<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي كمانش موضعي و تغيير شكلي الاستيك و غير الاستيك در مقاطع مركب بتن - فولاد با استفاده از روش نوار محدود حبابي
2
بررسي كمانش موضعي ورق هاي كامپوزيت ويسكوالاستيك به روش نوار محدود
3
بررسي كمانش موضعي ورق هاي مستطيلي با خواص نا همسان در ضخامت به روش نا محدود
4
بررسي كمانش نانو ورق‌هاي تابعي بر اثر تابيدن امواج مادون قرمز
5
بررسي كمانش و ارتعاش آزاد ورق‌هاي كامپوزيت پيزوالكتريك به روش نوار محدود
6
بررسي كمانش و ارتعاشات آزاد نانو ورق ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
7
بررسي كمانش و پس از كمانش ستون هاي جدار نازك پالتروژن تقويت شده با آلياژهاي حافظه دار
8
بررسي كمانش و تاثير چيدمان لايه ها در كمانش چند لايه هاي كامپوزيتي
9
بررسي كمانش ورق هاي آسيب ديده و خورده شده
10
بررسي كمانش ورق هاي با خواص ناهمسان در ضخامت نسبتا" تحت بارگذاري مكانيكي و حرارتي
11
بررسي كمانش ورق هاي تقويت شده روي تكيه گاه هاي الاستيك با استفاده از روش بدون المان گالركين
12
بررسي كمانش ورقهاي نازك مستطيلي ارتوتروپيك
13
بررسي كمبود G6PD در نوزادان ايكتريك در بيمارستان 17 شهريور رشت - سال 1373
14
بررسي كمبود متخصصين امنيت فناوري اطلاعات و راهكارهاي مقابله با آن در كشور
15
بررسي كمبود مربي بهداشت و تاثيرات آن بر بهداشت جسمي و رواني مدارس ابتدايي شهرستان مانه و سملقان و بجنورد
16
بررسي كمبود ويتامين d سرم با ميكروآلبومين يوريا در بيماران مبتلا به ديابت تايپ 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ديابت يزد
17
بررسي كمبود ويتامين d سرم با ميكروآلبومين يوريا در بيماران مبتلا به ديابت تايپ 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ديابت يزد
18
بررسي كمبودها و مشكلات پارك شادي يزد از ديدگاه مراجعين
19
بررسي كمپلگسهاي رنگي قلع- گزيلنول اورانژ در PHهاي مختلف به منظور تعيين مقادير بسيار كم قلع
20
بررسي كمپين هاي تبليغاتي با محتواي محيط زيست
21
بررسي كمدي اجتماعي در آثار ميرزا فتحعلي آخوندزاده
22
بررسي كمدي اجتماعي در آثار ميرزا فتحعلي آخوندزاده
23
بررسي كمدي در آثار چخوف و اجراي آن بر مبناي سيستم استانيسلاوسكي
24
بررسي كمدي در آثار چخوف و اجراي آن بر مبناي سيستم استانيسلاوسكي
25
بررسي كمدي در شكل و محتوا
26
بررسي كمدي در شكل و محتوا
27
بررسي كمرويي و رابطه آن بارشد اجتماعي فرد در دانش آموزان مقطع راهنمايي
28
بررسي كمك فنرهاي اكينو گازي
29
بررسي كمّي و كيفي تأثير طرح بافت بر جلاي پارچه هاي تاري پودي
30
بررسي كمّي و كيفي ريزساختار فولاد 22MnB5 تحت شرايط ترمومكانيكي با استفاده از داده¬هاي ديلاتومتري و پردازش تصوير ديجيتال
31
بررسي كمي . كيفي اسانس توده هاي مختلف گونه توناكتوم پوليسفالوم كشت شده در شرايط آب و هوايي استان البرز
32
بررسي كمي ، كيفي و مديريت پسماندهاي شهرك صنعتي جي اصفهان
33
بررسي كمي الگوهاي ژئومورفولوژي شبكه هاي زهكشي و بعد فراكتال آن در سازندهاي زمين شناسي مناطق خشك (مطالعه موردي، حوضه دشت يزد اردكان)
34
بررسي كمي انتقال جرم و تحرك عنصري در زون هاي دگرساني معدن مس سرچشمه
35
بررسي كمي بيان ژن HER-2 در نمونه هاي سرطان پستان توسط روش Real Time PCR
36
بررسي كمي بيان ژن هاي كانديداي مقاومت به بيماري سپتوريوز برگي در گندم
37
بررسي كمي بيان ژن هاي كانديداي مقاومت به بيماري سپتوريوز برگي در گندم آلوده با قارچ مايكو سفارلا گرامينيكولا
38
بررسي كمي تاثير عوامل مهار كننده تجمع پروتئين بر پارامترهاي كينتيكي تشكيل فيبريلهاي آميلوئيدي , quantitative evaluation of the effects on the kinetic of amyloid fibrils formation
39
بررسي كمي تاثير هيم ﴿هموگلوبين﴾وهپارين بر پارامترهاي بيوشيميايي فيبريل هاي آميلوئيدي
40
بررسي كمي تركيبات فنلي و فعاليت آنتي اكسيداني عصاره گياه چرخه (Launaea acanthodes) و اثر آن بر سطح سرمي گلوكز، انسولين، تستوسترون و تغييرات هيستولوژيك بافت بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان
41
بررسي كمي تركيبات فنلي و فعاليت آنتي اكسيداني عصاره گياه چرخه(Launaea Acanthodes) و اثر آن بر سطح سرمي گلوكز، انسولين، تستوسترون و تغييرات هيستولوژيك بافت بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان
42
بررسي كمي خواص مكانيكي سلولهاي مزانشيم در طول تمايز به سلول هاي عضله صاف توسط ميكروسكوپ نيروي اتميAFM
43
بررسي كمي ذرات معلق هوازاد و فلزات سنگين در غبار كف صنايع باطري سازي و مكانيكي در سطح شهر يزد
44
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺮاﻓﻴﺖ زاﻳﻲ در ﭼﺪﻧﻬﺎ
45
بررسي كمي قابليت گرافيت زايي در چدنها
46
بررسي كمي مزيت نسبي صادرات توليدات صنعتي ايران
47
بررسي كمي نيروي انساني آموزشي درمقطع آموزش ابتدايي استان اصفهان
48
بررسي كمي و كيفي آبخوان دشت شيرامين (غرب استان آذربايجان شرقي)
49
بررسي كمي و كيفي آموزش و پرورش ابتدايي استان هرمزگان (72-68) و مقايسه آن با شاخصهاي برنامه اول توسعه به منظور ارائه پيشنهادات مناسب جهت بهبود روند برنامه دوم توسعه
50
بررسي كمي و كيفي اسانس اكسشن هاي مختلف گونه Anthemis tinctoria كشت شده در شرايط آب و هوايي استان البرز (كرج )
51
بررسي كمي و كيفي اسانس دو اكسشن مرزه بختياري و سه اكسشن مرزه سفيد طي سه سال پس از كشت در شرايط آب و هوايي تهران
52
بررسي كمي و كيفي استفاده از اينترنت توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1393
53
بررسي كمي و كيفي برنامه هاي عمومي تلويزيون در خصوص جوانان
54
بررسي كمي و كيفي بعضي از آلاينده هاي هوا (وسايل نقليه شهري) در شهر يزد و برنامه ريزي شهري براي كنترل آنها
55
بررسي كمي و كيفي پارك هاي شهر ساري با استفاده از مدل AHP فازي
56
بررسي كمي و كيفي پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي شهر شيراز از منظر برآورد پتانسيل ورود كادميوم به شيرابه زباله.
57
بررسي كمي و كيفي تركيب هاي شيميايي و اثرات ضد ميكروبي اسانس اندام هاي مختلف گياه DC. Pimpinella aurea از سه رويشگاه در استان تهران
58
بررسي كمي و كيفي توليد پسماند هاي صنعتي در شهرك هاي صنعتي ايران
59
بررسي كمي و كيفي سير ورود واژه هاي قرضي اروپايي به زبان فارسي با نگاه به دوره پيش و پس از انقلاب اسلامي
60
بررسي كمي و كيفي غبار صنعتي كارخانه فولاد يزد
61
بررسي كمي و كيفي فاضلاب كارخانجات روغن نباتي و ارائه راه حل مناسب تصفيه
62
بررسي كمي و كيفي فاضلاب كارخانجات روغن نباتي-مطالعه موردي: كارخانه روغن نباتي پارس قو
63
بررسي كمي و كيفي ميزان اسانس و مواد موثره گياه دارويي Salvia eremophila Boiss در رويشگاه هاي مختلف استان يزد
64
بررسي كمي و كيفي و اثرات ضد ميكروبي اسانس و عصاره الكلي سه گونه Artemisia
65
بررسي كمي و كيفي و اثرات ضد ميكروبي اسانس و عصاره الكلي سه گونه Artemisia (A. spicigera , A. santolina , A. sieberi)
66
بررسي كمي و كيفي ويژگي هاي 100 دانش آموز داراي اختلال يادگيري در مدارس استان يزد
67
بررسي كمي وكيفي اسانس اكشن هاي مختلف سه گونه مرزه در شرايط آب وهوايي تهران
68
بررسي كمي، كيفي و مديريت پسماندهاي شهرك صنعتي رازي ﴿رنگسازان﴾ اصفهان
69
بررسي كميت ، كيفيت ، قيمت تمام شده مواد اوليه در صنايع نساجي
70
بررسي كميت و كيفيت اسانس برگ ميوه و صمع بنه در استان سمنان
71
بررسي كميت و كيفيت اسانس برگ ميوه و صمغ بنه در استان سمنان
72
بررسي كميت و كيفيت استفاده از سنن نمايش هاي آئيني و چگونگي كاربرد آنها در نمايش هاي نيمه دوم دهه 70 در ايران
73
بررسي كميت و كيفيت استفاده از سنن نمايش هاي آئيني و چگونگي كاربرد آنها در نمايش هاي نيمه دوم دهه 70 در ايران
74
بررسي كميت و كيفيت پشم گوسفندان بومي ايران و كاربرد آن در صنايع نساجي
75
بررسي كميت و ميزان سميت فلزات سنگين باطله هاي معدني در بخش هاي استخراج و فرآوري سنگ آهن شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان
76
بررسي كميت وسايل كمك اموزشي موجود در مدارس ابتدايي شهرستان فريمان از ديدگاه معلمان
77
بررسي كميت‌هاي فيزيكي مؤثر بر كارايي كاتاليست سنتز متانول
78
بررسي كميك استريپ هاي آمريكا از دهه سي تا هشتاد
79
بررسي كميو كيفي آب زيرزميني دشت سياخ دارنگون (جنوب غرب شيراز)
80
بررسي كنايات موجود در گويش دزفولي
81
بررسي كنايه در نهج البلاغه
82
بررسي كنايه و انواع آن در "امالي شريف مرتضي"
83
بررسي كنترل بوسيله Canard و دم بر روي موشك
84
بررسي كنترل بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته (Phytophtora drechsleri) با تحريك سيستم دفاعي گياه توسط برخي محرك‌هاي القايي
85
بررسي كنترل بيولوژيك بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه راز يكتونيايي د ر لوبيا به وسيله عوامل بيوكنترل باكتري سودوموناس
86
بررسي كنترل بيولوژيكي بيماري پوسيدگي خشك بادمجان به وسيله جدايه¬هاي قارچ تريكودرما
87
بررسي كنترل پذيري سيستمها و معادله پارامتري ماتريس پس خورد
88
بررسي كنترل درد بعد از توراكتومي با روش تزريق داخل پلور بوپيوكائين از طريق كاتتر در 20 بيمار توراكتومي شده در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت سال 1374
89
بررسي كنترل دور موتورهاي القائي به روش برداري
90
بررسي كنترل شيميايي علف هرز عروسك پشت پرده )Beta vulgaris( در چغندرقند )Physalis divaricata
91
بررسي كنترل ضخامت به روش هسته اي
92
بررسي كنترل طولاني مدت قندخون به وسيله شاخص هموگلوبين A1cبيمار بر بهبود بافت به دنبال جراحي ايمپلنت هاي دنداني
93
بررسي كنترل عفونت در لابراتوارهاي پروتز دنداني شهر يزد
94
بررسي كنترل عفونت در لابراتورهاي پروتز دنداني شهر يزد
95
بررسي كنترل فرآيند الكتروريسي با استفاده از ميدان مغناطيسي
96
بررسي كنترل كننده فازي خودسامانده بر اساس FARMA
97
بررسي كنترل كننده هاي كانه زائي در نشانه معدني شرق شجاع آباد، جنوب نطنز
98
بررسي كنترل كننده هاي كاني انديس پلي متال كهندان، استان مركزي
99
بررسي كنترل كننده هاي كاني سازي انديس پلي متال كالچويه در جنوب شرق كوهپايه
100
بررسي كنترل كننده هاي كاني سازي پورفيري در انديس مس كهنگ در استان اصفهان
101
بررسي كنترل كننده هاي كاني سازي در انديس پلي متال آفتاب رو واقع در شمال شرق اراك
102
بررسي كنترل كيفي توليد سويا در كارخانه بهپاك بهشهر
103
بررسي كنترل كيفيت
104
بررسي كنترل كيفيت آماري
105
بررسي كنترل كيفيت آماري در مورد كيفيت كنجاله
106
بررسي كنترل كيفيت آماري در مورد يكي از فرآورده هاي لبني
107
بررسي كنترل كيفيت آماري درشركت آريا مبتكر شرق ﴿پت هان ﴾
108
بررسي كنترل كيفيت آماري سيمان پرتلند نوع << 2 >> شركت سيمان مازندران
109
بررسي كنترل كيفيت در شركت خوش نوش
110
بررسي كنترل كيفيت كارخانه قند چهار محال و بختياري
111
بررسي كنترل كيفيت ماهي تن در كارخانه شنگر (كمان پرتو) بندر اقتصادي اميرآباد
112
بررسي كنترل كيفيت محصول توليدي يك كارخانه ريسندگي در مراحل مختلف توليد
113
بررسي كنترل كيفيت محصولات كارخانه نوشابه بي سي
114
بررسي كنترل نرم بي نهايت سيستم هاي خطي
115
بررسي كنترل واكنش قليايي سنگدانه هاي بتن با استفاده از خاكستر پوسته ي برنج
116
بررسي كنترل، جمع آوري و بهره برداري از گازهاي ارسالي به فلر
117
بررسي كنترل-g-Kقاب هادر فضاهاي هيلبرت
118
بررسي كنترلر AC 800F [اي.سي.] شركت ABB [اي. بي. بي.] و كاربرد آن در واحد تزريق گاز آغاجاري
119
بررسي كندانسورها و برجهاي خنك كن صنعتي
120
بررسي كنسر كبد در استان گيلان﴿1370- 1366﴾
121
بررسي كنسرتوويولون مندلسون ﴿Op. 64 Eminor ﴾ از ديدگاه روش تدريس
122
بررسي كنش جسماني در تئاتر تجربي از ميرهولد تا گرتوفسكي
123
بررسي كنش جسماني در تئاتر تجربي از ميرهولد تا گرتوفسكي
124
بررسي كنش دراماتيك در تصاوير عكاسي ﴿ با نگاهي به آثار رابرت كاپا ﴾
125
بررسي كنش دراماتيك در تصاوير عكاسي ﴿ با نگاهي به آثار رابرت كاپا ﴾
126
بررسي كنش هاي هيجاني و كنش هاي ارتباطي و رابطه آن با عملكرد خانواده
127
بررسي كنش و چاره جويي زنان حيلت ساز در حكايتهاي هزار و يك شب
128
بررسي كنش و چاره جويي زنان حيلت ساز در حكايتهاي هزار و يك شب
129
