<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي قابليت فرآوري زئوليت حصاربن و سنتز زئوليت نوع A
2
بررسي قابليت فرآوري گيلسونيت هاي منطقه كرمانشاه
3
بررسي قابليت فرآيند در پروفاي لهاي خطي
4
بررسي قابليت فرم پذيري دستي بدنه چيني زجاجي
5
بررسي قابليت فلوتاسيون كانسنگ سرب و روي پرپيريت معدن زير زميني گوشفيل ايران كوه
6
بررسي قابليت قانون مجازات اسلامي 1392 در پيشگيري از جرايم اطفال با تاكيد برجرم سرقت
7
بررسي قابليت قانون مجازت اسلامي 1392 در پيشگيري از جرايم اطفال با تاكيد بر جرم سرقت
8
بررسي قابليت كار پذيري و فورج پذيري فولادهاي تف جوشي شده
9
بررسي قابليت كاركرد مفاهيم اساطيري در طراحي برندينگ مورد پژوهي:نايكي،آمازون،هرمس-پاريس،ونوس،آپولو.
10
بررسي قابليت كنترل و تصحيح خطا در كدگذاري شبكه
11
برﺭﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺘﺪﻟﻮﮊﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ
12
بررسي قابليت مديريت رطوبت در منسوجات دولايه مركب از لايه بي‌بافت و غشاي الكتروريسي شده
13
بررسي قابليت مكانيزه كردن لايه d2 معدن بزرگ پابدانا
14
بررسي قابليت منابع آب زير زميني در سازند كارستي كوه خورين كرمانشاه با روش هاي ژئو فيزيكي
15
بررسي قابليت نهشته هاي دشت كرمانشاه جهت تصفيه طبيعي فاضلاب
16
بررسي قابليت ها و توان هاي استان كرمان در توسعه گردشگري
17
بررسي قابليت ها و توانمندي هاي تايپوگرافي فارسي در طراحي عنوان بندي فيلم
18
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي توسعه فيزيكي شهر گيلوان
19
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي ژئومورفولوژيكي در روند توسعه فيزيكي شهرها (نمونه موردي: شهراصفهان )
20
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي قانون بير-لامبرت در تعيين رمق كشي رنگرزي و جايگزيني تخمين آن با داده هاي طيفي
21
بررسي قابليت ها وتوانهاي اكوتوريسم درمديريت وتوسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: دهستان سولقان)
22
بررسي قابليت ها وظرفيت هاي نمد مالي در استان چهار محال بختياري و ارائه ي راهكارههاي جديد براي احياءاين محصول
23
بررسي قابليت هاي بصري در بافت شهر كويري كاشان از منظر فرم و فضا
24
بررسي قابليت هاي تئاتر روايي بر مبناي نظرات برشت براي اجراي نمايش هاي آموزشي كودكان و نوجوانان
25
بررسي قابليت هاي تصويري آثار رمزي سهروردي با رويكرد به داستان آواز جبرئيل
26
بررسي قابليت هاي توسعه گردشگري در دسترس با تأكيد بر كاربران ويلچر و نابينايان در موزهها (مورد مطالعه: موزه تاريخ طبيعي و تكنولوژي شهر شيراز)
27
بررسي قابليت هاي توسعه گردشگري كويري مطالعه موردي : روستاهاي شهرستان خور بيابانك , the study of desert tourism development capabilies case study :villages of khour and biabank
28
بررسي قابليت هاي خط كوفي تزييني در طراحي و ساخت زيور آلات برنجي
29
بررسي قابليت هاي خيابان قيام شهر يزد در جهت رسدن به الگوهاي پياده مداري
30
بررسي قابليت هاي رنگرزي برگ درخت خرمالو بر روي كالاي پشمي
31
بررسي قابليت هاي رنگرزي گياه بابونه بر كالاي پشمي
32
بررسي قابليت هاي روش اويلر ديكانولوشن در تعيين ويژگي هاي توده هاي مولد آنومالي هاي ميدان پتانسيل
33
بررسي قابليت هاي طرح هاي فرش ايران براي طراحي لباس
34
بررسي قابليت هاي طرح هاي فرش دستبافت ايران براي استفاده آنها در نقش برجسته هاي سفالين
35
بررسي قابليت هاي طرحهاي فرش ايران براي طراحي لباس
36
بررسي قابليت هاي عناصر روايي هنرهاي نمايشي ايراني در ساخت زبان انيميشني جايگزين و ايراني
37
بررسي قابليت هاي عناصر روايي هنرهاي نمايشي ايراني در ساخت زبان انيميشني جايگزين و ايراني
38
بررسي قابليت هاي فرمي نقوش ﴿قابي وخشتي﴾
39
بررسي قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
40
بررسي قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
41
بررسي قابليت هاي كشاورزي مناطق خشك جنب حاره اي (مطالعه موردي شهرستان نائين)
42
بررسي قابليت هاي گبه به منظور تطبيق و هماهنگي با دكوراسيون داخلي
43
بررسي قابليت هاي گرافيكي نقشمايه هاي گنبد هاي سرخ و كبود مراغه در طراحي هويت بصري سازماني هتل
44
بررسي قابليت هاي گرافيكي نقوش محراب هاي دوره ي سلجوقي و ايلخاني
45
بررسي قابليت هاي ماشين تخت باف اشتول با استفاده از نرم افزار سينترال
46
بررسي قابليت هاي مجتمع زيستي
47
بررسي قابليت هاي نرم افزار سي اس آي بريدج در مهندسي پل
48
بررسي قابليت هاي نقوش گچبري خانه بروجردي ها در گرافيك محيطي
49
بررسي قابليت هاي نمايشي تاريخ بيهقي , beyhaqi display features
50
بررسي قابليت هاي نمايشي موجودات سحرآميز در كتاب عجايب نامه ﴿عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات﴾
51
بررسي قابليت هاي نمايشي موجودات سحرآميز در كتاب عجايب نامه ﴿عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات﴾
52
بررسي قابليت هاي هنر خوشنويسي ايراني در هويت بخشي فضاي شهري و المان هاي شهري در ايران
53
بررسي قابليت هاي هنر نگارگري ايراني براي دستيابي به بازيگري شيوه مند
54
بررسي قابليت و توليد انواع بافت در ماشين گردباف يك سيلندر مجهز به چهار پايه سوزان
55
بررسي قابليت و سينتيك جذب روي از پساب هاي صنعتي بر جاذب هاي طبيعي و كم بها
56
بررسي قابليت يك منسوج سه‌بعدي به‌عنوان فيلتر غبارگير كولرآبي
57
بررسي قابليت‌هاي رسانه كميك استريپ در انتقال آموزه‌هاي فرهنگي داستان‌هاي كهن فارسي به كودكان10-12 سال با تاكيد بر داستان‌هاي هفت پيكر نظامي
58
بررسي قابليت‌هاي هنر نگارگري ايراني براي دستيابي به بازيگري شيوه‌مند
59
بررسي قابليتهاي اقتباس موثر از فضاي داستانهاي سهروردي براي انيميشن
60
بررسي قابليتهاي تذهيب در قطعات خوشنويسي
61
بررسي قابليتهاي توسعه گردشگري كويري روستاهاي خور وبيابانك
62
بررسي قابليتهاي خط كوفي از جهت طراحي و اجرا در تزئينات وسايل چوبي
63
بررسي قابليتهاي خط كوفي از جهت طراحي و اجرادر تزئينات وسايل چوبي
64
بررسي قابليتهاي خطوط فارسي در طراحي علائم نوشتاري
65
بررسي قابليتهاي داده هاي MODIS در برآورد توليد گياهي در منطقه سميرم -بروجن
66
بررسي قابليتهاي روش فيتيله اي
67
بررسي قابليّت ها و جنبه هاي نمايشي در كتاب دا
68
بررسي قابهاي موجك روي گروهها و ابرگروهها
69
بررسي قاچاق انسان و اعضاء بدن از نظر فقه،حقوق موضوعه و اسناد بين المللي
70
بررسي قاچاق زنان و كودكان از ديدگاه حقوق بين الملل بشر
71
بررسي قاچاق مواد مخدر از طريق مرز شرقي كشور و تاثيرات آن بر جرايم مرتبط
72
بررسي قارچ اندوميكوريزي واسترس شوري برلوبياچشم بلبلي
73
بررسي قارچهاي جلدي-گوارشي راتوسهاي شهر تهران
74
بررسي قاطعيت در گفتار زنان و مردان كرد زبان در اسلام آباد غرب بر اساس رويكرد تسلّط ليكاف
75
بررسي قاعده بغي در فقه مذاهب پنج گانه
76
بررسي قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادي
77
بررسي قاعده لاضرر
78
بررسي قاعده ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع
79
بررسي قاعده مندي ها و خواص ترموديناميكي سيالات تجمعي با استفاده از معادلات حالت مكعبي
80
بررسي قاعده مندي ها و خواص ترموديناميكي سيالات قطبي و غير قطبي با استفاده از معادلات حالت
81
بررسي قالب شعر سپيد با تكيه بر اشعار سپيد منوچهر آتشي
82
بررسي قالب هاي استروژن سرد و طراحي قالب اكستروژن گزپنين
83
بررسي قالب‌هاي معنايي افعال حسي ـ ادراكي در قرآن كريم
84
بررسي قالبهاي برش و تحليل تنش و بهينه سازي پانچ به وسيله نرم افزار ABAQUS
85
بررسي قالبهاي تزريق پلاستيك و نقش انتقال حرارت و فشار در طراحي آنها
86
بررسي قالبهاي دائمي و خواص آلياژهاي آلومينيوم در آن
87
بررسي قالي استان خراسان جنوبي
88
بررسي قالي اسدآباد با تاكيد بر سبك شناسي و طرح و نقش
89
بررسي قالي تك پود ، تپ كوب شهر چالشتر ﴿ قالي هاي بي بي باف ﴾
90
بررسي قالي جوشقان
91
بررسي قالي روستاي بيدگينه از توابع استان زنجان ومرمت يك نمونه از آن
92
بررسي قالي كرمان با تاكيد بر سبك شناسي
93
بررسي قالي مشهد و معرفي كارگاه فرش آستان قدس رضوي مشهد
94
بررسي قالي مشهد و معرفي كارگاه فرش آستان قدس رضوي مشهد
95
بررسي قالي ملاير
96
بررسي قالي مود و درخش
97
بررسي قالي نائين ودلايل ركورد آن در دوره ي اخير
98
بررسي قالي هاي پلونزي و بافت يك نمونه از آن
99
بررسي قالي هاي تركمني با تاكيد بر دست بافته ها و صنايع دستي آن
100
بررسي قالي هاي تركمني با تاكيد بر دست بافته ها و صنايع دستي آن
101
بررسي قالي هاي خشتي منطقه چالشتر جهت طراحي براي فرش هاي امروزي
102
بررسي قالي هاي موزه ملي ملك
103
بررسي قالي همدان ﴿ شهر بافت و روستايي بافت ﴾
104
بررسي قاليبافي اصفهان در اواخر قاجار و بافت يك نمونه از آن
105
بررسي قاليچه هاي تصويري با نگاهي ويژه به شاهنامه
106
بررسي قاليچه هاي تصويري قرون 13و14 ه.ق ايران با موضوع تصوير انسان موجود در موزه فرش ايران
107
بررسي قاليهاي معاصر تبريز
108
بررسي قانون اصل44 و آثار آن بر نقد شوندگي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس سهام اوراق بهادار تهران
109
بررسي قانون اول و دوم ترموديناميك در خشك كن بستر شناور
110
بررسي قانون سرقت
111
بررسي قانون من ملك شيئا ملك الاقرار به با رويكردي بر نظرات حضرت امام
112
بررسي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب (1393) و تطبيق آن با قانون سابق
113
بررسي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب (1393) و تطبيق آن با قانون سابق
114
بررسي قانون نفوذ در مواد مركب و مقايسه آن با نتايج تجربي
115
بررسي قانون هيوم در پرتو واقعگرايي انسان مدار هيلاري پاتنم
116
بررسي قتل از موانع ارث
117
بررسي قتل غير اهل كتاب درفقه و حقوق موضوعه
118
بررسي قتلهاي ارتكابي توسط شخص صغير ومجنون در نظام قضايي ايران و انگليس
119
بررسي قد و وزن با پرولاپس اعضاي لگني در مراجعين درمانگاه ژنيكولوژي بيمارستان الزهرا در ارديبهشت 1380
120
بررسي قداست آب و ضرورت حفاظت از آن در قرآن و روايات
121
بررسي قدرت آنتي اكسيداني در كالوس ها
122
بررسي قدرت بازاري در زنجيره خريد محصول سيب درختي
123
بررسي قدرت پوشانندگي مواد رنگزا با استفاده از تحليل داده هاي طيفي
124
بررسي قدرت پيش بيني كنندگي ابعاد هويتي فرزندان از طريق ابعاد فرزندپروري والدين
125
بررسي قدرت پيشگويي كنندگي الگوي اعتقاد بهداشتي در رفتار خودآزمايي پستان در بهورزان زن استان گيلان در سال 1396
126
بررسي قدرت تخيل و خلاقيت در دختران و پسران دبيرستاني
127
بررسي قدرت چسبندگي پوششهاي آلي بر روي زمينههاي پلي‌اولفيني توسط بهبوددهنده نانوپوشش پلي‌دوپامين
128
بررسي قدرت خريد معلمان و هزينه سرانه دانش آموزان به قيمت هاي ثابت بين سالهاي تحصيلي 62-1361 الي 72-1371
129
بررسي قدرت خريد واقعي درآمدهاي نفتي ايران 65 - 1346
130
بررسي قدرت رنگ دهي برگ درختچه زرشك و اندازه گيري ثبات هاي آن
131
بررسي قدرت رنگزايي با استفاده از داده هاي طيفي
132
بررسي قدرت نفوذ يك پرتابه الكترومغناطيسي با سرعت Supersowc در اهداف تعيين شده به روش عددي
133
بررسي قدرت و مقايسه رنگبري جاذبها در حمام رنگرزي حاوي رنگزاهاي آنيونيك
134
بررسي قدمها و توالي در يك برنامه ريزي و كنترل توليد جامع (شركت ساخت ماشين آلات نساجي غدير يزد)
135
بررسي قرائت كسائي-از قراء سبعه-و جايگاه وي در تاريخ قرائات
136
بررسي قرار بازداشت موقتدرحقوق كيفري ايران وفقه اسلامي
137
بررسي قراردادهاي EPC [اي. پي. سي.] و طرح ساخت
138
بررسي قراردادهاي آتي در فقه اماميه و مباني حقوقي ايران
139
بررسي قراردادهاي اماني در حقوق ايران
140
بررسي قراردادهاي نفتي ميان دولت ها و شركت هاي خارجي از ديدگاه حقوق بين الملل توسعه
141
بررسي قرارهاي قابل اعتراض و غير قابل اعتراض در دادسرا و دادگاه
142
بررسي قرينگي ريشه و مورفولوژي كانال ريشه هاي دندان هاي مولار فك بالا و پايين در يك جمعيت ايراني توسط Cone beam computed tomography
143
بررسي قصاص جمعي در فقه و حقوق جزا
144
بررسي قصايد ديوان سنايي غزنوي از منظر بيان و بديع
145
بررسي قصايد ديوان سنايي غزنوي از منظر بيان و بديع
146
بررسي قصّه‌ي حيوانات در شعر احمد‌شوقي و پروين‌اعتصامي
147
بررسي قضاوت اخلاقي كودكان 10-11 ساله ناحيه يك مشهد
148
بررسي قضاوت زن از ديدگاه فقها
149
بررسي قضاوت هاي حضرت علي(ع) بر حسب دلايل
150
بررسي قضاياي با ناخ حاوي نسخه مجانبا طولپا از 1p
151
بررسي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متري مخروطي
152
بررسي قضاياي نقطه ثابت و تقريب نقطه ثابت براي نگاشت هاي واقع در رده T,a) A)
153
بررسي قضاياي وجود و يكتايي جواب معادلات ديفرانسيل فازي مرتبه دوم .
