<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي علل كاهش كارآيي مديران در بخشهاي دولتي وخصوصي
2
بررسي علل كاهش كارآيي مديران در سازمانها.
3
بررسي علل كاهش كيفيت تحصيل در دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
4
بررسي علل كاهش مطالعات و پايين بودن سطح فرهنگ كتابخواني در استان يزد
5
بررسي علل كاهش منزلت اجتماعي سالمندان مطالعه موردي : دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور
6
بررسي علل كژرفتاري دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان اراك (ناحيه 2) در سال تحصيلي 1380
7
بررسي علل كشيدن دندان در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد سال 1387-1386
8
بررسي علل كشيدن دندان در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد سال 1387-1386
9
بررسي علل كم اهميت شمردن درس انشاء
10
بررسي علل كم بينايي در افراد بالاي 40 سال مراجعه كننده به كلينيك چشم پزشكي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1390
11
بررسي علل كم بينايي در افراد بالاي 40 سال مراجعه كننده به كلينيك چشم پزشكي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1390
12
بررسي علل كم رنگ شدن احكام ديني (نمازهاي يوميه در سطح دبيرستان
13
بررسي علل كم علاقگي دانش آموزان دبيرستان به درس عربي در شهر شيراز
14
بررسي علل كم كاري در سازمان آموزش وپرورش (اداره آموزش وپرورش راميان )
15
بررسي علل كمبود مطالعه كتب غير درسي در بي ن دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان مانه و سملقان
16
بررسي علل كمبود مطالعه كتب غير درسي در بين دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهرستان بجنورد
17
بررسي علل كمرنگ شدن گويش محلي در بين جوانان شهرستان رامسر درسال 87-86.
18
بررسي علل كمروئي در دانش آموزان ابتدائي
19
بررسي علل كمروئي در دانش آموزان ابتدايي
20
بررسي علل كندي فرايند ترخيص كالا در گمرك : مطالعه موردي: گمرك غرب تهران
21
بررسي علل كوتاهي قد در كودكان 2 تا 15 ساله مراجعه كننده به درمانگاه غدد بيمارستان 17 شهريور رشت بين سال هاي 91-1387
22
بررسي علل كودك آزاري والدين
23
بررسي علل گر ايش جوانان به مد گرايي در شهرستان گنبد كاووس
24
بررسي علل گرايش افراد به طرف شغل دوم و تاثيرات آن بر روي شغل اصلي
25
بررسي علل گرايش برخي نوجوانان وجوانان شهر كلاچاي به الگوهاي ناهنجار بيگانه(مد ولباس و...) و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي.
26
بررسي علل گرايش به اعتياد در بين جوانان در شهر چلگرد
27
بررسي علل گرايش به اعتياد در مناطق روستايي ﴿مطالعه موردي: شهرستان لردگان﴾
28
بررسي علل گرايش به اعتياد نوجوانان و جوانان در خراسان شمالي در سال 1386
29
بررسي علل گرايش به اعتياد نوجوانان و جوانان در شهرستان بجنورد
30
بررسي علل گرايش به اعتياد و رابطه آن با جو عاطفي خانواده
31
بررسي علل گرايش به اعتياددانش آموزان دبيرستاني پسرناحيه دواستان قم درسال 89
32
بررسي علل گرايش به اگزوتيسم در نقاشي معاصر ايران
33
بررسي علل گرايش به بزهكاري در جوانان پسر شهر شهرضا
34
بررسي علل گرايش به بزهكاري در نوجوانان شهرستان كلاله
35
بررسي علل گرايش به شبكه هاي ماهواره اي در روستاهاي شهرستان اشنويه
36
بررسي علل گرايش به فرهنگ بيگانه دانش آموزان دختر دوره متوسط شهرستان قائم شهر در سال تحصيلي 83 - 82
37
بررسي علل گرايش به فرهنگ غرب باتوجه بهعوامل موثر درجوانان30-15سال شهرستان دامغان طي سال 82-81
38
بررسي علل گرايش به مصرف سيگاروموادمخدردربين دانشجويان دختروپسرگرايش مشاوره دانشگاه پيام نورمركزساوه درسال تحصيلي 90-89
39
بررسي علل گرايش به مصرف مواد مخدر در بين افراد 29-15ساله دهستان ام النبي
40
بررسي علل گرايش پسران مقطع راهنمايي به سيگار در استان اصفهان
41
بررسي علل گرايش پسران نوجوان به رشته هاي فني و حرفه اي در شهرستان بوشهر
42
بررسي علل گرايش جوانان (18-30) به اينترنت
43
بررسي علل گرايش جوانان (20-15 سال ) بندر كنگان به اعتياد
44
بررسي علل گرايش جوانان (26-16)سال به كافي نت در شهرستان بوشهر
45
بررسي علل گرايش جوانان 17-25سال شهرستان بروجن به ارزش هاي فرهنگي غرب
46
بررسي علل گرايش جوانان 18 تا 25 سال شهرستان تربت جام به مواد مخدر صنعتي
47
بررسي علل گرايش جوانان 18 تا 35 ساله شهرستان گنبد كاووس به استعمال قليان
48
بررسي علل گرايش جوانان 18تا 25 ساله به اعتياد
49
بررسي علل گرايش جوانان 18تا38سال به فرهنگ بيگانه و راه هاي مقابله با تهاجم فرهنگي درشهر لنگرود.
50
بررسي علل گرايش جوانان 20تا35ساله به اعتياد موادمخدرنسل جديد درشهرستان اصفهان درسال 1390-1389
51
بررسي علل گرايش جوانان 25-15 سال منطقه 14 تهران به پوشش نامناسب
52
بررسي علل گرايش جوانان 29-15ساله شهرستان گنبدكاووس به الگوهاي غربي
53
بررسي علل گرايش جوانان اروپايي سني مذهب به داعش
54
بررسي علل گرايش جوانان به اعتياد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
55
بررسي علل گرايش جوانان به اعتياد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
56
بررسي علل گرايش جوانان به اعتياد از نظر دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي شهرستان طبس سال تحصيلي 82-81
57
بررسي علل گرايش جوانان به اعتياد از نظر دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان بشرويه
58
بررسي علل گرايش جوانان به اعتياد از نظر دانشجويان دانشگاه پيام نور فردوس
59
بررسي علل گرايش جوانان به اعتياد در شهركرد
60
بررسي علل گرايش جوانان به اعتياد شهرستان نكاء
61
بررسي علل گرايش جوانان به اعتياد مواد مخدر
62
بررسي علل گرايش جوانان به اعتياد مواد مخدر
63
بررسي علل گرايش جوانان به اعتياد وموادمخدر در روستاي خوي
64
بررسي علل گرايش جوانان به برنامه هاي ماهواره اي در شهر كلاله
65
بررسي علل گرايش جوانان به برنامه هاي ماهواره در شهر مراوه تپه
66
بررسي علل گرايش جوانان به برنامه هاي ماهواره واينترنت
67
بررسي علل گرايش جوانان به تفكر غرب
68
بررسي علل گرايش جوانان به تفكر غرب
69
بررسي علل گرايش جوانان به تماشاي فيلم و موسيقي غربي در شهرستان گنبد كاووس
70
بررسي علل گرايش جوانان به دوستيابي اينترنتي در شهر زرين شهر
71
بررسي علل گرايش جوانان به سمت اعتياد در دانشگاه آزاد شهرستان فردوس
72
بررسي علل گرايش جوانان به سيگار ( با تاكيد بر دانشجويان پيام نور و آزاد شهر صحنه)
73
بررسي علل گرايش جوانان به سيگار و اثرات آن در افت تحصيلي شهرستان درگز
74
بررسي علل گرايش جوانان به عمل زيبايي
75
بررسي علل گرايش جوانان به فرهنگ بيگانه وراه هاي مقابله با تهاجم فرهنگي.
76
بررسي علل گرايش جوانان به مشاهده برنامه هاي تلويزيون كشورهاي همسايه شمالي در شهرستان گنبد كاووس
77
بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر
78
بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر در برازجان
79
بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر شامل كراك،شيشه و...از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت.
80
بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر صنعتي﴿مطالعه موردي شهرستان سميرم﴾
81
بررسي علل گرايش جوانان روستايي به مهاجرت روستاهاي حوضه رودخانه درونگر
82
بررسي علل گرايش جوانان شهر بجنورد به استفاده از الگوهاي بيگانه
83
بررسي علل گرايش جوانان شهرستان دهلران به فرهنگ بيگانه
84
بررسي علل گرايش جوانان شهرستان شهرضا به اعتياد و ترك اعتياد
85
بررسي علل گرايش جوانان شهرستان فارسان به مواد مخدر
86
بررسي علل گرايش دانش آموزان به رشته هاي هنري و ميزان موفقيت آنان در اين رشته ها
87
بررسي علل گرايش دانش آموزان به فرهنگ غرب
88
بررسي علل گرايش دانش آموزان دبيرستان پسرانه خارگ به خشونت و پرخاشگري
89
بررسي علل گرايش دانش آموزان دبيرستان هاي شهر بوشهر به مد و مدگرايي
90
بررسي علل گرايش دانش آموزان دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي شهرستان گنبد كاووس به كلاسهاي خصوصي از ديدگاه دانش آموزان
91
بررسي علل گرايش دانش آموزان دبيرستاني بخش ساحلي دلوار به سيگار
92
بررسي علل گرايش دانش آموزان دبيرستاني به سيگار
93
بررسي علل گرايش دانش آموزان دبيرستاني شهر برازجان به سيگار كشيدن
94
بررسي علل گرايش دانش آموزان دختر به شاخه تحصيلي كار و دانش ناحيه 4 اصفهان از ديدگاه دانش آموزان
95
بررسي علل گرايش دانش آموزان دختر به شاخه كارشناسي شهرستان كلاله
96
بررسي علل گرايش دانش آموزان دختر پايه دوره دوم متوسطه به رشته هاي فني و حرفه اي شهر بهشهر در سال تحصيلي 94-93
97
بررسي علل گرايش دانش آموزان سال سوم دبيرستان دخترانه شهدا قم به فرهنگ بيگانه و راههاي مقابله با آن
98
بررسي علل گرايش دانش آموزان مقطع متوسطه به برنامه هاي ماهواره اي در شهرستان كلاله
99
بررسي علل گرايش دانش اموزان دوره متوسطه به شاخه كارو دانش در شهر تركمن
100
بررسي علل گرايش دانشجو رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور اهواز به ادامه تحصيل در سال تحصيلي 1379-1378
101
بررسي علل گرايش دانشجويان به انتخاب رشته علوم تربيتي در دانشگاه پيام نور بوشهر
102
بررسي علل گرايش دانشجويان به فرهنگ بيگانه
103
بررسي علل گرايش دانشجويان به مصرف مواد مخدر در دانشگاه هاي پيام نور لاهيجان وسياهكل.
104
بررسي علل گرايش دانشجويان پيام نور شهر رضا به مدگرايي
105
بررسي علل گرايش دانشجويان دختردانشگاه يزد به ورزش
106
بررسي علل گرايش دختران اصفهان به فيلم هاي كره اي
107
بررسي علل گرايش دختران به بدحجابي ازديد دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان دامغان
108
بررسي علل گرايش دختران به بي حجابي در شهرستان سميرم
109
بررسي علل گرايش دختران به حوزه علميه در شهر اصفهان
110
بررسي علل گرايش دختران به دانشگاهها از ديد دانشجويان دانشگاههاي شيروان
111
بررسي علل گرايش دختران دانشجو پيام نور گنبد نسبت به حجاب
112
بررسي علل گرايش دختران نسبت به تحصيلات عالي
113
بررسي علل گرايش زنان به اشتغال
114
بررسي علل گرايش زنان به بزهكاري
115
بررسي علل گرايش زنان به جرائم مواد مخدر در شهر اصفهان
116
بررسي علل گرايش زنان به شغل معلمي در مدارس شهر گنبد
117
بررسي علل گرايش زنان به مشاغل فرهنگي.
118
بررسي علل گرايش زنان دانشجو به آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان
119
بررسي علل گرايش زنان شاغل به داشتن فرزند پسر
120
بررسي علل گرايش شهروندان يزدي به آپارتمان نشيني
121
بررسي علل گرايش مردان به ازدواج مجدد در شهرستان سميرم
122
بررسي علل گرايش مردان به ازدواج مجددازديدكارمندان ادارات دولتي شهرستان شاهرود
123
بررسي علل گرايش مردم شهرك شكوفه (منطقه 19) به ماهواره
124
بررسي علل گرايش مستبشرين به تشيع در پنجاه سال اخير
125
بررسي علل گرايش مصرف سيگاروموادمخدردربين دانشجويان دختروپسررشته تربيت بدني دانشگاه پيام نورمركزقم سال 90-1389
126
بررسي علل گرايش مصرف كنندگان به خريد خودروهاي خارجي در شهرستان گنبد كاوس
127
بررسي علل گرايش مصرف كنندگان به خريد خودروهاي خارجي در شهرستان گنبد كاووس
128
بررسي علل گرايش معلمان دوره ابتدايي به مقاطع بالاتر تحصيلي (آشخانه )
129
بررسي علل گرايش معلمين به دوره هاي ضمن خدمت آموزش ضمن خدمت
130
بررسي علل گرايش معلمين زن مقطع ابتدايي به مقاطع راهنمايي و دبيرستان از ديدگاه آموزگاران و مديران ابتدايي شهرستان بهشهر
131
بررسي علل گرايش نوجوانان 15-18 سال به مد و مدگرايي در شهرستان آبادان
132
بررسي علل گرايش نوجوانان به مصرف سيگار
133
بررسي علل گرايش نوجوانان پسر 19-11سال شهر كلاچاي به فرهنگ بيگانه.