بررسي كنشهاي ارتباطي تحريف شده بين زن وشوهر تحصيلكرده در مشهد
130
بررسي كننده اتوماتيك گرامر فارسي
131
بررسي كنوانسيون هاي حفاظت از ميراث فرهنگي از منظر حقوق بين الملل
132
بررسي كهادهاي ماتريسهاي تركيبي از ماتريس لاپلاسين
133
بررسي كهن الگوهاي دوازده گانه در داستان پيرچنگي مثنوي براساس نظريه كارل پيرسون
134
بررسي كهن الگوي پير دانا در ديوان حافظ
135
بررسي كهن الگوي سفر قهرمان درقصه هاي عاميانه ايراني
136
بررسي كهن الگوي مادر در آثار نقاشان مدرنيست با تاكيد بر آثار نقاشان آمريكاي لاتين
137
بررسي كهن‌ الگوي پير دانا در ديوان حافظ
138
بررسي كو پيروليز كاتاليستي زيست‌ توده‌ي نيشكر و دور ريز پارافين سنگين
139
بررسي كوانتومكانيكي ساختار الكتروني و خواص شيميايي نانو ساختار پلي اكسي تيتانيوم ستاره¬اي شكل
140
بررسي كوانتومي انتقال اطلاعات در بدن انسان
141
بررسي كوانتومي جند پايداري نوري
142
بررسي كوانتومي خواص مكانيكي و توپولوژي چگالي الكتروني بلور و زنجيره هاي اتمي طلا، نقره و مس
143
بررسي كوپل الاستوهيدروديناميكي ميل بادامك
144
بررسي كوپليمريزاسيون اتيلن با 1- بوتن در حضور اكترون دهنده دي متيل فرم آميد ﴿ DMF ﴾ بر روي خواص مولكولي پلي اتيلن
145
بررسي كوچ انرژي در بلورهاي يوني The Oretical Study of Energy Migration Between Randomly Placed Sites in Jonic Crystals
146
بررسي كودك آزاري در فقه و حقوق كيفري ايران
147
بررسي كودك آزاري در فقه و حقوق كيفري ايران
148
بررسي كودك آزاري و عوامل اجتماعي موثر برآن در شهرستان شهريار
149
بررسي كودك ازاري وراهكارهاي مقابله با ان در كودكان دوره ابتدايي شهرستان تربت جام سال تحصيلي 92-93
150
بررسي كودكان پيش دبستاني ازجنبه هاي مرضي مانند افسردگي ،ترس ،اضطراب و غيره ... در شهر اهرم
151
بررسي كودكي پهلوانان در مشهورترين حماسه هاي ايران با تكيه بر شاهنامه
152
بررسي كوره‌هاي قوس الكتريكي جريان متناوب وكاهش اثرات سوء هارمونيك‌هاي ناشي از آنها برروي شبكه
153
بررسي كوشش هاي مالياتي و برآورد ظرفيت مالياتي استان زنجان
154
بررسي كوشش هاي مالياتي و برآورد ظرفيت مالياتي استان زنجان
155
بررسي كوك كمانچه ايراني
156
بررسي كولرهاي گازي موجود و ارائه طرح بهينه
157
بررسي كونز - ميانگين پذيري روي جبرهاي باناخ
158
بررسي كونژنكتيويت ورنال در مراجعين به درمانگاه چشم پزشكي بيمارستان شهيد رهنمون يزد در طول زمستان 80 و بهار 81
159
بررسي كوهن-مكالي بودن ايده آل هاي استنلي-رايزنر با توان هاي مرتبۀ بالا
160
بررسي كوهومولوژيهاي نيم شبكه اي جبرهاي باناخ
161
بررسي كوير چاه افضل اردكان؛ بررسي حوضه آبخيز قوام آباد
162
بررسي كيس خوردگي درز پارچه تاري پودي با استفاده از پردازش تصاوير
163
بررسي كيش مهر و نشانههاي آن در منظومههاي حماسي دورهي ساماني و غزنوي
164
بررسي كيفي آب زيرزميني آبخوان­هاي دشت ساوه و آمل- بابل و مطالعه ميزان آسيب­ پذيري آن­ها
165
بررسي كيفي الگوهاي رايج خشونت خانوادگي (همسر آزاري) در تهران
166
بررسي كيفي ترك خوردگي تنشي در برنج هاي تكفاز و دو فاز
167
بررسي كيفي جواب هاي معادله ي فريدمن
168
بررسي كيفي در مورد نرم افزار آموزشي " مكالمه زبان را بياموزيد" با توجه به ديدگاه هاي ساختارگرايان در يادگيري
169
بررسي كيفي سبز راهها با تاكيد بر رويكرد زيست محيطي
170
بررسي كيفي شرايط سوراخكاري بافندهاي پوشش دار و ارائه فرمولهاي تجربي بهينه براي محاسبه نيروهاي برشي و كوپل در عمليات سوراخكاري
171
بررسي كيفي شيوه هاي استفاده از راهبردهاي انضباطي در مدارس ابتدايي دخترانه ي ناحيه ي دو آموزش و پرورش شهر اصفهان
172
بررسي كيفي عكس هاي مستند اجتماعي چاپ شده در دوره انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي در مجله سروش با رويكرد پي ير بوورديو
173
بررسي كيفي عناصر موجود در نمونه استخواني با استفاده از روش طيف‌سنجي فروشكست القايي ليزري
174
بررسي كيفي عناصر موجود در نمونه چدن با استفاده از روش طيف سنجي فروشكست القايي ليزري
175
بررسي كيفي قالي بافي در شهرستان گلپايگان
176
بررسي كيفي كتيراي زرد و استفاده از آن به‌منظور دارورساني در شرايط آزمايشگاهي
177
بررسي كيفي مشكلات صنعت نساجي و پوشاك از ديدگاه مديران و كارشناسان مربوطه
178
بررسي كيفي مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها و پروژه هاي انتقال آب ايران
179
بررسي كيفي نقاشي كودكان 7-9 ساله جهت تصويرسازي (به منظور ايجاد ارتباط متناسب با ادراك و توان ذهني اين گروه سني )
180
بررسي كيفي نقش هستي‌شناسي بر اميدواري مادران كودكان سرطاني: ارائه مدل مداخله‌اي
181
بررسي كيفي و اقتصادي اثرات افزودني هاي بر استخلاف الكلي، اتري و استري به بنزين پالايشگاه اصفهان
182
بررسي كيفي و اقتصادي مخازن تحت فشار CNG
183
بررسي كيفي و كمي پكتين هاي استخراج شده از ضايعات فرايند مركبات
184
بررسي كيفيت DNA هسته اسپرم در نمونه هاي انزالي مردان با آناليز اسپرم طبيعي و غير طبيعي
185
بررسي كيفيت DNA هسته اسپرم در نمونه هاي انزالي مردان با آناليز اسپرم طبيعي و غير طبيعي
186
بررسي كيفيت آب آبخوان دشت آب باريك بم
187
بررسي كيفيت آب شهر يزد از ديدگاه ميكروبيولژي
188
بررسي كيفيت آب شهر يزد از نظر خورندگي و روسو بگذاري
189
بررسي كيفيت آب قنوات شهرستان ميبد از نظر تناسب آنها با استفاده فعلي
190
بررسي كيفيت آب هاي زيرزميني و ارتباط آن با سازندهاي زمين شناسي ﴿مطالعه موردي : دشت تربت جام - فريمان﴾
191
بررسي كيفيت آب و رسوبات نهر (مادي)هاي اصفهان
192
بررسي كيفيت آرد گندم در كارخانه آرد سورك
193
بررسي كيفيت آموزش در مدارس دولتي وغير انتفاعي از ديدگاه دانش آموزان مقطع راهنمائي شهرستان رودسر
194
بررسي كيفيت آموزش در مدارس دولتي وغير انتفاعي از ديدگاه دانش آموزان مقطع راهنمائي شهرستان رودسر
195
بررسي كيفيت آموزش درس ديني و عوامل موثر در افزايش كيفيت آن در دبيرستانهاي شهر نائين
196
بررسي كيفيت آموزشي رشته هاي فني و مهندسي جهت كارآموزي نيروي انساني در مركز آموزش فني و حرفه اي و شاخه كار و دانش شهرستان گرگان
197
بررسي كيفيت ابراز قصد انشاء معتبر عقد نكاح در فقه اماميه و حقوق مدني ايران
198
بررسي كيفيت اختلاط نمك در بخش هاي جذر و مدي رودخانه بهمنشير
199
بررسي كيفيت اخذ رضايت آگاهانه در بيماران مراجعه كننده به مراكز ناباروري شهر رشت در سال 1398
200
بررسي كيفيت اخذ رضايت¬نامه آگاهانه در بيماران دريافت¬كننده الكتروشوك در بيمارستان شفا در سال 1398-1397
201
بررسي كيفيت ارائه خدمات مشاوره ايي در زمينه انتخاب رشته در بين دانش آموزان سال اول دبيرستان شهركرد
202
بررسي كيفيت ارائه مراقبت پرستاري در بخشهاي همودياليز بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان گيلان ، سال 77-1376
203
بررسي كيفيت ارائه مراقبت هاي پرستاري پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر به بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان آموزشي منتخب شهر رشت در سال 1381
204
بررسي كيفيت ارتباط با مشتري در سازمان هاي دولتي شيروان
205
بررسي كيفيت الياف پلي پروپيلن تهيه شده با تركيب اوره كندانس
206
بررسي كيفيت اوقات فراغت جوانان ونوجوانان گنبد كاوس
207
بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب يونين ها در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
208
بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب يونين ها در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
209
بررسـي كيفيت برخي نوشيدني ها با استفاده از طيف سنجي
210
بررسي كيفيت برق و شبيه سازي دستگاههاي بهبود آن در شبكه توزيع
211
بررسي كيفيت برق و شبيه سازي دستگاههاي بهبود آن در شبكه توزيع
212
بررسي كيفيت پارچه با استفاده از بينايي ماشين
213
بررسي كيفيت پارچه هاي فاستوني داخلي در رابطه با فرايند دوخت و دوز
214
بررسي كيفيت پروتين سوياي كارخانه بهپاك بهشهر با استفاده از نرم افزارNfnitab
215
بررسي كيفيت پساب صنعتي شهرك صنعتي شيراز و روشهاي رنگبري به منظور كاهش خطر آن
216
بررسي كيفيت پساب هاي شهرك صنعتي شيراز و حذف بعضي از فلزات سنگين موجود
217
بررسي كيفيت پوشاك جوانان ﴿ دختران 25-15 سال﴾ و رابطه آن با مرحله تكميل پارچه
218
بررسي كيفيت تبليقات درفضاي شهر تهران رويكرد «تحليل محتواي كمي»
219
بررسي كيفيت تجلي مفاهيم اجتماعي در اشعار فريدون مشيري
220
بررسي كيفيت تدريس استادان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه پيام نور بهشهر
221
بررسي كيفيت تدريس استادان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه پيامك نور بهشهر
222
بررسي كيفيت تركيب آلي بيولوژيك شهري (لجن فاضلاب) و اثرات آن بر خاك و گياه
223
بررسي كيفيت تكرار در نقوش تذهيب قرآن
224
بررسي كيفيت تكميل رزيني با توجه به ساختار پارچه
225
بررسي كيفيت تكنيك نمونه گيري پاپ اسمير و گزارش كيفيت نمونه در پاسخهاي پاتولوژي
226
بررسي كيفيت توده سنگ در ساختگاه سد شيرين رود با استفاده از روشهاي لرزه نگاري
227
بررسي كيفيت توده سنگ ساختگاه سد بختياري با استفاده از لرزه نگاري مهندسي
228
بررسي كيفيت توزيع در مخلوط كردن پودر‌ها
229
بررسي كيفيت ثبت رضايت آگاهانه در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان- رشت- زمستان سال 1392
230
بررسي كيفيت جوش ذوبي آلومينيم و آلياژهاي آن مطابق استاندارد و تاثير محيط جوش بر آن
231
بررسي كيفيت جوش محيطي و طولي در لوله از طريق تهيه تصاوير اسكن
232
بررسي كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه اصفهان و شيراز از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي براساس مدل سروكوال
233
بررسي كيفيت خدمات ادراك شده توسط بيماران و پاسخگويي بيمارستان و ارتباط آن با وفاداري بيماران در بيمارستان هاي دولتي شهر يزد در سال ۱۳۹۴
234
بررسي كيفيت خدمات ارائه شده در فرمانداري شهرستان كرج بر مبناي سنجه هاي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت EFQM
235
بررسي كيفيت خدمات ارايه شده در بانك ملي قشم با استفاده از مدل پنج بعدي سرور كوال ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي كيفيت خدمات ارائه شده در بانك ملي قشم با استفاده از مدل پنج بعدي سرور كوال
236
بررسي كيفيت خدمات از منظر مشتركين همراه اول دانشگاه پيام نور شهريار
237
بررسي كيفيت خدمات بانكي الكترونيكي بر ميزان رضايت مشتري﴿ مطالعه موردي : شعب مختلف بانك مسكن شهرستان بجنورد﴿
238
بررسي كيفيت خدمات بورس منطقه اي فارس با استفاده از مدل
239
بررسي كيفيت خدمات پست بانك بر مبناي مدل SERVQUAL و رتبه بندي آنها با استفاده از بكارگيري منطق TOPSIS
240
بررسي كيفيت خدمات در بانك ملي با استفاده از مدل سروكوال بانك ملي در استان كهگيلويه و بوير احمد
241
بررسي كيفيت خدمات در شبكه هاي مترو واي فاي با پي بستر مترواترنت براي انتقال ترافيك چند رسانه اي
242
بررسي كيفيت خدمات در گمركات استان خوزستان با استفاده از مدل پنج بعدي .Servqual
243
بررسي كيفيت خدمات دربانك سپه (مورد مطالعه استان گيلان ،شهرستان رشت )
244
بررسي كيفيت خدمات دفاتر گردشگري در جذب گردشگر در شهركرد
245
بررسي كيفيت خدمات شهرداري شهر تهران بر افزايش تعاملات اجتماعي شهروندان
246
بررسي كيفيت خدمات فروشگاه هاي زنجيره اي و رابطه آن با وفاداري مشتريان با توجه به نقش واسطه اي رضايت مشتري (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي كوثر اصفهان)
247
بررسي كيفيت خدمات فروشگاه¬هاي زنجيره اي و رابطه آن با وفاداري مشتريان با توجه به نقش واسطه اي رضايت مشتري
248
بررسي كيفيت خدمات كتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) از ديد كاربران بر اساس مدل لايب كوال
249
بررسي كيفيت خدمات و رابطه آن با رضايتمندي مشتريان در بانك انصار قم
250
بررسي كيفيت خواب به دنبال آسيب تروماتيك مغزي در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت
251
بررسي كيفيت خواب و روش هاي مقابله با اختلالات خواب در سالمندان شهر يزد در سال 1395
252
بررسي كيفيت خواص سطحي در برش وايركات ‏تركيب بين فلزي گاما تيتانيم آلومينايد
253
بررسي كيفيت داده هاي مكاني به روش نمونه برداري
254