154
بررسي قضايايي در تجزيه حلقه هاي متناوب
155
بررسي قضيه نقطه ثابت و بهترين نقاط تقريب در فضاي متريك مختلط
156
بررسي قطبش الكتريكي با توجه به فاز توپولوژيكي بري
157
بررسي قطبش فروالكتريك در تركيبات مولتي به كمك نظريه تابعي FeTiO و 3 BiFeO فروئيك 3چگالي
158
بررسي قطبش ماكروسكوبيك در نيمه رساناهاي كاليم نيتريد، الومينيم نيتريد و آلومينيوم كاليم نيتريد
159
بررسي قطبش ماكروسكوپيك در نيمه رساناهاي كاليم نيتريد آلومينيوم نيتريد و آلومينيوم كاليم نيتريد
160
بررسي قطع تحريك در ژنراتورهاي سنكرون
161
بررسي قطع و برش در آثار گرافيكي
162
بررسي قطعات كامپوزيتي شيادار تحت بار استاتيك
163
بررسي قطعات كامپيوتري ومقايسه آنها
164
بررسي قطعات نيمه رسانا به منظور آشكارسازي ذرات درفيزيك انر‍ژي بالا و تصويربرداري پزشكي ازگذشته تا به امروز
165
بررسي قطعه پيانو و اركستر اثر مرتن فلدمن
166
بررسي قطعه ساخته شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در مواجه با بار ضربه اي
167
بررسي قطعه ساخته شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در مواجه با بار ضربه¬اي
168
بررسي قطعه هاي اول و آخر مجموعه ي "ون رگرد" اثر اليويه مسيان از دو منظر هارموني و ريتم
169
بررسي قلب نحوي در كردي كلهري بر اساس حاشيه هاي نحوي و خطي شدن چرخه اي
170
بررسي قلمروهاي ژئومورفولوژيكي پلاياي سيرجان با تكنيك GIS ,RS
171
بررسي قواعد تايپ Zar و تايپ Times New Roman
172
بررسي قواعد تجربه كاربري روي نرم افزار هاي اندرويد
173
بررسي قواعد تراكم پذيري وكشيدگي مشترك، معادله ي تيت-مارناگان و هم حجم هاي فشار-دما در سيالات محدود شده در نانو حفره ي صفحه اي و رابطه اي ويسكوزيته - كشش سطحي در نانو سيالات
174
بررسي قواعد سيال تجربي با استفاده از پتانسيل يوكاوا
175
بررسي قواعد عروضي در قصايد ناصر خسرو
176
بررسي قواعد عمومي ايقاعات
177
بررسي قواعد فقهي حاكم بر جرائم تعزيري در فقه اماميه
178
بررسي قواعد فقهي مربوط به مصارف بيت المال در فقه اماميه
179
بررسي قواعد فلسفي و ادبي در مناط احكام
180
بررسي قوانين انجمني مبتني بر داده كاوي توزيع شده بر پايه سيستم چند عامله
181
بررسي قوانين ايران در خصوص اقامتگاه
182
بررسي قوانين بين المللي مربوطه به زنان ومقايسه آن با قوانين داخلي ايران.
183
بررسي قوانين تابعيت در حقوق ايران
184
بررسي قوانين تاريخي از منظر قرآن حكيم
185
بررسي قوانين ترموديناميك در تكينگي هاي آينده ي عالم در نظريه ي ﴿ F(R
186
بررسي قوانين رياضي به كار رفته در نقوش فرش هاي ايل يموت به منظور نوآوري در طراحي فرش تركمن
187
بررسي قوانين ريسندگي الياف كوتاه و مقايسه با عملكرد يكي از كارخانجات نساجي
188
بررسي قوانين زندگي مشترك براي داشتن رابطه اي رضايتبخش.
189
بررسي قوانين سازه اي مشترك وضع شده توسط iacaو تاثير آن در طراحي سازه اي تانكر ها
190
بررسي قوانين سازه اي مشترك وضع شده توسط IACS و تاثير آن در طراحي سازه اي فله بر ها
191
بررسي قوانين طلاق، حضانت و ولايت قهري در حقوق ايران و فرانسه
192
بررسي قوانين منابع طبيعي و احياي اراضي موات در فقه و حقوق ايران
193
بررسي قوانين هيوم روتاري به كمك برنامه ريزي كامپيوتري
194
بررسي قوانين و احكام فقهي مربوط به حضانت در مذاهب اسلامي و حقوق مدني ايران
195
بررسي قوانين و مقررات زيست محيطي توسعه شهري در ايران بر مبناي دستور كار 21
196
بررسي قوانين و مقررات مربوط به اعتبارات اسنادي در معاملات تجاري بين الملل به ويژه قوانين ايران
197
بررسي قوت ها و ضعف هاي فرايند تغيير در اجراي طرح ارزشيابي توصيفي ﴿كيفي﴾ در آموزش ابتدايي استان اصفهان
198
بررسي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي برنامه ريزي آموزشي مبتني بر رويكرد مدرسه محوري در آموزش متوسطه استان اصفهان
199
بررسي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها ي فرايند برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش استان كرمان از ديدگاه مديران، دبيران و كارشناسان
200
بررسي قوت هاف ضعف هاف فرصت ها، و تهديدهاي فراروي فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاههاي غرب ايران ( ايلام، كردستان، كرمانشاه، لرستان و همدان ) از ديد اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي در سال تحصيلي 1387-87
201
بررسي قوت و ضعف ،فرصت و تهديد ﴿s.w.o.t)اجراي برنامه راهبردي درسي ملي آموزش و پرورش ايران در پايه اول مقطع ابتدايي شهرستان مريوان در افق 1404
202
بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي تحقق هدف‌ها و انتظارهاي رشدي دوره پيش دبستاني در دو شهر اصفهان و نجف‌آباد
203
بررسي ﻗﻮس پيوندي در راه‌آهن‌هاي ﺳﺮيع‌اﻟﺴﻴﺮ و تعيين مدل انتخاب بهترين نوع قوس پيوندي
204
بررسي قوم باستانشناسي روستاهاي تنگ منصوري و نوخان در استان كرمانشاه و اهميت آنها در تفاسير باستان شناختي
205
بررسي قوم نگارانه از مشاجره هاي زن و شوهر در پنج فيلم ايراني
206
بررسي قيامهاي اجتماعي عهد ايلخا نان (مطالعه موردي :محمود تارابي ،سيد شرف الدين ابراهيم شيرازي ،يعقوب باغباني )
207
بررسي قيدهاي پديده شناسي بر روي پارامترهاي مدل نوترينوهاي استريل به عنوان ماده تاريك گرم
208
بررسي قيمت برق بازار نيروگاه هاي انرژي تجديدپذير و علل تفاوت قيمت
209
بررسي قيمت تمام شده خدمات پست بانك
210
بررسي قيمت سهام در عرضه هاي عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران
211
بررسي قيمت معادل خودروي سمند در كشورهاي منتخب با روش PPP
212
بررسي كابربرد پيچ سنگ سولكس در معدن ذغاسنگ طبس
213
بررسي كاتاليتيكي نانوايزوپلي اسيد گينت بال براي استديفيكاسيون الكل ها در غياب حلال , catalytic esterification studies of alcohols by nano iso - poly acid giant ball in the absence of solvent
214
بررسي كاتاليتيكي نانوايزوپلي اسيد گينت بال و هتروپلي اسيد كگين با بستر آلومينا براي اكسايش الكلها
215
بررسي كاتاليزور ارتقاء يافته در فرايند ريفورمينگ بخار پروپان براي توليد هيدروژن
216
بررسي كاتاليزورهاي Ni بر پايه CeO2-ZrO 2 در فرآيند اكسيداسيون جزئي متان
217
بررسي كاتاليزورهاي اگزوز
218
بررسي كاتاليزورهاي مختلف براي اپوكس دار شدن روغن سويا و مطالعه سينتيك پخت
219
بررسي كاتاليزورهاي مختلف براي اپوكسي دار شدن روغن سويا و مطالعه سينيتيك پخت
220
بررسي كاتاليزورهاي مختلف در تكميل ضد چروك بر روي كالاي پنبه اي و نتيج حاصل از آن
221
بررسي كاتاليست هاي سنتر فيشر - تروپش
222
بررسي كاتاليست هاي مورد استفاده در فرايند كراكينگ كاتاليزوري بستر سيال
223
بررسي كاتاليستهاي زئوليتي
224
بررسي كاتاليستي پلي اكسومتالات هاي نوع كپلرات و نانوكامپوزيت هاي آن ها با چيتوسان و گرافن
225
بررسي كار آمدي زبان آموزان سيستم آموزش از راه دور ﴿پيام نور ﴾ درمقايسه با زبان آموزان آموزش حضوري ﴿ دانشگاه ملي ﴾
226
بررسي كار آيي عدسك آبي در حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
227
بررسي كار بر دو تاثير موسيقي درماني بر ارامش روحي ورواني كودكان پيش دبستاني زير 5 سال
228
بررسي كار و بازده‌ي ماشين گرمايي كوانتومي استرلينگ با مواد كاري مختلف
229
بررسي كارآ ئي و اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت در بهبود كار معلمان
230
بررسي كارآئي ظاهري و واقعي آموزش ابتدائي استان اصفهان در طي دوره 71-66 جهت برآورد روند آينده
231
بررسي كارآئي نمودارهاي كنترل CUSUM در صنعت نساجي و مقايسه آن با نمودارهاي شوهارت
232
بررسي كارآفريني اجتماعي دانشجويان كشاورزي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي ( مطالعه موردي : دانشجويان كارشناسي دانشكده كشاورزي)
233
بررسي كارآفريني فرهنگي وموانع آن دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامي (حوزه ستادي)
234
بررسي كارآمدي ابزار اوراق مشاركت به عنوان يكي از ابزارهاي اعمال سياست پولي در كشور با رويكرد تئوري بازيها
235
بررسي كارآمدي بعد عقلاني – معنوي تربيت ديني در فضاي مجازي
236
بررسي كارآمدي بيوپسي سوزني ترانس توراسيك با هدايت CT وعوارض آن در تشخيص توده هاي ريه،مدياستنو ديواره قفسه سينه در يك مركز راديولوژي در شهرستان رشت
237
بررسي كارآمدي دلبستگي درماني بر سبك هاي دلبستگي، باورهاي ناكارآمد و بهزيستي روان شناختي در دختران (عقدكرده) متقاضي مشاورهازدواج
238
بررسي كارآمدي روش تدريس متمايز زبان ‌آموزان در ايران
239
بررسي كارآمدي سياست عرضه پول بر تورم و توليد در ايران
240
بررسي كارآمدي طراحي و ساخت شهري آمل با توجه به نياز معلولين و سالمندان
241
بررسي كارآمدي فرمهاي توپولوژيك معماري از ديدگاه بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان نمونه موردي طراحي ايستگاه راه آهن رشت
242
بررسي كارآمدي فيلم هاي بدست آمده از فيبروئين ابريشم در درمان آسيب هاي چشم
243
بررسي كارآيند فرايند ورمي كمپوست در كاهش آنتي بيوتيك كوتريموكسازول موجود در كود گاوي
244
بررسي كارآيي آسياي خودشكن كارخانه فرآوري معدن چغارت بافق
245
بررسي كارآيي آيين نامه آموزشي موسسه آموزش از راه دور در دوره راهنمايي از ديدگاه كارشناسان و مديران مراكز آموزش از راه دور
246
بررسي كارآيي ازن زني كاتاليستي با استفاده از نانوكامپوزيت اكسيد روي گوش ماهي سنتزي در حذف علف كش بنتازون از محيط هاي آبي: مطالعه سينتيكي و تعيين ميزان سميت پساب به روش زيست آزموني
247
بررسي كارآيي انديسهاي متامريزم در مقايسه با برآوردهاي بعدي
248
بررسي كارآيي بازار سهام تهران
249
بررسي كارآيي پرتوهاي پر انرژي الكترونيكي به صورت مجزا ودر حضور عوامل مداخله جهت حذف هيوميك اسيدازمحلول هاي آبي
250
بررسي كارآيي پلي اكريل آميد در كنترل فرسايش پاشماني در مدت و شدت هاي مختلف بارندگي
251
بررسي كارآيي تركيب كلرال هيدرات- هيدروكسي زين و تركيب كلرال هيدرات- ميدازولام در خواب كردن كودكان جهت انجام MRI
252
بررسي كارآيي تركيب كلرال هيدرات- هيدروكسي زين و تركيب كلرال هيدرات- ميدازولام در خواب كردن كودكان جهت انجام MRI
253
بررسي كارآيي تكنيكهاي شبكه عصبي مصنوعي و شبكه هاي فازي - عصبي در مدلسازي بارش رواناب در حوزه زاينده رود
254
بررسي كارآيي تله هاي فرموني در شكار بيد سيب زميني (Potato tuber moth (PTMء با نام علمي Phthorimaea opercullela (Lepidoptera : Gelechiidae) در انبار و مزرعه
255
بررسي كارآيي جاذب ساقه جو در حذف كادميوم از محلولهاي آبي به روش پيوسته
256
بررسي كارآيي جدا كننده هاي مغناطيسي ترمدار فرآوري سنگ آهن گل گهر
257
بررسي كارآيي جداكننده هاي مغناطيسي خشك در مدار فرآوري مجتمع سنگ آهن گل گهر
258
بررسي كارآيي چلاتورسنتتيك آهن ومقايسه آن باداروي دسفرال
259
بررسي كارآيي حذف فلز سنگين كادميوم از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات اكسيد آلومينيوم تجاري: مطالعه تعادلي سينتيكي
260
بررسي كارآيي خاكستر هسته خرما و هسته زيتون در حذف نيترات از محلول آبي
261
بررسي كارآيي داروي دكسمدتوميدين تزريقي در ميزان خونريزي وكيفيت فيلد جراحي در بيماران تحت جراحي آندوسكوپي سينوس در مركز آموزشي و درماني اميرالمومنين (ع) رشت در سال 1396-1397
262
بررسي كارآيي دروني آموزش متوسطه نظري (نظام فعلي) طي سالهاي 74-69 و چگونگي برابري فرصت هاي آموزشي در سال تحصيلي 75-74 در استان چهار محال و بختياري به منظور ايجاد اطلاعات لازم در برنامه ريزي
263
بررسي كارآيي دروني دوره ي آموزش عمومي (آموزش ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ) شهرستان بانه در سال هاي تحصيلي 80/79 تا 85/84
264
بررسي كارآيي دروني مقطع متوسطه نظري آموزش و پرورش استان خوزستان در مقايسه با كشور و ارتباط كارآيي دروني با شاخصهاي درونداد
265
بررسي كارآيي دو سالن سنتزي در جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز فلزات از ماتريس هاي مختلف
266
بررسي كارآيي روش ژئوالكتريك در اكتشاف قير طبيعي
267
بررسي كارآيي روش سينك-كانولوشن درواترماركينگ ديجيتالي
268
بررسي كارآيي زئوليت طبيعي منطقه سمنان در رفع آلودگي زيست محيطي مس و كادميم از محلول آبي
269
بررسي كارآيي سياست قيمت گذاري ورود وسايل نقليه شخصي به محدوده مركزي شهر اصفهان
270
بررسي كارآيي سيستم تلفيقي فتوراكتور- بيوفيلتر در حذف آلاينده آن- هگزان از هواي آلوده
271
بررسي كارآيي سيستم هاي DS-UWB با خوشه هاي چند آنتني در كانال هاي محو شدگي
272
بررسي كارآيي شاخص ميانگين متحرك در پيش بيني قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
273
بررسي كارآيي عصاره گياهان سمي در كنترل تاج خروس
274
بررسي كارآيي فرآيند فتوكاتاليزوري تخريب ماده رنگزا توسط نانو ذرات TiO2 تثبيت شده بر روي غشاي نانو ليفي
275
بررسي كارآيي فرمول‌هاي اختلاف رنگ پيشرفته در پيش‌بيني اثر روشنايي پس‌زمينه بر روي اختلاف رنگ درك شده در مقايسه با مدل ظاهر رنگي CIECAM02
276
بررسي كارآيي فروش بيمه هاي عمر توسط نمايندگان بيمه ايران در شهر بوشهر
277
بررسي كارآيي فني شعب بانك صادرات آذربايجان غربي و عوامل تأثيرگذار بر آن
278
بررسي كارآيي فني و اقتصادي مالچ هاي سيماني مسلح و غير مسلح در تثبيت تپه هاي ماسه اي
279
بررسي كارآيي كاتاليزور گرافن اكسيد سولفونه شده براي واكنش هاي استري شدن گليسرول و اتيلن گليكول در محيط استيك اسيد
280
بررسي كارآيي مدار آسيا كني اوليه كارخانه پرعيار كني مجتمع مس ميدوك
