<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي مقايسه اي عملكرد بانك مسكن در ارايه خدمات بانكي از ديدگاه مشتريان و كاركنان با استفاده از مدلهاي سروكوال ، سروپرف و سروايمپرف .
2
بررسي مقايسه اي عملكرد بويايي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني با گروه كنترل-بيمارستانشفا و بيمارستان اميراامومنين(ع)
3
بررسي مقايسه اي عملكرد تحصيلي دانش آموزان راهنمايي مدارس (نمونه، غيرانتفاعي، شبانه روزي و عادي) استان فارس در سال تحصيلي 73-72
4
بررسي مقايسه اي عملكرد خانواده هاي داراي دختر نوجوان فراري و خانواده هاي داراي دختر نوجوان عادي.
5
بررسي مقايسه اي عملكرد سيستم هاي مختلف مراقبت وضعيت اجزاي ترمز قطارها
6
بررسي مقايسه اي عملكرد شركت هاي دولتي قبل و بعد از واگذاري در بورس اوراق بهادار تهران
7
بررسي مقايسه اي عملكردهاي معنايي و ويژگي هاي زباني قسمت مقدمه مقالات علمي پژوهشي رشته مهندسي عمران در انگليسي و فارسي
8
بررسي مقايسه اي عوامل ادراكي موثر برقصد تغيير محصول ونام تجاري در چارچوب نواوري
9
بررسي مقايسه اي عوامل استرس زاي در پرستاران بخش هاي مختلف بيمارستان امام خميني گرمسار
10
بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زاي روزمره و راهكارهاي مقابله اي در بيماران سرطاني و افراد سالم
11
بررسي مقايسه اي عوامل توسعه نيافتگي ايران از ديدگاه محمود سريع‎القلم و محمدعلي كاتوزيان
12
بررسي مقايسه اي عوامل خطر در بيماران دچار انفاركتوس ميوكارد زودرس و گروه شاهد
13
بررسي مقايسه اي عوامل شكل دهنده محله در اذهان مردم در شهر جديد و قديم لار
14
بررسي مقايسه اي عوامل فشارزاي رواني اجتماعي ورفتارهاي مواجهه اي بين مردم شمال وجنوب در شهر مشهد
15
بررسي مقايسه اي عياري و شيوه هاي آن در شاهنامه و فيروز شاه نامه
16
بررسي مقايسه اي فاكتورهاي دموگرافيك، زمينه¬اي، اندوسكوپيك و پاتولوژي بيماران دارا و بدون عفونت هليكوباكتر پيلوري مراجعه كننده به كلينيك فوق تخصصي گوارش و كبد كاسپين در سال 97
17
بررسي مقايسه اي فام رنگي و ثبات شستشويي سه رنگزاي جفت ،رازيانه و اسپرك بر روي پشم و ابريشم
18
بررسي مقايسه اي فرآيند جدا شدن و فرديت يافت در بين زنان بي سرپرست ( مطلقه و همسر فوت شده ) با زنان عادي ( متاهل ) شهرستان گرگان
19
بررسي مقايسه اي فرآيند هاي نگارش زبان انگليسي در آزمون آيلتس : با استفاده از نظريه زمينه اي
20
بررسي مقايسه اي فراواني كبد چرب در مردان مبتلا به ريزش موي آندروژنتيك و مردان بدون ريزش مو مراجعه‌كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1397
21
بررسي مقايسه اي فراواني ميوفيبروبلاست ها در موكواپيدرموئيد كارسينوما و پلئومورفك ادنوما با ماركر a-smooth muscle actin
22
بررسي مقايسه اي فراواني نسبي عفونت هليكوباكتر پيلوري در مبتلايان به كارسينوم دستگاه تنفسي -گوارشي فوقاني و گروه كنترل
23
بررسي مقايسه اي فرهنگ عامه در شاهنامه برزونامه
24
بررسي مقايسه اي فرهنگ مصرف كننده با توجه به تبليغات جهاني و فرهنگ مصرف از ديدگاه اسلام ونقد ايران اسلامي
25
بررسي مقايسه اي فقر در هشت استان شرق كشور
26
بررسي مقايسه اي فني اقتصادي نيرو گاههاي فتولتائيك خورشيدي و نيرو گاههاي حرارتي با سوخت فسيلي
27
بررسي مقايسه اي كارايي ارزشيابي توصيفي و سنتي در پايه سوم ابتدايي شهرستان كرمانشاه از ديدگاه معلمان و ارائه راهكارهاي بهينه .
28
بررسي مقايسه اي كاركرد تلميح در غزليات سعدي و حسين منزوي
29
بررسي مقايسه اي كتاب هاي عكس جنگ در دوران جنگ و سال هاي پس از آن درايران
30
بررسي مقايسه اي كتابخانه هاي تخصصي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري با استاندارهاي كتابخانه هاي تخصصي ايران
31
بررسي مقايسه اي كتب زبان انگليسي عمومي تاليف نويسندگان بومي و غير بومي
32
بررسي مقايسه اي كمال گرايي و معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور
33
بررسي مقايسه اي كنش گفتاري "پيشنهاد" در فارسي و انگليسي
34
بررسي مقايسه اي كنش گفتاري فرمان دادن: مطالعه موردي فارسي زبانان، انگليسي زبانان و زبان آموزان ايراني
35
بررسي مقايسه اي كيفي نقشه هاي دستي و كامپيوتري عشايري فارس
36
بررسي مقايسه اي كيفيت خواب، خستگي و عملكرد جنسي در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك با گروه هاي كنترل– بيمارستان اميرالمومنين
37
بررسي مقايسه اي كيفيت خواب، خستگي و عملكرد جنسي در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك قبل و بعد از درمان به رينيت آلرژيك - بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين از دي 1392 لغايت اسفند 1393
38
بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي كاري بين مديران بيمارستان هاي دولتي و خصوصي استان گيلان
39
بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي و ابعاد آن در مناطق شهري و روستايي شهرستان همدان در سال 1390
40
بررسي مقايسه اي گردش اطلاعات مورد نياز استاندارد هاي ايزو 14000 و 18000 در شش بيمارستان شهر كرمان
41
بررسي مقايسه اي ماهيت و آثار علم قاضي در دادرسي مدني و كيفري
42
بررسي مقايسه اي مايع سيتولوژي در بيماران مبتلا به كيست هاي تخمداني و بيوپسي آنها در طي سال هاي 1385 تا 1395 در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
43
بررسي مقايسه اي متابوليك هاي كاتكولامين ها در ادرار كارگران مواجهه يافته با صداي بالاتر وكمتر از استاندارد در يك صنعت نساجي
44
بررسي مقايسه اي متدهاي عمل DCR در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي بابل از سال 1366 تا سال 1378
45
بررسي مقايسه اي متدهاي عمل DCR در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي بابل از سال 1366 تا سال 1378
46
بررسي مقايسه اي متغيرهاي منبع كنترل وعزت نفس در سه گروه معتادين خودمعرف،تصادفي وغيرمعتادين در سطح شهرستان محلات
47
بررسي مقايسه اي مدل بومي با مدل مرتبه-اندازه ﴿زيپف﴾ در تحليل سيستم شهري ايران در سال 1385
48
بررسي مقايسه اي مدل هاي پيش بيني ورشكستگي فيلوسوفو و اسپرينگيت در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
49
بررسي مقايسه اي مدل هاي ميانگين – واريانس و ميانگين – نيم واريانس پرتفو هاي ايجاد شده برمبناي استراتژي هاي P/E ،B/M و EVA/M در بورس اوراق بهادار تهران
50
بررسي مقايسه اي مرمت قالي دستباف با ساير دستبافته ها ﴿گليم﴾ در دوره معاصر
51
بررسي مقايسه اي مسئوليت پذيري اجتماعي بين دانش آموزان پسر دوم و سوم راهنمايي مدارس غير انتفاعي
52
بررسي مقايسه اي مسئوليت پذيري اجتماعي در بين دانش آموزان سال دوم و سوم راهنمايي تحصيلي
53
بررسي مقايسه اي مسوليت پذيري اجتماعي بين دانش آموزان پسر دوم و سوم راهنمايي مدارس غير انتفاعي
54
بررسي مقايسه اي مشاركت سياسي زنان ايران بعد از انقلاب اسلامي ﴿68-1357 و 84-1376﴾
55
بررسي مقايسه اي مشكلات آموزشي دانشجويان رسمي و فراگير دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري
56
بررسي مقايسه اي مشكلات آموزشي دانشجويان رسمي و فراگير دانشگاه پيام نور در استان چهار محال و بختياري
57
بررسي مقايسه اي مضامين سياسي حافظ و فرخي يزدي
58
بررسي مقايسه اي معيار هاي همسرگزيني دانشجويان 18 تا 35 ساله و مجرد ايراني شهرهاي« تهران » و« برلين » و رابطه ي اين معيار ها با سلامت روان ايشان
59
بررسي مقايسه اي معيارهاي ACTION, CRUSADE و MEHRAN در پيش گويي خونريزي بيمارانمبتلا به سندرم حاد كرونري در زمان بستري بيمارستان
60
بررسي مقايسه اي معيارهاي تدريس اثربخش از ديدگاه معلمان دوره ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم شهر بافق و ارائه چارچوب پيشنهادي
61
بررسي مقايسه اي معيارهاي همسرگزيني بين دختران دو گروه سني زير21سال وبالاي 27سال شهرستان رودسر.
62
بررسي مقايسه اي معيشت سالمندان درون سرا و خانه با تاكيد بر كيفيت زندگي
63
بررسي مقايسه اي مفهوم آنارشي از ديدگاه سه سنت واقع گرايي، انقلابيگري و خردگرايي
64
بررسي مقايسه اي مفهوم امنيت در اسلام و ليبراليسم
65
بررسي مقايسه اي مفهوم غرب در آراء احمد فرديد و عبدالكريم سروش و پيامدهاي سياسي و فرهنگي آن
66
بررسي مقايسه اي مقاومت به خوردگي چدن هاي پرآلومينيم با فولادهاي اوستنيتي و با چدن هاي ديگر
67
بررسي مقايسه اي ملاك هاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دختر حوزوي و دانشگاهي
68
بررسي مقايسه اي منبع كنترل (دروني-بيروني)دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد و پيام نور دولت آباد
69
بررسي مقايسه اي منبع كنترل و شيوه هاي مقابله با استرس در سالمندان ساكن منزل و سالمندان ساكن خانه سرا در جنوب شهر تهران
70
بررسي مقايسه اي مهارت نوشتن دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و دانشگاه پيام نور مركز كرمان (آموزش حضوري و آموزش از راه دور)
71
بررسي مقايسه اي مهارت هاي ابراز وجود در دانش آموزان طلاق و عادي شهر قاين
72
بررسي مقايسه اي مهارت هاي فراشناختي بين دانشجويان علوم پايه ،علوم انساني و فني مهندسي دانشگاه پيام نور شهرستان فردوس
73
بررسي مقايسه اي مهارتهاي ارتباطي بر پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان عادي و تيزهوش
74
بررسي مقايسه اي موانع و مشكلات آموزشي دانشجويان استعداد درخشان و دانشجويان عادي دانشگاه اصفهان
75
بررسي مقايسه اي مولفه هاي تربيت شهروندي در قابوس نامه عنصر المعالي و گلستان سعدي
76
بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد دانشجويان سال آخر دبيري دانشكده هاي علوم وابسته به داانشگاه گيلان و دانشجويان سال آخر پرستاري- دانشكده هاي پرستاري و مامايي ئابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان از خودآزمايي پستان سال 1372
77
بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و نگرش مادران باردار در معرض دود سيگار و همسران سيگاريشان در مورد اثرات سيگار در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر اردبيل در سال 1375
78
بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي،نگرش وعملكرد معتادان خودمعرف شهرستان محلات ودليجان در زمينه راههاي انتقال ايدز در سال 91
79
بررسي مقايسه اي ميزان اثربخشي آموزش مديريت زمان و حس شوخ طبعي بر كاهش استرس شغلي و فرسودگي شغلي در دبيران مقطع متوسطه شهرستان دورود
80
بررسي مقايسه اي ميزان اثربخشي هماهنگ سازي امواج مغزي بوسيله اصوات بين آئورال و اصوات ايزوكرونيك بر كاهش اضطراب
81
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب در دانش آموزان بومي وغير بومي مدارس شبانه روزي دامغان
82
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب در دانشجويان نظام آموزش از راه دور و نظام آموزشي سنتي
83
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل وخانه دار در قم سال87
84
بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب زنان شاغل و خانه دار در سطح اسلامشهر
85
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي بين افراد معتاد قبل از ترك اعتياد و بعد از ترك اعتياد در استان گلستان و مازندران
86
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان واجد و فاقد يكي از والدين دختر در شهرستان نكا - در سال تحصيلي 84 - 83
87
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
88
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در موسيقي دانها و غير موسيقي دانها در شهرستانهاي گرگان و گنبد كاووس در سال 89-8 8
89
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در ميان كادر پرستاري بيمارستانهاي رواني و غير رواني استان مازندران ﴿شهرستان ساري﴾
90
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي زنان شاغل وخانه دار در شهرستان چالوس.
91
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي مادران كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و مادران كودكان عادي
92
بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي نزد والدين كودكان نابينا و نيمه نابينا مقطع ابتدايي شهر اهواز
93
بررسي مقايسه اي ميزان اندكس مقاومت(Resistive Index) شريان تستيكولار در سونوگرافي كالرداپلردر مردان مبتلا به واريكوسل باليني با آزمايش آناليز مني مختل و آزمايش آناليز مني طبيعي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 98-1397
94
بررسي مقايسه اي ميزان پاسخگويي به جنبه هاي غير پزشكي خدمات از ديدگاه بيماران و مديران سطوح مختلف بر اسا مدل بومي پاسخگويي در سطح بيمارستان هاي منتخب شهر يزد ۱۳۹۴
95
بررسي مقايسه اي ميزان پرخاشگري دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان گرگان
96
بررسي مقايسه اي ميزان پوسيدگي دندان هاي مولر دو طرفه در گروه سني 30-20 سال
97
بررسي مقايسه اي ميزان پوسيدگي دندان هاي مولر دوطرفه در گروه سني30-20سال
98
بررسي مقايسه اي ميزان تنوع و بكارگيري الگوهاي تدريس از نظر معلمان در دروس علوم تجربي و تعليمات اجتماعي پايه هاي سوم ، چهارم و پنجم مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه شهر فولادشهر
99
بررسي مقايسه اي ميزان جذب فسفر معدني بر خاكستر استخوان معمولي واصلاح شده با آهن ومس از محلولهاي آبي
100
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت زنان متاهل اعم ازشاغل وغير شاغل در زندگي
101
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت زنان نتاهل اعم ازشاغل وغيرشاغل درزندگي
102
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت مراجعه كنندگان به "كلنيكهاي ترك اعتياد" و "انجمنهاي تولد دوباره " در شهر يزد در سال 1388
103
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت مندي زناشويي وافسردگي در زنان شاغل خانه دار
104
بررسي مقايسه اي ميزان رضايت مندي گيرندگان خدمات از مركز مديريت حوادث وفوريت هاي پزشكي شهرهاي بيرجند ويزد در سال 1391
105
بررسي مقايسه اي ميزان رضايتمندي زناشويي در دو گروه مادران وكودكان ناشنوا وعادي
106
بررسي مقايسه اي ميزان ريسك پذيري شركت هاي بين المللي نفتي
107
بررسي مقايسه اي ميزان سازگاري (عاطفي - آموزشي ) دانش آموزان موفق و ناموفق شهرستان بهشهر
108
بررسي مقايسه اي ميزان سطح سرمي آلومينيوم در بيماران آلزايمري و افراد سالم با استفاده از تهيه پروب حسگري براساس رزونانس پلاسمون سطح محلي با نانو ذرات نقره
109
بررسي مقايسه اي ميزان سلامت رواني در خانواده كودكان عقب مانده ذهني با خانواده كودكان عادي در شهرستان بهشهر
110
بررسي مقايسه اي ميزان سلامت رواني در زنان شاغل خانه دار در آستانه اشرفيه.
