<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي مباني هدايت بازيگر در سبك ها و شيوه هاي اجراي تئاتر غرب با نگاه به سبك هاي واقعگرا،اپيك و ناواقعگرا
2
بررسي مباني و ابعاد حقوقي مداخله بشردوستانه در حقوق بين الملل با تكيه بر بحران كوزوو
3
بررسي مباني و ادله جايگاه ولايت جائر در فقه اسلامي
4
بررسي مباني و جلوه هاي اخلاق اجتماعي در قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي و سيد قطب
5
بررسي مباني و روش تفسير اهل بيت (عليهم السلام )
6
بررسي مباني و روش هاي تربيتي از ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري با الهام از آيات و روايات
7
بررسي مباني و روشهاي خونريزي در تفسير نورالثقلين
8
بررسي مباني و شيوه هاي سنتي و نوين تبليغات در تئاتر معاصر ايران
9
بررسي مباني و شيوه هاي سنتي و نوين تبليغات در تئاتر معاصر ايران
10
بررسي مباني و نتايج فلسفي آزمون هاي تجربي نامساوي بل در مكانيك كوانتوم
11
بررسي مباني واصول ارتباط معنايي وانسجام متني آيات قرآن كريم
12
بررسي مباني واصول ارتباط معنايي وانسجام متني آيات قرآن كريم
13
بررسي مباني وشيوه هاي انتقاد در قرآن كريم
14
بررسي مباني وكالت در فقه تطبيقي و حقوق
15
بررسي مباني، اصول و روش‌هاي تربيت اخلاقي از ديدگاه امام صادق (ع)
16
بررسي مباني، اصول و روشهاي تربيت اخلاقي از ديدگاه ملا احمد نراقي
17
بررسي مبتلايان به مول هيداتيديفورم كامل در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر يزد
18
بررسي مبتلايان به مول هيداتيديفورم كامل در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر يزد
19
بررسي مبدل دي سي به دي سي پل دوگانه ي اكتيو دوجهنه و كاربرد آن در صنعت هوافضا
20
بررسي مبدل ها و بويلرها و فاكتورهايي كه باعث كاهش راندمان در انتقال حرارت آنها مي شود
21
بررسي مبدل هاي چند ورودي و بهبود آن ها با بكارگيري روش هاي سوئيچينگ نرم
22
بررسي مبدل هاي حرارتي و كاربرد آنها در صنايع غذايي
23
بررسي مبدلهاي حرارتي سه سياله و طراحي يك نمونه از آن
24
بررسي مبردها با استفاده از معادلات حالت زنجيره اي سخت كروي (PHSC)
25
بررسي مبزان فعاليت آنزيم مونوآمين اكسيداز در رفتار احتكار موش هاي سوري نر گنادكتومي شده
26
بررسي مبلمان شهري
27
بررسي مبلمان شهري با نگاه ويژه بر سيماي شهر جهرم
28
بررسي مبناي انسان شناسانه اخلاق اسلامي
29
بررسي مبنايي و محتوايي جدال احسن در قرآن
30
بررسي متابولوميكس متاسيكلوژنسيس در انگل ليشمانيا ماژور سوش فردلين
31
بررسي متابوليت هاي ثانويه و فعاليت بيولوژيكي گياه درمنه تركي ( Chenopodium botrys L. )
32
بررسي متابوليت هاي سرطان پروستات در ادرار به كمك روش طيف سنجي تشديد مغناطيسي هسته
33
بررسي متابوليت هاي سرطان پروستات در سرم بوسيله روش طيف سنجي تشديد مغناطيسي هسته (1HNMR)
34
بررسي متابوليت هاي سرطان پروستات درادرار به كمك روش طيف سنجي تشديد مغناطيسي هسته (1HNMR)
35
بررسي متابوليسم بي هوازي ريزجلبك Scenedesmus obliquus در حضور نور و تاريكي
36
بررسي متابونوميكس اثر داروي آرتميزينين روي فاز ايستائي انگل ليشمانيا فردلين در شرايط آزمايشگاهي
37
بررسي متابونوميكس اثر عصاره زانتيوم استراماريوم بر روي فاز ايستايي انگل ليشماتيافردلين در شرايط آزمايشگاهي به كمك طبف سنجي
38
بررسي متابونوميكس اثر عصاره گياه زانتيوم استراماريوم بر روي فاز ايستائي انگل ليشمانيافردلين در شرايط آزمايشگاهي به كمك طيف سنجي NMR
39
بررسي متالورژيكي آلياژ آلومينيوم - سيليسيم يوتكتيك
40
بررسي متالورژيكي تعدادي از اشيا مفرغي به دست آمده از حفاري هاي منطقه جيرفت و ارائه روش هاي حفاظتي
41
بررسي متد آموزشي دوره مقدماتي علي اكبر شكارچي در ساز كمانچه
42
بررسي متد كنش جسماني استانيسلاوسكي به منظور هدايت عواطف دروني بازيگر با استناد به نظريات فرويد
43
بررسي متد كنش جسماني استانيسلاوسكي به منظور هدايت عواطف دروني بازيگر با استناد به نظريات فرويد
44
بررسي متدها و تكنيك هاي نگاهداشت دستگاه ها و ماشين آلات توليد فرش ماشيني با استفاده از روش هاي NDT
45
بررسي متريك هاي پويا بر عملكرد پروتكل OSPF
46
بررسي متغير ها ي موثر بر ازدياد برداشت به روش احتراق درجاي تر
47
بررسي متغير هاي محيط انسان ساخت و طبيعي موثر بر سلامت روان ساكنين ( نمونه موردي: محله امام زاده يحيي)
48
بررسي متغيرهاي آستمپرينگ بر ريزساختار و ريز سختي چدنهاي با گرافيت فشرده
49
بررسي متغيرهاي پيشايند و پسايند جامعه پذيري سازماني جهت تدوين الگوي جامعه پذيري سازماني
50
بررسي متغيرهاي تاثير گذار بر سرمايه گذاري و تبيين رابطه آن با پس انداز (مطالعه موردي كشور ايران)
51
بررسي متغيرهاي تاثير گذار بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداري اينترنتي
52
بررسي متغيرهاي تاثيرگذاربرپس انداز ملي وتبيين رابطه ي آن باسرمايه گذاري (مطالعه موردي ايران )
53
بررسي متغيرهاي تف جوشي و فرآيند بر تخلخل نانو كامپوزيت AL CNT
54
بررسي متغيرهاي جامعه شناختي موثر بر گرايش جوانان شهر رودسر به هويت ملي
55
بررسي متغيرهاي جوشكاري مقاوتي در ايجاد عيوب نقطه جوش
56
بررسي متغيرهاي دما و فشار در فشرده سازي داغ پودر ماده تيتانيومي
57
بررسي متغيرهاي صورت گرفته بر روابط صميمانه
58
بررسي متغيرهاي عمليات حرارتي برگشت و پير سازي مجدد بر خواص مكانيكي و خستگي آلياژ آلومينيومT6-7075
59
بررسي متغيرهاي عيني و ذهني تمرينزدگي در بانوان فوتباليست در يك فصل از ليگ برتر
60
بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي موثر بر كسري حساب جاري ايران
61
بررسي متغيرهاي كلان جريان ترافيك و رفتار رانندگان در مقاطع پايه بزرگراههاي درونشهري﴿مطالعه موردي: بزرگراه شهيد خرازي اصفهان﴾
62
بررسي متغيرهاي موثر بر آندايزينگ رنگي آلياژ Ti-6al-4V
63
بررسي متغيرهاي موثر بر بازاريابي محصولات پتروشيمي در بازارهاي صادراتي شركت بازرگاني پتروشيمي - استان تهران
64
بررسي متغيرهاي موثر بر توليد آنزيم پكتيناز در تخمير حالت جامد
65
بررسي متغيرهاي موثر بر خصوصيات مكانيكي پانل هاي سبك تهيه شده از پيوند حرارتي بي بافت هاي پلي پروپيلن- استبرق
66
بررسي متغيرهاي موثر بر فرآيند ليچينگ نيكل و كبالت از قراضه سوپرآلياژ پايه نيكل
67
بررسي متغيرهاي موثر در افزايش مقياس راكتور توليد آنزيم پكتيناز در تخمير به روش غوطه ور
68
بررسي متغيرهاي موثر در انجماد نفوذي كنترل شده (CDS) آلياژ آلومينيم 2024
69
بررسي متغييرهاي اثرگذار بر افزايش انگيزه پيشرفت كاركنان بانك كشاورزي خراسان جنوبي (بر اساس مدل )EFQM
70
بررسي متغييرهاي موثر در عملكرد حمل و نقل ريلي كشور با استفاده از روش هاي رگرسيون چند متغييره
71
بررسي متقابل رنگ و رزين بر پارامتر هاي ظاهر(تنش و مختصات رنگي)
72
بررسي متقابل شهر وروستا
73
بررسي متلاسيون پروموتور ژن E-cadherin در معتادين به مصرف كريستال , detection of E-C acherin promotor methylation in cristal abusers
74
بررسي متوازن اثر پوياي سرمايه اجتماعي بر سازمان مطالعه موردي در دپارتمان كاليبراسيون صنعت تجهيزات پزشكي و نمايشگرهاي نوين صنايع الكترواپتيك صاايران )
75
بررسي متوسط زمان انتظار بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان افشار و شهيد رهنمون در آذر ماه 1387
76
بررسي متوسط زمان انتظار بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان افشار و شهيد رهنمون يزد در آذر ماه سال 1387
77
بررسي متوسط سن منارك در ميان دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شيراز در سال 1383
78
بررسي متون درسي بخوانيم و بنويسيم پايه اول و دوم مقطع ابتدائي به لحاظ تاثير در رشد آگاهي واجشناسي دانش آموزان
79
بررسي متون ديني درتاثير گذاري دعا در قضا و قدر الهي
80
بررسي متون شعاري انقلاب اسلامي ايران از ديدگاه تحليل كلام
81
بررسي متيل ترشياري بوتيل اتر با استفاده از نانو دي اكسيد تيتانيوم و نور خورشيد در آب
82
بررسي متيلاسيون پروموتور ژن MGMT در بيماران مبتلا به سرطان گليوبلاستوماي مولتي فرم
83
بررسي مثالهاي نقض فرض ديراك
84
بررسي مجاز در مجموعه اشعار فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني
85
بررسي مجازات جريمه (جزاي نقدي) در سياست جنايي ايران
86
بررسي مجازات هاي مالي از ديدگاه فقه اماميه و شافعي
87
بررسي مجازات، تنبيهات و شكنجه هاي دوره صفوي
88
بررسي مجالس شكار و نيايش بر روي مهره هاي دوره هخامنشي
89
بررسي مجسمه سازي نيمه دوم قرن بيستم اروپا و تاثير آن برمجسمه سازان معاصر ايران
90
بررسي مجمعه تكنيكال هاي موجود در مجلدات چهارگانه 10 قطعه براي تار اثر استاد حسين عليزاده
91
بررسي مجموعه اي از نمونه هاي بسته بندي موجود در بازار ايران، جهت استخراج روش ها و فناوري هاي مورد استفاده در چاپ آنها
92
بررسي مجموعه ايده آلهاي اول وابسته به مدول كوهمولوژي موضعي
93
بررسي مجموعه هاي جوليا و دامنه مك مولن براي نگاشتهاي گويا بفرم F_λ (z)=z^n+( λ)/z^n
94
بررسي مجموعه هاي شمارش پذير و شمارش و ناپذير و پيامدهاي رياضياتي-فلسفي آن ها
95
بررسي مجموعه هاي موجكي و نقش آنها در ساختن مجموعه هاي فركتالي
96
بررسي مجهول‌پذيري فعل‌هاي سببي ساخت‌واژي در زبان فارسي
97
بررسي محاسبات انرژي حلال پوشي دسته اي از تركيبات در محيط آبي و غير آبي
98
بررسي محاسبات تاثير ميدان دما و حركت مانع بر پخش و رسوب ذرات در اتاق تميز
99
بررسي محاسبات كوانتومي با تكيه بر ساختار مولكول DNA
100
بررسي محاسباتي تاثير حضور يون سديم، پتاسيم وكلسيم بر روي خواص ترموديناميكي داروي دوستاكسل
101
بررسي محاسباتي خواص ساختاري و الكتروني نانو لوله هاي كربني آلاييده بابور و نيتروژن
102
بررسي محاسباتي ساختار و ويژگي هاي الكتروني هيبريد گرافن ناخالص شده با نيتروژن و نانو نوار نيتريدبور
103
بررسي محاسباتي ساختار و ويژگي هاي الكتروني هيبريد گرافن ناخالص شده با نيتروژن و نانو نوار نيتريدبور
104
بررسي محاسباتي كندگي ليزري پليمرها و ارائه نتايج به همراه تحليل اپتيكي در مورد كندگي ليزري پلي اترسولفون
105
بررسي محاسباتي لايه ي برشي تراكم پذير همراه با واكنش شيميايي به روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
106
بررسي محاسباتي نانولوله‌هاي كربني، سيليكوني و بورنيتريدي بعنوان گزينه اي براي حمل داروهاي ضد سرطان بر پايه پلاتين
107
بررسي محاسباتي نو آرايي كونفورت مشتقات اكسازول در فاز گازي و حلال
108
بررسي محاسباتي نوآرايي كونفورت مشتقات اكسازول در فاز گازي و حلال
109
بررسي محاسباتي نوآرايي كونفورت مشتقات اكسازول در فاز گازي و حلال
110
بررسي محاسباتي نوسانات حاصل از جريان عبوري از روي استوانه
111
بررسي محاسباتي هالوژناسيون لبه هاي نانونوارهاي هيبريد گرافن - نيتريد بور و مطالعه اثرات لبه هاي موج دار بر روي پايداري و خواص ساختاري، الكتروني و شيميايي آنها
112
بررسي محاسباتي هالوژناسيون لبه¬هاي نانونوارهاي هيبريد گرافن - نيتريد بور و مطالعه اثرات لبه¬هاي موج دار بر روي پايداري و خواص ساختاري، الكتروني و شيميايي آنها
113
بررسي محاسباتي و تجربي اثر ميدان الكتريكي بر گرفتگي غشا با پروتئين
114
