<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي شيوه هاي سنتي سفالگري در استان گيلان و تحولات جديد
2
بررسي شيوه هاي سوال پرسيدن در كلاس توسط معلمين در فازهاي قبل،در طول و بعد از تدريس در كلاس هاي يادگيري زبان خارجي سطح مقدماتي و متوسطه در موسسه زبان كيش
3
بررسي شيوه هاي شناخته شده تبليغ مطبوعاتي در جهان
4
بررسي شيوه هاي صدا سازي در ني
5
بررسي شيوه هاي طبيعي سازي تصويري معنا در آثار لوبا لوكوا
6
بررسي شيوه هاي طراحي وب سايت هاي تعاملي
7
بررسي شيوه هاي طنزآوري در ادبيات نمايش معاصر ايران با نگاه به دو نمايشنامه عروسي حاكم ملاير با دختر شاه پريان و حكايت مرده بي صاحب
8
بررسي شيوه هاي طنزآوري در ادبيات نمايش معاصر ايران با نگاه به دو نمايشنامه عروسي حاكم ملاير با دختر شاه پريان و حكايت مرده بي صاحب
9
بررسي شيوه هاي عرضه مواد خوراكي در كشور(ميوه و تره بار)
10
بررسي شيوه هاي غالب واژه سازي در واژگان عمومي مصوب فرهنگستان زبان فارسي
11
بررسي شيوه هاي فرزند پروري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع سوم راهنمايي دخترانه شهرمينودشت
12
بررسي شيوه هاي فرزند پروري و سازگاري اجتماعي
13
بررسي شيوه هاي فرزند پروري والدين با خلاقيت كودكان.
14
بررسي شيوه هاي فرزند پروري والدين و رابطه ان با سازگاري عاطفي اجتماعي دختران دبيرستاني
15
بررسي شيوه هاي فرزند پروري وترس از ارزيابي منفي در بين والدين شاغل وغير شاغل بن
16
بررسي شيوه هاي فرزند پروري ورابطه ان با حالت هاي فراشناختي دانش اموزان دختر مقطع سوم دبيرستان در فريمان
17
بررسي شيوه هاي فرزندپروري برانگيزه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ششم ابتدايي شهرستان سيرجان در سال تحصيلي 94-95
18
بررسي شيوه هاي فرزندپروري و اثر آن بر شادي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان فارسان
19
بررسي شيوه هاي فرزندپروري والدين و رابطه آن با خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهرستان فردوس سال تحصيلي 89-88
20
بررسي شيوه هاي فرزندپروري وميزان سازگاري عاطفي فرزندان(دختر).
21
بررسي شيوه هاي كارگرداني آثار نمايشي ساموئل بكت
22
بررسي شيوه هاي كارگرداني آثار نمايشي ساموئل بكت ، عنوان عملي :
23
بررسي شيوه هاي كارگرداني نمايشهاي دهه 80 ايران با تكيه به آرا پست مدرنيسم
24
بررسي شيوه هاي كارگرداني نمايشهاي دهه 80 ايران با تكيه به آراء پست مدرنيسم
25
بررسي شيوه هاي كاهش پرخاشگري در نوجوانان
26
بررسي شيوه هاي كشف الگوهاي مربوط به تصادفات رانندگي در ايران با استفاده از داده كاوي
27
بررسي شيوه هاي كنترل اجتماعي و عوامل موثر بر آن
28
بررسي شيوه هاي كوئورديناسيون ليگاندهاي چند دندانه اي انعطاف پذير و سنتز پشته هاليدهاي مس﴿I﴾ سنتز و بررسي نمونه هايي از نانو سويچ هاي چند حالته ي روتنيوم ﴿II﴾ استيليد شامل بخش دي تايوفن اتن ﴿DTE﴾
29
بررسي شيوه هاي كوئورديناسيون ليگاندهاي چند دندانه اي انعطاف پذير و سنتز پشته هاليدهاي مس﴿I﴾ و سنتز و بررسي كمپلكس هاي آميدي كبالت ﴿III﴾
30
بررسي شيوه هاي متدوال تدريس موسيقي كودك در تهران
31
بررسي شيوه هاي مجازات در تاريخ بيهقي
32
بررسي شيوه هاي مختلف ايجاد لعاب انقباضي و استفاده از آن بر روي محصولات سراميكي
33
بررسي شيوه هاي مديريت بهينه مصرف آب آشاميدني و غير آشاميدني با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي برخي مناطق شهر اصفهان)
34
بررسي شيوه هاي مديريت مدارس در مقطع راهنمايي آموزش و پرورش منطقه دهدز در سال تحصيلي 1377- 1376
35
بررسي شيوه هاي مديريت مديران مدارس و رابطه آن با رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي تحصيلي منطقه 5 تهران
36
بررسي شيوه هاي مديريت و مقابله استرس ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
37
بررسي شيوه هاي مديريت وارتباط آن بارضايت شغلي معلمان درمدارس ابتدايي پسرانه آموزش وپرورش ناحيه يك قم
38
بررسي شيوه هاي مديريت وارتباط آن بارضايت شغلي معلمان درمدارس ابتدايي پسرانه آموزش وپرورش ناحيه يك قم
39
بررسي شيوه هاي مديريتي حاكم بر مدارس و ميزان اثرر بخشي آن از ديدگاه معلمان مقطع راهنمايي شهرستان دشتستان
40
بررسي شيوه هاي مستند سازي و انتقال تجربيات حرفه اي اعضاي هيأت علمي با سابقه به اعضاي هيأت علمي كم سابقه در دانشگاه هاي اصفهان
41
بررسي شيوه هاي مشاركت عوامل آموزشي ودانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان علي آباد درمديريت آموزشگاه
42
بررسي شيوه هاي مشاركت و همكاري اعضاي شركتهاي تعاوني در شهرستان ميبد
43
بررسي شيوه هاي مشاركت و همياري در باغداري شهر دالكي ﴿استان بوشهر﴾
44
بررسي شيوه هاي مطالعه دانش آموزان دبيرستاني
45
بررسي شيوه هاي مطالعه در كارايي مديران بخش خدمات شهرداري استان اصفهان
46
بررسي شيوه هاي مطالعه ويادگيري دانش اموزان موفق مدارس راهنمايي شهرستان فريمان
47
بررسي شيوه هاي معادل سازي مستندات قرآني مولوي در شروح معاصر مثنوي
48
بررسي شيوه هاي معاصر در تصوير سازي
49
بررسي شيوه هاي مقابله با استرس دربين دانش آموزان دختر وپسر دبيرستاني شهرستان املش.
50
بررسي شيوه هاي مكتوب آموزش ني و ارائه ي شيوه اي نوين
51
بررسي شيوه هاي مناسب تدريس و ارزشيابي از پيشرفت دانش آموزان استثنائي در شهرستان مينودشت
52
بررسي شيوه هاي موثر بر توانمند سازي كاركنان سازمانها
53
بررسي شيوه هاي موثر در هدايت بازيگر كودك در نمايش تعليمي- تربيتي كودكان
54
بررسي شيوه هاي موثر در هدايت بازيگر كودك درنمايش تعليمي _ تربيتي كودكان
55
بررسي شيوه هاي موجود انتخاب معلم از ديدگاه معلمان ، مديران و مسئولين استان كهگيلويه و بوير احمد
56
بررسي شيوه هاي موجود و مطلوب انتخاب و تربيت معلمان ابتدايي از ديدگاه مدرسان، كارشناسان و مديران مدارس ابتدايي استان قم
57
بررسي شيوه هاي نقد هنرهاي تجسمي در ايران امروز
58
بررسي شيوه هاي نگه داشت و آموزش نيروي انساني در گمرك سازمان منطقه آزاد قشم
59
بررسي شيوه هاي نگهداري و حفاظت نقاشي هاي ازاره گچي
60
بررسي شيوه هاي نگهداري و حفاظت نقاشي هاي ازاره گچي
61
بررسي شيوه هاي نوين آموزش كاركنان در اداره ي كل آموزش وپرورش استان گلستان
62
بررسي شيوه هاي نوين تدريس در دبيرستان هاي دخترانه
63
بررسي شيوه هاي نوين جذب سوادآموزي
64
بررسي شيوه هاي همسر گزيني و عوامل موثر بر آن در شهرستان فارسان
65
بررسي شيوه هاي هنجارافزايي و نظم آفريني در بوستان سعدي
66
بررسي شيوه هاي ياد دهي و تعليم معلمان در آموزش خواندن، نوشتن و هجي كردن به دانش آموزان آموزش پذير مقطع ابتدايي دخترانه يزد
67
بررسي شيوه هاياستفاده از معرق چوب در تزئينات داخلي ساختمان
68
بررسي شيوه هايپررئاليسم در نقاشي براساس نظريه وانمايي بودريار(از دهه 60 تاكنون)
69
بررسي شيوه هدايت تحصيلي در نظام جديد آموزش و پرورش
70
بررسي شيوه ي آهنگسازي احمد رضا مويد محسني
71
بررسي شيوه ي تار نوازي غلامحسين بيگچه خاني
72
بررسي شيوه ي تصوير پردازي در بهمن نامه ي حكيم ايرانشاه
73
بررسي شيوه ي جواب آواز پرويز مشكاتيان با بررسي موردي آلبوم هاي وطن من و دستان
74
بررسي شيوه ي جواب آواز محمد رضا لطفي
75
بررسي شيوه ي داستان پردازي وصورخيال در مثنوي سرو وتذرو نثاري توني , a survey of thetechniques of the narrative and the figures of speech in nethari toonis the mathnavi of sarv va tazarv
76
بررسي شيوه ي مواجهه ي پيامبر (ص) با عقايد خرافي در تطبيق با يافته هاي روان شناسي خرافات
77
بررسي شيوه ي نگهداري و نمايش ديوارنگاره هاي انتقالي با ابعاد بزرگ و اقدامات حفاظتي بر روي 53 قطعه نقاشي صف سلام فتحعلي شاه
78
بررسي شيوه‌‌ داستان نويسي سعيد نفيسي
79
بررسي شيوه‌هاي پيشگيري و مقابله با جرايم سازمان‌يافته
80
بررسي شيوه‌هاي تعاملِ تماشاگر در پيشبرد روايت تئاتري با طرح مسئله تئاتر-بازي
81
بررسي شيوه‌هاي مديريت منابع انساني با رويكرد تعهد بالا و ارتباط آنبا عملكرد شغلي در كاركنان صدا و سيما: آزمون مدل AMO
82
بررسي شيوهء طراحي انسان در سفالينه هاي مينايي ﴿قرن 6 تا 9 هجري قمري﴾
83
بررسي شيوههاي كار سنجي و زمان سنجي در شراكت توليدي
84
بررسي شيوههاي مستند سازي و انتقال تجربيات كارمندان باسابقه به كارمندان كم سابقه : مطالعه موردي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان
85
بررسي صافي سطح مواد با استفاده از تداخل سنج فيزو
86
بررسي صبليت سازه هاي دو بعدي با استفاده از تئوري گراف
87
بررسي صحت آناليز استرين در تعبير جابه جايي هاي ژئوديناميكي با استفاده از داده هاي GNSS
88
بررسي صحت تئوري تيلور در حالت معادله‌ي بقاي بار ديناميك براي تغيير شكل يك قطره و يك جفت قطره تحت اثر ميدان الكتريكي يكنواخت در دو و سه بعد
89
بررسي صحت تست چالشي آتروپين در پيش بيني سطح بلوك دهليزي – بطني در بيماران بابلوك درجه دوم نوع دو به يك
90
بررسي صحت تشخيص باليني BCC(basal cell carcinoma (در مقايسه با تشخيص اسيب شناسي در بيماران مبتلا به اين بيماري دربيمارستان شهيد صدوقي شهر يزد در سال هاي 1390-1386
91
بررسي صحت تشخيص باليني BCC(basal cell carcinoma (در مقايسه با تشخيص اسيب شناسي در بيماران مبتلا به اين بيماري دربيمارستان شهيد صدوقي شهر يزد در سال هاي 1390-1386
92
بررسي صحت تشخيصي الكتروكارديوگرام در تعيين سطح بلوك در بيماران تحت درمان باداروهاي آنتي آريتميك مبتلا به دهليزي- بطني مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
93
بررسي صحت تشخيصي تعداد ليد هاي داراي Fragmented QRS در پيش بيني پاسخ به CRT در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
94
بررسي صحت تشخيصي سونوگرافي در بيماران مبتلا به كله سيستيت حاد گانگرنه بستري در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 90 تا 94
95
بررسي صحت تشخيصي سونوگرافي ريه در يافتن بيماري پارانشيمال ريوي در مبتلايان به اسكلرودرمي
96
بررسي صحت تشخيصي گرافي قفسه صدري﴿رخ و نيمرخ﴾به وسيله اكوكارديوگرافي در تعيين ابعاد و بزرگي حفرات قلب و كسيفيكاسيون دريچه اي در 100 بيمار بستري در بخش قلب بيمارستان شهيد رهنمون يزد در سال 1376
97
بررسي صحت عملكرد سيستم هاي تشخيص نفوذ با استفاده از عامل هاي متحرك
98
بررسي صحت نمودارهاي Makdisi و Seed در آناليز ديناميكي سدهاي خاكي ايران
99
بررسي صحت و اعتبار روش هاي مختلف ديناميك مولكولي در حل جريان در كانال هاي مقياس ريز
100
بررسي صحت و سلامت نمونه هاي كامپوزيت پليمري تحت عيب جدايش بين لايه اي با استفاده از امواج لمب
101
بررسي صحت يا بطلان عقد مكره
102
بررسي صحنه جرم از طريق يافته هاي رياضي
103
بررسي صحنه درنمايش عروسكي
104
بررسي صحنه قيامت و ويژگي هاي آن در مناجات اميرالمومنين علي ﴿ع﴾در مسجد كوفه با تاكيد بر آيات وارده در آن
105
بررسي صداهاي مفصل گيجگاهي فكي در دانشجويان علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
106
بررسي صدمه حاد كليه (AKI) بعد از عمل جراحي قلب به روش OFF PUMP در مركز قلب افشار يزد
107
بررسي صدمه حاد كليه (AKI) بعد از عمل جراحي قلب به روش OFF PUMP در مركز قلب افشار يزد
108