111
بررسي مقايسه اي ميزان شايستگي مهارتهاي تدريس اساتيد دانشگاه اصفهان به منظور برنامه ريزي ارتقاء كيفيت آموزش
112
بررسي مقايسه اي ميزان شيوع افسردگي در بين مردان با تحصيلات ليسانس و بالاتر از ليسانس و ديپلم و پائين تر از ديپلم 25 تا 35 ساله در شهر اروميه
113
بررسي مقايسه اي ميزان شيوع عوارض كوتاه مدت جراحي هرني اينگوئينال به روش لاپاراسكوپيك اينتراپريتونئال و روش ليختن اشتاين در بيماران مرد مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد صدوقي و مرتاض و مجيبيان در سال 1390
114
بررسي مقايسه اي ميزان شيوع عوارض كوتاه مدت جراحي هرني اينگوئينال به روش لاپاراسكوپيك اينتراپريتونئال و روش ليختن اشتاين در بيماران مرد مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد صدوقي و مرتاض و مجيبيان در سال 1390
115
بررسي مقايسه اي ميزان فلزات سنگين مس و نيكل در ماهي زمين كن دم نواري در منطقه خليج فارس
116
بررسي مقايسه اي ميزان قدرت تصميم گيري زنان شاغل و غير شاغل در امور خانواده
117
بررسي مقايسه اي ميزان كارآيي معلمان جذب شده از طريق نهضت سوادآموزي با معلمان جذب شده از طريق تربيت معلم مدارس شهرستان گرگان
118
بررسي مقايسه اي ميزان كاربرد عامل هاي تاثير گذار بر كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي اصفهان و شهركرد سال تحصيلي﴿89-88﴾
119
بررسي مقايسه اي ميزان كاربست مولفه هاي برنامه ريزي استراتژيك ......
120
بررسي مقايسه اي ميزان مدارس دولتي و غيرانتفاعي مقطع راهنمايي واجد و فاقد ليسانس مديريت از ديدگاه دبيران زن در شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 1390
121
بررسي مقايسه اي ميزان مربوط بودن سود عملياتي و جريان وجه نقد در تبيين بازده سهام و نقش عدم تقارن اطلاعاتي ﴿شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران ﴾
122
بررسي مقايسه اي ميزان ميكروليكيج حفـرات V Class ترميــم شده با يك نـوع كامپوزيت جديد(V Cl Wetbond Embrace) و يك نوع كامپوزيت معمولي (Opallis)
123
بررسي مقايسه اي نتايج تست هاي تعادلي در سالمندان با و بدون شكستگي هيپ
124
بررسي مقايسه اي نتايج تشخيصي سيتولوژي و بيوپسي افيوژن بدخيم پلور در بيما ران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در بين سالهاي 1392-1383
125
بررسي مقايسه اي نتايج حاصل از بيوپسي ازطريق برونشوسيتولوژي لاواژ برونكوآلوئولار در تشخيص تومورهاي بدخيم ريه
126
بررسي مقايسه اي نتايج حاصل از سپتورينوپلاستي با و بدون تامپون در بيماران جراحي شده مركز آموزشي درماني اميرالمومنين شهر رشت در سال 1394
127
بررسي مقايسه اي نتايج سونوگرافي در تشخيص بيماريهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي با نتيجه عمل جراحي در طي سالهاي 70 لغايت 74 در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
128
بررسي مقايسه اي نتايج عمل جراحي ايزوتروپياي مادرزادي در بيمارستان اميرالمومنين و كلينيك تخصصي رشت از سال 78 لغايت خرداد 81
129
بررسي مقايسه اي نتايج ماموگرافي و سونوگرافي و فروزن سكشن ونمونه هاي دائمي مربوط به ضايعات پستان ارسالي ابتداي سال 1387 لغايت ابتداي سال 1392 در بيمارستان شهيد صدوقي و مرتاض
130
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد پزشكان خانواده ﴾پايش عملكرد﴿در مراكز مجري طرح پزشك خانواده در شهرستانهاي يزد،تفت،خاتم،ابركوه ومهريز در سال 1387
131
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد مديران ارشد از ديدگاه مديران مياني در بيمارستان آموزشي و تامين اجتماعي يزد در سال 86
132
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد مديرانارشد از ديدگاه مديران مياني در بيمارستان آموزشي وتامين اجتماعي يزد در سال1386
133
بررسي مقايسه اي نحوه عملكرد مديرانارشد از ديدگاه مديران مياني در بيمارستان هاي آموزشي وتامين اجتماعي يزد در سال 1386
134
بررسي مقايسه اي نظارت اولياء خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوران متوسطه شهرستان بجنورد
135
بررسي مقايسه اي نظام آموزشي در سه پايتخت عصر صفويان ( تبريز، قزوين و اصفهان )
136
بررسي مقايسه اي نظام ارزيابي اثرات زيست محيطي در ايران، چالشها و راهبردها
137
بررسي مقايسه اي نظام مديريت روستايي قبل و بعد از انقلاب اسلامي مورد مطالعه دهستان گركن جنوبي در شهرستان مباركه
138
بررسي مقايسه اي نظر اساتيد زبان انگليسي بر روي سرفصل هاي علمي دروس نگارش پيشرفته،نامه نگاري،و مقاله نويسي
139
بررسي مقايسه اي نظر پرستاران بيمارستانهاي رواني و عمومي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد اهميت رفتارهاي مراقبتي پرستار
140
بررسي مقايسه اي نظرات اعضاء هيات علمي دانشگاههاي اصفهان و صنعتي اصفهان پيرامون عوامل موثر در كيفيت آموزشي دانشگاه
141
بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پرستاري و دانش آموزان مدارس در مورد حرفه پرستاري و حرفه ايده آل در استان گيلان سال 1373
142
بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پزشكي و پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد مفهوم آموزش بيمار در سال 13374
143
بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان پسر و دختر پرستاري در مورد عوامل تنش زاي موجود در حرفه پرستاري در دانشكده هاي پرستاري وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1373
144
بررسي مقايسه اي نظرات مربيان پرستاري و مامايي در مورد شيوه هاي تدريس سخنراني و بحث گروهي در دانشكده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمان بهداشتي و درماني گيلاني در سال 1373
145
بررسي مقايسه اي نقش خانواده و مدرسه بر آگاهي مذهبي دانش آموزان شهرستان گنبدكاووس
146
بررسي مقايسه اي نقش سياست خارجي اوباما و پوتين در حمله به داعش
147
بررسي مقايسه اي نگارش هاي حديثي شيعه و سني (مورد مطالعه: سده هاي نهم و دهم(ه.ق))
148
بررسي مقايسه اي نگارش هاي حديثي شيعه و سني (مورد مطالعه: سده هاي هفتم و هشتم (ه.ق))
149
بررسي مقايسه اي نگرش ايمني بيمار ازديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهيد رهنمون وافشار شهرستان يزد در سال 92
150
بررسي مقايسه اي نگرش دانش آموزان متوسطه شهرستان سميرم به روابط آسيب زاي دختر و پسر
151
بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان سال آخر پزشكي، پرستاري و حقوق دانشگاه هاي علوم پزشكي گيلان و گيلان نسبت به اتانازي در سال 96 -1395
152
بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان سال اول و آخر پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به مرگ و مردن در سال 1374
153
بررسي مقايسه اي نگرش زنان و مردان متخصص شاغل نسبت به مشاركت زنان در پست هاي مديريتي درسازمانهاي دولتي استان لرستان
154
بررسي مقايسه اي نگرش زنان و مردان نسبت به جايگاه زنان در جامعه در شهرستان سميرم
155
بررسي مقايسه اي نگرش مديران و دبيران در مورد عوامل موثر بر ارتقا بهره وري نيروي انساني آموزش و پرورش قم
156
بررسي مقايسه اي نگرش معلمان مدارس ابتدائي ناحيه 2 يزد، به ويژگيهاي مديران
157
بررسي مقايسه اي نگرشي دانشجويان متاهل و مجرد نسبت به ازدواج بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور دولت آباد و دانشگاه آزاد نجف آباد
158
بررسي مقايسه اي هثر داكسي سايكلين 20 ميلي گرمي در درمان بيماران مبتلا به پريودنتيت خفيف به روش SRP
159
بررسي مقايسه اي هساشعر و هايكو
160
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در بيماران اسكيزوفرني و افراد عادي
161
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در دانشجويان دختر داراي پدر و فاقد پدر
162
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در دو تيپ شخصيتي درون گرا وبرون گرا در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور لاهيجان.
163
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در گروههاي مختلف خوني(A،B،AB،O).
164
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني در مادران كودكان دلبسته ايمن ومادران كودكان دلبسته ناايمن شهرستان محلات
165
بررسي مقايسه اي هوش هيجاني مديران مقطع متوسطه ناحيه يك شهرستان ساري با ويژگيهاي جمعيت شناختي آنها در سال 87
166
بررسي مقايسه اي هيجان خواهي و سبك هويت با پنج رگه شخصيت در بين ورزشكاران و غيرورزشكاران شهر سميرم
167
بررسي مقايسه اي و تطبيقي نگرش طلاب و دانشجويان دانشگاه آزادشهر قم نسبت به ازدواج موقت (متعه)
168
بررسي مقايسه اي و شيوانگاري اصطلاحات گفتمان ادبيات داستاني در فارسي و عربي
169
بررسي مقايسه اي واكنش روحانيت در ايران و تركيه در برابر اصلاحات ضد مذهبي رضاشاه وآتاتورك
170
بررسي مقايسه اي وضعيت آموزشي دانشجويان رشته پزشكي بورسيه ورودي 69 با دانشجويان غير بورسيه اي همان گروه
171
بررسي مقايسه اي وضعيت افسردگي نوجوانان پسر(14-18)ساله ورزشكار وغير ورزشكار شهرستان شفت سال 83
172
بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي كه معلمين آنها مامور به تحصيل هستند با دانش آموزاني كه معلمين تمام وقت دارند
173
بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي و سازگاري اجتماعي فرزندان طلاق با فرزندان عادي
174
بررسي مقايسه اي وضعيت تكامل در كودكان 5 ساله با سابقه وزن تولد كمتر از 1500 گرم در سال 94 در استان گيلان
175
بررسي مقايسه اي وضعيت روانشناختي افراد مصروع نسبت به افراد عادي.
176
بررسي مقايسه اي وضعيت روانشناختي دانش آموزان تهران و دماوند در رابطه با متغير آلودگي هوا
177
بررسي مقايسه اي وضعيت زناشويي زنان شاغل و خانه دار شهر بهشهر
178
بررسي مقايسه اي وضعيت شنوايي در مبتلايان به ديابت نوع2 بر اساس كنترل قند خون در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهر رشت
179
بررسي مقايسه اي وضعيت مطلوب وموجود مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان ساري از حيث فضا ، تجهيزات آموزشي ونيروي انساني در سال تحصيلي 1378-1377
180
بررسي مقايسه اي وضعيت موجود و مطلوب فضاهاي آموزشي مدارس متوسطه شهر بهشهر در سال تحصيلي 1381-1380
181
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي زباني شاهنامه فردوسي و ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني
182
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي زيستي ، شناختي و رواني والدين كودكان سندروم داون با كودكان عادي مقطع ابتدايي در استان زنجان
183
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي سبكي داستان"عقرب روي پله هاي راه آهن انديمشك"از حسين مرتضاييان آبكنار و رمان "فصل جواني"از قاسمعلي فراست
184
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شخصيتي دانش اموزان با والدين باسواد وبي سواد
185
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شخصيتي، حالات عاطفي و تعارض زوجين مطلقه و عادي شهر تهران
186
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي فيزيكي ، فيزيولوژيكي و تعيين آستانه تحمل به خشكي در بذر گونه هاي مختلف افراد در ناحيه خزري
187
بررسي مقايسه اي ويژگيهاي رواني-اجتماعي دانش آموزان پسردبيرستاني شهري وعشايري شيراز
188
بررسي مقايسه اي ويژگيهاي شخصيتي پسران نوجوان (18-14 سال) بزهكار و عادي در شهر اصفهان
189
بررسي مقايسه اي يافته هاي باليني و آزمايشگاهي بيماران مصرف كننده مقادير مختلف استامينوفن به قصد خودكشي و بستري شده در بيمارستان رازي در سال هاي 1390 الي 1394
190
بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافي ترانس واژينال با يافته هاي هيستوپاتولوژي آندومتر در بيماران مبتلا به خونريزي غير طبيعي رحمي
191
بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافي ترانس واژينال با يافته هاي هيستوپاتولوژي آندومتر در بيماران مبتلا به خونريزي غير طبيعي رحمي
192
بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافي كالر داپلر وريد پورت در درجات مختلف سيروز دربيماران مبتلا به سيروز كبدي مراجعه كننده به كلينيك سونوگرافي بيمارستان رازي شهر رشت
193
بررسي مقايسه اي يافته هاي كولپوسكپي و بيوپسي سرويكس با پاپ اسمير غيرطبيعي بيماراني كه از خرداد سال 1377 لغايت اذرماه سال 1378 به درمانگاه زنان بيمارستان الزهرا
194
بررسي مقايسه ايي اختلالات شنوايي-تعادلي كودكان مبتلا به ديابت نوع 1باگروه كنترل در مراجعه كنندگان به بيمارستانهاي 17شهريور واميرالمومنين شهرستان رشت
195
بررسي مقايسه ايي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب و افراد سالم در شهر رشت سال 1380
196
بررسي مقايسه ايي ميزان كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ميان دروس علوم انساني و پايه متوسطه با تاكيد بر ارائه راهكارهاي توسعه آن در شهرستان نجف آباد در سال تحصيلي 95-94
197
بررسي مقايسه ايي هوش هيجاني، طرحواره ناسازگار اوليه وسازگاري اجتماعي در نوجوانان داراي گرايش به رفتار پرخطر و عادي در سطح شهر كرمانشاه در سال 1393
198
بررسي مقايسه باورهاي غير منطقي دانشجويان دختر وپسر رشته روان شناسي ودانشجويان دختر وپسر رشته علوم تربيتي
199
بررسي مقايسه برخي شاخص هاي بيمارستاني قبل و بعد از اجراي بسته درماني طرح تحول نظام سلامت در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
200
بررسي مقايسه بين ترتيب تولد وعزت نفس دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي.
201
بررسي مقايسه بين مكانيزم هاي دفاعي در افراد مبتلا به اختلال اضطراب و...
202
بررسي مقايسه بين هوش كلامي،عددي و تجسم فضائي بين دختران و پسران سال سوم راهنمايي
203
بررسي مقايسه بين ويژ گي هاي شخصيتي وسلامت روان در دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
204
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان خوابگاهي با دانش آموزان غيرخوابگاهي
205
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس هاي تك پايه وچند پايه شهرستان كوهرنگ در سال93-92
206
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان داراي معلمان دوره ديده با دانش اموزان داراي معلم نديده
207
بررسي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دوره هاي كارشناسي كامپيوتر و كارشناسي ارشد فلسفه اخلاق آموزش از راه دور (سنتي ) با دانشجويان همان مقاطع از طريق آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور مركز تهران
208
بررسي مقايسه پيشرفتهاي تحصيلي دانش اموزان دوره ديده با دانش اموزان دوره نديده در مدارس ابتدايي تربت جام
209
بررسي مقايسه تاثير RhBMP-2 وامدوگين EMD بر ترميم نقابص ايجاد شده درتيبياي خرگوش
210
بررسي مقايسه تاثير آلودگي خون بر تطابق لبه اي و ريز ساختارسطحي MTA و سراميك سرد
211
بررسي مقايسه تاثير تمرينات تعادلي (فرانكل) و تمرينات هوازي (پياده روي) بر بهبود تعادل سالمندان در سراي سالمندان كرمان در سال ۱۳۹۵
212
بررسي مقايسه تاثير لگن آبگرم و كمپرس سرد بر رتانسيون ادراري پس از هموروئيدكتومي
213
بررسي مقايسه تاثير لگن آبگرم و كمپرس سرد بر رو تانسين ادراري پس از هموروئيدكتومي
214
بررسي مقايسه تاثير وضعيت طاق بازو دمر بر ميزان اكسيژناسيون و علائم حياتي نوزادان نارس تحت فشار مثبت مداوم راه هوايي از طريق بيني ﴿N.CPAP﴾ بستري در NICU بيمارستان آموزشي درماني امير المومنين ﴿ع﴾ سمنان.
215
بررسي مقايسه تاثيرروشهاي آموزش همياري وسخنراني بريادگيري درس علوم دانش آموزان پايه دوم راهنمايي مدارس شهرستان ساوه
216
بررسي مقايسه تحليلي سيگنالينگ سيستم هاي پي سي ام منصوبه در ايران
217
بررسي مقايسه تصوير ذهني از جسم خويش در بيماران مبتلا به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه و افراد سالم در مراكز بهداشتي - درماني مشهد سال 1377
218
بررسي مقايسه تطبيقي مضامين و نقوش كاشيكاري مسجد جامع اصفهان و مسجد عليقلي آقا
219
بررسي مقايسه تطبيقي مضامين و نقوش كاشيكاري مسجد كبود تبريز و گنبد سلطانيه زنجان
220
بررسي مقايسه تطبيقي و رتبه بندي عوامل موثر بر گسترش رضايتمندي مشتريان از خدمات بانكداري الكترو نيكي در بانك هاي دولتي .﴿مطالعه موردي :ملي،سپه و انصار ،كار افرين﴾
221
بررسي مقايسه تغييرات بهره وري كل عوامل توليد سيب زميني در ايران
222
بررسي مقايسه خصوصيات نخ هاي رينگ و چرخانه اي در اثر تغييرات كشش در عمل بوبين پيچي
223
بررسي مقايسه خواص ضد ميكروبي كامپوزيتهاي ارتودنسي حاوي ذرات نانوپارتيكل مختلف درزمانهاي مختلف روياسترپتوكوك موتانس
224
بررسي مقايسه خود پنداري در دوگروه دانش آموزان ناشنواي دبيرستاني در مدارس تلفيقي و ويژه در شهرستان رشت.
