<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي مقايسه اي اثرادهزيوها و پرايمر فلزي بر استحكام باند برشي كامپوزيت به آلياژ نيكل- كروم
2
بررسي مقايسه اي اثربخشي سيستم آسيكودا در گمرك بندر امام و اصفهان از ديدگاه كاركنان
3
بررسي مقايسه اي اثربخشي نوروفيدبك بر عملكرد شناختي،خلقي و حركتي بيماران پاركينسون دريافت كننده ي پرامي پكسول و تري هگزي فنيديل در شهر اصفهان
4
بررسي مقايسه اي احساس توانمندي كاركنان دانشگاه پيام نور همدان و دانشگاه بوعلي سينا
5
بررسي مقايسه اي احسان و ايثار در اخلاق اسلامي و مسيحي
6
بررسي مقايسه اي اختلالات خواب در معتادان قبل و بعد از مداخله دو شيوه درمان نگهدارنده با متادون و درمان اجتماع مدار
7
بررسي مقايسه اي ارتباط بين ابعاد سرمايه اجتماعي و فرآيندهاي مديريت دانش در دانشگاه اصفهان و دانشگاه كابل
8
بررسي مقايسه اي ارتباط تمركزمالكيت بانقدشوندگي سهام درشركت هاي بورس اوراق بهادارتهران .
9
بررسي مقايسه اي ارتباط دود سيگارديگران باسكته قلبي درافراد غيرسيگاري و گروه شاهد دراستان گيلان
10
بررسي مقايسه اي ارتباط هوش معنوي ، انگيزش تحصيلي بر اعتياد به اينترنت و پيامك در بين دانش آموزان ايراني و هندي
11
بررسي مقايسه اي ارزشيابي شخصيت در بين دبيران ومعلمان زن و مرد شهرستان بهشهر
12
بررسي مقايسه اي اسانس گل اسطوخودوس از سه منطقه رويشگاهي با روش هاي مختلف تقطير
13
بررسي مقايسه اي استانداردهاي موجود در زمينه ارتعاشات زميني ناشي از خطوط آهن
14
بررسي مقايسه اي استحكام اتصال برشي عاجي ترميم هاي كامپوزيتي سلف كيور و لايت كيور با استفاده از يك سيستم اتصال دهنده ي يونيورسال
15
بررسي مقايسه اي استحكام عرضي رزين هاي گرما پخت آكروپاس ورزين هاي ترميم شده با نوع گرما پخت
16
بررسي مقايسه اي استراتژيهاي جذب سرمايه خارجي در صنايع دريايي: مطالعه موردي، كشور ايران و امارات متحده عربي
17
بررسي مقايسه اي استرس شغلي معلمين زن مدارس عادي و معلمي زن مدارس استثنايي ناحيه 3 شهرستان اهواز
18
بررسي مقايسه اي استفاده ا رسانه هاي اجتماعي- تعاملي وب، 4 در به اشتراك گذاري دانش بين كتابداران دانشگاه ليمريك- ايرلند و دانشگاه اصفهان
19
بررسي مقايسه اي اسنادهاي علي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي بر اساس رشته تحصيلي شهر طبس
20
بررسي مقايسه اي اشعار احمد شاملو و سهراب سپهري بر اساس نظريه نقش گرايي هليدي و متيسن (2004)
21
بررسي مقايسه اي اشعار احمد شاملو و سهراب سپهري بر اساس نظريه ي نقش گرايي هليدي و متيسن (2004)
22
بررسي مقايسه اي اضطراب بين نوجوانان پسر ودختر
23
بررسي مقايسه اي اضطراب بين نوجوانان پسر ودختر
24
بررسي مقايسه اي اضطراب در دانش آموزان دختر وپسر مقطع دبيرستان شهرستان تنكابن
25
بررسي مقايسه اي اضطراب مرگ دانشجويان دختر و پسر دانشگاه فارسان
26
بررسي مقايسه اي اعتماد اجتماعي بين دانشجويان دانشكده هاي مختلف دانشگاه كردستان
27
بررسي مقايسه اي اعتماداجتماعي بين دبيران مردوزن مقطع راهنمايي شهر ايلام
28
بررسي مقايسه اي افسردگي بين دو گروه از زنان معلم و پرستار
29
بررسي مقايسه اي افسردگي بين زنان شاغل و خانه دار
30
بررسي مقايسه اي افسردگي در بين نوجوانان محروم از پدر با نوجوانان داراي پدر
31
بررسي مقايسه اي افسردگي مادران داراي كودك عقب مانده ذهني خفيف و مادران كودكان
32
بررسي مقايسه اي الگوهاي بهزيستي روان شناختي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 93-92
33
بررسي مقايسه اي الگوي مسموميت با مواد مخدر در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1385 و سال 1393
34
بررسي مقايسه اي امكانات و ويژگي هاي نرم افزارهاي كتابخانه اي ايران ﴿ پارس آذرخش، پيام مشرق،كاوش، نوسا﴾ و ارائه الگويي براي ارزيابي نرم افزارهاي كتابخانه اي
35
بررسي مقايسه اي اندازه گيري ميزان مشكلات از نظر شاخص هاي روابط بين خواهر وبرادر در دانشجويان
36
بررسي مقايسه اي انديشة سياسي سنت آگوستين و امام خميني(ره)
37
بررسي مقايسه اي انديشه سياسي شيخ مفيد با انديشه سياسي خواجه نصيرالدين طوسي
38
بررسي مقايسه اي انديشه سياسي مرتضي مطهري و توماس آكويناس
39
بررسي مقايسه اي انديشه سياسي مرتضي مطهري و محسن كديور
40
بررسي مقايسه اي انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان قوميت هاي مختلف در دانشگاه تهران (مورد مطالعاتي دانشجويان كارشناسي )
41
بررسي مقايسه اي انگيزه دانشجويان از ادامه تحصيل در دانشگاه در بين دانشجويان پيام نور ساوه
42
بررسي مقايسه اي انواع مختلف DSL و پياده سازي آن در شبكه مخابراتي كشور
43
بررسي مقايسه اي ايجاد استقلال در يادگيري زبان انگليسي در دو سطح مقدماتي و پيشرفته
44
بررسي مقايسه اي ايمان در انديشه ي مولوي و كي ير كگور
45
بررسي مقايسه اي بازتاب جنگ تحميلي در سروده هاي پنج شاعر معاصر (طاهره صفّارزاده، محمّدرضا عبدالملكيان، عبدالجبّاركاكايي، پرويزبيگي حبيب آبادي، حسين اسرافيلي)
46
بررسي مقايسه اي بازتاب جنگ تحميلي در سروده هاي پنج شاعر معاصر (طاهره صفّارزاده، محمّدرضا عبدالملكيان، عبدالجبّاركاكايي، پرويزبيگي حبيب¬آبادي، حسين اسرافيلي)
47
بررسي مقايسه اي بازنمايي زنان در آثار عكاسان ژاپني و ايراني اواخر قرن نوزدهم
48
بررسي مقايسه اي برخي از خصوصيات بيوشيميايي رقم هاي مختلف انگور در منطقه ملكان
49
بررسي مقايسه اي برنامه درسي كارشناسي ارشد فن آوري آموزشي در ايران و كشورهاي منتخب به منظور پيشنهاد برنامه درسي مطلوب
50
بررسي مقايسه اي بروز عوارض جانبي به دنبال تزريق آهسته ي سريع فلورسئين جهت انجام آنژيوگرافي شبكيه
51
بررسي مقايسه اي بروز وقفه تنفسي خواب در بيماران همودياليزي با و بدون سندرم متابوليك مراجعه كننده به مركز آموزشي-درماني رازي رشت در سال 1396-1395
52
بررسي مقايسه اي بروز وقفه تنفسي خواب در بيماران همودياليزي با و بدون سندرم متابوليك مراجعه كننده به مركز آموزشي-درماني رازي رشت در سال 1396-1395
53
بررسي مقايسه اي بقاي 3 ساله در بيماران مبتلا به سرطان معده تحت شيمي درماني كمكي پس از عمل جراحي در دو نوع رژيم شيمي درماني با و بدون پلاتين
54
بررسي مقايسه اي بلاغت تصوير در ديوان اشعار ازرقي هروي و امير حسن دهلوي
55
بررسي مقايسه اي بلوغ سازماني و نوآوري سازماني ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه باهنر كرمان و دانشگاه اصفهان
56
بررسي مقايسه اي بهاي تمام شده نگهداري معلولين و بيماران رواني در منزل با مراكز شبانه روزي بهزيستي
57
بررسي مقايسه اي بهره وري مديران فارغ التحصيل رشته هاي مرتبط با مديريت آموزشي با مديران ساير رشته ها در اموزش و پرورش شهرستان گرگان
58
بررسي مقايسه اي بهزيستي رواني ، عزت نفس و راهبردهاي مقابله اي در جانبازان ورزشكار انفرادي و گروهي و غيرورزشكار استان بوشهر
59
بررسي مقايسه اي بي اختياري ادراري در زناني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند با زنان گروه سني مشابه بدون بي اختياري ادراري
60
بررسي مقايسه اي بي دردي مورفين و متادون دربيماران معتاد به مخدر كانديد عمل جراحي قلب
61
بررسي مقايسه اي بيان ژن ABCA3 در سطح mRNA و پروتئين در ارتباط با بروز مقاومت چند دارويي در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد
62
بررسي مقايسه اي بيان و فعال شدن MAPK ها در طي روند افزايش بيان ژن PEP در روند تمايز عصبي سلول هاي بنيادي موشي با تيمار RA
63
بررسي مقايسه اي بين ژنوتيپ و تغييرات توالي ويروس هپاتيت C در سرم و سلولهاي تك هسته اي (PBMCs ) در بيماران مبتلا به هپاتيت C
64
بررسي مقايسه اي بين شخصيت در انتخاب نوع رنگ در ميان دانشجويان
65
بررسي مقايسه اي پارامترهاي شناورسازي سيليس با منشا هيدروترمال معدن ميزوج و منشا رسوبي معدن سرخ با لوله هاليموند
66
بررسي مقايسه اي پانل هاي نمره دهي كبد چرب غيرالكلي با فايبرواسكن
67
بررسي مقايسه اي پايگاههاي هويتي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال تحصيلي 1389-1388
68
بررسي مقايسه اي پرخاشگري واضطراب در دانش آموزان ديرآموز وعادي ابتدايي دامغان
69
بررسي مقايسه اي پلي مورفيسم هاي مديفاير SUMO4 در بيماران ديابتي و افراد كنترل
70
بررسي مقايسه اي پيامدهاي انجام آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي اندام تحتاني در يك مرحله با تعبيه ي دو شيت همزمان در سمت ضايعه و در دو مرحله به صورت تاخيري در بيماران مبتلا به ايسكمي مزمن اندام تحتاني
71
بررسي مقايسه اي پيامدهاي بد پري ناتال دردوگروه از حاملگي هاي پر خطر با نمودار بيوفيزيكي طبيعي و غيرطبيعي در بيمارستان الزهر(س )رشت در سالهاي 1380تا1378
72
بررسي مقايسه اي پيامدهاي پريناتال و گازهاي خون طناب نافي در نوزادان با و بدون بند ناف گردني متولد شده در بيمارستان الزهرا رشت در سال 1397
73
بررسي مقايسه اي پيستونهاي موتورهاي احتراق داخلي
74
بررسي مقايسه اي پيش بيني فركانس لرزش زمين تاشي از انفجار با استفاده از شبكه هاي عصبي و روش هاي آماري
75
بررسي مقايسه اي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزي و روزانه مقطع راهنمايي و متوسطه شهرستان طبس
76
بررسي مقايسه اي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دو زبانه با ساير دانش آموزان در شهر قوچان
77
بررسي مقايسه اي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير داراي اختلال گويايي و بدون اختلال گويايي مقطع ابتدايي مدرسه استثنايي شهرستان گرگان
78
بررسي مقايسه اي پيشرفت تصيلي دانش آموزان دختر مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي از ديدگاه معلمان مقطع راهنمايي شهر گلوگاه در سال تحصيلي 85 - 84
79
بررسي مقايسه اي پيشرفت زبان آموزي در مناطق دوزبانه از نظر داشتن معلمين بومي وغير بومي
80
بررسي مقايسه اي تأثير آستانه ي شنوايي بر روي عملكرد تحصيلي و رفتارهاي مقابله اي كودكان مبتلا به كاهش شنوايي و گروه كنترل-1392
81
بررسي مقايسه اي تأثير اقتصاد دانش بنيان در وابستگي اقتصاد به نفت در كشورهاي صادركننده و واردكننده نفت
82
بررسي مقايسه اي تأثير طلاق وغير طلاق والدين برخصوصيات تمايل به اختلالات رفتاري دانش آموزان18-12سال پسر ودختر مدارس منطقه كوچصفهان.
83
بررسي مقايسه اي تأثير قرار دادن drain در عوارض پس از جراحي دندان عقل نهفته منديبل
84
بررسي مقايسه اي تأثير منطقه آزاد اروند بر توسعه آبادان و خرمشهر
85
بررسي مقايسه اي تاثير آموزش به دو روش ارائه پمفلت و cd آموزشي در مورد نقش ويتامين Dدر سلامتبر آگاهي ،نگرش وعملكرد دانش آموزان دبيرستاني شهر يزد
86
بررسي مقايسه اي تاثير آموزش بهداشت دهان متداول و آموزش بر اساس بوي بد دهان بر شاخص هاي بهداشت دهان دانش آموزان ۹-۱۰ساله شهر يزددرسال ۱۳۹۵-۱۳۹۶
87
بررسي مقايسه اي تاثير آموزش بهداشت دهان متداول و آموزش بر اساس بوي بد دهان بر شاخص هاي بهداشت دهان دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر يزد
88
بررسي مقايسه اي تاثير آموزش بهداشت دهان متداول وآموزش
89
بررسي مقايسه اي تاثير استفاده از كلاه و كيسه ي پلي اتيلن در نوزادان نارس در حال انتقال درون بخشي بر ميزان دماي بدن و اشباع اكسيژن شرياني
90
بررسي مقايسه اي تاثير اكسيژن درماني با كانولاي بيني و ماسك و نچوري، پس از خارج كردن لوله تراشه بر درصد اشباع هموگلوبين باند شده با اكسيژن و گازهاي خون شرياني بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر
91
بررسي مقايسه اي تاثير انجمن NA ودرمانهاي دارويي در ترك معتادان به مواد مخدر(دليجان)
92
بررسي مقايسه اي تاثير بيش اعتمادي مديران بر بيش سرمايه گذاري در دوران تورم بالا و پايين
93
بررسي مقايسه اي تاثير پالس راديوفركوئنسي و تحريك الكتريكي اعصاب از روي پوست در كاهش علائم نوروپاتي ديابتي در اندام تحتاني بيماران مقاوم به درمان هاي دارويي
94
بررسي مقايسه اي تاثير تبليغات بر جذب مشتريان در بانكهاي تجاري در شهر تهران
95
بررسي مقايسه اي تاثير تحصيلات اعضاي انجمن اوليا و مربيان در پيشبرد اهداف آموزشگاههاي دخترانه ناحيه يك شهرستان اهواز در سال تحصيلي 79-80
96
بررسي مقايسه اي تاثير تحصيلات اعضاي انجمن اوليا و مربيان در پيشبرد اهداف آموزشگاههاي دخترانه ناحيه يك شهرستان اهواز در سال تحصيلي 79-80
97
بررسي مقايسه اي تاثير تعدد نقش زنان در تعامل خانوادگي آن ها در بين زنان شاغل و غيرشاغل شهر قم
98
بررسي مقايسه اي تاثير جهاني شدن بر توسعه ي سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در دو دولت خاتمي و احمدي نژاد
99
بررسي مقايسه اي تاثير داستان گويي همراه تصوير و انجام بازي بر يادگيري لغت در حد شناخت بر زبان آموزان ايراني پيش دبستاني
100
بررسي مقايسه اي تاثير درمان تركيبي كلوزاپين و ريسپريدون با كلوزاپين و الكتروشوك در بيماران اسكيزوفرني مقاوم به درمان با كلوزاپين
101
بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزش سخنراني و خودفراگيري(جزوه ) برميزان آگاهي مراقبت از خود بيماران همودياليز مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني منتخب شهر رشت سال 1379
102
بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزشي چند رسانه اي و عملي بر آگاهي و بهداشت دهان بيماران ارتودنسي ثابت مراجعه كننده به كلينيك ويژه دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان-بندرانزلي در سال 1395
103
بررسي مقايسه اي تاثير دوروش آموزش سخنراني و نمايش ويدئوئي بر عملكرد پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه ، در مورد مراقبت ازبيماران داراي لوله تراشه در بيمارستانهاي منتخب شهر رشت سال 1380
104
بررسي مقايسه اي تاثير ديدار سالمندان با خانواده هاي خود در ميزان افسردگي در مراكز شبانه روزي سازمان بهزيستي و سالمندان ساكن در شهر بوشهر و برازجان
105
بررسي مقايسه اي تاثير روش آموزش كودك به كودك و مربي به كودك بر وضعيت تغذيه دانش آموزان ابتدايي شهر رشت در سال 1394
106
بررسي مقايسه اي تاثير روش هاي مختلف درمان لكنت زبان بر مراجعين كلينيك هاي توانبخشي و گفتار درماني شهرستان اهواز
107
بررسي مقايسه اي تاثير روشهاي مختلف تبليغات بر ميزان شركت داوطلبين (دختر) ورود به دانشگاه در موسسات علمي شهرستان اهواز
108
بررسي مقايسه اي تاثير روشهاي مختلف درمان لكنت زبان بر مراجعين كلينيك هاي توانبخشي و گفتاردرماني شهرستان اهواز
109
بررسي مقايسه اي تاثير سه روش هپارينيزاسيون ست همودياليز بر وضعيت انعقادي و كفايت همودياليز در بيماران تحت همودياليز بيمارستان حضرت فاطمه الزهراء ﴿س﴾ مهريز در سال 1392
110
بررسي مقايسه اي تاثير سه روش هپارينيزاسيون ست همودياليز بر وضعيت انعقادي و كفايت همودياليز دربيماران تحت همودياليز بيمارستان حضرت فاطمه الزهراء﴿س﴾ مهريز در سال 1392
111
بررسي مقايسه اي تاثير طب فشاري همراه با فتو تراپي بر ميزان كاهش بيليروبين خون نوزادان مبتلا به زردي فيزيولوژيك بستري در بيمارستانهاي منتخب آموزشي شهر تهران، سال 1379
112
بررسي مقايسه اي تاثير عصاره هاي مختلف گياهي بر رشدوايمني ابزيان
113
بررسي مقايسه اي تاثير عوامل استرس زاي سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان بيمارستانهاي دانشگاه آزاد و بيمارستان هاي تامين اجتماعي مشهد
114
بررسي مقايسه اي تاثير مداخله ارگونوميك و ورزشهاي حين كار در كاهش فراواني شكايات اسكلتي-عضلاني در كارمندان اداري
115
بررسي مقايسه اي تاثير مداخله ارگونوميك و ورزشهاي حين كار در كاهش فراواني شكايات اسكلتي-عضلاني در كارمندان اداري
116
بررسي مقايسه اي تاثير مهارت حل مسئله و افكار نا كار آمد بر ارائه تقاضاي طلاق در زوج هاي متقاضي طلاق شهرستان
117
بررسي مقايسه اي تاثير نانو ذرات نقره بر خصوصيات بيوشيميايي رقم هاي مختلف گياهچه هاي گندم
118
بررسي مقايسه اي تاثير نوع سوبسترا در توليد آنزيم آميلاژ در تخمير غوطه ور
119
بررسي مقايسه اي تاثير ويژگيهاي محصول ماكاروني شركت زر و مك بر تصميم خريد مشتريان آنها
120
بررسي مقايسه اي تاثيرات رفتاري كتب جديدالتاليف فارسي اول ابتدايي با كتاب قديم التاليف بروي دانش آموزان سال اول ابتدايي
121
بررسي مقايسه اي تاثيرات روش هاي تدريسي سنتي و فعال بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر از ديدگاه معلمان آنان
122
بررسي مقايسه اي تاثيرات ورزش هاي تدريسي سنتي و فعال بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر از ديدگاه معلمان آنان
123
بررسي مقايسه اي تاثيركنترل نيازهاي عاطفي در ايجاد اختلافات بين زوجين درشهرستانهاي جويبار وگلوگاه
124
بررسي مقايسه اي تاثيرمورفين وريدي و مورفين استنشاقي در ميزان كاهش درد بيماران رنال كوليك مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد صدوقي و شهيد رهنمون استان يزد -1395
125
بررسي مقايسه اي تحريك تخمك گذاري همراه با نزديكي طبيعي (COH+COITERS) نسبت به تحريك تخمك گذاري نسبت به (COH+IUI) در بيماران نابارور PCOS
126
بررسي مقايسه اي تحريك تخمك گذاري همراه با نزديكي طبيعي (COH+COITERS) نسبت به تحريك تخمك گذاري نسبت به (COH+IUI) در بيماران نابارور PCOS
127
بررسي مقايسه اي تركيبات فرار موجود در گياه ... توسط سه روش استخراجي تقطير با آب، ميكرو استخراج قاز جامد و استخراج بدون حلال به كمك امواج مايكروويو
128
بررسي مقايسه اي تركيبات موجود در برگ سه گونه توت ( توت سفيد، توت سياه و شاه توت)
129
بررسي مقايسه اي ترميم اپي زيوتومي با نخ Chromic دو صفر و Plain دو صفر در خانم هاي پرايمي پار در مزكز آموزشي در ماني زايشگاه الزهرا(س ) رشت
130
بررسي مقايسه اي تشريحي مورفولوژيكي و سيتوژنتيكي برخي از گونه هاي نخود وحشي با ...
