل ليگ تاپايان فصل 0931-9831
141
بررسي روند تغيرات نظام تعرفه اي وآثار آن در بخش كشاورزي ايران ومقايسه آن با كشورهاي منتخب﴿طي بازه زماني1368تا1386﴾
142
بررسي روند تغيير تبليغات در مجله تخصصي زنان
143
بررسي روند تغيير در پروژه‌هاي عمراني
144
بررسي روند تغييرات الگوي مساجد ايراني در تعامل با مباني حكمي اسلامي از دوره صفويه تا معاصر نمونه مورديمسجد امام اصهان دوره صفوي مسجد سپهسالار دوره قاجار و مسجد الغدير دوره معاصر
145
بررسي روند تغييرات خشكسالي و ارتباط آن با عوامل جوي (مطالعه موردي : دشت يزد - اردكان)
146
بررسي روند تغييرات خواص شيميايي ميكروبي و مكانيكي بافت گوشت سردست گوساله طي مدت زمان ماندگاري در سردخانه
147
بررسي روند تغييرات دانه بندي و منيرالوژيكي در سد باطله مجتمع طلاي موته
148
بررسي روند تغييرات زماني و مكاني كيفيت آب زيرزميني در دشت يزد - اردكان
149
بررسي روند تغييرات كاربري اراضي زيرحوضه آبخيز آبسرد بااستفاده از تصاوير ماهواره اي، با تاكيد برروند توسعه سكونتگاه هاي انساني
150
بررسي روند تغييرات كمي و كيفي آب هاي زيرزميني دشت سيلاخور)لرستان(
151
بررسي روند تغييرات كميت و كيفيت منابع آب زيرزميني و ارتباط آن‌ها با سازندهاي زمين‌شناسي (مطالعه موردي : دشت كرمان- باغين)
152
بررسي روند تغييرات كميت و كيفيت منابع آب سطحي و ارتباط آن ها با كاربري اراضي و خشكسالي( مطالعه موردي: حوزه آبخيز گلوگاه، بابل)
153
بررسي روند تغييرات گرد و غبار و علل آن در شهر بوشهر
154
بررسي روند تغييرات مسير رودخانه كارون با استفاده از تصاوير ماهواره (IRS-2006)، (LANDST- 1991 )، (LANDST-1974) مطالعه موردي (شوشتر- اصفهان)
155
بررسي روند تغييرات معنايي در متون تبليغاتي در روزنامه هاي دهه چهل و هشتاد شمسي در ايران
156
بررسي روند تغييرات مكاني زوال مركبات به كمك سنجش از دور (مطالعه موردي، شهرستان جهرم)
157
بررسي روند تغييرات موضوعي اسناد علمي در حوزه تجارت الكترونيكي با استفاده از مدل‌سازي موضوعي
158
بررسي روند تغييرات و توزيع طلا و كاني شناسي فرآيند در سد با طله مجتمع طلاي موته
159
بررسي روند تغييرات و رفتار سنجي تالاب ميقان و كاربردي اراضي حاشيه آن با استفاده از تكنيك سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در بازه زماني 12 ساله
160
بررسي روند تقاضاي تفرجگاهي در پارك هاي شهر قم
161
بررسي روند تكامل قفل درتمدن اسلامي ايران (باتوجه به مباني طراحي صنعتي )
162
بررسي روند تكامل و كاركردهاي جدول‌كشي در صفحه‌آرايي نسخ‌خطي اسلامي از قرن ششم تا قرن نهم(ه.ق)
163
بررسي روند تكامل وسايل خوراكپزي در ايران و جهان
164
بررسي روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر اردكان
165
بررسي روند تكويني اندام هاي توليد مثلي در گياه گل ميمون Antirrhinum majus L.))
166
بررسي روند تكويني اندام هاي توليد مثلي در گياه گل ميمون(Antirrhinum majus L)
167
بررسي روند تكويني گامتوفيت ماده در گياه شكر تيغال(echinops ilisifolius L)
168
بررسي روند تكويني گامتوفيت ماده در گياه شكرتيغال (Echinops ilisifolius L)
169
بررسي روند توسعه اقتصادي شهر بابل در چاچوب توسعه پايدار طي دهه هاي اخير
170
بررسي روند توسعه پايدار شهري در ايران
171
بررسي روند توسعه تكنولو‍ژي در موتورهاي توربوفن و شبيه سازي موتورهاي نسل آينده
172
بررسي روند توسعه حوزه آموزشي مهندسي پزشكي در دنيا
173
بررسي روند توسعه فيزيكي شهر مرند و ارائه الگوي بهينه آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿ GIS﴾
174
بررسي روند توسعه فيزيكي شهرها ، مطالعه موردي شهر دهدشت
175
بررسي روند توسعه فيزيكي و ارائه الگوي بهينه توسعه فيزيكي شهر نهبندان
176
بررسي روند توليد اثر هنري به روش مكانيكي
177
بررسي روند توليد انيميشن در شركت بلواسكاي
178
بررسي روند توليد انيميشن در شركت بلواسكاي
179
بررسي روند توليد فرش در ادوار تاريخي ايران
180
بررسي روند توليد قالي قم در استان همدان
181
بررسي روند جامعه پذيري زن دراسلام
182
بررسي روند چهار مضراب در آثار ساخته شده براي سنتور
183
بررسي روند حدي دما و بارش استان هرمزگان
184
بررسي روند حوادث ترافيكي ومرگ ومير ناشي از آن در استان يزد طي سالهاي 1390_1385
185
بررسي روند خشكسالي استان خوزستان
186
بررسي روند دانش آموزي دوره هاي ابتدايي و راهنمائي تحصيلي آموزش و پرورش استان فارس بر اساس شاخصهاي برنامه دوم توسعه
187
بررسي روند رشد بهينه در اقتصاد ايران با تاكيد بر سياست هاي مربوط به سرمايه گذاري و مصرف، كاربردي از الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي رمزي
188
بررسي روند رشد سكونتگاههاي خودرو و تاثير ان بر قيمت زمين (مطالعه موردي:شهر بابل)
189
بررسي روند رشد شهر اليگودرز وارائه مطلوب توسعه با تاكيد بر عوامل محيطي
190
بررسي روند رشد صنعت در ايران
191
بررسي روند رشد كودكان روستايي يك ماهه تا 36 ماهه شهرستان گناباد
192
بررسي روند رشد و گسترش كالبدي شهر اروميه با تاكيد بر پديده پراكنده رويي شهري
193
بررسي روند رويشي مولرهاي سوم در گروهي از جمعيت گيلاني
194
بررسي روند زماني تثبيت گونه‌هاي جهش‌يافته در گراف‌هاي تكاملي
195
بررسي روند ژنتيكي - فنوتيپي صفات توليد مثلي در گاوهاي شيري هلشتاين كم توليد، متوسط و پر توليد
196
بررسي روند ژنتيكي صفات تيپ در گاوهاي هلشتاين
197
بررسي روند سكولارشدن و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه
198
بررسي روند سنتز هموگلوبين ، حذف هسته و فعاليت تلومراز طي تمايز سلول هاي بنيادي به اريتروسيت بالغ
199
بررسي روند شاخص هاي خشكسالي SPI , RDI و SDI در استان يزد در دو دهه گذشته با استفاده از آمار ناپارامتر
200
بررسي روند شكل گيري آموزش و پرورش ناشنوايان در ايران
201
بررسي روند شكل گيري تكنيك هاي نوين تصوير سازي ﴿اريگامي ومقوا برجسته﴾
202
بررسي روند شكل گيري جريانات شيعي در غرب جهان اسلام از قرن 3 تا 6 هجري قمري
203
بررسي روند شكل گيري شهرهاي جديد در جوار كلانشهرها ﴿ مورد شهرجديد رامين اهواز ﴾
204
بررسي روند شكل گيري موسيقي تلفيقي در ايران در دهه هاي 80 و 90 سشمسي. مطالعه موردي : سبك « پاپ - سنتي »
205
بررسي روند شكل گيري و تغيير تركيب بهينه ارزي با بكارگيري مدل ميانگين- واريانس
206
بررسي روند شكل گيري و تغيير تركيب بهينه ارزي با بكارگيري مدل ميانگين- واريانس
207
بررسي روند شكل گيري وخلق كاراكتر در شركت انيميشن پيكسار
208
بررسي روند طراحي چراغ تزييني براي فرهنگسراي ارسباران
209
بررسي روند طراحي حروف در دهه 60 ميلادي
210
بررسي روند طراحي در طراحي صندلي دندانپزشك ﴿تابوره﴾بااولويت رفع نياز هاي استفاده گر
211
بررسي روند طراحي ديگ بخار لوله آبي متقارن
212
بررسي روند طراحي مدارهاي هيدروليك وبرسي مدار محركه مخلوط كن سيمان
213
بررسي روند طراحي مفهومي ماهواره هاي مدار ژئوسنكرون
214
بررسي روند طراحي نقشمايه بز جام شوش به منظور ايجاد طرح هايي نو در هنرهاي كاربردي چوبي
215
بررسي روند طراحي و تجهيز يك واحد صنعتي به سامانه مولد مقياس كوچك فتوولتاييك
216
بررسي روند طراحي و تحليل جريان در آبگيرهاي رو به بالا
217
بررسي روند طراحي و تست يك فن سانتريفوژ صنعتي
218
بررسي روند طراحي، اجرا و تبليغات در برندسازي پوشاك لوكس
219
بررسي روند فرآيند پسته پوست كني و طراحي دستگاه پسته پوست كني
220
بررسي روند فراواني روزهاي برفي در استان¬هاي اصفهان و چهار محال و بختياري
221
بررسي روند فعاليت هنري به مثابه‌ي الگوي پژوهشي
222
بررسي روند قضائي طي شده در پرونده آميا
223
بررسي روند كار افريني در ايران
224
بررسي روند كلي تغيير رخساره ها و محيط رسوبي پرمين بالايي و ترياس زيرين در مقطع شاهزاده علي اكبر ﴿ شمال شرق شهرضا﴾
225
بررسي روند گذر از سنت به مدرن ( مطالعه موردي: روستاي امامده شهرستان بهشهر)
226
بررسي روند گذشته و پيش بيني توليد علم در قلمرو مزارع بادي بر اساس روش هاي متن كاوي و چرخه حيات
227
بررسي روند گذشته و چشم انداز آينده عرضه و تقاضاي فضاي آموزشي به منظور برنامه ريزي آموزشي در محدوده شهر اصفهان
228
بررسي روند گرافيك مطبوعاتي و طراحي روي جلد در ايران
229
بررسي روند گسترش زبان فارسي در سده هاي پنجم و ششم هجري قمري
230
بررسي روند گسترش سلفي گري در كشور هاي عربي خاورميانه از 1945 تا 1979م/1324 تا 1358 ه.ش با تكيه بر مصر و عربستان
231
بررسي روند مرگ و مير در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 86 تا 91
232
بررسي روند مرمتي حفاظتي گنبد مدرسه امام صادق (ع )( مدرسه چهار باغ اصفهان )
233
بررسي روند مرمتي حفاظتي گنبد مدرسه امام صادق ﴿ع﴾ ﴿مدرسه چهارباغ﴾
234
بررسي روند مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي حوضه ي رودخانه ي درونگر وپيامدهاي اجتماعي – اقتصادي آن با تاكيد بر مديريت منابع آب
235
بررسي روند مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي حوضه ي رودخانه ي درونگر وپيامدهاي اجتماعي – اقتصادي آن با تاكيد بر مديريت منابع آب
236
بررسي روند معماري آرامگاهي شهر ساوه و حوزه ي آن ﴿ از ابتداي قرن پنجم تا انتهاي قرن ششم هجري قمري ﴾
237
بررسي روند مهاجرت از روستاي درودگاه به شهر برازجان
238
بررسي روند موارد مرگ و مير و مصدومين حوادث جاده اي ايران با رويكرد رگرسيون نقطه اتصال بيزي طي سال هاي 1396-1385
239
بررسي روند ميزان واحدهاي گرمايي در ايران
240
بررسي روند نرخ بيكاري در اقتصاد ايران
241
بررسي روند همگرايي در اتحاديه اروپا بر اساس نظريات ليبراليسم و سازه انگاري
242
بررسي روند هوشمندسازي در زمينه ي آموزش و يادگيري در مدارس غير دولتي مقطع راهنمايي
243
بررسي روند هوشمندسازي در زمينه ي آموزش و يادگيري در مدارس غيردولتي مقطع راهنمايي
244
بررسي روند هويت بخشي به شخصيت و مولفه هاي هويت بخش در سريال هاي انيميشن ايران
245
بررسي روند هويت بخشي به شخصيت و مولفه هاي هويت بخش در سريال هاي انيميشن ايران
246
بررسي روند و پيش بيني خصوصيات هيدرولوژيك حوزه قره آقاج با تاكيد برتغيير كاربري اراضي
247
بررسي روند و شاخص هاي پايش عملكرد ايمني قبل و بعد از پياده سازي سيستم هاي مديريت يكپارچه IMSدر نيروگاه سيكل تركيبي يزد
248