بررسي صرفه اقتصادي و اختلاف قيمت سازه هاي بتني و فولادي
109
بررسي صرفه جويي در مصرف انرژي (سوخت و برق ) در يك ساختمان يك هزارمتر مربع
110
بررسي صرفي– كاربردشناختي پسوندهاي اشتقاقي زبان فارسي معيار
111
بررسي صفات الهي از ديدگاه متكلمين اسلامي – يهودي - مسيحي
112
بررسي صفات الهي از ديدگاه متكلمين اسلامي -يهودي-مسيحي
113
بررسي صفات توليدي و پاسخ آنتي بادي به واكسن نيوكاسل در دو ژنوتيپ جوجه هاي گوشتي
114
بررسي صفات خبريه حق تعالي از ديدگاه مفسران مشهور شيعه واهل سنت
115
بررسي صفات زراعي ، فيزيولوژيك و كيفيت دانه ژنوتيپ هاي گندم دوروم
116
بررسي صفات زراعي اكوتيپ هاي يونجه و گروه بندي آنها با استفاده از الگوي خواب زمستانه
117
بررسي صفات زراعي و روابط بين عملكرد دانه و اجزاي آن در برخي از لاين هاي اصلاحي گلرنگ﴿Carthamus tinctorius L ﴾
118
بررسي صفات شخصيتي درونگرا و برونگرا بين دختران ورزشكار و غير ورزشكار شهرستان قاين درسال 1392
119
بررسي صفات فيزيولوژيكي مرتبط با تحمل به تنش كمبود آب در ژنوتيپ هاي كنجد
120
بررسي صفات كمي وتحمل به بيماري ارقام ولاين هاي اميد بخش گندم
121
بررسي صفات كيفي نعناع در رويشگاه هاي مختلفي از منطقه مرند
122
بررسي صفات كيفي نعناع در رويشگاه‌هاي مختلفي از منطقه مرند
123
بررسي صفات مشترك همراه با موصوفات متعدد در قرآن كريم
124
بررسي صفات مورفوفنولوژيك، روش گرده افشاني و ميزان اسانس گياه كلماتيس اصفهاني در شرايط تنش و عدم تنش خشكي
125
بررسي صفات مورفوفيزيولوژيكي در ژنوتيپ هاي نخود وحشي
126
بررسي صفات مورفولوژي، آنتي اكسيداني و آنتي گلايكه كنندگي بومادران در مراحل مختلف فنولوژي
127
بررسي صفحه آرايي كتب فارسي چاپي در شبه قاره ي هند
128
بررسي صفحه آرايي نشريات ايراني
129
بررسي صفحه اصلي وب سايتهاي انتشارات _ با موضوع كتاب هاي هنر ﴾
130
بررسي صفحه انتهايي تير در اتصالات تير به ستون با پيچ هاي اصطكاكي به روش اجزاء محدود
131
بررسي صفر شدن مدول هاي كوهمولوژي موضعي وقضيه
132
بررسي صلاحيت ذاتي دادگاههاي عمومي و انقلاب راجع به قاچاق كالا و ارز
133
بررسي صلاحيت مرجعيت زن از نگاه فقه و حقوق اسلامي
134
بررسي صلاحيت هاي اداري دادستان عمومي و انقلاب
135
بررسي صلاحيت هاي اداري و قضايي مربوط به صحنه جرم
136
بررسي صلاحيت هاي باليني و عوامل مرتبط آن در دانشجويان سال آخر دانشكده دندان پزشكي گيلان (از رشت و انزلي) به روش خودآزمايي
137
بررسي صلاحيت هاي حرفه اي معلمان دوره ابتدايي شهر اهواز بر اساس جهت گيري سند تحول بنيادين آموزش وپرورش
138
بررسي صلاحيت هاي معلمان تخصصي ابتدايي بر اساس الگوي شايستگي در شهر مشهد
139
بررسي صلبيت پره بر راندمان كلي يك پروانه دريايي
140
بررسي صلبيت ديافراگم هاي افقي در ساختمانهاي بتن آرمه
141
بررسي صليب ديافراگم هاي پيش ساخته بتني از نوع دبل تي در دهانه هاي بلند تحت بار گذاري زلزله
142
بررسي صناعات بديعي در اشعار عماد خراساني
143
بررسي صناعات بديعي در اشعار عماد خراساني
144
بررسي صنايع از نگاه ابن خلدون
145
بررسي صنايع بديعي در قصايد سلمان ساوجي
146
بررسي صنايع بديعي در منشآت قائم مقام فراهاني
147
بررسي صنايع بديعي در منشات قائم مقام فراهاني
148
بررسي صنايع بديعي در منشات قائم مقام فراهاني
149
بررسي صنايع بديعي درقصايد سلمان ساوجي
150
بررسي صنايع دستي استان گيلان با تاكيد بر دستبافتها
151
بررسي صنايع دستي ايلام از لحاظ آماري و تئوريك
152
بررسي صنايع دستي چوبي ژاپن ﴿باتاكيد بررابطه طراحي و كاركرد﴾
153
بررسي صنايع روستايي و نقش آن در توسعه روستايي ﴿مطالعه موردي : روستاهاي بخش مركزي اروميه﴾
154
بررسي صنعت توريسم از ديدگاه شهروندان رامسري.
155
بررسي صنعت خودرو سازي در ايران
156
بررسي صنعت فرش در استان همدان
157
بررسي صنعت فرش در استان همدان
158
بررسي صنعت فولاد خوزستان
159
بررسي صنعت فولاد و تصريح ساختار هزينه اي مجتمع فولاد مباركه
160
بررسي صنعت قاليبافي و عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر آن
161
بررسي صنعت كشتي سازي در ايران و مقايسه آن با كشورهاي ديگر مانند كره جنوبي
162
بررسي صنعت گردشگري در ايران
163
بررسي صنعت نساجي چين و مقايسه آن با ايران
164
بررسي صوت شناختي تكيه ي واژگاني در زبان فارسي
165
بررسي صوت شناختي تلفظ واكه هاي انگليسي توسط زبان آموزان فارسي
166
بررسي صوت شناختي ديرش، زير و بمي و نوع منحني واحدهاي آهنگين جملات انگليسي در فراگيران فارسي زبان
167
بررسي صوت شناختي فرايند قلب در گويش لري بوير احمدي
168
بررسي صوت شناختي فرايندهاي واجي همگوني و ناهمگوني در فارسي محاوره
169
بررسي صوت شناختي همخوان هاي انسدادي غير انتهايي زبان فارسي
170
بررسي صوت شناختي همخوان هاي خيشومي در زبان فارسي گفتاري
171
بررسي صوت شناختي واك داري و دمش در همخوان هاي گرفته ي زبان كُردي سنندجي
172
بررسي صوت شناختي واك‌داري در همخوان‌هاي سايشي زبان فارسي
173
بررسي صوت ناشي از ارتعاشات گذرا در ورقهاي نازك
174
بررسي صوت هاي خطاب در كردي فيلي : يك بررسي انتقادي - جامعه شناختي
175
بررسي صوت‌شناختي فضاي واكه‌اي در زبان فارسي و تحليل آن در چارچوب نظريه‌ي پاشندگي سازگاريافته
176
بررسي صوت‌شناختي واكداري و دمش در همخوان‌هاي گرفته لري بختياري گونه بازفت
177
بررسي صور خيال در اثار حامد عسگري
178
بررسي صور خيال در ديوان صيدي تهراني
179
بررسي صور خيال در سندبادنامه
180
بررسي صور خيال در شعر حسين منزوي
181
بررسي صور خيال در شعر عرفي شيرازي
182
بررسي صور خيال در شعر قيصر امين پور
183
بررسي صور خيال در شعر كودك ونوجوان
184
بررسي صور خيال در غزليات حسرت اسفرايني
185
بررسي صور خيال در فرامرز نامه خسرو كيكاووس
186
بررسي صور خيال در قصايد وصال شيرازي
187
بررسي صور خيال در مثنوي معنوي، دفتر نخست
188
بررسي صور خيال در مثنوي معنوي،.دفتر نخست
189
بررسي صور خيال در مجموعه اشعار سيد علي صالحي
190
بررسي صور نوري در معماري اسلامي به واسطه تجلي مفاهيم وهنرهاي سنتي ﴿معماري موردي مساجد﴾
191
بررسي صورت هاي مختلف تركيب N-hydroseleno-N-selenoximido formamid و بررسي اثر استخلاف ها بر روي ساختار ، طيف ارتعاشي ، طيف NMR و پيوند هيدروژن درون مولكولي تركيب 3z - 4 - hydroselenopent -3- ene -2-seleno
192
بررسي صورتهاي فلكي در ارتباط با گرافيك
193
بررسي صورخيال در ديوان فلكي شرواني
194
بررسي صورخيال در ديوان نالي
195
بررسي صورخيال در سندبادنامه
196
بررسي صورخيال در غزليات حسرت اسفرايني
197
بررسي صورخيال در مثنوي جمال و جلال محمّد نزل آباد
198
بررسي صورخيال درآثاراحمدرضا احمدي وپروين دولت آبادي
199
بررسي صيادي بوشهر
200
بررسي ضايعات ÷اتولوپيك در نمونه بافت ÷وست جانبازان شيميايي در مقايسه باافراد سالم
201
بررسي ضايعات بافت نرم دهان در بيماران ديابتيك در بيمارستان رازي (در شهر رشت )
202
بررسي ضايعات پيش سرطاني در فاميل درجه يك افراد مبتلا به سرطان معده
203
بررسي ضايعات پيگمانته و خالهاي مادرزادي در 1005 نوزاد متولد شده در زايشگاههاي بهمن ، افشار و مادر در شهر يزد
204
بررسي ضايعات پيگمانته و خالهاي مادرزادي در 1005 نوزاد متولد شده در شهر يزد
205
بررسي ضايعات خوش خيم و بدخيم مري در طي سالهاي 1376-1386 در نمونه هاي بيوپسي شده مراكز پاتولوژي شهرستان يزد
206
بررسي ضايعات خوش خيم و بدخيم مري در طي سالهاي 1376-1386 در نمونه هاي بيوپسي شده مراكز پاتولوژي شهرستان يزد
207
بررسي ضايعات دهاني در بيماران مبتلا به بيماريهاي اتوايميون بافت همبند مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي
208
بررسي ضايعات دهاني در بيماران مبتلا به بيماريهاي اتوايميون بافت همبند مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي
209
بررسي ضايعات كاشيكاري مسجد كبود و طرح مرمت بخشي از آن
210
بررسي ضايعات كاشيكاري مسجد كبود و طرح مرمت بخشي از آن
211
بررسي ضايعات نئوپلاستيك بدخيم رحم (سرويكس ، آندومتر، ميومتر) در طي پنج ساله اخير در مركز آموزشي درماني امام حسين
212
بررسي ضايعات نئوپلاستيك بدخيم رحم (سرويكس ، آندومتر، ميومتر) در طي پنج ساله اخير در مركز آموزشي درماني امام حسين
213
بررسي ضايعات، عوارض، درمان و ميزان عود كراتيت هرپسي در 29 بيمار بستري شده در مركز آموزشي، درماني توتونكاران رشت (خرداد ماه 1372 لغايت ارديبهشت ماه 1374)
214
بررسي ضخامت درمقاومت مخلوط هاي آسفالتي در برابر شكست
215
بررسي ضخامت عاج باقيمانده و اكسپورهاي كشف نشده در حفرات عميق كلاس پنج انسان
216
بررسي ضخامت عاج باقيمانده و اكسپورهاي كشف نشده در حفرات عميق كلاس پنج انسان
217
بررسي ضخامت لايه هوازده در يكي از ميدان هاي نفتي جنوب كشور با استفاده از روش هاي لرزه نگاري شكسته مرزي
218
بررسي ضخامت لايه ي هوازده در يكي از ميادين نفتي جنوب كشور با استفاده از روش شكست مرزي
219
بررسي ضخامت مخاط كام با استفاده از پرتونگاري مقطعي كامپيوتري با اشعه مخروطي در افراد مراجعه كننده به يكي از مراكز تخصصي راديولوژي فك و صورت شهر رشت در سال 95-1394
220
بررسي ضخامت مورد نياز درطراحي لوله ها ومخازن تحت فشار
221
بررسي ضخامت ورق در رفتار ديوار برشي فولادي
222
بررسي ضد خوردگي يك سطح فعال كاتيوني در محيط اسيدي بر روي فولاد
223
بررسي ضدچروك شدن پارجه پنبه اي توسط سيتريك اسيد و مالييك اسيد
224
بررسي ضرائب آيروديناميكي براي بدنه هاي غيرحلقوي
225
بررسي ضرائب هيدروديناميكي نيروهاي وارد به شناور زيرآبي كاوش 4
226
بررسي ضرايب آيروديناميكي گلوله ي توپ 155Mhe
227
بررسي ضرايب انتقال جرم نانو سيال اكسيد تيتانيوم و اكسيد آلومينيوم به روش الكتروشيمي در لوله مدور
228
بررسي ضرايب بار و مقاومت اعضاي طراحي شده در آيين نامه ACI 318 براساس تئوري قابليت اعتماد سازه ها
229
بررسي ضرايب طراحي لرزه اي در سيستم هاي دوگانه قاب فولادي و بادبندي همگرا
230
بررسي ضرايب عبور و بازتاب در بلور فوتوني مغناطيسي سه لايه اي
231
بررسي ضرايب عبور،انعكاس،جذب و اثر غيرخطي هارمونيك دوم هنگام تابش موج الكترومغناطيسي...
232
بررسي ضرب آهنگ كاوي در نمود تن با تكيه بر آثار هانري كارتيه برسون ، مري آلن مارك و باربارا مورگان
233
بررسي ضرب المثل ها و بازيهاي بومي استان بوشهر
234
بررسي ضرب گرهاي قاب هاي پيوسته در فضاي هيلبرت
235
بررسي ضرب مستقيم گروه هاي فازي و حلقه هاي فازي
236
بررسي ضربات قفسه ي سينه در اطفال طي سالهاي 73- 1371 در بيمارستان پورسيناي رشت
237
بررسي ضربه
238
بررسي ضربه الاستوپلاستيك روي ورق هاي نازك مستطيلي
239
بررسي ضربه بر روي كامپوزيت هاي pp/pp ميكروسلولار
240
بررسي ضربه سرعت پايين بر روي كامپوزيتي خودترميم
241
بررسي ضربه سقوط آزاد در اهداف كامپوزيتي با استفاده از پرتابه هاي سنگين وزن با دماغه هاي مختلف
242
بررسي ضرورت ايجاد 3 واحد درسي كامپيوتر بعنوان دروس عمومي دانشگاهي
243
بررسي ضرورت ايجاد رشته آموزش زيست محيطي در هنرستانهاي فني و حرفه اي كشور
244
بررسي ضرورت ايجاد سيستم هاي اطلاعات مديريت در دانشگاه تربيت مدرس
245
بررسي ضرورت بكارگيري مشاوران در مقطع ابتدايي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي دخترانه ناحيه يك رشت.
