<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي كامپوزيت هاي ضد ضربه بر پايه پلي اتيلن با جرم مولكولي بالا
2
بررسي كامپوزيت هاي لانه زنبوري، بهينه سازي آن و كاربرد آن در صنايع هوايي
3
بررسي كامپوزيت هاي مقاوم بر مبناي رزين اپوكسي /الياف كولار
4
بررسي كامپيوترهاي ام . پي .سي
5
بررسي كامپيوتري خطاهاي سيستمهاي قدرت در حالت گذرا
6
بررسي كامل توليد بيوگاز و مقايسه آن با ساير منابع انرژي
7
بررسي كامل مبدل كاتاليستي و نقش آن در كاهش آلاينده هاي موتور
8
بررسي كامل مدم ديجيتالي ...
9
بررسي كامل و جامع كليه مطالعات انجام شده در زمينه خوردگي در سازه هاي دريايي
10
بررسي كانال ارتباطي سيستم زمين به هوا و مدلسازي آن
11
بررسي كانال مخابراتي در ارتباط بين دو ايستگاه سيار در سيستم هاي چند ورودي-چند خروجي ﴿MIMO﴾
12
بررسي كانال نازوپالاتين در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه ي مخروطي در يك جمعيت گيلاني مراجعه كننده به مركز راديولوژي فك و صورت
13
بررسي كانال هاي مختلف فروش و توزيع و مقايسه آنها از لحاظ شاخص هاي ميزان فروش، سودآوري، نسبت سود به فروش و نسبتهاي سوادآوري ديگر
14
بررسي كانالهاي PF,QVبا استفاده از محاسبات كامپيوتري
15
بررسي كانالهاي مخابراتي با حافظه
16
بررسي كانسپت آرت در بازي‌هاي ويديوئي برنده جوايز معتبر بين المللي در 10 سال اخير
17
بررسي كانسرهاي مري و معده در استان گيلان
18
بررسي كانونهاي آلودگي هواي شهر اصفهان
19
بررسي كاني زايي سرب و روي بر روي ورقه 00011111 بهاباد)يزد( بااستفاده از تلفيق لايههاي اطلاعاتي
20
بررسي كاني سازي انديس طلاي زواريان و پتانسيل يابي ذخاير مشابه در مناطق همجوار با استفاده از تلفيق داده هاي ماهواره اي ASTER، زمين شناي و ژئوشيميايي در محيط GIS
21
بررسي كاني شناسي - سنگ شناسي اسكارن كوه اهن منطقه دهشير استان يزد
22
بررسي كاني شناسي زئوليت هاي افتر سمنان
23
بررسي كاني شناسي زئوليت هاي ناحيه رودهن و امكان استفاده از اين زئوليت ها در حذف آلودگي هاي زيست محيطي
24
بررسي كاني شناسي سنگ شناسي اسكارن ها و مرمرهاي مرتبط با افيوليت ني ريز
25
بررسي كاني شناسي فرايند طلاي پلاسري دهلسم، بيرجند
26
بررسي كاني شناسي و خصوصيات ژئوشيميايي زون هاي كانه زائي در سنگ هاي ولكانيكي شمال غرب ده بيد، فارس .
27
بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي اسكارن ها و هاله دگرساني گرمابي توده نفوذي وژه (غرب فشارك)،كمربند اروميه- دختر
28
بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار سنگ آهن زاغيا (آنومالي )4 با نگرشي ويژه بر مطالعه مغزه هاي گمانه هاي حفاري ، بافق ، ايران
29
برﺭﺳــﻲ كاني‌شناسي، پترولوژي و زمين‌شيميايي پهنه‌هاي دگرساني توده‌هاي نفوذي ﻣﻨﻄﻘﻪ قمصر و قهرود- جنوب كاشان ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺁﻥ
30
بررسي كاني‌هاي صنعتي ايران با ديدگاه توزيع و كاربرد در صنعت
31
بررسي كاهش استقبال معلمان از دوره هاي ضمن خدمت در شهرستان بجنورد در دوره راهنمايي در سال تحصيلي 87-86
32
بررسي كاهش اسيد فيتيك درآردگندم به روش تخمير، هيدراتاسيون ، و هيدرونرمال
33
بررسي كاهش انگيزه ادامه تحصيل دانش آموزان متوسطه گلپايگان
34
بررسي كاهش انگيزه تحصيلي دانش آموزان دختر فاقد پدر دوره متوسطه ناحيه3 قم
35
بررسي كاهش انگيزه و جوانان به ازدواج از ديدگاه دانشجويان دختر رشته علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني در سال تحصيي 92-91
36
بررسي كاهش بار توربين هاي بادي ساحلي با استفاده از ميراگر جرمي و سامانه ي كنترل
37
بررسي كاهش شدت پرتوگاما در نانو اكسيد سرب
38
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي در مبتلايان به اتيت مدياي مزمن
39
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي در مبتلايان به اتيت مدياي مزمن
40
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي ناگهاني و نتايج درمان در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
41
بررسي كاهش شنوايي ناشي از سروصداي وسايل جراحي در پرسنل اتاق عمل و پرسنل اداري بيمارستان توتونكاران از سال 74 الي 76
42
بررسي كاهش شنوايي ناشي از صوت در اوديومتري در فركانسهاي معمول و بالا و OAE در كارگران مواجهه يافته با صوت بالا در مقايسه با افراد بدون مواجهه
43
بررسي كاهش شنوايي ناشي از صوت در اوديومتري در فركانسهاي معمول و بالا و OAE در كارگران مواجهه يافته با صوت بالا در مقايسه با افراد بدون مواجهه
44
بررسي كاهش مقاومت اصطكاكي شناورهاي جابجايي با استفاده از تزريق ميكروحباب به دو روش محاسباتي و آزمايشگاهي
45
بررسي كاهش نويز تشديدي در جت هاي فراصوتي بوسيله سرپوش هاي مختلف
46
بررسي كاهش نيروهاي وارد بر سازه هاي نگهبان در اثر ناتر اوا سازي توسط تزريق ﴿ grouting ﴾ و كاربرد آن در ايستگاه متروي ميدان شهداي اصفهان
47
بررسي كاهش نيروي درگ خودرو با استفاده از كنترل غير فعال جريان
48
بررسي كاهش نيروي درگ فشاري برجستگي روي بدنه موشك هاي فراصوت
49
بررسي كاهش واكه اي در گويش گيلكي
50
بررسي كاهش واكه اي در گويش گيلكي
51
بررسي كاويتاسيون پروانه مغروق و عوامل موثر برآن با استفاده از نرم افزار عددي
52
بررسي كاويتاسيون در پمپ سانتريفيوژ به صورت شبيه سازي عددي
53
بررسي كاويتاسيون در دو شير كف فلزي و توپي به دو روش
54
بررسي كاويتاسيون روي AUV تحت زاويه حمله
55
بررسي كاويتاسيون و پيداكردن يك عامل كنترلي براي كنترل و جلوگيري خسارات ناشي از آن در پمپ هاي سانتريفوژ
56
بررسي كپسوله شدن داروهاي ضدسرطان در نانولوله بورنيتريد و كربني و رهاسازي آن با استفاده از شبيهسازي مولكولي
57
بررسي كتاب درسي شيمي سال اول دبيرستان از نظرانتخاب و سازماندهي محتوا ازديدگاه دبيران شيمي استان تهران درسال تحصيلي 82-83
58
بررسي كتاب شيمي (2) دوره متوسطه از نظر اصول گزينش و سازماندهي محتواي كتب درسي از ديدگاه دبيران شهرستان كرج در سال تحصيلي 83-82
59
بررسي كتاب فارسي بخوانيم-بنويسيم كلاس اول از ديدگاه معلمان پايه اول و مديران مدارس
60
بررسي كتاب لباب النقول في اسباب النزول جلال الدين سيوطي
61
بررسي كتاب‌هاي دستورزبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان مركز بين‌المللي زبان فارسي دهخدا در چارچوب نظريه نقش‌گرايي هليدي
62
بررسي كتابهاي آموزش هنر در دوره راهنمايي تحصيلي
63
بررسي كتابهاي آموزش هنر در دوره راهنمايي تحصيلي
64
بررسي كتب و جزوات آموزشي در شركت پست جمهوري اسلاتي ايران واتحاديه جهاني پست )UPU(
65
بررسي كتواسيدوز ديابتي و ميزان مورتاليتي آن در طي 5 ساله اخير ﴿69-65﴾ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تبريز
66
بررسي كتواسيدوز ديابتي و ميزان مورتاليتي آن در طي 5 ساله اخير ﴿69-65﴾ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تبريز
67
بررسي كتيبه نويسي و سير تحولات آن برروي بدنهء ظروف سفالين در ايران از آغاز دوران اسلامي تا پايان ايلخانيان
68
بررسي كتيبه هاي بارگاه حرم عبدالعظيم (ع )
69
بررسي كتيبه هاي بنايي اسما الحسني در مدرسه چهارباغ اصفهان و كاربرد آن در فضاي امروزي نمازخانه ها
70
بررسي كتيبه هاي سفال نيشابور به منظور به كارگيري در وسايل چوبي معاصر
71
بررسي كتيبه هاي مسجد جامع نايين و كاربرد آن در طراحي فونت ﴿رويكرد بينامتني﴾
72
بررسي كد كننده هاي خط
73
بررسي كد گذاري شبكه در شبكه هاي بي سيم تك گامي
74
بررسي كدگذاري و كدگشايي كانولوشن
75
بررسي كدهاي ... باينري و شبيه سازي ...
76
بررسي كدهاي LDPC ساختاري و مقايسه آنها از ديدگاه ذخيره سازي اطلاعات
77
بررسي كدهاي LDPC، لتيس هاي LDPC و الگوريتم هاي ارسال پيام
78
بررسي كدهاي جايگشتي
79
بررسي كدهاي شبه - دوري بر روي حلقه ها
80
بررسي كدهاي كانولوشنال همراه با ذكر برخي كاربردهاي ان و شبيه سازي كد كانولوشنال k-4 ,1/3
81
بررسي كدهاي كانولوشنال و پياده سازي كد كننده و كد گشا براي كدهاي سوراخ شده
82
بررسي كدهاي متعامد و كاربرد آنها در مخابرات سيار
83
بررسي كدينگ در سيستم هاي مخابراتي
84
بررسي كرامت انساني از ديدگاه اسلام و مكتب اخلاقي كانت
85
بررسي كرامت در شرح حال عارفان تذكره الاوليا و تحليل آن براساس مباحث فراروانشناسي
86
بررسي كران بالا و كران پايين عملگرها روي فضاهاي دنباله اي
87
بررسي كران ها براي مقادير ويژه گراف
88
بررسي كران هاي افزونگي كدهافمن
89
بررسي كربونيتراسيون دماي پايين به وسيله حمامهاي سياناتي بر روي فولادهاي ST12 و 1.7131
90
بررسي كرستاليزاسيون كلريد منيزيم از شورابه ؛ طراحي واحد نيمه صنعتي
91
بررسي كرشمه در رديف موسيقي ايران
92
بررسي كرنش حجمي پس از وقوع بار سيكليك، در خاك هاي كربناته اشباع
93
بررسي كرنش و پيچش عضله قلب بيماران با نارسايي‏هاي انقباضي قلبي به كمك روش‏هاي نوين نشان‏گذاري MR
94
بررسي كروم شش ظرفيتي در نسوزهاي منيزيت - كروميتي كوره دوار سيمان با تاكيدبر اثرات زيست محيطيكارشناسي
95
بررسي كرونا از طريق آناليز پالس هاي نوري ناشي از آن در محيط آزمايشگاه فشار قوي
96
بررسي كرونا از طريق آناليز صداي ناشي از آن
97
بررسي كريستاليزاسيون پلي‌پروپيلن وارزيابي مدلها
98
بررسي كريستاليزاسيون شكردر كريستاليزورهاي صنعتي
99
بررسي كريستاليزاسيون كربنات كلسيم
100
بررسي كسب و كارهاي كوچك و چالش ها و موانع آن
101
بررسي كسر جذبي بتا وگاماهاي يد131 در كره ها وبيضي گون ها
102
بررسي كسر دفعي كلسيم در شير خواران دريافت كننده دوزاژ مختلف ويتامين D
103
بررسي كسر دفعي كلسيم در شير خواران دريافت كننده دوزاژ مختلف ويتامين D
104
بررسي كشاورزي دشت قزوين (زراعت سالانه)
105
بررسي كشت اين ويتروي Rhus coriaria
106
بررسي كشت اينويتروي
107
بررسي كشت بافت كالوس دهي و تكثير درون شيشه رزماري
108
بررسي كشت بافت كالوس دهي وتكثير درون شيشه رزماري
109
بررسي كشت بافت گونه Eucalyptus salmonophloia با استفاده از روشهاي مرسوم ونوين و مقايسه تركيبات معطر در شرايط Invitro, Exvitro
110
بررسي كشت بافت گياه دارويي تره ايراني(ALLIUM SP)
111
بررسي كشت بافت و كشت ريشه و تركيبات موثر گزنه با استفاده از اچ پي ال سي
112
بررسي كشت بافت و كشت ريشه و تركيبات موثره گزنه با استفاده از اچ پي ال سي
113
بررسي كشت پنبه در منطقه گرگان و گنبد و تاثير آن بر اقتصاد كشور
114
بررسي كشت درون شيشه اي گياه دارويي، انحصاري و در معرض تهديد گونه پونه ساري البرزي
115
بررسي كشت سلول هاي پوستي جهت تهيه پوست مصنوعي به منظور استفاده در پيوند پوست
116
بررسي كشت غلات در منطقه اصفهان (از جنگ دوم جهاني بدين سو)
117
بررسي كشت مخلوط درهم بزرك و شبدر برسيم بذري تحت تاثير سطوح مختلف نيتروژن و آرايش كاشت در شرايط تداخل با علف هاي هرز
118
بررسي كشت مخلوط نواري ذرت شيرين و سيب زميني در منطقه كرمانشاه
119
بررسي كشت هاي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه ميكروبيولوژي بيمارستان اميرالمومنين يزد از اول خرداد 1367 تا اول خرداد 1369
120
بررسي كشت هاي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه ميكروبيولوژي بيمارستان اميرالمومنين يزد از اول خرداد 1367 تا اول خرداد 1369
121
بررسي كشتي هاي حمل LNG به منظور صادرات گاز ايران
122
بررسي كشش تك محوري بر گاف نواري گرافين
123
بررسي كشش هاي تقاضاي صادرات فرش دستباف ايران به اتحاديه اروپا با استفاده از روش Panel Data طي سالهاي 1378 - 1338
124
بررسي كشمير از جهات مختلف و توليد پارچه هاي لايي توسط موي كشمير
125
بررسي كفائت يا همشاني زوجين در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران
126
بررسي كفايت تعديل قيمت پروژه در مقابل افزايش هزينه هاي ناشي از تورم
127
بررسي كفايت دياليز و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز در مراكز دياليز استان گيلان در سال 1396
128
بررسي كفايت متد HACCP براي شناسايي ريسكهاي كيفيت در صنايع دار وسازي
129
بررسي كل ويژگي هاي جغرافياي روستاي طبر
130
بررسي كلام تصوير و تصوير كلام در آثار محمدابراهيم جعفري
131
بررسي كلامي جايگاه زن در خانواده و جامعه از نظر علامه طباطبايي و سيد قطب
132
بررسي كلانژيوكارسينوما و تعيين شيوع فاسيوليازيس در اين بيماران در استان گيلان طي سال هاي 1388 و 1389
