<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي فرآيند جامد سازي /تثبيت لجن هاي نفتي در ساختار سيمان
2
بررسي فرآيند جامعه پذيري علمي براساس تجربۀ زيستۀ كنشگران دانشگاهي (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان)
3
بررسي فرآيند جداسازي توريم از محيط نيتراتي در يك ستون ضربه اي ديسك و دونات
4
بررسي فرآيند جذب ايريديم با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي عامل‌دار شده بوسيله استخراج كننده‌ي آميني
5
بررسي فرآيند جذب تابش ترمزي معكوس در همجوشي محصورشدگي لختي
6
بررسي فرآيند جذب سطحي آب ﴿رطوبت زدايي﴾
7
بررسي فرآيند جذب سطحي گازهاي مختلف بر روي جاذب هاي غربال مولكولي
8
بررسي فرآيند جذب و واجذب مخلوط يون هاي فلزي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اكسيدآهن در ستون بستر ثابت
9
بررسي فرآيند جذب و واجذب يون كروم ﴿VI﴾ در سيستم پيوسته ي بستر ثابت حاوي نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن
10
بررسي فرآيند چرخكاري - خمكاري ( اسپينينگ ) و معرفي ماشين آلات آن
11
بررسي فرآيند حذف سولفيد هيدروژن از بيو گاز با فرآيند بيواسكرابينگ با استفاده از نانو سيال
12
بررسي فرآيند خالص سازي بيوسورفكتانت سورفكتين با استفاده از نانوذرات مغناطيسي
13
بررسي فرآيند خالص سازي لاكتولوز از محلول حاوي لاكتولوز با استفاده از حلال آلي
14
بررسي فرآيند خشك كردن پر كلرات آمونيوم در خشك كن نيمه صنعتي بستر سيال
15
بررسي فرآيند خشك كردن ورقه هاي قارچ به شيوه تلفيقي الكتروهيدروديناميك و انجمادي با پيش تيمار فراصوت
16
بررسي فرآيند خلق شخصيت در بازيگري از منظر مفهوم فقدان لكاني
17
بررسي فرآيند خلق شخصيت در بازيگري از منظر مفهوم فقدان لكاني
18
بررسي فرآيند خنك كنندگي پارچه هاي مجهز به لوله انتقال دهنده سيال خنك كننده
19
بررسي فرآيند دي هيدروژناسيون در راكتورهاي 002 NOITCES واحد EBTM وشبيه سازي آن به وسيله نرم افزار SYSYH
20
بررسي فرآيند ذوب و واجذبي فلوئوروگرافين يك طرفه و مقايسه آن با فلوئوروگرافين دو طرفه
21
بررسي فرآيند رشد گونه گليرو شكل گيري نبكا در شرق جاسك
22
بررسي فرآيند زيباشناختي از خلق تا خوانش اثر، زيبايي شناختي هويت چهل تكه ايراني
23
بررسي فرآيند زيباشناختي از خلق تا خوانش اثر، زيبايي شناختي هويت چهل تكه ايراني
24
بررسي فرآيند ساخت ابزار جراحي
25
بررسي فرآيند سل - ژل در تهيه پايه كاتاليستي آلومينا
26
بررسي فرآيند سنتز كوپليمرهاي عامل دار پلي اتيلني در حضور ‌‌كاتاليست‌هاي تك مركزي
27
بررسي فرآيند سوراخكاري ميكروني سراميكها به كمك ماشينكاري تخليه الكتروشيميايي
28
بررسي فرآيند سياستگذاري خاورميانه اي ايالات متحده آمريكا بر اساس نظريه سيستم ها (2001 - 2016)
29
بررسي فرآيند شكل دهي چرخشي و اندازه گيري كرنش در فرآيند چرخكاري
30
بررسي فرآيند شكل گيري رابطه تماشاگر با اجرا
31
بررسي فرآيند شكل گيري رابطه ي تماشاگر با اجرا
32
بررسي فرآيند ضدچرك و آب نمودن نخ هاي ابريشمي مورد استفاده در فرش دستباف
33
بررسي فرآيند عارضه يابي سازمان شركت ماموت بر مبناي رويكرد ارزيابي متوازن
34
بررسي فرآيند عكاسي در روابط عمومي هاي سازمانهاي دولتي ايران مورد پژوهي : جابجايي چشمه بِل ( از ابتدا تا پايان پروژه ) زيرمجموعه وزارت نيرو
35
بررسي فرآيند فرسايش لايه رنگ در ديوارنگاره هاي عمارت بادگير كاخ گلستان
36
بررسي فرآيند فنتون در حذف رزانه راكتيو بلو ۱۹
37
بررسي فرآيند فورجينگ چرخدنده و تكنولوژي ساخت قالب مربوطه
38
بررسي فرآيند كارگرداني اجراهاي " سوشون " و " شازده احتجاب " به عنوان آثار اقتباسي
39
بررسي فرآيند كارگرداني اجراهاي سوشون و شازده احتجاب به عنوان آثار اقتباسي
40
بررسي فرآيند كراكينگ كاتاليستي واكس
41
بررسي فرآيند كشت‌همزمان به منظور افزايش توليد ميكروبي استون، اتانول و بوتانول
42
بررسي فرآيند كموليز فوم پلي يورتان
43
بررسي فرآيند كوبش ورق فلزي
44
بررسي فرآيند گرافيك ديزاين از ايده تا اجرا:مورد پژوهي كمپين هاي تبليغاتي ايران
45
بررسي فرآيند گسترش معنايي حروف اضافه مكاني در دفتر اول مثنوي بر اساس رويكرد معناشناسي شناختي
46
بررسي فرآيند گسترش معنايي حروف اضافه مكاني در دفتر اول مثنوي بر اساس رويكرد معناشناسي شناختي
47
بررسي فرآيند ليچينگ كنسانتره روي با استفاده از عوامل اكسيد كننده
48
بررسي فرآيند مديريت پسماند در جهان و ايران
49
بررسي فرآيند موم زدايي روغن صنعتي
50
بررسي فرآيند مونتاژ استك پيل سوختي پليمري
51
بررسي فرآيند ميسل شدن يك سورفكتانت دوقلوي كاتيوني ﴿ هگزان دي ايل.1و6.بيس ﴿ 2.هيدروكسي اتيل متيل هگزا دسيل آمونيوم برمايد﴾ با استفاده از تكنيك هاي تيتراسيون كالريمتري همدما، هدايت الكتريكي و طيف سنجي نشر فلورسانس
52
بررسي فرآيند نفوذ در نانو كريستال آهن با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
53
بررسي فرآيند نورد سرد همراه با روغنكاري هيدروديناميك
54
بررسي فرآيند ها و دستگاه هاي ريزمقياس در مهندسي واكنش هاي شيميايي
55
بررسي فرآيند هاي چندفازي در محيط متخلخل سنگ مخزن و فرآيند ازدياد برداشت تزريق متناوب آب و گاز (WAG)
56
بررسي فرآيند هاي گاز به مايع LTG
57
بررسي فرآيند هضم بي هوازي ضايعات سيب زميني در سيستم دو مرحله اي Mixed-UASB
58
بررسي فرآيند هيدرو فرمينگ و تحليل المان محدود بك قطعه توليدي با اين فرآيند با استفاده از نرم افزار ABAQUS
59
بررسي فرآيند هيدروايزومريزاسيون واكس
60
بررسي فرآيند و تاثير پارامترهاي موثر بر پوشش دهي الكترولس Ni-P روي پايه فولاد ساده كربني به روش منبع داغ
61
بررسي فرآيند و جريان كارواگذاري تسهيلات بانك كشاورزي در قالب عقود اسلامي و ارائه راه حل بهينه
62
بررسي فرآيند و خواص پوشش هاي هيبريدي الكترولس نيكل-فسفر/ كروم سخت روي پايه مس DHP
63
بررسي فرآيند و طراحي ماشين و پختگري تحت فشار
64
بررسي فرآيند و كاتاليست هاي سنتز متانول از گاز سنتز
65
بررسي فرآيند يكي شدن و جدايش قطرات به روش پيشروي جبهه
66
بررسي فرآيند‌هاي تجاري پلي‌پروپيلن
67
بررسي فرآيندانيلينگ بر روي ترك هاي طبيعي موجود در آپانتيت هرمز
68
بررسي فرآيندتغيير شكل پلاستيك شديد جهت توليد فلزات نانوساختار
69
بررسي فرآيندتوليد درشركت ايران توحيد
70
بررسي فرآيندهاي استحصال نفت از اكتشاف تا بهره برداري
71
بررسي فرآيندهاي اسمزي و كاربردهاي آن
72
بررسي فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته، غشايي و يون‌زدايي خازني و كاربرد آن‌ها در تصفيه آب
73
بررسي فرآيندهاي پايش امنيت شبكه در مركز ديسپاچينگ ملي
74
بررسي فرآيندهاي پراكندگي چندگانه و جذب در توده ي گاز SF6 بوسيله ي ليدار DIAL
75
بررسي فرآيندهاي پيش تصفيه در تصفيه پساب هاي نفتي با استفاده از فرآيندهاي هيبريدي غشايي
76
بررسي فرآيندهاي تشكيل كمپلكس بين ليكاندهاي تري آزن و بي پيريدين با برخي از فلزات واسطه و سنگين استخراج فاز جامد و تعيين بعضي از اين فلزها با اپكترومتري جذب اتمي بخارات سرد و اندازه گيري كاتيون جيوه با استفاده از سنسورهاي نوري گزينش پذيريون﴿ابتد﴾
77
بررسي فرآيندهاي توليد نسل جديد روغن‌ها
78
بررسي فرآيندهاي توليد هماهنگ دوم و شتابدهي الكترون در برهم كنش ليزر با پلاسما
79
بررسي فرآيندهاي توليد هماهنگ دوم و شتابدهي الكترون در برهم كنش ليزر با پلاسما
80
بررسي فرآيندهاي حذف كلر از محلول هاي آبي توسط جاذب هاي مختلف
81
بررسي فرآيندهاي ريخت زا و خاكساز پديدآورنده تحولات طبيعي و مدني زاينده رود در كواترنر
82
بررسي فرآيندهاي شكل دادن پليمرها
83
بررسي فرآيندهاي شناختي دركودكان با رويكرد سيستم ارزيابي شناختي و مقايسه اثربخشي بسته آموزشي مبتني بر آن با درمان پاسخ محور بر فرآيندهاي شناختي، تفكر آينده‌نگر و نشانگان كودكان مبتلا به اختلال طيف اوتيسم (با عملكرد بالا)
84
بررسي فرآيندهاي شيرين سازي گاز طبيعي
85
بررسي فرآيندهاي فلز پاشي در ترميم قالبهاي فرم سرد كار به همراه ترميم يك نمونه چدني و انجام تستهاي مربوطه
86
بررسي فرآيندهاي كشش عميق به كمك فشار سيال
87
بررسي فرآيندهاي مديريت دانش در سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
88
بررسي فرآيندهاي مديريت دانش در سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
89
بررسي فراتحليلي عوامل خانوادگي ، فردي آموزشي موثر در افت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
90
بررسي فراز آوري مصنوعي با استفاده از پمپهاي شناور الكتريكي در مخازن نفتي
91
بررسي فرازبان معنايي در زبان فارسي
92
بررسي فرازبان معنايي در زبان فارسي
93
بررسي فراگيري افعال رواني انگليسي توسط فارسي زبانان بر اساس ويژگيهاي معنايي
94
بررسي فراگيري ساختار خوشه صامت هجاي آغازين توسط فارسي زبانان، زبان دوم انگليسي، زبان سوم فرانسه؛ بررسي نظريه بهينه سازي
95
بررسي فراگيري ساختار خوشه صامت هجاي زبان انگليسي توسط فارسي زبانان بر اساس نظريه بهينه سازي
96
بررسي فراماسونري در اصفهان از كودتاي 28 مرداد 1332 شمسي تا 1358 شمسي
97
بررسي فرامين و دستورهاي رهبري و جايگاه قانوني آن
98
بررسي فرانقش منطقي در زبان فارسي
99
بررسي فراهنجاريهاي زباني شعر شاملو
100
بررسي فراوااني نسبي عوامل خطرساز مرتبط باآنوريسم آئورت شكمي در بيماران پذيرفته شده در بيمارستانهاي گلسار و پورسيناي رشت از سال 1374 تا1380
101
بررسي فراوان سندرم تونل كارپ در بيماران مراجعه كننده با علايم باليني راديكلوپاتي گردني
102
بررسي فراواني ِ Diminutive RCAدر بيماران با ايسكمي ميوكارد و عروق كرونر باز طي سالهاي 93-89 در مركز بيمارستاني آريا و دكتر حشمت رشت
103
بررسي فراواني 2 لندمارك Vascular Sign و Tail Sign و نسبت قطر تنه ي عصب گوشي بزرگ به فاسيال براي پيداكردن عصب فاسيال حين جراحي هاي توده هاي پاروتيددردومركز اميرالمومنين (ع) رشت و الزهراي اصفهان 92-91
104
بررسي فراواني Barodontalgia در پرسنل پرواز مراجعه كننده به درمانگاه وليعصر سپاه تهران و بخش AMC بيمارستان پيامبران تهران
105
بررسي فراواني connector Major پروتزهاي پارسيل سطح شهر رشت
106
بررسي فراواني SAV(Small Anellovirus) در نمونه هاي التهاب و تومورهاي سرويكس در جمعيت زنان اصفهان
107
بررسي فراواني space Speaking Closest در كلاسهاي مختلف انگل و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان 30-20 ساله دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1386
108
بررسي فراواني آرتيفكت و انواع آن در اسلايد‌‌هاي هيستوپاتولوژيك يك مركز پاتولوژي دهان، فك و صورت
109
بررسي فراواني آسيب ارگان هاي داخل شكمي در بيماران با شكستگي دنده مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1390
110
بررسي فراواني آسيب هاي ستون فقرات گردني در مركز آموزشي در ماني بيمارستان پورسينا رشت از فروردين ماه 1376 تا شهريور 1379
111
بررسي فراواني آسيب هاي عروق در شكستگيهاي سوپراكونديلار استخوان بازو در مركز آموزش _ درمان پورسينا و مراكز خصوص _ درمان شهرستان رشت از ابتدا سال 1380 تا پايان سال 1383
112
بررسي فراواني آسيب هاي مهره هاي گردني در بيماران با تروماي گردني مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت از اول مهر1388 تا سي و يكم شهريور1391
113
بررسي فراواني آسيب¬هاي ستون فقرات تروماتيك ناشي از تصادفات جاده¬اي در مركز تروماي استان گيلان
114
بررسي فراواني آفت در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان و ارتباط آن با استرس در سال تحصيلي 95-1394
115
بررسي فراواني آلرژنهاي مواد غذايي و عوامل مرتبط با آن در كودكان 6 ماه تا 7 سال مبتلا به آلرژي غذايي با استفاده از تست پريك در شهر سنندج
116
بررسي فراواني آلرژي به آلرژنهاي استنشاقي و عوامل مرتبط با آن با استفاده از تست پريك در شهر سنندج در سال 1395 - 1396
117
بررسي فراواني آلرژي به توت فرنگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران آلرژيك استان كردستان از سال 1391 تا آخر سال 1398
118
بررسي فراواني آلوپسي آره آتا در بيماران مرجعه كننده به كلينيك تخصصي پوست بيمارستان بعثت در شهرستان سنندج در طول 6 ماهه دوم سال 1380
119
بررسي فراواني آلودگي به سايتومگالوويروس در بيماران HIV+ مراجعه كننده به مركز بيماريهاي مقاربتي و ايدز سنندج و عوامل مرتبط با آن در سال 1385
120
بررسي فراواني آلودگي به ويروس BK در بيماران همودياليزي در بيمارستان رازي رشت طي سال 1395
121
بررسي فراواني آمبولي ريوي در مبتلايان به شدت گيري حاد COPD مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان رازي رشت
122
بررسي فراواني آميب هاي آزادزي جنس آكانتامبا، جدا شده از بخش هاي چشم، پيوند عضو و شيمي درماني بيمارستان هاي آموزشي شهر رشت در سال 1397
123
بررسي فراواني آناستوموز مارتين گروبر در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1384
124
بررسي فراواني آنتي بادي عليه پروتئين وابسته به ژن سيتوتوكسين Ab-A Cag Anti) A)هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به سرطان معده در مقايسه با بيماران مبتلا به سوء هاضمه عملكردي
125
بررسي فراواني آنزيم بتالاكتاماز در باكتريهاي گرم منفي جدا شده از محيط بيمارستان بعثت سنندج در سال 1394 و عوامل موثر بر آن
126
بررسي فراواني آنورمالي¬هاي مادرزادي ظاهري در نوزادان متولد شده در بيمارستان الزهراي رشت و ريسك فاكتورهاي همراه آن طي سال هاي 96-1395
127
بررسي فراواني آنوريسم و اكتـــازي كرونري در بيماران كانديد آنژيوگرافي مراجعه كننده به كلينيك خصوصي در سال هاي 1391 تا 1393
128
بررسي فراواني ابتلا به هليكوباكترپيلوري و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به كهير ايديوپاتيك مزمن از سال 1391 تا 1395 در بيمارستان بعثت سنندج
129
بررسي فراواني ابتلاء به كوويد -19 پس از جراحي در بيماران فاقد علائم اوليه تحت جراحي و بيهوشي عمومي بستري در مركزآموزشي درماني پورسينا
130
بررسي فراواني اپيدميولوژيك و مشخصات دموگرافيك كودكان بستري شده در بيمارستان بعثت سنندج با تشخيص مننژيت در سال هاي 90 تا 95
131
بررسي فراواني اپيدورال هماتوم در اثر تروما به سر در بيماران بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1380
132
بررسي فراواني اتيولوژي سوختگي‌ها متعاقب تشنج در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان سوانح سوختگي ولايت بين سال‌هاي 96-98
133
بررسي فراواني اجسام خارجي گوش،گلو، بيني، راههاي هوايي و گوارشي فوقاني در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) از سال 91-97
134
بررسي فراواني احتباس حاد ادراري و عوامل خطر همراه در بيماران مبتلا به هايپرپلازي خوش خيم پروستات بستري شده در مركز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت در سال 1382-1387
135
بررسي فراواني اختلال ديد رنگ در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي واحد بين الملل انزلي در سال 1393
136
بررسي فراواني اختلال رواني(اضطراب- افسرگي) در سندرم روده تحريك پذير ر‏( 1388-1377)‏
137
بررسي فراواني اختلال عملكرد جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل مراجعه كننده به كلينيك هاي تخصصي زنان در شهرستان رشت از 15/ 1/ 88 تا 15/ 7 / 88
138
بررسي فراواني اختلال كمبود توجه - بيش فعالي و عوامل مرتبط با آن در مودكان مراجعه كننده با درد مزمن عملكردي شكم به كلينيك ويژه بيمارستان بعثت شهر سنندج در سال 1397 - 1398
139
بررسي فراواني اختلال ملال پيش از قاعدگي در دانشجويان دختر دانشگاه يزد
140
بررسي فراواني اختلالات اتولارنگولوژيك در سالمندان مناطق روستائي شهرستان رشت
141
بررسي فراواني اختلالات اسكلتي عضلاني ناشي از كار در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-93
142
بررسي فراواني اختلالات بولتون در بيماران با انواع مال اكلوژن در شهرستان سنندج سال 1398
143
بررسي فراواني اختلالات تاكي ديس ريتمي بر اساس الكتروكارديوگرام اوليه در بيماران مبتلا به ادم حاد ريوي در اورژانس و سي سي يوي بيمارستان شهيد بهشتي شهرستان بندر انزلي در سال 1395
144
بررسي فراواني اختلالات تعادلي و راه رفتن در سالمندان مناطق روستاهاي شهرستان رشت- يك مطالعه پايلوت
145
بررسي فراواني اختلالات تكاملي دندان هاي دائمي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي رشت
146
بررسي فراواني اختلالات دياستوليك و فاصله QTc طولاني در بيماران سيروز غير الكلي بستري در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 89- 88
147
بررسي فراواني اختلالات رفتاري و عوامل مرتبط با آن در فرزندان مبتلا به سوء مصرف موادمراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد سنندج در سال 1396
148
بررسي فراواني اختلالات روان پزشكي ناشي از مصرف شيشه در مراجعه كنندگان به بخش فوريت هاي روان پزشكي بيمارستان شفا از مرداد 1391 تا مرداد 1392
149
بررسي فراواني اختلالات روانپزشكي در بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در سال 1397
150
بررسي فراواني اختلالات روانپزشكي در مجرمين ارجاع شده به كميسيون پزشكي قانوني رشت در سال هاي 97-90
151
بررسي فراواني اختلالات عضلاني - اسكلتي در اندام فوقاني بيماران مبتلا به ديابت شيرين مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان رازي در سال 1386
152
بررسي فراواني اختلالات كروموزومي در كودكان مبتلا به لوسمي حاد مراجعه كننده به بخش انكولوژي بيمارستان بعثت سنندج در سال هاي 1385 تا پايان شش ماهه اول 1394
153
بررسي فراواني اختلالات گيجگاهي فكي و ارتباط آن با اكلوژن در ميان مراجعه كنندگان به درمانگاه پرديس شهر كرمانشاه در سال 1396-1395
154
بررسي فراواني اختلالات گيجگاهي-فكي و ارتباط آن با اكلوژن در ميان مراجعه كنندگان به درمانگاه پرديس شهر كرمانشاه در سال 1396-1395
155
