<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي عملكرد فلزات مختلف بر روي پايه ي نانو بوهميت در توليد بيوديزل
2
بررسي عملكرد فلوشيت كارخانه هاي فرآوري مواد معدني ايران
3
بررسي عملكرد فن لانه سنجابي تحت وروديهاي مختلف
4
بررسي عملكرد فن هاي با پره انحناء به جلو
5
بررسي عملكرد فناوري اينترنت اشيا در ارتقا كيفيت زندگي افراد معلول
6
بررسي عملكرد فني سانتريفوژ دو كاناله
7
بررسي عملكرد فني شيرهاي متناسب هيدروليكي
8
بررسي عملكرد فيلتراسيون در شبيه سازي گردابه هاي بزرگ و در فرآيند توليد ورتكس
9
بررسي عملكرد فيلترهاي سوخت و روغن لوكوموتيوهاي ديزلي راه آهن
10
بررسي عملكرد فيلترهاي كربني در حذف نيترات از زه آب زهكش هاي زيرزميني
11
بررسي عملكرد فيلترهاي گسسته و طراحي الگوريتمي بهبود يافته جهت شناسايي خطواره ها در تصاوير ماهواره اي چند طيفي
12
بررسي عملكرد قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني بر رابطه ‹‹رضايت شغلي – بهره وري›› در مراكز درماني سازمان تأمين اجتماعي موردي : مراكز درماني منتخب شهر تهران
13
بررسي عملكرد قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس گروه هاي كالايي و تاثير آن بر رفاه وعدالت اجتماعي
14
بررسي عملكرد قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس گروه هاي كالايي و تاثير آن بر رفاه وعدالت اجتماعي
15
بررسي عملكرد قلب با تعريف مرز فعال در تصاوير اكو كارديوگرافي بر اساس ويژگي هاي خاص اين تصاوير
16
بررسي عملكرد قيچي تختال در ناحيه نورد گرم مجتمع فولاد مباركه مبتني بر پردازش تصوير
17
بررسي عملكرد كاتاليزورهاي دو عاملي در فرايند سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز در راكتور دوغابي
18
بررسي عملكرد كاتاليست Ni/ZnAl2O4 در فرايند ريفرمينگ خشك متان
19
بررسي عملكرد كاتاليست توليد گاز سنتز به روش پاشش حرارتي در غلظت هاي مختلف نيكل
20
بررسي عملكرد كاتاليست زئوليت طبيعي اصلاح شده در واكنش تبديل اتانول به دي اتيل اتر در راكتور انتگرالي
21
بررسي عملكرد كاتاليست نيكلي در راكتور بسترسيال و بستر ثابت در ريفرمينگ بخار پروپان
22
بررسي عملكرد كاتاليست هاي توليد گاز سنتز تهيه شده در محييط هاي مختلف اتمسفري
23
بررسي عملكرد كاتاليستهاي نيكل پايه فلزي در فرآيند كاتاليستي اكسداسيون جزئي متان
24
بررسي عملكرد كارخانه آرد گاليكش
25
بررسي عملكرد كاركنان تحصيل كرده و فاقد تحصيلات در كارايي سازمان شهرداري شيروان
26
بررسي عملكرد كامپوزيت‌ هيدروژل نانولوله كربني در حذف رنگزاي BB41 از محيط‌هاي آبي
27
بررسي عملكرد كربن فعال در فرآيند رآكتور زيستي غشايي به منظور حذف رزانه هاي تخريب نشده
28
بررسي عملكرد كرونا و نانوكامپوزيت TiO2/Ag بر خواص خودتميزشوندگي و ضد ميكروبي پارچه پنبه/پلي‌استر
29
بررسي عملكرد كششي نانوژنراتور پيزوالكتريكي در نواحي تحت خمش لباس
30
بررسي عملكرد كفش
31
بررسي عملكرد كفش
32
بررسي عملكرد كلزا (بااستفاده ازرگرسيون چند متغيره )
33
بررسي عملكرد كلي برخي كدهاي شبه بهينه
34
بررسي عملكرد كلي موتور ديزل ايدم 314
35
بررسي عملكرد كليه در بيماران بتاتالاسمي ماژور استفاده كننده از داروي آهن زداي دفرازيروكس در مقايسه با بيماران بتا تالاسمي ماژور استفاده كننده از داروي دفروكسامين و گروه كنترل افراد سالم در بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1395
36
بررسي عملكرد كمپرسور با روش Stacking Stage
37
بررسي عملكرد كمي و اسانس مرزه سهندي Satureja sahendica Bornm در شرايط كشت شده .
38
بررسي عملكرد كميته امداد امام خميني (ره ) در بهبود وضع مددجويان در استان بوشهر
39
بررسي عملكرد كميته امداد امام خميني بر توسعه ورفاه اجتماعي بين خانواده هاي تحت پوشش اين نهاد در شهرستان گاليكش
40
بررسي عملكرد كميسيون ماده 5 شهر همدان در طول سالهاي 1375 الي 1385
41
بررسي عملكرد كنترلر پيش بين در كنترل دماي كوره دوار سيمان
42
بررسي عملكرد كنترلرهاي جريان دركنترل برداري موتورسنكرون مغناطيس دائم داخلي تغذيه شده بااينورتر ولتاژومعرفي يك روش تركيبي
43
بررسي عملكرد كندانسور
44
بررسي عملكرد كندانسورهاي نيروگاه بخار
45
بررسي عملكرد كودك آزاري در(استان بوشهر)
46
بررسي عملكرد كولر مينياتوري ژول - تامسون
47
بررسي عملكرد كولرهاي آبي
48
بررسي عملكرد كولرهاي آبي خانگي و ارائه طرح جديد
49
بررسي عملكرد كولرهاي ميكروكانال با موقعيتهاي ورودي متفاوت
50
بررسي عملكرد گرافن عامل دار شده با مايعات يوني به عنوان الكترود ابرخازن
51
بررسي عملكرد گرفتگي در غشاهاي اسمز معكوس جهت تصفيه آب
52
بررسي عملكرد گروههاي آموزشي متوسطه شهرستان مهريز
53
بررسي عملكرد گروهي شمع ها تحت بار هاي جانبي در رسوبات نرم استان خوزستان
54
بررسي عملكرد گل هاي حفاري افروني و چگونگي تهيه ان
55
بررسي عملكرد گندزدايي الكتروليز غشايي نمك طعام بر كاهش محصولات جانبي و حذف بايوفيلم
56
بررسي عملكرد گيرنده آشكارساز مستقيم در شبكه هاي ...
57
بررسي عملكرد لايه بالاست سرباره اي تقويت شده با خرده لاستيك تحت بارگذاري سيكلي
58
بررسي عملكرد لرزه اي پايه هاي بتني پلهاي از نوع T و II شكل و مقايسه آنها و ارائه روشهاي بهسازي لرزه اي آنها
59
بررسي عملكرد لرزه اي پل هاي خميده بتني (قوس در پلان) و مجهز به كابل هاي مقيد كننده طولي (Restrainer Cable) به منظور جلوگيري از سقوط عرشه
60
بررسي عملكرد لرزه اي پلهاي بتني با استفاده از كنترل تغيير مكان ﴿ بر اساس طيف آيين نامه زلزله ايران﴾
61
بررسي عملكرد لرزه اي پلهاي بتني پايه شمعي و جداسازي شده با در نظر گرفتن اثر اندر كنش خاك - سازه
62
بررسي عملكرد لرزه اي ديوار برشي موج دار فولادي با اثر بازشو همراه سخت كننده
63
بررسي عملكرد لرزه اي ساختمان هاي فولادي با ميراگر ويسكوز در چارچوب قابليت اطمينان يكپارچه
64
بررسي عملكرد لرزه اي سازه فولادي قاب خمشي مجهز به ميراگر اصطكاكي دوراني با توسط نشريه FEMA P-58
65
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي بتن آرمه با سيستم دال دو طرفه قارچي
66
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي بلند فولادي نامتقارن در ارتفاع
67
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي داراي سيستم قاب خمشي فولادي با جداگر لرزه ايLRB تحت شرايط بهره برداري DBE
68
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي با سيستم هايس سازه اي متفاوت و طراحي شده بر اساس روش ضرايب بار و مقاومت
69
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي قاب خمشي بتن آرمه مجهز به آرماتورهاي از جنس آلياژهاي حافظه دار شكلي سوپر الاستيك در طبقه همكف
70
بررسي عملكرد لرزه اي ستون هاي سنگي استفاده شده جهت بهسازي خاك ماسه اي قرار گرفته بر بستر رسي
71
بررسي عملكرد لرزه اي سيستم مهاربندي كمانش تاب در قالب روش احتمالي
72
بررسي عملكرد لرزه اي سيستم مهاربندي كمانش تاب در قالب روش احتمالي
73
بررسي عملكرد لرزه اي سيستم هاي مهاربندي BRB و YBS
74
بررسي عملكرد لرزه اي قاب بتني با ميراگر اصطكاكي
75
بررسي عملكرد لرزه اي قاب درگاهي LSF
76
بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي بتني خمشي با نامنظمي هندسي در ارتفاع
77
بررسي عملكرد لرزه اي مهارهاي زانويي جهت كنترل آسيب به اعضاي قاب
78
بررسي عملكرد لرزه‌اي سازه بلند با سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي و هسته برشي RC
79
بررسي عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي پانلي پيش ‌ساخته با استفاده ازآناليز ديناميكي افزاينده
80
بررسي عملكرد لرزه‌اي مخازن هوايي آب
81
بررسي عملكرد لرزهاي ديوار برشي فولادي با ورق داراي برجستگيهاي سطحي كروي، از جنس فولاد نرم
82
بررسي عملكرد لرزه‏اي ديوارهاي برشي گهواره‏اي
83
بررسي عملكرد لينكهاي بين ماهواره اي
84
بررسي عملكرد ماشين هاي CMM & CNC
85
بررسي عملكرد مالي شركت هاي هواپچيمايي و عوامل موثر بر آن
86
بررسي عملكرد مجتمع دخانيات گلستان
87
بررسي عملكرد محصول برنج با استفاده از رگرسيون چند متغييره
88
بررسي عملكرد محل هاي دفن به صورت بيوراكتور در مقياس آزمايشگاهي
89
بررسي عملكرد محيط فيلتري توليد شده از نانو الياف پلي پروپيلن
90
بررسي عملكرد مخلوط هاي بتن ملات هاي خودتراكم حاوي افزودني هاي جايگزين سيمان در شرايط مهاجم يون هاي سولفات و كلريد
91
بررسي عملكرد مخلوط‌‌هاي بتن و ملات خودتراكم حاوي افزودني‌‌هاي جايگزين سيمان در شرايط مختلف روياروئي آب درياي خليج فارس
92
بررسي عملكرد مخلوط‌هاي آسفالتي SMA اصلاح شده با تركيب پليمر SBR/EVA و تحليل آماري نتايج
93
بررسي عملكرد مدارس دولتي و غير انتفاعي شرق گيلان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
94
بررسي عملكرد مدل ASM در پيش بيني تصفيه فاضلاب صنايع لبني به روش SBR
95
بررسي عملكرد مدل توربولانسي 𝒌−𝝎−𝒗𝟐−𝒇 در شبيه‌سازي جريان جابجايي آزاد
96
بررسي عملكرد مدل هاي تحليلي و تطبيقي جهت پيش بيني افت فشار
97
بررسي عملكرد مدل هاي منطقه اي HRM, MM5 WRF براي پيش بيني بارش روي ايران
98
بررسي عملكرد مدولاسيون GMSK در حضور تداخلات در شبكه هاي متحرك شهري و ارائه نرم افزار محاسباتي نرخ خطا
99
بررسي عملكرد مدولاسيون هاي شدت OOK،PPM و BPSK در اتمسفر متلاطم با استفاده از باريكه ليزري گوسي با همدوسي جزئي
100
بررسي عملكرد مديران بر رفتار كاركنان
101
بررسي عملكرد مديران تحصيل كرده وغير تحصيل كرده
102
بررسي عملكرد مديران تحصيل كرده وغير تحصيل كرده شهر شهركرد
103
بررسي عملكرد مديران دبيرستانهاي گاليكش بر اساس مديريت رابطه مدار و وظيفه مدار
104
بررسي عملكرد مديران فاقد و داراي مدرك كارشناسي مديريت آموزشي مدارس متوسطه دخترانه شهرستان بهشهر از ديدگاه معلمان سال تحصيلي 80 - 81
105
بررسي عملكرد مديران مدارس پسرانه راهنمايي شهرستان نجف آباد
106
بررسي عملكرد مديران مدارس دخترانه راهنمايي شهرستان ميبد در فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه از ديدگاه دانش آموزان
107
بررسي عملكرد مديران مدارس راهمنايي دخترانه ناحيه 4 كرج
108
بررسي عملكرد مديران مقطع ابتدايي هرستان بنورد در سال تحصيلي 80-79
109
بررسي عملكرد مديران مقطع متوسطه بخش مانه از توابع شهرستان آشخانه در سال 83-82
110
بررسي عملكرد مديران مقطع متوسطه شهر گميشان از نظر نظارت وارزشيابي
111
بررسي عملكرد مديريت از ديدگاه حضرت علي و مقايسه با ديگر نظريه هاي مديريتي
112
بررسي عملكرد مديريت با توجه به تاثير سابقه كاركنان در رفتارسازماني و مقايسه عملكرد سازمانهابا توجه به سابقه تاسيس
113
بررسي عملكرد مديريت بحران در جمعيت هلال احمر استان بوشهر
114
بررسي عملكرد مديريت در دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي شهرستان گرگان
115
بررسي عملكرد مديريت زنجيره تأمين خدمات گردشگري(موردمطالعه: سازمان گردشگري شهرستان دورود)
116
بررسي عملكرد مديريت كتابخانه هاي عمومي شهرستان گرگان وگنبد
117
بررسي عملكرد مديريت نظارت بر انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان دشتستان
118
بررسي عملكرد مديريتي مديران گروههاي آموزشي مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد از نظر اساتيد و دانشجويان
119
