<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در دانش آموزان مبتلا به اختلالات يادگيري پايه دوم تا چهارم دبستان شهرستان رشت.
2
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در كودكان نابينا،ناشنوا وعادي.
3
بررسي ميزان اختلالات رفتاري كودكان 4تا6ساله اي كه نزد والدين ويا اتاق جداگانه مي خوابند.
4
بررسي ميزان اختلالات رفتاري كودكان مادران مضطرب درمقايسه با كودكان مادران غير مضطرب.
5
بررسي ميزان اختلالات رواني در آزادگان شهر يزد
6
بررسي ميزان اختلالات رواني در دانشجويان خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه غير انتفاعي شمال.
7
بررسي ميزان اختلالات رواني(افسردگي اضطراب پرخاشگري فوبيا)دردانشجويان دختر ترم اول وترم آخردانشگاه پيام نور رامسر.
8
بررسي ميزان اختلالات رواني(افسردگي،مانيك پارانويا وهيستري واسكيزوفرني)دردانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور شهرستان رودسر
9
بررسي ميزان اختلالات شخصيتي در دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهر
10
بررسي ميزان اختلالات كروموزومي در بيماران آزواسپرم غير انسدادي و اليگوآستنوتراتوزوسپرم مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد
11
بررسي ميزان اختلالات كروموزومي در بيماران آزواسپرم غيرانسدادي و اليگوآستنو تراتوزوسپرم مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي-درماني ناباروري يزد
12
بررسي ميزان اختلالهاي رفتاري در دانش آموزان دبستاني داراي مادران شاغل ودانش آموزان دبستاني داراي مادران خانه دار
13
بررسي ميزان اختلالهاي رفتاري ذر دانش آموزان دبستاني داراي مادران شاغل ودانش آموزان دبستاني داراي مادران خانه دار
14
بررسي ميزان اخلاقي بودن سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
15
بررسي ميزان ارتباط بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر سرپل ذهاب در - سال تحصيلي 95
16
بررسي ميزان ارتباط بين اشتراك‌دانش با رفتارنوآورانه و سطح فناوري‌اطلاعات اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌هاي سبزوار
17
بررسي ميزان ارتباط بين اندازه بنگاه¬هاوبهره‌وري تحقيق و توسعه در صنايع بزرگ
18
بررسي ميزان ارتباط بين تيپ شخصيتي وباورهاي مذهبي درمقطع دبيرستان هاي شهرستان رودسر.
19
بررسي ميزان ارتباط بين خلاقيت و سطح افسردگي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز و دانشجويان دانشگاه شهيد چمران
20
بررسي ميزان ارتباط بين مشتري مداري كاركنان و رضايت مندي مشتريان بر اساس مدل مديريت كيفيت فراگير در موسسه ثامن الائمه حوزه خراسان رضوي
21
بررسي ميزان ارتباط تحصيلات والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندانشان در مقطع راهنمايي شهر فردوس
22
بررسي ميزان ارتباط جمعي بويژه ماهواره دربين خانواده هاي شهرستان شاهرود
23
بررسي ميزان ارتباط خود پنداره ونحوه رويا روئي با مشكلات دربيماران تا لا سميك(دختروپسر)استان گيلان.
24
بررسي ميزان ارتباط خودپنداره ونحوه رويارويي بامشكلات دردانشجويان دختر وپسر دانشگاه علمي وكاربردي.
25
بررسي ميزان ارتباط دروس تعاون و مردم شناسي با نياز دانشجو
26
بررسي ميزان ارتباط رشته تخصصي مديران با مشاغل آنها در افزايش بهره وري سازمان
27
بررسي ميزان ارتباط ميزان اعتماد اجتماعي و ارتباط آن با سه متغير سرمايه اجتماعي ، مشاركت اجتماعي و جنس ميان كارمندان مخابرات
28
بررسي ميزان ارتشاح سلول هاي لنفوسيتي در اطراف سلول هاي سرطان پستان و همچنين ارتباط اين ارتشاح با ميزان ki67 و Her2neu
29
بررسي ميزان ارتقا مشاركت و مشاوره اوليا دانش اموزان در اداره امور مدرسه در مقطع ابتدايي شهرستان اردل
30
بررسي ميزان از خود بيگانگي و عوامل موثر بر آن در بين كاركنان بانك سپه منطقه يك اهواز
31
بررسي ميزان از خودبيگانگي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه اصفهان
32
بررسي ميزان ازدواج فاميلي والدين در بيماران مبتلا به سايكوز﴿اسكيزوفرني- اسكيزوافكتيو- دوقطبي﴾ بستري در بيمارستان روانپزشكي تفت از مهر 1388 تا شهريور 1389
33
بررسي ميزان ازدواج فاميلي والدين در بيماران مبتلا به سايكوز﴿اسكيزوفرني- اسكيزوافكتيو- دوقطبي﴾ بستري در بيمارستان روانپزشكي تفت از مهر 1388 تا شهريور 1389
34
بررسي ميزان اس پي آر پي اس در سرم بيماران شريان كرونري و افراد كنترل
35
بررسي ميزان اسپورزايي باسيلوس آنتراسيس در محيط كشت براث به دنبال تغييرات فيزكي و بيوشيميايي در آن , sporulation of bacillus anthracis in broth culture media after physical and biochemical changes
36
بررسي ميزان است فاده از محصولات تلفن همراه آثار فرهنگي آن بر جوانان شهر بوشهر در سال 1388
37
بررسي ميزان استرس بخش عادي و اورژانس در بيمارستانهاي استان گيلان.
38
بررسي ميزان استرس بين دانشجويان مجرد ومتاهل رشته علوم تربيتي
39
بررسي ميزان استرس دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور شهرستان اردل
40
بررسي ميزان استرس در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور اردل
41
بررسي ميزان استرس درداوطلبان كنكوردختروپسرناحيه پنج شهرستان اصفهان
42
بررسي ميزان استرس زنان شاغل وخانه دارشهر اصفهان در سال 1386
43
بررسي ميزان استرس زنان مبتلا به بيماري فشارخون بالا وزنان سالم در سنين20تا60سالگي شهركلاردشت
44
بررسي ميزان استرس شغلي در واحدهاي كم حادثه و پرحادثه شركت هواپيمايي هما اهواز
45
بررسي ميزان استرس شغلي درواحدهاي كم حادثه وپرحادثه شركت هواپيمايي هماازنظركاركنان آن شركت درسال 90-89
46
بررسي ميزان استرس ناشي از محيط تحصيل و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1393
47
بررسي ميزان استرس و راهبردهاي مقابله فرد در برابر استرس در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 96-1395
48
بررسي ميزان استرس وجودي درميان دختران وپسران دانشگاه پيام نور واحدساوه
49
بررسي ميزان استرس وشيوه هاي مقابله با آن درمديران ومعلمان وخانواده هاي دانش آموزان استثنايي شهرستان فارسان
50
بررسي ميزان استرس،پرخاشگري،خودباوري در دانشجويان متاهل ومجرد لنگرود.
51
بررسي ميزان استعداد كلامي بدست آمده از آزمون طبقه بندي كلمات و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي
52
بررسي ميزان استفاده از اينترنت
53
بررسي ميزان استفاده از پروتزهاي پارسيل ساخته شده در دندانپزشكي يزد طي سال گذشته86-81
54
بررسي ميزان استفاده از پروتزهاي پارسيل ساخته شده در دندانپزشكي يزد طي سال گذشته86-81
55
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزماشگاهي ،كارگاهي ،كتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
56
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزماشگاهي ،كارگاهي ،كتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
57
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي كتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
58
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي وكتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
59
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي وكتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
60
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي وكتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
61
بررسي ميزان استفاده از درمان هاي مكمل (CAM) در بيماران مبتلا به سرطان هاي سر و گردن استان گيلان
62
بررسي ميزان استفاده از راهبردهاي فراشناختي مطالعه در بين دانشجويان رشته هاي پر تقاضا و كم تقاضاي علوم انساني دانشگاه اصفهان
63
بررسي ميزان استفاده از روش هاي تدريس نوين در بين اساتيد گروه علوم تربيتي
64
بررسي ميزان استفاده از رويكرد ساختن گرايي در تدوين سند برنامه درسي ملي
65
بررسي ميزان استفاده از كتابهاي كتابخانه مدارس متوسطه پسرانه شهرستان صدوق
66
بررسي ميزان استفاده از موانع به كار گيري تكنولوژي آموزشي در تدريس از نظر دبيران زن متوسطه ناحيه 2 شهر اصفهان
67
بررسي ميزان استفاده افراد18تا35ساله از تلويزيون در سطح شهرستان لاهيجان.
68
بررسي ميزان استفاده دانش آموزان از كتابخانه هاي مدارس راهنمائي دختران شهرستان تنكابن وتاثير آن بر پيشرفت تحصيلي آنان
69
بررسي ميزان استفاده دانش آموزان از كتابخانه هاي مدارس راهنمائي دخترانه شهرستان تنكابن وتاثير آن بر پيشرفت تحصيلي آنان
70
بررسي ميزان استفاده دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سيرجان از پايگاه¬هاي اطلاعاتي تخصصي آنلاين
71
بررسي ميزان استفاده دندانپزشكان شهر رشت از نخ كنار زننده لثه در هنگام قالبگيري دندان
72
بررسي ميزان استفاده معلمان از خدمات رايانه اي در شهر طاقانك در سال تحصيلي 92-93
73
بررسي ميزان استفاده معلمين از روش بازديد علمي در درس علوم ابتدايي و تناسب آن با محتواي درس در شهرستان اردكان
74
بررسي ميزان استفاده و رضايت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز از پايگاههاي اطلاعاتي موجود در وب سايت كتابخانه مركزي اين دانشگاه در سال تحصيلي 1392-93
75
بررسي ميزان استفاده و رضايت مندي مراجعه كنندگان به بيمارستان مركز قلب تهران از پخش پيامهاي سلامت در سالن انتظار بيمارستان
76
بررسي ميزان استفاده و موانع كاربرد مواد و وسايل كمك آموزشي از ديدگاه معلمان و مديران در مدارس ابتدايي پسرانه ناحيه 1 شهرستان خرم آباد در سال تحصيلي 93- 92
77
بررسي ميزان استفاده واسطه هاي كاربر پايگاه هاي اطلاعاتي از عوامل موثر بر افزايش كارائي زبان طبيعي
78
بررسي ميزان استفاده ونوع استفاده از رايانه توسط دانش آموزان مدرسه شهداي لطيفي شهرستان املش.
79
بررسي ميزان استقلال بانك مركزي و نقش آن در كاهش يا افزايش نرخ رشد تورم در ايران
80
بررسي ميزان استقلال مالي زنان شاغل(فرهنگي )شهرستان آستانه اشرفيه.
81
بررسي ميزان استقلال مالي زنان شاغل(فرهنگي،آزاد)شهرستان آستانه اشرفيه
82
بررسي ميزان استناد مقالات پايگاه ISI web of sience به مجلات دسترسي آزاد پايگاه DOAJ ﴿در طول سال هاي 2008- 2003﴾
83
بررسي ميزان اسيد اوريك و سطح گلوتاتيون در سرم بيماران ديابتي
84
بررسي ميزان اسيد فوليك و هموسيستئين سرم در بيماران بتا تالاسمي ماژوربالاي 2 سال قبل و پس از قطع مكمل فوليك اسيد در بيمارستان هفده شهريور رشت درسال 1394
85
بررسي ميزان اسيد فيتيك وعوامل موثر برآن در انواع خمير و نان هاي حاصل از آن در شهر يزد به روش HPLC
86
بررسي ميزان اشتباهات دارويي در بخش هاي مراقبت ويژه و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در سال 93-1392
87
بررسي ميزان اشتباهات دارويي در بخش هاي مراقبت وي‍‍‍‍‍‍ژه وعوامل مرتبط با آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني گيلان در سال93-1392
88
بررسي ميزان اشتغال زنان وحمايت شغلي
89
بررسي ميزان اشتغال¬زايي تسهيلات بانك¬هاي دولتي در بخش¬هاي اقتصادي (1393-1357)
90
بررسي ميزان اشنايي دانش آموزان دوره متوسطه با رايانه و تاثير آن بر تحصيل دانش آموزان شهرستان دامغان
91
بررسي ميزان اشنايي دانش اموزان دختر تربت جام با بيماري ايدز
92
بررسي ميزان اشنايي دانش اموزان دختر شهرستان كلات با بيماري ايدز و راههاي افزايش اگاهي انان
93
بررسي ميزان اشنايي معلمان دوره ابتدايي با نظريه هاي يادگيري و بكار گيري انها در فرايند تدريس
94
بررسي ميزان اشنايي و استفاده دبيران از روش تدريس ساخت و ساز گرايي و عوامل موثر در اجراي ان در مدارس رفسنجان
95
بررسي ميزان اضطراب اجتماعي وعزت نفس در دانش آموزان دبيرستاني دختر شهرستان بجنورد باسطوح جرات ورزي متفاوت
96
بررسي ميزان اضطراب از دندانپزشكي و عوامل مرتبط به ان در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در نيم ترم اول سال تحصيلي 94-95
97
بررسي ميزان اضطراب بيماران قلبي-عروقي درمقايسه با افراد عادي.
98
بررسي ميزان اضطراب بيماران قلبي-عروقي درمقايسه با افراد عادي.
99
بررسي ميزان اضطراب بين كودكان خردسال (پيش دبستاني)كه داراي مادران خانه دار هستند و كودكان خردسال كه داراي مادران شاغل (جدا از مادر) هستند
100
بررسي ميزان اضطراب پنهان و آشكار بين افراد شاغل و بيكار شهرستان تربت حيدريه
101
بررسي ميزان اضطراب پيش از برگزاري امتحانات در دانش آموزان پسر ودختر تيپهاي شخصيتي درون گرا وبرون گرا مقطع متوسطه شهرستان سياهكل
102
بررسي ميزان اضطراب دانش آموزان ب پيشرفت تحصيلي آنان در پايه دوم مدارس راهنمايي فردوسي و شهيد مطهري شهرستان فردوس
103
بررسي ميزان اضطراب دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي آنان در پايه دوم راهنمايي فردوسي و شهيد مطهري فردوس
104
بررسي ميزان اضطراب دانش آموزان دختر و پسر مقاطع تحصيلي اول تا سوم دوره متوسطه
105
بررسي ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه يام نور گنبد كاووس
106
بررسي ميزان اضطراب دختران نوجوان شاهد(درفقدان پدر(شهادت ))استان قم
107
بررسي ميزان اضطراب در بيماران قلبي - عروقي و ميگرني
108
بررسي ميزان اضطراب در بيماران مبتلا به ام اس
109
بررسي ميزان اضطراب در بين دانش آموزان دبيرستان تيزهوشان دخترانه شهرستان گنبد
110
بررسي ميزان اضطراب در بين دانش اموزان دبيرستان تيزهوشان دخترانه شهرستان گنبد
111
بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر سيگاري و غير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر
112
بررسي ميزان اضطراب در پيشرفت و افت تحصيلي دانش آموزان
113
بررسي ميزان اضطراب در دانش آموزان دختر پايه اول،دوم وسوم مقطع راهنمايي در شهرستان جهرم
114
بررسي ميزان اضطراب در زنان نابارور ومقايسه ان بر زنان بارور
115
بررسي ميزان اضطراب در طلاب مجرد و دانشجويان مجرد
116
بررسي ميزان اضطراب در عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر در سال اول راهنمايي شهرستان لاهيجان در سال تحصيلي 91-90.
117
بررسي ميزان اضطراب در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور واحد اردل
118
بررسي ميزان اضطراب در نوجوانان دختر فاقد پدر 19-16 سال در دبيرستانهاي تهران
119
بررسي ميزان اضطراب دربين دختران دانش آموز درمدارس تيزهوشان وعادي شهرگنبدكاووس
120
بررسي ميزان اضطراب درپيشرفت وافت تحصيلي دانش آموزان
121
بررسي ميزان اضطراب درتيپهاي شخصيتي آ.ب
122
بررسي ميزان اضطراب دردانش آموزان دختر مدارس عادي وغير انتفاعي 16تا14سال.
123
بررسي ميزان اضطراب درزنان نا باروروزنان بارور.
124
بررسي ميزان اضطراب كنكور وعوامل موثر درآن ازديد دانش اموزان شهر مباركه
125
بررسي ميزان اضطراب كنكوري هاي موفق و ناموفق سال 1387در شهر قم
126
بررسي ميزان اضطراب معلمان دانش آموزان عقب مانده ذهني مدارس استثنايي درمقايسه باميزان اضطراب معلمان دانش آموزان ابتدايي شرق گيلان
127
بررسي ميزان اضطراب و افسردگي دانش آموزان سال سوم راهنمايي بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهرستان گرگان سال تحصيلي 82 - 1381
128
بررسي ميزان اضطراب و افسردگي در مبتلايان به ليكن پلان دهاني مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1398
129
بررسي ميزان اضطراب و افسردگي در ميان كاركنان اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) و اورژانس بيمارستان طالقاني
130
بررسي ميزان اضطراب و رابطه آن با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه مدارس عادي دولتي شهرستان گنبدكاووس
131
بررسي ميزان اضطراب و رابطه آن با لكنت زبان و ناخن جويدن در كودكان و نوجوانان
132
بررسي ميزان اضطراب وافسردگي دانش آموزان دختر تيزهوش وعادي15-18ساله شهرستان كرج.
