<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي فراواني ضايعات زباني وآگاهي از وجود آن درافراد مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد در سال تحصيلي۱۳۹۷-۱۳۹۸
2
بررسي فراواني ضايعات ژائنت سل در آزمايشگاه رازي، افراه و بيمارستان پورسينا در رشت از سال 1379 تا 1387
3
بررسي فراواني ضايعات سلول ژانت در ناحيه دهان و فك در نمونه هاي پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي و بيمارستانهاي دانشگاهي شهر يزد طي سالهاي ۱۳۸۴تا۱۳۹۴
4
بررسي فراواني ضايعات مخاطي دهان در افراد بالاي 30 سال و عوامل خطر همراه آن در شهر رشت
5
بررسي فراواني عارضه سروما بعد از عمل جراحي هرنيوپلاستي اينگوئينال با مش در بيمارستان پورسينا رشت
6
بررسي فراواني عدم انطباق CENTRIC OCCLUSION بر CENTRIC RELATION در مراجعين به بخش پروتز كامل دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
7
بررسي فراواني عدم انطباق Occlusion Centric بر Relation Centric (O.CبرCR)در مراجعين به بخش پروتز كامل دانشكده دندانپزشكي يزد
8
بررسي فراواني عفونت ادراري در كودكان دچار سنگهاي ادراري مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 1374 تا 1382
9
بررسي فراواني عفونت ادراري و عوامل همراه آن در كودكان مبتلا به عفونت سيستم ادراري مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور طي سال هاي 94-89
10
بررسي فراواني عفونت استرونژيلوئيدس استركوراليس در بيماران دريافت كننده داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني در بيمارستان هاي شهر رشت در سال 1396
11
بررسي فراواني عفونت با ويروس BKدر بيماران دريافت كننده پيوند كليه
12
بررسي فراواني عفونت دستگاه ادراري تحتاني بدليل استفاده از سوند ادراري و ريسك فاكتورهاي همراه آن در بيماران بستري شده در بخش نورولوژي بيمارستان پورسينا شهر رشت در سال 1390
13
بررسي فراواني عفونت دستگاه ادراري در نوزادان ترم تب دار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت در سال 1393 تا 1395
14
بررسي فراواني عفونت سيتومگالو در نوزادان با كاهش رشد داخل رحمي متولد شده در بيمارستان الزهرا شهرستان رشت در 1394-1395
15
بررسي فراواني عفونت و عوامل مرتبط با آن پس از بيوپسي ترنس ركتال پروستات با هدايت سونوگرافي در مركز رازي از سال 92 لغايت 94
16
بررسي فراواني عفونتهاي بيمارستاني ناشي از كاربرد سوند اداري در بيماران بستري در بخشهاي جراحي عمومي، يورولوژي و زنان بيمارستان شهيد فقيهي
17
بررسي فراواني علائم باقيمانده پس از تروماي خفيف مغز و همراهي آن با تظاهرات باليني اوليه بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در تابستان سال 1392
18
بررسي فراواني علائم باليني و علائم آزمايشگاهي در بيماري هنوخ شوئن لاين در بيمارستان قائم (عج ) و امام رضا(ع ) از تاريخ 1/1/1377 لغايت 29/12/82
19
بررسي فراواني علائم باليني، يافته هاي آزمايشگاهي و عوارض در كودكان مبتلا به اوريون بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1382
20
بررسي فراواني علائم دهاني صورتي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس(MS) بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1395
21
بررسي فراواني علائم كلينيكي و پارا كلينيكي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
22
بررسي فراواني علائم كلينيكي و پارا كلينيكي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
23
بررسي فراواني علائم كلينيكي و پاراكلينيكي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
24
بررسي فراواني علائم و نشانه هاي اختلالات مفصل گيجگاهي- فكي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1389
25
بررسي فراواني علائم، عوارض، انديكاسيون و نحوه تشخيص و نتايج درمان در بيماران مبتلا به بول ريوي مراجعه كننده به بيمارستان رازي و يك كلينيك خصوصي رشت طي سال هاي90-95
26
بررسي فراواني علايم اضطراب و افسردگي پس از سكته مغزي در بيماران سرپايي مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستانهاي رشت
27
بررسي فراواني علايم باليني و مشخصات آزمايشگاهي بيماران مبتلا به آنژيوادم ارثي مراجعه كننده به كلينيك ايمونولوژي-آلرژي در شهر رشت در فاصله سالهاي 1387 تا 1394
28
بررسي فراواني علايم و اختلالات رواني در بيماران مبتلا به سرگيجه مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين (ع) و پورسيناي رشت- 1393
29
بررسي فراواني علايم و نشانه هاي اختلالات TMJ در دانشجويان دانشجويان دندانپزشكي گيلان-رشت در سال 95-1394
30
بررسي فراواني علل بروز نكروز آواسكولار سر استخوان ران در بيماران تحت عمل جراحي تعويض كامل مفصل هيپ در بيمارستان¬هاي رشت پيش از سال
31
بررسي فراواني علل خارش منتشر بدون ضايعه اوليه پوستي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي(95-94)
32
بررسي فراواني علل سردرد در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستانهاي راه آهن و شهيد صدوقي يزد با شكايت اصلي سردرد
33
بررسي فراواني علل سردرد در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستانهاي راه آهن و شهيد صدوقي يزد با شكايت اصلي سردرد
34
بررسي فراواني علل شناخته شده سردرد در مبتلايان مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت
35
بررسي فراواني علل صدمات چشمي در استان گيلان
36
بررسي فراواني علل غير تروماتيك كاهش سطح هوشياري در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت طي سال 91-1390
37
بررسي فراواني علل فوت در اجساد ارجاع شده با علت نامعلوم به پزشكي قانوني استان گيلان از سال 1392 الي 1396
38
بررسي فراواني علل كلستاز در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي شهرستان رشت طي سالهاي 1385 و 1386
39
بررسي فراواني علل مرگ در بيماران بستري در بيمارستان فيروزآبادي در تابستان سال 1377
40
بررسي فراواني علل مرگ در بيماران ترومايي فوت شده در 24 ساعت اول بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت طي سال-هاي 96 و 97
41
بررسي فراواني علل مرگ و مير كودكان زير 5 سال از سال 1386-1389 در استان يزد
42
بررسي فراواني علل مرگ و مير كودكان زير 5 سال از سال 1386-1389 در استان يزد
43
بررسي فراواني علل ميرايي نوزادان بستري در بيمارستانهاي شهرستان رشت در بررسي سه ساله از سال 1376 تا 1378
44
بررسي فراواني علل نازايي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نازايي مركز آموزشي درماني الزهرا از خرداد ماه 1389 تا فروردين 1390
45
بررسي فراواني علل و عوارض هيستركتومي هاي پس از زايمان در بيمارستان الزهرا (س) رشتاز سال 1381-91
46
بررسي فراواني علل و عــــوامل خطر تعويض خون در نوزادان بستري ناشي از ايكتر در بخش نوزادان ومراقبت هاي ويژه ي نوزادان بيمارستان هفده شهريور رشت در بين سال هاي 1389 تا1391
47
بررسي فراواني عوارض الكتروشوك در بخش ريكاوري در بيمارستان شفا در سال 1397(درمان با تشنج الكتريكي)
48
بررسي فراواني عوارض انفاركتوس حاد سطح تحتاني در مدت بستري بيماران در بخش CCU بيمارستان دكتر حشمت رشت
49
بررسي فراواني عوارض پوستي – مخاطي كموتراپي و فاكتورهاي همراه در مبتلايان به سرطان غيرمتاستاتيك پستان مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 97-95
50
بررسي فراواني عوارض پوستي لاموتريژين و فاكتورهاي موثر در ايجاد آن در كودكان مبتلا به صرع مراجعه كننده به كلينيك اعصاب كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
51
بررسي فراواني عوارض پوستي لاموتريژين و فاكتورهاي موثر در ايجاد آن در كودكان مبتلا به صرع مراجعه كننده به كلينيك اعصاب كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
52
بررسي فراواني عوارض جانبي مصرف داروهاي خط اول ضد سل در مركز آموزشي- درماني رازي رشت(87-82)
53
بررسي فراواني عوارض جراحي در بيماران پيوند كليه شده در مركز آموزشي درماني رازي طي سالهاي 1387-1377
54
بررسي فراواني عوارض دررفتگي قدامي مفصل شانه در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در سال 92-1390/
55
بررسي فراواني عوارض قلبي در بيماران بتا تالاسمي ماژور با طيف سني 20ـ 10 ساله مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني بيمارستان دكتر حشمت در سه ماهة نخست سال 1385
56
بررسي فراواني عوارض مزمن ديابت نوع 2 دربيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت شهريزد در سال 1394
57
بررسي فراواني عوارض ناشي از انواع اعمال جراحي فيستول¬هاي پري آنال در بيماران مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا رشت
58
بررسي فراواني عوارض و مرگ و مير پس از جراحي اندآرتركتومي شريان كاروتيد در بيماران با تنگي كاروتيد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت از سال 1385 تا پايان سال 1388
59
بررسي فراواني عوامل پيش بيني كننده مرتبط با مرگ و مير در بيماران دچار خونريزي داخل مغزي بستري در بيمارستان پورسينا رشت در سال1391
60
بررسي فراواني عوامل خطر آسم شديد مقاوم به درمان در بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك فوق تخصصي ارجاعي ريه در شهر رشت
61
بررسي فراواني عوامل خطر در مردان مبتلا به اختلال عملكرد نعوظي مراجعه كننده به درمانگاه اورولوژي مركز آموزشي درماني رازي و مطبهاي خصوصي اورولوژي شهرستان رشت از 1/4/87 تا 30/7/87
62
بررسي فراواني عوامل خطر قلبي – عروقي در كارخانجات صنعت كاشي استان يزد در سال 1390
63
بررسي فراواني عوامل همراه با بيماري بورگر در بيماران تحت عمل جراحي قرار گرفته در بيمارستان پورسينا و يكي از مراكز خصوصي بين سالهاي 1380-1374
64
بررسي فراواني عوامل همراه با پريتونيت ثانويه در بيمارستان پورسينا رشت (78-73).
65
بررسي فراواني عوامل همراه با كارسينوم سلول كليوي در بيماران مبتلاي بستري شده در بيمارستان رازي شهر رشت 85-1375
66
بررسي فراواني عوامل همراه پرياپيسم در بيماران مبتلابه پرياپيسم كه در بخش ارولوژي بيمارستان رازي شهرستان رشت دردو سال گذشته از سال 1371 الي 1381 بستري بودند
67
بررسي فراواني عود اولين تشنج و ارتباط آن با يافته هاي پاراكلينيك در كودكان بستري شده در بخش اطفال بيمارستان شهيد صدوقي در طي يك سال
68
بررسي فراواني عود اولين تشنج و ارتباط آن با يافته هاي پاراكلينيك در كودكان بستري شده در بخش اطفال بيمارستان شهيد صدوقي در طي يك سال
69
بررسي فراواني فاصله QT طولاني در بيماران تحت درمان با متادون مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي در سال 94
70
بررسي فراواني فرسودگي شغلي در خانم هاي پزشك عمومي و متخصص در شهرستان يزد در سال 1390-1391
71
بررسي فراواني فرسودگي شغلي در خانم هاي پزشك عمومي و متخصص در شهرستان يزد در سال 1390-1391
72
بررسي فراواني فرسودگي شغلي در ميان پرستاران انكولوژي شاغل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1394
73
بررسي فراواني فيبروم رحمي و عوامل همراه در زنان هيستركتومي شده بيمارستان آموزشي درماني الزهرا رشت(آبان 85 الي 86)
74
بررسي فراواني قصور پزشكي در رشته تخصصي اورتوپدي و برخي عوامل همراه آن از ابتداي سال 1391تا انتهاي سال 1396 درپرونده هاي شكايات ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان
75
بررسي فراواني كانديديازيس دهاني در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1395
76
بررسي فراواني كانسرهاي پوست در استان يزد
77
بررسي فراواني كانسرهاي پوست در استان يزد
78
بررسي فراواني كانسرهاي پوست و مقايسه آن با ديگر كانسرها در استان يزد
79
بررسي فراواني كبد چرب غير الكلي در افراد داراي تشخيص سندرم متابوليك، ديابت، ديس ليپيدمي، PCO و چاقي مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد در شهررشت طي آبان 1390 لغايت فروردين 1392
80
بررسي فراواني كريترهاي بين دنداني با استفاده از توموگرافي كامپيوتري با اشعه ي مخروطي در بيماران مراجعه كننده به چند مطب تخصصي در شهر رشت در سال هاي 95 و 96
81
بررسي فراواني كلاميديا تراكوماتيس در زنان نابارور سال 1391
82
بررسي فراواني كلونيزاسيون با استافيلوكوك اورئوس وسوشهاي مقاوم متي سيلين در زخمهاي پوستي بيماران بستري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت در سال 1388 در بدو بستري
83
بررسي فراواني كم شنوايي در نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه شهر يزد در سال 1393
84
بررسي فراواني كم كاري تيروييد در بيماران ديابتي نوع 1 زير 16 سال مراجعه كننده به درمانگاه غدد بيمارستان هفده شهريور شهر رشت در سال هاي 90-1387
85
بررسي فراواني كمبود ويتامينD در بيماران مبتلا به سيروز مراجعه كننده به درمانگاه فوق تخصصي بيمارستان رازي در سال 1394
86
بررسي فراواني كمر درد در كاركنان بيمارستان شهيد صدوقي و مقايسه نتايج درمان هاي مختلف آن در سال 1394
87
بررسي فراواني كمي و كيفي روش هاي تشخيصي تروماي بلانت شكمي در بيماران مولتيپل تروما مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت در 3 ماه اول سال 1396
88
بررسي فراواني كيست احتباسي موكوسي ﴿ MRC﴾ سينوس ماگزيلا در تصاوير پانوراميك ديجيتال و برخي عوامل مرتبط با آن در شهر رشت ﴿ از مرداد 1392 تا تير 1393﴾
89
بررسي فراواني كيست هيداتيك در اعضاي مختلف بدن در بيماران بستري در بيمارستانهاي فيروزگر و حضرت رسول﴿ص﴾﴿تهران﴾
90
بررسي فراواني گرافي¬هاي قفسه سينه تغيير دهنده¬ي اقدامات درمان و عوامل مربوط به آن در بيماران بستري در بخش مراقبت¬هاي ويژه بيمارستان پورسينا، رازي و حشمت شهر رشت
91
بررسي فراواني گرانولهاي فوردايس و لكوادما در بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي دندانپزشكي امام علي (ع ) ناجا تهران در سال 1385
92
بررسي فراواني گروه هاي خوني در اقدام به خودكشي در بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در شش ماه دوم سال 1394
93
بررسي فراواني گروههاي خوني دربيماران مبتلابه ديابت نوع 2 مراجعه كننده به مركزتحقيقاتي درماني ديابت يزد, درسال 1394
94
بررسي فراواني لكوادم و گرانول هاي فوردايس و عوامل مرتبط به آن در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ويژه تخصصي دانشكده دندانپزشكي رشت در سال 1395
95
بررسي فراواني لنفوما و تظاهرات سر و گردن آن در بيماران بستري شده در مراكز درماني شهر رشت طي سالهاي 1386-1382
96
بررسي فراواني ليوميوسار كوم در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستانهاي فيروزگر و رسول اكرم در سال 1377-1370
97
بررسي فراواني مراجعه بيماران جهت ارزيابي لثه خودپساز درمان جراحي لثه در يكي از مطب هاي تخصصي پريو در شهر يزد در سال 1391
98
بررسي فراواني مرگ و مير بيمارستاني ناشي از تروماي مغزي شديد و عوامل مرتبط با آن در كودكان و نوجوانان مراجعه كننده به مركز پورسيناي رشت در سالهاي 94-95
99
بررسي فراواني مرگ و مير پري ناتال و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان هاي استان يزد در سال هاي91-1390
100
بررسي فراواني مرگ و مير پري ناتال و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان هاي استان يزد در سال هاي91-1390
101
بررسي فراواني مرگ و مير و جراحات در تصادفات واژگوني در استان گيلان بين سال¬هاي 93، 94 و 95
102
بررسي فراواني مرگ و مير و عوارض نوزادي و عوامل مرتبط با آن مبتني بر نوع زايمان در نوزادان بســتري در بخش مراقبت هاي ويــژه نوزادان بيمارستان الـــزهرا رشت بين سـال هاي1392-1390
103
بررسي فراواني مرگ ومير و عوامل زمينه اي مرتبط با آن در بيماران بستري شده بخش ارتوپدي بيمارستان پورسينا طي بازه زماني 1385 تا 1390
104
بررسي فراواني مسموميت و عوامل مرتبط با آن در كودكان زير 6 سال بستري در مركز آموزشي درماني 17 شهريور در سال 94-1393
105