بررسي روند و علل تورم در ايران طي سالهاي 89-91
249
بررسي روند واكنش هاي سنتز مكانوشيميايي ZrB2 و پودر كامپوزيت ZrB2-SiC
250
بررسي روند واكنشهاي سنتز مكانوشيمياييZrB پودر كامپوزيتZrB2-SiC
251
بررسي روند وزن گيري خانمهاي باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي شهرستان رشت در سال 1384
252
بررسي روند وقف در بيمارستان هاي اصفهان از انقلاب مشروطه تاكنون ﴿1285ش-1390ش﴾
253
بررسي روندتجزيه شيميايي و زيستي متريبيوزين
254
بررسي رونديابي تغييرات تبخير در شرايط تغيير اقليم مطالعه موردي: استان لرستان
255
بررسي روي جلد مجلات ايران از آغاز تا امروز
256
بررسي روي جلدهاي مجلات ايراني ويژهي كودكان (از سال 1385 تا 1395)
257
بررسي رويانزايي رويشي در گياه Dracocephalum kotschyi (زرينگياه)
258
بررسي رويت پذيري و كنترل پذيري مدلهاي كمينه سلولي
259
بررسي رويتگرهاي غيرخطي حالت لغزشي و استفاده از آن در طراحي يك كنترل كننده براي ربات پوماي 560
260
بررسي رويشگاه سه گونه بومي در شرق اصفهان
261
بررسي رويكرد بلاغت پژوهان زبان عربي و زبان شناسان به مقوله معاني اصلي و فرعي انشاي طلبي و مقايسه آن با يكديگر
262
بررسي رويكرد پيشرو در ساخت آثار هنري شيشه و تاسيس دانشكده شيشه پيلچاك در آمريكا
263
بررسي رويكرد تئاتر به پارودي
264
بررسي رويكرد تئاتر به پارودي
265
بررسي رويكرد تئاتر محيطي به تماشاگر ﴿در نظريه ريچارد شكنر﴾
266
بررسي رويكرد تئاتر محيطي به تماشاگر﴿در نظريه ريچارد شكنر﴾
267
بررسي رويكرد تاريخي وهابيت درمورد قيام امام حسين(ع)
268
بررسي رويكرد حقوق بشري اثار برگزيده آكادمي آمپس2001-2015
269
بررسي رويكرد خدمات عمومي جايگزين حبس در حقوق ايران و انگلستان
270
بررسي رويكرد خدمات عمومي جايگزين حبس در حقوق ايران و انگلستان
271
بررسي رويكرد داروخانه ها وعطاري ها در تشخيص ودرمان سرطان دهان
272
بررسي رويكرد دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد در قبال جهاني شدن فرهنگ
273
بررسي رويكرد روايت درماني بر خودكارآمدي و خودتنظيمي درسالمندان
274
بررسي رويكرد روايت درماني بر خودكارآمدي و خودتنظيمي درسالمندان
275
بررسي رويكرد سبك هندي در ديوان شهريار
276
بررسي رويكرد سياست خارجي دولت حسن روحاني بر اساس مفروضه هاي ليبراليسم (1396 - 1392)
277
بررسي رويكرد شش سيگما در شركت برق منطقه اي فارس
278
بررسي رويكرد فمينيستي نمايشنامه‌هاي نغمه ثميني از منظر آراء ژوليا كريستوا با تأكيد بر دو اثر شكلك و خواب در فنجان خالي
279
بررسي رويكرد فمينيسي در هنر دهه هفتاد آمريكا با تاكيد بر جودي شيكاكو نمونه مورد تاكيد خانه زن
280
بررسي رويكرد گرابار در تحليل تاريخ هنر اسلامي با تمركز بر كتاب شكل‌گيري هنر اسلامي
281
بررسي رويكرد مادرانگي در آثار زنان نمايشنامه نويس آمريكايي دهه 80 با تاكيد بر سه اثر «شب بخير مادر»،«سرگذشت هايدي» و «نقاشي از خانم و آقاي چرچ»
282
بررسي رويكرد مادرانگي درآثار زنان نمايشنامه نويس آمريكايي دهه 80 با تاكيد بر سه اثر " شب به خير مادر " " سرگذشت هايدي " و " نقاشي از خانم و آقاي چرچ"
283
بررسي رويكرد مدال ، فرمال و هارمونيك سه آهنگساز ايراني در سه قطعه پيانويي
284
بررسي رويكرد مقايسه در تربيت و تبليغ از منظر آموزه هاي قرآن و حديث
285
بررسي رويكرد هاي فرمي ومحتوايي كاركاتورهاي نشريه گل آقا در دهه هاي (60تا80)
286
بررسي رويكرد هاي فلسفي و كلامي بر تفسير آيه نور
287
بررسي رويكرد والتر بنيامين به هنر عامه در مقابل ديگر آراي مكتب فرانكفورت
288
بررسي رويكرد وظيفه گرايي با تاكيد بر انديشه امام خميني ﴿ره﴾
289
بررسي رويكردهاي اجتماعي، فرهنگي در ديوان عماد خراساني
290
بررسي رويكردهاي احياگرانه به فرم هاي سنتي در پوسترهاي ايراني بعد از دهه ي 1360 شمسي
291
بررسي رويكردهاي ارتقا باورپذيري در انيميشن رايانه ايبا تمركز بر نقش بازيسگري كاراكتر در انيميشن سه بعدي روايي
292
بررسي رويكردهاي ارتقاء باورپذيري در انيميشن رايانه اي با تمركز بر نقش بازيگري كاراكتر در انيميشن سه بعدي روايي
293
بررسي رويكردهاي امنيت منطقه اي جمهوري اسلامي ايران بر اساس الگوي آونگي
294
بررسي رويكردهاي تعاملي در تبليغات محيطي با تمركز بر آثار توليد شده بعد از 2000 در اروپا
295
بررسي رويكردهاي تعليم و تربيت در ايران عصر مشروطيت و پهلوي اول
296
بررسي رويكردهاي حاكم بر آموزش خواندن در پايه اول مدارس ابتدايي دخترانه شهر يزد
297
بررسي رويكردهاي زيبايي شناختي در سينماي نئورومانتيك
298
بررسي رويكردهاي زيبايي شناختي در سينماي نئورومانتيك
299
بررسي رويكردهاي فردي و اجتماعي در خودنگاره هاي معاصر ايران (سه دهه ي اخير)
300
بررسي رويكردهاي فرمي ومحتوايي كايكاتورهاي نشريه گل آقا در دهه هاي(60تا 80)
301
بررسي رويكردهاي فمنيستي در چهار اثر تنسي ويليامز
302
بررسي رويكردهاي فمنيستي در چهار اثر تنسي ويليامز
303
بررسي رويكردهاي فمينيستي در سه اثر فدريكو گارسيا لوركا ﴿عروسي خون، يرما، خانه برناردا آليا﴾
304
بررسي رويكردهاي فمينيستي در سه اثر فدريكو گارسيا لوركا ﴿عروسي خون، يرما، خانه برناردا آليا﴾
305
بررسي رويكردهاي مختلف در مطالعه اسلمينگ شناور
306
بررسي رويكردهاي معيارسازي و واژه‌گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي (انگليسي به فارسي) در چارچوب اينفوترم
307
بررسي رويكردهاي نوين به معماري خاك
308
بررسي رويكردي احتمالاتي به استنتاج بهترين تبيين(گذار توضيحي)
309
بررسي رويكردي يكپارچه براي تشخيص سرطان سينه
310
بررسي رويه قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) در توسعه حقوق بين‌الملل محيط زيست با تأكيد بر پرونده‌‌هاي رودخانه سن خوان (2018) و شكارنهنگ در جنوبگان (2014)
311
بررسي رويه هاي حالت حد خاكهاي ايزوتروپ كه بصورت مصنوعي سيمانته شده اند
312
بررسي رويه هاي وين گارتن خاص در E3
313
بررسي رياضي و فيزيكي آنتن هاي ايستگاه زميني ماهواره اي
314
بررسي رياضي يك مدل فيزيكي براي همودياليز
315
بررسي ريتم در آثار نقاشان امپرسيونيست
316
بررسي ريتم در تئاتر پست مدرن با تكيه بر آثار هاينر مولر
317
بررسي ريتم در تئاتر پست مدرن با تكيه برآثار هاينر مولر
318
بررسي ريتم در قطعه ي تقلب كردن ، دروغ گفتن ، دزدي كردن اثر ديويد لنگ
319
بررسي ريتم در نقوش نمادين ايران باستان
320
بررسي ريتم شبانه روزي و الگوي فصلي تب و تشنج در كودكان 6 ماهه تا 5ساله بستري در بيـــمارستان 17 شهريوررشت از فروردين 1389 تا شهريور
321
بررسي ريتم هاي نهفته در دستگاه چهارگاه
322
بررسي ريتم و متر به عنوان دو عنصر برجسته آهنگسازي در پرستش بهار اثر ايگور استراوينسكي
323
بررسي ريتم وحركت در پوستر هاي ايران
324
بررسي ريخت شناسي پيكرك هاي انساني ايران باستان با تاكيد بر آثار موزه ملي ايران ﴿موزه ايران باستان﴾
325
بررسي ريخت شناسي دانه گرده برخي از گونه هاي پرتو آسايان تيره مركبان كاسني در استان آذربايجان غربي
326
بررسي ريخت شناسي دانه گرده برخي از گونه هاي پرتوآسايان تيره مركبان (كاسني ) )Asteraceae( در استان آذربايجان غربي
327
بررسي ريخت شناسي دانه گرده برخي از گونه هاي گون )Astragalus( در ايران
328
بررسي ريخت شناسي دانه گرده تيره سوسنيان در معناي وسيع
329
بررسي ريخت شناسي دانه گرده زبانه گلي هاي تيره مركبان دراستان آذربايجان غربي
330
بررسي ريخت شناسي دانه گرده گروه لوله گلي هاي تيره مركبان در استان آذربايجان غربي
331
بررسي ريخت شناسي دانه گرده و سيتوژنتيك تيره خشخاش )Papaveraceae( در استان اردبيل
332
بررسي ريخت شناسي دانه ي گرده وخاصيت ضد باكتريايي عصاره ي گل حسرت
333
بررسي ريخت شناسي كرك در گونه Acinos graveolens درايران (مروري اكولوژيك )
334
بررسي ريخت شناسي كرك در گونه Stachys lavandu lifolia vahi
335
بررسي ريخت شناسي كرك در گونه ziziphora tenuior L.)Labiatae( درايران ( مروري اكولوژيك )
336
بررسي ريخت شناسي و ساختار تشريحي جنس Carthamus L. (Asteraceae)
337
بررسي ريخت شناسي و گونه شناسي سيمرغ بر اساس متون ايراني تا قرن 12 هجري
338
بررسي ريز پرده ها در آثار چارلز آيوز
339
بررسي ريز پهبادها، آشنايي با آيروديناميك، عملكرد، نحوه كنترل و بررسي روند طراحي آن
340
بررسي ريز حدف هاي كروموزوم Y در مردان نابارور آزواسپرمي و اليگواسپرمي
341
بررسي ريز حدف هاي كروموزوم Y در مردان نابارور آزواسپرمي و اليگواسپرمي
342
بررسي ريز ساختار ، رفتار خوردگي و تريبو خوردگي پوشش كامپوزيتي الكترولس نيكل فسفر- زير كونيا بر روي فولاد ساده كربني
343
بررسي ريز ساختار آلياژ 5010 آلومينيوم با استفاده از پارامترهاي دما و زمان
344
بررسي ريز ساختار آلياژ NI-(15-25) CR تحت ريخته گري دقيق و نيروي گريز از مركز
345
بررسي ريز ساختار آلياژ آلومينيوم 356 رئوكست شده
346
بررسي ريز ساختار آلياژ ريختگي دندانيCr Ni-(12-14 در اثر برليوم و عناصر احتمالي جايگزين
347
بررسي ريز ساختار آلياژ فولاد آلومينيوم دار آستمپر شده
348
بررسي ريز ساختار اتصال نامشابه آلياژ هاي آلومينيوم AA6061 و AA5052 با استفاده از فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
349
بررسي ريز ساختار اتصال نامشابه فولاد ابزار گرم كارH13 و فولاد زنگ نزن آستنيتي 316 به روش جوشكاري اصطكاكي
350
بررسي ريز ساختار اكسيد روي
351
بررسي ريز ساختار الياف پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ كشيده شده در دماي محيط و عمل شده با سيال فوق بحراني
352
بررسي ريز ساختار برنج هاي سرب دار تحت انجماد غير تعادلي
353
بررسي ريز ساختار چدن با گرافيت فشرده
354
بررسي ريز ساختار چدنهاي داكتيل در سرعتهاي مختلف ورودي مذاب به درون محفظه قالب
355
بررسي ريز ساختار حاصل از فرآيند ذوب نسبي﴿ SIMA) بر آلياژ الومينيوم 6061
356
بررسي ريز ساختار مقره هاي فشار قوي
357
بررسي ريز ساختار منطقه اتصال سوپرآلياژ
358
بررسي ريز ساختار منطقه اتصال سوپرآلياژ پايه نيكل به سوپرآلياژ پايه كبالت به روش اتصال TLP
359
بررسي ريز ساختار مولكولي الياف تهيه شده از آميزه پلي پروپيلن و پلي اتيلن سبك
360
بررسي ريز ساختار ميكرو سختي آلياژ W-Ni-Fe قبل و بعد از عمليات حرارتي ﴿توليد شده به روش CIP متالورژي پودر﴾
361
بررسي ريز ساختار نسوزهاي منيز يا گرافيتي
362
