<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي سلامت رواني والدين داراي كودك كم توان ذهني آموزش پذير و والدين داراي كودك عادي
2
بررسي سلامت رواني وشادكامي بين افراد كم توان ذهني وافراد عادي.
3
بررسي سلامت رواني ومقابله با تنيدگي در مادران كودكان عادي واستثنايي شهرستان لاهيجان.
4
بررسي سلامت رواني، كيفيت زندگي و شادكامي در مادران داراي فرزند مبتلا به اختلالات طيف اتيسم و مقايسه آنها با مادران داراي كودك سالم
5
بررسي سلامت سازماني در كتابخانه هاي شهرداري اصفهان بر اساس مولفه هاي مايلز
6
بررسي سلامت سازماني مدارس راهنمائي شهر اصفهان از ديدگاه معلمان اين مدارس به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت سالم سازي مدارس
7
بررسي سلامت سازماني و رابطه آن با سبك هاي مديريت در مدارس راهنمايي شهرستان ري ( ناحيه 2، كهريزك )
8
بررسي سلامت سازه اي با استفاده از تبديل ويولت
9
بررسي سلامت سطح در فرآيند پرداخت كاري با جريان سايشي(AFF)
10
بررسي سلامت عمومي بيماران نوروتيك مراجعه كننده به درمانگاههاي سرپايي
11
بررسي سلامت عمومي پرسنل نيروي انتظامي شهرستان مينودشت و عوامل موثر آن با تاكيد بر عوامل اجتماعي
12
بررسي سلامت عمومي دانشجويان با عقايد مذهبي بالا در دانشگاه پيام نور فارسان
13
بررسي سلامت عمومي دانشجويان روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور شهرستان رامسر.
14
بررسي سلامت عمومي در بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس مراجعه كننده به بيمارستان رازي در سال 1396
15
بررسي سلامت عمومي ورواني در رابطه با ويژگيهاي شخصيت بين دختران مقطع راهنمايي شهرستان فردوس
16
بررسي سلامت عمومي وهوش هيجاني دختران عادي و فراري
17
بررسي سلامت كاركنان نمازگزار و ارتباط ان با برخي عوامل فردي و اجتماعي در مركز اموزشي درماني الزهرا﴿س﴾
18
بررسي سلامت و كيفيت آب شرب شهرهاي بوشهر و برازجان
19
بررسي سلسله مراتب ارزشهاي ملي در بين جوانان و ارتباط آن با خودپنداري
20
بررسي سلسله مراتب فضايي مسيرهاي دسترسي در بافت قديم شهر يزد
21
بررسي سلسله مراتب نظام آموزشي دانشجويان و عوامل جامعه شناختي موثر بر آن در دانشگاه پيام نور مركز ايلام
22
بررسي سلف پرتره هاي پيكاسو در قرن بيستم
23
بررسي سلول هاي خورشيدي نسل سوم و استفاده از دنبال كننده خورشيدي براي افزايش بازدهي سيستم هاي خورشيدي در استان هاي مختلف ايران
24
بررسي سلول‌هاي خورشيدي پليمري بر پايه گرافن
25
بررسي سلولهاي ميوفيبروبلاست در ادنتوژنيك كراتوسيست و كيست دنتي ژور
26
بررسي سليقه موسيقايي بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد , an investigation on musical taste amongst students of ferdowsi university of mashhad
27
بررسي سليقه يابي فرش دستباف ايراني در شهر پاريس
28
بررسي سم زدايي از فوزاري توكسين DON توسط ژن استيل ترانسفراز قارچي Fusarium sporotrichioides
29
بررسي سم زدايي بيولوژيكي افلاتوكسين بي 1 با استفاده از سامارومايسس سرويزيه به روش اچ پي ال سي
30
بررسي سم هزينه هاي ژستي در بودجه خانوارهاي شهري و روستايي طي ساله هاي 83-1376 و برآورد تابع تقاضاي انگل خدمات ژست
31
بررسي سمانتاسيون فولاد 107131 در حمام هاي نمك بدون سيانور
32
بررسي سمانتاسيون فولاد 107131 در حمامهاي نمكي كم سيانيدي
33
بررسي سمبل هاي ايران و هند در عهد باستان
34
بررسي سمبل هاي منطق الطير عطار و مقايسه آنها با سمبل هاي اساطيري
35
بررسي سمبليك و تصويري ثنويت ﴿نگاره ها﴾ ليلي و مجنون و رومئو و ژوليت، و خسرو و شيرين و آنتوني كلئوپاترا
36
بررسي سمبول هاي بني اسراييل در هنر هخامنشي
37
بررسي سمبوليك نقوش سيلك ، عنوان عملي : دكوراسيون داخلي راهروهاي گروه باستان شناسي دانشگاه تهران با استفاده از نقوش سيلك
38
بررسي سمپتوماتيك و ريتم شبانه روزي شروع علائم در 180 بيمار مبتلا به انفاكتوس حاد ميوكارد
39
بررسي سمپتوماتيك و ريتم شبانه روزي شروع علائم در 180 بيمار مبتلا به انفاكتوس حاد ميوكارد
40
بررسي سمفني شماره چهار ويتلد لوتسلاوسكي
41
بررسي سموم پاراكوآت، توفوردي، گلايفوسيت و آترازين از نظر چگونگي مصرف، مقدار سميت، نحوه تهيه، سنتز آن¬ها و امكان سنجي مقدماتي توليد سموم علف¬هاي هرز
42
بررسي سموم ديازينون، ليندين، متري‌بوزين و سايپرمترين از نظر سنتز و اندازه‌گيري در نمونه‌هاي حقيقي و چگونگي مصرف و نحوه تأثير اين سموم روي انسان و محيط زيست
43
بررسي سميت تراكنش هاي حاصل از كروماتوگرافي سم گرزه مار ايراني در مدل حيواني
44
بررسي سميت جيوه ، آرسنيك ، كروم و روش هاي اندازه گيري آن ها
45
بررسي سميت حاد و تحت مزمن عصاره ي هيدرو الكلي اندام هوايي گياه غازياقي (Falcaria vulgaris) درموش صحرايي نژاد ويستار: رويكرد توكسيكوپاتولوژيك
46
بررسي سميت سلولي نانو ذرات اكسيد آهن ﴿سوپر پارامغناطيس﴾پوشش داده شده با dmsa،بر سلول هاي سرطاني پستان ،رده ي mcf7 و رده ي مقاوم به داروي mb_mda
47
بررسي سميت سلولي نانوذرات اكسيد آهن بر روي رده‌هاي سلولي طبيعي و سرطاني
48
بررسي سميت سلولي نوسكاپين در رده سلولي HepG2: نقش آپوپتوزو راديكال آزاد , role of oxidative stress in apoptotic death induced by noscapine HpG2 cells
49
بررسي سميت سلولي و خواص آپوپتوژنيك عصاره هاي مختلف اندام هاي هوائي زرين گياه Dracocephalum kotschyi در رده هاي سلول سرطاني ريوي Calu-6 و Mehr-80
50
بررسي سميت سلولي و خواص آپوپتوژنيك عصاره هاي مختلف اندام هاي هوايي زرين گياه Dracocephalum kotschyi در رده هاي سلولي سرطاني ريويCalu-6 and Mehr 80
51
بررسي سميت سلولي و خواص مكانيكي داربست‌ سه جزئي كيتوسان، فيبروئين و زئوليت ساخته شده به روش خشكاندن انجمادي در كاربردهاي مهندسي بافت
52
بررسي سميت علفكش هاي گليفوسيت، كلوپيراليد و هالوكسي-فوپ-آر-متيل روي شته مومي كلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازيتوئيد آن Diaeretiella rapae
53
بررسي سميت نانوذرات اكسيد تيانيوم
54
بررسي سميت يون اينديم ﴿III ﴾بر روي پارامترهاي خوني مربوط به اهن در موشهاي ازمايشگاهي
55
بررسي سن استفاده از اولين پروتز كامل و عوامل مرتبط در پلي كلينيك تخصصي شهيد حيدري تهران در سال هاي (1390-1380)
56
بررسي سن اولين ازدواج و طلاق و ارتباط آن با عوامل اقتصادي و اجتماعي
57
بررسي سن شروع وعلل ناتواني سالمندان آسايشگاه معلولين وسالمندان
58
بررسي سن متوسط يائسگي و پارامترهاي مربوط به آن و ميزان استفاده از HRT در زنان ياءسه شهر يزد در سال 1377
59
بررسي سن منارك و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 11 تا 14 سال شهر رشت در سال 1392
60
بررسي سنات هاي پيانويي اوايل قرن بيستم
61
بررسي سناريوهاي جايگزين در يك فرآيند تزريق امتزاجي باگذشت زمان
62
بررسي سناريوهاي مختلف توليد از مخازن گاز ميعاني در نواحي مرزي
63
بررسي سناريوهاي مديريتي در مقابل اثرات تغيير اقليم بر اندر كنش آب سطحي و زيرزميني، مطالعه موردي: محدوده لنجانات
64
بررسي سنت در نقاشي در عصر پست مدرنيسم
65
بررسي سنتز آنورتيت و تاثير آن بر خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه¬هاي چيني استخواني
66
بررسي سنتز اسپري نانويي گياهي با خاصيت آفت كشي و حشره كشي حاوي اسانس پونه
67
بررسي سنتز بنزوتيازول‌ها با استفاده از [Nano- γ-Al2O3/BF3-n]
68
بررسي سنتز بورات آلومينيوم و تاثير آن بر خواص فيزيكي و ريز ساختاري بدنه هاي آلومينا بالا
69
بررسي سنتز بيوسراميك انستاتيت نانوساختار از باطله معدني سرپانتين
70
بررسي سنتز پودر نيتريد آلومينيوم به روش احياي كربوترمال
71
بررسي سنتز پودرهاي كلسيم فسفاتي متخلخل در ابعاد نانومتري با استفاده ازقالبهاي سورفكتاني
72
بررسي سنتز پودرهاي كلسيم فسفاتي متخلخل درابعاد نانو متري با استفاده ازقالبهاي سورفكتاني
73
بررسي سنتز تركيبات هتروسيكل از طريق يك واكنش چند جزئي مشتقات آريل -گلي اكسال
74
بررسي سنتز رزين هاي اكريليك محلول در آب به روش امولسيوني و محلولي
75
بررسي سنتز ريز ساختار و خواص آنتي اكسيداني كلسيم هگزابورايد
76
بررسي سنتز زئوليت Y به روش مايكروويو
77
بررسي سنتز ژئوپليمر مناسب براي حبس پسماندهاي مضر
78
بررسي سنتز سولفانيليك اسيد
79
بررسي سنتز شيميايي ريز ساختار و تحولات فازي پودر نانو كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت /آلومينا
80
بررسي سنتز شيميايي هرسينت به روش هم رسوبي
81
بررسي سنتز فيشر- تروپش به كمك نانوكاتاليستها
82
بررسي سنتز فيشر-تروپش در ميكروراكتور
83
بررسي سنتز كامپوزيت نانوكامپوزيت اسپينل زيركونيا به روش شيميايي
84
بررسي سنتز كوپليمر سه قطعه اي" استايرن-دي ان مونومر-استايرن"﴿SDMS﴾ به روش انتقال افزايشي-جدايشي برگشت پذير﴿RAFT﴾
85
بررسي سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز در راكتور بستر سيال
86
بررسي سنتز مشتقات H4پيران و H4كرومن از طريق واكنش هاي تراكمي چند جزئي با استفاده از مالونونيتريل دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات ها و1،3-كتون ها در حضور كاتاليزورهاي متفاوت
87
بررسي سنتز مشتقات آمينو نفتول ها در شرايط بدون حلال
88
بررسي سنتز مولايت بصورت ساختمان هسته پوسته
89
بررسي سنتز نانو
90
بررسي سنتز نانو ذرات كاربيد بور در درجه حرارت پائين با استفاده از پيش سازه مزومتخلخل كربني CMK-8 و فرآيند منيزيوترمال
91
بررسي سنتز نانو ذرات هيدروكسي اپاتيت به روش سل - ژل كلوئيدي
92
بررسي سنتز نانو فريت كبالت
93
بررسي سنتز نانو كامپوزيت اسپينل زير كونيا
94
بررسي سنتز نانو كامپوزيت اسپينل زير كونيا به روش شيميايي
95
بررسي سنتز نانو كامپوزيت اسپينل زيركونيا به روش شيميايي يييي
96
بررسي سنتز نيل
97
بررسي سنتز و تاثيرات بورات آلومينيوم بر زينتر SPS بدنه سيليكون كاربايدي
98
بررسي سنتز و خواص فتو فيزيك مواد رنگزاي قابل پليمريزه شده بر پايه 1 ، 8- نفتاليميدها و كوپليمر هاي آن
99
بررسي سنتز و خواص مكانيكي كامپوزيت مولايت كورديريت
100
بررسي سنتز و رفتار پوشش دهي آلوميناهاي انتقالي به كار رفته به عنوان پوشش مياني پايه كاتاليست كوردريتي
101
بررسي سنتز و ريزساختار كامپوزيت آلومينا-نيكل-كبالت از روش احياي اسپينل‌هاي محلول جامد
102
بررسي سنتز و زيست تخريب پذيري كوپليمر پيوندي آكريلونيتريل بر روي نشاسته
103
بررسي سنتز و كاربرد جارب ها با استفاده از نانو مواد و پليمرها
104
بررسي سنتز و كنتيك واكنش ماده رنگزاي anthraquinone-10,9-(phenylthio) bis-5,1 قابل استفاده در نمايشگرهاي كريستال مايع (S'LCD)
105
بررسي سنتز و كنتيك واكنش ماده رنگزاي ديسپرس زرد 23
106
بررسي سنتز و كنتيك واكنش ماده رنگزاي ديسپرس قرمز 60