بررسي فراواني اختلالات متابوليك و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به سنگ هاي ادراري راجعه مراجعه كننده به بيمارستان توحيد سنندج در سال 1393
156
بررسي فراواني اختلالات مفصل گيجگاهي - فكي در دانش آموزان 18-14 ساله دبيرستانهاي شهر رشت
157
بررسي فراواني اختلالات‌ خواب در بيماران مبتلا به كوويد- 19 مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان رازي رشت در سال 1399
158
بررسي فراواني استئوپروز و استئوپني در بيماران تالاسمي ماژور و ارتباط ماركرهاي بيوشيميايي با نتايج دانسيتومتري استخوان
159
بررسي فراواني استئوپورز و عوامل خطر شناخته شده آن در بيماران مبتلا به اسكلروز سيستميك مراجعه كننده به درمانگاه رازي بين سال هاي 1397 تا 1398
160
بررسي فراواني استرياي حاملگي و عوامل همراه آن در زنان باردار نولي پار مراجعه كننده به بيمارستان آموزشي درماني الزهرا رشت- 1388
161
بررسي فراواني استفاده از آنتي بيوتيك هاي پروفيلاكتيك در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) در سال 1394
162
بررسي فراواني استفاده از داروهاي ضد انعقادي جديد و عوامل تعيين كننده آن در بيماران با استروك ايسكميك ناشي از فيبريلاسيون دهليزي غيردريچه اي مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا در سال هاي 95 و 96
163
بررسي فراواني استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري و برخي عوامل همراه آن در خانمهاي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در طي سال1388
164
بررسي فراواني استفاده از مكانيسم هاي دفاعي و عوامل مرتبط در افراد وابسته به مواد مراجعه كننده به درمانگاههاي متادون شهر سنندج در سال 1393
165
بررسي فراواني اشتباهات دارويي در بيماران بستري در بيمارستان قدس سنندج در نيمه دوم سال 1387
166
بررسي فراواني اشتباهات دارويي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بيمارستان هاي دانشگاهي شهرستان سنندج در سال 1396
167
بررسي فراواني اضطراب و افسردگي در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در بيمارستان شفا رشت سال 1391
168
بررسي فراواني اطلاعات دموگرافيك ، علائم باليني و آزمايشگاهي در مصرف همزمان نالتروكسان و مــواد مخدر در بيــماران مراجعه كننده به بيمــارستـان رازي رشت در سـال 86-1385
169
بررسي فراواني اطلاعات دموگرافيك ، علائم باليني و آزمايشگاهي مسموميت با استامينوفن و نحوه ارائه درمان در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي و 17 شهريور رشت در سال 1387
170
بررسي فراواني اطلاعات دموگرافيك ، علايم باليني و آزمايشگاهي در بيماران مسموم با قارچ مراجعه كننده به بيمارستانهاي رازي و 17 شهريور رشت در سالهاي 85-1383
171
بررسي فراواني افزايش آنزيم هاي كبدي در بيماران ديابتي نوع ۲ مصرف كننده و غبر مصرف كننده استاتين
172
بررسي فراواني افزايش فشار خون ريوي و تعيين برخي عوامل همراه در بيماران تالاسمي راجعه به بيمارستان رازي شهرستان رشت در سال 94
173
بررسي فراواني افسردگي در زنان يائسه مبتلا به بي اختياري ادرار مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان الزهرا (س) و كلينيك بعثت و مطب خصوصي در سال 1394
174
بررسي فراواني افسردگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز بيمارستان توحيد شهرستان سنندج در سال 1393
175
بررسي فراواني افسردگي و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه مراقبت هاي بارداري بيمارستان الزهرا(س) شهر رشت در سال 1392
176
بررسي فراواني انجام انواع درمان هاي ارتودنسي توسط دندانپزشكان عمومي در سطح شهر سنندج
177
بررسي فراواني انجام پاپ اسمير و نگرش زنان پيرامون آن در زنان پست پارتوم بيمارستان الزهراي رشت در سال 1388‏
178
بررسي فراواني انجام پاپ اسمير وعوامل مرتبط در زنان 20تا65 ساله همسردار روستاهاي تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شماره ي 3وكوشالشاد شهرستان لنگرود درسال 1392
179
بررسي فراواني انجام دياليز صفاقي و عوامل مرتبط در بيماران مزمن كليوي در استان كردستان
180
بررسي فراواني انجام سزارين و علل و عوامل همراه آن در بيمارستان الزهرا رشت در طي سال 1398 يك مطالعه گذشته نگر
181
بررسي فراواني انسداد دستگاه گوارش و ميزان مرگ و مير ناشي از آن در نوزادان مراجعه كننده در بيمارستان هفده شهريور رشت در سالهاي 1388-92
182
بررسي فراواني انسداد مجراي اشكي در بيماران كانديداي جراحي كاتاراكت مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني اميرالمومنين ﴿ع﴾ رشت
183
بررسي فراواني انفاركتوس حاد ميوكارد در بيماران مراجعه¬كننده به بيمارستان حشمت رشت در زمان بروز بيماري COVID-19 و مقايسه آن با سال گذشته
184
بررسي فراواني انواع NAFLD و عوامل همراه با آن در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت طي يك سال (ارديبهشت88- 1387)
185
بررسي فراواني انواع آرتريت ها در بيماران بستري شده در بيمارستان (اطفال 17شهريور رشت ) در سالهاي 80-78
186
بررسي فراواني انواع آسيب شناسي كليه در بيوپسي هاي كليه انجام شده در استان گيلان از سال 80 تا پايان 85
187
بررسي فراواني انواع آفازي در بيماران مبتل به CVA بستري در بيمارستان پورسيناي رشت از فروردين 1377 الي اسفند 1377
188
بررسي فراواني انواع آلل هاي ژن آپوليپوپروتئين E در بيماران مبتلا به آلزايمر مراجعه كننده به كلينيك درماني امام رضا(ع)در نيمسال اول سال 1394
189
بررسي فراواني انواع اختلالات باليني و آزمايشگاهي در بيماران مسموم با ترامادول بستري در بيمارستان رازي در سالهاي 1385 ـ 1384
190
بررسي فراواني انواع بيماريهاي گوارش و كبد در بخش گوارش و اورژانس مركز آموزشي و درماني رازي از سال 1385 تا 1389
191
بررسي فراواني انواع پاتولوژي تومورهاي اوليه استخوان بر اساس نتايج پاتولوژي نمونه هاي ارسالي به مراكز پاتولوژي دولتي و خصوصي استان كردستان از تاريخ 1/1/75 تا 29/12/79
192
بررسي فراواني انواع تروماهاي ارتوپدي و عوامل همراه آن در بيماران بستري اورژانس در بخش ارتوپدي مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت
193
بررسي فراواني انواع تغييرات نوار قلب در بيماران محتمل كوويد-19 بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در اسفند 98 و فروردين 99
194
بررسي فراواني انواع تومورهاي بدخيم مثانه و بعضي از عوامل همراه آن در بيماران بستري با تشخيص سرطان مثانه در بيمارستان رازي رشت از سال 1378 تا 1383
195
بررسي فراواني انواع تومورهاي خوش خيم استخواني و عوامل مرتبط با آن در بازه زماني ده ساله در بيماران مراجـعه كننده به بخش هاي ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت
196
بررسي فراواني انواع خطاهاي پزشكي و عوامل همراه آن در استان گيلان، سال 98-1390
197
بررسي فراواني انواع درد اندام آمپوته بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني پورسينا و رازي رشت در سال 1399
198
بررسي فراواني انواع روش هاي درماني پنوموتوراكس خودبخودي در بيماران بستري در بيمارستان رازي و آريا در رشت در طي سال هاي 1388 لغايت 1393
199
بررسي فراواني انواع سرطان هاي دهانه رحم، روش هاي تشخيصي، شاخص هاي پاتولوژيكو درمان آن در استان گيلان از سال 1385 لغايت 1389
200
بررسي فراواني انواع سقط در زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت در سال 1397
201
بررسي فراواني انواع سنگهاي ادراري در استان گيلان از1/5/73 تا 1/5/80
202
بررسي فراواني انواع شكستگي هاي اندام وعلل آن
203
بررسي فراواني انواع شكستگي‌هاي تشخيص داده نشده در بيماران ترومايي مراجعه نموده به بيمارستان پورسيناي رشت در طي سال¬هاي 1393- 1391
204
بررسي فراواني انواع صدمات ناشي از تصادفات رانندگي بر سرنشينان موتورسيكلت معرفي شده به پزشكي قانوني شهر رشت در سال 1385
205
بررسي فراواني انواع ضايعات پيش سرطاني روده بزرگ در افراد تحت پوشش كميته امداد استان گيلان در مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد گيلان در سال 1395
206
بررسي فراواني انواع مختلف اكلوژن مولرهاي شيري و Spacing در مهد كودكهاي منطقه ي آستانه ي اشرفيه در سال 1388
207
بررسي فراواني اهداف كتاب رياضي پنجم ابتدايي در حيطه شناختي و ميزان تحقق آن از ديدگاه معلمان در منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران
208
بررسي فراواني اورهنگ ترميم ها در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال
209
بررسي فراواني ايجاد و تشديد آكنه ولگاريس در صورت و ناحيه پري اربيت پس از سپتورينوپلاستي در مراجعين به بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
210
بررسي فراواني باز ماندن لوله هاي رحم پس از درمان بارداري خارج رحم با متوتركسات و عوامل مرتبط با آن
211
بررسي فراواني بازال سل كارسينوما در مراكز پاتولوژي شهر سنندج – يك مطالعه ده ساله / 1387 - 1397
212
بررسي فراواني باكتري¬هاي عامل عفونت ادراري و مقاومت ميكروبي آن¬ها در كودكان با سن كمتر از 5 سال بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از سال 1392 تا سال 1398
213
بررسي فراواني بالابودن فشارخون وعوامل همراه در بيماران مبتلا به سرگيجه محيطي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا در نيمه اول 1394
214
بررسي فراواني بتاتالاسمي مينور در مراجعه كنندگان بالاي يك سال به يكي از ازمايشگاههاي خصوصي رشت در سال
215
بررسي فراواني بدخيمي مثانه در بيماران تحت درمان با Transurethral Resection در استان كردستان در سال 96 - 1391
216
بررسي فراواني بروز انواع سرگيجه پس از رينوپلاستي در بيماران مراجعه كننده به بيمارســتان اميرالمومنين شهرستان رشت استان گيلان سال92-1391
217
بررسي فراواني بروسلوز و عوامل همراه در بيماران بستري بيمارستان رازي و موارد گزارش شده به معاونت بهداشتي استان سالهاي 1381-1375 گيلان - رشت
218
بررسي فراواني بوي بد دهان و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در سال 1391-1390
219
بررسي فراواني بيان پروتئينهاي p35، ki76، cd99 و fli-1 در بلوكهاي پارافيني يووينگ ساركوما , evaluation of frequent expression of p35, ki-76, cd99 and fli-1 in paraffin-embedded material ewing s sarcoma
220
بررسي فراواني بيماران با خونريزي داخل شكمي ولگني مبتلا به شكستگي مفصل هيپ با استفاده از ابزار سونوگرافي متمركز شكمي تروما (FAST) مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا در 6 ماه شهريور الي بهمن سال94
221
بررسي فراواني بيماري پسويازيس در بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي پوست بعثت در طول 6 ماه در سال 1381
222
بررسي فراواني بيماري خارش مزمن و عوامل مرتبط با آن در مردان 18 تا 30 ساله شهر سنندج در سال 1380
223
بررسي فراواني بيماري سلياك در بيماران هيپوتيروئيد در درمانگاه غدد بيمارستان رازي شهر رشت در سال 89- 87
224
بررسي فراواني بيماري هاي زبان در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1397
225
بررسي فراواني بيماري‌هاي همراه در مبتلايان به ليكن پلانوپيلاريس مراجعه‌كننده به درمانگاه هاي پوست دانشگاه علوم پزشكي گيلان (رازي و بعثت) از سال 1395 تا 1398
226
بررسي فراواني بيماريهاي آتوپيك و عوامل مرتبط با آن در مردان 30 - 18 ساله شهر سنندج در سال 1380
227
بررسي فراواني بيماريهاي استخواني براساس نتايج هيستوپاتولوژيك ضايعات استخواني بيماران مراجعه كننده به مراكز پاتولوژي بيمارستان توحيد سنندج از 1/4/75 لغايت 1/4/84
228
بررسي فراواني بيماريهاي التهابي روده در استان گيلان از سال 80تا91
229
بررسي فراواني بيماريهاي تروفوبلاستيك حاملگي در بيماران بستري شده در بخشهاي زنان بيمارستانهاي سنندج از خرداد ماه 1373 لغايت خرداد ماه 1382
230
بررسي فراواني بيماريهاي دهان وابسته به هپاتيت C در بيماران آلوده به اين ويروس واهدا كنندگان خون سالم در استان گيلان (1388)
231
بررسي فراواني پارامترهاي سندروم متابوليك در بيماران سندروم كرونري حاد مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 99
232
بررسي فراواني پارگي رباط صليبي قدامي (ACL)6 در زانوي مقابل و خانواده ي درجه ي يك در بيمار با سابقه ي پارگي ACL مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا شهر رشت در بازه ي زماني 1385
233
بررسي فراواني پرفوراسيون زخم اثني عشر و معده در بيماران مراجعه كننده با علايم شكم حاد به بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 1376-1371
234
بررسي فراواني پريكارديال افيوژن در بيماران بستري محتمل covid در بيمارستان رازي رشت اسفند 98 و فروردين و ارديبهشت 99
235
بررسي فراواني پريودنتيت اپيكالي در دندان هاي اندو شده در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 91- 90
236
بررسي فراواني پلورال افيوژن در راديوگرافي هاي قفسه صدري در بيماران آرتريت روماتوئيد در بيمارستان فيروزگر در سالهاي 82-1380
237
بررسي فراواني پلورال افيوژن در گرافي هاي قفسه بيماران مبتلا به ساركوئيدوزيس بستري شده در بيمارستان رسول اكرم (ص ) طي سالهاي 83-72
238
بررسي فراواني پلي مورفيسم G894T ژن eNOS در بيماران مبتلا به نقص قلبي مادرزادي
239
بررسي فراواني پليمورفيسم ژنتيكي رسپتور ويتامين D دربيماران مراجعه كننده با كمردرد به كلينيك هاي نورولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1392-93
240
بررسي فراواني پنوموني مايكوپلاسمايي و مقاومت به ماكروليدها در مايكوپلاسما پنومونيه جدا شده از كودكان 5-15 ساله بستري در بيمارستان بعثت سنندج با تشخيص پنوموني اكتسابي از جامعه در سال 98- 1397
241
بررسي فراواني پوسيدگي هاي بين دنداني توسط راديوگرافي بايت وينگ و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشكي رشت در سال 1390/
242
بررسي فراواني پيامد مرگ و مير و عوامل مرتبط در بيماران تروماي قفسه سينه مراجعه¬كننده به مركز آموزشي درماني پورسينا در فاصله سال¬هاي 96-90
243
بررسي فراواني پيامد هاي نوزادي تولد اولين فرزند در 600مورد اولزاي 35 ساله وبيشتر در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
244
بررسي فراواني پيامدهاي جراحي سنگ كليه از طريق پوست در بيماران دچار آسيب نخاعي مراجعه كننده به بيمارستان توحيد در سالهاي 1392 - 1383
245
بررسي فراواني پيامدهاي كوتاه مدت آمنيوسنتز سه ماهه دوم مادران باردار مراجعه كننده به كلينيك پريناتولوزي بيمارستان الزهرا رشت در طي سال هاي 93-1391
246
بررسي فراواني پيامدهاي كوتاه مدت بيمارستاني نوزادان مبتلا به آسيفكسي بستري شده در بيمارستان بعثت در سال هاي 1396 - 1397
247
بررسي فراواني پيامدهاي ناشي از دو روش جراحي باز و رزكسيــون پروستات از طريق پيشابراه (TURP) در 100 بيمار مبتلا به هيپرپلازي خوش خيم پروستات مـــراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت طي سالهاي 86-1385
248
بررسي فراواني پيامدهاي نهايي و عوامل مرتبط با آن در بيماران غير ترومايي با تشخيص خونريزي مغزي مراجعه كننده به بيمارستان توحيد سنندج در سال 1398
249
بررسي فراواني پيامدهاي نوزادان متولد شده با مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم در سال 1393 در بيمارستان بعثت سنندج
250
بررسي فراواني تÊثير الكليسم و مواد مخدر در بروز جرم از ديدگاه جرم شناسي در ندامتگاه 68 شهيدرجايي كرمانشاه 8
251
بررسي فراواني تبعيت دارويي در بيماران مبتلا به فشار خون و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به كلينيك قلب بيمارستان توحيد سنندج در سال 1398
252
بررسي فراواني تجربه خشونت كلامي و فيزيكي از جانب بيماران و همراهان آنها نسبت به كاركنان بخش اورژانس بيمارستان كوثر شهر سنندج در سال 1397
253
بررسي فراواني تجويز آنتي بيوتيك در زخم هاي ساده تروماتيك بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان پورسينا خرداد ماه سال 97 تا خرداد ماه 98
254
بررسي فراواني تداخلات دارويي و نوع آن در بيماران بستري در بيمارستان قدس سنندج از آبان تا ديماه 1385
255
بررسي فراواني ترخيص با رضايت شخصي و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان قدس در سال 96
256
بررسي فراواني تروماهاي عروقي اندام ها و عوارض زودرس بازسازي عروقي در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني پورسينا از مهر ماه سال 1386 تا مهر ماه 1388
257
بررسي فراواني ترومبوز سينوس وريدي مغز و برخي عوامل مستعد كننده شهر سنندج در سال 90 - 1389
258
بررسي فراواني ترومبوسيتوپني و عوامل خطر آن در نوزادان بستري در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان بعثت در سال 1396
259
بررسي فراواني ترومبوسيتوپني و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به آسيب تروماتيك سر بستري شده دربخش تروماي دپارتمان اورژانس بيمارستان پورسينا رشت طي سال1396
260
بررسي فراواني تزريق ترومبوليتيك داخل وريدي در موارد كد سكته مغزي حاد و عوامل همراه در بيمارستان پورسينا از شهريور سال 1396 تا خرداد سال 1398
261
بررسي فراواني تشنج و انواع آن دراپيدمي COVID19 بين بازه زماني اسفند 98 تا شهريور 99 در بيماران بستري در بخش نورولوژي بيمارستان پورسينا و مقايسه آن با مدت زمان مشابه سال قبل
262
بررسي فراواني تظاهرات باليني اوليه خونريزي زير عنكبوتيه خودبخودي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص ) از سال 81 لغايت پايان نيمه اول سال 83
263
بررسي فراواني تظاهرات پوستي در سالمندان ساكن آسايشگاه سالمندان رشت (خيريه) در سال 96
264
بررسي فراواني تظاهرات دهاني و فكي- صورتي در بيماران مبتلا به اسكلروز سيستميك در استان گيلان در سال‌هاي 99-1398
265
بررسي فراواني تغييرات آنزيم‏هاي كبدي در مسموميت با فسفيد آلومينيوم در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني رازي در سال‏هاي 89-1388
266