بررسي كيفيت دانه و تنوع ژنتيكي ارقام گندم با نشانگرهاي ريز ماهواره
255
بررسي كيفيت دانه و صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش خشكي لاين هاي دابل هاپلوئيد و لاين هاي اصلاحي مطابق آنها در تريتيكاله
256
بررسي كيفيت دانه و صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش شوري در لاين هاي اصلاحي تريتيكاله
257
بررسي كيفيت ديگ هاي بخار
258
بررسي كيفيت رابطه بين غرفه‌داران و برگزاركنندگان نمايشگاه ) مطالعه موردي : نمايشگاه صنعت ايران )
259
بررسي كيفيت رضايت زناشويي در زوجين معتاد به مواد مخدر مراجعه كننده به كلينيك هاي ترك اعتياد شهر رشت در سال 1396
260
بررسي كيفيت رنگ حنابرروي كالاي پشمي
261
بررسي كيفيت روابط بين علائم بيماري در كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه و بيش‌فعالي قبل و پس از شروع درمان دارويي با استفاده از روش تجزيه و تحليل شبكه
262
بررسي كيفيت روش انجام معاينه فيزيكي كارورزان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
263
بررسي كيفيت زندگي بارويكرد سلامت دهان در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۷
264
بررسي كيفيت زندگي بارويكرد سلامت دهان در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۷
265
بررسي كيفيت زندگي بر اساس سلامت دهان و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بازنشسته شهرستان رشت در سال 97-1396
266
بررسي كيفيت زندگي بر اساس شاخص هاي مسكن سالم (نمونه موردي: محله ي شهرك دانشگاه يزد)
267
بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به درد دندان قبل و پس از درمان ريشه در بيماران مراجعه كننده به بخش اندودانتيكس كلينيك تخصصي دانشكده دندانپزشكي گيلان
268
بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت عضو انجمن ديابت شهرستان ساوه در سال 1387
269
بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن C و B در بيمارستان رازي از پاييز 82 تا تابستان 83
270
بررسي كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم
271
بررسي كيفيت زندگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور فارسان
272
بررسي كيفيت زندگي در بيماران بادنچرمعمولي مراجعه كننده به بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي شهر يزد در سال 1392
273
بررسي كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي سال 1384
274
بررسي كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي سال 1384
275
بررسي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار؛ مطالعه كيفي در شهر شيراز
276
بررسي كيفيت زندگي زنان شاغل شهرستان سميرم
277
بررسي كيفيت زندگي سالمندان (مطالعه تطبيقي سالمندان در منزل و آسايشگاه) در شهر همدان
278
بررسي كيفيت زندگي سالمندان در شهر يزد
279
بررسي كيفيت زندگي سالمندان درون سراي سالمندان و بيرون از سراي سالمندان شهرستان بهشهر
280
بررسي كيفيت زندگي شغلي معلمان و تحليل كيفي راهكارهاي ارتقاء آن در شهرستان مهريز در سال 1397
281
بررسي كيفيت زندگي شهري به تفكيك محلات شهر ازادشهر
282
بررسي كيفيت زندگي شهري در بافت كهن شهري با تاكيد بر شاخص هاي كالبدي و محيطي نمونه مورد مطالعه :شهر ساري
283
بررسي كيفيت زندگي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
284
بررسي كيفيت زندگي كاري بررضايت شغلي كاركنان شهرداري منطقه 18ناحيه 2 شهرتهران درسال تحصيلي 1390
285
بررسي كيفيت زندگي كاري دبيران وعملكرد دبيران در دبيرستانهاي دولتي دخترانه شهرستان نكا سال 93-92
286
بررسي كيفيت زندگي كاري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
287
بررسي كيفيت زندگي كاري ماماهاي شاغل وعوامل مرتبط با آن در بيمارستان هاي دولتي و مراكز جامع سلامت شهر رشت درسال 96
288
بررسي كيفيت زندگي كاري و ارتباط ان با مديريت ارتباط با مشتري در سازمانهاي دولتي شهرستان خميني شهر
289
بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به پمفيگوس و مقايسه آن با افراد سالم در استان گيلان
290
بررسي كيفيت زندگي مرتبط باسلامت دهان در بيماران ديابتي با استفاده از پرسشنامههاي OHIP-14،COHAI
291
بررسي كيفيت زندگي مرتبط باسلامت دهان و دندان در بيماران پريودنتال دانشكده دندانپزشكي يزد
292
بررسي كيفيت زندگي همسران مردان مبتلا به PTSD ناشي از جنگ در مقايسه با گروه شاهد در سال 1384
293
بررسي كيفيت زندگي و پرخاشگري در افراد مراقبت كننده از بيماران خاص﴿مبتلا به تالاسمي ما‍ور﴾
294
بررسي كيفيت زندگي و رابطه آن با مهارت هاي ارتباطي در دانشجويان
295
بررسي كيفيت زندگي و سنجش آن در برنامه ريزي شهري مطالعه موردي شهر محمودآباد
296
بررسي كيفيت زندگي و سنجش آن در برنامه ريزي شهري مطالعه موردي: شهر محمودآباد
297
بررسي كيفيت زندگي و عوامل مؤثر بر آن در مبتلايان به پسوريازيس مراجعه¬كننده به كلينيك بعثت شهر رشت در سال 1396-1395
298
بررسي كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز مراكز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
299
بررسي كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در مبتلايان به رتينوپاتي ديابتي مراجعه كننده به مركز اموزشي درماني اميرالمومنين (ع) شهر رشت در سال 1394-1393
300
بررسي كيفيت زندگي و عوامل موثر بر آن در بيماران تحت پيوند كليه ساكن استان گيلان در سال هاي 1397-1395
301
بررسي كيفيت ساحت تجسمي در پوسترهاي نوشتاري ﴿1980-2012﴾ در غرب
302
بررسي كيفيت سود و بازده شركت هاي خانوادگي و غيرخانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
303
بررسي كيفيت سويا در كارخانه بهپاك شهرستان بهشهر
304
بررسي كيفيت سويا دركارخانه بهپاك بهشهر
305
بررسي كيفيت سوياي توليد شده با استفاده از دستگاه بولر
306
بررسي كيفيت سيستم آموزشي كارشناسان مؤسسات رده بندي در ايران و ارائه راهكار جهت بهبود سيستم
307
بررسي كيفيت صمغ كتيراي زرد با شرايط رويشگاه در منطقه شرق و شمال شرق استان اصفهان
308
بررسي كيفيت صمغ كتيراي سفيد با شرايط رويشگاه در منطقه غرب استان اصفهان
309
بررسي كيفيت ظاهري پارچه هاي حلقوي پودي بر اساس درجه بندي كيفيت ظاهري انواع نخهاي مصرفي
310
بررسي كيفيت فهرست نويسي و رده بندي كتاب هاي عربي كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در طول سال هاي 1380- 1386
311
بررسي كيفيت فيزيكي پارچه هاي توليدي توسط ماشين جت بافندگي تك نازله و چند نازله
312
بررسي كيفيت فيزيكي و شيميايي آب شرب شهرستان خاتم در تعيين مدل آماري
313
بررسي كيفيت كاشي نره در مرمت پوشش گنبدها
314
بررسي كيفيت كالاي مرسريزه شده در سلسله مراحل تكميل مقدماتي
315
بررسي كيفيت كالبدي و كاركردي بافت فرسوده شهري با رويكرد شهر سالم (نمونه مورد مطالعه :شهر قايم شهر ،محله پشت كنسرو)
316
بررسي كيفيت گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه
317
بررسي كيفيت گزارش حسابرسي به موقع در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
318
بررسي كيفيت محصولات كارخانه سيمان سپاهان اصفهان
319
بررسي كيفيت محيط شهري از ديد شهروندان (نمونه مورد مطالعه:شهر بمپور)
320
بررسي كيفيت محيط شهري با تاكيد بر فضاهاي عابر پياده (مطالعه موردي :بخش مركزي شهر ساري)
321
بررسي كيفيت محيط شهري با تاكيد بر نگرش زنان (نمونه موردي:بخش مركزي ساري)
322
بررسي كيفيت محيطي محله هاي شهري در اثر تغيير كاربري زمين - نمونه موردي: ناحيه 1 منطقه 6 شهرداري شهر تهران
323
بررسي كيفيت مراقبت از زخمهاي جراحي كه توسط پرستاران در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي انتخابي اصفهان ارائه مي شود.
324
بررسي كيفيت مراقبت پرستاري به بيماران داراي لوله تراشه در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت سال 1377
325
بررسي كيفيت مراقبت هاي ارائه شده در پيشگيري از زخم فشاري در بيماران بستري بخش هاي ارتوپدي يكي از مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1381
326
بررسي كيفيت مراقبت هاي بهداشتي اوليه در مراكز بهداشتي درماني شهري شيراز بر اساس مدل شكاف كيفيت
327
بررسي كيفيت مراقبت هاي پرستاري ارائه شده به بيماران بعد از عمل جراحي در اتاقهاي بهبودي اتاق عمل هاي بيمارستان هاي آموزشي شهر رشت در سال 1375
328
بررسي كيفيت مراقبتهاي پرستاري ارائه شده به بيماران ضربه سر در بدو ورود به بخش اورژانس بيمارستان آموزشي منتخب شهر رشت در سال 1375
329
بررسي كيفيت مراقبتهاي پرستاري از بيماران ضربه مغزي در بدو ورود به اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
330
بررسي كيفيت مراقبتهاي پرستاري كه بيماران در اتاق بهبودي پس از عمل جراحي دريافت مي كنند، در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران
331
بررسي كيفيت مطالب چاپ شده مرتبط با سلامت در3 روزنامه كثير الانتشار كشور
332
بررسي كيفيت منسوجات بي بافت توليد داخل جهت لباس هاي جراحي يكبار مصرف
333
بررسي كيفيت مواد واسطي و نخ توليدي كارخانه برزنت ايران
334
بررسي كيفيت ميكروبيولوژي آب چاههاي كم عمق شهرستان مهريز
335
بررسي كيفيت نخ پنبه اي شانه شده و شانه نشده رينگ و چرخانه
336
بررسي كيفيت نقطه جوش ورقهاي فولادي در صنعت خودروسازي
337
بررسي كيفيت نوشابه هاي گازدار دركارخانه نوشابه خوش نوش ساري
338
بررسي كيفيت نوعي سيم توليد شركتي سيم وكابل آمل
339
بررسي كيفيت و اميد در دانش آموزان متوسطه سميرم
340
بررسي كيفيت و بازدهي لايه نشاني فلزي با استفاده از دستگاه Sputter در فرايندهاي MEMS
341
بررسي كيفيت و مراحل فنولوژي درمنه دشتي در ارتفاعات مراتع ندوشن يزد
342
بررسي كيفيت و ميزان آلودگي داروهاي تركيبي در داروخانه هاي شهر يزد
343
بررسي كيفيتهاي فضاهايي جهت پيشگيري از احساس ترس در فضاهاي عمومي ﴿نمونه موردي محله گودال مصلي يزد﴾
344
بررسي كيمرا بر روي شبكه اي از نورون هاي توصيف شده با نگاشت
345
بررسي كينتيكي مهار شدن آنزيم الكالن فسفاناز
346
بررسي گاز ايده آل ، سيال كره سخت و لنارد-جونز در نسخه چهارم مكانيك آماري تساليس
347
بررسي گاز حفره اي دوبعدي با استفاده از روش آلايش مدوله شده و كاربرد آن در محاسبه مشخصات ترابردي سيليكان - ژرمانيوم
348
بررسي گاز رادن اثرات زيست محيطي آن و تاثير آن در سرطان ريه
349
بررسي گاز سنتز و روش هاي توليد آن
350
بررسي گازها و عناصر خطرناك در معادن و صنايع
351
بررسي گازهاي خون شرياني در بيماران مبتلا به ضربه هاي شديد سر بستري در ICU بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1377 لغايت 1380
352
بررسي گاف نواري باريك و خواص اپتيكي تركيب Ca3AI Sb3 با استفاده از نظريه تابعي چگالي
353
بررسي گانمتالها، آلياژ برنز قرمز سرب دار
354
بررسي گبه بختياري و استفاده از طرح گردان در بافت گبه
355
بررسي گبه هاي شيري فارس
356
بررسي گچبري روي كاهگل در ارگ بم
357
بررسي گچبري روي كاهگل در ارگ بم
358
بررسي گچمه بافي در استان كهكيلويه و بوير احمد
359
بررسي گذار از دوران روستانشيني جديد به آغاز شهرنشيني در دشت مهران بر اساس سفال هاي به دست آمده از بررسي هاي باستان شناسي
360
بررسي گذار از علم سياست به امر سياسي و گذار از پوزيتيويسم به هرمنوتيك
361
بررسي گذار عايق- فلز فسفرين تحت اعمال تنش
362
بررسي گذار فاز ابررساناهاي بيسموت پايه و لانتانيوم پايه به كمك نظريه الياشبرگ
363
بررسي گذار فاز توپولوژيك در GeCH3 تك لايه با استفاده از مدل تنگابست
364
بررسي گذار فاز مايع-جامد با استفاده از تابع همبسته مستقيم تارازونا وتقريب چگالي وزني
365
بررسي گذار فاز مايع-جامد با استفاده از تابع همبسته مستقيم فاز ميدان بلوري(PFC) و پتانسيل كره سخت بر اساس نظريه تابه چگالي
366
بررسي گذار فاز مايع-جامد با پتانسيل كره ي سخت و چاه مربعي بر اساس نظريه ي تابعي چگالي
367
بررسي گذار فاز مخلوط هاي مايع كرة نرم بر اساس نظرية تابعي چگالي
368
بررسي گذار فاز مخلوطهاي مايع كره نرم بر اساس نظريه ي تابعي چگالي
369
بررسي گذار ناپاياي سيستم هاي گازهاي تك اتمي خالص و رقيق (He4)
370
بررسي گذارهاي فز ترموديناميكي در سياهچاله هاي كر-پاددوسيته و ريسنرنوردستروم-پاددوسيته در ابعاد زوج و بزرگتر از 4.
