<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي قابليت اعتماد سيستم هاي در معرض شوك و فرسايش
2
بررسي قابليت اقليمي كشت زعفران در استانهاي كرمانشاه و كردستان
3
بررسي قابليت انحلال كانسنگ طلاي سه بندون به روش سيانوراسيون
4
بررسي قابليت انطباق اصول حاكم بر طراحي فرش دستباف با قواعد دكوراسيون داخلي در دوران قاجار
5
بررسي قابليت بصري مستندنگاري ديجيتال در بازنمايي تعاملي آثار موزه¬اي (مطالعه موردي، موزه فرش ايران)
6
بررسي قابليت بيوليچينگ كانسنگ مس طارم سفلي
7
بررسي قابليت پخت سخت (Hardening Bake) فولادهاي كم كربن 14-St (فولاد بدنه خودرو) بوسيله فرآيند پير كرنش استاتيكي حاصل از كربن محلول
8
بررسي قابليت پخت سختي (Hardening Bake) فولاد كم كربن (ST12) توسط فرآيند پيركرنشي (Aying Strain) حاصل از كرين محلول
9
بررسي قابليت پخت سختي فولادهاي كم كربن 14-ST (فولاد بدنه خودرو) توسط نيتروژن محلول در ساختار در حالت استانيك
10
بررسي قابليت پرزدهي پارچه و مطالعه تاثير متغيرهاي آن بر كاربرد دستگاههاي مختلف سنج پرزهي
11
بررسي قابليت پياده مداري و مولفه هاي تاثير گذار بر آن در شهرك هاي نوساز(مطالعه موردي :شهر سپاهان شهر)
12
بررسي قابليت پيشگويي كنندگي جهت گيري مذهبي-اسلامي در مقايسه با معنويت سازماني در سطح فرد در ارتباط با رفتارهاي شهروندي سازماني
13
بررسي قابليت تخريب سنگ كمر بالا در لايه D4 معدن زغال سنگ همكار
14
بررسي قابليت تخمير ملاس تعدادي از كارخانجات قند ايران براي توليد اسيد سيتريك
15
بررسي قابليت ترشوندگي صفحات آلومينايي توسط آلومينيم مذاب
16
بررسي قابليت تركيب پذيري عمومي، خصوصي صفات مختلف در مقداري از لاين هاي اينبرد آفتابگردان
17
بررسي قابليت تشكيل و رفتار مغناطيسي آلياژهاي آمورف و آمورف - نانوكريستال پايه آهن
18
بررسي قابليت تصاوير ماهواره اي P5 و P6 در تهيه نقشه مناطق بياباني
19
بررسي قابليت تصاوير ماهواره اي در برآورد بيوماس تاغ زارها (بررسي موردي : تاغ زارهاي بيرجند)
20
بررسي قابليت تصاوير ماهواره لندست در پيش بيني برخي مشخصه هاي كمي جنگل هاي منطقه ي باينگان، كرمانشاه
21
بررسي قابليت تصاوير ماهواره‌اي در پيش‌بيني روند تغييرات دماي فصلي عمق خاك در دشت يزد - اردكان
22
بررسي قابليت تصويرگري در پنج افسانه ي آذري
23
بررسي قابليت تكسچرايزينگ نخهاي فيلامنتي تهيه شده از پلي پروپيلنهاي REACTOR GRADE & CRACKED GRADE
24
بررسي قابليت تهيه نانوكلي از بنتونيت رشم-هفت خوان سمنان
25
بررسي قابليت توليد زهاب اسيدي در باطله هاي فرآوري معدن مس پروفيري سرچشمه
26
بررسي قابليت توليد زهاب اسيدي و پتانسيل خنثي سازي در باطله هاي كارخانه زغالشويي البرز شرقي
27
بررسي قابليت توليد كالوس و گياه كامل در گندم
28
بررسي قابليت جاذب¬هاي طبيعي براي حذف فلزات سنگين (روي) از پساب¬هاي صنعتي (محلول¬هاي آبي) حاوي آلودگي¬هاي سرب و روي
29
بررسي قابليت جذب انرژي تركيب مقاطع دايره اي و مستطيلي به صورت تجربي و عددي
30
بررسي قابليت جذب انرژي مدل فريم(قاب) واگن سريع السير تحت برخورد از جلو با استفاده از ورقهاي جوشكاري شده تيلور
31
بررسي قابليت جذب سيانيد توسط آلونيت
32
بررسي قابليت جذب سيانيد توسط زباله هاي ساختماني رسي
33
بررسي قابليت جوشكاري فولاد 4130 به روش TIG
34
بررسي قابليت خنثي سازي زهاب اسيدي در باطله هاي زغالشويي البرز شرقي
35
بررسي قابليت داده هاي سنجش از دور در تهيه نقشه شوري و قليائيت خاك در جنوب شرق اصفهان
36
بررسي قابليت داده هاي ماهواره اي لندست 8 در تخمين درصد پوشش گياهي در مناطق خشك (مطالعه موردي : منطقه هرات – استان يزد)
37
بررسي قابليت رنگزايي گل شقايق بر روي كالاي پشمي
38
بررسي قابليت روش سينك براي حل پاره اي از معادلات ديفرانسيل با مشتقات نسبي
39
بررسي قابليت روش هاي هوشمند در برآورد تغييرات شوري خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: دشت جرقويه سفلي _ اصفهان)
40
بررسي قابليت ريسندگي پنبه عسلكدار تحت شرايط مختلف آماده سازي الياف
41
بررسي قابليت ريسندگي فيبرينوژن خون و تبديل آن به الياف
42
بررسي قابليت ساخت كامپوزيتي داكت فن يك موتور ملخي
43
بررسي قابليت سازگاري مواد رنگزاي اسيدي در رنگرزي انتگرال كالاي نايلوني با استفاده از رنگزاهاي اسيدي ناسازگار
44
بررسي قابليت سازهاي ايراني جهت همراهي آوازهاي كودكان در مهد كودك ها
45
بررسي قابليت سنجش از دور و زمين آمار در اندازه گيري پارامترهاي دانه بندي سنگ‌فرش بيابان
46
بررسي قابليت شاخص هاي بيوفيزيكي حاصل از تصاوير ماهواره اي در برآورد رطوبت خاك در استان فارس
47
بررسي قابليت شكل پذيري گلبول قرمز خون و تاثير آن بر فرآيند تجمع سلولي
48
بررسي قابليت طراحي درمان كد مونت كارلو BEAMnrc در پرتودرماني قفسه ي صدري و مقايسه نتايج به دست آمده با نرم افزار تجاري طراحي درمان prowess و داده هاي تجربي
49
بررسي قابليت عرضه ي كالاهاي فرهنگي در بورس كالا
50
بررسي قابليت عملكرد خطوط تركيبي جبرا نسازي شده به منظور افزايش توان انتقالي
51
بررسي قابليت عملكرد خطوط كابلي ناهمگن بلند به منظور بهره‌برداري بهينه
52
بررسي قابليت فتوالكتروكاتاليز واكنش‌هاي شارژ باتري واناديم
53
بررسي قابليت فرآوري تالك خانقاه خوي
54
بررسي قابليت فرآوري خاك نسوز سميرم با هدف حذف آهن
55
بررسي قابليت فرآوري زئوليت حصاربن و سنتز زئوليت نوع A
56
بررسي قابليت فرآوري گيلسونيت هاي منطقه كرمانشاه
57
بررسي قابليت فرآيند در پروفاي لهاي خطي
58
بررسي قابليت فرم پذيري دستي بدنه چيني زجاجي
59
بررسي قابليت فلوتاسيون كانسنگ سرب و روي پرپيريت معدن زير زميني گوشفيل ايران كوه
60
بررسي قابليت قانون مجازات اسلامي 1392 در پيشگيري از جرايم اطفال با تاكيد برجرم سرقت
61
بررسي قابليت قانون مجازت اسلامي 1392 در پيشگيري از جرايم اطفال با تاكيد بر جرم سرقت
62
بررسي قابليت كار پذيري و فورج پذيري فولادهاي تف جوشي شده
63
بررسي قابليت كاركرد مفاهيم اساطيري در طراحي برندينگ مورد پژوهي:نايكي،آمازون،هرمس-پاريس،ونوس،آپولو.
64
بررسي قابليت كنترل و تصحيح خطا در كدگذاري شبكه
65
بررسي قابليت كوپدهي معادن سنگ ساختماني و تزييني بر اساس سرعت موج
66
بررسي قابليت گذر از خطاي توربين بادي مجهز به ژنراتور القايي دو سو تغذيه
67
برﺭﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺘﺪﻟﻮﮊﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ
68
بررسي قابليت مديريت رطوبت در منسوجات دولايه مركب از لايه بي‌بافت و غشاي الكتروريسي شده
69
بررسي قابليت مكانيزه كردن لايه d2 معدن بزرگ پابدانا
70
بررسي قابليت منابع آب زير زميني در سازند كارستي كوه خورين كرمانشاه با روش هاي ژئو فيزيكي
71
بررسي قابليت نهشته هاي دشت كرمانشاه جهت تصفيه طبيعي فاضلاب
72
بررسي قابليت ها و توان هاي استان كرمان در توسعه گردشگري
73
بررسي قابليت ها و توانمندي هاي تايپوگرافي فارسي در طراحي عنوان بندي فيلم
74
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي توسعه فيزيكي شهر گيلوان
75
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي ژئومورفولوژيكي در روند توسعه فيزيكي شهرها (نمونه موردي: شهراصفهان )
76
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي قانون بير-لامبرت در تعيين رمق كشي رنگرزي و جايگزيني تخمين آن با داده هاي طيفي
77
بررسي قابليت ها وتوانهاي اكوتوريسم درمديريت وتوسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: دهستان سولقان)
78
بررسي قابليت ها وظرفيت هاي نمد مالي در استان چهار محال بختياري و ارائه ي راهكارههاي جديد براي احياءاين محصول
79
بررسي قابليت هاي بصري در بافت شهر كويري كاشان از منظر فرم و فضا
80
بررسي قابليت هاي تئاتر روايي بر مبناي نظرات برشت براي اجراي نمايش هاي آموزشي كودكان و نوجوانان
81
بررسي قابليت هاي تصويري آثار رمزي سهروردي با رويكرد به داستان آواز جبرئيل
82
بررسي قابليت هاي توسعه گردشگري در دسترس با تأكيد بر كاربران ويلچر و نابينايان در موزهها (مورد مطالعه: موزه تاريخ طبيعي و تكنولوژي شهر شيراز)
83
بررسي قابليت هاي توسعه گردشگري كويري مطالعه موردي : روستاهاي شهرستان خور بيابانك , the study of desert tourism development capabilies case study :villages of khour and biabank
84
بررسي قابليت هاي خط كوفي تزييني در طراحي و ساخت زيور آلات برنجي
85
بررسي قابليت هاي خيابان قيام شهر يزد در جهت رسدن به الگوهاي پياده مداري
86
بررسي قابليت هاي رنگرزي برگ درخت خرمالو بر روي كالاي پشمي
87
بررسي قابليت هاي رنگرزي گياه بابونه بر كالاي پشمي
88
بررسي قابليت هاي روش اويلر ديكانولوشن در تعيين ويژگي هاي توده هاي مولد آنومالي هاي ميدان پتانسيل
89
بررسي قابليت هاي طرح هاي فرش ايران براي طراحي لباس
90
بررسي قابليت هاي طرح هاي فرش دستبافت ايران براي استفاده آنها در نقش برجسته هاي سفالين
91
بررسي قابليت هاي طرحهاي فرش ايران براي طراحي لباس
92
بررسي قابليت هاي عناصر روايي هنرهاي نمايشي ايراني در ساخت زبان انيميشني جايگزين و ايراني
93
بررسي قابليت هاي عناصر روايي هنرهاي نمايشي ايراني در ساخت زبان انيميشني جايگزين و ايراني
94
بررسي قابليت هاي فرمي نقوش ﴿قابي وخشتي﴾
95
بررسي قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
96
بررسي قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
97
بررسي قابليت هاي كشاورزي مناطق خشك جنب حاره اي (مطالعه موردي شهرستان نائين)
98
بررسي قابليت هاي گبه به منظور تطبيق و هماهنگي با دكوراسيون داخلي
99
بررسي قابليت هاي گرافيكي نقشمايه هاي گنبد هاي سرخ و كبود مراغه در طراحي هويت بصري سازماني هتل
100
بررسي قابليت هاي گرافيكي نقوش محراب هاي دوره ي سلجوقي و ايلخاني
101
بررسي قابليت هاي ماشين تخت باف اشتول با استفاده از نرم افزار سينترال
102
بررسي قابليت هاي مجتمع زيستي
103
بررسي قابليت هاي نرم افزار سي اس آي بريدج در مهندسي پل
104
بررسي قابليت هاي نقوش گچبري خانه بروجردي ها در گرافيك محيطي
105
بررسي قابليت هاي نمايشي تاريخ بيهقي , beyhaqi display features
106
بررسي قابليت هاي نمايشي موجودات سحرآميز در كتاب عجايب نامه ﴿عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات﴾
107
بررسي قابليت هاي نمايشي موجودات سحرآميز در كتاب عجايب نامه ﴿عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات﴾
108
بررسي قابليت هاي هنر خوشنويسي ايراني در هويت بخشي فضاي شهري و المان هاي شهري در ايران
109
بررسي قابليت هاي هنر نگارگري ايراني براي دستيابي به بازيگري شيوه مند