107
بررسي سنتز و كينتيك مواد رنگزاي پيريليوم جهت مصرف در داي ليزر
108
بررسي سنتز و كينتيك هيدروكسي اتيل سلولز (HEC)
109
بررسي سنتز، خواص نوري و ريزساختاري تنگستات كلسيم CaWO4
110
بررسي سنتزتركيبات هتروسيكل ازطريق يك واكنش چندجزئي با استفاده از مشتقات گلي¬اكسال
111
بررسي سنتس انانتيومرگسين مشتقات 2-آمينوبنسوتيازول درحضور كاتاليسور L - پرولين در محيط آبي
112
بررسي سنتيك هاي ارائه شده جهت تصفيه هيدروژه تركيبات مختلف گوگردي
113
بررسي سنتيك و ترموديناميك واكنش تك مرحله اي سنتز تركيب 2-متيل-3-فنيل-3 هيدروژن-كوينازولين-4-اون به عنوان يك تركيب كاهش دهنده فشار خون جديد
114
بررسي سنجش اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر عملكرد پرسنل كارخانه صنعتي بهپاك بهشهر
115
بررسي سنجش افكار عمومي بر تبليغات تلويزيون ( پيامهاي بازرگاني ) در شهر بهشهر
116
بررسي سنجش رضايت مندي بيمه شدگان از خدمات تامين اجتماعي
117
بررسي سنجش شنوايي دندانپزشكان شهر رشت در سال 1392
118
بررسي سنجش كيفيت خدمات و ارتباط آن با رضايتمندي بيماران در بيمارستان شهداي شهرستان قاين
119
بررسي سنجش ميزان سوگيري دانشجويان به ارزش هاي جهاني مادي فرامادي وعوامل موثر بران بين دانشجويلن دانشگاه پيام نور گنبدكاووس
120
بررسي سنجش ميزان فرهنگ شهروندي دانشجويان در حيطه ارزشها و هنجارها و ارائه راهكارهايي برگسترش فرهنگ شهروندي
121
بررسي سنجه هاي ارزيابي عملكرد بر اساس رويكرد ارزيابي متوازن BSC
122
بررسي سنجه هاي ارزيابي عملكرد كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز،ازديدگاه كتابداران واساتيد،براساس رويكرد ارزيابي متون )BSC( , A survey on finding measures of balanced scorecard in performance Evaluation in tabriz university of medical sciences from librarian and faculties perspective
123
بررسي سنجه هاي ريسك در تشكيل پرتفوي رفتاري
124
بررسي سندرم دليريوم در بيماران ترومايي بستري در بخش ارتوپدي
125
بررسي سندرم دليريوم در بيماران ترومايي بستري در بخش ارتوپدي
126
بررسي سندرم ساختمان بيمار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز اموزشي درماني شهر رشت 95-1394
127
بررسي سندرم شيهان در زائوهاي زايشگاه حمايت مادران رشت
128
بررسي سندرم هاي درد در جانبازان ضايعه نخاعي
129
بررسي سندرم هاي درد در جانبازان ضايعه نخاعي
130
بررسي سندرم هيپراستيموليشن تخمدان در مراجعين به مركز تحقيقاتي- درماني ناباروري يزد كه در بخش زنان بيمارستان افشار يزد بستري شده اند
131
بررسي سندروم ساختمان بيمار با نگاهي ويژه به ساختمان ابوريحان در دانشگاه صنعتي اميركبير
132
بررسي سندروم هيپراستيموليشن تخمدان در مراجعين به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد كه در بخش زنان بيمارستان افشار يزد بستر شده اند ﴿طي سال1370﴾
133
بررسي سنسور امنيت محيطي مايكرويو
134
بررسي سنسورهاي الكترو شيميايي بر مبناي IP بررسي خواص حسگري گلوكز
135
بررسي سنسورهاي فيبر نوري و كاربردهاي آنها در مانيتورينگ خطوط راه آهن
136
بررسي سنسورهاي فيبر نوري وكاربردهاي آنهادرمانيتورينگ خطوط راه آهن
137
بررسي سنسورهاي مغناطيسي و اثر هال
138
بررسي سنسورهاي مورد استفاده در رباتيك
139
بررسي سنسورهاي يك كارخانه صنعتي و طراحي كنترل شارژ و تخليه مخزن با PLC
140
بررسي سنگ شناسي و ژئو شيميايي آفيوليت هاي منطقه كرمانشاه
141
بررسي سنگ شناسي و ژئوشيميايي كانسار طلاي كرويان سقز
142
بررسي سنگ مزارهاي تصويري استان چهارمحال بختياري از منظر شمايل نگاري
143
بررسي سنگ هاي آتشفشاني برزرود ﴿شمال شرق اصفهان﴾ با نگرشي ويژه بر كانسارسازي
144
بررسي سنگ هاي ساختماني و نما در ايران ؛ مطالعه بازار و مطالعه اقتصادي
145
بررسي سنگ‌ هاي افيوليتي شمال سبزوار با استفاده از تلفيق داده‌هاي زمين شناسي، دورسنجي و ژئوفيزيك در محيط GIS به منظور پتانسيل يابي مواد معدني
146
بررسي سنگدانه هاي مصرفي در سر ريز بتني سد كرخه از نظر زمين شناسي مهندسي ( با تاكيد بر پتانسيل واكنش قليايي - سيليسي)
147
بررسي سنگشويي جين با استفاده از دندريمر
148
بررسي سنگهاي آنتيك به عنوان بهترين روش بازيافت ضايعات سنگهاي تراورتن
149
بررسي سنيماتيك و ديناميك يك ربات صنعتي با شش درجه آزادي
150
بررسي سه الگوي رابطه‌ي علم و تكنولوژي
151
بررسي سه بعدي اثر بارگذاري انفجار داخلي روي پوشش بتن مسلح تونل
152
بررسي سه بعدي تلورانس خرابي پانلهاي آلومينيومي تعميرشده توسط مواد كامپوزيت
153
بررسي سه بعدي ذرات باردار خورشيدي گذرنده از مگنتوپوز زمين
154
بررسي سه بعدي هيدروالاستيسيته ضربه آب بر يك پانل آلومينيومي داراي عيوب اوليه هندسي
155
بررسي سه تعريف موثر در ميزان مصرف برق مشتركين خانگي شهرستان قائمشهر
156
بررسي سه دسته رنگزاي خمي ، راكتيو و مستقيم جهت موارد استتار نظامي
157
بررسي سه روش مختلف رفع آلودگي بر ريز نشت سطح عاج آغشته به برايمر آلوده خون قبل از كيورينگ با استفاده از دو نوع سيستم ‏‎(Self etch)Prompt L-POP‏ و‏ ‎(total etch)Excite‏ ‏
158
بررسي سه ساله ITP در بيمارستان 17 شهريور رشت﴿درسالهاي71- 70- 1369﴾
159
بررسي سه ساله بيماري هنوخ شوان لاين پورپورا در بيمارستان 17 شهريور رشت
160
بررسي سه ساله دو قلوئي در خانمهاي حامله مراجعه كننده به زايشگاه بهمن بر حسب سن حاملگي - وزن نوزادان ، نحوه انجام و سرانجام زايمان
161
بررسي سه ساله ي موارد پرفوراسيون اولسر دئودنوم دربيمارستانهاي پورسينا و راضي رشت﴿72-70﴾
162
بررسي سه گانه نويسي(تريلوژي) در ادبيات داستاني فارسي
163
بررسي سه ماهه اختلالات سديم -پتاسيم در بيماران دياليزي واقع در بخش همو دياليز بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد بر اساس نمونه خون قبل و بعد از دياليز
164
بررسي سه نمايشنامه ( روياي پاييز، يك روز تابستاني، كسي مي آيد) يون فوسه بر اساس نظريه كرونوتوپ باختين
165
بررسي سه نمايشنامه (روياي پاييز، يك روز تابستاني كسي مي آيد) يون فوسه بر اساس نظريه كرونوتوپ باختين
166
بررسي سه نمايشنامه از بهرام بيضائي
167
بررسي سه نمايشنامه از بهرام بيضائي : 1- چهار صندوق 2- ديوان بلخ 3- هشتمين سفر سندباد
168
بررسي سه نمايشنامه از بهرام بيضايي (سلطان مار، چهار صندوق، جنگ نامه غلامان) بر اساس مفهوم كارناوال در نظريات باختين
169
بررسي سه‌بعدي حركت ارتعاشي ميكروكانتيلور پيزوالكتريك AFM در مود دامنه با در نظر گرفتن tip در مجاورت سطح در محيط‌هاي كاري و هندسه‌هاي مختلف كانتيلور
170
بررسي سهم اعتبارات آموزش عالي به آموزش كل كشور در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با چند كشور جهان بمنظور ارائه الگوهايي در جهت تعادل و توازن اعتبارات آموزشي
171
بررسي سهم اعتبارات آموزش عالي به آموزش كل كشور در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با چند كشور جهان بمنظور ارائه الگوهايي در جهت تعادل و توازن اعتبارات آموزشي
172
بررسي سهم انرژي بري در فرآيند توليد لاستيك خودرو
173
بررسي سهم پيش بين سبك هاي دلبستگي و تحمل پريشاني برنگراني از تصويرتن با ميانجيگري ناگويي هيجاني در دانشجويان
174
بررسي سهم توليدات دامي در تحول راهكارهاي اقتصاد معيشتي جوامع زاگرس جنوبي در دوره بانش
175
بررسي سهم دانش واژگان اكادميك و خودانگاره آكادميك در مهارت گوش دادن آكادميك دانشجويان مهندسي
176
بررسي سهم ضعيف توابع ساختار نوكلئون ها
177
بررسي سهم عوامل مختلف در هزينه هاي حمل و نقل هوايي مسافر، با رويكرد تحليل عملكرد خطوط هوايي كم هزينه
178
بررسي سهم فنوتيپي و ژنوتيپي پارامترهاي رشد در تشكيل عملكرد دانه و تعيين مشخصات تيپ ايده آل در لوبياي معمولي
179
بررسي سهم منابع مختلف در تأمين مالي نظام سلامت (مطالعه موردي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي)
180
بررسي سهم و آثار درآمدهاي نفتي در منابع بودجه كل كشورطي سالهاي 1387-1350
181
بررسي سهم ورزش در گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختروپسردوره متوسطه شهرقم
182
بررسي سهم وعوامل موثردرصادرات صنايع كوچك واستراتژي هاي موثربرتوسعه آن (موردكاوي صنايع دستي زنجان )
183
بررسي سو استفاده اينترنت در بين نوجوانان 16-10 سال شهر بوشهر
184
بررسي سوئيچ هاي ATM
185
بررسي سوئيچ هاي كم ظرفيت
186
بررسي سوابق بارداري و زايمان در 380 مورد بيمار زن مبتلا به ديابت شناخته شده در يزد
187
بررسي سوابق بارداري و زايمان در380 مورد بيمار زن مبتلا به ديابت شناخته شده در يزد
188
بررسي سوابق بارداري و زايمان در380 مورد بيمار زن مبتلا به ديابت شناخته شده در يزد
189
بررسي سواد اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي و دانشجويات دكترتي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در ارائه موفق مراقبت مبتني بر شواهد
190
بررسي سواد اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه شاهد و ارائه راهكارهايي براي آن
191
بررسي سواد بصري گرافيكي در فرهنگ عكاسي
192
بررسي سواد زنان روستايي با ميزان مشاركت آنها در زمينه هاي مختلف (فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي،مذهبي،سياسي)در روستاي امير آباد شهرستان لاهيجان در سال 1398.
193
بررسي سواد زنان روستايي با ميزان مشاركت آنها در زمينه هاي مختلف فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي،مذهبي،سياسي در روستاي لوكلايه شهرستان لنگرود درسال 1386
194
بررسي سواد سلامت پريودنتال بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
195
بررسي سواد سلامت پريودنتال بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
196
بررسي سواد سلامت دختران نوجوان و عوامل مرتبط با آن در مدارس شهر رشت سال 1398
197
بررسي سواد سلامت كتابداران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1395
198
بررسي سواد مجلات علمي در دانشجويان دكتري دانشگاه اصفهان
199
بررسي سوالي از پائول اردوش روي نيم گروهها
200
بررسي سوپاپ كاهنده فشار سه راهه
201
بررسي سوپاپ متعادل كننده
202
بررسي سوختگي پوست اثر حرارت تشعشعي
203
بررسي سود تسهيلات بانكي و شبهه ربوي بودن آن با توجه به نظرات فقهاي معاصر
204
بررسي سود دهي بهينه شركتهاي مسافربري هوايي در ايران
205
بررسي سود و زيان بيمه هاي اتكايي در شركت هاي منتخب بيمه در ايران
206
بررسي سود و زيان در قرآن و روايات
207
بررسي سودآوري پرو‍ژه هاي عمراني بر اساس مديريت جريان نقدينگي
208
بررسي سودمندي بازي درماني گروهي با تكنيك كار با گل بر كاهش پرخاشگري دانش اموزان دختر پرخاشگر سال پنجم ابتدايي در شهرستان شهريار.