131
بررسي مقايسه اي تطابق لبهاي اندوكراونهاي ساخته شده با تكنولوژي CAD/CAM در دو روش قالب گيري ديجيتال و كانونشنال با استفاده از زيركونياي يكپارچه
132
بررسي مقايسه اي تعريف فعل اخلاقي در اخلاق فضيلت گرا و مكاتب روان شناسي
133
بررسي مقايسه اي تغيير موقعيت عمودي دندان هاي قدامي فك بالا بر درك زيبايي لبخند بين دندانپزشكان عمومي و افراد مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي واحد پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
134
بررسي مقايسه اي تغييرات الكتروليتي، هموديناميكي و متابوليكي در دو روش ‏Prone PNL‏ و ‏Complete Supine
135
بررسي مقايسه اي تغييرات زماني و مكاني خشكسالي با تاكيد بر استان يزد
136
بررسي مقايسه اي تغييرات شاخص هاي داپلر در بيماران سيروزي با و بدون واريس مري
137
بررسي مقايسه اي تكيه و آهنگ در گونه ي ابركوهي و فارسي معيار
138
بررسي مقايسه اي تلميح در اشعار حسين منزوي، محمد علي بهمني و قيصر امين پور
139
بررسي مقايسه اي جامعه علوي وجامعه مدني به لحاظ مباني فكري -فلسفي
140
بررسي مقايسه اي جايگاه علوم انساني در برنامه درسي اگزيستنسياليستي و برنامه درسي اسلامي
141
بررسي مقايسه اي جايگاه و نقش سياسي زنان در دوره صفويه و قاجار
142
بررسي مقايسه اي جريان سيال ذهن در رمان هاي خشم و هياهو اثرويليام فاكنر و شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشيري با بكار گيري تكنيك جريان سيال ذهن
143
بررسي مقايسه اي جنبه هاي عاطفي رديف موسيقي ايراني ازنظر اساتيد و دانشجويان و افراد عادي
144
بررسي مقايسه اي جنبه هاي عرفاني تحليل ملاصدرا و هايدگر متأخر از حقيقت وجود
145
بررسي مقايسه اي جهت گيري سياست خارجي امريكا و روسيه در قبال افغانستان از (2000-2016)
146
بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكدههاي ادبيات ودانشكده علوم دانشگاه بيرجند درسال تحصيلي 92-93
147
بررسي مقايسه اي چگونگي فرآوري عناصر باارزش همراه كانسارهاي مس در ايران و جهان
148
بررسي مقايسه اي چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان عضو وعدم عضو در شبكه هاي اجتماعي مجازي
149
بررسي مقايسه اي حافظه كوتاه مدت و بلند مدت در بيماران مبتلا به ديابت شيرين نوع )II( افراد سالم
150
بررسي مقايسه اي حق آموزش به زبان مادري و زبان رسمي در نظام آموزشي كشور در پرتو اسناد حقوق
151
بررسي مقايسه اي خاصيت آنتي باكتريال زايليتول و نعنا بر سه گونه لاكتوباسيل
152
بررسي مقايسه اي خشونت مردان عليه زنان در دو گروه زنان خانه دار و شاغل شهر اردبيل در سال 1389
153
بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل شهر بهشهر
154
بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري وسلطه پذيري در زنان شاغل وغيرشاغل
155
بررسي مقايسه اي خودكارآمدي شيردهي مادران در سنين مختلف مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1397
156
بررسي مقايسه اي خوش بيني در بين زوجين مراجعه كننده به مراكز شبكه بهداشت شهرستان فارسان
157
بررسي مقايسه اي خويشتن پنداري در نوجوانان افسرده و غير افسرده بخش شبانكاره
158
بررسي مقايسه اي داستان بيژن و منيژه ي فردوسي با ويس و رامين اسعد گرگاني
159
بررسي مقايسه اي دانسيتومتري استخوان در راديوگرافي ديجيتال و روش عادي دانسيتومتري در مراجعه كنندگان به كلينيك راديولوژي
160
بررسي مقايسه اي دانسيتومتري استخوان در راديوگرافي ديجيتال و روش عادي دانسيتومتري در مراجعه كنندگان به كلينيك راديولوژي
161
بررسي مقايسه اي دانش آموزان داراي حامي از نظر اجتماعي فرهنگي :پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بدون حامي
162
بررسي مقايسه اي دانش آموزان مدارس عادي و مدارس غير انتفاعي در زمينه پيشرفت تحصيلي و برخي خصوصيات آنان
163
بررسي مقايسه اي دانش پايه علمي دانشجويان مديريت برنامه ريزي دانشگاه پيام نور بجنورد و دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد
164
بررسي مقايسه اي دانه بندي مواد معدني به دو روش پردازش تصوير و آناليز سرندي
165
بررسي مقايسه اي درناژ دوطرفه پلور بادرناژ مدياستن و پلور چپ متعاقب باي پس شريان كرونر
166
بررسي مقايسه اي درناژ دوطرفه پلور بادرناژ مدياستن و پلور چپ متعاقب باي پس شريان كرونر
167
بررسي مقايسه اي دروني وبيروني و كناري غزليات انوري و خاقاني
168
بررسي مقايسه اي دقت بين دوآپكس ياب الكترونيكي Root ZX , Diadentدر شرايط آزمايشگاهي
169
بررسي مقايسه اي دقت تشخيصي اولترا سونوگرافي و اسكن هسته اي در تشخيص آدنوم پاراتيروئيد- مرورنظام مند و متاآناليز
170
بررسي مقايسه اي دقت دو نوع ماده قالبگير ي سيليكون تراكم (speedex ,zermakh)
171
بررسي مقايسه اي دو داروي كلوميفن و تاموكسيفن از نظر وضعيت حاملگي در ‏زنان نابارور مبتلا به عدم تخمك گذاري
172
بررسي مقايسه اي دو روش خطي و هاردي كراس در طراحي شبكه آبرساني
173
بررسي مقايسه اي دو روش لند مارك آناتوميك و سونوگرافي در تعيين محل دقيق وريد ژگولار در بيماران نيازمند كاتتر وريد مركزي مراجعه¬كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 96
174
بررسي مقايسه اي دو رويكرد درماني (درمان اصلي پس از آشنايي مقدماتي و درمان با تاخير سه روزه ) بر ويژگي رفتار منفي كودك هنگام درمتنهاي دندانپزشكي
175
بررسي مقايسه اي دو فضاي شهري قديم و جديد با تاكيد بر اصول روابط اجتماعي درون فضا به منظور ارائه اصول و پيشنهادات براي طراحي مجموعه هاي مشابه بازار تجريش و پاساژ گلستان
176
بررسي مقايسه اي دو گويش كرماني و كوهباني از ديدگاه صرفي و نحوي
177
بررسي مقايسه اي دو موتاژن فيزيكي ( اشعهUV- c) و موتاژن شيميايي (اتيل متان سولفونات EMS) بر روي خصوصيات مورفولوژيكي و فنوتيپي گياه گشنيز
178
بررسي مقايسه اي ديدگاه تيم درماني درباره حضور يكي از اعضاي خانواده بيمار در زمان احيا در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت 94-1393
179
بررسي مقايسه اي ديدگاه دانشجويان و پرسنل پرستاري بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد نقش پرسنل پرستاري در آموزش باليني دانشجويان پرستاري در سال 1384
180
بررسي مقايسه اي ديدگاه يورگن هابرماس و ديويد هلد درباره امكان تحقق دموكراسي جهاني
181
بررسي مقايسه اي ديدگاههاي مشتريان در بهره گيري از شعبه يا نمايندگي در اثر بخشي كانال هاي توزيع در حوزه جغرافيايي گسترده در شركت زنك زيراكس ايران
182
بررسي مقايسه اي ذهنيت فلسفي دبيران متوسطه سه رشته رياضي، تجربي و انساني شهر زاهدان 85 - 1384
183
بررسي مقايسه اي رابطه اضطراب و نااميدي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پنجم ابتدايي شاهرود
184
بررسي مقايسه اي رابطه اميد به زندگي و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان منطقه بازفت
185
بررسي مقايسه اي رابطه بين جو سازماني و پاسخگويي در بيمارستان هاي منتخب دولتي خصوصي وخيريه شهرستان هاي همدان و يزد
186
بررسي مقايسه اي رابطه بين سن ازدواج باكمال گرايي دانشجويان
187
بررسي مقايسه اي رابطه بين عاطفه مثبت-عاطفه منفي و عملكرد مديران گروه هاي آموزشي در دانشگاه اصفهان و دانشگاه كابل
188
بررسي مقايسه اي رابطه بين هوش سازماني و هوش اخلاقي با رهبري تيمي در ميان مديران آموزشي و غير آموزشي دانشگاه هاي دولتي اصفهان
189
بررسي مقايسه اي رابطه رفتار بهداشت دهان با وضعيت سلامت لثه و بهداشت دهان در دانشجويان سال اول و آخر دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 1394-1393
190
بررسي مقايسه اي راديوگرافي پانوراميك و CBCT در تشخيص سپتاي سينوس ماگزيلاري در بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك دندانپزشكي شهر رشت در سال 1397
191
بررسي مقايسه اي راهبرد هاي مقابله بااسترس در بيماران قلبي با افراد سالم
192
بررسي مقايسه اي راهبردهاي حل مسئله و سبك هاي تفكر در مردان زنداني و غير زنداني در شهرستان چناران درسال 1396
193
بررسي مقايسه اي راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق مدرسه متوسطه دخترانه شهداي مهديشهر
194
بررسي مقايسه اي رتبه بندي نسبت هاي مالي به تفكيك صنعت بر اساس رابطه با تغييرات قيمت سهام ،شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
195
بررسي مقايسه اي رتبه بندي نسبت هاي مالي به تفكيك صنعت بر اساس رابطه با تغييرات قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
196
بررسي مقايسه اي رشد و تكامل كودكان پنج ساله با و بدون سابقه كم وزني در موقع تولد
197
بررسي مقايسه اي رشد و تكامل كودكان پنج ساله با و بدون سابقه كم وزني در موقع تولد
198
بررسي مقايسه اي رضايتمندي سكونتي در دو محله مجاور محور وليعصر
199
بررسي مقايسه اي رضايتمندي سكونتي در دو محله مجاور محور وليعصر
200
بررسي مقايسه اي رفتار بهداشتي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان با دبيران شاغل در دبيرستانهاي شهر رشت در خصوص حفظ سلامتي فردي طي سال 1373
201
بررسي مقايسه اي رفتار حرارتي پوششهاي پودري (پلي استرواپوكس /پلي استر)
202
بررسي مقايسه اي رفتار- خواص و ويژگيهاي دي الكتريكي عايقها
203
بررسي مقايسه اي رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي (غيرانتفاعي- دولتي) ...