134
بررسي علل گرايش نوجوانان و جوانان (17-14)ساله ي شهرستان گرگان به اينترنت و پيامدهاي آن
135
بررسي علل گرايش نوجوانان وجوانان 18 تا 25 سال به بزهكاري شهرستان قائم شهر
136
بررسي علل گرايش و بزهكاري در جوانان شهر شهرضا
137
بررسي علل گرايش و علاقه معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به طي دوره هاي آموزشي دانشگاههاي ايران
138
بررسي علل گرايش و علاقه معلمان و كاركنان آموزشي به طي دوره هاي آموزش عالي دانشگاههاي ايران
139
بررسي علل گرايش ورزشكاران زور خانه هاي شهر تهران به ورزش باستاني در سال 1389
140
بررسي علل گسترش و جايگزيني طب نوين به‌جاي طب سنتي در ايران عصر پهلوي بر اساس اسناد موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حوزه استان يزد
141
بررسي علل گسست ارتباطي بين والدين و نوجوانان در شهر اصفهان سال 1386
142
بررسي علل گوشه گيري
143
بررسي علل لقي بانداژ در چرخ واگن هاي باري و ارائه راهكار جهت برطرف نمودن آن
144
بررسي علل مؤثر بر بروز طلاق در شهرستان فردوس
145
بررسي علل مؤثر بر پوچ گرايي جوانان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه يزد
146
بررسي علل ماندگاري زبان فارسي با توجه ويژه به نقش آموزش زبان فارسي (از ظهور اسلام تا مشروطيت )
147
بررسي علل ماندگاري فرش صفوي و ارائه الگويي براي استفاده دست اندركاران فرش معاصر
148
بررسي علل ماندگاري نقوش پته
149
بررسي علل متابوليك تشكيل دهنده سنگ كليه در مردان بالاي 50 سال در استان گيلان
150
بررسي علل متابوليكي و پاتوفيزيولوژيكي سقط جنين و مرده زايي در گاوهاي شيري هلشتاين
151
بررسي علل متروكه شدن معادن در ايران
152
بررسي علل محبوبيت حضرت علي (ع )
153
بررسي علل مراجعات مجدد بيماران بستري در بيمارستانهاي شهيد صدوقي وشهيد رهنمون وافشار در نيمه اول سال 1387
154
بررسي علل مراجعات مجددبيماران بستري در بيمارستانهاي شهيد صدوقي وشهيد رهنمون و افشار در نيمه اول سال 1387
155
بررسي علل مراجعه بيماران چشمي به اورژانس بيمارستان شهيد رهنمون يزد
156
بررسي علل مراجعه بيماران چشمي به اورژانس بيمارستان شهيد رهنمون يزد
157
بررسي علل مرتبط وموثردرتمايل به فعاليت هاي ورزشي دانش آموزان دخترمقاطع دبيرستان دردبي
158
بررسي علل مردودي دانش آموزان پسر مدارس راهنمائي تحصيلي شهرستان لنگرود
159
بررسي علل مردودي دانش آموزان پسر مدارس راهنمائي تحصيلي شهرستان لنگرود
160
بررسي علل مردودي در پايه اول مدارس متوسطه پسرانه رشته : علوم تجربي و رياضي فيزيك منطقه 4 آموزش و پرورش تهران
161
بررسي علل مردودي در پايه سوم راهنمايي پسرانه آموزش و پرورش منطقه 4 تهران
162
بررسي علل مرگ و مير در بيماران پذيرش شده در بخش اورژانس بيمارستان رازي در سال 1396 و نيمه اول سال 1397
163
بررسي علل مرگ و مير كودكان ارجاع داده شده به مركز پزشكي قانوني گيلان طي سال هاي 96-1392
164
بررسي علل مرگ و مير كودكان زير 5 سال در بيمارستان 17 شهريور رشت در سالهاي 85-1384
165
بررسي علل مرگ و مير نوزادان بستري در بيمارستان الزهراي رشت از سال 1389- 1385
166
بررسي علل مرگ ومير در شهرستان ساري
167
بررسي علل مزاحمت هاي خياباني و تاثير ان بر امنيت اجتماعي دختران 29_14 ساله
168
بررسي علل مساله استفاده ازلوازم آرايشي بهداشتي درجوانان سنين 30-18 شهرستان آزادشهردرسال 1391
169
بررسي علل مشكلات بي انضباطي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان بجنورد
170
بررسي علل مشكلات رفتاري دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي
171
بررسي علل مشكلات نابينايان در حين تحصيل وپس از ان
172
بررسي علل مصرف فراورده خوني FFP براي بيماران بستري در مركز پزشكي الزهرا﴿س﴾ در پاييز 78
173
بررسي علل معلوليت ذهني، حسي( ناشنوا_نابينا) و جسمي- حركتي در كودكان و نوجوانان 7 الي 21 سال در شهر كابل (افغانستان)
174
بررسي علل ممنوعيتنقل و نگارش حديث در قرون اول ازديدگاه نويسندگان مسلمانان معاصر و خاور شناسان با تاكيد به آراء گلد زيهر
175
بررسي علل مهاجرات نيروي كار از روستا به شهرها در ايران
176
بررسي علل مهاجرت در شهرستان ايلام
177
بررسي علل مهاجرت روستائيان به شهرستان ميبد
178
بررسي علل مهاجرت روستاييان به شهر
179
بررسي علل مهاجرت ساكنين كجور
180
بررسي علل مهاجرت علماي شيعه پس از سقوط صفويه به عتبات و بازگشت آنان به ايران در آغاز عصر قاجار
181
بررسي علل مهاجرت مردم جنوب ايران به كشورهاي حاشيه خليج فارس در دهه هاي نخست قرن بيستم
182
بررسي علل مهاجرتهاي روستايي درشهرستان ممسني(مطالعه موردي دهستان جاويدماهوري)
183
بررسي علل مهم افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ملاثاني
184
بررسي علل مهم افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ملاثاني
185
بررسي علل مهم تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آبادان
186
بررسي علل موانع ازدواج از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اسفراين
187
بررسي علل موثر بر انتخاب نوع زايمان در بين زنان شهر كنگان
188
بررسي علل موثر بر دير رسي سن ازدواج دان شجويان دانشگاه پيام نور بوشهر
189
بررسي علل موثر بر سبك زندگي جوانان در شهرستان شهركرد
190
بررسي علل موثر برطلاق درشهرستان كلاله
191
بررسي علل موثر در افت تحصيلي رياضي ابتدايي
192
بررسي علل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بجنورد
193
بررسي علل موثر در ترك تحصيل دانش آموزان مقطع ابتدائي شهرستان بندرگز
194
بررسي علل موثر در مشاركت سياسي دانشجويان شهر بروجن
195
بررسي علل موثر و رضايت مشتري در مجموعه فروشگاه هاي مصنوعات چوبي تيس تبرستان ساري
196
بررسي علل موثربر افت تحصيلي دانش آموزان دختر﴿مدرسه راهنمايي قدس بهاباد﴾
197
بررسي علل مورتاليته كودكان 1 تا 59 ماهه بيمارستان كودكان مفيد در سالهاي 1387 و 1388
198
بررسي علل موفقيت تحصيلي -شغلي فرزندان روستايي شهرستان ميبد
199
بررسي علل موفقيت تهاجم فرهنگي دربين افراد35-18سال شهرستان رشت.
200
بررسي علل موفقيت دانش اموزان ممتاز دبيرستاني
201
بررسي علل موفقيت شركتهاي تعاوني خود اشتغالي بانوان در استان يزد سال 1378
202
بررسي علل موفقيت صفويه در شيعه شدن جامعه ايراني
203
بررسي علل موفقيت صفويه در شيعه شدن جامعه ايراني
204
بررسي علل نااميدي جوانان در دانشگاه يزد
205
بررسي علل نابرابري اجتماعي بين زنان و مردان از ديدگاه كارمندان دانشگاه هنراصفهان درسال 89
206
بررسي علل نابرابري جنسيتي درانتخاب مديران سازمانها.
207
بررسي علل نارسائي حاد كليه در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در نيمه دوم سال 1374
208
بررسي علل نارسائي حاد كليه در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در نيمه دوم سال 1374
209
بررسي علل نارسائي حادكليه در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون در نيمه دوم سال 1374
210
بررسي علل نارسائيهاي روشهاي ارزشيابي كاركنان آموزشي مقطع متوسطه شهرستان گرگان
211
بررسي علل نارضايتي كشاورزان شهرستان مهريز از وضعيت موجود كشاورزي
212
بررسي علل نازايي در بيماران مراجعه كننده به زايشگاه رشت در طي سالهاي 73-1372
213
بررسي علل ناسازگاري دانش آموزان دوره راهنمايي دخترانه
214
بررسي علل ناسازگاري زوجين و تاثير آن بر رضايت زناشويي
215
بررسي علل ناكامي تيم هاي تكواندوي بانوان در مسابقات برون مرزي و ارائه راهكارهاي موثر براي توسعه ورزش قهرماني بانوان
216
بررسي علل ناكامي جنبش اخوان المسلمين مصر درايجاد نظام سياسي بعد ازسقوط حسني مبارك درسال 2012
217
بررسي علل ناكامي دانش آموزان مقطع متوسطه ( دخترانه ) در راهيابي به المپيادهاي علمي كشوري در استان خراسان شمالي
218
بررسي علل نشست ناهمگن فونداسيون نيروگاه لوشان در اثر زلزله اخير(31 خرداد 1369 )
219
بررسي علل نگراني از تشنج درماني الكتريكي از ديدگاه بيماران بستري در بيمارستان شفا در سال 1398
220
بررسي علل نوگرايي در تغيير ساختار خانوده از سنتي به مدرنيه
221
بررسي علل هايپربيلي روبين غير مستقيم در نوزادان درمان شده با فتو تراپي بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت در 6 ماهه دوم سال 1376
222
بررسي علل هدر رفتن مس در سرباره كوره هاي شعله اي مجتمع مس سرچشمه
223
بررسي علل هراس از مدرسه در كودكان دبستاني منطقه 4 آموزش و پرورش كرج
224
بررسي علل هسته اي شدن خانواده ها در دنياي معاصر
225
بررسي علل هماچوري در آمار بستري سال 71- 1370 و سال 72- 1371 در بيمارستان هفده شهريور
226
بررسي علل هماچوري در كودكان بستري و سرپايي مراجعه كننده به مركز آموزشي- درماني 17 شهريور شهر رشت بين سالهاي 90- 1385
227
بررسي علل همكاري و عدم همكاري شركتهاي تعاوني با دانشگاه يزد
228
بررسي علل هيدروسفالي نوزادان در مركز آموزشي- درماني هفده شهريور رشت در سال 73- 1372
229
بررسي علل و آثار تخلفات ساختماني در شهر تهران و ارائه راهبردهاي مقابله با آن ﴿ نمونه موردي : منطقه 7 تهران ﴾
230
بررسي علل و آثار ظلم در زندگي فردي و اجتماعي از منظر قرآن و حديث
231
بررسي علل و ارزيابي تخريب اراضي در دو سازند در منطقه كوهرنگ﴿ استان چهار محال و بختياري﴾
232
بررسي علل و ارزيابي ترك خدمت كاركنان بر اساس مدل معادلات ساختاري (مورد مطالعه: بيمارستان كوثر شيراز)
233
بررسي علل و الگوي رفتارهاي خشونت آميز تماشاگران (اوباشيگري) در فوتبال شهر تهران
234
بررسي علل و انگيزه خودكشي در شهرستانهاي كردكوي و بندر گز
235
بررسي علل و انگيزه مهاجرت از روستا از ديد جوانان
236
بررسي علل و انگيزه هاي ادامه تحصيل در افراد بزرگسال (در سطح دبيرستانهاي بزرگسال اهواز)
237
بررسي علل و انگيزه هاي خودكشي و روشهاي آن (در استان ايلام)
238
بررسي علل و انگيزه هاي زنان از اشتغال مطالعه موردي
239
بررسي علل و انگيزه هاي گرايش آموزگاران مقطع ابتدائي به مقاطع راهنمائي و متوسطه استان خوزستان
240
بررسي علل و انواع آسيب و ارتباط آن با ميزان شيوع صدمات ورزشي در ساعات درس ورزش دانش آموزان پس مقطع متوسطه شهر شيراز در سال 89-88
241
بررسي علل و پيامد هاي افزايش تجرد دختران در مقايسه با پسران در شهرستان فارسان
242
بررسي علل و پيامد هاي مهاجرت روستاييان به شهر اردبيل ( مطالعه موردي دهستان هاي بخش مركزي )
243
بررسي علل و پيامدهاي بيكاري فصلي در شهرستان شهركرد
244
بررسي علل و پيامدهاي زمين ريخت شناختي نشست زمين در اشكذريزد
245
بررسي علل و پيامدهاي ناهنجاري هاي كالبدي-اجتماعي در پيرامون شهرها﴿ مورد مطالعه: شهر خمين﴾
246
بررسي علل و تبعات از خود بيگانگي در بين دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه يزد)
247
بررسي علل و درمان جراحي خونريزي از دستگاه گوارشي فوقاني(در بيمارستان رازي رشت از مهرماه 71 لغايت مهرماه 72)
248
بررسي علل و ريسك فاكتورهاي شكستگي تاج دندان هاي قدامي دائمي در كودكان 7 تا 12 ساله شهررشت
249
بررسي علل و ريشه هاي توسعه نيافتگي فرهنگي- اجتماعي شهر نهاوند
250
بررسي علل و ريشه هاي فقر در شهرستان لردگان
251
بررسي علل و زمينه هاي طرح ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و واكنش گروهها
252
بررسي علل و زمينه هاي ظهور و تحول جنبش اخوان المسلمين مصر
253
بررسي علل و زمينه هاي ظهور و گسترش اينتر نت از ديدگاه صاحبنظران
254
بررسي علل و شيوع شكستگي هاي مياني صورت در بيماران بستري شده در بيمارستان پورسينا رشت در سالهاي 1382-1380
255
بررسي علل و شيوه هاي ايجاد خلاقيت و نوآوري در دانش آموزان مدارس ابتدائي دخترانه در شهرستان بندر تركمن
256
بررسي علل و طول اقامتد بيماران در بخش هاي جراحي ،داخلياعصاب و زنان وزايمان بيمارستان ضيائيوقائم شهرستان اردكان در 6 ماهه دوم سال 1386
257
بررسي علل و طول اقامتد بيماران در بخش هاي جراحي ،داخلياعصاب و زنان وزايمان بيمارستان ضيائيوقائم شهرستان اردكان در 6 ماهه دوم سال 1386
258
بررسي علل و عامل خشونت برعليه زنان
259
بررسي علل و علائم باليني اسهال در بستري شدگان بيمارستان علي اصغر اردبيل
260
بررسي علل و علائم پارگي شبكيه در كلينيك هاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
261
بررسي علل و علائم كلينيكي و پارا كلينيكي تعويض خون در نوزادان بيمارستان افشار يزد در طي سالهاي 1372-.137
262
بررسي علل و علائم كلينيكي و پارا كلينيكي تعويض خون در نوزادان بيمارستان افشار يزد در طي سالهاي 1372-.137
