<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي سياست خارجي آمريكا در خاورميانه قبل و بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثير آن بر بنيادگرايي اسلامي
2
بررسي سياست خارجي ايالات متحده امريكا در قبال شوراي همكاري خليج فارس (2008-1993)
3
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (1392ـ1384) بر اساس الگوي پيوستگي جيمز روزنا
4
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از 1357 تا 1376 از منظر تحليل گفتمان
5
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از منظر سازه انگاري
6
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نظريه سازه انگاري ﴿ 1388-1376﴾
7
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دولت احمدي نژاد (1392-1384) بر اساس نظريه انتقادي روابط بين الملل
8
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال بحران سوريه بر اساس نظريه موازنه تهديد والت (1395-1390)
9
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دربرابر داعش از سال 2003 تاكنون
10
بررسي سياست خارجي حزب دموكرات در جمهوري مهاباد
11
بررسي سياست خارجي روسيه براساس نظريه واقعگرايي تهاجمي مرشايمر (2016-2012)
12
بررسي سياست خارجي عربستان سعودي در قبال ايران ، بعد از سقوط صدام تاكنون )3002-2102(
13
بررسي سياست فرهنگي حاكمان ايران عصرقاجار
14
بررسي سياست قيمت گذاري در يك سيستم فروش چند كاناله
15
بررسي سياست كشف حجاب رضاشاه
16
بررسي سياست كيفري ايران از منظر فايده گرايي
17
بررسي سياست مذهبي پادشاهان صفوي در قبال گسترش تشيع در ايران « از ابتدا تا پايان دوره شاه عباس اول»
18
بررسي سياست مذهبي حاكمان(شاهان) قاجار
19
بررسي سياست مذهبي در اواخر دوران صفويه (شاه سلطان حسين)
20
بررسي سياست هاي اجرايي دولت در مورد برنامه تنظيم خانواده هاي شهرستان راميان
21
بررسي سياست هاي ادغام و تجزيه قلمروهاي مديريت محلي در ايران ، انگلستان و فرانسه
22
بررسي سياست هاي برنامه ريزي شهري در راستاي حفاظت از رودخانه زاينده رود اصفهان با استفاده از رويكرد پايداري اكولوژيكي
23
بررسي سياست هاي تورمي
24
بررسي سياست هاي تورمي
25
بررسي سياست هاي جنايي ايران در خصوص توبه
26
بررسي سياست هاي حمايتي برنج و ارائه راهكارهاي نوين جهت كارامدي اين سياست ها
27
بررسي سياست هاي عكس ويراستاري در رسانه هاي جمعي تصويري نمونه پژوهي تطبيقي: خبرگزاري ايرنا
28
بررسي سياست هاي متفاوت در قبال نرخ ارز و ارائه مدل هاي پويا براي تعيين نرخ تعادلي و شناور ارز
29
بررسي سياست هاي موفق حمل و نقل عمومي ( درون شهري ) پايدار به منظور ارائه راهكارهاي مناسب ( مورد پژوهي : شهرهاي اصفهان و فرايبورگ )
30
بررسي سياست‌هاي خرده فروشي: مطالعه موردي بررسي تخصيص فضاي قفسه و نحوه چيدمان در شرايط عدم قطعيت تقاضا
31
بررسي سياست‌هاي مديريت تقاضا با شناسايي الگوي سفر شهروندان بر اساس رويكرد فعاليت مبنا (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
32
بررسي سياستها و اقدامات حاج ميرزاآقاسي
33
بررسي سياستهاي اشتغال زايي در استان يزد طي برنامه چهارم توسعه 87 - 1384
34
بررسي سياستهاي مسكن ارزان در ايران مورد مطالعه : مسكن مهر شهركرد
35
بررسي سيالات غير نيوتوني در شريان هاي خون
36
بررسي سياليت نانوذرات TiO2‌ تهيه شده، در خشك كن بستر سيال و شبيه سازي كامپيوتري به كمك CFD
37
بررسي سياهچاله واندروالس سه بعدي در نظريه گرانش جرم دار جديد
38
بررسي سيتوتاكسونوميك جنس Carthamus L. در ايران
39
بررسي سيتوتاكسونوميكي جنس Secale L. در ايران
40
بررسي سيتوژنتيك و فيتوشيميايي گونه هايي از جنسهاي Thymus L., Stipa L. در ايران
41
بررسي سيتوژنتيكي ارقام مختلف سيرهاي تحت مواد موتاسيون زا سديم آزايد
42
بررسي سيتوژنتيكي برخي از گونه هاي آويشن در مناطق مختلف ايران
43
بررسي سيتوژنتيكي چند گونه مريم گلي
44
بررسي سيتوژنتيكي چند گونه مريم گلي Salvia lachnoclyx, S. verticillata, S. virgata, S. hydrangea
45
بررسي سيتوژنتيكي چهار گونه مريم صگلي Salvia macrosiphon, S. mirzayanii, S. sclarea, S. officinalis
46
بررسي سيتوژنتيكي گياه باريجه Ferula gummosa
47
بررسي سيتولوزيكي برخي از گونه هاي جنس اسپرس Onobrychis درايران
48
بررسي سيتولوژيك جمعيت هاي مختلف جنس ELYMUS از استان اصفهان
49
بررسي سيتولوژيك گونه هايي از جنس stipagrostis در ايران
50
بررسي سير اپيدميولوژيك پنج ساله مننژيت در شهر يزد
51
بررسي سير اپيدميولوژيك پنج ساله مننژيت در شهر يزد
52
بررسي سير افكار اجتماعي در اشعار نيما يوشيج و محمود درويش
53
بررسي سير افكار اجتماعي در اشعار نيمايوشيج و محمود درويش
54
بررسي سير باليني 300 مورد انفاركتوس حاد قلب در بيمارستان دكتر حشمت رشت
55
بررسي سير باليني گره داغ تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي غدد در شهر رشت از سال 1363 تا سال 1382
56
بررسي سير باليني مننگوانسفاليت اوريوني بستري شده در سال 1373 در بيمارستان 17 شهريور
57
بررسي سير باليني و درمان مبتلايان به تب تيفوئيدي در آمار يكساله (1374) بيمارستان هفده شهريور رشت
58
بررسي سير بهاريه سرايي در ادب فارسي از آغاز تا پايان قرن هفتم هجري (ه.ق)
59
بررسي سير بيماري هيرشپرونگ در بيماران تحت درمان در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1374 لغايت 1381
60
بررسي سير پيشرفت تكنيكي نوازندگي كلارينت در آثار متزارت ، برامس ، بارتك و ريم
61
بررسي سير تاريخي آموزش زبان فارسي به فارسي آموزان خارجي با تكيه بر نقد تحليلي منابع
62
بررسي سير تاريخي بربط ايراني و نگارش اتودهايي براي ساز عود
63
بررسي سير تاريخي پژوهش‌ هاي خاورشناسان انگليسي ‌زبان درباره نهج‌البلاغه
64
بررسي سير تاريخي ترجمه افعال ناقصه و مقاربه از عربي به فارسي / دراسه المسارالتاريخي لترجمه اشهرالافعال الناقصه و المقاربه من العربيه الي الفارسيه ( اصبح، كان، صار، مازال، كاد، عسي )
65
بررسي سير تاريخي تشيع قزوين از آغاز تا تأسيس دولت صفويه
66
بررسي سير تاريخي تكويني آموزش فيزيك نوين در عصر قاجار
67
بررسي سير تاريخي جريان هاي فكري موثر در شكل گيري مباني فرهنگي تمدن اسلامي ﴿ از جاهليت تا آغاز دوره دوم عباسي 232 ق.﴾
68
بررسي سير تاريخي جريان هاي فكري موثر در شكل گيري مباني فرهنگي تمدن اسلامي (از جاهليت تا آغاز دوره دوم عباسي 232ق)
69
بررسي سير تاريخي صنعت ليزيك در ايران
70
بررسي سير تاريخي فرهنگ پهلواني و جوانمردي در دوره صفوي
71
بررسي سير تاريخي مهريه
72
بررسي سير تاريخي و جامعه شناسي نقدنويسي در سينماي ايران از سال 1357 تا 1390
73
بررسي سير تاريخي و جامعه شناسي نقدنويسي در سينماي ايران از سال 1357 تا 1390
74
بررسي سير تاريخي و شيوه آموزش در هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان
75
بررسي سير تاريخي و شيوه آموزش در هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان
76
بررسي سير تحول اموزش متوسطه بعد از انقلاب اسلامي
77
بررسي سير تحول تاريخي اسناد مجازي، استعارۀ تبعيّه و استعارۀ مكنيّه در كتاب‌هاي بلاغي فارسي
78
بررسي سير تحول تالارهاي ستون دار در هزاره هاي دوم و اول قبل از ميلاد در ايران - قفقاز و آناتولي
79
بررسي سير تحول تصوف در قرن ششم
80
بررسي سير تحول تصوير سازي مثنوي ليلي و مجنون نظامي ئر هنر نگارگري از ابتداي سده هشتم تا پايان سده دهم هجري قمري با تاكيد بر نسخه هاي موجود از نگارگري مكتب هرات
81
بررسي سير تحول تنگ بري در ايران و ارائهي راهكار حفظ و مرمت تنگ بري هاي شاه نشين خانه ي مارتا پيترز
82
بررسي سير تحول توليد و طراحي قالي در درچه اصفهان از ابتداي عهد قاجار تا به امروز
83
بررسي سير تحول توليد وطراحي قالي در درچه اصفهان از ابتداي عهد قاجار تا به امروز
84
بررسي سير تحول رنگ ونقش در منسوجات مينياتور هاي صفوي قبل از فرنگي سازي
85
بررسي سير تحول رنگ ونقش در منسوجات مينياتورهاي صفوي قبل از فرنگي سازي
86
بررسي سير تحول روشهاي آموزش انفرادي در بستري از تاريخ تعليمم و تربيت ايران از عهد باستان تا كنون
87
بررسي سير تحول ساختار تصويري دستار در شاهنامه ابوسعيدي، بايسنقري و تهماسبي
88
بررسي سير تحول سرپوش زنان ايراني از تمدن ماد تا دوران صفويه بر اساس منابع تاريخي (با تاكيدبر منابع تويري)
89
بررسي سير تحول سفالينه هاي صيقلي و داغدار بدون لعاب در ايران
90
بررسي سير تحول شخصيت پردازي قهرمان و ضد قهرمان در انيميشن هاي ديزني بر اساس مدل شخصيتي سايه رنگ
91
بررسي سير تحول شخصيت پردازي قهرمان و ضد قهرمان در انيميشن هاي ديزني بر اساس مدل شخصيتي سايه رنگ
92
بررسي سير تحول صنعت چاپ و چاپخانه با تاكيد بر اصول هنر چاپ باتيك ﴿ نقاشي بر روي پارچه با ابداعات جديد ﴾
93
بررسي سير تحول طبيعت بي جان و تاثير اجتماعي آن از ديدگاه نقاشي
94
بررسي سير تحول طراحي و تزئينات در پيرنگاري دوره قاجار ﴿13-11 ه ق﴾
95
بررسي سير تحول طرح و نقش و فرم هارپي در آثار سفالين ايران
96
بررسي سير تحول طرح ورنگ در هنر كاشي كاري دوران فوي تا قاجار در ايران
97
بررسي سير تحول فرم گل نيلوفر ﴿لوتوس ايراني﴾به نقش مايه گل شاه عباسي
98
بررسي سير تحول كمپرسورهاي تبريد
99
بررسي سير تحول كمپرسورهاي تبريد
100
بررسي سير تحول كمپرسورهاي تبريد
101
بررسي سير تحول معيارهاي ارزش فردي و اجتماعي در قصايد مدحي سبك خراساني و عراقي
102
بررسي سير تحول نامگذاري دختران و پسران مهابادي از ديدگاه جامعه شناسي زبان
103
بررسي سير تحول نقش گل و مرغ در هنر ايراني با تاكيد بر شكل گيري مكتب جديد در ﴿دوران صفوي و قاجار﴾
104
بررسي سير تحول نقش مبلمان در زندگي اجتماعي مردم ايران از گذشته تاورود مدرنتيه
105
بررسي سير تحول نقوش نجومي در هنر بعد از اسلام در ايران
106
بررسي سير تحول هنر ضريح سازي در ايران از صفويه تاكنون
107
بررسي سير تحول هنر ضريح سازي در ايران از صفويه تاكنون
108
بررسي سير تحول و تداوم ميدان نقش جهان ﴿ ميدان امام ﴾ اصفهان با تاكيد بر فضاي باز آن
109
بررسي سير تحول وتطور نقش پرنده در نگارگري دوره صفوي
110
بررسي سير تحولات اجتماعي و ساختاري پيش درآمد ﴿ از بدو پيدايش تا دهه ي 50 ش ﴾
111
بررسي سير تحولات جمعيت و نقش آن بر توسعه شهركرد (1370-1335)
112
بررسي سير تحولات ديوانسالاري در عهد ايلخانان
113
بررسي سير تحولي تعالي معنوي، ارزشهاي انساني بنيادي و باورهاي ديني از نوجواني تا پيري: يك مطالعه مقطعي
114
بررسي سير تحولي طراحي صنعتي در ماشين آلات كشاورزي ( تراكتور):كاپوتاژ تراكتور توليدي
115
بررسي سير تحولي طراحي صنعتي در ماشين آلات كشاورزي﴿تراكتور ﴾
116
بررسي سير تحولي نقش زنان در فيلمهاي انيميشن ديزني
117
بررسي سير تحولي نقش زنان در فيلمهاي انيميشن ديزني
118
بررسي سير تحوّل حكمت هاي ايراني در منابع عربي
119
بررسي سير تطبيقي طرح شكارگاه از صفوي تا امروز
120
بررسي سير تطور نوازندگي رضا ورزنده
121
بررسي سير تغييرات نوروتروفين ها در خون افراد معتاد به مورفين ودرحال ترك باروش پرهيزمدار
122
بررسي سير تغييرات هموگلوبين در بيماران آسيب شديد مغزي بستري در بخش ICU بيمارستان پورسيناي رشت در زمستان 83
123
بررسي سير تكاملي آهنگسازي براي فلوت از 1860 تا 1950
124
بررسي سير جنبش دانشجويي در ايران از زمان آغاز آموزش عالي در ايران تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي سال 57.