133
بررسي كلستاتوم در بيماراني كه به علت اتيت مدياي مزمن در بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1371-1374 تحت عمل جراحي گوش قرار گرفته اند
134
بررسي كلستاز نوزادان در بيمارستان امام خميني در سال 1371
135
بررسي كلسيم و اسيد اوريك ادرار 24 ساعته در 50 مورد بيمار مبتلا به سنگ سيستم ادراري
136
بررسي كلسيم و اسيد اوريك ادرار 24 ساعته در 50 مورد بيمار مبتلا به سنگ سيستم ادراري
137
بررسي كلسيم و فسفر خون و ادرار 24 ساعته در 560 بيمار سنگ ساز از 1367 الي 1371 در استان گيلان
138
بررسي كلكتور خورشيدي سهموي با استفاده از نرم افزار Fluent
139
بررسي كلمات مركب در كتاب‌هاي دوره‌ راهنمايي
140
بررسي كلوفيبرات در كاهش زردي غير همولتيك نوزادان رسيده
141
بررسي كلي جغرافياي روستاس چلو (chalow)
142
بررسي كلي جغرافياي روستاي باباامان babaaman
143
بررسي كلي جغرافياي روستاي بازاره قارناس
144
بررسي كلي جغرافياي روستاي تيتكانلو
145
بررسي كلي جغرافياي روستاي تيتكانلو
146
بررسي كلي جغرافياي روستاي چهار خروار ﴿﴿دهستان باباامان شهرستان بجنورد ﴾﴾
147
بررسي كلي جغرافياي روستاي كچرانلولي از توابع استان خراسان شمالي شهرستان بجنورد
148
بررسي كلي جغرافياي روستاي كشانك keshank
149
بررسي كلي جغرافياي روستاي كوه كمر ﴿﴿دهستان باباامان شهرستان بجنورد ﴾﴾
150
بررسي كلي جغرافيايي روستاي ريزه
151
بررسي كلي جغرافيايي روستاي گلمخاران قوچان
152
بررسي كلي روشهاي علمي و عملي - احياء - نجات بخشي - حفاظت مرمت (موارد اورژنس ) و نمايش و استفاده هزاران قطعه اشياء و آثار تاريخي كوچك و بزرگ ( خصوصاٌ اشياء و آثار اسلامي ) " موزه هاي اسبق چهلستون و هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان "
153
بررسي كلي روشهاي علمي و عملي ، احيا ؛ نجات بخشي حفاظت و مرمت ( موارد اورژانس) ونمايش و استفاده هزاران قطعه اشيا و آثار تاريخي كوچك و بزرگ خصوصا" اشيا و آثار اسلامي « موزه هاي اسبق چهلستون و هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان»
154
بررسي كلي روشهاي علمي و عملي -احياء- نجات بخشي- حفاظت مرمت ﴿موارد اور‍ژانس و نمايش و استفاده هزاران قطعه اشياء و آثار تاريخي كوچك و بزرگ ﴿ خصوصا اشياء و آثار اسلامي﴾ « موزه هاي اسبق چهلستون و هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان»
155
بررسي كلي سرويسهاي ويژه در سيستم سوئيچ ديجيتال از نوع EWSD و تاثير اين سرويس ها بر مكالمات انجام شده در سيستم
156
بررسي كلي سيستم هاي مخابرايت نسل اول - دوم - سوم و ساختار شبكه UMTS با نگرشي بر مخابرات سيار نسل سوم شركت نوكيا
157
بررسي كلي سيستمهاي مخابراتي نسل اول ، دوم ، سوم ، و ساختار شبكه )UMTS( با نگرشي بر مخابرات سيار نسل سوم شركت نوكيا
158
بررسي كلي شركت مجتمع كشاورزي باغ كوثر قزوين (سهامي خاص )
159
بررسي كلي كارايي تقربي در بهينه سازي چند هدفه
160
بررسي كلي موقعيت جغرافيايي آشخانه
161
بررسي كلي وضعيت ابريشم ايران و مقايسه با برخي كشورها
162
بررسي كلي وضعيت صنايع نساجي ايران از نظر توليد و مصرف
163
بررسي كلي ويژگيهاي جغرافياي روستاي شهر كهنه
164
بررسي كلي ويژگيهاي جغرافياي روستاي مايوان
165
بررسي كلي ويژگيهاي جغرافيايي روستاي فيروزآباد
166
بررسي كلي ويژگيهاي روستاي طبر با تاكيد به منابع و مسايل آب و حفظ پوشش گياهي
167
بررسي كليد هاي قدرت با باند شكاف انرژي بالا و مقايسه آن ها
168
بررسي كليشه هاي جنسيتي و اثرآن بر انتظار افراد از خودابرازي در موقعيت هاي خانه، كار و ورزش
169
بررسي كليشه هاي جنسيتي و سازگاري زوجين با تاكيد بر نقش تحصيلات ( مطالعه موردي : زوجين 25 تا 40 سال شهر بوشهر )
170
بررسي كلينيك بازاريابي و تبليغات و رفتار مصرف كننده
171
بررسي كلينيك و پاراكلينيك بيماران مبتلا به نارسايي قلبي بستري شده در بيمارستانهاي شهرستان يزد در سال 1378
172
بررسي كلينيك و پاراكلينيك بيماران مبتلا به نارسايي قلبي بستري شده در بيمارستانهاي شهرستان يزد در سال 1378
173
بررسي كلينيكو پاتولوژي لنفوم هاي دستگاه گوارش و ميزان بقاء آنها در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر يزد بين سال هاي1389-1394
174
بررسي كلينيكو پاتولوژيك تومورهاي تيروئيد و ضايعات پروكانسر و براساس مدارك موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد بين سالهاي 1366 تا 1373
175
بررسي كلينيكوپاتولوژي اندومتريت ها در موارد كورتاژ هاي تشخيصي و هيستركتومي ها در طي سالهاي ۱۳۸۵ لغايت ۱۳۹5
176
بررسي كلينيكوپاتولوژي انواع تراتوم هاي تخمداني در طي سالهاي ۱۳۸۵ لغايت ۱۳۹6
177
بررسي كلينيكوپاتولوژي انواع تومورهاي كليه وميزان بقا تومورهاي بدخيم در شهر يزد از فروردين1388 تا اسفند 1393
178
بررسي كلينيكوپاتولوژي پوليپهاي معده و ارتباط آن با عفونت هليكوباكتر پيلوري طي سال هاي 1389 لغايت 1393دربخش پاتولوژي بيمارستان هاي يزد
179
بررسي كلينيكوپاتولوژي توده هاي آدرنال در بيماراني كه در 10 سال اخير(از سال 1380 تا پايان 1390) به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي وبيمارستان مرتاض ومجيبيان يزد مراجعه كرده اند
180
بررسي كلينيكوپاتولوژي توده هاي تيروئيد﴿خوش خيم و بد خيم﴾ كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي و مرتاض يزد مراجعه كرده اند.﴿از سال 1385 تا پايان سال 1389﴾
181
بررسي كلينيكوپاتولوژي توده هاي تيروئيد﴿خوش خيم و بد خيم﴾ كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي و مرتاض يزد مراجعه كرده اند.﴿از سال 1385 تا پايان سال 1389﴾
182
بررسي كلينيكوپاتولوژي شكستگي هاي پاتولوژيك استخوان در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي دوره 10 ساله 1383-1393
183
بررسي كلينيكوپاتولوژي ضايعات حنجره و ميزان بقا در بيماران مبتلا به انواع سرطانهاي حنجره در بيمارستان شهيد صدوقي و مركز پرتودرماني شهيد رمضانزاده طي سالهاي (1386-1391)
184
بررسي كلينيكوپاتولوژي گلومرولونفريتها براساس بيوپسي هاي سوزني كليه ، موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
185
بررسي كلينيكوپاتولوژي گلومرولونفريتها براساس بيوپسي هاي سوزني كليه شهيد رهنمون يزد
186
بررسي كلينيكوپاتولوژي لنف نودهاي شكمي ارسال شده به بخش پاتولوژي در طي سالهاي 1391 تا 1395 در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
187
بررسي كلينيكوپاتولوژي موارد نفركتومي ارجاع داده شده به مركز پاتولوژي دانشگاه شهيد صدوقي يزد از سال 1380 تا پايان شش ماهه اول سال 1390
188
بررسي كلينيكوپاتولوژي موارد نفركتومي ارجاع داده شده به مركز پاتولوژي دانشگاه شهيد صدوقي يزد از سال 1380 تا پايان شش ماهه اول سال 1390
189
بررسي كلينيكوپاتولوژي و ميزان بقاء پنج ساله تومورهاي مغزي و نخاعي
190
بررسي كلينيكوپاتولوژي و ميزان بقاء پنج ساله تومورهاي مغزي و نخاعي
191
بررسي كلينيكوپاتولوژيك بيوپسي هاي پريتوئن ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1381-1390
192
بررسي كلينيكوپاتولوژيك بيوپسي هاي پريتوئن ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1381-1390
193
بررسي كلينيكوپاتولوژيك تومورهاي بد خيم سيستم ملانيك پوست از سال 1362 تا پايان سال 1373 بر حسب نمونه هاي موجود در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
194
بررسي كلينيكوپاتولوژيك تومورهاي بد خيم سيستم ملانيك پوست از سال 1362 تا پايان سال 1373 بر حسب نمونه هاي موجود در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
195
بررسي كلينيكوپاتولوژيك تومورهاي تيروئيد و ضايعات پروكانسرو بر اساس مدارك موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد بين سالهاي 1366 تا 1373
196
بررسي كلينيكوپاتولوژيك موارد آرتروسكوپي و بيوپسي زانو در بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي دوره ده ساله 1390-1380
197
بررسي كلينيكوپاتولوژيك موارد آرتروسكوپي و بيوپسي زانو در بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي دوره ده ساله 1390-1380
198
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي كبدي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
199
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي كبدي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
200
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي مثانه ي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
201
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي مثانه ي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
202
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال تومورهاي پانكراس از سال 1380-1390 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
203
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال تومورهاي پانكراس از سال 1380-1390 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
204
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال و بقا زير گروه هاي كارسينوم سلول كليوي در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون يزد از۱۳۹۰-۱۳۹۵
205
بررسي كلينيكي اثر تغييرات PH هيدروژن پروكسايد 35% بر توانايي سفيدكنندگي رنگ دندان در روش Office Bleaching
206
بررسي كلينيكي اثر دهان شويه Nanosil در كنترل پلاك دنداني و مقايسه آن با دهان شويه كلرهگزيدين
207
بررسي كلينيكي اثر دهان شويه Nanosil در كنترل پلاك دنداني و مقايسه آن با دهان شويه كلرهگزيدين
208
بررسي كلينيكي پلي نوروپاتي محيطي در 550 بيمار بالاي 50 سال مبتلا به ديابت در يزد
209
بررسي كلينيكي تاثير قرص هاي مكيدني پروبيوتيك روي التهاب لثه، پلاك دنداني و خونريزي لثه
210
بررسي كلينيكي روشهاي مختلف درمان ضايعات تحليلي نسوج نرم مارجينال در دستيابي به پوشش سطح ريشه
211
بررسي كلينيكي علائم پوستي در بيماران هيپرتيروئيد
212
بررسي كلينيكي علائم پوستي در بيماران هيپرتيروئيد
213
بررسي كلينيكي عملكرد بريس ميلواكي بر روي پارامتر Hump قفسه سينه در بيماري اسكوليوز
214
بررسي كلينيكي موقعيت مارجين لثه ، به دنبال جراحي افزايش طول تاج كلينيكي
215
بررسي كلينيكي و انگل شناسي مالاريا و عامل انتقال آن در استان دهم
216
بررسي كلينيكي و پارا كلينيكي ضايعات پوستي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
217
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي ضايعات پوستي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
218
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي ضايعات پوستي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
219
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي عفونتهاي باكتريال سطحي پوست در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان افشار يزد- بهار- تابستان 1372
220
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي عفونتهاي باكتريال سطحي پوست در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان افشار يزد- بهار- تابستان 1372
221
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي فاويسم در مبتلايان بستري دربيمارستان 17شهريور رشت طي بهار 1380
222
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي موارد لوسمي تشخيص داده شده در آسپيرا سيون مغز استخوانهاي انجام شده در طي سالهاي 1372-1369 در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
223
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي موارد لوسمي تشخيص داده شده در آسپيرا سيون مغز استخوانهاي انجام شده در طي سالهاي 1372-1369 در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
224
بررسي كلينيكي، پارا كلينيكي و درماني 76 مورد از بيماران تيفوئيدي در بيمارستان رازي رشت
225
بررسي كليه پارامتر هاي موثر بر مورفولوژي سل و انبساط فوم در فرآيند فوم سازي ميكرو سلولار پلي لاكتايد
226
بررسي كم خوني فقر آهن طي يك دوره 5 ساله در بيمارستان 17 شهريور رشت
227
بررسي كم رويي واحساس تنهايي وسازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رامسر.