209
بررسي سوروايوال بيماران مبتلا به سرطان پستان و فاكتورهاي پروكنوستيك موثر بر سوروايوال در زنان ساكن استان يزد در طي سالهاي 85-78
210
بررسي سوروايوال بيماران مبتلا به سرطان پستان و فاكتورهاي پروكنوستيك موثر بر سوروايوال در زنان ساكن استان يزد در طي سالهاي 85-78
211
بررسي سورويوال بيماران با كانسر پستان پس از درمان ﴿جراحي -درمان كمكي﴾
212
بررسي سورويوال بيماران با كانسر كولور كتال در شهر يزد طي سالهاي 60-79
213
بررسي سورويوال بيماران با كانسر كولور كتال در شهر يزد طي سالهاي 60-79
214
بررسي سورويوال يكساله بيماران با آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبتهاي قلبي بيمارستانهاي شهر يزد
215
بررسي سورويوال يكساله بيماران با آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبتهاي قلبي بيمارستانهاي شهر يزد
216
بررسي سورويوال﴿ميزان بقاء﴾بيماران لوسمي ميلوئيدي حاد و فاكتورهاي پروگنوستيك موثر بر سوروايوال
217
بررسي سورويوال﴿ميزان بقاء﴾بيماران لوسمي ميلوئيدي حاد و فاكتورهاي پروگنوستيك موثر بر سوروايوال
218
بررسي سوسپانسيون غليظ تحت جريان پواسل با عدد رينولدز محدود در حالت سه بعدي
219
بررسي سوگ نامه هاي ادبي در سروده هاي چند شاعر معاصر (پروين اعتصامي،احمد شاملو،سيمين بهبهاني،مهدي اخوان ثالث ،مهرداد اوستا،فروغ فرخزاد)
220
بررسي سوگندهاي قرآني و ميزان شدت آنها
221
بررسي سوگيري جنسيتي و تعيين نقش جنسيت در كنش‎گرهاي اصلي داستان‎هاي كودكان، رده سني الف، ب و ج از 1360 - 1394
222
بررسي سوگيري¬هاي شناختي مؤثر بر رفتار ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﺍﻥ فردي ﺑـﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ تهران
223
بررسي سوگيريهاي حافظه آشكارونهان درافسردگي واضطراب اجتماعي
224
بررسي سولفورزدايي از دي بنزوتيوفن توسط آنزيم هايDsz و لايه هاي نانو با منشاء باكتريايي
225
بررسي سومين جشنواره تئاتر شهرستان
226
بررسي سونات 378.k اثر ولفگانگ آمادئوس موتزارت
227
بررسي سونات رومانتيك اثر مانوئل پونس
228
بررسي سونوريته جلال ذوالفنون و قطعاتي براي ساز سه تار به تفكيك دست راست و چپ ﴿ دوره پيشرفته ﴾
229
بررسي سونوگرافي سيستم صفراوي بيماران با شكايت اوليه در RUOدر مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون
230
بررسي سونوگرافي سيستم صفراوي بيماران با شكايت اوليه درد RUOدر مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون
231
بررسي سونوگرافيك نتايج درازمدت كاهش بافت زير پوستي نوك بيني در بيماران رينوپلاستي بيمارستان اميرالمومنينرشت در سال 89-88
232
بررسي سوييچ هاي ATM موجود و ارائه يك ساختار بهينه
233
بررسي سي و پنج مورد بيمار مبتلا به پارگي زودرس غشاهاي جنينيبا سنين حاملگي زير سي و هشت هفته در بيمارستان و زايشگاه رشت
234
بررسي سياست امام صادق ﴿ع﴾ در نخستين سالهاي خلافت عباسيان 114-148هـ
235
بررسي سياست پولي و آزمون فرضيه "شانس خوب" در ايران، از منظر هدف گذاري و تقاضاي پول( 1/ 1368 الي 4/ 1389)
236
بررسي سياست تخته قاپو ( اسكان) ايلات در دوره‌ي پهلوي اول با تكيه بر اسكان ايلات كردستان و همدان
237
بررسي سياست تخته قاپو(اسكان) ايلات در دوره ي پهلوي اول با تكيه بر اسكان ايلات كردستان و همدان
238
بررسي سياست جمهوري خواهان و دموكرات هاي آمريكا در قبال تحريم جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر دوران بوش و اوباما (2014-2001)
239
بررسي سياست جنايي ايران در قبال جرايم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي
240
بررسي سياست جنايي تقنيني ايران در قبال شركتهاي هرمي
241
بررسي سياست خارجي آمريكا در خاورميانه قبل و بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثير آن بر بنيادگرايي اسلامي
242
بررسي سياست خارجي ايالات متحده امريكا در قبال شوراي همكاري خليج فارس (2008-1993)
243
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (1392ـ1384) بر اساس الگوي پيوستگي جيمز روزنا
244
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از 1357 تا 1376 از منظر تحليل گفتمان
245
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از منظر سازه انگاري
246
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نظريه سازه انگاري ﴿ 1388-1376﴾
247
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دولت احمدي نژاد (1392-1384) بر اساس نظريه انتقادي روابط بين الملل
248
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال بحران سوريه بر اساس نظريه موازنه تهديد والت (1395-1390)
249
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دربرابر داعش از سال 2003 تاكنون
250
بررسي سياست خارجي حزب دموكرات در جمهوري مهاباد
251
بررسي سياست خارجي روسيه براساس نظريه واقعگرايي تهاجمي مرشايمر (2016-2012)
252
بررسي سياست خارجي عربستان سعودي در قبال ايران ، بعد از سقوط صدام تاكنون )3002-2102(
253
بررسي سياست فرهنگي حاكمان ايران عصرقاجار
254
بررسي سياست قيمت گذاري در يك سيستم فروش چند كاناله
255
بررسي سياست كشف حجاب رضاشاه
256
بررسي سياست كيفري ايران از منظر فايده گرايي
257
بررسي سياست مذهبي پادشاهان صفوي در قبال گسترش تشيع در ايران « از ابتدا تا پايان دوره شاه عباس اول»
258
بررسي سياست مذهبي حاكمان(شاهان) قاجار
259
بررسي سياست مذهبي در اواخر دوران صفويه (شاه سلطان حسين)
260
بررسي سياست هاي اجرايي دولت در مورد برنامه تنظيم خانواده هاي شهرستان راميان
261
بررسي سياست هاي ادغام و تجزيه قلمروهاي مديريت محلي در ايران ، انگلستان و فرانسه
262
بررسي سياست هاي برنامه ريزي شهري در راستاي حفاظت از رودخانه زاينده رود اصفهان با استفاده از رويكرد پايداري اكولوژيكي
263
بررسي سياست هاي تورمي
264
بررسي سياست هاي تورمي
265
بررسي سياست هاي جنايي ايران در خصوص توبه
266
بررسي سياست هاي حمايتي برنج و ارائه راهكارهاي نوين جهت كارامدي اين سياست ها
267
بررسي سياست هاي حمايتي دولت بر روي سرمايه اجتماعي با تاكيد بر سياست هاي يارانه اي در ايران
268
بررسي سياست هاي عكس ويراستاري در رسانه هاي جمعي تصويري نمونه پژوهي تطبيقي: خبرگزاري ايرنا
269
بررسي سياست هاي متفاوت در قبال نرخ ارز و ارائه مدل هاي پويا براي تعيين نرخ تعادلي و شناور ارز
270
بررسي سياست هاي موفق حمل و نقل عمومي ( درون شهري ) پايدار به منظور ارائه راهكارهاي مناسب ( مورد پژوهي : شهرهاي اصفهان و فرايبورگ )
271
بررسي سياست‌هاي خرده فروشي: مطالعه موردي بررسي تخصيص فضاي قفسه و نحوه چيدمان در شرايط عدم قطعيت تقاضا
272
بررسي سياست‌هاي مديريت تقاضا با شناسايي الگوي سفر شهروندان بر اساس رويكرد فعاليت مبنا (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
273
بررسي سياستها و اقدامات حاج ميرزاآقاسي
274
بررسي سياستهاي اشتغال زايي در استان يزد طي برنامه چهارم توسعه 87 - 1384
275
بررسي سياستهاي مسكن ارزان در ايران مورد مطالعه : مسكن مهر شهركرد
276
بررسي سيالات غير نيوتوني در شريان هاي خون
277
بررسي سياليت نانوذرات TiO2‌ تهيه شده، در خشك كن بستر سيال و شبيه سازي كامپيوتري به كمك CFD
278
بررسي سياهچاله واندروالس سه بعدي در نظريه گرانش جرم دار جديد
279
بررسي سيتوتاكسونوميك جنس Carthamus L. در ايران
280
بررسي سيتوتاكسونوميكي جنس Secale L. در ايران
281
بررسي سيتوژنتيك و فيتوشيميايي گونه هايي از جنسهاي Thymus L., Stipa L. در ايران
282
بررسي سيتوژنتيكي ارقام مختلف سيرهاي تحت مواد موتاسيون زا سديم آزايد
283
بررسي سيتوژنتيكي برخي از گونه هاي آويشن در مناطق مختلف ايران
284
بررسي سيتوژنتيكي چند گونه مريم گلي
285
بررسي سيتوژنتيكي چند گونه مريم گلي Salvia lachnoclyx, S. verticillata, S. virgata, S. hydrangea
286
بررسي سيتوژنتيكي چهار گونه مريم صگلي Salvia macrosiphon, S. mirzayanii, S. sclarea, S. officinalis
287
بررسي سيتوژنتيكي گياه باريجه Ferula gummosa
288
بررسي سيتولوزيكي برخي از گونه هاي جنس اسپرس Onobrychis درايران
289
بررسي سيتولوژيك جمعيت هاي مختلف جنس ELYMUS از استان اصفهان
290
بررسي سيتولوژيك گونه هايي از جنس stipagrostis در ايران
291
بررسي سير اپيدميولوژيك پنج ساله مننژيت در شهر يزد
292
بررسي سير اپيدميولوژيك پنج ساله مننژيت در شهر يزد
293
بررسي سير افكار اجتماعي در اشعار نيما يوشيج و محمود درويش
294
بررسي سير افكار اجتماعي در اشعار نيمايوشيج و محمود درويش
295
بررسي سير باليني 300 مورد انفاركتوس حاد قلب در بيمارستان دكتر حشمت رشت
296
بررسي سير باليني گره داغ تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي غدد در شهر رشت از سال 1363 تا سال 1382
297
بررسي سير باليني مننگوانسفاليت اوريوني بستري شده در سال 1373 در بيمارستان 17 شهريور
298
بررسي سير باليني و درمان مبتلايان به تب تيفوئيدي در آمار يكساله (1374) بيمارستان هفده شهريور رشت
299
بررسي سير بهاريه سرايي در ادب فارسي از آغاز تا پايان قرن هفتم هجري (ه.ق)
300
بررسي سير بيماري هيرشپرونگ در بيماران تحت درمان در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1374 لغايت 1381
301
بررسي سير پيشرفت تكنيكي نوازندگي كلارينت در آثار متزارت ، برامس ، بارتك و ريم
302
بررسي سير تاريخي آموزش زبان فارسي به فارسي آموزان خارجي با تكيه بر نقد تحليلي منابع
303
بررسي سير تاريخي بربط ايراني و نگارش اتودهايي براي ساز عود
304
بررسي سير تاريخي پژوهش‌ هاي خاورشناسان انگليسي ‌زبان درباره نهج‌البلاغه
305
بررسي سير تاريخي ترجمه افعال ناقصه و مقاربه از عربي به فارسي / دراسه المسارالتاريخي لترجمه اشهرالافعال الناقصه و المقاربه من العربيه الي الفارسيه ( اصبح، كان، صار، مازال، كاد، عسي )
306
بررسي سير تاريخي تشيع قزوين از آغاز تا تأسيس دولت صفويه
307
بررسي سير تاريخي تكويني آموزش فيزيك نوين در عصر قاجار
308
بررسي سير تاريخي جريان هاي فكري موثر در شكل گيري مباني فرهنگي تمدن اسلامي ﴿ از جاهليت تا آغاز دوره دوم عباسي 232 ق.﴾
309
بررسي سير تاريخي جريان هاي فكري موثر در شكل گيري مباني فرهنگي تمدن اسلامي (از جاهليت تا آغاز دوره دوم عباسي 232ق)
310
بررسي سير تاريخي صنعت ليزيك در ايران
311
بررسي سير تاريخي فرهنگ پهلواني و جوانمردي در دوره صفوي
312
بررسي سير تاريخي مهريه
313
بررسي سير تاريخي و جامعه شناسي نقدنويسي در سينماي ايران از سال 1357 تا 1390
314
بررسي سير تاريخي و جامعه شناسي نقدنويسي در سينماي ايران از سال 1357 تا 1390
315
بررسي سير تاريخي و شيوه آموزش در هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان
316
بررسي سير تاريخي و شيوه آموزش در هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان
317
بررسي سير تحول اموزش متوسطه بعد از انقلاب اسلامي
318
بررسي سير تحول تاريخي اسناد مجازي، استعارۀ تبعيّه و استعارۀ مكنيّه در كتاب‌هاي بلاغي فارسي
319
بررسي سير تحول تالارهاي ستون دار در هزاره هاي دوم و اول قبل از ميلاد در ايران - قفقاز و آناتولي
320
بررسي سير تحول تصوف در قرن ششم
321
بررسي سير تحول تصوير سازي مثنوي ليلي و مجنون نظامي ئر هنر نگارگري از ابتداي سده هشتم تا پايان سده دهم هجري قمري با تاكيد بر نسخه هاي موجود از نگارگري مكتب هرات
322
بررسي سير تحول تنگ بري در ايران و ارائهي راهكار حفظ و مرمت تنگ بري هاي شاه نشين خانه ي مارتا پيترز
323
بررسي سير تحول توليد و طراحي قالي در درچه اصفهان از ابتداي عهد قاجار تا به امروز
324
بررسي سير تحول توليد وطراحي قالي در درچه اصفهان از ابتداي عهد قاجار تا به امروز
325
بررسي سير تحول رنگ ونقش در منسوجات مينياتور هاي صفوي قبل از فرنگي سازي
326
بررسي سير تحول رنگ ونقش در منسوجات مينياتورهاي صفوي قبل از فرنگي سازي
327
بررسي سير تحول روشهاي آموزش انفرادي در بستري از تاريخ تعليمم و تربيت ايران از عهد باستان تا كنون
328
بررسي سير تحول ساختار تصويري دستار در شاهنامه ابوسعيدي، بايسنقري و تهماسبي
329
بررسي سير تحول سرپوش زنان ايراني از تمدن ماد تا دوران صفويه بر اساس منابع تاريخي (با تاكيدبر منابع تويري)
330
بررسي سير تحول سفالينه هاي صيقلي و داغدار بدون لعاب در ايران
331
بررسي سير تحول شخصيت پردازي قهرمان و ضد قهرمان در انيميشن هاي ديزني بر اساس مدل شخصيتي سايه رنگ
332
بررسي سير تحول شخصيت پردازي قهرمان و ضد قهرمان در انيميشن هاي ديزني بر اساس مدل شخصيتي سايه رنگ
333
بررسي سير تحول صنعت چاپ و چاپخانه با تاكيد بر اصول هنر چاپ باتيك ﴿ نقاشي بر روي پارچه با ابداعات جديد ﴾
334
بررسي سير تحول طبيعت بي جان و تاثير اجتماعي آن از ديدگاه نقاشي
335
بررسي سير تحول طراحي و تزئينات در پيرنگاري دوره قاجار ﴿13-11 ه ق﴾
336
بررسي سير تحول طرح و نقش و فرم هارپي در آثار سفالين ايران
337
بررسي سير تحول طرح ورنگ در هنر كاشي كاري دوران فوي تا قاجار در ايران
338
بررسي سير تحول فرم گل نيلوفر ﴿لوتوس ايراني﴾به نقش مايه گل شاه عباسي
339
بررسي سير تحول كمپرسورهاي تبريد
340
بررسي سير تحول كمپرسورهاي تبريد
341
بررسي سير تحول كمپرسورهاي تبريد
342
بررسي سير تحول معيارهاي ارزش فردي و اجتماعي در قصايد مدحي سبك خراساني و عراقي
343
بررسي سير تحول نامگذاري دختران و پسران مهابادي از ديدگاه جامعه شناسي زبان
344
بررسي سير تحول نقش گل و مرغ در هنر ايراني با تاكيد بر شكل گيري مكتب جديد در ﴿دوران صفوي و قاجار﴾
345
بررسي سير تحول نقش مبلمان در زندگي اجتماعي مردم ايران از گذشته تاورود مدرنتيه
346
بررسي سير تحول نقوش نجومي در هنر بعد از اسلام در ايران
347
بررسي سير تحول هنر ضريح سازي در ايران از صفويه تاكنون
348
بررسي سير تحول هنر ضريح سازي در ايران از صفويه تاكنون
349
بررسي سير تحول و تداوم ميدان نقش جهان ﴿ ميدان امام ﴾ اصفهان با تاكيد بر فضاي باز آن
350
بررسي سير تحول وتطور نقش پرنده در نگارگري دوره صفوي
351
بررسي سير تحولات اجتماعي و ساختاري پيش درآمد ﴿ از بدو پيدايش تا دهه ي 50 ش ﴾
352
بررسي سير تحولات جمعيت و نقش آن بر توسعه شهركرد (1370-1335)
353
بررسي سير تحولات ديوانسالاري در عهد ايلخانان
354
بررسي سير تحولي تعالي معنوي، ارزشهاي انساني بنيادي و باورهاي ديني از نوجواني تا پيري: يك مطالعه مقطعي
355
بررسي سير تحولي طراحي صنعتي در ماشين آلات كشاورزي ( تراكتور):كاپوتاژ تراكتور توليدي
356
بررسي سير تحولي طراحي صنعتي در ماشين آلات كشاورزي﴿تراكتور ﴾
357
بررسي سير تحولي نقش زنان در فيلمهاي انيميشن ديزني
358
بررسي سير تحولي نقش زنان در فيلمهاي انيميشن ديزني
359
بررسي سير تحوّل حكمت هاي ايراني در منابع عربي
360
بررسي سير تطبيقي طرح شكارگاه از صفوي تا امروز
361
بررسي سير تطور نوازندگي رضا ورزنده
362
بررسي سير تغييرات نوروتروفين ها در خون افراد معتاد به مورفين ودرحال ترك باروش پرهيزمدار
363
بررسي سير تغييرات هموگلوبين در بيماران آسيب شديد مغزي بستري در بخش ICU بيمارستان پورسيناي رشت در زمستان 83
364
بررسي سير تكاملي آهنگسازي براي فلوت از 1860 تا 1950
365
بررسي سير جنبش دانشجويي در ايران از زمان آغاز آموزش عالي در ايران تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي سال 57.
