<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ساختار كالبدي فضائي روستاي شهيد آباد
2
بررسي ساختار كالبدي فضاهاي باز در محله فهادان ﴿با تاكيد بر فضاهاي باز عمومي و نيمه عمومي﴾
3
بررسي ساختار كالبدي مجموعه فاميلي عرب ها
4
بررسي ساختار كالبدي مجموعه فاميلي ﴿ملك التجار﴾
5
بررسي ساختار كامپوزيتهاي پليمري ارتوتروپ يك جهته و تعيين ضرايب الاستيسيته آنها به روش تئوري - تجربي آناليز مودال
6
بررسي ساختار كانال توزيع جوجه يكروزه گوشتي در صنعت مرغداري در استان تهران
7
بررسي ساختار كدهاي ثابت دوري اريب روي حلقه‌هاي زنجيري متناهي
8
بررسي ساختار كدهاي خطي روي حلقه‌ي خارج‌قسمتي از چندجمله‌اي‌ها
9
بررسي ساختار كريستالي و عملكرد در بعنوان آنزيم ميكروبي و مشابه در پستانداران
10
بررسي ساختار گذرايي سوره يوسف بر اساس دستور نقشي - نظام مند هاليدي
11
بررسي ساختار گروه فعلي گويش تالشي سه سار
12
بررسي ساختار گروه ها به وسيله مركز سازها و كلاس هاي تزويج
13
بررسي ساختار گروههاي كوهمولوژي
14
بررسي ساختار ماتريس هاي هاميلتوني كج و هاميلتوني متناوب
15
بررسي ساختار محمول ثانويه در زبان فارسي بر اساس رويكرد كمينه گرايي
16
بررسي ساختار مدال ، اركستراسيون و ارتباط با درام در موسيقي سريال سربداران
17
بررسي ساختار ملودي در سنتور
18
بررسي ساختار منطقه جوش فولاد زنگ نزن AISI 316L جوش داده شده به روش رفتار خوردگي
19
بررسي ساختار موتور DC [دي. سي.] بدون جاروبك
20
بررسي ساختار موسيقايي اجراهاي زورخانه اي شهر تهران
21
بررسي ساختار موسيقايي بداهه نوازي مترآزاد حسين عليزاده و تآثيرپذيري آن از رديف دستگاهي. مطالعه موردي آلبوم هاي : هم نوايي ( بخش افشاري ) ، هجراني ، بداهه نوازي در راست پنجگاه ، كنسر نوا
22
بررسي ساختار مولكول OH ،CH در ارتعاش 2V8
23
بررسي ساختار مولكولي در خواص عملكردي جامدات متخلخل در مقياس نانو
24
بررسي ساختار ميدان هاي تصادفي a-پايدار متقارن و مانا
25
بررسي ساختار ميكروسكوپي آلياژ IN738LC تحت شرايط مختلف عمليات حرارتي با توجه خاص به تاثير اين ساختار در خواص كششي و خزشي
26
بررسي ساختار ميكروسكوپي و ماكروسكوپي نمونه هاي چيل از چدن خاكستري
27
بررسي ساختار ميني ماليستي در ادبيات نمايشي
28
بررسي ساختار ميني ماليستي در ادبيات نمايشي
29
بررسي ساختار مينيماليستي در گلستان
30
بررسي ساختار ناحيه اتصال Mo/Mo و Mo/C-SiC حين فرآيندهاي اتصال GTAW و لحيم كاري سخت
31
بررسي ساختار نانوالياف نايلون6 توليد شده به روش برق الكتروريسي
32
بررسي ساختار نحوي "اشتغال" و موارد و مفاهيم آن در قرآن كريم
33
بررسي ساختار نحوي و معنايي منطق اثبات پذيري
34
بررسي ساختار نحوي و معنايي منطق اثبات پذيري
35
بررسي ساختار نظام اجتماعي در ادبيات داستاني معاصر بعد از پايان، همه‌ي افق فريبا وفي و خواب زمستاني و اتفاق گلي ترقي
36
بررسي ساختار نظام سياسي ايران در شاهنامه فردوسي
37
بررسي ساختار نماد شناسي موضوع قرآني رشد﴿معنوي﴾براي تبديل شدن به انيميشن﴿ نمونه موردي:انيميشن مرمت﴾
38
بررسي ساختار نواري فسفرن و تعيين خواص الاستيكي آن به كمك پاشندگي فونوني
39
بررسي ساختار نواري فسفرن و تعيين خواص الاستيكي آن به كمك پاشندگي فونوني
40
بررسي ساختار نواري و اثر چرخش فاراده در بلور فوتوني دو بعدي مغناطيسي- اپتيكي متشكل از نانو استوانه‏هايي با المان‏هاي بيضوي در شبكه مربعي
41
بررسي ساختار نواري و اثر چرخش فاراده در بلور فوتوني دو بعدي مغناطيسي- اپتيكي متشكل از نانو استوانه‏هايي با المان‏هاي بيضوي در شبكه مربعي
42
بررسي ساختار نواري وخواص مغناطيسي پروسكايتهاي دوتايي باپايه موليبدن
43
بررسي ساختار هاموني ، فرم و اركستراسيون قطعه امپرسيون اثر احمد پژمان
44
بررسي ساختار هاميلتوني ذره نسبيتي اسپين دار
45
بررسي ساختار هاميلتوني نظريات گرانشي شبه چرن-سيمونز در سه بعد
46
بررسي ساختار هاي شهر و شهروند الكترونيك و پياده ساز ي مدلي از هتل الكترونيك در شهر الكترونيك
47
بررسي ساختار هسته اي ايزوتوپ هاي سبك فرد - فرد نقره
48
بررسي ساختار هسته بر مبناي مدل كواركي
49
بررسي ساختار هسته در حالت هاي نسبيتي و غيرنسبيتي
50
بررسي ساختار هسته در حضور برهم كنش اسپين مدار
51
بررسي ساختار هندسي دو تيپ سوزن موجود به منظور افزايش سرعت با حفظ ايمني
52
بررسي ساختار هندسي سور مسبحات قرآن كريم
53
بررسي ساختار هندسي نقوش تذهيب در ده نسخه از قرآن هاي دوره ايلخاني
54
بررسي ساختار و آلتراسيون ذخاير طلاي جنوب غرب سقز ﴿كردستان﴾ با ا ستفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
55
بررسي ساختار و استحكام آلياژ A356 به دو روش ريخته گري قالب فلزي و فرسابي گريز از مركز
56
بررسي ساختار و الگوي پراكنش در توده‌هاي كهور ايراني (مطالعه موردي: جنگل طراده شهرستان رودبار جنوب، استان كرمان)
57
بررسي ساختار و الگوي پراكنش درختان بنه در دو منطقه قرق تحت چرا ﴿منطقه حفاظت شده باغ شادي يزد﴾
58
بررسي ساختار و الگوي پراكنش درختان كيكم در دو بخش قرق و تحت چرا (مطالعه موردي: جنگل باغ شادي هرات)
59
بررسي ساختار و برآورد روند كلي اتورگرسيو شرطي با پراكندي متغير
60
بررسي ساختار و بن مايه هاي غنايي در منظومه هاي عاشقانه قرن دهم و يازدهم (با تكيه بر ده اثر)
61
بررسي ساختار و پيش بيني مصرف ساليانه انرژي در ايران با درنظر گرفتن عوامل اقتصادي، اجتماعي و محيطي
62
بررسي ساختار و تصاوير ادبي آب در كتاب كوچه شاملو
63
بررسي ساختار و تصاوير ادبي آب در كتاب كوچه شاملو
64
بررسي ساختار و تكنولوژي هاي مورد نياز ايجاد صفحات وب پويا
65
بررسي ساختار و تنوع ژنتيكي چند جمعيت بز بومي بر اساس نشانگر هاي بين ريز ماهواره اي (با نگرشي بر دو قلوزايي )
66
بررسي ساختار و توزيع كهكشان ها در گروه هاي كهكشاني فسيل
67
بررسي ساختار و چگونگي و تعداد داستان‌هاي بازنويسي شده در كتب فارسي دوره ابتدايي و متوسطه
68
بررسي ساختار و خصلت اسيدي برونستدو لوئيس باز آلي اوراسيل به روش AB Initio
69
بررسي ساختار و خواص آلياژ پايه تيتانيمي حاوي 2-8 درصد آهن ساخته شده از ضايعات TI- 6AI 4V به روش مكانيكي
70
بررسي ساختار و خواص الياف پروپيلن حاوي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
71
بررسي ساختار و خواص پوشش هاي سد حرارتي اعمال شده به روش پلاسما اسپري بر روي آلياژ پايه كبالت X45
72
بررسي ساختار و خواص پوشش هاي سد حرارتي اعمال شده به روش پلاسما اسپري بر روي سوپر آلياژ پايه كبالت X45
73
بررسي ساختار و خواص ترموديناميكي سيالات محدود شده داخل نانو حفره ي كروي و نانو حفره ي بين دو كره ي تودرتوي هم مركز با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
74
بررسي ساختار و خواص ترموديناميكي سيالات محدود شده در نانو حفره هاي شياري و نانو لوله هاي كربني با استفاده از نظريه هاي تابعي چگالي
75
بررسي ساختار و خواص ساختاري لايه هاي نازك كلسيم تيتانيوم اكسايد
76
بررسي ساختار و خواص سايشي آلياژ Al-17%Si با شيب غلظتي Si توليدشده به روش گريز از مركز
77
بررسي ساختار و خواص سطحي سيالات پيرامون نانو ذرات استوانه اي و كروي در نانو سيالات و مطالعه پديده وارونگي جمعيت در سيالات مخلوط محبوس در نانو حفره هاي شياري با استفاده از نظريه تابعي چگالي
78
بررسي ساختار و خواص ضد باكتري الياف دو جزئي پلي پروپيلن/پلي اتيلن حاوي نانو ذرات نقره
79
بررسي ساختار و خواص كامپوزيت‌ هاي تركيبي متشكل از الياف شيشه - آلومينيوم
80
بررسي ساختار و خواص مكانيكي ﴿ سختي و سايش ﴾ كامپوزيت AI-MGzSiتوليد شده به روش نيمه جامد
81
بررسي ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي ريختگي آلومينيم توسط سيستم انجماد جهت دار
82
بررسي ساختار و خواص مكانيكي قطعات ريختگي دقيق گريز از مركز تيتانيم
83
بررسي ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت لايه اي آلومينيوم-تيتانيوم توليد شده توسط فرايند نورد تجمعي
84
بررسي ساختار و خواص نانو سوئيچ هاي زيستي " AMPB -peptides " با استفاده از روشهاي Ab initio
85
بررسي ساختار و رفتار كشش عميق ورق هاي فولادي 14+RRS، 13+RRS و مقايسه آن با استاندارد 1623 DIN
86
بررسي ساختار و رفتار كششي كمربند هاي ايمني
87
بررسي ساختار و رفتار مكانيكي اتصال نامتجانس فولاد زنگ نزن آستنيتي و فولاد كم كربن گالوانيزه به روش جوشكاري مقاومتي نقطه ايي
88
بررسي ساختار و سينتيك تحول در چدن آستمپرشده نشكن آلومينيمي با ريزساختار بينايت بالايي (Fe-C-4.3Al-Mg)
89
بررسي ساختار و سينتيك چدن نشكن آستمپر آلومينيمي حاوي 5 درصد آلومينيوم
90
بررسي ساختار و شدت خطوط طيفي مولكولCH3OHدر مد ارتعاش2usتاkهاي بالا
91
بررسي ساختار و شدت خطوط طيفي مولكولCH3OHدر مد ارتعاشي2 تا Kهاي بالا
92
بررسي ساختار و عملكرد اتوپايلوت و كنترل پرواز
93
بررسي ساختار و عملكرد پپتيدهاي حلقوي و مكانيسم مولكولي آن‌ها
94
بررسي ساختار و عملكرد جمينگ در خصوص جمر در سيستم هاي هدايت شونده و ناوبري
95
بررسي ساختار و عملكرد چشم‌انداز اكوسيستم‌هاي طبيعي بر اساس متريك‌هاي زميني و سنجش از دوري
96
بررسي ساختار و عملكرد راديونرم افزاري
97
بررسي ساختار و عناصر بصري جلد كتاب هاي ادبيات داستاني دفاع مقدس﴿جنگ ايران و عراق﴾
98
بررسي ساختار و عناصر موجود در ريزگردهاي شهر سرپل ذهاب
99
بررسي ساختار و عناصر موجود در ريزگردهاي كرمانشاه
100
بررسي ساختار و فركانس هاي ارتعاشي تركيبات ( C6H5) 3 PN (CH3) BH3 and (C6H5) 3PN(i_C4H9)BH3 و با استفاده از نرم افزار (C6H5)3PN(t_C4H9)BH3
101
بررسي ساختار و قابليت هاي اجرايي ساز كمانچه
102
بررسي ساختار و كاربرد بيوفيلتر براي رفع آلودگي آب و هوا
103
بررسي ساختار و كاربردهاي شبه بلور
104
بررسي ساختار و كاركرد روايي سكانسهاي موزيكال در انيميشن هاي بلند ديزني
105
بررسي ساختار و كاركرد روايي سكانسهاي موزيكال در انيميشن هاي بلند ديزني
106
بررسي ساختار و محتواي تأويل هاي آيات و احاديث در آثار عطّار نيشابوري
107
بررسي ساختار و محتواي ديوان مندالان (كودكان) لطيف هلمت
108
بررسي ساختار و محتواي شعر پايداري در سروده هاي محمّدجواد محبّت
109
بررسي ساختار و محتواي شعر مقاومت در آثار برجسته شاعران كرمانشاه
110
بررسي ساختار و محتواي نمايش‌ نامه هاروت و ماروت اثر علي احمد باكثير
111
بررسي ساختار و مسايل اجتماعي- اقتصادي روستايي به منظور كاربرد در برنامه ريزي و توسعه نمونه مورد مطالعه: دهستان فراغه از بخش مركزي شهرستان ابركوه
112
بررسي ساختار و نحوه عملكرد فرستنده ها و گيرنده هاي راديويي AM [ا. ام.] و FM [اف. ام.] آنالوگ
113
بررسي ساختار و ويژگي هاي سازمان بوركراتيك از ديدگاه ماركس وبر در بانك رفاه كارگران شهرستان بجنورد
114
بررسي ساختار و ويژگي هاي شيميايي برخي مواد رنگزاي طبيعي
115
بررسي ساختار و ويژگيهاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي عشاير عرب جرقويه با تاكيد بر برنامه ريزي توسعه
116
بررسي ساختار وب معنايي و تحول آن در زندگي بشر
117
بررسي ساختار وب معنايي و تحول آن در زندگي بشر
118
بررسي ساختار وجنبه هاي نمايشي داستان حضرت موسي در تورات
119
بررسي ساختار وجنبه هاي نمايشي داستان حضرت موسي در تورات .ع .ع . نمايشنامه - اوريا
120
بررسي ساختارِ وجهِ سورة الرحمن بر اساس نظرية سيستمي نقشي هليدي
121
بررسي ساختار وفعاليتهاي يونسكو.