110
بررسي قابليت و توليد انواع بافت در ماشين گردباف يك سيلندر مجهز به چهار پايه سوزان
111
بررسي قابليت و سينتيك جذب روي از پساب هاي صنعتي بر جاذب هاي طبيعي و كم بها
112
بررسي قابليت يك منسوج سه‌بعدي به‌عنوان فيلتر غبارگير كولرآبي
113
بررسي قابليت‌هاي رسانه كميك استريپ در انتقال آموزه‌هاي فرهنگي داستان‌هاي كهن فارسي به كودكان10-12 سال با تاكيد بر داستان‌هاي هفت پيكر نظامي
114
بررسي قابليت‌هاي هنر نگارگري ايراني براي دستيابي به بازيگري شيوه‌مند
115
بررسي قابليتهاي اقتباس موثر از فضاي داستانهاي سهروردي براي انيميشن
116
بررسي قابليتهاي تذهيب در قطعات خوشنويسي
117
بررسي قابليتهاي توسعه گردشگري كويري روستاهاي خور وبيابانك
118
بررسي قابليتهاي خط كوفي از جهت طراحي و اجرا در تزئينات وسايل چوبي
119
بررسي قابليتهاي خط كوفي از جهت طراحي و اجرادر تزئينات وسايل چوبي
120
بررسي قابليتهاي خطوط فارسي در طراحي علائم نوشتاري
121
بررسي قابليتهاي داده هاي MODIS در برآورد توليد گياهي در منطقه سميرم -بروجن
122
بررسي قابليتهاي روش فيتيله اي
123
بررسي قابليّت ها و جنبه هاي نمايشي در كتاب دا
124
بررسي قابهاي موجك روي گروهها و ابرگروهها
125
بررسي قاچاق انسان و اعضاء بدن از نظر فقه،حقوق موضوعه و اسناد بين المللي
126
بررسي قاچاق زنان و كودكان از ديدگاه حقوق بين الملل بشر
127
بررسي قاچاق مواد مخدر از طريق مرز شرقي كشور و تاثيرات آن بر جرايم مرتبط
128
بررسي قارچ اندوميكوريزي واسترس شوري برلوبياچشم بلبلي
129
بررسي قارچهاي جلدي-گوارشي راتوسهاي شهر تهران
130
بررسي قاطعيت در گفتار زنان و مردان كرد زبان در اسلام آباد غرب بر اساس رويكرد تسلّط ليكاف
131
بررسي قاعده بغي در فقه مذاهب پنج گانه
132
بررسي قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادي
133
بررسي قاعده لاضرر
134
بررسي قاعده ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع
135
بررسي قاعده مندي ها و خواص ترموديناميكي سيالات تجمعي با استفاده از معادلات حالت مكعبي
136
بررسي قاعده مندي ها و خواص ترموديناميكي سيالات قطبي و غير قطبي با استفاده از معادلات حالت
137
بررسي قالب شعر سپيد با تكيه بر اشعار سپيد منوچهر آتشي
138
بررسي قالب هاي استروژن سرد و طراحي قالب اكستروژن گزپنين
139
بررسي قالب‌هاي معنايي افعال حسي ـ ادراكي در قرآن كريم
140
بررسي قالبهاي برش و تحليل تنش و بهينه سازي پانچ به وسيله نرم افزار ABAQUS
141
بررسي قالبهاي تزريق پلاستيك و نقش انتقال حرارت و فشار در طراحي آنها
142
بررسي قالبهاي دائمي و خواص آلياژهاي آلومينيوم در آن
143
بررسي قالي استان خراسان جنوبي
144
بررسي قالي اسدآباد با تاكيد بر سبك شناسي و طرح و نقش
145
بررسي قالي تك پود ، تپ كوب شهر چالشتر ﴿ قالي هاي بي بي باف ﴾
146
بررسي قالي جوشقان
147
بررسي قالي روستاي بيدگينه از توابع استان زنجان ومرمت يك نمونه از آن
148
بررسي قالي كرمان با تاكيد بر سبك شناسي
149
بررسي قالي مشهد و معرفي كارگاه فرش آستان قدس رضوي مشهد
150
بررسي قالي مشهد و معرفي كارگاه فرش آستان قدس رضوي مشهد
151
بررسي قالي ملاير
152
بررسي قالي مود و درخش
153
بررسي قالي نائين ودلايل ركورد آن در دوره ي اخير
154
بررسي قالي هاي پلونزي و بافت يك نمونه از آن
155
بررسي قالي هاي تركمني با تاكيد بر دست بافته ها و صنايع دستي آن
156
بررسي قالي هاي تركمني با تاكيد بر دست بافته ها و صنايع دستي آن
157
بررسي قالي هاي خشتي منطقه چالشتر جهت طراحي براي فرش هاي امروزي
158
بررسي قالي هاي موزه ملي ملك
159
بررسي قالي همدان ﴿ شهر بافت و روستايي بافت ﴾
160
بررسي قاليبافي اصفهان در اواخر قاجار و بافت يك نمونه از آن
161
بررسي قاليچه هاي تصويري با نگاهي ويژه به شاهنامه
162
بررسي قاليچه هاي تصويري قرون 13و14 ه.ق ايران با موضوع تصوير انسان موجود در موزه فرش ايران
163
بررسي قاليهاي معاصر تبريز
164
بررسي قانون اصل44 و آثار آن بر نقد شوندگي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس سهام اوراق بهادار تهران
165
بررسي قانون اول و دوم ترموديناميك در خشك كن بستر شناور
166
بررسي قانون سرقت
167
بررسي قانون من ملك شيئا ملك الاقرار به با رويكردي بر نظرات حضرت امام
168
بررسي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب (1393) و تطبيق آن با قانون سابق
169
بررسي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب (1393) و تطبيق آن با قانون سابق
170
بررسي قانون نفوذ در مواد مركب و مقايسه آن با نتايج تجربي
171
بررسي قانون هيوم در پرتو واقعگرايي انسان مدار هيلاري پاتنم
172
بررسي قتل از موانع ارث
173
بررسي قتل غير اهل كتاب درفقه و حقوق موضوعه
174
بررسي قتلهاي ارتكابي توسط شخص صغير ومجنون در نظام قضايي ايران و انگليس
175
بررسي قد و وزن با پرولاپس اعضاي لگني در مراجعين درمانگاه ژنيكولوژي بيمارستان الزهرا در ارديبهشت 1380
176
بررسي قداست آب و ضرورت حفاظت از آن در قرآن و روايات
177
بررسي قدرت آنتي اكسيداني در كالوس ها
178
بررسي قدرت بازاري در زنجيره خريد محصول سيب درختي
179
بررسي قدرت پوشانندگي مواد رنگزا با استفاده از تحليل داده هاي طيفي
180
بررسي قدرت پيش بيني كنندگي ابعاد هويتي فرزندان از طريق ابعاد فرزندپروري والدين
181
بررسي قدرت پيشگويي كنندگي الگوي اعتقاد بهداشتي در رفتار خودآزمايي پستان در بهورزان زن استان گيلان در سال 1396
182
بررسي قدرت تخيل و خلاقيت در دختران و پسران دبيرستاني
183
بررسي قدرت چسبندگي پوششهاي آلي بر روي زمينههاي پلي‌اولفيني توسط بهبوددهنده نانوپوشش پلي‌دوپامين
184
بررسي قدرت خريد معلمان و هزينه سرانه دانش آموزان به قيمت هاي ثابت بين سالهاي تحصيلي 62-1361 الي 72-1371
185
بررسي قدرت خريد واقعي درآمدهاي نفتي ايران 65 - 1346
186
بررسي قدرت رنگ دهي برگ درختچه زرشك و اندازه گيري ثبات هاي آن
187
بررسي قدرت رنگزايي با استفاده از داده هاي طيفي
188
بررسي قدرت نفوذ يك پرتابه الكترومغناطيسي با سرعت Supersowc در اهداف تعيين شده به روش عددي
189
بررسي قدرت و مقايسه رنگبري جاذبها در حمام رنگرزي حاوي رنگزاهاي آنيونيك
190
بررسي قدمها و توالي در يك برنامه ريزي و كنترل توليد جامع (شركت ساخت ماشين آلات نساجي غدير يزد)
191
بررسي قرائت كسائي-از قراء سبعه-و جايگاه وي در تاريخ قرائات
192
بررسي قرار بازداشت موقتدرحقوق كيفري ايران وفقه اسلامي
193
بررسي قراردادهاي EPC [اي. پي. سي.] و طرح ساخت
194
بررسي قراردادهاي آتي در فقه اماميه و مباني حقوقي ايران
195
بررسي قراردادهاي اماني در حقوق ايران
196
بررسي قراردادهاي نفتي ميان دولت ها و شركت هاي خارجي از ديدگاه حقوق بين الملل توسعه
197
بررسي قراردادهاي نگه داشت توليد مناطق نفت خيز جنوب
198
بررسي قرارهاي قابل اعتراض و غير قابل اعتراض در دادسرا و دادگاه
199
بررسي قرينگي ريشه و مورفولوژي كانال ريشه هاي دندان هاي مولار فك بالا و پايين در يك جمعيت ايراني توسط Cone beam computed tomography
200
بررسي قصاص جمعي در فقه و حقوق جزا
201
بررسي قصايد ديوان سنايي غزنوي از منظر بيان و بديع
202
بررسي قصايد ديوان سنايي غزنوي از منظر بيان و بديع
203
بررسي قصّه‌ي حيوانات در شعر احمد‌شوقي و پروين‌اعتصامي
204
بررسي قضاوت اخلاقي كودكان 10-11 ساله ناحيه يك مشهد
205
بررسي قضاوت زن از ديدگاه فقها
206
بررسي قضاوت هاي حضرت علي(ع) بر حسب دلايل
207
بررسي قضاياي با ناخ حاوي نسخه مجانبا طولپا از 1p
208
بررسي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متري مخروطي
209
بررسي قضاياي نقطه ثابت و تقريب نقطه ثابت براي نگاشت هاي واقع در رده T,a) A)
210
بررسي قضاياي وجود و يكتايي جواب معادلات ديفرانسيل فازي مرتبه دوم .
211
بررسي قضايايي در تجزيه حلقه هاي متناوب
212
بررسي قضيه نقطه ثابت و بهترين نقاط تقريب در فضاي متريك مختلط
213
بررسي قطبش الكتريكي با توجه به فاز توپولوژيكي بري
214
بررسي قطبش فروالكتريك در تركيبات مولتي به كمك نظريه تابعي FeTiO و 3 BiFeO فروئيك 3چگالي
215
بررسي قطبش ماكروسكوبيك در نيمه رساناهاي كاليم نيتريد، الومينيم نيتريد و آلومينيوم كاليم نيتريد
216
بررسي قطبش ماكروسكوپيك در نيمه رساناهاي كاليم نيتريد آلومينيوم نيتريد و آلومينيوم كاليم نيتريد
217
بررسي قطع تحريك در ژنراتورهاي سنكرون
218
بررسي قطع و برش در آثار گرافيكي
219
بررسي قطعات كامپوزيتي شيادار تحت بار استاتيك
220
بررسي قطعات كامپيوتري ومقايسه آنها
221
بررسي قطعات نيمه رسانا به منظور آشكارسازي ذرات درفيزيك انر‍ژي بالا و تصويربرداري پزشكي ازگذشته تا به امروز
222
بررسي قطعه پيانو و اركستر اثر مرتن فلدمن
223
بررسي قطعه ساخته شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در مواجه با بار ضربه اي
224
بررسي قطعه ساخته شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در مواجه با بار ضربه¬اي
225
بررسي قطعه هاي اول و آخر مجموعه ي "ون رگرد" اثر اليويه مسيان از دو منظر هارموني و ريتم
226
بررسي قلب نحوي در كردي كلهري بر اساس حاشيه هاي نحوي و خطي شدن چرخه اي
227
بررسي قلمروهاي ژئومورفولوژيكي پلاياي سيرجان با تكنيك GIS ,RS
228
بررسي قواعد تايپ Zar و تايپ Times New Roman
229
بررسي قواعد تجربه كاربري روي نرم افزار هاي اندرويد
230
بررسي قواعد تراكم پذيري وكشيدگي مشترك، معادله ي تيت-مارناگان و هم حجم هاي فشار-دما در سيالات محدود شده در نانو حفره ي صفحه اي و رابطه اي ويسكوزيته - كشش سطحي در نانو سيالات
231
بررسي قواعد سيال تجربي با استفاده از پتانسيل يوكاوا
232
بررسي قواعد عروضي در قصايد ناصر خسرو
233
بررسي قواعد عمومي ايقاعات
234
بررسي قواعد فقهي حاكم بر جرائم تعزيري در فقه اماميه
235
بررسي قواعد فقهي مربوط به مصارف بيت المال در فقه اماميه
236
بررسي قواعد فلسفي و ادبي در مناط احكام
237
بررسي قوانين انجمني مبتني بر داده كاوي توزيع شده بر پايه سيستم چند عامله
238
بررسي قوانين ايران در خصوص اقامتگاه
239
بررسي قوانين بين المللي مربوطه به زنان ومقايسه آن با قوانين داخلي ايران.
240
بررسي قوانين تابعيت در حقوق ايران
241
بررسي قوانين تاريخي از منظر قرآن حكيم
242
بررسي قوانين ترموديناميك در تكينگي هاي آينده ي عالم در نظريه ي ﴿ F(R
243
بررسي قوانين رياضي به كار رفته در نقوش فرش هاي ايل يموت به منظور نوآوري در طراحي فرش تركمن
244
بررسي قوانين ريسندگي الياف كوتاه و مقايسه با عملكرد يكي از كارخانجات نساجي
245
بررسي قوانين زندگي مشترك براي داشتن رابطه اي رضايتبخش.
