<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ساخت خشك كن خورشيدي همرفت طبيعي براي خشك كردن انگور طبق شرايط آب و هوايي استان اصفهان
2
بررسي ساخت خمير كلسيم فسفاتي تزريق پذير جهت درمان بيماري بازگشت ادراري
3
بررسي ساخت داربست زيست تخريب پذير نانوفايبري پلي لاكتيك گلايكوليك اسيد-پلي پايرول جهت كاربردهاي مهندسي بافت عصب
4
بررسي ساخت دزيمتر كلسيم سولفات با دوپنت ديسپرسيوم
5
بررسي ساخت ديني و انديشه ي سياسي در طريقت اردبيل تا تشكيل دولت صفوي ( 907 - 650 ه. ق )
6
بررسي ساخت رتور پمپ بروش سنگ زني خزشي
7
بررسي ساخت رفتار و خواص فيزيكي بتن سبك هوادار اتو كلاوي ﴿AAC )
8
بررسي ساخت روايت تصويري صه هاي قرآن مجيد با تاكيد بر قصه سوره كهف
9
بررسي ساخت سازماني ، آموزشي و اداره دانشگاه بزرگ در رابطه با طرح ادغام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
10
بررسي ساخت سرسوزن پزشكي و ساخت چسب پليمري مصرفي براي چسباندن سوزن فولادي به پايه پلاستيكي آن
11
بررسي ساخت سنسور اپتيكي جهت اندازه گيري ميزان افلاتوكسين در پسته بر پايه لومينسانس
12
بررسي ساخت سنسور اندازه گير افلاتوكسين در پسته بر پايه پديده لومينسانس
13
بررسي ساخت سوندهاي مجاري ادار با پوشش پليمري حاوي داروي ضد باكتري جنتاماسين به منظور كاهش عفونت هاي بيمارستاني
14
بررسي ساخت شيشه سراميك هاي حاوي نفلين سينيت و تاثير جوانه زاي T102 در كريستاليزاسيون آن
15
بررسي ساخت شيشه سراميك هاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
16
بررسي ساخت شيشه سراميكهاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
17
بررسي ساخت شيشه سراميكهاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
18
بررسي ساخت شيشه متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
19
بررسي ساخت شيشه هاي اسفنجي با استفاده از ضايعات متالوگرافي -ﻻمپ اشعه كاتدي
20
بررسي ساخت شيشه هاي اسفنجي با استفاده از ضايعات متالوگرافي-لامپ اشعه كاتدي
21
بررسي ساخت شيشه هاي زيست فعال آنتي باكتريال به روش سل - ژل
22
بررسي ساخت شيشه‌سراميك‌هاي مزومتخلخل زيست‌سازگار سيستم SiO2-CaO-P2O5 حاوي نانوذرات نقره به روش سل-ژل
23
بررسي ساخت صفات مركب در زبان فارسي از ديدگاه نظريۀ آميختگي مفهومي
24
بررسي ساخت غشاء براي تصفيه آب خانگي
25
بررسي ساخت فيلترهاي اسفنجي سراميكي براي تصفيه مذاب فلز
26
بررسي ساخت فيلترهاي سراميكي ماهيچه اي﴿با تخلخل منظم﴾
27
بررسي ساخت قطعات هيدروكسي آپاتيت متخلخل
28
بررسي ساخت قطعه ممانعت كننده سرباره در كنورتور فولاد سازي و ارزيابي پارامترهاي موثر بر خواص فيزيكي و مكانيكي آن
29
بررسي ساخت كالبد شبكه معابر ﴿در محدوده برج و باروي شهر يزد﴾
30
بررسي ساخت كامپوزيت TiB2-C و خواص آن در كاربرد ديگ الكتروليز آلومينيم
31
بررسي ساخت كامپوزيت W-CU از تركيبات حاوي تنگستن و مس از طريق مكانو ترموشيميايي
32
بررسي ساخت كنترل وگروه اسمي غير آشكار درزبان كردي سوراني بر اساس نظريه ي حاكميت ومرجع گزيني
33
بررسي ساخت گروه فعلي گويش لكي دلفان برپايه ي نظريه ي اصول وپارامترها
34
بررسي ساخت لامينت هاي كامپوزيت به روش vip و مطالعه تست هاي خستگي بر اساس استاندارد
35
بررسي ساخت متيل استات و هپتيل استات با استفاده از متانول و 1- هپتانول بر روي گاما آلوميناي اسيدي و آمبرليت IRA-120
36
بررسي ساخت مركب در هنرهاي سنتي كاربردي
37
بررسي ساخت ملكي درگونه كرمانشاهي كردي كلهري بر اساس برنامه كمينه گرا
38
بررسي ساخت موضوعي در ناشنوايان فارسي زبان بر اساس رويكرد زايشي
39
بررسي ساخت نانو ذرات پليمري حامل داروي كوركومين
40
بررسي ساخت نانو ذرات فريت نيكل به روش سل -ژل و اندازه گيري خواص فيزيكي آن , investigation of NiFe2o4 nano-paricles synthesis by sol-gel method and measuring theirs physical propertise
41
بررسي ساخت نانوذرات صفر ظرفيتي آهن به روش كاهش
42
بررسي ساخت نحوي جمله هاي ساده در زبان فارسي براساس نظريه دستوري نقش وارجاع( آر . آر . جي ) متن پايان نامه:به زبان انگليسي
43
بررسي ساخت نحوي گويش (وزوان)
44
بررسي ساخت نمونه شاخص سفالينه مشبك دوره سلجوقي
45
بررسي ساخت نوك هاي تيز فلزي در مقياس نانومتر با استفاده از اكسيد آندي آلومينيوم
46
بررسي ساخت هاي اسنادي شده در زبان فارسي
47
بررسي ساخت و ارزيابي خواص غشاي نانو كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون فورمات - ژلاتين - نانوذرات فلوئور آپاتيت ذوپ شده به وسيله سيليسيم و منيزيم جهت بازسازي بافت پريودنتال
48
بررسي ساخت و استفاده از كاتاليست هاي نانو نيكل
49
بررسي ساخت و ايجاد پوششهاي شيشه اي برروي ورقهاي فولادي
50
بررسي ساخت و بارگذاري آئروژل موسيلاژ دانه ي بالنگو با داروي استامينوفن بوسيله ي فناوري دي اكسيد كربن فوق بحراني براي مصارف دارورساني
51
بررسي ساخت و تاثير نوع تالك بر خواص فيلترهاي اسفنجي مولايت كورديريت
52
بررسي ساخت و خواص آجرهاي عايق ورميكوليتي
53
بررسي ساخت و خواص آلوميناي متخلخل
54
بررسي ساخت و خواص بدنه هاي متخلخل سيليكون نيتريدي به روش ريخته گري ژلي با كنترل پارامترهاي فرآيند
55
بررسي ساخت و خواص بوته هاي آزمايشگاهي كربن گيري
56
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني ديرگداز اسپينلي در جا
57
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني كم سيمان آلومينايي حاوي باند شيميايي
58
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني كم سيمان آلومينايي حاوي باند شيميايي
59
بررسي ساخت و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - اسپنيلي
60
بررسي ساخت و خواص جرم هاي ريختني منيزيتي با افزودني زيركن
61
بررسي ساخت و خواص جرمهاي روكش زيركني
62
بررسي ساخت و خواص جرمهاي ريختني منيزيتي
63
بررسي ساخت و خواص ديرگدازهاي گالكسيتي
64
بررسي ساخت و خواص ديرگدازهاي هر سينيتي
65
بررسي ساخت و خواص سايشي آلياژ AL/ 18WT/SI با شيب غلظتي توليد شده بوسيله ريخته گري گريز از مركز
66
بررسي ساخت و خواص سايشي آلياژ wt%Si 18Al- با شيب غلظتي توليد شده بوسيله ريخته گري گريز از مركز
67
بررسي ساخت و خواص شيشه سراميك هاي نانو متخلخل سيستم CAO - TIO2 - ZRO2 - P2O5
68
بررسي ساخت و خواص فوم هاي آلومينايي با استفاده از بانيدرهاي طبيعي
69
بررسي ساخت و خواص قطعات تهيه شده با پودر آهن به روش قابگيري تزريقي
70
بررسي ساخت و خواص قطعات تهيه شده به روش قالب گيري تزريقي پودر پايه آهن
71
بررسي ساخت و خواص قطعات ساينده بر پايه آلومينا
72
بررسي ساخت و خواص قطعه سيليكون كاربايدي بكاررفته در پرداخت شيشه
73
بررسي ساخت و خواص كامپوزيت آلومينا منيزيا سيليكون كاربيد از طريق مايكروويو
74
بررسي ساخت و خواص نانو ممبران هاي كامپوزيتي تيتانيا- آلومينا
75
بررسي ساخت و خواص يك نوع ممبران زئوليتي به منظور تصفيه آب
76
بررسي ساخت و رفتار حرارتي لعاب كريستالين بر فلز مس
77
بررسي ساخت و مشخصه يابي كاتاليزور نيكلي بر پايه آلومينايي در واكنش احيا پارانيتروفنول
78
بررسي ساخت و نقش هاي گروه ها در گويش مازندراني (لهجه بهشهري) بر اساس نظريه اصول و پارامترها
79
بررسي ساخت واژه در گلستان سعدي (كلمات مركب )
80
بررسي ساخت واژه زبان ناشنوايان در زبان فارسي
81
بررسي ساخت واژي نثر شيخ احمد جام در كتاب انس التائبين
82
بررسي ساخت واژي نثر شيخ احمد جام در كتاب انس التّائبين
83
بررسي ساخت يك نوع حامل در صنعت نساجي
84
بررسي ساخت‌هاي دواسمي در زبان فارسي بر اساس مدل محدوديت‌ها
85
بررسي ساخت‌هاي كامل در زبان فارسي: رويكردي نقشي رده‌شناختي
86
بررسي ساخت، خواص فيزيكي و شيميايي داربست كامپوزيتي ژلاتين –كيتوسان و بيوگلاس به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
87
بررسي ساخت، خواص فيزيكي و مكانيكي آجرهاي عايق آلومينايي به روش فومي و ژلي
88
بررسي ساخت، خواص و ريزساختار كامپوزيت آلومينا-نيكل به روش احياي اكسيدها
89
بررسي ساختار " بيت خواني " در موسيقي بوشهر
90
بررسي ساختار UPS و ساخت يك نمونه سينوسي LINE ON
91
بررسي ساختار آب و يخ در محيط هاي مقيد نانومتري، با استفاده از پراش توترون
92
بررسي ساختار اجتماعي - اقتصادروستاهاي جزيره قشم
93
بررسي ساختار اخبار و مطالب تعاون در روزنامه هاي كشور
94
بررسي ساختار اداري و آموزشي آموزش و پرورش درگز
95
بررسي ساختار ادغامگر مكالمه و داده
96
بررسي ساختار استخوان مهره در تصاوير µ-CT وMRIبا استفاده از منطق فازي
97
بررسي ساختار افعال فارسي در مقايسه با معادل انگليسي آنها از ديدگاه ترجمة ماشيني
98
بررسي ساختار افعال متوالي در زبان فارسي
99
بررسي ساختار اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شهر رشت
100
بررسي ساختار اقتصادي صنايع دستي در منطقه جنوب غرب و امكانات توسعه آن
101
بررسي ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شهر رامهرمز
102
بررسي ساختار الكترود كاتد بر عملكرد پيل سوختي پليمري با استفاده از روش شبكه-بولتزمن
103
بررسي ساختار الكتروني برهمكنش¬هاي Pro-cis-Pro در ايزومرهاي سيس مجموعه پپتيدهاي داراي توالي اسيدآمينه از نوع Ac-Pro-cisPro-Xaa-NH2
104
بررسي ساختار الكتروني بلور AL2o3 با ناخالصي كربن
105
بررسي ساختار الكتروني گرافين
106
بررسي ساختار الكتروني نانو لوله هاي كربني و تاثيرات آلائيدگي عناصر واسطه در آنها
107
بررسي ساختار الكتروني و خواص اپتيكي نانو لوله هاي كربني تك جداره
108
بررسي ساختار الكتروني و خواص مغناطيسي تركيب Znx Mn1-xO با كمك نظريه¬ تابعي چگالي
109
بررسي ساختار الكتروني وخواص اپتيكي نانولوله هاي كربني تك جداره
110
بررسي ساختار الكترونيكي
111
بررسي ساختار الكتريكي بورون نيترايد تك لايه در حضور ليتيوم
112
بررسي ساختار ام او اس تك لايه با استفاده از توابع وانير حداكثر جايگزيده
113
بررسي ساختار ايده ال هاي اول تقريبي و ايده ال هاي اوليه تقريبي
114
بررسي ساختار اينكونل 625 در فرايند cladding ورق فولادي A516Gr70 به روش GMAW
115
بررسي ساختار بازار برق
116
بررسي ساختار بازار پول
117
بررسي ساختار بازار صادرات و رقابت‌پذيري جهاني انار ايران
118
بررسي ساختار بازار صنايع توليدي ايران طي برنامه سوم توسعه ج.ا.ا ﴿ 83-1379 ﴾
119
بررسي ساختار بازار صنعت بانكداري و اثرآن بر كانال وام دهي
120
بررسي ساختار بافت تخمدان تازه و منجمد شده در بيماران سرطاني بعد از كشت بافت روي غشاء كوريو آلانتوييك جنين جوجه
121
بررسي ساختار باند در بلور فوتوني پاشنده و داراي اتلاف
122
بررسي ساختار باند نوري در بلورهاي فوتوني يك و دو بعدي
123
بررسي ساختار باند و ترابرد در يك نانولوله تك ديواره در حضور تنش تك محوري
124
بررسي ساختار برخي از كدهايλ_دوري روي ميدان متناهي
125
بررسي ساختار بورس انرژي و تاثير آن برروند خصوصي سازي توليد انرژي در ايران
126
بررسي ساختار بيكاري در ايران
127
بررسي ساختار بين لايه اي و طول همبستگي افقي در نانو چند لايه اي مغناطيسي Co / Ru
128
بررسي ساختار بين لايه اي و طول همبستگي عمودي در نانو چند لايه اي هاي مغناطيسي Co/Ru
129
بررسي ساختار پاتين در آثار تاريخي و فرهنگي از ديدگاه حفاظت و مرمت با تاكيد بر آثار نقاشي
130
بررسي ساختار پارچه هاي تاري پودي تحت نيروي فشاري با كمك پردازش
131
بررسي ساختار پايه هاي گروبنر براي كدها و مشبكه ها
132
بررسي ساختار پيرنگ در پاچاهاي «‌ قصّه » لَكي
133
بررسي ساختار پيرنگ در حكايت هاي تذكره الاوليا عطار نيشابوري
134
بررسي ساختار پيرنگ در هماي و همايون بر اساس نظريه كلود برمون
135
بررسي ساختار تايپ فيس در ايران
136
بررسي ساختار تبليغات تلويزيوني ﴿ كارشناسي ﴾
137
بررسي ساختار تحليل عملكرد تكنولوژي خودرو به شبكه (v2g)
138
بررسي ساختار تشكيلات قضايي صفويان 996-1135 ق. / 1588-1722 م.