371
بررسي گذر بانكهاي ايراني از بازاريابي سنتي به بازاريابي الكترونيكي و تÊثير آن بر نسبتهاي سودآوري.
372
بررسي گذران اوقات فراغت نوجوانان شهرستان بافق
373
بررسي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان راهنمايي شهر قاضي
374
بررسي گذشته نگر ارتباط مورفومتريك كانال آلوئولار تحتاني با زاويه گونيال با استفاده از تصاوير تهيه شده با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي (CBCT) در سال 1397- 1396
375
بررسي گذشته نگر فراواني ضايعات برجسته بافت نرم به لحاظ ميكروسكوپي درآزمايشگاه هاي شهر رشت در سال هاي 1393-1397
376
بررسي گراديان پتانسيل الكتريكي در سامانه الكتروشيميايي دوقطبي و به كارگيري بستر DVD نقره و CD طلا به عنوان الكترود هاي دوقطبي
377
بررسي گراف هاي جمعي كيلي در فولرين هاي ﴿3،6﴾
378
بررسي گراف هاي غيردوري گروه هاي با مرتبه هاي كوچك
379
بررسي گراف هاي فازي بازه اي - مقدار
380
بررسي گراف هاي مقسوم عليه -صفر در حلقه ي ŸC(X
381
بررسي گراف هاي ناجابجايي گروه هاي كوچك
382
بررسي گراف هاي هم مقسوم عليه صفر
383
بررسي گراف هاي هم مقسوم عليه صفر
384
بررسي گراف هاي هم مقسوم عليه صفر
385
بررسي گراف هميلتوني و رنگ آميزي گراف
386
بررسي گرافهاي با مقسوم عليه صفر
387
بررسي گرافهاي كيلي با طيفهاي خاص
388
بررسي گرافي و آندوسكوپي در 100 مورد بيماريكه با علائم گوارشي به بخش آندوسكوپي بيمارستان شهيد رهنمون مراجعه كرده اند
389
بررسي گرافي و آندوسكوپي در 100 مورد بيماريكه با علائم گوارشي به بخش آندوسكوپي بيمارستان شهيد رهنمون مراجعه كرده اند
390
بررسي گرافي و تراكمي كدهاي تكرار- تجمع
391
بررسي گرافيت افيوليت هاي خوي
392
بررسي گرافيك جلد آلبوم هاي موسيقي با تكيه بر سبك راك دهه ي90ميلادي
393
بررسي گرافيك راهنما در مكان هاي گردشگري ايران:بررسي موردي ميدان نقش جهان اصفهان
394
بررسي گرافيك عنوان بندي فيلم هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان﴿قبل از انقلاب اسلامي﴾
395
بررسي گرافيك كتابهاي فيزيك متوسطه در ايران از سال 1370 تا 1388
396
بررسي گرافيك محيطي درمبلمان شهري
397
بررسي گرافيك نقوش دست بافته هاي كردستان ايران بعد از اسلام
398
بررسي گرافيكي در ايران وجهان
399
بررسي گرافيكي نقوش و كتيبه هاي مساجد جامع گلپايگان، اردستان، و زواره
400
بررسي گرافيكي نقوش و كتيبه هاي مسجد جامع قزوين
401
بررسي گرانش و كيهان‌شناسي بر‌اساس ساختارهاي متريك فينسلر و لاگرانژ
402
بررسي گرانيت هاي منطقه جبال بارز كرمان
403
بررسي گرايش به تحقيق و پژوهش بين دانشجويان 18تا24 ساله دانشگاه پيام نور بروجن
404
بررسي گرايش به مصرف مواد مخدر صنعتي و عوامل مرتبط در آن ميان دانشجويان دانشگاه گيلان و آزاد واحد رشت
405
بررسي گرايش به مهاجرت از روستا به شهر و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي شهرستان مهران )
406
بررسي گرايش به مهاجرت به خارج ازكشوردربين زنان تهراني وعوامل مرتبط باآن سال تحصيلي1391-1390
407
بررسي گرايش جوانان به قهوه خانه ها و آسيب هاي اجتماعي آن درشهر قاين
408
بررسي گرايش دانش آموزان دختر به رشته هاي فني وحرفه اي در شهر گنبد كاووس از ديدگاه دانش آموزان سال اول متوسطه
409
بررسي گرايش دانشجويان فارسي زبان نسبت به دانشجويان ترك، كرد، لر در دانشگاه اصفهان براساس طيف بوگاردوس
410
بررسي گرايش دانشجويان ورودي78-1375دانشگاه پيام نور مركز رامسر به شغل دبيري.
411
بررسي گرايش روستاييان به مهاجرت از نواحي روستايي به مراكز شهري ( مطالعه موردي دهستان ميش خاص ) , examination of rurals tendency to immigration of regions rural to urban centers case study) mishkhas rural district (
412
بررسي گرايش روستاييان به مهاجرت از نواحي روستايي به نواحي شهري دهستان ميش خاص
413
بررسي گرايش زنان 65-15ساله به اماكن متبركه(رويكرد موردي زيارتگاهها وامامزاده هاي شهرستان لنگرود).
414
بررسي گرايش زنان به اعتياد در شهرستان شهركرد
415
بررسي گرايش كاري يا روابط انساني مديران آموزشگاه ها
416
بررسي گرايش مجريان طرحهاي اشتغال كميته امداد امام خميني (ره ) نسبت به خودكفائي و عوامل موثر بر آن (استان كردستان - طرحهاي دامداري)
417
بررسي گرايش مذهبي والدين بر سلامت روان نوجوانان دختر 12-18 سال شهر ناغان
418
بررسي گرايش موسوم به كلاسيك در معماري معاصر تهران
419
بررسي گرايش نوجوانان 18-15سال دبيرستانهاي دخترانه رشت به فرهنگ بيگانه.
420
بررسي گرايش هاي اعتقادي در ديوان نسيم شمال و اقبال لاهوري
421
بررسي گرايش هاي سنتي در آثار نقاشان معاصر ايران
422
بررسي گرايش هاي شيعي خلفاي عباسي
423
بررسي گرايش هاي واقع گرايانه در رويكرد فتومونتاژ عكاسي معاصر
424
بررسي گرايش و توقعات زنان نسبت به كار و فعاليت هاي اجتماعي در شهر سميرم
425
بررسي گرايشات احساسي و انتظارات سرمايه‌گذاران از سودآوري آتي در شركت‌هاي زيان‌ده
426
بررسي گرايشات اكسپرسيونيستي در نقاشي معاصر ايران ﴿هفتاد سال اخير﴾
427
بررسي گرايشها ورفتارهاي مذهبي جوانان 15تا29سال رشته علوم اجتماعي
428
بررسي گرايشها ورفتارهاي مذهبي جوانان 29-15رشته علوم اجتماعي
429
بررسي گرايشهاي راديكالي و پسامدرن در جنبش اجتماعي زنان
430
بررسي گرايشهاي فمينيستي در آثارنقاشان معاصر ايران براساس ديدگاه ليندا ناكلين
431
بررسي گرايشهاي مذهبي در كاهش استرس بين دختران حوزه ودانشگاه در فريمان
432
بررسي گرايك حجمي با رويكرد طراحي آثار حجمي
433
بررسي گردابه پشت يك توربين باد افقي سه پره‌اي 80 كيلوواتي با نرم‌افزار فلوئنت
434
بررسي گردابه هاي تشكيل شده در جريان دو بعدي روي يك جسم كاملا مغروق
435
بررسي گردش طبيعي دراستخر ذخيره سوختهاي مصرف شده نيروگاه اتمي بوشهر در زمان قطع سيستم برداشت حرارت
436
بررسي گرده شناسي هوايي و هاگهاي قارچي در منطقه حسن آباد (استان كرمانشاه)
437
بررسي گرفتگي در بيوراكتور غشايي
438
بررسي گرفتگي در سيستم پخت كلينكرسيمان در كارخانه سيمان خاش
439
بررسي گرفتگي شيميايي و بيولوژيكي در فرآيند تقطير غشايي
440
بررسي گرفتگي غشاء با استفاده از CFD
441
بررسي گرمادهي با نانوسيال مغناطيسي در مختصات استوانه‌اي
442
بررسي گرمايش پلاسماي فوق چگال از طريق امواج برنشتاين الكتروني در راكتور NSST
443
بررسي گرمايش و رانش جريان با استفاده از امواج هيبريدي پايين در تو كامك هاي Alcator C-Mode و NSST
444
بررسي گرمكن هاي آب تماس مستقيم (DCHW) براي استفاده در پروژه توليد همزمان قدرت، حرارت و برودت (CCHP) در نيروگاه مشهد
445
بررسي گرهسازي در ايران با تكيه بر آثار چوبي حرم حضرت معصومه﴿س﴾
446
بررسي گروه اسمي در گويش لكي سلسله
447
بررسي گروه باز بهنجارش با ميدان هاي مختلف ومدل كوينتوم در حضور غشاءخميده
448
بررسي گروه شغلي بيماران با فتق كشاله ران كه از سال 1373 لغايت 1377 در بيمارستانهاي شهرستان يزد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
449
بررسي گروه شغلي بيماران بافتق كشاله ران كه از سال 1373لغايت1377در بيمارستانهاي شهرستان يزد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
450
بررسي گروه شمع در اسكله ها تحت بارگذاري جانبي با در نظر گرفتن ضريب اندركنش بين دو شمع
451
بررسي گروه فعلي در كردي دينوري بر اساس "نظريه ي اصول و پارامترها"
452
بررسي گروه مبتدا و گروه كانون در زبان فارسي بر اساس نحو كمينه گرا
453
بررسي گروه مرجع جوانان ( مطالعه موردي : دانش آموزان و دانشجويان دختر شهر بابل سال 81 )
454
بررسي گروه هاي حرف اضافه اي زبان فارسي و كاربردهاي آموزشي آن ها
455
بررسي گروه هاي گرافن با استفاده از نظريه تابعي چگالي
456
بررسي گروههاي فيبر ناتچي
457
بررسي گروههاي متناهي با شرايطي برانديس زير گروههايماكزيمالشان
458
بررسي گروههاي موضعاً مدرج با يك شرط پوچ تواني روي زير مجموعه هاي نامتناهي
459
بررسي گروههاي هيدرولوژيكي خاك و تاثير آن برسيلاب منطقه گل آباد اردستان
460
بررسي گروهي از عوامل احتمالي دخيل درADHD
461
بررسي گزارش 22 مورد كنسر پانكراس جراحي شده به روش ويپل ياPPPD دربيمارستان رازي رشت
462
بررسي گزارشهاي تصويري علي خان والي، حاكم عكاس عصر ناصري
463
بررسي گزارشهاي فوتبال روزنامه هاي استقلال و پيروزي از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان
464
بررسي گزيده آثار نمايشي محمد يعقوبي با رويكرد ‌‌پسا-فلسفي ريچارد رورتي در طرح دو‌بعدي قلمرو خصوصي و عمومي فرهنگ ادبي
465
بررسي گزيده اي از نقوش ديواري كاخ عاليقاپو با هدف كاربرد آن در صنايع دستي
466
بررسي گزيده نمايشنامه هاي باند از ديدگاه ماكس هوكهايمر
467
بررسي گسترش امواج در محيط هاي بي نهايت به كمك روش تفاضل هاي محدود و نقاط محدود
468
بررسي گسترش امواج و تشعشع آكوستيكي از يك ورق مستغرق ناهمگن
469
بررسي گسترش ترك در بتن خودتراكم و معمولي
470
بررسي گسترش ترك در سنگ هاي هموژن به منظور ارزيابي شكست هيدروليكي در مخازن نفتي
471
بررسي گسترش ريشه و ساير صفات مورفولوژيك ارقام گندم ديم دردو رژيم رطوبتي
472
بررسي گسترش ساختار اداري سازمانهاي اموزشي وتاثير ان بر سيستم وعملكرد صف وستاد از ديدگاه مديران اموزش وپرورش مشهد
473
بررسي گسترش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در استان قزوين براساس الگوي پيوندهاي بين بخشي
474
بررسي گسترش مخروط افكنه ها در رابطه با خصوصيات فيزيكي حوضه هاي آبخيز بالادست و تعيين خصوصيات خاك در طول چند مخروط افكنه نمونه در استان كرمان
475
بررسي گسل هاي فعال در اطراف شهر اصفهان و تاثير آن ها بر آبرفت هاي شهر
476
بررسي گسيختگي پيشرونده ناشي از خرابي موضعي قاب هاي با مهاربندي هم محور(CBF)
477
بررسي گسيختگي قطعات لاستيكي داراي شيار V- شكل ته گرد با معيار چگالي انرژي كرنشي متوسط
478
بررسي گسيختگي قطعات لاستيكي در حضور ترك و شيار با يا بدون تقويت توسط نانوذرات
479
بررسي گسيل پرتوهاي ايكس نرم، سخت و يون در دستگاه پلاسماي كانوني نوع مدر
480
بررسي گشتاور چرخشي القايي در موشكهاي كانارد كنترل و ارائه مدل مناسب جهت تحليل گشتاور چرخشي و گشتاور چرخشي القايي
481
بررسي گفتگوي اينترنتي در چهارچوب راهكارهاي گرايس
482
بررسي گفتگوي صلح طلبانه شخصيتهاي شاهنامه
483
بررسي گفتگوي صلح طلبانه شخصيتهاي شاهنامه با رويكرد پيشگيري از جنگ يا جلوگيري از خونريزي بيشتر
484
بررسي گفتمان اجتماعي زنان مصر در رمان "رائحه الورد و أُنوفٌ لا تشم" اَثر اِحسان عبدالقدوس (واكاوي بر اساس تحليل گفتمان انتقادي فركلاف)
485