246
بررسي قوانين سازه اي مشترك وضع شده توسط iacaو تاثير آن در طراحي سازه اي تانكر ها
247
بررسي قوانين سازه اي مشترك وضع شده توسط IACS و تاثير آن در طراحي سازه اي فله بر ها
248
بررسي قوانين طلاق، حضانت و ولايت قهري در حقوق ايران و فرانسه
249
بررسي قوانين منابع طبيعي و احياي اراضي موات در فقه و حقوق ايران
250
بررسي قوانين هيوم روتاري به كمك برنامه ريزي كامپيوتري
251
بررسي قوانين و احكام فقهي مربوط به حضانت در مذاهب اسلامي و حقوق مدني ايران
252
بررسي قوانين و مقررات زيست محيطي توسعه شهري در ايران بر مبناي دستور كار 21
253
بررسي قوانين و مقررات مربوط به اعتبارات اسنادي در معاملات تجاري بين الملل به ويژه قوانين ايران
254
بررسي قوت ها و ضعف هاي فرايند تغيير در اجراي طرح ارزشيابي توصيفي ﴿كيفي﴾ در آموزش ابتدايي استان اصفهان
255
بررسي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي برنامه ريزي آموزشي مبتني بر رويكرد مدرسه محوري در آموزش متوسطه استان اصفهان
256
بررسي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها ي فرايند برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش استان كرمان از ديدگاه مديران، دبيران و كارشناسان
257
بررسي قوت هاف ضعف هاف فرصت ها، و تهديدهاي فراروي فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاههاي غرب ايران ( ايلام، كردستان، كرمانشاه، لرستان و همدان ) از ديد اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي در سال تحصيلي 1387-87
258
بررسي قوت و ضعف ،فرصت و تهديد ﴿s.w.o.t)اجراي برنامه راهبردي درسي ملي آموزش و پرورش ايران در پايه اول مقطع ابتدايي شهرستان مريوان در افق 1404
259
بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي تحقق هدف‌ها و انتظارهاي رشدي دوره پيش دبستاني در دو شهر اصفهان و نجف‌آباد
260
بررسي ﻗﻮس پيوندي در راه‌آهن‌هاي ﺳﺮيع‌اﻟﺴﻴﺮ و تعيين مدل انتخاب بهترين نوع قوس پيوندي
261
بررسي قوم باستانشناسي روستاهاي تنگ منصوري و نوخان در استان كرمانشاه و اهميت آنها در تفاسير باستان شناختي
262
بررسي قوم نگارانه از مشاجره هاي زن و شوهر در پنج فيلم ايراني
263
بررسي قيامهاي اجتماعي عهد ايلخا نان (مطالعه موردي :محمود تارابي ،سيد شرف الدين ابراهيم شيرازي ،يعقوب باغباني )
264
بررسي قيدهاي پديده شناسي بر روي پارامترهاي مدل نوترينوهاي استريل به عنوان ماده تاريك گرم
265
بررسي قيمت برق بازار نيروگاه هاي انرژي تجديدپذير و علل تفاوت قيمت
266
بررسي قيمت تمام شده خدمات پست بانك
267
بررسي قيمت سهام در عرضه هاي عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران
268
بررسي قيمت معادل خودروي سمند در كشورهاي منتخب با روش PPP
269
بررسي كابربرد پيچ سنگ سولكس در معدن ذغاسنگ طبس
270
بررسي كاتاليتيكي نانوايزوپلي اسيد گينت بال براي استديفيكاسيون الكل ها در غياب حلال , catalytic esterification studies of alcohols by nano iso - poly acid giant ball in the absence of solvent
271
بررسي كاتاليتيكي نانوايزوپلي اسيد گينت بال و هتروپلي اسيد كگين با بستر آلومينا براي اكسايش الكلها
272
بررسي كاتاليزور ارتقاء يافته در فرايند ريفورمينگ بخار پروپان براي توليد هيدروژن
273
بررسي كاتاليزورهاي Ni بر پايه CeO2-ZrO 2 در فرآيند اكسيداسيون جزئي متان
274
بررسي كاتاليزورهاي اگزوز
275
بررسي كاتاليزورهاي مختلف براي اپوكس دار شدن روغن سويا و مطالعه سينتيك پخت
276
بررسي كاتاليزورهاي مختلف براي اپوكسي دار شدن روغن سويا و مطالعه سينيتيك پخت
277
بررسي كاتاليزورهاي مختلف در تكميل ضد چروك بر روي كالاي پنبه اي و نتيج حاصل از آن
278
بررسي كاتاليست هاي سنتر فيشر - تروپش
279
بررسي كاتاليست هاي مورد استفاده در فرايند كراكينگ كاتاليزوري بستر سيال
280
بررسي كاتاليستهاي زئوليتي
281
بررسي كاتاليستي پلي اكسومتالات هاي نوع كپلرات و نانوكامپوزيت هاي آن ها با چيتوسان و گرافن
282
بررسي كار آمدي زبان آموزان سيستم آموزش از راه دور ﴿پيام نور ﴾ درمقايسه با زبان آموزان آموزش حضوري ﴿ دانشگاه ملي ﴾
283
بررسي كار آيي عدسك آبي در حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
284
بررسي كار بر دو تاثير موسيقي درماني بر ارامش روحي ورواني كودكان پيش دبستاني زير 5 سال
285
بررسي كار و بازده‌ي ماشين گرمايي كوانتومي استرلينگ با مواد كاري مختلف
286
بررسي كارآ ئي و اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت در بهبود كار معلمان
287
بررسي كارآئي ظاهري و واقعي آموزش ابتدائي استان اصفهان در طي دوره 71-66 جهت برآورد روند آينده
288
بررسي كارآئي نمودارهاي كنترل CUSUM در صنعت نساجي و مقايسه آن با نمودارهاي شوهارت
289
بررسي كارآفريني اجتماعي دانشجويان كشاورزي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي ( مطالعه موردي : دانشجويان كارشناسي دانشكده كشاورزي)
290
بررسي كارآفريني فرهنگي وموانع آن دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامي (حوزه ستادي)
291
بررسي كارآمدي ابزار اوراق مشاركت به عنوان يكي از ابزارهاي اعمال سياست پولي در كشور با رويكرد تئوري بازيها
292
بررسي كارآمدي بعد عقلاني – معنوي تربيت ديني در فضاي مجازي
293
بررسي كارآمدي بيوپسي سوزني ترانس توراسيك با هدايت CT وعوارض آن در تشخيص توده هاي ريه،مدياستنو ديواره قفسه سينه در يك مركز راديولوژي در شهرستان رشت
294
بررسي كارآمدي تغذيه برگي با سركه چوب در جذب آهن و روي خيار در سيستم آبكشت
295
بررسي كارآمدي دلبستگي درماني بر سبك هاي دلبستگي، باورهاي ناكارآمد و بهزيستي روان شناختي در دختران (عقدكرده) متقاضي مشاورهازدواج
296
بررسي كارآمدي روش تدريس متمايز زبان ‌آموزان در ايران
297
بررسي كارآمدي سياست عرضه پول بر تورم و توليد در ايران
298
بررسي كارآمدي طراحي و ساخت شهري آمل با توجه به نياز معلولين و سالمندان
299
بررسي كارآمدي فرمهاي توپولوژيك معماري از ديدگاه بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان نمونه موردي طراحي ايستگاه راه آهن رشت
300
بررسي كارآمدي فيلم هاي بدست آمده از فيبروئين ابريشم در درمان آسيب هاي چشم
301
بررسي كارآيند فرايند ورمي كمپوست در كاهش آنتي بيوتيك كوتريموكسازول موجود در كود گاوي
302
بررسي كارآيي آسياي خودشكن كارخانه فرآوري معدن چغارت بافق
303
بررسي كارآيي آيين نامه آموزشي موسسه آموزش از راه دور در دوره راهنمايي از ديدگاه كارشناسان و مديران مراكز آموزش از راه دور
304
بررسي كارآيي ازن زني كاتاليستي با استفاده از نانوكامپوزيت اكسيد روي گوش ماهي سنتزي در حذف علف كش بنتازون از محيط هاي آبي: مطالعه سينتيكي و تعيين ميزان سميت پساب به روش زيست آزموني
305
بررسي كارآيي انديسهاي متامريزم در مقايسه با برآوردهاي بعدي
306
بررسي كارآيي بازار سهام تهران
307
بررسي كارآيي پرتوهاي پر انرژي الكترونيكي به صورت مجزا ودر حضور عوامل مداخله جهت حذف هيوميك اسيدازمحلول هاي آبي
308
بررسي كارآيي پلي اكريل آميد در كنترل فرسايش پاشماني در مدت و شدت هاي مختلف بارندگي
309
بررسي كارآيي تركيب كلرال هيدرات- هيدروكسي زين و تركيب كلرال هيدرات- ميدازولام در خواب كردن كودكان جهت انجام MRI
310
بررسي كارآيي تركيب كلرال هيدرات- هيدروكسي زين و تركيب كلرال هيدرات- ميدازولام در خواب كردن كودكان جهت انجام MRI
311
بررسي كارآيي تكنيكهاي شبكه عصبي مصنوعي و شبكه هاي فازي - عصبي در مدلسازي بارش رواناب در حوزه زاينده رود
312
بررسي كارآيي تله هاي فرموني در شكار بيد سيب زميني (Potato tuber moth (PTMء با نام علمي Phthorimaea opercullela (Lepidoptera : Gelechiidae) در انبار و مزرعه
313
بررسي كارآيي جاذب ساقه جو در حذف كادميوم از محلولهاي آبي به روش پيوسته
314
بررسي كارآيي جدا كننده هاي مغناطيسي ترمدار فرآوري سنگ آهن گل گهر
315
بررسي كارآيي جداكننده هاي مغناطيسي خشك در مدار فرآوري مجتمع سنگ آهن گل گهر
316
بررسي كارآيي چلاتورسنتتيك آهن ومقايسه آن باداروي دسفرال
317
بررسي كارآيي حذف فلز سنگين كادميوم از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات اكسيد آلومينيوم تجاري: مطالعه تعادلي سينتيكي
318
بررسي كارآيي خاكستر هسته خرما و هسته زيتون در حذف نيترات از محلول آبي
319
بررسي كارآيي داروي دكسمدتوميدين تزريقي در ميزان خونريزي وكيفيت فيلد جراحي در بيماران تحت جراحي آندوسكوپي سينوس در مركز آموزشي و درماني اميرالمومنين (ع) رشت در سال 1396-1397
320
بررسي كارآيي دروني آموزش متوسطه نظري (نظام فعلي) طي سالهاي 74-69 و چگونگي برابري فرصت هاي آموزشي در سال تحصيلي 75-74 در استان چهار محال و بختياري به منظور ايجاد اطلاعات لازم در برنامه ريزي
321
بررسي كارآيي دروني دوره ي آموزش عمومي (آموزش ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ) شهرستان بانه در سال هاي تحصيلي 80/79 تا 85/84
322
بررسي كارآيي دروني مقطع متوسطه نظري آموزش و پرورش استان خوزستان در مقايسه با كشور و ارتباط كارآيي دروني با شاخصهاي درونداد
323
بررسي كارآيي دو سالن سنتزي در جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز فلزات از ماتريس هاي مختلف
324
بررسي كارآيي روش ژئوالكتريك در اكتشاف قير طبيعي
325
بررسي كارآيي روش سينك-كانولوشن درواترماركينگ ديجيتالي
326
بررسي كارآيي زئوليت طبيعي منطقه سمنان در رفع آلودگي زيست محيطي مس و كادميم از محلول آبي
327
بررسي كارآيي سياست قيمت گذاري ورود وسايل نقليه شخصي به محدوده مركزي شهر اصفهان
328
بررسي كارآيي سيستم تلفيقي فتوراكتور- بيوفيلتر در حذف آلاينده آن- هگزان از هواي آلوده
329
بررسي كارآيي سيستم هاي DS-UWB با خوشه هاي چند آنتني در كانال هاي محو شدگي
330
بررسي كارآيي شاخص ميانگين متحرك در پيش بيني قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
331
بررسي كارآيي عصاره گياهان سمي در كنترل تاج خروس
332
بررسي كارآيي فرآيند فتوكاتاليزوري تخريب ماده رنگزا توسط نانو ذرات TiO2 تثبيت شده بر روي غشاي نانو ليفي
333
بررسي كارآيي فرمول‌هاي اختلاف رنگ پيشرفته در پيش‌بيني اثر روشنايي پس‌زمينه بر روي اختلاف رنگ درك شده در مقايسه با مدل ظاهر رنگي CIECAM02
334
بررسي كارآيي فروش بيمه هاي عمر توسط نمايندگان بيمه ايران در شهر بوشهر
335
بررسي كارآيي فني شعب بانك صادرات آذربايجان غربي و عوامل تأثيرگذار بر آن
336
بررسي كارآيي فني و اقتصادي مالچ هاي سيماني مسلح و غير مسلح در تثبيت تپه هاي ماسه اي
337
بررسي كارآيي كاتاليزور گرافن اكسيد سولفونه شده براي واكنش هاي استري شدن گليسرول و اتيلن گليكول در محيط استيك اسيد
338
بررسي كارآيي مدار آسيا كني اوليه كارخانه پرعيار كني مجتمع مس ميدوك
339
بررسي كارآيي مدار سيكلون واسطه سنگين كارخانه زغال شويي شركت تكادو طبس
340
بررسي كارآيي مدل پردازش اطلاعات اجتماعي در پيش بيني مشكلات رفتاري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
341
بررسي كارآيي مدل هاي سيستم استنتاج عصبي-فازي تطبيقي و جنگل تصادفي در تهيه نقشه حساسيت زمين‌لغزش (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سردارآباد استان لرستان)
342
بررسي كارآيي مشاوران از ديدگاه دانش آموزان دختر ناحيه 1
343
بررسي كارآيي مشاوران نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان حضرت خديجه خليل شهر
344
بررسي كارآيي نانو لوله هاي كربني فعال تك جداره وچند جداره در حذف يون كروم 6 ظرفيتي از محلول هاي آبي
345
بررسي كارآيي نانوذرات آلوميناي اصلاح شده باليگاندشيف باز (SCHIffbase)در حذف كروم شش ظرفيتي از محلول آبي
346
بررسي كارآيي همزيستي با ميكوريز و تريكودرما در تحمل به خشكي دو رقم سويا در مرحله گياهچه اي
347
بررسي كارآيي و رتبه بندي معادن منتخب سنگ استان يزد بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار
348
بررسي كارائي تثبيت ازت باكتري ريزوبيوم مليلوتي (RHiZObium Meliloti) در شرايط شور
349
بررسي كارائي روش تدريس گروه سيار حل مساله در پيشرفت تحصيلي دانش آمومزان پسر راهنمائي غير انتفاعي امير حسين طالب زاده ناحيه سه اهواز در سال تحصيلي 1386-87
350
بررسي كارائي شاخصهاي پوشش گياهي و خاك به منظور تشخيص بيابان زائي در منطقه اردستان اصفهان
351
بررسي كارائي مديران داراي تحصيلات دررشته مديريت آموزشي نسبت به مديران داراي تحصيلات دررشته هاي ديگر،دردبيرستانهاي شهرستان ساوه
352
بررسي كارائي مشبكه هاي صحيح و تنك ساخته شده بر اساس ساختار A
353
بررسي كارائي معادله كيوبلكا-مانك در پيش بيني مقادير انعكاس طيفي رنگ هاي گواش
354
بررسي كارائي و موانع و مشكلات اجرائي نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه مديران در شهرستان اهواز
355
بررسي كاراريي انعقاد و لخته سازي توام با فرايند جذب سطحي در تصفيه فاضلاب صنعتت كاشي ستاره ميبد
356
بررسي كاراريي سلول نمك زدايي ميكروبي ارتقا يافته در حذف شوري و فلزات سنگين از فاضلاب با توليد همزمان بيوالكتريسيته
357
بررسي كارايي آتاماتون هاي يادگير در تعيين توابع تمايز
358
بررسي كارايي آموزشهاي ترويجي جهاد سازندگي استان گلستان
359
بررسي كارايي آموزشهاي ترويجي جهاد سازندگي در زمينه توليدات دامي (گاو- گوسفند) در منطقه گرگان
360
بررسي كارايي آموزشياران نهضت سواد آموزي استخدام شده
361
بررسي كارايي آموزشياران نهضت سواد آموزي استخدام شده در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
362
بررسي كارايي آيروديناميكي دهانه ورودي يك موتور ميكروجت
363
بررسي كارايي ابزار سودوكالر سيستم ديجيتال CMOS در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال
364
بررسي كارايي ابزار كاليبراسيون سيستم ديجيتال ِDiagora optimeدر ارزيابي طول فايل
365
بررسي كارايي ابزارهاي سياست پولي در بانكداري بدون ربا
366
بررسي كارايي ابزارهاي كنتراست معكوس و فيلتر embossسيستم ديجيتالCMOSدر تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال
367
بررسي كارايي استراتژي مسكن مهر و رضايت متقاضيان
368
بررسي كارايي استفاده از نقاط كوانتومي در لايه ي مياني دي اكسيد تيتانيم تهيه شده به روش سل-ژل، جهت كاربرد در سلول هاي خورشيدي
369
بررسي كارايي اطلاعاتي بازار بورس كالاهاي ايراني(مطالعه موردي: كالاهاي مورد معامله در گروه محصولات كشاورزي)
370
بررسي كارايي اقليمي ايوان در ابنيه سنتي اقليم گرم و خشك
371
بررسي كارايي اكسيداسيون فتو شيميايي هيوليك اسيد با فتوكاتاليزور Ag/Zno در حضور نور خورشيد،Uvc,Uva از محلول هاي آبي
372
بررسي كارايي الگوريتم هاي رده بندي بر روي متون كوتاه فارسي
373
بررسي كارايي ايستگاه هاي راه آهن سريع السير به روش آناليز پوششي داده ها
374
بررسي كارايي بازار سرمايه
375
بررسي كارايي بازاريابي محصولات كشاورزي توسط شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي مطالعه موردي شهرستان بويين مياندشت
376
بررسي كارايي باطله بوكسيت براي جذب آلودگي زيست محيطي فسفات
377
بررسي كارايي باطله معدن كروميت فارياب
378
بررسي كارايي باطله هاي معدن آهن به منظور حذف سولفات و مدل‌سازي فرايند جذب
379
بررسي كارايي باطله ي سنگ هاي ساختماني(پايه آهكي) براي رفع آلودگي زيست محيطي رنگدانه متيلن بلو
380
بررسي كارايي بانك ها با كمك تحليل پوششي داده ها و داده‌كاوي
381
بررسي كارايي برنامه نرم افزاري سودو كالر در تكنيك راديوويزيوگرافي جهت تشخيص پوسيدگي هاي اوليه بين دنداني
382
بررسي كارايي برنامه نرم افزاري سودوكالر در تكنيك راديو ويزيوگرافي جهت تشخيص پوسيدگي هاي اوليه بين دنداني
383
بررسي كارايي بلاكچين براي فرآيند KYC
384
بررسي كارايي بنتونيت اصلاح شده معدن سلفچگان قم با سورفاكتانت هاي كوترنري آمونيوم با خواص آب دوشتي و آب گريزي مختلف