133
بررسي ميزان اطلاع والدين از حضور دندان مولر اول دائمي وارتباط آن با شاخص، اين دندان در كودكان 7-9 ساله شهر رشت در سال 1393
134
بررسي ميزان اطلاعات پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد سبزوار نسبت به محتواي علمي رشته تحصيلي و آينده شغلي آن
135
بررسي ميزان اطلاعات تخصصي دبيران در زمينه تهيه وطرح سوالات
136
بررسي ميزان اظطراب از دندانپزشكي و عوامل مرتبط به آن در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علو پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در نيم ترم اول سال تحصيلي 95-94
137
بررسي ميزان اعتبار روش تاناكا و جانسون جهت تخمين پهناي مزيوديستال دندانهاي دائمي نيش و آسياهاي كوچك در دانش آموزان دختر و پسر شهرستان رشت
138
بررسي ميزان اعتقاد و آكاهي زوجين مراجعه كننده به درمانگاه اكبري صفائيه يزد در خصوص مسائل تنظيم خانواده
139
بررسي ميزان اعتقاد و آگاهي زوجين مراجعه كننده جهت مشاوره ازدواج به درمانگاه اكبري صفائيه يزد در خصوص مسائل تنظيم خانواده
140
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در جامعه و مطالعه موردي زنان روستاي ولمازو
141
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در جوانان
142
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي دربين جوانان 18 تا 30 شهر قاين
143
بررسي ميزان اعتماد به اخبار و مطالب سياسي وسايل ارتباط جمعي و عوامل مرتبط با آن(مورد مطالعه : شهر يزد)
144
بررسي ميزان اعتماد به نفس در اضطراب دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان لنگرود.
145
بررسي ميزان اعتماد جوانان به رسانه هاي خبري در گروه سني 29-17 سال شهرستان لنگرود
146
بررسي ميزان اعتماد جوانان به رسانه هاي خبري در گروه سني 29-17 سال شهرستان لنگرود.
147
بررسي ميزان اعتماد كاربران اينترنتي به خريد هاي اينترتي
148
بررسي ميزان اعتماد گردشگران خارجي به خريد صنايع دستي (مورد پژوهي: شهر اصفهان)
149
بررسي ميزان اعتياد به اينترنت و عوامل موثر بر آن در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان-اعم از دختر و پسر- شهر زنجان در سال تحصيلي 1387-1388
150
بررسي ميزان اعتياد به اينترنتي وتاثير آن بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر در بهمن 1391
151
بررسي ميزان اعتياد به شبكه هاي اجتماعي در بين بانوان ساكن اصفهان
152
بررسي ميزان اعمال جراحي شكم و لگن در بيماران مبتلا به سندروم روده تحريك پذير
153
بررسي ميزان اعمال جراحي شكم و لگن در بيماران مبتلا به سندروم روده تحريك پذير
154
بررسي ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي منطقه برخوار
155
بررسي ميزان افت سطح آب زيرزميني در دشت دامنه - داران
156
بررسي ميزان افت سطح آب زيرزميني در دشت كميجان (استان مركزي)
157
بررسي ميزان افت ناشي از خشك شدگي در انواع بتن اليافي
158
بررسي ميزان افزايش انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله خميده با استفاده از مدل چهار معادله اي
159
بررسي ميزان افزايش انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله مارپيچ با استفاده از مدل چهار معادله اي
160
بررسي ميزان افزايش رضايت شغلي مربيان و معاونين پرورشي شهر رشت.
161
بررسي ميزان افسردگي افراد ديابتي در مقايسه با افراد غير ديابتي شهر قم
162
بررسي ميزان افسردگي با جدائي والدين در دختران دوره راهنمائي شهرستان بهشهر
163
بررسي ميزان افسردگي بعد از زايمان مادران در شهر گنبد كاووس
164
بررسي ميزان افسردگي بيماران مبتلا به فشارخون بالا وافراد سالم در سنين 20تا50سال شهرستان رودسر
165
بررسي ميزان افسردگي بين دانش آموزان ناشنوا وكم شنوا ومقايسه آنان با دانش آموزان عادي درمقطع تحصيلي راهنمايي شهرستان دزفول.
166
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته و مردان بازنشسته در وزارت آموزش وپرورش در شهرستان رودسر
167
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته و مردان بازنشسته دروزارت آموزش وپرورش در شهرستان رودسر
168
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته و مردان بازنشسته دروزارت آموزش وپرورش در شهرستان رودسر
169
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته ومردان بازنشسته شهر كلاچاي
170
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان خانواده هاي بحران زده (جدايي والدين ،فقدان والدين ،وضعيت اقتصاد ،و اجتماعي پايين ،افت تحصيلي ) پايه هاي دوم و سوم دبيرستانهاي شهرستان علي آباد
171
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دبيرستان كار و دانش جاجرم در سال تحصيلي 79-78
172
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختد وپسر مدارس راهنمايي شهرستان ملارد
173
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر و پسر كه مادر خود را از دست داده اند
174
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر وپسر مدارس راهنمايي شبانه روزي وروزانه منطقه رحيم آباد رودسر.
175
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دخترشهرستان خواف
176
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان رشته هاي مختلف تحصيلي رياضي فيزيك،علوم تجربي وعلوم انساني.
177
بررسي ميزان افسردگي دانش اموزان دخترمتوسطه اول شهرستان خواف
178
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان بومي پيام نور كاشمر در مقايسه با كاشمريهاي مقيم در شهرستان فردوس
179
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر ترم اول با دانشجويان دختر ترم آخر دانشكده پرستاري ورامين
180
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور واحد رشت
181
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور واحد رشت.
182
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور سميرم
183
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
184
بررسي ميزان افسردگي در افرادي كه ماستكتومي يا هيستركتومي شده اند
185
بررسي ميزان افسردگي در افرادي كه ماستكتومي يا هيستركتومي شده اند
186
بررسي ميزان افسردگي در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن MS استان يزد در پاييز 1390
187
بررسي ميزان افسردگي در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن MS استان يزد در پاييز 1390
188
بررسي ميزان افسردگي در بين دانشجويان راست دست وچپ دست دانشگاه پيام نور.
189
بررسي ميزان افسردگي در بين دو گروه از دانشجويان شاغل و غير شاغل
190
بررسي ميزان افسردگي در دانش آموزان ورزشگار و غير ورزشكار
191
بررسي ميزان افسردگي در دانشجويان رشته پرستاري ومامايي.
192
بررسي ميزان افسردگي در دوران بارداري وپس از زايمان در زنان باردار وغيرباردار شهرستان رودسر.
193
بررسي ميزان افسردگي در دوران بارداري وپس از زايمان در زنان باردار وغيرباردارشهرستان رودسر.
194
بررسي ميزان افسردگي در فرزندان اول،تك فرزند وفرزندان آخر.
195
بررسي ميزان افسردگي در كاركنان پالايشگاه گاز سرخس
196
بررسي ميزان افسردگي در نوجوانان
197
بررسي ميزان افسردگي دربين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور رامسر دانشجويان دختر ترم اول وترم آخر.
198
بررسي ميزان افسردگي دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور
199
بررسي ميزان افسردگي زنان مطلقه در مقايسه با زنان عادي
200
بررسي ميزان افسردگي زنان ومردان كارمند مدارس ابتدايي شهرستان نكا در سال (90 - 89)
201
بررسي ميزان افسردگي كودكان دختر داراي مادران خانه دار و شاغل سنين 11 - 7 سال شهر فريدون كنار در سال 84
202
بررسي ميزان افسردگي مابين دو گروه افراد ورزشكار و غيرورزشكار در سطح شهرستان سميرم
203
بررسي ميزان افسردگي و اميد به زندگي در فر هنگيان شاغل و بازنشسته در شهر گنبد
204
بررسي ميزان افسردگي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه پيام نور دامغان
205
بررسي ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي بين دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شبانه روزي با دبيرستانهاي شهر عشق آباد
206
بررسي ميزان افسردگي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصيلي 1383
207
بررسي ميزان افسردگي وارتباط ان با پيشرفت تحصيلي دانش اموزان تك والد ومقايسه ي ان باوالدين عادي شهر شهركرد
208
بررسي ميزان افسردگي واضطراب در بين دانشجويان راست وچپ دست دانشگاه پيام نور رامسر.
209
بررسي ميزان افسردگي واضطراب درميان سالمندان آسايشگاهي وغير آسايشگاهي شرق گيلان.
210
بررسي ميزان افسردگي وخود پنداره زنان زير 30سال وزنان بالاي 50سال .
211
بررسي ميزان افسردگي وعزت نفس در دانش آموزان مبتلا به لكنت زبان با دانش آموزان عادي.
212
بررسي ميزان افسردگي وعزت نفس زنان متأهل شاغل وزنان متأهل خانه دار شهرستان نوشهر.
213
بررسي ميزان افسردگي،اضطراب،استرس در بين كاركنان آموزش وپرورش زن ومرد شهرستان دليجان
214
بررسي ميزان افشا در گزارش هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي در مقايسه با گزارش هاي مالي حسابرسي شده توسط موسسات حسابدار رسمي
215
بررسي ميزان اكريل‌آميد و نيترات در غلات (جو، ذرت، گندم) تخمير شده و تخمير نشده توسط باكتري‌هاي پروبيوتيك
216
بررسي ميزان اكريل‌آميد و نيترات در گوشت تخمير شده و تخمير نشده و تاثير تخمير توسط باكتري‌هاي پروبيوتيك
217
بررسي ميزان اكسيد
218
بررسي ميزان اگاهي پرستاران واحد مراقبت¬هاي ويژه و واحد مراقبت¬هاي قلبي و اورژانس درباره اقدامات اوليه احيا و تاثير روش هاي آموزشي (شبكه هاي اجتماعي - سخنراني) بر آن در بيمارستان رازي رشت در سال 1397
219
بررسي ميزان اگاهي پزشكان عمومي شهر يزد از بيماري سينوزيت
220
بررسي ميزان اگاهي پزشكان عمومي شهر يزد از بيماري سينوزيت
221
بررسي ميزان اگاهي دانشجويان دندانپزشكي سال ششم و دندانپزشكان عمومي شهر يزد از نحوه ي انتقال بيوپسي هاي دهاني در سال 91
222
بررسي ميزان اگاهي دندانپزشكان استان يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1379.
223
بررسي ميزان اگاهي مديران اموزش وپرورش در مديريت ورهبري انها در مقطع متوسطه دخترانه از ديدگاه دبيران در تربت جام
224
بررسي ميزان اگاهي معلمان از اصول روانشناسي تربيتي
225
بررسي ميزان امكان تحقق مديريت مدرسه محوردرشهراصفهان (ازديدگاه مديران دبيرستانهاي شهراصفهان)
226
بررسي ميزان امنيت اجتماعي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي
227
بررسي ميزان امنيت اجتماعي در بين جوانان شهر گنبد كاووس
228
بررسي ميزان امنيت اجتماعي دستفروشان زن در مترو شهر تهران و عوامل اجتماعي تاثير گذار بر آن
229
بررسي ميزان امنيت اجتماعي شده (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه منابع طبيعي گرگان )
230
بررسي ميزان امنيت شغلي در كاركنان گروه پدافند نيروي هوايي ارتش منطقه تهران
231
بررسي ميزان امنيت شغلي و ابعاد آن
232
بررسي ميزان امنيت وجودي در ميان شهروندان مشهدي 65-18 سال و عوامل اجتماعي موثر بر آن , evaluation of ontological security degree between 81-56 years old citizens of mashhad and social factors affecting it
233
بررسي ميزان اميد به آينده در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
234
بررسي ميزان اميد به آينده در نوجوانان و جوانان تهراني
235
بررسي ميزان اميدواري به زندگي در سالمندان توانا و آگاه مقيم آسايشگاه
236
بررسي ميزان اميدواري دانشجويان رشته روانشناسي ورودي 85 - 86 دانشگاه پيام نور بهشهر در سال (1388)
237
بررسي ميزان انتقال بين مراحل بيماري قلبي وعوامل مرتبط با آن با استفاده از مدل ماركف در بيمارستان هاي شهر يزد
238
بررسي ميزان انتقال حرارت از پوشش شيشه اي در كلكتورهاي خورشيدي
239
بررسي ميزان انتقال حرارت در آبگرمكن هاي مخزندار در اثر نصب ديسك در تنوره آبگرمكن
240
بررسي ميزان انتقال دو طرفي مهارتهاي منتخب بسكتبال در نو آموزان دختر
241
بررسي ميزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قيمت كالاهاي صادراتي (رويكردبينكشوري)
242
بررسي ميزان انجام اقدامات مربوط به مديريت فروش در صنعت بيمه
243
بررسي ميزان انرژي دريافتي و گروههاي غذايي مصرفي در كودكان مبتلا به فلج مغزي و مقايسه آن با كودكان سالم
244
بررسي ميزان انطباق آموزشهاي كوتاه مدت ضمن خدمت با نيازهاي آموزشي معلمان مقطع راهنمايي از ديدگاه معلمان شهر رشت .
245
بررسي ميزان انطباق اجراي طرح پيك نوروزي با اهداف آن با ديدگاه مديران ...
246
بررسي ميزان انطباق ارزشهاي والدين وجوانان دردبيرستان دخترانه سميه شهر كلاچاي
247
بررسي ميزان انطباق ارزشهاي والدين وفرزندان در دبيرستان دخترانه حضرت زهرا(س)شهر كلاچاي.
248
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي تجربه شده رشته كارشناسي مامايي با نيازهاي شغلي آنان از ديدگاه مدرسان و ماماهي شاغل در استان اصفهان
249
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي با نيازهاي دانشجويان
250
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي با نياز دانشجويان
251
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي با نياز هاي دانشجويان
252
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت وبرنامه ريزي آموزشي بانيازهاي دانشجويان
253
بررسي ميزان انطباق برنامه هاي آموزشي در حال اجرا در مراكز پيش دبستاني با الگوهاي قصد شده در شهر ايلام
254
بررسي ميزان انطباق برنامه هاي درسي دوره كارداني تربيت بدني با نيازهاي شغلي فارغ التحصيلان ، از نظر دبيران راهنمائي و دبيرستان و كارشناسان تربيت بدني شهر اصفهان
255
بررسي ميزان انطباق پدري و عوامل پيش گويي كننده آن در مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1397
256
بررسي ميزان انطباق پذيري آپارتمان نشينان با فرهنگ آپارتمان نشيني درشهرستان تنكابن
257
بررسي ميزان انطباق پذيري آپارتمان نشينان با فرهنگ آپارتمان نشيني درشهرستان رامسر.
258
بررسي ميزان انطباق پذيري آپارتمان نشينان با فرهنگ آپارتمان نشيني درشهرستان لاهيجان.
