<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوسترهاي مكتب لهستان
2
بررسي مفهوم رنج در دفتر اوّل و دوم مثنوي معنوي مولانا
3
بررسي مفهوم رنگ سياه و سبز در اسلام و ارائه طرحهاي كاشي بر اساس مطالعات فوق
4
بررسي مفهوم رنگ سياه و سبز در اسلام و ارائه طرحهاي كاشي بر اساس مطالعات فوق
5
بررسي مفهوم رنگ سياه وسيز دراسلام وارائه طرحهاي كاشي براساس مطالعات فوق
6
بررسي مفهوم زمان در زمان ورود عدم قطعيت انرژي زمان
7
بررسي مفهوم زمان در عكاسي
8
بررسي مفهوم شادي و مصاديق آن در جامعه عصر صفوي
9
بررسي مفهوم شادي و مصاديق آن در جامعه عصر صفوي
10
بررسي مفهوم شير در قاليچه هاي شيري فارس به منظور طراحي و ساخت اشياء سفالين
11
بررسي مفهوم صورت در هنر سنتي و كاربرد آن در تذهيب
12
بررسي مفهوم طراحي در مهندسي با نظر به رويكرد طرح‌كاربرد از ورماس و هوكس
13
بررسي مفهوم عدالت اجتماعي در آثار فني تني چند از متفكران اسلامي و غربي
14
بررسي مفهوم عنصر اعتراض در آثار ساعدي،رادي وبيضايي در دهه چهل
15
بررسي مفهوم غم و شادي در غزليات حافظ
16
بررسي مفهوم فرم در هنرهاي بصري قرن بيستم، به ويژه در قلمرو مدرنيسم هنري
17
بررسي مفهوم فضا در معماري خانه هاي تاريخي اصفهان دوره صفويه و قاجار
18
بررسي مفهوم فقر النفس در آيات و روايات و ارتباط آن با روانشناسي اعتياد
19
بررسي مفهوم فقر و درويشي در مثنوي معنوي
20
بررسي مفهوم فناي فرد در هنر سنتي و بقاي فرد در هنر مدرن
21
بررسي مفهوم قرآني شاكله و نقش آن در رفتار فرد از ديدگاه اسلام
22
بررسي مفهوم قوانين طبيعت در زيست شناسي
23
بررسي مفهوم كيفيت و موانع و عوامل تسهيل كننده در ارائه خدمات درماني با كيفيت از ديدگاه ذينفعان در اورژانس بيمارستان شهيد مطهري اروميه
24
بررسي مفهوم گواهان بر اعمال (شهدا در روز قيامت از ديدگاه قرآن و تفاسير)
25
بررسي مفهوم گوتيك در آثار نويسندگان و نمايشنامه نويسان قرن نوزدهم
26
بررسي مفهوم گوتيك درآثار نويسندگان و نمايشنامه نويسان قرن نوزدهم
27
بررسي مفهوم مدرنيته و استعمار درآثار غلامحسين ساعدي با رويكرد پسا استعماري
28
بررسي مفهوم مدرنيته و استعماردر آثار غلامحسين ساعدي با رويكرد پسا استعمار
29
بررسي مفهوم مديريت ارتباط با مشتري و پياده سازي يك سيستم نرم افزاري تحت آن
30
بررسي مفهوم مرگ در آثار ادوارد مونك با رويكرد روانشناسي
31
بررسي مفهوم مرگ در قصه هاي عاميانه
32
بررسي مفهوم مهاجرت در آثار آنتوان چخوف با تاكيد بر نمايشنامه هاي سه خواهر-باغ آلبالو-دايي وانيا-مرغ دريايي
33
بررسي مفهوم موجودات هيبريد در آثار تجسمي معاصر، با رويكردي بر بدن انسان
34
بررسي مفهوم نظارت از ديدگاه اسلام و كاربردهاي مديريتي آن
35
بررسي مفهوم نظربازي در شعر حافظ و مقايسه¬ي آن با سلمان ساوجي، خواجو كرماني، شاه نعمت الله ولي و كمال خجندي
36
بررسي مفهوم نقاب در عكسهاي اينگه موراث، رالف يوجين ميتيارد و گيليان ورينگ
37
بررسي مفهوم نقش دانش دررشداقتصادي درعصراقتصاددانش محوروتاثيرآن براقتصادايران
38
بررسي مفهوم نماد گاو نر در صنايع دستي ايران در دوران هخامنشي
39
بررسي مفهوم نمادين سواستيكادر فرش ﴿ ايران - هند - چين - تبت و نپال ﴾
40
بررسي مفهوم نور و رنگ ﴿طلايي﴾ در خاوران نامه
41
بررسي مفهوم هويت در پوسترهاي جشنواره فيلم فجر
42
بررسي مفهوم و تصوير شير و خورشيد در ايران باستان
43
بررسي مفهوم و جايگاه ادب از نگاه قرآن و احاديث
44
بررسي مفهوم و جايگاه لباس ﴿انواع و خصوصيات آن﴾ در قرآن و حديث
45
بررسي مفهوم و مؤلفه هاي "آينده‏ نگري" از ديدگاه امام علي (ع) و دلالت هاي آن در تربيت اسلامي
46
بررسي مفهوم و مصاديق اميد در غزليات شمس تبريزي
47
بررسي مفهوم وانمودگي و فراواقعيت در عكاسي پست مدرن براساس انديشه هاي ژان بودريار (مطالعه موردي: شري لواين، ريچارد پرينس و باربارا كروگر )
48
بررسي مفهوم، روش شناسي و موضوعِ تاريخ محلي؛ با نگاهِ فلسفه انتقادي و تكيه بر تاريخنگاري محلي ايراني-اسلامي
49
بررسي مفهومي تكنولوژي و عوارض آن براي نهادينه كردن بهينه تكنولوژي در صنعت
50
بررسي مفهومي دستگاه ماموگرافي نوري و مقايسه كاركرد دستگاه با نوع مبتني بر x-ray آن
51
بررسي مفهومي فيزيك ميانفازهاي بلورمايع و رفتار غير خطي نوري هر ميانفاز
52
بررسي مفهومي نقش توسعه انساني درتحقق اقتصاد دانش محور درايران
53
بررسي مقا سه اي ميكروسكوپيك قابليت حفظ مسير اصلي كانال ريشه ء دندان توسط فايلهاي چرخشي جديد استينلس استيل FKG ، فايلهاي چرخشي نيكل تيتانيوم 04taper.ProFile وفا لها دست Flexofile-K
54
بررسي مقابسه اي رابطه هوش هيجاني با افسردگي دانشجويان دختر وژسر دانشگاه پيام نور فارسان
55
بررسي مقابله اي استعاره در زبانهاي فارسي و انگليسي بر اساس نظريه استعاره هاي مفهومي
56
بررسي مقابله اي اسمي سازي در بخش مقدمه ي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد زبانشناسي كاربردي توسط دانشجويان ايراني و غير ايراني
57
بررسي مقابله اي المان هاي رمانتيك در شعرهاي ويليام وردزورث و حسين منزوي
58
بررسي مقابله اي تاثيرمدل هاي ارزشيابي پويا و تكويني بر مهارتهاي درك مطلب زبان آموزان ايران
59
بررسي مقابله اي ترجمه جملات بلند انگليسي به فارسي
60
بررسي مقابله اي دستگاه آواي فارسي و انگليسي
61
بررسي مقابله اي ساخت هاي مجهول انگليسي و فارسي و كاربرد آن در ترجمه
62
بررسي مقابله اي ساختار پانر بخش مقدمه مقالات تحقيقي پزشكي انگليسي و فارسي
63
بررسي مقابله اي سطوح مختلف زباني بين گويش كرمانجي و فارسي معيار
64
بررسي مقابله اي ظرفيت نحوي و معنايي افعال پر بسامد فارسي و انگليسي
65
بررسي مقابله اي فرا كلام و اسمي شدن در قسمت هاي مقدمه و نتيجه گيري مقاله هاي علمي كمي و كيفي زبانشناسي كاربردي
66
بررسي مقابله اي فرايندهاي فراكلامي و اسمي شدن در علوم سخت و علوم نرم
67
بررسي مقابله اي فرايندهاي واژه سازي اشتقاقي در زبان هاي فارسي و عربي بر اساس مدل اسكلت ـ بدنه معنايي
68
بررسي مقابله اي گفتاركنش امتناع: تحليل رشد توانش كاربردي در بين زبان آموزان ايراني
69
بررسي مقابله اي مقالات فارسي و انگليسي دانشجويان بر اساس مدل تولمين : بررسي اثر روش ژانر
70
بررسي مقابله اي مقالات فارسي و انگليسي دانشجويان بر اساس مدل تولمين : بررسي اثر روش ژانر , The Effect of Genre-based Approach: A Comparative Analysis of Students' English and Persian Argumentative Essays based on Toulmins Argumentation Framework
71
بررسي مقابله اي نشانه هاي مستقيم و غيرمستقيم مخالفت و موافقت در نقل قول مستقيم و غيرمستقيم بين دو زبان انگليسي و فارسي
72
بررسي مقابله‌اي القاب در زبان فارسي و كردي
73
بررسي مقابله‌اي حروف اضافه عربي و فارسي در كتاب الأيّام طه حسين و ترجمه فارسي آن
74
بررسي مقابله‌اي گفتار زبانمندان فارسي‌زبان ايراني و افغاني در چارچوب كاربردشناسي بينافرهنگي با تأكيد بر جنبه‌هاي آموزشي
75
بررسي مقابله‌اي نقش‌نماهاي گفتماني در زبان فارسي و زبان ارمني اصفهان
76
بررسي مقادير آديپونكتين و لپتين در سرم زنان چاق و غير چاق مبتلا به سرطان پستان
77
بررسي مقادير بهينه ي مواد قليايي در ژئوپليمر سازي وليچينگ الياف به منظور ساخت بدنه ي ممبران
78
بررسي مقادير ركورد نسبت متغيرهاي تصادفي توزيع ريلي , Record valuse of the ratio of rayleigh random variables
79
بررسي مقادير سرب و كادميوم در شير خام گاو مناطق مختلف سيستان- ايران
80
بررسي مقادير نرمال Latency Absolute امواج V.III.Iو latency Wave Interامواج III-I, V-III, V-I در پاسخ فراخوانده شنوايي ساقه مغز در مراجعين با شنوايي طبيعي 20 سال و بيشتر
81
بررسي مقادير نرمال اسپرومتري ﴿VC,FVC,FEV1﴾در بالغين شهر يزد
82
بررسي مقادير ويژه گراف هاي تناوبي
83
بررسي مقاديرمنفردماتريس هاي A+BوA +iB
84
بررسي مقارني آراء امام خميني و شيخ انصاري در شرايط متعاقدين در عقد بيع
85
بررسي مقاطع بتن آرمه تحت اثر توام نيروي محوري و خمش در محوره
86
بررسي مقاطع جداره نازك
87
بررسي مقالات شمس از چشم انداز زبان شعر
88
بررسي مقام (توكل ) و تاثير شگرف آن در زندگي
89
بررسي مقام توكل در تفسير كشف‌الاسرار ميبدي
90
بررسي مقام راست در حوزه موسيقي ايراني ، عربي و تركي
91
بررسي مقامات و مراتب عرفاني حضرت مريم (س) در ادبيات عرفاني فارسي (از قرن سوم تا نهم)
92
بررسي مقاوم سازي دال هاي دوطرفه بتن مسلح با الياف FRP به كمك تحليل اجزا محدود
93
بررسي مقاوم‌سازي قاب‌هاي فلزي با استفاده از سيستم HYDE
94
بررسي مقاومت CBR لايه ي بستر ماسه بادي تثبيت شده با الياف سلولزي ضايعاتي داراي رزين پلي وينل الكل
95
بررسي مقاومت CPT، بررسي مدل سازي نصب شمع مارپيچي و ظرفيت فشاري شمع مارپيچي به روش اجزاء محدود
96
بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي سروتيپ هاي مختلف استرپتوكوكوس آكالاكتيه جداش ده از زنان مراجعه كننده به مراكز درماني يزد
97
بررسي مقاومت آنتي‌بيوتيكي و تايپينگ مولكولي سويه‌هاي اسينتوباكتر بوماني جدا شده از ونتيلاتور، خون و زخم سوختگي بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان‌هاي ولايت، رازي و پورسيناي رشت در سال 1397
98
بررسي مقاومت آويشن دنايي Thymus daenensis clerk. به سرب و اثر آن بر تغييرات اسانس هاي فرار
99
بررسي مقاومت اتصالات خورجيني در برابر fatigue cycle-Low
100
بررسي مقاومت اتصالي بين پوشش هاي با پايه سيماني و سطح داخلي لوله هاي بزرگ فولادي
101
بررسي مقاومت الكتريكي داخل كانال ريشه
102
بررسي مقاومت الكتريكي داخل كانال ريشه
103
بررسي مقاومت الكتريكي و خوردگي بتن حاوي افزودني معدني
104
بررسي مقاومت الكتريكي و خوردگي فولاد در بتن و ملات حاوي باكتري
105
بررسي مقاومت اوليه مسلولين استان اصفهان به داروهاي پاس- ايزونيازيد- استرتپومايسين
106
بررسي مقاومت باكتري ها در برابر برخي از مواد محافظ بيولوژيكي و شيميايي در مواد غذايي
107
بررسي مقاومت باكتري هاي پيگمان دار به برخي از عوامل فيزيكو- شيميايي ضد باكتريايي
108
بررسي مقاومت باكتريايي عفونت هاي ادراري خانواده انتروباكترياسه در بيماران بستري بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز
109
بررسي مقاومت بالستيكي نمونه‌هاي كامپوزيتي ساندويچي با رويه‌هاي چندلايه‌ فلز-الياف
110
بررسي مقاومت بتن در برابر اسيد نيتريك
111
بررسي مقاومت برخي اكوتيپ‌هاي گاودانه به تنش خشكي
112
بررسي مقاومت برخي ژنوتيپ هاي بزرگ به بيماري پژمردگي فوزاريومي
113
بررسي مقاومت برخي ژنوتيپ هاي چغندر قند به نماتد سيستي در گلخانه و آزمايشگاه
114
بررسي مقاومت برشي تيرهاي بتن آرمه با الياف كامپوزيتي FRP با در نظر گرفتن پديده جدا شدن ورقه هاي تقويتي
115
بررسي مقاومت برشي خاك كربناته بوشهر آلوده شده به مواد نفتي با استفاده از دستگاه سه محوري
116
بررسي مقاومت برشي خاك كربناته بوشهر آلوده شده به مواد نفتي با استفاده از دستگاه سه محوري
117
بررسي مقاومت برشي خاك ماسهاي فيروزكوه در اثر تسليح با خرده هاي پت (PET) تحت آزمايش سه محوري زهكشي نشده (CU)
118
بررسي مقاومت برشي ماسه كربناته در شرايط غيراشباع
119
بررسي مقاومت برشي ماسه مسلح با آنزيم اوره‌آز و مقايسه با تاثير اختلاط سيمان با ماسه
120
بررسي مقاومت برشي ماسه مسلح با آنزيم اورهآز و زئوليت
121
بررسي مقاومت برشي مخلوط ماسه و خرده هاي PET
122
بررسي مقاومت به آرسنيك وحذف آن توسط باكتري هاي جداشده ازشيرابه زباله هاي شهر كرمانشاه
123
بررسي مقاومت به اكسيداسيون دماي بالاي پوشش آلومينايدي اصلاح شده با زيركونيوم روي سوپرآلياژ پايه نيكل
124
بررسي مقاومت به اكسيداسيون دماي بالاي پوشش هاي پاشش حرارتي نيكل-آلومينيوم روي زيرلايه فولاد ساده كربني
125
بررسي مقاومت به ترك سرد الكترود8018 شركت آما به روش تست LB-TRC
126
بررسي مقاومت به ترك سردالكترود 8018 نوع (1) و (2) به روش LB-TRC
127
بررسي مقاومت به خستگي بتن حاوي الياف مصنوعي در بارگذاري تصادفي
128
بررسي مقاومت به خستگي حرارتي در كامپوزيت مس-تيتانيم دي برايد و اثر پوشان نسوز بر آن
129
بررسي مقاومت به خشكي ارقام گندم
130
بررسي مقاومت به خشكي چهار رقم چمن فصل سرد و گرم
131
بررسي مقاومت به خشكي در لاين هاي پيشرفته جو بر اساس صفات مورفوفيزيولوژيك ،شاخصهاي مقاومت به خشكي و واكنش هاي بيوشميايي
132
بررسي مقاومت به خشكي ژنوتيپ هاي گندم دوروم شرايط اين ويترو
133
بررسي مقاومت به خوردگي آلياژ منيزيم Az31 آندايز شده
134
بررسي مقاومت به خوردگي پرايمرهاي بر پايه قير نفتي و ذغال سنگي
135
بررسي مقاومت به خوردگي پليمر هاي معدني در محيط اسيدي با توجه به پارامترهاي زمان و غلظت اسيد
136
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش اپوكسي در حضور نانو ذرات كِلي اصلاح شده توسط بازدارنده
137
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه عنصر سريم بر روي زيرآيند فولاد نورد سرد
138
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه عنصر سريم و افزودني نيكل سولفات بر روي زيرآيند فولاد نورد سرد
139
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه لانتانيوم
140
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه هگزا فلوئورزيركونيك اسيد بر روي زمينه CRSواستيل37
141
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي فسفاته روي بر روي زمينه فولاد نورد سرد
142
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش سه تايي نيتروكاربيدي/نانوكامپوزيت Ni-Crnp/نيتريدي، ايجاد شده به روش نيتروژن‌‌-كربندهي پلاسمايي، آب‌كاري الكتريكي ونيتروژندهي پلاسمايي
143
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش نانو كامپوزيتي زمينه نيكل با نانو ذرات گرافيت و ‎SIC
144
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش نانوكامپوزيتي Ni-Cu/ Cr2O3 به روش رسوب دهي الكتروشيميايي
145
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش هاي تبديل فسفاته آلياژهاي آلومينيم 2024 ، 5456 ، 7075
146
بررسي مقاومت به خوردگي داغ پوشش Al-Si اعمالي روي IN-738 به روش غوطه وري داغ
147
بررسي مقاومت به خوردگي فولاد ساده كربني نيتروژن دهي پلاسمايي شده به دو روش متداول و توري فعال
148
بررسي مقاومت به خوردگي لايه اكسيدي ايجاد شده در حمام هاي دماي بالا بر روي فولاد CK 45 نيتروره شده
149
بررسي مقاومت به خوردگي لايه اكسيدي در حمامهاي دماي پايين بر روي فولاد CK45 نيتروژن دهي شده
150
بررسي مقاومت به خوردگي و مواد شيميايي پوشش هاي اپوكسي بيس فنول a با استفاده از پيگمنت اكسيد آهن و گلاس فليك
151
بررسي مقاومت به خوردگي و مورفولوژي پوشش تبديلي سريم در حضور يون‌هاي نيكل، مس و تنگستن بر روي آلياژ آلومينيومAA2024-T3
152
بررسي مقاومت به خوردگي و مورفولوژي پوشش نيكل در حضور نانوذره بر روي آلياژ برنج
153
بررسي مقاومت به خوردگي و مورفولوژي پوشش نيكل- فسفر در حضور نانوذره بر زمينه آلياژ منيزيم
154
بررسي مقاومت به سايش چدنهاي سفيد پركروم ﴿20 تا 30 درصد كرم ﴾
155
بررسي مقاومت به سايش در پوشش شيشه اي نانو روي فلز
156
بررسي مقاومت به سايش نانوكامپوزيت Al5754/SiC توليد شده توسط فرايند اصطكاكي اغتشاشي‎
157
بررسي مقاومت به سايه و خشكي گونه بومي چمن علف گندمي ﴿Agropyron deseturum﴾
158
بررسي مقاومت به سرما در گونه هاي اكاليپتوس
159
بررسي مقاومت به سولفيداسيون فولاد پوشش داده شده با آلوميناي اصلاح شده با موليبدن در گوگرد مذاب
160
بررسي مقاومت به شوري القايي توسط اندوفايت در گياه فسكيوي بلند
161
بررسي مقاومت به شوري دو گونه درختچه اي شاه پسند (Lantana camara) و خرزهره (Nerium oleander) جهت كاشت در فضاي سبز شهري
162
بررسي مقاومت به شوري رقم هاي مختلف چمن آبي ﴿Poa pratensis L.)