بررسي فراواني تغييرات فشار خون و ريتم قلبي بر حسب ناحيه انفاركتوس در 4 ساعت اول بستري در بيمارانيكه با تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان حشمت بستري مي شوند
267
بررسي فراواني تغييرات ناخني در مبتلايان به پمفيگوس ولگاريس و ارتباط آن با شدت بيماري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت
268
بررسي فراواني توكسوپلاسموز در بيماران رواني بستري در مراكز رواني شهرستان اصفهان
269
بررسي فراواني تومورهاي ادنتوژنيك در شهرستان رشت بين سال هاي 1392-1385
270
بررسي فراواني تومورهاي بافت نرم دربيماران مراجعه كننده با تشخيص اوليه : تومورهاي بافت نرم به بيمارستان بعثت سنندج از تاريخ 1/7/75 تا 1/7/81
271
بررسي فراواني تومورهاي بدخيم غدد بزاقي در استان گيلان بين سالهاي 1388-1383
272
بررسي فراواني تومورهاي بيضه براساس يافته هاي هيستوپاتولوژيك از سال 1375 لغايت 1384 در بيمارستانهاي توحيد و بعثت شهر سنندج
273
بررسي فراواني تومورهاي مغزي در بيماران مراجعه كننده باتشخيص اوليه تومور مغزي به بيمارستان بهثت سنندج از 1/7/75 تا 1/7/81
274
بررسي فراواني جراحي در اطفال زير سه سال و عوامل همراه با آن در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) در سال هاي 97
275
بررسي فراواني جهش ... در ژن ... انتروكوكوس فاسيوم مقاوم به ونگومايسين
276
بررسي فراواني جهش در آنتي بيوتيك هاي كينولون و تتراسايكلين در باكتري اوره آ پلاسما اوره آ ليتيكوم
277
بررسي فراواني جهش هاي كدون 12 و 13 اگزون 2 ژن ... به روش ... در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال مراجعه كننده به بيمارستان خميني از تاريخ 15/12/93 تا 31/5/94
278
بررسي فراواني جهش هاي كدون 12 و 13 اگزون 2 ژن ... به روش .... در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال مراجعه كننده به بيمارستان خميني از تاريخ 15/12/93 تا 31/5/94
279
بررسي فراواني جهش هاي نقطه اي زن embB مرتبط با مقاومت به اتامبوتول در ايزوله هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس جدا شده از بيماران مبتلا به سل استان كردستان در سال 1393
280
بررسي فراواني جهش هايdela G 185 وinsC 5382 ژن BRCALدر سرطان پستان با استفاده از روش ARMS-PCR , frequency study of thy 581delAG & 2835 insC mutations of BRCA1 gene in breast cancer by ARMS-PCR technique
281
بررسي فراواني حاملگي هاي پر خطر در مناطق روستايي شهرستان رشت در سال 1385
282
بررسي فراواني حاملين آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B(HBsAg) درداوطلبين سالم اهداكننده خون در سازمان انتقال خون استان گيلان از ابتداي سال 1376
283
بررسي فراواني حاملين استافيلوكوك طلايي در پرسنل بيمارستان هاي بعثت و توحيد سنندج كه عادت به شستشوي روزانه و طولاني مدت بيني دارند و گروه شاهد و بررسي حالت حساسيت سويه هاي جداشده به داروهاي ضد ميكروبي
284
بررسي فراواني حذف/اضافه 14 جفت بازي ژن HLA-G در بيماران مبتلا به كهير مزمن ايديوپاتيك و گروه كنترل سالم
285
بررسي فراواني حوادث جاده¬اي در ماه رمضان و ماه قبل و بعد از آن در مراجعه¬كنندگان به بيمارستان پورسينا رشت در سال 1397
286
بررسي فراواني حوادث عروق مغزي و عوامل موثر بر آن به دنبال اعمال جراحي مغز در بيماران مبتلا به تومورهاي مغزي در بيمارستان بعثت سنندج بين سالهاي 1386 تا 1392
287
بررسي فراواني خستگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس تحت انجمن ام اس استان گيلان
288
بررسي فراواني خشكي دهان در بيماران با تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد در سال 1398 در بيمارستان حشمت رشت
289
بررسي فراواني خشونت جنسي در زنان نابارور مراجعه كننده به مركز تخصصي ناباروري در شهرستان سنندج در سال 1397
290
بررسي فراواني خشونت شغلي عليه پزشكان و دانشجويان پزشكي در بيمارستان هاي شهر سنندج در سال 1392
291
بررسي فراواني خطاهاي درمان اندودنتيك مشهود در راديوگرافي پري اپيكال بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي دانشكده دندانپزشكي سنندج در سال 1395
292
بررسي فراواني خونريزي گوارشي در بيماران بستري در ICU بيمارستان رازي و پورسيناي رشت بين سال هاي 84 الي 88
293
بررسي فراواني دايلسريشن ريشه با استفاده از توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي در بيماران مراجعه كننده به يك مركز راديولوژي خصوصي در شهر همدان در سال 96-1395
294
بررسي فراواني دردهاي اسكلتي - عضلاني وابسته به شغل در دندانپزشكان شهر رشت سال 85-1384
295
بررسي فراواني دردهاي ميوفاشيال انتشاري ستون فقرات گردني به دست و همبستگي آن با شدت درد و ميزان ناتواني در بيماران مبتلا به گردن درد مزمن غيراختصاصي مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال ۱۳۹۶
296
بررسي فراواني درگيري ريشه هاي عصبي در بيماران مبتلا به راديكولوپاتي لومبوساكرال مراجعه كننده به كلينيك نورولوژي سنندج در سال هاي ) 1389-1388(
297
بررسي فراواني درماتوزهاي التهابي مزمن پوست براساس نتايج پاتولوژي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بعثت سنندج 84 - 1376
298
بررسي فراواني دفرمينه هاي پا و عوامل خطر ساز زخم پاي ديابتي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت سال 1395 تا 1396
299
بررسي فراواني دلايل تعويض ترميم دندان هاي ترميم شده با آمالگام و كامپوزيت در بيماران مراجعه كننده به بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1396
300
بررسي فراواني دليريوم و عوامل مرتبط با آن بعد از جراحي مفصل لگن در بيماران بالاي 60 سال بستري در بخش¬هاي ارتوپدي بيمارستان¬هاي رشت
301
بررسي فراواني ديابت ناشناخته در بيماران سكته مغزي و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به بيمارستان پورسينا در پاييز سال 1394
302
بررسي فراواني ديسپلازي در ليكن پلان دهاني
303
بررسي فراواني رابدوميوليز در بيماران بستري به علت مسموميت در بيمارستان توحيد سنندج در سال 1396
304
بررسي فراواني راديكلوپاتي گردني(CR) در بيماران مبتلا به سندرم تونل كارپ(CTS) مراجعه كننده به بخش الكترودياگنوزيس كلينيك امام رضا (ع) شهر رشت از تاريخ 1/8/ 1391 الي 1/ 2/ 1392
305
بررسي فراواني رتينوپاتي ارسي و عوامل آن ، در نوزادان بستري در بيمارستان آموزشي بعثت سنندج 91 - 92
306
بررسي فراواني رجوع انواع بيماران رواني نزد درمانگران سنتي در مراجعه كنندگان به مركز آموزشي درماني شفا در نيمه اول سال 1377
307
بررسي فراواني رنگ دندان طبيعي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
308
بررسي فراواني روش هاي مسموميت به قصد خودكشي در ايران
309
بررسي فراواني زايده استايلوئيد طويل شده (ESP) در راديوگرافي هاي پانوراميك
310
بررسي فراواني زخم فشاري و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت تهويه ي مكانيكي بستري در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال 96-97
311
بررسي فراواني زمان بر بودن فرآيندها در بخش اورژانس بيمارستان كوثر سنندج در سال 1397
312
بررسي فراواني زير گروههاي سندرم روده تحريك پذير در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه گوارش بيمارستان رازي طي سالهاي 1387-1386
313
بررسي فراواني ژن مقاومت به موپيروسين (MUPA) در سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از نمونه هاي باليني
314
بررسي فراواني ژن مقاومت به موپيروسين در سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از نمونه هاي باليني
315
بررسي فراواني ژن هاي بيماريزايي rtXA , mip و dotD در سوش هاي لژيونلاپنوموفيلاي جدا شده از منابع آب بيمارستاني شهر سنندج با روش PCR در سال 1397
316
بررسي فراواني ژنژيويت و الگوي توزيع آن با استفاده از ايندكس GI در دانش آموزان 12 ساله شهر رشت در سال 1386
317
بررسي فراواني ژنهاي mecA, SCCmec, agr و الگوي مقاومت دارويي در ايزوله هاي استافيلو كوكوس اورئوس جدا شده از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي بعثت و توحيد سنندج در سال 1395
318
بررسي فراواني ژنوتيپ پاپيلوماويروس انساني در زگيل هاي تناسلي به ثبت رسيده در مراكز آسيب شناسي استان گيلان در طي سالهاي 1394-1391
319
بررسي فراواني ژنوتيپ هاي ويروس پاپيلوم انساني (HPV Human Papillooma Virus) در مبتلايان به ضايعات ژنيتال ناشي از HPV مراجعه كننده به كلينيك زنان شهر سنندج در سال هاي 94-95
320
بررسي فراواني سپسيس برخي عوامل مرتبط و تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي باكتريهاي جدا شده در نوزادان بستري در بيمارستان بعثت در سال 1387
321
بررسي فراواني سرطان دهان در سطح استان گيلان طي سالهاي 83-1375
322
بررسي فراواني سرطان هاي پوستي با مارژين هاي جراحي كامل و ناكامل در بيمارستان توحيد شهر
323
بررسي فراواني سزارين در دو گروه خانمهاي ترم نولي پار با و بدون پارگي كيسه آب در مركز آموزشي درماني الزهراء(س ) رشت بهارو تابستان 1381
324
بررسي فراواني سقط خودبخودي در پرستاران و عوامل موثر برآن در بيمارستان هاي شهر سنندج در سال 1393
325
بررسي فراواني سندرم آمبولي چربي در بيماران دچار شكستگي استخواني بستري درICUبيمارستان بعثت سنندج
326
بررسي فراواني سندرم خستگي مزمن و علائم افسردگي در دانشجويان دانشكده پزشكي رشت درسال تحصيلي 99-1398
327
بررسي فراواني سندرم ساختمان بيمار در كاركنان شاغل ساختمانهاي اداري دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1393
328
بررسي فراواني سندرم سوزش دهان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا شهر رشت در سال 1388
329
بررسي فراواني سندرم متابوليك در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي-چبري مراجعه كننده به كلينيك هاي سرپايي در سال 1399
330
بررسي فراواني سندرم متابوليك و عوامل مرتبط با سبك زندگي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در سال 97-96
331
بررسي فراواني سندرم متابوليك و كمبود تستوسترون در مردان مبتلا به اختلال نعوظ
332
بررسي فراواني سنگ كيسه ي صفرا در بيماران با علائم ديس پپسي مراجعه كننده به درمانگاه گوارش بيمارستان رازي رشت در سال 1392
333
بررسي فراواني سني يافته هاي ماموگرافي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا از مهرماه 1381تا اسفند 1381
334
بررسي فراواني سوء تغذيه در بيماران بستري شده در بخش ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
335
بررسي فراواني سوء مصرف مواد در معتادان مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهرستان سميرم
336
بررسي فراواني سوءتغذيه و برخي عوامل مرتبط با آن در بيماران قلبي بستري در بيمارستان حشمت شهر رشت در سال 1395
337
بررسي فراواني سوش هاي باكتريايي و قارچي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن بعداز عمل جراحي سينوس مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين شهرستان رشت در سال 1397
338
بررسي فراواني سونوگرافي در حاملگي هاي كم خطر و علل آن در زنان باردار مراجعه كننده جهت زايمان به مركز آموزشي درماني الزهرا
339
بررسي فراواني سيروز و مشخصات دموگرافيك و باليني بيماران مبتلا در استان گيلان
340
بررسي فراواني شب ادراري و عوامل مرتبط با آن در كودكان دبستاني شهر زاهدان در سال 1392
341
بررسي فراواني شكايات شايع از پستان در بيماران مبتلا به سرطان پستان در مراكز آموزشي درماني تابعه دانشگاه گيلان از شهريور 83 تا شهريور 84
342
بررسي فراواني شكستگي پنيس و عوارض آن در بيماران بستري شده در بيمارستان آموزشي درماني رازي رشت از پايان نيمه دوم 1384 الي پايان نيمه اول 1389
343
بررسي فراواني شكستگي سوپراكونديل هوموروس در افراد 16-1ساله مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت طي سالهاي 77-1376
344
بررسي فراواني شيوع اختلالات روان نژندي درمحكومين ندامتگاه مركزي كرمانشاه در سال هاي 98 و09
345
بررسي فراواني ضايعات پري اپيكال دندان هاي كشيده شده در شهر رشت و طبقه بندي ميكروسكوپي آن
346
بررسي فراواني ضايعات دهاني در نوزادان تازه متولد شده در بيمارستان مهديه تهران در سال 1393
347
بررسي فراواني ضايعات ژائنت سل در آزمايشگاه رازي، افراه و بيمارستان پورسينا در رشت از سال 1379 تا 1387
348
بررسي فراواني ضايعات مخاطي دهان در افراد بالاي 30 سال و عوامل خطر همراه آن در شهر رشت
349
بررسي فراواني عارضه سروما بعد از عمل جراحي هرنيوپلاستي اينگوئينال با مش در بيمارستان پورسينا رشت
350
بررسي فراواني عفونت ادراري در كودكان دچار سنگهاي ادراري مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 1374 تا 1382
351
بررسي فراواني عفونت ادراري و عوامل همراه آن در كودكان مبتلا به عفونت سيستم ادراري مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور طي سال هاي 94-89
352
بررسي فراواني عفونت استرونژيلوئيدس استركوراليس در بيماران دريافت كننده داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني در بيمارستان هاي شهر رشت در سال 1396
353
بررسي فراواني عفونت با ويروس BKدر بيماران دريافت كننده پيوند كليه
354
بررسي فراواني عفونت پنهان ويروس هپاتيت B در بيماران HIV مثبت مراجعه كننده به مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري سنندج، 1398
355
بررسي فراواني عفونت دستگاه ادراري تحتاني بدليل استفاده از سوند ادراري و ريسك فاكتورهاي همراه آن در بيماران بستري شده در بخش نورولوژي بيمارستان پورسينا شهر رشت در سال 1390
356
بررسي فراواني عفونت دستگاه ادراري در نوزادان ترم تب دار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني ۱۷ شهريور رشت در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
357
بررسي فراواني عفونت سلي نهفته در بيماران ديابتي مركز ديابت سنندج در سال 1387 با استفاده از تست پوستي توبركولين
358
بررسي فراواني عفونت سيتومگالو در نوزادان با كاهش رشد داخل رحمي متولد شده در بيمارستان الزهرا شهرستان رشت در 1394-1395
359
بررسي فراواني عفونت سيستم ادراري و عوامل مرتبط با آن در كودكان با ناهنجاري سيستم ادراري مراجعه كننده به درمانگاه نفرولوژي اطفال بيمارستان بعثت سنندج در فاصله سال هاي 1393 تا 1396
360
بررسي فراواني عفونت كاتتروريد محيطي به دنبال تزريق از طريق ميكروست و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان توحيد سنندج در آذر ماه 1384
361
بررسي فراواني عفونت هاي انگلي روده اي در بيماران مبتلا به كهير از سال 1397 تا نيمه اول سال 1398
362
بررسي فراواني عفونت هليكوباكترپيلوري و عوامل موثر بر آن در كودكان مبتلا به بتاتالاسمي ماژور با درد راجعه شكمي مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1398
363
بررسي فراواني عفونت و عوامل مرتبط با آن پس از بيوپسي ترنس ركتال پروستات با هدايت سونوگرافي در مركز رازي از سال 92 لغايت 94
364
بررسي فراواني علائم اختلال طيف اوتيسم و عوامل مربوط به آن در كودكان 2 تا 6 ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني سنندج در سال 1397 - 1398
365
بررسي فراواني علائم باقيمانده پس از تروماي خفيف مغز و همراهي آن با تظاهرات باليني اوليه بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در تابستان سال 1392
366
بررسي فراواني علائم باليني و علائم آزمايشگاهي در بيماري هنوخ شوئن لاين در بيمارستان قائم (عج ) و امام رضا(ع ) از تاريخ 1/1/1377 لغايت 29/12/82
367
بررسي فراواني علائم باليني، يافته هاي آزمايشگاهي و عوارض در كودكان مبتلا به اوريون بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1382
368
بررسي فراواني علائم و نشانه هاي اختلالات مفصل گيجگاهي- فكي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1389
369
بررسي فراواني علائم وسواس فكري - عملي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1397
370
بررسي فراواني علائم، عوارض، انديكاسيون و نحوه تشخيص و نتايج درمان در بيماران مبتلا به بول ريوي مراجعه كننده به بيمارستان رازي و يك كلينيك خصوصي رشت طي سال هاي90-95
371
بررسي فراواني علايم استرس پس از سانحه در بيماران مبتلا به كوويد-19 مراجعه كننده به درمانگاه رازي رشت در سال 1399
372
بررسي فراواني علايم اضطراب و افسردگي پس از سكته مغزي در بيماران سرپايي مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستانهاي رشت
373
بررسي فراواني علايم افسردگي و اضطراب در بيماران مبتلا به سوختگي بستري در مركز سوانح و سوختگي بيمارستان ولايت رشت طي سال هاي 93 -98
374
بررسي فراواني علايم باليني و مشخصات آزمايشگاهي بيماران مبتلا به آنژيوادم ارثي مراجعه كننده به كلينيك ايمونولوژي-آلرژي در شهر رشت در فاصله سالهاي 1387 تا 1394
375
بررسي فراواني علايم و اختلالات رواني در بيماران مبتلا به سرگيجه مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين (ع) و پورسيناي رشت- 1393
376
بررسي فراواني علايم و نشانه هاي اختلالات TMJ در دانشجويان دانشجويان دندانپزشكي گيلان-رشت در سال 95-1394
377
بررسي فراواني علل ، عوارض و مرگ ومير DKA در بيماران ديابتي بستري در بيمارستانهاي بعثت و توحيد سنندج از اول سال 1378 تا پايان شهريور 1381
378
بررسي فراواني علل CDH در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بعثت سنندج از سال 1375 تا سال 1379
379
بررسي فراواني علل PROM در بيماران بستري در بيمارستان بعثت سنندج در سال 1380
380
بررسي فراواني علل آمپوتاسيون در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بعثت سنندج از سال 1375 الي 1380
381
بررسي فراواني علل ايكترانسدادي در بيماران بستري شده در بخشهاي داخلي و جراحي بيمارستان بعثت سنندج در سال 1380
382
بررسي فراواني علل بروز نكروز آواسكولار سر استخوان ران در بيماران تحت عمل جراحي تعويض كامل مفصل هيپ در بيمارستان¬هاي رشت پيش از سال