366
بررسي سير خشكسالي اقليمي و اثرات آن بر نظام كشاورزي استان بوشهر طي سالهاي 1385 - 1340
367
بررسي سير داستانهاي ميني مال ايراني از ابتدا تا امروز
368
بررسي سير درماني آكنه با تتراسايكلين و داپسون
369
بررسي سير رشد دانش آموزان 7-12 ساله شهر يزد و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني
370
بررسي سير رشد دانش آموزان 7-12 ساله شهر يزد و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني
371
بررسي سير طبيعي ( Fletinopathy Serous central) و پيامدهاي ان در بيماران مراجعه كننده به يك درمانگاه تخصصي در شهر رشت طي سال 1374 الي 1378
372
بررسي سير طبيعي هيدرونفروز به دنبال هيستركتومي در بيمارستان الزهرا(س ) رشت از سال 1386- 1385
373
بررسي سير عاميانه شدن شعر فارسي در قرن نهم هجري
374
بررسي سير عشاق نامه سرايي در شعر فارسي تا دوره صفويه
375
بررسي سير فرآيند تبديل نمايشنامه هاي گفتار محور به تصوير محور در آثار رابرت ويلسون (با تأكيد بر عنصر بازيگر)
376
بررسي سير قضات در سيستم كامن لا و حقوق اسلامي
377
بررسي سير نقد ادبيات داستاني در نشريات 1369-1382
378
بررسي سير نوسازي و بهسازي در دوره قاجار در تهران و تأثير سياسات هاي اقتصادي و اجتماعي بر اين روند
379
بررسي سيرت نيكوي مديران از منظر دانش مديريت و قرآن
380
بررسي سيرتحول حروف اضافه در زبان فارسي
381
بررسي سيرتحول و تطور طرح و نقش و رنگ فرش استان اردبيل در عصر حاضر
382
بررسي سيرتحولات توليد در هنر منبت كاري ايران
383
بررسي سيرده نامه سرايي از نظر قالب و محتوا در ادب فارسي
384
بررسي سيره بهداشتي معصومين﴿ع﴾
385
بررسي سيره خانوادگي ائمه طاهرين﴿ع﴾
386
بررسي سيره و انديشه هاي اجتماعي امام علي بن ابيطالب﴿ع﴾
387
بررسي سيستم AMdAR براي اندازه گيري توربالانس
388
بررسي سيستم GPRS و تاخير ارسال مجدد در لايه PLC
389
بررسي سيستم NEAX16
390
بررسي سيستم SDH
391
بررسي سيستم T-MOX DIM- 5006C
392
بررسي سيستم WDM
393
بررسي سيستم آب شيرين كن خورشيدي
394
بررسي سيستم آبياري تحت فشار
395
بررسي سيستم آلياژي PET/PP
396
بررسي سيستم آموزش از راه دور بر پيشرفت تحصيلي دانشجو يان دانشگاه پيام نور - مركز رامسر
397
بررسي سيستم آموزش باز در مقطع متوسطه
398
بررسي سيستم آموزشي دانشگاه پيام نور و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي دانشجويان (دانشگاه پيام نور)
399
بررسي سيستم آموزشي دانشگاه پيام نور و تاثير آن در وضعيت تحصيلي دانشجويان در سال تحصيلي (88-87)
400
بررسي سيستم اتوماسيون DCS در پست فشار قوي
401
بررسي سيستم ارتباطي مناسب براي بيمارستانها سيستم هاي مخابراتي سلولي ثابت ( حلقه محلي بي سيم ) سيستم ميكروبي تي اس
402
بررسي سيستم ارزشيابي كاركنان و تاثير آن بر عملكرد كاركنان آموزشي و تربيتي منطقه شبانكاره
403
بررسي سيستم ارزيابي عملكرد كانون فرهنگي اموزش قلم چي نمايندگي نجف اباد
404
بررسي سيستم اطلاعات مديريت شركت مهندسي الكا آريا و پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري و داشبورد مديريت
405
بررسي سيستم اكسيژناتور از لحاظ چگونگي تبادل گاز با خون وچگونگي مسير جريان
406
بررسي سيستم امنيتي خودرو
407
بررسي سيستم انبارداري درشركت پاتن جامه
408
بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با خودروهاي احتراق داخلي
409
بررسي سيستم انتقال قدرت لودرولو بي ام 4500
410
بررسي سيستم انتقال قدرت هيدرو ديناميك و هيدرو استاتيك
411
بررسي سيستم ايستگاه فرستنده - گيرنده پايه موبايل
412
بررسي سيستم ايمني بيمارستاني و تدوين استانداردهاي تجهيزات پزشكي بر مبناي استاندارد NFPA
413
بررسي سيستم ايمني خودرو و كيسه هوا و امكان مدلسازي آن
414
بررسي سيستم اينمارست )INMARSAT(INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE
415
بررسي سيستم بازار يابي و كانالهاي توزيع در كارخانه قند شيروان
416
بررسي سيستم بالابرها در معادن
417
بررسي سيستم برق مجتمع فولاد اهواز و بدست آوردن مدل ديناميكي SVC
418
بررسي سيستم بهينه نگهداري و تعميرات در صنايع مطالعه موردي Ý نوشابه سازي شركت دانيس گلستان
419
بررسي سيستم پاشش رنگ و اتاقك رنگ
420
بررسي سيستم پرداخت حقوق و دستمزد بيمارستان جم
421
بررسي سيستم ترمز ABS
422
بررسي سيستم ترمز ABS و مقايسه آن با سيستم ترمز معمولي
423
بررسي سيستم ترمز ضد قفل ABS
424
بررسي سيستم ترمز ضد قفل و نصب آن روي پژو 405
425
بررسي سيستم ترمزهاي حفاري﴿ترمزهاي برقي﴾شركت ملي حفاري ايران
426
بررسي سيستم ترموهيدوليك راكتور تحقيقاتي 5MW تهران جهت تعديل آن براي افزايش قدرت تا سطح حداكثر 10MW
427
بررسي سيستم تشويق و تنبيه در مدارس راهنمايي دخترانه گنبد و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي
428
بررسي سيستم تصفيه آب مدار اول راكتور R.E.V.V روسي با استفاده از رزين هاي تبادل يوني
429
بررسي سيستم تصميم گيري در سازمان و ارتباط آن با ويژگي هاي شخصيتي مديران
430
بررسي سيستم تعالي منابع انساني موجود در صنعت نفت و ارائه الگوي بومي مناسب
431
بررسي سيستم تعليق ، چگونگي بهينه سازي آن و پاسخ خودرو به تحريكات جاده
432
بررسي سيستم تعليق پژو 405
433
بررسي سيستم تعليق خودرو پرايد به هنگام عبور از دست انداز با دو روش تحليلي و نرم افزار ANSYS [انسيس]
434
بررسي سيستم تعليق خودرو و ارائه ملاحظات طراحي در سيستم تعليق
435
بررسي سيستم تعليق خودرو واپتيماسون ضرائب مربوط به آن
436
بررسي سيستم تعميرات و نگهداري در شركت آلدا
437
بررسي سيستم تعيين موقعيت ماهواره اي (جي پي اس ) و نحوه كاركرد آن
438
بررسي سيستم تله تكست
439
بررسي سيستم تنشن ريل در كلاف پيچي ورق هاي فولادي
440
بررسي سيستم توليد CONWIP براي خطوط مونتاژ
441
بررسي سيستم توليد كارخانه رنگسازي كهر
442
بررسي سيستم توليد كلر-قليا در پتروشيمي واحد كلر-قليا ﴿نرم افزاري﴾
443
بررسي سيستم توليد و فروش شركت توليدي ظروف يكبار مصرف ارغوان شيروان
444
بررسي سيستم چند درجه آزادي
445
بررسي سيستم حمل و نقل معادن كياسر
446
بررسي سيستم خنك كاري با آب خودروها
447
بررسي سيستم خنك كاري موتور اتومبيل و طراحي شبكه رادياتور براي موتور اتومبيل پژو
448
بررسي سيستم خنك كاري موتور خودرو
449
بررسي سيستم خنك كننده يك واحد پتروشيمي و طراحي مبدل هاي قاب و صفحه
450
بررسي سيستم درآمد هواپيمايي ، بهبود روش ها و طرح مكانيزاسيون امور دستي باتوجه به رويه هاي ياتا
451
بررسي سيستم دو منظوره گرمايش آب ترموسيفون خورشيدي
452
بررسي سيستم ديتا بيس در gsm
453
بررسي سيستم ديجتالي پخش صدا ...
454
بررسي سيستم رادار
455
بررسي سيستم راديويي بهينه براي شهرداري تهران
456
بررسي سيستم رهسپاري داخله
457
بررسي سيستم روغنكاري ديزل ژنراتور و طراحي پمپ روغن
458
بررسي سيستم زادآوري و تاثير خودگشني و دگر گشني بر ماده موثره، روغن و ويژگي هاي گياهچه اي اكوتيپ هاي ماريتغال ﴿.Silybum marianum L﴾ تحت شرايط عادي و تنش خشكي
459
بررسي سيستم زادآوري و تلاقي هاي بين و درون گونه اي در چهار گونه نعناع ايراني(Mentha spp)
460
بررسي سيستم زمين
461
بررسي سيستم ساختماني قاب فولادي سبك ( LSF) از ديدگاه آيين نامه رهبري در انرژي و طراحي زيست محيطي (LEED)
462
بررسي سيستم سوخت رساني موتور هاي ميكروجت
463
بررسي سيستم شنوايي ربات آزمايشگاهي SCOUT به منظور تشخيص فرمان صوتي و موقعيت يابي منبع صوت
464
بررسي سيستم شهر و نقش كاربردي زمين در آن
465
بررسي سيستم صف انتظار نوبت كشتيها در ترمينال غلات بندر شهيد رجايي مطالعه موردي
466
بررسي سيستم طرح اقماري و مشكلات ناشي از آن در شركت ملي حفاري ايران
467
بررسي سيستم عامل OS/2
468
بررسي سيستم عامل Symbian و نوشتن يك برنامه تحت آن
469
بررسي سيستم عامل سيمين و امنيت در موبايل
470
بررسي سيستم عامل نودهاي شبكه حسگر بيسيم
471
بررسي سيستم فانوك در دستگاه تراش .C.N.C
472
بررسي سيستم فرآورده فروش آب معدني شركت آبگل درود نيشابور
473
بررسي سيستم فرمان اتومبيل
474
بررسي سيستم فرمان هيدروليك پژو 405 و طراحي دستگاه تست مشخصه هاي عملكرد آن
475
بررسي سيستم كاني سازي و پتانسيل مس در انديس شرق آفتاب رو جنوب بوئين زهرا
476
بررسي سيستم كنترل ترافيك شهري و نحوه انتقال تصاوير و اطلاعات به مراكز واسطه و كنترل از كانالهاي مخابراتي مختلف
477
بررسي سيستم كنترل تنفس انسان توسط روش هاي هوشمند
478
بررسي سيستم كنترل كيفيت آماري
479
بررسي سيستم كنترل كيفيت آماري در خط توليد شركت پلي اتيلن وحيد شهرستان سواد كوه
480
بررسي سيستم كنترل كيفيت صنعت الكترو اپتيك شيراز در مقايسه با استاندارد هاي سري ISO 9000
481
بررسي سيستم كنترل كيفيت كارخانه چوب و كاغذ ايران (چوكا)
482
بررسي سيستم كنترل كيفيت محصولات ماكاروني و مقايسه آن با استاندارد آمريكا و اروپا
483
بررسي سيستم كنترل لرزش با ميراگر U شكل در قاب فولادي
484
بررسي سيستم كنترل معلق نگهداشتن گوي فلزي در فضا
485
بررسي سيستم كنترل و ابزار دقيق كارخانجات سيمان
486
بررسي سيستم گرمايش و سرمايش دانشگاه صنعتي قم
487
بررسي سيستم گرمايش يك نمونه فضاي دانشگاهي
488
بررسي سيستم متمركز كننده خورشيدي فرزنل با استفاده از بازتابنده هاي سهموي
489
بررسي سيستم محرك فن هيدرواستاتيك
490
بررسي سيستم مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانكي ايران ﴿مطالعه موردي بانك هاي ملي استان چهارمحال و بختياري﴾
491
بررسي سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري گرگان
492
بررسي سيستم مديريت هوشمند تردد يك گروه آسانسور
493
بررسي سيستم مكانيزه دبيرخانه در شركت برق منطقه اي يزد
494
بررسي سيستم مهار اجسام شناور و بررسي مهار نمونه
495
بررسي سيستم مهار براي سكوهاي دريايي اسپار
496
بررسي سيستم موبايل اندرويد
497
بررسي سيستم هاي CHP مجهز به سلول سوختي
498
بررسي سيستم هاي MEMS در رباتيك ، تكنولوژي ساخت ، تجزيه و تحليل حركت يك ميكر وربات ارتعاشي
499
بررسي سيستم هاي MIMO
500
بررسي سيستم هاي piping بااستفاده از نرم افزارهاي CAESARوPDMS
501
بررسي سيستم هاي sdh ماهواره اي
502
بررسي سيستم هاي wll با استاندارد dect
503
بررسي سيستم هاي آنالوگ و ديجيتال تصويربرداري پزشكي به منظور كنترل ميزان دوز دريافت شده در فرايند تشخيص و درمان از راه دور و طراحي يك محيط الكترونيكي مناسب جهت تسريع انتقال اطلاعات پزشكي بيمار
504
بررسي سيستم هاي اپتيكي مورد استفاده در ناوبري
505
بررسي سيستم هاي ارزيابي عملكرد در افزايش كارايي كاركنان بانك پاسارگاد
506
بررسي سيستم هاي ارزيابي عملكرد در افزايش كارايي كاركنان بانك پاسارگاد
507
بررسي سيستم هاي ارزيابي عملكرد شركتهاي نفتي براساس روش كارت امتيازي متوازن – مورد كاوي شركتهاي پتروپارس و اويك
508
بررسي سيستم هاي اصلاح وضعيت و مدار ماهواره هاي LEO
509
بررسي سيستم هاي اطلاعات مديريت در انبار و تحليل دستيابي به فناوري به وسيله مشاركت
510
بررسي سيستم هاي اطلاعات و انواع سيستم هاي اطلاعات در سازمان ها
511
بررسي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در واحدهاي فولاد تحت پوشش وزارت معادن و فلزات
512
بررسي سيستم هاي الكترونيكي جهت كنترل و حفاظت نيروگاه
513
بررسي سيستم هاي الكتريكي اتوبوس برقي تهران
514
بررسي سيستم هاي ايمني كلر زنهاي گازي در شهرستانهاي يزد و اردكان
515
بررسي سيستم هاي بالابر در هواپيما هاي مسافربري
516
بررسي سيستم هاي بالاست و طراحي سيستم بالاست گردشي
517
بررسي سيستم هاي برا افزا در هواپيماهاي مسافربري
518
بررسي سيستم هاي برنامه ريزي آموزشي متمركز و غيرمتمركز از ديدگاه مديران مدارس آموزشي فني و حرفه اي كشور
519
بررسي سيستم هاي بسته بندي و تحليه بارگيري كالا در حمل و نقل جاده اي كشور
520
بررسي سيستم هاي بسته بندي وتخليه و بارگيري كالا در حمل و نقل جاده اي
521
بررسي سيستم هاي بلادرنگ در تشخيص تصاوير و تلويزيون هاي سه بعدي
522
بررسي سيستم هاي پخش سيلاب همراه با مطالعات موردي
523
بررسي سيستم هاي تبريد جذبي آب و آمونياك و طراحي جذب كننده پوسته لوله اي با راندمان بالا
524