بررسي محاسباتي واكنش درون مولكولي حلقه زايي آلن_آزيد:سنتز هتروسيكل هاي نيتروژن دار
115
بررسي محاسباتي واكنش هاي الكتروسيكلي دي آزيريدن هاي اشباع نشده Ý شكست حرارتي همسو يا ناهمسو
116
بررسي محاسباتي واكنش هاي الكتروسيكلي مشتقات دي آزيريدين ها:شكست حرارتي همسو يا ناهمسو
117
بررسي محاسباتي واكنشهاي الكترو سيكلي دي آزيريدين هاي اشباع نشده : شكست حرارتي همسو يا ناهمسو
118
بررسي محاسبه ضرايب ترابري هليوم مايع سه عادي و اثر دماي محدود روي اين ضرايب
119
بررسي محاسبه و طراحي چيلر جذبي تك اثره لينيوم برومايدآب
120
بررسي محاسبه و طراحي چيلر جذبي ليتيوم برو مايد آب با ظرفيت 100تن تبريد
121
بررسي محافظت خط انتقال توسط روش غير متعارف حفاظت سيم گاردخاردار
122
بررسي محافظه كاري حسابداري بر ريسك سقوط قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
123
بررسي محاكات و روايت در نمايشنامه‌نويسي ايران بين سال‌هاي 1332 تا 1357
124
بررسي محتوا و ساختار شعر جنگ شيميايي
125
بررسي محتوا،موسيقي و صور خيال در شعر سپيده كاشاني
126
بررسي محتواي احاديث ائمه اطهار (ع) در توصيف الگوپذيري از پيامبر (ص) با تاكيد بر احاديث بحارالانوار
127
بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي و عوامل موثر بر واكنش بازار به افزايش سود تقسيمي در بورس اوراق بهادار تهران
128
بررسي محتواي اطلاعاتي صورت سود و زيان با روش بهايابي متغير براي گزارشگري برون سازماني
129
بررسي محتواي اطلاعاتي وعوامل تعيين كننده دربه موقع بودن گزارشگري مالي
130
بررسي محتواي بازيهاي رايانه اي و تأثير آن بر پرخاشگري نوجوانان منطقه عشق آباد طبس
131
بررسي محتواي دوره كارشناسي مهندسي هوافضا براي ارائه در دانشگاه مجازي
132
بررسي محتواي دوره هاي اموزشي قبل از ازدواج و نقش ان در ميزان طلاق
133
بررسي محتواي رياضي دوم ابتدايي و تطبيق آن با مرحله عملكرد عيني پياژه
134
بررسي محتواي كتاب درس رياضي پايه ششم ابتدايي از ديدگاه معلمان پايه ششم شهر قاين
135
بررسي محتواي كتاب درسي علوم پايه ششم ابتدايي با توجه به معيارهاي انتخاب محتوا از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان قاين
136
بررسي محتواي كتاب ديني سوم از ديدگاه معلمين راهنمايي شهرستان قوچان
137
بررسي محتواي كتاب علوم اول ودوم ابتدايي از ارتباط مطالب با نيازها وعلائق وتوانايي
138
بررسي محتواي كتاب علوم سوم ابتدائي مدارس دخترانه از ديدگاه معلمان زن ناحيه 7مشهد
139
بررسي محتواي كتاب علوم سوم ابتدايي مدارس دخترانه از ديدگاه معلمان زن ناحيه 7مشهد در سال 84
140
بررسي محتواي كتاب قران پنجم ابتدايي از ديدگاه معلمين پايه پنجم ابتدايي شهرستان تربت جام
141
بررسي محتواي كتاب مقدمات تكنولوژي آموزشي دانشگاه پيام نور
142
بررسي محتواي كتاب هاي زبان فارسي در دوره متوسطه از ديدگاه دبيران و دانش آموزان شهر همدان در سال تحصيلي 1388 - 1389
143
بررسي محتواي وحجم كتاب رياضي دوم راهنمايي با ساعات تدريس هفتگي وتوانايي ذهني دانش اموزان
144
بررسي محتواي وحجم كتاب رياضي دوم راهنمايي باساعات تدريس هفتگي وتوانايي هاي ذهني دانش اموزان ازديدگاه دبيران رياضي مردوزن مقطع راهنمايي شهرستان كاشمرسال تحصيلي73_1372
145
بررسي محتوايي آثار 5 مجموعه شعر دكتر سيد مهدي موسوي
146
بررسي محتوايي آموزشهاي مقطع پيش از دبستان به منظور ارائه الگوي مناسب در شهرستان اصفهان در سال1387
147
بررسي محتوايي ادعيه امام حسين ﴿ع﴾ وامام سجاد ﴿ع﴾ درموضوع توحيد
148
بررسي محتوايي ترانه هاي گيلكي
149
بررسي محتوايي ترانه هاي گيلكي شرق گيلان ﴿با تاكيد بر ترانه هاي فريدون پوررضا﴾
150
بررسي محتوايي داستانهاي كودكان سالهاي 1381 تا 1385 ﴿ گروه سني ج-د﴾
151
بررسي محتوايي طنز در اشعار محمد صالحي آرام،ابوالفضل زرويي نصرآباد،خليل جوادي
152
بررسي محتوايي كتاب درسي علوم پايه پنجم از ديدگاه معلمان ابتدايي
153
بررسي محتوايي و ساختاري حكايات اسرار نامه ي عطار نيشابوري
154
بررسي محتوايي و ساختاري مجموعه داستانهاي كوتاه غاده السمان بر اساس گفتمان روايي ژرار ژنت
155
بررسي محتوايي وتحليل نمادهاي داستان - سلامان وآبسال - به روايت جامي
156
بررسي محتوايي وساختاري افسانه هاي عاميانه ولالايي هاي مردم بندر ديلم
157
بررسي محتوي آثار ( 5 مجموعه شعر ) دكتر سيد مهدي موسوي
158
بررسي محتوي و حجم كتاب رياضي دوم راهنمايي با ساعات تدريس هفتگي و تواناييهاي ذهني دانش آموزان
159
بررسي محدب بودن انواعي از بردهاي عددي
160
بررسي محدودسازي موادمغذي در محيط كشت ميكروجلبك هابه منظورافزايش بازدهي توليدچربي
161
بررسي محدوديت امكانات خدمات دهي تاسيساتهاي گازرساني (گازمايع) در شهرستان اهواز
162
بررسي محدوديت منبع و مخزن در ارقام نخودزراعي در كشت پاييزه و بهاره تحت شرايط معمول و تنش خشكي
163
بررسي محدوديت منبع ومخزن درارقام تجاري گندم تحت شرايط نمال رطوبتي وتنش خاكي پس ازگرده افشاني
164
بررسي محدوديت ها و قاببليت هاي عروسك و نمايش عروسكي در اجراي پارودي با تكيه بر نمايشنامه ﴿هملت﴾
165
بررسي محدوديت ها و قابليت هاي عروسك و نمايش عروسكي در اجراي پاروديبا تكيه بر نمايشنامه ﴿ هملت ﴾
166
بررسي محدوديت ها و موانع گسترش فيزيكي شهر بندر انزلي
167
بررسي محدوديت هاي ارزشيابي ارتقايي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي از ديدگاه دبيران و مديران ناحيه 1 شهركرد
168
بررسي محدوديت هاي شرايط عمومي پيمان و ارزيابي شرائط عمومي كشورهاي مختلف
169
بررسي محدوديت هاي موجود در اجراي طرح مراكز يادگيري محلي
170
بررسي محدوديت ورزش بانوان شهر سميرم
171
بررسي محدوديتها در رنگ همانندي الياف ضايعاتي رنگي
172
بررسي محرك هاي پيش انگارساز در زبان فارسي از ديدگاه معني شناسي ساختگرا.
173
بررسي محرك‌ها و موانع اصلي به‌عنوان عوامل اثرگذار بر به‌كارگيري گمرك الكترونيك
174
بررسي محروميت در استان و ابعاد فرهنگي - رواني اجتماعي و اقتصادي آن
175
بررسي محصولات مصرف كنندگان ،‌تصميم گيري خريد ، تبليغات و درگيري ذهني مصرف كنندگان براي خريد لباس هاي مد روز
176
بررسي محفظه هاي گاز مايع
177
بررسي محل زاويه شعاع و جهت خميدگي ريشه دندان لترال فك بالا با CBCT درشهريزد
178
بررسي محل قرارگيري سنسورهاي كيسه هواي جلو در مودهاي مختلف برخورد از جلو
179
بررسي محل و ابعاد جنيال توبركل (Genial tubercle) در تصاوير توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي (CBCT) در بيماران داراي اكلوژن كلاس IوII
180
بررسي محله بازار برتاكيد بر امنيت شهري ( نمونه موردي شهر سيرجان)
181
بررسي محلولهاي پليمر/الكتروليت/حلال از نظر شرايط ترموديناميكي و جدايش فازي
182
بررسي محور هيپوفيز- هيپوتالاموس در رابطه با پاسخ TSH به TRH تزريقي در بيماران COPD و بررسي علائم باليني
183
بررسي محور هيپوفيز- هيپوتالاموس در رابطه با پاسخ TSH به TRH تزريقي در بيماران COPD و بررسي علائم باليني
184
بررسي محوريت مبتدا در فارسي معاصر گفتاري
185
بررسي محيط Windows و برنامه نويسي در محيط Windows
186
بررسي محيط اسفنجي استخوان در فضاي مودال
187
بررسي محيط بيروني رقابتي شركت ريخته گري فولاد طبرستان
188
بررسي محيط خورنده اطراف لوله انتقال گاز چاه در منطقه پازنان گچساران و شبيه سازي حفاظت كاتدي
189
بررسي محيط كشت مناسب جهت تكثير درون شيشه اي گياه قره داغ
190
بررسي محيط كشت مناسب جهت تكثير درون شيشه اي گياه قره داغ Nitraria Schoberi L
191
بررسي مخابرات ماهواره اي در حالت .. و بررسي اثرات غير خطي تقويت كننده هاي قدرت ...در آنها
192
بررسي مخازن تحت فشار ﴿CNB﴾ روشهاي طراحي و آزمون
193
بررسي مخازن خودرويي جذبي گاز طبيعي به عنوان روشي نوين در مديريت ذخيره سازي سوخت
194
بررسي مخازن ذخيره سازي زيرزميني گازطبيعي و طراحي تأسيسات سطح الارضي آن
195
بررسي مخاطب محور رمان عامه پسند ايراني
196
بررسي مخاطرات آب و هايي و اثرات آن بر جزيره قشم
197
بررسي مخاطرات آب و هوايي و اثرات زيست محيطي آن بر شهر يزد
198
بررسي مخاطرات زيست محيطي
199
بررسي مخاطرات ‍ژئوتكنيكي ساختگاه فلرهاي گاز فازهاي 6، 7 و 8 مجتمع گاز پارس جنوبي
200
بررسي مخاطرات محيطي در محور كرمانشاه - نوسودبا تاكيد بر عوارض مورفولوژي
201
بررسي مختصات حماسي داراب‌نامه‌ي طرسوسي
202
بررسي مختصات سبكي نثر منشآت قائم مقام فراهاني
203
بررسي مخلوط هاي بتن خودتراكم با تغليظ پذيري هاي متفاوت بر مبناي كاربردهاي ساخت
204
بررسي مخلوطهاي پليمر – حلال و پليمر – پليمر از نظر شرايط فازي از ديدگاه ترموديناميك آماري
205
بررسي مد انتشار امواج آكوستيك در ورق و تأثير آن بر اندازهگيري تنش پسماند
206
بررسي مد خرابي جدايش لايه اي در نمونه هاي كامپوزيتي شيشه / پلي استر با استفاده از روش پخش آوايي﴿آكوستيك اميشن﴾
207
بررسي مد ومدگرايي در بين دبيرستان هاي دخترانه منطقه يك شهرستان قم
208
بررسي مداخله‌هاي خانواده‌محور اختلال كمبود توجه/بيش‌فعالي (ADHD) و طراحي يك الگوي بومي براي ارتقاي كيفيت زندگي فردي و خانوادۀ اين كودكان
209
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
210
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
211
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
212
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
213
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
214
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
215
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
216
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
217
بررسي مداليته در آثار اركسترال تاكميتسو
218
بررسي مدت استفاده از شير مادر در كودكان 30-24 ماهه در شهر يزد و علل قطع شير مادر در قبل از دو سالگي
219
بررسي مدت استفاده از شير مادر در كودكان 30-24 ماهه در شهر يزد و علل قطع شير مادر در قبل از دو سالگي
220
بررسي مدت استفاده از شير مادر در كودكان 30-24 ماهه در شهر يزد و علل قطع شير مادر قبل از دو سالگي
221
بررسي مدت بقاء اوليه و ثانويه روش هاي مختلف دستيابي عروقي در بيماران دياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي
222
بررسي مدت زمان CROSS CLAMP و CPB و ارتباط آن با مدت INTUBATION و مدت بستري در ICU در بيمارستان با عمل CABG در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار
223
بررسي مدت زمان CROSS CLAMP و CPB و ارتباط آن با مدت INTUBATION و مدت بستري در ICU در بيمارستان با عمل CABG در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار
224
بررسي مدت زمان Scram راكتور و كاهش آن با تعديل در زمان عملكرد سوييچ هاي مدارات منطقي و سيستم هاي الكترومغناطيسي مناسب
225
بررسي مدت زمان بستري و عوارض پس از عمل آمپيم پلوربادو روش توراكوسكوپي و توراكوتومي در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت از ابتداي سال 1373 لغايت نيمه اول سال 1378
226
بررسي مدت زمان مكانيكال و نتيلاسيون در بيماران بخش I.C.U بيمارستان شهيد رهنمون
227
بررسي مدت زمان و عوامل موثر در بازگشت به كار در بيماران شكستگي دنده مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت در طي سالهاي 97 - 1396