259
بررسي ميزان انطباق پذيري و همبستگي خانوادگي در خانواده هاي تك فرزند و چند فرزند شهرستان بهشهر
260
بررسي ميزان انطباق تشخيص كلينيكي و تشخيص هيستوپاتولوژي در ضايعات سرو گردن بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه هاي پاتولوژي دهان، فك و صورت در شهر رشت طي سال هاي 1392 الي 1397
261
بررسي ميزان انطباق تعاونيهاي توليد كشاورزي
262
بررسي ميزان انطباق سوالات جبر ازمون تيمز 2011 با كتب درسي رياضي راهنمايي با استفاده از ديدگاه شناختي بلوم
263
بررسي ميزان انطباق سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوره هاشمي رفسنجاني با سياست خارجي دولت توسعه گرا
264
بررسي ميزان انطباق شرايط احراز در گزينش مديران متوسطه يا مطبوعات شوراي عالي آموزش وپرورش در مقطع متوسطه شهر گنبد
265
بررسي ميزان انطباق شيوه هاي ارزشيابي دبيران عربي با شيوه هاي علمي ارزشيابي در شهرستان ميبد در مقطع متوسطه در سال 84-85
266
بررسي ميزان انطباق عملكرد مديران دبيرستانهاي دخترانه منطقه 4 تهران بر اساس اصول مديريت مبتني بر آموزه هاي امام علي (ع )
267
بررسي ميزان انطباق عملكرد مديران مدارس راهنمايي شهرستان دشتي با سبكهاي مديريت
268
بررسي ميزان انطباق عملي كنترل عفونت در بخشهاي مختلف دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد با دستورالعمل اجرايي كنترل عفونت در دندانپزشكي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در سال 1390
269
بررسي ميزان انطباق فعاليتها، ويژگي هاي مربيان، محتوا، روش هاي آموزش و ارزشيابي در مراكز پيش دبستاني استان چهار محال و بختياري با راهنماي برنامه درسي مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش
270
بررسي ميزان انطباق محتواي دروس عمومي تربيتي دوره كارداني رشته آموزش ابتدايي ضمن خدمت فرهنگيان با نيازهاي آموزگاران از ديدگاه دانشجو معلمان مراكز آموزش عالي ضمن خدمت شهرستان تهران 83-82
271
بررسي ميزان انطباق محتواي كتاب هاي درسي زبان فارسي دوره ي راهنمايي با هويت ملي در سال تحصيلي 1388-1389
272
بررسي ميزان انطباق محتواي كتابهاي درسي پايه ششم ابتدايي با اهداف آموزشي و پرورشي اين پايه طبق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش از ديد معلمان
273
بررسي ميزان انطباق مدل هاي انتقال جرم در محيط مايع -مايع با نتايج تجربي
274
بررسي ميزان انطباق نقش مادري در مادران نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان بيمارستان الزهراء (س) شهر رشت و عوامل مرتبط با آن در سال 1398
275
بررسي ميزان انعكاس امواج مايكروويو در پارچه هاي تاري - پودي با ساختار مختلف
276
بررسي ميزان انگيزش تحصيلي دبيران شهر خواف و عوامل موثر بر آن
277
بررسي ميزان انگيزش كاركنان دانشگاه كاشان وعوامل موثر بر آن
278
بررسي ميزان انگيزش كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان بر اساس تئوري نيازهاي سه گانه ديويد مك كللند
279
بررسي ميزان انگيزش و پيشرفت در يادگيري و عوامل وابسته به آن در دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور شهرستان ماكو در سال تحصيلي 88-87
280
بررسي ميزان انگيزه تحصيلي گروهي از دانش آموزان دبيرستاني منطقه دلوار و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي
281
بررسي ميزان انگيزه شغلي و كيفيت زندگي شغلي پرسنل شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهرستان فردوس
282
بررسي ميزان انگيزه هاي دانش آموزان براي شركت در آزمون سراسري دانشگاهها (پديرفته شدگان مرحله اول كنكور سراسري سال تحصيلي 77- 76 شهرستان بافق )
283
بررسي ميزان اهميت چالش هاي مديريتي مناطق تحت مديريت اداره كل محيط زيست استان يزد
284
بررسي ميزان اهميت نيازهاي اهميت نيازهاي خانواده بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه و ارتباط برآورده
285
بررسي ميزان اهميت ويژگيهاي مرتبط با كيفيت آموزشي در مدارس ابتدايي شهرستان رشت
286
بررسي ميزان اوقات فراغت وتاثير آن بر نحوه عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دامغان
287
بررسي ميزان ايجاد انگيزش مديران در علاقمندي كاركنان به كار گروهي شركت توربافي دام ( بوشهر )
288
بررسي ميزان اينترنتي دانشجويان پيام نور فريمان
289
بررسي ميزان بار ميكروبي رژلب هاي مايع توليد ايران
290
بررسي ميزان بار وارده به لاينينگ تونل (مطالعه موردي: تونل قطار شهري شيراز، خط 2)
291
بررسي ميزان باروري آزمايشگاهي ICSI بر حسب شرايط مايع مني از نظر تعداد اسپرم و داروهاي مصرفي در مركز ناباروري يزد
292
بررسي ميزان بازآوري دانش آناتومي دانشجويان پزشكي در مقطع كارآموزي در بخش ارتوپدي بيمارستان پورسينا
293
بررسي ميزان بازدارندگي انواع مجازات ها براي زندانيان مواد مخدر اسات خراسان جنوبي
294
بررسي ميزان بازنمايي زندگي روستايي و عشايري در كتابهاي درسي علوم اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي و متوسطه نظام آموزشي ايران .
295
بررسي ميزان باقيمانده مواد پر كردني در كانال ريشه بدنبال درمان مجدد با فايلهايProtaper-RMtwo-R, با استفاده از توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي(CBCT)
296
بررسي ميزان بالندگي سازماني كاركنان ناشي از آموزشهاي ضمن خدمت مطالعه موردي كاركنان حوزه معاونت بهداشتي علوم پزشكي شهر بوشهر
297
بررسي ميزان بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه شهرستان لارستان سال تحصيلي 1387
298
بررسي ميزان برآورده شدن آرزوهاي قبل از ازدواج در دبيران متاهل ناحيه ﴿2﴾ آموزش و پرورش يزد
299
بررسي ميزان برجستگي نخ و خواص مكانيكي پارچه هاي بافته شده از نخهاي پلي استرفيلامنتي تابدار
300
بررسي ميزان برخورداري از امكانات بهداشتي درماني در مناطق روستايي استان يزد
301
بررسي ميزان برخورداري زنان روستايي استان چهار محال و بختياري از آموزشهاي مختلف در فرايند توسعه
302
بررسي ميزان برخورداري كاربري فضاي سبز درمحلات شهري از منظرعدالت اجتماعي (نمونه شهر ساري )
303
بررسي ميزان برخورداري كاربري فضاي سبز درمحلات شهري از منظرعدالت اجتماعي (نمونه شهر ساري )
304
بررسي ميزان برخورداري مديران حوزه سلامت از تفكر استراتژيك و ارائه راهكار(مطالعه موردي: مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور).
305
بررسي ميزان بروز DVT براساس مدل كاپريني در بيماران بستري جراحي عمومي بيمارستان پورسينا در سال 1397-1396
306
بررسي ميزان بروز up-Flare پس ازآماده سازي كانال ريشه دندان در بيماران مراجعه كننده به بخش اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي رشت در سال تحصيلي 84-83
307
بررسي ميزان بروز اختلال نقص توجه- بيش فعالي در كودكاني كه مادر آنها در بارداري كندر مصرف نموده است
308
بررسي ميزان بروز ‏انفاركتوس ميوكارد حوالي استنت گذاري‏ و تعيين عوامل خطر پيشگويي كننده همراه در بيماران تحت استنت گذاري الكتيو مراجعه كننده به ‏بيمارستان حشمت سال 95-94
309
بررسي ميزان بروز حساسيت به آئروآلرژنها در بيماران زير 18 سال مبتلا به رينيت آلرژيك مراجعه كننده به كلينيك آلرژي سمنان طي مهر 1385 الي مهر 1386
310
بررسي ميزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني شهر رشت و عوامل مرتبط از ديدگاه آنان سال 1391
311
بررسي ميزان بروز درد پس از درمان ريشه در زنان مبتلا به آنمي فقر آهن
312
بررسي ميزان بروز ديس آريتمي قلبي حين درمان با الكتروشوك در بخش ECT بيمارستان شفا درنيمه اول سال از ارديبهشت ماه لغايت مردادماه 1380
313
بررسي ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن و پيش بيني كنندگي عوامل مرتبط بر ايجاد آن در مراكز آموزشي درماني منتخب شهر رشت در سال 1391-1390
314
بررسي ميزان بروز سردرد پس از بيحسي نخاعي در بيماران تحت سزارين در بيمارستان الزهرا در بهار 1380
315
بررسي ميزان بروز سكته مغزي در استان يزد در سال 1393
316
بررسي ميزان بروز شكاف لب و كام و تعيين برخي عوامل خطرساز مرتبط با آن در شهر رشت طي سال هاي 1391- 1387
317
بررسي ميزان بروز عارضه دارويي پاركينسو نيزم ناشي از مصرف داروهاي ضد جنون در بيماران اسكيزوفرني بستري شده در مركز آموزشي درماني شفا رشت در طي نيمه دوم 1375 ه .ش
318
بررسي ميزان بروز عفونت ادراري در نوزادان نارس مشكوك به سپسيس
319
بررسي ميزان بروز عفونت ادراري در نوزادان نارس مشكوك به سپسيس
320
بررسي ميزان بروز نارسايي وريدي مزمن و سندرم بعد از فلبيت در بيماران مبتلا به DVT اندام تحتاني در يك پيگيري ســـه ساله
321
بررسي ميزان بروز نوروپاتي محيطي در بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش تحت درمان با اگزالي- پلاتين مراجعه كننده به بخش نوار عصب - عضله بيمارستان پورسيناي رشت.....
322
بررسي ميزان بروز و علائم باليني و نتايج آنتي بيو گرام شيگلوزير در كودكان مبتلا به گاسترو انتريت بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد 1370
323
بررسي ميزان بروز و علائم باليني و نتايج آنتي بيوگرام شيگلوزيز در كودكان مبتلا به گاستروانتريت بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد در سال 1370
324
بررسي ميزان بروز و علائم باليني و نتايج آنتي بيوگرام شيگلوزيز در كودكان مبتلا به گاستروانتريت بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد در سال 1370
325
بررسي ميزان بروز و فراواني انواع درمان پنوموتوراكس ناشي از مولتيپل تروماي غير نافذ در بيماران بيمارستان پور سيناي رشت در نيم سال دوم سال 1392
326
بررسي ميزان بزرگنمايي در كليشه هاي پانوراميك تهيه شده در دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1380
327
بررسي ميزان بزرگنمايي در كليشه هاي پانوراميك تهيه شده در دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1380
328
بررسي ميزان بزرگنمايي عمودي راديوگرافي پانوراميك در مقايسه با CBCT به تفكيك محا اناتوميك
329
بررسي ميزان بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان در سنين (18 تا 25 سال ) در شهرستان اسفراين
330
بررسي ميزان بقا بيماران مبتلا به آدنوكارسينوما پانكراس در شهر يزد از سال 1387 تا 1393
331
بررسي ميزان بقا سرطان اوليه كبد در يزد بين سالهاي 94-90
332
بررسي ميزان بقا نوزادان پره ترم بستري در بخش NICU بيمارستان 17 شهريور مشهد ،با توجه به وزن زمان تولد،از زمان بستري تا ترخيص از سال 1386 تا سال 1390 , study of survival rate in premature newborns with regard to their birth weight admitted in NICU of 1Z shahrivar hospital of mashhad between 7002and1102
333
بررسي ميزان بقا و خصوصيات كلينيكوپاتولوژي تومورهاي بيضه
334
بررسي ميزان بقاء ايمني واكسن هپاتيت B بعد از 7 سال از زمان تزريق آن در كودكان مدارس شهرستان يزد در سال 80
335
بررسي ميزان بقاء ايمني واكسن هپاتيت B بعد از 7 سال از زمان تزريق آن در كودكان مدارس شهرستان يزد در سال 80
336
بررسي ميزان بقاء بيماران تالاسمي ماژور پرونده داردر بيمارستانهاي17شهريورو رازي رشت درسال 1378و1379
337
بررسي ميزان بقاء پس از عمل جراحي در بيماران مبتلا به گليوبلاستوما مولتي فرم از سال 1385 تا سال 1390 در مركز آموزشي درماني پورسينا رشت
338
بررسي ميزان بقاء پنج ساله بيماران مبتلا به سرطان ريه
339
بررسي ميزان بقاء پنج ساله بيماران مبتلا به سرطان ريه
340
بررسي ميزان بقاء لاكتوباسيلوس پلانتاروم A7 ريز پوشينه دارشده در ماست و در شرايط شبيه سازي شده گوارشي
341
بررسي ميزان بقاء يك و سه ساله بيماران دچار سرطان مري تحت درمان كموراديوتراپي به تنهايي با بيماران تحت درمان كموراديوتراپي به همراه جراحي از سال 1383 تا 1390 در بيمارستان رازي و آرياي رشت
342
بررسي ميزان بقاي بيماران مبتلا به سرطان ريه در استان يزد در سال 1387 تا 1391
343
بررسي ميزان بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده وعوامل موثر برآن در استان يزد
344
بررسي ميزان بقاي پس از احياي قلبي ريوي و عوامل مرتبط با آن در بيماران دچار ايست قلبي داخل بيمارستاني در مركز آموزشي درماني حشمت سال 94-1393
345
بررسي ميزان بقاي پس از احياي قلبي ريوي وعوامل مرتبط با آن در بيماران دچار ايست قلبي داخل بيمارستاني در مركز آموزشي درماني حشمت سال 94- 1393
346
بررسي ميزان بقاي عضو پيوندي در بيماران پيوند كليه و عوامل مرتبط با آن در مركز آموزشي درماني رازي رشت از سال 1377تا 1388
347
بررسي ميزان بقاي و پيش‌آگهي بيماران مبتلا به مولتيپل ميلوما در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني يزد طي سالهاي1387-1393
348
بررسي ميزان بقاي يك ساله¬ي كليه¬ي پيوندي و عوامل مرتبط با آن در بيماران دريافت كننده¬ي عضو پيوندي از دهندگان مرگ مغزي در دپارتمان پيوند بيمارستان رازي
349
بررسي ميزان بقاي يكساله و پنج ساله سرطان معده در يزد از سال 80 تا 87
350
بررسي ميزان بقاي يكساله و پنج ساله سرطان معده در يزد از سال 80 تا 87
351
بررسي ميزان بكارگيري ابعاد كارآفريني استراتژيك در گروه پيمان آمل
352
بررسي ميزان بكارگيري اصول ايمني در پيشگيري از ابتلاء به بيماري هپاتيت B توسط كادر پرستاري در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان رشت در سال 1375
353
بررسي ميزان بكارگيري اصول علمي تمرين در تمرينات آماده سازي ورزشكاران توسط مربيان از ديدگاه ورزشكاران
354
بررسي ميزان بكارگيري اهداف انجمن هاي اولياء و مربيان از ديدگاه مديران، اولياء و اعضاي انجمن هاي اولياء و مربيان در مدارس متوسطه نظري شهرستان بهبهان به منظور افزايش كارايي
355
بررسي ميزان بكارگيري تكنولوژي آموزشي دربرنامه هاي آموزشي تربيت دبيرازديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان تربيت دبير دانشكده هاي علوم تربيتي دانشگاههاي استان اصفهان
356
بررسي ميزان بكارگيري سبك هاي مديريت تعارض توسط مديران كتابخانه هاي دانشگاههاي دولتي ايران
357
بررسي ميزان بلوغ و مرفولوژي تخمك هاي نارس انساني بعد از انجماد به روش انجماد شيشه اي و عمل ivm
358
بررسي ميزان به كار گيري مولفه هاي مديريت كيفيت فراگير در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر بندر عباس سال1394
359
بررسي ميزان به كارگيري انواع روشها و فنون تدريس در حوزه هاي علميه
360
بررسي ميزان به كارگيري انواع روشها و فنون تدريس در حوزه هاي علميه
361
بررسي ميزان به كارگيري روشهاي آموزش درس هنر دربين معلمان مقطع ابتدايي شهر قاين
362
بررسي ميزان به كارگيري معلمان مقطع متوسطه مدارس غيرانتفاعي شهرستان قائم شهر از الگوهاي برتر تدريس از ديدگاه دانش آموزان
363
بررسي ميزان به كارگيري معيارهاي تدريس اثر بخش توسط استادان :ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
364
بررسي ميزان به كارگيري معيارهاي تربيت هنري توسط مربيان پيش‌دبستاني شهر اصفهان
365
بررسي ميزان به كارگيري مولفه هاي مديريت استراتژيك در كتابخانه هاي دانشگاهي شهراصفهان
366
بررسي ميزان به كارگيري نظام فايو اس در كتابخانه بزرگ آيت الله العظمي مرعشي نجفي استان قم
367
بررسي ميزان بهبود كيفيت و رضايت از زندگي در بيماران تحت درمان با اعمال جراحي زيبايي كوچك در صورت
368
بررسي ميزان بهبودي شنوائي بعد از عمل استاپدوتومي در بيماران مبتلا به اتواسكلروز در استان يزد طي سالهاي 1376-81
369
بررسي ميزان بهبودي شنوائي بعد از عمل استاپدوتومي در بيماران مبتلا به اتواسكلروز در استان يزد طي سالهاي 1376-81
370
بررسي ميزان بهبودي و رضايتمندي بيماران از عمل جراحي سپتوپلاستي
371
بررسي ميزان بهبودي و رضايتمندي بيماران از عمل جراحي سيتوپلاستي
372
بررسي ميزان بهره برداري از تاسيسات و اماكن ورزشي استان آذربايجان شرقي
373
بررسي ميزان بهره حرارتي پوشاك فاستوني داراي دوخت هاي فلزي گرم كننده
374
بررسي ميزان بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش مدارس متوسطه شهر اصفهان و راههاي گسترش آن
375
بررسي ميزان بهره گيري از كتابهاي لاتين بخش امانت كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد از سال 1382 تا 1387
376
بررسي ميزان بهره مندي سالمندان از وسايل ارتباط جمعي و عوامل مرتبط با آن(مورد مطالعه شهر يزد)
377
بررسي ميزان بيان miR-26a در سلول هاي تك هسته اي خون محيطي بيماران مولتيپل اسكلروزيس عودكننده بهبودپذير (RRR-MS)
378
بررسي ميزان بيان mir-27a و mir-214 درسلول هاي خون محيطي بيماران مولتيپل اسكلروزيس عود كننده - بهبود پذير (RR-MS) جمعيت اصفهان دردومرحله ي عود وبيماري درمقايسه با افراد سالم
379
بررسي ميزان بيان mRNA نوروتروفين ها در سلول هاي بنيادي پالپ دندان انسان
380
بررسي ميزان بيان پروتئين هاي LRBA و CTLA4 در بيماران مبتلا به CVID با تظاهرات خودايمني و بدون تظاهرات خودايمني در مقايسه با افراد سالم
381
بررسي ميزان بيان پروتئينهاي خانواده سپتين در مردان ناباور مراجعه كننده به مركز ناباروري رويان
382
بررسي ميزان بيان تعدادي از ژن هاي دخيل در سرطان در چند رده سلول سرطاني مختلف به روش ...
