<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي زبانشناختاي شكاف بين نسلي در گويش لكي بانوان شهرستان دلفان
2
بررسي زبانشناختي اسامي مشاغل غيررسمي شهر تهران
3
بررسي زبانشناختي اشعار پروين اعتصامي با توجه به گونه هاي هنجارگريزي
4
بررسي زبانشناختي تاثير زبان فارسي بر گفتار دو زبانه هاي تركي - فارسي زنجاني
5
بررسي زبانشناختي عناصر انسجام در فارسي از ديدگاه تحليل كلام بر مبناي متون داستاني
6
بررسي زبانشناختي عناصر و ويژگيهاي روايي درآثار نگارگري علي اصغر تجويدي : درچارچوب تحليل نشانه شناختي پارت
7
بررسي زبانشناختي فنون طنز پردازي به كار رفته در پنج شمارة منتخب مجلة گل آقا
8
بررسي زبانشناختي قرضگيري زبان عربي از زبان فارسي در روستاي چاهمبارك از توابع شهرستان عسلويه
9
بررسي زبانشناختي نامگذاري ساختمانهاي مسكوني در بافت قديم و جديد شهر شيراز
10
بررسي زبانشناختي واژگان ادبيات داستاني با استفاده از نمونه هايي از ادبيات معاصر ايران
11
بررسي زبانشناسي اجتماعي-شناختي تابو و حسن‌تعبير در ساختارهاي عبارات، اصطلاحات و ضرب‌المثل‌هاي فارسي و انگليسي
12
بررسي زبانشناسي گويش لري در سي سخت
13
بررسي زبري خاك با استفاده از مدل هاي رقومي
14
بررسي زبري سطح ورقهاي نورد سرد
15
بررسي زلزله بعنوان يك پديده فراكتالي
16
بررسي زمان اجراي امنيت جريان اطلاعات در گوشي هوشمند
17
بررسي زمان اقامت هيدروژل ها در محيط هاي متخلخل
18
بررسي زمان بازگشت شنوايي در گوش مقابل به دنبال كاهش شنوايي ناشي از تروماي صوتي حاصل از دريل در جراحي هاي ماستوييد
19
بررسي زمان بندي انقباضات دهليز و بطن و بهبود وقفه AV در بيماران مبتلا به بلوك كامل قلبي تحت درمان با ضربان ساز دو حفره اي
20
بررسي زمان بندي انقباضات دهليز و بطن و بهبود وقفه AV در بيماران مبتلا به بلوك كامل قلبي تحت درمان با ضربان ساز دو حفره اي
21
بررسي زمان بندي لينك ها در شبكه هاي بي سيم با استفاده از نظريه گراف
22
بررسي زمان به عنوان ديگري از منظر لويناس در آثار تئودور آنگلوپولوس
23
بررسي زمان بهبودي شاخص هاي كيفيت خاك پس از آتش سوزي در جنگل هاي شاخه زاد بلوط، كرمانشاه
24
بررسي زمان بين شروع علائم سكته مغزي و رسيدن بيماران به بيمارستان و شناسايي عوامل موثر بر آن در بيماران سكته ايسكميك حاد مغزي در رشت طي سال1389
25
بررسي زمان تاخير اشتعال نانو ذرات فلزي
26
بررسي زمان تاخير تبخير اسپري سوخت مايع به روش تابع چگالي احتمال
27
بررسي زمان تداخل و تعداد اختصاص در سالن بافندگي
28
بررسي زمان جوش خوردن در شكستگيهاي بسته شفت فمور در بيماران سيگاري و غير سيگاري مراجـــعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت كه تحت درمان جا اندازي باز و ثابت سازي داخـــلي باپلاك و يا نيل اينترامدولاري قرار گرفته اند،در سال 1394
29
بررسي زمان جوش خوردن درشكستگــــي هاي بسته عرضـــي شفت فموربه روش ميـــله اينترامدولاري بازدربيماران معتاد وغيرمعتاد مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت درسال 1391
30
بررسي زمان در روايت در 4 اثر هوشنگ مرادي كرماني بر اساس نظريه ژرار ژنت (نخل،خمره،آب انبار،مثل ماه شب چهاردهم)
31
بررسي زمان دستوري در گونه پاپوني گويش كوهمره اي و مقايسه آن با فارسي معيار
32
بررسي زمان دفع و عوارض ونتيلاسيون تيوپ VT در كودكان مبتلا به اوتيت سروز كه تحت عمل V.T قرار گرفته اند
33
بررسي زمان روايي در نمايشنامه ي گزارش خواب از محمد رضايي راد و خواب در فنجان خالي از نغمه ثميني بر اساس نظريات رژارژنت
34
بررسي زمان رويش اولين دندان شيري و ارتباط آن با قد، وزن و دور سر در كودكان زير پانزده ماه شهر رشت سال 84-1383
35
بررسي زمان رويش دندانهاي كانن پره مولر در دانش آموزان 14-8 ساله شهر يزد در سال تحصيلي 78-77
36
بررسي زمان رويش دندانهاي كانين و پره مولر در دانش آموزان 14-8 ساله شهر يزد
37
بررسي زمان رويش دندانهاي مولر اول و سانترال هاي دائمي در كودكان 4-9 ساله مهدكودكها و مقطع ابتدايي شهر رشت در سال 1382
38
بررسي زمان شروع تزريق ترومبوليتيك در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني منتخب شهر رشت در سال 94-1393
39
بررسي زمان عمليات حرارتي بر روي ريز ساختار و خواص فولادهاي دوفازي
40
بررسي زمان ماند هيدروليكي براي حذف مواد آلي برپايه كربن توسط راكتور بافل دار بي هوازي در صنعت الكل سازي
41
بررسي زمان ميرائي استراسيم و زير كونيم در آلياژ آلومينيوم 356
42
بررسي زمان نياز به ريلاين در پروتز متحرك كامل بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1381
43
بررسي زمان نياز به ريلاين در پروتز متحرك كامل بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1381
44
بررسي زماني روند تغيير غلظت ريزگردها با پارامترهاي جوي (دما، رطوبت نسبي و سرعت باد) و اثر آن بر ميزان مراجعات اورژانس بيماري هاي قلبي-ريوي در شهر سنندج از فروردين 93 تا شهريور 95
45
بررسي زماني و مكاني برخي از آلاينده هاي گازي در تهران بزرگ
46
بررسي زماني_مكاني اقليم گردشگري استان هرمزگان بااستفاده از مدلهاي
47
بررسي زمين آماري شوري و قليائيت در بعضي از خاكهاي منطقه رودشت اصفهان
48
بررسي زمين شاسي كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار سرب و روي هفت سواران خمين
49
بررسي زمين شناسي ، پترولوژي و ژئو شيمي توده هاي نفوذي جنوب و شمال غرب زفرقند
50
بررسي زمين شناسي اقتصادي كانسار مس پورفيري سركوه
51
بررسي زمين شناسي اقتصادي و كاني زائي آهن در آهك هاي پرمين منطقه سوغانچي مياندوآب
52
بررسي زمين شناسي اقتصادي و كاني زايي مس با موليبدن در كانسار پورفيري سونگون
53
بررسي زمين شناسي اقتصادي، ژئوشيميايي ، تعيين ذخيره و ارائه مدل اكتشافي در معدن عمارت (اراك )
54
بررسي زمين ‏شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه ‏هاي آبگرم منطقه رامسر
55
بررسي زمين شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه هاي آبگرم منطقه رامسر
56
بررسي زمين شناسي ساختماني و نقش اين عوامل در ايجاد چشمه هاي آبگرم منطقه رامسر
57
بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد آزاد با تاكيد بر تزريق پذيري آن
58
بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد صفا با تاكيد برنفوذ پذيري وتزريق پذيري پي وتكيه گاه ها
59
بررسي زمين شناسي نفت ميادين گچساران،مارون
60
بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده نفوذي كلاه قاضي (جنوب-جنوب شرق اصفهان)
61
بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده هاي نفوذي گجد در ارتباط با ولكانيتهاي اطراف اطراف (دهكده گجد در جنوب غرب نائين)
62
بررسي زمين شناسي و پترولوژي سكانس افيوليتي صحنه (كرمانشاه)
63
بررسي زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي دگرگوني ناحيه بروجرد با استفاده از پردازش
64
بررسي زمين شناسي و ژئوشيميايي كانه زايي مس در محدوده درونه، شمال غرب بردسكن
65
بررسي زمين شناسي و كاني زايي كانسار آهن منطقه صاحب ديوان، شمال شرق سقز
66
بررسي زمين شناسي و كاني زايي كانسار سرب و روي منطقه كوه گرد بهاباد، يزد
67
بررسي زمين شناسي و كاني شناسي كانسارهاي كروميت فارياب
68
بررسي زمين شناسي و مطالعات ژئوفيزيكي دشت خواف خراسان از نظر ميزان آبدهي منطقه
69
بررسي زمين شيمي زيست محيطي خاكهاي سطحي منطقه داورزن غرب سبزوار
70
بررسي زمين شيمي زيست محيطي خاكهاي سطحي منطقه نامن، غرب سبزوار
71
بررسي زمين لغزش باريكان
72
بررسي زمين لغزه شهرك وليعصر تبريز و ارائه روش پايدارسازي
73
بررسي زمين‌شناسي و ژئوشيميايي كانه‌زايي مس در محدوده درونه، شمال‌غرب بردسكن
74
بررسي زمينه شناسي اقتصادي كانسارهاي كروميت ناحيه گفت و سرور در سبزوار
75
بررسي زمينه ها و درون مايه هاي اجتماعي شعر دوره بيداري
76
بررسي زمينه ها و راهكارهاي تنوع بخشي به درآمد روستائيان با تأكيد بر فعاليت هاي غير زراعي در دهستان بالادربند
77
بررسي زمينه ها و عوامل گرايش ايرانيان به دعوت اسماعيليه
78
بررسي زمينه ها وشرايط تحقق برنامه ريزي استراتژيك در آموزش وپرورش استان اصفهان
79
بررسي زمينه ها ومنابع مشاركت هاي اجتماعي ومردمي درسطح آموزش وپرورش شهرستان املش.
80
بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش آموزان از ديدگاه دبيران ديني و قران و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر شيراز
81
بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش آموزان از ديدگاه دبيران معارف اسلامي و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر ياسوج
82
بررسي زمينه هاي اجتماعي طنزدرآثار جلال آل احمد
83
بررسي زمينه هاي اجتماعي فرهنگ ديداري
84
بررسي زمينه هاي اجتماعي- فرهنگي الگو دهي به نوجوانان دختر انش آموز شهرستان اصفهان در مقطع تحصيلي متوسطه
85
بررسي زمينه هاي اجرائي برنامه ريزي درسي مدرسه محور در مدارس شهر كرمان
86
بررسي زمينه هاي اخلاقي و اجتماعي طنز در آثار طنز نويسان قرن هشتم و نهم ﴿ عبيد زاكاني، حافظ، عماد فقيه، جامي﴾
87
بررسي زمينه هاي استقرار استاندارد توسعه گر كاركنان ) PDS( از ديدگاه كاركنان در شهرداري شيراز
88
بررسي زمينه هاي استقرار و پياده سازي مديريت دانش در شركت برق منطقه اي اصفهان
89
بررسي زمينه هاي اشاعه فرهنگ مطالعه در ميان دانشجويان دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
90
بررسي زمينه هاي اشاعه فرهنگ مطالعه در ميان نوجوانان و جوانان
91
بررسي زمينه هاي ايجاد تقاضاي مد در مانتوي زنانه و چگونگي ورود آن به بازار ايران
92
بررسي زمينه هاي بحران خانواده در آثار دهه هاي 40 و 50 اكبر رادي
93
بررسي زمينه هاي تحقق مديريت كيفيت فراگير )TQM( در آموزش و پرورش خوي
94
بررسي زمينه هاي تحول در طراحي آثار سراميك انگلستان در فاصله بين دو جنگ جهاني
95
بررسي زمينه هاي تربيتي والدين در ايجاد بزهكاري در فرزندان
96
بررسي زمينه هاي تغيير و نوآوري در سبك رهبري تحولي از منظر اساتيد آموزشكده فني استان البرز
97
بررسي زمينه هاي جامعه شناختي پيدايش عرفان و تصوف در ايران
98
بررسي زمينه هاي خلاقيت هنري در كودكان
99
بررسي زمينه هاي خود كشي در استان چهارمحال و بختياري
100
بررسي زمينه هاي داخلي شكل گيري فرقه بابيه در ايران از ديدگاه مستشرقان
101
بررسي زمينه هاي رانت جويي در ساختار درآمد - هزينه اي بودجه ي شهرداري ها(مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
102
بررسي زمينه هاي روابط جنس مخالف در دختران مدارس مقطع راهنمايي شهرستان گلوگاه در سال تحصيلي 84-83
103
بررسي زمينه هاي روانشناختي، خانوادگي، اجتماعي ، بيماران اسكيزوفرني، اختلالات خلقي، اختلالات شخصيت مركز مرواريد مهر بهشهر
104
بررسي زمينه هاي ساختاري و مديريتي موثر در همسو سازي استراتژي هاي منابع انساني با استراتژي هاي سازمان در دانشگاه علومپزشكي شهيد صدوقي يزد
105
بررسي زمينه هاي شكل گيري رئاليسم متأخر ايران (دهه ي 80 و 90 شمسي)
106
بررسي زمينه هاي فردي اجتماعي وبزهكاري نوجوانان 10 تا 18 ساله ندامتگاه اراك
107
بررسي زمينه هاي فني توسعه بازارآب، مطالعه موردي: بخشي از شبكه آبياري مهيار
108
بررسي زمينه هاي كارآفريني در سراجي سنتي استان البرز
109
بررسي زمينه هاي گرايش دانشجويان زن به آموزش عالي در دهه هفتاد ( 80 - 1370 ) ه - ش
110
بررسي زمينه هاي گرايش نوجوانان و جوانان به مسايل سو در تربيتي در استان گلستان
111
بررسي زمينه هاي نمايشي دوران صفويه (با توجه خاص به ظرايف صحنه آرائي و دكور اين نمايشها)
112
بررسي زمينه ي تاريخي ظهور رقعه نگاري از شاه تهماسب اول تا شاه عباس اول 1524م-1629م
113
بررسي زمينه‌هاي اجتماعي طنز در شعر دورة مشروطه (با تكيه بر اشعار ميرزادۀ عشقي)
114
بررسي زمينه‌هاي ادبيات پايداري در متون عرفاني منظوم با تكيه بر حديقه الحقيقه سنايي، منطق الطير عطار و مثنوي مولانا جلال الدين بلخي
115
بررسي زمينه‌هاي شكل دهنده آراء ميرهولد در حوزه كارگرداني از منظر نقد تكويني
116
بررسي زمينهها و علل شكل گيري مناسبات فرقه نقشبنديه با داعش
117
بررسي زنجيره ارزش در صنعت ايران خودرو
118
بررسي زنجيره اي ارزش مشتري بر عملكرد سازماني مطالعه موردي شركت بيمه ايران شهرستان بابل
119
بررسي زنجيره تامين توليد پسته با رويكرد بازار سنجي ( مطالعه موردي كارخانه پسته ارغوان)
120
بررسي زنجيره تامين سبز با لحاظ نمودن شرايط عدم قطعيت براي تامين كننده، ارسال كننده، توليد كننده و مصرف كننده
121
بررسي زنجيره تامين فرش دستباف اصفهان
122
بررسي زنجيره عرضه گوشت قرمز و تحليل آثار سياستهاي دولت بر حاشيه بازار اين محصول
123
بررسي زنجيره ي توليد ارزش درصنعت مرغداري استان كرمانشاه (تعيين حلقه هاي مفقوده ،اندازه ي اقتصادي هرحلقه وپروژه گذاري)
124
بررسي زندگاني و آراء و نظريات اخلاقي و تربيتي امام حسين (ع)
125
بررسي زندگي در مجتمع هاي مسكوني بلندمرتبه با تاكيد بر ابعاد فرهنگي
126
بررسي زندگي سياسي و اجتماعي احمد خان دريا بيگي
127
بررسي زندگي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آيت الله كمالوند در دوره ي پهلوي
128
بررسي زندگي گالشها درمنطقه ي رامسر ازديدگاه مردم شناسي.
