<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي سطح موجودي بهينه در يك زنجيره تامين با تقاضاي احتمالي و وابسته للل
2
بررسي سطح ناهمگوني دانش آموزان مقطع راهنمايي در زبان انگليسي و اثر آن بر فرآيند تدريس
3
بررسي سطح همراهي فريتين سرم با شدت درگيري انسدادي عروق كرونر در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1393
4
بررسي سطح هموسيستئين خون در مبتلايان به CVA از نوع انفاركت ايسكميك بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 85-1384
5
بررسي سطح هورمون هاي تيروييد و تري گليسريد در دهه سوم و چهارم زندگي و ارتباط آن با افزايش قند خون
6
بررسي سطح يادگيري سازماني،بر موفقيت شغلي كاركنان آموزش و پرورش استان مازندران
7
بررسي سطحي از محافظه كاري در حسابداري و رابطه آن با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
8
بررسي سطوح پيچيدگي بندهاي موصولي در كودكان فارسي زبان 3 تا 7 ساله
9
بررسي سطوح پيچيدگي بندهاي موصولي در كودكان فارسي زبان 3 تا7 ساله
10
بررسي سطوح دشواري مباحث كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي
11
بررسي سطوح عملكرد در سازه هاي بلند بتن آرمه، مقاوم شده با بادبند فولادي
12
بررسي سطوح عملكرد در سازه هاي نا متقارن
13
بررسي سطوح عملكرد سازه هاي بتن آرمه ي نامنظم، تقويت شده با مهاربند فولادي
14
بررسي سطوح عملكرد سازه هاي بلند بتن آرمه نامنظم ، مقاوم شده با بادبند فولادي
15
بررسي سطوح مختلف بيكربنات سديم در جيره هايي با تجزيه پذيري سريع در اوايل دوره شيردهي گاوها
16
بررسي سطوح مختلف پودر گياه چويل بر عملكرد و فاكتورهاي خوني جوجه هاي گوشتي
17
بررسي سطوح مختلف شوري بر خصوصيات رشد گياه دم گاوي تحت شرايط گلخانه اي
18
بررسي سطوح مختلف قالب فلزي بر زمان انجماد آلياژ Al -%12 Si
19
بررسي سطوح مختلف نشاسته بر عملكرد و متابوليت هاي خوني و شكمبه اي گاوهاي شيري هلشتاين
20
بررسي سعادت و خوشبختي جوانان از ديدگاه قرآن و سنت
21
بررسي سفال دوره اشكاني
22
بررسي سفال سراميك ميبد ودلايل ركود آن وامكان سنجي تلفيق آن با مليله فلز
23
بررسي سفال منقوش شوش
24
بررسي سفالسازي و نقوش و سمبلهاي ظروف سفالي در دوران ماقبل تاريخ ايران
25
بررسي سفالگري ابتدائي ايران در عصر حاضر
26
بررسي سفالگري ابتدايي ايران در عصر حاضر
27
بررسي سفالهاي دوره مينگ چين و تاثيرات آن بر فرش دوره صفوي به منظور طراحي فرش
28
بررسي سفالومتريك راه هوايي فوقاني در كلاس هاي مختلف اسكلتالي فكين
29
بررسي سفالومتريك فاكتورهاي احتمالي موثر بر موقعيت قدامي-خلفي مولر اول ماكزيلا
30
بررسي سفالومتريك فاكتورهاي احتمالي موثر بر موقعيت قدامي-خلفي مولر اول ماكزيلا
31
بررسي سفالومتريك فضاي نازوفارنژيال در بيماران الگوي رشدي عمودي با مال اكلوژن هاي قدامي خلفي متفاوت
32
بررسي سفالينه هاي دوره صفوي و كاربرد آن با برداشتي آزاد در كاشيكاري هاي دوره معاصر
33
بررسي سفالينه هاي طبرستان قرون 4 و 5 ه.ق و الهام از طراحي و تكنيك آن جهت كاربرد امروزين
34
بررسي سفالينه هاي گورستان كما با تاكيد بر نقوش
35
بررسي سفالينه هاي گورستان لما باتاكيد برنقوش
36
بررسي سفر دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران با استفاده از تلفن هوشمند
37
بررسي سفر شعراي بزرگ كلاسيك و بازتاب اين سفرها در شعر آنها
38
بررسي سفر قهرمان و مرگ انديشي در حماسه ي گيل گمش با تاكيد بر نظريه كريستوفر وگلر
39
بررسي سفر هاي خيالي در قصيده «ثورة في الجحيم» جميل صدقي الزهاوي
40
بررسي سفرنامه هاي شاعران و اديبان معاصر
41
بررسي سفرنامه هاي عصر قاجار در مورد اوضاع اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي لرستان
42
بررسي سفرهاي روزانه و نقش مديريت و برنامه ريزي شهري در هدفمندسازي آن ﴿ نمونه موردي : شهركرد - اصفهان ﴾
43
بررسي سفيد كردن دندان توسط هيپوكلريت كلسيم
44
بررسي سفيد كردن دندان توسط هيپوكلريت كلسيم
45
بررسي سفيدگري كالاي پشمي به وسيله نانو فوتوكاتاليست اكسيد روي
46
بررسي سفيدگري كالاي پنبه اي و پشمي بوسيله نانو دي اكسيد تيتانيوم و حصول خواص ويژه
47
بررسي سفيدگري نخ پشمي با آب اكسيژنه در دماي پايي
48
بررسي سقط جنين در حقوق ايران ( مقايسه آن با حقوق ديگر كشورها ) (كار تحقيقي 1)
49
بررسي سقط جنين و عوامل موثر بر آن در بيمارستان ميرزا كوچك خان
50
بررسي سقط درماني از منظر فقه و حقوق كيفري و پزشكي
51
بررسي سكانس آغازين در فيلم هاي مدرن و پست مدرن
52
بررسي سكانس آغازين در فيلم هاي مدرن و پست مدرن
53
بررسي سكه هاي ساساني
54
بررسي سكو هاي جك آپ ،طراحي يك نمونه و بررسي هيدرواستاتيكي آن به كمك نرم افزار
55
بررسي سكوت سازماني و ارتباط آن با عملكرد كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر مشهد
56
بررسي سكونتگاههاي روستاي جواهرده
57
بررسي سكونتگاههاي غير رسمي با تاكيد بر مسائل اقتصادي با استفاده از مدل AHP ﴿ نمونه موردي منطقه 2 مشهد﴾
58
بررسي سكوهاي FPSO و كاربرد آن ها در بهره برداري منابع نفتي
59
بررسي سكوهاي جك آپ،طراحي يك نمونه و بررسي هيدرواستاتيكي آن به كمك نرم افزار
60
بررسي سل لگن توسط لاپاروسكوپي
61
بررسي سلامت اجتماعي دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي شهر كرج و رابطه آن با نگرش نسبت به موفقيت ، رشته تحصيلي و معدل
62
بررسي سلامت اجتماعي در بين كارمندان اموزش و پرورش كوهرنگ
63
بررسي سلامت اجتماعي كاركنان بيمارستان خاتم الانبياگنبد
64
بررسي سلامت باروري زنان مبتلا به اچ آي وي مراجعه كننده به مركز مشاوره رفتارهاي پرخطر شهر رشت سال 1398
65
بررسي سلامت پري ايمپلنت در بيماران مراجعه كننده به بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي يزد از سال ۱۳۸۹الي۱۳۹۵
66
بررسي سلامت دهان در بيماران تالاسمي ماژور و افراد سالم
67
بررسي سلامت روان دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهرستان آزادشهر
68
بررسي سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان سادات آباد
69
بررسي سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور ورودي 1386
70
بررسي سلامت روان دانشجويان مجرد و متأهل دانشگاه پيام نور كاشمر(در اختلال اضطراب و خواب،اختلال كنش اجتماعي،اختلال افسردگي اساسي،اختلال علائم و اختلال سلامت عمومي)
71
بررسي سلامت روان در افراد معتاد وغير معتاد.
72
بررسي سلامت روان درپرستاران بيمارستان سلمان فارسي بوشهر
73
بررسي سلامت روان و عزت نفس در مردان فرهنگي.
74
بررسي سلامت روان و مشكلات زنان مهاجر عراقي ساكن يزد
75
بررسي سلامت روان و هوش معنوي زنان و مردان شهرستان روستاي قنات
76
بررسي سلامت روان واضطراب دانشجويان دانشكده علوم پايه وعلوم انساني دانشگاه پيام نور مركز در سال 92-93
77
بررسي سلامت روان والدين كودكان بيش فعال و والدين كودكان عادي
78
بررسي سلامت روان وخشونت زوجين
79
بررسي سلامت رواني دانش آموزان دختر مقطع دوم دبيرستان
80
بررسي سلامت رواني دانشجويان پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
81
بررسي سلامت رواني دانشجويان پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
82
بررسي سلامت رواني در دانشجويان حسابداري دانشگاه پيام نور رامسر.
83
بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي
84
بررسي سلامت رواني كارمندان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ( شاغل به كار در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان يزد)
85
بررسي سلامت رواني و شادكامي بين افراد مجرد ومتأهل.
86
بررسي سلامت رواني و منابع استرس داوران بسكتبال ، هندبال ،و واليبال و ارتباط آن با درجه داوري
87
بررسي سلامت رواني والدين داراي كودك كم توان ذهني آموزش پذير و والدين داراي كودك عادي
88
بررسي سلامت رواني وشادكامي بين افراد كم توان ذهني وافراد عادي.
89
بررسي سلامت رواني ومقابله با تنيدگي در مادران كودكان عادي واستثنايي شهرستان لاهيجان.
90
بررسي سلامت رواني، كيفيت زندگي و شادكامي در مادران داراي فرزند مبتلا به اختلالات طيف اتيسم و مقايسه آنها با مادران داراي كودك سالم
91
بررسي سلامت سازماني در كتابخانه هاي شهرداري اصفهان بر اساس مولفه هاي مايلز
92
بررسي سلامت سازماني مدارس راهنمائي شهر اصفهان از ديدگاه معلمان اين مدارس به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت سالم سازي مدارس
93
بررسي سلامت سازماني و رابطه آن با سبك هاي مديريت در مدارس راهنمايي شهرستان ري ( ناحيه 2، كهريزك )
94
بررسي سلامت سازه اي با استفاده از تبديل ويولت
95
بررسي سلامت سطح در فرآيند پرداخت كاري با جريان سايشي(AFF)
96
بررسي سلامت عمومي بيماران نوروتيك مراجعه كننده به درمانگاههاي سرپايي
97
بررسي سلامت عمومي پرسنل نيروي انتظامي شهرستان مينودشت و عوامل موثر آن با تاكيد بر عوامل اجتماعي
98
بررسي سلامت عمومي دانشجويان با عقايد مذهبي بالا در دانشگاه پيام نور فارسان
99
بررسي سلامت عمومي دانشجويان روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور شهرستان رامسر.
