<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ميزان تأثير تلويزيون بر روابط افراد خانواده دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهرستان سميرم
2
بررسي ميزان تأثير تلويزيون در پيشرفت تحصيل دانش آموزان دختر وپسر
3
بررسي ميزان تأثير خودپنداري بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي ناحيه يك استان يزد
4
بررسي ميزان تأثير درس مهارت هاي زندگي بر عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان جهرم
5
بررسي ميزان تأثير دوره هاي دانش افزايي بر بهره‌وري شغلي كاركنان اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان
6
بررسي ميزان تأثير دوره هاي دانش افزايي بر بهره‌وري شغلي كاركنان اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان
7
بررسي ميزان تأثير روش سنتز سيليكاي مزومتخلخل برخواص جذب آن در حذف آلايندههاي رنگي
8
بررسي ميزان تأثير زبان مازندراني بر زبان گداري
9
بررسي ميزان تأثير عوامل مؤثر بر باردهي درختان سيب
10
بررسي ميزان تأثير فشار رواني برروي بيماران قلب وعروق و افراد سالم در كارمندان كلينيك شهيد كلانتري تهران.
11
بررسي ميزان تأثير فعاليت هاي منظم ورزشي بر عزت نفس سالمندان ساكن در خانه سالمندان شهر رشت در سال 1387
12
بررسي ميزان تأثير فقر اقتصادي بر جرم از نگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
13
بررسي ميزان تأثير محبوبيت معلم در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم و سوم راهنمايي مدارس عادي- دولتي ناحيه﴿2﴾ شهرستان يزد
14
بررسي ميزان تأثير مداخلات آموزشي بر اساس "باز انديشي" و "يادگيري مبتني بر مورد" بر مهارت استدلال اخلاقي دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
15
بررسي ميزان تأثير مدرك كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني از ابعاد مختلف بر فارغ التحصيلان داخل كشور
16
بررسي ميزان تأثير مشاركت مصرف كنندگان شهر تهران بر نوآوري ،كيفيت محصولات و عملكرد شركت. مطالعه موردي شركت شيرين عسل
17
بررسي ميزان تأثير مطالعه كتابهاي غير درسي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال دوم راهنمائي شهرستان استهبان
18
بررسي ميزان تأثير نوآوري مصرف كننده و عوامل اجتماعي بر پذيرش محصول جديد گوشي هاي تلفن همراه در سطح شهرستان شيراز
19
بررسي ميزان تأثير نوآوري مصرف كننده و عوامل اجتماعي بر پذيرش محصول جديد گوشي هاي تلفن همراه در سطح شهرستان شيراز
20
بررسي ميزان تأثير هشت هفته تمرين مقاومتي بر تركيب بدني، عملكرد جسماني و كيفيت زندگي دو فرد مبتلا به سوختگي شديد
21
بررسي ميزان تأثير وسايل ارتباط جمعي ﴿تلويزيون﴾بر جوانان شهر سميرم از نظر دانشجويان پيام نور سميرم
22
بررسي ميزان تأثيرپذيري خانواده هاي محترم شهدا از مددكاران در شهرستان طبس
23
بررسي ميزان تأثيرپذيري شاعران شيراز از حافظ و سعدي
24
بررسي ميزان تأثيرپذيري عبدالرحمن خالص از مولوي در اخلاق عرفاني
25
بررسي ميزان تأثيركاركردهاي فعاليت‌هاي گروهي در فرايند ياددهي‌‌يادگيري از ديدگاه دبيران متوسطه اول شهر اصفهان
26
بررسي ميزان تأثيرمشكلات دانشجويان غيربومي دانشگاه يزد برافت تحصيلي آنان
27
بررسي ميزان تأكيد كتاب رياضي پايه ششم ابتدليي بر مهارت هاي فلسفي دانش آموزان بر اساس ديدگاه معلمان شهرستان دهگلان
28
بررسي ميزان تأكيد كتابهاي ادبيات رشته علوم انساني دوره متوسطه بر تربيت هنري دانش آموزان
29
بررسي ميزان تاب آوري و اميد به زندگي در بين دانش آموزان مدارس استثنايي شهرستان سيرجان
30
بررسي ميزان تاثي پرورش خلاقيت در رشد خلاقيت دانش آموزان دختر
31
بررسي ميزان تاثير آب آلبالو )sour cherry( بر توتال آنتي اكسيدانت )TAC( و هورمون تستوسترون در مردان سيگاري
32
بررسي ميزان تاثير آزمونهاي پيشرفت تحصيلي بر نتايج دروس پايه پنجم ابتدايي شهر بندرتركمن در سال تحصيلي 85 - 84
33
بررسي ميزان تاثير آموزش اصول ارگونومي بر وضعيت هاي بدني و ناراحتي هاي اسكلتي-عضلاني قاليبافان روستايي شهرستان بشرويه
34
بررسي ميزان تاثير آموزش بر خود پايشي فشار خون بيماران مبتلا به پر فشاري خون بر اساس مدل بزنف در شهر يزد
35
بررسي ميزان تاثير آموزش بر خودپايشي فشار خون بيماران مبتلا به پر فشاري خون بر اساس مدل بزنف در شهر يزد
36
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رضايت شغلي و ايجاد انگيزه در كاركنان شركت برق اهواز
37
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتار خود مراقبتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب شهيد رجايي تهران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي،
38
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتار خودمراقبتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب شهيد رجايي تهران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
39
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتارهاي پيشگيري كننده سرطان پروستات در مردان بالاي 40سال شهر يزد برمبناي مدل اعتقاد بهداشتي
40
بررسي ميزان تاثير آموزش بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
41
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي ، نگرش و عملكرد معلمان زن مدارس راهنمايي شهر يزد در مورد سرطان پستان﴿سال1381﴾
42
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و رفتارهاي خود مديريتي بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به مراكز منتخب درماني شهر كاشان
43
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت برآگاهي،نگرشو رفتارهاي خود مديريتي بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به مراكزمنتخب درماني شهر كاشان
44
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت در خصوص پيشگيري از بيماري سالك بر آگاهي و رفتار دانش آموزان مقطع راهنمايي محله كوشك نو﴿اردكان﴾
45
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت مبتني بر نياز،بر آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهر اردكان در مورد بيماري تب مالت ﴿1382﴾
46
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت مبتني بر نياز،بر آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهر اردكان در مورد بيماري تب مالت ﴿1382﴾
47
بررسي ميزان تاثير آموزش تكنيك الكساندر برمبناي الگوي تركيبي رفتاري بر مديريت كمر درد معلمان زن جنوب شهر تهران در سال 1393
48
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده بر افزايش آگاهي والدين نسبت به تربيت فرزندان پسر مقطع ابتدايي جعفرآباد
49
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره پيش دبستاني و ابتدايي شهرستان اق قلا
50
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان تحت حمايت كميته امداد امام خميني ﴿ره﴾منطقه ميامي
51
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده برتغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمايي دخترانه شهرستان رامسر
52
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده در كاهش اختلالات رفتاري فرزندان (كودكان) شهرستان رامسر
53
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده در كاهش اختلالات رفتاري فرزندان شهرستان رامسر
54
بررسي ميزان تاثير آموزش دربهره سلامت دوره يائسگي به همسران زنان55-45ساله بر رضايت زناشويي ،كيفيت زندگي وحمايت اجتماعي درك شده زنان
55
بررسي ميزان تاثير آموزش شغلي بر روحيه اعتماد به نفس كاركنان بيمارستان فاطمه الزهراءشهرستان يزد
56
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرا نظريهاي بر مراحل رفتار تمييز كردن بين دندانها در دانش آموزان مقطع پيش دانش گاهي شهر يزد
57
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرانظريه اي بر مراحل رفتار تميز كردن بين دندانها در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر يزد
58
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پدران درخصوص پيشگيري ازگرايش فرزندان به سمت سيگار،مواد مخدر وداروهاي روانگردان
59
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني برالگوي اعتقاد بهداشتي (HBM)برمصرف قند وچربي در زنان شهرستان يزد
60
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني برالگوي فرا نظريه اي بر مراحل رفتار تميز كردن بين دندانها در دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر يزد
61
بررسي ميزان تاثير آموزش مديريت استرس بر روي وضعيت استرس و كيفيت زندگي بيماران قلبي عروق كرونر در شهر يزد
62
بررسي ميزان تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي وابستهبه دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1392
63
بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دانشگاهي درافزايش فعاليت هاي كار آفريني دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور استان مازندران
64
بررسي ميزان تاثير آموزش هاي ضمن خدمت در توانمندسازي شغلي كاركنان بيمارستان روئين تن آرش
65
بررسي ميزان تاثير آموزش والدين بر مبناي نظريه شناختي اجتماعي بر كاهش مصرف ميان وعده هاي نا سالم در دانش آموزان دختر اول و دوم ابتدايي شهر اقليد
66
بررسي ميزان تاثير آموزش ورزش در بازتواني جسمي بيماران پس از عمل ماستكتومي در بيمارستانهاي خصوصي تهران در سال 71-70
67
بررسي ميزان تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني كاركنان اداره آموزش وپرورش شهرستان محلات
68
بررسي ميزان تاثير اتوماسيون اداري بربهبود عملكرد مديران دبيرستانهاي دخترانه
69
بررسي ميزان تاثير اجراي برنامه ريزي عملياتي در اهداف استراتژيك شركت سايپا
70
بررسي ميزان تاثير ارايه لغت با استفاده از ايميل به دو شيوه مختلف بر ميزان يادگيري و به خاطر آوري لغت در زبان آموزان ايراني
71
بررسي ميزان تاثير ارزش هاي اسلامي بر نوع مديرت ادارات استان خراسان شمالي
72
بررسي ميزان تاثير ارزش هاي اسلامي بر نوع مديريت ادارات استان خراسان شمالي
73
بررسي ميزان تاثير ازدواج در پيشرفت تحصيلي از نظر دانشجويان متاهل دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
74
بررسي ميزان تاثير استفاده از تكنولو‍ي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش اموزان پايه هفتم شهر كرمان
75
بررسي ميزان تاثير استفاده از تلفن همراه بر رشد آموزشي ،پرورشي و سلامت دختران و پسران دبيرستانهاي شهر اردل از نظر معلمان و مسئولين مدرسه
76
بررسي ميزان تاثير استفاده از نرم افزار هاي آموزشي در تقويت مهارت نوشتاري دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 09 - 19
77
بررسي ميزان تاثير استفاده كارمندان بنياد شهيد شهر تهران از اتوماسيون اداري بر نحوه ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف
78
بررسي ميزان تاثير استقرار طرح دوست دار ايمني بر بهبود فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران شاغلدربيمارستان هاي شهيد صدوقي و شهيد رهنمون:يك مطالعه قبل و بعد
79
بررسي ميزان تاثير استقرار طرح دوست دار ايمني بيمار بربهبود فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهيد صدوقي وشهيد رهنمون :يكمطالعه قبل وبعد
80
بررسي ميزان تاثير اسيد آسكوربيك وريدي در اصلاح آنمي بيماران همودياليزي
81
بررسي ميزان تاثير اسيد آسكوربيك وريدي در اصلاح آنمي بيماران همودياليزي
82
بررسي ميزان تاثير اصلاح حرارتي و شيميايي بر روي حداكثر ظرفيت جذب پرليت و بنتونيت
83
بررسي ميزان تاثير اعتماد به برند بر وفاداري مشتريان
84
بررسي ميزان تاثير اعتماد به برند بر وفاداري مشتريان (مورد مطالعه مشتريان بانك ملت استان مازندران)
85
بررسي ميزان تاثير اعتماد بين فردي بر تمايل به تسهيم دانش كاركنان با نقش ميانجي تمايل به همكاري كاركنان (مورد مطالعه كاركنان سرپرستي شعب بانك صادرات شرق تهران)
86
بررسي ميزان تاثير اقامه نماز جماعت بر بهداشت رواني دانش آموزان دختر پايه ي پنجم و ششم ابتدايي شهرستان بهشهر