125
بررسي سير خشكسالي اقليمي و اثرات آن بر نظام كشاورزي استان بوشهر طي سالهاي 1385 - 1340
126
بررسي سير داستانهاي ميني مال ايراني از ابتدا تا امروز
127
بررسي سير درماني آكنه با تتراسايكلين و داپسون
128
بررسي سير رشد دانش آموزان 7-12 ساله شهر يزد و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني
129
بررسي سير رشد دانش آموزان 7-12 ساله شهر يزد و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني
130
بررسي سير طبيعي ( Fletinopathy Serous central) و پيامدهاي ان در بيماران مراجعه كننده به يك درمانگاه تخصصي در شهر رشت طي سال 1374 الي 1378
131
بررسي سير طبيعي هيدرونفروز به دنبال هيستركتومي در بيمارستان الزهرا(س ) رشت از سال 1386- 1385
132
بررسي سير عاميانه شدن شعر فارسي در قرن نهم هجري
133
بررسي سير عشاق نامه سرايي در شعر فارسي تا دوره صفويه
134
بررسي سير فرآيند تبديل نمايشنامه هاي گفتار محور به تصوير محور در آثار رابرت ويلسون (با تأكيد بر عنصر بازيگر)
135
بررسي سير قضات در سيستم كامن لا و حقوق اسلامي
136
بررسي سير نقد ادبيات داستاني در نشريات 1369-1382
137
بررسي سير نوسازي و بهسازي در دوره قاجار در تهران و تأثير سياسات هاي اقتصادي و اجتماعي بر اين روند
138
بررسي سيرت نيكوي مديران از منظر دانش مديريت و قرآن
139
بررسي سيرتحول حروف اضافه در زبان فارسي
140
بررسي سيرتحول و تطور طرح و نقش و رنگ فرش استان اردبيل در عصر حاضر
141
بررسي سيرتحولات توليد در هنر منبت كاري ايران
142
بررسي سيرده نامه سرايي از نظر قالب و محتوا در ادب فارسي
143
بررسي سيره بهداشتي معصومين﴿ع﴾
144
بررسي سيره خانوادگي ائمه طاهرين﴿ع﴾
145
بررسي سيره و انديشه هاي اجتماعي امام علي بن ابيطالب﴿ع﴾
146
بررسي سيستم AMdAR براي اندازه گيري توربالانس
147
بررسي سيستم GPRS و تاخير ارسال مجدد در لايه PLC
148
بررسي سيستم NEAX16
149
بررسي سيستم SDH
150
بررسي سيستم T-MOX DIM- 5006C
151
بررسي سيستم WDM
152
بررسي سيستم آب شيرين كن خورشيدي
153
بررسي سيستم آبياري تحت فشار
154
بررسي سيستم آلياژي PET/PP
155
بررسي سيستم آموزش از راه دور بر پيشرفت تحصيلي دانشجو يان دانشگاه پيام نور - مركز رامسر
156
بررسي سيستم آموزش باز در مقطع متوسطه
157
بررسي سيستم آموزشي دانشگاه پيام نور و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي دانشجويان (دانشگاه پيام نور)
158
بررسي سيستم آموزشي دانشگاه پيام نور و تاثير آن در وضعيت تحصيلي دانشجويان در سال تحصيلي (88-87)
159
بررسي سيستم اتوماسيون DCS در پست فشار قوي
160
بررسي سيستم ارتباطي مناسب براي بيمارستانها سيستم هاي مخابراتي سلولي ثابت ( حلقه محلي بي سيم ) سيستم ميكروبي تي اس
161
بررسي سيستم ارزشيابي كاركنان و تاثير آن بر عملكرد كاركنان آموزشي و تربيتي منطقه شبانكاره
162
بررسي سيستم ارزيابي عملكرد كانون فرهنگي اموزش قلم چي نمايندگي نجف اباد
163
بررسي سيستم اطلاعات مديريت شركت مهندسي الكا آريا و پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري و داشبورد مديريت
164
بررسي سيستم اكسيژناتور از لحاظ چگونگي تبادل گاز با خون وچگونگي مسير جريان
165
بررسي سيستم امنيتي خودرو
166
بررسي سيستم انبارداري درشركت پاتن جامه
167
بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با خودروهاي احتراق داخلي
168
بررسي سيستم انتقال قدرت لودرولو بي ام 4500
169
بررسي سيستم انتقال قدرت هيدرو ديناميك و هيدرو استاتيك
170
بررسي سيستم ايستگاه فرستنده - گيرنده پايه موبايل
171
بررسي سيستم ايمني بيمارستاني و تدوين استانداردهاي تجهيزات پزشكي بر مبناي استاندارد NFPA
172
بررسي سيستم ايمني خودرو و كيسه هوا و امكان مدلسازي آن
173
بررسي سيستم اينمارست )INMARSAT(INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE
174
بررسي سيستم بازار يابي و كانالهاي توزيع در كارخانه قند شيروان
175
بررسي سيستم بالابرها در معادن
176
بررسي سيستم برق مجتمع فولاد اهواز و بدست آوردن مدل ديناميكي SVC
177
بررسي سيستم بهينه نگهداري و تعميرات در صنايع مطالعه موردي Ý نوشابه سازي شركت دانيس گلستان
178
بررسي سيستم پاشش رنگ و اتاقك رنگ
179
بررسي سيستم پرداخت حقوق و دستمزد بيمارستان جم
180
بررسي سيستم ترمز ABS
181
بررسي سيستم ترمز ABS و مقايسه آن با سيستم ترمز معمولي
182
بررسي سيستم ترمز ضد قفل ABS
183
بررسي سيستم ترمز ضد قفل و نصب آن روي پژو 405
184
بررسي سيستم ترمزهاي حفاري﴿ترمزهاي برقي﴾شركت ملي حفاري ايران
185
بررسي سيستم ترموهيدوليك راكتور تحقيقاتي 5MW تهران جهت تعديل آن براي افزايش قدرت تا سطح حداكثر 10MW
186
بررسي سيستم تشويق و تنبيه در مدارس راهنمايي دخترانه گنبد و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي
187
بررسي سيستم تصفيه آب مدار اول راكتور R.E.V.V روسي با استفاده از رزين هاي تبادل يوني
188
بررسي سيستم تصميم گيري در سازمان و ارتباط آن با ويژگي هاي شخصيتي مديران
189
بررسي سيستم تعالي منابع انساني موجود در صنعت نفت و ارائه الگوي بومي مناسب
190
بررسي سيستم تعليق ، چگونگي بهينه سازي آن و پاسخ خودرو به تحريكات جاده
191
بررسي سيستم تعليق پژو 405
192
بررسي سيستم تعليق خودرو پرايد به هنگام عبور از دست انداز با دو روش تحليلي و نرم افزار ANSYS [انسيس]
193
بررسي سيستم تعليق خودرو و ارائه ملاحظات طراحي در سيستم تعليق
194
بررسي سيستم تعليق خودرو واپتيماسون ضرائب مربوط به آن
195
بررسي سيستم تعميرات و نگهداري در شركت آلدا
196
بررسي سيستم تعيين موقعيت ماهواره اي (جي پي اس ) و نحوه كاركرد آن
197
بررسي سيستم تله تكست
198
بررسي سيستم تنشن ريل در كلاف پيچي ورق هاي فولادي
199
بررسي سيستم توليد CONWIP براي خطوط مونتاژ
200
بررسي سيستم توليد كارخانه رنگسازي كهر
201
بررسي سيستم توليد كلر-قليا در پتروشيمي واحد كلر-قليا ﴿نرم افزاري﴾
202
بررسي سيستم توليد و فروش شركت توليدي ظروف يكبار مصرف ارغوان شيروان
203
بررسي سيستم چند درجه آزادي
204
بررسي سيستم حمل و نقل معادن كياسر
205
بررسي سيستم خنك كاري با آب خودروها
206
بررسي سيستم خنك كاري موتور اتومبيل و طراحي شبكه رادياتور براي موتور اتومبيل پژو
207
بررسي سيستم خنك كاري موتور خودرو
208
بررسي سيستم خنك كننده يك واحد پتروشيمي و طراحي مبدل هاي قاب و صفحه
209
بررسي سيستم درآمد هواپيمايي ، بهبود روش ها و طرح مكانيزاسيون امور دستي باتوجه به رويه هاي ياتا
210
بررسي سيستم دو منظوره گرمايش آب ترموسيفون خورشيدي
211
بررسي سيستم ديتا بيس در gsm
212
بررسي سيستم ديجتالي پخش صدا ...
213
بررسي سيستم رادار
214
بررسي سيستم راديويي بهينه براي شهرداري تهران
215
بررسي سيستم رهسپاري داخله
216
بررسي سيستم روغنكاري ديزل ژنراتور و طراحي پمپ روغن
217
بررسي سيستم زادآوري و تاثير خودگشني و دگر گشني بر ماده موثره، روغن و ويژگي هاي گياهچه اي اكوتيپ هاي ماريتغال ﴿.Silybum marianum L﴾ تحت شرايط عادي و تنش خشكي
218
بررسي سيستم زادآوري و تلاقي هاي بين و درون گونه اي در چهار گونه نعناع ايراني(Mentha spp)
219
بررسي سيستم زمين
220
بررسي سيستم ساختماني قاب فولادي سبك ( LSF) از ديدگاه آيين نامه رهبري در انرژي و طراحي زيست محيطي (LEED)
221
بررسي سيستم سوخت رساني موتور هاي ميكروجت
222
بررسي سيستم شنوايي ربات آزمايشگاهي SCOUT به منظور تشخيص فرمان صوتي و موقعيت يابي منبع صوت
223
بررسي سيستم شهر و نقش كاربردي زمين در آن
224
بررسي سيستم صف انتظار نوبت كشتيها در ترمينال غلات بندر شهيد رجايي مطالعه موردي
225
بررسي سيستم طرح اقماري و مشكلات ناشي از آن در شركت ملي حفاري ايران
226
بررسي سيستم عامل OS/2
227
بررسي سيستم عامل Symbian و نوشتن يك برنامه تحت آن
228
بررسي سيستم عامل سيمين و امنيت در موبايل
229
بررسي سيستم عامل نودهاي شبكه حسگر بيسيم
230
بررسي سيستم فانوك در دستگاه تراش .C.N.C
231
بررسي سيستم فرآورده فروش آب معدني شركت آبگل درود نيشابور
232
بررسي سيستم فرمان اتومبيل
233
بررسي سيستم فرمان هيدروليك پژو 405 و طراحي دستگاه تست مشخصه هاي عملكرد آن
234
بررسي سيستم كاني سازي و پتانسيل مس در انديس شرق آفتاب رو جنوب بوئين زهرا
235
بررسي سيستم كنترل ترافيك شهري و نحوه انتقال تصاوير و اطلاعات به مراكز واسطه و كنترل از كانالهاي مخابراتي مختلف
236
بررسي سيستم كنترل تنفس انسان توسط روش هاي هوشمند
237
بررسي سيستم كنترل كيفيت آماري
238
بررسي سيستم كنترل كيفيت آماري در خط توليد شركت پلي اتيلن وحيد شهرستان سواد كوه
239
بررسي سيستم كنترل كيفيت صنعت الكترو اپتيك شيراز در مقايسه با استاندارد هاي سري ISO 9000
240
بررسي سيستم كنترل كيفيت كارخانه چوب و كاغذ ايران (چوكا)
241
بررسي سيستم كنترل كيفيت محصولات ماكاروني و مقايسه آن با استاندارد آمريكا و اروپا
242
بررسي سيستم كنترل لرزش با ميراگر U شكل در قاب فولادي
243
بررسي سيستم كنترل معلق نگهداشتن گوي فلزي در فضا
244
بررسي سيستم كنترل و ابزار دقيق كارخانجات سيمان
245
بررسي سيستم گرمايش و سرمايش دانشگاه صنعتي قم
246
بررسي سيستم گرمايش يك نمونه فضاي دانشگاهي
247
بررسي سيستم متمركز كننده خورشيدي فرزنل با استفاده از بازتابنده هاي سهموي
248
بررسي سيستم محرك فن هيدرواستاتيك
249
بررسي سيستم مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانكي ايران ﴿مطالعه موردي بانك هاي ملي استان چهارمحال و بختياري﴾
250
بررسي سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري گرگان
251
بررسي سيستم مديريت هوشمند تردد يك گروه آسانسور
252
بررسي سيستم مكانيزه دبيرخانه در شركت برق منطقه اي يزد
253
بررسي سيستم مهار اجسام شناور و بررسي مهار نمونه
254
بررسي سيستم مهار براي سكوهاي دريايي اسپار
255
بررسي سيستم موبايل اندرويد
256
بررسي سيستم هاي CHP مجهز به سلول سوختي
257
بررسي سيستم هاي MEMS در رباتيك ، تكنولوژي ساخت ، تجزيه و تحليل حركت يك ميكر وربات ارتعاشي
258
بررسي سيستم هاي MIMO
259
بررسي سيستم هاي piping بااستفاده از نرم افزارهاي CAESARوPDMS
260
بررسي سيستم هاي sdh ماهواره اي
261
بررسي سيستم هاي wll با استاندارد dect
262
بررسي سيستم هاي آنالوگ و ديجيتال تصويربرداري پزشكي به منظور كنترل ميزان دوز دريافت شده در فرايند تشخيص و درمان از راه دور و طراحي يك محيط الكترونيكي مناسب جهت تسريع انتقال اطلاعات پزشكي بيمار
263
بررسي سيستم هاي اپتيكي مورد استفاده در ناوبري
264
بررسي سيستم هاي ارزيابي عملكرد در افزايش كارايي كاركنان بانك پاسارگاد
265
بررسي سيستم هاي ارزيابي عملكرد در افزايش كارايي كاركنان بانك پاسارگاد
266
بررسي سيستم هاي ارزيابي عملكرد شركتهاي نفتي براساس روش كارت امتيازي متوازن – مورد كاوي شركتهاي پتروپارس و اويك
267
بررسي سيستم هاي اصلاح وضعيت و مدار ماهواره هاي LEO
268
بررسي سيستم هاي اطلاعات مديريت در انبار و تحليل دستيابي به فناوري به وسيله مشاركت
269
بررسي سيستم هاي اطلاعات و انواع سيستم هاي اطلاعات در سازمان ها
270
بررسي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در واحدهاي فولاد تحت پوشش وزارت معادن و فلزات
271
بررسي سيستم هاي الكترونيكي جهت كنترل و حفاظت نيروگاه
272
بررسي سيستم هاي الكتريكي اتوبوس برقي تهران
273
بررسي سيستم هاي ايمني كلر زنهاي گازي در شهرستانهاي يزد و اردكان
274
بررسي سيستم هاي بالابر در هواپيما هاي مسافربري
275
بررسي سيستم هاي بالاست و طراحي سيستم بالاست گردشي
276
بررسي سيستم هاي برا افزا در هواپيماهاي مسافربري
277
بررسي سيستم هاي برنامه ريزي آموزشي متمركز و غيرمتمركز از ديدگاه مديران مدارس آموزشي فني و حرفه اي كشور
278
بررسي سيستم هاي بسته بندي و تحليه بارگيري كالا در حمل و نقل جاده اي كشور
279
بررسي سيستم هاي بسته بندي وتخليه و بارگيري كالا در حمل و نقل جاده اي
280
بررسي سيستم هاي بلادرنگ در تشخيص تصاوير و تلويزيون هاي سه بعدي
281
بررسي سيستم هاي پخش سيلاب همراه با مطالعات موردي
282
بررسي سيستم هاي تبريد جذبي آب و آمونياك و طراحي جذب كننده پوسته لوله اي با راندمان بالا