122
بررسي ساختار ومحتواي مناظره هاي پروين اعتصامي
123
بررسي ساختار وندها از جنبه اشتقاقي و تصريفي در گلستان سعدي
124
بررسي ساختار ويژگي مركب هاي خاص در صنعت چاپ
125
بررسي ساختار، بررسي خواص و پيش بيني رفتار ليزر نيمه هادي GaAs با طول موج تابشي 808 نانومتر و با پهناي طيفي كمتر از 5 نانومتر
126
بررسي ساختار، خواص مكانيكي و رفتار شكست جوش هاي ليزري نقطه اي فولاد ساده كربني
127
بررسي ساختار، خواص مكانيكي و رنگرزي پلي استر اصلاح شده با دي اتيلن گلايكول
128
بررسي ساختارالكتروني و رفتار مغناطيسي نانو سيم هاي فلزات واسط
129
بررسي ساختارسلولهاي خورشيدي به همراه شبيه سازي دنبال كنندگي نقطه حداكثرتوان
130
بررسي ساختارسينمايي عنوان بندي درهاليوود ازدهه1970 تا به امروز
131
بررسي ساختارفعل درگويش كردي كرمانشاهي
132
بررسي ساختاركدهاي دوريپايابه عنوان زيرفضاي پاياوبرخي ساختارهاي خاص
133
بررسي ساختارگرايانه ي آثار تقي مدرسي (يكليا و تنهايي او-شريفجان شريفجان-آدم هاي غايب)
134
بررسي ساختارنانوئي لايه هاي نازك TiO2 - SnO2 و مطالعه آن ها به عنوان حسگر گازي
135
بررسي ساختارها و الگو¬هاي تأمين مالي در نظام بانكداري اسلامي ايران و مالزي با رويكردي به مقررات بين¬المللي
136
بررسي ساختارها و پياده سازي بلوك هاي FEC در استاندارد WiMax روي FPGA
137
بررسي ساختارها، انرژي هاي پيوندي و خواص مكان شناسي در كمپلكسهاي2-تيوگزانتين-نيتروزآمين در فاز گازي: يك مطالعه از اساس
138
بررسي ساختارهاي تجارت الكترونيك در كشور هاي پيشرفته وبومي سازي آن با توجه به شرايط ايران وپياده سازي مدلي مناسب از تجارت الكترونيك در بيمه
139
بررسي ساختارهاي حاصل از اختلاط آلياژ A356 و آلياژ Al-%30Si بر روي سطح شيبدار مسي
140
بررسي ساختارهاي حالتهاي برانگيخته ايزوتوپ هاي جيوه با استفاده از مدل نيلسون
141
بررسي ساختارهاي حالتهاي برانگيخته ايزوتوپ هاي جيوه با استفاده از مدل نيلسون
142
بررسي ساختارهاي خانه هوشمند
143
بررسي ساختارهاي رنگ و كاركرد آن بر اساس نوع روايت در انيميشن
144
بررسي ساختارهاي رنگ و كاركرد آن بر اساس نوع روايت در انيميشن
145
بررسي ساختارهاي ريتميك رديف موسيقي ايران
146
بررسي ساختارهاي ريز سيالي ﴿ميكروفلويديك﴾
147
بررسي ساختارهاي سخت افزاري جهت پياده سازي تبديل موجك گسسته
148
بررسي ساختارهاي شهر و شهروند الكترونيك وپياده سازي مدلي از بيمارستان الكترونيك
149
بررسي ساختارهاي فلز جوش و منطقه HAZ
150
بررسي ساختارهاي مايكرو استريپ ناقص با پترن ها مستطيلي، مثلثي، دايروي، بيضوي و لوزي شكل و كاربرد آن ها در طراحي فيلترهاي مايكروويو
151
بررسي ساختارهاي متريكي از ديدگاه نظريه مدل مجرد
152
بررسي ساختارهاي مختلف پارچه دوجداره حلقوي پودي براي كاهش احتمال بروز زخم بستر در تشكهاي بيمارستاني
153
بررسي ساختارهاي مختلف تصحيح ضريب توان منابع تغذيه كوچك (PFC) و ساخت يك نمونه عملي
154
بررسي ساختارهاي مختلف فيلتراكتيو قدرت
155
بررسي ساختارهاي موضوعي و قالبهاي پيام رساني برنامه ي نوجوانان راديو در شهر تهران "مقطع سوم راهنمايي "
156
بررسي ساختارهاي موضوعي و قالبهاي پيام رساني برنامه ي نوجوانان راديو در شهر تهران مقطع سوم راهنمائي
157
بررسي ساختارهاي ميكروفلويديك ديجيتال
158
بررسي ساختارهاي هسته - پوسته در سيستم هاي كوپليمريزاسيون اكريليك تهيه شده بروش امولسيوني
159
بررسي ساختارهاي همبسته در تانك همزن دار مجهز به بافل
160
بررسي ساختاري ،الكتروني ،خواص وكاربرد هاي نانو لوله هاي si در حالت زيگزاگ و مقايسه با حالت توده
161
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
162
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
163
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
164
بررسي ساختاري پوشش هاي نفوذي آلومينايدي ساده و اصلاح شده با سيليسيم روي y-TiAl
165
بررسي ساختاري پوشش هاي نفوذي آلومينايديساده و اصلاح شده با سيليسيم روي -y-tial
166
بررسي ساختاري تجارت الكترونيك
167
بررسي ساختاري تراژدي (اوديپ شاه - آنتيگون ﴾
168
بررسي ساختاري تراژدي (اوديپ شاه - آنتيگون ﴾
169
بررسي ساختاري جمله در جلد ششم رمان كليدر
170
بررسي ساختاري خاطره نويسي دفاع مقدس (سال 1384)
171
بررسي ساختاري داستان پير چنگي از دفتر اول مثنوي
172
بررسي ساختاري داستان پير چنگي از دفتر اول مثنوي
173
بررسي ساختاري داستان هاي كوتاه منيرو رواني پور
174
بررسي ساختاري دو رمان حسين سناپور با تكيه بر نظريه روايت شناسي زرار زنت
175
بررسي ساختاري رمان همسايه ها از احمد محمود
176
بررسي ساختاري سيستم دوراني هدايت شونده حفاري با رويكرد بهبود طراحي
177
بررسي ساختاري صفحه فهرست هاي مجلات هفتگي اروپايي در دو ده ي اخير
178
بررسي ساختاري فيلمنامه كمدي
179
بررسي ساختاري كتاب بختيارنامه
180
بررسي ساختاري كتاب‌هاي غيردرسي مرتبط با درس علوم تجربي پايه‌هاي اول تا ششم ابتدايي در نظام آموزشي ايران به منظور ارائه‌ي فهرست مناسب
181
بررسي ساختاري كتابهاي غير درسي مرتبط با درس علوم تجربي پايه هاي اول تا ششم ابتدايي در نظام اموزشي ايران به منظورارائه ي فهرست مناسب
182
بررسي ساختاري گويش بهدهي
183
بررسي ساختاري ماده‌ي MnO و محاسبه ضرايب هايزنبرگ، جملات دو مجذوري و دماي نيل آن
184
بررسي ساختاري مناجات نامه ي خواجه عبدالله انصاري
185
بررسي ساختاري مناره هاي اصفهان مرمت تصويري دو منار دار الضيافه
186
بررسي ساختاري مناره هاي اصفهان مرمت تصويري دو منار دارالضيافه
187
بررسي ساختاري منظومه هاي دراماتيك گيلكي محمدعلي افراشته و شيون فومني
188
بررسي ساختاري منظومه هاي دراماتيك گيلكي محمدعلي افراشته و شيون فومني
189
بررسي ساختاري موسيقي هورامان
190
بررسي ساختاري و آسيب شناسي سنگ هاي قرمز كليساي سنت استپانوس جلفا با ارائه پيشنهادهاي حفاظتي
191
بررسي ساختاري و الكتروني تك لايه ها و دولايه هاي شبه گرفن اكسيد روي و كاربرد آن در سلولهاي خورشيدي
192
بررسي ساختاري و الكتروني سولفيد روي در حالت توده با استفاده از نظريه تابعي چگالي
193
بررسي ساختاري و الكتروني گاليم آرسنيك ،اينديم آرسنيك و آلومينيومآرسنيك در ...
194
بررسي ساختاري و الكتروني نوارهاي سيليكون كاربيد
195
بررسي ساختاري و الكتريكي لايه نازك برومو آلومينيوم فتالوسيانين
196
بررسي ساختاري و الكتريكي نانو تيوپ دو ديواره sib آرم چير (8,8)و (12,12)
197
بررسي ساختاري و پيشنهاد طرح مرمت يكي از مينياتور هاي ديواري موجود در سالن مركزي خانه سوكياس﴿1﴾
198
بررسي ساختاري و سختي نانوكامپوزيت هاي TiN/Cu به روش PVD
199
بررسي ساختاري و شبيه سازي بخش باند پايه (پردازشگر) گيرنده GPS با ارائه الگوريتم پردازش
200
بررسي ساختاري و كاني زائي طلا روي زون سنندج - سيرجان
201
بررسي ساختاري و محتوايي ده نامه ي حكومتي
202
بررسي ساختاري و محتوايي رثا در عصر مملوكي با تكيه بر ابن نباته
203
بررسي ساختاري و محتوايي طنز در آثار چند طنزپرداز معاصر(رضا رفيع ،اكبر اكسير،ناصر فيض،عليرضا لبش،سيدهادي جعفري امان آبادي)
204
بررسي ساختاري و محتوايي لالايي‌هاي مازندراني با تأكيد بر لالايي‌هاي منطقۀ دودانگۀ ساري
205
بررسي ساختاري و محتوايي لالايي‌هاي مازندراني با تأكيد بر لالايي‌هاي منطقۀ دودانگۀ ساري
206
بررسي ساختاري و محتوايي مدايح نبوي عبدالرحيم البرعي
207
بررسي ساختاري و مقاومت سايشي فولادهاي برونايز شده
208
بررسي ساختاري و مهندسي قالبهاي شمش ريزي ﴿كوكيل﴾
209
بررسي ساختاري والكتروني تك لايه شبه گرافن سيليكون - بور همراه با تهي جا وناخالصي NO وCO2
210
بررسي ساختاري وپيشنهاد طرح مرمت يكي از مينياتورهاي موجود درسالن مركزي خانه سوكياس (1)
211
بررسي ساختاري ومحتوايي خطابه درعصر مملوكي
212
بررسي ساختاري ومحتوايي شعر رثاي صفي الدين حلي
213
بررسي ساختاري ومحتوايي غزل عاشورايي بعدازانقلاب
214
بررسي ساختاري ومحتوايي نقاشي ديواري ها ومجسمه هاي شهر اصفهان در دو دهه اخير
215
بررسي ساختاري ومحتوايي نقاشي ديواري ها ومجمه هاي شهر اصفهان در دو دهه اخير
216
بررسي ساختاري ومفهومي قرآن كريم دراشعار فيض كاشاني
217
بررسي ساختاري يك قطعه نقاشي ديواري منسوب به دوره قاجار
218
بررسي ساختاري يك قطعه نقاشي منسوب به دوره قاجار
219
بررسي ساختت بيوسنسورهاي پيزو الكتريك براي كاربردهاي پزشكي و تشخيص بيماري
220
بررسي ساختمان ، اصول طراحي و ايمني سازه اي كشتي هاي فله بر
221
بررسي ساختمان ،طرز كار، محاسن و معايب تورك كندرتور ماشين آلات كوماتسو با تورك ديوايدر ماشين آلات كاتر پيلار
222
بررسي ساختمان جمله در سووشون
223
بررسي ساختمان جمله و انواع آن در مكتوبات مولانا جلال الدين رومي
224
بررسي ساختمان داخلي قسمتهاي رويشي تعدادي از گونه هاي خانواده CHENOPODIACEAE در برخي مناطق اصفهان
225
بررسي ساختمان داخلي نخ جت هوا
226
بررسي ساختمان داخلي نخهاي سايرو
227
بررسي ساختمان سطحي پارچه هاي يكرو سيلندر ساده گرد باف با استفاده از روش پردازش تصويري
228
بررسي ساختمان فيزيكي فيبر نوري
229
بررسي ساختمان گروه فعلي در كردي نوشتاري گويش سوراني شهرهاي مهاباد، بانه و سقز
230
بررسي ساختمان هاي سبز بر مبناي الگوي آيين نامه LEED ﴿مطالعه موردي تاسيسات آبرساني﴾
231
بررسي ساختمان هسته و نقش آن در چرخه سلولي و فرآيندهاي موثر بر مرگ سلولي
232
بررسي ساختمان و خواص نخهاي توليدي به روش ريسندگي چرخانه
233
بررسي ساختمان و شيوه ي نوازندگي سنتور در كشورهاي ايران، چين، هند، و مجارستان
234
بررسي ساختمان و طرز كار دستگاههاي مكانيكي و مدارهاي هيدروليك كنترل فرمان و ترمز در بلدوزر
235
بررسي ساختمان و عملكرد سيستم سوخت رساني در موتورهاي ديزل
236
بررسي ساختمان و عملكرد موتور هواپيماي فوكر 100
237
بررسي ساختمان و نحوه عملكرد و طراحي نقشه هاي اجرايي ساخت آسياب گلوله اي
238
بررسي ساختمان ويولن و توسعه آن
239
بررسي ساركومهاي بافت نرم در مركز پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 84-1373
240
بررسي ساركومهاي بافت نرم در مركز پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 84-1373
241
بررسي ساز عود از منظر سازشناسي و نقش آن در موسيقي ايران
242
بررسي ساز و كار رابط قدرت در سطح خرد در نمايشنامه هاي محمد يعقوبي
243
بررسي ساز و كار روابط قدرت در سطح خود در نمايشنامه هاي محمد يعقوبي
244
بررسي ساز و كار طنز در شعر كودك از نقطه نظر معني شناسي (گروه سني الف ، ب ، ج )
245
بررسي ساز و كار موثر بر نحوه پياده سازي طرح كارت هوشمند سلامت و سنجش ميزان آگاهي و رضايت گيرندگان خدمات ﴿بيماران خاص﴾از آن
246
بررسي ساز و كارهاي تحولات اقتصادي سكونت گاه هاي روستايي حوضه آبخيز ارداك , the study of economic change causes in rural settlements of ardak basin
247
بررسي ساز و كارهاي توليد معنا ، در عكس هاي دفاع مقدس از منظر نشانه شناسي اجتماعي
248
بررسي ساز و كارهاي زمان بندي متغير دريچه هاي هوا و دود در موتورهاي احتراق داخلي و نمونه سازي يكي از ساز و كارها
249
بررسي ساز و كارهاي طنز درديوان قاآني
250
بررسي ساز‌و‌كار تماشاگري در سينما با تمركز بر فيلم‌هاي متأخر كيارستمي
251
بررسي سازگاري آلياژ نايلون 6/GMA-g-SEBS و خواص مكانيكي آن
252
بررسي سازگاري آميزه پلي (اتيلن ترفتالات)/پلي‌پروپيلن با استفاده از نانو ساختار سيليكا ايروژل توسط آناليز رئولوژيكي و مورفولوژيكي نانو كامپوزيت حاصل
253
بررسي سازگاري افراد بومي (عرب خوزستان) و غير بومي (عراقيها)
254
بررسي سازگاري پيوند در دو توده طالبي و گرمك ايران و ارزيابي آن ها به تنش شوري
255
بررسي سازگاري پيوند در يك توده بومي هندوانه بر پايه كدو قليايي و ارزيابي آن ها به تنش شوري
256
بررسي سازگاري در آلياژ پلي متيل متاكريلات و پلي بوتا دي ان گرافت شده با زنجير هاي پلي تيل متاكريلات و اثر طول زنجير بر خواص حاصل از آلياژ
257
بررسي سازگاري در سيستم آلياژي ABS/PVC و نقش سازگار كننده NBR در تعيين مورفولوژي و خواص نهايي اين آلياژ
258
بررسي سازگاري در سيستم آلياژي PA6/PS از طريق اصلاح پلي‌استايرن و مطالعه خواص اين آلياژ
259