263
بررسي علل و علايم پارگي شبكيه در كلينيك هاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
264
بررسي علل و علايم پارگي شبكيه در كلينيك هاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
265
بررسي علل و عوارض رواني -اجتماعي اعتيادمردان در شهر بوشهر
266
بررسي علل و عواقب پديده كاويتاسيون در شناورهاي دريايي
267
بررسي علل و عوامل اجتماعي موثر بر بيكاري در شهرستان گنبد كاووس
268
بررسي علل و عوامل اجتماعي موثر بر طلاق در شهرستان راميان
269
بررسي علل و عوامل اجتماعي و عاطفي در گرايش به اعتياد در بين جوانان شهر شهركرد
270
بررسي علل و عوامل اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي درافزايش بيماريهاي قلبي و عروقي باتأكيد برجامعه شناسي پزشكي
271
بررسي علل و عوامل ارتكاب جرم توسط زنان زنداني استان بوشهر سال تحصيلي 86-85
272
بررسي علل و عوامل اضطراب در پسران مقطع متوسطه در استان بوشهر
273
بررسي علل و عوامل اعتياد در استان چهار محال و بختياري
274
بررسي علل و عوامل اعتياد در زنان و دختران و ارتباط آن با بزهكاري در جامعه
275
بررسي علل و عوامل افت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي مدارس دخترانه شهرستان شيروان در سال تحصيلي 79-78
276
بررسي علل و عوامل افت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر باخرز در سال 82-81
277
بررسي علل و عوامل افزايش طلاق در شهر اهواز
278
بررسي علل و عوامل انحراف اخلاقي زنان جوان در استان يزد
279
بررسي علل و عوامل ايجاد عيب در پارچه هاي كشباف و طريقه كاهش و حذف اين علل
280
بررسي علل و عوامل بروز تخلّفات اداري كاركنان آموزش و پرورش شهر اروميّه و راهكارهاي مبارزه با آن از منظر حقوق جزا و جرم شناسي
281
بررسي علل و عوامل بروز سيل در شرق استا گلستان
282
بررسي علل و عوامل برون سازي افت تحصيلي در دانش آموزان دخترانه دوره ابتدايي شهر گنبد كاووس
283
بررسي علل و عوامل بزهكاري در نوجوانان
284
بررسي علل و عوامل بزهكاري نوجوانان در كانون اصلاح و تربيت تهران
285
بررسي علل و عوامل بزهكاري و جرم در بين جوانان و نوجوانان
286
بررسي علل و عوامل به وجود آورنده اضطراب در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بوشهر
287
بررسي علل و عوامل به وجود آورنده ترس در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بوشهر
288
بررسي علل و عوامل پرخاشگري در دختران مقطع راهنمايي استان بوشهر
289
بررسي علل و عوامل پرخاشگري در كودكان شهر دولت آباد از نظر خانواده ها
290
بررسي علل و عوامل تاثير نقش رسانه ها بر افزايش يا كاهش آگاهي مردم
291
بررسي علل و عوامل تاثيرات نامطلوب خوابگاه بر دانشجويان دختر دانشگاه يزد
292
بررسي علل و عوامل تاخير ازدواج دانشجويان دانشگاه اصفهان
293
بررسي علل و عوامل تخريب نقاشيهاي روي پارچه كه بوسيله تخته ( چوب ) ساپورت شده اند. ( حفاظت و مرمت تابلو نقاشي رنگ و روغن پارچه ﴿ با ساپورت چوب ﴾ متعلق به كليساي سن گريگور اصفهان )
294
بررسي علل و عوامل تخريب نقاشيهاي روي پارچه كه بوسيله تخته ﴿چوب﴾ ساپورت شده اند حفاظت و مرمت تابلو نقاشي رنگ و روغن روي پارچه با ساپورت چوب متعلق به كليساي سن گريگور اصفهان
295
بررسي علل و عوامل ترك تحصيل از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان بجنورد در سال تحصيلي 78-77
296
بررسي علل و عوامل تورم كيفري و پيامدها و راههاي خروج آن
297
بررسي علل و عوامل توسعه سرويس پست تلفني و ارائه راهكارهاي ارتقاء آن
298
بررسي علل و عوامل توسعه نيافتگي شيشه گري دستي و تزيينات آن در ايران
299
بررسي علل و عوامل جراحي مجدد تيروئيد در بيماران يك كلينيك تخصصي غدد سرپائي شهر رشت از سال 1380-1364
300
بررسي علل و عوامل جرم شناختي بزه عمل منافي عفت به عنف در شهرستان شاهين شهر
301
بررسي علل و عوامل خانوادگي بزهكاران نوجوانان پسر 25-18 زندان دستگرد اصفهان سال تحصيلي 87-86
302
بررسي علل و عوامل خانوادگي موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهر كاكي در سال تحصيلي 81-1380
303
بررسي علل و عوامل دين گريزي پسران
304
بررسي علل و عوامل رشد سلفيه در جوامع اسلامي : مطالعه موردي مصر
305
بررسي علل و عوامل رشوه خواري در سازمانهاي دولتي
306
بررسي علل و عوامل رضايت زوجي از ديدگاه زوجين شهر برازجان
307
بررسي علل و عوامل سخت افزاري نوسانات نيرو د رقفسه نورد گرم
308
بررسي علل و عوامل سخت افزاري نوسانات نيرو در قفسه هاي نورد گرم در تست كاليبراسيون
309
بررسي علل و عوامل ضايعات وارده بر جلد هاي نقاشي شده روغني
310
بررسي علل و عوامل ضايعات وارده بر جلدهاي نقاشي شده روغني: مرمت و حفاظت يك جلد نقاشي شده مربوط به دوران قاجار
311
بررسي علل و عوامل ضايعات وارده بر كاشيها و ارائه طرححهاي يشنهادي جهت حفاظت و مرمت آنها
312
بررسي علل و عوامل ضايعات وارده بر كاشيها و ارائه طرحهاي پيشنهادي جهت حفاظت و مرمت آنها در بناي مدرسه چهارباغ
313
بررسي علل و عوامل طلاق در بين زنان 19 تا 35 سال در شهرستان دامغان
314
بررسي علل و عوامل طلاق در بين زنان شهرستان بهشهر
315
بررسي علل و عوامل طلاق در شهرستان بجنورد در سال 1385
316
بررسي علل و عوامل طلاق در شهرستان قائمشهر
317
بررسي علل و عوامل طلاق در شهرستان يزد از سال 1382 تا 1383
318
بررسي علل و عوامل طلاق در مطلقه هاي شش ماهه اول سال 92 در شهرستان بردسكن
319
بررسي علل و عوامل عدم اثربخشي فعاليتهاي مبارزه با قاچاق كالا و تدابير پيشنهادي
320
بررسي علل و عوامل عدم توسعه باز اينترنتي دانش براي محصولات علمي در كشور (88-1387)
321
بررسي علل و عوامل عدم علاقه انجمن اوليا دانش آموزان نسبت به كلاسها آموزش خانواده از ديدگاه مديران مقاطع ابتدايي در شهر گاليكش
322
بررسي علل و عوامل عدم گرايش جوانان به ازدواج و افزايش سن ازدواج در جوانان
323
بررسي علل و عوامل عدم مشاركت اوليا دانش آموزان دوره متوسطه فارسان در كلاسهاي آموزش خانواده در سال تحصيلي 89-90
324
بررسي علل و عوامل فرار از منزل در نوجوانان ساكن در كانون اصلاح و تربيت شهر بوشهر و اصفهان
325
بررسي علل و عوامل فرار دختران از محيط زندگي از ديدگاه قضات دادگستري شهر يزد
326
بررسي علل و عوامل فروپاشي خانواده در ايران
327
بررسي علل و عوامل قتل در استان بوشهر
328
بررسي علل و عوامل گرايش به فرهنگ غرب و ارائه راهكارهايي جهت نجات جوانان و نوجوانان از تاثيرات آن
329
بررسي علل و عوامل گرايش به مصرف سيگار در بين دانشجويان دانشگاه آزاد و پيام نور دولت آباد
330
بررسي علل و عوامل گرايش به مواد مخدر در نيروهاي مسلح وتاثير آن در بهره وري نيروي انساني
331
بررسي علل و عوامل گرايش جوانان به شبكه هاي اجتماعي ﴿ مورد مطالعه جوانان 30 - 20 ساله شهر نكا﴾
332
بررسي علل و عوامل گرايش دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد به برنامه هاي ماهواره و اينترنت
333
بررسي علل و عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي شعبه فردوس
334
بررسي علل و عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي شعبه فردوس
335
بررسي علل و عوامل مؤثر در سواد خواندن و بررسي راهكارهايي براي بهبود آن از منظر معلمان و مديران مدارس ابتدايي
336
بررسي علل و عوامل مشكل زا در زندگي زنان متاهل بين سنين 40-20 ساله شاغل در آموزش و پرورش شهر شيروان
337
بررسي علل و عوامل ممانعت از اشتغال زنان در منطقه پادنا سفلي سميرم
338
بررسي علل و عوامل موثر بر امنيت رواني زنان در جامعه ( مطالعه موردي زنان شهرستان گلوگاه )
339
بررسي علل و عوامل موثر بر ترك تحصيل دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان لار
340
بررسي علل و عوامل موثر بر جرم با تاكيد بر ابعاد اقتصادي- اجتماعي سرقت در زندان شهرستان اصفهان
341
بررسي علل و عوامل موثر بر رابطه كار آفريني با ويژگي هاي شخصيتي مديران (مطالعه موردي شركت ايران خودرو)
342
بررسي علل و عوامل موثر بر رابطه كار آفريني با ويژگي هاي شخصيتي مديران (مطالعه موردي شركت ايران خودرو)
343
بررسي علل و عوامل موثر بر طلاق در شهرستان گنبد كاووس
344
بررسي علل و عوامل موثر بر طلاق در شهرستان گنبد كاووس
345
بررسي علل و عوامل موثر بر طلاق و پيامدهاي آن
346
بررسي علل و عوامل موثر بر گرايش به رفتارهاي ونداليسمي در ميان نوجوانان و جوانان 24- 15 ساله شهر بهشهر سال تحصيلي 88-87
347
بررسي علل و عوامل موثر بر مهاجرت روستاييان
348
بررسي علل و عوامل موثر بر مهاجرت روستاييان
349
بررسي علل و عوامل موثر در افت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي پسر شهر لنده (استان كهكيلويه و بويراحمد، شهرستان دهدشت )
350
بررسي علل و عوامل موثر در افت تحصيلي دانش آموزان سال اول راهنمايي مدرسه دخترانه منطقه گرگان در درس رياضي از ديدگاه دانش آموزان درسال تحصيلي 84 - 1383
351
بررسي علل و عوامل موثر در پديده خودكشي در شهرستان گنبد كاووس
352
بررسي علل و عوامل موثر در پر خاشگري دانش اموزان مدارس ابتدايي دحترانه در شهرستان بندر تر كمن
353
بررسي علل و عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان گلوگاه
354
بررسي علل و عوامل موثر در تركيدن برفگير ها و ارائه راه حل جهت كاهش اثر اين عوامل
355
بررسي علل و عوامل موثر در سپردن كودكان به مهدكودك و مراكز پيش دبستاني
356
بررسي علل و عوامل موثر در عدم انضباط تحصيلي و رفتاري دانش آموزان از ديدگاه معلمين
357
بررسي علل و عوامل موثر در عقب ماندگي ذهني كودكان استثنايي شهر گميشان
358
بررسي علل و عوامل موثر در كاهش رغبت شغلي معلمين در شهرستان بهشهر
359
بررسي علل و عوامل موثر در ميزان رفتار خرابكارانه نوجوانان پسر 12 تا 15 ساله عليه اموال عمومي
360
بررسي علل و عوامل موثربر معلوليتهاي ذهني و جسمي كودكان زير 14 سال در منطقه آمل در سال تحصيلي 83-1382
361
بررسي علل و عوامل ناسازگاري زناشويي در شهرستان گرمسار در سال 0931
362
بررسي علل و عوامل همجنس بازي در بين دختران دانشگاه يزد
363
بررسي علل و عوامل و ميزان شيوع خشونت عليه زنان .مطالعه موردي زنام متاهل شهر گلوگاه
364
بررسي علل و عوامل وقوع جرم سرقت در شهرستان بانه و راهكارهاي پيشگيري از آن
365
بررسي علل و عوامل وقوع جرم سرقت در شهرستان بانه و راهكارهاي پيشگيري از آن
366
بررسي علل و قوع جرايم عليخ اموال در مناطق حاشيه نشين مشهد ( 87-86)
367
بررسي علل و مكانيزم تخريب پره هاي تيتانيومي كمپرسور توربين هاي گازي
368
بررسي علل و مكانيزم تخريب لوله هاي تشعشعي از جنس اينكونل 601 د ركوره هاي آنيل
369
بررسي علل و موانع توسعه صادرات توليدات دارويي در سطح ايران
370
بررسي علل و موانع عدم اجراي دقيق ماده 2720 قانون ماليات هاي مستقيم (با موضوع اجراي حسابرسي مالياتي )
371
بررسي علل و ميزان بروز سقط جنين در گاوداري گواور واقع در اسلام آباد غرب طي بازه زماني 94-90
372
بررسي علل و ميزان شيوع آسيبهاي تراماتيك دنداني دندانهاي قدامي دائمي فك بالا در دانش آموزان 14 - 9 ساله شهر يزد
373
بررسي علل و ميزان شيوع آسيبهاي تراماتيك دنداني دندانهاي قدامي دائمي فك بالا در دانش آموزان 14 - 9 ساله شهر يزد
374
بررسي علل و ميزان مرگ و مير مادران باردار از سال 1367 لغايت 1376 در استان يزد
375
بررسي علل و ميزان مرگ و مير مادران در زايشگاه رشت در سالهاي 1372-1367
376
بررسي علل و نتايج شكايات بيماران از پزشكان به سازمان نظام پزشكي شهرستان رشت در طي سال هاي 1385 تا 1390
377
بررسي علل و نتايج منجر به تخليه چشم و روشهاي مختلف جراحي بكارگرفته در مراكز دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
378
بررسي علل و نتايج منجر به تخليه چشم و روشهاي مختلف جراحي بكارگرفته در مراكز دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
379
بررسي علل و نحوه معالجه در يكصد زوج نابارور درمان شده
380
بررسي علل و نحوه معالجه در يكصد زوج نابارور درمان شده
381
بررسي علل و يافته هاي لاپاراسكوپي در مراكز آموزشي درماني زايشگاه رشت
382
بررسي علل وانگيزه ازدواج مجدد مردان
383
بررسي علل وانگيزه پيدايش اعتياد در پسران نوجوان و جوان شهرستان گنبد از ديدگاه دبيران پسر دوره متوسطه
384
بررسي علل وانگيزه هاي خشونت خانوادگي بين زن وشوهر مطالعه مورد بررسي انگيزه هاي علل خشونت نزد خانواده هاي جوان شهري در محدوده سني 18الي 30سال رامسر.