283
بررسي سيستم هاي تحريك ژنراتورهاي سنكرون و طراحي سيستم تحريك مناسب براي يك ژنراتور بزرگ با توان خروجي بيشتر ازMVA 250
284
بررسي سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي ادهاك بي سيم
285
بررسي سيستم هاي تعليق و شبيه سازي سيستم تعليق به وسيله نرم افزار MATLAB
286
بررسي سيستم هاي تلويزيون ديجيتال
287
بررسي سيستم هاي توزيع شده (مطالعه موردي:سيستم آموبا
288
بررسي سيستم هاي توصيه گر موسيقي
289
بررسي سيستم هاي توليد انعطاف پذير ﴿FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS )
290
بررسي سيستم هاي توليد همزمان الكتريسيته و گرما با تاكيد بر سوخت بيومس
291
بررسي سيستم هاي جانبي موتور هواپيماي فوكر 100 و مقايسه آن با انواع ديگر موتور TAY
292
بررسي سيستم هاي حفاظتي شبكه هاي قدرت در حالت گذرا
293
بررسي سيستم هاي حمايتي از بنگاه هاي كوچك و متوسط و بهبود و ارتقاي آنها به كمك روش بهبود تطبيقي
294
بررسي سيستم هاي خاموشي ثانويه براي راكتورهاي تحقيقاتي
295
بررسي سيستم هاي خريد ، توليد و فروش در شركت لوازم خانگي و بهداشتي دوريكا مشهد
296
بررسي سيستم هاي خريد ، توليد و فروش در كارخانه قند شيروان
297
بررسي سيستم هاي خريد ، توليدو فروش در كارخانه نوشابه خوشگوار مشهد
298
بررسي سيستم هاي خريد ،توليد و فروش در كارخانه ماكاروني 114شيروان
299
بررسي سيستم هاي خريد توليد و فروش در شركت توليدي بهنوش شيروان
300
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در شركت توليدي بهنوش شيروان
301
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در شركت فراوردهاي لبني كيميا كولاك
302
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در كارخانه نوشابه خوشگوار مشهد
303
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در كارخانه نوشابه خوشگوار﴿كوكاكولا﴾مشهد
304
بررسي سيستم هاي دارورساني هدفمند
305
بررسي سيستم هاي ديناميكي روي گروه هاي لي
306
بررسي سيستم هاي رادار سونار وليدار
307
بررسي سيستم هاي راه يابي مراكز تجاري مورد پژوهي: مراكز تجاري آمريكا
308
بررسي سيستم هاي راهيابي و گرافيك محيطي در موزه لوور فرانسه، موزه هنر مدرن نيويورك و موزه بريتانياي لندن
309
بررسي سيستم هاي رمزنگاري
310
بررسي سيستم هاي رنگرزي مخلوط پنبه / پلي استر
311
بررسي سيستم هاي ژئومورفيك پلاياي ميدان گل
312
بررسي سيستم هاي سازه اي از لحاظ اقتصادي براي ساختمان‌ هاي مسكوني با شكل پذيري متوسط و زياد
313
بررسي سيستم هاي سرو هيدروليك
314
بررسي سيستم هاي سفيدگري كالاهاي پنبه اي و مخلوط پنبه / پلي استر
315
بررسي سيستم هاي سه جسمي درفيزيك هسته اي
316
بررسي سيستم هاي طراحي ماشين هاي گردباف
317
بررسي سيستم هاي كنترل پهبادهاي [صحيح: پهپادهاي] بدون سرنشين
318
بررسي سيستم هاي كنترل كننده راكتور MW 1300-PWR آلماني و مقايسه آن با راكتور MW 1000-WWER روسي
319
بررسي سيستم هاي كنترل كننده هاي مرتبه كسري
320
بررسي سيستم هاي كوانتومي محدودشده يون H2 در قفس بيضي وار، اتم هيدروژن در قفس بيضي وار و اتم هيدروژن در قفس كروي، با استفاده از پايه هاي بي اسپلاين
321
بررسي سيستم هاي لجستيك و ارائه الگوي مناسب درون كارخانه اي شركت خودرو سازي (كاربرد موردي شركت ايران خودرو
322
بررسي سيستم هاي لوله كشي و محاسبات آناليز تنش پايپينگ به كار رفته در ساختمان پمپ خانه سيستم هاي خنك كن نوع برج خشك﴿هلر﴾ نيروگاه سيكل تركيبي
323
بررسي سيستم هاي مخابرات نوري فضاي آزاد و ارائه روش هاي جديد مدولاسيون
324
بررسي سيستم هاي مخابرات نوري فضاي آزاد، كاربردها و چالش ها
325
بررسي سيستم هاي مديريت محتوا و پياده سازي افزونه مشاوره املاك تحت جوملا
326
بررسي سيستم هاي مزوني در نقاط كوانتومي
327
بررسي سيستم هاي مغزي/رفتاري و خودپايي در افراد سيگاري و غيرسيگاري
328
بررسي سيستم هاي مقاوم در مقابل زمين لرزه ؛ حالت خاص تونل
329
بررسي سيستم هاي مكان يابي و تشخيص ترتيب و توالي مبتني بر تكنولوژي RFID
330
بررسي سيستم هاي مكانيزه خدمات شهري (قسمت اول )
331
بررسي سيستم هاي مكانيزه خدمات شهري (قسمت دوم )
332
بررسي سيستم هاي موجود در پست و چگونگي توسعه و ارتقاء آنها
333
بررسي سيستم هاي ناوبري تصويري
334
بررسي سيستم هاي ناوبري تصويري بر روي كوادروتور
335
بررسي سيستم هاي نفتي حوضه ي رسوبي زاگرس
336
بررسي سيستم هاي نوار نقاله صنعتي و تشخيص عيوب اصلي براساس FMEA
337
بررسي سيستم هاي هيدروليك ﴿پمپ ها ،فرمان وجبعه فرمان هيدرو ليكي خودرو﴾
338
بررسي سيستم هاي هيدروليكي ماشينهاي كپي تراش و بازسازي يك نمونه عملي دستگاه كپي تراش GF
339
بررسي سيستم هايي با آمار مياني، رهيافت ترموديناميك هندسي
340
بررسي سيستم هزينه يابي شركت و شناسايي ساختار و اقلام بهاي تمام شده به منظور طراحي سيستم هزينه يابي در رويكرد استاندارد، نرمال و واقعي
341
بررسي سيستم هوشمند وب كاوي
342
بررسي سيستم و روش تعمير و نگهداري توربينهاي گازي صنعتي
343
بررسي سيستم و عوامل مؤثر بر قيمت تمام شده آب شرب شهرستان يزد
344
بررسي سيستم‌هاي صندوق فازي و بيومتريك قابل‌ لغو و ارائه يك روش بهبود يافته براي سيستم صندوق فازي قابل‌ لغو
345
بررسي سيستم¬هاي چرخشي شيميايي در راستاي توليد هيدروژن به همراه جداسازي ذاتي CO2 و امكان¬سنجي استفاده¬ي اين سيستم در فرآيند توليد اوره
346
بررسي سيستماتتيك برهم كنش هاي يون هاي سنگين در آشكارسازهاي حالت جامد
347
بررسي سيستماتيك ايزوتوپ هاي فرد تاليم )ti( در اسپين هاي بالا و مقايسه ي گشتاورهاي چهار قطبي آنها , Syctematic reviews of odd-isotopes of thallium in high spin and comparison of the quadrupole moments
348
بررسي سيستماتيك ايزوتوپ هاي فرد هولميوم در اسپين بالا , systematic study of odd-holmium)ho( isotopes at high spins
349
بررسي سيستماتيك باستان شناسي تپه گبري قاضي پايين قم
350
بررسي سيستماتيك برخي از گونه هاي جنس Hypericum در ايران (ريخت شناسي و فلاونوئيد)
351
بررسي سيستماتيك برهم كنش هاي يون هاي سنگين در آشكارسازهاي حالت جامد
352
بررسي سيستماتيك جنس (Lamiaceae) Marrubium در ايران بر اساس صفات مولكولي و ميكرومورفولوژي
353
بررسي سيستماتيك شيوع زبان جغرافيايي، زبان شياردار و عوامل موثر بر آن ها در ايران
354
بررسي سيستماتيك مولكولي جنس Scutellaria L. (كلاه خودي) در ايران با استفاده از ماركرهاي مولكولي
355
بررسي سيستماتيك و پراكندگي فرامينيفراي بزرگ كفري سازند زيارت منطقه توچال
356
بررسي سيستماتيك و پراكنش زيرگونه Ssalamandara infraimmaculata semenovi در ايران ومقايسه جمجه S.i.semenovi و Rana ridibunda
357
بررسي سيستماتيك و تركيبات پلي فنلي جنس Laurencia در سواحل استان هرمزگان
358
بررسي سيستماتيك و تركيبات پلي فنلي جنس Padina در سواحل استان هرمزگان
359
بررسي سيستماتيك وپراكنش قورباغه درختي حقيقي Hyla.savignyi واكولوژي )زيستگاهها ، آناليز شيميايي آب ،تاثير شهرنشيني بر جمعيت ( سمندر خال زرد ...
360
بررسي سيستماتيكي با توجه به تنوع دانه گرده در جنس چشم خروس
361
بررسي سيستماتيكي فسيلهاي گياهي منطقه قشلاق شاهرود
362
بررسي سيستمهاي INTERLLIGENMT OVERLAY UNDERLAY
363
بررسي سيستمهاي ابزار دقيق در مهندسي مكانيك
364
بررسي سيستمهاي اختلاط روغن و بنزين در موتورسيكلتهاي دو زمانه و ارائه طرح جديد
365
بررسي سيستمهاي اطلاعات معدني
366
بررسي سيستمهاي انتقال قدرت و طراحي شافت پروانه كشتي
367
بررسي سيستمهاي برق سكوي فروزان
368
بررسي سيستمهاي بينايي همه جهته و استريو
369
بررسي سيستمهاي پايداركننده غلتش عرضي كشتي و طراحي يك نمونه باله پايداركننده
370
بررسي سيستمهاي پيل سوختي ﴿FUEL CELL﴾ براي تامين انرژي مورد نياز موتورها
371
بررسي سيستمهاي تبريد
372
بررسي سيستمهاي تجاري
373
بررسي سيستمهاي تحمل پذير خطا با استفاده از كامپيوتر بزبان C
374
بررسي سيستمهاي ترمز در وسايل نقليه
375
بررسي سيستمهاي تصميم گيري در بازار بورس
376
بررسي سيستمهاي تصويربرداري پزشكي و شبيه سازي يك نمونه از آن با كد FLUKA
377
بررسي سيستمهاي تضمين كيفيت در هواپيما سازي ايران
378
بررسي سيستمهاي درونيابي پال‎‎‎، توسعه و كاربرد اين سيستم ‎ها
379
بررسي سيستمهاي ديناميكي و نظريه اندازه با استفاده از نظريه دامنه
380
بررسي سيستمهاي راهگاهي جديد
381
بررسي سيستمهاي رمز نگاري هويت گراي مبتني بر زوج نگارهاي دو خطي
382
بررسي سيستمهاي سازه اي آئين نامه 2800 به لحاظ اقتصادي ﴿براي ساختمانهاي بتن آرمه ﴾
383
بررسي سيستمهاي سرويس دهنده به مشتركين دورو پراكنده )RSS(
384
بررسي سيستمهاي سلولي سيار در جهان
385
بررسي سيستمهاي شيلدينگ
386
بررسي سيستمهاي طلاعات بيمارستاني ﴿HIS)
387
بررسي سيستمهاي كمك ناوبري زميني و ماهواره اي
388
بررسي سيستمهاي كمك ناوبري زميني و ماهواره اي NAVIGATION SYSTEM
389
بررسي سيستمهاي كنترل الكترونيك موتورهاي هواپيما
390
بررسي سيستمهاي كنترل در سنگ شكن ها وصنعت
391
بررسي سيستمهاي كنترل ضريب قدرت در تاسيسات الكتريكي
392
بررسي سيستمهاي كنترل عددي در ماشينهاي تراش و فرز 4NE Fanuc
393
بررسي سيستمهاي كنترل وضعيت ماهواره هاي مدار LEO
394
بررسي سيستمهاي گرمايش و تهويه مطبوع
395
بررسي سيستمهاي لجستيك وارائه الگوي كناسب درون كارخانه اي شركت خودرو سازي مطالعه موردي شركت ايران خودرو
396
بررسي سيستمهاي مخابراتي و ناوبري هوايي
397
بررسي سيستمهاي مختلف FMS و نقش آن در افزايش توليد و كيفيت محصولات
398
بررسي سيستمهاي مختلف طراحي پودي
399
بررسي سيستمهاي مديريت انرژي و ارائه يك نرم افزار مناسب
400
بررسي سيستمهاي مكانيزه خدمات شهري ،عملي : طراحي كابين خودرو چند منظوره خدمات شهري جاروف
401
بررسي سيستمهاي منفرد در مبحث كنترل و مقايسه روشهاي عددي موجود
402
بررسي سيستمهاي موبايل ماهواره اي GSM
403
بررسي سيستمهاي هيدروليك در پرسها
404
بررسي سيستمي اثر احداث سدهاي بالادست دشت چمچمال، بر منابع آب زيرزميني منطقه
405
بررسي سيستمي تعدادي از خلبان هاي تجاري
406
بررسي سيستمي توسعه صنايهيع انساني در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
407
بررسي سيستمي روش هاي نهادينه سازي تحقيق و توسعه در صنايع پتروشيمي
408
بررسي سيستمي فرستنده و گيرنده 551Mbit/s
409
بررسي سيستمي مدار ثابت همزمان و تله متري ماهواره اي
410
بررسي سيستمي و مدل سازي فرود خودكار هواپيماي بدون سرنشين
411
بررسي سيستمي و مشخص كردن LEVELING يك ايستگاه اصلي و يك ايستگاه فرعي بعلاوه طراحي TVRO ارزانقيمت
412
بررسي سيكل پمپ حرارتي جهت تامين آبگرم ساختمان
413
بررسي سيكل تبريد
414
بررسي سيكل تبريد خودرو پژو 405 بر اساس شرايط آب و هوايي جنوب ايران
415
بررسي سيكل تركيبي توان و تبريد كالينا و بهينه سازي بازده گروايي با الگوريتم مبتي بر آموزش و يادگيري
416
بررسي سيكل حرارتي ﴿پير سختي﴾ آلياژ آلومينيوم - مس
417
بررسي سيكل حرارتي سرد وگرم بر ميكروسختي عاج دندان انسان
418
بررسي سيكل عمليات حرارتي فولاد ريخته گري بهينه شده S2
419
بررسي سيكل عمليات حرارتي كوئنچ مياني بر خواص مكانيكي فولادهاي دو فازي
420
بررسي سيكل عمليات حرارتي و خواص مكانيكي آلياژ پيستون (LM13)
421
بررسي سيكل هاي تجاري و علل آن در ايران طي سالهاي 1338 تا 1374
422
بررسي سيكل هاي توربين گاز و استخراج نمودار هاي مربوطه
423
بررسي سيكل هاي جذابي آب - آمونياك با راندمان بالا و روند طراحي جذب كننده هاي پيوسته - لوله اي
424
بررسي سيكل هاي مرطوب توربين هاي گازي
425
بررسي سيكل هيت پمپ جذبي
426
بررسي سيكلهاي تراكمي سرمايش ، طراحي و محاسبه كندانسور
427
بررسي سيگنال خرابي كامپوزيت هاي پليمري در روش بازرسي آكوستيك ايميشن
428
بررسي سيگنال خرابي كامپوزيت هاي پليمري در روش بازرسي اكوستيك ايميشن
429
بررسي سيگنال قلب و ساخت دستگاه الكتروكارديوگرام(ECG)
430
بررسي سيگنال هاي حياتي بدن انسان و چگونگي ايجاد آن و شبيه سازي سيگنال QRS قلب سالم
431
بررسي سيگنال‌هاي پتانسيل ميداني محلي در رمزگشايي توجه بينايي
432
بررسي سيگنالينگ در شبكه هاي بدون سيم ...