225
بررسي مقايسه رجز خواني در شاهنامه فردوسي و داراب نامه طرسوسي
226
بررسي مقايسه رشد اجتماعي دانش آموزان پسر پايه اول ابتدائي كه به مهدكودك رفته اند با دانش آموزاني كه به مهدكودك نرفته اند در ناحيه دو شهرستان اهواز
227
بررسي مقايسه رشد اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان فاقد پدر ﴿شاهد﴾با دانش آموزان داراي پدر در دبيرستان هاي سطح اصفهان
228
بررسي مقايسه رضايت از زندگي و رضايت شغلي بين زوجين شاغل شهرستان سميرم
229
بررسي مقايسه رضايت زناشويي بين مرد و زن گروههاي خانواده نارانان
230
بررسي مقايسه رضايت شغلي دربين كارمندان و كارگران مجتمع فولاد مباركه
231
بررسي مقايسه روانشناختي مردان معتاد با مردان عادي شهرستان نجف آباد(سال 1391)
232
بررسي مقايسه روش هاي استخراج سنگهاي تزئيني و نما و امكان بكارگيري تكنيك هاي آتشباري كنترل شده در استخراج اين سنگها
233
بررسي مقايسه روند رشد فيزيكي كودكان صفر تا دوازده ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر شيراز و روستاهاي تابعه
234
بررسي مقايسه ساختار شخصيت رانندگان جوان و ميانسال شهر تهران
235
بررسي مقايسه سبك مديريت مشاركتي در اداره مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي دخترانه شهر بجنورد
236
بررسي مقايسه سبكهاي مديريت وتاثير ان بر ميزان امكان تصميم گيري دبيران
237
بررسي مقايسه سبكهاي مديريتي اقتضايي انسان مدار، سازمان مدار، از ديد دبيران و مديران هنرستانهاي فني و حرفه اي دخترانه شهرستان يزد
238
بررسي مقايسه سطح اضطراب افراد مصرف كننده اكستاسي وافرادي كه از اين قرصها مصرف نمي كنند
239
بررسي مقايسه سطح دانش مهارت و ميزان استفاده از كامپيوتر در گروههاي دانش آموزي و معلمان سال سوم دبيرستان شهرستان فسا
240
بررسي مقايسه سطح سرمي CA-125و) ADAآدنوزين دآميناز) در بيماران مبتلا به سرطان كولون و افراد سالم
241
بررسي مقايسه سطوح قضاوت اخلاقي دربين نوجوانان دختر وپسر
242
بررسي مقايسه سلامت روان بين طلبه هاي خانم ودانشجويان پيام نور
243
بررسي مقايسه سلامت روان دانشجويان رشته تربيت بدني با ساير دانشجويان
244
بررسي مقايسه سلامت رواني بين راننده هاي تاكسي و راننده هاي كاميون شهرستان بابلسر در سال 88
245
بررسي مقايسه سلامت رواني زنان مطلقه و بيوه
246
بررسي مقايسه سلامت رواني و خودكار امدي عمومي سالمندان ساكن در خانه سالمندان با سالمندان ساكن در منزل
247
بررسي مقايسه سلامت عمومي در بيماران مبتلا به بيماري فشار خون ( بالا - پايين ) با افراد عادي شهرستان نكا در سال 1386
248
بررسي مقايسه سواد جهاني معلمان ودانش آموزان مدارس راهنمائي استان مازندران درسال تحصيلي88-1387.
249
بررسي مقايسه شاخصهاي آنتروپومتريك دانش آموزان مقطع ابتدايي و راهنمايي شهرستان رشت بامعيارهاي Statistics Health for Center National)NCHS) در سال 1383
250
بررسي مقايسه شادكامي در افراد متاهل و مجرد 20 تا 30 سال شهرستان بهشهر
251
بررسي مقايسه طرح واره هاي ناسازگاراوليه والدين كودكان عادي وكودكان استثنايي 17-7ساله درشهرستان ساوه
252
بررسي مقايسه عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر سال اول متوسطه منطقه زيركوه
253
بررسي مقايسه فراواني افسردگي در بيماران همودياليزي و پيوند كليه بيمارستان¬هاي رشت، انزلي و لاهيجان در سال 1397
254
بررسي مقايسه كارآيي آموزش نظام جديد ونظام قديم در مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان رودسر
255
بررسي مقايسه كارآيي آموزش نظام جديد ونظام قديم در مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان رودسر
256
بررسي مقايسه كيفيت ارائه خدمات دارويي در داروخانه هاي دولتي و خصوصي شهر يزد
257
بررسي مقايسه كيفيت زندگي و ابعاد آن در زنان مطلقه و غير مطلقه ﴿مطالعه موردي :زنان مطلقه و غير مطلقه شهر ساري ﴾
258
بررسي مقايسه متغيرهاي منبع كنترل وسلامت رواني در جوانان معتاد وسالم شهرستان محلات
259
بررسي مقايسه مديريتي بين طرح واره هاي فرزندان در خانواده هاي داراي سرپرست معتاد و غير معتاد
260
بررسي مقايسه مقدار سديم و پتاسيم و تعييرات تستهاي بيوشيميايي در بيماران ديابتي و غير ديابتي مراجعه كننده به مراكز درماني شهر كرمان
261
بررسي مقايسه مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با افراد غير فرهنگي شهرستان شوش دانيال ﴿ع﴾
262
بررسي مقايسه موفقيت مديراني كه از راهبردهاي پويائي گروهي بهره مي گيرند با مديراني كه مزدگرا هستند در امر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه منطقه 13 تهران
263
بررسي مقايسه ميزان افسردگي در دو گروه معتادان در حال درمان با متادون وبوپروتورفين
264
بررسي مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي رزمي و غير رزمي
265
بررسي مقايسه ميزان پرخاشگري ميان دانش آموزان دختر و پسر در سن بلوغ (مطالعه موردي دانش آموزان آموزشگاه هاي آزاد شهر ساري )
266
بررسي مقايسه ميزان تأثير برنامه‌ي بهبود خواندن كِلي با روش آموزشي چند حسي فرنالد بر عملكرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پايه دوم دبستان شهر اصفهان
267
بررسي مقايسه ميزان تأثير برنامۀ بهبود خواندن كِلي با روش آموزشي بازي‏هاي واجي بر عملكرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پايه دوم دبستان شهر يزد
268
بررسي مقايسه ميزان تاثير جاذبه هاي تبليغات تلويزيوني شركت همراه اول
269
بررسي مقايسه ميزان تحقق اهداف آموزشي در حيطه حركتي بخش درمان ريشه فارغ التحصيلان دوره عمومي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در دو بازه ي زماني
270
بررسي مقايسه ميزان خود پنداري در زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان اصفهان در سال 1387
271
بررسي مقايسه ميزان خودپنداره مردان معتاد و غيرمعتادشهرقم درسال 91-90
272
بررسي مقايسه ميزان سلامت رواني والدين كودكان عادي و كودكان مرزي 7-12 ساله در شهرستان قاين
273
بررسي مقايسه ميزان شادكامي افراد نابينا و عادي در شهرستان جهرم
274
بررسي مقايسه ميزان مطالعات غيردرسي دانش آموزان دخترانه دبيرستانهاي دولتي وغيرانتفاعي شهرستان ساوه چ
275
بررسي مقايسه ميزان موفقيت و ايمني FSH طولاني اثر با داروي Gonal-f در زنان تحت درمان با روش هاي كمك باروري
276
بررسي مقايسه ميزان هيجان خواهي بين نوجوانان عادي و نابينا، كم بينا
277
بررسي مقايسه نتايج FNA حين لاپاراتومي با ننايج پاتولوژي
278
بررسي مقايسه نتايج FNA حين لاپاراتومي پاتولوژي
279
بررسي مقايسه نحوه عملكردپزشكان خانواده ﴿پايش عملكرد﴾ در مراكز مجري طرح پزشك خانواده در شهرستانهاي يزد،تفت،خاتم،ابركوه و مهريز در سال 1387
280
بررسي مقايسه نگرش به خيانت زناشوئي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
281
بررسي مقايسه نگرش بين دانش آموزان متوسطه و دانشجويان نسبت به مسئه حجاب
282
بررسي مقايسه نگرشي دانشجويان دانشگاه پيام نور نسبت به عملكرد اداري، آموزشي وخدمات دانشگاه.
283
بررسي مقايسه نمرات دانش آموزان فني وحرفه اي كه معلمان آنهاIctگذرانده با ساير دانش آموزان
284
بررسي مقايسه نوسانات جمعيت و ميزان آسيب تريپس پياز، Thrips tabaci Lind (Thysanoptia thripida ) روي ۹ ژنوتيپ پياز و پلي كراس آنها در اصفهان
285
بررسي مقايسه هاي تاثير سبك هاي رابطه مدار و وظيفه مدار مديران در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه مدارس راهنمايي تحصيلي شهرستان بهشهر
286
بررسي مقايسه هوش هيجاني با جنسيت در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
287
بررسي مقايسه هوش هيجاني ورزشكاران و غير ورزشكاران بر اساس برخي از ويژگي هاي فردي
288
بررسي مقايسه هوش هيجاني ورزشكاران وافراد عادي
289
بررسي مقايسه هوش هيجاني وسلامت رواني در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان هاي رحيم آباد.
290
بررسي مقايسه و تحليل نتايج حاصل از درزه نگاري در معدن سنگ شماره 1و4 سد سياه بيشه استان مازندران
291
بررسي مقايسه وابستگي به مواد مخدر وو اختلالات رواني _اجتماعي فرزندان افراد وابسته به مواد و عادي شهرستان سيرجان
292
بررسي مقايسه وضعيت رواني تحصيلي دانش آموزان خانواده هاي طلاق و عادي شهرستان فردوس 84-83
293
بررسي مقايسه وضعيت مطالعه بين زنان شاغل و خانه دار شهر
294
بررسي مقايسه وميزان رضايت مندي زناشويي و افسردگي دربين زنان شاغل و همسران آنهاوزنان خانه دار وهمسران آنها
295
بررسي مقايسه ويژگيهاي معلمان موفق از ديد مديران ومعاونان مقطع ابتدايي دخترانه ناحيه 4 مشهد81-82
296
بررسي مقايسه ي تيپ هاي شخصيتي A و B و منبع كنترل در بين افراد عادي و مجرمين مرد در زندان نقنه واقع در شهرستان بروجن
297
بررسي مقايسه ي خواص سايشي فولاد DIN 1/7225 نيترو‍ژن دهي شده به روش توري فعال ﴿ASPN﴾ و روش متداول
298
بررسي مقايسه ي نيرو - خمش سيم هاي نيكل - تيتانيوم با و بدون پوشش همراه بادونوع براكت سراميكي
299
بررسي مقايسه يا تفاوت سلامت رواني دختران و پسران ورزشكار و غير ورزشكار مقطع پنجم ابتدايي ناحيه 4 اهواز در سال 84-85
300
بررسي مقايسه يي تحولات ساختاري ايران 1362-1338
301
بررسي مقايسه‌ اي جهت‌گيري سياست خارجي اوباما و ترامپ (2008-2018)
302
بررسي مقايسه‌اي استعاره‌ي احساسات در زبان‌هاي فارسي، كُردي و گيلكي در چهارچوب شناختي
303
بررسي مقايسه‌اي استعاره‌ي احساسات در زبان‌هاي فارسي، كُردي و گيلكي در چهارچوب شناختي
304
بررسي مقايسه‌اي الگوي گذران اوقات فراغت جوانان و والدين آنها
305
بررسي مقايسه‌اي بهاي ‌تمام‌ شده واحد فولادسازي با استفاده از روش سنتي و روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا (مورد مطالعه واحد فولادسازي شركت فولاد آلياژي ايران)
306
بررسي مقايسه‌اي بين ميزان خوانندگي مقالات پر استناد پژوهشگران ايراني در شبكه‌هاي اجتماعي مندلي و ريسرچ‌گيت و تعداد استنادات آن‌ها در وب‌آوساينس: يك مطالعه آلتمتريكس
307
بررسي مقايسه‌اي تأثير الگوي مبتني بر روش مشاركتي و الگوي آموزش انفرادي بر اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان بهبهان در درس بخوانيم (فارسي)
308
بررسي مقايسه‌اي خلود اهل نار از منظر زمخشري، ابن قيم جوزي و علامه طباطبايي(ره)
309
بررسي مقايسه‌اي دانه‌بندي مواد معدني به دو روش آناليز سرندي و پردازش تصوير
310
بررسي مقايسه‌اي دولت‌هايآقايان هاشمي رفسنجاني (سازندگي) و احمدي‌نژاد (عدالت محور) در زمينه عدالت اجتماعي و رفاه
311
بررسي مقايسه‌اي رويكرد مكتب فايده‌گرايي و مكتب متعاليه (صدرايي) نسبت به سياست
312
بررسي مقايسه‌اي شاخص‌هاي دي‌مورفيك منديبل جهت تشخيص جنسيت با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت در سال 96-95
313
بررسي مقايسه‌اي شاخص‌هاي دي‌مورفيك منديبل جهت تشخيص جنسيت با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت در سال 96-95
314
بررسي مقايسه‌اي علل انحطاط ايرانيان از ديدگاه علي شريعتي و سيد جواد طباطبايي
315
بررسي مقايسه‌اي عوارض پس از عمل جراحي هيستركتومي از راه شكم در دو روش باكاف بسته و باز واژن
316
بررسي مقايسه‌اي عوامل موثر بر ريسك برون‌سپاري مديريت تسهيلات سازمان در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي (مورد مطالعه بيمارستان‌هاي منطقه 6 شهر تهران)
317
بررسي مقايسه‌اي عيب‌يابي در جعبه دنده به كمك تبديل هيلبرت-هانگ و تحليل دقيق موجك
318
بررسي مقايسه‌اي فلاونوئيدهاي برگ3 گونه از جنس مرزه ( Satureja spp. ؛ تيره نعناعيان)؛ رويكرد تاكسونومي آن
319
بررسي مقايسه‌اي قابليت‌هاي بازيابي اطلاعات در نسخه تحت وب نرم‌افزار كتابخانه‌اي پيام با نرم‌افزارهاي آلف و وياگر
320
بررسي مقايسه‌اي كارايي برخي از الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي جهت پيش‌بيني قيمت رمز ارز
321
بررسي مقايسه‌اي مولفه‌هاي آرمان‌گرايي در بوستان سعدي و اسكندرنامه نظامي
322
بررسي مقايسه¬اي تاثير ساليسيليك‌اسيد، سولفات روي و سيليكات پتاسيم روي تخفيف آثار شوري و فعاليت آنتي اكسيداني گندم زراعي رقم چمران
323
بررسي مقايسه¬اي خواص مكانيكي و ريز ساختارآلومنيوم A356 ريخته شده به دو روش ريخته¬گري ماسه¬اي و ريخته¬گري با فشار پايين
324
بررسي مقايسه¬اي فراواني يافته¬هاي سي تي اسكن سر و علائم باليني در سطوح مختلف هوشياري در بيماران با تروماي سر مراجعه¬كننده به اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت
325
بررسي مقايسهﺍﯼ اثربخشي اندانسترون با پرومتازين در درمان بيماران مبتلا به سرگيجه حاد محيطي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا سال 1397-1396
326
بررسي مقايسهاي تاثير آموزش به دو روش پمفلت وپيام كوتاه در خصوص سندرم قبل از قاعدگي به مردان متاهل بر رضايت زناشويي زوجين در شهر يزد سال91
327
بررسي مقايسهاي تجزيه فتو كاتاليستي 4و2-دي كلروفئوكسي استيك اسيد ﴿2،4،ِD)در حضور نانو ذرات Zno/Tio2,Ag/Zno توام با Uvc در محلول هاي آبي
328
بررسي مقايسهاي تطابق لبهاي اندوكراونهاي ساخته شده با تكنولوژي CAD/CAM در دو روش قالب گيري ديجيتال و كانونشنال با استفاده از زيركونياي يكپارچه
329
بررسي مقايسهاي حقوق زنان از ديدگاه مهرانگيز كار و فاطمه مرنيسي
330
بررسي مقايسهاي خواص كنرل كيفي نخ هاي دستريس و ماشين ريس مورد استفاده در فرش دستباف با برخي رنگزاهاي طبيعي
331
بررسي مقايسه‏اي مصرف انرژي تاسيسات سرمايشي و گرمايشي مجموعه آپارتماني
332
بررسي مقايسه‎اي مقاومت به تنش شوري برخي ارقام گياه سورگوم در شرايط كشت درون شيشه‎اي
333
بررسي مقايسهي طول مدت بي دردي پس از عمل در 3 گروه شستشوي محل عمل با سرم فيزيولوژي(دارونما) ، بوپي واكائين و بوپي واكائين همراه با اپي نفرين در اعمال جراحي انتخابي ترميم فتق اينگواينال
334