87
بررسي ميزان تاثير اموزش پيش دبستاني بر مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان پسر شهر مشهد
88
بررسي ميزان تاثير بازنشستگي بر افسردگي مردان و زنان بازنشسته شاهرود
89
بررسي ميزان تاثير برداشت آب زير زميني در فرونشست قزوين و پهنه بندي مناطق پر خطر اين دش با اسفاده از GIS
90
بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي بر تحرك بدني خانم هاي خانه دار متاهل 45-20 ساله شهر نور
91
بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي تغذيه و قلب سالم به رابطينمراكز بهداشتي و درماني شهرستان يزد بر وضعيت آگاهي ،نگرش وعملكرد مادران
92
بررسي ميزان تاثير برنامه مداخله مبتني بر جامعه بر مصرف تنباكوي بدون دود در اصناف شهرستان چابهار بر اساس الگوي فرا نظريه اي
93
بررسي ميزان تاثير برنامه هاي اصلاح الگوي مصرف بر كاهش هزينه اي آموزش و پرورش فارس
94
بررسي ميزان تاثير برنامه هاي ترك اعتياد انجمنNA بر روي جوانان استان قم در سال 1390
95
بررسي ميزان تاثير بسته آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده ازبيماري هاي قلبي عروقي در افراد در معرض خطر
96
بررسي ميزان تاثير بسيج رسانه هاي جمعي بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست در مادران ساكن شهر يزد
97
بررسي ميزان تاثير بكارگيري رسانه هاي اجتماعي بر عملكرد شركت در صنعت ساختمان
98
بررسي ميزان تاثير بكارگيري رويكرد فرايند عمل بهداشتي بر ارتقاي مهارت فرزند پروري مادران
99
بررسي ميزان تاثير پايگاه اجتماعي افرادبر ميزان آگاهي از دموكراسي (مطالعه موردي بر روي مردم شهر ساري
100
بررسي ميزان تاثير پايگاه اجتماعي -اقتصادي در افت تحصيلي
101
بررسي ميزان تاثير پذيرش اجتماعي بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور اسفراين
102
بررسي ميزان تاثير پذيري افراد از تبليغات محيطي با تاكيد بر عوامل ساختاري جمعيت شناختي شهر كرج
103
بررسي ميزان تاثير پذيري ساختار و عملكرد غشاي پليمري از ذرات دانه ريحان
104
بررسي ميزان تاثير پرخاشگري بر شخصيت كودكان مدارس ابتدايي در نگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
105
بررسي ميزان تاثير پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بر رعايت مقررات مدرسه
106
بررسي ميزان تاثير پيگيري درسي والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 2 اصفهان سال تحصيلي 96 - 95
107
بررسي ميزان تاثير تئاتر در آموزش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر يزد
108
بررسي ميزان تاثير تئاتر در آموزش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر يزد
109
بررسي ميزان تاثير تئاتر روي آگاهي ،نگرش وعملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در خصوص مصرف روغن و چربي
110
بررسي ميزان تاثير تئاتر روي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در خصوص مصرف روغن و چربي
111
بررسي ميزان تاثير تبليغات در بازاريابي گردشگري
112
بررسي ميزان تاثير تبليغات در موفقيت اقتصادي تعاونيها (بررسي موردي تعاونيهاي فعال شهرستان اردكان )
113
بررسي ميزان تاثير تبليغات ناشي ازوسايل ارتباط جمعي برنگرش خانواده ها
114
بررسي ميزان تاثير تحريم ها عليه ايران بر ورود گردشگر به شهر اصفهان
115
بررسي ميزان تاثير تشهيم دانش بر قابليت نوآوري در سازمان هاي دولتي
116
بررسي ميزان تاثير تشهيم دانش بر قابليت نوآوري درسازمان هاي دولتي
117
بررسي ميزان تاثير تصميم گيري هاي مديران از فرهنگ سازماني حاكم بر استانداري خراسان شمالي
118
بررسي ميزان تاثير تصوف بر گسترش تشيع در سبزوار در سده 800-700 هجري، قمري , EXAMINIG RATE OF SUFISM INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SHIISM IN SABZEVAR
119
بررسي ميزان تاثير تعداد فرزندان خانواده در وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي كلاسهاي چهارم و پنجم مدارس پسرانه بجنورد
120
بررسي ميزان تاثير تعطيلات نوروزي بر مطالب آموخته شده قبلي دانش آموزان
121
بررسي ميزان تاثير تغيير شكل هاي چهارقطبي و مراتب بالاتر بروي ويژگي هاي مختلف واكنش هاي همجوشي
122
بررسي ميزان تاثير تغيير شكلهاي چهارقطبي ومراتب بالاتر
123
بررسي ميزان تاثير تكليف بر يادگيري دانش اموزان مدارس ابتدايي ناحيه 4 مشهد
124
بررسي ميزان تاثير تكليف شب بر پيشرفت دانش آموزان تحصيلي دختر مقطع ابتدايي شهرستان درگز82-81
125
بررسي ميزان تاثير تلفيق راهبرد عملي نمودن قصد با مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت بر ارتقاي سطح فعاليت بدني در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲
126
بررسي ميزان تاثير تلويزيون در اجتماعي شدن كودكان 3 تا 8 ساله از ديدگاه دبيران زن شهر بهشهر
127
بررسي ميزان تاثير تماس با رطوبت بر روي محل و مساحت حباب ها يا فضاهاي خالي در سيلر هنگام پر كردن كانال با روش تراكم جانبي
128
بررسي ميزان تاثير تمايل به تسهيم دانش بر عملكرد كاركنان با نقش واسطه اي سرمايه فكري ﴿مطالعه موردي: كاركنان بانك مسكن استان گيلان﴾
129
بررسي ميزان تاثير توانمندسازي روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش واسطه اي تعهد سازماني در دانشگاه آزاد بندرعباس و توابع
130
بررسي ميزان تاثير توجه والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر كلاس پنجم شهرستان گلوگاه در سال تحصيلي 85 - 84
131
بررسي ميزان تاثير توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كارافريني مستقل مرتبط با اين فناوري در استان گلستان
132
بررسي ميزان تاثير جريان هويت بخشي تاريخي به فرش تركيه در برند سازي وگسترش صادرات فرش دستبافت ومقايسه آن با ايران
133
بررسي ميزان تاثير جريان هويت بخشي تاريخي به فرش تركيه در برند سازي وگسترش صادرات فرش دستبافت ومقايسه آن با ايران
134
بررسي ميزان تاثير جشنواره الگوهاي تدريس برتر در افزايش مهارت هاي حرفه اي معلمان مشاهده گر وشركت كننده در دوره ابتدايي شهرستان آق قلا
135
بررسي ميزان تاثير جنسيت دبيران در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ميبد
136
بررسي ميزان تاثير جويدن آدامس بدون قند بر PH بزاق كامل در حالت ناشتا و پس از مصرف قند خوراكي
137
بررسي ميزان تاثير حضور افاغنه بر ساختار اقتصادي شهر مهريز
138
بررسي ميزان تاثير خانواده بر پيشرفت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان مدارس ابتدايي دخترانه شهر اصفهان از ديدگاه مديران آنان در سال 83-82
139
بررسي ميزان تاثير خشونت رسانه اي بر روي نوجوانان
140
بررسي ميزان تاثير درس برنامه ريزي تحصيلي و شغلي در هدايت و انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر گرگان
141
بررسي ميزان تاثير درس تعليمات ديني مقطع دوم راهنمايي بر گرايش نوجوانان به مسجد
142
بررسي ميزان تاثير درس تعليمات ديني مقطع دوم راهنمايي بر گرايش نوجوانان به مسجد
143
بررسي ميزان تاثير دو زبانه بودن و وضعيت اقتصادي-اجتماعي خانواده بر افت تحصيلي فرزندان
144
بررسي ميزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت بر روي كيفيت روش تدريس نعلمان اداره آموزش و پرورش
145
بررسي ميزان تاثير دوزبانه بودن بر مهارت خواندن (فارسي ) كودكان دوزبانه ترك در مقايسه با كودكان دوزبانه كرد پايه سوم ابتدايي شهرستان مهاباد در سال تحصيلي 85 - 86
146
بررسي ميزان تاثير دين و معنويت در زندگي از ديدگاه دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
147
بررسي ميزان تاثير دينداري در كاهش بزهكاري و انحرافات نوجوانان و جوانان در شهرستان مهريز
148
بررسي ميزان تاثير راهنمايان تعليماتي بر پيشرفت آموزشي از نظر آموزگاران شهرستان مانه و سملقان
149
بررسي ميزان تاثير رسانه بر اعتماد به رسانه ها
150
بررسي ميزان تاثير رفتار كاركنان بر رضايت مشتري ﴿مطالعه موردي بانك ملي﴾
151
بررسي ميزان تاثير رفتار كاركنان بر رضايت مشتري(مطالعه موردي بانك ملي)
152
بررسي ميزان تاثير روابط انساني مطلوب در مديريت آموزشي و رابطه آن با رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اردل
153
بررسي ميزان تاثير روابط انساني مطلوب در مديزيت آموزشي و رابطه آن با رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اردل
154
بررسي ميزان تاثير روابط معلم و دانش آموز در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي
155
بررسي ميزان تاثير روش آموزش تبادلي راهبردهاي درك و فهم خواندن ، بر بهبود درك مطلب دانش آموزان ضعيف پايه پنجم
156
بررسي ميزان تاثير روش يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه ي اول متوسطه ي شهرستان بها باد در درس رياضي ﴿1﴾ در سال تحصيلي 993
157
بررسي ميزان تاثير روش يادگيري مشاركتي بر يادگيري درس فارسي دانش آموزان دختر وپسر منطقه برخوار
158
بررسي ميزان تاثير ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بهبود NON ULCER DYSPEPSIA
159
بررسي ميزان تاثير ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بهبود NON ULCER DYSPEPSIA
160
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
161
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
162
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
163
بررسي ميزان تاثير سير روي ليپيد هاي سرم و قند خون در بيماران ديابتي نوع بالغين (NIDDM)
164
بررسي ميزان تاثير سير روي ليپيد هاي سرم و قند خون در بيماران ديابتي نوع بالغين (NIDDM)
165
بررسي ميزان تاثير سيكلوفم بر پيشگيري از بارداري در زنان شهر يزد
166
بررسي ميزان تاثير سيكلوفم بر پيشگيري از بارداري در زنان شهر يزد
167
بررسي ميزان تاثير شخصيت معلم در يادگيري دانش آموزان
168
بررسي ميزان تاثير شهر نشيني بر روي فرهنگ عشاير قشقايي ساكن در دو گنبدان مطالعه موردي: طايفه كشكولي بزرگ ( تيره ديزجاني )
169
بررسي ميزان تاثير شوخ طبعي بر كاهش افسردگي
170
بررسي ميزان تاثير شوخ طبعي بر كاهش افسردگي
171
بررسي ميزان تاثير شوخ طبي بر فرسودگي كار كارمندان بانك صادرات سرپرستي شعب شرق تهران
172
بررسي ميزان تاثير شيوه هاي تشويق وتنبيه برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع متوسطه(پايه دوم و سوم)شهرستان مسجدسليمان
173
بررسي ميزان تاثير طراحي بر اساس شاخص هاي اقليمي و زيست بومي در شهرك هاي مسكوني نمونه موردي شهرك تندگويان پارس جنوبي
174
بررسي ميزان تاثير طرح سنجش در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر گنبد از ديدگاه مديران ومعلمان پايه اول ابتدايي در سال تحصيلي 86-1385
175
بررسي ميزان تاثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
176
بررسي ميزان تاثير عملكرد راهنمايان آموزشي بر كيفيت تدريس معلمين مقطع راهنمايي شهرستان شهر بابك
177
بررسي ميزان تاثير عناصر آميخته بازاريابي )4P( بر افزايش فروش و اندازه سهم بازار شركت مپنا
178
بررسي ميزان تاثير عنصر محصول آميخته بازاريابي در توسعه ي صادرات پودرهاي شوينده شركت سرمايه گذاري مهد تابان به كشور عراق
179
بررسي ميزان تاثير عوامل اجتماعي-اقتصادي در بحران هويت نوجوانان﴿دانش اموزان دختر مقطع دبيرستان ناحيه 4اصفهان
180
بررسي ميزان تاثير عوامل جرم زا بر قاچاق زنان
181
بررسي ميزان تاثير عوامل خاص منطقه اي شهرستان مينودشت بر روند تحصيلي دانش آموزان دبيرستان پسرانه
182
بررسي ميزان تاثير عوامل فردي و سازماني با ترك خدمت كاركنان سازمان آموزش و پرورش استان يزد
183
بررسي ميزان تاثير عوامل فرهنگي ،تاريخي وجغرافيايي در كيفيت عرضه مورد انتظار مصرف كنندگان فرش دستباف در استان اصفهان
184
بررسي ميزان تاثير عوامل فرهنگي،تاريخي وجغرافيايي در كيفيت عرضه مورد انتظار مصرف كنندگان فرش دستباف در استان اصفهان
185
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف بر نيازهاي اطلاعاتي جامعه دانش آموز استفاده كننده نهايي كتابخانه هاي عمومي....