383
بررسي ميزان بيان تعدادي ازژن هاي دخيل درسرطان درچندرده سلول سرطاني مختلف به روش RT-PCR
384
بررسي ميزان بيان ژن ...طي تكثير وتمايز اوستئوژنيك سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان
385
بررسي ميزان بيان ژن ABCG2/BCRP در كودكان مبتلا به سرطان خون لنفوبلاستي حاد
386
بررسي ميزان بيان ژن BAALC در سلول‌هاي بنيادي لنفوئيدي سرطاني و ارتباط آن با سلول‌هاي عصبي
387
بررسي ميزان بيان ژن HBZ و TAX به همراه پرووايرال ويروس HTLV 1 در بيماران مبتلا به HAM/TSP ( ميلوپاتي وابسته به HTLV - 1 / پاراپارزي اسپاستيك گرمسيري) و ناقلين سالم
388
بررسي ميزان بيان ژن HBZوTAX به همراه پرووايرال ويروس HTLV-1دربيماران مبتلا به HAM/TSP (ميلوپاتي وابسته به HTLV_1 / پاراپارزي اسپاستيك گرمسيري) و ناقلين سالم
389
بررسي ميزان بيان ژن HMGB1و اندازه گيري سطح سرمي HMGB1وRAGEدر بيماران مبتلا به HAM/TSPو ناقلين بدون علامت HTLV-1و گروه كنترل سالم
390
بررسي ميزان بيان ژن HOTAIR درسرطان معده
391
بررسي ميزان بيان ژن MDR1 در كودكان مبتلا به سرطان خون لفنوبلاستي حاد
392
بررسي ميزان بيان ژن TNFR_1 و ارتباط آن با نرخ تخمك ريزي در 4 نژاد گوسفند با عملكرد توليد مثلي متفاوت
393
بررسي ميزان بيان ژن در لوله هاي فالوپ زنان و تغييرات پراكندگي آن تحت تاثير حاملگي لوله اي
394
بررسي ميزان بيان ژن سورسين (Sorcin) در سطح mRNA در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد
395
بررسي ميزان بيان ژن گرلين و گيرنده‌هاي آن در ناحيه هيپوكمپ موش صحرايي در اثناي تثبيت حافظه
396
بررسي ميزان بيان ژن هاي J-BINDING PROTEIN 1 t RNAPOLYMERASE و j-binding protein2 در leishmaniam major (MRHO/IR75/ER) در حضور آنتي موان ، آمفوتريسين B و پارامومايسين در شرايط برون تني
397
بررسي ميزان بيان ژن هاي كورتاكتين و ژلسولين در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تهران
398
بررسي ميزان بيان ژن هاي كوفيلين وسيندرين در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تهران
399
بررسي ميزان بيان گيرنده هاي شبه تول 2 و 7 (toll like receptors 2 ,7) خون محيطي افراد مبتلا به هپاتيت c
400
بررسي ميزان بيان نسبي miR-204 در سلول هاي عصبي سازنده دوپامين تمايز يافته از رده سلولي PC12 تحت تيمار MPP+
401
بررسي ميزان بيان نسبي miR-34a در نورون هاي سازنده ي دوپامين تمايز يافته از رده ي سلولي PC12 تحت تيمار MPP+ به عنوان مدل بيماري پاركينسون
402
بررسي ميزان بيان و نحوه توزيع ژن TLR3,TLR4 TLR2,در بيماران با سابقه ابتلا به اندومتريوز
403
بررسي ميزان بيان و نحوه توزيع ژن VEGF و رسپتورهاي آن در بيماران با سابقه ابتلا به اندومتريوز
404
بررسي ميزان بيانmRNA گيرنده هاي نوروتروفين ها در سلول هاي بنيادي پالپ دندان انسان و سلول هاي عصبي حاصل از تمايز سلول هاي بنيادي پالپ
405
بررسي ميزان بيگانگي اجتماعي در بين فرزندان ﴿18 سال به بالا﴾ حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان افغان و عوامل موثر بر آن
406
بررسي ميزان پاسخ ايمني تاخيري توسط تست پوستي توبركولين در 320 كودك 3 ماهه كه در بدو تولد عليه سل واكسينه شده اند
407
بررسي ميزان پاسخ ايمني تاخيري توسط تست پوستي توبركولين در 320 كودك 3 ماهه كه در بدو تولد عليه سل واكسينه شده اند
408
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي -الكتروكوتر و درمان با كراتوليتيك
409
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي -الكتروكوترو و درمان با كراتوليتيك
410
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي -الكتروكوترو و درمان با كراتوليتيك
411
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي-الكتروكوتر و درمان باكراتوليتيك
412
بررسي ميزان پاسخ دهي شريانهاي بهشتي در هنگام بحران
413
بررسي ميزان پايبندي به حجاب در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
414
بررسي ميزان پايبندي به قوانين اداري و مقررات اجتماعي در بين كارمندان دولت (شهرستان ميبد)
415
بررسي ميزان پايبندي داروسازان كشور به كدهاي اخلاقي مصوب كشور
416
بررسي ميزان پايبندي دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي و مديريت بازرگاني دانشگاه پيام نور رامسر نسبت به مسئله ججاب.و
417
بررسي ميزان پايبندي و پذيرش مصرف داروهاي تعديل كننده ي سير بيماري در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس عضو انجمن مالتيپل اسكلروزيس استان گيلان
418
بررسي ميزان پايبندي ورزشكاران به هنجارهاي اجتماعي.
419
بررسي ميزان پايداري تبليغات بر روي فروش در واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي
420
بررسي ميزان پايداري در تصميم گيري بين مردان و زنان
421
بررسي ميزان پخش تيتانيوم دي اكسايد در آب توسط عوامل پخش كننده
422
بررسي ميزان پذيرش آبياري نوبتي در نقاط مختلف شبكه آبياري سپيدرود از ديدگاه كشاورزان و كارشناسان
423
بررسي ميزان پذيرش بانكداري الكترونيكي در بين مشتريان بانكهاي شهر شيراز با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي
424
بررسي ميزان پذيرش درمان و فاكتورهاي مرتبط با آن در كودكان 1 تا 15 ساله مبتلا به يبوست فانكشنال
425
بررسي ميزان پذيرش و روزهاي بستري غير مقتضي در بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 88
426
بررسي ميزان پذيرش وروزهاي بستري غير مقتضي در بخش هاي مختلف بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 1388
427
بررسي ميزان پراكسيداسيون ليپيدي و آنتي اكسيدان ها در بزاق افراد سيگاري و غير سيگاري مبتلا به پريودنتيت مزمن
428
بررسي ميزان پراكندگي افسردگي بين زنان ورزشكار و غير ورزشكار
429
بررسي ميزان پرتوزايي سبزيجات پهن برگ شهر تهران به روش طيف سنجي گاما
430
بررسي ميزان پرخاشگري بين دوگروه كودكان واجد وفاقد پدر براساس تست ترسيم خانواده
431
بررسي ميزان پرخاشگري در انواع سبكهاي دلبستگي در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال 1392
432
بررسي ميزان پرخاشگري درپسران و دختران14-12ساله مدارس راهنمايي شهر رشت.
433
بررسي ميزان پرخاشگري و خودباوري بين افراد داراي نقض عضو وافراد عادي.
434
بررسي ميزان پرخاشگري و عوامل مرتبط با آن در كودكان پيش دبستاني شهر رشت در سال 1392
435
بررسي ميزان پرخاشگري والدين كودكان كم توان ذهني و والدين كودكان ناشنوا در شهرستان بروجن
436
بررسي ميزان پرداخت از جيب و عدالت در مصرف خدمات آزمايشگاهي در ايران در سال 1395
437
بررسي ميزان پرفوراسيون دو نوع دستكش لاتكس استريل سوپا و گامكس توسط تكنيك Conductance Electrical.
438
بررسي ميزان پرفوراسيون دو نوع دستكش لاتكس استريل سوپا و گامكس توسط تكنيك Conductance Electrical.
439
بررسي ميزان پيروي مشتريان توليد كنندگان پوشاك زنانه ايراني از رنگ سال پنتون﴿لباس مجلسي﴾
440
بررسي ميزان پيروي مشتريان توليد كنندگان پوشاك زنانهايراني از رنگ سال پنتون ﴿لباس مجلسي﴾
441
بررسي ميزان پيش بيني كنندگي ابعاد حمايت اجتماعي بر احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1392
442
بررسي ميزان پيشرفت تحصيلي فرزندان مادران شاغل و غير شاغل(مدارس راهنمايي آستانه اشرفيه).
443
بررسي ميزان پيشرفت تحصيلي كودكان با مادران شاغل و غير شاغل در شهرستان سمنان
444
بررسي ميزان تÊثير اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بر كاهش ضايعات و افزايش كيفيت نان (مطالعه موردي: شهرستان سيرجان )
445
بررسي ميزان تÊثير فناوري نوين در بهبود تصميم گيري مديران آموزش و پرورش منطقه 13
446
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمايي دخترانه شهرستان رامسر.
447
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده دركاهش اختلالات رفتاري
448
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده دركاهش اختلالات رفتاري فرزندان(كودكان)شهرستان رامسر
449
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده دركاهش اختلالات رفتاري فرزندان(كودكان)شهرستان رامسر
450
بررسي ميزان تأثير استرس بر روي بيماران كرونر قلب وعروق و افراد سالم.
451
بررسي ميزان تأثير استقرار سيستم مديريت آموزش بر مبناي استاندارد ISO10015 بر اثربخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت از ديدگاه كاركنان شركت گاز استان اصفهان
452
بررسي ميزان تأثير پذيري جوانان از الگوهاي شخصيت از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
453
بررسي ميزان تأثير تجربه مدير در نظم مدرسه در مقطع راهنمايي دخترانه وديدگاه دانش آموزان در شهر اسلاميه
454
بررسي ميزان تأثير تعطيلي پنج شنبه هاي مدارس بر عملكرد دانش آموزان سال چهارم دبيرستان شهر اصفهان در سال تحصيلي 92-1391
455
بررسي ميزان تأثير تفكر استراتژيك برمديريت بحران بانك صادرات استان تهران
456
بررسي ميزان تأثير تلويزيون بر روابط افراد خانواده دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهرستان سميرم
457
بررسي ميزان تأثير تلويزيون در پيشرفت تحصيل دانش آموزان دختر وپسر
458
بررسي ميزان تأثير خودپنداري بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي ناحيه يك استان يزد
459
بررسي ميزان تأثير درس مهارت هاي زندگي بر عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان جهرم
460
بررسي ميزان تأثير دوره هاي دانش افزايي بر بهره‌وري شغلي كاركنان اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان
461
بررسي ميزان تأثير دوره هاي دانش افزايي بر بهره‌وري شغلي كاركنان اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان
462
بررسي ميزان تأثير روش سنتز سيليكاي مزومتخلخل برخواص جذب آن در حذف آلايندههاي رنگي
463
بررسي ميزان تأثير زبان مازندراني بر زبان گداري
464
بررسي ميزان تأثير عوامل مؤثر بر باردهي درختان سيب
465
بررسي ميزان تأثير فشار رواني برروي بيماران قلب وعروق و افراد سالم در كارمندان كلينيك شهيد كلانتري تهران.