بررسي ريز ساختار نيمه جامد يك آلياژ هايپر يوتكنيك آلومينيم - سيليسيم
363
بررسي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص مكانيكي نانو كامپوزيت دنداني پليمري تقويت شده با ذرات سيليكاتي
364
بررسي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت پلي كربنات/ نانو لوله هاي كربني
365
بررسي ريز ساختار و ارتباط آن با خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت ترموپلاستيك پلي يورتان/ نانولوله هاي كربني
366
بررسي ريز ساختار و استحكام فصل مشترك جفت فلزي غير همجنس Al/Mg در فرآيند ريخته گري مركب
367
بررسي ريز ساختار و بهينه سازي خواص مكانيكي ﴿نانو سختي و نانو خراش ﴾پوشش هاي نانو ساختار زير كونيايي بررسي زيره سازه فولاد زنگ نزن 316L
368
بررسي ريز ساختار و تشكيل تركيبات بين فلزي حاوي MN,FE,NI در آلياژ پيستون AI-SI از طريق آناليز حرارتي
369
بررسي ريز ساختار و خصوصيات اپتيكي لايه نازك اكسيدروي آلائيده با كبالت
370
بررسي ريز ساختار و خواص پوشش هاي كامپوزيتي پاشش پلاسمايي نيكل - آلومينيم - كاربيدسيليسيم
371
بررسي ريز ساختار و خواص ترموديناميكي رسوب آسفالتين در نفت خام
372
بررسي ريز ساختار و خواص خستگي فولاد 2CRMO4 مورد استفاده در صنعت حفاري
373
بررسي ريز ساختار و خواص خوردگي پوشش نانو تيتانيا بر فولاد زنگ نزن 316 به روش سل ژل
374
بررسي ريز ساختار و خواص فرسايش- خوردگي پوششهاي سخت بر روي فولاد API-5L-X52 توسط فرايند جوشكاري TIG
375
بررسي ريز ساختار و خواص فرسايش خوردگي پوششهاي سخت بر روي فولادAPI- 5L- X52 توسط فرآيند جوشكاري TIG
376
بررسي ريز ساختار و خواص فشاري ايمپلنت هاي دنداني نيمه تخريب پذير ساخته شده از تيتانيم منيزيم به روش متالورژي پودر
377
بررسي ريز ساختار و خواص فولادهاي مارتنزيتي فوق ريزدانه فرآوري شده به روش نورد تجمعي
378
بررسي ريز ساختار و خواص فيزيكي نخ تهيه شده از آميزه يي پلي پروپيلن با وزن مولكولي هاي متفاوت
379
بررسي ريز ساختار و خواص كششي آلياژ AZ91- RE0/01 در دو حالت ريخته گري در قالب ماسه اي و قالب ماسه اي بامبرد
380
بررسي ريز ساختار و خواص كششي كامپوزيت Al/TiC توليد شده به روش همزني اصطكاكي
381
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ 6061 AL پس از انجام عمليات حرارتي سريع با استفاده از منبع حرارتي مادون قرمز
382
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ AZ91 منيزيم
383
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ TI-6AL-47 براي كاربرد در ايمپلنتهاي دنداني
384
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ سه تايي pET/EVA/PP
385
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي پر مصرف تيتانيم در مهندسي مواد پزشكي و نظامي
386
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي اتصال فولاد St37 - فولاد CK60به وسيله جوشكاري انفجاري
387
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي استوانه هاي آلومينيوم و فولاد جوشكاري شده انفجاري
388
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي جوش آلومينيوم 5083
389
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي جوش هاي مقاومتي نقطه ي ورقه هاي فولاد ساده كربني با ضخامت هاي متفاوت
390
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد AISI5140 در حالت دو فازي فريتي- بينايتي
391
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد Fe - 31Mn - 3SiTWIP در هنگام تغيير شكل سرد
392
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد TRIP نانو ساختار فرآوري شده به روش نورد شياري
393
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد كم كربن نانو ساختار شده به روش نورد سرد - آنيل
394
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي توليدشده در سيستم Al-B2O3-V2O5
395
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هيبريدي آلومينيوم /آلومينا/ كاربيد بور توليد شده توسط فرايندهاي نورد
396
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي ميلگرد آجدار كامپوزيتي و مقايسه با نمونه فولاد آن
397
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي ناحيه اتصال حاصل از لحيم كاري سخت كاربيد تنگستن به فولاد
398
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت لايه اي Al-Ni-Cu توليد شده توسط فرايند نورد تجمعي
399
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هيبريدي آلومينيوم/آلومينا/كاربيد تيتانيم توليد شده توسط فرايندهاي نورد
400
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هيبريدي آلومينيوم/آلومينا/كاربيد سيليسيم ساخته شده توسط فرايند نورد تجمعي
401
بررسي ريز ساختار و دماي استحاله فولاد ميكرو آْلياژي API- X70
402
بررسي ريز ساختار و رفتار فرسايشي فولادهاي كار سخت شده ميكروآلياژي API- X70
403
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژ A1-1%WTNI توليد شده به روش انجماد جهت دار
404
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژ آلومينيوم AA5083 تهيه شده به روش ريخته گري نيمه جامد با استفاده از سطح شيب دار
405
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژهاي تهيه شده از پودر نانو كريستالين پايه تنگستن به روش متالورژي پودر
406
بررسي ريز ساختار و سختي آلياژهاي تهيه شده از پودر نانوكريستالين پايه تنگستن به روش متالورژي پودر
407
بررسي ريز ساختار و سختي قطعات متالورژي پودر فولادي و برنزي
408
بررسي ريز ساختار و سينتيك آستمپر چدن هاي FE- C- CU در دماي آستمپرينگ بالا
409
بررسي ريز ساختار و عمليات حرارتي آلياژ برنز قلع و تاثير افزودن sic بر ساختار متالوگرافيكي و خواص مكانيكي آلياژ
410
بررسي ريز ساختار و فصل مشترك كامپوزيت آلومينيم- منيزيم/زير كونيا توليدي به روش نفوذ دهي فلز مذاب درون پيش فرم سراميكي
411
بررسي ريز ساختار و فصل مشترك كامپوزيت آلومينيوم منيزيم زير گونيا توليدي به روش نفوذ دهي فلز مذاب درون پيش فرم سراميكي
412
بررسي ريز ساختار و متالوگرافي آلياژ نيكل - تيتانيم
413
بررسي ريز ساختار و مقاومت سايشي فولادهاي هادفيلد آلومينيم دار
414
بررسي ريز ساختار، رفتار سايشي و خوردگي كامپوزيت سطحي Fe/Al توليد شده به روش پاشش پلاسمايي و فرايند اصطكاكي اغتشاشي
415
بررسي ريز ساختار، سينتيك انحلال ساختار غني از زير كونيوم و رشد ذرات گاما پرايم در آلياژ پايه نيكل آلومينايد IC22/M
416
بررسي ريز ساختار، مورفولوژي، سختي سنجي و مقاومت به ضربه نمونه فولاد كم كربن حاصل از طريق تزريق پودر MIM
417
بررسي ريز ساختارها و خواص مكانيكي فولاد AISI4340 در حالت دو فازي فريتي – مارتنزيتي
418
بررسي ريز ساختارها و خواص مكانيكي فولاد AISI5140 در حالت دو فازي فريتي- مارتنزيتي
419
بررسي ريز ساختارها و خواص مكانيكي فولاد كم آلياژ Mo40 در شرايط سه - فازي فريتي - پرليتي - مارتنزيتي
420
بررسي ريز ساختارهاي فولاد مدر تنزيتي
421
بررسي ريز ساختارو فصل مشترك كامپوزيت آلومينيم - منيزيم / زير كونيا توليدي به روش نفوذدهي فلز مذاب درون پيش فرم سراميكي
422
بررسي ريز ساختاري كامپوزيت AL2024- SIC زينتر شده با استفاده از مايكروويو
423
بررسي ريز ساختاري و خواص پوشش كامپوزيتي سد حرارتي Al2O3/YAG/YSZ
424
بررسي ريز نشت پلاگ اپيكالي CEM Cement در نسبت هاي مختلف پودر و مايع در دندان هاي با اپكس باز با روش فيلتراسيون مايع
425
بررسي ريزازديادي هيبريد گل محمدي كاشان * رز معطر ياسوج
426
بررسي ريزازديادي هيبريد گل محمدي كاشان * رز معطر ياسوج
427
بررسي ريزازديادي وامكان كشت سوسپانسيون سلولي گياه داروئي مسواك )Salvadora Persica(
428
بررسي ريزحذف هاي كروموزوم Y در مردان نابارور مراجعه كننده به بيمارستان بقيه الله ﴿ عج﴾ در طول سال هاي 88 و 89
429
بررسي ريزرخساره ها، محيط رسوبي و دياژنز سازند پابده (بخش فوقاني) و آسماري در جنوب غرب باباحيدر، شهركرد
430
بررسي ريزرخساره، محيط رسوبي و چينه نگاري سكانسي سازند كژدمي در تاقديس پيون، شمال ايذه
431
بررسي ريزساختار آلياژ آلومينيوم 7075 بعد از عمليات SIMA
432
بررسي ريزساختار اتصال آلومينيوم به فولاد با استفاده از فرايند جوشكاري اصطكاكي
433
بررسي ريزساختار در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير مشابه آلياژ آلومينيوم6061 و منيزيم AZ31
434
بررسي ريزساختار فولاد آلومينيوم دار آستمپر شده
435
بررسي ريزساختار كامپوزيتAl-ZrO2 توليدشده به روش اصطكاكي اغتشاشي(FSP)
436
بررسي ريزساختار نسوزهاي مولايت - كوراندومي
437
بررسي ريزساختار و تغييرات خواص مكانيكي لوله در حين توليد
438
بررسي ريزساختار و خصوصيات مكانيكي در جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي اتصالات لبه‌اي‌ فولادي
439
بررسي ريزساختار و خواص پوشش نانوساختار گرادياني تابعي HA-TiO2 اعمال شده برروي زيرلايه Ti-6Al-4V به روش سل- ژل
440
بررسي ريزساختار و خواص زيست فعالي لايه هاي متخلخل نانوساختار هيدروكسي‌آپاتيت/Ti/TiO2 و هيدروكسي‌آپاتيت-Ti/TiO2 به روش PEO
441
بررسي ريزساختار و خواص سايشي كامپوزيت زمينه آلومينيوم 319 مقاوم شده با تركيبات بين فلزي آهن توليد شده به روش درجا از طريق ريخته گري هم زدني
442
بررسي ريزساختار و خواص كششي چدن نشكن نوردي ديواره نازك توليد شده به روش دوشابي و معمولي
443
بررسي ريزساختار و خواص كششي نمونه چدن نشكن توليدشده به روش دوشابي
444
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ 6061 تحت تأثير فرايند آندايزينگ سخت
445
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ Ti-6 Al-4V براي كاربرد در ايمپلنتهاي دنداني
446
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال غيرهمجنس آلياژهاي آلومينيم 2024 به فولاد زنگ نزن 304 به روش جوشكاري همزدني اصطكاكي
447
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال فاز مايع گذراي آلياژ منيزيم AZ31
448
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال نامشابه آلياژ Ti-6Al-4V به سوپرآلياژ اينكونل 625 به روش پيوند فاز مايع گذرا
449
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصالات جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژ آلومينيوم AA6061 با استفاده از لايه ي مياني