385
بررسي كارايي بنتونيت طبيعي منطقه بويين زهرا در حذف آلودگي سرب ازپساب هاي كارخانه سرب غني آباد
386
بررسي كارايي بنتونيت منطقه فردوس در حذف مس از پساب هاي صنعتي
387
بررسي كارايي بيوامولسيفاير توليدي توسط لاكتوباسيلوس پلانتاروم زيرگونه پلانتاروم PTCC 1896 بر روي ضايعات برنج در سيستم امولسيوني روغن در آب
388
بررسي كارايي پارامتر شدت ﴿5/0 و S﴾ T در IDA براي سازه هاي چند درجه آزادي در محدوده رفتار خطي مصالح
389
بررسي كارايي پارامتر شدت Sa (T1; 5%) در تحليل IDA (آي. دي. ال.) براي سازه هاي چند درجه آزادي در محدوده رفتار غير خطي مصالح
390
بررسي كارايي پرتفوي ( سبد سهام ) بيمهمركزي ايران
391
بررسي كارايي پرسولفات و نانوذرات آهن جهت كاهش بار آلي شيرابه حاصل از دفن زباله
392
بررسي كارايي پنجره هاي معماري مسكوني سنتي اقليم گرم و خشك در تآمين روشنايي داخل
393
بررسي كارايي پيريت عامل دار شده براي جذب برخي از كاتيون ها
394
بررسي كارايي تجهيزات حمل و نقل و نقش آنها در طراحي چيدمان كارخانه به همراه مطالعه موردي
395
بررسي كارايي تحليلهاي اقتصاد مهندسي در تحقق پذيري طرحهاي شهرسازي﴿نمونه موردي:جابجايي پايانه مسافربري﴾
396
بررسي كارايي تزريق گازهاي هيدروكربوري و غير هيدروكربوري در افزايش برداشت از مخازن نفت يكي از ميادين ايران
397
بررسي كارايي تصفيه پساب مدل با استفاده از فرايندهاي جذب و اكسيداسيون پيشرفته در سامانه جريان جت برخوردي افشانه اي
398
بررسي كارايي تكنيك گشتاورهاي خطي در تجزيه و تحليل منطقه اي فراواني سيل در حوزه هاي اصفهان - سير جان و دشت يزد - اردكان
399
بررسي كارايي توالي هاي تنظيمي رونويسي و پس از رونويسي در وكتور بياني حاولي توالي متصل شونده به ماتركس بر بيان پايدار و فعال كننده پلاسمينوژن بافتي نوتركيب انساني
400
بررسي كارايي توف بازي منطقه كردستان در حذف رقابتي مس و كادميم از پساب هاي صنعتي
401
بررسي كارايي جاذب هاي آلي و معدني اصلاح شده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي براي حذف آلودگي از آب هاي نامتعارف
402
بررسي كارايي جذب كادميوم توسط قارچ فوزاريوم سولاني جدا شده از خاك زراعي منطقه ماهيدشت استان كرمانشاه
403
بررسي كارايي حذف آرسنيك از آب زيرزميني با استفاده از موانع واكنش دهنده نفوذپذير
404
بررسي كارايي حذف آرسنيك توسط توده زيستي ساكارومايسس سرويسيه (مخمر نان)فعال و غير فعال از محلولهاي آبي
405
بررسي كارايي حذف آهن و منگنز از آب زيرزميني با استفاده از موانع واكنش دهنده نفوذپذير (PRB)
406
بررسي كارايي حذف جمعيت هتروتروف (HPC) توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم(TiO2) در آب
407
بررسي كارايي حذف جمعيت هتروتروف (HPC) توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم(TiO2) در آب
408
بررسي كارايي حذف فسفات و رنگ راكتيو بلك 5 از محيط هاي آبي با استفاده از جذب بر روي نانومگنتيت تجاري: مطالعه تعادلي و سينتيكي
409
بررسي كارايي حذف مواد آلي با استفاده از دي اكسيد تيتانيوم ﴿Tio2﴾ در لوله هاي تراوا نسبت به نورخورشيد
410
بررسي كارايي حرارتي گذراي ديوار ترومب مجهز به صفحات مواد تغيير فاز دهنده همراه با سامانه فين هاي داخلي
411
بررسي كارايي حرارتي مبدل حرارتي صفحه اي با استفاده از نانوسيال
412
بررسي كارايي حفاظت تفاضلي توان در خطوط انتقال نيرو
413
بررسي كارايي خاكستر ميوه درخت ﴿Melia azedarach)در حذف كروم شش ظرفيتي از فاضلاب سنتزي صنعت آبكاري
414
بررسي كارايي خوشه بندي سلسله مراتبي تجميعي
415
بررسي كارايي داخلي به بخش آگهي هاي بازرگاني تلويزيون در صدا و سيماي ج. ا. ا. مركز اصفهان
416
بررسي كارايي داده هاي IRS- WIFS در تعيين زمان فصل چراي مراتع شهرستانهاي سميرم و لردگان
417
بررسي كارايي دروني شاخه هاي فني وحرفه اي وكاردانش آموزش متوسطه استان كهكيلويه وبويراحمدطي سالهاي82-1377
418
بررسي كارايي دروني و بروني مدارس دخترانه راهنمايي شهر باغبهادران ( بخش دولتي ) در سال تحصيلي 81-80
419
بررسي كارايي دروني و بيروني شاخه فني و حرفه اي آموزش متوسطه شهرستان شهركرد طي سالهاي 80-75
420
بررسي كارايي دو روش )HA binding assay, Zeta( در جداسازي اسپرمهاي بالغ با مورفولوژي و كروماتين طبيعي
421
بررسي كارايي دو روش Zeta و HA binding ability در جداسازي اسپرم هاي بالغ با ساختار كروماتين سالم
422
بررسي كارايي دو گونه قارچ ميكوريزا بر ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه رزماري (Rosmarinus officinalis) در شرايط تنش شوري
423
بررسي كارايي رآكتورهاي لوله اي و ناپيوسته در حذف رنگ متيلن بلو از نمونه فاضلاب نساجي با استفاده از فرايند فتوكاتاليستي
424
بررسي كارايي رآكتورهاي لوله اي وناپيوسته در حذف رنگ متيلين بلو ازنمونه فاضلاب با استفاده از فرايند فتو كاتاليستي TiO2-UV
425
بررسي كارايي روش LFA براي ارزيابي پايداري و ميزان ماده آلي خاك در برخي از مكان هاي مرتعي
426
بررسي كارايي روش اكسايش كاتاليزور نوري با استفاده از كاتاليزور تيتانيوم دي اكسيد در حذف رنگ هاي نساجي از محلول هاي آبي
427
بررسي كارايي روش الكتروفنتون در كاهش بارهاي كليفرم و آلي پساب تصفيه شده فاضلاب شهري
428
بررسي كارايي روش تركيبي اكسيداسيون شبه فنتون-فرآيند زيستي هوازي در تصفيع فاضلاب حاصل از صنايع توليد مواد شوينده
429
بررسي كارايي روش سيل شاخص در پيش بيني دبي هاي حداكثر سيل در حوزه هاي فاقد آمار ﴿مطالعه موردي : برخي مناطق حوزه مركزي ايران﴾
430
بررسي كارايي روش فنتون جهت كاهش بار آلي شيرابه حاصل از دفن زباله با استفاده از نانو ذرات آهن عنصري
431
بررسي كارايي روش نمونه برداري قطاعي در جنگل هاي ارس ( مطالعه موردي : امين آباد فيروزكوه )
432
بررسي كارايي روش هاي اسپكتروفتومتري و بينايي ماشين در شناسايي رنگدانه ها در آثار هنري
433
بررسي كارايي روش هاي برآورد دبي اوج لحظه اي با اسفاده از داده هاي دبي روزانه
434
بررسي كارايي روش هاي جستجو در يافتن خو شه هاي پايدار
435
بررسي كارايي روش هاي جستجو در يافتن خوش ههاي پايدار
436
بررسي كارايي روش هاي هوش مصنوعي ﴿مدل تطبيقي عصبي - فازي، شبكه عصبي و درخت تصميم گيري﴾به منظور برآورد ميزان رسوبات معلق ﴿مطالعه موردي: ايستگاه سيرا سد كرج﴾
437
بررسي كارايي روش‌هاي داده‌كاوي در پيش‌بيني خشكسالي در مقياس جهاني
438
بررسي كارايي رويكرد توسعه دارايي مبنا با تكيه بر سرمايه اجتماعي در بهبود بافت هاي نابسامان شهري (مطالعه موردي: محله امامزاده حسن شهر تهران)
439
بررسي كارايي زئوليت طبيعي منطقه سمنان در حذف مس از محلولهاي آبي
440
بررسي كارايي زائدات گياه كلزاوآفتابگردان در حذف كادميوم از محلول هاي آبي
441
بررسي كارايي ژنراتور هايبريدي تروم الكتريك - فتوولتاييك
442
بررسي كارايي سازه هاي فيلتري پوشش داده شده با لايه هاي نانوالياف
443
بررسي كارايي سطح ضعيف بازار سرمايه با استفاده از استراتژي‌هاي تحليل تكنيكال -مورد مطالعه صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
444
بررسي كارايي سلول هاي مكانيكي رمق گير اوليه كارخانه پر عيار كني مجتمع مس ميدوك
445
بررسي كارايي سياست هاي پولي و مالي در كشورهاي توسعه نيافته با تاكيد بر مورد ايران
446
بررسي كارايي سيستم بانك با روشتحليل پوششي داده ها
447
بررسي كارايي سيستم بانك با روشتحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي بانك تجارت)
448
بررسي كارايي سيستم تلفيقي HIFAS - فتوبيوراكتور جلبكي در حذف هم&zwnj;زمان آترازين، ازت و فسفر از محيط&zwnj;هاي آبي
449
بررسي كارايي سيستم تلفيقي فيلتر شني چندلايه با فيلترهاي غشايي MF/UF در تصفيه آب خاكستري دست‌ساز
450
بررسي كارايي سيستم وتلند مصنوعي زير سططحي در تصفيه فاضضلاب خانگي
451
بررسي كارايي سيليكاي مزوپروس سنتز شده در حذف بيزاكوديل از محلول هاي آبي
452
بررسي كارايي شاخص ميانگين متحرك در تحليل فني سهام بورس اوراق بهادار
453
بررسي كارايي شبكه هاي عصبي مصنوعي در تحليل الگوريتم رمز FEAL
454
بررسي كارايي شدت ها و مدت هاي مختلف ميدان مغناطيسي در تاثير عمق كاشت بر جوانه زني بذور دو گونه علف هرز
455
بررسي كارايي شعب بانك صادرات استان گلستان بااستفاده از تحليل پوششي داده ها)DEA(
456
بررسي كارايي شعب بانك قرض الحسنه مهرايران در استان هاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها﴿دوره بررسي سال هاي 1390 و1391﴾
457
بررسي كارايي شعب بانك كشاورزي با استفاده از تحليل پوششي داده هاي پنجره اي مطالعه موردي شهرستان هاي پارس آباد و بيله سوار
458
بررسي كارايي عصاره گياهان دارويي و...
459
بررسي كارايي عصاره هاي گياهي درمهاربيماري زنگ سفيدشاهي درگلخانه وامكان افزايش اين كارايي بااستفاده ازفناوري نانو
460
بررسي كارايي عصاره ي گياهان سمي دركنترل علف هرز سلمه تره
461
بررسي كارايي فاكتور درجه- روز اصلاح شده در شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كرج﴾
462
بررسي كارايي فتو اكسيداسيون توام با جذب كربن فعال در حذف آرسنيك از محيطهاي آبي
463
بررسي كارايي فرآيند الكتروفتوفنتون در حضور نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم اصلاح ‌شده با نانوذرات آهن (III) و گرافن اكسيد در تصفيه آب‌ حاوي مترونيدازول
464
بررسي كارايي فرآيند فوتوالكتروفنتون در تصفيه فاضلاب صنعتي –مطالعه موردي پتروشيمي كارون
465
بررسي كارايي فرايند ازن زني وپروكسون در حذف سورفاكتانت آنيوني و CODاز فاضلاب كارواش
466
بررسي كارايي فرايند اكسيداسيون فتوشيميايي با استفاده از اكسيد كننده تركيبي دو فلزي آهن- منگنز توام با انعقاد و لخته سازي اصلاح شده در حذف آرسنيك از آب هاي زيرزميني
467
بررسي كارايي فرايند تركيبي احياي فتوكاتاليستي و جذب سطحي با بهره گيري از نانوذرات اكسيد روي و آهن سنتز شده با استفاده از عصاره آويشن در حذف كروم از آ
468
بررسي كارايي فرايند تلفيقي فيلتر بيولوژيكي هوازي اصلاح شده وفيلتراسيون غشايي در تصفيه پيشرفته پساب سيستم هوادهي گسترده با چرخه متناوب
469
بررسي كارايي فرايند فتوشيميايي feo/sio/tio در حذف سموم استامي پرايد، ديازينون و كلروپيريفوس از محلول هاي آبي توام با شناسايي محصولات جانبي و ارزيابي سميت پساب نهايي
470
بررسي كارايي فرايند فتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم و اشعه ماوراء بنفش (TIO2/UV-C)در حذف رنگ راكتيو قرمز 198 از فاضلاب سنتيك نساجي
471
بررسي كارايي فرايندهاي اكسيداسيون كاتاليتيكي در حضور پرتوهاي پرانرژي الكتريكي جهت حذف هيوميك اسيد از محلول آبي
472
بررسي كارايي فروشگاههاي زنجيره اي شهروند با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA)
473
بررسي كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي در بخشهاي ICU در بيمارستانهاي منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد در سالهاي ۱۳۹۱-۱۳۹۲
474
بررسي كارايي فيلتر ژئوتكستايل و تزريق كلر به منظور جلوگيري از انسداد بيولوژيكي قطره چكان ها در كاربرد پساب
475
بررسي كارايي فيلتر هاي تركيبي ژئوتكستايل، شن، زئوليت و زغال آنتراسيت در تصفيه فيزيكي پساب
476
بررسي كارايي فيلترهاي با بستر سنگ آتشفشان در ارتقاء كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي
477
بررسي كارايي فيلترهاي بابسترسنگ آتشفشان در ارتقائ كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي
478
بررسي كارايي فيلترهاي توليد شده از لايه هاي نانوليفي در جذب ناخالصي و آلودگي سوخت ديزل
479
بررسي كارايي فيلترهاي نانوليفي هيبريدي نايلون و اكريليك توليدي به روش الكتروريسي براي جداسازي ذرات معلق از محلول هاي آبي
480
بررسي كارايي قارچ‌هاي ميكوريز آربوسكولار و تريكودرماي جدا شده از خاك‌هاي شور و قليايي در كنترل نماتد ريشه‌گرهي پسته (Meloidogyne javanica)
481
بررسي كارايي قطره پروبيوتيك بيوكايا در درمان كوليك شيرخواري در مدت پيگيري 6 ماهه
482
بررسي كارايي قطره پروبيوتيك بيوكايا در درمان كوليك شيرخواري در مدت پيگيري 6 ماهه
483
بررسي كارايي كاتاليزور تيتانيوم كلريد نشانده شده بر روي نانو سيليكاژل در پيش برد واكنش هاي آلي هم راه با مطالعات تئوري و بيولوژيكي برخي محصولات و يا فرايندها
484
بررسي كارايي كاتاليزوري تركيب Fe3O4/MIL-101/HPA به عنوان كاتاليزور هتروژن در سنتز تركيبات ايندازولوفتالازين تري اون
485
بررسي كارايي كاشت گندم درشهرستان فلاورجان
486
بررسي كارايي كامپوزيت بر پايه باطله بوكسيت كارخانه آلومينيوم جاجرم براي حذف آلودگي زيست محيطي نيترات
487
بررسي كارايي كربن فعال به دست آمده از چوب درخت كاج در حذف تركيب دارويي تتراسايكلين و ديكلوفناك از محلول هاي آبي
488
بررسي كارايي كربن فعال چوب چنار براي جذب آنتي‌بيوتيك مترونيدازول و سفالكسين از محلول هاي آبي
489
بررسي كارايي كرم خاكي ايزنيا فوتيدا در حذف آفت كش هاي فسفره (ديازينون و كلرپيريفوس)از خاك هاي آلوده
490
بررسي كارايي كفشدوزك شكارگرCryptolaemus montrouzieri (Mulsant) روي شپشك آرد آلودمو ... (Signoret)
491
بررسي كارايي كوپليمر آكريل آميد سولفونه شده با عامل شبكه ساز آلومينيم نيترات نه آبه به منظور كاهش آب از مخازن هيدروكربني
492
بررسي كارايي كيك فيلتر كارخانه فولاد مباركه در جذب فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي
493
بررسي كارايي گونه هاي باكتريايي موجود در كمپوست تثبيت شده در حذف بيولوژيكي هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) در خاك آلوده به شيرابه پسماند شهري
494
بررسي كارايي گونه هاي گياهي نخل مرداب و ني در وتلند مصنوعي جهت تصفيه فاضلاب شهر يزد
495
بررسي كارايي گياه آبزي Latifolia Typha در تصفيه فاضلاب در يك سيستم wetland زيرسطحي آزمايشگاهي
496
بررسي كارايي لجن تصفيه خانه هاي آب به عنوان ماده منعقدكننده جهت بازيابي آب از دوغاب باطله معدني كارخانه هاي فرآوري سنگ آهن
497
بررسي كارايي مخمر Saccharomyces Cerevisiae در حذف بيولوژيكي آفت كش ديازينون از محلول آبي
498
بررسي كارايي مدل RHEM در برآورد فرسايش آبي ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سنگانه-خراسان رضوي﴾
499
بررسي كارايي مدل SWAT جهت پيش بيني تغييرات كيفيت آب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سد كرج)
500
بررسي كارايي مدل SWAT جهت شبيه سازي اثر همزمان تغيير اقليم و تغيير كاربري بر رواناب و رسوب در مناطق خشك (مطالعه موردي: حوزه آبخيز فخرآباد، يزد)
501
بررسي كارايي مدل WWPP در برآورد رواناب ، فرسايش و رسوب در حوزه هاي آبخيز مناطق نيمه خشك ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سنگانه استان خراسان رضوري﴾
502
بررسي كارايي مدل دوگانه ABCX در سازگاري مادران كودكان با ناتواني هوشي و رشدي و مقايسه تاثير درمان مبتني بر آن با درمان مبتني بر مهرورزي بر سازگاري مادران، روابط والد فرزند ، مشكلات رفتاري و خودپنداره كودكان با ناتواني هوشي و رشدي
503
بررسي كارايي مدل ماشينهاي بردار پشتيبان در پيش بيني غلظت نيترات در آبهاي زير زميني و مقايسه آن با مدل MODFLOW
504
بررسي كارايي مدل هاي تطبيق رنگي و تلاش جهت بهبود آن ها
505
بررسي كارايي مدل هاي ذوب برف در مناطق نيمه خشك ﴿مطالعه موردي : منطقه ده بالا﴾
506
بررسي كارايي مدل هاي مختلف نانوسيالات با تحليل دو فازي
507
بررسي كارايي مدل هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيكي در برآورد مشخصات هيدروگراف سيلاب ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز منشاد﴾
508
بررسي كارايي مراتب بالاتر و شرايط بهينگي مربوط به آن
509
بررسي كارايي مراكز توانبخشي بر روي مهارتهاي رفتاري معلولين تحت پوشش.