228
بررسي مدگرايي بر موفقيت تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
229
بررسي مدگرايي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر گميشان
230
بررسي مدگرايي دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه پيام نوردولت آباد
231
بررسي مدگرايي دردانش آموزان دختر شاهرود
232
بررسي مدل EFQM در شركت فولادين ذوب آمل
233
بررسي مدل NBT كشف جرم درپزشكي قانوني اينترنت اشياء
234
بررسي مدل RFM به منظور تدوين استراتژي بازاريابي و پيشبرد فروش كود گرانوله (مطالعه موردي: كارخانه توليد كود گرانوله مشهد)
235
بررسي مدل اپتيكي هسته ها بر اساس روش مكانيك كوانتومي ابرتقارني
236
بررسي مدل اثرات كيفيت خدمات الكترو نيكي در سازمانهاي اطلاع رساني الكترو نيكي . مطالعه موردي :مركز فرآوردي اطلاعات پارس نماد ديتا
237
بررسي مدل ارتباطات در اثربخشي اتوماسيون اداري با تاكيد بر مدل ديويد برلو مطالعه موردي : دانشگاه علوم پزشكي تهران
238
بررسي مدل ارتباطي بين سطوح مختلف سازماني و تاثير آن در بهره وري سازماني در اداره آموزش و پرورش استان خراسان شمالي شهرستان شيروان
239
بررسي مدل ارزندگي به منظور تقسيم بندي مشتريان بانك مورد كاوي بانك تجارت
240
بررسي مدل ارزيابي ويژگي هاي سازمان كار آفريني گنبد كاووس
241
بررسي مدل استوانه اي كوره دوار جهت تحليل تنش كوره دوار سيمان
242
بررسي مدل اقتصاد چرخه اي و ارتباط آن با اهداف توسعه پايدار
243
بررسي مدل انتقال حرارت پيچه هاي مسي در كوره تابكاري
244
بررسي مدل ايروديناميك و طراحي كنترلر پرنده بدون سرنشين با كانال فن
245
بررسي مدل بهينه پروري نيروي انساني با رويكرد شايسته گزيني در شركت فولاد آلياژي ايران
246
بررسي مدل بومي عوامل مؤثر بر فرآيند كارآفريني شركت هاي تعاوني و صنعتي شهرستان سرايان و فردوس
247
بررسي مدل پاتس و آيزينگ در شبكه هاي مربعي محدود
248
بررسي مدل تئوري بازي هاي چند نفره و تشكيل ائتلاف به منظور حضور در بازار رقابتي برتر
249
بررسي مدل تئوري دستگاه آب شيرين كن خورشيدي كلكتوري
250
بررسي مدل تاثير بازار يابي حسي بر روي برند مقصد گردشگري وافزايش گردشگران.مورد مطالعه: شهر اصفهان
251
بررسي مدل تحليلي و المان مرزي (BE) انتقال صوت از پوسته انباره خودرو
252
بررسي مدل تشكيل حفرات انقباضي در پديده اتصال I شكل
253
بررسي مدل تصميم گيري برون سپاري فعاليت هاي توليدي در شرايط عدم قطعيت
254
بررسي مدل تصميم گيري برون سپاري فعاليت هاي توليدي در شرايط عدم قطعيت
255
بررسي مدل تعالي سازمان(EFQM)وتاثير آن در ارتقا عملكردهاي مالي وشاخصهاي سودآوري در شركت صنايع پلاستيك اقبال قم
256
بررسي مدل توزيع قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران (مدل نخبه گرايانه ، كثرت گرايانه و پوپوليستي)
257
بررسي مدل توسعه يافته بازاريابي رابطه مندي در حوزه خدمات مطالعه موردي در شعبات بانك مسكن
258
بررسي مدل جذب، ترموديناميك و اثر بازدارندگي تارين بر روي خوردگي فولاد به روش الكتروشيميايي در محيط اسيدي
259
بررسي مدل جذب، ترموديناميك و اثر بازدارندگي تارين بر روي خوردگي فولاد به روش الكتروشيميايي در محيط اسيدي
260
بررسي مدل جذبي باطله هاي معدن كروميت فارياب براي رفع آلودگي زيست محيطي متيلن بلو
261
بررسي مدل جريان فلز در مراحل نهايي آهنگري با قالب بسته براي قطعات دوار
262
بررسي مدل حالت حد و كاربرد آن در تونلسازي
263
بررسي مدل خريدار- فروشنده با در نظر گرفتن هزينه كمبود در يك زنجيره تامين با تقاضاي وابسته به قيمت خريد
264
بررسي مدل خريدار-فروشنده چند محصولي در يك زنجيره تأمين دو رده اي با همكاري و بدون همكاري
265
بررسي مدل دو بعدي آيزينگ در غياب و حضور ميدان مغناطيسي
266
بررسي مدل دو بعدي المان محدود ﴿FE﴾و المان مرزي﴿BE﴾ محفظه آكوستيك در خودرو
267
بررسي مدل دوقطبي رنگي
268
بررسي مدل ديناميكي شيرهاي تناسبي ﴿Proportional valves﴾
269
بررسي مدل رفتاري تغييرخط در ميدان هاي داراي چراغ راهنمايي و فاقد آن
270
بررسي مدل رگرسيون خطي با خطاي اندازه گيري و فرض همبستگي خطاها
271
بررسي مدل رگرسيون ساده و چندگانه
272
بررسي مدل رياضي تجربي و بهينه سازي سيستم سوخت رساني خودرو پيكان با هدف كاهش مصرف سوخت و آلودگي
273
بررسي مدل زايشي ذخاير كروميت ايران ؛ مطالعه موردي منطقه آبدشت
274
بررسي مدل زومرفلد در نظريه ميدان كوانتومي كراندار
275
بررسي مدل ساختاري رابطة اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني با سرمايه فكري در دانشگاه هاي دولتي غرب ايران
276
بررسي مدل سازي آلياژهاي حافظه دار تحت بار گذاريهاي چند محوره به روش ميكروصفحه در دماهاي مختلف
277
بررسي مدل سازي پيل سوختي هيدروژني و تاثير پارامترهاي عملياتي روي كارايي پيل
278
بررسي مدل سازي توزيع اندازه ذرات پراكنده در جريان دو فازي
279
بررسي مدل سازي جوي و پيش بيني عددي هوا در هواشناسي
280
بررسي مدل سيستم هاي گردش كار با استفاده از ابزار باگر
281
بررسي مدل سينتيكي ليچينگ كنسانتره موليبدنيت
282
بررسي مدل شي گراء رابطه اي پايگاه هاي داده با استفاده از ابزار ORM [ا. آر. ام]
283
بررسي مدل علي عصب روانشناختي اختلال خواندن و مقايسه¬ي تأثير مداخله¬ي آموزشي مبتني بر مدل علي عصب روانشناختي با روش ديويس بر عملكرد خواندن¬، خودپنداره تحصيلي و كاركردهاي اجرايي دانش¬آموزان نارسا¬خوان دوره اول و دوم ابتدايي
284
بررسي مدل كاربردي- اجرايي BPR در صنعت نساجي (مطالعه موردي)
285
بررسي مدل كسب و كار
286
بررسي مدل كوراموتو بر روي شبكه منظم و جهان كوچك در حضور نوفه
287
بررسي مدل كيسه اي اصلاح شده MIT
288
بررسي مدل ماده تاريك اسكالر
289
بررسي مدل مديريت منابع انساني در سطح زنجيره تأمين
290
بررسي مدل مرجع osi
291
بررسي مدل موجودي پايدار با درنظرگرفتن ارگونومي محيطي و آلودگي هاي زيست محيطي (مطالعه موردي: كارخانه خمير و كاغذ)
292
بررسي مدل موفقيت تحصيلي و مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي راه‌حل‌محور، حكايتي و انگيزشي بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
293
بررسي مدل هاي آماري مورد استفاده درنجوم
294
بررسي مدل هاي آميخته , survey in mixture models
295
بررسي مدل هاي ارائه شده براي پديده ي داكت درخليج فارس
296
بررسي مدل هاي ارزيابي عملكرد با تمركز بر ارزيابي عملكرد مؤسسات آموزشي
297
بررسي مدل هاي اسپيني پادفرومغناطيس به روش خودسازگار گاوسي در شبكه هاي مكعبي مركز سطحي، كاگومه و پايروكلر
298
بررسي مدل هاي بازاريابي الكترونيكي و تعيين الگوي مناسب صادرات الكترونيكي محصولات پايين دستي پتروشيمي
299
بررسي مدل هاي پخش و پراكنش آلودگي هوا، اجراي يك مدل پخش آلاينده ها در محدوده شهر تهران به همراه ارايه راهكارهايي جهت حل معضل آلودگي هواي اين كلان شهر
300
بررسي مدل هاي پياده سازي احراز هويت و كنترل اختيارات در سيستم هاي مبتني بر WCF
301
بررسي مدل هاي تركيبي ريسك رشد ، پراكندگي و سود آوري ، جهت تعيين اجزاء اصلي ريسك
302
بررسي مدل هاي ترموديناميكي مواد فعال سطحي
303
بررسي مدل هاي تصميم گيري و حل مشكل در پروژه هاي ساخت
304
بررسي مدل هاي تعالي سازماني و ارزيابي واحدهاي بانك پارسيان (شهر تهران ) در حوزه منابع انساني با استفاده از مدل تعالي سازماني EFQM
305
بررسي مدل هاي جذب ﴿Adsorption﴾ بر روي كربن فعال در فاز مايع ﴿جذب كادميم بر روي جاذبه هاي كربني﴾
306
بررسي مدل هاي ديناميكي موجود براي سوپرامولكول ها
307
بررسي مدل هاي رئولوژي حركت پليمرهاي مذاب در لوله
308
بررسي مدل هاي رياضي تومور هاي استخواني و طراحي كنترل كننده مناسب براي رشد آن
309
بررسي مدل هاي رياضي مورد استفاده در فرآيند برنامه ريزي حمل و نقل
310
بررسي مدل هاي سطحي به روش طيف سنجي ATR در چاه كوانتمي چندتايي InxGa1-xN/GaN آلائيده در ناحيه فروسرخ دور
311
بررسي مدل هاي شار رانش در جريان هاي دوفازي
312
بررسي مدل هاي كنترل دسترسي در سيستم هاي گردشكار و ارائه يك مدل جديد
313
بررسي مدل هاي متفاوت قيمت گذاري نرخ ارزوتدوين مدل مناسب تعيين نرخ ارزبراي ايران
314
بررسي مدل هاي محاسباتي كوانتومي و ماشين تورينگ تعميم يافته
315
بررسي مدل هاي مديريت ريسك پروژه با تأكيد بر روي مدل كرزنر
316
بررسي مدل هاي مربوطه طراحي شبكه هاي يكپارچه و شبكه هاي سلسله مراتبي
317
بررسي مدل هاي مصرف انرژي عضله و مدلسازي يك حركت بوسيله نرم افزارOpensim
318
بررسي مدل هاي معادلات ساختاري وسنجش روايي وپايايي نسخه فارسي پرسشنامه كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع دو در يزد
319
بررسي مدل هاي موجك و سرسي زماني در پيش بيني تغييرات سطح آب زيرزميني ﴿مطالعه موردي : دشت نمدان﴾
320
بررسي مدل هاي موجود ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري‍brand‍ و ارايه يك مدل كمي ارزيابي ارزش ويزه ب ر مبناي روش كارت امتيازي متوازن‍bsc‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي مدل هاي موجود ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري(brand) و ارائه يك مدل كمي ارزيابي ارزش ويزه ب ر مبناي روش كارت امتيازي متوازن)bsc)
321
بررسي مدل هاي نانو سيال در انتقال حرارت در واحدهاي صنايع غذايي
322
بررسي مدل هاي نظريه كدگذاري بر روي توالي هاي زيستي
323
بررسي مدل هاي نفوذ يون كلريد در بتن و پيش بيني عمر مفيد سازه هاي بتني در محيط دريايي
324
بررسي مدل هاي هميخته
325
بررسي مدل ولون درمرتبه ي NLO
326
بررسي مدل‌هاي توربولانسي مختلف براي پيشبيني عملكرد ‏كمپرسورهاي محوري
327
بررسي مدل‌هاي زيرشبكه‌اي (SGS) بر روي جريان خروجي از روتور فن لانه سنجابي با استفاده از داده‌هاي تجربي به‌دست‌آمده از آزمايش SPIV
328
بررسي مدل‌هاي مختلف ارائه سرويس‌هاي آموزش مجازي
329
بررسي مدل¬سازي توزيع دما در مغز و نحوه¬ي تغييرات آن با افزايش سن
330
بررسي مدلسازي ترموديناميكي رسوب آسفالتين
331
بررسي مدلسازي جريان دو فازي در ميكرو كانال
332
بررسي مدلسازي رياضي دوفازي انتقال حرارت در نانوسيال آب - مس
333
بررسي مدلسازي رياضي رهايش دارو از سامانه هيدروكسيد دوگانه لايه اي
334
بررسي مدلسازي سينوسفير حاصل از احتراق قطره سوخت سنگين
335
بررسي مدلسازي عددي غضروف مفصلي
336
بررسي مدلسازي و آناليز مشخصه هاي فيزيكي يك قطعه كوانتومي مجتمع اپتوالكترونيك
337
بررسي مدلها ،مقايسه و انتخاب تكنيكهاي ارزيابي عملكرد سازمانهاي پروژه محور: مطالعه موردي – شركت كاني مس
338
بررسي مدلها قالبها و قطعات ريخته گري دقيق فولاد ضد زنگ
339
بررسي مدلها و آناليز تنش آلياژ هاي زيست سازگار در ساخت سفارشي پروتز مفصل ران
340
بررسي مدلهاي انتقال جرم درفرايند تراوش تبخيري
341
بررسي مدلهاي تحليل بقا
342
بررسي مدل‏هاي حركت ديناميكي خودرو در هنگام مانورپذيري و شبيه سازي حركتي آن
343
بررسي مدلهاي خود پالايي رودخانه با كاربرد روي رودخانه زادينده رود
344
بررسي مدلهاي داده محور با هدف ارائه ي راهكار براي بهينه سازي شبكه ي توزيع و زنجيره تأمين بنزين جايگاه هاي سوخت
345
بررسي مدلهاي رئولوژي گلهاي حفاري بهبود يافته با تركيبات نانو
346