450
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصالات لبه روي هم آلياژهاي آلومينيم و منيزيم ايجاد شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
451
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي به منظور بهينه سازي شرايط ‏عمليات حرارتي پس از جوشكاري فركانس بالا در ساخت لوله هاي انتقال ‏گاز
452
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي جوش اصطكاكي اختلاطي لبه روي هم آليا‍‍ژ آلومينيم 5456 با ضخامتهاي متفاوت
453
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي جوش اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم و منيزيم
454
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه¬اي فولاد پيشرفته استحكام بالاي DP780
455
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي در روش اتصال دهي نفوذي تيتانيوم خالص
456
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد Fe-24Ni-0.2C پس از تغيير شكل پلاستيك شديد به روش RCSR
457
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد X70 جوشكاري شده
458
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد آستنيتي كروم- منگنزدار و مقايسه با فولاد 316 AISI
459
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد آستنيتي نيمه پايدار حين فرآيند اصطكاكي همزني
460
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت Al/TiC فوق‌ريزدانه توليد شده به روش فرايند نورد تجمعي
461
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت Al6061/Al2O3 فرآوري شده به روش همزني اصطكاكي
462
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت فوق‌ريزدانه زمينه آلومينيمي تقويت شده با ذرات Al65Cu20Ti15 توليد شده به روش تركيبي متالورژي پودر و ECAP
463
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي آلومينيوم AA6061 با تقويت كننده هاي آلومينا و كاربيد سيليسيم توليد شده به روش نورد تجمعي (ARB)
464
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي آلومينيوم AA6061 با تقويت كننده هاي آلومينا و كاربيد سيليسيم توليد شده به روش نورد تجمعي (ARB)
465
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت Al356/SiC
466
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت آلياژ منيزيم AZ31/ZrO2 ايجاد شده در سطح با روش اصطكاكي اغتشاشي (FSP)
467
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت A356/Al2O3
468
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت آلومينا-سيليسيم كاربيد تهيه شده از پودرهاي بسيار نرم
469
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيم با مقاوم ساز نانوتيوب كربرن
470
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي آلومينيمي تقويت شده با كاربيد سيليسيم و اكسيد آلومينيم توليد شده به روش ريختهگري
471
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي آلومينيمي تقويت شده با كاربيد سيليسيم و اكسيد آلومينيم توليد شده به روش ريختهگري
472
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي زمينه آلومينيوم تقويتشده با گرافن
473
بررسي ريزساختار و رفتار سايشي آلياژ FGM (A390/A319) توليد شده به روش ريخته گري - خالي كردن - ريخته گري (CDC)
474
بررسي ريزساختار و رفتار مكانيكي اتصال TLP شده سوپرآلياژ اينكونل 738
475
بررسي ريزساختار و سختي چدن آهن-كربن-5٪ آلومينيم- 0.02٪ منيزيم تحت عمليات حرارتي مختلف
476
بررسي ريزساختار و سينتيك آستمپرينگ دومرحله اي چدن نشكن آلومينيمي
477
بررسي ريزساختار و گرمااندوزي نانوكامپوزيت لاستيك كلروبيوتيل/ دوده/ نانورس تهيه شده به روش اختلاط مذاب
478
بررسي ريزساختار و مقطع شكست قطعات كششي از صفحات توليد شده به روش ريخته¬گري دوغلتكي(Twin roll casting)آلياژ آلومينيوم8011
479
بررسي ريزساختار، خواص مكانيكي و رفتار رئولوژيكي آلياژهاي سه‌تايي بر پاية PP/EPDM/PA6
480
بررسي ريزساختارها و خواص مكانيكي فولاد كم آلياژ AISI 4140 در حالت دوفازي فريتي – بينيتي
481
بررسي ريزساختاري اثر كرنش بر توزيع كاربيدهاي يوتكتيكي دريك فولاد ابزار لدبوريتي
482
بررسي ريزساختاري و خواص سايشي نانو پوشش DLC ايجاد شده به روشRF-PACVD و تنگستن بر روي آلياژ آلومينيوم 3T-2024
483
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي اتصال فاز مايع گذرا(TLP) براي آلياژ AL 5083 با استفاده از نانوذرات استحكام بخش در لايه واسط
484
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي در اتصال نامشابه آلياژ آلومينيم به فولاد زنگ نزن آستنيتي و سوپر آلياژ پايه نيكل
485
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي كامپوزيت فوق ريزدانه آلومينيوم-كاربيد تنگستن توليد شده به روش نورد تجمعي
486
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت Ti/CNT توليد شده توسط فرآيند همزني اصطكاكي (FSP)
487
بررسي ريزساختاري و خواص مكانيكي نمونه هاي فولاد زنگ نزن 316 كم كربن توليد شده به روش پرينت سه بعدي فلزي
488
بررسي ريزگردها (آلودگي هوا) در شهر اهواز
489
بررسي ريزگسل ها و شكستگي هاي اصلي يكي از مخازن هيدروكربوري ايران از طريق مدلسازي شبكه گسسته شكستگي ها
490
بررسي ريزناپايداري‌ها در توكامك با استفاده از مدل جنبشي- چرخشي
491
بررسي ريزنشت ترميم هاي كامپوزيتي سلف كيور و لايت كيور با استفاده از يك سيستم باندينگ يونيورسال
492
بررسي ريسك جابجايي كالاهاي خطرناك از طريق حمل و نقل زميني و لوله اي
493
بررسي ريسك جابجايي كالاهاي خطرناك از طريق حمل و نقل زميني و لوله اي
494
بررسي ريسك راهبردي در بانكداري بدون ربا (مطالعه موردي: بانك صادرات شهرستان ساري)
495
بررسي ريسك راهبردي در بانكداري بدون ربا (مطالعه موردي: بانك صادرات شهرستان ساري)
496
بررسي ريسك شكست مقره ها
497
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري عروق كرونر در 450 نفر از معلمين شهر رشت
498
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري عروق كرونر در 510 نفر از پرسنل مراكز آموزشي درماني
499
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري فلج بل در مراجعين به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
500
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري فلج بل در مراجعين به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
501
بررسي ريسك فاكتورهاي بيماري فلج بل در مراجعين به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
502
بررسي ريسك فاكتورهاي راديو گرافي پانوراميك در بيماران مبتلا به آسيب عصب اينفريورآلوئولار پس از خارج كردن دندان مولر سوم منديبل : گزارش موارد
503
بررسي ريسك فاكتورهاي عفونت عمقي متعاقب فيكساسيون شكستگي¬هاي پروگزيمال تيبيا با پليت در بيمارستان پورسينا در سال¬هاي1394 -1396
504
بررسي ريسك فاكتورهاي فلج بل
505
بررسي ريسك فاكتورهاي فلج بل
506
بررسي ريسك فاكتورهاي موثر بر نياز به انتقال خون در بيماران تحت عمل باي پس شريان كرونر به روش بدون استفاده از پمپ
507
بررسي ريسك فاكتورهاي موثر بر نياز به انتقال خون در بيماران تحت عمل باي پس شريان كرونر به روش بدون استفاده از پمپ
508
بررسي ريسك فاكتورهاي همراه در ايجاد جفت سر راهي در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا در سالهاي 1374- 1372
509
بررسي ريسك لرزه اي سازه هاي فولادي مقاوم طراحي شده با استفاده از ميراگرهاي ويسكوز در چارچوب مهندسي براساس عملكرد
510
بررسي ريسك لرزه اي سيستم هاي مقاوم طراحي شده با استفاده از جداگرها در چارچوب مهندسي بر اساس عملكرد
511
بررسي ريشه اي ضايعات در سيستم ريسندگي نيمه فاستوني و برنامه ريزي بهبود بهره وري مواد اوليه در گروه توليدي تبد
512
بررسي ريشه جرم شناختي خشونت در خانواده
513
بررسي ريشه گياهانيكه خاصيت و مصرف داروئي دارند
514
بررسي ريشه هاي اجتماعي بيكاري ديپلمه هاي شهر مشهد
515
بررسي ريشه هاي انقلاب اسلامي
516
بررسي ريشه هاي تراژدي اگزيستانسياليستي در انديشه و آثار دوره رمانتيسم؛ مطالعه تطبيقي: خاندان چنچي (شلي)، مانفرد (بايرن)، كلفت ها (ژنه) و سوءتفاهم (كامو)
517
بررسي ريشه هاي توسعه نيافتگي منطقه جرقويه
518
بررسي ريشه هاي زيبايي شناسي و فرمي خط نستعليق در نشانه نوشته هاي معاصر ايران
519
بررسي ريشه هاي ظهور سينماي نئورئاليستي - انتقادي در ايران پس از انقلاب ﴿1384-1367﴾
520
بررسي ريلهاي استاندارد راه آهن و جرثقيل با توجه به استانداردهاي موجود
521
بررسي ريولوژي و خواص دي الكتريك نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي وينيليدين فلورايد،نانولوله هاي كربني،گرافن و منگنزدي اكسيد
522
بررسي ريولوژيكي ميكروژل هاي حساس به دماي PVME تهيه شده با استفاده ار پرتوهاي الكتروني در حضور نانو ذرات سلولز
523
بررسي زئوليت صنعتي مورد نيت در واكنش آبگيري از متانول و شبيه سازي سينتيكي با شبكه عصبي
524
بررسي زابطه بين وااقت فراغت و تاثير ان بر عملكرد تحصيلي دانشجويان پيام نور جهرم
525
بررسي زاويه ي ديد در پنج داستان كوتاه فارسي: رويكردي تلفيقي از سبك شناسي و زبان‌شناسي انتقادي
526
بررسي زايايي گروهي از وندهاي فارسي و محدوديت هاي ناظر بر آنها
527
بررسي زايده هاي مثلثي شكل در انتقال حرارت جريان داخلي به كمك نرم افزار Fluent
528
بررسي زايمان و عوارض زودرس بعداز زايمان در افراد H.P بستري در زايشگاه بهمن و مقايسه آن با بيماران L.P
529
بررسي زبان بدن براي انتقال مفاهيم در صحنه نمايش
530
بررسي زبان بدن براي انتقال مفاهيم در صحنه نمايش
531
بررسي زبان برنامه نويسي Open CL [اپن. سي. ال]
532
بررسي زبان برنامه نويسي پردازنده هاي گرافيكي CUDA [سي. يو. دي. ا.] و مقايسه آن با زبان Opencl [اپن سل]
533
بررسي زبان تبليغات در مطبوعات و مقايسه آن با زبان ادبيات
534
بررسي زبان تصويري عطار با تاكيد بر تمثيلهاي آن در اسرارنامه
535
بررسي زبان حماسي در حماسه هاي ديني تا منظومه حمله حيدري
536
بررسي زبان حماسي در سروده هاي موسوي گرمارودي
537