510
بررسي كارايي مشاوران از ديدگاه دانش آموزان دختر ناحيه يك اهواز
511
بررسي كارايي مشاوران هدايت تحصيلي از ديدگاه دانش آموزان دختر
512
بررسي كارايي مصرف آب در ماش به روش آبياري فتيلهاي
513
بررسي كارايي مصرف انرژي و رديابي آلودگي نيترات ﴿آب،خاك،غده﴾ در نظام هاي مختلف توليد سيب زميني در شهرستان فريدن
514
بررسي كارايي معيارهاي مختلف در طرح هاي بهينه براي مدل رگرسيون پواسون با اثرات تصادفي
515
بررسي كارايي منابع درآمدي بانكداري اختصاصي در بانك هاي ايراني و ارائه راهكارهاي بهبود
516
بررسي كارايي موج شكن ثابت مجهز به ستون نوسانگر آب به روش عددي
517
بررسي كارايي نانو ذرات آهن اكسيد در حذف نيكل از آب خنك كننده مصنوعي نيروگاه اتمي
518
بررسي كارايي نانو ذرات روي اكسيد در حذف كادميم از محلول آبي با قدرت يوني بالا
519
بررسي كارايي نانو كامپوزيت كربن_تنگستن در حذف ديكلوفناك ازمحلول هاي آبي
520
بررسي كارايي نانو لوله هاي كربني اصلاح شده ونانو ذرات سيليكا در حذف BTEX از محلول هاي آبي
521
بررسي كارايي نانوذرات اكسيد آهن عامل دار شده با آمين ها جهت حذف هيوميك اسيد از محيط آبي
522
بررسي كارايي نظام جديد متوسط در منطقه 2 آموزش و پرورش شهرستان يزد در پايه هاي دوم و سوم پسرانه در رشته هاي رياضي و فيزيك ، علوم تجربي و علوم انساني در سال تحصيلي78-77
523
بررسي كارايي نظريه ادواري تجاري واقعي براي توضيح نوسانات محصول واقعي در اقتصاد ايران، رهيافتي از مسائل كنترل بهينه
524
بررسي كارايي هماتيت اصلاح شده در حذف كادميم و روي از پساب كارخانه‌ي فرآوري معدن انگوران
525
بررسي كارايي هيدروژل بر پايه كيتوسان در بندآوري خون و نشت هوا از فيستول هاي ريوي در مدل هاي حيواني
526
بررسي كارايي و اثر بخشي دوره هاي ضمن خدمت در بهبود وضع آموزشي در رشته آموزش ابتدايي
527
بررسي كارايي و ايمني تحريك الكترومغناطيسي ضرباني در بهبود علائم ادراري زنان مبتلا به بي اختياري ادراري فوريتي، استرسي و مختلط (فوريتي/ استرسي) ارجاع شده به يك كلينيك خصوصي درمان بي اختياري در شهر رشت از تيرماه 96 تا تير ماه 97
528
بررسي كارايي و بهره‌وري سبز در نيروگاه‌هاي حرارتيايران با لحاظ ديدگاه‌هايزيست‌محيطي
529
بررسي كارايي و خصوصيات زئوليت منطقه سمنان در حذف آلودگي زيست محيطي برخي تركيبات گوگرددار
530
بررسي كارايي و روند سرمايه گذاري در راه آهن پيش و پس از خصوصي سازي
531
بررسي كارايي و قابليت هاي نرم افزار گنجينه از نظر فهرستنويسان آرشيوهاي ديداري و شنيداري سازمان صدا و سيما , investigation of efficiency and ability of ganjineh software in catalogeas of audio visual archives of lslamic republic of lranbroadcasts lookout
532
بررسي كارايي و مدل سازي تالاب مصنوعي در تصفيه ي تكميلي فاضلاب شهري
533
بررسي كارايي و مدلسازي پيل سوختي ميكروبي جريان پيوسته با طراحي ماژولار در تصفيه پساب نفتي
534
بررسي كارايي و ميزان آگاهي كاركنان اداره آموزش و پرورش اسفراين از اصول مديريت
535
بررسي كارايي واحدهاي صنعتي پرورش مرغ تخم گذار ﴿ مطالعه ي موردي استان خراسان رضوي﴾
536
بررسي كارايي يك سيستم فوم اسكرابر پايلوت براي حذف اكسيد هاي نيتروژن از فاز گاز
537
بررسي كارايي يك سيستم هشدار سيل به وسيله ي مشاهدات لحظه‌اي GNSS
538
بررسي كاربرد «معني‌شناسي زباني» در «ويرايش زباني» كتاب‌هاي كودك گروه سني «الف» و «ب»
539
بررسي كاربرد CAD/CAM در ساخت پروتزهاي دنداني و تعيين فاكتورهاي مهم در انتخاب سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز
540
بررسي كاربرد EEG در متمايز ساختن كودكان مبتلا به ADHD خالص از كودكان مبتلا به ADHD همراه با ديسگرافيا
541
بررسي كاربرد EEG در متمايز ساختن كودكان مبتلا به ADHD خالص از مبتلايان به ADHD همراه با ديسكلكوليا
542
بررسي كاربرد آب مجازي بر پايه الگوي مناسب كشت محصولات زراعي مرودشت فارس
543
بررسي كاربرد آرايه ها و هنرهاي صناعي تزئيني در خانه هاي دوران صفويه استان اصفهان
544
بررسي كاربرد ارتعاشات اولتراسونيك در فرايند سوراخكاري
545
بررسي كاربرد استعاري نام حيوانات در ضرب المثلها و داستانهاي گويش لري رايج در باغملك
546
بررسي كاربرد استفاده از هوش مصنوعي در بهينه سازي تميزكاري چاه
547
بررسي كاربرد اعداد در افسانه هاي ايراني (بر اساس افسانه هاي درويشيان و خندان)
548
بررسي كاربرد افعال انگليسي در نوشتار دانشآموزان متوسطه دوم شهرستان بوشهر
549
بررسي كاربرد الكترونيك قدرت در استفاده از پيل سوختي براي تامين مصارف انرژي
550
بررسي كاربرد الياف پلي پروپيلن ماكرو در مخلوط هاي آسفالتي گرم
551
بررسي كاربرد اليوين در جرمهاي قليايي
552
بررسي كاربرد امروزي نقوش سكه ها و دست بافته هاي دوران ساساني
553
بررسي كاربرد انتگرال J در آناليز شكست تك كريستال‌ها با سطوح انرژي‌دار
554
بررسي كاربرد انواع صفت در متون ادبي و فني مهندسي انگليسي ﴿با استفاده از روش تجزيه و تحليل پيكره زباني﴾
555
بررسي كاربرد اولترافيلتراسيون در مقاطع مختلف تصفيه شكر
556
بررسي كاربرد باكتري ها به عنوان عامل خود ترميم در شاتكريت
557
بررسي كاربرد بالانس كننده اتوماتيك توپي در لباسشويي افقي
558
بررسي كاربرد بايندر‌‌هاي پايه آبي (آلي- معدني) در توليد نانو‌كامپوزيت‌هاي مصرفي در فرايند فتوكاتاليستي حذف آلاينده‌هاي آروماتيكي
559
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي پوزولاني در سازه هاي هيدروليكي
560
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي در ساخت تراورس هاي راه آهن
561
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي در سازه هاي هيدروليكي
562
بررسي كاربرد برخي ريزوباكتريهاي فراريشه اي گندم در كنترل زيستي پاخوره غلات
563
بررسي كاربرد برنامه‌نويسي ژنتيك در تخمين ضريب پخش جانبي و مقايسه آن با مدل رگرسيون غيرخطي چند متغيره
564
بررسي كاربرد برندسازي در طراحي گرافيك وب
565
بررسي كاربرد بوكسيت ايراني و مقايسه آن با بوكسيت چيني
566
بررسي كاربرد بيوگاز در بهسازي خاك مستعد روانگرايي با استفاده از آزمايش هاي ميز لرزه
567
بررسي كاربرد پارامترهاي تحليل شبكه هاي اجتماعي در پيشبيني كيفيت ارتباطات در پروژه هاي ساخت
568
بررسي كاربرد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي رشته ي علوم كتابداري و اطلاع رساني در كتابخانه هاي شهر اصفهان
569
بررسي كاربرد پايش و نظارت سندرومي در شناسايي زودهنگام بيماري منن‍ژيت باكتريايي حاد در ايران
570
بررسي كاربرد پذيري در معماري اطلاعات سيستم هاي كتابخانه اي
571
بررسي كاربرد پذيري در معماري اطلاعات سيستم هاي كتابخانه اي
572
بررسي كاربرد پرتو ماوراء بنفش (UV) و تاثير آن بر روي ميكرواركانيسم ها بويژه پاتوژنهاي هوا
573
بررسي كاربرد پسمانده صنعتي فريت به ‌عنوان فيلر بر مشخصات مكانيكي آسفالت
574
بررسي كاربرد پلاسما سرد در پزشكي ( درمان سرطان و بهبود پيوند هاي استخواني)
575
بررسي كاربرد پلي اكريليك اسيد در تهيه چسب قرنيه
576
بررسي كاربرد پليمرهاي معدني آلومينيوم ﴿PACL﴾ در حذف كدورت از آب و فاضلاب
577
بررسي كاربرد پودر صدف در كامپوزيت‌هاي پليمري
578
بررسي كاربرد پيكتوگرام در فضاي داخلي
579
بررسي كاربرد تئوري پسخوراند كمي در كنترل سازه هاي با چند درجه آزادي
580
بررسي كاربرد تابع چگالي چند متغيره پيوسته در زمينه هاي مختلف
581
بررسي كاربرد تحقيق در عمليات در حيطه بهداشت ودرمان
582
بررسي كاربرد تركيبات مشتقات هيدرازين گوانيدين به عنوان سوخت ماده گاززا مورد استفاده در كيسه هاي هوا يا تجهيزات گاززا در حضور اكسيدكننده هاي مشتمل بر فلزات واسطه
583
بررسي كاربرد تسحيلات ممنوعه در مخاصمات مسلحانه بين المللي و داخلي از منظر حقوق بشر دوستانه با تاكيد بر جنگ 22روزه غزه و اسرائيل
584
بررسي كاربرد تكنولوژي اطلاعات درطراحي ،مدلسازي و ساخت بهينه سازه هاي فولادي صنعتي ايران
585
بررسي كاربرد تكنيك فتومونتاژ در پوسترهاي معاصر ايران
586
بررسي كاربرد جريانهاي متغير تدريجي در تحليل جريانهاي غير خطي درون مصالح سنگريزه اي
587
بررسي كاربرد جلبك هاي دريايي در صنايع آرايشي، بهداشتي ، دارويي و پروتئيني
588
بررسي كاربرد خاك رس هاي آنيوني ﴿ بنتونيت مهرجان اصفهان و سپيوليت ويكارلو اسپانيا ﴾ و خاك رس كاتيوني ﴿ Mg - Al - LDH - CO3^ - 2 ) در سنتز و تثبيت بعضي نانو ذرات، تثبيت آنزيم هاي a - آميلاز و آلكالين فسفاتاز، تهيه حسگر منگنز و برمه كردن تركيب هاي آروماتيك آلي
589
بررسي كاربرد خط در گرافيك محيطي هتل
590
بررسي كاربرد خط فارسي در ديوانگاره هاي معاصر ايران ﴿قبل وبعد از انقلاب﴾
591
بررسي كاربرد داده كاوي برمديريت پروژه ها
592
بررسي كاربرد داربست زيست تخريب پذير نانوفايبري پلي كاپرولاكتون ساخته شده با روش الكترو ريسي در مهندسي بافت عصب
593
بررسي كاربرد دراس ثانويه‌ي آلومينيوم در جذب سطحي يون سرب (II)
594
بررسي كاربرد دل و مفاهيم آن در اشعار و انديشه هاي دو عالم عارف، مهدي الهي قمشه اي و حضرت امام خميني ﴿ره﴾
595
بررسي كاربرد دمولسيفايرها در تيمار پساب‌هاي حاوي مواد نفتي
596
بررسي كاربرد دودآب بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و بيوشيميايي بادرنجبويه و ريحان
597
بررسي كاربرد دي متيل اتر( DME ) بعنوان سوخت خودروها،توربين هاي گازي و پيل هاي سوختي
598
بررسي كاربرد ذرات لاستيك در قير بر پارامترهاي ساختاري و رفتار قير
599
بررسي كاربرد رزينهاي اپوكسي در مرمت اشيا: تاريخي و فرهنگي
600
بررسي كاربرد رزينهاي اپوكسي در مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي
601
بررسي كاربرد رسانه هاي ديجيتال در هنرهاي اجرايي بر اساس نظريات استيو ديكسون
602
بررسي كاربرد رنگ در طراحي بسته بندي مواد غذايي
603
بررسي كاربرد رنگ در مدارس ابتدايي شهر يزد
604
بررسي كاربرد روش PSIAC در برآورد فرسايش و رسوب زير حوزه B2 آبخيز سند زاينده رود اصفهان با بهره گيري از روش كيفي ژئومرفولوژي
605
بررسي كاربرد روش هاي فيلترينگ در شناسايي خرابي پل و مقايسه آن‌ها
606
بررسي كاربرد ريزشمع ها در پايدار سازي شيرواني هاي خاكي
607
بررسي كاربرد زائدات كشاورزي برنج در حذف كادميم و نيكل از محلول هاي آبي
608
بررسي كاربرد زائدات معدني صنايع سنگ در حذف نيترات از محلول هاي آبي
609
بررسي كاربرد زبان فارسي در شهرهاي سنندج و بانه
610
بررسي كاربرد زبان كردي در مقايسه با زبان فارسي در شهر كرمانشاه
611
بررسي كاربرد زيبايي شناسي ذهني "كانت" در نمايشنامه "جشن تولد" اثر "هارولد پيتر" به عنوان عين مدعي زيبايي
612
بررسي كاربرد زيبايي شناسي ذهني "كانت" در نمايشنامه "جشن تولد" اثر "هارولد پيتر" به عنوان عين مدعي زيبايي
613
بررسي كاربرد سبك گفتاري زبان فارسي در مكالمات خريد و فروش بر اساس متغيرهاي جنسيت ، سن و طبقه اجتماعي
614
بررسي كاربرد سبك هاي گفتاري زبان فارسي در مكالمات اداري بر اساس متغيرهاي جنسيت و سن در چارچوب زبانشناسي اجتماعي
615
بررسي كاربرد سبك هاي گفتاري فارسي كاركنان اداري شركت ارتباطات سيار بر اساس متغيرهاي جنسيت ، سن ، تحصيلات در چارچوب جامعه شناسي زبان
616
بررسي كاربرد سرباره آهن در مخلوطهاي آسفالتي گرم
617
بررسي كاربرد سرپانتينيت در جذب كادميوم محلول در آب
618
بررسي كاربرد سنسورهاي سيستم موقعيتيابي جهاني و شتاب سنج در زمينه ورزش و مقايسه عملكرد آنها
619
بررسي كاربرد سنگ ، حفاظت و مرمت آن در معماري بناهاي دوره صفوي اصفهان ( مرمت، نصب و حفاظت بخشي از ازاره هاي سنگي مسجد امام ( شاه ) اصفهان )