228
بررسي كمان هاي كوچك كامل در صفحات آندره مرتبه مربع
229
بررسي كمانش ، رفتار پس از كمانش ، انهدام پلاستيك و رفتار پس از انهدام پلاستيك ورقهاي ممتد تقويت شده در معرض تركيب تنشهاي فشار درون صفحه اي و فشار جانبي
230
بررسي كمانش استوانه هاي جدار نازك FGM تحت بارگذاري محوري و شعاعي در محيط هاي حرارتي
231
بررسي كمانش اعضا با مقاطع و نيروي متغير با نظر گرفتن عدم قطعيت
232
بررسي كمانش الاستيك پوسته هاي استوانه اي داراي شرايط مرزي مختلف و ورق هاي سخت كننده ي طولي به روش نوار محدود
233
بررسي كمانش الاستيك و غير الاستيك ورق هاي قوسي به روش نوار محدود
234
بررسي كمانش الاستيك ورق هاي مستطيلي با نغييرات ضخامت به روش نوار محدود اسپلاين
235
بررسي كمانش پوسته استوانه اي تقويت شده توسط حلقه تقويت كننده تحت بار مكانيكي به روش اجزاء محدود
236
بررسي كمانش پوسته هاي استوانه اي به كمك نرم افزار ANSYS
237
بررسي كمانش پوسته هاي استوانه اي تقويت شده به صورت طولي و عرضي بااستفاده از روش تفاضل محدود
238
بررسي كمانش پوسته هاي تقويت شده متقارن و حل آن به روش اجزاء محدود
239
بررسي كمانش پوسته هاي دوار كامپوزيتي به روش اجزاء محدود
240
بررسي كمانش پوسته هاي متقارن و حل آن با روش اجزاء محدود
241
بررسي كمانش پيچشي الاستيك ستون‌هاي ساخته شده با بست موازي
242
بررسي كمانش تيرهاي كامپوزيتي حاوي جدايش بين لايه اي
243
بررسي كمانش حرارتي پوسته هاي استوانه اي با استفاده از تئوري برشي مرتبه اول
244
بررسي كمانش در جوش مخازن تحت فشار
245
بررسي كمانش ديناميكي پوسته هاي كامپوزيتي با لايه هاي پيزوالكتريك تحت بارهاي الكترومكانيكال با استفاده از روش نوار محدود
246
بررسي كمانش ديناميكي ستون ها تحت بار ضربه اي
247
بررسي كمانش ديناميكي و استاتيكي ورق‌هاي ساندويچي با استفاده از روش نوار محدود
248
بررسي كمانش ستون هاي فولادي پرشده با بتن (ستون هاي CFST)
249
بررسي كمانش ستونهاي داراي ترك لبه اي تحت بار متمركز محوري و ارائه روشي جهت بازيابي ظرفيت باربري ستون به كمك لايه پيزوالكتريك
250
بررسي كمانش ستوني داراي يك و دو ترك لبه اي تحت بار متمركز عمودي
251
بررسي كمانش صفحات فلزي داراي ناچ مربعي به كمك نرم افزارهاي اجزاي محدود
252
بررسي كمانش صفحات كامپوزيتي تحت بار برشي به كمك نرم افزار ANSYS
253
بررسي كمانش صفحه مستطيلي از جنس FGM با تغييرات سينوسي در ضخامت تحت نيروي محوري ثابت به روش گالركين
254
بررسي كمانش غير الاستيك ستونهاي فلزي
255
بررسي كمانش لايه هاي كامپوزيتي تاري پودي هيبريدي كربن-شيشه
256
بررسي كمانش مقاطع ساخته شده از صفحات كامپوزيت FRP به روش نوار محدود
257
بررسي كمانش مكانيكي و حرارتي و ارتعاش آزاد ورق هاي ناهمسان در ضخامت بر روي بستر ارتجاعي با استفاده از روش نوار محدود
258
بررسي كمانش مواد ويسكوالاستيك وتحليل آن با نرم افزار ANSYS
259
بررسي كمانش موضعي صفحات نازك بر روي انواع تكيه گاه الاستيك به روش نوار محدود اسپلاين
260
بررسي كمانش موضعي و تغيير شكلي الاستيك و غير الاستيك در مقاطع مركب بتن - فولاد با استفاده از روش نوار محدود حبابي
261
بررسي كمانش موضعي ورق هاي كامپوزيت ويسكوالاستيك به روش نوار محدود
262
بررسي كمانش موضعي ورق هاي مستطيلي با خواص نا همسان در ضخامت به روش نا محدود
263
بررسي كمانش و ارتعاش آزاد ورق‌هاي كامپوزيت پيزوالكتريك به روش نوار محدود
264
بررسي كمانش و ارتعاشات آزاد نانو ورق ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
265
بررسي كمانش و پس از كمانش ستون هاي جدار نازك پالتروژن تقويت شده با آلياژهاي حافظه دار
266
بررسي كمانش و تاثير چيدمان لايه ها در كمانش چند لايه هاي كامپوزيتي
267
بررسي كمانش ورق هاي آسيب ديده و خورده شده
268
بررسي كمانش ورق هاي با خواص ناهمسان در ضخامت نسبتا" تحت بارگذاري مكانيكي و حرارتي
269
بررسي كمانش ورق هاي تقويت شده روي تكيه گاه هاي الاستيك با استفاده از روش بدون المان گالركين
270
بررسي كمانش ورقهاي نازك مستطيلي ارتوتروپيك
271
بررسي كمبود G6PD در نوزادان ايكتريك در بيمارستان 17 شهريور رشت - سال 1373
272
بررسي كمبود متخصصين امنيت فناوري اطلاعات و راهكارهاي مقابله با آن در كشور
273
بررسي كمبود مربي بهداشت و تاثيرات آن بر بهداشت جسمي و رواني مدارس ابتدايي شهرستان مانه و سملقان و بجنورد
274
بررسي كمبود ويتامين d سرم با ميكروآلبومين يوريا در بيماران مبتلا به ديابت تايپ 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ديابت يزد
275
بررسي كمبود ويتامين d سرم با ميكروآلبومين يوريا در بيماران مبتلا به ديابت تايپ 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ديابت يزد
276
بررسي كمبودها و مشكلات پارك شادي يزد از ديدگاه مراجعين
277
بررسي كمپلگسهاي رنگي قلع- گزيلنول اورانژ در PHهاي مختلف به منظور تعيين مقادير بسيار كم قلع
278
بررسي كمپين هاي تبليغاتي با محتواي محيط زيست
279
بررسي كمدي اجتماعي در آثار ميرزا فتحعلي آخوندزاده
280
بررسي كمدي اجتماعي در آثار ميرزا فتحعلي آخوندزاده
281
بررسي كمدي در آثار چخوف و اجراي آن بر مبناي سيستم استانيسلاوسكي
282
بررسي كمدي در آثار چخوف و اجراي آن بر مبناي سيستم استانيسلاوسكي
283
بررسي كمدي در شكل و محتوا
284
بررسي كمدي در شكل و محتوا
285
بررسي كمرويي و رابطه آن بارشد اجتماعي فرد در دانش آموزان مقطع راهنمايي
286
بررسي كمك فنرهاي اكينو گازي
287
بررسي كمّي و كيفي تأثير طرح بافت بر جلاي پارچه هاي تاري پودي
288
بررسي كمّي و كيفي ريزساختار فولاد 22MnB5 تحت شرايط ترمومكانيكي با استفاده از داده¬هاي ديلاتومتري و پردازش تصوير ديجيتال
289
بررسي كمي . كيفي اسانس توده هاي مختلف گونه توناكتوم پوليسفالوم كشت شده در شرايط آب و هوايي استان البرز
290
بررسي كمي ، كيفي و مديريت پسماندهاي شهرك صنعتي جي اصفهان
291
بررسي كمي الگوهاي ژئومورفولوژي شبكه هاي زهكشي و بعد فراكتال آن در سازندهاي زمين شناسي مناطق خشك (مطالعه موردي، حوضه دشت يزد اردكان)
292
بررسي كمي انتقال جرم و تحرك عنصري در زون هاي دگرساني معدن مس سرچشمه
293
بررسي كمي بيان ژن HER-2 در نمونه هاي سرطان پستان توسط روش Real Time PCR
294
بررسي كمي بيان ژن هاي كانديداي مقاومت به بيماري سپتوريوز برگي در گندم
295
بررسي كمي بيان ژن هاي كانديداي مقاومت به بيماري سپتوريوز برگي در گندم آلوده با قارچ مايكو سفارلا گرامينيكولا
296
بررسي كمي تاثير عوامل مهار كننده تجمع پروتئين بر پارامترهاي كينتيكي تشكيل فيبريلهاي آميلوئيدي , quantitative evaluation of the effects on the kinetic of amyloid fibrils formation
297
بررسي كمي تاثير هيم ﴿هموگلوبين﴾وهپارين بر پارامترهاي بيوشيميايي فيبريل هاي آميلوئيدي
298
بررسي كمي تركيبات فنلي و فعاليت آنتي اكسيداني عصاره گياه چرخه (Launaea acanthodes) و اثر آن بر سطح سرمي گلوكز، انسولين، تستوسترون و تغييرات هيستولوژيك بافت بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان
299
بررسي كمي تركيبات فنلي و فعاليت آنتي اكسيداني عصاره گياه چرخه(Launaea Acanthodes) و اثر آن بر سطح سرمي گلوكز، انسولين، تستوسترون و تغييرات هيستولوژيك بافت بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان
300
بررسي كمي خواص مكانيكي سلولهاي مزانشيم در طول تمايز به سلول هاي عضله صاف توسط ميكروسكوپ نيروي اتميAFM
301
بررسي كمي ذرات معلق هوازاد و فلزات سنگين در غبار كف صنايع باطري سازي و مكانيكي در سطح شهر يزد
302
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺮاﻓﻴﺖ زاﻳﻲ در ﭼﺪﻧﻬﺎ
303
بررسي كمي قابليت گرافيت زايي در چدنها
304
بررسي كمي مزيت نسبي صادرات توليدات صنعتي ايران
305
بررسي كمي نيروي انساني آموزشي درمقطع آموزش ابتدايي استان اصفهان
306
بررسي كمي و كيفي آبخوان دشت شيرامين (غرب استان آذربايجان شرقي)
307
بررسي كمي و كيفي آموزش و پرورش ابتدايي استان هرمزگان (72-68) و مقايسه آن با شاخصهاي برنامه اول توسعه به منظور ارائه پيشنهادات مناسب جهت بهبود روند برنامه دوم توسعه
308
بررسي كمي و كيفي اسانس اكسشن هاي مختلف گونه Anthemis tinctoria كشت شده در شرايط آب و هوايي استان البرز (كرج )
309
بررسي كمي و كيفي اسانس دو اكسشن مرزه بختياري و سه اكسشن مرزه سفيد طي سه سال پس از كشت در شرايط آب و هوايي تهران
310
بررسي كمي و كيفي استفاده از اينترنت توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1393
311
بررسي كمي و كيفي برنامه هاي عمومي تلويزيون در خصوص جوانان
312
بررسي كمي و كيفي بعضي از آلاينده هاي هوا (وسايل نقليه شهري) در شهر يزد و برنامه ريزي شهري براي كنترل آنها
313
بررسي كمي و كيفي پارك هاي شهر ساري با استفاده از مدل AHP فازي
314
بررسي كمي و كيفي پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي شهر شيراز از منظر برآورد پتانسيل ورود كادميوم به شيرابه زباله.
315
بررسي كمي و كيفي تركيب هاي شيميايي و اثرات ضد ميكروبي اسانس اندام هاي مختلف گياه DC. Pimpinella aurea از سه رويشگاه در استان تهران
316
بررسي كمي و كيفي توليد پسماند هاي صنعتي در شهرك هاي صنعتي ايران
317
بررسي كمي و كيفي سير ورود واژه هاي قرضي اروپايي به زبان فارسي با نگاه به دوره پيش و پس از انقلاب اسلامي
318
بررسي كمي و كيفي غبار صنعتي كارخانه فولاد يزد
319
بررسي كمي و كيفي فاضلاب كارخانجات روغن نباتي و ارائه راه حل مناسب تصفيه
320
بررسي كمي و كيفي فاضلاب كارخانجات روغن نباتي-مطالعه موردي: كارخانه روغن نباتي پارس قو
321
بررسي كمي و كيفي و اثرات ضد ميكروبي اسانس و عصاره الكلي سه گونه Artemisia
322
بررسي كمي و كيفي و اثرات ضد ميكروبي اسانس و عصاره الكلي سه گونه Artemisia (A. spicigera , A. santolina , A. sieberi)
323
بررسي كمي و كيفي ويژگي هاي 100 دانش آموز داراي اختلال يادگيري در مدارس استان يزد
324
بررسي كمي وكيفي اسانس اكشن هاي مختلف سه گونه مرزه در شرايط آب وهوايي تهران
325
بررسي كمي، كيفي و مديريت پسماندهاي شهرك صنعتي رازي ﴿رنگسازان﴾ اصفهان
326
بررسي كميت ، كيفيت ، قيمت تمام شده مواد اوليه در صنايع نساجي
327
بررسي كميت و كيفيت اسانس برگ ميوه و صمع بنه در استان سمنان
328
بررسي كميت و كيفيت اسانس برگ ميوه و صمغ بنه در استان سمنان
329
بررسي كميت و كيفيت استفاده از سنن نمايش هاي آئيني و چگونگي كاربرد آنها در نمايش هاي نيمه دوم دهه 70 در ايران
330
بررسي كميت و كيفيت استفاده از سنن نمايش هاي آئيني و چگونگي كاربرد آنها در نمايش هاي نيمه دوم دهه 70 در ايران
331
بررسي كميت و كيفيت پشم گوسفندان بومي ايران و كاربرد آن در صنايع نساجي
332
بررسي كميت و ميزان سميت فلزات سنگين باطله هاي معدني در بخش هاي استخراج و فرآوري سنگ آهن شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان
333
بررسي كميت وسايل كمك اموزشي موجود در مدارس ابتدايي شهرستان فريمان از ديدگاه معلمان
334
بررسي كميت‌هاي فيزيكي مؤثر بر كارايي كاتاليست سنتز متانول
335
بررسي كميو كيفي آب زيرزميني دشت سياخ دارنگون (جنوب غرب شيراز)
336
بررسي كنايات موجود در گويش دزفولي
337
بررسي كنايه در نهج البلاغه
338
بررسي كنايه و انواع آن در "امالي شريف مرتضي"
339
بررسي كنترل بوسيله Canard و دم بر روي موشك
340
بررسي كنترل بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته (Phytophtora drechsleri) با تحريك سيستم دفاعي گياه توسط برخي محرك‌هاي القايي
341
بررسي كنترل بيولوژيك بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه راز يكتونيايي د ر لوبيا به وسيله عوامل بيوكنترل باكتري سودوموناس
342
بررسي كنترل بيولوژيكي بيماري پوسيدگي خشك بادمجان به وسيله جدايه¬هاي قارچ تريكودرما
343
بررسي كنترل پذيري سيستمها و معادله پارامتري ماتريس پس خورد
344
بررسي كنترل درد بعد از توراكتومي با روش تزريق داخل پلور بوپيوكائين از طريق كاتتر در 20 بيمار توراكتومي شده در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت سال 1374
345
بررسي كنترل دور موتورهاي القائي به روش برداري
346
بررسي كنترل ضخامت به روش هسته اي
347
بررسي كنترل طولاني مدت قندخون به وسيله شاخص هموگلوبين A1cبيمار بر بهبود بافت به دنبال جراحي ايمپلنت هاي دنداني
348
بررسي كنترل عفونت در لابراتوارهاي پروتز دنداني شهر يزد
349
بررسي كنترل عفونت در لابراتورهاي پروتز دنداني شهر يزد
350
بررسي كنترل فرآيند الكتروريسي با استفاده از ميدان مغناطيسي
351
بررسي كنترل كننده فازي خودسامانده بر اساس FARMA
352
بررسي كنترل كننده هاي كانه زائي در نشانه معدني شرق شجاع آباد، جنوب نطنز
353
بررسي كنترل كننده هاي كاني انديس پلي متال كهندان، استان مركزي
354
بررسي كنترل كننده هاي كاني سازي انديس پلي متال كالچويه در جنوب شرق كوهپايه
355
بررسي كنترل كننده هاي كاني سازي پورفيري در انديس مس كهنگ در استان اصفهان