بررسي فراواني مشخصات جمعيت شناسي و علائم باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به مونونوكلئوزعفوني بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از ســال 1388 تا 1392
106
بررسي فراواني مشخصات دموگرافيك و باليني بيماران داراي عارضه باز شدگي زخم پس از جراحي با گروه كنترل در بيماران بستري در بيمارستان الزهرا(س) از سال 1380 تا سال 1390
107
بررسي فراواني مشكلات دندانپزشكي و ارتباط آن با اطلاعات بهداشتي در دانشجويان دانشگاههاي اصفهان (سال تحصيلي 74-1373)
108
بررسي فراواني مصرف اپيوم در بيماران ترومايي مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون درسال۹۷
109
بررسي فراواني مصرف خودسرانه دارو در مراجعين دانشكده دندانپزشكي يزد
110
بررسي فراواني مصرف خودسرانه دارو در مراجعين دانشكده دندانپزشكي يزد
111
بررسي فراواني مصرف سيگار، قليان و شدت همبستگي شان با سطح هموگلوبين خون در بيماران زن بستري در بخش مسموميت مركز آموزشي درماني رازي در سال
112
بررسي فراواني مصرف قرص اسيد فوليك در دوران قبل از لقاح و حاملگي و آگاهي خصوصــي شهر رشت در مـورد درمـان با روشــهاي كمك بـاروري(ART) در ســال 1387- 1386
113
بررسي فراواني مصرف محصولات خوني، عوارض حاد ناشي از آن و عوامل مرتبط با آن در زنان بستري در مركز آموزشي – درماني الزهراي رشت در طــي 5 سال اخير( 1393- 1388)
114
بررسي فراواني مصرف موثر بر سيستم اعصاب مركزي در مصدومين حوادث رانندگي شهرستان يزد
115
بررسي فراواني مصرف موثر بر سيستم اعصاب مركزي در مصدومين حوادث رانندگي شهرستان يزد
116
بررسي فراواني معيارهاي ميگرن در افراد مبتلا به منير مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهر رشت 95-1394
117
بررسي فراواني مقاومت به آسپرين و عوامل مرتبط با آن در مصرف كنندگان پيشگيرانه آسپيرين
118
بررسي فراواني مقاومت به كينولونها به واسطه پلاسميد و كروموزوم در جدايه هاس كلبسيلاپنومونيه اخذ شده از ادرار در شهر يزد(1394سال )
119
بررسي فراواني مكان آناتوميك و انواع آسيب¬هاي مهره¬اي، آسيب¬هاي همراه و سطح نقص عصبي بيماران تروما در مركز تروماي استان گيلان
120
بررسي فراواني مننژيت و انسفاليت در بيماران مراجعه كننده با تابلوي باليني اولين تب و تشنج پيچيده در كودكان بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت سال 1394-1389
121
بررسي فراواني مواجهه با خشونت والدين و رابطه آن با سلامت عمومي در ميان دانش آموزان سوم دبيرستان در شهر يزد و اصفهان در سال1394
122
بررسي فراواني موارد خطاي پزشكي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
123
بررسي فراواني موارد فاميلي ميوپي در افراد مبتلا به ميوپي متوسط و شديد
124
بررسي فراواني موارد فاميلي ميوپي در افراد مبتلا به ميوپي متوسط و شديد
125
بررسي فراواني موارد و نحوه مصرف فراورده¬هاي خوني در بيمارستان¬هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
126
بررسي فراواني مواردمثبتHBsAg ،HCVAb و HIVAbدر بيماران بستري بخش هاي جراحي،ارتوپدي و آي سي يودر بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سالهاي1392_1390
127
بررسي فراواني مورتاليتي و عوارض TURP و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا بهBPH بستري شده در بيمارستان رازي از سال 1385 تا1390
128
بررسي فراواني موقعيت دندان عقل نهفته در شكستگي هاي زاويه ي فك در بيماران مراجعه كننده به دپارتمان جراحي فك وصورت دانشگاه شهيد صدوقي يزد درسال۱۳۹۶
129
بررسي فراواني موكوزيت ناشي از راديوتراپي-كموتراپي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به كارسينوم سر و گردن ارجاع شده به بيمارستان رازي رشت-1391
130
بررسي فراواني ميزان آگاهي بيماران مبتلا به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد ماهيت بيماري و چگونگي مراقبت از خود در سال
131
بررسي فراواني ميكروب هاي به دست آمده از كشت خون و مقاومت آنتي بيوتيكي آنها در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه كودكان بيمارستان 17 شهريور رشت در سال هاي 1387-1388
132
بررسي فراواني ناتواني ارتوپديك ناشي از تروماي جاده اي در بيماران 60- 18 سال مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا طي سال هاي 89- 1390
133
بررسي فراواني ناراحتي هاي گلو (SORE THROAT) متعاقب لوله گذاري آندوتراكئال بعد از بيهوشي در 300 بيمار بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
134
بررسي فراواني ناراحتي هاي گلو (SORE THROAT) متعاقب لوله گذاري آندوتراكئال بعد از بيهوشي در 300 بيمار بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
135
بررسي فراواني نارسيسيسم سازگارانه در ميان كارورزان دانشكده ي پزشكي گيلان در سال 1398
136
بررسي فراواني ناقلين استافيلو كوك ارئوس در تمام افرادي كه وارد NICU مي شوند و اثر شستن دست بر روي آن در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
137
بررسي فراواني ناقلين استافيلو كوك ارئوس در تمام افرادي كه وارد NICU مي شوند و اثر شستن دست بر روي آن در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
138
بررسي فراواني ناكچوري و پلي اوري شبانه بعد از پيوند كليه و عوامل همراه با آن در شهرستان رشت
139
بررسي فراواني ناهنجاري¬هاي كــروموزومي در افراد ارجاع شده مشكوك به ناهنجاري هاي ژنتيكي در استان گيلان در سال¬هاي 1388 تا 1391
140
بررسي فراواني نسبي Ag-HBS مثبت و Ab-HCV مثبت در بيماراني كه با تشخيص سيروز در بيمارستانهاي رازي و پورسينا از تاريخ 1/1/1374 لغايت 1/1/1379 بستري شده اند
141
بررسي فراواني نسبي آبسه هاي مغزي در بيماراني كه باضايعات فضاگير داخل جمجمه از سال 1368 تا 1378 در بخش جراحي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت بستري شده اند
142
بررسي فراواني نسبي آستيگماتيسم قرنيه اي قبل از عمل در بيماران كانديد جراحي كاتاراكت بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1390
143
بررسي فراواني نسبي آستيگماتيسم قرنيه اي قبل از عمل در بيماران كانديد جراحي كاتاراكت بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1390
144
بررسي فراواني نسبي آسيب ادراري در تروماي شكم در بيماران بستري در بخش تروماي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1377
145
بررسي فراواني نسبي آسيب به عصب راجعه حنجره اي در بيمارانيكه از سال 78-1373تيروئيد آنها با روشي كه در آن مسير عصب مشخص نمي شود،در بيمارستانهاي رازي و آرياي شهرستان رشت تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
146
بررسي فراواني نسبي آسيب مجراي ادراري در بيماراني كه باشكستگي آلت ازسال 1370تاپايان سال 1379در بيمارستان رازي رشت بستري شده اند
147
بررسي فراواني نسبي آسيب هاي گردني در راكبين موتورسيكلت مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 94
148
بررسي فراواني نسبي آسيبهاي غير نافذ دستگاه ادراري در بيماران دچار تروماي شكم و لگن بستري در بيمارسانهاي پورسيناي و رازي رشت در سالهاي 1381- 1379
149
بررسي فراواني نسبي آسيبهاي ناشي از حوادث موتورسواران و come Out آنها در بيمارستان پورسينا
150
بررسي فراواني نسبي آغاز درمان با داروهاي كاهنده چربي خون (استاتين ها) در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونري قلب (CHD) در زمان ترخيص از بيمارستان ، در بيمارستان دكتر حشمت رشت
151
بررسي فراواني نسبي آلرژي تنفسي در بيماران بيني و سينوس مزمن بستري و عمل شده در مركز پزشكي الزهرا﴿س﴾ طي سالهاي 1380-1385
152
بررسي فراواني نسبي آلودگي دستگاه تناسلي تحتاني به كلاميدياتراكوماتيس در زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت در شهريور و مهرماه91
153
بررسي فراواني نسبي آنمي در بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان پورسينا رشت سال 75
154
بررسي فراواني نسبي آنمي در بيماران مبتلا به انواع سرطان غير هماتولوژيك در بدو تشخيص در مركز درماني رازي رشت در سال هاي 83-1382
155
بررسي فراواني نسبي آنومالي هاي كليه و مجاري ادراري تشخيص داده شده در سونوگرافي از زنان باردار مراجعه كننده به مراكز راديولوژي در رشت از مهر ماه 86 لغايت مهر 87
156
بررسي فراواني نسبي آنوماليهاي ماژور مادرزادي وعوامل همراه آن درنوزادان متولد شده در بيمارستان الزهرا (س ) رشت طي سالهاي 77 تا 1381
157
بررسي فراواني نسبي اپي لپسي بعد از CVA در مدت بستري بيماران مبتلا به CAV در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 1377 و 1376
158
بررسي فراواني نسبي اختلال شنوايي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان رازي رشت و مقايسه آن با گروه كنترل از سال 1388 تا 1389
159
بررسي فراواني نسبي اختلال كور رنگي ارثي در دانش آموزان سطح مقطع راهنمائي شهر رشت درسال تحصيلي 80-79
160
بررسي فراواني نسبي اختلالات عملكرد جنسي در مردان مبتلا به اختلالات كاركرد تيروئيد مراجعه كننده به درمانگاههاي داخلي و غدد شهر رشت از تاريخ 1/ 2/ 88 الي 1/ 2/ 89
161
بررسي فراواني نسبي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 83-1382
162
بررسي فراواني نسبي اسكار Bacillus Calmette Guerin (BCG) و ميانگين قطر آن در بيماران مسلول مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور و بيمارستان شهيد صدوقي يزد و مقايسه آن با گروه شاهد
163
بررسي فراواني نسبي اطلاعات دموگرافيك ، علائم باليني و آزمايشگاهي در قربانيان مارگزيدگي مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي و هفده شهريور رشت در سال هاي 1384 ـ 1380
164
بررسي فراواني نسبي افراد با غلظت سرمي غيرطبيعي ديگوكسين در بيماران مصرف كننده دارو و مراجعه كننده به بخش پزشكي هسته اي بيمارستان حشمت رشت طي سالهاي 78-1374
165
بررسي فراواني نسبي افسردگي بعد از زايمان در زنان زايمان كرده در بيمارستان الزهراي شهر رشت در سال 1383
166
بررسي فراواني نسبي افسردگي دانشجويان دختر ترم اول وآخر دانشگاه آزاد اسلامي رشت
167
بررسي فراواني نسبي افسردگي در زنان نابارور مراجعه كننده به مطبهاي تخصصي زنان ، موسسات و درمانگاههاي نازايي در شهر رشت بر اساس تست بك از دي 1382 تا خرداد1383
168
بررسي فراواني نسبي الگوهاي مختلف درگيري عروق در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد تحتاني آنژيوگرافي شده در بيمارستان دكتر حشمت رشت از تاريخ 1374- 1377
169
بررسي فراواني نسبي انديكاسيونهاي ارائه شده جهت انجام سزارين از تاريخ 1/ 5/ 73 تا 1/ 5/ 74 در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (زايشگاه رشت)
170
بررسي فراواني نسبي انواع اختلالات شاخصهاي مني در 200 بيمار مبتلا به واريكوسل كه در بيمارستان رازي مورد عمل جراحي قرار گرفته اند
171
بررسي فراواني نسبي انواع استرابيسموس افقي دربيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي از تاريخ 1/1/78 الي 30/3/80 باسن كمتر يا مساوي 14سال
172
بررسي فراواني نسبي انواع باكتري هاي ايجادكننده استئوميليت مزمن دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت درسال1391
173
بررسي فراواني نسبي انواع باي پس هاي بكار رفته و تعيين عوامل خطر همراه در نارسايي شرياني اندام ها در بيمارستان پورسينا، رازي در شهر رشت
174
بررسي فراواني نسبي انواع بيماريهاي مادرزادي قلب اطفال در بيماران بستري شده در بخش قلب اطفال بيمارستان دكتر حشمت و شهرستان رشت در طي سالهاي 78-1371
175
بررسي فراواني نسبي انواع پرده بكارت در مراجعين به مركز پزشكي قانوني استان گيلان طي سالهاي 83-81
176
بررسي فراواني نسبي انواع تروماي شريان بر اساس محل آسيب در بين سالهاي 1385-1379 در بيمارستان پورسيناشهرستان رشت
177
بررسي فراواني نسبي انواع تشنج ناشي از تب در بيمارستان 17شهريور رشت از سال 1381-1380
178
بررسي فراواني نسبي انواع تظاهرات پيش بدخيمي در پاپ اسميرهاي انجام شده در بيمارستان الزهرا رشت طي سالهاي 1383-1384
179
بررسي فراواني نسبي انواع تظاهرات راديوگرافيك استخواني و مفصلي در بيماران مبتلا به پسوريازيس جلدي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت درنيمسال اول 1384
180
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي بيضه به ثبت رسيده در مراكز پاتولوژي استان گيلان از1/1/73تا1/1/79
181
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي دستگاه ادراري به ثبت رسيده در مراكز پاتولوژي استان گيلان از تاريخ 1/1/1370تا 1/1/1380
182
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي مغز و نخاع در گزارشهاي پاتولوژي موجود در بيمارستان لقمان حكيم از سال 1385 تا پايان سال 1389
183
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي مغز و نخاع در گزارشهاي پاتولوژي موجود در بيمارستانهاي پورسينا، گلسار و آريا از سال 1374 تا پايان سال 1384
184
بررسي فراواني نسبي انواع حاد و مزمن اسكيزوفرني دريافت كننده ECT وعوامل همراه آن در بيمارستان بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان شفاي رشت از اول اسفند سال 1380تا اول مرداد سال 1381
185
بررسي فراواني نسبي انواع روشهاي درماني حاملگي رحمي در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني الزهرا(س )رشت از تاريخ 1/1/77 تا تاريخ 1/1/80(بمدت سه سال )
186
بررسي فراواني نسبي انواع ژنوتايپ ايزوله هاي كيست هيداتيك دامهاي بومي ذبح شده در كشتارگاه هاي صنعتي استان گيلان با استفاده از ژنcox1 در سال 96
187
بررسي فراواني نسبي انواع سرطانها در بيماران مبتلا به انسداد راه خروجي معده بستري شده در بيمارستان رازي از ارديبهشت 1370 لغايت مهر 1377
188
بررسي فراواني نسبي انواع سرطانهاي مري از نظر بافت شناسي در بيماران بستري شده در بخش جراحي عمومي بيمارستان رازي رشت از تاريخ 1/1/1374 لغايت 1/4/1378
189
بررسي فراواني نسبي انواع سندرم هاي درد پس از سكته مغزي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان پورسينا در زمستان 1389
190
بررسي فراواني نسبي انواع صرع در كودكان صرعي مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1382
191
بررسي فراواني نسبي انواع عوارض در شكستگي هاي قاعده جمجمه در بيمارستان پورسينا در سال 1377
192
بررسي فراواني نسبي انواع وارياسنوهاي تنه صافن و شاخه هاي محل اتصال صافنوفمورال دربيماران تحت شناسايي جراحي اتصال صافنوفمورال در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت
193
بررسي فراواني نسبي باليني و نحوه درمان در بيماران مبتلا به برونشكتازي درمركز آموزشي درماني رازي از دي ماه 1372 لغايت تير ماه 1376
194
بررسي فراواني نسبي برخي از عوارض نوزادي و عوامل همراه در نوزادان ماكروزوم و غير ماكروزوم ترم متولد شده در بيمارستان آموزش درمان الزهرا(س ) شهر رشت از ابتداي فرورد ن 1381 لغايت پايان اسفند 1385
195
بررسي فراواني نسبي برخي عوارض تيروئيدكتومي در بيماران جراحي شده در بيمارستان رازي رشت به مدت 5 سال (از دي ماه 1378 تا دي ماه 1383 )
196
بررسي فراواني نسبي برخي عوامل همراه با پوليپ بيني در بيماران پوليپكتومي شده در بيمارستان اميرالمومنين رشت از فروردين ماه 1382 تا اسفند ماه 1383
197
بررسي فراواني نسبي برخي عوامل همراه با نارسايي سرويكس در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت از مهر 1383 تا مرداد 1384
198
بررسي فراواني نسبي بعضي ازعوامل همراه بروز تهوع و /يا استفراغ متعاقب استفاده ازN2O در يكصد مورد جراحي الكتيو مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان 77- 1376
199
بررسي فراواني نسبي بي دنداني بر اساس طبقه بندي كندي در مراكز درماني شهر يزد در سال 1389
200
بررسي فراواني نسبي بي دنداني بر اساس طبقه بندي كندي در مراكز درماني شهر يزد در سال 1389
201
بررسي فراواني نسبي بيماران مبتلا به بيضه نزول نكرده (T.UD) در بيماران بستري شده در بخش اورولوژي بيمارستان رازي رشت در سالهاي 82-1377.