246
بررسي ضرورت بكارگيري منابع نوري در بيان تصويري فضاي شهري
247
بررسي ضرورت حضور مشاوران از نظر معلمان در مدارس دخترانه ابتدايي ناحيه 5
248
بررسي ضرورت خدمات مشاوره اي دانش آموزان دخترانه از ديدگاه معلمان مقطع راهنمايي شهرستان گرگان سال تحصيلي 84 - 1383
249
بررسي ضرورت كنترل پسماند هاي بيمارستاني و ساير مراكز درماني در برنامه ريزي بهداشت شهريÝ (نمونه موردي شهر كرج )
250
بررسي ضرورت ها، نقاط قوت و ضعف و پيامدهاي طرح ارزشيابي توصيفي از ديدگاه معلمان ابتدايي شيراز
251
بررسي ضرورت و ارائه سيستمهاي هوشمند حمل و نقل با هدف كاهش مصرف سوخت و آلايندگي
252
بررسي ضرورت و امكان سنجي برنامه ريزي درسي دوزبانه فارسي و تركي درآموزش ابتدايي از ديدگاه مديران و معلمان ﴿مطالعه موردي: استان هاي آذربايجان شرقي و غربي﴾
253
بررسي ضرورت وجود مشاوران در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي منطقه لنگرود.
254
بررسي ضرورت وجود مشاوران در مدارس مقطع متوسطه شهرستان مينودشت
255
بررسي ضرورت وجود مشاوراي در مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي منطقه لنگرود
256
بررسي ضرورت وجود يك مركز رسمي در دانشگاه براي راهنمايي دانشجويان در امر تشكيل خانواده
257
بررسي ضريب اختلاط عرضي، توزيع سرعت و شدت آشفتگي در حضور تلماسه و پوشش گياهي
258
بررسي ضريب اطمينان اجزاء مكانيكي تحت بار ديناميكي
259
بررسي ضريب افزايش دوز (DEF) در روش GdNC براساس شبيه سازي مونت كارلو)
260
بررسي ضريب افزايش دوز (DEF) در روش GdNCT براساس شبيه سازي مونت كارلو (كد Geant4)
261
بررسي ضريب انتقال جرم در فرآيند جذب گاز دي اكسيد توسط نانوسيال آب /Fe3O4 در حضور ميدان هاي مغناطيسي در سامانه فيلم ريزان
262
بررسي ضريب انتقال جرم نانو سيال سيليكا به روش الكتروشيمي در لوله مدور
263
بررسي ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيالات بر پايه نانولوله كربني در مبدل حرارتي دو لوله اي و تاثيرات وابسته
264
بررسي ضريب انتقال حرارت وافت فشار در كندانسور ، كولرگازي ، اوپراتور
265
بررسي ضريب باربري كاليفرنيا (CBR )و فشار تورم بر روي خاكهاي رسي متورم شونده
266
بررسي ضريب بازتاب و فاز امواج الكترو مغناطيسي از آينه هاي مرتعش
267
بررسي ضريب بازتابش ساختارهاي متناوب متشكل از چند لايه ي دي الكتريك
268
بررسي ضريب تراش سطح در جوشش استخري
269
بررسي ضريب توافق سه روش خود ارزشيابي، ارزشيابي همتا و مدرس باليني از مهارت هاي باليني دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت در سال تحصيلي 93-1392
270
بررسي ضريب جذب اپتيكي خطي در متمركز كننده هاي خورشيدي نورتاب نقطه كوانتومي هسته -پوسته
271
بررسي ضريب خاموشي نانوذرات فلزي جهت كاربرد در سلول¬هاي خورشيدي
272
بررسي ضريب دبي و خصوصيات جريان روي سرريز جانبي لبه تيز مستطيلي در حضور پره هاي هادي
273
بررسي ضريب رفتار پايه هاي بر جهاي خنك ساز هذلولي تحت بارهاي لرزه اي
274
بررسي ضريب رفتار سيستم قاب خمشي ويژه با اتصالات استخواني
275
بررسي ضريب رفتار قابهاي بتن آرمه ترميم شده بوسيله بادبندي فولادي
276
بررسي ضريب رفتار لرزه اي ساختمان هاي فولادي با مهاربندي هاي كمانش ناپذير BRBF
277
بررسي ضريب سفتي پارچه هاي حلقوي و ارتباط آن با طول حلقه و نمره نخ
278
بررسي ضريب سيبك و اثر سيبك اسپيني در نانونوارهاي زيگزاگ سيليسين و فسفرين
279
بررسي ضريب شدت تنش ريل در حضور سيال عامل
280
بررسي ضريب شكل در مخازن با تخلخل دوگانه در حضور نفت و گاز (تخليه و آشام)
281
بررسي ضريب فشار حرارتي سيالات چگال با به كار گيري يك معادله حالت ساده
282
بررسي ضريب فعاليت و گرماي انحلال اسيدهاي آمينه با استفاده از مدلهاي حلاليت
283
بررسي ضريب كشش در گراف هاي يائو
284
بررسي ضريب نايكنواختي محصولات خط ريسندگي پنبه اي در سيستم اپن اند
285
بررسي ضريب هدايت حرارتي بتن هاي سبك خود متراكم
286
بررسي ضريب همبستگي وضعيت فشارخون با PH و ويسكوزيته بزاق تجمعي در مراجعين به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
287
بررسي ضمان تجاري درحقوق تجارت ايران
288
بررسي ضمان شوهر نسبت به معيوب و تلف شدن مهر در حقوق اسلامي و ايران
289
بررسي ضمان عاقله در قتل خطايي در فقه اسلامي
290
بررسي ضمانت اجراي قوانين حمايت از حقوق مصرف¬كنندهايران درمطالعه تطبيقي با دستورالعمل¬هاي اتحاديه اروپا
291
بررسي ضمير شان و قصه و موارد آن در قرآن كريم
292
بررسي ضوابط آيين نامه اي سازه هاي بنايي مورد نياز در ايران با تمركز بر روي آيين نامه UBC [يو. بي. سي.]
293
بررسي ضوابط پيشنهادي كميته SAC در مورد اتصالات جوشي
294
بررسي ضوابط تعيين كاربري و تدوين ضوابط مطلوب ﴿ حوزه مورد مطالعه: منطقه 1 شهرداري تهران﴾
295
بررسي ضوابط طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله در آئين نامه هاي بتن ايران،آمريكا و اروپا
296
بررسي ضوابط فقهي ناظر بر حقوق متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي
297
بررسي ضوابط فقهي ناظر بر حقوق متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي
298
بررسي ضوابط لرزه اي براي طراحي ميراگرهاي تسليمي و اصطكاكي در ساختمانهاي فلزي
299
بررسي ضوابط لرزه اي جديد ساختمانهاي فولادي به روش طراحي بر اساس عملكرد
300
بررسي طاسي منطقه اي و تاثير استروئيد تزريقي در آن
301
بررسي طالع بيني و خرافه پرستي در بين جوانان (15-29) ساله شهر بوشهر
302
بررسي طب سنتي (بررسي موردي شهر ايذه )
303
بررسي طبقات اجتماعي در آثار داستاني هوشنگ مرادي كرماني
304
بررسي طبقات اجتماعي در ادبيات داستاني معاصر ايران
305
بررسي طبقات اجتماعي و فردگرايي
306
بررسي طبقه بندي قالي هاي كتيبه دار موزه فرش ايران
307
بررسي طبقه بندي كانالهاي انسيزور پائين كشيده شده در درمانگاههاي شهر يزد.
308
بررسي طبقه بندي كانالهاي دندانهاي اينسيزور پايين كشيده شده در درمانگاههاي شهر يزد
309
بررسي طبيعت در آثار سلطان محمد عراقي
310
بررسي طبيعت در امپرسيونيسم و پست امپرسيونيسم وعكاسي مبتني بر آن
311
بررسي طبيعت نگاري در مكتب شيراز ﴿دوره اسكندر سلطان 801 تا 817﴾
312
بررسي طراحي آشيانه تعميراتي هواپيمائي براساس فاكتورهاي بهره وري انساني و تعميراتي
313
بررسي طراحي آيروديناميكي هواپيما
314
بررسي طراحي اتصال جوش بر برزگي و توزيع تنشهاي پسماند
315
بررسي طراحي اجزا؟ گيربكس ها از دو ديدگاه مختلف
316
بررسي طراحي استنت هاو مطالعه ي استنت هاي حاوي افزودني
317
بررسي طراحي بسته بندي خوراكي كودكان در اروپا در دو دهه اخير
318
بررسي طراحي بسته بندي محصولات آرايشي در فرانسه (سه دهه اخير)
319
بررسي طراحي بسته بندي و طراحي ليبل مواد غذايي در دو دهه اخير ايران
320
بررسي طراحي تكنيك هاي تحمل پذيري خطا در سيستم هاي نرم افزاري
321
بررسي طراحي جلد صفحه هاي موسيقي ايران قبل از انقلاب اسلامي
322
بررسي طراحي سپرهاي ماشين هاي حفاري تونل هاي افقي﴿TBM)
323
بررسي طراحي سر لوحه هاي روزنامه هاي ورزشي ايران
324
بررسي طراحي سيستمهاي DETECTION PROXIMITY
325
بررسي طراحي شبكه انتقال ديتا كشور به كمك نرم افزار و شبيه سازي قسمتي از شبكه به كمك نرم افزارCNS-3
326
بررسي طراحي شهري در بافت قديم شهر يزد ﴿مطالعه تطبيقي طراحي شهري در خيابان لب خندق با وضع موجود﴾
327
بررسي طراحي صحنه از ديدگاه فيلمبرداري در فيلم آخرين امپراطور
328
بررسي طراحي صحنه ي كنشي در پيشبرد نمايش
329
بررسي طراحي صحنه ي كنشي در پيشبرد نمايش
330
بررسي طراحي كنترل كننده هاي فازي وفقي براساس توابع پايه فازي
331
بررسي طراحي كوليماتور الكترونيكي براي اصلاح تصوير PET
332
بررسي طراحي گرافيتي و نقاشي خياباني
333
بررسي طراحي گرافيكي حروف بر روي ساختمان ها و فروشگاه ها
334
بررسي طراحي مخازن تحت فشار گاز CO2بر اساس اصول مكانيك شكست خطي
335
بررسي طراحي مدارس نوساز شهر يزد در ارتباط با اقليم
336
بررسي طراحي معماري و فنون ساخت، ايستايي و سازه عاليقاپو
337
بررسي طراحي و آناليز سازه اي جكت (Jackets) در سكوهاي ثابت
338
بررسي طراحي و تحليل ماشين جريان مستقيم بدون جاروبك بدون آهن چرخ لنگر
339
بررسي طراحي و تكنولوژي ساخت قالب پيش فرم و آهنگري در صنعت متالوژي پودر
340
بررسي طراحي و تكنولوژي مدارهاي مجتمع يكپارچه ميكروويو (MMIC_)
341
بررسي طراحي و ساخت پروب شناساگر مواد منفجره با استفاده از پپتيدها
342
بررسي طراحي و ساخت حسگر گازي بر اساس نانوذرات طلاي اصلاح شده، جهت رديابي بخارات آلاينده هاي محيطي
343
بررسي طراحي و ساخت سنسور گازي براساس نانو ذرات طلا
344
بررسي طراحي و ساخت نمونه اوليه تونلزن تمام مقطع براي تونلهاي فاضلاب شهري
345
بررسي طراحي و شبيه سازي (بهينه سازي) فيبر نوري dcsm
346
بررسي طرح ، نقش و بافت گليم گچساران ( دو گننبدان)
347
بررسي طرح ، نقش و رنگ در ورني آذربايجان
348
بررسي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از منظر فقه اسلامي و حقوق موضوعه
349
بررسي طرح ارزشيابي توصيفي در يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي
350
بررسي طرح ارزشيابي كاركنان سازمان تامين اجتماعي و تاثير آن بر عملكرد كاركنان
351
بررسي طرح اشياء در ايران باستان﴿دوره عيلامي﴾
352
بررسي طرح اقتصادي وطرح آماري - اقتصادي نمودار كنترل MEWMA
353
بررسي طرح امضا - رمز با امضا - رمز گشايي گروهي
354
بررسي طرح امكان سنجي احداث كارخانه توليد دستمال كاغذي
355
بررسي طرح انتخاب مديران توسط دبيران از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستان هاي شهرستان شهركرد
356
بررسي طرح بهسازي و نوسازي روستاي بفروئيه
357
بررسي طرح بهينه مخلوط بتن غلطكي
358
بررسي طرح تجميع در روستاهاي شهرستان اردكان
359
بررسي طرح ترويجي بهبود كيفيت شير خام در گاوداري هاي سنتي و نيمه صنعتي استان اصفهان و ارزيابي عوامل موثر در موفقيت آن 1389-1379
360
بررسي طرح تفكيك جنسيتي دبيران در دبيرستان هاي دخترانه استان كهگيلويه و بوير احمد از ديدگاه مديران، دبيران و كارشناسان ستادي بر اساس الگوي SWOT
361
بررسي طرح تكريم ارباب رجوع در شهرداري شهركرد
362
بررسي طرح توليد شيشه سكوريت ده ميل (فني ، اقتصادي، مالي ) به همراه مكان يابي
363
بررسي طرح توليد يونيت هيتر گازي (فني ، اقتصادي، مالي )
364
بررسي طرح جامع ساخت Arealomecer به منظور اندازه گيري سطح مخصوص در ريسندگي الياف پنبه
365
بررسي طرح جديد براي تغيير ساختار كلي فرآيند رهگيري مرسولات ثبتي پست
366
بررسي طرح جلد كتابهاي كودكان و نوجوانان
367
بررسي طرح جلدهاي مجلات علمي و تخصصي
368
بررسي طرح جمع آوري و ذخيره سازي دي اكسيد كربن ﴿ccs﴾ براي مقابله با پديده ي گرمايش جهاني
369
بررسي طرح در نقوش اشكاني
370
بررسي طرح درختي قاليچه هاي بلوچ
371
بررسي طرح درمان در روشIMRT با استفاده از روش مونت‌كارلو
372
بررسي طرح زير خاكي خراسان
373
بررسي طرح سبزيكار كرمان
374
بررسي طرح سنجش بينايي شنوائي وامادگي تحصيلي كودكان بدو ورود به دبستان
375
بررسي طرح شهردار مدرسه
376
بررسي طرح صنعتي غبارروبي متمركز در صنعت سيمان
377
بررسي طرح فرش جوشقان به منظور طراحي در فرش هاي معاصر
378
بررسي طرح قالي شيخ صفي الدين اردبيلي و احياي ترنج آن
379
بررسي طرح قانون صدور چك و مقايسه آن با اصلاحيه قانون صدور چك
380
بررسي طرح لاله يزدي
381
بررسي طرح مجتمع تجاري مسكوني
382
بررسي طرح محرمات فرشهاي ايراني
383
بررسي طرح مسئله اتحاد جهان اسلام در عصر قاجار
384
بررسي طرح مسير شغلي (كار راهه ) معلمان و مديران در آموزش و پرورش استان لرستان و تاثير آن بر ميزان انگيزش ، كارايي و كيفيت خدمات آموزشي آنها
385
بررسي طرح نقش و رنگ گليم هاي انا طولي تركيه
386
بررسي طرح نمونه گيري ترتيبي با احتمال شمول متناسب با اندازه
387
بررسي طرح نوشته عناوين (لوگوتايپ ) بسته بندي مواد خوراكي در ايران
388
بررسي طرح ها و نقشه هاي فرش هاي صادراتي قم
389
بررسي طرح ها و نقوش قفقاز و مقايسه تطبيقي آن با طرح هاي عشاير ايران
390