356
بررسي كنترل كننده هاي كاني سازي در انديس پلي متال آفتاب رو واقع در شمال شرق اراك
357
بررسي كنترل كيفي توليد سويا در كارخانه بهپاك بهشهر
358
بررسي كنترل كيفيت
359
بررسي كنترل كيفيت آماري
360
بررسي كنترل كيفيت آماري در مورد كيفيت كنجاله
361
بررسي كنترل كيفيت آماري در مورد يكي از فرآورده هاي لبني
362
بررسي كنترل كيفيت آماري درشركت آريا مبتكر شرق ﴿پت هان ﴾
363
بررسي كنترل كيفيت آماري سيمان پرتلند نوع << 2 >> شركت سيمان مازندران
364
بررسي كنترل كيفيت در شركت خوش نوش
365
بررسي كنترل كيفيت كارخانه قند چهار محال و بختياري
366
بررسي كنترل كيفيت ماهي تن در كارخانه شنگر (كمان پرتو) بندر اقتصادي اميرآباد
367
بررسي كنترل كيفيت محصول توليدي يك كارخانه ريسندگي در مراحل مختلف توليد
368
بررسي كنترل كيفيت محصولات كارخانه نوشابه بي سي
369
بررسي كنترل نرم بي نهايت سيستم هاي خطي
370
بررسي كنترل واكنش قليايي سنگدانه هاي بتن با استفاده از خاكستر پوسته ي برنج
371
بررسي كنترل، جمع آوري و بهره برداري از گازهاي ارسالي به فلر
372
بررسي كنترل-g-Kقاب هادر فضاهاي هيلبرت
373
بررسي كنترلر AC 800F [اي.سي.] شركت ABB [اي. بي. بي.] و كاربرد آن در واحد تزريق گاز آغاجاري
374
بررسي كندانسورها و برجهاي خنك كن صنعتي
375
بررسي كنسر كبد در استان گيلان﴿1370- 1366﴾
376
بررسي كنسرتوويولون مندلسون ﴿Op. 64 Eminor ﴾ از ديدگاه روش تدريس
377
بررسي كنش جسماني در تئاتر تجربي از ميرهولد تا گرتوفسكي
378
بررسي كنش جسماني در تئاتر تجربي از ميرهولد تا گرتوفسكي
379
بررسي كنش دراماتيك در تصاوير عكاسي ﴿ با نگاهي به آثار رابرت كاپا ﴾
380
بررسي كنش دراماتيك در تصاوير عكاسي ﴿ با نگاهي به آثار رابرت كاپا ﴾
381
بررسي كنش هاي هيجاني و كنش هاي ارتباطي و رابطه آن با عملكرد خانواده
382
بررسي كنش و چاره جويي زنان حيلت ساز در حكايتهاي هزار و يك شب
383
بررسي كنش و چاره جويي زنان حيلت ساز در حكايتهاي هزار و يك شب
384
بررسي كنشهاي ارتباطي تحريف شده بين زن وشوهر تحصيلكرده در مشهد
385
بررسي كننده اتوماتيك گرامر فارسي
386
بررسي كهادهاي ماتريسهاي تركيبي از ماتريس لاپلاسين
387
بررسي كهن الگوهاي دوازده گانه در داستان پيرچنگي مثنوي براساس نظريه كارل پيرسون
388
بررسي كهن الگوي پير دانا در ديوان حافظ
389
بررسي كهن الگوي سفر قهرمان درقصه هاي عاميانه ايراني
390
بررسي كهن الگوي مادر در آثار نقاشان مدرنيست با تاكيد بر آثار نقاشان آمريكاي لاتين
391
بررسي كهن‌ الگوي پير دانا در ديوان حافظ
392
بررسي كو پيروليز كاتاليستي زيست‌ توده‌ي نيشكر و دور ريز پارافين سنگين
393
بررسي كوانتومكانيكي ساختار الكتروني و خواص شيميايي نانو ساختار پلي اكسي تيتانيوم ستاره¬اي شكل
394
بررسي كوانتومي انتقال اطلاعات در بدن انسان
395
بررسي كوانتومي جند پايداري نوري
396
بررسي كوانتومي خواص مكانيكي و توپولوژي چگالي الكتروني بلور و زنجيره هاي اتمي طلا، نقره و مس
397
بررسي كوپل الاستوهيدروديناميكي ميل بادامك
398
بررسي كوپليمريزاسيون اتيلن با 1- بوتن در حضور اكترون دهنده دي متيل فرم آميد ﴿ DMF ﴾ بر روي خواص مولكولي پلي اتيلن
399
بررسي كوچ انرژي در بلورهاي يوني The Oretical Study of Energy Migration Between Randomly Placed Sites in Jonic Crystals
400
بررسي كودك آزاري در فقه و حقوق كيفري ايران
401
بررسي كودك آزاري در فقه و حقوق كيفري ايران
402
بررسي كودك آزاري و عوامل اجتماعي موثر برآن در شهرستان شهريار
403
بررسي كودك ازاري وراهكارهاي مقابله با ان در كودكان دوره ابتدايي شهرستان تربت جام سال تحصيلي 92-93
404
بررسي كودكان پيش دبستاني ازجنبه هاي مرضي مانند افسردگي ،ترس ،اضطراب و غيره ... در شهر اهرم
405
بررسي كودكي پهلوانان در مشهورترين حماسه هاي ايران با تكيه بر شاهنامه
406
بررسي كوره‌هاي قوس الكتريكي جريان متناوب وكاهش اثرات سوء هارمونيك‌هاي ناشي از آنها برروي شبكه
407
بررسي كوشش هاي مالياتي و برآورد ظرفيت مالياتي استان زنجان
408
بررسي كوشش هاي مالياتي و برآورد ظرفيت مالياتي استان زنجان
409
بررسي كوك كمانچه ايراني
410
بررسي كولرهاي گازي موجود و ارائه طرح بهينه
411
بررسي كونز - ميانگين پذيري روي جبرهاي باناخ
412
بررسي كونژنكتيويت ورنال در مراجعين به درمانگاه چشم پزشكي بيمارستان شهيد رهنمون يزد در طول زمستان 80 و بهار 81
413
بررسي كوهن-مكالي بودن ايده آل هاي استنلي-رايزنر با توان هاي مرتبۀ بالا
414
بررسي كوهومولوژيهاي نيم شبكه اي جبرهاي باناخ
415
بررسي كوير چاه افضل اردكان؛ بررسي حوضه آبخيز قوام آباد
416
بررسي كيس خوردگي درز پارچه تاري پودي با استفاده از پردازش تصاوير
417
بررسي كيش مهر و نشانههاي آن در منظومههاي حماسي دورهي ساماني و غزنوي
418
بررسي كيفي آب زيرزميني آبخوان­هاي دشت ساوه و آمل- بابل و مطالعه ميزان آسيب­ پذيري آن­ها
419
بررسي كيفي الگوهاي رايج خشونت خانوادگي (همسر آزاري) در تهران
420
بررسي كيفي ترك خوردگي تنشي در برنج هاي تكفاز و دو فاز
421
بررسي كيفي جواب هاي معادله ي فريدمن
422
بررسي كيفي در مورد نرم افزار آموزشي " مكالمه زبان را بياموزيد" با توجه به ديدگاه هاي ساختارگرايان در يادگيري
423
بررسي كيفي سبز راهها با تاكيد بر رويكرد زيست محيطي
424
بررسي كيفي شرايط سوراخكاري بافندهاي پوشش دار و ارائه فرمولهاي تجربي بهينه براي محاسبه نيروهاي برشي و كوپل در عمليات سوراخكاري
425
بررسي كيفي شيوه هاي استفاده از راهبردهاي انضباطي در مدارس ابتدايي دخترانه ي ناحيه ي دو آموزش و پرورش شهر اصفهان
426
بررسي كيفي عكس هاي مستند اجتماعي چاپ شده در دوره انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي در مجله سروش با رويكرد پي ير بوورديو
427
بررسي كيفي عناصر موجود در نمونه استخواني با استفاده از روش طيف‌سنجي فروشكست القايي ليزري
428
بررسي كيفي عناصر موجود در نمونه چدن با استفاده از روش طيف سنجي فروشكست القايي ليزري
429
بررسي كيفي كتيراي زرد و استفاده از آن به‌منظور دارورساني در شرايط آزمايشگاهي
430
بررسي كيفي مشكلات صنعت نساجي و پوشاك از ديدگاه مديران و كارشناسان مربوطه
431
بررسي كيفي مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها و پروژه هاي انتقال آب ايران
432
بررسي كيفي نقاشي كودكان 7-9 ساله جهت تصويرسازي (به منظور ايجاد ارتباط متناسب با ادراك و توان ذهني اين گروه سني )
433
بررسي كيفي و اقتصادي اثرات افزودني هاي بر استخلاف الكلي، اتري و استري به بنزين پالايشگاه اصفهان
434
بررسي كيفي و اقتصادي مخازن تحت فشار CNG
435
بررسي كيفي و كمي پكتين هاي استخراج شده از ضايعات فرايند مركبات
436
بررسي كيفيت DNA هسته اسپرم در نمونه هاي انزالي مردان با آناليز اسپرم طبيعي و غير طبيعي
437
بررسي كيفيت DNA هسته اسپرم در نمونه هاي انزالي مردان با آناليز اسپرم طبيعي و غير طبيعي
438
بررسي كيفيت آب آبخوان دشت آب باريك بم
439
بررسي كيفيت آب شهر يزد از ديدگاه ميكروبيولژي
440
بررسي كيفيت آب شهر يزد از نظر خورندگي و روسو بگذاري
441
بررسي كيفيت آب قنوات شهرستان ميبد از نظر تناسب آنها با استفاده فعلي
442
بررسي كيفيت آب هاي زيرزميني و ارتباط آن با سازندهاي زمين شناسي ﴿مطالعه موردي : دشت تربت جام - فريمان﴾
443
بررسي كيفيت آب و رسوبات نهر (مادي)هاي اصفهان
444
بررسي كيفيت آرد گندم در كارخانه آرد سورك
445
بررسي كيفيت آموزش در مدارس دولتي وغير انتفاعي از ديدگاه دانش آموزان مقطع راهنمائي شهرستان رودسر
446
بررسي كيفيت آموزش در مدارس دولتي وغير انتفاعي از ديدگاه دانش آموزان مقطع راهنمائي شهرستان رودسر
447
بررسي كيفيت آموزش درس ديني و عوامل موثر در افزايش كيفيت آن در دبيرستانهاي شهر نائين
448
بررسي كيفيت آموزشي رشته هاي فني و مهندسي جهت كارآموزي نيروي انساني در مركز آموزش فني و حرفه اي و شاخه كار و دانش شهرستان گرگان
449
بررسي كيفيت ابراز قصد انشاء معتبر عقد نكاح در فقه اماميه و حقوق مدني ايران
450
بررسي كيفيت اختلاط نمك در بخش هاي جذر و مدي رودخانه بهمنشير
451
بررسي كيفيت اخذ رضايت آگاهانه در بيماران مراجعه كننده به مراكز ناباروري شهر رشت در سال 1398
452
بررسي كيفيت ارائه خدمات مشاوره ايي در زمينه انتخاب رشته در بين دانش آموزان سال اول دبيرستان شهركرد
453
بررسي كيفيت ارائه مراقبت پرستاري در بخشهاي همودياليز بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان گيلان ، سال 77-1376
454
بررسي كيفيت ارائه مراقبت هاي پرستاري پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر به بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان آموزشي منتخب شهر رشت در سال 1381
455
بررسي كيفيت ارتباط با مشتري در سازمان هاي دولتي شيروان
456
بررسي كيفيت الياف پلي پروپيلن تهيه شده با تركيب اوره كندانس
457
بررسي كيفيت اوقات فراغت جوانان ونوجوانان گنبد كاوس
458
بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب يونين ها در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
459
بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب يونين ها در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
460
بررسـي كيفيت برخي نوشيدني ها با استفاده از طيف سنجي
461
بررسي كيفيت برق و شبيه سازي دستگاههاي بهبود آن در شبكه توزيع
462
بررسي كيفيت برق و شبيه سازي دستگاههاي بهبود آن در شبكه توزيع
463
بررسي كيفيت پارچه با استفاده از بينايي ماشين
464
بررسي كيفيت پارچه هاي فاستوني داخلي در رابطه با فرايند دوخت و دوز
465
بررسي كيفيت پروتين سوياي كارخانه بهپاك بهشهر با استفاده از نرم افزارNfnitab
466
بررسي كيفيت پساب صنعتي شهرك صنعتي شيراز و روشهاي رنگبري به منظور كاهش خطر آن
467
بررسي كيفيت پساب هاي شهرك صنعتي شيراز و حذف بعضي از فلزات سنگين موجود
468
بررسي كيفيت پوشاك جوانان ﴿ دختران 25-15 سال﴾ و رابطه آن با مرحله تكميل پارچه
469
بررسي كيفيت تبليقات درفضاي شهر تهران رويكرد «تحليل محتواي كمي»
470
بررسي كيفيت تجلي مفاهيم اجتماعي در اشعار فريدون مشيري
471
بررسي كيفيت تدريس استادان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه پيام نور بهشهر
472
بررسي كيفيت تدريس استادان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه پيامك نور بهشهر
473
بررسي كيفيت تركيب آلي بيولوژيك شهري (لجن فاضلاب) و اثرات آن بر خاك و گياه
474
بررسي كيفيت تكرار در نقوش تذهيب قرآن
475
بررسي كيفيت تكميل رزيني با توجه به ساختار پارچه
476
بررسي كيفيت تكنيك نمونه گيري پاپ اسمير و گزارش كيفيت نمونه در پاسخهاي پاتولوژي
477
بررسي كيفيت توده سنگ در ساختگاه سد شيرين رود با استفاده از روشهاي لرزه نگاري
478
بررسي كيفيت توده سنگ ساختگاه سد بختياري با استفاده از لرزه نگاري مهندسي
479
بررسي كيفيت توزيع در مخلوط كردن پودر‌ها
480
بررسي كيفيت ثبت رضايت آگاهانه در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان- رشت- زمستان سال 1392
481
بررسي كيفيت جوش ذوبي آلومينيم و آلياژهاي آن مطابق استاندارد و تاثير محيط جوش بر آن
482
بررسي كيفيت جوش محيطي و طولي در لوله از طريق تهيه تصاوير اسكن
483
بررسي كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه اصفهان و شيراز از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي براساس مدل سروكوال
484
بررسي كيفيت خدمات ادراك شده توسط بيماران و پاسخگويي بيمارستان و ارتباط آن با وفاداري بيماران در بيمارستان هاي دولتي شهر يزد در سال ۱۳۹۴
485
بررسي كيفيت خدمات ارائه شده در فرمانداري شهرستان كرج بر مبناي سنجه هاي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت EFQM
486
بررسي كيفيت خدمات ارايه شده در بانك ملي قشم با استفاده از مدل پنج بعدي سرور كوال ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي كيفيت خدمات ارائه شده در بانك ملي قشم با استفاده از مدل پنج بعدي سرور كوال
487
بررسي كيفيت خدمات از منظر مشتركين همراه اول دانشگاه پيام نور شهريار
488
بررسي كيفيت خدمات بانكي الكترونيكي بر ميزان رضايت مشتري﴿ مطالعه موردي : شعب مختلف بانك مسكن شهرستان بجنورد﴿
489
بررسي كيفيت خدمات بورس منطقه اي فارس با استفاده از مدل
490
بررسي كيفيت خدمات پست بانك بر مبناي مدل SERVQUAL و رتبه بندي آنها با استفاده از بكارگيري منطق TOPSIS
491
بررسي كيفيت خدمات در بانك ملي با استفاده از مدل سروكوال بانك ملي در استان كهگيلويه و بوير احمد
492
بررسي كيفيت خدمات در شبكه هاي مترو واي فاي با پي بستر مترواترنت براي انتقال ترافيك چند رسانه اي
493
بررسي كيفيت خدمات در گمركات استان خوزستان با استفاده از مدل پنج بعدي .Servqual
494
بررسي كيفيت خدمات دربانك سپه (مورد مطالعه استان گيلان ،شهرستان رشت )
495
بررسي كيفيت خدمات دفاتر گردشگري در جذب گردشگر در شهركرد
496