202
بررسي فراواني نسبي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير از ميان كل مراجعه كنندگان به يك كلينيك تخصصي گوارش در طي سه سال 1376-1374
203
بررسي فراواني نسبي بيماران مبتلابه كارپال تونل سندروم كه در بيمارستان پورسيناي رشت طي سالهاي 76تا1378تحت عمل جراحي قرار گرفتند
204
بررسي فراواني نسبي بيماراني كه ECT دريافت كرده اند در مركز آموزشي درماني شفا شهرستان رشت از سال 1373 الي 1378
205
بررسي فراواني نسبي بيماري عروق محيطي( توسط شاخص نسبت بالاترين فشار مچ و انگشت پا به فشار شريان بازويي) و برخي عوامل همراه در بيماران ديابتي و بدون علامت عروقي مراجعه كننده به آزمايشگاه غير تهاجمي عروق مركز درماني- آموزشي رازي رشت از سال 87 تا پايان سال88
206
بررسي فراواني نسبي بيماري هاي تيروئيد در مبتلايان به آرتريت روماتوئيد در بيماران مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي مركز آموزشي درماني بيمارستان رازي
207
بررسي فراواني نسبي بيماري هاي قلبي و عروقي، فشار خون بالا و ديابت شيرين در بيماران مبنلا به كاتاراكت مرتبط با سن جراحي شده در بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهر رشت-1390
208
بررسي فراواني نسبي بيماريهاي شرائين كرونري در اتوپسي هاي انجام شده در سالهاي 84-83 مركز پزشكي قانوني رشت
209
بررسي فراواني نسبي پارگي تروماتيك ديافراگم در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت از ابتداي سال 78 تا انتهاي سال 82
210
بررسي فراواني نسبي پارگي زودتر از موعد مامبرانهاي جنيني ، عوارض و عوامل همراه آن در بيمارستان الزهراء(س ) از تاريخ 1/7/1380 الي 29/12/1380
211
بررسي فراواني نسبي پاسخ به درمان همزمان سازي قلبي(CRT) در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي با شواهدFragmented QRS در الكترو كارديوگرافي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
212
بررسي فراواني نسبي پروتئينوري و هماچوري در 1520 كودك 6ـ4 ساله مهد كودك هاي شهر رشت 1383
213
بررسي فراواني نسبي پروستاتيت مزمن هيستولوژيك در بيماران عمل شده به دليل هايپرپلازي خوش خيم پروستات با و بدون احتباس ادراري حاد در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت
214
بررسي فراواني نسبي پل هيدرآمنيوس و اليگو هيدرآمنيوس و برخي عوامل همراه با آنها در زنان باردار مراجعه كننده جهت زايمان به بيمارستان الزهرا (س ) رشت از اول فروردين 82 تا اول فروردين 84
215
بررسي فراواني نسبي پنوموني مادرزادي در نوزادان رسيده بيمارستان الزهراء رشت از تاريخ 1/1/84‏
216
بررسي فراواني نسبي پوكي استخوان در بيماران ماسكولار ديستروفي در بيمارستان الزهرا در سال 1387‏
217
بررسي فراواني نسبي پيوري استريل و لكوسيتوز در بيماران دچار دردهاي كوليكي ، سنگهاي ادراري در بيمارستان رازي و كلينيك خصوصي شهر رشت از سال 1381 تا 1379
218
بررسي فراواني نسبي تابلوي باليني بيماران مبتلا به كانسر كولوركتال جراحي شده به صورت اورژانس و غيراورژانس دربيمارستان پورسينا رشت (1378-1373)
219
بررسي فراواني نسبي تحليل لثه اي وعوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشكي يزد در سال 90-89
220
بررسي فراواني نسبي تشخيص نهايي بيماران مبتلا به زردي پذيرش شده در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از فروردين 1374 تا شهريور 1377
221
بررسي فراواني نسبي تشنج و عوامل همراه در بيماران مسموم مراجعه كننده به بيمارستان رازي در سال1388 تا پايان 1393
222
بررسي فراواني نسبي تظاهرات باليني آنوريسم آئورت شكم قبل از عمل جراحي در بيماران پذيرفته شده در بيمارستانهاي پورسينا و گلسار رشت ، از سال 1374 تا 1384
223
بررسي فراواني نسبي تغييرات ريوي در بيماران آرتريت روماتوئيد با توجه به يافته هاي شرح حال، معاينه باليني، راديوگرافي قفسه سينه، آزمون عملكرد ريه و HRCT از سال 1390 تا 1391
224
بررسي فراواني نسبي تنوع آناتوميك شبكه بازويي اجساد ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني استان گيلان
225
بررسي فراواني نسبي تومور مننژيوما در بيماران با تشخيص تومورهاي مغزي بستري شده در بخش داخلي -جراحي اعصاب بيمارستان آموزشي درماني پورسيناي رشت طي سالهاي 78-1373
226
بررسي فراواني نسبي تومورهاي بافت نرم (خوش خيم و بدخيم ) و علايم همراه آن در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي شهرستان رشت از سال 1373الي 1382
227
بررسي فراواني نسبي تومورهاي بدخيم پوست به ثبت رسيده در استان گيلان طي 7 سال گذشته ( از تاريخ 1/5/1380 تا تاريخ 1/5/1377 با مراجعه به مركز پاتولوژي استان )
228
بررسي فراواني نسبي تومورهاي سر وگردن و عوامل همراه در مركز آموزشي- درماني اميرالمونين(ع) از سال 1381 تا سال 1391
229
بررسي فراواني نسبي تومورهاي نخاع و ستون فقرات در بيماران بستري شده در بخش جراحي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت از سال 81 تا 86
230
بررسي فراواني نسبي تيپ پتوزيس و برخي عوامل همراه آن در بيماران مراجعه كننده جهت رينوپلاستي به بيمارستان اميرالمومنين(ع)، رشت،91-1390
231
بررسي فراواني نسبي جراحي هاي كاتاراكت در مراجعين به مركز آموزشي درماني توتونكاران رشت در سال 77
232
بررسي فراواني نسبي جرم هاي ميكروبي در كشت هاي ادراري و حساسيت آنها به آنتي بيوتيكها در بيماران مبتلا به سنگهاي كليوي بستري شده در بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت در سالهاي 1380-1377
233
بررسي فراواني نسبي جفت سرراهي و برخي عوامل همراه در سزارين هاي انجام شده در بيمارستان الزهراء رشت طي 6سال از1/1/75الي 1/1/81
234
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج از رحمي در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا ﴿س﴾ از تاريخ 1/1/73 تا 29/12/77 در شهر رشت
235
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج رحم و همراهي آن با فصول سال در خانم هاي باردار مراجعه كننده به زايشگاه الزهرا(س ) رشت از فروردين 79 تا اسفند 82
236
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج رحمي و همبستگي آن با فصول سال و سن مادر در خانم هاي باردار مراجعه كننده به بيمارستان وزايشگاه الزهرا رشت - تاريخ بررسي هاي آماري از فروردين 1374- تا خرداد 1379
237
بررسي فراواني نسبي درجات ديسفاژي در بيماران مبتلا به كارسينوم سلول سنگفرشي (C.C.S) مري بستري شده در بخش جراحي عمومي بيمارستان رازي رشت از تاريخ 1/1/1374 لغايت 1/4/1378
238
بررسي فراواني نسبي درجه نهفتگي مولر سوم منديبل و ماگزيلا در انواع مختلف اسكلت صورتي47
239
بررسي فراواني نسبي درد مزمن بعد از عمل جراحي اتيت مياني مزمن(COM) در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت و الزهراء اصفهان از شهريور 1388 تا خرداد1390
240
بررسي فراواني نسبي دكولمان جفت و عوامل همراه مربوطه در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت از 1/6/74-1/6/78
241
بررسي فراواني نسبي دو نوع گلوكوم زاويه باز و بسته و پي آمدهاي در ماني آن در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت از تير 1374 الي دي 1379
242
بررسي فراواني نسبي ديس ليپيدمي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك رازي در شش ماهه نخست سال 1384
243
بررسي فراواني نسبي راديو لوسنسي هاي مثلثي شكل شبه پوسيدگي در دندانهاي مولر اول و دوم دائمي با استفاده از راديو گرافي بايت وينگ در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي شهيد صدوقي در سال هاي 1386-1387
244
بررسي فراواني نسبي رتينوپاتي نوزادان نارس(ROP) و عوامل خطرساز آن در شير خواران نارس ارجاع شده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
245
بررسي فراواني نسبي روش هاي ارائه آموزش بهداشت دهان و دندان به بيماران در مطب هاي دندانپزشكي شهر يزد
246
بررسي فراواني نسبي ريتم فيبريلاسيون دهليزي(AF) دربيماران دچار حوادث عروقي مغزي(CVA) ايسكيك مراجعه كننده به بخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1378
247
بررسي فراواني نسبي رينوسينوزيت هاي قارچي آلرژيك در بيماران مبتلا به پوليپوز بيني تحت جراحي آندوسكوپيك سينوس در بيمارستان امير المونين (ع) رشت در سال 1392
248
بررسي فراواني نسبي زايمان پيش از موعد و برخي عوامل همراه در مادران زايمان نموده به روش طبيعي در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1378تا 1383
249
بررسي فراواني نسبي زايمان سزارين و برخي عوامل همراه در زنان باردار بستري در مركز آموزشي درماني الزهراء شهر رشت از ابتداي سال 1376 تا انتهاي سال 1382
250
بررسي فراواني نسبي زخم و اروزيونهاي پپتيك در بيماران مبتلا به انواع كلستاز در بيمارستان رازي رشت بين سالهاي 1384- 1383
251
بررسي فراواني نسبي سپتي سمي باكتريال و عوامل همراه در نوزادان بستري در بيمارستان هفده شهريوررشت ازسال 77 لغايت 79
252
بررسي فراواني نسبي سردرد سرويكوژنيك در مبتلايان به سردرد مزمن مراجعه كننده به كلينيك امام رضا (ع) بيمارستان پورسينا و كلينيك تخصصي بعثت رشت از ابتداي سال 1389 تا شهريور 1391
253
بررسي فراواني نسبي سرطان اتفاقي پروستات در بيماران پروستاتكتومي شده در بيمارستان رازي رشت از سال 1377-1373
254
بررسي فراواني نسبي سرطان تيروئيد در مراجعه كنندگان با ندول تيروئيد به مركز درماني ارجاعي غدد درون ريز در بين سال هاي 1385تا1393درشهر رشت استان گيلان
255
بررسي فراواني نسبي سرطان تيروئيد در مراجعه كنندگان با ندول تيروئيد به مركز درمانيارجاعي غدد درون ريز در بين سال هاي 1385تا1393درشهر رشت استان گيلان
256
بررسي فراواني نسبي سرگيجه مركزي و محيطي در بيماران مراجعه كننده با شكايت از سرگيجه واقعي به بيمارستان هاي اميرالمومنين (ع) و پورسيناي رشت
257
بررسي فراواني نسبي سزارين و انديكاسيونهاي آن در حاملگي هاي پس از موعد تحت القاء زايمان در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت 76-1375
258
بررسي فراواني نسبي سلول اگر نازي (ANC) و يافته هاي راديو لوژيك همراه در بيماران كانديداي جراحي داكريوسيستورينوستومي در مركز آموزشي درماني امير المومنين (ع)
259
بررسي فراواني نسبي سلياك در كودكان مبتلا به ديابت تيپ يك مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت از مهر 1389 لغايت مهر 1390
260
بررسي فراواني نسبي سندرم HELLP و برخي از عوامل همراه در بيماران پره اكلامپسي و اكلامپسي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت از سال 1380 تا 1385
261
بررسي فراواني نسبي سندرم شوگرن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان رازي و مطب متخصصين روماتولوژي شهر رشت بر حسب مدت زمان ابتلا طي تابستان و پائيز سال 1382
262
بررسي فراواني نسبي سندرم متابوليك دربيماران غير ديابتي مبتلا به بيماري عروق كرونر در بيمارستان حشمت شهر رشت از مهر سال 1384 تا فروردين سال 1387
263
بررسي فراواني نسبي سندرم هاي واسكو ليت وسير بيماري و درمان در مراجعه كنندگان بيمارستان 17 شهريور رشت طي سه سال (1372الي 1375)
264
بررسي فراواني نسبي شب ادراري در بيماران مبتلا به سنگ هاي ادراري مراجعه كننده به كلينيك خصوصي شهر رشت از ابتداي نيمه اول سال 1382 تا انتهاي نيمه اول سال 1383
265
بررسي فراواني نسبي شكستگي هاي فك وصورت در كليشه هاي سي تي اسكن موجود در اورژانس شهيد صدوقي و شهيد رهنمون يزد در سالهاي 89 -86
266
بررسي فراواني نسبي شكستگي هاي فك وصورت در كليشه هاي سي تي اسكن موجود در اورژانس شهيد صدوقي و شهيد رهنمون يزد در سالهاي 89 -86
267
بررسي فراواني نسبي ضايعات التهابي ركتوم وسيگموييد وتعيين عوامل همراه دربيماران مبتلا به اسپونديليت انكيلوزان در استان گيلان
268
بررسي فراواني نسبي ضايعات بافت نرم دهاني در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد از مهر ماه 86 تا اسفند 89
269
بررسي فراواني نسبي ضايعات پاتولوژيك همراه با دندا هاي نهفته در گزارشات آسيب شناسي دانشكده دندان پزشكي يزد در سال 90-1380
270
بررسي فراواني نسبي ضايعات پاتولوژيك همراه با دندان هاي نهفته در گزارشات آسيب شناسي دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 90-1380
271
بررسي فراواني نسبي عادات دهاني و مال اكلوژن در ناشنوايان زير 18 سال مراكز آموزشي باغچه بان شهرستان رشت در سال 1384
272
بررسي فراواني نسبي عارضه كيلوتوراكس در بيماران توراكوتومي شده در بيمارستان رازي از سال 72 تا 76
273
بررسي فراواني نسبي عدم حذف كامل سيمان نهائي از اطراف لبه هاي كراونهاي دائم در راد يوگرافي بايت وينگ
274
بررسي فراواني نسبي عفونت زخم بعد از عمل جراحي آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت در سال 1377( طي يكسال )
275
بررسي فراواني نسبي عفونت زخم بعد از عمل جراحي عمومي در بيمارستان پورسينا- رشت در سال 1377( طي يكسال )
276
بررسي فراواني نسبي عفونت هاي ويروسي HBV و HCV در بين بيماران تحت جراحي درمركز آموزشي و درماني بيمارستان پورسينا طــي سال هاي 1392 لغايت 1393
277
بررسي فراواني نسبي علائم باليني سنگ هاي شاخ گوزني در بيماران بستري در بخش ارولوژي بيمارستان رازي از ابتداي سال 1371تا انتهاي سال 1381
278
بررسي فراواني نسبي علائم راديولوژيك و آزمايشگاهي (هيپركلسمي ، آنمي ، ازتمي ، ضايعات استخوان ) همراه در بيماران مولتيپل ميلومي بستري در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت (76-1372)
279
بررسي فراواني نسبي علائم گوارشي شايع ديابت قندي اوليه (IDDM) علامتدار دربيماران ديابتي بستري در بيمارستان رازي رشت از ابتداي سال 1372 تا انتهاي سال 1376
280
بررسي فراواني نسبي علائم هپاتيت اتوايميون در بيماران بستري شده در بخش گوارش بيمارستان رازي رشت از فروردين 1385 تا اسفند 1387
281
بررسي فراواني نسبي علائم و نشانه هاي باليني و شدت كتواسيدوز ديابتي در بيماران مبتلا به كتواسيدوز ديابتي بستري شده در بيمارستانهاي رازي و 17 شهريور رشت از آغاز سال 1378 تا پايان سال 1382
282
بررسي فراواني نسبي علائم و نواحي درگير بيماران مبتلا به هرني ديسكال كمري در بيمارستان پورسيناي رشت طي سال هاي 1376 تا 1378
283
بررسي فراواني نسبي علايم ( Symptoms) نشانه ها (Signs) يافته هاي آزمايشگاهي و تصويربرداري در بيماري فاسيوليازيس انساني
284
بررسي فراواني نسبي علايم باليني بيماران مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس (MS) در بيماران بستري شده دربخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 77-1372
285
بررسي فراواني نسبي علايم همراه در بيماران مبتلا به فلج بلز بستري در اورژانس بيمارستان پورسينا در سال 1391
286
بررسي فراواني نسبي علل ايجاد كننده ESRD در بيماران دياليزي استان گيلان از مهرماه 1381 لغايت مهرماه 1382
287
بررسي فراواني نسبي علل پريتونيت , عوارض و مرگ ومير آن در بيماران پذيرش شده با تشخيص پريتونيت در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1382 تا 1384
288