385
بررسي علل وانگيزه هاي زنان از اشتغال مطالعه موردي
386
بررسي علل وپيامدهاي نا برابري جنسي
387
بررسي علل وتبعات از خود بيگانگي و خود باوري دانشجويان ( مطالعه موردي :دانشجويان دانشگاه اصفهان)
388
بررسي علل وزمان وقوع مرگ در بيماران بستري بيمارستان شهيد صدوقي يزد - 1390
389
بررسي علل وعوارض معلوليت هاي جسمي وحركتي وتوانبخشي مربوط به ان در اسايشگاه معلولين شهيد فياض بخش
390
بررسي علل وعوال دين گريزي دربين جوانان 19تا26ساله
391
بررسي علل وعوامل اجتماعي وعاطفي درگرايش به اعتياددربين جوانان شهراسلامشهر
392
بررسي علل وعوامل افسردگي پس از زايمان پي پي او در زنان
393
بررسي علل وعوامل بزهكاري نوجوانان 18-13 سال
394
بررسي علل وعوامل بيكاري ووضعيت اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي
395
بررسي علل وعوامل پر خاشگري در كودكان شهر دولت آباد از نظر خانوده ها
396
بررسي علل وعوامل پرخاشگري دانش آموزان دخترمقطع راهنمايي (منطقه نوبران )
397
بررسي علل وعوامل پيشرفت تحصيلي
398
بررسي علل وعوامل خشونت در بين نوجوانان 18-15 سال مقطع دبيرستان شهر مينودشت
399
بررسي علل وعوامل خودكشي در شهرستان گنبد از (سال 81تا84)
400
بررسي علل وعوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور گرمه
401
بررسي علل وعوامل موثر بر رشد استعداد رياضي دانش آموزان دوره هاي راهنمايي ومتوسطه دامغان از ديدگاه دبيران رياضي
402
بررسي علل وعوامل موثر بر معيارهاي ازدواج جوانان(مطالعه موردي دانشجويان پيام نور محلات)
403
بررسي علل وعوامل موثر در اختلافات زناشويي وراههاي پيشگيري از ان
404
بررسي علل وعوامل موثر در بزهكاري نوجوانان كانون اصلاح وتربيت شهرستان نكا
405
بررسي علل وعوامل موثربرميزان طلاق برروي فرزندان درشش ماه اول سال 1386درشهرستان زرنديه
406
بررسي علل وعوامل همراه با پارپارزي حاد غير تروماتيك بستري شده در بخش داخلي جراحي بيمارستان پورسينااز سال 74 لغايت 77
407
بررسي علل وقوع خلاف در ساختمان ها و ارزيابي رسيدگي به تخلفات ساختماني
408
بررسي علل وقوع لغزش درمنطقه ي جوانرود با توجه به ويژگي هاي هيدروژئومورفولوژيك و مكانيك خاك دامنه ها
409
بررسي علل وموانع موثرفرهنگي ،اجتماعي توسعه صنعت توريسم درايران
410
بررسي علل ويزينگ اطفال در مطالعه ي 2 ساله مهر ماه 73- 71 بيمارستان 17 شهريور رشت
411
بررسي علل يووئيت در مراجعه كنندگان به كلينيك بيمارستان شهيد رهنمون استان يزد
412
بررسي علل يووئيت در مراجعه كنندگان به كلينيك بيمارستان شهيد رهنمون استان يزد
413
بررسي علل، تظاهرات باليني، نحوه ي تشخيص و درمان بيــماران مبتلا به پارگي تاخيري ديافراگم مراجعه كننده به بخش جــــراحي بيمارستان هاي شهر رشت از ســال 85 تا آخر شهريور 1394
414
بررسي علل، تعارض و تفاوت عامل جنسيت در صدور قرارها و احكام كيفري از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي
415
بررسي علل، روند و نتايج اعتصاب هاي مطبوعات در سال 1357
416
بررسي عللل برون سيستمي برافت تحصيلي دانش آموزان كلاسهاي سوم راهنمايي و پنجم ابتدايي در درسهاي زبان انگليسي و رياضي شهرستان نور از ديدگاه معلمان ومديران
417
بررسي علم بودن و واقع نمايي طب سينوي از منظر فيلسوفان علم
418
بررسي علم پيشين الهي از ديدگاه ملاصدرا ، ابن سينا، شيخ اشراق و تطبيق آن با آيات و روايات
419
بررسي علم جرم شناسي در فقه جزايي اماميه
420
بررسي علم غيب پيامبر اسلام از ديدگاه مفسران شيعي با تأكيد بر تفسير التبيان شيخ طوسي
421
بررسي علم معاني در ديوان رودكي بر اساس نسخه سعيد نفيسي
422
بررسي علم معاني در ديوان رودكي بر اساس نسخه سعيد نفيسي
423
بررسي علمي اجراي نماهاي ساختمانهاي بلند
424
بررسي علمي تخريب مكانيكي يك نقاشي رنگ و روغن بر روي كنف در اثر تغيير شرايط محيطي و تعيين شبكه توزيع تنش در آن توسط كامپيوتر
425
بررسي علمي و ارزيابي مقررات فني موجود ( آئين نامه ها) براي نيروهاي ناشي از زلزله در طراحي ساختمان ها
426
بررسي علمي و فني آرايش سنگ آهن معدن چادرملوي ايران براي مصرف در صنايع فولاد ايران
427
بررسي علوم موثر بر بهره وري بانك انصار استان خراسان رضوي با استفاده از رويكرد BSC
428
بررسي عمامل اجتماعي و اقتصادي والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه شهرستان كلاله (از سال 1388تا1390)
429
بررسي عمامل موثر برارتقا بهرهوري كاركنان شهرداري نجف اباد
430
بررسي عمده ترين عوامل جعل حديث و ورود اسرائليات به تفسير قرآن در عصر صادقين ﴿ع﴾
431
بررسي عمده مناطق فرشبافي ايران
432
بررسي عمر ابزار برشي در فرآيند فرزكاري به كمك ارتعاش آلتراسونيك
433
بررسي عمر ابزار و پرداخت سطح در فرايند ماشينكاري به كمك ارتعاشات التراسونيك
434
بررسي عمر باتري‌هاي ليتيوم-يون بكار رفته در خودروهاي الكتريكي
435
بررسي عمر باقيمانده در قطعات كامپوزيتي با استفاده از تست غير مخرب آكوستيك اميشن
436
بررسي عمر خستگي دمايي مخلوط هاي آسفالتي
437
بررسي عمر خستگي زنجير كانومير سالن الكتروفروز رنگ كارخانه ايران خودرو و علل شكست آن
438
بررسي عمر خستگي سازه ي كشتي تحت جوشكاري به روش المان محدود
439
بررسي عمر خستگي كامپوزيت هاي تك جهته تحت بارگذاري سيكلي با دامنه متغير
440
بررسي عمق پليمريزاسيون در فواصل و زمان هاي مختلف نوردهي با دو نمونه از دستگاه هاي لايت كيور(هالوژن و LED)
441
بررسي عمق لايه ي صوتي و ارتباط آن با عمق لايه ي آميخته در خليج فارس
442
بررسي عمل اخلاقي فرار از پرداخت ماليات از ديدگاه حسابرسان و مديران شركت هاي سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران
443
بررسي عمل‌كرد وندهاي مصغرساز زبان فارسي در چهارچوب مدل مقوله شعاعي
444
بررسي عملكر انواع پمپهاي مهم
445
بررسي عملكرد 3PLها با استفاده ديدگاه شش سيگما
446
بررسي عملكرد D-Statcom [دي. استات كام] در حالت كنترل ولتاژ
447
بررسي عملكرد ERPدر سازمان ها ﴿بامطالعه موردي سازمان هاي ايراني﴾
448
بررسي عملكرد MWD در حفاري انحرافي
449
بررسي عملكرد STATCOM تحت شرايط نامتعادلي بار و منبع
450
بررسي عملكرد T ميكروميكسر چندگانه با ورودي هاي ناهمراستا بر شاخص اختلاط براي سيالات نيوتوني و غيرنيوتوني
451
بررسي عملكرد آئروديناميكي هليكوپتر در حالت ناپايا
452
بررسي عملكرد آب بر پايداري پي سدهاي خاكي (مطالعه موردي سد خاكي – سنگريزه‌اي زيبا محمد در استان لرستان)
453
بررسي عملكرد آب شكن هاي شمع كوبي در رسوبگذاري با استفاده از مدل هيدروليكي
454
بررسي عملكرد آبگرمكن هاي خورشيدي با سيكل غيرمستقيم طبيعي
455
بررسي عملكرد آزمايشگاه بيمارستان مدارس قبل و بعد از كاهش تصديگري سال 1389-1388
456
بررسي عملكرد آزمايشگاهي ديوار حائل خاك مسلح به بريد Investigation on the Performance of Reinforced Soil Retaining Walls by ‌‌Braid Elements
457
بررسي عملكرد آزمون جايگشتي روي مسئله ناپارامتري بحران-فيشر
458
بررسي عملكرد آزمون هوش كلامي وكسلر در گروه كودكان عقب مانده ي ذهني وكودكان عادي.
459
بررسي عملكرد آسفالت هاي اصلاح شده با الياف كربن
460
بررسي عملكرد آسنكروني ژنراتور سنكرون بعلت قطع تحريك
461
بررسي عملكرد آسيا نيمه خود شكن مجتمع مس سرچشمه بوسيله آناليز ارتعاشي و حرارتي
462
بررسي عملكرد آسياي گلوله اي كارخانه فراوري معدن چغارت
463
بررسي عملكرد آنزيم فرمات‌دهيدروژناز براي تبديل دي‌اكسيدكربن به فرمات در يك سلول بازيافت الكتروشيميايي كوفاكتورNADH با كوفاكتور تثبيت‌شده و توليد زيست-الكتروشيميايي كوفاكتور
464
بررسي عملكرد آيروديناميكي بالك چند مثلثي در رژيم تراكم پذير به روش عددي
465
بررسي عملكرد آيروديناميكي وسيله ي هوافضايي داراي تكنولوژي وِيورايدر در جريان هاي ماوراء صوت
466
بررسي عملكرد ابزار تبليغاات در ميان دانشجويان دانشكده منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي گرگان رشته جنگلداري
467
بررسي عملكرد ابزار دقيق در سد آزاد كردستان
468
بررسي عملكرد ابزار گذاري در محيط هاي آبي - خاكي ﴿مطالعه موردي سد دوستي﴾
469
بررسي عملكرد اتصال خمشي تير I شكل به ستون قوطي تحت بار چرخه¬اي
470
بررسي عملكرد اتصال فولادي ستون دوبل با استفاده ازصفحات كناري در سيستم دوگانه رلبلل
471
بررسي عملكرد اتصال مياني تير به ستون مسلح شده با فولاد پرمقاومت
472
بررسي عملكرد اتصالات خورجيني صلب با جايگزيني ورق هاي فوقاني در زير بال هاي بالا
473
بررسي عملكرد اتصالات قاب¬هاي خمشي پيش¬ساخته بتني ويژه بر اساس آيين¬نامه ACI 2011
474
بررسي عملكرد اتصالات مقاوم خمشي تير به ستون بتني پيش ساخته تحت بارهاي رفت و برگشتي
475
بررسي عملكرد اتلاف انرژي سازه هاي جدا شده ارتعاشي و ارائه مدل جايگزين دو خطي
476
بررسي عملكرد اثرات ناشي از تغييرات فركانس در روش هاي مدولاسيون GMSK همدوس در شبكه هاي متحرك شهري و ارائه نرم افزار محاسباتي نرخ خطا
477
بررسي عملكرد اجتماعي - اقتصادي - سياسي شركت تعاوني مصرف دانشگاه يزد
478
بررسي عملكرد اجتماعي - اقتصادي شركت تعاوني مصرف كارگران هراتي درخشان يزد
479
بررسي عملكرد اجتماعي - فرهنگي و اقتصادي شركت تعاوني توليدي فرش دستباف صدوق
480
بررسي عملكرد اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي شركت تعاوني مصرف محلي الغدير شهر يزد
481
بررسي عملكرد اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف كاركنان بهداشت و درمان فاطمه الزهراء مهريز
482
بررسي عملكرد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شركت تعاوني توليدي گاودارن شهرستان طبس
483
بررسي عملكرد اجتماعي-اقتصادي شركت تعاوني مصرف شهرداري يزد
484
بررسي عملكرد اجزاء بتني تقويت شده با ورق هاي FRP در بارگذاريهاي استاتيكي و تكراري
485
بررسي عملكرد اجزاي حافظه (كوتاه مدت ، تاخيري و حافظه عمومي ) در افراد مبتلا به بيماري آلزايمر در مراحل اوليه و مياني بيماري
486
بررسي عملكرد احتمالي موتورهاي موجود در يك فيدر شعاعي با استفاده از نرم افزار
487
بررسي عملكرد اداره خدمات دريائي مديريت توليد مناطق خشكي و شكل گيري انديشه هاي واگذاري به بخش خصوصي
488
بررسي عملكرد ازن در فرايند تخريب رزانه واكنشي آبي ۱۹
489
بررسي عملكرد استاندارد ISO 1009:0002 (مديريت كيفيت ) در مجتمع صنعتي ماموت تهران
490
بررسي عملكرد استفاده از سرباره كوره ريورب ذوب مس سرچشمه در روسازي راه
491
بررسي عملكرد استفاده از سرباره كوره ريورب ذوب مس سرچشمه در روسازي راه
492
بررسي عملكرد استفاده از سرباره كوره ريورب ذوب مس سرچشمه در روسازي راه
493
بررسي عملكرد اسكرابر ديناميكي جديد در حذف آلاينده هاي گازي و ذرات
494
بررسي عملكرد اسكله تعمير شده با بتن خودتراكم بر مبناي خوردگي آرماتور و نفوذ كلريدها
495
بررسي عملكرد اسيد مغناطيسي در اسيدكاري ماتريسي سنگهاي كربناته
496
بررسي عملكرد اضطراب در امتحان از نظر دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان شهرستان ابركوه
497
بررسي عملكرد اقتصادي - اجتماعي شركت تعاوني توليدي و كشاورزي و دامپروري جامع گستر طبس
498
بررسي عملكرد اقتصادي - اجتماعي شركت تعاوني مصرف كاركنان اداره دخانيات يزد
499
بررسي عملكرد اقتصادي - اجتماعي شركت تعاوني مصرف مصالح فروشان يزد
500
بررسي عملكرد اقتصادي- اجتماعي - سياسي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف روستايي احمدآباد مشير- شهرستان يزد
501
بررسي عملكرد اقتصادي- اجتماعي - فرهنگي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان ني ريز
502
بررسي عملكرد اقتصادي اجتماعي تعاوني دهه فجر(وابسته به اداره كل راه و ترابري)
503
بررسي عملكرد اقتصادي- اجتماعي تعاوني شركت فرش دستباف شهرستان داراب در سال 1379
504
بررسي عملكرد اقتصادي اجتماعي شركت تعاوني توليدكنندگان فرش دستباف روستايي صدوق
505
بررسي عملكرد اقتصادي اجتماعي شركت تعاوني توليدي زيلوبافان ميبد
506
بررسي عملكرد اقتصادي- اجتماعي شركت تعاوني توليدي ظروف يكبار مصرف مرواريد
507
بررسي عملكرد اقتصادي اجتماعي شركت تعاوني مسكن تيپ الغدير يزد
508
بررسي عملكرد اقتصادي- اجتماعي شركت تعاوني مصرف دانشگاه آزادشهرستان شهرضا
509
بررسي عملكرد اقتصادي- اجتماعي شركت تعاوني مصرف كارگران شهرداري ميبد
510
بررسي عملكرد اقتصادي اجتماعي شركت تعاوني مهاجر يزدي
511
بررسي عملكرد اقتصادي- اجتماعي شركت تعاوني نگارين بافت يزد
512
بررسي عملكرد اقتصادي اجتماعي شركت گز و شيريني در اصفهان
513
بررسي عملكرد اقتصادي شركت تعاوني مصرف بهداري
514
بررسي عملكرد اقتصادي شركت تعاوني نگارين بافت يزد
515
بررسي عملكرد اقتصادي و اجتماعي شركت تعاوني توليدي تهيه و توزيع صنايع بافندگان يزد
516
بررسي عملكرد اقتصادي و اجتماعي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان شهرستان لار
517
بررسي عملكرد اقتصادي و اجتماعي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان شهرستان نايين در سالهاي 85-86-87
518
بررسي عملكرد اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان جي استان اصفهان طي سال هاي 84-85-86