620
بررسي كاربرد سنگ ، حفاظت و مرمت آن در معماري بناهاي دوره صفوي اصفهان مرمت نصب و حفاظت بخشي از ازاره هاي سنگي مسجد امام اصفهان
621
بررسي كاربرد سوند فولي در طي يكماه در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت
622
بررسي كاربرد سيستم هاي هوشمند وهايبريد در هوافضا
623
بررسي كاربرد شاتكريت در پايداري سازه هاي زيرزميني، با توجه به داده هاي تونل آبرساني تهران - كرج
624
بررسي كاربرد شناختي برخي اشارات تضمني در تبليغات تجاري فارسي
625
بررسي كاربرد شناختي پيامك هاي زبان فارسي
626
بررسي كاربرد شناختي ضرب المثلها در زبان فارسي
627
بررسي كاربرد شناختي واژه (قل )در قرآن
628
بررسي كاربرد عبارات احتياط آميز در سخنان رؤساي جمهور دولت دهم و يازدهم
629
بررسي كاربرد عكاسي در پوسترهاي يونيسف از 1990 ميلادي تا كنون
630
بررسي كاربرد علوم شناختي در پرورش و هدايت بازيگر
631
بررسي كاربرد غشاءهاي پليمري از ديدگاه ملكولي در جداسازي مخلوط‌ها
632
بررسي كاربرد فعل در مجموعه شعر « آيينه اي براي صداها » محمد رضا شفيعي كد كني
633
بررسي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاي كيفيت حضورپذيري
634
بررسي كاربرد فناوري در نظام آموزشي ايران
635
بررسي كاربرد فناوري نانو در صنعت آب وفاضلاب
636
بررسي كاربرد فناوري هسته اي در علوم زيست محيطي
637
بررسي كاربرد فناوري" دسترسي بي سيم ثابت5G " در بهبود سرگرمي هاي مبتني بر اينترنت اشياء در خانه هاي هوشمند
638
بررسي كاربرد قاعده ي نفي عسر و حرج از ديدگاه امام خميني ﴿ره﴾ و تجلي آن در قانون مدني ايران
639
بررسي كاربرد قوانين ترموديناميك در اقتصاد رشد ﴿با تاكيد بر نقش انرژي﴾
640
بررسي كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي
641
بررسي كاربرد كلينيكي مواد دنداني در دندانپزشكي ترميمي
642
بررسي كاربرد كنترل شيبراهه هاي ورودي بزرگراه جهت بهبود شرايط عملكردي در ساعات اوج ترافيك ﴿مطالعه موردي: بزرگراه شهيد خرازي اصفهان﴾
643
بررسي كاربرد كيتوسان براي حذف مواد رنگي
644
بررسي كاربرد كيتوسان به عنوان استحكام بخش الياف سلولزي در حفاظت و مرمت
645
بررسي كاربرد گرافين بعنوان الكترود شفاف انعطاف پذير در سلول هاي خورشيدي و ديودهاي نورگسيل نانو ساختاري آلي
646
بررسي كاربرد گيميفيكيشن در آموزش مباحث مالي و اقتصادي به كودكان
647
بررسي كاربرد لوله هاي كامپوزيتي در صنايع دريايي و ارائه يك پروسه ساخت در توليد لوله هاي كامپوزيت به روش گريز از مركز
648
بررسي كاربرد ماشين هاي سنكرون در صنايع و بهبود عملكرد آنها
649
بررسي كاربرد مايسل ها در رهايش كنترل شده دارو
650
بررسي كاربرد مدل آلتمن براي تعيين وضعيت ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
651
بررسي كاربرد مدل آميخته بازار يابي در جذب توريسم (مطالعه موردي شهر تهران )
652
بررسي كاربرد مدل پنج نيروي رقابتي پورتر بر روي عملكرد صنعت سيمان (مطالعه موردي: شركت سيمان مازندران نكا)
653
بررسي كاربرد مدل پنج نيروي رقابتي پورتر بر روي عملكرد صنعت سيمان مطالعه موردي: شركت سيمان مازندران نكا
654
بررسي كاربرد مدل سامانه برآورد فرسايش بادي در اراضي غيرزراعي (مطالعه موردي : ريگان كرمان)
655
بررسي كاربرد مدل ماركف پنهان در سيستم هاي شناسايي صحبت و بهبود آن توسط شبكه هاي عصبي
656
بررسي كاربرد مدل هاي فناوري اطلاعات وارتباطات در امر يادگيري وياد دهي
657
بررسي كاربرد مديريت ارتباط با مشتري )CRM( و تاثير آن بر زنجيره ارزش سازمان در بانك سامان
658
بررسي كاربرد مديريت دانش در دانشگاه هاي دولتي از ديدگاه اعضاي هيات علمي كتابداري و اطلاع رساني , Applying knowledge management by librarianship,s faculty members in public universities of iran
659
بررسي كاربرد مشعل هاي بازياب در كوره پيش گرم فولاد
660
بررسي كاربرد مصدر مؤوّل به جاي اسم صريح در قرآن كريم
661
بررسي كاربرد مفاهيم فيزيك آماري و پيچيدگي موجودات زنده در نظريه‎ي فرگشت
662
بررسي كاربرد منطق فازي و نظريه احتمالات در ساختار فيلم هاي سينمايي
663
بررسي كاربرد منطق فازي و نظريهء احتمالات در ساختار فيلم هاي سينمايي
664
بررسي كاربرد مواد مدرج در صنايع دريايي
665
بررسي كاربرد مواد ويژه در رفوي قالي و روشهاي بهينه سازي
666
بررسي كاربرد مواد ويژه در رفوي قالي و روشهاي بهينه سازي
667
بررسي كاربرد نانو اكسيد سريوم به عنوان جاذب ماورابنفش در پوششهاي شفاف خودرويي اكريليك ملامين
668
بررسي كاربرد نانو سيليس بر دوام بتن در سازه هاي هيدروليكي
669
بررسي كاربرد نانوذرات پليمري در رهايش دارو با هدف درمان سرطان
670
بررسي كاربرد نانومواد پليمري در سامانه هاي دارورساني
671
بررسي كاربرد نانومواد در سيمان قليا فعال سرباره اي جهت چاه هاي نفت و گاز
672
بررسي كاربرد نجومي بناي كعبه زرتشت
673
بررسي كاربرد نخ محلول در آّب PVA در توليد پارچه هاي جاذب الرطوبه
674
بررسي كاربرد نظريه بازي ها در شبكه هاي راديوشناختي
675
بررسي كاربرد نظريه ي ادراك بصري گشتالت در انيميشن دوبعدي
676
بررسي كاربرد نقش زير گنبد مسجد شيخ لطف الله در فرش با تاكيد بر قالي هاي اصفهان و نائين
677
بررسي كاربرد نقشه‌ هاي هم ‌موضوعي پروانه ‌هاي ثبت اختراع براي آشكارسازي دانش فني حوزه برق زيرسطحي‌ هاي هوشمند(AUV)
678
بررسي كاربرد نقوش برگرفته از طبيعت و نمادهاي كهن جزيره قشم در هنرهاي سنتي به ويژه در صنايع دستي چوبي
679
بررسي كاربرد نقوش سنتي و فرش ايران در تزيينات دكوراسيون
680
بررسي كاربرد نقوش هندسي و گياهي هفت مناره اصفهان
681
بررسي كاربرد نمايش در پرورش هوشهاي چندگانه با تاكيد بر هوش كلامي و هوش بدني
682
بررسي كاربرد نمايش در پرورش هوشهاي چندگانه با تاكيد بر هوش و هوش بدني
683
بررسي كاربرد هاي پردازش زبان طبيعي در تخت هاي بيمارستاني
684
بررسي كاربرد هم‌زمان فرآيندهاي يون‌زدايي خازني (CDI) و اكسيداسيون با UV به منظور نمك‌زدايي و تصفيه پساب شور
685
بررسي كاربرد همزمان طوق و كابل در كاهش آبشستگي موضعي در پايه هاي مستطيلي دماغه گرد
686
بررسي كاربرد همزمان فرايندهاي يونزدايي خازني (CDI) و اكسيداسيون با UV به منظور نمك زدايي و تصفيه پساب شور
687
بررسي كاربرد هنر در آموزش مفاهيم علوم در كتاب درسي علوم پايه چهارم ابتدايي شهر بوشهر
688
بررسي كاربرد هنر كانسپت در توليدات سرگرمي
689
بررسي كاربرد و اهميت فرايند برنامه ريزي از ديدگاه معلمان منطقه درچه - خميني شهر سال 85-84
690
بررسي كاربرد و تحليل انواع برج خنك كن
691
بررسي كاربرد و تطور مفهوم اقليم در انديشه ي جغرافي دانان تمدن اسلامي
692
بررسي كاربرد و طراحي بازوي رباتيك جهت چيدن و جابجايي ميوه هاي درختي
693
بررسي كاربرد و مرور ادبيات آينده پژوهي در صنعت و چشم انداز صنعتي
694
بررسي كاربرد واژه ها و ساختارهاي مربوط به محيط زيست از ديدگاه بوم شناسي زبان در متون مطبوعاتي
695
بررسي كاربرد واقعيت مجازي در توانبخشي
696
بررسي كاربرد وضعيت كاربرد زبان فارسي در شهرهاي زاهدان و سراوان از ديدگاه زبان شناسي اجتماعي
697
بررسي كاربرد ونحوه طراحي درخت خطا جهت تحليل خرابي در سيستم هاي نرم افزاري
698
بررسي كاربرد ويژگي هاي نمايش سنتي ايران در تئاتر كودك ﴿3 تا 6 سال﴾
699
بررسي كاربرد ويژگي هاي نمايش سنتي ايران در تئاتر كودك﴿3 تا 6 سال﴾
700
بررسي كاربردتكنولوژي آموزشي درمديريت مقطع راهنمايي شهرستان گنبدكاووس ازديدگاه معلمان
701
بررسي كاربردشناختي اشاره كلامي در پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد فارسي
702
بررسي كاربردشناختي نقش‌نماي گفتمان «و» در زبان فارسي
703
بررسي كاربردمفهوم تقابل در الگوريتم رقابت استعماري در فضاي پيوسته و گسسته
704
بررسي كاربردها و چگونگي به كارگيري عناصر تئاتري در بخشهاي خبري تلويزيون
705
بررسي كاربردها و چگونگي به كارگيري عناصر تئاتري در بخشهاي خبري تلويزيون
706
بررسي كاربردها و شبيه سازي تكنيك هاي تبديل موجك در تشخيص سرطان با استفاده از تصاوير التراسوند
707
بررسي كاربردها و مفاهيم شمسه هشت در ابنيه دوران صفوي اصفهان به‌منظور به كارگيري در وسايل چوبي معاصر
708
بررسي كاربردهاي آناليتيكي و لومينانس شيمايي لومينول
709
بررسي كاربردهاي اينترنت اشياء در راه آهن
710
بررسي كاربردهاي بازي در نمايش خلاق براي كودكان 4 تا 6 سال در مهد كودك هاي تهران با رويكرد آموزشي
711
بررسي كاربردهاي بازي در نمايش خلاق براي كودكان 4 تا 6 سال در مهد كودك هاي تهران با رويكرد آموزشي
712
بررسي كاربردهاي بيوتكنولوژيكي پاني باسيلوس ها
713
بررسي كاربردهاي پورفيرين و متالوپورفيرين بر بستر نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد دوپه شده با فلوئور(F-TiO2)
714
بررسي كاربردهاي تلفن همراه در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
715
بررسي كاربردهاي حرف «مِن» در قرآن كريم
716
بررسي كاربردهاي حس گرهاي MAP و MAT و ساخت يك نمونه حس گر MAT
717
بررسي كاربردهاي ديناميك سيالات محاسباتي در صنايع غذايي
718
بررسي كاربردهاي سيستم ايمني مصنوعي در امنيت شبكه هاي حسگر بيسيم
719
بررسي كاربردهاي سيستم فتوولتائيك در شبكه ي هوشمند
720
بررسي كاربردهاي كاتاليزوري چارچوب هاي فلز-آلي نانومتخلخل بر پايه مس، كبالت و نيكل در واكنش هاي اكسايشي، تراكمي و جفت شدن
721
بررسي كاربردهاي كاتاليزوري نانوكامپوزيت¬هاي پليمري برپايه گرافن ¬اكسيد در واكنش¬هاي تراكمي، جفت ¬شدن
722
بررسي كاربردهاي گرافيت در مهندسي پزشكي
723
بررسي كاربردهاي ليزر
724
بررسي كاربردهاي محصولات نساجي در پزشكي و جراحي
725
بررسي كاربردهاي معترضۀ عبارات آره و نه در گفتمان روزمرۀ زبان فارسي
726
بررسي كاربردهاي مواد سيليسي در طراحي
727
بررسي كاربردهاي واقعيت افزوده در طراحي گرافيك
728
بررسي كاربردي - اقتصادي رنگزاهاي راكتيو با ساختارهاي مولكولي متفاوت جهت رنگرزي كالاي سلولزي
729
بررسي كاربردي الگوهاي پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با بكارگيري روش شبكه عصبي مصنوعي
730
بررسي كاربردي بودن پردازش سيگنال الكتروانسفالوگرام در جداسازي بيماران مبتلا به كم توجهي/ بيش فعالي (ADHD) از بيماران مبتلا به ADHD واختلال در خواندن (dyslexia)
731
بررسي كاربردي عايق هاي حرارتي متداول و نوين
732
بررسي كاربردي مدل هاي مالي پيش بيني ورشكستگي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
733
بررسي كاربري حسابداري منابع انساني در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
734
بررسي كاربري شهر خرم آباد با رويكرد توسعه پايدار بعد از انقلاب اسلامي
735
بررسي كاربريهاي اراضي در شهر تهران به منظور شناخت جزاير حراراتي باهدف كاهش آلودگي هوا
736
بررسي كاربست مولفه‌هاي نظام آراستگي (5S ) از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه اصفهان
737
بررسي كارپذيري آلياژ منيزيم AZ31 در فرآيند ECAP
738
بررسي كارخانجات نيتينگ ايران از نظر كيفيت محصول
739
بررسي كاررايي نانو ذرات آهن اكسيد در حذف نيكل از آب خنك كننده مصنوعي نيروگاه اتمي
740
بررسي كارسختي تك كريستال هاي مكعبي با وجوه مركزپر﴿FCC ﴾در تئوري پلاستيسيته ي كريستالي
741
بررسي كارسرد و عمليات پيرسازي بر خواص مكانيكي آلياژ نيكل-تيتانيوم غني از نيكل
742
بررسي كاركرد ادبي عناصر و اصطلاحات موسيقي در غزليات شمس
743
بررسي كاركرد اصطلاحات كتابت و هنر خوشنويسي در غزليات شمس
744
بررسي كاركرد بازار در اقتصاد دوره صفويه .