بررسي مقدار آ،لا توكسين B1دريافتي از طريق جيره غذايي در زنان ساكن درشهر يزد با استفاده از نشانگر بيولوژيكي در سال 1393
335
بررسي مقدار آلودگي به آفلاتوكسينB1در برنجهاي مصرفي شهر يزد
336
بررسي مقدار اندازه متوسط مورفولوژي گرافيت بر روي خواص كامپوزيتهاي آلومينيوم - گراقيت
337
بررسي مقدار برگشت فنري در خمكاري ورق هاي فلزي با سوراخ هاي مستطيلي شكل در محل خم
338
بررسي مقدار بهينه نيروي ورق گيري و مقايسه با آزمايش تجربي در توليد ورق هاي بدنه خودرو
339
بررسي مقدار پتانسيل لوله هاي انتقال نفت تحت حفاظت كاتدي با استفاده از شبيه سازي در نرم افزار COMSOL
340
بررسي مقدار پيمايش جانبي ابزار و تاثير
341
بررسي مقدار پيمايش جانبي ابزار و تاثير آن در زمان و كيفيت
342
بررسي مقدار پيمايش جانبي ابزار و تاثير آن در زمان و كيفيت سطح ماشينكاري
343
بررسي مقدار تبخير بعد از بارش با استفاده از مدل سبال (مطالعه موردي: دشت يزد- اردكان)
344
بررسي مقدار جذب و اثر نانوذرات سولفيد كادميوم بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو گونه اكاليپتوس و ليلكي
345
بررسي مقدار زمينه ژئوشيميايي مس، موليبدن و طلا در محيطهاي ژئوشيميايي زون ماگمايي اروميه - دختر در منطقه آذربايجان
346
بررسي مقدار عناصر نيكل، كروم و كبالت در گياهان سرپنتين نواحي آباده طشك، استان فارس
347
بررسي مقدار فلزات سنگين كادميوم، كروم، مس، سرب و روي در گياهان زراعي پايين دست رودخانه زاينده رود
348
بررسي مقدار كادميم تعدادي از كودهاي فسفاته و قابليت انتقال آن به گياه
349
بررسي مقدار كلسي تونين سرم در بيماران با تروماهاي متعدد و مقايسه آن در افراد بيهوش و هشيار
350
بررسي مقدار نرمال زمان تاخير موج F در عصب تيبيال در افراد 20ساله و بالاتر در كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان پورسينا رشت 1380
351
بررسي مقدار نيكل موجود در گونه هاي Alyssum L. روييده بر خاك هاي سرپنتين و غير سرپنتين نواحي غرب ايران
352
بررسي مقدار هموگلوبين در نوزادان متولد شده در بيمارستان هاي افشار، مادر و زابشگاه بهمن
353
بررسي مقدار هموگلوبين در نوزادان متولد شده در بيمارستانهاي افشار، مادر و زايشگاه بهمن
354
بررسي مقدار ويتامين D در مادران باردار و اثرات متعاقب باليني آن در مراجعه كنندگان به بيمارستان شهيد دكتر رحيمي بيرجند
355
بررسي مقدار ويتامين D در مادران باردار و اثرات متعاقب باليني آن در مراجعه كنندگان به بيمارستان شهيد دكتر رحيمي بيرجند
356
بررسي مقدارسرب وروي درگياهان اطراف معادن ايران كوه
357
بررسي مقدماتي 67 بيمار مبتلا به SLE ساكن استان گيلان از مهر 1374 لغايت تير 1376
358
بررسي مقدماتي احساس رنگي براي نمونه تك رنگ
359
بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي مقياسSTAxI-2 در يك نمونه از بيماران مبتلا
360
بررسي مقدماتي پارازيتوئيدهاي شپشك هاي گياهي درشهركرمانشاه
361
بررسي مقدماتي پايداري شيب و تعيين ضريب ايمني ديواره جنوب غربي مس سونگون
362
بررسي مقدماتي پيرامون ساخت ازمون پيشرفت تحصيلي رياضي پايه چهارم
363
بررسي مقدماتي تاثيرات عكاسي بر نقاشي قرن نوزدهم در اروپا (فرانسه و انگلستان )
364
بررسي مقدماتي تاثيرات عكاسي بر نقاشي قرن نوزدهم در اروپا(فرانسه -انگلستان )
365
بررسي مقدماتي تحليل پينچ و اكسرژي
366
بررسي مقدماتي تداعي معاني رنگ ها براي ايرانيان: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان
367
بررسي مقدماتي جريان پايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني و مولد گردابي
368
بررسي مقدماتي حركات غير كلامي دست و چهره در هيجان هاي غالب" خشم، غم، نفرت، اضطراب، شادي، علاقه، ترس"
369
بررسي مقدماتي حس آميزي در كودكان
370
بررسي مقدماتي در طراحي ليزرهاي حالت جامد كم توان
371
بررسي مقدماتي زمين ريخت شناسي براي سامان دهي رودخانه كارون به منظور كشتيراني ( از شوشتر تا بند قير )
372
بررسي مقدماتي سيستم (PRPP ) و اثربخشي آن بر بهبود عملكرد خواندن و حافظۀ كاري در دانش¬آموزان نارساخوان پسر
373
بررسي مقدماتي سيستم حمل و نقل بوكسيت معدن لگه ترا
374
بررسي مقدماتي فرآوري سنگ آهن پلاسري سنگان به روش مقدماتي
375
بررسي مقدماتي و امكان سنجي فرآوري منگنز رباط كريم
376
بررسي مقررات كيفري جرايم و مجازاتها در تورات
377
بررسي مقرنس كاري ايوان غربي مسجد جامع ساوه و ارايه طرح مرمت آن
378
بررسي مقطع كنترل و پرش هيدروليكي در تنداب يا مقاطع مستطيلي و مثلثي روي شيب هاي متفاوت Study of the Control Section and the Hydraulic Jump of Chutes with Rectangular and Triangular Sections on Different Slopes
379
بررسي مقليسه هوش هاي هيجاني اخلاقي و معنوي مديران مدارس شهرستان فارسان
380
بررسي مقوله ي پيشرفت در انديشه ي آيت الله خامنه اي
381
بررسي مقوله ي جنگ در پس زمينه ي فيلم هاي غير جنگي ايران پس از پايان جنگ تحميلي
382
بررسي مقوله ي جنگ در پس زمينه ي فيلم هاي غير جنگي ايران پس از پايان جنگ تحميلي
383
بررسي مقوله ي سنت و تجدد در انديشه ي رضا داوري اردكاني
384
بررسي مقياس نگرش عشق در دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
385
بررسي مقياس هاي نگرش دانشجويان بركاربرد اينترنت دردانشگاههاي اصفهان وعلوم پزشكي برحسب مؤلفه هاي دمو گرافيك
386
بررسي مك دونالدي شدن كتابخانه هاي دانشگاهي از ديدگاه كتابداران و مديران كتابخانه هاي دانشگاهي شهر كرمانشاه
387
بررسي مكاتب كينزين هاكلاسيكها ونئوكلاسيكها
388
بررسي مكافات عمل در دفتر اول و دوم مثنوي معنوي
389
بررسي مكان روايت
390
بررسي مكان روايت
391
بررسي مكان سيستم راهگاهي در سلامت قطعات ريخته گري توپر lost foam
392
بررسي مكان شوك حاصل از انفجار در زمان هاي نسبتا بالا
393
بررسي مكان يابي مراكز بهداشتي درماني و ميزان انطباق آن با با پيش بيني طرح تفضيلي شهر مشهد﴿نمونه موردي:منطقه يك شهرداري مشهد﴾
394
بررسي مكان يابي مراكز بهداشتي درماني و ميزان انطباق آن با پيش بيني طرح تفضيلي شهر مشهد ﴿نمونه موردي:منطقه يك شهرداري مشهد﴾
395
بررسي مكان يابي مراكز بهداشتي،درماني و ميزان انطباق آن با پيش بيني طرح تفضيلي شهر مشهد(نمونه موردي:منطقه 1 شهرداري مشهد)
396
بررسي مكان¬شناسي دانسيته الكتروني برهم¬كنش¬هاي يونهاي هاليد و پيوند¬هاي C-Hمجموعه¬اي از آلكانهاي حلقوي
397
بررسي مكاني استعداد طوفان خيزي مناطق جنوب شرقي ايران با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS
398
بررسي مكاني و زماني روگذرهاي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي:شهر ساري)
399
بررسي مكانيابي پسماند شهري سيرجان
400
بررسي مكانيزم آسيب عصبي بيماري ام.اس با مدل سازي تاثير تخريب ميلين بر انتشار سيگنال عصبي
401
بررسي مكانيزم اپال شدن و خواص فيزيكي و شيميايي شيشه‌هاي بر پايه ZnO-B2O3-SiO2
402
بررسي مكانيزم احياء سنگ آهن
403
بررسي مكانيزم استحاله آستنيت به مارتنزيت ناشي از اعمال تنشر و كرنش در فولاد با ساختار آستنيت نا پايدار
404
بررسي مكانيزم افزايش عمق نفوذ وكامپوزيتسازي درفرآيندFB-TIG در آلياژ 5083آلومينيوم
405
بررسي مكانيزم انتقال الكترون واكنش تتراتيوموليبدات با بنزيل كلريد و بنزيل آزيد به روش ولتامتري چرخه اي
406
بررسي مكانيزم انتقال بار بستر در پايين دست تونل چشمه لنگان
407
بررسي مكانيزم انتقال بار قائم در خطوط ريلي با بالاست آهكي و بالاست سرباره اي
408
بررسي مكانيزم انتقال بار و توزيع نيروهاي داخلي شاتكريت در تونل
409
بررسي مكانيزم انتقال پولي دراقتصاد ايران درشرايط نااطميناني نرخ ارز
410
بررسي مكانيزم انتقال جرم از طريق نفوذ مولكولي در طي تزريق گاز امتزاج پذير به مخازن نفتي تحت فشار بالا
411
بررسي مكانيزم انتقال جرم در فرايند تقطير غشائي
412
بررسي مكانيزم انتقال حرارت در بافت هاي زنده مدلسازي انتقال حرارت در مري انسان
413
بررسي مكانيزم بيماري ام. اس با استفاده از مدلسازي الكتريكي هدايت آكسوني
414
بررسي مكانيزم پارگي در نخ هاي ريسيده سولو، سايرو و تجمعي
415
بررسي مكانيزم تخريب پلي وينيل كلرايد پلاستيسايزشده در برابر پرتو گاما و اثرات اين پرتو بر ساختمان و خواص اين پليمر
416
بررسي مكانيزم تخريب ساختمانهاي بلند به روش عددي
417
بررسي مكانيزم تخريب سطحي و شيميايي الياف ابريشم با مواد شيميايي راديكال ساز
418
بررسي مكانيزم تخريب و مورفولوژي داربست نانو كامپوزيتي پلي ﴿هيدروكسي بوتيرات﴾/ نانو هيدروكسي آپاتيت ﴿PHB/nHA ﴾مورد استفاده در مهندسي بافت
419
بررسي مكانيزم تشكل تركيب بين فلزي Ni3Al طي فرآيند سنتز احتراقي
420
بررسي مكانيزم تشكيل MoSi2 در حضور آلومينيوم طي فرايند سنتز احتراقي
421
بررسي مكانيزم تشكيل MoSi2 در حضور مس طي فرايند سنتز احتراقي
422
بررسي مكانيزم تشكيل تركيب بين فلزي TiAl با استفاده از كوپل فرايندهاي سنتز احتراقي و فعالسازي مكانيكي- حرارتي
423
بررسي مكانيزم تشكيل كاربيد تنگستن ﴿WC) نانو ساختار، از طريق عمليات مكانوشيميايي روي مخلوطC9Al ،WO3
424
بررسي مكانيزم تشكيل نانو كامپوزيت ﴿ Ti6Al4V/(Ti-B و ارزيابي رفتار سايشي آن
425
بررسي مكانيزم تشكيل نانو كامپوزيت ﴿Al(Al3V-Al2O3 و ارزيابي خواص آن
426
بررسي مكانيزم تشكيل و استحاله فازي در سنتز پودر نانو آلومينا،نانو زيركونيا و نانوكامپوزيت Al2O3-ZrO2 به روش مكانوشيميايي
427
بررسي مكانيزم توليد اولفين از دي اولفين
428
بررسي مكانيزم توليد منسوجات پرزدار در سيستم بافندگي حلقوي
429
بررسي مكانيزم جذب مواد هيدروكربني سنگين روي سطوح محيط¬هاي متخلخل (سازند) اطراف چاه و تأثير آن بر آسيب سازند
430
بررسي مكانيزم چرخ خياطي
431
بررسي مكانيزم حركت گسل بم ﴿در زلزله بم﴾ با استفاده از روشهاي عددي
432
بررسي مكانيزم حركتي مذاب فلز در مرحله تزريق آهسته در ريخته گري تحت فشار
433
بررسي مكانيزم حفاري و نفوذ در سنگ براساس آزمايشات آزمايشگاهي
434
بررسي مكانيزم خوردگي مواد نسوز با سرباره كوره TBRCتوليد سرب
435
بررسي مكانيزم رشد لايه سفيد و نفوذي در فرآيند نيتروژن دهي پلاسمايي فولاد ابزار گرم كار
436
بررسي مكانيزم روشهاي كنترل توان مصرفي سيستم هاي گرمايشي و خنك كننده
437
بررسي مكانيزم ژلاسيون القايي در زمينهي جرمهاي ريختني آلومينايي حاوي باندهاي كلوئيدي سيليسي و آلومينايي
438
بررسي مكانيزم سايش مته هاي حفاري در سنگ
439
بررسي مكانيزم سايش نخ در حين عمليات بافندگي
440
بررسي مكانيزم سايش و ميزان مصرف ابزار برشي دستگاه حفار تمام مقطع فشار تعادلي زمين (EPB)
441
بررسي مكانيزم سنتز احتراقي 3 O 2 Al + TiC در سيستم C – Al – 2 TiO به روش فعال سازي مكانيكي و آناليز حرارتي
442
بررسي مكانيزم سنتز احتراقي O3 2 Al + TiC در سيستم C – Al – 2 TiO به روش فعال سازي مكانيكي و آناليز حرارتي
443
بررسي مكانيزم سنتز احتراقي تركيبات بين فلزي آلومينايد تيتانيوم با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
444
بررسي مكانيزم سوختن گاز طبيعي با هوا و اكسيژن خالص
445
بررسي مكانيزم شروع واكنش در سنتز احتراقي تيتانيوم دي برايد
446
بررسي مكانيزم عملكرد، رفتار الكتروشيميايي و مقاومت الكتريكي پوشش هاي پايه نيكل- موليبدن بر روي فولاد زنگ نزن به روش رسوب دهي الكتريكي به منظور استفاده در صفحات دو قطبي پيل سوختي پليمري
447
بررسي مكانيزم فرايند سينترينگ ذرات تك كريستال فلزي به روش SPS با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
448
بررسي مكانيزم فلوتاسيون نرمه هاي فسفات با استفاده از نانوحباب
449
بررسي مكانيزم كارگرم و بهبود استحكام تسليم يك سوپرآلياژ Co-Al-W با استفاده از عمليات ترمومكانيكي و حرارتي
450
بررسي مكانيزم كارواش اتوماتيك
451
بررسي مكانيزم كندگي سنگ هاي ادراري با ليزر پالسيNd:YAG در محيط هوا و PBS
452
بررسي مكانيزم لايه نشاني پالسي كامپوزيت نيكل/ نانو الماس و رفتار خوردگي آن
453
بررسي مكانيزم ماشين آلات خط ريسندگي پشمي و فاستوني و برنامه ريزي نگهداري و تعميرات ماشين آلات
454
بررسي مكانيزم مرتبط با بايندينگ ويژگي هاي بينايي با استفاده از سيگنال هاي الكترواسفالوگرام
455
بررسي مكانيزم نفوذ يون ليتيم در حجم، سطح و با پوشش V2O5 براي كاتد LiNi0.5Mn1.5O4 با استفاده از روش¬هاي شبيه¬سازي رايانه¬اي و اندازه-گيري جريان اكسيداسيون
456
بررسي مكانيزم هاي آسيب ناشي از اصطكاك با استفاده از روش پخش آوائي با هدف بكارگيري آن در فرآيند كشش عميق ورق فلزي
457
بررسي مكانيزم هاي انتقال حرارت درنانوسيالات
458
بررسي مكانيزم هاي انتقال قدرت ماشين هاي هيبريدي
459
بررسي مكانيزم هاي ايجاد آسيب سازند، در فرآيندهاي ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوني
460
بررسي مكانيزم هاي بهينه ي سنگ زني پوشش هاي HVOF سرمت WC-Co-Cr و تجزيه و تحليل تاثير سنگ زني بر استحكام چسبندگي و وي‍ژگي هاي سطحي پوشش
461
بررسي مكانيزم هاي تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم
462
بررسي مكانيزم هاي تزريق گاز دي اكسيد كربن به منظور ازياد برداشت نفت و ارزيابي عوامل موثر در بهبود ضريب بهره وري
463
بررسي مكانيزم هاي جذب آلودگي آب توسط نانو لوله هاي كربني
464
بررسي مكانيزم هاي جذب انرژي در لوله هاي كامپوزيتي تحت بار ضربه اي محوري
465
بررسي مكانيزم هاي خرابي در كامپوزيت‌هاي شيشه/ اپوكسي در مودهاي تركيبي I و II با استفاده از روش غيرمخرب اكوستيك اميشن
466
بررسي مكانيزم هاي دفاعي روي بيماران سرطاني
467
بررسي مكانيزم هاي دفاعي روي بيماران سرطاني /
468
بررسي مكانيزم هاي ماشين و روش توليد گيپور و توليد چند نمونه
469
بررسي مكانيزم هاي نفوذ و جذب سطحي در بهبود عملكرد مصاح ساختماني
470
بررسي مكانيزم هسته گذاري و سينتيك پليمريزاسيون امولسيوني
471
بررسي مكانيزم و سينتيك اكسيداسيون آلياژ Ti-6Al-4V تحت شرايط حرارت دهي غير هم دما
472
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم و ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ تشكيل تركيبات تيتانيم - آلومينايد