بررسي سيستم هاي تحريك ژنراتورهاي سنكرون و طراحي سيستم تحريك مناسب براي يك ژنراتور بزرگ با توان خروجي بيشتر ازMVA 250
525
بررسي سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي ادهاك بي سيم
526
بررسي سيستم هاي تعليق و شبيه سازي سيستم تعليق به وسيله نرم افزار MATLAB
527
بررسي سيستم هاي تلويزيون ديجيتال
528
بررسي سيستم هاي توزيع شده (مطالعه موردي:سيستم آموبا
529
بررسي سيستم هاي توصيه گر موسيقي
530
بررسي سيستم هاي توليد انعطاف پذير ﴿FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS )
531
بررسي سيستم هاي توليد همزمان الكتريسيته و گرما با تاكيد بر سوخت بيومس
532
بررسي سيستم هاي جانبي موتور هواپيماي فوكر 100 و مقايسه آن با انواع ديگر موتور TAY
533
بررسي سيستم هاي حفاظتي شبكه هاي قدرت در حالت گذرا
534
بررسي سيستم هاي حمايتي از بنگاه هاي كوچك و متوسط و بهبود و ارتقاي آنها به كمك روش بهبود تطبيقي
535
بررسي سيستم هاي خاموشي ثانويه براي راكتورهاي تحقيقاتي
536
بررسي سيستم هاي خريد ، توليد و فروش در شركت لوازم خانگي و بهداشتي دوريكا مشهد
537
بررسي سيستم هاي خريد ، توليد و فروش در كارخانه قند شيروان
538
بررسي سيستم هاي خريد ، توليدو فروش در كارخانه نوشابه خوشگوار مشهد
539
بررسي سيستم هاي خريد ،توليد و فروش در كارخانه ماكاروني 114شيروان
540
بررسي سيستم هاي خريد توليد و فروش در شركت توليدي بهنوش شيروان
541
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در شركت توليدي بهنوش شيروان
542
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در شركت فراوردهاي لبني كيميا كولاك
543
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در كارخانه نوشابه خوشگوار مشهد
544
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در كارخانه نوشابه خوشگوار﴿كوكاكولا﴾مشهد
545
بررسي سيستم هاي دارورساني هدفمند
546
بررسي سيستم هاي ديناميكي روي گروه هاي لي
547
بررسي سيستم هاي رادار سونار وليدار
548
بررسي سيستم هاي راه يابي مراكز تجاري مورد پژوهي: مراكز تجاري آمريكا
549
بررسي سيستم هاي راهيابي و گرافيك محيطي در موزه لوور فرانسه، موزه هنر مدرن نيويورك و موزه بريتانياي لندن
550
بررسي سيستم هاي رمزنگاري
551
بررسي سيستم هاي رنگرزي مخلوط پنبه / پلي استر
552
بررسي سيستم هاي ژئومورفيك پلاياي ميدان گل
553
بررسي سيستم هاي سازه اي از لحاظ اقتصادي براي ساختمان‌ هاي مسكوني با شكل پذيري متوسط و زياد
554
بررسي سيستم هاي سرو هيدروليك
555
بررسي سيستم هاي سفيدگري كالاهاي پنبه اي و مخلوط پنبه / پلي استر
556
بررسي سيستم هاي سه جسمي درفيزيك هسته اي
557
بررسي سيستم هاي طراحي ماشين هاي گردباف
558
بررسي سيستم هاي كنترل پهبادهاي [صحيح: پهپادهاي] بدون سرنشين
559
بررسي سيستم هاي كنترل كننده راكتور MW 1300-PWR آلماني و مقايسه آن با راكتور MW 1000-WWER روسي
560
بررسي سيستم هاي كنترل كننده هاي مرتبه كسري
561
بررسي سيستم هاي كوانتومي محدودشده يون H2 در قفس بيضي وار، اتم هيدروژن در قفس بيضي وار و اتم هيدروژن در قفس كروي، با استفاده از پايه هاي بي اسپلاين
562
بررسي سيستم هاي لجستيك و ارائه الگوي مناسب درون كارخانه اي شركت خودرو سازي (كاربرد موردي شركت ايران خودرو
563
بررسي سيستم هاي لوله كشي و محاسبات آناليز تنش پايپينگ به كار رفته در ساختمان پمپ خانه سيستم هاي خنك كن نوع برج خشك﴿هلر﴾ نيروگاه سيكل تركيبي
564
بررسي سيستم هاي مخابرات نوري فضاي آزاد و ارائه روش هاي جديد مدولاسيون
565
بررسي سيستم هاي مخابرات نوري فضاي آزاد، كاربردها و چالش ها
566
بررسي سيستم هاي مديريت محتوا و پياده سازي افزونه مشاوره املاك تحت جوملا
567
بررسي سيستم هاي مزوني در نقاط كوانتومي
568
بررسي سيستم هاي مغزي/رفتاري و خودپايي در افراد سيگاري و غيرسيگاري
569
بررسي سيستم هاي مقاوم در مقابل زمين لرزه ؛ حالت خاص تونل
570
بررسي سيستم هاي مكان يابي و تشخيص ترتيب و توالي مبتني بر تكنولوژي RFID
571
بررسي سيستم هاي مكانيزه خدمات شهري (قسمت اول )
572
بررسي سيستم هاي مكانيزه خدمات شهري (قسمت دوم )
573
بررسي سيستم هاي موجود در پست و چگونگي توسعه و ارتقاء آنها
574
بررسي سيستم هاي ناوبري تصويري
575
بررسي سيستم هاي ناوبري تصويري بر روي كوادروتور
576
بررسي سيستم هاي نفتي حوضه ي رسوبي زاگرس
577
بررسي سيستم هاي نوار نقاله صنعتي و تشخيص عيوب اصلي براساس FMEA
578
بررسي سيستم هاي هيدروليك ﴿پمپ ها ،فرمان وجبعه فرمان هيدرو ليكي خودرو﴾
579
بررسي سيستم هاي هيدروليكي ماشينهاي كپي تراش و بازسازي يك نمونه عملي دستگاه كپي تراش GF
580
بررسي سيستم هايي با آمار مياني، رهيافت ترموديناميك هندسي
581
بررسي سيستم هزينه يابي شركت و شناسايي ساختار و اقلام بهاي تمام شده به منظور طراحي سيستم هزينه يابي در رويكرد استاندارد، نرمال و واقعي
582
بررسي سيستم هشدار اوليه بيابان‌زايي با توجه به دومعيار آب و اقليم (مطالعه موردي: اردكان)
583
بررسي سيستم هوشمند وب كاوي
584
بررسي سيستم و روش تعمير و نگهداري توربينهاي گازي صنعتي
585
بررسي سيستم و عوامل مؤثر بر قيمت تمام شده آب شرب شهرستان يزد
586
بررسي سيستم‌هاي صندوق فازي و بيومتريك قابل‌ لغو و ارائه يك روش بهبود يافته براي سيستم صندوق فازي قابل‌ لغو
587
بررسي سيستم¬هاي چرخشي شيميايي در راستاي توليد هيدروژن به همراه جداسازي ذاتي CO2 و امكان¬سنجي استفاده¬ي اين سيستم در فرآيند توليد اوره
588
بررسي سيستماتتيك برهم كنش هاي يون هاي سنگين در آشكارسازهاي حالت جامد
589
بررسي سيستماتيك ايزوتوپ هاي فرد تاليم )ti( در اسپين هاي بالا و مقايسه ي گشتاورهاي چهار قطبي آنها , Syctematic reviews of odd-isotopes of thallium in high spin and comparison of the quadrupole moments
590
بررسي سيستماتيك ايزوتوپ هاي فرد هولميوم در اسپين بالا , systematic study of odd-holmium)ho( isotopes at high spins
591
بررسي سيستماتيك باستان شناسي تپه گبري قاضي پايين قم
592
بررسي سيستماتيك برخي از گونه هاي جنس Hypericum در ايران (ريخت شناسي و فلاونوئيد)
593
بررسي سيستماتيك برهم كنش هاي يون هاي سنگين در آشكارسازهاي حالت جامد
594
بررسي سيستماتيك جنس (Lamiaceae) Marrubium در ايران بر اساس صفات مولكولي و ميكرومورفولوژي
595
بررسي سيستماتيك شيوع زبان جغرافيايي، زبان شياردار و عوامل موثر بر آن ها در ايران
596
بررسي سيستماتيك مولكولي جنس Scutellaria L. (كلاه خودي) در ايران با استفاده از ماركرهاي مولكولي
597
بررسي سيستماتيك و پراكندگي فرامينيفراي بزرگ كفري سازند زيارت منطقه توچال
598
بررسي سيستماتيك و پراكنش زيرگونه Ssalamandara infraimmaculata semenovi در ايران ومقايسه جمجه S.i.semenovi و Rana ridibunda
599
بررسي سيستماتيك و تركيبات پلي فنلي جنس Laurencia در سواحل استان هرمزگان
600
بررسي سيستماتيك و تركيبات پلي فنلي جنس Padina در سواحل استان هرمزگان
601
بررسي سيستماتيك وپراكنش قورباغه درختي حقيقي Hyla.savignyi واكولوژي )زيستگاهها ، آناليز شيميايي آب ،تاثير شهرنشيني بر جمعيت ( سمندر خال زرد ...
602
بررسي سيستماتيكي با توجه به تنوع دانه گرده در جنس چشم خروس
603
بررسي سيستماتيكي فسيلهاي گياهي منطقه قشلاق شاهرود
604
بررسي سيستمهاي INTERLLIGENMT OVERLAY UNDERLAY
605
بررسي سيستمهاي ابزار دقيق در مهندسي مكانيك
606
بررسي سيستمهاي اختلاط روغن و بنزين در موتورسيكلتهاي دو زمانه و ارائه طرح جديد
607
بررسي سيستمهاي اطلاعات معدني
608
بررسي سيستمهاي انتقال قدرت و طراحي شافت پروانه كشتي
609
بررسي سيستمهاي برق سكوي فروزان
610
بررسي سيستمهاي بينايي همه جهته و استريو
611
بررسي سيستمهاي پايداركننده غلتش عرضي كشتي و طراحي يك نمونه باله پايداركننده
612
بررسي سيستمهاي پيل سوختي ﴿FUEL CELL﴾ براي تامين انرژي مورد نياز موتورها
613
بررسي سيستمهاي تبريد
614
بررسي سيستمهاي تجاري
615
بررسي سيستمهاي تحمل پذير خطا با استفاده از كامپيوتر بزبان C
616
بررسي سيستمهاي ترمز در وسايل نقليه
617
بررسي سيستمهاي تصميم گيري در بازار بورس
618
بررسي سيستمهاي تصويربرداري پزشكي و شبيه سازي يك نمونه از آن با كد FLUKA
619
بررسي سيستمهاي تضمين كيفيت در هواپيما سازي ايران
620
بررسي سيستمهاي درونيابي پال‎‎‎، توسعه و كاربرد اين سيستم ‎ها
621
بررسي سيستمهاي ديناميكي و نظريه اندازه با استفاده از نظريه دامنه
622
بررسي سيستمهاي راهگاهي جديد
623
بررسي سيستمهاي رمز نگاري هويت گراي مبتني بر زوج نگارهاي دو خطي
624
بررسي سيستمهاي سازه اي آئين نامه 2800 به لحاظ اقتصادي ﴿براي ساختمانهاي بتن آرمه ﴾
625
بررسي سيستمهاي سرويس دهنده به مشتركين دورو پراكنده )RSS(
626
بررسي سيستمهاي سلولي سيار در جهان
627
بررسي سيستمهاي شيلدينگ
628
بررسي سيستمهاي طلاعات بيمارستاني ﴿HIS)
629
بررسي سيستمهاي كمك ناوبري زميني و ماهواره اي
630
بررسي سيستمهاي كمك ناوبري زميني و ماهواره اي NAVIGATION SYSTEM
631
بررسي سيستمهاي كنترل الكترونيك موتورهاي هواپيما
632
بررسي سيستمهاي كنترل در سنگ شكن ها وصنعت
633
بررسي سيستمهاي كنترل ضريب قدرت در تاسيسات الكتريكي
634
بررسي سيستمهاي كنترل عددي در ماشينهاي تراش و فرز 4NE Fanuc
635
بررسي سيستمهاي كنترل وضعيت ماهواره هاي مدار LEO
636
بررسي سيستمهاي گرمايش و تهويه مطبوع
637
بررسي سيستمهاي لجستيك وارائه الگوي كناسب درون كارخانه اي شركت خودرو سازي مطالعه موردي شركت ايران خودرو
638
بررسي سيستمهاي مخابراتي و ناوبري هوايي
639
بررسي سيستمهاي مختلف FMS و نقش آن در افزايش توليد و كيفيت محصولات
640
بررسي سيستمهاي مختلف طراحي پودي
641
بررسي سيستمهاي مديريت انرژي و ارائه يك نرم افزار مناسب
642
بررسي سيستمهاي مكانيزه خدمات شهري ،عملي : طراحي كابين خودرو چند منظوره خدمات شهري جاروف
643
بررسي سيستمهاي منفرد در مبحث كنترل و مقايسه روشهاي عددي موجود
644
بررسي سيستمهاي موبايل ماهواره اي GSM
645
بررسي سيستمهاي هيدروليك در پرسها
646
بررسي سيستمي اثر احداث سدهاي بالادست دشت چمچمال، بر منابع آب زيرزميني منطقه
647
بررسي سيستمي تعدادي از خلبان هاي تجاري
648
بررسي سيستمي توسعه صنايهيع انساني در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
649
بررسي سيستمي روش هاي نهادينه سازي تحقيق و توسعه در صنايع پتروشيمي
650
بررسي سيستمي فرستنده و گيرنده 551Mbit/s
651
بررسي سيستمي مدار ثابت همزمان و تله متري ماهواره اي
652
بررسي سيستمي و مدل سازي فرود خودكار هواپيماي بدون سرنشين
653
بررسي سيستمي و مشخص كردن LEVELING يك ايستگاه اصلي و يك ايستگاه فرعي بعلاوه طراحي TVRO ارزانقيمت
654
بررسي سيكل پمپ حرارتي جهت تامين آبگرم ساختمان
655
بررسي سيكل تبريد
656
بررسي سيكل تبريد خودرو پژو 405 بر اساس شرايط آب و هوايي جنوب ايران
657
بررسي سيكل تركيبي توان و تبريد كالينا و بهينه سازي بازده گروايي با الگوريتم مبتي بر آموزش و يادگيري
658
بررسي سيكل حرارتي ﴿پير سختي﴾ آلياژ آلومينيوم - مس
659
بررسي سيكل حرارتي سرد وگرم بر ميكروسختي عاج دندان انسان
660
بررسي سيكل عمليات حرارتي فولاد ريخته گري بهينه شده S2
661
بررسي سيكل عمليات حرارتي كوئنچ مياني بر خواص مكانيكي فولادهاي دو فازي
662
بررسي سيكل عمليات حرارتي و خواص مكانيكي آلياژ پيستون (LM13)
663
بررسي سيكل هاي تجاري و علل آن در ايران طي سالهاي 1338 تا 1374
664
بررسي سيكل هاي توربين گاز و استخراج نمودار هاي مربوطه
665
بررسي سيكل هاي جذابي آب - آمونياك با راندمان بالا و روند طراحي جذب كننده هاي پيوسته - لوله اي
666
بررسي سيكل هاي مرطوب توربين هاي گازي
667
بررسي سيكل هيت پمپ جذبي
668
بررسي سيكلهاي تراكمي سرمايش ، طراحي و محاسبه كندانسور
669
بررسي سيگنال خرابي كامپوزيت هاي پليمري در روش بازرسي آكوستيك ايميشن
670
بررسي سيگنال خرابي كامپوزيت هاي پليمري در روش بازرسي اكوستيك ايميشن
671
بررسي سيگنال قلب و ساخت دستگاه الكتروكارديوگرام(ECG)
672
بررسي سيگنال هاي حياتي بدن انسان و چگونگي ايجاد آن و شبيه سازي سيگنال QRS قلب سالم
673
بررسي سيگنال‌هاي پتانسيل ميداني محلي در رمزگشايي توجه بينايي
674
بررسي سيگنالينگ در شبكه هاي بدون سيم ...