383
بررسي فراواني علل تشنج دركودكان 1 ماه تا12 سال بستري شده در بيمارستان بعثت سنندج در سالهاي 79 و 80
384
بررسي فراواني علل خارش منتشر بدون ضايعه اوليه پوستي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي(95-94)
385
بررسي فراواني علل دارويي اريتم مولتي فرم، سندرم استيون جانسون و نكروز اپيدرمي توكسيك در كودكان بستري شده در بخش كودكان بيمارستان بعثت سنندج در سالهاي 1386-1393
386
بررسي فراواني علل زايمان زودرس در بيمارستان بعثت سنندج در سال هاي 1395 - 96
387
بررسي فراواني علل زايمان زودزس در خانمهاي باردار مراجعه كننده به بيمارستان بعثت سنندج در 6 ماهه اول سال 1381
388
بررسي فراواني علل زجر تنفسي در نوزادان بستري در بيمارستان بعثت سنندج در سال 1393
389
بررسي فراواني علل شكاف يا تاول زيراپيدرمي در گزارشات پاتولوژي بيماران ارجاع شده به آزمايشگاه رازي رشت در سال ها ي 94 تا 98
390
بررسي فراواني علل شناخته شده سردرد در مبتلايان مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت
391
بررسي فراواني علل صدمات چشمي در استان گيلان
392
بررسي فراواني علل غير تروماتيك كاهش سطح هوشياري در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت طي سال 91-1390
393
بررسي فراواني علل فوت در اجساد ارجاع شده با علت نامعلوم به پزشكي قانوني استان گيلان از سال 1392 الي 1396
394
بررسي فراواني علل كلستاز در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي شهرستان رشت طي سالهاي 1385 و 1386
395
بررسي فراواني علل كوتاهي قد در كودكان 2 - 12 سال مراجعه كننده به كلينيك هاي گوارش و غدد بيمارستان بعثت در سال 1396
396
بررسي فراواني علل مختلف خونريزيهاي دستگاه گوارش فوقاني در بيماران بستري شده در بخشهاي داخلي و جراحي بيمارستان توحيد و بعثت سنندج در سال 1385
397
بررسي فراواني علل مرگ در بيماران ترومايي فوت شده در 24 ساعت اول بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت طي سال-هاي 96 و 97
398
بررسي فراواني علل مرگ و مير بيماران بستري در بخش قلب و ccu بيمارستان توحيد سنندج در 97
399
بررسي فراواني علل مسموميت حاد و عوامل مرتبط به آن در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان بعثت سنندج از سال 1391 تا سال 1393
400
بررسي فراواني علل ميرايي نوزادان بستري در بيمارستانهاي شهرستان رشت در بررسي سه ساله از سال 1376 تا 1378
401
بررسي فراواني علل ناباروري در مردان مراجعه كننده به مركز درمان ناباروري بيمارستان بعثت سنندج
402
بررسي فراواني علل نازايي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نازايي مركز آموزشي درماني الزهرا از خرداد ماه 1389 تا فروردين 1390
403
بررسي فراواني علل و عوارض هيستركتومي هاي پس از زايمان در بيمارستان الزهرا (س) رشتاز سال 1381-91
404
بررسي فراواني علل و عــــوامل خطر تعويض خون در نوزادان بستري ناشي از ايكتر در بخش نوزادان ومراقبت هاي ويژه ي نوزادان بيمارستان هفده شهريور رشت در بين سال هاي 1389 تا1391
405
بررسي فراواني عوارض الكتروشوك در بخش ريكاوري در بيمارستان شفا در سال 1397(درمان با تشنج الكتريكي)
406
بررسي فراواني عوارض انفاركتوس حاد سطح تحتاني در مدت بستري بيماران در بخش CCU بيمارستان دكتر حشمت رشت
407
بررسي فراواني عوارض بيماري قلبي ابشتين تيپ A (نوع خفيف)
408
بررسي فراواني عوارض پس از بيهوشي عمومي در اعمال جراحي الكتيو زنان و برخي عوامل مرتبط با ان در بخش ريكاوري بيمرستان الزهرا در سال 1399
409
بررسي فراواني عوارض پوستي – مخاطي كموتراپي و فاكتورهاي همراه در مبتلايان به سرطان غيرمتاستاتيك پستان مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 97-95
410
بررسي فراواني عوارض جانبي مصرف داروهاي خط اول ضد سل در مركز آموزشي- درماني رازي رشت(87-82)
411
بررسي فراواني عوارض جراحي در بيماران پيوند كليه شده در مركز آموزشي درماني رازي طي سالهاي 1387-1377
412
بررسي فراواني عوارض داروهاي ضد سل در بيماران مسلول در شهرستان سنندج از سال 1382 - 1387
413
بررسي فراواني عوارض داروي فينگوليمود در بيماران مولتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به بيمارستانتوحيد شهرستان سنندج در سال 1397
414
بررسي فراواني عوارض دررفتگي قدامي مفصل شانه در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در سال 92-1390/
415
بررسي فراواني عوارض قلبي در بيماران بتا تالاسمي ماژور با طيف سني 20ـ 10 ساله مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني بيمارستان دكتر حشمت در سه ماهة نخست سال 1385
416
بررسي فراواني عوارض قلبي عروقي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در سنندج در سال 1396
417
بررسي فراواني عوارض ناخواسته دارويي و عوامل مرتبط با آن بر اساس فرم هاي ADR در استان كردستان در سال 1392 و 1393
418
بررسي فراواني عوارض ناشي از انواع اعمال جراحي فيستول¬هاي پري آنال در بيماران مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا رشت
419
بررسي فراواني عوارض و مرگ و مير پس از جراحي اندآرتركتومي شريان كاروتيد در بيماران با تنگي كاروتيد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت از سال 1385 تا پايان سال 1388
420
بررسي فراواني عوامل پيش بيني كننده مرتبط با مرگ و مير در بيماران دچار خونريزي داخل مغزي بستري در بيمارستان پورسينا رشت در سال1391
421
بررسي فراواني عوامل خطر آسم شديد مقاوم به درمان در بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك فوق تخصصي ارجاعي ريه در شهر رشت
422
بررسي فراواني عوامل خطر در مردان مبتلا به اختلال عملكرد نعوظي مراجعه كننده به درمانگاه اورولوژي مركز آموزشي درماني رازي و مطبهاي خصوصي اورولوژي شهرستان رشت از 1/4/87 تا 30/7/87
423
بررسي فراواني عوامل همراه با بيماري بورگر در بيماران تحت عمل جراحي قرار گرفته در بيمارستان پورسينا و يكي از مراكز خصوصي بين سالهاي 1380-1374
424
بررسي فراواني عوامل همراه با پريتونيت ثانويه در بيمارستان پورسينا رشت (78-73).
425
بررسي فراواني عوامل همراه با كارسينوم سلول كليوي در بيماران مبتلاي بستري شده در بيمارستان رازي شهر رشت 85-1375
426
بررسي فراواني عوامل همراه پرياپيسم در بيماران مبتلابه پرياپيسم كه در بخش ارولوژي بيمارستان رازي شهرستان رشت دردو سال گذشته از سال 1371 الي 1381 بستري بودند
427
بررسي فراواني عود حملات مغزي در بيماران مبتلا به سكته مغزي ايسكميك بستري در بخش نورولوژي بيمارستان توحيد سنندج در سال 1394
428
بررسي فراواني عود سكته مغزي ايسكميك طي سه ماه اول از اولين حمله و عوامل مرتبط با آن
429
بررسي فراواني فاصله QT طولاني در بيماران تحت درمان با متادون مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي در سال 94
430
بررسي فراواني فاكتورهاي خطر معمول خونريزي داخل مغزي در بيماران مبتلا به خونريزي داخل مغزي غير تروماتيك بستري در بيمارستان پورسيناي رشت طي سال¬هاي 1398-1396
431
بررسي فراواني فلج ارب و شكستگي ترقوه در نوزادان متولد شده در بيمارستان بعثت سنندج در سال 1398
432
بررسي فراواني فنوتيپهاي سلولي لوسمي لنفوبلاستيك حاد در بيماران مراجعه كننده به بخش انكولوژي كودكان بيمارستان بعثت سنندج از سال 1385 تا 1387
433
بررسي فراواني فيبروم رحمي و عوامل همراه در زنان هيستركتومي شده بيمارستان آموزشي درماني الزهرا رشت(آبان 85 الي 86)
434
بررسي فراواني قصور پزشكي در پرونده بيماران فوت شده در بيمارستان توحيد سنندج در سال 1395
435
بررسي فراواني قصور پزشكي در رشته تخصصي اورتوپدي و برخي عوامل همراه آن از ابتداي سال 1391تا انتهاي سال 1396 درپرونده هاي شكايات ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان
436
بررسي فراواني قصور پزشكي در رشته جراحي عمومي و برخي عوامل همراه آن از ابتداي سال 1390 تا انتهاي سال 1396 در پرونده¬هاي شكايات ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان
437
بررسي فراواني كانديديازيس دهاني در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1395
438
بررسي فراواني كبد چرب غير الكلي در افراد داراي تشخيص سندرم متابوليك، ديابت، ديس ليپيدمي، PCO و چاقي مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد در شهررشت طي آبان 1390 لغايت فروردين 1392
439
بررسي فراواني كريترهاي بين دنداني با استفاده از توموگرافي كامپيوتري با اشعه ي مخروطي در بيماران مراجعه كننده به چند مطب تخصصي در شهر رشت در سال هاي 95 و 96
440
بررسي فراواني كلاس بندي هاي پروتز پارسيل در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي دولتي در شهرستان سنندج در سال 1398
441
بررسي فراواني كلاميديا تراكوماتيس در زنان نابارور سال 1391
442
بررسي فراواني كلونيزاسيون با استافيلوكوك اورئوس ضايعات پوستي بيماران پسوريازيس ولگاريس بر حسب شدت بيماري بر اساس PASI Scors در درمانگاه پوست مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 1387
443
بررسي فراواني كلونيزاسيون با استافيلوكوك اورئوس وسوشهاي مقاوم متي سيلين در زخمهاي پوستي بيماران بستري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت در سال 1388 در بدو بستري
444
بررسي فراواني كم كاري تيروييد در بيماران ديابتي نوع 1 زير 16 سال مراجعه كننده به درمانگاه غدد بيمارستان هفده شهريور شهر رشت در سال هاي 90-1387
445
بررسي فراواني كمبود ويتامينD در بيماران مبتلا به سيروز مراجعه كننده به درمانگاه فوق تخصصي بيمارستان رازي در سال 1394
446
بررسي فراواني كمي و كيفي روش هاي تشخيصي تروماي بلانت شكمي در بيماران مولتيپل تروما مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت در 3 ماه اول سال 1396
447
بررسي فراواني كهير و رابطه آن با بيماريهاي آلرژيك در مردان 18 تا 30 ساله شهر سنندج درسال 1380
448
بررسي فراواني كوليت هاي ميكروسكوپيك در بيماران دچار اسهال مزمن در استان كردستان مراجعه كننده به مركز فوق تخصصي شهر سنندج سال 1388
449
بررسي فراواني كوويد 19 در بيماران با تظاهرات نورولوژيك بستري شده در اسفند 98 و فروردين 99 در بيمارستان پورسينا شهرستان رشت
450
بررسي فراواني كيست احتباسي موكوسي ﴿ MRC﴾ سينوس ماگزيلا در تصاوير پانوراميك ديجيتال و برخي عوامل مرتبط با آن در شهر رشت ﴿ از مرداد 1392 تا تير 1393﴾
451
بررسي فراواني كيست هيداتيك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي بعثت و توحيد شهرستان سنندج از تاريخ 1/1/73 لغايت 30/12/80
452
بررسي فراواني گرافي¬هاي قفسه سينه تغيير دهنده¬ي اقدامات درمان و عوامل مربوط به آن در بيماران بستري در بخش مراقبت¬هاي ويژه بيمارستان پورسينا، رازي و حشمت شهر رشت
453
بررسي فراواني گرانولهاي فوردايس و لكوادما در بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي دندانپزشكي امام علي (ع ) ناجا تهران در سال 1385
454
بررسي فراواني گروه هاي خوني در اقدام به خودكشي در بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در شش ماه دوم سال 1394
455
بررسي فراواني لكوادم و گرانول هاي فوردايس و عوامل مرتبط به آن در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ويژه تخصصي دانشكده دندانپزشكي رشت در سال 1395
456
بررسي فراواني لنفوما و تظاهرات سر و گردن آن در بيماران بستري شده در مراكز درماني شهر رشت طي سالهاي 1386-1382
457
بررسي فراواني مرگ و مير بيمارستاني ناشي از تروماي مغزي شديد و عوامل مرتبط با آن در كودكان و نوجوانان مراجعه كننده به مركز پورسيناي رشت در سالهاي 94-95
458
بررسي فراواني مرگ و مير و جراحات در تصادفات واژگوني در استان گيلان بين سال¬هاي 93، 94 و 95
459
بررسي فراواني مرگ و مير و عوارض نوزادي و عوامل مرتبط با آن مبتني بر نوع زايمان در نوزادان بســتري در بخش مراقبت هاي ويــژه نوزادان بيمارستان الـــزهرا رشت بين سـال هاي1392-1390
460
بررسي فراواني مرگ ومير و عوامل زمينه اي مرتبط با آن در بيماران بستري شده بخش ارتوپدي بيمارستان پورسينا طي بازه زماني 1385 تا 1390
461
بررسي فراواني مسموميت با الكل و پيامدهاي آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان توحيد سنندج در طي سالهاي 1392 تا شهريور 1396
462
بررسي فراواني مسموميت هاي دارويي و عوامل مرتبط با آن در استان كردستان در سال هاي 1392-1393
463
بررسي فراواني مسموميت و عوامل مرتبط با آن در كودكان زير 6 سال بستري در مركز آموزشي درماني 17 شهريور در سال 94-1393
464
بررسي فراواني مشخصات جمعيت شناسي و علائم باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به مونونوكلئوزعفوني بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از ســال 1388 تا 1392
465
بررسي فراواني مشخصات دموگرافيك و باليني بيماران داراي عارضه باز شدگي زخم پس از جراحي با گروه كنترل در بيماران بستري در بيمارستان الزهرا(س) از سال 1380 تا سال 1390
466
بررسي فراواني مصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي-درماني الزهرا(س) و مراكز جامع سلامت شهر رشت سال 1398
467
بررسي فراواني مصرف سيگار، الكل و مواد و ارتباط آن با شاخص¬هاي سلامت عمومي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1399
468
بررسي فراواني مصرف سيگار، قليان و شدت همبستگي شان با سطح هموگلوبين خون در بيماران زن بستري در بخش مسموميت مركز آموزشي درماني رازي در سال
469
بررسي فراواني مصرف قرص اسيد فوليك در دوران قبل از لقاح و حاملگي و آگاهي خصوصــي شهر رشت در مـورد درمـان با روشــهاي كمك بـاروري(ART) در ســال 1387- 1386
470
بررسي فراواني مصرف محصولات خوني، عوارض حاد ناشي از آن و عوامل مرتبط با آن در زنان بستري در مركز آموزشي – درماني الزهراي رشت در طــي 5 سال اخير( 1393- 1388)
471
بررسي فراواني معيارهاي ميگرن در افراد مبتلا به منير مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهر رشت 95-1394
472
بررسي فراواني مقاومت به آسپرين و عوامل مرتبط با آن در مصرف كنندگان پيشگيرانه آسپيرين
473
بررسي فراواني مكان آناتوميك و انواع آسيب¬هاي مهره¬اي، آسيب¬هاي همراه و سطح نقص عصبي بيماران تروما در مركز تروماي استان گيلان
474
بررسي فراواني مكانيسم هاي دفاعي و ارتباط آن با اضطراب در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال تحصيلي 1393 - 1394
475
بررسي فراواني مننژيت و انسفاليت در بيماران مراجعه كننده با تابلوي باليني اولين تب و تشنج پيچيده در كودكان بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت سال 1394-1389
476
بررسي فراواني مهاركننده فاكتور 8 در بيماران هموفيلي A مراجعه كننده به بيمارستان بعثت در سال 95 - 96
477
بررسي فراواني مواجهه با خشونت و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهر سنندج در سال 1392
478
بررسي فراواني مواجهه با خشونت و عوامل موثر بر آن در سالمندان مراجعه كننده به بيمارستان هاي توحيد و بعثت سنندج در سال 95
479
بررسي فراواني مواجهه زنان با خشونت خانگي و عوامل مرتبط با آن به ويژه حمايت اجتماعي در زنان تحت پوشش نهادهاي حمايتي شهرستان سقز در سال 1396
480
بررسي فراواني موارد خطاي پزشكي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
481
بررسي فراواني موارد قصور پزشكي در مداخلات طبي زيبايي ارجاع داده¬شده به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان شهرستان رشت طي سال¬هاي 1390 تا 1397
482
بررسي فراواني موارد مسموميت با سرب و عوامل مرتبط با آن در بيماران بستري در بيمارستان توحيد سنندج در سال هاي 1395 - 1396
483
بررسي فراواني موارد و نحوه مصرف فراورده¬هاي خوني در بيمارستان¬هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
484
بررسي فراواني مورتاليتي و عوارض TURP و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا بهBPH بستري شده در بيمارستان رازي از سال 1385 تا1390
485
بررسي فراواني مورفولوژي كام نرم در افراد مبتلا به شكاف كام در بيماران مراجعه كننده به دانشكده هاي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال هاي 98-96
486
بررسي فراواني موقعيت فورامن اپيكال در دندان هاي سنترال دائمي منديبل انسان با استفاده از توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در شهر رشت در سال هاي 1397-1398
487
بررسي فراواني موكوزيت ناشي از راديوتراپي-كموتراپي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به كارسينوم سر و گردن ارجاع شده به بيمارستان رازي رشت-1391
488
بررسي فراواني ميزان آگاهي بيماران مبتلا به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد ماهيت بيماري و چگونگي مراقبت از خود در سال
489
بررسي فراواني ميزان حوادث و سوانح و عوامل مرتبط با آن در كودكان زير 5 سال مراجعه كننده به بيمارستان هاي بعثت و توحيد سنندج در سال 1394 - 1395
490
بررسي فراواني ميكرو آلبومينوري به عنوان يك بيوماركر در تشخيص زود هنگام درگيري كليوي در كودكان مبتلا به ديابت مراجعه كننده به كلينيك ديابت بيمارستان بعثت در سال 1398
491
بررسي فراواني ميكروب هاي به دست آمده از كشت خون و مقاومت آنتي بيوتيكي آنها در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه كودكان بيمارستان 17 شهريور رشت در سال هاي 1387-1388
492
بررسي فراواني نئوپلاسم هاي دستگاه تناسلي زنان در بيماران مراجعه كننده به مراكز آسيب شناسي بيمارستانهاي بعثت و تامين اجتماعي سنندج از سال 88 - 1385
493
بررسي فراواني ناتواني ارتوپديك ناشي از تروماي جاده اي در بيماران 60- 18 سال مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا طي سال هاي 89- 1390
494
بررسي فراواني نارسيسيسم سازگارانه در ميان كارورزان دانشكده ي پزشكي گيلان در سال 1398
495