281
بررسي كارآيي مدار سيكلون واسطه سنگين كارخانه زغال شويي شركت تكادو طبس
282
بررسي كارآيي مدل پردازش اطلاعات اجتماعي در پيش بيني مشكلات رفتاري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
283
بررسي كارآيي مدل هاي سيستم استنتاج عصبي-فازي تطبيقي و جنگل تصادفي در تهيه نقشه حساسيت زمين‌لغزش (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سردارآباد استان لرستان)
284
بررسي كارآيي مشاوران از ديدگاه دانش آموزان دختر ناحيه 1
285
بررسي كارآيي مشاوران نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان حضرت خديجه خليل شهر
286
بررسي كارآيي نانو لوله هاي كربني فعال تك جداره وچند جداره در حذف يون كروم 6 ظرفيتي از محلول هاي آبي
287
بررسي كارآيي نانوذرات آلوميناي اصلاح شده باليگاندشيف باز (SCHIffbase)در حذف كروم شش ظرفيتي از محلول آبي
288
بررسي كارآيي همزيستي با ميكوريز و تريكودرما در تحمل به خشكي دو رقم سويا در مرحله گياهچه اي
289
بررسي كارآيي و رتبه بندي معادن منتخب سنگ استان يزد بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار
290
بررسي كارائي تثبيت ازت باكتري ريزوبيوم مليلوتي (RHiZObium Meliloti) در شرايط شور
291
بررسي كارائي روش تدريس گروه سيار حل مساله در پيشرفت تحصيلي دانش آمومزان پسر راهنمائي غير انتفاعي امير حسين طالب زاده ناحيه سه اهواز در سال تحصيلي 1386-87
292
بررسي كارائي شاخصهاي پوشش گياهي و خاك به منظور تشخيص بيابان زائي در منطقه اردستان اصفهان
293
بررسي كارائي مديران داراي تحصيلات دررشته مديريت آموزشي نسبت به مديران داراي تحصيلات دررشته هاي ديگر،دردبيرستانهاي شهرستان ساوه
294
بررسي كارائي مشبكه هاي صحيح و تنك ساخته شده بر اساس ساختار A
295
بررسي كارائي معادله كيوبلكا-مانك در پيش بيني مقادير انعكاس طيفي رنگ هاي گواش
296
بررسي كارائي و موانع و مشكلات اجرائي نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه مديران در شهرستان اهواز
297
بررسي كاراريي انعقاد و لخته سازي توام با فرايند جذب سطحي در تصفيه فاضلاب صنعتت كاشي ستاره ميبد
298
بررسي كاراريي سلول نمك زدايي ميكروبي ارتقا يافته در حذف شوري و فلزات سنگين از فاضلاب با توليد همزمان بيوالكتريسيته
299
بررسي كارايي آتاماتون هاي يادگير در تعيين توابع تمايز
300
بررسي كارايي آموزشهاي ترويجي جهاد سازندگي استان گلستان
301
بررسي كارايي آموزشهاي ترويجي جهاد سازندگي در زمينه توليدات دامي (گاو- گوسفند) در منطقه گرگان
302
بررسي كارايي آموزشياران نهضت سواد آموزي استخدام شده
303
بررسي كارايي آموزشياران نهضت سواد آموزي استخدام شده در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
304
بررسي كارايي آيروديناميكي دهانه ورودي يك موتور ميكروجت
305
بررسي كارايي ابزار سودوكالر سيستم ديجيتال CMOS در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال
306
بررسي كارايي ابزار كاليبراسيون سيستم ديجيتال ِDiagora optimeدر ارزيابي طول فايل
307
بررسي كارايي ابزارهاي سياست پولي در بانكداري بدون ربا
308
بررسي كارايي ابزارهاي كنتراست معكوس و فيلتر embossسيستم ديجيتالCMOSدر تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال
309
بررسي كارايي استراتژي مسكن مهر و رضايت متقاضيان
310
بررسي كارايي استفاده از نقاط كوانتومي در لايه ي مياني دي اكسيد تيتانيم تهيه شده به روش سل-ژل، جهت كاربرد در سلول هاي خورشيدي
311
بررسي كارايي اطلاعاتي بازار بورس كالاهاي ايراني(مطالعه موردي: كالاهاي مورد معامله در گروه محصولات كشاورزي)
312
بررسي كارايي اقليمي ايوان در ابنيه سنتي اقليم گرم و خشك
313
بررسي كارايي اكسيداسيون فتو شيميايي هيوليك اسيد با فتوكاتاليزور Ag/Zno در حضور نور خورشيد،Uvc,Uva از محلول هاي آبي
314
بررسي كارايي الگوريتم هاي رده بندي بر روي متون كوتاه فارسي
315
بررسي كارايي ايستگاه هاي راه آهن سريع السير به روش آناليز پوششي داده ها
316
بررسي كارايي بازار سرمايه
317
بررسي كارايي بازاريابي محصولات كشاورزي توسط شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي مطالعه موردي شهرستان بويين مياندشت
318
بررسي كارايي باطله بوكسيت براي جذب آلودگي زيست محيطي فسفات
319
بررسي كارايي باطله معدن كروميت فارياب
320
بررسي كارايي باطله هاي معدن آهن به منظور حذف سولفات و مدل‌سازي فرايند جذب
321
بررسي كارايي باطله ي سنگ هاي ساختماني(پايه آهكي) براي رفع آلودگي زيست محيطي رنگدانه متيلن بلو
322
بررسي كارايي بانك ها با كمك تحليل پوششي داده ها و داده‌كاوي
323
بررسي كارايي برنامه نرم افزاري سودو كالر در تكنيك راديوويزيوگرافي جهت تشخيص پوسيدگي هاي اوليه بين دنداني
324
بررسي كارايي برنامه نرم افزاري سودوكالر در تكنيك راديو ويزيوگرافي جهت تشخيص پوسيدگي هاي اوليه بين دنداني
325
بررسي كارايي بلاكچين براي فرآيند KYC
326
بررسي كارايي بنتونيت اصلاح شده معدن سلفچگان قم با سورفاكتانت هاي كوترنري آمونيوم با خواص آب دوشتي و آب گريزي مختلف
327
بررسي كارايي بنتونيت طبيعي منطقه بويين زهرا در حذف آلودگي سرب ازپساب هاي كارخانه سرب غني آباد
328
بررسي كارايي بنتونيت منطقه فردوس در حذف مس از پساب هاي صنعتي
329
بررسي كارايي بيوامولسيفاير توليدي توسط لاكتوباسيلوس پلانتاروم زيرگونه پلانتاروم PTCC 1896 بر روي ضايعات برنج در سيستم امولسيوني روغن در آب
330
بررسي كارايي پارامتر شدت ﴿5/0 و S﴾ T در IDA براي سازه هاي چند درجه آزادي در محدوده رفتار خطي مصالح
331
بررسي كارايي پارامتر شدت Sa (T1; 5%) در تحليل IDA (آي. دي. ال.) براي سازه هاي چند درجه آزادي در محدوده رفتار غير خطي مصالح
332
بررسي كارايي پرتفوي ( سبد سهام ) بيمهمركزي ايران
333
بررسي كارايي پرسولفات و نانوذرات آهن جهت كاهش بار آلي شيرابه حاصل از دفن زباله
334
بررسي كارايي پنجره هاي معماري مسكوني سنتي اقليم گرم و خشك در تآمين روشنايي داخل
335
بررسي كارايي پيريت عامل دار شده براي جذب برخي از كاتيون ها
336
بررسي كارايي تجهيزات حمل و نقل و نقش آنها در طراحي چيدمان كارخانه به همراه مطالعه موردي
337
بررسي كارايي تحليلهاي اقتصاد مهندسي در تحقق پذيري طرحهاي شهرسازي﴿نمونه موردي:جابجايي پايانه مسافربري﴾
338
بررسي كارايي تزريق گازهاي هيدروكربوري و غير هيدروكربوري در افزايش برداشت از مخازن نفت يكي از ميادين ايران
339
بررسي كارايي تصفيه پساب مدل با استفاده از فرايندهاي جذب و اكسيداسيون پيشرفته در سامانه جريان جت برخوردي افشانه اي
340
بررسي كارايي تكنيك گشتاورهاي خطي در تجزيه و تحليل منطقه اي فراواني سيل در حوزه هاي اصفهان - سير جان و دشت يزد - اردكان
341
بررسي كارايي توالي هاي تنظيمي رونويسي و پس از رونويسي در وكتور بياني حاولي توالي متصل شونده به ماتركس بر بيان پايدار و فعال كننده پلاسمينوژن بافتي نوتركيب انساني
342
بررسي كارايي توف بازي منطقه كردستان در حذف رقابتي مس و كادميم از پساب هاي صنعتي
343
بررسي كارايي جاذب هاي آلي و معدني اصلاح شده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي براي حذف آلودگي از آب هاي نامتعارف
344
بررسي كارايي جذب كادميوم توسط قارچ فوزاريوم سولاني جدا شده از خاك زراعي منطقه ماهيدشت استان كرمانشاه
345
بررسي كارايي حذف آرسنيك از آب زيرزميني با استفاده از موانع واكنش دهنده نفوذپذير
346
بررسي كارايي حذف آرسنيك توسط توده زيستي ساكارومايسس سرويسيه (مخمر نان)فعال و غير فعال از محلولهاي آبي
347
بررسي كارايي حذف آهن و منگنز از آب زيرزميني با استفاده از موانع واكنش دهنده نفوذپذير (PRB)
348
بررسي كارايي حذف جمعيت هتروتروف (HPC) توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم(TiO2) در آب
349
بررسي كارايي حذف جمعيت هتروتروف (HPC) توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم(TiO2) در آب
350
بررسي كارايي حذف فسفات و رنگ راكتيو بلك 5 از محيط هاي آبي با استفاده از جذب بر روي نانومگنتيت تجاري: مطالعه تعادلي و سينتيكي
351
بررسي كارايي حذف مواد آلي با استفاده از دي اكسيد تيتانيوم ﴿Tio2﴾ در لوله هاي تراوا نسبت به نورخورشيد
352
بررسي كارايي حرارتي گذراي ديوار ترومب مجهز به صفحات مواد تغيير فاز دهنده همراه با سامانه فين هاي داخلي
353
بررسي كارايي حرارتي مبدل حرارتي صفحه اي با استفاده از نانوسيال
354
بررسي كارايي حفاظت تفاضلي توان در خطوط انتقال نيرو
355
بررسي كارايي خاكستر ميوه درخت ﴿Melia azedarach)در حذف كروم شش ظرفيتي از فاضلاب سنتزي صنعت آبكاري
356
بررسي كارايي خوشه بندي سلسله مراتبي تجميعي
357
بررسي كارايي داخلي به بخش آگهي هاي بازرگاني تلويزيون در صدا و سيماي ج. ا. ا. مركز اصفهان
358
بررسي كارايي داده هاي IRS- WIFS در تعيين زمان فصل چراي مراتع شهرستانهاي سميرم و لردگان
359
بررسي كارايي دروني شاخه هاي فني وحرفه اي وكاردانش آموزش متوسطه استان كهكيلويه وبويراحمدطي سالهاي82-1377
360
بررسي كارايي دروني و بيروني شاخه فني و حرفه اي آموزش متوسطه شهرستان شهركرد طي سالهاي 80-75
361
بررسي كارايي دو روش )HA binding assay, Zeta( در جداسازي اسپرمهاي بالغ با مورفولوژي و كروماتين طبيعي
362
بررسي كارايي دو روش Zeta و HA binding ability در جداسازي اسپرم هاي بالغ با ساختار كروماتين سالم
363
بررسي كارايي دو گونه قارچ ميكوريزا بر ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه رزماري (Rosmarinus officinalis) در شرايط تنش شوري
364
بررسي كارايي رآكتورهاي لوله اي و ناپيوسته در حذف رنگ متيلن بلو از نمونه فاضلاب نساجي با استفاده از فرايند فتوكاتاليستي
365
بررسي كارايي رآكتورهاي لوله اي وناپيوسته در حذف رنگ متيلين بلو ازنمونه فاضلاب با استفاده از فرايند فتو كاتاليستي TiO2-UV
366
بررسي كارايي روش LFA براي ارزيابي پايداري و ميزان ماده آلي خاك در برخي از مكان هاي مرتعي
367
بررسي كارايي روش اكسايش كاتاليزور نوري با استفاده از كاتاليزور تيتانيوم دي اكسيد در حذف رنگ هاي نساجي از محلول هاي آبي
368
بررسي كارايي روش الكتروفنتون در كاهش بارهاي كليفرم و آلي پساب تصفيه شده فاضلاب شهري
369
بررسي كارايي روش تركيبي اكسيداسيون شبه فنتون-فرآيند زيستي هوازي در تصفيع فاضلاب حاصل از صنايع توليد مواد شوينده
370
بررسي كارايي روش سيل شاخص در پيش بيني دبي هاي حداكثر سيل در حوزه هاي فاقد آمار ﴿مطالعه موردي : برخي مناطق حوزه مركزي ايران﴾
371
بررسي كارايي روش فنتون جهت كاهش بار آلي شيرابه حاصل از دفن زباله با استفاده از نانو ذرات آهن عنصري
372
بررسي كارايي روش نمونه برداري قطاعي در جنگل هاي ارس ( مطالعه موردي : امين آباد فيروزكوه )
373
بررسي كارايي روش هاي اسپكتروفتومتري و بينايي ماشين در شناسايي رنگدانه ها در آثار هنري
374
بررسي كارايي روش هاي برآورد دبي اوج لحظه اي با اسفاده از داده هاي دبي روزانه
375
بررسي كارايي روش هاي جستجو در يافتن خو شه هاي پايدار
376
بررسي كارايي روش هاي جستجو در يافتن خوش ههاي پايدار
377
بررسي كارايي روش هاي هوش مصنوعي ﴿مدل تطبيقي عصبي - فازي، شبكه عصبي و درخت تصميم گيري﴾به منظور برآورد ميزان رسوبات معلق ﴿مطالعه موردي: ايستگاه سيرا سد كرج﴾
378
بررسي كارايي روش‌هاي داده‌كاوي در پيش‌بيني خشكسالي در مقياس جهاني
379
بررسي كارايي رويكرد توسعه دارايي مبنا با تكيه بر سرمايه اجتماعي در بهبود بافت هاي نابسامان شهري (مطالعه موردي: محله امامزاده حسن شهر تهران)
380
بررسي كارايي زئوليت طبيعي منطقه سمنان در حذف مس از محلولهاي آبي
381
بررسي كارايي زائدات گياه كلزاوآفتابگردان در حذف كادميوم از محلول هاي آبي
382
بررسي كارايي ژنراتور هايبريدي تروم الكتريك - فتوولتاييك
383
بررسي كارايي سازه هاي فيلتري پوشش داده شده با لايه هاي نانوالياف
384
بررسي كارايي سطح ضعيف بازار سرمايه با استفاده از استراتژي‌هاي تحليل تكنيكال -مورد مطالعه صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
385
بررسي كارايي سلول هاي مكانيكي رمق گير اوليه كارخانه پر عيار كني مجتمع مس ميدوك
386
بررسي كارايي سياست هاي پولي و مالي در كشورهاي توسعه نيافته با تاكيد بر مورد ايران
387
بررسي كارايي سيستم بانك با روشتحليل پوششي داده ها
388
بررسي كارايي سيستم بانك با روشتحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي بانك تجارت)
389
بررسي كارايي سيستم تلفيقي فيلتر شني چندلايه با فيلترهاي غشايي MF/UF در تصفيه آب خاكستري دست‌ساز
390
بررسي كارايي سيستم وتلند مصنوعي زير سططحي در تصفيه فاضضلاب خانگي
391
بررسي كارايي سيليكاي مزوپروس سنتز شده در حذف بيزاكوديل از محلول هاي آبي
392
بررسي كارايي شاخص ميانگين متحرك در تحليل فني سهام بورس اوراق بهادار
393
بررسي كارايي شبكه هاي عصبي مصنوعي در تحليل الگوريتم رمز FEAL
394
بررسي كارايي شدت ها و مدت هاي مختلف ميدان مغناطيسي در تاثير عمق كاشت بر جوانه زني بذور دو گونه علف هرز
395
بررسي كارايي شعب بانك صادرات استان گلستان بااستفاده از تحليل پوششي داده ها)DEA(
396
بررسي كارايي شعب بانك قرض الحسنه مهرايران در استان هاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها﴿دوره بررسي سال هاي 1390 و1391﴾
397
بررسي كارايي شعب بانك كشاورزي با استفاده از تحليل پوششي داده هاي پنجره اي مطالعه موردي شهرستان هاي پارس آباد و بيله سوار
398
بررسي كارايي عصاره گياهان دارويي و...