163
بررسي مقاومت به ضربه كامپوزيتهاي لايه اي آلومينيوم آلوميناي پلاسما اسپري شده
164
بررسي مقاومت به فرورفتگي (Indentation) نانو كريستال هاي مس و نيكل توسط آزمايش نانو ايندنتيشن
165
بررسي مقاومت به كينولون ها و فلوروكينولون ها و جهش در كدون هاي شماره 83 و/ يا 106 ژن gyrA در ايزوله¬هاي اشريشياكلاي جدا شده از نمونه هاي ادراري بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي به روش PCR-RFLP در سال 1395
166
بررسي مقاومت بيولوژيكي پوشش هاي تعميري خودرويي پلي يورتان
167
بررسي مقاومت بيولوژيكي پوشش هاي شركت خودروسازي بهمن موتور
168
بررسي مقاومت پسماند خمشي - پيچشي پس از اعمال بار ضربه اي در تيرهاي كامپوزيتي توليد شده به روش لايه چيني دستي
169
بررسي مقاومت پسماند خمشي پس از ضربه در صفحه هاي كامپوزيتي ساخته شده به روش لايه چيني دستي
170
بررسي مقاومت پسماند محوري-كمانشي تيرهاي كامپوزيتي پالترود پس از اعمال بار ضربه اي محوري
171
بررسي مقاومت پسماند ورق هاي كامپوزيت در اثر آتش سوزي
172
بررسي مقاومت پنج رقم مختلف نخوددربرابرسوسك چهارنقطه اي حبوبات﴿callosobruchus maculatus(coleoptera:chrysomelidaeبااستفاده از روش هاي آماري والكتروفورزپروتئين هاي بذر
173
بررسي مقاومت تا حد تركيدگي پارچه‌هاي حلقوي پودي
174
بررسي مقاومت تيرهاي كامپيوزيتي پس از قرار گرفتن در معرض آتش
175
بررسي مقاومت جريان در كانال هايي با پوششي گياهي در ديواره ها و قلوه سنگ در كف
176
بررسي مقاومت جريان ناشي از شكل هاي بستر در رودخانه هاي كوهستاني در استان ايلام
177
بررسي مقاومت حرارتي منسوجات چند لايه
178
بررسي مقاومت خستگي كامپوزيت آلياژ آلومينيوم تقويت شده با ذرات SiC
179
بررسي مقاومت خستگي كامپوزيت هاي دنداي هيبريدي و نانو تحت سيكل حرارتي
180
بررسي مقاومت خمشي تيرهاي كامپوزيتي چند لايه از جنس شيشه-پلي استر در مقابل بارهاي ضربه اي
181
بررسي مقاومت خوردگي اينكونل 738 نيتروژن‌دهي پلاسمايي شده
182
بررسي مقاومت خوردگي بتن پوزولاني در مقابل آب دريا در حوزه خليج فارس
183
بررسي مقاومت خوردگي فولاد كم آلياژ 1.7225 DINنيترو‍ن دهي ژلاسمايي شده به وش متداول و توي فعال
184
بررسي مقاومت دارويي باكتري E.COLi در آزمايشگاه بيمارستانهاي شهيد رهنمون يزد،افشار يزد ، ضيايي اردكان و مركزي ميبد در سال 1380
185
بررسي مقاومت در برابر اشتغال كامپوزيت هاي رزين اپوكسي /الياف شيشه/نانو لوله كربن
186
بررسي مقاومت در برابر خوردگي داغ فولاد ضدزنگ 304پوشش داده شده با پوشش نفوذي آلومينايدي
187
بررسي مقاومت در برابر خوردگي و چسبندگي لاك اپركسي و اكريليك به آلومينيوم حضور لايه وينيل سيلان ايجاد شده به روش سل - ژل
188
بررسي مقاومت در برابر شرايط جوي روكش هاي سطح Dasecoat / Clearcoat بوسيله خوص الكتروشيميايي
189
بررسي مقاومت در برابر ضربه سطحي سرعت بالا در كامپوزيت هاي هيبريد درون لايه اي تقويت شده با مقادير مختلف الياف بازالت و نايلون
190
بررسي مقاومت در برابر ضربه و ارزيابي خصوصيات سطح مقطع شكست بوسيله ضربه سقوط وزنه بر روي كامپوزيت FML بصورت تجربي و اجزاء محدود
191
بررسي مقاومت در برابر ضربۀ سطحي سرعت بالاي كامپوزيت‌هاي تقويت‌شده با پارچۀ شيشه‌اي دوخته‌شده
192
بررسي مقاومت در برابر فشار هيدرواستاتيكي اتصالات كامپوزيتي تقويت شده با پيش شكل‌هاي منسوجي
193
بررسي مقاومت رفع آلودگي فلزات و پليمرها در برابر آلودگيهاي هسته اي
194
بررسي مقاومت ژنوتيپ هاي نخود نسبت به Fusarium solani عامل پوسيدگي سياه ريشه
195
بررسي مقاومت سايشي آلياژ 7075 آلومينيوم نيتروژن دهي پلاسمايي شده
196
بررسي مقاومت سايشي آلياژ اينكونل 738 نيتر‍‍ژو‍ن دهي پلاسمايي شده
197
بررسي مقاومت سايشي بتن هاي اليافي براي سرريزهاي بلند
198
بررسي مقاومت سايشي پارچه هاي جين پنبه اي با وزن هاي مختلف
199
بررسي مقاومت سايشي پوشش الكترولس نيكل- فسفر روي آلومينيوم 7075 كارشده
200
بررسي مقاومت سايشي پوشش هاي الكترولس نيكل - بور نيترو‍ژن دهي پلاسمايي شده به روش متداول و توري فعال
201
بررسي مقاومت سايشي پوشش‌هاي تانتالوم ايجاد شده به روش كندوپاش مغناطيسي فعال
202
بررسي مقاومت سايشي پوشش‌هاي تك لايه و چندلايه TiN، TiCN و TiC ايجاد شده به روش PACVD روي فولاد ابزار D2 AISI
203
بررسي مقاومت سايشي قطعات توليدي با پرينتر سه بعدي
204
بررسي مقاومت سايشي نخ هاي هيبريدي اينترمينگل با ساختار مختلف با استفاده از هوش مصنوعي
205
بررسي مقاومت سايشي و فرسايشي پوشش مناسب بر روي سوپاپ هاي دود در موتور درون سوزگاري
206
بررسي مقاومت شكست مخلوط‌هاي آسفالتي اصلاح‌شده تحت اثر مدهاي تركيبي كشش- برش
207
بررسي مقاومت شناورهاي تريماران
208
بررسي مقاومت شوك پذيري آجرهاي نسوز سيليسي سيليكون كاوبايدي
209
بررسي مقاومت شيميايي دير گدازهاي آلومينايي در صنعت گندله سازي
210
بررسي مقاومت فشاري، سايشي و زيست سازگاري كامپوزيت پلي وينيل الكل گرافت شده با وينيل پيروليدون
211
بررسي مقاومت قاب هاي بتني در برابر انهدام پيش رونده با در نظر گرفتن نرخ كرنش
212
بررسي مقاومت كشتي و پارامترهاي هيدروديناميكي پروانه نفتكش 200 هزار تني
213
بررسي مقاومت لايه بندي بتن غلتكي تحت اعمال تغييرات فشار نرمال
214
بررسي مقاومت لايه پوشش داده شده با ماده ساينده در مقابل اشياء تيز
215
بررسي مقاومت مغناطيسي تونل زني در ترانزيستورهاي تونل زني تك الكتروني مبتني بر اتصالات نانوساختاري فرومغناطيس ابر رسانا
216
بررسي مقاومت مكانيكي مخلوط فيلم هاي سيليكون اكريلات و يورتان اكريلات پخت شونده با UV حاوي نانو ذرات آمايش شده با وينيل سيلان
217
بررسي مقاومت مهارهاي چسبي در سازهاي بتني
218
بررسي مقاومت نفوذ در تيرهاي ساندويچي
219
بررسي مقاومت نوري كيلركوت‌هاي آسان‌تميزشونده اكريليك/ملامين در حضور جاذب‌هاي ماوراءبنفش آلي و معدني نانو ساختار
220
بررسي مقاومت و مدول الاستيسيته ماسه مخلوط شده با ريز ضايعات ﴿الياف، خرده لاستيك و پودر لاستيك﴾ كارخانه لاستيك سازي
221
بررسي مقاومت وحذف زيستي فلز سنگين مس توسط باكتريهاي جداسازي شده ازشيرابه زباله شهر كرمانشاه
222
بررسي مقاومت ورق هاي بدنه خودرو تتاا
223
بررسي مقاومت ورق هاي بدنه خودرو در مقابل
224
بررسي مقاومت ورق هاي بدنه خودرو در مقابل فرورفتگي با روش شبيه سازي اجزاء محدود
225
بررسي مقاومت ورق هاي بدنه خودرو در مقابل فرورفتگي با روش شبيه سازي اجزاء محدودژژ
226
بررسي مقاومت ورق هاي بدنه خودرو در مقابل فرورفتگي با روششبيه سازي اجزاء محدود
227
بررسي مقاومت يخ زدگي بتن خود تراكم در سنين اوليه
228
بررسي مقاومت يه خوردگي پوشش هيدروكسيد لايه اي دوگانه آلومينيوم-منيزيم بر آلياژ AZ31
229
بررسي مقاومت، جذب و تجمع آرسنات در دو رقم گندم
230
بررسي مقاومت، جذب و تجمع كادميوم در گياه(Matthiola chenopodiifolia Ficsh.& C.A. Mey (Brassicaceae
231
بررسي مقاومت، جذب و تجمع كبالت در گياه Alyssum bracteatum Bioss & Bohse. ( Brassicaceae)
232
بررسي مقايسه ﺍﯼ اثربخشي پرومتازين عضلاني با ديازپام وريدي در درمان بيماران مبتلا به سرگيجه حاد محيطي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا سال 1396-1397
233
بررسي مقايسه ا ي رويكرد الهيات طبيعي ابن سينا و كانت درباب اثبات وجود خدا
234
بررسي مقايسه اثر Colpermin با Dimethicon بر روي نفخ بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير
235
بررسي مقايسه اثر Colpermin با Dimethicon بر روي نفخ بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير
236
بررسي مقايسه اثر تزريق اپي نفرين موضعي بر هموديناميك حين عمل در بيماران بدون هايپرتنشن و با هايپرتنشن كنترل¬شده تحت عمل جراحي اندوسكوپيك سينوس در بيمارستان اميرالمومنين رشت
237
بررسي مقايسه اثر درماني كرم مايكونازول 1% با كرم كلوتريمازول 1% در درمان اتومايكوزيس در مراجعين به درمانگاه گوش، حلق و بيني مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) رشت
238
بررسي مقايسه اثرات درماني دو روش تمرين درماني فلكسوري و اكستنسوري بر روي كمر درد
239
بررسي مقايسه اثرات ليدوكائين و بوپيواكائين در بيحسي نخاعي
240
بررسي مقايسه استرس دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي گرگان
241
بررسي مقايسه افسردگي بين دختراني كه مادران شاغل دارند با دختراني كه مادران خانه دار دارند در دبيرستانهاي شهرستان شاهرود
242
بررسي مقايسه افسردگي بين معلمين شهري و روستايي زن و مرد شهرستان رودسر
243
بررسي مقايسه افسردگي بين معلمين شهري و روستايي زن ومرد شهرستان رودسر
244
بررسي مقايسه افسردگي دانش آموزان پسر تحت پوشش كميته امداد ساكن در شبانه روزي با دانش آموزان تحت پوشش غير ساكن در شبانه روزي در مقطع متوسطه رامهرمز در سال 1385-1384
245
بررسي مقايسه افسردگي دانش آموزان پسر تحت پوشش كميته امداد ساكن در شبانه روزي با دانش آموزان تحت پوشش غير ساكن در شبانه روزي متوسطه شهرستان رامهرمز در سال 84-85
246
بررسي مقايسه افسردگي دانشجويان رشته علوم تربيتي حضوري﴿دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس﴾ونيمه حضوري﴿دانشگاه پيام نور واحد واحد ملارد﴾در سال تحصيلي92-91
247
بررسي مقايسه انار با ساير محصولات باغي در رشد اقتصادي شهرستان فردوس
248
بررسي مقايسه انسجام اجتماعي درشهرنشينان و روستا نشينان
249
بررسي مقايسه انگيزه مشاركت زنان و مردان شهرستان سيرجان به ورزش همگاني
250
بررسي مقايسه انگيزه يادگيري در دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه هاي نيمه حضوري ﴿پيام نور واحد ملارد﴾وحضوري﴿آزاد واحد آشتيان﴾
251
بررسي مقايسه اي (تطبيقي ) آراء تربيتي دانشمندان اسلامي
252
بررسي مقايسه اي Celexib وCelebrexدركنترل دردهاي با منشأ پالپي دربيماران مراجعه كننده به بخش اندودنتيكس دانشكدة دندانپزشكي گيلان درسال تحصيلي 84-83
253
بررسي مقايسه اي Celocoxib (مهاركننده X2 CO)و Ibuprofen در كنترل درد ناشي از پريودونيت حاد اپيكال
254
بررسي مقايسه اي Seal Apical سيلر جديدTopseal با سيلرهاي ZOE ,AH26 با استفاده از روش Penetration Dye
255
بررسي مقايسه اي آثار داستاني جلال آل احمد و ميثاق امير فجر از منظر جامعه شناسي ادبيات
256
بررسي مقايسه اي آراء فلسفي ابن مسكويه و ژان ژاك روسو در مسائل اخلاقي
257
بررسي مقايسه اي آزمون گودايناف بر دانش آموزان كلاس اول كه آمادگي را گذرانده اند با آنهايي كه اين دوره را نگذرانده اند و روابط آن با پيشرفت تحصيلي
258
بررسي مقايسه اي آسفالتن نفت هاي خام ميادين شمال غرب خليج فارس
259
بررسي مقايسه ‏اي آشكارسازهاي ردپاي هسته ‏اي ماكروفل((makrofol با آشكارسازهاي ردپاي هسته‏اي حالت جامد در آشكارسازي و دزسنجي نوترون
260
بررسي مقايسه اي آموزش مهارت نوشتخلاق در برنامه درسي زبان ملي كشورهاي ايران ،آمريكا ،و انگليس در دوره ابتدايي
261
بررسي مقايسه اي آهنگ در گونه ي فارسي اصفهاني و گونه ي فارسي محاوره اي تهراني در چارچوب مدل خيزان، افتان و پيوستگي
262
بررسي مقايسه اي ابعاد آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان طبقات اجتماعي و شاخه هاي مختلف تحصيلي دوره متوسطه دوم شهرستان شهرضا و ارايه پيشنهاداتي در حوزه برنامه درسي
263
بررسي مقايسه اي ابعاد عرضي ماگزيلا در بيماران با و بدون دندان كانين نهفته بااستفاده از تصاوير توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي(CBCT) در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1397-1398
264
بررسي مقايسه اي اتصال تيتانيوم خالص تجاري به روش تيگ و تيگ پالسي
265
بررسي مقايسه اي اثر Adenosine preconditioning با Ischemic preconditioning بر عملكرد قلب بعد ار جراحي باي پس عروق كرونر بدون استفاده از پمپ قلبي ريوي
266
بررسي مقايسه اي اثر Adenosine preconditioning با Ischemic preconditioning بر عملكرد قلب بعد ار جراحي باي پس عروق كرونر بدون استفاده از پمپ قلبي ريوي
267
بررسي مقايسه اي اثر افزايش 20و 30و 40 درصد آلومينيوم در روي
268
بررسي مقايسه اي اثر باد و زلزله در دودكش هاي بتن مسلح
269
بررسي مقايسه اي اثر باند نواري كينزيولوژيكبا تزريق موضعي متيل پردنيزولون و فيزيوتراپي در درمان التهاب تاندون عضله دوسر بازويي
270
بررسي مقايسه اي اثر بخشي روش هاي سنتي آموزش با آموزش الكترونيكي در ارتقاي مهرت مديران
271
بررسي مقايسه اي اثر پره گابالين، سوليفناسين و تجويز تركيبي اين دو دارو بر علايم ناشي از جايگذاري (USRS) Stent Double-J در حالب متعاقب يورتروسكوپي و ليتوتريپسي ترانس يورترال در بيماران مبتلا به سنگ حالب مراجعه¬كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت
272
بررسي مقايسه اي اثر حمام آب و نمك غليظ و حمام آب سرد و سركه رقيق در درمان واژينت تريكومونيايي خانم هاي باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي منتخب شهرستان ساري سال 1373
273
بررسي مقايسه اي اثر دانترولن و 2-آمينو اتيل دي فنيل بورينات بر پيرايش mRNA ژنXbp-1 در موش هاي C57 تيمار شده با اندوتوكسين سودوموناس آئروژينوزا
274
بررسي مقايسه اي اثر درماني تامسولوسين، تادالافيل و پلاسبو در دفع سنگ بيماران مبتلا به سنگ¬هاي حالب ديستال مراجعه¬كننده به درمانگاه مركز آموزشي درماني رازي
275
بررسي مقايسه اي اثر دو روش آماده سازي سطحي مختلف بر استحكام اتصال برشي لايه جديد كامپوزيت نوري به لايه cureشده قديمي
276
بررسي مقايسه اي اثر ساخت بر روي رفتار استاتيكي نمونه هاي كامپوزيتي