بررسي زبان در شعر كودك با تكيه بر آثار شكوه قاسم نيا و افسانه شعبان نژاد
538
بررسي زبان رمزي اساطير، افسانه ها و قصه هاي پريان
539
بررسي زبان روايت در داستان هاي امير ارسلان و حسين كرد شبستري
540
بررسي زبان شناختي - اجتماعي واژگان زبان هاي گيلكي گويش آبكناري فارسي و انگليسي
541
بررسي زبان شناختي بخش روش شناسي مقالات انگليسي و فارسي رشته هاي زبان شناسي ، ادبيات و روان شناسي از ديدگاه ژانر
542
بررسي زبان شناختي دستورالعمل نويسي در سيستم هاي آزمايشگاهي
543
بررسي زبان شناختي رمزبه عنوان گونه اي هنجار گريزي معنايي در اشعار هوشنگ ابتهاج
544
بررسي زبان شناختي گونه فارسي مشهدي
545
بررسي زبان شناختي گويش بختياري چهارلنگ ( 2جلدي )
546
بررسي زبان شناختي گويش عربي خمسه از جنبه هاي آواشناسي و واج شناسي در شهرستان جهرم
547
بررسي زبان شناختي مقايسه اي كنش گفتاري تحسين در ميان زبان آموزان ايراني
548
بررسي زبان شناختي نام معابر شهر تهرا ن
549
بررسي زبان صوفيه (درنوبت سوم از تفسير كشف الاسرار و عده الابرار ميبدي)
550
بررسي زبان گفتگو در كتاب حمزه نامه
551
بررسي زبان متون راديويي با تاكيد بر برنامه هاي جوان راديو كرمان
552
بررسي زبان نمايشي در آثار اخوان ثالث و شفيعي كدكني
553
بررسي زبان نمايشي در آثار اخوان ثالث و شفيعي كدكني
554
بررسي زبان و ادبيات شفاهي شهر دبيران از توابع شهرستان زرين دشت در استان فارس
555
بررسي زبان و روايت زنانه در داستان هاي منيرو رواني پور
556
بررسي زبان و صور خيال در اشعار رفيق اصفهاني
557
بررسي زبان و صور خيال در مديحه هاي انوري
558
بررسي زبان و فرهنگ عامه ايل كلهر
559
بررسي زبان و محتوا در اشعار منصور اوجي
560
بررسي زبان و محتوا در اشعار منصور اوجي
561
بررسي زبان‌شناختي قرض‌گيري زبان عربي از زبان فارسي در روستاي چاه‌مبارك از توابع شهرستان عسلويه
562
بررسي زبان, نحوه ي كاربرد و علل تخريب آن در نمايشنامه هاي ابزورد
563
بررسي زبان، نحوه ي كاربرد و علل تخريب آن در نمايشنامه هاي ابزورد
564
بررسي زبانشناختاي شكاف بين نسلي در گويش لكي بانوان شهرستان دلفان
565
بررسي زبانشناختي اسامي مشاغل غيررسمي شهر تهران
566
بررسي زبانشناختي اشعار پروين اعتصامي با توجه به گونه هاي هنجارگريزي
567
بررسي زبانشناختي تاثير زبان فارسي بر گفتار دو زبانه هاي تركي - فارسي زنجاني
568
بررسي زبانشناختي عناصر انسجام در فارسي از ديدگاه تحليل كلام بر مبناي متون داستاني
569
بررسي زبانشناختي عناصر و ويژگيهاي روايي درآثار نگارگري علي اصغر تجويدي : درچارچوب تحليل نشانه شناختي پارت
570
بررسي زبانشناختي فنون طنز پردازي به كار رفته در پنج شمارة منتخب مجلة گل آقا
571
بررسي زبانشناختي قرضگيري زبان عربي از زبان فارسي در روستاي چاهمبارك از توابع شهرستان عسلويه
572
بررسي زبانشناختي نامگذاري ساختمانهاي مسكوني در بافت قديم و جديد شهر شيراز
573
بررسي زبانشناختي واژگان ادبيات داستاني با استفاده از نمونه هايي از ادبيات معاصر ايران
574
بررسي زبانشناسي اجتماعي-شناختي تابو و حسن‌تعبير در ساختارهاي عبارات، اصطلاحات و ضرب‌المثل‌هاي فارسي و انگليسي
575
بررسي زبانشناسي گويش لري در سي سخت
576
بررسي زبري سطح ورقهاي نورد سرد
577
بررسي زلزله بعنوان يك پديده فراكتالي
578
بررسي زمان اجراي امنيت جريان اطلاعات در گوشي هوشمند
579
بررسي زمان اقامت هيدروژل ها در محيط هاي متخلخل
580
بررسي زمان بازگشت شنوايي در گوش مقابل به دنبال كاهش شنوايي ناشي از تروماي صوتي حاصل از دريل در جراحي هاي ماستوييد
581
بررسي زمان بندي انقباضات دهليز و بطن و بهبود وقفه AV در بيماران مبتلا به بلوك كامل قلبي تحت درمان با ضربان ساز دو حفره اي
582
بررسي زمان بندي انقباضات دهليز و بطن و بهبود وقفه AV در بيماران مبتلا به بلوك كامل قلبي تحت درمان با ضربان ساز دو حفره اي
583
بررسي زمان بندي لينك ها در شبكه هاي بي سيم با استفاده از نظريه گراف
584
بررسي زمان به عنوان ديگري از منظر لويناس در آثار تئودور آنگلوپولوس
585
بررسي زمان بهبودي شاخص هاي كيفيت خاك پس از آتش سوزي در جنگل هاي شاخه زاد بلوط، كرمانشاه
586
بررسي زمان بين شروع علائم سكته مغزي و رسيدن بيماران به بيمارستان و شناسايي عوامل موثر بر آن در بيماران سكته ايسكميك حاد مغزي در رشت طي سال1389
587
بررسي زمان تاخير اشتعال نانو ذرات فلزي
588
بررسي زمان تاخير تبخير اسپري سوخت مايع به روش تابع چگالي احتمال
589
بررسي زمان تداخل و تعداد اختصاص در سالن بافندگي
590
بررسي زمان جوش خوردن در شكستگيهاي بسته شفت فمور در بيماران سيگاري و غير سيگاري مراجـــعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت كه تحت درمان جا اندازي باز و ثابت سازي داخـــلي باپلاك و يا نيل اينترامدولاري قرار گرفته اند،در سال 1394
591
بررسي زمان جوش خوردن درشكستگــــي هاي بسته عرضـــي شفت فموربه روش ميـــله اينترامدولاري بازدربيماران معتاد وغيرمعتاد مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت درسال 1391
592
بررسي زمان در روايت در 4 اثر هوشنگ مرادي كرماني بر اساس نظريه ژرار ژنت (نخل،خمره،آب انبار،مثل ماه شب چهاردهم)
593
بررسي زمان دستوري در گونه پاپوني گويش كوهمره اي و مقايسه آن با فارسي معيار
594
بررسي زمان دفع و عوارض ونتيلاسيون تيوپ VT در كودكان مبتلا به اوتيت سروز كه تحت عمل V.T قرار گرفته اند
595
بررسي زمان روايي در نمايشنامه ي گزارش خواب از محمد رضايي راد و خواب در فنجان خالي از نغمه ثميني بر اساس نظريات رژارژنت
596
بررسي زمان رويش اولين دندان شيري و ارتباط آن با قد، وزن و دور سر در كودكان زير پانزده ماه شهر رشت سال 84-1383
597
بررسي زمان رويش دندانهاي كانن پره مولر در دانش آموزان 14-8 ساله شهر يزد در سال تحصيلي 78-77
598
بررسي زمان رويش دندانهاي كانين و پره مولر در دانش آموزان 14-8 ساله شهر يزد
599
بررسي زمان رويش دندانهاي مولر اول و سانترال هاي دائمي در كودكان 4-9 ساله مهدكودكها و مقطع ابتدايي شهر رشت در سال 1382
600
بررسي زمان شروع تزريق ترومبوليتيك در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني منتخب شهر رشت در سال 94-1393
601
بررسي زمان عمليات حرارتي بر روي ريز ساختار و خواص فولادهاي دوفازي
602
بررسي زمان ماند هيدروليكي براي حذف مواد آلي برپايه كربن توسط راكتور بافل دار بي هوازي در صنعت الكل سازي
603
بررسي زمان ميرائي استراسيم و زير كونيم در آلياژ آلومينيوم 356
604
بررسي زمان نياز به ريلاين در پروتز متحرك كامل بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1381
605
بررسي زمان نياز به ريلاين در پروتز متحرك كامل بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1381
606
بررسي زماني روند تغيير غلظت ريزگردها با پارامترهاي جوي (دما، رطوبت نسبي و سرعت باد) و اثر آن بر ميزان مراجعات اورژانس بيماري هاي قلبي-ريوي در شهر سنندج از فروردين 93 تا شهريور 95
607
بررسي زماني و مكاني برخي از آلاينده هاي گازي در تهران بزرگ
608
بررسي زماني_مكاني اقليم گردشگري استان هرمزگان بااستفاده از مدلهاي
609
بررسي زمين آماري شوري و قليائيت در بعضي از خاكهاي منطقه رودشت اصفهان
610
بررسي زمين شاسي كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار سرب و روي هفت سواران خمين
611
بررسي زمين شناسي ، پترولوژي و ژئو شيمي توده هاي نفوذي جنوب و شمال غرب زفرقند
612
بررسي زمين شناسي اقتصادي كانسار مس پورفيري سركوه
613
بررسي زمين شناسي اقتصادي و كاني زائي آهن در آهك هاي پرمين منطقه سوغانچي مياندوآب
614
بررسي زمين شناسي اقتصادي و كاني زايي مس با موليبدن در كانسار پورفيري سونگون
615
بررسي زمين شناسي اقتصادي، ژئوشيميايي ، تعيين ذخيره و ارائه مدل اكتشافي در معدن عمارت (اراك )
616
بررسي زمين ‏شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه ‏هاي آبگرم منطقه رامسر
617
بررسي زمين شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه هاي آبگرم منطقه رامسر
618
بررسي زمين شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه هاي آبگرم منطقه رامسر
619
بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد آزاد با تاكيد بر تزريق پذيري آن
620
بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد صفا با تاكيد برنفوذ پذيري وتزريق پذيري پي وتكيه گاه ها
621
بررسي زمين شناسي نفت ميادين گچساران،مارون
622
بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده نفوذي كلاه قاضي (جنوب-جنوب شرق اصفهان)
623
بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده هاي نفوذي گجد در ارتباط با ولكانيتهاي اطراف اطراف (دهكده گجد در جنوب غرب نائين)
624
بررسي زمين شناسي و پترولوژي سكانس افيوليتي صحنه (كرمانشاه)
625
بررسي زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي دگرگوني ناحيه بروجرد با استفاده از پردازش
626
بررسي زمين شناسي و ژئوشيميايي كانه زايي مس در محدوده درونه، شمال غرب بردسكن
627
بررسي زمين شناسي و كاني زايي كانسار آهن منطقه صاحب ديوان، شمال شرق سقز
628
بررسي زمين شناسي و كاني زايي كانسار سرب و روي منطقه كوه گرد بهاباد، يزد
629
بررسي زمين شناسي و كاني شناسي كانسارهاي كروميت فارياب
630
بررسي زمين شناسي و مطالعات ژئوفيزيكي دشت خواف خراسان از نظر ميزان آبدهي منطقه
631
بررسي زمين شيمي زيست محيطي خاكهاي سطحي منطقه داورزن غرب سبزوار
632
بررسي زمين شيمي زيست محيطي خاكهاي سطحي منطقه نامن، غرب سبزوار
633
بررسي زمين لغزش باريكان
634
بررسي زمين لغزه شهرك وليعصر تبريز و ارائه روش پايدارسازي
635
بررسي زمين‌شناسي و ژئوشيميايي كانه‌زايي مس در محدوده درونه، شمال‌غرب بردسكن
636
بررسي زمينه شناسي اقتصادي كانسارهاي كروميت ناحيه گفت و سرور در سبزوار
637
بررسي زمينه ها و درون مايه هاي اجتماعي شعر دوره بيداري
638
بررسي زمينه ها و راهكارهاي تنوع بخشي به درآمد روستائيان با تأكيد بر فعاليت هاي غير زراعي در دهستان بالادربند
639
بررسي زمينه ها و عوامل گرايش ايرانيان به دعوت اسماعيليه
640
بررسي زمينه ها وشرايط تحقق برنامه ريزي استراتژيك در آموزش وپرورش استان اصفهان
641
بررسي زمينه ها ومنابع مشاركت هاي اجتماعي ومردمي درسطح آموزش وپرورش شهرستان املش.