بررسي سازگاري رفتاري و عوامل مرتبط با آن در فرزندان خانواده هاي طلاق در مدارس ابتدايي شهر رشت در سال96-1395
260
بررسي سازگاري رفتاري و عوامل مرتبط با آن در فرزندان خانواده هاي طلاق در مدارس ابتدايي شهر رشت در سال96-1395
261
بررسي سازگاري زيستي پليمرپلي پروپيلن از طريق سلولهلي فيبروبلاستL929
262
بررسي سازگاري شاخصهاي نوين توسعه اقتصادي با آموزه هاي اسلامي
263
بررسي سازگاري عملكرد و اجراي آن در نخود با استفاده از مدل AMMI و تجزيه عليت
264
بررسي سازگاري قيام هاي اخير مصر با انديشه سياسي اهل سنت
265
بررسي سازگاري كاربري هاي فرا محله اي با بافتهاي تاريخي نمونه موردي:محله صيقلان رشت
266
بررسي سازگاري و تأثير نانوگرافن در سيستم آلياژيLLDPE / پلي 1-هگزن
267
بررسي سازگاري و تحمل به خشكي ارقام كلزا
268
بررسي سازگاري و تحمل به شوري چمن هاآفريقائي (.yndon spp) در شرايط اقليمي اصفهان
269
بررسي سازگاري و خواص آلياژها بر مبناي SBA/CVP
270
بررسي سازگاري و خواص در آلياژ استايرن بوتادي‌ان رابر و نيتريل رابر، در حضور استايرن بوتادي‌ان اصلاح شده
271
بررسي سازگاري و خواص مكانيكي آلياژهاي RBS اصلاح شده با اكريليك اسيد و انيدريد مالئيك و پلي يورتان سگمنته
272
بررسي سازگاري وانتخاب توده مناسب اسپرمي بومي
273
بررسي سازگاري ورضايت مندي زناشويي در زنان نابارور
274
بررسي سازگاري، خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك ، عملكرد و پروتئين لاين هاي عدس در اصفهان
275
بررسي سازمان پليس رضاشاه باتكيه برپليس سياسي
276
بررسي سازمان هاي مكانيكي و ارگانيكي در دوره حكومت صفويه
277
بررسي سازماندهي منابع رقومي در كتابخانه هاي ديجيتال كتابخانه هاي ملي 10 كشور منتخب
278
بررسي سازه اراده در متون اسلامي و روان شناسي،بمنظور طراحي ابزاري جهت اندازه گيري آن
279
بررسي سازه انگارانه رويارويي ايالات متحده امريكا و اسلام گرايي بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001
280
بررسي سازه فولادي مجهز به مهاربند كمانش ناپذير در برابر خرابي پيش رونده
281
بررسي سازه هاي جداسازي شده با DCFP با درنظرگرفتن اثر اندركنش سازه و خاك
282
بررسي سازه هاي فولادي با ديوار برشي بتني و روش اجراي آن
283
بررسي سازو كارهاي موثر برنحوه پياده سازي طرح كارت هوشمند و سنجش ميزان آگاهي و رضايت گيرندگان خدمات ﴿بيماران خاص﴾ازآندر سال 1387
284
بررسي سازوكار اثر مانسون تابستانه هند بر واچرخند جنب حاره اي در منطقه جنوب غرب آسيا
285
بررسي سازوكار رخداد بارش‌هاي تابستاني با استفاده از مدل WRF (موردمطالعه جنوب ايران)
286
بررسي سازوكار فداشوندگي نانوكامپوزيت هيبريدي بر پايه رزين فنوليك/الياف كربن/گرافن اكسايد/هيدروكسيدكلسيم
287
بررسي سازوكار فعال‌سازي هواويزها در مقادير متعارف ابراشباع جوي با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
288
بررسي سازوكار فوم سازي ميكروسلولي ترموپلاستيك هاي تقويت شده با الياف و نانوذره از طريق روش فوم سازي حالت جامد
289
بررسي سازوكار لايه شوندگي در پوشش هاي خود لايه شونده اكريليك /اپوكس
290
بررسي سازوكار ليزر نيتروژن
291
بررسي سازوكارهاي باز اجتماعي كردن زنان بزهكار جرايم جنسي
292
بررسي سازوكارهاي بهينه سازي حمل و نقل درون شهري بااستفاده از تكنيكهاي چندمعياره (مطالعه موردي منطقه دو يزد )
293
بررسي سازوكارهاي تحولات اقتصادي سكونت گاههاي روستايي حوضه ابخيز ارداك
294
بررسي سازوكارهاي تمجيد و پاسخ به آن در ميان دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران
295
بررسي سازوكارهاي خود ترميم شوندگي در مواد و كامپوزيت هاي پليمري
296
بررسي سازوكارهاي موثر بر توزيع و كنترل مورفولوژي تقويت كننده هاي هادي در سازه هاي كامپوزيت هاي هوشمند بيني الكترونيكي
297
بررسي سال ورود اعلان هاي هنري به ايران
298
بررسي ساليتون گسسته تاريك در آرايه اي از موجبرهاي جفت شده
299
بررسي ساليتون ها در برهم كنش ليزر پرتوان با پلاسما
300
بررسي ساليتون هاي گاف سطحي در مرز ساختارهاي نوري متناوب
301
بررسي ساليتون هاي گسسته در آرايه ي موجبري دو بعدي در محيط كر
302
بررسي ساليتونهاي گسسته در آرايه ي يك بعدي موجبرها با حضور نقص در محيط كر
303
بررسي ساماندهي روابط زوجين از نظر قرآن
304
بررسي ساماندهي روابط زوجين از نظر قرآن
305
بررسي ساماندهي گردشگري ورودي ايران با استفاده از كارتهاي الكترونيكي (مطالعه موردي مثلث طلايي: شيراز، يزد و اصفهان)
306
بررسي سامانه آموزشيLMSبررضايتمندي دانشجويان دانشگاه پيام نورمركزشاهين شهر
307
بررسي سامانه هاي انتقال سيال در هيدروليك
308
بررسي سامانه هاي رهايش داروهاي ضدسرطان بر پايه هيدروكسيد دوگانه لايه اي
309
بررسي سامانه هاي قابل تزريق بر پايه nHA/PLGA/NMP حاوي ميكروذرات براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
310
بررسي سامانه هاي هوشمند حمل و نقل با رويكرد حمل و نقل جاده اي
311
بررسي سايتوژنتيك جنين هاي موش بدست امده ازپارتنوژنزيز بعد از اعمال فشار هيدروستاتيك
312
بررسي سايز موتكتونيكي و پهنه بندي لرزه اي شهر اصفهان
313
بررسي سايش ابزارهاي برشي در ماشينكاري چدن خاكستري
314
بررسي سايش قطعات ماشينها بوسيله راديواكتيويته
315
بررسي سايش لغزشي روكش استلايت 6 بر روي فولاد زنك نزن 420 به روش gtaw
316
بررسي سايش ناشي از عبور جريان دوفاز جامد- مايع
317
بررسي سايش و تاثيرات ان با حضور و عدم حضور ذرات ساينده و روانكار با كمك ازمايش پين-ديسك
318
بررسي سايكوفيزيولوژيك استرس خواندن متون فينگليش و مقايسه آن با اثر استروپ
319
بررسي ساينده هاي Sic
320
بررسي سايه ها در نقاشي
321
بررسي سايه ها در نقاشي
322
بررسي سبك تدريس معلم برتفكر فعال دانش آموزان
323
بررسي سبك تفكر بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز سميرم
324
بررسي سبك داستان هاي " ليناكيلاني " براساس مؤلفه هاي زنانه نويسي
325
بررسي سبك دلبستگي با اختلال اضطراب در كودكان مقطع ابتدايي
326
بررسي سبك دلبستگي و اضطراب بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ﴿دوره دوم ﴾ در سال تحصيلي 93 - 1392 شهرستان بهشهر
327
بررسي سبك رنگ بندي فرش هاي صفويه
328
بررسي سبك رهبري تحول آفرين(مورد مطالعه:اداره آموزش و پرورش شهرستان بشرويه)
329
بررسي سبك رهبري تحول گرا و ارتباط آن با تسهيم دانش در صنايع هوايي
330
بررسي سبك رهبري مديران در سازمان اب و فاضلاب ﴿منطقه 6﴾شهر اصفهان بر اساس مدل بس
331
بررسي سبك رهبري مديران عالي شعب سازمان تامين اجتماعي تهران در چارچوب مدل بس
332
بررسي سبك رهبري مديران مدارس راهنمايي پسران منطقه 2 آموزش و پرورش شهرستان قم در سال تحصيلي 74-1373
333
بررسي سبك رهبري و خلاقيت مديران دبيرستانهاي پسرانه شهرستان درگز
334
بررسي سبك زباني اسرارالتوحيد
335
بررسي سبك زباني شاهنامه فردوسي
336
بررسي سبك زباني غزليات سعدي
337
بررسي سبك زندگي اجتماعي زنان از منظر قرآن و احاديث
338
بررسي سبك زندگي اجتماعي زنان از منظر قرآن و احاديث
339
بررسي سبك زندگي اجتماعي زنان از نظر قرآن و احاديث
340
بررسي سبك زندگي از منظر امام رضا( عليه السلام)
341
بررسي سبك زندگي اسلامي در اشعار پروين اعتصامي
342
بررسي سبك زندگي ايراني اسلامي بر ازدواج جوانان
343
بررسي سبك زندگي بيماران مبتلا به سرطان و مقايسه آن با افراد سالم در بيمارستان ها و مراكز درماني رشت
344
بررسي سبك زندگي پيشگيري كننده از پوكي استخوان و وضعيت ويتامين D در دانشجويان پرستاري علوم پزشكي گيلان 1394-95
345
بررسي سبك زندگي خانواده هاي ساكن شهرستان بهشهر
346
بررسي سبك زندگي سالم با محوريت فعاليت بدني برسلامت جسماني
347
بررسي سبك زندگي سالمندان و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به صندوق بازنشستگي كشوري شهر رشت در سال 1393
348
بررسي سبك زندگي سالمندان وعوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به صندوق بازنشستگي كشوري شهر رشت در سال 1393
349
بررسي سبك زندگي كودكان ايراني در آثار هوشنگ مرادي كرماني
350
بررسي سبك زندگي و تغذيه اي بيماران مبتلا به لنفوماي سر وگردن بستري شده در بخش انكولوژي بيمارستان رازي رشت در سال1393-1392
351
بررسي سبك زندگي و تغذيه اي در بيماران مبتلا به زخم آفتي راجعه در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
352
بررسي سبك زندگي وپرخاشگري مردم شهرستان مرودشت
353
بررسي سبك سازي باقيمانده برج تقطير و نفت خام سنگين
354
بررسي سبك شعر ديني سيد رضا موسوي هندي
355
بررسي سبك شناختي 15 غزل سعدي و 15 غزل فخرالدين عراقي
356
بررسي سبك شناختي 15 غزل سعدي و 15 غزل همام تبريزي
357
بررسي سبك شناختي بوستان و گلستان سعدي از حيث ويژگي هاي زباني
358
بررسي سبك شناختي پنجاه قصيده (30-80) سلمان ساوجي
359
بررسي سبك شناختي پيامك ها در زبان فارسي
360
بررسي سبك شناختي رمان طوبي و معناي شب ، رويكردي زبان شناختي
361
بررسي سبك شناختي سروده هاي كردي شاعران كرمانشاه (باتكيه براشعار سيد يعقوب ماهيدشتي ، شامي كرمانشاهي ، پرتوكرمانشاهي وقصري)
362
بررسي سبك شناختي شعر سيمين بهبهاني
363
بررسي سبك شناختي صدوپنجاه غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي در سه سطح ﴿زباني، ادبي، فكري﴾
364
بررسي سبك شناختي غزليات عمادالدين نسيمي ﴿در سه سطح زباني ، فكري و ادبي﴾
365
بررسي سبك شناختي منظومه هاي گيلكي مصطفي رحيم پور سياهكلي
366
بررسي سبك شناختي نگاره هاي شاهنامه شاملو
367
بررسي سبك شناختي و جنبه هاي روايي فرائد السلوك
368
بررسي سبك شناسانه 50 صف اول خوان الاخوان ناصر خسرو در سطح نحوي
369
بررسي سبك شناسانه اشعار امان الله صوفي سياوش
370
بررسي سبك شناسانه اشعار سيد اشرف الدين گيلاني
371
بررسي سبك شناسانه جهار مثنوي نان و حلوا، شير و شكر، نان و پنيرو رموز اعظم شيخ بهايي
372
بررسي سبك شناسانه ي اشعار محمد زهري
373
بررسي سبك شناسانه ي داستان جاي خالي سلوچ بر اساس سطح زباني
374
بررسي سبك شناسانه¬ي غزليات سرخوش تفرشي در دو سطح ادبي و فكري
375
بررسي سبك شناسي در نوازندگي مجيد كياني
376
بررسي سبك شناسي دوباب آغازين از ترجمه ي رساله قشريه , To evaluate the stylistic of two beginning chapters of ghusheiri s tratise
377
بررسي سبك شناسي سطح آوايي در جزء سي قرآن كريم
378
بررسي سبك شناسي يكصد غزل آغازين ديوان شمس
379
بررسي سبك شناسي يكصد غزل آغازين ديوان شمس
380
بررسي سبك فردي علي فوده با تكيه بر نظريه روان‌‌شناسي فردنگر
381
بررسي سبك فرزند پروري والدين بر گرايش نوجوانان زير 18 سال به بزهكاري در سطح شهرستان گرگان در سال 89
382
بررسي سبك فكري غزل هاي فاضل نظري در مجموعه هاي (كتاب،اقليت و ضد) با غزل هاي حسين منزوي (از شوكران و شكر)
383
بررسي سبك لايه‌اي در ديوان ثمر الكروم عباس فتوني با محوريت پيامبر (ص)، أهل بيت (ع) و مقاومت
384
بررسي سبك ماكيومنتري در سينما و درگوني هاي فرمي در بازنمايي واقعيت
385
بررسي سبك ماكيومنتري در سينما و دگرگوني¬هاي فرمي در بازنمايي واقعيت
386
بررسي سبك مديريت در كميته امداد شهرستان اردل
387
بررسي سبك مديريت درشهرداري نجف اباد
388
بررسي سبك مديريت كلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبستان هاي ناحيه 2شهر اصفهان
389
بررسي سبك مديريت مجتمع علوم انساني با توجه به سه سبك سازمان مدار، انسان مدار و اقتضايي از ديدگاه اساتيد و كارمندان مجتمع
390
بررسي سبك مديريت مديران دبيرستانهاي شهرستانهاي مينودشت و تاثير آن در روحيه دبيران
391
بررسي سبك مديريت مديران در سازمان با توجه به شيوه ي زندگي ايراني و اسلامي
392
بررسي سبك مديريت مشاركتي در آموزش و پرورش منطقه سعدآباد و اثرات آن بر رضايت شغلي كاركنان
393
بررسي سبك مديريت وظيفه مدار -رابطه مدار در مديران مهد كودكهاي ناحيه يك اهواز استان خوزستان
394
بررسي سبك مديريتي مديران آموزشي دبيرستانهاي استان قم
395
بررسي سبك مديريتي مديران دبيرستانهاي دولتي شهرستان مينودشت
396
بررسي سبك مديريتي مديران زن شهرستان مينودشت براساس سبك وظيفه مداري ورابطه مداري
397
بررسي سبك مقابله با استرس در افراد خلاق وعادي.