675
بررسي سيگنالينگ شبكه ...
676
بررسي سيگنالينگ شبكه هاي هوشمند
677
بررسي سيل و آسيب پذيري رودخانه هاي پائين دست سدها
678
بررسي سيلاب و خشكسالي با تاكيد بر مديريت بحران در حوضه سد زاينده رود
679
بررسي سيليكو ن هاي گازي براي جدا سازي ذرات در مقياس ميكرو نانو
680
بررسي سيم پيچ هاي ميراكننده جهت بهينه سازي ميرايي توربوژنراتورهاي سنكرون
681
بررسي سيما و سيره امام علي(ع) در كتب اهل تصوف
682
بررسي سيماي باليني بيماري تيروئيديت تحت حاد در مراجعه كنندگان به كلينيك خصوصي فوق تخصصي غدد داخلي واقع در شهر رشت طي سالهاي 82-1364
683
بررسي سيماي باليني و تغييرات آن در بيماران مبتلا به كنسر پاپيلري و فوليكولر تيروئيد در مراجعه كنندگان به درمانگاه فوق¬تخصصي غدد در شهر رشت در سال¬هاي 1364 تا 1396
684
بررسي سيماي پيامبران در ديوان صائب بر اساس نسخه شش جلدي محمد قهرمان
685
بررسي سيماي جامعه اروپا و ايران با تكيه برسفرنامه هاي شاردن و ناصر الدين شاه
686
بررسي سيماي جانبازان در شعر دفاع مقدس
687
بررسي سيماي جنائي شهرستان پيرانشهر (1383 الي 1387)
688
بررسي سيماي زن در آثار بزرگ علوي
689
بررسي سيماي زن در اثار داستاني زنان دهه 80
690
بررسي سيماي زن در اسلام
691
بررسي سيماي زن در اسلام
692
بررسي سيماي زن در اسلام
693
بررسي سيماي زن در دفتر اول مثنوي و مقايسه آن با زن در گلستان سعدي
694
بررسي سيماي طبيعي دشت كازرون با تاكيد بر هيدرواقليم
695
بررسي سيماي كودك و نوجوان در آثار داستاني احمد محمود
696
بررسي سيماي كودكان در اثار داستاني جمال ميرصادقي و جلال
697
بررسي سيماي معصومين (ع)در آثار احمد عزيزي
698
بررسي سيمهاي مورد استفاده در سازهاي ايراني
699
بررسي سينتيك آستمپر و ريز ساختار چدن FE- C- CU
700
بررسي سينتيك آستمپر و ريزساختار چدن Fe-C-Cu
701
بررسي سينتيك احياي اكسيد موليبدن با گاز هيدروژن
702
بررسي سينتيك احياي كربوترمي سلتيت ﴿سولفات استرانسيم ﴾
703
بررسي سينتيك استحاله آستنيت از چدن نشكن با زمينه پرليتي
704
بررسي سينتيك استحاله آستينيت در فولادAISI 1060
705
بررسي سينتيك اكسيداسيون آليا‍ژ TI6AI4V در دماي بالا و در شرايط محيط
706
بررسي سينتيك اكسيداسيون تركيب بين فلزي دي سيليسيد موليبدن درحضور عناصر آلومينيم و زيركونيم
707
بررسي سينتيك اكسيداسيون موليبدنيت در شرايط غير هم دما و اثرات فعال سازي مكانيكي برآن
708
بررسي سينتيك الكترواكسيداسيون متانول و اتانول بر روي آند حاوي نانوذرات پايه پالاديوم براي كاربرد در پيل هاي سوختي الكل مستقيم
709
بررسي سينتيك انحلال آهن در روي مذاب
710
بررسي سينتيك انحلال غبار تشويه موليبدنيت
711
بررسي سينتيك انحلال فرونيوبيوم در فولاد مذاب
712
بررسي سينتيك انحلال فيلتر كيك تصفيه گرم در اسيدسولفوريك
713
بررسي سينتيك انحلال فيلتر كيك تصفيه گرم در اسيدسولفوريك
714
بررسي سينتيك انحلال كالكوپيريت در اسيد سولفوريك در حضور H2O2
715
بررسي سينتيك ايزو مريزاسيون لاكتوز به لاكتوز
716
بررسي سينتيك پخت نانوكامپوزيت هاي سيليكون/خاك رس از طريق مطالعه خواص حرارتي و رئولوژيكي
717
بررسي سينتيك پليمريزاسيون افزايشي- جدايشي برگشت‌پذير در حضور ذرات نانو
718
بررسي سينتيك تبخير و چگالش در حضور شيبهاي فشار، دما و سرعت
719
بررسي سينتيك تبديل الكتروشيميايي غير مستقيم نفت كوره به ساير فرآورده ها توسط يون نقره(II)
720
بررسي سينتيك تبلور مجدد آلياژ ياتاقاني C54400 فسفر برنز
721
بررسي سينتيك تجزيه حرارتي عوامل پف زا و نقش آنها در واكنش بر روي پلي اتيلنو تعيين درصد ژل در جريان توليدي فومها و تعيين دانسيته فوم نسبت به ميزان در صد اين عوامل در مخلوط اوليه
722
بررسي سينتيك تجزيه زيستي تركيبات آلي فرار توسط يك مجموعه قارچ جداسازي شده از كمپوست
723
بررسي سينتيك تجزيه هماتيت به مگنتيت حين پخت گندله
724
بررسي سينتيك تخريب زيستي ديازينون و ايميداكلوپريد در خاك و انتقال آن ها به گياه به كمك طيف سنج تحرك يوني
725
بررسي سينتيك تشكيل پوشش آلومينايدي بر روي آلياژ نانوكريستال نيكل - تنگستن
726
بررسي سينتيك تشكيل پوشش در پوشش دهي مخلوط پودري عناصر آلومينيوم،كبالت و كروم بر روي آلياژ اينكونل 738 LC در زمان هاي مختلف
727
بررسي سينتيك تشكيل پوشش كاربيدي بر روي فولاد ابزار D2 با استفاده ازحمام نمك بوراكس
728
بررسي سينتيك تشويه كنستانتره سولفيدي مس ﴿كالكوپيريت﴾
729
بررسي سينتيك جدايي فازي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان/ CNT با استفاده از مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي(ANN)
730
بررسي سينتيك جذب دي اكسيد كربن درمحلول آبي مخلوط آمين ها
731
بررسي سينتيك جذب و تمايل مواد رنگزاي ديسپرس به الياف و فيلمهاي پليپروپيلني حاوي نانو ذرات خاك رس
732
بررسي سينتيك جذب و خواص رنگرزي و آنتي ميكروبي الياف پشميِ عمل شده با نانوكيتوسان از طريق رنگرزي با مواد رنگزاي طبيعي
733
بررسي سينتيك حذف زيستي استايرن از پسابهاي پتروشيميايي مدل توسط لجن فعال ﴿صنعتي﴾
734
بررسي سينتيك حل شدن منگنز در مذاب آلومينيم
735
بررسي سينتيك رشد تركهاي لترال در تخريب سطحي HAP با استفاده از آزمايشات ميكروسختي سنجي
736
بررسي سينتيك رشد دانه هاي آستنيت در يك فولاد كم آلياژ حاوي Nb و Ti
737
بررسي سينتيك رشد سودوموناس آرجينوزا براي توليد رامنوليپيد به روش تخمير حالت جامد
738
بررسي سينتيك رشد نانوذرات نقره سنتز شده به روش شيمي تر
739
بررسي سينتيك رشد و تجمع نانوذرات آسفالتين و نقش آن‌ها در كاهش عبورپذيري محيط‌هاي متخلخل
740
بررسي سينتيك رنگبري و معدني نمودن پسابهاي حاوي رنگزاهاي آلي در مخلوط هاي دوتايي و اثر متقابل رنگزاها در فرآيند اكسيداسيون پيشرفته نانوفوتوكاتاليستي UV/nano- TiO2/H2O2
741
بررسي سينتيك شيميايي برخي مستقات حاصل از آسنفيتن
742
بررسي سينتيك فرآيند تبديل متانول به پروپيلن در حضورهم خوراكي با مخلوط 1-بوتانول و 1-پنتانول بر روي كاتاليست ZSM-5
743
بررسي سينتيك فرآيند سمنتاسيون كادميوم توسط روي
744
بررسي سينتيك فرايند تشكيل هيدرات از مخلوط گاز طبيعي
745
بررسي سينتيك ليچينگ كانسنگ استيبنيت در محيط قليايي سولفيد سديم
746
بررسي سينتيك نرم شدن و تحولات ريز ساختاري فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304 در حين و پس از تغيير شكل داغ
747
بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب برخي از فلزات سنگين توسط كامپوزيت ورميكوليت/آلژينيك
748
بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب سديم لوريل سولفات روي سطح آلومينيوم با استفاده از طيف سنج تحرك يوني
749
بررسي سينتيك و ترموديناميك يك واكنش چند جزئي جديد براي سنتز تركيبات هتروسيكل با حلقه هاي پيرميديني به هم چسبيده به عنوان يك مهار كننده قوي براي آنزيم آلفا-گليكوسيداز
750
بررسي سينتيك و ديناميك واكنش نوساني- نفوذي انحلال NaOH و KOH در آب
751
بررسي سينتيك و رخمانه (مورفولوژي) الياف الكتروريسي شده به روش تحت تعرض آب و عوامل سطح فعال به صورت متورم
752
بررسي سينتيك و مدلسازي خشك كردن فلفل قرمز در خشك كن دوار
753
بررسي سينتيك و مدلسازي واكنش هاي پلي استريفيكاسيون (پلي استرهاي غيراشباع )
754
بررسي سينتيك و مكانسيم اكسايش دي الها توسط تري پروپيل آمونيوم كلروكرومات
755
بررسي سينتيك و مكانيزم تشكيل تركيبات بين فلزي در فصل مشترك تيتانيم جامد و آلومينيم مذاب
756
بررسي سينتيك و مكانيزم فرآيند اكسيداسيون پودرهاي آلياژي Mg-0.15Al تحت شرايط حرارت دهي غير هم دما
757
بررسي سينتيك و مكانيسم اكسيداسيون قندها توسط تترامتيل آمونيم فلوئورو كرومات
758
بررسي سينتيك واكنش احياء نيل بلو توسط ئيدرازين دي ئيدروكلرايد در ...