186
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رفتار كودكان خياباني و كار دامغان
187
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رفتار كودكان خياباني و كار دامغان
188
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رنگ همانندي كالاي پلي استري با رنگزاي ديسپرس
189
بررسي ميزان تاثير فشارهاي عصبي بر عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور
190
بررسي ميزان تاثير فشارهاي عصبي بر عملكرد مربيان تربيت بدني آموزش و پرورش مناطق 1 و 2 و 3 شهر تهران
191
بررسي ميزان تاثير فضاي سبز در آسايش حرارتي داخلي ساختمان در اقليم گرم و خشك مطالعه موردي شهر يزد
192
بررسي ميزان تاثير فعاليت هاي پيشبرد فروش دارو در بازار داروهاي انساني كشور
193
بررسي ميزان تاثير فقدان پدر در وضع رواني نوجوانان شاهد
194
بررسي ميزان تاثير فناوري اطلاعات بر هوش تجاري در سازمانهاي شهر تهران
195
بررسي ميزان تاثير قابليت هاي توانمند ساز سيستم هاي خبره جهت ارتقاي تصميمات استراتژيك مديران ارشد سازمان هاي شهرداري تهران
196
بررسي ميزان تاثير كلاسهاي جبراني تابستان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
197
بررسي ميزان تاثير كم رويي بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول متوسط شهر بجنورد
198
بررسي ميزان تاثير كيفيت زندگي كاري اعضاي هيات علمي و ميزان كارآفريني آنان در دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان
199
بررسي ميزان تاثير گذار كلاسهاي آمادگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول در مناطق دو زبانه شهرستان بندر تركمن سال تحصيلي 1377- 1378
200
بررسي ميزان تاثير گذاري آرم ،علايم ،نشان و درفش نظامي بر روحيه و اعتماد به نفس نظاميان
201
بررسي ميزان تاثير گذاري تشكل هاي دانش آموزي در رشد اجتماعي و سياسي آنان
202
بررسي ميزان تاثير گذاري ساعات اضافه تدريس معلمان در روند تحصيل دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان علي آباد كتول
203
بررسي ميزان تاثير گذاري شيوه هاي تدريس معلمان بر خلاقيت دانش آموزان ابتدايي دخترانه شهرستان آق قلا
204
بررسي ميزان تاثير گرافيك محيطي بر جنبه هاي شخصيتي و رواني مخاطبين
205
بررسي ميزان تاثير لالايي ها وترانه هاي سنتي تركمني بر شخصيت كودكان شهرستان كلاله
206
بررسي ميزان تاثير ليزرIPLوDIODبه تنهايي در مقايسه با تركيب ليزر IPLوDIODدر درمان هيرسوتيسم از مهر 90تامهر91در شهر يزد
207
بررسي ميزان تاثير ليزرIPLوDIODبه تنهايي در مقايسه با تركيب ليزر IPLوDIODدر درمان هيرسوتيسم از مهر 90تامهر91در شهر يزد
208
بررسي ميزان تاثير متغيرها در مونتاژ مجموعه هاي مكانيكي بوسيله روش هاي تحليل تلرانسي
209
بررسي ميزان تاثير متغيرها در مونتاژ مجموعه هاي مكانيكي بوسيله روشهاي تحليل تلرانسي
210
بررسي ميزان تاثير مداخلات آموزشي مبتني بر مدل بازار يابي اجتماعي، بر روي تعيين كننده هاي شروع مصرف سيگار در دانش آموزان پسر دبيرستاني شيراز
211
بررسي ميزان تاثير مداخلات آموزشي مبتني بر مدل بازاريابي اجتماعي بر روي تعيين كننده هاي شروع مصرف سيگار در دانش آموزان پسر دبيرستاني
212
بررسي ميزان تاثير مداخلات مهندسي بر سطح ريسك ارگونومي در ايستگاههاي كاري سنگبري پارس رضوانشهر
213
بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي جامعه محور با استفاده از تئوري انگيزش محافظت بر پيشگيري از استعمال قليان در جوانان و نوجوانان ۱۲-۲۴ ساله شهر سيران
214
بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل پرسيد بر رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت زنان سنين باروري
215
بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي مراقبت كانگورويي توسط مادر بر سرانجام نوزادان نارس بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي توسعه يافته
216
بررسي ميزان تاثير مداخله مبتني بر رويكرد فرايند عمل بهداشتي بر مهارت هاي ارتباطي پرستاران و كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران
217
بررسي ميزان تاثير مديريت آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
218
بررسي ميزان تاثير مديريت دانش، بازارگرايي و مديريت ارتباط با مشتري بر ارزش آفريني مشتري
219
بررسي ميزان تاثير مراحل فروش حضوري درصنعت خدمات تبليغات بر روي مشتري
220
بررسي ميزان تاثير مشاوران در انتخاب رشته تحصيلي دانش اموزان دختر
221
بررسي ميزان تاثير مشاوره تحصيلي گروهي بر افزايش مهارتها وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان
222
بررسي ميزان تاثير مشكلات رفاهي معلمان ابتدايي در عملكرد آنان در شهرستان بجنورد
223
بررسي ميزان تاثير مهارت هاي آموزش زبان انگليسي بر افزايش مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان در عصر فن آوري اطلاعات
224
بررسي ميزان تاثير مهارتهاي مديريتي بر بهره وري سازمان
225
بررسي ميزان تاثير مولفه هاي عدالت سازماني بر بهره وري منابع انساني شركت مخابرات شهر اصفهان در سال 93-92
226
بررسي ميزان تاثير مولفه هاي عدالت فضايي بر رضايتمندي سكونتي در مراكز شهري ( مطالعه موردي : محله يوسف آباد تهران )
227
بررسي ميزان تاثير نام فرد در شخصيت وي در نظرسنجي از دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
228
بررسي ميزان تاثير نحوه رفتار كاركنان آموزش و پرورش در رضايت مندي مديران و معاونان آموزشگاههاي شهرستان سامان
229
بررسي ميزان تاثير نظارت در موفقيت اقتصادي تعاونيهاي شهرستان اردكان
230
بررسي ميزان تاثير نقش خانواده برروي پيشرفت تحصيلي پسران مقطع راهنمايي مدارس دولتي 12-15ساله شهرستان رامسر.
231
بررسي ميزان تاثير نوع برنانه هاي تلويريوني بر كودكان مهدكودك هاي شهرستان نكا از ديدگاه والدين در سال تحصيلي 89-88
232
بررسي ميزان تاثير هر يك از شيوه هاي تمركز يا عدم تمركز در آموزش و پرورش استان گلستان
233
بررسي ميزان تاثير همزمان سيگار و صدا بر اوديومتري در فركانس‏هاي معمول و فركانسهاي بالا و OAEs (Otoacoustic Emissions) در كارگران مواجه با صداي غير مجاز در استان يزد در سال 91-1390
234
بررسي ميزان تاثير همزمان سيگار و صدا بر اوديومتري در فركانس‏هاي معمول و فركانسهاي بالا و OAEs (Otoacoustic Emissions) در كارگران مواجه با صداي غير مجاز در استان يزد در سال 91-1390
235
بررسي ميزان تاثير همزمان سيگار و صدا بر اوديومتري در فركانس‏هاي معمول و فركانسهاي بالا و OAEs (Otoacoustic Emissions) در كارگران مواجه با صداي غير مجاز در استان يزد در سال 91-1390
236
بررسي ميزان تاثير و پايايي اثر آموزش بر عوامل خطر ارگونوميك و شكايتهاي اسكلتي عضلاني در بيمار بران شاغل در بيمارستان شهيد باهنر كرمان
237
بررسي ميزان تاثير وابستگي بر وفاداري در ايجاد رابطه نام تجاري با مصرف كننده مصرف كنندگان نام تجاري نوشين شهرستان لاهيجان
238
بررسي ميزان تاثير وجود لايه اسميرsmear layer بر نفوذپذيري توبولهاي عاجي دندان انسان با روش نفوذ رنگ
239
بررسي ميزان تاثير وجود لايه اسميرsmear layer بر نفوذپذيري توبولهاي عاجي دندان انسان با روش نفوذ رنگ
240
بررسي ميزان تاثير ورزش بر كاهش افسردگي دختران دبيرستاني در شهرستان آزادشهر
241
بررسي ميزان تاثير ورزش و بازي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ابتدايي شهر اصفهان
242
بررسي ميزان تاثيرآگاهي زيست محيطي دانش آموزان نسبت به انجام فعاليتهاي حفاظت از محيط زيست درهنگام مسافرت
243
بررسي ميزان تاثيرات احداث سد كرخه بر زندگي اجتماعي و اقتصادي جوانان شاغل در سد كرخه
244
بررسي ميزان تاثيرات برخي متغيرهاي كلان اقتصادي بر روي رشد اقتصادي ايران طي دوره 4831-0531
245
بررسي ميزان تاثيراشتغال بربهداشت رواني بانوان ساكن درشهردامغان
246
بررسي ميزان تاثيربازي والدين باكودك دررفتاركودك
247
بررسي ميزان تاثيرپذيري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زرين شهر از تهاجم فرهنگي
248
بررسي ميزان تاثيرپذيري كاركنان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از طرح تحول سازماني
249
بررسي ميزان تاثيرتلفن همراه درشكل گيري هويت شخصي جوانان
250
بررسي ميزان تاثيرشرايط زندان دراصلاح رفتارهاي نابهنجارزندانيان مجتمع زندان گنبدكاووس
251
بررسي ميزان تاثيرشن بازي درماني دردرمان كودكان بيش فعال5-7سال استان تهران
252
بررسي ميزان تاثيركميت و كيفيت تغذيه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرقم
253
بررسي ميزان تاثيرگذاري انعطاف پذيري فناوري اطلاعات بر عملكرد سيستم مديريت كيفيت سازمان ها
254
بررسي ميزان تاثيرگذاري دوره‌هاي آموزشي كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در ايجاد مهارت‌ها و تخصص‌هاي شغلي فارغ‌التحصيلان
255
بررسي ميزان تاثيرگذاري نحوه تلفيق روش هاي مختلف اكسيداسيون پيشرفته(AOP) با روش تصفيه بيولوژِيكي كمپوستينگ در حذف آلاينده هاي با منشا آلي موجود در لجن هاي نفتي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
256
بررسي ميزان تاثيرگذاري هويت نويسندگان كتب پايه تخصصي رشته حقوق ومديريت وعلوم سياسي وروانشناسي برروي هويت دانشجويان اين رشته دردانشگاه پرديس وآزادقم درسال 89-1388
257
بررسي ميزان تاثيرنانو ذره اكسيد رويبر پارامترهاي اسپرم انسان
258
بررسي ميزان تاكيد كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي بر مهارت هاي فلسفي دانش آموزان بر اساس ديدگاه معلمان شهرستان دهگلان
259
بررسي ميزان تاكيد كتابهاي ادبيات فارسي بر شاخصهاي هويت ملي مذهبي از ديدگاه دبيران درس ادبيات دوره متوسطه شهر همدان
260
بررسي ميزان تبعيت از درمان و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني پژوهشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال1396-1397
261
بررسي ميزان تبعيض بين دانشجويان دانشگاه يزد
262
بررسي ميزان تجمع برخي فلزات سنگين(سرب و كادميوم) در بافت نرم ميگوي سفيد در نواحي خليج فارس
263
بررسي ميزان تحرك بدني وورزش درميان افراد ميان سال 30تا50ساله شهر رامسر در سال87-86.
264
بررسي ميزان تحرك بدني وورزش درميان افراد ميان سال.
265
بررسي ميزان تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان
266
بررسي ميزان تحقق اهداف آموزشي گروه ترميمي از ديدگاه فارغ التحصيلان سالهاي 1394-1390 دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
267
بررسي ميزان تحقق اهداف ارزشيابي توصيفي در آموزش زبان فارسي دانش آموزان دختر پايه سوم ناحيه زاهدان
268
بررسي ميزان تحقق اهداف انجمن اولياء و مربيان
269
بررسي ميزان تحقق اهداف پرورشي در بين دختران مقطع متوسطه در شهرستان ساري
270
بررسي ميزان تحقق اهداف پياده سازي گمرك الكترونيك در گمرك اصفهان ﴿از ديدگاه كاركنان، صادركنندگان و واردكنندگان﴾
271
بررسي ميزان تحقق اهداف تربيت اجتماعي در دانش آموزان دختردوره ي متوسطه در شهرستان رستم
272
بررسي ميزان تحقق اهداف دوره متوسطه در دبيرستانهاي دخترانه ناحيه يك يزد
273
بررسي ميزان تحقق اهداف فعاليتهاي آموزشي كلاسهاي آمادگي شهر اصفهان از ديدگاه مديران و مربيان اين مراكز
274
بررسي ميزان تحقق اهداف كمي آموزش عالي در برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران (1368 تا 1372)
275
بررسي ميزان تحقق اهداف مدارس هوشمند مقطع راهنمايي استان گلستان از ديدگاه معلمان در سال تحصيلي 1391-1390
276
بررسي ميزان تحقق اهداف مدارس هوشمند مقطع راهنمايي استان گلستان ازديدگاه معلمان در سال تحصيلي 90-1389
277
بررسي ميزان تحقق شاخص هاي آموزش و پرورش عمومي استان اصفهان، در برنامه سوم توسعه
278
بررسي ميزان تحقق قابليت‌هاي حرفه‌اي در برنامه‌‌ درسي دوره كارشناسي آموزش ابتدايي به‌منظور پيشنهاد برنامه درسي قابليت‌مدار
279
بررسي ميزان تحقق هدف ايجاد تعادل بين زندگي كاري و زندگي شخصي در اثر اجراي طرح دور كاري در ادارات شهرستان كاشان
280
بررسي ميزان تحقيق اهداف كانونهاي فرهنگي- تربيتي شهر اصفهان از ديدگاه دانش آموزان و مربيان
281
بررسي ميزان تحقيق پذيري اهداف شهرهاي جديد نمونه موردي: شهر جديد هشتگرد
282
بررسي ميزان تحليل رفتگي شغلي كاركنان ادارات تربيت بدني استان كردستان
283
بررسي ميزان تحمل ارقام مهم تجاري هلو ،شليلو سيب به كپك آبي در شرايط سردخانه
284
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه آزاد علي آباد
285
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور
286
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور
287
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي
288
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي
289
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي ...