204
بررسي مقايسه اي رفتارهاي زيست محيطي مسئولانه در بين شهروندان شهرهاي خرم آباد و يزد و عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر آن
205
بررسي مقايسه اي روايات هفت خان رستم رستم وسهراب بيژن ومنيژو هفت خان جهان بخش در شاهنامه كردي با داستانهاي مشابه در شاهنامه فردوسي و طومار نقالي
206
بررسي مقايسه اي روايت شناسي داستان هاي مشترك سندباد نامه با هزار و يك شب و جامع الحكايات
207
بررسي مقايسه اي روحيه علمي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران و پيام نور (سال تحصيلي 89-1388)
208
بررسي مقايسه اي روش مديريت سرمايه گذاري در بورس منطقه اي اصفهان و بورس تهران در زمينه پيش بيني بازار و انتخاب سهام
209
بررسي مقايسه اي روش هاي باليني تخمين وزن جنين با وزن هنگام تولد در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان آموزشي درماني و پژوهشي الزهرا (س) شهر رشت سال 1397
210
بررسي مقايسه اي روش هاي بهبود محاسبه توليد ناخالص داخلي و معرفي شاخص آنتروپي اقتصادي براي تعديل آن
211
بررسي مقايسه اي روش هاي رنگرزي سنتي در منطقه اصفهان مطالعه موردي اصفهان، نائين و كاشان
212
بررسي مقايسه اي روش هاي مبتني بر ژل و Real-time PCR در مطالعه سينتيك دئوكسي ريبوزيم ها
213
بررسي مقايسه اي روش هاي مختلف توليد و احياي آلومينيم
214
بررسي مقايسه اي روش هاي نگهداري آغوز ﴿كلستروم﴾ گاوي به منظور كاهش آلودگي ميكروبي آن
215
بررسي مقايسه اي روشهاي بهنگام كردن مدلهاي ديناميكي
216
بررسي مقايسه اي روشهاي تجربي و عددي در تحليل و طراحي پايه ها در روش اتاق و پايه
217
بررسي مقايسه اي روشهاي موثر در اصلاح ونتيلاسيون مددجويان مبتلا به ضايعات نخاعي
218
بررسي مقايسه اي ريزنشت لبه اي و نفوذ بدنه اي دو ماده ترميم كننده موقت ( زونالين و زوليران ) با استفاده از روش نفوذ رنگ
219
بررسي مقايسه اي ريزنشت لبه اي و نفوذ بدنه اي دو ماده ترميم كننده موقت ( زونالين و زوليران ) با استفاده از روش نفوذ رنگ
220
بررسي مقايسه اي زبان زنانه و مردانه در رمانهاي سال هاي ابري علي اشرف درويشيان و چراغ ها را من خاموش مي كنم زوياپيرزاد
221
بررسي مقايسه اي زبان سياسي انديشه فارابي ونظام زباني جمهوري اسلامي ايران
222
بررسي مقايسه اي زيركونياي مونوليتيك ترميم شده با پرسلن زيركونيايي و كامپوزيت در روكش هاي متكي بر ايمپلنت از نظر استحكام شكست
223
بررسي مقايسه اي ژرم پلاسم بابونه ايران با استفاده از ماركر RAPD، GC و GC-MS
224
بررسي مقايسه اي ساختار كانال ريشه در دندان هاي پرمولر منديبل سمت چپ و راست: مطالعه CBCT در يك جمعيت ايراني
225
بررسي مقايسه اي ساختارقدرت درخانواده بين زنان متاهل شاغل وغيرشاغل (موردشهركرج )
226
بررسي مقايسه اي ساختمان غشاء پلاسمائي در اندامكهاي مختلف
227
بررسي مقايسه اي سازگاري اجتماعي و وضعيت فرهنگي و اجتماعي در عملكرد تحصيلي دانش آموزان سوم علوم تجربي دبيرستانهاي دخترانه (دولتي ،نمونه ،غيرانتفاعي ) شهر برازجان
228
بررسي مقايسه اي سبك در فيلمبرداري دو نسخه از تنگه وحشت
229
بررسي مقايسه اي سبك مديريت و رضايت شغلي كاركنان مراكز و واحدهاي دانشگاه جامع پيام نور استان يزد
230
بررسي مقايسه اي سبك نوشتاري زنان و مردان هنگام نگارش مقالات اجتماعي با تكيه بر واژگان
231
بررسي مقايسه اي سبك هاي شخصيت وحسادت در ترتيب تولد
232
بررسي مقايسه اي سبك هاي مقابله اي در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي و افراد سالم شهرستان رشت در سال 95-1393
233
بررسي مقايسه اي سبك هاي يادگيري و رابطه آن با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان پاي سو متوسطه شهرستان ماكو سال تحصيلي 84-83
234
بررسي مقايسه اي سبك و فرم در ادبيات و فلسفه
235
بررسي مقايسه اي سرمايه اجتماعي در بين بوميان و مهاجران در شهرك رستم آباد شهرستان رودبار در سال 1386
236
بررسي مقايسه اي سرمايه اجتماعي در مناطق حاشينه نشين و غيرحاشيه نشين شهر شيراز
237
بررسي مقايسه اي سطح توسعه يافتگي سلامت شهرستان استان يزد با استفاده ازتكنيك تاكسونومي عددي در سال هاي1392-1388
238
بررسي مقايسه اي سطح سرمي 25-هيدروكســـــي ويتامين D در افراد نرمال و افرادباشكستگي هاي پاتولوژيك مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
239
بررسي مقايسه اي سطح سرمي اينترلوكين 10 در نوزادان نارس با وبدون سندرم ديسترس تنفسي بستري شده در بيمارستان 17 شهريور رشت
240
بررسي مقايسه اي سطح سرمي فاكتور هاي crp-hs وfetuin-a در بيماران ايسكميك قلبي با افراد سالم
241
بررسي مقايسه اي سطح هوش هيجاني بين دانشجويان زن متاهل ومجرد محلات
242
بررسي مقايسه اي سلامت روان در قرآن و روانشناسي
243
بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساكن خانه سالمندان ساكن درمنازل شهرستان قاينات
244
بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن در منزل در شهرهاي تهران وكرج
245
بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساكن خانه سالمندان وسالمندان ساكن در منزل در شهرهاي گرگان وبستك
246
بررسي مقايسه اي سلامت رواني دانش آموزان تك فرزند و غير تك فرزند
247
بررسي مقايسه اي سلامت رواني سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن منزل در شهر قم
248
بررسي مقايسه اي سلامت سازماني در مدارس هوشمند و مدارس عادي
249
بررسي مقايسه اي سلامت عمومي در افراد مطلقه و متأهل در سطح شهرستان شهرضا براساس آزمون GHQ
250
بررسي مقايسه اي سلوك عرفاني از منظر ملاصدرا و آندرهيل (با محوريت كتاب Mysticism)
251
بررسي مقايسه اي سنجش ميزان ارضاء حمايت اجتماعي از ناحيه دوستان و خانواده در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور بهشهر
252
بررسي مقايسه اي سندروم خواب آلودگي با خستگي مزمن در پرستاران نوبت كار و غير نوبت كار و ارتباط آن با رخداد حادثه به روش يادآوري واقعه
253
بررسي مقايسه اي سواد رسانه اي در بين دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران
254
بررسي مقايسه اي سياست خارجي ايران وعربستان در قبال تحولات بحرين(2011-2016)
255
بررسي مقايسه اي سياست خارجي دولت هاي محمود احمدي‌ نژاد و حسن روحاني از منظر تحليل گفتمان
256
بررسي مقايسه اي سياست هاي بهينه سازي مصرف انرژي در حوزه برنامه ريزي كاربري زمين در ايران و انگليس
257
بررسي مقايسه اي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر ويرايش 94 و 2000 و پياده سازي ايزو 9001 ويرايش 2000 در شركت فرش كبير يزد
258
بررسي مقايسه اي شاخص SPI ﴿خشك سالي اقليمي بارش استاندارد﴾ و SSI ﴿رسوب استاندارد﴾ در حوزه هاي با ساختار زمين شناسي و مورفولوژي متفاوت ﴿مطالعه موردي : حوزه هاي كاج و پردنجان﴾
259
بررسي مقايسه اي شاخص هاي آنتي اكسيداني سرم بيماران مبتلا به ديابت نوع دووافراد سالم
260
بررسي مقايسه اي شاخص هاي مورفولوژيكي و آناتوميكي واريته هاي پرمصرف توت در تغذيه كرم ابريشم
261
بررسي مقايسه اي شاخص هاي نوسازي در گروه هاي مختلف تيره طيبي
262
بررسي مقايسه اي شادكامي، در بين زنان خانه دار و شاغل شهرستان سميرم
263
بررسي مقايسه اي شاهنامه وديگر متون منظوم حماسي تا پايان سده ششم هجري بر پايه عنصر دعا ونيايش
264
بررسي مقايسه اي شخصيت كودك در آثار فرهاد حسن زاده و اميرحسين فردي
265
بررسي مقايسه اي شخصيتي در افراد معتاد به كريستال وافراد عادي
266
بررسي مقايسه اي شدت اعتياد به مواد در افراد با و بدون ويژگي شخصيت تيپ Dدر افراد مراجعه كننده به درمانگاه (Methadone maintenance therapy) MMT بيمارستان شفاي رشت در سال 96
267
بررسي مقايسه اي شرايط انجام كار و درد حين جرم گيري و تسطيح سطح ريشه در بيماران مضطرب با يا بدون استفاده از واقعيت هاي مجازي
268
بررسي مقايسه اي شركت دانش آموزان تحت حمايت كميته امام خميني (ره ) راز در فعاليتهاي فرهنگي نسبت به ساير دانش آموزان تحت حمايت با ارتقاء آنها
269
بررسي مقايسه اي شعارهاي دوره مشروطه و انقلاب اسلامي (1978- 1906م ./1357- 1285ش.)
270
بررسي مقايسه اي شغلي در بين مديران و دبيران مقطع متوسطه شهرستان كاشان در سال تحصيلي 90-89
271
بررسي مقايسه اي شوخ طبعي و سلامت رواني در ميان دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه پيام نور سميرم
272
بررسي مقايسه اي شير دهي موفقيت آميز ميان مادران سزارين شده و زايمان طبيعي
273
بررسي مقايسه اي شير دهي موفقيت آميز ميان مادران سزارين شده و زايمان طبيعي
274
بررسي مقايسه اي شيوع اسكوليوز و ارتباط آن با برخي از ويژگي هاي آنتروپومتريك دانش آموزان دختر و پسر شهري و روستايي دبيرستانهاي شهر تولم
275
بررسي مقايسه اي شيوع اضطراب بين دختران و پسران دانشگاه پيام نور ملارد
276
بررسي مقايسه اي شيوع عوامل خطر مرسوم بيماري قلبي عروقي (CVD) در مبتلايان به اسكيزوفرني و اختلال دو قطبي با جمعيت عمومي در استان يزد در سال ۱۳۹۵
277
بررسي مقايسه اي شيوع، علل و پيامدهاي آسيب هاي ورزشي در كوهنوردان
278
بررسي مقايسه اي شيوه هاي ارزشيابي كمي و توصيفي در دانش آموزان پسرابتدايي شهرستان گرگان از ديدگاه معلمان
279
بررسي مقايسه اي شيوه هاي شاگرد پروري امام جعفر﴿ع﴾ با مكتب پوزيتيويسم در چهار مقوله:آراي تربيتي،حقيقت انسان،اهداف تربيتي و برنامه تربيتي
280
بررسي مقايسه اي صنعت برق ايران و جهان
281
بررسي مقايسه اي طراحي 350 و 500 شانه فرش ماشيني
282
بررسي مقايسه اي طرح در آثار سوخت و معرق استاد حاج ميرزا آقا امامي و استاد حسين خوشنويس زاده
283
بررسي مقايسه اي طرح واره هاي ناكارامد مكانيزم جبران و اجتناب در معتادان و غير معتادان
284
بررسي مقايسه اي طرحواره هاي شناختي بين دانشجويان پسر ودختردانشگاه پيام نوردامغان
285
بررسي مقايسه اي طول مدت تهويه مكانيكي با استفاده از ابزار جداسازي برن ﴿ با هدايت پرستار﴾ و روش روتين در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه يكي از مراكز آموزشي و درماني شهر رشت
286
بررسي مقايسه اي ظرفيت جاذبهاي اكسيد مس آمورف بر پايه آلومينا و جاذبهاي ساختار يافته SBA15 بر پايه سيليكا در حذف SO2 از مخلوط گازها
287
بررسي مقايسه اي عزت نفس در دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار مقطع متوسطه (دخترانه ) در شهرستان دير
288
بررسي مقايسه اي عزت نفس وخودپنداره؛افراد بزهكار وعادي
289
بررسي مقايسه اي علائم سكته قلبي در مردان و زنان در بيمارستان خاتم الانبياءگنبد
290
بررسي مقايسه اي علايم دهاني افرادي كه رفلاكس گوارش دارند با افراد سالم
291
بررسي مقايسه اي علايم دهاني دنداني افرادي كه رفلاكس گوارش دارند با افراد سالم
292
بررسي مقايسه اي علل تمايل به سزارين انتخابي در مادران پريمي پار مراجعه كننده به مراكز دولتي و خصوصي شهر يزد در سالهاي 1389-90
293
بررسي مقايسه اي علل تمايل به سزارين انتخابي در مادران پريمي پار مراجعه كننده به مراكز دولتي و خصوصي شهر يزد در سالهاي 1389-90
294
بررسي مقايسه اي عمق كاتتر وريدي مركزي با دو روش استاندارد و Tailordدر اعمال الكتيو و جراحي قلب در بيمارستان دكتر حشمت
295
بررسي مقايسه اي عملكرد بانك مسكن در ارايه خدمات بانكي از ديدگاه مشتريان و كاركنان با استفاده از مدلهاي سروكوال ، سروپرف و سروايمپرف .
296
بررسي مقايسه اي عملكرد بويايي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني با گروه كنترل-بيمارستانشفا و بيمارستان اميراامومنين(ع)
297
بررسي مقايسه اي عملكرد تحصيلي دانش آموزان راهنمايي مدارس (نمونه، غيرانتفاعي، شبانه روزي و عادي) استان فارس در سال تحصيلي 73-72
298
بررسي مقايسه اي عملكرد خانواده هاي داراي دختر نوجوان فراري و خانواده هاي داراي دختر نوجوان عادي.
299
بررسي مقايسه اي عملكرد سيستم هاي مختلف مراقبت وضعيت اجزاي ترمز قطارها
300
بررسي مقايسه اي عملكرد شركت هاي دولتي قبل و بعد از واگذاري در بورس اوراق بهادار تهران
301
بررسي مقايسه اي عملكردهاي معنايي و ويژگي هاي زباني قسمت مقدمه مقالات علمي پژوهشي رشته مهندسي عمران در انگليسي و فارسي
302
بررسي مقايسه اي عوامل ادراكي موثر برقصد تغيير محصول ونام تجاري در چارچوب نواوري
303
بررسي مقايسه اي عوامل استرس زاي در پرستاران بخش هاي مختلف بيمارستان امام خميني گرمسار
304
بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زاي روزمره و راهكارهاي مقابله اي در بيماران سرطاني و افراد سالم
305
بررسي مقايسه اي عوامل توسعه نيافتگي ايران از ديدگاه محمود سريع‎القلم و محمدعلي كاتوزيان
306
بررسي مقايسه اي عوامل خطر در بيماران دچار انفاركتوس ميوكارد زودرس و گروه شاهد
307
بررسي مقايسه اي عوامل شكل دهنده محله در اذهان مردم در شهر جديد و قديم لار
308
بررسي مقايسه اي عوامل فشارزاي رواني اجتماعي ورفتارهاي مواجهه اي بين مردم شمال وجنوب در شهر مشهد
309
بررسي مقايسه اي عياري و شيوه هاي آن در شاهنامه و فيروز شاه نامه
310
بررسي مقايسه اي فام رنگي و ثبات شستشويي سه رنگزاي جفت ،رازيانه و اسپرك بر روي پشم و ابريشم
311
بررسي مقايسه اي فرآيند جدا شدن و فرديت يافت در بين زنان بي سرپرست ( مطلقه و همسر فوت شده ) با زنان عادي ( متاهل ) شهرستان گرگان
312
بررسي مقايسه اي فرآيند هاي نگارش زبان انگليسي در آزمون آيلتس : با استفاده از نظريه زمينه اي
313
بررسي مقايسه اي فراواني ميوفيبروبلاست ها در موكواپيدرموئيد كارسينوما و پلئومورفك ادنوما با ماركر a-smooth muscle actin
314
بررسي مقايسه اي فراواني نسبي عفونت هليكوباكتر پيلوري در مبتلايان به كارسينوم دستگاه تنفسي -گوارشي فوقاني و گروه كنترل
315
بررسي مقايسه اي فرهنگ عامه در شاهنامه برزونامه
316
بررسي مقايسه اي فرهنگ مصرف كننده با توجه به تبليغات جهاني و فرهنگ مصرف از ديدگاه اسلام ونقد ايران اسلامي
317
بررسي مقايسه اي فقر در هشت استان شرق كشور
318
بررسي مقايسه اي فني اقتصادي نيرو گاههاي فتولتائيك خورشيدي و نيرو گاههاي حرارتي با سوخت فسيلي
319
بررسي مقايسه اي كارايي ارزشيابي توصيفي و سنتي در پايه سوم ابتدايي شهرستان كرمانشاه از ديدگاه معلمان و ارائه راهكارهاي بهينه .
320
بررسي مقايسه اي كاركرد تلميح در غزليات سعدي و حسين منزوي
321
بررسي مقايسه اي كتاب هاي عكس جنگ در دوران جنگ و سال هاي پس از آن درايران
322
بررسي مقايسه اي كتابخانه هاي تخصصي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري با استاندارهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران
323
بررسي مقايسه اي كتب زبان انگليسي عمومي تاليف نويسندگان بومي و غير بومي
324
بررسي مقايسه اي كمال گرايي و معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور
325
بررسي مقايسه اي كنش گفتاري "پيشنهاد" در فارسي و انگليسي
326
بررسي مقايسه اي كنش گفتاري فرمان دادن: مطالعه موردي فارسي زبانان، انگليسي زبانان و زبان آموزان ايراني
327
بررسي مقايسه اي كيفي نقشه هاي دستي و كامپيوتري عشايري فارس
328
بررسي مقايسه اي كيفيت خواب، خستگي و عملكرد جنسي در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك با گروه هاي كنترل– بيمارستان اميرالمومنين
329
بررسي مقايسه اي كيفيت خواب، خستگي و عملكرد جنسي در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك قبل و بعد از درمان به رينيت آلرژيك - بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين از دي 1392 لغايت اسفند 1393
330
بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي كاري بين مديران بيمارستان هاي دولتي و خصوصي استان گيلان
331
بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي و ابعاد آن در مناطق شهري و روستايي شهرستان همدان در سال 1390
332
بررسي مقايسه اي گردش اطلاعات مورد نياز استاندارد هاي ايزو 14000 و 18000 در شش بيمارستان شهر كرمان
333
بررسي مقايسه اي ماهيت و آثار علم قاضي در دادرسي مدني و كيفري
334
بررسي مقايسه اي مايع سيتولوژي در بيماران مبتلا به كيست هاي تخمداني و بيوپسي آنها در طي سال هاي 1385 تا 1395 در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
335
بررسي مقايسه اي متابوليك هاي كاتكولامين ها در ادرار كارگران مواجهه يافته با صداي بالاتر وكمتر از استاندارد در يك صنعت نساجي
336
بررسي مقايسه اي متدهاي عمل DCR در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي بابل از سال 1366 تا سال 1378
337
بررسي مقايسه اي متدهاي عمل DCR در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي بابل از سال 1366 تا سال 1378
338
بررسي مقايسه اي متغيرهاي منبع كنترل وعزت نفس در سه گروه معتادين خودمعرف،تصادفي وغيرمعتادين در سطح شهرستان محلات
339
بررسي مقايسه اي مدل بومي با مدل مرتبه-اندازه ﴿زيپف﴾ در تحليل سيستم شهري ايران در سال 1385
340
بررسي مقايسه اي مدل هاي پيش بيني ورشكستگي فيلوسوفو و اسپرينگيت در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
341
بررسي مقايسه اي مدل هاي ميانگين – واريانس و ميانگين – نيم واريانس پرتفو هاي ايجاد شده برمبناي استراتژي هاي P/E ،B/M و EVA/M در بورس اوراق بهادار تهران
342
بررسي مقايسه اي مرمت قالي دستباف با ساير دستبافته ها ﴿گليم﴾ در دوره معاصر
343
بررسي مقايسه اي مسئوليت پذيري اجتماعي بين دانش آموزان پسر دوم و سوم راهنمايي مدارس غير انتفاعي
344
بررسي مقايسه اي مسئوليت پذيري اجتماعي در بين دانش آموزان سال دوم و سوم راهنمايي تحصيلي
345
بررسي مقايسه اي مسوليت پذيري اجتماعي بين دانش آموزان پسر دوم و سوم راهنمايي مدارس غير انتفاعي
346
بررسي مقايسه اي مشاركت سياسي زنان ايران بعد از انقلاب اسلامي ﴿68-1357 و 84-1376﴾
347
بررسي مقايسه اي مشكلات آموزشي دانشجويان رسمي و فراگير دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري
348
بررسي مقايسه اي مشكلات آموزشي دانشجويان رسمي و فراگير دانشگاه پيام نور در استان چهار محال و بختياري
349
بررسي مقايسه اي مضامين سياسي حافظ و فرخي يزدي
350
بررسي مقايسه اي معيار هاي همسرگزيني دانشجويان 18 تا 35 ساله و مجرد ايراني شهرهاي« تهران » و« برلين » و رابطه ي اين معيار ها با سلامت روان ايشان
351
بررسي مقايسه اي معيارهاي ACTION, CRUSADE و MEHRAN در پيش گويي خونريزي بيمارانمبتلا به سندرم حاد كرونري در زمان بستري بيمارستان
352
بررسي مقايسه اي معيارهاي تدريس اثربخش از ديدگاه معلمان دوره ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم شهر بافق و ارائه چارچوب پيشنهادي
353
بررسي مقايسه اي معيارهاي همسرگزيني بين دختران دو گروه سني زير21سال وبالاي 27سال شهرستان رودسر.