277
بررسي مقايسه اي اثر سفيدكنندگي دو ماده ي سفيد كننده در مطب Whiteness HP Maxx و Snow plus o با يكديگر در محيط آزمايشگاهي
278
بررسي مقايسه اي اثر شاخص هاي اقتصاد دانايي محور بر رشد اقتصادي برخي كشورهاي نفتي و غيرنفتي
279
بررسي مقايسه اي اثر ضد التهابي عصاره الكلي سماق با داروهاي ضد التهابي استروئيدي وغير استروئيدي بوسيله بيان ژن سايتوكين هاي پيش التهابي
280
بررسي مقايسه اي اثر ضد درد استامينوفن تزريقي و پمپ فنتانيل در درمان درد پس از عمل جراحي اندام تحتاني در بيماران مبتلا به مشكلات ارتوپديك مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت طي 1391
281
بررسي مقايسه اي اثر ضد درد ملوكسيكام، استامينوفن و ژلوفن بعد از خارج كردن دندان عقل به روش جراحي
282
بررسي مقايسه اي اثر ضد دردي اسپري نوروژنيك با كرم املا در جاگذاري كاتتر وريدي (آنژيوكت)در بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي قبل از عمل جراحي الكتيو
283
بررسي مقايسه اي اثر ضد دردي دنتافورت با پلاسبو در تعبيه كاتتر وريدي (آنژيوكت) دربيماران بالغ بستري در بيمارستان شهيد صدوقي قبل از عمل جراحي الكتيو
284
بررسي مقايسه اي اثر ضد كانديدايي پروبيوتيك ها و سركه با فلوكونازول
285
بررسي مقايسه اي اثر عصاره آبي ودانه خوراكي رازيانه بر سطوح پلاسمايي هورمون هاي محور هيپوفيز-تيروئيد وشاخص هاي خوني درسرم موش صحرايي ماده
286
بررسي مقايسه اي اثر عوامل اسمزي بر شاخص هاي فيزيولوژيكي گياهچه هاي آويشن در شرايط كشت درون شيشه اي
287
بررسي مقايسه اي اثر مصرف خوراكي پودر فلفل قرمز وفلفل سياه بر مقادير سرمي هورمون هاي محورهيپوفيز - گناد وشاخص هاي خوني درموش سوري نر
288
بررسي مقايسه اي اثر ممانتين و دارونما بر پيامد و نتايج عملكردي بيماران مبتلا به سكته هاي خونريزي دهنده ي داخل مغزي
289
بررسي مقايسه اي اثر هوش هيجاني در پرورش خلاقيت دانش آموزان دبيرستان دخترانه تكتم علي آباد و ملاصدرا گرگان در سال تحصيلي 91-90
290
بررسي مقايسه اي اثر وضعيت جنيني با دست پرستار و دست شبيه سازي شده بر شاخص هاي فيزيولوژيك درد در حين رگ گيري در نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان
291
بررسي مقايسه اي اثرات افزودن خرده لاستيك و الياف پلي پروپيلن بر خواص مكانيكي مخلوط خاك سيمان
292
بررسي مقايسه اي اثرات دوباره معدني سازي پوسيدگي اوليه مصنوعي مينا توسط خميرCPP-ACP وماست با وبدون فلورايد
293
بررسي مقايسه اي اثرات ضد التهابي اسانس برگ شمعداني عطري با داروهاي ضد التهابي استروئيدي و غير استروئيدي و پياسكليدين بوسيله بيان ژن سايتوكين هاي پيش التهابي
294
بررسي مقايسه اي اثرات كلينيكي كاربرد OSS-BIO بهمراه فلپ كرونالي و Pack -Combio در درمان ضايعات فوركيشن كلاس II مولرهاي منديل
295
بررسي مقايسه اي اثرات مجازات حبس با مجازات جريمه در شهرستان كرج
296
بررسي مقايسه اي اثرات مس بر ميزان كربنيل و تغييرات ساختماني در هموگلوبين و پروتئين هاي پلاسماي انسان
297
بررسي مقايسه اي اثرادهزيوها و پرايمر فلزي بر استحكام باند برشي كامپوزيت به آلياژ نيكل- كروم
298
بررسي مقايسه اي اثربخشي سيستم آسيكودا در گمرك بندر امام و اصفهان از ديدگاه كاركنان
299
بررسي مقايسه اي اثربخشي نوروفيدبك بر عملكرد شناختي،خلقي و حركتي بيماران پاركينسون دريافت كننده ي پرامي پكسول و تري هگزي فنيديل در شهر اصفهان
300
بررسي مقايسه اي احساس توانمندي كاركنان دانشگاه پيام نور همدان و دانشگاه بوعلي سينا
301
بررسي مقايسه اي احسان و ايثار در اخلاق اسلامي و مسيحي
302
بررسي مقايسه اي اختلالات خواب در معتادان قبل و بعد از مداخله دو شيوه درمان نگهدارنده با متادون و درمان اجتماع مدار
303
بررسي مقايسه اي ارتباط بين ابعاد سرمايه اجتماعي و فرآيندهاي مديريت دانش در دانشگاه اصفهان و دانشگاه كابل
304
بررسي مقايسه اي ارتباط تمركزمالكيت بانقدشوندگي سهام درشركت هاي بورس اوراق بهادارتهران .
305
بررسي مقايسه اي ارتباط دود سيگارديگران باسكته قلبي درافراد غيرسيگاري و گروه شاهد دراستان گيلان
306
بررسي مقايسه اي ارتباط هوش معنوي ، انگيزش تحصيلي بر اعتياد به اينترنت و پيامك در بين دانش آموزان ايراني و هندي
307
بررسي مقايسه اي ارزشيابي شخصيت در بين دبيران ومعلمان زن و مرد شهرستان بهشهر
308
بررسي مقايسه اي اسانس گل اسطوخودوس از سه منطقه رويشگاهي با روش هاي مختلف تقطير
309
بررسي مقايسه اي استانداردهاي موجود در زمينه ارتعاشات زميني ناشي از خطوط آهن
310
بررسي مقايسه اي استحكام اتصال برشي عاجي ترميم هاي كامپوزيتي سلف كيور و لايت كيور با استفاده از يك سيستم اتصال دهنده ي يونيورسال
311
بررسي مقايسه اي استحكام عرضي رزين هاي گرما پخت آكروپاس ورزين هاي ترميم شده با نوع گرما پخت
312
بررسي مقايسه اي استراتژيهاي جذب سرمايه خارجي در صنايع دريايي: مطالعه موردي، كشور ايران و امارات متحده عربي
313
بررسي مقايسه اي استرس شغلي معلمين زن مدارس عادي و معلمي زن مدارس استثنايي ناحيه 3 شهرستان اهواز
314
بررسي مقايسه اي استفاده ا رسانه هاي اجتماعي- تعاملي وب، 4 در به اشتراك گذاري دانش بين كتابداران دانشگاه ليمريك- ايرلند و دانشگاه اصفهان
315
بررسي مقايسه اي اسنادهاي علي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي بر اساس رشته تحصيلي شهر طبس
316
بررسي مقايسه اي اشعار احمد شاملو و سهراب سپهري بر اساس نظريه نقش گرايي هليدي و متيسن (2004)
317
بررسي مقايسه اي اشعار احمد شاملو و سهراب سپهري بر اساس نظريه ي نقش گرايي هليدي و متيسن (2004)
318
بررسي مقايسه اي اضطراب بين نوجوانان پسر ودختر
319
بررسي مقايسه اي اضطراب بين نوجوانان پسر ودختر
320
بررسي مقايسه اي اضطراب در دانش آموزان دختر وپسر مقطع دبيرستان شهرستان تنكابن
321
بررسي مقايسه اي اضطراب مرگ دانشجويان دختر و پسر دانشگاه فارسان
322
بررسي مقايسه اي اعتماد اجتماعي بين دانشجويان دانشكده هاي مختلف دانشگاه كردستان
323
بررسي مقايسه اي اعتماداجتماعي بين دبيران مردوزن مقطع راهنمايي شهر ايلام
324
بررسي مقايسه اي افسردگي بين دو گروه از زنان معلم و پرستار
325
بررسي مقايسه اي افسردگي بين زنان شاغل و خانه دار
326
بررسي مقايسه اي افسردگي در بين نوجوانان محروم از پدر با نوجوانان داراي پدر
327
بررسي مقايسه اي افسردگي مادران داراي كودك عقب مانده ذهني خفيف و مادران كودكان
328
بررسي مقايسه اي الگوهاي بهزيستي روان شناختي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 93-92
329
بررسي مقايسه اي الگوي مسموميت با مواد مخدر در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1385 و سال 1393
330
بررسي مقايسه اي امكانات و ويژگي هاي نرم افزارهاي كتابخانه اي ايران ﴿ پارس آذرخش، پيام مشرق،كاوش، نوسا﴾ و ارائه الگويي براي ارزيابي نرم افزارهاي كتابخانه اي
331
بررسي مقايسه اي اندازه گيري ميزان مشكلات از نظر شاخص هاي روابط بين خواهر وبرادر در دانشجويان
332
بررسي مقايسه اي انديشة سياسي سنت آگوستين و امام خميني(ره)
333
بررسي مقايسه اي انديشه سياسي شيخ مفيد با انديشه سياسي خواجه نصيرالدين طوسي
334
بررسي مقايسه اي انديشه سياسي مرتضي مطهري و توماس آكويناس
335
بررسي مقايسه اي انديشه سياسي مرتضي مطهري و محسن كديور
336
بررسي مقايسه اي انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان قوميت هاي مختلف در دانشگاه تهران (مورد مطالعاتي دانشجويان كارشناسي )
337
بررسي مقايسه اي انگيزه دانشجويان از ادامه تحصيل در دانشگاه در بين دانشجويان پيام نور ساوه
338
بررسي مقايسه اي انواع مختلف DSL و پياده سازي آن در شبكه مخابراتي كشور
339
بررسي مقايسه اي ايجاد استقلال در يادگيري زبان انگليسي در دو سطح مقدماتي و پيشرفته
340
بررسي مقايسه اي ايمان در انديشه ي مولوي و كي ير كگور
341
بررسي مقايسه اي بازتاب جنگ تحميلي در سروده هاي پنج شاعر معاصر (طاهره صفّارزاده، محمّدرضا عبدالملكيان، عبدالجبّاركاكايي، پرويزبيگي حبيب آبادي، حسين اسرافيلي)
342
بررسي مقايسه اي بازتاب جنگ تحميلي در سروده هاي پنج شاعر معاصر (طاهره صفّارزاده، محمّدرضا عبدالملكيان، عبدالجبّاركاكايي، پرويزبيگي حبيب¬آبادي، حسين اسرافيلي)
343
بررسي مقايسه اي بازنمايي زنان در آثار عكاسان ژاپني و ايراني اواخر قرن نوزدهم
344
بررسي مقايسه اي برخي از خصوصيات بيوشيميايي رقم هاي مختلف انگور در منطقه ملكان
345
بررسي مقايسه اي برنامه درسي كارشناسي ارشد فن آوري آموزشي در ايران و كشورهاي منتخب به منظور پيشنهاد برنامه درسي مطلوب
346
بررسي مقايسه اي بروز عوارض جانبي به دنبال تزريق آهسته ي سريع فلورسئين جهت انجام آنژيوگرافي شبكيه
347
بررسي مقايسه اي بروز وقفه تنفسي خواب در بيماران همودياليزي با و بدون سندرم متابوليك مراجعه كننده به مركز آموزشي-درماني رازي رشت در سال 1396-1395
348
بررسي مقايسه اي بروز وقفه تنفسي خواب در بيماران همودياليزي با و بدون سندرم متابوليك مراجعه كننده به مركز آموزشي-درماني رازي رشت در سال 1396-1395
349
بررسي مقايسه اي بقاي 3 ساله در بيماران مبتلا به سرطان معده تحت شيمي درماني كمكي پس از عمل جراحي در دو نوع رژيم شيمي درماني با و بدون پلاتين
350
بررسي مقايسه اي بلاغت تصوير در ديوان اشعار ازرقي هروي و امير حسن دهلوي
351
بررسي مقايسه اي بلوغ سازماني و نوآوري سازماني ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه باهنر كرمان و دانشگاه اصفهان
352
بررسي مقايسه اي بهاي تمام شده نگهداري معلولين و بيماران رواني در منزل با مراكز شبانه روزي بهزيستي
353
بررسي مقايسه اي بهره وري مديران فارغ التحصيل رشته هاي مرتبط با مديريت آموزشي با مديران ساير رشته ها در اموزش و پرورش شهرستان گرگان
354
بررسي مقايسه اي بهزيستي رواني ، عزت نفس و راهبردهاي مقابله اي در جانبازان ورزشكار انفرادي و گروهي و غيرورزشكار استان بوشهر
355
بررسي مقايسه اي بي اختياري ادراري در زناني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند با زنان گروه سني مشابه بدون بي اختياري ادراري
356
بررسي مقايسه اي بي دردي مورفين و متادون دربيماران معتاد به مخدر كانديد عمل جراحي قلب
357
بررسي مقايسه اي بيان ژن ABCA3 در سطح mRNA و پروتئين در ارتباط با بروز مقاومت چند دارويي در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد
358
بررسي مقايسه اي بيان و فعال شدن MAPK ها در طي روند افزايش بيان ژن PEP در روند تمايز عصبي سلول هاي بنيادي موشي با تيمار RA
359
بررسي مقايسه اي بين ژنوتيپ و تغييرات توالي ويروس هپاتيت C در سرم و سلولهاي تك هسته اي (PBMCs ) در بيماران مبتلا به هپاتيت C
360
بررسي مقايسه اي بين شخصيت در انتخاب نوع رنگ در ميان دانشجويان
361
بررسي مقايسه اي پارامترهاي شناورسازي سيليس با منشا هيدروترمال معدن ميزوج و منشا رسوبي معدن سرخ با لوله هاليموند
362
بررسي مقايسه اي پانل هاي نمره دهي كبد چرب غيرالكلي با فايبرواسكن
363
بررسي مقايسه اي پايگاههاي هويتي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال تحصيلي 1389-1388
364
بررسي مقايسه اي پرخاشگري واضطراب در دانش آموزان ديرآموز وعادي ابتدايي دامغان
365
بررسي مقايسه اي پرسشنامه هاي OHIP-14 و GOHAI به عنوان دو شاخص ارزيابي كيفيت زندگي وابسته به سلامت دهان در سالمندان بازنشسته شهرستان رشت در سال 1398
366
بررسي مقايسه اي پلي مورفيسم هاي مديفاير SUMO4 در بيماران ديابتي و افراد كنترل
367
بررسي مقايسه اي پيامدهاي انجام آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي اندام تحتاني در يك مرحله با تعبيه ي دو شيت همزمان در سمت ضايعه و در دو مرحله به صورت تاخيري در بيماران مبتلا به ايسكمي مزمن اندام تحتاني
368
بررسي مقايسه اي پيامدهاي بد پري ناتال دردوگروه از حاملگي هاي پر خطر با نمودار بيوفيزيكي طبيعي و غيرطبيعي در بيمارستان الزهر(س )رشت در سالهاي 1380تا1378
369
بررسي مقايسه اي پيامدهاي پريناتال و گازهاي خون طناب نافي در نوزادان با و بدون بند ناف گردني متولد شده در بيمارستان الزهرا رشت در سال 1397
370
بررسي مقايسه اي پيستونهاي موتورهاي احتراق داخلي
371
بررسي مقايسه اي پيش بيني فركانس لرزش زمين تاشي از انفجار با استفاده از شبكه هاي عصبي و روش هاي آماري
372
بررسي مقايسه اي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزي و روزانه مقطع راهنمايي و متوسطه شهرستان طبس
373
بررسي مقايسه اي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دو زبانه با ساير دانش آموزان در شهر قوچان
374
بررسي مقايسه اي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير داراي اختلال گويايي و بدون اختلال گويايي مقطع ابتدايي مدرسه استثنايي شهرستان گرگان
375
بررسي مقايسه اي پيشرفت تصيلي دانش آموزان دختر مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي از ديدگاه معلمان مقطع راهنمايي شهر گلوگاه در سال تحصيلي 85 - 84
376
بررسي مقايسه اي پيشرفت زبان آموزي در مناطق دوزبانه از نظر داشتن معلمين بومي وغير بومي
377
بررسي مقايسه اي تأثير آستانه ي شنوايي بر روي عملكرد تحصيلي و رفتارهاي مقابله اي كودكان مبتلا به كاهش شنوايي و گروه كنترل-1392
378
بررسي مقايسه اي تأثير اقتصاد دانش بنيان در وابستگي اقتصاد به نفت در كشورهاي صادركننده و واردكننده نفت
379
بررسي مقايسه اي تأثير طلاق وغير طلاق والدين برخصوصيات تمايل به اختلالات رفتاري دانش آموزان18-12سال پسر ودختر مدارس منطقه كوچصفهان.