473
بررسي مكانيزم و قابليت هاي بافت ماشين دستكش بافي شيما
474
بررسي مكانيزم واكنش بين تري فنيل فسفيت و دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور 4 و6-دي متيل 2-مركاپتو پيريميدين با استفاده از نظريه تابعي چگالي
475
بررسي مكانيزم‌هاي خرابي خستگي وصله‌ و ورق در نمونه آلومينيومي ترك‌دار ترميم‌شده با كامپوزيت‌هاي اليافي به‌ وسيله روش آكوستيك‌ اميشن
476
بررسي مكانيزم‌هاي خرابي ورق آلومينيومي ترك‌دار ترميم‌شده با كامپوزيت‌هاي اليافي بوسيله روش آكوستيك اميشن
477
بررسي مكانيزمهاي انتقال مواد و طراحي يك نمونه
478
بررسي مكانيزمهاي حركتي جرثقيل برجي و طراحي برخي ساختارهاي مكانيكي آنها براي مدل potam 427
479
بررسي مكانيزمهاي ژاكارد ماشينهاي گرد باف
480
بررسي مكانيزيم تشكيل تخلخل هاي ميكروسكوپي در آلياژهاي AL- SI بهسازي شده با استرانسيم
481
بررسي مكانيسم اثر پيام رساني گرلين درون‌زا بر مرحله تثبيت حافظه
482
بررسي مكانيسم ازدياد برداشت از مخازن نفتي شكافدار با تاكيد بر مكانيسم آشام
483
بررسي مكانيسم اكسيدازي، توليد نانونقره در اسپور باسيلوسها و تهيه ميكروكپسول هاي حاوي نانومنفذ به عنوان حامل پروتئين كايمريك و دارو
484
بررسي مكانيسم انتقال بحران مالي سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران
485
بررسي مكانيسم انتقال پروتون در 2- مركاپتو بنزوتيازول و- مركاپتو بنزواكسازول در فاز گازي و محلول و برهمكنش اين تركيبات با فلز مس
486
بررسي مكانيسم انتقال پروتون در تيازوليدين -2-تيونها و اكسازوليدين - 2- تيونها در فاز گازي، از طريق مولكولهاي آب و تشكيل ديمر
487
بررسي مكانيسم انتقال پروتون و فرايند توتومريزاسيون در 6-آزا اوراسيل در فاز گازي و در حضور مولكولهاي حلال: يك مطالعه نظري
488
بررسي مكانيسم انتقال پروتون و فرايند توتومريزاسيون درباربيتوريك اسيد و در حضور مولكولهاي حلال :يك مطالعه نظري
489
بررسي مكانيسم انتقال پولي در اقتصاد ايران در شرايط نا اطميناني تورم
490
بررسي مكانيسم ايجاد آپيتوز توسط عصاره گياه آگروستما گيتاگو بر روي رده سلولي آدنوكار سينوماي معده انسان ﴿AGS﴾
491
بررسي مكانيسم تجزيه گاز كنار كاتاليست به روش شبيه سازي مولكولي
492
بررسي مكانيسم تخريب شوره در اشياء سفالين
493
بررسي مكانيسم تخريب شوره در اشياء سفالين
494
بررسي مكانيسم تشكيل استئارات كبالت II در فاز جامد از داده هاي سينتيكي ، مرتبه واكنش ، ثابت سرعت واكنش ( K) و بررسي نتايج با نظيه هاي موجود
495
بررسي مكانيسم تشكيل استئارات منيزيم در فاز جامد از داده هاي سينتيكي ،مرتبه واكنش،ثابت سرعت واكنش ( K )و بررسي نتايج تجربي با نظريه هاي موجود
496
بررسي مكانيسم تشكيل رسوب آسفالتن و اثر افزودني ها در تشكيل آن
497
بررسي مكانيسم جبران در افراد با الگوي صورتي زاويه باز و (angle-High)
498
بررسي مكانيسم جبران در افراد با الگوي صورتي زاويه باز و (angle-High)
499
بررسي مكانيسم جذب مواد رنگزا ازپساب به صورت سيستم هاي چند جزئي توسط جاذب هاي زيستي استخراج شده از شفيره ابريشم
500
بررسي مكانيسم حركت يون هاي كلريد در بتن خودتراكم حاوي تركيب چند ماده افزودني معدني
501
بررسي مكانيسم دفاعي بادام به تنش سرمازدگي و تفاوت آن در ژنوتيپ هاي مختلف
502
بررسي مكانيسم رهايش كنترل شده تموزولوميد از نانوالياف PCL-PU
503
بررسي مكانيسم ضد دردي داروي نورترپتيلين در موش سوري
504
بررسي مكانيسم عملكرد پوشش غني از روي بر پايه ي اتيل سيليكات در محيط خورنده تحت تاثير اعمال غلظت هاي حجمي متفاوت پودر روي
505
بررسي مكانيسم عملكرد فيلترهاي بيولوژيكي متوالي در تصفيه فاضلاب صنعتي
506
بررسي مكانيسم مولكولي مسير سيگنالينگAMPKدر حضور كوركومين و اسيد چرب امگا3در محيط كشت سلول عضلاني ردهC2C12
507
بررسي مكانيسم نفوذ طي تزريق امتزاجي در مخازن شكافدار
508
بررسي مكانيسم هاي آپوپتوزيس توسط شيگاتوكسين و نقش هريك از زيرواحدهاي آن در مكانيسم آپوپتوزيس
509
بررسي مكانيسم هاي آپوپتوزيس توسط شيگاتوكسين ونقش هريك از زيرواحدهاي آن در مكانيسم آپوپتوزيس
510
بررسي مكانيسم هاي اندوسيتوزي براي دارورساني هدفمند
511
بررسي مكانيسم هاي دفاعي در بين بزهكاران شهرستان گرگان در سال 1392
512
بررسي مكانيسم و اثرات استخلاف در واكنش بين تري فنيل فسفين و دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور آمين هاي آروماتيك مختلف با استفاده از نظريه تابعي چگالي
513
بررسي مكانيسم واكنش بين ايزوكينولين و دي متيل استيلن دي كربوكسيلات درحضورNH- اسيد2- متيل ايندول: يك مطالعه نظري
514
بررسي مكانيسم واكنش پذيري و فضا گزيني الكل ها بر روي اكسيد هاي آلومينا، زير كونيا و مخلوط آن ها با استفاده از روش هاي تجربي و شيمي كوانتومي و مطالعات SEM،XRDو BET ساختار
515
بررسي مكانيسم واكنش چند جزيي بين ايزوسيانيدهاو دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور 2-ايمينو-1,3-تيوزوليدين-4-ان: يك مطالعه نظري
516
بررسي مكانيسم واكنش حلقه زايي ﴿1+4﴾ بين آلكيل ايزو سيانيدها و 3 بنزيليدن 2و 4 پنتان دي اون: يك مطالعه نظري
517
بررسي مكانيسم واكنش هاي حذف گاز سمي CO، بر روي سطح نانو لايه ي C3N و مشابهات آن به روش محاسبات مكانيك كوانتومي
518
بررسي مكانيسم‌هاي افزايش انتقال حرارت در برج‌هاي خنك كننده ي خشك
519
بررسي مكانيسمهاي توليد NOx
520
بررسي مكانيك آماري شكست كاشي
521
بررسي مكانيك شكست آسفالت داغ (HMA) حاوي نانو كلسيم كربنات
522
بررسي مكانيك شكست مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي تحت اثر مودهاي تركيبي Ι و ΙΙΙ
523
بررسي مكانيك شكست مخلوط‌هاي آسفالتي بازيافتي تحت اثر مد‌هاي تركيبي كششي و برشي
524
بررسي مكانيك شكست مواد ارتوتروپيك (چوب) در شرايط تاثير متقابل ميكرو تركها با ماكرو تركها
525
بررسي مكانيك كوانتومي برهم كنش هاي بين زنجيره اي در ديمرهاي مزدوج آلي كاربردي در كامپوزيت ها
526
بررسي مكانيك كوانتومي برهم¬كنش¬هاي بين زنجيره¬اي در ديمرهاي مزدوج آلي كاربردي در كامپوزيت¬ها
527
بررسي مكانيك كوانتومي منتخب ساختار كلي مكانيك موجي
528
بررسي مكانيك و پايداري اكستروژن چند لايه اي
529
بررسي مكانيكي و بيومكانيكي ميل استخوان در يك استخوان دراز و جايگزيني يك ميل استخوان جديد
530
بررسي مكانيكي و سيالاتي سيستم استارتر يك موتورتوربين گاز هوايي
531
بررسي مكانيكي-حرارتي و تجربي - عددي فرايند ماشينكاري پيوسته به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
532
بررسي مكتب اصفهان در نگاره هاي كاخ چهلستون
533
بررسي مكتب پوسترسازي ژاپن
534
بررسي مكتب سوئيس
535
بررسي مكتب فقهي اصفهان در عصر صفوي و قاجار
536
بررسي مكتب فكري و سبكي كمال الدين خجندي براساس غزليّات او
537
بررسي مكتب واسوخت در غزليات جامي
538
بررسي مكمل هاي تركيبي در كاهش اسيدوز و عملكرد دامهاي پرواري و گاوهاي شيري
539
بررسي مكيزان رفت و آمدهاي خانوادگي مردم شهرستان رامسر.
540
بررسي ملات هاي بكار برده شده در ذيقورات چغازنبيل ، بهينه سازي و ساخت ملات حفاظتي
541
بررسي ملات هاي بكاربرده شده در ذيقورات چغازنبيل ، بهنيه سازي و ساخت ملات حفاظتي
542
بررسي ملاحضات طراحي سيملاتور كنترل وضعيت ماهواره
543
بررسي ملاحظات سوانح طبيعي ( زلزله ) در طرح توسعه شهري تهران جهت تحقيق توسعه پايدار شهري
544
بررسي ملاحظات طراحي و تدوين مدل رياضي پيچه ي هلمهولتز جهت تست گشتاور دهنده مغناطيسي
545
بررسي ملاحظات طراحي واحدهاي تماس كلر
546
بررسي ملاحظات مهندسي و اقتصادي در صنعت حمل و نقل گاز طبيعي مايع (LNG)در ايران و امكان سنجي بومي سازي ساخت شناور حامل LNG
547
بررسي ملاس تعدادي از كارخانجات قند ايران از نظر ميكروالمنت هاي فلزي در ارتباط با خوردگي دستگاههاي شربت
548
بررسي ملاقات باسيستم هاي بهداشتي -درماني در اقدام كنندگان به خودكشي مراجعه كننده به بخش فوريت هاي بيمارستان رازي رشت در سال 1380
549
بررسي ملاك حبس در فقه اماميه و حقوق ايران
550
بررسي ملاك شكست هوك و براون براي سنگهاي آهكي
551
بررسي ملاك هاي ازدواج و خوشبختي در بين زوجين شهرستان دامغان
552
بررسي ملاك هاي ازدواج و خوشبختي در بين زوجين شهرستان دامغان
553
بررسي ملاك هاي انتخاب دوست همجنس در دختران دبيرستاني منطقه 10 تهران
554
بررسي ملاك هاي انتخاب همسر
555
بررسي ملاك هاي همسر گزيني در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
556
بررسي ملاك و معيارهاي ازدواج دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز در سال 1383
557
بررسي ملاكها و معيارهاي اختصاصي ازدواج
558
بررسي ملاكهاي ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد
559
بررسي ملاكهاي انتخاب دوست در پسران دبيرستاني
560
بررسي ملاكهاي انتخاب مديران مدارس راهنمايي دخترانه از ديدگاه دبيران شهر قوچان
561
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر در بين دانشجويان پيام نور اردل در سال تحصيلي 91-90
562
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دانشگاه يزد
563
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي 90-91
564
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر ورابطه آن با ازدواج موفق.
565
بررسي ملاكهاي دانشجويان دانشگاه يزد براي انتخابات رياست جمهوري دوره هشتم در سال 1380
566
بررسي ملكولي ايزوله هاي قارچ Fusarium oxysporum با استفاده از الگوي پروتئيني و پلي مورفيسم DNA
567
بررسي ملكولي تكثير ژني در كانسر تخمدان
568
بررسي ممنوعيت قاچاق انسان در اسناد بين المللي
569
بررسي مميزهاي عدد درگروه حرف تعريف كردي كلهري براساس برنامه كمينه گرا
570
بررسي منابع آب دشت كنگاور و نقش آن در توسعه كشاورزي شهرستان
571
بررسي منابع ارتعاش در كشتي و راه‌هاي كاهش آن
572
بررسي منابع استرس در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
573
بررسي منابع استرس در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
574
بررسي منابع استرس زا و راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال92- 1391
575
بررسي منابع استرس و ناكامي معلمان مقطع ابتدايي شهر تهران
576
بررسي منابع اطلاعات با حافظه
577
بررسي منابع ايجاد عيوب در ماشين ريسندگي چرخانه اي و رفع عيب آن
578
بررسي منابع بيومواد مصرفي در ترميم سوختگي‌هاي درجه دو و سه جهت پيشنهاد ساختاري
579
بررسي منابع خطا و محاسبه قابليت اطمينان سيستم اخذ اطلاعات از بالانس نيرويي در تونل باد
580
بررسي منابع عربي بهارستان جامي
581
بررسي منابع علل و ايجاد عيوب در ذوب و ريخته گري قطعات چدني و فولادي
582
بررسي منابع فقهي ديه و علت تشديد آن در ماه هاي حرام
583
بررسي منابع كتابخانه ي دانشگاه پيام نور مركز قاين
584
بررسي منابع مهم مس آذربايجان (شرقي و غربي ) و امكان بهره برداري از آنان در آينده از نظر تناژ و كيفيت كانساري
585
بررسي منابع ميكروبي در استخراج آنزيم ليپاز و توليد آنزيمي بيوديزل
586
بررسي منابع هيدرات گازي درياي عمان بر اساس مدل‌هاي فيزيك‌سنگي و تغييرات دامنه در مقابل دورافت
587
بررسي منابع، محدوديت ها و روش هاي اجرايي مديريت مدرسه محور از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان
588
بررسي منازعات اخباريان و اصوليان , Asurvey of akhbarian and osolian disputeds from safavieh until the early ghajar
589
بررسي منازعه جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در عراق و لبنان (2015-1980)
590
بررسي مناسب ترين تكنولوژي براي مديريت شبكه برق ايران
591
بررسي مناسب ترين تكنولوژي براي مديريت شبكه برق ايران با توجه تحولات اخير در صنعت برق
592
بررسي مناسب ترين توزيع هاي احتمالي براي برآورد بارش حداكثر 24 ساعته و دبي هاي بيشينه سيلاب در حوضه هاي آبخيز اصلي ايران
593
بررسي مناسب ترين راهبردهاي مديريتي به منظور تعادل بخشي آب زيرزميني در دشت ابركوه با استفاده از دو مدل SWOT و MODFLOW
594
بررسي مناسب ترين سايز فوليكول در انجام IUI به دنبال تزريق گنادوتروپين و HCG
595
بررسي مناسبات اتابكان زنگي با خلافت عباسيان و دولت هاي غربي ﴿ 521-569 ه.ق﴾
596
بررسي مناسبات ايران و عثماني با تكيه بر ايلات و عشاير كُردستان (از دورۀ صفويه تا معاهدۀ ارزرم دوم 907 ه.ق/ 1499 م– 1263 ه.ق/ 1874 م )
597
بررسي مناسبات حكومت شيمي ميسور با كمپاني هند شرقي انگليس ﴿ 1196-1213 ه.ق 1761-1799 م﴾
598
بررسي مناسبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران و اعراب در خليج‌فارس (559 پ.م-651م)
599
بررسي مناسبات عامليّت و ساختار؛ بازخواني آراء اجتماعي علامه محمد تقي جعفري(ره)
600
بررسي مناسبت برازش مدل به داده ها
601
بررسي مناسبت جنبه ي ادبي اعجاز قرآن كريم و مقتضيات عصر نزول ( با تأسي از كتب التمهيد آيت الله معرفت و الاتقان سيوطي)
602
بررسي مناسبت جنبهي ادبي اعجاز قرآن كريم و مقتضيات عصر نزول)با تاسي از كتب التمهيد آيت الله معرفت و الاتقان سيوطي(
603
بررسي مناسبت ضايعات آجر رسي باز يافتي پس از خرد و دانه بندي شدن جهت افزودن به يك بستر متداول كشت گلخانه اي در شهرستان يزد
604
بررسي مناسك گرايي در تدوين پژوهش هاي جامعه شناسي
605
بررسي مناطق پوزولاني منطقه اردبيل و پتانسيل يابي آن جهت استفاده در سيمان به عنوان سيمان پوزولاني
606
بررسي مناطق داراي پتانسيل پوزولاني
607
بررسي مناطق ماسه اي و چگونگي تثبيت ماسه هاي ريز دانه بمنظور تهيه دستورالعمل جهت راه سازي
608
بررسي مناظرات در قرآن
609
بررسي مناقشه هسته‌اي ايران و كشورهاي 1+5 بر اساس نظريه بازي‌ها (1394- 1384)
610
بررسي منبع كنترل در مردان معتاد به مواد مخدر صنعتي ومردان غير معتاد
611
بررسي منبع كنترل وسلامت در دو گروه از نوجوانان با مهارت هاي اجتماعي بالا وپايين.