354
بررسي مقايسه اي معيشت سالمندان درون سرا و خانه با تاكيد بر كيفيت زندگي
355
بررسي مقايسه اي مفهوم آنارشي از ديدگاه سه سنت واقع گرايي، انقلابيگري و خردگرايي
356
بررسي مقايسه اي مفهوم امنيت در اسلام و ليبراليسم
357
بررسي مقايسه اي مفهوم غرب در آراء احمد فرديد و عبدالكريم سروش و پيامدهاي سياسي و فرهنگي آن
358
بررسي مقايسه اي مقاومت به خوردگي چدن هاي پرآلومينيم با فولادهاي اوستنيتي و با چدن هاي ديگر
359
بررسي مقايسه اي ملاك هاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دختر حوزوي و دانشگاهي
360
بررسي مقايسه اي منبع كنترل (دروني-بيروني)دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد و پيام نور دولت آباد
361
بررسي مقايسه اي منبع كنترل و شيوه هاي مقابله با استرس در سالمندان ساكن منزل و سالمندان ساكن خانه سرا در جنوب شهر تهران
362
بررسي مقايسه اي مهارت نوشتن دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و دانشگاه پيام نور مركز كرمان (آموزش حضوري و آموزش از راه دور)
363
بررسي مقايسه اي مهارت هاي ابراز وجود در دانش آموزان طلاق و عادي شهر قاين
364
بررسي مقايسه اي مهارت هاي فراشناختي بين دانشجويان علوم پايه ،علوم انساني و فني مهندسي دانشگاه پيام نور شهرستان فردوس
365
بررسي مقايسه اي مهارتهاي ارتباطي بر پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان عادي و تيزهوش
366
بررسي مقايسه اي موانع و مشكلات آموزشي دانشجويان استعداد درخشان و دانشجويان عادي دانشگاه اصفهان
367
بررسي مقايسه اي مولفه هاي تربيت شهروندي در قابوس نامه عنصر المعالي و گلستان سعدي
368
بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد دانشجويان سال آخر دبيري دانشكده هاي علوم وابسته به داانشگاه گيلان و دانشجويان سال آخر پرستاري- دانشكده هاي پرستاري و مامايي ئابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان از خودآزمايي پستان سال 1372
369
بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و نگرش مادران باردار در معرض دود سيگار و همسران سيگاريشان در مورد اثرات سيگار در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر اردبيل در سال 1375
370
بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي،نگرش وعملكرد معتادان خودمعرف شهرستان محلات ودليجان در زمينه راههاي انتقال ايدز در سال 91
371
بررسي مقايسه اي ميزان اثربخشي آموزش مديريت زمان و حس شوخ طبعي بر كاهش استرس شغلي و فرسودگي شغلي در دبيران مقطع متوسطه شهرستان دورود
372
بررسي مقايسه اي ميزان اثربخشي هماهنگ سازي امواج مغزي بوسيله اصوات بين آئورال و اصوات ايزوكرونيك بر كاهش اضطراب
373
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب در دانش آموزان بومي وغير بومي مدارس شبانه روزي دامغان
374
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب در دانشجويان نظام آموزش از راه دور و نظام آموزشي سنتي
375
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل وخانه دار در قم سال87
376
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب زنان شاغل و خانه دار در سطح اسلامشهر
377
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي بين افراد معتاد قبل از ترك اعتياد و بعد از ترك اعتياد در استان گلستان و مازندران
378
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان واجد و فاقد يكي از والدين دختر در شهرستان نكا - در سال تحصيلي 84 - 83
379
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
380
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در موسيقي دانها و غير موسيقي دانها در شهرستانهاي گرگان و گنبد كاووس در سال 89-8 8
381
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در ميان كادر پرستاري بيمارستانهاي رواني و غير رواني استان مازندران ﴿شهرستان ساري﴾
382
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي زنان شاغل وخانه دار در شهرستان چالوس.
383
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي مادران كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و مادران كودكان عادي
384
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي نزد والدين كودكان نابينا و نيمه نابينا مقطع ابتدايي شهر اهواز
385
بررسي مقايسه اي ميزان پاسخگويي به جنبه هاي غير پزشكي خدمات از ديدگاه بيماران و مديران سطوح مختلف بر اسا مدل بومي پاسخگويي در سطح بيمارستان هاي منتخب شهر يزد ۱۳۹۴
386
بررسي مقايسه اي ميزان پرخاشگري دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان گرگان
387
بررسي مقايسه اي ميزان پوسيدگي دندان هاي مولر دو طرفه در گروه سني 30-20 سال
388
بررسي مقايسه اي ميزان پوسيدگي دندان هاي مولر دوطرفه در گروه سني30-20سال
389
بررسي مقايسه اي ميزان تنوع و بكارگيري الگوهاي تدريس از نظر معلمان در دروس علوم تجربي و تعليمات اجتماعي پايه هاي سوم ، چهارم و پنجم مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه شهر فولادشهر
390
بررسي مقايسه اي ميزان جذب فسفر معدني بر خاكستر استخوان معمولي واصلاح شده با آهن ومس از محلولهاي آبي
391
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت زنان متاهل اعم ازشاغل وغير شاغل در زندگي
392
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت زنان نتاهل اعم ازشاغل وغيرشاغل درزندگي
393
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت مراجعه كنندگان به "كلنيكهاي ترك اعتياد" و "انجمنهاي تولد دوباره " در شهر يزد در سال 1388
394
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت مندي زناشويي وافسردگي در زنان شاغل خانه دار
395
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت مندي گيرندگان خدمات از مركز مديريت حوادث وفوريت هاي پزشكي شهرهاي بيرجند ويزد در سال 1391
396
بررسي مقايسه اي ميزان رضايتمندي زناشويي در دو گروه مادران وكودكان ناشنوا وعادي
397
بررسي مقايسه اي ميزان ريسك پذيري شركت هاي بين المللي نفتي
398
بررسي مقايسه اي ميزان سازگاري (عاطفي - آموزشي ) دانش آموزان موفق و ناموفق شهرستان بهشهر
399
بررسي مقايسه اي ميزان سلامت رواني در خانواده كودكان عقب مانده ذهني با خانواده كودكان عادي در شهرستان بهشهر
400
بررسي مقايسه اي ميزان سلامت رواني در زنان شاغل خانه دار در آستانه اشرفيه.
401
بررسي مقايسه اي ميزان شايستگي مهارتهاي تدريس اساتيد دانشگاه اصفهان به منظور برنامه ريزي ارتقاء كيفيت آموزش
402
بررسي مقايسه اي ميزان شيوع افسردگي در بين مردان با تحصيلات ليسانس و بالاتر از ليسانس و ديپلم و پائين تر از ديپلم 25 تا 35 ساله در شهر اروميه
403
بررسي مقايسه اي ميزان شيوع عوارض كوتاه مدت جراحي هرني اينگوئينال به روش لاپاراسكوپيك اينتراپريتونئال و روش ليختن اشتاين در بيماران مرد مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد صدوقي و مرتاض و مجيبيان در سال 1390
404
بررسي مقايسه اي ميزان شيوع عوارض كوتاه مدت جراحي هرني اينگوئينال به روش لاپاراسكوپيك اينتراپريتونئال و روش ليختن اشتاين در بيماران مرد مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد صدوقي و مرتاض و مجيبيان در سال 1390
405
بررسي مقايسه اي ميزان فلزات سنگين مس و نيكل در ماهي زمين كن دم نواري در منطقه خليج فارس
406
بررسي مقايسه اي ميزان قدرت تصميم گيري زنان شاغل و غير شاغل در امور خانواده
407
بررسي مقايسه اي ميزان كارآيي معلمان جذب شده از طريق نهضت سوادآموزي با معلمان جذب شده از طريق تربيت معلم مدارس شهرستان گرگان
408
بررسي مقايسه اي ميزان كاربرد عامل هاي تاثير گذار بر كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي اصفهان و شهركرد سال تحصيلي﴿89-88﴾
409
بررسي مقايسه اي ميزان كاربست مولفه هاي برنامه ريزي استراتژيك ......
410
بررسي مقايسه اي ميزان مدارس دولتي و غيرانتفاعي مقطع راهنمايي واجد و فاقد ليسانس مديريت از ديدگاه دبيران زن در شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 1390
411
بررسي مقايسه اي ميزان مربوط بودن سود عملياتي و جريان وجه نقد در تبيين بازده سهام و نقش عدم تقارن اطلاعاتي ﴿شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران ﴾
412
بررسي مقايسه اي ميزان ميكروليكيج حفـرات V Class ترميــم شده با يك نـوع كامپوزيت جديد(V Cl Wetbond Embrace) و يك نوع كامپوزيت معمولي (Opallis)
413
بررسي مقايسه اي نتايج تست هاي تعادلي در سالمندان با و بدون شكستگي هيپ
414
بررسي مقايسه اي نتايج تشخيصي سيتولوژي و بيوپسي افيوژن بدخيم پلور در بيما ران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در بين سالهاي 1392-1383
415
بررسي مقايسه اي نتايج حاصل از بيوپسي ازطريق برونشوسيتولوژي لاواژ برونكوآلوئولار در تشخيص تومورهاي بدخيم ريه
416
بررسي مقايسه اي نتايج حاصل از سپتورينوپلاستي با و بدون تامپون در بيماران جراحي شده مركز آموزشي درماني اميرالمومنين شهر رشت در سال 1394
417
بررسي مقايسه اي نتايج سونوگرافي در تشخيص بيماريهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي با نتيجه عمل جراحي در طي سالهاي 70 لغايت 74 در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
418
بررسي مقايسه اي نتايج عمل جراحي ايزوتروپياي مادرزادي در بيمارستان اميرالمومنين و كلينيك تخصصي رشت از سال 78 لغايت خرداد 81
419
بررسي مقايسه اي نتايج ماموگرافي و سونوگرافي و فروزن سكشن ونمونه هاي دائمي مربوط به ضايعات پستان ارسالي ابتداي سال 1387 لغايت ابتداي سال 1392 در بيمارستان شهيد صدوقي و مرتاض
420
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد پزشكان خانواده ﴾پايش عملكرد﴿در مراكز مجري طرح پزشك خانواده در شهرستانهاي يزد،تفت،خاتم،ابركوه ومهريز در سال 1387
421
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد مديران ارشد از ديدگاه مديران مياني در بيمارستان آموزشي و تامين اجتماعي يزد در سال 86
422
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد مديرانارشد از ديدگاه مديران مياني در بيمارستان آموزشي وتامين اجتماعي يزد در سال1386
423
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد مديرانارشد از ديدگاه مديران مياني در بيمارستان هاي آموزشي وتامين اجتماعي يزد در سال 1386
424
بررسي مقايسه اي نظارت اولياء خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوران متوسطه شهرستان بجنورد
425
بررسي مقايسه اي نظام آموزشي در سه پايتخت عصر صفويان ( تبريز، قزوين و اصفهان )
426
بررسي مقايسه اي نظام ارزيابي اثرات زيست محيطي در ايران، چالشها و راهبردها
427
بررسي مقايسه اي نظام مديريت روستايي قبل و بعد از انقلاب اسلامي مورد مطالعه دهستان گركن جنوبي در شهرستان مباركه
428
بررسي مقايسه اي نظر اساتيد زبان انگليسي بر روي سرفصل هاي علمي دروس نگارش پيشرفته،نامه نگاري،و مقاله نويسي
429
بررسي مقايسه اي نظر پرستاران بيمارستانهاي رواني و عمومي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد اهميت رفتارهاي مراقبتي پرستار
430
بررسي مقايسه اي نظرات اعضاء هيات علمي دانشگاههاي اصفهان و صنعتي اصفهان پيرامون عوامل موثر در كيفيت آموزشي دانشگاه
431
بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پرستاري و دانش آموزان مدارس در مورد حرفه پرستاري و حرفه ايده آل در استان گيلان سال 1373
432
بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پزشكي و پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد مفهوم آموزش بيمار در سال 13374
433
بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پسر و دختر پرستاري در مورد عوامل تنش زاي موجود در حرفه پرستاري در دانشكده هاي پرستاري وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1373
434
بررسي مقايسه اي نظرات مربيان پرستاري و مامايي در مورد شيوه هاي تدريس سخنراني و بحث گروهي در دانشكده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمان بهداشتي و درماني گيلاني در سال 1373
435
بررسي مقايسه اي نقش خانواده و مدرسه بر آگاهي مذهبي دانش آموزان شهرستان گنبدكاووس
436
بررسي مقايسه اي نقش سياست خارجي اوباما و پوتين در حمله به داعش
437
بررسي مقايسه اي نگارش هاي حديثي شيعه و سني (مورد مطالعه: سده هاي نهم و دهم(ه.ق))
438
بررسي مقايسه اي نگارش هاي حديثي شيعه و سني (مورد مطالعه: سده هاي هفتم و هشتم (ه.ق))
439
بررسي مقايسه اي نگرش ايمني بيمار ازديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهيد رهنمون وافشار شهرستان يزد در سال 92
440
بررسي مقايسه اي نگرش دانش آموزان متوسطه شهرستان سميرم به روابط آسيب زاي دختر و پسر
441
بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان سال آخر پزشكي، پرستاري و حقوق دانشگاه هاي علوم پزشكي گيلان و گيلان نسبت به اتانازي در سال 96 -1395
442
بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان سال اول و آخر پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به مرگ و مردن در سال 1374
443
بررسي مقايسه اي نگرش زنان و مردان متخصص شاغل نسبت به مشاركت زنان در پست هاي مديريتي درسازمانهاي دولتي استان لرستان
444
بررسي مقايسه اي نگرش زنان و مردان نسبت به جايگاه زنان در جامعه در شهرستان سميرم
445
بررسي مقايسه اي نگرش مديران و دبيران در مورد عوامل موثر بر ارتقا بهره وري نيروي انساني آموزش و پرورش قم
446
بررسي مقايسه اي نگرش معلمان مدارس ابتدائي ناحيه 2 يزد، به ويژگيهاي مديران
447
بررسي مقايسه اي نگرشي دانشجويان متاهل و مجرد نسبت به ازدواج بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور دولت آباد و دانشگاه آزاد نجف آباد
448
بررسي مقايسه اي هثر داكسي سايكلين 20 ميلي گرمي در درمان بيماران مبتلا به پريودنتيت خفيف به روش SRP
449
بررسي مقايسه اي هساشعر و هايكو
450
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در بيماران اسكيزوفرني و افراد عادي
451
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در دانشجويان دختر داراي پدر و فاقد پدر
452
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در دو تيپ شخصيتي درون گرا وبرون گرا در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور لاهيجان.
453
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در گروههاي مختلف خوني(A،B،AB،O).
454
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در مادران كودكان دلبسته ايمن ومادران كودكان دلبسته ناايمن شهرستان محلات
455
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني مديران مقطع متوسطه ناحيه يك شهرستان ساري با ويژگيهاي جمعيت شناختي آنها در سال 87
456
بررسي مقايسه اي هيجان خواهي و سبك هويت با پنج رگه شخصيت در بين ورزشكاران و غيرورزشكاران شهر سميرم
457
بررسي مقايسه اي و تطبيقي نگرش طلاب و دانشجويان دانشگاه آزادشهر قم نسبت به ازدواج موقت (متعه)
458
بررسي مقايسه اي و شيوانگاري اصطلاحات گفتمان ادبيات داستاني در فارسي و عربي
459
بررسي مقايسه اي واكنش روحانيت در ايران و تركيه در برابر اصلاحات ضد مذهبي رضاشاه وآتاتورك
460
بررسي مقايسه اي وضعيت آموزشي دانشجويان رشته پزشكي بورسيه ورودي 69 با دانشجويان غير بورسيه اي همان گروه
461
بررسي مقايسه اي وضعيت افسردگي نوجوانان پسر(14-18)ساله ورزشكار وغير ورزشكار شهرستان شفت سال 83
462
بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي كه معلمين آنها مامور به تحصيل هستند با دانش آموزاني كه معلمين تمام وقت دارند
463
بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي و سازگاري اجتماعي فرزندان طلاق با فرزندان عادي
464
بررسي مقايسه اي وضعيت تكامل در كودكان 5 ساله با سابقه وزن تولد كمتر از 1500 گرم در سال 94 در استان گيلان
465
بررسي مقايسه اي وضعيت روانشناختي افراد مصروع نسبت به افراد عادي.