642
بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش آموزان از ديدگاه دبيران ديني و قران و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر شيراز
643
بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش آموزان از ديدگاه دبيران معارف اسلامي و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر ياسوج
644
بررسي زمينه هاي اجتماعي طنزدرآثار جلال آل احمد
645
بررسي زمينه هاي اجتماعي فرهنگ ديداري
646
بررسي زمينه هاي اجتماعي- فرهنگي الگو دهي به نوجوانان دختر انش آموز شهرستان اصفهان در مقطع تحصيلي متوسطه
647
بررسي زمينه هاي اجرائي برنامه ريزي درسي مدرسه محور در مدارس شهر كرمان
648
بررسي زمينه هاي اخلاقي و اجتماعي طنز در آثار طنز نويسان قرن هشتم و نهم ﴿ عبيد زاكاني، حافظ، عماد فقيه، جامي﴾
649
بررسي زمينه هاي استقرار استاندارد توسعه گر كاركنان ) PDS( از ديدگاه كاركنان در شهرداري شيراز
650
بررسي زمينه هاي استقرار و پياده سازي مديريت دانش در شركت برق منطقه اي اصفهان
651
بررسي زمينه هاي اشاعه فرهنگ مطالعه در ميان دانشجويان دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
652
بررسي زمينه هاي اشاعه فرهنگ مطالعه در ميان نوجوانان و جوانان
653
بررسي زمينه هاي ايجاد تقاضاي مد در مانتوي زنانه و چگونگي ورود آن به بازار ايران
654
بررسي زمينه هاي بحران خانواده در آثار دهه هاي 40 و 50 اكبر رادي
655
بررسي زمينه هاي تحقق مديريت كيفيت فراگير )TQM( در آموزش و پرورش خوي
656
بررسي زمينه هاي تحول در طراحي آثار سراميك انگلستان در فاصله بين دو جنگ جهاني
657
بررسي زمينه هاي تربيتي والدين در ايجاد بزهكاري در فرزندان
658
بررسي زمينه هاي تغيير و نوآوري در سبك رهبري تحولي از منظر اساتيد آموزشكده فني استان البرز
659
بررسي زمينه هاي جامعه شناختي پيدايش عرفان و تصوف در ايران
660
بررسي زمينه هاي خلاقيت هنري در كودكان
661
بررسي زمينه هاي خود كشي در استان چهارمحال و بختياري
662
بررسي زمينه هاي داخلي شكل گيري فرقه بابيه در ايران از ديدگاه مستشرقان
663
بررسي زمينه هاي رانت جويي در ساختار درآمد - هزينه اي بودجه ي شهرداري ها(مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
664
بررسي زمينه هاي روابط جنس مخالف در دختران مدارس مقطع راهنمايي شهرستان گلوگاه در سال تحصيلي 84-83
665
بررسي زمينه هاي روانشناختي، خانوادگي، اجتماعي ، بيماران اسكيزوفرني، اختلالات خلقي، اختلالات شخصيت مركز مرواريد مهر بهشهر
666
بررسي زمينه هاي ساختاري و مديريتي موثر در همسو سازي استراتژي هاي منابع انساني با استراتژي هاي سازمان در دانشگاه علومپزشكي شهيد صدوقي يزد
667
بررسي زمينه هاي شكل گيري رئاليسم متأخر ايران (دهه ي 80 و 90 شمسي)
668
بررسي زمينه هاي فردي اجتماعي وبزهكاري نوجوانان 10 تا 18 ساله ندامتگاه اراك
669
بررسي زمينه هاي فني توسعه بازارآب، مطالعه موردي: بخشي از شبكه آبياري مهيار
670
بررسي زمينه هاي كارآفريني در سراجي سنتي استان البرز
671
بررسي زمينه هاي گرايش دانشجويان زن به آموزش عالي در دهه هفتاد ( 80 - 1370 ) ه - ش
672
بررسي زمينه هاي گرايش نوجوانان و جوانان به مسايل سو در تربيتي در استان گلستان
673
بررسي زمينه هاي نمايشي دوران صفويه (با توجه خاص به ظرايف صحنه آرائي و دكور اين نمايشها)
674
بررسي زمينه ي تاريخي ظهور رقعه نگاري از شاه تهماسب اول تا شاه عباس اول 1524م-1629م
675
بررسي زمينه‌هاي اجتماعي طنز در شعر دورة مشروطه (با تكيه بر اشعار ميرزادۀ عشقي)
676
بررسي زمينه‌هاي ادبيات پايداري در متون عرفاني منظوم با تكيه بر حديقه الحقيقه سنايي، منطق الطير عطار و مثنوي مولانا جلال الدين بلخي
677
بررسي زمينه‌هاي شكل دهنده آراء ميرهولد در حوزه كارگرداني از منظر نقد تكويني
678
بررسي زمينهها و علل شكل گيري مناسبات فرقه نقشبنديه با داعش
679
بررسي زنجيره ارزش در صنعت ايران خودرو
680
بررسي زنجيره اي ارزش مشتري بر عملكرد سازماني مطالعه موردي شركت بيمه ايران شهرستان بابل
681
بررسي زنجيره تامين توليد پسته با رويكرد بازار سنجي ( مطالعه موردي كارخانه پسته ارغوان)
682
بررسي زنجيره تامين سبز با لحاظ نمودن شرايط عدم قطعيت براي تامين كننده، ارسال كننده، توليد كننده و مصرف كننده
683
بررسي زنجيره تامين فرش دستباف اصفهان
684
بررسي زنجيره عرضه گوشت قرمز و تحليل آثار سياستهاي دولت بر حاشيه بازار اين محصول
685
بررسي زنجيره ي توليد ارزش درصنعت مرغداري استان كرمانشاه (تعيين حلقه هاي مفقوده ،اندازه ي اقتصادي هرحلقه وپروژه گذاري)
686
بررسي زندگاني و آراء و نظريات اخلاقي و تربيتي امام حسين (ع)
687
بررسي زندگي در مجتمع هاي مسكوني بلندمرتبه با تاكيد بر ابعاد فرهنگي
688
بررسي زندگي سياسي و اجتماعي احمد خان دريا بيگي
689
بررسي زندگي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آيت الله كمالوند در دوره ي پهلوي
690
بررسي زندگي گالشها درمنطقه ي رامسر ازديدگاه مردم شناسي.
691
بررسي زندگي گالشهاي منطقه رامسر.
692
بررسي زندگي نامه و تجزيه وتحليل آثار استاد امير هوشنگ جزي زاده
693
بررسي زندگي نامه و تجزيه وتحليل آثار استاد امير هوشنگ جزي زاده
694
بررسي زندگي نامه و نقد آثار استاد شرعي وتاثير گذاري ايشان بر فرش نايين
695
بررسي زندگي نامه و نقد آثار استاد شرعي وتاثير گذاري ايشان بر فرش نايين
696
بررسي زندگي نامه وآثار هنرمند معاصر ايران درودي
697
بررسي زندگي و آثار سه نقاش: كائيم سوتين، فرانسيس بيكن، ويلم دكونينك
698
بررسي زندگي و آثار سهراب سپهري
699
بررسي زندگي و آثار سهراب سپهري
700
بررسي زندگي و آثار شكوه الملوك رياضي
701
بررسي زندگي و آثار علامه سيدمحمدطاهر سيدزاده ي هاشمي و شرح ديوان ليلي و مجنون اور
702
بررسي زندگي و آثار ملك‌الكلام مجدي
703
بررسي زندگي و آثار ورساچه
704
بررسي زندگي و احوال وآثار ابن باكويه شيرازي
705
بررسي زندگي و انديشه هاي سياسي و اجتماعي ميرزا صادق مجتهد تبريزي
706
بررسي زندگي و خصوصيات فردي و خانوادگي يك فرد بزهكار
707
بررسي زندگي و شعر ژاله قائم مقامي
708
بررسي زندگي و مرگ در مثنوي طاقديس
709
بررسي زندگي وآثار عباس نعلبنديان در فضاي فرهنگي دهه 40و50
710
بررسي زندگي وآثار عباس نعلبنديان در فضاي فرهنگي دهه 40و50
711
بررسي زندگينامه خاندان شاهرخي ، بزرگترين طراحان فرش كرمان
712
بررسي زندگينامه و آثار استاد احمد ارچنگ
713
بررسي زنده ماني لاكتوباسيلوس پلانتازوم A7 ريزپوشينه دارشده با آلژينات و آب پنير در مايونز كم چرب
714
بررسي زوال هندسي سوزن هاي ريلي
715
بررسي زواياي لگني در بيماران داراي كمردرد حاد و مزمن در سال 1395 در يزد
716
بررسي زيبا شناسانه اشعار قااني شيرازي
717
بررسي زيبا شناسانه اشعار منصور اوجي
718
بررسي زيبا شناسي آثار ماتيس
719
بررسي زيباشناختي امر والا از منظر لونگينوس، برك و كانت و تجلي آن در هنر معماري گوتيك
720
بررسي زيباشناختي داستان¬هاي كودكانه نادر ابراهيمي
721
بررسي زيباشناسانه پوسترهاي نمايشي لهستان
722
بررسي زيباشناسانه پوسترهاي نمايشي لهستان
723
بررسي زيباشناسانه حركات كرين و اسپايدر
724
بررسي زيباشناسانه فرش دستباف اصفهان وتبريز در دوره پهلوي
725
بررسي زيباشناسي آرايه هاي لفظي در مثنوي ليلي و مجنون
726
بررسي زيباشناسي آرايه‌هاي لفظي در مثنوي ليلي و مجنون نظامي
727
بررسي زيباي شناسي فلش انيميشن از آغاز تا امروز
728
بررسي زيبايي شناختي مهر و نقوش آن در دوره صفويه و قاجار ﴿پادشاهان﴾
729
بررسي زيبايي شناسانه بلاغي ديوان اشعار امام خميني (ره )
730
بررسي زيبايي شناسي حركت دوربين در انيميشن هاي دو بعدي نقاشانه با تمركز بر آثار جورج شويزگل
731
بررسي زيبايي شناسي حركت دوربين در انيميشن هاي دو بعدي نقاشانه با تمركز بر آثار جورج شويزگل
732
بررسي زيبايي شناسي خطوط اسلامي با تاكيد بر خط كوفي
733
بررسي زيبايي شناسي رنگ طلايي در معراجنامه ميرحيدر
734
بررسي زيبايي شناسي طراحي هاي چندكاربرده ي سنتي ايراني وبكارگيري آن درچيدمان خانه هاي امروزي بانگاهي برسبك ميني مال
735
بررسي زيبايي شناسي فلش انيميشن از آغاز تا امروز
736
بررسي زيبايي شناسي كتيبه هاي نستعليق مسجد جامع هرات
737
بررسي زيبايي شناسي نگاره هاي سلطان محمد با تاكيد بر انديشه هاي رمزي ابن سينا
738
بررسي زيبايي شناسي نگاره هاي شاهنامه ي محمد جوكي با تاكيد بر مجالس رزم
739
بررسي زيبايي شناسي نور در تئاتر
740
بررسي زيبايي شناسي نور در تئاتر
741
بررسي زير خمينه هاي تماما ژئودزيك دركره واحد
742
بررسي زير ساخت هاي مديريت دانش در دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
743
بررسي زير ساختار آلياژ آلومينيم 7075 پس از فرآيند SIMA و عمليات حرارتي مخلوط مذاب جامد با كسر جامد بالا
744
بررسي زير ساختار و خواص الكتريكي فريت منيزيم منگنز
745
بررسي زير ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي دنداني كروم - كبالت
746
بررسي زير ساختهاي لازم جهت استقرار كايزن
747
بررسي زير ساختهاي مديريت دانش در چاپخانه دولتي ايران
748
بررسي زير گروه هاي فازي مجهز به عملگرهاي ويژه
749
بررسي زير گروههاي فازي گروه هاي آبلي متناهي به كمك زير گروههاي مشبكه آنها
750
بررسي زير مدول هاي 2 جاذب يك مدول آر
751
بررسي زير مدول هاي يك مدول ضربي
752
بررسي زيرانداز زيلوي ميبد و مرمت يك نمونه از آن
753
بررسي زيررسته هاي مدول هاي به طور متناهي توليد شده
754
بررسي زيرساخت ها بر توسعه شهرداري و شهر الكترونيك (مورد مطالعه شهرداري هاي استان مركزي)
755
بررسي زيرساخت هاي ICT [اي. سي. تي] لازم جهت افزايش تاب آوري سيستم قدرت در شرايط خاموشي سراسري
756
بررسي زيرساخت هاي هندسي در نقش مايه هاي حيواني سفالينه هاي دشت شوشان
757
بررسي زيرمدول هاي اول و اوليه كه در شرط فرمول راديكال صدق مي كند
758
بررسي زيزنشت زير براكت هاي باند شده ارتودنسي با استفاده از دو تكنيك ليزر و ارتوفسفريك اسيد
759
بررسي زيست اقليم گياهي حوضه ابخيز زاينده رود
760
بررسي زيست پذيري شهري بر تاب آوري شهري (مطالعه موردي: در شهر قائمشهر)
761
بررسي زيست تخريب پذيري پلي اتيلن حاوي افزودني هاي مختلف
762
بررسي زيست تخريب پذيري پلي استرها با تاكيد بر پلي اتيلن ترفتالات
763
بررسي زيست تخريب پذيري داربست پلي ال لاكتيك اسيد آمينوليز شده با استفاده از تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين
764
بررسي زيست چينه اي نهشته هاي كربنيفر در برش ولي آباد (جنوب مرزن آباد - البرز مركزي)
765
بررسي زيست چينه نگاري نهشته هاي آهكي آپسين در شمال شرق سمنان (كوه بز)
766
بررسي زيست سازگاري آلياژ آمورف پايه زيركونيومي Zr56Co28Al16 و پتانسيل آن به عنوان بيومتريال