519
بررسي عملكرد اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف كاركنان چادرملو
520
بررسي عملكرد اقتصادي و راههاي توسعه ترابري دريايي در بندر انزلي
521
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي شركت پيشگامان در عصر ارتباطات
522
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي شركت تعاوني چند منظوره پيام يزد
523
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي شركت تعاوني فرش دستباف شهرستان دره شير
524
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي شركت تعاوني مصرف آقاوريسكار يزد
525
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي شركت تعاوني مصرف بازنشستگان استان يزد
526
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان شهرستان خرم آباد
527
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان شهرستان سنقر و كليايي در سالهاي 77-78-79
528
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان شهرستان مباركه اصفهان
529
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي فرهنگي شركت تعاوني مصرف اميرالمومنين يزد
530
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني خدمات تاكسيراني يزد
531
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني صنوف و بازنشستگان استان يزد
532
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني كاركنان فولاد آلياژي يزد
533
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مسكن فرهنگيان مهريز
534
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مسكن كارمندان استانداري استان يزد
535
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف اداره راه و ترابري
536
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف روستايي شهرستان صدوق
537
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان لنجان در سال هاي 86-85-84
538
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان يزد
539
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف كارمندان صدا و سيماي يزد در سالهاي 87،86،85
540
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف مهر بهزيست
541
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني والفجر مخابرات شهرستان يزد
542
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي شركت تعاوني زيلوبافان ميبد
543
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي شركت تعاوني كارمندان دولت شهرستان فلاورجان
544
بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي شركت تعاوني لاستيك فروشان يزد
545
بررسي عملكرد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياي شركت تعاوني توليد دامداران شهرستان تفت
546
بررسي عملكرد اقتصادي-اجتماعي شركت تعاوني تهيه و توزيع خرازي فروشان استان يزد
547
بررسي عملكرد اقدامات بيولوژيكي آبخيز داري بر ترسيب كربن خاك ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز كلستان فارس﴾
548
بررسي عملكرد اگزرژي اقتصادي چيلر جذبي ليتييم برومايد آب با محرك كلكتور خورشيدي صفحه تخت
549
بررسي عملكرد اگزرژي-اقتصادي چيلر جذبي ليتييم برومايد- آب با محرك كلكتور خورشيدي صفحه تخت
550
بررسي عملكرد الكترو هيدروسيكلون
551
بررسي عملكرد الكترود‌هاي پايه گرافني در سلول‌هاي خورشيدي
552
بررسي عملكرد الكترودهاي پايه گرافني شفاف و رسانا تهيه شده به روش رسوب دهي شيميايي به منظور استفاده در سيستم هاي الكتريكي و نوري
553
بررسي عملكرد الكترودياليز در نمك زدايي از آب همراه نفت خام
554
بررسي عملكرد الكتروشيميايي كربن نيتريد گرافيتي سنتز شده به عنوان الكترود ابرخازن و بررسي گرافن عامل دار شده با نيكل هگزاسيانو فرات به عنوان الكترود باتري يون سديمي به روش تئوري تابعي چگالي
555
بررسي عملكرد امور آب و فاضلاب شيروان بر ميزان رضايت مندي مشتريان موجود در مناطق
556
بررسي عملكرد انر‍ژ‍ي تجديدپذير در شبكه هاي هوشمند
557
بررسي عملكرد انسجام فضا در فرايند ارتباط بصري ﴿مورد پژوهي آكادمي هنر كرنبروك﴾
558
بررسي عملكرد انواع آب بندها در سيستم هيدروليك
559
بررسي عملكرد انواع برجهاي خنك كن تر
560
بررسي عملكرد انواع برجهاي خنك كننده تر، مورد استفاده در نيروگاههاي كشور
561
بررسي عملكرد انواع پمپها
562
بررسي عملكرد انواع پيل سوختي و مقايسه آن با موتورهاي احتراق داخلي از لحاظ آلايندگي
563
بررسي عملكرد انواع گازهاي تزريقي به مخازن گاز ميعاني به منظور به حداقل رساندن تشكيل ميعانات گازي در اطراف چاه هاي توليدي
564
بررسي عملكرد انواع مبدلهاي كاتاليزوري برموتور خودروي پرايد
565
بررسي عملكرد انواع موتور هواپيما و نقش سيستم ارابه فرود هواپيما
566
بررسي عملكرد اورژانس پيش بيمارستاني 115 در ماموريتهاي انجام شده در پايگاه هاي اورژانس 115 شهر رشت از شهريور 1386 تا شهريور 1387 و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني
567
بررسي عملكرد ايمپلنت ناحيه تروكانتريك استخوان فمور (DHS) در حالت سه بعدي به روش اجزاء محدود
568
بررسي عملكرد بادبند زانويي با تحليل استاتيكي افزاينده غير خطي
569
بررسي عملكرد بادبند كمانش تاب در مقايسه با بادبند همگراي معمولي در سازه هاي فولادي نامنظم (طبقه نرم) با استفاده از تحليل استاتيكي غير خطي
570
بررسي عملكرد بازدارنده خوردگي پايه ايميدازول در محيط خورنده و عملكرد همزمان آن با بازدارنده معدني در پوشش آلي بر روي سطح فولادي
571
بررسي عملكرد بالشتك هاي الاستومري مسلح به الياف (FREB) با استفاده ازروش المان هاي محدود
572
بررسي عملكرد بانك تجارت
573
بررسي عملكرد بانك فيلتر روي گراف
574
بررسي عملكرد بانك‌ فيلتر روي گراف جهت‌دار
575
بررسي عملكرد بتا - سايكلودكسترين در تهيه سيال حفاري
576
بررسي عملكرد بتن تعميري خود تراكم بر اساس خوردگي آرماتور و جذب آب
577
بررسي عملكرد بتن هاي توانمند حاوي پوزولان در برابر حمله اسيد سولفوريك
578
بررسي عملكرد برانكارد آمبولانس زرهي ﴿براق﴾
579
بررسي عملكرد برج خنك كن ازطريق آزمايش
580
بررسي عملكرد برشي تيرهاي آجري غير مسلح تحت بارهاي يكنواخت
581
بررسي عملكرد بسترهاي نانوليفي پلي‌اكريلونيتريل/TiO2 اصلاح شده با پلي‌تيوفن و پلي‌آميد6/پليمرهاي حكاكي مولكولي جهت جذب بيس‌فنل‌آ در محيط‌هاي آبي
582
بررسي عملكرد بطن راست و تعيين عوامل موثر بر آن، بعد از جراحي باي پس عروق كرونري در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1394
583
بررسي عملكرد بعضي از پوشش هاي ارزان
584
بررسي عملكرد بلند مدت قيمت گذاري سهام در اولين عرضه سهام شركت هاي دولتي خصوصي سازي شده در بورس اوراق بهادار تهران
585
بررسي عملكرد بنگاه هاي صنعتي پيش از خروج و تاثير آن بر خروج شواهدي از صنايع توليدي ايران طي برنامه سوم توسعه
586
بررسي عملكرد بهداشتي و اقتصادي دستگاه هاي بيخطر ساز پسماندهاي ناشي از مراقبتهاي بهداشتي درماني مورد استفاده در بيمارستانهاي شهر تهران
587
بررسي عملكرد بهينه سيستم هاي جمع آوري سطحي و كاربرد مدل يكپارچه بهره برداري از يك مخزن
588
بررسي عملكرد بيوراكتور غشايي غوطه ور در تصفيه بيولوژيكي آب توليد شده در ميدان هاي نفت و گاز
589
بررسي عملكرد پراسكايت بهبود يافته BaTiO3 ، در تبديل فتوكاتاليستي CO2
590
بررسي عملكرد پرداختها روي كارايي پرسنل آموزش و پرورش بندر تركمن
591
بررسي عملكرد پروتكل SCTP در شبكه هاي مش بي سيم
592
بررسي عملكرد پل هاي بيه در اثر تغييرات زاويه بيگي پل و راستاي زلزله
593
بررسي عملكرد پل هاي بيه در اثر تغييرات زاويه بيگي پل و راستاي زلزله
594
بررسي عملكرد پلي اكريل آميد كاتيوني به عنوان استحكام بخش الياف سلولزدرآثار كاغذي
595
بررسي عملكرد پمپ حرارتي شيميايي با سيستم جذب سطحي
596
بررسي عملكرد پمپ گريز از مركز براي انتقال روغن
597
بررسي عملكرد پمپ هاي پيستون محور براساس فعاليت هاي مارنينگ
598
بررسي عملكرد پوسترهاي مبارزه با آلودگي هوا
599
بررسي عملكرد پوشال جو به عنوان ديواره دنيتريفيكاسيون تحت شرايط جريان ناپايدار
600
بررسي عملكرد پوشش فلورسنتي جهت شناسايي خوردگي
601
بررسي عملكرد پوشش هاي آلي در آتمسفرهاي خورنده صنعتي
602
بررسي عملكرد پوشش هاي سه لايه پلي الفيني ﴿PP, HDPE) از لحاظ مقاومت در برابر جدايش كاتدي،خواص حفاظتي در برابر خوردگي و ويژگي هاي فيزيكي - مكانيكي
603
بررسي عملكرد پوشش‏هاي تبديلي پايه زيركونيوم در بهبود خواص ضدخوردگي پوشش‏هاي نانوكامپوزيتي اپوكسي – آلومينا بر روي آلومينيوم
604
بررسي عملكرد پي شمع انرژي و امكان سنجي آن در ايران
605
بررسي عملكرد پيش دبستاني هاي شهر گنبد كاووس
606
بررسي عملكرد پيش گرم كن هاي ﴿Requperatour) توربو كمپرسورهاي نفسكي ايستگاه تقويت فشار گاه وابسته به شركت ملي گاز ايران
607
بررسي عملكرد پيگمان هاي حفاظتي در يك نوع پرايمر صنعتي توسط روش الكتروشيميائي امپدانس (EIS)
608
بررسي عملكرد پيل سوختي با غشاء مبادله كننده ي پروتون با آند انتهابسته در شرايط عملياتي مختلف
609
بررسي عملكرد پيل سوختي غشا پليمري با مدل سازي هم زمان كانال هاي گاز و كانال هاي خنك كاري
610
بررسي عملكرد پيل سوختي غشاء پليمري
611
بررسي عملكرد پيل سوختي غشاء پليمري با فوم فلزي به عنوان توزيع كننده جريان
612
بررسي عملكرد پيل سوختي ميكروبي به منظور تصفيه آب توليدي از ميادين نفت
613
بررسي عملكرد پيل سوختي ميكروبي دراندازه ميكرو
614
بررسي عملكرد تالاب طبيعي انزلي )Anzali Natural Wetland(در كاهش و حذف آلاينده هاي شهري، صنعتي و كشاورزي
615
بررسي عملكرد تجهيزات ميكروسيالاتي درشناسايي و جداسازي سلول‌هاي سرطاني درگردش (CTCs)
616
بررسي عملكرد تحصيلي دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور واحد اهواز
617
بررسي عملكرد تحصيلي دانشجويان مراكز تربيت معلم اهواز
618
بررسي عملكرد تحصيلي دانشجويان مراكز تربيت معلم اهواز در سال تحصيلي 1378-1377
619
بررسي عملكرد ترك هاي تعمير شده به روش تزريق اپوكسي
620
بررسي عملكرد تركيب استراكچر فلزي بر روي ستون هاي بتني پل هاي مرتفع راه
621
بررسي عملكرد تركيبات بازدارنده از رسوب آسفالتن تركيبات نفتي در شرايط ذخيره سازي با تكنيك مونت كارلو
622
بررسي عملكرد ترموديناميكي سيستم پمپ حرارتي خورشيدي انبساط مستقيم گرم كننده ي آب با مبرد N2O
623
بررسي عملكرد ترموديناميكي مولد بخار هسته¬اي با استفاده از روش توليد آنتروپي
624
بررسي عملكرد تري ريفورمينگ متان به گاز سنتز در رآكتور بسترثابت چندلوله اي بر اساس خوراك دهي جانبي CO2، H2O يا O2
625
بررسي عملكرد تزريق ژل در مخازن كربناته جهت تغيير در منحنيهاي عبورپذيري آب و نفت
626
بررسي عملكرد تسريق در آبرفتCتهران به روش آزمايشگاهي
627
بررسي عملكرد تصفيه پساب هاي سنتزي حاوي رنگ توسط سيستم هاي ميكرو فلوئيديك
628
بررسي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب شهر رشت و امكان سنجي استفاده مجدد از پساب خروجي
629
بررسي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب شيراز و ارائه راهكار براي ارتقا آن
630
بررسي عملكرد تصفيه‌خانه فاضلاب شهر قم (تصفيه‌خانه فاضلاب شماره 2)
631
بررسي عملكرد تعاوني مسكن بسيجيان
632
بررسي عملكرد تغذيه بوسيله پارامترهاي حرارتي بر روي آلياژ
633
بررسي عملكرد تقاطعات غير معمول از نوع دور برگردان ميانه‌ اي با استفاده از نرم‌ افزار شبيه‌ ساز VISSIM
634
بررسي عملكرد تكتونيك برمخروط افكنه ها باتاكيدبرتوان لرزهاي گسل ها (مطالعه موردي:استان كرمانشاه )
635
بررسي عملكرد توپي پره دار در شفت پروانه در كشتي ها
636
بررسي عملكرد توربوماشين تحت جريان ورودي با اغتشاش اوليه
637
بررسي عملكرد توربين بادي دو پره و سه پره
638
بررسي عملكرد توربين بخار
639
بررسي عملكرد توربين هاي بادي عمودي و افقي
640
بررسي عملكرد توربين هاي گاز در نقطه طرح
641
بررسي عملكرد توربين هاي گازي
642
بررسي عملكرد توربينهاي گاز صنعتي در شرايط اقليمي مختلف
643
بررسي عملكرد توسعه محصول جديد با استفاده از مديريت دانش مشتري
644
بررسي عملكرد توليد قطعات كامپيوتري در ايران و بازنگري سياست هاي اجراءشده
645
بررسي عملكرد تيرهاي لانه زنبوري در بادبندهاي واگرا
646
بررسي عملكرد تيروئيد در بيماران دياليزي
647
بررسي عملكرد جاذب هاي اكسيژن به منظور حذف اكسيژن موجود در جريان گاز نيتروژن با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا در پلاريته منفي
648
بررسي عملكرد جاذب هاي ضربه متشكل از منسوج حاوي سيال در البسه ي محافظتي نوزادان
649
بررسي عملكرد جايگشتي روي مسئله ناپارامتري بحران -فيشر
650
بررسي عملكرد جدا كننده هاي مغناطيسي كارخانه فرآوري معدن چغارت
651
بررسي عملكرد جغرافيايي شهر هاي جديد در جذب سر ريز جمعيت كلان شهر ها مطالعه موردي شهر جديد بينالود
652
بررسي عملكرد جمعيت هلال احمر غرب استان مازندران(شهرستانهاي تنكابن ورامسر)از ديدگاه اعضاء آن.