139
بررسي ساختار تشكيلاتي وزارت امور خارجه
140
بررسي ساختار تصويري در شعر نيما يوشيج و نقاشي بهمن محصص
141
بررسي ساختار توربين بادي
142
بررسي ساختار توزيع سختي در منطقه متأثر از حرارت فولاد A517 در جوش TIG
143
بررسي ساختار توليد و اندازه گيري تمركز در صنعت فولاد ايران﴿1389-1383﴾
144
بررسي ساختار جامدات كلاسيكي به كمك نظريه تابعي چگالي
145
بررسي ساختار جامعه پلانكتوني درياچه سد زاينده رود اصفهان در فصول بهار و تابستان
146
بررسي ساختار جريان در يك كانال با بستر شني و پوشش گياهي موضعي
147
بررسي ساختار جغرافيائي روستاي پهنه كلاء از توابع شهرستان ساري
148
بررسي ساختار جمعيت مرجع در نژادهاي با اندازه جمعيت كم براي انتخاب ژنومي
149
بررسي ساختار جنسيت و تفاوت جنسي در ادبيات نمايشي دهه هشتاد, بر اساس رهيافت ژاك لكان در باب ساختار جنسيت يابي
150
بررسي ساختار جنسيت و تفاوت جنسي در ادبيات نمايشي دهه هشتاد، براساس رهيافت ژاك لكان در باب ساختار جنسيت يابي
151
بررسي ساختار جنسيتي زنانه در آثار ويديوآرتيست هاي زن ايراني
152
بررسي ساختار جنگلهاي حرا در جزيره مردو
153
بررسي ساختار جوش بوسيله روش ادي كارنت
154
بررسي ساختار جوش و تنش هاي باقيمانده در جوشهاي جرقه اي ريلهاي راه آهن
155
بررسي ساختار چهار مضراب هاي فرامرز پايور
156
بررسي ساختار حاصل از اختلال آلياژهاي مذابA390 , ,و نيمه جامد A356و توليد يك آلياژ جديد
157
بررسي ساختار داخلي انواع FPGA ها و قابليتهاي زبان VHDL
158
بررسي ساختار داخلي نخ هاي تجمعي توليد شده توسط سامانه ريسندگي روكواس
159
بررسي ساختار داخلي نرم افزار تجاري تحليل سازه جهت ايجاد الگوي نرم افزار ملي (ABAQUS & ANSYS )
160
بررسي ساختار داخلي و خصوصيات فيزيكي و مكانيكي نخ‌هاي تجمعي توليد شده با استفاده از سامانه" روكواس" (RoCoS)
161
بررسي ساختار داربست نانو الياف كبدي گالاكتوسيل با استفاده از پردازش تصاوير سطح مقطع
162
بررسي ساختار داستانهاي كوتاه غلامحسين ساعدي
163
بررسي ساختار داستاني اسكندر در شاهنامۀ فردوسي
164
بررسي ساختار داستاني اسكندر در شاهنامۀ فردوسي
165
بررسي ساختار داستاني رمان هاي داوود غفارزادگان (سايه هاو شب دراز،شب ايوب،فال خون و كتاب بي نام اعترافات)
166
بررسي ساختار داستاني رمان هاي همسايه ها و داستان يك شهر احمد محمود
167
بررسي ساختار داستاني رمان هاي هيس و پستي از محمدرضا كاتب
168
بررسي ساختار در سيم هاي مولكولي
169
بررسي ساختار در فيلم هاي مستند اجتماعي معاصر ايران از دهه ي 1370 تاكنون با تاكيد بر آثار: مهرداد اسكويي، ابراهيم مختاري و محمد شيرواني
170
بررسي ساختار در فيلم هاي مستند اجتماعي معاصر ايران از دهه ي 1370 تاكنون با تاكيد بر آثار: مهرداد اسكويي، ابراهيم مختاري و محمد شيرواني
171
بررسي ساختار دراماتيك در آثار دهه ي 70 تا 90 ديويد ممت
172
بررسي ساختار دراماتيك در آثار دهه ي ٧0تا 90 ديويد ممت
173
بررسي ساختار دراماتيك در فيلم مستند
174
بررسي ساختار دستگاه پلاسماي كانوني UIPF1 و شبيه‌‌سازي فرآيند تشكيل پلاسماي گداخت در آن
175
بررسي ساختار دستگاه همايون از رديف موسي معروفي
176
بررسي ساختار ذرات پلي يورتان تهيه شده به روش پليمرشدن تراكمي تعليقي
177
بررسي ساختار رشته هاي پلي﴿ اتيلن ترفتالات﴾ كشيده شده در دماي نزديك به انتقال شيشه اي
178
بررسي ساختار رغبتهاي شغلي معلمان شهركرد بر اساس مدل كروي تريسي
179
بررسي ساختار روابط موضوعي و نويسندگي در مقالات مربوط به استان ايلام
180
بررسي ساختار روايت در فيلمهاي اصغر فرهادي با تمركز بر سه فيلم درباره الي،جدايي نادر از سيمين و گذشته
181
بررسي ساختار روايتي در فيلمنامه
182
بررسي ساختار روايي آثار نگارگري با مضامين قرآني از دوره مغول تا صفوي
183
بررسي ساختار روايي آثار نگارگري با مضامين قرآني از دوره مغول تا صفوي
184
بررسي ساختار روايي پيرنگ در حكايتهاي كتاب هزار حكايت صوفيان
185
بررسي ساختار روايي داستانهاي سمك عيار
186
بررسي ساختار روايي غزليات سعدي
187
بررسي ساختار زمين شناسي و تحليل پايداري ترانشه هاي در دست اجرا در پورتال ورودي تونل شماره 4 راه آهن شيراز-بوشهر- عسلويه
188
بررسي ساختار زمين شناسي و سنگ كف در يكي از مناطق استان كرمانشاه با استفاده از داده هاي مگنتوتلوريك
189
بررسي ساختار ژنتيكي و انتخاب بهترين سهم ژنتيكي در گاوهاي هلشتاين ايران
190
بررسي ساختار ژنومي سويه توليدي پورخولدريا مالتي و جدايه هاي ايراني موجود در آرشيو ميكروبي موسسه رازي با استفاده از روش آر اي آ و وي ان تي آر
191
بررسي ساختار سازماني با عملكرد سازمان(مطالعه موردي:اورژانس 115 استان مازندران
192
بررسي ساختار سازماني با مديريت دانش در كاركنان شركت مخابرات فردوس
193
بررسي ساختار سازماني جهاد دكشاورزي هرمزگان و انطباق آن با سازمان هاي مدرن
194
بررسي ساختار سازماني شركت هاي پروژه محور
195
بررسي ساختار سازماني شوراحل اختلاف وعوامل موثر بر بهره وري اين شوراها
196
بررسي ساختار سازماني كتابخانه هاي دانشگاهي ايران بر اساس مدل استيفن رابينز
197
بررسي ساختار سازه اي در محل نصب موتور
198
بررسي ساختار سازه اي در محل نصب موتور و تبيين مراحل اجرايي نصب موتور
199
بررسي ساختار سامانههاي نيوزومي و مقايسه اثربخشي آنها در درمان بيماريهاي پوستي
200
بررسي ساختار سطح و بين لايه اي نانو چند لايه اي هاي Co/Pd و اثر بازپخت بر روي ساختار رشد و خواص مغناطيسي آنها
201
بررسي ساختار سه بعدي سيال كره ي سخت محدود شده درون نانو حفره هاي شياري با استفاده از نظريه تابعي چگالي
202
بررسي ساختار سوپر فضاهاي فينسلري
203
بررسي ساختار سينمايي عنوان بندي در هاليوود از دهه 1970 تا به امروز
204
بررسي ساختار شبكه اتصالات عرضي و تاثير آن بر گرما اندوزي بوتادي ان رابر
205
بررسي ساختار شبكه اتصالات عرضي و تاثير آن بر مدول الاستيك آميزه استايرن بوتادي ان رابر
206
بررسي ساختار شخصيتي و خانوادگي دختران فراري شهرستان يزد
207
بررسي ساختار شعله در مشعل غير‌پيش‌آميخته با استفاده از شبيه‌سازي CFD
208
بررسي ساختار شيميايي ليگنين موجود در خمير كاغذ CMP با استفاده از روش مشتق سازي - گسست كاهشي )DFRC(
209
بررسي ساختار طرح و سازه هاي روايت در داستان و نمايشنامه كودكان (مطالعه موردي داستان هاي صبحي و نمايشنامه هاي داود كيانيان)
210
بررسي ساختار عملياتي ماشين فرز در CIM
211
بررسي ساختار عناصر نمايشي (گفتگو و توصيف و صحنه و انواع آن) در آتشكده نيّر
212
بررسي ساختار فاصله - مبنا در تعيين نرخ كرايه اتوبوس مطالعه موردي : خطوط اتوبوس راني اصفهان
213
بررسي ساختار فرمال اصناف تصانيف دوره تيموري
214
بررسي ساختار فرهنگي - اجتماعي در ادبيات معاصر مطالعه موردي: رمان قيدار اثر رضا امير خاني
215
بررسي ساختار فضائي شهر لار و روشهاي ساماندهي آن
216
بررسي ساختار فضاي معنوي در هنر نگارگري ايراني
217
بررسي ساختار فضايي شهري با تاكيد بر وضعيت دسترسي ها و سفرهاي درون شهري (شهر بابل)
218
بررسي ساختار فضايي و تحليل شاخص هاي توسعه روستايي ( نمونه موردي شهرستان سراوان )
219
بررسي ساختار فنر الكتريكي جهت كاهش نوسانات ولتاژ در ريزشبكه
220
بررسي ساختار فنر الكتريكي جهت كاهش نوسانات ولتاژ در زيرشبكه
221
بررسي ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزيتي 1.4057در دما و زمان هاي متفاوت عمليات حرارتي
222
بررسي ساختار فوم هاي پلي يورتان )UP( و خواص آن
223
بررسي ساختار فيلم راشومون
224
بررسي ساختار قدرت در خانواده هاي شهر سميرم
225
بررسي ساختار قدرت در خانواده و تاثير آن برمشاركت اجتماعي ( مطالعه موردي: دانشگاه قم)
226
بررسي ساختار قدرت و طبقات اجتماعي در آثار سعدي
227
بررسي ساختار قصه هاي هزار و يك شب
228
بررسي ساختار قيدي چند تئوري پيمانه اي
229
بررسي ساختار قيدي نظريه هاي گرانشي جرم دار نوين، توپولوژيك و توپولوژيك اسپين 3
230
بررسي ساختار قيدي و كوانتش ريسمان پولياكوف
231
بررسي ساختار ك لام جنسيت در تعاملات گفتاري دانشگاهي
232
بررسي ساختار كاتاليزور Ni/Al2o3 به روش طيف نگاري IRو Raman
233
بررسي ساختار كار بخش غير رسمي شهري ايران
234
بررسي ساختار كارآفرينانه در سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
235
بررسي ساختار كالبدي فضائي روستاي شهيد آباد
236
بررسي ساختار كالبدي فضاهاي باز در محله فهادان ﴿با تاكيد بر فضاهاي باز عمومي و نيمه عمومي﴾
237
بررسي ساختار كالبدي مجموعه فاميلي عرب ها
238
بررسي ساختار كالبدي مجموعه فاميلي ﴿ملك التجار﴾
239
بررسي ساختار كامپوزيتهاي پليمري ارتوتروپ يك جهته و تعيين ضرايب الاستيسيته آنها به روش تئوري - تجربي آناليز مودال
240
بررسي ساختار كانال توزيع جوجه يكروزه گوشتي در صنعت مرغداري در استان تهران
241
بررسي ساختار كدهاي ثابت دوري اريب روي حلقه‌هاي زنجيري متناهي
242
بررسي ساختار كدهاي خطي روي حلقه‌ي خارج‌قسمتي از چندجمله‌اي‌ها
243
بررسي ساختار كريستالي و عملكرد در بعنوان آنزيم ميكروبي و مشابه در پستانداران
244
بررسي ساختار گذرايي سوره يوسف بر اساس دستور نقشي - نظام مند هاليدي
245
بررسي ساختار گروه فعلي گويش تالشي سه سار
246
بررسي ساختار گروه ها به وسيله مركز سازها و كلاس هاي تزويج
247
بررسي ساختار گروههاي كوهمولوژي
248
بررسي ساختار ماتريس هاي هاميلتوني كج و هاميلتوني متناوب
249
بررسي ساختار محمول ثانويه در زبان فارسي بر اساس رويكرد كمينه گرايي
250
بررسي ساختار مدال ، اركستراسيون و ارتباط با درام در موسيقي سريال سربداران
251
بررسي ساختار ملودي در سنتور
252
بررسي ساختار منطقه جوش فولاد زنگ نزن AISI 316L جوش داده شده به روش رفتار خوردگي
253
بررسي ساختار موتور DC [دي. سي.] بدون جاروبك
254
بررسي ساختار موسيقايي اجراهاي زورخانه اي شهر تهران
255