129
بررسي زندگي گالشهاي منطقه رامسر.
130
بررسي زندگي نامه و تجزيه وتحليل آثار استاد امير هوشنگ جزي زاده
131
بررسي زندگي نامه و تجزيه وتحليل آثار استاد امير هوشنگ جزي زاده
132
بررسي زندگي نامه و نقد آثار استاد شرعي وتاثير گذاري ايشان بر فرش نايين
133
بررسي زندگي نامه و نقد آثار استاد شرعي وتاثير گذاري ايشان بر فرش نايين
134
بررسي زندگي نامه وآثار هنرمند معاصر ايران درودي
135
بررسي زندگي و آثار سه نقاش: كائيم سوتين، فرانسيس بيكن، ويلم دكونينك
136
بررسي زندگي و آثار سهراب سپهري
137
بررسي زندگي و آثار سهراب سپهري
138
بررسي زندگي و آثار شكوه الملوك رياضي
139
بررسي زندگي و آثار علامه سيدمحمدطاهر سيدزاده ي هاشمي و شرح ديوان ليلي و مجنون اور
140
بررسي زندگي و آثار ملك‌الكلام مجدي
141
بررسي زندگي و آثار ورساچه
142
بررسي زندگي و احوال وآثار ابن باكويه شيرازي
143
بررسي زندگي و انديشه هاي سياسي و اجتماعي ميرزا صادق مجتهد تبريزي
144
بررسي زندگي و خصوصيات فردي و خانوادگي يك فرد بزهكار
145
بررسي زندگي و شعر ژاله قائم مقامي
146
بررسي زندگي و مرگ در مثنوي طاقديس
147
بررسي زندگي وآثار عباس نعلبنديان در فضاي فرهنگي دهه 40و50
148
بررسي زندگي وآثار عباس نعلبنديان در فضاي فرهنگي دهه 40و50
149
بررسي زندگينامه خاندان شاهرخي ، بزرگترين طراحان فرش كرمان
150
بررسي زندگينامه و آثار استاد احمد ارچنگ
151
بررسي زنده ماني لاكتوباسيلوس پلانتازوم A7 ريزپوشينه دارشده با آلژينات و آب پنير در مايونز كم چرب
152
بررسي زوال هندسي سوزن هاي ريلي
153
بررسي زواياي لگني در بيماران داراي كمردرد حاد و مزمن در سال 1395 در يزد
154
بررسي زيبا شناسانه اشعار قااني شيرازي
155
بررسي زيبا شناسانه اشعار منصور اوجي
156
بررسي زيبا شناسي آثار ماتيس
157
بررسي زيباشناختي امر والا از منظر لونگينوس، برك و كانت و تجلي آن در هنر معماري گوتيك
158
بررسي زيباشناختي داستان¬هاي كودكانه نادر ابراهيمي
159
بررسي زيباشناسانه پوسترهاي نمايشي لهستان
160
بررسي زيباشناسانه پوسترهاي نمايشي لهستان
161
بررسي زيباشناسانه حركات كرين و اسپايدر
162
بررسي زيباشناسانه فرش دستباف اصفهان وتبريز در دوره پهلوي
163
بررسي زيباشناسي آرايه هاي لفظي در مثنوي ليلي و مجنون
164
بررسي زيباشناسي آرايه‌هاي لفظي در مثنوي ليلي و مجنون نظامي
165
بررسي زيباي شناسي فلش انيميشن از آغاز تا امروز
166
بررسي زيبايي شناختي مهر و نقوش آن در دوره صفويه و قاجار ﴿پادشاهان﴾
167
بررسي زيبايي شناسانه بلاغي ديوان اشعار امام خميني (ره )
168
بررسي زيبايي شناسي حركت دوربين در انيميشن هاي دو بعدي نقاشانه با تمركز بر آثار جورج شويزگل
169
بررسي زيبايي شناسي حركت دوربين در انيميشن هاي دو بعدي نقاشانه با تمركز بر آثار جورج شويزگل
170
بررسي زيبايي شناسي خطوط اسلامي با تاكيد بر خط كوفي
171
بررسي زيبايي شناسي رنگ طلايي در معراجنامه ميرحيدر
172
بررسي زيبايي شناسي طراحي هاي چندكاربرده ي سنتي ايراني وبكارگيري آن درچيدمان خانه هاي امروزي بانگاهي برسبك ميني مال
173
بررسي زيبايي شناسي فلش انيميشن از آغاز تا امروز
174
بررسي زيبايي شناسي كتيبه هاي نستعليق مسجد جامع هرات
175
بررسي زيبايي شناسي نگاره هاي سلطان محمد با تاكيد بر انديشه هاي رمزي ابن سينا
176
بررسي زيبايي شناسي نگاره هاي شاهنامه ي محمد جوكي با تاكيد بر مجالس رزم
177
بررسي زيبايي شناسي نور در تئاتر
178
بررسي زيبايي شناسي نور در تئاتر
179
بررسي زير خمينه هاي تماما ژئودزيك دركره واحد
180
بررسي زير ساخت هاي مديريت دانش در دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
181
بررسي زير ساختار آلياژ آلومينيم 7075 پس از فرآيند SIMA و عمليات حرارتي مخلوط مذاب جامد با كسر جامد بالا
182
بررسي زير ساختار و خواص الكتريكي فريت منيزيم منگنز
183
بررسي زير ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي دنداني كروم - كبالت
184
بررسي زير ساختهاي لازم جهت استقرار كايزن
185
بررسي زير ساختهاي مديريت دانش در چاپخانه دولتي ايران
186
بررسي زير گروه هاي فازي مجهز به عملگرهاي ويژه
187
بررسي زير گروههاي فازي گروه هاي آبلي متناهي به كمك زير گروههاي مشبكه آنها
188
بررسي زير مدول هاي 2 جاذب يك مدول آر
189
بررسي زير مدول هاي يك مدول ضربي
190
بررسي زيرانداز زيلوي ميبد و مرمت يك نمونه از آن
191
بررسي زيررسته هاي مدول هاي به طور متناهي توليد شده
192
بررسي زيرساخت ها بر توسعه شهرداري و شهر الكترونيك (مورد مطالعه شهرداري هاي استان مركزي)
193
بررسي زيرساخت هاي ICT [اي. سي. تي] لازم جهت افزايش تاب آوري سيستم قدرت در شرايط خاموشي سراسري
194
بررسي زيرساخت هاي هندسي در نقش مايه هاي حيواني سفالينه هاي دشت شوشان
195
بررسي زيرمدول هاي اول و اوليه كه در شرط فرمول راديكال صدق مي كند
196
بررسي زيزنشت زير براكت هاي باند شده ارتودنسي با استفاده از دو تكنيك ليزر و ارتوفسفريك اسيد
197
بررسي زيست اقليم گياهي حوضه ابخيز زاينده رود
198
بررسي زيست پذيري شهري بر تاب آوري شهري (مطالعه موردي: در شهر قائمشهر)
199
بررسي زيست تخريب پذيري پلي اتيلن حاوي افزودني هاي مختلف
200
بررسي زيست تخريب پذيري پلي استرها با تاكيد بر پلي اتيلن ترفتالات
201
بررسي زيست تخريب پذيري داربست پلي ال لاكتيك اسيد آمينوليز شده با استفاده از تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين
202
بررسي زيست چينه اي نهشته هاي كربنيفر در برش ولي آباد (جنوب مرزن آباد - البرز مركزي)
203
بررسي زيست چينه نگاري نهشته هاي آهكي آپسين در شمال شرق سمنان (كوه بز)
204
بررسي زيست سازگاري آلياژ آمورف پايه زيركونيومي Zr56Co28Al16 و پتانسيل آن به عنوان بيومتريال
205
بررسي زيست سازگاري ايمپلنت‌هاي ارتوپديك پوشش داده‌شده با نانولوله‌هاي TiO2
206
بررسي زيست سازگاري پوششهاي نانو كامپوزيتي پليمري هيبريدي آلي معدني
207
بررسي زيست سازگاري غشاهاي نانوكامپوزيتي هيبريد آلي - معدني بر پايه كوپلميرپلي هدرال اليگومريك سيلسسكويي اكسان possو پلي كربنات اوره يورتان
208
بررسي زيست سالم سازي ان-هگزادكان از فاز خاك با قارچ هاي پوساننده چوب
209
بررسي زيست شناسي پشه قارچ خوار،(Lycoriella auripila(Diptera:Sciaridae)روي قارچ هاي خوراكي دكمه اي وصدفي
210
بررسي زيست شناسي و شكارگري كفشدوزك
211
بررسي زيست فعالي آزمايشگاهي نوع جديدي از بيوگلاس استخلاف شده با فلوئور و بور با استفاده از تكنيك هاي FT-IR و FT-Raman
212
بررسي زيست فعالي نانو ذرات اصلاح شده هالوزيت در بستر نانو اليافي پلي(كاپرولاكتون)
213
بررسي زيست‌تخريب پذيري نانوپوشش‌هاي حاوي پلي اليگومريك هدرال سيل سسكوييكسان در محيط‌هاي شبيه‌سازي شده‌ي بدن
214
بررسي زيست‌شناسي و كارايي كفشدوك Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) در شرايط آزمايشگاهي
215
بررسي زيستگاه‌هاي مطلوب و مناطق زادآوري هوبره آسيايي (Chlamydotiss macqeenii) در استان خراسان رضوي
216
بررسي زينتر پذيري و تبلور شيشه سراميك هاي تخريب پذير در سيستم P2O5- CAO - R2O
217
بررسي زينتر منيزيا با آلومينا و كرومينا
218
بررسي زينترينگ آلومينا در دماهاي پايين بوسيله فاز شيشه
219
بررسي زينترينگ بدنه هاي سيليكون كاربايدي باندرسي در دماي حداكثر 1300 درجه سانتيگراد
220
بررسي زيور آلات تركمن و كاربرد شكل و فرم آنها در طراحي گليم
221
بررسي زيورآلات دوره ساساني موجود در موزه ايران باستان
222
بررسي زيورآلات دوره سلجوقي به منظور طراحي و ساخت زيورآلات دوره معاصر
223
بررسي زيورآلات سنتي زنان لر و لك استان لرستان و كاربرد آن در طراحي زيورآلات معاصر
224
بررسي زيورآلات موزه ي مردم شناسي سنندج﴿خانه ي كرد﴾ با تاكيد بر جنبه هاي اعتقادي
225
بررسي زيورآلات وابسته به پوشاك مردان در عهد قاجار
226
بررسي ژئوتكنيكي و زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد وينار
227
بررسي ژئوشيمي رسوبات آبراهه اي و كاني سازي پلي متال مرتبط با توده ي نفوذي گرانيتوييدي شرق شهرستان اهر استان آذربايجان شرقي
228
بررسي ژئوشيمي زيست محيطي فلزات سنگين و عناصر راديواكتيو و ارتباط آنها با فعاليت هاي معدني و زمين شناسي در منطقه انارك – خور در شمال شرق اصفهان
229
بررسي ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني در كوه صالح (جنوب گلپايگان)
230
بررسي ژئوشيمي(ليتوژئوشيمي و سيالات درگير) كانسار مس پورفيري سوناجيل
231
بررسي ژئوشيميائي (ليتوژئوشيمي) و تعيين شرايط تشكيل رگه هاي پلي متال در منطقه خوني (استان اصفهان)
232
بررسي ژئوشيميائي زيست محيطي آلودگي سد باطله كارخانه فرآوري سرب و روي لكان
233
بررسي ژئوشيميائي و زمين شناسي اقتصادي كانسار تپه قرمز سنگ آهن سنگان
234
بررسي ژئوشيميائي و مطالعات ميزالوگرافي در خصوص توزيع فسفر و تاثير شدت اكسيداسيون در افقهاي مختلف كانسار آهن چغارت بافق
235
بررسي ژئوشيميائي و مطالعه روش هاي فرآوري خاك رس جهت مصرف كارخانه سيمان داراب
236
بررسي ژئوشيميايي ، دورسنجي و كاني زايي در منطقه بافت، كرمان
237
بررسي ژئوشيميايي آسفالتين در مطالعات مخزني بخش شرقي خليج فارس
238
بررسي ژئوشيميايي آسفالتين در مطالعات مخزني بخش غربي خليج‌فارس
239
بررسي ژئوشيميايي آلودگي فلزات سنگين در نقشه 1:100000 شامكان با نگاه ويزه به ارسنيك
240
بررسي ژئوشيميايي آلودگي هاي نفتي سواحل جنوبي درياي خزر
241
بررسي ژئوشيميايي براساس تلفيق داده هاي زمين شناسي و وزن مخصوص در معدن مس- موليبدن پورفيري كهنگ، با استفاده از مدل فركتالي
242
بررسي ژئوشيميايي برگه 1:100000 كوه دهق
243
بررسي ‍ژئوشيميايي تأثير تزريق دي اكسيدكربن بر رسوب آسفالتين در مخازن هيدروكربني
244
بررسي ژئوشيميايي تأثير تزريق گاز دي اكسيدكربن بر تركيب شيميايي نفت
245