بررسي كيفيت خدمات شهرداري شهر تهران بر افزايش تعاملات اجتماعي شهروندان
497
بررسي كيفيت خدمات فروشگاه هاي زنجيره اي و رابطه آن با وفاداري مشتريان با توجه به نقش واسطه اي رضايت مشتري (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي كوثر اصفهان)
498
بررسي كيفيت خدمات فروشگاه¬هاي زنجيره اي و رابطه آن با وفاداري مشتريان با توجه به نقش واسطه اي رضايت مشتري
499
بررسي كيفيت خدمات كتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) از ديد كاربران بر اساس مدل لايب كوال
500
بررسي كيفيت خدمات و رابطه آن با رضايتمندي مشتريان در بانك انصار قم
501
بررسي كيفيت خواب به دنبال آسيب تروماتيك مغزي در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت
502
بررسي كيفيت خواب و روش هاي مقابله با اختلالات خواب در سالمندان شهر يزد در سال 1395
503
بررسي كيفيت خواص سطحي در برش وايركات ‏تركيب بين فلزي گاما تيتانيم آلومينايد
504
بررسي كيفيت داده هاي مكاني به روش نمونه برداري
505
بررسي كيفيت دانه و تنوع ژنتيكي ارقام گندم با نشانگرهاي ريز ماهواره
506
بررسي كيفيت دانه و صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش خشكي لاين هاي دابل هاپلوئيد و لاين هاي اصلاحي مطابق آنها در تريتيكاله
507
بررسي كيفيت دانه و صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش شوري در لاين هاي اصلاحي تريتيكاله
508
بررسي كيفيت ديگ هاي بخار
509
بررسي كيفيت رابطه بين غرفه‌داران و برگزاركنندگان نمايشگاه ) مطالعه موردي : نمايشگاه صنعت ايران )
510
بررسي كيفيت رضايت زناشويي در زوجين معتاد به مواد مخدر مراجعه كننده به كلينيك هاي ترك اعتياد شهر رشت در سال 1396
511
بررسي كيفيت روابط بين علائم بيماري در كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه و بيش‌فعالي قبل و پس از شروع درمان دارويي با استفاده از روش تجزيه و تحليل شبكه
512
بررسي كيفيت روش انجام معاينه فيزيكي كارورزان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
513
بررسي كيفيت زندگي بارويكرد سلامت دهان در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۷
514
بررسي كيفيت زندگي بارويكرد سلامت دهان در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۷
515
بررسي كيفيت زندگي بر اساس سلامت دهان و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بازنشسته شهرستان رشت در سال 97-1396
516
بررسي كيفيت زندگي بر اساس شاخص هاي مسكن سالم (نمونه موردي: محله ي شهرك دانشگاه يزد)
517
بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به درد دندان قبل و پس از درمان ريشه در بيماران مراجعه كننده به بخش اندودانتيكس كلينيك تخصصي دانشكده دندانپزشكي گيلان
518
بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت عضو انجمن ديابت شهرستان ساوه در سال 1387
519
بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن C و B در بيمارستان رازي از پاييز 82 تا تابستان 83
520
بررسي كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم
521
بررسي كيفيت زندگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور فارسان
522
بررسي كيفيت زندگي در بيماران بادنچرمعمولي مراجعه كننده به بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي شهر يزد در سال 1392
523
بررسي كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي سال 1384
524
بررسي كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي سال 1384
525
بررسي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار؛ مطالعه كيفي در شهر شيراز
526
بررسي كيفيت زندگي زنان شاغل شهرستان سميرم
527
بررسي كيفيت زندگي سالمندان (مطالعه تطبيقي سالمندان در منزل و آسايشگاه) در شهر همدان
528
بررسي كيفيت زندگي سالمندان در شهر يزد
529
بررسي كيفيت زندگي سالمندان درون سراي سالمندان و بيرون از سراي سالمندان شهرستان بهشهر
530
بررسي كيفيت زندگي شهري به تفكيك محلات شهر ازادشهر
531
بررسي كيفيت زندگي شهري در بافت كهن شهري با تاكيد بر شاخص هاي كالبدي و محيطي نمونه مورد مطالعه :شهر ساري
532
بررسي كيفيت زندگي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
533
بررسي كيفيت زندگي كاري بررضايت شغلي كاركنان شهرداري منطقه 18ناحيه 2 شهرتهران درسال تحصيلي 1390
534
بررسي كيفيت زندگي كاري دبيران وعملكرد دبيران در دبيرستانهاي دولتي دخترانه شهرستان نكا سال 93-92
535
بررسي كيفيت زندگي كاري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
536
بررسي كيفيت زندگي كاري ماماهاي شاغل وعوامل مرتبط با آن در بيمارستان هاي دولتي و مراكز جامع سلامت شهر رشت درسال 96
537
بررسي كيفيت زندگي كاري و ارتباط ان با مديريت ارتباط با مشتري در سازمانهاي دولتي شهرستان خميني شهر
538
بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به پمفيگوس و مقايسه آن با افراد سالم در استان گيلان
539
بررسي كيفيت زندگي مرتبط باسلامت دهان در بيماران ديابتي با استفاده از پرسشنامههاي OHIP-14،COHAI
540
بررسي كيفيت زندگي مرتبط باسلامت دهان و دندان در بيماران پريودنتال دانشكده دندانپزشكي يزد
541
بررسي كيفيت زندگي همسران مردان مبتلا به PTSD ناشي از جنگ در مقايسه با گروه شاهد در سال 1384
542
بررسي كيفيت زندگي و پرخاشگري در افراد مراقبت كننده از بيماران خاص﴿مبتلا به تالاسمي ما‍ور﴾
543
بررسي كيفيت زندگي و رابطه آن با مهارت هاي ارتباطي در دانشجويان
544
بررسي كيفيت زندگي و سنجش آن در برنامه ريزي شهري مطالعه موردي شهر محمودآباد
545
بررسي كيفيت زندگي و سنجش آن در برنامه ريزي شهري مطالعه موردي: شهر محمودآباد
546
بررسي كيفيت زندگي و عوامل مؤثر بر آن در مبتلايان به پسوريازيس مراجعه¬كننده به كلينيك بعثت شهر رشت در سال 1396-1395
547
بررسي كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز مراكز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
548
بررسي كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در مبتلايان به رتينوپاتي ديابتي مراجعه كننده به مركز اموزشي درماني اميرالمومنين (ع) شهر رشت در سال 1394-1393
549
بررسي كيفيت زندگي و عوامل موثر بر آن در بيماران تحت پيوند كليه ساكن استان گيلان در سال هاي 1397-1395
550
بررسي كيفيت ساحت تجسمي در پوسترهاي نوشتاري ﴿1980-2012﴾ در غرب
551
بررسي كيفيت سود و بازده شركت هاي خانوادگي و غيرخانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
552
بررسي كيفيت سويا در كارخانه بهپاك شهرستان بهشهر
553
بررسي كيفيت سويا دركارخانه بهپاك بهشهر
554
بررسي كيفيت سوياي توليد شده با استفاده از دستگاه بولر
555
بررسي كيفيت سيستم آموزشي كارشناسان مؤسسات رده بندي در ايران و ارائه راهكار جهت بهبود سيستم
556
بررسي كيفيت صمغ كتيراي زرد با شرايط رويشگاه در منطقه شرق و شمال شرق استان اصفهان
557
بررسي كيفيت صمغ كتيراي سفيد با شرايط رويشگاه در منطقه غرب استان اصفهان
558
بررسي كيفيت ظاهري پارچه هاي حلقوي پودي بر اساس درجه بندي كيفيت ظاهري انواع نخهاي مصرفي
559
بررسي كيفيت فهرست نويسي و رده بندي كتاب هاي عربي كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در طول سال هاي 1380- 1386
560
بررسي كيفيت فيزيكي پارچه هاي توليدي توسط ماشين جت بافندگي تك نازله و چند نازله
561
بررسي كيفيت فيزيكي و شيميايي آب شرب شهرستان خاتم در تعيين مدل آماري
562
بررسي كيفيت كاشي نره در مرمت پوشش گنبدها
563
بررسي كيفيت كالاي مرسريزه شده در سلسله مراحل تكميل مقدماتي
564
بررسي كيفيت كالبدي و كاركردي بافت فرسوده شهري با رويكرد شهر سالم (نمونه مورد مطالعه :شهر قايم شهر ،محله پشت كنسرو)
565
بررسي كيفيت گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه
566
بررسي كيفيت گزارش حسابرسي به موقع در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
567
بررسي كيفيت محصولات كارخانه سيمان سپاهان اصفهان
568
بررسي كيفيت محيط شهري از ديد شهروندان (نمونه مورد مطالعه:شهر بمپور)
569
بررسي كيفيت محيط شهري با تاكيد بر فضاهاي عابر پياده (مطالعه موردي :بخش مركزي شهر ساري)
570
بررسي كيفيت محيط شهري با تاكيد بر نگرش زنان (نمونه موردي:بخش مركزي ساري)
571
بررسي كيفيت محيطي محله هاي شهري در اثر تغيير كاربري زمين - نمونه موردي: ناحيه 1 منطقه 6 شهرداري شهر تهران
572
بررسي كيفيت مراقبت از زخمهاي جراحي كه توسط پرستاران در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي انتخابي اصفهان ارائه مي شود.
573
بررسي كيفيت مراقبت پرستاري به بيماران داراي لوله تراشه در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت سال 1377
574
بررسي كيفيت مراقبت هاي ارائه شده در پيشگيري از زخم فشاري در بيماران بستري بخش هاي ارتوپدي يكي از مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1381
575
بررسي كيفيت مراقبت هاي بهداشتي اوليه در مراكز بهداشتي درماني شهري شيراز بر اساس مدل شكاف كيفيت
576
بررسي كيفيت مراقبت هاي پرستاري ارائه شده به بيماران بعد از عمل جراحي در اتاقهاي بهبودي اتاق عمل هاي بيمارستان هاي آموزشي شهر رشت در سال 1375
577
بررسي كيفيت مراقبتهاي پرستاري ارائه شده به بيماران ضربه سر در بدو ورود به بخش اورژانس بيمارستان آموزشي منتخب شهر رشت در سال 1375
578
بررسي كيفيت مراقبتهاي پرستاري از بيماران ضربه مغزي در بدو ورود به اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
579
بررسي كيفيت مراقبتهاي پرستاري كه بيماران در اتاق بهبودي پس از عمل جراحي دريافت مي كنند، در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران
580
بررسي كيفيت مطالب چاپ شده مرتبط با سلامت در3 روزنامه كثير الانتشار كشور
581
بررسي كيفيت منسوجات بي بافت توليد داخل جهت لباس هاي جراحي يكبار مصرف
582
بررسي كيفيت مواد واسطي و نخ توليدي كارخانه برزنت ايران
583
بررسي كيفيت ميكروبيولوژي آب چاههاي كم عمق شهرستان مهريز
584
بررسي كيفيت نخ پنبه اي شانه شده و شانه نشده رينگ و چرخانه
585
بررسي كيفيت نقطه جوش ورقهاي فولادي در صنعت خودروسازي
586
بررسي كيفيت نوشابه هاي گازدار دركارخانه نوشابه خوش نوش ساري
587
بررسي كيفيت نوعي سيم توليد شركتي سيم وكابل آمل
588
بررسي كيفيت و اميد در دانش آموزان متوسطه سميرم
589
بررسي كيفيت و بازدهي لايه نشاني فلزي با استفاده از دستگاه Sputter در فرايندهاي MEMS
590
بررسي كيفيت و ميزان آلودگي داروهاي تركيبي در داروخانه هاي شهر يزد
591
بررسي كيفيتهاي فضاهايي جهت پيشگيري از احساس ترس در فضاهاي عمومي ﴿نمونه موردي محله گودال مصلي يزد﴾
592
بررسي كيمرا بر روي شبكه اي از نورون هاي توصيف شده با نگاشت
593
بررسي كينتيكي مهار شدن آنزيم الكالن فسفاناز
594
بررسي گاز ايده آل ، سيال كره سخت و لنارد-جونز در نسخه چهارم مكانيك آماري تساليس
595
بررسي گاز حفره اي دوبعدي با استفاده از روش آلايش مدوله شده و كاربرد آن در محاسبه مشخصات ترابردي سيليكان - ژرمانيوم
596
بررسي گاز رادن اثرات زيست محيطي آن و تاثير آن در سرطان ريه
597
بررسي گاز سنتز و روش هاي توليد آن
598
بررسي گازها و عناصر خطرناك در معادن و صنايع
599
بررسي گازهاي خون شرياني در بيماران مبتلا به ضربه هاي شديد سر بستري در ICU بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1377 لغايت 1380
600
بررسي گاف نواري باريك و خواص اپتيكي تركيب Ca3AI Sb3 با استفاده از نظريه تابعي چگالي
601
بررسي گانمتالها، آلياژ برنز قرمز سرب دار
602
بررسي گبه بختياري و استفاده از طرح گردان در بافت گبه
603
بررسي گبه هاي شيري فارس
604
بررسي گچبري روي كاهگل در ارگ بم
605
بررسي گچبري روي كاهگل در ارگ بم
606
بررسي گذار از دوران روستانشيني جديد به آغاز شهرنشيني در دشت مهران بر اساس سفال هاي به دست آمده از بررسي هاي باستان شناسي
607
بررسي گذار عايق- فلز فسفرين تحت اعمال تنش
608
بررسي گذار فاز ابررساناهاي بيسموت پايه و لانتانيوم پايه به كمك نظريه الياشبرگ
609
بررسي گذار فاز توپولوژيك در GeCH3 تك لايه با استفاده از مدل تنگابست
610
بررسي گذار فاز مايع-جامد با استفاده از تابع همبسته مستقيم تارازونا وتقريب چگالي وزني
611
بررسي گذار فاز مايع-جامد با استفاده از تابع همبسته مستقيم فاز ميدان بلوري(PFC) و پتانسيل كره سخت بر اساس نظريه تابه چگالي
612
بررسي گذار فاز مايع-جامد با پتانسيل كره ي سخت و چاه مربعي بر اساس نظريه ي تابعي چگالي
613
بررسي گذار فاز مخلوط هاي مايع كرة نرم بر اساس نظرية تابعي چگالي
614
بررسي گذار فاز مخلوطهاي مايع كره نرم بر اساس نظريه ي تابعي چگالي
615
بررسي گذار ناپاياي سيستم هاي گازهاي تك اتمي خالص و رقيق (He4)
616
بررسي گذارهاي فز ترموديناميكي در سياهچاله هاي كر-پاددوسيته و ريسنرنوردستروم-پاددوسيته در ابعاد زوج و بزرگتر از 4.