466
بررسي ميزان تأثير فعاليت هاي منظم ورزشي بر عزت نفس سالمندان ساكن در خانه سالمندان شهر رشت در سال 1387
467
بررسي ميزان تأثير فقر اقتصادي بر جرم از نگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
468
بررسي ميزان تأثير محبوبيت معلم در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم و سوم راهنمايي مدارس عادي- دولتي ناحيه﴿2﴾ شهرستان يزد
469
بررسي ميزان تأثير مداخلات آموزشي بر اساس "باز انديشي" و "يادگيري مبتني بر مورد" بر مهارت استدلال اخلاقي دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
470
بررسي ميزان تأثير مدرك كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني از ابعاد مختلف بر فارغ التحصيلان داخل كشور
471
بررسي ميزان تأثير مشاركت مصرف كنندگان شهر تهران بر نوآوري ،كيفيت محصولات و عملكرد شركت. مطالعه موردي شركت شيرين عسل
472
بررسي ميزان تأثير مطالعه كتابهاي غير درسي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال دوم راهنمائي شهرستان استهبان
473
بررسي ميزان تأثير نوآوري مصرف كننده و عوامل اجتماعي بر پذيرش محصول جديد گوشي هاي تلفن همراه در سطح شهرستان شيراز
474
بررسي ميزان تأثير نوآوري مصرف كننده و عوامل اجتماعي بر پذيرش محصول جديد گوشي هاي تلفن همراه در سطح شهرستان شيراز
475
بررسي ميزان تأثير هشت هفته تمرين مقاومتي بر تركيب بدني، عملكرد جسماني و كيفيت زندگي دو فرد مبتلا به سوختگي شديد
476
بررسي ميزان تأثير وسايل ارتباط جمعي ﴿تلويزيون﴾بر جوانان شهر سميرم از نظر دانشجويان پيام نور سميرم
477
بررسي ميزان تأثيرپذيري خانواده هاي محترم شهدا از مددكاران در شهرستان طبس
478
بررسي ميزان تأثيرپذيري شاعران شيراز از حافظ و سعدي
479
بررسي ميزان تأثيرپذيري عبدالرحمن خالص از مولوي در اخلاق عرفاني
480
بررسي ميزان تأثيركاركردهاي فعاليت‌هاي گروهي در فرايند ياددهي‌‌يادگيري از ديدگاه دبيران متوسطه اول شهر اصفهان
481
بررسي ميزان تأثيرمشكلات دانشجويان غيربومي دانشگاه يزد برافت تحصيلي آنان
482
بررسي ميزان تأكيد كتاب رياضي پايه ششم ابتدليي بر مهارت هاي فلسفي دانش آموزان بر اساس ديدگاه معلمان شهرستان دهگلان
483
بررسي ميزان تأكيد كتابهاي ادبيات رشته علوم انساني دوره متوسطه بر تربيت هنري دانش آموزان
484
بررسي ميزان تاب آوري و اميد به زندگي در بين دانش آموزان مدارس استثنايي شهرستان سيرجان
485
بررسي ميزان تاثي پرورش خلاقيت در رشد خلاقيت دانش آموزان دختر
486
بررسي ميزان تاثير آب آلبالو )sour cherry( بر توتال آنتي اكسيدانت )TAC( و هورمون تستوسترون در مردان سيگاري
487
بررسي ميزان تاثير آزمونهاي پيشرفت تحصيلي بر نتايج دروس پايه پنجم ابتدايي شهر بندرتركمن در سال تحصيلي 85 - 84
488
بررسي ميزان تاثير آموزش اصول ارگونومي بر وضعيت هاي بدني و ناراحتي هاي اسكلتي-عضلاني قاليبافان روستايي شهرستان بشرويه
489
بررسي ميزان تاثير آموزش بر خود پايشي فشار خون بيماران مبتلا به پر فشاري خون بر اساس مدل بزنف در شهر يزد
490
بررسي ميزان تاثير آموزش بر خودپايشي فشار خون بيماران مبتلا به پر فشاري خون بر اساس مدل بزنف در شهر يزد
491
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رضايت شغلي و ايجاد انگيزه در كاركنان شركت برق اهواز
492
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتار خود مراقبتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب شهيد رجايي تهران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي،
493
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتار خودمراقبتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب شهيد رجايي تهران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
494
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتارهاي پيشگيري كننده سرطان پروستات در مردان بالاي 40سال شهر يزد برمبناي مدل اعتقاد بهداشتي
495
بررسي ميزان تاثير آموزش بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
496
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي ، نگرش و عملكرد معلمان زن مدارس راهنمايي شهر يزد در مورد سرطان پستان﴿سال1381﴾
497
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و رفتارهاي خود مديريتي بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به مراكز منتخب درماني شهر كاشان
498
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت برآگاهي،نگرشو رفتارهاي خود مديريتي بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به مراكزمنتخب درماني شهر كاشان
499
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت در خصوص پيشگيري از بيماري سالك بر آگاهي و رفتار دانش آموزان مقطع راهنمايي محله كوشك نو﴿اردكان﴾
500
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت مبتني بر نياز،بر آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهر اردكان در مورد بيماري تب مالت ﴿1382﴾
501
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت مبتني بر نياز،بر آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهر اردكان در مورد بيماري تب مالت ﴿1382﴾
502
بررسي ميزان تاثير آموزش تكنيك الكساندر برمبناي الگوي تركيبي رفتاري بر مديريت كمر درد معلمان زن جنوب شهر تهران در سال 1393
503
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده بر افزايش آگاهي والدين نسبت به تربيت فرزندان پسر مقطع ابتدايي جعفرآباد
504
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره پيش دبستاني و ابتدايي شهرستان اق قلا
505
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان تحت حمايت كميته امداد امام خميني ﴿ره﴾منطقه ميامي
506
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده برتغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمايي دخترانه شهرستان رامسر
507
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده در كاهش اختلالات رفتاري فرزندان (كودكان) شهرستان رامسر
508
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده در كاهش اختلالات رفتاري فرزندان شهرستان رامسر
509
بررسي ميزان تاثير آموزش دربهره سلامت دوره يائسگي به همسران زنان55-45ساله بر رضايت زناشويي ،كيفيت زندگي وحمايت اجتماعي درك شده زنان
510
بررسي ميزان تاثير آموزش شغلي بر روحيه اعتماد به نفس كاركنان بيمارستان فاطمه الزهراءشهرستان يزد
511
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرا نظريهاي بر مراحل رفتار تمييز كردن بين دندانها در دانش آموزان مقطع پيش دانش گاهي شهر يزد
512
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرانظريه اي بر مراحل رفتار تميز كردن بين دندانها در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر يزد
513
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پدران درخصوص پيشگيري ازگرايش فرزندان به سمت سيگار،مواد مخدر وداروهاي روانگردان
514
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني برالگوي اعتقاد بهداشتي (HBM)برمصرف قند وچربي در زنان شهرستان يزد
515
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني برالگوي فرا نظريه اي بر مراحل رفتار تميز كردن بين دندانها در دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر يزد
516
بررسي ميزان تاثير آموزش مديريت استرس بر روي وضعيت استرس و كيفيت زندگي بيماران قلبي عروق كرونر در شهر يزد
517
بررسي ميزان تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي وابستهبه دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1392
518
بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دانشگاهي درافزايش فعاليت هاي كار آفريني دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور استان مازندران
519
بررسي ميزان تاثير آموزش هاي ضمن خدمت در توانمندسازي شغلي كاركنان بيمارستان روئين تن آرش
520
بررسي ميزان تاثير آموزش والدين بر مبناي نظريه شناختي اجتماعي بر كاهش مصرف ميان وعده هاي نا سالم در دانش آموزان دختر اول و دوم ابتدايي شهر اقليد
521
بررسي ميزان تاثير آموزش ورزش در بازتواني جسمي بيماران پس از عمل ماستكتومي در بيمارستانهاي خصوصي تهران در سال 71-70
522
بررسي ميزان تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني كاركنان اداره آموزش وپرورش شهرستان محلات
523
بررسي ميزان تاثير اتوماسيون اداري بربهبود عملكرد مديران دبيرستانهاي دخترانه
524
بررسي ميزان تاثير اجراي برنامه ريزي عملياتي در اهداف استراتژيك شركت سايپا
525
بررسي ميزان تاثير ارايه لغت با استفاده از ايميل به دو شيوه مختلف بر ميزان يادگيري و به خاطر آوري لغت در زبان آموزان ايراني
526
بررسي ميزان تاثير ارزش هاي اسلامي بر نوع مديرت ادارات استان خراسان شمالي
527
بررسي ميزان تاثير ارزش هاي اسلامي بر نوع مديريت ادارات استان خراسان شمالي
528
بررسي ميزان تاثير ازدواج در پيشرفت تحصيلي از نظر دانشجويان متاهل دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
529
بررسي ميزان تاثير استفاده از تكنولو‍ي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش اموزان پايه هفتم شهر كرمان
530
بررسي ميزان تاثير استفاده از تلفن همراه بر رشد آموزشي ،پرورشي و سلامت دختران و پسران دبيرستانهاي شهر اردل از نظر معلمان و مسئولين مدرسه
531
بررسي ميزان تاثير استفاده از نرم افزار هاي آموزشي در تقويت مهارت نوشتاري دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 09 - 19
532
بررسي ميزان تاثير استفاده كارمندان بنياد شهيد شهر تهران از اتوماسيون اداري بر نحوه ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف
533
بررسي ميزان تاثير استقرار طرح دوست دار ايمني بر بهبود فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران شاغلدربيمارستان هاي شهيد صدوقي و شهيد رهنمون:يك مطالعه قبل و بعد
534
بررسي ميزان تاثير استقرار طرح دوست دار ايمني بيمار بربهبود فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهيد صدوقي وشهيد رهنمون :يكمطالعه قبل وبعد
535
بررسي ميزان تاثير اسيد آسكوربيك وريدي در اصلاح آنمي بيماران همودياليزي
536
بررسي ميزان تاثير اسيد آسكوربيك وريدي در اصلاح آنمي بيماران همودياليزي
537
بررسي ميزان تاثير اصلاح حرارتي و شيميايي بر روي حداكثر ظرفيت جذب پرليت و بنتونيت
538
بررسي ميزان تاثير اعتماد به برند بر وفاداري مشتريان
539
بررسي ميزان تاثير اعتماد به برند بر وفاداري مشتريان (مورد مطالعه مشتريان بانك ملت استان مازندران)
540
بررسي ميزان تاثير اعتماد بين فردي بر تمايل به تسهيم دانش كاركنان با نقش ميانجي تمايل به همكاري كاركنان (مورد مطالعه كاركنان سرپرستي شعب بانك صادرات شرق تهران)
541
بررسي ميزان تاثير اقامه نماز جماعت بر بهداشت رواني دانش آموزان دختر پايه ي پنجم و ششم ابتدايي شهرستان بهشهر
542
بررسي ميزان تاثير اموزش پيش دبستاني بر مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان پسر شهر مشهد
543
بررسي ميزان تاثير بازنشستگي بر افسردگي مردان و زنان بازنشسته شاهرود
544
بررسي ميزان تاثير برداشت آب زير زميني در فرونشست قزوين و پهنه بندي مناطق پر خطر اين دش با اسفاده از GIS
545
بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي بر تحرك بدني خانم هاي خانه دار متاهل 45-20 ساله شهر نور
546
بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي تغذيه و قلب سالم به رابطينمراكز بهداشتي و درماني شهرستان يزد بر وضعيت آگاهي ،نگرش وعملكرد مادران
547
بررسي ميزان تاثير برنامه مداخله مبتني بر جامعه بر مصرف تنباكوي بدون دود در اصناف شهرستان چابهار بر اساس الگوي فرا نظريه اي
548
بررسي ميزان تاثير برنامه هاي اصلاح الگوي مصرف بر كاهش هزينه اي آموزش و پرورش فارس
549
بررسي ميزان تاثير برنامه هاي ترك اعتياد انجمنNA بر روي جوانان استان قم در سال 1390
550
بررسي ميزان تاثير بسته آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده ازبيماري هاي قلبي عروقي در افراد در معرض خطر
551
بررسي ميزان تاثير بسيج رسانه هاي جمعي بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست در مادران ساكن شهر يزد
552
بررسي ميزان تاثير بكارگيري رويكرد فرايند عمل بهداشتي بر ارتقاي مهارت فرزند پروري مادران
553
بررسي ميزان تاثير پايگاه اجتماعي افرادبر ميزان آگاهي از دموكراسي (مطالعه موردي بر روي مردم شهر ساري
554
بررسي ميزان تاثير پايگاه اجتماعي -اقتصادي در افت تحصيلي
555
بررسي ميزان تاثير پذيرش اجتماعي بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور اسفراين
556
بررسي ميزان تاثير پذيري افراد از تبليغات محيطي با تاكيد بر عوامل ساختاري جمعيت شناختي شهر كرج
557
بررسي ميزان تاثير پذيري ساختار و عملكرد غشاي پليمري از ذرات دانه ريحان
558
بررسي ميزان تاثير پرخاشگري بر شخصيت كودكان مدارس ابتدايي در نگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
559
بررسي ميزان تاثير پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بر رعايت مقررات مدرسه
560
بررسي ميزان تاثير پيگيري درسي والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 2 اصفهان سال تحصيلي 96 - 95
561
بررسي ميزان تاثير تئاتر در آموزش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر يزد
562
بررسي ميزان تاثير تئاتر در آموزش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر يزد
563
بررسي ميزان تاثير تئاتر روي آگاهي ،نگرش وعملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در خصوص مصرف روغن و چربي
564
بررسي ميزان تاثير تئاتر روي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در خصوص مصرف روغن و چربي
565
بررسي ميزان تاثير تبليغات در بازاريابي گردشگري
566
بررسي ميزان تاثير تبليغات در موفقيت اقتصادي تعاونيها (بررسي موردي تعاونيهاي فعال شهرستان اردكان )
567
بررسي ميزان تاثير تبليغات ناشي ازوسايل ارتباط جمعي برنگرش خانواده ها
568
بررسي ميزان تاثير تحريم ها عليه ايران بر ورود گردشگر به شهر اصفهان
569
بررسي ميزان تاثير تشهيم دانش بر قابليت نوآوري در سازمان هاي دولتي
570
بررسي ميزان تاثير تشهيم دانش بر قابليت نوآوري درسازمان هاي دولتي
571
بررسي ميزان تاثير تصميم گيري هاي مديران از فرهنگ سازماني حاكم بر استانداري خراسان شمالي
572
بررسي ميزان تاثير تصوف بر گسترش تشيع در سبزوار در سده 800-700 هجري، قمري , EXAMINIG RATE OF SUFISM INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SHIISM IN SABZEVAR
573
بررسي ميزان تاثير تعداد فرزندان خانواده در وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي كلاسهاي چهارم و پنجم مدارس پسرانه بجنورد
574
بررسي ميزان تاثير تعطيلات نوروزي بر مطالب آموخته شده قبلي دانش آموزان
575
بررسي ميزان تاثير تغيير شكل هاي چهارقطبي و مراتب بالاتر بروي ويژگي هاي مختلف واكنش هاي همجوشي
576
بررسي ميزان تاثير تغيير شكلهاي چهارقطبي ومراتب بالاتر
577
بررسي ميزان تاثير تكليف بر يادگيري دانش اموزان مدارس ابتدايي ناحيه 4 مشهد
578
بررسي ميزان تاثير تكليف شب بر پيشرفت دانش آموزان تحصيلي دختر مقطع ابتدايي شهرستان درگز82-81
579
بررسي ميزان تاثير تلفيق راهبرد عملي نمودن قصد با مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت بر ارتقاي سطح فعاليت بدني در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲
580
بررسي ميزان تاثير تلويزيون در اجتماعي شدن كودكان 3 تا 8 ساله از ديدگاه دبيران زن شهر بهشهر
581
بررسي ميزان تاثير تماس با رطوبت بر روي محل و مساحت حباب ها يا فضاهاي خالي در سيلر هنگام پر كردن كانال با روش تراكم جانبي
582
بررسي ميزان تاثير تمايل به تسهيم دانش بر عملكرد كاركنان با نقش واسطه اي سرمايه فكري ﴿مطالعه موردي: كاركنان بانك مسكن استان گيلان﴾
583
بررسي ميزان تاثير توانمندسازي روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش واسطه اي تعهد سازماني در دانشگاه آزاد بندرعباس و توابع
584
بررسي ميزان تاثير توجه والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر كلاس پنجم شهرستان گلوگاه در سال تحصيلي 85 - 84
585
بررسي ميزان تاثير توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كارافريني مستقل مرتبط با اين فناوري در استان گلستان
586
بررسي ميزان تاثير جريان هويت بخشي تاريخي به فرش تركيه در برند سازي وگسترش صادرات فرش دستبافت ومقايسه آن با ايران
587
بررسي ميزان تاثير جريان هويت بخشي تاريخي به فرش تركيه در برند سازي وگسترش صادرات فرش دستبافت ومقايسه آن با ايران
588
بررسي ميزان تاثير جشنواره الگوهاي تدريس برتر در افزايش مهارت هاي حرفه اي معلمان مشاهده گر وشركت كننده در دوره ابتدايي شهرستان آق قلا
589
بررسي ميزان تاثير جنسيت دبيران در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ميبد
590
بررسي ميزان تاثير جويدن آدامس بدون قند بر PH بزاق كامل در حالت ناشتا و پس از مصرف قند خوراكي
591
بررسي ميزان تاثير حضور افاغنه بر ساختار اقتصادي شهر مهريز
592
بررسي ميزان تاثير خانواده بر پيشرفت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان مدارس ابتدايي دخترانه شهر اصفهان از ديدگاه مديران آنان در سال 83-82
593
بررسي ميزان تاثير خشونت رسانه اي بر روي نوجوانان
594
بررسي ميزان تاثير درس برنامه ريزي تحصيلي و شغلي در هدايت و انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر گرگان
595
بررسي ميزان تاثير درس تعليمات ديني مقطع دوم راهنمايي بر گرايش نوجوانان به مسجد
596
بررسي ميزان تاثير درس تعليمات ديني مقطع دوم راهنمايي بر گرايش نوجوانان به مسجد
597
بررسي ميزان تاثير دو زبانه بودن و وضعيت اقتصادي-اجتماعي خانواده بر افت تحصيلي فرزندان
598
بررسي ميزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت بر روي كيفيت روش تدريس نعلمان اداره آموزش و پرورش
599
بررسي ميزان تاثير دوزبانه بودن بر مهارت خواندن (فارسي ) كودكان دوزبانه ترك در مقايسه با كودكان دوزبانه كرد پايه سوم ابتدايي شهرستان مهاباد در سال تحصيلي 85 - 86
600
بررسي ميزان تاثير دين و معنويت در زندگي از ديدگاه دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
601
بررسي ميزان تاثير دينداري در كاهش بزهكاري و انحرافات نوجوانان و جوانان در شهرستان مهريز
602
بررسي ميزان تاثير راهنمايان تعليماتي بر پيشرفت آموزشي از نظر آموزگاران شهرستان مانه و سملقان
603
بررسي ميزان تاثير رسانه بر اعتماد به رسانه ها
604
بررسي ميزان تاثير رفتار كاركنان بر رضايت مشتري ﴿مطالعه موردي بانك ملي﴾
605
بررسي ميزان تاثير رفتار كاركنان بر رضايت مشتري(مطالعه موردي بانك ملي)
606
بررسي ميزان تاثير روابط انساني مطلوب در مديريت آموزشي و رابطه آن با رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اردل
607
بررسي ميزان تاثير روابط انساني مطلوب در مديزيت آموزشي و رابطه آن با رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اردل
608
بررسي ميزان تاثير روابط معلم و دانش آموز در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي
609
بررسي ميزان تاثير روش آموزش تبادلي راهبردهاي درك و فهم خواندن ، بر بهبود درك مطلب دانش آموزان ضعيف پايه پنجم
610
بررسي ميزان تاثير روش يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه ي اول متوسطه ي شهرستان بها باد در درس رياضي ﴿1﴾ در سال تحصيلي 993
611
بررسي ميزان تاثير روش يادگيري مشاركتي بر يادگيري درس فارسي دانش آموزان دختر وپسر منطقه برخوار
612
بررسي ميزان تاثير ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بهبود NON ULCER DYSPEPSIA
613
بررسي ميزان تاثير ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بهبود NON ULCER DYSPEPSIA
614
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
615
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
616
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
617
بررسي ميزان تاثير سير روي ليپيد هاي سرم و قند خون در بيماران ديابتي نوع بالغين (NIDDM)
618
بررسي ميزان تاثير سير روي ليپيد هاي سرم و قند خون در بيماران ديابتي نوع بالغين (NIDDM)
619
بررسي ميزان تاثير سيكلوفم بر پيشگيري از بارداري در زنان شهر يزد
620
بررسي ميزان تاثير سيكلوفم بر پيشگيري از بارداري در زنان شهر يزد
621
بررسي ميزان تاثير شخصيت معلم در يادگيري دانش آموزان
622
بررسي ميزان تاثير شهر نشيني بر روي فرهنگ عشاير قشقايي ساكن در دو گنبدان مطالعه موردي: طايفه كشكولي بزرگ ( تيره ديزجاني )
623
بررسي ميزان تاثير شوخ طبعي بر كاهش افسردگي
624
بررسي ميزان تاثير شوخ طبعي بر كاهش افسردگي
625
بررسي ميزان تاثير شوخ طبي بر فرسودگي كار كارمندان بانك صادرات سرپرستي شعب شرق تهران
626
بررسي ميزان تاثير شيوه هاي تشويق وتنبيه برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع متوسطه(پايه دوم و سوم)شهرستان مسجدسليمان
627
بررسي ميزان تاثير طراحي بر اساس شاخص هاي اقليمي و زيست بومي در شهرك هاي مسكوني نمونه موردي شهرك تندگويان پارس جنوبي
628
بررسي ميزان تاثير طرح سنجش در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر گنبد از ديدگاه مديران ومعلمان پايه اول ابتدايي در سال تحصيلي 86-1385
629
بررسي ميزان تاثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
630
بررسي ميزان تاثير عملكرد راهنمايان آموزشي بر كيفيت تدريس معلمين مقطع راهنمايي شهرستان شهر بابك
631
بررسي ميزان تاثير عناصر آميخته بازاريابي )4P( بر افزايش فروش و اندازه سهم بازار شركت مپنا
632
بررسي ميزان تاثير عنصر محصول آميخته بازاريابي در توسعه ي صادرات پودرهاي شوينده شركت سرمايه گذاري مهد تابان به كشور عراق
633
بررسي ميزان تاثير عوامل اجتماعي-اقتصادي در بحران هويت نوجوانان﴿دانش اموزان دختر مقطع دبيرستان ناحيه 4اصفهان
634
بررسي ميزان تاثير عوامل جرم زا بر قاچاق زنان
635
بررسي ميزان تاثير عوامل خاص منطقه اي شهرستان مينودشت بر روند تحصيلي دانش آموزان دبيرستان پسرانه
636
بررسي ميزان تاثير عوامل فرهنگي ،تاريخي وجغرافيايي در كيفيت عرضه مورد انتظار مصرف كنندگان فرش دستباف در استان اصفهان
637
بررسي ميزان تاثير عوامل فرهنگي،تاريخي وجغرافيايي در كيفيت عرضه مورد انتظار مصرف كنندگان فرش دستباف در استان اصفهان
638
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف بر نيازهاي اطلاعاتي جامعه دانش آموز استفاده كننده نهايي كتابخانه هاي عمومي....