433
بررسي سيگنالينگ شبكه ...
434
بررسي سيگنالينگ شبكه هاي هوشمند
435
بررسي سيل و آسيب پذيري رودخانه هاي پائين دست سدها
436
بررسي سيلاب و خشكسالي با تاكيد بر مديريت بحران در حوضه سد زاينده رود
437
بررسي سيليكو ن هاي گازي براي جدا سازي ذرات در مقياس ميكرو نانو
438
بررسي سيم پيچ هاي ميراكننده جهت بهينه سازي ميرايي توربوژنراتورهاي سنكرون
439
بررسي سيما و سيره امام علي(ع) در كتب اهل تصوف
440
بررسي سيماي باليني بيماري تيروئيديت تحت حاد در مراجعه كنندگان به كلينيك خصوصي فوق تخصصي غدد داخلي واقع در شهر رشت طي سالهاي 82-1364
441
بررسي سيماي پيامبران در ديوان صائب بر اساس نسخه شش جلدي محمد قهرمان
442
بررسي سيماي جامعه اروپا و ايران با تكيه برسفرنامه هاي شاردن و ناصر الدين شاه
443
بررسي سيماي جانبازان در شعر دفاع مقدس
444
بررسي سيماي جنائي شهرستان پيرانشهر (1383 الي 1387)
445
بررسي سيماي زن در آثار بزرگ علوي
446
بررسي سيماي زن در اثار داستاني زنان دهه 80
447
بررسي سيماي زن در اسلام
448
بررسي سيماي زن در اسلام
449
بررسي سيماي زن در اسلام
450
بررسي سيماي زن در دفتر اول مثنوي و مقايسه آن با زن در گلستان سعدي
451
بررسي سيماي طبيعي دشت كازرون با تاكيد بر هيدرواقليم
452
بررسي سيماي كودك و نوجوان در آثار داستاني احمد محمود
453
بررسي سيماي كودكان در اثار داستاني جمال ميرصادقي و جلال
454
بررسي سيماي معصومين (ع)در آثار احمد عزيزي
455
بررسي سيمهاي مورد استفاده در سازهاي ايراني
456
بررسي سينتيك آستمپر و ريز ساختار چدن FE- C- CU
457
بررسي سينتيك آستمپر و ريزساختار چدن Fe-C-Cu
458
بررسي سينتيك احياي اكسيد موليبدن با گاز هيدروژن
459
بررسي سينتيك احياي كربوترمي سلتيت ﴿سولفات استرانسيم ﴾
460
بررسي سينتيك استحاله آستنيت از چدن نشكن با زمينه پرليتي
461
بررسي سينتيك استحاله آستينيت در فولادAISI 1060
462
بررسي سينتيك اكسيداسيون آليا‍ژ TI6AI4V در دماي بالا و در شرايط محيط
463
بررسي سينتيك اكسيداسيون تركيب بين فلزي دي سيليسيد موليبدن درحضور عناصر آلومينيم و زيركونيم
464
بررسي سينتيك اكسيداسيون موليبدنيت در شرايط غير هم دما و اثرات فعال سازي مكانيكي برآن
465
بررسي سينتيك الكترواكسيداسيون متانول و اتانول بر روي آند حاوي نانوذرات پايه پالاديوم براي كاربرد در پيل هاي سوختي الكل مستقيم
466
بررسي سينتيك انحلال آهن در روي مذاب
467
بررسي سينتيك انحلال غبار تشويه موليبدنيت
468
بررسي سينتيك انحلال فرونيوبيوم در فولاد مذاب
469
بررسي سينتيك انحلال فيلتر كيك تصفيه گرم در اسيدسولفوريك
470
بررسي سينتيك انحلال فيلتر كيك تصفيه گرم در اسيدسولفوريك
471
بررسي سينتيك انحلال كالكوپيريت در اسيد سولفوريك در حضور H2O2
472
بررسي سينتيك ايزو مريزاسيون لاكتوز به لاكتوز
473
بررسي سينتيك پخت نانوكامپوزيت هاي سيليكون/خاك رس از طريق مطالعه خواص حرارتي و رئولوژيكي
474
بررسي سينتيك پليمريزاسيون افزايشي- جدايشي برگشت‌پذير در حضور ذرات نانو
475
بررسي سينتيك تبخير و چگالش در حضور شيبهاي فشار، دما و سرعت
476
بررسي سينتيك تبديل الكتروشيميايي غير مستقيم نفت كوره به ساير فرآورده ها توسط يون نقره(II)
477
بررسي سينتيك تبلور مجدد آلياژ ياتاقاني C54400 فسفر برنز
478
بررسي سينتيك تجزيه حرارتي عوامل پف زا و نقش آنها در واكنش بر روي پلي اتيلنو تعيين درصد ژل در جريان توليدي فومها و تعيين دانسيته فوم نسبت به ميزان در صد اين عوامل در مخلوط اوليه
479
بررسي سينتيك تجزيه زيستي تركيبات آلي فرار توسط يك مجموعه قارچ جداسازي شده از كمپوست
480
بررسي سينتيك تجزيه هماتيت به مگنتيت حين پخت گندله
481
بررسي سينتيك تخريب زيستي ديازينون و ايميداكلوپريد در خاك و انتقال آن ها به گياه به كمك طيف سنج تحرك يوني
482
بررسي سينتيك تشكيل پوشش آلومينايدي بر روي آلياژ نانوكريستال نيكل - تنگستن
483
بررسي سينتيك تشكيل پوشش در پوشش دهي مخلوط پودري عناصر آلومينيوم،كبالت و كروم بر روي آلياژ اينكونل 738 LC در زمان هاي مختلف
484
بررسي سينتيك تشكيل پوشش كاربيدي بر روي فولاد ابزار D2 با استفاده ازحمام نمك بوراكس
485
بررسي سينتيك تشويه كنستانتره سولفيدي مس ﴿كالكوپيريت﴾
486
بررسي سينتيك جدايي فازي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان/ CNT با استفاده از مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي(ANN)
487
بررسي سينتيك جذب دي اكسيد كربن درمحلول آبي مخلوط آمين ها
488
بررسي سينتيك جذب و تمايل مواد رنگزاي ديسپرس به الياف و فيلمهاي پليپروپيلني حاوي نانو ذرات خاك رس
489
بررسي سينتيك جذب و خواص رنگرزي و آنتي ميكروبي الياف پشميِ عمل شده با نانوكيتوسان از طريق رنگرزي با مواد رنگزاي طبيعي
490
بررسي سينتيك حذف زيستي استايرن از پسابهاي پتروشيميايي مدل توسط لجن فعال ﴿صنعتي﴾
491
بررسي سينتيك حل شدن منگنز در مذاب آلومينيم
492
بررسي سينتيك رشد تركهاي لترال در تخريب سطحي HAP با استفاده از آزمايشات ميكروسختي سنجي
493
بررسي سينتيك رشد دانه هاي آستنيت در يك فولاد كم آلياژ حاوي Nb و Ti
494
بررسي سينتيك رشد سودوموناس آرجينوزا براي توليد رامنوليپيد به روش تخمير حالت جامد
495
بررسي سينتيك رشد نانوذرات نقره سنتز شده به روش شيمي تر
496
بررسي سينتيك رشد و تجمع نانوذرات آسفالتين و نقش آن‌ها در كاهش عبورپذيري محيط‌هاي متخلخل
497
بررسي سينتيك رنگبري و معدني نمودن پسابهاي حاوي رنگزاهاي آلي در مخلوط هاي دوتايي و اثر متقابل رنگزاها در فرآيند اكسيداسيون پيشرفته نانوفوتوكاتاليستي UV/nano- TiO2/H2O2
498
بررسي سينتيك شيميايي برخي مستقات حاصل از آسنفيتن
499
بررسي سينتيك فرآيند تبديل متانول به پروپيلن در حضورهم خوراكي با مخلوط 1-بوتانول و 1-پنتانول بر روي كاتاليست ZSM-5
500
بررسي سينتيك فرآيند سمنتاسيون كادميوم توسط روي
501
بررسي سينتيك فرايند تشكيل هيدرات از مخلوط گاز طبيعي
502
بررسي سينتيك ليچينگ كانسنگ استيبنيت در محيط قليايي سولفيد سديم
503
بررسي سينتيك نرم شدن و تحولات ريز ساختاري فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304 در حين و پس از تغيير شكل داغ
504
بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب برخي از فلزات سنگين توسط كامپوزيت ورميكوليت/آلژينيك
505
بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب سديم لوريل سولفات روي سطح آلومينيوم با استفاده از طيف سنج تحرك يوني
506
بررسي سينتيك و ترموديناميك يك واكنش چند جزئي جديد براي سنتز تركيبات هتروسيكل با حلقه هاي پيرميديني به هم چسبيده به عنوان يك مهار كننده قوي براي آنزيم آلفا-گليكوسيداز
507
بررسي سينتيك و ديناميك واكنش نوساني- نفوذي انحلال NaOH و KOH در آب
508
بررسي سينتيك و رخمانه (مورفولوژي) الياف الكتروريسي شده به روش تحت تعرض آب و عوامل سطح فعال به صورت متورم
509
بررسي سينتيك و مدلسازي خشك كردن فلفل قرمز در خشك كن دوار
510
بررسي سينتيك و مدلسازي واكنش هاي پلي استريفيكاسيون (پلي استرهاي غيراشباع )
511
بررسي سينتيك و مكانسيم اكسايش دي الها توسط تري پروپيل آمونيوم كلروكرومات
512
بررسي سينتيك و مكانيزم تشكيل تركيبات بين فلزي در فصل مشترك تيتانيم جامد و آلومينيم مذاب
513
بررسي سينتيك و مكانيزم فرآيند اكسيداسيون پودرهاي آلياژي Mg-0.15Al تحت شرايط حرارت دهي غير هم دما
514
بررسي سينتيك و مكانيسم اكسيداسيون قندها توسط تترامتيل آمونيم فلوئورو كرومات
515
بررسي سينتيك واكنش احياء نيل بلو توسط ئيدرازين دي ئيدروكلرايد در ...