290
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي ...،
291
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته مشاوره
292
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متهل رشته روانشناسي
293
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد ومتاهل رشته روانشناسي
294
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد ومتاهل رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور محلات
295
بررسي ميزان تحمل استرس ميان دانشجويان متاهل و مجرد رشته علوم تربيتي كاشمر
296
بررسي ميزان تحمل به خشكي و صفات مرتبط با آن در گندم دورم در دو شرايط ديم و آبياري تكميلي
297
بررسي ميزان تحولات شغلي زنان در ايران و جهان
298
بررسي ميزان تخصصي شدن معلمين در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
299
بررسي ميزان تخلخل منسوج بي بافت به كمك پردازش تصوير
300
بررسي ميزان تراكم استخوان در بيماران پيوند كليه
301
بررسي ميزان تراكم استخوان در بيماران پيوند كليه
302
بررسي ميزان ترانسلوسنسي چند نوع كامپوزيت
303
بررسي ميزان ترانسلوسنسي چند نوع كامپوزيت
304
بررسي ميزان ترس از جرم مناطق جرم خيز در شهر گنبد كاووس
305
بررسي ميزان ترس از مراحل مختلف اعمال دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1388
306
بررسي ميزان ترس از موقعيتهاي مختلف دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
307
بررسي ميزان ترس از موقعيتهاي مختلف دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
308
بررسي ميزان تركيب پذيري، هتروزيس و پارامترهاي ژنتيكي اينبرد لاين هاي ذرت دانه اي به روش تجزيه دايآلل
309
بررسي ميزان تساوي گرايي در روابط زوجين در شهر سميرم
310
بررسي ميزان تست PPD مثبت متعاقب واكسيناسيون BCG در كودكان 4- 6 ماهه ي شهرستان رشت- ديماه 73 لغايت ارديبهشت 74
311
بررسي ميزان تسلط معلمان بر هدف هاي رفتاري
312
بررسي ميزان تسلط معلمين مقطع هنرستان هاي دخترانه شهرستان اسفراين نسبت به هدفهاي رفتاري در سال 86-85
313
بررسي ميزان تشريك مساعي دانش و تجربه مديران در بهبود و هدايت فرايندهاي اجرايي در دانشگاه علوم بهزيستي و نوانبخشي تهران
314
بررسي ميزان تشنج هاي پس از تروماي سر و عوامل خطر مربوطه
315
بررسي ميزان تشويق بانك تلاش بر يادگيري دروس دانش اموزان در مقطع ابتدايي شهر عشق آباد
316
بررسي ميزان تطابق تشخيص هاي افتراقي باليني با تشخيص هيستو پاتولوژيك ضايعات پيش بدخيم اپيتليالي در نمونه هاي ارجاع شده به بخش پاتولوژي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد از 89-1380
317
بررسي ميزان تطابق رويه هاي مديريتي مديران با ساختار ارگانيكي و مكانيكي در دبيرستانهاي شهر كاشان
318
بررسي ميزان تطابق عملكرد معلمين پرورشي با شرح و ظايف مصوب در مدارس دخترانه مقطع راهنمايي ناحيه 2 شهرستان اصفهان در سال 1386
319
بررسي ميزان تطابق فعاليت هاي دندانپزشكان با شاخص هاي ارگونوميك و تعيين شيوع عوارض اسكلتي عضلاني در دندانپزشكان شهرستان يزد
320
بررسي ميزان تطابق فعاليت هاي دندانپزشكان با شاخص هاي ارگونوميك و تعيين شيوع عوارض اسكلتي عضلاني در دندانپزشكان شهرستان يزد
321
بررسي ميزان تطاق آرمانهاي وضع شده پيرامون خدمت سربازي و نظرات واقعي جوانان خدمترفته (ارتش)
322
بررسي ميزان تطبيق تشخيص پاتولوژي و تشخيص باليني در آپاندكتوميهاي حاد انجام شده در مركز بهداشتي درماني و آموزش شهيد رهنمون يزد
323
بررسي ميزان تعارض بين والدين و فرزندان شهر رستمكلا
324
بررسي ميزان تعارض كار -خانواده در كاركنان باليني و غير باليني بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1394
325
بررسي ميزان تعارضات زناشويي زوج هاي جوان سال 1381 شهرستان طبس
326
بررسي ميزان تعاملات در اجتماع علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي دانشگاه فردوسي , the evaluation of interactions in scientific community and related factors in Dr.ali shariati faculty letters and humanities of ferdowsi university of mashhad
327
بررسي ميزان تعهد سازماني در اداره بهزيستي
328
بررسي ميزان تعهد سازماني در مركز بهداشت شيروان
329
بررسي ميزان تعهد سازماني در ميان كاركنان آموزش و پرورش شهر داراب
330
بررسي ميزان تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان تامين اجتماعي شعب شهرستان مشهد در سال 1389 و عوامل موثر بر آن , study of employee s organizational commitment and job satisfaction in social security organization of mashhad in 9831 and studying its effective factors
331
بررسي ميزان تعهد شهر نشينان ايل قشقايي نسبت به زبان ايل مورد مطالعه :شهر﴿شيراز و شهرضا﴾
332
بررسي ميزان تعهد يكجانشينان ايل قشقايي نسبت به آداب و رسوم اصيل ايل
333
بررسي ميزان تغيرات نرخ حق بيمه بر نرخ اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون كار
334
بررسي ميزان تغيير اسانس گياه دارويي ارس در سه منطقه اكولوژيكي متفاوت در استان سمنان
335
بررسي ميزان تغيير اسانس گياه دارويي ارس در سه منطقه اكولوژيكي متفاوت در استان سمنان
336
بررسي ميزان تغيير دماي پالپ در تست سرما
337
بررسي ميزان تغيير دماي پالپ در تست سرما﴿يخ﴾
338
بررسي ميزان تغيير دماي پالپ در تست سرما﴿يخ﴾
339
بررسي ميزان تغييرات CD ماركرهاي CD3, CD4, CD8 در خون محيطي مصدومين شيميايي ناشي از گاز سولفورموستارد با ضايعات مزمن پوستي خارش دهنده
340
بررسي ميزان تغييرات حجمي ماده قالب گيري اسپيدكس
341
بررسي ميزان تغييرات حجمي ماده قالب گيري اسپيدكس بر اساس زمان ريختن قالب
342
بررسي ميزان تغييرات ساليانه دانسيته استخواني در بيماران استئوپروتيك تحت درمان با آلندرونات
343
بررسي ميزان تغييرات ساليانه دانسيته استخواني در بيماران استئوپروتيك تحت درمان با آلندرونات
344
بررسي ميزان تغييرات شاخصهاي اسپيرومتري در يك دوره سه ساله در كارگران صنعت كاشي شهر يزد
345
بررسي ميزان تغييرات شاخصهاي اسپيرومتري در يك دوره سه ساله در كارگران صنعت كاشي شهر يزد
346
بررسي ميزان تغييرات كورتكس زاويه فك پائين با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در زنان بالاي 20 سال در سال 81-1380
347
بررسي ميزان تغييرات كورتكس زاويه فك پائين با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در زنان بالاي 20 سال در سال 81-1380
348
بررسي ميزان تفاوت معدل دانش آموزان سوم راهنمايي پسر و دختر بيارجمند
349
بررسي ميزان تفاوت نگهداري آب در الياف نانو و ميكرو اكريليك
350
بررسي ميزان تفكر انتقادي دانشجويان سال اول و اخر رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 92-1391
351
بررسي ميزان تفكرات نامعقول دانشجويات دانشگاه پيام نور
352
بررسي ميزان تفكراستراتژيك براساس الگوي(گزينه هاي آينده پيتر ويليامسون )درصنايع غذايي
353
بررسي ميزان تقارب زاويه دندانهاي تراش خورده در بخش پروتز ثابت دانشكده دندانپزشكي يزد در سالهاي 85-1383
354
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي در سال 1386 در شهرهاي يزد، تفت،اردكان
355
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي در شهرهاي يزد، تفت ، اردكان در سال 78.
356
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي در شهرهاي يزد، تفت ، اردكان در سال 78.
357
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي درسال 1386 در شهرهاي يزد، تفت، اردكان
358
بررسي ميزان تقيد به فريضه نماز با ويژگيهاي شخصيتي (اضطراب) و پيشرفت تحصيلي نزد دانشجويان پسر دانشگاهها و مراكز آموزش عالي شهرستان فردوس
359
بررسي ميزان تكليف شب دانش آموزان كلاس پنجم بخش سيمكان و تأثير آن در مدرسه هراسي
360
بررسي ميزان تكليف شب و تاثير آن بر پيشرفت دانش آموزان تحصيلي دختر مقطع ابتدايي شهرستان درگز
361
بررسي ميزان تمايز اعتقادات مذهبي و خرافه پرستي در بين خانواده ها در شاهرود
362
بررسي ميزان تمايز اعتقادات مذهبي و خرافه پرستي در بين خانواده ها در شهرستان شاهرود
363
بررسي ميزان تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش صحرايي نر به كارديوميوسيت در حضور آزاسيتيدين و عصاره ليزوپلاكتي
364
بررسي ميزان تمايل به اختلالات دانش آموزان پسر محروم از پدر با دانش آموزان پسر برخوردار از پدر در مدارس راهنمايي شهرستان بندگز و حومه در سال تحصيلي 85 - 84
365
بررسي ميزان تمايل به برنامه ريزي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
366
بررسي ميزان تمايل به تفكر نقدانه در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري در سال 89-90
367
بررسي ميزان تمايل به فرزندآوري و عوامل مرتبط با آن در زنان متأهل مراجعه كننده به مراكز خدمات جامع سلامت شهر رشت در سال 96-95
368
بررسي ميزان تمايل به مشاركت اجتماعي و مسئوليت پذيري در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
369
بررسي ميزان تمايل دانش آموزان دختر مقطع متوسط عمومي به استفاده از رنگهاي مختلف در پوشش مدرسه وعوامل مؤثر بر آن.
370
بررسي ميزان تمايل دانشجويان به اهداي عضو پس از مرگ مغزي وشناسايي موانع موجود.
371
بررسي ميزان تمايل دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور محلات به مطالعه كتب غيردرسي
372
بررسي ميزان تمايل دانشجويان مجتمع علوم انساني به تحقيق در دانشگاه يزد، سال تحصيلي 79-78
373
بررسي ميزان تمايل كشاورزان به عضويت در نظام صنفي كشاورزي از ديدگاه كارگزاران امور نظام صنفي كشاورزي تعاون روستايي ايران
374
بررسي ميزان تمايل گردشگران به گردشگري ميراث ناملموس فرهنگي با تاكيد برگياهان دارويي و طب سنتي (منطقه مورد مطالعه: شهركرمان
375
بررسي ميزان تمايل گردشگران داخلي به فعاليت‌ها و جاذبه‌هاي گردشگري تندرستي (مورد پژوهي: شهرستان سرعين)
376
بررسي ميزان تمايل معلمين ابتدايي آموزش و پرورش گناوه به تدريس در روستاهاي آن شهرستان
377
بررسي ميزان تمايل معلمين به شركت در تصميم گيري هاي آموزشي شهرستان بوشهر سال تحصيلي 77-76
378
بررسي ميزان تمايل معلمين فوق ديپلم ، ليسانس و بالاتر در مقطع ابتدايي براي انتقال به مقاطع بالاتر آموزشي "منطقه 12 تهران"
379
بررسي ميزان تمكين به درمان و علت قطع درمان در بيماران مبتلا به ايدز در شهر يزد
380
بررسي ميزان تمكين به درمان و علت قطع درمان در بيماران مبتلا به ايدز در شهر يزد
381
بررسي ميزان تناسب اهداف برنامه درسي روانشناسي با نيازهاي دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 84-1383
382
بررسي ميزان تناسب بين محتواي كتابهاي سير آراء تربيتي غرب و مكاتب فلسفي دوره كارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه تعليم وتربيت بااهداف تعيين شده براي اين دوره
383
بررسي ميزان تناسب طراحي ساختمان كتابخانه هاي عمومي كشور با توجه به رشد و توسعه فناوري هاي نوين اطلاعاتي
384
بررسي ميزان تنگي سيگنال گفتار به منظور كاربرد در بهسازي گفتار
385
بررسي ميزان تنيدگي ناشي از محيط كار و ارتباط آن با فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستانهاي شهر يزد در سال 1373
386
بررسي ميزان تهاجم عروق داخل تيروئيدي كارسينومهاي تيروئيد و ارتباط آن با وضعيت تومور
387
بررسي ميزان تهاجم عروق داخل تيروئيدي كارسينومهاي تيروئيد و ارتباط آن با وضعيت تومور
388
بررسي ميزان توافق در تشخيص پوسيدگي بين دنداني در راديوگرافي بايت وينگ توسط دانشجويان ترم آخر با دانشجويان ترم8 در دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد درسال1397
389
بررسي ميزان توافق راديوگرافي پانوراميك واترز در تشخيص شكستگي هاي استخوان زايگوما و ريتم تحتاني اوربيت
390
بررسي ميزان توان پرداخت تعهدات مالي شركت هاي بيمه تجاري در ايران
391
بررسي ميزان توانايي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در درك فيلم هاي آموزشي دندانپزشكي به زبان انگليسي در سال تحصيلي ۹۴-۹۵
392
بررسي ميزان توانايي مدير مدرسه براساس اصول مديريت از ديدگاه معلمان متوسطه دخترانه شهرستان بهشهر
393
بررسي ميزان توانايي معلمان در تدريس درس هنر و رابطه آن با بي توجهي به اين درس
394
بررسي ميزان توانمندي حرفه اي و تخصصي معلمان دوره ابتدايي شهر تالش در فرآيند ياددهي - يادگيري و راه هاي ارتقاي آن
395
بررسي ميزان توانمندي ها ومحدوديت هاي بيمارستا هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علومپزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
396
بررسي ميزان توانمندي هامحدوديت هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
397
بررسي ميزان توانمندي هاومحدوديت هاي بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
398
بررسي ميزان توجه به آموزش محيط زيست در برنامه هاي درسي مدارس ابتدايي
399
بررسي ميزان توجه به ارزش‌هاي اخلاقي در كتاب هاي پايه پنجم و ششم ابتدايي
400
بررسي ميزان توجه به ارزش‌هاي اخلاقي در كتاب هاي پايه پنجم و ششم ابتدايي
401
بررسي ميزان توجه به اصول برنامه ريزي درسي در كتاب فارسي سال سوم راهنمايي از ديدگاه معلمان شهر مرند و تحليل محتواي آن با استفاده از مدل هوشي گليفورد در سال تحصيلي 85-86
402
بررسي ميزان توجه به جهاني شدن و هويت ملي در كتاب هاي مطالعات اجتماعي دوره ابتدائي(سال95-94)
403
بررسي ميزان توجه به جهاني شدن و هويت ملي در كتابهاي مطالعات اجتماعي دوره ابتدائي (سال 95 -94)
404
بررسي ميزان توجه به رويكردتربيت شهروندي درمحتواي كتاب مطالعات اجتماعي ششم ابتداي
405
بررسي ميزان توجه به مؤلفه‏هاي هويت فرهنگي در فعاليت‏هاي فرهنگي دانشگاه‏هاي دولتي شهر اصفهان
406
بررسي ميزان توجه به مديريت كيفيت در بين كاركنان شركت رب
407
بررسي ميزان توجه به مولفه هاي تربيت اخلاقي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ج . ا . ا از نگاه مديران مدارس ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه 4اهواز در ¬سال تحصيلي 98-1397
408
بررسي ميزان توجه سازمان تأمين اجتماعي به ابعاد مختلف كيفيت (مطالعه موردي: اداره تأمين اجتماعي شهرستان فردوس)
409
بررسي ميزان توجه سازمان تأمين اجتماعي به ابعاد مختلف كيفيت﴿مطالعه موردي:اداره تأمين اجتماعي شهرستان فردوس﴾
410
بررسي ميزان توجه مديران مدارس به درس تربيت بدني
411
بررسي ميزان توسعه كالبدي فضايي شهر آمل در حوزه رودخانه هراز
412