639
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رفتار كودكان خياباني و كار دامغان
640
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رفتار كودكان خياباني و كار دامغان
641
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رنگ همانندي كالاي پلي استري با رنگزاي ديسپرس
642
بررسي ميزان تاثير فشارهاي عصبي بر عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور
643
بررسي ميزان تاثير فشارهاي عصبي بر عملكرد مربيان تربيت بدني آموزش و پرورش مناطق 1 و 2 و 3 شهر تهران
644
بررسي ميزان تاثير فضاي سبز در آسايش حرارتي داخلي ساختمان در اقليم گرم و خشك مطالعه موردي شهر يزد
645
بررسي ميزان تاثير فعاليت هاي پيشبرد فروش دارو در بازار داروهاي انساني كشور
646
بررسي ميزان تاثير فقدان پدر در وضع رواني نوجوانان شاهد
647
بررسي ميزان تاثير فناوري اطلاعات بر هوش تجاري در سازمانهاي شهر تهران
648
بررسي ميزان تاثير قابليت هاي توانمند ساز سيستم هاي خبره جهت ارتقاي تصميمات استراتژيك مديران ارشد سازمان هاي شهرداري تهران
649
بررسي ميزان تاثير كلاسهاي جبراني تابستان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
650
بررسي ميزان تاثير كم رويي بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول متوسط شهر بجنورد
651
بررسي ميزان تاثير كيفيت زندگي كاري اعضاي هيات علمي و ميزان كارآفريني آنان در دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان
652
بررسي ميزان تاثير گذار كلاسهاي آمادگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول در مناطق دو زبانه شهرستان بندر تركمن سال تحصيلي 1377- 1378
653
بررسي ميزان تاثير گذاري آرم ،علايم ،نشان و درفش نظامي بر روحيه و اعتماد به نفس نظاميان
654
بررسي ميزان تاثير گذاري تشكل هاي دانش آموزي در رشد اجتماعي و سياسي آنان
655
بررسي ميزان تاثير گذاري ساعات اضافه تدريس معلمان در روند تحصيل دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان علي آباد كتول
656
بررسي ميزان تاثير گذاري شيوه هاي تدريس معلمان بر خلاقيت دانش آموزان ابتدايي دخترانه شهرستان آق قلا
657
بررسي ميزان تاثير گرافيك محيطي بر جنبه هاي شخصيتي و رواني مخاطبين
658
بررسي ميزان تاثير لالايي ها وترانه هاي سنتي تركمني بر شخصيت كودكان شهرستان كلاله
659
بررسي ميزان تاثير ليزرIPLوDIODبه تنهايي در مقايسه با تركيب ليزر IPLوDIODدر درمان هيرسوتيسم از مهر 90تامهر91در شهر يزد
660
بررسي ميزان تاثير ليزرIPLوDIODبه تنهايي در مقايسه با تركيب ليزر IPLوDIODدر درمان هيرسوتيسم از مهر 90تامهر91در شهر يزد
661
بررسي ميزان تاثير متغيرها در مونتاژ مجموعه هاي مكانيكي بوسيله روش هاي تحليل تلرانسي
662
بررسي ميزان تاثير متغيرها در مونتاژ مجموعه هاي مكانيكي بوسيله روشهاي تحليل تلرانسي
663
بررسي ميزان تاثير مداخلات آموزشي مبتني بر مدل بازار يابي اجتماعي، بر روي تعيين كننده هاي شروع مصرف سيگار در دانش آموزان پسر دبيرستاني شيراز
664
بررسي ميزان تاثير مداخلات آموزشي مبتني بر مدل بازاريابي اجتماعي بر روي تعيين كننده هاي شروع مصرف سيگار در دانش آموزان پسر دبيرستاني
665
بررسي ميزان تاثير مداخلات مهندسي بر سطح ريسك ارگونومي در ايستگاههاي كاري سنگبري پارس رضوانشهر
666
بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي جامعه محور با استفاده از تئوري انگيزش محافظت بر پيشگيري از استعمال قليان در جوانان و نوجوانان ۱۲-۲۴ ساله شهر سيران
667
بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل پرسيد بر رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت زنان سنين باروري
668
بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي مراقبت كانگورويي توسط مادر بر سرانجام نوزادان نارس بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي توسعه يافته
669
بررسي ميزان تاثير مداخله مبتني بر رويكرد فرايند عمل بهداشتي بر مهارت هاي ارتباطي پرستاران و كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران
670
بررسي ميزان تاثير مديريت آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
671
بررسي ميزان تاثير مديريت دانش، بازارگرايي و مديريت ارتباط با مشتري بر ارزش آفريني مشتري
672
بررسي ميزان تاثير مراحل فروش حضوري درصنعت خدمات تبليغات بر روي مشتري
673
بررسي ميزان تاثير مشاوران در انتخاب رشته تحصيلي دانش اموزان دختر
674
بررسي ميزان تاثير مشاوره تحصيلي گروهي بر افزايش مهارتها وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان
675
بررسي ميزان تاثير مشكلات رفاهي معلمان ابتدايي در عملكرد آنان در شهرستان بجنورد
676
بررسي ميزان تاثير مهارت هاي آموزش زبان انگليسي بر افزايش مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان در عصر فن آوري اطلاعات
677
بررسي ميزان تاثير مهارتهاي مديريتي بر بهره وري سازمان
678
بررسي ميزان تاثير مولفه هاي عدالت سازماني بر بهره وري منابع انساني شركت مخابرات شهر اصفهان در سال 93-92
679
بررسي ميزان تاثير مولفه هاي عدالت فضايي بر رضايتمندي سكونتي در مراكز شهري ( مطالعه موردي : محله يوسف آباد تهران )
680
بررسي ميزان تاثير نام فرد در شخصيت وي در نظرسنجي از دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
681
بررسي ميزان تاثير نحوه رفتار كاركنان آموزش و پرورش در رضايت مندي مديران و معاونان آموزشگاههاي شهرستان سامان
682
بررسي ميزان تاثير نظارت در موفقيت اقتصادي تعاونيهاي شهرستان اردكان
683
بررسي ميزان تاثير نقش خانواده برروي پيشرفت تحصيلي پسران مقطع راهنمايي مدارس دولتي 12-15ساله شهرستان رامسر.
684
بررسي ميزان تاثير نوع برنانه هاي تلويريوني بر كودكان مهدكودك هاي شهرستان نكا از ديدگاه والدين در سال تحصيلي 89-88
685
بررسي ميزان تاثير هر يك از شيوه هاي تمركز يا عدم تمركز در آموزش و پرورش استان گلستان
686
بررسي ميزان تاثير همزمان سيگار و صدا بر اوديومتري در فركانس‏هاي معمول و فركانسهاي بالا و OAEs (Otoacoustic Emissions) در كارگران مواجه با صداي غير مجاز در استان يزد در سال 91-1390
687
بررسي ميزان تاثير همزمان سيگار و صدا بر اوديومتري در فركانس‏هاي معمول و فركانسهاي بالا و OAEs (Otoacoustic Emissions) در كارگران مواجه با صداي غير مجاز در استان يزد در سال 91-1390
688
بررسي ميزان تاثير همزمان سيگار و صدا بر اوديومتري در فركانس‏هاي معمول و فركانسهاي بالا و OAEs (Otoacoustic Emissions) در كارگران مواجه با صداي غير مجاز در استان يزد در سال 91-1390
689
بررسي ميزان تاثير و پايايي اثر آموزش بر عوامل خطر ارگونوميك و شكايتهاي اسكلتي عضلاني در بيمار بران شاغل در بيمارستان شهيد باهنر كرمان
690
بررسي ميزان تاثير وابستگي بر وفاداري در ايجاد رابطه نام تجاري با مصرف كننده مصرف كنندگان نام تجاري نوشين شهرستان لاهيجان
691
بررسي ميزان تاثير وجود لايه اسميرsmear layer بر نفوذپذيري توبولهاي عاجي دندان انسان با روش نفوذ رنگ
692
بررسي ميزان تاثير وجود لايه اسميرsmear layer بر نفوذپذيري توبولهاي عاجي دندان انسان با روش نفوذ رنگ
693
بررسي ميزان تاثير ورزش بر كاهش افسردگي دختران دبيرستاني در شهرستان آزادشهر
694
بررسي ميزان تاثير ورزش و بازي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ابتدايي شهر اصفهان
695
بررسي ميزان تاثيرآگاهي زيست محيطي دانش آموزان نسبت به انجام فعاليتهاي حفاظت از محيط زيست درهنگام مسافرت
696
بررسي ميزان تاثيرات احداث سد كرخه بر زندگي اجتماعي و اقتصادي جوانان شاغل در سد كرخه
697
بررسي ميزان تاثيرات برخي متغيرهاي كلان اقتصادي بر روي رشد اقتصادي ايران طي دوره 4831-0531
698
بررسي ميزان تاثيراشتغال بربهداشت رواني بانوان ساكن درشهردامغان
699
بررسي ميزان تاثيربازي والدين باكودك دررفتاركودك
700
بررسي ميزان تاثيرپذيري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زرين شهر از تهاجم فرهنگي
701
بررسي ميزان تاثيرپذيري كاركنان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از طرح تحول سازماني
702
بررسي ميزان تاثيرتلفن همراه درشكل گيري هويت شخصي جوانان
703
بررسي ميزان تاثيرشرايط زندان دراصلاح رفتارهاي نابهنجارزندانيان مجتمع زندان گنبدكاووس
704
بررسي ميزان تاثيرشن بازي درماني دردرمان كودكان بيش فعال5-7سال استان تهران
705
بررسي ميزان تاثيركميت و كيفيت تغذيه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرقم
706
بررسي ميزان تاثيرگذاري انعطاف پذيري فناوري اطلاعات بر عملكرد سيستم مديريت كيفيت سازمان ها
707
بررسي ميزان تاثيرگذاري دوره‌هاي آموزشي كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در ايجاد مهارت‌ها و تخصص‌هاي شغلي فارغ‌التحصيلان
708
بررسي ميزان تاثيرگذاري نحوه تلفيق روش هاي مختلف اكسيداسيون پيشرفته(AOP) با روش تصفيه بيولوژِيكي كمپوستينگ در حذف آلاينده هاي با منشا آلي موجود در لجن هاي نفتي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
709
بررسي ميزان تاثيرگذاري هويت نويسندگان كتب پايه تخصصي رشته حقوق ومديريت وعلوم سياسي وروانشناسي برروي هويت دانشجويان اين رشته دردانشگاه پرديس وآزادقم درسال 89-1388
710
بررسي ميزان تاثيرنانو ذره اكسيد رويبر پارامترهاي اسپرم انسان
711
بررسي ميزان تاكيد كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي بر مهارت هاي فلسفي دانش آموزان بر اساس ديدگاه معلمان شهرستان دهگلان
712
بررسي ميزان تاكيد كتابهاي ادبيات فارسي بر شاخصهاي هويت ملي مذهبي از ديدگاه دبيران درس ادبيات دوره متوسطه شهر همدان
713
بررسي ميزان تبعيت از درمان و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني پژوهشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال1396-1397
714
بررسي ميزان تبعيض بين دانشجويان دانشگاه يزد
715
بررسي ميزان تجمع برخي فلزات سنگين(سرب و كادميوم) در بافت نرم ميگوي سفيد در نواحي خليج فارس
716
بررسي ميزان تحرك بدني وورزش درميان افراد ميان سال 30تا50ساله شهر رامسر در سال87-86.
717
بررسي ميزان تحرك بدني وورزش درميان افراد ميان سال.
718
بررسي ميزان تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان
719
بررسي ميزان تحقق اهداف آموزشي گروه ترميمي از ديدگاه فارغ التحصيلان سالهاي 1394-1390 دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
720
بررسي ميزان تحقق اهداف ارزشيابي توصيفي در آموزش زبان فارسي دانش آموزان دختر پايه سوم ناحيه زاهدان
721
بررسي ميزان تحقق اهداف انجمن اولياء و مربيان
722
بررسي ميزان تحقق اهداف پرورشي در بين دختران مقطع متوسطه در شهرستان ساري
723
بررسي ميزان تحقق اهداف پياده سازي گمرك الكترونيك در گمرك اصفهان ﴿از ديدگاه كاركنان، صادركنندگان و واردكنندگان﴾
724
بررسي ميزان تحقق اهداف تربيت اجتماعي در دانش آموزان دختردوره ي متوسطه در شهرستان رستم
725
بررسي ميزان تحقق اهداف دوره متوسطه در دبيرستانهاي دخترانه ناحيه يك يزد
726
بررسي ميزان تحقق اهداف فعاليتهاي آموزشي كلاسهاي آمادگي شهر اصفهان از ديدگاه مديران و مربيان اين مراكز
727
بررسي ميزان تحقق اهداف كمي آموزش عالي در برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران (1368 تا 1372)
728
بررسي ميزان تحقق اهداف مدارس هوشمند مقطع راهنمايي استان گلستان از ديدگاه معلمان در سال تحصيلي 1391-1390
729
بررسي ميزان تحقق اهداف مدارس هوشمند مقطع راهنمايي استان گلستان ازديدگاه معلمان در سال تحصيلي 90-1389
730
بررسي ميزان تحقق شاخص هاي آموزش و پرورش عمومي استان اصفهان، در برنامه سوم توسعه
731
بررسي ميزان تحقق قابليت‌هاي حرفه‌اي در برنامه‌‌ درسي دوره كارشناسي آموزش ابتدايي به‌منظور پيشنهاد برنامه درسي قابليت‌مدار
732
بررسي ميزان تحقق هدف ايجاد تعادل بين زندگي كاري و زندگي شخصي در اثر اجراي طرح دور كاري در ادارات شهرستان كاشان
733
بررسي ميزان تحقيق اهداف كانونهاي فرهنگي- تربيتي شهر اصفهان از ديدگاه دانش آموزان و مربيان
734
بررسي ميزان تحقيق پذيري اهداف شهرهاي جديد نمونه موردي: شهر جديد هشتگرد
735
بررسي ميزان تحليل رفتگي شغلي كاركنان ادارات تربيت بدني استان كردستان
736
بررسي ميزان تحمل ارقام مهم تجاري هلو ،شليلو سيب به كپك آبي در شرايط سردخانه
737
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه آزاد علي آباد
738
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور
739
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور
740
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي
741
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي
742
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي ...