بررسي عملكرد مركز تحقيقاتي درماني ديابت استان يزد در كنترل ديابت مراجعه كنندگان به اين مركز
120
بررسي عملكرد مركز تحقيقاتي درماني ديابت استان يزد در كنترل ديابت مراجعه كنندگان به اين مركز
121
بررسي عملكرد مشاوران از ديدگاه دانش اموزان دوره متوسطه شهرستان دامغان
122
بررسي عملكرد مشاوران در امور تحصيلي و سازشي دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان سال 83-82
123
بررسي عملكرد مشاوران در ايجاد سازشهاي فردي و اجتماعي دانش آموزان دختر دبيرستان قدس منطقه ده آموزش و پرورش
124
بررسي عملكرد مشاوره در نظام جديد آ موزشي دبيرستان كوثر گرگان
125
بررسي عملكرد مشاورين در مدارس راهنمايي
126
بررسي عملكرد مشاورين در مقطع دبيرستان
127
بررسي عملكرد مشبكه هاي LDPC ومنظومه كدهاي ساخته شده بر روي كانال هاي گاوسي و كانال با محو شوندگي ريلي
128
بررسي عملكرد معادله حالت SAFT-VR در محاسبات تعادل فازي و پيش‏بيني خواص ترموديناميكي مرتبه دوم
129
بررسي عملكرد معلمان راهنما در مقطع ابتدايي شهرستان كلاله
130
بررسي عملكرد ملاتهاي تعميراتي ژئوپليمري در برابر سيكل هاي تغييرات دما و پديده ي يخبندان
131
بررسي عملكرد ملخ و محاسبه كارآئي آن
132
بررسي عملكرد مهاربند فولادي تقويت شده توسط پوشش FRP تحت بار چرخه اي
133
بررسي عملكرد مهد كودك هاي شهر گنبد كاووس
134
بررسي عملكرد مواد جاذب انرژي در ضربه‌گير شناورها
135
بررسي عملكرد موانع نفوذپذير واكنش دهنده(prbs) در حذف فلزات سنگين از آب زيرزميني با استفاده از روش الكتروكينتيك
136
بررسي عملكرد موتور جت
137
بررسي عملكرد موتور جت
138
بررسي عملكرد موتور جت SR-30
139
بررسي عملكرد موتور درايوهاي BLDC در سرعت هاي بالاتر از سرعت پايه
140
بررسي عملكرد موتورهاي جت
141
بررسي عملكرد موتورهاي ديزل توربو شارژ شده در حالت گذرا با استفاده از مدل شبه دائمي
142
بررسي عملكرد موج شكن هاي شناور پانتوني ذوزنقه اي با استفاده از مدل آزمايشگاهي
143
بررسي عملكرد موج شكن هاي شناور پانتوني مجهز به صفحات متخلخل
144
بررسي عملكرد موج‌شكن هاي شناور ثابت مستطيلي و ذوزنقه‌اي شكل با استفاده از مدل‌سازي عددي
145
بررسي عملكرد ميانقاب بنايي داراي بازشو در خرابي پيشرونده قاب هاي بتن مسلح
146
بررسي عملكرد ميانقاب در ساختمان هاي فولادي در برابر زلزله
147
بررسي عملكرد ميراكننده MR تحت بارهاي ضربه اي
148
بررسي عملكرد ميراگرهاي جرمي تنظيم شونده ويسكوالاستيك
149
بررسي عملكرد ميراگرهاي مايع هماهنگ شده در كنترل لرزه اي سازه ها تحت اثر تحريك هاي دو بعدي
150
بررسي عملكرد ميراگرهاي ويسكوالاستيك پيش فشرده
151
بررسي عملكرد ميكروارگانيسم ها در تشكيل يا شكست امولوسيون هاي آب و نفت
152
بررسي عملكرد ميكروشمع ها تحت اثر بار ديناميكي با به كارگيري مدل سطح مرزي براي شبيه سازي رفتار خاك
153
بررسي عملكرد نانو الياف هيدروژن تيتانات با خاصيت مغناطيسي در رنگبري پساب‌هاي نساجي
154
بررسي عملكرد نانو ذرات tio2در تبديل فتو كاتا ليستي گازهاي گلخانه اي با استفاده از داپ كردن همزمان دو فلز
155
بررسي عملكرد نانو كامپوزيت تهيه شده با استفاده از امواج ماوراي صوت در حذف يون هاي فلزات سنگين
156
بررسي عملكرد نانو مواد دوبعدي بر خواص مكانيكي نانو كامپوزيت سيمان
157
بررسي عملكرد نانوذرات مغناطيسي دركاربردهاي پزشكي وبرهمكنش هاي سلولي
158
بررسي عملكرد نانوسامانه نيوزومي هيبريدي كوركومين و پاكلي تاكسل بر رده سلولي MCF-7 آدنو كارسينوماي پستان
159
بررسي عملكرد نانوكاتاليست sapoدر فرايندmto
160
بررسي عملكرد نظام پيشنهادها در نيروگاه شهيد سليمي نكا
161
بررسي عملكرد نقش رهبري در مديريت بحران پس از انتخابات سال 88
162
بررسي عملكرد نور به مثابه فضا به عنوان ابزار بيان در هنرهاي جديد تجسمي ﴿هنر نور و فضا﴾
163
بررسي عملكرد نورون هاي لايه هاي پنهان در شبكه هاي عصبي
164
بررسي عملكرد نورون هاي يكسوساز در شبكه هاي عصبي بازشناس گفتار فارسي
165
بررسي عملكرد نيروگاه بخاري بعثت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
166
بررسي عملكرد نيروگاه هاي بادي و خورشيدي و مقايسه آن ها از نظر بازدهي، شرايط برپايي و صرفه اقتصادي
167
بررسي عملكرد نيروي انتظامي به عنوان ضابط دادگستري در رعايت حقوق شهروندي (زنجان)
168
بررسي عملكرد هسته مشاوره از ديدگاه مديران زن و مرد مقطع راهنمايي و دبيرستان شهرستان شوشتر به منظور مرتفع نمودن مشكلات رفتاري دانش آموزان
169
بررسي عملكرد هسته مشاوره از ديدگاه مديران زن ومرد مقطع راهنمايي و دبيرستان شهرستان شوشتر به منظور مرتفع نمودن مشكلات رفتاري دانش آموزان
170
بررسي عملكرد هلي كوپتر در پرواز رو به جلو (Flight Forword)
171
بررسي عملكرد هليكوپترهاي بالدار و دو ملخه
172
بررسي عملكرد هواپيما
173
بررسي عملكرد هواپيما با استفاده از داده هاي پروازي
174
بررسي عملكرد هواپيما در اغتشاشات جوي (GUST)
175
بررسي عملكرد هيدروديناميكي هيدروفويل و استرات براي يك شناور هيدروفويلي به روش عددي
176
بررسي عملكرد هيدروسيكلون در جداسازي مايع - مايع
177
بررسي عملكرد هيدروسيكلون‌هاي كارخانه پرعيار كني 2 مجتمع مس سرچشمه با طراحي و ساخت حسگر پايش
178
بررسي عملكرد هيدروفويل ها با روش ديناميك سيالات محاسباتي
179
بررسي عملكرد هيدروليكي و كود آبياري سطحي در الگوهاي متفاوت هيدروگراف جريان ورودي در آبياري جوبچه اي
180
بررسي عملكرد و اجزاء عملكرد 16 ژنوتيپ مختلف برنج در استان مازندران
181
بررسي عملكرد و اجزاء عملكرد 16 ژنوتيپ¬ مختلف برنج در استان مازندران
182
بررسي عملكرد و ارائه طرح بهينه توربين هاي گازي و تجزيه و تحليلهاي مربوطه
183
بررسي عملكرد و افزايش كارايي مدار آبگيري كنسانتره خط 5 مجتمع معدني و صنعتي گل گهر
184
بررسي عملكرد و بهبود الگوريتم هاي زمان بندي در شبكه هاي توري بيسيم
185
بررسي عملكرد و بهره وري مصرف آب و نيتروژن ذرت علوف هاي تحت مديريت آبياري قطره اي -نواري
186
بررسي عملكرد و بهينه سازي خطوط توليد كارخانه باريت درين كاشان
187
بررسي عملكرد و تاثيرگذاري شوراهاي دانش آموزي در روند فعاليتهاي مدارس متوسطه پسرانه ناحيه 2 شهرستان يزد
188
بررسي عملكرد و تجهيزات توانبخشي و تاثير آن در توانايي معلولين
189
بررسي عملكرد و تخمين عمر خزش پره توربين گازي
190
بررسي عملكرد و تنظيم زماني رله هاي بازبست در خطوط انتقال
191
بررسي عملكرد و توان خروجي در زمان پرش عمودي و ارتباط آن با اندازه بدن
192
بررسي عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي 24 رقم سورگوم در منطقه اصفهان
193
بررسي عملكرد و خصوصيات گياه چغندرقند در مديريتهاي مختلف آبياري با آب شور
194
بررسي عملكرد و رضايت جنسي و عوامل مرتبط در مردان سالمند بازنشسته متأهل شهرستان رشت در سال 1398
195
بررسي عملكرد و رفتار اتصالات خورجيني تحت بارهاي ديناميكي
196
بررسي عملكرد و رفتار اتصالات گيردار به ستون هاي جعبه اي يا مشبك
197
بررسي عملكرد و رقابت شركت هاي بيمه در ايران با استفده از تصميم گيري گروهي و تئوري بازيها
198
بررسي عملكرد و روشهاي بهسازي پلهاي طاقي سنگي
199
بررسي عملكرد و ساختار سلولهاي خورشيدي براي بهبود بازده آن به همراه شبيه سازي
200
بررسي عملكرد و شبيه سازي رله ديستانس به كمك جعبه ابزار سيمولينك MATLAB
201
بررسي عملكرد و شبيه سازي يك رله ديفرانسيل با استفاده از جعبه ابزار simulink نرم افزار matlab
202
بررسي عملكرد و صفات زراعي هيبريدهاي حاصل از تلاقي لاين هاي S6 ذرت با لاين تستر MO17
203
بررسي عملكرد و طراحي بسترهاي ناوداني شده
204
بررسي عملكرد و طراحي بهينه مبدل پوسته لوله Gland Steam Condenser نيروگاه سيكل تركيبي يزد با نرم افزار + Tasc
205
بررسي عملكرد و طراحي مافلرهاي صنعتي با رويكرد بهينه‌سازي هندسي
206
بررسي عملكرد و طرح انژكتور در موتور رم جت
207
بررسي عملكرد و كارايي روشهاي نوري و الكتروشيميايي در تشخيص بيماريهاي ژنتيكي
208
بررسي عملكرد و كارايي مصرف آب گندم در سيستم آبياري قطره اي-نواري و سطحي و كاليبره و ارزيابي مدل CERES-Wheat
209
بررسي عملكرد و كاربرد دستگاه EMS [اي. ام. اس]
210
بررسي عملكرد و كاربرد قطعه هاي ترمو الكتريك در بارگذاري الكتريكي و حرارتي
211
بررسي عملكرد و مقايسه اقتصادي گونه هاي مختلف علوفه اي ﴿يونجه و اسپرس ﴾ با توليد گندم در طرح تبديل ديمزارها در شهرستان فريدن استان اصفهان
212
بررسي عملكرد و مقايسه روسازي هاي صلب و انعطاف پذير در تونلها و مناطق پرترافيك
213
بررسي عملكرد واجزاي عملكرد ارقام كلزا در منطقه گچساران
214
بررسي عملكرد وزراي آموزش و پرورش ايران از سال 1357-1340 ش
215
بررسي عملكرد وسايل نقليه سنگين باري بر تسهيلات حمل و نقلي در راههاي ايران
216
بررسي عملكرد وندهاي اشتقاقي اسم عامل ساز زبان فارسي در چارچوب صرف ساخت محور
217
بررسي عملكرد ياتاقانهاي گازي ژورنال ورقه اي نوع برگي - موجي
218
بررسي عملكرد ياتاقانهاي گازي مدور با استفاده از روش شبكه هاي عصبي
219
بررسي عملكرد ياتاقانهاي هيدروديناميكي روانكاري شده با روانكار دوگانه با مبناي آب
220
بررسي عملكرد يك بازياب چرخان
221
بررسي عملكرد يك حوضچه خورشيدي
222
بررسي عملكرد يك راكتور جت افشانه اي در تخريب فوتوكاتاليستي پارانيتروفنل
223
بررسي عملكرد يك طبقه از كمپرسور محوري با استفاده از نرم افزار تجاري CFX
224
بررسي عملكرد، احتراق و آلايندگي موتور HCCI با استفاده از تركيبات مختلف گاز طبيعي
225
بررسي عملكرد، راندمان مصرف آب و تجزيه و تحليل اقتصادي گياه رازيانه در شرايط متفاوت رطوبت
226
بررسي عملكرد، طراحي و بهينه سازي سيستم خنك كن موتورهاي احتراق داخلي در حالت دائم
227
بررسي عملكرد، طراحي و ساخت ترانسميتر دما به صورت Loop-Powered
228
بررسي عملكرد،فرم و ساختار ثابت نگهدارنده دماي مايعات (از نظر فرهنگي ،مصرفي )
229
بررسي عملكردآزمايشگاهي مخلوط باكتريهاي سودوموناس آئروژينوزا، باسيلوس سوبتيليس واسينتوباكتر كالكواستيكوس در تجزيه زيستي نفت خام
230
بررسي عملكردايزو دربيمارستان امام رضا(ع )كبودرآهنگ 1390
231
بررسي عملكردخانواده وميزان سازگاري كل دانش آموزان پسر
232
بررسي عملكردروترهاي جديدي ازلحاظسرعت وتوان
233
بررسي عملكردسازه هاي نامتقارن جداسازي شده تحت زلزله هاي حوزه نزديك
234
بررسي عملكردسرمايه گذاري شركت هاي بيمه دربورس اوراق بهادارتهران طي سالهاي1375-1381
235
بررسي عملكردسيستمهاي پيشرفته كنترل فعال و غيرفعال سازه ها در كاهش ارتعاشات ناشي از زلزله بر اساس نتايج مطالعات تئوريكي - آزمايشگاهي و مقايسه آنها
236
بررسي عملكردشبكه هاي آبياري بوسيله مدل هيدروديناميكي SOBEK ﴿مطالعه موردي شبكه آبياري درودزن﴾
237
بررسي عملكردفرايند هاي اكسيداسيون پيشرفته بااستفاده ازتركيب فرآيندازناسيون والكتروليز جهت تصفيه محيط هاي آبي
238
بررسي عملكردكنسرسيوم هاي ميكروبي نمك دوست بومي در تصفيه آب توليدي ميادين نفتي
239
بررسي عملكردمشاورين درنظام جديدآموزش متوسطه ازديدگاه دبيران آموزش متوسطه شهردير
240
بررسي عملكردهاي اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني اعتبار اعتماد يزد
241
بررسي عملكردهاي بلاغي زبان در مقاله هاي علمي پژوهشي محققان ايراني در حوزه زبانشناسي كاربردي
242
بررسي عملكردي ميادين شهري به عنوان فضاهاي شهري مطلوب
243
بررسي عملگرهاي ابردوري و تعميم ويژگي هاي آن به عملگرهاي زيرفضا-ابردوري