بررسي ساختار موسيقايي بداهه نوازي مترآزاد حسين عليزاده و تآثيرپذيري آن از رديف دستگاهي. مطالعه موردي آلبوم هاي : هم نوايي ( بخش افشاري ) ، هجراني ، بداهه نوازي در راست پنجگاه ، كنسر نوا
256
بررسي ساختار مولكول OH ،CH در ارتعاش 2V8
257
بررسي ساختار مولكولي در خواص عملكردي جامدات متخلخل در مقياس نانو
258
بررسي ساختار ميدان هاي تصادفي a-پايدار متقارن و مانا
259
بررسي ساختار ميكروسكوپي آلياژ IN738LC تحت شرايط مختلف عمليات حرارتي با توجه خاص به تاثير اين ساختار در خواص كششي و خزشي
260
بررسي ساختار ميكروسكوپي و ماكروسكوپي نمونه هاي چيل از چدن خاكستري
261
بررسي ساختار ميني ماليستي در ادبيات نمايشي
262
بررسي ساختار ميني ماليستي در ادبيات نمايشي
263
بررسي ساختار مينيماليستي در گلستان
264
بررسي ساختار ناحيه اتصال Mo/Mo و Mo/C-SiC حين فرآيندهاي اتصال GTAW و لحيم كاري سخت
265
بررسي ساختار نانوالياف نايلون6 توليد شده به روش برق الكتروريسي
266
بررسي ساختار نحوي "اشتغال" و موارد و مفاهيم آن در قرآن كريم
267
بررسي ساختار نحوي و معنايي منطق اثبات پذيري
268
بررسي ساختار نحوي و معنايي منطق اثبات پذيري
269
بررسي ساختار نظام اجتماعي در ادبيات داستاني معاصر بعد از پايان، همه‌ي افق فريبا وفي و خواب زمستاني و اتفاق گلي ترقي
270
بررسي ساختار نظام سياسي ايران در شاهنامه فردوسي
271
بررسي ساختار نماد شناسي موضوع قرآني رشد﴿معنوي﴾براي تبديل شدن به انيميشن﴿ نمونه موردي:انيميشن مرمت﴾
272
بررسي ساختار نواري فسفرن و تعيين خواص الاستيكي آن به كمك پاشندگي فونوني
273
بررسي ساختار نواري فسفرن و تعيين خواص الاستيكي آن به كمك پاشندگي فونوني
274
بررسي ساختار نواري و اثر چرخش فاراده در بلور فوتوني دو بعدي مغناطيسي- اپتيكي متشكل از نانو استوانه‏هايي با المان‏هاي بيضوي در شبكه مربعي
275
بررسي ساختار نواري و اثر چرخش فاراده در بلور فوتوني دو بعدي مغناطيسي- اپتيكي متشكل از نانو استوانه‏هايي با المان‏هاي بيضوي در شبكه مربعي
276
بررسي ساختار نواري وخواص مغناطيسي پروسكايتهاي دوتايي باپايه موليبدن
277
بررسي ساختار هاموني ، فرم و اركستراسيون قطعه امپرسيون اثر احمد پژمان
278
بررسي ساختار هاميلتوني ذره نسبيتي اسپين دار
279
بررسي ساختار هاميلتوني نظريات گرانشي شبه چرن-سيمونز در سه بعد
280
بررسي ساختار هاي شهر و شهروند الكترونيك و پياده ساز ي مدلي از هتل الكترونيك در شهر الكترونيك
281
بررسي ساختار هسته اي ايزوتوپ هاي سبك فرد - فرد نقره
282
بررسي ساختار هسته بر مبناي مدل كواركي
283
بررسي ساختار هسته در حالت هاي نسبيتي و غيرنسبيتي
284
بررسي ساختار هسته در حضور برهم كنش اسپين مدار
285
بررسي ساختار هندسي دو تيپ سوزن موجود به منظور افزايش سرعت با حفظ ايمني
286
بررسي ساختار هندسي سور مسبحات قرآن كريم
287
بررسي ساختار هندسي نقوش تذهيب در ده نسخه از قرآن هاي دوره ايلخاني
288
بررسي ساختار و آلتراسيون ذخاير طلاي جنوب غرب سقز ﴿كردستان﴾ با ا ستفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
289
بررسي ساختار و استحكام آلياژ A356 به دو روش ريخته گري قالب فلزي و فرسابي گريز از مركز
290
بررسي ساختار و الگوي پراكنش در توده‌هاي كهور ايراني (مطالعه موردي: جنگل طراده شهرستان رودبار جنوب، استان كرمان)
291
بررسي ساختار و الگوي پراكنش درختان بنه در دو منطقه قرق تحت چرا ﴿منطقه حفاظت شده باغ شادي يزد﴾
292
بررسي ساختار و الگوي پراكنش درختان كيكم در دو بخش قرق و تحت چرا (مطالعه موردي: جنگل باغ شادي هرات)
293
بررسي ساختار و برآورد روند كلي اتورگرسيو شرطي با پراكندي متغير
294
بررسي ساختار و بن مايه هاي غنايي در منظومه هاي عاشقانه قرن دهم و يازدهم (با تكيه بر ده اثر)
295
بررسي ساختار و پيش بيني مصرف ساليانه انرژي در ايران با درنظر گرفتن عوامل اقتصادي، اجتماعي و محيطي
296
بررسي ساختار و تصاوير ادبي آب در كتاب كوچه شاملو
297
بررسي ساختار و تصاوير ادبي آب در كتاب كوچه شاملو
298
بررسي ساختار و تكنولوژي هاي مورد نياز ايجاد صفحات وب پويا
299
بررسي ساختار و تنوع ژنتيكي چند جمعيت بز بومي بر اساس نشانگر هاي بين ريز ماهواره اي (با نگرشي بر دو قلوزايي )
300
بررسي ساختار و توزيع كهكشان ها در گروه هاي كهكشاني فسيل
301
بررسي ساختار و چگونگي و تعداد داستان‌هاي بازنويسي شده در كتب فارسي دوره ابتدايي و متوسطه
302
بررسي ساختار و خصلت اسيدي برونستدو لوئيس باز آلي اوراسيل به روش AB Initio
303
بررسي ساختار و خواص آلياژ پايه تيتانيمي حاوي 2-8 درصد آهن ساخته شده از ضايعات TI- 6AI 4V به روش مكانيكي
304
بررسي ساختار و خواص الياف پروپيلن حاوي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
305
بررسي ساختار و خواص پوشش هاي سد حرارتي اعمال شده به روش پلاسما اسپري بر روي آلياژ پايه كبالت X45
306
بررسي ساختار و خواص پوشش هاي سد حرارتي اعمال شده به روش پلاسما اسپري بر روي سوپر آلياژ پايه كبالت X45
307
بررسي ساختار و خواص ترموديناميكي سيالات محدود شده داخل نانو حفره ي كروي و نانو حفره ي بين دو كره ي تودرتوي هم مركز با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
308
بررسي ساختار و خواص ترموديناميكي سيالات محدود شده در نانو حفره هاي شياري و نانو لوله هاي كربني با استفاده از نظريه هاي تابعي چگالي
309
بررسي ساختار و خواص ساختاري لايه هاي نازك كلسيم تيتانيوم اكسايد
310
بررسي ساختار و خواص سايشي آلياژ Al-17%Si با شيب غلظتي Si توليدشده به روش گريز از مركز
311
بررسي ساختار و خواص سطحي سيالات پيرامون نانو ذرات استوانه اي و كروي در نانو سيالات و مطالعه پديده وارونگي جمعيت در سيالات مخلوط محبوس در نانو حفره هاي شياري با استفاده از نظريه تابعي چگالي
312
بررسي ساختار و خواص ضد باكتري الياف دو جزئي پلي پروپيلن/پلي اتيلن حاوي نانو ذرات نقره
313
بررسي ساختار و خواص كامپوزيت‌ هاي تركيبي متشكل از الياف شيشه - آلومينيوم
314
بررسي ساختار و خواص مكانيكي ﴿ سختي و سايش ﴾ كامپوزيت AI-MGzSiتوليد شده به روش نيمه جامد
315
بررسي ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي ريختگي آلومينيم توسط سيستم انجماد جهت دار
316
بررسي ساختار و خواص مكانيكي قطعات ريختگي دقيق گريز از مركز تيتانيم
317
بررسي ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت لايه اي آلومينيوم-تيتانيوم توليد شده توسط فرايند نورد تجمعي
318
بررسي ساختار و خواص نانو سوئيچ هاي زيستي " AMPB -peptides " با استفاده از روشهاي Ab initio
319
بررسي ساختار و رفتار كشش عميق ورق هاي فولادي 14+RRS، 13+RRS و مقايسه آن با استاندارد 1623 DIN
320
بررسي ساختار و رفتار كششي كمربند هاي ايمني
321
بررسي ساختار و رفتار مكانيكي اتصال نامتجانس فولاد زنگ نزن آستنيتي و فولاد كم كربن گالوانيزه به روش جوشكاري مقاومتي نقطه ايي
322
بررسي ساختار و سينتيك تحول در چدن آستمپرشده نشكن آلومينيمي با ريزساختار بينايت بالايي (Fe-C-4.3Al-Mg)
323
بررسي ساختار و سينتيك چدن نشكن آستمپر آلومينيمي حاوي 5 درصد آلومينيوم
324
بررسي ساختار و شدت خطوط طيفي مولكولCH3OHدر مد ارتعاش2usتاkهاي بالا
325
بررسي ساختار و شدت خطوط طيفي مولكولCH3OHدر مد ارتعاشي2 تا Kهاي بالا
326
بررسي ساختار و عملكرد اتوپايلوت و كنترل پرواز
327
بررسي ساختار و عملكرد پپتيدهاي حلقوي و مكانيسم مولكولي آن‌ها
328
بررسي ساختار و عملكرد جمينگ در خصوص جمر در سيستم هاي هدايت شونده و ناوبري
329
بررسي ساختار و عملكرد چشم‌انداز اكوسيستم‌هاي طبيعي بر اساس متريك‌هاي زميني و سنجش از دوري
330
بررسي ساختار و عملكرد راديونرم افزاري
331
بررسي ساختار و عناصر بصري جلد كتاب هاي ادبيات داستاني دفاع مقدس﴿جنگ ايران و عراق﴾
332
بررسي ساختار و عناصر موجود در ريزگردهاي شهر سرپل ذهاب
333
بررسي ساختار و عناصر موجود در ريزگردهاي كرمانشاه
334
بررسي ساختار و فركانس هاي ارتعاشي تركيبات ( C6H5) 3 PN (CH3) BH3 and (C6H5) 3PN(i_C4H9)BH3 و با استفاده از نرم افزار (C6H5)3PN(t_C4H9)BH3
335
بررسي ساختار و قابليت هاي اجرايي ساز كمانچه
336
بررسي ساختار و كاربرد بيوفيلتر براي رفع آلودگي آب و هوا
337
بررسي ساختار و كاربردهاي شبه بلور
338
بررسي ساختار و كاركرد روايي سكانسهاي موزيكال در انيميشن هاي بلند ديزني
339
بررسي ساختار و كاركرد روايي سكانسهاي موزيكال در انيميشن هاي بلند ديزني
340
بررسي ساختار و محتواي تأويل هاي آيات و احاديث در آثار عطّار نيشابوري
341
بررسي ساختار و محتواي ديوان مندالان (كودكان) لطيف هلمت
342
بررسي ساختار و محتواي شعر پايداري در سروده هاي محمّدجواد محبّت
343
بررسي ساختار و محتواي شعر مقاومت در آثار برجسته شاعران كرمانشاه
344
بررسي ساختار و محتواي نمايش‌ نامه هاروت و ماروت اثر علي احمد باكثير
345
بررسي ساختار و مسايل اجتماعي- اقتصادي روستايي به منظور كاربرد در برنامه ريزي و توسعه نمونه مورد مطالعه: دهستان فراغه از بخش مركزي شهرستان ابركوه
346
بررسي ساختار و نحوه عملكرد فرستنده ها و گيرنده هاي راديويي AM [ا. ام.] و FM [اف. ام.] آنالوگ
347
بررسي ساختار و ويژگي هاي سازمان بوركراتيك از ديدگاه ماركس وبر در بانك رفاه كارگران شهرستان بجنورد
348
بررسي ساختار و ويژگي هاي شيميايي برخي مواد رنگزاي طبيعي
349
بررسي ساختار و ويژگيهاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي عشاير عرب جرقويه با تاكيد بر برنامه ريزي توسعه
350
بررسي ساختار وب معنايي و تحول آن در زندگي بشر
351
بررسي ساختار وب معنايي و تحول آن در زندگي بشر
352
بررسي ساختار وجنبه هاي نمايشي داستان حضرت موسي در تورات
353
بررسي ساختار وجنبه هاي نمايشي داستان حضرت موسي در تورات .ع .ع . نمايشنامه - اوريا
354
بررسي ساختارِ وجهِ سورة الرحمن بر اساس نظرية سيستمي نقشي هليدي
355
بررسي ساختار وفعاليتهاي يونسكو.