745
بررسي كاركرد بدن اجراگر در پرفورمنس
746
بررسي كاركرد بدن اجراگرا در پرفورمنس
747
بررسي كاركرد بدن فرا روزمره در بازيگري نقش سياه در نمايش¬هاي شادي آور ايراني با تمركز بر اجراي نمايش¬هاي زنده ياد «سعدي افشار»
748
بررسي كاركرد تخيّل و موسيقي در نثر صوفيانه و عارفانه )مطالعه ي موردي: كشف المحجوب، كشف الأسرار و عدّة الأبرار(نوبت سوّم)، تذكرة الأولياء و فيه مافيه(
749
بررسي كاركرد تمثيل در دو مثنوي تحفة الاحرار و سبحة الابرار جامي
750
بررسي كاركرد خط در طراحي پارچه در ايران
751
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
752
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
753
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
754
بررسي كاركرد روايت در شعر معاصر بانگاهي به دو شعر " مسافر" سهراب سپهري، " از فرط خنده " علي باباچاهي
755
بررسي كاركرد سياسي-اقتصادي نخبگان نظامي عصر صفوي از شاه صفي تا سقوط صفويه(1135-1038هـ ق/ 1722-1628م)
756
بررسي كاركرد سيستمهاي عامل پبل و اينفرنو در شبكه هاي سنسوري بي سيم
757
بررسي كاركرد شبكه هاي اجتماعي در توسعه بازاريابي ويروسي (مطالعه موردي (IT
758
بررسي كاركرد شخصيت هاي مسكات در انيميشن هاي تبليغاتي محصولات غذايي
759
بررسي كاركرد شخصيت‌هاي غير انساني در روايت‌پردازي داستان‌هاي هوشنگ مرادي كرماني
760
بررسي كاركرد شخصيتهاي مسكات در انيميشن‌هاي تبليغاتيِ محصولات غذايي
761
بررسي كاركرد طبقه دبيران از سقوط ساسانيان ﴿3ه.ق﴾ تا پايان عصر اول عباسي ﴿ 232 ه.ق﴾
762
بررسي كاركرد عناصر بصري نگارگري در پوستر دو دهه اخير در ايران
763
بررسي كاركرد عنصر عاطفه در غزل حسين منزوي
764
بررسي كاركرد فانتزي در فيلمنامه بلند انيميشن
765
بررسي كاركرد فانتزي در فيلمنامه بلند انيميشن
766
بررسي كاركرد فرايند ارتباط در پوسترهاي نمايشگاه بين المللي گرافيك حامي )سال 5002 آمريكا(
767
بررسي كاركرد فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بيمرستان شهيد رهنمون يزد در خرداد 1391
768
بررسي كاركرد فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بيمرستان شهيد رهنمون يزد در خرداد 1391
769
بررسي كاركرد كيفري شوراي حل اختلاف
770
بررسي كاركرد معنايي و تصويري تلميح درشعرپايداري ﴿مطالعه موردي : سيمين دخت وحيدي ، سپيده كاشاني وطاهره صفارزاده﴾
771
بررسي كاركرد نظرات آپيا بر شيوه ي كارگرداني رابرت ويلسون
772
بررسي كاركرد نظرات آپيا بر شيوه ي كارگرداني رابرت ويلسون
773
بررسي كاركرد نظريه تحليل روابط متقابل اريك برن در بازيگري بداهه
774
بررسي كاركرد نظريه فضاهاي ذهني در تفسير آيات قرآن كريم(جزء 1)
775
بررسي كاركرد هاي اخلاقي در مثنوي هاي بزمي
776
بررسي كاركرد هاي كنش جنسي در روابط متقابل زناشويي همسران
777
بررسي كاركرد هنر كانسپت در توليدات سرگرمي
778
بررسي كاركرد و بازنمايي روايت هاي شاهنامۀ فردوسي در نگارگري هاي استاد فرشچيان
779
بررسي كاركرد و تحولات راه هاي تجاري ايران در دوره صفويه
780
بررسي كاركرد و زيبايي شناسي انيميشن در تئاتر ديجيتال
781
بررسي كاركرد و زيبايي شناسي انيميشن در تئاتر ديجيتالي
782
بررسي كاركرد و محتواي عكس در فروشگاه‌هاي اينترنتي ايران در سال 1390-95 (مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
783
بررسي كاركرد ويلنسل در رپورتوار برنامه گلها در دهه 1340
784
بررسي كاركردالگوي روايي نقش قهرمان در آثار نمايشي بهرام بيضايي با استفاده از دستور روايت تزوتان تودورف وبا تمركز بر شش اثرنمايشي بهرام بيضايي
785
بررسي كاركردالگوي روايي نقش قهرمان در آثار نمايشي بهرام بيضايي با استفاده از دستور روايت تزوتان تودورف وبا تمركز بر شش اثرنمايشي بهرام بيضايي
786
بررسي كاركردنظريه تحليل روابط متقابل اريك برن در بازيگري بداهه
787
بررسي كاركردها و چگونگي استفاده از عناصربصري فرهنگ عامه در پوسترهاي معاصر ايران
788
بررسي كاركردها و دلايلِ بازنمايي خشونت در الگوروايت‌هاي شهادت
789
بررسي كاركردهاي اجتماعي- فرهنگي باغ‌هاي اصفهان عصر صفوي (1135-907هـ.ق)
790
بررسي كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي محله هاي ايراني در عهد مغول
791
بررسي كاركردهاي اجتماعي،فرهنگي و سياسي محله هاي ايراني در عهد مغول
792
بررسي كاركردهاي ازدواج از منظر سه نسل و عوامل موثر بر آن
793
بررسي كاركردهاي اصناف در جامعه شهري ايران (از صفويه تا پهلوي اول ) و مقايسه آن با كاركردهاي گيلدهاي اروپاي قرون وسطي
794
بررسي كاركردهاي اقتصادي درياچه شهداي خليج فارس (چيتگر)
795
بررسي كاركردهاي انواع نشانه در پوسترهاي مينيمال با رويكرد نشانه شناسي ( در بازه زماني سال هاي 2000 تا 2016 ميلادي در آمريكا و اروپا )
796
بررسي كاركردهاي بدن بازيگر به مثابه عنصري از طراحي صحنه با توجه به نظريه پست مدرن
797
بررسي كاركردهاي بدن بازيگر به مثابه عنصري از طراحي صحنه با توجه به نظريه پست مدرن
798
بررسي كاركردهاي تربيتي اندرزنامه هاي كهن فارسي از منظر تئاتر پداگوژيك ( با تاكيد بر ابواب هفتم و هشتم گلستان سعدي )
799
بررسي كاركردهاي خانواده در حضور فرزند استثنايي
800
بررسي كاركردهاي خوراك در سينماي ايران پس از انقلاب
801
بررسي كاركردهاي خوراك در سينماي ايران پس از انقلاب
802
بررسي كاركردهاي رقص سماع در طريقت قادريه
803
بررسي كاركردهاي سياسي و اجتماعي آموزش و پرورش در دوره پهلوي اول
804
بررسي كاركردهاي شعار در قرآن و روايات
805
بررسي كاركردهاي عروسك در آثار عكاسان پست مدرنيسم
806
بررسي كاركردهاي علامت تجاري دربنگاههاي فعال در بازرگاني بين المللي دراستان تهران
807
بررسي كاركردهاي غياب در اجراي تئاتر
808
بررسي كاركردهاي غياب در اجراي تئاتر
809
بررسي كاركردهاي گفتار روي تصوير در فيلمهاي سينمايي دهه ي نود ايران
810
بررسي كاركردهاي متني و ارتباطي تبليغات راديويي
811
بررسي كاركردهاي مختل ارتباطي در زوجين آشفته و غير آشفته و مقايسه تأثير زوج درماني رفتاري يكپارچه نگر، زوج درماني روايتي و زوج درماني هيجان محور بر كاركردهاي مختل ارتباطي زوجين آشفته
812
بررسي كاركردهاي مديريت منابع انساني استراتژيك بر نوآوري خدمات (مطالعه موردي معاونت توسعه‌ي مديريت و برنامه‌ريزي منابع دانشگاه علوم پزشكي تهران)
813
بررسي كاركردهاي نمادين و زمينه‌هاي بروز نقش‌مايه شانه در دست بافته‌هاي ايران
814
بررسي كاركردهاي نمادين و زمينه‌هاي بروز نقش‌مايه قوچ در دست‌بافته‌هاي ايران
815
بررسي كاركردهاي هنر محيطي و نقش آن در بازنمايي مفهوم هويت (مورد مطالعه: «رويداد هنري بهارستان» سالانه‌ي هنرهاي شهري بهار تهران، 1395)
816
بررسي كاركردهاي هويّت بخشي پوشاك در عصر مغول- تيموري (911-616 ه.ق)
817
بررسي كاركنان تحصيلكرده و فاقد تحصيلات دانشگاهي در كارآيي سازمان
818
بررسي كارگاه هاي سنتي شهر ري
819
بررسي كارگاههاي رنگرزي سنتي شهر اصفهان و كاشان و مقايسه كالاهاي رنگ شده در آن با كالاهاي رنگ شده به شيوه آكادميك
820
بررسي كارگاههاي طراحي صنعتي
821
بررسي كارگاههاي طراحي صنعتي
822
بررسي كارگرداني تئاتر تله ويزيوني
823
بررسي كارگرداني تئاتر تلويزيوني
824
بررسي كارگرداني نمايش كمدي با تاكيد بر شيوه اجرايي داريو فو
825
بررسي كارگرداني نمايش كمدي با تاكيد بر شيوه اجرايي داريوفو
826
بررسي كارنامه اقتصادي و اجتماعي جمشيد جمشيديان
827
بررسي كارنامه سياسي و فرهنگي ملك الشعرا بهار
828
بررسي كارهاي پنج عكاسي اقتباس گر﴿appropriation ﴾﴿سيندي شرمن، باربارا كروكر، ريچارد پرنيس، شري لواين، موري موران﴾
829
بررسي كارهاي گرافيكي ايراني در زمينه مبارزه با اعتياد
830
بررسي كارهاي گرافيكي ايراني در زمينه مبارزه بااعتياد
831
بررسي كاريوتيپ عادي و ريخت شناسي برخي از ارقام زراعي جو در ايران
832
بررسي كاريولوژيكي 8 جمعيت مختلف از گياه Cichorium intybus
833
بررسي كاستي ها و برتري هاي روش متداول تحليل ديناميكي افزايشي(IDA)
834
بررسي كاشت تأخيري و تأثير آن بر برخي صفات زراعي وفنولوژيك وانتقال مجدد مواد ذخيره‌اي در ارقام جديد گندم
835
بررسي كاشت تاخيري و تاثير ان بر برخي صفات زراعي و فنولوژيك و انتقال مجدد مواد ذخيره اي در ارقام جديد گندم
836
بررسي كاشي معرق مشبك در مساجد دوره صفويه و به كارگيري آن در معماري معاصر ايران
837
بررسي كاشيهاي تصويري و نقوش برجسته دوران قاجاريه در تهران
838
بررسي كاشيهاي تصويري و نقوش برجسته دوران قاجاريه در تهران
839
بررسي كاشيهاي نقش برجسته زرين فام قرن هفتم هجري
840
بررسي كافي بودن تعداد گلومرول ها و عوارض بيوپسي كليه در سه روش بيوپسي به صورت Blindو به كمك راهنماي سونوگرافي با دو نوع ســـوزن Single وCoaxial
841
بررسي كافي بودن نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از كورتاژ اندوسرويكس و بيوپسي سرويكس در بيماران سرپايي و مقايسه آن با نمونه هاي مشابه از اتاق عمل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1388-1389
842
بررسي كافي بودن نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از كورتاژ اندوسرويكس و بيوپسي سرويكس در بيماران سرپايي و مقايسه آن با نمونه هاي مشابه از اتاق عمل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1388-1389
843
بررسي كالبدي - فضايي - بصري محور شهرداري ﴿ حد فاصل ميدان قدس و ميدان تجريش ﴾
844
بررسي كالبدي محله زينبيه اصفهان در راستاي ارتقاء امنيت محيطي با رويكرد C. P. E. D.
845
بررسي كالوس زائي و باززايي از كشت جنين نارس ارقام برنج ايراني با استفاده از محيط كشتهاي مختلف
846
بررسي كامپوزيت كربن نانوتيوب بارور شده توسط آنتي بيوتيك با زمينه پليمر كيتوسان جهت استفاده در رهايش دارويي
847
بررسي كامپوزيت هاي بر مبناي الياف كربن و اصلاح سطحي آن
848
بررسي كامپوزيت هاي ضد ضربه بر پايه پلي اتيلن با جرم مولكولي بالا
849
بررسي كامپوزيت هاي لانه زنبوري، بهينه سازي آن و كاربرد آن در صنايع هوايي
850
بررسي كامپوزيت هاي مقاوم بر مبناي رزين اپوكسي /الياف كولار
851
بررسي كامپيوترهاي ام . پي .سي
852
بررسي كامپيوتري خطاهاي سيستمهاي قدرت در حالت گذرا
853
بررسي كامل توليد بيوگاز و مقايسه آن با ساير منابع انرژي
854
بررسي كامل مبدل كاتاليستي و نقش آن در كاهش آلاينده هاي موتور
855
بررسي كامل مدم ديجيتالي ...
856
بررسي كامل و جامع كليه مطالعات انجام شده در زمينه خوردگي در سازه هاي دريايي
857
بررسي كانال ارتباطي سيستم زمين به هوا و مدلسازي آن
858
بررسي كانال صوتي مخابراتي زيرآب و شبيه سازي متعادل ساز به وسيله نرم افزار متلب
859
بررسي كانال مخابراتي در ارتباط بين دو ايستگاه سيار در سيستم هاي چند ورودي-چند خروجي ﴿MIMO﴾
860
بررسي كانال نازوپالاتين در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه ي مخروطي در يك جمعيت گيلاني مراجعه كننده به مركز راديولوژي فك و صورت
861
بررسي كانال هاي مختلف فروش و توزيع و مقايسه آنها از لحاظ شاخص هاي ميزان فروش، سودآوري، نسبت سود به فروش و نسبتهاي سوادآوري ديگر
862
بررسي كانالهاي PF,QVبا استفاده از محاسبات كامپيوتري
863
بررسي كانالهاي مخابراتي با حافظه
864
بررسي كانسپت آرت در بازي‌هاي ويديوئي برنده جوايز معتبر بين المللي در 10 سال اخير
865
بررسي كانسرهاي مري و معده در استان گيلان
866
بررسي كانونهاي آلودگي هواي شهر اصفهان
867
بررسي كاني زايي سرب و روي بر روي ورقه 00011111 بهاباد)يزد( بااستفاده از تلفيق لايههاي اطلاعاتي
868
بررسي كاني سازي انديس طلاي زواريان و پتانسيل يابي ذخاير مشابه در مناطق همجوار با استفاده از تلفيق داده هاي ماهواره اي ASTER، زمين شناي و ژئوشيميايي در محيط GIS
869
بررسي كاني شناسي - سنگ شناسي اسكارن كوه اهن منطقه دهشير استان يزد
870
بررسي كاني شناسي زئوليت هاي افتر سمنان
871
بررسي كاني شناسي زئوليت هاي ناحيه رودهن و امكان استفاده از اين زئوليت ها در حذف آلودگي هاي زيست محيطي
872
بررسي كاني شناسي سنگ شناسي اسكارن ها و مرمرهاي مرتبط با افيوليت ني ريز
873
بررسي كاني شناسي فرايند طلاي پلاسري دهلسم، بيرجند
874
بررسي كاني شناسي و خصوصيات ژئوشيميايي زون هاي كانه زائي در سنگ هاي ولكانيكي شمال غرب ده بيد، فارس .