244
بررسي عملگرهاي ابردوري و تعميم ويژگيهاي آن به عملگرهاي زير فضا - ابر دوري
245
بررسي عملگرهاي كنترل وضعيت ماهواره
246
بررسي عملي شكل پذيري ورق هاي چند لايه
247
بررسي عملي و شبيه سازي آهنگري قطعه فنجاني شكل آلياژ آلومينيوم 7075
248
بررسي عملي و نظري آئرود ديناميك خودروي سمند
249
بررسي عملي و نظري آئروديناميك خودرو پيكان
250
بررسي عملي و نظري آئروديناميك خودرو سمند
251
بررسي عملي و نظري تنش هاي پسماند ناشي از فرايند جوشكاري لوله هاي اسپيرال
252
بررسي عملي و نظري خمكاري ورق فلزي بوسيله پرتو ليزر
253
بررسي عملي و نظري شكست در روكش هاي لاستيكي پينچ رول
254
بررسي عملي و نظري شكل دهي مقاطع تعريف شده در فرآيند نورد حلقه
255
بررسي عمليات الكتروپليتينگ بر روي S.B.A
256
بررسي عمليات بانكي بدون ربا جهت تطبيق با موازي شرعي
257
بررسي عمليات پذيري و نجات پذيري شناور در موج
258
بررسي عمليات پيرسازي فوم آلياژ A356 حاوي عنصر مس بر خواص مكانيكي و جذب انرژي آن
259
بررسي عمليات تثبيت شن ابستگاه اشكذر؛ بررسي حوضه آبخيز خضرآباد
260
بررسي عمليات تنش گيري حرارتي اتصال جوشي و تعيين توزيع تنش پسماند بعد از تنش گيري با استفاده از مدل المان محدود و مطالعه تجربي
261
بررسي عمليات جوشكاري و كاربرد آن در صنعت كشتي سازي
262
بررسي عمليات حرارتي آلياژ 2024 و تاثير كار سرد بر روي پير سختي آلياژ
263
بررسي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد پركربن با آلياژ پائين مورد مصرف در رينگهاي نورد گرم تير آهن
264
بررسي عمليات حرارتي فولاد JMPAX
265
بررسي عمليات حرارتي كوره زنجيره متحرك در گندله سازي كانه هاي آهن و بهبود آن در جهت بالا بردن كيفيت محصول
266
بررسي عمليات حرارتي گلوله و زره آسيابهاي گلوله اي
267
بررسي عمليات رواني از طريق رسانه هاي بيگانه (اينترنت وماهواره )بر افكار دانشجويان شهرستان گنبد كاووس
268
بررسي عمليات سمانتاسيون فولاد 1.7131 درحمام نمك بدون سيانوري
269
بررسي عمليات شكل دهي ورق و عملكرد قالبهاي تنش و برش و ارائه محا سبات طراحي قالب جهت گلگير جيپ
270
بررسي عمليات مديريت خطر در استخرهاي استان اردبيل
271
بررسي عمليات مهندسي تزريق بمنظور احداث پرده آب بند سد ماملو
272
بررسي عمليات مهندسي تزريق به منظور احداث پرده آب بندر سد آستانه دامغان
273
بررسي عملياتي دو سيستم ناوبري INS و FMS
274
بررسي عمومي پارگي رحم در بيماران مراجعه كننده به زايشگاه رشت در سالهاي 69- 68- 67
275
بررسي عمومي حاملگي هاي خارج از رحمي عمل شده در مركز آموزشي درماني بيمارستان و زايشگاه رشت از مهر ماه 1371 لغايت مهرماه 1373
276
بررسي عمومي موارد Cyst Ovarian Torsion جراحي شده در سال 1372 بيمارستان و زايشگاه رشت
277
بررسي عمومي وضعيت بيماران مراجعه كننده با اقدام به دستكاري به مراكز آموزشي و درماني زايشگاه رشت طي سالهاي 73-1372
278
بررسي عناصر آميخته بازاريابي موثر در جذب مشتري در سالن هاي ورزشي شهريزد
279
بررسي عناصر آميخته بازاريابي موثر در جذب مشتري درسالن هاي ورزشي شهريزد
280
بررسي عناصر اجتماعي در ديوان انوري
281
بررسي عناصر اجرايي در نوازندگي تار
282
بررسي عناصر ادبيات پايداري در كتابهاي درسي: فارسي، هديه هاي آسمان دبستان. فارسي و پيام هاي آسمان دوره اول متوسطه
283
بررسي عناصر ادبيات پوچي در پنج نمايش¬نامه از پنج نمايش¬نامه¬نويس ايراني
284
بررسي عناصر ادبيات عاميانه در ديوان ايرج ميرزا
285
بررسي عناصر ادبيات و فرهنگ در رمان هاي محمود دولت ابادي
286
بررسي عناصر ادبيات و فرهنگ عامه بندر خمير
287
بررسي عناصر ادبيات و فرهنگ عامه جزيره هرمز
288
بررسي عناصر ادبيات و فرهنگ عامه در اثار احمد محمود با تاكيد بر ژنج رمان : داستان يك شهر . درخت انجير مهابد . زمين سوخته . مدار صفر درجه و همسايه ها
289
بررسي عناصر ادبيات و فرهنگ عامه راور
290
بررسي عناصر ادبيات و فرهنگ عامه شهرستان چابهار
291
بررسي عناصر ادبيات و فرهنگ عامه مردم زاهدان
292
بررسي عناصر ادبيات و فرهنگ عامه نرماشير و بم
293
بررسي عناصر اربعه در ديوان خاقاني شرواني
294
بررسي عناصر اربعه در غزليات صائب تبريزي
295
بررسي عناصر اسلامي -ايراني درقابوس نامه
296
بررسي عناصر اقليمي در داستان هاي نويسندگان شمال ايران
297
بررسي عناصر اقليمي موثر در كشت زيتون : جنوب استان فارس
298
بررسي عناصر انسجامي در دو سوره مباركه يس و صافات
299
بررسي عناصر برنامه¬درسي مهارت¬هاي زندگي در دوره متوسطه اول از ديدگاه معلمان و دانش آموزان، ارائه راهكارهايي براي كيفيت¬بخشي به آن توسط صاحب¬نظران و معلمان
300
بررسي عناصر بصري بسته بندي مواد غذايي ژاپن ﴿2010 - 2000﴾
301
بررسي عناصر بصري بقعه سيد ركن الدين يزدي
302
بررسي عناصر بصري تبليغات
303
بررسي عناصر بصري در آرم بانك در ايران از ابتداي تاسيس تا سال 1357
304
بررسي عناصر بصري در آرم دانشگا ه هاي جهان ﴿مورد پژوهي ٢0 دانشگاه﴾
305
بررسي عناصر بصري در روستاي ابيانه
306
بررسي عناصر بصري در مسجد شيخ لطف الله
307
بررسي عناصر بصري نگاره هاي مذهبي چاپ سنگي دوران قاجار
308
بررسي عناصر بصري و تركيب بندي پنج اثر مينياتور
309
بررسي عناصر بصري و تركيب بندي پنج اثر مينياتور
310
بررسي عناصر بياني و صور خيال در اشعار پروين دولت‌آبادي و شكوه قاسمنيا
311
بررسي عناصر پايداري در ادبيات نمايشي دفاع مقدس با تاكيد بر آثار سيدحسين فدايي حسين، جمشيد خانيان، عبدالحي شماسي، سيروس همتي
312
بررسي عناصر پايداري در سينماي دفاع مقدس با تكيه‌بر آثار ابراهيم حاتمي كيا
313
بررسي عناصر تئاتر در اينستاليشن اجرايي
314
بررسي عناصر تزئيني درقرآن هاي خطي موزه رضا عباسي
315
بررسي عناصر تزئيني مسجد امام خميني تهران"مسجد شاه"
316
بررسي عناصر تصوير پوسترهاي آمريكا پس از جنگ جهاني دوم با تاكيد بر مقوله صنعت
317
بررسي عناصر تصويرسازدر اشعار بحتري
318
بررسي عناصر تصويري پوسترهاي ژاپن از آغاز دهه 80 ميلادي تا به امروز
319
بررسي عناصر تصويري در آرم هاي انتشارات كودكان
320
بررسي عناصر تصويري در پوسترهاي سبك سوئيس
321
بررسي عناصر تصويري در پوسترهاي فرهنگي و اجتماعي معاصر فرانسه از سال 1990 تا 2007 ميلادي
322
بررسي عناصر تصويري در سنگ قبرهاي لرستان
323
بررسي عناصر تصويري شمس العماره و دروازه باغ ملي
324
بررسي عناصر تصويري كتيبه هاي معماري اسلامي در بناهاي كرمان ﴿ مجموعه گنجعلي خان ﴾
325
بررسي عناصر تقدس و ستودگي در شاهنامه فردوسي
326
بررسي عناصر تمثيلي اشعار حافظ در نمايشنامه فاوست اثر گوته
327
بررسي عناصر تمثيلي اشعار حافظ در نمايشنامه فاوست اثر گوته
328
بررسي عناصر تنگستن ، موليبدن و تانتاليون بر روي عمق نفوذ آستريهاي پودري پايه مس بدون اسلاگ
329
بررسي عناصر توصيفي به كار رفته درپيشينه هاي كتابشناختي كتابخانه هاي ديجيتالي ايران براساس استاندارد توصيف ودسترسي به منبع(آر،دي،اي)وارائه الگوي پيشنهادي جهت به كارگيري اين استاندارد , survey of descriptiv elements in bibliographical records of lranian digital lidraries based on rda stanndard and suggesting amodel for using rda
330
بررسي عناصر چهارگانه و وابسته هاي آن ها در كليات سعدي
331
بررسي عناصر چهارگانه و وابسته هاي آنها در كليات سعدي
332
بررسي عناصر چهارگانه﴿آب.خاك،آتش،باد﴾در قرآن كريم
333
بررسي عناصر حماسي در رباعيات پس از انقلاب اسلامي
334
بررسي عناصر خلاقانه مضمون، تصوير،صدا ومتحرك سازي در آثارپويانمايي نوجوانان عضودخترمراكز كانون پرورش فكري استان اردبيل﴿با تاكيد بر آثار سالهاي 1389تا 1391﴾
335
بررسي عناصر داستان در آثار بلقيس سليماني
336
بررسي عناصر داستان در آثار زين العابدين رهنما با تأكيد بر كتاب زندگاني امام حسين(ع
337
بررسي عناصر داستان در آثار گلي ترقي
338
بررسي عناصر داستان در خسرو وشيرين نظامي
339
بررسي عناصر داستان در داستانهاي دفتر اول و دوم مثنوي
340
بررسي عناصر داستان در دو رمان "دالان بهشت و چهل سالگي"
341
بررسي عناصر داستان در رمان " سفر به گراي 270 درجه"
342
بررسي عناصر داستان در رمان "دارالمجانين" اثر سيدمحمدعلي جمال زاده
343
بررسي عناصر داستان در رمان "من او" اثر رضا اميرخاني
344
بررسي عناصر داستان در رمان دختر رعيت نوشته محمود معتمد زاده
345
بررسي عناصر داستان در رمان دل كور نوشته اسماعيل فصيح
346
بررسي عناصر داستان در رمان هاي معروفي و مندني پور (درون مايه ،زاويه ي ديد و شخصيت )
347
بررسي عناصر داستان در رمان¬هاي مصطفي جمشيدي با تكيه بر رؤياي آق¬تاريم، سمندر و بيداري.
348
بررسي عناصر داستان در كتاب بني آدم محمود دولت آبادي
349
بررسي عناصر داستان در كتاب دا
350
بررسي عناصر داستان در مجموعه‌هاي داستاني «بخاراي من، ايل من»و «اگر قره قاج نبود»محمد بهمن بيگي
351
بررسي عناصر داستان در يوسف و زليخاي جامي
352
بررسي عناصر داستان درچهاررمان برجسته دفاع مقدس دهه هشتاد
353
بررسي عناصر داستان دركتاب بني آدم محمود دولت آبادي
354
بررسي عناصر داستاني در 4 اثر معروف صمد بهرنگي (الدوز و عروسك سخنگو، الدوز و كلاغ ها، ماهي سياه كوچولو، 24 ساعت در خواب و بيداري)
355
بررسي عناصر داستاني در ادبيات كودك و نوجوان كامل كيلاني
356
بررسي عناصر داستاني در پنج قصه از صمد بهرنگي
357
بررسي عناصر داستاني در پنج قصه از صمد بهرنگي
358
بررسي عناصر داستاني در خاطره داستان هاي دفاع مقدس (مطالعه موردي كتاب هاي پايي كه جا ماندو نورالدين و...
359
بررسي عناصر داستاني در رمان داداشيرين ابراهيم يونسي , the survay of storied ingrediant in )dadashirin( yunesis nivels
360
بررسي عناصر داستاني در رمان فديتك يا ليلي اثر يوسف السباعي
361
بررسي عناصر داستاني در رمان¬هاي «گاوخوني» «آب و خاك» ،«كله اسب» جعفر مدرس¬صادقي
362
بررسي عناصر داستاني در فيلمنامه هاي علي حاتمي
363
بررسي عناصر داستاني در قرآن و تورات با تاكيد بر داستان حضرت موسي (ع)
364
بررسي عناصر داستاني در منظومه مجنون و ليلي امير خسرو دهلوي
365
بررسي عناصر داستاني در نمايش‌نامه‌هاي ايرج صغيري
366
بررسي عناصر داستاني در نمايش‌نامه‌هاي ايرج صغيري
367
بررسي عناصر داستاني: رمان آتش بدون دود از نادر ابراهيمي
368
بررسي عناصر درام در اسطوره گيل گمش
369
بررسي عناصر درام در اسطوره گيل گمش
370
بررسي عناصر دستور تاريخي در كتاب تاريخ سيستان
371
بررسي عناصر دستور تاريخي در كتاب هاي جامع الحكمتين و زادالمسافرين
372
بررسي عناصر ديداري متون نمايشي براي خلق ايده هاي صحنه اي با تاكيد بر آثار شكسپير﴿مكبث، ريچارد دوم، رمئو و ژوليت﴾ و واگنر﴿حلقه مدور﴾
373
بررسي عناصر ديداري متون نمايشي براي خلق ايده هاي صحنه اي با تاكيد بر آثار شكسپير﴿مكبث، ريچارد دوم، رمئو و ژوليت﴾ و واگنر﴿حلقه مدور﴾
374
بررسي عناصر رنگ و نور در هنر اسلامي با تاكيد بر مساجد شيخ لطف الله در اصفهان و نصير الملك در شيراز
375
بررسي عناصر روايت در سه نمايشنامه تاريخي بهرام بيضايي (مرگ يزدگرد، هشتمين سفر سندباد، فتحنامه كلات) بر اساس نظريات ژرار ژنت
376
بررسي عناصر روايت درسه نمايشنامه تاريخي بهرام بيضايي (مرگ يزدگرد، هشتمين سفر سندباد، فتحتامه كلات) براساس نظريات ژرار ژنت
377
بررسي عناصر روي، مس و سلنيوم در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد.