617
بررسي گذر بانكهاي ايراني از بازاريابي سنتي به بازاريابي الكترونيكي و تÊثير آن بر نسبتهاي سودآوري.
618
بررسي گذران اوقات فراغت نوجوانان شهرستان بافق
619
بررسي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان راهنمايي شهر قاضي
620
بررسي گذشته نگر ارتباط مورفومتريك كانال آلوئولار تحتاني با زاويه گونيال با استفاده از تصاوير تهيه شده با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي (CBCT) در سال 1397- 1396
621
بررسي گذشته نگر فراواني ضايعات برجسته بافت نرم به لحاظ ميكروسكوپي درآزمايشگاه هاي شهر رشت در سال هاي 1393-1397
622
بررسي گراديان پتانسيل الكتريكي در سامانه الكتروشيميايي دوقطبي و به كارگيري بستر DVD نقره و CD طلا به عنوان الكترود هاي دوقطبي
623
بررسي گراف هاي جمعي كيلي در فولرين هاي ﴿3،6﴾
624
بررسي گراف هاي غيردوري گروه هاي با مرتبه هاي كوچك
625
بررسي گراف هاي فازي بازه اي - مقدار
626
بررسي گراف هاي مقسوم عليه -صفر در حلقه ي ŸC(X
627
بررسي گراف هاي ناجابجايي گروه هاي كوچك
628
بررسي گراف هاي هم مقسوم عليه صفر
629
بررسي گراف هاي هم مقسوم عليه صفر
630
بررسي گراف هاي هم مقسوم عليه صفر
631
بررسي گراف هميلتوني و رنگ آميزي گراف
632
بررسي گرافهاي با مقسوم عليه صفر
633
بررسي گرافهاي كيلي با طيفهاي خاص
634
بررسي گرافي و آندوسكوپي در 100 مورد بيماريكه با علائم گوارشي به بخش آندوسكوپي بيمارستان شهيد رهنمون مراجعه كرده اند
635
بررسي گرافي و آندوسكوپي در 100 مورد بيماريكه با علائم گوارشي به بخش آندوسكوپي بيمارستان شهيد رهنمون مراجعه كرده اند
636
بررسي گرافي و تراكمي كدهاي تكرار- تجمع
637
بررسي گرافيت افيوليت هاي خوي
638
بررسي گرافيك عنوان بندي فيلم هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان﴿قبل از انقلاب اسلامي﴾
639
بررسي گرافيك كتابهاي فيزيك متوسطه در ايران از سال 1370 تا 1388
640
بررسي گرافيك نقوش دست بافته هاي كردستان ايران بعد از اسلام
641
بررسي گرافيكي نقوش و كتيبه هاي مساجد جامع گلپايگان، اردستان، و زواره
642
بررسي گرافيكي نقوش و كتيبه هاي مسجد جامع قزوين
643
بررسي گرانش و كيهان‌شناسي بر‌اساس ساختارهاي متريك فينسلر و لاگرانژ
644
بررسي گرانيت هاي منطقه جبال بارز كرمان
645
بررسي گرايش به تحقيق و پژوهش بين دانشجويان 18تا24 ساله دانشگاه پيام نور بروجن
646
بررسي گرايش به مصرف مواد مخدر صنعتي و عوامل مرتبط در آن ميان دانشجويان دانشگاه گيلان و آزاد واحد رشت
647
بررسي گرايش به مهاجرت از روستا به شهر و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي شهرستان مهران )
648
بررسي گرايش به مهاجرت به خارج ازكشوردربين زنان تهراني وعوامل مرتبط باآن سال تحصيلي1391-1390
649
بررسي گرايش جوانان به قهوه خانه ها و آسيب هاي اجتماعي آن درشهر قاين
650
بررسي گرايش دانش آموزان دختر به رشته هاي فني وحرفه اي در شهر گنبد كاووس از ديدگاه دانش آموزان سال اول متوسطه
651
بررسي گرايش دانشجويان فارسي زبان نسبت به دانشجويان ترك، كرد، لر در دانشگاه اصفهان براساس طيف بوگاردوس
652
بررسي گرايش دانشجويان ورودي78-1375دانشگاه پيام نور مركز رامسر به شغل دبيري.
653
بررسي گرايش روستاييان به مهاجرت از نواحي روستايي به مراكز شهري ( مطالعه موردي دهستان ميش خاص ) , examination of rurals tendency to immigration of regions rural to urban centers case study) mishkhas rural district (
654
بررسي گرايش روستاييان به مهاجرت از نواحي روستايي به نواحي شهري دهستان ميش خاص
655
بررسي گرايش زنان 65-15ساله به اماكن متبركه(رويكرد موردي زيارتگاهها وامامزاده هاي شهرستان لنگرود).
656
بررسي گرايش زنان به اعتياد در شهرستان شهركرد
657
بررسي گرايش كاري يا روابط انساني مديران آموزشگاه ها
658
بررسي گرايش مجريان طرحهاي اشتغال كميته امداد امام خميني (ره ) نسبت به خودكفائي و عوامل موثر بر آن (استان كردستان - طرحهاي دامداري)
659
بررسي گرايش مذهبي والدين بر سلامت روان نوجوانان دختر 12-18 سال شهر ناغان
660
بررسي گرايش موسوم به كلاسيك در معماري معاصر تهران
661
بررسي گرايش نوجوانان 18-15سال دبيرستانهاي دخترانه رشت به فرهنگ بيگانه.
662
بررسي گرايش هاي اعتقادي در ديوان نسيم شمال و اقبال لاهوري
663
بررسي گرايش هاي سنتي در آثار نقاشان معاصر ايران
664
بررسي گرايش هاي شيعي خلفاي عباسي
665
بررسي گرايش و توقعات زنان نسبت به كار و فعاليت هاي اجتماعي در شهر سميرم
666
بررسي گرايشات احساسي و انتظارات سرمايه‌گذاران از سودآوري آتي در شركت‌هاي زيان‌ده
667
بررسي گرايشات اكسپرسيونيستي در نقاشي معاصر ايران ﴿هفتاد سال اخير﴾
668
بررسي گرايشها ورفتارهاي مذهبي جوانان 15تا29سال رشته علوم اجتماعي
669
بررسي گرايشها ورفتارهاي مذهبي جوانان 29-15رشته علوم اجتماعي
670
بررسي گرايشهاي راديكالي و پسامدرن در جنبش اجتماعي زنان
671
بررسي گرايشهاي فمينيستي در آثارنقاشان معاصر ايران براساس ديدگاه ليندا ناكلين
672
بررسي گرايشهاي مذهبي در كاهش استرس بين دختران حوزه ودانشگاه در فريمان
673
بررسي گردابه پشت يك توربين باد افقي سه پره‌اي 80 كيلوواتي با نرم‌افزار فلوئنت
674
بررسي گردابه هاي تشكيل شده در جريان دو بعدي روي يك جسم كاملا مغروق
675
بررسي گردش طبيعي دراستخر ذخيره سوختهاي مصرف شده نيروگاه اتمي بوشهر در زمان قطع سيستم برداشت حرارت
676
بررسي گرده شناسي هوايي و هاگهاي قارچي در منطقه حسن آباد (استان كرمانشاه)
677
بررسي گرفتگي در بيوراكتور غشايي
678
بررسي گرفتگي در سيستم پخت كلينكرسيمان در كارخانه سيمان خاش
679
بررسي گرفتگي شيميايي و بيولوژيكي در فرآيند تقطير غشايي
680
بررسي گرفتگي غشاء با استفاده از CFD
681
بررسي گرمادهي با نانوسيال مغناطيسي در مختصات استوانه‌اي
682
بررسي گرمايش پلاسماي فوق چگال از طريق امواج برنشتاين الكتروني در راكتور NSST
683
بررسي گرمايش و رانش جريان با استفاده از امواج هيبريدي پايين در تو كامك هاي Alcator C-Mode و NSST
684
بررسي گرمكن هاي آب تماس مستقيم (DCHW) براي استفاده در پروژه توليد همزمان قدرت، حرارت و برودت (CCHP) در نيروگاه مشهد
685
بررسي گرهسازي در ايران با تكيه بر آثار چوبي حرم حضرت معصومه﴿س﴾
686
بررسي گروه اسمي در گويش لكي سلسله
687
بررسي گروه باز بهنجارش با ميدان هاي مختلف ومدل كوينتوم در حضور غشاءخميده
688
بررسي گروه شغلي بيماران با فتق كشاله ران كه از سال 1373 لغايت 1377 در بيمارستانهاي شهرستان يزد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
689
بررسي گروه شغلي بيماران بافتق كشاله ران كه از سال 1373لغايت1377در بيمارستانهاي شهرستان يزد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
690
بررسي گروه شمع در اسكله ها تحت بارگذاري جانبي با در نظر گرفتن ضريب اندركنش بين دو شمع
691
بررسي گروه فعلي در كردي دينوري بر اساس "نظريه ي اصول و پارامترها"
692
بررسي گروه مبتدا و گروه كانون در زبان فارسي بر اساس نحو كمينه گرا
693
بررسي گروه مرجع جوانان ( مطالعه موردي : دانش آموزان و دانشجويان دختر شهر بابل سال 81 )
694
بررسي گروه هاي حرف اضافه اي زبان فارسي و كاربردهاي آموزشي آن ها
695
بررسي گروه هاي گرافن با استفاده از نظريه تابعي چگالي
696
بررسي گروههاي فيبر ناتچي
697
بررسي گروههاي متناهي با شرايطي برانديس زير گروههايماكزيمالشان
698
بررسي گروههاي موضعاً مدرج با يك شرط پوچ تواني روي زير مجموعه هاي نامتناهي
699
بررسي گروههاي هيدرولوژيكي خاك و تاثير آن برسيلاب منطقه گل آباد اردستان
700
بررسي گروهي از عوامل احتمالي دخيل درADHD
701
بررسي گزارش 22 مورد كنسر پانكراس جراحي شده به روش ويپل ياPPPD دربيمارستان رازي رشت
702
بررسي گزارشهاي تصويري علي خان والي، حاكم عكاس عصر ناصري
703
بررسي گزارشهاي فوتبال روزنامه هاي استقلال و پيروزي از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان
704
بررسي گزيده آثار نمايشي محمد يعقوبي با رويكرد ‌‌پسا-فلسفي ريچارد رورتي در طرح دو‌بعدي قلمرو خصوصي و عمومي فرهنگ ادبي
705
بررسي گزيده اي از نقوش ديواري كاخ عاليقاپو با هدف كاربرد آن در صنايع دستي
706
بررسي گزيده نمايشنامه هاي باند از ديدگاه ماكس هوكهايمر
707
بررسي گسترش امواج در محيط هاي بي نهايت به كمك روش تفاضل هاي محدود و نقاط محدود
708
بررسي گسترش امواج و تشعشع آكوستيكي از يك ورق مستغرق ناهمگن
709
بررسي گسترش ترك در بتن خودتراكم و معمولي
710
بررسي گسترش ترك در سنگ هاي هموژن به منظور ارزيابي شكست هيدروليكي در مخازن نفتي
711
بررسي گسترش ريشه و ساير صفات مورفولوژيك ارقام گندم ديم دردو رژيم رطوبتي
712
بررسي گسترش ساختار اداري سازمانهاي اموزشي وتاثير ان بر سيستم وعملكرد صف وستاد از ديدگاه مديران اموزش وپرورش مشهد
713
بررسي گسترش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در استان قزوين براساس الگوي پيوندهاي بين بخشي
714
بررسي گسترش مخروط افكنه ها در رابطه با خصوصيات فيزيكي حوضه هاي آبخيز بالادست و تعيين خصوصيات خاك در طول چند مخروط افكنه نمونه در استان كرمان
715
بررسي گسل هاي فعال در اطراف شهر اصفهان و تاثير آن ها بر آبرفت هاي شهر
716
بررسي گسيختگي پيشرونده ناشي از خرابي موضعي قاب هاي با مهاربندي هم محور(CBF)
717
بررسي گسيختگي قطعات لاستيكي داراي شيار V- شكل ته گرد با معيار چگالي انرژي كرنشي متوسط
718
بررسي گسيختگي قطعات لاستيكي در حضور ترك و شيار با يا بدون تقويت توسط نانوذرات
719
بررسي گشتاور چرخشي القايي در موشكهاي كانارد كنترل و ارائه مدل مناسب جهت تحليل گشتاور چرخشي و گشتاور چرخشي القايي
720