100
بررسي سلامت عمومي در بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس مراجعه كننده به بيمارستان رازي در سال 1396
101
بررسي سلامت عمومي ورواني در رابطه با ويژگيهاي شخصيت بين دختران مقطع راهنمايي شهرستان فردوس
102
بررسي سلامت عمومي وهوش هيجاني دختران عادي و فراري
103
بررسي سلامت كاركنان نمازگزار و ارتباط ان با برخي عوامل فردي و اجتماعي در مركز اموزشي درماني الزهرا﴿س﴾
104
بررسي سلامت و كيفيت آب شرب شهرهاي بوشهر و برازجان
105
بررسي سلسله مراتب ارزشها در دانشجويان دانشگاههاي پيام نور
106
بررسي سلسله مراتب ارزشها در دانشجويان دانشگاههاي شهركرد
107
بررسي سلسله مراتب ارزشهاي ملي در بين جوانان و ارتباط آن با خودپنداري
108
بررسي سلسله مراتب فضايي مسيرهاي دسترسي در بافت قديم شهر يزد
109
بررسي سلسله مراتب نظام آموزشي دانشجويان و عوامل جامعه شناختي موثر بر آن در دانشگاه پيام نور مركز ايلام
110
بررسي سلف پرتره هاي پيكاسو در قرن بيستم
111
بررسي سلول هاي خورشيدي پليمري و بازدهي آن ها
112
بررسي سلول هاي خورشيدي نسل سوم و استفاده از دنبال كننده خورشيدي براي افزايش بازدهي سيستم هاي خورشيدي در استان هاي مختلف ايران
113
بررسي سلول‌هاي خورشيدي پليمري بر پايه گرافن
114
بررسي سلولهاي ميوفيبروبلاست در ادنتوژنيك كراتوسيست و كيست دنتي ژور
115
بررسي سليقه موسيقايي بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد , an investigation on musical taste amongst students of ferdowsi university of mashhad
116
بررسي سليقه يابي فرش دستباف ايراني در شهر پاريس
117
بررسي سم زدايي از فوزاري توكسين DON توسط ژن استيل ترانسفراز قارچي Fusarium sporotrichioides
118
بررسي سم زدايي بيولوژيكي افلاتوكسين بي 1 با استفاده از سامارومايسس سرويزيه به روش اچ پي ال سي
119
بررسي سم هزينه هاي ژستي در بودجه خانوارهاي شهري و روستايي طي ساله هاي 83-1376 و برآورد تابع تقاضاي انگل خدمات ژست
120
بررسي سمانتاسيون فولاد 107131 در حمام هاي نمك بدون سيانور
121
بررسي سمانتاسيون فولاد 107131 در حمامهاي نمكي كم سيانيدي
122
بررسي سمبل هاي ايران و هند در عهد باستان
123
بررسي سمبل هاي منطق الطير عطار و مقايسه آنها با سمبل هاي اساطيري
124
بررسي سمبليك و تصويري ثنويت ﴿نگاره ها﴾ ليلي و مجنون و رومئو و ژوليت، و خسرو و شيرين و آنتوني كلئوپاترا
125
بررسي سمبول هاي بني اسراييل در هنر هخامنشي
126
بررسي سمبوليك نقوش سيلك ، عنوان عملي : دكوراسيون داخلي راهروهاي گروه باستان شناسي دانشگاه تهران با استفاده از نقوش سيلك
127
بررسي سمپتوماتيك و ريتم شبانه روزي شروع علائم در 180 بيمار مبتلا به انفاكتوس حاد ميوكارد
128
بررسي سمپتوماتيك و ريتم شبانه روزي شروع علائم در 180 بيمار مبتلا به انفاكتوس حاد ميوكارد
129
بررسي سمفني شماره چهار ويتلد لوتسلاوسكي
130
بررسي سموم پاراكوآت، توفوردي، گلايفوسيت و آترازين از نظر چگونگي مصرف، مقدار سميت، نحوه تهيه، سنتز آن¬ها و امكان سنجي مقدماتي توليد سموم علف¬هاي هرز
131
بررسي سموم ديازينون، ليندين، متري‌بوزين و سايپرمترين از نظر سنتز و اندازه‌گيري در نمونه‌هاي حقيقي و چگونگي مصرف و نحوه تأثير اين سموم روي انسان و محيط زيست
132
بررسي سميت تراكنش هاي حاصل از كروماتوگرافي سم گرزه مار ايراني در مدل حيواني
133
بررسي سميت جيوه ، آرسنيك ، كروم و روش هاي اندازه گيري آن ها
134
بررسي سميت حاد و تحت مزمن عصاره ي هيدرو الكلي اندام هوايي گياه غازياقي (Falcaria vulgaris) درموش صحرايي نژاد ويستار: رويكرد توكسيكوپاتولوژيك
135
بررسي سميت سلولي نانو ذرات اكسيد آهن ﴿سوپر پارامغناطيس﴾پوشش داده شده با dmsa،بر سلول هاي سرطاني پستان ،رده ي mcf7 و رده ي مقاوم به داروي mb_mda
136
بررسي سميت سلولي نانوذرات اكسيد آهن بر روي رده‌هاي سلولي طبيعي و سرطاني
137
بررسي سميت سلولي نوسكاپين در رده سلولي HepG2: نقش آپوپتوزو راديكال آزاد , role of oxidative stress in apoptotic death induced by noscapine HpG2 cells
138
بررسي سميت سلولي و خواص آپوپتوژنيك عصاره هاي مختلف اندام هاي هوائي زرين گياه Dracocephalum kotschyi در رده هاي سلول سرطاني ريوي Calu-6 و Mehr-80
139
بررسي سميت سلولي و خواص آپوپتوژنيك عصاره هاي مختلف اندام هاي هوايي زرين گياه Dracocephalum kotschyi در رده هاي سلولي سرطاني ريويCalu-6 and Mehr 80
140
بررسي سميت سلولي و خواص مكانيكي داربست‌ سه جزئي كيتوسان، فيبروئين و زئوليت ساخته شده به روش خشكاندن انجمادي در كاربردهاي مهندسي بافت
141
بررسي سميت علفكش هاي گليفوسيت، كلوپيراليد و هالوكسي-فوپ-آر-متيل روي شته مومي كلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازيتوئيد آن Diaeretiella rapae
142
بررسي سميت نانوذرات اكسيد تيانيوم
143
بررسي سميت يون اينديم ﴿III ﴾بر روي پارامترهاي خوني مربوط به اهن در موشهاي ازمايشگاهي
144
بررسي سن استفاده از اولين پروتز كامل و عوامل مرتبط در پلي كلينيك تخصصي شهيد حيدري تهران در سال هاي (1390-1380)
145
بررسي سن اولين ازدواج و طلاق و ارتباط آن با عوامل اقتصادي و اجتماعي
146
بررسي سن شروع وعلل ناتواني سالمندان آسايشگاه معلولين وسالمندان
147
بررسي سن متوسط يائسگي و پارامترهاي مربوط به آن و ميزان استفاده از HRT در زنان ياءسه شهر يزد در سال 1377
148
بررسي سن منارك و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 11 تا 14 سال شهر رشت در سال 1392
149
بررسي سنات هاي پيانويي اوايل قرن بيستم
150
بررسي سناريوهاي جايگزين در يك فرآيند تزريق امتزاجي باگذشت زمان
151
بررسي سناريوهاي مختلف توليد از مخازن گاز ميعاني در نواحي مرزي
152
بررسي سناريوهاي مديريتي در مقابل اثرات تغيير اقليم بر اندر كنش آب سطحي و زيرزميني، مطالعه موردي: محدوده لنجانات
153
بررسي سنت در نقاشي در عصر پست مدرنيسم
154
بررسي سنتز آنورتيت و تاثير آن بر خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه¬هاي چيني استخواني
155
بررسي سنتز اسپري نانويي گياهي با خاصيت آفت كشي و حشره كشي حاوي اسانس پونه
156
بررسي سنتز بنزوتيازول‌ها با استفاده از [Nano- γ-Al2O3/BF3-n]
157
بررسي سنتز بورات آلومينيوم و تاثير آن بر خواص فيزيكي و ريز ساختاري بدنه هاي آلومينا بالا
158
بررسي سنتز بيوسراميك انستاتيت نانوساختار از باطله معدني سرپانتين
159
بررسي سنتز پودر نيتريد آلومينيوم به روش احياي كربوترمال
160
بررسي سنتز پودرهاي كلسيم فسفاتي متخلخل در ابعاد نانومتري با استفاده ازقالبهاي سورفكتاني
161
بررسي سنتز پودرهاي كلسيم فسفاتي متخلخل درابعاد نانو متري با استفاده ازقالبهاي سورفكتاني
162
بررسي سنتز تركيبات هتروسيكل از طريق يك واكنش چند جزئي مشتقات آريل -گلي اكسال
163
بررسي سنتز دما-پايين نانواكسيد آلومينيوم آلفا از طريق دانه‌گذاري و تابش امواج فراصوت و ريزموج
164
بررسي سنتز رزين هاي اكريليك محلول در آب به روش امولسيوني و محلولي
165
بررسي سنتز ريز ساختار و خواص آنتي اكسيداني كلسيم هگزابورايد
166
بررسي سنتز زئوليت Y به روش مايكروويو
167
بررسي سنتز ژئوپليمر مناسب براي حبس پسماندهاي مضر
168
بررسي سنتز سولفانيليك اسيد
169
بررسي سنتز شيميايي ريز ساختار و تحولات فازي پودر نانو كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت /آلومينا
170
بررسي سنتز شيميايي هرسينت به روش هم رسوبي
171
بررسي سنتز غلطت دهنده‎هاي پلي يورتان پايه آب
172
بررسي سنتز فيشر- تروپش به كمك نانوكاتاليستها
173
بررسي سنتز فيشر-تروپش در ميكروراكتور
174
بررسي سنتز كامپوزيت پلي پروپيلن-گرافن به روش آسياكاري و تأثير مقدار گرافن بر خواص رسانايي
175
بررسي سنتز كامپوزيت نانوكامپوزيت اسپينل زيركونيا به روش شيميايي
176
بررسي سنتز كوپليمر سه قطعه اي" استايرن-دي ان مونومر-استايرن"﴿SDMS﴾ به روش انتقال افزايشي-جدايشي برگشت پذير﴿RAFT﴾
177
بررسي سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز در راكتور بستر سيال
178
بررسي سنتز مشتقات H4پيران و H4كرومن از طريق واكنش هاي تراكمي چند جزئي با استفاده از مالونونيتريل دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات ها و1،3-كتون ها در حضور كاتاليزورهاي متفاوت
179
بررسي سنتز مشتقات آمينو نفتول ها در شرايط بدون حلال
180
بررسي سنتز مولايت بصورت ساختمان هسته پوسته
181
بررسي سنتز نانو
182
بررسي سنتز نانو ذرات كاربيد بور در درجه حرارت پائين با استفاده از پيش سازه مزومتخلخل كربني CMK-8 و فرآيند منيزيوترمال
183
بررسي سنتز نانو ذرات هيدروكسي اپاتيت به روش سل - ژل كلوئيدي
184
بررسي سنتز نانو فريت كبالت
185
بررسي سنتز نانو كامپوزيت اسپينل زير كونيا
186
بررسي سنتز نانو كامپوزيت اسپينل زير كونيا به روش شيميايي
187
بررسي سنتز نانو كامپوزيت اسپينل زيركونيا به روش شيميايي يييي
188
بررسي سنتز نيل
189
بررسي سنتز و تاثيرات بورات آلومينيوم بر زينتر SPS بدنه سيليكون كاربايدي
190
بررسي سنتز و خواص فتو فيزيك مواد رنگزاي قابل پليمريزه شده بر پايه 1 ، 8- نفتاليميدها و كوپليمر هاي آن
191
بررسي سنتز و خواص مكانيكي كامپوزيت مولايت كورديريت
192
بررسي سنتز و رفتار پوشش دهي آلوميناهاي انتقالي به كار رفته به عنوان پوشش مياني پايه كاتاليست كوردريتي
193
بررسي سنتز و ريزساختار كامپوزيت آلومينا-نيكل-كبالت از روش احياي اسپينل‌هاي محلول جامد
194
بررسي سنتز و زيست تخريب پذيري كوپليمر پيوندي آكريلونيتريل بر روي نشاسته
195
بررسي سنتز و ساخت پايه كاتاليست گاما آلوميناي نانو متخلخل كروي شكل با استفاده از روش سل ژل قطره در روغن و بايو پليمركيتوسان
196
بررسي سنتز و كاربرد جارب ها با استفاده از نانو مواد و پليمرها
197
بررسي سنتز و كنتيك واكنش ماده رنگزاي anthraquinone-10,9-(phenylthio) bis-5,1 قابل استفاده در نمايشگرهاي كريستال مايع (S'LCD)
198
بررسي سنتز و كنتيك واكنش ماده رنگزاي ديسپرس زرد 23
199
بررسي سنتز و كنتيك واكنش ماده رنگزاي ديسپرس قرمز 60
200
بررسي سنتز و كينتيك مواد رنگزاي پيريليوم جهت مصرف در داي ليزر
201
بررسي سنتز و كينتيك هيدروكسي اتيل سلولز (HEC)
202
بررسي سنتز، خواص نوري و ريزساختاري تنگستات كلسيم CaWO4
203
بررسي سنتزتركيبات هتروسيكل ازطريق يك واكنش چندجزئي با استفاده از مشتقات گلي¬اكسال
204
بررسي سنتس انانتيومرگسين مشتقات 2-آمينوبنسوتيازول درحضور كاتاليسور L - پرولين در محيط آبي
205
بررسي سنتيك هاي ارائه شده جهت تصفيه هيدروژه تركيبات مختلف گوگردي
206
بررسي سنتيك و ترموديناميك واكنش تك مرحله اي سنتز تركيب 2-متيل-3-فنيل-3 هيدروژن-كوينازولين-4-اون به عنوان يك تركيب كاهش دهنده فشار خون جديد
207
بررسي سنجش اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر عملكرد پرسنل كارخانه صنعتي بهپاك بهشهر
208
بررسي سنجش افكار عمومي بر تبليغات تلويزيون ( پيامهاي بازرگاني ) در شهر بهشهر
209
بررسي سنجش رضايت مندي بيمه شدگان از خدمات تامين اجتماعي
210
بررسي سنجش شنوايي دندانپزشكان شهر رشت در سال 1392
211
بررسي سنجش كيفيت خدمات و ارتباط آن با رضايتمندي بيماران در بيمارستان شهداي شهرستان قاين
212
بررسي سنجش ميزان سوگيري دانشجويان به ارزش هاي جهاني مادي فرامادي وعوامل موثر بران بين دانشجويلن دانشگاه پيام نور گنبدكاووس
213
بررسي سنجش ميزان فرهنگ شهروندي دانشجويان در حيطه ارزشها و هنجارها و ارائه راهكارهايي برگسترش فرهنگ شهروندي
214
بررسي سنجش وعوامل موثر بر نگرش مردان متاهل شهرقاسم اباد نسبت به ازدواج مجدد
215
بررسي سنجه هاي ارزيابي عملكرد بر اساس رويكرد ارزيابي متوازن BSC
216
بررسي سنجه هاي ارزيابي عملكرد كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز،ازديدگاه كتابداران واساتيد،براساس رويكرد ارزيابي متون )BSC( , A survey on finding measures of balanced scorecard in performance Evaluation in tabriz university of medical sciences from librarian and faculties perspective
217