بررسي طرح ها و نقوش منطقه كوهدشت ﴿توابع لرستان﴾ به همراه شيوه بافت مربوطه
391
بررسي طرح ها ونقوش فرش دستباف قزوين جهت احياء
392
بررسي طرح ها ونقوش فرش دستباف قزوين جهت احياء
393
بررسي طرح هاب هليكوپتر و اثر انعطاف پذيري پره بر گشتاور خمشي وارد بر آن (در جهت فلاپ )
394
بررسي طرح هاي تسهيم راز پيشرو
395
بررسي طرح هاي تفاضلات متناهي غير استانداردبراي معادلات برگردوگانه
396
بررسي طرح هاي تفاضلي فشرده تركيبي در حل معادلات انتقال - انتشار كسري - زماني
397
بررسي طرح هاي شكارگاهي در فرش ايران
398
بررسي طرح هاي مختلف پاريسون در شبيه سازي قالبگيري بطري PET
399
بررسي طرح هاي منسوخ شده در فرش در استان آذربايجان شرقي
400
بررسي طرح هاي يزد و اجراي طرح لاله عباسي
401
بررسي طرح هاي يزد و اجراي يك نمونه از آن
402
بررسي طرح هويت دانش صفر با استفاده از مشبكه ها
403
بررسي طرح و بافت قاليهاي ارمني باف ليلان
404
بررسي طرح و رنگ آميز فرش هاي كشكولي
405
بررسي طرح و رنگ آميز قالي در عرب فارس
406
بررسي طرح و رنگ آميز گليم هاي شاهسون
407
بررسي طرح و رنگ فرش صابر
408
بررسي طرح و رنگ فرش هاي بختياري ﴿نقش هاي واگيره اي با توجه به موسيقي بختياري﴾
409
بررسي طرح و رنگ گليم قشقايي با تاكيد بر همنشيني رنگ ها
410
بررسي طرح و رنگ و شيوه هاي بافت منطقه سنقر
411
بررسي طرح و ساخت كنترل كننده جريان مستقيم 1 كيلو واتي
412
بررسي طرح و نقش پوشاك در ايران باستان
413
بررسي طرح و نقش دستبافته هاي سوزني قشقايي در مناطق سميرم و شهرضا به منظور طراحي گليم معاصر
414
بررسي طرح و نقش فرش زيرخاكي در مناطق مختلف ايران ﴿مطالعه موردي: كاشمر، ساروق، تبريز﴾
415
بررسي طرح و نقش فرش قاجار
416
بررسي طرح و نقش فرش كردستان
417
بررسي طرح و نقش قالي اراك با تاكيد بر نقوش واگيره اي به منظور طراحي در فرش امروزي
418
بررسي طرح و نقش قالي دوره صفوي
419
بررسي طرح و نقش قالي دوره صفوي
420
بررسي طرح و نقش قالي هاي ايل خمسه فارس و امكان سنجي يراي طراحي و توليد فرش هاي با اندازه هاي غير متعارف
421
بررسي طرح و نقش قالي هاي ساروق به منظور طراحي در فرش هاي امروزي
422
بررسي طرح و نقش قالي هاي منطقه قروه درجزين همدان
423
بررسي طرح و نقش گليم هاي كرمانجي
424
بررسي طرح و نقش نمونه هايي از فرش هاي زربافت اصفهان در دوره صفويه
425
بررسي طرح و نقش و رنگ و شيوه هاي گليم بافي در هريس
426
بررسي طرح و نقش و شيوه بافت گليم كردهاي قوچان ﴿كرمانج﴾ و ارائه نمونه اي از طرح هاي جديد
427
بررسي طرح و نقش يلمه هاي منطقه بروجن به منظور طراحي فرش معاصر
428
بررسي طرح و نقوش بكاررفته در موزه فرش ايران
429
بررسي طرح واره هاي تصوري جانسون در ادبيات داستاني جنگ ايران و عراق
430
بررسي طرح واره هاي تصوري جانسون در ادبيات داستاني جنگ ايران و عراق
431
بررسي طرح ونقش فرش بلوچ خراسان
432
بررسي طرح ونقش قالي هاي منطقه قفقاز
433
بررسي طرح‌هاي پوشاك ايراني موثر بر پوشاك اروپا در قرن 17 و طراحي پارچه هاي الهام گرفته از اين مقايسه جهت استفاده در پوشاك بانوان
434
بررسي طرح‌واره¬هاي تصوري در گفتار دانش¬آموزان دوره ابتدايي شهر بوشهر در چارچوب زبان¬شناسي شناختي
435
بررسي طرح، نقش و تكنيك بافت در گليم هاي ورامين
436
بررسي طرحهاي جامع شهر اصفهان و تطبيق كاربريهاي زمين در مراحل اجزاء
437
بررسي طرحهاي فرش هند
438
بررسي طرحهاي هادي روستايي انجام شده در استان اصفهان
439
بررسي طرفداران به عنوان توليد/ مصرف كننده ي پيرامتن هاي رسانه و رابطه ي ميان رسانه اي (Transmedia) بازي كامپيوتري با انيميشن و فيلم
440
بررسي طرفداران به عنوان توليد/ مصرف كننده ي پيرامتن هاي رسانه و رابطه ي ميان رسانه اي (Transmedia) بازي كامپيوتري با انيميشن و فيلم
441
بررسي طريقه و عوامل مرتبط با خودكشي در بين دانش‌آموزان شهرستان ايلام
442
بررسي طلاق ، علل و عوامل موثر بر آن
443
بررسي طلاق از شهرستان رودسر سال 1379-1380
444
بررسي طلاق خلع در حقوق ايران
445
بررسي طلاق شهرستان رودسرسال1374-1370.
446
بررسي طلسم هاي باران خواني در دستبافته هاي عشايري فارس
447
بررسي طنز ادبي - اجتماعي در آثار جلال آل احمد
448
بررسي طنز در آثار جمالزاده
449
بررسي طنز در رباعيات جليل صفربيگي
450
بررسي طنز در شعر دوره مشروطه با تاكيد بر اشعار نسيم شمال، دهخدا و ايرج ميرزا
451
بررسي طنز در شعر سياسي و اجتماعي احمد الوائلي
452
بررسي طنز درجامعه معاصر ايران.
453
بررسي طنز موقعيت در آثار آلن ايكبورن
454
بررسي طنز موقعيت در آثار آلن ايكبورن
455
بررسي طوق هاي گردن آويز فلزي ايران و اروپا ﴿اواخر هزاره دوم قبل از ميلاد تا قرون اوليه ميلادي﴾ و احياي آن متناسب با فضاي امروز
456
بررسي طول امل وآثار رواني آن
457
بررسي طول بهينه جبهه كاربلند بر اساس پارامترهاي موثر با استفاده از روشهايي عددي مطالعه موردي معدن زغال سنگ پرورده يك طبس
458
بررسي طول توالي RNA شاخه دار محصول دئوكسي ريبوزيم 10DM24 در توقف عمل آنزيم رونوشت بردار معكوس
459
بررسي طول عمر پوشش هاي برپايه رزين اپوكسي پلي آميد پيگمنته با پودر روي و تركيبات آن در محيط مه نمكي
460
بررسي طول فرار ذرات باردار سبك نسبيتي به هنگام حركت كانالي در بلورها
461
بررسي طول لغزش در نانو كانال هاي صاف و زبر به كمك روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
462
بررسي طول ليگامان استيلوهيوئيد در مراجعين 20 سال به بالا به دانشكده دندانپزشكي يزد
463
بررسي طول ليگامان استيلوهيوئيد در مراجعين 20 سال به بالا به دانشكده دندانپزشكي يزد
464
بررسي طول مدت بستري و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به سكته مغزي بستري در مركز آموزشي درماني پورسينا رشت در سال 1396-1395
465
بررسي طول مدت شيردهي و علل اجتماعي بازدارنده آن در خانمهاي فرهنگي شهر رشت در زمان اشتغال
466
بررسي طول نسبي توالي نوكلئوتيدهاي TTAGGG (طول تلومر) در كارگران مواجهه يافته با غبارات معدني در يكي از صنايع كاشي منتخب يزد در سال ۱۳۹۵
467
بررسي طولي رابطه بين عملكرد (تحصيلي-كاري)، خوش بيني و سرزندگي از طريق سبك‌هاي مقابله‌اي بين دانشجويان دانشگاه اصفهان و كاركنان شركت برق منطقه‌اي اصفهان و مقايسه دو روش بوت استراپ و مونت كارلو و سوبل براي بررسي اثر غير مستقيم
468
بررسي طولي و عرضي شاسي نفربر در حالت استاتيكي
469
بررسي طومار نقالي مرشد عباس زريري اصفهاني بر مبناي مفهوم اسكاز نزد فرماليست‌هاي روس
470
بررسي طيف qqبا استفاده از روش پراكندگي معكوس
471
بررسي طيف اساسي مجموع عملگرهاي خودالحاق و بسته بودن مجموع برد عملگرها
472
بررسي طيف انرژي در نانوساختارهاي جفت شده
473
بررسي طيف پلاسماي MHD مغناطيده, مقاوم و چسبناك در استوانه و بين دو صفحه ي تخت موازي
474
بررسي طيف تابش الكترون هاي فرانسبيتي در سنكروترون و نوسان سازهاي مغناطيسي خطي
475
بررسي طيف تابش ذرات باردار فرانسبيتي در نوسان سازهاي بلوري
476
بررسي طيف جذب نانو خوشه هاي نقره Agn و نانو خوشه هاي آلياژس نقره- پالاديوم ...با استفاده از بسته محاسباتي اختاپوس بر پايه نظريه تابعي چگالي وابسته به زمان
477
بررسي طيف جذبي و گسيلي پرتو ايكس ﴿ آزمايشگاهي و سينكروتروني ﴾ خواص اپتيكي نانو لايه هاي Co/Ru
478
بررسي طيف جرمي ...(1405)8 و محاسبه جرم و پهناي حالت تشديدي ﴿1405﴾8 با استفاده از داده هاي همينگوي
479
بررسي طيف خطر يكنواخت با در نظر گرفتن حوزه نزديك در منطقه شهر تبريز
480
بررسي طيف سنجي و ترموديناميكي بر همكنش دزوكسي ريبوئوكلئيك اسيد طحالگاوي ( ct-DNA) و داروي پيشنهادي ضد سرطان مزو تتراكس ﴿ تترافلوئورو تري متيل آمونيم ﴾ فنيل پورفيناتو نيكل (II) استات
481
بررسي طيف سنجي و ترموديناميكي بر همكنش دزوكسي نوكلييك اسيد طحال گاوي ﴿CTDNA﴾ و داوري پيشنهادي ضد سرطان سديم كبالت فتالوسيانين تتراسولفوفه
482
بررسي طيف عبوري از بلورهاي فوتوني يك بعدي با استفاده از روش ماتريس انتقال
483
بررسي طيف فونوني و رسانندگي گرمايي دي كالكوژن هاي MoAB
484
بررسي طيف لاپلاسين حاضل ضرب گراف ها
485
بررسي طيف لاپلاسين هاي تفاضلي روي گراف هاي خاص
486
بررسي طيف مدول ها روي حلقه هاي جابجايي
487
بررسي طيف موتاسيون هاي بتا تالاسمي و ارتباط آن با هاپلوتايپ هاي RFLP در جمعيت ايران
488
بررسي طيف نگاري فوق سريع و محاسبه شرايط پايداري ليزرنئوديميم ـ ياگ با در نظر گرفتن اثر عدسي گرمايي
489
بررسي طيف نوترون راكتور MNSR اصفهان در فانتوم سر جهت نوترون درماني با بور (BNCT)
490
بررسي طيف هاي رامان با سطح اصلاح شده ي گرافن توليدشده در محيط مايع دما پايين با ليزر ياگ
491
بررسي طيف هاي گرفته شده از رنگزاهاي طبيعي روناس، اسپرك و نيل بر روي الياف پشمي و اثر ماده ايزوپروپانول بر روي طيف رنگي
492
بررسي ظرفيت آنتي اكسيداني تام در افراد آلوده به HTLV-1ومقايسه با گروه كنترل
493
بررسي ظرفيت باربري افقي شمعهاي فلزي در خاك هاي دانه اي
494
بررسي ظرفيت باربري پايه هاي سنگريزه اي كوبشي با استفاده از روش¬هاي عددي و نتايج محلي
495
بررسي ظرفيت باربري پي هاي داراي ديواره محيطي تحتاني
496
بررسي ظرفيت باربري پي هاي سطحي با استفاده از نرم افزار "انسيس " و با كاربرد مدل "دراكر- پراگر"
497
بررسي ظرفيت باربري پي هاي نواري و دايره اي در خاكهاي غير چسبنده
498
بررسي ظرفيت باربري پي‌ها روي سطوح شيبدار با استفاده از روش اجزاء محدود
499
بررسي ظرفيت باربري خاك ماسه اي مسلح شده با ژئوسل و خرده لاستيك تحت بارهاي استاتيكي و سيكلي
500
بررسي ظرفيت باربري خاك مسلح زير پي هاي نواري مجاور يكديگر
501
بررسي ظرفيت باربري ديناميكي شالوده هاي سطحي به روش عددي در خاك هاي غير چسبنده
502
بررسي ظرفيت باربري شالوده جعبه اي وارونه
503
بررسي ظرفيت باربري قائم شمعهاي فلزي در خاك هاي دانه اي
504
بررسي ظرفيت باربري و نشست ماسه سيليكاته و پت (PET) با استفاده از مدل فيزيكي آزمايشگاهي
505
بررسي ظرفيت باربري وافقي شمعها
506
بررسي ظرفيت باربريپي‌هاي قرارگرفته بر خاك مسلح شده با ژئوسينتتيك ها توسط مدل‌سازي عددي
507
بررسي ظرفيت برشي تير هاي پيش تنيده ساده وپيوسته با و بدون پيش تنيدگي قائم
508
بررسي ظرفيت برشي صفحات فولادي داراي گشايش
509
بررسي ظرفيت تام آنتي اكسيداني و عناصر جزئي قبل و بعد از دوره شريمي درماني در زنان مبتلا به سرطان سينه
510
بررسي ظرفيت تير هاي بتن آرمه خورده شده پس از ترميم با CFRP
511
بررسي ظرفيت جذب انرژي در كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي حلقوي پودي سه بعدي
512
بررسي ظرفيت خالي (عدم بهره وري) در صنايع سيمان و ارائه راه هاي افزايش بهره وري
513
بررسي ظرفيت خصوصي كانال هاي كوانتومي
514
بررسي ظرفيت دراماتيك باب شير و گاو كتاب كليه و دمنه وتنظم نمايشنامه پاداش براساس ماجراي شيروگاو
515
بررسي ظرفيت دولايه الكتريكي (EDL) در ابرخازن ساخته شده با الكترود كامپوزيت پلي پيرول با نانو صفحات گرافن در محيط آبي به روش ديناميك مولكولي
516
بررسي ظرفيت سامانه هاي چند ورودي - چند خروجي در كانالهاي همبسته بر مبناي مدل فيزيكي كانال
517
بررسي ظرفيت شبكه هاي ADHOC در محيط هاي محوشدگي ريلي
518
بررسي ظرفيت كارآفريني صنايع دستي فلزي اصفهان (نمونه موردي ساخت احجام فلزي وكوفي گري)
519
بررسي ظرفيت مالياتي و زكات در استان سيستان و بلوچستان
520
بررسي ظرفيت نظريه هاي روانشناسي شخصيت برا ي شخصيت پردازي در فيلم نامه ي انيميشن
521
بررسي ظرفيت نظريه‌هاي روانشناسي شخصيت براي شخصيت ‌پردازي در فيلم‌نامۀ انيميشن
522
بررسي ظرفيت ها و موانع مديريت پسماند شهربابلسر با استفاده از روش SWOT
523
بررسي ظرفيت هاي اجرايي آيين باران خواهي هدرسه بر اساس نظريه اجرا ريچارد شكنر
524
بررسي ظرفيت هاي اشتغال دو حوزه ي توريسم
525
بررسي ظرفيت هاي فعل زدن بر اساس شبكه ي قالبي
526
بررسي ظرفيت هاي گردشگري كشاورزي روستاي گرجي محله شهرستان بهشهر در توسعه پايدار منطقه
527
بررسي ظرفيت هاي نظريه لحظه قطعي كارتيه برسون در كارگرداني متون دراماتيك ايراني (موارد مطالعاتي: ديكته، افرا، ناگهان هذا حبيب الله ...)