بررسي فراواني نسبي علل ثبت شده مرگ و مير داخي بيمارستاني در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي رازي و پورسيناي شهر رشت طي سالهاي 76-1370
289
بررسي فراواني نسبي علل خروج IUD در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در سال 1384
290
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي از دستگاه گوارش فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت - از فروردين 1385 لغايت شهريور 1386
291
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي قسمت فوقاني دستگاه گوارش در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي بيمارستانهاي رازي و آرياي رشت از شهريور 82 لغايت شهريور 87 كه منجر به عمل جراحي اورژانس گرديد
292
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي هاي سه ماهه سوم و نحوه مداواي آن در مركز درماني آموزشي الزهرا (س ) رشت در سال (73-75)
293
بررسي فراواني نسبي علل مختلف مرگ و مير در بخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1374 بر حسب سن و جنس و عوامل همراه
294
بررسي فراواني نسبي علل مختلف هماچوري ميكروسكوپي بدون علامت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك اورولوژي در سال 1379
295
بررسي فراواني نسبي علل مراجعه معتادان به مركز خود معرف سازمان بهزيستي استان گيلان رشت براي ترك اعتياد از تير ماه سال 1376 لغايت شهريور ماه 1377
296
بررسي فراواني نسبي علل منجر به فاشيوتومي اندام تحتاني و پيامد حاصل از آن در فاصله زماني 1386 تا 1390 در بيمارستان پورسينا رشت
297
بررسي فراواني نسبي علل نارسايي كليه در بيماران پيوند كليه بيمارستان رازي رشت از سال 1377 تا1381
298
بررسي فراواني نسبي علل هيستركتومي در بيماران پذيرش شده در بيمارستان الزهراي رشت از 1/1/76 تا 29/12/76
299
بررسي فراواني نسبي علل و برخي از عوامل همراه هيستركتومي در بيمارستان الزهراء رشت از سال 1377 تا 1381
300
بررسي فراواني نسبي عوارض اورولوژيك ناشي از اعمال جراحي زنان در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 77 تا 82
301
بررسي فراواني نسبي عوارض بعد از عمل جراحي ترميم پرولاپس ركتوم به روش Sling در بيماران جراحي شده در بيماران جراحي شده در بيمارستان رازي رشت از سال 1373-1377
302
بررسي فراواني نسبي عوارض حاصل از VT گذاري در بيمار مورد عمل جراحي فوق قرار گرفته در بيمارستان توتونكاران رشت
303
بررسي فراواني نسبي عوارض خطر Factor Risk در بيماران جراحي شده كاتاراكت سنيل در سال 1377 بيمارستان توتونكاران رشت
304
بررسي فراواني نسبي عوارض دئودنال اولسر جراحي شده ( خونريزي، پرفوراسيون و انسداد) در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت سالهاي 1378-1375
305
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس TURP در بيماران مبتلا به BPH مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت بين سالهاي 82- 1377
306
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس آنژيوگرافي عروق كرونر در بيماران بستري در بيمارستان حشمت از بهمن 1390 تا تير 1391
307
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس جراحي شكستگي كالكانئوس در ‏ بيمارستان پورسينا رشت در مراجعين از 1/7/86 تا 1/1/88‏
308
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس مادري و نوزادي در زايمان هاي واژينال و سزارين در بيمارستان الزهراء رشت در فاصله سالهاي 1378 تا 1380
309
بررسي فراواني نسبي عوارض مادري حاملگي چند قلويي در زنان بستري در بيمارستان الزهرا رشت در سالهاي 75-1374
310
بررسي فراواني نسبي عوارض مادري در زنان حامله مبتلا به ديابت بستري شده در بيمارستان الزهرا رشت ( 79 - 1375 )
311
بررسي فراواني نسبي عوارض نوزادي در زايمان هاي پيش از موعد صورت گرفته در بيمارستان الزهراء طي سالهاي 1380 تا 1383
312
بررسي فراواني نسبي عوارض همراه با پريكارديال افيوژن در بيماران مراجعه كننده به دو مركز آموزشي درماني دكتر حشمت و رازي رشت در سال هاي 1370 الي 1375
313
بررسي فراواني نسبي عوارض همراه با نمايش بريچ در بيماران بستري در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1379تا1380
314
بررسي فراواني نسبي عوارض و اختلالات نورولوژيك پس از PCNL (برداشتن سنگ هاي ادراري از طريق پوست) در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت از بهمن سال 1389 تا تير ماه سال1390
315
بررسي فراواني نسبي عوارض و مرگ و مير بيمارستاني عمل ازوفاژكتومي ترانس هياتال براي سرطان مري در بيمارستان رازي رشت از1372 تانيمه اول 1380
316
بررسي فراواني نسبي عوارض و مرگ و مير و درمان جراحي سرطان ثلث مياني مري بروش ازوفاژكتومي ترانس هياتال بدون توراكوتومي
317
بررسي فراواني نسبي عوامل اتيولوژيك ايكتر انسدادي منجر به جراحي در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت از سال 74 لغايت 87
318
بررسي فراواني نسبي عوامل استرس زاي مختلف و بررسي ميانگين اسكور درجه استرس رواني اجتماعي بالاي 200 در بيماران با اولين حمله حاد ايسكميك قلبي در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي دكتر حشمت رشت در سال 78
319
بررسي فراواني نسبي عوامل ايجادكننده كوما در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از سال 74 لغايت 77
320
بررسي فراواني نسبي عوامل خطر ايجاد انسداد وريدي شبكيه در بيماران ارجاعي به يك كلينيك تخصصي در رشت طي سالهاي 80 ـ1374
321
بررسي فراواني نسبي عوامل خطر همراه بابيماريهاي عروقي مغز در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت به مدت 2 سال (ازشهريور 76الي شهريور 78
322
بررسي فراواني نسبي عوامل قارچي (هيف و مخمر) در نمونه بيوپسي پوليپ هاي بيني جراحي شده در بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت 85-1384
323
بررسي فراواني نسبي عوامل مستعدكننده دررفتگي مادرزادي مفصل ران (CDH)در بيماران سونوگرافي شده ارجاعي به مطب خصوصي
324
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه ايجاد كننده تشنج در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا از سال 1376- 1375
325
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با انسداد روده باريك ناشي از باندهاي چسبنده به دنبال اعمال جراحي شكم در بيمارستان پورسينا از سال 1378 تا انتهاي سال 1381
326
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با پره اكلامپسي -اكلامپسي در زنان بارور بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا در سال 1376
327
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با تكرار حملات تشنج در كودكان بستري مبتلا به تب ، تشنج ، مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1377 و 1378
328
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با حاملگي هاي پر خطر در زنان باردار بستري در بيمارستان الزهرا رشت از سال 78 تا سال 83
329
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با مسموميت در بيماران بستري در ICU مركز آموزشي درماني رازي رشت در سالهاي 1378-1381
330
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با نفركتومي در بخش اورولوژي بيمارستان رازي رشت از سال 1377-1370
331
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با ولوولوس كولون سير بيماري در بيماران بستري شده در بيمارستان پورسينا از فروردين 1376 لغايت فروردين 1381
332
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه تروماي طحال در بيماران تروما به شكم از فروردين 1377تااسفند 1379دربيمارستان پورسيناي رشت
333
بررسي فراواني نسبي عود يكساله بيماري گريوز به دنبال قطع دارو هاي آنتي تيروئيد در بيماران درمان شده در يك مركز خصوصي آندوكرين از سال 75-73
334
بررسي فراواني نسبي فاكتورهاي خطر قلبي – عروقي در بيماران قلبي مراجعه كننده به كلينيك پيشگيري بيمارستان حشمت 94 –93
335
بررسي فراواني نسبي فتق هاي جدار شكم و علائم همراه در بيماران عمل شده در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 1373-1376
336
بررسي فراواني نسبي فتق هاي فمورال و عوامل همراه با ان در بيماران با فتق هاي كشاله ران بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت در طي سال هاي 1382- 1378
337
بررسي فراواني نسبي فلج عضله مايل فوقاني و مقايسه نتايج و عوارض روشهاي جراحي آن با ديگر استرابيسم هاي عمودي
338
بررسي فراواني نسبي فلج عضله مايل فوقاني و مقايسه نتايج و عوارض روشهاي جراحي ان با ديگر استرابيسم هاي عمودي
339
بررسي فراواني نسبي كاهش شنوائي حسي - عصبي و عوامل همراه آندر بيماران تالاسمي ماژور تحت درمان با دفروكسامين در مركز آموزشي درماني 17شهريور رشت در سال 80-1379
340
بررسي فراواني نسبي كلونيزاسيون ركتوواژينال استرپتوكوكوس آگالاكتيه در زنان باردار مراجعه كننده در هفته هاي ٣٧-٣5 بارداري به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي ايزوله هاي استرپتوكوكوس آگالاكتيه در سال 1396
341
بررسي فراواني نسبي كم وزني در كودكان بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1389-1390
342
بررسي فراواني نسبي كم وزني در كودكان بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1389-1390
343
بررسي فراواني نسبي كيست درموئيد تخمدان و روشهاي مختلف جراحي آن در بيماران مبتلا به توده تخمدان مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر رشت 85-1384
344
بررسي فراواني نسبي كيستهاي تخمداني در طي لاپاراتوميهاي انجام شده در بيمارستان الزهراء رشت از 1/1/79 تا1/1/80
345
بررسي فراواني نسبي گلوكز-6-فسفات دهيروژناز در نوزادان ايكتريك بستري شده در بيمارستان هفده شهريور شهرستان رشت از فروردين لغايت اسفند ماه سال 1378
346
بررسي فراواني نسبي گواتر در بيماران بستري در بخشهاي داخلي بيمارستان رازي رشت در سال 1376
347
بررسي فراواني نسبي لغو شدن اعمال جراحي انتخابي زنان و زايمان و ارولوژي در بيمارستان هاي الزهرا ﴿س﴾ و رازي از سال 1382 تا 1387
348
بررسي فراواني نسبي ماركرهاي ايمونوه ستوشيم (, S 100 Cytokeratin, EMA , CEA-) در نمونه هاي مننژيوماي تشخيص داده شده در بخش پاتولوژي بيمارستان پورسيناي رشت بين سالهاي 1385-1381
349
بررسي فراواني نسبي ماكروزومي در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت طي سالهاي(س ) رشت طي سالهاي 83-1382
350
بررسي فراواني نسبي ماكروزومي و عوامل همراه باآن در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت
351
بررسي فراواني نسبي محلهاي خونريزي داخل مغزي در بيماران داراي هيپرتانسيون شديد بستري شده در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا بمدت دو سال از مهرماه 1375 تا مهرماه 1377
352
بررسي فراواني نسبي مراحل رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاههاي شهر رشت در سال 74
353
بررسي فراواني نسبي مرگ و توزيع فراواني نسبي عوارض زودرس بازسازي آئورت شكمي در بيماران پذيرفته شده در بيمارستان هاي گلسار و پورسينا در شهر رشت از سال 1373 تا 383
354
بررسي فراواني نسبي مرگ و مير بيماران تحت مراقبت ويژه در بخش سي سي يوي بيمارستان دكتر حشمت در طي سالهاي 77-1376
355
بررسي فراواني نسبي مرگ و مير زودرس پرفوراسيون زخم معده و دوازدهه در بيماران جراحي شده در بيمارستان پور سينا از ابتداي سال 77 تا انتهاي سال 81
356
بررسي فراواني نسبي مشكلات ايجاد شده در خانواده زندانيان وابسته به موادمخدر در زندان رشت
357
بررسي فراواني نسبي مشكلات مثانه اي (فركونسي ، ديزوري)، يبوست و ايمپوتانس مبتلا به MSبستري در مركز پزشكي خورشيد طي سالهاي 1367 الي 1374
358
بررسي فراواني نسبي مشكلات مثانه اي (فركونسي ، ديزوري)، يبوست و ايمپوتانس مبتلا به MSبستري در مركز پزشكي خورشيد طي سالهاي 1367 الي 1374
359
بررسي فراواني نسبي مشكلات مثانه اي ﴿فركونسي، ديزوري﴾، يبوست و ايمپوتانس در بيماران مبتلا به MS بستري در مركز پزشكي خورشيد طي سالهاي 1367 الي 1374
360
بررسي فراواني نسبي مصرف ترياك در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد و مقايسه آن با گروه كنترل در يكي از كلينيك هاي خصوصي شهر رشت بين سال هاي 80-75
361
بررسي فراواني نسبي مصرف حشيش در بيماران مراجعه كننده به بخش فوريتهاي بيمارستان شفاي شهر رشت در سالهاي 84-1383
362
بررسي فراواني نسبي مقلدهاي سكته مغزي در بيماران مراجعه كننده با تابلوي باليني سكته مغزي به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1392
363
بررسي فراواني نسبي منشا توده هاي لگني در لاپاراتومي هاي انجام شده در بيمارستان الزهرا (س ) رشت در طي سالهاي 1381 تا پايان 1385
364
بررسي فراواني نسبي موارد استفاده و عوارض حين عمل يورتروسكوپي در بيمارستان رازي رشت از مهر 1381 لغايت مهر 1383
365
بررسي فراواني نسبي موارد نارسايي حاد كليه و و عوامل خطر همراه در توزادان بستري در واحد مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت در فاصله زمان فروردين ماه سال 1385 الي فروردين ماه 1387
366
بررسي فراواني نسبي موفقيت انجام دياليز و عوارض دسترسي عروقي (Access vascular) در بيماران دياليزي تحت پوشش بيمارستان رازي رشت (1385)
367
بررسي فراواني نسبي موفقيت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI)بر حسب فصول در مراجعين به مركز درمان ناباروري مهر از سال 1381 تا سال 1383
368
بررسي فراواني نسبي موفقيت عمل داكريوسيستورينوستومي بيروني بدون فلاپ ساك اشكي در مبتلايان به انسداد اكتسابي اوليه مجراي نازولاكريمال مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت 1392-1390
369
بررسي فراواني نسبي مول كامل و عوارض همراه آن طي پنج سال متوالي (1381-1377) درآموزشي درماني الزهرا(س ) رشت
370
بررسي فراواني نسبي ميزان علاقمندي به تحقيق وعوامل موثر آن دربين دانشجويان پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي گيلان )-1380
371
بررسي فراواني نسبي ميگرن در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك مراجعه كننده به درمانگاه گوش و گلو و بيني بيمارستان امير المومنين(ع) و مقايسه آن با گروه شاهد
372
بررسي فراواني نسبي نا هنجاريهاي مادرزادي ژنيتال خارجي در بيماران بستري شده در بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت در طي سالهاي79-1374
373
بررسي فراواني نسبي نتايج پاتولوژي بيوپسي هاي اندومتر بيماران نازايي تحت عمل لاپاراسكوپي در بيمارستان الزهرا رشت از سال 1384 تا شهريور سال 1385
374
بررسي فراواني نسبي هايپراوريسمي در بيماران بستري شده در بيمارستان حشمت ، شهر رشت ، در شش ماهه نخست سال 1384
375
بررسي فراواني نسبي هموراژي لوبار در بيماران مبتلا به خونريزي داخل جمجمعه اي غيرتروماتيك مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا از تاريخ 1/741 تا29/12/78
376
بررسي فراواني نسبي هيپرتانسيون ، استفراغ و لرزبعد از بيهوشي عمومي در بخش ريكاوري در بيمارستان رازي رشت
377
بررسي فراواني نسبي هيپوكلسمي در بيماران مبتلا به پسوريازيس در بيمارستان رازي رشت سال 1382
378