516
بررسي سينتيك واكنش ايزومريزاسيون لاكتوز به لاكتولوز با استفاده از پوست تخم مرغ به عنوان كاتاليست
517
بررسي سينتيك واكنش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم استايرن در حضور نانوصفحات گرافن اصلاح‌شده
518
بررسي سينتيك واكنش هاي واحد كراكينگ واحد FCC
519
بررسي سينتيك واكنش هيدرودسولفوريزاسيون
520
بررسي سينتيك واكنشهاي اتصال الكترون براي تركيبات برومو كلر و آلكان با استفاده از طيف سنج تحرك يوني
521
بررسي سينتيك واكنشهاي اتصال الكترون به تركيبات هالومتان با استفاده از طيف سنج تحرك يوني )IMS(
522
بررسي سينتيك واكنشهاي شبكه اي شدن ياCrosslinking (در سيستم منومرهاي چند عاملي ، متيل متاكريلات - پلي متيل متاكريلات ) بر مبناي تئوري Percolation و اثر اندازه ذرات بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي
523
بررسي سينتيكي - محيطي زنجير هاي آمفي فيليك در مجاورت حلال هاي آبي - آلي
524
بررسي سينتيكي احياي اكسيد موليبدن با گاز هيدروژن
525
بررسي سينتيكي احياي پوسته‌هاي اكسيدي نورد
526
بررسي سينتيكي انحلال همزمان مس و سرب از ضايعات الكتريكي و الكترونيكي در محلول HBF4
527
بررسي سينتيكي تجزيه رنگزاهاي AR114 و AY36 به روش TIO2/UV/H2O2
528
بررسي سينتيكي -ترموديناميكي اثر بازدارندگي يديد بر واكنش رنگبري متيل اورانژبه روش اسپكتروفتومتري
529
بررسي سينتيكي تشكيل آستنيت در چدن نشكن با ساختار اوليه فريتي
530
بررسي سينتيكي تشكيل آلومينيم استئارات در فاز جامد
531
بررسي سينتيكي تشكيل روي استئارات در فاز جامد
532
بررسي سينتيكي تشكيل كبالت 2 استئارات در فاز نيم جامد
533
بررسي سينتيكي تشكيل منيزيم استئارات در فاز جامد
534
بررسي سينتيكي توليد بيوديزل از واكنش ترانس استريفيكاسيون منابع گياهي
535
بررسي سينتيكي جذب دي اكسيد كربن توسط آهك
536
بررسي سينتيكي حذف آلاينده رنگي قرمز كنگو و راكتيو آبي 13 از آب با استفاده از نانولوله هاي كربني چند ديواره
537
بررسي سينتيكي سمانتاسيون مس به وسيله آلومينيوم
538
بررسي سينتيكي سنتز رزين اپوكسي آكريلات بر مبناي اپوكسي سيكلو آليفاتيك و استفاده از آن در تهيه نانو كامپوزيت اپوكسي- آكريلات/ نانو سيليكا
539
بررسي سينتيكي سنتز رزين وينيل استر
540
بررسي سينتيكي فرآيند تبديل متانول به پروپيلن در حضورهم خوراكي با 1-بوتانول بر روي كاتاليست ZSM-5
541
بررسي سينتيكي فعاليت كاتاليزور زيگلر- ناتا در واكنش پليمريزاسيون اتيلن با تغيير غلظت كلروفرم
542
بررسي سينتيكي و پايداري حرارتي آنزيم پلي فنل اكسيداز در توت فرنگي محلي كردستان
543
بررسي سينتيكي و ترموديناميكي تورم هيدروژل هاي اكريليك اسيد و متااكريليك اسيد در حضور پلي اتيلن گليكون
544
بررسي سينتيكي و ترموديناميكي مكانيسم واكنش مولكول هاي ازون با جيوه، طلا و نقره و بررسي اثر تغيير دما بر چگالي، ويسكوزيته و حجم مولي اضافي سيستم سه جزئي آب - تولوئن - اسيد استيك
545
بررسي سينتيكي و تعيين مكانيزيم واكنش پودر هيدرايد تيتانيم و مذاب آلومينيوم خالص
546
بررسي سينتيكي واكنش احياي نوري كروم (VI) با استفاده از نيمه هادي هاي خاص و مخلوط آن ها
547
بررسي سينتيكي واكنش اكسايش جزيي متان بر روي كاتاليست LaNiO3
548
بررسي سينتيكي واكنش اكسيداسيون گالوسيانين با پراكسيد هيدروژن در حضور كاتاليزور اسميم تتراكسيد
549
بررسي سينتيكي واكنش توليد بيوديزل با استفاده ازكاتاليست سنتزي Cao/AI2o3
550
بررسي سينتيكي واكنش رفرمينگ بخار متان توسط كاتاليست پرووسكايت نيكل -لانتانيوم
551
بررسي سينتيكي واكنش فوتواكسيداسيون اتيل بنزن با استفاده ازتيتانيم دي اكسيد وفلزات نشانده شده روي آن
552
بررسي سينتيكي واكنش فوتواكسيداسيون اكساليك اسيد وساليسيليك اسيد با استفاده از نيمه هادي هاي خالص واصلاح شده
553
بررسي سينرژي عضلات در حركت بالا برنده اي دست با استفاده از پردازش EMG
554
بررسي سينماتيك حركت مكانيزم استوارت سه درجه آزادي با محركهاي پيستوني
555
بررسي سينماتيك مكانيزم ثابت سازي خارجي و ارائه روش محاسباتي براي مديريت درمان با فيكساتور خارجي TSF
556
بررسي سينماتيك و ديناميك ربات P.R.R
557
بررسي سينماتيك و ديناميك روباتهاي متحرك چرخدار
558
بررسي سينماتيك و ديناميك يك موتور دوار پيستوني در حالت عملكرد داغ (Motoring)
559
بررسي سينماتيكي حركات پايه در رشته ورزشي آيكيدو
560
بررسي سينماتيكي و ديناميكي تيراندازي با تيرو كمان ربات انسان نما در مواجهه با اهداف ثابت
561
بررسي سينماتيكي و ديناميكي يك ربات موازي با اجزاي انعطاف‌پذير
562
بررسي سينماي 8 ميليمتري ايران از سال 1348 تا 1357
563
بررسي سينماي استراليا در دهه هشتاد ميلادي
564
بررسي سينماي پارودي گروه زاكر ابراهام زاكر
565
بررسي سينماي توده اي بر اساس فلسفه هنر نوئل كارول
566
بررسي سينماي جنگ و تحليل تدوين سه فيلم : ديده بان ، مهاجر، هور در آتش
567
بررسي سينماي سوريه
568
بررسي سينماي سوريه
569
بررسي سينماي فرانسيس فورد كاپولا
570
بررسي سينماي كمدي
571
بررسي سينماي مستند زندگي نامه اي بيوپيك با تاكيد بر سينماي ايران
572
بررسي سينماي مستند زندگي نامه اي- بيوپيك با تاكيد بر سينماي ايران
573
بررسي سينماي مصر بانگاهي به فيلم هاي يوسف شاهين
574
بررسي سينماي مصر بانگاهي به فيلم هاي يوسف شاهين
575
بررسي سينماي مقدونيه با تكيه بر آثار ميلچو مانچوسكي
576
بررسي سينماي مقدونيه با تكيه بر آثار ميلچو مانچوسكي
577
بررسي سينماي نوري بيلگه جيلان
578
بررسي سينماي نوري بيلگه جيلان
579
بررسي سينماي هاتكه با تكيه بر مفاهيم عشق, خشونت, وانهادگي, رسانه ﴿از فيلم هاي عشق تا قاره ي هفتم﴾
580
بررسي سينماي هانكه با تكيه بر مفاهيم عشق، خشونت، وانهادگي، رسانه ﴿از فيلم هاي عشق تا قاره ي هفتم﴾
581
بررسي سينماي يژي اسكوليموفسكي
582
بررسي سينوبتيكي سيلاب رودهاي دامنه غربي زاگرس ( با تاكيد بر حوضه هاي كرخه و كارون و دز )
583
بررسي سينوپتيك انرژي باد در منطقه سيستان
584
بررسي سيني هاي جديد در برج هاي سيني دار
585
بررسي سينيتكي تشكيل سرب (II) استئارات در فاز نيم جامد و اثر كاتاليزور استيك اسيد بر آن
586
بررسي ش خصيت و فلسفه موريس مترلينگ
587
بررسي شاخص CPITN در دانش آموزان 12 ساله رشت در سال 1383
588
بررسي شاخص D.M.F در بين دانش آموزان 41-21 ساله مدارس راهنمائي منطقه شهري شميران
589
بررسي شاخص DMFT دانش آموزان 12ساله شهر لنگرود در سال 1382
590
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان ( عقب مانده ذهني ) 12 - 8 ساله مدارس استثنايي شهر يزد.
591
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان ( عقب مانده ذهني ) 12 - 8 ساله مدارس استثنايي شهر يزد.
592
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 12 ساله مدارس شهر يزد در سال 1387
593
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله پسر شهر رشت در سال 1391
594
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله مدارس راهنمايي شهر يزد در سال 1387
595
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله مدارس راهنمايي شهر يزد در سال 1387
596
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان هاديشهر ( استان آذربايجان شرقي ) در سال 1379.
597
بررسي شاخص DMFT در شهر شاهديه يزد براساس پروفايل روحي ورواني درسال۱۳۹۵
598
بررسي شاخص dmft در كودكان 6-3 سال مهد كودك هاي شهر و بخش بهنمير در سال1390
599
بررسي شاخص DMFT دندان مولر اول در دانش آموزان 12ساله مدارس راهنمايي شهرستان بهشهرورستمكلا
600
بررسي شاخص DMFT دندانهاي دائمي كودكان 12 ساله شهر لاهيجان در سال 1383
601
بررسي شاخص DMFT دندانهاي مولر اول دائمي در كودكان 12 سالهشهرستان سياهكل در سال 1382
602
بررسي شاخص SIC و DMFT در دانش آموزان 12 ساله ي شهرستان لنگرود در سال 1389
603
بررسي شاخص t.f.m.d دركودكان زير 6 ساله مهد كودك هاي خصوصي شهر رشت
604
بررسي شاخص برداشت ازت در ارقام مختلف گندم
605
بررسي شاخص پوسيدگي دنداني، ژنژويت و ارزيابي رفتار كودكان 12-6 ساله مبتلا به طيف اختلالات اوتيسم و مقايسه آن با كودكان سالم در شهر رشت در سال 1397
606
بررسي شاخص تحمل به آلودگي هوا (APTI) و ميزان تجمع زيستي سرب و كادميوم در برخي از گونه هاي گياهي شهر يزد
607
بررسي شاخص دمايي-رطوبتي (THI) و تاثير آن بر عملكرد گاوهاي شيري در استان اصفهان
608
بررسي شاخص سلامت دهان(DMFT،O-leary)در معتادان مراجعه كننده به مراكز منتخب دولتي ترك اعتياد شهرستان يزد در سال ۹۸
609
بررسي شاخص قابليت اعتماد و ضريب مقاومتِ طراحي به روش ضريب بار و مقاومت در اعضاي خمشي سازه¬هاي فولادي سرد نورد¬شده
610
بررسي شاخص قدرت نسبي (RSI) تاثير آن در پيش بيني قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
611
بررسي شاخص كارايي﴿Performance Index﴾ چند لاين تراريخته تنباكو Nicotiana Plumboginifolia تراريخته شده با ژن AtNRT2.1 با استفاده از OJIP-test
612
بررسي شاخص كشتي نفت كش كثيف به كمك شبكه هاي عصبي موجك
613
بررسي شاخص كشتي نفت كش كثيف به كمك شبكه هاي عصبي موجك
614
بررسي شاخص مديريت كيفيت فراگير در بيمارستان سيد الشهدا شهرستان فارسان
615
بررسي شاخص مصرف سوخت هسته اي و اثرات افزايش آن بر تغييرات قلب يك رآكتور آب تحت فشار
616
بررسي شاخص نياز به درمان پريودنتال،DMFT وdmft در بيماران مراجعه كننده به بخش معلولين دانشكده دندانپزشكي شهر يزد در سال 1390
617
بررسي شاخص ها و عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از فضاي عمومي شهر
618
بررسي شاخص ها و نوسانات خشكسالي در ايران به كمك شاخص هاي نوسانات اقيانوسي
619
بررسي شاخص هاي CPITN و BMI درمبتلايان به ديابت نوع 2 كنترل نشده
620
بررسي شاخص هاي آزمون عملكرد ريوي (اسپيرومتري) كارگران كارخانه روغن نباتي در استان كرمانشاه
621
بررسي شاخص هاي آسايش دام در تعدادي از گاوداري هاي بزرگ استان كرمانشاه با سيستم فري ا ستال
622
بررسي شاخص هاي آمادگي جسماني در دانش آموزان كم توان ذهني و مقايسه آن با افراد سالم
623
بررسي شاخص هاي آناليز مايع مني در مردان مراجعه كننده به مركز مشاوره پزشكي - ژنتيك بهزيستي رشت در سال 1379-1378
624
بررسي شاخص هاي اثرگذار بر سودآوري صنعت سرب و روي مطالعه موردي: شركت كالسيمين
625
بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد در شركت آب و فاضلاب
626
بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و كاربرد آن در انتخاب بهترين تامين كننده
627
بررسي شاخص هاي استراتژي توانمندسازي منابع انساني در سازمان تÊمين اجتماعي استان البرز و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت
628
بررسي شاخص هاي امادگي جسماني در دانش اموزان كم توان ذهني ومقايسه ان باافراد سالم
629
بررسي شاخص هاي انتقال خون در بخش جراحي بيمارستان رازي (رشت- سال1388)
630
بررسي شاخص هاي انسو در ارتباط با تغييرات عناصر اقليمي حوضه آبريز زاب طي 30 سال اخير
631
بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروس HTLV-1 در ناقلين سالم ويروس در مشهد در سال 1389 , investigation of host immune marker and virusactivity in asymptomatic HTLV-1 carriers in mashhad in 1102
632
بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان وفعاليت ويروس در ناقلين سالم ويروس در مشهد در سال 1389
633
بررسي شاخص هاي بافتي و سلولي اندومتريت در گاوهاي شيري
634
بررسي شاخص هاي بهره وري انرژي در صنايع
635
بررسي شاخص هاي بيانگر نام تجاري كارفرما در بستر شبكه اجتماعي داوطلبان استخدام
636
بررسي شاخص هاي پاتولوژيك در بدخيمي هاي پروستات در نمونه هاي بيوپسي ثبت شده در بخش پاتولوژي شهيد صدوقي يزد از سال 1380-90 و مقايسه با شاخصهاي پاتولوژي استاندارد