528
بررسي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي نوظهور شهرهاي خواهرخوانده در ارتقاء تبادلات و توسعه ي گردشگري بين شهري(مطالعه موردي شهرهاي خواهرخوانده اصفهان و بارسلونا)
529
بررسي ظرفيتها و شناسايي اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان مازندران
530
بررسي ظرفيتهاي رونق گردشگري استان اصفهان با تاكيد بر هنرهاي نمايشي
531
بررسي ظروف رايج غذاخوري در طبيعت وطراحي مجموعه ظروف سفري، سرويس شش نفري
532
بررسي ظهور و سقوط طالبان در افغانستان ( 2001-1996 م)
533
بررسي ظوابط پيشنهادي كميتهSACدر مورد اتصالات جوشي
534
بررسي عئامل اقتصادي اجتماعي موثر بر تغيير نگرش مردان نسبت به زنان در طوايف عرب شهرستان سوسنگرد
535
بررسي عادات تغذيه اي و باورهاي درماني سنتي در 780 بيمار مبتلا به ديابت در شهر يزد
536
بررسي عادات تغذيه اي و باورهاي درماني سنتي در 780 بيمار مبتلا به ديابت در شهر يزد
537
بررسي عادات خواب دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر رشت از ديدگاه والدين در سال 1387
538
بررسي عادات رفتاري قبل از تشخيص مبتلايان به سنگهاي مجاري ادراري مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت
539
بررسي عادات غذايي بيماران با آلرژي در مقايسه با افراد سالم در گروه سني اطفال ﴿ دانش آموزان دبستان و راهنمايي شهر يزد﴾
540
بررسي عادات و رفتار بهداشتي استفاده كنندگان از دست دندان مراجعه كننده به بخش پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1393
541
بررسي عارضه خونريزي پس از عمل آدنوتو نسيلكتومي در بيماران بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان شهيد رهنمون
542
بررسي عارضه خونريزي پس از عمل آدنوتو نسيلكتومي در بيماران بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان شهيد رهنمون
543
بررسي عاشقانه سرايي در شعر شاعران يزد
544
بررسي عاطفي و ساختار شناسي شعر پايداري كودك و نوجوان (1389-1359)
545
بررسي عالم مثال از ديدگاه قرآن و ملا صدرا
546
بررسي عامل اعتياد جوانان (18-25) سال شهر برازجان
547
بررسي عامل باز بودن در مقابل تجربه در افراد با تيپ شخصيتي a
548
بررسي عامل زمان بر ضخامت و مقاومت به خوردگي پوشش روي ﴿Zn﴾ ايجاد شده روي فولاد از روش آبكاري گالوانيزه سرد
549
بررسي عامل موثر بر خريد خريداران تلوزيون هايlcdدر شهر نجف آباد
550
بررسي عامل موثر بر سايش چرخ و ريل
551
بررسي عامل هاي اثرگذار بر انگيزه مشاركت مديران و كارشناسان ستادي آموزش و پرورش استان اصفهان در برنامه ريزي آموزشي بر اساس نظريه انتظار و روم
552
بررسي عامل هاي افزايش ورود زنان به دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه اصفهان
553
بررسي عامل هاي شكل نوترون با استفاده ازسطح مقطع پراكندگي
554
بررسي عاملهاي موثر در موفق يا ناموفق بودن كشت ديم گونه اسپرس جهت تبديل ديمزارهاي كم بازده به علوفه كاري ديم در مناطق چادگان ، فريدن،فريدونشهر، سميرم
555
بررسي عايق تشعشعي بربهينه سازيانرژي در ساختمان به كمك نرم افزار ANSYS
556
بررسي عبادات و احوال شخصيه مكلفان غير عادي درفقه اماميه
557
بررسي عبور از غشا و استخراج برخي از كاتيونهاي عناصرواسطه باليگاندهاي حاوي گروههاي دهنده نيتروژن - اكسيژن يا گوگرد (تري آذين ) , transport and extraction of some transation metal cations using ligands containing N , O or S triazin)(
558
بررسي عبور از غشا و استخراج رقابتي برخي از كاتيون هاي عناصر واسطه با استفاده از ليگاند دي بنزو 18 كرون 6 به عنوان حامل , investigation of competitive transport and extraction of some transition metal cations using dibenzo 81 crown 6 as a carrier
559
بررسي عبور از غشاء كاتيونهاي عناصر واسطه سري اول با ليگاندهاي حاوي گروههاي دهنده O,N ياS (تري آزول ) , investigation of transport of first row of transition metal cations with ligands containing O, N or S donor groups)triasoles(
560
بررسي عبور پليمر از نانوحفره هاي زيستي و تاثير اندازه ذرات چسبنده بر زمان عبور
561
بررسي عبور جريان در خط لوله انتقال گاز طبيعي و ايستگاه تقويت فشار
562
بررسي عبور جريان مافوق صورت از روي مخروط
563
بررسي عبور نرخ ارز بر شاخص قيمت كالاهاي واداراتي بخش صنعت در ايران﴿ مورد مطالعه صنعت خودرو﴾﴿1355-1389﴾
564
بررسي عبوردهي سامانه هيبريدي PE/EVOH/nano clay
565
بررسي عدالت اقتصادي در نظام اقتصاد اسلامي
566
بررسي عدالت جنسيتي و اشتغال زنان در خراسان رضوي
567
بررسي عدالت سازماني ازديدگاه مدرسان عضو هيات علمي وحق التدريس دانشگاه پيام نور
568
بررسي عدالت سازماني با خود كارآمدي دبيران مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه شهر بابل در سال تحصيلي 94-93
569
بررسي عدالت سازماني بين كاركنان اداري شهرداري شيروان
570
بررسي عدالت سازماني و تاثير آن بر خشنودي شغلي و رفتار شهروندي سازماني
571
بررسي عدد k- احاطه گر رنگين كمان بر روي گراف تعميم يافته ي پترسن
572
بررسي عدد احاطه كننده يالي حاصلضرب دكارتي گرافها و شبكه گراف
573
بررسي عدد احاطه گر در ضرب گراف ها
574
بررسي عدد رينولدز بر مشخصات عملكردي فن محوري
575
بررسي عدد عملكرد ترموديناميكي موتورهاي احتراق داخلي رفت وبرگشتي مبتني بر چرخه دوگانه
576
بررسي عددي - آزمايشگاهي تأثير خرده لاستيك بر رفتار مكانيكي بالاست آلوده با ماسه
577
بررسي عددي - تجربي پديده گذار روي پره توربين بادي S809
578
بررسي عددي – تجربي خواص مكانيكي فوم هاي پليمري تقويت شده با ذرات نانو
579
بررسيِ عددي - تجربيِ دما در فرآيند سنگ‌زني التراسونيك در حضورِ روانكاريِ كمينه و نانوسيال
580
بررسي عددي آشفتگي و جريان داخل سيلندر يك موتور بنزيني با روش شبيه سازي گردابه¬هاي بزرگ
581
بررسي عددي آونگ ساده و آونگ كروي
582
بررسي عددي اثر اضافه كردن سطوح برآزابر توليد توان ساليانه يك توربين باد محور افقي
583
بررسي عددي اثر اغتشاشات ورودي بر عملكرد كمپرسور
584
بررسي عددي اثر اندازه ذرات در عملكرد هيدروسيكلون
585
بررسي عددي اثر اندركنش شمع-خاك-سازه بر برش پايه روسازه
586
بررسي عددي اثر برهمكنش دنباله ها بر عملكرد توربين هاي بادي عمودي
587
بررسي عددي اثر پره هاي صدمه ديده بر عملكرد توربين
588
بررسي عددي اثر ترتيب جوشكاري بر تنش پسماند و اعوجاج در جوشكاري فيلت سازه هاي فولادي دريايي
589
بررسي عددي اثر ترمز گيري‌هاي شديد و تكرارشونده بر عمر خستگي ديسك ترمز خودروهاي سنگين
590
بررسي عددي اثر تزريق گاز داغ به داخل برج خنك كن مرطوب با مكش طبيعي
591
بررسي عددي اثر تعداد پره هاي هادي جريان در جداره بهبود دهنده با گذرگاه شبه نيم دايره اي در كمپرسور جريان محوري
592
بررسي عددي اثر تغييرات دبي در عملكرد هيدروسيكلون
593
بررسي عددي اثر تغييرات غلظت و دما بر انتقال حرارت (هدايتي و جابجايي) نانوسيال غيرنيوتني نانولوله هاي كربني در محيط متخلخل
594
بررسي عددي اثر جت مصنوعي بر واماندگي ديناميكي اير فويل نوساني ناكا 0015
595
بررسي عددي اثر چرخش جريان نوك پره بر عملكرد يك كمپرسور سرعت بالا
596
بررسي عددي اثر خنك كنندگي جريان الكترواسمتيك نانوسيال درون ميكروكانال ها
597
بررسي عددي اثر شكل تاج بر روي ضريب تخليه سرريزهاي لبه تيز
598
بررسي عددي اثر صدمه گلبرگي مثلث معكوس بر ضرايب آيروديناميكي ايرفويل NACA 64-412
599
بررسي عددي اثر فرم نوك پره جهت افزايش بازدهي پروانه
600
بررسي عددي اثر كاهش دماي آب تشتك كولر آبي ﴿و در صورت امكان ساير پارامترها﴾ بر روي عملكرد آن
601
بررسي عددي اثر مانع بر عملكرد توربين¬هاي بادي عمودي
602
بررسي عددي اثر موانع بر الگوي جريان در اطراف تقاطع ها در كانالهاي روباز
603
بررسي عددي اثر ميدان الكتريكي بر جذب ريزگردها روي مقرههاي خطوط انتقال نيرو در كرمانشاه
604
بررسي عددي اثر ميدان الكتريكي بر ديناميك حباب و انتقال گرما در جوشش هسته اي
605
بررسي عددي اثر ميدان مغناطيس بر انرژي مستهلك شده در يك بوش الاستومر مغناطيس به روش المان حجمي نمونه
606
بررسي عددي اثر ميدان مغناطيسي بر روي انتقال حرارت نانوسيال آب/نانولوله كربني- ذرات مغناطيسي Fe3O4 دريك لوله حلقوي افقي در رژيم جريان آرام
607
بررسي عددي اثر نانو سيالات بر راندمان حرارتي كلكتورهاي لوله خلاء خورشيدي
608
بررسي عددي اثر هندسه مقطع شمع هاي اجرا شده در خاك دانه اي بر رفتار آنها تحت بارگذاري رفت و برگشتي
609
بررسي عددي اثر هندسه ي كاسه پيستون موتورRCCIبر بازده و آلايندگي
610
بررسي عددي اثر هندسه ي نوك پره ي توربين بادي برروي صداي آئروديناميكي توليد شده از آن
611
بررسي عددي اثرات افزودن تيغه بر هيدروديناميك موج‌شكن شناور مهارشده
612
بررسي عددي اثرات اينرسي در سازه پرتابگر الكترومغناطيسي نمونه
613
بررسي عددي اثرات جريان نشتي از نوك پره ي توربين گاز محوري
614
بررسي عددي اثرات حفاري تونل هاي شيب دار بر پايداري تونل هاي اصلي آزاد راه تهران شمال
615
بررسي عددي اثرات غلظت نانوسيال بر انتقال حرارت در يك كانال متخلخل با بكارگيري روابط وابسته به دما براي خواص نانوسيال
616
بررسي عددي اثرات گارني فلپ بر فيزيك جريان حول ايرفويل و ضرايب آيروديناميكي آن
617
بررسي عددي اثرجنسي صفحه ي جاذب كلكتورهاي خورشيدي بردوره ي بازگشت سرمايه
618
بررسي عددي اثرلبه ي انتهايي پره در عملكرد پروانه هاي نيمه مغروق
619
بررسي عددي احتراق آشفته در يك محفظه استوانه اي به روش تابع چگالي احتمال ﴿PDF﴾
620
بررسي عددي احتراق اسپري يك بعدي در محفظه احتراق
621
بررسي عددي احتراق در جريان مغشوش چرخشي به روش LES
622
بررسي عددي احتراق در راكتورهاي مقياس ميكرو مجهز به كاتاليست
623
بررسي عددي احتراق در محيط متخلخل بدون در نظر گرفتن تشعشع حرارتي
624
بررسي عددي احتراق ذره منفرد ريز جامد
625
بررسي عددي احتراق سوخت مايع در يك محفظه استوانه‌اي
626
بررسي عددي اختلاط دو سيال با چگالي و لزجت متفاوت در ميكرو كانال مجهز به پره نوسان كننده و دوران كننده اجباري
627
بررسي عددي اختلاط سيال در ميكروكانال مجهز به پره نوسان‌ كننده يا دوران‌ كننده و پيش بيني رفتار به كمك شبكه عصبي مصنوعي
628
بررسي عددي اختلاط سيال غيرنيوتوني تحت اثر ميدان الكتريكي LOC با كاربرد در تكنولوژي
629
بررسي عددي اختلاط سيال نيوتني و غيرنيوتني در كانال
630
بررسي عددي ارتعاشات آزاد ورق با تكيه گاه محلي
631
بررسي عددي استحصال انرژي هيدروكنتيك يك هيدروفويل نوساني
632
بررسي عددي استحكام اتصال تي و ايكس شكل بين كامپوزيت و فلز در شناورهاي تندرو
633
بررسي عددي استحكام و عملكرد سازه‌هاي محافظ ورقه‌اي فولادي در مقابل نفوذ پرتابه
634
بررسي عددي استراتژي احتراقي DDFS در يك سيكل كامل موتور
635
بررسي عددي استفاده از سيستم اشتعال تراكمي كنترل واكنش پذيري (RCCI)در موتور ديزل سنگين
636
بررسي عددي اضمحلال و پراكندگي امواج آنتروپي
637
بررسي عددي افزايش انتقال حرارت در جريان نانو سيال داخل لوله هاي سينوسي
638
بررسي عددي افزايش انتقال حرارت در كانال پر شده از ماده متخلخل فيبري شكل به صورت نامتقارن
639
بررسي عددي الكتروهيدروديناميك جت مايع تحت اثر ميدان الكتريكي يكنواخت به روش المان مرزي
640
بررسي عددي الگوي جريان پيرامون آبشكن نفوذپذير غير مستغرق در قوس 09 درجه در كانال هاي باز
641
بررسي عددي الگوي جريان در خم تند 021 درجه
642
بررسي عددي الگوي جريان در قوس تند 90 درجه كانال هاي باز با توجه به كاهش عرض كانال