378
بررسي عناصر زباني در سبك كتاب فيروز شاه نامه
379
بررسي عناصر زيباشناختي شعر پايداري در آثار استاد شهريار
380
بررسي عناصر ساختار خانواده در شعر دفاع مقدس
381
بررسي عناصر ساختاري در ديوان حافظ (باتكيه بر شخصيت پردازي )
382
بررسي عناصر ساختاري و محتوايي نمايش‌نامه «الغرباء» اثر علي عُقلة عُرسان
383
بررسي عناصر سبكي در مصيبت نامة عطّار نيشابوري
384
بررسي عناصر سور رئاليستي در تصوير سازي هاي ماكس ارنست
385
بررسي عناصر سيستمهاي نيوماتيكي و ساخت و تست شير پيلوتي 2/4
386
بررسي عناصر شعري در مجموعه اشعار جليل صفربيگي با تكيه بر صور خيال
387
بررسي عناصر شهري و روستايي در اشعار احمد خدادوست
388
بررسي عناصر صور خيال در خسرو و شيرين نظامي
389
بررسي عناصر طبيعت در كوش نامه و فرامرزنامه
390
بررسي عناصر طنز نمايشنامه <مسمار جحا> اثر علي أحمد باكثير
391
بررسي عناصر فرمي و عملكردي در فرهنگ بختياري براي استفاده در طراحي مانتو
392
بررسي عناصر فرهنگ عامه در اثار حماسي ژس از شاهنامه . برزو نامه . بهمن نامه . گرشاسب نامه .
393
بررسي عناصر فرهنگ عامه در غزليات شمس
394
بررسي عناصر فرهنگ عامه در مثنوي هاي عطار
395
بررسي عناصر فرهنگي ، اجتماعي در دفتر اول مثنوي معنوي
396
بررسي عناصر فرهنگي ، اجتماعي در دفتر چهارم مثنوي معنوي اثر جلال الدين محمد بلخي
397
بررسي عناصر فرهنگي ، اجتماعي در دفتر ششم مثنوي
398
بررسي عناصر فرهنگي ، اجتماعي در دوره غزنويان (با رويكردي به تاريخ بيهقي ، قابوسنامه و سياستنامه )
399
بررسي عناصر فرهنگي ، اجتماعي در ديوان پروين اعتصامي
400
بررسي عناصر فرهنگي ايران قبل از اسلام در ديوان خاقاني
401
بررسي عناصر فرهنگي و اجتماعي تاريخ جهانگشاي جويني (ج . 1)
402
بررسي عناصر فرهنگي و اجتماعي دردفتر پنجم مثنوي
403
بررسي عناصر فرهنگي، اجتماعي در ديوان پروين اعتصامي
404
بررسي عناصر قدرت در الكترونيك
405
بررسي عناصر كمدي سياه در آثار برادران كوئن با نگاهي به سه فيلم بارتون فينگ، لبوفسكي بزرگ و اي برادر كجايي
406
بررسي عناصر كمياب در بيماران مبتلا به سرطان خون درمقايسه با افراد سالم
407
بررسي عناصر كميك ساز در پارودي هاي مل بروكس با تكيه بر آرا بركسون
408
بررسي عناصر كميك ساز در پارودي هاي مل بروكس با تكيه بر آراء برگسون
409
بررسي عناصر كنشي در آثار نقاشي ضياءالدين امامي و جكسون پولاك
410
بررسي عناصر گروتسك در اجرا با تاكيد بر آثار مارتين مك دونا و نمايش « مرد بالشي » به كارگرداني جان كراولي
411
بررسي عناصر گروتسك در اجرا با تاكيد بر آثار مارتين مك دونا و نمايش مرد بالشي به كارگرداني جان كراوالي
412
بررسي عناصر گياهي وجانوري اسطوره اي در بهمن نامه
413
بررسي عناصر محلي در نگارگري ايران (مكتب تبريز - اول صفويه )
414
بررسي عناصر محلي در نگارگري ايران (مكتب تبريز-اول صفويه )
415
بررسي عناصر مشترك داستاني در فيلم هاي پرفروش سينماي ايران ﴿85-76﴾
416
بررسي عناصر معماري دوره تيموري در حرم مطهر رضوي و كاربرد آن در فرش
417
بررسي عناصر معماري و برنامه ريزي شهري ايراني در ادبيات دوره غزنوي با رويكردي به تاريخ بيهقي ، سفرنامه ناصرخسرو و قابوسنامه
418
بررسي عناصر معيار مرتبط با بهبود كسب و كارهاي فرهنگي موثر در انتخاب مقصد گردشگري (مورد مطالعه: گردشگران فرهنگي داخلي شهر شيراز)
419
بررسي عناصر موثر براي ساخت انيميشن هاي تبليغاتي تجاري موفق
420
بررسي عناصر موثر براي ساخت انيميشن هاي تبليغاتي تجاري موفق
421
بررسي عناصر موجود در نمونه هاي سيمان به روش XRF و مقايسه آن با استانداردها
422
بررسي عناصر نادر خاكي Ree در رسوبات بادي اطراف ساغند (حوزه بيابانك ـ بافق ) و تهيه كربنات كلسيم رسوبي (PCC) از ماسه بادي
423
بررسي عناصر نمادين در ده نگاره از شاهنامه شاه طهماسب با تكيه بر انديشه هاي سهروردي
424
بررسي عناصر نمادين در ساخت و آرايه هاي مسجد و كنيسه
425
بررسي عناصر نمادين نگارگري ايران در دوره صفويه
426
بررسي عناصر نمايشي در هفت پيكر
427
بررسي عناصر هنري نهفته در فرش باتوجه به موسيقي اصيل ايراني
428
بررسي عناصر هنري و معنايي در اشياء و معماري سقايي
429
بررسي عناصر هويت ساز براي يك نام تجاري اتوموبيل و موتورسيكلت و طراحي وسيله ي چند منظوره ي همراه براساس اين عناصر
430
بررسي عناصر و تحليل محتواي درون مايه رمان روزگار سپري شده مردم سالخورده
431
بررسي عناصر و روابط موسيقايي در آثار نقاشي پل كلي با تكيه بر ريتم، تركيب بندي و كنتراست
432
بررسي عناصر و ساختار ريتم در كارگرداني نمايش
433
بررسي عناصر و ساختار ريتم در كارگرداني نمايش
434
بررسي عناصر و كاربرد فانتزي در آثاري از مارگارت ماهي
435
بررسي عناصر و ماهيت رشوه در حقوق ايران و چين
436
بررسي عناصر و مولفه هاي هويت ملي و ديني در آثار نادر ابراهيمي
437
بررسي عناصري تخيلي در مجموعه آثار پائولا رگو
438
بررسي عناوين پايان نامه هاي فارغ التحصيلان دانشكده هاي دندانپزشكي سراسر كشور در سالهاي 80-78
439
بررسي عناوين دو روزنامه ي ايراني پيرامون موضوع انرژي هسته اي از ديدگاه تحليل كلام انتقادي
440
بررسي عنايت و جهد در كشف المحجوب هجويري و رسائل فارسي خواجه عبدالله انصاري
441
بررسي عنصر آب بر روي دست بافته هاي ايل قشقايي و ايل شاهسون
442
بررسي عنصر آب در آثار هوشنگ مرادي كرماني
443
بررسي عنصر اشتباه در قتل عمد
444
بررسي عنصر ايهام در هايكو
445
بررسي عنصر تشخيص در شعر ايليا ابوماضي
446
بررسي عنصر توصيف در خاطرات حميد حسام با تكيه بر كتاب هاي «آب هرگز نمي ميرد» و «وقتي مهتاب گم شد».
447
بررسي عنصر خط و استفاده بهينه از آن در نشانه
448
بررسي عنصر خط و استفاده بهينه از آن در نشانه
449
بررسي عنصر درخت در امّهات متون منظوم شاعران حافظ، مولوي، سعدي و صائب
450
بررسي عنصر درد در آثار عطار(منطق الطير،مصيبت نامه، الهي نامه، اسرار نامه،ديوان)
451
بررسي عنصر درون مايه در آثار مرادي كرماني
452
بررسي عنصر ديو پري و جوهر اساطيري آن ها در سروده هاي هفت شاعر معاصر فارسي (سيمين بهبهاني،سهراب سپهري،مهدي اخوان ثالث،نادر نادرپور،نصرت رحماني،فروغ فرخزاد،محمدرضا شفيعي كدكني)
453
بررسي عنصر رنگ در اشعار نازك الملائكه و فدوي طوقان
454
بررسي عنصر رنگ در غزليات خواجوي كرماني
455
بررسي عنصر رنگ و چگونگي بازتاب آن در ديوان قاآني شيرازي
456
بررسي عنصر رنگ و كاربرد استعاري آن در آيات قرآن كريم
457
بررسي عنصر رواني جرائم اطفال در جرم قتل
458
بررسي عنصر رواني جرم ربا
459
بررسي عنصر زمان در برنامه درسي تمرين 3 از ديدگاه شركاء برنامه درسي شهر تهران
460
بررسي عنصر زمان در رمان طوبا ومعناي شب شهرنوش پارسي پور بر اساس نظريّۀ ژرار ژنت
461
بررسي عنصر زمان در روايت فيلم
462
بررسي عنصر زمان در روايت فيلم
463
بررسي عنصر شخصيت پردازي در آثار فرهاد كشوري
464
بررسي عنصر شخصيت پردازي در آثار فرهاد كشوري
465
بررسي عنصر شخصيت در افسانه هاي سحرآميز ايراني
466
بررسي عنصر شر با تاكيد بر ارداويرافنامه و كمدي الهي دانته
467
بررسي عنصر طنز در اشعار شاملو
468
بررسي عنصر طنز و شوخ طبعي در ديوان نسيم شمال
469
بررسي عنصر عاطفه و خيال در مرثية شهرها در عصر عباسي چهارم
470
بررسي عنصر فضاسازي در حكايات اسرارالتوحيد
471
بررسي عنصر گفت وگو ولحن در آثار شهريار عباسي با تكيه بر رمان‌هاي («مي¬خواهم يك نامه¬ي كوتاه بنويسم»، «دختر لوتي»، «سايه¬هاي بلند» و «هتل گمو» )
472
بررسي عنصر گفتگو در آثار داستاني اسماعيل فصيح
473
بررسي عنصر مادي جرم
474
بررسي عنصر مادي جرم نسل كشي در حقوق جزاي بين الملل و مقايسه آن با حقوق داخلي
475
بررسي عنصر مادي قتل عمد در حقوق كيفري ايران
476
بررسي عنصر معنوي جرايم سايبري
477
بررسي عنصر نماد در نقش برجسته هاي ساساني و تاثير آن بر گرافيك امروز ايران
478
بررسي عوارض IUD در 114 مورد از زناني كه در سطح شهر رشت از IUD استفاده مي كردند
479
بررسي عوارض اسكلروتراپي با كف اسكلروزان در درمان شاخه هاي واريسي اندام تحتاني بيماران مراجعه كننده به كلينيك عروق بيمارستان رازي رشت
480
بررسي عوارض پس از عمل جراحي كانسر مري طي مدت بستري بين سالهاي 1375 الي 1380 در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
481
بررسي عوارض پس از عمل جراحي كانسر مري طي مدت بستري بين سالهاي 1375 الي 1380 در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
482
بررسي عوارض پلورتيك كيست هيداتيد ريه، كبد و دنده و درمان جراحي آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي و آريا رشت طي سال 1381 الي 1391
483
بررسي عوارض تصادفات جاده¬اي در مصدومين سالمند شهر رشت، 1393-1394
484
بررسي عوارض جانبي فلورسين آنژيو گرافي دربيماران مراجعه كننده به كلينيك چشم بيمارستان امام رضا﴿ع﴾ در حداقل 50 مورد
485
بررسي عوارض جراحي اندوسكوپيك اندونازال در رويكرد به آدنوم هيپوفيز در بيماران بيمارستان پورسينا رشت طي سال هاي 1396-1391
486
بررسي عوارض جراحي انواع دندانهاي نهفته جراحي شده در شهر يزد در سالهاي 1383 و 1384
487
بررسي عوارض جراحي انواع دندانهاي نهفته جراحي شده در شهر يزد در سالهاي 1383و1384
488
بررسي عوارض جراحي بيني در شهرستان يزد در سال 1391
489
بررسي عوارض جسمي بعد از پيوند عروق كرونر و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي قلب باز بستري در بخش مراقبتهاي ويژه جراحي قلب بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1390
490
بررسي عوارض چشمي ايجاد شده در بيماري MS در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان راه آهن يزد و كلينيك چشم پزشكي
491
بررسي عوارض چشمي ايجاد شده در بيماري MS در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان راه آهن يزد و كلينيك چشم پزشكي
492
بررسي عوارض حاد پس از انتقال خون در استان گيلان 1395-1393
493
بررسي عوارض حاد همودياليز در استان يزد
494
بررسي عوارض حين عمل ليزيك در يزد
495
بررسي عوارض حين عمل ليزيك در يزد
496
بررسي عوارض درماني جراحي شكستگي تيپ سه سوپراكونديلار هومروس با اپروچ خلفي و كراس پين در كودكان 5/2 تا 12 سال مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا در پنج سال اخير
497
بررسي عوارض دهاني احتمالي دهان شويه سينامول در دو گروه سينامول و عرق نعنا بعنوان دارونما
498
بررسي عوارض دهاني احتمالي دهان شويه سينامول در دو گروه سينامول و عرق نعنا به عنوان دارونما
499
بررسي عوارض ديررس ريوي ناشي از مسموميت با گاز خردل توسط HRCT در جانبازان شيميايي
500
بررسي عوارض ديررس ريوي ناشي از مسموميت با گاز خردل توسط HRCT در جانبازان شيميايي
501
بررسي عوارض ديررس گاستروكتومي
502
بررسي عوارض رتينيت توكسوپلاسمايي در بيماران مبتلا به Toxoplasmosis Ocular كه در فاصله زماني مهر ماه 1374لغايت اسفند 770 به مراكز آموزشي و درماني توتونكاران مراجعه داشته اند و تحت درمان دارويي قرار گرفته اند
503
بررسي عوارض روانشناختي بلوغ در رفتار نوجوانان دختر مقطع دبيرستان شهر بلداجي
504
بررسي عوارض زودرس پس از انجام ERCP در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
505
بررسي عوارض زودرس پس از انجام ERCP در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
506
بررسي عوارض زودرس تعبيه كاتتر وريد مركزي توسط دستياران طب اورژانس در بيماران بستري در اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت طي سال 1397
507
بررسي عوارض زودرس جراحي كامل تترالوژي فالوت در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت طي سال هاي 1380 تا 1389
508
بررسي عوارض زودرس و ديررس هموروئيدكتومي با دو تكنيك ليگاشور وسنتي
509
بررسي عوارض زودرس و مرگ ومير اعمال جراحي انجام شده براي درمان سرطان كولون در بيمارستان رازي-رشت طي سالهاي(1378-1376)
510
بررسي عوارض سابژكتيو ناشي از راديوتراپي در بيماران مبتلا به سرطان هاي سر و گردن
511
بررسي عوارض عمل جراحي تيروئيد كتومي در بيماران جراحي شده در بخشهاي بيمارستان فرخي و افشار يزد از بهمن ماه 1372 لغايت بهمن ماه 74
512
بررسي عوارض عمل جراحي تيروئيدكتومي در بيماران جراحي شده در بخشهاي جراحي بيمارستان فرخي و افشار از بهمن ماه 1372 لغايت بهمن ماه 1374
513
بررسي عوارض قلبي عروقي در بيماران دياليزي
514
بررسي عوارض قلبي عروقي در بيماران دياليزيبخش دياليز بيمارستان شهيد رهنمون يزد
515
بررسي عوارض كليوي وانكومايسين در بيماران بستري در بخش عفوني و ICU بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1392
516
بررسي عوارض كنتاكت لنزهاي هارد و سافت در 200 مورد بيمار در مدت 2 سال
517
بررسي عوارض كوتاه مدت تعويض خون در نوزادان در بيمارستانهاي الزهرا و هفده شهريور در سالهاي 80 - 1375
518