356
بررسي ساختار ومحتواي مناظره هاي پروين اعتصامي
357
بررسي ساختار وندها از جنبه اشتقاقي و تصريفي در گلستان سعدي
358
بررسي ساختار ويژگي مركب هاي خاص در صنعت چاپ
359
بررسي ساختار، بررسي خواص و پيش بيني رفتار ليزر نيمه هادي GaAs با طول موج تابشي 808 نانومتر و با پهناي طيفي كمتر از 5 نانومتر
360
بررسي ساختار، خواص مكانيكي و رفتار شكست جوش هاي ليزري نقطه اي فولاد ساده كربني
361
بررسي ساختار، خواص مكانيكي و رنگرزي پلي استر اصلاح شده با دي اتيلن گلايكول
362
بررسي ساختارالكتروني و رفتار مغناطيسي نانو سيم هاي فلزات واسط
363
بررسي ساختارسلولهاي خورشيدي به همراه شبيه سازي دنبال كنندگي نقطه حداكثرتوان
364
بررسي ساختارسينمايي عنوان بندي درهاليوود ازدهه1970 تا به امروز
365
بررسي ساختارفعل درگويش كردي كرمانشاهي
366
بررسي ساختاركدهاي دوريپايابه عنوان زيرفضاي پاياوبرخي ساختارهاي خاص
367
بررسي ساختارگرايانه ي آثار تقي مدرسي (يكليا و تنهايي او-شريفجان شريفجان-آدم هاي غايب)
368
بررسي ساختارنانوئي لايه هاي نازك TiO2 - SnO2 و مطالعه آن ها به عنوان حسگر گازي
369
بررسي ساختارها و الگو¬هاي تأمين مالي در نظام بانكداري اسلامي ايران و مالزي با رويكردي به مقررات بين¬المللي
370
بررسي ساختارها و پياده سازي بلوك هاي FEC در استاندارد WiMax روي FPGA
371
بررسي ساختارها، انرژي هاي پيوندي و خواص مكان شناسي در كمپلكسهاي2-تيوگزانتين-نيتروزآمين در فاز گازي: يك مطالعه از اساس
372
بررسي ساختارهاي تجارت الكترونيك در كشور هاي پيشرفته وبومي سازي آن با توجه به شرايط ايران وپياده سازي مدلي مناسب از تجارت الكترونيك در بيمه
373
بررسي ساختارهاي حاصل از اختلاط آلياژ A356 و آلياژ Al-%30Si بر روي سطح شيبدار مسي
374
بررسي ساختارهاي حالتهاي برانگيخته ايزوتوپ هاي جيوه با استفاده از مدل نيلسون
375
بررسي ساختارهاي حالتهاي برانگيخته ايزوتوپ هاي جيوه با استفاده از مدل نيلسون
376
بررسي ساختارهاي خانه هوشمند
377
بررسي ساختارهاي رنگ و كاركرد آن بر اساس نوع روايت در انيميشن
378
بررسي ساختارهاي رنگ و كاركرد آن بر اساس نوع روايت در انيميشن
379
بررسي ساختارهاي ريتميك رديف موسيقي ايران
380
بررسي ساختارهاي ريز سيالي ﴿ميكروفلويديك﴾
381
بررسي ساختارهاي سخت افزاري جهت پياده سازي تبديل موجك گسسته
382
بررسي ساختارهاي شهر و شهروند الكترونيك وپياده سازي مدلي از بيمارستان الكترونيك
383
بررسي ساختارهاي فلز جوش و منطقه HAZ
384
بررسي ساختارهاي مايكرو استريپ ناقص با پترن ها مستطيلي، مثلثي، دايروي، بيضوي و لوزي شكل و كاربرد آن ها در طراحي فيلترهاي مايكروويو
385
بررسي ساختارهاي متريكي از ديدگاه نظريه مدل مجرد
386
بررسي ساختارهاي مختلف پارچه دوجداره حلقوي پودي براي كاهش احتمال بروز زخم بستر در تشكهاي بيمارستاني
387
بررسي ساختارهاي مختلف تصحيح ضريب توان منابع تغذيه كوچك (PFC) و ساخت يك نمونه عملي
388
بررسي ساختارهاي مختلف فيلتراكتيو قدرت
389
بررسي ساختارهاي موضوعي و قالبهاي پيام رساني برنامه ي نوجوانان راديو در شهر تهران "مقطع سوم راهنمايي "
390
بررسي ساختارهاي موضوعي و قالبهاي پيام رساني برنامه ي نوجوانان راديو در شهر تهران مقطع سوم راهنمائي
391
بررسي ساختارهاي ميكروفلويديك ديجيتال
392
بررسي ساختارهاي هسته - پوسته در سيستم هاي كوپليمريزاسيون اكريليك تهيه شده بروش امولسيوني
393
بررسي ساختارهاي همبسته در تانك همزن دار مجهز به بافل
394
بررسي ساختاري ،الكتروني ،خواص وكاربرد هاي نانو لوله هاي si در حالت زيگزاگ و مقايسه با حالت توده
395
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
396
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
397
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
398
بررسي ساختاري پوشش هاي نفوذي آلومينايدي ساده و اصلاح شده با سيليسيم روي y-TiAl
399
بررسي ساختاري پوشش هاي نفوذي آلومينايديساده و اصلاح شده با سيليسيم روي -y-tial
400
بررسي ساختاري تجارت الكترونيك
401
بررسي ساختاري تراژدي (اوديپ شاه - آنتيگون ﴾
402
بررسي ساختاري تراژدي (اوديپ شاه - آنتيگون ﴾
403
بررسي ساختاري جمله در جلد ششم رمان كليدر
404
بررسي ساختاري خاطره نويسي دفاع مقدس (سال 1384)
405
بررسي ساختاري داستان پير چنگي از دفتر اول مثنوي
406
بررسي ساختاري داستان پير چنگي از دفتر اول مثنوي
407
بررسي ساختاري داستان هاي كوتاه منيرو رواني پور
408
بررسي ساختاري دو رمان حسين سناپور با تكيه بر نظريه روايت شناسي زرار زنت
409
بررسي ساختاري رمان همسايه ها از احمد محمود
410
بررسي ساختاري سيستم دوراني هدايت شونده حفاري با رويكرد بهبود طراحي
411
بررسي ساختاري صفحه فهرست هاي مجلات هفتگي اروپايي در دو ده ي اخير
412
بررسي ساختاري فيلمنامه كمدي
413
بررسي ساختاري كتاب بختيارنامه
414
بررسي ساختاري كتاب‌هاي غيردرسي مرتبط با درس علوم تجربي پايه‌هاي اول تا ششم ابتدايي در نظام آموزشي ايران به منظور ارائه‌ي فهرست مناسب
415
بررسي ساختاري كتابهاي غير درسي مرتبط با درس علوم تجربي پايه هاي اول تا ششم ابتدايي در نظام اموزشي ايران به منظورارائه ي فهرست مناسب
416
بررسي ساختاري گويش بهدهي
417
بررسي ساختاري ماده‌ي MnO و محاسبه ضرايب هايزنبرگ، جملات دو مجذوري و دماي نيل آن
418
بررسي ساختاري مناجات نامه ي خواجه عبدالله انصاري
419
بررسي ساختاري مناره هاي اصفهان مرمت تصويري دو منار دار الضيافه
420
بررسي ساختاري مناره هاي اصفهان مرمت تصويري دو منار دارالضيافه
421
بررسي ساختاري منظومه هاي دراماتيك گيلكي محمدعلي افراشته و شيون فومني
422
بررسي ساختاري منظومه هاي دراماتيك گيلكي محمدعلي افراشته و شيون فومني
423
بررسي ساختاري موسيقي هورامان
424
بررسي ساختاري و آسيب شناسي سنگ هاي قرمز كليساي سنت استپانوس جلفا با ارائه پيشنهادهاي حفاظتي
425
بررسي ساختاري و الكتروني تك لايه ها و دولايه هاي شبه گرفن اكسيد روي و كاربرد آن در سلولهاي خورشيدي
426
بررسي ساختاري و الكتروني سولفيد روي در حالت توده با استفاده از نظريه تابعي چگالي
427
بررسي ساختاري و الكتروني گاليم آرسنيك ،اينديم آرسنيك و آلومينيومآرسنيك در ...
428
بررسي ساختاري و الكتروني نوارهاي سيليكون كاربيد
429
بررسي ساختاري و الكتريكي لايه نازك برومو آلومينيوم فتالوسيانين
430
بررسي ساختاري و الكتريكي نانو تيوپ دو ديواره sib آرم چير (8,8)و (12,12)
431
بررسي ساختاري و پيشنهاد طرح مرمت يكي از مينياتور هاي ديواري موجود در سالن مركزي خانه سوكياس﴿1﴾
432
بررسي ساختاري و سختي نانوكامپوزيت هاي TiN/Cu به روش PVD
433
بررسي ساختاري و شبيه سازي بخش باند پايه (پردازشگر) گيرنده GPS با ارائه الگوريتم پردازش
434
بررسي ساختاري و كاني زائي طلا روي زون سنندج - سيرجان
435
بررسي ساختاري و محتوايي ده نامه ي حكومتي
436
بررسي ساختاري و محتوايي رثا در عصر مملوكي با تكيه بر ابن نباته
437
بررسي ساختاري و محتوايي طنز در آثار چند طنزپرداز معاصر(رضا رفيع ،اكبر اكسير،ناصر فيض،عليرضا لبش،سيدهادي جعفري امان آبادي)
438
بررسي ساختاري و محتوايي لالايي‌هاي مازندراني با تأكيد بر لالايي‌هاي منطقۀ دودانگۀ ساري
439
بررسي ساختاري و محتوايي لالايي‌هاي مازندراني با تأكيد بر لالايي‌هاي منطقۀ دودانگۀ ساري
440
بررسي ساختاري و محتوايي مدايح نبوي عبدالرحيم البرعي
441
بررسي ساختاري و مقاومت سايشي فولادهاي برونايز شده
442
بررسي ساختاري و مهندسي قالبهاي شمش ريزي ﴿كوكيل﴾
443
بررسي ساختاري والكتروني تك لايه شبه گرافن سيليكون - بور همراه با تهي جا وناخالصي NO وCO2
444
بررسي ساختاري وپيشنهاد طرح مرمت يكي از مينياتورهاي موجود درسالن مركزي خانه سوكياس (1)
445
بررسي ساختاري ومحتوايي خطابه درعصر مملوكي
446
بررسي ساختاري ومحتوايي شعر رثاي صفي الدين حلي
447
بررسي ساختاري ومحتوايي غزل عاشورايي بعدازانقلاب
448
بررسي ساختاري ومحتوايي نقاشي ديواري ها ومجسمه هاي شهر اصفهان در دو دهه اخير
449
بررسي ساختاري ومحتوايي نقاشي ديواري ها ومجمه هاي شهر اصفهان در دو دهه اخير
450
بررسي ساختاري ومفهومي قرآن كريم دراشعار فيض كاشاني
451
بررسي ساختاري يك قطعه نقاشي ديواري منسوب به دوره قاجار
452
بررسي ساختاري يك قطعه نقاشي منسوب به دوره قاجار
453
بررسي ساختت بيوسنسورهاي پيزو الكتريك براي كاربردهاي پزشكي و تشخيص بيماري
454
بررسي ساختمان ، اصول طراحي و ايمني سازه اي كشتي هاي فله بر
455
بررسي ساختمان ،طرز كار، محاسن و معايب تورك كندرتور ماشين آلات كوماتسو با تورك ديوايدر ماشين آلات كاتر پيلار
456
بررسي ساختمان جمله در سووشون
457
بررسي ساختمان جمله و انواع آن در مكتوبات مولانا جلال الدين رومي
458
بررسي ساختمان داخلي قسمتهاي رويشي تعدادي از گونه هاي خانواده CHENOPODIACEAE در برخي مناطق اصفهان
459
بررسي ساختمان داخلي نخ جت هوا
460
بررسي ساختمان داخلي نخهاي سايرو
461
بررسي ساختمان سطحي پارچه هاي يكرو سيلندر ساده گرد باف با استفاده از روش پردازش تصويري
462
بررسي ساختمان فيزيكي فيبر نوري
463
بررسي ساختمان گروه فعلي در كردي نوشتاري گويش سوراني شهرهاي مهاباد، بانه و سقز
464
بررسي ساختمان هاي سبز بر مبناي الگوي آيين نامه LEED ﴿مطالعه موردي تاسيسات آبرساني﴾
465
بررسي ساختمان هسته و نقش آن در چرخه سلولي و فرآيندهاي موثر بر مرگ سلولي
466
بررسي ساختمان و خواص نخهاي توليدي به روش ريسندگي چرخانه
467
بررسي ساختمان و شيوه ي نوازندگي سنتور در كشورهاي ايران، چين، هند، و مجارستان
468
بررسي ساختمان و طرز كار دستگاههاي مكانيكي و مدارهاي هيدروليك كنترل فرمان و ترمز در بلدوزر
469
بررسي ساختمان و عملكرد سيستم سوخت رساني در موتورهاي ديزل
470
بررسي ساختمان و عملكرد موتور هواپيماي فوكر 100
471
بررسي ساختمان و نحوه عملكرد و طراحي نقشه هاي اجرايي ساخت آسياب گلوله اي
472
بررسي ساختمان ويولن و توسعه آن
473
بررسي ساركومهاي بافت نرم در مركز پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 84-1373
474
بررسي ساركومهاي بافت نرم در مركز پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 84-1373
475
بررسي ساز عود از منظر سازشناسي و نقش آن در موسيقي ايران
476
بررسي ساز و كار رابط قدرت در سطح خرد در نمايشنامه هاي محمد يعقوبي
477
بررسي ساز و كار روابط قدرت در سطح خود در نمايشنامه هاي محمد يعقوبي
478
بررسي ساز و كار طنز در شعر كودك از نقطه نظر معني شناسي (گروه سني الف ، ب ، ج )
479
بررسي ساز و كار موثر بر نحوه پياده سازي طرح كارت هوشمند سلامت و سنجش ميزان آگاهي و رضايت گيرندگان خدمات ﴿بيماران خاص﴾از آن
480
بررسي ساز و كارهاي تحولات اقتصادي سكونت گاه هاي روستايي حوضه آبخيز ارداك , the study of economic change causes in rural settlements of ardak basin
481
بررسي ساز و كارهاي توليد معنا ، در عكس هاي دفاع مقدس از منظر نشانه شناسي اجتماعي
482
بررسي ساز و كارهاي زمان بندي متغير دريچه هاي هوا و دود در موتورهاي احتراق داخلي و نمونه سازي يكي از ساز و كارها
483
بررسي ساز و كارهاي طنز درديوان قاآني
484
بررسي ساز‌و‌كار تماشاگري در سينما با تمركز بر فيلم‌هاي متأخر كيارستمي
485
بررسي سازگاري آلياژ نايلون 6/GMA-g-SEBS و خواص مكانيكي آن
486
بررسي سازگاري آميزه پلي (اتيلن ترفتالات)/پلي‌پروپيلن با استفاده از نانو ساختار سيليكا ايروژل توسط آناليز رئولوژيكي و مورفولوژيكي نانو كامپوزيت حاصل
487
بررسي سازگاري افراد بومي (عرب خوزستان) و غير بومي (عراقيها)
488
بررسي سازگاري پيوند در دو توده طالبي و گرمك ايران و ارزيابي آن ها به تنش شوري
489
بررسي سازگاري پيوند در يك توده بومي هندوانه بر پايه كدو قليايي و ارزيابي آن ها به تنش شوري
490
بررسي سازگاري در آلياژ پلي متيل متاكريلات و پلي بوتا دي ان گرافت شده با زنجير هاي پلي تيل متاكريلات و اثر طول زنجير بر خواص حاصل از آلياژ
491
بررسي سازگاري در سيستم آلياژي ABS/PVC و نقش سازگار كننده NBR در تعيين مورفولوژي و خواص نهايي اين آلياژ
492
بررسي سازگاري در سيستم آلياژي PA6/PS از طريق اصلاح پلي‌استايرن و مطالعه خواص اين آلياژ
493
بررسي سازگاري رفتاري و عوامل مرتبط با آن در فرزندان خانواده هاي طلاق در مدارس ابتدايي شهر رشت در سال96-1395
494
بررسي سازگاري رفتاري و عوامل مرتبط با آن در فرزندان خانواده هاي طلاق در مدارس ابتدايي شهر رشت در سال96-1395
495
بررسي سازگاري زيستي پليمرپلي پروپيلن از طريق سلولهلي فيبروبلاستL929
496
بررسي سازگاري شاخصهاي نوين توسعه اقتصادي با آموزه هاي اسلامي
497
بررسي سازگاري عملكرد و اجراي آن در نخود با استفاده از مدل AMMI و تجزيه عليت
498
بررسي سازگاري قيام هاي اخير مصر با انديشه سياسي اهل سنت
499