612
بررسي منبع كنترل وميزان رضايتمندي زناشويي
613
بررسي منبع نويز و چگونگي ايجاد و تاثيرات آن در پروانه كشتي ها
614
بررسي منتخبي از اسطوره نمادهاي آ،رينش در هنر ايران و هند و ساخت اشياء سفالين با الهام از آن
615
بررسي منتخبي از سكه هاي دوره پاياني امپراتوري ساساني، با رويكرد آيكونوگرافي
616
بررسي منتخبي از نگاره هاي قصص قرآني با رويكرد آيكونوگرافي
617
بررسي منحصر به فردي جوابهاي بديهي و غير بديهي معادلات انتگرال غير خطي ولترا
618
بررسي منحني پاسخ زمين در تونل هاي كم عمق مجاورهم
619
بررسي منحني پخت مواد آهاري و اثر مواد افزودني بر روي منحني پخت
620
بررسي منحني رشد با سيلوس آنتراسيس سويه واكسني 43F2 استرن در محيط بويون ماترا , growthcurve of bacillus anthracis 43F2 sternev) vaccine strain( in bvyvn matra medium
621
بررسي منحني رنگ سنجي CIE
622
بررسي منحني ظرفيت سازه هاي خمشي داراي ستون CF
623
بررسي منحني فريدمن و ديلاتاسيون -افاسمان سرويكس در خانمهاي در فاز فعال زايمان با و بدون تزريق آتروپين
624
بررسي منحني فريدمن و ديلاتاسيون -افاسمان سرويكس در خانمهاي در فاز فعال زايمان با و بدون تزريق آتروپين
625
بررسي منحني لورنتز و ضريب جيني به وسيله‌ي ماكزيمم انتروپي
626
بررسي منحني هاي پاسخ براي CaSo4 ترمولومينسانس (TLD-900) تحت اثر پرتو گاما و الكترون
627
بررسي منحني هاي پاسخ دزيمتر ترمومينسانسTLD-100﴿LIF) براي پرتوهاي گاما والكترون
628
بررسي منحني هاي پاسخ دزيمترCaF2 ترمولومينسانس به پرتوهاي گاما و الكترون
629
بررسي منحني هاي عكس العمل گونه زالزالك (Crataegus Pontica) نسبت به گراديان هاي محيطي در استان لرستان
630
بررسي منحني هاي عكس العمل و تعيين رويشگاه بالقوه گيري گونه گون زرد ﴿Astragalus verus﴾ با استفاده از روش CART و NPMR در غرب استان اصفهان
631
بررسي منحني هاي وابسته به منحني فرنه در E3 و E4
632
بررسي منزلت اجتماعي نيروي انتظامي (پليس ) از نظر مردم در شهر يزد
633
بررسي منزلت رشته هاي علوم انساني دربين دانشجويان دانشگاه جامع پيام نور استان اصفهان و برخي عوامل مؤثر بر آن
634
بررسي منزلت سنت در انديشه سيدحسين نصر
635
بررسي منسوجات آرايشي و بهداشتي جهت مراقبت از موي سر
636
بررسي منسوجات بي بافت سوزني شده مورد استفاده در باغباني
637
بررسي منش شخصيتي و حالات رواني افراد مبتلا به ميگرن
638
بررسي منشأ تعيين مجازات‌هاي تعزيري در قانون مجازات اسلامي با نگرشي بر فقه اماميه
639
بررسي منشأ خطاهاي واجي اردو زبانان سه سطح زبان آموزي در يادگيري نوشتار زبان فارسي
640
بررسي منشا ظروف جانوارنگار ايراني در فرهنگ و باورهاي اقوام كهن ايراني و غير ايراني
641
بررسي منشا گازهاي غيرهيدروكربوري (H2S,Co2,N2) در مخازن گاز طبيعي جنوب ايران
642
بررسي منشا مس و مطالعه نحوه پراكندگي آن نسبت به عناصر كمياب ديگر در معدن مس سونگون
643
بررسي منشا و اثرات زيست محيطي ريزگردها در شمال و شمال شرق مشهد
644
بررسي منشا و پيامد هاي زيست محيطي ريز گرد ها در شمال و شمال غرب شهر مشهد
645
بررسي منشا، عوامل و فرآيندهاي تجمع نمك در خاكهاي دشت سگزي و تاثير آن بر فرسايش بادي
646
بررسي منشاء اصلاح و رسوبات پلاياي دامغان
647
بررسي منشاء ايجاد حباب و راه هاي حبابزدائي در شيشه كهربائي
648
بررسي منشاء ايجاد رنگ و حباب در شيشه سرد الايم و راههاي بر طرف كردن آنها
649
بررسي منشاء عناصر سنگين در خاك و تعيين خطر آن ها در سلامت انسان در خاك هاي سطحي استان همدان
650
بررسي منشاء و علل افزايش سولفيد هيدروژن در مخازن گاز طبيعي ايران
651
بررسي منشاء و مشكلات زيست محيطي ريزگردها در شهر اصفهان
652
بررسي منشاءهاي نفت ميدان گازي عسلويه ي شرقي
653
بررسي منشاهاي احتمالي هيدروژن سولفوره در ميادين بخش ايراني خليج فارس
654
بررسي منطق فازي در آمار و احتمالات
655
بررسي منطق گفتمان در آثار ساعدي
656
بررسي منطق گفتمان در آثار ساعدي
657
بررسي منطق، حساب و هندسه از ديدگاه كانت و فرگه
658
بررسي منطقي ذات گرايي از ديدگاه ارسطو، كريپكي و برايان اليس
659
بررسي منظر فرهنگي روستاهاي مجاور پل كله (استان اصفهان)
660
بررسي منظره پردازي در نيمهء دوم سده ي بيستم در آلمان ﴿باتوجه به آثار گرهارد ريشتر و آنزلم كيفر﴾
661
بررسي منظم ايزوتوپ هاي فرد از ميوم در برانگيختگي هاي ذاتي , The systematic study of odd isotopes of osmium in intrinsic excitation
662
بررسي منظم ايزوتوپ هاي فرد هافنيوم در برانگيختگي هاي ذاتي , The systematic study of odd isotopes of hafnium in intrinsic excitation
663
بررسي منظومه ي بانوگشسب نامه و تحليل آن از ديدگاه اسطوره شناسي
664
بررسي منظومه ي مهر و مشتري بر پايه ي علم بيان
665
بررسي منوگرافي عملكرد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان سي سخت
666
بررسي منوگرافي عملكرد اقتصادي-اجتماعي شركت تعاوني توليدكنندگان انجير استهبان
667
بررسي منوگرافي و عملكرد اقتصادي و اجتماعي شركت تعاوني مصرف شبكه بهداشت و جهاد سازندگي شهرستان فريدونشهر
668
بررسي منوگرافي و عملكرد اقتصادي و اجتماعي شركت تعاوني مصرف كشاورز يزد
669
بررسي منوگرافي و عملكرد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف كارمندان دولت شهرستان فيروزآباد
670
بررسي منوهاي نرم افزار SPSS
671
بررسي مهاجرت به شهرستان رامسر.
672
بررسي مهاجرت تركيبات از بسته بندي(semi rigid) AI/PP ﴾ به يك نوع خورشت ايراني ﴿خورشت مرغ﴾ پس از فرايند حرارتي و در طي نگهداري
673
بررسي مهاجرت روستاييان به شهر
674
بررسي مهارت حل مسئله در رمان ماجرايي نوجوان با تكيه بر رمانهاي هستي: فرهاد حسن زاده، سه سوت جادويي : احمد اكبر پور و شگفتي :آر .جي پالاسيوودرد سر ساز: بن ميكايلسن
675
بررسي مهارت رونويسي دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه آموزگاران ناحيه 4 مشهد استان خراسان رضوي
676
بررسي مهارت شغلي مديران از نظر دبيران آنان
677
بررسي مهارت مديران و كاركنان رستوران هتل هاي 4 و 5 ستاره در رضايت مندي مشتريان
678
بررسي مهارت ها و شايستگي هاي مديران منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
679
بررسي مهارت هاي ارتباطي بين فردي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1394
680
بررسي مهارت هاي ارتباطي در برنامه هاي مجري محور تلويزيون ملي ايران
681
بررسي مهارت هاي ارتباطي مربيان تيم هاي منتخب شهر قزوين
682
بررسي مهارت هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
683
بررسي مهارت هاي تخصصي كتابداران بر چرخه مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي زاهدان , study librarian skills on knowledge management cycle in zahedan university libraries
684
بررسي مهارت هاي حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 93-1392
685
بررسي مهارت هاي رواني ورزشكاران ملي گلبال مردان ايران با برخي ازشركت كنندگان مسابقات قهرماني جهان )0102 ميلادي- انگليس (و مقايسه ي آنها
686
بررسي مهارت هاي موثر بر پرورش تفكر انتقادي در برنامه درسي رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور خراسان شمالي
687
بررسي مهارت‌هاي درون‌فردي و بين‌فردي زوجين و مقايسه تأثير مشاوره زوجي پويشي كوتاه‌مدت، ساختاري و تلفيقي (پويشي كوتاه‌مدت-ساختاري) بر اين مهارت‌ها و عملكرد زوجين
688
بررسي مهارت¬هاي ارتباطي در كودكان مبتلا به عارضه نقص توجه/بيش¬فعالي در شهركرد
689
بررسي مهارتهاي ارتباطي مديران ستادي سازمان تربيت بدني كشور
690
بررسي مهارتهاي انساني انبياء در قرآن كريم با بهره گيري از مديريت تعارض
691
بررسي مهارتهاي دركي شنيداري زبان دوم در امتحانات آيلتس و تافل
692
بررسي مهارتهاي زندگي كودكان مبتلا به تالاسمي 19-11 ساله مراجعه كننده به و مراكز آموزشي درماني شهر رشت از ديدگاه مادران آنها در سال 88-87
693
بررسي مهارتهاي سازماني مديريت زمان در بين كليه مديران مقاطع تحصيلي ابتدايي ، دبيرستان آموزشگاههاي آموزش وپرورش منطقه ميانكوه
694
بررسي مهارتهاي كادر توليدي و تعيين آموزشهاي لازم جهت افزايش راندمان و كيفيت
695
بررسي مهارتهاي مديران در بهبود سطح مديريت نيروي انساني در كارخانه نئوپان گنبد كاووس
696
بررسي مهارتهاي مقابله با فشار رواني در والدين داراي كودك عادي وكم توان ذهني
697
بررسي مهدويت در فرق اسلامي از آغاز غيبت تا پايان دولت آل بويه 329-447 هـ. ق﴿ بررسي تاثيرات مهدويت در فرقه اماميه﴾
698
بررسي مهرهاي سنگي صفوي و تاثير آن بر تراش و حكاكي سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي
699
بررسي مهرهاي مشبك جنوب شرق ايران و حوزه هاي فرهنگي همجوار
700
بررسي مهريه هاي نا متعارف در حقوق موضوعه و فقه اماميه
701
بررسي مهم ترين علل ناسازگاري در بين كودكان مهاجر شهرستان ديلم
702
بررسي مهم ترين عوامل مرتبط با تصميم گيري ترياژ بيمارستاني از ديدگاه پرستاران شاغل در بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 97-1396
703
بررسي مهم ترين موانع رعايت حريم خصوصي بيماران از ديدگاه پرستاران شاغل در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 94-1395
704
بررسي مهمترين آميخته بازاريابي بر كالاهاي كم درگير
705
بررسي مهمترين راههاي نفوذ استعمار در كشورهاي جهان سوم
706
بررسي مهمترين علل بهره برداري بي رويه از آبهاي زيرزميني در دشت يزد - اردكان
707
بررسي مهمترين علل و عوامل اعتياد به مواد مخدر از ديدگاه دانشجويان (دختر و پسر) دانشگاه پيام نور
708
بررسي مهمترين عوامل ايجاد اضطراب
709
بررسي مهمترين عوامل تهديد تالاب گندمان
710
بررسي مهمترين عوامل موثر بر كارايي وميزان بهره برداري از آن ازديدگاه كاركنان بيمارستان ضيايي و قائم اردكان در سال 1386
711
بررسي مهمترين عوامل موثرتوسعه صنعت گردشگري درشهرستان رودسر
712
بررسي مهمترين عوامل موثرتوسعه صنعت گردشگري شهرستانهاي عباس آباد،تنكابن ورامسر در غرب مازندران.