بررسي فراواني ناكچوري و پلي اوري شبانه بعد از پيوند كليه و عوامل همراه با آن در شهرستان رشت
496
بررسي فراواني ناهنجاري هاي اسكلتي و ارتباط آن با ميزان تناسب ميز و نيمكت با ابعاد آنتروپومتريك دانش آموزان دبستاني شهرستان يزد
497
بررسي فراواني ناهنجاري¬هاي كــروموزومي در افراد ارجاع شده مشكوك به ناهنجاري هاي ژنتيكي در استان گيلان در سال¬هاي 1388 تا 1391
498
بررسي فراواني نتايج پاتولوژيك نمونه هاي D and C فرستاده شده به بخش پاتولوژي بيمارستان بعثت سنندج از مرداد ماه سال 75 تا مرداد ماه سال 79
499
بررسي فراواني نتايج مثبت تست هاي پريك ويچ به شير گاو و عوامل مرتبط در كودكان6 ماه تا 7 سال مبتلا به علايم آلرژي در شهر سنندج
500
بررسي فراواني نسبي Ag-HBS مثبت و Ab-HCV مثبت در بيماراني كه با تشخيص سيروز در بيمارستانهاي رازي و پورسينا از تاريخ 1/1/1374 لغايت 1/1/1379 بستري شده اند
501
بررسي فراواني نسبي DVT و عوامل مستعد كننده آن در بيماران بستري در بيمارستان بعثت سنندج در سال 81
502
بررسي فراواني نسبي آبسه هاي مغزي در بيماراني كه باضايعات فضاگير داخل جمجمه از سال 1368 تا 1378 در بخش جراحي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت بستري شده اند
503
بررسي فراواني نسبي آسيب ادراري در تروماي شكم در بيماران بستري در بخش تروماي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1377
504
بررسي فراواني نسبي آسيب به عصب راجعه حنجره اي در بيمارانيكه از سال 78-1373تيروئيد آنها با روشي كه در آن مسير عصب مشخص نمي شود،در بيمارستانهاي رازي و آرياي شهرستان رشت تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
505
بررسي فراواني نسبي آسيب مجراي ادراري در بيماراني كه باشكستگي آلت ازسال 1370تاپايان سال 1379در بيمارستان رازي رشت بستري شده اند
506
بررسي فراواني نسبي آسيب هاي گردني در راكبين موتورسيكلت مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 94
507
بررسي فراواني نسبي آسيبهاي غير نافذ دستگاه ادراري در بيماران دچار تروماي شكم و لگن بستري در بيمارسانهاي پورسيناي و رازي رشت در سالهاي 1381- 1379
508
بررسي فراواني نسبي آسيبهاي ناشي از حوادث موتورسواران و come Out آنها در بيمارستان پورسينا
509
بررسي فراواني نسبي آغاز درمان با داروهاي كاهنده چربي خون (استاتين ها) در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونري قلب (CHD) در زمان ترخيص از بيمارستان ، در بيمارستان دكتر حشمت رشت
510
بررسي فراواني نسبي آلودگي دستگاه تناسلي تحتاني به كلاميدياتراكوماتيس در زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت در شهريور و مهرماه91
511
بررسي فراواني نسبي آميب¬هاي آزادزي جنس اكانتامبا، جدا شده از سواحل شناي درياي خزر در استان گيلان در سال 1397
512
بررسي فراواني نسبي آنمي در بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان پورسينا رشت سال 75
513
بررسي فراواني نسبي آنمي در بيماران مبتلا به انواع سرطان غير هماتولوژيك در بدو تشخيص در مركز درماني رازي رشت در سال هاي 83-1382
514
بررسي فراواني نسبي آنومالي هاي كليه و مجاري ادراري تشخيص داده شده در سونوگرافي از زنان باردار مراجعه كننده به مراكز راديولوژي در رشت از مهر ماه 86 لغايت مهر 87
515
بررسي فراواني نسبي آنوماليهاي ماژور مادرزادي وعوامل همراه آن درنوزادان متولد شده در بيمارستان الزهرا (س ) رشت طي سالهاي 77 تا 1381
516
بررسي فراواني نسبي اپي لپسي بعد از CVA در مدت بستري بيماران مبتلا به CAV در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 1377 و 1376
517
بررسي فراواني نسبي اختلال شنوايي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان رازي رشت و مقايسه آن با گروه كنترل از سال 1388 تا 1389
518
بررسي فراواني نسبي اختلال كور رنگي ارثي در دانش آموزان سطح مقطع راهنمائي شهر رشت درسال تحصيلي 80-79
519
بررسي فراواني نسبي اختلالات عملكرد جنسي در مردان مبتلا به اختلالات كاركرد تيروئيد مراجعه كننده به درمانگاههاي داخلي و غدد شهر رشت از تاريخ 1/ 2/ 88 الي 1/ 2/ 89
520
بررسي فراواني نسبي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 83-1382
521
بررسي فراواني نسبي اختلالات هموستاز كلسيم و فسفر و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز نگهدارنده بيمارستان توحيد سنندج شهريور 1385
522
بررسي فراواني نسبي اشكال مختلف بيماري سل ، علائم باليني ، آزمايشگاهي و شيوع مكاني آن در شهرستان سنندج 76-72
523
بررسي فراواني نسبي اطلاعات دموگرافيك ، علائم باليني و آزمايشگاهي در قربانيان مارگزيدگي مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي و هفده شهريور رشت در سال هاي 1384 ـ 1380
524
بررسي فراواني نسبي افراد با غلظت سرمي غيرطبيعي ديگوكسين در بيماران مصرف كننده دارو و مراجعه كننده به بخش پزشكي هسته اي بيمارستان حشمت رشت طي سالهاي 78-1374
525
بررسي فراواني نسبي افسردگي بعد از زايمان در زنان زايمان كرده در بيمارستان الزهراي شهر رشت در سال 1383
526
بررسي فراواني نسبي افسردگي دانشجويان دختر ترم اول وآخر دانشگاه آزاد اسلامي رشت
527
بررسي فراواني نسبي افسردگي در زنان نابارور مراجعه كننده به مطبهاي تخصصي زنان ، موسسات و درمانگاههاي نازايي در شهر رشت بر اساس تست بك از دي 1382 تا خرداد1383
528
بررسي فراواني نسبي الگوهاي مختلف درگيري عروق در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد تحتاني آنژيوگرافي شده در بيمارستان دكتر حشمت رشت از تاريخ 1374- 1377
529
بررسي فراواني نسبي انديكاسيونهاي ارائه شده جهت انجام سزارين از تاريخ 1/ 5/ 73 تا 1/ 5/ 74 در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (زايشگاه رشت)
530
بررسي فراواني نسبي انواع اختلالات خوني در نمونه هاي مغز استخوان بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي شهر سنندج از اول سال 1375 لغايت نيمه اول سال 1379
531
بررسي فراواني نسبي انواع اختلالات شاخصهاي مني در 200 بيمار مبتلا به واريكوسل كه در بيمارستان رازي مورد عمل جراحي قرار گرفته اند
532
بررسي فراواني نسبي انواع استرابيسموس افقي دربيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي از تاريخ 1/1/78 الي 30/3/80 باسن كمتر يا مساوي 14سال
533
بررسي فراواني نسبي انواع باكتري هاي ايجادكننده استئوميليت مزمن دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت درسال1391
534
بررسي فراواني نسبي انواع باي پس هاي بكار رفته و تعيين عوامل خطر همراه در نارسايي شرياني اندام ها در بيمارستان پورسينا، رازي در شهر رشت
535
بررسي فراواني نسبي انواع بيماريهاي مادرزادي قلب اطفال در بيماران بستري شده در بخش قلب اطفال بيمارستان دكتر حشمت و شهرستان رشت در طي سالهاي 78-1371
536
بررسي فراواني نسبي انواع پرده بكارت در مراجعين به مركز پزشكي قانوني استان گيلان طي سالهاي 83-81
537
بررسي فراواني نسبي انواع تروماي شريان بر اساس محل آسيب در بين سالهاي 1385-1379 در بيمارستان پورسيناشهرستان رشت
538
بررسي فراواني نسبي انواع تشنج ناشي از تب در بيمارستان 17شهريور رشت از سال 1381-1380
539
بررسي فراواني نسبي انواع تظاهرات پيش بدخيمي در پاپ اسميرهاي انجام شده در بيمارستان الزهرا رشت طي سالهاي 1383-1384
540
بررسي فراواني نسبي انواع تظاهرات راديوگرافيك استخواني و مفصلي در بيماران مبتلا به پسوريازيس جلدي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت درنيمسال اول 1384
541
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي بيضه به ثبت رسيده در مراكز پاتولوژي استان گيلان از1/1/73تا1/1/79
542
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي دستگاه ادراري به ثبت رسيده در مراكز پاتولوژي استان گيلان از تاريخ 1/1/1370تا 1/1/1380
543
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي مغز و نخاع در گزارشهاي پاتولوژي موجود در بيمارستان لقمان حكيم از سال 1385 تا پايان سال 1389
544
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي مغز و نخاع در گزارشهاي پاتولوژي موجود در بيمارستانهاي پورسينا، گلسار و آريا از سال 1374 تا پايان سال 1384
545
بررسي فراواني نسبي انواع حاد و مزمن اسكيزوفرني دريافت كننده ECT وعوامل همراه آن در بيمارستان بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان شفاي رشت از اول اسفند سال 1380تا اول مرداد سال 1381
546
بررسي فراواني نسبي انواع روشهاي درماني حاملگي رحمي در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني الزهرا(س )رشت از تاريخ 1/1/77 تا تاريخ 1/1/80(بمدت سه سال )
547
بررسي فراواني نسبي انواع ژنوتايپ ايزوله هاي كيست هيداتيك دامهاي بومي ذبح شده در كشتارگاه هاي صنعتي استان گيلان با استفاده از ژنcox1 در سال 96
548
بررسي فراواني نسبي انواع سرطانها در بيماران مبتلا به انسداد راه خروجي معده بستري شده در بيمارستان رازي از ارديبهشت 1370 لغايت مهر 1377
549
بررسي فراواني نسبي انواع سرطانهاي مري از نظر بافت شناسي در بيماران بستري شده در بخش جراحي عمومي بيمارستان رازي رشت از تاريخ 1/1/1374 لغايت 1/4/1378
550
بررسي فراواني نسبي انواع سندرم هاي درد پس از سكته مغزي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان پورسينا در زمستان 1389
551
بررسي فراواني نسبي انواع صرع در كودكان صرعي مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1382
552
بررسي فراواني نسبي انواع عوارض در شكستگي هاي قاعده جمجمه در بيمارستان پورسينا در سال 1377
553
بررسي فراواني نسبي انواع وارياسنوهاي تنه صافن و شاخه هاي محل اتصال صافنوفمورال دربيماران تحت شناسايي جراحي اتصال صافنوفمورال در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت
554
بررسي فراواني نسبي باليني و نحوه درمان در بيماران مبتلا به برونشكتازي درمركز آموزشي درماني رازي از دي ماه 1372 لغايت تير ماه 1376
555
بررسي فراواني نسبي برخي از عوارض نوزادي و عوامل همراه در نوزادان ماكروزوم و غير ماكروزوم ترم متولد شده در بيمارستان آموزش درمان الزهرا(س ) شهر رشت از ابتداي فرورد ن 1381 لغايت پايان اسفند 1385
556
بررسي فراواني نسبي برخي عوارض تيروئيدكتومي در بيماران جراحي شده در بيمارستان رازي رشت به مدت 5 سال (از دي ماه 1378 تا دي ماه 1383 )
557
بررسي فراواني نسبي برخي عوامل همراه با پوليپ بيني در بيماران پوليپكتومي شده در بيمارستان اميرالمومنين رشت از فروردين ماه 1382 تا اسفند ماه 1383
558
بررسي فراواني نسبي برخي عوامل همراه با نارسايي سرويكس در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت از مهر 1383 تا مرداد 1384
559
بررسي فراواني نسبي بعضي ازعوامل همراه بروز تهوع و /يا استفراغ متعاقب استفاده ازN2O در يكصد مورد جراحي الكتيو مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان 77- 1376
560
بررسي فراواني نسبي بيماران مبتلا به بيضه نزول نكرده (T.UD) در بيماران بستري شده در بخش اورولوژي بيمارستان رازي رشت در سالهاي 82-1377.
561
بررسي فراواني نسبي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير از ميان كل مراجعه كنندگان به يك كلينيك تخصصي گوارش در طي سه سال 1376-1374
562
بررسي فراواني نسبي بيماران مبتلابه كارپال تونل سندروم كه در بيمارستان پورسيناي رشت طي سالهاي 76تا1378تحت عمل جراحي قرار گرفتند
563
بررسي فراواني نسبي بيماراني كه ECT دريافت كرده اند در مركز آموزشي درماني شفا شهرستان رشت از سال 1373 الي 1378
564
بررسي فراواني نسبي بيماري عروق محيطي( توسط شاخص نسبت بالاترين فشار مچ و انگشت پا به فشار شريان بازويي) و برخي عوامل همراه در بيماران ديابتي و بدون علامت عروقي مراجعه كننده به آزمايشگاه غير تهاجمي عروق مركز درماني- آموزشي رازي رشت از سال 87 تا پايان سال88
565
بررسي فراواني نسبي بيماري هاي تيروئيد در مبتلايان به آرتريت روماتوئيد در بيماران مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي مركز آموزشي درماني بيمارستان رازي
566
بررسي فراواني نسبي بيماري هاي قلبي و عروقي، فشار خون بالا و ديابت شيرين در بيماران مبنلا به كاتاراكت مرتبط با سن جراحي شده در بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهر رشت-1390
567
بررسي فراواني نسبي بيماريهاي زمينه ساز ايجاد مابع آسيت در كل بيماران در بخش داخلي بيمارستان بعثت سنندج در ساهاي 1377 - 1378
568
بررسي فراواني نسبي بيماريهاي شرائين كرونري در اتوپسي هاي انجام شده در سالهاي 84-83 مركز پزشكي قانوني رشت
569
بررسي فراواني نسبي پارگي تروماتيك ديافراگم در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت از ابتداي سال 78 تا انتهاي سال 82
570
بررسي فراواني نسبي پارگي زودتر از موعد مامبرانهاي جنيني ، عوارض و عوامل همراه آن در بيمارستان الزهراء(س ) از تاريخ 1/7/1380 الي 29/12/1380
571
بررسي فراواني نسبي پاسخ به درمان همزمان سازي قلبي(CRT) در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي با شواهدFragmented QRS در الكترو كارديوگرافي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
572
بررسي فراواني نسبي پروتئينوري و هماچوري در 1520 كودك 6ـ4 ساله مهد كودك هاي شهر رشت 1383
573
بررسي فراواني نسبي پروستاتيت مزمن هيستولوژيك در بيماران عمل شده به دليل هايپرپلازي خوش خيم پروستات با و بدون احتباس ادراري حاد در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت
574
بررسي فراواني نسبي پل هيدرآمنيوس و اليگو هيدرآمنيوس و برخي عوامل همراه با آنها در زنان باردار مراجعه كننده جهت زايمان به بيمارستان الزهرا (س ) رشت از اول فروردين 82 تا اول فروردين 84
575
بررسي فراواني نسبي پنوموني مادرزادي در نوزادان رسيده بيمارستان الزهراء رشت از تاريخ 1/1/84‏
576
بررسي فراواني نسبي پوكي استخوان در بيماران ماسكولار ديستروفي در بيمارستان الزهرا در سال 1387‏
577
بررسي فراواني نسبي پيوري استريل و لكوسيتوز در بيماران دچار دردهاي كوليكي ، سنگهاي ادراري در بيمارستان رازي و كلينيك خصوصي شهر رشت از سال 1381 تا 1379
578
بررسي فراواني نسبي تابلوي باليني بيماران مبتلا به كانسر كولوركتال جراحي شده به صورت اورژانس و غيراورژانس دربيمارستان پورسينا رشت (1378-1373)
579
بررسي فراواني نسبي تشخيص نهايي بيماران مبتلا به زردي پذيرش شده در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از فروردين 1374 تا شهريور 1377
580
بررسي فراواني نسبي تشنج و عوامل همراه در بيماران مسموم مراجعه كننده به بيمارستان رازي در سال1388 تا پايان 1393
581
بررسي فراواني نسبي تظاهرات باليني آنوريسم آئورت شكم قبل از عمل جراحي در بيماران پذيرفته شده در بيمارستانهاي پورسينا و گلسار رشت ، از سال 1374 تا 1384
582
بررسي فراواني نسبي تغييرات ريوي در بيماران آرتريت روماتوئيد با توجه به يافته هاي شرح حال، معاينه باليني، راديوگرافي قفسه سينه، آزمون عملكرد ريه و HRCT از سال 1390 تا 1391
583
بررسي فراواني نسبي تنوع آناتوميك شبكه بازويي اجساد ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني استان گيلان
584
بررسي فراواني نسبي تومور مننژيوما در بيماران با تشخيص تومورهاي مغزي بستري شده در بخش داخلي -جراحي اعصاب بيمارستان آموزشي درماني پورسيناي رشت طي سالهاي 78-1373
585
بررسي فراواني نسبي تومورهاي بافت نرم (خوش خيم و بدخيم ) و علايم همراه آن در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي شهرستان رشت از سال 1373الي 1382
586
بررسي فراواني نسبي تومورهاي بدخيم پوست به ثبت رسيده در استان گيلان طي 7 سال گذشته ( از تاريخ 1/5/1380 تا تاريخ 1/5/1377 با مراجعه به مركز پاتولوژي استان )
587
بررسي فراواني نسبي تومورهاي سر وگردن و عوامل همراه در مركز آموزشي- درماني اميرالمونين(ع) از سال 1381 تا سال 1391
588
بررسي فراواني نسبي تومورهاي نخاع و ستون فقرات در بيماران بستري شده در بخش جراحي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت از سال 81 تا 86
589
بررسي فراواني نسبي تيپ پتوزيس و برخي عوامل همراه آن در بيماران مراجعه كننده جهت رينوپلاستي به بيمارستان اميرالمومنين(ع)، رشت،91-1390
590
بررسي فراواني نسبي جراحي هاي كاتاراكت در مراجعين به مركز آموزشي درماني توتونكاران رشت در سال 77
591
بررسي فراواني نسبي جرم هاي ميكروبي در كشت هاي ادراري و حساسيت آنها به آنتي بيوتيكها در بيماران مبتلا به سنگهاي كليوي بستري شده در بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت در سالهاي 1380-1377
592
بررسي فراواني نسبي جفت سرراهي و برخي عوامل همراه در سزارين هاي انجام شده در بيمارستان الزهراء رشت طي 6سال از1/1/75الي 1/1/81
593
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج از رحمي در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا ﴿س﴾ از تاريخ 1/1/73 تا 29/12/77 در شهر رشت
594
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج رحم و همراهي آن با فصول سال در خانم هاي باردار مراجعه كننده به زايشگاه الزهرا(س ) رشت از فروردين 79 تا اسفند 82
595
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج رحمي و همبستگي آن با فصول سال و سن مادر در خانم هاي باردار مراجعه كننده به بيمارستان وزايشگاه الزهرا رشت - تاريخ بررسي هاي آماري از فروردين 1374- تا خرداد 1379
596
بررسي فراواني نسبي درجات ديسفاژي در بيماران مبتلا به كارسينوم سلول سنگفرشي (C.C.S) مري بستري شده در بخش جراحي عمومي بيمارستان رازي رشت از تاريخ 1/1/1374 لغايت 1/4/1378
597
بررسي فراواني نسبي درد مزمن بعد از عمل جراحي اتيت مياني مزمن(COM) در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت و الزهراء اصفهان از شهريور 1388 تا خرداد1390
598