بررسي سازگاري كاربري هاي فرا محله اي با بافتهاي تاريخي نمونه موردي:محله صيقلان رشت
500
بررسي سازگاري و تأثير نانوگرافن در سيستم آلياژيLLDPE / پلي 1-هگزن
501
بررسي سازگاري و تحمل به خشكي ارقام كلزا
502
بررسي سازگاري و تحمل به شوري چمن هاآفريقائي (.yndon spp) در شرايط اقليمي اصفهان
503
بررسي سازگاري و خواص آلياژها بر مبناي SBA/CVP
504
بررسي سازگاري و خواص در آلياژ استايرن بوتادي‌ان رابر و نيتريل رابر، در حضور استايرن بوتادي‌ان اصلاح شده
505
بررسي سازگاري و خواص مكانيكي آلياژهاي RBS اصلاح شده با اكريليك اسيد و انيدريد مالئيك و پلي يورتان سگمنته
506
بررسي سازگاري وانتخاب توده مناسب اسپرمي بومي
507
بررسي سازگاري ورضايت مندي زناشويي در زنان نابارور
508
بررسي سازگاري، خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك ، عملكرد و پروتئين لاين هاي عدس در اصفهان
509
بررسي سازمان پليس رضاشاه باتكيه برپليس سياسي
510
بررسي سازمان هاي مكانيكي و ارگانيكي در دوره حكومت صفويه
511
بررسي سازماندهي منابع رقومي در كتابخانه هاي ديجيتال كتابخانه هاي ملي 10 كشور منتخب
512
بررسي سازه اراده در متون اسلامي و روان شناسي،بمنظور طراحي ابزاري جهت اندازه گيري آن
513
بررسي سازه استعداد و شيوه¬هاي شناسايي آن در كشورهاي مختلف جهان و طراحي يك الگوي بومي جهت شناسايي آن در ايران
514
بررسي سازه انگارانه رويارويي ايالات متحده امريكا و اسلام گرايي بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001
515
بررسي سازه فولادي مجهز به مهاربند كمانش ناپذير در برابر خرابي پيش رونده
516
بررسي سازه هاي جداسازي شده با DCFP با درنظرگرفتن اثر اندركنش سازه و خاك
517
بررسي سازه هاي فولادي با ديوار برشي بتني و روش اجراي آن
518
بررسي سازو كارهاي موثر برنحوه پياده سازي طرح كارت هوشمند و سنجش ميزان آگاهي و رضايت گيرندگان خدمات ﴿بيماران خاص﴾ازآندر سال 1387
519
بررسي سازوكار اثر مانسون تابستانه هند بر واچرخند جنب حاره اي در منطقه جنوب غرب آسيا
520
بررسي سازوكار رخداد بارش‌هاي تابستاني با استفاده از مدل WRF (موردمطالعه جنوب ايران)
521
بررسي سازوكار فداشوندگي نانوكامپوزيت هيبريدي بر پايه رزين فنوليك/الياف كربن/گرافن اكسايد/هيدروكسيدكلسيم
522
بررسي سازوكار فعال‌سازي هواويزها در مقادير متعارف ابراشباع جوي با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
523
بررسي سازوكار فوم سازي ميكروسلولي ترموپلاستيك هاي تقويت شده با الياف و نانوذره از طريق روش فوم سازي حالت جامد
524
بررسي سازوكار لايه شوندگي در پوشش هاي خود لايه شونده اكريليك /اپوكس
525
بررسي سازوكار ليزر نيتروژن
526
بررسي سازوكارهاي باز اجتماعي كردن زنان بزهكار جرايم جنسي
527
بررسي سازوكارهاي بهينه سازي حمل و نقل درون شهري بااستفاده از تكنيكهاي چندمعياره (مطالعه موردي منطقه دو يزد )
528
بررسي سازوكارهاي تحولات اقتصادي سكونت گاههاي روستايي حوضه ابخيز ارداك
529
بررسي سازوكارهاي تمجيد و پاسخ به آن در ميان دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران
530
بررسي سازوكارهاي خود ترميم شوندگي در مواد و كامپوزيت هاي پليمري
531
بررسي سازوكارهاي موثر بر توزيع و كنترل مورفولوژي تقويت كننده هاي هادي در سازه هاي كامپوزيت هاي هوشمند بيني الكترونيكي
532
بررسي سال ورود اعلان هاي هنري به ايران
533
بررسي ساليتون گسسته تاريك در آرايه اي از موجبرهاي جفت شده
534
بررسي ساليتون ها در برهم كنش ليزر پرتوان با پلاسما
535
بررسي ساليتون هاي گاف سطحي در مرز ساختارهاي نوري متناوب
536
بررسي ساليتون هاي گسسته در آرايه ي موجبري دو بعدي در محيط كر
537
بررسي ساليتونهاي گسسته در آرايه ي يك بعدي موجبرها با حضور نقص در محيط كر
538
بررسي ساماندهي روابط زوجين از نظر قرآن
539
بررسي ساماندهي روابط زوجين از نظر قرآن
540
بررسي ساماندهي گردشگري ورودي ايران با استفاده از كارتهاي الكترونيكي (مطالعه موردي مثلث طلايي: شيراز، يزد و اصفهان)
541
بررسي سامانه آموزشيLMSبررضايتمندي دانشجويان دانشگاه پيام نورمركزشاهين شهر
542
بررسي سامانه هاي انتقال سيال در هيدروليك
543
بررسي سامانه هاي رهايش داروهاي ضدسرطان بر پايه هيدروكسيد دوگانه لايه اي
544
بررسي سامانه هاي قابل تزريق بر پايه nHA/PLGA/NMP حاوي ميكروذرات براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
545
بررسي سامانه هاي هوشمند حمل و نقل با رويكرد حمل و نقل جاده اي
546
بررسي سايتوژنتيك جنين هاي موش بدست امده ازپارتنوژنزيز بعد از اعمال فشار هيدروستاتيك
547
بررسي سايز موتكتونيكي و پهنه بندي لرزه اي شهر اصفهان
548
بررسي سايش ابزارهاي برشي در ماشينكاري چدن خاكستري
549
بررسي سايش قطعات ماشينها بوسيله راديواكتيويته
550
بررسي سايش لغزشي روكش استلايت 6 بر روي فولاد زنك نزن 420 به روش gtaw
551
بررسي سايش ناشي از عبور جريان دوفاز جامد- مايع
552
بررسي سايش و تاثيرات ان با حضور و عدم حضور ذرات ساينده و روانكار با كمك ازمايش پين-ديسك
553
بررسي سايكوفيزيولوژيك استرس خواندن متون فينگليش و مقايسه آن با اثر استروپ
554
بررسي ساينده هاي Sic
555
بررسي سايه ها در نقاشي
556
بررسي سايه ها در نقاشي
557
بررسي سبك تدريس معلم برتفكر فعال دانش آموزان
558
بررسي سبك تفكر بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز سميرم
559
بررسي سبك داستان هاي " ليناكيلاني " براساس مؤلفه هاي زنانه نويسي
560
بررسي سبك دلبستگي با اختلال اضطراب در كودكان مقطع ابتدايي
561
بررسي سبك دلبستگي و اضطراب بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ﴿دوره دوم ﴾ در سال تحصيلي 93 - 1392 شهرستان بهشهر
562
بررسي سبك رنگ بندي فرش هاي صفويه
563
بررسي سبك رهبري تحول آفرين(مورد مطالعه:اداره آموزش و پرورش شهرستان بشرويه)
564
بررسي سبك رهبري تحول گرا و ارتباط آن با تسهيم دانش در صنايع هوايي
565
بررسي سبك رهبري مديران در سازمان اب و فاضلاب ﴿منطقه 6﴾شهر اصفهان بر اساس مدل بس
566
بررسي سبك رهبري مديران عالي شعب سازمان تامين اجتماعي تهران در چارچوب مدل بس
567
بررسي سبك رهبري مديران مدارس راهنمايي پسران منطقه 2 آموزش و پرورش شهرستان قم در سال تحصيلي 74-1373
568
بررسي سبك رهبري و خلاقيت مديران دبيرستانهاي پسرانه شهرستان درگز
569
بررسي سبك زباني اسرارالتوحيد
570
بررسي سبك زباني شاهنامه فردوسي
571
بررسي سبك زباني غزليات سعدي
572
بررسي سبك زندگي اجتماعي زنان از منظر قرآن و احاديث
573
بررسي سبك زندگي اجتماعي زنان از منظر قرآن و احاديث
574
بررسي سبك زندگي اجتماعي زنان از نظر قرآن و احاديث
575
بررسي سبك زندگي از منظر امام رضا( عليه السلام)
576
بررسي سبك زندگي اسلامي در اشعار پروين اعتصامي
577
بررسي سبك زندگي ايراني اسلامي بر ازدواج جوانان
578
بررسي سبك زندگي بيماران مبتلا به سرطان و مقايسه آن با افراد سالم در بيمارستان ها و مراكز درماني رشت
579
بررسي سبك زندگي پيشگيري كننده از پوكي استخوان و وضعيت ويتامين D در دانشجويان پرستاري علوم پزشكي گيلان 1394-95
580
بررسي سبك زندگي خانواده هاي ساكن شهرستان بهشهر
581
بررسي سبك زندگي سالم با محوريت فعاليت بدني برسلامت جسماني
582
بررسي سبك زندگي سالمندان و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به صندوق بازنشستگي كشوري شهر رشت در سال 1393
583
بررسي سبك زندگي سالمندان وعوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به صندوق بازنشستگي كشوري شهر رشت در سال 1393
584
بررسي سبك زندگي كودكان ايراني در آثار هوشنگ مرادي كرماني
585
بررسي سبك زندگي و تغذيه اي بيماران مبتلا به لنفوماي سر وگردن بستري شده در بخش انكولوژي بيمارستان رازي رشت در سال1393-1392
586
بررسي سبك زندگي و تغذيه اي در بيماران مبتلا به زخم آفتي راجعه در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
587
بررسي سبك زندگي وپرخاشگري مردم شهرستان مرودشت
588
بررسي سبك سازي باقيمانده برج تقطير و نفت خام سنگين
589
بررسي سبك شعر ديني سيد رضا موسوي هندي
590
بررسي سبك شناختي 15 غزل سعدي و 15 غزل فخرالدين عراقي
591
بررسي سبك شناختي 15 غزل سعدي و 15 غزل همام تبريزي
592
بررسي سبك شناختي بوستان و گلستان سعدي از حيث ويژگي هاي زباني
593
بررسي سبك شناختي پنجاه قصيده (30-80) سلمان ساوجي
594
بررسي سبك شناختي پيامك ها در زبان فارسي
595
بررسي سبك شناختي حمله حيدري از باذل مشهدي
596
بررسي سبك شناختي رمان طوبي و معناي شب ، رويكردي زبان شناختي
597
بررسي سبك شناختي سروده هاي كردي شاعران كرمانشاه (باتكيه براشعار سيد يعقوب ماهيدشتي ، شامي كرمانشاهي ، پرتوكرمانشاهي وقصري)
598
بررسي سبك شناختي شعر سيمين بهبهاني
599
بررسي سبك شناختي صدوپنجاه غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي در سه سطح ﴿زباني، ادبي، فكري﴾
600
بررسي سبك شناختي غزليات عمادالدين نسيمي ﴿در سه سطح زباني ، فكري و ادبي﴾
601
بررسي سبك شناختي منظومه هاي گيلكي مصطفي رحيم پور سياهكلي
602
بررسي سبك شناختي نگاره هاي شاهنامه شاملو
603
بررسي سبك شناختي و جنبه هاي روايي فرائد السلوك
604
بررسي سبك شناسانه 50 صف اول خوان الاخوان ناصر خسرو در سطح نحوي
605
بررسي سبك شناسانه اشعار امان الله صوفي سياوش
606
بررسي سبك شناسانه اشعار سيد اشرف الدين گيلاني
607
بررسي سبك شناسانه جهار مثنوي نان و حلوا، شير و شكر، نان و پنيرو رموز اعظم شيخ بهايي
608
بررسي سبك شناسانه ي اشعار محمد زهري
609
بررسي سبك شناسانه ي داستان جاي خالي سلوچ بر اساس سطح زباني
610
بررسي سبك شناسانه¬ي غزليات سرخوش تفرشي در دو سطح ادبي و فكري
611
بررسي سبك شناسي در نوازندگي مجيد كياني
612
بررسي سبك شناسي دوباب آغازين از ترجمه ي رساله قشريه , To evaluate the stylistic of two beginning chapters of ghusheiri s tratise
613
بررسي سبك شناسي سطح آوايي در جزء سي قرآن كريم
614
بررسي سبك شناسي يكصد غزل آغازين ديوان شمس
615
بررسي سبك شناسي يكصد غزل آغازين ديوان شمس
616
بررسي سبك فردي علي فوده با تكيه بر نظريه روان‌‌شناسي فردنگر
617
بررسي سبك فرزند پروري والدين بر گرايش نوجوانان زير 18 سال به بزهكاري در سطح شهرستان گرگان در سال 89
618
بررسي سبك فكري غزل هاي فاضل نظري در مجموعه هاي (كتاب،اقليت و ضد) با غزل هاي حسين منزوي (از شوكران و شكر)
619
بررسي سبك لايه‌اي در ديوان ثمر الكروم عباس فتوني با محوريت پيامبر (ص)، أهل بيت (ع) و مقاومت
620
بررسي سبك ماكيومنتري در سينما و درگوني هاي فرمي در بازنمايي واقعيت
621
بررسي سبك ماكيومنتري در سينما و دگرگوني¬هاي فرمي در بازنمايي واقعيت
622
بررسي سبك مديريت در كميته امداد شهرستان اردل
623
بررسي سبك مديريت درشهرداري نجف اباد
624
بررسي سبك مديريت كلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبستان هاي ناحيه 2شهر اصفهان
625
بررسي سبك مديريت مجتمع علوم انساني با توجه به سه سبك سازمان مدار، انسان مدار و اقتضايي از ديدگاه اساتيد و كارمندان مجتمع
626
بررسي سبك مديريت مديران دبيرستانهاي شهرستانهاي مينودشت و تاثير آن در روحيه دبيران
627
بررسي سبك مديريت مديران در سازمان با توجه به شيوه ي زندگي ايراني و اسلامي
628
بررسي سبك مديريت مشاركتي در آموزش و پرورش منطقه سعدآباد و اثرات آن بر رضايت شغلي كاركنان
629
بررسي سبك مديريت وظيفه مدار -رابطه مدار در مديران مهد كودكهاي ناحيه يك اهواز استان خوزستان
630
بررسي سبك مديريتي مديران آموزشي دبيرستانهاي استان قم
631
بررسي سبك مديريتي مديران دبيرستانهاي دولتي شهرستان مينودشت
632
بررسي سبك مديريتي مديران زن شهرستان مينودشت براساس سبك وظيفه مداري ورابطه مداري
633
بررسي سبك مقابله با استرس در افراد خلاق وعادي.
634
بررسي سبك مينيماليسم در آثار ارتباط تصويري
635
بررسي سبك نگارش دانش آموزان دختر و پسر در مقطع دوم راهنمايي در منطقه يك آموزش و پرورش تهران در واحد يادگيري نگارش
636
بررسي سبك نويسندگي و تحليل پنج داستان كوتاه ابوالقاسم پاينده ﴿ مرده كشان جوزان، كميته مخفي ، تجربه تحويل سال، دلهره شب عيد و ارابه شيطون﴾
637
بررسي سبك هاي تربيتي خانواده هاي مدرن بر پيشرفت تحصيلي كودكان پيش دبستاني مهد كودك رنگين كمان
638
بررسي سبك هاي تربيتي والدين بر رشد خلاقيت فرزندان پسر شهرستان اسفراين در سال تحصيلي 88-89
639
بررسي سبك هاي تصميم گيري مشتريان در خريد محصولات لوازم خانگي ﴿ مطالعه موردي : مشتريان شهر قاين ﴾
640
بررسي سبك هاي حل تعارض در كاركنان شهرداري ها شرق استان مازندران
641
بررسي سبك هاي دلبستگي بر انعطاف پذيري شناختي و سوگيري هاي توجه
642
بررسي سبك هاي دلبستگي بر رضايت زناشويي دانشجويان زن دانشگاه پيام نور شهرستان آستانه اشرفيه.