399
بررسي كارايي عصاره هاي گياهي درمهاربيماري زنگ سفيدشاهي درگلخانه وامكان افزايش اين كارايي بااستفاده ازفناوري نانو
400
بررسي كارايي عصاره ي گياهان سمي دركنترل علف هرز سلمه تره
401
بررسي كارايي فاكتور درجه- روز اصلاح شده در شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كرج﴾
402
بررسي كارايي فتو اكسيداسيون توام با جذب كربن فعال در حذف آرسنيك از محيطهاي آبي
403
بررسي كارايي فرآيند الكتروفتوفنتون در حضور نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم اصلاح ‌شده با نانوذرات آهن (III) و گرافن اكسيد در تصفيه آب‌ حاوي مترونيدازول
404
بررسي كارايي فرآيند فوتوالكتروفنتون در تصفيه فاضلاب صنعتي –مطالعه موردي پتروشيمي كارون
405
بررسي كارايي فرايند ازن زني وپروكسون در حذف سورفاكتانت آنيوني و CODاز فاضلاب كارواش
406
بررسي كارايي فرايند اكسيداسيون فتوشيميايي با استفاده از اكسيد كننده تركيبي دو فلزي آهن- منگنز توام با انعقاد و لخته سازي اصلاح شده در حذف آرسنيك از آب هاي زيرزميني
407
بررسي كارايي فرايند تركيبي احياي فتوكاتاليستي و جذب سطحي با بهره گيري از نانوذرات اكسيد روي و آهن سنتز شده با استفاده از عصاره آويشن در حذف كروم از آ
408
بررسي كارايي فرايند تلفيقي فيلتر بيولوژيكي هوازي اصلاح شده وفيلتراسيون غشايي در تصفيه پيشرفته پساب سيستم هوادهي گسترده با چرخه متناوب
409
بررسي كارايي فرايند فتوشيميايي feo/sio/tio در حذف سموم استامي پرايد، ديازينون و كلروپيريفوس از محلول هاي آبي توام با شناسايي محصولات جانبي و ارزيابي سميت پساب نهايي
410
بررسي كارايي فرايند فتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم و اشعه ماوراء بنفش (TIO2/UV-C)در حذف رنگ راكتيو قرمز 198 از فاضلاب سنتيك نساجي
411
بررسي كارايي فرايندهاي اكسيداسيون كاتاليتيكي در حضور پرتوهاي پرانرژي الكتريكي جهت حذف هيوميك اسيد از محلول آبي
412
بررسي كارايي فروشگاههاي زنجيره اي شهروند با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA)
413
بررسي كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي در بخشهاي ICU در بيمارستانهاي منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد در سالهاي ۱۳۹۱-۱۳۹۲
414
بررسي كارايي فيلتر ژئوتكستايل و تزريق كلر به منظور جلوگيري از انسداد بيولوژيكي قطره چكان ها در كاربرد پساب
415
بررسي كارايي فيلتر هاي تركيبي ژئوتكستايل، شن، زئوليت و زغال آنتراسيت در تصفيه فيزيكي پساب
416
بررسي كارايي فيلترهاي با بستر سنگ آتشفشان در ارتقاء كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي
417
بررسي كارايي فيلترهاي بابسترسنگ آتشفشان در ارتقائ كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي
418
بررسي كارايي فيلترهاي توليد شده از لايه هاي نانوليفي در جذب ناخالصي و آلودگي سوخت ديزل
419
بررسي كارايي فيلترهاي نانوليفي هيبريدي نايلون و اكريليك توليدي به روش الكتروريسي براي جداسازي ذرات معلق از محلول هاي آبي
420
بررسي كارايي قارچ‌هاي ميكوريز آربوسكولار و تريكودرماي جدا شده از خاك‌هاي شور و قليايي در كنترل نماتد ريشه‌گرهي پسته (Meloidogyne javanica)
421
بررسي كارايي قطره پروبيوتيك بيوكايا در درمان كوليك شيرخواري در مدت پيگيري 6 ماهه
422
بررسي كارايي قطره پروبيوتيك بيوكايا در درمان كوليك شيرخواري در مدت پيگيري 6 ماهه
423
بررسي كارايي كاتاليزور تيتانيوم كلريد نشانده شده بر روي نانو سيليكاژل در پيش برد واكنش هاي آلي هم راه با مطالعات تئوري و بيولوژيكي برخي محصولات و يا فرايندها
424
بررسي كارايي كاتاليزوري تركيب Fe3O4/MIL-101/HPA به عنوان كاتاليزور هتروژن در سنتز تركيبات ايندازولوفتالازين تري اون
425
بررسي كارايي كاشت گندم درشهرستان فلاورجان
426
بررسي كارايي كامپوزيت بر پايه باطله بوكسيت كارخانه آلومينيوم جاجرم براي حذف آلودگي زيست محيطي نيترات
427
بررسي كارايي كربن فعال به دست آمده از چوب درخت كاج در حذف تركيب دارويي تتراسايكلين و ديكلوفناك از محلول هاي آبي
428
بررسي كارايي كربن فعال چوب چنار براي جذب آنتي‌بيوتيك مترونيدازول و سفالكسين از محلول هاي آبي
429
بررسي كارايي كرم خاكي ايزنيا فوتيدا در حذف آفت كش هاي فسفره (ديازينون و كلرپيريفوس)از خاك هاي آلوده
430
بررسي كارايي كفشدوزك شكارگرCryptolaemus montrouzieri (Mulsant) روي شپشك آرد آلودمو ... (Signoret)
431
بررسي كارايي كوپليمر آكريل آميد سولفونه شده با عامل شبكه ساز آلومينيم نيترات نه آبه به منظور كاهش آب از مخازن هيدروكربني
432
بررسي كارايي كيك فيلتر كارخانه فولاد مباركه در جذب فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي
433
بررسي كارايي گونه هاي باكتريايي موجود در كمپوست تثبيت شده در حذف بيولوژيكي هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) در خاك آلوده به شيرابه پسماند شهري
434
بررسي كارايي گونه هاي گياهي نخل مرداب و ني در وتلند مصنوعي جهت تصفيه فاضلاب شهر يزد
435
بررسي كارايي گياه آبزي Latifolia Typha در تصفيه فاضلاب در يك سيستم wetland زيرسطحي آزمايشگاهي
436
بررسي كارايي لجن تصفيه خانه هاي آب به عنوان ماده منعقدكننده جهت بازيابي آب از دوغاب باطله معدني كارخانه هاي فرآوري سنگ آهن
437
بررسي كارايي مخمر Saccharomyces Cerevisiae در حذف بيولوژيكي آفت كش ديازينون از محلول آبي
438
بررسي كارايي مدل RHEM در برآورد فرسايش آبي ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سنگانه-خراسان رضوي﴾
439
بررسي كارايي مدل SWAT جهت پيش بيني تغييرات كيفيت آب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سد كرج)
440
بررسي كارايي مدل SWAT جهت شبيه سازي اثر همزمان تغيير اقليم و تغيير كاربري بر رواناب و رسوب در مناطق خشك (مطالعه موردي: حوزه آبخيز فخرآباد، يزد)
441
بررسي كارايي مدل WWPP در برآورد رواناب ، فرسايش و رسوب در حوزه هاي آبخيز مناطق نيمه خشك ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سنگانه استان خراسان رضوري﴾
442
بررسي كارايي مدل دوگانه ABCX در سازگاري مادران كودكان با ناتواني هوشي و رشدي و مقايسه تاثير درمان مبتني بر آن با درمان مبتني بر مهرورزي بر سازگاري مادران، روابط والد فرزند ، مشكلات رفتاري و خودپنداره كودكان با ناتواني هوشي و رشدي
443
بررسي كارايي مدل ماشينهاي بردار پشتيبان در پيش بيني غلظت نيترات در آبهاي زير زميني و مقايسه آن با مدل MODFLOW
444
بررسي كارايي مدل هاي تطبيق رنگي و تلاش جهت بهبود آن ها
445
بررسي كارايي مدل هاي ذوب برف در مناطق نيمه خشك ﴿مطالعه موردي : منطقه ده بالا﴾
446
بررسي كارايي مدل هاي مختلف نانوسيالات با تحليل دو فازي
447
بررسي كارايي مدل هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيكي در برآورد مشخصات هيدروگراف سيلاب ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز منشاد﴾
448
بررسي كارايي مراتب بالاتر و شرايط بهينگي مربوط به آن
449
بررسي كارايي مراكز توانبخشي بر روي مهارتهاي رفتاري معلولين تحت پوشش.
450
بررسي كارايي مشاوران از ديدگاه دانش آموزان دختر ناحيه يك اهواز
451
بررسي كارايي مشاوران هدايت تحصيلي از ديدگاه دانش آموزان دختر
452
بررسي كارايي مصرف آب در ماش به روش آبياري فتيلهاي
453
بررسي كارايي مصرف انرژي و رديابي آلودگي نيترات ﴿آب،خاك،غده﴾ در نظام هاي مختلف توليد سيب زميني در شهرستان فريدن
454
بررسي كارايي معيارهاي مختلف در طرح هاي بهينه براي مدل رگرسيون پواسون با اثرات تصادفي
455
بررسي كارايي منابع درآمدي بانكداري اختصاصي در بانك هاي ايراني و ارائه راهكارهاي بهبود
456
بررسي كارايي موج شكن ثابت مجهز به ستون نوسانگر آب به روش عددي
457
بررسي كارايي نانو ذرات آهن اكسيد در حذف نيكل از آب خنك كننده مصنوعي نيروگاه اتمي
458
بررسي كارايي نانو ذرات روي اكسيد در حذف كادميم از محلول آبي با قدرت يوني بالا
459
بررسي كارايي نانو كامپوزيت كربن_تنگستن در حذف ديكلوفناك ازمحلول هاي آبي
460
بررسي كارايي نانو لوله هاي كربني اصلاح شده ونانو ذرات سيليكا در حذف BTEX از محلول هاي آبي
461
بررسي كارايي نانوذرات اكسيد آهن عامل دار شده با آمين ها جهت حذف هيوميك اسيد از محيط آبي
462
بررسي كارايي نظام جديد متوسط در منطقه 2 آموزش و پرورش شهرستان يزد در پايه هاي دوم و سوم پسرانه در رشته هاي رياضي و فيزيك ، علوم تجربي و علوم انساني در سال تحصيلي78-77
463
بررسي كارايي نظريه ادواري تجاري واقعي براي توضيح نوسانات محصول واقعي در اقتصاد ايران، رهيافتي از مسائل كنترل بهينه
464
بررسي كارايي هماتيت اصلاح شده در حذف كادميم و روي از پساب كارخانه‌ي فرآوري معدن انگوران
465
بررسي كارايي هيدروژل بر پايه كيتوسان در بندآوري خون و نشت هوا از فيستول هاي ريوي در مدل هاي حيواني
466
بررسي كارايي و اثر بخشي دوره هاي ضمن خدمت در بهبود وضع آموزشي در رشته آموزش ابتدايي
467
بررسي كارايي و ايمني تحريك الكترومغناطيسي ضرباني در بهبود علائم ادراري زنان مبتلا به بي اختياري ادراري فوريتي، استرسي و مختلط (فوريتي/ استرسي) ارجاع شده به يك كلينيك خصوصي درمان بي اختياري در شهر رشت از تيرماه 96 تا تير ماه 97
468
بررسي كارايي و بهره‌وري سبز در نيروگاه‌هاي حرارتيايران با لحاظ ديدگاه‌هايزيست‌محيطي
469
بررسي كارايي و خصوصيات زئوليت منطقه سمنان در حذف آلودگي زيست محيطي برخي تركيبات گوگرددار
470
بررسي كارايي و روند سرمايه گذاري در راه آهن پيش و پس از خصوصي سازي
471
بررسي كارايي و قابليت هاي نرم افزار گنجينه از نظر فهرستنويسان آرشيوهاي ديداري و شنيداري سازمان صدا و سيما , investigation of efficiency and ability of ganjineh software in catalogeas of audio visual archives of lslamic republic of lranbroadcasts lookout
472
بررسي كارايي و مدل سازي تالاب مصنوعي در تصفيه ي تكميلي فاضلاب شهري
473
بررسي كارايي و مدلسازي پيل سوختي ميكروبي جريان پيوسته با طراحي ماژولار در تصفيه پساب نفتي
474
بررسي كارايي و ميزان آگاهي كاركنان اداره آموزش و پرورش اسفراين از اصول مديريت
475
بررسي كارايي واحدهاي صنعتي پرورش مرغ تخم گذار ﴿ مطالعه ي موردي استان خراسان رضوي﴾
476
بررسي كارايي يك سيستم فوم اسكرابر پايلوت براي حذف اكسيد هاي نيتروژن از فاز گاز
477
بررسي كارايي يك سيستم هشدار سيل به وسيله ي مشاهدات لحظه‌اي GNSS
478
بررسي كاربرد EEG در متمايز ساختن كودكان مبتلا به ADHD خالص از كودكان مبتلا به ADHD همراه با ديسگرافيا
479
بررسي كاربرد EEG در متمايز ساختن كودكان مبتلا به ADHD خالص از مبتلايان به ADHD همراه با ديسكلكوليا
480
بررسي كاربرد آب مجازي بر پايه الگوي مناسب كشت محصولات زراعي مرودشت فارس
481
بررسي كاربرد آرايه ها و هنرهاي صناعي تزئيني در خانه هاي دوران صفويه استان اصفهان
482
بررسي كاربرد ارتعاشات اولتراسونيك در فرايند سوراخكاري
483
بررسي كاربرد استعاري نام حيوانات در ضرب المثلها و داستانهاي گويش لري رايج در باغملك
484
بررسي كاربرد استفاده از هوش مصنوعي در بهينه سازي تميزكاري چاه
485
بررسي كاربرد اعداد در افسانه هاي ايراني (بر اساس افسانه هاي درويشيان و خندان)
486
بررسي كاربرد الكترونيك قدرت در استفاده از پيل سوختي براي تامين مصارف انرژي
487
بررسي كاربرد الياف پلي پروپيلن ماكرو در مخلوط هاي آسفالتي گرم
488
بررسي كاربرد اليوين در جرمهاي قليايي
489
بررسي كاربرد امروزي نقوش سكه ها و دست بافته هاي دوران ساساني
490
بررسي كاربرد انتگرال J در آناليز شكست تك كريستال‌ها با سطوح انرژي‌دار
491
بررسي كاربرد انواع صفت در متون ادبي و فني مهندسي انگليسي ﴿با استفاده از روش تجزيه و تحليل پيكره زباني﴾
492
بررسي كاربرد اولترافيلتراسيون در مقاطع مختلف تصفيه شكر
493
بررسي كاربرد باكتري ها به عنوان عامل خود ترميم در شاتكريت
494
بررسي كاربرد بالانس كننده اتوماتيك توپي در لباسشويي افقي
495
بررسي كاربرد بايندر‌‌هاي پايه آبي (آلي- معدني) در توليد نانو‌كامپوزيت‌هاي مصرفي در فرايند فتوكاتاليستي حذف آلاينده‌هاي آروماتيكي
496
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي پوزولاني در سازه هاي هيدروليكي
497
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي در ساخت تراورس هاي راه آهن
498
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي در سازه هاي هيدروليكي
499
بررسي كاربرد برخي ريزوباكتريهاي فراريشه اي گندم در كنترل زيستي پاخوره غلات
500
بررسي كاربرد برنامه‌نويسي ژنتيك در تخمين ضريب پخش جانبي و مقايسه آن با مدل رگرسيون غيرخطي چند متغيره
501
بررسي كاربرد برندسازي در طراحي گرافيك وب
502
بررسي كاربرد بوكسيت ايراني و مقايسه آن با بوكسيت چيني
503
بررسي كاربرد بيوگاز در بهسازي خاك مستعد روانگرايي با استفاده از آزمايش هاي ميز لرزه
504