380
بررسي مقايسه اي تأثير قرار دادن drain در عوارض پس از جراحي دندان عقل نهفته منديبل
381
بررسي مقايسه اي تأثير منطقه آزاد اروند بر توسعه آبادان و خرمشهر
382
بررسي مقايسه اي تاثير آموزش به دو روش ارائه پمفلت و cd آموزشي در مورد نقش ويتامين Dدر سلامتبر آگاهي ،نگرش وعملكرد دانش آموزان دبيرستاني شهر يزد
383
بررسي مقايسه اي تاثير آموزش بهداشت دهان متداول و آموزش بر اساس بوي بد دهان بر شاخص هاي بهداشت دهان دانش آموزان ۹-۱۰ساله شهر يزددرسال ۱۳۹۵-۱۳۹۶
384
بررسي مقايسه اي تاثير آموزش بهداشت دهان متداول و آموزش بر اساس بوي بد دهان بر شاخص هاي بهداشت دهان دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر يزد
385
بررسي مقايسه اي تاثير آموزش بهداشت دهان متداول وآموزش
386
بررسي مقايسه اي تاثير استفاده از كلاه و كيسه ي پلي اتيلن در نوزادان نارس در حال انتقال درون بخشي بر ميزان دماي بدن و اشباع اكسيژن شرياني
387
بررسي مقايسه اي تاثير اكسيژن درماني با كانولاي بيني و ماسك و نچوري، پس از خارج كردن لوله تراشه بر درصد اشباع هموگلوبين باند شده با اكسيژن و گازهاي خون شرياني بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر
388
بررسي مقايسه اي تاثير انجمن NA ودرمانهاي دارويي در ترك معتادان به مواد مخدر(دليجان)
389
بررسي مقايسه اي تاثير بيش اعتمادي مديران بر بيش سرمايه گذاري در دوران تورم بالا و پايين
390
بررسي مقايسه اي تاثير پالس راديوفركوئنسي و تحريك الكتريكي اعصاب از روي پوست در كاهش علائم نوروپاتي ديابتي در اندام تحتاني بيماران مقاوم به درمان هاي دارويي
391
بررسي مقايسه اي تاثير تبليغات بر جذب مشتريان در بانكهاي تجاري در شهر تهران
392
بررسي مقايسه اي تاثير تحصيلات اعضاي انجمن اوليا و مربيان در پيشبرد اهداف آموزشگاههاي دخترانه ناحيه يك شهرستان اهواز در سال تحصيلي 79-80
393
بررسي مقايسه اي تاثير تحصيلات اعضاي انجمن اوليا و مربيان در پيشبرد اهداف آموزشگاههاي دخترانه ناحيه يك شهرستان اهواز در سال تحصيلي 79-80
394
بررسي مقايسه اي تاثير تعدد نقش زنان در تعامل خانوادگي آن ها در بين زنان شاغل و غيرشاغل شهر قم
395
بررسي مقايسه اي تاثير جهاني شدن بر توسعه ي سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در دو دولت خاتمي و احمدي نژاد
396
بررسي مقايسه اي تاثير داستان گويي همراه تصوير و انجام بازي بر يادگيري لغت در حد شناخت بر زبان آموزان ايراني پيش دبستاني
397
بررسي مقايسه اي تاثير درمان تركيبي كلوزاپين و ريسپريدون با كلوزاپين و الكتروشوك در بيماران اسكيزوفرني مقاوم به درمان با كلوزاپين
398
بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزش سخنراني و خودفراگيري(جزوه ) برميزان آگاهي مراقبت از خود بيماران همودياليز مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني منتخب شهر رشت سال 1379
399
بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزشي چند رسانه اي و عملي بر آگاهي و بهداشت دهان بيماران ارتودنسي ثابت مراجعه كننده به كلينيك ويژه دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان-بندرانزلي در سال 1395
400
بررسي مقايسه اي تاثير دوروش آموزش سخنراني و نمايش ويدئوئي بر عملكرد پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه ، در مورد مراقبت ازبيماران داراي لوله تراشه در بيمارستانهاي منتخب شهر رشت سال 1380
401
بررسي مقايسه اي تاثير ديدار سالمندان با خانواده هاي خود در ميزان افسردگي در مراكز شبانه روزي سازمان بهزيستي و سالمندان ساكن در شهر بوشهر و برازجان
402
بررسي مقايسه اي تاثير روش آموزش كودك به كودك و مربي به كودك بر وضعيت تغذيه دانش آموزان ابتدايي شهر رشت در سال 1394
403
بررسي مقايسه اي تاثير روش هاي مختلف درمان لكنت زبان بر مراجعين كلينيك هاي توانبخشي و گفتار درماني شهرستان اهواز
404
بررسي مقايسه اي تاثير روشهاي مختلف تبليغات بر ميزان شركت داوطلبين (دختر) ورود به دانشگاه در موسسات علمي شهرستان اهواز
405
بررسي مقايسه اي تاثير روشهاي مختلف درمان لكنت زبان بر مراجعين كلينيك هاي توانبخشي و گفتاردرماني شهرستان اهواز
406
بررسي مقايسه اي تاثير سه روش هپارينيزاسيون ست همودياليز بر وضعيت انعقادي و كفايت همودياليز در بيماران تحت همودياليز بيمارستان حضرت فاطمه الزهراء ﴿س﴾ مهريز در سال 1392
407
بررسي مقايسه اي تاثير سه روش هپارينيزاسيون ست همودياليز بر وضعيت انعقادي و كفايت همودياليز دربيماران تحت همودياليز بيمارستان حضرت فاطمه الزهراء﴿س﴾ مهريز در سال 1392
408
بررسي مقايسه اي تاثير طب فشاري همراه با فتو تراپي بر ميزان كاهش بيليروبين خون نوزادان مبتلا به زردي فيزيولوژيك بستري در بيمارستانهاي منتخب آموزشي شهر تهران، سال 1379
409
بررسي مقايسه اي تاثير عصاره هاي مختلف گياهي بر رشدوايمني ابزيان
410
بررسي مقايسه اي تاثير عوامل استرس زاي سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان بيمارستانهاي دانشگاه آزاد و بيمارستان هاي تامين اجتماعي مشهد
411
بررسي مقايسه اي تاثير مداخله ارگونوميك و ورزشهاي حين كار در كاهش فراواني شكايات اسكلتي-عضلاني در كارمندان اداري
412
بررسي مقايسه اي تاثير مداخله ارگونوميك و ورزشهاي حين كار در كاهش فراواني شكايات اسكلتي-عضلاني در كارمندان اداري
413
بررسي مقايسه اي تاثير مهارت حل مسئله و افكار نا كار آمد بر ارائه تقاضاي طلاق در زوج هاي متقاضي طلاق شهرستان
414
بررسي مقايسه اي تاثير نانو ذرات نقره بر خصوصيات بيوشيميايي رقم هاي مختلف گياهچه هاي گندم
415
بررسي مقايسه اي تاثير نوع سوبسترا در توليد آنزيم آميلاژ در تخمير غوطه ور
416
بررسي مقايسه اي تاثير ويژگيهاي محصول ماكاروني شركت زر و مك بر تصميم خريد مشتريان آنها
417
بررسي مقايسه اي تاثيرات رفتاري كتب جديدالتاليف فارسي اول ابتدايي با كتاب قديم التاليف بروي دانش آموزان سال اول ابتدايي
418
بررسي مقايسه اي تاثيرات روش هاي تدريسي سنتي و فعال بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر از ديدگاه معلمان آنان
419
بررسي مقايسه اي تاثيرات ورزش هاي تدريسي سنتي و فعال بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر از ديدگاه معلمان آنان
420
بررسي مقايسه اي تاثيركنترل نيازهاي عاطفي در ايجاد اختلافات بين زوجين درشهرستانهاي جويبار وگلوگاه
421
بررسي مقايسه اي تاثيرمورفين وريدي و مورفين استنشاقي در ميزان كاهش درد بيماران رنال كوليك مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد صدوقي و شهيد رهنمون استان يزد -1395
422
بررسي مقايسه اي تحريك تخمك گذاري همراه با نزديكي طبيعي (COH+COITERS) نسبت به تحريك تخمك گذاري نسبت به (COH+IUI) در بيماران نابارور PCOS
423
بررسي مقايسه اي تحريك تخمك گذاري همراه با نزديكي طبيعي (COH+COITERS) نسبت به تحريك تخمك گذاري نسبت به (COH+IUI) در بيماران نابارور PCOS
424
بررسي مقايسه اي تركيبات فرار موجود در گياه ... توسط سه روش استخراجي تقطير با آب، ميكرو استخراج قاز جامد و استخراج بدون حلال به كمك امواج مايكروويو
425
بررسي مقايسه اي تركيبات موجود در برگ سه گونه توت ( توت سفيد، توت سياه و شاه توت)
426
بررسي مقايسه اي ترميم اپي زيوتومي با نخ Chromic دو صفر و Plain دو صفر در خانم هاي پرايمي پار در مزكز آموزشي در ماني زايشگاه الزهرا(س ) رشت
427
بررسي مقايسه اي تشريحي مورفولوژيكي و سيتوژنتيكي برخي از گونه هاي نخود وحشي با ...
428
بررسي مقايسه اي تطابق لبهاي اندوكراونهاي ساخته شده با تكنولوژي CAD/CAM در دو روش قالب گيري ديجيتال و كانونشنال با استفاده از زيركونياي يكپارچه
429
بررسي مقايسه اي تعريف فعل اخلاقي در اخلاق فضيلت گرا و مكاتب روان شناسي
430
بررسي مقايسه اي تغيير موقعيت عمودي دندان هاي قدامي فك بالا بر درك زيبايي لبخند بين دندانپزشكان عمومي و افراد مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي واحد پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
431
بررسي مقايسه اي تغييرات الكتروليتي، هموديناميكي و متابوليكي در دو روش ‏Prone PNL‏ و ‏Complete Supine
432
بررسي مقايسه اي تغييرات زماني و مكاني خشكسالي با تاكيد بر استان يزد
433
بررسي مقايسه اي تغييرات شاخص هاي داپلر در بيماران سيروزي با و بدون واريس مري
434
بررسي مقايسه اي تكيه و آهنگ در گونه ي ابركوهي و فارسي معيار
435
بررسي مقايسه اي تلميح در اشعار حسين منزوي، محمد علي بهمني و قيصر امين پور
436
بررسي مقايسه اي توانايي برداشت رنگدانه خارجي دو محصول OTC (خميردندان زغالي و خميردندان سفيد كننده)
437
بررسي مقايسه اي جامعه علوي وجامعه مدني به لحاظ مباني فكري -فلسفي
438
بررسي مقايسه اي جايگاه علوم انساني در برنامه درسي اگزيستنسياليستي و برنامه درسي اسلامي
439
بررسي مقايسه اي جايگاه و نقش سياسي زنان در دوره صفويه و قاجار
440
بررسي مقايسه اي جريان سيال ذهن در رمان هاي خشم و هياهو اثرويليام فاكنر و شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشيري با بكار گيري تكنيك جريان سيال ذهن
441
بررسي مقايسه اي جنبه هاي عاطفي رديف موسيقي ايراني ازنظر اساتيد و دانشجويان و افراد عادي
442
بررسي مقايسه اي جنبه هاي عرفاني تحليل ملاصدرا و هايدگر متأخر از حقيقت وجود
443
بررسي مقايسه اي جهت گيري سياست خارجي امريكا و روسيه در قبال افغانستان از (2000-2016)
444
بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكدههاي ادبيات ودانشكده علوم دانشگاه بيرجند درسال تحصيلي 92-93
445
بررسي مقايسه اي چگونگي فرآوري عناصر باارزش همراه كانسارهاي مس در ايران و جهان
446
بررسي مقايسه اي چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان عضو وعدم عضو در شبكه هاي اجتماعي مجازي
447
بررسي مقايسه اي حافظه كوتاه مدت و بلند مدت در بيماران مبتلا به ديابت شيرين نوع )II( افراد سالم
448
بررسي مقايسه اي حق آموزش به زبان مادري و زبان رسمي در نظام آموزشي كشور در پرتو اسناد حقوق
449
بررسي مقايسه اي خاصيت آنتي باكتريال زايليتول و نعنا بر سه گونه لاكتوباسيل
450
بررسي مقايسه اي خشونت مردان عليه زنان در دو گروه زنان خانه دار و شاغل شهر اردبيل در سال 1389
451
بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل شهر بهشهر
452
بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري وسلطه پذيري در زنان شاغل وغيرشاغل
453
بررسي مقايسه اي خودكارآمدي شيردهي مادران در سنين مختلف مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1397
454
بررسي مقايسه اي خوش بيني در بين زوجين مراجعه كننده به مراكز شبكه بهداشت شهرستان فارسان
455
بررسي مقايسه اي خويشتن پنداري در نوجوانان افسرده و غير افسرده بخش شبانكاره
456
بررسي مقايسه اي داستان بيژن و منيژه ي فردوسي با ويس و رامين اسعد گرگاني
457
بررسي مقايسه اي دانسيتومتري استخوان در راديوگرافي ديجيتال و روش عادي دانسيتومتري در مراجعه كنندگان به كلينيك راديولوژي
458
بررسي مقايسه اي دانسيتومتري استخوان در راديوگرافي ديجيتال و روش عادي دانسيتومتري در مراجعه كنندگان به كلينيك راديولوژي
459
بررسي مقايسه اي دانش آموزان داراي حامي از نظر اجتماعي فرهنگي :پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بدون حامي
460
بررسي مقايسه اي دانش آموزان مدارس عادي و مدارس غير انتفاعي در زمينه پيشرفت تحصيلي و برخي خصوصيات آنان
461
بررسي مقايسه اي دانش پايه علمي دانشجويان مديريت برنامه ريزي دانشگاه پيام نور بجنورد و دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد
462
بررسي مقايسه اي دانه بندي مواد معدني به دو روش پردازش تصوير و آناليز سرندي
463
بررسي مقايسه اي درناژ دوطرفه پلور بادرناژ مدياستن و پلور چپ متعاقب باي پس شريان كرونر
464
بررسي مقايسه اي درناژ دوطرفه پلور بادرناژ مدياستن و پلور چپ متعاقب باي پس شريان كرونر
465
بررسي مقايسه اي دروني وبيروني و كناري غزليات انوري و خاقاني
466
بررسي مقايسه اي دقت بين دوآپكس ياب الكترونيكي Root ZX , Diadentدر شرايط آزمايشگاهي
467
بررسي مقايسه اي دقت تشخيصي اولترا سونوگرافي و اسكن هسته اي در تشخيص آدنوم پاراتيروئيد- مرورنظام مند و متاآناليز
468
بررسي مقايسه اي دقت دو نوع ماده قالبگير ي سيليكون تراكم (speedex ,zermakh)
469
بررسي مقايسه اي دو داروي كلوميفن و تاموكسيفن از نظر وضعيت حاملگي در ‏زنان نابارور مبتلا به عدم تخمك گذاري
470
بررسي مقايسه اي دو روش خطي و هاردي كراس در طراحي شبكه آبرساني
471
بررسي مقايسه اي دو روش لند مارك آناتوميك و سونوگرافي در تعيين محل دقيق وريد ژگولار در بيماران نيازمند كاتتر وريد مركزي مراجعه¬كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 96
472
بررسي مقايسه اي دو رويكرد درماني (درمان اصلي پس از آشنايي مقدماتي و درمان با تاخير سه روزه ) بر ويژگي رفتار منفي كودك هنگام درمتنهاي دندانپزشكي
473
بررسي مقايسه اي دو فضاي شهري قديم و جديد با تاكيد بر اصول روابط اجتماعي درون فضا به منظور ارائه اصول و پيشنهادات براي طراحي مجموعه هاي مشابه بازار تجريش و پاساژ گلستان
474
بررسي مقايسه اي دو گويش كرماني و كوهباني از ديدگاه صرفي و نحوي
475
بررسي مقايسه اي دو موتاژن فيزيكي ( اشعهUV- c) و موتاژن شيميايي (اتيل متان سولفونات EMS) بر روي خصوصيات مورفولوژيكي و فنوتيپي گياه گشنيز
476
بررسي مقايسه اي ديدگاه تيم درماني درباره حضور يكي از اعضاي خانواده بيمار در زمان احيا در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت 94-1393
477
بررسي مقايسه اي ديدگاه دانشجويان و پرسنل پرستاري بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد نقش پرسنل پرستاري در آموزش باليني دانشجويان پرستاري در سال 1384
478
بررسي مقايسه اي ديدگاه يورگن هابرماس و ديويد هلد درباره امكان تحقق دموكراسي جهاني
479
بررسي مقايسه اي ديدگاههاي مشتريان در بهره گيري از شعبه يا نمايندگي در اثر بخشي كانال هاي توزيع در حوزه جغرافيايي گسترده در شركت زنك زيراكس ايران
480
بررسي مقايسه اي ذهنيت فلسفي دبيران متوسطه سه رشته رياضي، تجربي و انساني شهر زاهدان 85 - 1384
481
بررسي مقايسه اي رابطه اضطراب و نااميدي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پنجم ابتدايي شاهرود
482
بررسي مقايسه اي رابطه اميد به زندگي و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان منطقه بازفت
483
بررسي مقايسه اي رابطه بين جو سازماني و پاسخگويي در بيمارستان هاي منتخب دولتي خصوصي وخيريه شهرستان هاي همدان و يزد
484
بررسي مقايسه اي رابطه بين سن ازدواج باكمال گرايي دانشجويان
485
بررسي مقايسه اي رابطه بين عاطفه مثبت-عاطفه منفي و عملكرد مديران گروه هاي آموزشي در دانشگاه اصفهان و دانشگاه كابل
486
بررسي مقايسه اي رابطه بين هوش سازماني و هوش اخلاقي با رهبري تيمي در ميان مديران آموزشي و غير آموزشي دانشگاه هاي دولتي اصفهان
487
بررسي مقايسه اي رابطه رفتار بهداشت دهان با وضعيت سلامت لثه و بهداشت دهان در دانشجويان سال اول و آخر دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 1394-1393
488
بررسي مقايسه اي راديوگرافي پانوراميك و CBCT در تشخيص سپتاي سينوس ماگزيلاري در بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك دندانپزشكي شهر رشت در سال 1397
489
بررسي مقايسه اي راهبرد هاي مقابله بااسترس در بيماران قلبي با افراد سالم
490
بررسي مقايسه اي راهبردهاي حل مسئله و سبك هاي تفكر در مردان زنداني و غير زنداني در شهرستان چناران درسال 1396
491
بررسي مقايسه اي راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق و ناموفق مدرسه متوسطه دخترانه شهداي مهديشهر
492
بررسي مقايسه اي رتبه بندي نسبت هاي مالي به تفكيك صنعت بر اساس رابطه با تغييرات قيمت سهام ،شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
493
بررسي مقايسه اي رتبه بندي نسبت هاي مالي به تفكيك صنعت بر اساس رابطه با تغييرات قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
494
بررسي مقايسه اي رشد و تكامل كودكان پنج ساله با و بدون سابقه كم وزني در موقع تولد
495
بررسي مقايسه اي رشد و تكامل كودكان پنج ساله با و بدون سابقه كم وزني در موقع تولد
496
بررسي مقايسه اي رضايتمندي سكونتي در دو محله مجاور محور وليعصر
497
بررسي مقايسه اي رضايتمندي سكونتي در دو محله مجاور محور وليعصر
498
بررسي مقايسه اي رفتار بهداشتي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان با دبيران شاغل در دبيرستانهاي شهر رشت در خصوص حفظ سلامتي فردي طي سال 1373
499
بررسي مقايسه اي رفتار حرارتي پوششهاي پودري (پلي استرواپوكس /پلي استر)
500
بررسي مقايسه اي رفتار- خواص و ويژگيهاي دي الكتريكي عايقها
501
بررسي مقايسه اي رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي (غيرانتفاعي- دولتي) ...