713
بررسي مهمترين گلهاي داروئي
714
بررسي مهمترين موانع اجتماعي مشاركت زنان در اداره امور شهري ﴿منطقه دو شهر قم﴾
715
بررسي مهمترين مولفه هاي فرهنگ عمومي وصنعتي جهت ارتقاء فرهنگ عمومي وصنعتي جهت ارتقاءفرهنگ حاكم بر صنعت برق﴿شاخص برق منطقه اي تهران ﴾
716
بررسي موئينگي نخ هاي چرخانه اي
717
بررسي مواجهه شغلي با ذرات آلاينده هوا و ارتباط آن با تغييرات ميكروواسكولار شبكيه چشم در كارگران يكي از صنايع كاشي استان يزد
718
بررسي مواجهه شغلي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد با خون وبزاق بيماران در سال تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۶
719
بررسي مواجهه شغلي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد با خون وبزاق بيماران در سال تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۶
720
بررسي مواد آلي مناسب براي استفاده در طراحي و ساخت حسگر نوري نانوساختار در گستره فروسرخ نزديك
721
بررسي مواد آموزشي مورد استفاده در تدريس زبان فارسي مقدماتي در ميان زبان آموزان مدرسه المهدي قم
722
بررسي مواد افزودني مختلفدر گلهاي حفاريقابل استفاده در چاههاي كم قطر
723
بررسي مواد الكتروكاتاليست و نانوالكتروكاتاليست جديد بر پايه اكسيدهاي مخلوط فلزي
724
بررسي مواد اوليه اصلي ، افزودني ونيز اثر و نوع چسب مورد استفاده در گندله سازي كانه هاي آهن
725
بررسي مواد اوليه و عناصر بكار رفته در تزيينات بناي عالي قاپو و مرمت دو نمونه كشته بري و نقاشي ديواري در آن بنا
726
بررسي مواد اوليه و عناصر بكاررفته در تزئينات بناي عالي قاپو و مرمت دو نمونه كشته بري و نقاشي ديواري در آن بنا
727
بررسي مواد با ضريب شكست منفي
728
بررسي مواد پرتوزاي ناشي ازپرتوهاي كيهاني ﴿C-14 ﴾ ومواد پريمورديل زمين﴿Rn-222, Ra-226 ﴾ درآب هاي آشاميدني ايران با استفاده از روش سنتيلاسيون مايع
729
بررسي مواد تشكيل دهنده خاك چسبيده آباده
730
بررسي مواد تشكيل دهنده نمك AB1 معروفي در روش TUFFTRIDE
731
بررسي مواد حفاظت سطحي بتن براي افزايش دوام
732
بررسي مواد دنداني و روشهاي به كاررفته دردرمانهاي غيرمستقيم دندانپزشكي
733
بررسي مواد رنگرزي مورد مصرف در كالاي پشمي به منظور رنگ همانندي
734
بررسي مواد رنگزا به منظور همانندي كالاي پنبه اي از طريق تئوري دوثابتي
735
بررسي مواد رنگزاي راكتيو از آغاز تا به حال
736
بررسي مواد رنگزاي راكتيو به منظور رنگ همانندي كالاي پنبه اي از طريق تئوري دوثابتي
737
بررسي مواد فدا شونده بر پايه اپوكسي نووالاك
738
بررسي مواد فداشونده (Ablative) برمبناي رزين اپوكسي / الياف كربن جست كاربرد در نازل موشك
739
بررسي مواد كامپوزيتي تحت بار خمشي سه نقطهاي و آناليز سيگنالهاي حاصل از آن
740
بررسي مواد كامپوزيتي شيشه/اپوكسي تحت بار خمشي سه نقطه اي و آناليز سيگنال هاي آكوستيك اميشن حاصله بوسيله شبكه عصبي
741
بررسي مواد متخلخل با استفاده از روش‌هاي آناليز با باريكه يوني
742
بررسي مواد معدني افزودني به خاك هاي كشاورزي در استان تهران
743
بررسي مواد موجود در عصاره استخراجي از ميوه كاكتوس اپانتيا ميوه نوپال
744
بررسي مواد هوشمند و مدلسازي آنها
745
بررسي مواد و مصالح در بسته بندي كالا
746
بررسي موارد آدرنالكتومي لاپاروسكوپيك در بيمارستانهاي آريا و رازي رشت، از سال82 لغايت 94
747
بررسي موارد آسپيراسيون جسم خارجي در اطفال بيمارستان 17 شهريور در سالهاي 70- 71
748
بررسي موارد اسئوميليت و آرتريت سپتيك بستري شده دربيمارستان اطفال هفده شهريور رشت استان گيلان از 1/7/1373 تا31/6/1379
749
بررسي موارد استرس و چگونگي پاسخ به آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
750
بررسي موارد استرس و چگونگي پاسخ به آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
751
بررسي موارد استفاده فرايند هاي مختلف جدا سازي از قبيل تقطير، استخراج مايع – مايع، استخراج جامد – مايع، جذب سطحي و غشاء
752
بررسي موارد استنوز هيپرتروفيك پيلور در بيمارستان 17 شهريور رشت (72-1368)
753
بررسي موارد اصل صحت در قانون مدني ايران
754
بررسي موارد اصل صحت در قانون مدني ايران
755
بررسي موارد اقدام به خودكشي مراجعه كننده به بخش سوانح بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون و سوانح سوختگي يزد آذر75-ارديبهشت 1376
756
بررسي موارد ايميون ترومبوسيتوپني ﴿ITP﴾ كودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1381 تا ارديبهشت 1387
757
بررسي موارد ايميون ترومبوسيتوپني ﴿ITP﴾ كودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1381 تا ارديبهشت 1387
758
بررسي موارد بدخيم پلورال افيوژن( مركز آموزشي درماني رازي رشت)
759
بررسي موارد بزه ديدگي ثانويه ناشي از عملكرد پليس در جرايم عليه اشخاص و اموال و راه هاي پيشگيري از آن در شهر مشهد
760
بررسي موارد بستري شده با عفونت ادراري در بيمارستان هاي شهيد رهنمون،افشار و شهداي كارگر در سالهاي78-1377 و تعيين آنتي بيوگرام ميكروبي مولد آن
761
بررسي موارد بستري شده با عفونت ادراري در بيمارستان هاي شهيد رهنمون،افشار و شهداي كارگر در سالهاي78-1377 و تعيين آنتي بيوگرام ميكروبي مولد آن
762
بررسي موارد بستري شده با عفونت ادراري در بيمارستانهاي شهيد رهنمون ،افشاروشهداي كارگر در سالهاي 78-1377وتعيين آنتي بيوگرام ميكروبي مولد آن
763
بررسي موارد بيان بينابيني ژن HER2به روش ايمونوهسيتوشيمي در بيماران مبتلا به سرطان داكتال مهاجم پستان كه توسط CISHيا FISHتاييدشده اند وتعيين ارتباط آن با متغيرهاي باليني- پاتولوژيك طي سالهاي95-1390
764
بررسي موارد پريتونيت سلي اثبات شده از تاريخ 1/1/77 الي 29/12/79
765
بررسي موارد پنوموني آسپيراسيون در كودكان نفت خورده در مطالعه 2 ساله بيمارستان هفده شهريور رشت ﴿مهر 71- مهر73﴾
766
بررسي موارد پيس ميكر گذاري دائمي در مركز پزشكي افشار يزد و ارزيابي وضعيت بيماران در طول سال اول پس از عمل
767
بررسي موارد پيس ميكر گذاري دائمي در مركز پزشكي افشار يزد و ارزيابي وضعيت بيماران در طول سال اول پس از عمل
768
بررسي موارد تجويز آنتي بيوتيك ها در درمان اندودانتيكس در بين دندانپزشكان عمومي شهر رشت در سال1393
769
بررسي موارد تروماي ماگزيلوفاشيال در بيماران مراجعه كننده به بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان شهيد صدوقي يزد
770
بررسي موارد جراحي كيست هيداتيك در كليه بيمارستان هاي شهر يزد بين سالهاي 1377-1370
771
بررسي موارد چند قلويي و مسائلي در رابطه با نسبت كل حاملگي ها در ارتباط فاميلي
772
بررسي موارد سپتي سمي سلامونلايي در بخش 5 نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت از شهريور 71 تا شهريور 72
773
بررسي موارد سندرم نفروتيك در مطالعه ي سه ساله ي بيمارستان هفده شهريور (71- 1369)
774
بررسي موارد سوء تغذيه در مطالعه سه ساله بيمارستان هفده شهريور رشت
775
بررسي موارد سوء تغذيه در مطالعه سه ساله بيمارستان هفده شهريور رشت
776
بررسي موارد سوءتغذيه در مطالعه سه ساله بيمارستان هفده شهريور رشت
777
بررسي موارد عفونت ادراري در نوزادان زرد
778
بررسي موارد عفونت ادراري در نوزادان زرد
779
بررسي موارد عفونت ادراري در نوزادان زرد
780
بررسي موارد قصور پزشكي در پرونده هاي شكايتي از گروه پزشكي موجوددر گروه پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي رشت از تاريخ 1/1/75 لغايت 30/12/79
781
بررسي موارد كاوازاكي تشخيص داده شده يا مشكوك به كاوازاكي در استان يزد از مهرماه 1394 تا مهرماه 1395
782
بررسي موارد كراتوكونوس در مبتلايان به كراتوكنژنكتيويت ورنال
783
بررسي موارد كراتوكونوس در مبتلايان به كراتوكنژنكتيويت ورنال
784
بررسي موارد كراتوكونوس در مبتلايان به كراتوكنژنكتيويت ورنال
785
بررسي موارد كيست هيداتيد تشخيص داده شده در سطح بيمارستانهاي شهر رشت(پورسينا، رازي، گلسار، آريا) درطي سالهاي 88-78
786
بررسي موارد كيست هيداتيد خارج كبدي و خارج ريوي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهرستان رشت طي سال هاي 96-1380
787
بررسي موارد كيست هيداتيك در ده سال گذشته استان گيلان
788
بررسي موارد مثبت كاذب و منفي كاذب نمونه برداري با سوزن باريك از گرهه ي تيروئيد 202 بيمار جراحي شده در فاصله سالهاي 74- 1365 در استان گيلان
789
بررسي موارد مسموميت با هيدروكربنها در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد طي سال 1368
790
بررسي موارد مسموميت با هيدروكربنها در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد طي سال 1368
791
بررسي موارد مسموميت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس كلانتري و بخش اطفال بيمارستان افشار يزد به مدت 6 ماه از بهمن ماه 1370 تيرماه 1371
792
بررسي موارد مسموميت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس كلانتري و بخش اطفال بيمارستان افشار يزد به مدت 6 ماه از بهمن ماه 1370 لغايت تيرماه 1371
793
بررسي موارد مسموميت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس كلانتري و بخش اطفال بيمارستان افشار يزد به مدت 6 ماه از بهمن ماه 1370 لغايت تيرماه 1371
794
بررسي موارد مسموميت در كودكان بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار در طي سالهاي 1374-1370
795
بررسي موارد مسموميت در كودكان بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار در طي سالهاي 1374-1370
796
بررسي موارد مصرف بجا ونابجاي آنتي بيوتيكي در بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1376
797
بررسي موارد هپاتيت در مسلولين تحت درمان با داروهاي ضد سل در استان يزد
798
بررسي موارد هپاتيت در مسلولين تحت درمان با داروهاي ضد سل در استان يزد
799
بررسي موارد هيپرتانسيون در اطفال در بيمارستان كودكان 17 شهريور رشت طي سالهاي مهر 1373 الي مهر 1375
800
بررسي موارد هيپوپاراتيروئيدي در بيمارستان بهرامي از سال 1365 تا 1372
801
بررسي موارد هيپوپاراتيروئيدي در بيمارستان بهرامي از سال 65-1372
802
بررسي موارد و علل تجويز خارج كردن پيشگيرانه ي دندان عقل بدون علامت بدون پاتولوژي توسط ارتودنتيست هاي ايران
803
بررسي موارد يرقان نوزادي در بيمارستان شهر يزد طي سالهاي 1368
804
بررسي موارد يرقان نوزادي در بيمارستان شهر يزد طي سالهاي 1368
805
بررسي موارد يرقان نوزادي در بيمارستان شهر يزد طي سالهاي 1368
806
بررسي موارد يكساله از دست دادن تروماتيك بينايي (VISUAL ACUITY-20/200) در بيماران مراجعه كننده به بيماراستان شهيد صدوقي يزد
807
بررسي موارد يكساله از دست دادن تروماتيك بينايي (VISUAL ACUITY-20/200) در بيماران مراجعه كننده به بيماراستان شهيد صدوقي يزد
808
بررسي مواردتشخيص داده شده كانديديازيس دهاني بر حسب عوامل مستعد كننده در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد از خرداد 1392تا1394
809
بررسي مواردي از تصحيفات و تحريفات متن نهج البلاغه و مواردي از اشتباهات ترجمه هاي آن
810
بررسي مواردي از تعامل دو حوزه نحو و معنا شناسي در جملات خبري زبان فارسي
811
بررسي مواردي از فتقهاي مادرزادي ديافراگم در بيمارستان رازي رشت از 15 فروردين 1371 لغايت 15 فروردين 1374
812
بررسي موازنه هزينه و زمان در پروژه هاي مسكن مهر مازندران
813
بررسي موازنه هزينه و زمان در پروژه هاي مسكن مهر مازندران
814
بررسي موازي سازي براساس وظيفه الگوريتم QZ براي محاسبه مقادير ويژه
815
بررسي موازين حقوق بين الملل مهاجرت با تاكيد بر مهاجرت هاي غير قانوني و رويه كشورهاي مهاجر پذير ﴿كانادا و استراليا ﴾
816
بررسي موازين حقوق بين الملل مهاجرت با تاكيد بر مهاجرت هاي غيرقانوني و رويه كشورهاي مهاجر پذير ﴿كانادا و استراليا﴾
817
بررسي موازين دادرسي عادلانه در نظام عدالت كيفري ايران و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
818
بررسي موازين طراحي دراستايل ( محصول خودروهاي شهري)
819
بررسي مواضع پيامبر اكرم ﴿ص﴾ در قبال اقشار مختلف اجتماع
820
بررسي مواضع و مناسبات، خان‏نشين‏هاي: قراباغ، ايروان و نخجوان در قبال سياست دولت‏هاي عثماني، روسيه و ايران (در دوره قاجار تا عهدنامه تركمنچاي)
821
بررسي موانع آموزشي اجراي برنامه هاي درسي آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور دامغان
822
بررسي موانع اجتماعي در توسعه نيافتگي شهرستان اردل
823
بررسي موانع اجتماعي و فرهنگي توسعه تعاون در شهر يزد ارائه راهكارهاي لازم براي برطرف نمودن موانع
824
بررسي موانع اجراي آموزش به بيمار ،از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1391
825
بررسي موانع اجراي استانارد سيستم مديريت كيفيت
826
بررسي موانع اجراي استراتژي در شركت بيمه البرز كرمان
827
بررسي موانع اجراي استراتژي در صندوق بيمه محصولات كشاورزي
828
بررسي موانع اجراي استراتژي در گروه سپاهان اصفهان بر اساس مدل جان كاتر
829
بررسي موانع اجراي بازاريابي رابطه مند در بانك هاي دولتي شهرستان رفسنجان
830
بررسي موانع اجراي برنامه استراتژيك در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
831
بررسي موانع اجراي برنامه توانمندسازي منابع انساني در راستاي تحقق تحول اداري در سازمان هاي دولتي استان چهار محال و بختياري
832
بررسي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در آموزش و پرورش شهر تهران
833
بررسي موانع اجراي مراقبت تكاملي انحصاري نوزاد از ديدگاه پرستاران و پزشكان بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1397
834
بررسي موانع اجرايي و پياده سازي شش سيگما در صنايع الكترونيك ﴿مطالعه موردي : شركت صنايع الكترونيك ايران﴾
835
بررسي موانع اجرايي و ميزان اثربخشي طرح ‌هاي ملي ورزشي مدارس مقطع ابتدايي شهر اصفهان
836
بررسي موانع اداري سرمايه گذاري صنعتي در استان يزد
837
بررسي موانع ارتقاء شغلي زنان در شركت مخابرات شهر تهران
838
بررسي موانع ارزيابي عملكرد كاركنان هيأت هاي ورزشي استان اصفهان
839
بررسي موانع ازدواج از ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال 1374
840
بررسي موانع ازدواج دربين دانشجويان پيام نور گنبد
841
بررسي موانع استراتژيك توسعه شركت پشتيباني، تامين تجهيزات و كالاي صنعت نفت
842
بررسي موانع استفاده از اينترنت دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اردل
843
بررسي موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در شهرداري تهران (مطالعه موردي: شهرداري منطقه 19)
844
بررسي موانع استقرار مديريت دانش در مجتمع اموزش عالي جهاد كشاورزي مازندران
845
بررسي موانع استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در دستگاه‌هاي اجرايي
846
بررسـي موانع استقرار و پياده سـازي استراتژي اقيانوس آبي )BOS( در شركت بيمه كارآفرين .