643
بررسي سبك هاي دلبستگي زوجين و روابط زناشويي بين انها
644
بررسي سبك هاي دلبستگي همسران با مكانيسم هاي دفاعي و صميميت زوجين در شهرستان نكا
645
بررسي سبك هاي دلبستگي وسرسختي بر عزت نفس اجتماعي
646
بررسي سبك هاي رهبري درانگيزش كاركنان
647
بررسي سبك هاي رهبري مديران گروههاي آموزشي دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان بر اساس نظرات اعضاي هيات علمي
648
بررسي سبك هاي شوخ طبعي با هوش هيجاني در طلاب خواهر جامعه الزهرا
649
بررسي سبك هاي عشق و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده هاي علوم انساني و ادبيات دانشگاه يزد
650
بررسي سبك هاي فرزند پروري والدين و عوامل اجتماعي موثر بر آن : مطالعه مورد محور , sudy of parenting styles and social factors affecting it: a case study based
651
بررسي سبك هاي فرزندپروري والدين با ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر وپسر مقطع راهنمايي
652
بررسي سبك هاي مختلف تدريس معلمان مقطع دبيرستان شهرستان بهشهر
653
بررسي سبك هاي مختلف رهبري و تعهد سازماني در شركت توزيع نيروي برق استان فارس
654
بررسي سبك هاي مديريت بر عملكرد مديران در مدارس ابتدايي شهرستان لردگان در سال تحصيلي 9091
655
بررسي سبك هاي مديريت تعارض در اجراي موفقيت آميز استرات‍ژيهاي سازماني شهرك صنعتي
656
بررسي سبك هاي مديريت تعارض در اجراي موفقيت آميز استراتژيهاي سازماني شهرك صنعتي كردستان
657
بررسي سبك هاي مديريت تعارض دربين مديران
658
بررسي سبك هاي مديريت و ارتباط آن بارضايت شغلي دبيران مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه 2
659
بررسي سبك هاي مديريت ﴿وظيفه گرا و انسان گرا﴾با تعهد سازماني در شركت مجتمع صنايع قائم الرضا اصفهان
660
بررسي سبك هاي مديريتي بر توانمندي دانشگاه پيام نور بوشهر
661
بررسي سبك هاي مديريتي مديران با رضايت شغلي دبيران دبيرستانهاي شهر خان به بين
662
بررسي سبك هاي مديريتي مديران دبيرستان هاي پسرانه شهرستان گنبد كاوس وتاثير آن بر ميزان رضايت دبيران
663
بررسي سبك هاي منبت كاري معاصر در مناطق شاخص ايران ﴿اصفهان، گلپايگان، آباده، شيراز و سنندج﴾
664
بررسي سبك هاي يادگيري دانشجويان با تدريس استادان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
665
بررسي سبك هويت و سلامت روان در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور سميرم
666
بررسي سبك و آثار يوجين گلادستون اونيل
667
بررسي سبك و صفحه آرايي مرقع گلشن
668
بررسي سبك و محتواي قصه هاي كوتاه محمود تيمور
669
بررسي سبك‌ هاي مقابله‌ اي و عوامل مرتبط با آن در ميان شهروندان يزدي
670
بررسي سبك‌شناختي پيامك‌ها در زبان فارسي
671
بررسي سبك‌شناسانة قصايد سيف‌الدين محمد فرغاني با تأكيد بر سي قصيده
672
بررسي سبك‌شناسانۀ چهار مثنوي نان و حلوا، شير و شكر، نان و پنير و رموز اعظم شيخ بهايي
673
بررسي سبك‌شناسي غزليّات فروغي بسطامي
674
بررسي سبكزندگي عشاير كوچر وشهرستان مرو دشت
675
بررسي سبكهاي ابراز هيجان در رضايت زناشويي
676
بررسي سبكهاي دل بستگي مادر-كودك با كمروئي فرزندان
677
بررسي سبكهاي دلبستگي بامهارت اجتماعي در بين دانش اموزان دوره پيش دانشگاهي
678
بررسي سبكهاي رهبري مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان با نگاهي به تئوري سه بعدي اثر بخش رهبري ردين
679
بررسي سبكهاي شخصيتي ورابطه بين تيپهاي برونگرا ودرونگرا ونقش ان بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
680
بررسي سبكهاي فرزند پروري و ارتباط آن با مشكلات رفتاري كودكان در مدارس ابتدايي شهر رشت در سال تحصيلي 91-90
681
بررسي سبكهاي فرزند پروري والدين در مدارس راهنمايي دخترانه منطقه 2 يزد
682
بررسي سبكهاي مديريتي ،مديران آموزشي مدارس متوسطه شهرستان گنبد كاووس
683
بررسي سبكهاي مديريتي در جهت تحقيق اهداف آموزشي
684
بررسي سبكهاي مديريتي مديران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان مينودشت براساس سبك مديريتي وظيفه مدار و رابطه مدار وتاثير آن در پيشرفت تحصيلي
685
بررسي سبكهاي مديريتي وظيفه مدار و رابطه مدار و تاثير آنها در تحقيق اهداف آموزشي
686
بررسي سبكهاي هويت ( هويت معلق ،ديررس ،زودرس ،شكل يافته ياكامل )
687
بررسي سبكهاي يادگيري خلق وخو محور بين دانش اموزان تيزهوش وعادي
688
بررسي سبكهاي يادگيري دانشجويان دختر رشته علوم تربيتي پيام نور دامغان ورابطه آن با پيشرفت تحصيلي آنان
689
بررسي سبكهاي يادگيري وشناختي دانشجويان علوم پايه
690
بررسي سبكي رمان خيابان بهار آبي بود بر اساس نظريهي نقش گراي هليدي و متيسن(2004)
691
بررسي سبكي ساقي نامه هاي حافظ و ميررضي الدين آرتيماني و ابراهيم ادهم آرتيماني در سه حوزه زباني، فكري، ادبي
692
بررسي سبكي و محتوايي اخوانيات در شعر امروز (شهريار،شاملو،ابتهاج،اخوان،شفيعي كدكني،امين پور)
693
بررسي سبكي و محتوايي شعر پايداري جبرا ابراهيم جبرا
694
بررسي سپرده هاي پس انداز اشخاص در صندوق قرض الحسنه ولي عصر (عج ) بابل
695
بررسي سپسيس در نوزادان با هيپربيليروبينمي شديد در بيمارستان افشار يزد طي سالهاي 1372-1371
696
بررسي سپسيس در نوزادان با هيپربيليروبينمي شديد در بيمارستان افشار يزد طي سالهاي 1372-1371
697
بررسي ستبري در شبكه‌هاي اقتضايي با مسيريابي مبتني بر اعتماد
698
بررسي سترون سازي پليمر POSS-PCU به سه روش مختلف
699
بررسي سخت افزار و معماري پردازنده هاي گرافيكي GPU [جي. پي. يو]
700
بررسي سخت رويي بين زنان شاغل وخانه دار شهرستان محلات
701
بررسي سخت كوشي در مدارس راهنمايي شاهد دختران و پسران
702
بررسي سختي ، مقاومت به ضربه ، مقاومت به سايش و ساختار ميكروسكوپي ريلهاي راه آهن
703
بررسي سختي عناصر بارير جانبي در ساختمان هاي اسكلت فلزي و مدل سازي توسط نرم افزار ETABS [ايتبز]
704
بررسي سختي قائم بالاست مخلوط با خرده لاستيك در نواحي كويري
705
بررسي سختي موج نخ هاي يكسره ساخت دستگاه اندازه گيري سختي موج
706
بررسي سختي و ميكرو سختي كامپوزيت سه لايه قلع - برنج - قلع قبل و بعد از عمليات حرارتي
707
بررسي سدهاي بتن غلتكي با توجه به مصالح مصرفي و برخي از پارامترهاي سازه اي
708
بررسي سرانجام بارداري در زنان با سابقه تهديد به سقط
709
بررسي سرانجام بارداري در زنان با سابقه تهديد به سقط
710
بررسي سرانجام حاملگي در زنان با سابقه سقط مكرر بدنبال تجويز هپارين و آسپيرين با دوز كم
711
بررسي سرايت در بازارهاي مالي ايران با استفاده از تركيبي از فرآيند اورنشتاين اولنبك و تبديل موجك پيوسته
712
بررسي سرب و معادن سرب ايران
713
بررسي سرب و معادن سرب ايران
714
بررسي سرباره حاصل از ذوب فلز در كارگاه ذوب فلز باستاني كمجان
715
بررسي سرباره هاي حاصل ازكنورتور كوره بلند و كوره قوس الكتريكي از نظر خواص آناليز شيميايي و كاربرد
716
بررسي سرچشمه پيدايش كمدي، همراه با ترجمه نمايشنامه پرندگان اثر آريستونان (نمايشنامه فرسايشگاه )
717
بررسي سرچشمه پيدايش كمدي، همراه با ترجمه نمايشنامه پرندگان اثر آريستونان (نمايشنامه فرسايشگاه )
718
بررسي سرچشمه ها و سير تحولات مكتب جنيديه تا قرن هفتم هجري
719
بررسي سرچشمه هاي عربي وفارسي روضه خلد مجد خوافي
720
بررسي سردخانه هاي صنعتي و طراحي يك سردخانه 300 تني
721
بررسي سرريز شوك و نوسان دربين سهام خودرويي و بازار ارز
722
بررسي سرريز فناورانه سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صنعت مخابرات ايران - مورد مطالعه شركت اريكسون
723
بررسي سرريزهاي چند وجهي موجود در شبكه هاي آبياري نكوآباد، آبشار و رودشت و مقايسه عملكرد آنها با روابط بدست آمده از مدلهاي آزمايشگاهي
724
بررسي سرطان پستان در استان گيلان طي سالهاي 1364- 1370
725
بررسي سرطان مثانه در بيماران مراجعه كننده به بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون و شهيد صدوقي
726
بررسي سرطان مثانه در بيماران مراجعه كننده به بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون و شهيد صدوقي
727
بررسي سرطانهاي پنجساله﴿67-63﴾ در استان يزد
728
بررسي سرطانهاي پنجساله﴿67-63﴾ در استان يزد
729
بررسي سرعت بحراني در چدن داكتيل
730
بررسي سرعت بحراني در قطعات ريختگي در يك سيستم مدرن ريخته گري
731
بررسي سرعت جريان القايي توسط چيدمان‌هاي مختلف عملگر پلاسمايي DBD
732
بررسي سرعت چرخانه در فرآيند توليد و تاثير ناب تئوري و عملي در ارتباط با آن
733
بررسي سرعت چرخش قالب و دماي فوق ذوب در ريخته گري گريز از مركز آلياژ آلومينيوم - سيليسيم 3%
734
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮد ﻛﺮدن و عمليات بهسازي بر خواص سايشي آلياژ هايپريوتكتيك آلومينيم 17% سيليسيم
735
بررسي سرعت هاي بحراني تير در حال چرخش FGM
736
بررسي سرعت هاي ته نشيني دوغاب باطله سنگ آهن در شرايط مختلف دانه بندي ودرصد جامد در لوله هاي طويل و تحليل امكان سنجي انتقال آنها براساس نتايج محاسبات تئوري
737
بررسي سرقت موتور سيكلت با عوامل اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در شهرستان قائم شهر و حومه
738
بررسي سرگرمي در مجله هاي نوجوان ايران ﴿ كميك استريپ ها﴾
739
بررسي سرلوحه : مجلات در ايران
740
بررسي سرلوحه هاي مجلات در ايران
741
بررسي سرلوحهء مطبوعات در ايران
742
بررسي سرم افراد اهداء كننده خون از نظرHCV,SGOT,SGPT,HBcAb كه HBcAb منفي هستند
743
بررسي سرم افراد اهداء كننده خون از نظرHCV,SGOT,SGPT,HBcAb كه HBcAb منفي هستند
744
بررسي سرمايش سالن امتحانات
745
بررسي سرمايه اجتماعي با احساس شادكامي و فرسودگي شغلي در معلمان شهرستان شيروان
746
بررسي سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان پسر دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران
747
بررسي سرمايه اجتماعي زنان شاغل و غير شاغل
748
بررسي سرمايه اجتماعي گروه هاي قومي شهر بجنورد و عوامل موثر بر آن
749
بررسي سرمايه اجتماعي مهاجرين افغانستاني: مطالعه موردي مهاجرين افغانستاني ساكن شهر اصفهان
750
بررسي سرمايه اجتماعي و حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه تهران (سال تحصيلي 87-1386)
751
بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل موثر بر شكل گيري آن در سطح محله (مطالعه موردي محله هاي منطقه 9 شهرستان مشهد)
752
بررسي سرمايه انساني بر رشد اقتصادي (مورد مطالعه كشورهاي در حال توسعه )
753
بررسي سرمايه فرهنگي فعالان موسيقي
754
بررسي سرمايه فرهنگي و نگرش به تعداد فرزندان ﴿ مطالعه موردي: زنان شهر بهشهر﴾
755
بررسي سرمايه فكري در سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
756
بررسي سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات و ارتباط آن با بهبود تصميم گيري مديران.....
757
بررسي سرنوشت (OUTCOME) نوزادان متولد شده در بيمارستان شهيد بهشتي تفت به مدت سه سال (1373-1370)
758
بررسي سرنوشت (OUTCOME) نوزادان متولد شده در بيمارستان شهيد بهشتي تفت به مدت سه سال (1373-1370)
759
بررسي سرنوشت ﴿OUT COME) نوزادان متولد شده در بيمارستان شهيد بهشتي تفت به مدت سه سال﴿73-1370﴾
760
بررسي سرنوشت حاملگي در بيماران مبتلا به آسم
761
بررسي سرنوشت حاملگي در بيماران مبتلا به آسم
762
بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در افراد مراجعه كننده به آزمايشگاههاي شهر تهران به كمك تكنيك ايمونوفلورسانس غير مستقيم
763
بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در نوزادان و مادران زايمان شده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي يزد زمستان95
764
بررسي سروپره والانس و عوامل خطر توكسوپلاسموز در مادران باردار مراجعه كننده به مركز مراقبتهاي بارداري شهرستان رامسر در سال 1396
765
بررسي سروپروالانس توكسوپلاسموز در بيماران HIV+/AIDS ‬استان گيلان طي سالهاي 97-1396
766
بررسي سرولوژي ايمني به سرخجه درزنان درسنين باروري مراجعه كننده به مركزمشاورپزشكي ژنتيك بهزيستي رشت ، جهت مشاوره قبلازازدواج يا قبل از بارداري در سال 1379.