بررسي فراواني نسبي دكولمان جفت و عوامل همراه مربوطه در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت از 1/6/74-1/6/78
599
بررسي فراواني نسبي دو نوع گلوكوم زاويه باز و بسته و پي آمدهاي در ماني آن در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت از تير 1374 الي دي 1379
600
بررسي فراواني نسبي ديس ليپيدمي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك رازي در شش ماهه نخست سال 1384
601
بررسي فراواني نسبي رتينوپاتي نوزادان نارس(ROP) و عوامل خطرساز آن در شير خواران نارس ارجاع شده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
602
بررسي فراواني نسبي ريتم فيبريلاسيون دهليزي(AF) دربيماران دچار حوادث عروقي مغزي(CVA) ايسكيك مراجعه كننده به بخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1378
603
بررسي فراواني نسبي ريسك فاكتورهاي CAD در بيماران مبتلا به MI مراجعه كننده به بيمارستان توحيد سنندج از تاريخ 1/1/83 لغايت 1/4/84 و بررسي وجود رابطه ميان اين ريسك فاكتورها با نوع STEMI)MI و (NSTIM
604
بررسي فراواني نسبي رينوسينوزيت هاي قارچي آلرژيك در بيماران مبتلا به پوليپوز بيني تحت جراحي آندوسكوپيك سينوس در بيمارستان امير المونين (ع) رشت در سال 1392
605
بررسي فراواني نسبي زايمان پيش از موعد و برخي عوامل همراه در مادران زايمان نموده به روش طبيعي در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1378تا 1383
606
بررسي فراواني نسبي زايمان سزارين و برخي عوامل همراه در زنان باردار بستري در مركز آموزشي درماني الزهراء شهر رشت از ابتداي سال 1376 تا انتهاي سال 1382
607
بررسي فراواني نسبي زخم و اروزيونهاي پپتيك در بيماران مبتلا به انواع كلستاز در بيمارستان رازي رشت بين سالهاي 1384- 1383
608
بررسي فراواني نسبي سپتي سمي باكتريال و عوامل همراه در نوزادان بستري در بيمارستان هفده شهريوررشت ازسال 77 لغايت 79
609
بررسي فراواني نسبي سردرد سرويكوژنيك در مبتلايان به سردرد مزمن مراجعه كننده به كلينيك امام رضا (ع) بيمارستان پورسينا و كلينيك تخصصي بعثت رشت از ابتداي سال 1389 تا شهريور 1391
610
بررسي فراواني نسبي سرطان اتفاقي پروستات در بيماران پروستاتكتومي شده در بيمارستان رازي رشت از سال 1377-1373
611
بررسي فراواني نسبي سرطان تيروئيد در مراجعه كنندگان با ندول تيروئيد به مركز درماني ارجاعي غدد درون ريز در بين سال هاي 1385تا1393درشهر رشت استان گيلان
612
بررسي فراواني نسبي سرطان تيروئيد در مراجعه كنندگان با ندول تيروئيد به مركز درمانيارجاعي غدد درون ريز در بين سال هاي 1385تا1393درشهر رشت استان گيلان
613
بررسي فراواني نسبي سرگيجه مركزي و محيطي در بيماران مراجعه كننده با شكايت از سرگيجه واقعي به بيمارستان هاي اميرالمومنين (ع) و پورسيناي رشت
614
بررسي فراواني نسبي سزارين و انديكاسيونهاي آن در حاملگي هاي پس از موعد تحت القاء زايمان در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت 76-1375
615
بررسي فراواني نسبي سلول اگر نازي (ANC) و يافته هاي راديو لوژيك همراه در بيماران كانديداي جراحي داكريوسيستورينوستومي در مركز آموزشي درماني امير المومنين (ع)
616
بررسي فراواني نسبي سلياك در كودكان مبتلا به ديابت تيپ يك مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت از مهر 1389 لغايت مهر 1390
617
بررسي فراواني نسبي سندرم HELLP و برخي از عوامل همراه در بيماران پره اكلامپسي و اكلامپسي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت از سال 1380 تا 1385
618
بررسي فراواني نسبي سندرم شوگرن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان رازي و مطب متخصصين روماتولوژي شهر رشت بر حسب مدت زمان ابتلا طي تابستان و پائيز سال 1382
619
بررسي فراواني نسبي سندرم متابوليك دربيماران غير ديابتي مبتلا به بيماري عروق كرونر در بيمارستان حشمت شهر رشت از مهر سال 1384 تا فروردين سال 1387
620
بررسي فراواني نسبي سندرم هاي واسكو ليت وسير بيماري و درمان در مراجعه كنندگان بيمارستان 17 شهريور رشت طي سه سال (1372الي 1375)
621
بررسي فراواني نسبي سويه‌هاي تشكيل‌دهنده بيوفيلم، در سودوموناس آئروژينوزا مقاوم به چند دارويي، جداشده از زخم سوختگي بيماران بستري‌شده سوختگي ولايت رشت
622
بررسي فراواني نسبي شب ادراري در بيماران مبتلا به سنگ هاي ادراري مراجعه كننده به كلينيك خصوصي شهر رشت از ابتداي نيمه اول سال 1382 تا انتهاي نيمه اول سال 1383
623
بررسي فراواني نسبي ضايعات التهابي ركتوم وسيگموييد وتعيين عوامل همراه دربيماران مبتلا به اسپونديليت انكيلوزان در استان گيلان
624
بررسي فراواني نسبي ضايعات خوش خيم و بدخيم مري در بيوپسي هاي انجام شده در بيمارستانهاي توحيد و بعثت سنندج طي سالهاي 1375 لغايت 1384
625
بررسي فراواني نسبي عادات دهاني و مال اكلوژن در ناشنوايان زير 18 سال مراكز آموزشي باغچه بان شهرستان رشت در سال 1384
626
بررسي فراواني نسبي عارضه كيلوتوراكس در بيماران توراكوتومي شده در بيمارستان رازي از سال 72 تا 76
627
بررسي فراواني نسبي عدم حذف كامل سيمان نهائي از اطراف لبه هاي كراونهاي دائم در راد يوگرافي بايت وينگ
628
بررسي فراواني نسبي عفونت زخم بعد از عمل جراحي آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت در سال 1377( طي يكسال )
629
بررسي فراواني نسبي عفونت زخم بعد از عمل جراحي عمومي در بيمارستان پورسينا- رشت در سال 1377( طي يكسال )
630
بررسي فراواني نسبي عفونت هاي ويروسي HBV و HCV در بين بيماران تحت جراحي درمركز آموزشي و درماني بيمارستان پورسينا طــي سال هاي 1392 لغايت 1393
631
بررسي فراواني نسبي عفونت هليكوباكترپيلوري در 100 بيمار كه با علايم سوء هاضمه جهت آندوسكوپي به بيمارستان بعثت و توحيد سنندج در سال 1379 ارجاع شده اند
632
بررسي فراواني نسبي علائم باليني سنگ هاي شاخ گوزني در بيماران بستري در بخش ارولوژي بيمارستان رازي از ابتداي سال 1371تا انتهاي سال 1381
633
بررسي فراواني نسبي علائم راديولوژيك و آزمايشگاهي (هيپركلسمي ، آنمي ، ازتمي ، ضايعات استخوان ) همراه در بيماران مولتيپل ميلومي بستري در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت (76-1372)
634
بررسي فراواني نسبي علائم گوارشي شايع ديابت قندي اوليه (IDDM) علامتدار دربيماران ديابتي بستري در بيمارستان رازي رشت از ابتداي سال 1372 تا انتهاي سال 1376
635
بررسي فراواني نسبي علائم هپاتيت اتوايميون در بيماران بستري شده در بخش گوارش بيمارستان رازي رشت از فروردين 1385 تا اسفند 1387
636
بررسي فراواني نسبي علائم و نشانه هاي باليني و شدت كتواسيدوز ديابتي در بيماران مبتلا به كتواسيدوز ديابتي بستري شده در بيمارستانهاي رازي و 17 شهريور رشت از آغاز سال 1378 تا پايان سال 1382
637
بررسي فراواني نسبي علائم و نواحي درگير بيماران مبتلا به هرني ديسكال كمري در بيمارستان پورسيناي رشت طي سال هاي 1376 تا 1378
638
بررسي فراواني نسبي علايم ( Symptoms) نشانه ها (Signs) يافته هاي آزمايشگاهي و تصويربرداري در بيماري فاسيوليازيس انساني
639
بررسي فراواني نسبي علايم باليني بيماران مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس (MS) در بيماران بستري شده دربخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 77-1372
640
بررسي فراواني نسبي علايم همراه در بيماران مبتلا به فلج بلز بستري در اورژانس بيمارستان پورسينا در سال 1391
641
بررسي فراواني نسبي علل ARF در بيماران بستري در ICU بيمارستان بعثت سنندج در سال 1379
642
بررسي فراواني نسبي علل ايجاد كننده ESRD در بيماران دياليزي استان گيلان از مهرماه 1381 لغايت مهرماه 1382
643
بررسي فراواني نسبي علل ايجاد كننده و تشديد كننده نارسايي قلبي در بيماران بستري شده در بيمارستان توحيد سنندج در سال 79-78
644
بررسي فراواني نسبي علل پريتونيت , عوارض و مرگ ومير آن در بيماران پذيرش شده با تشخيص پريتونيت در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1382 تا 1384
645
بررسي فراواني نسبي علل ترخيص از بيمارستان با رضايت شخصي در بيمارستانهاي شهر سنندج در سال 1378
646
بررسي فراواني نسبي علل ثبت شده مرگ و مير داخي بيمارستاني در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي رازي و پورسيناي شهر رشت طي سالهاي 76-1370
647
بررسي فراواني نسبي علل خروج IUD در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در سال 1384
648
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي از دستگاه گوارش فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت - از فروردين 1385 لغايت شهريور 1386
649
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي قسمت فوقاني دستگاه گوارش در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي بيمارستانهاي رازي و آرياي رشت از شهريور 82 لغايت شهريور 87 كه منجر به عمل جراحي اورژانس گرديد
650
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي هاي سه ماهه سوم و نحوه مداواي آن در مركز درماني آموزشي الزهرا (س ) رشت در سال (73-75)
651
بررسي فراواني نسبي علل خونريزيهاي تحتاني دستگاه گوارش بيماران بستري شده در بيمارستان بعثت سنندج
652
بررسي فراواني نسبي علل عدم تمايل به وازكتومي در شوهران خانمهايي كه جهت بستن لوله رحمي ) توبكتومي ( به پايگاه بهداشتي بيمارستان بعثت مراجعه كرده اند در تاريخ 1/10/1379 لغايت 1/4/1380بمدت 6 ماه
653
بررسي فراواني نسبي علل مختلف مرگ و مير در بخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1374 بر حسب سن و جنس و عوامل همراه
654
بررسي فراواني نسبي علل مختلف هماچوري ميكروسكوپي بدون علامت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك اورولوژي در سال 1379
655
بررسي فراواني نسبي علل مراجعه بيماران مبتلا به MI بستري شده در بيمارستان توحيد سنندج و ارتباط آن با ريسك فاكتورهاي مربوطه در سال 79-1378
656
بررسي فراواني نسبي علل مراجعه معتادان به مركز خود معرف سازمان بهزيستي استان گيلان رشت براي ترك اعتياد از تير ماه سال 1376 لغايت شهريور ماه 1377
657
بررسي فراواني نسبي علل منجر به فاشيوتومي اندام تحتاني و پيامد حاصل از آن در فاصله زماني 1386 تا 1390 در بيمارستان پورسينا رشت
658
بررسي فراواني نسبي علل نارسايي كليه در بيماران پيوند كليه بيمارستان رازي رشت از سال 1377 تا1381
659
بررسي فراواني نسبي علل هيستركتومي در بيماران پذيرش شده در بيمارستان الزهراي رشت از 1/1/76 تا 29/12/76
660
بررسي فراواني نسبي علل و برخي از عوامل همراه هيستركتومي در بيمارستان الزهراء رشت از سال 1377 تا 1381
661
بررسي فراواني نسبي عوارض اورولوژيك ناشي از اعمال جراحي زنان در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 77 تا 82
662
بررسي فراواني نسبي عوارض بعد از عمل جراحي ترميم پرولاپس ركتوم به روش Sling در بيماران جراحي شده در بيماران جراحي شده در بيمارستان رازي رشت از سال 1373-1377
663
بررسي فراواني نسبي عوارض حاصل از VT گذاري در بيمار مورد عمل جراحي فوق قرار گرفته در بيمارستان توتونكاران رشت
664
بررسي فراواني نسبي عوارض خطر Factor Risk در بيماران جراحي شده كاتاراكت سنيل در سال 1377 بيمارستان توتونكاران رشت
665
بررسي فراواني نسبي عوارض دئودنال اولسر جراحي شده ( خونريزي، پرفوراسيون و انسداد) در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت سالهاي 1378-1375
666
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس TURP در بيماران مبتلا به BPH مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت بين سالهاي 82- 1377
667
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس آنژيوگرافي عروق كرونر در بيماران بستري در بيمارستان حشمت از بهمن 1390 تا تير 1391
668
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس جراحي شكستگي كالكانئوس در ‏ بيمارستان پورسينا رشت در مراجعين از 1/7/86 تا 1/1/88‏
669
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس مادري و نوزادي در زايمان هاي واژينال و سزارين در بيمارستان الزهراء رشت در فاصله سالهاي 1378 تا 1380
670
بررسي فراواني نسبي عوارض مادري حاملگي چند قلويي در زنان بستري در بيمارستان الزهرا رشت در سالهاي 75-1374
671
بررسي فراواني نسبي عوارض مادري در زنان حامله مبتلا به ديابت بستري شده در بيمارستان الزهرا رشت ( 79 - 1375 )
672
بررسي فراواني نسبي عوارض نوزادي در زايمان هاي پيش از موعد صورت گرفته در بيمارستان الزهراء طي سالهاي 1380 تا 1383
673
بررسي فراواني نسبي عوارض همراه با پريكارديال افيوژن در بيماران مراجعه كننده به دو مركز آموزشي درماني دكتر حشمت و رازي رشت در سال هاي 1370 الي 1375
674
بررسي فراواني نسبي عوارض همراه با نمايش بريچ در بيماران بستري در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1379تا1380
675
بررسي فراواني نسبي عوارض و اختلالات نورولوژيك پس از PCNL (برداشتن سنگ هاي ادراري از طريق پوست) در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت از بهمن سال 1389 تا تير ماه سال1390
676
بررسي فراواني نسبي عوارض و مرگ و مير بيمارستاني عمل ازوفاژكتومي ترانس هياتال براي سرطان مري در بيمارستان رازي رشت از1372 تانيمه اول 1380
677
بررسي فراواني نسبي عوارض و مرگ و مير و درمان جراحي سرطان ثلث مياني مري بروش ازوفاژكتومي ترانس هياتال بدون توراكوتومي
678
بررسي فراواني نسبي عوامل اتيولوژيك ايكتر انسدادي منجر به جراحي در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت از سال 74 لغايت 87
679
بررسي فراواني نسبي عوامل استرس زاي مختلف و بررسي ميانگين اسكور درجه استرس رواني اجتماعي بالاي 200 در بيماران با اولين حمله حاد ايسكميك قلبي در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي دكتر حشمت رشت در سال 78
680
بررسي فراواني نسبي عوامل ايجادكننده كوما در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از سال 74 لغايت 77
681
بررسي فراواني نسبي عوامل خطر ايجاد انسداد وريدي شبكيه در بيماران ارجاعي به يك كلينيك تخصصي در رشت طي سالهاي 80 ـ1374
682
بررسي فراواني نسبي عوامل خطر همراه بابيماريهاي عروقي مغز در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت به مدت 2 سال (ازشهريور 76الي شهريور 78
683
بررسي فراواني نسبي عوامل قارچي (هيف و مخمر) در نمونه بيوپسي پوليپ هاي بيني جراحي شده در بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت 85-1384
684
بررسي فراواني نسبي عوامل مرتبط به بستري نوزادان در بخش نوزادان بيمارستان بعثت سنندج در سال 1384
685
بررسي فراواني نسبي عوامل مستعدكننده دررفتگي مادرزادي مفصل ران (CDH)در بيماران سونوگرافي شده ارجاعي به مطب خصوصي
686
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه ايجاد كننده تشنج در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا از سال 1376- 1375
687
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با انسداد روده باريك ناشي از باندهاي چسبنده به دنبال اعمال جراحي شكم در بيمارستان پورسينا از سال 1378 تا انتهاي سال 1381
688
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با پره اكلامپسي -اكلامپسي در زنان بارور بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا در سال 1376
689
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با تكرار حملات تشنج در كودكان بستري مبتلا به تب ، تشنج ، مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1377 و 1378
690
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با حاملگي هاي پر خطر در زنان باردار بستري در بيمارستان الزهرا رشت از سال 78 تا سال 83
691
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با مسموميت در بيماران بستري در ICU مركز آموزشي درماني رازي رشت در سالهاي 1378-1381
692
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با نفركتومي در بخش اورولوژي بيمارستان رازي رشت از سال 1377-1370
693
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با ولوولوس كولون سير بيماري در بيماران بستري شده در بيمارستان پورسينا از فروردين 1376 لغايت فروردين 1381
694
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه تروماي طحال در بيماران تروما به شكم از فروردين 1377تااسفند 1379دربيمارستان پورسيناي رشت
695
بررسي فراواني نسبي عود يكساله بيماري گريوز به دنبال قطع دارو هاي آنتي تيروئيد در بيماران درمان شده در يك مركز خصوصي آندوكرين از سال 75-73
696
بررسي فراواني نسبي فاكتورهاي خطر قلبي – عروقي در بيماران قلبي مراجعه كننده به كلينيك پيشگيري بيمارستان حشمت 94 –93
697
بررسي فراواني نسبي فتق هاي جدار شكم و علائم همراه در بيماران عمل شده در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 1373-1376
698
بررسي فراواني نسبي فتق هاي فمورال و عوامل همراه با ان در بيماران با فتق هاي كشاله ران بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت در طي سال هاي 1382- 1378
699
بررسي فراواني نسبي كاهش شنوائي حسي - عصبي و عوامل همراه آندر بيماران تالاسمي ماژور تحت درمان با دفروكسامين در مركز آموزشي درماني 17شهريور رشت در سال 80-1379
700
بررسي فراواني نسبي كلونيزاسيون ركتوواژينال استرپتوكوكوس آگالاكتيه در زنان باردار مراجعه كننده در هفته هاي ٣٧-٣٥ بارداري به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي ايزوله هاي استرپتوكوكوس آگالاكتيه در سال 1396
701
بررسي فراواني نسبي كيست درموئيد تخمدان و روشهاي مختلف جراحي آن در بيماران مبتلا به توده تخمدان مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر رشت 85-1384
702
بررسي فراواني نسبي كيستهاي تخمداني در طي لاپاراتوميهاي انجام شده در بيمارستان الزهراء رشت از 1/1/79 تا1/1/80