847
بررسي موانع استقرارآموزش الكترونيكي
848
بررسي موانع اصلي موفقيت بخش خصوصي داخلي در مشاركت پروژه هاي عمراني
849
بررسي موانع اقتصادي اجتماعي كارآفريني در شهرگنبد كاووس
850
بررسي موانع انجام پژوهشي دربين اعضاي هيات علمي گروههاي آموزشي علوم انساني در دانشگاههاي اصفهان وغرب كشور
851
بررسي موانع انجام كارهاي پژوهشي وتحقيقاتي اعضاء هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه
852
بررسي موانع انطباق آموزش هاي فني و حرفه اي با نيازهاي بازار كسب و كار و ارائه راهبردهاي مناسب آن در استان مازندران
853
بررسي موانع ايجاد بهره وري در صنايع توليد كننده تجهيزات و ماشين آلات صنعتي و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت ارتقاع بهره وري در اين نوع صنايع
854
بررسي موانع ايجاد دولت الكترونيك در دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
855
بررسي موانع ايدئولوژيك و آموزشي و عوامل تسهيل كننده در پياده كردن پسامتد در آموزشگاه هاي زبان ايران
856
بررسي موانع بانكداري الكترونيك در شعب بانك ملي شمال تهرا ن
857
بررسي موانع برندسازي محصول گردو مطالعه موردي: گردوي تويسركان
858
بررسي موانع بروز رفتار كار آفريني در دبيران مدارس كار دانش ناحيه سه مشهد در سال تحصيلي 91-1390
859
بررسي موانع بكارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع وابسته به كشاورزي مطالعه موردي استان مازندران
860
بررسي موانع بكارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع وابسته به كشاورزي مطالعه موردي استان مازندران
861
بررسي موانع بكارگيري خلاقيت در تصميم¬گيري مديران در شركت ريخته گري توليد قطعات خودرو اتمسفر
862
بررسي موانع بكارگيري روش هاي فعال تدريس از ديدگاه معلمان دوره ابتدائي شهرنكاء
863
بررسي موانع بكارگيري و استقرار مديريت استراتژيك در سازمان جهاد كشاورزي استان فارس
864
بررسي موانع به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخگويي به ذينفعان ﴿ مورد مطالعه اداره ثبت اسناد واملاك چهارمحال و بختياري ﴾
865
بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي
866
بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي از ديدگاه دبيران راهنمايي مناطق 7 و 8 تهران
867
بررسي موانع بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات درفرآيند تدريس ويادگيري ازديدگاه دبيران ناحيه دو استان قم
868
بررسي موانع بهره گيري از كتب روشهاوفنون تدريس از ديدگاه دبيران ومديران مقطع دبيرستان شهرستان ساري
869
بررسي موانع بومي و محلي اشتغال و سرمايه گزاري از ديدگاه كاركنان آموزش و پرورش استان بوشهر
870
بررسي موانع پذيرش كامل استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي از سوي سازمان امور مالياتي كشور
871
بررسي موانع پياده سازي سيستم هاي نت در يك سازمان نظامي و ارائه الگوي مناسب پياده سازي
872
بررسي موانع پياده‌سازي سيستم مديريت فرآيندهاي
873
بررسي موانع پيشرفت زنان بر جايگاه مديريتي از ديدگاه زنان شاغل در سازمان هاي منتخب دولتي شهرستان بهشهر
874
بررسي موانع پيشرفت يادگيري درس رياضي در مدارس راهنمايي شهر بوشهر از ديدگاه دبيران رياضي اين مقطع
875
بررسي موانع پيشرفت يادگيري درس رياضي در مدارس راهنمايي شهر خورموج از نظر دبيران رياضي اين مقطع
876
بررسي موانع تاثيرگذار بر گسترش بيمه الكترونيك در سازمان تأمين اجتماعي (مطالعه موردي:شعب شهر همدان)
877
بررسي موانع تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش از ديدگاه مديران مدارس ابتدايي شهر شهركرد
878
بررسي موانع تحقق بودجه در سازمان هاي دولتي (شركت تامين اجتماعي)
879
بررسي موانع تحقق تجارت الكترونيك در صنعت خودرو سازي كشور
880
بررسي موانع تحقق تجارت الكترونيك در صنعت خودروسازي كشور
881
بررسي موانع تحقق تجارت الكترونيك درصنعت خودروسازي كشور
882
بررسي موانع تربيت ديني وراهكارهاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن و روايات
883
بررسي موانع ترويج و راهكارهاي توسعه بانكداري الكترونيك در شعب بانك ملت شهر مشهد
884
بررسي موانع تسهيم دانش در شركت هاي دانش بنيان مركز پارك علم و فناوري استان كرمان
885
بررسي موانع توسعه آموزش الكترونيكي با تاكيد بر اهميت يادده يو يادگيري در نظام آموزشي
886
بررسي موانع توسعه باغات زيتون درشهرستان آبدانان استان ايلام
887
بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران (مطالعه موردي بانك صادرات سرپرستي شمال تهران )
888
بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در شعب بانك تجارت منطقه كرج
889
بررسي موانع توسعه بيمه الكترونيك در شعب بيمه البرز (تهران ).
890
بررسي موانع توسعه بيمه هاي الكترونيك در شركت بيمه آسيا
891
بررسي موانع توسعه تجارت الكترونيكي در ايران
892
بررسي موانع توسعه توريسم در ايران با استفاده از مدل كراچ و ريچي
893
بررسي موانع توسعه رشته دو و ميداني در استان چهار محال و بختياري از ديدگاه مربيان و ورزشكاران
894
بررسي موانع توسعه رشته‌هاي مجازي در دانشگاه اصفهان
895
بررسي موانع توسعه روستاها از ديدگاه شوراها در شهرستان لاهيجان.
896
بررسي موانع توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار:مطالعه موردي شهستان بردسكن
897
بررسي موانع توسعه شهر رشت از جهت آلاينده هاي زيست محيطي (صنايع شيميايي و نساجي)
898
بررسي موانع توسعه شهرستان بم با تأكيد بر قاچاق و ترانزيت مواد مخدر
899
بررسي موانع توسعه صادرات نرم افزار ايران
900
بررسي موانع توسعه صنعت توريسم درايران وارائه راهكارهاي لازم
901
بررسي موانع توسعه فناوري اطلاعات در تحقق شهرداري الكترونيكي در شهرداري سنندج درسال 98
902
بررسي موانع توسعه كارآفريني در صنعت پتروشيمي شهر تهران ﴿دفتر مركزي﴾
903
بررسي موانع توسعه كارآفريني سازماني دراداره آموزش و پرورش شهرستان رودبار
904
بررسي موانع توسعه كشتي راني ايرانيان در خليج فارس در دوره قاجار (1344-1210ه.ق)
905
بررسي موانع توسعه مديريت مشاركتي از ديدگاه مديران مدارس شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 94 – 93
906
بررسي موانع توسعه وبهره برداري ازفناوري اطلاعات در مدارس ابتدايي دخترانه آموزش و پرورش ناحيه 4 شهراصفهان
907
بررسي موانع توسعه ي مديريت مشاركتي در مدارس از ديدگاه مديران مجتمع هاي آموزشي و پرورشي شهرستان كلات نادر (استان خراسان رضوي)
908
بررسي موانع توليد علوم اجتماعي اسلامي در حوزه و دانشگاه ﴿ مطالعه موردي دانشگاه اصفهان و حوزه علميه قم﴾
909
بررسي موانع جانشين پروري مديران شعب بانك صادرات شهر تهران
910
بررسي موانع جذب، افزايش و نگهداشت مشتريان بانكداري همراه (مطالعه موردي: بانك پارسيان)
911
بررسي موانع حسابرسي باشگاه هاي ورزشي استان اصفهان
912
بررسي موانع خصوصي سازي در بانك صادرات و مقايسه تطبيقي آن با بانك ملت
913
بررسي موانع خصوصي سازي در بانك صادرات و مقايسه تطبيقي ان با بانك ملت
914
بررسي موانع خصوصي سازي در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
915
بررسي موانع خصوصي سازي شركت مخابرات كرج
916
بررسي موانع خصوصي سازي و مشاركت بخش خصوصي در حوزه حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز
917
بررسي موانع خلاقيت در معلمان مدارس راهنمايي شهرستان كلات نادر
918
بررسي موانع خلاقيت در معلمان مدارس راهنمايي شهرستان كلات نادري
919
بررسي موانع خلاقيت معلمان مدارس راهنمايي پسرانه اسفراين در سال 89-1388
920
بررسي موانع دروني و بيروني موثر بر توانمندسازي كاركنان ادارات پست شهر تهران
921
بررسي موانع دستيابي توسعه پايدار روستايي از ديدگاه كارشناسان وروستائيان : مطالعه موردي شهرستان كنگاور
922
بررسي موانع راه اندازي فروش املاك به صورت الكترونيك (مورد مطالعه اتحاديه مشاورين املاك تهران)
923
بررسي موانع راهكارهاي توسعه مشاغل خانگي ازديدگاه زنان روستايي ومتخصصان (مطالعه ي موردي.شهرستان اسلام آبادغرب )
924
بررسي موانع رشد تفكر ( انتقادي و خلاق ) ازديد گاه مديران و دبيران دوره متوسطه شهرستان فسا
925
بررسي موانع رشد كمي و كيفي توليدات داخل (مطالعه موردي شركت شهرك‌هاي صنعتي استان لرستان)
926
بررسي موانع رشد وتوسعه فعاليتهاي كشاورزي با تاكيد بر نظر بهره برداران
927
بررسي موانع روش تدريس فعال
928
بررسي موانع ساختاري ، رفتاري و محيطي در زمينه كارآفريني نانو تكنولوژي مطالعه موردي : (مراكز زيربط درتهران )
929
بررسي موانع سازماني اجراي بازاريابي رابطه مند در بانك ملي استان مازندان
930
بررسي موانع ستفاده از تكنولوژي آموزشي از نظر معلمان راهنمايي احمد آباد اردكان
931
بررسي موانع طبيعي توسعه فيزيكي شهر آوج
932
بررسي موانع عمده پياده سازي سيستم يكپارچه سازي منابع سازمان (ERP)در بنگاه هاي بازرگاني (صادراتي )استان مازندران
933
بررسي موانع عملكردي در بخش هاي مراقبت ويژه از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1391
934
بررسي موانع فردي وفرهنگي مشاركت زنان روستايي درتشكل هاي اقتصادي -اجتماعي شهرستان كرمانشاه
935
بررسي موانع فرهنگي ازدواج دانشجويان
936
بررسي موانع فرهنگي توسعه اقتصادي در شهر ايلام
937
بررسي موانع فرهنگي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در بانك كشاورزي و ارايه راهكارهاي فرهنگي ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي موانع فرهنگي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در بانك كشاورزي و ارائه راهكارهاي فرهنگي
938
بررسي موانع فرهنگي موثر بر اشتغال زنان تحصيلكرده از ديدگاه دانشجويان زن
939
بررسي موانع فرهنگي و اجتماعي در ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار ﴿ مطالعه موردي: زنان متاهل خليل شهر ﴾
940
بررسي موانع فيزيكي ، اقتصادي و مديريتي ترانزيت ﴿ بين المللي ﴾ كالا در ايران
941
بررسي موانع كار آفريني درون سازماني سازمان آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر
942
بررسي موانع كار آفريني سازماني در شركت برق منطقه اي استان مازندران
943
بررسي موانع كار آفريني ورزشي در شهرستان گرگان
944
بررسي موانع كارآفريني در موسسه جهاد نصر استان تهران .
945
بررسي موانع كارآفريني فارغ التحصيلان دانشجويان رشته مديريت در سازمانهاي دولتي
946
بررسي موانع كسب وكارهاي كوچك در استانهاي غير صنعتي
947
بررسي موانع كليدي پياده سازي شش سيگما بر اساس مدل سه شاخگي و ارائه راهكار راهكارهاي اجرايي ) يك پيمايش در شركت هاي ايراني (
948
بررسي موانع گزارش دهي خطا و حوادث ناخواسته از ديدگاه پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه در مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 97-96
949
بررسي موانع محيطي توسعه كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك
950
بررسي موانع مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتريان جهت افزايش رضايتمندي آنان در اداره آب و فاضلاب شهر ساري
951
بررسي موانع مهم تيم سازي سازماني در سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان
952
بررسي موانع موثر بر اجراي استراتژي هاي كلان در منطقه آزاد قشم
953
بررسي موانع موثر بر كارآفريني زنان شهرستان گنبد كاووس
954
بررسي موانع موثردر استقرار سامانه مديريت جريان ترافيك هوايي و راهكارهاي ارتقاي آن در فضاي كشور
955
بررسي موانع موجود بر تحقيق مديريت كيفيت جامع در بيمارستانهاي آموزشي شهر اردبيل در سال 1385 و ارائه راهكار اجرايي
956
بررسي موانع موجود بر سر راه صادرات موادغذايي به كشورهاي همسايه و رتبه بندي آن ها (مطالعه موردي كشور عراق)
957
بررسي موانع موجود در اجراي طرح هاي يكپارچه سازي در تعاوني هاي توليد استان همدان از ديدگاه كارشناسان و بهره برداران
958
بررسي موانع موجود در راه توسعه بيمه هاي جامع عمرو پس اندازوارايه راهكارهاي مناسب ( مطالعه موردي شركت سهامي بيمه آسيا)
959
بررسي موانع موجود در ميزان شفافيت بودجه برنامه¬اي در مقايسه با بودجه عملياتي (موسسات و دستگاه هاي مجري در استان كرمان)
960
بررسي موانع نكاح در فقه شيعه وقوانين
961
بررسي موانع نوآوري در شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: صنايع غذايي و آشاميدني شهر تهران )
962
بررسي موانع نوآوري در طراحي فرش دستبافت اصفهان
963
بررسي موانع همكاري تعاونيهاي شهرستان يزد
964
بررسي موانع هوشمند سازي مدارس و ارائه راهكارهاي جديد از ديدگاه مديران مدارس شهر اردال
965
بررسي موانع و ارائه نقشه راه اكتساب تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي در معماري پايدار ايران
966
بررسي موانع و ارايه راهكارهاي اجرايي استقرارTQM در صنايع دفاعي ﴿كاربرد موردي درصنايع هوافضا﴾A.S
967
بررسي موانع و تنگناهاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و رواني بيمه اجتماعي (روستائيان و عشاير در منطقه صفي آباد اسفراين )
968
بررسي موانع و چالش هاي اشتغال زنان فارغ التحصيل دانشگاه پيام نور شهرستان گنبدكاووس
969
بررسي موانع و چالش هاي توسعه كسب و كار خانگي زنان در نواحي روستايي(مطالعه موردي:شهرستان كميجان)
970
بررسي موانع و چالش هاي موجود در اجراي صحيح برنامه ارزشابي توصيفي از ديدگاه معلمان ناحيه 2 شهر كرمان در سال تحصيلي 95 - 94
971
بررسي موانع و چالشهاي افزايش درآمدهاي كارمزدي بانكداري الكترونيك در بانك صادرات خراسان شمالي
972
بررسي موانع و چشم انداز هاي اقدام پژوهي در آموزش و پرورش شهر اصفهان
973
بررسي موانع و رائه راه حل مناسب جهت برقراري مديريت كيفيت جامع در مجتمع فولاد اصفهان مطالعه موردي كارخانه نورد گرم
974
بررسي موانع و راهكارهاي توسعه پروژه هاي پي سي در ايران
975
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اي ﭘﻲ ﺳﻲ در اﻳﺮان
976
بررسي موانع و راهكارهاي توسعه صادرات غير نفتي ايران
977
بررسي موانع و راهكارهاي توسعه ورزش قهرماني در استان كهگيلويه و بويراحمد
978
بررسي موانع و راهكارهاي مديريت دانش
979
بررسي موانع و راهكارهاي مشاركت كاركنان در شهرداري اروميه
980
بررسي موانع و زمينه هاي نو آوري در بنگاه هاي كوچك و متوسط ﴿SMEs﴾ با رويكرد توصيفي مطالعه موردي صنايع نساجي و كاني غير فلزي استان يزد
981
بررسي موانع و عوامل موثر بر مشاركت دانشجويان دانشگاه هاي منتخب مشهد در برنامه هاي ورزشي همگاني
982
بررسي موانع و فرصتهاي ايجاد دولت توسعه گرا در ايران ( بعد از انقلاب اسلامي)
983
بررسي موانع و محدوديت هاي ساختاري اجراي بازاريابي رابطه مند در بانكهاي استان خراسان جنوبي
984
بررسي موانع و محدوديت هاي صادرات انار بر اساس مدل رقابتي پورتر
985
بررسي موانع و محدوديت هاي ورزشي مدارس دخترانه گنبد كاووس از ديدگاه كارشناسان تربيت بدني
986
بررسي موانع و محدوديتهاي اجراي نظارت الكترونيك در سازمان بازرسي كل كشور
987
بررسي موانع و محدوديتهاي صادرات انار بر اساس مدل رقابتي پورتر
988
بررسي موانع و مشكلات آموزش از راه دور در فرايند تحصيل از ديدگاه دانشجويان پيام نور دزفول
989
بررسي موانع و مشكلات اجرايي استراتژي خصوصي سازي بهداشت و درمان صنعت نفت
990
بررسي موانع و مشكلات اجرايي شاخه كاردانش در استان اصفهان از ديدگاه كارشناسان كاردانش ، مديران و مشاوران سال تحصيلي 79 - 1378
991
بررسي موانع و مشكلات ازدواج دانشجويي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
992
بررسي موانع و مشكلات بهره مندي از پتانسيل هاي توريسم درماني در بيمارستان هاي شيراز با رويكرد مقايسه اي
993
بررسي موانع و مشكلات تجارت سيار در كشورهاي در حال توسعه
994
بررسي موانع و مشكلات توزيع و تجزيه و توزيع در مناطق پستي شهر تهران
995
بررسي موانع و مشكلات دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان در فرآيند تدوين پايان نامه از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي و اعضاي هيات علمي
996
بررسي موانع و مشكلات در تدريس بهتر معلمان در ناحيه 2 آموزش و پرورش استان اصفهان از ديد دبيران ناحيه 2 شهر اصفهان
997
بررسي موانع و مشكلات در جذب و نگهداري و ارتقا نيروي انساني در مدارس فني و حرفه اي و كار دانش شهر تهران از ديدگاه مديران سازمان ذيربط
998
بررسي موانع و مشكلات درس هنر و تاثير راهكارهاي علمي آن در مقطع راهنمايي شهرستان گرگان
999
بررسي موانع و مشكلات صادرات خدمات فني و مهندسي شركت هاي عمراني و طرح راهكار هاي مناسب جهت نفوذ در بازار هاي بين الملل
1000
بررسي موانع و مشكلات صادرات غير نفتي و ارائه راهكارها
بازگشت