بررسي ژئوشيميايي تأثير تزريق گازهاي هيدروكربني وغير هيدروكربني بر رسوب اسفالتين در مخازن هيدروكربني
246
بررسي ژئوشيميايي رسوب آبراهه اي محدوه اكتشافي كليبر 1
247
بررسي ژئوشيميايي رسوب آبراهه اي مقياس 1:25000 منطقه دليجان 5
248
بررسي ژئوشيميايي رسوب آبراهه اي منطقه رزن
249
بررسي ژئوشيميايي رسوب آسفالتين تحت تاثير تزريق گاز دي اكسيد كربن در فرآيند ازدياد برداشت در مخازن هيدروكربني
250
بررسي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي منطقه شيخ طبق ميانه
251
بررسي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي منطقه هشترود
252
بررسي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه¬اي منطقه‌ي بانه
253
بررسي ژئوشيميايي زون هاي آلتره كانسار سرچشمه و نقش معدن كاري در پراكنش و انحلال پذيري فلزات سنگين
254
بررسي ‍‍‍ژئوشيميايي زون هايپوژن كانسار مس دره زار كرمان
255
بررسي ژئوشيميايي عناصر نادر و نادر خاكي در معدن چغارت
256
بررسي ژئوشيميايي كانسار باريت چاري - آبترش و مقايسه آن با معدن مهديآباد يزد
257
بررسي ژئوشيميايي كانسار سرب دونا
258
بررسي ژئوشيميايي كانسار قلع و تنگستن با مسر استان لرستان
259
بررسي ژئوشيميايي كانسار مس در ‍زون هيبوژن مس كيقال
260
بررسي ژئوشيميايي كانسار مس منطقه نياز-اهر
261
بررسي ژئوشيميايي گرانيتوئيدهاي بخش شمالي پهنه ي سنندج - سيرجان جهت تفكيك توده هاي بارور از عقيم
262
بررسي ژئوشيميايي مس در سيستم پور فيري سونگون
263
بررسي ژئوشيميايي مس در كانسارپور فيري چاه فيروزه شمال شهر بابك
264
بررسي ژئوشيميايي مس و عناصر همراه در استوك ديوريتي آبدرشهر بابك
265
بررسي ژئوشيميايي ميادين نفت شمال غرب خليج فارس و مدلسازي تاريخچه تدفين و حرارتي آنها
266
بررسي ژئوشيميايي نفت ميدان اهواز و بررسي راهكارهاي مقابله با رسوب اسفالتين در اين ميدان
267
بررسي ‍ژئوشيميايي نفت ميدان سلمان و مدل سازي تاريخچه تدفين رسوبات آن
268
بررسي ژئوشيميايي نفت هاي ميادين رسالت ، رشادت ، نصرت ، هنگام ، مبارك و سيري از بخش شرقي حوضه خليج فارس
269
بررسي ژئوشيميايي و امكان سنجي تزريق co2 به يكي از مخازن ايران
270
بررسي ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار مس ماهرآباى بيرجند
271
بررسي ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي معدن سرب و روي انجيره-يزد
272
بررسي ژئوشيميايي و زمين‌شناسي اقتصادي عناصر نادر خاكي در كانسار آهن- آپاتيت لكه سياه، شمال شرق بافق
273
بررسي ژئوشيميايي و زمين¬شناسي اقتصادي عناصر نادر خاكي در محدوده ناريگان
274
بررسي ژئوشيميايي و ساختاري كانسار مس اسكارن مزرعه اهر
275
بررسي ژئوشيميايي و سنگ شناسي كانسار مس تيپ اسكارن انجرد
276
بررسي ژئوشيميايي و سنگ شناسي لنزهاي كروميتي سبزوار و ارايه مدل زايشي براي آنها
277
بررسي ژئوشيميايي و كانه زايي نيكل در كوههاي آهنگران شهرستانهاي زيركوه و درميان شمال شرق استان خراسان جنوبي
278
بررسي ژئوشيميايي وضعيت زيست محيطي و آلودگي هاي نفتي منطقه خارگ از ديدگاه منشأ و نحوه انتشار و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع آنها
279
بررسي ژئوشيميايي ولتيو ژئوشيميايي تنگستن نظام آباد اراك
280
بررسي ژئومرفولوژي پلاياي سياه كوه اردكان با تاكيد بر سطح ايستايي و خاك
281
بررسي ژئومرفولوژي چاله ابرقو و محدوديتهاي توسعه انساني درآن
282
بررسي ژئومكانيكي توده سنگ هاي اطراف چاه هاي معدني
283
بررسي ژئومكانيكي مخازن غيرمتعارف با نگرشي ويژه بر مغزه گيري و بهينه سازي شكست هيدروليكي
284
بررسي ژئومورفولوژي ديرينه دشت كرند استان كرمانشاه
285
بررسي ژئومورفولوژي سواحل شمالي خليج فارس (بندرعباس تا هنديجان)
286
بررسي ژئومورفولوژي سواحل شمالي خليج فارس در كواترنر ﴿ از دلتاي مند تا دلتاي حسن لنگي﴾
287
بررسي ژئومورفولوژي سواحل شمالي خليج فارس در كواترنر﴿اروندرود تا بوشهر﴾
288
بررسي ژئومورفولوژي كوير حاج عليقلي ( چه جام ) با تاكيد بر تاريخ تحول سواحل كوير حاج عليقلي
289
بررسي ژئومورفولوژي گنبد نمكي قم و تاثير گنبد بر منابع آب زيرزميني منطقه
290
بررسي ژئومورفولوژيكي رودخانه قره سو با تأكيد بر مديريت رودخانه
291
بررسي ژئوهيدرومورفولوژي رودخانه هاي مناطق خشك با تاكيد بر پتانسيل مئاندر‌شدگي (مطالعه موردي : رودخانه شور- بهاباد)
292
بررسي ژانراي قسمت بحث مقالات علمي در علوم انساني و علوم پزشكي بررسي مقايسه اي بين محققين فارسي و انگليسي زبان
293
بررسي ژرف ساخت اسطوره اي رمان نوجوان پريانه هاي لياسند ماريس طاهره ايبد
294
بررسي ژرف ساخت اسطوره اي رمان نوجوان پريانه هاي لياسند ماريس طاهره ايبد
295
بررسي ژن هاي شايع عامل ناشنوايي اتوزوم مغلوب ازطريق STRهاي پيوسته به لوكوس هاي DFNB1,DFNB4,DFNB9
296
بررسي ژن‌هاي مؤثر در مقاومت به فلزات سنگين و نانو اكسيدهاي فلزي در سودوموناس‌هاي جداسازي شده و كنترل زيستي آنها توسط آنتاگونيست‌هاي ميكروبي
297
بررسي ژنتيك جمعيت كپور معمولي وحشي Cyprinus carpio در تالاب انزلي با استفاده از روش PCR-RFLP
298
بررسي ژنتيك قطر طبق و همبستگي آن با ميزان رنگدانه هاي گلبرگ در گلرنگ
299
بررسي ژنتيك مقاومت به بيماري اسكالد﴿Scald﴾ جو ﴿Rhynchosporium secalis) در مرحله گياهچه اي
300
بررسي ژنتيكي ارقام برنج با استفاده از صفات مورفولوژيكي و داده هاي حاصل از التروفورز پروتئين هاي ذخيره اي دانه
301
بررسي ژنتيكي صفات كمي در گندم نان با استفاده از تجزيه و تحليل ميانگين نسل ها
302
بررسي ژنتيكي گروههاي كلاسيك خوني و فاكتور RH درجمعيت ارامنه اصفهان
303
بررسي ژنتيكي ماركرهاي dys393, dys390lpl در جمعيت شهر اصفهان
304
بررسي ژنتيكي نيم رخ پلاسميدي تعدادي از باكتري هاي مقاوم به برخي ازعوامل فيزيكي وشيميايي و شرايط حذف انتخابي ( curing(پلاسميد
305
بررسي ژنوتايپ هاي ويروس هپاتيت B در سرم افراد آلوده به ويروس هپاتيت B در اصفهان
306
بررسي ژنوتايپ هاي ويروس﴿John Cunningham (JC در افراد آلوده به ويروس در اصفهان
307
بررسي ژنوتيپ ويروس هپاتيت C در افراد آلوده توام به HIV وHCV
308
بررسي ژنوتيپ ويروس هپاتيت C در بيماران همودياليزي مبتلا به هپاتيت C دراستان گيلان
309
بررسي ژنوتيپي شش ماركرپلي مورف متوالي كوتاه (STRs) در انسان
310
بررسي ژيروسكوپ هاي نوري
311
بررسي سابقه فاميلي بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به كلينيك انكولوژي يزد
312
بررسي سابقه فاميلي بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به كلينيك انكولوژي يزد
313
بررسي سابقه فاميلي در قربانيان مرگ ناگهاني قلبي در سال 1390 در شهر يزد
314
بررسي ساخت آوايي اهجه شيرازي بر اساس واج شناسي زايشي
315
بررسي ساخت آوايي ومعنايي هوره در كردي كلهري
316
بررسي ساخت آوومتر آنالوگ
317
بررسي ساخت استريپ الكتروشيميايي گلوكز
318
بررسي ساخت اقتصادي و اجتماعي مردم بلوچ نمونه: مركز شهر سراوان استان سيستان و بلوچستان
319
بررسي ساخت اكسيژناتورهاي غشايي
320
بررسي ساخت الكترود الكتروشيميايي نانوزﻳست حسگر گلوكز
321
بررسي ساخت بتونهاي ديرگداز عايق براي كاربرد در دماي 1100 تا 1200 درجه سانتيگراد
322
بررسي ساخت بدنه‌هاي كامپوزيت C/SiC به روش LPI
323
بررسي ساخت بوته هاي مولايت - كوردريتي
324
بررسي ساخت بوته هاي نيمه سيليسي
325
بررسي ساخت بيوسنسور فنيل آلانين براي اندازه گيري غلظت فنيل آلانين در مايعات بيولوژيكي
326
بررسي ساخت پودر قالبگيري براي ريخته گري دقيق جواهرات
327
بررسي ساخت پوشش الكترودهاي جوشكاري با استفاده از مواد اوليه
328
بررسي ساخت چرخ دنده گيربكس اتومبيل با استفاده از چدن نشكن آستمپر شده (ADI)
329
بررسي ساخت خشك كن خورشيدي همرفت طبيعي براي خشك كردن انگور طبق شرايط آب و هوايي استان اصفهان
330
بررسي ساخت خمير كلسيم فسفاتي تزريق پذير جهت درمان بيماري بازگشت ادراري
331
بررسي ساخت داربست زيست تخريب پذير نانوفايبري پلي لاكتيك گلايكوليك اسيد-پلي پايرول جهت كاربردهاي مهندسي بافت عصب
332
بررسي ساخت دزيمتر كلسيم سولفات با دوپنت ديسپرسيوم
333
بررسي ساخت دستگاه تشخيص دهنده‌ي آريتمي هاي قلبي از روي سيگنال نوار قلب
334
بررسي ساخت ديني و انديشه ي سياسي در طريقت اردبيل تا تشكيل دولت صفوي ( 907 - 650 ه. ق )
335
بررسي ساخت رتور پمپ بروش سنگ زني خزشي
336
بررسي ساخت رفتار و خواص فيزيكي بتن سبك هوادار اتو كلاوي ﴿AAC )
337
بررسي ساخت روايت تصويري صه هاي قرآن مجيد با تاكيد بر قصه سوره كهف
338
بررسي ساخت سازماني ، آموزشي و اداره دانشگاه بزرگ در رابطه با طرح ادغام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
339
بررسي ساخت سرسوزن پزشكي و ساخت چسب پليمري مصرفي براي چسباندن سوزن فولادي به پايه پلاستيكي آن
340
بررسي ساخت سنسور اپتيكي جهت اندازه گيري ميزان افلاتوكسين در پسته بر پايه لومينسانس
341
بررسي ساخت سنسور اندازه گير افلاتوكسين در پسته بر پايه پديده لومينسانس
342
بررسي ساخت سوندهاي مجاري ادار با پوشش پليمري حاوي داروي ضد باكتري جنتاماسين به منظور كاهش عفونت هاي بيمارستاني
343
بررسي ساخت شيشه سراميك هاي حاوي نفلين سينيت و تاثير جوانه زاي T102 در كريستاليزاسيون آن
344
بررسي ساخت شيشه سراميك هاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
345
بررسي ساخت شيشه سراميكهاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
346
بررسي ساخت شيشه سراميكهاي متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
347
بررسي ساخت شيشه متخلخل با استفاده از ضايعات CRT
348
بررسي ساخت شيشه هاي اسفنجي با استفاده از ضايعات متالوگرافي -ﻻمپ اشعه كاتدي
349
بررسي ساخت شيشه هاي اسفنجي با استفاده از ضايعات متالوگرافي-لامپ اشعه كاتدي
350
بررسي ساخت شيشه هاي زيست فعال آنتي باكتريال به روش سل - ژل