643
بررسي عددي الگوي جريان و حرارت همراه با غلظت مواد آلوده پيرامون يك ساختمان مرتفع
644
بررسي عددي الگوي فرسايش ورسوب گذاري درمحل اتصال كانال هاي روباز فرسايش پذير درشرايط بستر متحرك
645
بررسي عددي انتشار پرتو تشديد گر ناپايدار دايروي در اتمسفر متلاطم
646
بررسي عددي انتشار پرتو تشديدگر ناپايدار مستطيلي با همدوسي جزئي،در اتمسفر متلاطم
647
بررسي عددي انتقال جرم در سيال غير نيوتني خون
648
بررسي عددي انتقال جرم درخم 90 درجه درجريان متلاطم
649
بررسي عددي انتقال حرارت اجباري در مجراي خميده با سطح مقطع حلقوي
650
بررسي عددي انتقال حرارت از ميكروكانال خنك كننده هاي CPU :مقايسه عملكرد حرارتي نانوسيالات با سيالات پايه
651
بررسي عددي انتقال حرارت بستر پودر در فرآيند ساخت افزودني تف جوشي انتخابي به كمك ليزر
652
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد در كانال زاويه دار پر شده از ماده متخلخل فيبري شكل
653
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد در كلكتورهاي خورشيدي لوله خلاء با تابش متغير
654
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد روي يك صفحه تخت عمودي
655
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد و اجباري چشمه هاي حرارتي در داخل محفظه اي با تهويه
656
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري بر روي مخروط تحت جت هواي آرام
657
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيالات در ميني و ميكرو كانال هاي uشكل همگرا-واگراي چرخان همراه با دندانه
658
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري و ساختارهاي جريان سيال ويسكوالاستيك عبوري از روي يك استوانه
659
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي در جريان آشفته عبوري از استوانه پوشيده شده با لايهاي از محيط متخلخل
660
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي در مخزن استوانه‌اي تحت تاثير امواج فراصوت
661
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي در يك حفره مربعي با يك محيط متخلخل پر شده از نانوسيال
662
بررسي عددي انتقال حرارت جابه جايي طبيعي نانوسيال درون يك محفظه تحت شرايط امواج آكوستيك
663
بررسي عددي انتقال حرارت در پره هاي توربين
664
بررسي عددي انتقال حرارت در تومور بافت بيولوژيك با تزريق نانو سيال
665
بررسي عددي انتقال حرارت در جت هاي برخوردي پايا و نوساني بر روي سطح تخت
666
بررسي عددي انتقال حرارت در جريان آرام دوفاز مايع‎-‏جامد با روش پردازش موازي
667
بررسي عددي انتقال حرارت در كانال حاوي ماده متخلخل فيبري شكل با نسبت تخلخل بالا به روش شبكه بولتزمن
668
بررسي عددي انتقال حرارت در لوله هاي انتقال گاز در كوره MTBE پتروشيمي بندر امام خميني
669
بررسي عددي انتقال حرارت در مبدل حرارتي دو لوله‌اي با استفاده از فين متخلخل
670
بررسي عددي انتقال حرارت در ميكروكانال سه بعدي موج دار با جريان آب/نانوسيال و سطوح آبگريز
671
بررسي عددي انتقال حرارت در ميلي يا ميكرولوله به روش شبكه بولتزمن
672
بررسي عددي انتقال حرارت گذرا در ورقه اي با ضريب هدايت گرمائي وابسته به دما
673
بررسي عددي انتقال حرارت مخلوط ميكروكپسول هاي مواد تغيير فاز دهنده درلوله
674
بررسي عددي انتقال حرارت نانوسيال بين دو صفحه موازي افقي تحت تاثير امواج فراصوت با استفاده از روش مش متحرك
675
بررسي عددي انتقال حرارت و افت فشار جريان آب/ نانو سيالات در ميكرو كانال موج‌دار با شرط مرزي لغزش و عدم لغزش
676
بررسي عددي انتقال حرارت و افت فشار جريان آب/ نانو سيالات در ميني لوله سه بعدي موج‌دار
677
بررسي عددي انتقال حرارت و افت فشار در جريان آرام نانو سيال آب- اكسيد آلومينيوم در ميكرو كانال
678
بررسي عددي انتقال حرارت و افت فشار نفت در مبدل حرارتي صفحه اي
679
بررسي عددي انتقال حرارت و جريان سيال در لوله حاوي محيط متخلخل سوراخ دار
680
بررسي عددي انتقال حرارت و جريان نانوسيال در ميكروكانال هاي مستطيلي چرخان با سطوح آب گريز
681
بررسي عددي انتقال گرماي جابجايي آزاد نانو سيال اتيلن گليكول/Fe3O4 در حضور ميدان الكتريكي
682
بررسي عددي اندازه مقطع تونل باد بر روي ضرايب آيروديناميكي حول استوانه
683
بررسي عددي اندركنش اينرسي و سيتماتيكي شمع-خاك تحت بار ديناميكي
684
بررسي عددي اندركنش سازه ، شمع و خاك تحت بار زلزله
685
بررسي عددي اندركنش مواد زائد جامد شهري با خاك اطراف در روش دفن سطحي
686
بررسي عددي انديس معادلات ديفرانسيل جزيي - جبري
687
بررسي عددي باربري و نشست در خاكريزهاي راه آهن ساخته شده با ژئوفوم
688
بررسي عددي برخي از مدل هاي رهش دارو در سامانه هاي دارورساني ماتريكسي
689
بررسي عددي برهم‌كنش اسپري مايع در حال تبخير و ديواره جامد به روش اويلري-لاگرانژي
690
بررسي عددي به كارگيري لوله حرارتي براي افزايش كارايي سيستم ذخيره انرژي گرماي نهان
691
بررسي عددي بهبود انتقال حرارت در يك ميكروكانال مستطيلي با استفاده از نانوسيالات و توليدكننده هاي گردابه
692
بررسي عددي پارامترهاي ديناميكي احتراق ذرات ريز جامد
693
بررسي عددي پارامترهاي شكست در مواد FGM بر اثر بارگذاري حرارتي
694
بررسي عددي پارامترهاي مختلف روي كارايي يك نيروگاه خورشيدي
695
بررسي عددي پارامترهاي موثر بر عملكرد و ويژگي هاي گازهاي خروجي از موتورهاي احتراق اشتعال تراكمي با واكنش پذيري كنترل شده
696
بررسي عددي پارامترهاي موثر بر كاركرد آب شيرين كن غشايي تقطيري با تماس مستقيم
697
بررسي عددي پارامترهاي ميرايي و سختي معادل در ميراگر تلاطمي تنظيم شده مجهز به صفحات مشبك
698
بررسي عددي پارامترهاي هيدروديناميكي حباب كاويتاسيون ايجاد شده توسط امواج فراصوت
699
بررسي عددي پارامترهاي هيدروديناميكي و انتقال حرارت نانو سيالات در چاه هاي گرمايي ميكروكانال به وسيله آناليز CFD
700
بررسي عددي پارامترهايموثر در بهبود فرآيند هيدروفرمينگ لوله دو لايه براي اشكال نامتقارن ﴿Y شكل﴾
701
بررسي عددي پايداري شيرواني توسط گروه شمع
702
بررسي عددي پديده دوده در يك موتور اشتعال تراكمي
703
بررسي عددي پديده شكست هيدروليكي در سدهاي خاكي غيرهمگن: مطالعه موردي سد دوستي
704
بررسي عددي پديده كاويتاسيون در پمپ سانتريفيوژ با نرم افزار ANSYS
705
بررسي عددي پديده لنز گرمايي در يك ليزر جامد Nd:Yag
706
بررسي عددي پديده واماندگي بر روي ايروفويل، با استفاده از روشLES
707
بررسي عددي پديده واماندگي ديناميكي حول ايرفويل S814
708
بررسي عددي پديده ي lock on در جريان حول سيلندر در حال نوسان
709
بررسي عددي پديده‌ي كاناليزه شدن سيال در محيط متخلخل دوبعدي
710
بررسي عددي پراكندگي حرارتي وانتقال حرارت جابجايي درجريان آشفته درمحيط متخلخل
711
بررسي عددي پساي بال يك گلايدر
712
بررسي عددي پي هاي وزني تقويت شده با ستون شني توربين هاي بادي فراساحلي تحت بار زلزله
713
بررسي عددي پيكربندي پره بر روي عملكرد هيدروديناميكي توربين جريان دريايي محور افقي
714
بررسي عددي پيوندگاه p - n
715
بررسي عددي تأثير ابعاد وج بر پايداري و عملكرد هيدروديناميكي شناور تندرو تك بدنه
716
بررسي عددي تأثير استفاده از مواد تركيبي نانوسيال و ماده تغيير فاز دهنده در كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي
717
بررسي عددي تأثير الگوي مصرف آب گرم بر كارايي حرارتي سيستم هاي آبگرمكن خورشيدي گردش اجباري استاد
718
بررسي عددي تأثير بارهاي قائم بر واكنش جانبي فونداسيون هاي شمعي (مطالعه موردي: مجتمع فولاد اروند جهان آرا خرمشهر)
719
بررسي عددي تأثير بازياب خارجي بر عملكرد حرارتي و ترموهيدروليكي يك هواگرمكن خورشيدي دو گذره
720
بررسي عددي تأثير دما بر رفتار ليزر رامان الماس
721
بررسي عددي تأثير ديناميكي موج بر روي خطوط لوله در دهانه هاي آزاد
722
بررسي عددي تأثير ريزدانه هاي ماسه اي بر توزيع تنش زير تراورس
723
بررسي عددي تأثير ژئوسل روي ظرفيت باربري پي نواري
724
بررسي عددي تأثير فلپ گارني بر عملكرد ايرفويل در جريان تراكم پذير
725
بررسي عددي تأثير گروه شمع بر پايدارسازي شيرواني تحت بار ديناميكي
726
بررسي عددي تأثير مسلح سازي خاك‌ريز بر عملكرد سازه‌اي فضاي زيرزميني
727
بررسي عددي تأثير موقعيت دريچه هاي ورودي هواي تهويه بر روي شرايط آسايش حرارتي با رويكرد كاهش مصرف انرژي
728
بررسي عددي تأثير نسبت ابعادي و زاويه ي لوله در كلكتورهاي لوله خلاء خورشيدي با ساختار اصلاح شده
729
بررسي عددي تأثير هندسه مخزن ذخيره آب بر عملكردحرارتي كلكتورخورشيدي لوله خلاء براي اقليم هاي مختلف ايران
730
بررسي عددي تأثير يك پلاك ثانويه پايدار بر روي ناپايداري پلاك‌هاي آسيب‌پذير
731
بررسي عددي تاثير آلياژهاي حافظه دار در محصور كنندگي فعال ستون هاي بتن مسلح تقويت شده با دورپيچ FRP تحت بارهاي محوري و جانبي
732
بررسي عددي تاثير اساس مسلح شده باژئوسل بر عملكرد روسازي هاي مقطع معكوس به كمك روش المان محدود غير خطي
733
بررسي عددي تاثير استفاده نانو سيال بر ميزان انتقال حرارت در كلكتورهاي خورشيدي خلا
734
بررسي عددي تاثير افزودني ستاني در موتور اشتعال تراكمي با واكنش پذيري كنترل شده(RCCI)
735
بررسي عددي تاثير الگوي تزريق بر پراكندگي سوخت در محفظه ي احتراق
736
بررسي عددي تاثير بولت هاي فايبرگلاس بر پايداري جبهه كار تونل
737
بررسي عددي تاثير پارامترهاي هندسي مسير و ناهمواريهاي ريل بر شاخص راحتي سفر
738
بررسي عددي تاثير پديده كوبش بر روي انتقال حرارت در يك موتور احتراق جرقه اي
739
بررسي عددي تاثير تركيبات مختلف شيميايي گاز طبيعي و دماي آن بر روي احتراق در يك موتور HCCI
740
بررسي عددي تاثير تغيير پارامترهاي هندسي فين ها درانتقال حرارت مبدل هاي دولوله اي
741
بررسي عددي تاثير تغييرات هندسي پره هاي رانريك توربين فرانسيس در عملكرد هيدرو ديناميكي آن
742
بررسي عددي تاثير جت خروجي موتور بر روي عملكرد آيروديناميكي موشك
743
بررسي عددي تاثير دانه بندي در پديده جذب مخلوط چند جزئي گاز در بسترهاي فشرده
744
بررسي عددي تاثير سوخت گاز طبيعي بر احتراق و آلايندگي موتور اشتعال تراكمي كنترل واكنشي (RCCI)
745
بررسي عددي تاثير شرايط ورودي بر روي نتايج شبيه سازي انتقال حرارت در يك پره توربين گاز
746
بررسي عددي تاثير شكل و وزن پيستون بر روي عملكرد تونل هاي باد انفجاري فراصوت
747
بررسي عددي تاثير كانتورينگ پوسته بر عملكرد يك مرحله از يك توربين محوري
748
بررسي عددي تاثير گارني فلپ بر جريان حول ايرفويل NACA0012 و ضرايب آيروديناميكي آن
749
بررسي عددي تاثير مكان و موقعيت قرارگيري يك تونل باد[،] بر نتايج اندازه گيري شده
750
بررسي عددي تاثير ميانقاب در رفتار لرزه اي قاب هاي بتني
751
بررسي عددي تاثير ميانقاب ساندويچ پانل در رفتار لرزه اي قاب هاي داراي ستون فولادي پر شده با بتن (CFST
752
بررسي عددي تاثير نانوسيال آب - اكسيدآلومينيوم بر انتقال حرارت جابجايي سه بعدي در يك ميكروكانال مستطيلي در جريان آرام
753
بررسي عددي تاثير نوع و چيدمان بولت ها و شبكه هايRUP در افزايش ظرفيت برش منگنه اي دال هاي تقويت شده ي دو طرفه
754
بررسي عددي تاثير ويژگي هاي متغير نانو سيال روي جابجايي آزاد در محفظه ها
755
بررسي عددي تامين هواي سرد يك اتاق در تابستان به وسيله مبدل حرارتي زميني مارپيچي توأم با دودكش خورشيدي كروي
756
بررسي عددي تخليه گاز از يك خط لوله و ارزيابي غلظت گاز در ناحيه اطراف آن
757
بررسي عددي تداخل جهت جانبي با جريان آزاد مافوق صوت