بررسي سنجه هاي ريسك در تشكيل پرتفوي رفتاري
218
بررسي سندرم دليريوم در بيماران ترومايي بستري در بخش ارتوپدي
219
بررسي سندرم دليريوم در بيماران ترومايي بستري در بخش ارتوپدي
220
بررسي سندرم ساختمان بيمار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز اموزشي درماني شهر رشت 95-1394
221
بررسي سندرم شيهان در زائوهاي زايشگاه حمايت مادران رشت
222
بررسي سندرم هاي درد در جانبازان ضايعه نخاعي
223
بررسي سندرم هاي درد در جانبازان ضايعه نخاعي
224
بررسي سندرم هيپراستيموليشن تخمدان در مراجعين به مركز تحقيقاتي- درماني ناباروري يزد كه در بخش زنان بيمارستان افشار يزد بستري شده اند
225
بررسي سندروم ساختمان بيمار با نگاهي ويژه به ساختمان ابوريحان در دانشگاه صنعتي اميركبير
226
بررسي سندروم هيپراستيموليشن تخمدان در مراجعين به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد كه در بخش زنان بيمارستان افشار يزد بستر شده اند ﴿طي سال1370﴾
227
بررسي سنسور امنيت محيطي مايكرويو
228
بررسي سنسورهاي الكترو شيميايي بر مبناي IP بررسي خواص حسگري گلوكز
229
بررسي سنسورهاي فيبر نوري و كاربردهاي آنها در مانيتورينگ خطوط راه آهن
230
بررسي سنسورهاي فيبر نوري وكاربردهاي آنهادرمانيتورينگ خطوط راه آهن
231
بررسي سنسورهاي مغناطيسي و اثر هال
232
بررسي سنسورهاي مورد استفاده در رباتيك
233
بررسي سنسورهاي يك كارخانه صنعتي و طراحي كنترل شارژ و تخليه مخزن با PLC
234
بررسي سنگ شناسي و ژئو شيميايي آفيوليت هاي منطقه كرمانشاه
235
بررسي سنگ شناسي و ژئوشيميايي كانسار طلاي كرويان سقز
236
بررسي سنگ مزارهاي تصويري استان چهارمحال بختياري از منظر شمايل نگاري
237
بررسي سنگ هاي آتشفشاني برزرود ﴿شمال شرق اصفهان﴾ با نگرشي ويژه بر كانسارسازي
238
بررسي سنگ هاي ساختماني و نما در ايران ؛ مطالعه بازار و مطالعه اقتصادي
239
بررسي سنگ‌ هاي افيوليتي شمال سبزوار با استفاده از تلفيق داده‌هاي زمين شناسي، دورسنجي و ژئوفيزيك در محيط GIS به منظور پتانسيل يابي مواد معدني
240
بررسي سنگدانه هاي مصرفي در سر ريز بتني سد كرخه از نظر زمين شناسي مهندسي ( با تاكيد بر پتانسيل واكنش قليايي - سيليسي)
241
بررسي سنگشويي جين با استفاده از دندريمر
242
بررسي سنگهاي آنتيك به عنوان بهترين روش بازيافت ضايعات سنگهاي تراورتن
243
بررسي سنيماتيك و ديناميك يك ربات صنعتي با شش درجه آزادي
244
بررسي سه الگوي رابطه‌ي علم و تكنولوژي
245
بررسي سه بعدي اثر بارگذاري انفجار داخلي روي پوشش بتن مسلح تونل
246
بررسي سه بعدي تلورانس خرابي پانلهاي آلومينيومي تعميرشده توسط مواد كامپوزيت
247
بررسي سه بعدي ذرات باردار خورشيدي گذرنده از مگنتوپوز زمين
248
بررسي سه بعدي هيدروالاستيسيته ضربه آب بر يك پانل آلومينيومي داراي عيوب اوليه هندسي
249
بررسي سه تعريف موثر در ميزان مصرف برق مشتركين خانگي شهرستان قائمشهر
250
بررسي سه دسته رنگزاي خمي ، راكتيو و مستقيم جهت موارد استتار نظامي
251
بررسي سه روش مختلف رفع آلودگي بر ريز نشت سطح عاج آغشته به برايمر آلوده خون قبل از كيورينگ با استفاده از دو نوع سيستم ‏‎(Self etch)Prompt L-POP‏ و‏ ‎(total etch)Excite‏ ‏
252
بررسي سه ساله ITP در بيمارستان 17 شهريور رشت﴿درسالهاي71- 70- 1369﴾
253
بررسي سه ساله بيماري هنوخ شوان لاين پورپورا در بيمارستان 17 شهريور رشت
254
بررسي سه ساله دو قلوئي در خانمهاي حامله مراجعه كننده به زايشگاه بهمن بر حسب سن حاملگي - وزن نوزادان ، نحوه انجام و سرانجام زايمان
255
بررسي سه ساله ي موارد پرفوراسيون اولسر دئودنوم دربيمارستانهاي پورسينا و راضي رشت﴿72-70﴾
256
بررسي سه گانه نويسي(تريلوژي) در ادبيات داستاني فارسي
257
بررسي سه ماهه اختلالات سديم -پتاسيم در بيماران دياليزي واقع در بخش همو دياليز بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد بر اساس نمونه خون قبل و بعد از دياليز
258
بررسي سه نمايشنامه ( روياي پاييز، يك روز تابستاني، كسي مي آيد) يون فوسه بر اساس نظريه كرونوتوپ باختين
259
بررسي سه نمايشنامه (روياي پاييز، يك روز تابستاني كسي مي آيد) يون فوسه بر اساس نظريه كرونوتوپ باختين
260
بررسي سه نمايشنامه از بهرام بيضائي
261
بررسي سه نمايشنامه از بهرام بيضائي : 1- چهار صندوق 2- ديوان بلخ 3- هشتمين سفر سندباد
262
بررسي سه نمايشنامه از بهرام بيضايي (سلطان مار، چهار صندوق، جنگ نامه غلامان) بر اساس مفهوم كارناوال در نظريات باختين
263
بررسي سه‌بعدي حركت ارتعاشي ميكروكانتيلور پيزوالكتريك AFM در مود دامنه با در نظر گرفتن tip در مجاورت سطح در محيط‌هاي كاري و هندسه‌هاي مختلف كانتيلور
264
بررسي سهم اعتبارات آموزش عالي به آموزش كل كشور در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با چند كشور جهان بمنظور ارائه الگوهايي در جهت تعادل و توازن اعتبارات آموزشي
265
بررسي سهم اعتبارات آموزش عالي به آموزش كل كشور در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با چند كشور جهان بمنظور ارائه الگوهايي در جهت تعادل و توازن اعتبارات آموزشي
266
بررسي سهم انرژي بري در فرآيند توليد لاستيك خودرو
267
بررسي سهم پيش بين سبك هاي دلبستگي و تحمل پريشاني برنگراني از تصويرتن با ميانجيگري ناگويي هيجاني در دانشجويان
268
بررسي سهم توليدات دامي در تحول راهكارهاي اقتصاد معيشتي جوامع زاگرس جنوبي در دوره بانش
269
بررسي سهم دانش واژگان اكادميك و خودانگاره آكادميك در مهارت گوش دادن آكادميك دانشجويان مهندسي
270
بررسي سهم ضعيف توابع ساختار نوكلئون ها
271
بررسي سهم عوامل مختلف در هزينه هاي حمل و نقل هوايي مسافر، با رويكرد تحليل عملكرد خطوط هوايي كم هزينه
272
بررسي سهم فنوتيپي و ژنوتيپي پارامترهاي رشد در تشكيل عملكرد دانه و تعيين مشخصات تيپ ايده آل در لوبياي معمولي
273
بررسي سهم منابع مختلف در تأمين مالي نظام سلامت (مطالعه موردي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي)
274
بررسي سهم و آثار درآمدهاي نفتي در منابع بودجه كل كشورطي سالهاي 1387-1350
275
بررسي سهم ورزش در گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختروپسردوره متوسطه شهرقم
276
بررسي سهم وعوامل موثردرصادرات صنايع كوچك واستراتژي هاي موثربرتوسعه آن (موردكاوي صنايع دستي زنجان )
277
بررسي سو استفاده اينترنت در بين نوجوانان 16-10 سال شهر بوشهر
278
بررسي سوئيچ هاي ATM
279
بررسي سوئيچ هاي كم ظرفيت
280
بررسي سوابق بارداري و زايمان در 380 مورد بيمار زن مبتلا به ديابت شناخته شده در يزد
281
بررسي سوابق بارداري و زايمان در380 مورد بيمار زن مبتلا به ديابت شناخته شده در يزد
282
بررسي سوابق بارداري و زايمان در380 مورد بيمار زن مبتلا به ديابت شناخته شده در يزد
283
بررسي سواد اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي و دانشجويات دكترتي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در ارائه موفق مراقبت مبتني بر شواهد
284
بررسي سواد اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه شاهد و ارائه راهكارهايي براي آن
285
بررسي سواد بصري گرافيكي در فرهنگ عكاسي
286
بررسي سواد زنان روستايي با ميزان مشاركت آنها در زمينه هاي مختلف (فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي،مذهبي،سياسي)در روستاي امير آباد شهرستان لاهيجان در سال 1398.
287
بررسي سواد زنان روستايي با ميزان مشاركت آنها در زمينه هاي مختلف فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي،مذهبي،سياسي در روستاي لوكلايه شهرستان لنگرود درسال 1386
288
بررسي سواد سلامت پريودنتال بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
289
بررسي سواد سلامت پريودنتال بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
290
بررسي سواد سلامت دختران نوجوان و عوامل مرتبط با آن در مدارس شهر رشت سال 1398
291
بررسي سواد سلامت كتابداران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1395
292
بررسي سواد مجلات علمي در دانشجويان دكتري دانشگاه اصفهان
293
بررسي سوالي از پائول اردوش روي نيم گروهها
294
بررسي سوپاپ كاهنده فشار سه راهه
295
بررسي سوپاپ متعادل كننده
296
بررسي سوختگي پوست اثر حرارت تشعشعي
297
بررسي سود تسهيلات بانكي و شبهه ربوي بودن آن با توجه به نظرات فقهاي معاصر
298
بررسي سود دهي بهينه شركتهاي مسافربري هوايي در ايران
299
بررسي سود و زيان بيمه هاي اتكايي در شركت هاي منتخب بيمه در ايران
300
بررسي سود و زيان در قرآن و روايات
301
بررسي سودآوري پرو‍ژه هاي عمراني بر اساس مديريت جريان نقدينگي
302
بررسي سودمندي بازي درماني گروهي با تكنيك كار با گل بر كاهش پرخاشگري دانش اموزان دختر پرخاشگر سال پنجم ابتدايي در شهرستان شهريار.
303
بررسي سوروايوال بيماران مبتلا به سرطان پستان و فاكتورهاي پروكنوستيك موثر بر سوروايوال در زنان ساكن استان يزد در طي سالهاي 85-78
304
بررسي سوروايوال بيماران مبتلا به سرطان پستان و فاكتورهاي پروكنوستيك موثر بر سوروايوال در زنان ساكن استان يزد در طي سالهاي 85-78
305
بررسي سورويوال بيماران با كانسر پستان پس از درمان ﴿جراحي -درمان كمكي﴾
306
بررسي سورويوال بيماران با كانسر كولور كتال در شهر يزد طي سالهاي 60-79
307
بررسي سورويوال بيماران با كانسر كولور كتال در شهر يزد طي سالهاي 60-79
308
بررسي سورويوال يكساله بيماران با آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبتهاي قلبي بيمارستانهاي شهر يزد
309
بررسي سورويوال يكساله بيماران با آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبتهاي قلبي بيمارستانهاي شهر يزد
310
بررسي سورويوال﴿ميزان بقاء﴾بيماران لوسمي ميلوئيدي حاد و فاكتورهاي پروگنوستيك موثر بر سوروايوال
311
بررسي سورويوال﴿ميزان بقاء﴾بيماران لوسمي ميلوئيدي حاد و فاكتورهاي پروگنوستيك موثر بر سوروايوال
312
بررسي سوسپانسيون غليظ تحت جريان پواسل با عدد رينولدز محدود در حالت سه بعدي
313
بررسي سوگ نامه هاي ادبي در سروده هاي چند شاعر معاصر (پروين اعتصامي،احمد شاملو،سيمين بهبهاني،مهدي اخوان ثالث ،مهرداد اوستا،فروغ فرخزاد)
314
بررسي سوگندهاي قرآني و ميزان شدت آنها
315
بررسي سوگيري جنسيتي و تعيين نقش جنسيت در كنش‎گرهاي اصلي داستان‎هاي كودكان، رده سني الف، ب و ج از 1360 - 1394
316
بررسي سوگيري¬هاي شناختي مؤثر بر رفتار ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﺍﻥ فردي ﺑـﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ تهران
317
بررسي سوگيريهاي حافظه آشكارونهان درافسردگي واضطراب اجتماعي
318
بررسي سولفورزدايي از دي بنزوتيوفن توسط آنزيم هايDsz و لايه هاي نانو با منشاء باكتريايي
319
بررسي سومين جشنواره تئاتر شهرستان
320
بررسي سونات 378.k اثر ولفگانگ آمادئوس موتزارت
321
بررسي سونات رومانتيك اثر مانوئل پونس
322
بررسي سونوريته جلال ذوالفنون و قطعاتي براي ساز سه تار به تفكيك دست راست و چپ ﴿ دوره پيشرفته ﴾
323
بررسي سونوگرافي سيستم صفراوي بيماران با شكايت اوليه در RUOدر مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون
324
بررسي سونوگرافي سيستم صفراوي بيماران با شكايت اوليه درد RUOدر مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون
325
بررسي سونوگرافيك نتايج درازمدت كاهش بافت زير پوستي نوك بيني در بيماران رينوپلاستي بيمارستان اميرالمومنينرشت در سال 89-88
326
بررسي سوييچ هاي ATM موجود و ارائه يك ساختار بهينه
327
بررسي سي و پنج مورد بيمار مبتلا به پارگي زودرس غشاهاي جنينيبا سنين حاملگي زير سي و هشت هفته در بيمارستان و زايشگاه رشت
328
بررسي سياست امام صادق ﴿ع﴾ در نخستين سالهاي خلافت عباسيان 114-148هـ
329
بررسي سياست پولي و آزمون فرضيه "شانس خوب" در ايران، از منظر هدف گذاري و تقاضاي پول( 1/ 1368 الي 4/ 1389)
330
بررسي سياست تخته قاپو ( اسكان) ايلات در دوره‌ي پهلوي اول با تكيه بر اسكان ايلات كردستان و همدان
331
بررسي سياست تخته قاپو(اسكان) ايلات در دوره ي پهلوي اول با تكيه بر اسكان ايلات كردستان و همدان