بررسي عوارض كوله سيستكتومي لاپاروسكوپيك در بيماران مراجعه¬كننده به مراكز آموزشي- درماني رشت در سال 96
519
بررسي عوارض گوارشي ديابت
520
بررسي عوارض گوشي هاي تلفن موبايل
521
بررسي عوارض لنزهاي تماسي
522
بررسي عوارض لنزهاي تماسي
523
بررسي عوارض مادري و نوزادي در بارداري بالاي 40 سال در بيمارستان الزهراي رشت از مهر 1388 تا مهر 1393
524
بررسي عوارض مادري و نوزادي در بارداري هاي زير 20 سال در بيمارستان الزهراي رشت بين مهر ماه 1388 تا مهر ماه 1392
525
بررسي عوارض مرتبط با پلاك گذاري در افراد مبتلا به شكستگي ميانه ي استخوان ترقوه مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا شهرستان رشت
526
بررسي عوارض نورپلانت در 50 نفر از مراجعه كنندگان به كلينيك تنظيم خانواده زايشگاه بهمن بمدت يكسال 74-1373
527
بررسي عوارض نورپلانت در 50 نفر از مراجعه كنندگان به كلينيك تنظيم خانواده زايشگاه بهمن به مدت يك سال 74-73
528
بررسي عوارض نورپلانت در 50 نفراز مراجعه كنندگان به كلينيك تنظيم خانواده زايشگاه بهمن بمدت يكسال 1374-1373
529
بررسي عوارض نورپلانت در 50 نفراز مراجعه كنندگان به كلينيك تنظيم خانواده زايشگاه بهمن به مدت يكسال 1374-1373
530
بررسي عوارض و ضايعات ناي و حنجره ناشي از لوله گذاري طولاني مدت داخل ناي
531
بررسي عوارض و ضايعات ناي و حنجره ناشي از لوله گذاري طولاني مدت داخل ناي
532
بررسي عوارض و گزارشات پاتولوژي هيستركتوميهاي ابدومينال و مقايسه آن با واژينال در طي 4 سال در بيمارستان افشار و زايشگاه بهمن يزد
533
بررسي عوارض و گزارشات پاتولوژي هيستركتوميهاي ابدومينال و مقايسه آن با واژينال در طي 4 سال در بيمارستان افشار و زايشگاه بهمن يزد
534
بررسي عوارض و نتايج عمل جراحي ليزيك در يزد
535
بررسي عوارض و نتايج عمل جراحي ليزيك در يزد
536
بررسي عوارض و هزينه هاي درمان بيماران بستري شده به علت نقصG6PD در بيمارستان 17 شهريور رشت از مهر ماه 1390 تا مهر 1391
537
بررسي عوارض وعوامل همراه با حاملگي هاي طولاني شده در زائو هايي كه از تاريخ 1/4/1377 تا تاريخ 1/8/1377 در مركز آموزشي درماني الزهراي رشت وضع حمل نموده اند
538
بررسي عوارض ونتايج ESWL ششصد بيمار( 856 مرحله ) در بخش سنگ شكني بيمارستان رازي رشت ( سال 72-71)
539
بررسي عواقب تعويض بال و موتور جنگنده سنگين
540
بررسي عوامل (پولي وغير پولي ) موثر بر تورم در ايران (1379 - 1338 )
541
بررسي عوامل آسيب زا در تربيت ديني دانش آموزان مقطع ابتدايي بر اسا س روش تدريس معلمان
542
بررسي عوامل آلاينده هواي تهران و راه حل هاي اجرايي در كاهش آن
543
بررسي عوامل آموزش موثر بر سطح تفكر خلاق در بين دانشجويان دختر رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور دولت آباد در سال 85-84
544
بررسي عوامل آموزشگاهي ، فرهنگي و خانوادگي موثر بر پايين بودن طلاق در استان يزد
545
بررسي عوامل آموزشي (روش تدريس، محتوا و سازماندهي محتوا، ارزشيابي) و عامل سازماني (مديريت مدرسه) مؤثر بر تقويت تفكر خلاق دانش آموزان دورۀ اول متوسطۀ شهرستان بروجرد درسال تحصيلي 96- 95
546
بررسي عوامل آميخته بازاريابي به منظور انتخاب مدل مناسب آميخته براي بازاريابي شيرهاي طعم دار پگاه اصفهان (باتوجه به نظرات خرده فروشان )
547
بررسي عوامل آميخته موثر بازاريابي بر روي رفتار خريد مصرف كنندگان در صادرات
548
بررسي عوامل آميخته موثر بازاريابي بر روي رفتار خريد مصرف كنندگان در صادرات
549
بررسي عوامل اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به لپتوسپيروز بستري شده در بيمارستان رازي سال 76- 1375
550
بررسي عوامل اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به لپتوسپيروز بستري شده در بيمارستان رازي، سال 76-1375
551
بررسي عوامل اپيدميولوژيك و وضعيتهاي كلينيكي در ارتباط با اوتيت سروزمياني مزمن در بيماران مراجعه كننده به مجتمع آموزشي ، پژوهشي و درماني حضرت رسول اكرم ﴿ص﴾ در فاصله سالهاي 1373-1371
552
بررسي عوامل اپيدميولوژيك ووضعيتهاي كلينيكي در ارتباط با اوتيت سروزمياني مزمن در بيماران مراجعه كننده به مجتمع آموزشي پژوهشي و درماني حضرت رسول اكرم ﴿ص﴾
553
بررسي عوامل اثر بخش برو فاداري برند در پوشاك بانوان
554
بررسي عوامل اثر بخش وفاداري بر ند در پوشاك بانوان
555
بررسي عوامل اثر گذار بر اثربخشي نظام پيشنهادات در اداره كل بيمه خدمات درماني استان تهران
556
بررسي عوامل اثر گذار بر ارزش ويژه برند باشگاه ملوان بندرانزلي
557
بررسي عوامل اثر گذار بر ارزش ويژه برند بر مبناي الگوي اكر در صنعت هوانوردي هواپيمايي قشم اير
558
بررسي عوامل اثر گذار بر پذيرش بيمه از سوي توليدكنندگان زرشك﴿ مورد مطالعه شهرستان قاين﴾
559
بررسي عوامل اثر گذار درطراحي دستگاه تصفيه كننده هوا
560
بررسي عوامل اثر گزار برطراحي خودروي كوچك شهري
561
بررسي عوامل اثربخش بر آموزش كارآفريني در اداره آموزش وپرورش شهرستان محلات
562
بررسي عوامل اثربخشي نظام پرداخت در وزارت امور اقتصادي و دارائي از ديدگاه كاركنان
563
بررسي عوامل اثرگذار بر آمادگي سازمان در برابر تغيير در صنايع شهداي صدرشيمي شيراز
564
بررسي عوامل اثرگذار بر ارزش ويژه برند باشگاه ملوان بندرانزلي
565
بررسي عوامل اثرگذار بر ارزش ويژه برند خدمات بر مبناي الگوي آكر ﴿مورد كاوي: مؤسسه آموزش زبان سفير﴾
566
بررسي عوامل اثرگذار بر از خود بيگانگي اساتيد دانشگاههاي شهرستان دامغان
567
بررسي عوامل اثرگذار بر بروز پرخاشگري در تماشاگران، بازيكنان و مربيان تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان
568
بررسي عوامل اثرگذار بر تحصيل دانش و توانايي كاربرد دانش توسط كاركنان شركت مخابرات شيراز
569
بررسي عوامل اثرگذار بر نحوه گذران اوقات فراغت كاركنان علمي و اداري دانشگاه شهيد بهشتي با تاكيد بر فعاليت ورزشي
570
بررسي عوامل اثرگذار در عكاسي تئاتر با نگاهي به آثار داگلاس اچ جفري، جوزف كودلكا و يوسف كارش
571
بررسي عوامل اثرگذار در مديريت پروژه هاي پيمان مديريت ساختماني (مطالعه موردي: برجهاي ساختماني با ساختار مديريت كلاسيك در شهر مشهد)
572
بررسي عوامل اجتماعي - اقتصادي شيوع جرايم در شهرستان پارس آباد در سال 1388
573
بررسي عوامل اجتماعي - اقتصادي موثر بر اشتغال زنان ( مورد شهر قاينات )
574
بررسي عوامل اجتماعي - رواني تعيين كننده پاي بندي بيماران قلبي به توصيه هاي پزشكي بعد از جراحي باي - پس در شهر يزد
575
بررسي عوامل اجتماعي - رواني تعيين كننده كيفيت زندگي بيماران قلبي عروق كرونر پس از عمل جراحي قلب باز
576
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنكي موثر بر بهره مندي شهروندان از فناوري اطلاعات و ارتباطات در شهر يزد
577
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي انزواي اجتماعي دختران مجرد بالاي سي سال شهر يزد
578
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي مؤثر بر قانون گرايي و قانون گريزي شهروندان ﴿در سميرم﴾
579
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با احساس امنيت اجتماعي دختران دبيرستاني شهر شيراز
580
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با الگوهاي مصرف انرژي در بخش خانگي شهر يزد
581
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با انحرافات اجتماعي زنان در زندان شهركرد
582
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با مصرف دارو در شهر يزد
583
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي موثر بر انزواي اجتماعي جوانان 25 - 17 ساله شهر همدان
584
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي موثر بر رشد اجتماعي دانش آموزان ﴿ شهرستان بيرجند سال تحصيلي 1392-93
585
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي موثر بر شكاف جنسيتي در انتخابات پارلماني ايران
586
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي موثر بر مشاركت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي (1382-1358) (يك تحقيق پيمايشي در شهرستان دره شهر)
587
بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي موثر بر ميزان آگاهي دانشجويان از حقوق شهروندي (با مطالعه دانشجويان دانشگاه هاي خرم آباد)
588
بررسي عوامل اجتماعي (خانواده و مدرسه ) مرتبط باترك تحصيل دانش آموزان مقطع متوسطه استان قم
589
بررسي عوامل اجتماعي (خانواده و مدرسه )مرتبط باترك تحصيل دانش آموزان مقطع متوسطه استان قم
590
بررسي عوامل اجتماعي _ فرهنگي نگرش شهروندان يزدي به ازدواج موقت
591
بررسي عوامل اجتماعي ،اقتصادي موثر بر گرايش دانش آموزان متوسطه شهرستان كوهرنگ به نماز
592
بررسي عوامل اجتماعي ،اقتصادي و سياسي موثر بر عقب ماندگي و توسعه نيافتگي كشور ايران
593
بررسي عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي موثر بر پديده سرقت (مورد مطالعه : شهرستان خرم آباد در سال )9831 -09
594
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي در دينداري دانشجويان پيام نور شاهرود
595
بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي مرتبط با گرايش جوانان به فرهنگ بيگانه
596
بررسي عوامل اجتماعي -اقتصادي موثر بر افزايش سن ازدواج در جوانان پسر 25تا 35سال شهرستان فارسان
597
بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر شاخص dmft در بزرگسالان شهر شاهديه درسال ۱۳۹۵ : مطالعه مقطعي - توصيفي
598
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر عدم استقبال سواد اموزان از نهضت سواد اموزي
599
بررسي عوامل اجتماعي -اقتصادي موثر بر گرايش جوانان به الگوهاي فرهنگ غربي
600
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر نظام ارزشي دانش آموزان مقطع متوسطه در مقايسه با نظام ارزشي والدين ، نمونه موردي دانش آموزان دبيرستان اصغر بابايي بروجن
601
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر در ايجاد رابطه دوستي بين دختران و پسران
602
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي و سياسي مهاجرت جوانان زير 35 سال به خارج از كشور از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور
603
بررسي عوامل اجتماعي الگو گزيني دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تنكابن درسال 1390-1389.
604
بررسي عوامل اجتماعي بر اوقات فراغت جوانان 18-29ساله ي شهركرد
605
بررسي عوامل اجتماعي بزهكاري نوجوانان پسر، مقطع راهنمايي در تهران
606
بررسي عوامل اجتماعي بيماريهاي رواني ( افسردگي ) شهرستان اصفهان 1381
607
بررسي عوامل اجتماعي بيماريهاي رواني (افسردگي) شهرستان اصفهان 1381
608
بررسي عوامل اجتماعي تاثير گذار بر دو رمان ﴿ليل و قضبان﴾ و ﴿الذين يحترقون﴾ از نجيب الكيلاني
609
بررسي عوامل اجتماعي در بزهكاري نوجوانان شهر همدان با تاكيد بر عامل خانواده ، اولياي مدرسه و گروه دوستان
610
بررسي عوامل اجتماعي در گرايش به اعتياد جوانان شهرستان بروجن
611
بررسي عوامل اجتماعي سعادت و خوشبختي از منظر قران كريم
612
بررسي عوامل اجتماعي فردي-خانوادگي ناهنجاريهاي رفتاري دربين نوجوانان وجوانان 24-12 شهرستان بوشهر1388
613
بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي برخورداري برندهاي ايراني از عناصر مقوم ميراث برند
614
بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي مرتبط با طرد اجتماعي زنان زنداني شهر يزد و شيراز
615
بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مرتبط با مشاركت سياسي زنان يزد
616
بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي موثر بر باور پذيري دموكراسي ( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان )
617
بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي موثر بر چگونگي نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوانان شهر نوكنده در سال 90-89
618
بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي موثر بر حجاب و عفاف زنان در شهرستان بروجن
619
بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي موثر بر مشاركت اجتماعي زنان﴿مطالعه موردي شهر اصفهان﴾
620
بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي موثر بر ميزان توانمندي زنان سرپرست خانوار شهر تبريز
621
بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي و زيرساخت هاي موثر بر توسعه گردشگري در جزيره قشم
622
بررسي عوامل اجتماعي فقر در منطقه عقدا در سال 1380
623
بررسي عوامل اجتماعي كاهش تمايل پسران در شهر گنبد كاووس براي شركت در آزمون سراسري ( كنكور ) در سال تحصيلي 85-84
624
بررسي عوامل اجتماعي كاهش تمايل پسران شهر علي آباد كتول براي شركت در آزمون سراسري (كنكور)در سال تحصيلي 86
625
بررسي عوامل اجتماعي گرايش به جراحي زيبايي.