637
بررسي شاخص هاي پاتولوژيك در بدخيمي هاي پروستات در نمونه هاي بيوپسي ثبت شده در بخش پاتولوژي شهيد صدوقي يزد از سال 1380-90 و مقايسه با شاخصهاي پاتولوژي استاندارد
638
بررسي شاخص هاي تاثير گذار در تبديل تقاطع هاي همسطح به غير مسطح
639
بررسي شاخص هاي تنفسي دركارگران كارخانه سيمان شهركرمانشاه
640
بررسي شاخص هاي توسعه اجتماعي و سطح بندي آن در شهرستانهاي استان اصفهان
641
بررسي شاخص هاي توسعه انساني در روستاهاي استان فارس
642
بررسي شاخص هاي توسعه انساني در روستاهاي استان فارس (مورد مطالعه شهرستان مرودشت ) , human development indexes survey in rurals of fars province- ase study- marvdasht township)5731-5831(
643
بررسي شاخص هاي توسعه انساني روستاهاي شهرستان كوار
644
بررسي شاخص هاي توسعه پايدار و نقش آن در طراحي معادن روباز ﴿مطالعه موردي: معدن مس سونگون﴾
645
بررسي شاخص هاي تيمپانومتري با تجمع مايع در گوش مياني و كاهش شنوايي هدايتي در بيمارستان اميرالمومنين (س ) رشت از 1/10/1380لغايت 31/6/1381
646
بررسي شاخص هاي داستان نو در تذكره الاولياء
647
بررسي شاخص هاي دسترسي به سرويس هاي حمل و نقل عمومي جهت توسعه شبكه تغذيه كننده
648
بررسي شاخص هاي راديومورفومتريك منديبل در راديوگرافي هاي پانوراميك جهت زنان مراجعه كننده به دو مركز تخصصي راديولوژي فك و صورت
649
بررسي شاخص هاي رشدي درخت نارون ﴿.Ulmus carpinifolia Borkh﴾ در شرايط آبياري كامل و كم آبياري در حضور قارچ هاي مايكوريزا
650
بررسي شاخص هاي رضايت ارباب رجوع و رتبه بندي آنها در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران (موردمطالعه بيمارستان امام خميني )
651
بررسي شاخص هاي رضايت ارباب رجوع و رتبه بندي آنها در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران
652
بررسي شاخص هاي رضايت شغلي در موسسات آموزشي با مطالعه كاربردي موسسه كانون زبان ايران
653
بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه مكانيسم ها و سبك هاي دفاعي )DSQ-06(
654
بررسي شاخص هاي سلامت پريودنتال در بيماران داراي پلاك متحرك ارتودنسي مراجعه كننده به بخش ارتودنسي دانشكده يزد در سال 1385
655
بررسي شاخص هاي سنجش بهره وري و انتخاب شاخص كارا براي سنجش بهره وري يك بيمارستان با استفاده از تكنيك هاي اولويت بندي و مديريت دانش
656
بررسي شاخص هاي سنجش رضايت و انتظارات مشتريان بانك ملت استان مازندران با تكنيك فازي
657
بررسي شاخص هاي سنجش ساختار سازماني (پيچيدگي ، رسمي بودن و تمركز) جهت ارزيابي سازمان در دانشگاه علوم پزشكي قزوين
658
بررسي شاخص هاي شايستگي باليني و اولويت بندي آن از نظر پرستاران شاغل در بخشهاي اورزانس مراكز آموزشي و درماني استان گيلان
659
بررسي شاخص هاي طرحهاي پژوهشي جهت تجاري سازي مطالعه موردي طرح هاي سال 1388 پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي
660
بررسي شاخص هاي عدالت اقتصادي از منظر اسلام
661
بررسي شاخص هاي عرضي لبخند دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
662
بررسي شاخص هاي عرضي لبخند دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
663
بررسي شاخص هاي عملكردي بيمارستا هاي استان يزد به تفكيك دانشگاهي و غير دانشگاهي در سال هاي 84و85
664
بررسي شاخص هاي عوامل موثر بر اجراي استرات‍‍‍‍‍زي انتقال فناوري نانو در صنعت نساجي
665
بررسي شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع يزد
666
بررسي شاخص هاي قابليت فرايند در حالت چند متغيره و يك مطالعه موردي
667
بررسي شاخص هاي كالبدي شهري تاثيرگذار بر دريافت انرژي خورشيدي در پوسته ساختمان (مورد‌كاوي: شهر تهران)
668
بررسي شاخص هاي كسب و كار در ايران و چگونگي تقويت ان در بخش تعاون استان گلستان
669
بررسي شاخص هاي كليدي در برندسازي مقاصد شهري (موردپژوهي شهر خرمآباد)
670
بررسي شاخص هاي كمي و كيفي از آموزشهاي متوسطه فني ، حرفه اي استان اصفهان در سالهاي 62 تا 67 و برآورد منطقه اي آموزشگيران
671
بررسي شاخص هاي كيفيت آب رودخانه بابلرود
672
بررسي شاخص هاي كيفيت آب و غلظت برخي از فلزات سنگين در رسوبات زاينده رود
673
بررسي شاخص هاي كيفيت خاك و رسوب در كاربريهاي متفاوت درمنطقه چشمه علي حوزه آبخيز كارون شمالي
674
بررسي شاخص هاي كيفيت خدمات مديريت پروژه در ايران از ديدگاه مشتريان
675
بررسي شاخص هاي كيفيت در فضاي سبز شهري سيرجان
676
بررسي شاخص هاي كيفيت در معماري بناهاي مسكوني در دوره معاصر تهران
677
بررسي شاخص هاي كيفيت مراقبت از بيماران ديابتي ساكن مناطق روستايي، بر اساس برنامه ي كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت در استان گيلان، از سال 1388 تا 1392
678
بررسي شاخص هاي مختلف فيزيولوژي رشد در گياه كنجد رقم ناز تك شاخه (sesamum indicum)تحت تنش شوري
679
بررسي شاخص هاي مديريت از ديدگاه اسلام و سنجش آن در بانك رفاه استان هرمزگان
680
بررسي شاخص هاي مديريت از ديدگاه اسلام و سنجش آن در بانك رفاه استان هرمزگان
681
بررسي شاخص هاي منظر در پارك آب و آتش تهران
682
بررسي شاخص هاي مهم راديوگرافي سفالومتري لترال در بيماران Class III اسكلتي
683
بررسي شاخص هاي موثر در طراحي باغ مدرسه ابتدايي با تاكيد بر ارتقاء مشاركت پذيري كودكان
684
بررسي شاخص هاي موفولوژي زائده هامولوس تريگوييد با استفاده از CBCT
685
بررسي شاخص هاي نرمال آزمون عملكردريوي (اسپيرومتري)مردان استان كرمانشاه
686
بررسي شاخص هاي نسخه نويسي در نسخه هاي پزشكان عمومي طرف قرارداد با سازمان تامين اجتماعي شهرستان رشت در سال 1376
687
بررسي شاخص هوسويا و چند جمله اي هوسوياي نانو ساختارها
688
بررسي شاخص‌ هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قوانين انجمني
689
بررسي شاخص‌هاي آموزش منابع انساني درشركت‌هاي متعالي: مطالعه موردي شركت انتقال گاز استان اصفهان
690
بررسي شاخص‌هاي انسو در ارتباط با تغييرات عناصر اقليمي حوضه آبريز ارس طي سي سال اخير
691
بررسي شاخص‌هاي حق توسعه در پرتو دكترين امنيت انساني
692
بررسي شاخص‌هاي سازه‌اي و مديريتي در طراحي و ساخت سازه‌هاي بتني بيمارستاني
693
بررسي شاخص‌هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي تحمل به خشكي در گياهچه‌هاي حاصل از ريزازديادي سيب (Malus domestica Borkh.) پايه هاي MM.106، MM.111، به و رقم گلاب
694
بررسي شاخص‌هاي محله پايدار در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري (نمونه موردي : محله باغ شاطر تهران)
695
بررسي شاخص‌هاي مديريت كيفيت جامع در انجمن‌هاي ورزشي
696
بررسي شاخصه هاومولفه هاي شعر گفتارگرا
697
بررسي شاخصه هاي تربيت آرماني ازنظرگاه اميرالمومنين﴿عليه السلام﴾
698
بررسي شاخصه هاي تصويري هويت ملي در عكاسي هنري معاصر ايران ﴿ دهه هفتاد شمسي تا كنون ﴾
699
بررسي شاخصه هاي جامعه مهدوي در قرآن و روايات
700
بررسي شاخصه هاي جمعيت شناختي بارضايت زناشويي زوجين شهر نجف اباد در سال 1390
701
بررسي شاخصه هاي شعر نمايشي معاصر ايران
702
بررسي شاخصها و مدلهاي رياضي انتشار آلودگي آب و تحليل اقتصادي هزينه هاي
703
بررسي شاخصهاي DMFT در دانش آموزان 12 ساله شهر يزد در سال 1378.
704
بررسي شاخصهاي آموزشي مقطع ابتدايي عشاير سيار فارس با تاكيد بر ايل قشقايي در پنج سال گذشته (1372-1368) و پيش بيني عوامل آموزشي در پنج سال آينده به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي
705
بررسي شاخصهاي استراتژيك در شركتهاي مختلف خارجي و تغييرات آن در شرايط بحران اقتصادي جهت تطبيق در شركتهاي ايراني
706
بررسي شاخصهاي برنامه ريزي نيروي انساني در شركت توزيع برق استان ايلام
707
بررسي شاخصهاي تن سنجي كودكان مهد كودك هاي شهر رشت -1381
708
بررسي شاخصهاي حجم در مغرلهاي لرستان
709
بررسي شاخصهاي حكمراني خوب و رابطه آنها با فساد اداري در بانك پارسيان شهر تهران
710
بررسي شاخصهاي دموگرافيك ، سوروايوال، عود و درمان بيماريهاي ژرم سل تومور در بيماران زير 21 سال بستري شده در بيمارستانهاي الزهرا، سيد الشهداء و مركز ثبت سرطان
711
بررسي شاخصهاي دموگرافيك ، سوروايوال، عود و درمان بيماريهاي ژرم سل تومور در بيماران زير 21 سال بستري شده در بيمارستانهاي الزهرا، سيد الشهداء و مركز ثبت سرطان
712
بررسي شاخصهاي رشد ارقام گندم در اصفهان
713
بررسي شاخصهاي عدالت اقتصادي از منظر اسلام
714
بررسي شاخصهاي عملكرد بخش اورژانس2 قبل و بعد از استقرار طب اورژانس در بيمارستان پورسيناي رشت
715
بررسي شاخصهاي عملكرد بيمارستانهاي شهيد صدوقي يزد و ميلاد تهران در سال 1387
716
بررسي شاخصهاي عملكردي بيمارستان شهيد صدوقي يزد وميلاد تهران در سال 1387
717
بررسي شاخصهاي فرهنگي در استان يزد
718
بررسي شاخصهاي كلان علم تكنولو‍ژي كشور با تاكيد بر مقالات
719
بررسي شاخصهاي كمي و كيفي مسكن در شهر يزد و برنامه ريزي آتي آن
720
بررسي شاخصهاي گزينش داوطلبان در اداره كل دادگستري استان كرمانشاه وارائه يك الگوي مناسب
721
بررسي شاخصهاي مهم راديوگرافي سفالومتري لترال در بيماران class 3 اسكلتي
722
بررسي شاخصهاي موثر برارزيابي نظام سلامت با رويكرد عدالت محوري
723
بررسي شاخصهاي موثر برارزيابي نظام سلامت بارويكرد عدالت محوري
724
بررسي شادكامي بر شخصيت دانش آموزان دختر دبيرستاني خرمشهر ناحيه 3
725
بررسي شادكامي بين خانواده هاي باسرپرست وبي سرپرست تحت پوشش كميته امداد(1389)
726
بررسي شادكامي دانشجويان دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد و علل مؤثر بر آن از نظر خودشان
727
بررسي شادكامي وسندرم آشيانه خالي در زوجين شهركرد
728
بررسي شارژينگ و استفاده از اطلاعات آن در طراحي مراكز مخابراتي
729
بررسي شاعرانگي در نمايشنامه هاي فدريكو گارسيا لوركا
730
بررسي شاعرانگي در نمايشنامه هاي فدريكو گارسيا لوركا
731
بررسي شاغل بودن پدر و مادر بر رفتار اجتماعي ( اجتماعي شدن ) فرزندان
732
بررسي شاغل يا غير شاغل بودن زن بر قدرت تصميم گيري در خانواده
733
بررسي شالوده شكني پاد گفتمانهاي پهلوي دوم
734
بررسي شاهكارهاي شعر نو عاشورايي با تكيه بر آثار ﴿ علي موسوي گرمارودي،سلمان هراتي،سيدحسن حسيني،قيصرامين ژور،طاهره صفارزاده
735
بررسي شاهنامه چاپ سنگي﴿متعلق به دوران قاجاريه﴾ ومقايسه تصويري شاهنامه هاي اين دوره
736
بررسي شاهنامه حاشيه ظفرنامه و مقايسه آن با شاهنامه ويرايش جلال خالقي مطلق. (از سر كشته شدن سيمرغ تا بخواستن ايرانيان بهرام گور به پادشاهي)
737
بررسي شاهنامه حاشيه ظفرنامه و مقايسه آن با شاهنامه ويرايش جلال خالقي مطلق. (ازسر بخواستن ايرانيان بهرام گور را به پادشاهي تا رفتن بهرام به شكار گور
738
بررسي شاهنامه فردوسي از ديدگاه دانش معاني با تأكيد بر داستان رستم و اسفنديار
739
بررسي شاهنامه هاي چاپ سنگي رنگي در دوره ي قاجار
740
بررسي شاهنامهي حاشيهي ظفرنامه و مقايسهي آن با شاهنامه- ي ويرايش جلال خالقي مطلق (از سر خوان پنجم و كشته شدن سيمرغ به دست اسفنديار(ص ) 888تا آگاهي يافتن بهرام گور از مرگ پدر(ص ()160
741
بررسي شاهنامهي حاشيهي ظفرنامه و مقايسهي آن با شاهنامهي ويرايش جلال خالقي مطلق (از سر كشته شدن شيده بر دست كيخسرو تا خوان چهارم و حال اسفنديار با زن جادو
742
بررسي شاهنامۀ حاشيۀ ظفرنامه و مقايسۀ آن با شاهنامۀ ويرايش جلال خالقي مطلق )از نامه خاقان به نزد نوشيروان و فرستادن دختر خود را تا رسيدن بهرام و خسرو به همديگر و مناظره ايشان
743
بررسي شاهنامۀ حاشيۀ ظفرنامه و مقايسۀ آن با شاهنامۀ ويرايش جلال خالقي مطلق (از رفتن بهرام گور به شكار تا نامه خاقان به نزد نوشيروان و فرستادن دختر خود را)