بررسي كاربرد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي رشته ي علوم كتابداري و اطلاع رساني در كتابخانه هاي شهر اصفهان
505
بررسي كاربرد پايش و نظارت سندرومي در شناسايي زودهنگام بيماري منن‍ژيت باكتريايي حاد در ايران
506
بررسي كاربرد پذيري در معماري اطلاعات سيستم هاي كتابخانه اي
507
بررسي كاربرد پذيري در معماري اطلاعات سيستم هاي كتابخانه اي
508
بررسي كاربرد پرتو ماوراء بنفش (UV) و تاثير آن بر روي ميكرواركانيسم ها بويژه پاتوژنهاي هوا
509
بررسي كاربرد پسمانده صنعتي فريت به ‌عنوان فيلر بر مشخصات مكانيكي آسفالت
510
بررسي كاربرد پلاسما سرد در پزشكي ( درمان سرطان و بهبود پيوند هاي استخواني)
511
بررسي كاربرد پلي اكريليك اسيد در تهيه چسب قرنيه
512
بررسي كاربرد پليمرهاي معدني آلومينيوم ﴿PACL﴾ در حذف كدورت از آب و فاضلاب
513
بررسي كاربرد پودر صدف در كامپوزيت‌هاي پليمري
514
بررسي كاربرد پيكتوگرام در فضاي داخلي
515
بررسي كاربرد تئوري پسخوراند كمي در كنترل سازه هاي با چند درجه آزادي
516
بررسي كاربرد تابع چگالي چند متغيره پيوسته در زمينه هاي مختلف
517
بررسي كاربرد تحقيق در عمليات در حيطه بهداشت ودرمان
518
بررسي كاربرد تركيبات مشتقات هيدرازين گوانيدين به عنوان سوخت ماده گاززا مورد استفاده در كيسه هاي هوا يا تجهيزات گاززا در حضور اكسيدكننده هاي مشتمل بر فلزات واسطه
519
بررسي كاربرد تسحيلات ممنوعه در مخاصمات مسلحانه بين المللي و داخلي از منظر حقوق بشر دوستانه با تاكيد بر جنگ 22روزه غزه و اسرائيل
520
بررسي كاربرد تكنولوژي اطلاعات درطراحي ،مدلسازي و ساخت بهينه سازه هاي فولادي صنعتي ايران
521
بررسي كاربرد تكنيك فتومونتاژ در پوسترهاي معاصر ايران
522
بررسي كاربرد جريانهاي متغير تدريجي در تحليل جريانهاي غير خطي درون مصالح سنگريزه اي
523
بررسي كاربرد جلبك هاي دريايي در صنايع آرايشي، بهداشتي ، دارويي و پروتئيني
524
بررسي كاربرد خاك رس هاي آنيوني ﴿ بنتونيت مهرجان اصفهان و سپيوليت ويكارلو اسپانيا ﴾ و خاك رس كاتيوني ﴿ Mg - Al - LDH - CO3^ - 2 ) در سنتز و تثبيت بعضي نانو ذرات، تثبيت آنزيم هاي a - آميلاز و آلكالين فسفاتاز، تهيه حسگر منگنز و برمه كردن تركيب هاي آروماتيك آلي
525
بررسي كاربرد خط در گرافيك محيطي هتل
526
بررسي كاربرد خط فارسي در ديوانگاره هاي معاصر ايران ﴿قبل وبعد از انقلاب﴾
527
بررسي كاربرد داده كاوي برمديريت پروژه ها
528
بررسي كاربرد داربست زيست تخريب پذير نانوفايبري پلي كاپرولاكتون ساخته شده با روش الكترو ريسي در مهندسي بافت عصب
529
بررسي كاربرد دراس ثانويه‌ي آلومينيوم در جذب سطحي يون سرب (II)
530
بررسي كاربرد دل و مفاهيم آن در اشعار و انديشه هاي دو عالم عارف، مهدي الهي قمشه اي و حضرت امام خميني ﴿ره﴾
531
بررسي كاربرد دمولسيفايرها در تيمار پساب‌هاي حاوي مواد نفتي
532
بررسي كاربرد دودآب بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و بيوشيميايي بادرنجبويه و ريحان
533
بررسي كاربرد دي متيل اتر( DME ) بعنوان سوخت خودروها،توربين هاي گازي و پيل هاي سوختي
534
بررسي كاربرد ذرات لاستيك در قير بر پارامترهاي ساختاري و رفتار قير
535
بررسي كاربرد رزينهاي اپوكسي در مرمت اشيا: تاريخي و فرهنگي
536
بررسي كاربرد رزينهاي اپوكسي در مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي
537
بررسي كاربرد رسانه هاي ديجيتال در هنرهاي اجرايي بر اساس نظريات استيو ديكسون
538
بررسي كاربرد رنگ در طراحي بسته بندي مواد غذايي
539
بررسي كاربرد رنگ در مدارس ابتدايي شهر يزد
540
بررسي كاربرد روش PSIAC در برآورد فرسايش و رسوب زير حوزه B2 آبخيز سند زاينده رود اصفهان با بهره گيري از روش كيفي ژئومرفولوژي
541
بررسي كاربرد روش هاي فيلترينگ در شناسايي خرابي پل و مقايسه آن‌ها
542
بررسي كاربرد ريزشمع ها در پايدار سازي شيرواني هاي خاكي
543
بررسي كاربرد زائدات كشاورزي برنج در حذف كادميم و نيكل از محلول هاي آبي
544
بررسي كاربرد زائدات معدني صنايع سنگ در حذف نيترات از محلول هاي آبي
545
بررسي كاربرد زبان فارسي در شهرهاي سنندج و بانه
546
بررسي كاربرد زبان كردي در مقايسه با زبان فارسي در شهر كرمانشاه
547
بررسي كاربرد زيبايي شناسي ذهني "كانت" در نمايشنامه "جشن تولد" اثر "هارولد پيتر" به عنوان عين مدعي زيبايي
548
بررسي كاربرد زيبايي شناسي ذهني "كانت" در نمايشنامه "جشن تولد" اثر "هارولد پيتر" به عنوان عين مدعي زيبايي
549
بررسي كاربرد سبك گفتاري زبان فارسي در مكالمات خريد و فروش بر اساس متغيرهاي جنسيت ، سن و طبقه اجتماعي
550
بررسي كاربرد سبك هاي گفتاري زبان فارسي در مكالمات اداري بر اساس متغيرهاي جنسيت و سن در چارچوب زبانشناسي اجتماعي
551
بررسي كاربرد سبك هاي گفتاري فارسي كاركنان اداري شركت ارتباطات سيار بر اساس متغيرهاي جنسيت ، سن ، تحصيلات در چارچوب جامعه شناسي زبان
552
بررسي كاربرد سرباره آهن در مخلوطهاي آسفالتي گرم
553
بررسي كاربرد سرپانتينيت در جذب كادميوم محلول در آب
554
بررسي كاربرد سنسورهاي سيستم موقعيتيابي جهاني و شتاب سنج در زمينه ورزش و مقايسه عملكرد آنها
555
بررسي كاربرد سنگ ، حفاظت و مرمت آن در معماري بناهاي دوره صفوي اصفهان ( مرمت، نصب و حفاظت بخشي از ازاره هاي سنگي مسجد امام ( شاه ) اصفهان )
556
بررسي كاربرد سنگ ، حفاظت و مرمت آن در معماري بناهاي دوره صفوي اصفهان مرمت نصب و حفاظت بخشي از ازاره هاي سنگي مسجد امام اصفهان
557
بررسي كاربرد سوند فولي در طي يكماه در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت
558
بررسي كاربرد سيستم هاي هوشمند وهايبريد در هوافضا
559
بررسي كاربرد شاتكريت در پايداري سازه هاي زيرزميني، با توجه به داده هاي تونل آبرساني تهران - كرج
560
بررسي كاربرد شناختي برخي اشارات تضمني در تبليغات تجاري فارسي
561
بررسي كاربرد شناختي پيامك هاي زبان فارسي
562
بررسي كاربرد شناختي ضرب المثلها در زبان فارسي
563
بررسي كاربرد شناختي واژه (قل )در قرآن
564
بررسي كاربرد عبارات احتياط آميز در سخنان رؤساي جمهور دولت دهم و يازدهم
565
بررسي كاربرد عكاسي در پوسترهاي يونيسف از 1990 ميلادي تا كنون
566
بررسي كاربرد علوم شناختي در پرورش و هدايت بازيگر
567
بررسي كاربرد غشاءهاي پليمري از ديدگاه ملكولي در جداسازي مخلوط‌ها
568
بررسي كاربرد فعل در مجموعه شعر « آيينه اي براي صداها » محمد رضا شفيعي كد كني
569
بررسي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاي كيفيت حضورپذيري
570
بررسي كاربرد فناوري در نظام آموزشي ايران
571
بررسي كاربرد فناوري نانو در صنعت آب وفاضلاب
572
بررسي كاربرد فناوري هسته اي در علوم زيست محيطي
573
بررسي كاربرد فناوري" دسترسي بي سيم ثابت5G " در بهبود سرگرمي هاي مبتني بر اينترنت اشياء در خانه هاي هوشمند
574
بررسي كاربرد قاعده ي نفي عسر و حرج از ديدگاه امام خميني ﴿ره﴾ و تجلي آن در قانون مدني ايران
575
بررسي كاربرد قوانين ترموديناميك در اقتصاد رشد ﴿با تاكيد بر نقش انرژي﴾
576
بررسي كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي
577
بررسي كاربرد كلينيكي مواد دنداني در دندانپزشكي ترميمي
578
بررسي كاربرد كنترل شيبراهه هاي ورودي بزرگراه جهت بهبود شرايط عملكردي در ساعات اوج ترافيك ﴿مطالعه موردي: بزرگراه شهيد خرازي اصفهان﴾
579
بررسي كاربرد كيتوسان براي حذف مواد رنگي
580
بررسي كاربرد كيتوسان به عنوان استحكام بخش الياف سلولزي در حفاظت و مرمت
581
بررسي كاربرد گرافين بعنوان الكترود شفاف انعطاف پذير در سلول هاي خورشيدي و ديودهاي نورگسيل نانو ساختاري آلي
582
بررسي كاربرد گيميفيكيشن در آموزش مباحث مالي و اقتصادي به كودكان
583
بررسي كاربرد لوله هاي كامپوزيتي در صنايع دريايي و ارائه يك پروسه ساخت در توليد لوله هاي كامپوزيت به روش گريز از مركز
584
بررسي كاربرد ماشين هاي سنكرون در صنايع و بهبود عملكرد آنها
585
بررسي كاربرد مايسل ها در رهايش كنترل شده دارو
586
بررسي كاربرد مدل آلتمن براي تعيين وضعيت ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
587
بررسي كاربرد مدل آميخته بازار يابي در جذب توريسم (مطالعه موردي شهر تهران )
588
بررسي كاربرد مدل پنج نيروي رقابتي پورتر بر روي عملكرد صنعت سيمان (مطالعه موردي: شركت سيمان مازندران نكا)
589
بررسي كاربرد مدل پنج نيروي رقابتي پورتر بر روي عملكرد صنعت سيمان مطالعه موردي: شركت سيمان مازندران نكا
590
بررسي كاربرد مدل سامانه برآورد فرسايش بادي در اراضي غيرزراعي (مطالعه موردي : ريگان كرمان)
591
بررسي كاربرد مدل ماركف پنهان در سيستم هاي شناسايي صحبت و بهبود آن توسط شبكه هاي عصبي
592
بررسي كاربرد مدل هاي فناوري اطلاعات وارتباطات در امر يادگيري وياد دهي
593
بررسي كاربرد مديريت ارتباط با مشتري )CRM( و تاثير آن بر زنجيره ارزش سازمان در بانك سامان
594
بررسي كاربرد مديريت دانش در دانشگاه هاي دولتي از ديدگاه اعضاي هيات علمي كتابداري و اطلاع رساني , Applying knowledge management by librarianship,s faculty members in public universities of iran
595
بررسي كاربرد مشعل هاي بازياب در كوره پيش گرم فولاد
596
بررسي كاربرد مصدر مؤوّل به جاي اسم صريح در قرآن كريم
597
بررسي كاربرد مفاهيم فيزيك آماري و پيچيدگي موجودات زنده در نظريه‎ي فرگشت
598
بررسي كاربرد منطق فازي و نظريه احتمالات در ساختار فيلم هاي سينمايي
599
بررسي كاربرد منطق فازي و نظريهء احتمالات در ساختار فيلم هاي سينمايي
600
بررسي كاربرد مواد مدرج در صنايع دريايي
601
بررسي كاربرد مواد ويژه در رفوي قالي و روشهاي بهينه سازي
602
بررسي كاربرد مواد ويژه در رفوي قالي و روشهاي بهينه سازي
603
بررسي كاربرد نانو اكسيد سريوم به عنوان جاذب ماورابنفش در پوششهاي شفاف خودرويي اكريليك ملامين
604
بررسي كاربرد نانو سيليس بر دوام بتن در سازه هاي هيدروليكي
605
بررسي كاربرد نانوذرات پليمري در رهايش دارو با هدف درمان سرطان
606
بررسي كاربرد نانومواد پليمري در سامانه هاي دارورساني
607
بررسي كاربرد نانومواد در سيمان قليا فعال سرباره اي جهت چاه هاي نفت و گاز
608
بررسي كاربرد نجومي بناي كعبه زرتشت
609
بررسي كاربرد نخ محلول در آّب PVA در توليد پارچه هاي جاذب الرطوبه
610
بررسي كاربرد نظريه بازي ها در شبكه هاي راديوشناختي
611
بررسي كاربرد نظريه ي ادراك بصري گشتالت در انيميشن دوبعدي
612
بررسي كاربرد نقش زير گنبد مسجد شيخ لطف الله در فرش با تاكيد بر قالي هاي اصفهان و نائين
613
بررسي كاربرد نقشه‌ هاي هم ‌موضوعي پروانه ‌هاي ثبت اختراع براي آشكارسازي دانش فني حوزه برق زيرسطحي‌ هاي هوشمند(AUV)
614
بررسي كاربرد نقوش برگرفته از طبيعت و نمادهاي كهن جزيره قشم در هنرهاي سنتي به ويژه در صنايع دستي چوبي
615
بررسي كاربرد نقوش سنتي و فرش ايران در تزيينات دكوراسيون
616
بررسي كاربرد نقوش هندسي و گياهي هفت مناره اصفهان
617
بررسي كاربرد نمايش در پرورش هوشهاي چندگانه با تاكيد بر هوش كلامي و هوش بدني
618
بررسي كاربرد نمايش در پرورش هوشهاي چندگانه با تاكيد بر هوش و هوش بدني
619
بررسي كاربرد هاي پردازش زبان طبيعي در تخت هاي بيمارستاني
620
بررسي كاربرد هم‌زمان فرآيندهاي يون‌زدايي خازني (CDI) و اكسيداسيون با UV به منظور نمك‌زدايي و تصفيه پساب شور
621
بررسي كاربرد همزمان طوق و كابل در كاهش آبشستگي موضعي در پايه هاي مستطيلي دماغه گرد
622
بررسي كاربرد هنر در آموزش مفاهيم علوم در كتاب درسي علوم پايه چهارم ابتدايي شهر بوشهر
623
بررسي كاربرد هنر كانسپت در توليدات سرگرمي
624
بررسي كاربرد و اهميت فرايند برنامه ريزي از ديدگاه معلمان منطقه درچه - خميني شهر سال 85-84
625
بررسي كاربرد و تحليل انواع برج خنك كن
626
بررسي كاربرد و تطور مفهوم اقليم در انديشه ي جغرافي دانان تمدن اسلامي
627
بررسي كاربرد و مرور ادبيات آينده پژوهي در صنعت و چشم انداز صنعتي
628
بررسي كاربرد واژه ها و ساختارهاي مربوط به محيط زيست از ديدگاه بوم شناسي زبان در متون مطبوعاتي
629
بررسي كاربرد واقعيت مجازي در توانبخشي
630
بررسي كاربرد وضعيت كاربرد زبان فارسي در شهرهاي زاهدان و سراوان از ديدگاه زبان شناسي اجتماعي
631
بررسي كاربرد ونحوه طراحي درخت خطا جهت تحليل خرابي در سيستم هاي نرم افزاري
632
بررسي كاربرد ويژگي هاي نمايش سنتي ايران در تئاتر كودك ﴿3 تا 6 سال﴾
633
بررسي كاربرد ويژگي هاي نمايش سنتي ايران در تئاتر كودك﴿3 تا 6 سال﴾
634
بررسي كاربردتكنولوژي آموزشي درمديريت مقطع راهنمايي شهرستان گنبدكاووس ازديدگاه معلمان
635
بررسي كاربردشناختي اشاره كلامي در پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد فارسي
636
بررسي كاربردمفهوم تقابل در الگوريتم رقابت استعماري در فضاي پيوسته و گسسته
637
بررسي كاربردها و چگونگي به كارگيري عناصر تئاتري در بخشهاي خبري تلويزيون
638
بررسي كاربردها و چگونگي به كارگيري عناصر تئاتري در بخشهاي خبري تلويزيون
639