بررسي گفتگوي اينترنتي در چهارچوب راهكارهاي گرايس
721
بررسي گفتگوي صلح طلبانه شخصيتهاي شاهنامه
722
بررسي گفتگوي صلح طلبانه شخصيتهاي شاهنامه با رويكرد پيشگيري از جنگ يا جلوگيري از خونريزي بيشتر
723
بررسي گفتمان جنسيت در دوره صفوي با تكيه بر نگاره هاي كاخ هاي چهل ستون وعالي قاپو اصفهان
724
بررسي گفتمان فرهنگي روياي آمريكايي در درام نوين آمريكا با تاكيد بر نمايشنامه هاي سام شپارد و ادوارد آلبي
725
بررسي گفتمان فرهنگي روياي آمريكايي در درام نوين آمريكا با تاكيد بر نمايشنامه هاي سام شپارد و ادوارد آلبي
726
بررسي گفتمان قدرت در زبان ملانصرالدين
727
بررسي گفتمان قدرت درزبان ملا نصرالدين
728
بررسي گفتمان معنويت درمثنوي معنوي-دفتر اول ودوم
729
بررسي گفتمان هويت در مكتب سقاخانه و تاثيرات و پيامدهاي آن در هنر معاصر ايران ( دهه هشتاد )
730
بررسي گلاس - يونوم هاي مصرفي در دندان
731
بررسي گلخانه زيرزميني خورشيدي
732
بررسي گلشن راز اقبال لاهوري و مقايسه آن با گلشن راز شبستري
733
بررسي گليكوزيلاسيون آنتي ژن )Apical membrane Antigen(MA1 در پلاسموديوم فالسيپاروم
734
بررسي گليكوزيلاسيون آنتي ژن )C-terminal Merozoite Surface Protein 1( C-terminal MSP1 در پلاسمو ديوم فالسيپاروم
735
بررسي گليم بويراحمد ﴿منطقه سادات محمودي﴾ و استفاده از نقوش آن در زيرانداز اتاق كودك
736
بررسي گليم سيرجان به منظور كاربردي نمودن نقوش در تزيين كيف
737
بررسي گليم كردهاي بجنورد
738
بررسي گليم مرواريد
739
بررسي گليم منطقه الموت و مرمت يك نمونه از آن
740
بررسي گليم هاي قبل از جنگ تحميلي در خوزستان و بازبافي يك نمونه از آن
741
بررسي گندزدايي آب با استفاده از كامپوزيت پلي آميدونانوسيلور
742
بررسي گواتر و انواع آن در كودكان مراجعه كننده به انستيتو غدد متابوليسم در سال 1379
743
بررسي گوشت خوك و بيماريهاي حاصله از آن
744
بررسي گوشواره اي شدن در فرايند كشش عميق ورق هاي دولايه
745
بررسي گونه (ژانر)شناسي تئاتر ايراندر سالهاي 1٣80 تا 1٣86
746
بررسي گونه ﴿ژانر﴾ شناسي تئاتر ايران
747
بررسي گونه هاي تشبيه در مثنوي مولوي (شامل فرهنگ و تحليل تشبيهات مثنوي)
748
بررسي گونه هاي زباني در گفتمان و پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي دانشگاه پيام نور
749
بررسي گونه هاي مختلف تصويرسازي علمي و كاربرد آنها
750
بررسي گونه هاي مديريت در كليله و دمنه
751
بررسي گونه هاي مديريت در كليله و دمنه
752
بررسي گونههاي ساكاروماسيس حاصل از ملاس نيشكر، شركت قند هفت تپه براي توليد بهينه بيواتانول
753
بررسي گويش روستاي رستم رود در شهرستان نور
754
بررسي گويش سنگسري
755
بررسي گويش ميمه
756
بررسي گياهانيكه داراي خاصيت مسهلي هستند
757
بررسي لاپاروسكوپيك بيماران مبتلا به آسيت با منشأ نامعلوم بستري شده در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت طي سال هاي 1383- 1376
758
بررسي لالايي ها در ادبيات كودك (با تاكيد بر شاعران برجسته ي ادبيات كودك)
759
بررسي لامپهاي ميكروويو
760
بررسي لانچرمهمات هوايي
761
بررسي لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان
762
بررسي لايه آبرفت شهر تبريز در برابر حفر تونلهاي متروبه روش ترانشه باز
763
بررسي لايه اختلاط برشي با استفاده از PIV و LES
764
بررسي لايه اختلاطي توربولانت در حضور ذرات جامد
765
بررسي لايه اي شبكه هاي ATM
766
بررسي لايه بندي دمايي در يك مخزن ذخيره آبگرمكن خورشيدي
767
بررسي لايه بي بافت پيله كرم ابريشم
768
بررسي لايه در نقاشي سه پايه ايي و حفاظت و مرمت تابلوي حضرت مريم و كودك متعلق به كليساي نيكو غايوس
769
بررسي لايه رنگ در نقاشي سه پايه اي حفاظت و مرمت تابلوي حضرت مريم و كودك ﴿متعلق به كليساي نيكو غايوس﴾
770
بررسي لايه فيزيكي شبكه UMTS
771
بررسي لايه فيزيكي شبكه سيار نسل 4 موبايل﴿LTE﴾
772
بررسي لايه مرزي حرارتي در لوله
773
بررسي لايه مرزي و محاسبه فريب كنوكسيون در نازل
774
بررسي لايه نازك WS2 روي سطح (101)TiO2
775
بررسي لايه هاي جاذب درسلول هاي خورشيدي
776
بررسي لايه هاي حساس به نور براي زيراكس و خاصيت شارژ و شارژ لايه ها
777
بررسي لايه هاي مجاور خيابان وليعصر ﴿چهارراه پارك وي تا ميدان تجريش﴾ با هدف شناسايي فرصت هاي توسعه فضاهاي شهري مرتبط با محور
778
بررسي لايه ي فلز نرمال قرار گرفته بين دو انباره ي ابر رساناي حالت سه تايي غيريكاني
779
بررسي لباس زنان و مردان بختياري و سير تحول آن با رويكرد پسا استعماري
780
بررسي لرزش دستگاه حفاري با درنظرگرفتن بافت و سختي سنگ ها
781
بررسي لرزش ناشي از انفجار بر روي سازه هاي بتني سد مسجد سليمان
782
بررسي لرزه اي پايه پل هاي منوريل با در نظر گرفتن اندركنش خاك-سازه
783
بررسي لرزه اي فونداسيون هاي شمع دار( فونداسيون پل ) در خاك ماسه اي سست
784
بررسي لرزه اي مهاربندهاي فولادي مجهز به آلياژهاي حافظه دار شكلي
785
بررسي لرزه اي و تعيين ضريب رفتار قاب هاي خمشي با ستون CFT
786
بررسي لرزه خيزي و تحليل خطر زمين لرزه مناطق با شرايط نبود لرزه اي ﴿مطالعه موردي گستره نائين﴾
787
بررسي لرزه‌ اي چيدمان ديوار برشي فولادي موج‌ دار با استفاده از منحني‌ هاي شكنندگي
788
بررسي لزهاي تماسي و ارائه روش توليد آن
789
بررسي لزوم وطراحي سيستم آموزش رانندگي براي ايران و اثر آن بر رفتار ترافيكي رانندگان
790
بررسي لعاب بوته هاي گرانيت- رس و پخت آنها
791
بررسي لعاب هاي پخت پايين (سربي، قليايي و سربي - قليايي﴾ و ساخت تابلوي آموزشي لعاب
792
بررسي لغزشهاي نوشتاري در زبان فارسي با استناد به طبقه بندي گارمن
793
بررسي لغزندگي سطح راه ها(منتخبي از قطعات محورهاي استان سيستان و بلوچستان )
794
بررسي لغوي و معنايي واژه هايتك كاربردي در قرآن كريم
795
بررسي لم نيمن پيرسن و پرتوان ترين آزمون هاي آماري در محيط فازي , investigation of neyman-pearson lemma and most power statistic test in fuzzy environment
796
بررسي لنج سازي ها و مشكلات كارخانه هاي لنج سازي در استان هرمزگان
797
بررسي لنج هاي چوبي
798
بررسي لندفرمهاي آبي دردشت كرون
799
بررسي لندمارك هاي آناتوميك موجود در فكين، توسط CBCT با دو رزولوشن متفاوت
800
بررسي لوازم آزمايشگاهي از ديدگاه طراحي صنعتي
801
بررسي لوازم آزمايشگاهي از ديدگاه طراحي صنعتي
802
بررسي لوحه هاي برجسته سفالي در رابطه با معماري معاصر ايران
803
بررسي لوحه هاي برجسته سفالي در رابطه با معماري معاصر ايران
804
بررسي لوسمي حاد لنفوبلاستيك اطفال ﴿0-14 سال﴾ مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
805
بررسي لوسمي حاد لنفوبلاستيك اطفال ﴿0-14 سال﴾ مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
806
بررسي لوله هاي پيچشي از جنس آلياژهاي حافظه دار
807
بررسي لوله هاي خورده شده و ارتباط هندسه ي خوردگي با شرايط جوي و ارتباط بين خوردگي نقطه اي و ترك
808
بررسي لوله هاي گرمايي و پديده جوشش نوساني در يك ترموسيفون دوفازي بسته
809
بررسي ليچينگ آنتيموان توسط محلول سولفيد سديم از لجن تصفيه الكتريكي سرب
810
بررسي ليچينگ اسفالريت در حضور آب اكسيژنه
811
بررسي ليچينگ اسيدي سوپر آليا‍ژ‍ پايه نيكل
812
بررسي ليچينگ دو مرحله اي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه در اسيد سولفوريك و كلرورفريك
813
بررسي ليچينگ سنگ معدن لاتريت نيكل توسط اسيد سولفوريك
814
بررسي ليچينگ غير مستقيم كانسنگ فسفات كم عيار
815
بررسي ليچينگ كلريدي سرب از پسماند بيوليچينگ كنسانتره سولفيدي فلوتاسيون تجمعي سرب و روي معدن گوشفيل
816
بررسي ليچينگ مكانيكي سنگهاي اكسيده كم عيار مس
817
بررسي ليزر الكترون آزاد با قفل شدگي مد و طراحي آن براي بازه طول موجي 10 - 20 ميكرومتر
818
بررسي ليزر الكترون آزاد توسط آنتروپي كلموگروف
819
بررسي ليزر الكترون آزاد توسط ميدانهاي لينارد ويشرت
820
بررسي ليزر الكترون آزاد دوپرتوي به روش ‎WKB
821
بررسي ليزر حالت جامد YAG: Nd با دمش لامپ درخش و آشكارسازي پالسهاي زماني اين ليزر در هارمونيك اصلي و هارمونيك هاي بالاتر
822
بررسي ليزر گازي دي اكسيد كربن
823
بررسي ليست چندقلوزايي در زايشگاههاي شهر كرمان طي سه سال مهر ماه 74-1371
824
بررسي م مطالعه بيماري هاي قارچي در افراد مبتلا به ديابت مليتوس در استان يزد
825
بررسي م مقايسه حمايت اجتماعي ادراك شده و اميد به زندگي در بين سالمندان مقيم و غير مقيم خانه هاي سالمندان استان يزد در سال 1390
826
بررسي م‍.ؤلفه هاي حس تعلق مكان در محلات قديمي و طراحي حوزه مورد مطالعه ، نمونه موردي : محله كلپا همدان
827
بررسي مؤلفه هاي اضطراب و سازگاري اجتماعي دردانش آموزان دوزبانه وتك زبانه دختر مقطع ابتدايي شهرستان بندر كياشهر.
828
بررسي مؤلفه هاي پست مدرن در دو رمان "كولي كنار آتش" منيرو رواني پور و "اگر شبي از شب هاي زمستان مسافري" ايتالو كالوينو
829
بـررسي مؤلفـه هاي تأثيرگـذار در كـارآفرينـي سازمـاني (مطالعه موردي شركت صنايع قطعات الكترونيك ايران)
830
بررسي مؤلفه هاي تأثيرگذار در ماندگاري قطعات موسيقي كلاسيك ايراني
831
بررسي مؤلفه هاي جهان فهم شدن آثار پيتر بروك با تأكيد بر نظريه تاتر بينا فرهنگي
832
بررسي مؤلفه هاي حركتي سيگنال الكتروانسفالوگرام حين تصورحركت
833
بررسي مؤلفه هاي رمانتيسم در اشعار حسين منزوي و خليل مطران
834
بررسي مؤلفه هاي سياسي در هنر معاصر ايران ( مطالعه موردي : نيكزاد نجومي )
835
بررسي مؤلفه هاي شايستگي مديريتي در صنايع كوچك و متوسط و دسته بندي آنها در چارچوب مدل EFQM
836
بررسي مؤلفه هاي شخصيتي در زنان بارور ونابارورشهرستان رامسر.
837
بررسي مؤلفه هاي شخصيتي درافراد مبتلا به ناشنوايي وافراد عادي.