بررسي مدل‎هاي رفتاري بتن مسلح مبتني بر رويكرد ترك پخشي و ارزيابي آن بوسيله روش عناصرمحدود
347
بررسي مدلهاي رفتاري چسب اپوكسي ، بعنوان عنصر واسطه بين اعضاي RC و فابريكهاي FRP
348
بررسي مدلهاي رفتاري ميلگرد در تحليل انهدام
349
بررسي مدلهاي كنترل موجودي در زنجيره عرضه در محيط غير قطعي
350
بررسي مدلهاي گرانش تعميم يافته
351
بررسي مدلهاي لجستيك امداد
352
بررسي مدلهاي لجستيك امداد
353
بررسي مدلهاي مختلف به منظور ارائه يك مدل بومي - ملي متناسب با شرايط فرهنگي -اجتماعي اقتصادي جهت مقابله (پيشگيري) از اعتياد در مدارس استان بوشهر
354
بررسي مدلهاي مورد استفاده براي مدلسازي هيدروديناميك و انتقال حرارت جريانهاي چندفازي
355
بررسي مدهاي الكترومغناطيسي و تأثير آن بر آشفتگي ويسكوزيته در همجوشي لختي (ICF)
356
بررسي مدهاي مغناطيسي در پلاسماي غباري در هندسه هاي غيرتخت
357
بررسي مدول بالك
358
بررسي مدول بانگ در نانو لوله ها
359
بررسي مدول بر شي و ميرايي ماسه حاوي ذرات كربناته تحت اثر بارهاي سيكلي
360
بررسي مدول ديناميكي در شرايط گوناگون بين آزمايش هاي كشش غير مستقيم و تك محوري و استخراج رابطه ميان آنها
361
بررسي مدول ها با ويژگي ناكاياما
362
بررسي مدول هاي ZPI و ددكيند
363
بررسي مدول هاي شبه نيم- پروژكتيو
364
بررسي مدول هاي قويا يكدست روي حوزه هاي ماتليس
365
بررسي مدول هاي هم ضربي
366
بررسي مدول يانگ در نانو لوله ها
367
بررسي مدول‌هايFP-انژكتيو گرنشتاين و بعد‌هاي همولوژيكي مربوطه
368
بررسي مدولاتور سيگمادلتا براي سيگنال هاي آشوبي
369
بررسي مدولاسيون الكترواپتيكي در كريستال KDP
370
بررسي مدولهاي انژكتيو تقريبا نسبي
371
بررسي‎ مدول‏هاي كوهمولوژي موضعي ‎تعريف شده توسط جفت ايده‏‌‏آل‌ها‏ و زيررسته‌هاي سِر
372
بررسي مديريت CRM در بانك ملت
373
بررسي مديريت آموزشي در ايران از دارالفنون تا انقلاب اسلامي
374
بررسي مديريت آموزشي و برنامه ريزي درسي در حاضر
375
بررسي مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
376
بررسي مديريت ارتباط با مشتري در بانك هاي دولتي و موسسات مالي استان خراسان شمالي
377
بررسي مديريت ارتباط با مشتري و تعيين عوامل موثر بر موفقيت اجراي آن در يك كارخانه نساجي ﴿مطالعه موردي شركت فرش مشهد﴾
378
بررسي مديريت ارتباطات در موفقيت پروژه هاي ساخت
379
بررسي مديريت اسلامي از ديدگاه قرآن و روايات
380
بررسي مديريت بازار يابي ورزشي و نقش آن درتوسعه ورزش در شهر قاين
381
بررسي مديريت بحران در شبكه حملونقل جادهاي
382
بررسي مديريت بحران ناشي ز زلزله در بافت قديم يزد
383
بررسي مديريت بحران و پدافند غيرعامل در بيمارستان ها و توانايي آنها در مقابله با فجايع و بلايا
384
بررسي مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان
385
بررسي مديريت بر فرهنگ كار و توليد (مشاغل خانگي )
386
بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني ﴿مورد مطالعه : بيمارستان شهداي تجريش شهر تهران﴾
387
بررسي مديريت پسماندهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار شهري
388
بررسي مديريت تلفيقي علف هاي هرز در مزارع نخود ديم
389
بررسي مديريت چرا و كنترل پروانه اي چرا در شهرستان كبودراهنگ با نگرشي به قوانين و مقررات
390
بررسي مديريت چراي دام در مراتع حريم، و تعيين سهم اين مراتع در تغذيه دام روستايي (مطالعه موردي : مناطق روستايي، حاجي آبادگزآباد، كنارستان كنارسبز، ميثم آباد، هيشين، و چاه تلخ)
391
بررسي مديريت حمل و نقل بين المللي كانتينر
392
بررسي مديريت دارايي ها و بدهي ها در شركت فولاد مباركه اصفهان با بكارگيري روش هاي تصميم گيري با اهداف چندگانه
393
بررسي مديريت دانش در آموزش و پرورش شهرستان كرج و رابطه آن با تصميم گيري مديران
394
بررسي مديريت دانش در آموزش و پرورش شهرستان ورامين و رابطه آن با اثربخشي مديران
395
بررسي مديريت در مراكز آموزشي
396
بررسي مديريت رابطه مدار و وظيفه مدار در مدارس ابتدائي بخش داشلي برون و تاثير ان بر عملكرد و كارايي آموزگاران
397
بررسي مديريت ريسك توليد نيروگاه هاي بادي در بازار برق
398
بررسي مديريت ريسك در مركز آموزشي درماني الزهراء شهرستان رشت
399
بررسي مديريت ريسك سرمايه گذاري در سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ريسك [VaR]
400
بررسي مديريت سازمانهاي غير دولتي زيست محيطي (محلي )و طرح الگوي مناسب براي بهبود آن در جهت هدايت خانوار(ناحيه 7 ، شهرداري منطقه 2)
401
بررسي مديريت سرمايه فكري در معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
402
بررسي مديريت سود در عرضه ثانويه سهام به عموم در شركت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
403
بررسي مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي و مديريت واقعي سود در دوره هاي قبل و بعد از تصويب قانون بازار اوراق بهادار
404
بررسي مديريت شغلي كاركنان و رابطه آن بر اثر بخشي اجراي استراتژي (بيمارستان شهيد محمدي بندر عباس)
405
بررسي مديريت عملكرد سازماني در بهبود مستمر سازمان در شركت سايپا آذين
406
بررسي مديريت عملكردورضايت شغلي كاركنان مخابرات شهرستان علي آبادواحدشهيدقندي
407
بررسي مديريت كيفيت جامع بررضايت مندي مشتريان در بخش خدمات
408
بررسي مديريت كيفيت در صنايع شيميايي فارس
409
بررسي مديريت مدرسه محور بركارايي مدارس.
410
بررسي مديريت مشاركت مردمي در اجراي طرح هاي هادي روستايي در چارچوب مديريت دانش
411
بررسي مديريت مشاركتي در شركتهاي صنعتي و توليدي شهرستان يزد
412
بررسي مديريت مشاركتي واثر بخشي سازماني اداره كل ورزش وجوانان استان گلستان
413
بررسي مديريت مطلوب آموزشي از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهرستان بهشهر
414
بررسي مديريت مطلوب آموزشي از ديدگاه مديراه مقطع راهنمائي شهرستان قائمشهر سال تحصيلي 1376-1375
415
بررسي مديريت مطلوب آموزشي ازنگاه مديران مدارس راهنمايي شهرستان گنبد كاووس
416
بررسي مديريت منابع انساني بر اساس الگويEFQMدر بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد
417
بررسي مديريت منابع انساني براساس الگوي EFQMدربيمارستانهاي آموزشي شهر يزد
418
بررسي مديريت منابع انساني در سازمانهاي دولتي
419
بررسي مديريت نظام اقتصادي از نظر تئوري اقتصاد و كاربرد نتايج حاصله در ارزيابي نظام اقتصادي كشور
420
بررسي مراجع مكتوب آموزش سه تار
421
بررسي مراجعه كنندگان به كافي نت ها (براي استفاده از اينترنت )
422
بررسي مراجعه كنندگان مولتيپل تروما به بيمارستان امام حسين بمدت سه ماه از تاريخ 20/3/76 الي 20/6/76
423
بررسي مراجعين كودك و نوجوان به مركز مشاوره فولاد مباركه
424
بررسي مراحل پس از مرگ از نظر ملاصدرا و فخر رازي
425
بررسي مراحل تشكيل پوشش نفوذي آلومينايد اصلاح شده برروي فولاد زنگ نزن آستنيتي
426
بررسي مراحل تكوين بساك و ميكروسپورزايي در گياه گل هميشه بهار(calendula officinalis)
427
بررسي مراحل توليد انيميشن انبوه در ايران
428
بررسي مراحل توليد انيميشن انبوه در ايران
429
بررسي مراحل رشد و نمو جنين خرما درمحيط مصنوعي (in vitro) تا توليد اولين برگ سبز و ايجاد جنين رويشي خرما از طريق كشت بافت
430
بررسي مراحل سنتز رانيتيدين
431
بررسي مراحل شكل گيري يك كاراكتر از متن تا تصوير
432
بررسي مراحل شكل گيري يك كاراكتر از متن تا تصوير
433
بررسي مراحل طراحي ، ساخت و تست يك توربوجت مدل
434
بررسي مراحل طراحي ساخت و استاندارد فيوزهاي صنعتي
435
بررسي مراحل طراحي و ساخت دكور
436
بررسي مراحل كشف و تعقيب جرايم در دادسراي عمومي و انقلاب
437
بررسي مراحل مختلف تهيه نخ ابريشم از پيله تا ابريشم صمغگيري شده و خواص فيزيكي نخ ابريشم
438
بررسي مراحل نشر روميزي براي چاپ هاي اصلي
439
بررسي مراحل و ساخت قطعه فولادي به روش ريخته گري دقيق
440
بررسي مراسم ازدواج حضرت فاطمه
441
بررسي مراسم دسته روي عاشورا و تاسوعا در روستاي ميلك ، الموت غربي
442
بررسي مراسم و نقوش آييني زرتشتيان يزد
443
بررسي مراقبت هاي درماني كودكان مبتلا به اسهال حاد بستري شده در بيمارستان 17شهريور رشت در سال 1383
444
بررسي مراكز پژوهش فرهنگي در ايران : "به منظور ارائه طرحي در زمينه ي ايجاد يك سازمان پژوهشي فرهنگي "
445
بررسي مراكز پژوهش فرهنگي در ايران به منظور ارائه طرحي در زمينه ايجاد يك سارمان پژوهش فرهنگي
446
بررسي مراكز شيعه پژوهي در بريتانيا بين سالهاي ﴿2010- 1950﴾
447
بررسي مرثيه و مرثيه سرايي در ادبيات فارسي از پايان عصر صفويه تا آغاز مشروطه
448
بررسي مرحله تحقيق ، مسائل و مشكلات آن در دادسراي عمومي و انقلاب
449
بررسي مرحله ي اقناع در تبليغات مطبوعاتي تجاري به كارگيري اقناع در تبليغات مطبوعاتي
450
بررسي مرحله ي بازيابي محموله هاي بازگشت پذير فضايي
451
بررسي مردم شناختي (بررسي موردي: روستاي حسن آباد رستاق )
452
بررسي مردم شناختي آداب و رسوم نظام خويشاوندي روستاي رودبال (واقع در شهرستان سپيدان )
453
بررسي مردم شناختي ازدواج و خانواده در درگز
454
بررسي مردم شناختي پرده هاي دست دوز زنان در شهرستان بيرجند
455
بررسي مردم شناختي پوشاك ، زيورآلات و آرايش در ايل بزرگ قشقايي
456
بررسي مردم شناختي پوشاك سنتي ايل بختياري مطالعه موردي شهرهاي مسجد سليمان وايذه
457
بررسي مردم شناختي پوشاك سنتي ايل بختياري مطالعه موردي شهرهاي مسجدسليمان و ايذه
458
بررسي مردم شناختي روستاي شواز
459
بررسي مردم شناختي شهر زارچ
460
بررسي مردم شناختي صنايع دستي شهر محلات
461
بررسي مردم شناختي طايفه مير در شهرستان دره شهر
462
بررسي مردم شناختي فرهنگ عامه قوم لك "مطالعه موردي شهرستان كوهدشت "
463
بررسي مردم شناختي موسيقي يارسان كرمانشاه
464
بررسي مردم شناختي مينياتور در اصفهان
465
بررسي مردم شناختي نظام خويشاوندي و ازدواج در عشاير لرستان (مطالعه موردي ايل بيرانوند)
466
بررسي مردم شناختي هنر قلمكاري در اصفهان
467
بررسي مردم شناسي فرهنگي انگاره ي جهاد در قرآن كريم
468
بررسي مردم گرايي و نوع دوستي در متون منثور عرفاني قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجري
469
بررسي مردم نگارانه خرده فرهنگ مصرف ترياك در شهر كرمان : كاربرد روش شناسي نظريه زمينه اي , ethnographic study of opium abuse subculture in city kerman : application of grounded theory methodology
470
بررسي مرز ناپايداري ورق دوار يك سرگيردار در معرض جريان آيروديناميك
471
بررسي مرزهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از نظر منشأ پيدايش و تطابق با سيماي انساني
472
بررسي مرفولوژي تخمكهاي بالغ آسپيره شده در ICSI و IVF
473
بررسي مرفولوژي تخمكهاي بالغ آسپيره شده در ICSI و IVF
474
بررسي مرقع هاي خط (و تهيه نمونه اي از آن )
475
بررسي مرقعات خطي موجود در كتابخانه سپهسالار تهران ( استاد شهيد مطهري)
476
بررسي مرقعهاي خط و تهيه نمونه اي از آن
477
بررسي مركب در روشهاي چاپي مختلف
478
بررسي مركز توپولوژيك دوگان دوم جبرهاي باناخ
479
بررسي مرگ داخل بيمارستاني ناشي از موارد شديد سكته مغزي ايسكميك و هموراژيك و ارتباط آن با وضعيت اجتماعي و اقتصادي بيماران شهري و روستايي پذيرش شده در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا رشت 98-1397