767
بررسي سرولوژيك توكسوپلاسموزيس درماكيان محلي شهرستان كرمانشاه
768
بررسي سرولوژيك فراواني HTLV-I و HTLV-II در اهداء كنندگان خون و ارتباط آن با تغييرات سلولهاي خوني
769
بررسي سرولوژيكي و مولكولي وجود عفونت هانتاويروس در نمونه هاي سرم افراد داراي علائم مشكوك به بيماري هانتا ويروسي در ايران
770
بررسي سرويس دهنده هاي اينترنت
771
بررسي سرويس دهنده هاي لينوكسي و پياده سازي آنها
772
بررسي سرويس راديويي عمومي بسته اي و تاثير طول صف بر كيفيت سرويس
773
بررسي سرويس هاي تله ماتيك در شبكه مخابراتي
774
بررسي سرويسها و پروتكلها كتابخانه هاي ديجيتال و ارائه يك مدل براي كتابخانه ديجيتال توزيع شده
775
بررسي سري زماني داده هاي بورس اوراق بهادار
776
بررسي سري زماني داروي استامينوفن كدئين طي سالهاي 1388 - 1385 در گلستان
777
بررسي سري زماني درجه حرارت شهرستان بابلسر
778
بررسي سري زماني دماي هوا در ايستگاه هواشناسي بابلسر
779
بررسي سري زماني دماي هوادر ايستگاه هواشناسي قائمشهر
780
بررسي سري زماني زادو ولد طي سالها ي 1383-1387 در مازندران
781
بررسي سري زماني ضخامت توليدات كارخانه شيشه وبلور اصفهان
782
بررسي سري زماني ميزان بارندگي استان گلستان
783
بررسي سري زماني ميزان بارندگي شهرستان قائم شهر
784
بررسي سري زماني ميزان بارندگي و درجه حرارت شهرستان ساري
785
بررسي سري زماني ميزان دماي هوا در ايستگاه هواشناسي
786
بررسي سري زماني ميزان فروش خودرو در شركت سايپا
787
بررسي سري زماني ورابطه رگرسيوني رطوبت هوا در ايستگاه هواشناسي تير تاش
788
بررسي سري زماني ورگرسيون ميزان بارندگي شهرستان قائم شهر از سال 1391-1380
789
بررسي سري هاي زماني درداده كاوي
790
بررسي سري هاي زماني رطوبت هوا درايستگاه هواشناسي نوشهر
791
بررسي سزارينهاي انجام شده ،در بيمارستان امام خميني ساري
792
بررسي سزارينهاي انجام شده ،در بيمارستان امام خميني ساري
793
بررسي سطح 25 هيدروكسي ويتامين D بر شاخص هاي خوني در افراد مراجعه كننده به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي باليني جهاد دانشگاهي مشهد
794
بررسي سطح 25 هيدروكسي ويتامين D بر شاخص‌هاي خوني در افراد مراجعه‌كننده به آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي باليني جهاد دانشگاهي مشهد
795
بررسي سطح 25 هيدروكسي ويتامين D در افراد مراجعه كننده به آزمايشگاه هاي تشخيص باليني در نواحي مختالف شهر مشهد
796
بررسي سطح HsCRP دربيماران با حمله حاد مبتلا به بيماريهاي انسدادي ريوي مزمن پذيرش شده در بيمارستان رازي رشت
797
بررسي سطح آستانه تورم و تاثير آن بر رشد اقتصادي ايران بعد از انقلاب تا اكنون( 1397 -1357)
798
بررسي سطح آگاهي از عوامل مساعد كننده حاملگي پر خطر در مادران بستري در بخش پس از زايمان مركز آموزشي درماني الزهراي شهر رشت 1387
799
بررسي سطح آگاهي پزشكان از نحوه تشخيص و درمان آنافيلاكسي در اورژانسها و مراكز درماني شبانه روزي يزد
800
بررسي سطح آگاهي پزشكان از نحوه تشخيص و درمان آنافيلاكسي در اورژانسها و مراكز درماني شبانه روزي يزد
801
بررسي سطح آگاهي پزشكان عمومي نسبت به مراقبت ها و عوامل خطر دوره نوزادي در سطح شهرستان رشت طي بهار 85
802
بررسي سطح آگاهي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي عمومي دانشگاه گيلان و پرديس بين الملل در رابطه با شيوع ، پيشگيري و درمان انواع سايش دنداني (Erosion, Abrasion, Attrition, Abfraction)،
803
بررسي سطح آگاهي دندانپزشكان عمومي نسبت به بيماريهاي زخمي شايع مخاط دهان در شهرستان رشت در سال 1391
804
بررسي سطح آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي و متخصص و و دستياران دندانپزشكي در خصوص بهداشت دست در مطب هاي دندانپزشكي شهر يزد در سال 1389
805
بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران و ماماهاي مركز آموزشي درماني الزهرا(س) رشت در مورد پاپ اسمير در سال 1389
806
بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملكرد كاركنان مراكز آموزشي درماني شهر رشت در مورد اهداي عضو پس از مرگ در سال 94-1393
807
بررسي سطح آگاهي، نگرش وعملكرد كاركنان مراكز آموزشي درماني شهر رشت در مورد اهداي عضو پس از مرگ در سال 94-1393
808
بررسي سطح آگاهي،نگرش و عملكرد معلمان مدارس استثنايي شهر رشت نسبت به اختلالات طيف اوتيسم در سال 1397
809
بررسي سطح آمادگي دانشگاه كاشان در اجراي مدل بودجه ريزي عملياتي
810
بررسي سطح آنتي بادي بعد از واكسيناسيون نوزادان متولد شده از مادران HBS AG مثبت
811
بررسي سطح آنتي بادي بعد از واكسيناسيون نوزادان متولد شده از مادران HBS AG مثبت
812
بررسي سطح آنتي بادي متعاقب واكسن هپاتيت B در كودكان 6-5 ساله مبتلا به سوء تغذيه
813
بررسي سطح آنتي بادي متعاقب واكسن هپاتيت B در كودكان 6-5 ساله مبتلا به سوء تغذيه
814
بررسي سطح آندميسيته فاسيوليازيس انساني و شيوع عفونت¬هاي انگلي روده اي در جمعيت¬هاي روستايي شهرستان تالش در سال 97
815
بررسي سطح اجتماعي شدن حرفه اي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392
816
بررسي سطح اجتماعي شدن حرفه ايي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان وعوامل مرتبط با آن در سال 1392
817
بررسي سطح احساس توانمندي در كاركنان
818
بررسي سطح ادراري بتا دو ميكروگلوبولين در اختلال عملكرد كليه نوزادان مبتلا به آسفيكسي بدو تولد بستري در بيمارستان هفده شهريور
819
بررسي سطح ارتباط سطح اسيد اوريك با شدت پره اكلامپسي وعوارض مادري وجنيني در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س)
820
بررسي سطح اسيد لاكتيك وريدي در بيماران ترومايي شديد پايدار و عوامل همراه
821
بررسي سطح اضطراب مادراني كه داراي فرزندان عقب مانده ذهني در مراكز روزانه توان بخشي شهرستان بهشهر مي باشند
822
بررسي سطح اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي در مادران كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم در مراجعه كنندگان به درمانگاه روانپزشكي كودك و نوجوان مركز آموزشي درماني شفا در سال 1389
823
بررسي سطح انرزي پتانسيل براي برهم كنش هابا استفاده از روش اختلال تعديل يافته تقارني و محاسبه دومين ضريب ويربال
824
بررسي سطح انرژي پتانسيل MP2 / aug - cc - PVTZ سامانه CO - CO با محاسبه ضريب دوم ويريال گاز CO
825
بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سامانه CO - O2 با چندگانگي 3
826
بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سامانه NO_NO
827
بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سيستم CC-O2
828
بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سيستم CO - CO با روش MP2
829
بررسي سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سيستم O2-O2
830
بررسي سطح انرژي پتانسيل بينمولكولي سامانه هاي F2-F2 و CO-O2 با استفاده از محاسبات از اساس و محاسبه ي برخي خواص انتقالي با شبيه سازي ديناميك مولكولي
831
بررسي سطح انرژي پتانسيل سيستم F2-F2 با سطح نظري QCISD(T( /aug-cc-pVTZ
832
بررسي سطح اينترلوكين¬هاي 6 و 17 در بيماران نورومايليتيس اپتيكا
833
بررسي سطح بكارگيري فناوري اطلاعات در صنايع استان يزد
834
بررسي سطح بلوغ فرهنگ مديريت نگهداري در بين كارفرماهاي پروژه محور
835
بررسي سطح بلوغ مديريت پروژه در پروژه هاي صنايع پتروشيمي بر اساس مدل 3CPM ارائه راهكارهاي بهبود
836
بررسي سطح بهداشت رواني بيماران مبتلا به لوسي﴿ سرطان خون﴾ مراكز درماني تهران
837
بررسي سطح بهينه حق الضرب پول و تورم (ماليات تورمي ) واثرات آن در يك اقتصاد نفتي
838
بررسي سطح بيان miR-193b و برخي از ژن‌هاي هدف پيش‌بيني‌شده آن در رده سلولي SH-SY5Y
839
بررسي سطح بيان miR-324-3pو miR-331-3p در سرم بيماران مبتلا به آلزايمر در مقايسه با افراد سالم
840
بررسي سطح بيان miR-326 و miR-20a در PBMC بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 در مقايسه با افراد سالم
841
بررسي سطح بيان دو microRNA شاخص ناشي از پروفايلينگ جامع نمونه هاي توموري و غيرتوموري كارسينوماي سلول هاي سنگفرشي مري
842
بررسي سطح بيهوشي با استفاده از ميدازولام در اعمال جراحي سرپايي در نيمه دوم سال 1377
843
بررسي سطح بيهوشي با استفاده از ميدازولام در اعمال جراحي سرپايي در نيمه دوم سال 1377
844
بررسي سطح پلاسمايي هموسيستئين ناشتا در بيماران مبتلا به سكته مغزي ايسكميك بر حسب وجود و عدم سابقه ميگرن، مراجعه كننده به سرويس نورولوژي بيمارستان صدوقي يزد
845
بررسي سطح پلاسمايي هموسيستئين ناشتا در بيماران مبتلا به سكته مغزي ايسكميك بر حسب وجود و عدم سابقه ميگرن، مراجعه كننده به سرويس نورولوژي بيمارستان صدوقي يزد
846
بررسي سطح تحصيلات زنان و ميزان استحكام خانواده
847
بررسي سطح تحصيلات والدين بر بي انضباطي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر قم سال 1387
848
بررسي سطح تحصيلات والدين بربي انضباطي دانش آموزان دخترمقطع اول ،دوم وسوم ابتدايي شهرستان ساوه سال 90-1389
849
بررسي سطح تحصيلات والدين وتاثير آن بر تربيت
850
بررسي سطح تحصيلي دانشجويان رشته آمار دانشگاه پيام نور در مراكزي كه هيئت علمي دارند و مراكزي كه هيئت علمي ندارند
851
بررسي سطح ترشح و ميزان بيان miR-451 به عنوان يك miRNA دخيل در خودبازسازي سلول هاي بنيادي سرطاني در سرم و بافت توموري افراد مبتلا به سرطان مري
852
بررسي سطح تغييرات هورموني گنادوتروپينها ، پرولاكتين و هورمون TSH در بيماران مبتلا به سندروم پلي كيستيك , evaluate of gonadotropins , prolactin and TSH hormone in the polyycystic ovary syndrome
853
بررسي سطح تماس در يكي از مخازن كربناته ايران
854
بررسي سطح توانمندي كاركنان و رابطه آن با عوامل سازماني ( مطالعه موردي : شركت گاز اصفهان در سال 85 - 86
855
بررسي سطح تومورماركرها و ارتباط آن با ابعاد، ويژگي سونوگرافي، نوع پاتولوژي، عوارض جراحي و بقاء در بيماراني كه به علت توده لگني در بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1386 تا 1389 بستري شده اند
856
بررسي سطح تومورماركرها و ارتباط آن با ابعاد، ويژگي سونوگرافي، نوع پاتولوژي، عوارض جراحي و بقاء در بيماراني كه به علت توده لگني در بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1386 تا 1389 بستري شده اند
857
بررسي سطح خوني گلوكز در بيماران بستري شده با تشخيص مسموميت با متادون در بيمارستان رازي در سال 1395 و 1396
858
بررسي سطح خوني هورمون لپتين قبل و بعد از درمان با مت مورفين در بيماران ديابتي تيپ II (NIDDM
859
بررسي سطح خوني هورمون لپتين قبل و بعد از درمان با مت مورفين در بيماران ديابتي تيپ II (NIDDM
860
بررسي سطح خوني ويتامين D در مبتلايان به دردهاي عضلاني-اسكلتي بدون شكستگي استخواني مراجعه كننده به درمانگاه اورتوپدي بيمارستان پورسينا رشت
861
بررسي سطح دانش مديريت زيست محيطي مديران ولزوم عملياتي كردن آن در مدارس متوسطه استان قم
862
بررسي سطح رشد قابليتهاي هماهنگي حركتي كودكان با اختلالات بينايي
863
بررسي سطح رضايت مسافرين از عوامل محيطي داخل قطار(مطالعه موردي:قطارهاي شركت رجا)
864
بررسي سطح رفتار شهروندي كاركنان شهرداري بهشهر
865
بررسي سطح روابط پسر و دختر در دانشگاه يزد (بررسي موردي دانشكده هنر و معماري)
866
بررسي سطح روابط دختر و پسر دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد از ديدگاه دانشجويان
867
بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي ، راهنمائي و متوسطه شهر آباده ...