759
بررسي سينتيك واكنش ايزومريزاسيون لاكتوز به لاكتولوز با استفاده از پوست تخم مرغ به عنوان كاتاليست
760
بررسي سينتيك واكنش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم استايرن در حضور نانوصفحات گرافن اصلاح‌شده
761
بررسي سينتيك واكنش هاي واحد كراكينگ واحد FCC
762
بررسي سينتيك واكنش هيدرودسولفوريزاسيون
763
بررسي سينتيك واكنشهاي اتصال الكترون براي تركيبات برومو كلر و آلكان با استفاده از طيف سنج تحرك يوني
764
بررسي سينتيك واكنشهاي اتصال الكترون به تركيبات هالومتان با استفاده از طيف سنج تحرك يوني )IMS(
765
بررسي سينتيك واكنشهاي شبكه اي شدن ياCrosslinking (در سيستم منومرهاي چند عاملي ، متيل متاكريلات - پلي متيل متاكريلات ) بر مبناي تئوري Percolation و اثر اندازه ذرات بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي
766
بررسي سينتيكي - محيطي زنجير هاي آمفي فيليك در مجاورت حلال هاي آبي - آلي
767
بررسي سينتيكي احياي اكسيد موليبدن با گاز هيدروژن
768
بررسي سينتيكي احياي پوسته‌هاي اكسيدي نورد
769
بررسي سينتيكي انحلال همزمان مس و سرب از ضايعات الكتريكي و الكترونيكي در محلول HBF4
770
بررسي سينتيكي تجزيه رنگزاهاي AR114 و AY36 به روش TIO2/UV/H2O2
771
بررسي سينتيكي -ترموديناميكي اثر بازدارندگي يديد بر واكنش رنگبري متيل اورانژبه روش اسپكتروفتومتري
772
بررسي سينتيكي تشكيل آستنيت در چدن نشكن با ساختار اوليه فريتي
773
بررسي سينتيكي تشكيل آلومينيم استئارات در فاز جامد
774
بررسي سينتيكي تشكيل روي استئارات در فاز جامد
775
بررسي سينتيكي تشكيل كبالت 2 استئارات در فاز نيم جامد
776
بررسي سينتيكي تشكيل منيزيم استئارات در فاز جامد
777
بررسي سينتيكي توليد بيوديزل از واكنش ترانس استريفيكاسيون منابع گياهي
778
بررسي سينتيكي جذب دي اكسيد كربن توسط آهك
779
بررسي سينتيكي حذف (فيزيكي-شيميايي) مواد آلي از پساب هاي صنعتي
780
بررسي سينتيكي حذف آلاينده رنگي قرمز كنگو و راكتيو آبي 13 از آب با استفاده از نانولوله هاي كربني چند ديواره
781
بررسي سينتيكي سمانتاسيون مس به وسيله آلومينيوم
782
بررسي سينتيكي سنتز رزين اپوكسي آكريلات بر مبناي اپوكسي سيكلو آليفاتيك و استفاده از آن در تهيه نانو كامپوزيت اپوكسي- آكريلات/ نانو سيليكا
783
بررسي سينتيكي سنتز رزين وينيل استر
784
بررسي سينتيكي فرآيند تبديل متانول به پروپيلن در حضورهم خوراكي با 1-بوتانول بر روي كاتاليست ZSM-5
785
بررسي سينتيكي فعاليت كاتاليزور زيگلر- ناتا در واكنش پليمريزاسيون اتيلن با تغيير غلظت كلروفرم
786
بررسي سينتيكي و پايداري حرارتي آنزيم پلي فنل اكسيداز در توت فرنگي محلي كردستان
787
بررسي سينتيكي و ترموديناميكي تورم هيدروژل هاي اكريليك اسيد و متااكريليك اسيد در حضور پلي اتيلن گليكون
788
بررسي سينتيكي و ترموديناميكي مكانيسم واكنش مولكول هاي ازون با جيوه، طلا و نقره و بررسي اثر تغيير دما بر چگالي، ويسكوزيته و حجم مولي اضافي سيستم سه جزئي آب - تولوئن - اسيد استيك
789
بررسي سينتيكي و تعيين مكانيزيم واكنش پودر هيدرايد تيتانيم و مذاب آلومينيوم خالص
790
بررسي سينتيكي واكنش احياي نوري كروم (VI) با استفاده از نيمه هادي هاي خاص و مخلوط آن ها
791
بررسي سينتيكي واكنش اكسايش جزيي متان بر روي كاتاليست LaNiO3
792
بررسي سينتيكي واكنش اكسيداسيون گالوسيانين با پراكسيد هيدروژن در حضور كاتاليزور اسميم تتراكسيد
793
بررسي سينتيكي واكنش توليد بيوديزل با استفاده ازكاتاليست سنتزي Cao/AI2o3
794
بررسي سينتيكي واكنش رفرمينگ بخار متان توسط كاتاليست پرووسكايت نيكل -لانتانيوم
795
بررسي سينتيكي واكنش فوتواكسيداسيون اتيل بنزن با استفاده ازتيتانيم دي اكسيد وفلزات نشانده شده روي آن
796
بررسي سينتيكي واكنش فوتواكسيداسيون اكساليك اسيد وساليسيليك اسيد با استفاده از نيمه هادي هاي خالص واصلاح شده
797
بررسي سينرژي عضلات در حركت بالا برنده اي دست با استفاده از پردازش EMG
798
بررسي سينماتيك حركت مكانيزم استوارت سه درجه آزادي با محركهاي پيستوني
799
بررسي سينماتيك مكانيزم ثابت سازي خارجي و ارائه روش محاسباتي براي مديريت درمان با فيكساتور خارجي TSF
800
بررسي سينماتيك و ديناميك ربات P.R.R
801
بررسي سينماتيك و ديناميك روباتهاي متحرك چرخدار
802
بررسي سينماتيك و ديناميك يك موتور دوار پيستوني در حالت عملكرد داغ (Motoring)
803
بررسي سينماتيكي حركات پايه در رشته ورزشي آيكيدو
804
بررسي سينماتيكي و ديناميكي تيراندازي با تيرو كمان ربات انسان نما در مواجهه با اهداف ثابت
805
بررسي سينماتيكي و ديناميكي يك ربات موازي با اجزاي انعطاف‌پذير
806
بررسي سينماي 8 ميليمتري ايران از سال 1348 تا 1357
807
بررسي سينماي استراليا در دهه هشتاد ميلادي
808
بررسي سينماي پارودي گروه زاكر ابراهام زاكر
809
بررسي سينماي توده اي بر اساس فلسفه هنر نوئل كارول
810
بررسي سينماي جنگ و تحليل تدوين سه فيلم : ديده بان ، مهاجر، هور در آتش
811
بررسي سينماي سوريه
812
بررسي سينماي سوريه
813
بررسي سينماي فرانسيس فورد كاپولا
814
بررسي سينماي كمدي
815
بررسي سينماي مستند زندگي نامه اي بيوپيك با تاكيد بر سينماي ايران
816
بررسي سينماي مستند زندگي نامه اي- بيوپيك با تاكيد بر سينماي ايران
817
بررسي سينماي مصر بانگاهي به فيلم هاي يوسف شاهين
818
بررسي سينماي مصر بانگاهي به فيلم هاي يوسف شاهين
819
بررسي سينماي مقدونيه با تكيه بر آثار ميلچو مانچوسكي
820
بررسي سينماي مقدونيه با تكيه بر آثار ميلچو مانچوسكي
821
بررسي سينماي نوري بيلگه جيلان
822
بررسي سينماي نوري بيلگه جيلان
823
بررسي سينماي هاتكه با تكيه بر مفاهيم عشق, خشونت, وانهادگي, رسانه ﴿از فيلم هاي عشق تا قاره ي هفتم﴾
824
بررسي سينماي هانكه با تكيه بر مفاهيم عشق، خشونت، وانهادگي، رسانه ﴿از فيلم هاي عشق تا قاره ي هفتم﴾
825
بررسي سينماي يژي اسكوليموفسكي
826
بررسي سينوبتيكي سيلاب رودهاي دامنه غربي زاگرس ( با تاكيد بر حوضه هاي كرخه و كارون و دز )
827
بررسي سينوپتيك انرژي باد در منطقه سيستان
828
بررسي سيني هاي جديد در برج هاي سيني دار
829
بررسي سينيتكي تشكيل سرب (II) استئارات در فاز نيم جامد و اثر كاتاليزور استيك اسيد بر آن
830
بررسي ش خصيت و فلسفه موريس مترلينگ
831
بررسي شاخص CPITN در دانش آموزان 12 ساله رشت در سال 1383
832
بررسي شاخص D.M.F در بين دانش آموزان 41-21 ساله مدارس راهنمائي منطقه شهري شميران
833
بررسي شاخص DMFT دانش آموزان 12ساله شهر لنگرود در سال 1382
834
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان ( عقب مانده ذهني ) 12 - 8 ساله مدارس استثنايي شهر يزد.
835
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان ( عقب مانده ذهني ) 12 - 8 ساله مدارس استثنايي شهر يزد.
836
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 12 ساله مدارس شهر يزد در سال 1387
837
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله پسر شهر رشت در سال 1391
838
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله مدارس راهنمايي شهر يزد در سال 1387
839
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله مدارس راهنمايي شهر يزد در سال 1387
840
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان هاديشهر ( استان آذربايجان شرقي ) در سال 1379.
841
بررسي شاخص DMFT در شهر شاهديه يزد براساس پروفايل روحي ورواني درسال۱۳۹۵
842
بررسي شاخص dmft در كودكان 6-3 سال مهد كودك هاي شهر و بخش بهنمير در سال1390
843
بررسي شاخص DMFT دندان مولر اول در دانش آموزان 12ساله مدارس راهنمايي شهرستان بهشهرورستمكلا
844
بررسي شاخص DMFT دندانهاي دائمي كودكان 12 ساله شهر لاهيجان در سال 1383
845
بررسي شاخص DMFT دندانهاي مولر اول دائمي در كودكان 12 سالهشهرستان سياهكل در سال 1382
846
بررسي شاخص SIC و DMFT در دانش آموزان 12 ساله ي شهرستان لنگرود در سال 1389
847
بررسي شاخص t.f.m.d دركودكان زير 6 ساله مهد كودك هاي خصوصي شهر رشت
848
بررسي شاخص برداشت ازت در ارقام مختلف گندم
849
بررسي شاخص پوسيدگي دنداني، ژنژويت و ارزيابي رفتار كودكان 12-6 ساله مبتلا به طيف اختلالات اوتيسم و مقايسه آن با كودكان سالم در شهر رشت در سال 1397
850
بررسي شاخص تحمل به آلودگي هوا (APTI) و ميزان تجمع زيستي سرب و كادميوم در برخي از گونه هاي گياهي شهر يزد
851
بررسي شاخص دمايي-رطوبتي (THI) و تاثير آن بر عملكرد گاوهاي شيري در استان اصفهان
852
بررسي شاخص سلامت دهان(DMFT،O-leary)در معتادان مراجعه كننده به مراكز منتخب دولتي ترك اعتياد شهرستان يزد در سال ۹۸
853
بررسي شاخص قابليت اعتماد و ضريب مقاومتِ طراحي به روش ضريب بار و مقاومت در اعضاي خمشي سازه¬هاي فولادي سرد نورد¬شده
854
بررسي شاخص قدرت نسبي (RSI) تاثير آن در پيش بيني قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
855
بررسي شاخص كارايي﴿Performance Index﴾ چند لاين تراريخته تنباكو Nicotiana Plumboginifolia تراريخته شده با ژن AtNRT2.1 با استفاده از OJIP-test
856
بررسي شاخص كشتي نفت كش كثيف به كمك شبكه هاي عصبي موجك
857
بررسي شاخص كشتي نفت كش كثيف به كمك شبكه هاي عصبي موجك
858
بررسي شاخص مديريت كيفيت فراگير در بيمارستان سيد الشهدا شهرستان فارسان
859
بررسي شاخص مصرف سوخت هسته اي و اثرات افزايش آن بر تغييرات قلب يك رآكتور آب تحت فشار
860
بررسي شاخص نياز به درمان پريودنتال،DMFT وdmft در بيماران مراجعه كننده به بخش معلولين دانشكده دندانپزشكي شهر يزد در سال 1390
861
بررسي شاخص ها و عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از فضاي عمومي شهر
862
بررسي شاخص ها و نوسانات خشكسالي در ايران به كمك شاخص هاي نوسانات اقيانوسي
863
بررسي شاخص هاي CPITN و BMI درمبتلايان به ديابت نوع 2 كنترل نشده
864
بررسي شاخص هاي آزمون عملكرد ريوي (اسپيرومتري) كارگران كارخانه روغن نباتي در استان كرمانشاه
865
بررسي شاخص هاي آسايش دام در تعدادي از گاوداري هاي بزرگ استان كرمانشاه با سيستم فري ا ستال
866
بررسي شاخص هاي آمادگي جسماني در دانش آموزان كم توان ذهني و مقايسه آن با افراد سالم
867
بررسي شاخص هاي آناليز مايع مني در مردان مراجعه كننده به مركز مشاوره پزشكي - ژنتيك بهزيستي رشت در سال 1379-1378
868
بررسي شاخص هاي اثرگذار بر سودآوري صنعت سرب و روي مطالعه موردي: شركت كالسيمين
869
بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد در شركت آب و فاضلاب
870
بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و كاربرد آن در انتخاب بهترين تامين كننده
871
بررسي شاخص هاي استراتژي توانمندسازي منابع انساني در سازمان تÊمين اجتماعي استان البرز و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت
872
بررسي شاخص هاي امادگي جسماني در دانش اموزان كم توان ذهني ومقايسه ان باافراد سالم
873
بررسي شاخص هاي انتقال خون در بخش جراحي بيمارستان رازي (رشت- سال1388)
874
بررسي شاخص هاي انسو در ارتباط با تغييرات عناصر اقليمي حوضه آبريز زاب طي 30 سال اخير
875
بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروس HTLV-1 در ناقلين سالم ويروس در مشهد در سال 1389 , investigation of host immune marker and virusactivity in asymptomatic HTLV-1 carriers in mashhad in 1102
876
بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان وفعاليت ويروس در ناقلين سالم ويروس در مشهد در سال 1389
877
بررسي شاخص هاي بافتي و سلولي اندومتريت در گاوهاي شيري
878
بررسي شاخص هاي بهره وري انرژي در صنايع
879
بررسي شاخص هاي بيانگر نام تجاري كارفرما در بستر شبكه اجتماعي داوطلبان استخدام
880
بررسي شاخص هاي پاتولوژيك در بدخيمي هاي پروستات در نمونه هاي بيوپسي ثبت شده در بخش پاتولوژي شهيد صدوقي يزد از سال 1380-90 و مقايسه با شاخصهاي پاتولوژي استاندارد
881
بررسي شاخص هاي پاتولوژيك در بدخيمي هاي پروستات در نمونه هاي بيوپسي ثبت شده در بخش پاتولوژي شهيد صدوقي يزد از سال 1380-90 و مقايسه با شاخصهاي پاتولوژي استاندارد
882
بررسي شاخص هاي تاثير گذار در تبديل تقاطع هاي همسطح به غير مسطح
883
بررسي شاخص هاي تنفسي دركارگران كارخانه سيمان شهركرمانشاه
884
بررسي شاخص هاي توسعه اجتماعي و سطح بندي آن در شهرستانهاي استان اصفهان
885
بررسي شاخص هاي توسعه انساني در روستاهاي استان فارس
886
بررسي شاخص هاي توسعه انساني در روستاهاي استان فارس (مورد مطالعه شهرستان مرودشت ) , human development indexes survey in rurals of fars province- ase study- marvdasht township)5731-5831(