بررسي كاربردها و شبيه سازي تكنيك هاي تبديل موجك در تشخيص سرطان با استفاده از تصاوير التراسوند
640
بررسي كاربردها و مفاهيم شمسه هشت در ابنيه دوران صفوي اصفهان به‌منظور به كارگيري در وسايل چوبي معاصر
641
بررسي كاربردهاي آناليتيكي و لومينانس شيمايي لومينول
642
بررسي كاربردهاي اينترنت اشياء در راه آهن
643
بررسي كاربردهاي بازي در نمايش خلاق براي كودكان 4 تا 6 سال در مهد كودك هاي تهران با رويكرد آموزشي
644
بررسي كاربردهاي بازي در نمايش خلاق براي كودكان 4 تا 6 سال در مهد كودك هاي تهران با رويكرد آموزشي
645
بررسي كاربردهاي بيوتكنولوژيكي پاني باسيلوس ها
646
بررسي كاربردهاي پورفيرين و متالوپورفيرين بر بستر نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد دوپه شده با فلوئور(F-TiO2)
647
بررسي كاربردهاي تلفن همراه در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
648
بررسي كاربردهاي حرف «مِن» در قرآن كريم
649
بررسي كاربردهاي حس گرهاي MAP و MAT و ساخت يك نمونه حس گر MAT
650
بررسي كاربردهاي ديناميك سيالات محاسباتي در صنايع غذايي
651
بررسي كاربردهاي سيستم ايمني مصنوعي در امنيت شبكه هاي حسگر بيسيم
652
بررسي كاربردهاي سيستم فتوولتائيك در شبكه ي هوشمند
653
بررسي كاربردهاي كاتاليزوري چارچوب هاي فلز-آلي نانومتخلخل بر پايه مس، كبالت و نيكل در واكنش هاي اكسايشي، تراكمي و جفت شدن
654
بررسي كاربردهاي كاتاليزوري نانوكامپوزيت¬هاي پليمري برپايه گرافن ¬اكسيد در واكنش¬هاي تراكمي، جفت ¬شدن
655
بررسي كاربردهاي گرافيت در مهندسي پزشكي
656
بررسي كاربردهاي ليزر
657
بررسي كاربردهاي محصولات نساجي در پزشكي و جراحي
658
بررسي كاربردهاي معترضۀ عبارات آره و نه در گفتمان روزمرۀ زبان فارسي
659
بررسي كاربردهاي مواد سيليسي در طراحي
660
بررسي كاربردهاي واقعيت افزوده در طراحي گرافيك
661
بررسي كاربردي - اقتصادي رنگزاهاي راكتيو با ساختارهاي مولكولي متفاوت جهت رنگرزي كالاي سلولزي
662
بررسي كاربردي الگوهاي پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با بكارگيري روش شبكه عصبي مصنوعي
663
بررسي كاربردي بودن پردازش سيگنال الكتروانسفالوگرام در جداسازي بيماران مبتلا به كم توجهي/ بيش فعالي (ADHD) از بيماران مبتلا به ADHD واختلال در خواندن (dyslexia)
664
بررسي كاربردي عايق هاي حرارتي متداول و نوين
665
بررسي كاربردي مدل هاي مالي پيش بيني ورشكستگي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
666
بررسي كاربري حسابداري منابع انساني در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
667
بررسي كاربري شهر خرم آباد با رويكرد توسعه پايدار بعد از انقلاب اسلامي
668
بررسي كاربريهاي اراضي در شهر تهران به منظور شناخت جزاير حراراتي باهدف كاهش آلودگي هوا
669
بررسي كاربست مولفه‌هاي نظام آراستگي (5S ) از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه اصفهان
670
بررسي كارپذيري آلياژ منيزيم AZ31 در فرآيند ECAP
671
بررسي كارخانجات نيتينگ ايران از نظر كيفيت محصول
672
بررسي كاررايي نانو ذرات آهن اكسيد در حذف نيكل از آب خنك كننده مصنوعي نيروگاه اتمي
673
بررسي كارسختي تك كريستال هاي مكعبي با وجوه مركزپر﴿FCC ﴾در تئوري پلاستيسيته ي كريستالي
674
بررسي كارسرد و عمليات پيرسازي بر خواص مكانيكي آلياژ نيكل-تيتانيوم غني از نيكل
675
بررسي كاركرد ادبي عناصر و اصطلاحات موسيقي در غزليات شمس
676
بررسي كاركرد اصطلاحات كتابت و هنر خوشنويسي در غزليات شمس
677
بررسي كاركرد بازار در اقتصاد دوره صفويه .
678
بررسي كاركرد بدن اجراگر در پرفورمنس
679
بررسي كاركرد بدن اجراگرا در پرفورمنس
680
بررسي كاركرد بدن فرا روزمره در بازيگري نقش سياه در نمايش¬هاي شادي آور ايراني با تمركز بر اجراي نمايش¬هاي زنده ياد «سعدي افشار»
681
بررسي كاركرد تخيّل و موسيقي در نثر صوفيانه و عارفانه )مطالعه ي موردي: كشف المحجوب، كشف الأسرار و عدّة الأبرار(نوبت سوّم)، تذكرة الأولياء و فيه مافيه(
682
بررسي كاركرد تمثيل در دو مثنوي تحفة الاحرار و سبحة الابرار جامي
683
بررسي كاركرد خط در طراحي پارچه در ايران
684
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
685
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
686
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
687
بررسي كاركرد روايت در شعر معاصر بانگاهي به دو شعر " مسافر" سهراب سپهري، " از فرط خنده " علي باباچاهي
688
بررسي كاركرد سياسي-اقتصادي نخبگان نظامي عصر صفوي از شاه صفي تا سقوط صفويه(1135-1038هـ ق/ 1722-1628م)
689
بررسي كاركرد سيستمهاي عامل پبل و اينفرنو در شبكه هاي سنسوري بي سيم
690
بررسي كاركرد شبكه هاي اجتماعي در توسعه بازاريابي ويروسي (مطالعه موردي (IT
691
بررسي كاركرد شخصيت هاي مسكات در انيميشن هاي تبليغاتي محصولات غذايي
692
بررسي كاركرد شخصيتهاي مسكات در انيميشن‌هاي تبليغاتيِ محصولات غذايي
693
بررسي كاركرد طبقه دبيران از سقوط ساسانيان ﴿3ه.ق﴾ تا پايان عصر اول عباسي ﴿ 232 ه.ق﴾
694
بررسي كاركرد عناصر بصري نگارگري در پوستر دو دهه اخير در ايران
695
بررسي كاركرد عنصر عاطفه در غزل حسين منزوي
696
بررسي كاركرد فانتزي در فيلمنامه بلند انيميشن
697
بررسي كاركرد فانتزي در فيلمنامه بلند انيميشن
698
بررسي كاركرد فرايند ارتباط در پوسترهاي نمايشگاه بين المللي گرافيك حامي )سال 5002 آمريكا(
699
بررسي كاركرد فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بيمرستان شهيد رهنمون يزد در خرداد 1391
700
بررسي كاركرد فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بيمرستان شهيد رهنمون يزد در خرداد 1391
701
بررسي كاركرد كيفري شوراي حل اختلاف
702
بررسي كاركرد معنايي و تصويري تلميح درشعرپايداري ﴿مطالعه موردي : سيمين دخت وحيدي ، سپيده كاشاني وطاهره صفارزاده﴾
703
بررسي كاركرد نظرات آپيا بر شيوه ي كارگرداني رابرت ويلسون
704
بررسي كاركرد نظرات آپيا بر شيوه ي كارگرداني رابرت ويلسون
705
بررسي كاركرد نظريه تحليل روابط متقابل اريك برن در بازيگري بداهه
706
بررسي كاركرد نظريه فضاهاي ذهني در تفسير آيات قرآن كريم(جزء 1)
707
بررسي كاركرد هاي اخلاقي در مثنوي هاي بزمي
708
بررسي كاركرد هاي كنش جنسي در روابط متقابل زناشويي همسران
709
بررسي كاركرد هنر كانسپت در توليدات سرگرمي
710
بررسي كاركرد و بازنمايي روايت هاي شاهنامۀ فردوسي در نگارگري هاي استاد فرشچيان
711
بررسي كاركرد و تحولات راه هاي تجاري ايران در دوره صفويه
712
بررسي كاركرد و زيبايي شناسي انيميشن در تئاتر ديجيتال
713
بررسي كاركرد و زيبايي شناسي انيميشن در تئاتر ديجيتالي
714
بررسي كاركرد و محتواي عكس در فروشگاه‌هاي اينترنتي ايران در سال 1390-95 (مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
715
بررسي كاركرد ويلنسل در رپورتوار برنامه گلها در دهه 1340
716
بررسي كاركردالگوي روايي نقش قهرمان در آثار نمايشي بهرام بيضايي با استفاده از دستور روايت تزوتان تودورف وبا تمركز بر شش اثرنمايشي بهرام بيضايي
717
بررسي كاركردالگوي روايي نقش قهرمان در آثار نمايشي بهرام بيضايي با استفاده از دستور روايت تزوتان تودورف وبا تمركز بر شش اثرنمايشي بهرام بيضايي
718
بررسي كاركردنظريه تحليل روابط متقابل اريك برن در بازيگري بداهه
719
بررسي كاركردها و چگونگي استفاده از عناصربصري فرهنگ عامه در پوسترهاي معاصر ايران
720
بررسي كاركردها و دلايلِ بازنمايي خشونت در الگوروايت‌هاي شهادت
721
بررسي كاركردهاي اجتماعي- فرهنگي باغ‌هاي اصفهان عصر صفوي (1135-907هـ.ق)
722
بررسي كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي محله هاي ايراني در عهد مغول
723
بررسي كاركردهاي اجتماعي،فرهنگي و سياسي محله هاي ايراني در عهد مغول
724
بررسي كاركردهاي ازدواج از منظر سه نسل و عوامل موثر بر آن
725
بررسي كاركردهاي اصناف در جامعه شهري ايران (از صفويه تا پهلوي اول ) و مقايسه آن با كاركردهاي گيلدهاي اروپاي قرون وسطي
726
بررسي كاركردهاي اقتصادي درياچه شهداي خليج فارس (چيتگر)
727
بررسي كاركردهاي انواع نشانه در پوسترهاي مينيمال با رويكرد نشانه شناسي ( در بازه زماني سال هاي 2000 تا 2016 ميلادي در آمريكا و اروپا )
728
بررسي كاركردهاي بدن بازيگر به مثابه عنصري از طراحي صحنه با توجه به نظريه پست مدرن
729
بررسي كاركردهاي بدن بازيگر به مثابه عنصري از طراحي صحنه با توجه به نظريه پست مدرن
730
بررسي كاركردهاي تربيتي اندرزنامه هاي كهن فارسي از منظر تئاتر پداگوژيك ( با تاكيد بر ابواب هفتم و هشتم گلستان سعدي )
731
بررسي كاركردهاي خانواده در حضور فرزند استثنايي
732
بررسي كاركردهاي خوراك در سينماي ايران پس از انقلاب
733
بررسي كاركردهاي خوراك در سينماي ايران پس از انقلاب
734
بررسي كاركردهاي رقص سماع در طريقت قادريه
735
بررسي كاركردهاي سياسي و اجتماعي آموزش و پرورش در دوره پهلوي اول
736
بررسي كاركردهاي شعار در قرآن و روايات
737
بررسي كاركردهاي عروسك در آثار عكاسان پست مدرنيسم
738
بررسي كاركردهاي علامت تجاري دربنگاههاي فعال در بازرگاني بين المللي دراستان تهران
739
بررسي كاركردهاي غياب در اجراي تئاتر
740
بررسي كاركردهاي غياب در اجراي تئاتر
741
بررسي كاركردهاي گفتار روي تصوير در فيلمهاي سينمايي دهه ي نود ايران
742
بررسي كاركردهاي متني و ارتباطي تبليغات راديويي
743
بررسي كاركردهاي مختل ارتباطي در زوجين آشفته و غير آشفته و مقايسه تأثير زوج درماني رفتاري يكپارچه نگر، زوج درماني روايتي و زوج درماني هيجان محور بر كاركردهاي مختل ارتباطي زوجين آشفته
744
بررسي كاركردهاي مديريت منابع انساني استراتژيك بر نوآوري خدمات (مطالعه موردي معاونت توسعه‌ي مديريت و برنامه‌ريزي منابع دانشگاه علوم پزشكي تهران)
745
بررسي كاركردهاي نمادين و زمينه‌هاي بروز نقش‌مايه شانه در دست بافته‌هاي ايران
746
بررسي كاركردهاي نمادين و زمينه‌هاي بروز نقش‌مايه قوچ در دست‌بافته‌هاي ايران
747
بررسي كاركردهاي هنر محيطي و نقش آن در بازنمايي مفهوم هويت (مورد مطالعه: «رويداد هنري بهارستان» سالانه‌ي هنرهاي شهري بهار تهران، 1395)
748
بررسي كاركردهاي هويّت بخشي پوشاك در عصر مغول- تيموري (911-616 ه.ق)
749
بررسي كاركنان تحصيلكرده و فاقد تحصيلات دانشگاهي در كارآيي سازمان
750
بررسي كارگاه هاي سنتي شهر ري
751
بررسي كارگاههاي رنگرزي سنتي شهر اصفهان و كاشان و مقايسه كالاهاي رنگ شده در آن با كالاهاي رنگ شده به شيوه آكادميك
752
بررسي كارگاههاي طراحي صنعتي
753
بررسي كارگاههاي طراحي صنعتي
754
بررسي كارگرداني تئاتر تله ويزيوني
755
بررسي كارگرداني تئاتر تلويزيوني
756
بررسي كارگرداني نمايش كمدي با تاكيد بر شيوه اجرايي داريو فو
757
بررسي كارگرداني نمايش كمدي با تاكيد بر شيوه اجرايي داريوفو
758
بررسي كارنامه اقتصادي و اجتماعي جمشيد جمشيديان
759
بررسي كارنامه سياسي و فرهنگي ملك الشعرا بهار
760
بررسي كارهاي پنج عكاسي اقتباس گر﴿appropriation ﴾﴿سيندي شرمن، باربارا كروكر، ريچارد پرنيس، شري لواين، موري موران﴾
761
بررسي كارهاي گرافيكي ايراني در زمينه مبارزه با اعتياد
762
بررسي كارهاي گرافيكي ايراني در زمينه مبارزه بااعتياد
763
بررسي كاريوتيپ عادي و ريخت شناسي برخي از ارقام زراعي جو در ايران
764
بررسي كاريولوژيكي 8 جمعيت مختلف از گياه Cichorium intybus
765
بررسي كاستي ها و برتري هاي روش متداول تحليل ديناميكي افزايشي(IDA)
766
بررسي كاشت تأخيري و تأثير آن بر برخي صفات زراعي وفنولوژيك وانتقال مجدد مواد ذخيره‌اي در ارقام جديد گندم
767
بررسي كاشت تاخيري و تاثير ان بر برخي صفات زراعي و فنولوژيك و انتقال مجدد مواد ذخيره اي در ارقام جديد گندم
768
بررسي كاشي معرق مشبك در مساجد دوره صفويه و به كارگيري آن در معماري معاصر ايران
769
بررسي كاشيهاي تصويري و نقوش برجسته دوران قاجاريه در تهران
770
بررسي كاشيهاي تصويري و نقوش برجسته دوران قاجاريه در تهران
771
بررسي كاشيهاي نقش برجسته زرين فام قرن هفتم هجري
772
بررسي كافي بودن تعداد گلومرول ها و عوارض بيوپسي كليه در سه روش بيوپسي به صورت Blindو به كمك راهنماي سونوگرافي با دو نوع ســـوزن Single وCoaxial
773
بررسي كافي بودن نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از كورتاژ اندوسرويكس و بيوپسي سرويكس در بيماران سرپايي و مقايسه آن با نمونه هاي مشابه از اتاق عمل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1388-1389
774
بررسي كافي بودن نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از كورتاژ اندوسرويكس و بيوپسي سرويكس در بيماران سرپايي و مقايسه آن با نمونه هاي مشابه از اتاق عمل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1388-1389
775
بررسي كالبدي - فضايي - بصري محور شهرداري ﴿ حد فاصل ميدان قدس و ميدان تجريش ﴾
776
بررسي كالبدي محله زينبيه اصفهان در راستاي ارتقاء امنيت محيطي با رويكرد C. P. E. D.