703
بررسي فراواني نسبي گلوكز-6-فسفات دهيروژناز در نوزادان ايكتريك بستري شده در بيمارستان هفده شهريور شهرستان رشت از فروردين لغايت اسفند ماه سال 1378
704
بررسي فراواني نسبي گواتر در بيماران بستري در بخشهاي داخلي بيمارستان رازي رشت در سال 1376
705
بررسي فراواني نسبي گواتر و اختلالات فونكسيونل تستهاي تيروئيدي TFT و شناخت ارتباط آنها در بيماران ديابتي IDDMمركز ديابت شهر سنندج در سال 1377
706
بررسي فراواني نسبي لغو شدن اعمال جراحي انتخابي زنان و زايمان و ارولوژي در بيمارستان هاي الزهرا ﴿س﴾ و رازي از سال 1382 تا 1387
707
بررسي فراواني نسبي ماركرهاي ايمونوه ستوشيم (, S 100 Cytokeratin, EMA , CEA-) در نمونه هاي مننژيوماي تشخيص داده شده در بخش پاتولوژي بيمارستان پورسيناي رشت بين سالهاي 1385-1381
708
بررسي فراواني نسبي ماكروزومي در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت طي سالهاي(س ) رشت طي سالهاي 83-1382
709
بررسي فراواني نسبي ماكروزومي و عوامل همراه باآن در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت
710
بررسي فراواني نسبي محلهاي خونريزي داخل مغزي در بيماران داراي هيپرتانسيون شديد بستري شده در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا بمدت دو سال از مهرماه 1375 تا مهرماه 1377
711
بررسي فراواني نسبي مراحل رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاههاي شهر رشت در سال 74
712
بررسي فراواني نسبي مرگ و توزيع فراواني نسبي عوارض زودرس بازسازي آئورت شكمي در بيماران پذيرفته شده در بيمارستان هاي گلسار و پورسينا در شهر رشت از سال 1373 تا 383
713
بررسي فراواني نسبي مرگ و مير بيماران تحت مراقبت ويژه در بخش سي سي يوي بيمارستان دكتر حشمت در طي سالهاي 77-1376
714
بررسي فراواني نسبي مرگ و مير زودرس پرفوراسيون زخم معده و دوازدهه در بيماران جراحي شده در بيمارستان پور سينا از ابتداي سال 77 تا انتهاي سال 81
715
بررسي فراواني نسبي مشكلات ايجاد شده در خانواده زندانيان وابسته به موادمخدر در زندان رشت
716
بررسي فراواني نسبي مصرف ترياك در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد و مقايسه آن با گروه كنترل در يكي از كلينيك هاي خصوصي شهر رشت بين سال هاي 80-75
717
بررسي فراواني نسبي مصرف حشيش در بيماران مراجعه كننده به بخش فوريتهاي بيمارستان شفاي شهر رشت در سالهاي 84-1383
718
بررسي فراواني نسبي مقلدهاي سكته مغزي در بيماران مراجعه كننده با تابلوي باليني سكته مغزي به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1392
719
بررسي فراواني نسبي منشا توده هاي لگني در لاپاراتومي هاي انجام شده در بيمارستان الزهرا (س ) رشت در طي سالهاي 1381 تا پايان 1385
720
بررسي فراواني نسبي موارد استفاده و عوارض حين عمل يورتروسكوپي در بيمارستان رازي رشت از مهر 1381 لغايت مهر 1383
721
بررسي فراواني نسبي موارد نارسايي حاد كليه و و عوامل خطر همراه در توزادان بستري در واحد مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت در فاصله زمان فروردين ماه سال 1385 الي فروردين ماه 1387
722
بررسي فراواني نسبي موفقيت انجام دياليز و عوارض دسترسي عروقي (Access vascular) در بيماران دياليزي تحت پوشش بيمارستان رازي رشت (1385)
723
بررسي فراواني نسبي موفقيت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI)بر حسب فصول در مراجعين به مركز درمان ناباروري مهر از سال 1381 تا سال 1383
724
بررسي فراواني نسبي موفقيت عمل داكريوسيستورينوستومي بيروني بدون فلاپ ساك اشكي در مبتلايان به انسداد اكتسابي اوليه مجراي نازولاكريمال مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت 1392-1390
725
بررسي فراواني نسبي مول كامل و عوارض همراه آن طي پنج سال متوالي (1381-1377) درآموزشي درماني الزهرا(س ) رشت
726
بررسي فراواني نسبي ميزان علاقمندي به تحقيق وعوامل موثر آن دربين دانشجويان پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي گيلان )-1380
727
بررسي فراواني نسبي ميگرن در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك مراجعه كننده به درمانگاه گوش و گلو و بيني بيمارستان امير المومنين(ع) و مقايسه آن با گروه شاهد
728
بررسي فراواني نسبي نا هنجاريهاي مادرزادي ژنيتال خارجي در بيماران بستري شده در بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت در طي سالهاي79-1374
729
بررسي فراواني نسبي نتايج پاتولوژي بيوپسي هاي اندومتر بيماران نازايي تحت عمل لاپاراسكوپي در بيمارستان الزهرا رشت از سال 1384 تا شهريور سال 1385
730
بررسي فراواني نسبي هايپراوريسمي در بيماران بستري شده در بيمارستان حشمت ، شهر رشت ، در شش ماهه نخست سال 1384
731
بررسي فراواني نسبي هموراژي لوبار در بيماران مبتلا به خونريزي داخل جمجمعه اي غيرتروماتيك مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا از تاريخ 1/741 تا29/12/78
732
بررسي فراواني نسبي هيپرتانسيون ، استفراغ و لرزبعد از بيهوشي عمومي در بخش ريكاوري در بيمارستان رازي رشت
733
بررسي فراواني نسبي هيپوكلسمي در بيماران مبتلا به پسوريازيس در بيمارستان رازي رشت سال 1382
734
بررسي فراواني نسبي هيدروسفالي حاد در بيماران مبتلا به خونريزي زير عنكبوتيه غير تروماتيك بستري شده در بيمارستان پورسينا از فروردين 1375 تااسفند 1380
735
بررسي فراواني نسبي و الگوي مقاومت هاي داروئي در ميكروبهاي شايع جدا شده در كشت خون در آزمايشگاه بيمارستان رازي ( رشت 78 و 1377)
736
بررسي فراواني نسبي و تعيين الگوي مقاومت هاي داروئي در ميكروبهاي شايع جدا شده در نمونه هاي ادراري آزمايش شده در يك آزمايشگاه خصوصي (رشت - 1378)
737
بررسي فراواني نسبي و رابطه پره اكلامپسي و اكلامپسي ، ريسك فاكتورها و عوارض زودرس آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بعثت شهرستان سنندج بين سالهاي 1379-1376
738
بررسي فراواني نسبي و شدت اختلالات جنسي در بيمارن مرد دچار فشارخون مراجعه كرده به بيمارستان رازي در طي سال 15/2/79 تا15/2/80
739
بررسي فراواني نسبي و شيوع عوارض R.V. infarctionدر بيماران مبتلابه MI بستري در بخش CCU بيمارستان توحيد سنندج در سال 79 - 78
740
بررسي فراواني نسبي و عوامل مؤثر بر اعمال خشونت نسبت به پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني استان گيلان در سال ۹۷
741
بررسي فراواني نسبي و عوامل همراه شكستگي استخوان ترقوه در نوزادان متولد در بيمارستان الزهراه رشت بين سالهاي 1376 تا1381
742
بررسي فراواني نسبي و ويژگيهاي اولتراسونوگرافيك ندولهاي اتفاقي تيروييد در بيماران مراجعه كننده به بخش سونوگرافي بيمارستان پورسيناي رشت جهت سونوگرافي گردن از تيرماه 87 تا آذرماه 87
743
بررسي فراواني نسبي وجود سنگ كلدوك بدون علامت در كله سيستكتومي هاي انجام شده در بيمارستان رازي رشت از مهر سال 1384 لغايت دي ماه 1386
744
بررسي فراواني نسبي وجود قارچ در مايع گوش مياني و بافت آدنوئيد بيماران مبتلا به اوتيت مياني سروز در بيمارستان اميرالمومنين
745
بررسي فراواني نسبي وزن پايين هنگام تولد و برخي عوامل همراه در جفت سرراهي در زايمان هاي انجام شده در ب مارستان الزهراء رشت از ابتدا سال 1380 تا پا ان سال 1384
746
بررسي فراواني نسبي وعوامل خطر خونريزي مغزي در نوزادان بستري شده در بخش نوزادان ومراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان هفده شهريور رشت
747
بررسي فراواني نسبي يافته راديولوژيك Striation Subcallosal در بيماران مبتلا به MS مراجعه كننده به مركز تصويربرداري پورسينا رشت توسط روش Imaging MR Flair Sagital در طي مدت زمان شش ماه (1383-1382)
748
بررسي فراواني نسبي يافته هاي SCan CT مغز در بيماران بستري در بيمارستان 17 شهريور در سال 1376
749
بررسي فراواني نسبي يافته هاي سي تي اسكن مغز در بيماران داراي مننژيوماي مغزي
750
بررسي فراواني نسبي يافته هاي شرح حال ، معاينه باليني و عكس قفسه سينه در كودكان با جسم خارجي مجاري تنفسي بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت از سال 1372 تا 1384
751
بررسي فراواني نسبي يافته هاي غير طبيعي آناليز مايع مني در مردان نابارور مراجعه كننده به بيمارستان فاميلي شهرستان رشت از1/1/1381 تا1/1/1382
752
بررسي فراواني نسبي يافته هاي غير طبيعي اكوكارديوگرافي در بيماران مراجعه كننده به مركز اكوكارديوگرافي توحيد شهرستان سنندج در سال 1378
753
بررسي فراواني نسبي يافته هاي غيرطبيعي تجزيه مايع مني در زوجيني كه به علت نازايي به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهرا رشت مراجعه كرده اند از سالهاي 1374 تا1378
754
بررسي فراواني نسبي يافته هاي كولونوسكوپي در بيماران مراجعه كننده به بخش آندوسكوپي بيمارستان آموزشي درماني رازي شهر رشت طي سالهاي 1385 الي 1387
755
بررسي فراواني نسي انواع فراورده هاي خوني مصرف شده و علل منجر شده به نياز مصرف آنها در بيمارستان رازي رشت درسال 1379
756
بررسي فراواني نسي عوامل خطر در بيماران مبتلا به سرطان پستان ماستكتومي شده بيمارستان پورسنا رشت 1380-1384)
757
بررسي فراواني نشانه هاي افسردگي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پايه ششم تا هشتم تحصيلي شهر رشت در سال 93-1392
758
بررسي فراواني نشانه هاي افسردگي وعوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پايه ششم تا هشتم تحصيلي شهررشت در سال1392-93
759
بررسي فراواني نظرات متخصصين چشم و كارشناسان بينايي سنجي در مورد درمان آمبليوپي در استان گيلان در سال 1397
760
بررسي فراواني نقايص مينا و عوامل همراه در انسيزورها و مولرهاي اول دائمي در كودكان 9-8ساله شهر رشت در سال 1385
761
بررسي فراواني نقص ديد رنگ و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشكي ورودي 91 - 94 سنندج
762
بررسي فراواني نماهاي پاتولوژيك مخاط دهان ثبت¬شده در آزمايشگاه رازي سال 98-1394
763
بررسي فراواني نوتروفيل ژلاتيناز مرتبط با ليپوكالين ادرار در تشخيص زودهنگام نفروپاتي ديابتي
764
بررسي فراواني نياز به احياي قلبي ريوي و برخي عوامل همراه در نوزادان متولد شده در بيمارستان الزهرا رشت طي سال 1397 تا 1398
765
بررسي فراواني هپاتيت B در خانواده درجه يك بيماران مبتلا به هپاتيت B در مقايسه با گروه كنترل
766
بررسي فراواني هپاتيت C در خانواده درجه يك بيماران مبتلا به هپاتيت C در مقايسه با گروه كنترل
767
بررسي فراواني هپاتيت C و ژنوتيپ هاي آن در بيماران HIV مثبت مراجعه كننده به مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري سنندج در سال 96 - 97
768
بررسي فراواني هپاتيت D در مبتلايان به هپاتيت B مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد گيلان
769
بررسي فراواني هيپركلسيوري در كودكان دبستاني شهر سنندج و علائم و نشانه هاي باليني ناشي از آن
770
بررسي فراواني هيپوگليسمي بدون علامت در نوزادان متولد شده در بيمارستان بعثت سنندج در سال 96
771
بررسي فراواني هيستركتومي و سزارين هيستركتومي و علل آن در مراجعين به بيمارستان توحيد سنندج طي سالهاي69-1367
772
بررسي فراواني و ارتباط پلي مورفيسم Xmnlyg با ميزان بيان ژن گاماگلوبين و مقدار هموگلوبين F در افراد بالغ مبتلا به بيماري بتاتالاسمي intermediate در جمعيت اصفهان
773
بررسي فراواني و ارتباط هيپرتروفي آدنوئيد با زواياي مختلف قاعده جمجمه بر اساس راديو گرافي لترال سفالومتريك بيماران ارتودنسي ازسال 1377
774
بررسي فراواني و الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي باكتري هاي گرم منفي جدا شده از عفونت هاي بعد از جراحي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت 97-98
775
بررسي فراواني و پيامدهاي آسيب حاد ريوي در بيماران با تروماي سر مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا در سال ۱۳۹۶
776
بررسي فراواني و پيگيري علل شكم درد در بيماران بالاي 18 سال مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان كوثر در سال 97
777
بررسي فراواني و تنوع فيتوپلانكتون ها در برخي از منابع آبي استان يزد
778
بررسي فراواني و زاويه قرارگيري دندان هاي عقل نهفته فك تحتاني در تصاوير راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي پرديس انزلي و يك مركز خصوصي در شهر انزلي در سال هاي 1395- پاييز 1398
779
بررسي فراواني و علل ابتلا به كمردرد و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي ارتوپدي، نوروسرجري و روماتولوژي سنندج در نيمه ي اول سال 1396
780
بررسي فراواني و علل اصلي صدور مجوزهاي سقط درماني در متقاضيان سقط جنين مراجعه كننده به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان- شهرستان رشت از تاريخ 1/ 7/ 86 لغايت 1/ 7/ 88
781
بررسي فراواني و علل اضطراب در دانش آموزان مدرسه راهنمايي دخترانه وحدت گرگان
782
بررسي فراواني و علل عدم تشخيص قطعي هيستوپاتولوژيك نمونه هاي بيوپسي در يك آزمايشگاه آسيب شناسي دهان و فك و صورت در سال هاي 1385 - 1395
783
بررسي فراواني و عوامل تعيين كننده اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به سرطان سر و گردن مراجعه كننده به كلينيك هاي راديوتراپي و شيمي درماني شهرستان رشت (1397)
784
بررسي فراواني و عوامل خطر افسردگي و اضطراب در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراكز ترك اعتياد شهر رشت
785
بررسي فراواني و عوامل مرتبط با شكستگي فايل هاي اندودنتيك به كمك راديوگرافي پانوراميك
786
بررسي فراواني و عوامل موثر بر مرگ و مير ناشي از مصرف قرص برنج در بيمارسـتان رازي رشت در سال 1391
787
بررسي فراواني و عوامل همراه آنتراكوز در نمونه هاي اتوپسي سازمان پزشكي قانوني استان گيلان در سال 1397
788
بررسي فراواني و فراواني نسبي انواع اختلالات رواني در بستگان درجه 1و2، 154 نفر از بيماران خلقي بستري و مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در طي سال 1373.
789
بررسي فراواني و مقايسه علل ترخيص با رضايت شخصي در بخش اورژانس مراكز آموزشي و درماني بعثت و توحيد سنندج، ايران در سال 1394
790
بررسي فراواني و ميزان حساسيت آنتي بيوتيكي باكتريهاي هوازي جدا شده از ترشحات گوش مياني بيماران كانديداي تعبيه لوله تهويه مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت در سال 1384
791
بررسي فراواني وارتباط پلي مورفيسم HBS1L-MYB با ميزان بيان ژن Y- گلوبين و مقدار HbF در افراد بالغ مبتلا به بيماري تالاسمي اينترمديا در جمعيت اصفهان
792
بررسي فراواني واريكوسل و ارتباط آن با سقط جنين در بيمارستان الزهرا(س ) رشت
793
بررسي فراواني واريكوسل و عوامل مرتبط با آن در افراد درجه يك خانواده در افرادمبتلاي مراجعه كننده به كلينيك اورولوژي سنندج در 1398
794
بررسي فراواني والگوي كلسيفيكاسيون تونسيل كامي و آدنوئيد در تصاويرCBCTبيماران مراجعه كننده كلينيك راديولوژي فك وصورت
795
بررسي فراواني وضعيت آسيب هاي شكمي ناشي از تروماي نافذ شكم در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 95 تا 97
796
بررسي فراواني وضعيت جمعيت شناختي و عوامل مؤثر بر افزايش ميزان طلاق در شهرستان شهرضا
797
بررسي فراواني ومقاومت آنتي بيوتيكي ايزوله هاي سالمونلا جدا شده از شيرخام و برخي محصولات لبني سنتي عرضه شده در شهر يزد در سال 1397
798
بررسي فراواني ويروس BK (BKV) در بيماران آخرين مرحله كار كليوي(ESRD )و پيوند كليوي در شهر اصفهان
799
بررسي فراواني ويروس DNA نوپديد (TTV) در تعدادي از اهداكنند گان خون در آذربايجان
800
بررسي فراواني ويروس SEN در استان گيلان
801
بررسي فراواني ويژگي هاي باليني و دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري التهابي روده (IBD) در استان گيلان و تهيه بانك اطلاعاتي
802
بررسي فراواني يافته هاي آندوسكوپيك در كودكان كمتر از 14 سال آندوسكوپي شده در بيمارستان بعثت شهر سنندج در سال 91، 1390
803
بررسي فراواني يافته هاي آندوسكوپيك دستگاه گوارش فوقاني (مري و معده) در افراد تحت پوشش كميته امداد در استان گيلان در سال 1395
804
بررسي فراواني يافته هاي اتيولوژيك در بيماران مبتلا به سندرم تونل كوبيتال عمل شده در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1387 تا 1396
805
بررسي فراواني يافته هاي باليني ، آزمايشگاهي و نحوه پاسخ درماني در كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك بستر ي در بيمارستان هفده شهر و رشت از مهرماه 1380 تا مهرماه 1386
806
بررسي فراواني يافته هاي تشخيصي نمونه هاي بدست آمده از برونكوسكوپي در مركزآموزشي درماني رازي رشت طي سال هاي 1382-
807
بررسي فراواني يافته¬هاي غيرطبيعي اكوكارديوگرافي ترانس توراسيك و عوامل مرتبط با آن در بيماران با سكته مغزي مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا
808
بررسي فراواني، آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شركت كننده در باز آموزي هاي انجمن عمومي دندانپزشكان ايران در مورد آسيب هاي شغلي ناشي از وسايل نوك تيز در سال 1394
809
بررسي فراواني، آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شهرستان هاي سنندج و همدان در مورد آسيب هاي شغلي ناشي از وسايل نوك تيز در سال 1395
810
بررسي فراواني، ژن هاي ويرولانس و تايپينگ مولكولي سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از ICU بيمارستان هاي ولايت و پورسيناي شهر رشت در سال 1396
811
بررسي فراواني،علل وكيفيت مشاوره¬هاي روانپزشكي درخواستي از بيمارستان¬هاي آموزشي شهر رشت براي بيمارستان شفا از تيرماه 91 تا پايان 93
812
بررسي فراوني و الگوي مقاومت آنتي¬بيوتيكي سويه¬هاي سودوموناس آئروژينوزاي جداشده از بيماران سوختگي بستري در بيمارستان ولايت طي سال¬هاي 97-98
813
بررسي فرايند CCS در پارس جنوبي
814
بررسي فرايند SAGD با استفاده از مدلسازي شبكه اي حفره اي
815