351
بررسي ساخت شيشه‌سراميك‌هاي مزومتخلخل زيست‌سازگار سيستم SiO2-CaO-P2O5 حاوي نانوذرات نقره به روش سل-ژل
352
بررسي ساخت صفات مركب در زبان فارسي از ديدگاه نظريۀ آميختگي مفهومي
353
بررسي ساخت غشاء براي تصفيه آب خانگي
354
بررسي ساخت فيلترهاي اسفنجي سراميكي براي تصفيه مذاب فلز
355
بررسي ساخت فيلترهاي سراميكي ماهيچه اي﴿با تخلخل منظم﴾
356
بررسي ساخت قطعات هيدروكسي آپاتيت متخلخل
357
بررسي ساخت قطعه ممانعت كننده سرباره در كنورتور فولاد سازي و ارزيابي پارامترهاي موثر بر خواص فيزيكي و مكانيكي آن
358
بررسي ساخت كالبد شبكه معابر ﴿در محدوده برج و باروي شهر يزد﴾
359
بررسي ساخت كامپوزيت TiB2-C و خواص آن در كاربرد ديگ الكتروليز آلومينيم
360
بررسي ساخت كامپوزيت W-CU از تركيبات حاوي تنگستن و مس از طريق مكانو ترموشيميايي
361
بررسي ساخت كنترل وگروه اسمي غير آشكار درزبان كردي سوراني بر اساس نظريه ي حاكميت ومرجع گزيني
362
بررسي ساخت گروه فعلي گويش لكي دلفان برپايه ي نظريه ي اصول وپارامترها
363
بررسي ساخت لامينت هاي كامپوزيت به روش vip و مطالعه تست هاي خستگي بر اساس استاندارد
364
بررسي ساخت متيل استات و هپتيل استات با استفاده از متانول و 1- هپتانول بر روي گاما آلوميناي اسيدي و آمبرليت IRA-120
365
بررسي ساخت مركب در هنرهاي سنتي كاربردي
366
بررسي ساخت ملكي درگونه كرمانشاهي كردي كلهري بر اساس برنامه كمينه گرا
367
بررسي ساخت موضوعي در ناشنوايان فارسي زبان بر اساس رويكرد زايشي
368
بررسي ساخت نانو ذرات پليمري حامل داروي كوركومين
369
بررسي ساخت نانو ذرات فريت نيكل به روش سل -ژل و اندازه گيري خواص فيزيكي آن , investigation of NiFe2o4 nano-paricles synthesis by sol-gel method and measuring theirs physical propertise
370
بررسي ساخت نانوذرات صفر ظرفيتي آهن به روش كاهش
371
بررسي ساخت نحوي جمله هاي ساده در زبان فارسي براساس نظريه دستوري نقش وارجاع( آر . آر . جي ) متن پايان نامه:به زبان انگليسي
372
بررسي ساخت نحوي گويش (وزوان)
373
بررسي ساخت نمونه شاخص سفالينه مشبك دوره سلجوقي
374
بررسي ساخت نوك هاي تيز فلزي در مقياس نانومتر با استفاده از اكسيد آندي آلومينيوم
375
بررسي ساخت هاي اسنادي شده در زبان فارسي
376
بررسي ساخت و ارزيابي خواص غشاي نانو كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون فورمات - ژلاتين - نانوذرات فلوئور آپاتيت ذوپ شده به وسيله سيليسيم و منيزيم جهت بازسازي بافت پريودنتال
377
بررسي ساخت و استفاده از كاتاليست هاي نانو نيكل
378
بررسي ساخت و ايجاد پوششهاي شيشه اي برروي ورقهاي فولادي
379
بررسي ساخت و بارگذاري آئروژل موسيلاژ دانه ي بالنگو با داروي استامينوفن بوسيله ي فناوري دي اكسيد كربن فوق بحراني براي مصارف دارورساني
380
بررسي ساخت و تاثير نوع تالك بر خواص فيلترهاي اسفنجي مولايت كورديريت
381
بررسي ساخت و خواص آجرهاي عايق ورميكوليتي
382
بررسي ساخت و خواص آلوميناي متخلخل
383
بررسي ساخت و خواص بدنه هاي متخلخل سيليكون نيتريدي به روش ريخته گري ژلي با كنترل پارامترهاي فرآيند
384
بررسي ساخت و خواص بوته هاي آزمايشگاهي كربن گيري
385
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني ديرگداز اسپينلي در جا
386
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني كم سيمان آلومينايي حاوي باند شيميايي
387
بررسي ساخت و خواص جرم ريختني كم سيمان آلومينايي حاوي باند شيميايي
388
بررسي ساخت و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - اسپنيلي
389
بررسي ساخت و خواص جرم هاي ريختني منيزيتي با افزودني زيركن
390
بررسي ساخت و خواص جرمهاي روكش زيركني
391
بررسي ساخت و خواص جرمهاي ريختني منيزيتي
392
بررسي ساخت و خواص ديرگدازهاي گالكسيتي
393
بررسي ساخت و خواص ديرگدازهاي هر سينيتي
394
بررسي ساخت و خواص سايشي آلياژ AL/ 18WT/SI با شيب غلظتي توليد شده بوسيله ريخته گري گريز از مركز
395
بررسي ساخت و خواص سايشي آلياژ wt%Si 18Al- با شيب غلظتي توليد شده بوسيله ريخته گري گريز از مركز
396
بررسي ساخت و خواص شيشه سراميك هاي نانو متخلخل سيستم CAO - TIO2 - ZRO2 - P2O5
397
بررسي ساخت و خواص فوم هاي آلومينايي با استفاده از بانيدرهاي طبيعي
398
بررسي ساخت و خواص قطعات تهيه شده با پودر آهن به روش قابگيري تزريقي
399
بررسي ساخت و خواص قطعات تهيه شده به روش قالب گيري تزريقي پودر پايه آهن
400
بررسي ساخت و خواص قطعات ساينده بر پايه آلومينا
401
بررسي ساخت و خواص قطعه سيليكون كاربايدي بكاررفته در پرداخت شيشه
402
بررسي ساخت و خواص كامپوزيت آلومينا منيزيا سيليكون كاربيد از طريق مايكروويو
403
بررسي ساخت و خواص نانو ممبران هاي كامپوزيتي تيتانيا- آلومينا
404
بررسي ساخت و خواص يك نوع ممبران زئوليتي به منظور تصفيه آب
405
بررسي ساخت و رفتار حرارتي لعاب كريستالين بر فلز مس
406
بررسي ساخت و مشخصه يابي كاتاليزور نيكلي بر پايه آلومينايي در واكنش احيا پارانيتروفنول
407
بررسي ساخت و نقش هاي گروه ها در گويش مازندراني (لهجه بهشهري) بر اساس نظريه اصول و پارامترها
408
بررسي ساخت واژه در گلستان سعدي (كلمات مركب )
409
بررسي ساخت واژه زبان ناشنوايان در زبان فارسي
410
بررسي ساخت واژي نثر شيخ احمد جام در كتاب انس التائبين
411
بررسي ساخت واژي نثر شيخ احمد جام در كتاب انس التّائبين
412
بررسي ساخت يك نوع حامل در صنعت نساجي
413
بررسي ساخت‌هاي دواسمي در زبان فارسي بر اساس مدل محدوديت‌ها
414
بررسي ساخت‌هاي كامل در زبان فارسي: رويكردي نقشي رده‌شناختي
415
بررسي ساخت، خواص فيزيكي و شيميايي داربست كامپوزيتي ژلاتين –كيتوسان و بيوگلاس به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
416
بررسي ساخت، خواص فيزيكي و مكانيكي آجرهاي عايق آلومينايي به روش فومي و ژلي
417
بررسي ساخت، خواص و ريزساختار كامپوزيت آلومينا-نيكل به روش احياي اكسيدها
418
بررسي ساختار " بيت خواني " در موسيقي بوشهر
419
بررسي ساختار UPS و ساخت يك نمونه سينوسي LINE ON
420
بررسي ساختار آب و يخ در محيط هاي مقيد نانومتري، با استفاده از پراش توترون
421
بررسي ساختار اجتماعي - اقتصادروستاهاي جزيره قشم
422
بررسي ساختار اخبار و مطالب تعاون در روزنامه هاي كشور
423
بررسي ساختار اداري و آموزشي آموزش و پرورش درگز
424
بررسي ساختار ادغامگر مكالمه و داده
425
بررسي ساختار استخوان مهره در تصاوير µ-CT وMRIبا استفاده از منطق فازي
426
بررسي ساختار افعال فارسي در مقايسه با معادل انگليسي آنها از ديدگاه ترجمة ماشيني
427
بررسي ساختار افعال متوالي در زبان فارسي
428
بررسي ساختار اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شهر رشت
429
بررسي ساختار اقتصادي صنايع دستي در منطقه جنوب غرب و امكانات توسعه آن
430
بررسي ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شهر رامهرمز
431
بررسي ساختار الكترود كاتد بر عملكرد پيل سوختي پليمري با استفاده از روش شبكه-بولتزمن
432
بررسي ساختار الكتروني برهمكنش¬هاي Pro-cis-Pro در ايزومرهاي سيس مجموعه پپتيدهاي داراي توالي اسيدآمينه از نوع Ac-Pro-cisPro-Xaa-NH2
433
بررسي ساختار الكتروني بلور AL2o3 با ناخالصي كربن
434
بررسي ساختار الكتروني گرافين
435
بررسي ساختار الكتروني نانو لوله هاي كربني و تاثيرات آلائيدگي عناصر واسطه در آنها
436
بررسي ساختار الكتروني و خواص اپتيكي نانو لوله هاي كربني تك جداره
437
بررسي ساختار الكتروني و خواص مغناطيسي تركيب Znx Mn1-xO با كمك نظريه¬ تابعي چگالي
438
بررسي ساختار الكتروني وخواص اپتيكي نانولوله هاي كربني تك جداره
439
بررسي ساختار الكترونيكي
440
بررسي ساختار الكتريكي بورون نيترايد تك لايه در حضور ليتيوم
441
بررسي ساختار ام او اس تك لايه با استفاده از توابع وانير حداكثر جايگزيده
442
بررسي ساختار ايده ال هاي اول تقريبي و ايده ال هاي اوليه تقريبي
443
بررسي ساختار اينكونل 625 در فرايند cladding ورق فولادي A516Gr70 به روش GMAW
444
بررسي ساختار بازار برق
445
بررسي ساختار بازار پول
446
بررسي ساختار بازار صادرات و رقابت‌پذيري جهاني انار ايران
447
بررسي ساختار بازار صنايع توليدي ايران طي برنامه سوم توسعه ج.ا.ا ﴿ 83-1379 ﴾
448
بررسي ساختار بازار صنعت بانكداري و اثرآن بر كانال وام دهي
449
بررسي ساختار بافت تخمدان تازه و منجمد شده در بيماران سرطاني بعد از كشت بافت روي غشاء كوريو آلانتوييك جنين جوجه
450
بررسي ساختار باند در بلور فوتوني پاشنده و داراي اتلاف
451
بررسي ساختار باند نوري در بلورهاي فوتوني يك و دو بعدي
452
بررسي ساختار باند و ترابرد در يك نانولوله تك ديواره در حضور تنش تك محوري
453
بررسي ساختار برخي از كدهايλ_دوري روي ميدان متناهي
454
بررسي ساختار بورس انرژي و تاثير آن برروند خصوصي سازي توليد انرژي در ايران
455
بررسي ساختار بيكاري در ايران
456
بررسي ساختار بين لايه اي و طول همبستگي افقي در نانو چند لايه اي مغناطيسي Co / Ru
457
بررسي ساختار بين لايه اي و طول همبستگي عمودي در نانو چند لايه اي هاي مغناطيسي Co/Ru
458
بررسي ساختار پاتين در آثار تاريخي و فرهنگي از ديدگاه حفاظت و مرمت با تاكيد بر آثار نقاشي
459
بررسي ساختار پارچه هاي تاري پودي تحت نيروي فشاري با كمك پردازش
460
بررسي ساختار پايه هاي گروبنر براي كدها و مشبكه ها
461
بررسي ساختار پيرنگ در پاچاهاي «‌ قصّه » لَكي
462
بررسي ساختار پيرنگ در حكايت هاي تذكره الاوليا عطار نيشابوري
463
بررسي ساختار پيرنگ در هماي و همايون بر اساس نظريه كلود برمون
464
بررسي ساختار تايپ فيس در ايران
465
بررسي ساختار تبليغات تلويزيوني ﴿ كارشناسي ﴾
466
بررسي ساختار تحليل عملكرد تكنولوژي خودرو به شبكه (v2g)
467
بررسي ساختار تشكيلات قضايي صفويان 996-1135 ق. / 1588-1722 م.