466
بررسي مقايسه اي وضعيت روانشناختي دانش آموزان تهران و دماوند در رابطه با متغير آلودگي هوا
467
بررسي مقايسه اي وضعيت زناشويي زنان شاغل و خانه دار شهر بهشهر
468
بررسي مقايسه اي وضعيت شنوايي در مبتلايان به ديابت نوع2 بر اساس كنترل قند خون در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهر رشت
469
بررسي مقايسه اي وضعيت مطلوب وموجود مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان ساري از حيث فضا ، تجهيزات آموزشي ونيروي انساني در سال تحصيلي 1378-1377
470
بررسي مقايسه اي وضعيت موجود و مطلوب فضاهاي آموزشي مدارس متوسطه شهر بهشهر در سال تحصيلي 1381-1380
471
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي زباني شاهنامه فردوسي و ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني
472
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي زيستي ، شناختي و رواني والدين كودكان سندروم داون با كودكان عادي مقطع ابتدايي در استان زنجان
473
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي سبكي داستان"عقرب روي پله هاي راه آهن انديمشك"از حسين مرتضاييان آبكنار و رمان "فصل جواني"از قاسمعلي فراست
474
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شخصيتي دانش اموزان با والدين باسواد وبي سواد
475
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شخصيتي، حالات عاطفي و تعارض زوجين مطلقه و عادي شهر تهران
476
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي فيزيكي ، فيزيولوژيكي و تعيين آستانه تحمل به خشكي در بذر گونه هاي مختلف افراد در ناحيه خزري
477
بررسي مقايسه اي ويژگيهاي رواني-اجتماعي دانش آموزان پسردبيرستاني شهري وعشايري شيراز
478
بررسي مقايسه اي ويژگيهاي شخصيتي پسران نوجوان (18-14 سال) بزهكار و عادي در شهر اصفهان
479
بررسي مقايسه اي يافته هاي باليني و آزمايشگاهي بيماران مصرف كننده مقادير مختلف استامينوفن به قصد خودكشي و بستري شده در بيمارستان رازي در سال هاي 1390 الي 1394
480
بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافي ترانس واژينال با يافته هاي هيستوپاتولوژي آندومتر در بيماران مبتلا به خونريزي غير طبيعي رحمي
481
بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافي ترانس واژينال با يافته هاي هيستوپاتولوژي آندومتر در بيماران مبتلا به خونريزي غير طبيعي رحمي
482
بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافي كالر داپلر وريد پورت در درجات مختلف سيروز دربيماران مبتلا به سيروز كبدي مراجعه كننده به كلينيك سونوگرافي بيمارستان رازي شهر رشت
483
بررسي مقايسه اي يافته هاي كولپوسكپي و بيوپسي سرويكس با پاپ اسمير غيرطبيعي بيماراني كه از خرداد سال 1377 لغايت اذرماه سال 1378 به درمانگاه زنان بيمارستان الزهرا
484
بررسي مقايسه ايي اختلالات شنوايي-تعادلي كودكان مبتلا به ديابت نوع 1باگروه كنترل در مراجعه كنندگان به بيمارستانهاي 17شهريور واميرالمومنين شهرستان رشت
485
بررسي مقايسه ايي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب و افراد سالم در شهر رشت سال 1380
486
بررسي مقايسه ايي ميزان كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ميان دروس علوم انساني و پايه متوسطه با تاكيد بر ارائه راهكارهاي توسعه آن در شهرستان نجف آباد در سال تحصيلي 95-94
487
بررسي مقايسه ايي هوش هيجاني، طرحواره ناسازگار اوليه وسازگاري اجتماعي در نوجوانان داراي گرايش به رفتار پرخطر و عادي در سطح شهر كرمانشاه در سال 1393
488
بررسي مقايسه باورهاي غير منطقي دانشجويان دختر وپسر رشته روان شناسي ودانشجويان دختر وپسر رشته علوم تربيتي
489
بررسي مقايسه برخي شاخص هاي بيمارستاني قبل و بعد از اجراي بسته درماني طرح تحول نظام سلامت در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
490
بررسي مقايسه بين ترتيب تولد وعزت نفس دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي.
491
بررسي مقايسه بين مكانيزم هاي دفاعي در افراد مبتلا به اختلال اضطراب و...
492
بررسي مقايسه بين هوش كلامي،عددي و تجسم فضائي بين دختران و پسران سال سوم راهنمايي
493
بررسي مقايسه بين ويژ گي هاي شخصيتي وسلامت روان در دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
494
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان خوابگاهي با دانش آموزان غيرخوابگاهي
495
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس هاي تك پايه وچند پايه شهرستان كوهرنگ در سال93-92
496
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان داراي معلمان دوره ديده با دانش اموزان داراي معلم نديده
497
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دوره هاي كارشناسي كامپيوتر و كارشناسي ارشد فلسفه اخلاق آموزش از راه دور (سنتي ) با دانشجويان همان مقاطع از طريق آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور مركز تهران
498
بررسي مقايسه پيشرفتهاي تحصيلي دانش اموزان دوره ديده با دانش اموزان دوره نديده در مدارس ابتدايي تربت جام
499
بررسي مقايسه تاثير RhBMP-2 وامدوگين EMD بر ترميم نقابص ايجاد شده درتيبياي خرگوش
500
بررسي مقايسه تاثير آلودگي خون بر تطابق لبه اي و ريز ساختارسطحي MTA و سراميك سرد
501
بررسي مقايسه تاثير تمرينات تعادلي (فرانكل) و تمرينات هوازي (پياده روي) بر بهبود تعادل سالمندان در سراي سالمندان كرمان در سال ۱۳۹۵
502
بررسي مقايسه تاثير لگن آبگرم و كمپرس سرد بر رتانسيون ادراري پس از هموروئيدكتومي
503
بررسي مقايسه تاثير لگن آبگرم و كمپرس سرد بر رو تانسين ادراري پس از هموروئيدكتومي
504
بررسي مقايسه تاثير وضعيت طاق بازو دمر بر ميزان اكسيژناسيون و علائم حياتي نوزادان نارس تحت فشار مثبت مداوم راه هوايي از طريق بيني ﴿N.CPAP﴾ بستري در NICU بيمارستان آموزشي درماني امير المومنين ﴿ع﴾ سمنان.
505
بررسي مقايسه تاثيرروشهاي آموزش همياري وسخنراني بريادگيري درس علوم دانش آموزان پايه دوم راهنمايي مدارس شهرستان ساوه
506
بررسي مقايسه تحليلي سيگنالينگ سيستم هاي پي سي ام منصوبه در ايران
507
بررسي مقايسه تصوير ذهني از جسم خويش در بيماران مبتلا به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه و افراد سالم در مراكز بهداشتي - درماني مشهد سال 1377
508
بررسي مقايسه تطبيقي مضامين و نقوش كاشيكاري مسجد جامع اصفهان و مسجد عليقلي آقا
509
بررسي مقايسه تطبيقي مضامين و نقوش كاشيكاري مسجد كبود تبريز و گنبد سلطانيه زنجان
510
بررسي مقايسه تطبيقي و رتبه بندي عوامل موثر بر گسترش رضايتمندي مشتريان از خدمات بانكداري الكترو نيكي در بانك هاي دولتي .﴿مطالعه موردي :ملي،سپه و انصار ،كار افرين﴾
511
بررسي مقايسه تغييرات بهره وري كل عوامل توليد سيب زميني در ايران
512
بررسي مقايسه خصوصيات نخ هاي رينگ و چرخانه اي در اثر تغييرات كشش در عمل بوبين پيچي
513
بررسي مقايسه خواص ضد ميكروبي كامپوزيتهاي ارتودنسي حاوي ذرات نانوپارتيكل مختلف درزمانهاي مختلف روياسترپتوكوك موتانس
514
بررسي مقايسه خود پنداري در دوگروه دانش آموزان ناشنواي دبيرستاني در مدارس تلفيقي و ويژه در شهرستان رشت.
515
بررسي مقايسه رجز خواني در شاهنامه فردوسي و داراب نامه طرسوسي
516
بررسي مقايسه رشد اجتماعي دانش آموزان پسر پايه اول ابتدائي كه به مهدكودك رفته اند با دانش آموزاني كه به مهدكودك نرفته اند در ناحيه دو شهرستان اهواز
517
بررسي مقايسه رشد اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان فاقد پدر ﴿شاهد﴾با دانش آموزان داراي پدر در دبيرستان هاي سطح اصفهان
518
بررسي مقايسه رضايت از زندگي و رضايت شغلي بين زوجين شاغل شهرستان سميرم
519
بررسي مقايسه رضايت زناشويي بين مرد و زن گروههاي خانواده نارانان
520
بررسي مقايسه رضايت شغلي دربين كارمندان و كارگران مجتمع فولاد مباركه
521
بررسي مقايسه روانشناختي مردان معتاد با مردان عادي شهرستان نجف آباد(سال 1391)
522
بررسي مقايسه روش هاي استخراج سنگهاي تزئيني و نما و امكان بكارگيري تكنيك هاي آتشباري كنترل شده در استخراج اين سنگها
523
بررسي مقايسه روند رشد فيزيكي كودكان صفر تا دوازده ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر شيراز و روستاهاي تابعه
524
بررسي مقايسه ساختار شخصيت رانندگان جوان و ميانسال شهر تهران
525
بررسي مقايسه سبك مديريت مشاركتي در اداره مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي دخترانه شهر بجنورد
526
بررسي مقايسه سبكهاي مديريت وتاثير ان بر ميزان امكان تصميم گيري دبيران
527
بررسي مقايسه سبكهاي مديريتي اقتضايي انسان مدار، سازمان مدار، از ديد دبيران و مديران هنرستانهاي فني و حرفه اي دخترانه شهرستان يزد
528
بررسي مقايسه سطح اضطراب افراد مصرف كننده اكستاسي وافرادي كه از اين قرصها مصرف نمي كنند
529
بررسي مقايسه سطح دانش مهارت و ميزان استفاده از كامپيوتر در گروههاي دانش آموزي و معلمان سال سوم دبيرستان شهرستان فسا
530
بررسي مقايسه سطح سرمي CA-125و) ADAآدنوزين دآميناز) در بيماران مبتلا به سرطان كولون و افراد سالم
531
بررسي مقايسه سطوح قضاوت اخلاقي دربين نوجوانان دختر وپسر
532
بررسي مقايسه سلامت روان بين طلبه هاي خانم ودانشجويان پيام نور
533
بررسي مقايسه سلامت روان دانشجويان رشته تربيت بدني با ساير دانشجويان
534
بررسي مقايسه سلامت رواني بين راننده هاي تاكسي و راننده هاي كاميون شهرستان بابلسر در سال 88
535
بررسي مقايسه سلامت رواني زنان مطلقه و بيوه
536
بررسي مقايسه سلامت رواني و خودكار امدي عمومي سالمندان ساكن در خانه سالمندان با سالمندان ساكن در منزل
537
بررسي مقايسه سلامت عمومي در بيماران مبتلا به بيماري فشار خون ( بالا - پايين ) با افراد عادي شهرستان نكا در سال 1386
538
بررسي مقايسه سواد جهاني معلمان ودانش آموزان مدارس راهنمائي استان مازندران درسال تحصيلي88-1387.
539
بررسي مقايسه شاخصهاي آنتروپومتريك دانش آموزان مقطع ابتدايي و راهنمايي شهرستان رشت بامعيارهاي Statistics Health for Center National)NCHS) در سال 1383
540
بررسي مقايسه شادكامي در افراد متاهل و مجرد 20 تا 30 سال شهرستان بهشهر
541
بررسي مقايسه طرح واره هاي ناسازگاراوليه والدين كودكان عادي وكودكان استثنايي 17-7ساله درشهرستان ساوه
542
بررسي مقايسه عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر سال اول متوسطه منطقه زيركوه
543
بررسي مقايسه فراواني افسردگي در بيماران همودياليزي و پيوند كليه بيمارستان¬هاي رشت، انزلي و لاهيجان در سال 1397
544
بررسي مقايسه كارآيي آموزش نظام جديد ونظام قديم در مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان رودسر
545
بررسي مقايسه كارآيي آموزش نظام جديد ونظام قديم در مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان رودسر
546
بررسي مقايسه كيفيت ارائه خدمات دارويي در داروخانه هاي دولتي و خصوصي شهر يزد
547
بررسي مقايسه كيفيت زندگي و ابعاد آن در زنان مطلقه و غير مطلقه ﴿مطالعه موردي :زنان مطلقه و غير مطلقه شهر ساري ﴾
548
بررسي مقايسه متغيرهاي منبع كنترل وسلامت رواني در جوانان معتاد وسالم شهرستان محلات
549
بررسي مقايسه مديريتي بين طرح واره هاي فرزندان در خانواده هاي داراي سرپرست معتاد و غير معتاد
550
بررسي مقايسه مقدار سديم و پتاسيم و تعييرات تستهاي بيوشيميايي در بيماران ديابتي و غير ديابتي مراجعه كننده به مراكز درماني شهر كرمان
551
بررسي مقايسه مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با افراد غير فرهنگي شهرستان شوش دانيال ﴿ع﴾
552
بررسي مقايسه موفقيت مديراني كه از راهبردهاي پويائي گروهي بهره مي گيرند با مديراني كه مزدگرا هستند در امر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه منطقه 13 تهران
553
بررسي مقايسه ميزان افسردگي در دو گروه معتادان در حال درمان با متادون وبوپروتورفين
554
بررسي مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي رزمي و غير رزمي
555
بررسي مقايسه ميزان پرخاشگري ميان دانش آموزان دختر و پسر در سن بلوغ (مطالعه موردي دانش آموزان آموزشگاه هاي آزاد شهر ساري )
556
بررسي مقايسه ميزان تأثير برنامه‌ي بهبود خواندن كِلي با روش آموزشي چند حسي فرنالد بر عملكرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پايه دوم دبستان شهر اصفهان
557
بررسي مقايسه ميزان تأثير برنامۀ بهبود خواندن كِلي با روش آموزشي بازي‏هاي واجي بر عملكرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پايه دوم دبستان شهر يزد
558
بررسي مقايسه ميزان تاثير جاذبه هاي تبليغات تلويزيوني شركت همراه اول
559
بررسي مقايسه ميزان تحقق اهداف آموزشي در حيطه حركتي بخش درمان ريشه فارغ التحصيلان دوره عمومي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در دو بازه ي زماني
560
بررسي مقايسه ميزان خود پنداري در زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان اصفهان در سال 1387
561
بررسي مقايسه ميزان خودپنداره مردان معتاد و غيرمعتادشهرقم درسال 91-90
562
بررسي مقايسه ميزان سلامت رواني والدين كودكان عادي و كودكان مرزي 7-12 ساله در شهرستان قاين
563
بررسي مقايسه ميزان شادكامي افراد نابينا و عادي در شهرستان جهرم
564
بررسي مقايسه ميزان مطالعات غيردرسي دانش آموزان دخترانه دبيرستانهاي دولتي وغيرانتفاعي شهرستان ساوه چ
565
بررسي مقايسه ميزان موفقيت و ايمني FSH طولاني اثر با داروي Gonal-f در زنان تحت درمان با روش هاي كمك باروري
566
بررسي مقايسه ميزان هيجان خواهي بين نوجوانان عادي و نابينا، كم بينا
567
بررسي مقايسه نتايج FNA حين لاپاراتومي با ننايج پاتولوژي
568
بررسي مقايسه نتايج FNA حين لاپاراتومي پاتولوژي
569
بررسي مقايسه نحوه عملكردپزشكان خانواده ﴿پايش عملكرد﴾ در مراكز مجري طرح پزشك خانواده در شهرستانهاي يزد،تفت،خاتم،ابركوه و مهريز در سال 1387
570
بررسي مقايسه نگرش به خيانت زناشوئي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
571
بررسي مقايسه نگرش بين دانش آموزان متوسطه و دانشجويان نسبت به مسئه حجاب
572
بررسي مقايسه نگرشي دانشجويان دانشگاه پيام نور نسبت به عملكرد اداري، آموزشي وخدمات دانشگاه.
573
بررسي مقايسه نمرات دانش آموزان فني وحرفه اي كه معلمان آنهاIctگذرانده با ساير دانش آموزان
574
بررسي مقايسه نوسانات جمعيت و ميزان آسيب تريپس پياز، Thrips tabaci Lind (Thysanoptia thripida ) روي ۹ ژنوتيپ پياز و پلي كراس آنها در اصفهان
575
بررسي مقايسه هاي تاثير سبك هاي رابطه مدار و وظيفه مدار مديران در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه مدارس راهنمايي تحصيلي شهرستان بهشهر
576
بررسي مقايسه هوش هيجاني با جنسيت در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
577
بررسي مقايسه هوش هيجاني ورزشكاران و غير ورزشكاران بر اساس برخي از ويژگي هاي فردي
578
بررسي مقايسه هوش هيجاني ورزشكاران وافراد عادي
579
بررسي مقايسه هوش هيجاني وسلامت رواني در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان هاي رحيم آباد.