بررسي فراواني نسبي هيدروسفالي حاد در بيماران مبتلا به خونريزي زير عنكبوتيه غير تروماتيك بستري شده در بيمارستان پورسينا از فروردين 1375 تااسفند 1380
379
بررسي فراواني نسبي و الگوي مقاومت هاي داروئي در ميكروبهاي شايع جدا شده در كشت خون در آزمايشگاه بيمارستان رازي ( رشت 78 و 1377)
380
بررسي فراواني نسبي و تعيين الگوي مقاومت هاي داروئي در ميكروبهاي شايع جدا شده در نمونه هاي ادراري آزمايش شده در يك آزمايشگاه خصوصي (رشت - 1378)
381
بررسي فراواني نسبي و شدت اختلالات جنسي در بيمارن مرد دچار فشارخون مراجعه كرده به بيمارستان رازي در طي سال 15/2/79 تا15/2/80
382
بررسي فراواني نسبي و عوامل مؤثر بر اعمال خشونت نسبت به پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني استان گيلان در سال 97
383
بررسي فراواني نسبي و عوامل موثر در ايجاد حفره خشك dry socket در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي دندانپزشكي شهرستان يزد ارديبهشت 89 الي خرداد 89
384
بررسي فراواني نسبي و عوامل موثر در ايجاد حفره خشك dry socket در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي دندانپزشكي شهرستان يزد ارديبهشت 89 الي خرداد 89
385
بررسي فراواني نسبي و عوامل همراه شكستگي استخوان ترقوه در نوزادان متولد در بيمارستان الزهراه رشت بين سالهاي 1376 تا1381
386
بررسي فراواني نسبي و ويژگيهاي اولتراسونوگرافيك ندولهاي اتفاقي تيروييد در بيماران مراجعه كننده به بخش سونوگرافي بيمارستان پورسيناي رشت جهت سونوگرافي گردن از تيرماه 87 تا آذرماه 87
387
بررسي فراواني نسبي وجود سنگ كلدوك بدون علامت در كله سيستكتومي هاي انجام شده در بيمارستان رازي رشت از مهر سال 1384 لغايت دي ماه 1386
388
بررسي فراواني نسبي وجود قارچ در مايع گوش مياني و بافت آدنوئيد بيماران مبتلا به اوتيت مياني سروز در بيمارستان اميرالمومنين
389
بررسي فراواني نسبي وزن پايين هنگام تولد و برخي عوامل همراه در جفت سرراهي در زايمان هاي انجام شده در ب مارستان الزهراء رشت از ابتدا سال 1380 تا پا ان سال 1384
390
بررسي فراواني نسبي وضعيت ژن KRAS در بيماران مبتلا به سرطان كولون و ارتباط آن با بقا و پيش آگهي بيماري
391
بررسي فراواني نسبي وعوامل خطر خونريزي مغزي در نوزادان بستري شده در بخش نوزادان ومراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان هفده شهريور رشت
392
بررسي فراواني نسبي يافته راديولوژيك Striation Subcallosal در بيماران مبتلا به MS مراجعه كننده به مركز تصويربرداري پورسينا رشت توسط روش Imaging MR Flair Sagital در طي مدت زمان شش ماه (1383-1382)
393
بررسي فراواني نسبي يافته هاي SCan CT مغز در بيماران بستري در بيمارستان 17 شهريور در سال 1376
394
بررسي فراواني نسبي يافته هاي سي تي اسكن مغز در بيماران داراي مننژيوماي مغزي
395
بررسي فراواني نسبي يافته هاي شرح حال ، معاينه باليني و عكس قفسه سينه در كودكان با جسم خارجي مجاري تنفسي بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت از سال 1372 تا 1384
396
بررسي فراواني نسبي يافته هاي غير طبيعي آناليز مايع مني در مردان نابارور مراجعه كننده به بيمارستان فاميلي شهرستان رشت از1/1/1381 تا1/1/1382
397
بررسي فراواني نسبي يافته هاي غيرطبيعي تجزيه مايع مني در زوجيني كه به علت نازايي به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهرا رشت مراجعه كرده اند از سالهاي 1374 تا1378
398
بررسي فراواني نسبي يافته هاي كولونوسكوپي در بيماران مراجعه كننده به بخش آندوسكوپي بيمارستان آموزشي درماني رازي شهر رشت طي سالهاي 1385 الي 1387
399
بررسي فراواني نسي انواع فراورده هاي خوني مصرف شده و علل منجر شده به نياز مصرف آنها در بيمارستان رازي رشت درسال 1379
400
بررسي فراواني نسي عوامل خطر در بيماران مبتلا به سرطان پستان ماستكتومي شده بيمارستان پورسنا رشت 1380-1384)
401
بررسي فراواني نشانه هاي افسردگي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پايه ششم تا هشتم تحصيلي شهر رشت در سال 93-1392
402
بررسي فراواني نشانه هاي افسردگي وعوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پايه ششم تا هشتم تحصيلي شهررشت در سال1392-93
403
بررسي فراواني نظرات متخصصين چشم و كارشناسان بينايي سنجي در مورد درمان آمبليوپي در استان گيلان در سال 1397
404
بررسي فراواني نقايص مينا و عوامل همراه در انسيزورها و مولرهاي اول دائمي در كودكان 9-8ساله شهر رشت در سال 1385
405
بررسي فراواني نوع و نحوه پراكندگي سلولهاي هوايي برجستگي مفصلي استخوان تمپورال در راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي يزد درسالهاي92-90
406
بررسي فراواني نياز به احياي قلبي ريوي و برخي عوامل همراه در نوزادان متولد شده در بيمارستان الزهرا رشت طي سال 1397 تا 1398
407
بررسي فراواني هپاتيت B در خانواده درجه يك بيماران مبتلا به هپاتيت B در مقايسه با گروه كنترل
408
بررسي فراواني هپاتيت B نهفته در بيماران كانديد كموتراپي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سالهاي 92-93
409
بررسي فراواني هپاتيت C در خانواده درجه يك بيماران مبتلا به هپاتيت C در مقايسه با گروه كنترل
410
بررسي فراواني هپاتيت D در مبتلايان به هپاتيت B مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد گيلان
411
بررسي فراواني هيپرپاراتيروئيديسم ثانويه در مبتلايان به ENDSTAGE RENAL DISEASE تحت همودياليز در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
412
بررسي فراواني هيپرپاراتيروئيديسم ثانويه در مبتلايان به ENDSTAGE RENAL DISEASE تحت همودياليز در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
413
بررسي فراواني هيستركتومي و سزارين هيستركتومي و علل آن در مراجعين به بيمارستان توحيد سنندج طي سالهاي 69-1367
414
بررسي فراواني و ارتباط پلي مورفيسم Xmnlyg با ميزان بيان ژن گاماگلوبين و مقدار هموگلوبين F در افراد بالغ مبتلا به بيماري بتاتالاسمي intermediate در جمعيت اصفهان
415
بررسي فراواني و ارتباط هيپرتروفي آدنوئيد با زواياي مختلف قاعده جمجمه بر اساس راديو گرافي لترال سفالومتريك بيماران ارتودنسي ازسال 1377
416
بررسي فراواني و پيامدهاي آسيب حاد ريوي در بيماران با تروماي سر مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1396
417
بررسي فراواني و تنوع فيتوپلانكتون ها در برخي از منابع آبي استان يزد
418
بررسي فراواني و شناسايي مولكولي انگل Cryptosporidium در نشخواركنندگان (گاو، گوسفند و بز) كشتار شده در يزد در سال 1396
419
بررسي فراواني و شناسايي مولكولي انگل Giardia duodenalis در نشخوار كنندگان (گاو، گوسفند، و بز) كشتار شده در يزد در سال ۱۳۹۶
420
بررسي فراواني و علل اصلي صدور مجوزهاي سقط درماني در متقاضيان سقط جنين مراجعه كننده به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان- شهرستان رشت از تاريخ 1/ 7/ 86 لغايت 1/ 7/ 88
421
بررسي فراواني و علل اضطراب در دانش آموزان مدرسه راهنمايي دخترانه وحدت گرگان
422
بررسي فراواني و علل كاهش ديد در دبستانهاي شهر يزد
423
بررسي فراواني و علل كاهش ديد در دبستانهاي شهر يزد
424
بررسي فراواني و عوامل تعيين كننده اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به سرطان سر و گردن مراجعه كننده به كلينيك هاي راديوتراپي و شيمي درماني شهرستان رشت (1397)
425
بررسي فراواني و عوامل خطر افسردگي و اضطراب در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراكز ترك اعتياد شهر رشت
426
بررسي فراواني و عوامل مرتبط با شكستگي فايل هاي اندودنتيك به كمك راديوگرافي پانوراميك
427
بررسي فراواني و عوامل موثر بر مرگ و مير ناشي از مصرف قرص برنج در بيمارسـتان رازي رشت در سال 1391
428
بررسي فراواني و فاكتورهاي احتمالي مرتبط با ترومبوسيتوپني در نوزادان بستري در NICU بيمارستان شهيد صدوقي طي سالهاي 90-91
429
بررسي فراواني و فاكتورهاي احتمالي مرتبط با ترومبوسيتوپني در نوزادان بستري در NICU بيمارستان شهيد صدوقي طي سالهاي 90-91
430
بررسي فراواني و فراواني نسبي انواع اختلالات رواني در بستگان درجه 1و2، 154 نفر از بيماران خلقي بستري و مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در طي سال 1373.
431
بررسي فراواني و مقايسه جهش Nalb در سويه هاي سودوموناس آئروژينوزاي مقاوم و حساس به فلوروكينولون ها در نمونه هاي زخم سوختگي در يزد(سال 1391)
432
بررسي فراواني و ميزان حساسيت آنتي بيوتيكي باكتريهاي هوازي جدا شده از ترشحات گوش مياني بيماران كانديداي تعبيه لوله تهويه مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت در سال 1384
433
بررسي فراواني و نحوه ي استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارگران صنايع مختلف در شهرستان يزد در سال 1389-90
434
بررسي فراواني و نحوه ي استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارگران صنايع مختلف در شهرستان يزد در سال 1389-90
435
بررسي فراواني وارتباط پلي مورفيسم HBS1L-MYB با ميزان بيان ژن Y- گلوبين و مقدار HbF در افراد بالغ مبتلا به بيماري تالاسمي اينترمديا در جمعيت اصفهان
436
بررسي فراواني وارونگي كرموزوم 9 در زوج هاي مبتلا به سقط مكرر
437
بررسي فراواني وارونگي كرموزوم 9 در زوج هاي مبتلا به سقط مكرر
438
بررسي فراواني وارونگي كرموزوم 9 در زوج هاي مبتلا به سقط مكرر
439
بررسي فراواني واريانت عملكردي E0103 , E0101 در ژن E-HLA در بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت نامشخص در مقايسه با گروه شاهد
440
بررسي فراواني واريانت عملكردي R381Qدرژن رسپتور il-23در بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت نامشخص
441
بررسي فراواني واريانت عملكردي R381Qدرژن رسپتور il-23در بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت نامشخص
442
بررسي فراواني واريكوسل و ارتباط آن با سقط جنين در بيمارستان الزهرا(س ) رشت
443
بررسي فراواني والگوي كلسيفيكاسيون تونسيل كامي و آدنوئيد در تصاويرCBCTبيماران مراجعه كننده كلينيك راديولوژي فك وصورت
444
بررسي فراواني وجود سپتوم سينوس ماگزيلاري در راديوگرافي پانوراميك افراد بي دندان در خلف ماگزيلا
445
بررسي فراواني وجود سپتوم سينوس ماگزيلاري در راديوگرافي پانوراميك افراد بي دندان در خلف ماگزيلا
446
بررسي فراواني وضعيت آسيب هاي شكمي ناشي از تروماي نافذ شكم در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 95 تا 97
447
بررسي فراواني وضعيت جمعيت شناختي و عوامل مؤثر بر افزايش ميزان طلاق در شهرستان شهرضا
448
بررسي فراواني وعلل شكايات در بيمارستانهاي آموزشي
449
بررسي فراواني ويروس (HPV) در نمونه هاي پارافين كانسر نازوفارنكس و ارتباط آن با پاتولوژي و عود بيماري
450
بررسي فراواني ويروس (HPV) در نمونه هاي پارافين كانسر نازوفارنكس و ارتباط آن با پاتولوژي و عود بيماري
451
بررسي فراواني ويروس BK (BKV) در بيماران آخرين مرحله كار كليوي(ESRD )و پيوند كليوي در شهر اصفهان
452
بررسي فراواني ويروس DNA نوپديد (TTV) در تعدادي از اهداكنند گان خون در آذربايجان
453
بررسي فراواني ويروس SEN در استان گيلان
454
بررسي فراواني ويروس پاپيلوماي انساني (HPV) در سرطان سلول سنگفرشي (SCC) حنجره و ارتباط آن با مرحله و پيش آگهي بيماري
455
بررسي فراواني ويژگي هاي باليني و دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري التهابي روده (IBD) در استان گيلان و تهيه بانك اطلاعاتي
456
بررسي فراواني يافته هاي آندوسكوپيك دستگاه گوارش فوقاني (مري و معده) در افراد تحت پوشش كميته امداد در استان گيلان در سال 1395
457
بررسي فراواني يافته هاي اتيولوژيك در بيماران مبتلا به سندرم تونل كوبيتال عمل شده در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1387 تا 1396
458
بررسي فراواني يافته هاي باليني ، آزمايشگاهي و نحوه پاسخ درماني در كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك بستر ي در بيمارستان هفده شهر و رشت از مهرماه 1380 تا مهرماه 1386
459
بررسي فراواني يافته هاي تشخيصي نمونه هاي بدست آمده از برونكوسكوپي در مركزآموزشي درماني رازي رشت طي سال هاي 1382-
460
بررسي فراواني يافته هاي راديوگرافي قفسه صدري در780 بيمار ديابتي
461
بررسي فراواني يافته هاي راديوگرافي قفسه صدري در780 بيمار ديابتي
462
بررسي فراواني يافته هاي غير طبيعي با دندان نهفته در راديو گرافي پانوراميك
463
بررسي فراواني، آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شركت كننده در باز آموزي هاي انجمن عمومي دندانپزشكان ايران در مورد آسيب هاي شغلي ناشي از وسايل نوك تيز در سال 1394
464
بررسي فراواني، آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شهرستان هاي سنندج و همدان در مورد آسيب هاي شغلي ناشي از وسايل نوك تيز در سال 1395
465
بررسي فراواني، ژن هاي ويرولانس و تايپينگ مولكولي سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از ICU بيمارستان هاي ولايت و پورسيناي شهر رشت در سال 1396
466
بررسي فراواني،علل وكيفيت مشاوره¬هاي روانپزشكي درخواستي از بيمارستان¬هاي آموزشي شهر رشت براي بيمارستان شفا از تيرماه 91 تا پايان 93
467
بررسي فراوانينسبي راديولوسنسي هاي مثلثي شكل شبه پوسيدگي در دندان هاي مولر اول ودوم دائمي با استفاده از راديوگرافي بايت وينگ در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال هاي 1386و1389
468
بررسي فراوانينسبي راديولوسنسي هاي مثلثي شكل شبه پوسيدگي در دندان هاي مولر اول ودوم دائمي با استفاده از راديوگرافي بايت وينگ در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال هاي 1386و1389
469
بررسي فراوني پلي مورفيسم G1733A ژن كد كننده گيرنده آندروژن در زنان با سابفه سقط مكرر با علت نامشخص
470
بررسي فراوني پلي مورفيسم G1733A ژن كد كننده گيرنده آندروژن در زنان با سابفه سقط مكرر با علت نامشخص
471
بررسي فرايند CCS در پارس جنوبي
472
بررسي فرايند SAGD با استفاده از مدلسازي شبكه اي حفره اي
473
بررسي فرايند آموزش مديران و نقش آن در بهبود مديريت آموزشي
474
بررسي فرايند آموزش مديران ونقش آن در بهبود مديريت آموزشي شهرستان راميان
475
بررسي فرايند آندايزينگ آلياژهاي آلومينيوم
476
بررسي فرايند آندايزينگ در الكتروليت هاي اسيدي و مشخصه يابي پوشش هيبريدي AAO/Ni-P بر روي آلومينيم
477
بررسي فرايند آنزيمي با استفاده از آنزيم پكتيناز براي بهبود خواص فيزيكي ژل گياه آلوئه ورا
478
بررسي فرايند آنزيمي بااستفاده از آنزيم پكتياز براي بهبود خواص فيزيكي ژل گياه آلوئه ورا
479
بررسي فرايند ابهام زدايي جملات پيچيده زبان انگليسي توسط زبان آموزان فارسي زبان
480
بررسي فرايند ارتباط كلامي و مباني ان در تعليم و تربيت اسلامي در اداره آموزش و پرورش
481
بررسي فرايند اشباع حسگر مقاومتي گاز در حضور بخارهاي الكلي
482
بررسي فرايند اقتباس درچند فيلم كوتاه انيميشن برگرفته از "كليله و دمنه"
483
بررسي فرايند اقتباس درچند فيلم كوتاه انيميشن برگرفته از "كليله و دمنه"
484
بررسي فرايند اقناع و مجاب سازي در مناظرات نامزدهاي دوره دوازدهم انتخابات رياست جمهوري ايران