502
بررسي مقايسه اي رفتارهاي زيست محيطي مسئولانه در بين شهروندان شهرهاي خرم آباد و يزد و عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر آن
503
بررسي مقايسه اي روايات هفت خان رستم رستم وسهراب بيژن ومنيژو هفت خان جهان بخش در شاهنامه كردي با داستانهاي مشابه در شاهنامه فردوسي و طومار نقالي
504
بررسي مقايسه اي روايت شناسي داستان هاي مشترك سندباد نامه با هزار و يك شب و جامع الحكايات
505
بررسي مقايسه اي روحيه علمي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران و پيام نور (سال تحصيلي 89-1388)
506
بررسي مقايسه اي روش مديريت سرمايه گذاري در بورس منطقه اي اصفهان و بورس تهران در زمينه پيش بيني بازار و انتخاب سهام
507
بررسي مقايسه اي روش هاي باليني تخمين وزن جنين با وزن هنگام تولد در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان آموزشي درماني و پژوهشي الزهرا (س) شهر رشت سال 1397
508
بررسي مقايسه اي روش هاي بهبود محاسبه توليد ناخالص داخلي و معرفي شاخص آنتروپي اقتصادي براي تعديل آن
509
بررسي مقايسه اي روش هاي رنگرزي سنتي در منطقه اصفهان مطالعه موردي اصفهان، نائين و كاشان
510
بررسي مقايسه اي روش هاي مبتني بر ژل و Real-time PCR در مطالعه سينتيك دئوكسي ريبوزيم ها
511
بررسي مقايسه اي روش هاي مختلف توليد و احياي آلومينيم
512
بررسي مقايسه اي روش هاي نگهداري آغوز ﴿كلستروم﴾ گاوي به منظور كاهش آلودگي ميكروبي آن
513
بررسي مقايسه اي روشهاي بهنگام كردن مدلهاي ديناميكي
514
بررسي مقايسه اي روشهاي تجربي و عددي در تحليل و طراحي پايه ها در روش اتاق و پايه
515
بررسي مقايسه اي روشهاي موثر در اصلاح ونتيلاسيون مددجويان مبتلا به ضايعات نخاعي
516
بررسي مقايسه اي ريزنشت لبه اي و نفوذ بدنه اي دو ماده ترميم كننده موقت ( زونالين و زوليران ) با استفاده از روش نفوذ رنگ
517
بررسي مقايسه اي ريزنشت لبه اي و نفوذ بدنه اي دو ماده ترميم كننده موقت ( زونالين و زوليران ) با استفاده از روش نفوذ رنگ
518
بررسي مقايسه اي زبان زنانه و مردانه در رمانهاي سال هاي ابري علي اشرف درويشيان و چراغ ها را من خاموش مي كنم زوياپيرزاد
519
بررسي مقايسه اي زبان سياسي انديشه فارابي ونظام زباني جمهوري اسلامي ايران
520
بررسي مقايسه اي زيركونياي مونوليتيك ترميم شده با پرسلن زيركونيايي و كامپوزيت در روكش هاي متكي بر ايمپلنت از نظر استحكام شكست
521
بررسي مقايسه اي ژرم پلاسم بابونه ايران با استفاده از ماركر RAPD، GC و GC-MS
522
بررسي مقايسه اي ساختار كانال ريشه در دندان هاي پرمولر منديبل سمت چپ و راست: مطالعه CBCT در يك جمعيت ايراني
523
بررسي مقايسه اي ساختارقدرت درخانواده بين زنان متاهل شاغل وغيرشاغل (موردشهركرج )
524
بررسي مقايسه اي ساختمان غشاء پلاسمائي در اندامكهاي مختلف
525
بررسي مقايسه اي سازگاري اجتماعي و وضعيت فرهنگي و اجتماعي در عملكرد تحصيلي دانش آموزان سوم علوم تجربي دبيرستانهاي دخترانه (دولتي ،نمونه ،غيرانتفاعي ) شهر برازجان
526
بررسي مقايسه اي سبك در فيلمبرداري دو نسخه از تنگه وحشت
527
بررسي مقايسه اي سبك مديريت و رضايت شغلي كاركنان مراكز و واحدهاي دانشگاه جامع پيام نور استان يزد
528
بررسي مقايسه اي سبك نوشتاري زنان و مردان هنگام نگارش مقالات اجتماعي با تكيه بر واژگان
529
بررسي مقايسه اي سبك هاي شخصيت وحسادت در ترتيب تولد
530
بررسي مقايسه اي سبك هاي مقابله اي در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي و افراد سالم شهرستان رشت در سال 95-1393
531
بررسي مقايسه اي سبك هاي يادگيري و رابطه آن با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان پاي سو متوسطه شهرستان ماكو سال تحصيلي 84-83
532
بررسي مقايسه اي سبك و فرم در ادبيات و فلسفه
533
بررسي مقايسه اي سرمايه اجتماعي در بين بوميان و مهاجران در شهرك رستم آباد شهرستان رودبار در سال 1386
534
بررسي مقايسه اي سرمايه اجتماعي در مناطق حاشينه نشين و غيرحاشيه نشين شهر شيراز
535
بررسي مقايسه اي سطح توسعه يافتگي سلامت شهرستان استان يزد با استفاده ازتكنيك تاكسونومي عددي در سال هاي1392-1388
536
بررسي مقايسه اي سطح سرمي 25-هيدروكســـــي ويتامين D در افراد نرمال و افرادباشكستگي هاي پاتولوژيك مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
537
بررسي مقايسه اي سطح سرمي اينترلوكين 10 در نوزادان نارس با وبدون سندرم ديسترس تنفسي بستري شده در بيمارستان 17 شهريور رشت
538
بررسي مقايسه اي سطح سرمي فاكتور هاي crp-hs وfetuin-a در بيماران ايسكميك قلبي با افراد سالم
539
بررسي مقايسه اي سطح هوش هيجاني بين دانشجويان زن متاهل ومجرد محلات
540
بررسي مقايسه اي سلامت روان در قرآن و روانشناسي
541
بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساكن خانه سالمندان ساكن درمنازل شهرستان قاينات
542
بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن در منزل در شهرهاي تهران وكرج
543
بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساكن خانه سالمندان وسالمندان ساكن در منزل در شهرهاي گرگان وبستك
544
بررسي مقايسه اي سلامت رواني دانش آموزان تك فرزند و غير تك فرزند
545
بررسي مقايسه اي سلامت رواني سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن منزل در شهر قم
546
بررسي مقايسه اي سلامت سازماني در مدارس هوشمند و مدارس عادي
547
بررسي مقايسه اي سلامت عمومي در افراد مطلقه و متأهل در سطح شهرستان شهرضا براساس آزمون GHQ
548
بررسي مقايسه اي سلوك عرفاني از منظر ملاصدرا و آندرهيل (با محوريت كتاب Mysticism)
549
بررسي مقايسه اي سنجش ميزان ارضاء حمايت اجتماعي از ناحيه دوستان و خانواده در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور بهشهر
550
بررسي مقايسه اي سندروم خواب آلودگي با خستگي مزمن در پرستاران نوبت كار و غير نوبت كار و ارتباط آن با رخداد حادثه به روش يادآوري واقعه
551
بررسي مقايسه اي سواد رسانه اي در بين دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران
552
بررسي مقايسه اي سياست خارجي ايران وعربستان در قبال تحولات بحرين(2011-2016)
553
بررسي مقايسه اي سياست خارجي دولت هاي محمود احمدي‌ نژاد و حسن روحاني از منظر تحليل گفتمان
554
بررسي مقايسه اي سياست هاي بهينه سازي مصرف انرژي در حوزه برنامه ريزي كاربري زمين در ايران و انگليس
555
بررسي مقايسه اي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر ويرايش 94 و 2000 و پياده سازي ايزو 9001 ويرايش 2000 در شركت فرش كبير يزد
556
بررسي مقايسه اي شاخص SPI ﴿خشك سالي اقليمي بارش استاندارد﴾ و SSI ﴿رسوب استاندارد﴾ در حوزه هاي با ساختار زمين شناسي و مورفولوژي متفاوت ﴿مطالعه موردي : حوزه هاي كاج و پردنجان﴾
557
بررسي مقايسه اي شاخص هاي آنتي اكسيداني سرم بيماران مبتلا به ديابت نوع دووافراد سالم
558
بررسي مقايسه اي شاخص هاي مورفولوژيكي و آناتوميكي واريته هاي پرمصرف توت در تغذيه كرم ابريشم
559
بررسي مقايسه اي شاخص هاي نوسازي در گروه هاي مختلف تيره طيبي
560
بررسي مقايسه اي شادكامي، در بين زنان خانه دار و شاغل شهرستان سميرم
561
بررسي مقايسه اي شاهنامه وديگر متون منظوم حماسي تا پايان سده ششم هجري بر پايه عنصر دعا ونيايش
562
بررسي مقايسه اي شخصيت كودك در آثار فرهاد حسن زاده و اميرحسين فردي
563
بررسي مقايسه اي شخصيتي در افراد معتاد به كريستال وافراد عادي
564
بررسي مقايسه اي شدت اعتياد به مواد در افراد با و بدون ويژگي شخصيت تيپ Dدر افراد مراجعه كننده به درمانگاه (Methadone maintenance therapy) MMT بيمارستان شفاي رشت در سال 96
565
بررسي مقايسه اي شرايط انجام كار و درد حين جرم گيري و تسطيح سطح ريشه در بيماران مضطرب با يا بدون استفاده از واقعيت هاي مجازي
566
بررسي مقايسه اي شركت دانش آموزان تحت حمايت كميته امام خميني (ره ) راز در فعاليتهاي فرهنگي نسبت به ساير دانش آموزان تحت حمايت با ارتقاء آنها
567
بررسي مقايسه اي شعارهاي دوره مشروطه و انقلاب اسلامي (1978- 1906م ./1357- 1285ش.)
568
بررسي مقايسه اي شغلي در بين مديران و دبيران مقطع متوسطه شهرستان كاشان در سال تحصيلي 90-89
569
بررسي مقايسه اي شوخ طبعي و سلامت رواني در ميان دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه پيام نور سميرم
570
بررسي مقايسه اي شير دهي موفقيت آميز ميان مادران سزارين شده و زايمان طبيعي
571
بررسي مقايسه اي شير دهي موفقيت آميز ميان مادران سزارين شده و زايمان طبيعي
572
بررسي مقايسه اي شيوع اسكوليوز و ارتباط آن با برخي از ويژگي هاي آنتروپومتريك دانش آموزان دختر و پسر شهري و روستايي دبيرستانهاي شهر تولم
573
بررسي مقايسه اي شيوع اضطراب بين دختران و پسران دانشگاه پيام نور ملارد
574
بررسي مقايسه اي شيوع عوامل خطر مرسوم بيماري قلبي عروقي (CVD) در مبتلايان به اسكيزوفرني و اختلال دو قطبي با جمعيت عمومي در استان يزد در سال ۱۳۹۵
575
بررسي مقايسه اي شيوع، علل و پيامدهاي آسيب هاي ورزشي در كوهنوردان
576
بررسي مقايسه اي شيوه هاي ارزشيابي كمي و توصيفي در دانش آموزان پسرابتدايي شهرستان گرگان از ديدگاه معلمان
577
بررسي مقايسه اي شيوه هاي شاگرد پروري امام جعفر﴿ع﴾ با مكتب پوزيتيويسم در چهار مقوله:آراي تربيتي،حقيقت انسان،اهداف تربيتي و برنامه تربيتي
578
بررسي مقايسه اي صنعت برق ايران و جهان
579
بررسي مقايسه اي طراحي 350 و 500 شانه فرش ماشيني
580
بررسي مقايسه اي طرح در آثار سوخت و معرق استاد حاج ميرزا آقا امامي و استاد حسين خوشنويس زاده
581
بررسي مقايسه اي طرح واره هاي ناكارامد مكانيزم جبران و اجتناب در معتادان و غير معتادان
582
بررسي مقايسه اي طرحواره هاي شناختي بين دانشجويان پسر ودختردانشگاه پيام نوردامغان
583
بررسي مقايسه اي طول مدت تهويه مكانيكي با استفاده از ابزار جداسازي برن ﴿ با هدايت پرستار﴾ و روش روتين در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه يكي از مراكز آموزشي و درماني شهر رشت
584
بررسي مقايسه اي ظرفيت جاذبهاي اكسيد مس آمورف بر پايه آلومينا و جاذبهاي ساختار يافته SBA15 بر پايه سيليكا در حذف SO2 از مخلوط گازها
585
بررسي مقايسه اي عزت نفس در دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار مقطع متوسطه (دخترانه ) در شهرستان دير
586
بررسي مقايسه اي عزت نفس وخودپنداره؛افراد بزهكار وعادي
587
بررسي مقايسه اي علائم سكته قلبي در مردان و زنان در بيمارستان خاتم الانبياءگنبد
588
بررسي مقايسه اي علايم دهاني افرادي كه رفلاكس گوارش دارند با افراد سالم
589
بررسي مقايسه اي علايم دهاني دنداني افرادي كه رفلاكس گوارش دارند با افراد سالم
590
بررسي مقايسه اي علل تمايل به سزارين انتخابي در مادران پريمي پار مراجعه كننده به مراكز دولتي و خصوصي شهر يزد در سالهاي 1389-90
591
بررسي مقايسه اي علل تمايل به سزارين انتخابي در مادران پريمي پار مراجعه كننده به مراكز دولتي و خصوصي شهر يزد در سالهاي 1389-90
592
بررسي مقايسه اي عمق كاتتر وريدي مركزي با دو روش استاندارد و Tailordدر اعمال الكتيو و جراحي قلب در بيمارستان دكتر حشمت
593
بررسي مقايسه اي عملكرد بانك مسكن در ارايه خدمات بانكي از ديدگاه مشتريان و كاركنان با استفاده از مدلهاي سروكوال ، سروپرف و سروايمپرف .
594
بررسي مقايسه اي عملكرد بويايي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني با گروه كنترل-بيمارستانشفا و بيمارستان اميراامومنين(ع)
595
بررسي مقايسه اي عملكرد تحصيلي دانش آموزان راهنمايي مدارس (نمونه، غيرانتفاعي، شبانه روزي و عادي) استان فارس در سال تحصيلي 73-72
596
بررسي مقايسه اي عملكرد خانواده هاي داراي دختر نوجوان فراري و خانواده هاي داراي دختر نوجوان عادي.
597
بررسي مقايسه اي عملكرد سيستم هاي مختلف مراقبت وضعيت اجزاي ترمز قطارها
598
بررسي مقايسه اي عملكرد شركت هاي دولتي قبل و بعد از واگذاري در بورس اوراق بهادار تهران
599
بررسي مقايسه اي عملكردهاي معنايي و ويژگي هاي زباني قسمت مقدمه مقالات علمي پژوهشي رشته مهندسي عمران در انگليسي و فارسي
600
بررسي مقايسه اي عوامل ادراكي موثر برقصد تغيير محصول ونام تجاري در چارچوب نواوري
601
بررسي مقايسه اي عوامل استرس زاي در پرستاران بخش هاي مختلف بيمارستان امام خميني گرمسار
602
بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زاي روزمره و راهكارهاي مقابله اي در بيماران سرطاني و افراد سالم
603
بررسي مقايسه اي عوامل توسعه نيافتگي ايران از ديدگاه محمود سريع‎القلم و محمدعلي كاتوزيان
604
بررسي مقايسه اي عوامل خطر در بيماران دچار انفاركتوس ميوكارد زودرس و گروه شاهد
605
بررسي مقايسه اي عوامل شكل دهنده محله در اذهان مردم در شهر جديد و قديم لار
606
بررسي مقايسه اي عوامل فشارزاي رواني اجتماعي ورفتارهاي مواجهه اي بين مردم شمال وجنوب در شهر مشهد
607
بررسي مقايسه اي عياري و شيوه هاي آن در شاهنامه و فيروز شاه نامه
608
بررسي مقايسه اي فاكتورهاي دموگرافيك، زمينه¬اي، اندوسكوپيك و پاتولوژي بيماران دارا و بدون عفونت هليكوباكتر پيلوري مراجعه كننده به كلينيك فوق تخصصي گوارش و كبد كاسپين در سال 97
609
بررسي مقايسه اي فام رنگي و ثبات شستشويي سه رنگزاي جفت ،رازيانه و اسپرك بر روي پشم و ابريشم
610
بررسي مقايسه اي فرآيند جدا شدن و فرديت يافت در بين زنان بي سرپرست ( مطلقه و همسر فوت شده ) با زنان عادي ( متاهل ) شهرستان گرگان
611
بررسي مقايسه اي فرآيند هاي نگارش زبان انگليسي در آزمون آيلتس : با استفاده از نظريه زمينه اي
612
بررسي مقايسه اي فراواني كبد چرب در مردان مبتلا به ريزش موي آندروژنتيك و مردان بدون ريزش مو مراجعه‌كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1397
613
بررسي مقايسه اي فراواني ميوفيبروبلاست ها در موكواپيدرموئيد كارسينوما و پلئومورفك ادنوما با ماركر a-smooth muscle actin
614
بررسي مقايسه اي فراواني نسبي عفونت هليكوباكتر پيلوري در مبتلايان به كارسينوم دستگاه تنفسي -گوارشي فوقاني و گروه كنترل
615
بررسي مقايسه اي فرهنگ عامه در شاهنامه برزونامه
616
بررسي مقايسه اي فرهنگ مصرف كننده با توجه به تبليغات جهاني و فرهنگ مصرف از ديدگاه اسلام ونقد ايران اسلامي
617
بررسي مقايسه اي فقر در هشت استان شرق كشور
618
بررسي مقايسه اي فني اقتصادي نيرو گاههاي فتولتائيك خورشيدي و نيرو گاههاي حرارتي با سوخت فسيلي
619
بررسي مقايسه اي كارايي ارزشيابي توصيفي و سنتي در پايه سوم ابتدايي شهرستان كرمانشاه از ديدگاه معلمان و ارائه راهكارهاي بهينه .