653
بررسي عملكرد جهاد كشاورزي شهرستان سميرم در طي سال هاي 85-86
654
بررسي عملكرد جودوكاران با توان هوازي و بي هوازي متفاوت در آزمون آمادگي ويژه جودو
655
بررسي عملكرد چاه افقي در مخازن گاز ميعاني
656
بررسي عملكرد چاه‌هاي افقي در بهينه سازي توليد يكي از ميادين نفتي در خليج فارس
657
بررسي عملكرد چرخه فرايندتوليدآبميوه
658
بررسي عملكرد چرخهاي رطوبت گير
659
بررسي عملكرد چشم انسان
660
بررسي عملكرد چند نمونه ميراگرهاي غير فعال در ساختمانهاي فلزي ومقايسه آن با عملكرد بادبندهاي CBF با اتصالات پيچي در...
661
بررسي عملكرد چندگانه سامانه فتوولتائيك گرمايش آبي يكپارچه شده با بنا در ساختمان هاي مسكوني شهر تهرا
662
بررسي عملكرد چندين چپرون در بهبود راندمان تاخوردگي مجدد پروتئين ها در مقايسه با چپرون هاي طبيعي
663
بررسي عملكرد چيلرهاي جذبي و فاكتورهاي مهم موثر بر عملكرد آن و طراحي بهينه بر مبناي اين فاكتورها
664
بررسي عملكرد حالت ماندگار فابليتهاي بازيابنده هاي ديناميكي و ولتاژ بين خطي ﴿IDVR)
665
بررسي عملكرد حرارتي استك باتري واناديومي با حوزه هاي توزيع جريان متفاوت
666
بررسي عملكرد حرارتي ديوارهاي سبز در فصول سرد و گرم به تفكيك شب و روز در اقليم شهر تهران
667
بررسي عملكرد حرارتي سيستم Hot oil دربرج استريپرمجهزبه ريبويلر درواحدهاي فراورش نفت خام با استفاده ازروغن ونانوسيال به عنوان سيال هاي عامل
668
بررسي عملكرد حرارتي هوا گرمكن خورشيدي با موانع متخلخل بر روي صفحه جاذب
669
بررسي عملكرد حرارتي هواگرمكن خورشيدي با رديفي از موانع واقع بر روي صفحه جاذب
670
بررسي عملكرد حرارتي يك مجرا بر اثر تغيير جهت ودماي جريان ورودي
671
بررسي عملكرد حركتي و بيان ژني BDNF در موش هاي صحرايي ﴿رات هاي﴾ نخاعي شده
672
بررسي عملكرد حركتي و بيان ژني NGF در موش هاي صحرايي ﴿رات هاي﴾ نخاعي شده
673
بررسي عملكرد حفاظت ديستانس روي گسترش اختلالات ناحيه گسترده
674
بررسي عملكرد حفاظتي پوشش اپوكسي حاوي پيگمنت ضد خوردگي اصلاح شده برپايه فسفات و بازدارنده آلي برپايه آزول
675
بررسي عملكرد خاك آلي تثبيت شده با خرده لاستيك به عنوان بستر راه
676
بررسي عملكرد خاك ماسه‌اي تقويت شده با بيوپليمر ويناس
677
بررسي عملكرد خانواده با خلاقيت در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سامان
678
بررسي عملكرد خانواده با سازگاري اجتماعي و عاطفي و تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر فاضل آباد در سال تحصيلي 91-90
679
بررسي عملكرد خانواده بر تصوير تن و هراس اجتماعي دختران نوجوان مدرسه راهنمايي ريحانه النبي فارسان 92-93
680
بررسي عملكرد خمشي تير بتني مسلح¬شده توسط ميلگردهاي GFRP
681
بررسي عملكرد خواص پوشش هاي پلي ‌يورتان در غلظت حجمي هاي مختلف از پيگمنت هاي فسفات روي ( ZP) و فسفات روي- آلومينيم ( ZAP)
682
بررسي عملكرد خودرو هاي دوگانه سوزو روشهاي افزايش قدرت موتور
683
بررسي عملكرد خودروهاي هيبريد از طريق شبيه سازي
684
بررسي عملكرد خوشه بندي توافقي وزني و خوشه بندي بر مبناي ژنتيك
685
بررسي عملكرد دامپزشكي در بهداشت و سلامت غذايي پروتئين حيواني (گوشت سفيد،قرمز) شهر بجنورد در سال 1385
686
بررسي عملكرد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان براساس مدل كارت امتيازي متوازن با رويكرد منطق فازي
687
بررسي عملكرد در اكتورهاي دو مرحله اي بي هوازي با بستر لجن و جريان رو به بالا و هوازي با بستر ثابت
688
بررسي عملكرد در الگوهاي ترسيمي در كودكان عقب مانده ذهني
689
بررسي عملكرد درختان سيب واريته گلدن در سه رژيم مختلف آبياري قطره اي
690
بررسي عملكرد درز پارچه هاي لايي چسب دار
691
بررسي عملكرد درس كامپيوتردر دبيرستان هاي دخترانه ساوه
692
بررسي عملكرد دريچه آشغالگير تونل انتقال آب تحت فشار (آبگيري) و تاثير شكل و ميزان انسداد آن بر خصوصيات جريان قبل و بعد از دريچه
693
بررسي عملكرد دريچه هاي مصنوعي ميترال بوسيله اكوكارديوگرافي ترانس ازوفاژيال در 100 بيمار مراجعه كننده به بخش قلب بيمارستان امام خميني تهران
694
بررسي عملكرد دستگاه قدرت در دوره ميانه و تاثير آن بر انحطاط ايران
695
بررسي عملكرد دستگاههاي لايت كيور در مطبهاي خصوصي دندانپزشكان شهررشت در سال 1382
696
بررسي عملكرد دفاتر ICTروستايي
697
بررسي عملكرد دفاتر فناوري اطلاعات وارتباطات روستايي روستاهاي طبس
698
بررسي عملكرد دلكوي موتور آونجر
699
بررسي عملكرد دلگو ي موتور آونجر
700
بررسي عملكرد دندانپزشكان شاغل در مراكز دولتي و خيريه شهرستان يزد در زمينه كنترل عفونت
701
بررسي عملكرد دهياران با تاكيد بر مديريت نوين روستايي مورد روستاهاي شرق گلستان
702
بررسي عملكرد دهياران با تاكيد بر مديريت نوين روستايي مورد روستاهاي شرق گلستان
703
بررسي عملكرد دهياريهاي بخش مركزي تنكابن.
704
بررسي عملكرد دو ساله مدارس هيات امنايي بر اساس ماد 14 آيين نامه توسعه مشاركت هاي مردمي آموزش و پرورش در منطقه 4 شهر تهران
705
بررسي عملكرد دودكش خورشيدي بر مبناي قانون دوم ترموديناميك
706
بررسي عملكرد دولت ها بر مبناي بودجه جاري به بودجه عمراني در ايران و چند كشور ديگر
707
بررسي عملكرد ديفيوزر با سطح مقطع مستطيلي و دايروي
708
بررسي عملكرد ديناميكي ديوارهاي برشي فولادي تحت بارهاي چرخه‌اي و گذرا
709
بررسي عملكرد ديناميكي ياتاقان هاي غير مدور لب دار روانكاري شده با فرّوسيال
710
بررسي عملكرد ديوار برشي فولادي با قاب بتن آرمه
711
بررسي عملكرد ديوار برشي فولادي پس از آتش‌سوزي
712
بررسي عملكرد ديوار برشي كامپوزيت با لايه بتني در يك يا دو طرف
713
بررسي عملكرد ديوار برشي مركب با صفحه ي بتني با ورقهاي كامپوزيتي تحت اثر بار رفت و برگشتي
714
بررسي عملكرد ديواره هاي حائل خاك مسلح با تسليح كننده هاي مورب و شيبداري رويه
715
بررسي عملكرد ديوارهاي بتني پيش ساخته با اتصالات پيچ و مهرة اصطكاكي
716
بررسي عملكرد ديوارهاي ديافراگمي در گودبرداري هاي عميق به كمك روش هاي عددي
717
بررسي عملكرد ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي انرژي گرمايي مواد تغيير فاز دهنده كپسوله شده در يك بستر فوراني
718
بررسي عملكرد ذخيره سازي انرژي حرارتي مبتني بر بهره برداري از منابع انرژي تجديدپذير و شبكه هوشمند
719
بررسي عملكرد رآكتورهاي RBS در حذف فلزات سنگين
720
بررسي عملكرد راحتي لايه نانوليفي پلي يورتان در لايه شبه گورتكس با تغيير ضخامت لايه
721
بررسي عملكرد راكتور بستر ثابت در فرايند انتقال آب - گاز
722
بررسي عملكرد راكتور بستر سيال در فرآيند ريفرمينگ خشك متان با كاتاليست Ni-Co/TiO2
723
بررسي عملكرد راكتور دوغابي حلقوي در مقياس پيشتاز كوچك براي حذف آلاينده‌هاي آلي از پساب صنعتي
724
بررسي عملكرد راكتور دوغابي حلقوي در مقياس پيشتاز كوچك براي حذف آلاينده‌هاي آلي از پساب صنعتي
725
بررسي عملكرد راكتورهاي غشاي سراميكي فوتوكاتاليستي در فرايند تصفيه پساب نفتي
726
بررسي عملكرد راه‌اندازي و سنكرون شدن يك موتور سنكرون القايي و بهبود آن
727
بررسي عملكرد رفتار منشورهاي بتني بنايي داراي مقياس 1/2
728
بررسي عملكرد رله وصل مجدد در سيستم انتقال فشار قوي
729
بررسي عملكرد رهبري و آموزش مديران مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان شهركرد در منطقه يك در سال تحصيلي 91-92
730
بررسي عملكرد روانكار حاوي نانو گرافن در سنگ‌زني سوپر آلياژ اينكونل738 با تكنيك روانكاري كمينه
731
بررسي عملكرد رودخانه هاي تالابي در فصول سرد
732
بررسي عملكرد روش ازدياد برداشت sagd در مخازن تركدار و غير تركدار: مقايسه جبهه بخار تشكيل شده در مخازن تركدار و غير تركدار
733
بررسي عملكرد روش به روزرساني مدل ديناميكي المان محدود با استفاده از روش هيبريد
734
بررسي عملكرد روش هاي پسيوتشخيص جزيره اي شدن براي منابع پراكنده مبتني بر اينورتر
735
بررسي عملكرد روش هاي تخمين ويسكوزيته در نمونه هاي نفت سنگين، نفت سبك و گاز ميعاني براساس محاسبات معادلات حالت
736
بررسي عملكرد روش هاي عددي شبه طيفي، گالركين و تفاضل متناهي براي معادلات كامپكتون
737
بررسي عملكرد زائدات گردو به عنوان جاذب براي حذف رنگ از محلول هاي حاوي رنگينه هاي نساجي
738
بررسي عملكرد زغالبر مورد استفاده در معدن طبس و بهينه سازي عملكرد آن
739
بررسي عملكرد زنجيره عرضه پنبه در استان گلستان با استفاده از روش swot
740
بررسي عملكرد زنجيره عرضه سويا در استان گلستان
741
بررسي عملكرد زيست حسگر غير آنزيمي بر پايه نانو الياف كربني
742
بررسي عملكرد ژئوتكستايل هاي بافته شده داراي سطح اصطكاكي بالا در ديوارهاي حائل خاكي
743
بررسي عملكرد ژئوتكستايل هاي جاذب در اصلاح خاك آلوده به نفت و بهبود مقاومت آن
744
بررسي عملكرد ژئوسنتتيكها در به تاخير انداختن تركهاي انعكاسي در روسازيهاي آسفالتي با روكش آسفالتي
745
بررسي عملكرد ژن OsVPI ﴿رمزده يك عامل رونويسي دخيل در ترارساني پيام ABA﴾ از طريق مطالعه لاين هاي جهش يافته برنج
746
بررسي عملكرد ژن دخيل در اكسيداسيون آهن باكتري اسيدتيوباسيلوس فرواكسيدانس ...