868
بررسي سطح روي مس آهن در بيماران مبتلا به زگيل تناسلي مراجعه كننده به بيمارستان پوست رازي در سال هاي 93 و 94
869
بررسي سطح روي و مس و آهن در بيماران مبتلا به زگيل تناسلي مراجعه كننده به بيمارستان پوس رازي در سالهاي 93 و 94
870
بررسي سطح سديم خون در شكستگي اندام¬هاي فوقاني، تحتاني و هيپ به دنبال سقوط از سطح همتراز در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در سال 96
871
بررسي سطح سر و صدا و ارتباط ديدگاه پرستاران در مورد منابع سر و صدا و اثرات آن بر ابعاد سلامتي آنان در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز اموزشي درماني رشت در سال 95-1394
872
بررسي سطح سرمايه اجتماعي تعاوني هاي توليدي وتاثير آن بر پايداري اجتماعي اعضا(مطالعه موردي تعاوني هاي طيور شهرستان كرمانشاه )
873
بررسي سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين دي در طي سه ماهه اول بارداري و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار،در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت و كلينيك¬هاي تخصصي و فوق تخصصي زنان و غدد شهرستان رشت در طي سال 96-1395
874
بررسي سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين دي در طي سه ماهه سوم بارداري و ارتباط كمبود آن با عوارض دوران بارداري در مادران باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا رشت و كلينيك¬هاي تخصصي و فوق تخصصي زنان و غدد شهرستان رشت در طي سال 96-1395
875
بررسي سطح سرمي B Inhibin در مردان نابارور مبتلا به ازواسپرمي
876
بررسي سطح سرمي HLA - G در بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس و پسوريازيس و مقايسه آن با گروه شاهد در مراجعين به كلينيك تخصصي پوست بيمارستان هاي قائم (عج) و امام رضا(ع)
877
بررسي سطح سرمي LDL اكسيده شده در زنان مبتلا به ديابت بارداري
878
بررسي سطح سرمي MICA/B و رابطه آن با پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي rs1049174G>C در زنان مبتلا به سرطان پستان
879
بررسي سطح سرمي MMP-2 و MMP-9 در بيماران مبتلا به HTLV-1 در مراجعه كنندگان به انتقال خون خراسان
880
بررسي سطح سرمي PSA(آنتي ژن اختصاصي پروستات) در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
881
بررسي سطح سرمي آنتي بادي ضد اسپرم ال اچ ، اف اس اچ، و تستوسترون در بيماران مبتلا به بوركر
882
بررسي سطح سرمي آنتي بادي كزاز و پاسخ به واكسيناسيون كزاز در بيماران همودياليزي مزمن مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت طي يك دوره 6 ماهه
883
بررسي سطح سرمي فرم فعال ويتامين d3 در بيماران با اولين حمله MS
884
بررسي سطح سرمي فرم فعال ويتامين d3 در بيماران با اولين حمله MS
885
بررسي سطح سرمي كلسيم، فسفر،منيزيم و هورمون پاراتيروئيد در افراد آلوده به ويروس htlv_1
886
بررسي سطح سرمي مس، روي و آنزيم سوپر اكسيد ديسمو تاز در افراد چاق در مقايسه با افراد نرمال و تاثير طب سوزني شكم و گوش بر سطح سرمي اين فاكتورها
887
بررسي سطح سرمي منيزيم در بيماران ديابتيك بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
888
بررسي سطح سرمي منيزيم در بيماران ديابتيك بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزدچ
889
بررسي سطح سرمي منيزيم و CRP در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو شهرستان سقز
890
بررسي سطح سرمي منيزيم يونيزه در بيماران بزرگسال مبتلا به ميگرن در فاز بين حملات در مقايسه باگروه كنترل
891
بررسي سطح سرمي منيزيوم در بيماران مرحله 3و4 نارسايي مزمن كليه وارتباط آن با سطح hsCRP
892
بررسي سطح سرمي ويتامينD در بيماران مستعد درگيري عروق كرونر در مقايسه با عروق كرونر نرمال در مراجعه كنندگان به بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت 1393
893
بررسي سطح سرمي ويتامينD در دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر يزد در سال 1392
894
بررسي سطح سرمي ويتامينD در دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر يزد در سال 1392
895
بررسي سطح سلامت جسماني دانشجويان پسر دانشگاه رازي
896
بررسي سطح سواد رايانه اي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي زاهدان
897
بررسي سطح سواد سلامت درمراجعين به مركز تحقيقات ديابت يزد در سال 1393
898
بررسي سطح سواد سلامت و ارتباط آن با شاخص توده بدني در دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال 94-93
899
بررسي سطح سواد والدين بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي گنبد كاوس
900
بررسي سطح سواد والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر كلاس پنجم ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
901
بررسي سطح عزت نفس بين دانشجويان دختر سال اول و چهارم حقوق و الهيات
902
بررسي سطح فعال و نقش آنها در شويندگي و ساخت يك سطح فعال تايتونيك
903
بررسي سطح فعاليت فيزيكي در دانشجويان مقطع علوم پايه دانشگاه شهيد صدوقي در سال 93
904
بررسي سطح كشندگي عصاره ميوه گياه سرو كوهي با آزمون آرتميا سالينا
905
بررسي سطح كيفيت زندگي و ميزان شيوع اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به آكنه ولگاريس در درمانگاه پوست بيمارستان رازي و يك مطب تخصصي بيمار هاي پوست در شهر رشت در سال 1385
906
بررسي سطح گلوكز پلاسماي هنگام پذيرش به عنوان شاخص حوادث جدي قلبي در انفاركتوس حاد ميوكارد
907
بررسي سطح لغزش در ديوار حائل خاك مسلح با ژئوتكستايل
908
بررسي سطح ليپيد ها و آپوليپوپروتئينهاي سرم در بيماران مبتلا به پسوريازيس در سطح شهر كرمانشاه , Serum lipids and applipoprateins profile in patients with psoriasis from kermanshah
909
بررسي سطح ليپيد هاي سرم در درجات مختلف رتينوپاتي ديابتي
910
بررسي سطح ليپيدهاي سرم در درجات مختلف رتينوپاتي ديابتي
911
بررسي سطح مشاركت ورزشي، سلامت عمومي و كيفيت زندگي سالمندان شهر كرمانشاه و ارتباط آن با ...
912
بررسي سطح مقطع برخورد ديمرهاي با مرز پروتون در فاز گازي
913
بررسي سطح مقطع پراكندگي با استفاده از پتانسيل هاي هسته اي
914
بررسي سطح مقطع دوترون با استفاده از تقريب گلاوبر
915
بررسي سطح مهارتهاي تفكر انتقادي وگرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشكده بهداشت دانشگاه علومپزشكي يزد در سال 94
916
بررسي سطح موجودي بهينه در يك زنجيره تامين با تقاضاي احتمالي و وابسته
917
بررسي سطح موجودي بهينه در يك زنجيره تامين با تقاضاي احتمالي و وابسته للل
918
بررسي سطح ناهمگوني دانش آموزان مقطع راهنمايي در زبان انگليسي و اثر آن بر فرآيند تدريس
919
بررسي سطح همراهي فريتين سرم با شدت درگيري انسدادي عروق كرونر در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1393
920
بررسي سطح هموسيستئين خون در مبتلايان به CVA از نوع انفاركت ايسكميك بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 85-1384
921
بررسي سطح هورمون هاي تيروييد و تري گليسريد در دهه سوم و چهارم زندگي و ارتباط آن با افزايش قند خون
922
بررسي سطح يادگيري سازماني،بر موفقيت شغلي كاركنان آموزش و پرورش استان مازندران
923
بررسي سطحي از محافظه كاري در حسابداري و رابطه آن با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
924
بررسي سطوح پيچيدگي بندهاي موصولي در كودكان فارسي زبان 3 تا 7 ساله
925
بررسي سطوح پيچيدگي بندهاي موصولي در كودكان فارسي زبان 3 تا7 ساله
926
بررسي سطوح دشواري مباحث كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي
927
بررسي سطوح عملكرد در سازه هاي بلند بتن آرمه، مقاوم شده با بادبند فولادي
928
بررسي سطوح عملكرد در سازه هاي نا متقارن
929
بررسي سطوح عملكرد سازه هاي بتن آرمه ي نامنظم، تقويت شده با مهاربند فولادي
930
بررسي سطوح عملكرد سازه هاي بلند بتن آرمه نامنظم ، مقاوم شده با بادبند فولادي
931
بررسي سطوح مختلف بيكربنات سديم در جيره هايي با تجزيه پذيري سريع در اوايل دوره شيردهي گاوها
932
بررسي سطوح مختلف پودر گياه چويل بر عملكرد و فاكتورهاي خوني جوجه هاي گوشتي
933
بررسي سطوح مختلف شوري بر خصوصيات رشد گياه دم گاوي تحت شرايط گلخانه اي
934
بررسي سطوح مختلف قالب فلزي بر زمان انجماد آلياژ Al -%12 Si
935
بررسي سطوح مختلف نشاسته بر عملكرد و متابوليت هاي خوني و شكمبه اي گاوهاي شيري هلشتاين
936
بررسي سعادت و خوشبختي جوانان از ديدگاه قرآن و سنت
937
بررسي سفال دوره اشكاني
938
بررسي سفال سراميك ميبد ودلايل ركود آن وامكان سنجي تلفيق آن با مليله فلز
939
بررسي سفال منقوش شوش
940
بررسي سفالسازي و نقوش و سمبلهاي ظروف سفالي در دوران ماقبل تاريخ ايران
941
بررسي سفالگري ابتدائي ايران در عصر حاضر
942
بررسي سفالگري ابتدايي ايران در عصر حاضر
943
بررسي سفالهاي دوره مينگ چين و تاثيرات آن بر فرش دوره صفوي به منظور طراحي فرش
944
بررسي سفالومتريك راه هوايي فوقاني در كلاس هاي مختلف اسكلتالي فكين
945
بررسي سفالومتريك فاكتورهاي احتمالي موثر بر موقعيت قدامي-خلفي مولر اول ماكزيلا
946
بررسي سفالومتريك فاكتورهاي احتمالي موثر بر موقعيت قدامي-خلفي مولر اول ماكزيلا
947
بررسي سفالومتريك فضاي نازوفارنژيال در بيماران الگوي رشدي عمودي با مال اكلوژن هاي قدامي خلفي متفاوت
948
بررسي سفالينه هاي دوره صفوي و كاربرد آن با برداشتي آزاد در كاشيكاري هاي دوره معاصر
949
بررسي سفالينه هاي طبرستان قرون 4 و 5 ه.ق و الهام از طراحي و تكنيك آن جهت كاربرد امروزين
950
بررسي سفالينه هاي گورستان كما با تاكيد بر نقوش
951
بررسي سفالينه هاي گورستان لما باتاكيد برنقوش
952
بررسي سفر دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران با استفاده از تلفن هوشمند
953
بررسي سفر شعراي بزرگ كلاسيك و بازتاب اين سفرها در شعر آنها
954
بررسي سفر قهرمان و مرگ انديشي در حماسه ي گيل گمش با تاكيد بر نظريه كريستوفر وگلر
955
بررسي سفر هاي خيالي در قصيده «ثورة في الجحيم» جميل صدقي الزهاوي
956
بررسي سفرنامه هاي شاعران و اديبان معاصر
957
بررسي سفرنامه هاي عصر قاجار در مورد اوضاع اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي لرستان
958
بررسي سفرهاي روزانه و نقش مديريت و برنامه ريزي شهري در هدفمندسازي آن ﴿ نمونه موردي : شهركرد - اصفهان ﴾
959
بررسي سفيد كردن دندان توسط هيپوكلريت كلسيم
960
بررسي سفيد كردن دندان توسط هيپوكلريت كلسيم
961
بررسي سفيدگري كالاي پشمي به وسيله نانو فوتوكاتاليست اكسيد روي
962
بررسي سفيدگري كالاي پنبه اي و پشمي بوسيله نانو دي اكسيد تيتانيوم و حصول خواص ويژه
963
بررسي سفيدگري نخ پشمي با آب اكسيژنه در دماي پايي
964
بررسي سقط جنين در حقوق ايران ( مقايسه آن با حقوق ديگر كشورها ) (كار تحقيقي 1)
965
بررسي سقط جنين و عوامل موثر بر آن در بيمارستان ميرزا كوچك خان
966
بررسي سقط درماني از منظر فقه و حقوق كيفري و پزشكي
967
بررسي سكانس آغازين در فيلم هاي مدرن و پست مدرن
968
بررسي سكانس آغازين در فيلم هاي مدرن و پست مدرن
969
بررسي سكه هاي ساساني
970
بررسي سكو هاي جك آپ ،طراحي يك نمونه و بررسي هيدرواستاتيكي آن به كمك نرم افزار
971
بررسي سكوت سازماني و ارتباط آن با عملكرد كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر مشهد
972
بررسي سكونتگاههاي روستاي جواهرده
973
بررسي سكونتگاههاي غير رسمي با تاكيد بر مسائل اقتصادي با استفاده از مدل AHP ﴿ نمونه موردي منطقه 2 مشهد﴾
974
بررسي سكوهاي FPSO و كاربرد آن ها در بهره برداري منابع نفتي
975
بررسي سكوهاي جك آپ،طراحي يك نمونه و بررسي هيدرواستاتيكي آن به كمك نرم افزار
976
بررسي سل لگن توسط لاپاروسكوپي
977
بررسي سلامت اجتماعي دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي شهر كرج و رابطه آن با نگرش نسبت به موفقيت ، رشته تحصيلي و معدل
978
بررسي سلامت اجتماعي در بين كارمندان اموزش و پرورش كوهرنگ
979
بررسي سلامت اجتماعي كاركنان بيمارستان خاتم الانبياگنبد
980
بررسي سلامت باروري زنان مبتلا به اچ آي وي مراجعه كننده به مركز مشاوره رفتارهاي پرخطر شهر رشت سال 1398
981
بررسي سلامت پري ايمپلنت در بيماران مراجعه كننده به بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي يزد از سال ۱۳۸۹الي۱۳۹۵
982
بررسي سلامت دهان در بيماران تالاسمي ماژور و افراد سالم
983
بررسي سلامت روان دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهرستان آزادشهر
984
بررسي سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان سادات آباد
985
بررسي سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور ورودي 1386
986
بررسي سلامت روان دانشجويان مجرد و متأهل دانشگاه پيام نور كاشمر(در اختلال اضطراب و خواب،اختلال كنش اجتماعي،اختلال افسردگي اساسي،اختلال علائم و اختلال سلامت عمومي)
987
بررسي سلامت روان درپرستاران بيمارستان سلمان فارسي بوشهر
988
بررسي سلامت روان و عزت نفس در مردان فرهنگي.
989
بررسي سلامت روان و مشكلات زنان مهاجر عراقي ساكن يزد
990
بررسي سلامت روان و هوش معنوي زنان و مردان شهرستان روستاي قنات
991
بررسي سلامت روان واضطراب دانشجويان دانشكده علوم پايه وعلوم انساني دانشگاه پيام نور مركز در سال 92-93
992
بررسي سلامت روان والدين كودكان بيش فعال و والدين كودكان عادي
993
بررسي سلامت روان وخشونت زوجين
994
بررسي سلامت رواني دانش آموزان دختر مقطع دوم دبيرستان
995
بررسي سلامت رواني دانشجويان پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
996
بررسي سلامت رواني دانشجويان پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
997
بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي
998
بررسي سلامت رواني كارمندان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ( شاغل به كار در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان يزد)
999
بررسي سلامت رواني و شادكامي بين افراد مجرد ومتأهل.
1000
بررسي سلامت رواني و منابع استرس داوران بسكتبال ، هندبال ،و واليبال و ارتباط آن با درجه داوري
بازگشت