485
بررسي فرايند اكسيداسيون مرطوب براي حذف آلاينده از پساب هاي صنعتي
486
بررسي فرايند الحاق نقاط روستايي به شهر و نقش آنها در تشديد توسعه افقي شهر(نمونه موردي: روستاشهرهاي منطقه 4 اصفهان)
487
بررسي فرايند الكترو فرمينگ مس و نيكل در ساخت مدل و قالب
488
بررسي فرايند بازيابي نقره از محلول آبي به روش الكتروشيميايي
489
بررسي فرايند برندسازي بصري در تلويزيون با تاكيد بر طراحي گرافيك
490
بررسي فرايند برونايزينگ چدن ها به روش الكتروليز حمام مذاب
491
بررسي فرايند بهداشت و درمان در عشاير ايل سنگسر
492
بررسي فرايند پراكندگي الكترون - پروتون درحدx هاي بزرگ ومتوسط
493
بررسي فرايند پرداختكاري بشكه اي قطعات ريز برنجي
494
بررسي فرايند پيوند زني مونومر استايرن بر سطح ذرات نشاسته جهت تهيه يك بيوپلاستيك
495
بررسي فرايند تبديل در زبان فارسي
496
بررسي فرايند تبديل در زبان فارسي
497
بررسي فرايند تبديل گاز طبيعي به ميعانات هيدروكربني و سنتز فيشر- تروپش
498
بررسي فرايند تبديل متانول به الفين ها بر روي كاتاليست زئوليتي 5-MSZ
499
بررسي فرايند تجمع فيبريل هاي اميلوئيدي در پروتئين ليزوزيم سفيده تخم مرغ در حضور عصاره هاي گياهاني از قبيل چاي سبز، دارچين ، زنجبيل و سياهدانه , induction of aggregation or amyloi fibrillation in hen egg white lysozyme in presence of green tea tru cinnamon, ginger, back cumin extract
500
بررسي فرايند تكوين و تفسير آثار صادق هدايت با تكيه بر بوف كور مبتني بر نظريه زبان شناسي متن و بينامتنيت
501
بررسي فرايند تهييه شكر و بسته بندي و صنايع جانبي و دستگاه هاي مورد استفاده نيشكر در شركت كشت و صنعت امير كبير
502
بررسي فرايند توليد كاربيد كروم با استفاده از روش آلياژ سازي مكانيكي
503
بررسي فرايند توليد لاكتوز به روش آنزيمي
504
بررسي فرايند توليد محاسبه انرژي مصرفي طراحي كارخانه ارزيابي اقتصادي يك واحد
505
بررسي فرايند توليد هم زمان آمونياك و متانول
506
بررسي فرايند توليد و اتصال﴿جوش سرد﴾ بي متال Al-Cu
507
بررسي فرايند جداسازي گاز با استفاده از غشاء، از ديدگاه مولكولي
508
بررسي فرايند جداسازي لايه اي از قسمت هاي بافت بدن انسان با استفاده از ليزرهاي فرابنفش
509
بررسي فرايند جذب خطي و غير خطي در يك سيستم تركيبي شامل نقاط كوانتومي و نانوذرات
510
بررسي فرايند جذب گاز كربن دي اكسيد ﴿CO2 ﴾ در نانو سيال درون راكتور همزن دار
511
بررسي فرايند جذب و بكارگيري خبرنگاران ورزشي در خبر گزاري هاي ايران
512
بررسي فرايند جوشكاري اصطكاكي و طراحي آن
513
بررسي فرايند حذف كاتيون روي توسط جاذب معدني دولوميت
514
بررسي فرايند حذف نيترات و فسفات به روش جذب سطحي
515
بررسي فرايند حرارتي بر پايداري و خواص پلي ساكاريد زيست فعال بلوط
516
بررسي فرايند خمكاري فشاري لوله و بهينه ساز ي پارامترهاي آن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
517
بررسي فرايند خودرقيق كني در تيكنرها با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
518
بررسي فرايند رسوب و فاكتورهاي موثر بر خواص پوشش هاي الكترولس كامپوزيتي Ni-P-PTFE به روش غير شناوري
519
بررسي فرايند رنگزدايي با پوميس
520
بررسي فرايند ريخته گري پيوسته به منظور شناسايي منشأ ترك تختال نوردي فولاد
521
بررسي فرايند زاد ومرگ و كاربرد درنظريه صف
522
بررسي فرايند ساخت راك بلت SWELLEX
523
بررسي فرايند ساخت صفحات دوقطبي فلزي پيل سوختي پليمري به كمك فرايند Rubber Pad Forming
524
بررسي فرايند ساخت و توليد فرمها (پلي اوره تان )
525
بررسي فرايند ساختواژي دو گان سازي يا تكرار در زبان تركي آذربايجان
526
بررسي فرايند سايش ساچمه هاي سوخت در پلاسماي همجوشي
527
بررسي فرايند سطح مديريت دانش در بيمارستان امام رضا (ع )مشهد و ارائه الگوي اثر بخش
528
بررسي فرايند سيليس¬زدايي از زئوليت ZSM-5 و تاثير عملكرد آن بر واكنش ايزومريزاسيون مخلوط زايلين /اتيل بنزن
529
بررسي فرايند شكل گيري واژه هاي مركب و معاني آن ها در آثار شاملو
530
بررسي فرايند شكل‌گيري اثر با تاكيد بر آثار پيتر‌دويگ و دكستر‌دالوود
531
بررسي فرايند شيرين سازي گاز طبيعي با آمين
532
بررسي فرايند فاز مايع گذرا(TLP)در اتصال نامتجانس آلياژCo-Cr-Mo به آلياژ Ti-6AL- 4V
533
بررسي فرايند فلزگري در محدوده كُنارصندلِ جيرفت بر پايه مطالعات شيميايي و كاني شناسي
534
بررسي فرايند كپسوله سازي و رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين در نانولوله كربني با استفاده از شبيه سازي مولكولي
535
بررسي فرايند گازسازي زائدات و ضايعات كشاورزي
536
بررسي فرايند گوگردزدايي از نفت به روش ميكروبي در يك جت راكتور
537
بررسي فرايند مبتداسازي گروههاي اسمي در زبان كردي (سوراني ) از ديدگاه ساختار اطلاعاتي
538
بررسي فرايند مديريت ارتباط با مشتري در بانك ملي شعبه بروجن
539
بررسي فرايند مديريت رنگ در پروسه ي توليد محتواي چاپي ديجيتال
540
بررسي فرايند نفوذ "روي در نيمه هادي گاليم ارسانيد نوع "nو شبيه سازي در مدل نفوذ
541
بررسي فرايند نورد به همراهFEA
542
بررسي فرايند نورد سرد برنج﴿cu90 zn10 ) بر روي فولاد كم كربن
543
بررسي فرايند نورد سرد ورق تحت رژيم روانكاري مخلوط با امولسيون آب و روغن
544
بررسي فرايند ها و طراحي كارخانه نيكل
545
بررسي فرايند هيدرو فرمينگ قطعه y- شكل با استفاده از آناليز المان محدود و بهينه سازي فرايند با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك و مقايسه با نتايج تجربي
546
بررسي فرايند و تعيين عوامل موثربر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد ميكروآلياژ 83MnsivS5 فورج شده
547
بررسي فرايند و خواص روكش‌دهي اينكونل 625 برفولاد
548
بررسي فرايند يادگيري آواهاي زباني دنداني انگليسي توسط زبان آموزان فارسي زبان به عنوان زبان خارجي
549
بررسي فرايند يادگيري ساختار هجا بندي كلمات انگليسي به عنوان يك زبان خارجي توسط زبان آموزان ايراني عربي زبان و فارسي زبان
550
بررسي فراينداستهلاك درتحليل بقاتحت مخاطره هاي رقابتي
551
بررسي فرايندهاي آبشاري اتم هاي كائوني K^3 He و K^4 He در هدف هاي مايع و گازي
552
بررسي فرايندهاي آوايي و واجي گويش آران و بيدگل
553
بررسي فرايندهاي پاشش مواد
554
بررسي فرايندهاي جوشكاري و تنش زدايي حرارتي در پروسه ساخت مخازن ذخيره نفت
555
بررسي فرايندهاي ساخت پروفيل نيمه سبك (نورد لوله ها و پروفيل در و پنجره )
556
بررسي فرايندهاي ساخت چرخ متحرك و محور توربين آبي فرانسيس
557
بررسي فرايندهاي ميدان قوي در الكتروديناميك كوانتومي از ليزرهاي پرتوان تا تابش‌هاي ايكس تپ ‌اخترها و فرانواخترها
558
بررسي فرايندهاي واجي در گونه‌ي پيكانيِ جرقويه در چارچوب واج‌شناسي خودواحد
559
بررسي فرايندهاي واجي كردي سنندجي براساس واج‌شناسي بهينگي
560
بررسي فرايندهاي واژ- واجي زبان فارسي در چارچوب نظريه ي بهينگي لايه اي
561
بررسي فرجام در آيين كواتي با تكيه بر آرا ارسطو
562
بررسي فرجام در آيين گواتي با تكيه بر آرا ارسطو
563
بررسي فرد وجامعه ازديدگاه انديشمندان علوم اجتماعي
564
بررسي فردگرايي - جمع گرايي و آثار و پيامدهاي آن در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران
565
بررسي فرسايش پذيري خاك هاي تكوين يافته از مواد مادري سازند هاي نايبند و سلطانيه (مطالعه موردي يكي از زير حوضه هاي دشت يزد – اردكان)
566
بررسي فرسايش پذيري نسبي خاك برخي از سازندهاي زمين شناسي و رابطه آن با تعدادي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها در حوزه آبخيز گل آباد
567
بررسي فرسايش پس رونده براي رسوبشويي مخازن سدها و ارايه مدل رياضي
568
بررسي فرسايش داخلي و تاثير آن بر پارامترهاي مكانيكي خاكها
569
بررسي فرسايش سطحي قالبهاي شكل دهي بدنه خودرو و چگونگي بهبود سختي سطحي اين قالبهابا عمليات حرارتي
570
بررسي فرسايش شيميايي - حرارتي آجرهاي نسوز منيزيت - كروميتي مصرفي در كوره دوار سيمان
571
بررسي فرسايشساحلي در سايت ساحلي دانشگاه علم وصنعت در بهشهر و ارائه راهكار بهينه ( مطالعه موردي﴾
572
بررسي فرسودگي بيولوژيكي آثار تاريخي با ساختار آلي در اقليم هاي ايران
573
بررسي فرسودگي بيولوژيكي آثار تاريخي با ساختار آلي در اقليم هاي ايران
574
بررسي فرسودگي تحصيلي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-1393
575
بررسي فرسودگي شغلي در بين پرستاران بيمارستانهاي وليعصر و كامكار
576
بررسي فرسودگي شغلي در بين معلمان ابتدايي و دبيران متوسطه شهرستان زيركوه
577
بررسي فرسودگي شغلي ميان كاركنان خانم ستادي و اجرايي شركت پست جمهوري اسلامي ايران (استان تهران )
578
بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با بهره وري منابع انساني
579
بررسي فرسودگي شغلي و برخي عوامل مرتبط با آن در پرسنل بهداشتي درماني شهرستان يزد
580
بررسي فرسودگي كامپوزيت هاي پايه پليمري تحت شرايط محيطي آب شور، آب مقطر، اسيد و حرارت
581
بررسي فرش تركمن ﴿آق قلا﴾ و مرمت آن
582
بررسي فرش روستاي هونجان و بازآفريني نمونه اي از آن
583
بررسي فرش عشاير قشقايي از ديدگاه جامعه شناسي
584
بررسي فرش هاي عرب جني به منظور بازتوليد يك نمونه آن
585
بررسي فرش هاي مشهور به زيگلر
586
بررسي فرصت اي و چالشهاي استفادهفزاينده از رسانه هاي جمعي براي جوانان
587
بررسي فرصت ها و تهديدها ي فضاي مجازي در استحكام خانواده ايراني
588
بررسي فرصت ها و تهديدهاي برنامه ريزي شهري در منطقه آزاد بندر انزلي
589
بررسي فرصت ها و تهديدهاي برنامه ريزي شهري در منطقه آزاد بندرانزلي
590
بررسي فرصت ها و تهديدهاي پيش روي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد اصفهان و زنجان در حوزه كارآفريني در ﴿سال تحصيلي 88- 87﴾
591
بررسي فرصت ها و تهديدهاي ناشي از توسعه مخابرات ماهواره اي در حوزه هاي صنعت، تجارت و امنيت
592
بررسي فرصت ها و تهديدهاي ناشي از گسترش فن آوري اطلاعات در تربيت ديني دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه ي شهر اصفهان
593
بررسي فرصت ها و چالش هاي آموزش زبان انگليسي در ايران
594
بررسي فرصت ها و چالش هاي بخش حمل و نقل در اجراي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك
595
بررسي فرصت ها و مانع هاي كارآفريني براي دانشجويان دانشكده ي علوم تربيتي و روان شناسي از ديدگاه كارآفرينان و فارغ التحصيلان
596
بررسي فرصت ها و موانع طرح آموزش از راه دور در﴿آموزش و پرورش﴾استان كرمانشاه
597
بررسي فرصت هاي شغلي ايجاد شده در باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي در شهرستانهاي بويراحمدودنا درسال 88-89
598
بررسي فرصت هاي موجود در صنعت اسباب بازي در جهت توليد ملي و حمايت از كارو سرمايه ايراني
599
بررسي فرصتها و تهديدهاي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه رازي
600
بررسي فرصتها و چالش هاي جنبش هاي اسلامي در عصر جهاني شدن مطالعه موردي : جنبش اخوان المسلمين
601
بررسي فرصتهاوچالشهاي استفاده فزاينده از رسانه هاي جمعي براي جوانان
602
بررسي فرصتهاي كسب و كار و كارآفريني در صنعت پوشاك به كمك مدل لانگ و مك‌مولان
603
بررسي فرصتهاي مديريت انرژي در كارخانه كاشي مسعود ايران
604
بررسي فرضيه بالاسا-ساموئلسون با تاكيد بر فراواني نسبي نيروي كار ماهر و غيرماهر
605
بررسي فرضيه بالاسا-ساموئلسون با تاكيد بر فراواني نسبي نيروي كار ماهر و غيرماهر
606
بررسي فرضيه كسري هاي دوگانه در اقتصاد ايران
607
بررسي فرضيه ي وجود لحن مردانه در آواز خوانندگان زن ايراني
608
بررسي فركانس آللي ( هتروزيگوسيتي ) 4 لكوس STR در جمعيت استان خراسان , allel frequncie, hetrozygosity analysis of 4 STR loci in thepopulation of khorasan province
609
بررسي فركانس برگشتي ترانسديوسر و عمق نفوذ امواج آلتراسونيك
610
بررسي فركانس رزونانس مودهاي TEو TM رزوناتورهاي دي الكتريك كواكسيال COAXIAL DIELECTRIC RESONATORS
611
بررسي فركانس نوسان توان و حفاظت مربوط به آن
612
بررسي فركانس ها و مدهاي طبيعي پانل هاي ماهواره
613
بررسي فركتالي پديده احتراق در سوخت هاي جامد مركب
614
بررسي فرم ، طرح و رنگ در هنر تصويري دوران اسلامي تا پايان صفويه
615
بررسي فرم ،طرح و رنگ در هنر تصويري دوران اسلامي تا پايان صفويه
616
بررسي فرم ارزشيابي معلمان وتاثير آن بر بهبود كيفيت آموزشي از ديدگاه معلمان
617
بررسي فرم ارزشيابي معلمان وتاثير آن بر بهبود كيفيت آموزشي از ديدگاه معلمان
618
بررسي فرم پذيري ورق هاي جوش خورده تركيبي ﴿TWB﴾آليا‍ز هاي الومينيم جوشكاري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي﴿FSW﴾
619
بررسي فرم پرنده در سفالينه هاي دوران معاصر
620
بررسي فرم پيش درآمد در چهارچوب مقام بيات ترك
621
بررسي فرم در موسيقي ايراني
622
بررسي فرم رنگ و بافت در ساختار زندگي مردم دشتستان
623
بررسي فرم سفالينههاي خاكستري به منظور طراحي و ساخت ظروف سراميكي معاصر
624
بررسي فرم قفل هاي دوره صفوي و ساخت آثار سراميكي معاصر با الهام از آن
625
بررسي فرم هندسي شناور دو بدنه با ضريب لاغري بالا و تخمين توزيع فشار روي آن به كمك شبيه سازي عددي
626
بررسي فرم و تركيب بندي در حجاريهاي طاق بستان
627
بررسي فرم و تكنيك ساخت تزيينات معماري برج هاي آرامگاهي استان مازندران ( مطالعه موردي برج هاي آرامگاهي رسكت ، امام زاده يحيي و امام زاده قاسم )
628
بررسي فرم و رنگ در هنر بلوچ
629
بررسي فرم و رنگ درمينياتور دوره صفوي﴿تبريز و اصفهان﴾
630
بررسي فرم و رنگ درمينياتور دوره صفويه ( تبريزواصفهان )
631
بررسي فرم و رنگ و تركيب بندي در حجاريهاي طاق بستان
632
بررسي فرم و رنگ و فضا در نقاشي ايراني معاصر (مينياتور)
633
بررسي فرم و رنگ و فضا درنقاشي ايراني معاصر( مينياتور)
634
بررسي فرم و ساختار نقوش اسليمي - ختايي و كاربرد آن در توليد ظروف چيني ايران معاصر
635
بررسي فرم و طرح جامه هاي دوره صفوي از طريق مكاتب نقاشي مينياتور (تبريز و اصفهان )
636
بررسي فرم و طرح جامه هاي دوره صفويه از طريق مكاتب نقاشي مينياتور( تبريزواصفهان )
637
بررسي فرم و عملكرد در طراحي صندوق هاي پست
638
بررسي فرم و نقش سفالينه هاي شوش
639
بررسي فرم و نقش سفالينه هاي شوش
640
بررسي فرم،محتوا و تصوير در رباعيات چهار شاعر پس از انقلاب (ايرج زبر دست،بيژن ارژن،جليل صفر بيگي و ميلاد عرفان پور)
641
بررسي فرم،محتوا و تصوير در رباعيات چهار شاعر پس از انقلاب (ايرج زبردست،بيژن ارژن،جليل صفربيگي و ميلاد عرفان پور)
642
بررسي فرماليستي تله تئاتر ايران به عنوان متن تلويزيوني
643
بررسي فرماليستي و تطبيقي نقوش هندسي مكتب دوم تبريز ﴿با نظر به شاهنامه شاه تهماسبي﴾ و مسجد گوهرشاد
644
بررسي فرمان پذيري حامل هاي هوشمند در ميدان آكوستيك
645
بررسي فرمانهاي سيستم 12 در روش مستقيم )DIRECT MODE(
646
بررسي فرمهاي الاستوپلاستيك ورقهاي كشيده شده روي قالب
647
بررسي فرمهاي موسيقي ايراني
648
بررسي فرمهاي موسيقي ايراني و تجزيه و تحليل پيش درآمد ماهور درويش خان
649
بررسي فرمول بازسازي براي قاب هاي باناخ
650
بررسي فرمولاسيون ، شناسايي و طبقه بندي مبردها )TNAREGIRFER (
651