580
بررسي مقايسه و تحليل نتايج حاصل از درزه نگاري در معدن سنگ شماره 1و4 سد سياه بيشه استان مازندران
581
بررسي مقايسه وابستگي به مواد مخدر وو اختلالات رواني _اجتماعي فرزندان افراد وابسته به مواد و عادي شهرستان سيرجان
582
بررسي مقايسه وضعيت رواني تحصيلي دانش آموزان خانواده هاي طلاق و عادي شهرستان فردوس 84-83
583
بررسي مقايسه وضعيت مطالعه بين زنان شاغل و خانه دار شهر
584
بررسي مقايسه وميزان رضايت مندي زناشويي و افسردگي دربين زنان شاغل و همسران آنهاوزنان خانه دار وهمسران آنها
585
بررسي مقايسه ويژگيهاي معلمان موفق از ديد مديران ومعاونان مقطع ابتدايي دخترانه ناحيه 4 مشهد81-82
586
بررسي مقايسه ي تيپ هاي شخصيتي A و B و منبع كنترل در بين افراد عادي و مجرمين مرد در زندان نقنه واقع در شهرستان بروجن
587
بررسي مقايسه ي خواص سايشي فولاد DIN 1/7225 نيترو‍ژن دهي شده به روش توري فعال ﴿ASPN﴾ و روش متداول
588
بررسي مقايسه ي نيرو - خمش سيم هاي نيكل - تيتانيوم با و بدون پوشش همراه بادونوع براكت سراميكي
589
بررسي مقايسه يا تفاوت سلامت رواني دختران و پسران ورزشكار و غير ورزشكار مقطع پنجم ابتدايي ناحيه 4 اهواز در سال 84-85
590
بررسي مقايسه يي تحولات ساختاري ايران 1362-1338
591
بررسي مقايسه‌ اي جهت‌گيري سياست خارجي اوباما و ترامپ (2008-2018)
592
بررسي مقايسه‌اي استعاره‌ي احساسات در زبان‌هاي فارسي، كُردي و گيلكي در چهارچوب شناختي
593
بررسي مقايسه‌اي استعاره‌ي احساسات در زبان‌هاي فارسي، كُردي و گيلكي در چهارچوب شناختي
594
بررسي مقايسه‌اي الگوي گذران اوقات فراغت جوانان و والدين آنها
595
بررسي مقايسه‌اي بين ميزان خوانندگي مقالات پر استناد پژوهشگران ايراني در شبكه‌هاي اجتماعي مندلي و ريسرچ‌گيت و تعداد استنادات آن‌ها در وب‌آوساينس: يك مطالعه آلتمتريكس
596
بررسي مقايسه‌اي تأثير الگوي مبتني بر روش مشاركتي و الگوي آموزش انفرادي بر اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان بهبهان در درس بخوانيم (فارسي)
597
بررسي مقايسه‌اي خلود اهل نار از منظر زمخشري، ابن قيم جوزي و علامه طباطبايي(ره)
598
بررسي مقايسه‌اي دانه‌بندي مواد معدني به دو روش آناليز سرندي و پردازش تصوير
599
بررسي مقايسه‌اي دولت‌هايآقايان هاشمي رفسنجاني (سازندگي) و احمدي‌نژاد (عدالت محور) در زمينه عدالت اجتماعي و رفاه
600
بررسي مقايسه‌اي رويكرد مكتب فايده‌گرايي و مكتب متعاليه (صدرايي) نسبت به سياست
601
بررسي مقايسه‌اي شاخص‌هاي دي‌مورفيك منديبل جهت تشخيص جنسيت با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت در سال 96-95
602
بررسي مقايسه‌اي شاخص‌هاي دي‌مورفيك منديبل جهت تشخيص جنسيت با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت در سال 96-95
603
بررسي مقايسه‌اي علل انحطاط ايرانيان از ديدگاه علي شريعتي و سيد جواد طباطبايي
604
بررسي مقايسه‌اي عوارض پس از عمل جراحي هيستركتومي از راه شكم در دو روش باكاف بسته و باز واژن
605
بررسي مقايسه‌اي عوامل موثر بر ريسك برون‌سپاري مديريت تسهيلات سازمان در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي (مورد مطالعه بيمارستان‌هاي منطقه 6 شهر تهران)
606
بررسي مقايسه‌اي عيب‌يابي در جعبه دنده به كمك تبديل هيلبرت-هانگ و تحليل دقيق موجك
607
بررسي مقايسه‌اي فلاونوئيدهاي برگ3 گونه از جنس مرزه ( Satureja spp. ؛ تيره نعناعيان)؛ رويكرد تاكسونومي آن
608
بررسي مقايسه‌اي قابليت‌هاي بازيابي اطلاعات در نسخه تحت وب نرم‌افزار كتابخانه‌اي پيام با نرم‌افزارهاي آلف و وياگر
609
بررسي مقايسه‌اي مولفه‌هاي آرمان‌گرايي در بوستان سعدي و اسكندرنامه نظامي
610
بررسي مقايسه¬اي تاثير ساليسيليك‌اسيد، سولفات روي و سيليكات پتاسيم روي تخفيف آثار شوري و فعاليت آنتي اكسيداني گندم زراعي رقم چمران
611
بررسي مقايسه¬اي خواص مكانيكي و ريز ساختارآلومنيوم A356 ريخته شده به دو روش ريخته¬گري ماسه¬اي و ريخته¬گري با فشار پايين
612
بررسي مقايسه¬اي فراواني يافته¬هاي سي تي اسكن سر و علائم باليني در سطوح مختلف هوشياري در بيماران با تروماي سر مراجعه¬كننده به اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت
613
بررسي مقايسهﺍﯼ اثربخشي اندانسترون با پرومتازين در درمان بيماران مبتلا به سرگيجه حاد محيطي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا سال 1397-1396
614
بررسي مقايسهاي تاثير آموزش به دو روش پمفلت وپيام كوتاه در خصوص سندرم قبل از قاعدگي به مردان متاهل بر رضايت زناشويي زوجين در شهر يزد سال91
615
بررسي مقايسهاي تجزيه فتو كاتاليستي 4و2-دي كلروفئوكسي استيك اسيد ﴿2،4،ِD)در حضور نانو ذرات Zno/Tio2,Ag/Zno توام با Uvc در محلول هاي آبي
616
بررسي مقايسهاي تطابق لبهاي اندوكراونهاي ساخته شده با تكنولوژي CAD/CAM در دو روش قالب گيري ديجيتال و كانونشنال با استفاده از زيركونياي يكپارچه
617
بررسي مقايسهاي حقوق زنان از ديدگاه مهرانگيز كار و فاطمه مرنيسي
618
بررسي مقايسهاي خواص كنرل كيفي نخ هاي دستريس و ماشين ريس مورد استفاده در فرش دستباف با برخي رنگزاهاي طبيعي
619
بررسي مقايسه‏اي مصرف انرژي تاسيسات سرمايشي و گرمايشي مجموعه آپارتماني
620
بررسي مقايسه‎اي مقاومت به تنش شوري برخي ارقام گياه سورگوم در شرايط كشت درون شيشه‎اي
621
بررسي مقايسهي طول مدت بي دردي پس از عمل در 3 گروه شستشوي محل عمل با سرم فيزيولوژي(دارونما) ، بوپي واكائين و بوپي واكائين همراه با اپي نفرين در اعمال جراحي انتخابي ترميم فتق اينگواينال
622
بررسي مقدار آ،لا توكسين B1دريافتي از طريق جيره غذايي در زنان ساكن درشهر يزد با استفاده از نشانگر بيولوژيكي در سال 1393
623
بررسي مقدار آلودگي به آفلاتوكسينB1در برنجهاي مصرفي شهر يزد
624
بررسي مقدار اندازه متوسط مورفولوژي گرافيت بر روي خواص كامپوزيتهاي آلومينيوم - گراقيت
625
بررسي مقدار برگشت فنري در خمكاري ورق هاي فلزي با سوراخ هاي مستطيلي شكل در محل خم
626
بررسي مقدار بهينه نيروي ورق گيري و مقايسه با آزمايش تجربي در توليد ورق هاي بدنه خودرو
627
بررسي مقدار پتانسيل لوله هاي انتقال نفت تحت حفاظت كاتدي با استفاده از شبيه سازي در نرم افزار COMSOL
628
بررسي مقدار پيمايش جانبي ابزار و تاثير
629
بررسي مقدار پيمايش جانبي ابزار و تاثير آن در زمان و كيفيت
630
بررسي مقدار پيمايش جانبي ابزار و تاثير آن در زمان و كيفيت سطح ماشينكاري
631
بررسي مقدار تبخير بعد از بارش با استفاده از مدل سبال (مطالعه موردي: دشت يزد- اردكان)
632
بررسي مقدار جذب و اثر نانوذرات سولفيد كادميوم بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو گونه اكاليپتوس و ليلكي
633
بررسي مقدار زمينه ژئوشيميايي مس، موليبدن و طلا در محيطهاي ژئوشيميايي زون ماگمايي اروميه - دختر در منطقه آذربايجان
634
بررسي مقدار عناصر نيكل، كروم و كبالت در گياهان سرپنتين نواحي آباده طشك، استان فارس
635
بررسي مقدار فلزات سنگين كادميوم، كروم، مس، سرب و روي در گياهان زراعي پايين دست رودخانه زاينده رود
636
بررسي مقدار كادميم تعدادي از كودهاي فسفاته و قابليت انتقال آن به گياه
637
بررسي مقدار كلسي تونين سرم در بيماران با تروماهاي متعدد و مقايسه آن در افراد بيهوش و هشيار
638
بررسي مقدار نرمال زمان تاخير موج F در عصب تيبيال در افراد 20ساله و بالاتر در كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان پورسينا رشت 1380
639
بررسي مقدار نيكل موجود در گونه هاي Alyssum L. روييده بر خاك هاي سرپنتين و غير سرپنتين نواحي غرب ايران
640
بررسي مقدار هموگلوبين در نوزادان متولد شده در بيمارستان هاي افشار، مادر و زابشگاه بهمن
641
بررسي مقدار هموگلوبين در نوزادان متولد شده در بيمارستانهاي افشار، مادر و زايشگاه بهمن
642
بررسي مقدار ويتامين D در مادران باردار و اثرات متعاقب باليني آن در مراجعه كنندگان به بيمارستان شهيد دكتر رحيمي بيرجند
643
بررسي مقدار ويتامين D در مادران باردار و اثرات متعاقب باليني آن در مراجعه كنندگان به بيمارستان شهيد دكتر رحيمي بيرجند
644
بررسي مقدارسرب وروي درگياهان اطراف معادن ايران كوه
645
بررسي مقدماتي 67 بيمار مبتلا به SLE ساكن استان گيلان از مهر 1374 لغايت تير 1376
646
بررسي مقدماتي احساس رنگي براي نمونه تك رنگ
647
بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي مقياسSTAxI-2 در يك نمونه از بيماران مبتلا
648
بررسي مقدماتي پارازيتوئيدهاي شپشك هاي گياهي درشهركرمانشاه
649
بررسي مقدماتي پايداري شيب و تعيين ضريب ايمني ديواره جنوب غربي مس سونگون
650
بررسي مقدماتي پيرامون ساخت ازمون پيشرفت تحصيلي رياضي پايه چهارم
651
بررسي مقدماتي تاثيرات عكاسي بر نقاشي قرن نوزدهم در اروپا (فرانسه و انگلستان )
652
بررسي مقدماتي تاثيرات عكاسي بر نقاشي قرن نوزدهم در اروپا(فرانسه -انگلستان )
653
بررسي مقدماتي تحليل پينچ و اكسرژي
654
بررسي مقدماتي تداعي معاني رنگ ها براي ايرانيان: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان
655
بررسي مقدماتي جريان پايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني و مولد گردابي
656
بررسي مقدماتي حركات غير كلامي دست و چهره در هيجان هاي غالب" خشم، غم، نفرت، اضطراب، شادي، علاقه، ترس"
657
بررسي مقدماتي حس آميزي در كودكان
658
بررسي مقدماتي در طراحي ليزرهاي حالت جامد كم توان
659
بررسي مقدماتي زمين ريخت شناسي براي سامان دهي رودخانه كارون به منظور كشتيراني ( از شوشتر تا بند قير )
660
بررسي مقدماتي سيستم حمل و نقل بوكسيت معدن لگه ترا
661
بررسي مقدماتي فرآوري سنگ آهن پلاسري سنگان به روش مقدماتي
662
بررسي مقدماتي و امكان سنجي فرآوري منگنز رباط كريم
663
بررسي مقررات كيفري جرايم و مجازاتها در تورات
664
بررسي مقرنس كاري ايوان غربي مسجد جامع ساوه و ارايه طرح مرمت آن
665
بررسي مقطع كنترل و پرش هيدروليكي در تنداب يا مقاطع مستطيلي و مثلثي روي شيب هاي متفاوت Study of the Control Section and the Hydraulic Jump of Chutes with Rectangular and Triangular Sections on Different Slopes
666
بررسي مقليسه هوش هاي هيجاني اخلاقي و معنوي مديران مدارس شهرستان فارسان
667
بررسي مقوله ي پيشرفت در انديشه ي آيت الله خامنه اي
668
بررسي مقوله ي جنگ در پس زمينه ي فيلم هاي غير جنگي ايران پس از پايان جنگ تحميلي
669
بررسي مقوله ي جنگ در پس زمينه ي فيلم هاي غير جنگي ايران پس از پايان جنگ تحميلي
670
بررسي مقوله ي سنت و تجدد در انديشه ي رضا داوري اردكاني
671
بررسي مقياس نگرش عشق در دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
672
بررسي مقياس هاي نگرش دانشجويان بركاربرد اينترنت دردانشگاههاي اصفهان وعلوم پزشكي برحسب مؤلفه هاي دمو گرافيك
673
بررسي مك دونالدي شدن كتابخانه هاي دانشگاهي از ديدگاه كتابداران و مديران كتابخانه هاي دانشگاهي شهر كرمانشاه
674
بررسي مكاتب كينزين هاكلاسيكها ونئوكلاسيكها
675
بررسي مكافات عمل در دفتر اول و دوم مثنوي معنوي
676
بررسي مكان روايت
677
بررسي مكان روايت
678
بررسي مكان سيستم راهگاهي در سلامت قطعات ريخته گري توپر lost foam
679
بررسي مكان شوك حاصل از انفجار در زمان هاي نسبتا بالا
680
بررسي مكان يابي مراكز بهداشتي درماني و ميزان انطباق آن با با پيش بيني طرح تفضيلي شهر مشهد﴿نمونه موردي:منطقه يك شهرداري مشهد﴾
681
بررسي مكان يابي مراكز بهداشتي درماني و ميزان انطباق آن با پيش بيني طرح تفضيلي شهر مشهد ﴿نمونه موردي:منطقه يك شهرداري مشهد﴾
682
بررسي مكان يابي مراكز بهداشتي،درماني و ميزان انطباق آن با پيش بيني طرح تفضيلي شهر مشهد(نمونه موردي:منطقه 1 شهرداري مشهد)
683
بررسي مكان¬شناسي دانسيته الكتروني برهم¬كنش¬هاي يونهاي هاليد و پيوند¬هاي C-Hمجموعه¬اي از آلكانهاي حلقوي
684
بررسي مكاني استعداد طوفان خيزي مناطق جنوب شرقي ايران با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS
685
بررسي مكاني و زماني روگذرهاي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي:شهر ساري)
686
بررسي مكانيابي پسماند شهري سيرجان
687
بررسي مكانيزم آسيب عصبي بيماري ام.اس با مدل سازي تاثير تخريب ميلين بر انتشار سيگنال عصبي
688
بررسي مكانيزم اپال شدن و خواص فيزيكي و شيميايي شيشه‌هاي بر پايه ZnO-B2O3-SiO2
689
بررسي مكانيزم احياء سنگ آهن
690
بررسي مكانيزم استحاله آستنيت به مارتنزيت ناشي از اعمال تنشر و كرنش در فولاد با ساختار آستنيت نا پايدار
691
بررسي مكانيزم افزايش عمق نفوذ وكامپوزيتسازي درفرآيندFB-TIG در آلياژ 5083آلومينيوم
692
بررسي مكانيزم انتقال الكترون واكنش تتراتيوموليبدات با بنزيل كلريد و بنزيل آزيد به روش ولتامتري چرخه اي
693
بررسي مكانيزم انتقال بار بستر در پايين دست تونل چشمه لنگان
694
بررسي مكانيزم انتقال بار قائم در خطوط ريلي با بالاست آهكي و بالاست سرباره اي
695
بررسي مكانيزم انتقال بار و توزيع نيروهاي داخلي شاتكريت در تونل
696
بررسي مكانيزم انتقال پولي دراقتصاد ايران درشرايط نااطميناني نرخ ارز
697
بررسي مكانيزم انتقال جرم از طريق نفوذ مولكولي در طي تزريق گاز امتزاج پذير به مخازن نفتي تحت فشار بالا
698
بررسي مكانيزم انتقال جرم در فرايند تقطير غشائي
699
بررسي مكانيزم انتقال حرارت در بافت هاي زنده مدلسازي انتقال حرارت در مري انسان
700
بررسي مكانيزم بيماري ام. اس با استفاده از مدلسازي الكتريكي هدايت آكسوني
701
بررسي مكانيزم پارگي در نخ هاي ريسيده سولو، سايرو و تجمعي
702
بررسي مكانيزم تخريب پلي وينيل كلرايد پلاستيسايزشده در برابر پرتو گاما و اثرات اين پرتو بر ساختمان و خواص اين پليمر
703
بررسي مكانيزم تخريب ساختمانهاي بلند به روش عددي
704
بررسي مكانيزم تخريب سطحي و شيميايي الياف ابريشم با مواد شيميايي راديكال ساز
705
بررسي مكانيزم تخريب و مورفولوژي داربست نانو كامپوزيتي پلي ﴿هيدروكسي بوتيرات﴾/ نانو هيدروكسي آپاتيت ﴿PHB/nHA ﴾مورد استفاده در مهندسي بافت
706
بررسي مكانيزم تشكل تركيب بين فلزي Ni3Al طي فرآيند سنتز احتراقي
707
بررسي مكانيزم تشكيل MoSi2 در حضور آلومينيوم طي فرايند سنتز احتراقي
708
بررسي مكانيزم تشكيل MoSi2 در حضور مس طي فرايند سنتز احتراقي
709