777
بررسي كالوس زائي و باززايي از كشت جنين نارس ارقام برنج ايراني با استفاده از محيط كشتهاي مختلف
778
بررسي كامپوزيت كربن نانوتيوب بارور شده توسط آنتي بيوتيك با زمينه پليمر كيتوسان جهت استفاده در رهايش دارويي
779
بررسي كامپوزيت هاي بر مبناي الياف كربن و اصلاح سطحي آن
780
بررسي كامپوزيت هاي ضد ضربه بر پايه پلي اتيلن با جرم مولكولي بالا
781
بررسي كامپوزيت هاي لانه زنبوري، بهينه سازي آن و كاربرد آن در صنايع هوايي
782
بررسي كامپوزيت هاي مقاوم بر مبناي رزين اپوكسي /الياف كولار
783
بررسي كامپيوترهاي ام . پي .سي
784
بررسي كامپيوتري خطاهاي سيستمهاي قدرت در حالت گذرا
785
بررسي كامل توليد بيوگاز و مقايسه آن با ساير منابع انرژي
786
بررسي كامل مبدل كاتاليستي و نقش آن در كاهش آلاينده هاي موتور
787
بررسي كامل مدم ديجيتالي ...
788
بررسي كامل و جامع كليه مطالعات انجام شده در زمينه خوردگي در سازه هاي دريايي
789
بررسي كانال ارتباطي سيستم زمين به هوا و مدلسازي آن
790
بررسي كانال صوتي مخابراتي زيرآب و شبيه سازي متعادل ساز به وسيله نرم افزار متلب
791
بررسي كانال مخابراتي در ارتباط بين دو ايستگاه سيار در سيستم هاي چند ورودي-چند خروجي ﴿MIMO﴾
792
بررسي كانال نازوپالاتين در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه ي مخروطي در يك جمعيت گيلاني مراجعه كننده به مركز راديولوژي فك و صورت
793
بررسي كانال هاي مختلف فروش و توزيع و مقايسه آنها از لحاظ شاخص هاي ميزان فروش، سودآوري، نسبت سود به فروش و نسبتهاي سوادآوري ديگر
794
بررسي كانالهاي PF,QVبا استفاده از محاسبات كامپيوتري
795
بررسي كانالهاي مخابراتي با حافظه
796
بررسي كانسپت آرت در بازي‌هاي ويديوئي برنده جوايز معتبر بين المللي در 10 سال اخير
797
بررسي كانسرهاي مري و معده در استان گيلان
798
بررسي كانونهاي آلودگي هواي شهر اصفهان
799
بررسي كاني زايي سرب و روي بر روي ورقه 00011111 بهاباد)يزد( بااستفاده از تلفيق لايههاي اطلاعاتي
800
بررسي كاني سازي انديس طلاي زواريان و پتانسيل يابي ذخاير مشابه در مناطق همجوار با استفاده از تلفيق داده هاي ماهواره اي ASTER، زمين شناي و ژئوشيميايي در محيط GIS
801
بررسي كاني شناسي - سنگ شناسي اسكارن كوه اهن منطقه دهشير استان يزد
802
بررسي كاني شناسي زئوليت هاي افتر سمنان
803
بررسي كاني شناسي زئوليت هاي ناحيه رودهن و امكان استفاده از اين زئوليت ها در حذف آلودگي هاي زيست محيطي
804
بررسي كاني شناسي سنگ شناسي اسكارن ها و مرمرهاي مرتبط با افيوليت ني ريز
805
بررسي كاني شناسي فرايند طلاي پلاسري دهلسم، بيرجند
806
بررسي كاني شناسي و خصوصيات ژئوشيميايي زون هاي كانه زائي در سنگ هاي ولكانيكي شمال غرب ده بيد، فارس .
807
بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي اسكارن ها و هاله دگرساني گرمابي توده نفوذي وژه (غرب فشارك)،كمربند اروميه- دختر
808
بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار سنگ آهن زاغيا (آنومالي )4 با نگرشي ويژه بر مطالعه مغزه هاي گمانه هاي حفاري ، بافق ، ايران
809
برﺭﺳــﻲ كاني‌شناسي، پترولوژي و زمين‌شيميايي پهنه‌هاي دگرساني توده‌هاي نفوذي ﻣﻨﻄﻘﻪ قمصر و قهرود- جنوب كاشان ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺁﻥ
810
بررسي كاني‌هاي صنعتي ايران با ديدگاه توزيع و كاربرد در صنعت
811
بررسي كاهش استقبال معلمان از دوره هاي ضمن خدمت در شهرستان بجنورد در دوره راهنمايي در سال تحصيلي 87-86
812
بررسي كاهش اسيد فيتيك درآردگندم به روش تخمير، هيدراتاسيون ، و هيدرونرمال
813
بررسي كاهش انگيزه ادامه تحصيل دانش آموزان متوسطه گلپايگان
814
بررسي كاهش انگيزه تحصيلي دانش آموزان دختر فاقد پدر دوره متوسطه ناحيه3 قم
815
بررسي كاهش انگيزه و جوانان به ازدواج از ديدگاه دانشجويان دختر رشته علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني در سال تحصيي 92-91
816
بررسي كاهش بار توربين هاي بادي ساحلي با استفاده از ميراگر جرمي و سامانه ي كنترل
817
بررسي كاهش زمان سيكل توليد در فرايند تزريق پلاستيك در نرم افزار moldflow
818
بررسي كاهش شدت پرتوگاما در نانو اكسيد سرب
819
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي در مبتلايان به اتيت مدياي مزمن
820
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي در مبتلايان به اتيت مدياي مزمن
821
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي ناگهاني و نتايج درمان در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
822
بررسي كاهش شنوايي ناشي از سروصداي وسايل جراحي در پرسنل اتاق عمل و پرسنل اداري بيمارستان توتونكاران از سال 74 الي 76
823
بررسي كاهش شنوايي ناشي از صوت در اوديومتري در فركانسهاي معمول و بالا و OAE در كارگران مواجهه يافته با صوت بالا در مقايسه با افراد بدون مواجهه
824
بررسي كاهش شنوايي ناشي از صوت در اوديومتري در فركانسهاي معمول و بالا و OAE در كارگران مواجهه يافته با صوت بالا در مقايسه با افراد بدون مواجهه
825
بررسي كاهش مقاومت اصطكاكي شناورهاي جابجايي با استفاده از تزريق ميكروحباب به دو روش محاسباتي و آزمايشگاهي
826
بررسي كاهش نويز تشديدي در جت هاي فراصوتي بوسيله سرپوش هاي مختلف
827
بررسي كاهش نيروهاي وارد بر سازه هاي نگهبان در اثر ناتر اوا سازي توسط تزريق ﴿ grouting ﴾ و كاربرد آن در ايستگاه متروي ميدان شهداي اصفهان
828
بررسي كاهش نيروي درگ خودرو با استفاده از كنترل غير فعال جريان
829
بررسي كاهش نيروي درگ فشاري برجستگي روي بدنه موشك هاي فراصوت
830
بررسي كاهش واكه اي در گويش گيلكي
831
بررسي كاهش واكه اي در گويش گيلكي
832
بررسي كاويتاسيون پروانه مغروق و عوامل موثر برآن با استفاده از نرم افزار عددي
833
بررسي كاويتاسيون در پمپ سانتريفيوژ به صورت شبيه سازي عددي
834
بررسي كاويتاسيون در دو شير كف فلزي و توپي به دو روش
835
بررسي كاويتاسيون روي AUV تحت زاويه حمله
836
بررسي كاويتاسيون و پيداكردن يك عامل كنترلي براي كنترل و جلوگيري خسارات ناشي از آن در پمپ هاي سانتريفوژ
837
بررسي كپسوله شدن داروهاي ضدسرطان در نانولوله بورنيتريد و كربني و رهاسازي آن با استفاده از شبيهسازي مولكولي
838
بررسي كتاب درسي شيمي سال اول دبيرستان از نظرانتخاب و سازماندهي محتوا ازديدگاه دبيران شيمي استان تهران درسال تحصيلي 82-83
839
بررسي كتاب شيمي (2) دوره متوسطه از نظر اصول گزينش و سازماندهي محتواي كتب درسي از ديدگاه دبيران شهرستان كرج در سال تحصيلي 83-82
840
بررسي كتاب فارسي بخوانيم-بنويسيم كلاس اول از ديدگاه معلمان پايه اول و مديران مدارس
841
بررسي كتاب لباب النقول في اسباب النزول جلال الدين سيوطي
842
بررسي كتاب‌هاي دستورزبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان مركز بين‌المللي زبان فارسي دهخدا در چارچوب نظريه نقش‌گرايي هليدي
843
بررسي كتابهاي آموزش هنر در دوره راهنمايي تحصيلي
844
بررسي كتابهاي آموزش هنر در دوره راهنمايي تحصيلي
845
بررسي كتب و جزوات آموزشي در شركت پست جمهوري اسلاتي ايران واتحاديه جهاني پست )UPU(
846
بررسي كتواسيدوز ديابتي و ميزان مورتاليتي آن در طي 5 ساله اخير ﴿69-65﴾ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تبريز
847
بررسي كتواسيدوز ديابتي و ميزان مورتاليتي آن در طي 5 ساله اخير ﴿69-65﴾ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تبريز
848
بررسي كتيبه نويسي و سير تحولات آن برروي بدنهء ظروف سفالين در ايران از آغاز دوران اسلامي تا پايان ايلخانيان
849
بررسي كتيبه ها﴿خط نوشته هاي﴾زيلوي ميبد
850
بررسي كتيبه هاي بارگاه حرم عبدالعظيم (ع )
851
بررسي كتيبه هاي بنايي اسما الحسني در مدرسه چهارباغ اصفهان و كاربرد آن در فضاي امروزي نمازخانه ها
852
بررسي كتيبه هاي سفال نيشابور به منظور به كارگيري در وسايل چوبي معاصر
853
بررسي كتيبه هاي مسجد جامع نايين و كاربرد آن در طراحي فونت ﴿رويكرد بينامتني﴾
854
بررسي كد كننده هاي خط
855
بررسي كد گذاري شبكه در شبكه هاي بي سيم تك گامي
856
بررسي كدگذاري و كدگشايي كانولوشن
857
بررسي كدهاي ... باينري و شبيه سازي ...