398
بررسي سبك مينيماليسم در آثار ارتباط تصويري
399
بررسي سبك نگارش دانش آموزان دختر و پسر در مقطع دوم راهنمايي در منطقه يك آموزش و پرورش تهران در واحد يادگيري نگارش
400
بررسي سبك نويسندگي و تحليل پنج داستان كوتاه ابوالقاسم پاينده ﴿ مرده كشان جوزان، كميته مخفي ، تجربه تحويل سال، دلهره شب عيد و ارابه شيطون﴾
401
بررسي سبك هاي تربيتي خانواده هاي مدرن بر پيشرفت تحصيلي كودكان پيش دبستاني مهد كودك رنگين كمان
402
بررسي سبك هاي تربيتي والدين بر رشد خلاقيت فرزندان پسر شهرستان اسفراين در سال تحصيلي 88-89
403
بررسي سبك هاي تصميم گيري مشتريان در خريد محصولات لوازم خانگي ﴿ مطالعه موردي : مشتريان شهر قاين ﴾
404
بررسي سبك هاي حل تعارض در كاركنان شهرداري ها شرق استان مازندران
405
بررسي سبك هاي دلبستگي بر انعطاف پذيري شناختي و سوگيري هاي توجه
406
بررسي سبك هاي دلبستگي بر رضايت زناشويي دانشجويان زن دانشگاه پيام نور شهرستان آستانه اشرفيه.
407
بررسي سبك هاي دلبستگي زوجين و روابط زناشويي بين انها
408
بررسي سبك هاي دلبستگي همسران با مكانيسم هاي دفاعي و صميميت زوجين در شهرستان نكا
409
بررسي سبك هاي دلبستگي وسرسختي بر عزت نفس اجتماعي
410
بررسي سبك هاي رهبري درانگيزش كاركنان
411
بررسي سبك هاي رهبري مديران گروههاي آموزشي دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان بر اساس نظرات اعضاي هيات علمي
412
بررسي سبك هاي شوخ طبعي با هوش هيجاني در طلاب خواهر جامعه الزهرا
413
بررسي سبك هاي عشق و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده هاي علوم انساني و ادبيات دانشگاه يزد
414
بررسي سبك هاي فرزند پروري والدين و عوامل اجتماعي موثر بر آن : مطالعه مورد محور , sudy of parenting styles and social factors affecting it: a case study based
415
بررسي سبك هاي فرزندپروري والدين با ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر وپسر مقطع راهنمايي
416
بررسي سبك هاي مختلف تدريس معلمان مقطع دبيرستان شهرستان بهشهر
417
بررسي سبك هاي مختلف رهبري و تعهد سازماني در شركت توزيع نيروي برق استان فارس
418
بررسي سبك هاي مديريت بر عملكرد مديران در مدارس ابتدايي شهرستان لردگان در سال تحصيلي 9091
419
بررسي سبك هاي مديريت تعارض در اجراي موفقيت آميز استرات‍ژيهاي سازماني شهرك صنعتي
420
بررسي سبك هاي مديريت تعارض در اجراي موفقيت آميز استراتژيهاي سازماني شهرك صنعتي كردستان
421
بررسي سبك هاي مديريت تعارض دربين مديران
422
بررسي سبك هاي مديريت و ارتباط آن بارضايت شغلي دبيران مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه 2
423
بررسي سبك هاي مديريت ﴿وظيفه گرا و انسان گرا﴾با تعهد سازماني در شركت مجتمع صنايع قائم الرضا اصفهان
424
بررسي سبك هاي مديريتي بر توانمندي دانشگاه پيام نور بوشهر
425
بررسي سبك هاي مديريتي مديران با رضايت شغلي دبيران دبيرستانهاي شهر خان به بين
426
بررسي سبك هاي مديريتي مديران دبيرستان هاي پسرانه شهرستان گنبد كاوس وتاثير آن بر ميزان رضايت دبيران
427
بررسي سبك هاي منبت كاري معاصر در مناطق شاخص ايران ﴿اصفهان، گلپايگان، آباده، شيراز و سنندج﴾
428
بررسي سبك هاي يادگيري دانشجويان با تدريس استادان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
429
بررسي سبك هويت و سلامت روان در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور سميرم
430
بررسي سبك و آثار يوجين گلادستون اونيل
431
بررسي سبك و صفحه آرايي مرقع گلشن
432
بررسي سبك و محتواي قصه هاي كوتاه محمود تيمور
433
بررسي سبك‌ هاي مقابله‌ اي و عوامل مرتبط با آن در ميان شهروندان يزدي
434
بررسي سبك‌شناختي پيامك‌ها در زبان فارسي
435
بررسي سبك‌شناسانة قصايد سيف‌الدين محمد فرغاني با تأكيد بر سي قصيده
436
بررسي سبك‌شناسانۀ چهار مثنوي نان و حلوا، شير و شكر، نان و پنير و رموز اعظم شيخ بهايي
437
بررسي سبك‌شناسي غزليّات فروغي بسطامي
438
بررسي سبكزندگي عشاير كوچر وشهرستان مرو دشت
439
بررسي سبكهاي ابراز هيجان در رضايت زناشويي
440
بررسي سبكهاي دل بستگي مادر-كودك با كمروئي فرزندان
441
بررسي سبكهاي دلبستگي بامهارت اجتماعي در بين دانش اموزان دوره پيش دانشگاهي
442
بررسي سبكهاي رهبري مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان با نگاهي به تئوري سه بعدي اثر بخش رهبري ردين
443
بررسي سبكهاي شخصيتي ورابطه بين تيپهاي برونگرا ودرونگرا ونقش ان بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
444
بررسي سبكهاي فرزند پروري و ارتباط آن با مشكلات رفتاري كودكان در مدارس ابتدايي شهر رشت در سال تحصيلي 91-90
445
بررسي سبكهاي فرزند پروري والدين در مدارس راهنمايي دخترانه منطقه 2 يزد
446
بررسي سبكهاي مديريتي ،مديران آموزشي مدارس متوسطه شهرستان گنبد كاووس
447
بررسي سبكهاي مديريتي در جهت تحقيق اهداف آموزشي
448
بررسي سبكهاي مديريتي مديران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان مينودشت براساس سبك مديريتي وظيفه مدار و رابطه مدار وتاثير آن در پيشرفت تحصيلي
449
بررسي سبكهاي مديريتي وظيفه مدار و رابطه مدار و تاثير آنها در تحقيق اهداف آموزشي
450
بررسي سبكهاي هويت ( هويت معلق ،ديررس ،زودرس ،شكل يافته ياكامل )
451
بررسي سبكهاي يادگيري خلق وخو محور بين دانش اموزان تيزهوش وعادي
452
بررسي سبكهاي يادگيري دانشجويان دختر رشته علوم تربيتي پيام نور دامغان ورابطه آن با پيشرفت تحصيلي آنان
453
بررسي سبكهاي يادگيري وشناختي دانشجويان علوم پايه
454
بررسي سبكي رمان خيابان بهار آبي بود بر اساس نظريهي نقش گراي هليدي و متيسن(2004)
455
بررسي سبكي ساقي نامه هاي حافظ و ميررضي الدين آرتيماني و ابراهيم ادهم آرتيماني در سه حوزه زباني، فكري، ادبي
456
بررسي سبكي و محتوايي اخوانيات در شعر امروز (شهريار،شاملو،ابتهاج،اخوان،شفيعي كدكني،امين پور)
457
بررسي سبكي و محتوايي شعر پايداري جبرا ابراهيم جبرا
458
بررسي سپرده هاي پس انداز اشخاص در صندوق قرض الحسنه ولي عصر (عج ) بابل
459
بررسي سپسيس در نوزادان با هيپربيليروبينمي شديد در بيمارستان افشار يزد طي سالهاي 1372-1371
460
بررسي سپسيس در نوزادان با هيپربيليروبينمي شديد در بيمارستان افشار يزد طي سالهاي 1372-1371
461
بررسي ستبري در شبكه‌هاي اقتضايي با مسيريابي مبتني بر اعتماد
462
بررسي سترون سازي پليمر POSS-PCU به سه روش مختلف
463
بررسي سخت افزار و معماري پردازنده هاي گرافيكي GPU [جي. پي. يو]
464
بررسي سخت رويي بين زنان شاغل وخانه دار شهرستان محلات
465
بررسي سخت كوشي در مدارس راهنمايي شاهد دختران و پسران
466
بررسي سختي ، مقاومت به ضربه ، مقاومت به سايش و ساختار ميكروسكوپي ريلهاي راه آهن
467
بررسي سختي عناصر بارير جانبي در ساختمان هاي اسكلت فلزي و مدل سازي توسط نرم افزار ETABS [ايتبز]
468
بررسي سختي قائم بالاست مخلوط با خرده لاستيك در نواحي كويري
469
بررسي سختي موج نخ هاي يكسره ساخت دستگاه اندازه گيري سختي موج
470
بررسي سختي و ميكرو سختي كامپوزيت سه لايه قلع - برنج - قلع قبل و بعد از عمليات حرارتي
471
بررسي سدهاي بتن غلتكي با توجه به مصالح مصرفي و برخي از پارامترهاي سازه اي
472
بررسي سرانجام بارداري در زنان با سابقه تهديد به سقط
473
بررسي سرانجام بارداري در زنان با سابقه تهديد به سقط
474
بررسي سرانجام حاملگي در زنان با سابقه سقط مكرر بدنبال تجويز هپارين و آسپيرين با دوز كم
475
بررسي سرايت در بازارهاي مالي ايران با استفاده از تركيبي از فرآيند اورنشتاين اولنبك و تبديل موجك پيوسته
476
بررسي سرب و معادن سرب ايران
477
بررسي سرب و معادن سرب ايران
478
بررسي سرباره حاصل از ذوب فلز در كارگاه ذوب فلز باستاني كمجان
479
بررسي سرباره هاي حاصل ازكنورتور كوره بلند و كوره قوس الكتريكي از نظر خواص آناليز شيميايي و كاربرد
480
بررسي سرچشمه پيدايش كمدي، همراه با ترجمه نمايشنامه پرندگان اثر آريستونان (نمايشنامه فرسايشگاه )
481
بررسي سرچشمه پيدايش كمدي، همراه با ترجمه نمايشنامه پرندگان اثر آريستونان (نمايشنامه فرسايشگاه )
482
بررسي سرچشمه ها و سير تحولات مكتب جنيديه تا قرن هفتم هجري
483
بررسي سرچشمه هاي عربي وفارسي روضه خلد مجد خوافي
484
بررسي سردخانه هاي صنعتي و طراحي يك سردخانه 300 تني
485
بررسي سرريز شوك و نوسان دربين سهام خودرويي و بازار ارز
486
بررسي سرريز فناورانه سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صنعت مخابرات ايران - مورد مطالعه شركت اريكسون
487
بررسي سرريزهاي چند وجهي موجود در شبكه هاي آبياري نكوآباد، آبشار و رودشت و مقايسه عملكرد آنها با روابط بدست آمده از مدلهاي آزمايشگاهي
488
بررسي سرطان پستان در استان گيلان طي سالهاي 1364- 1370
489
بررسي سرطان مثانه در بيماران مراجعه كننده به بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون و شهيد صدوقي
490
بررسي سرطان مثانه در بيماران مراجعه كننده به بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون و شهيد صدوقي
491
بررسي سرطانهاي پنجساله﴿67-63﴾ در استان يزد
492
بررسي سرطانهاي پنجساله﴿67-63﴾ در استان يزد
493
بررسي سرعت بحراني در چدن داكتيل
494
بررسي سرعت بحراني در قطعات ريختگي در يك سيستم مدرن ريخته گري
495
بررسي سرعت جريان القايي توسط چيدمان‌هاي مختلف عملگر پلاسمايي DBD
496
بررسي سرعت چرخانه در فرآيند توليد و تاثير ناب تئوري و عملي در ارتباط با آن
497
بررسي سرعت چرخش قالب و دماي فوق ذوب در ريخته گري گريز از مركز آلياژ آلومينيوم - سيليسيم 3%
498
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮد ﻛﺮدن و عمليات بهسازي بر خواص سايشي آلياژ هايپريوتكتيك آلومينيم 17% سيليسيم
499
بررسي سرعت هاي بحراني تير در حال چرخش FGM
500
بررسي سرعت هاي ته نشيني دوغاب باطله سنگ آهن در شرايط مختلف دانه بندي ودرصد جامد در لوله هاي طويل و تحليل امكان سنجي انتقال آنها براساس نتايج محاسبات تئوري
501
بررسي سرقت موتور سيكلت با عوامل اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در شهرستان قائم شهر و حومه
502
بررسي سرگرمي در مجله هاي نوجوان ايران ﴿ كميك استريپ ها﴾
503
بررسي سرلوحه : مجلات در ايران
504
بررسي سرلوحه هاي مجلات در ايران
505
بررسي سرلوحهء مطبوعات در ايران
506
بررسي سرم افراد اهداء كننده خون از نظرHCV,SGOT,SGPT,HBcAb كه HBcAb منفي هستند
507
بررسي سرم افراد اهداء كننده خون از نظرHCV,SGOT,SGPT,HBcAb كه HBcAb منفي هستند
508
بررسي سرمايش سالن امتحانات
509
بررسي سرمايه اجتماعي با احساس شادكامي و فرسودگي شغلي در معلمان شهرستان شيروان
510
بررسي سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان پسر دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران
511
بررسي سرمايه اجتماعي زنان شاغل و غير شاغل
512
بررسي سرمايه اجتماعي گروه هاي قومي شهر بجنورد و عوامل موثر بر آن
513
بررسي سرمايه اجتماعي مهاجرين افغانستاني: مطالعه موردي مهاجرين افغانستاني ساكن شهر اصفهان
514
بررسي سرمايه اجتماعي و حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه تهران (سال تحصيلي 87-1386)
515
بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل موثر بر شكل گيري آن در سطح محله (مطالعه موردي محله هاي منطقه 9 شهرستان مشهد)
516
بررسي سرمايه انساني بر رشد اقتصادي (مورد مطالعه كشورهاي در حال توسعه )
517
بررسي سرمايه فرهنگي فعالان موسيقي
518
بررسي سرمايه فرهنگي و نگرش به تعداد فرزندان ﴿ مطالعه موردي: زنان شهر بهشهر﴾
519
بررسي سرمايه فكري در سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
520
بررسي سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات و ارتباط آن با بهبود تصميم گيري مديران.....