بررسي ميزان توسل جويي و عوامل موثر بر آن در شهر يزد (مطالعه تطبيقي در بين مردان و زنان)
413
بررسي ميزان توكسوپلاسموز حاد در مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي اروميه در سال 1394و تعيين سويه هاي Toxoplasma gondii در مادران مبتلا و نوزادان مادران مبتلا
414
بررسي ميزان توليد آنتي¬بادي برعليه داروي اينترفرون بتا در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
415
بررسي ميزان توليد افلاتوكسين B1 توسط قارچ آسپرجيلوس فلاووس در شرايط دمايي مختلف
416
بررسي ميزان توليد بتاكاروتن درسه سويه مختلف ازجلبك Dunaliella Salina درحوضچه هاي روباز
417
بررسي ميزان توليد بيومس در دوريز جلبك كلرلاولگاريس و اسپيروليناپلاتنسيس با استفاده از منابع متفاوت گاز CO2
418
بررسي ميزان توليد كومين آلدئيد ﴿ضد بيماري هاي تحليل برنده سيستم عصبي﴾ با استفاده از كشت سلولي توام زيره كوهي و زيره سياه اروپايي
419
بررسي ميزان ثبت نتايج تست HBSAG در پرونده زايمانهاي انجام شده طي سال 1387 در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر يزد
420
بررسي ميزان ثبت نتايج تست HBSAG در پرونده زايمانهاي انجام شده طي سال 1387 در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر يزد
421
بررسي ميزان جامعه پذيري دانشجويان
422
بررسي ميزان جامعه پذيري سياسي فرزندان شاهد دبيرستاني شهرستان كرج
423
بررسي ميزان جامعه پسندي، واكنش رواني و سلامت اجتماعي والدين داراي كودك اتيسم با كودكان عادي
424
بررسي ميزان جانبداري گزارشگران ورزشي شهر تهران
425
بررسي ميزان جاه طلبي در مديران و كارمندان شهر تهران
426
بررسي ميزان جدايي‌گزيني فضايي و ارائه راهبردهايي جهت بهبودبخشي (نمونه مورد مطالعه: شهر اصفهان)
427
بررسي ميزان جذابيت دو سبك فشن و سنتي بين دانشجويان هم جنس و غير هم جنس و ارتباط آن با اولويت هاي همسرگزيني
428
بررسي ميزان جذب انرژي از پرتوهاي يونساز در مواد ساختاري آشكار سازهاي سيستم هاي تصوير برداري پزشكي با استفاده از روش مونته كارلو
429
بررسي ميزان جذب انرژي سازه هاي ALSTONE بر پايه فوم فلزي A356
430
بررسي ميزان جذب انرژي فومهاي سلول بسته با استفاده از ذرات تقويتي نانو پودر SiC
431
بررسي ميزان جذب رنگ الياف اكريليك خشك ريسي و ترريسي شده
432
بررسي ميزان جذب عناصر سنگين از محلول هاي آبي با به كارگيري كانيهاي زئوليت طبيعي ايران
433
بررسي ميزان جذب فلزات سنگين از آب توسط جاذب هاي كم هزينه
434
بررسي ميزان جذب فلزات سنگين توسط گياهان ناحيه معدني مس سر چشمه كرمان
435
بررسي ميزان جذب كادميم توسط غشاي حاصل از نانو الكتروريسي پلي ونيل الكل
436
بررسي ميزان جذب هيدروژن در نانو كامپوزيت هاي پالاديوم - پلي آنيلين
437
بررسي ميزان جذب هيوميك اسيد در محلول هاي آبي توسط گرانول پروتئيني حاصل ازپر مرغ
438
بررسي ميزان جذب هيوميك اسيد در محلول هاي آبي توسط گرانول هاي پرو تئيني حاصل از پر مرغ
439
بررسي ميزان جذب و خواص ثباتي رنگزاهاي بازيك بر روي الياف سلولزي توسط تانن مصنوعي و تانن طبيعي همراه با نمك هاي فلزي و مطالعه ي خواص آنتي باكتريال كالاي رنگرزي شده
440
بررسي ميزان جريان وPH بزاق تجمعي بيماران قبل وحين درمان ارتودنسي ثابت ومتحرك
441
بررسي ميزان جلب سرخرطومي چغندر قند Bothy noderes obliquefasciatvs ( قاب بالان : سر خرطومي ها ) به واريته هاي مختلف گياهان ميزبان و برخي علفهاي هرز
442
بررسي ميزان جيوه در سواحل جنوبي درياي خزر ﴿استان مازندران﴾ با استفاده از دو شاخص زيستي ماهي كفال طلايي ﴿Liza auratus﴾ و ماهي سفيد درياي خزر ﴿Rutilus frisii kutum﴾
443
بررسي ميزان چسبندگي شيل هاي متورم شونده به لوله ي جداري
444
بررسي ميزان حافظه كوتاه مدت در دانش آموزان تيزهوش،عادي وعقب مانده.
445
بررسي ميزان حاملگي در سيكل هاي انتقال جنين فريز شده در 2 پروتكل آگونيست و آنتاگونيست GNRH
446
بررسي ميزان حاملگي در سيكل هاي انتقال جنين فريز شده در 2 پروتكل آگونيست و آنتاگونيست GNRH
447
بررسي ميزان حداكثر باز شدن دهان در افراد سالم و داراي اختلالات TMJ همراه با Clickingدر افراد 35-20 سال مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
448
بررسي ميزان حذف ژن گلوتاتيون اس - ترانسفر از TI و MI در افراد سالم و بيماران مبتلا به سرطان ريه
449
بررسي ميزان حذف فلز سنگين سلنيوم با استفاده از ريزجلبك سبز سندسموس ازمحلول هاي آبي
450
بررسي ميزان حذف فلزات سنگين كادميوم وسرب از محلولهاي آبي به وسيله باكتريهاي سودوموناس و استرپتومايسس
451
بررسي ميزان حذف مالاشيت سبز و فلز سرب از نمونه هاي ابي توسط كربن فعال بدست امده از پسته وحشي
452
بررسي ميزان حساسيت استرپتوكوكهاي ايزوله شده از دندان هاي كشيده شده نسبت به پني سلين v وآموكسي سلين
453
بررسي ميزان حساسيت استرپتوكوكهاي ايزوله شده از دندان هاي كشيده شده نسبت به پني سلين v وآموكسي سلين
454
بررسي ميزان حساسيت مردم و اطلاعات و اعتماد عمومي نسبت به استانداردهاي ملي
455
بررسي ميزان حساسيت نسخه هاي رنگرزي به تغيير غلظت مواد رنگزا در كالاي پشمي
456
بررسي ميزان حساسيت و تاثير پذيري رفتار خاك هاي كربناته ، نسبت به پارامترهاي خردشدگي ذرات
457
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي SPECT مغز و MRI مغز در تشخيص انوسمي و هيپوسمي بعد از تروما
458
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي SPECT مغز و MRI مغز در تشخيص انوسمي و هيپوسمي بعد از تروما
459
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي تست غربالگري چهارگانه در بيمارستان مادر استان يزد
460
بررسي ميزان حضور فرزندان شاهد در فعاليتهاي ورزشي و رابطه آن با موفقيت تحصيلي و اجتماعي آن در شهر يزد
461
بررسي ميزان حلاليت چند سيلرمورد استفاده در معالجه ريشه ( ZOE , Dorifill AH26 , Tubliseal
462
بررسي ميزان حلاليت چند سيلرمورد استفاده در معالجه ريشه ( ZOE , Dorifill AH26 , Tubliseal
463
بررسي ميزان حمايت از خانم هاي باردار مراجعه كننده به مركز بهداشت شهر اصفهان سال 85
464
بررسي ميزان حودگشني و دگرگشني در گياهان حاوي اندوفايت و بدون اندوفايت چچم بومي ايران
465
بررسي ميزان خرافات در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
466
بررسي ميزان خرافه گرايي زنان 18تا40ساله شهرستان خواف وعلل آن
467
بررسي ميزان خرافه گويي در شهرستان دلفان و رابطه آن با عقلانيت و اعتقادات ديني
468
بررسي ميزان خردمندي مديران و رابطه آن با مهارت هاي فراشناختي ، از ديدگاه معلمان ابتدايي شهرستان شوش
469
بررسي ميزان خشونت خانگي عليه زنان متاهل شهر كاكي
470
بررسي ميزان خشونت عليه زنان در(شهرستان خورموج )
471
بررسي ميزان خشونت و مقايسه ي خشونت در بين زنان و مردان شهرستان اردل در سال 1391
472
بررسي ميزان خطاي تعيين قدرت L.O.I با بيومتري
473
بررسي ميزان خطرپذيري شهر از پهنه هاي سيلابي مورد مطالعه:شهر بيرجند
474
بررسي ميزان خلاقيت پسران روستائي و شهري شهرستان رامسر
475
بررسي ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر شهري وروستايي شهرستان رشت.
476
بررسي ميزان خلاقيت در دانش آموزان تيز هوش و عادي
477
بررسي ميزان خلاقيت در دانش آموزان تيزهوش(سرآمد)وعادي.
478
بررسي ميزان خلاقيت دردانش آموزان دختر تيزهوش وعادي مقطع راهنمائي شهر رشت
479
بررسي ميزان خلاقيت مديران در مهد كودك ها و پيش دبستاني هاي ناحيه ي برخوار
480
بررسي ميزان خلاقيت مربيان در مهد كودك ها و پيش دبستاني هاي ناحيه ي برخوار
481
بررسي ميزان خلاقيت و عوامل مؤثر بر آن در بين معلمان ابتدايي منطقه بشرويه
482
بررسي ميزان خلاقيت وعزت نفس در دانش آموزان تيزهوش(سرآمد)وعادي.
483
بررسي ميزان خود ايده ال و خود واقعي بين دختران و پسران 17 ساله ناحيه يك اهواز
484
بررسي ميزان خود پنداري (عزت نفس ) دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي شهرستان بافق
485
بررسي ميزان خودباوري در متقاضيان درمان ارتودنسي در دانشكده دندان پزشكي شهر يزد سال 95
486
بررسي ميزان خودپنداره دانش آموزان پسر مهاجر افغاني و ايراني
487
بررسي ميزان خودشناسي واعتماد به نفس در مديران آموزشي مرد و زن مدارس دوره متوسطه غرب استان مازندران
488
بررسي ميزان خودكارآمدي جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل سنين باروري مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1398
489
بررسي ميزان خودگشني و دگر گشني در گياهان حاوي اندوفايت و بدون اندوفايت فسكيوي بلند
490
بررسي ميزان خوردگي قلاب سوزن زبانه دار در تماس با نخ هاي ريسيده شده در سيستم رينگ و چرخانه
491
بررسي ميزان خونريزي بدنبال اعمال جراحي پروستاتكتومي باز و TURP در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 80-79
492
بررسي ميزان خونريزي و تعداد فرآورده هاي خوني دريافتي در Post Operation بيـماران تحت عمل CABG در بيمارستان دكتر حشمت رشت در نيمسال دوم 1392
493
بررسي ميزان دانش واژگاني دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان اقليد
494
بررسي ميزان دانش، نگرش و عملكرد دانشجويان پزشكي سال آخر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد بيماري سل در سال 1391
495
بررسي ميزان دانش، نگرش و مهارت پرستاران در مورد مراقبتهاي پرستاري از بيماران مبتلا به لوسمي حاد در بيمارستانهاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي شهر تهران سال 1371
496
بررسي ميزان درآمد ماهيانه شهرداري منطقه 18 تهران
497
بررسي ميزان درآمد يك مركز دامپزشكي در سال 1390
498
بررسي ميزان درصدگرفتگي و كاهش نفوذپذيري روسازي نفوذپذير بر اثر گذر زمان (پايلوت شهري)
499
بررسي ميزان درك اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كتابداري و اطلاع رساني ايران از مفهوم سرقت علمي
500
بررسي ميزان درك مديران - معلم شهر اصفهان از چهارچوب برنامه درسب در قرن 21
501
بررسي ميزان درگيري با اعتياد در معتادان رجعت يافته شهرستان سميرم
502
بررسي ميزان درمان در بيماران ديابتي مبتلا به عفونت پاي ديابتي در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از فروردين 1376 لغايت مهر 1377
503
بررسي ميزان درون گرايي -برون گرايي واضطراب دربيماران روان تني درشهر بوشهر
504
بررسي ميزان درون گرايي و برون گرايي در دانش آموزان شهرستان ساوجبلاغ
505
بررسي ميزان دز رسيده به نوزادان با استفاده از كدهاي مونت كارلو و دزسنج هاي گرماليان در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان مركز طبي كودكان تهران
506
بررسي ميزان دسترسي به اهداف ايزو9000 در شركتهاي دريافت كننده گواهينامه در ايران
507
بررسي ميزان دسترسي دانشجويان مقطع كارشناسي علوم پايه دانشگاه پيام نور دماوند به اينترنت و تاثير آن در قبولي آزمون كارشناسي ارشد
508
بررسي ميزان دسترسي معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اينترنت و كاربرد آن در موفقيت تدريس
509
بررسي ميزان دستيابي به فرصت هاي آموزشي در استان فارس طي برنامه هاي دوم و سوم توسعه
510
بررسي ميزان دستيابي به مهارت هاي زندگي دانش آموزان دوره ي راهنمايي از ديدگاه دبيران علوم اجتماعي شهر اصفهان
511
بررسي ميزان دستيابي لازم التعليمان مناطق مختلف استان كردستان بفرصتهاي آموزشي در سالهاي 65 و 70
512
بررسي ميزان دقت اندازه گيري طول راديوگرافي در درمان ريشه با استفاده از پروتكلهاي مختلف پردازش تصوير در راديوگرافي ديجيتال
513
بررسي ميزان دقت در دانش آموزان دختر و پسر كلاس چهارم ابتدايي منطقه پانزده تهران
514
بررسي ميزان دقت راديوگرافي پري آپيكال در تشحيص شكستگي بدون جابجايي ريشه
515
بررسي ميزان دقت راديوگرافي پري اپيكال در تشخيص شكستگي بدون جابجايي ريشه
516
بررسي ميزان دقت مواد قالبگيري الاستومريك در روش ريلاين
517
بررسي ميزان دگرگشني گياه اسپرس (Onobrychis vicilfolia Scop)با استفاده از نشانگرهاي ISSR
518
بررسي ميزان دلبستگي شغلي و رضايت شغلي كارمندان شعبه بانك ملي شهرستان قاين
519
بررسي ميزان دلبستگي مادر و شيرخوار و عوامل پيش گويي كننده ي آن در مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1397
520
بررسي ميزان دما و رطوبت خاك به صورت وايرلس
521
بررسي ميزان دوز جذبي اشعه در پرتونگاري پانوراميك و مقايسه آن با CT SCAN
522
بررسي ميزان دوز جذبي اشعه در پرتونگاري پانوراميك و مقايسه آن با Scan CT
523
بررسي ميزان ديستورشن راديوگرافي پانوراميك و پري اپيكال و ارزيابي Inclination دندانهاي عقل رويش يافته
524
بررسي ميزان ديستورشن راديوگرافي پانوراميك و پري اپيكال و ارزيابي Inclination دندانهاي عقل رويش يافته
525
بررسي ميزان دينداري دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پاوه و عوامل مرتبط با آن
526
بررسي ميزان دينداري دانش اموزن رابطه ان با رضايت در تايباد
527
بررسي ميزان دينداري دانشجويان پيام نور شهرستان گنبدكاووس
528
بررسي ميزان دينداري دانشجويان پيام نور گنبد
529
بررسي ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
530
بررسي ميزان دينداري و احساس امنيت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي شهر تهران
531
بررسي ميزان ذخيره بذر خاك در دو منطقه قرق شده و چرا شده چادگان استان اصفهان
532
بررسي ميزان رؤيت و فعاليت گروه هاي علم اطلاعات و دانش-شناسي ايران و اعضاي هيئت علمي آن¬ها در شبكه اجتماعي ريسرچ¬گيت : مطالعه آلتمتريكس
533
بررسي ميزان رابطه ابعاد سبك زندگي اسلامي با اهمال كاري و استرس شغلي پرسنل شبكه بهداشت شهرستان قاين
534
بررسي ميزان رابطه ارزشي سود و ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام تعديل شده بر اساس تورم با ارزش بازار سهام
535
بررسي ميزان رابطه انگيزش با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقاطع راهنمايي در شهر اصفهان سال تحصيلي 83-82
536
بررسي ميزان رابطه بين ترتيب تولد كودكان درخانواده وفرزند وعزت نفس آنها
537
بررسي ميزان رابطه بين درونگرايي-برونگرايي وهوش شناختي دانش آموزان دخترسال سوم راهنمايي خمين
538
بررسي ميزان رابطه بين عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان فروزنده جونقان
539
بررسي ميزان رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي
540
بررسي ميزان رابطه خودپنداره و پرخاشگري دانشجويان دختر و پسر ترم اول وآخر.