858
بررسي كدهاي LDPC ساختاري و مقايسه آنها از ديدگاه ذخيره سازي اطلاعات
859
بررسي كدهاي LDPC، لتيس هاي LDPC و الگوريتم هاي ارسال پيام
860
بررسي كدهاي جايگشتي
861
بررسي كدهاي شبه - دوري بر روي حلقه ها
862
بررسي كدهاي كانولوشنال همراه با ذكر برخي كاربردهاي ان و شبيه سازي كد كانولوشنال k-4 ,1/3
863
بررسي كدهاي كانولوشنال و پياده سازي كد كننده و كد گشا براي كدهاي سوراخ شده
864
بررسي كدهاي متعامد و كاربرد آنها در مخابرات سيار
865
بررسي كدينگ در سيستم هاي مخابراتي
866
بررسي كرامت انساني از ديدگاه اسلام و مكتب اخلاقي كانت
867
بررسي كرامت در شرح حال عارفان تذكره الاوليا و تحليل آن براساس مباحث فراروانشناسي
868
بررسي كران بالا و كران پايين عملگرها روي فضاهاي دنباله اي
869
بررسي كران ها براي مقادير ويژه گراف
870
بررسي كران هاي افزونگي كدهافمن
871
بررسي كربونيتراسيون دماي پايين به وسيله حمامهاي سياناتي بر روي فولادهاي ST12 و 1.7131
872
بررسي كرستاليزاسيون كلريد منيزيم از شورابه ؛ طراحي واحد نيمه صنعتي
873
بررسي كرشمه در رديف موسيقي ايران
874
بررسي كرنش حجمي پس از وقوع بار سيكليك، در خاك هاي كربناته اشباع
875
بررسي كرنش و پيچش عضله قلب بيماران با نارسايي‏هاي انقباضي قلبي به كمك روش‏هاي نوين نشان‏گذاري MR
876
بررسي كروم شش ظرفيتي در نسوزهاي منيزيت - كروميتي كوره دوار سيمان با تاكيدبر اثرات زيست محيطيكارشناسي
877
بررسي كرونا از طريق آناليز پالس هاي نوري ناشي از آن در محيط آزمايشگاه فشار قوي
878
بررسي كرونا از طريق آناليز صداي ناشي از آن
879
بررسي كريستاليزاسيون پلي‌پروپيلن وارزيابي مدلها
880
بررسي كريستاليزاسيون شكردر كريستاليزورهاي صنعتي
881
بررسي كريستاليزاسيون كربنات كلسيم
882
بررسي كسب و كارهاي كوچك و چالش ها و موانع آن
883
بررسي كسر جذبي بتا وگاماهاي يد131 در كره ها وبيضي گون ها
884
بررسي كسر دفعي كلسيم در شير خواران دريافت كننده دوزاژ مختلف ويتامين D
885
بررسي كسر دفعي كلسيم در شير خواران دريافت كننده دوزاژ مختلف ويتامين D
886
بررسي كشاورزي دشت قزوين (زراعت سالانه)
887
بررسي كشت اين ويتروي Rhus coriaria
888
بررسي كشت اينويتروي
889
بررسي كشت بافت كالوس دهي و تكثير درون شيشه رزماري
890
بررسي كشت بافت كالوس دهي وتكثير درون شيشه رزماري
891
بررسي كشت بافت گونه Eucalyptus salmonophloia با استفاده از روشهاي مرسوم ونوين و مقايسه تركيبات معطر در شرايط Invitro, Exvitro
892
بررسي كشت بافت گياه دارويي تره ايراني(ALLIUM SP)
893
بررسي كشت بافت و كشت ريشه و تركيبات موثر گزنه با استفاده از اچ پي ال سي
894
بررسي كشت بافت و كشت ريشه و تركيبات موثره گزنه با استفاده از اچ پي ال سي
895
بررسي كشت پنبه در منطقه گرگان و گنبد و تاثير آن بر اقتصاد كشور
896
بررسي كشت درون شيشه اي گياه دارويي، انحصاري و در معرض تهديد گونه پونه ساري البرزي
897
بررسي كشت سلول هاي پوستي جهت تهيه پوست مصنوعي به منظور استفاده در پيوند پوست
898
بررسي كشت غلات در منطقه اصفهان (از جنگ دوم جهاني بدين سو)
899
بررسي كشت مخلوط درهم بزرك و شبدر برسيم بذري تحت تاثير سطوح مختلف نيتروژن و آرايش كاشت در شرايط تداخل با علف هاي هرز
900
بررسي كشت مخلوط نواري ذرت شيرين و سيب زميني در منطقه كرمانشاه
901
بررسي كشت هاي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه ميكروبيولوژي بيمارستان اميرالمومنين يزد از اول خرداد 1367 تا اول خرداد 1369
902
بررسي كشت هاي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه ميكروبيولوژي بيمارستان اميرالمومنين يزد از اول خرداد 1367 تا اول خرداد 1369
903
بررسي كشتي هاي حمل LNG به منظور صادرات گاز ايران
904
بررسي كشش تك محوري بر گاف نواري گرافين
905
بررسي كشش هاي تقاضاي صادرات فرش دستباف ايران به اتحاديه اروپا با استفاده از روش Panel Data طي سالهاي 1378 - 1338
906
بررسي كشمير از جهات مختلف و توليد پارچه هاي لايي توسط موي كشمير
907
بررسي كفائت يا همشاني زوجين در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران
908
بررسي كفايت تعديل قيمت پروژه در مقابل افزايش هزينه هاي ناشي از تورم
909
بررسي كفايت دياليز و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز در مراكز دياليز استان گيلان در سال 1396
910
بررسي كفايت متد HACCP براي شناسايي ريسكهاي كيفيت در صنايع دار وسازي
911
بررسي كل ويژگي هاي جغرافياي روستاي طبر
912
بررسي كلام تصوير و تصوير كلام در آثار محمدابراهيم جعفري
913
بررسي كلامي جايگاه زن در خانواده و جامعه از نظر علامه طباطبايي و سيد قطب
914
بررسي كلانژيوكارسينوما و تعيين شيوع فاسيوليازيس در اين بيماران در استان گيلان طي سال هاي 1388 و 1389
915
بررسي كلستاتوم در بيماراني كه به علت اتيت مدياي مزمن در بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1371-1374 تحت عمل جراحي گوش قرار گرفته اند
916
بررسي كلستاز نوزادان در بيمارستان امام خميني در سال 1371
917
بررسي كلسيم و اسيد اوريك ادرار 24 ساعته در 50 مورد بيمار مبتلا به سنگ سيستم ادراري
918
بررسي كلسيم و اسيد اوريك ادرار 24 ساعته در 50 مورد بيمار مبتلا به سنگ سيستم ادراري
919
بررسي كلسيم و فسفر خون و ادرار 24 ساعته در 560 بيمار سنگ ساز از 1367 الي 1371 در استان گيلان
920
بررسي كلكتور خورشيدي سهموي با استفاده از نرم افزار Fluent
921
بررسي كلمات مركب در كتاب‌هاي دوره‌ راهنمايي
922
بررسي كلوفيبرات در كاهش زردي غير همولتيك نوزادان رسيده
923
بررسي كلي تعاوني هاي فرش دستباف روستايي استان فارس و ارزيابي عملكرد شركت تعاوني فرش دستباف روستايي شهرستان مرودشت در راستاي دستيابي به اهداف
924
بررسي كلي جغرافياي روستاس چلو (chalow)
925
بررسي كلي جغرافياي روستاي باباامان babaaman
926
بررسي كلي جغرافياي روستاي بازاره قارناس
927
بررسي كلي جغرافياي روستاي تيتكانلو
928
بررسي كلي جغرافياي روستاي تيتكانلو
929
بررسي كلي جغرافياي روستاي چهار خروار ﴿﴿دهستان باباامان شهرستان بجنورد ﴾﴾
930
بررسي كلي جغرافياي روستاي كچرانلولي از توابع استان خراسان شمالي شهرستان بجنورد
931
بررسي كلي جغرافياي روستاي كشانك keshank
932
بررسي كلي جغرافياي روستاي كوه كمر ﴿﴿دهستان باباامان شهرستان بجنورد ﴾﴾
933
بررسي كلي جغرافيايي روستاي ريزه
934
بررسي كلي جغرافيايي روستاي گلمخاران قوچان
935
بررسي كلي روشهاي علمي و عملي - احياء - نجات بخشي - حفاظت مرمت (موارد اورژنس ) و نمايش و استفاده هزاران قطعه اشياء و آثار تاريخي كوچك و بزرگ ( خصوصاٌ اشياء و آثار اسلامي ) " موزه هاي اسبق چهلستون و هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان "
936
بررسي كلي روشهاي علمي و عملي ، احيا ؛ نجات بخشي حفاظت و مرمت ( موارد اورژانس) ونمايش و استفاده هزاران قطعه اشيا و آثار تاريخي كوچك و بزرگ خصوصا" اشيا و آثار اسلامي « موزه هاي اسبق چهلستون و هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان»
937
بررسي كلي روشهاي علمي و عملي -احياء- نجات بخشي- حفاظت مرمت ﴿موارد اور‍ژانس و نمايش و استفاده هزاران قطعه اشياء و آثار تاريخي كوچك و بزرگ ﴿ خصوصا اشياء و آثار اسلامي﴾ « موزه هاي اسبق چهلستون و هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان»
938
بررسي كلي سرويسهاي ويژه در سيستم سوئيچ ديجيتال از نوع EWSD و تاثير اين سرويس ها بر مكالمات انجام شده در سيستم
939
بررسي كلي سيستم هاي مخابرايت نسل اول - دوم - سوم و ساختار شبكه UMTS با نگرشي بر مخابرات سيار نسل سوم شركت نوكيا
940
بررسي كلي سيستمهاي مخابراتي نسل اول ، دوم ، سوم ، و ساختار شبكه )UMTS( با نگرشي بر مخابرات سيار نسل سوم شركت نوكيا
941
بررسي كلي شركت مجتمع كشاورزي باغ كوثر قزوين (سهامي خاص )
942
بررسي كلي كارايي تقربي در بهينه سازي چند هدفه
943
بررسي كلي موقعيت جغرافيايي آشخانه
944
بررسي كلي وضعيت ابريشم ايران و مقايسه با برخي كشورها
945
بررسي كلي وضعيت صنايع نساجي ايران از نظر توليد و مصرف
946
بررسي كلي ويژگيهاي جغرافياي روستاي شهر كهنه
947
بررسي كلي ويژگيهاي جغرافياي روستاي مايوان
948
بررسي كلي ويژگيهاي جغرافيايي روستاي فيروزآباد
949
بررسي كلي ويژگيهاي روستاي طبر با تاكيد به منابع و مسايل آب و حفظ پوشش گياهي
950
بررسي كليد هاي قدرت با باند شكاف انرژي بالا و مقايسه آن ها
951
بررسي كليشه هاي جنسيتي و اثرآن بر انتظار افراد از خودابرازي در موقعيت هاي خانه، كار و ورزش
952
بررسي كليشه هاي جنسيتي و سازگاري زوجين با تاكيد بر نقش تحصيلات ( مطالعه موردي : زوجين 25 تا 40 سال شهر بوشهر )
953
بررسي كلينيك بازاريابي و تبليغات و رفتار مصرف كننده
954
بررسي كلينيك و پاراكلينيك بيماران مبتلا به نارسايي قلبي بستري شده در بيمارستانهاي شهرستان يزد در سال 1378
955
بررسي كلينيك و پاراكلينيك بيماران مبتلا به نارسايي قلبي بستري شده در بيمارستانهاي شهرستان يزد در سال 1378
956
بررسي كلينيكو پاتولوژي لنفوم هاي دستگاه گوارش و ميزان بقاء آنها در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر يزد بين سال هاي1389-1394
957
بررسي كلينيكو پاتولوژيك تومورهاي تيروئيد و ضايعات پروكانسر و براساس مدارك موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد بين سالهاي 1366 تا 1373
958
بررسي كلينيكوپاتولوژي اندومتريت ها در موارد كورتاژ هاي تشخيصي و هيستركتومي ها در طي سالهاي ۱۳۸۵ لغايت ۱۳۹5
959
بررسي كلينيكوپاتولوژي انواع تراتوم هاي تخمداني در طي سالهاي ۱۳۸۵ لغايت ۱۳۹6
960
بررسي كلينيكوپاتولوژي انواع تومورهاي كليه وميزان بقا تومورهاي بدخيم در شهر يزد از فروردين1388 تا اسفند 1393
961
بررسي كلينيكوپاتولوژي پوليپهاي معده و ارتباط آن با عفونت هليكوباكتر پيلوري طي سال هاي 1389 لغايت 1393دربخش پاتولوژي بيمارستان هاي يزد
962
بررسي كلينيكوپاتولوژي توده هاي آدرنال در بيماراني كه در 10 سال اخير(از سال 1380 تا پايان 1390) به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي وبيمارستان مرتاض ومجيبيان يزد مراجعه كرده اند
963
بررسي كلينيكوپاتولوژي توده هاي تيروئيد﴿خوش خيم و بد خيم﴾ كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي و مرتاض يزد مراجعه كرده اند.﴿از سال 1385 تا پايان سال 1389﴾
964
بررسي كلينيكوپاتولوژي توده هاي تيروئيد﴿خوش خيم و بد خيم﴾ كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي و مرتاض يزد مراجعه كرده اند.﴿از سال 1385 تا پايان سال 1389﴾
965
بررسي كلينيكوپاتولوژي شكستگي هاي پاتولوژيك استخوان در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي دوره 10 ساله 1383-1393
966
بررسي كلينيكوپاتولوژي ضايعات حنجره و ميزان بقا در بيماران مبتلا به انواع سرطانهاي حنجره در بيمارستان شهيد صدوقي و مركز پرتودرماني شهيد رمضانزاده طي سالهاي (1386-1391)
967
بررسي كلينيكوپاتولوژي گلومرولونفريتها براساس بيوپسي هاي سوزني كليه ، موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
968
بررسي كلينيكوپاتولوژي گلومرولونفريتها براساس بيوپسي هاي سوزني كليه شهيد رهنمون يزد
969
بررسي كلينيكوپاتولوژي لنف نودهاي شكمي ارسال شده به بخش پاتولوژي در طي سالهاي 1391 تا 1395 در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
970
بررسي كلينيكوپاتولوژي موارد نفركتومي ارجاع داده شده به مركز پاتولوژي دانشگاه شهيد صدوقي يزد از سال 1380 تا پايان شش ماهه اول سال 1390
971
بررسي كلينيكوپاتولوژي موارد نفركتومي ارجاع داده شده به مركز پاتولوژي دانشگاه شهيد صدوقي يزد از سال 1380 تا پايان شش ماهه اول سال 1390
972
بررسي كلينيكوپاتولوژي و ميزان بقاء پنج ساله تومورهاي مغزي و نخاعي
973
بررسي كلينيكوپاتولوژي و ميزان بقاء پنج ساله تومورهاي مغزي و نخاعي
974
بررسي كلينيكوپاتولوژيك بيوپسي هاي پريتوئن ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1381-1390
975
بررسي كلينيكوپاتولوژيك بيوپسي هاي پريتوئن ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1381-1390
976
بررسي كلينيكوپاتولوژيك تومورهاي بد خيم سيستم ملانيك پوست از سال 1362 تا پايان سال 1373 بر حسب نمونه هاي موجود در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
977
بررسي كلينيكوپاتولوژيك تومورهاي بد خيم سيستم ملانيك پوست از سال 1362 تا پايان سال 1373 بر حسب نمونه هاي موجود در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
978
بررسي كلينيكوپاتولوژيك تومورهاي تيروئيد و ضايعات پروكانسرو بر اساس مدارك موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد بين سالهاي 1366 تا 1373
979
بررسي كلينيكوپاتولوژيك موارد آرتروسكوپي و بيوپسي زانو در بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي دوره ده ساله 1390-1380
980
بررسي كلينيكوپاتولوژيك موارد آرتروسكوپي و بيوپسي زانو در بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي دوره ده ساله 1390-1380
981
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي كبدي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
982
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي كبدي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
983
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي مثانه ي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
984
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي مثانه ي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
985
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال تومورهاي پانكراس از سال 1380-1390 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
986
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال تومورهاي پانكراس از سال 1380-1390 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
987
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال و بقا زير گروه هاي كارسينوم سلول كليوي در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون يزد از۱۳۹۰-۱۳۹۵
988
بررسي كلينيكي اثر تغييرات PH هيدروژن پروكسايد 35% بر توانايي سفيدكنندگي رنگ دندان در روش Office Bleaching
989
بررسي كلينيكي اثر دهان شويه Nanosil در كنترل پلاك دنداني و مقايسه آن با دهان شويه كلرهگزيدين
990
بررسي كلينيكي اثر دهان شويه Nanosil در كنترل پلاك دنداني و مقايسه آن با دهان شويه كلرهگزيدين
991
بررسي كلينيكي پلي نوروپاتي محيطي در 550 بيمار بالاي 50 سال مبتلا به ديابت در يزد
992
بررسي كلينيكي تاثير قرص هاي مكيدني پروبيوتيك روي التهاب لثه، پلاك دنداني و خونريزي لثه
993
بررسي كلينيكي روشهاي مختلف درمان ضايعات تحليلي نسوج نرم مارجينال در دستيابي به پوشش سطح ريشه
994
بررسي كلينيكي علائم پوستي در بيماران هيپرتيروئيد
995
بررسي كلينيكي علائم پوستي در بيماران هيپرتيروئيد
996
بررسي كلينيكي عملكرد بريس ميلواكي بر روي پارامتر Hump قفسه سينه در بيماري اسكوليوز
997
بررسي كلينيكي موقعيت مارجين لثه ، به دنبال جراحي افزايش طول تاج كلينيكي
998
بررسي كلينيكي و انگل شناسي مالاريا و عامل انتقال آن در استان دهم
999
بررسي كلينيكي و پارا كلينيكي ضايعات پوستي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
1000
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي ضايعات پوستي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
بازگشت