767
بررسي زيست سازگاري ايمپلنت‌هاي ارتوپديك پوشش داده‌شده با نانولوله‌هاي TiO2
768
بررسي زيست سازگاري پوششهاي نانو كامپوزيتي پليمري هيبريدي آلي معدني
769
بررسي زيست سازگاري غشاهاي نانوكامپوزيتي هيبريد آلي - معدني بر پايه كوپلميرپلي هدرال اليگومريك سيلسسكويي اكسان possو پلي كربنات اوره يورتان
770
بررسي زيست سالم سازي ان-هگزادكان از فاز خاك با قارچ هاي پوساننده چوب
771
بررسي زيست شناسي پشه قارچ خوار،(Lycoriella auripila(Diptera:Sciaridae)روي قارچ هاي خوراكي دكمه اي وصدفي
772
بررسي زيست شناسي و شكارگري كفشدوزك
773
بررسي زيست فعالي آزمايشگاهي نوع جديدي از بيوگلاس استخلاف شده با فلوئور و بور با استفاده از تكنيك هاي FT-IR و FT-Raman
774
بررسي زيست فعالي نانو ذرات اصلاح شده هالوزيت در بستر نانو اليافي پلي(كاپرولاكتون)
775
بررسي زيست‌تخريب پذيري نانوپوشش‌هاي حاوي پلي اليگومريك هدرال سيل سسكوييكسان در محيط‌هاي شبيه‌سازي شده‌ي بدن
776
بررسي زيست‌شناسي و كارايي كفشدوك Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) در شرايط آزمايشگاهي
777
بررسي زيستگاه‌هاي مطلوب و مناطق زادآوري هوبره آسيايي (Chlamydotiss macqeenii) در استان خراسان رضوي
778
بررسي زينتر پذيري و تبلور شيشه سراميك هاي تخريب پذير در سيستم P2O5- CAO - R2O
779
بررسي زينتر منيزيا با آلومينا و كرومينا
780
بررسي زينترينگ آلومينا در دماهاي پايين بوسيله فاز شيشه
781
بررسي زينترينگ بدنه هاي سيليكون كاربايدي باندرسي در دماي حداكثر 1300 درجه سانتيگراد
782
بررسي زيور آلات تركمن و كاربرد شكل و فرم آنها در طراحي گليم
783
بررسي زيورآلات دوره ساساني موجود در موزه ايران باستان
784
بررسي زيورآلات دوره سلجوقي به منظور طراحي و ساخت زيورآلات دوره معاصر
785
بررسي زيورآلات سنتي زنان لر و لك استان لرستان و كاربرد آن در طراحي زيورآلات معاصر
786
بررسي زيورآلات موزه ي مردم شناسي سنندج﴿خانه ي كرد﴾ با تاكيد بر جنبه هاي اعتقادي
787
بررسي زيورآلات وابسته به پوشاك مردان در عهد قاجار
788
بررسي ژئوتكنيكي و زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد وينار
789
بررسي ژئوشيمي رسوبات آبراهه اي و كاني سازي پلي متال مرتبط با توده ي نفوذي گرانيتوييدي شرق شهرستان اهر استان آذربايجان شرقي
790
بررسي ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني در كوه صالح (جنوب گلپايگان)
791
بررسي ژئوشيمي(ليتوژئوشيمي و سيالات درگير) كانسار مس پورفيري سوناجيل
792
بررسي ژئوشيميائي (ليتوژئوشيمي) و تعيين شرايط تشكيل رگه هاي پلي متال در منطقه خوني (استان اصفهان)
793
بررسي ژئوشيميائي زيست محيطي آلودگي سد باطله كارخانه فرآوري سرب و روي لكان
794
بررسي ژئوشيميائي و زمين شناسي اقتصادي كانسار تپه قرمز سنگ آهن سنگان
795
بررسي ژئوشيميائي و مطالعات ميزالوگرافي در خصوص توزيع فسفر و تاثير شدت اكسيداسيون در افقهاي مختلف كانسار آهن چغارت بافق
796
بررسي ژئوشيميائي و مطالعه روش هاي فرآوري خاك رس جهت مصرف كارخانه سيمان داراب
797
بررسي ژئوشيميايي ، دورسنجي و كاني زايي در منطقه بافت، كرمان
798
بررسي ژئوشيميايي آسفالتين در مطالعات مخزني بخش شرقي خليج فارس
799
بررسي ژئوشيميايي آسفالتين در مطالعات مخزني بخش غربي خليج‌فارس
800
بررسي ژئوشيميايي آلودگي فلزات سنگين در نقشه 1:100000 شامكان با نگاه ويزه به ارسنيك
801
بررسي ژئوشيميايي آلودگي هاي نفتي سواحل جنوبي درياي خزر
802
بررسي ژئوشيميايي براساس تلفيق داده هاي زمين شناسي و وزن مخصوص در معدن مس- موليبدن پورفيري كهنگ، با استفاده از مدل فركتالي
803
بررسي ژئوشيميايي برگه 1:100000 كوه دهق
804
بررسي ‍ژئوشيميايي تأثير تزريق دي اكسيدكربن بر رسوب آسفالتين در مخازن هيدروكربني
805
بررسي ژئوشيميايي تأثير تزريق گاز دي اكسيدكربن بر تركيب شيميايي نفت
806
بررسي ژئوشيميايي تأثير تزريق گازهاي هيدروكربني وغير هيدروكربني بر رسوب اسفالتين در مخازن هيدروكربني
807
بررسي ژئوشيميايي رسوب آبراهه اي محدوه اكتشافي كليبر 1
808
بررسي ژئوشيميايي رسوب آبراهه اي مقياس 1:25000 منطقه دليجان 5
809
بررسي ژئوشيميايي رسوب آبراهه اي منطقه رزن
810
بررسي ژئوشيميايي رسوب آسفالتين تحت تاثير تزريق گاز دي اكسيد كربن در فرآيند ازدياد برداشت در مخازن هيدروكربني
811
بررسي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي منطقه هشترود
812
بررسي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه¬اي منطقه‌ي بانه
813
بررسي ژئوشيميايي زون هاي آلتره كانسار سرچشمه و نقش معدن كاري در پراكنش و انحلال پذيري فلزات سنگين
814
بررسي ‍‍‍ژئوشيميايي زون هايپوژن كانسار مس دره زار كرمان
815
بررسي ژئوشيميايي عناصر نادر و نادر خاكي در معدن چغارت
816
بررسي ژئوشيميايي كانسار باريت چاري - آبترش و مقايسه آن با معدن مهديآباد يزد
817
بررسي ژئوشيميايي كانسار سرب دونا
818
بررسي ژئوشيميايي كانسار قلع و تنگستن با مسر استان لرستان
819
بررسي ژئوشيميايي كانسار مس در ‍زون هيبوژن مس كيقال
820
بررسي ژئوشيميايي كانسار مس منطقه نياز-اهر
821
بررسي ژئوشيميايي مس در سيستم پور فيري سونگون
822
بررسي ژئوشيميايي مس در كانسارپور فيري چاه فيروزه شمال شهر بابك
823
بررسي ژئوشيميايي مس و عناصر همراه در استوك ديوريتي آبدرشهر بابك
824
بررسي ژئوشيميايي ميادين نفت شمال غرب خليج فارس و مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي آنها
825
بررسي ژئوشيميايي نفت ميدان اهواز و بررسي راهكارهاي مقابله با رسوب اسفالتين در اين ميدان
826
بررسي ‍ژئوشيميايي نفت ميدان سلمان و مدل سازي تاريخچه تدفين رسوبات آن
827
بررسي ژئوشيميايي نفت هاي ميادين رسالت ، رشادت ، نصرت ، هنگام ، مبارك و سيري از بخش شرقي حوضه خليج فارس
828
بررسي ژئوشيميايي و امكان سنجي تزريق co2 به يكي از مخازن ايران
829
بررسي ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار مس ماهرآباى بيرجند
830
بررسي ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي معدن سرب و روي انجيره-يزد
831
بررسي ژئوشيميايي و زمين‌شناسي اقتصادي عناصر نادر خاكي در كانسار آهن- آپاتيت لكه سياه، شمال شرق بافق
832
بررسي ژئوشيميايي و زمين¬شناسي اقتصادي عناصر نادر خاكي در محدوده ناريگان
833
بررسي ژئوشيميايي و ساختاري كانسار مس اسكارن مزرعه اهر
834
بررسي ژئوشيميايي و سنگ شناسي كانسار مس تيپ اسكارن انجرد
835
بررسي ژئوشيميايي و سنگ شناسي لنزهاي كروميتي سبزوار و ارايه مدل زايشي براي آنها
836
بررسي ژئوشيميايي و كانه زايي نيكل در كوههاي آهنگران شهرستانهاي زيركوه و درميان شمال شرق استان خراسان جنوبي
837
بررسي ژئوشيميايي وضعيت زيست محيطي و آلودگي هاي نفتي منطقه خارگ از ديدگاه منشأ و نحوه انتشار و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع آنها
838
بررسي ژئوشيميايي ولتيو ژئوشيميايي تنگستن نظام آباد اراك
839
بررسي ژئومرفولوژي پلاياي سياه كوه اردكان با تاكيد بر سطح ايستايي و خاك
840
بررسي ژئومرفولوژي چاله ابرقو و محدوديتهاي توسعه انساني درآن
841
بررسي ژئومكانيكي توده سنگ هاي اطراف چاه هاي معدني
842
بررسي ژئومكانيكي مخازن غيرمتعارف با نگرشي ويژه بر مغزه گيري و بهينه سازي شكست هيدروليكي
843
بررسي ژئومورفولوژي ديرينه دشت كرند استان كرمانشاه
844
بررسي ژئومورفولوژي سواحل شمالي خليج فارس (بندرعباس تا هنديجان)
845
بررسي ژئومورفولوژي سواحل شمالي خليج فارس در كواترنر ﴿ از دلتاي مند تا دلتاي حسن لنگي﴾
846
بررسي ژئومورفولوژي سواحل شمالي خليج فارس در كواترنر﴿اروندرود تا بوشهر﴾
847
بررسي ژئومورفولوژي كوير حاج عليقلي ( چه جام ) با تاكيد بر تاريخ تحول سواحل كوير حاج عليقلي
848
بررسي ژئومورفولوژي گنبد نمكي قم و تاثير گنبد بر منابع آب زيرزميني منطقه
849
بررسي ژئومورفولوژيكي رودخانه قره سو با تأكيد بر مديريت رودخانه
850
بررسي ژئوهيدرومورفولوژي رودخانه هاي مناطق خشك با تاكيد بر پتانسيل مئاندر‌شدگي (مطالعه موردي : رودخانه شور- بهاباد)
851
بررسي ژانراي قسمت بحث مقالات علمي در علوم انساني و علوم پزشكي بررسي مقايسه اي بين محققين فارسي و انگليسي زبان
852
بررسي ژرف ساخت اسطوره اي رمان نوجوان پريانه هاي لياسند ماريس طاهره ايبد
853
بررسي ژرف ساخت اسطوره اي رمان نوجوان پريانه هاي لياسند ماريس طاهره ايبد
854
بررسي ژن هاي شايع عامل ناشنوايي اتوزوم مغلوب ازطريق STRهاي پيوسته به لوكوس هاي DFNB1,DFNB4,DFNB9
855
بررسي ژن‌هاي مؤثر در مقاومت به فلزات سنگين و نانو اكسيدهاي فلزي در سودوموناس‌هاي جداسازي شده و كنترل زيستي آنها توسط آنتاگونيست‌هاي ميكروبي
856
بررسي ژنتيك جمعيت كپور معمولي وحشي Cyprinus carpio در تالاب انزلي با استفاده از روش PCR-RFLP
857
بررسي ژنتيك قطر طبق و همبستگي آن با ميزان رنگدانه هاي گلبرگ در گلرنگ
858
بررسي ژنتيك مقاومت به بيماري اسكالد﴿Scald﴾ جو ﴿Rhynchosporium secalis) در مرحله گياهچه اي
859
بررسي ژنتيكي ارقام برنج با استفاده از صفات مورفولوژيكي و داده هاي حاصل از التروفورز پروتئين هاي ذخيره اي دانه
860
بررسي ژنتيكي صفات كمي در گندم نان با استفاده از تجزيه و تحليل ميانگين نسل ها
861
بررسي ژنتيكي گروههاي كلاسيك خوني و فاكتور RH درجمعيت ارامنه اصفهان
862
بررسي ژنتيكي ماركرهاي dys393, dys390lpl در جمعيت شهر اصفهان
863
بررسي ژنتيكي نيم رخ پلاسميدي تعدادي از باكتري هاي مقاوم به برخي ازعوامل فيزيكي وشيميايي و شرايط حذف انتخابي ( curing(پلاسميد
864
بررسي ژنوتايپ هاي ويروس هپاتيت B در سرم افراد آلوده به ويروس هپاتيت B در اصفهان
865
بررسي ژنوتايپ هاي ويروس﴿John Cunningham (JC در افراد آلوده به ويروس در اصفهان
866
بررسي ژنوتيپ ويروس هپاتيت C در افراد آلوده توام به HIV وHCV
867
بررسي ژنوتيپ ويروس هپاتيت C در بيماران همودياليزي مبتلا به هپاتيت C دراستان گيلان
868
بررسي ژنوتيپي شش ماركرپلي مورف متوالي كوتاه (STRs) در انسان
869
بررسي ژيروسكوپ هاي نوري
870
بررسي سابقه فاميلي بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به كلينيك انكولوژي يزد
871
بررسي سابقه فاميلي بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به كلينيك انكولوژي يزد
872
بررسي سابقه فاميلي در قربانيان مرگ ناگهاني قلبي در سال 1390 در شهر يزد
873
بررسي ساخت آوايي اهجه شيرازي بر اساس واج شناسي زايشي
874
بررسي ساخت آوايي ومعنايي هوره در كردي كلهري
875
بررسي ساخت آوومتر آنالوگ
876
بررسي ساخت استريپ الكتروشيميايي گلوكز
877
بررسي ساخت اقتصادي و اجتماعي مردم بلوچ نمونه: مركز شهر سراوان استان سيستان و بلوچستان
878
بررسي ساخت اكسيژناتورهاي غشايي