747
بررسي عملكرد ژنراتور DFIG ﴿دي. اف. آي. جي.﴾ و شبيه سازي طرحي نمونه
748
بررسي عملكرد ژنراتور القايي تغذيه دوبل در توربين هاي بادي
749
بررسي عملكرد ژنراتور سنكرون سري شده با شبكه بوسيله ترانس كوپلاژ
750
بررسي عملكرد ساختمانها با باد بندهاي هشتي قاب ويژه و معمولي در برابر زلزله با استفاده از نرم افزار ايتبس و به دست آوردن منحني پوش آور و مقايسه آنها
751
بررسي عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي در ارتقاء بهره وري نقش و مهارت كارگران دختر در استان بوشهر
752
بررسي عملكرد سازمان اموزش فني و حرفه اي در ارتقا بهره وري دانش و مهارت كارگران پسر در استان
753
بررسي عملكرد سازمان تامين اجتماعي و نقش آن بر افزايش رضايت و رفاه اجتماعي ﴿ مطالعه موردي مستمري بگيران شعبه خميني شهر سال 1389﴾
754
بررسي عملكرد سازمان ملل در مبارزهبا مواد مخدر
755
بررسي عملكرد سازمان هاي غير دولتي ﴿ موسسات خيريه ﴾شهرستان قاين
756
بررسي عملكرد سازماني بر اشتغال در سازمان فني و حرفه اي شهركرد
757
بررسي عملكرد سازه ها در اثر بارگذاري انفجاري
758
بررسي عملكرد سازه هاي مكمل الحاقي در مقاوم سازي ساختمانها
759
بررسي عملكرد سامانه مديريت هوشمند موتور و كاربري آن در طرح موتور ملي ديزل سنگين
760
بررسي عملكرد ستاد تربيتي
761
بررسي عملكرد ستون هاي سنگي محصور در بريد
762
بررسي عملكرد سخت كننده ها بر رفتار مخازن استوانه اي در هنگام زلزله با تحليل ديناميكي
763
بررسي عملكرد سطح فعال هاي زيست سازگار به كمك منعقد كننده هاي آكريليكي در جوهرزدايي از سطح فيلم پلي اتيلن چاپ شده
764
بررسي عملكرد سلول‌هاي خورشيدي فتوولتاييكي، ركتني و نانوبلوري
765
بررسي عملكرد سلول¬هاي خورشيدي حساس به رنگ با استفاده از تركيب رنگدانه ها و نانو ذرات فلزي
766
بررسي عملكرد سلولهاي iNKTخون محيطي در ناقلين مزمن هپاتيت Bوافراى سالم
767
بررسي عملكرد سوئيچ هاي نرم افزار و پروتكل هاي مورد استفاده براي پياده سازي يك مركز تلفني VOIP مبتني بر FLASTIX
768
بررسي عملكرد سوپاپ كنترل جهت اسپولي - پاپتي به كمك نرم افزار CFX
769
بررسي عملكرد سياسي خليفه منصور و نقش وي در تحكيم خلافت عباسيان
770
بررسي عملكرد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني اعتبار كاركنان آموزش و پرورش ناحيه يك يزد
771
بررسي عملكرد سياسي-اجتماعي ايل زنگنه از دوره شاه عباس اول صفوي تا پايان زنديه﴿1209-996ه.ق﴾
772
بررسي عملكرد سيالات پنوماتيكي و چگونگي تهيه آن‌ها
773
بررسي عملكرد سيستم SCATS براي كنترل هوشمند ترافيك محور سهروردي تهران و ارزيابي كارآيي آن براي شهر قم
774
بررسي عملكرد سيستم پخش سيلاب در تغذيه سفره آب زير زميني دشت موغار در استان اصفهان
775
بررسي عملكرد سيستم پمپ حرارتي گاز سوز با مبدل حرارتي مبرد به آب
776
بررسي عملكرد سيستم پوششي دو لايه روي زيرايند فولاد ساده كربني شامل پوشش تبديلي واناديم و پوشش نانوكامپوزيتي قير نفتي-اپوكسي حاوي نانوذرات رُس
777
بررسي عملكرد سيستم جذب سطحي و مدلسازي فرايند PSA در جداسازي مخلوط گازي
778
بررسي عملكرد سيستم جريان بر روي زمين در كاهش CODاز فاضلاب صنعتي كارخانه پلي اكريل
779
بررسي عملكرد سيستم خرپاي پراكنده داراي جداساز لرزه اي در پايه
780
بررسي عملكرد سيستم رله MIMO-OFDM بهينه شده از نظر تخصيص توان و طراحي روشي براي پردازش زماني سيگنال هاي OFDM
781
بررسي عملكرد سيستم كامپيوتري تهيه نسخه رنگرزي براي پارچه هاي پنبه اي
782
بررسي عملكرد سيستم كامپيوتري تهيه نسخه رنگرزي براي پارچه هاي مخلوط پنبه / پلي استر
783
بررسي عملكرد سيستم گرمايش آبي ترموسيفون
784
بررسي عملكرد سيستم مخابراتي چند حاملي بر مبناي بانك فيلتر SMT مبتني بر ساختار FS
785
بررسي عملكرد سيستم مكانيزه مديريت نگهداري و تعميرات: مطالعه موردي پالايشگاه نفت
786
بررسي عملكرد سيستم نگهداري دائم تونل انتقال آب سد بختياري با استفاده از مدل سازي عددي
787
بررسي عملكرد سيستم هاي اطلاعاتي( كسب مزيت رقابتي پايدار) در معاونت بودجه و برنامه ريزي استانداري تهران
788
بررسي عملكرد سيستم هاي انتقال پاس با استفاده از نرم افزار pscad
789
بررسي عملكرد سيستم هاي تصفيه آب خانگي با تاكيد بر سيستم غشايي نانو فيلتراسيون
790
بررسي عملكرد سيستم هاي تله رباتيك در تماس سخت
791
بررسي عملكرد سيستم هاي چند آنتني انبوه مبتني بر OFDM در حضور خطاي همزمان سازي
792
بررسي عملكرد سيستم هاي دوگانه ي فولادي در برابر خرابي پيش رونده با در نظر گرفتن رفتار چشمه اتصال
793
بررسي عملكرد سيستم هاي سرمايش جذبي
794
بررسي عملكرد سيستم هاي مخابراتي GFDM
795
بررسي عملكرد سيستم هاي مخابراتي چند حاملي بر مبناي بانك فيلتر
796
بررسي عملكرد سيستم هاي نگهداري تركيبي در گودبرداري هاي عميق
797
بررسي عملكرد سيستم هيبريدي پيل سوختي اكسيد جامد- توربين انبساطي براي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
798
بررسي عملكرد سيستمهاي كنترل نيمه فعال در حفاظت لرزه اي تجهيزات حساس با استفاده از الگوريتم سختي منفي
799
بررسي عملكرد سيستمهاي هيبريدي انرژيهاي تجديد پذير در حالت اتصال به شبكه و خودروهاي الكتريكي
800
بررسي عملكرد سيكل تركيبي توربين گاز و پيل سوختي اكسيد جامد
801
بررسي عملكرد سيكل ترموديناميكي رم جت
802
بررسي عملكرد سيكل موتور توربو جت با نرم افزار MATLAB
803
بررسي عملكرد شبكه‌هاي دوسطحي نامتجانس چندآنتني انبوه با رويكرد انتخاب آنتن در ايستگاه‌هاي پايه
804
بررسي عملكرد شركت پيمان با بهره گيري از كارت امتيازي متوازن(bsc)
805
بررسي عملكرد شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد
806
بررسي عملكرد شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان در سالهاي 73-1365 و نگرش اعضاء نسبت به آن
807
بررسي عملكرد شركت تعاوني توليدي سهامي عام اشكذر
808
بررسي عملكرد شركت تعاوني توليدي شاد بنيان يزد
809
بررسي عملكرد شركت تعاوني فرش دستباف انعام شهرستان بروجن وارزيابي عملكرد آن در استان چهار محال وبختياري
810
بررسي عملكرد شركت تعاوني فرهنگيان شهرستان تفت
811
بررسي عملكرد شركت صنايع غذايي زرين گل
812
بررسي عملكرد شركت صنعت چوب شمال
813
بررسي عملكرد شركت كشت دانه هاي روغني استان گلستان
814
بررسي عملكرد شركت مخابرات شهرستان تركمن
815
بررسي عملكرد شركت هاي كارگزاري از ديدگاه سرمايه گذاران با استفاده از مدل سروكوال در بورس اوراق بهادار تهران
816
بررسي عملكرد شركتهاي تجاري در زمان بحران اقتصادي مطالعه موردي: گروه تجاري الفطيم دبي
817
بررسي عملكرد شركتهاي تعاوني مصرف فرهنگيان مينودشت و گنبد كاووس
818
بررسي عملكرد شركتهاي حمل و نقل جاده اي بين المللي عضو اتحاديه بين المللي حمل و نقل ...
819
بررسي عملكرد شركتهاي حمل و نقل جاده اي كالا در اقتصاد كشور
820
بررسي عملكرد شكاف بر پديده ي آبشستگي در اطراف كوله ي پل
821
بررسي عملكرد شمع زمين گرمايي در خاك هاي مختلف
822
بررسي عملكرد شمع هاي پيچشي-پره اي در خاك هاي لسي
823
بررسي عملكرد شهر هشجين در توسعه ناحيه اي بخش خورش رستم شهرستان خلخال
824
بررسي عملكرد شهر هشجين در توسعه ناحيه اي بخش خورش رستم شهرستان خلخال
825
بررسي عملكرد شوراهاي اسلامي روستايي با تاكيد بر رهيافت توسعه درون زا (مطالعه موردي سكونتگاههاي روستايي شهرستان كرمانشاه )
826
بررسي عملكرد شوراهاي اسلامي روستايي با تاكيد بر رهيافت توسعه درون زا (مطالعه موردي: سوكنتگاههاي روستايي شهرستان كرمانشاه)
827
بررسي عملكرد شوراي اسلامي شهر آشخانه
828
بررسي عملكرد شيرهاي كنترل ته چاهي در يك مخزن ايراني
829
بررسي عملكرد شيميائي ميكروسيليسهاي توليد ايران و تاثير آن در افزايش مقاومت بتن
830
بررسي عملكرد ﴿صلبيت﴾ ديافراگم هاي سازه هاي بتني پيش ساخته
831
بررسي عملكرد صنايع شير افتخار گلستان
832
بررسي عملكرد صنايع غذايي دشت طوبي
833
بررسي عملكرد صنايع فولاد ايران و روش هاي افزايش بهره وري در اين صنعت
834
بررسي عملكرد صنايع فولاد ايران و روشهاي افزايش يهره وري در اين صنعت
835
بررسي عملكرد صنعت بيمه در ايران
836
بررسي عملكرد صنعت سيمان
837
بررسي عملكرد صوتي يك محفظه نيم استوانه اي چند لايه و محاسبه ضريب افت انتقال
838
بررسي عملكرد صوتي يك محفظه نيم استوانه اي شكل چند لايه
839
بررسي عملكرد ضد خوردگي پوشش هاي آلي بر پايه ي پلي يورتان برروي زيرآيند فولادي همراه با نانو ذره سيليكا در محيط هاي آب درياي مصنوعي و طبيعي
840
بررسي عملكرد طرح تفصيلي در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي:شهر لشت نشاء)
841
بررسي عملكرد طرح تفصيلي در توسعه پايدار شهري( مطالعه موردي: شهر لشت نشاء)
842
بررسي عملكرد طرح واره هاي خرد فيزيكي ابر در مدل WRF
843
بررسي عملكرد طناب نخاعي (spinal cord) در برابر ضربه هاي ناشي از تصادف با استفاده از مدل سازي المان محدود
844
بررسي عملكرد عوامل مختلف روي دستگاه خنك كن داخلي در موتور وارتسيلا
845
بررسي عملكرد غشا چندلايه الكترويسي PVDF/PS/PVDF در فرآيند تقطير غشايي
846
بررسي عملكرد غشاء گرافني بر ساختار نانو در حذف آرسنيك از آب آشاميدني
847
بررسي عملكرد غشاء‌ نانوليفي در فرايند جداسازي مخلوط جامد/مايع
848
بررسي عملكرد غشاهاي زمينه مختلط از پلي وينيل الكل و نانولوله هاي اصلاح شده براي جداسازي آب از ايزوپروپانول به روش تراوش تبخيري
849
بررسي عملكرد غشاي تري استات سلولز پر شده با اكسيد گرافن بمنظور حذف سطح فعال از پساب در فرايند اسمز مستقيم
850
بررسي عملكرد غشاي دو لايه PTFE جهت كاربرد در سيستم تقطير غشايي تماس مستقيم محلول هاي نمكي
851
بررسي عملكرد فتوكاتاليست Tio2 با استفاده از مواد حساس كننده رنگي
852
بررسي عملكرد فتوكاتاليست ZnO با استفاده ازمواد حساس كننده رنگي
853
بررسي عملكرد فتوكاتاليستي Ag/TiO2 در حذف گازهاي گلخانه اي
854
بررسي عملكرد فتوكاتاليستي N-ZnO تثبيت شده بر پايه معدني ليكا درحذف رنگدانه ها
855
بررسي عملكرد فتوكاتاليستي zno تثبيت شده برروي پايه معدني ليكا درحذف رنگدانه ها
856
بررسي عملكرد فتوكاتاليستي نانوكامپوزيت هاي Fe2O3/ZnO و ZnS/ZnO در تبديل گازهاي گلخانه اي
857
بررسي عملكرد فرآيند انعقاد الكتريكي و لخته سازي تكميلي در حذف مواد شوينده از محلول هاي آبي
858
بررسي عملكرد فرايند انعقاد الكتريكي در حضور عامل جاذب به منظور تصفيه پساب رنگرزي
859
بررسي عملكرد فرستنده كروي جهت دار در مخابرات مولكولي
860
بررسي عملكرد فرم در آثار گرافيكي
861
بررسي عملكرد فرم در آثار گرافيكي
862
بررسي عملكرد فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان مهريز
863
بررسي عملكرد فطعات الحاقي مكانيكي و برقي در سازه هنگام وقوع زلزله و نحوه مهار آنها
864
بررسي عملكرد فعلي تيكنر باطله كارخانه فرآوري سنگ آهن خط چهار گل گهر با هدف بهبود وضعيت بازيافت آب فرآيند
865
بررسي عملكرد فلزات مختلف بر روي پايه ي نانو بوهميت در توليد بيوديزل
866
بررسي عملكرد فلوشيت كارخانه هاي فرآوري مواد معدني ايران
867
بررسي عملكرد فن لانه سنجابي تحت وروديهاي مختلف
868
بررسي عملكرد فن هاي با پره انحناء به جلو
869
بررسي عملكرد فناوري اينترنت اشيا در ارتقا كيفيت زندگي افراد معلول
870
بررسي عملكرد فني سانتريفوژ دو كاناله
871
بررسي عملكرد فني شيرهاي متناسب هيدروليكي
872
بررسي عملكرد فيلتراسيون در شبيه سازي گردابه هاي بزرگ و در فرآيند توليد ورتكس
873
بررسي عملكرد فيلترهاي سوخت و روغن لوكوموتيوهاي ديزلي راه آهن
874
بررسي عملكرد فيلترهاي كربني در حذف نيترات از زه آب زهكش هاي زيرزميني
875
بررسي عملكرد فيلترهاي گسسته و طراحي الگوريتمي بهبود يافته جهت شناسايي خطواره ها در تصاوير ماهواره اي چند طيفي
876
بررسي عملكرد قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني بر رابطه ‹‹رضايت شغلي – بهره وري›› در مراكز درماني سازمان تأمين اجتماعي موردي : مراكز درماني منتخب شهر تهران
877
بررسي عملكرد قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس گروه هاي كالايي و تاثير آن بر رفاه وعدالت اجتماعي
878
بررسي عملكرد قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس گروه هاي كالايي و تاثير آن بر رفاه وعدالت اجتماعي
879
بررسي عملكرد قلب با تعريف مرز فعال در تصاوير اكو كارديوگرافي بر اساس ويژگي هاي خاص اين تصاوير
880
بررسي عملكرد قيچي تختال در ناحيه نورد گرم مجتمع فولاد مباركه مبتني بر پردازش تصوير
881
بررسي عملكرد كاتاليزورهاي دو عاملي در فرايند سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز در راكتور دوغابي
882
بررسي عملكرد كاتاليست Ni/ZnAl2O4 در فرايند ريفرمينگ خشك متان
883
بررسي عملكرد كاتاليست توليد گاز سنتز به روش پاشش حرارتي در غلظت هاي مختلف نيكل
884
بررسي عملكرد كاتاليست زئوليت طبيعي اصلاح شده در واكنش تبديل اتانول به دي اتيل اتر در راكتور انتگرالي
885
بررسي عملكرد كاتاليست نيكلي در راكتور بسترسيال و بستر ثابت در ريفرمينگ بخار پروپان
886
بررسي عملكرد كاتاليست هاي توليد گاز سنتز تهيه شده در محييط هاي مختلف اتمسفري
887
بررسي عملكرد كاتاليستهاي نيكل پايه فلزي در فرآيند كاتاليستي اكسداسيون جزئي متان
888
بررسي عملكرد كارخانه آرد گاليكش
889
بررسي عملكرد كاركنان تحصيل كرده و فاقد تحصيلات در كارايي سازمان شهرداري شيروان
890
بررسي عملكرد كامپوزيت‌ هيدروژل نانولوله كربني در حذف رنگزاي BB41 از محيط‌هاي آبي
891
بررسي عملكرد كربن فعال در فرآيند رآكتور زيستي غشايي به منظور حذف رزانه هاي تخريب نشده
892
بررسي عملكرد كرونا و نانوكامپوزيت TiO2/Ag بر خواص خودتميزشوندگي و ضد ميكروبي پارچه پنبه/پلي‌استر
893
بررسي عملكرد كششي نانوژنراتور پيزوالكتريكي در نواحي تحت خمش لباس
894
بررسي عملكرد كفش
895
بررسي عملكرد كفش
896
بررسي عملكرد كلزا (بااستفاده ازرگرسيون چند متغيره )
897
بررسي عملكرد كلي برخي كدهاي شبه بهينه
898
بررسي عملكرد كلي موتور ديزل ايدم 314
899
بررسي عملكرد كليه در بيماران بتاتالاسمي ماژور استفاده كننده از داروي آهن زداي دفرازيروكس در مقايسه با بيماران بتا تالاسمي ماژور استفاده كننده از داروي دفروكسامين و گروه كنترل افراد سالم در بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1395
900
بررسي عملكرد كمپرسور با روش Stacking Stage
901
بررسي عملكرد كمي و اسانس مرزه سهندي Satureja sahendica Bornm در شرايط كشت شده .