332
بررسي سياست جمهوري خواهان و دموكرات هاي آمريكا در قبال تحريم جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر دوران بوش و اوباما (2014-2001)
333
بررسي سياست جنايي ايران در قبال جرايم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي
334
بررسي سياست جنايي تقنيني ايران در قبال شركتهاي هرمي
335
بررسي سياست خارجي آمريكا در خاورميانه قبل و بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثير آن بر بنيادگرايي اسلامي
336
بررسي سياست خارجي ايالات متحده امريكا در قبال شوراي همكاري خليج فارس (2008-1993)
337
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (1392ـ1384) بر اساس الگوي پيوستگي جيمز روزنا
338
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از 1357 تا 1376 از منظر تحليل گفتمان
339
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از منظر سازه انگاري
340
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نظريه سازه انگاري ﴿ 1388-1376﴾
341
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دولت احمدي نژاد (1392-1384) بر اساس نظريه انتقادي روابط بين الملل
342
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال بحران سوريه بر اساس نظريه موازنه تهديد والت (1395-1390)
343
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دربرابر داعش از سال 2003 تاكنون
344
بررسي سياست خارجي حزب دموكرات در جمهوري مهاباد
345
بررسي سياست خارجي روسيه براساس نظريه واقعگرايي تهاجمي مرشايمر (2016-2012)
346
بررسي سياست خارجي عربستان سعودي در قبال ايران ، بعد از سقوط صدام تاكنون )3002-2102(
347
بررسي سياست فرهنگي حاكمان ايران عصرقاجار
348
بررسي سياست قيمت گذاري در يك سيستم فروش چند كاناله
349
بررسي سياست كشف حجاب رضاشاه
350
بررسي سياست كيفري ايران از منظر فايده گرايي
351
بررسي سياست مذهبي پادشاهان صفوي در قبال گسترش تشيع در ايران « از ابتدا تا پايان دوره شاه عباس اول»
352
بررسي سياست مذهبي حاكمان(شاهان) قاجار
353
بررسي سياست مذهبي در اواخر دوران صفويه (شاه سلطان حسين)
354
بررسي سياست هاي اجرايي دولت در مورد برنامه تنظيم خانواده هاي شهرستان راميان
355
بررسي سياست هاي ادغام و تجزيه قلمروهاي مديريت محلي در ايران ، انگلستان و فرانسه
356
بررسي سياست هاي برنامه ريزي شهري در راستاي حفاظت از رودخانه زاينده رود اصفهان با استفاده از رويكرد پايداري اكولوژيكي
357
بررسي سياست هاي تورمي
358
بررسي سياست هاي تورمي
359
بررسي سياست هاي جنايي ايران در خصوص توبه
360
بررسي سياست هاي حمايتي برنج و ارائه راهكارهاي نوين جهت كارامدي اين سياست ها
361
بررسي سياست هاي حمايتي دولت بر روي سرمايه اجتماعي با تاكيد بر سياست هاي يارانه اي در ايران
362
بررسي سياست هاي عكس ويراستاري در رسانه هاي جمعي تصويري نمونه پژوهي تطبيقي: خبرگزاري ايرنا
363
بررسي سياست هاي متفاوت در قبال نرخ ارز و ارائه مدل هاي پويا براي تعيين نرخ تعادلي و شناور ارز
364
بررسي سياست هاي موفق حمل و نقل عمومي ( درون شهري ) پايدار به منظور ارائه راهكارهاي مناسب ( مورد پژوهي : شهرهاي اصفهان و فرايبورگ )
365
بررسي سياست‌هاي خرده فروشي: مطالعه موردي بررسي تخصيص فضاي قفسه و نحوه چيدمان در شرايط عدم قطعيت تقاضا
366
بررسي سياست‌هاي مديريت تقاضا با شناسايي الگوي سفر شهروندان بر اساس رويكرد فعاليت مبنا (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
367
بررسي سياستها و اقدامات حاج ميرزاآقاسي
368
بررسي سياستهاي اشتغال زايي در استان يزد طي برنامه چهارم توسعه 87 - 1384
369
بررسي سياستهاي مسكن ارزان در ايران مورد مطالعه : مسكن مهر شهركرد
370
بررسي سيالات غير نيوتوني در شريان هاي خون
371
بررسي سياليت نانوذرات TiO2‌ تهيه شده، در خشك كن بستر سيال و شبيه سازي كامپيوتري به كمك CFD
372
بررسي سياهچاله واندروالس سه بعدي در نظريه گرانش جرم دار جديد
373
بررسي سيتوتاكسونوميك جنس Carthamus L. در ايران
374
بررسي سيتوتاكسونوميكي جنس Secale L. در ايران
375
بررسي سيتوژنتيك و فيتوشيميايي گونه هايي از جنسهاي Thymus L., Stipa L. در ايران
376
بررسي سيتوژنتيكي ارقام مختلف سيرهاي تحت مواد موتاسيون زا سديم آزايد
377
بررسي سيتوژنتيكي برخي از گونه هاي آويشن در مناطق مختلف ايران
378
بررسي سيتوژنتيكي چند گونه مريم گلي
379
بررسي سيتوژنتيكي چند گونه مريم گلي Salvia lachnoclyx, S. verticillata, S. virgata, S. hydrangea
380
بررسي سيتوژنتيكي چهار گونه مريم صگلي Salvia macrosiphon, S. mirzayanii, S. sclarea, S. officinalis
381
بررسي سيتوژنتيكي گياه باريجه Ferula gummosa
382
بررسي سيتولوزيكي برخي از گونه هاي جنس اسپرس Onobrychis درايران
383
بررسي سيتولوژيك جمعيت هاي مختلف جنس ELYMUS از استان اصفهان
384
بررسي سيتولوژيك گونه هايي از جنس stipagrostis در ايران
385
بررسي سير اپيدميولوژيك پنج ساله مننژيت در شهر يزد
386
بررسي سير اپيدميولوژيك پنج ساله مننژيت در شهر يزد
387
بررسي سير افكار اجتماعي در اشعار نيما يوشيج و محمود درويش
388
بررسي سير افكار اجتماعي در اشعار نيمايوشيج و محمود درويش
389
بررسي سير باليني 300 مورد انفاركتوس حاد قلب در بيمارستان دكتر حشمت رشت
390
بررسي سير باليني گره داغ تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي غدد در شهر رشت از سال 1363 تا سال 1382
391
بررسي سير باليني مننگوانسفاليت اوريوني بستري شده در سال 1373 در بيمارستان 17 شهريور
392
بررسي سير باليني و درمان مبتلايان به تب تيفوئيدي در آمار يكساله (1374) بيمارستان هفده شهريور رشت
393
بررسي سير بهاريه سرايي در ادب فارسي از آغاز تا پايان قرن هفتم هجري (ه.ق)
394
بررسي سير بيماري هيرشپرونگ در بيماران تحت درمان در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1374 لغايت 1381
395
بررسي سير پيشرفت تكنيكي نوازندگي كلارينت در آثار متزارت ، برامس ، بارتك و ريم
396
بررسي سير تاريخي آموزش زبان فارسي به فارسي آموزان خارجي با تكيه بر نقد تحليلي منابع
397
بررسي سير تاريخي بربط ايراني و نگارش اتودهايي براي ساز عود
398
بررسي سير تاريخي پژوهش‌ هاي خاورشناسان انگليسي ‌زبان درباره نهج‌البلاغه
399
بررسي سير تاريخي ترجمه افعال ناقصه و مقاربه از عربي به فارسي / دراسه المسارالتاريخي لترجمه اشهرالافعال الناقصه و المقاربه من العربيه الي الفارسيه ( اصبح، كان، صار، مازال، كاد، عسي )
400
بررسي سير تاريخي تشيع قزوين از آغاز تا تأسيس دولت صفويه
401
بررسي سير تاريخي تكويني آموزش فيزيك نوين در عصر قاجار
402
بررسي سير تاريخي جريان هاي فكري موثر در شكل گيري مباني فرهنگي تمدن اسلامي ﴿ از جاهليت تا آغاز دوره دوم عباسي 232 ق.﴾
403
بررسي سير تاريخي جريان هاي فكري موثر در شكل گيري مباني فرهنگي تمدن اسلامي (از جاهليت تا آغاز دوره دوم عباسي 232ق)
404
بررسي سير تاريخي صنعت ليزيك در ايران
405
بررسي سير تاريخي فرهنگ پهلواني و جوانمردي در دوره صفوي
406
بررسي سير تاريخي مهريه
407
بررسي سير تاريخي و جامعه شناسي نقدنويسي در سينماي ايران از سال 1357 تا 1390
408
بررسي سير تاريخي و جامعه شناسي نقدنويسي در سينماي ايران از سال 1357 تا 1390
409
بررسي سير تاريخي و شيوه آموزش در هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان
410
بررسي سير تاريخي و شيوه آموزش در هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان
411
بررسي سير تحول اموزش متوسطه بعد از انقلاب اسلامي
412
بررسي سير تحول تاريخي اسناد مجازي، استعارۀ تبعيّه و استعارۀ مكنيّه در كتاب‌هاي بلاغي فارسي
413
بررسي سير تحول تالارهاي ستون دار در هزاره هاي دوم و اول قبل از ميلاد در ايران - قفقاز و آناتولي
414
بررسي سير تحول تصوف در قرن ششم
415
بررسي سير تحول تصوير سازي مثنوي ليلي و مجنون نظامي ئر هنر نگارگري از ابتداي سده هشتم تا پايان سده دهم هجري قمري با تاكيد بر نسخه هاي موجود از نگارگري مكتب هرات
416
بررسي سير تحول تنگ بري در ايران و ارائهي راهكار حفظ و مرمت تنگ بري هاي شاه نشين خانه ي مارتا پيترز
417
بررسي سير تحول توليد و طراحي قالي در درچه اصفهان از ابتداي عهد قاجار تا به امروز
418
بررسي سير تحول توليد وطراحي قالي در درچه اصفهان از ابتداي عهد قاجار تا به امروز
419
بررسي سير تحول رنگ ونقش در منسوجات مينياتور هاي صفوي قبل از فرنگي سازي
420
بررسي سير تحول رنگ ونقش در منسوجات مينياتورهاي صفوي قبل از فرنگي سازي
421
بررسي سير تحول روشهاي آموزش انفرادي در بستري از تاريخ تعليمم و تربيت ايران از عهد باستان تا كنون
422
بررسي سير تحول ساختار تصويري دستار در شاهنامه ابوسعيدي، بايسنقري و تهماسبي
423
بررسي سير تحول سرپوش زنان ايراني از تمدن ماد تا دوران صفويه بر اساس منابع تاريخي (با تاكيدبر منابع تويري)
424
بررسي سير تحول سفالينه هاي صيقلي و داغدار بدون لعاب در ايران
425
بررسي سير تحول شخصيت پردازي قهرمان و ضد قهرمان در انيميشن هاي ديزني بر اساس مدل شخصيتي سايه رنگ
426
بررسي سير تحول شخصيت پردازي قهرمان و ضد قهرمان در انيميشن هاي ديزني بر اساس مدل شخصيتي سايه رنگ
427
بررسي سير تحول صنعت چاپ و چاپخانه با تاكيد بر اصول هنر چاپ باتيك ﴿ نقاشي بر روي پارچه با ابداعات جديد ﴾
428
بررسي سير تحول طبيعت بي جان و تاثير اجتماعي آن از ديدگاه نقاشي
429
بررسي سير تحول طراحي و تزئينات در پيرنگاري دوره قاجار ﴿13-11 ه ق﴾
430
بررسي سير تحول طرح و نقش و فرم هارپي در آثار سفالين ايران
431
بررسي سير تحول طرح ورنگ در هنر كاشي كاري دوران فوي تا قاجار در ايران
432
بررسي سير تحول فرم گل نيلوفر ﴿لوتوس ايراني﴾به نقش مايه گل شاه عباسي
433
بررسي سير تحول كمپرسورهاي تبريد
434
بررسي سير تحول كمپرسورهاي تبريد
435
بررسي سير تحول كمپرسورهاي تبريد
436
بررسي سير تحول معيارهاي ارزش فردي و اجتماعي در قصايد مدحي سبك خراساني و عراقي
437
بررسي سير تحول نامگذاري دختران و پسران مهابادي از ديدگاه جامعه شناسي زبان
438
بررسي سير تحول نقش گل و مرغ در هنر ايراني با تاكيد بر شكل گيري مكتب جديد در ﴿دوران صفوي و قاجار﴾
439
بررسي سير تحول نقش مبلمان در زندگي اجتماعي مردم ايران از گذشته تاورود مدرنتيه
440
بررسي سير تحول نقوش نجومي در هنر بعد از اسلام در ايران
441
بررسي سير تحول هنر ضريح سازي در ايران از صفويه تاكنون
442
بررسي سير تحول هنر ضريح سازي در ايران از صفويه تاكنون
443
بررسي سير تحول و تداوم ميدان نقش جهان ﴿ ميدان امام ﴾ اصفهان با تاكيد بر فضاي باز آن
444
بررسي سير تحول وتطور نقش پرنده در نگارگري دوره صفوي
445
بررسي سير تحولات اجتماعي و ساختاري پيش درآمد ﴿ از بدو پيدايش تا دهه ي 50 ش ﴾
446
بررسي سير تحولات جمعيت و نقش آن بر توسعه شهركرد (1370-1335)
447
بررسي سير تحولات ديوانسالاري در عهد ايلخانان
448
بررسي سير تحولي تعالي معنوي، ارزشهاي انساني بنيادي و باورهاي ديني از نوجواني تا پيري: يك مطالعه مقطعي
449
بررسي سير تحولي طراحي صنعتي در ماشين آلات كشاورزي ( تراكتور):كاپوتاژ تراكتور توليدي
450
بررسي سير تحولي طراحي صنعتي در ماشين آلات كشاورزي﴿تراكتور ﴾
451
بررسي سير تحولي نقش زنان در فيلمهاي انيميشن ديزني
452
بررسي سير تحولي نقش زنان در فيلمهاي انيميشن ديزني
453
بررسي سير تحوّل حكمت هاي ايراني در منابع عربي
454
بررسي سير تطبيقي طرح شكارگاه از صفوي تا امروز
455
بررسي سير تطور نوازندگي رضا ورزنده
456
بررسي سير تغييرات نوروتروفين ها در خون افراد معتاد به مورفين ودرحال ترك باروش پرهيزمدار
457
بررسي سير تغييرات هموگلوبين در بيماران آسيب شديد مغزي بستري در بخش ICU بيمارستان پورسيناي رشت در زمستان 83
458
بررسي سير تكاملي آهنگسازي براي فلوت از 1860 تا 1950
459
بررسي سير جنبش دانشجويي در ايران از زمان آغاز آموزش عالي در ايران تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي سال 57.