468
بررسي ساختار تشكيلاتي وزارت امور خارجه
469
بررسي ساختار تصويري در شعر نيما يوشيج و نقاشي بهمن محصص
470
بررسي ساختار توربين بادي
471
بررسي ساختار توزيع سختي در منطقه متأثر از حرارت فولاد A517 در جوش TIG
472
بررسي ساختار توليد و اندازه گيري تمركز در صنعت فولاد ايران﴿1389-1383﴾
473
بررسي ساختار جامدات كلاسيكي به كمك نظريه تابعي چگالي
474
بررسي ساختار جامعه پلانكتوني درياچه سد زاينده رود اصفهان در فصول بهار و تابستان
475
بررسي ساختار جريان در يك كانال با بستر شني و پوشش گياهي موضعي
476
بررسي ساختار جغرافيائي روستاي پهنه كلاء از توابع شهرستان ساري
477
بررسي ساختار جمعيت مرجع در نژادهاي با اندازه جمعيت كم براي انتخاب ژنومي
478
بررسي ساختار جنسيت و تفاوت جنسي در ادبيات نمايشي دهه هشتاد, بر اساس رهيافت ژاك لكان در باب ساختار جنسيت يابي
479
بررسي ساختار جنسيت و تفاوت جنسي در ادبيات نمايشي دهه هشتاد، براساس رهيافت ژاك لكان در باب ساختار جنسيت يابي
480
بررسي ساختار جنسيتي زنانه در آثار ويديوآرتيست هاي زن ايراني
481
بررسي ساختار جنگلهاي حرا در جزيره مردو
482
بررسي ساختار جوش بوسيله روش ادي كارنت
483
بررسي ساختار جوش و تنش هاي باقيمانده در جوشهاي جرقه اي ريلهاي راه آهن
484
بررسي ساختار چهار مضراب هاي فرامرز پايور
485
بررسي ساختار حاصل از اختلال آلياژهاي مذابA390 , ,و نيمه جامد A356و توليد يك آلياژ جديد
486
بررسي ساختار داخلي انواع FPGA ها و قابليتهاي زبان VHDL
487
بررسي ساختار داخلي نخ هاي تجمعي توليد شده توسط سامانه ريسندگي روكواس
488
بررسي ساختار داخلي نرم افزار تجاري تحليل سازه جهت ايجاد الگوي نرم افزار ملي (ABAQUS & ANSYS )
489
بررسي ساختار داخلي و خصوصيات فيزيكي و مكانيكي نخ‌هاي تجمعي توليد شده با استفاده از سامانه" روكواس" (RoCoS)
490
بررسي ساختار داربست نانو الياف كبدي گالاكتوسيل با استفاده از پردازش تصاوير سطح مقطع
491
بررسي ساختار داستانهاي كوتاه غلامحسين ساعدي
492
بررسي ساختار داستاني اسكندر در شاهنامۀ فردوسي
493
بررسي ساختار داستاني اسكندر در شاهنامۀ فردوسي
494
بررسي ساختار داستاني رمان هاي داوود غفارزادگان (سايه هاو شب دراز،شب ايوب،فال خون و كتاب بي نام اعترافات)
495
بررسي ساختار داستاني رمان هاي همسايه ها و داستان يك شهر احمد محمود
496
بررسي ساختار داستاني رمان هاي هيس و پستي از محمدرضا كاتب
497
بررسي ساختار در سيم هاي مولكولي
498
بررسي ساختار در فيلم هاي مستند اجتماعي معاصر ايران از دهه ي 1370 تاكنون با تاكيد بر آثار: مهرداد اسكويي، ابراهيم مختاري و محمد شيرواني
499
بررسي ساختار در فيلم هاي مستند اجتماعي معاصر ايران از دهه ي 1370 تاكنون با تاكيد بر آثار: مهرداد اسكويي، ابراهيم مختاري و محمد شيرواني
500
بررسي ساختار دراماتيك در آثار دهه ي 70 تا 90 ديويد ممت
501
بررسي ساختار دراماتيك در آثار دهه ي ٧0تا 90 ديويد ممت
502
بررسي ساختار دراماتيك در فيلم مستند
503
بررسي ساختار دستگاه پلاسماي كانوني UIPF1 و شبيه‌‌سازي فرآيند تشكيل پلاسماي گداخت در آن
504
بررسي ساختار دستگاه همايون از رديف موسي معروفي
505
بررسي ساختار ذرات پلي يورتان تهيه شده به روش پليمرشدن تراكمي تعليقي
506
بررسي ساختار رشته هاي پلي﴿ اتيلن ترفتالات﴾ كشيده شده در دماي نزديك به انتقال شيشه اي
507
بررسي ساختار رغبتهاي شغلي معلمان شهركرد بر اساس مدل كروي تريسي
508
بررسي ساختار روابط موضوعي و نويسندگي در مقالات مربوط به استان ايلام
509
بررسي ساختار روايت در فيلمهاي اصغر فرهادي با تمركز بر سه فيلم درباره الي،جدايي نادر از سيمين و گذشته
510
بررسي ساختار روايتي در فيلمنامه
511
بررسي ساختار روايي آثار نگارگري با مضامين قرآني از دوره مغول تا صفوي
512
بررسي ساختار روايي آثار نگارگري با مضامين قرآني از دوره مغول تا صفوي
513
بررسي ساختار روايي پيرنگ در حكايتهاي كتاب هزار حكايت صوفيان
514
بررسي ساختار روايي داستانهاي سمك عيار
515
بررسي ساختار روايي غزليات سعدي
516
بررسي ساختار زمين شناسي و تحليل پايداري ترانشه هاي در دست اجرا در پورتال ورودي تونل شماره 4 راه آهن شيراز-بوشهر- عسلويه
517
بررسي ساختار زمين شناسي و سنگ كف در يكي از مناطق استان كرمانشاه با استفاده از داده هاي مگنتوتلوريك
518
بررسي ساختار ژنتيكي و انتخاب بهترين سهم ژنتيكي در گاوهاي هلشتاين ايران
519
بررسي ساختار ژنومي سويه توليدي پورخولدريا مالتي و جدايه هاي ايراني موجود در آرشيو ميكروبي موسسه رازي با استفاده از روش آر اي آ و وي ان تي آر
520
بررسي ساختار سازماني با عملكرد سازمان(مطالعه موردي:اورژانس 115 استان مازندران
521
بررسي ساختار سازماني با مديريت دانش در كاركنان شركت مخابرات فردوس
522
بررسي ساختار سازماني جهاد دكشاورزي هرمزگان و انطباق آن با سازمان هاي مدرن
523
بررسي ساختار سازماني شركت هاي پروژه محور
524
بررسي ساختار سازماني شوراحل اختلاف وعوامل موثر بر بهره وري اين شوراها
525
بررسي ساختار سازماني كتابخانه هاي دانشگاهي ايران بر اساس مدل استيفن رابينز
526
بررسي ساختار سازه اي در محل نصب موتور
527
بررسي ساختار سازه اي در محل نصب موتور و تبيين مراحل اجرايي نصب موتور
528
بررسي ساختار سامانههاي نيوزومي و مقايسه اثربخشي آنها در درمان بيماريهاي پوستي
529
بررسي ساختار سطح و بين لايه اي نانو چند لايه اي هاي Co/Pd و اثر بازپخت بر روي ساختار رشد و خواص مغناطيسي آنها
530
بررسي ساختار سه بعدي سيال كره ي سخت محدود شده درون نانو حفره هاي شياري با استفاده از نظريه تابعي چگالي
531
بررسي ساختار سوپر فضاهاي فينسلري
532
بررسي ساختار سينمايي عنوان بندي در هاليوود از دهه 1970 تا به امروز
533
بررسي ساختار شبكه اتصالات عرضي و تاثير آن بر گرما اندوزي بوتادي ان رابر
534
بررسي ساختار شبكه اتصالات عرضي و تاثير آن بر مدول الاستيك آميزه استايرن بوتادي ان رابر
535
بررسي ساختار شخصيتي و خانوادگي دختران فراري شهرستان يزد
536
بررسي ساختار شعله در مشعل غير‌پيش‌آميخته با استفاده از شبيه‌سازي CFD
537
بررسي ساختار شيميايي ليگنين موجود در خمير كاغذ CMP با استفاده از روش مشتق سازي - گسست كاهشي )DFRC(
538
بررسي ساختار صنعت ريلي جمهوري اسلامي ايران و ارائه ساختار پيشنهادي
539
بررسي ساختار طرح و سازه هاي روايت در داستان و نمايشنامه كودكان (مطالعه موردي داستان هاي صبحي و نمايشنامه هاي داود كيانيان)
540
بررسي ساختار عملياتي ماشين فرز در CIM
541
بررسي ساختار عناصر نمايشي (گفتگو و توصيف و صحنه و انواع آن) در آتشكده نيّر
542
بررسي ساختار فاصله - مبنا در تعيين نرخ كرايه اتوبوس مطالعه موردي : خطوط اتوبوس راني اصفهان
543
بررسي ساختار فرمال اصناف تصانيف دوره تيموري
544
بررسي ساختار فرهنگي - اجتماعي در ادبيات معاصر مطالعه موردي: رمان قيدار اثر رضا امير خاني
545
بررسي ساختار فضائي شهر لار و روشهاي ساماندهي آن
546
بررسي ساختار فضاي معنوي در هنر نگارگري ايراني
547
بررسي ساختار فضايي شهري با تاكيد بر وضعيت دسترسي ها و سفرهاي درون شهري (شهر بابل)
548
بررسي ساختار فضايي و تحليل شاخص هاي توسعه روستايي ( نمونه موردي شهرستان سراوان )
549
بررسي ساختار فنر الكتريكي جهت كاهش نوسانات ولتاژ در ريزشبكه
550
بررسي ساختار فنر الكتريكي جهت كاهش نوسانات ولتاژ در زيرشبكه
551
بررسي ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزيتي 1.4057در دما و زمان هاي متفاوت عمليات حرارتي
552
بررسي ساختار فوم هاي پلي يورتان )UP( و خواص آن
553
بررسي ساختار فيلم راشومون
554
بررسي ساختار قدرت در خانواده هاي شهر سميرم
555
بررسي ساختار قدرت در خانواده و تاثير آن برمشاركت اجتماعي ( مطالعه موردي: دانشگاه قم)
556
بررسي ساختار قدرت و طبقات اجتماعي در آثار سعدي
557
بررسي ساختار قصه هاي هزار و يك شب
558
بررسي ساختار قيدي چند تئوري پيمانه اي
559
بررسي ساختار قيدي نظريه هاي گرانشي جرم دار نوين، توپولوژيك و توپولوژيك اسپين 3
560
بررسي ساختار قيدي و كوانتش ريسمان پولياكوف
561
بررسي ساختار ك لام جنسيت در تعاملات گفتاري دانشگاهي
562
بررسي ساختار كاتاليزور Ni/Al2o3 به روش طيف نگاري IRو Raman
563
بررسي ساختار كار بخش غير رسمي شهري ايران
564
بررسي ساختار كارآفرينانه در سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
565
بررسي ساختار كالبدي فضائي روستاي شهيد آباد
566
بررسي ساختار كالبدي فضاهاي باز در محله فهادان ﴿با تاكيد بر فضاهاي باز عمومي و نيمه عمومي﴾
567
بررسي ساختار كالبدي مجموعه فاميلي عرب ها
568
بررسي ساختار كالبدي مجموعه فاميلي ﴿ملك التجار﴾
569
بررسي ساختار كامپوزيتهاي پليمري ارتوتروپ يك جهته و تعيين ضرايب الاستيسيته آنها به روش تئوري - تجربي آناليز مودال
570
بررسي ساختار كانال توزيع جوجه يكروزه گوشتي در صنعت مرغداري در استان تهران
571
بررسي ساختار كدهاي ثابت دوري اريب روي حلقه‌هاي زنجيري متناهي
572
بررسي ساختار كدهاي خطي روي حلقه‌ي خارج‌قسمتي از چندجمله‌اي‌ها
573
بررسي ساختار كريستالي و عملكرد در بعنوان آنزيم ميكروبي و مشابه در پستانداران
574
بررسي ساختار گذرايي سوره يوسف بر اساس دستور نقشي - نظام مند هاليدي
575
بررسي ساختار گروه فعلي گويش تالشي سه سار
576
بررسي ساختار گروه ها به وسيله مركز سازها و كلاس هاي تزويج
577
بررسي ساختار گروههاي كوهمولوژي
578
بررسي ساختار ماتريس هاي هاميلتوني كج و هاميلتوني متناوب
579
بررسي ساختار محمول ثانويه در زبان فارسي بر اساس رويكرد كمينه گرايي
580
بررسي ساختار مدال ، اركستراسيون و ارتباط با درام در موسيقي سريال سربداران
581
بررسي ساختار ملودي در سنتور
582
بررسي ساختار منطقه جوش فولاد زنگ نزن AISI 316L جوش داده شده به روش رفتار خوردگي
583
بررسي ساختار موتور DC [دي. سي.] بدون جاروبك
584
بررسي ساختار موسيقايي اجراهاي زورخانه اي شهر تهران
585
بررسي ساختار موسيقايي بداهه نوازي مترآزاد حسين عليزاده و تآثيرپذيري آن از رديف دستگاهي. مطالعه موردي آلبوم هاي : هم نوايي ( بخش افشاري ) ، هجراني ، بداهه نوازي در راست پنجگاه ، كنسر نوا
586
بررسي ساختار موسيقايي كُنسِرتو ويُلُن خاچاتوريان از منظر بافت و رهيافت مؤلفه هاي فُلك
587
بررسي ساختار مولكول OH ،CH در ارتعاش 2V8
588
بررسي ساختار مولكولي در خواص عملكردي جامدات متخلخل در مقياس نانو
589
بررسي ساختار ميدان هاي تصادفي a-پايدار متقارن و مانا
590
بررسي ساختار ميكروسكوپي آلياژ IN738LC تحت شرايط مختلف عمليات حرارتي با توجه خاص به تاثير اين ساختار در خواص كششي و خزشي
591
بررسي ساختار ميكروسكوپي و ماكروسكوپي نمونه هاي چيل از چدن خاكستري
592
بررسي ساختار ميني ماليستي در ادبيات نمايشي
593
بررسي ساختار ميني ماليستي در ادبيات نمايشي
594
بررسي ساختار مينيماليستي در گلستان
595
بررسي ساختار ناحيه اتصال Mo/Mo و Mo/C-SiC حين فرآيندهاي اتصال GTAW و لحيم كاري سخت
596
بررسي ساختار نانوالياف نايلون6 توليد شده به روش برق الكتروريسي
597
بررسي ساختار نحوي "اشتغال" و موارد و مفاهيم آن در قرآن كريم
598
بررسي ساختار نحوي و معنايي منطق اثبات پذيري
599
بررسي ساختار نحوي و معنايي منطق اثبات پذيري
600
بررسي ساختار نظام اجتماعي در ادبيات داستاني معاصر بعد از پايان، همه‌ي افق فريبا وفي و خواب زمستاني و اتفاق گلي ترقي
601
بررسي ساختار نظام سياسي ايران در شاهنامه فردوسي
602
بررسي ساختار نماد شناسي موضوع قرآني رشد﴿معنوي﴾براي تبديل شدن به انيميشن﴿ نمونه موردي:انيميشن مرمت﴾
603
بررسي ساختار نواري فسفرن و تعيين خواص الاستيكي آن به كمك پاشندگي فونوني
604
بررسي ساختار نواري فسفرن و تعيين خواص الاستيكي آن به كمك پاشندگي فونوني
605
بررسي ساختار نواري و اثر چرخش فاراده در بلور فوتوني دو بعدي مغناطيسي- اپتيكي متشكل از نانو استوانه‏هايي با المان‏هاي بيضوي در شبكه مربعي
606
بررسي ساختار نواري و اثر چرخش فاراده در بلور فوتوني دو بعدي مغناطيسي- اپتيكي متشكل از نانو استوانه‏هايي با المان‏هاي بيضوي در شبكه مربعي
607
بررسي ساختار نواري وخواص مغناطيسي پروسكايتهاي دوتايي باپايه موليبدن
608
بررسي ساختار هاموني ، فرم و اركستراسيون قطعه امپرسيون اثر احمد پژمان
609
بررسي ساختار هاميلتوني ذره نسبيتي اسپين دار
610
بررسي ساختار هاميلتوني نظريات گرانشي شبه چرن-سيمونز در سه بعد
611
بررسي ساختار هاي شهر و شهروند الكترونيك و پياده ساز ي مدلي از هتل الكترونيك در شهر الكترونيك
612
بررسي ساختار هسته اي ايزوتوپ هاي سبك فرد - فرد نقره
613
بررسي ساختار هسته بر مبناي مدل كواركي
614
بررسي ساختار هسته در حالت هاي نسبيتي و غيرنسبيتي
615
بررسي ساختار هسته در حضور برهم كنش اسپين مدار
616
بررسي ساختار هندسي دو تيپ سوزن موجود به منظور افزايش سرعت با حفظ ايمني
617
بررسي ساختار هندسي سور مسبحات قرآن كريم
618
بررسي ساختار هندسي نقوش تذهيب در ده نسخه از قرآن هاي دوره ايلخاني
619
بررسي ساختار و آلتراسيون ذخاير طلاي جنوب غرب سقز ﴿كردستان﴾ با ا ستفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
620
بررسي ساختار و استحكام آلياژ A356 به دو روش ريخته گري قالب فلزي و فرسابي گريز از مركز