902
بررسي عملكرد كميته امداد امام خميني (ره ) در بهبود وضع مددجويان در استان بوشهر
903
بررسي عملكرد كميته امداد امام خميني بر توسعه ورفاه اجتماعي بين خانواده هاي تحت پوشش اين نهاد در شهرستان گاليكش
904
بررسي عملكرد كميسيون ماده 5 شهر همدان در طول سالهاي 1375 الي 1385
905
بررسي عملكرد كنترلر پيش بين در كنترل دماي كوره دوار سيمان
906
بررسي عملكرد كنترلرهاي جريان دركنترل برداري موتورسنكرون مغناطيس دائم داخلي تغذيه شده بااينورتر ولتاژومعرفي يك روش تركيبي
907
بررسي عملكرد كندانسور
908
بررسي عملكرد كندانسورهاي نيروگاه بخار
909
بررسي عملكرد كودك آزاري در(استان بوشهر)
910
بررسي عملكرد كولر مينياتوري ژول - تامسون
911
بررسي عملكرد كولرهاي آبي
912
بررسي عملكرد كولرهاي آبي خانگي و ارائه طرح جديد
913
بررسي عملكرد كولرهاي ميكروكانال با موقعيتهاي ورودي متفاوت
914
بررسي عملكرد گرافن عامل دار شده با مايعات يوني به عنوان الكترود ابرخازن
915
بررسي عملكرد گرفتگي در غشاهاي اسمز معكوس جهت تصفيه آب
916
بررسي عملكرد گروههاي آموزشي متوسطه شهرستان مهريز
917
بررسي عملكرد گروهي شمع ها تحت بار هاي جانبي در رسوبات نرم استان خوزستان
918
بررسي عملكرد گل هاي حفاري افروني و چگونگي تهيه ان
919
بررسي عملكرد گندزدايي الكتروليز غشايي نمك طعام بر كاهش محصولات جانبي و حذف بايوفيلم
920
بررسي عملكرد گيرنده آشكارساز مستقيم در شبكه هاي ...
921
بررسي عملكرد لايه بالاست سرباره اي تقويت شده با خرده لاستيك تحت بارگذاري سيكلي
922
بررسي عملكرد لرزه اي پايه هاي بتني پلهاي از نوع T و II شكل و مقايسه آنها و ارائه روشهاي بهسازي لرزه اي آنها
923
بررسي عملكرد لرزه اي پل هاي خميده بتني (قوس در پلان) و مجهز به كابل هاي مقيد كننده طولي (Restrainer Cable) به منظور جلوگيري از سقوط عرشه
924
بررسي عملكرد لرزه اي پلهاي بتني با استفاده از كنترل تغيير مكان ﴿ بر اساس طيف آيين نامه زلزله ايران﴾
925
بررسي عملكرد لرزه اي پلهاي بتني پايه شمعي و جداسازي شده با در نظر گرفتن اثر اندر كنش خاك - سازه
926
بررسي عملكرد لرزه اي ديوار برشي موج دار فولادي با اثر بازشو همراه سخت كننده
927
بررسي عملكرد لرزه اي ساختمان هاي فولادي با ميراگر ويسكوز در چارچوب قابليت اطمينان يكپارچه
928
بررسي عملكرد لرزه اي سازه فولادي قاب خمشي مجهز به ميراگر اصطكاكي دوراني با توسط نشريه FEMA P-58
929
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي بتن آرمه با سيستم دال دو طرفه قارچي
930
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي بلند فولادي نامتقارن در ارتفاع
931
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي داراي سيستم قاب خمشي فولادي با جداگر لرزه ايLRB تحت شرايط بهره برداري DBE
932
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي با سيستم هايس سازه اي متفاوت و طراحي شده بر اساس روش ضرايب بار و مقاومت
933
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي قاب خمشي بتن آرمه مجهز به آرماتورهاي از جنس آلياژهاي حافظه دار شكلي سوپر الاستيك در طبقه همكف
934
بررسي عملكرد لرزه اي ستون هاي سنگي استفاده شده جهت بهسازي خاك ماسه اي قرار گرفته بر بستر رسي
935
بررسي عملكرد لرزه اي سيستم مهاربندي كمانش تاب در قالب روش احتمالي
936
بررسي عملكرد لرزه اي سيستم مهاربندي كمانش تاب در قالب روش احتمالي
937
بررسي عملكرد لرزه اي سيستم هاي مهاربندي BRB و YBS
938
بررسي عملكرد لرزه اي قاب بتني با ميراگر اصطكاكي
939
بررسي عملكرد لرزه اي قاب درگاهي LSF
940
بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي بتني خمشي با نامنظمي هندسي در ارتفاع
941
بررسي عملكرد لرزه اي مهارهاي زانويي جهت كنترل آسيب به اعضاي قاب
942
بررسي عملكرد لرزه‌اي سازه بلند با سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي و هسته برشي RC
943
بررسي عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي پانلي پيش ‌ساخته با استفاده ازآناليز ديناميكي افزاينده
944
بررسي عملكرد لرزه‌اي مخازن هوايي آب
945
بررسي عملكرد لرزهاي ديوار برشي فولادي با ورق داراي برجستگيهاي سطحي كروي، از جنس فولاد نرم
946
بررسي عملكرد لرزه‏اي ديوارهاي برشي گهواره‏اي
947
بررسي عملكرد لينكهاي بين ماهواره اي
948
بررسي عملكرد ماشين هاي CMM & CNC
949
بررسي عملكرد مالي شركت هاي هواپچيمايي و عوامل موثر بر آن
950
بررسي عملكرد مجتمع دخانيات گلستان
951
بررسي عملكرد محصول برنج با استفاده از رگرسيون چند متغييره
952
بررسي عملكرد محل هاي دفن به صورت بيوراكتور در مقياس آزمايشگاهي
953
بررسي عملكرد محيط فيلتري توليد شده از نانو الياف پلي پروپيلن
954
بررسي عملكرد مخلوط هاي بتن ملات هاي خودتراكم حاوي افزودني هاي جايگزين سيمان در شرايط مهاجم يون هاي سولفات و كلريد
955
بررسي عملكرد مخلوط‌‌هاي بتن و ملات خودتراكم حاوي افزودني‌‌هاي جايگزين سيمان در شرايط مختلف روياروئي آب درياي خليج فارس
956
بررسي عملكرد مخلوط‌هاي آسفالتي SMA اصلاح شده با تركيب پليمر SBR/EVA و تحليل آماري نتايج
957
بررسي عملكرد مدارس دولتي و غير انتفاعي شرق گيلان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
958
بررسي عملكرد مدل ASM در پيش بيني تصفيه فاضلاب صنايع لبني به روش SBR
959
بررسي عملكرد مدل توربولانسي 𝒌−𝝎−𝒗𝟐−𝒇 در شبيه‌سازي جريان جابجايي آزاد
960
بررسي عملكرد مدل هاي تحليلي و تطبيقي جهت پيش بيني افت فشار
961
بررسي عملكرد مدل هاي منطقه اي HRM, MM5 WRF براي پيش بيني بارش روي ايران
962
بررسي عملكرد مدولاسيون GMSK در حضور تداخلات در شبكه هاي متحرك شهري و ارائه نرم افزار محاسباتي نرخ خطا
963
بررسي عملكرد مدولاسيون هاي شدت OOK،PPM و BPSK در اتمسفر متلاطم با استفاده از باريكه ليزري گوسي با همدوسي جزئي
964
بررسي عملكرد مديران بر رفتار كاركنان
965
بررسي عملكرد مديران تحصيل كرده وغير تحصيل كرده
966
بررسي عملكرد مديران تحصيل كرده وغير تحصيل كرده شهر شهركرد
967
بررسي عملكرد مديران دبيرستانهاي گاليكش بر اساس مديريت رابطه مدار و وظيفه مدار
968
بررسي عملكرد مديران فاقد و داراي مدرك كارشناسي مديريت آموزشي مدارس متوسطه دخترانه شهرستان بهشهر از ديدگاه معلمان سال تحصيلي 80 - 81
969
بررسي عملكرد مديران مدارس پسرانه راهنمايي شهرستان نجف آباد
970
بررسي عملكرد مديران مدارس دخترانه راهنمايي شهرستان ميبد در فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه از ديدگاه دانش آموزان
971
بررسي عملكرد مديران مدارس راهمنايي دخترانه ناحيه 4 كرج
972
بررسي عملكرد مديران مقطع ابتدايي هرستان بنورد در سال تحصيلي 80-79
973
بررسي عملكرد مديران مقطع متوسطه بخش مانه از توابع شهرستان آشخانه در سال 83-82
974
بررسي عملكرد مديران مقطع متوسطه شهر گميشان از نظر نظارت وارزشيابي
975
بررسي عملكرد مديريت از ديدگاه حضرت علي و مقايسه با ديگر نظريه هاي مديريتي
976
بررسي عملكرد مديريت با توجه به تاثير سابقه كاركنان در رفتارسازماني و مقايسه عملكرد سازمانهابا توجه به سابقه تاسيس
977
بررسي عملكرد مديريت بحران در جمعيت هلال احمر استان بوشهر
978
بررسي عملكرد مديريت در دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي شهرستان گرگان
979
بررسي عملكرد مديريت زنجيره تأمين خدمات گردشگري(موردمطالعه: سازمان گردشگري شهرستان دورود)
980
بررسي عملكرد مديريت كتابخانه هاي عمومي شهرستان گرگان وگنبد
981
بررسي عملكرد مديريت نظارت بر انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان دشتستان
982
بررسي عملكرد مديريتي مديران گروههاي آموزشي مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد از نظر اساتيد و دانشجويان
983
بررسي عملكرد مركز تحقيقاتي درماني ديابت استان يزد در كنترل ديابت مراجعه كنندگان به اين مركز
984
بررسي عملكرد مركز تحقيقاتي درماني ديابت استان يزد در كنترل ديابت مراجعه كنندگان به اين مركز
985
بررسي عملكرد مشاوران از ديدگاه دانش اموزان دوره متوسطه شهرستان دامغان
986
بررسي عملكرد مشاوران در امور تحصيلي و سازشي دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان سال 83-82
987
بررسي عملكرد مشاوران در ايجاد سازشهاي فردي و اجتماعي دانش آموزان دختر دبيرستان قدس منطقه ده آموزش و پرورش
988
بررسي عملكرد مشاوره در نظام جديد آ موزشي دبيرستان كوثر گرگان
989
بررسي عملكرد مشاورين در مدارس راهنمايي
990
بررسي عملكرد مشاورين در مقطع دبيرستان
991
بررسي عملكرد مشبكه هاي LDPC ومنظومه كدهاي ساخته شده بر روي كانال هاي گاوسي و كانال با محو شوندگي ريلي
992
بررسي عملكرد معادله حالت SAFT-VR در محاسبات تعادل فازي و پيش‏بيني خواص ترموديناميكي مرتبه دوم
993
بررسي عملكرد معلمان راهنما در مقطع ابتدايي شهرستان كلاله
994
بررسي عملكرد ملاتهاي تعميراتي ژئوپليمري در برابر سيكل هاي تغييرات دما و پديده ي يخبندان
995
بررسي عملكرد ملخ و محاسبه كارآئي آن
996
بررسي عملكرد مهاربند فولادي تقويت شده توسط پوشش FRP تحت بار چرخه اي
997
بررسي عملكرد مهد كودك هاي شهر گنبد كاووس
998
بررسي عملكرد مواد جاذب انرژي در ضربه‌گير شناورها
999
بررسي عملكرد موانع نفوذپذير واكنش دهنده(prbs) در حذف فلزات سنگين از آب زيرزميني با استفاده از روش الكتروكينتيك
1000
بررسي عملكرد موتور جت
بازگشت