بررسي فرايند آموزش مديران و نقش آن در بهبود مديريت آموزشي
816
بررسي فرايند آموزش مديران ونقش آن در بهبود مديريت آموزشي شهرستان راميان
817
بررسي فرايند آندايزينگ در الكتروليت هاي اسيدي و مشخصه يابي پوشش هيبريدي AAO/Ni-P بر روي آلومينيم
818
بررسي فرايند آنزيمي با استفاده از آنزيم پكتيناز براي بهبود خواص فيزيكي ژل گياه آلوئه ورا
819
بررسي فرايند آنزيمي بااستفاده از آنزيم پكتياز براي بهبود خواص فيزيكي ژل گياه آلوئه ورا
820
بررسي فرايند ابهام زدايي جملات پيچيده زبان انگليسي توسط زبان آموزان فارسي زبان
821
بررسي فرايند ارتباط كلامي و مباني ان در تعليم و تربيت اسلامي در اداره آموزش و پرورش
822
بررسي فرايند اشباع حسگر مقاومتي گاز در حضور بخارهاي الكلي
823
بررسي فرايند اقتباس درچند فيلم كوتاه انيميشن برگرفته از "كليله و دمنه"
824
بررسي فرايند اقتباس درچند فيلم كوتاه انيميشن برگرفته از "كليله و دمنه"
825
بررسي فرايند اقناع و مجاب سازي در مناظرات نامزدهاي دوره دوازدهم انتخابات رياست جمهوري ايران
826
بررسي فرايند الحاق نقاط روستايي به شهر و نقش آنها در تشديد توسعه افقي شهر(نمونه موردي: روستاشهرهاي منطقه 4 اصفهان)
827
بررسي فرايند بازيابي نقره از محلول آبي به روش الكتروشيميايي
828
بررسي فرايند برندسازي بصري در تلويزيون با تاكيد بر طراحي گرافيك
829
بررسي فرايند برونايزينگ چدن ها به روش الكتروليز حمام مذاب
830
بررسي فرايند بهداشت و درمان در عشاير ايل سنگسر
831
بررسي فرايند پرداختكاري بشكه اي قطعات ريز برنجي
832
بررسي فرايند پيوند زني مونومر استايرن بر سطح ذرات نشاسته جهت تهيه يك بيوپلاستيك
833
بررسي فرايند تبديل در زبان فارسي
834
بررسي فرايند تبديل در زبان فارسي
835
بررسي فرايند تبديل در كردي كلهري
836
بررسي فرايند تبديل كاتاليستي نفتا
837
بررسي فرايند تبديل متانول به الفين ها بر روي كاتاليست زئوليتي 5-MSZ
838
بررسي فرايند تجمع فيبريل هاي اميلوئيدي در پروتئين ليزوزيم سفيده تخم مرغ در حضور عصاره هاي گياهاني از قبيل چاي سبز، دارچين ، زنجبيل و سياهدانه , induction of aggregation or amyloi fibrillation in hen egg white lysozyme in presence of green tea tru cinnamon, ginger, back cumin extract
839
بررسي فرايند تكوين و تفسير آثار صادق هدايت با تكيه بر بوف كور مبتني بر نظريه زبان شناسي متن و بينامتنيت
840
بررسي فرايند تهييه شكر و بسته بندي و صنايع جانبي و دستگاه هاي مورد استفاده نيشكر در شركت كشت و صنعت امير كبير
841
بررسي فرايند توليد كاربيد كروم با استفاده از روش آلياژ سازي مكانيكي
842
بررسي فرايند توليد لاكتوز به روش آنزيمي
843
بررسي فرايند توليد هم زمان آمونياك و متانول
844
بررسي فرايند جداسازي گاز با استفاده از غشاء، از ديدگاه مولكولي
845
بررسي فرايند جداسازي لايه اي از قسمت هاي بافت بدن انسان با استفاده از ليزرهاي فرابنفش
846
بررسي فرايند جذب خطي و غير خطي در يك سيستم تركيبي شامل نقاط كوانتومي و نانوذرات
847
بررسي فرايند جذب گاز كربن دي اكسيد ﴿CO2 ﴾ در نانو سيال درون راكتور همزن دار
848
بررسي فرايند جذب و بكارگيري خبرنگاران ورزشي در خبر گزاري هاي ايران
849
بررسي فرايند جوشكاري اصطكاكي و طراحي آن
850
بررسي فرايند حذف نيترات و فسفات به روش جذب سطحي
851
بررسي فرايند حرارتي بر پايداري و خواص پلي ساكاريد زيست فعال بلوط
852
بررسي فرايند خمكاري فشاري لوله و بهينه ساز ي پارامترهاي آن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
853
بررسي فرايند خودرقيق كني در تيكنرها با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
854
بررسي فرايند رسوب و فاكتورهاي موثر بر خواص پوشش هاي الكترولس كامپوزيتي Ni-P-PTFE به روش غير شناوري
855
بررسي فرايند ريخته گري پيوسته به منظور شناسايي منشأ ترك تختال نوردي فولاد
856
بررسي فرايند زاد ومرگ و كاربرد درنظريه صف
857
بررسي فرايند ساخت راك بلت SWELLEX
858
بررسي فرايند ساخت صفحات دوقطبي فلزي پيل سوختي پليمري به كمك فرايند Rubber Pad Forming
859
بررسي فرايند ساخت و توليد فرمها (پلي اوره تان )
860
بررسي فرايند ساختواژي دو گان سازي يا تكرار در زبان تركي آذربايجان
861
بررسي فرايند سايش ساچمه هاي سوخت در پلاسماي همجوشي
862
بررسي فرايند سطح مديريت دانش در بيمارستان امام رضا (ع )مشهد و ارائه الگوي اثر بخش
863
بررسي فرايند سيليس¬زدايي از زئوليت ZSM-5 و تاثير عملكرد آن بر واكنش ايزومريزاسيون مخلوط زايلين /اتيل بنزن
864
بررسي فرايند شكل گيري واژه هاي مركب و معاني آن ها در آثار شاملو
865
بررسي فرايند شكل‌گيري اثر با تاكيد بر آثار پيتر‌دويگ و دكستر‌دالوود
866
بررسي فرايند طرح ميئله در ياد گيري مباحث نسبت تناسب و درصد پايه ي پنجم ابتدايي ناحيه 2 شهر كرمان در سال تحصيلي 99- 98
867
بررسي فرايند گوگردزدايي از نفت به روش ميكروبي در يك جت راكتور
868
بررسي فرايند مبتداسازي گروههاي اسمي در زبان كردي (سوراني ) از ديدگاه ساختار اطلاعاتي
869
بررسي فرايند مديريت ارتباط با مشتري در بانك ملي شعبه بروجن
870
بررسي فرايند مديريت رنگ در پروسه ي توليد محتواي چاپي ديجيتال
871
بررسي فرايند نفوذ "روي در نيمه هادي گاليم ارسانيد نوع "nو شبيه سازي در مدل نفوذ
872
بررسي فرايند نورد سرد ورق تحت رژيم روانكاري مخلوط با امولسيون آب و روغن
873
بررسي فرايند هيدرو فرمينگ قطعه y- شكل با استفاده از آناليز المان محدود و بهينه سازي فرايند با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك و مقايسه با نتايج تجربي
874
بررسي فرايند و تعيين عوامل موثربر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد ميكروآلياژ 83MnsivS5 فورج شده
875
بررسي فرايند و خواص روكش‌دهي اينكونل 625 برفولاد
876
بررسي فرايند يادگيري آواهاي زباني دنداني انگليسي توسط زبان آموزان فارسي زبان به عنوان زبان خارجي
877
بررسي فرايند يادگيري ساختار هجا بندي كلمات انگليسي به عنوان يك زبان خارجي توسط زبان آموزان ايراني عربي زبان و فارسي زبان
878
بررسي فرايندها و شيوه‌هاي ارزشيابي برنامه‌هاي درسي دانشگاههاي برتر ايران و منتخب جهان به منظور طراحي مقياس‌هاي ارزشيابي برنامه درسي ويژۀ اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، دانش آموختگان و كارفرمايان در برخي رشته‌هاي علوم انساني
879
بررسي فرايندهاي آبشاري اتم هاي كائوني K^3 He و K^4 He در هدف هاي مايع و گازي
880
بررسي فرايندهاي آوايي و واجي گويش آران و بيدگل
881
بررسي فرايندهاي پاشش مواد
882
بررسي فرايندهاي جوشكاري و تنش زدايي حرارتي در پروسه ساخت مخازن ذخيره نفت
883
بررسي فرايندهاي ساخت پروفيل نيمه سبك (نورد لوله ها و پروفيل در و پنجره )
884
بررسي فرايندهاي ساخت چرخ متحرك و محور توربين آبي فرانسيس
885
بررسي فرايندهاي ضروري تصفيه فاضلاب جهت كاربرد پساب در توليد بتن
886
بررسي فرايندهاي ميدان قوي در الكتروديناميك كوانتومي از ليزرهاي پرتوان تا تابش‌هاي ايكس تپ ‌اخترها و فرانواخترها
887
بررسي فرايندهاي واجي در گونه‌ي پيكانيِ جرقويه در چارچوب واج‌شناسي خودواحد
888
بررسي فرايندهاي واجي كردي سنندجي براساس واج‌شناسي بهينگي
889
بررسي فرايندهاي واژ- واجي زبان فارسي در چارچوب نظريه ي بهينگي لايه اي
890
بررسي فرجام در آيين كواتي با تكيه بر آرا ارسطو
891
بررسي فرجام در آيين گواتي با تكيه بر آرا ارسطو
892
بررسي فرد وجامعه ازديدگاه انديشمندان علوم اجتماعي
893
بررسي فردگرايي - جمع گرايي و آثار و پيامدهاي آن در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران
894
بررسي فرسايش پذيري خاك هاي تكوين يافته از مواد مادري سازند هاي نايبند و سلطانيه (مطالعه موردي يكي از زير حوضه هاي دشت يزد – اردكان)
895
بررسي فرسايش پذيري نسبي خاك برخي از سازندهاي زمين شناسي و رابطه آن با تعدادي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها در حوزه آبخيز گل آباد
896
بررسي فرسايش پس رونده براي رسوبشويي مخازن سدها و ارايه مدل رياضي
897
بررسي فرسايش داخلي و تاثير آن بر پارامترهاي مكانيكي خاكها
898
بررسي فرسايش سطحي قالبهاي شكل دهي بدنه خودرو و چگونگي بهبود سختي سطحي اين قالبهابا عمليات حرارتي
899
بررسي فرسودگي بيولوژيكي آثار تاريخي با ساختار آلي در اقليم هاي ايران
900
بررسي فرسودگي تحصيلي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-1393
901
بررسي فرسودگي شغلي در بين پرستاران بيمارستانهاي وليعصر و كامكار
902
بررسي فرسودگي شغلي در بين معلمان ابتدايي و دبيران متوسطه شهرستان زيركوه
903
بررسي فرسودگي شغلي ميان كاركنان خانم ستادي و اجرايي شركت پست جمهوري اسلامي ايران (استان تهران )
904
بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با بهره وري منابع انساني
905
بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با فضاي فيزيكي از ديدگاه پرستاران و پزشكان شاغل در بخشهاي بستري بيماران مبتلا به كوويد-19 در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت و پيروز لاهيجان طي اسفند ماه 98 الي مرداد ماه 99
906
بررسي فرش عشاير قشقايي از ديدگاه جامعه شناسي
907
بررسي فرش هاي مشهور به زيگلر
908
بررسي فرصت اي و چالشهاي استفادهفزاينده از رسانه هاي جمعي براي جوانان
909
بررسي فرصت ها و تهديدها ي فضاي مجازي در استحكام خانواده ايراني
910
بررسي فرصت ها و تهديدهاي برنامه ريزي شهري در منطقه آزاد بندر انزلي
911
بررسي فرصت ها و تهديدهاي برنامه ريزي شهري در منطقه آزاد بندرانزلي
912
بررسي فرصت ها و تهديدهاي پيش روي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد اصفهان و زنجان در حوزه كارآفريني در ﴿سال تحصيلي 88- 87﴾
913
بررسي فرصت ها و تهديدهاي ناشي از گسترش فن آوري اطلاعات در تربيت ديني دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه ي شهر اصفهان
914
بررسي فرصت ها و چالش هاي آموزش زبان انگليسي در ايران
915
بررسي فرصت ها و چالش هاي بخش حمل و نقل در اجراي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك
916
بررسي فرصت ها و چالش هاي عضويت دائم افغانستان در سازمان همكاري شانگهاي
917
بررسي فرصت ها و مانع هاي كارآفريني براي دانشجويان دانشكده ي علوم تربيتي و روان شناسي از ديدگاه كارآفرينان و فارغ التحصيلان
918
بررسي فرصت ها و موانع طرح آموزش از راه دور در﴿آموزش و پرورش﴾استان كرمانشاه
919
بررسي فرصت هاي بازاريابي محتوا در رسانه هاي ارتباط جمعي ايران
920
بررسي فرصت هاي شغلي ايجاد شده در باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي در شهرستانهاي بويراحمدودنا درسال 88-89
921
بررسي فرصت هاي موجود در صنعت اسباب بازي در جهت توليد ملي و حمايت از كارو سرمايه ايراني
922
بررسي فرصت‌هاي اقتصادي بومي و نقش شهرداري در توسعه اشتغال شهروندان يزدي
923
بررسي فرصتها و چالش هاي جنبش هاي اسلامي در عصر جهاني شدن مطالعه موردي : جنبش اخوان المسلمين
924
بررسي فرصتهاوچالشهاي استفاده فزاينده از رسانه هاي جمعي براي جوانان
925
بررسي فرصتهاي كسب و كار و كارآفريني در صنعت پوشاك به كمك مدل لانگ و مك‌مولان
926
بررسي فرصتهاي مديريت انرژي در كارخانه كاشي مسعود ايران
927
بررسي فرضيه بالاسا-ساموئلسون با تاكيد بر فراواني نسبي نيروي كار ماهر و غيرماهر
928
بررسي فرضيه بالاسا-ساموئلسون با تاكيد بر فراواني نسبي نيروي كار ماهر و غيرماهر
929
بررسي فرضيه كسري هاي دوگانه در اقتصاد ايران
930
بررسي فرضيه ي وجود لحن مردانه در آواز خوانندگان زن ايراني
931
بررسي فركانس آللي ( هتروزيگوسيتي ) 4 لكوس STR در جمعيت استان خراسان , allel frequncie, hetrozygosity analysis of 4 STR loci in thepopulation of khorasan province
932
بررسي فركانس برگشتي ترانسديوسر و عمق نفوذ امواج آلتراسونيك
933
بررسي فركانس رزونانس مودهاي TEو TM رزوناتورهاي دي الكتريك كواكسيال COAXIAL DIELECTRIC RESONATORS
934
بررسي فركانس نوسان توان و حفاظت مربوط به آن
935
بررسي فركانس ها و مدهاي طبيعي پانل هاي ماهواره
936
بررسي فركتالي پديده احتراق در سوخت هاي جامد مركب
937
بررسي فرم ، طرح و رنگ در هنر تصويري دوران اسلامي تا پايان صفويه
938
بررسي فرم ارزشيابي معلمان وتاثير آن بر بهبود كيفيت آموزشي از ديدگاه معلمان
939
بررسي فرم ارزشيابي معلمان وتاثير آن بر بهبود كيفيت آموزشي از ديدگاه معلمان
940
بررسي فرم پذيري ورق هاي جوش خورده تركيبي ﴿TWB﴾آليا‍ز هاي الومينيم جوشكاري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي﴿FSW﴾
941
بررسي فرم پيش درآمد در چهارچوب مقام بيات ترك
942
بررسي فرم در موسيقي ايراني
943
بررسي فرم رنگ و بافت در ساختار زندگي مردم دشتستان
944
بررسي فرم هندسي شناور دو بدنه با ضريب لاغري بالا و تخمين توزيع فشار روي آن به كمك شبيه سازي عددي
945
بررسي فرم و تكنيك ساخت تزيينات معماري برج هاي آرامگاهي استان مازندران ( مطالعه موردي برج هاي آرامگاهي رسكت ، امام زاده يحيي و امام زاده قاسم )
946
بررسي فرم و رنگ در هنر بلوچ
947
بررسي فرم و رنگ درمينياتور دوره صفوي﴿تبريز و اصفهان﴾
948
بررسي فرم و رنگ و تركيب بندي در حجاريهاي طاق بستان
949
بررسي فرم و رنگ و فضا در نقاشي ايراني معاصر (مينياتور)
950
بررسي فرم و ساختار نقوش اسليمي - ختايي و كاربرد آن در توليد ظروف چيني ايران معاصر
951
بررسي فرم و طرح جامه هاي دوره صفوي از طريق مكاتب نقاشي مينياتور (تبريز و اصفهان )
952
بررسي فرم و عملكرد در طراحي صندوق هاي پست
953
بررسي فرم و نقش سفالينه هاي شوش
954
بررسي فرم،محتوا و تصوير در رباعيات چهار شاعر پس از انقلاب (ايرج زبر دست،بيژن ارژن،جليل صفر بيگي و ميلاد عرفان پور)
955
بررسي فرم،محتوا و تصوير در رباعيات چهار شاعر پس از انقلاب (ايرج زبردست،بيژن ارژن،جليل صفربيگي و ميلاد عرفان پور)
956
بررسي فرماليستي تله تئاتر ايران به عنوان متن تلويزيوني
957
بررسي فرمانهاي سيستم 12 در روش مستقيم )DIRECT MODE(
958
بررسي فرمهاي موسيقي ايراني
959
بررسي فرمهاي موسيقي ايراني و تجزيه و تحليل پيش درآمد ماهور درويش خان
960
بررسي فرمولاسيون ، شناسايي و طبقه بندي مبردها )TNAREGIRFER (
961
بررسي فرمولاسيون روكش هاي سطح ترافيك بر پايه آب
962
بررسي فرمولاسيون گياهان دارويي
963
بررسي فرمولاسيون مناسب جهت بدست آوردن جوهر فلكسوگرافي پايه آب براي چاپ روي فويل آلومينيوم
964
بررسي فرمولاسيون نانوكپسول‌هاي آلژينات/ ژلاتين استرين‌هاي سودوموناس و باسيلوس بر قابليت بيوكنترلي اين استرين‌ها در كنترل Rhizoctonia solani , Fusarium solani و Phytophthora drechsleri
965
بررسي فرمولاسيون و تعيين محدوده رنگي ممكن ماده رنگزاي آبي بر پايه سيستم آلومينات كبالت
966
بررسي فرمولاسيون و روش هاي تهيه ي ژل هاي حاوي نيوزوم براي كاربرد در درمان هاي پوستي
967
بررسي فرمي و محتوايي يادگارنوشته ها و يادگارنگاره هاي آرامگاه تخت فولاد اصفهان مطالعه مورد: (از عصر صفوي تا پايان قاجار)
968
بررسي فرهنگ استفاده از وسايل الكترونيكي مدرن ﴿رايانه،اينترنت،تلفن همراه و ماهواره﴾
969
بررسي فرهنگ اسلامي در شعر شاعران برجسته دوره اول عباسي (بشار، ابونؤاس، ابن رومي)
970
بررسي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه كادر درماني در مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1397
971
بررسي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه كادر درماني و اداري بيمارستان هاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1396
972
بررسي فرهنگ باروري در بين دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد كتول
973
بررسي فرهنگ سازماني بر اثربخشي سازمان استانداري شهرستان قم
974
بررسي فرهنگ سازماني بر بهبود عملكرد كاركنان آموزش و پرورش شهرستان قاين
975
بررسي فرهنگ سازماني حاكم درشركت توليدي بهران محورسايپا براساس مدل كوئين وگارث
976
بررسي فرهنگ سازماني در سازمان جهادكشاورزي استان قم(براساس مدل دنيسون)
977
بررسي فرهنگ سازماني سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي بر اساس مدل دنيسون
978
بررسي فرهنگ سازماني و تاثير آن بر مديريت امنيت اطلاعات باتوجه به سطح امادگي كاركنان قوه قضائيه
979
بررسي فرهنگ سازماني و تاثير آن برعملكرد كاركنان اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان مركزي
980
بررسي فرهنگ سازماني و رابطه آن با تعهد سازماني كاركنان در شركت برق منطقه اي فارس
981
بررسي فرهنگ سازماني و رابطه آن به الگوي تصميم گيري مديران در جهاد كشاورزي استان فارس
982
بررسي فرهنگ سياسي دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران
983
بررسي فرهنگ سياسي مردم و عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردي دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر)
984
بررسي فرهنگ عامّه در رمان‌هاي شوهر آهوخانم و جاي خالي سلوچ
985
بررسي فرهنگ عامه در ديوان طالب آملي
986
بررسي فرهنگ عامه در ديوان عاشق اصفهاني
987
بررسي فرهنگ عامه در فيروز شاه نامه محمد بيغمي
988
بررسي فرهنگ عامه عَلامَرودشت در ۲۵۰ سال اخير
989
بررسي فرهنگ عامه و گويش جاجرم
990
بررسي فرهنگ عامه ي جنوب خراسان
991
بررسي فرهنگ عامه ي مردم شيراز در سفرنامه ي ويليام فرانكلين
992
بررسي فرهنگ عاميانه بردسكن , studying the popular culture of bardaskan
993
بررسي فرهنگ عاميانه در آثار جلال آل احمد
994
بررسي فرهنگ كار معلمان زن بيرجند وعوامل موثر بر آن
995
بررسي فرهنگ كار و توليد در سيره ائمه معصومين (عليهم السلام) و نقش آن در تمدن سازي
996
بررسي فرهنگ مردم و ادبيات عامه در آثار سيمين دانشور، احمد محمود و منيرو رواني پور
997
بررسي فرهنگ مردمي ، موسيقي مردم پسند و سواد رسانه اي
998
بررسي فرهنگ مطالعه وموانع آن دربين معلمان ومديران منطقه جعفرآباد
999
بررسي فرهنگ و ادبيات عاميانه بهبهان
1000
بررسي فرهنگ و ادبيات عاميانه بهبهان
بازگشت