بررسي فرمولاسيون روكش هاي سطح ترافيك بر پايه آب
652
بررسي فرمولاسيون گياهان دارويي
653
بررسي فرمولاسيون مناسب براي بدنه كاشي مونوپروزا
654
بررسي فرمولاسيون مناسب جهت بدست آوردن جوهر فلكسوگرافي پايه آب براي چاپ روي فويل آلومينيوم
655
بررسي فرمولاسيون نانوكپسول‌هاي آلژينات/ ژلاتين استرين‌هاي سودوموناس و باسيلوس بر قابليت بيوكنترلي اين استرين‌ها در كنترل Rhizoctonia solani , Fusarium solani و Phytophthora drechsleri
656
بررسي فرمولاسيون و تعيين محدوده رنگي ممكن ماده رنگزاي آبي بر پايه سيستم آلومينات كبالت
657
بررسي فرمي و محتوايي يادگارنوشته ها و يادگارنگاره هاي آرامگاه تخت فولاد اصفهان مطالعه مورد: (از عصر صفوي تا پايان قاجار)
658
بررسي فرهنگ استفاده از وسايل الكترونيكي مدرن ﴿رايانه،اينترنت،تلفن همراه و ماهواره﴾
659
بررسي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران بيمارستانهاي آموزشي در سال 90
660
بررسي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه كادر درماني در مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1397
661
بررسي فرهنگ ايمني بيمار ازديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي يزد درسال 1390
662
بررسي فرهنگ باروري در بين دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد كتول
663
بررسي فرهنگ سازماني با كار آفريني سازماني
664
بررسي فرهنگ سازماني بر اثربخشي سازمان استانداري شهرستان قم
665
بررسي فرهنگ سازماني بر بهبود عملكرد كاركنان آموزش و پرورش شهرستان قاين
666
بررسي فرهنگ سازماني حاكم درشركت توليدي بهران محورسايپا براساس مدل كوئين وگارث
667
بررسي فرهنگ سازماني در سازمان جهادكشاورزي استان قم(براساس مدل دنيسون)
668
بررسي فرهنگ سازماني سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي بر اساس مدل دنيسون
669
بررسي فرهنگ سازماني و تاثير آن بر مديريت امنيت اطلاعات باتوجه به سطح امادگي كاركنان قوه قضائيه
670
بررسي فرهنگ سازماني و تاثير آن برعملكرد كاركنان اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان مركزي
671
بررسي فرهنگ سازماني و رابطه آن با تعهد سازماني كاركنان در شركت برق منطقه اي فارس
672
بررسي فرهنگ سازماني و رابطه آن به الگوي تصميم گيري مديران در جهاد كشاورزي استان فارس
673
بررسي فرهنگ سياسي دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران
674
بررسي فرهنگ سياسي مردم و عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردي دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر)
675
بررسي فرهنگ عامّه در رمان‌هاي شوهر آهوخانم و جاي خالي سلوچ
676
بررسي فرهنگ عامه در ديوان طالب آملي
677
بررسي فرهنگ عامه در ديوان عاشق اصفهاني
678
بررسي فرهنگ عامه در فيروز شاه نامه محمد بيغمي
679
بررسي فرهنگ عامه عَلامَرودشت در 250 سال اخير
680
بررسي فرهنگ عامه و گويش جاجرم
681
بررسي فرهنگ عامه ي جنوب خراسان
682
بررسي فرهنگ عاميانه بردسكن , studying the popular culture of bardaskan
683
بررسي فرهنگ عاميانه در آثار جلال آل احمد
684
بررسي فرهنگ كار معلمان زن بيرجند وعوامل موثر بر آن
685
بررسي فرهنگ كار و توليد در سيره ائمه معصومين (عليهم السلام) و نقش آن در تمدن سازي
686
بررسي فرهنگ مردم و ادبيات عامه در آثار سيمين دانشور، احمد محمود و منيرو رواني پور
687
بررسي فرهنگ مردمي ، موسيقي مردم پسند و سواد رسانه اي
688
بررسي فرهنگ مطالعه وموانع آن دربين معلمان ومديران منطقه جعفرآباد
689
بررسي فرهنگ و ادبيات عاميانه بهبهان
690
بررسي فرهنگ و ادبيات عاميانه بهبهان
691
بررسي فرهنگي گونه ي تالشي ماسوله با تأكيد بر رنگ‌واژه
692
بررسي فرهنگي و اجتماعي ارامنه جلفاي اصفهان
693
بررسي فرهنگي و ساختاري موسيقي مقامي كردستان عراق
694
بررسي فرو ريزش لوله هاي آلومينيومي جدار نازك تحت بار محوري شبه استاتيك
695
بررسي فرو ريزش لوله هاي آلومينيومي دو جداره
696
بررسي فرو ريزش لوله هاي ضربه گير با اعوجاج اوليه تحت بار محوري
697
بررسي فروافتادگي عرشه پل ها تحت اثر زلزله حوزه نزديك
698
بررسي فرواني ضايعات سفيد دنداني (White spot lesions)در بيماران تحت درمان ارتودنسي ثابت مراجعه كننده به بخش ارتوندنسي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۷
699
بررسي فرواني و سير انواع توده هاي تيروييد در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1392-1383
700
بررسي فروپاشي ائتلاف كردها و شيعيان عراق و تاثير آن بر سياستهاي امنيتي ايران در عراق
701
بررسي فرورزنانس در مدارهاي RICغير خطي
702
بررسي فروريزش سازه با استفاده از روش تحليل ديناميكي افزايشي IDA
703
بررسي فروش وقف در فقه اماميه و قانون مدني ايران
704
بررسي فساد اداري و تاثير ان بر عملكرد سازمانهاي اداري
705
بررسي فسفر سنگ آهن گل گهر
706
بررسي فشار Permeate در جداسازي اتانول از محلول آبي به روش تراوش تبخيري
707
بررسي فشار آب حفره اي اطراف لوله هاي مدفون در بستر دريا ناشي از گذر موج
708
بررسي فشار خون در اطفال و ارتباط آن با BMI
709
بررسي فشار خون در اطفال و ارتباط آن با BMI
710
بررسي فشار داخل چشمي و گلوكوم در افراد نزديك بين مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
711
بررسي فشار داخل چشمي و گلوكوم در افراد نزديك بين مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
712
بررسي فشار رواني-شغلي معلمين مقطع ابتدايي و شيوه هاي مقابله با آن
713
بررسي فشار صوتي ايجاد شده بوسيله منبع دو قطبي صوت تحت تاثير برخورد غير الاستيك
714
بررسي فشار كاف لوله تراشه در بيماران اينتوبه در ICU هاي بيمارستان هاي شهيد صدوقي و رهنمون
715
بررسي فشار مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در مراقبين بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت در سال 1392
716
بررسي فشار منفذي، تراوش و انتشار آلودگي در سد كرخه با استفاده از داده هاي آبگيري فرازبند
717
بررسي فشار هيدرواستاتيك در استوانه هاي FGM با طول محدود قبل و بعد از خم كاري
718
بررسي فشارهاي ديناميك روي جام پرتابي به روش هموارسازي هيدروديناميكي ذرات ﴿SPH﴾
719
بررسي فشارهاي رواني و عوامل ايجاد كننده آن در مديران سازمان هاي دولتي شهر گرگان
720
بررسي فشارهاي رواني وارده بر پرسنل نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
721
بررسي فشرده سازي فراكتابي تصاوير و ارائه راه حلي جهت كاهش زمان فشرده سازي آن
722
بررسي فصل مشترك دو فلزي AI/ CU با و بدون پوشش قلع
723
بررسي فصل مشترك دوفلزي Al/Cu با و بدون پوشش قلع
724
بررسي فصل مشترك دوفلزي آلومينيم/برنج توليد شده به روش ريخته¬گري گريز از مركز عمودي
725
بررسي فصل مشترك دوفلزي آلومينيم/برنج توليد شده به روش ريخته¬گري گريز از مركز عمودي
726
بررسي فصل مشترك سيمهاي مسي و فولادي بر آلياژ آلومينيم A413
727
بررسي فضاهاي باناخ حاوي نسخه مجانبا طولپا )1>P>&(lp , Asymptotically isaometric copies of lp )1>p>&(in banach spaces
728
بررسي فضاهاي تهي در مسجد شيخ لطف الله
729
بررسي فضاهاي كارگاهي و آزمايشگاهي هنرستانهاي 4 ناحيه آموزش هاي شهرستان اهواز و مقايسه آن با استاندارهاي مطلوب
730
بررسي فضاهاي مفهومي در شعر مهدي اخوان ثالث با رويكرد شعر شناسي شناختي
731
بررسي فضاهاي نرمدار و ضرب داخلي احتمالي
732
بررسي فضاي "آناكارنينا" جهت طراحي صحنه براي سينما
733
بررسي فضاي انتخاب همسر در شهر گرگان (مطالعه موردي )
734
بررسي فضاي تصويري آستانه مقدسه حضرت معصومه عليه السلام قم
735
بررسي فضاي تصويري آستانه مقدسه حضرت معصومه عليهاسلام قم
736
بررسي فضاي رنگي در آثار نقاشان رمانتيك قرن 19 اروپا
737
بررسي فضاي سبز در شهر توريستي رامسر.
738
بررسي فضاي سبز شهر تفت
739
بررسي فضاي سبز شهرستان سيرجان
740
بررسي فضاي كاري و طراحي بهينه كنترل كننده تنا سبي - مشتقي - انتگرالي فازي براي يك ربات كابلي صفحه اي سه درجه آزادي به كمك الگوريتم بهينه سازي دسته ميگو
741
بررسي فضاي كسب و كار استان ايلام و راهكارهاي بهبود آن
742
بررسي فضاي معماري در سه اثر از كمال الدين بهزاد
743
بررسي فضاي مفهومي عشق در رمان هاي ايراني عامه پسند و ادبي دهه80
744
بررسي فضايل و رذايل اخلاقي در شاهنامه و مقايسه ي آن با متون برگزيده پهلوي
745
بررسي فضايي - كالبدي فعاليتهاي شهري در توسعه پايدار نواحي شهر قائم شهر
746
بررسي فضايي اثرات اماكن ورزشي بر محيط شهري اصفهان
747
بررسي فضايي حباب قيمت مسكن در ايران با استفاده از مدل وقفه فضايي (1393-1379)
748
بررسي فعال سازي نوتروني در حفاظ هاي راكتورايتر
749
بررسي فعال شدن آنكوژن ها و نقش دستگاه ايمني (لنفوسيت هاي T و ماكروفاژها) در سرطان با استفاده از نظريه بازي ها
750
بررسي فعال شدن مسيرAMPKدر حضوركوركومين و مقايسه با متفورمين در رده سلولي C2C12
751
بررسي فعال كردن شوراها در مدارس وميزان اثربخشي انها
752
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني اجزاي پروتئيني آرتميااورميانا در سيستم استرس اكسيداتيو نوتروفيل هاي خون محيطي انسان
753
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني راديكالهاي آزاد فركشنهاي مختلف عصاره انار ملس اصفهان در چندين سيستم اكسيداتيو
754
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني مشتقات صناعي اسيدهاي هيدروكسي سيناميك , evaluation of the antioxidant activity of synthetic derivatives of hydroxycinnamic acids
755
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و پتانسيل جذب تانيك اسيد چاي سبز در نانو كامپوزيتهاي پلي آنيلين
756
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و تحمل استرس هاي مختلف در باكتري-هاي مقاوم به اشعه
757
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و ضد سرطاني عصاره اتيل استاني گياه Consolida orientalis و استخراج و خالص سازي بتاسيتوسترول از آن
758
بررسي فعاليت آنتي‌اكسيداني آب زرشك بي‌دانه بر مهار توليد راديكال‌هاي آزاد و مهار شكست DNA
759
بررسي فعاليت آنزيم آدنوزين دآميتاز و ايزوآنزيمهايش در افراد مبتلا به لوسمي حاد
760
بررسي فعاليت آنزيم آمينوپپتيدازN در بيماران مبتلا به بروسلوز
761
بررسي فعاليت آنزيم آمينوپيتيداز در بيماران مبتلا به بروسلوز
762
بررسي فعاليت آنزيم پراكسيداز در گياه تربچه با كاربرد برخي اسانس هاي گياهي
763
بررسي فعاليت آنزيم پكتين لياز و پلي مورفيسم DNA در ايزوله هاي قارچ ASCOCHYTA RABIEI
764
بررسي فعاليت آنزيم فيتاز و تيمار هاي موثر بر آن در سبوس، آرد و خمير سه رقم گندم
765
بررسي فعاليت آنزيم كاتالاز در افراد آلوده به ويروس HTLV-1
766
بررسي فعاليت آنزيم كاتالازاريتروسيت و توتال آنتي اكسيدان در بيماران همودياليز قبل از دياليز در حين دياليز و پس از دياليز
767
بررسي فعاليت آنزيم گلوتاتيون ردوكتاز در گياهان بيش انباشتگر نيكل جنس Alyssum
768
بررسي فعاليت آنزيم گلوتامات دهيدروژناز و سطح سرمي گلوكز در موش هاي صحرايي در معرض پاراتيون
769
بررسي فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان در واحد هاي خون اهداكنندگان سيگاري و تاثير آن بر ذخيره سازي خون , Studyof aotivity of antioxidant enzymes smoking blood donots and their impact on bloob units during storage
770
بررسي فعاليت اداره ي جهاد كشاورزي در ارتباط با طرح هاي عمراني
771
بررسي فعاليت الكتروشيميايي و الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو مواد و مشتقي از دي هيدروكسي بنزن
772
بررسي فعاليت برخي از مشتقات 1،3-دي انول ها با آمين ها
773
بررسي فعاليت برنامه ريزي و كنترل توليد در سيستم هولونيك در رابطه با پارامترهاي تصميم با استفاده از شبيه سازي
774
بررسي فعاليت بيولوزيك يونهاي كروم با ليگاندهاي يا 1و 2 متيل 3 هيدروكسي پيريد-4-ان
775
بررسي فعاليت بيولوژيكي اسانس هاي گياهان دارويي بر روي ميكرو ارگانيسم هاي بيماريزا
776
بررسي فعاليت سينتيكي و پايداري آنزيم گلوكز اكسيداز تثبيت شده روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده
777
بررسي فعاليت سينتيكي و پايداري كانفورماسيوني آنزيم ليپاز تثبيت شده روي اسكلت‌هاي فلز-آلي (MOF) نانوحفره عاملدار شده واصلاح سطح غشا پليمري توسط اين تركيب
778
بررسي فعاليت سينيتيكي و پايداري كانفور ماسيوني ليپاز تثبيت شده بر روي نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده
779
بررسي فعاليت ضد قارچي باكتري هاي آغازگر بومي لبني بر عليه قارچ هاي فساد مواد غذايي در سطح آزمايشگاهي
780
بررسي فعاليت ضد ميكروبي مخلوط تازه تهيه شده سه نوع سيار مورد استفاده در درمان ريشه با تاثير آنها پس از گذشت يك هفته به صورت Invitro
781
بررسي فعاليت ضد ميكروبي مخلوط تازه تهيه شده سه نوع سيار مورد استفاده در درمان ريشه با تاثير آنها پس از گذشت يك هفته به صورت Invitro
782
بررسي فعاليت ضد ميكروبي و آنتي اكسيدان عصاره گياهي گياهAstroudaucus(تيره چتريان)
783
بررسي فعاليت ضدليشمانيايي نانو ذرات بربرين كلرايد بر روي پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور در محيط كشت
784
بررسي فعاليت ضدليشمانيايي نانوذرات كوركومين بر روي پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور در محيط كشت
785
بررسي فعاليت فاگوسيتيك گرانولوسيت هاي ماهي قزل آلاي رنگين كمان ( oncorthynchus My kiss )
786
بررسي فعاليت كاتاليزگري نوري نانوكامپوزيت TiO2 آلائيده شده با گوگرد_سيليسيم دي اكسيد و بهبود آن در ناحيه‌ي مرئي با پورفيرين
787
بررسي فعاليت كاتاليزگري و پايداري ساختاري آنزيم ليپاز تثبيت‌شده بر روي نانو‌صفحات گرافن اكسيد عامل‌دارشده و اصلاح سطح غشاي بسپاري با اين تركيب
788
بررسي فعاليت كاتاليزوري كمپلكس شيف باز منگنز تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي CuFe2O4 براي سنتز تترازولهاي استخلاف‌دار
789
بررسي فعاليت كاتاليستي اينديم كلرايد و كربن سولفونه شده در واكنش سنتز دي هيدروپيريميدينون ها تحت شرايط بدون حلال
790
بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس هيدريدي روتنيم به صورت همگن، تثبيت شده بر روي نانولوله هاي كربني چندديواره و روتنيم سالوفن تريفلات در واكنش هاي آلي
791
بررسي فعاليت كاتاليستي﴿NH4)8{cew10o36} .20H2o در سنتز دي هيدروپيريميدينون ها كوينازولينون ها و زانتن ها
792
بررسي فعاليت كميته بيمارستاني مطابق با استاندارد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي وعوامل موثر بربهبود كيفيت عملكرد آنها از ديدگاه مديران بيمارستانهاي شهر يزد در سال 1385
793
بررسي فعاليت كميته هاي بيمارستاني مطابق با استاندارد وزارت بهداشت، درمانوآموزش پزشكيوعوامل موثر بر بهبود كيفيت عملكرد آنها از ديدگاه مديرانبيمارستانهاي شهر يزد در سال 1385
794
بررسي فعاليت ليشمانيسيدال فركشن هاي گياه زانتيوم استروماريوم بر روي فاز پروماستيكوت ليشمانيا ماژور
795
بررسي فعاليت نانو ذره نيكل تقويت شده بر روي پايه زئوليتي ZSM-5 در واكنش رفرمينگ خشك متان
796
بررسي فعاليت هاي آنتي اكسيداني برخي ارقام انگور روسي در شرايط تنش شوري