621
بررسي ساختار و الگوي پراكنش در توده‌هاي كهور ايراني (مطالعه موردي: جنگل طراده شهرستان رودبار جنوب، استان كرمان)
622
بررسي ساختار و الگوي پراكنش درختان بنه در دو منطقه قرق تحت چرا ﴿منطقه حفاظت شده باغ شادي يزد﴾
623
بررسي ساختار و الگوي پراكنش درختان كيكم در دو بخش قرق و تحت چرا (مطالعه موردي: جنگل باغ شادي هرات)
624
بررسي ساختار و برآورد روند كلي اتورگرسيو شرطي با پراكندي متغير
625
بررسي ساختار و بن مايه هاي غنايي در منظومه هاي عاشقانه قرن دهم و يازدهم (با تكيه بر ده اثر)
626
بررسي ساختار و پيش بيني مصرف ساليانه انرژي در ايران با درنظر گرفتن عوامل اقتصادي، اجتماعي و محيطي
627
بررسي ساختار و تصاوير ادبي آب در كتاب كوچه شاملو
628
بررسي ساختار و تصاوير ادبي آب در كتاب كوچه شاملو
629
بررسي ساختار و تكنولوژي هاي مورد نياز ايجاد صفحات وب پويا
630
بررسي ساختار و تنوع ژنتيكي چند جمعيت بز بومي بر اساس نشانگر هاي بين ريز ماهواره اي (با نگرشي بر دو قلوزايي )
631
بررسي ساختار و توزيع كهكشان ها در گروه هاي كهكشاني فسيل
632
بررسي ساختار و چگونگي و تعداد داستان‌هاي بازنويسي شده در كتب فارسي دوره ابتدايي و متوسطه
633
بررسي ساختار و خصلت اسيدي برونستدو لوئيس باز آلي اوراسيل به روش AB Initio
634
بررسي ساختار و خواص آلياژ پايه تيتانيمي حاوي 2-8 درصد آهن ساخته شده از ضايعات TI- 6AI 4V به روش مكانيكي
635
بررسي ساختار و خواص الياف پروپيلن حاوي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
636
بررسي ساختار و خواص پوشش هاي سد حرارتي اعمال شده به روش پلاسما اسپري بر روي آلياژ پايه كبالت X45
637
بررسي ساختار و خواص پوشش هاي سد حرارتي اعمال شده به روش پلاسما اسپري بر روي سوپر آلياژ پايه كبالت X45
638
بررسي ساختار و خواص ترموديناميكي سيالات محدود شده داخل نانو حفره ي كروي و نانو حفره ي بين دو كره ي تودرتوي هم مركز با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
639
بررسي ساختار و خواص ترموديناميكي سيالات محدود شده در نانو حفره هاي شياري و نانو لوله هاي كربني با استفاده از نظريه هاي تابعي چگالي
640
بررسي ساختار و خواص ساختاري لايه هاي نازك كلسيم تيتانيوم اكسايد
641
بررسي ساختار و خواص سايشي آلياژ Al-17%Si با شيب غلظتي Si توليدشده به روش گريز از مركز
642
بررسي ساختار و خواص سطحي سيالات پيرامون نانو ذرات استوانه اي و كروي در نانو سيالات و مطالعه پديده وارونگي جمعيت در سيالات مخلوط محبوس در نانو حفره هاي شياري با استفاده از نظريه تابعي چگالي
643
بررسي ساختار و خواص ضد باكتري الياف دو جزئي پلي پروپيلن/پلي اتيلن حاوي نانو ذرات نقره
644
بررسي ساختار و خواص كامپوزيت‌ هاي تركيبي متشكل از الياف شيشه - آلومينيوم
645
بررسي ساختار و خواص مكانيكي ﴿ سختي و سايش ﴾ كامپوزيت AI-MGzSiتوليد شده به روش نيمه جامد
646
بررسي ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي ريختگي آلومينيم توسط سيستم انجماد جهت دار
647
بررسي ساختار و خواص مكانيكي قطعات ريختگي دقيق گريز از مركز تيتانيم
648
بررسي ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت لايه اي آلومينيوم-تيتانيوم توليد شده توسط فرايند نورد تجمعي
649
بررسي ساختار و خواص نانو سوئيچ هاي زيستي " AMPB -peptides " با استفاده از روشهاي Ab initio
650
بررسي ساختار و رفتار كشش عميق ورق هاي فولادي 14+RRS، 13+RRS و مقايسه آن با استاندارد 1623 DIN
651
بررسي ساختار و رفتار كششي كمربند هاي ايمني
652
بررسي ساختار و رفتار مكانيكي اتصال نامتجانس فولاد زنگ نزن آستنيتي و فولاد كم كربن گالوانيزه به روش جوشكاري مقاومتي نقطه ايي
653
بررسي ساختار و سينتيك تحول در چدن آستمپرشده نشكن آلومينيمي با ريزساختار بينايت بالايي (Fe-C-4.3Al-Mg)
654
بررسي ساختار و سينتيك چدن نشكن آستمپر آلومينيمي حاوي 5 درصد آلومينيوم
655
بررسي ساختار و شدت خطوط طيفي مولكولCH3OHدر مد ارتعاش2usتاkهاي بالا
656
بررسي ساختار و شدت خطوط طيفي مولكولCH3OHدر مد ارتعاشي2 تا Kهاي بالا
657
بررسي ساختار و عملكرد اتوپايلوت و كنترل پرواز
658
بررسي ساختار و عملكرد پپتيدهاي حلقوي و مكانيسم مولكولي آن‌ها
659
بررسي ساختار و عملكرد جمينگ در خصوص جمر در سيستم هاي هدايت شونده و ناوبري
660
بررسي ساختار و عملكرد چشم‌انداز اكوسيستم‌هاي طبيعي بر اساس متريك‌هاي زميني و سنجش از دوري
661
بررسي ساختار و عملكرد راديونرم افزاري
662
بررسي ساختار و عناصر بصري جلد كتاب هاي ادبيات داستاني دفاع مقدس﴿جنگ ايران و عراق﴾
663
بررسي ساختار و عناصر موجود در ريزگردهاي شهر سرپل ذهاب
664
بررسي ساختار و عناصر موجود در ريزگردهاي كرمانشاه
665
بررسي ساختار و فركانس هاي ارتعاشي تركيبات ( C6H5) 3 PN (CH3) BH3 and (C6H5) 3PN(i_C4H9)BH3 و با استفاده از نرم افزار (C6H5)3PN(t_C4H9)BH3
666
بررسي ساختار و قابليت هاي اجرايي ساز كمانچه
667
بررسي ساختار و كاربرد بيوفيلتر براي رفع آلودگي آب و هوا
668
بررسي ساختار و كاربردهاي شبه بلور
669
بررسي ساختار و كاركرد روايي سكانسهاي موزيكال در انيميشن هاي بلند ديزني
670
بررسي ساختار و كاركرد روايي سكانسهاي موزيكال در انيميشن هاي بلند ديزني
671
بررسي ساختار و محتواي تأويل هاي آيات و احاديث در آثار عطّار نيشابوري
672
بررسي ساختار و محتواي ديوان مندالان (كودكان) لطيف هلمت
673
بررسي ساختار و محتواي شعر پايداري در سروده هاي محمّدجواد محبّت
674
بررسي ساختار و محتواي شعر مقاومت در آثار برجسته شاعران كرمانشاه
675
بررسي ساختار و محتواي نمايش‌ نامه هاروت و ماروت اثر علي احمد باكثير
676
بررسي ساختار و مسايل اجتماعي- اقتصادي روستايي به منظور كاربرد در برنامه ريزي و توسعه نمونه مورد مطالعه: دهستان فراغه از بخش مركزي شهرستان ابركوه
677
بررسي ساختار و نحوه عملكرد فرستنده ها و گيرنده هاي راديويي AM [ا. ام.] و FM [اف. ام.] آنالوگ
678
بررسي ساختار و ويژگي هاي سازمان بوركراتيك از ديدگاه ماركس وبر در بانك رفاه كارگران شهرستان بجنورد
679
بررسي ساختار و ويژگي هاي شيميايي برخي مواد رنگزاي طبيعي
680
بررسي ساختار و ويژگيهاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي عشاير عرب جرقويه با تاكيد بر برنامه ريزي توسعه
681
بررسي ساختار وب معنايي و تحول آن در زندگي بشر
682
بررسي ساختار وب معنايي و تحول آن در زندگي بشر
683
بررسي ساختار وجنبه هاي نمايشي داستان حضرت موسي در تورات
684
بررسي ساختار وجنبه هاي نمايشي داستان حضرت موسي در تورات .ع .ع . نمايشنامه - اوريا
685
بررسي ساختارِ وجهِ سورة الرحمن بر اساس نظرية سيستمي نقشي هليدي
686
بررسي ساختار وفعاليتهاي يونسكو.
687
بررسي ساختار ومحتواي مناظره هاي پروين اعتصامي
688
بررسي ساختار وندها از جنبه اشتقاقي و تصريفي در گلستان سعدي
689
بررسي ساختار ويژگي مركب هاي خاص در صنعت چاپ
690
بررسي ساختار، بررسي خواص و پيش بيني رفتار ليزر نيمه هادي GaAs با طول موج تابشي 808 نانومتر و با پهناي طيفي كمتر از 5 نانومتر
691
بررسي ساختار، خواص مكانيكي و رفتار رهش دارو از نانوالياف الكتروريسي شده بر پايه‌ي پلي(وينيليدين‌فلورايد) با كاربرد پانسمان زخم
692
بررسي ساختار، خواص مكانيكي و رفتار شكست جوش هاي ليزري نقطه اي فولاد ساده كربني
693
بررسي ساختار، خواص مكانيكي و رنگرزي پلي استر اصلاح شده با دي اتيلن گلايكول
694
بررسي ساختارالكتروني و رفتار مغناطيسي نانو سيم هاي فلزات واسط
695
بررسي ساختارسلولهاي خورشيدي به همراه شبيه سازي دنبال كنندگي نقطه حداكثرتوان
696
بررسي ساختارسينمايي عنوان بندي درهاليوود ازدهه1970 تا به امروز
697
بررسي ساختارفعل درگويش كردي كرمانشاهي
698
بررسي ساختاركدهاي دوريپايابه عنوان زيرفضاي پاياوبرخي ساختارهاي خاص
699
بررسي ساختارگرايانه ي آثار تقي مدرسي (يكليا و تنهايي او-شريفجان شريفجان-آدم هاي غايب)
700
بررسي ساختارنانوئي لايه هاي نازك TiO2 - SnO2 و مطالعه آن ها به عنوان حسگر گازي
701
بررسي ساختارها و الگو¬هاي تأمين مالي در نظام بانكداري اسلامي ايران و مالزي با رويكردي به مقررات بين¬المللي
702
بررسي ساختارها و پياده سازي بلوك هاي FEC در استاندارد WiMax روي FPGA
703
بررسي ساختارها، انرژي هاي پيوندي و خواص مكان شناسي در كمپلكسهاي2-تيوگزانتين-نيتروزآمين در فاز گازي: يك مطالعه از اساس
704
بررسي ساختارهاي تجارت الكترونيك در كشور هاي پيشرفته وبومي سازي آن با توجه به شرايط ايران وپياده سازي مدلي مناسب از تجارت الكترونيك در بيمه
705
بررسي ساختارهاي حاصل از اختلاط آلياژ A356 و آلياژ Al-%30Si بر روي سطح شيبدار مسي
706
بررسي ساختارهاي حالتهاي برانگيخته ايزوتوپ هاي جيوه با استفاده از مدل نيلسون
707
بررسي ساختارهاي حالتهاي برانگيخته ايزوتوپ هاي جيوه با استفاده از مدل نيلسون
708
بررسي ساختارهاي خانه هوشمند
709
بررسي ساختارهاي رنگ و كاركرد آن بر اساس نوع روايت در انيميشن
710
بررسي ساختارهاي رنگ و كاركرد آن بر اساس نوع روايت در انيميشن
711
بررسي ساختارهاي ريتميك رديف موسيقي ايران
712
بررسي ساختارهاي ريز سيالي ﴿ميكروفلويديك﴾
713
بررسي ساختارهاي سخت افزاري جهت پياده سازي تبديل موجك گسسته
714
بررسي ساختارهاي شهر و شهروند الكترونيك وپياده سازي مدلي از بيمارستان الكترونيك
715
بررسي ساختارهاي فلز جوش و منطقه HAZ
716
بررسي ساختارهاي مايكرو استريپ ناقص با پترن ها مستطيلي، مثلثي، دايروي، بيضوي و لوزي شكل و كاربرد آن ها در طراحي فيلترهاي مايكروويو
717
بررسي ساختارهاي متريكي از ديدگاه نظريه مدل مجرد
718
بررسي ساختارهاي مختلف پارچه دوجداره حلقوي پودي براي كاهش احتمال بروز زخم بستر در تشكهاي بيمارستاني
719
بررسي ساختارهاي مختلف تصحيح ضريب توان منابع تغذيه كوچك (PFC) و ساخت يك نمونه عملي
720
بررسي ساختارهاي مختلف جمع آوري محصولات استفاده شده در زنجيره ي تأمين حلقه بسته
721
بررسي ساختارهاي مختلف فيلتراكتيو قدرت
722
بررسي ساختارهاي موضوعي و قالبهاي پيام رساني برنامه ي نوجوانان راديو در شهر تهران "مقطع سوم راهنمايي "
723
بررسي ساختارهاي موضوعي و قالبهاي پيام رساني برنامه ي نوجوانان راديو در شهر تهران مقطع سوم راهنمائي
724
بررسي ساختارهاي ميكروفلويديك ديجيتال
725
بررسي ساختارهاي هسته - پوسته در سيستم هاي كوپليمريزاسيون اكريليك تهيه شده بروش امولسيوني
726
بررسي ساختارهاي همبسته در تانك همزن دار مجهز به بافل
727
بررسي ساختاري ،الكتروني ،خواص وكاربرد هاي نانو لوله هاي si در حالت زيگزاگ و مقايسه با حالت توده
728
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
729
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
730
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
731
بررسي ساختاري پوشش هاي نفوذي آلومينايدي ساده و اصلاح شده با سيليسيم روي y-TiAl
732
بررسي ساختاري پوشش هاي نفوذي آلومينايديساده و اصلاح شده با سيليسيم روي -y-tial
733
بررسي ساختاري تجارت الكترونيك
734
بررسي ساختاري تراژدي (اوديپ شاه - آنتيگون ﴾
735
بررسي ساختاري تراژدي (اوديپ شاه - آنتيگون ﴾
736
بررسي ساختاري جمله در جلد ششم رمان كليدر
737
بررسي ساختاري خاطره نويسي دفاع مقدس (سال 1384)
738
بررسي ساختاري داستان پير چنگي از دفتر اول مثنوي
739
بررسي ساختاري داستان پير چنگي از دفتر اول مثنوي
740
بررسي ساختاري داستان هاي كوتاه منيرو رواني پور
741
بررسي ساختاري دو رمان حسين سناپور با تكيه بر نظريه روايت شناسي زرار زنت
742
بررسي ساختاري رمان همسايه ها از احمد محمود
743
بررسي ساختاري سيستم دوراني هدايت شونده حفاري با رويكرد بهبود طراحي
744
بررسي ساختاري صفحه فهرست هاي مجلات هفتگي اروپايي در دو ده ي اخير
745
بررسي ساختاري فيلمنامه كمدي
746
بررسي ساختاري كتاب بختيارنامه
747
بررسي ساختاري كتاب‌هاي غيردرسي مرتبط با درس علوم تجربي پايه‌هاي اول تا ششم ابتدايي در نظام آموزشي ايران به منظور ارائه‌ي فهرست مناسب
748
بررسي ساختاري كتابهاي غير درسي مرتبط با درس علوم تجربي پايه هاي اول تا ششم ابتدايي در نظام اموزشي ايران به منظورارائه ي فهرست مناسب
749
بررسي ساختاري گويش بهدهي
750
بررسي ساختاري ماده‌ي MnO و محاسبه ضرايب هايزنبرگ، جملات دو مجذوري و دماي نيل آن
751
بررسي ساختاري مناجات نامه ي خواجه عبدالله انصاري
752
بررسي ساختاري مناره هاي اصفهان مرمت تصويري دو منار دار الضيافه
753
بررسي ساختاري مناره هاي اصفهان مرمت تصويري دو منار دارالضيافه
754
بررسي ساختاري منظومه هاي دراماتيك گيلكي محمدعلي افراشته و شيون فومني
755
بررسي ساختاري منظومه هاي دراماتيك گيلكي محمدعلي افراشته و شيون فومني
756
بررسي ساختاري موسيقي هورامان
757
بررسي ساختاري و آسيب شناسي سنگ هاي قرمز كليساي سنت استپانوس جلفا با ارائه پيشنهادهاي حفاظتي
758
بررسي ساختاري و الكتروني تك لايه ها و دولايه هاي شبه گرفن اكسيد روي و كاربرد آن در سلولهاي خورشيدي
759
بررسي ساختاري و الكتروني سولفيد روي در حالت توده با استفاده از نظريه تابعي چگالي
760
بررسي ساختاري و الكتروني گاليم آرسنيك ،اينديم آرسنيك و آلومينيومآرسنيك در ...