521
بررسي سرنوشت (OUTCOME) نوزادان متولد شده در بيمارستان شهيد بهشتي تفت به مدت سه سال (1373-1370)
522
بررسي سرنوشت (OUTCOME) نوزادان متولد شده در بيمارستان شهيد بهشتي تفت به مدت سه سال (1373-1370)
523
بررسي سرنوشت ﴿OUT COME) نوزادان متولد شده در بيمارستان شهيد بهشتي تفت به مدت سه سال﴿73-1370﴾
524
بررسي سرنوشت حاملگي در بيماران مبتلا به آسم
525
بررسي سرنوشت حاملگي در بيماران مبتلا به آسم
526
بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در افراد مراجعه كننده به آزمايشگاههاي شهر تهران به كمك تكنيك ايمونوفلورسانس غير مستقيم
527
بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در نوزادان و مادران زايمان شده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي يزد زمستان95
528
بررسي سروپره والانس و عوامل خطر توكسوپلاسموز در مادران باردار مراجعه كننده به مركز مراقبتهاي بارداري شهرستان رامسر در سال 1396
529
بررسي سرولوژي ايمني به سرخجه درزنان درسنين باروري مراجعه كننده به مركزمشاورپزشكي ژنتيك بهزيستي رشت ، جهت مشاوره قبلازازدواج يا قبل از بارداري در سال 1379.
530
بررسي سرولوژيك توكسوپلاسموزيس درماكيان محلي شهرستان كرمانشاه
531
بررسي سرولوژيك فراواني HTLV-I و HTLV-II در اهداء كنندگان خون و ارتباط آن با تغييرات سلولهاي خوني
532
بررسي سرولوژيكي و مولكولي وجود عفونت هانتاويروس در نمونه هاي سرم افراد داراي علائم مشكوك به بيماري هانتا ويروسي در ايران
533
بررسي سرويس دهنده هاي اينترنت
534
بررسي سرويس دهنده هاي لينوكسي و پياده سازي آنها
535
بررسي سرويس راديويي عمومي بسته اي و تاثير طول صف بر كيفيت سرويس
536
بررسي سرويس هاي تله ماتيك در شبكه مخابراتي
537
بررسي سرويسها و پروتكلها كتابخانه هاي ديجيتال و ارائه يك مدل براي كتابخانه ديجيتال توزيع شده
538
بررسي سري زماني داده هاي بورس اوراق بهادار
539
بررسي سري زماني داروي استامينوفن كدئين طي سالهاي 1388 - 1385 در گلستان
540
بررسي سري زماني درجه حرارت شهرستان بابلسر
541
بررسي سري زماني دماي هوا در ايستگاه هواشناسي بابلسر
542
بررسي سري زماني دماي هوادر ايستگاه هواشناسي قائمشهر
543
بررسي سري زماني زادو ولد طي سالها ي 1383-1387 در مازندران
544
بررسي سري زماني ضخامت توليدات كارخانه شيشه وبلور اصفهان
545
بررسي سري زماني ميزان بارندگي استان گلستان
546
بررسي سري زماني ميزان بارندگي شهرستان قائم شهر
547
بررسي سري زماني ميزان بارندگي و درجه حرارت شهرستان ساري
548
بررسي سري زماني ميزان دماي هوا در ايستگاه هواشناسي
549
بررسي سري زماني ميزان فروش خودرو در شركت سايپا
550
بررسي سري زماني ورابطه رگرسيوني رطوبت هوا در ايستگاه هواشناسي تير تاش
551
بررسي سري زماني ورگرسيون ميزان بارندگي شهرستان قائم شهر از سال 1391-1380
552
بررسي سري هاي زماني درداده كاوي
553
بررسي سري هاي زماني رطوبت هوا درايستگاه هواشناسي نوشهر
554
بررسي سزارينهاي انجام شده ،در بيمارستان امام خميني ساري
555
بررسي سزارينهاي انجام شده ،در بيمارستان امام خميني ساري
556
بررسي سطح 25 هيدروكسي ويتامين D بر شاخص هاي خوني در افراد مراجعه كننده به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي باليني جهاد دانشگاهي مشهد
557
بررسي سطح 25 هيدروكسي ويتامين D بر شاخص‌هاي خوني در افراد مراجعه‌كننده به آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي باليني جهاد دانشگاهي مشهد
558
بررسي سطح 25 هيدروكسي ويتامين D در افراد مراجعه كننده به آزمايشگاه هاي تشخيص باليني در نواحي مختالف شهر مشهد
559
بررسي سطح HsCRP دربيماران با حمله حاد مبتلا به بيماريهاي انسدادي ريوي مزمن پذيرش شده در بيمارستان رازي رشت
560
بررسي سطح آستانه تورم و تاثير آن بر رشد اقتصادي ايران بعد از انقلاب تا اكنون( 1397 -1357)
561
بررسي سطح آگاهي از عوامل مساعد كننده حاملگي پر خطر در مادران بستري در بخش پس از زايمان مركز آموزشي درماني الزهراي شهر رشت 1387
562
بررسي سطح آگاهي پزشكان از نحوه تشخيص و درمان آنافيلاكسي در اورژانسها و مراكز درماني شبانه روزي يزد
563
بررسي سطح آگاهي پزشكان از نحوه تشخيص و درمان آنافيلاكسي در اورژانسها و مراكز درماني شبانه روزي يزد
564
بررسي سطح آگاهي پزشكان عمومي نسبت به مراقبت ها و عوامل خطر دوره نوزادي در سطح شهرستان رشت طي بهار 85
565
بررسي سطح آگاهي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي عمومي دانشگاه گيلان و پرديس بين الملل در رابطه با شيوع ، پيشگيري و درمان انواع سايش دنداني (Erosion, Abrasion, Attrition, Abfraction)،
566
بررسي سطح آگاهي دندانپزشكان عمومي نسبت به بيماريهاي زخمي شايع مخاط دهان در شهرستان رشت در سال 1391
567
بررسي سطح آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي و متخصص و و دستياران دندانپزشكي در خصوص بهداشت دست در مطب هاي دندانپزشكي شهر يزد در سال 1389
568
بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران و ماماهاي مركز آموزشي درماني الزهرا(س) رشت در مورد پاپ اسمير در سال 1389
569
بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملكرد كاركنان مراكز آموزشي درماني شهر رشت در مورد اهداي عضو پس از مرگ در سال 94-1393
570
بررسي سطح آگاهي، نگرش وعملكرد كاركنان مراكز آموزشي درماني شهر رشت در مورد اهداي عضو پس از مرگ در سال 94-1393
571
بررسي سطح آگاهي،نگرش و عملكرد معلمان مدارس استثنايي شهر رشت نسبت به اختلالات طيف اوتيسم در سال 1397
572
بررسي سطح آمادگي دانشگاه كاشان در اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي
573
بررسي سطح آنتي بادي بعد از واكسيناسيون نوزادان متولد شده از مادران HBS AG مثبت
574
بررسي سطح آنتي بادي بعد از واكسيناسيون نوزادان متولد شده از مادران HBS AG مثبت
575
بررسي سطح آنتي بادي متعاقب واكسن هپاتيت B در كودكان 6-5 ساله مبتلا به سوء تغذيه
576
بررسي سطح آنتي بادي متعاقب واكسن هپاتيت B در كودكان 6-5 ساله مبتلا به سوء تغذيه
577
بررسي سطح اجتماعي شدن حرفه اي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392
578
بررسي سطح اجتماعي شدن حرفه ايي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان وعوامل مرتبط با آن در سال 1392
579
بررسي سطح احساس توانمندي در كاركنان
580
بررسي سطح ادراري بتا دو ميكروگلوبولين در اختلال عملكرد كليه نوزادان مبتلا به آسفيكسي بدو تولد بستري در بيمارستان هفده شهريور
581
بررسي سطح ارتباط سطح اسيد اوريك با شدت پره اكلامپسي وعوارض مادري وجنيني در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س)
582
بررسي سطح اسيد لاكتيك وريدي در بيماران ترومايي شديد پايدار و عوامل همراه
583
بررسي سطح اضطراب مادراني كه داراي فرزندان عقب مانده ذهني در مراكز روزانه توان بخشي شهرستان بهشهر مي باشند
584
بررسي سطح اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي در مادران كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم در مراجعه كنندگان به درمانگاه روانپزشكي كودك و نوجوان مركز آموزشي درماني شفا در سال 1389
585
بررسي سطح انرزي پتانسيل براي برهم كنش هابا استفاده از روش اختلال تعديل يافته تقارني و محاسبه دومين ضريب ويربال
586
بررسي سطح انرژي پتانسيل MP2 / aug - cc - PVTZ سامانه CO - CO با محاسبه ضريب دوم ويريال گاز CO
587
بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سامانه CO - O2 با چندگانگي 3
588
بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سامانه NO_NO
589
بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سيستم CC-O2
590
بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سيستم CO - CO با روش MP2
591
بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سيستم O2-O2
592
بررسي سطح انرژي پتانسيل بينمولكولي سامانه هاي F2-F2 و CO-O2 با استفاده از محاسبات از اساس و محاسبه ي برخي خواص انتقالي با شبيه سازي ديناميك مولكولي
593
بررسي سطح انرژي پتانسيل سيستم F2-F2 با سطح نظري QCISD(T( /aug-cc-pVTZ
594
بررسي سطح اينترلوكين¬هاي 6 و 17 در بيماران نورومايليتيس اپتيكا
595
بررسي سطح بكارگيري فناوري اطلاعات در صنايع استان يزد
596
بررسي سطح بلوغ فرهنگ مديريت نگهداري در بين كارفرماهاي پروژه محور
597
بررسي سطح بلوغ مديريت پروژه در پروژه هاي صنايع پتروشيمي بر اساس مدل 3CPM ارائه راهكارهاي بهبود
598
بررسي سطح بهداشت رواني بيماران مبتلا به لوسي﴿ سرطان خون﴾ مراكز درماني تهران
599
بررسي سطح بهينه حق الضرب پول و تورم (ماليات تورمي ) واثرات آن در يك اقتصاد نفتي
600
بررسي سطح بيان miR-193b و برخي از ژن‌هاي هدف پيش‌بيني‌شده آن در رده سلولي SH-SY5Y
601
بررسي سطح بيان miR-324-3pو miR-331-3p در سرم بيماران مبتلا به آلزايمر در مقايسه با افراد سالم
602
بررسي سطح بيان miR-326 و miR-20a در PBMC بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 در مقايسه با افراد سالم
603
بررسي سطح بيان دو microRNA شاخص ناشي از پروفايلينگ جامع نمونه هاي توموري و غيرتوموري كارسينوماي سلول هاي سنگفرشي مري
604
بررسي سطح بيهوشي با استفاده از ميدازولام در اعمال جراحي سرپايي در نيمه دوم سال 1377
605
بررسي سطح بيهوشي با استفاده از ميدازولام در اعمال جراحي سرپايي در نيمه دوم سال 1377
606
بررسي سطح پلاسمايي هموسيستئين ناشتا در بيماران مبتلا به سكته مغزي ايسكميك بر حسب وجود و عدم سابقه ميگرن، مراجعه كننده به سرويس نورولوژي بيمارستان صدوقي يزد
607
بررسي سطح پلاسمايي هموسيستئين ناشتا در بيماران مبتلا به سكته مغزي ايسكميك بر حسب وجود و عدم سابقه ميگرن، مراجعه كننده به سرويس نورولوژي بيمارستان صدوقي يزد
608
بررسي سطح تحصيلات زنان و ميزان استحكام خانواده
609
بررسي سطح تحصيلات والدين بر بي انضباطي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر قم سال 1387
610
بررسي سطح تحصيلات والدين بربي انضباطي دانش آموزان دخترمقطع اول ،دوم وسوم ابتدايي شهرستان ساوه سال 90-1389
611
بررسي سطح تحصيلات والدين وتاثير آن بر تربيت
612
بررسي سطح تحصيلي دانشجويان رشته آمار دانشگاه پيام نور در مراكزي كه هيئت علمي دارند و مراكزي كه هيئت علمي ندارند
613
بررسي سطح ترشح و ميزان بيان miR-451 به عنوان يك miRNA دخيل در خودبازسازي سلول هاي بنيادي سرطاني در سرم و بافت توموري افراد مبتلا به سرطان مري
614
بررسي سطح تغييرات هورموني گنادوتروپينها ، پرولاكتين و هورمون TSH در بيماران مبتلا به سندروم پلي كيستيك , evaluate of gonadotropins , prolactin and TSH hormone in the polyycystic ovary syndrome
615
بررسي سطح تماس در يكي از مخازن كربناته ايران
616
بررسي سطح توانمندي كاركنان و رابطه آن با عوامل سازماني ( مطالعه موردي : شركت گاز اصفهان در سال 85 - 86
617
بررسي سطح تومورماركرها و ارتباط آن با ابعاد، ويژگي سونوگرافي، نوع پاتولوژي، عوارض جراحي و بقاء در بيماراني كه به علت توده لگني در بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1386 تا 1389 بستري شده اند
618
بررسي سطح تومورماركرها و ارتباط آن با ابعاد، ويژگي سونوگرافي، نوع پاتولوژي، عوارض جراحي و بقاء در بيماراني كه به علت توده لگني در بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1386 تا 1389 بستري شده اند
619
بررسي سطح خوني گلوكز در بيماران بستري شده با تشخيص مسموميت با متادون در بيمارستان رازي در سال 1395 و 1396
620
بررسي سطح خوني هورمون لپتين قبل و بعد از درمان با مت مورفين در بيماران ديابتي تيپ II (NIDDM
621
بررسي سطح خوني هورمون لپتين قبل و بعد از درمان با مت مورفين در بيماران ديابتي تيپ II (NIDDM
622
بررسي سطح خوني ويتامين D در مبتلايان به دردهاي عضلاني-اسكلتي بدون شكستگي استخواني مراجعه كننده به درمانگاه اورتوپدي بيمارستان پورسينا رشت
623
بررسي سطح دانش مديريت زيست محيطي مديران ولزوم عملياتي كردن آن در مدارس متوسطه استان قم
624
بررسي سطح رشد قابليتهاي هماهنگي حركتي كودكان با اختلالات بينايي
625
بررسي سطح رضايت مسافرين از عوامل محيطي داخل قطار(مطالعه موردي:قطارهاي شركت رجا)
626
بررسي سطح رفتار شهروندي كاركنان شهرداري بهشهر
627
بررسي سطح روابط پسر و دختر در دانشگاه يزد (بررسي موردي دانشكده هنر و معماري)
628
بررسي سطح روابط دختر و پسر دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد از ديدگاه دانشجويان
629
بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي ، راهنمائي و متوسطه شهر آباده ...