797
بررسي فعاليت هاي آنتي اكسيداني برخي ارقام انگور روسي در شرايط تنش شوري
798
بررسي فعاليت هاي تئاتري تالار بيست و پنج شهريور از ديدگاه جامعه شناسي تئاتر
799
بررسي فعاليت هاي زيستي نانوذرات سنتز سبز شده به وسيله عصاره گياه Artemisia haussknechtii و گلسنگProtoparmeliopsis muralis
800
بررسي فعاليت هاي فوق برنامه : تاثير فعاليت هاي فوق برنامه در اجتماعي شدن فراگيران
801
بررسي فعاليت هاي مشاوران در دبيرستان هاي دخترانه آموزش و پرورش ناحيه 3 شهرستان اهواز
802
بررسي فعاليت هاي نانو كاتاليزور هاي كمپلكس هاي شيف باز بر روي بستر سيليكا براي اكسايش الكلها , activiy invesigation of nanoocatalyst schiff base complexes on the silice bed for the oxidation of alcohols
803
بررسي فعاليت‌ها و عملكرد مربوط به مديريت كيفيت جامع در مجموعه‌هاي داراي گواهي ايزو 9001 (مطالعه موردي: شركت‌هاي تأمين‌كننده‌ي قطعات خودرو)
804
بررسي فعاليتها و روشهاي آموزشي دوره آمادگي و مهدهاي كودك برخي مناطق شهر تهران در سالهاي تحصيلي 78-1377
805
بررسي فعاليتها و عملكرد شركتهاي تعاوني كشاورزي مرغداران استان تهران
806
بررسي فعاليتهاي بعد از مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان فاروج
807
بررسي فعاليتهاي جامعه باربد
808
بررسي فعاليتهاي خورشيدي, پرتوهاي كيهاني وتأثير آن بر ضريب بازتاب يون سپهر بر امواج راديويي
809
بررسي فعاليتهاي فوق برنامه بر روحيه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان بجنورد
810
بررسي فعاليتهاي مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني از ديدگاه اسلامي
811
بررسي فعل مجهول و موارد كاربرد آن در قرآن كريم
812
بررسي فقدان واقعيت در خودنگاره ي عكاسانه معاصر ﴿ موردپژوهي: لوكاس ساماراس و ياسوماسا موريمورا ﴾
813
بررسي فقر از ديدگاه جامعه شناسي و راهبردهاي مقابله با آن
814
بررسي فقر اقتصادي ونغز فرهنگي در منطقه حاشيه نشين علي آباد سعدگان واقع در منطقه2استان قم در سال90
815
بررسي فقر نگرش دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مورد تاثير روند توسعه اقتصادي بر فقر اقتصادي در جامعه فعلي ايران
816
بررسي فقر و اندازه گيري خط فقر در استان كردستان
817
بررسي فقر و تاثير آن بر خانواده (بر اساس شاخص جمعيت)
818
بررسي فقه الحديث خطبه شقشقيه نهج البلاغه همراه اسناد و مدارك آن
819
بررسي فقه الحديثي نهج البلاغه
820
بررسي فقه و مباني حقوق اسلامي
821
بررسي فقه ي، حقوقي خريد و فروش و اهداء، اعضاء بدن انسان از ديدگاه مذاهب خمسه
822
بررسي فقهي - حقوقي ايتام در مذاهب خمسه
823
بررسي- فقهي - حقوقي تاثير گذشت شاكي برسقوط مجازاتها در سوابق قانونگذاري ايران و قانون سال 92
824
بررسي فقهي - حقوقي تنظيم جمعيت ؛ با تأكيد بر مسائل روز
825
بررسي فقهي - حقوقي حق حيات جنين
826
بررسي فقهي - حقوقي قتل مرتد
827
بررسي فقهي – حقوقي گرانفروشي و راههاي مقابله با آن
828
بررسي فقهي – حقوقي مباني حضانت در فقه شيعه و قوانين موضوعه ايران
829
بررسي فقهي – حقوقي معادن و مقايسه تطبيقي با قانون فرانسه با نگاهي به قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
830
بررسي فقهي – حقوقي معادن و مقايسه تطبيقي با قانون فرانسه با نگاهي به قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
831
بررسي فقهي - حقوقي يافته هاي پزشكي ژنتيك
832
بررسي فقهي _حقوقي اكراه در جرايم منافي عفت
833
بررسي فقهي ، حقوق ديه در بيمه
834
بررسي فقهي ، حقوقي حق فسخ در نكاح ناشي از اشتراط
835
بررسي فقهي ، حقوقي محاربه در اسلام در مقايسه با تروريسم در نظام بين المللي و سيستم حقوق انگلستان
836
بررسي فقهي ، حقوقي معامله با حقو استرداد با رويكردي به مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد املاك
837
بررسي فقهي ،حقوقي ماده 1130قانون مدني لز منظر فقهاي معاصر
838
بررسي فقهي آيات نكاح در تفاسير منتخب شيعه و اهل سنت
839
بررسي فقهي آيين نامه ها و مقررات بنگاه هاي معاملات از نظر مذاهب خمسه
840
بررسي فقهي احكام اعتكاف و تاثير روحي و رواني آن
841
بررسي فقهي احكام قاعدگي زنان در فقه اماميه
842
بررسي فقهي ادله تحريم كهانت و مقايسه آن با فال گيري و رمالي
843
بررسي فقهي استفاده از اعضاي بيماران مبتلا به مرگ مغزي
844
بررسي فقهي اضرار به نفس و مباني آن
845
بررسي فقهي افعال صبي مميز بر اساس آراي شيخ طوسي ﴿ره﴾ و امام خميني ﴿ره﴾
846
بررسي فقهي پيشگيري از جرم
847
بررسي فقهي تاثير حيثيت بر تغيير روند دادرسي كيفري
848
بررسي فقهي تبديل و تغيير كاربري موقوفات
849
بررسي فقهي تغليظ ديه در ماه هاي حرام و مسئوليت بيت المال
850
بررسي فقهي تقليد در مسايل اعتقادي، اجتماعي و سياسي
851
بررسي فقهي توبه از منظر مذاهب خمسه
852
بررسي فقهي توليت در وقف و فروش و تبديل به احسن وقف از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران
853
بررسي فقهي جرم قتل و ادله اثبات آن
854
بررسي فقهي حق تأليف و حقوق مالكيتهاي فكري در مذاهب خمسه و تطبيق آن با قوانين موضوعه
855
بررسي فقهي حقوق زنان شوهردار در روابط زناشويي
856
بررسي فقهي حقوقي
857
بررسي فقهي حقوقي آزادي دين در حقوق بشر
858
بررسي فقهي حقوقي احكام نسب در باروري مصنوعي
859
بررسي فقهي حقوقي ادله حرمت ربا
860
بررسي فقهي حقوقي بخشش مهريه
861
بررسي فقهي حقوقي بهره وري دولت از انفال
862
بررسي فقهي -حقوقي پيوند اعضا پس از قصاص , the research in organ donation after restitution in islamic jurisprudence and law
863
بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود
864
بررسي فقهي حقوقي قاعده العقود تابعه للقصود
865
بررسي فقهي حقوقي قاعده لعان و آثار آن بر زوجين و اولاد
866
بررسي فقهي حقوقي قراردادهاي ضمان جمعي در طوايف جنوب كشور
867
بررسي فقهي حقوقي مشكلات ناشي از بيماري هاي جنسي زوجين
868
بررسي فقهي حقوقي ميراث زوجه از عقار و تطبيق آن با ساير مكاتب اهل سنت
869
بررسي فقهي حقوقي هكرهاي سايبري در حوزه پول و معاملات اقتصادي
870
بررسي فقهي حقوقي وام هاي سرمايه گذاري و تأثير آن در بانكداري بدون ربا
871
بررسي فقهي حكم جاهل و عالم در معاملات از ديدگاه اماميه
872
بررسي فقهي حيل در اجاره
873
بررسي فقهي داوري در دعاوي خانوادگي، قوانين موضوعه و رويه قضايي آن
874
بررسي فقهي سيستمهاي مختلف شركت هاي مدني
875
بررسي فقهي طلاق غيابي و اجراي آن از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق ايران
876
بررسي فقهي عده زنان بدون رحم و مسدود رحم از نظر مذاهب خمسه
877
بررسي فقهي عقد بودن شركت و طرح نظرات نوين
878
بررسي فقهي عقد جعاله و كاربرد آن در بانكداري اسلامي
879
بررسي فقهي عقد مضاربه در بانكها و شركتها
880
بررسي فقهي عمليات استشهادي
881
بررسي فقهي غايب و حقوق مدني او
882
بررسي فقهي قاعده ي الزعيم غارم و كاربرد آن در قانون مدني و كيفري
883
بررسي فقهي قاعدهي السعيم غارم و كاربرد آن در قاوون مدوي و كيفري
884
بررسي فقهي قراردادهاي ساخت ،بهره برداري ،انتقال BOT
885
بررسي فقهي قرباني در حج و ساير مكانها
886
بررسي فقهي كيفر رجم با توجه به قانون مجازات اسلامي 1392
887
بررسي فقهي كيفر رجم با توجه به قانون مجازات اسلامي 1392
888
بررسي فقهي ماهيت نكاح از حيث عبادي يا معاملي بودن
889
بررسي فقهي مواردعرضي و آبرويي حق الناس از ديدگاه مذاهب خمسه
890
بررسي فقهي نفقه اقارب از ديدگاه مذاهب خمسه
891
بررسي فقهي نماز پشت مقام ابراهيم عليه السلام﴿الصلاه خلف المقام﴾
892
بررسي فقهي و حقوق اجر‍ ة المثل در محيط خانواده
893
بررسي فقهي و حقوق مصاديق نقض حيوانات
894
بررسي فقهي و حقوق نسل زدايي با رويكردي به اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي
895
بررسي فقهي و حقوقي ابراء و بخشش دين
896
بررسي فقهي و حقوقي اجاره رحم
897
بررسي فقهي و حقوقي اجير شدن مسلمان نزد كافر
898
بررسي فقهي و حقوقي اجير شدن مسلمان نزد كافر
899
بررسي فقهي و حقوقي اختيارات دولت در قيمت گذاري و كنترل قيمت
900
بررسي فقهي و حقوقي ادله حرمت تدليس
901
بررسي فقهي و حقوقي ادله غذاهاي حلال در فقه اماميه و اهل سنت
902
بررسي فقهي و حقوقي ازدواج سفيد
903
بررسي فقهي و حقوقي استعمال مواد مخدر
904
بررسي فقهي و حقوقي اعمال و جراحي هاي زيبايي
905
بررسي فقهي و حقوقي اقليت هاي ديني
906
بررسي فقهي و حقوقي انتحار و ترور در حقوق كيفري ايران
907
بررسي فقهي و حقوقي انتقال اموال انتقال ناپذير
908
بررسي فقهي و حقوقي انكار بعد از اقرار در امور مدني
909
بررسي فقهي و حقوقي اهدا گامت و جنين با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه
910
بررسي فقهي و حقوقي اولوالارحام و اولي العصبات در ارث
911
بررسي فقهي و حقوقي بهداشت محيط زيست
912
بررسي فقهي و حقوقي بيع كالي به كالي
913
بررسي فقهي و حقوقي بيع كالي به كالي و قراردادهاي آتي
914
بررسي فقهي و حقوقي پوشاك و زيور آلات
915
بررسي فقهي و حقوقي پول در معاملات ربوي
916
بررسي فقهي و حقوقي پيوند بافت انسان
917
بررسي فقهي و حقوقي تجديد نظر خواهي و نقص آراي قضايي
918
بررسي فقهي و حقوقي تغليظ ديه از ديدگاه مذاهب پنجگانه
919
بررسي فقهي و حقوقي توهين و مجازات آن
920
بررسي فقهي و حقوقي جايگاه عاقله در گذشته وعصر حاضر
921
بررسي فقهي و حقوقي جايگاه و نقش عرف در تبيين مسائل نكاح
922
بررسي فقهي و حقوقي جبران خسارت بزه ديده در جرائم منافي عفت
923
بررسي فقهي و حقوقي جبران خسارت معنوي
924
بررسي فقهي و حقوقي جرائم اينترنتي
925
بررسي فقهي و حقوقي جرم انگاري بي حجابي
926
بررسي فقهي و حقوقي جريمه تاخير بانكي
927
بررسي فقهي و حقوقي جهل در جرائم و مجازات آن
928
بررسي فقهي و حقوقي حجيت علم قاضي به عنوان ادله اثبات دعوا در فقه اماميه و اهل سنت
929
بررسي فقهي و حقوقي حدود متابعت زوجه از زوج
930
بررسي فقهي و حقوقي حريم خصوصي و ورود به آن
931
بررسي فقهي و حقوقي حضانت كودكان
932
بررسي فقهي و حقوقي حضانت كودكان
933
بررسي فقهي و حقوقي رابطه حقوق انسان بر اعضاي بدن
934
بررسي فقهي و حقوقي رشد در معاملات
935
بررسي فقهي و حقوقي روش هاي نوين باروري
936
بررسي فقهي و حقوقي شرط عندالاستطاعه در مهريه
937
بررسي فقهي و حقوقي شرط متاخر
938
بررسي فقهي و حقوقي شرط واگذاري حق طلاق به زوجه
939
بررسي فقهي و حقوقي شرط وجه التزام در قراردادها
940
بررسي فقهي و حقوقي شركتهاي تجاري از ديدگاه مذاهب خمسه
941
بررسي فقهي و حقوقي شروط ابتدايي و ضمانت اجراي آن
942
بررسي فقهي و حقوقي ضروريات دين و احكام آن
943
بررسي فقهي و حقوقي عقد بيمه و انواع آن
944
بررسي فقهي و حقوقي عقد نكاح و طلاق در فضاي سايبري
945
بررسي فقهي و حقوقي عوامل فسخ نكاح در مذاهب فقهي اسلامي با تاكيد بر نظرات امام خميني (ره )
946
بررسي فقهي و حقوقي قاعده علي اليدومنافع يد
947
بررسي فقهي و حقوقي قانون پيوند اعضاء در ايران و تطبيق آن با قانون ايالات متحده آمريكا
948
بررسي فقهي و حقوقي قتل عمدي طفل متولد از زنا توسط والدين طبيعي در فقه شيعه و عامه
949
بررسي فقهي و حقوقي قدرت بر تسليم و قبض و اقباض در قراردادها
950
بررسي فقهي و حقوقي قراردادهاي نفت و گاز
951
بررسي فقهي و حقوقي مباني محدوديت شهادت زنان در اثبات دعاوي
952
بررسي فقهي و حقوقي مبناي اعمال خيار.
953
بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت دولت در پرداخت ديه
954
بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت مدني قيم
955
بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت مدني ناشي از صدمات ورزشي
956
بررسي فقهي و حقوقي مطبوعات و جرايد
957
بررسي فقهي و حقوقي مفاسد فرهنگي
958
بررسي فقهي و حقوقي ممنوعيت محاكمه مجدد در فقه اماميه با رويكرد اسناد بين المللي
959
بررسي فقهي و حقوقي موازين بين المللي حقوق كار
960
بررسي فقهي و حقوقي موضوع سرقت در فقه اسلامي
961
بررسي فقهي و حقوقي موضوع مصرف والگوهاي اصلاح آن در جامعه
962
بررسي فقهي و حقوقي نكاح متعه و آسيب شناسي آن
963
بررسي فقهي و حقوقي نكاح متعه و آسيب شناسي آن
964
بررسي فقهي و حقوقي وظايف متقابل والدين و فرزندان
965
بررسي فقهي و حقوقي وقف اموال فكري
966
بررسي فقهي و حقوقي وكالت در طلاق و تطبيق آن با فقه حنفي
967
بررسي فقهي و روانشناختي اضرار به غير در فضاي مجازيو شبكه هاي اجتماعي
968
بررسي فقهي وحقوقي ازدواج مسلمان با غيرمسلمان , in the marriage between muslims and non-muslims
969
بررسي فقهي وحقوقي تايم شرينگ در اسلام
970
بررسي فقهي وظايف متقابل مردم و حكومت در مسايل اقتصادي با تاكيد بر ديدگاه امام خميني
971
بررسي فقهي وقف پول از ديدگاه اماميه و مذاهب چهارگانه اهل سنت
972
بررسي فقهي وقفنامه هاي استان كهگيلويه و بوير احمد
973
بررسي فقهي، حقوقي سودهاي علي الحساب سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت
974
بررسي فقهي، حقوقي هك
975
بررسي فقهي-حقوقي ميراث زوجه از عقار و تطبيق آن با ساير مكاتب اهل سنت
976
بررسي فلاتر يك پره تحت نيروهاي آيروديناميكي و اثر پيزو الكتريك در ميرايي آن
977
بررسي فلاونوئيدها وروغنهاي فرار گونه Nepeta macrosiphon Boiss در ارتفاعات كوه دنا
978
بررسي فلزات سنگين در بافت ماكول انواع ميگوها در سواحل استان بوشهر
979
بررسي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي وآب هاي زيرزميني باغات ميوه شهرستان املش
980
بررسي فلسفه تربيتي مديران ودبيران مدارس شهرستان تبريز
981
بررسي فلسفه جسماني ليكاف و جانسون در حوزه اخلاق
982
بررسي فلسفه دعا در سيره معصومين (ع) و دلالت هاي آن در تعليم و تربيت
983
بررسي فلسفه قانوني حجاب شرعي
984
بررسي فلسفه و جايگاه دعا و نيايش و تاثير آن بر روح و روان دانش آموزان پسر سوم راهنمايي شهرستان جاجرم سال تحصيلي 88-1387
985
بررسي فلسفه و حكمت وجود آيات تكراري در قرآن
986
بررسي فلسفي تربيتي نقش خانواده بر خودگرداني فرزندان
987
بررسي فلسفي عينيت و ضرورت در تاريخ
988
بررسي فلوتاسيون پيرولوزيت توسط كلكتورهاي كاتيونيك و آنيونيك
989
بررسي فلور جلبك هاي دريايي(seaweeds) نواحي بين جزر و مدي جزاير ابوموسي و هنگام
990
بررسي فلور جلبكي رودخانه زاينده رود
991
بررسي فلور گلسنگي پارك ملي كلاه قاضي﴿اصفهان﴾
992
بررسي فلور و برخي خصوصيات فيتوشيميايي لگوم هاي اطراف نيروگاه حرارتي شازند
993
بررسي فلور و پوشش گياهي تالاب بين المللي فريدونكنار در استان مازندران
994
بررسي فلور و پوشش گياهي حوضه آبخيز لومير (تالش) با تاكيد بر مناطق استپي
995
بررسي فلور و پوشش گياهي فريدونشهر در استان اصفهان
996
بررسي فلور و پوشش گياهي فريدونشهر در استان اصفهان
997
بررسي فلور وژوشش گياهي چادگان دراستان اصفهان
998
بررسي فلوراي عمده ميكروبي حلق و تغييرات آن در بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
999
بررسي فلوراي عمده ميكروبي حلق و تغييرات آن در بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
1000
بررسي فلورستيك ، اكولوژي و وضعيت زادآوري پوشش گياهي بخشي از جنگل امام زاده عبدالله آمل در استان مازندران
بازگشت