761
بررسي ساختاري و الكتروني نوارهاي سيليكون كاربيد
762
بررسي ساختاري و الكتريكي لايه نازك برومو آلومينيوم فتالوسيانين
763
بررسي ساختاري و الكتريكي نانو تيوپ دو ديواره sib آرم چير (8,8)و (12,12)
764
بررسي ساختاري و پيشنهاد طرح مرمت يكي از مينياتور هاي ديواري موجود در سالن مركزي خانه سوكياس﴿1﴾
765
بررسي ساختاري و سختي نانوكامپوزيت هاي TiN/Cu به روش PVD
766
بررسي ساختاري و شبيه سازي بخش باند پايه (پردازشگر) گيرنده GPS با ارائه الگوريتم پردازش
767
بررسي ساختاري و كاني زائي طلا روي زون سنندج - سيرجان
768
بررسي ساختاري و محتوايي ده نامه ي حكومتي
769
بررسي ساختاري و محتوايي رثا در عصر مملوكي با تكيه بر ابن نباته
770
بررسي ساختاري و محتوايي طنز در آثار چند طنزپرداز معاصر(رضا رفيع ،اكبر اكسير،ناصر فيض،عليرضا لبش،سيدهادي جعفري امان آبادي)
771
بررسي ساختاري و محتوايي لالايي‌هاي مازندراني با تأكيد بر لالايي‌هاي منطقۀ دودانگۀ ساري
772
بررسي ساختاري و محتوايي لالايي‌هاي مازندراني با تأكيد بر لالايي‌هاي منطقۀ دودانگۀ ساري
773
بررسي ساختاري و محتوايي مدايح نبوي عبدالرحيم البرعي
774
بررسي ساختاري و مقاومت سايشي فولادهاي برونايز شده
775
بررسي ساختاري و مهندسي قالبهاي شمش ريزي ﴿كوكيل﴾
776
بررسي ساختاري والكتروني تك لايه شبه گرافن سيليكون - بور همراه با تهي جا وناخالصي NO وCO2
777
بررسي ساختاري وپيشنهاد طرح مرمت يكي از مينياتورهاي موجود درسالن مركزي خانه سوكياس (1)
778
بررسي ساختاري ومحتوايي خطابه درعصر مملوكي
779
بررسي ساختاري ومحتوايي شعر رثاي صفي الدين حلي
780
بررسي ساختاري ومحتوايي غزل عاشورايي بعدازانقلاب
781
بررسي ساختاري ومحتوايي نقاشي ديواري ها ومجسمه هاي شهر اصفهان در دو دهه اخير
782
بررسي ساختاري ومحتوايي نقاشي ديواري ها ومجمه هاي شهر اصفهان در دو دهه اخير
783
بررسي ساختاري ومفهومي قرآن كريم دراشعار فيض كاشاني
784
بررسي ساختاري يك قطعه نقاشي ديواري منسوب به دوره قاجار
785
بررسي ساختاري يك قطعه نقاشي منسوب به دوره قاجار
786
بررسي ساختت بيوسنسورهاي پيزو الكتريك براي كاربردهاي پزشكي و تشخيص بيماري
787
بررسي ساختمان ، اصول طراحي و ايمني سازه اي كشتي هاي فله بر
788
بررسي ساختمان ،طرز كار، محاسن و معايب تورك كندرتور ماشين آلات كوماتسو با تورك ديوايدر ماشين آلات كاتر پيلار
789
بررسي ساختمان جمله در سووشون
790
بررسي ساختمان جمله و انواع آن در مكتوبات مولانا جلال الدين رومي
791
بررسي ساختمان داخلي قسمتهاي رويشي تعدادي از گونه هاي خانواده CHENOPODIACEAE در برخي مناطق اصفهان
792
بررسي ساختمان داخلي نخ جت هوا
793
بررسي ساختمان داخلي نخهاي سايرو
794
بررسي ساختمان سطحي پارچه هاي يكرو سيلندر ساده گرد باف با استفاده از روش پردازش تصويري
795
بررسي ساختمان فيزيكي فيبر نوري
796
بررسي ساختمان گروه فعلي در كردي نوشتاري گويش سوراني شهرهاي مهاباد، بانه و سقز
797
بررسي ساختمان هاي سبز بر مبناي الگوي آيين نامه LEED ﴿مطالعه موردي تاسيسات آبرساني﴾
798
بررسي ساختمان هسته و نقش آن در چرخه سلولي و فرآيندهاي موثر بر مرگ سلولي
799
بررسي ساختمان و خواص نخهاي توليدي به روش ريسندگي چرخانه
800
بررسي ساختمان و شيوه ي نوازندگي سنتور در كشورهاي ايران، چين، هند، و مجارستان
801
بررسي ساختمان و طرز كار دستگاههاي مكانيكي و مدارهاي هيدروليك كنترل فرمان و ترمز در بلدوزر
802
بررسي ساختمان و عملكرد سيستم سوخت رساني در موتورهاي ديزل
803
بررسي ساختمان و عملكرد موتور هواپيماي فوكر 100
804
بررسي ساختمان و نحوه عملكرد و طراحي نقشه هاي اجرايي ساخت آسياب گلوله اي
805
بررسي ساختمان ويولن و توسعه آن
806
بررسي ساركومهاي بافت نرم در مركز پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 84-1373
807
بررسي ساركومهاي بافت نرم در مركز پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 84-1373
808
بررسي ساز عود از منظر سازشناسي و نقش آن در موسيقي ايران
809
بررسي ساز و كار رابط قدرت در سطح خرد در نمايشنامه هاي محمد يعقوبي
810
بررسي ساز و كار روابط قدرت در سطح خود در نمايشنامه هاي محمد يعقوبي
811
بررسي ساز و كار طنز در شعر كودك از نقطه نظر معني شناسي (گروه سني الف ، ب ، ج )
812
بررسي ساز و كار موثر بر نحوه پياده سازي طرح كارت هوشمند سلامت و سنجش ميزان آگاهي و رضايت گيرندگان خدمات ﴿بيماران خاص﴾از آن
813
بررسي ساز و كارهاي تحولات اقتصادي سكونت گاه هاي روستايي حوضه آبخيز ارداك , the study of economic change causes in rural settlements of ardak basin
814
بررسي ساز و كارهاي توليد معنا ، در عكس هاي دفاع مقدس از منظر نشانه شناسي اجتماعي
815
بررسي ساز و كارهاي زمان بندي متغير دريچه هاي هوا و دود در موتورهاي احتراق داخلي و نمونه سازي يكي از ساز و كارها
816
بررسي ساز و كارهاي طنز درديوان قاآني
817
بررسي ساز‌و‌كار تماشاگري در سينما با تمركز بر فيلم‌هاي متأخر كيارستمي
818
بررسي سازگاري آلياژ نايلون 6/GMA-g-SEBS و خواص مكانيكي آن
819
بررسي سازگاري آميزه پلي (اتيلن ترفتالات)/پلي‌پروپيلن با استفاده از نانو ساختار سيليكا ايروژل توسط آناليز رئولوژيكي و مورفولوژيكي نانو كامپوزيت حاصل
820
بررسي سازگاري افراد بومي (عرب خوزستان) و غير بومي (عراقيها)
821
بررسي سازگاري پيوند در دو توده طالبي و گرمك ايران و ارزيابي آن ها به تنش شوري
822
بررسي سازگاري پيوند در يك توده بومي هندوانه بر پايه كدو قليايي و ارزيابي آن ها به تنش شوري
823
بررسي سازگاري در آلياژ پلي متيل متاكريلات و پلي بوتا دي ان گرافت شده با زنجير هاي پلي تيل متاكريلات و اثر طول زنجير بر خواص حاصل از آلياژ
824
بررسي سازگاري در سيستم آلياژي ABS/PVC و نقش سازگار كننده NBR در تعيين مورفولوژي و خواص نهايي اين آلياژ
825
بررسي سازگاري در سيستم آلياژي PA6/PS از طريق اصلاح پلي‌استايرن و مطالعه خواص اين آلياژ
826
بررسي سازگاري رفتاري و عوامل مرتبط با آن در فرزندان خانواده هاي طلاق در مدارس ابتدايي شهر رشت در سال96-1395
827
بررسي سازگاري رفتاري و عوامل مرتبط با آن در فرزندان خانواده هاي طلاق در مدارس ابتدايي شهر رشت در سال96-1395
828
بررسي سازگاري زيستي پليمرپلي پروپيلن از طريق سلولهلي فيبروبلاستL929
829
بررسي سازگاري شاخصهاي نوين توسعه اقتصادي با آموزه هاي اسلامي
830
بررسي سازگاري عملكرد و اجراي آن در نخود با استفاده از مدل AMMI و تجزيه عليت
831
بررسي سازگاري قيام هاي اخير مصر با انديشه سياسي اهل سنت
832
بررسي سازگاري كاربري هاي فرا محله اي با بافتهاي تاريخي نمونه موردي:محله صيقلان رشت
833
بررسي سازگاري و تأثير نانوگرافن در سيستم آلياژيLLDPE / پلي 1-هگزن
834
بررسي سازگاري و تحمل به خشكي ارقام كلزا
835
بررسي سازگاري و تحمل به شوري چمن هاآفريقائي (.yndon spp) در شرايط اقليمي اصفهان
836
بررسي سازگاري و خواص آلياژها بر مبناي SBA/CVP
837
بررسي سازگاري و خواص در آلياژ استايرن بوتادي‌ان رابر و نيتريل رابر، در حضور استايرن بوتادي‌ان اصلاح شده
838
بررسي سازگاري و خواص مكانيكي آلياژهاي RBS اصلاح شده با اكريليك اسيد و انيدريد مالئيك و پلي يورتان سگمنته
839
بررسي سازگاري وانتخاب توده مناسب اسپرمي بومي
840
بررسي سازگاري ورضايت مندي زناشويي در زنان نابارور
841
بررسي سازگاري، خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك ، عملكرد و پروتئين لاين هاي عدس در اصفهان
842
بررسي سازمان پليس رضاشاه باتكيه برپليس سياسي
843
بررسي سازمان هاي مكانيكي و ارگانيكي در دوره حكومت صفويه
844
بررسي سازماندهي منابع رقومي در كتابخانه هاي ديجيتال كتابخانه هاي ملي 10 كشور منتخب
845
بررسي سازه اراده در متون اسلامي و روان شناسي،بمنظور طراحي ابزاري جهت اندازه گيري آن
846
بررسي سازه استعداد و شيوه¬هاي شناسايي آن در كشورهاي مختلف جهان و طراحي يك الگوي بومي جهت شناسايي آن در ايران
847
بررسي سازه انگارانه رويارويي ايالات متحده امريكا و اسلام گرايي بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001
848
بررسي سازه فولادي مجهز به مهاربند كمانش ناپذير در برابر خرابي پيش رونده
849
بررسي سازه هاي جداسازي شده با DCFP با درنظرگرفتن اثر اندركنش سازه و خاك
850
بررسي سازه هاي فولادي با ديوار برشي بتني و روش اجراي آن
851
بررسي سازو كارهاي موثر برنحوه پياده سازي طرح كارت هوشمند و سنجش ميزان آگاهي و رضايت گيرندگان خدمات ﴿بيماران خاص﴾ازآندر سال 1387
852
بررسي سازوكار اثر مانسون تابستانه هند بر واچرخند جنب حاره اي در منطقه جنوب غرب آسيا
853
بررسي سازوكار رخداد بارش‌هاي تابستاني با استفاده از مدل WRF (موردمطالعه جنوب ايران)
854
بررسي سازوكار فداشوندگي نانوكامپوزيت هيبريدي بر پايه رزين فنوليك/الياف كربن/گرافن اكسايد/هيدروكسيدكلسيم
855
بررسي سازوكار فعال‌سازي هواويزها در مقادير متعارف ابراشباع جوي با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
856
بررسي سازوكار فوم سازي ميكروسلولي ترموپلاستيك هاي تقويت شده با الياف و نانوذره از طريق روش فوم سازي حالت جامد
857
بررسي سازوكار لايه شوندگي در پوشش هاي خود لايه شونده اكريليك /اپوكس
858
بررسي سازوكار ليزر نيتروژن
859
بررسي سازوكارهاي باز اجتماعي كردن زنان بزهكار جرايم جنسي
860
بررسي سازوكارهاي بهينه سازي حمل و نقل درون شهري بااستفاده از تكنيكهاي چندمعياره (مطالعه موردي منطقه دو يزد )
861
بررسي سازوكارهاي تحولات اقتصادي سكونت گاههاي روستايي حوضه ابخيز ارداك
862
بررسي سازوكارهاي تمجيد و پاسخ به آن در ميان دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران
863
بررسي سازوكارهاي خود ترميم شوندگي در مواد و كامپوزيت هاي پليمري
864
بررسي سازوكارهاي موثر بر توزيع و كنترل مورفولوژي تقويت كننده هاي هادي در سازه هاي كامپوزيت هاي هوشمند بيني الكترونيكي
865
بررسي سال ورود اعلان هاي هنري به ايران
866
بررسي ساليتون گسسته تاريك در آرايه اي از موجبرهاي جفت شده
867
بررسي ساليتون ها در برهم كنش ليزر پرتوان با پلاسما
868
بررسي ساليتون هاي گاف سطحي در مرز ساختارهاي نوري متناوب
869
بررسي ساليتون هاي گسسته در آرايه ي موجبري دو بعدي در محيط كر
870
بررسي ساليتونهاي گسسته در آرايه ي يك بعدي موجبرها با حضور نقص در محيط كر
871
بررسي ساماندهي روابط زوجين از نظر قرآن
872
بررسي ساماندهي روابط زوجين از نظر قرآن
873
بررسي ساماندهي گردشگري ورودي ايران با استفاده از كارتهاي الكترونيكي (مطالعه موردي مثلث طلايي: شيراز، يزد و اصفهان)
874
بررسي سامانه آموزشيLMSبررضايتمندي دانشجويان دانشگاه پيام نورمركزشاهين شهر
875
بررسي سامانه هاي انتقال سيال در هيدروليك
876
بررسي سامانه هاي رهايش داروهاي ضدسرطان بر پايه هيدروكسيد دوگانه لايه اي
877
بررسي سامانه هاي قابل تزريق بر پايه nHA/PLGA/NMP حاوي ميكروذرات براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