875
بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي اسكارن ها و هاله دگرساني گرمابي توده نفوذي وژه (غرب فشارك)،كمربند اروميه- دختر
876
بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار سنگ آهن زاغيا (آنومالي )4 با نگرشي ويژه بر مطالعه مغزه هاي گمانه هاي حفاري ، بافق ، ايران
877
برﺭﺳــﻲ كاني‌شناسي، پترولوژي و زمين‌شيميايي پهنه‌هاي دگرساني توده‌هاي نفوذي ﻣﻨﻄﻘﻪ قمصر و قهرود- جنوب كاشان ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺁﻥ
878
بررسي كاني‌هاي صنعتي ايران با ديدگاه توزيع و كاربرد در صنعت
879
بررسي كاهش استقبال معلمان از دوره هاي ضمن خدمت در شهرستان بجنورد در دوره راهنمايي در سال تحصيلي 87-86
880
بررسي كاهش اسيد فيتيك درآردگندم به روش تخمير، هيدراتاسيون ، و هيدرونرمال
881
بررسي كاهش انگيزه ادامه تحصيل دانش آموزان متوسطه گلپايگان
882
بررسي كاهش انگيزه تحصيلي دانش آموزان دختر فاقد پدر دوره متوسطه ناحيه3 قم
883
بررسي كاهش انگيزه و جوانان به ازدواج از ديدگاه دانشجويان دختر رشته علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني در سال تحصيي 92-91
884
بررسي كاهش بار توربين هاي بادي ساحلي با استفاده از ميراگر جرمي و سامانه ي كنترل
885
بررسي كاهش زمان سيكل توليد در فرايند تزريق پلاستيك در نرم افزار moldflow
886
بررسي كاهش شدت پرتوگاما در نانو اكسيد سرب
887
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي در مبتلايان به اتيت مدياي مزمن
888
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي در مبتلايان به اتيت مدياي مزمن
889
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي ناگهاني و نتايج درمان در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
890
بررسي كاهش شنوايي ناشي از سروصداي وسايل جراحي در پرسنل اتاق عمل و پرسنل اداري بيمارستان توتونكاران از سال 74 الي 76
891
بررسي كاهش شنوايي ناشي از صوت در اوديومتري در فركانسهاي معمول و بالا و OAE در كارگران مواجهه يافته با صوت بالا در مقايسه با افراد بدون مواجهه
892
بررسي كاهش شنوايي ناشي از صوت در اوديومتري در فركانسهاي معمول و بالا و OAE در كارگران مواجهه يافته با صوت بالا در مقايسه با افراد بدون مواجهه
893
بررسي كاهش مقاومت اصطكاكي شناورهاي جابجايي با استفاده از تزريق ميكروحباب به دو روش محاسباتي و آزمايشگاهي
894
بررسي كاهش نويز تشديدي در جت هاي فراصوتي بوسيله سرپوش هاي مختلف
895
بررسي كاهش نيروهاي وارد بر سازه هاي نگهبان در اثر ناتر اوا سازي توسط تزريق ﴿ grouting ﴾ و كاربرد آن در ايستگاه متروي ميدان شهداي اصفهان
896
بررسي كاهش نيروي درگ خودرو با استفاده از كنترل غير فعال جريان
897
بررسي كاهش نيروي درگ فشاري برجستگي روي بدنه موشك هاي فراصوت
898
بررسي كاهش واكه اي در گويش گيلكي
899
بررسي كاهش واكه اي در گويش گيلكي
900
بررسي كاويتاسيون پروانه مغروق و عوامل موثر برآن با استفاده از نرم افزار عددي
901
بررسي كاويتاسيون در پمپ سانتريفيوژ به صورت شبيه سازي عددي
902
بررسي كاويتاسيون در دو شير كف فلزي و توپي به دو روش
903
بررسي كاويتاسيون روي AUV تحت زاويه حمله
904
بررسي كاويتاسيون و پيداكردن يك عامل كنترلي براي كنترل و جلوگيري خسارات ناشي از آن در پمپ هاي سانتريفوژ
905
بررسي كپسوله شدن داروهاي ضدسرطان در نانولوله بورنيتريد و كربني و رهاسازي آن با استفاده از شبيهسازي مولكولي
906
بررسي كتاب درسي شيمي سال اول دبيرستان از نظرانتخاب و سازماندهي محتوا ازديدگاه دبيران شيمي استان تهران درسال تحصيلي 82-83
907
بررسي كتاب شيمي (2) دوره متوسطه از نظر اصول گزينش و سازماندهي محتواي كتب درسي از ديدگاه دبيران شهرستان كرج در سال تحصيلي 83-82
908
بررسي كتاب فارسي بخوانيم-بنويسيم كلاس اول از ديدگاه معلمان پايه اول و مديران مدارس
909
بررسي كتاب لباب النقول في اسباب النزول جلال الدين سيوطي
910
بررسي كتاب‌هاي دستورزبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان مركز بين‌المللي زبان فارسي دهخدا در چارچوب نظريه نقش‌گرايي هليدي
911
بررسي كتابهاي آموزش هنر در دوره راهنمايي تحصيلي
912
بررسي كتابهاي آموزش هنر در دوره راهنمايي تحصيلي
913
بررسي كتب و جزوات آموزشي در شركت پست جمهوري اسلاتي ايران واتحاديه جهاني پست )UPU(
914
بررسي كتواسيدوز ديابتي و ميزان مورتاليتي آن در طي 5 ساله اخير ﴿69-65﴾ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تبريز
915
بررسي كتواسيدوز ديابتي و ميزان مورتاليتي آن در طي 5 ساله اخير ﴿69-65﴾ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تبريز
916
بررسي كتيبه نويسي و سير تحولات آن برروي بدنهء ظروف سفالين در ايران از آغاز دوران اسلامي تا پايان ايلخانيان
917
بررسي كتيبه ها﴿خط نوشته هاي﴾زيلوي ميبد
918
بررسي كتيبه هاي بارگاه حرم عبدالعظيم (ع )
919
بررسي كتيبه هاي بنايي اسما الحسني در مدرسه چهارباغ اصفهان و كاربرد آن در فضاي امروزي نمازخانه ها
920
بررسي كتيبه هاي سفال نيشابور به منظور به كارگيري در وسايل چوبي معاصر
921
بررسي كتيبه هاي مسجد جامع نايين و كاربرد آن در طراحي فونت ﴿رويكرد بينامتني﴾
922
بررسي كد كننده هاي خط
923
بررسي كد گذاري شبكه در شبكه هاي بي سيم تك گامي
924
بررسي كدگذاري و كدگشايي كانولوشن
925
بررسي كدهاي ... باينري و شبيه سازي ...
926
بررسي كدهاي LDPC ساختاري و مقايسه آنها از ديدگاه ذخيره سازي اطلاعات
927
بررسي كدهاي LDPC، لتيس هاي LDPC و الگوريتم هاي ارسال پيام
928
بررسي كدهاي جايگشتي
929
بررسي كدهاي شبه - دوري بر روي حلقه ها
930
بررسي كدهاي كانولوشنال همراه با ذكر برخي كاربردهاي ان و شبيه سازي كد كانولوشنال k-4 ,1/3
931
بررسي كدهاي كانولوشنال و پياده سازي كد كننده و كد گشا براي كدهاي سوراخ شده
932
بررسي كدهاي متعامد و كاربرد آنها در مخابرات سيار
933
بررسي كدينگ در سيستم هاي مخابراتي
934
بررسي كرامت انساني از ديدگاه اسلام و مكتب اخلاقي كانت
935
بررسي كرامت در شرح حال عارفان تذكره الاوليا و تحليل آن براساس مباحث فراروانشناسي
936
بررسي كران بالا و كران پايين عملگرها روي فضاهاي دنباله اي
937
بررسي كران ها براي مقادير ويژه گراف
938
بررسي كران هاي افزونگي كدهافمن
939
بررسي كربونيتراسيون دماي پايين به وسيله حمامهاي سياناتي بر روي فولادهاي ST12 و 1.7131
940
بررسي كرستاليزاسيون كلريد منيزيم از شورابه ؛ طراحي واحد نيمه صنعتي
941
بررسي كرشمه در رديف موسيقي ايران
942
بررسي كرنش حجمي پس از وقوع بار سيكليك، در خاك هاي كربناته اشباع
943
بررسي كرنش و پيچش عضله قلب بيماران با نارسايي‏هاي انقباضي قلبي به كمك روش‏هاي نوين نشان‏گذاري MR
944
بررسي كروم شش ظرفيتي در نسوزهاي منيزيت - كروميتي كوره دوار سيمان با تاكيدبر اثرات زيست محيطيكارشناسي
945
بررسي كرونا از طريق آناليز پالس هاي نوري ناشي از آن در محيط آزمايشگاه فشار قوي
946
بررسي كرونا از طريق آناليز صداي ناشي از آن
947
بررسي كريستاليزاسيون پلي‌پروپيلن وارزيابي مدلها
948
بررسي كريستاليزاسيون شكردر كريستاليزورهاي صنعتي
949
بررسي كريستاليزاسيون كربنات كلسيم
950
بررسي كسب و كارهاي كوچك و چالش ها و موانع آن
951
بررسي كسر جذبي بتا وگاماهاي يد131 در كره ها وبيضي گون ها
952
بررسي كسر دفعي كلسيم در شير خواران دريافت كننده دوزاژ مختلف ويتامين D
953
بررسي كسر دفعي كلسيم در شير خواران دريافت كننده دوزاژ مختلف ويتامين D
954
بررسي كشاورزي دشت قزوين (زراعت سالانه)
955
بررسي كشت اين ويتروي Rhus coriaria
956
بررسي كشت اينويتروي
957
بررسي كشت بافت كالوس دهي و تكثير درون شيشه رزماري
958
بررسي كشت بافت كالوس دهي وتكثير درون شيشه رزماري
959
بررسي كشت بافت گونه Eucalyptus salmonophloia با استفاده از روشهاي مرسوم ونوين و مقايسه تركيبات معطر در شرايط Invitro, Exvitro
960
بررسي كشت بافت گياه دارويي تره ايراني(ALLIUM SP)
961
بررسي كشت بافت و كشت ريشه و تركيبات موثر گزنه با استفاده از اچ پي ال سي
962
بررسي كشت بافت و كشت ريشه و تركيبات موثره گزنه با استفاده از اچ پي ال سي
963
بررسي كشت پنبه در منطقه گرگان و گنبد و تاثير آن بر اقتصاد كشور
964
بررسي كشت درون شيشه اي گياه دارويي، انحصاري و در معرض تهديد گونه پونه ساري البرزي
965
بررسي كشت سلول هاي پوستي جهت تهيه پوست مصنوعي به منظور استفاده در پيوند پوست
966
بررسي كشت غلات در منطقه اصفهان (از جنگ دوم جهاني بدين سو)
967
بررسي كشت مخلوط درهم بزرك و شبدر برسيم بذري تحت تاثير سطوح مختلف نيتروژن و آرايش كاشت در شرايط تداخل با علف هاي هرز
968
بررسي كشت مخلوط نواري ذرت شيرين و سيب زميني در منطقه كرمانشاه
969
بررسي كشت هاي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه ميكروبيولوژي بيمارستان اميرالمومنين يزد از اول خرداد 1367 تا اول خرداد 1369
970
بررسي كشت هاي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه ميكروبيولوژي بيمارستان اميرالمومنين يزد از اول خرداد 1367 تا اول خرداد 1369
971
بررسي كشتي هاي حمل LNG به منظور صادرات گاز ايران
972
بررسي كشش تك محوري بر گاف نواري گرافين
973
بررسي كشش هاي تقاضاي صادرات فرش دستباف ايران به اتحاديه اروپا با استفاده از روش Panel Data طي سالهاي 1378 - 1338
974
بررسي كشمير از جهات مختلف و توليد پارچه هاي لايي توسط موي كشمير
975
بررسي كفائت يا همشاني زوجين در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران
976
بررسي كفايت تعديل قيمت پروژه در مقابل افزايش هزينه هاي ناشي از تورم
977
بررسي كفايت دياليز و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز در مراكز دياليز استان گيلان در سال 1396
978
بررسي كفايت متد HACCP براي شناسايي ريسكهاي كيفيت در صنايع دار وسازي
979
بررسي كل ويژگي هاي جغرافياي روستاي طبر
980
بررسي كلام تصوير و تصوير كلام در آثار محمدابراهيم جعفري
981
بررسي كلامي جايگاه زن در خانواده و جامعه از نظر علامه طباطبايي و سيد قطب
982
بررسي كلانژيوكارسينوما و تعيين شيوع فاسيوليازيس در اين بيماران در استان گيلان طي سال هاي 1388 و 1389
983
بررسي كلستاتوم در بيماراني كه به علت اتيت مدياي مزمن در بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1371-1374 تحت عمل جراحي گوش قرار گرفته اند
984
بررسي كلستاز نوزادان در بيمارستان امام خميني در سال 1371
985
بررسي كلسيم و اسيد اوريك ادرار 24 ساعته در 50 مورد بيمار مبتلا به سنگ سيستم ادراري
986
بررسي كلسيم و اسيد اوريك ادرار 24 ساعته در 50 مورد بيمار مبتلا به سنگ سيستم ادراري
987
بررسي كلسيم و فسفر خون و ادرار 24 ساعته در 560 بيمار سنگ ساز از 1367 الي 1371 در استان گيلان
988
بررسي كلكتور خورشيدي سهموي با استفاده از نرم افزار Fluent
989
بررسي كلمات مركب در كتاب‌هاي دوره‌ راهنمايي
990
بررسي كلوفيبرات در كاهش زردي غير همولتيك نوزادان رسيده
991
بررسي كلي تعاوني هاي فرش دستباف روستايي استان فارس و ارزيابي عملكرد شركت تعاوني فرش دستباف روستايي شهرستان مرودشت در راستاي دستيابي به اهداف
992
بررسي كلي جغرافياي روستاس چلو (chalow)
993
بررسي كلي جغرافياي روستاي باباامان babaaman
994
بررسي كلي جغرافياي روستاي بازاره قارناس
995
بررسي كلي جغرافياي روستاي تيتكانلو
996
بررسي كلي جغرافياي روستاي تيتكانلو
997
بررسي كلي جغرافياي روستاي چهار خروار ﴿﴿دهستان باباامان شهرستان بجنورد ﴾﴾
998
بررسي كلي جغرافياي روستاي كچرانلولي از توابع استان خراسان شمالي شهرستان بجنورد
999
بررسي كلي جغرافياي روستاي كشانك keshank
1000
بررسي كلي جغرافياي روستاي كوه كمر ﴿﴿دهستان باباامان شهرستان بجنورد ﴾﴾
بازگشت