758
بررسي عددي تغيير موضعي عرض كانال بر الگوي جريان واقع در تقاطع كانالهاي باز
759
بررسي عددي تغييرات زاويه خروجي پره و پهناي پاسا‍ پمپ گريز از مركز در پمپاژ سيالات لزج
760
بررسي عددي تنش و جابجايي در خط اصلي انتقال بخار نيروگاه
761
بررسي عددي توزيع دما و تنش هاي پسماند در جوشكاري ورق آلياژ آلومينيوم 5083-H116 به روش GMAW
762
بررسي عددي توزيع طولي ماده متخلخل در كانال جهت افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري
763
بررسي عددي توزيع فشار و سرعت روي تاج سرريز اوجي
764
بررسي عددي توزيع نيروهاي قائم وارد بر تراورس در قوس ها
765
بررسي عددي تير پيوند افقي باجان موجدار در قاب مهاربندي‌شده واگرا
766
بررسي عددي جابهجايي اجباري در مجراهاي خميده پر از محيط متخلخل
767
بررسي عددي جدايش جريان برروي استوانه در اعداد لغزش مختلف در محدوده اعداد رينولدز متوسط
768
بررسي عددي جريان آشفته ي گاز-جامد به روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
769
بررسي عددي جريان اطراف يك سيستم دريايي دو پروانه اي با چرخش معكوس ﴿CRP﴾
770
بررسي عددي جريان الكتروكينتيك سيال غير نيتوني در يك نانو كانال
771
بررسي عددي جريان تراكم ناپذير چسبنده داخل لوله ي خميده با مانع طولي
772
بررسي عددي جريان تراكم ناپذير حول ايرفويل فوق بحراني با استفاده از اپن فوم
773
بررسي عددي جريان تراكم ناپذير ناپايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني در نوسان عمودي
774
بررسي عددي جريان تراكمپذير روي اجسام پخ با وجود جسم خارجي در جلوي آن
775
بررسي عددي جريان تكفازي درداخل راكتورتخليه ي سددي الكتريك باهندسه هاي مختلف
776
بررسي عددي جريان توربولنت و انتقال حرارت در كانال چرخان حول محور عمودي بر محور كانال
777
بررسي عددي جريان حول بال شناور اثر سطحي وبهينه سازي هندسه آن
778
بررسي عددي جريان حول بال صدمه ديده در حالت ناپايا
779
بررسي عددي جريان حول دو سيلندر مربعي با آرايش پهلو به پهلو و اريب
780
بررسي عددي جريان در پمپهاي سانتريفوژ
781
بررسي عددي جريان در توربوماشين هاي سانتريفيوژ
782
بررسي عددي جريان در منهول ها
783
بررسي عددي جريان دو سيال غير مخلوط تراكم ناپذير در محيط تنخلخل
784
بررسي عددي جريان دو فاز گاز-ذره در بستر سيال فوراني نوساني
785
بررسي عددي جريان سيال در مخلوط كننده هاي ميكرو پره دار به روش هيدروديناميك ذرات هموار
786
بررسي عددي جريان سيال درون راهگاه هاي آب سرسيلندر پرايد
787
بررسي عددي جريان سيال درون يك ميكرو كانال با روشDSMC
788
بررسي عددي جريان سيال همراه با انتقال حرارت در شبكه هم مكان و مقايسه آن با شبكه جا به جا شده
789
بررسي عددي جريان سيال و انتقال حرارت عبوري از سيلندرهاي مستطيلي با طول محدود متصل به ديوار با استفاده از شبيه سازي اِدي هاي بزرگ
790
بررسي عددي جريان غيرپاياي كوئت- تيلور با سرعت تناوبي استوانه ي داخلي
791
بررسي عددي جريان كوئت - پوازيل فروسيال هاي مختلف با اعمال ميدان مغناطيسي و تعيين مشخصات آنها به صورت تجربي
792
بررسي عددي جريان مذاب در قالبهاي ريخته گري با استفاده از روش فلير
793
بررسي عددي جريان مغشوش حول يك ايرفويل تحت نوسان انتقالي و پيچشي
794
بررسي عددي جريان نانو سيال دو فازي و انتقال حرارت در ميكرو لوله U شكل دوار با سطوح آبگريز
795
بررسي عددي جريان نانوجت سيال با حضور نيروهاي الكتريكي توسط روش DPD
796
بررسي عددي جريان هوار اطراف قطار در حال ورود به تونل
797
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي مخلوط نانوسيال در محفظه تهويه شده حاوي چشمه حرارتي فين دار
798
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت جابه جايي تركيبي سيال غير نيوتني با مدل هرشل بالكلي روي سيلندر دايره اي در كانال
799
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت حول اجسام كروي
800
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت در جريان ميكروپواسل در رژيم لغزشي
801
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت در يك ميكروكانال تحت تاثير ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي
802
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت سيال عبوري از دو استوانه ي چرخان با آرايش پشت سر هم
803
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت غيردائمي نانو سيال غيرنيوتني در يك كانال همراه با محيط متخلخل
804
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت نانو سيال در يك محفظه تهويه شده با چشمه داخلي
805
بررسي عددي جريان وانتقال حرارت جابجايي اجباري پيرامون يك ودواستوانه ي دوار با آرايش پهلوبه پهلو
806
بررسي عددي جوشش جرياني سيال غير نيوتني درون يك كانال افقي
807
بررسي عددي حركت الكتروكينتيك ذره نانو درون نانوكانال
808
بررسي عددي حركت حباب داخل يك مايع
809
بررسي عددي حركت نوساني فرازوفرود بر روي بالواره ناكا 0010 با استفاده از نرم‌افزار اپن فوم
810
بررسي عددي حركت و انتقال حرارت سيالات غير نيوتني با خواص فيزيكي متغير بين دو صفحه موازي
811
بررسي عددي حركت و انتقال حرارت سيالات غيرنيوتني درميكرو كانالها
812
بررسي عددي خنك كاري پره هاي توربين گاز
813
بررسي عددي دارورساني مغناطيسي در رشد تومور
814
بررسي عددي دسته اي از مدل هاي رياضي نفوذ سلول هاي سرطاني در مغز
815
بررسي عددي رانش فعال ديناميكي خاك و تحت اثر سربارهاي سيكلي
816
بررسي عددي رسوب ذرات روغن بر روي سطح داغ تخت
817
بررسي عددي رشد ترك خستگي در روسازي آسفالتي فرودگاه در اثر بارگذاري چرخ هواپيما
818
بررسي عددي رفتار اتصالات جديد تير- ستون خمشي بتني پيش ساخته
819
بررسي عددي رفتار استاتيكي قاب بتني مسلح درگاهي تقويت شده توسط آلياژ حافظه دار SMA و پوشش هاي پليمري FRP
820
بررسي عددي رفتار الاستومرمغناطيسي به روش اجزاء محدود
821
بررسي عددي رفتار الاستيك و پلاستيك تير ساندويچي با استفاده از معيار فون مايسز
822
بررسي عددي رفتار الكترو ديناميكي صفحات هوشمند پيزو الكتريك لايه لايه
823
بررسي عددي رفتار بتن هاي اليافي با در نظر گرفتن يك توزيع احتمالي الياف
824
بررسي عددي رفتار برشي ورق هاي فولادي خميده و مستقيم در شرايط اتش سوزي
825
بررسي عددي رفتار تشديدگرهاي اپتيكي ناپايدار در ليزرهاي پرتوان و عوامل موثر بر كيفيت پرتو
826
بررسي عددي رفتار تيرهاي بتن مسلحبا استفاده از مكانيك شكست غيرخطي
827
بررسي عددي رفتار تيرهاي فولادي سرد نورد شده پوشيده با بتن فوق سبك
828
بررسي عددي رفتار خروجي ليزر ديسك نازكYb:YAG
829
بررسي عددي رفتار دال خط مسلح شده با الياف فولادي تحت اثر بار متحرك قطار
830
بررسي عددي رفتار ديافراگم هاي فلزي در كمپرسور ديافراگمي
831
بررسي عددي رفتار ديناميكي ديوارهاي برشي مركب(كامپوزيت)در قابهاي فولادي
832
بررسي عددي رفتار ديوارهاي ساحلي وزني در برابر روانگرايي
833
بررسي عددي رفتار رشد ترك در روسازي¬هاي آسفالتي
834
بررسي عددي رفتار سيال مغناطيسي شده در حضور ميدان مغناطيسي در فضاي متخلخل بيولوژيكي
835
بررسي عددي رفتار سيستم تركيبي سولجر و ميخكوبي در پايدارسازي گود
836
بررسي عددي رفتار شناور جابجايي در درياي مواج
837
بررسي عددي رفتار غير خطي ديوارهاي برشي پيش ساخته بتني
838
بررسي عددي رفتار غير خطي ديوارهاي برشي پيش ساخته ي پس كشيده تحت بار جانبي
839
بررسي عددي رفتار فداشوندگي كامپوزيت هاي كربن كربن/ گرافيت توسط ديناميك سيالات محاسباتي
840
بررسي عددي رفتار لرزه اي اتصال مقاوم خمشي تير به ستون بتني پيش ساخته
841
بررسي عددي رفتار لرزه اي ديواربرشي فولادي داراي بازشو
842
بررسي عددي رفتار ليزر رامان الماس
843
بررسي عددي رفتار يك ميراگر تسليمي جديد در سازه‌هاي فولادي
844
بررسي عددي روانگرايي با استفاده از نتايج آزمون هاي صحرايي و آزمايشگاهي
845
بررسي عددي روش هاي ارزيابي آسيب پذيري ساختمان هاي بنايي به روش تجويزي و روش عملكردي
846
بررسي عددي روش هاي پيش شرطي براي جريان هاي غير دائم
847
بررسي عددي روش هاي مقاوم سازي اتصالات خارجي تير به ستون بتن مسلح با FRP
848
بررسي عددي روش‌هاي ذخيره‌سازي انرژي در يك نيروگاه دودكش خورشيدي
849
بررسي عددي زمان تاخير اشتعال اسپري سوخت در محفظه احتراق موتور ديزل
850
بررسي عددي ساختار جريان اطراف مدل منشور با ارتفاع محدود
851
بررسي عددي ساختارهاي استحصال انرژي پيزوالكتريك مورد استفاده در جاده ها با در نظر گرفتن آسيب خستگي
852
بررسي عددي سايش ناشي از ذرات جامد در جريان گاز-جامد درون سيكلون به روش اويلر-لاگرانژي
853
بررسي عددي سه بعدي عملكرد زائده ها در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي با جريان همسو و ناهمسو با نانوسيال غيرنيوتني
854
بررسي عددي شكست ورق هاي آلومينيومي جوشكاري شده ي ترك دار تحت بارگذاري تركيبي كششي- برشي
855
بررسي عددي شكل گيري جريان در نتيجه انتقال حرارت جابجائي آزاد در يك مجراي خورشيدي
856
بررسي عددي شمع هاي قائم تحت بارجانبي واستخراج منحني هاي طراحي p-y درحالات خاص
857
بررسي عددي شمعكوبي و مقايسه رفتار شمع در اثر كوبش از نقاط مختلف شمع
858
بررسي عددي صحت نتايج پاسخ گروه شمع در برابر گسترش جانبي حاصل از روانگرايي در آزمايش ميز لرزه بزرگ مقياس
859
بررسي عددي ضربه سر به يك پيلار
860
بررسي عددي ضريب افت انرژي در تبديل‌هاي همگراي لوله‌اي با استفاده از نرم افزار ANSYS CFX
861
بررسي عددي طول ورودي يك سيال غير نيوتني در لوله
862
بررسي عددي ظرفيت باربري ديناميكي شالودههاي نواري واقع بر شيب مسلح
863
بررسي عددي ظرفيت باربري شالوده هاي مستقر بر خاك ماسه اي مسلح‌شده با لايه ساندويچي خاك درشت دانه
864
بررسي عددي ظرفيت باربري شالوده هاي نواري واقع بر شيب ماسه اي مسلح به ژئوگريد
865
بررسي عددي ظرفيت باربري, مكانيسم شكست و نشست پي هاي سنگي با روش DEM
866
بررسي عددي عملكرد احتراق در موتور هاي درون سوز ديزلي تحت تاثير شرايط مختلف هواي ورودي
867
بررسي عددي عملكرد احتراق در موتورهاي درون¬سوز ديزلي تحت تأثير شرايط مختلف هواي ورودي
868
بررسي عددي عملكرد بهينه يك محفظه احتراق با سوخت گازي
869
بررسي عددي عملكرد حرارتي كالكتور خورشيدي صفحه تخت با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
870
بررسي عددي عملكرد حرارتي كلكتور خورشيدي استوانه اي گازي
871
بررسي عددي عملكرد حرارتي نانو سيالات در كلكتورهاي خورشيدي
872
بررسي عددي عملكرد حرارتي يك مخزن كروي زميني جهت تامين آب سرد كندانسور يك پمپ زمين گرمايي در تابستان
873
بررسي عددي عملكرد لرزه اي سدهاي خاكي با استفاده از منحني هاي شكنندگي
874
بررسي عددي عملكرد لرزه‌اي ديوارهاي حائل طره‌اي، تحت تحريك‌هاي حوزه نزديك
875
بررسي عددي عملكرد لرزه‌اي كوله‌هاي پل خاك مسلح ژئوسنتتيكي باربر
876
بررسي عددي عملكرد يك دودكش خورشيدي و پارامترهاي مؤثر روي آن در شرايط آب و هواي كويري ﴿يزد﴾
877
بررسي عددي عملكرد يك ديوار ترومبي در شرايط آب و هواي خشك ﴿يزد﴾
878
بررسي عددي عملكردترموديناميكي موتورهاي احتراق داخلي رفت وبرگشتي برچرخه اتكينسون
879
بررسي عددي عوامل مختلف موثر بر نشست گروه شمع در خاك هاي روانگرا
880
بررسي عددي عيوب احتمالي در فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقطع كانال نامتقارن
881
بررسي عددي فرآيند احتراق در محفظه احتراق توربين گازي مدرن(DLE)
882