460
بررسي سير خشكسالي اقليمي و اثرات آن بر نظام كشاورزي استان بوشهر طي سالهاي 1385 - 1340
461
بررسي سير داستانهاي ميني مال ايراني از ابتدا تا امروز
462
بررسي سير درماني آكنه با تتراسايكلين و داپسون
463
بررسي سير رشد دانش آموزان 7-12 ساله شهر يزد و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني
464
بررسي سير رشد دانش آموزان 7-12 ساله شهر يزد و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني
465
بررسي سير طبيعي ( Fletinopathy Serous central) و پيامدهاي ان در بيماران مراجعه كننده به يك درمانگاه تخصصي در شهر رشت طي سال 1374 الي 1378
466
بررسي سير طبيعي هيدرونفروز به دنبال هيستركتومي در بيمارستان الزهرا(س ) رشت از سال 1386- 1385
467
بررسي سير عاميانه شدن شعر فارسي در قرن نهم هجري
468
بررسي سير عشاق نامه سرايي در شعر فارسي تا دوره صفويه
469
بررسي سير فرآيند تبديل نمايشنامه هاي گفتار محور به تصوير محور در آثار رابرت ويلسون (با تأكيد بر عنصر بازيگر)
470
بررسي سير قضات در سيستم كامن لا و حقوق اسلامي
471
بررسي سير نقد ادبيات داستاني در نشريات 1369-1382
472
بررسي سير نوسازي و بهسازي در دوره قاجار در تهران و تأثير سياسات هاي اقتصادي و اجتماعي بر اين روند
473
بررسي سيرت نيكوي مديران از منظر دانش مديريت و قرآن
474
بررسي سيرتحول حروف اضافه در زبان فارسي
475
بررسي سيرتحول و تطور طرح و نقش و رنگ فرش استان اردبيل در عصر حاضر
476
بررسي سيرتحولات توليد در هنر منبت كاري ايران
477
بررسي سيرده نامه سرايي از نظر قالب و محتوا در ادب فارسي
478
بررسي سيره بهداشتي معصومين﴿ع﴾
479
بررسي سيره خانوادگي ائمه طاهرين﴿ع﴾
480
بررسي سيره و انديشه هاي اجتماعي امام علي بن ابيطالب﴿ع﴾
481
بررسي سيستم AMdAR براي اندازه گيري توربالانس
482
بررسي سيستم GPRS و تاخير ارسال مجدد در لايه PLC
483
بررسي سيستم HVDCLIGHT بارويكرد منبع ولتاژ
484
بررسي سيستم NEAX16
485
بررسي سيستم SDH
486
بررسي سيستم T-MOX DIM- 5006C
487
بررسي سيستم WDM
488
بررسي سيستم آب شيرين كن خورشيدي
489
بررسي سيستم آبياري تحت فشار
490
بررسي سيستم آلياژي PET/PP
491
بررسي سيستم آموزش از راه دور بر پيشرفت تحصيلي دانشجو يان دانشگاه پيام نور - مركز رامسر
492
بررسي سيستم آموزش باز در مقطع متوسطه
493
بررسي سيستم آموزشي دانشگاه پيام نور و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي دانشجويان (دانشگاه پيام نور)
494
بررسي سيستم آموزشي دانشگاه پيام نور و تاثير آن در وضعيت تحصيلي دانشجويان در سال تحصيلي (88-87)
495
بررسي سيستم اتوماسيون DCS در پست فشار قوي
496
بررسي سيستم ارتباطي مناسب براي بيمارستانها سيستم هاي مخابراتي سلولي ثابت ( حلقه محلي بي سيم ) سيستم ميكروبي تي اس
497
بررسي سيستم ارزشيابي كاركنان و تاثير آن بر عملكرد كاركنان آموزشي و تربيتي منطقه شبانكاره
498
بررسي سيستم ارزيابي عملكرد كانون فرهنگي اموزش قلم چي نمايندگي نجف اباد
499
بررسي سيستم اطلاعات مديريت شركت مهندسي الكا آريا و پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري و داشبورد مديريت
500
بررسي سيستم اكسيژناتور از لحاظ چگونگي تبادل گاز با خون وچگونگي مسير جريان
501
بررسي سيستم امنيتي خودرو
502
بررسي سيستم انبارداري درشركت پاتن جامه
503
بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با خودروهاي احتراق داخلي
504
بررسي سيستم انتقال قدرت لودرولو بي ام 4500
505
بررسي سيستم انتقال قدرت هيدرو ديناميك و هيدرو استاتيك
506
بررسي سيستم ايستگاه فرستنده - گيرنده پايه موبايل
507
بررسي سيستم ايمني بيمارستاني و تدوين استانداردهاي تجهيزات پزشكي بر مبناي استاندارد NFPA
508
بررسي سيستم ايمني خودرو و كيسه هوا و امكان مدلسازي آن
509
بررسي سيستم اينمارست )INMARSAT(INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE
510
بررسي سيستم بازار يابي و كانالهاي توزيع در كارخانه قند شيروان
511
بررسي سيستم بالابرها در معادن
512
بررسي سيستم برق مجتمع فولاد اهواز و بدست آوردن مدل ديناميكي SVC
513
بررسي سيستم بهينه نگهداري و تعميرات در صنايع مطالعه موردي Ý نوشابه سازي شركت دانيس گلستان
514
بررسي سيستم پاشش رنگ و اتاقك رنگ
515
بررسي سيستم پرداخت حقوق و دستمزد بيمارستان جم
516
بررسي سيستم ترمز ABS
517
بررسي سيستم ترمز ABS و مقايسه آن با سيستم ترمز معمولي
518
بررسي سيستم ترمز ضد قفل ABS
519
بررسي سيستم ترمز ضد قفل و نصب آن روي پژو 405
520
بررسي سيستم ترمزهاي حفاري﴿ترمزهاي برقي﴾شركت ملي حفاري ايران
521
بررسي سيستم ترموهيدوليك راكتور تحقيقاتي 5MW تهران جهت تعديل آن براي افزايش قدرت تا سطح حداكثر 10MW
522
بررسي سيستم تشويق و تنبيه در مدارس راهنمايي دخترانه گنبد و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي
523
بررسي سيستم تصفيه آب مدار اول راكتور R.E.V.V روسي با استفاده از رزين هاي تبادل يوني
524
بررسي سيستم تصميم گيري در سازمان و ارتباط آن با ويژگي هاي شخصيتي مديران
525
بررسي سيستم تعالي منابع انساني موجود در صنعت نفت و ارائه الگوي بومي مناسب
526
بررسي سيستم تعليق ، چگونگي بهينه سازي آن و پاسخ خودرو به تحريكات جاده
527
بررسي سيستم تعليق پژو 405
528
بررسي سيستم تعليق خودرو پرايد به هنگام عبور از دست انداز با دو روش تحليلي و نرم افزار ANSYS [انسيس]
529
بررسي سيستم تعليق خودرو و ارائه ملاحظات طراحي در سيستم تعليق
530
بررسي سيستم تعليق خودرو واپتيماسون ضرائب مربوط به آن
531
بررسي سيستم تعميرات و نگهداري در شركت آلدا
532
بررسي سيستم تعيين موقعيت ماهواره اي (جي پي اس ) و نحوه كاركرد آن
533
بررسي سيستم تله تكست
534
بررسي سيستم تنشن ريل در كلاف پيچي ورق هاي فولادي
535
بررسي سيستم توليد CONWIP براي خطوط مونتاژ
536
بررسي سيستم توليد كارخانه رنگسازي كهر
537
بررسي سيستم توليد كلر-قليا در پتروشيمي واحد كلر-قليا ﴿نرم افزاري﴾
538
بررسي سيستم توليد و فروش شركت توليدي ظروف يكبار مصرف ارغوان شيروان
539
بررسي سيستم چند درجه آزادي
540
بررسي سيستم حمل و نقل معادن كياسر
541
بررسي سيستم خنك كاري با آب خودروها
542
بررسي سيستم خنك كاري موتور اتومبيل و طراحي شبكه رادياتور براي موتور اتومبيل پژو
543
بررسي سيستم خنك كاري موتور خودرو
544
بررسي سيستم خنك كننده يك واحد پتروشيمي و طراحي مبدل هاي قاب و صفحه
545
بررسي سيستم درآمد هواپيمايي ، بهبود روش ها و طرح مكانيزاسيون امور دستي باتوجه به رويه هاي ياتا
546
بررسي سيستم دو منظوره گرمايش آب ترموسيفون خورشيدي
547
بررسي سيستم ديتا بيس در gsm
548
بررسي سيستم ديجتالي پخش صدا ...
549
بررسي سيستم رادار
550
بررسي سيستم راديويي بهينه براي شهرداري تهران
551
بررسي سيستم رهسپاري داخله
552
بررسي سيستم روغنكاري ديزل ژنراتور و طراحي پمپ روغن
553
بررسي سيستم زادآوري و تاثير خودگشني و دگر گشني بر ماده موثره، روغن و ويژگي هاي گياهچه اي اكوتيپ هاي ماريتغال ﴿.Silybum marianum L﴾ تحت شرايط عادي و تنش خشكي
554
بررسي سيستم زادآوري و تلاقي هاي بين و درون گونه اي در چهار گونه نعناع ايراني(Mentha spp)
555
بررسي سيستم زمين
556
بررسي سيستم ساختماني قاب فولادي سبك ( LSF) از ديدگاه آيين نامه رهبري در انرژي و طراحي زيست محيطي (LEED)
557
بررسي سيستم سوخت رساني موتور هاي ميكروجت
558
بررسي سيستم شنوايي ربات آزمايشگاهي SCOUT به منظور تشخيص فرمان صوتي و موقعيت يابي منبع صوت
559
بررسي سيستم شهر و نقش كاربردي زمين در آن
560
بررسي سيستم صف انتظار نوبت كشتيها در ترمينال غلات بندر شهيد رجايي مطالعه موردي
561
بررسي سيستم طرح اقماري و مشكلات ناشي از آن در شركت ملي حفاري ايران
562
بررسي سيستم عامل OS/2
563
بررسي سيستم عامل Symbian و نوشتن يك برنامه تحت آن
564
بررسي سيستم عامل سيمين و امنيت در موبايل
565
بررسي سيستم عامل نودهاي شبكه حسگر بيسيم
566
بررسي سيستم فانوك در دستگاه تراش .C.N.C
567
بررسي سيستم فرآورده فروش آب معدني شركت آبگل درود نيشابور
568
بررسي سيستم فرمان اتومبيل
569
بررسي سيستم فرمان هيدروليك پژو 405 و طراحي دستگاه تست مشخصه هاي عملكرد آن
570
بررسي سيستم كاني سازي و پتانسيل مس در انديس شرق آفتاب رو جنوب بوئين زهرا
571
بررسي سيستم كنترل ترافيك شهري و نحوه انتقال تصاوير و اطلاعات به مراكز واسطه و كنترل از كانالهاي مخابراتي مختلف
572
بررسي سيستم كنترل تنفس انسان توسط روش هاي هوشمند
573
بررسي سيستم كنترل كيفيت آماري
574
بررسي سيستم كنترل كيفيت آماري در خط توليد شركت پلي اتيلن وحيد شهرستان سواد كوه
575
بررسي سيستم كنترل كيفيت صنعت الكترو اپتيك شيراز در مقايسه با استاندارد هاي سري ISO 9000
576
بررسي سيستم كنترل كيفيت كارخانه چوب و كاغذ ايران (چوكا)
577
بررسي سيستم كنترل كيفيت محصولات ماكاروني و مقايسه آن با استاندارد آمريكا و اروپا
578
بررسي سيستم كنترل لرزش با ميراگر U شكل در قاب فولادي
579
بررسي سيستم كنترل معلق نگهداشتن گوي فلزي در فضا
580
بررسي سيستم كنترل و ابزار دقيق كارخانجات سيمان
581
بررسي سيستم گرمايش و سرمايش دانشگاه صنعتي قم
582
بررسي سيستم گرمايش يك نمونه فضاي دانشگاهي
583
بررسي سيستم متمركز كننده خورشيدي فرزنل با استفاده از بازتابنده هاي سهموي
584
بررسي سيستم محرك فن هيدرواستاتيك
585
بررسي سيستم مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانكي ايران ﴿مطالعه موردي بانك هاي ملي استان چهارمحال و بختياري﴾
586
بررسي سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري گرگان
587
بررسي سيستم مديريت هوشمند تردد يك گروه آسانسور
588
بررسي سيستم مكانيزه دبيرخانه در شركت برق منطقه اي يزد
589
بررسي سيستم مهار اجسام شناور و بررسي مهار نمونه
590
بررسي سيستم مهار براي سكوهاي دريايي اسپار
591
بررسي سيستم موبايل اندرويد
592
بررسي سيستم هاي CHP مجهز به سلول سوختي
593
بررسي سيستم هاي MEMS در رباتيك ، تكنولوژي ساخت ، تجزيه و تحليل حركت يك ميكر وربات ارتعاشي
594
بررسي سيستم هاي MIMO
595
بررسي سيستم هاي piping بااستفاده از نرم افزارهاي CAESARوPDMS
596
بررسي سيستم هاي sdh ماهواره اي
597
بررسي سيستم هاي wll با استاندارد dect
598
بررسي سيستم هاي آنالوگ و ديجيتال تصويربرداري پزشكي به منظور كنترل ميزان دوز دريافت شده در فرايند تشخيص و درمان از راه دور و طراحي يك محيط الكترونيكي مناسب جهت تسريع انتقال اطلاعات پزشكي بيمار
599
بررسي سيستم هاي اپتيكي مورد استفاده در ناوبري
600
بررسي سيستم هاي ارزيابي عملكرد در افزايش كارايي كاركنان بانك پاسارگاد
601
بررسي سيستم هاي ارزيابي عملكرد در افزايش كارايي كاركنان بانك پاسارگاد
602
بررسي سيستم هاي ارزيابي عملكرد شركتهاي نفتي براساس روش كارت امتيازي متوازن – مورد كاوي شركتهاي پتروپارس و اويك
603
بررسي سيستم هاي اصلاح وضعيت و مدار ماهواره هاي LEO
604
بررسي سيستم هاي اطلاعات مديريت در انبار و تحليل دستيابي به فناوري به وسيله مشاركت
605
بررسي سيستم هاي اطلاعات و انواع سيستم هاي اطلاعات در سازمان ها
606
بررسي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در واحدهاي فولاد تحت پوشش وزارت معادن و فلزات
607
بررسي سيستم هاي الكترونيكي جهت كنترل و حفاظت نيروگاه
608
بررسي سيستم هاي الكتريكي اتوبوس برقي تهران
609
بررسي سيستم هاي ايمني كلر زنهاي گازي در شهرستانهاي يزد و اردكان
610
بررسي سيستم هاي بالابر در هواپيما هاي مسافربري
611
بررسي سيستم هاي بالاست و طراحي سيستم بالاست گردشي
612
بررسي سيستم هاي برا افزا در هواپيماهاي مسافربري
613
بررسي سيستم هاي برنامه ريزي آموزشي متمركز و غيرمتمركز از ديدگاه مديران مدارس آموزشي فني و حرفه اي كشور
614
بررسي سيستم هاي بسته بندي و تحليه بارگيري كالا در حمل و نقل جاده اي كشور
615
بررسي سيستم هاي بسته بندي وتخليه و بارگيري كالا در حمل و نقل جاده اي
616
بررسي سيستم هاي بلادرنگ در تشخيص تصاوير و تلويزيون هاي سه بعدي
617
بررسي سيستم هاي پخش سيلاب همراه با مطالعات موردي
618
بررسي سيستم هاي تبريد جذبي آب و آمونياك و طراحي جذب كننده پوسته لوله اي با راندمان بالا
619
بررسي سيستم هاي تحريك ژنراتورهاي سنكرون و طراحي سيستم تحريك مناسب براي يك ژنراتور بزرگ با توان خروجي بيشتر ازMVA 250