630
بررسي سطح روي مس آهن در بيماران مبتلا به زگيل تناسلي مراجعه كننده به بيمارستان پوست رازي در سال هاي 93 و 94
631
بررسي سطح روي و مس و آهن در بيماران مبتلا به زگيل تناسلي مراجعه كننده به بيمارستان پوس رازي در سالهاي 93 و 94
632
بررسي سطح سديم خون در شكستگي اندام¬هاي فوقاني، تحتاني و هيپ به دنبال سقوط از سطح همتراز در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در سال 96
633
بررسي سطح سر و صدا و ارتباط ديدگاه پرستاران در مورد منابع سر و صدا و اثرات آن بر ابعاد سلامتي آنان در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز اموزشي درماني رشت در سال 95-1394
634
بررسي سطح سرمايه اجتماعي تعاوني هاي توليدي وتاثير آن بر پايداري اجتماعي اعضا(مطالعه موردي تعاوني هاي طيور شهرستان كرمانشاه )
635
بررسي سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين دي در طي سه ماهه اول بارداري و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار،در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت و كلينيك¬هاي تخصصي و فوق تخصصي زنان و غدد شهرستان رشت در طي سال 96-1395
636
بررسي سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين دي در طي سه ماهه سوم بارداري و ارتباط كمبود آن با عوارض دوران بارداري در مادران باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا رشت و كلينيك¬هاي تخصصي و فوق تخصصي زنان و غدد شهرستان رشت در طي سال 96-1395
637
بررسي سطح سرمي B Inhibin در مردان نابارور مبتلا به ازواسپرمي
638
بررسي سطح سرمي HLA - G در بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس و پسوريازيس و مقايسه آن با گروه شاهد در مراجعين به كلينيك تخصصي پوست بيمارستان هاي قائم (عج) و امام رضا(ع)
639
بررسي سطح سرمي LDL اكسيده شده در زنان مبتلا به ديابت بارداري
640
بررسي سطح سرمي MICA/B و رابطه آن با پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي rs1049174G>C در زنان مبتلا به سرطان پستان
641
بررسي سطح سرمي MMP-2 و MMP-9 در بيماران مبتلا به HTLV-1 در مراجعه كنندگان به انتقال خون خراسان
642
بررسي سطح سرمي PSA(آنتي ژن اختصاصي پروستات) در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
643
بررسي سطح سرمي آنتي بادي ضد اسپرم ال اچ ، اف اس اچ، و تستوسترون در بيماران مبتلا به بوركر
644
بررسي سطح سرمي آنتي بادي كزاز و پاسخ به واكسيناسيون كزاز در بيماران همودياليزي مزمن مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت طي يك دوره 6 ماهه
645
بررسي سطح سرمي فرم فعال ويتامين d3 در بيماران با اولين حمله MS
646
بررسي سطح سرمي فرم فعال ويتامين d3 در بيماران با اولين حمله MS
647
بررسي سطح سرمي كلسيم، فسفر،منيزيم و هورمون پاراتيروئيد در افراد آلوده به ويروس htlv_1
648
بررسي سطح سرمي مس، روي و آنزيم سوپر اكسيد ديسمو تاز در افراد چاق در مقايسه با افراد نرمال و تاثير طب سوزني شكم و گوش بر سطح سرمي اين فاكتورها
649
بررسي سطح سرمي منيزيم در بيماران ديابتيك بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
650
بررسي سطح سرمي منيزيم در بيماران ديابتيك بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزدچ
651
بررسي سطح سرمي منيزيم و CRP در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو شهرستان سقز
652
بررسي سطح سرمي منيزيم يونيزه در بيماران بزرگسال مبتلا به ميگرن در فاز بين حملات در مقايسه باگروه كنترل
653
بررسي سطح سرمي منيزيوم در بيماران مرحله 3و4 نارسايي مزمن كليه وارتباط آن با سطح hsCRP
654
بررسي سطح سرمي ويتامينD در بيماران مستعد درگيري عروق كرونر در مقايسه با عروق كرونر نرمال در مراجعه كنندگان به بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت 1393
655
بررسي سطح سرمي ويتامينD در دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر يزد در سال 1392
656
بررسي سطح سرمي ويتامينD در دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر يزد در سال 1392
657
بررسي سطح سلامت جسماني دانشجويان پسر دانشگاه رازي
658
بررسي سطح سواد رايانه اي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي زاهدان
659
بررسي سطح سواد سلامت درمراجعين به مركز تحقيقات ديابت يزد در سال 1393
660
بررسي سطح سواد سلامت و ارتباط آن با شاخص توده بدني در دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال 94-93
661
بررسي سطح سواد والدين بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي گنبد كاوس
662
بررسي سطح سواد والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر كلاس پنجم ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
663
بررسي سطح عزت نفس بين دانشجويان دختر سال اول و چهارم حقوق و الهيات
664
بررسي سطح فعال و نقش آنها در شويندگي و ساخت يك سطح فعال تايتونيك
665
بررسي سطح فعاليت فيزيكي در دانشجويان مقطع علوم پايه دانشگاه شهيد صدوقي در سال 93
666
بررسي سطح كشندگي عصاره ميوه گياه سرو كوهي با آزمون آرتميا سالينا
667
بررسي سطح كيفيت زندگي و ميزان شيوع اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به آكنه ولگاريس در درمانگاه پوست بيمارستان رازي و يك مطب تخصصي بيمار هاي پوست در شهر رشت در سال 1385
668
بررسي سطح گلوكز پلاسماي هنگام پذيرش به عنوان شاخص حوادث جدي قلبي در انفاركتوس حاد ميوكارد
669
بررسي سطح لغزش در ديوار حائل خاك مسلح با ژئوتكستايل
670
بررسي سطح ليپيد ها و آپوليپوپروتئينهاي سرم در بيماران مبتلا به پسوريازيس در سطح شهر كرمانشاه , Serum lipids and applipoprateins profile in patients with psoriasis from kermanshah
671
بررسي سطح ليپيد هاي سرم در درجات مختلف رتينوپاتي ديابتي
672
بررسي سطح ليپيدهاي سرم در درجات مختلف رتينوپاتي ديابتي
673
بررسي سطح مشاركت ورزشي، سلامت عمومي و كيفيت زندگي سالمندان شهر كرمانشاه و ارتباط آن با ...
674
بررسي سطح مقطع برخورد ديمرهاي با مرز پروتون در فاز گازي
675
بررسي سطح مقطع پراكندگي با استفاده از پتانسيل هاي هسته اي
676
بررسي سطح مقطع دوترون با استفاده از تقريب گلاوبر
677
بررسي سطح مهارتهاي تفكر انتقادي وگرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشكده بهداشت دانشگاه علومپزشكي يزد در سال 94
678
بررسي سطح موجودي بهينه در يك زنجيره تامين با تقاضاي احتمالي و وابسته
679
بررسي سطح موجودي بهينه در يك زنجيره تامين با تقاضاي احتمالي و وابسته للل
680
بررسي سطح ناهمگوني دانش آموزان مقطع راهنمايي در زبان انگليسي و اثر آن بر فرآيند تدريس
681
بررسي سطح همراهي فريتين سرم با شدت درگيري انسدادي عروق كرونر در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1393
682
بررسي سطح هموسيستئين خون در مبتلايان به CVA از نوع انفاركت ايسكميك بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 85-1384
683
بررسي سطح هورمون هاي تيروييد و تري گليسريد در دهه سوم و چهارم زندگي و ارتباط آن با افزايش قند خون
684
بررسي سطح يادگيري سازماني،بر موفقيت شغلي كاركنان آموزش و پرورش استان مازندران
685
بررسي سطحي از محافظه كاري در حسابداري و رابطه آن با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
686
بررسي سطوح پيچيدگي بندهاي موصولي در كودكان فارسي زبان 3 تا 7 ساله
687
بررسي سطوح پيچيدگي بندهاي موصولي در كودكان فارسي زبان 3 تا7 ساله
688
بررسي سطوح دشواري مباحث كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي
689
بررسي سطوح عملكرد در سازه هاي بلند بتن آرمه، مقاوم شده با بادبند فولادي
690
بررسي سطوح عملكرد در سازه هاي نا متقارن
691
بررسي سطوح عملكرد سازه هاي بتن آرمه ي نامنظم، تقويت شده با مهاربند فولادي
692
بررسي سطوح عملكرد سازه هاي بلند بتن آرمه نامنظم ، مقاوم شده با بادبند فولادي
693
بررسي سطوح مختلف بيكربنات سديم در جيره هايي با تجزيه پذيري سريع در اوايل دوره شيردهي گاوها
694
بررسي سطوح مختلف پودر گياه چويل بر عملكرد و فاكتورهاي خوني جوجه هاي گوشتي
695
بررسي سطوح مختلف شوري بر خصوصيات رشد گياه دم گاوي تحت شرايط گلخانه اي
696
بررسي سطوح مختلف قالب فلزي بر زمان انجماد آلياژ Al -%12 Si
697
بررسي سطوح مختلف نشاسته بر عملكرد و متابوليت هاي خوني و شكمبه اي گاوهاي شيري هلشتاين
698
بررسي سعادت و خوشبختي جوانان از ديدگاه قرآن و سنت
699
بررسي سفال دوره اشكاني
700
بررسي سفال سراميك ميبد ودلايل ركود آن وامكان سنجي تلفيق آن با مليله فلز
701
بررسي سفال منقوش شوش
702
بررسي سفالسازي و نقوش و سمبلهاي ظروف سفالي در دوران ماقبل تاريخ ايران
703
بررسي سفالگري ابتدائي ايران در عصر حاضر
704
بررسي سفالگري ابتدايي ايران در عصر حاضر
705
بررسي سفالهاي دوره مينگ چين و تاثيرات آن بر فرش دوره صفوي به منظور طراحي فرش
706
بررسي سفالومتريك راه هوايي فوقاني در كلاس هاي مختلف اسكلتالي فكين
707
بررسي سفالومتريك فاكتورهاي احتمالي موثر بر موقعيت قدامي-خلفي مولر اول ماكزيلا
708
بررسي سفالومتريك فاكتورهاي احتمالي موثر بر موقعيت قدامي-خلفي مولر اول ماكزيلا
709
بررسي سفالومتريك فضاي نازوفارنژيال در بيماران الگوي رشدي عمودي با مال اكلوژن هاي قدامي خلفي متفاوت
710
بررسي سفالينه هاي دوره صفوي و كاربرد آن با برداشتي آزاد در كاشيكاري هاي دوره معاصر
711
بررسي سفالينه هاي طبرستان قرون 4 و 5 ه.ق و الهام از طراحي و تكنيك آن جهت كاربرد امروزين
712
بررسي سفالينه هاي گورستان كما با تاكيد بر نقوش
713
بررسي سفالينه هاي گورستان لما باتاكيد برنقوش
714
بررسي سفر دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران با استفاده از تلفن هوشمند
715
بررسي سفر شعراي بزرگ كلاسيك و بازتاب اين سفرها در شعر آنها
716
بررسي سفر قهرمان و مرگ انديشي در حماسه ي گيل گمش با تاكيد بر نظريه كريستوفر وگلر
717
بررسي سفر هاي خيالي در قصيده «ثورة في الجحيم» جميل صدقي الزهاوي
718
بررسي سفرنامه هاي شاعران و اديبان معاصر
719
بررسي سفرنامه هاي عصر قاجار در مورد اوضاع اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي لرستان
720
بررسي سفرهاي روزانه و نقش مديريت و برنامه ريزي شهري در هدفمندسازي آن ﴿ نمونه موردي : شهركرد - اصفهان ﴾
721
بررسي سفيد كردن دندان توسط هيپوكلريت كلسيم
722
بررسي سفيد كردن دندان توسط هيپوكلريت كلسيم
723
بررسي سفيدگري كالاي پشمي به وسيله نانو فوتوكاتاليست اكسيد روي
724
بررسي سفيدگري كالاي پنبه اي و پشمي بوسيله نانو دي اكسيد تيتانيوم و حصول خواص ويژه
725
بررسي سفيدگري نخ پشمي با آب اكسيژنه در دماي پايي
726
بررسي سقط جنين در حقوق ايران ( مقايسه آن با حقوق ديگر كشورها ) (كار تحقيقي 1)
727
بررسي سقط جنين و عوامل موثر بر آن در بيمارستان ميرزا كوچك خان
728
بررسي سقط درماني از منظر فقه و حقوق كيفري و پزشكي
729
بررسي سكانس آغازين در فيلم هاي مدرن و پست مدرن
730
بررسي سكانس آغازين در فيلم هاي مدرن و پست مدرن
731
بررسي سكه هاي ساساني
732
بررسي سكو هاي جك آپ ،طراحي يك نمونه و بررسي هيدرواستاتيكي آن به كمك نرم افزار
733
بررسي سكوت سازماني و ارتباط آن با عملكرد كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر مشهد
734
بررسي سكونتگاههاي روستاي جواهرده
735
بررسي سكونتگاههاي غير رسمي با تاكيد بر مسائل اقتصادي با استفاده از مدل AHP ﴿ نمونه موردي منطقه 2 مشهد﴾
736
بررسي سكوهاي FPSO و كاربرد آن ها در بهره برداري منابع نفتي
737
بررسي سكوهاي جك آپ،طراحي يك نمونه و بررسي هيدرواستاتيكي آن به كمك نرم افزار
738
بررسي سل لگن توسط لاپاروسكوپي
739
بررسي سلامت اجتماعي دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي شهر كرج و رابطه آن با نگرش نسبت به موفقيت ، رشته تحصيلي و معدل
740
بررسي سلامت اجتماعي در بين كارمندان اموزش و پرورش كوهرنگ
741
بررسي سلامت اجتماعي كاركنان بيمارستان خاتم الانبياگنبد
742
بررسي سلامت باروري زنان مبتلا به اچ آي وي مراجعه كننده به مركز مشاوره رفتارهاي پرخطر شهر رشت سال 1398
743
بررسي سلامت پري ايمپلنت در بيماران مراجعه كننده به بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي يزد از سال ۱۳۸۹الي۱۳۹۵
744
بررسي سلامت دهان در بيماران تالاسمي ماژور و افراد سالم
745
بررسي سلامت روان دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهرستان آزادشهر
746
بررسي سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان سادات آباد
747
بررسي سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور ورودي 1386
748
بررسي سلامت روان دانشجويان مجرد و متأهل دانشگاه پيام نور كاشمر(در اختلال اضطراب و خواب،اختلال كنش اجتماعي،اختلال افسردگي اساسي،اختلال علائم و اختلال سلامت عمومي)
749
بررسي سلامت روان درپرستاران بيمارستان سلمان فارسي بوشهر
750
بررسي سلامت روان و عزت نفس در مردان فرهنگي.
751
بررسي سلامت روان و مشكلات زنان مهاجر عراقي ساكن يزد
752
بررسي سلامت روان و هوش معنوي زنان و مردان شهرستان روستاي قنات
753
بررسي سلامت روان واضطراب دانشجويان دانشكده علوم پايه وعلوم انساني دانشگاه پيام نور مركز در سال 92-93
754
بررسي سلامت روان والدين كودكان بيش فعال و والدين كودكان عادي
755
بررسي سلامت روان وخشونت زوجين
756
بررسي سلامت رواني دانش آموزان دختر مقطع دوم دبيرستان
757
بررسي سلامت رواني دانشجويان پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
758
بررسي سلامت رواني دانشجويان پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
759
بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي
760
بررسي سلامت رواني كارمندان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ( شاغل به كار در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان يزد)
761
بررسي سلامت رواني و شادكامي بين افراد مجرد ومتأهل.
762
بررسي سلامت رواني و منابع استرس داوران بسكتبال ، هندبال ،و واليبال و ارتباط آن با درجه داوري
763
بررسي سلامت رواني والدين داراي كودك كم توان ذهني آموزش پذير و والدين داراي كودك عادي
764
بررسي سلامت رواني وشادكامي بين افراد كم توان ذهني وافراد عادي.
765
بررسي سلامت رواني ومقابله با تنيدگي در مادران كودكان عادي واستثنايي شهرستان لاهيجان.