480
بررسي مرگ طبيعت و احياي آن در طراحي پارچه
481
بررسي مرگ مغزي در فقه جزايي و حقوق
482
بررسي مرگ هاي ناشي از مسموميت در بخش مسموميت بيمارستان رازي در سال هاي 1390 تا 1394
483
بررسي مرگ و حيات در آثار نادر نادرپور
484
بررسي مرگ و مير پري ناتال در هزار مورد تولد، در بخش زايمان بيمارستان هاي دانشگاهي يزد
485
بررسي مرگ و مير پري ناتال در هزار مورد تولد، در بخش زايمان بيمارستان هاي دانشگاهي يزد
486
بررسي مرگ و مير پري ناتال در هزار مورد تولد، در بخش زايمان بيمارستانهاي دانشگاهي يزد
487
بررسي مرمت آناستيلوز در تخت جمشيد و مرمت سر ستون گاو از كاخ صد ستون
488
بررسي مرمت آناسيتلوزدر تخت جمشيدومرمت سرستون گاوازكاخ صدستون
489
بررسي مزايا و مشكلات اركستر سازهاي ايراني
490
بررسي مزايا و معايب آزمون‌هاي سنجش پايداري اوليه ايمپلنت‌هاي دنداني و اعتبارسنجي تحليل المان محدود
491
بررسي مزايا و معايب به كارگيري روشهاي مشاركت مالي در پروژه هاي مرمتي شهر تهران
492
بررسي مزايا و معايب خشك كن هاي موجود پسته و طراحي نوع ساده آن
493
بررسي مزايا و معايب سازه هاي ساندويچي لانه زنبوري در ماهواره ها
494
بررسي مزايا و معايب سوآپ فراورده هاي نفتي ايران
495
بررسي مزايا و معايب سوآپ فراورده هاي نفتي ايران
496
بررسي مزاياي استفاده از غشا در فرآيندهاي صنعتي از نظر مصرف انرژي
497
بررسي مزاياي استفاده از يك ميكروفوربين در تامين برق و حرارت به شكل غيرمتمركز و طراحي يك نمونه
498
بررسي مزاياي تفجوشي با استفاده از مايكروويو
499
بررسي مزاياي حاصل از كشايش اعتبارات اسننادي ريالي بر اجراي طرحها و پروژه هاي تملك داراييهاي سرمايه اي در واحدهاي دولتي ايران (مطالعه موردي استان فارس )
500
بررسي مزاياي حاصل ازگشايش اعتبارات اسنادي ريالي بر اجراي طرحها و پروژه ها ي تملك داراييهاي سرمايه اي در واحدهاي دولتي ايران ﴿مطالعه موردي استان فارس﴾
501
بررسي مزايده و مناقصه از ديدگاه فقه اسلامي
502
بررسي مزد و نوع قرارداد در روابط كارگري و كارفرمايي در شركت آرتان دانه گلستان
503
بررسي مزيت رقابتي صنايع ريسندگي پنبه اي با استفاده از مدل پورلژ
504
بررسي مزيت رقابتي صنعت فولاد ايران با تكيه بر مدل الماس پورتر
505
بررسي مزيت رقابتي لوله هاي پنج لايه دژياب نسبت به ديگر لوله هاي پلي اتيلن صنعتي
506
بررسي مزيت رقابتي محصولات اكولوژيك و رابطه آن با فرهنگ مصرف كنندگان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تهران
507
بررسي مزيت رقابتي معدن و صنايع معدني ايران در بازارهاي جهاني
508
بررسي مزيت رقابتي همراه اول نسبت به ايرانسل از ديدگاه مصرف كنندگان شهر آبپخش
509
بررسي مزيت مبني صنعت سيمان در استان اصفهان
510
بررسي مزيت نسبي برنج ديلم در ايران
511
بررسي مزيت نسبي پوشاك چرمي در ايران و ارائه راهگار جهت ارتقا آن
512
بررسي مزيت نسبي تقابل ارزش افزوده در توليد فرش اصيل و غير اصيل( مطالعه موردي:نائين)
513
بررسي مزيت نسبي توليد گياه زعفران در ايران(از ديد توليد)
514
بررسي مزيت نسبي توليد و صادرات برخي از گياهان دارويي طي سال هاي 1387 - 1380
515
بررسي مزيت نسبي توليد و صادرات فرش دستبافت ايران
516
بررسي مزيت نسبي در بخش صنايع ايران
517
بررسي مزيت نسبي در توليد وصادرات فرش دستباف ايران
518
بررسي مزيت نسبي صنايع منتخب استان خوزستان با استفاده از معيار DRC و كدهاي ISIC بر مبناي داده هاي 1385- 1380
519
بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي در استان اصفهان به روش ماتذيس تحليل سياسي
520
بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي در استان اصفهان به روش ماتريس تحليل سياستي
521
بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي در استان ايلام
522
بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي منتخب در استان مركزي
523
بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي منتخب در استان مركزي
524
بررسي مزيت نسبي محصولات كشاورزي در استان كرمان ، مطالعه موردي بخش ماهان
525
بررسي مزيت نسبي محصولات كشاورزي در استان كرمان ، مطالعه موردي بخش ماهان
526
بررسي مزيت نسبي محصولات منتخب باغي استان كرمانشاه
527
بررسي مزيت نسبي و اولويت بندي بازارهاي هدف صادرات زعفران ايران
528
بررسي مزيت هاي استراتژيك صادرات گياهان دارويي ايران بر اساس مدل الماس ملي پورتر
529
بررسي مزيت هاي رقابتي بازار تابلو برق ايران شركت پارس تابلو
530
بررسي مزيت هاي رقابتي حاصل از اجراي سيستم ERP شركت هاي توليدي
531
بررسي مسئله k- مسير با حداقل يال اشتراكي
532
بررسي مسئله آگاهي در موجودات مصنوعي- طبيعي از منظر اطلاعات عملگرا
533
بررسي مسئله انفجار حرارتي و جواب به صورت موج احتراق براي آن
534
بررسي مسئله بالانس خطوط دوطرفه مونتاژ با در نظرگرفتن فعاليت هاي موازي در روابط پيش نيازي اما وابسته بهم
535
بررسي مسئله برنامه ريزي توليد زمان پيوسته و ارائه مدل هاي مناسب
536
بررسي مسئله بهينه سازي برش ها و ارائه يك الگوريتم تقريبي
537
بررسي مسئله پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم
538
بررسي مسئله تحقيقي يا تقليدي بودن اصول دين
539
بررسي مسئله تراوش سد آبشينه و روشهاي كنترل آن
540
بررسي مسئله ترموالاستيسيته كوپله دو بعدي از روش اجزا محدود
541
بررسي مسئله تغيير سوخت مازوت به گاز طبيعي در بويلرهاي نيروگاهي
542
بررسي مسئله تك ماشين با تابع هدف كمينه كردن بيشينه كردن تاخير و فروض زوال تكه اي و ورود غير هم زمان كارها
543
بررسي مسئله جانشيني در دوره زوال ايلخانان ﴿756- 736ه.ق.﴾
544
بررسي مسئله حجاب از ديدگاه آيات قرآن و روايات
545
بررسي مسئله حداكثر جريان و يافتن يك راه حل بهينه
546
بررسي مسئله حساسيت در سيستمهاي كنترل
547
بررسي مسئله خمش ،كمانش و ارتعاش تير اويلر - برنولي غير محلي با استفاده از روش ريتز
548
بررسي مسئله زمان بندي خدمه در سيستم ريلي (مطالعه موردي: شبكه راه آهن ايران)
549
بررسي مسئله سه جسم در ميدان گرانشي نيوتني در حالت مقيد صفحه اي و شبيه سازي آن
550
بررسي مسئله سه جسمي براي باريونها
551
بررسي مسئله صدق پذيري فرمول دودويي ﴿SA Tisfiabilit klhdkni نماينده كلاس پيچيدگي NP-Complet﴾ و پياده سازي يك راه حل براي آن
552
بررسي مسئله طلاق و تاثير ان روي فرزندان
553
بررسي مسئله عليت در مكانيك كوانتوم
554
بررسي مسئله فقر و اندازه گيري خط فقر در ايران
555
بررسي مسئله محور مياني در فضاي نااقليدسي
556
بررسي مسأله مفاهيم در اصول فقه شيعه
557
بررسي مسئله مقدار ويژه معكوس براي ماتريس هاي ژاكوبي با بعد مضاعف
558
بررسي مسئله مكان يابي تسهيلات با امكان تغيير در شبكه به همراه در نظر گرفتن ترافيك كمان هاي شبكه
559
بررسي مسئله ناپايداري بال هواپيما كامپوزيتي فجر 3
560
بررسي مسئله ي اصالت اثر، اقتباس و كپي برداري در هنرهاي تجسمي غرب در دوران معاصر
561
بررسي مسأله ي نجات و حقانيت از ديدگاه ابوحامد غزالي و علّامه طباطبايي
562
بررسي مسأله‎ي شر در تفكر قديس آگوستين و شهيد مرتضي مطهري(ره)
563
بررسي مسئلۀ فهم پذيري قرآن كريم و نقد ادلّۀ مخالفان
564
بررسي مسئلۀ فهم پذيري قرآن كريم و نقد ادلّۀ مخالفان
565
بررسي مسئلۀ وحدت و كثرت و مباني آن در رساله «سريان الوجود» و مقايسۀ آن با ديدگاه دواني
566
بررسي مسئوليت پذيري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان سيرجان
567
بررسي مسئوليت كيفري آسيبب هاي جسمي و رواني ناشي از روابط جنسي
568
بررسي مسئوليت كيفري پزشك در فقه و حقوق موضوعه , the physicians criminal hiability in islamic jurisprudence and statute law
569
بررسي مسئوليت كيفري تعدد مشاغل در حقوق ايران
570
بررسي مسئوليت كيفري در قوانين خاص راه‌آهن ايران
571
بررسي مسئوليت كيفري در قوانين خاص راه‌آهن ايران
572
بررسي مسئوليت كيفري مديران اشخاص حقوقي
573
بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اقدامات مجرمانه مشترك در حقوق كيفري بين الملل
574
بررسي مسئوليت مدني پزشكان در خطاهاي پزشكي
575
بررسي مسئوليت مدني سازمان تأمين اجتماعي در برابر بازماندگان بيمه شدگان
576
بررسي مسئوليت مدني ناشي از انتقال فرآورده هاي خوني آلوده در نظام قضايي ايران .
577
بررسي مسئوليت مدني وكيفري كودك درفقه وحقوق موضوعه , research in civil responsibility and criminal of child in jurisprudence and law
578
بررسي مسئوليت هاي زيست محيطي دخيل در سازمان هاي ورزشي
579
بررسي مسئوليت و آثار تنبيه بدني كودكان در فقه و حقوق
580
بررسي مسائا كارگران بجنورد
581
بررسي مسائل اجتماعي درآثارداستاني اميرحسين چهل تن
582
بررسي مسائل اجتماعي زنان شاغل در بخش هاي دولتي
583
بررسي مسائل اجتماعي وسايل حمل و نقل عمومي
584
بررسي مسائل احداث سازه برروي شيب همراه با آناليز عددي اندركنشي خاك و سازه برروي شيب
585
بررسي مسائل اخلاقي در جهاني شدن
586
بررسي مسائل اخلاقي روشهاي نوين درمان ناباروي از ديدگاه اسلام
587
بررسي مسائل اشتغال جوانان پس از فارغ التحصيلي
588
بررسي مسائل اشتغال جوانان پس ازفارغ التحصيلي
589
بررسي مسائل اشتغال دانشگاهيان شاغل در محيط توليدي خدماتي شهرستان شاهرود
590
بررسي مسائل اشتغال و بيكاري در ايران
591
بررسي مسائل اشتغال وخودكفايي خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد امام خميني ميمه سال 89
592
بررسي مسائل اشتغالزايي كارآفريني و زمينه هاي پياده سازي در سازمان ها
593
بررسي مسائل اقتصادي درشاهنامه فردوسي
594
بررسي مسائل انتخاب و مرتب‌سازي در مدل مقايسه‌ي نادقيق
595
بررسي مسائل انتقال حرارت در ابعاد نانو
596
بررسي مسائل انگيزشي كاركنان تئاتر و روشهاي اعتلاي كار آنها
597
بررسي مسائل انگيزشي كاركنان تئاتر و روشهاي اعتلاي كارآنها
598
بررسي مسائل بازاريابي و بازاررساني محصول سيب در استان آذربايجان شرقي مطالعه موردي شهرستان اهر
599
بررسي مسائل بازاريابي و بازاررساني محصول سيب در استان آذربايجان شرقي مطالعه موردي شهرستان اهر
600
بررسي مسائل بازاريابي وصادرات محصولات كشاورزي مطالعه موردي انار
601
بررسي مسائل برنامه ريزي چند هدفه با استفاده از اعداد فازي
602
بررسي مسائل تاريخي رقعه نويسي (مكتوبات) و تصحيح نسخه خطي رقعات ميرزا امان الله حسيني
603
بررسي مسائل تزريق آب نمك توليدي از ميادين نفتي به زير زمين
604
بررسي مسائل تغذيه دانش اموزان در دوره راهنمايي دخترانه ناحيه 5 مشهد
605
بررسي مسائل توسعه روستائي خلخال
606
بررسي مسائل توسعه روستائي شهرستان اردستان
607
بررسي مسائل جانمايي رقابتي تسهيلات
608
بررسي مسائل حاشيه نشيني با تاكيد بر جنبه هاي اجتماعي - فرهنگي
609
بررسي مسائل حفاظتي و مرمتي تابلوهاي نقاشي دورو...(مرمت خاچ -وار)
610
بررسي مسائل حفاظتي و مرمتي ديوار نگاريهاي تصويري بقاع منطقه لاهيجان
611
بررسي مسائل حفاظتي و مرمتي ديوارنگاريهاي تصويري بقاع منطقه لاهيجان
612
بررسي مسائل حفاظتي و مرمتي كاغذهاي قديمي و ارائه يك نمونه عملي
613
بررسي مسائل حفاظتي و مرمتي كاغذهاي قديمي و ارائه يك نمونه عملي
614
بررسي مسائل خمش و ارتعاش آزاد ورق هاي ضخيم كامپوزيت با استفاده از توابع پايه نمايي