878
بررسي سامانه هاي هوشمند حمل و نقل با رويكرد حمل و نقل جاده اي
879
بررسي سايتوژنتيك جنين هاي موش بدست امده ازپارتنوژنزيز بعد از اعمال فشار هيدروستاتيك
880
بررسي سايز موتكتونيكي و پهنه بندي لرزه اي شهر اصفهان
881
بررسي سايش ابزارهاي برشي در ماشينكاري چدن خاكستري
882
بررسي سايش قطعات ماشينها بوسيله راديواكتيويته
883
بررسي سايش لغزشي روكش استلايت 6 بر روي فولاد زنك نزن 420 به روش gtaw
884
بررسي سايش ناشي از عبور جريان دوفاز جامد- مايع
885
بررسي سايش و تاثيرات ان با حضور و عدم حضور ذرات ساينده و روانكار با كمك ازمايش پين-ديسك
886
بررسي سايكوفيزيولوژيك استرس خواندن متون فينگليش و مقايسه آن با اثر استروپ
887
بررسي ساينده هاي Sic
888
بررسي سايه ها در نقاشي
889
بررسي سايه ها در نقاشي
890
بررسي سبك تدريس معلم برتفكر فعال دانش آموزان
891
بررسي سبك تفكر بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز سميرم
892
بررسي سبك داستان هاي " ليناكيلاني " براساس مؤلفه هاي زنانه نويسي
893
بررسي سبك دلبستگي با اختلال اضطراب در كودكان مقطع ابتدايي
894
بررسي سبك دلبستگي و اضطراب بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ﴿دوره دوم ﴾ در سال تحصيلي 93 - 1392 شهرستان بهشهر
895
بررسي سبك رنگ بندي فرش هاي صفويه
896
بررسي سبك رهبري تحول آفرين(مورد مطالعه:اداره آموزش و پرورش شهرستان بشرويه)
897
بررسي سبك رهبري تحول گرا و ارتباط آن با تسهيم دانش در صنايع هوايي
898
بررسي سبك رهبري مديران در سازمان اب و فاضلاب ﴿منطقه 6﴾شهر اصفهان بر اساس مدل بس
899
بررسي سبك رهبري مديران عالي شعب سازمان تامين اجتماعي تهران در چارچوب مدل بس
900
بررسي سبك رهبري مديران مدارس راهنمايي پسران منطقه 2 آموزش و پرورش شهرستان قم در سال تحصيلي 74-1373
901
بررسي سبك رهبري و خلاقيت مديران دبيرستانهاي پسرانه شهرستان درگز
902
بررسي سبك زباني اسرارالتوحيد
903
بررسي سبك زباني شاهنامه فردوسي
904
بررسي سبك زباني غزليات سعدي
905
بررسي سبك زندگي اجتماعي زنان از منظر قرآن و احاديث
906
بررسي سبك زندگي اجتماعي زنان از منظر قرآن و احاديث
907
بررسي سبك زندگي اجتماعي زنان از نظر قرآن و احاديث
908
بررسي سبك زندگي از منظر امام رضا( عليه السلام)
909
بررسي سبك زندگي اسلامي در اشعار پروين اعتصامي
910
بررسي سبك زندگي ايراني اسلامي بر ازدواج جوانان
911
بررسي سبك زندگي بيماران مبتلا به سرطان و مقايسه آن با افراد سالم در بيمارستان ها و مراكز درماني رشت
912
بررسي سبك زندگي پيشگيري كننده از پوكي استخوان و وضعيت ويتامين D در دانشجويان پرستاري علوم پزشكي گيلان 1394-95
913
بررسي سبك زندگي خانواده هاي ساكن شهرستان بهشهر
914
بررسي سبك زندگي سالم با محوريت فعاليت بدني برسلامت جسماني
915
بررسي سبك زندگي سالمندان و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به صندوق بازنشستگي كشوري شهر رشت در سال 1393
916
بررسي سبك زندگي سالمندان وعوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به صندوق بازنشستگي كشوري شهر رشت در سال 1393
917
بررسي سبك زندگي كودكان ايراني در آثار هوشنگ مرادي كرماني
918
بررسي سبك زندگي و تغذيه اي بيماران مبتلا به لنفوماي سر وگردن بستري شده در بخش انكولوژي بيمارستان رازي رشت در سال1393-1392
919
بررسي سبك زندگي و تغذيه اي در بيماران مبتلا به زخم آفتي راجعه در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
920
بررسي سبك زندگي وپرخاشگري مردم شهرستان مرودشت
921
بررسي سبك سازي باقيمانده برج تقطير و نفت خام سنگين
922
بررسي سبك شعر ديني سيد رضا موسوي هندي
923
بررسي سبك شناختي 15 غزل سعدي و 15 غزل فخرالدين عراقي
924
بررسي سبك شناختي 15 غزل سعدي و 15 غزل همام تبريزي
925
بررسي سبك شناختي بوستان و گلستان سعدي از حيث ويژگي هاي زباني
926
بررسي سبك شناختي پنجاه قصيده (30-80) سلمان ساوجي
927
بررسي سبك شناختي پيامك ها در زبان فارسي
928
بررسي سبك شناختي حمله حيدري از باذل مشهدي
929
بررسي سبك شناختي رمان طوبي و معناي شب ، رويكردي زبان شناختي
930
بررسي سبك شناختي سروده هاي كردي شاعران كرمانشاه (باتكيه براشعار سيد يعقوب ماهيدشتي ، شامي كرمانشاهي ، پرتوكرمانشاهي وقصري)
931
بررسي سبك شناختي شعر سيمين بهبهاني
932
بررسي سبك شناختي صدوپنجاه غزل از ديوان شاه نعمت الله ولي در سه سطح ﴿زباني، ادبي، فكري﴾
933
بررسي سبك شناختي غزليات عمادالدين نسيمي ﴿در سه سطح زباني ، فكري و ادبي﴾
934
بررسي سبك شناختي منظومه هاي گيلكي مصطفي رحيم پور سياهكلي
935
بررسي سبك شناختي نگاره هاي شاهنامه شاملو
936
بررسي سبك شناختي و جنبه هاي روايي فرائد السلوك
937
بررسي سبك شناسانه 50 صف اول خوان الاخوان ناصر خسرو در سطح نحوي
938
بررسي سبك شناسانه اشعار امان الله صوفي سياوش
939
بررسي سبك شناسانه اشعار سيد اشرف الدين گيلاني
940
بررسي سبك شناسانه جهار مثنوي نان و حلوا، شير و شكر، نان و پنيرو رموز اعظم شيخ بهايي
941
بررسي سبك شناسانه ي اشعار محمد زهري
942
بررسي سبك شناسانه ي داستان جاي خالي سلوچ بر اساس سطح زباني
943
بررسي سبك شناسانه¬ي غزليات سرخوش تفرشي در دو سطح ادبي و فكري
944
بررسي سبك شناسي در نوازندگي مجيد كياني
945
بررسي سبك شناسي دوباب آغازين از ترجمه ي رساله قشريه , To evaluate the stylistic of two beginning chapters of ghusheiri s tratise
946
بررسي سبك شناسي سطح آوايي در جزء سي قرآن كريم
947
بررسي سبك شناسي يكصد غزل آغازين ديوان شمس
948
بررسي سبك شناسي يكصد غزل آغازين ديوان شمس
949
بررسي سبك فردي علي فوده با تكيه بر نظريه روان‌‌شناسي فردنگر
950
بررسي سبك فرزند پروري والدين بر گرايش نوجوانان زير 18 سال به بزهكاري در سطح شهرستان گرگان در سال 89
951
بررسي سبك فكري غزل هاي فاضل نظري در مجموعه هاي (كتاب،اقليت و ضد) با غزل هاي حسين منزوي (از شوكران و شكر)
952
بررسي سبك لايه‌اي در ديوان ثمر الكروم عباس فتوني با محوريت پيامبر (ص)، أهل بيت (ع) و مقاومت
953
بررسي سبك ماكيومنتري در سينما و درگوني هاي فرمي در بازنمايي واقعيت
954
بررسي سبك ماكيومنتري در سينما و دگرگوني¬هاي فرمي در بازنمايي واقعيت
955
بررسي سبك مديريت در كميته امداد شهرستان اردل
956
بررسي سبك مديريت درشهرداري نجف اباد
957
بررسي سبك مديريت كلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبستان هاي ناحيه 2شهر اصفهان
958
بررسي سبك مديريت مجتمع علوم انساني با توجه به سه سبك سازمان مدار، انسان مدار و اقتضايي از ديدگاه اساتيد و كارمندان مجتمع
959
بررسي سبك مديريت مديران دبيرستانهاي شهرستانهاي مينودشت و تاثير آن در روحيه دبيران
960
بررسي سبك مديريت مديران در سازمان با توجه به شيوه ي زندگي ايراني و اسلامي
961
بررسي سبك مديريت مشاركتي در آموزش و پرورش منطقه سعدآباد و اثرات آن بر رضايت شغلي كاركنان
962
بررسي سبك مديريت وظيفه مدار -رابطه مدار در مديران مهد كودكهاي ناحيه يك اهواز استان خوزستان
963
بررسي سبك مديريتي مديران آموزشي دبيرستانهاي استان قم
964
بررسي سبك مديريتي مديران دبيرستانهاي دولتي شهرستان مينودشت
965
بررسي سبك مديريتي مديران زن شهرستان مينودشت براساس سبك وظيفه مداري ورابطه مداري
966
بررسي سبك مقابله با استرس در افراد خلاق وعادي.
967
بررسي سبك مينيماليسم در آثار ارتباط تصويري
968
بررسي سبك نگارش دانش آموزان دختر و پسر در مقطع دوم راهنمايي در منطقه يك آموزش و پرورش تهران در واحد يادگيري نگارش
969
بررسي سبك نويسندگي و تحليل پنج داستان كوتاه ابوالقاسم پاينده ﴿ مرده كشان جوزان، كميته مخفي ، تجربه تحويل سال، دلهره شب عيد و ارابه شيطون﴾
970
بررسي سبك هاي تربيتي خانواده هاي مدرن بر پيشرفت تحصيلي كودكان پيش دبستاني مهد كودك رنگين كمان
971
بررسي سبك هاي تربيتي والدين بر رشد خلاقيت فرزندان پسر شهرستان اسفراين در سال تحصيلي 88-89
972
بررسي سبك هاي تصميم گيري مشتريان در خريد محصولات لوازم خانگي ﴿ مطالعه موردي : مشتريان شهر قاين ﴾
973
بررسي سبك هاي حل تعارض در كاركنان شهرداري ها شرق استان مازندران
974
بررسي سبك هاي دلبستگي بر انعطاف پذيري شناختي و سوگيري هاي توجه
975
بررسي سبك هاي دلبستگي بر رضايت زناشويي دانشجويان زن دانشگاه پيام نور شهرستان آستانه اشرفيه.
976
بررسي سبك هاي دلبستگي زوجين و روابط زناشويي بين انها
977
بررسي سبك هاي دلبستگي همسران با مكانيسم هاي دفاعي و صميميت زوجين در شهرستان نكا
978
بررسي سبك هاي دلبستگي وسرسختي بر عزت نفس اجتماعي
979
بررسي سبك هاي رهبري درانگيزش كاركنان
980
بررسي سبك هاي رهبري مديران گروههاي آموزشي دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان بر اساس نظرات اعضاي هيات علمي
981
بررسي سبك هاي شوخ طبعي با هوش هيجاني در طلاب خواهر جامعه الزهرا
982
بررسي سبك هاي عشق و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده هاي علوم انساني و ادبيات دانشگاه يزد
983
بررسي سبك هاي فرزند پروري والدين و عوامل اجتماعي موثر بر آن : مطالعه مورد محور , sudy of parenting styles and social factors affecting it: a case study based
984
بررسي سبك هاي فرزندپروري والدين با ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر وپسر مقطع راهنمايي
985
بررسي سبك هاي مختلف تدريس معلمان مقطع دبيرستان شهرستان بهشهر
986
بررسي سبك هاي مختلف رهبري و تعهد سازماني در شركت توزيع نيروي برق استان فارس
987
بررسي سبك هاي مديريت بر عملكرد مديران در مدارس ابتدايي شهرستان لردگان در سال تحصيلي 9091
988
بررسي سبك هاي مديريت تعارض در اجراي موفقيت آميز استرات‍ژيهاي سازماني شهرك صنعتي
989
بررسي سبك هاي مديريت تعارض در اجراي موفقيت آميز استراتژيهاي سازماني شهرك صنعتي كردستان
990
بررسي سبك هاي مديريت تعارض دربين مديران
991
بررسي سبك هاي مديريت و ارتباط آن بارضايت شغلي دبيران مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه 2
992
بررسي سبك هاي مديريت ﴿وظيفه گرا و انسان گرا﴾با تعهد سازماني در شركت مجتمع صنايع قائم الرضا اصفهان
993
بررسي سبك هاي مديريتي بر توانمندي دانشگاه پيام نور بوشهر
994
بررسي سبك هاي مديريتي مديران با رضايت شغلي دبيران دبيرستانهاي شهر خان به بين
995
بررسي سبك هاي مديريتي مديران دبيرستان هاي پسرانه شهرستان گنبد كاوس وتاثير آن بر ميزان رضايت دبيران
996
بررسي سبك هاي منبت كاري معاصر در مناطق شاخص ايران ﴿اصفهان، گلپايگان، آباده، شيراز و سنندج﴾
997
بررسي سبك هاي يادگيري دانشجويان با تدريس استادان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
998
بررسي سبك هويت و سلامت روان در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور سميرم
999
بررسي سبك و آثار يوجين گلادستون اونيل
1000
بررسي سبك و صفحه آرايي مرقع گلشن
بازگشت