بررسي گفتمان جنسيت در دوره صفوي با تكيه بر نگاره هاي كاخ هاي چهل ستون وعالي قاپو اصفهان
486
بررسي گفتمان فرهنگي روياي آمريكايي در درام نوين آمريكا با تاكيد بر نمايشنامه هاي سام شپارد و ادوارد آلبي
487
بررسي گفتمان فرهنگي روياي آمريكايي در درام نوين آمريكا با تاكيد بر نمايشنامه هاي سام شپارد و ادوارد آلبي
488
بررسي گفتمان قدرت در زبان ملانصرالدين
489
بررسي گفتمان قدرت درزبان ملا نصرالدين
490
بررسي گفتمان معنويت درمثنوي معنوي-دفتر اول ودوم
491
بررسي گفتمان هويت در مكتب سقاخانه و تاثيرات و پيامدهاي آن در هنر معاصر ايران ( دهه هشتاد )
492
بررسي گلاس - يونوم هاي مصرفي در دندان
493
بررسي گلخانه زيرزميني خورشيدي
494
بررسي گلشن راز اقبال لاهوري و مقايسه آن با گلشن راز شبستري
495
بررسي گليكوزيلاسيون آنتي ژن )Apical membrane Antigen(MA1 در پلاسموديوم فالسيپاروم
496
بررسي گليكوزيلاسيون آنتي ژن )C-terminal Merozoite Surface Protein 1( C-terminal MSP1 در پلاسمو ديوم فالسيپاروم
497
بررسي گليم بافي در شهرستان فيروز آباد
498
بررسي گليم بويراحمد ﴿منطقه سادات محمودي﴾ و استفاده از نقوش آن در زيرانداز اتاق كودك
499
بررسي گليم سيرجان به منظور كاربردي نمودن نقوش در تزيين كيف
500
بررسي گليم كردهاي بجنورد
501
بررسي گليم مرواريد
502
بررسي گليم منطقه الموت و مرمت يك نمونه از آن
503
بررسي گليم هاي قبل از جنگ تحميلي در خوزستان و بازبافي يك نمونه از آن
504
بررسي گليم هاي كردي شمال خراسان ﴿ شيروان ، قوچان ، بجنورد ﴾
505
بررسي گليم و ورني در شمال غرب كشور
506
بررسي گندزدايي آب با استفاده از كامپوزيت پلي آميدونانوسيلور
507
بررسي گواتر و انواع آن در كودكان مراجعه كننده به انستيتو غدد متابوليسم در سال 1379
508
بررسي گوشت خوك و بيماريهاي حاصله از آن
509
بررسي گوشواره اي شدن در فرايند كشش عميق ورق هاي دولايه
510
بررسي گوگردزدايي از برش هاي نفتي با استفاده از فناوري كاويتاسيون هيدروديناميك
511
بررسي گونه (ژانر)شناسي تئاتر ايراندر سالهاي 1٣80 تا 1٣86
512
بررسي گونه ﴿ژانر﴾ شناسي تئاتر ايران
513
بررسي گونه هاي تشبيه در مثنوي مولوي (شامل فرهنگ و تحليل تشبيهات مثنوي)
514
بررسي گونه هاي زباني در گفتمان و پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي دانشگاه پيام نور
515
بررسي گونه هاي مختلف تصويرسازي علمي و كاربرد آنها
516
بررسي گونه هاي مديريت در كليله و دمنه
517
بررسي گونه هاي مديريت در كليله و دمنه
518
بررسي گونههاي ساكاروماسيس حاصل از ملاس نيشكر، شركت قند هفت تپه براي توليد بهينه بيواتانول
519
بررسي گويش روستاي رستم رود در شهرستان نور
520
بررسي گويش سنگسري
521
بررسي گويش ميمه
522
بررسي گياهانيكه داراي خاصيت مسهلي هستند
523
بررسي گيم نقش برجسته
524
بررسي لاپاروسكوپيك بيماران مبتلا به آسيت با منشأ نامعلوم بستري شده در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت طي سال هاي 1383- 1376
525
بررسي لالايي ها در ادبيات كودك (با تاكيد بر شاعران برجسته ي ادبيات كودك)
526
بررسي لامپهاي ميكروويو
527
بررسي لانچرمهمات هوايي
528
بررسي لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان
529
بررسي لايه آبرفت شهر تبريز در برابر حفر تونلهاي متروبه روش ترانشه باز
530
بررسي لايه اختلاط برشي با استفاده از PIV و LES
531
بررسي لايه اختلاطي توربولانت در حضور ذرات جامد
532
بررسي لايه اي شبكه هاي ATM
533
بررسي لايه بندي دمايي در يك مخزن ذخيره آبگرمكن خورشيدي
534
بررسي لايه بنديحرارتي و تغذيه گرايي در مخزن سد زاينده رود
535
بررسي لايه بي بافت پيله كرم ابريشم
536
بررسي لايه در نقاشي سه پايه ايي و حفاظت و مرمت تابلوي حضرت مريم و كودك متعلق به كليساي نيكو غايوس
537
بررسي لايه رنگ در نقاشي سه پايه اي حفاظت و مرمت تابلوي حضرت مريم و كودك ﴿متعلق به كليساي نيكو غايوس﴾
538
بررسي لايه فيزيكي شبكه UMTS
539
بررسي لايه فيزيكي شبكه سيار نسل 4 موبايل﴿LTE﴾
540
بررسي لايه مرزي حرارتي در لوله
541
بررسي لايه مرزي و محاسبه فريب كنوكسيون در نازل
542
بررسي لايه نازك WS2 روي سطح (101)TiO2
543
بررسي لايه هاي جاذب درسلول هاي خورشيدي
544
بررسي لايه هاي حساس به نور براي زيراكس و خاصيت شارژ و شارژ لايه ها
545
بررسي لايه هاي مجاور خيابان وليعصر ﴿چهارراه پارك وي تا ميدان تجريش﴾ با هدف شناسايي فرصت هاي توسعه فضاهاي شهري مرتبط با محور
546
بررسي لايه ي فلز نرمال قرار گرفته بين دو انباره ي ابر رساناي حالت سه تايي غيريكاني
547
بررسي لباس زنان و مردان بختياري و سير تحول آن با رويكرد پسا استعماري
548
بررسي لرزش دستگاه حفاري با درنظرگرفتن بافت و سختي سنگ ها
549
بررسي لرزش ناشي از انفجار بر روي سازه هاي بتني سد مسجد سليمان
550
بررسي لرزه اي پايه پل هاي منوريل با در نظر گرفتن اندركنش خاك-سازه
551
بررسي لرزه اي فونداسيون هاي شمع دار( فونداسيون پل ) در خاك ماسه اي سست
552
بررسي لرزه اي مهاربندهاي فولادي مجهز به آلياژهاي حافظه دار شكلي
553
بررسي لرزه اي و تعيين ضريب رفتار قاب هاي خمشي با ستون CFT
554
بررسي لرزه خيزي و تحليل خطر زمين لرزه مناطق با شرايط نبود لرزه اي ﴿مطالعه موردي گستره نائين﴾
555
بررسي لرزه‌ اي چيدمان ديوار برشي فولادي موج‌ دار با استفاده از منحني‌ هاي شكنندگي
556
بررسي لزجت در پديده انگشتي لزج سيالات غيرنيوتوني در محيط هاي متخلخل شكافدار وساده
557
بررسي لزهاي تماسي و ارائه روش توليد آن
558
بررسي لزوم وطراحي سيستم آموزش رانندگي براي ايران و اثر آن بر رفتار ترافيكي رانندگان
559
بررسي لعاب بوته هاي گرانيت- رس و پخت آنها
560
بررسي لعاب هاي پخت پايين (سربي، قليايي و سربي - قليايي﴾ و ساخت تابلوي آموزشي لعاب
561
بررسي لغزشهاي نوشتاري در زبان فارسي با استناد به طبقه بندي گارمن
562
بررسي لغزندگي سطح راه ها(منتخبي از قطعات محورهاي استان سيستان و بلوچستان )
563
بررسي لغوي و معنايي واژه هايتك كاربردي در قرآن كريم
564
بررسي لم نيمن پيرسن و پرتوان ترين آزمون هاي آماري در محيط فازي , investigation of neyman-pearson lemma and most power statistic test in fuzzy environment
565
بررسي لنج سازي ها و مشكلات كارخانه هاي لنج سازي در استان هرمزگان
566
بررسي لنج هاي چوبي
567
بررسي لندفرمهاي آبي دردشت كرون
568
بررسي لندمارك هاي آناتوميك موجود در فكين، توسط CBCT با دو رزولوشن متفاوت
569
بررسي لوازم آزمايشگاهي از ديدگاه طراحي صنعتي
570
بررسي لوازم آزمايشگاهي از ديدگاه طراحي صنعتي
571
بررسي لوث و قسامه در حقوق ايران
572
بررسي لوحه هاي برجسته سفالي در رابطه با معماري معاصر ايران
573
بررسي لوحه هاي برجسته سفالي در رابطه با معماري معاصر ايران
574
بررسي لوسمي حاد لنفوبلاستيك اطفال ﴿0-14 سال﴾ مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
575
بررسي لوسمي حاد لنفوبلاستيك اطفال ﴿0-14 سال﴾ مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
576
بررسي لوگو تايپ هاي فارسي كه ريشه در خط نستعليق دارند
577
بررسي لوگو تايپ هاي مواد غذايي ده سال اخير در بازار ايران
578
بررسي لوگوتايپ مجلات دهه 70تابه الان
579
بررسي لوگوتايپ هاي بسته بندي مواد خوراكي در ايران
580
بررسي لوگوتايپ هاي بسته بندي مواد خوراكي در ايران
581
بررسي لوگوتايپ هاي فارسي كه ريشه در خط نستعليق دارند
582
بررسي لوگوي بانك هاي ايراني و خارجي
583
بررسي لوگوي شبكه هاي خبري تلويزيون داخلي و خارجي تصحيح و پيشنهاد لوگو براي بعضي شبكه هاي خبري داخلي﴿با تاكيد بر لوگوهاي شبكه هاي خبري داخلي﴾
584
بررسي لوله هاي پيچشي از جنس آلياژهاي حافظه دار
585
بررسي لوله هاي خورده شده و ارتباط هندسه ي خوردگي با شرايط جوي و ارتباط بين خوردگي نقطه اي و ترك
586
بررسي لوله هاي گرمايي و پديده جوشش نوساني در يك ترموسيفون دوفازي بسته
587
بررسي ليچينگ آنتيموان توسط محلول سولفيد سديم از لجن تصفيه الكتريكي سرب
588
بررسي ليچينگ اسفالريت در حضور آب اكسيژنه
589
بررسي ليچينگ اسيدي سوپر آليا‍ژ‍ پايه نيكل
590
بررسي ليچينگ دو مرحله اي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه در اسيد سولفوريك و كلرورفريك
591
بررسي ليچينگ سنگ معدن لاتريت نيكل توسط اسيد سولفوريك
592
بررسي ليچينگ غير مستقيم كانسنگ فسفات كم عيار
593
بررسي ليچينگ كلريدي سرب از پسماند بيوليچينگ كنسانتره سولفيدي فلوتاسيون تجمعي سرب و روي معدن گوشفيل
594
بررسي ليچينگ مكانيكي سنگهاي اكسيده كم عيار مس
595
بررسي ليزر الكترون آزاد با قفل شدگي مد و طراحي آن براي بازه طول موجي 10 - 20 ميكرومتر
596
بررسي ليزر الكترون آزاد توسط آنتروپي كلموگروف
597
بررسي ليزر الكترون آزاد توسط ميدانهاي لينارد ويشرت
598
بررسي ليزر الكترون آزاد دوپرتوي به روش ‎WKB
599
بررسي ليزر حالت جامد YAG: Nd با دمش لامپ درخش و آشكارسازي پالسهاي زماني اين ليزر در هارمونيك اصلي و هارمونيك هاي بالاتر
600
بررسي ليزر گازي دي اكسيد كربن
601
بررسي ليست چندقلوزايي در زايشگاههاي شهر كرمان طي سه سال مهر ماه 74-1371
602
بررسي م مطالعه بيماري هاي قارچي در افراد مبتلا به ديابت مليتوس در استان يزد
603
بررسي م مقايسه حمايت اجتماعي ادراك شده و اميد به زندگي در بين سالمندان مقيم و غير مقيم خانه هاي سالمندان استان يزد در سال 1390
604
بررسي م‍.ؤلفه هاي حس تعلق مكان در محلات قديمي و طراحي حوزه مورد مطالعه ، نمونه موردي : محله كلپا همدان
605
بررسي مؤلفه هاي اضطراب و سازگاري اجتماعي دردانش آموزان دوزبانه وتك زبانه دختر مقطع ابتدايي شهرستان بندر كياشهر.
606
بررسي مؤلفه هاي پست مدرن در دو رمان "كولي كنار آتش" منيرو رواني پور و "اگر شبي از شب هاي زمستان مسافري" ايتالو كالوينو
607
بـررسي مؤلفـه هاي تأثيرگـذار در كـارآفرينـي سازمـاني (مطالعه موردي شركت صنايع قطعات الكترونيك ايران)
608
بررسي مؤلفه هاي تأثيرگذار در ماندگاري قطعات موسيقي كلاسيك ايراني
609
بررسي مؤلفه هاي جهان فهم شدن آثار پيتر بروك با تأكيد بر نظريه تاتر بينا فرهنگي
610
بررسي مؤلفه هاي حركتي سيگنال الكتروانسفالوگرام حين تصورحركت
611
بررسي مؤلفه هاي رمانتيسم در اشعار حسين منزوي و خليل مطران
612
بررسي مؤلفه هاي سياسي در هنر معاصر ايران ( مطالعه موردي : نيكزاد نجومي )
613
بررسي مؤلفه هاي شايستگي مديريتي در صنايع كوچك و متوسط و دسته بندي آنها در چارچوب مدل EFQM
614
بررسي مؤلفه هاي شخصيتي در زنان بارور ونابارورشهرستان رامسر.
615
بررسي مؤلفه هاي شخصيتي درافراد مبتلا به ناشنوايي وافراد عادي.