620
بررسي مقايسه اي كاركرد تلميح در غزليات سعدي و حسين منزوي
621
بررسي مقايسه اي كتاب هاي عكس جنگ در دوران جنگ و سال هاي پس از آن درايران
622
بررسي مقايسه اي كتابخانه هاي تخصصي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري با استاندارهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران
623
بررسي مقايسه اي كتب زبان انگليسي عمومي تاليف نويسندگان بومي و غير بومي
624
بررسي مقايسه اي كمال گرايي و معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور
625
بررسي مقايسه اي كنش گفتاري "پيشنهاد" در فارسي و انگليسي
626
بررسي مقايسه اي كنش گفتاري فرمان دادن: مطالعه موردي فارسي زبانان، انگليسي زبانان و زبان آموزان ايراني
627
بررسي مقايسه اي كيفي نقشه هاي دستي و كامپيوتري عشايري فارس
628
بررسي مقايسه اي كيفيت خواب، خستگي و عملكرد جنسي در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك با گروه هاي كنترل– بيمارستان اميرالمومنين
629
بررسي مقايسه اي كيفيت خواب، خستگي و عملكرد جنسي در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك قبل و بعد از درمان به رينيت آلرژيك - بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين از دي 1392 لغايت اسفند 1393
630
بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي كاري بين مديران بيمارستان هاي دولتي و خصوصي استان گيلان
631
بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي و ابعاد آن در مناطق شهري و روستايي شهرستان همدان در سال 1390
632
بررسي مقايسه اي گردش اطلاعات مورد نياز استاندارد هاي ايزو 14000 و 18000 در شش بيمارستان شهر كرمان
633
بررسي مقايسه اي ماهيت و آثار علم قاضي در دادرسي مدني و كيفري
634
بررسي مقايسه اي مايع سيتولوژي در بيماران مبتلا به كيست هاي تخمداني و بيوپسي آنها در طي سال هاي 1385 تا 1395 در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
635
بررسي مقايسه اي متابوليك هاي كاتكولامين ها در ادرار كارگران مواجهه يافته با صداي بالاتر وكمتر از استاندارد در يك صنعت نساجي
636
بررسي مقايسه اي متدهاي عمل DCR در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي بابل از سال 1366 تا سال 1378
637
بررسي مقايسه اي متدهاي عمل DCR در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي بابل از سال 1366 تا سال 1378
638
بررسي مقايسه اي متغيرهاي منبع كنترل وعزت نفس در سه گروه معتادين خودمعرف،تصادفي وغيرمعتادين در سطح شهرستان محلات
639
بررسي مقايسه اي مدل بومي با مدل مرتبه-اندازه ﴿زيپف﴾ در تحليل سيستم شهري ايران در سال 1385
640
بررسي مقايسه اي مدل هاي پيش بيني ورشكستگي فيلوسوفو و اسپرينگيت در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
641
بررسي مقايسه اي مدل هاي ميانگين – واريانس و ميانگين – نيم واريانس پرتفو هاي ايجاد شده برمبناي استراتژي هاي P/E ،B/M و EVA/M در بورس اوراق بهادار تهران
642
بررسي مقايسه اي مرمت قالي دستباف با ساير دستبافته ها ﴿گليم﴾ در دوره معاصر
643
بررسي مقايسه اي مسئوليت پذيري اجتماعي بين دانش آموزان پسر دوم و سوم راهنمايي مدارس غير انتفاعي
644
بررسي مقايسه اي مسئوليت پذيري اجتماعي در بين دانش آموزان سال دوم و سوم راهنمايي تحصيلي
645
بررسي مقايسه اي مسوليت پذيري اجتماعي بين دانش آموزان پسر دوم و سوم راهنمايي مدارس غير انتفاعي
646
بررسي مقايسه اي مشاركت سياسي زنان ايران بعد از انقلاب اسلامي ﴿68-1357 و 84-1376﴾
647
بررسي مقايسه اي مشكلات آموزشي دانشجويان رسمي و فراگير دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري
648
بررسي مقايسه اي مشكلات آموزشي دانشجويان رسمي و فراگير دانشگاه پيام نور در استان چهار محال و بختياري
649
بررسي مقايسه اي مضامين سياسي حافظ و فرخي يزدي
650
بررسي مقايسه اي معيار هاي همسرگزيني دانشجويان 18 تا 35 ساله و مجرد ايراني شهرهاي« تهران » و« برلين » و رابطه ي اين معيار ها با سلامت روان ايشان
651
بررسي مقايسه اي معيارهاي ACTION, CRUSADE و MEHRAN در پيش گويي خونريزي بيمارانمبتلا به سندرم حاد كرونري در زمان بستري بيمارستان
652
بررسي مقايسه اي معيارهاي تدريس اثربخش از ديدگاه معلمان دوره ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم شهر بافق و ارائه چارچوب پيشنهادي
653
بررسي مقايسه اي معيارهاي همسرگزيني بين دختران دو گروه سني زير21سال وبالاي 27سال شهرستان رودسر.
654
بررسي مقايسه اي معيشت سالمندان درون سرا و خانه با تاكيد بر كيفيت زندگي
655
بررسي مقايسه اي مفهوم آنارشي از ديدگاه سه سنت واقع گرايي، انقلابيگري و خردگرايي
656
بررسي مقايسه اي مفهوم امنيت در اسلام و ليبراليسم
657
بررسي مقايسه اي مفهوم غرب در آراء احمد فرديد و عبدالكريم سروش و پيامدهاي سياسي و فرهنگي آن
658
بررسي مقايسه اي مقاومت به خوردگي چدن هاي پرآلومينيم با فولادهاي اوستنيتي و با چدن هاي ديگر
659
بررسي مقايسه اي ملاك هاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دختر حوزوي و دانشگاهي
660
بررسي مقايسه اي منبع كنترل (دروني-بيروني)دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد و پيام نور دولت آباد
661
بررسي مقايسه اي منبع كنترل و شيوه هاي مقابله با استرس در سالمندان ساكن منزل و سالمندان ساكن خانه سرا در جنوب شهر تهران
662
بررسي مقايسه اي مهارت نوشتن دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و دانشگاه پيام نور مركز كرمان (آموزش حضوري و آموزش از راه دور)
663
بررسي مقايسه اي مهارت هاي ابراز وجود در دانش آموزان طلاق و عادي شهر قاين
664
بررسي مقايسه اي مهارت هاي فراشناختي بين دانشجويان علوم پايه ،علوم انساني و فني مهندسي دانشگاه پيام نور شهرستان فردوس
665
بررسي مقايسه اي مهارتهاي ارتباطي بر پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان عادي و تيزهوش
666
بررسي مقايسه اي موانع و مشكلات آموزشي دانشجويان استعداد درخشان و دانشجويان عادي دانشگاه اصفهان
667
بررسي مقايسه اي مولفه هاي تربيت شهروندي در قابوس نامه عنصر المعالي و گلستان سعدي
668
بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد دانشجويان سال آخر دبيري دانشكده هاي علوم وابسته به داانشگاه گيلان و دانشجويان سال آخر پرستاري- دانشكده هاي پرستاري و مامايي ئابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان از خودآزمايي پستان سال 1372
669
بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و نگرش مادران باردار در معرض دود سيگار و همسران سيگاريشان در مورد اثرات سيگار در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر اردبيل در سال 1375
670
بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي،نگرش وعملكرد معتادان خودمعرف شهرستان محلات ودليجان در زمينه راههاي انتقال ايدز در سال 91
671
بررسي مقايسه اي ميزان اثربخشي آموزش مديريت زمان و حس شوخ طبعي بر كاهش استرس شغلي و فرسودگي شغلي در دبيران مقطع متوسطه شهرستان دورود
672
بررسي مقايسه اي ميزان اثربخشي هماهنگ سازي امواج مغزي بوسيله اصوات بين آئورال و اصوات ايزوكرونيك بر كاهش اضطراب
673
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب در دانش آموزان بومي وغير بومي مدارس شبانه روزي دامغان
674
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب در دانشجويان نظام آموزش از راه دور و نظام آموزشي سنتي
675
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل وخانه دار در قم سال87
676
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب زنان شاغل و خانه دار در سطح اسلامشهر
677
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي بين افراد معتاد قبل از ترك اعتياد و بعد از ترك اعتياد در استان گلستان و مازندران
678
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان واجد و فاقد يكي از والدين دختر در شهرستان نكا - در سال تحصيلي 84 - 83
679
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
680
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در موسيقي دانها و غير موسيقي دانها در شهرستانهاي گرگان و گنبد كاووس در سال 89-8 8
681
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در ميان كادر پرستاري بيمارستانهاي رواني و غير رواني استان مازندران ﴿شهرستان ساري﴾
682
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي زنان شاغل وخانه دار در شهرستان چالوس.
683
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي مادران كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و مادران كودكان عادي
684
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي نزد والدين كودكان نابينا و نيمه نابينا مقطع ابتدايي شهر اهواز
685
بررسي مقايسه اي ميزان اندكس مقاومت(Resistive Index) شريان تستيكولار در سونوگرافي كالرداپلردر مردان مبتلا به واريكوسل باليني با آزمايش آناليز مني مختل و آزمايش آناليز مني طبيعي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 98-1397
686
بررسي مقايسه اي ميزان پاسخگويي به جنبه هاي غير پزشكي خدمات از ديدگاه بيماران و مديران سطوح مختلف بر اسا مدل بومي پاسخگويي در سطح بيمارستان هاي منتخب شهر يزد ۱۳۹۴
687
بررسي مقايسه اي ميزان پرخاشگري دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان گرگان
688
بررسي مقايسه اي ميزان پوسيدگي دندان هاي مولر دو طرفه در گروه سني 30-20 سال
689
بررسي مقايسه اي ميزان پوسيدگي دندان هاي مولر دوطرفه در گروه سني30-20سال
690
بررسي مقايسه اي ميزان تنوع و بكارگيري الگوهاي تدريس از نظر معلمان در دروس علوم تجربي و تعليمات اجتماعي پايه هاي سوم ، چهارم و پنجم مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه شهر فولادشهر
691
بررسي مقايسه اي ميزان جذب فسفر معدني بر خاكستر استخوان معمولي واصلاح شده با آهن ومس از محلولهاي آبي
692
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت زنان متاهل اعم ازشاغل وغير شاغل در زندگي
693
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت زنان نتاهل اعم ازشاغل وغيرشاغل درزندگي
694
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت مراجعه كنندگان به "كلنيكهاي ترك اعتياد" و "انجمنهاي تولد دوباره " در شهر يزد در سال 1388
695
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت مندي زناشويي وافسردگي در زنان شاغل خانه دار
696
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت مندي گيرندگان خدمات از مركز مديريت حوادث وفوريت هاي پزشكي شهرهاي بيرجند ويزد در سال 1391
697
بررسي مقايسه اي ميزان رضايتمندي زناشويي در دو گروه مادران وكودكان ناشنوا وعادي
698
بررسي مقايسه اي ميزان ريسك پذيري شركت هاي بين المللي نفتي
699
بررسي مقايسه اي ميزان سازگاري (عاطفي - آموزشي ) دانش آموزان موفق و ناموفق شهرستان بهشهر
700
بررسي مقايسه اي ميزان سلامت رواني در خانواده كودكان عقب مانده ذهني با خانواده كودكان عادي در شهرستان بهشهر
701
بررسي مقايسه اي ميزان سلامت رواني در زنان شاغل خانه دار در آستانه اشرفيه.
702
بررسي مقايسه اي ميزان شايستگي مهارتهاي تدريس اساتيد دانشگاه اصفهان به منظور برنامه ريزي ارتقاء كيفيت آموزش
703
بررسي مقايسه اي ميزان شيوع افسردگي در بين مردان با تحصيلات ليسانس و بالاتر از ليسانس و ديپلم و پائين تر از ديپلم 25 تا 35 ساله در شهر اروميه
704
بررسي مقايسه اي ميزان شيوع عوارض كوتاه مدت جراحي هرني اينگوئينال به روش لاپاراسكوپيك اينتراپريتونئال و روش ليختن اشتاين در بيماران مرد مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد صدوقي و مرتاض و مجيبيان در سال 1390
705
بررسي مقايسه اي ميزان شيوع عوارض كوتاه مدت جراحي هرني اينگوئينال به روش لاپاراسكوپيك اينتراپريتونئال و روش ليختن اشتاين در بيماران مرد مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد صدوقي و مرتاض و مجيبيان در سال 1390
706
بررسي مقايسه اي ميزان فلزات سنگين مس و نيكل در ماهي زمين كن دم نواري در منطقه خليج فارس
707
بررسي مقايسه اي ميزان قدرت تصميم گيري زنان شاغل و غير شاغل در امور خانواده
708
بررسي مقايسه اي ميزان كارآيي معلمان جذب شده از طريق نهضت سوادآموزي با معلمان جذب شده از طريق تربيت معلم مدارس شهرستان گرگان
709
بررسي مقايسه اي ميزان كاربرد عامل هاي تاثير گذار بر كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي اصفهان و شهركرد سال تحصيلي﴿89-88﴾
710
بررسي مقايسه اي ميزان كاربست مولفه هاي برنامه ريزي استراتژيك ......
711
بررسي مقايسه اي ميزان مدارس دولتي و غيرانتفاعي مقطع راهنمايي واجد و فاقد ليسانس مديريت از ديدگاه دبيران زن در شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 1390
712
بررسي مقايسه اي ميزان مربوط بودن سود عملياتي و جريان وجه نقد در تبيين بازده سهام و نقش عدم تقارن اطلاعاتي ﴿شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران ﴾
713
بررسي مقايسه اي ميزان ميكروليكيج حفـرات V Class ترميــم شده با يك نـوع كامپوزيت جديد(V Cl Wetbond Embrace) و يك نوع كامپوزيت معمولي (Opallis)
714
بررسي مقايسه اي نتايج تست هاي تعادلي در سالمندان با و بدون شكستگي هيپ
715
بررسي مقايسه اي نتايج تشخيصي سيتولوژي و بيوپسي افيوژن بدخيم پلور در بيما ران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در بين سالهاي 1392-1383
716
بررسي مقايسه اي نتايج حاصل از بيوپسي ازطريق برونشوسيتولوژي لاواژ برونكوآلوئولار در تشخيص تومورهاي بدخيم ريه
717
بررسي مقايسه اي نتايج حاصل از سپتورينوپلاستي با و بدون تامپون در بيماران جراحي شده مركز آموزشي درماني اميرالمومنين شهر رشت در سال 1394
718
بررسي مقايسه اي نتايج سونوگرافي در تشخيص بيماريهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي با نتيجه عمل جراحي در طي سالهاي 70 لغايت 74 در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
719
بررسي مقايسه اي نتايج عمل جراحي ايزوتروپياي مادرزادي در بيمارستان اميرالمومنين و كلينيك تخصصي رشت از سال 78 لغايت خرداد 81
720
بررسي مقايسه اي نتايج ماموگرافي و سونوگرافي و فروزن سكشن ونمونه هاي دائمي مربوط به ضايعات پستان ارسالي ابتداي سال 1387 لغايت ابتداي سال 1392 در بيمارستان شهيد صدوقي و مرتاض
721
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد پزشكان خانواده ﴾پايش عملكرد﴿در مراكز مجري طرح پزشك خانواده در شهرستانهاي يزد،تفت،خاتم،ابركوه ومهريز در سال 1387
722
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد مديران ارشد از ديدگاه مديران مياني در بيمارستان آموزشي و تامين اجتماعي يزد در سال 86
723
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد مديرانارشد از ديدگاه مديران مياني در بيمارستان آموزشي وتامين اجتماعي يزد در سال1386
724
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد مديرانارشد از ديدگاه مديران مياني در بيمارستان هاي آموزشي وتامين اجتماعي يزد در سال 1386
725
بررسي مقايسه اي نظارت اولياء خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوران متوسطه شهرستان بجنورد
726
بررسي مقايسه اي نظام آموزشي در سه پايتخت عصر صفويان ( تبريز، قزوين و اصفهان )
727
بررسي مقايسه اي نظام ارزيابي اثرات زيست محيطي در ايران، چالشها و راهبردها
728
بررسي مقايسه اي نظام مديريت روستايي قبل و بعد از انقلاب اسلامي مورد مطالعه دهستان گركن جنوبي در شهرستان مباركه
729
بررسي مقايسه اي نظر اساتيد زبان انگليسي بر روي سرفصل هاي علمي دروس نگارش پيشرفته،نامه نگاري،و مقاله نويسي
730
بررسي مقايسه اي نظر پرستاران بيمارستانهاي رواني و عمومي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد اهميت رفتارهاي مراقبتي پرستار
731
بررسي مقايسه اي نظرات اعضاء هيات علمي دانشگاههاي اصفهان و صنعتي اصفهان پيرامون عوامل موثر در كيفيت آموزشي دانشگاه
732
بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پرستاري و دانش آموزان مدارس در مورد حرفه پرستاري و حرفه ايده آل در استان گيلان سال 1373
733
بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پزشكي و پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد مفهوم آموزش بيمار در سال 13374
734
بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پسر و دختر پرستاري در مورد عوامل تنش زاي موجود در حرفه پرستاري در دانشكده هاي پرستاري وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1373
735
بررسي مقايسه اي نظرات مربيان پرستاري و مامايي در مورد شيوه هاي تدريس سخنراني و بحث گروهي در دانشكده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمان بهداشتي و درماني گيلاني در سال 1373
736
بررسي مقايسه اي نقش خانواده و مدرسه بر آگاهي مذهبي دانش آموزان شهرستان گنبدكاووس
737
بررسي مقايسه اي نقش سياست خارجي اوباما و پوتين در حمله به داعش
738
بررسي مقايسه اي نگارش هاي حديثي شيعه و سني (مورد مطالعه: سده هاي نهم و دهم(ه.ق))
739
بررسي مقايسه اي نگارش هاي حديثي شيعه و سني (مورد مطالعه: سده هاي هفتم و هشتم (ه.ق))
740
بررسي مقايسه اي نگرش ايمني بيمار ازديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهيد رهنمون وافشار شهرستان يزد در سال 92
741
بررسي مقايسه اي نگرش دانش آموزان متوسطه شهرستان سميرم به روابط آسيب زاي دختر و پسر
742
بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان سال آخر پزشكي، پرستاري و حقوق دانشگاه هاي علوم پزشكي گيلان و گيلان نسبت به اتانازي در سال 96 -1395
743
بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان سال اول و آخر پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به مرگ و مردن در سال 1374
744
بررسي مقايسه اي نگرش زنان و مردان متخصص شاغل نسبت به مشاركت زنان در پست هاي مديريتي درسازمانهاي دولتي استان لرستان
745
بررسي مقايسه اي نگرش زنان و مردان نسبت به جايگاه زنان در جامعه در شهرستان سميرم
746
بررسي مقايسه اي نگرش مديران و دبيران در مورد عوامل موثر بر ارتقا بهره وري نيروي انساني آموزش و پرورش قم
747
بررسي مقايسه اي نگرش معلمان مدارس ابتدائي ناحيه 2 يزد، به ويژگيهاي مديران
748
بررسي مقايسه اي نگرشي دانشجويان متاهل و مجرد نسبت به ازدواج بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور دولت آباد و دانشگاه آزاد نجف آباد
749
بررسي مقايسه اي هثر داكسي سايكلين 20 ميلي گرمي در درمان بيماران مبتلا به پريودنتيت خفيف به روش SRP
750
بررسي مقايسه اي هساشعر و هايكو
751
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در بيماران اسكيزوفرني و افراد عادي
752
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در دانشجويان دختر داراي پدر و فاقد پدر
753
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در دو تيپ شخصيتي درون گرا وبرون گرا در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور لاهيجان.