بررسي عددي فرآيند تهويه يك فضاي نمونه و ارائه راه‌حل‌‌هايي براي غلبه برجريان پايين رونده نزديك پنجره‌‌هاي بزرگ
883
بررسي عددي فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي آلياژهاي منيزيم و مطالعه‌ي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند
884
بررسي عددي كاربرد كامپوزيت هاي سيماني اليافي توانمند در ديوارهاي برشي بتني
885
بررسي عددي كاويتا سيون در زانويي به كمك نرم افزار Ansys Fluent
886
بررسي عددي كلكتور فتوولتائيك - حرارتي
887
بررسي عددي كلكتور هوا گرم كن خورشيدي به كمك نرم افزار فلوئنت به صورت دو بعدي و سه بعدي
888
بررسي عددي كمانش در بالكهد هاي كنگره دار
889
بررسي عددي كنترل جريان اطراف ايرفويل با استفاده از دمش
890
بررسي عددي كنترل جريان با استفاده از عملگر پلاسمايي به منظور بهبود عملكرد آيروديناميكي يك ايرفويل نوساني
891
بررسي عددي كنترل جريان با مبدل پلاسمايي
892
بررسي عددي كنش متقابل ايروديناميكي روتور و بدنه هليكوپتر
893
بررسي عددي كيفيت باريكه ليزر ديسك با تاثير اثرات حرارتي
894
بررسي عددي گردابه هاي پشت يك استوانه گردان با انتقال حرارت
895
بررسي عددي گسيختگي لوله‌هاي پي‌وي‌سي سخت (يو پي‌وي‌سي) و پلي‌اتيلن
896
بررسي عددي لايه ي مرزي هيدروديناميكي و حرارتي سيال غير نيوتني روي صفحه ي تخت افقي
897
بررسي عددي لوله ي گردابي در شرايط و حالات مختلف و بحث درباره حالت بهينه
898
بررسي عددي محيط پيوسته جريان الكترواسموتيك تحت ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي عرضي خارجي در ميكروكانال سه بعدي مستطيلي در نسبت هاي منظري مختلف
899
بررسي عددي مدل معادلات ديفرانسيل تآخيري براي سرطان سينه
900
بررسي عددي مدل هاي لغزشي در ميكرو جريان ها
901
بررسي عددي مدل هاي مختلف (سه مدل) جهت اجراي ناحيه انتقال (مطالعه موردي راه آهن سريع السير تهران - اصفهان)
902
بررسي عددي مدلهاي رياضي نفوذ سيال هاي آلاينده در خاك
903
بررسي عددي مسئله انتقال حرارت جابجايي آزاد در يك كانال همگراي عمودي
904
بررسي عددي مسائل مقدار مرزي اشتورم ليوويل مرتبه 4 و تعيين توابع ويژه آنها
905
بررسي عددي مشخصات جريان در امتداد سرريز جانبي، در كانال مستطيلي همگرا شونده
906
بررسي عددي مشخصات جريان در سازه هاي انحراف واقع در ديوار جانبي كانال باز
907
بررسي عددي مشخصه هاي جريان پيرامون آبشكن هاي سري در كانال مستطيلي
908
بررسي عددي ميدان جريان پيني اصلاح شده در پيل سوختي غشا پليمري
909
بررسي عددي ميدان جريان حول هيدروفويل نمونه و تعين ضرايب هيدروديناميكي آن
910
بررسي عددي ميدان جريان حول هيدروفويل نمونه و تعيين ضرايب هيدروديناميكي آن
911
بررسي عددي ميدان جريان و انتقال حرارت برخورد جت سيالات
912
بررسي عددي ميدان جريان و انتقال حرارت در كانالهاي U شكل خنك كننده پره هاي توربين همراه با دندانه
913
بررسي عددي ميدان جريان و نويز آيروديناميكي حول سيلندر مربعي با زاويه حمله مختلف
914
بررسي عددي ميكرو مخلوط كن در جريان الكتروكينتيك القايي درون ميكروكانال
915
بررسي عددي ميكرووالو درجريان الكتروكينتيك القايي درون ميكروكانال
916
بررسي عددي ناپايداري موجي سيال در فرآيند پوشش دهي ورق فولادي ﴿گالوانيزه كردن ﴾
917
بررسي عددي نازل يك تونل باد زير صوت (با استفاده از نرم‌افزار Fluent)
918
بررسي عددي نازل يك تونل باد زير صوت﴿ با استفاده از نرم افزار fluent)
919
بررسي عددي ناهمگوني هدايت گرمايي در تكامل گرمايي و حجم توليد نفت و گاز در حوضه رسوبي
920
بررسي عددي نفوذپذيري و الگوي جريان در محيط داراي تخلخل دو گانه
921
بررسي عددي نوسان و حركت قطره داخل سيال ساكن
922
بررسي عددي هيدروديناميك جريان حول يك مدل زيردريايي استاندارد
923
بررسي عددي هيدروديناميك و انتقال حرارت عبور تك حباب هوا از جريان مايع داخل ميكرو كانال
924
بررسي عددي هيدروديناميك و قابليت انتقال جرم جريان Diffusioosmotic در ميكرو كانال ها
925
بررسي عددي هيدروفويلهاي مجهز به ورتكس ژنراتور، مبتني بر بيوممتيك باله نهنگ هامپبك
926
بررسي عددي و آزمايشگاهي اثر بالك بر روي نيروي وارد بر چرخ ها
927
بررسي عددي و آزمايشگاهي برخورد جت آشفته مستغرق به ديواره
928
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير پارامترهاي تسليح بر ظرفيت باربري پي هاي سطحي متكي بر ماسه
929
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير ناهمسانگردي بر چقرمگي شكست مود I و II سنگ
930
بررسي عددي و آزمايشگاهي توزيع غلظت نانوذرات در انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيال غيرهمگن
931
بررسي عددي و آزمايشگاهي جريان در سازه تركيبي سرريز- دريچه در كانال مستطيلي
932
بررسي عددي و آزمايشگاهي رفتار ديناميكي سدهاي هسته آسفالتي
933
بررسي عددي و آزمايشگاهي ضربه سرعت پايين در صفحات كامپوزيتي چند لايه
934
بررسي عددي و آزمايشگاهي طول بهينه ستون سنگي در پايدارسازي شيرواني هاي خاكي
935
بررسي عددي و استفاده از نتايج آزمايشگاهي در تحليل جريان كوئت - تيلور همراه با جريان محوري
936
بررسي عددي و انتقال حرارت نانوسيال در ميكرو كانال U شكل چرخان با سطوح آب گريز با شرايط مرزي لغزشي و پرش دمايي
937
بررسي عددي و اندازه‌گيري عملكرد حرارتي سيم‌پيچ‌ها در ترانسفورماتورها
938
بررسي عددي و بهينه سازي چند هدفه مبدل حرارتي پره – لوله، داراي شيار و برآمدگي بر روي ديواره لوله با استفاده از الگوريتم ژنتيك
939
بررسي عددي و بهينه سازي مدل فيزيكي يك دستگاه آب شيرين كن به روش رطوبت زني و رطوبت گيري از هوا
940
بررسي عددي و بهينه¬سازي چندهدفه مبدل حرارتي پوسته و لوله، مجهز به توربولاتور الماسي شكل
941
بررسي عددي و بيومكانيكي تخريب اجزاي اصلي بافت غضروف مفصلي در آرتروز استخواني
942
بررسي عددي و تجربي اثر اغتشاشات جريان آزاد بر پارامتر‌هاي جريان روي كسكيدِ پره‌هاي توربين
943
بررسي عددي و تجربي اثر بافت سطح بر عملكرد تريبولوژي سطوح در تماس
944
بررسي عددي و تجربي اثر تركهاي ماتريسي بر نرخ رهايي انرژي كرنشي بين لايه اي در چند لايه هاي چند جهته
945
بررسي عددي و تجربي اثر توزيع زبري بر زاويه تماس براي سطوح فوق آبگريز
946
بررسي عددي و تجربي اثر جنس الياف و رزين و مشخصات هندسي ميلگردهاي GFRP بر استحكام باند آن ها
947
بررسي عددي و تجربي اثر گازهاي باقي مانده بر سرعت شعله آرام سوخت تركيبي گاز طبيعي و بنزين
948
بررسي عددي و تجربي اثر نيروي ورقگير و اصطكاك بر چين خوردگي ورق در شكل دهي انفجاري
949
بررسي عددي و تجربي انتشار رشد ترك در اتصالات جوش V-شكل تحت مود تركيبي (I+II)
950
بررسي عددي و تجربي انتقال حرارت توسط نانوسيال در مبدل حرارتي پوسته لوله
951
بررسي عددي و تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد در فوم فلزي آلومينيومي تحت شار حرارتي ثابت
952
بررسي عددي و تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري فروفلويد در لوله افقي نيمه پر از محيط متخلخل در حضور ميدان مغناطيسي
953
بررسي عددي و تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در يك ميكروكولر ﴿چاه حرارتي﴾
954
بررسي عددي و تجربي ايرفويل در حال نوسان عمودي و اصلاح اثر ديواره
955
بررسي عددي و تجربي برخورد قطرات با فيبرها
956
بررسي عددي و تجربي برداشت انرژي توسط يك نوسان‌ ساز سيال با استفاده از وصله‌هاي پيزوالكتريك
957
بررسي عددي و تجربي برگشت فنري در فرايند چرخ كاري قطعات با ليه غير دايروي
958
بررسي عددي و تجربي برهمكنش سيال-جامد با در نظرگرفتن اثر سطح آزاد
959
بررسي عددي و تجربي پارامترهاي موثر بركيفيت پروفيل نهايي قطعات توليدي با ورق هاي چندلايه پليمري به روش ترموفرمينگ
960
بررسي عددي و تجربي پارامترهاي موثر در فرآيند ساچمه زني پره هاي كمپرسور توربين هاي گازي
961
بررسي عددي و تجربي پديده احتراق در موتور اشتعال تراكمي همگن با كنترل واكنش شيميايي
962
بررسي عددي و تجربي پديده كوبش به ازاي تركيبات گاز طبيعي
963
بررسي عددي و تجربي پوشش هاي سد حرارتي درجه بندي شده مورد استفاده در محفظه داغ توربين
964
بررسي عددي و تجربي تأثير اغتشاشات ورودي بر عملكرد كمپرسور گريز از مركز
965
بررسي عددي و تجربي تاثير شكل دهنده ميدان در فرآيند شكل دهي الكترومغناطيسي به طرف داخل لوله آلومينيمي
966
بررسي عددي و تجربي تاثير ميزان كاهش ضخامت در فرآيند نورد بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آۀياژ آلومينيوم 6061
967
بررسي عددي و تجربي تشخيص آسيب در ورق هاي نازك با استفاده از روش نشر آوايي
968
بررسي عددي و تجربي تشكيل برفك اطراف يك استوانه ي عمود بر جريان تحت جريان آشفته
969
بررسي عددي و تجربي تلاطم در واگن هاي مخزندار
970
بررسي عددي و تجربي تنش پسماند در عمليات تزريق پلاستيك قطعه درب محفظه شير خودكار(كاروگيت)
971
بررسي عددي و تجربي توليد قطرات ويسكوالاستيك در روش الكترواسپري
972
بررسي عددي و تجربي جداسازي قطره از گاز در داخل چند قطره گير خاص
973
بررسي عددي و تجربي جريان اطراف سازه سه بعدي
974
بررسي عددي و تجربي جريان اطراف سازه سه بعدي مستطيلي با نسبت اضلاع 5/1 , 2
975
بررسي عددي و تجربي جريان حول بادسنج بهمراه كاليبراسيون
976
بررسي عددي و تجربي جريان حول بادگيرهاي يكطرفه
977
بررسي عددي و تجربي جريان داخل استوانه و راهگاه ورودي موتور ديزل به منظور افزايش ميزان چرخش جريان
978
بررسي عددي و تجربي جريان و انتقال حرارت جابجايي در لوله هم مركز و خارج از مركز عمودي با وجود فين پيچشي روي لوله داخلي
979
بررسي عددي و تجربي جريان و پخش آلودگي در يك فرورفتگيU شكل
980
بررسي عددي و تجربي خرابي كامپيك اوزيت هاي شيشه/اپوكسي سوراخكاري شده تحت بارگذاري خستگي خمشي با استفاده از آزمون غيرمخرب اكوستيك اميشن
981
بررسي عددي و تجربي خواص مكانيكي ورقهاي FGM
982
بررسي عددي و تجربي رشد برفك بر روي صفحه تخت با حضور چند مانع
983
بررسي عددي و تجربي رفتار الاستومرها در مقابل بار ضربه اي
984
بررسي عددي و تجربي رفتار محافظ هاي حرارتي در دما و فشار بالا
985
بررسي عددي و تجربي رفتار مكانيكي فوم فلزي سلول¬بسته تحت بارگذاري ضربه
986
بررسي عددي و تجربي سايش در نانوكامپوزيت پلي اتيلن- اكسيد روي
987
بررسي عددي و تجربي سنگ شكن برون اندامي الكتروهيدروليكي كليه
988
بررسي عددي و تجربي شكست پره هاي توربين گاز نيروگاه برق هسا
989
بررسي عددي و تجربي شكل‌دهي ورق آلومينيومي به روش شكل‌دهي افزايشي تك‌ نقطه‌اي با استفاده از ماشين تراش
990
بررسي عددي و تجربي ضريب اصطكاك در تماس تحت رژيم روانكاري مخلوط با نانو ذره
991
بررسي عددي و تجربي ضريب سايش در مكانيزم پيرو و بادامك تحت روانكار
992
بررسي عددي و تجربي عوامل مؤثر بر فرآيند مستقيم سازي شمش هاي سرد
993
بررسي عددي و تجربي عوامل موثر بر ريز ساختار در قطعات ريختگي چدن خاكستري
994
بررسي عددي و تجربي عوامل موثر بر عمق تبريدي و ريز ساختار قطعات چدني در حين انجماد
995
بررسي عددي و تجربي فرآيند انتشار موج لمب در چند لايه‌هاي كامپوزيتي بوسيله آزمون غير مخرب آكوستيك اميشن
996
بررسي عددي و تجربي فرآيند جت شويئ و مشكل اضافه ضخامت پوشش در لبه ورق گالوانيزه به روش غوطه وري پيوسته در مجتمع فولاد مباركه
997
بررسي عددي و تجربي فرآيند شكل دهي تدريجي ورق فلزي (ISMF)
998
بررسي عددي و تجربي فرآيند كله زني ميكرو
999
بررسي عددي و تجربي فرايند برش ورق‌هاي چند لايه
1000
بررسي عددي و تجربي فرايند شكل دهي تدريجي در ورق‌هاي دو لايه
بازگشت