615
بررسي مسائل خمشي ورق هاي كامپوزيت با استفاده از توابع پايه هموار به شكل بدون شبكه محلي
616
بررسي مسائل رسانه هاي صوتي وتصويري درجامعه باتاكيدبركاركردهاي تلويزيون
617
بررسي مسائل روانشناختي كودكان و نوجوانان بزهكار
618
بررسي مسائل زمان بندي تك ماشين با محدوديت دسترسي انعطاف پذير دوره اي دو حالته
619
بررسي مسائل زمان بندي عمليات با زود كرد و ديركرد تكه به تكه خطي و پنجره هاي زماني تحويل
620
بررسي مسائل زمين شناسي مهندسي سلمان فارسي با تاكيد بر كارست آن
621
بررسي مسائل زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي محل سد كارون 2، محور A-3(خوزستان ايذه)
622
بررسي مسائل زنان آسيب ديده اجتماعي با تاكيد بر روسپيگري ، اعتياد و طلاق و مطالعه موردي زنان زنداني استان سمنان
623
بررسي مسائل زنان آسيب ديده اجتماعي با تاكيد بر روسپيگري اعتياد و طلاق و مطالعه موردي زنداني استان سمنان
624
بررسي مسائل زنان حاشيه‌نشين با تأكيد بر آسيب‌هاي رواني اجتماعي
625
بررسي مسائل زيست محيطي تالاب اترلي
626
بررسي مسائل سياسي در سووشون
627
بررسي مسائل سياسي و اجتماعي در آثار احمد محمود
628
بررسي مسائل سياسي و اجتماعي در داستان هاي بزرگ علوي
629
بررسي مسائل شيفت شب و راه حل آنها
630
بررسي مسائل صنعت سفالگري ايران "نمونه مورد بررسي : مسائل صنعت سفالگري لالجين همدان "
631
بررسي مسائل صنعت سفالگري در ايران نمونه مورد بررسي صنعت سفالگري لالجين همدان
632
بررسي مسائل علمي ،فرهنگ و اقتصادي آموزش وپرورش تاثير آنان برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان گرگان
633
بررسي مسائل علوم قرآني در تفسير كشف الأسرار
634
بررسي مسائل عملي اجراي احكام كيفري در لايح جديد قانون آوين دادرسي كيفري و مقايسه آن با قانون قديم
635
بررسي مسائل عمليات‎هاي ساحلي در ترمينال‎هاي كانتينري با رويكرد شبيه‎سازي
636
بررسي مسائل فلسفي تفسير بانوامين ﴿مخزن العرفان﴾
637
بررسي مسائل كيفي پليت در فرآيند چاپ افست
638
بررسي مسائل مربوط به ازدواج و تشكيل خانواده از منابع گوناگون
639
بررسي مسائل مربوط به چرم ﴿ نرم كردن ﴾
640
بررسي مسائل مربوط به چرم (نرم كردن )
641
بررسي مسائل مربوط به حسابداري ملي ايران و تجديدنظر در برخي از سريهاي زماني آن
642
بررسي مسائل مربوط به علم بيان درشعر صائب تبريزي
643
بررسي مسائل مربوط مهدورالدم از نگاه فقه و حقوق اسلامي , Survey of Question relevat to deserving death viewpoint of Islamic jurisprudence and Law
644
بررسي مسائل مشكلات روستاهاي بخش بهمئي ( شهرستان كهگيلويه )
645
بررسي مسائل معكوس در الكترومغناطيس
646
بررسي مسائل ممنوعيت جريان در شبكه از ديدگاه نظريه بازي ها
647
بررسي مسائل نفوذ مغناطيس در MRI
648
بررسي مسائل نوجوانان دختر مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان آستانه اشرفيه
649
بررسي مسائل نوجوانان دختر مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان آستانه اشرفيه
650
بررسي مسائل و آسيب هاي اجتماعي شهر سيرجان در ارتباط با كودكان خياباني بزهكار
651
بررسي مسائل و تحليل فضايي ساختمان‌هاي بلندمرتبه (مطالعه موردي: مناطق جنوب رودخانه زاينده رود در شهر اصفهان)
652
بررسي مسائل و مشكلات آموزشي و اجتماعي نابينايان آموزشگاه شهيد محبي
653
بررسي مسائل و مشكلات آموزشي و رفاهي معلمان زن دوره ابتدايي شهرستان جهرم
654
بررسي مسائل و مشكلات اجتماعي جوانان شهرستان گنبد كاووس در سنين 24-15 ساله
655
بررسي مسائل و مشكلات اجتماعي فرزندان تك والد
656
بررسي مسائل و مشكلات اجرايي ديواره آب بند بتن پلاستيك با تاكيد بر بررسي علل تشكيل درزهاي بنتونيتي (مطالعه موردي: سد كرخه )
657
بررسي مسائل و مشكلات ازدواج جوانان در شهر شيراز
658
بررسي مسائل و مشكلات اقتصادي زنان در جامعه
659
بررسي مسائل و مشكلات اينام در شهر بجنورد
660
بررسي مسائل و مشكلات تحصيلي - آموزشي دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اهواز
661
بررسي مسائل و مشكلات تحصيلي جانبازان
662
بررسي مسائل و مشكلات جوانان 15-24ساله شهر گنبد كاووس
663
بررسي مسائل و مشكلات حمل و نقل اتوبوس شهري در شبكه شهري ياسوج
664
بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي نوجوانان 15 تا 17 ساله پسر دبيرستانهاي شهر برازجان و تاثير آن بر شخصيت آنان
665
بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي، تحصيلي عاطفي و آموزشگاهي دانش آموزان دختر پايه دوم و سوم راهنمايي مدارس دولتي ناحيه ﴿2﴾ شهرستان يزد
666
بررسي مسائل و مشكلات دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
667
بررسي مسائل و مشكلات دوران بلوغ و نوجواني
668
بررسي مسائل و مشكلات دوران نوجواني دختران دوره ي متوسطه ارائه ي راهكارهايي براي آن در منطقه بشرويه
669
بررسي مسائل و مشكلات دوران نوجواني نوجوانان دختر سال اول متوسطه شهرستان فردوس
670
بررسي مسائل و مشكلات رواني -اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده
671
بررسي مسائل و مشكلات زنان (فرهنگي ،اجتماعي )
672
بررسي مسائل و مشكلات زنان جوياي كار فارغ التحصيل دانشگاهي شهر بجنورد
673
بررسي مسائل و مشكلات زنان شاغل و تاثير آن در خانواده در بجنورد
674
بررسي مسائل و مشكلات زنان و دختران روستا نشين
675
بررسي مسائل و مشكلات سالمندان زن و مرد 55سال به بالا شهر دامغان با تاكيدي بر مسائل بازنشستگان
676
بررسي مسائل و مشكلات شاخه كاردانش شهرستان بهشهر
677
بررسي مسائل و مشكلات شغلي مشاوران متوسطه دخترانه شهر گنبد از ديدگاه مشاوران
678
بررسي مسائل و مشكلات شيوههاي موجود در ارزشيابي عملكرد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
679
بررسي مسائل و مشكلات مدارس فني و حرفا اي و كار دانش منطقه خفر
680
بررسي مسائل و مشكلات مديران در مدارس متوسطه
681
بررسي مسائل و مشكلات مراكز ضمن خدمت فرهنگيان استان قم
682
بررسي مسائل و مشكلات مربوط به آب در دستيابي به توسعه پايدار در صنعت سيمان
683
بررسي مسائل و مشكلات مردان روستايي
684
بررسي مسائل و مشكلات معلمين زن شهرستان سوادكوه از ديدگاه خودشان
685
بررسي مسائل و مشكلات معلمين زن مدارس راهنمايي منطقه 7 تهران
686
بررسي مسائل و مشكلات موجود در كادر مديريت آموزشي مدارس راهنمائي شهرستان شهريار و حومه
687
بررسي مسائل و مشكلات نظام نيمسالي (واحدي) در شاخه نظري نظام جديد از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهرستان اراك
688
بررسي مسائل و مشكلات و مقايسه بين زنان شاغل و غير شاغل در شهر بوشهر سال 1384
689
بررسي مسائل و مشكلات ياددهي - يادگيري درس زبان انگليسي در دوره راهنمايي ناحيه 1 و 2 شهر سنندج (از ديدگاه دبيران )
690
بررسي مسائل و مشكلات ياددهي و يادگيري
691
بررسي مسائل و مشكلات ياددهي و يادگيري درس زبان انگليسي در پايه اول دبيرستان دخترانه استان بوشهر
692
بررسي مسائل و موضوعات عرفاني در نهج البلاغه و مقايسه آن با متون عرفاني فارسي(كشف المحجوب،رساله قشيريه،مصباح الهدايه،و..)
693
بررسي مسائل وروابط خانوادگي باتاكيد برشناخت منابع قدرت ونفوذ خانواده
694
بررسي مسائل وروابط خانوادگي باتاكيدبرشناخت منابع قدرت ونفوذ خانواده
695
بررسي مسائل ومشكلات آموزشي دانش آموزان ابتدايي
696
بررسي مسائل ومشكلات اجتماعي فرزندان تك والد
697
بررسي مسائل ومشكلات بانوان فرهنگي شهرستان رامسر
698
بررسي مسائل ومشكلات جوانان 29-15ساله شهرستان گنبد
699
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان بومي وغير بومي دانشگاه پيام نور رامسر
700
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان بومي وغير بومي دانشگاه پيام نور رامسر
701
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان غير بومي دانشگاه صنعتي شاهرود
702
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان غير بومي در دانشگاه صنعتي شاهرود
703
بررسي مسائل ومشكلات دختران دانشجوي دامغان ورابطه آن باطبقه اجتماعي والدين آنها
704
بررسي مسائل ومشكلات روحي عاطفي و اجتماعي زنان مطلقه وبيوه
705
بررسي مسائل ومشكلات زنان شاغل بخش دولتي شهرستان رامسر
706
بررسي مسائل ومشكلات زنان و دختران روستانشين
707
بررسي مسائل ومشكلات زنان ودختران روستانشين
708
بررسي مسائل ومشكلات شيوه هاي موجود در ارزشيابي عملكرد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
709
بررسي مسائل ومشكلات فرهنگيان بازنشسته
710
بررسي مسائل ومشكلات معلمان ابتدايي روستاهاي منطقه كلاله از بعد آموزشي ،اداري وعيني
711
بررسي مسائل ومشكلات موجود ارزشيابي مديران ومعلمان راهنمايي دخترانه شهرستان آزادشهر
712
بررسي مسائل ومشكلات موجود دركلاسهاي چندپايه ومقايسه ان باكلاسهاي تك پايه درمنطقه خواف
713
بررسي مسائل ومعيارهاي ازدواج وعلل تاخير ان در بين دانشجويان
714
بررسي مساحت و ابعاد سينوس هاي فرونتال و ماگزيلا در مال اكلوژن هاي ناشي از اختلال در رشد منديبل در راديوگرافي سفالومتري لترال
715
بررسي مساكن اصفهان و سير تكاملي آن از نظر جغرافيائي
716
بررسي مساكن روستايي روستاي ديوا
717
بررسي مساله اعتياد در ميان خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام (ره ) منطقه چهار تهرانپارس با تاكيد بر عامل فقر
718
بررسي مساله انتشار موج الاستيك در ورق هاي FGM تحت اثر بار ضربه بر اساس تئوري هاي ورق و حل الاستوديناميك
719
بررسي مساله بداء از نگاه علامه مجلسي و شيخ مفيد
720
بررسي مساله تحريم ايران در دو روزنامه نيويورك تايمز و تهران تايمز از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
721
بررسي مساله تخليه خاكستر در نيروگاه ذغال سوز
722
بررسي مساله تشخيص گراف هاي ديد
723
بررسي مساله در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها با حضور انرژي تجديد پذير و ذخيره ساز هاي انرژي استاد
724
بررسي مساله زمان بندي گروهي تك ماشين با فرض زوال تكه اي و با تابع هدف كمينه كردن مجموع ديركرد
725
بررسي مساله زمانبدي پروازهاي هواپيما
726
بررسي مساله زمانبندي درسي دانشگاهي با استفاده از تركيب الگوريتم ممتيك بهبود يافته و الگوريتم سردشدن شبيه سازي شده
727
بررسي مساله شفاعت از ديدگاه شيعه ،شافعي و وهابيت
728
بررسي مساله فقر و اندازه گيري خط فقر در استان اصفهان (1378-1382)
729
بررسي مساله گراتز در سيال ويسكوالاستيك مدل Giesekus
730
بررسي مساله مكان يابي هاب حداكثر پوشش در شرايط عدم اطمينان
731
بررسي مساله مكانيابي پوشش سلسله مراتبي مطالعه موردي داروخانه هاي شهر اصفهان
732
بررسي مساله مكانيابي پوشش سلسله مراتبي؛ مطالعه موردي داروخانه هاي شهر اصفهان
733
بررسي مساله ي معكوس مقدار ويژه براي برخي ماتريس هاي خاص
734
بررسي مساله‌ي ضعف اراده از ديدگاه ديويدسن و هولتون
735
بررسي مسايل بازار رساني انار دراستان يزد
736
بررسي مسايل توسعه زراعي روستاهاي ملاير
737
بررسي مسايل حفاظتي و مرمتي تابلوهاي نقاشي دورو ﴿مرمت خاچ - وار﴾
738
بررسي مسايل دانشجويان بين المللي دانشگاه يزد بر اساس نظريه داده بنياد
739
بررسي مسايل فرهنگي اجتماعي اقتصادي گالشهاي روستاي تابستان نشين.