626
بررسي عوامل اجتماعي گريز از مذهب در دانشجويان 20-30سال دانشگاههاي دامغان
627
بررسي عوامل اجتماعي مËثر بر بازگشت مجدد به زندان و تكرار جرم مردان با تÊكيد بر اثر زندان (مورد مطالعه : زندان مركزي ياسوج در سال 91-1390)
628
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر انگيزه ي تحصيلي ( ادامه تحصيل ) دانشجويان كارشناسي ارشد پيام نور تهران
629
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر تعارضات زناشويي در بين زنان شهر يزد
630
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتارهاي ديني در شهر سميرم
631
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر شدت تتياد در شهر اهواز
632
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش به جراحي زيبايي در شهر رشت.
633
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش به نابهنجاري در بين دانش آموزان
634
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش به نزاع‌هاي خياباني در شهرستان بندرعباس
635
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتي (مورد مطالعه: شهرستان شهركرد)
636
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش نوجوانان دختر دبيرستان‌هاي شهركرد به شبكه‌هاي اجتماعي
637
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش نوجوانان و جوانان پسر بزهكاري﴿مورد مطالعه زندان شهر بيرجند﴾
638
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر برافسردگي دانش آموزان شهرستان سميرم
639
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر برنگرش مردم نسبت به محيط زيست
640
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر در افت تحصيلي در ميان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه
641
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با احساس خوشبختي در بين شهروندان شهر يزد
642
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با رشد اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر يزد
643
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با رضايت اعضاي هيئت علمي از فعاليت هاي روابط عمومي دانشگاه يزد
644
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با سلامت اجتماعي در بين زنان شهر يزد
645
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با فرهنگ توليد در ميان مديران واحدهاي توليدي شهرستان يزد
646
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با قوانين شهروندي(قانون پذيري)و(قانون گريزي دربين شهروندان رامسر درسال 1388.
647
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با گرايش بانوان به ورزش بدنسازي تناسب اندام
648
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با گرايش به رفتارهاي پرخطر در بين دانش آموزان متوسطه دوم شهر شيراز
649
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با نگرش به ارتقاي مشاركت زنان در سطوح مديريتي
650
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با نگرش زنان شهر كرمان نسبت به مصرف مواد مخدر
651
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط بارضايت از تحصيل درميان دانشجويان دانشگاه يزد
652
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط بر كنترل ديابت در شهر يزد
653
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر آسيبهاي اجتماعي زنان 30-15 ساله در شهرستان گنب سال 93
654
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر احساس امنيت اجتماعي در بين شهروندان اصفهاني
655
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر احساس محروميت نسبي دانشجويان دانشگاه ÷يام نور قاين
656
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ازدواج هاي موفق در شهرستان شهركرد
657
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اعتماد اجتماعي در بين مددجويان تحت پوشش كميته امداد﴿ره﴾ شهرستان كوهرنگ
658
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اعتماد شهروندان اصفهاني
659
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر و دختر متوسطه سمنان
660
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي مينودشت , factors that influence high school students drop minoodasht
661
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر افزايش افسردگي در بين دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بوشهر
662
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر افسردگي
663
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر انسجام ملي اقوام ممتلف از ديدگاه شهروندان گنبدكاووس
664
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ايجاد احساس امنيت اجتماعي در شهرستان گنبد كاووس
665
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر بالا رفتن سن ازدواج از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيامنور واحد گنبد كاووس
666
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر بزهكاري نوجوانان وجوانان روستاهاي دهنه ،اورجنلي ،صوفي شيخ دازو مالاي شيخ (منطقه ي كلاله )
667
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پر خاشگري كلامي دختران مقطع راهنمايي شهر بوشهر
668
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پرخاشگري تماشاگران ورزش فوتبال ليگ دسته يك شهرستان دير
669
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان (سالهاي 71-68)
670
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تعامل جوانان و والدين در شهرستان فارسان
671
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تعهد اجتماعي ﴿ دانشجويان دانشگاه اصفهان﴾
672
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تمايل به مد گرايي دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهر در سال 88-87
673
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تمايل زنان به مشاركت سياسي در شهرستان نجف اباد
674
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ثبات و پايداري ازدواج زنان متاهل در شهرستان گنبد كاووس
675
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر حقوق زنان در ايران
676
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر خشونت خانوادگي
677
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر خشونت نوجوانان مورد مطالعه دختران و پسران دوره متوسطه شهر گرگان
678
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر خشونت نوجوانان مورد مطالعه دختران و پسران دوره متوسطه شهر گرگان
679
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر خشونت وپرخاشگري جوانان شهرستان گنبد كاووس
680
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ديدگاه دانشجويان دانشگاههاي شهرستان قاين نسبت به موضوع عدالت
681
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر دينداري دانشجويان دانشگاه پيام نور اصفهان
682
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر راههاي جلب مشاركت زنان در توسعه روستايي
683
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي
684
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران درشهرستان ساري در سال 1378
685
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي معلمان شهر قائمشهر
686
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رفتارهااي زيست محيطي (مصرف انرژي)
687
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر سالمندآزاري در شهر گنبد از منظر شهروندان
688
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر سبك پوشش دختران جوان در شهر ساري
689
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر سرقت در شهرستان گرگان از منظر شهروندان
690
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر سن بلوغ دختران دبيرستان شهرهاي دلند- خان ببين
691
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر شدت اعتياد در شهر اهواز
692
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر شكاف نسلها (تضاد بين والدين و فرزندان )
693
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر شكل گيري هويت اجتماعي جوانان شهر قاين
694
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر طلاق در شهرستان بهشهر
695
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر طلاق در شهرستان شهركرد
696
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر طلاق درشهرستان گنبد كاووس ازمنظرشهروندان
697
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر فرهنگ سياسي دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين
698
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر قانون گريزي در مترو تهران توسط مسافران درون شهري
699
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر كار احساسي در بين پرستاران ﴿مطالعه موردي: بيمارستان هاي غرب تهران﴾
700
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر گرايش به اعتياد جوانان در شهر گاليكش
701
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر گرايش پسران 15تا 25 به مواد اعتياد آور (مخدر)درشهرستان اصفهان
702
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر گرايش پسران نوجوان زندان اصفهان به مواد اعتياد آور
703
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر گرايش مردان به اعتياد در شهر اهواز در سال 91
704
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ماندگاري در درمان در مراكز ترك اعتياد شهر شيراز
705
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مد گرايي دانش آموزان مورد مطالعه دختر مقطع متوسطه شهر دير87-86
706
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مديريت بدن
707
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مشاركت اجتماعي مورد مطالعه : ساكنان محله شهر دوستدار كودك بم
708
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مشاركت سياسي جوانان ايراني (مطالعه موردي جوانان شهر شوشتر)
709
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مصرف سيگار و ترياك زندانيان شهرستان لنگرود.
710
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مصرف مواد مخدر در بين جوانان 15-25 سال ( مطالعه موردي شهرستان لنگرود )
711
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان ازدواج زنان شاغل در شهر شهركرد بين سال 1380-1389
712
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان اعتماد اجتماعي دانشجويان پيام نور حاجي آباد زيركوه
713
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان تقديرگرايي دانشجويان شهر فولادشهر
714
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان خانواده گرايي بين افراد بالاي 18 سال شهرستان نجف اباد
715
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان خطر پذيري دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين
716
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان دينداري دانشجويان شهرستان قاين
717
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان رضايت شغلي ( معلمان شهرستان قائم شهر )
718
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين
719
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان سواد رسانه اي دانشجويان دانشگاه پيام نور بيرجند و سربيشه
720
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان فرد گرايي بين افراد بالاي 18 سال در شهرستان نجف اباد
721
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان فرد گرايي دانشجويان دانشگاههاي قاين
722
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان مشاركت سياسي جوانان در شهرستان اردل
723
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر نابرابري در احراز پست هاي سازماني
724
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوانان﴿13-17﴾
725
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر نگرش نسبت به اقدامات انجام شده در زمينه پدافند غير عامل : مطالعه موردي سر پرستان خانوار روستاي ورزگ
726
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر نگرش نسبت به فعاليت هاي كار آفريني
727
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر هويت ملي ﴿مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان﴾
728
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر وقوع جرم و بزهكاري در بين نوجوانان وجوانان18تا 25سال شهرستان نجف اباد در سال 1592
729
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر وقوع جرم و رفتار مجرمانه در بين نوجوانان وجوانان 18 تا 25 سال شهرستان نجف اباد منطقه امير اباددر سال 92
730
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر يكجانشيني عشاير بختياري شهرستان كوهرنگ
731
بررسي عوامل اجتماعي موثر بربدحجابي از منظر شهروندان زن گنبد كاووس
732
بررسي عوامل اجتماعي موثر برتنش هاي خانوادگي دربين مردم شهر ﴿ مهر شهر﴾ بيرجند
733
بررسي عوامل اجتماعي موثر برحقوق زنان در ايران
734
بررسي عوامل اجتماعي موثر بررضايت سالمندان در شهرستان قاين ﴿1390﴾
735
بررسي عوامل اجتماعي موثر برگرايش زنان به جرم
736
بررسي عوامل اجتماعي موثر برمعيارهاي همسرگزيني در ميان دانشجويان قوميت تركمن دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
737
بررسي عوامل اجتماعي موثر برميزان رضايت بيمه شدگان تامين اجتماعي شهر قاين
738
بررسي عوامل اجتماعي موثر برميزان رضايتمندي گردشگران ازكيفيت خدمات گردشگري شهر قاين
739
بررسي عوامل اجتماعي موثر در افت تحصيلي در ميان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه.
740
بررسي عوامل اجتماعي موثر در افت تحصيلي در ميان دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه قم
741
بررسي عوامل اجتماعي موثر در جراحي هاي پلاستيك در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
742
بررسي عوامل اجتماعي موثر در فرهنگ پذيري مهاجران شهرستان ساوه
743
بررسي عوامل اجتماعي موثر در فرهنگ پذيري مهاجرين شهر فيروز آباد
744
بررسي عوامل اجتماعي موثر در كاهش ميزان تصادفات رانندگي ( مطالعه تك موردي - شهرستان سوادكوه )
745
بررسي عوامل اجتماعي موثر در گرايش به مد در زنان
746
بررسي عوامل اجتماعي موثر در ميزان مشاركت سياسي دانشجويان ﴿بررسي موردي؛ دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود﴾
747
بررسي عوامل اجتماعي موثر در نابهنجاريهاي رفتاري دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان خدابنده در سال تحصيلي 87-1386
748
بررسي عوامل اجتماعي موثربر سرقت در استان گلستان
749
بررسي عوامل اجتماعي موثربر كاهش اسيب هاي اجتماعي جوانان از منظر شهروندان گاليكش
750
بررسي عوامل اجتماعي موثربر گرايش جوانان به اعتياد در شهر گاليكش
751
بررسي عوامل اجتماعي موثربرآسيب هاي اجتماعي زنان در شهرستان گنبدكاووس
752
بررسي عوامل اجتماعي موثربراعتياد درشهرستان كلاله ازمنظر شهروندان
753
بررسي عوامل اجتماعي موثربررضايت شغلي معلمان شهرفردوس
754
بررسي عوامل اجتماعي موثربرفاصله اجتماعي تركمن ها با اقوام ديگر از منظرتركمن هاي ساكن شهرستان گنبد كاووس
755
بررسي عوامل اجتماعي موثربرفردگرايي
756
بررسي عوامل اجتماعي موثربرنگرش به حجاب
757
بررسي عوامل اجتماعي موثربرهويت فرهنگي دانش اموزان دختردوره متوسطه شهرستان ديردرسال تحصيلي 88-87
758
بررسي عوامل اجتماعي موثربروضعيت اشتغال زنان سرپرست خانوار(درسازمان بهزيستي شهرقم )
759
بررسي عوامل اجتماعي موثردر ترويج مدگرايي دربين دبيرستان هاي دخترانه شهرستان گاليكش
760
بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر كار كودكان در شهر ياسوج و حومه در سال 1391
761
بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر كيفيت زندگي مهاجرين افغانستاني ساكن در استان اصفهان
762
بررسي عوامل اجتماعي و تعصبات قومي بر مشاركت سياسي مردم و تاثيرات آن بر انتخابات
763
بررسي عوامل اجتماعي و فردي موثر بر درخواست طلاق (بررسي تطبيقي در بين دو گروه از خانواده هاي درخواست دهنده طلاق و طلاق نگرفته شهر مياندوآب )
764
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي تأثيرگذار بر احساس امنيت اجتماعي شهروندان سمناني
765
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي فقر در شهرستان گنبدكاووس
766
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر ميزان رضايتمندي معلولان شهر زرين شهر
767
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با دينداري درميان ساكنين شهر شيراز(سال94)
768
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر آمادگي براي اهداي عضو پس از مرگ مغزي در بين مردم يزد
769
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر مشاركت اجتماعي زنان شهرستان سميرم
770
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر مصرف برق خانوارهاي مازندران
771
بررسي عوامل اجتماعي واقتصادي موثر بر تغييرات سبك زندگي در روستاهاي ايران﴿مطالعه موردي:شهرستان صحنه﴾
772
بررسي عوامل اجتماعي واقتصادي موثر به افزايش ميزان رضايت افراد تحت پوشش كميته امداد
773
بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، موثر بر انتظارات و ميزان رضايت شهروندان از نظام بانكي استان چهارمحال و بختياري
774
بررسي عوامل اجتماعي،اقتصادي موثربرگرايش جوانان به الگوهاي فرهنگ غربي دردانشگاه پيام نورفارسان
775
بررسي عوامل اجتماعي،فرهنگي مؤثر در توانمندي معلولان شهرستان سميرم
776
بررسي عوامل اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي موثر بر رضايت مندي عشاير اسكان داده شده شهرستان سميرم
777
بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر خشونت عليه زنان متاهل شهرستان فارسان
778
بررسي عوامل اجتماعي-شخصيتي مؤثر بر گرايش به نابهنجاري در بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان سميرم
779
بررسي عوامل اجتماعي-فرهنگي موثر بر عدم موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي﴿ مورد مطالعه: شهرستان دلفان﴾
780
بررسي عوامل اجتمايي موثر بر اسيب هاي اجتمايي زنان 30/15 ساله شهرستان كلاله
781
بررسي عوامل ارگونوميك با استفاده از پرسشنامه نورد در كارخانه تفلون كبير يزد
782
بررسي عوامل استراتزيك موثر در موفقيت بنگاههاي كوچك و زودبازده روش كارت امتيازي متوازن
783
بررسي عوامل استراتژيك سازماني جهت كسب مزيت رقابتي (مطالعه موردي:شركت سوپر اكتيو)
784
بررسي عوامل استرس زا از ديدگاه دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور
785
بررسي عوامل استرس زا بر كاركنان شهر داري گنبد كاووس
786
بررسي عوامل استرس زا بر كاركنان شهرداري گنبد كاووس
787
بررسي عوامل استرس زا در دانش اموزان دختر
788
بررسي عوامل استرس زا در دانش اموزان دختر اول دبيرستان
789
بررسي عوامل استرس زا در محيط مدارس دخترانه دوره راهنمايي شهر بهشهر سال تحصيلي -80 81
790
بررسي عوامل استرس زا و وضعيت سلامت عمومي در پرستاران بيمارستانهاي شهيد صدوقي، شهيد رهنمون و افشار وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
791
بررسي عوامل استرس زا و وضعيت سلامت عمومي در پرستاران بيمارستانهاي شهيد صدوقي، شهيد رهنمون و افشار وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
792
بررسي عوامل استرس زا وتاثير استرس بر عملكرد مديران بيمارستان هاي آموزشي
793
بررسي عوامل استرس زاي شغلي كاركنان شاغل در بخش توليد شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي شهر اهواز و ارتباط آن با بازدهي
794
بررسي عوامل استرس زاي شغلي مديران مدارس راهنمايي دولتي استان بوشهر و ارتباط آن با خود كار آمدي شغلي آنان
795
بررسي عوامل استرس زاي شغلي و رابطه آنها با عملكرد كاركنان در سازمان
796
بررسي عوامل اصلي قطع شير مادران شيرده قبل از رسيدن شيرخوارشان به سن 2 سالگي شهرستان طالش در سال 1374
797
بررسي عوامل اصلي و شبيه سازي عيوب گوشواره اي شدن چروكيدگي و پارگي ورق در فرايند كشش عميق در جهت بهبود قطعات نهايي فنجاني
798
بررسي عوامل اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي شهرستان جهرم
799
بررسي عوامل اعتياد درشهركرد
800
بررسي عوامل اعتياد زنان در شهرستان فارسان
801
بررسي عوامل اعتيادوشناسايي راههاي مقابله بالغزش بين افرادي كه درN.A لغزش داشته اندوكساني كه به N.A پايبندبوده انددراستان قم سال 90-89
802
بررسي عوامل اعتيادوشناسايي راههاي مقابله بالغزش بين افرادي كه درN.Aلغزش داشته اند وكساني كه بهN.Aپايبند بوده اند
803
بررسي عوامل افت تحصيلي دانش آموزان
804
بررسي عوامل افت تحصيلي دانش آموزان دخت ر پايه دوم دبستان شهرستان آزادشهر
805
بررسي عوامل افت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهرستان خوي در سال 84-83 از نظر دانش آموزان مردودي اين پايه
806
بررسي عوامل افت تحصيلي دختران مقطع متوسطه شهرستان علي آباد كتول
807
بررسي عوامل افزايش ازدواج جوانان از ديدگاه دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر
808
بررسي عوامل افزايش اعتماد به نفس در دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمايي
809
بررسي عوامل افزايش انگيزه به تحصيل دانش آموزان از ديدگاه دبيران مدارس متوسطه ناحيه يك اصفهان در سال تحصيلي 88
810
بررسي عوامل افزايش دهنده وجدان كاري دبيران مقطع متوسطه در دبيرستان شيروان در 83-82
811
بررسي عوامل افزايش رضايت شغلي اساتيد در دانشگاه اصفهان و ارائه پيشنهاداتي براي بالا بردن كارايي
812
بررسي عوامل افزايش رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي يزد و تعيين اولويت آنها و ارائه پيشنهاداتي براي بالا بردن كارايي
813
بررسي عوامل افزايش سرعت كلاس هاي مختلف كاربرد در سيستم هاي چند هسته اي و ارائه نتايج
814
بررسي عوامل افزايش شيردهي در گاوهاي هلشتاين منطقه زرنديه
815
بررسي عوامل افزايش كيفيت آموزشي در دانشگاه اصفهان و پيشنهاداتي براي بهبود آن
816
بررسي عوامل افزايش گاز سولفيد هيدروژن در مخازن نفت و گاز
817
بررسي عوامل افسردگي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر رشته حسابداري.