بررسي مكانيزم تشكيل تركيب بين فلزي TiAl با استفاده از كوپل فرايندهاي سنتز احتراقي و فعالسازي مكانيكي- حرارتي
710
بررسي مكانيزم تشكيل كاربيد تنگستن ﴿WC) نانو ساختار، از طريق عمليات مكانوشيميايي روي مخلوطC9Al ،WO3
711
بررسي مكانيزم تشكيل نانو كامپوزيت ﴿ Ti6Al4V/(Ti-B و ارزيابي رفتار سايشي آن
712
بررسي مكانيزم تشكيل نانو كامپوزيت ﴿Al(Al3V-Al2O3 و ارزيابي خواص آن
713
بررسي مكانيزم تشكيل و استحاله فازي در سنتز پودر نانو آلومينا،نانو زيركونيا و نانوكامپوزيت Al2O3-ZrO2 به روش مكانوشيميايي
714
بررسي مكانيزم توليد اولفين از دي اولفين
715
بررسي مكانيزم توليد منسوجات پرزدار در سيستم بافندگي حلقوي
716
بررسي مكانيزم جذب مواد هيدروكربني سنگين روي سطوح محيط¬هاي متخلخل (سازند) اطراف چاه و تأثير آن بر آسيب سازند
717
بررسي مكانيزم چرخ خياطي
718
بررسي مكانيزم حركت گسل بم ﴿در زلزله بم﴾ با استفاده از روشهاي عددي
719
بررسي مكانيزم حركتي مذاب فلز در مرحله تزريق آهسته در ريخته گري تحت فشار
720
بررسي مكانيزم حفاري و نفوذ در سنگ براساس آزمايشات آزمايشگاهي
721
بررسي مكانيزم خوردگي مواد نسوز با سرباره كوره TBRCتوليد سرب
722
بررسي مكانيزم رشد لايه سفيد و نفوذي در فرآيند نيتروژن دهي پلاسمايي فولاد ابزار گرم كار
723
بررسي مكانيزم روشهاي كنترل توان مصرفي سيستم هاي گرمايشي و خنك كننده
724
بررسي مكانيزم ژلاسيون القايي در زمينهي جرمهاي ريختني آلومينايي حاوي باندهاي كلوئيدي سيليسي و آلومينايي
725
بررسي مكانيزم سايش مته هاي حفاري در سنگ
726
بررسي مكانيزم سايش نخ در حين عمليات بافندگي
727
بررسي مكانيزم سايش و ميزان مصرف ابزار برشي دستگاه حفار تمام مقطع فشار تعادلي زمين (EPB)
728
بررسي مكانيزم سنتز احتراقي 3 O 2 Al + TiC در سيستم C – Al – 2 TiO به روش فعال سازي مكانيكي و آناليز حرارتي
729
بررسي مكانيزم سنتز احتراقي O3 2 Al + TiC در سيستم C – Al – 2 TiO به روش فعال سازي مكانيكي و آناليز حرارتي
730
بررسي مكانيزم سنتز احتراقي تركيبات بين فلزي آلومينايد تيتانيوم با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
731
بررسي مكانيزم سوختن گاز طبيعي با هوا و اكسيژن خالص
732
بررسي مكانيزم شروع واكنش در سنتز احتراقي تيتانيوم دي برايد
733
بررسي مكانيزم عملكرد، رفتار الكتروشيميايي و مقاومت الكتريكي پوشش هاي پايه نيكل- موليبدن بر روي فولاد زنگ نزن به روش رسوب دهي الكتريكي به منظور استفاده در صفحات دو قطبي پيل سوختي پليمري
734
بررسي مكانيزم فرايند سينترينگ ذرات تك كريستال فلزي به روش SPS با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
735
بررسي مكانيزم فلوتاسيون نرمه هاي فسفات با استفاده از نانوحباب
736
بررسي مكانيزم كارگرم و بهبود استحكام تسليم يك سوپرآلياژ Co-Al-W با استفاده از عمليات ترمومكانيكي و حرارتي
737
بررسي مكانيزم كارواش اتوماتيك
738
بررسي مكانيزم كندگي سنگ هاي ادراري با ليزر پالسيNd:YAG در محيط هوا و PBS
739
بررسي مكانيزم لايه نشاني پالسي كامپوزيت نيكل/ نانو الماس و رفتار خوردگي آن
740
بررسي مكانيزم ماشين آلات خط ريسندگي پشمي و فاستوني و برنامه ريزي نگهداري و تعميرات ماشين آلات
741
بررسي مكانيزم مرتبط با بايندينگ ويژگي هاي بينايي با استفاده از سيگنال هاي الكترواسفالوگرام
742
بررسي مكانيزم نفوذ يون ليتيم در حجم، سطح و با پوشش V2O5 براي كاتد LiNi0.5Mn1.5O4 با استفاده از روش¬هاي شبيه¬سازي رايانه¬اي و اندازه-گيري جريان اكسيداسيون
743
بررسي مكانيزم هاي آسيب ناشي از اصطكاك با استفاده از روش پخش آوائي با هدف بكارگيري آن در فرآيند كشش عميق ورق فلزي
744
بررسي مكانيزم هاي انتقال حرارت درنانوسيالات
745
بررسي مكانيزم هاي انتقال قدرت ماشين هاي هيبريدي
746
بررسي مكانيزم هاي ايجاد آسيب سازند، در فرآيندهاي ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوني
747
بررسي مكانيزم هاي بهينه ي سنگ زني پوشش هاي HVOF سرمت WC-Co-Cr و تجزيه و تحليل تاثير سنگ زني بر استحكام چسبندگي و وي‍ژگي هاي سطحي پوشش
748
بررسي مكانيزم هاي تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم
749
بررسي مكانيزم هاي تزريق گاز دي اكسيد كربن به منظور ازياد برداشت نفت و ارزيابي عوامل موثر در بهبود ضريب بهره وري
750
بررسي مكانيزم هاي جذب آلودگي آب توسط نانو لوله هاي كربني
751
بررسي مكانيزم هاي جذب انرژي در لوله هاي كامپوزيتي تحت بار ضربه اي محوري
752
بررسي مكانيزم هاي خرابي در كامپوزيت‌هاي شيشه/ اپوكسي در مودهاي تركيبي I و II با استفاده از روش غيرمخرب اكوستيك اميشن
753
بررسي مكانيزم هاي دفاعي روي بيماران سرطاني
754
بررسي مكانيزم هاي دفاعي روي بيماران سرطاني /
755
بررسي مكانيزم هاي ماشين و روش توليد گيپور و توليد چند نمونه
756
بررسي مكانيزم هاي نفوذ و جذب سطحي در بهبود عملكرد مصاح ساختماني
757
بررسي مكانيزم هسته گذاري و سينتيك پليمريزاسيون امولسيوني
758
بررسي مكانيزم و سينتيك اكسيداسيون آلياژ Ti-6Al-4V تحت شرايط حرارت دهي غير هم دما
759
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم و ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ تشكيل تركيبات تيتانيم - آلومينايد
760
بررسي مكانيزم و قابليت هاي بافت ماشين دستكش بافي شيما
761
بررسي مكانيزم واكنش بين تري فنيل فسفيت و دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور 4 و6-دي متيل 2-مركاپتو پيريميدين با استفاده از نظريه تابعي چگالي
762
بررسي مكانيزم‌هاي خرابي خستگي وصله‌ و ورق در نمونه آلومينيومي ترك‌دار ترميم‌شده با كامپوزيت‌هاي اليافي به‌ وسيله روش آكوستيك‌ اميشن
763
بررسي مكانيزم‌هاي خرابي ورق آلومينيومي ترك‌دار ترميم‌شده با كامپوزيت‌هاي اليافي بوسيله روش آكوستيك اميشن
764
بررسي مكانيزمهاي انتقال مواد و طراحي يك نمونه
765
بررسي مكانيزمهاي حركتي جرثقيل برجي و طراحي برخي ساختارهاي مكانيكي آنها براي مدل potam 427
766
بررسي مكانيزمهاي ژاكارد ماشينهاي گرد باف
767
بررسي مكانيزيم تشكيل تخلخل هاي ميكروسكوپي در آلياژهاي AL- SI بهسازي شده با استرانسيم
768
بررسي مكانيسم اثر پيام رساني گرلين درون‌زا بر مرحله تثبيت حافظه
769
بررسي مكانيسم ازدياد برداشت از مخازن نفتي شكافدار با تاكيد بر مكانيسم آشام
770
بررسي مكانيسم اكسيدازي، توليد نانونقره در اسپور باسيلوسها و تهيه ميكروكپسول هاي حاوي نانومنفذ به عنوان حامل پروتئين كايمريك و دارو
771
بررسي مكانيسم انتقال بحران مالي سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران
772
بررسي مكانيسم انتقال پروتون در 2- مركاپتو بنزوتيازول و- مركاپتو بنزواكسازول در فاز گازي و محلول و برهمكنش اين تركيبات با فلز مس
773
بررسي مكانيسم انتقال پروتون در تيازوليدين -2-تيونها و اكسازوليدين - 2- تيونها در فاز گازي، از طريق مولكولهاي آب و تشكيل ديمر
774
بررسي مكانيسم انتقال پروتون و فرايند توتومريزاسيون در 6-آزا اوراسيل در فاز گازي و در حضور مولكولهاي حلال: يك مطالعه نظري
775
بررسي مكانيسم انتقال پروتون و فرايند توتومريزاسيون درباربيتوريك اسيد و در حضور مولكولهاي حلال :يك مطالعه نظري
776
بررسي مكانيسم انتقال پولي در اقتصاد ايران در شرايط نا اطميناني تورم
777
بررسي مكانيسم ايجاد آپيتوز توسط عصاره گياه آگروستما گيتاگو بر روي رده سلولي آدنوكار سينوماي معده انسان ﴿AGS﴾
778
بررسي مكانيسم تجزيه گاز كنار كاتاليست به روش شبيه سازي مولكولي
779
بررسي مكانيسم تخريب شوره در اشياء سفالين
780
بررسي مكانيسم تخريب شوره در اشياء سفالين
781
بررسي مكانيسم تشكيل استئارات كبالت II در فاز جامد از داده هاي سينتيكي ، مرتبه واكنش ، ثابت سرعت واكنش ( K) و بررسي نتايج با نظيه هاي موجود
782
بررسي مكانيسم تشكيل استئارات منيزيم در فاز جامد از داده هاي سينتيكي ،مرتبه واكنش،ثابت سرعت واكنش ( K )و بررسي نتايج تجربي با نظريه هاي موجود
783
بررسي مكانيسم تشكيل رسوب آسفالتن و اثر افزودني ها در تشكيل آن
784
بررسي مكانيسم جبران در افراد با الگوي صورتي زاويه باز و (angle-High)
785
بررسي مكانيسم جبران در افراد با الگوي صورتي زاويه باز و (angle-High)
786
بررسي مكانيسم جذب مواد رنگزا ازپساب به صورت سيستم هاي چند جزئي توسط جاذب هاي زيستي استخراج شده از شفيره ابريشم
787
بررسي مكانيسم حركت يون هاي كلريد در بتن خودتراكم حاوي تركيب چند ماده افزودني معدني
788
بررسي مكانيسم دفاعي بادام به تنش سرمازدگي و تفاوت آن در ژنوتيپ هاي مختلف
789
بررسي مكانيسم رهايش كنترل شده تموزولوميد از نانوالياف PCL-PU
790
بررسي مكانيسم ضد دردي داروي نورترپتيلين در موش سوري
791
بررسي مكانيسم عملكرد پوشش غني از روي بر پايه ي اتيل سيليكات در محيط خورنده تحت تاثير اعمال غلظت هاي حجمي متفاوت پودر روي
792
بررسي مكانيسم مولكولي مسير سيگنالينگAMPKدر حضور كوركومين و اسيد چرب امگا3در محيط كشت سلول عضلاني ردهC2C12
793
بررسي مكانيسم نفوذ طي تزريق امتزاجي در مخازن شكافدار
794
بررسي مكانيسم هاي آپوپتوزيس توسط شيگاتوكسين و نقش هريك از زيرواحدهاي آن در مكانيسم آپوپتوزيس
795
بررسي مكانيسم هاي آپوپتوزيس توسط شيگاتوكسين ونقش هريك از زيرواحدهاي آن در مكانيسم آپوپتوزيس
796
بررسي مكانيسم هاي اندوسيتوزي براي دارورساني هدفمند
797
بررسي مكانيسم هاي دفاعي در بين بزهكاران شهرستان گرگان در سال 1392
798
بررسي مكانيسم و اثرات استخلاف در واكنش بين تري فنيل فسفين و دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور آمين هاي آروماتيك مختلف با استفاده از نظريه تابعي چگالي
799
بررسي مكانيسم واكنش بين ايزوكينولين و دي متيل استيلن دي كربوكسيلات درحضورNH- اسيد2- متيل ايندول: يك مطالعه نظري
800
بررسي مكانيسم واكنش پذيري و فضا گزيني الكل ها بر روي اكسيد هاي آلومينا، زير كونيا و مخلوط آن ها با استفاده از روش هاي تجربي و شيمي كوانتومي و مطالعات SEM،XRDو BET ساختار
801
بررسي مكانيسم واكنش چند جزيي بين ايزوسيانيدهاو دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور 2-ايمينو-1,3-تيوزوليدين-4-ان: يك مطالعه نظري
802
بررسي مكانيسم واكنش حلقه زايي ﴿1+4﴾ بين آلكيل ايزو سيانيدها و 3 بنزيليدن 2و 4 پنتان دي اون: يك مطالعه نظري
803
بررسي مكانيسم واكنش هاي حذف گاز سمي CO، بر روي سطح نانو لايه ي C3N و مشابهات آن به روش محاسبات مكانيك كوانتومي
804
بررسي مكانيسم‌هاي افزايش انتقال حرارت در برج‌هاي خنك كننده ي خشك
805
بررسي مكانيسمهاي توليد NOx
806
بررسي مكانيك آماري شكست كاشي
807
بررسي مكانيك شكست مخلوط‌هاي آسفالتي بازيافتي تحت اثر مد‌هاي تركيبي كششي و برشي
808
بررسي مكانيك شكست مواد ارتوتروپيك (چوب) در شرايط تاثير متقابل ميكرو تركها با ماكرو تركها
809
بررسي مكانيك كوانتومي برهم كنش هاي بين زنجيره اي در ديمرهاي مزدوج آلي كاربردي در كامپوزيت ها
810
بررسي مكانيك كوانتومي برهم¬كنش¬هاي بين زنجيره¬اي در ديمرهاي مزدوج آلي كاربردي در كامپوزيت¬ها
811
بررسي مكانيك كوانتومي منتخب ساختار كلي مكانيك موجي
812
بررسي مكانيك و پايداري اكستروژن چند لايه اي
813
بررسي مكانيكي و بيومكانيكي ميل استخوان در يك استخوان دراز و جايگزيني يك ميل استخوان جديد
814
بررسي مكانيكي و سيالاتي سيستم استارتر يك موتورتوربين گاز هوايي
815
بررسي مكانيكي-حرارتي و تجربي - عددي فرايند ماشينكاري پيوسته به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
816
بررسي مكتب اصفهان در نگاره هاي كاخ چهلستون
817
بررسي مكتب پوسترسازي ژاپن
818
بررسي مكتب سوئيس
819
بررسي مكتب فقهي اصفهان در عصر صفوي و قاجار
820
بررسي مكتب فكري و سبكي كمال الدين خجندي براساس غزليّات او
821
بررسي مكتب واسوخت در غزليات جامي
822
بررسي مكمل هاي تركيبي در كاهش اسيدوز و عملكرد دامهاي پرواري و گاوهاي شيري
823
بررسي مكيزان رفت و آمدهاي خانوادگي مردم شهرستان رامسر.
824
بررسي ملات هاي بكار برده شده در ذيقورات چغازنبيل ، بهينه سازي و ساخت ملات حفاظتي
825
بررسي ملات هاي بكاربرده شده در ذيقورات چغازنبيل ، بهنيه سازي و ساخت ملات حفاظتي
826
بررسي ملاحضات طراحي سيملاتور كنترل وضعيت ماهواره
827
بررسي ملاحظات سوانح طبيعي ( زلزله ) در طرح توسعه شهري تهران جهت تحقيق توسعه پايدار شهري
828
بررسي ملاحظات طراحي و تدوين مدل رياضي پيچه ي هلمهولتز جهت تست گشتاور دهنده مغناطيسي
829
بررسي ملاحظات طراحي واحدهاي تماس كلر
830
بررسي ملاحظات مهندسي و اقتصادي در صنعت حمل و نقل گاز طبيعي مايع (LNG)در ايران و امكان سنجي بومي سازي ساخت شناور حامل LNG
831
بررسي ملاس تعدادي از كارخانجات قند ايران از نظر ميكروالمنت هاي فلزي در ارتباط با خوردگي دستگاههاي شربت
832
بررسي ملاقات باسيستم هاي بهداشتي -درماني در اقدام كنندگان به خودكشي مراجعه كننده به بخش فوريت هاي بيمارستان رازي رشت در سال 1380
833
بررسي ملاك حبس در فقه اماميه و حقوق ايران
834
بررسي ملاك شكست هوك و براون براي سنگهاي آهكي
835
بررسي ملاك هاي ازدواج و خوشبختي در بين زوجين شهرستان دامغان
836
بررسي ملاك هاي ازدواج و خوشبختي در بين زوجين شهرستان دامغان
837
بررسي ملاك هاي انتخاب دوست همجنس در دختران دبيرستاني منطقه 10 تهران
838
بررسي ملاك هاي انتخاب همسر
839
بررسي ملاك هاي همسر گزيني در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
840
بررسي ملاك و معيارهاي ازدواج دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز در سال 1383
841
بررسي ملاكها و معيارهاي اختصاصي ازدواج
842
بررسي ملاكهاي ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد
843
بررسي ملاكهاي انتخاب دوست در پسران دبيرستاني
844
بررسي ملاكهاي انتخاب مديران مدارس راهنمايي دخترانه از ديدگاه دبيران شهر قوچان
845
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر در بين دانشجويان پيام نور اردل در سال تحصيلي 91-90
846
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دانشگاه يزد
847
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي 90-91
848
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر ورابطه آن با ازدواج موفق.