740
بررسي مسايل فيلمبرداري و صدابرداري همزمان
741
بررسي مسايل كنترل بهينه و حل آنها بوسيله چند جمله اي بزنه
742
بررسي مساِِِيل مالي،مديريتي و پرسنلي انتقال واحدهاي نساجي به محل جديد
743
بررسي مسايل مربوط به وجود سولفيد كربنيل دو واحد LPG مجتمع شيميائي خارك
744
بررسي مسايل مكمل خطي و حل دستگاه معادلات قدر مطلق
745
بررسي مسايل نفوذ غيرخطي با ضريب رسانايي مجهول و پيدا كردن يك روش عددي براي حل آن ها
746
بررسي مسايل نفوذ مغناطيس در MRI
747
بررسي مسايل و مشكلات آب و فاضلاب شهر اصفهان با تاكيد بر هيدرواقليم
748
بررسي مسايل و مشكلات پيش دبستاني ازديدگاه مديران مدارس
749
بررسي مسايل و مشكلات دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
750
بررسي مسايل و مشكلات كتابخانه هاي عمومي در استان بوشهر
751
بررسي مسايل و مشكلات مدارس فني و حرفه اي و كاردانش منطقه خفر
752
بررسي مسايل و مشكلات مدارس فني و حرفه اي و كاردانش منطقه ي خفر
753
بررسي مسايل و مشكلات ناشي از سازندهاي شيبي در حفاري چاه هاي نفت و چاه هاي عميق
754
بررسي مسايل ومشكلات دانشجويان دختر غير بومي دانشگاه بجنورد
755
بررسي مسايل ومشكلات هجتماعي_فرهنگي واقتصادي ناشي از اسكان عشاير
756
بررسي مستقيم فلوتاسيون گروناي همدان
757
بررسي مستند سازي پرونده هاي پزشكي بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در نيمه دوم سال 1394
758
بررسي مستندات طبقات وراث در مذاهب خمسه
759
بررسي مستندات فقهي مرجعيت زن در اسلام
760
بررسي مستندات قرآني سيماي اخلاقي مؤمن در صحيفه سجاديه
761
بررسي مستهلك كننده هاي انرژي در بادبند هم محور با نرم افزار انسيس
762
بررسي مسجد آقانور در محله دردشت
763
بررسي مسجد آقانور در محله دردشت
764
بررسي مسكن روستاهاي شمال ايران ( گيلان و مازندران )
765
بررسي مسكن روستاهاي شمال ايران (گيلان و مازندران )
766
بررسي مسموميت با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي و سرانجام بيماران بستري شده در مراكز درماني شهر يزد
767
بررسي مسموميت با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي و سرانجام بيماران بستري شده در مراكز درماني شهر يزد
768
بررسي مسموميت با يون هاي روي و موليبدن بر حافظه و يادگيري فضايي موش هاي صحرايي نر : اثر كيليت درماني
769
بررسي مسموميت هاي اطفال در سالهاي 1369 و 1370 در بيمارستان 17 شهريور رشت
770
بررسي مسموميتهاي اطفال ( 12-0 سال) در بيمارستان لقمان آبان و بهمن 1370 تهران
771
بررسي مسير انتقال پيام فسفاتيديل اينوزيتول 3- كيناز (پي آي 3 كا) درتنظيم فعاليت ماتريكس متالوپروتئازهاي (ام ام پي ها ) در دودمانهاي سلولي
772
بررسي مسير بهينه حركت يك بازوي مكانيكي
773
بررسي مسير بهينه در حين جابجايي جسم
774
بررسي مسير حركت ذرات داخل هيدروسيكلون به منظور پيش بيني جداسازي (مايعـجامد) و محاسبه راندمان جداسازي
775
بررسي مسير دارورساني به مغز از طريق بيني
776
بررسي مسير دريانوردي كشتيها بر اساس حصول كاهش مصرف سوخت و درياماني
777
بررسي مسير سيگنالينگ PI3K تحت اثر آنغوزه بر بيان GLUT4 (انتقال دهنده گلوكز) در سلولهاي رده C2C12
778
بررسي مسير عصب زوج 11 مغزي نسبت به نشانه هاي آناتوميكي در ناحيه گردن
779
بررسي مسير عصب زوج 11 مغزي نسبت به نشانه هاي آناتوميكي در ناحيه گردن
780
بررسي مسير فني سامانه كوچك توليد همزمان توان و گرما بر پايه ي پيل سوختي
781
بررسي مسير كرنش در كشش عميق استوانه اي و اثر پارامترهاي موثر بر آن
782
بررسي مسير گسترش ترك در يك قطعه با ترك داخلي
783
بررسي مسير يابي چند رباته در فضاي گسسته
784
بررسي مسيرها و دورها در خانواده هايي از گراف هاي كيلي
785
بررسي مسيرهاي الكترون در ليزر الكترون آزاد با ويگلر واقعي و كانال يوني راهنما
786
بررسي مسيرهاي طوفان‌ گرد و غبار با استفاده از مدل‌هاي عددي و تصاوير ماهواره‌اي (مورد مطالعه: بهار 1393 منطقۀ يزد)
787
بررسي مسيله مشتق براي جبرهاي گروهي
788
بررسي مشابه ديناميكي اسپيني و آثار غير خطي در سامانه هاي اپتومكانيكي
789
بررسي مشاركت اجتماعي در شهرستان بجنورد
790
بررسي مشاركت اجتماعي زنان در جامعه
791
بررسي مشاركت اجتماعي زنان ونقش خانواده درميزان ونوع آن
792
بررسي مشاركت اجتماعي و عوامل موثر بر آن ﴿مطالعه موردي شهرستان خواف﴾
793
بررسي مشاركت جوانان در مسجد با تاكيد بر ساختار خانواده (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه اصفهان)
794
بررسي مشاركت مردم درمساجد شهر قاين
795
بررسي مشاركت مردمي در مديريت جمع آوري و تفكيك از مبدا پسماند خانگي درناحيه چهار منطقه هفت شهرداري تهران
796
بررسي مشاغل كاذب علل و پيامدهاي اجتماعي آن در شهر كازرون
797
بررسي مشاوره هاي پزشكي درمورد مشكلات دهاني بيماران مبتلا به لوسمي بستري در بخش انكولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزددرسال۹۶
798
بررسي مشتركات اجتماعي فرهنگي جمهوري آذربايجان با آذربايجان جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر روابط دو كشور( با تاكيد بر روابط سياسي)
799
بررسي مشتركات نقوش منسوجات ايراني و هندي و طراحي تپيسري بر اساس يكي از نقوش مشترك ﴿ بته جقه ﴾
800
بررسي مشتركان بينامتني مرصادالعباد نجم الدين رازي ومثنوي معنوي مولانا
801
بررسي مشتري ازخدمات بانكداري الكتر ونيكي در شعبات بانك صادرات كرج
802
بررسي مشتريگرايي در رويكردهاي شركت قطارهاي مسافري رجاء با تاكيد بر رقابتي كردن خدمات مشتري
803
بررسي مشتقات پايداري يك پرتابه به روش جرم مجازي
804
بررسي مشتقات ق - ل - ل در قرآن
805
بررسي مشخصات LED [ال اي دي هاي] سفيد
806
بررسي مشخصات آماري امواج دريا، اندازه گيري، شبيه سازي و پرورش اطلاعات
807
بررسي مشخصات آماري انتشار پرتو همدوس جزئي سرصاف آرايه اي در اتمسفر متلاطم
808
بررسي مشخصات آنژيوگرافيك عروق كرونر در بيماران ديابتي و مقايسه آن با گروه كنترل
809
بررسي مشخصات آنژيوگرافيك عروق كرونر در بيماران ديابتي و مقايسه آن با گروه كنترل
810
بررسي مشخصات اپيدميولوژيك بيماران سوختگي مراجعه كننده به مركز فوق تخصصي سوانح سوختگي و جراحي ترميم ولايت شهر رشت از مهر 86 تا پايان شهريور 87
811
بررسي مشخصات استاتيكي و ديناميكي ديودهاي ليزري دو پايدار با يك ورودي اپتيكي نا تنظيم با در نظر گيري جابجايي فركانس
812
بررسي مشخصات الكتركارديو گرام 600 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي ، درماني نيكو پور در استان يزد
813
بررسي مشخصات انتشار موج در نانو ورق هاي با طول نامتناهي
814
بررسي مشخصات برچسب انرژي براي ساختمان هاي آموزشي در اقليم تهران
815
بررسي مشخصات بيماران مبتلا به ملانوم مراجعه كننده به بيمارستان رازي تهران از فروردين 83 تا فروردين 93
816
بررسي مشخصات پوشش هاي اسپري پلاسمايي تركيبات بين فلزي NiAl با استفاده از پودر توليد شده به روش آلياژ سازي مكانيكي
817
بررسي مشخصات تحرك وابسته به ميدان گاز الكترون دو بعدي در برهمكنش با فونون هاي اكوستيكي درون دره اي
818
بررسي مشخصات جريان بر روي بستر محدب شني با تكيه بر تئوري لايه مرزي
819
بررسي مشخصات جريان خطا و نياز‌هاي حفاظتي در ريزشبكه‌هاي DC
820
بررسي مشخصات جريان يك سيال رقيق در مقياس نانو ، در يك استوانه چرخان به روش CBA
821
بررسي مشخصات جمعيت شناختي و عوارض عمل جراحي تيروئيدكتومي توتال در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت طي سال هاي 91-95
822
بررسي مشخصات جوشش نانوسيال سيليكا/ آب و تغييرات سطح جوشش در دامنه زمان
823
بررسي مشخصات چسب دار استحكام پوسته هاي سراميكي
824
بررسي مشخصات دموگرافيك و يافته هاي باليني بيماران مبتلا به بيماري التهابي روده﴿IBD﴾مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در طي 6 ماه اول سال 1389
825
بررسي مشخصات دموگرافيك، باليني و پاراكلينيكي بيماران تحت عمل آندوسكوپي سينوس (FESS) در مركز آموزشي و درماني اميرالمومنين (ع) شهرستان رشت در سال1395
826
بررسي مشخصات دموگرافيك، باليني و نتايج حاصل از درمان در بيماران مبتلا به آمپيم پلور دو مركز رازي و آرياي رشت
827
بررسي مشخصات ديناميكي خاك منطقه ميبد با استفاده از نتايج مطالعات ژئوتكنيك لرزه اي
828
بررسي مشخصات ساختاري پليمر-نانو ذره در عملكرد نوري و تبديل انرژي
829
بررسي مشخصات سيال و محاسبه افت فشار در لوله ها براي انواع سيالات (تراكم ناپذير، تراكم پذير، دو فاز)
830
بررسي مشخصات سيكل قاعدگي و اختلات مربوطه در دختران نوجوان مدرسه اي در شهر رشت طي سال 1394
831
بررسي مشخصات طراحي سيستم فرمان برقي و محاسبات مهندسي سيستم فرمان براي پلتفرم ملي و شبيه سازي سيستم فرمان در نرم افزار ادمز
832
بررسي مشخصات عملكردي پره هاي Ÿc.4 حول كسكيد ŸŸ
833
بررسي مشخصات فردي، خانوادگي اجتماعي و اقتصادي بيماران مبتلا به مول هيداتيفورم مراجعه كننده به زايشگاه حمايت مادران شهر رشت
834
بررسي مشخصات فني سيستمهاي dth&dbs
835
بررسي مشخصات فني مصالح مختلف مورد استفاده در لايه بالاست راه آهن و پيشنهاد مصالح مطلوب
836
بررسي مشخصات فني و عملكردهاي ساختماني ساختار پانل گچي روكش دار
837
بررسي مشخصات فيلم هاي اكسيدي نانو ميكروبا و بدون حضور كلسيم در آلياژهاي آلومينيوم - كلسيم
838
بررسي مشخصات كاربردي آنتنهاي مايكروويو در لينكهاي مايكروويو زميني
839
بررسي مشخصات كلينيكي و پيامدهاي باليني بيماران حامله وپس از وضـــع حمل بستري در واحد مراقبت هاي ويژه (ICU) مركز آموزشي و درماني الزهرا-شهررشت كشور ايران طي سالهاي 1388 لغايت 1393
840
بررسي مشخصات كمي و كيفي جنگل‌كاري هاي كاج الدار در پارك شهيد پايدار اردكان
841
بررسي مشخصات متالورژيكي و مكانيكي جوش‌هاي مقاومتي نقطه‌اي فولادهاي زنگ‌نزن
842
بررسي مشخصات موتور CFM56-5B در شرايط طراحي و خارج طراحي
843
بررسي مشخصات مولكولي پلي استايرن در محلول هاي رقيق پليمري با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي (MD)
844
بررسي مشخصات نخ نانوليفي توليدي با جمع كننده مايع در الكتروريسي با چند نازل
845
بررسي مشخصات نوري ليزرهاي نقطه كوانتومي
846
بررسي مشخصات هيدروليكي جريان در شيب‌شكن‌هاي قائم مجهز به مستهلك‌كننده شبكه‌اي و تبديل همگرا در بالادست با جريان زيربحراني
847
بررسي مشخصات و استانداردهاي آزمون كيفيت كف هاي كاذب و پيشنهاد استاندارد مناسب
848
بررسي مشخصات و ساختار كاغذهاي مصرفي و كاغذهاي توليد داخلي براي چاپ افست ورقي و مشكلات رايج ناشي از آن در چاپ
849
بررسي مشخصات و عملكرد مبدل گشتاور ﴿تورك كانورتر﴾
850
بررسي مشخصات و نحوه عملكرد سيستم حفاظت و زمين در شبكه هاي توزيع با حضور منابع پراكنده
851
بررسي مشخصات، الزامات و روشهاي آزمون اجزاء و كيت هاي CNG
852
بررسي مشخصه انتقال ساختار زمين ناقص D6S
853
بررسي مشخصه ها و خواص خوردگي و سايشي لايه هاي الكترواسپارك (ESA) ا الكترود كامپوزيتي استيم 4 و فروكروم و مقايسه با پوشش سخت آبكاري جهت جايگزيني آن
854
بررسي مشخصه هاي اجتماعي و ميزان آگاهي و ارتباط آنها با رفتارهاي بهداشتي مادراني كه كودكان آنان مبتلا به اسهال هاي مكرر مي شود در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشكي شهر تهران
855
بررسي مشخصه هاي اكسايش الكتروكاتاليستي – استيل– L – سيستئين در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو مواد و يك اصلاح گر
856
بررسي مشخصه هاي الكتروشيميايي 3 و 4- دي هيدروكسي فنيل آلانين، هموژنتيسيك اسيد و 3 و 4- دي هيدروكسي فنيل استيك اسيد- مطالعات تجربي و نظري
857
بررسي مشخصه هاي الكتروشيميايي و اثرات الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو لوله كربني چند ديواره حاوي اصلاح گر در اكسايش هيدرازين و هيدروكسيل آمين
858
بررسي مشخصه هاي امواج ناشي ازباد در خليج فارس (منطقه بوشهر)
859
بررسي مشخصه هاي برجسته لفظي ، ساختاري ومحتوايي شعر نصرالله مرداني
860
بررسي مشخصه هاي پوشش هاي نانو كامپوزيتي HA/YSZ توليد شده به روش لايه نشاني الكتروفورتيك
861
بررسي مشخصه هاي تجزيه نوري بتاكاروتن در سيستم هاي كاربردي
862
بررسي مشخصه هاي جريان - ولتاژ نانواسكوئيدهاي DC
863
بررسي مشخصه هاي دوده و پلي اتيلن و اثرات آنها بر راندمان پخش و خواص نانوكامپوزيت نهايي
864
بررسي مشخصه هاي رمانتيسم درشعر احمد عزيزي
865
بررسي مشخصه هاي فكري وزباني شعر شاعران لك زبان متقدم ومتاخر لرستان ﴿ مطالعه موردي ده شاعر برجسته﴾
866
بررسي مشخصه هاي فيزيكي، توزيع قائم سرعت صوت و عمق لايه ي صوتي در درياي خزر
867
بررسي مشخصه هاي فيزيكي، توزيع قائم سرعت صوت و عمق لايه ي صوتي در درياي عمان
868
بررسي مشخصه هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان گنبد كاووس
869
بررسي مشخصه هاي كيفي در انتقال سيگنال ديجيتال ( مفاهيم ، استاندارها و روشهاي اندازه گيري)
870
بررسي مشخصه هاي متالورژيكي روكش هاي سخت فولاد زنگ نزن مارتنزيتي ايجادشده به روش جوشكاري زيرپودري
871
بررسي مشخصه هاي مسكن دربافت كهن شهر قزوين در تطابق با آسايش اقليمي
872
بررسي مشخصه هاي نپ در پارچه و قابليت رنگ پذيري آن
873