754
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در گروههاي مختلف خوني(A،B،AB،O).
755
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در مادران كودكان دلبسته ايمن ومادران كودكان دلبسته ناايمن شهرستان محلات
756
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني مديران مقطع متوسطه ناحيه يك شهرستان ساري با ويژگيهاي جمعيت شناختي آنها در سال 87
757
بررسي مقايسه اي هيجان خواهي و سبك هويت با پنج رگه شخصيت در بين ورزشكاران و غيرورزشكاران شهر سميرم
758
بررسي مقايسه اي و تطبيقي نگرش طلاب و دانشجويان دانشگاه آزادشهر قم نسبت به ازدواج موقت (متعه)
759
بررسي مقايسه اي و شيوانگاري اصطلاحات گفتمان ادبيات داستاني در فارسي و عربي
760
بررسي مقايسه اي واكنش روحانيت در ايران و تركيه در برابر اصلاحات ضد مذهبي رضاشاه وآتاتورك
761
بررسي مقايسه اي وضعيت آموزشي دانشجويان رشته پزشكي بورسيه ورودي 69 با دانشجويان غير بورسيه اي همان گروه
762
بررسي مقايسه اي وضعيت افسردگي نوجوانان پسر(14-18)ساله ورزشكار وغير ورزشكار شهرستان شفت سال 83
763
بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي كه معلمين آنها مامور به تحصيل هستند با دانش آموزاني كه معلمين تمام وقت دارند
764
بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي و سازگاري اجتماعي فرزندان طلاق با فرزندان عادي
765
بررسي مقايسه اي وضعيت تكامل در كودكان 5 ساله با سابقه وزن تولد كمتر از 1500 گرم در سال 94 در استان گيلان
766
بررسي مقايسه اي وضعيت روانشناختي افراد مصروع نسبت به افراد عادي.
767
بررسي مقايسه اي وضعيت روانشناختي دانش آموزان تهران و دماوند در رابطه با متغير آلودگي هوا
768
بررسي مقايسه اي وضعيت زناشويي زنان شاغل و خانه دار شهر بهشهر
769
بررسي مقايسه اي وضعيت شنوايي در مبتلايان به ديابت نوع2 بر اساس كنترل قند خون در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهر رشت
770
بررسي مقايسه اي وضعيت مطلوب وموجود مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان ساري از حيث فضا ، تجهيزات آموزشي ونيروي انساني در سال تحصيلي 1378-1377
771
بررسي مقايسه اي وضعيت موجود و مطلوب فضاهاي آموزشي مدارس متوسطه شهر بهشهر در سال تحصيلي 1381-1380
772
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي زباني شاهنامه فردوسي و ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني
773
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي زيستي ، شناختي و رواني والدين كودكان سندروم داون با كودكان عادي مقطع ابتدايي در استان زنجان
774
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي سبكي داستان"عقرب روي پله هاي راه آهن انديمشك"از حسين مرتضاييان آبكنار و رمان "فصل جواني"از قاسمعلي فراست
775
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شخصيتي دانش اموزان با والدين باسواد وبي سواد
776
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شخصيتي، حالات عاطفي و تعارض زوجين مطلقه و عادي شهر تهران
777
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي فيزيكي ، فيزيولوژيكي و تعيين آستانه تحمل به خشكي در بذر گونه هاي مختلف افراد در ناحيه خزري
778
بررسي مقايسه اي ويژگيهاي رواني-اجتماعي دانش آموزان پسردبيرستاني شهري وعشايري شيراز
779
بررسي مقايسه اي ويژگيهاي شخصيتي پسران نوجوان (18-14 سال) بزهكار و عادي در شهر اصفهان
780
بررسي مقايسه اي يافته هاي باليني و آزمايشگاهي بيماران مصرف كننده مقادير مختلف استامينوفن به قصد خودكشي و بستري شده در بيمارستان رازي در سال هاي 1390 الي 1394
781
بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافي ترانس واژينال با يافته هاي هيستوپاتولوژي آندومتر در بيماران مبتلا به خونريزي غير طبيعي رحمي
782
بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافي ترانس واژينال با يافته هاي هيستوپاتولوژي آندومتر در بيماران مبتلا به خونريزي غير طبيعي رحمي
783
بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافي كالر داپلر وريد پورت در درجات مختلف سيروز دربيماران مبتلا به سيروز كبدي مراجعه كننده به كلينيك سونوگرافي بيمارستان رازي شهر رشت
784
بررسي مقايسه اي يافته هاي كولپوسكپي و بيوپسي سرويكس با پاپ اسمير غيرطبيعي بيماراني كه از خرداد سال 1377 لغايت اذرماه سال 1378 به درمانگاه زنان بيمارستان الزهرا
785
بررسي مقايسه ايي اختلالات شنوايي-تعادلي كودكان مبتلا به ديابت نوع 1باگروه كنترل در مراجعه كنندگان به بيمارستانهاي 17شهريور واميرالمومنين شهرستان رشت
786
بررسي مقايسه ايي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب و افراد سالم در شهر رشت سال 1380
787
بررسي مقايسه ايي ميزان كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ميان دروس علوم انساني و پايه متوسطه با تاكيد بر ارائه راهكارهاي توسعه آن در شهرستان نجف آباد در سال تحصيلي 95-94
788
بررسي مقايسه ايي هوش هيجاني، طرحواره ناسازگار اوليه وسازگاري اجتماعي در نوجوانان داراي گرايش به رفتار پرخطر و عادي در سطح شهر كرمانشاه در سال 1393
789
بررسي مقايسه باورهاي غير منطقي دانشجويان دختر وپسر رشته روان شناسي ودانشجويان دختر وپسر رشته علوم تربيتي
790
بررسي مقايسه برخي شاخص هاي بيمارستاني قبل و بعد از اجراي بسته درماني طرح تحول نظام سلامت در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
791
بررسي مقايسه بين ترتيب تولد وعزت نفس دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي.
792
بررسي مقايسه بين مكانيزم هاي دفاعي در افراد مبتلا به اختلال اضطراب و...
793
بررسي مقايسه بين هوش كلامي،عددي و تجسم فضائي بين دختران و پسران سال سوم راهنمايي
794
بررسي مقايسه بين ويژ گي هاي شخصيتي وسلامت روان در دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
795
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان خوابگاهي با دانش آموزان غيرخوابگاهي
796
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس هاي تك پايه وچند پايه شهرستان كوهرنگ در سال93-92
797
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان داراي معلمان دوره ديده با دانش اموزان داراي معلم نديده
798
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دوره هاي كارشناسي كامپيوتر و كارشناسي ارشد فلسفه اخلاق آموزش از راه دور (سنتي ) با دانشجويان همان مقاطع از طريق آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور مركز تهران
799
بررسي مقايسه پيشرفتهاي تحصيلي دانش اموزان دوره ديده با دانش اموزان دوره نديده در مدارس ابتدايي تربت جام
800
بررسي مقايسه تاثير RhBMP-2 وامدوگين EMD بر ترميم نقابص ايجاد شده درتيبياي خرگوش
801
بررسي مقايسه تاثير آلودگي خون بر تطابق لبه اي و ريز ساختارسطحي MTA و سراميك سرد
802
بررسي مقايسه تاثير تمرينات تعادلي (فرانكل) و تمرينات هوازي (پياده روي) بر بهبود تعادل سالمندان در سراي سالمندان كرمان در سال ۱۳۹۵
803
بررسي مقايسه تاثير لگن آبگرم و كمپرس سرد بر رتانسيون ادراري پس از هموروئيدكتومي
804
بررسي مقايسه تاثير لگن آبگرم و كمپرس سرد بر رو تانسين ادراري پس از هموروئيدكتومي
805
بررسي مقايسه تاثير وضعيت طاق بازو دمر بر ميزان اكسيژناسيون و علائم حياتي نوزادان نارس تحت فشار مثبت مداوم راه هوايي از طريق بيني ﴿N.CPAP﴾ بستري در NICU بيمارستان آموزشي درماني امير المومنين ﴿ع﴾ سمنان.
806
بررسي مقايسه تاثيرروشهاي آموزش همياري وسخنراني بريادگيري درس علوم دانش آموزان پايه دوم راهنمايي مدارس شهرستان ساوه
807
بررسي مقايسه تحليلي سيگنالينگ سيستم هاي پي سي ام منصوبه در ايران
808
بررسي مقايسه تصوير ذهني از جسم خويش در بيماران مبتلا به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه و افراد سالم در مراكز بهداشتي - درماني مشهد سال 1377
809
بررسي مقايسه تطبيقي مضامين و نقوش كاشيكاري مسجد جامع اصفهان و مسجد عليقلي آقا
810
بررسي مقايسه تطبيقي مضامين و نقوش كاشيكاري مسجد كبود تبريز و گنبد سلطانيه زنجان
811
بررسي مقايسه تطبيقي و رتبه بندي عوامل موثر بر گسترش رضايتمندي مشتريان از خدمات بانكداري الكترو نيكي در بانك هاي دولتي .﴿مطالعه موردي :ملي،سپه و انصار ،كار افرين﴾
812
بررسي مقايسه تغييرات بهره وري كل عوامل توليد سيب زميني در ايران
813
بررسي مقايسه خصوصيات نخ هاي رينگ و چرخانه اي در اثر تغييرات كشش در عمل بوبين پيچي
814
بررسي مقايسه خواص ضد ميكروبي كامپوزيتهاي ارتودنسي حاوي ذرات نانوپارتيكل مختلف درزمانهاي مختلف روياسترپتوكوك موتانس
815
بررسي مقايسه خود پنداري در دوگروه دانش آموزان ناشنواي دبيرستاني در مدارس تلفيقي و ويژه در شهرستان رشت.
816
بررسي مقايسه رجز خواني در شاهنامه فردوسي و داراب نامه طرسوسي
817
بررسي مقايسه رشد اجتماعي دانش آموزان پسر پايه اول ابتدائي كه به مهدكودك رفته اند با دانش آموزاني كه به مهدكودك نرفته اند در ناحيه دو شهرستان اهواز
818
بررسي مقايسه رشد اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان فاقد پدر ﴿شاهد﴾با دانش آموزان داراي پدر در دبيرستان هاي سطح اصفهان
819
بررسي مقايسه رضايت از زندگي و رضايت شغلي بين زوجين شاغل شهرستان سميرم
820
بررسي مقايسه رضايت زناشويي بين مرد و زن گروههاي خانواده نارانان
821
بررسي مقايسه رضايت شغلي دربين كارمندان و كارگران مجتمع فولاد مباركه
822
بررسي مقايسه روانشناختي مردان معتاد با مردان عادي شهرستان نجف آباد(سال 1391)
823
بررسي مقايسه روش هاي استخراج سنگهاي تزئيني و نما و امكان بكارگيري تكنيك هاي آتشباري كنترل شده در استخراج اين سنگها
824
بررسي مقايسه روند رشد فيزيكي كودكان صفر تا دوازده ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر شيراز و روستاهاي تابعه
825
بررسي مقايسه ساختار شخصيت رانندگان جوان و ميانسال شهر تهران
826
بررسي مقايسه سبك مديريت مشاركتي در اداره مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي دخترانه شهر بجنورد
827
بررسي مقايسه سبكهاي مديريت وتاثير ان بر ميزان امكان تصميم گيري دبيران
828
بررسي مقايسه سبكهاي مديريتي اقتضايي انسان مدار، سازمان مدار، از ديد دبيران و مديران هنرستانهاي فني و حرفه اي دخترانه شهرستان يزد
829
بررسي مقايسه سطح اضطراب افراد مصرف كننده اكستاسي وافرادي كه از اين قرصها مصرف نمي كنند
830
بررسي مقايسه سطح دانش مهارت و ميزان استفاده از كامپيوتر در گروههاي دانش آموزي و معلمان سال سوم دبيرستان شهرستان فسا
831
بررسي مقايسه سطح سرمي CA-125و) ADAآدنوزين دآميناز) در بيماران مبتلا به سرطان كولون و افراد سالم
832
بررسي مقايسه سطوح قضاوت اخلاقي دربين نوجوانان دختر وپسر
833
بررسي مقايسه سلامت روان بين طلبه هاي خانم ودانشجويان پيام نور
834
بررسي مقايسه سلامت روان دانشجويان رشته تربيت بدني با ساير دانشجويان
835
بررسي مقايسه سلامت رواني بين راننده هاي تاكسي و راننده هاي كاميون شهرستان بابلسر در سال 88
836
بررسي مقايسه سلامت رواني زنان مطلقه و بيوه
837
بررسي مقايسه سلامت رواني و خودكار امدي عمومي سالمندان ساكن در خانه سالمندان با سالمندان ساكن در منزل
838
بررسي مقايسه سلامت عمومي در بيماران مبتلا به بيماري فشار خون ( بالا - پايين ) با افراد عادي شهرستان نكا در سال 1386
839
بررسي مقايسه سواد جهاني معلمان ودانش آموزان مدارس راهنمائي استان مازندران درسال تحصيلي88-1387.
840
بررسي مقايسه شاخصهاي آنتروپومتريك دانش آموزان مقطع ابتدايي و راهنمايي شهرستان رشت بامعيارهاي Statistics Health for Center National)NCHS) در سال 1383
841
بررسي مقايسه شادكامي در افراد متاهل و مجرد 20 تا 30 سال شهرستان بهشهر
842
بررسي مقايسه طرح واره هاي ناسازگاراوليه والدين كودكان عادي وكودكان استثنايي 17-7ساله درشهرستان ساوه
843
بررسي مقايسه عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر سال اول متوسطه منطقه زيركوه
844
بررسي مقايسه فراواني افسردگي در بيماران همودياليزي و پيوند كليه بيمارستان¬هاي رشت، انزلي و لاهيجان در سال 1397
845
بررسي مقايسه كارآيي آموزش نظام جديد ونظام قديم در مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان رودسر
846
بررسي مقايسه كارآيي آموزش نظام جديد ونظام قديم در مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان رودسر
847
بررسي مقايسه كيفيت ارائه خدمات دارويي در داروخانه هاي دولتي و خصوصي شهر يزد
848
بررسي مقايسه كيفيت زندگي و ابعاد آن در زنان مطلقه و غير مطلقه ﴿مطالعه موردي :زنان مطلقه و غير مطلقه شهر ساري ﴾
849
بررسي مقايسه متغيرهاي منبع كنترل وسلامت رواني در جوانان معتاد وسالم شهرستان محلات
850
بررسي مقايسه مديريتي بين طرح واره هاي فرزندان در خانواده هاي داراي سرپرست معتاد و غير معتاد
851
بررسي مقايسه مقدار سديم و پتاسيم و تعييرات تستهاي بيوشيميايي در بيماران ديابتي و غير ديابتي مراجعه كننده به مراكز درماني شهر كرمان
852
بررسي مقايسه مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با افراد غير فرهنگي شهرستان شوش دانيال ﴿ع﴾
853
بررسي مقايسه موفقيت مديراني كه از راهبردهاي پويائي گروهي بهره مي گيرند با مديراني كه مزدگرا هستند در امر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه منطقه 13 تهران
854
بررسي مقايسه ميزان افسردگي در دو گروه معتادان در حال درمان با متادون وبوپروتورفين
855
بررسي مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي رزمي و غير رزمي
856
بررسي مقايسه ميزان پرخاشگري ميان دانش آموزان دختر و پسر در سن بلوغ (مطالعه موردي دانش آموزان آموزشگاه هاي آزاد شهر ساري )
857
بررسي مقايسه ميزان تأثير برنامه‌ي بهبود خواندن كِلي با روش آموزشي چند حسي فرنالد بر عملكرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پايه دوم دبستان شهر اصفهان
858
بررسي مقايسه ميزان تأثير برنامۀ بهبود خواندن كِلي با روش آموزشي بازي‏هاي واجي بر عملكرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پايه دوم دبستان شهر يزد
859
بررسي مقايسه ميزان تاثير جاذبه هاي تبليغات تلويزيوني شركت همراه اول
860
بررسي مقايسه ميزان تحقق اهداف آموزشي در حيطه حركتي بخش درمان ريشه فارغ التحصيلان دوره عمومي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در دو بازه ي زماني
861
بررسي مقايسه ميزان خود پنداري در زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان اصفهان در سال 1387
862
بررسي مقايسه ميزان خودپنداره مردان معتاد و غيرمعتادشهرقم درسال 91-90
863
بررسي مقايسه ميزان سلامت رواني والدين كودكان عادي و كودكان مرزي 7-12 ساله در شهرستان قاين
864
بررسي مقايسه ميزان شادكامي افراد نابينا و عادي در شهرستان جهرم
865
بررسي مقايسه ميزان مطالعات غيردرسي دانش آموزان دخترانه دبيرستانهاي دولتي وغيرانتفاعي شهرستان ساوه چ
866
بررسي مقايسه ميزان موفقيت و ايمني FSH طولاني اثر با داروي Gonal-f در زنان تحت درمان با روش هاي كمك باروري
867
بررسي مقايسه ميزان هيجان خواهي بين نوجوانان عادي و نابينا، كم بينا
868
بررسي مقايسه نتايج FNA حين لاپاراتومي با ننايج پاتولوژي
869
بررسي مقايسه نتايج FNA حين لاپاراتومي پاتولوژي
870
بررسي مقايسه نحوه عملكردپزشكان خانواده ﴿پايش عملكرد﴾ در مراكز مجري طرح پزشك خانواده در شهرستانهاي يزد،تفت،خاتم،ابركوه و مهريز در سال 1387
871
بررسي مقايسه نگرش به خيانت زناشوئي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
872
بررسي مقايسه نگرش بين دانش آموزان متوسطه و دانشجويان نسبت به مسئه حجاب
873
بررسي مقايسه نگرشي دانشجويان دانشگاه پيام نور نسبت به عملكرد اداري، آموزشي وخدمات دانشگاه.