744
بررسي شايستگي باليني دانش آموختگان رشته پزشكي در مقطع كارآموزي ورودي 1386 ازشروع تير ماه تا پايان شهريور ماه 1390
745
بررسي شايستگي هاي كاركنان شركتهاي صنايع نفت و گاز و تاثير ان بر عملكرد انها :شركتهاي فعال در پروژه خط لوله انتقال نفت آبادان/ري
746
بررسي شايستگي هاي مديريتي موجود و مطلوب در ميان مديران بانك صادرات استان مازندران
747
بررسي شايستگي هاي مديريتي و تاثير آن بر سبك هاي رهبري مديران پروژه ي عمراني
748
بررسي شايستگي هاي مورد انتظار دانش آموختگان دكتري برنامه درسي و تعيين ميزان برخورداري آنان از شايستگي ها به منظور ارائه ي مدل بهبود برنامه درسي
749
بررسي شايسته سالاري در نظام اداري ايران و تاثير آن در حقوق اداري
750
بررسي شايع ترين ريسك فاكتورهاي كودكتن مبتلا به سندرم دوان تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان كرمان
751
بررسي شايع ترين ريسك فاكتورهاي كودكتن مبتلا به سندرم دوان تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان كرمان
752
بررسي شايع ترين محل گرفتاري عضله قلب در بيماران با AMI در بخش CCU بيمارستان شهيد رهنمون
753
بررسي شايع ترين محل گرفتاري عضله قلب در بيماران با AMI در بخش CCU بيمارستان شهيد رهنمون
754
بررسي شايعترين ريسك فاكتورهاي سقط مكرر در مراجعين به مراكز ناباروري يزد
755
بررسي شايعترين ريسك فاكتورهاي كودكان مبتلا به سندرم داون تحت پوشش سازمان بهزيستي استان يزد
756
بررسي شايعترين ريسك فاگتورهاي كودكان مبتلا به سندرم داون تحت پوشش سازمان بهزيستي استان يزد
757
بررسي شايعترين علل تشنج نوزادان در up fallow نوزادان بستري از تاريخ 15/7/73 تا 15/7/74 در بيمارستان 17 شهريور رشت
758
بررسي شباهت‌ها و تفاوت‌هاي فيگور و حالت انساني در عكاسي خياباني و عكاسي مُد
759
بررسي شبكه WIMAX از استاندارد IEEE 802.16
760
بررسي شبكه آب آتش نشاني پالايشگاه تهران و راه هاي بهينه سازي آن توسط نرم افزار كامپيوتري
761
بررسي شبكه ادهاك موبايل
762
بررسي شبكه ادهاك و امنيت آن
763
بررسي شبكه ارتباط موضوعي تبعيت در قرآن
764
بررسي شبكه ارتباط موضوعي در قرآن با محوريت معرفت بشري
765
بررسي شبكه اي شدن آزمايشات شاخص بهره دهي PI TEST
766
بررسي شبكه برق منطقه اي فارس به لحاظ تغيير سطح ايزولاسيون ناشي از آلودگيهاي محيط و ارائه راه حل مناسب
767
بررسي شبكه تجاري ديپلماتيك
768
بررسي شبكه تجاري ديپلماتيك جهان با استفاده از رويكرد تحليل شبكه اجتماعي مطالعه موردي
769
بررسي شبكه سلولي GSM
770
بررسي شبكه گرمكن هاي آب تغذيه نيروگاه بخار با استفاده از تكنولوژي پينچ
771
بررسي شبكه هاي MPLS
772
بررسي شبكه هاي MPLS [ام. پي. ال. اس.] شبيه سازي و تحليل الگوريتم مسيريابي چندگانه
773
بررسي شبكه هاي آميختگي مفهومي در نهج البلاغه
774
بررسي شبكه هاي بي سيم
775
بررسي شبكه هاي جمع آوري فاضلاب
776
بررسي شبكه هاي حس گر بي سيم
777
بررسي شبكه هاي حسگر بي سيم با تمركز برچند نمونه موردي
778
بررسي شبكه هاي حسگر بي سيم زير آب
779
بررسي شبكه هاي حسگر بيسيم
780
بررسي شبكه هاي حسگر بيسيم زير آب
781
بررسي شبكه هاي عصبي با استفاده از تئوري اطلاعات
782
بررسي شبكه هاي كامپيوتري ،voip نرم افزار شبيه ساز شبكه
783
بررسي شبكه هاي كانولوشنال و واحد ماكس اوت براي بازشناسي الگو
784
بررسي شبكه هاي ماهواره اي خارج از ايران
785
بررسي شبكه هاي مبدل حرارتي با روش پينچ
786
بررسي شبكه هاي محلي بي سيم
787
بررسي شبكه هاي ميكروگريد
788
بررسي شبكه هاي ميكروگريد Dc با در نظرگرفتن سيستم هاي ذخيره ساز انرژي
789
بررسي شبكه هاي وايمكس
790
بررسي شبكه و شبكه سازي در يونيكس
791
بررسي شبكه ي مخابرات سيار LTE
792
بررسي شبكه‌هاي ارتومدولار و جبر بولي جزئي به مثابه پايه‌هايي براي منطق كوانتوم
793
بررسي شبه سه بعدي جريان در مجاري بين پره هاي يك توربو ماشين به روش انحناي خط جريان
794
بررسي شبه‌سنجه‌هاي لرزه اي ديوارهاي برشي مركب
795
بررسي شبهات مغايرت نهجالبلاغه با اعتقادات شيعه
796
بررسي شبيه سازي انساني در فقه و حقوق
797
بررسي شبيه سازي در مدل هاي صف چند سرويس دهنده M/M/S درسيستم بانكي
798
بررسي شبيه سازي ديناميك مولكولي
799
بررسي شبيه سازي رايانه اي مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني با رويكرد توسعه پايدار
800
بررسي شبيه سازي متعادل ساز DFE
801
بررسي شبيه سازي مولكولي اصلاح دندريمرها براي كاربرد در دارورساني
802
بررسي شبيه سازي و كاهش نسبت توان ماكزيمم به توان متوسط در سيستم هاي OFDM
803
بررسي شبيه‌سازي ديناميك مولكولي رهايش دارو از نانوسامانه‌هاي پليمري
804
بررسي شبيه‌سازي مراحل اوليه پليمريزاسيون پروپيلن در حضور كاتاليزور زيگلر-ناتا
805
بررسي شپشكهاي درختان غيرمثمركرمانشاه
806
بررسي شتاب دهنده هاي هيدروژن پراكسيد و سديم نيتريت بر پوشش فسفات روي و بررسي پوشش اپوكسي پلي آميد اعمال شده بر آن روي زيرآيند گالوانيزه
807
بررسي شتاب دهي پروتون در برهمكنش ليزر پر توان با هدف جامد (پلاسما)
808
بررسي شتاب وارد بر سرنشين خودرو در اثر برخورد خودرو به مانع
809
بررسي شتابدهندههاي خطي و كاربرد آنها در پزشكي
810
بررسي شتابنگاشتهاي زلزله هاي ايران جهت تعيين طيف طراحي
811
بررسي شجره نامه معلولين ذهني مراجعه كننده به مركز ژنتيك بهزيستي استان يزد
812
بررسي شجره نامه معلولين ذهني مراجعه كننده به مركز ژنتيك بهزيستي استان يزد
813
بررسي شخصيت افراد معتاد وافراد عادي شهرستان تنكابن.
814
بررسي شخصيت ايبسن و چخوف و تحليل يك اثر از چخوف و ايبسن
815
بررسي شخصيت با استفاده از پرسشنامه مايرز
816
بررسي شخصيت پردازي انسان ـ حيوان در آثار تصويرسازي آنتوني براون
817
بررسي شخصيت پردازي در رمان نوجوان انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
818
بررسي شخصيت پردازي در رمان نوجوان انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
819
بررسي شخصيت پردازي در رمان هاي برگزيده ي پائولوكوئليو
820
بررسي شخصيت پردازي در نگاره هاي شاهنامه ي بزرگ ايلخاني
821
بررسي شخصيت پردازي دراكولا
822
بررسي شخصيت پردازي زنان در شاهنامه
823
بررسي شخصيت پردازي زنان در شاهنامه
824
بررسي شخصيت پيامبر اسلام(ص) در گفتمان ائمه شيعه (ع)
825
بررسي شخصيت حروف و طرح روي جلد كتاب
826
بررسي شخصيت حضرت ابوالفضل در اشعار ده شاعر معاصر
827
بررسي شخصيت در تئاتر اپيك (حماسي )
828
بررسي شخصيت در تئاتر اپيك﴿حماسي﴾
829
بررسي شخصيت در رمان سال‌هاي ابري بر اساس نظريه روان‌شناختي آلفرد آدلر
830
بررسي شخصيت در رمان هاي پست مدرن معاصر ايران
831
بررسي شخصيت در فيلم نامه هاي برادران كوئن ﴿فارگو، قاتلين پيرزن، اي برادر كجايي؟﴾
832
بررسي شخصيت در فيلم نامه هاي برادران كوئن ﴿فارگو، قاتلين پيرزن، اي برادر كجايي؟﴾
833
بررسي شخصيت زن در آثار داستاني منير و رواني پور
834
بررسي شخصيت زن در آثار ويليامز: 1- باغ وحش شيشه اي 2- اتوبوسي بنام هوس 3- گربه روي شيرواني داغ
835
بررسي شخصيت زن در سينماي ايران
836
بررسي شخصيت زن در نمايشنامه هاي "خانه عروسك ، اشباح ، هداگابلر" و مروري بر زندگي و آثار ايبس
837
بررسي شخصيت زن و مسئله عشق در تراژديهاي يونان
838
بررسي شخصيت سالمندان در آثار غلامحسين ساعدي
839
بررسي شخصيت سالمندان در آثار غلامحسين ساعدي
840
بررسي شخصيت سياسي، مذهبي و نظامي آقامحمدخان قاجار
841
بررسي شخصيت سيف الدوله در اشعار متنبي و مقايسه آن با شخصيت رستم در اشعار فردوسي
842
بررسي شخصيت عكاسان معاصر ايران
843
بررسي شخصيت عكاسان معاصر ايران
844
بررسي شخصيت علمي ،فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري
845
بررسي شخصيت مادر بر پرورش فرزندان خانواده هاي بي سرپرست تحت پوشش كميته امداد شهرستان مانه و سملقان در سال83-84
846
بررسي شخصيت مستكبران در نهج البلاغه
847
بررسي شخصيت منصور نمري و جمع آوري اشعار وي
848
بررسي شخصيت هاي حماسي در ديوان شاعران برجسته ي سبك عراقي
849
بررسي شخصيت هاي خيالي در تصويرسازي معاصر ايران ( از سال 1354 به بعد )
850
بررسي شخصيت هاي داستان سمك عيار
851
بررسي شخصيت هاي دو نمايشنامه " آگوست در اُسيج كانتي" و " دونات فرد اعلا" نوشته "تريسي لتس" بر اساس نظريه روانكاوي كارن هورناي
852
بررسي شخصيت هاي دو نمايشنامه "آگوست در آسيج كانتي" و "دونات فرد اعلا" نوشته "تريسي لتس" بر اساس نظريه كارن هورناي
853
بررسي شخصيت هاي زن شاهنامه با توجه به الگوي قهرمان سيد فيلد به منظور اقتباس در فيلمنامه بلند انيميشن
854
بررسي شخصيت هاي سه نمايش نامه تنسي ويليامز بر اساس نظريه تحليل رفتار متقابل اريك برن
855
بررسي شخصيت هاي سه نمايش نامه تنسي ويليامز براساس نظريه تحلل رفتار متقابل اريك برن
856
بررسي شخصيت هاي سه نمايشنامه تنسي ويليامز بر اساس نظريه تحليل رفتار متقابل اريك برن
857
بررسي شخصيت هاي طبيعي و ماوراء طبيعي در هزار و يكشب
858
بررسي شخصيت هاي فانتزي ادبيات كودك و نوجوان و قابليت به كارگيري آنها در نمايشنامه عروسكي ﴿با تاكيد بر آثار سي. اس. لوئيس، ميشل انده، جي. كي. رولينگ، اميلي رودا و دارن شان﴾
859
بررسي شخصيت هاي فانتزي ادبيات كودك و نوجوان و قابليت به كارگيري آنها در نمايشنامه عروسكي﴿با تاكيد بر آثار سي.اس.لوئيس،ميشل انده،جي.كي.رولينگ،اميلي روداو دارن شان﴾
860
بررسي شخصيت هاي ماندگار در انيميشن جهان و ايران
861
بررسي شخصيت هاي ماندگار در انيميشن جهان و ايران
862
بررسي شخصيت هاي محوري در روايات شبكه اي
863
بررسي شخصيت هنري احمد سرخسي يكي از نخستين موسيقي شناسان دوران اسلامي ايران
864
بررسي شخصيت و آثار ابوالحسن صبا
865
بررسي شخصيت و تكنيك هاي شخصيت پردازي در داستان‌هاي
866
بررسي شخصيت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
867
بررسي شخصيت و شخصيت پردازي در داستانهاي كوتاه گلي ترقي
868
بررسي شخصيت و شخصيت‌پردازي در داستان‌هاي محمد علي آقاميرزايي (قله فرياد و لطيف عشق)
869
بررسي شخصيت و فلسفه موريس مترلينگ
870
بررسي شخصيت و مولفه هاي بهزيستي رواني و معنا در كار و سرم چربي خون به عنوان همبسته هاي مدل تقاضا، كنترل در بين كاركنان يك سازمان خدماتي و يك شركت صنعتي در اصفهان
871
بررسي شخصيت و نقش تاريخي غازان در دوره ايلخاني
872
بررسي شخصيت وشخصيت پردازي در چند داستان كوتاه
873
بررسي شخصيت وشخصيت پردازي در چند داستان كوتاه معاصر فارسي
874
بررسي شخصيت¬هاي حقير (له¬شده) در آثار مصطفي مستور
875
بررسي شخصيتهاي اول دهگانه كريستف كيسلوفسكي از منظر فلسفه هاي اگزيستانسياليسم تهران
876
بررسي شخصيّت و شخصيّت‌پردازي در رمان حين تَرَكنا الجسر (پل ناتمام) عبدالرحمن منيف
877
بررسي شخصيّت و شخصيّت‌پردازي در رمان‌هاي مصطفي مستور
878
بررسي شدت اشعه و عملكرد دستگاههاي لايت كيور موجود در مطب هاي خصوصي دندانپزشكي شهرهاي لاهيجان، سياهكل، لنگرود و آستانه اشرفيه
879
بررسي شدت التهابات دستگاه گوارشي ناشي از H. pylori و ارتباط آن با ژن هاي CagA و VacA به كمك PCR
880
بررسي شدت بيابان زايي در اراضي آبياري شده با پساب تصفيه شده شهر يزد و مقايسه آن با اراضي طبيعي با بهره گيري از معيار خاك در مدل
881
بررسي شدت بيابانزايي با معيار كشاورزي در مدل IMDPA
882
بررسي شدت بيماري كراتوكونوس بر اساس Elevation ناشي از دو سطح رفرانس معمولي و Enhanced
883
بررسي شدت بيماري كراتوكونوس بر اساس اندكس هاي پيشرفت پاكيمتريك (PPI) اندازه گيري شده توسط پنتاكم در سال 1393 در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين شهر رشت
884
بررسي شدت تصادفات عابرين پياده به كمك مدل آماري لوجيت و شبكه عصبي مصنوعي ،(مطالعه موردي شهر كرمانشاه )