743
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي ...،
744
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته مشاوره
745
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متهل رشته روانشناسي
746
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد ومتاهل رشته روانشناسي
747
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد ومتاهل رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور محلات
748
بررسي ميزان تحمل استرس ميان دانشجويان متاهل و مجرد رشته علوم تربيتي كاشمر
749
بررسي ميزان تحمل به خشكي و صفات مرتبط با آن در گندم دورم در دو شرايط ديم و آبياري تكميلي
750
بررسي ميزان تحولات شغلي زنان در ايران و جهان
751
بررسي ميزان تخصصي شدن معلمين در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
752
بررسي ميزان تخلخل منسوج بي بافت به كمك پردازش تصوير
753
بررسي ميزان تراكم استخوان در بيماران پيوند كليه
754
بررسي ميزان تراكم استخوان در بيماران پيوند كليه
755
بررسي ميزان ترانسلوسنسي چند نوع كامپوزيت
756
بررسي ميزان ترانسلوسنسي چند نوع كامپوزيت
757
بررسي ميزان ترس از جرم مناطق جرم خيز در شهر گنبد كاووس
758
بررسي ميزان ترس از مراحل مختلف اعمال دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1388
759
بررسي ميزان ترس از موقعيتهاي مختلف دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
760
بررسي ميزان ترس از موقعيتهاي مختلف دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
761
بررسي ميزان تركيب پذيري، هتروزيس و پارامترهاي ژنتيكي اينبرد لاين هاي ذرت دانه اي به روش تجزيه دايآلل
762
بررسي ميزان تساوي گرايي در روابط زوجين در شهر سميرم
763
بررسي ميزان تست PPD مثبت متعاقب واكسيناسيون BCG در كودكان 4- 6 ماهه ي شهرستان رشت- ديماه 73 لغايت ارديبهشت 74
764
بررسي ميزان تسلط معلمان بر هدف هاي رفتاري
765
بررسي ميزان تسلط معلمين مقطع هنرستان هاي دخترانه شهرستان اسفراين نسبت به هدفهاي رفتاري در سال 86-85
766
بررسي ميزان تشريك مساعي دانش و تجربه مديران در بهبود و هدايت فرايندهاي اجرايي در دانشگاه علوم بهزيستي و نوانبخشي تهران
767
بررسي ميزان تشنج هاي پس از تروماي سر و عوامل خطر مربوطه
768
بررسي ميزان تشويق بانك تلاش بر يادگيري دروس دانش اموزان در مقطع ابتدايي شهر عشق آباد
769
بررسي ميزان تطابق تشخيص هاي افتراقي باليني با تشخيص هيستو پاتولوژيك ضايعات پيش بدخيم اپيتليالي در نمونه هاي ارجاع شده به بخش پاتولوژي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد از 89-1380
770
بررسي ميزان تطابق رويه هاي مديريتي مديران با ساختار ارگانيكي و مكانيكي در دبيرستانهاي شهر كاشان
771
بررسي ميزان تطابق عملكرد معلمين پرورشي با شرح و ظايف مصوب در مدارس دخترانه مقطع راهنمايي ناحيه 2 شهرستان اصفهان در سال 1386
772
بررسي ميزان تطابق فعاليت هاي دندانپزشكان با شاخص هاي ارگونوميك و تعيين شيوع عوارض اسكلتي عضلاني در دندانپزشكان شهرستان يزد
773
بررسي ميزان تطابق فعاليت هاي دندانپزشكان با شاخص هاي ارگونوميك و تعيين شيوع عوارض اسكلتي عضلاني در دندانپزشكان شهرستان يزد
774
بررسي ميزان تطاق آرمانهاي وضع شده پيرامون خدمت سربازي و نظرات واقعي جوانان خدمترفته (ارتش)
775
بررسي ميزان تطبيق تشخيص پاتولوژي و تشخيص باليني در آپاندكتوميهاي حاد انجام شده در مركز بهداشتي درماني و آموزش شهيد رهنمون يزد
776
بررسي ميزان تعارض بين والدين و فرزندان شهر رستمكلا
777
بررسي ميزان تعارض كار -خانواده در كاركنان باليني و غير باليني بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1394
778
بررسي ميزان تعارضات زناشويي زوج هاي جوان سال 1381 شهرستان طبس
779
بررسي ميزان تعاملات در اجتماع علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي دانشگاه فردوسي , the evaluation of interactions in scientific community and related factors in Dr.ali shariati faculty letters and humanities of ferdowsi university of mashhad
780
بررسي ميزان تعهد سازماني در اداره بهزيستي
781
بررسي ميزان تعهد سازماني در مركز بهداشت شيروان
782
بررسي ميزان تعهد سازماني در ميان كاركنان آموزش و پرورش شهر داراب
783
بررسي ميزان تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان تامين اجتماعي شعب شهرستان مشهد در سال 1389 و عوامل موثر بر آن , study of employee s organizational commitment and job satisfaction in social security organization of mashhad in 9831 and studying its effective factors
784
بررسي ميزان تعهد شهر نشينان ايل قشقايي نسبت به زبان ايل مورد مطالعه :شهر﴿شيراز و شهرضا﴾
785
بررسي ميزان تعهد يكجانشينان ايل قشقايي نسبت به آداب و رسوم اصيل ايل
786
بررسي ميزان تغيرات نرخ حق بيمه بر نرخ اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون كار
787
بررسي ميزان تغيير اسانس گياه دارويي ارس در سه منطقه اكولوژيكي متفاوت در استان سمنان
788
بررسي ميزان تغيير اسانس گياه دارويي ارس در سه منطقه اكولوژيكي متفاوت در استان سمنان
789
بررسي ميزان تغيير دماي پالپ در تست سرما
790
بررسي ميزان تغيير دماي پالپ در تست سرما﴿يخ﴾
791
بررسي ميزان تغيير دماي پالپ در تست سرما﴿يخ﴾
792
بررسي ميزان تغييرات CD ماركرهاي CD3, CD4, CD8 در خون محيطي مصدومين شيميايي ناشي از گاز سولفورموستارد با ضايعات مزمن پوستي خارش دهنده
793
بررسي ميزان تغييرات حجمي ماده قالب گيري اسپيدكس
794
بررسي ميزان تغييرات حجمي ماده قالب گيري اسپيدكس بر اساس زمان ريختن قالب
795
بررسي ميزان تغييرات ساليانه دانسيته استخواني در بيماران استئوپروتيك تحت درمان با آلندرونات
796
بررسي ميزان تغييرات ساليانه دانسيته استخواني در بيماران استئوپروتيك تحت درمان با آلندرونات
797
بررسي ميزان تغييرات شاخصهاي اسپيرومتري در يك دوره سه ساله در كارگران صنعت كاشي شهر يزد
798
بررسي ميزان تغييرات شاخصهاي اسپيرومتري در يك دوره سه ساله در كارگران صنعت كاشي شهر يزد
799
بررسي ميزان تغييرات كورتكس زاويه فك پائين با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در زنان بالاي 20 سال در سال 81-1380
800
بررسي ميزان تغييرات كورتكس زاويه فك پائين با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در زنان بالاي 20 سال در سال 81-1380
801
بررسي ميزان تفاوت معدل دانش آموزان سوم راهنمايي پسر و دختر بيارجمند
802
بررسي ميزان تفكر انتقادي دانشجويان سال اول و اخر رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 92-1391
803
بررسي ميزان تفكرات نامعقول دانشجويات دانشگاه پيام نور
804
بررسي ميزان تفكراستراتژيك براساس الگوي(گزينه هاي آينده پيتر ويليامسون )درصنايع غذايي
805
بررسي ميزان تقارب زاويه دندانهاي تراش خورده در بخش پروتز ثابت دانشكده دندانپزشكي يزد در سالهاي 85-1383
806
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي در سال 1386 در شهرهاي يزد، تفت،اردكان
807
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي در شهرهاي يزد، تفت ، اردكان در سال 78.
808
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي در شهرهاي يزد، تفت ، اردكان در سال 78.
809
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي درسال 1386 در شهرهاي يزد، تفت، اردكان
810
بررسي ميزان تقيد به فريضه نماز با ويژگيهاي شخصيتي (اضطراب) و پيشرفت تحصيلي نزد دانشجويان پسر دانشگاهها و مراكز آموزش عالي شهرستان فردوس
811
بررسي ميزان تكليف شب دانش آموزان كلاس پنجم بخش سيمكان و تأثير آن در مدرسه هراسي
812
بررسي ميزان تكليف شب و تاثير آن بر پيشرفت دانش آموزان تحصيلي دختر مقطع ابتدايي شهرستان درگز
813
بررسي ميزان تمايز اعتقادات مذهبي و خرافه پرستي در بين خانواده ها در شاهرود
814
بررسي ميزان تمايز اعتقادات مذهبي و خرافه پرستي در بين خانواده ها در شهرستان شاهرود
815
بررسي ميزان تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش صحرايي نر به كارديوميوسيت در حضور آزاسيتيدين و عصاره ليزوپلاكتي
816
بررسي ميزان تمايل به اختلالات دانش آموزان پسر محروم از پدر با دانش آموزان پسر برخوردار از پدر در مدارس راهنمايي شهرستان بندگز و حومه در سال تحصيلي 85 - 84
817
بررسي ميزان تمايل به برنامه ريزي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
818
بررسي ميزان تمايل به تفكر نقدانه در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري در سال 89-90
819
بررسي ميزان تمايل به فرزندآوري و عوامل مرتبط با آن در زنان متأهل مراجعه كننده به مراكز خدمات جامع سلامت شهر رشت در سال 96-95
820
بررسي ميزان تمايل به مشاركت اجتماعي و مسئوليت پذيري در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
821
بررسي ميزان تمايل دانش آموزان دختر مقطع متوسط عمومي به استفاده از رنگهاي مختلف در پوشش مدرسه وعوامل مؤثر بر آن.
822
بررسي ميزان تمايل دانشجويان به اهداي عضو پس از مرگ مغزي وشناسايي موانع موجود.
823
بررسي ميزان تمايل دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور محلات به مطالعه كتب غيردرسي
824
بررسي ميزان تمايل دانشجويان مجتمع علوم انساني به تحقيق در دانشگاه يزد، سال تحصيلي 79-78
825
بررسي ميزان تمايل كشاورزان به عضويت در نظام صنفي كشاورزي از ديدگاه كارگزاران امور نظام صنفي كشاورزي تعاون روستايي ايران
826
بررسي ميزان تمايل گردشگران به گردشگري ميراث ناملموس فرهنگي با تاكيد برگياهان دارويي و طب سنتي (منطقه مورد مطالعه: شهركرمان
827
بررسي ميزان تمايل گردشگران داخلي به فعاليت‌ها و جاذبه‌هاي گردشگري تندرستي (مورد پژوهي: شهرستان سرعين)
828
بررسي ميزان تمايل معلمين ابتدايي آموزش و پرورش گناوه به تدريس در روستاهاي آن شهرستان
829
بررسي ميزان تمايل معلمين به شركت در تصميم گيري هاي آموزشي شهرستان بوشهر سال تحصيلي 77-76
830
بررسي ميزان تمايل معلمين فوق ديپلم ، ليسانس و بالاتر در مقطع ابتدايي براي انتقال به مقاطع بالاتر آموزشي "منطقه 12 تهران"
831
بررسي ميزان تمكين به درمان و علت قطع درمان در بيماران مبتلا به ايدز در شهر يزد
832
بررسي ميزان تمكين به درمان و علت قطع درمان در بيماران مبتلا به ايدز در شهر يزد
833
بررسي ميزان تناسب اهداف برنامه درسي روانشناسي با نيازهاي دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 84-1383
834
بررسي ميزان تناسب بين محتواي كتابهاي سير آراء تربيتي غرب و مكاتب فلسفي دوره كارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه تعليم وتربيت بااهداف تعيين شده براي اين دوره
835
بررسي ميزان تناسب طراحي ساختمان كتابخانه هاي عمومي كشور با توجه به رشد و توسعه فناوري هاي نوين اطلاعاتي
836
بررسي ميزان تنگي سيگنال گفتار به منظور كاربرد در بهسازي گفتار
837
بررسي ميزان تنيدگي ناشي از محيط كار و ارتباط آن با فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستانهاي شهر يزد در سال 1373
838
بررسي ميزان تهاجم عروق داخل تيروئيدي كارسينومهاي تيروئيد و ارتباط آن با وضعيت تومور
839
بررسي ميزان تهاجم عروق داخل تيروئيدي كارسينومهاي تيروئيد و ارتباط آن با وضعيت تومور
840
بررسي ميزان توافق در تشخيص پوسيدگي بين دنداني در راديوگرافي بايت وينگ توسط دانشجويان ترم آخر با دانشجويان ترم8 در دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد درسال1397
841
بررسي ميزان توافق راديوگرافي پانوراميك واترز در تشخيص شكستگي هاي استخوان زايگوما و ريتم تحتاني اوربيت
842
بررسي ميزان توان پرداخت تعهدات مالي شركت هاي بيمه تجاري در ايران
843
بررسي ميزان توانايي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در درك فيلم هاي آموزشي دندانپزشكي به زبان انگليسي در سال تحصيلي ۹۴-۹۵
844
بررسي ميزان توانايي مدير مدرسه براساس اصول مديريت از ديدگاه معلمان متوسطه دخترانه شهرستان بهشهر
845
بررسي ميزان توانايي معلمان در تدريس درس هنر و رابطه آن با بي توجهي به اين درس
846
بررسي ميزان توانمندي حرفه اي و تخصصي معلمان دوره ابتدايي شهر تالش در فرآيند ياددهي - يادگيري و راه هاي ارتقاي آن
847
بررسي ميزان توانمندي ها ومحدوديت هاي بيمارستا هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علومپزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
848
بررسي ميزان توانمندي هامحدوديت هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
849
بررسي ميزان توانمندي هاومحدوديت هاي بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
850
بررسي ميزان توجه به آموزش محيط زيست در برنامه هاي درسي مدارس ابتدايي
851
بررسي ميزان توجه به ارزش‌هاي اخلاقي در كتاب هاي پايه پنجم و ششم ابتدايي
852
بررسي ميزان توجه به ارزش‌هاي اخلاقي در كتاب هاي پايه پنجم و ششم ابتدايي
853
بررسي ميزان توجه به اصول برنامه ريزي درسي در كتاب فارسي سال سوم راهنمايي از ديدگاه معلمان شهر مرند و تحليل محتواي آن با استفاده از مدل هوشي گليفورد در سال تحصيلي 85-86
854
بررسي ميزان توجه به جهاني شدن و هويت ملي در كتاب هاي مطالعات اجتماعي دوره ابتدائي(سال95-94)
855
بررسي ميزان توجه به جهاني شدن و هويت ملي در كتابهاي مطالعات اجتماعي دوره ابتدائي (سال 95 -94)
856
بررسي ميزان توجه به رويكردتربيت شهروندي درمحتواي كتاب مطالعات اجتماعي ششم ابتداي
857
بررسي ميزان توجه به مؤلفه‏هاي هويت فرهنگي در فعاليت‏هاي فرهنگي دانشگاه‏هاي دولتي شهر اصفهان
858
بررسي ميزان توجه به مديريت كيفيت در بين كاركنان شركت رب
859
بررسي ميزان توجه به مولفه هاي تربيت اخلاقي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ج . ا . ا از نگاه مديران مدارس ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه 4اهواز در ¬سال تحصيلي 98-1397
860
بررسي ميزان توجه سازمان تأمين اجتماعي به ابعاد مختلف كيفيت (مطالعه موردي: اداره تأمين اجتماعي شهرستان فردوس)
861
بررسي ميزان توجه سازمان تأمين اجتماعي به ابعاد مختلف كيفيت﴿مطالعه موردي:اداره تأمين اجتماعي شهرستان فردوس﴾
862
بررسي ميزان توجه مديران مدارس به درس تربيت بدني
863
بررسي ميزان توسعه كالبدي فضايي شهر آمل در حوزه رودخانه هراز
864
بررسي ميزان توسل جويي و عوامل موثر بر آن در شهر يزد (مطالعه تطبيقي در بين مردان و زنان)
865
بررسي ميزان توكسوپلاسموز حاد در مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي اروميه در سال 1394و تعيين سويه هاي Toxoplasma gondii در مادران مبتلا و نوزادان مادران مبتلا
866
بررسي ميزان توليد آنتي¬بادي برعليه داروي اينترفرون بتا در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
867
بررسي ميزان توليد افلاتوكسين B1 توسط قارچ آسپرجيلوس فلاووس در شرايط دمايي مختلف
868
بررسي ميزان توليد بتاكاروتن درسه سويه مختلف ازجلبك Dunaliella Salina درحوضچه هاي روباز
869
بررسي ميزان توليد بيومس در دوريز جلبك كلرلاولگاريس و اسپيروليناپلاتنسيس با استفاده از منابع متفاوت گاز CO2
870
بررسي ميزان توليد كومين آلدئيد ﴿ضد بيماري هاي تحليل برنده سيستم عصبي﴾ با استفاده از كشت سلولي توام زيره كوهي و زيره سياه اروپايي
871
بررسي ميزان ثبت نتايج تست HBSAG در پرونده زايمانهاي انجام شده طي سال 1387 در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر يزد
872
بررسي ميزان ثبت نتايج تست HBSAG در پرونده زايمانهاي انجام شده طي سال 1387 در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر يزد
873
بررسي ميزان جامعه پذيري دانشجويان
874
بررسي ميزان جامعه پذيري سياسي فرزندان شاهد دبيرستاني شهرستان كرج
875
بررسي ميزان جامعه پسندي، واكنش رواني و سلامت اجتماعي والدين داراي كودك اتيسم با كودكان عادي
876
بررسي ميزان جانبداري گزارشگران ورزشي شهر تهران
877
بررسي ميزان جاه طلبي در مديران و كارمندان شهر تهران
878
بررسي ميزان جدايي‌گزيني فضايي و ارائه راهبردهايي جهت بهبودبخشي (نمونه مورد مطالعه: شهر اصفهان)
879
بررسي ميزان جذابيت دو سبك فشن و سنتي بين دانشجويان هم جنس و غير هم جنس و ارتباط آن با اولويت هاي همسرگزيني
880
بررسي ميزان جذب انرژي از پرتوهاي يونساز در مواد ساختاري آشكار سازهاي سيستم هاي تصوير برداري پزشكي با استفاده از روش مونته كارلو
881
بررسي ميزان جذب انرژي سازه هاي ALSTONE بر پايه فوم فلزي A356
882
بررسي ميزان جذب انرژي فومهاي سلول بسته با استفاده از ذرات تقويتي نانو پودر SiC
883
بررسي ميزان جذب رنگ الياف اكريليك خشك ريسي و ترريسي شده
884
بررسي ميزان جذب عناصر سنگين از محلول هاي آبي با به كارگيري كانيهاي زئوليت طبيعي ايران
885
بررسي ميزان جذب فلزات سنگين از آب توسط جاذب هاي كم هزينه
886
بررسي ميزان جذب فلزات سنگين توسط گياهان ناحيه معدني مس سر چشمه كرمان
887
بررسي ميزان جذب كادميم توسط غشاي حاصل از نانو الكتروريسي پلي ونيل الكل
888
بررسي ميزان جذب هيدروژن در نانو كامپوزيت هاي پالاديوم - پلي آنيلين
889
بررسي ميزان جذب هيوميك اسيد در محلول هاي آبي توسط گرانول پروتئيني حاصل ازپر مرغ
890
بررسي ميزان جذب هيوميك اسيد در محلول هاي آبي توسط گرانول هاي پرو تئيني حاصل از پر مرغ
891
بررسي ميزان جذب و خواص ثباتي رنگزاهاي بازيك بر روي الياف سلولزي توسط تانن مصنوعي و تانن طبيعي همراه با نمك هاي فلزي و مطالعه ي خواص آنتي باكتريال كالاي رنگرزي شده
892
بررسي ميزان جريان وPH بزاق تجمعي بيماران قبل وحين درمان ارتودنسي ثابت ومتحرك
893
بررسي ميزان جلب سرخرطومي چغندر قند Bothy noderes obliquefasciatvs ( قاب بالان : سر خرطومي ها ) به واريته هاي مختلف گياهان ميزبان و برخي علفهاي هرز
894
بررسي ميزان جيوه در سواحل جنوبي درياي خزر ﴿استان مازندران﴾ با استفاده از دو شاخص زيستي ماهي كفال طلايي ﴿Liza auratus﴾ و ماهي سفيد درياي خزر ﴿Rutilus frisii kutum﴾
895
بررسي ميزان چسبندگي شيل هاي متورم شونده به لوله ي جداري
896
بررسي ميزان حافظه كوتاه مدت در دانش آموزان تيزهوش،عادي وعقب مانده.