620
بررسي سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي ادهاك بي سيم
621
بررسي سيستم هاي تعليق و شبيه سازي سيستم تعليق به وسيله نرم افزار MATLAB
622
بررسي سيستم هاي تلويزيون ديجيتال
623
بررسي سيستم هاي توزيع شده (مطالعه موردي:سيستم آموبا
624
بررسي سيستم هاي توصيه گر موسيقي
625
بررسي سيستم هاي توليد انعطاف پذير ﴿FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS )
626
بررسي سيستم هاي توليد همزمان الكتريسيته و گرما با تاكيد بر سوخت بيومس
627
بررسي سيستم هاي جانبي موتور هواپيماي فوكر 100 و مقايسه آن با انواع ديگر موتور TAY
628
بررسي سيستم هاي حفاظتي شبكه هاي قدرت در حالت گذرا
629
بررسي سيستم هاي حمايتي از بنگاه هاي كوچك و متوسط و بهبود و ارتقاي آنها به كمك روش بهبود تطبيقي
630
بررسي سيستم هاي خاموشي ثانويه براي راكتورهاي تحقيقاتي
631
بررسي سيستم هاي خريد ، توليد و فروش در شركت لوازم خانگي و بهداشتي دوريكا مشهد
632
بررسي سيستم هاي خريد ، توليد و فروش در كارخانه قند شيروان
633
بررسي سيستم هاي خريد ، توليدو فروش در كارخانه نوشابه خوشگوار مشهد
634
بررسي سيستم هاي خريد ،توليد و فروش در كارخانه ماكاروني 114شيروان
635
بررسي سيستم هاي خريد توليد و فروش در شركت توليدي بهنوش شيروان
636
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در شركت توليدي بهنوش شيروان
637
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در شركت فراوردهاي لبني كيميا كولاك
638
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در كارخانه نوشابه خوشگوار مشهد
639
بررسي سيستم هاي خريد، توليد و فروش در كارخانه نوشابه خوشگوار﴿كوكاكولا﴾مشهد
640
بررسي سيستم هاي دارورساني هدفمند
641
بررسي سيستم هاي ديناميكي روي گروه هاي لي
642
بررسي سيستم هاي رادار سونار وليدار
643
بررسي سيستم هاي راه يابي مراكز تجاري مورد پژوهي: مراكز تجاري آمريكا
644
بررسي سيستم هاي راهيابي و گرافيك محيطي در موزه لوور فرانسه، موزه هنر مدرن نيويورك و موزه بريتانياي لندن
645
بررسي سيستم هاي رمزنگاري
646
بررسي سيستم هاي رنگرزي مخلوط پنبه / پلي استر
647
بررسي سيستم هاي ژئومورفيك پلاياي ميدان گل
648
بررسي سيستم هاي سازه اي از لحاظ اقتصادي براي ساختمان‌ هاي مسكوني با شكل پذيري متوسط و زياد
649
بررسي سيستم هاي سرو هيدروليك
650
بررسي سيستم هاي سفيدگري كالاهاي پنبه اي و مخلوط پنبه / پلي استر
651
بررسي سيستم هاي سه جسمي درفيزيك هسته اي
652
بررسي سيستم هاي طراحي ماشين هاي گردباف
653
بررسي سيستم هاي كنترل پهبادهاي [صحيح: پهپادهاي] بدون سرنشين
654
بررسي سيستم هاي كنترل كننده راكتور MW 1300-PWR آلماني و مقايسه آن با راكتور MW 1000-WWER روسي
655
بررسي سيستم هاي كنترل كننده هاي مرتبه كسري
656
بررسي سيستم هاي كوانتومي محدودشده يون H2 در قفس بيضي وار، اتم هيدروژن در قفس بيضي وار و اتم هيدروژن در قفس كروي، با استفاده از پايه هاي بي اسپلاين
657
بررسي سيستم هاي لجستيك و ارائه الگوي مناسب درون كارخانه اي شركت خودرو سازي (كاربرد موردي شركت ايران خودرو
658
بررسي سيستم هاي لوله كشي و محاسبات آناليز تنش پايپينگ به كار رفته در ساختمان پمپ خانه سيستم هاي خنك كن نوع برج خشك﴿هلر﴾ نيروگاه سيكل تركيبي
659
بررسي سيستم هاي مخابرات نوري فضاي آزاد و ارائه روش هاي جديد مدولاسيون
660
بررسي سيستم هاي مخابرات نوري فضاي آزاد، كاربردها و چالش ها
661
بررسي سيستم هاي مديريت محتوا و پياده سازي افزونه مشاوره املاك تحت جوملا
662
بررسي سيستم هاي مزوني در نقاط كوانتومي
663
بررسي سيستم هاي مغزي/رفتاري و خودپايي در افراد سيگاري و غيرسيگاري
664
بررسي سيستم هاي مقاوم در مقابل زمين لرزه ؛ حالت خاص تونل
665
بررسي سيستم هاي مكان يابي و تشخيص ترتيب و توالي مبتني بر تكنولوژي RFID
666
بررسي سيستم هاي مكانيزه خدمات شهري (قسمت اول )
667
بررسي سيستم هاي مكانيزه خدمات شهري (قسمت دوم )
668
بررسي سيستم هاي موجود در پست و چگونگي توسعه و ارتقاء آنها
669
بررسي سيستم هاي ناوبري تصويري
670
بررسي سيستم هاي ناوبري تصويري بر روي كوادروتور
671
بررسي سيستم هاي نشست و برخاست در پرنده‌هاي بدون سرنشين
672
بررسي سيستم هاي نفتي حوضه ي رسوبي زاگرس
673
بررسي سيستم هاي نوار نقاله صنعتي و تشخيص عيوب اصلي براساس FMEA
674
بررسي سيستم هاي هيدروليك ﴿پمپ ها ،فرمان وجبعه فرمان هيدرو ليكي خودرو﴾
675
بررسي سيستم هاي هيدروليكي ماشينهاي كپي تراش و بازسازي يك نمونه عملي دستگاه كپي تراش GF
676
بررسي سيستم هايي با آمار مياني، رهيافت ترموديناميك هندسي
677
بررسي سيستم هزينه يابي شركت و شناسايي ساختار و اقلام بهاي تمام شده به منظور طراحي سيستم هزينه يابي در رويكرد استاندارد، نرمال و واقعي
678
بررسي سيستم هشدار اوليه بيابان‌زايي با توجه به دومعيار آب و اقليم (مطالعه موردي: اردكان)
679
بررسي سيستم هوشمند وب كاوي
680
بررسي سيستم و روش تعمير و نگهداري توربينهاي گازي صنعتي
681
بررسي سيستم و عوامل مؤثر بر قيمت تمام شده آب شرب شهرستان يزد
682
بررسي سيستم‌هاي صندوق فازي و بيومتريك قابل‌ لغو و ارائه يك روش بهبود يافته براي سيستم صندوق فازي قابل‌ لغو
683
بررسي سيستم¬هاي چرخشي شيميايي در راستاي توليد هيدروژن به همراه جداسازي ذاتي CO2 و امكان¬سنجي استفاده¬ي اين سيستم در فرآيند توليد اوره
684
بررسي سيستماتتيك برهم كنش هاي يون هاي سنگين در آشكارسازهاي حالت جامد
685
بررسي سيستماتيك ايزوتوپ هاي فرد تاليم )ti( در اسپين هاي بالا و مقايسه ي گشتاورهاي چهار قطبي آنها , Syctematic reviews of odd-isotopes of thallium in high spin and comparison of the quadrupole moments
686
بررسي سيستماتيك ايزوتوپ هاي فرد هولميوم در اسپين بالا , systematic study of odd-holmium)ho( isotopes at high spins
687
بررسي سيستماتيك باستان شناسي تپه گبري قاضي پايين قم
688
بررسي سيستماتيك برخي از گونه هاي جنس Hypericum در ايران (ريخت شناسي و فلاونوئيد)
689
بررسي سيستماتيك برهم كنش هاي يون هاي سنگين در آشكارسازهاي حالت جامد
690
بررسي سيستماتيك تپه باستاني B19 شهرستان گتوند
691
بررسي سيستماتيك جنس (Lamiaceae) Marrubium در ايران بر اساس صفات مولكولي و ميكرومورفولوژي
692
بررسي سيستماتيك شيوع زبان جغرافيايي، زبان شياردار و عوامل موثر بر آن ها در ايران
693
بررسي سيستماتيك مولكولي جنس Scutellaria L. (كلاه خودي) در ايران با استفاده از ماركرهاي مولكولي
694
بررسي سيستماتيك و پراكندگي فرامينيفراي بزرگ كفري سازند زيارت منطقه توچال
695
بررسي سيستماتيك و پراكنش زيرگونه Ssalamandara infraimmaculata semenovi در ايران ومقايسه جمجه S.i.semenovi و Rana ridibunda
696
بررسي سيستماتيك و تركيبات پلي فنلي جنس Laurencia در سواحل استان هرمزگان
697
بررسي سيستماتيك و تركيبات پلي فنلي جنس Padina در سواحل استان هرمزگان
698
بررسي سيستماتيك وپراكنش قورباغه درختي حقيقي Hyla.savignyi واكولوژي )زيستگاهها ، آناليز شيميايي آب ،تاثير شهرنشيني بر جمعيت ( سمندر خال زرد ...
699
بررسي سيستماتيكي با توجه به تنوع دانه گرده در جنس چشم خروس
700
بررسي سيستماتيكي فسيلهاي گياهي منطقه قشلاق شاهرود
701
بررسي سيستمهاي INTERLLIGENMT OVERLAY UNDERLAY
702
بررسي سيستمهاي ابزار دقيق در مهندسي مكانيك
703
بررسي سيستمهاي اختلاط روغن و بنزين در موتورسيكلتهاي دو زمانه و ارائه طرح جديد
704
بررسي سيستمهاي اطلاعات معدني
705
بررسي سيستمهاي انتقال قدرت و طراحي شافت پروانه كشتي
706
بررسي سيستمهاي برق سكوي فروزان
707
بررسي سيستمهاي بينايي همه جهته و استريو
708
بررسي سيستمهاي پايداركننده غلتش عرضي كشتي و طراحي يك نمونه باله پايداركننده
709
بررسي سيستمهاي پيل سوختي ﴿FUEL CELL﴾ براي تامين انرژي مورد نياز موتورها
710
بررسي سيستمهاي تبريد
711
بررسي سيستمهاي تجاري
712
بررسي سيستمهاي تحمل پذير خطا با استفاده از كامپيوتر بزبان C
713
بررسي سيستمهاي ترمز در وسايل نقليه
714
بررسي سيستمهاي تشخيصي و درماني وابسته به سامانههاي ميكروفلوئيديك
715
بررسي سيستمهاي تصميم گيري در بازار بورس
716
بررسي سيستمهاي تصويربرداري پزشكي و شبيه سازي يك نمونه از آن با كد FLUKA
717
بررسي سيستمهاي تضمين كيفيت در هواپيما سازي ايران
718
بررسي سيستمهاي درونيابي پال‎‎‎، توسعه و كاربرد اين سيستم ‎ها
719
بررسي سيستمهاي ديناميكي و نظريه اندازه با استفاده از نظريه دامنه
720
بررسي سيستمهاي راهگاهي جديد
721
بررسي سيستمهاي رمز نگاري هويت گراي مبتني بر زوج نگارهاي دو خطي
722
بررسي سيستمهاي سازه اي آئين نامه 2800 به لحاظ اقتصادي ﴿براي ساختمانهاي بتن آرمه ﴾
723
بررسي سيستمهاي سرويس دهنده به مشتركين دورو پراكنده )RSS(
724
بررسي سيستمهاي سلولي سيار در جهان
725
بررسي سيستمهاي شيلدينگ
726
بررسي سيستمهاي طلاعات بيمارستاني ﴿HIS)
727
بررسي سيستمهاي كمك ناوبري زميني و ماهواره اي
728
بررسي سيستمهاي كمك ناوبري زميني و ماهواره اي NAVIGATION SYSTEM
729
بررسي سيستمهاي كنترل الكترونيك موتورهاي هواپيما
730
بررسي سيستمهاي كنترل در سنگ شكن ها وصنعت
731
بررسي سيستمهاي كنترل ضريب قدرت در تاسيسات الكتريكي
732
بررسي سيستمهاي كنترل عددي در ماشينهاي تراش و فرز 4NE Fanuc
733
بررسي سيستمهاي كنترل وضعيت ماهواره هاي مدار LEO
734
بررسي سيستمهاي گرمايش و تهويه مطبوع
735
بررسي سيستمهاي لجستيك وارائه الگوي كناسب درون كارخانه اي شركت خودرو سازي مطالعه موردي شركت ايران خودرو
736
بررسي سيستمهاي مخابراتي و ناوبري هوايي
737
بررسي سيستمهاي مختلف FMS و نقش آن در افزايش توليد و كيفيت محصولات
738
بررسي سيستمهاي مختلف طراحي پودي
739
بررسي سيستمهاي مديريت انرژي و ارائه يك نرم افزار مناسب
740
بررسي سيستمهاي مكانيزه خدمات شهري ،عملي : طراحي كابين خودرو چند منظوره خدمات شهري جاروف
741
بررسي سيستمهاي منفرد در مبحث كنترل و مقايسه روشهاي عددي موجود
742
بررسي سيستمهاي موبايل ماهواره اي GSM
743
بررسي سيستمهاي هيدروليك در پرسها
744
بررسي سيستمي اثر احداث سدهاي بالادست دشت چمچمال، بر منابع آب زيرزميني منطقه
745
بررسي سيستمي تعدادي از خلبان هاي تجاري
746
بررسي سيستمي توسعه صنايهيع انساني در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
747
بررسي سيستمي روش هاي نهادينه سازي تحقيق و توسعه در صنايع پتروشيمي
748
بررسي سيستمي فرستنده و گيرنده 551Mbit/s
749
بررسي سيستمي مدار ثابت همزمان و تله متري ماهواره اي
750
بررسي سيستمي و مدل سازي فرود خودكار هواپيماي بدون سرنشين
751
بررسي سيستمي و مشخص كردن LEVELING يك ايستگاه اصلي و يك ايستگاه فرعي بعلاوه طراحي TVRO ارزانقيمت
752
بررسي سيكل پمپ حرارتي جهت تامين آبگرم ساختمان
753
بررسي سيكل تبريد
754
بررسي سيكل تبريد خودرو پژو 405 بر اساس شرايط آب و هوايي جنوب ايران
755
بررسي سيكل تركيبي توان و تبريد كالينا و بهينه سازي بازده گروايي با الگوريتم مبتي بر آموزش و يادگيري
756
بررسي سيكل حرارتي ﴿پير سختي﴾ آلياژ آلومينيوم - مس
757
بررسي سيكل حرارتي سرد وگرم بر ميكروسختي عاج دندان انسان
758
بررسي سيكل عمليات حرارتي فولاد ريخته گري بهينه شده S2
759
بررسي سيكل عمليات حرارتي كوئنچ مياني بر خواص مكانيكي فولادهاي دو فازي
760
بررسي سيكل عمليات حرارتي و خواص مكانيكي آلياژ پيستون (LM13)
761
بررسي سيكل هاي تجاري و علل آن در ايران طي سالهاي 1338 تا 1374
762
بررسي سيكل هاي توربين گاز و استخراج نمودار هاي مربوطه
763
بررسي سيكل هاي جذابي آب - آمونياك با راندمان بالا و روند طراحي جذب كننده هاي پيوسته - لوله اي
764
بررسي سيكل هاي مرطوب توربين هاي گازي
765
بررسي سيكل هيت پمپ جذبي
766
بررسي سيكلهاي تراكمي سرمايش ، طراحي و محاسبه كندانسور
767
بررسي سيگنال خرابي كامپوزيت هاي پليمري در روش بازرسي آكوستيك ايميشن
768
بررسي سيگنال خرابي كامپوزيت هاي پليمري در روش بازرسي اكوستيك ايميشن
769
بررسي سيگنال قلب و ساخت دستگاه الكتروكارديوگرام(ECG)
770
بررسي سيگنال هاي حياتي بدن انسان و چگونگي ايجاد آن و شبيه سازي سيگنال QRS قلب سالم
771
بررسي سيگنال‌هاي پتانسيل ميداني محلي در رمزگشايي توجه بينايي
772
بررسي سيگنالينگ در شبكه هاي بدون سيم ...