616
بررسي مؤلفه هاي فرهنگي اجتماعي - مرتبط گرايش به مصرف برند در شهر شيراز
617
بررسي مؤلفه هاي مؤثر بر آموزش گردشگران در خانه موزه-ها (مطالعه تطبيقي خانه موزه ويكتور هوگو و خانه موزه سيمين و جلال)
618
بررسي مؤلفه هاي مديريت دانش وتاثير آن ها بر عملكرد سازماني مروجان امور كشاورزي استان كرمانشاه
619
بررسي مؤلفه هاي معنايي واژه ظلم بر محورهمنشيني و جانشيني در قرآن
620
بررسي مؤلفه‌ها و راهكارهاي چابك سازي واحدهاي توليدي و صنعتي كوچك و متوسطSMEs
621
بررسي مؤلفه‌ها و نمادهاي فرهنگ ايراني- اسلامي و فرهنگ جامعه هدف (فرهنگ بين‌الملل) در كتاب زبان انگليسي پايه هفتم
622
بررسي مؤلفه‌هاي اكسپرسيونيسم در نمايشنامه‌هاي عباس معروفي
623
بررسي مؤلفه‌هاي ديداري-شنيداري و روايي فرم در بازي‌هاي ويديويي به مثابه هنر؛ مورد كاوي: خداي جنگ 2018
624
بررسي مؤلفه‌هاي مؤثر بر تحول علمي قرن چهارم هجري در تمدن اسلامي ايران
625
بررسي مؤلفه¬هاي نوآوري در نظام¬هاي آموزشي سازمان¬هاي صنعتي (مورد مطالعه: ايران و كره جنوبي)
626
بررسي مؤلّفه هاو زمينه هاي رمان ضدّ جنگ در آثار زمين سوخته و مدار صفر درجه احمد محمود
627
بررسي مؤلّفه هاي اثرگذار بر سياست خارجي مصر؛ مبتني بر نظريه پيوستگي جيمز روزنا (1981-2016)
628
بررسي مؤلّفه هاي اگزيستانسياليستي در آثار مصطفي مستور با تكيه بر كتاب هاي ( رساله درباره ي نادر فارابي ) و ( من گنجشك نيستم )
629
بررسي مؤلّفه هاي پايداري در آثار مهدي شجاعي با تأكيد بر سانتاماريا
630
بررسي مؤلّفه‌هاي پايداري در طنز با تأكيد بر آثار عبيد زاكاني، بسحاق اطعمه و دهخدا
631
بررسي مؤلّفههاي پايداري در كتابهاي فرنگيس و تصويري در دوردست
632
بررسي مأموريت هاي ناموفق ماهواره ها و ارائه راهكارهايي جهت جلوگيري از تكرار آن ها
633
بررسي ماتريس هاي كنترل پذير كه چندجمله اي مينيمال و ويژه ي متمايز دارند
634
بررسي ماتريسهاي دوم و سوم QFD
635
بررسي ماجولهاي دي ال يو و ال تي جي
636
بررسي ماجوي SCM در سيستم 12
637
بررسي ماده 214 قانون آيين نامه دادرسي كيفري
638
بررسي ماركرهاي STR در ناحيه ژن HLA-DRB1: معرفي ماركرM2 3 22
639
بررسي ماركرهاي پلي مورفيسم پايانه ََ5 ژن ATP7B
640
بررسي ماركرهاي پلي مورفيسم پايانه ي 5 ناحيه ژني F8
641
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك HA472 و F8Int21 در لوكوس F8
642
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك در خوشه ژني آلفاگلوبين: D16S3400 و OPstI
643
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك در لوكوسSMA
644
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك ناحيه ژني HEXA مرتبط با بيماري تاي ساكس
645
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك ناحيه ژني SMPD1 مرتبط با بيماري نيمن پيك تيپ A و B
646
بررسي ماركرهاي پلي مورفيك واقع در ناحيه ژن NPHS2 مرتبط با بيماري سندروم نفروتيك
647
بررسي ماركرهاي چندشكلي پايانه 5 پريم ناحيه ي ژني فاكتور AIPL1
648
بررسي ماركرهاي چندشكلي پايانه 5 ناحيه ژني OCA1
649
بررسي ماركرهاي چندشكلي در ناحيه ژني ديستروفين
650
بررسي ماركرهاي چندشكلي ناحيه ي ژني FMR1
651
بررسي ماركرهاي ژني پايانه 5 ناحيه ژني فاكتور IX انعقادي
652
بررسي ماركرهاي ژني در پايانه ي 5 ناحيه ژني UGT1A1
653
بررسي ماركرهاي هپاتيت B در بيماران مزمن كبدي
654
بررسي ماركهاي پلي مورفيك در ناحيه ژني CYP21A2
655
بررسي ماسك به مثابه يك نشانه ي فرهنگي در تئاتر مدرن
656
بررسي ماسك به مثابه يك نشانه ي فرهنگي در تئاتر مدرن
657
بررسي ماسك در تئاتر ايران
658
بررسي ماسك فيزيكي و ماسك استعاري در آثار ژان ژنه با تأكيد بر سياه ها ، كلفت ها و بالكن
659
بررسي ماسه گير راه آهن وراه هاي جلوگيري از آن
660
بررسي ماشين هاي الكتريكي .C.A با سيم بندي متمركز در شرايط نامتقارن
661
بررسي ماشين هاي تورينگ
662
بررسي ماشين هاي حفر تونل تمام رخ (TBM) و جنبه هاي اجرائي و عملكردي آن همراه با يك مطالعه موردي در ايران
663
بررسي ماشينهاي الكتريكي مخصوص
664
بررسي ماكرو ساختار آلياژ AZ 91 در شرايط انجمادي مختلف
665
بررسي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي آميخته هاي دوتايي سيكلوهگزيل آمين + ايزوبوتانول، ايزوبوتانول + 2 متيل سيكلو هگزانول، 2 متيل سيكلو هگزانول + سيكلوهگزيل آمين در فشار جو و گستره دمايي 293/15 تا 313/15كلوين
666
بررسي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي آميخته هاي مورفولين + پروپيلن گليكول در فشار آزمايشگاه و در گستره دمايي 293.15 تا 313.15 K
667
بررسي ماكروفسيل هاي سازند ميشان در مركز فروافتادگي دزفول (جنوب شرقي رامهرمز)
668
بررسي ماگماتيسم آلكالن در شمال گلپايگان
669
بررسي مالكيت اموال فرهنگي- تاريخي در فقه و حقوق ايران و اسناد بين الملل
670
بررسي مالكيت معادن از منظر فقه اماميه و قوانين موضوعه ايران
671
بررسي مالون دي آلدهيد سرم وار و ارتباط آن با بيماري عروق كرونر
672
بررسي مالون دي آلدهيد سرم وار و ارتباط آن با بيماري عروق كرونر
673
بررسي مالون دي الدهيد(MDA) در كيسه هاي نگهداري خون تحت شرايط استاندارد بانك خون در هفته هاي متوالي بعد از خونگيري
674
بررسي مالون دي‌آلدهيد(MDA)دركيسه‌هاي نگهداري خون تحت شرايط استاندارد بانك خون درهفته‌هاي متوالي بعداز خونگيري
675
بررسي ماليات بر ارزش افزوده
676
بررسي ماليات تورمي طي سال هاي برنامه توسعه د ايران ﴿ سال هاي 1390-1384﴾
677
بررسي مانورپذيري حامل هاي كروي هوشمند تحت تاثير امواج فراصوت
678
بررسي مانيتورينگ گسترده وضعيت عملكرد ساختارها با استفاده از شبكه هاي حسگر بي سيم
679
بررسي مانيتورينگ و ابزار دقيق در معادن بزرگ جهان
680
بررسي ماهيت اخلاقي ، حقوقي اتانازي وتحليل آن
681
بررسي ماهيت ايمان ديني از ديدگاه علامه طباطبايي (ره) و پل تيليخ
682
بررسي ماهيت ايمان ديني از ديدگاه ملاصدرا و كي يركگور
683
بررسي ماهيت بلوغ درمذاهب اسلامي وحقوق موضوعه ايران
684
بررسي ماهيت پيوند تترل وپيوند نيكوژني با استفاده از تابع چگالي الكتروني و لاپلاسي آن
685
بررسي ماهيت تابش پديده سونولومينسانس
686
بررسي ماهيت تسبيب در حقوق ايران
687
بررسي ماهيت حقوقي بيمه عمر
688
بررسي ماهيت حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ايران
689
بررسي ماهيت حقوقي حسابهاي سپرده و قرض الحسنه در نظام عمليات بانكي بدون ربا
690
بررسي ماهيت حقوقي مال و حق مالي
691
بررسي ماهيت حقوقي و ضمانت اجراي تعهدات در سازمان جهاني تجارت
692
بررسي ماهيت خيار شرط و آثار آن در حقوق ايران
693
بررسي ماهيت ربا و موارد آن از ديدگاه فقهاي معاصر
694
بررسي ماهيت سبب شناسي و درمان اختلال بد شكلي بدن در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر بوشهر در سال تحصيلي 91-1390
695
بررسي ماهيت سياست هاي پولي و تأثير آن بر رشد اقتصادي طي سال هاي 1367 تا 1393
696
بررسي ماهيت صداق فاسد و آثار آن از نظر فقهي و حقوقي
697
بررسي ماهيت فقهي و حقوقي بيت كوين
698
بررسي ماهيت فقهي و حقوقي فرابورس در فقه و حقوق ايران
699
بررسي ماهيت كوانتومي پيوندهاي غير كووالانسي ميان مولكول ها و خوشه هاي داراي منيزيم و بازهاي لوئيس با استفاده از توپولوژي چگالي الكتروني و بخش بندي انرژي
700
بررسي ماهيت گزاره هاي اخلاقي از ديدگاه محمدرضا مظفر با نوجه به مباني و لوازم آن
701
بررسي ماهيت نظام دادرسي در ديوان بين المللي كيفري
702
بررسي ماهيت و آثار حقوقي پول درحقوق ايران
703
بررسي ماهيت و آثار حقوقي وثيقه دارايي هاي آتي
704
بررسي ماهيت و آثار قرارداد استفاده از رحم جايگزين در حقوق ايران
705
بررسي ماهيت و آثار معاملات فضولي در حقوق ايران
706
بررسي ماهيت و مبناي تعهدات طبيعي و ارتباط آن با تعهدات اخلاقي
707
بررسي مايع موجود در كيست هاي تخمدان جهت تشخيص و درك علل اجتماعي آن
708
بررسي مايع ميتينگر
709
بررسي مايعات يوني و كاربرد آن ها
710
بررسي مايكرومكانيك شروع و گسترش خرابي مواد مركب زمينه فلزي تحت بار ترمومكانيكي با استفاده از روش بدون المان
711
بررسي مايكرومكانيكي خرابي لايه مشترك زمينه و رشته در مواد مركب تك جهته با خواص ويسكوالاستيك
712
بررسي مباحث اجاره يا ديدگاه كاربردي در دفاير اسناد رسمي
713
بررسي مباحث اخلاقي ناظر بر حرفهي حفاظت و مرمت آثار تاريخي و تبيين اصول اخلاق حرفهاي مرتبط
714
بررسي مباحث استراتژيك در زمانبندي زنجيره تأمين با ملاحظه‌‌ي تحويل دسته‌‌اي
715
بررسي مباحث علم معاني مبتني بر غزليات حافظ
716
بررسي مباحث علوم قراني در الميزان و مقايسه ي آن با الاتقان
717
بررسي مباحث نقد فمنيستي در كتب نقد ادبي
718
بررسي مباحثي از فعل در دستور زبان هاي فارسي و عربي ﴿ افعال ربطي و افعال ناقصه، وجه فعل، لازم و متعدي، معلوم و مجهول، ساختار فعل﴾
719
بررسي مبادله كن هاي گرماو تحليل عددي آنها به كمك نرم افزار Fluent
720
بررسي مبادله گر حرارتي چند جريان بافته شده مارپيچيSpiral Wound
721
بررسي مباشرت و سبب در قتل
722
بررسي مباني ، آثار وشرايط عده ي زنان در فقه اماميه
723
بررسي مباني اخلاقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
724
بررسي مباني اداره فضولي اموال
725
بررسي مباني ادبي و هنري شعر جعفر قلي كرمانج
726
بررسي مباني استنباطهاي فلسفي علامه طباطبايي ﴿ره﴾ و تاييدات قرآني برآراء فلسفي در الميزان
727
بررسي مباني افت تحصيلي وراههاي پيشگيري از ان
728
بررسي مباني انسان شناسي و فلسفي مناسك اجتماعي
729
بررسي مباني تئوري رياضي ـ مهندسي طراحي و توليد به كمك كامپيوتر
730
بررسي مباني تئوري و طراحي صداگيرهاي اگزوز موتورها به طريق فعال
731
بررسي مباني تاويل آيات الاحكام درتفسيربيان السعاده ي سلطان عليشاه گنابادي
732
بررسي مباني تركيب بندي در طراحي پوستر
733
بررسي مباني تصميم گيري مديران شركت ايران خودرو ديزل
734
بررسي مباني تعيين وقت ،قبله و رويت هلال ماه در مذاهب خمسه
735
بررسي مباني تفسير فقه جزايي و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي جديد
736
بررسي مباني جرم انگاري در جرايم رايانه اي
737
بررسي مباني حقوقي امكان مداخله بشر‌دوستانه و توسل به زور بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل با تأكيد بر سوريه
738
بررسي مباني درسي اصول پست مدرنيسم برنامه درسي
739
بررسي مباني روشهاي تجربي RMR ,Qدر طراحي تونلها
740
بررسي مباني زيبا شناسي و بديع ، انواع موسيقي شعر و ويژگي هاي سبكي ترانه ، از مشروطيت تا انقلاب اسلامي
741
بررسي مباني سبك زنانه در رمان كولي كنار آتش
742
بررسي مباني سعادت و شقاوت از ديدگاه قرآن كريم با نقد آراي شيخ الرئيس در اين زمينه
743
بررسي مباني طراحي (تحليل ) آبگيرهاي سنگريزه اي
744
بررسي مباني عرفاني وجود رابط و مستقل در حكمت متعاليه
745
بررسي مباني عروسك سازي با تحليلي بر دارا و سارا
746
بررسي مباني علمي و تكنولوژيكي موتور دو زمانه 50 سي سي براوو
747
بررسي مباني فرا اخلاقي قاعده زرين
748
بررسي مباني فقه احراز مناصب اجتماعي سياسي توسط زنان در فقه شيعي , investigating jurisprudence establish the politicaland social psitions of women in shiite jurisprudence
749
بررسي مباني فقه الحديثي فيض كاشاني و عملكرد او در روايات تفسير «الصافي»
750
بررسي مباني فقهي اصل حسن نيت و كاربرد آن در حقوق مدني ايران
751
بررسي مباني فقهي اصل حسن نيت و كاربرد آن درحقوق مدني ايران
752
بررسي مباني فقهي اهداي گامت
753
بررسي مباني فقهي حقوق زن در اعلاميه جهاني حقوق بشر
754
بررسي مباني فقهي ديه و علت تشديد آن در ماه هاي حرام
755
بررسي مباني فقهي صاحب العروه الوثقي ﴿ره﴾ در مبحث نكاح و طلاق
756
بررسي مباني فقهي صاحب جواهر در مبحث قضا و شهادات
757