766
بررسي سلامت رواني، كيفيت زندگي و شادكامي در مادران داراي فرزند مبتلا به اختلالات طيف اتيسم و مقايسه آنها با مادران داراي كودك سالم
767
بررسي سلامت سازماني در كتابخانه هاي شهرداري اصفهان بر اساس مولفه هاي مايلز
768
بررسي سلامت سازماني مدارس راهنمائي شهر اصفهان از ديدگاه معلمان اين مدارس به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت سالم سازي مدارس
769
بررسي سلامت سازماني و رابطه آن با سبك هاي مديريت در مدارس راهنمايي شهرستان ري ( ناحيه 2، كهريزك )
770
بررسي سلامت سازه اي با استفاده از تبديل ويولت
771
بررسي سلامت سطح در فرآيند پرداخت كاري با جريان سايشي(AFF)
772
بررسي سلامت عمومي بيماران نوروتيك مراجعه كننده به درمانگاههاي سرپايي
773
بررسي سلامت عمومي پرسنل نيروي انتظامي شهرستان مينودشت و عوامل موثر آن با تاكيد بر عوامل اجتماعي
774
بررسي سلامت عمومي دانشجويان با عقايد مذهبي بالا در دانشگاه پيام نور فارسان
775
بررسي سلامت عمومي دانشجويان روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور شهرستان رامسر.
776
بررسي سلامت عمومي در بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس مراجعه كننده به بيمارستان رازي در سال 1396
777
بررسي سلامت عمومي ورواني در رابطه با ويژگيهاي شخصيت بين دختران مقطع راهنمايي شهرستان فردوس
778
بررسي سلامت عمومي وهوش هيجاني دختران عادي و فراري
779
بررسي سلامت كاركنان نمازگزار و ارتباط ان با برخي عوامل فردي و اجتماعي در مركز اموزشي درماني الزهرا﴿س﴾
780
بررسي سلامت و كيفيت آب شرب شهرهاي بوشهر و برازجان
781
بررسي سلسله مراتب ارزشهاي ملي در بين جوانان و ارتباط آن با خودپنداري
782
بررسي سلسله مراتب فضايي مسيرهاي دسترسي در بافت قديم شهر يزد
783
بررسي سلسله مراتب نظام آموزشي دانشجويان و عوامل جامعه شناختي موثر بر آن در دانشگاه پيام نور مركز ايلام
784
بررسي سلف پرتره هاي پيكاسو در قرن بيستم
785
بررسي سلول‌هاي خورشيدي پليمري بر پايه گرافن
786
بررسي سلولهاي ميوفيبروبلاست در ادنتوژنيك كراتوسيست و كيست دنتي ژور
787
بررسي سليقه موسيقايي بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد , an investigation on musical taste amongst students of ferdowsi university of mashhad
788
بررسي سليقه يابي فرش دستباف ايراني در شهر پاريس
789
بررسي سم زدايي از فوزاري توكسين DON توسط ژن استيل ترانسفراز قارچي Fusarium sporotrichioides
790
بررسي سم زدايي بيولوژيكي افلاتوكسين بي 1 با استفاده از سامارومايسس سرويزيه به روش اچ پي ال سي
791
بررسي سم هزينه هاي ژستي در بودجه خانوارهاي شهري و روستايي طي ساله هاي 83-1376 و برآورد تابع تقاضاي انگل خدمات ژست
792
بررسي سمانتاسيون فولاد 107131 در حمام هاي نمك بدون سيانور
793
بررسي سمانتاسيون فولاد 107131 در حمامهاي نمكي كم سيانيدي
794
بررسي سمبل هاي ايران و هند در عهد باستان
795
بررسي سمبل هاي منطق الطير عطار و مقايسه آنها با سمبل هاي اساطيري
796
بررسي سمبليك و تصويري ثنويت ﴿نگاره ها﴾ ليلي و مجنون و رومئو و ژوليت، و خسرو و شيرين و آنتوني كلئوپاترا
797
بررسي سمبول هاي بني اسراييل در هنر هخامنشي
798
بررسي سمبوليك نقوش سيلك ، عنوان عملي : دكوراسيون داخلي راهروهاي گروه باستان شناسي دانشگاه تهران با استفاده از نقوش سيلك
799
بررسي سمپتوماتيك و ريتم شبانه روزي شروع علائم در 180 بيمار مبتلا به انفاكتوس حاد ميوكارد
800
بررسي سمپتوماتيك و ريتم شبانه روزي شروع علائم در 180 بيمار مبتلا به انفاكتوس حاد ميوكارد
801
بررسي سمفني شماره چهار ويتلد لوتسلاوسكي
802
بررسي سموم پاراكوآت، توفوردي، گلايفوسيت و آترازين از نظر چگونگي مصرف، مقدار سميت، نحوه تهيه، سنتز آن¬ها و امكان سنجي مقدماتي توليد سموم علف¬هاي هرز
803
بررسي سموم ديازينون، ليندين، متري‌بوزين و سايپرمترين از نظر سنتز و اندازه‌گيري در نمونه‌هاي حقيقي و چگونگي مصرف و نحوه تأثير اين سموم روي انسان و محيط زيست
804
بررسي سميت تراكنش هاي حاصل از كروماتوگرافي سم گرزه مار ايراني در مدل حيواني
805
بررسي سميت جيوه ، آرسنيك ، كروم و روش هاي اندازه گيري آن ها
806
بررسي سميت حاد و تحت مزمن عصاره ي هيدرو الكلي اندام هوايي گياه غازياقي (Falcaria vulgaris) درموش صحرايي نژاد ويستار: رويكرد توكسيكوپاتولوژيك
807
بررسي سميت سلولي نانو ذرات اكسيد آهن ﴿سوپر پارامغناطيس﴾پوشش داده شده با dmsa،بر سلول هاي سرطاني پستان ،رده ي mcf7 و رده ي مقاوم به داروي mb_mda
808
بررسي سميت سلولي نانوذرات اكسيد آهن بر روي رده‌هاي سلولي طبيعي و سرطاني
809
بررسي سميت سلولي نوسكاپين در رده سلولي HepG2: نقش آپوپتوزو راديكال آزاد , role of oxidative stress in apoptotic death induced by noscapine HpG2 cells
810
بررسي سميت سلولي و خواص آپوپتوژنيك عصاره هاي مختلف اندام هاي هوائي زرين گياه Dracocephalum kotschyi در رده هاي سلول سرطاني ريوي Calu-6 و Mehr-80
811
بررسي سميت سلولي و خواص آپوپتوژنيك عصاره هاي مختلف اندام هاي هوايي زرين گياه Dracocephalum kotschyi در رده هاي سلولي سرطاني ريويCalu-6 and Mehr 80
812
بررسي سميت سلولي و خواص مكانيكي داربست‌ سه جزئي كيتوسان، فيبروئين و زئوليت ساخته شده به روش خشكاندن انجمادي در كاربردهاي مهندسي بافت
813
بررسي سميت علفكش هاي گليفوسيت، كلوپيراليد و هالوكسي-فوپ-آر-متيل روي شته مومي كلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازيتوئيد آن Diaeretiella rapae
814
بررسي سميت نانوذرات اكسيد تيانيوم
815
بررسي سميت يون اينديم ﴿III ﴾بر روي پارامترهاي خوني مربوط به اهن در موشهاي ازمايشگاهي
816
بررسي سن استفاده از اولين پروتز كامل و عوامل مرتبط در پلي كلينيك تخصصي شهيد حيدري تهران در سال هاي (1390-1380)
817
بررسي سن اولين ازدواج و طلاق و ارتباط آن با عوامل اقتصادي و اجتماعي
818
بررسي سن شروع وعلل ناتواني سالمندان آسايشگاه معلولين وسالمندان
819
بررسي سن متوسط يائسگي و پارامترهاي مربوط به آن و ميزان استفاده از HRT در زنان ياءسه شهر يزد در سال 1377
820
بررسي سن منارك و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 11 تا 14 سال شهر رشت در سال 1392
821
بررسي سنات هاي پيانويي اوايل قرن بيستم
822
بررسي سناريوهاي جايگزين در يك فرآيند تزريق امتزاجي باگذشت زمان
823
بررسي سناريوهاي مختلف توليد از مخازن گاز ميعاني در نواحي مرزي
824
بررسي سناريوهاي مديريتي در مقابل اثرات تغيير اقليم بر اندر كنش آب سطحي و زيرزميني، مطالعه موردي: محدوده لنجانات
825
بررسي سنت در نقاشي در عصر پست مدرنيسم
826
بررسي سنتز آنورتيت و تاثير آن بر خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه¬هاي چيني استخواني
827
بررسي سنتز اسپري نانويي گياهي با خاصيت آفت كشي و حشره كشي حاوي اسانس پونه
828
بررسي سنتز بنزوتيازول‌ها با استفاده از [Nano- γ-Al2O3/BF3-n]
829
بررسي سنتز بورات آلومينيوم و تاثير آن بر خواص فيزيكي و ريز ساختاري بدنه هاي آلومينا بالا
830
بررسي سنتز بيوسراميك انستاتيت نانوساختار از باطله معدني سرپانتين
831
بررسي سنتز پودر نيتريد آلومينيوم به روش احياي كربوترمال
832
بررسي سنتز پودرهاي كلسيم فسفاتي متخلخل در ابعاد نانومتري با استفاده ازقالبهاي سورفكتاني
833
بررسي سنتز پودرهاي كلسيم فسفاتي متخلخل درابعاد نانو متري با استفاده ازقالبهاي سورفكتاني
834
بررسي سنتز تركيبات هتروسيكل از طريق يك واكنش چند جزئي مشتقات آريل -گلي اكسال
835
بررسي سنتز رزين هاي اكريليك محلول در آب به روش امولسيوني و محلولي
836
بررسي سنتز ريز ساختار و خواص آنتي اكسيداني كلسيم هگزابورايد
837
بررسي سنتز زئوليت Y به روش مايكروويو
838
بررسي سنتز ژئوپليمر مناسب براي حبس پسماندهاي مضر
839
بررسي سنتز سولفانيليك اسيد
840
بررسي سنتز شيميايي ريز ساختار و تحولات فازي پودر نانو كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت /آلومينا
841
بررسي سنتز شيميايي هرسينت به روش هم رسوبي
842
بررسي سنتز فيشر- تروپش به كمك نانوكاتاليستها
843
بررسي سنتز فيشر-تروپش در ميكروراكتور
844
بررسي سنتز كامپوزيت نانوكامپوزيت اسپينل زيركونيا به روش شيميايي
845
بررسي سنتز كوپليمر سه قطعه اي" استايرن-دي ان مونومر-استايرن"﴿SDMS﴾ به روش انتقال افزايشي-جدايشي برگشت پذير﴿RAFT﴾
846
بررسي سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز در راكتور بستر سيال
847
بررسي سنتز مشتقات H4پيران و H4كرومن از طريق واكنش هاي تراكمي چند جزئي با استفاده از مالونونيتريل دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات ها و1،3-كتون ها در حضور كاتاليزورهاي متفاوت
848
بررسي سنتز مشتقات آمينو نفتول ها در شرايط بدون حلال
849
بررسي سنتز مولايت بصورت ساختمان هسته پوسته
850
بررسي سنتز نانو
851
بررسي سنتز نانو ذرات كاربيد بور در درجه حرارت پائين با استفاده از پيش سازه مزومتخلخل كربني CMK-8 و فرآيند منيزيوترمال
852
بررسي سنتز نانو ذرات هيدروكسي اپاتيت به روش سل - ژل كلوئيدي
853
بررسي سنتز نانو فريت كبالت
854
بررسي سنتز نانو كامپوزيت اسپينل زير كونيا
855
بررسي سنتز نانو كامپوزيت اسپينل زير كونيا به روش شيميايي
856
بررسي سنتز نانو كامپوزيت اسپينل زيركونيا به روش شيميايي يييي
857
بررسي سنتز نيل
858
بررسي سنتز و تاثيرات بورات آلومينيوم بر زينتر SPS بدنه سيليكون كاربايدي
859
بررسي سنتز و خواص فتو فيزيك مواد رنگزاي قابل پليمريزه شده بر پايه 1 ، 8- نفتاليميدها و كوپليمر هاي آن
860
بررسي سنتز و خواص مكانيكي كامپوزيت مولايت كورديريت
861
بررسي سنتز و رفتار پوشش دهي آلوميناهاي انتقالي به كار رفته به عنوان پوشش مياني پايه كاتاليست كوردريتي
862
بررسي سنتز و ريزساختار كامپوزيت آلومينا-نيكل-كبالت از روش احياي اسپينل‌هاي محلول جامد
863
بررسي سنتز و زيست تخريب پذيري كوپليمر پيوندي آكريلونيتريل بر روي نشاسته
864
بررسي سنتز و كاربرد جارب ها با استفاده از نانو مواد و پليمرها
865
بررسي سنتز و كنتيك واكنش ماده رنگزاي anthraquinone-10,9-(phenylthio) bis-5,1 قابل استفاده در نمايشگرهاي كريستال مايع (S'LCD)
866
بررسي سنتز و كنتيك واكنش ماده رنگزاي ديسپرس زرد 23
867
بررسي سنتز و كنتيك واكنش ماده رنگزاي ديسپرس قرمز 60
868
بررسي سنتز و كينتيك مواد رنگزاي پيريليوم جهت مصرف در داي ليزر
869
بررسي سنتز و كينتيك هيدروكسي اتيل سلولز (HEC)
870
بررسي سنتز، خواص نوري و ريزساختاري تنگستات كلسيم CaWO4
871
بررسي سنتزتركيبات هتروسيكل ازطريق يك واكنش چندجزئي با استفاده از مشتقات گلي¬اكسال
872
بررسي سنتس انانتيومرگسين مشتقات 2-آمينوبنسوتيازول درحضور كاتاليسور L - پرولين در محيط آبي
873
بررسي سنتيك هاي ارائه شده جهت تصفيه هيدروژه تركيبات مختلف گوگردي
874
بررسي سنتيك و ترموديناميك واكنش تك مرحله اي سنتز تركيب 2-متيل-3-فنيل-3 هيدروژن-كوينازولين-4-اون به عنوان يك تركيب كاهش دهنده فشار خون جديد
875
بررسي سنجش اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر عملكرد پرسنل كارخانه صنعتي بهپاك بهشهر
876
بررسي سنجش افكار عمومي بر تبليغات تلويزيون ( پيامهاي بازرگاني ) در شهر بهشهر
877
بررسي سنجش رضايت مندي بيمه شدگان از خدمات تامين اجتماعي
878
بررسي سنجش شنوايي دندانپزشكان شهر رشت در سال 1392
879
بررسي سنجش كيفيت خدمات و ارتباط آن با رضايتمندي بيماران در بيمارستان شهداي شهرستان قاين
880
بررسي سنجش ميزان سوگيري دانشجويان به ارزش هاي جهاني مادي فرامادي وعوامل موثر بران بين دانشجويلن دانشگاه پيام نور گنبدكاووس
881
بررسي سنجش ميزان فرهنگ شهروندي دانشجويان در حيطه ارزشها و هنجارها و ارائه راهكارهايي برگسترش فرهنگ شهروندي
882
بررسي سنجه هاي ارزيابي عملكرد بر اساس رويكرد ارزيابي متوازن BSC
883
بررسي سنجه هاي ارزيابي عملكرد كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز،ازديدگاه كتابداران واساتيد،براساس رويكرد ارزيابي متون )BSC( , A survey on finding measures of balanced scorecard in performance Evaluation in tabriz university of medical sciences from librarian and faculties perspective
884
بررسي سنجه هاي ريسك در تشكيل پرتفوي رفتاري
885