773
بررسي سيگنالينگ شبكه ...
774
بررسي سيگنالينگ شبكه هاي هوشمند
775
بررسي سيل و آسيب پذيري رودخانه هاي پائين دست سدها
776
بررسي سيلاب شهري با استفاده از مدل SWMM و رويكرد آنتروپي (مطالعه موردي : شهر همدان)
777
بررسي سيلاب و خشكسالي با تاكيد بر مديريت بحران در حوضه سد زاينده رود
778
بررسي سيليكو ن هاي گازي براي جدا سازي ذرات در مقياس ميكرو نانو
779
بررسي سيم پيچ هاي ميراكننده جهت بهينه سازي ميرايي توربوژنراتورهاي سنكرون
780
بررسي سيما و سيره امام علي(ع) در كتب اهل تصوف
781
بررسي سيماي باليني بيماري تيروئيديت تحت حاد در مراجعه كنندگان به كلينيك خصوصي فوق تخصصي غدد داخلي واقع در شهر رشت طي سالهاي 82-1364
782
بررسي سيماي باليني و تغييرات آن در بيماران مبتلا به كنسر پاپيلري و فوليكولر تيروئيد در مراجعه كنندگان به درمانگاه فوق¬تخصصي غدد در شهر رشت در سال¬هاي 1364 تا 1396
783
بررسي سيماي پيامبران در ديوان صائب بر اساس نسخه شش جلدي محمد قهرمان
784
بررسي سيماي جامعه اروپا و ايران با تكيه برسفرنامه هاي شاردن و ناصر الدين شاه
785
بررسي سيماي جانبازان در شعر دفاع مقدس
786
بررسي سيماي جنائي شهرستان پيرانشهر (1383 الي 1387)
787
بررسي سيماي زن در آثار بزرگ علوي
788
بررسي سيماي زن در اثار داستاني زنان دهه 80
789
بررسي سيماي زن در اسلام
790
بررسي سيماي زن در اسلام
791
بررسي سيماي زن در اسلام
792
بررسي سيماي زن در دفتر اول مثنوي و مقايسه آن با زن در گلستان سعدي
793
بررسي سيماي طبيعي دشت كازرون با تاكيد بر هيدرواقليم
794
بررسي سيماي كودك و نوجوان در آثار داستاني احمد محمود
795
بررسي سيماي كودكان در اثار داستاني جمال ميرصادقي و جلال
796
بررسي سيماي معشوق در شعر شهريار
797
بررسي سيماي معصومين (ع)در آثار احمد عزيزي
798
بررسي سيمهاي مورد استفاده در سازهاي ايراني
799
بررسي سينتيك آستمپر و ريز ساختار چدن FE- C- CU
800
بررسي سينتيك آستمپر و ريزساختار چدن Fe-C-Cu
801
بررسي سينتيك احياي اكسيد موليبدن با گاز هيدروژن
802
بررسي سينتيك احياي كربوترمي سلتيت ﴿سولفات استرانسيم ﴾
803
بررسي سينتيك استحاله آستنيت از چدن نشكن با زمينه پرليتي
804
بررسي سينتيك استحاله آستينيت در فولادAISI 1060
805
بررسي سينتيك اكسيداسيون آليا‍ژ TI6AI4V در دماي بالا و در شرايط محيط
806
بررسي سينتيك اكسيداسيون تركيب بين فلزي دي سيليسيد موليبدن درحضور عناصر آلومينيم و زيركونيم
807
بررسي سينتيك اكسيداسيون موليبدنيت در شرايط غير هم دما و اثرات فعال سازي مكانيكي برآن
808
بررسي سينتيك الكترواكسيداسيون متانول و اتانول بر روي آند حاوي نانوذرات پايه پالاديوم براي كاربرد در پيل هاي سوختي الكل مستقيم
809
بررسي سينتيك انحلال آهن در روي مذاب
810
بررسي سينتيك انحلال غبار تشويه موليبدنيت
811
بررسي سينتيك انحلال فرونيوبيوم در فولاد مذاب
812
بررسي سينتيك انحلال فيلتر كيك تصفيه گرم در اسيدسولفوريك
813
بررسي سينتيك انحلال فيلتر كيك تصفيه گرم در اسيدسولفوريك
814
بررسي سينتيك انحلال كالكوپيريت در اسيد سولفوريك در حضور H2O2
815
بررسي سينتيك ايزو مريزاسيون لاكتوز به لاكتوز
816
بررسي سينتيك پخت نانوكامپوزيت هاي سيليكون/خاك رس از طريق مطالعه خواص حرارتي و رئولوژيكي
817
بررسي سينتيك پليمريزاسيون افزايشي- جدايشي برگشت‌پذير در حضور ذرات نانو
818
بررسي سينتيك تبخير و چگالش در حضور شيبهاي فشار، دما و سرعت
819
بررسي سينتيك تبديل الكتروشيميايي غير مستقيم نفت كوره به ساير فرآورده ها توسط يون نقره(II)
820
بررسي سينتيك تبلور مجدد آلياژ ياتاقاني C54400 فسفر برنز
821
بررسي سينتيك تجزيه حرارتي عوامل پف زا و نقش آنها در واكنش بر روي پلي اتيلنو تعيين درصد ژل در جريان توليدي فومها و تعيين دانسيته فوم نسبت به ميزان در صد اين عوامل در مخلوط اوليه
822
بررسي سينتيك تجزيه زيستي تركيبات آلي فرار توسط يك مجموعه قارچ جداسازي شده از كمپوست
823
بررسي سينتيك تجزيه هماتيت به مگنتيت حين پخت گندله
824
بررسي سينتيك تخريب زيستي ديازينون و ايميداكلوپريد در خاك و انتقال آن ها به گياه به كمك طيف سنج تحرك يوني
825
بررسي سينتيك تشكيل پوشش آلومينايدي بر روي آلياژ نانوكريستال نيكل - تنگستن
826
بررسي سينتيك تشكيل پوشش در پوشش دهي مخلوط پودري عناصر آلومينيوم،كبالت و كروم بر روي آلياژ اينكونل 738 LC در زمان هاي مختلف
827
بررسي سينتيك تشكيل پوشش كاربيدي بر روي فولاد ابزار D2 با استفاده ازحمام نمك بوراكس
828
بررسي سينتيك تشويه كنستانتره سولفيدي مس ﴿كالكوپيريت﴾
829
بررسي سينتيك جدايي فازي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان/ CNT با استفاده از مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي(ANN)
830
بررسي سينتيك جذب دي اكسيد كربن درمحلول آبي مخلوط آمين ها
831
بررسي سينتيك جذب طلا از محلول سيانيدي توسط جاذب گرافني
832
بررسي سينتيك جذب و تمايل مواد رنگزاي ديسپرس به الياف و فيلمهاي پليپروپيلني حاوي نانو ذرات خاك رس
833
بررسي سينتيك جذب و خواص رنگرزي و آنتي ميكروبي الياف پشميِ عمل شده با نانوكيتوسان از طريق رنگرزي با مواد رنگزاي طبيعي
834
بررسي سينتيك حذف زيستي استايرن از پسابهاي پتروشيميايي مدل توسط لجن فعال ﴿صنعتي﴾
835
بررسي سينتيك حل شدن منگنز در مذاب آلومينيم
836
بررسي سينتيك رشد تركهاي لترال در تخريب سطحي HAP با استفاده از آزمايشات ميكروسختي سنجي
837
بررسي سينتيك رشد دانه هاي آستنيت در يك فولاد كم آلياژ حاوي Nb و Ti
838
بررسي سينتيك رشد سودوموناس آرجينوزا براي توليد رامنوليپيد به روش تخمير حالت جامد
839
بررسي سينتيك رشد نانوذرات نقره سنتز شده به روش شيمي تر
840
بررسي سينتيك رشد و تجمع نانوذرات آسفالتين و نقش آن‌ها در كاهش عبورپذيري محيط‌هاي متخلخل
841
بررسي سينتيك رنگبري و معدني نمودن پسابهاي حاوي رنگزاهاي آلي در مخلوط هاي دوتايي و اثر متقابل رنگزاها در فرآيند اكسيداسيون پيشرفته نانوفوتوكاتاليستي UV/nano- TiO2/H2O2
842
بررسي سينتيك زيست تخريب پذيري پلي اتيلن با دانسيته سبك (LDPE)
843
بررسي سينتيك شيميايي برخي مستقات حاصل از آسنفيتن
844
بررسي سينتيك فرآيند تبديل متانول به پروپيلن در حضورهم خوراكي با مخلوط 1-بوتانول و 1-پنتانول بر روي كاتاليست ZSM-5
845
بررسي سينتيك فرآيند سمنتاسيون كادميوم توسط روي
846
بررسي سينتيك فرايند تشكيل هيدرات از مخلوط گاز طبيعي
847
بررسي سينتيك ليچينگ كانسنگ استيبنيت در محيط قليايي سولفيد سديم
848
بررسي سينتيك نرم شدن و تحولات ريز ساختاري فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304 در حين و پس از تغيير شكل داغ
849
بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب برخي از فلزات سنگين توسط كامپوزيت ورميكوليت/آلژينيك
850
بررسي سينتيك و ترموديناميك جذب سديم لوريل سولفات روي سطح آلومينيوم با استفاده از طيف سنج تحرك يوني
851
بررسي سينتيك و ترموديناميك يك واكنش چند جزئي جديد براي سنتز تركيبات هتروسيكل با حلقه هاي پيرميديني به هم چسبيده به عنوان يك مهار كننده قوي براي آنزيم آلفا-گليكوسيداز
852
بررسي سينتيك و ديناميك واكنش نوساني- نفوذي انحلال NaOH و KOH در آب
853
بررسي سينتيك و رخمانه (مورفولوژي) الياف الكتروريسي شده به روش تحت تعرض آب و عوامل سطح فعال به صورت متورم
854
بررسي سينتيك و مدلسازي خشك كردن فلفل قرمز در خشك كن دوار
855
بررسي سينتيك و مدلسازي واكنش هاي پلي استريفيكاسيون (پلي استرهاي غيراشباع )
856
بررسي سينتيك و مكانسيم اكسايش دي الها توسط تري پروپيل آمونيوم كلروكرومات
857
بررسي سينتيك و مكانيزم تشكيل تركيبات بين فلزي در فصل مشترك تيتانيم جامد و آلومينيم مذاب
858
بررسي سينتيك و مكانيزم فرآيند اكسيداسيون پودرهاي آلياژي Mg-0.15Al تحت شرايط حرارت دهي غير هم دما
859
بررسي سينتيك و مكانيسم اكسيداسيون قندها توسط تترامتيل آمونيم فلوئورو كرومات
860
بررسي سينتيك واكنش احياء نيل بلو توسط ئيدرازين دي ئيدروكلرايد در ...