بررسي مباني فقهي طرح هاي هرمي , researching the jurisprudence basis of pyramid schemes
758
بررسي مباني فقهي فاضلان ﴿محقق حلي و علامه حلي﴾ در مبحث نكاح و طلاق
759
بررسي مباني فقهي قانون حمايت از خانواده
760
بررسي مباني فقهي قرارداد اختيار معامله
761
بررسي مباني فقهي كيفر حبس ،جايگزين ها و راهكارهاي اجرايي آن
762
بررسي مباني فقهي و حقوقي ازدواج موقت و احكام آن
763
بررسي مباني فقهي و حقوقي پيش فروش
764
بررسي مباني فقهي و حقوقي تعويق و تعليق مجازات
765
بررسي مباني فقهي و حقوقي حضانت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
766
بررسي مباني فقهي و حقوقي حقوق شهروندي
767
بررسي مباني فقهي و حقوقي ديه زن ومرد
768
بررسي مباني فقهي و حقوقي شرايط ضمن عقد دراستادازدواج , reviw jurisprudence and legal principles , while terms in documarrioge
769
بررسي مباني فقهي و حقوقي شهشادت و ارزيابي ان از ديدگاه روان شناسي قضايي
770
بررسي مباني فقهي و حقوقي ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامي
771
بررسي مباني فقهي و حقوقي ضرورت حذف حدر جم از قانون مجازات اسلامي
772
بررسي مباني فقهي و حقوقي معافيت از حد و قصاص در افراد بالغ كمتر از هجده سال
773
بررسي مباني فقهي_ حقوق سلب مالكيت توسط دولت
774
بررسي مباني فكري و سير تحول انديشه انسان اقتصادي در اقتصاد سرمايه داري و جايگاه آن بر اساس ارزش هاي اسلامي
775
بررسي مباني فلسفي ، اصول و اهداف ارزشيابي توصيفي در مقطع ابتدايي
776
بررسي مباني فلسفي برنامه درسي آموزش ابتدايي با تاكيد بر دورويكرد رئاليسم اسلامي و پراگماتيسم
777
بررسي مباني فلسفي تدوين كتب هديه هاي آسمان دوره ابتدايي از ديدگاه صاحبنظران
778
بررسي مباني فلسفي حسن و قبح اخلاقي از ديدگاه غزالي و فيض كاشاني
779
بررسي مباني فلسفي نسبت بين عالم دنيا و عالم آخرت در فلسفه ملاصدرا
780
بررسي مباني فلسفي نظريه ميدان هاي كوانتومي
781
بررسي مباني قرآني سيره حسنين (عليهماالسلام) در برخورد با دشمنان
782
بررسي مباني قران و سنت در مورد حقوق بشر
783
بررسي مباني كلامي خواجه نصير الدين طوسي در تعامل با حكومت هاي معاصر
784
بررسي مباني ماموريتهاي سپاه در مقابله با جنگ نرم با تاكيد بر انديشه هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي﴾
785
بررسي مباني مشترك تصويرسازي و نقاشي ديواري در تهران دهه 80
786
بررسي مباني مشترك تصويرسازي و نقاشي ديواري در تهران دهه 80
787
بررسي مباني مشترك گرافيك نوشتاري ونقاشيخط
788
بررسي مباني مشروعيت در دوره ايلخانان از هلاكو تا غزان خان
789
بررسي مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران بين سال‏هاي ( 1384 – 1360)براساس الگوي وبر
790
بررسي مباني معرفت شناسي ديدگاه ژان پياژه و دلالتهاي آن در تعليم و تربيت
791
بررسي مباني معرفت شناسي فلسفه عمل گرايي جان ديويي و دلالتهاي آن در برنامه درسي
792
بررسي مباني مكتب عرفاني خراسان تا قرن هفتم هجري
793
بررسي مباني موقعيت يابي درون محيط بسته و استخراج مشخصه خروجي ماژول AD 8302
794
بررسي مباني نظري برخي آزمون هاي تجربي معرفي شده براي نظريه گرانش همديس وايل به ويژه آزمون پيشروي حضيض
795
بررسي مباني نظري رويكردهاي تربيتي در حوزه تعليم و تربيت استثنايي
796
بررسي مباني نظري صنايع دستي
797
بررسي مباني نظري كيفيت اجراي حد از منظر فقهاي اماميه و حنفيه
798
بررسي مباني نظري و علمي مرمت و روتوش در آثارو نقاشي هاي مذهبي " مرمت تابلوي شهادت حضرت علي اكبر ﴿ع﴾ ، عمل جلال الدين حسيني
799
بررسي مباني نظري و عملي مرمت و روتوش در آثار و نقاشي هاي مذهبي " مرمت تابلوي شهادت حضرت علي اكبر(ع )، عمل جلال الدين حسيني "
800
بررسي مباني نظريات فقهي استاد مرتضي مطهري با رويكردي به مسائل مستحدثه , the research in motahhari morteza view point in new subject jurisprodential
801
بررسي مباني نظريه تشبيه در عين تنزيه نزد محي الدين ابن عربي و مقايسه ان با نظريه تمثيل توماس اكويناس
802
بررسي مباني نظريه جهاني سازي با نگاهي به رويكرد فارابي در نقد مدينه جماعيه و تغلبيه
803
بررسي مباني هدايت بازيگر در سبك ها و شيوه هاي اجراي تئاتر غرب با نگاه به سبك هاي واقعگرا، اپيك ناواقعگرا
804
بررسي مباني هدايت بازيگر در سبك ها و شيوه هاي اجراي تئاتر غرب با نگاه به سبك هاي واقعگرا،اپيك و ناواقعگرا
805
بررسي مباني و ابعاد حقوقي مداخله بشردوستانه در حقوق بين الملل با تكيه بر بحران كوزوو
806
بررسي مباني و ادله جايگاه ولايت جائر در فقه اسلامي
807
بررسي مباني و جلوه هاي اخلاق اجتماعي در قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي و سيد قطب
808
بررسي مباني و روش تفسير اهل بيت (عليهم السلام )
809
بررسي مباني و روش هاي تربيتي از ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري با الهام از آيات و روايات
810
بررسي مباني و روشهاي خونريزي در تفسير نورالثقلين
811
بررسي مباني و شيوه هاي سنتي و نوين تبليغات در تئاتر معاصر ايران
812
بررسي مباني و شيوه هاي سنتي و نوين تبليغات در تئاتر معاصر ايران
813
بررسي مباني و نتايج فلسفي آزمون هاي تجربي نامساوي بل در مكانيك كوانتوم
814
بررسي مباني واصول ارتباط معنايي وانسجام متني آيات قرآن كريم
815
بررسي مباني واصول ارتباط معنايي وانسجام متني آيات قرآن كريم
816
بررسي مباني وشيوه هاي انتقاد در قرآن كريم
817
بررسي مباني وكالت در فقه تطبيقي و حقوق
818
بررسي مباني، اصول و روش‌هاي تربيت اخلاقي از ديدگاه امام صادق (ع)
819
بررسي مباني، اصول و روشهاي تربيت اخلاقي از ديدگاه ملا احمد نراقي
820
بررسي مبتلايان به مول هيداتيديفورم كامل در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر يزد
821
بررسي مبتلايان به مول هيداتيديفورم كامل در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر يزد
822
بررسي مبدل دي سي به دي سي پل دوگانه ي اكتيو دوجهنه و كاربرد آن در صنعت هوافضا
823
بررسي مبدل ها و بويلرها و فاكتورهايي كه باعث كاهش راندمان در انتقال حرارت آنها مي شود
824
بررسي مبدل هاي چند ورودي و بهبود آن ها با بكارگيري روش هاي سوئيچينگ نرم
825
بررسي مبدل هاي حرارتي و كاربرد آنها در صنايع غذايي
826
بررسي مبدلهاي حرارتي سه سياله و طراحي يك نمونه از آن
827
بررسي مبردها با استفاده از معادلات حالت زنجيره اي سخت كروي (PHSC)
828
بررسي مبزان فعاليت آنزيم مونوآمين اكسيداز در رفتار احتكار موش هاي سوري نر گنادكتومي شده
829
بررسي مبلمان شهري
830
بررسي مبلمان شهري با كاركرد خدماتي
831
بررسي مبلمان شهري با نگاه ويژه بر سيماي شهر جهرم
832
بررسي مبناي انسان شناسانه اخلاق اسلامي
833
بررسي مبنايي و محتوايي جدال احسن در قرآن
834
بررسي متابولوميكس متاسيكلوژنسيس در انگل ليشمانيا ماژور سوش فردلين
835
بررسي متابوليت هاي ثانويه و فعاليت بيولوژيكي گياه درمنه تركي ( Chenopodium botrys L. )
836
بررسي متابوليت هاي سرطان پروستات در ادرار به كمك روش طيف سنجي تشديد مغناطيسي هسته
837
بررسي متابوليت هاي سرطان پروستات در سرم بوسيله روش طيف سنجي تشديد مغناطيسي هسته (1HNMR)
838
بررسي متابوليت هاي سرطان پروستات درادرار به كمك روش طيف سنجي تشديد مغناطيسي هسته (1HNMR)
839
بررسي متابوليسم بي هوازي ريزجلبك Scenedesmus obliquus در حضور نور و تاريكي
840
بررسي متابونوميكس اثر داروي آرتميزينين روي فاز ايستائي انگل ليشمانيا فردلين در شرايط آزمايشگاهي
841
بررسي متابونوميكس اثر عصاره زانتيوم استراماريوم بر روي فاز ايستايي انگل ليشماتيافردلين در شرايط آزمايشگاهي به كمك طبف سنجي
842
بررسي متابونوميكس اثر عصاره گياه زانتيوم استراماريوم بر روي فاز ايستائي انگل ليشمانيافردلين در شرايط آزمايشگاهي به كمك طيف سنجي NMR
843
بررسي متالورژيكي آلياژ آلومينيوم - سيليسيم يوتكتيك
844
بررسي متالورژيكي تعدادي از اشيا مفرغي به دست آمده از حفاري هاي منطقه جيرفت و ارائه روش هاي حفاظتي
845
بررسي متد آموزشي دوره مقدماتي علي اكبر شكارچي در ساز كمانچه
846
بررسي متد كنش جسماني استانيسلاوسكي به منظور هدايت عواطف دروني بازيگر با استناد به نظريات فرويد
847
بررسي متد كنش جسماني استانيسلاوسكي به منظور هدايت عواطف دروني بازيگر با استناد به نظريات فرويد
848
بررسي متدها و تكنيك هاي نگاهداشت دستگاه ها و ماشين آلات توليد فرش ماشيني با استفاده از روش هاي NDT
849
بررسي متريك هاي پويا بر عملكرد پروتكل OSPF
850
بررسي متغير ها ي موثر بر ازدياد برداشت به روش احتراق درجاي تر
851
بررسي متغير هاي محيط انسان ساخت و طبيعي موثر بر سلامت روان ساكنين ( نمونه موردي: محله امام زاده يحيي)
852
بررسي متغيرهاي آستمپرينگ بر ريزساختار و ريز سختي چدنهاي با گرافيت فشرده
853
بررسي متغيرهاي پيشايند و پسايند جامعه پذيري سازماني جهت تدوين الگوي جامعه پذيري سازماني
854
بررسي متغيرهاي تاثير گذار بر سرمايه گذاري و تبيين رابطه آن با پس انداز (مطالعه موردي كشور ايران)
855
بررسي متغيرهاي تاثير گذار بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداري اينترنتي
856
بررسي متغيرهاي تاثيرگذاربرپس انداز ملي وتبيين رابطه ي آن باسرمايه گذاري (مطالعه موردي ايران )
857
بررسي متغيرهاي تف جوشي و فرآيند بر تخلخل نانو كامپوزيت AL CNT
858
بررسي متغيرهاي جامعه شناختي موثر بر گرايش جوانان شهر رودسر به هويت ملي
859
بررسي متغيرهاي جوشكاري مقاوتي در ايجاد عيوب نقطه جوش
860
بررسي متغيرهاي دما و فشار در فشرده سازي داغ پودر ماده تيتانيومي
861
بررسي متغيرهاي صورت گرفته بر روابط صميمانه
862
بررسي متغيرهاي عمليات حرارتي برگشت و پير سازي مجدد بر خواص مكانيكي و خستگي آلياژ آلومينيومT6-7075
863
بررسي متغيرهاي عيني و ذهني تمرينزدگي در بانوان فوتباليست در يك فصل از ليگ برتر
864
بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي موثر بر كسري حساب جاري ايران
865
بررسي متغيرهاي كلان جريان ترافيك و رفتار رانندگان در مقاطع پايه بزرگراههاي درونشهري﴿مطالعه موردي: بزرگراه شهيد خرازي اصفهان﴾
866
بررسي متغيرهاي موثر بر آندايزينگ رنگي آلياژ Ti-6al-4V
867
بررسي متغيرهاي موثر بر بازاريابي محصولات پتروشيمي در بازارهاي صادراتي شركت بازرگاني پتروشيمي - استان تهران
868
بررسي متغيرهاي موثر بر توليد آنزيم پكتيناز در تخمير حالت جامد
869
بررسي متغيرهاي موثر بر خصوصيات مكانيكي پانل هاي سبك تهيه شده از پيوند حرارتي بي بافت هاي پلي پروپيلن- استبرق
870
بررسي متغيرهاي موثر بر فرآيند ليچينگ نيكل و كبالت از قراضه سوپرآلياژ پايه نيكل
871
بررسي متغيرهاي موثر در افزايش مقياس راكتور توليد آنزيم پكتيناز در تخمير به روش غوطه ور
872
بررسي متغيرهاي موثر در انجماد نفوذي كنترل شده (CDS) آلياژ آلومينيم 2024
873
بررسي متغييرهاي اثرگذار بر افزايش انگيزه پيشرفت كاركنان بانك كشاورزي خراسان جنوبي (بر اساس مدل )EFQM
874
بررسي متغييرهاي موثر در عملكرد حمل و نقل ريلي كشور با استفاده از روش هاي رگرسيون چند متغييره
875
بررسي متقابل رنگ و رزين بر پارامتر هاي ظاهر(تنش و مختصات رنگي)
876
بررسي متقابل شهر وروستا
877
بررسي متلاسيون پروموتور ژن E-cadherin در معتادين به مصرف كريستال , detection of E-C acherin promotor methylation in cristal abusers
878
بررسي متوازن اثر پوياي سرمايه اجتماعي بر سازمان مطالعه موردي در دپارتمان كاليبراسيون صنعت تجهيزات پزشكي و نمايشگرهاي نوين صنايع الكترواپتيك صاايران )
879
بررسي متوسط زمان انتظار بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان افشار و شهيد رهنمون در آذر ماه 1387
880
بررسي متوسط زمان انتظار بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان افشار و شهيد رهنمون يزد در آذر ماه سال 1387
881