897
بررسي ميزان حاملگي در سيكل هاي انتقال جنين فريز شده در 2 پروتكل آگونيست و آنتاگونيست GNRH
898
بررسي ميزان حاملگي در سيكل هاي انتقال جنين فريز شده در 2 پروتكل آگونيست و آنتاگونيست GNRH
899
بررسي ميزان حداكثر باز شدن دهان در افراد سالم و داراي اختلالات TMJ همراه با Clickingدر افراد 35-20 سال مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
900
بررسي ميزان حذف ژن گلوتاتيون اس - ترانسفر از TI و MI در افراد سالم و بيماران مبتلا به سرطان ريه
901
بررسي ميزان حذف فلز سنگين سلنيوم با استفاده از ريزجلبك سبز سندسموس ازمحلول هاي آبي
902
بررسي ميزان حذف فلزات سنگين كادميوم وسرب از محلولهاي آبي به وسيله باكتريهاي سودوموناس و استرپتومايسس
903
بررسي ميزان حذف مالاشيت سبز و فلز سرب از نمونه هاي ابي توسط كربن فعال بدست امده از پسته وحشي
904
بررسي ميزان حساسيت استرپتوكوكهاي ايزوله شده از دندان هاي كشيده شده نسبت به پني سلين v وآموكسي سلين
905
بررسي ميزان حساسيت استرپتوكوكهاي ايزوله شده از دندان هاي كشيده شده نسبت به پني سلين v وآموكسي سلين
906
بررسي ميزان حساسيت مردم و اطلاعات و اعتماد عمومي نسبت به استانداردهاي ملي
907
بررسي ميزان حساسيت نسخه هاي رنگرزي به تغيير غلظت مواد رنگزا در كالاي پشمي
908
بررسي ميزان حساسيت و تاثير پذيري رفتار خاك هاي كربناته ، نسبت به پارامترهاي خردشدگي ذرات
909
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي SPECT مغز و MRI مغز در تشخيص انوسمي و هيپوسمي بعد از تروما
910
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي SPECT مغز و MRI مغز در تشخيص انوسمي و هيپوسمي بعد از تروما
911
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي تست غربالگري چهارگانه در بيمارستان مادر استان يزد
912
بررسي ميزان حضور فرزندان شاهد در فعاليتهاي ورزشي و رابطه آن با موفقيت تحصيلي و اجتماعي آن در شهر يزد
913
بررسي ميزان حلاليت چند سيلرمورد استفاده در معالجه ريشه ( ZOE , Dorifill AH26 , Tubliseal
914
بررسي ميزان حلاليت چند سيلرمورد استفاده در معالجه ريشه ( ZOE , Dorifill AH26 , Tubliseal
915
بررسي ميزان حمايت از خانم هاي باردار مراجعه كننده به مركز بهداشت شهر اصفهان سال 85
916
بررسي ميزان حودگشني و دگرگشني در گياهان حاوي اندوفايت و بدون اندوفايت چچم بومي ايران
917
بررسي ميزان خرافات در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
918
بررسي ميزان خرافه گرايي زنان 18تا40ساله شهرستان خواف وعلل آن
919
بررسي ميزان خرافه گويي در شهرستان دلفان و رابطه آن با عقلانيت و اعتقادات ديني
920
بررسي ميزان خردمندي مديران و رابطه آن با مهارت هاي فراشناختي ، از ديدگاه معلمان ابتدايي شهرستان شوش
921
بررسي ميزان خشونت خانگي عليه زنان متاهل شهر كاكي
922
بررسي ميزان خشونت عليه زنان در(شهرستان خورموج )
923
بررسي ميزان خشونت و مقايسه ي خشونت در بين زنان و مردان شهرستان اردل در سال 1391
924
بررسي ميزان خطاي تعيين قدرت L.O.I با بيومتري
925
بررسي ميزان خطرپذيري شهر از پهنه هاي سيلابي مورد مطالعه:شهر بيرجند
926
بررسي ميزان خلاقيت پسران روستائي و شهري شهرستان رامسر
927
بررسي ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر شهري وروستايي شهرستان رشت.
928
بررسي ميزان خلاقيت در دانش آموزان تيز هوش و عادي
929
بررسي ميزان خلاقيت در دانش آموزان تيزهوش(سرآمد)وعادي.
930
بررسي ميزان خلاقيت دردانش آموزان دختر تيزهوش وعادي مقطع راهنمائي شهر رشت
931
بررسي ميزان خلاقيت مديران در مهد كودك ها و پيش دبستاني هاي ناحيه ي برخوار
932
بررسي ميزان خلاقيت مربيان در مهد كودك ها و پيش دبستاني هاي ناحيه ي برخوار
933
بررسي ميزان خلاقيت و عوامل مؤثر بر آن در بين معلمان ابتدايي منطقه بشرويه
934
بررسي ميزان خلاقيت وعزت نفس در دانش آموزان تيزهوش(سرآمد)وعادي.
935
بررسي ميزان خود ايده ال و خود واقعي بين دختران و پسران 17 ساله ناحيه يك اهواز
936
بررسي ميزان خود پنداري (عزت نفس ) دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي شهرستان بافق
937
بررسي ميزان خودباوري در متقاضيان درمان ارتودنسي در دانشكده دندان پزشكي شهر يزد سال 95
938
بررسي ميزان خودپنداره دانش آموزان پسر مهاجر افغاني و ايراني
939
بررسي ميزان خودشناسي واعتماد به نفس در مديران آموزشي مرد و زن مدارس دوره متوسطه غرب استان مازندران
940
بررسي ميزان خودكارآمدي جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل سنين باروري مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1398
941
بررسي ميزان خودگشني و دگر گشني در گياهان حاوي اندوفايت و بدون اندوفايت فسكيوي بلند
942
بررسي ميزان خوردگي قلاب سوزن زبانه دار در تماس با نخ هاي ريسيده شده در سيستم رينگ و چرخانه
943
بررسي ميزان خونريزي بدنبال اعمال جراحي پروستاتكتومي باز و TURP در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 80-79
944
بررسي ميزان خونريزي و تعداد فرآورده هاي خوني دريافتي در Post Operation بيـماران تحت عمل CABG در بيمارستان دكتر حشمت رشت در نيمسال دوم 1392
945
بررسي ميزان دانش واژگاني دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان اقليد
946
بررسي ميزان دانش، نگرش و عملكرد دانشجويان پزشكي سال آخر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد بيماري سل در سال 1391
947
بررسي ميزان دانش، نگرش و مهارت پرستاران در مورد مراقبتهاي پرستاري از بيماران مبتلا به لوسمي حاد در بيمارستانهاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي شهر تهران سال 1371
948
بررسي ميزان درآمد ماهيانه شهرداري منطقه 18 تهران
949
بررسي ميزان درآمد يك مركز دامپزشكي در سال 1390
950
بررسي ميزان درصدگرفتگي و كاهش نفوذپذيري روسازي نفوذپذير بر اثر گذر زمان (پايلوت شهري)
951
بررسي ميزان درك اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كتابداري و اطلاع رساني ايران از مفهوم سرقت علمي
952
بررسي ميزان درك مديران - معلم شهر اصفهان از چهارچوب برنامه درسب در قرن 21
953
بررسي ميزان درگيري با اعتياد در معتادان رجعت يافته شهرستان سميرم
954
بررسي ميزان درمان در بيماران ديابتي مبتلا به عفونت پاي ديابتي در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از فروردين 1376 لغايت مهر 1377
955
بررسي ميزان درون گرايي -برون گرايي واضطراب دربيماران روان تني درشهر بوشهر
956
بررسي ميزان درون گرايي و برون گرايي در دانش آموزان شهرستان ساوجبلاغ
957
بررسي ميزان دز رسيده به نوزادان با استفاده از كدهاي مونت كارلو و دزسنج هاي گرماليان در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان مركز طبي كودكان تهران
958
بررسي ميزان دسترسي به اهداف ايزو9000 در شركتهاي دريافت كننده گواهينامه در ايران
959
بررسي ميزان دسترسي دانشجويان مقطع كارشناسي علوم پايه دانشگاه پيام نور دماوند به اينترنت و تاثير آن در قبولي آزمون كارشناسي ارشد
960
بررسي ميزان دسترسي معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اينترنت و كاربرد آن در موفقيت تدريس
961
بررسي ميزان دستيابي به فرصت هاي آموزشي در استان فارس طي برنامه هاي دوم و سوم توسعه
962
بررسي ميزان دستيابي به مهارت هاي زندگي دانش آموزان دوره ي راهنمايي از ديدگاه دبيران علوم اجتماعي شهر اصفهان
963
بررسي ميزان دستيابي لازم التعليمان مناطق مختلف استان كردستان بفرصتهاي آموزشي در سالهاي 65 و 70
964
بررسي ميزان دقت اندازه گيري طول راديوگرافي در درمان ريشه با استفاده از پروتكلهاي مختلف پردازش تصوير در راديوگرافي ديجيتال
965
بررسي ميزان دقت در دانش آموزان دختر و پسر كلاس چهارم ابتدايي منطقه پانزده تهران
966
بررسي ميزان دقت راديوگرافي پري آپيكال در تشحيص شكستگي بدون جابجايي ريشه
967
بررسي ميزان دقت راديوگرافي پري اپيكال در تشخيص شكستگي بدون جابجايي ريشه
968
بررسي ميزان دقت مواد قالبگيري الاستومريك در روش ريلاين
969
بررسي ميزان دگرگشني گياه اسپرس (Onobrychis vicilfolia Scop)با استفاده از نشانگرهاي ISSR
970
بررسي ميزان دلبستگي شغلي و رضايت شغلي كارمندان شعبه بانك ملي شهرستان قاين
971
بررسي ميزان دلبستگي مادر و شيرخوار و عوامل پيش گويي كننده ي آن در مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1397
972
بررسي ميزان دما و رطوبت خاك به صورت وايرلس
973
بررسي ميزان دوز جذبي اشعه در پرتونگاري پانوراميك و مقايسه آن با CT SCAN
974
بررسي ميزان دوز جذبي اشعه در پرتونگاري پانوراميك و مقايسه آن با Scan CT
975
بررسي ميزان ديستورشن راديوگرافي پانوراميك و پري اپيكال و ارزيابي Inclination دندانهاي عقل رويش يافته
976
بررسي ميزان ديستورشن راديوگرافي پانوراميك و پري اپيكال و ارزيابي Inclination دندانهاي عقل رويش يافته
977
بررسي ميزان دينداري دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پاوه و عوامل مرتبط با آن
978
بررسي ميزان دينداري دانش اموزن رابطه ان با رضايت در تايباد
979
بررسي ميزان دينداري دانشجويان پيام نور شهرستان گنبدكاووس
980
بررسي ميزان دينداري دانشجويان پيام نور گنبد
981
بررسي ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
982
بررسي ميزان دينداري و احساس امنيت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي شهر تهران
983
بررسي ميزان ذخيره بذر خاك در دو منطقه قرق شده و چرا شده چادگان استان اصفهان
984
بررسي ميزان رؤيت و فعاليت گروه هاي علم اطلاعات و دانش-شناسي ايران و اعضاي هيئت علمي آن¬ها در شبكه اجتماعي ريسرچ¬گيت : مطالعه آلتمتريكس
985
بررسي ميزان رابطه ابعاد سبك زندگي اسلامي با اهمال كاري و استرس شغلي پرسنل شبكه بهداشت شهرستان قاين
986
بررسي ميزان رابطه ارزشي سود و ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام تعديل شده بر اساس تورم با ارزش بازار سهام
987
بررسي ميزان رابطه انگيزش با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقاطع راهنمايي در شهر اصفهان سال تحصيلي 83-82
988
بررسي ميزان رابطه بين ترتيب تولد كودكان درخانواده وفرزند وعزت نفس آنها
989
بررسي ميزان رابطه بين درونگرايي-برونگرايي وهوش شناختي دانش آموزان دخترسال سوم راهنمايي خمين
990
بررسي ميزان رابطه بين عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان فروزنده جونقان
991
بررسي ميزان رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي
992
بررسي ميزان رابطه خودپنداره و پرخاشگري دانشجويان دختر و پسر ترم اول وآخر.
993
بررسي ميزان رابطه دانش هم آيي كلمات زبان انگليسي و درك مطلب شنيداري دانشجويان پيام نورايران
994
بررسي ميزان رابطه دانشجو با استاد در دانشگاه يزد
995
بررسي ميزان رابطه ديكتاتوري والدين بر پرخاشگري كودكان پسر 12-10ساله استان قم
996
بررسي ميزان رابطه رضايت شغلي و سلامت روان اساتيد پيام نور گنبد
997
بررسي ميزان رابطه سواد با رشد جمعيت از منطقه جواديه تهران
998
بررسي ميزان رابطه شادكامي وجهت گيري مذهبي در دانشجويان دختر وپسر شهرستان محلات
999
بررسي ميزان رابطه نقش والدين در رشد اعتقادات مذهبي دختران دبيرستاني شهرستان خميني شهر
1000
بررسي ميزان رابطه همبستگي ملي با عدالت در جامعه
بازگشت