541
بررسي ميزان رابطه دانش هم آيي كلمات زبان انگليسي و درك مطلب شنيداري دانشجويان پيام نورايران
542
بررسي ميزان رابطه دانشجو با استاد در دانشگاه يزد
543
بررسي ميزان رابطه ديكتاتوري والدين بر پرخاشگري كودكان پسر 12-10ساله استان قم
544
بررسي ميزان رابطه رضايت شغلي و سلامت روان اساتيد پيام نور گنبد
545
بررسي ميزان رابطه سواد با رشد جمعيت از منطقه جواديه تهران
546
بررسي ميزان رابطه شادكامي وجهت گيري مذهبي در دانشجويان دختر وپسر شهرستان محلات
547
بررسي ميزان رابطه نقش والدين در رشد اعتقادات مذهبي دختران دبيرستاني شهرستان خميني شهر
548
بررسي ميزان رابطه همبستگي ملي با عدالت در جامعه
549
بررسي ميزان رابطه هوش هيجاني وميزان كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاه كاشان
550
بررسي ميزان رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي مبتلا به MI شركت كننده در طرح MI مركز تحقيقات قلب
551
بررسي ميزان رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي مبتلا به MI شركت كننده در طرح MI مركز تحقيقات قلب
552
بررسي ميزان رشد هويت بازانديشانه در ميان دختران جوان (دانشجو)و عوامل مرتبط با آن
553
بررسي ميزان رشد و گسترش پديده فمينيسم در استان سمنان
554
بررسي ميزان رضامندي مراجعين به بخش فوريت هاي پزشكي مراكز آموزشي - درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي گيلان تابستان سال 1379
555
بررسي ميزان رضايت از تصوير ذهني از بدن و عوامل مرتبط با آن در دختران نوجوان دبيرستان هاي شهر رشت سال 1389
556
بررسي ميزان رضايت از درمان انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع2
557
بررسي ميزان رضايت استفاده كنندگان از منابع اطلاعاتي كتابخانه ديجيتالي
558
بررسي ميزان رضايت بيمار و برگشت به ورزش بعد از ريكانستراكشن رباط صليبي قدامي با الوگرافت تاندون اشيل در بيمارستان¬هاي آريا و پورسينا
559
بررسي ميزان رضايت بيماران از پروتز كامل در دانشكده دندانپزشكي پرديس دانشگاه در سال 1394-1393
560
بررسي ميزان رضايت بيماران از پروتز كامل در دانشكده دندانپزشكي پرديس دانشگاه گيلان در سال 1394-1393
561
بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات بهداشتي درماني ارائه شده در بخشهاي اورژانس بيمارستانهاي رشت سال 1377
562
بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات دارويي ارائه شده توسط داروخانه هاي شهر يزد
563
بررسي ميزان رضايت بيماران بستري در اورژانس 2 بيمارستان پورسينا رشت در سال 1391
564
بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده از خدمات ارائه شده در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1389
565
بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به دانشكده در سال 77
566
بررسي ميزان رضايت تحصيلي و شغلي دانشجويان و علل وعوامل مؤثر بر آن
567
بررسي ميزان رضايت جانبازان شهر تهران از عملكرد بنياد شهيد و امور ايثارگران و عوامل موثر بر آن
568
بررسي ميزان رضايت خاطر زوجين از زندگي مشترك در ميان دانشجويان متاهل پيام نور سال 82
569
بررسي ميزان رضايت خدمات گيران ( شاغلان ) از خدمات سازمان تامين اجتماعي در شهر آمل
570
بررسي ميزان رضايت دانش آموزان از عملكرد شوراهاي دانش آموزي در سطح مدارس متوسطه دخترانه بجنورد
571
بررسي ميزان رضايت دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان شاهرود ازرشته تحصيلي خود
572
بررسي ميزان رضايت دانشجويان از ارائه خدمات كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي اراك
573
بررسي ميزان رضايت دانشجويان از دروس عمومي معارف اسلامي در دانشگاه
574
بررسي ميزان رضايت دانشجويان ازتعامل بافناوري شناسايي از طريق امواج راديويي )RFID( وخدمات رايانه اي كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز , A study on the students satisfaction from interaction with RFID technology and conteral library the university of tabriz
575
بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه پيام نور از كيفيت تدريس استادان
576
بررسي ميزان رضايت دانشجويان و كتابداران دانشگاه علوم پزشكي مشهد از نرم افزار پارس آذرخش , the satisfaction analysis of students and librarians of mashhad university of medical science from pars azarkh software
577
بررسي ميزان رضايت روستائيان از عملكرد دهياري هاي شهرستان بهارستان
578
بررسي ميزان رضايت زناشويي با متغيرهاي دموگرافيك وتعداد سالهاي زندگي مشترك در معلمين شاغل در روستاي نصراباد
579
بررسي ميزان رضايت زناشويي با هوش هيجاني در دانشجويان متاهل دانشگاههاي رامسر.
580
بررسي ميزان رضايت زناشويي بر مؤلفه هاي آن در زوجين شهرستان شهرضا
581
بررسي ميزان رضايت زناشويي در ازدواج فاميلي وغير فاميلي دربخش آرين شهر درسال 92-93
582
بررسي ميزان رضايت زناشويي و رضايت شغلي و رضايت زوجين آموزش و پرورش سميرم
583
بررسي ميزان رضايت زناشويي و عوامل شغلي مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراكز آموزشي- درماني شهر رشت سال 92-1391
584
بررسي ميزان رضايت زناشويي والدين و رابطه آن با پرخاشگري فرزندان نوجوان آنها
585
بررسي ميزان رضايت زنان از اشتغال در آموزش وپرورش
586
بررسي ميزان رضايت زنان ازاشتغال در آموزش وپرورش.
587
بررسي ميزان رضايت زوجين از طريق ازدواج سنتي وغير سنتي در شهر رشت.
588
بررسي ميزان رضايت سالمندان از آسايشگاه سالمندي
589
بررسي ميزان رضايت شغلي اعضا هيات علمي دانشگاه يزد
590
بررسي ميزان رضايت شغلي بين كاركنان كارخانه هاي خوشاب
591
بررسي ميزان رضايت شغلي بين معلمان مرد و زن مقطع متوسطه در شهرستان فسا
592
بررسي ميزان رضايت شغلي پرستاران
593
بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان و ارتباط ...
594
بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران مرد وزن مقطع متوسطه شهرستان آستانه اشرفيه.
595
بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران ورزش دوره راهنمايي شهرستان لنگرود
596
بررسي ميزان رضايت شغلي در بين شاغلين شهر سميرم
597
بررسي ميزان رضايت شغلي در زنان شاغل مجرد ومتاهل شهرستان لنگرود.
598
بررسي ميزان رضايت شغلي در كاركنان بيمارستان سيدالشهدا فارسان
599
بررسي ميزان رضايت شغلي دربين پرستاران شهر ياسوج
600
بررسي ميزان رضايت شغلي درمعلمان مقاطع ابتدايي وراهنمايي دامغان
601
بررسي ميزان رضايت شغلي دهياران شهرستان رشت.
602
بررسي ميزان رضايت شغلي دو گروه معلمان كودكان عادي در مقطع ابتدايي و معلمان كودكان استثايي گروه ناشنوا در مقطع ابتدايي و مقايسه آن دو با هم
603
بررسي ميزان رضايت شغلي دو گروه معلمان كودكان عادي در مقطع ابتدايي و معلمان كودكان استثايي گروه ناشنوا در مقطع ابتدايي و مقايسه آن دو با هم
604
بررسي ميزان رضايت شغلي زنان شاغل در شهرستان سميرم
605
بررسي ميزان رضايت شغلي زنان شاغل رامسر.
606
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان اداره دادگستري شهرستان دامغان
607
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان امور مالي آموزش و پرورش شهر تهران و شناسايي عوامل موثر برآن
608
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاه آزاددامغان
609
بررسي ميزان رضايت شغلي كارگران خط توليد كارخانه سيمان قاين درسال 1393
610
بررسي ميزان رضايت شغلي كارمندان اداره پست شهرستان بجنورد در سال 83
611
بررسي ميزان رضايت شغلي كارمندان روزنامه خراسان شمالي
612
بررسي ميزان رضايت شغلي كارمندان سازمان تامين اجتماعي
613
بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي استان كهگيلويه و بويراحمد
614
بررسي ميزان رضايت شغلي مديران مدارس دخترانه شهر شيروان در مقطع دبيرستان
615
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان استان اصفهان درسال89-88
616
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان استثنايي و عادي شهرستان فردوس
617
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان با سبك هاي مديريتي رابطه مدار و ضابطه مدار
618
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان پايه اول ابتدايي شهر شيروان
619
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان كودكان عادي ومعلمان كودكان استثنائي درمقطع ابتدائي شهرستانهاي غرب مازندران
620
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان كوهرنگ در سال تحصيلي 92-93
621
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي و ميزان تاثيرآن بر عملكرد آنان
622
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان و عوامل موثر بر آن و ارائه راهكارهايي در جهت افزايش رضايت شغلي دبيران دوره متوسطه سال 84-83 شاهين شهر
623
بررسي ميزان رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در بين دانشجو معلمان رشته علوم تجربي مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان شهيد باهنر تهران (دانشگاه تربيت معلم )
624
بررسي ميزان رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در بين روساي ادارات پست شهرستان ها
625
بررسي ميزان رضايت شغلي وعوامل موثر برآن از ديدگاه پرسنل در بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي يزد
626
بررسي ميزان رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري عوامل اجتماعي موثر بر آن شهر پاوه
627
بررسي ميزان رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهري مقايسه محله منيره با محلات باغ فردوس و محموديه
628
بررسي ميزان رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهري مقايسه محله منيريه با محلات باغ فردوس و محموديه
629
بررسي ميزان رضايت فارغ التحصيلان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد از راهنمايي استاد راهنمادر مراحل انجام پايان نامه
630
بررسي ميزان رضايت كاربران و كتابداران كتابخانه هاي عمومي ايران از تعامل با نرم افزار كتابخانه اي نمايه , a survey on the rate of satisfaction of public library users and librarians with namaye library software
631
بررسي ميزان رضايت كارورزان از ارزشيابي مهارت هاي باليني با استفاده از آزمون مشاهده مستقيم مهارت هاي عملي در بخش ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
632
بررسي ميزان رضايت كشاورزان شهرستان سميرم از بيمه محصولات زراعي
633
بررسي ميزان رضايت كشاورزان شهرستان سميرم از تسهيلات بانك كشاورزي
634
بررسي ميزان رضايت مراجعه كنندگان به كتابخانه هاي عمومي تحت پوشش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان يزد
635
بررسي ميزان رضايت مراجعين به بخش اندودانتيكس دانشكده دندانپزشكي گيلان در نيمسال دوم سال تحصيلي 83- 1382
636
بررسي ميزان رضايت مردم از مخابرات در شهرستان شيروان
637
بررسي ميزان رضايت مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان يزد و ارائه الگوي مناسب سرويس دهي به مشتركين
638
بررسي ميزان رضايت مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي دربانك هاي شهر گناباد سال 1392
639
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات الكترونيك بانك صادرات
640
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات الكترونيك بانك صادرات
641
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بانكي در بانك ميزان شهرستان قاين
642
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بيمه اي در سازمان تامين اجتماعي استان قم
643
بررسي ميزان رضايت مشتريان شاكي از نحوه رسيدگي به شكايات در مديريت بازاريابي و فروش شركت سايپا
644
بررسي ميزان رضايت مشتريان فروشگاه تعاوني فرهنگيان شهررشت وعوامل مؤثر برآن درسال 1390.