887
بررسي شاخص هاي توسعه انساني روستاهاي شهرستان كوار
888
بررسي شاخص هاي توسعه پايدار و نقش آن در طراحي معادن روباز ﴿مطالعه موردي: معدن مس سونگون﴾
889
بررسي شاخص هاي توسعه كارآفريني گردشگري روستايي با تاكيد بر گردشگري پايدار: در تعاونيهاي گردشگري استان كرمانشاه
890
بررسي شاخص هاي تيمپانومتري با تجمع مايع در گوش مياني و كاهش شنوايي هدايتي در بيمارستان اميرالمومنين (س ) رشت از 1/10/1380لغايت 31/6/1381
891
بررسي شاخص هاي داستان نو در تذكره الاولياء
892
بررسي شاخص هاي دسترسي به سرويس هاي حمل و نقل عمومي جهت توسعه شبكه تغذيه كننده
893
بررسي شاخص هاي راديومورفومتريك منديبل در راديوگرافي هاي پانوراميك جهت زنان مراجعه كننده به دو مركز تخصصي راديولوژي فك و صورت
894
بررسي شاخص هاي رشدي درخت نارون ﴿.Ulmus carpinifolia Borkh﴾ در شرايط آبياري كامل و كم آبياري در حضور قارچ هاي مايكوريزا
895
بررسي شاخص هاي رضايت ارباب رجوع و رتبه بندي آنها در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران (موردمطالعه بيمارستان امام خميني )
896
بررسي شاخص هاي رضايت ارباب رجوع و رتبه بندي آنها در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران
897
بررسي شاخص هاي رضايت شغلي در موسسات آموزشي با مطالعه كاربردي موسسه كانون زبان ايران
898
بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه مكانيسم ها و سبك هاي دفاعي )DSQ-06(
899
بررسي شاخص هاي سلامت پريودنتال در بيماران داراي پلاك متحرك ارتودنسي مراجعه كننده به بخش ارتودنسي دانشكده يزد در سال 1385
900
بررسي شاخص هاي سنجش بهره وري و انتخاب شاخص كارا براي سنجش بهره وري يك بيمارستان با استفاده از تكنيك هاي اولويت بندي و مديريت دانش
901
بررسي شاخص هاي سنجش رضايت و انتظارات مشتريان بانك ملت استان مازندران با تكنيك فازي
902
بررسي شاخص هاي سنجش ساختار سازماني (پيچيدگي ، رسمي بودن و تمركز) جهت ارزيابي سازمان در دانشگاه علوم پزشكي قزوين
903
بررسي شاخص هاي شايستگي باليني و اولويت بندي آن از نظر پرستاران شاغل در بخشهاي اورزانس مراكز آموزشي و درماني استان گيلان
904
بررسي شاخص هاي طرحهاي پژوهشي جهت تجاري سازي مطالعه موردي طرح هاي سال 1388 پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي
905
بررسي شاخص هاي عدالت اقتصادي از منظر اسلام
906
بررسي شاخص هاي عرضي لبخند دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
907
بررسي شاخص هاي عرضي لبخند دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
908
بررسي شاخص هاي عملكردي بيمارستا هاي استان يزد به تفكيك دانشگاهي و غير دانشگاهي در سال هاي 84و85
909
بررسي شاخص هاي عوامل موثر بر اجراي استرات‍‍‍‍‍زي انتقال فناوري نانو در صنعت نساجي
910
بررسي شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع يزد
911
بررسي شاخص هاي قابليت فرايند در حالت چند متغيره و يك مطالعه موردي
912
بررسي شاخص هاي كالبدي شهري تاثيرگذار بر دريافت انرژي خورشيدي در پوسته ساختمان (مورد‌كاوي: شهر تهران)
913
بررسي شاخص هاي كسب و كار در ايران و چگونگي تقويت ان در بخش تعاون استان گلستان
914
بررسي شاخص هاي كليدي در برندسازي مقاصد شهري (موردپژوهي شهر خرمآباد)
915
بررسي شاخص هاي كمي و كيفي از آموزشهاي متوسطه فني ، حرفه اي استان اصفهان در سالهاي 62 تا 67 و برآورد منطقه اي آموزشگيران
916
بررسي شاخص هاي كيفيت آب رودخانه بابلرود
917
بررسي شاخص هاي كيفيت آب و غلظت برخي از فلزات سنگين در رسوبات زاينده رود
918
بررسي شاخص هاي كيفيت خاك و رسوب در كاربريهاي متفاوت درمنطقه چشمه علي حوزه آبخيز كارون شمالي
919
بررسي شاخص هاي كيفيت خدمات مديريت پروژه در ايران از ديدگاه مشتريان
920
بررسي شاخص هاي كيفيت در فضاي سبز شهري سيرجان
921
بررسي شاخص هاي كيفيت در معماري بناهاي مسكوني در دوره معاصر تهران
922
بررسي شاخص هاي كيفيت مراقبت از بيماران ديابتي ساكن مناطق روستايي، بر اساس برنامه ي كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت در استان گيلان، از سال 1388 تا 1392
923
بررسي شاخص هاي مختلف فيزيولوژي رشد در گياه كنجد رقم ناز تك شاخه (sesamum indicum)تحت تنش شوري
924
بررسي شاخص هاي مديريت از ديدگاه اسلام و سنجش آن در بانك رفاه استان هرمزگان
925
بررسي شاخص هاي مديريت از ديدگاه اسلام و سنجش آن در بانك رفاه استان هرمزگان
926
بررسي شاخص هاي منظر در پارك آب و آتش تهران
927
بررسي شاخص هاي مهم راديوگرافي سفالومتري لترال در بيماران Class III اسكلتي
928
بررسي شاخص هاي موثر در طراحي باغ مدرسه ابتدايي با تاكيد بر ارتقاء مشاركت پذيري كودكان
929
بررسي شاخص هاي موفولوژي زائده هامولوس تريگوييد با استفاده از CBCT
930
بررسي شاخص هاي نرمال آزمون عملكردريوي (اسپيرومتري)مردان استان كرمانشاه
931
بررسي شاخص هاي نسخه نويسي در نسخه هاي پزشكان عمومي طرف قرارداد با سازمان تامين اجتماعي شهرستان رشت در سال 1376
932
بررسي شاخص هوسويا و چند جمله اي هوسوياي نانو ساختارها
933
بررسي شاخص‌ هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قوانين انجمني
934
بررسي شاخص‌هاي آموزش منابع انساني درشركت‌هاي متعالي: مطالعه موردي شركت انتقال گاز استان اصفهان
935
بررسي شاخص‌هاي انسو در ارتباط با تغييرات عناصر اقليمي حوضه آبريز ارس طي سي سال اخير
936
بررسي شاخص‌هاي حق توسعه در پرتو دكترين امنيت انساني
937
بررسي شاخص‌هاي سازه‌اي و مديريتي در طراحي و ساخت سازه‌هاي بتني بيمارستاني
938
بررسي شاخص‌هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي تحمل به خشكي در گياهچه‌هاي حاصل از ريزازديادي سيب (Malus domestica Borkh.) پايه هاي MM.106، MM.111، به و رقم گلاب
939
بررسي شاخص‌هاي محله پايدار در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري (نمونه موردي : محله باغ شاطر تهران)
940
بررسي شاخص‌هاي مديريت كيفيت جامع در انجمن‌هاي ورزشي
941
بررسي شاخصه هاومولفه هاي شعر گفتارگرا
942
بررسي شاخصه هاي تربيت آرماني ازنظرگاه اميرالمومنين﴿عليه السلام﴾
943
بررسي شاخصه هاي تصويري هويت ملي در عكاسي هنري معاصر ايران ﴿ دهه هفتاد شمسي تا كنون ﴾
944
بررسي شاخصه هاي جامعه مهدوي در قرآن و روايات
945
بررسي شاخصه هاي جمعيت شناختي بارضايت زناشويي زوجين شهر نجف اباد در سال 1390
946
بررسي شاخصه هاي شعر نمايشي معاصر ايران
947
بررسي شاخصها و مدلهاي رياضي انتشار آلودگي آب و تحليل اقتصادي هزينه هاي
948
بررسي شاخصهاي DMFT در دانش آموزان 12 ساله شهر يزد در سال 1378.
949
بررسي شاخصهاي آموزشي مقطع ابتدايي عشاير سيار فارس با تاكيد بر ايل قشقايي در پنج سال گذشته (1372-1368) و پيش بيني عوامل آموزشي در پنج سال آينده به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي
950
بررسي شاخصهاي استراتژيك در شركتهاي مختلف خارجي و تغييرات آن در شرايط بحران اقتصادي جهت تطبيق در شركتهاي ايراني
951
بررسي شاخصهاي برنامه ريزي نيروي انساني در شركت توزيع برق استان ايلام
952
بررسي شاخصهاي تن سنجي كودكان مهد كودك هاي شهر رشت -1381
953
بررسي شاخصهاي حجم در مغرلهاي لرستان
954
بررسي شاخصهاي حكمراني خوب و رابطه آنها با فساد اداري در بانك پارسيان شهر تهران
955
بررسي شاخصهاي دموگرافيك ، سوروايوال، عود و درمان بيماريهاي ژرم سل تومور در بيماران زير 21 سال بستري شده در بيمارستانهاي الزهرا، سيد الشهداء و مركز ثبت سرطان
956
بررسي شاخصهاي دموگرافيك ، سوروايوال، عود و درمان بيماريهاي ژرم سل تومور در بيماران زير 21 سال بستري شده در بيمارستانهاي الزهرا، سيد الشهداء و مركز ثبت سرطان
957
بررسي شاخصهاي رشد ارقام گندم در اصفهان
958
بررسي شاخصهاي عدالت اقتصادي از منظر اسلام
959
بررسي شاخصهاي عملكرد بخش اورژانس2 قبل و بعد از استقرار طب اورژانس در بيمارستان پورسيناي رشت
960
بررسي شاخصهاي عملكرد بيمارستانهاي شهيد صدوقي يزد و ميلاد تهران در سال 1387
961
بررسي شاخصهاي عملكردي بيمارستان شهيد صدوقي يزد وميلاد تهران در سال 1387
962
بررسي شاخصهاي فرهنگي در استان يزد
963
بررسي شاخصهاي كلان علم تكنولو‍ژي كشور با تاكيد بر مقالات
964
بررسي شاخصهاي كمي و كيفي مسكن در شهر يزد و برنامه ريزي آتي آن
965
بررسي شاخصهاي گزينش داوطلبان در اداره كل دادگستري استان كرمانشاه وارائه يك الگوي مناسب
966
بررسي شاخصهاي مهم راديوگرافي سفالومتري لترال در بيماران class 3 اسكلتي
967
بررسي شاخصهاي موثر برارزيابي نظام سلامت با رويكرد عدالت محوري
968
بررسي شاخصهاي موثر برارزيابي نظام سلامت بارويكرد عدالت محوري
969
بررسي شادكامي بر شخصيت دانش آموزان دختر دبيرستاني خرمشهر ناحيه 3
970
بررسي شادكامي بين خانواده هاي باسرپرست وبي سرپرست تحت پوشش كميته امداد(1389)
971
بررسي شادكامي دانشجويان دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد و علل مؤثر بر آن از نظر خودشان
972
بررسي شادكامي وسندرم آشيانه خالي در زوجين شهركرد
973
بررسي شارژينگ و استفاده از اطلاعات آن در طراحي مراكز مخابراتي
974
بررسي شاعرانگي در نمايشنامه هاي فدريكو گارسيا لوركا
975
بررسي شاعرانگي در نمايشنامه هاي فدريكو گارسيا لوركا
976
بررسي شاغل بودن پدر و مادر بر رفتار اجتماعي ( اجتماعي شدن ) فرزندان
977
بررسي شاغل يا غير شاغل بودن زن بر قدرت تصميم گيري در خانواده
978
بررسي شالوده شكني پاد گفتمانهاي پهلوي دوم
979
بررسي شاهكارهاي شعر نو عاشورايي با تكيه بر آثار ﴿ علي موسوي گرمارودي،سلمان هراتي،سيدحسن حسيني،قيصرامين ژور،طاهره صفارزاده
980
بررسي شاهنامه چاپ سنگي﴿متعلق به دوران قاجاريه﴾ ومقايسه تصويري شاهنامه هاي اين دوره
981
بررسي شاهنامه حاشيه ظفرنامه و مقايسه آن با شاهنامه ويرايش جلال خالقي مطلق. (از سر كشته شدن سيمرغ تا بخواستن ايرانيان بهرام گور به پادشاهي)
982
بررسي شاهنامه حاشيه ظفرنامه و مقايسه آن با شاهنامه ويرايش جلال خالقي مطلق. (ازسر بخواستن ايرانيان بهرام گور را به پادشاهي تا رفتن بهرام به شكار گور
983
بررسي شاهنامه فردوسي از ديدگاه دانش معاني با تأكيد بر داستان رستم و اسفنديار
984
بررسي شاهنامه هاي چاپ سنگي رنگي در دوره ي قاجار
985
بررسي شاهنامهي حاشيهي ظفرنامه و مقايسهي آن با شاهنامه- ي ويرايش جلال خالقي مطلق (از سر خوان پنجم و كشته شدن سيمرغ به دست اسفنديار(ص ) 888تا آگاهي يافتن بهرام گور از مرگ پدر(ص ()160
986
بررسي شاهنامهي حاشيهي ظفرنامه و مقايسهي آن با شاهنامهي ويرايش جلال خالقي مطلق (از سر كشته شدن شيده بر دست كيخسرو تا خوان چهارم و حال اسفنديار با زن جادو
987
بررسي شاهنامۀ حاشيۀ ظفرنامه و مقايسۀ آن با شاهنامۀ ويرايش جلال خالقي مطلق )از نامه خاقان به نزد نوشيروان و فرستادن دختر خود را تا رسيدن بهرام و خسرو به همديگر و مناظره ايشان
988
بررسي شاهنامۀ حاشيۀ ظفرنامه و مقايسۀ آن با شاهنامۀ ويرايش جلال خالقي مطلق (از رفتن بهرام گور به شكار تا نامه خاقان به نزد نوشيروان و فرستادن دختر خود را)
989
بررسي شايستگي باليني دانش آموختگان رشته پزشكي در مقطع كارآموزي ورودي 1386 ازشروع تير ماه تا پايان شهريور ماه 1390
990
بررسي شايستگي هاي كاركنان شركتهاي صنايع نفت و گاز و تاثير ان بر عملكرد انها :شركتهاي فعال در پروژه خط لوله انتقال نفت آبادان/ري
991
بررسي شايستگي هاي مديريتي موجود و مطلوب در ميان مديران بانك صادرات استان مازندران
992
بررسي شايستگي هاي مديريتي و تاثير آن بر سبك هاي رهبري مديران پروژه ي عمراني
993
بررسي شايستگي هاي مورد انتظار دانش آموختگان دكتري برنامه درسي و تعيين ميزان برخورداري آنان از شايستگي ها به منظور ارائه ي مدل بهبود برنامه درسي
994
بررسي شايسته سالاري در نظام اداري ايران و تاثير آن در حقوق اداري
995
بررسي شايع ترين ريسك فاكتورهاي كودكتن مبتلا به سندرم دوان تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان كرمان
996
بررسي شايع ترين ريسك فاكتورهاي كودكتن مبتلا به سندرم دوان تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان كرمان
997
بررسي شايع ترين محل گرفتاري عضله قلب در بيماران با AMI در بخش CCU بيمارستان شهيد رهنمون
998
بررسي شايع ترين محل گرفتاري عضله قلب در بيماران با AMI در بخش CCU بيمارستان شهيد رهنمون
999
بررسي شايعترين ريسك فاكتورهاي سقط مكرر در مراجعين به مراكز ناباروري يزد
1000
بررسي شايعترين ريسك فاكتورهاي كودكان مبتلا به سندرم داون تحت پوشش سازمان بهزيستي استان يزد
بازگشت