838
بررسي مؤلفه هاي فرهنگي اجتماعي - مرتبط گرايش به مصرف برند در شهر شيراز
839
بررسي مؤلفه هاي مديريت دانش وتاثير آن ها بر عملكرد سازماني مروجان امور كشاورزي استان كرمانشاه
840
بررسي مؤلفه هاي معنايي واژه ظلم بر محورهمنشيني و جانشيني در قرآن
841
بررسي مؤلفه‌ها و راهكارهاي چابك سازي واحدهاي توليدي و صنعتي كوچك و متوسطSMEs
842
بررسي مؤلفه‌ها و نمادهاي فرهنگ ايراني- اسلامي و فرهنگ جامعه هدف (فرهنگ بين‌الملل) در كتاب زبان انگليسي پايه هفتم
843
بررسي مؤلفه‌هاي اكسپرسيونيسم در نمايشنامه‌هاي عباس معروفي
844
بررسي مؤلفه‌هاي مؤثر بر تحول علمي قرن چهارم هجري در تمدن اسلامي ايران
845
بررسي مؤلفه¬هاي نوآوري در نظام¬هاي آموزشي سازمان¬هاي صنعتي (مورد مطالعه: ايران و كره جنوبي)
846
بررسي مؤلّفه هاو زمينه هاي رمان ضدّ جنگ در آثار زمين سوخته و مدار صفر درجه احمد محمود
847
بررسي مؤلّفه هاي اثرگذار بر سياست خارجي مصر؛ مبتني بر نظريه پيوستگي جيمز روزنا (1981-2016)
848
بررسي مؤلّفه هاي اگزيستانسياليستي در آثار مصطفي مستور با تكيه بر كتاب هاي ( رساله درباره ي نادر فارابي ) و ( من گنجشك نيستم )
849
بررسي مؤلّفه هاي پايداري در آثار مهدي شجاعي با تأكيد بر سانتاماريا
850
بررسي مؤلّفه‌هاي پايداري در طنز با تأكيد بر آثار عبيد زاكاني، بسحاق اطعمه و دهخدا
851
بررسي مأموريت هاي ناموفق ماهواره ها و ارائه راهكارهايي جهت جلوگيري از تكرار آن ها
852
بررسي ماتريس هاي كنترل پذير كه چندجمله اي مينيمال و ويژه ي متمايز دارند
853
بررسي ماتريسهاي دوم و سوم QFD
854
بررسي ماجولهاي دي ال يو و ال تي جي
855
بررسي ماجوي SCM در سيستم 12
856
بررسي ماركرهاي STR در ناحيه ژن HLA-DRB1: معرفي ماركرM2 3 22
857
بررسي ماركرهاي پلي مورفيسم پايانه ََ5 ژن ATP7B
858
بررسي ماركرهاي پلي مورفيسم پايانه ي 5 ناحيه ژني F8
859
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك HA472 و F8Int21 در لوكوس F8
860
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك در خوشه ژني آلفاگلوبين: D16S3400 و OPstI
861
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك در لوكوسSMA
862
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك ناحيه ژني HEXA مرتبط با بيماري تاي ساكس
863
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك ناحيه ژني SMPD1 مرتبط با بيماري نيمن پيك تيپ A و B
864
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك واقع در ناحيه ژن NPHS2 مرتبط با بيماري سندروم نفروتيك
865
بررسي ماركرهاي چندشكلي پايانه 5 پريم ناحيه ي ژني فاكتور AIPL1
866
بررسي ماركرهاي چندشكلي پايانه 5 ناحيه ژني OCA1
867
بررسي ماركرهاي چندشكلي در ناحيه ژني ديستروفين
868
بررسي ماركرهاي چندشكلي ناحيه ي ژني FMR1
869
بررسي ماركرهاي ژني پايانه 5 ناحيه ژني فاكتور IX انعقادي
870
بررسي ماركرهاي ژني در پايانه ي 5 ناحيه ژني UGT1A1
871
بررسي ماركرهاي هپاتيت B در بيماران مزمن كبدي
872
بررسي ماركهاي پلي مورفيك در ناحيه ژني CYP21A2
873
بررسي ماسك به مثابه يك نشانه ي فرهنگي در تئاتر مدرن
874
بررسي ماسك به مثابه يك نشانه ي فرهنگي در تئاتر مدرن
875
بررسي ماسه گير راه آهن وراه هاي جلوگيري از آن
876
بررسي ماشين هاي الكتريكي .C.A با سيم بندي متمركز در شرايط نامتقارن
877
بررسي ماشين هاي حفر تونل تمام رخ (TBM) و جنبه هاي اجرائي و عملكردي آن همراه با يك مطالعه موردي در ايران
878
بررسي ماشينهاي الكتريكي مخصوص
879
بررسي ماكرو ساختار آلياژ AZ 91 در شرايط انجمادي مختلف
880
بررسي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي آميخته هاي دوتايي سيكلوهگزيل آمين + ايزوبوتانول، ايزوبوتانول + 2 متيل سيكلو هگزانول، 2 متيل سيكلو هگزانول + سيكلوهگزيل آمين در فشار جو و گستره دمايي 293/15 تا 313/15كلوين
881
بررسي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي آميخته هاي مورفولين + پروپيلن گليكول در فشار آزمايشگاه و در گستره دمايي 293.15 تا 313.15 K
882
بررسي ماكروفسيل هاي سازند ميشان در مركز فروافتادگي دزفول (جنوب شرقي رامهرمز)
883
بررسي ماگماتيسم آلكالن در شمال گلپايگان
884
بررسي مالكيت اموال فرهنگي- تاريخي در فقه و حقوق ايران و اسناد بين الملل
885
بررسي مالكيت معادن از منظر فقه اماميه و قوانين موضوعه ايران
886
بررسي مالون دي آلدهيد سرم وار و ارتباط آن با بيماري عروق كرونر
887
بررسي مالون دي آلدهيد سرم وار و ارتباط آن با بيماري عروق كرونر
888
بررسي مالون دي الدهيد(MDA) در كيسه هاي نگهداري خون تحت شرايط استاندارد بانك خون در هفته هاي متوالي بعد از خونگيري
889
بررسي مالون دي‌آلدهيد(MDA)دركيسه‌هاي نگهداري خون تحت شرايط استاندارد بانك خون درهفته‌هاي متوالي بعداز خونگيري
890
بررسي ماليات بر ارزش افزوده
891
بررسي ماليات تورمي طي سال هاي برنامه توسعه د ايران ﴿ سال هاي 1390-1384﴾
892
بررسي مانورپذيري حامل هاي كروي هوشمند تحت تاثير امواج فراصوت
893
بررسي مانيتورينگ گسترده وضعيت عملكرد ساختارها با استفاده از شبكه هاي حسگر بي سيم
894
بررسي مانيتورينگ و ابزار دقيق در معادن بزرگ جهان
895
بررسي ماهيت اخلاقي ، حقوقي اتانازي وتحليل آن
896
بررسي ماهيت ايمان ديني از ديدگاه علامه طباطبايي (ره) و پل تيليخ
897
بررسي ماهيت ايمان ديني از ديدگاه ملاصدرا و كي يركگور
898
بررسي ماهيت بلوغ درمذاهب اسلامي وحقوق موضوعه ايران
899
بررسي ماهيت پيوند تترل وپيوند نيكوژني با استفاده از تابع چگالي الكتروني و لاپلاسي آن
900
بررسي ماهيت تابش پديده سونولومينسانس
901
بررسي ماهيت حقوقي حسابهاي سپرده و قرض الحسنه در نظام عمليات بانكي بدون ربا
902
بررسي ماهيت حقوقي و ضمانت اجراي تعهدات در سازمان جهاني تجارت
903
بررسي ماهيت ربا و موارد آن از ديدگاه فقهاي معاصر
904
بررسي ماهيت سبب شناسي و درمان اختلال بد شكلي بدن در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر بوشهر در سال تحصيلي 91-1390
905
بررسي ماهيت سياست هاي پولي و تأثير آن بر رشد اقتصادي طي سال هاي 1367 تا 1393
906
بررسي ماهيت صداق فاسد و آثار آن از نظر فقهي و حقوقي
907
بررسي ماهيت كوانتومي پيوندهاي غير كووالانسي ميان مولكول ها و خوشه هاي داراي منيزيم و بازهاي لوئيس با استفاده از توپولوژي چگالي الكتروني و بخش بندي انرژي
908
بررسي ماهيت گزاره هاي اخلاقي از ديدگاه محمدرضا مظفر با نوجه به مباني و لوازم آن
909
بررسي ماهيت و آثار حقوقي پول درحقوق ايران
910
بررسي ماهيت و آثار حقوقي وثيقه دارايي هاي آتي
911
بررسي ماهيت و آثار قرارداد استفاده از رحم جايگزين در حقوق ايران
912
بررسي مايع موجود در كيست هاي تخمدان جهت تشخيص و درك علل اجتماعي آن
913
بررسي مايع ميتينگر
914
بررسي مايعات يوني و كاربرد آن ها
915
بررسي مايكرومكانيك شروع و گسترش خرابي مواد مركب زمينه فلزي تحت بار ترمومكانيكي با استفاده از روش بدون المان
916
بررسي مايكرومكانيكي خرابي لايه مشترك زمينه و رشته در مواد مركب تك جهته با خواص ويسكوالاستيك
917
بررسي مباحث استراتژيك در زمانبندي زنجيره تأمين با ملاحظه‌‌ي تحويل دسته‌‌اي
918
بررسي مباحث علم معاني مبتني بر غزليات حافظ
919
بررسي مباحث علوم قراني در الميزان و مقايسه ي آن با الاتقان
920
بررسي مباحث نقد فمنيستي در كتب نقد ادبي
921
بررسي مباحثي از فعل در دستور زبان هاي فارسي و عربي ﴿ افعال ربطي و افعال ناقصه، وجه فعل، لازم و متعدي، معلوم و مجهول، ساختار فعل﴾
922
بررسي مبادله كن هاي گرماو تحليل عددي آنها به كمك نرم افزار Fluent
923
بررسي مبادله گر حرارتي چند جريان بافته شده مارپيچيSpiral Wound
924
بررسي مباشرت و سبب در قتل
925
بررسي مباني ، آثار وشرايط عده ي زنان در فقه اماميه
926
بررسي مباني اخلاقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
927
بررسي مباني اداره فضولي اموال
928
بررسي مباني ادبي و هنري شعر جعفر قلي كرمانج
929
بررسي مباني استنباطهاي فلسفي علامه طباطبايي ﴿ره﴾ و تاييدات قرآني برآراء فلسفي در الميزان
930
بررسي مباني افت تحصيلي وراههاي پيشگيري از ان
931
بررسي مباني انسان شناسي و فلسفي مناسك اجتماعي
932
بررسي مباني تئوري رياضي ـ مهندسي طراحي و توليد به كمك كامپيوتر
933
بررسي مباني تئوري و طراحي صداگيرهاي اگزوز موتورها به طريق فعال
934
بررسي مباني تاويل آيات الاحكام درتفسيربيان السعاده ي سلطان عليشاه گنابادي
935
بررسي مباني تصميم گيري مديران شركت ايران خودرو ديزل
936
بررسي مباني تعيين وقت ،قبله و رويت هلال ماه در مذاهب خمسه
937
بررسي مباني تفسير فقه جزايي و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي جديد
938
بررسي مباني جرم انگاري در جرايم رايانه اي
939
بررسي مباني حقوقي امكان مداخله بشر‌دوستانه و توسل به زور بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل با تأكيد بر سوريه
940
بررسي مباني درسي اصول پست مدرنيسم برنامه درسي
941
بررسي مباني روشهاي تجربي RMR ,Qدر طراحي تونلها
942
بررسي مباني زيبا شناسي و بديع ، انواع موسيقي شعر و ويژگي هاي سبكي ترانه ، از مشروطيت تا انقلاب اسلامي
943
بررسي مباني سبك زنانه در رمان كولي كنار آتش
944
بررسي مباني سعادت و شقاوت از ديدگاه قرآن كريم با نقد آراي شيخ الرئيس در اين زمينه
945
بررسي مباني طراحي (تحليل ) آبگيرهاي سنگريزه اي
946
بررسي مباني عرفاني وجود رابط و مستقل در حكمت متعاليه
947
بررسي مباني عروسك سازي با تحليلي بر دارا و سارا
948
بررسي مباني علمي و تكنولوژيكي موتور دو زمانه 50 سي سي براوو
949
بررسي مباني فرا اخلاقي قاعده زرين
950
بررسي مباني فقه احراز مناصب اجتماعي سياسي توسط زنان در فقه شيعي , investigating jurisprudence establish the politicaland social psitions of women in shiite jurisprudence
951
بررسي مباني فقهي اصل حسن نيت و كاربرد آن در حقوق مدني ايران
952
بررسي مباني فقهي اصل حسن نيت و كاربرد آن درحقوق مدني ايران
953
بررسي مباني فقهي اهداي گامت
954
بررسي مباني فقهي حقوق زن در اعلاميه جهاني حقوق بشر
955
بررسي مباني فقهي ديه و علت تشديد آن در ماه هاي حرام
956
بررسي مباني فقهي صاحب العروه الوثقي ﴿ره﴾ در مبحث نكاح و طلاق
957
بررسي مباني فقهي صاحب جواهر در مبحث قضا و شهادات
958
بررسي مباني فقهي طرح هاي هرمي , researching the jurisprudence basis of pyramid schemes
959
بررسي مباني فقهي فاضلان ﴿محقق حلي و علامه حلي﴾ در مبحث نكاح و طلاق
960
بررسي مباني فقهي قانون حمايت از خانواده
961
بررسي مباني فقهي قرارداد اختيار معامله
962
بررسي مباني فقهي كيفر حبس ،جايگزين ها و راهكارهاي اجرايي آن
963
بررسي مباني فقهي و حقوقي ازدواج موقت و احكام آن
964
بررسي مباني فقهي و حقوقي پيش فروش
965
بررسي مباني فقهي و حقوقي تعويق و تعليق مجازات
966
بررسي مباني فقهي و حقوقي حضانت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
967
بررسي مباني فقهي و حقوقي حقوق شهروندي
968
بررسي مباني فقهي و حقوقي ديه زن ومرد
969
بررسي مباني فقهي و حقوقي شرايط ضمن عقد دراستادازدواج , reviw jurisprudence and legal principles , while terms in documarrioge
970
بررسي مباني فقهي و حقوقي شهشادت و ارزيابي ان از ديدگاه روان شناسي قضايي
971
بررسي مباني فقهي و حقوقي ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامي
972
بررسي مباني فقهي و حقوقي ضرورت حذف حدر جم از قانون مجازات اسلامي
973
بررسي مباني فقهي_ حقوق سلب مالكيت توسط دولت
974
بررسي مباني فكري و سير تحول انديشه انسان اقتصادي در اقتصاد سرمايه داري و جايگاه آن بر اساس ارزش هاي اسلامي
975
بررسي مباني فلسفي ، اصول و اهداف ارزشيابي توصيفي در مقطع ابتدايي
976
بررسي مباني فلسفي برنامه درسي آموزش ابتدايي با تاكيد بر دورويكرد رئاليسم اسلامي و پراگماتيسم
977
بررسي مباني فلسفي تدوين كتب هديه هاي آسمان دوره ابتدايي از ديدگاه صاحبنظران
978
بررسي مباني فلسفي حسن و قبح اخلاقي از ديدگاه غزالي و فيض كاشاني
979
بررسي مباني فلسفي نظريه ميدان هاي كوانتومي
980
بررسي مباني قرآني سيره حسنين (عليهماالسلام) در برخورد با دشمنان
981
بررسي مباني قران و سنت در مورد حقوق بشر
982
بررسي مباني كلامي خواجه نصير الدين طوسي در تعامل با حكومت هاي معاصر
983
بررسي مباني ماموريتهاي سپاه در مقابله با جنگ نرم با تاكيد بر انديشه هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي﴾
984
بررسي مباني مشترك تصويرسازي و نقاشي ديواري در تهران دهه 80
985
بررسي مباني مشترك تصويرسازي و نقاشي ديواري در تهران دهه 80
986
بررسي مباني مشروعيت در دوره ايلخانان از هلاكو تا غزان خان
987
بررسي مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران بين سال‏هاي ( 1384 – 1360)براساس الگوي وبر
988
بررسي مباني معرفت شناسي ديدگاه ژان پياژه و دلالتهاي آن در تعليم و تربيت
989
بررسي مباني معرفت شناسي فلسفه عمل گرايي جان ديويي و دلالتهاي آن در برنامه درسي
990
بررسي مباني مكتب عرفاني خراسان تا قرن هفتم هجري
991
بررسي مباني موقعيت يابي درون محيط بسته و استخراج مشخصه خروجي ماژول AD 8302
992
بررسي مباني نظري برخي آزمون هاي تجربي معرفي شده براي نظريه گرانش همديس وايل به ويژه آزمون پيشروي حضيض
993
بررسي مباني نظري رويكردهاي تربيتي در حوزه تعليم و تربيت استثنايي
994
بررسي مباني نظري صنايع دستي
995
بررسي مباني نظري كيفيت اجراي حد از منظر فقهاي اماميه و حنفيه
996
بررسي مباني نظري و علمي مرمت و روتوش در آثارو نقاشي هاي مذهبي " مرمت تابلوي شهادت حضرت علي اكبر ﴿ع﴾ ، عمل جلال الدين حسيني
997
بررسي مباني نظري و عملي مرمت و روتوش در آثار و نقاشي هاي مذهبي " مرمت تابلوي شهادت حضرت علي اكبر(ع )، عمل جلال الدين حسيني "
998
بررسي مباني نظريات فقهي استاد مرتضي مطهري با رويكردي به مسائل مستحدثه , the research in motahhari morteza view point in new subject jurisprodential
999
بررسي مباني نظريه تشبيه در عين تنزيه نزد محي الدين ابن عربي و مقايسه ان با نظريه تمثيل توماس اكويناس
1000
بررسي مباني نظريه جهاني سازي با نگاهي به رويكرد فارابي در نقد مدينه جماعيه و تغلبيه
بازگشت