645
بررسي ميزان رضايت معلمان و والدين از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي ( كيفي) در مدارس ابتدايي استان اصفهان
646
بررسي ميزان رضايت معلمين ابتدايي از راهنمايان تعليماتي در منطقه راز و جرگلان بجنورد
647
بررسي ميزان رضايت مندي با عملكرد معلمين شاغل در مدارس متوسطه شهر برازجان در سال تحصيلي 91-1390
648
بررسي ميزان رضايت مندي بيمه شدگان تأمين اجتماعي ازخدمات درماني شهرستان تنكابن(1380-1381)
649
بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان رشته علوم تربيتي در استفاده از فن آوري اطلاعات و تكنولوژي آموزشي در دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
650
بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد از رشته تحصيلي خود در دانشگاه
651
بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي بين زنان شاغل وغيرشاغل شهركاشان درسال86
652
بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي در بين زنان شاغل وخانه دار شهر اصفهان سال1386
653
بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي زنان شاغل وخانه دار شهرستان فارسان
654
بررسي ميزان رضايت مندي زنان شاغل بين سن 25تا 30 سال شهرستان فارسان در سال 1392
655
بررسي ميزان رضايت مندي شغلي كاركنان جهاد كشاورزي بخش تحقيقات و آموزش آن در استان گلستان شهرستان گرگان
656
بررسي ميزان رضايت مندي شهروندان از عملكرد اداره مهندسي نظارت بر ساخت وسازها (مطالعه موردي:شهرداري منطقه 3 مشهد مقدس)
657
بررسي ميزان رضايت مندي كاربران از كيفيت سيستم مديريت يادگيري دانشگاه اصفهان
658
بررسي ميزان رضايت مندي كاركنان از اشتغال در شركت آجر ماشيني فدك گلوگاه
659
بررسي ميزان رضايت مندي مديران ، معلمان و دانش آموزان از فعاليت هاي آموزشي مراكز آموزش از راه دور در مقطع تحصيلي متوسطه در شهر نيشابور
660
بررسي ميزان رضايت مندي مراجعه كنندگان از خدمات ارائه شده در مراكز درماني شهر ديلم و عوامل موثر بر آن
661
بررسي ميزان رضايت مندي مربيان و دانش آموزان از فعاليت هاي مراكز آموزش از راه دور دوره ي متوسطه ي نواحي پنجگانه شهر اصفهان
662
بررسي ميزان رضايت مندي مشتركين مركز تلفن شهيد رجايي تبريز و كاركنان مراكز تلفن شهر تبريز و شناسايي عوامل موثر بر رضايتمندي آنها"
663
بررسي ميزان رضايت مندي مشتريان از فروشگاه هاي زنجيره اي استان قم
664
بررسي ميزان رضايت مندي مشتريان پست بانك شعب تهران از ارائه خدمات
665
بررسي ميزان رضايت مندي معلمان شهرستان گنبدكاووس ازاداره آموزش وپرورش
666
بررسي ميزان رضايت مندي والدين كودكان عقب مانده ذهني از خدمات بهزيستي در شهرستان يزد
667
بررسي ميزان رضايت منديدانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني از وضعيت آموزشي تحصيلي در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 91-92
668
بررسي ميزان رضايتمندي 1 ماهه بيمار و پزشك از نتايج درمان شكستگي بيني به روش بسته دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمؤمنين (ع ) در سال هاي 85 و 86
669
بررسي ميزان رضايتمندي از خود نزد دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور فردوس
670
بررسي ميزان رضايتمندي از خود نزد دختران رشته هاي مختلف پيش دانشگاهي شهرستان بشرويه در سال تحصيلي 82-81
671
بررسي ميزان رضايتمندي بچه هاي بي سرپرست تحت پوشش بهزيستي شهرستان گنبد كاووس
672
بررسي ميزان رضايتمندي بيمار، موفقيت و عوارض در عمل كاشت پورتوكت در بخش جراحي بيمارستان رازي در طي سالهاي 88- 84
673
بررسي ميزان رضايتمندي بيماران جراحي شده و ارتباط آن با نتايج تست رينومانومتري قبل و بعد از سپتوپلاستي در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) رشت
674
بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مبتلا به RA با طول مدت بيماري بيش از 6 ماه مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد
675
بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مبتلا به RA با طول مدت بيماري بيش از 6 ماه مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد
676
بررسي ميزان رضايتمندي بيمارن از خدمات بيمارستاني بيمارستان شهيد دكتر لواساني تهران
677
بررسي ميزان رضايتمندي جنسي وسلامت روان درزنان سالمند متاهل گيلان در سال 95-96
678
بررسي ميزان رضايتمندي خانواده هاي شاهد از خدمات معيشتي ، فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان ايلام
679
بررسي ميزان رضايتمندي دانش اموزان از نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي
680
بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از خانواده ها در ابعاد مختلف.
681
بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان رشته مديريت دانشگاه يزد در انتخاب رشته
682
بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان كارشناسي ارشد از آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور مشهد، با تاكيد بر رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
683
بررسي ميزان رضايتمندي روستائيان شهر نشتارود از عملكرد پنج سال اخير جهاد كشاورزي.
684
بررسي ميزان رضايتمندي زناشويي در دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
685
بررسي ميزان رضايتمندي زناشويي در دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
686
بررسي ميزان رضايتمندي سالمندان از امكانات خدماتي و رفاهي دامغان
687
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي بانوان فرهنگي نسبت به زنان خانه دار و تاثير آن بر زنگي زناشويي
688
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي- تحصيلي دستياران دانشكده ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
689
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي كاركنان سازمان هاي منتخب شهر گلوگاه در سال 1394
690
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي معلمان ابتدائي،راهنمايي،دبيرستان شهرستان رامسر.
691
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي معلمان در مقطع دبستان و مقطع دبيرستان مدارس دولتي شهر تهران
692
بررسي ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت محيط زندگي مورد مطالعه (قائم شهر)
693
بررسي ميزان رضايتمندي كارورزان پزشكي از كيفيت آموزش باليني در دوره طب اورژانس
694
بررسي ميزان رضايتمندي مراجعين از نحوه سرويس دهي كتابخانه عمومي شهرستان سميرم
695
بررسي ميزان رضايتمندي مردم شهر باباحيدر از زندگي
696
بررسي ميزان رضايتمندي مردم شهر لاهيجان ازعملكرد شوراي شهر.
697
بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان بانك تجارت از خدمات الكترونيكي در مقايسه با بانك سامان در بندر عباس
698
بررسي ميزان رضايتمندي معلمان شهرستان گرگان ازاداره آموزش وپرورش
699
بررسي ميزان رضايتمندي معلمين از شغل خود و برخي از عوامل موثر بر آن در مدارس منطقه 15 (آموزش و پرورش شهر تهران )
700
بررسي ميزان رضايتمندي معلمين زن مقطع ابتدايي از جنسيت مديرانشان (منطقه آموزش و پرورش ورامين و قرچك )
701
بررسي ميزان رضايتمندي نوجوانان بي سرپرست از زندگي در بهزيستي
702
بررسي ميزان رطوبت سويا در كارخانه بهپاك بهشهر
703
بررسي ميزان رعايت استانداردهاي ايمني در حيطه ي كنترل عفونت در اتاق هاي عمل مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 95-1394
704
بررسي ميزان رعايت اصول اخلاق حرفه اي توسط كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان خراسان رضوي از ديدگاه مسئولين اين كتابخانه ها
705
بررسي ميزان رعايت اصول بهداشت و خفاظت در برابر اشعه ايكس در مراكز داراي دستگاه راديوگرافي داخل دهاني شهرستان يزد.
706
بررسي ميزان رعايت اصول بهداشت و خفاظت در برابر اشعه ايكس در مراكز داراي دستگاه راديوگرافي داخل دهاني شهرستان يزد.
707
بررسي ميزان رعايت اصول طراحي در تدوين كتاب هاي درسي (فارسي، علوم و رياضي) پايه دوم ابتدايي از نظر معلمان زن استان هاي اصفهان و تهران در سال تحصيلي 94-1393
708
بررسي ميزان رعايت ضوابط آيين نامه اجرايي مدارس دخترانه توسط مديران از ديدگاه دبيران شهر قوچان
709
بررسي ميزان رعايت مباني، اصول و مولفه هاي تربيت شهروندي بر اساس آموزه هاي اسلامي با نظر سنجي از دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان
710
بررسي ميزان رعايت معيارهاي پذيرش پايگاه اسكوپوس توسط نشريات مصوب فارسي زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (وب‌دا)
711
بررسي ميزان رعايت معيارهاي شرعي و اخلاقي از سوي جامعه ي پزشكي و پرستاري در برخورد با بيماران با تاكيد بر بيماراستاد هاي شهرستان سبزوار در سال 1390 ه.ش.
712
بررسي ميزان رغبت دانش آموزانپسربراي شركت دربرنامه هاي خانه هاي دانش آموزي درمقايسه بادختران
713
بررسي ميزان رفاه اجتماعي روستاييان (مورد مطالعه: دهستان منصورآقايي شهرستان روانسر)
714
بررسي ميزان رنج عاطفي در بيماران مبتلا به سرطان و عوامل همراه آن در مركز آموزشي درماني رازي رشت
715
بررسي ميزان رنگيزه كارتنوييدي كروسين در گونه زعفران منطقه استهبان
716
بررسي ميزان رهايش آلبومين از ذرت پلي وينيل الكل تهيه شده بوسيله فرآيند گرم و سرد كاري
717
بررسي ميزان رهايش مواد آلي از ظروف پلي اتيلن ترفتالات به درون ماده غذايي
718
بررسي ميزان رهايش ويروس تب برفكي از نانو ذرات كوپليمرلاكتيك - گليكوليك اسيد
719
بررسي ميزان رواناب، فرسايش و انتقال رسوب در حوزه آبخيز بر اساس مشخصات هيدرولوژي و هيدروليكي، مطالعه موردي: حوضه رودخانه كابل
720
بررسي ميزان روحيه ورضايت شغلي كاركنان اموزش وپرورش چناران ومقايسه ان با ديگر كارمندان اين شهرستان
721
بررسي ميزان ريزنشت در مولر شيري با استفاده از تكنيك آمالگام Amalgam Bonded وConventional
722
بررسي ميزان ريزنشت در مولر شيري با استفاده از تكنيك آمالگام Amalgam Bonded وConventional
723
بررسي ميزان ريشه كني عفونت هليكوباكترپيلوري پس از درمان پنج دارويي(Quintuple) به مدت هفت روز با تينيدازول، آموكسي سيلين، كلاريترومايسين، بيسموت ساب سيترات و امپرازول در بيماران ديس پپتيك مقاوم به درمان
724
بررسي ميزان زاويه تقارب دندانهاي تراش خورده در بخش پروتز ثابت دانشكده دندانپزشكي يزد در سالهاي 85-83
725
بررسي ميزان سازگاري ( مطابقت ) بين انگيزه انتخاب رشته تحصيلي با نوع شغل در بين دانشجويان شاغل دانشگاه پيام نور بهشهر
726
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي (رفتار سازشي ) در دانش آموزان داراي والدين و دانش آموزان بي سرپرست مدارس راهنمايي تحصيلي شهرستان گرگان نواحي 1-2
727
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر متوسطه شهر سميرم در سال تحصيلي84-85
728
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان پيام نور شهر قاين
729
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي واسترس ادارك شده در دانشجويان مجرد ومتاهل دانشگاه پيام نور مركز رشت.
730
بررسي ميزان سازگاري برنامه ريزي استراتژيك با سيستم مديريت كيفيت ISO 9002 در شركت خدمات فني نهال
731
بررسي ميزان سازگاري دانشجويان و رابطه آن با جمعيت خانواده
732
بررسي ميزان سازگاري زندگي مشترك در شهرستان رامسر.