849
بررسي ملاكهاي دانشجويان دانشگاه يزد براي انتخابات رياست جمهوري دوره هشتم در سال 1380
850
بررسي ملكولي ايزوله هاي قارچ Fusarium oxysporum با استفاده از الگوي پروتئيني و پلي مورفيسم DNA
851
بررسي ملكولي تكثير ژني در كانسر تخمدان
852
بررسي ممنوعيت قاچاق انسان در اسناد بين المللي
853
بررسي مميزهاي عدد درگروه حرف تعريف كردي كلهري براساس برنامه كمينه گرا
854
بررسي منابع آب دشت كنگاور و نقش آن در توسعه كشاورزي شهرستان
855
بررسي منابع ارتعاش در كشتي و راه‌هاي كاهش آن
856
بررسي منابع استرس در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
857
بررسي منابع استرس در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
858
بررسي منابع استرس زا و راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال92- 1391
859
بررسي منابع استرس و ناكامي معلمان مقطع ابتدايي شهر تهران
860
بررسي منابع اطلاعات با حافظه
861
بررسي منابع ايجاد عيوب در ماشين ريسندگي چرخانه اي و رفع عيب آن
862
بررسي منابع بيومواد مصرفي در ترميم سوختگي‌هاي درجه دو و سه جهت پيشنهاد ساختاري
863
بررسي منابع خطا و محاسبه قابليت اطمينان سيستم اخذ اطلاعات از بالانس نيرويي در تونل باد
864
بررسي منابع عربي بهارستان جامي
865
بررسي منابع علل و ايجاد عيوب در ذوب و ريخته گري قطعات چدني و فولادي
866
بررسي منابع فقهي ديه و علت تشديد آن در ماه هاي حرام
867
بررسي منابع كتابخانه ي دانشگاه پيام نور مركز قاين
868
بررسي منابع مهم مس آذربايجان (شرقي و غربي ) و امكان بهره برداري از آنان در آينده از نظر تناژ و كيفيت كانساري
869
بررسي منابع ميكروبي در استخراج آنزيم ليپاز و توليد آنزيمي بيوديزل
870
بررسي منابع هيدرات گازي درياي عمان بر اساس مدل‌هاي فيزيك‌سنگي و تغييرات دامنه در مقابل دورافت
871
بررسي منابع، محدوديت ها و روش هاي اجرايي مديريت مدرسه محور از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان
872
بررسي منازعات اخباريان و اصوليان , Asurvey of akhbarian and osolian disputeds from safavieh until the early ghajar
873
بررسي منازعه جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در عراق و لبنان (2015-1980)
874
بررسي مناسب ترين تكنولوژي براي مديريت شبكه برق ايران
875
بررسي مناسب ترين تكنولوژي براي مديريت شبكه برق ايران با توجه تحولات اخير در صنعت برق
876
بررسي مناسب ترين توزيع هاي احتمالي براي برآورد بارش حداكثر 24 ساعته و دبي هاي بيشينه سيلاب در حوضه هاي آبخيز اصلي ايران
877
بررسي مناسب ترين راهبردهاي مديريتي به منظور تعادل بخشي آب زيرزميني در دشت ابركوه با استفاده از دو مدل SWOT و MODFLOW
878
بررسي مناسب ترين سايز فوليكول در انجام IUI به دنبال تزريق گنادوتروپين و HCG
879
بررسي مناسبات اتابكان زنگي با خلافت عباسيان و دولت هاي غربي ﴿ 521-569 ه.ق﴾
880
بررسي مناسبات ايران و عثماني با تكيه بر ايلات و عشاير كُردستان (از دورۀ صفويه تا معاهدۀ ارزرم دوم 907 ه.ق/ 1499 م– 1263 ه.ق/ 1874 م )
881
بررسي مناسبات حكومت شيمي ميسور با كمپاني هند شرقي انگليس ﴿ 1196-1213 ه.ق 1761-1799 م﴾
882
بررسي مناسبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران و اعراب در خليج‌فارس (559 پ.م-651م)
883
بررسي مناسبات عامليّت و ساختار؛ بازخواني آراء اجتماعي علامه محمد تقي جعفري(ره)
884
بررسي مناسبت برازش مدل به داده ها
885
بررسي مناسبت جنبه ي ادبي اعجاز قرآن كريم و مقتضيات عصر نزول ( با تأسي از كتب التمهيد آيت الله معرفت و الاتقان سيوطي)
886
بررسي مناسبت جنبهي ادبي اعجاز قرآن كريم و مقتضيات عصر نزول)با تاسي از كتب التمهيد آيت الله معرفت و الاتقان سيوطي(
887
بررسي مناسبت ضايعات آجر رسي باز يافتي پس از خرد و دانه بندي شدن جهت افزودن به يك بستر متداول كشت گلخانه اي در شهرستان يزد
888
بررسي مناسك گرايي در تدوين پژوهش هاي جامعه شناسي
889
بررسي مناطق پوزولاني منطقه اردبيل و پتانسيل يابي آن جهت استفاده در سيمان به عنوان سيمان پوزولاني
890
بررسي مناطق داراي پتانسيل پوزولاني
891
بررسي مناطق ماسه اي و چگونگي تثبيت ماسه هاي ريز دانه بمنظور تهيه دستورالعمل جهت راه سازي
892
بررسي مناظرات در قرآن
893
بررسي مناقشه هسته‌اي ايران و كشورهاي 1+5 بر اساس نظريه بازي‌ها (1394- 1384)
894
بررسي منبع كنترل در مردان معتاد به مواد مخدر صنعتي ومردان غير معتاد
895
بررسي منبع كنترل وسلامت در دو گروه از نوجوانان با مهارت هاي اجتماعي بالا وپايين.
896
بررسي منبع كنترل وميزان رضايتمندي زناشويي
897
بررسي منبع نويز و چگونگي ايجاد و تاثيرات آن در پروانه كشتي ها
898
بررسي منتخبي از اسطوره نمادهاي آ،رينش در هنر ايران و هند و ساخت اشياء سفالين با الهام از آن
899
بررسي منتخبي از سكه هاي دوره پاياني امپراتوري ساساني، با رويكرد آيكونوگرافي
900
بررسي منتخبي از نگاره هاي قصص قرآني با رويكرد آيكونوگرافي
901
بررسي منحصر به فردي جوابهاي بديهي و غير بديهي معادلات انتگرال غير خطي ولترا
902
بررسي منحني پاسخ زمين در تونل هاي كم عمق مجاورهم
903
بررسي منحني پخت مواد آهاري و اثر مواد افزودني بر روي منحني پخت
904
بررسي منحني رشد با سيلوس آنتراسيس سويه واكسني 43F2 استرن در محيط بويون ماترا , growthcurve of bacillus anthracis 43F2 sternev) vaccine strain( in bvyvn matra medium
905
بررسي منحني رنگ سنجي CIE
906
بررسي منحني ظرفيت سازه هاي خمشي داراي ستون CF
907
بررسي منحني فريدمن و ديلاتاسيون -افاسمان سرويكس در خانمهاي در فاز فعال زايمان با و بدون تزريق آتروپين
908
بررسي منحني فريدمن و ديلاتاسيون -افاسمان سرويكس در خانمهاي در فاز فعال زايمان با و بدون تزريق آتروپين
909
بررسي منحني لورنتز و ضريب جيني به وسيله‌ي ماكزيمم انتروپي
910
بررسي منحني هاي پاسخ براي CaSo4 ترمولومينسانس (TLD-900) تحت اثر پرتو گاما و الكترون
911
بررسي منحني هاي پاسخ دزيمتر ترمومينسانسTLD-100﴿LIF) براي پرتوهاي گاما والكترون
912
بررسي منحني هاي پاسخ دزيمترCaF2 ترمولومينسانس به پرتوهاي گاما و الكترون
913
بررسي منحني هاي عكس العمل گونه زالزالك (Crataegus Pontica) نسبت به گراديان هاي محيطي در استان لرستان
914
بررسي منحني هاي عكس العمل و تعيين رويشگاه بالقوه گيري گونه گون زرد ﴿Astragalus verus﴾ با استفاده از روش CART و NPMR در غرب استان اصفهان
915
بررسي منحني هاي وابسته به منحني فرنه در E3 و E4
916
بررسي منزلت اجتماعي نيروي انتظامي (پليس ) از نظر مردم در شهر يزد
917
بررسي منزلت رشته هاي علوم انساني دربين دانشجويان دانشگاه جامع پيام نور استان اصفهان و برخي عوامل مؤثر بر آن
918
بررسي منزلت سنت در انديشه سيدحسين نصر
919
بررسي منسوجات آرايشي و بهداشتي جهت مراقبت از موي سر
920
بررسي منسوجات بي بافت سوزني شده مورد استفاده در باغباني
921
بررسي منش شخصيتي و حالات رواني افراد مبتلا به ميگرن
922
بررسي منشأ تعيين مجازات‌هاي تعزيري در قانون مجازات اسلامي با نگرشي بر فقه اماميه
923
بررسي منشأ خطاهاي واجي اردو زبانان سه سطح زبان آموزي در يادگيري نوشتار زبان فارسي
924
بررسي منشا ظروف جانوارنگار ايراني در فرهنگ و باورهاي اقوام كهن ايراني و غير ايراني
925
بررسي منشا گازهاي غيرهيدروكربوري (H2S,Co2,N2) در مخازن گاز طبيعي جنوب ايران
926
بررسي منشا مس و مطالعه نحوه پراكندگي آن نسبت به عناصر كمياب ديگر در معدن مس سونگون
927
بررسي منشا و اثرات زيست محيطي ريزگردها در شمال و شمال شرق مشهد
928
بررسي منشا و پيامد هاي زيست محيطي ريز گرد ها در شمال و شمال غرب شهر مشهد
929
بررسي منشا، عوامل و فرآيندهاي تجمع نمك در خاكهاي دشت سگزي و تاثير آن بر فرسايش بادي
930
بررسي منشاء اصلاح و رسوبات پلاياي دامغان
931
بررسي منشاء ايجاد حباب و راه هاي حبابزدائي در شيشه كهربائي
932
بررسي منشاء ايجاد رنگ و حباب در شيشه سرد الايم و راههاي بر طرف كردن آنها
933
بررسي منشاء عناصر سنگين در خاك و تعيين خطر آن ها در سلامت انسان در خاك هاي سطحي استان همدان
934
بررسي منشاء و علل افزايش سولفيد هيدروژن در مخازن گاز طبيعي ايران
935
بررسي منشاء و مشكلات زيست محيطي ريزگردها در شهر اصفهان
936
بررسي منشاءهاي نفت ميدان گازي عسلويه ي شرقي
937
بررسي منشاهاي احتمالي هيدروژن سولفوره در ميادين بخش ايراني خليج فارس
938
بررسي منطق فازي در آمار و احتمالات
939
بررسي منطق گفتمان در آثار ساعدي
940
بررسي منطق گفتمان در آثار ساعدي
941
بررسي منطق، حساب و هندسه از ديدگاه كانت و فرگه
942
بررسي منطقي ذات گرايي از ديدگاه ارسطو، كريپكي و برايان اليس
943
بررسي منظر فرهنگي روستاهاي مجاور پل كله (استان اصفهان)
944
بررسي منظره پردازي در نيمهء دوم سده ي بيستم در آلمان ﴿باتوجه به آثار گرهارد ريشتر و آنزلم كيفر﴾
945
بررسي منظم ايزوتوپ هاي فرد از ميوم در برانگيختگي هاي ذاتي , The systematic study of odd isotopes of osmium in intrinsic excitation
946
بررسي منظم ايزوتوپ هاي فرد هافنيوم در برانگيختگي هاي ذاتي , The systematic study of odd isotopes of hafnium in intrinsic excitation
947
بررسي منظومه ي بانوگشسب نامه و تحليل آن از ديدگاه اسطوره شناسي
948
بررسي منظومه ي مهر و مشتري بر پايه ي علم بيان
949
بررسي منوگرافي عملكرد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان سي سخت
950
بررسي منوگرافي عملكرد اقتصادي-اجتماعي شركت تعاوني توليدكنندگان انجير استهبان
951
بررسي منوگرافي و عملكرد اقتصادي و اجتماعي شركت تعاوني مصرف شبكه بهداشت و جهاد سازندگي شهرستان فريدونشهر
952
بررسي منوگرافي و عملكرد اقتصادي و اجتماعي شركت تعاوني مصرف كشاورز يزد
953
بررسي منوگرافي و عملكرد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف كارمندان دولت شهرستان فيروزآباد
954
بررسي منوهاي نرم افزار SPSS
955
بررسي مهاجرت به شهرستان رامسر.
956
بررسي مهاجرت تركيبات از بسته بندي(semi rigid) AI/PP ﴾ به يك نوع خورشت ايراني ﴿خورشت مرغ﴾ پس از فرايند حرارتي و در طي نگهداري
957
بررسي مهاجرت روستاييان به شهر
958
بررسي مهارت حل مسئله در رمان ماجرايي نوجوان با تكيه بر رمانهاي هستي: فرهاد حسن زاده، سه سوت جادويي : احمد اكبر پور و شگفتي :آر .جي پالاسيوودرد سر ساز: بن ميكايلسن
959
بررسي مهارت رونويسي دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه آموزگاران ناحيه 4 مشهد استان خراسان رضوي
960
بررسي مهارت شغلي مديران از نظر دبيران آنان
961
بررسي مهارت مديران و كاركنان رستوران هتل هاي 4 و 5 ستاره در رضايت مندي مشتريان
962
بررسي مهارت ها و شايستگي هاي مديران منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
963
بررسي مهارت هاي ارتباطي بين فردي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1394
964
بررسي مهارت هاي ارتباطي در برنامه هاي مجري محور تلويزيون ملي ايران
965
بررسي مهارت هاي ارتباطي مربيان تيم هاي منتخب شهر قزوين
966
بررسي مهارت هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
967
بررسي مهارت هاي تخصصي كتابداران بر چرخه مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي زاهدان , study librarian skills on knowledge management cycle in zahedan university libraries
968
بررسي مهارت هاي حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 93-1392
969
بررسي مهارت هاي رواني ورزشكاران ملي گلبال مردان ايران با برخي ازشركت كنندگان مسابقات قهرماني جهان )0102 ميلادي- انگليس (و مقايسه ي آنها
970
بررسي مهارت هاي موثر بر پرورش تفكر انتقادي در برنامه درسي رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور خراسان شمالي
971
بررسي مهارت‌هاي درون‌فردي و بين‌فردي زوجين و مقايسه تأثير مشاوره زوجي پويشي كوتاه‌مدت، ساختاري و تلفيقي (پويشي كوتاه‌مدت-ساختاري) بر اين مهارت‌ها و عملكرد زوجين
972
بررسي مهارت¬هاي ارتباطي در كودكان مبتلا به عارضه نقص توجه/بيش¬فعالي در شهركرد
973
بررسي مهارتهاي ارتباطي مديران ستادي سازمان تربيت بدني كشور
974
بررسي مهارتهاي انساني انبياء در قرآن كريم با بهره گيري از مديريت تعارض
975
بررسي مهارتهاي دركي شنيداري زبان دوم در امتحانات آيلتس و تافل
976
بررسي مهارتهاي زندگي كودكان مبتلا به تالاسمي 19-11 ساله مراجعه كننده به و مراكز آموزشي درماني شهر رشت از ديدگاه مادران آنها در سال 88-87
977
بررسي مهارتهاي سازماني مديريت زمان در بين كليه مديران مقاطع تحصيلي ابتدايي ، دبيرستان آموزشگاههاي آموزش وپرورش منطقه ميانكوه
978
بررسي مهارتهاي كادر توليدي و تعيين آموزشهاي لازم جهت افزايش راندمان و كيفيت
979
بررسي مهارتهاي مديران در بهبود سطح مديريت نيروي انساني در كارخانه نئوپان گنبد كاووس
980
بررسي مهارتهاي مقابله با فشار رواني در والدين داراي كودك عادي وكم توان ذهني
981
بررسي مهدويت در فرق اسلامي از آغاز غيبت تا پايان دولت آل بويه 329-447 هـ. ق﴿ بررسي تاثيرات مهدويت در فرقه اماميه﴾
982
بررسي مهرهاي سنگي صفوي و تاثير آن بر تراش و حكاكي سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي
983
بررسي مهرهاي مشبك جنوب شرق ايران و حوزه هاي فرهنگي همجوار
984
بررسي مهريه هاي نا متعارف در حقوق موضوعه و فقه اماميه
985
بررسي مهم ترين علل ناسازگاري در بين كودكان مهاجر شهرستان ديلم
986
بررسي مهم ترين عوامل مرتبط با تصميم گيري ترياژ بيمارستاني از ديدگاه پرستاران شاغل در بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 97-1396
987
بررسي مهم ترين موانع رعايت حريم خصوصي بيماران از ديدگاه پرستاران شاغل در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 94-1395
988
بررسي مهمترين آميخته بازاريابي بر كالاهاي كم درگير
989
بررسي مهمترين راههاي نفوذ استعمار در كشورهاي جهان سوم
990
بررسي مهمترين علل بهره برداري بي رويه از آبهاي زيرزميني در دشت يزد - اردكان
991
بررسي مهمترين علل و عوامل اعتياد به مواد مخدر از ديدگاه دانشجويان (دختر و پسر) دانشگاه پيام نور
992
بررسي مهمترين عوامل ايجاد اضطراب
993
بررسي مهمترين عوامل موثر بر كارايي وميزان بهره برداري از آن ازديدگاه كاركنان بيمارستان ضيايي و قائم اردكان در سال 1386
994
بررسي مهمترين عوامل موثرتوسعه صنعت گردشگري درشهرستان رودسر
995
بررسي مهمترين عوامل موثرتوسعه صنعت گردشگري شهرستانهاي عباس آباد،تنكابن ورامسر در غرب مازندران.
996
بررسي مهمترين گلهاي داروئي
997
بررسي مهمترين موانع اجتماعي مشاركت زنان در اداره امور شهري ﴿منطقه دو شهر قم﴾
998
بررسي مهمترين مولفه هاي فرهنگ عمومي وصنعتي جهت ارتقاء فرهنگ عمومي وصنعتي جهت ارتقاءفرهنگ حاكم بر صنعت برق﴿شاخص برق منطقه اي تهران ﴾
999
بررسي موئينگي نخ هاي چرخانه اي
1000
بررسي مواجهه شغلي با ذرات آلاينده هوا و ارتباط آن با تغييرات ميكروواسكولار شبكيه چشم در كارگران يكي از صنايع كاشي استان يزد
بازگشت