879
بررسي ساخت الكترود الكتروشيميايي نانوزﻳست حسگر گلوكز
880
بررسي ساخت بتونهاي ديرگداز عايق براي كاربرد در دماي 1100 تا 1200 درجه سانتيگراد
881
بررسي ساخت بدنه‌هاي كامپوزيت C/SiC به روش LPI
882
بررسي ساخت بوته هاي مولايت - كوردريتي
883
بررسي ساخت بوته هاي نيمه سيليسي
884
بررسي ساخت بيوسنسور فنيل آلانين براي اندازه گيري غلظت فنيل آلانين در مايعات بيولوژيكي
885
بررسي ساخت پودر قالبگيري براي ريخته گري دقيق جواهرات
886
بررسي ساخت پوشش الكترودهاي جوشكاري با استفاده از مواد اوليه
887
بررسي ساخت چرخ دنده گيربكس اتومبيل با استفاده از چدن نشكن آستمپر شده (ADI)
888
بررسي ساخت خشك كن خورشيدي همرفت طبيعي براي خشك كردن انگور طبق شرايط آب و هوايي استان اصفهان
889
بررسي ساخت خمير كلسيم فسفاتي تزريق پذير جهت درمان بيماري بازگشت ادراري
890
بررسي ساخت داربست زيست تخريب پذير نانوفايبري پلي لاكتيك گلايكوليك اسيد-پلي پايرول جهت كاربردهاي مهندسي بافت عصب
891
بررسي ساخت دزيمتر كلسيم سولفات با دوپنت ديسپرسيوم
892
بررسي ساخت ديني و انديشه ي سياسي در طريقت اردبيل تا تشكيل دولت صفوي ( 907 - 650 ه. ق )
893
بررسي ساخت رتور پمپ بروش سنگ زني خزشي
894
بررسي ساخت رفتار و خواص فيزيكي بتن سبك هوادار اتو كلاوي ﴿AAC )
895
بررسي ساخت روايت تصويري صه هاي قرآن مجيد با تاكيد بر قصه سوره كهف
896
بررسي ساخت سازماني ، آموزشي و اداره دانشگاه بزرگ در رابطه با طرح ادغام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
897
بررسي ساخت سرسوزن پزشكي و ساخت چسب پليمري مصرفي براي چسباندن سوزن فولادي به پايه پلاستيكي آن
898
بررسي ساخت سنسور اپتيكي جهت اندازه گيري ميزان افلاتوكسين در پسته بر پايه لومينسانس
899
بررسي ساخت سنسور اندازه گير افلاتوكسين در پسته بر پايه پديده لومينسانس
900
بررسي ساخت سوندهاي مجاري ادار با پوشش پليمري حاوي داروي ضد باكتري جنتاماسين به منظور كاهش عفونت هاي بيمارستاني
901
بررسي ساخت شيشه سراميك هاي حاوي نفلين سينيت و تاثير جوانه زاي T102 در كريستاليزاسيون آن
902
بررسي ساخت شيشه سراميك هاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
903
بررسي ساخت شيشه سراميكهاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
904
بررسي ساخت شيشه سراميكهاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
905
بررسي ساخت شيشه متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
906
بررسي ساخت شيشه هاي اسفنجي با استفاده از ضايعات متالوگرافي -ﻻمپ اشعه كاتدي
907
بررسي ساخت شيشه هاي اسفنجي با استفاده از ضايعات متالوگرافي-لامپ اشعه كاتدي
908
بررسي ساخت شيشه هاي زيست فعال آنتي باكتريال به روش سل - ژل
909
بررسي ساخت شيشه‌سراميك‌هاي مزومتخلخل زيست‌سازگار سيستم SiO2-CaO-P2O5 حاوي نانوذرات نقره به روش سل-ژل
910
بررسي ساخت صفات مركب در زبان فارسي از ديدگاه نظريۀ آميختگي مفهومي
911
بررسي ساخت غشاء براي تصفيه آب خانگي
912
بررسي ساخت فيلترهاي اسفنجي سراميكي براي تصفيه مذاب فلز
913
بررسي ساخت فيلترهاي سراميكي ماهيچه اي﴿با تخلخل منظم﴾
914
بررسي ساخت قطعات هيدروكسي آپاتيت متخلخل
915
بررسي ساخت قطعه ممانعت كننده سرباره در كنورتور فولاد سازي و ارزيابي پارامترهاي موثر بر خواص فيزيكي و مكانيكي آن
916
بررسي ساخت كالبد شبكه معابر ﴿در محدوده برج و باروي شهر يزد﴾
917
بررسي ساخت كامپوزيت TiB2-C و خواص آن در كاربرد ديگ الكتروليز آلومينيم
918
بررسي ساخت كامپوزيت W-CU از تركيبات حاوي تنگستن و مس از طريق مكانو ترموشيميايي
919
بررسي ساخت كنترل وگروه اسمي غير آشكار درزبان كردي سوراني بر اساس نظريه ي حاكميت ومرجع گزيني
920
بررسي ساخت گروه فعلي گويش لكي دلفان برپايه ي نظريه ي اصول وپارامترها
921
بررسي ساخت لامينت هاي كامپوزيت به روش vip و مطالعه تست هاي خستگي بر اساس استاندارد
922
بررسي ساخت متيل استات و هپتيل استات با استفاده از متانول و 1- هپتانول بر روي گاما آلوميناي اسيدي و آمبرليت IRA-120
923
بررسي ساخت مركب در هنرهاي سنتي كاربردي
924
بررسي ساخت ملكي درگونه كرمانشاهي كردي كلهري بر اساس برنامه كمينه گرا
925
بررسي ساخت موضوعي در ناشنوايان فارسي زبان بر اساس رويكرد زايشي
926
بررسي ساخت نانو ذرات پليمري حامل داروي كوركومين
927
بررسي ساخت نانو ذرات فريت نيكل به روش سل -ژل و اندازه گيري خواص فيزيكي آن , investigation of NiFe2o4 nano-paricles synthesis by sol-gel method and measuring theirs physical propertise
928
بررسي ساخت نانوذرات صفر ظرفيتي آهن به روش كاهش
929
بررسي ساخت نحوي جمله هاي ساده در زبان فارسي براساس نظريه دستوري نقش وارجاع( آر . آر . جي ) متن پايان نامه:به زبان انگليسي
930
بررسي ساخت نحوي گويش (وزوان)
931
بررسي ساخت نمونه شاخص سفالينه مشبك دوره سلجوقي
932
بررسي ساخت نوك هاي تيز فلزي در مقياس نانومتر با استفاده از اكسيد آندي آلومينيوم
933
بررسي ساخت هاي اسنادي شده در زبان فارسي
934
بررسي ساخت و ارزيابي خواص غشاي نانو كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون فورمات - ژلاتين - نانوذرات فلوئور آپاتيت ذوپ شده به وسيله سيليسيم و منيزيم جهت بازسازي بافت پريودنتال
935
بررسي ساخت و استفاده از كاتاليست هاي نانو نيكل
936
بررسي ساخت و ايجاد پوششهاي شيشه اي برروي ورقهاي فولادي
937
بررسي ساخت و بارگذاري آئروژل موسيلاژ دانه ي بالنگو با داروي استامينوفن بوسيله ي فناوري دي اكسيد كربن فوق بحراني براي مصارف دارورساني
938
بررسي ساخت و تاثير نوع تالك بر خواص فيلترهاي اسفنجي مولايت كورديريت
939
بررسي ساخت و خواص آجرهاي عايق ورميكوليتي
940
بررسي ساخت و خواص آلوميناي متخلخل
941
بررسي ساخت و خواص بدنه هاي متخلخل سيليكون نيتريدي به روش ريخته گري ژلي با كنترل پارامترهاي فرآيند
942
بررسي ساخت و خواص بوته هاي آزمايشگاهي كربن گيري
943
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني ديرگداز اسپينلي در جا
944
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني كم سيمان آلومينايي حاوي باند شيميايي
945
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني كم سيمان آلومينايي حاوي باند شيميايي
946
بررسي ساخت و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - اسپنيلي
947
بررسي ساخت و خواص جرم هاي ريختني منيزيتي با افزودني زيركن
948
بررسي ساخت و خواص جرمهاي روكش زيركني
949
بررسي ساخت و خواص جرمهاي ريختني منيزيتي
950
بررسي ساخت و خواص ديرگدازهاي گالكسيتي
951
بررسي ساخت و خواص ديرگدازهاي هر سينيتي
952
بررسي ساخت و خواص سايشي آلياژ AL/ 18WT/SI با شيب غلظتي توليد شده بوسيله ريخته گري گريز از مركز
953
بررسي ساخت و خواص سايشي آلياژ wt%Si 18Al- با شيب غلظتي توليد شده بوسيله ريخته گري گريز از مركز
954
بررسي ساخت و خواص شيشه سراميك هاي نانو متخلخل سيستم CAO - TIO2 - ZRO2 - P2O5
955
بررسي ساخت و خواص فوم هاي آلومينايي با استفاده از بانيدرهاي طبيعي
956
بررسي ساخت و خواص قطعات تهيه شده با پودر آهن به روش قابگيري تزريقي
957
بررسي ساخت و خواص قطعات تهيه شده به روش قالب گيري تزريقي پودر پايه آهن
958
بررسي ساخت و خواص قطعات ساينده بر پايه آلومينا
959
بررسي ساخت و خواص قطعه سيليكون كاربايدي بكاررفته در پرداخت شيشه
960
بررسي ساخت و خواص كامپوزيت آلومينا منيزيا سيليكون كاربيد از طريق مايكروويو
961
بررسي ساخت و خواص نانو ممبران هاي كامپوزيتي تيتانيا- آلومينا
962
بررسي ساخت و خواص يك نوع ممبران زئوليتي به منظور تصفيه آب
963
بررسي ساخت و رفتار حرارتي لعاب كريستالين بر فلز مس
964
بررسي ساخت و مشخصه يابي كاتاليزور نيكلي بر پايه آلومينايي در واكنش احيا پارانيتروفنول
965
بررسي ساخت و نقش هاي گروه ها در گويش مازندراني (لهجه بهشهري) بر اساس نظريه اصول و پارامترها
966
بررسي ساخت واژه در گلستان سعدي (كلمات مركب )
967
بررسي ساخت واژه زبان ناشنوايان در زبان فارسي
968
بررسي ساخت واژي نثر شيخ احمد جام در كتاب انس التائبين
969
بررسي ساخت واژي نثر شيخ احمد جام در كتاب انس التّائبين
970
بررسي ساخت يك نوع حامل در صنعت نساجي
971
بررسي ساخت‌هاي دواسمي در زبان فارسي بر اساس مدل محدوديت‌ها
972
بررسي ساخت‌هاي كامل در زبان فارسي: رويكردي نقشي رده‌شناختي
973
بررسي ساخت، خواص فيزيكي و شيميايي داربست كامپوزيتي ژلاتين –كيتوسان و بيوگلاس به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
974
بررسي ساخت، خواص فيزيكي و مكانيكي آجرهاي عايق آلومينايي به روش فومي و ژلي
975
بررسي ساخت، خواص و ريزساختار كامپوزيت آلومينا-نيكل به روش احياي اكسيدها
976
بررسي ساختار " بيت خواني " در موسيقي بوشهر
977
بررسي ساختار UPS و ساخت يك نمونه سينوسي LINE ON
978
بررسي ساختار آب و يخ در محيط هاي مقيد نانومتري، با استفاده از پراش توترون
979
بررسي ساختار اجتماعي - اقتصادروستاهاي جزيره قشم
980
بررسي ساختار اخبار و مطالب تعاون در روزنامه هاي كشور
981
بررسي ساختار اداري و آموزشي آموزش و پرورش درگز
982
بررسي ساختار ادغامگر مكالمه و داده
983
بررسي ساختار استخوان مهره در تصاوير µ-CT وMRIبا استفاده از منطق فازي
984
بررسي ساختار افعال فارسي در مقايسه با معادل انگليسي آنها از ديدگاه ترجمة ماشيني
985
بررسي ساختار افعال متوالي در زبان فارسي
986
بررسي ساختار اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شهر رشت
987
بررسي ساختار اقتصادي صنايع دستي در منطقه جنوب غرب و امكانات توسعه آن
988
بررسي ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شهر رامهرمز
989
بررسي ساختار الكترود كاتد بر عملكرد پيل سوختي پليمري با استفاده از روش شبكه-بولتزمن
990
بررسي ساختار الكتروني برهمكنش¬هاي Pro-cis-Pro در ايزومرهاي سيس مجموعه پپتيدهاي داراي توالي اسيدآمينه از نوع Ac-Pro-cisPro-Xaa-NH2
991
بررسي ساختار الكتروني بلور AL2o3 با ناخالصي كربن
992
بررسي ساختار الكتروني گرافين
993
بررسي ساختار الكتروني نانو لوله هاي كربني و تاثيرات آلائيدگي عناصر واسطه در آنها
994
بررسي ساختار الكتروني و خواص اپتيكي نانو لوله هاي كربني تك جداره
995
بررسي ساختار الكتروني و خواص مغناطيسي تركيب Znx Mn1-xO با كمك نظريه¬ تابعي چگالي
996
بررسي ساختار الكتروني وخواص اپتيكي نانولوله هاي كربني تك جداره
997
بررسي ساختار الكترونيكي
998
بررسي ساختار الكتريكي بورون نيترايد تك لايه در حضور ليتيوم
999
بررسي ساختار ام او اس تك لايه با استفاده از توابع وانير حداكثر جايگزيده
1000
بررسي ساختار ايده ال هاي اول تقريبي و ايده ال هاي اوليه تقريبي
بازگشت