بررسي مشخصه هاي هيدروليكي جريان در سرريزهاي گابيوني مورب با مقطع ذوزنقه اي
874
بررسي مشخصه يابي و خالص سازي درهم تنيدگي در اطلاعات كوانتومي , Review characterizing and purification of entanglement in quantum information
875
بررسي مشخصه يابي وخالص سازي درهم تنيدگي در اطلاعات كوانتومي
876
بررسي مشخصه‌هاي اپتيكي نانوكامپوزيت Pt/PANI به‌منظور استفاده در ابزارهاي فتوولتائيك
877
بررسي مشخصه‌هاي باروري در زنان حداقل يكبار ازدواج كردۀ كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر در شهر يزد
878
بررسي مشخصيات فردي، عوارض و نتايج درمان در بيماران مبتلا به سنگ كليه و حالب فوقاني تحت عمل CSPCNL مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي و گلسار رشت از بهمن سال 1386 لغايت اسفند 88
879
بررسي مشددهاي ناپايدار با استفاده از تكنيك تبديل فوريه سريع
880
بررسي مشددهاي ناژايدار با استفاد ه از تكنيك تبديل فوريه سريع
881
بررسي مشعلهاي سوخت مايع تميزه كننده با بخار و طراحي يك نمونه
882
بررسي مشق هاي پنهان و حفاظت و مرمت نمونه اي در كاخ عاليقاپو ي اصفهان
883
بررسي مشق هاي پنهان و حفاظت و مرمت نمونه اي در كاخ عاليقاپوي اصفهان
884
بررسي مشكل ترافيك در بافت فرسوده نمونه موردي: منطقه ثامن مشهد
885
بررسي مشكل تطبيق منطقهاي در آموزش بر خط شبكه هاي عصبي
886
بررسي مشكل تغذيه نامناسب كودكان و طراحي وسيله سرگرمي براي اصلاح الگوي تغذيهء گروه سني 9-7 سال
887
بررسي مشكل خشك كردن دست در اماكن عمومي و ارائه راه حل عملي
888
بررسي مشكل مهاجرت گاز در چاههاي خانگيران
889
بررسي مشكلات ( آموزش باليني) كارشناسان مامايي در تهران و استان مركزي در سالهاي تحصيلي 70-69
890
بررسي مشكلات ، معايب و مزاياي كلاس هاي چند پايه اي
891
بررسي مشكلات ، معايب و مزاياي كلاس هاي چند پايه اي
892
بررسي مشكلات آبگير شرق شبكه آبياري دز توسط مدلسازي با نرم افزار SSIMM [اس. اس. آي. ام. ام.] و ارائه راه حل براي آن
893
بررسي مشكلات آبياري تحت فشار و ارزيابي راندمان سيستم هاي آبياري تحت فشاراجرا شده دراستان قم
894
بررسي مشكلات آماده سازي كانال با وسايل چرخشي و دستي نيكل تيتانيوم
895
بررسي مشكلات آماده سازي كانال با وسايل چرخشي و دستي نيكل تيتانيوم
896
بررسي مشكلات آموزش درشاخه فني وحرفه اي در هنرستان دخترانه شهرستان كردكوي
897
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك
898
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدايي در مناطق دو زبانه ( تركمن نشين ) استان گلستان از ديدگاه آموزگاران و مديران
899
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدايي در مناطق دو زبانه (آق قلا )از ديدگاه مديران و آموزگاران
900
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدايي در مناطق دو زبانه شرق مازندران از ديدگاه آموزگاران و مديران در سال تحصيلي 75-76
901
بررسي مشكلات آموزش و پرورش در يكي از مناطق محروم كرج
902
بررسي مشكلات آموزش و پرورش عشاير كوچنده بختياري مقطع ابتدايي
903
بررسي مشكلات آموزشگاههاي غيرانتفاعي و اثرات آن در شهرستان برازجان
904
بررسي مشكلات آموزشي - اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز گرگان
905
بررسي مشكلات آموزشي دانش آموزان دختر مقطع متوسط منطقه مراوه تپه
906
بررسي مشكلات آموزشي دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 2 يزد
907
بررسي مشكلات آموزشي ودرسي درمنطقه بسطام درسال تحصيلي 84-85
908
بررسي مشكلات اجتماعي ترنس سكسوال ها قبل و بعد از عمل تغيير جنسيت
909
بررسي مشكلات اجتماعي روشندلان تحت پوشش بهزيستي دراستان قم
910
بررسي مشكلات اجتماعي- فرهنگي دانشجويان دختر خوابگاهي ﴿ بررسي موردي خوابگاه شقايق درسال 81-80﴾
911
بررسي مشكلات اجتماعي ناشنوايان درشهراصفهان
912
بررسي مشكلات اجرايي شاغلين به مشاوره در انجام وظايف محوله در مدارس متوسطه نظام جديد اموزش وپرورش مشهد
913
بررسي مشكلات اخلاقي نوجوانان ناحيه دو استان يزد
914
بررسي مشكلات ادامه تحصيل فرهنگيان (مقطع راهنمايي )شهرستان سرخس (طرح طبه بندي مشاغل ،تسهيلات ادامه تحصيل )
915
بررسي مشكلات ارزشيابي توصيفي كيفي از ديدگاه معلمان و والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان سال تحصيلي 89-1388
916
بررسي مشكلات ازدواج درجوامع مدرن و سنتي شهر ساوه
917
بررسي مشكلات استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت در بخش خدمات و توليد و ارائه راهكارهاي لازم ﴿ در شركت هاي خدمات انفورماتيك﴾
918
بررسي مشكلات اسكلتي - عضلاني در دندانپزشكان شهر يزد در سال 77
919
بررسي مشكلات اشتغال فارغ التحصيلان علوم انساني دانشگاه يزد
920
بررسي مشكلات اعضاي تعاونيهاي عضو اتحاديه تعاون روستايي شهرستان اردكان
921
بررسي مشكلات اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي زنان خودسرپرست تحت پوشش كميته امدادامام خميني (ره )
922
بررسي مشكلات اقتصادي خانواده هاي بي سرپرست نيازمند در سطح برازجان
923
بررسي مشكلات امر ازدواج دانشجويان مراكز آموزش عالي شهر يزد
924
بررسي مشكلات امر ازدواج دانشجويان مراكز آموزش عالي شهر يزد
925
بررسي مشكلات اموزشي مقطع ابتدايي تربت جام
926
بررسي مشكلات انتخاب رشته دانش آموزان شهرستان آزاد شهر
927
بررسي مشكلات بازار يابي و فروش در شركت پتروشيمي خراسان و ارائه راهكارهاي ممكن
928
بررسي مشكلات بازاريابي هاي تعاوني هاي توليدي (بررسي موردي تعاونيهاي توليدي شهرستان نطنز)
929
بررسي مشكلات بازنشستگان فرهنگي شهر لاهيجان.
930
بررسي مشكلات بافت نخ پنبه اي در بافندگي پودري و چگونگي رفع آنها
931
بررسي مشكلات بانوان فرهنگي سطح شهرستان قائم شهر سال تحصيلي 81 - 80
932
بررسي مشكلات بعد از تحويل پروتز كامل و علل اصلي ايجاد آنها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از مهر ماه 1375 لغايت بهمن ماه 1377
933
بررسي مشكلات بعد از طلاق
934
بررسي مشكلات بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي بيماران بالغ مبتلا به هموفيلي مراجعه كننده به درمانگاه خون مجتمع درمانگاهي امام خميني
935
بررسي مشكلات پيرامون مد و صنعت پوشاك ايران
936
بررسي مشكلات تاكسيراني در شهرستان اسفراين
937
بررسي مشكلات تحقيق در رشته هاي علوم انساني از ديدگاه اساتيد دانشكده هاي علوم انساني دانشگاه اصفهان
938
بررسي مشكلات ترافيكي با رويكرد رفع آن (نمونه موردي:شهر خاش)
939
بررسي مشكلات تربيتي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از ديگاه مشاوران در شهرستان بندر تركمن و گميشان
940
بررسي مشكلات تربيتي دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي از ديدگاه مديران در شهرستان بندر تركمن و گميشان
941
بررسي مشكلات تربيتي دانش اموزان دختر مقطع متوسظه از ديدگاه مشاوران ومديران
942
بررسي مشكلات ترجمه طنز: يك بررسي تطبيقي در زبانهاي فارسي و آلماني
943
بررسي مشكلات تغذيه اي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر اصفهان به منظور ارائه الگوي مناسب
944
بررسي مشكلات تغذيه اي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان به منظور ارائه ي الگوي مناسب
945
بررسي مشكلات جسمي ، اجتماعي و اقتصادي بيماران بالغ مبتلا به جذام مراجعه كننده به مركز بررسي و تحقيق بيماريهاي پوستي و جذام استان گيلان در سال 75-1374
946
بررسي مشكلات جسمي، رواني و اجتماعي بيماران داراي دستگاه ضربان ساز قلب كه تحت پوشش بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران مي باشند.
947
بررسي مشكلات حاملگي و زايمان در زنان كم سن و سال﴿Teenager﴾- بررسي 100 مورد در زايشگاه رشت
948
بررسي مشكلات حفاري با محوريت هرزروي سيال حفاري در ميادين گازي زاگرس جنوبي
949
بررسي مشكلات حمل و نقل و ترافيكي در بافت فرسوده استان قم
950
بررسي مشكلات حمل و نقل و سيستم مكانيزه پرداخت كرايه به منظوردستيابي به پرداخت سريع و تاثير آن در جلب مشاركت پيمانكاران حمل مواد نفتي در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
951
بررسي مشكلات خانوادگي وميزان افسردگي درمدرسه دخترانه راهنمايي شاهد وعادي ناحيه 2رشت
952
بررسي مشكلات خانوادگي وميزان افسردگي درمدرسه دخترانه راهنمايي شاهد وعادي ناحيه 2رشت
953
بررسي مشكلات خانواده در ارتباط با نوجوانان
954
بررسي مشكلات خانواده كودكان استثنايي كم توان ذهني دختر و پسر مقطع ابتدايي شهر بوشهر
955
بررسي مشكلات خانواده هاي داراي كودك عقب مانده ذهني تحت پوشش مراكز بهزيستي استان گيلان سال 88-1387
956
بررسي مشكلات خانواده هاي داراي كودكان استثنايي در سه شهر سميرم،حنا و ونك
957
بررسي مشكلات خط فارسي در نوشتن املاء در دانش آموزان دختر فارسي زبان دوره ابتدايي "اول تا پنجم " ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان كرج
958
بررسي مشكلات خوابگاههاي دانشجويي
959
بررسي مشكلات دانجشويان دانشگاه پيام نورمركز بهشهر
960
بررسي مشكلات دانشجويان خارجي دانشگاه هاي دولتي اصفهان
961
بررسي مشكلات دانشجويان مجتمع علوم انساني در رابطه با واحد نقليه و تعيين عوامل موثر بر آن
962
بررسي مشكلات داوران ليگ برتر فوتبال و ارائه راه كارهاي حل مشكل
963
بررسي مشكلات دختران دبيرستاني دوزبانه ارمني- فارسي از منظر توانش ارتباطي
964
بررسي مشكلات دختران دبيرستاني دوزبانه ارمني- فارسي از منظر توانش ارتباطي
965
بررسي مشكلات درس انشا در پايه ي پنجم ابتدايي نواحي شهري شهرستان سنندج
966
بررسي مشكلات درس تربيت بدني مدارس متوسطه و راهنمايي شهرستان اهر از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني
967
بررسي مشكلات درسي قرآن در دستيابي به اهداف آموزشي آن در دبيرستانهاي ناحيه دو يزد
968
بررسي مشكلات دسترسي مسافرين به پايانه هاي مسافري بين شهري و راهكارهاي حل آن ﴿ در شهرهاي بزرگ ايران ﴾
969
بررسي مشكلات دوران نوجواني و جواني از ديدگاه دانش آموزان دختر متوسطه شهر فردوس و ارائه راهكار
970
بررسي مشكلات رانندگان تاكسي و ميني بوس﴿حمل و نقل مسافربري﴾ مسير كاشان - آران بيد گل
971
بررسي مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اتيسم
972
بررسي مشكلات رواني-اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده درشهرستان فردوس
973
بررسي مشكلات زنان جوياي كار فارغ التحصيل دانشگاهي شهر بجنورد
974
بررسي مشكلات زنان كارمند در استان بوشهر
975
بررسي مشكلات زنجيره تأمين صنايع دستي استان ايلام گليم و گليم نقش برجسته
976
بررسي مشكلات زوجي زنان ديابتي نوع دو شهر اصفهان و آموزش مثبت‌نگري بر كيفيت رابطه زناشويي و كيفيت زندگي آنان
977
بررسي مشكلات زوجين در دوران عقد و مقايسه تأثير مشاوره مبتني بر اين مشكلات و مشاوره آماده‌سازي پيش از ازدواج (مدل اولسون) بر اين مشكلات
978
بررسي مشكلات سازشي ناشي از تعارض روشهاي تربيتي خانه و مدرسه در بين دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ناحيه يك شهرستان ساري ، از ديدگاه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ناحيه يك ساري در سال تحصيلي 83 - 1382
979
بررسي مشكلات سراميك سنتي ايران (درارتباط با لعاب و بدنه )،(سراميك نطنز و شهرضا)
980
بررسي مشكلات سقف ميني بوس ايويكو و طراحي اوليه سقف جديد با استفاده از مواد مركب
981
بررسي مشكلات سوپر آلياژها در صنايع توليد نيرو؛ عمليات حرارتي
982
بررسي مشكلات شركت تعاوني فرش دستباف اردكان و ارائه راهكارها
983
بررسي مشكلات شركتهاي تعاوني پرورش ميگو در آبادان
984
بررسي مشـكلات شناخـتي، عاطـفي و رواني _ حركتـي معلمان مقطع ابتدايي در رابطه با اجراي متناسب برنامه ارزشيابي كيفي _ توصيفي
985
بررسي مشكلات شيل در حفاري و راهكارهاي جلوگيري از بروز آنها (در منطقه فلات قاره سازندهاي پابده ، گورپي و لافان )
986
بررسي مشكلات صنايع دستي منطقه پاوه واورامانات
987
بررسي مشكلات صنعتي اسيد فسفريك مورد مصرف در صنايع غذايي
988
بررسي مشكلات طرح رتبه بندي معلمان و عوامل موثر در اجراي آن جهت افزايش انگيزش شغلي، از ديدگاه معلمان شهرستان لردگان
989
بررسي مشكلات عاطفي ، اجتماعي كودكان بي سرپرست
990
بررسي مشكلات عاطفي و تحصيلي دختران دبيرستان هاي ناحيه 5 اصفهان در سال تحصيلي 90-91
991
بررسي مشكلات عبور و مرور (ترافيك) در شهر اصفهان و ارائه راه حلهاي آن
992
بررسي مشكلات عضلاني در دندانپزشكان شهر يزد در شهريور، مهر و آبان سال 1377
993
بررسي مشكلات عمده تربيتي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهرستان تنكابن از ديدگاه مديران ومشاوران.
994
بررسي مشكلات عمده موجود در فاز شناخت و تحليل در پروژه‌هاي بزرگ نرم‌افزاري
995
بررسي مشكلات غذا خوردن كودكان
996
بررسي مشكلات فراوري سرب و روي ايران
997
بررسي مشكلات فرهنگي ، اجتماعي مردان متاهل شهرستان شاهرود در سال 1387
998
بررسي مشكلات فصل مشترك فازهاي طراحي و اجرا در پروژه هاي طرح و ساخت ساختمان ( EPC ) و ارائه راهكارها
999
بررسي مشكلات كار و مسئوليت هاي زن خانه داردر شهر تهران در گروه سني 21 تا 36 سال
1000
بررسي مشكلات كالبدي محله هاي قديم شهر فسا و برنامه ريزي لازم براي رفع آنها
بازگشت