818
بررسي عوامل اقتصادي - اجتماعي موثر بر تاخير سن ازدواج مورد مطالعه دانشجويان دختر مجرد دانشگاه آزاد دشتستان در سال تحصيلي 877-86
819
بررسي عوامل اقتصادي - اجتماعي موثر بر خرابكاري به عنوان نوعي رفتار بزهكارانه در بين دانش آموزان دبيرستانهاي قم
820
بررسي عوامل اقتصادي - اجتماعي موثر بر رشد توريسم در ايران ( خدمات و فرهنگ )
821
بررسي عوامل اقتصادي – اجتماعي موثر بر كيفيت زندگي جوانان بومي ساكنان منطقه پارس جنوبي
822
بررسي عوامل اقتصادي - اجتماعي موثربرپذيرش آموزش محيط زيست ازديدگاه دانشجويان دانشگاه هاي مجري رشته آموزش محيط زيست
823
بررسي عوامل اقتصادي - اجتماعي و جمعيت شناختي موثر بر مرگ و مير كودكان در شهرستان نجف آباد و مباركه
824
بررسي عوامل اقتصادي ، اجتماعي موثر بر رفتار باروري زنان روستاي امير آباد بهشهر
825
بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر گرايش جوانان بر قاچلق كالا در شهر گناوه
826
بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر برشادي وارتباط آن با بهره وري نيروي كار
827
بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي و فرهنگي زندانيان شهرستان تنكابن درسال 86.
828
بررسي عوامل اقتصادي احداث گلخانه گل رز در شهرستان بروجن
829
بررسي عوامل اقتصادي تأثيرگذار بر تصادفات جاده اي كشور با توجه به نظريه زيست محيطي EKC
830
بررسي عوامل اقتصادي جرم در مناطق كشور با تاكيد بر استان سيستان و بلوچستان طي سال‌هاي 1388-1394
831
بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر صادرات غيرنفتي استان‌هاي ايران: رويكرد داده‌هاي تابلويي (1392-1383)
832
بررسي عوامل اقتصادي موثر بر فقر روستايي در روستاهاي شهرستان طارم استان زنجان
833
بررسي عوامل اقتصادي موثر در پرداخت خمس مطالعه موردي استان همدان
834
بررسي عوامل اقتصادي موثربر رضايتمندي شغلي كشاورزان شهرستان گنبد كاووس
835
بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر ارزش هاي زمينه ساز توسعه (جوانان 41 تا 92 سال ) شهرستان دزفول در سال 09
836
بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر باروري زنان و تبيين نقش توسعه اي آن در مناطق روستايي شهرستان گرمي در استان اردبيل
837
بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر دينداري دانشجويان
838
بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر عدم پذيرش و پايدار نوآوري " آزمون خاك" از سوي غله كاران استان قم
839
بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان مجرد سال تحصيلي 1379-1378
840
بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر ميزان موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهرستان ساوه
841
بررسي عوامل اقتصادي واجتماعي گرايش زنلن به حرفه خياطي
842
بررسي عوامل اقتصادي واجتماعي موثر بر رضايت مندي بازنشستگان آموزش وپرورش شهر بوشهر
843
بررسي عوامل اقتصادي واجتماعي موثر برميزان مطالعه غيردرسي دانشجويان پيام نور محلات درسال86
844
بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و آموزشي موثر بر تمايل به خروج معلمان فوق ليسانس و بالاتر از آموزش و پرورش شهر شيراز
845
بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موثر بر چندهمسرگزيني مردان در منطقه باشت از توابع شهرستان گچساران
846
بررسي عوامل اقتصادي،اجتماعي موثر بر اعتياد معتادان در شهر برازجان
847
بررسي عوامل اقتصادي،اجتماعي موثر بر همنوايي اجتماعي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر برازجان در سال تحصيلي 86-1385
848
بررسي عوامل اقتصادي-اجتماعي موثر بر ميزان مهاجرت روستا- شهري (درشهرستان كرمانشاه )
849
بررسي عوامل اكولوژيك مرتبط با سرطان پوست غير ملانوم در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه تومور بيمارستان پوست رازي تهران در سال ۱۳۹۶ (موردي- شاهدي همزمان)
850
بررسي عوامل اكولوژيكي موثر بذ اساس گياه دارويي جعفري فرنگي كوهستاني ...در استان تهران
851
بررسي عوامل اكولوژيكي موثر بر خصوصيات رويشي و عصاره دو گونه سريش در شمال منطقه زياران شهرستان آبيك قزوين
852
بررسي عوامل اكولوژيكي موثر بر فقر اقتصادي سكونت گاههاي روستايي (كاشمر)
853
بررسي عوامل اكولوژيكي موثر بر فقر اقتصادي سكونت گاههاي روستايي كاشمر
854
بررسي عوامل اكولوژيكي موثر بر كميت و كيفيت اسانس گيا ه دارويي نعنا زيبا گل ريز در استان گيلان
855
بررسي عوامل اكولوژيكي موثر بر ميزان اسانس دانه بادام كوهي در منطقه بم
856
بررسي عوامل اكولوژيكي موثر براسانس گياه دارويي جعفري فرنگي گوهستاني دراستان تهران
857
بررسي عوامل اموزشي موثر در اموزش وپرورش عقب ماندگان ذهني اموزش پذير
858
بررسي عوامل اموزشي موثر در اموزش وپرورش عقب ماندگان ذهني اموزش پذير
859
بررسي عوامل اموزشي موثر در اموزش وپرورش عقب ماندگان ذهني اموزش پذير
860
بررسي عوامل انحراف رفتاري دختران دانشجو ( غير بومي )
861
بررسي عوامل انسجام در داستانهاي كوتاه سيمين دانشور
862
بررسي عوامل انسجام در كتابهاي درسي دانشگاه پيام نور (رشته روان شناسي )
863
بررسي عوامل انسجام در متون فيزيك دانشگاهي
864
بررسي عوامل انسجام در متون فيزيك دوره متوسطه رشته علوم تجربي
865
بررسي عوامل انسجام متني در مناجات شعبانيه بر اساس نظريه هاليدي و رقيه حسن
866
بررسي عوامل انسجامي در آثار ادبي جلال آل احمد (مدير مدرسه ، نون و القلم )
867
بررسي عوامل انگيزش شغلي بر اساس تئوري دو عاملي هرزبرگ و ارائه راهكارهايي جهت افزايش انگيزش در سازمان مطالعه موردي موسسه مالي و اعتباري قوامين
868
بررسي عوامل انگيزشي بهداشتي كاركنان شركت لوله هاي دقيق كاوه بر اساس نظريه هاي هرزبرگ
869
بررسي عوامل انگيزشي در كاركنان بانك صادرات ايران
870
بررسي عوامل انگيزشي در كاركنان مدرسه راهنمائي تحصيلي پسرانه آئينه منطقه 5 آموزش و پرورش تهران
871
بررسي عوامل انگيزشي شركت در فعاليتهاي ورزشي دانش آموزان راهنمايي و متوسطه شهرستان گرمي در سال تحصيلي 88-1387
872
بررسي عوامل انگيزشي موثر برشركت پرستاران در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت بيمارستانهاي آموزشي درماني رشت ، سال 1377
873
بررسي عوامل انگيزشي و بهداشتي دبيران ورزش هنرستانهاي تربيت بدني شهر تهران بر اساس نظريه هرزبرگ
874
بررسي عوامل انگيزشي و بهداشتي كاركنان تربيت بدني استان يزد بر اساس نظريه هرزبرگ
875
بررسي عوامل اوج و افول فرش كرمان در دوره ي قاجار
876
بررسي عوامل ايجاد انگيزش در كار كاركنان پست بانك
877
بررسي عوامل ايجاد انگيزه براي ورود به دانشگاه در پسران مقطع پيش دانشگاهي
878
بررسي عوامل ايجاد انگيزه پژوهش در دانش آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي.
879
بررسي عوامل ايجاد انگيزه پيشرفت در كودكان پيش دبستاني و نقش مهدكودك ها در آن در شهرستان آمل
880
بررسي عوامل ايجاد انگيزه در معلم و رابطه آن با تدريس اثربخش
881
بررسي عوامل ايجاد بحران در شبكه حمل و نقل شهري و ارائه راهكارها (مطالعه موردي: منطقه 3 شهر اصفهان)
882
بررسي عوامل ايجاد پرخاشگري در كودكان﴿2تا6سال﴾ از ديدگاه اوليا و مربيان در سطح شهر فارسان در سال تحصيلي 92-93
883
بررسي عوامل ايجاد زمين‌لغزش در منطقه نقل سميرم و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تثبيت آن
884
بررسي عوامل ايجاد صدا در هواپيما و روش هاي فعال براي كاهش آن
885
بررسي عوامل ايجاد ضربه قوچ در سيستم هيدروليك و ارائه راهكار
886
بررسي عوامل ايجاد عيوب ﴿اعوجاج، ترك و تغيير شكل﴾ در فولادها در طي عمليات حرارتي و روشهاي رفع آن
887
بررسي عوامل ايجاد عيوب شكلي در فرآيند نورد ورق و اثرات آن روي كيفيت محصول
888
بررسي عوامل ايجاد كننده خجالت در ارتباطات اجتماعي كودكان و نوجوانان از نگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
889
بررسي عوامل ايجاد كننده فشارهاي عصبي در كاركنان منطقه 19 پستي
890
بررسي عوامل ايجاد كننده ناباروري در مراجعين موسسه ناباروري مهر در چهارماهه اول سال 1380
891
بررسي عوامل ايجاد كننده نابرابري در جامعه
892
بررسي عوامل ايجاد كننده نابرابري فرصت هاي آموزشي و تاثيرآن بر انزواي اجتماعي دانش آموزان
893
بررسي عوامل ايجادضايعات درخط توليد پوشاك (تريكو) و روشهاي كاهش آن تكنولوژي
894
بررسي عوامل ايجادكننده انگيزه معلمان دركاربردتكنولوژي آموزشي درفرايندياددهي وياگيري ازديدگاه معلمان زن ومرددوره متوسطه شهرتهران درسال تحصيلي 89-88
895
بررسي عوامل ايجادكننده پرخاشگري از نظر مديران دركودكان ابتدايي شهرستان دامغان واميرآباد
896
بررسي عوامل ايجادكننده پرخاشگري ازديدگاه دانش آموزان دخترمقطع سوم راهنمايي شهرگزوبرخوار
897
بررسي عوامل باز دارنده ازدواج دانشجوئي از ديدگاه دانشجويان مجرد دختر و پسر دانشگاه طبرستان
898
بررسي عوامل باز دارنده معلمان ابتدايي در استفاده از تكنولوژي آموزشي در فرآيند ياددهي - يادگيري
899
بررسي عوامل بازاريابي داخلي و تاثير آن بر رفتارهاي شهروندي سازماني و عملكرد مشتري گرايانه ( مطالعه موردي : صنعت بيمارستاني)
900
بررسي عوامل بازدارنده دراموزش يادگيري زبان انگليسي بين دانشجويان علوم تربيتي
901
بررسي عوامل بازدارنده رشد علمي زنان بعد از ازدواج
902
بررسي عوامل بازدارنده مشاركت زنان در سطوح مديريتي از نظر كاركنان آموزش و پرورش منطقه 17 تهران
903
بررسي عوامل بازدارنده معلمان ابتدايي در استفاده از تكنولوژي آموزشي در فرآيند ياددهي- يادگيري
904
بررسي عوامل بازدارنده معلمان ابتدايي در استفاده از تكنولوژي آموزشي در فرآيند ياددهي- يادگيري
905
بررسي عوامل بازدارنده معلمان ابتدايي در استفاده از تكنولوژي آموزشي در فرآيند يادهي
906
بررسي عوامل بازدارنده معلمان ابتدايي در استفاده از تكنولوژي آموزشي در فرآيند يادهي-يادگيري
907
بررسي عوامل بازرگاني تاثير گذار بر فروش داخلي فرش دستباف
908
بررسي عوامل بالا رفتن سن ازدواج دختران
909
بررسي عوامل بالا رفتن سن ازدواج دختران 18-25 سال شهرستان شهركرد
910
بررسي عــوامل باليني موثر بر febrile status epilepticus در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت 1393-1387
911
بررسي عوامل باليني موثر بر Febrile status epilepticusnدر كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت 1387-1393
912
بررسي عوامل بحران و تنش در حوزه ژئوپولتيكي خليج فارس پس از پايان جنگ سرد
913
بررسي عوامل بد حجابي بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
914
بررسي عوامل بر پرورش خلاقيت در دانش آموزان از ديدگاه معلملن مقطع راهنمايي شهر گرگان
915
بررسي عوامل بر رفتار مصرف كننده در شركتهاي بزرگ
916
بررسي عوامل برانگيزاننده شغلي با نياز به موفقيت كاركنان تربيت بدني استان فارس .