بررسي متوسط سن منارك در ميان دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شيراز در سال 1383
882
بررسي متون درسي بخوانيم و بنويسيم پايه اول و دوم مقطع ابتدائي به لحاظ تاثير در رشد آگاهي واجشناسي دانش آموزان
883
بررسي متون ديني درتاثير گذاري دعا در قضا و قدر الهي
884
بررسي متون شعاري انقلاب اسلامي ايران از ديدگاه تحليل كلام
885
بررسي متيل ترشياري بوتيل اتر با استفاده از نانو دي اكسيد تيتانيوم و نور خورشيد در آب
886
بررسي متيلاسيون DNA در پاسخ به تنش رطوبتي با استفاده از روش CRED-RA در جو ) Hordeum vulgare )
887
بررسي متيلاسيون پروموتور ژن MGMT در بيماران مبتلا به سرطان گليوبلاستوماي مولتي فرم
888
بررسي مثالهاي نقض فرض ديراك
889
بررسي مجاز در مجموعه اشعار فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني
890
بررسي مجازات اعدام در كنفرانس بين المللي ايتاليا
891
بررسي مجازات جايگزين حبس در جرائم اطفال در قانون مجازات اسلامي 1392
892
بررسي مجازات جريمه (جزاي نقدي) در سياست جنايي ايران
893
بررسي مجازات هاي مالي از ديدگاه فقه اماميه و شافعي
894
بررسي مجازات، تنبيهات و شكنجه هاي دوره صفوي
895
بررسي مجالس شكار و نيايش بر روي مهره هاي دوره هخامنشي
896
بررسي مجسمه سازي نيمه دوم قرن بيستم اروپا و تاثير آن برمجسمه سازان معاصر ايران
897
بررسي مجمعه تكنيكال هاي موجود در مجلدات چهارگانه 10 قطعه براي تار اثر استاد حسين عليزاده
898
بررسي مجموعه اي از نمونه هاي بسته بندي موجود در بازار ايران، جهت استخراج روش ها و فناوري هاي مورد استفاده در چاپ آنها
899
بررسي مجموعه ايده آلهاي اول وابسته به مدول كوهمولوژي موضعي
900
بررسي مجموعه سكه هاي دوره قاجار در موزه شاهچراغ شيراز از منظر ضرب، نقوش ، مضامين و گاهنگاري
901
بررسي مجموعه هاي جوليا و دامنه مك مولن براي نگاشتهاي گويا بفرم F_λ (z)=z^n+( λ)/z^n
902
بررسي مجموعه هاي شمارش پذير و شمارش و ناپذير و پيامدهاي رياضياتي-فلسفي آن ها
903
بررسي مجموعه هاي موجكي و نقش آنها در ساختن مجموعه هاي فركتالي
904
بررسي مجهول‌پذيري فعل‌هاي سببي ساخت‌واژي در زبان فارسي
905
بررسي محاسبات انرژي حلال پوشي دسته اي از تركيبات در محيط آبي و غير آبي
906
بررسي محاسبات تاثير ميدان دما و حركت مانع بر پخش و رسوب ذرات در اتاق تميز
907
بررسي محاسبات كوانتومي با تكيه بر ساختار مولكول DNA
908
بررسي محاسباتي تاثير حضور يون سديم، پتاسيم وكلسيم بر روي خواص ترموديناميكي داروي دوستاكسل
909
بررسي محاسباتي خواص ساختاري و الكتروني نانو لوله هاي كربني آلاييده بابور و نيتروژن
910
بررسي محاسباتي ساختار و ويژگي هاي الكتروني هيبريد گرافن ناخالص شده با نيتروژن و نانو نوار نيتريدبور
911
بررسي محاسباتي ساختار و ويژگي هاي الكتروني هيبريد گرافن ناخالص شده با نيتروژن و نانو نوار نيتريدبور
912
بررسي محاسباتي كندگي ليزري پليمرها و ارائه نتايج به همراه تحليل اپتيكي در مورد كندگي ليزري پلي اترسولفون
913
بررسي محاسباتي لايه ي برشي تراكم پذير همراه با واكنش شيميايي به روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
914
بررسي محاسباتي نانولوله‌هاي كربني، سيليكوني و بورنيتريدي بعنوان گزينه اي براي حمل داروهاي ضد سرطان بر پايه پلاتين
915
بررسي محاسباتي نو آرايي كونفورت مشتقات اكسازول در فاز گازي و حلال
916
بررسي محاسباتي نوآرايي كونفورت مشتقات اكسازول در فاز گازي و حلال
917
بررسي محاسباتي نوآرايي كونفورت مشتقات اكسازول در فاز گازي و حلال
918
بررسي محاسباتي نوسانات حاصل از جريان عبوري از روي استوانه
919
بررسي محاسباتي هالوژناسيون لبه هاي نانونوارهاي هيبريد گرافن - نيتريد بور و مطالعه اثرات لبه هاي موج دار بر روي پايداري و خواص ساختاري، الكتروني و شيميايي آنها
920
بررسي محاسباتي هالوژناسيون لبه¬هاي نانونوارهاي هيبريد گرافن - نيتريد بور و مطالعه اثرات لبه¬هاي موج دار بر روي پايداري و خواص ساختاري، الكتروني و شيميايي آنها
921
بررسي محاسباتي و تجربي اثر ميدان الكتريكي بر گرفتگي غشا با پروتئين
922
بررسي محاسباتي واكنش درون مولكولي حلقه زايي آلن_آزيد:سنتز هتروسيكل هاي نيتروژن دار
923
بررسي محاسباتي واكنش هاي الكتروسيكلي دي آزيريدن هاي اشباع نشده Ý شكست حرارتي همسو يا ناهمسو
924
بررسي محاسباتي واكنش هاي الكتروسيكلي مشتقات دي آزيريدين ها:شكست حرارتي همسو يا ناهمسو
925
بررسي محاسباتي واكنشهاي الكترو سيكلي دي آزيريدين هاي اشباع نشده : شكست حرارتي همسو يا ناهمسو
926
بررسي محاسبه ضرايب ترابري هليوم مايع سه عادي و اثر دماي محدود روي اين ضرايب
927
بررسي محاسبه و طراحي چيلر جذبي تك اثره لينيوم برومايدآب
928
بررسي محاسبه و طراحي چيلر جذبي ليتيوم برو مايد آب با ظرفيت 100تن تبريد
929
بررسي محافظت خط انتقال توسط روش غير متعارف حفاظت سيم گاردخاردار
930
بررسي محافظه كاري حسابداري بر ريسك سقوط قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
931
بررسي محاكات و روايت در نمايشنامه‌نويسي ايران بين سال‌هاي 1332 تا 1357
932
بررسي محتوا و ساختار شعر جنگ شيميايي
933
بررسي محتوا،موسيقي و صور خيال در شعر سپيده كاشاني
934
بررسي محتواي آموزش الكترونيك
935
بررسي محتواي احاديث ائمه اطهار (ع) در توصيف الگوپذيري از پيامبر (ص) با تاكيد بر احاديث بحارالانوار
936
بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي و عوامل موثر بر واكنش بازار به افزايش سود تقسيمي در بورس اوراق بهادار تهران
937
بررسي محتواي اطلاعاتي صورت سود و زيان با روش بهايابي متغير براي گزارشگري برون سازماني
938
بررسي محتواي اطلاعاتي وعوامل تعيين كننده دربه موقع بودن گزارشگري مالي
939
بررسي محتواي بازيهاي رايانه اي و تأثير آن بر پرخاشگري نوجوانان منطقه عشق آباد طبس
940
بررسي محتواي تبليغات بازرگاني تلويزيون ﴿مبتني بر نمايش الگوي مصرف فرهنگي با تاكيد بر مفهوم جنسيت﴾
941
بررسي محتواي تبليغات بازرگاني تلويزيون﴿مبتني بر نمايش الگوي مصرف فرهنگي با تاكيد بر مفهوم جنسيت﴾
942
بررسي محتواي دوره كارشناسي مهندسي هوافضا براي ارائه در دانشگاه مجازي
943
بررسي محتواي دوره هاي اموزشي قبل از ازدواج و نقش ان در ميزان طلاق
944
بررسي محتواي رياضي دوم ابتدايي و تطبيق آن با مرحله عملكرد عيني پياژه
945
بررسي محتواي كتاب درس رياضي پايه ششم ابتدايي از ديدگاه معلمان پايه ششم شهر قاين
946
بررسي محتواي كتاب درسي علوم پايه ششم ابتدايي با توجه به معيارهاي انتخاب محتوا از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان قاين
947
بررسي محتواي كتاب ديني سوم از ديدگاه معلمين راهنمايي شهرستان قوچان
948
بررسي محتواي كتاب علوم اول ودوم ابتدايي از ارتباط مطالب با نيازها وعلائق وتوانايي
949
بررسي محتواي كتاب علوم سوم ابتدائي مدارس دخترانه از ديدگاه معلمان زن ناحيه 7مشهد
950
بررسي محتواي كتاب علوم سوم ابتدايي مدارس دخترانه از ديدگاه معلمان زن ناحيه 7مشهد در سال 84
951
بررسي محتواي كتاب قران پنجم ابتدايي از ديدگاه معلمين پايه پنجم ابتدايي شهرستان تربت جام
952
بررسي محتواي كتاب مقدمات تكنولوژي آموزشي دانشگاه پيام نور
953
بررسي محتواي كتاب هاي زبان فارسي در دوره متوسطه از ديدگاه دبيران و دانش آموزان شهر همدان در سال تحصيلي 1388 - 1389
954
بررسي محتواي وحجم كتاب رياضي دوم راهنمايي با ساعات تدريس هفتگي وتوانايي ذهني دانش اموزان
955
بررسي محتواي وحجم كتاب رياضي دوم راهنمايي باساعات تدريس هفتگي وتوانايي هاي ذهني دانش اموزان ازديدگاه دبيران رياضي مردوزن مقطع راهنمايي شهرستان كاشمرسال تحصيلي73_1372
956
بررسي محتوايي آثار 5 مجموعه شعر دكتر سيد مهدي موسوي
957
بررسي محتوايي آموزشهاي مقطع پيش از دبستان به منظور ارائه الگوي مناسب در شهرستان اصفهان در سال1387
958
بررسي محتوايي ادعيه امام حسين ﴿ع﴾ وامام سجاد ﴿ع﴾ درموضوع توحيد
959
بررسي محتوايي ترانه هاي گيلكي
960
بررسي محتوايي ترانه هاي گيلكي شرق گيلان ﴿با تاكيد بر ترانه هاي فريدون پوررضا﴾
961
بررسي محتوايي داستانهاي كودكان سالهاي 1381 تا 1385 ﴿ گروه سني ج-د﴾
962
بررسي محتوايي طنز در اشعار محمد صالحي آرام،ابوالفضل زرويي نصرآباد،خليل جوادي
963
بررسي محتوايي كتاب درسي علوم پايه پنجم از ديدگاه معلمان ابتدايي
964
بررسي محتوايي و ساختاري حكايات اسرار نامه ي عطار نيشابوري
965
بررسي محتوايي و ساختاري مجموعه داستانهاي كوتاه غاده السمان بر اساس گفتمان روايي ژرار ژنت
966
بررسي محتوايي وتحليل نمادهاي داستان - سلامان وآبسال - به روايت جامي
967
بررسي محتوايي وساختاري افسانه هاي عاميانه ولالايي هاي مردم بندر ديلم
968
بررسي محتوي آثار ( 5 مجموعه شعر ) دكتر سيد مهدي موسوي
969
بررسي محتوي و حجم كتاب رياضي دوم راهنمايي با ساعات تدريس هفتگي و تواناييهاي ذهني دانش آموزان
970
بررسي محدب بودن انواعي از بردهاي عددي
971
بررسي محدودسازي موادمغذي در محيط كشت ميكروجلبك هابه منظورافزايش بازدهي توليدچربي
972
بررسي محدوديت امكانات خدمات دهي تاسيساتهاي گازرساني (گازمايع) در شهرستان اهواز
973
بررسي محدوديت منبع و مخزن در ارقام نخودزراعي در كشت پاييزه و بهاره تحت شرايط معمول و تنش خشكي
974
بررسي محدوديت منبع ومخزن درارقام تجاري گندم تحت شرايط نمال رطوبتي وتنش خاكي پس ازگرده افشاني
975
بررسي محدوديت ها و قاببليت هاي عروسك و نمايش عروسكي در اجراي پارودي با تكيه بر نمايشنامه ﴿هملت﴾
976
بررسي محدوديت ها و قابليت هاي عروسك و نمايش عروسكي در اجراي پاروديبا تكيه بر نمايشنامه ﴿ هملت ﴾
977
بررسي محدوديت ها و موانع گسترش فيزيكي شهر بندر انزلي
978
بررسي محدوديت هاي ارزشيابي ارتقايي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي از ديدگاه دبيران و مديران ناحيه 1 شهركرد
979
بررسي محدوديت هاي شرايط عمومي پيمان و ارزيابي شرائط عمومي كشورهاي مختلف
980
بررسي محدوديت هاي موجود در اجراي طرح مراكز يادگيري محلي
981
بررسي محدوديت ورزش بانوان شهر سميرم
982
بررسي محدوديتها در رنگ همانندي الياف ضايعاتي رنگي
983
بررسي محرك هاي پيش انگارساز در زبان فارسي از ديدگاه معني شناسي ساختگرا.
984
بررسي محرك‌ها و موانع اصلي به‌عنوان عوامل اثرگذار بر به‌كارگيري گمرك الكترونيك
985
بررسي محروميت در استان و ابعاد فرهنگي - رواني اجتماعي و اقتصادي آن
986
بررسي محصولات مصرف كنندگان ،‌تصميم گيري خريد ، تبليغات و درگيري ذهني مصرف كنندگان براي خريد لباس هاي مد روز
987
بررسي محفظه هاي گاز مايع
988
بررسي محل زاويه شعاع و جهت خميدگي ريشه دندان لترال فك بالا با CBCT درشهريزد
989
بررسي محل قرارگيري سنسورهاي كيسه هواي جلو در مودهاي مختلف برخورد از جلو
990
بررسي محل و ابعاد جنيال توبركل (Genial tubercle) در تصاوير توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي (CBCT) در بيماران داراي اكلوژن كلاس IوII
991
بررسي محله بازار برتاكيد بر امنيت شهري ( نمونه موردي شهر سيرجان)
992
بررسي محلول‌پاشي كودهاي هيوميك اسيد و سولفات روي بر خصوصيات رشدي، زايشي و ميزان آلكالوئيد گياه دارويي كاكنج Physalis alkekengi
993
بررسي محلولهاي پليمر/الكتروليت/حلال از نظر شرايط ترموديناميكي و جدايش فازي
994
بررسي محور هيپوفيز- هيپوتالاموس در رابطه با پاسخ TSH به TRH تزريقي در بيماران COPD و بررسي علائم باليني
995
بررسي محور هيپوفيز- هيپوتالاموس در رابطه با پاسخ TSH به TRH تزريقي در بيماران COPD و بررسي علائم باليني
996
بررسي محوريت مبتدا در فارسي معاصر گفتاري
997
بررسي محيط Windows و برنامه نويسي در محيط Windows
998
بررسي محيط اسفنجي استخوان در فضاي مودال
999
بررسي محيط بيروني رقابتي شركت ريخته گري فولاد طبرستان
1000
بررسي محيط خورنده اطراف لوله انتقال گاز چاه در منطقه پازنان گچساران و شبيه سازي حفاظت كاتدي
بازگشت