874
بررسي مقايسه نمرات دانش آموزان فني وحرفه اي كه معلمان آنهاIctگذرانده با ساير دانش آموزان
875
بررسي مقايسه نوسانات جمعيت و ميزان آسيب تريپس پياز، Thrips tabaci Lind (Thysanoptia thripida ) روي ۹ ژنوتيپ پياز و پلي كراس آنها در اصفهان
876
بررسي مقايسه هاي تاثير سبك هاي رابطه مدار و وظيفه مدار مديران در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه مدارس راهنمايي تحصيلي شهرستان بهشهر
877
بررسي مقايسه هوش هيجاني با جنسيت در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
878
بررسي مقايسه هوش هيجاني ورزشكاران و غير ورزشكاران بر اساس برخي از ويژگي هاي فردي
879
بررسي مقايسه هوش هيجاني ورزشكاران وافراد عادي
880
بررسي مقايسه هوش هيجاني وسلامت رواني در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان هاي رحيم آباد.
881
بررسي مقايسه و تحليل نتايج حاصل از درزه نگاري در معدن سنگ شماره 1و4 سد سياه بيشه استان مازندران
882
بررسي مقايسه وابستگي به مواد مخدر وو اختلالات رواني _اجتماعي فرزندان افراد وابسته به مواد و عادي شهرستان سيرجان
883
بررسي مقايسه وضعيت رواني تحصيلي دانش آموزان خانواده هاي طلاق و عادي شهرستان فردوس 84-83
884
بررسي مقايسه وضعيت مطالعه بين زنان شاغل و خانه دار شهر
885
بررسي مقايسه وميزان رضايت مندي زناشويي و افسردگي دربين زنان شاغل و همسران آنهاوزنان خانه دار وهمسران آنها
886
بررسي مقايسه ويژگيهاي معلمان موفق از ديد مديران ومعاونان مقطع ابتدايي دخترانه ناحيه 4 مشهد81-82
887
بررسي مقايسه ي تيپ هاي شخصيتي A و B و منبع كنترل در بين افراد عادي و مجرمين مرد در زندان نقنه واقع در شهرستان بروجن
888
بررسي مقايسه ي خواص سايشي فولاد DIN 1/7225 نيترو‍ژن دهي شده به روش توري فعال ﴿ASPN﴾ و روش متداول
889
بررسي مقايسه ي نيرو - خمش سيم هاي نيكل - تيتانيوم با و بدون پوشش همراه بادونوع براكت سراميكي
890
بررسي مقايسه يا تفاوت سلامت رواني دختران و پسران ورزشكار و غير ورزشكار مقطع پنجم ابتدايي ناحيه 4 اهواز در سال 84-85
891
بررسي مقايسه يي تحولات ساختاري ايران 1362-1338
892
بررسي مقايسه‌ اي جهت‌گيري سياست خارجي اوباما و ترامپ (2008-2018)
893
بررسي مقايسه‌اي استعاره‌ي احساسات در زبان‌هاي فارسي، كُردي و گيلكي در چهارچوب شناختي
894
بررسي مقايسه‌اي استعاره‌ي احساسات در زبان‌هاي فارسي، كُردي و گيلكي در چهارچوب شناختي
895
بررسي مقايسه‌اي الگوي گذران اوقات فراغت جوانان و والدين آنها
896
بررسي مقايسه‌اي بين ميزان خوانندگي مقالات پر استناد پژوهشگران ايراني در شبكه‌هاي اجتماعي مندلي و ريسرچ‌گيت و تعداد استنادات آن‌ها در وب‌آوساينس: يك مطالعه آلتمتريكس
897
بررسي مقايسه‌اي تأثير الگوي مبتني بر روش مشاركتي و الگوي آموزش انفرادي بر اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان بهبهان در درس بخوانيم (فارسي)
898
بررسي مقايسه‌اي خلود اهل نار از منظر زمخشري، ابن قيم جوزي و علامه طباطبايي(ره)
899
بررسي مقايسه‌اي دانه‌بندي مواد معدني به دو روش آناليز سرندي و پردازش تصوير
900
بررسي مقايسه‌اي دولت‌هايآقايان هاشمي رفسنجاني (سازندگي) و احمدي‌نژاد (عدالت محور) در زمينه عدالت اجتماعي و رفاه
901
بررسي مقايسه‌اي رويكرد مكتب فايده‌گرايي و مكتب متعاليه (صدرايي) نسبت به سياست
902
بررسي مقايسه‌اي شاخص‌هاي دي‌مورفيك منديبل جهت تشخيص جنسيت با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت در سال 96-95
903
بررسي مقايسه‌اي شاخص‌هاي دي‌مورفيك منديبل جهت تشخيص جنسيت با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت در سال 96-95
904
بررسي مقايسه‌اي علل انحطاط ايرانيان از ديدگاه علي شريعتي و سيد جواد طباطبايي
905
بررسي مقايسه‌اي عوارض پس از عمل جراحي هيستركتومي از راه شكم در دو روش باكاف بسته و باز واژن
906
بررسي مقايسه‌اي عوامل موثر بر ريسك برون‌سپاري مديريت تسهيلات سازمان در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي (مورد مطالعه بيمارستان‌هاي منطقه 6 شهر تهران)
907
بررسي مقايسه‌اي عيب‌يابي در جعبه دنده به كمك تبديل هيلبرت-هانگ و تحليل دقيق موجك
908
بررسي مقايسه‌اي فلاونوئيدهاي برگ3 گونه از جنس مرزه ( Satureja spp. ؛ تيره نعناعيان)؛ رويكرد تاكسونومي آن
909
بررسي مقايسه‌اي قابليت‌هاي بازيابي اطلاعات در نسخه تحت وب نرم‌افزار كتابخانه‌اي پيام با نرم‌افزارهاي آلف و وياگر
910
بررسي مقايسه‌اي مولفه‌هاي آرمان‌گرايي در بوستان سعدي و اسكندرنامه نظامي
911
بررسي مقايسه¬اي تاثير ساليسيليك‌اسيد، سولفات روي و سيليكات پتاسيم روي تخفيف آثار شوري و فعاليت آنتي اكسيداني گندم زراعي رقم چمران
912
بررسي مقايسه¬اي خواص مكانيكي و ريز ساختارآلومنيوم A356 ريخته شده به دو روش ريخته¬گري ماسه¬اي و ريخته¬گري با فشار پايين
913
بررسي مقايسه¬اي فراواني يافته¬هاي سي تي اسكن سر و علائم باليني در سطوح مختلف هوشياري در بيماران با تروماي سر مراجعه¬كننده به اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت
914
بررسي مقايسهﺍﯼ اثربخشي اندانسترون با پرومتازين در درمان بيماران مبتلا به سرگيجه حاد محيطي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا سال 1397-1396
915
بررسي مقايسهاي تاثير آموزش به دو روش پمفلت وپيام كوتاه در خصوص سندرم قبل از قاعدگي به مردان متاهل بر رضايت زناشويي زوجين در شهر يزد سال91
916
بررسي مقايسهاي تجزيه فتو كاتاليستي 4و2-دي كلروفئوكسي استيك اسيد ﴿2،4،ِD)در حضور نانو ذرات Zno/Tio2,Ag/Zno توام با Uvc در محلول هاي آبي
917
بررسي مقايسهاي تطابق لبهاي اندوكراونهاي ساخته شده با تكنولوژي CAD/CAM در دو روش قالب گيري ديجيتال و كانونشنال با استفاده از زيركونياي يكپارچه
918
بررسي مقايسهاي حقوق زنان از ديدگاه مهرانگيز كار و فاطمه مرنيسي
919
بررسي مقايسهاي خواص كنرل كيفي نخ هاي دستريس و ماشين ريس مورد استفاده در فرش دستباف با برخي رنگزاهاي طبيعي
920
بررسي مقايسه‏اي مصرف انرژي تاسيسات سرمايشي و گرمايشي مجموعه آپارتماني
921
بررسي مقايسه‎اي مقاومت به تنش شوري برخي ارقام گياه سورگوم در شرايط كشت درون شيشه‎اي
922
بررسي مقايسهي طول مدت بي دردي پس از عمل در 3 گروه شستشوي محل عمل با سرم فيزيولوژي(دارونما) ، بوپي واكائين و بوپي واكائين همراه با اپي نفرين در اعمال جراحي انتخابي ترميم فتق اينگواينال
923
بررسي مقدار آ،لا توكسين B1دريافتي از طريق جيره غذايي در زنان ساكن درشهر يزد با استفاده از نشانگر بيولوژيكي در سال 1393
924
بررسي مقدار آلودگي به آفلاتوكسينB1در برنجهاي مصرفي شهر يزد
925
بررسي مقدار اندازه متوسط مورفولوژي گرافيت بر روي خواص كامپوزيتهاي آلومينيوم - گراقيت
926
بررسي مقدار برگشت فنري در خمكاري ورق هاي فلزي با سوراخ هاي مستطيلي شكل در محل خم
927
بررسي مقدار بهينه نيروي ورق گيري و مقايسه با آزمايش تجربي در توليد ورق هاي بدنه خودرو
928
بررسي مقدار پتانسيل لوله هاي انتقال نفت تحت حفاظت كاتدي با استفاده از شبيه سازي در نرم افزار COMSOL
929
بررسي مقدار پيمايش جانبي ابزار و تاثير
930
بررسي مقدار پيمايش جانبي ابزار و تاثير آن در زمان و كيفيت
931
بررسي مقدار پيمايش جانبي ابزار و تاثير آن در زمان و كيفيت سطح ماشينكاري
932
بررسي مقدار تبخير بعد از بارش با استفاده از مدل سبال (مطالعه موردي: دشت يزد- اردكان)
933
بررسي مقدار جذب و اثر نانوذرات سولفيد كادميوم بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو گونه اكاليپتوس و ليلكي
934
بررسي مقدار زمينه ژئوشيميايي مس، موليبدن و طلا در محيطهاي ژئوشيميايي زون ماگمايي اروميه - دختر در منطقه آذربايجان
935
بررسي مقدار عناصر نيكل، كروم و كبالت در گياهان سرپنتين نواحي آباده طشك، استان فارس
936
بررسي مقدار فلزات سنگين كادميوم، كروم، مس، سرب و روي در گياهان زراعي پايين دست رودخانه زاينده رود
937
بررسي مقدار كادميم تعدادي از كودهاي فسفاته و قابليت انتقال آن به گياه
938
بررسي مقدار كلسي تونين سرم در بيماران با تروماهاي متعدد و مقايسه آن در افراد بيهوش و هشيار
939
بررسي مقدار نرمال زمان تاخير موج F در عصب تيبيال در افراد 20ساله و بالاتر در كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان پورسينا رشت 1380
940
بررسي مقدار نيكل موجود در گونه هاي Alyssum L. روييده بر خاك هاي سرپنتين و غير سرپنتين نواحي غرب ايران
941
بررسي مقدار هموگلوبين در نوزادان متولد شده در بيمارستان هاي افشار، مادر و زابشگاه بهمن
942
بررسي مقدار هموگلوبين در نوزادان متولد شده در بيمارستانهاي افشار، مادر و زايشگاه بهمن
943
بررسي مقدار ويتامين D در مادران باردار و اثرات متعاقب باليني آن در مراجعه كنندگان به بيمارستان شهيد دكتر رحيمي بيرجند
944
بررسي مقدار ويتامين D در مادران باردار و اثرات متعاقب باليني آن در مراجعه كنندگان به بيمارستان شهيد دكتر رحيمي بيرجند
945
بررسي مقدارسرب وروي درگياهان اطراف معادن ايران كوه
946
بررسي مقدماتي 67 بيمار مبتلا به SLE ساكن استان گيلان از مهر 1374 لغايت تير 1376
947
بررسي مقدماتي احساس رنگي براي نمونه تك رنگ
948
بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي مقياسSTAxI-2 در يك نمونه از بيماران مبتلا
949
بررسي مقدماتي پارازيتوئيدهاي شپشك هاي گياهي درشهركرمانشاه
950
بررسي مقدماتي پايداري شيب و تعيين ضريب ايمني ديواره جنوب غربي مس سونگون
951
بررسي مقدماتي پيرامون ساخت ازمون پيشرفت تحصيلي رياضي پايه چهارم
952
بررسي مقدماتي تاثيرات عكاسي بر نقاشي قرن نوزدهم در اروپا (فرانسه و انگلستان )
953
بررسي مقدماتي تاثيرات عكاسي بر نقاشي قرن نوزدهم در اروپا(فرانسه -انگلستان )
954
بررسي مقدماتي تحليل پينچ و اكسرژي
955
بررسي مقدماتي تداعي معاني رنگ ها براي ايرانيان: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان
956
بررسي مقدماتي جريان پايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني و مولد گردابي
957
بررسي مقدماتي حركات غير كلامي دست و چهره در هيجان هاي غالب" خشم، غم، نفرت، اضطراب، شادي، علاقه، ترس"
958
بررسي مقدماتي حس آميزي در كودكان
959
بررسي مقدماتي در طراحي ليزرهاي حالت جامد كم توان
960
بررسي مقدماتي زمين ريخت شناسي براي سامان دهي رودخانه كارون به منظور كشتيراني ( از شوشتر تا بند قير )
961
بررسي مقدماتي سيستم حمل و نقل بوكسيت معدن لگه ترا
962
بررسي مقدماتي فرآوري سنگ آهن پلاسري سنگان به روش مقدماتي
963
بررسي مقدماتي و امكان سنجي فرآوري منگنز رباط كريم
964
بررسي مقررات كيفري جرايم و مجازاتها در تورات
965
بررسي مقرنس كاري ايوان غربي مسجد جامع ساوه و ارايه طرح مرمت آن
966
بررسي مقطع كنترل و پرش هيدروليكي در تنداب يا مقاطع مستطيلي و مثلثي روي شيب هاي متفاوت Study of the Control Section and the Hydraulic Jump of Chutes with Rectangular and Triangular Sections on Different Slopes
967
بررسي مقليسه هوش هاي هيجاني اخلاقي و معنوي مديران مدارس شهرستان فارسان
968
بررسي مقوله ي پيشرفت در انديشه ي آيت الله خامنه اي
969
بررسي مقوله ي جنگ در پس زمينه ي فيلم هاي غير جنگي ايران پس از پايان جنگ تحميلي
970
بررسي مقوله ي جنگ در پس زمينه ي فيلم هاي غير جنگي ايران پس از پايان جنگ تحميلي
971
بررسي مقوله ي سنت و تجدد در انديشه ي رضا داوري اردكاني
972
بررسي مقياس نگرش عشق در دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
973
بررسي مقياس هاي نگرش دانشجويان بركاربرد اينترنت دردانشگاههاي اصفهان وعلوم پزشكي برحسب مؤلفه هاي دمو گرافيك
974
بررسي مك دونالدي شدن كتابخانه هاي دانشگاهي از ديدگاه كتابداران و مديران كتابخانه هاي دانشگاهي شهر كرمانشاه
975
بررسي مكاتب كينزين هاكلاسيكها ونئوكلاسيكها
976
بررسي مكافات عمل در دفتر اول و دوم مثنوي معنوي
977
بررسي مكان روايت
978
بررسي مكان روايت
979
بررسي مكان سيستم راهگاهي در سلامت قطعات ريخته گري توپر lost foam
980
بررسي مكان شوك حاصل از انفجار در زمان هاي نسبتا بالا
981
بررسي مكان يابي مراكز بهداشتي درماني و ميزان انطباق آن با با پيش بيني طرح تفضيلي شهر مشهد﴿نمونه موردي:منطقه يك شهرداري مشهد﴾
982
بررسي مكان يابي مراكز بهداشتي درماني و ميزان انطباق آن با پيش بيني طرح تفضيلي شهر مشهد ﴿نمونه موردي:منطقه يك شهرداري مشهد﴾
983
بررسي مكان يابي مراكز بهداشتي،درماني و ميزان انطباق آن با پيش بيني طرح تفضيلي شهر مشهد(نمونه موردي:منطقه 1 شهرداري مشهد)
984
بررسي مكان¬شناسي دانسيته الكتروني برهم¬كنش¬هاي يونهاي هاليد و پيوند¬هاي C-Hمجموعه¬اي از آلكانهاي حلقوي
985
بررسي مكاني استعداد طوفان خيزي مناطق جنوب شرقي ايران با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS
986
بررسي مكاني و زماني روگذرهاي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي:شهر ساري)
987
بررسي مكانيابي پسماند شهري سيرجان
988
بررسي مكانيزم آسيب عصبي بيماري ام.اس با مدل سازي تاثير تخريب ميلين بر انتشار سيگنال عصبي
989
بررسي مكانيزم اپال شدن و خواص فيزيكي و شيميايي شيشه‌هاي بر پايه ZnO-B2O3-SiO2
990
بررسي مكانيزم احياء سنگ آهن
991
بررسي مكانيزم استحاله آستنيت به مارتنزيت ناشي از اعمال تنشر و كرنش در فولاد با ساختار آستنيت نا پايدار
992
بررسي مكانيزم افزايش عمق نفوذ وكامپوزيتسازي درفرآيندFB-TIG در آلياژ 5083آلومينيوم
993
بررسي مكانيزم انتقال الكترون واكنش تتراتيوموليبدات با بنزيل كلريد و بنزيل آزيد به روش ولتامتري چرخه اي
994
بررسي مكانيزم انتقال بار بستر در پايين دست تونل چشمه لنگان
995
بررسي مكانيزم انتقال بار قائم در خطوط ريلي با بالاست آهكي و بالاست سرباره اي
996
بررسي مكانيزم انتقال بار و توزيع نيروهاي داخلي شاتكريت در تونل
997
بررسي مكانيزم انتقال پولي دراقتصاد ايران درشرايط نااطميناني نرخ ارز
998
بررسي مكانيزم انتقال جرم از طريق نفوذ مولكولي در طي تزريق گاز امتزاج پذير به مخازن نفتي تحت فشار بالا
999
بررسي مكانيزم انتقال جرم در فرايند تقطير غشائي
1000
بررسي مكانيزم انتقال حرارت در بافت هاي زنده مدلسازي انتقال حرارت در مري انسان
بازگشت