917
بررسي عوامل بروز بزهكاري در نوجوانان 15-18سال و راه هاي پيشگيري از آن
918
بررسي عوامل بروز پديده كف در روانكاري
919
بررسي عوامل بروز جرم در خانه هاي مسكن مهر استان البرز
920
بررسي عوامل بروز جرم در خانه هاي مسكن مهر استان البرز
921
بررسي عوامل برون زباني موثر بر پذيرش نو واژه ها از سوي فارسي زبانان بر مبناي مدل انتشار نوآوري هاي كوپر
922
بررسي عوامل برون سازماني در افت تحصيلي دانش آموزان نمونه
923
بررسي عوامل بصري روزنامه هاي چاپ سنگي دوره قاجار
924
بررسي عوامل به خطر اندازي ايمني دريانوردي يك كشتي اقيانوس پيما از بندر مبدا تا بندر مقصد
925
بررسي عوامل بهبود كيفيت تدريس معلمان در مقطع ابتدايي شهرستان بجنورد نيمسال تحصيلي 75-74
926
بررسي عوامل بهبود و توسعه بازار گياهان دارويي در مشهد
927
بررسي عوامل بوجود آورنده روابط نامطلوب بين دختر وپسر در شهرستان رامسر.
928
بررسي عوامل بوجود آورنده سوانح چرخ گوشت
929
بررسي عوامل بوجودآورنده سوانح چرخ گوشت
930
بررسي عوامل بي توجهي به حجاب اسلامي در بين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
931
بررسي عوامل بي علاقگي معلمان به شركت در جلسات گروههاي آموزشي در غرب مازندران در سال 79-78
932
بررسي عوامل بي علاقگي معلمان به شركت در جلسات گروههاي آموزشي در غرب مازندران در سال 79-78
933
بررسي عوامل بيروني و واسطه اي مËثر بر خلاقيت كاركنان شركت ملي نفت ايران
934
بررسي عوامل بيگانگي از كار در كارخانه سيمان سفيد اروميه
935
بررسي عوامل پذيرش تجارت الكترونيك و موانع پذيرش تجارت الكترونيكي در بنگاههاي بزرگ و كوچك
936
بررسي عوامل پذيرش فناوري اينترنت اشيا توسط معلمان با استفاده از مدل TAM (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان البرز)
937
بررسي عوامل پذيرش فناوري اينترنت اشياء در سازمانهاي توليدي
938
بررسي عوامل پرزدهي در پارچه هاي خام پلي استر-ويسكوز كارخانه جنوب يزد
939
بررسي عوامل پرزدهي و عدم ثبات ابعادي در فرش ماشيني
940
بررسي عوامل پره اكلامپسي بستري شده در بيمارستان الزهرا رشت بين سالهاي 1381-1377
941
بررسي عوامل پولي و غير پولي تشديد تورم در اقتصاد ايران﴿ طي سالهلي 1376- 1390﴾
942
بررسي عوامل پيدايش افسردگي در دانش آموزان دوره سوم راهنمايي دخترانه شهر گنبد
943
بررسي عوامل پيدايش خوارج در دوران حضرت امير (ع) و تأثير آنها بر زندگي سياسي اجتماعي مسلمانان تا عصر حاضر
944
بررسي عوامل پيدايش رنگ و عوامل موثر در تغيير رنگ سنگ هاي تزئيني و نماي كربناته
945
بررسي عوامل پيش برنده و بازدارنده تداوم زندگي جامعه عشايري به روش ارزيابي مشاركتي روستايي (جامعه مورد مطالعه: طايفه فارسيمدان ايل قشقايي)
946
بررسي عوامل پيش برنده و بازدارنده توسعه كارآفريني زنان روستايي در شهرستان كاشمر
947
بررسي عوامل پيش بين اضطراب امتحان و ارتباط اين عوامل با سلامت رواني و عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
948
بررسي عوامل پيش بيني كننده استخدام پذيري دانشجويان دانشگاه اصفهان
949
بررسي عوامل پيش بيني كننده استعمال سيگار مبتني بر الگوي باور بهداشتي در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1389
950
بررسي عوامل پيش بيني كننده اضافه وزن و چاقي در كودكان بدو ورود به دبستانهاي شهر رشت سال 1391
951
بررسي عوامل پيش بيني كننده تبليغات شفاهي بيماران ﴿مشتريان﴾در مورد مركز ناباروري يزد در سال 1392
952
بررسي عوامل پيش بيني كننده ترك سيگار بر اساس مدل مراحل تغيير پروچاسكا در كارگران سيگاري كارخانه پارس خزر شهر رشت در سال 1391
953
بررسي عوامل پيش بيني كننده ترك سيگار بر اساس مدل مراحل تغيير پروچاسكا در كارگران سيگاري كارخانه پارس خزر شهر رشت در سال 1391
954
بررسي عوامل پيش بيني كننده ترك سيگار در كارمندان شهر خرم آباد بر اساس الگوي فرا نظريه اي
955
بررسي عوامل پيش بيني كننده ترك سيگار در كارمندان شهر خرم آباد بر اساس الگوي فرانظريه اي
956
بررسي عوامل پيش بيني كننده تعارض مادر- دختر در نوجوانان دختر شهرستان نايين
957
بررسي عوامل پيش بيني كننده تمايل به ازدواج در پسران شهر اصفهان
958
بررسي عوامل پيش بيني كننده خود مراقبتي در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي-درماني دكتر حشمت رشت در سال92- 1391
959
بررسي عوامل پيش بيني كننده در پيامد سه ماهه بيماران دچار خونريزي داخل مغزي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا
960
بررسي عوامل پيش بيني كننده رضايت جنسي زنان شهر يزد
961
بررسي عوامل پيش بيني كننده رفتارهايتغذيه اي در سالمندان شهرستان كلات بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در سال ۱۳۹۵
962
بررسي عوامل پيش بيني كننده سازگاري پس از طلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان
963
بررسي عوامل پيش بيني كننده سختي بي حسي نخاعي(اسپاينال) در بيماران تحت عمل الكتيو ليتوتريپسي سنگ حالب(TUL) در بيمارستان رازي رشت در سال 88
964
بررسي عوامل پيش بيني كننده سرخوردگي زناشويي در زوجين شهر اصفهان
965
بررسي عوامل پيش بيني كننده سلامت اجتماعي مبتني بر سلامت معنوي سالمندان مقيم سراي سالمندان٬ شهر رشت٬ سال 1394 - 1393
966
بررسي عوامل پيش بيني كننده طلاق در زوجين شهر اصفهان
967
بررسي عوامل پيش بيني كننده كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت 1389
968
بررسي عوامل پيش بيني كننده مدت زمان ماندگاري لوله تراشه بيماران بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر در مركز آموزشي درماني منتخب شهر رشت در سال 91
969
بررسي عوامل پيش بيني كننده موثر بر از دست دادن خون در نفروليتوتومي از راه پوست درموقعيت كاملا" خوابيده به پشت در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي ادراري فوقاني در مركزآموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار رشت
970
بررسي عوامل پيش بيني كننده موثر بر مدت زمان بستري بعد از نفروليتوتومي از راه پوست در موقعيت كاملا خوابيده به پشت در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركزآموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار شهر رشت
971
بررسي عوامل پيش بيني كننده موثر بر مدت زمان جراحي نفروليتوتومي از راه پوست در موقعيت كاملا خوابيده به پشت در بيماران بستري مبتلا به سنگهاي دستگاه ادراري فوقاني در مركزآموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار شهر رشت از فروردين 1388 تا اسفند 1389
972
بررسي عوامل پيش بيني كننده موثر بر مدت زمان فلوروسكوپي و دوز رادياسيون در نفروليتوتومي از راه پوست تحت هدايت فلوروسكوپ در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي رشت
973
بررسي عوامل پيش بيني كننده موثر بر موفقيت عمل وازووازوستومي با برش كوچك واحــد خط وسط اسكروتوم و بدون استفاده از تيغ جراحي و با آناستو موز دو لايه جهت برگشت وازكتومي در مركز تخصصي تنظيم خانواده مركز بهداشت استان گيلان از سال1379 تا سال1392
974
بررسي عوامل پيش بيني كننده موثر بر نتيجه عاري از سنگ به دنبال نفروليتوتومي از راه پوست در موقعيت كاملا خوابيده به پشت در بيماران مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني بستري شده درمركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار شهر رشت
975
بررسي عوامل پيش بيني كننده ميل به طلاق، تدوين مدل مداخله اي بومي و اثربخشي آن بر ميل و خودكارآمدي مديريت طلاق در زوجين متقاضي طلاق شهر يزد
976
بررسي عوامل پيش بيني كننده هيپرهوموسيستئينمي در دريافت كنندگان پيوند كليه
977
بررسي عوامل پيش بيني كننده وابستگي ناسالم به جنس مخالف در دانشجويان دانشگاه اصفهان
978
بررسي عوامل پيش بيني كننده وضعيت اشتغال و توانايي كار در بيماران تحت پيوند كليه استان گيلان در سال 1396
979
بررسي عوامل پيش بيني كننده وضعيت ورزش در كار مندان شهر يزد بر اساس الگوي فرا نظريه اي مراحل تغييررفتار
980
بررسي عوامل پيش بيني كننده وضعيت ورزش در كارمندان شهر يزد بر اساس الگوي فرا نظريه اي مراحل تغيير رفتار
981
بررسي عوامل پيش بيني كننده وضعيت ورزش در كارمندان شهر يزد بر اساس الگوي فرا نظريهاي مراحل تغيير رفتار
982
بررسي عوامل پيش بيني كننده ي افسردگي و بهزيستي ادراك شده در سالمندان داراي آشيانه خالي و پر
983
بررسي عوامل پيش بيني كنننده موثر بر شدت عوارض در نفروليتوتومي از راه پوست درموقعيت كاملا" خوابيده به پشت در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي ادراري فوقاني در مركزآموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار شهر رشت
984
بررسي عوامل پيشگويي كننده بروز ضايعات گوارشي در بيماران با بلع مايع سفيدكننده خانگي سديم هيپوكلريت (وايتكس) مراجعه كننده به بيمارستان رازي و 17شهريور رشت طي سالهاي 96-1386
985
بررسي عوامل پيشگويي كننده موثر در پاسخ دهي به تزريق اپيدورال استروﺋيدها(Epidural Steroids Injections) در درمان كمر دردهاي انتشاري (Radicular Low Back Pains)
986
بررسي عوامل پيشگويي‌كننده استعمال دخانيات بر اساس تئوري رفتار برنامه‌ريزي‌شده در دانش‌آموزان دختر مدارس متوسطه دوم شهر رشت
987
بررسي عوامل تأثير گذار در كيفيت درك شده مشتريان از پوشاك ايراني (مطالعه موردي: پوشاك آقايان، فروشگاه البسه آقايان هاكوپيان، ساري، ايران)
988
بررسي عوامل تأثيرگذار بر تصوير شهر (مطالعه موردي: شهر كرج)
989
بررسي عوامل تأثيرگذار بر تصوير شهر(مطالعه موردي: شهر كرج)
990
بررسي عوامل تأثيرگذار بر توزيع هزينه هاي گردشگري زيارتي(نمونه موردي:شهر مشهد)
991
بررسي عوامل تآثيرگذار بر شكل كيري انواع فضاهاي عمومي شهري در ايران
992
بررسي عوامل تأثيرگذار بر طراحي مدل حكمراني در شبكه‌هاي ارائه خدمات سلامت مبتني بر رويكرد قابليت¬هاي پويا با تمركز بر شبكه‌هاي ارائه خدمات تشخيص آزمايشگاهي
993
بررسي عوامل تأثيرگذار بر كيفيت لعاب فيروزه‌اي و دستيابي به روش كنترل كيفيت رنگ آن در روش سنتي در راستاي مرمت و بازسازي تزئينات كاشي‌كاري
994
بررسي عوامل تأثيرگذار بر مديريت ريسك در بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
995
بررسي عوامل تأثيرگذار بر ويژگي‌هاي مكانيكي و دوام ملات‌هاي‌ ژئوپليمري
996
بررسي عوامل تأثيرگذار در كيفيت درك شده مشتريان از پوشاك ايراني (مطالعه موردي: پوشاك آقايان، فروشگاه البسه آقايان هاكوپيان، ساري، ايران)
997
بررسي عوامل تاثير گذار بر ارزش ويژه ي مشتري و قصد خريد در حوزه ي خدمات ﴿مطالعه موردي : رستوران هاي سنتي شهر يزد﴾
998
بررسي عوامل تاثير گذار بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول راهنمايي شهرستان آزاد شهر
999
بررسي عوامل تاثير گذار بر بازاريابي از طريق موبايل در بانكهاي خصوصي در استان اصفهان
1000
بررسي عوامل تاثير گذار بر برند كارفرما و سنجش آن (مطالعه موردي :شهرداري كوهسار )
بازگشت