861
بررسي سينتيك واكنش ايزومريزاسيون لاكتوز به لاكتولوز با استفاده از پوست تخم مرغ به عنوان كاتاليست
862
بررسي سينتيك واكنش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم استايرن در حضور نانوصفحات گرافن اصلاح‌شده
863
بررسي سينتيك واكنش هاي واحد كراكينگ واحد FCC
864
بررسي سينتيك واكنش هيدرودسولفوريزاسيون
865
بررسي سينتيك واكنشهاي اتصال الكترون براي تركيبات برومو كلر و آلكان با استفاده از طيف سنج تحرك يوني
866
بررسي سينتيك واكنشهاي اتصال الكترون به تركيبات هالومتان با استفاده از طيف سنج تحرك يوني )IMS(
867
بررسي سينتيك واكنشهاي شبكه اي شدن ياCrosslinking (در سيستم منومرهاي چند عاملي ، متيل متاكريلات - پلي متيل متاكريلات ) بر مبناي تئوري Percolation و اثر اندازه ذرات بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي
868
بررسي سينتيكي - محيطي زنجير هاي آمفي فيليك در مجاورت حلال هاي آبي - آلي
869
بررسي سينتيكي احياي اكسيد موليبدن با گاز هيدروژن
870
بررسي سينتيكي احياي پوسته‌هاي اكسيدي نورد
871
بررسي سينتيكي اصلاح مونت موريلونيت توسط ماده آلي هگزادسيل تري متيل آمونيوم برومايد و تترامتيل آمونيوم برومايد
872
بررسي سينتيكي انحلال همزمان مس و سرب از ضايعات الكتريكي و الكترونيكي در محلول HBF4
873
بررسي سينتيكي تجزيه رنگزاهاي AR114 و AY36 به روش TIO2/UV/H2O2
874
بررسي سينتيكي -ترموديناميكي اثر بازدارندگي يديد بر واكنش رنگبري متيل اورانژبه روش اسپكتروفتومتري
875
بررسي سينتيكي تشكيل آستنيت در چدن نشكن با ساختار اوليه فريتي
876
بررسي سينتيكي تشكيل آلومينيم استئارات در فاز جامد
877
بررسي سينتيكي تشكيل روي استئارات در فاز جامد
878
بررسي سينتيكي تشكيل كبالت 2 استئارات در فاز نيم جامد
879
بررسي سينتيكي تشكيل منيزيم استئارات در فاز جامد
880
بررسي سينتيكي توليد بيوديزل از واكنش ترانس استريفيكاسيون منابع گياهي
881
بررسي سينتيكي جذب دي اكسيد كربن توسط آهك
882
بررسي سينتيكي حذف (فيزيكي-شيميايي) مواد آلي از پساب هاي صنعتي
883
بررسي سينتيكي حذف آلاينده رنگي قرمز كنگو و راكتيو آبي 13 از آب با استفاده از نانولوله هاي كربني چند ديواره
884
بررسي سينتيكي سمانتاسيون مس به وسيله آلومينيوم
885
بررسي سينتيكي سنتز رزين اپوكسي آكريلات بر مبناي اپوكسي سيكلو آليفاتيك و استفاده از آن در تهيه نانو كامپوزيت اپوكسي- آكريلات/ نانو سيليكا
886
بررسي سينتيكي سنتز رزين وينيل استر
887
بررسي سينتيكي فرآيند تبديل متانول به پروپيلن در حضورهم خوراكي با 1-بوتانول بر روي كاتاليست ZSM-5
888
بررسي سينتيكي فعاليت كاتاليزور زيگلر- ناتا در واكنش پليمريزاسيون اتيلن با تغيير غلظت كلروفرم
889
بررسي سينتيكي و پايداري حرارتي آنزيم پلي فنل اكسيداز در توت فرنگي محلي كردستان
890
بررسي سينتيكي و ترموديناميكي تورم هيدروژل هاي اكريليك اسيد و متااكريليك اسيد در حضور پلي اتيلن گليكون
891
بررسي سينتيكي و ترموديناميكي مكانيسم واكنش مولكول هاي ازون با جيوه، طلا و نقره و بررسي اثر تغيير دما بر چگالي، ويسكوزيته و حجم مولي اضافي سيستم سه جزئي آب - تولوئن - اسيد استيك
892
بررسي سينتيكي و تعيين مكانيزيم واكنش پودر هيدرايد تيتانيم و مذاب آلومينيوم خالص
893
بررسي سينتيكي واكنش احياي نوري كروم (VI) با استفاده از نيمه هادي هاي خاص و مخلوط آن ها
894
بررسي سينتيكي واكنش اكسايش جزيي متان بر روي كاتاليست LaNiO3
895
بررسي سينتيكي واكنش اكسيداسيون گالوسيانين با پراكسيد هيدروژن در حضور كاتاليزور اسميم تتراكسيد
896
بررسي سينتيكي واكنش توليد بيوديزل با استفاده ازكاتاليست سنتزي Cao/AI2o3
897
بررسي سينتيكي واكنش رفرمينگ بخار متان توسط كاتاليست پرووسكايت نيكل -لانتانيوم
898
بررسي سينتيكي واكنش فوتواكسيداسيون اتيل بنزن با استفاده ازتيتانيم دي اكسيد وفلزات نشانده شده روي آن
899
بررسي سينتيكي واكنش فوتواكسيداسيون اكساليك اسيد وساليسيليك اسيد با استفاده از نيمه هادي هاي خالص واصلاح شده
900
بررسي سينرژي عضلات در حركت بالا برنده اي دست با استفاده از پردازش EMG
901
بررسي سينماتيك حركت مكانيزم استوارت سه درجه آزادي با محركهاي پيستوني
902
بررسي سينماتيك مكانيزم ثابت سازي خارجي و ارائه روش محاسباتي براي مديريت درمان با فيكساتور خارجي TSF
903
بررسي سينماتيك و ديناميك ربات P.R.R
904
بررسي سينماتيك و ديناميك روباتهاي متحرك چرخدار
905
بررسي سينماتيك و ديناميك يك موتور دوار پيستوني در حالت عملكرد داغ (Motoring)
906
بررسي سينماتيكي حركات پايه در رشته ورزشي آيكيدو
907
بررسي سينماتيكي و ديناميكي تيراندازي با تيرو كمان ربات انسان نما در مواجهه با اهداف ثابت
908
بررسي سينماتيكي و ديناميكي يك ربات موازي با اجزاي انعطاف‌پذير
909
بررسي سينماي 8 ميليمتري ايران از سال 1348 تا 1357
910
بررسي سينماي استراليا در دهه هشتاد ميلادي
911
بررسي سينماي پارودي گروه زاكر ابراهام زاكر
912
بررسي سينماي توده اي بر اساس فلسفه هنر نوئل كارول
913
بررسي سينماي جنگ و تحليل تدوين سه فيلم : ديده بان ، مهاجر، هور در آتش
914
بررسي سينماي سوريه
915
بررسي سينماي سوريه
916
بررسي سينماي فرانسيس فورد كاپولا
917
بررسي سينماي كمدي
918
بررسي سينماي مستند زندگي نامه اي بيوپيك با تاكيد بر سينماي ايران
919
بررسي سينماي مستند زندگي نامه اي- بيوپيك با تاكيد بر سينماي ايران
920
بررسي سينماي مصر بانگاهي به فيلم هاي يوسف شاهين
921
بررسي سينماي مصر بانگاهي به فيلم هاي يوسف شاهين
922
بررسي سينماي مقدونيه با تكيه بر آثار ميلچو مانچوسكي
923
بررسي سينماي مقدونيه با تكيه بر آثار ميلچو مانچوسكي
924
بررسي سينماي نوري بيلگه جيلان
925
بررسي سينماي نوري بيلگه جيلان
926
بررسي سينماي هاتكه با تكيه بر مفاهيم عشق, خشونت, وانهادگي, رسانه ﴿از فيلم هاي عشق تا قاره ي هفتم﴾
927
بررسي سينماي هانكه با تكيه بر مفاهيم عشق، خشونت، وانهادگي، رسانه ﴿از فيلم هاي عشق تا قاره ي هفتم﴾
928
بررسي سينماي يژي اسكوليموفسكي
929
بررسي سينوبتيكي سيلاب رودهاي دامنه غربي زاگرس ( با تاكيد بر حوضه هاي كرخه و كارون و دز )
930
بررسي سينوپتيك انرژي باد در منطقه سيستان
931
بررسي سيني هاي جديد در برج هاي سيني دار
932
بررسي سينيتكي تشكيل سرب (II) استئارات در فاز نيم جامد و اثر كاتاليزور استيك اسيد بر آن
933
بررسي ش خصيت و فلسفه موريس مترلينگ
934
بررسي شاخص CPITN در دانش آموزان 12 ساله رشت در سال 1383
935
بررسي شاخص D.M.F در بين دانش آموزان 41-21 ساله مدارس راهنمائي منطقه شهري شميران
936
بررسي شاخص DMFT دانش آموزان 12ساله شهر لنگرود در سال 1382
937
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان ( عقب مانده ذهني ) 12 - 8 ساله مدارس استثنايي شهر يزد.
938
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان ( عقب مانده ذهني ) 12 - 8 ساله مدارس استثنايي شهر يزد.
939
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 12 ساله مدارس شهر يزد در سال 1387
940
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله پسر شهر رشت در سال 1391
941
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله مدارس راهنمايي شهر يزد در سال 1387
942
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله مدارس راهنمايي شهر يزد در سال 1387
943
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان هاديشهر ( استان آذربايجان شرقي ) در سال 1379.
944
بررسي شاخص DMFT در شهر شاهديه يزد براساس پروفايل روحي ورواني درسال۱۳۹۵
945
بررسي شاخص dmft در كودكان 6-3 سال مهد كودك هاي شهر و بخش بهنمير در سال1390
946
بررسي شاخص DMFT دندان مولر اول در دانش آموزان 12ساله مدارس راهنمايي شهرستان بهشهرورستمكلا
947
بررسي شاخص DMFT دندانهاي دائمي كودكان 12 ساله شهر لاهيجان در سال 1383
948
بررسي شاخص DMFT دندانهاي مولر اول دائمي در كودكان 12 سالهشهرستان سياهكل در سال 1382
949
بررسي شاخص SIC و DMFT در دانش آموزان 12 ساله ي شهرستان لنگرود در سال 1389
950
بررسي شاخص t.f.m.d دركودكان زير 6 ساله مهد كودك هاي خصوصي شهر رشت
951
بررسي شاخص برداشت ازت در ارقام مختلف گندم
952
بررسي شاخص پوسيدگي دنداني، ژنژويت و ارزيابي رفتار كودكان 12-6 ساله مبتلا به طيف اختلالات اوتيسم و مقايسه آن با كودكان سالم در شهر رشت در سال 1397
953
بررسي شاخص تحمل به آلودگي هوا (APTI) و ميزان تجمع زيستي سرب و كادميوم در برخي از گونه هاي گياهي شهر يزد
954
بررسي شاخص دمايي-رطوبتي (THI) و تاثير آن بر عملكرد گاوهاي شيري در استان اصفهان
955
بررسي شاخص سلامت دهان(DMFT،O-leary)در معتادان مراجعه كننده به مراكز منتخب دولتي ترك اعتياد شهرستان يزد در سال ۹۸
956
بررسي شاخص قابليت اعتماد و ضريب مقاومتِ طراحي به روش ضريب بار و مقاومت در اعضاي خمشي سازه¬هاي فولادي سرد نورد¬شده
957
بررسي شاخص قدرت نسبي (RSI) تاثير آن در پيش بيني قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
958
بررسي شاخص كارايي﴿Performance Index﴾ چند لاين تراريخته تنباكو Nicotiana Plumboginifolia تراريخته شده با ژن AtNRT2.1 با استفاده از OJIP-test
959
بررسي شاخص كشتي نفت كش كثيف به كمك شبكه هاي عصبي موجك
960
بررسي شاخص كشتي نفت كش كثيف به كمك شبكه هاي عصبي موجك
961
بررسي شاخص مديريت كيفيت فراگير در بيمارستان سيد الشهدا شهرستان فارسان
962
بررسي شاخص مصرف سوخت هسته اي و اثرات افزايش آن بر تغييرات قلب يك رآكتور آب تحت فشار
963
بررسي شاخص نياز به درمان پريودنتال،DMFT وdmft در بيماران مراجعه كننده به بخش معلولين دانشكده دندانپزشكي شهر يزد در سال 1390
964
بررسي شاخص ها و عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از فضاي عمومي شهر
965
بررسي شاخص ها و نوسانات خشكسالي در ايران به كمك شاخص هاي نوسانات اقيانوسي
966
بررسي شاخص هاي CPITN و BMI درمبتلايان به ديابت نوع 2 كنترل نشده
967
بررسي شاخص هاي آزمون عملكرد ريوي (اسپيرومتري) كارگران كارخانه روغن نباتي در استان كرمانشاه
968
بررسي شاخص هاي آسايش دام در تعدادي از گاوداري هاي بزرگ استان كرمانشاه با سيستم فري ا ستال
969
بررسي شاخص هاي آمادگي جسماني در دانش آموزان كم توان ذهني و مقايسه آن با افراد سالم
970
بررسي شاخص هاي آناليز مايع مني در مردان مراجعه كننده به مركز مشاوره پزشكي - ژنتيك بهزيستي رشت در سال 1379-1378
971
بررسي شاخص هاي اثرگذار بر سودآوري صنعت سرب و روي مطالعه موردي: شركت كالسيمين
972
بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد در شركت آب و فاضلاب
973
بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و كاربرد آن در انتخاب بهترين تامين كننده
974
بررسي شاخص هاي استراتژي توانمندسازي منابع انساني در سازمان تÊمين اجتماعي استان البرز و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت
975
بررسي شاخص هاي امادگي جسماني در دانش اموزان كم توان ذهني ومقايسه ان باافراد سالم
976
بررسي شاخص هاي انتقال خون در بخش جراحي بيمارستان رازي (رشت- سال1388)
977
بررسي شاخص هاي انسو در ارتباط با تغييرات عناصر اقليمي حوضه آبريز زاب طي 30 سال اخير
978
بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروس HTLV-1 در ناقلين سالم ويروس در مشهد در سال 1389 , investigation of host immune marker and virusactivity in asymptomatic HTLV-1 carriers in mashhad in 1102
979
بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان وفعاليت ويروس در ناقلين سالم ويروس در مشهد در سال 1389
980
بررسي شاخص هاي بافتي و سلولي اندومتريت در گاوهاي شيري
981
بررسي شاخص هاي بهره وري انرژي در صنايع
982
بررسي شاخص هاي بيانگر نام تجاري كارفرما در بستر شبكه اجتماعي داوطلبان استخدام
983
بررسي شاخص هاي بيولوژيك خاك در سامانههاي مختلف خاك ورزي
984
بررسي شاخص هاي پاتولوژيك در بدخيمي هاي پروستات در نمونه هاي بيوپسي ثبت شده در بخش پاتولوژي شهيد صدوقي يزد از سال 1380-90 و مقايسه با شاخصهاي پاتولوژي استاندارد
985
بررسي شاخص هاي پاتولوژيك در بدخيمي هاي پروستات در نمونه هاي بيوپسي ثبت شده در بخش پاتولوژي شهيد صدوقي يزد از سال 1380-90 و مقايسه با شاخصهاي پاتولوژي استاندارد
986
بررسي شاخص هاي تاثير گذار در تبديل تقاطع هاي همسطح به غير مسطح
987
بررسي شاخص هاي تنفسي دركارگران كارخانه سيمان شهركرمانشاه
988
بررسي شاخص هاي توسعه اجتماعي و سطح بندي آن در شهرستانهاي استان اصفهان
989
بررسي شاخص هاي توسعه انساني در روستاهاي استان فارس
990
بررسي شاخص هاي توسعه انساني در روستاهاي استان فارس (مورد مطالعه شهرستان مرودشت ) , human development indexes survey in rurals of fars province- ase study- marvdasht township)5731-5831(
991
بررسي شاخص هاي توسعه انساني روستاهاي شهرستان كوار
992
بررسي شاخص هاي توسعه پايدار و نقش آن در طراحي معادن روباز ﴿مطالعه موردي: معدن مس سونگون﴾
993
بررسي شاخص هاي توسعه كارآفريني گردشگري روستايي با تاكيد بر گردشگري پايدار: در تعاونيهاي گردشگري استان كرمانشاه
994
بررسي شاخص هاي تيمپانومتري با تجمع مايع در گوش مياني و كاهش شنوايي هدايتي در بيمارستان اميرالمومنين (س ) رشت از 1/10/1380لغايت 31/6/1381
995
بررسي شاخص هاي داستان نو در تذكره الاولياء
996
بررسي شاخص هاي دسترسي به سرويس هاي حمل و نقل عمومي جهت توسعه شبكه تغذيه كننده
997
بررسي شاخص هاي راديومورفومتريك منديبل در راديوگرافي هاي پانوراميك جهت زنان مراجعه كننده به دو مركز تخصصي راديولوژي فك و صورت
998
بررسي شاخص هاي رشدي درخت نارون ﴿.Ulmus carpinifolia Borkh﴾ در شرايط آبياري كامل و كم آبياري در حضور قارچ هاي مايكوريزا
999
بررسي شاخص هاي رضايت ارباب رجوع و رتبه بندي آنها در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران (موردمطالعه بيمارستان امام خميني )
1000
بررسي شاخص هاي رضايت ارباب رجوع و رتبه بندي آنها در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران
بازگشت