بررسي سندرم دليريوم در بيماران ترومايي بستري در بخش ارتوپدي
886
بررسي سندرم دليريوم در بيماران ترومايي بستري در بخش ارتوپدي
887
بررسي سندرم ساختمان بيمار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز اموزشي درماني شهر رشت 95-1394
888
بررسي سندرم شيهان در زائوهاي زايشگاه حمايت مادران رشت
889
بررسي سندرم هاي درد در جانبازان ضايعه نخاعي
890
بررسي سندرم هاي درد در جانبازان ضايعه نخاعي
891
بررسي سندرم هيپراستيموليشن تخمدان در مراجعين به مركز تحقيقاتي- درماني ناباروري يزد كه در بخش زنان بيمارستان افشار يزد بستري شده اند
892
بررسي سندروم ساختمان بيمار با نگاهي ويژه به ساختمان ابوريحان در دانشگاه صنعتي اميركبير
893
بررسي سندروم هيپراستيموليشن تخمدان در مراجعين به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد كه در بخش زنان بيمارستان افشار يزد بستر شده اند ﴿طي سال1370﴾
894
بررسي سنسور امنيت محيطي مايكرويو
895
بررسي سنسورهاي الكترو شيميايي بر مبناي IP بررسي خواص حسگري گلوكز
896
بررسي سنسورهاي فيبر نوري و كاربردهاي آنها در مانيتورينگ خطوط راه آهن
897
بررسي سنسورهاي فيبر نوري وكاربردهاي آنهادرمانيتورينگ خطوط راه آهن
898
بررسي سنسورهاي مغناطيسي و اثر هال
899
بررسي سنسورهاي مورد استفاده در رباتيك
900
بررسي سنسورهاي يك كارخانه صنعتي و طراحي كنترل شارژ و تخليه مخزن با PLC
901
بررسي سنگ شناسي و ژئو شيميايي آفيوليت هاي منطقه كرمانشاه
902
بررسي سنگ شناسي و ژئوشيميايي كانسار طلاي كرويان سقز
903
بررسي سنگ مزارهاي تصويري استان چهارمحال بختياري از منظر شمايل نگاري
904
بررسي سنگ هاي آتشفشاني برزرود ﴿شمال شرق اصفهان﴾ با نگرشي ويژه بر كانسارسازي
905
بررسي سنگ هاي ساختماني و نما در ايران ؛ مطالعه بازار و مطالعه اقتصادي
906
بررسي سنگ‌ هاي افيوليتي شمال سبزوار با استفاده از تلفيق داده‌هاي زمين شناسي، دورسنجي و ژئوفيزيك در محيط GIS به منظور پتانسيل يابي مواد معدني
907
بررسي سنگدانه هاي مصرفي در سر ريز بتني سد كرخه از نظر زمين شناسي مهندسي ( با تاكيد بر پتانسيل واكنش قليايي - سيليسي)
908
بررسي سنگشويي جين با استفاده از دندريمر
909
بررسي سنگهاي آنتيك به عنوان بهترين روش بازيافت ضايعات سنگهاي تراورتن
910
بررسي سنيماتيك و ديناميك يك ربات صنعتي با شش درجه آزادي
911
بررسي سه الگوي رابطه‌ي علم و تكنولوژي
912
بررسي سه بعدي اثر بارگذاري انفجار داخلي روي پوشش بتن مسلح تونل
913
بررسي سه بعدي تلورانس خرابي پانلهاي آلومينيومي تعميرشده توسط مواد كامپوزيت
914
بررسي سه بعدي ذرات باردار خورشيدي گذرنده از مگنتوپوز زمين
915
بررسي سه بعدي هيدروالاستيسيته ضربه آب بر يك پانل آلومينيومي داراي عيوب اوليه هندسي
916
بررسي سه تعريف موثر در ميزان مصرف برق مشتركين خانگي شهرستان قائمشهر
917
بررسي سه دسته رنگزاي خمي ، راكتيو و مستقيم جهت موارد استتار نظامي
918
بررسي سه روش مختلف رفع آلودگي بر ريز نشت سطح عاج آغشته به برايمر آلوده خون قبل از كيورينگ با استفاده از دو نوع سيستم ‏‎(Self etch)Prompt L-POP‏ و‏ ‎(total etch)Excite‏ ‏
919
بررسي سه ساله ITP در بيمارستان 17 شهريور رشت﴿درسالهاي71- 70- 1369﴾
920
بررسي سه ساله بيماري هنوخ شوان لاين پورپورا در بيمارستان 17 شهريور رشت
921
بررسي سه ساله دو قلوئي در خانمهاي حامله مراجعه كننده به زايشگاه بهمن بر حسب سن حاملگي - وزن نوزادان ، نحوه انجام و سرانجام زايمان
922
بررسي سه ساله ي موارد پرفوراسيون اولسر دئودنوم دربيمارستانهاي پورسينا و راضي رشت﴿72-70﴾
923
بررسي سه گانه نويسي(تريلوژي) در ادبيات داستاني فارسي
924
بررسي سه ماهه اختلالات سديم -پتاسيم در بيماران دياليزي واقع در بخش همو دياليز بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد بر اساس نمونه خون قبل و بعد از دياليز
925
بررسي سه نمايشنامه ( روياي پاييز، يك روز تابستاني، كسي مي آيد) يون فوسه بر اساس نظريه كرونوتوپ باختين
926
بررسي سه نمايشنامه (روياي پاييز، يك روز تابستاني كسي مي آيد) يون فوسه بر اساس نظريه كرونوتوپ باختين
927
بررسي سه نمايشنامه از بهرام بيضائي
928
بررسي سه نمايشنامه از بهرام بيضائي : 1- چهار صندوق 2- ديوان بلخ 3- هشتمين سفر سندباد
929
بررسي سه نمايشنامه از بهرام بيضايي (سلطان مار، چهار صندوق، جنگ نامه غلامان) بر اساس مفهوم كارناوال در نظريات باختين
930
بررسي سه‌بعدي حركت ارتعاشي ميكروكانتيلور پيزوالكتريك AFM در مود دامنه با در نظر گرفتن tip در مجاورت سطح در محيط‌هاي كاري و هندسه‌هاي مختلف كانتيلور
931
بررسي سهم اعتبارات آموزش عالي به آموزش كل كشور در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با چند كشور جهان بمنظور ارائه الگوهايي در جهت تعادل و توازن اعتبارات آموزشي
932
بررسي سهم اعتبارات آموزش عالي به آموزش كل كشور در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با چند كشور جهان بمنظور ارائه الگوهايي در جهت تعادل و توازن اعتبارات آموزشي
933
بررسي سهم انرژي بري در فرآيند توليد لاستيك خودرو
934
بررسي سهم پيش بين سبك هاي دلبستگي و تحمل پريشاني برنگراني از تصويرتن با ميانجيگري ناگويي هيجاني در دانشجويان
935
بررسي سهم توليدات دامي در تحول راهكارهاي اقتصاد معيشتي جوامع زاگرس جنوبي در دوره بانش
936
بررسي سهم دانش واژگان اكادميك و خودانگاره آكادميك در مهارت گوش دادن آكادميك دانشجويان مهندسي
937
بررسي سهم ضعيف توابع ساختار نوكلئون ها
938
بررسي سهم عوامل مختلف در هزينه هاي حمل و نقل هوايي مسافر، با رويكرد تحليل عملكرد خطوط هوايي كم هزينه
939
بررسي سهم فنوتيپي و ژنوتيپي پارامترهاي رشد در تشكيل عملكرد دانه و تعيين مشخصات تيپ ايده آل در لوبياي معمولي
940
بررسي سهم منابع مختلف در تأمين مالي نظام سلامت (مطالعه موردي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي)
941
بررسي سهم و آثار درآمدهاي نفتي در منابع بودجه كل كشورطي سالهاي 1387-1350
942
بررسي سهم ورزش در گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختروپسردوره متوسطه شهرقم
943
بررسي سهم وعوامل موثردرصادرات صنايع كوچك واستراتژي هاي موثربرتوسعه آن (موردكاوي صنايع دستي زنجان )
944
بررسي سو استفاده اينترنت در بين نوجوانان 16-10 سال شهر بوشهر
945
بررسي سوئيچ هاي ATM
946
بررسي سوئيچ هاي كم ظرفيت
947
بررسي سوابق بارداري و زايمان در 380 مورد بيمار زن مبتلا به ديابت شناخته شده در يزد
948
بررسي سوابق بارداري و زايمان در380 مورد بيمار زن مبتلا به ديابت شناخته شده در يزد
949
بررسي سوابق بارداري و زايمان در380 مورد بيمار زن مبتلا به ديابت شناخته شده در يزد
950
بررسي سواد اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي و دانشجويات دكترتي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در ارائه موفق مراقبت مبتني بر شواهد
951
بررسي سواد اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه شاهد و ارائه راهكارهايي براي آن
952
بررسي سواد بصري گرافيكي در فرهنگ عكاسي
953
بررسي سواد زنان روستايي با ميزان مشاركت آنها در زمينه هاي مختلف (فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي،مذهبي،سياسي)در روستاي امير آباد شهرستان لاهيجان در سال 1398.
954
بررسي سواد زنان روستايي با ميزان مشاركت آنها در زمينه هاي مختلف فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي،مذهبي،سياسي در روستاي لوكلايه شهرستان لنگرود درسال 1386
955
بررسي سواد سلامت پريودنتال بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
956
بررسي سواد سلامت پريودنتال بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
957
بررسي سواد سلامت كتابداران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1395
958
بررسي سواد مجلات علمي در دانشجويان دكتري دانشگاه اصفهان
959
بررسي سوالي از پائول اردوش روي نيم گروهها
960
بررسي سوپاپ كاهنده فشار سه راهه
961
بررسي سوپاپ متعادل كننده
962
بررسي سوختگي پوست اثر حرارت تشعشعي
963
بررسي سود تسهيلات بانكي و شبهه ربوي بودن آن با توجه به نظرات فقهاي معاصر
964
بررسي سود دهي بهينه شركتهاي مسافربري هوايي در ايران
965
بررسي سود و زيان بيمه هاي اتكايي در شركت هاي منتخب بيمه در ايران
966
بررسي سود و زيان در قرآن و روايات
967
بررسي سودآوري پرو‍ژه هاي عمراني بر اساس مديريت جريان نقدينگي
968
بررسي سودمندي بازي درماني گروهي با تكنيك كار با گل بر كاهش پرخاشگري دانش اموزان دختر پرخاشگر سال پنجم ابتدايي در شهرستان شهريار.
969
بررسي سوروايوال بيماران مبتلا به سرطان پستان و فاكتورهاي پروكنوستيك موثر بر سوروايوال در زنان ساكن استان يزد در طي سالهاي 85-78
970
بررسي سوروايوال بيماران مبتلا به سرطان پستان و فاكتورهاي پروكنوستيك موثر بر سوروايوال در زنان ساكن استان يزد در طي سالهاي 85-78
971
بررسي سورويوال بيماران با كانسر پستان پس از درمان ﴿جراحي -درمان كمكي﴾
972
بررسي سورويوال بيماران با كانسر كولور كتال در شهر يزد طي سالهاي 60-79
973
بررسي سورويوال بيماران با كانسر كولور كتال در شهر يزد طي سالهاي 60-79
974
بررسي سورويوال يكساله بيماران با آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبتهاي قلبي بيمارستانهاي شهر يزد
975
بررسي سورويوال يكساله بيماران با آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبتهاي قلبي بيمارستانهاي شهر يزد
976
بررسي سورويوال﴿ميزان بقاء﴾بيماران لوسمي ميلوئيدي حاد و فاكتورهاي پروگنوستيك موثر بر سوروايوال
977
بررسي سورويوال﴿ميزان بقاء﴾بيماران لوسمي ميلوئيدي حاد و فاكتورهاي پروگنوستيك موثر بر سوروايوال
978
بررسي سوسپانسيون غليظ تحت جريان پواسل با عدد رينولدز محدود در حالت سه بعدي
979
بررسي سوگ نامه هاي ادبي در سروده هاي چند شاعر معاصر (پروين اعتصامي،احمد شاملو،سيمين بهبهاني،مهدي اخوان ثالث ،مهرداد اوستا،فروغ فرخزاد)
980
بررسي سوگندهاي قرآني و ميزان شدت آنها
981
بررسي سوگيري جنسيتي و تعيين نقش جنسيت در كنش‎گرهاي اصلي داستان‎هاي كودكان، رده سني الف، ب و ج از 1360 - 1394
982
بررسي سوگيري¬هاي شناختي مؤثر بر رفتار ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﺍﻥ فردي ﺑـﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ تهران
983
بررسي سوگيريهاي حافظه آشكارونهان درافسردگي واضطراب اجتماعي
984
بررسي سولفورزدايي از دي بنزوتيوفن توسط آنزيم هايDsz و لايه هاي نانو با منشاء باكتريايي
985
بررسي سومين جشنواره تئاتر شهرستان
986
بررسي سونات 378.k اثر ولفگانگ آمادئوس موتزارت
987
بررسي سونات رومانتيك اثر مانوئل پونس
988
بررسي سونوريته جلال ذوالفنون و قطعاتي براي ساز سه تار به تفكيك دست راست و چپ ﴿ دوره پيشرفته ﴾
989
بررسي سونوگرافي سيستم صفراوي بيماران با شكايت اوليه در RUOدر مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون
990
بررسي سونوگرافي سيستم صفراوي بيماران با شكايت اوليه درد RUOدر مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون
991
بررسي سونوگرافيك نتايج درازمدت كاهش بافت زير پوستي نوك بيني در بيماران رينوپلاستي بيمارستان اميرالمومنينرشت در سال 89-88
992
بررسي سوييچ هاي ATM موجود و ارائه يك ساختار بهينه
993
بررسي سي و پنج مورد بيمار مبتلا به پارگي زودرس غشاهاي جنينيبا سنين حاملگي زير سي و هشت هفته در بيمارستان و زايشگاه رشت
994
بررسي سياست امام صادق ﴿ع﴾ در نخستين سالهاي خلافت عباسيان 114-148هـ
995
بررسي سياست پولي و آزمون فرضيه "شانس خوب" در ايران، از منظر هدف گذاري و تقاضاي پول( 1/ 1368 الي 4/ 1389)
996
بررسي سياست تخته قاپو ( اسكان) ايلات در دوره‌ي پهلوي اول با تكيه بر اسكان ايلات كردستان و همدان
997
بررسي سياست تخته قاپو(اسكان) ايلات در دوره ي پهلوي اول با تكيه بر اسكان ايلات كردستان و همدان
998
بررسي سياست جمهوري خواهان و دموكرات هاي آمريكا در قبال تحريم جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر دوران بوش و اوباما (2014-2001)
999
بررسي سياست جنايي ايران در قبال جرايم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي
1000
بررسي سياست جنايي تقنيني ايران در قبال شركتهاي هرمي
بازگشت