885
بررسي شدت تعرق، مقدار كلروفيل، رشد، محصول دانه و فعاليت نيتروژناز در تلقيح منفرد و توام آزو سپيريلوم برازيلنس و ريزوبيوم مليلوتي در گندم
886
بررسي شدت تنيدگي آور در پرستاران در طي مدت مراقبت از بيماران بد حال و مشرف به مرگ در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي واقع در تهران
887
بررسي شدت توربولانس و نرخ انتقال حرارت با هدف بهبود هندسه محفظه احتراق در يك موتور گاز سوز
888
بررسي شدت توربولانس و نرخ انتقال حرارت با هدف بهبود هندسه محفظه احتراق در يك موتور گازسوز
889
بررسي شدت دبي صفحه انژكتور موتور موشك سوخت مايع قبل از احتراق در دو طرف نازل و مقايسه آنها
890
بررسي شدت دردو عوامل پيش بيمارستاني مرتبط با آن در بيماران ترومايي مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1395
891
بررسي شدت رقابت در صنعت بانكداري ايران وعوامل موثر بران
892
بررسي شدت فيبروز كبدي در بيماران دريافت كننده متوتروكسات به روشFibroScan ®)
893
بررسي شدت نور دستگاههاي لايت كيور موجود در مراكز درماني و مطب هاي خصوصي دندانپزشكي شهر يزد
894
بررسي شدت نور دستگاههاي لايت كيور موجود در مراكز درماني و مطب هاي خصوصي دندانپزشكي شهر يزد
895
بررسي شدت نيتريفيكاسيون در يك خاك آهكي تيمارشده با كودهاي آلي مختلف
896
بررسي شرائط تشكيل محصول فرعي در سنتز د يبنز)CR( 4،1 (اكسازپين )f( ،b
897
بررسي شرايط آب وهوايي استان خوزستان درارتباط با گزش عقرب ومار
898
بررسي شرايط آب وهوايي استان خوزستان درارتباط با گزش عقرب ومار
899
بررسي شرايط آگروكليمايي گسترش و توسعه كشت زيتون در استان فارس
900
بررسي شرايط آنيل بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6063 فوق ريز دانه شده
901
بررسي شرايط اپتيمم جهت ماشينكاري (گرد تراش - مته كاري) پلاستيك ها
902
بررسي شرايط اتصال TLP آلياژ آلومينيوم 5707 با استفاده ازلايه واسط پوشش داده شده به روش الكتروشيميايي
903
بررسي شرايط احياي جزئي هماتيت به مگنتيت و تأثير آن بازده جدايش مغناطيسي
904
بررسي شرايط ارگونومي در شركت صنايع ريخته گري اصفهان
905
بررسي شرايط ازدواج با اهل كتاب
906
بررسي شرايط اصطكاك مرتبط با پوشش هاي فلزي روان كننده در توليد جداره هاي با مقطع چهارگوش اكسترود شده
907
بررسي شرايط اقتصادي به كارگيري اتوماسيون و رباتيك در معادن روباز
908
بررسي شرايط اقتصادي قبل از انتخابات بر سهم آراء كانديداي منتخب در انتخابات رياست جمهوري ( با تاكيد بر دو دوره رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد)
909
بررسي شرايط اقليمي فرهنگي حاكم بر ايستگاههاي شهرسازي و طراحي ايستگاهي با كاربري تبليغاتي وبا نگرشي به سبك كمينه گرا براي شهر ساري
910
بررسي شرايط اكولوژيك توده ي جنگلي كلخونگ ﴿Pistacia khinjuk﴾ و عوامل موثر بر نابودي تدريجي آن در منطقه ي غديرگه شهرستان ني ريز در استان فارس
911
بررسي شرايط الكتروشيميايي و خوردگي در زير پوشش هاي جدا شده فولادهاي خط لوله تحت حفاظت كاتدي
912
بررسي شرايط الكتروليز سولفات منگنز و توليد دي اكسيد منگنز
913
بررسي شرايط انتخاب مديران اموزشي ومقايسه نظرات دبيران معاونان ومديران اموزشي
914
بررسي شرايط انتخاب مديران مدارس از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه
915
بررسي شرايط انجماد ، جوانه زايي ، اصلاح و بهسازي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
916
بررسي شرايط انجماد وجوانه زايي در آلياژ Al 2024 از طريق آناليز حرارتي
917
بررسي شرايط انجمادي در توليد آلياژهاي آلومينيم با گراديان خواص كاربردي متفاوت (Functionally Graded Al Alloys
918
بررسي شرايط انجمادي در توليد پيستون با گراديان خواص كاربردي در روش هاي ريخته گري گريز از مركز و ريخته گري - خالي كردن - ريخته گري
919
بررسي شرايط انحلال سرب توسط فلوروبوريك اسيد در حضور پراكسيد هيدروژن
920
بررسي شرايط بافت رفتگي نخ هاي تار در بافت تركيبي
921
بررسي شرايط بكارگيري مديريت پروژه با توجه به عوامل تاثير گذار بر آن عوامل اجتماعي و بومي مناطق و مديريت هزينه و ... منطقه مورد مطالعه شهرستان سنندج
922
بررسي شرايط بهينگي ودوگانگي براي مسايل كسري
923
بررسي شرايط بهينه استخراج حلالي موليبدن با استفاده از LIX984N
924
بررسي شرايط بهينه استخراج ژلاتين خوراكي از استخوان به دو روش اسيدي و آنزيمي
925
بررسي شرايط بهينه اكسيداسيون و احياي كربوترمي كنسانتره ايلمنيت كهنوج
926
بررسي شرايط بهينه الكتروليز محلول تيواوره
927
بررسي شرايط بهينه انحلال فيلتر ايجاد شده در مرحله ليچينگ قليايي در بازيابي واناديم از غبار كارخانه هاي سوخت مازوت
928
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ كادميم از فيلتر كيك تصفيه الكتروليت روي
929
بررسي شرايط بهينه پايدارسازي هيدرات در شرايط فشاري بسيار ملايم
930
بررسي شرايط بهينه تكثير ريته ارنبيا اكروما و توليد رنگدانه توسط آن
931
بررسي شرايط بهينه تكثير ريشه آرنبيا اكروما و توليد رنگدانه توسط آن
932
بررسي شرايط بهينه توليد راديو ايزوتوپ تكنسيوم99 توسط شتابگر خطي الكترون با استفاده از كد MCNPX
933
بررسي شرايط بهينه جذب و مدل جذبي بنتونيت بيرجند در رفع آلودگي زيست محيطي نيكل ازپساب‌هاي صنعتي
934
بررسي شرايط بهينه جذب و مدل جذبي بنتونيت منطقه بيرجند براي رفع آلودگي زيست محيطي كادميم محلول
935
بررسي شرايط بهينه جذب و مدل جذبي كامپوزيت معدني بر پايه نفلين سينيت منطقه كليبر براي حذف برخي فلزات سنگين
936
بررسي شرايط بهينه جهت القاء كالوس در كشت درون شيشه اي گياه قره داغ
937
بررسي شرايط بهينه فلوتاسيون آپاتيت و هماتيت در معدن سنگ آهن چادرملو جهت كاهش فسفر
938
بررسي شرايط بهينه ي جذب و مدل جذبي باطله‌هاي سنگ‌هاي آهكي
939
بررسي شرايط بهينه ي نابرابري هاي تعميم يافته كي فن و كاربرد آن ها
940
بررسي شرايط بهينه¬ي رشد ريزجلبك نانوكلروپسيس در حضور
941
بررسي شرايط پايدار سازي حرارتي نانو الياف پلي اكريلو نيتريل﴿PAN﴾
942
بررسي شرايط پوشش‌دهي كروم روي پلي‌اورتان با و بدون زيرلايه مس(جهت توليد فوم فلزي)
943
بررسي شرايط پياده سازي برنامه مهندسي ارزش در شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور و ارائه الگوي مديريت مهندسي ارزش در آن
944
بررسي شرايط تشكيل و ساخت كامپوزيت هاي TiB 2C B4
945
بررسي شرايط تهيه و خواص يكسري از رزين هاي پلي استر غيراشباع اصلاح شده با استفاده از دي آليل فتالات و بررسي نقش برخي از آغازگرها، پيش برنده ها و كمك پيش برنده ها بر اصلاح واكنش پخت رزين هاي پلي استر غيراشباع تجاري
946
بررسي شرايط توليد فوم فلزي با پوسته جامد به ضخامت هاي 10 و 15 ميليمتر
947
بررسي شرايط توليد فوم فلزي به روش رسوب دهي الكتريكي مس بر روي فوم پليمري
948
بررسي شرايط توليد فوم فلزي سلول باز به روش لايه نشاني الكترولس نيكل بر روي فوم پلي اوراتان
949
بررسي شرايط ثبت شهرهاي تاريخي در ميراث جهاني و تدوين راهنماي طراحي بريا شهر تاريخي ماسوله در جهت ثبت اين شهر در ميراث جهاني
950
بررسي شرايط جريان در مجاري باز شني در حضور قلوه سنگ هاي موضعي و توده اي
951
بررسي شرايط جزيره اي شدن و تأثيرات منابع توليد پراكنده بر شبكه توزيع به همراه شبيه سازي
952
بررسي شرايط جلوگيري و حذف پوسته سرد تشكيل شده روي سطح پاتيل محتوي مات در واحد ذوب مجتمع مس سرچشمه
953
بررسي شرايط جوشكاري نوردي آلومينيوم به آلومينيوم وآلومينيوم به مس
954
بررسي شرايط چاپ روي كالاي نايلوني با دو رنگزاي اسپرك و پوست گردو
955
بررسي شرايط حلاليت ماده كروي كننده در مذاب و تاثير آن بر ساختار و خواص قطعات چدن نشكن توليد شده به روش در قالب - توپر In- Mold- Lost Foain
956
بررسي شرايط حلاليت ماده كروي كننده در مذاب و تاثير آن بر ساختار و خواص قطعات چدن نشكن توليد شده به روش در قالب- توپرIn mold - lost foam
957
بررسي شرايط رفع عيب حفره انتهايي خط جوش اصطكاكي اختلاطي آلياژ آلومينيومAA5456 با استفاده از پين فدا شونده
958
بررسي شرايط رويشگاهي و علل استقرار بيشه زار انجير وحشي در كوهستان شيركوه يزد
959
بررسي شرايط رويشگاهي وجوانه زني گونه ليمونيوم ايرانيكوم در منطقه سجزي اصفهان
960
بررسي شرايط زينترينگ بر ريز ساختار يا نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت سنتز شده به روش شيميايي
961
بررسي شرايط ساخت و خواص جرم هاي ريختني فوق العاده كم سيمان آلومينا اسپينلي ﴿ULCC﴾
962
بررسي شرايط سينو پتيكي حاكم بر دوره هاي آلودگي هوا در شهر كرمانشاه
963
بررسي شرايط شكل گيري ،خصوصيات زماني وفضايي ونحوه انتشار ساليتون هادرفيبرهاي غيرخطي
964
بررسي شرايط عملياتي توليد زيستي اسيد لاكتيك از ضايعات ليگنوسلولزي
965
بررسي شرايط عملياتي سيستم فيلتراسيون براي شفاف سازي آب گوجه فرنگي
966
بررسي شرايط فرآيند كامپوزيت هاي هادي جريان برق برپايه پلي اولفين ها
967
بررسي شرايط فيزيكي براي هسته سازي درجهان اوليه
968
بررسي شرايط كاربردي روابط تجربي برآورد زمان تمركز حوضه
969
بررسي شرايط كارخانه كافي كولا به منظور پياده سازي استاندارد HACCP
970
بررسي شرايط كشت فتواتوتروف، فتوهتروتروف و ميكسوتروف ريزجلبك Chlorella sorokiniana به منظور افزايش توليد بيوهيدروژن، چربي و زيست توده
971
بررسي شرايط گردشگري منطقه باباحيدر به كمك swot
972
بررسي شرايط لازم الاجرا جهت بالابردن درصد كاربري ماشين آلات حمل و نقل در راستاي افزايش توليد معدن مس سرچشمه
973
بررسي شرايط ليچينگ آلونيت در محيط قليايي و اسيدي
974
بررسي شرايط محيطي سرمايه گذاري بازار سهام در مقايسه با بازار املاك و مستغلات
975
بررسي شرايط مناسب براي پخت گندله كنسانتره سنگ آهن بافق
976
بررسي شرايط مناسب رخداد سيلابهاي واريزه اي در كشور
977
بررسي شرايط موجود توليد و تهيه مواد اوليه مورد استفاده در فرش دستباف (مطالعه موردي استان كردستان و استان مركزي)
978
بررسي شرايط نرم كردن و فرمولاسيون عايق سوخت هاي دو پايه بر اساس مشتقات سلولز
979
بررسي شرايط همديد همراه با رخداد آتش سوزي در جنگل ها
980
بررسي شرايط هيدروژئومورفولوژي رودخانه‌هاي كارستي با تاكيد بر پتانسيل مئاندر شدگي (مطالعه موردي رودخانه بشار)
981
بررسي شرايط و امكانات توسعه صنايع در منطقه شيراز- مرودشت
982
بررسي شرايط و مطالعات فني اقتصادي فرآوري تالك معادن لرستان جهت دست¬يابي به استانداردهاي آرايشي
983
بررسي شرايط وجوب حج از ديدگاه فقه شيعه و مذاهب اهل‌سنت
984
بررسي شرايط وجود كدهاي دوتايي بر گروه هاي سوزوكي و دو وجهي
985
بررسي شرح وظايف همراه با فلوچارتهاي سازماني برخي از مشاغل مرتبط با سير و حركت قطارها
986
بررسي شرط انطباق فاز در فرايند غير خطي...
987
بررسي شرط حفظ مالكيت درعقد بيع
988
بررسي شركت هاي تعاوني و راهكارهاي توانمندسازي آن ها
989
بررسي شروط باطل و اقسام آن در عقد
990
بررسي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
991
بررسي شروع تغيير فرم پلاستيك با استفاده از روش آكوستيك اميشن
992
بررسي شروع رشد ترك در يك نمونه خمش سه نقطه اي (3PB) به روش شكست موضعي و مقايسه با روش انتگرال J
993
بررسي شروع فيلم از ميانه داستان
994
بررسي شروع فيلم از ميانه داستان
995
بررسي شستشوپذيري خوراك كارخانه زغالشويي طبس
996
بررسي شش سيگما
997
بررسي شش سيگما
998
بررسي شش ماهه بيماران TRAUMATIC BRAIN INJURY بستري در ICU بيمارستان شهيد رهنمون يزد در نيمه دوم سال 1389
999
بررسي شش ماهه بيماران TRAUMATIC BRAIN INJURY بستري در ICU بيمارستان شهيد رهنمون يزد در نيمه دوم سال 1389
1000
بررسي شصت مورد كودك با دندان قروچه از نظر فاكتورهاي همراه و پيگيري يك ساله آنها
بازگشت