733
بررسي ميزان سازگاري شاخص هاي شهرهاي شاد با شهر رشت در دو محله گلسار و منظريه
734
بررسي ميزان سازگاري شاخص هاي شهرهاي شاد با شهر رشت در دومحله گلسار و منظريه
735
بررسي ميزان سازگاري عاطفي-اجتماعي وبرون گرائي درفرزندان عادي وطلاق گرفته
736
بررسي ميزان سازگاري قواعد آر.دي.اي. با آثار وابسته اسلامي- ايراني
737
بررسي ميزان سازگاري كودكان عادي با كودكان طلاق شهرستان فردوس و سرايان
738
بررسي ميزان سازگاري مدارس سنندج بااصول آب و هواشناسي معماري
739
بررسي ميزان سازگاري و دوستي بين دختران و مادران در شهر سمنان
740
بررسي ميزان سازگاري ودوستي بين دختران ومادران درسمنان
741
بررسي ميزان سايتوكائين هاي التهابي در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل با ضايعات چشمي
742
بررسي ميزان سديم و پتاسيم پلاسما در بيماران مبتلا به ضربه هاي شديد سر بستري شده درICU بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1377تا1380
743
بررسي ميزان سرب خون در اطفال 12-2 سال يزد 1378
744
بررسي ميزان سرب خون در اطفال 12-2 سال يزد 1378
745
بررسي ميزان سرب خون در اطفال 12-2 سال يزد 1378
746
بررسي ميزان سرب در فرآورده‌هاي آرايش لب عرضه شده در ايران
747
بررسي ميزان سرب كادميوم وقلع در نانهاي توليدي شهرستان يزد
748
بررسي ميزان سرزندگي فضاي شهري بر مبناي تصوير ذهني شهروندان )مطالعه موردي : شهر بابلسر
749
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي ﴿اعتماد﴾در بين جوانان شهر اصفهان
750
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي برون گروه ودرون گروه مطالعه موردي سرپرست خانوار روستاي حسين آباد
751
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي جوانان (سنجش تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي دختران وپسران 51 تا 92 ساله ) درشهرري
752
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي جوانان شهرستان تربت حيدريه
753
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي خانواده
754
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در بين خانواده هاي شهدا و ايثارگر شهرستان بندرگز و كردكوي
755
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان پيام نور خواف
756
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در روستاهاي بخش مركزي شهرستان دير با تأكيد بر مشاركت اجتماعي
757
بررسي ميزان سرمايه فرهنگي دانشجويان ﴿ مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ﴾
758
بررسي ميزان سرمايه فرهنگي دربين معلمان مقطع متوسطه شهر حاجي آباد
759
بررسي ميزان سرمايه گذاري مورد نياز در صنعت گردشگري آبگرم شهرستان محلات
760
بررسي ميزان سرمايه ي اجتماعي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان خواف
761
بررسي ميزان سرمايه ي اجتماعي و نقش آندر پذيرش نوآوري در بخش تعاون (مطالعه تعاوني هاي پرورش گل و گياه استان كرمانشاه)
762
بررسي ميزان سرمايه ي اجتماعي وتاثيرآن برموفقيت شركت هاي تعاوني روستايي (مطالعه موردي.شهرستان اسلام آبادغرب )
763
بررسي ميزان سطح بتا اندروفين در بيماران فيبر وميالژيا قبل و بعد از فعاليت بدني
764
بررسي ميزان سطح درآمد خانواده بر افت تحصيلي دانش آموزان بر پنجم ابتدايي شهر شيروان در سال 86-85
765
بررسي ميزان سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي
766
بررسي ميزان سطح سواد والدين برپيشرفت تحصيلي كودكان استثنايي
767
بررسي ميزان سطح سواد والدين برپيشرفت تحصيلي كودكان استثنايي
768
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان آموزش و پرورش منطقه 4 قم
769
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن
770
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان شبكه بهداشت و درمان شهرستان فردوس
771
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان شبكه بهداشت و درمان شهرستان فردوس
772
بررسي ميزان سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي مشهدو عوامل موثر برآن
773
بررسي ميزان سلامت بازاريان شهر بهشهر
774
بررسي ميزان سلامت پريودنتال در بيماران مبتلا به بيماري هاي قلبي عروقي
775
بررسي ميزان سلامت پريودنتال در بيماران مبتلا به بيماري هاي قلبي عروقي
776
بررسي ميزان سلامت روان جانبازان شهر قاين
777
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان پسر سوم دبيرستان شهرستان سميرم
778
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان دبيرستان منطقه پادنا
779
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي شهرستان سميرم
780
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر كمه
781
بررسي ميزان سلامت روان زنان شاغل و خانه دار شهر چلگرد
782
بررسي ميزان سلامت رواني (معيارهاي انسان كامل ) براساس ملاك هاي روان شناسان انسان گرا (اليس .راجرز و مازلو) در ميان گروهي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران
783
بررسي ميزان سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشكده پرستاري مامايي پيراپزشكي شهرستان لنگرود.
784
بررسي ميزان سلامت رواني در دانشجويان هنرمند وعادي.
785
بررسي ميزان سلامت رواني معلمان دوره متوسطه
786
بررسي ميزان سلامت رواني و رابطه آن با ميزان انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان
787
بررسي ميزان سلامت رواني و عزت نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور اردل
788
بررسي ميزان سلامت عمومي بين سالمندان ساكن درخانه سالمندان سمنان
789
بررسي ميزان سنجش آگاهيهاي سياسي،اجتماعي تاريخي دانشجويان دانشگاههاي رامسر.
790
بررسي ميزان سنجش رضايتمندي مشتريان بانك صادرات ايران بر اساس مدل BSC
791
بررسي ميزان سنجش ومشاركت اجتماعي زنان درسطح نوشهر.
792
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي پايه در دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه پيام نور
793
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي پيشرفته در دانشجويان زبان و ادبيات عربي دانشگاه پيام نور كشور در سال تحصيلي 96-1395
794
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي دبيران و رابطه آن با روشهاي نوين....
795
بررسي ميزان سواد برنامه ريزي درسي دبيران زن دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر تهران بر اساس الگوي اك .ر
796
بررسي ميزان سواد سلامت در بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان ايلام
797
بررسي ميزان سواد معلمان زبان دوره دوم دبيرستان از ارزشيابي به شيوه ارتباطي و ميزان كاربرد اين شيوه ارزشيابي توسط آن
798
بررسي ميزان سورويوال فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي
799
بررسي ميزان شاخص Dmft در كودكان 5-3 ساله در مهدكودك هاي شهر لاهيجان در سال 1397
800
بررسي ميزان شاد كامي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و آزاد
801
بررسي ميزان شادابي سازمان و آگاهي از ويژگي هاي خرده فرهنگهاي سازماني و ارتباط آنها با خلاقيت سازمان (مطالعه موردي: مديران شهرداري شهرتهران )
802
بررسي ميزان شادابي ونشاط شهروندان در شهر مذهبي قم
803
بررسي ميزان شادكامي بين زنان خانه دار وشاغل
804
بررسي ميزان شادكامي بين ورزشكاران شنا و غير ورزشكاران استان اصفهان بين رده هاي سن 20-30سال
805
بررسي ميزان شادكامي دانشجويان
806
بررسي ميزان شادكامي دانشجويان دختر مزدوج، عقدي و مجرد دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد در سال تحصيلي 1388-1387
807
بررسي ميزان شادكامي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
808
بررسي ميزان شادكامي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و آزاد
809
بررسي ميزان شادكامي در بين دو گروه شخصيت A,B
810
بررسي ميزان شادكامي و خلاقيت دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بروجن
811
بررسي ميزان شادكامي وافسردگي در دانش آموزان دختر ورزشكار وغير ورزشكار مقطع دبيرستان شهرستان اهواز در سال تحصيلي92_93
812
بررسي ميزان شادكامي ورابطه آن بانگرش ديني، سبك هاي مقابله اي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
813
بررسي ميزان شادي در بين پرستاران و معلمان شهرستان جهرم
814
بررسي ميزان شادي در بين پرستاران و معلمان شهرستان جهرم
815
بررسي ميزان شايستگي دانش‌آموختگان دانشگاهي از نظر خانواده‌هاي يزدي
816
بررسي ميزان شايستگي دبيران نظام جديد متوسطه استان ايلام در مهارتهاي آموزشي (به منظور هدايت برنامه هاي آموزشي تربيت دبير و ضمن خدمت)
817
بررسي ميزان شايستگي مديران در مديران كل ، معاونين ، كاركنان معاونت تحقيق ، ترويج ، آموزش وزارت تعاون براساس الگوي شايستگي مديران )PMC(
818
بررسي ميزان شايستگي مديران مدارسي مقاطع دبيرستان و راهنمايي آموزش و پرورش استان فارس (مطالعه موردي شهر داراب )
819
بررسي ميزان شروع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر دوره راهنمايي از ديدگاه معلمان و مشاوران در منطقه آزادشهر
820
بررسي ميزان شكاف نسل ها بين والدين و فرزندان در شهر اصفهان
821
بررسي ميزان شكاف نسل ها و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان اردل
822
بررسي ميزان شكستگي استخوان گيجگاهي و عوارض همراه در تروماي به سر در بيماران بستري در بخش جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
823
بررسي ميزان شكستگي استخوان گيجگاهي و عوارض همراه در تروماي به سر در بيماران بستري در بخش جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
824
بررسي ميزان شكل پذيري اتصالات گيردار به ستون به وسيله جوش در سازه هاي فولادي با نرم افزار abaqus [آباكوس]
825
بررسي ميزان شناخت ،نگرش و الگو پذيري دانش آموزان پايه آخر متوسطه از پيامبر(ص) و معصومين(ع)
826
بررسي ميزان شناخت دانش آموزان از حقوق خود در دبيرستانهاي دخترانه ناحيه دو يزد
827
بررسي ميزان شناخت دانش آموزان دبيرستانهاي ناحيه يك شهر رشت پيرامون عوامل مستعدكننده گرايش به مصرف موادمخدر
828
بررسي ميزان شناخت دانشجويان از امام زمان (عج )
829
بررسي ميزان شناخت دانشجويان از نابينايان
830
بررسي ميزان شناخت دانشجويان از نابينايان "بررسي موردي مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد"
831
بررسي ميزان شناخت دانشجويان دانشگاه پيام نور از تحزب (در شهر بجنورد)
832
بررسي ميزان شناخت نظام بانكي ايران از پديده پول شويي (مطالعه موردي بانك صنعت و معدن )
833
بررسي ميزان شناخت،نگرش و الگوپذيري دانش آموزان پايه آخر متوسطه از پيامبر﴿ص﴾و معصومين ﴿ع﴾
834
بررسي ميزان شناختها ،گرايشها وعملكردهاي جوانان نسبت به امام عصر خويش مهدي موعود﴿عج﴾
835
بررسي ميزان شناسايي جوانان از مفاهيم ومصاديق تهاجم فرهنگي ونظرات آنها براي راههاي مقابله با آن
836
بررسي ميزان شهر گرايي ﴿مطالعه موردي سرپرست خانوارهاي شهر بهشهر﴾
837
بررسي ميزان شيوع ، نوع و عوامل آسيب زا در تكواندوكاران باشگاه هاي شهرتبريز
838
بررسي ميزان شيوع Arcuate foramen در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا شهر رشت در سال 94
839
بررسي ميزان شيوع ERYTHEMA TOXICUM, MONGOLIAN SPOT, MILIAدر نوزادان متولد شده در بيمارستانهاي افشار و بهمن يزد
840
بررسي ميزان شيوع ERYTHEMA TOXICUM, MONGOLIAN SPOT, MILIAدر نوزادان متولد شده در بيمارستانهاي افشار و بهمن يزد
841
بررسي ميزان شيوع HBsAg,HCVAb,HIBAb و عوامل موثر بر آنها در بيماران همودياليزي و كار درماني دياليز استان يزد
842
بررسي ميزان شيوع Missing در دندانهاي دائمي (بجز مولر سوم ) در دانش آموزان 13 و 14 ساله مدارس راهنمايي شهر رشت
843
بررسي ميزان شيوع tinea pedis در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي و درماني ديابت، بيمارستان افشار يزد
844
بررسي ميزان شيوع tinea pedis در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي و درماني ديابت، بيمارستان افشار يزد
845
بررسي ميزان شيوع آسيب زانو و بهينه سازي داربست مينيسك زانو براي واليباليست هاي جوان نخبه
846
بررسي ميزان شيوع آمبليوپي در كودكان 1 تا 10 ساله داراي عيوب انكساري مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي در رشت در سال هاي 89-1388
847
بررسي ميزان شيوع اپن بايت در دبيرستانهاي پسرانه ﴿17-15﴾ ساله
848
بررسي ميزان شيوع اپن بايت در دبيرستانهاي پسرانه 17-15 ساله شهر يزد در سال 1383
849
بررسي ميزان شيوع اپي لپسي در كودكان دبستاني 7 تا 11 ساله شهر يزد
850
بررسي ميزان شيوع اپي لپسي در كودكان دبستاني 7 تا 11 ساله شهر يزد
851
بررسي ميزان شيوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطه علائم اين اختلال با كيفيت زندگي در بازماندگان و خانواده هاي قربانيان متوفي از حادثه انفجار لوله گاز سرخس -مشهد
852
بررسي ميزان شيوع اختلال اضطراب سلامتي در بين جمعيت باليني شهرستان شهركرد در سال1392
853
بررسي ميزان شيوع اختلال سلوك و رابطه آن با فاصله بين نسلي در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهرستان تالش
854
بررسي ميزان شيوع اختلال هاي يادگيري در بين دبستان هاي پسرانه شهرستان صدوق
855
بررسي ميزان شيوع اختلال هماهنگي رشدي و رابطه ي آن با توانش زباني و عوامل جمعيت شناختي در كودكان پايه اول و دوم دبستان در شهر اصفهان
856
بررسي ميزان شيوع اختلالات اسكلتي- عضلاني و تعيين ريسك فاكتورهاي مرتبط با آن در شاغلين كارگاههاي خياطي زنانه شهر يزد و طراحي ارگونوميك ايستگاه كار دوخت براي آنان
857
بررسي ميزان شيوع اختلالات اضطرابي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بخش هموديالز بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس ازارديبهشت ماه 80لغايت تيرماه 80
858
بررسي ميزان شيوع اختلالات تغذيه (پرخوري عصبي و بي اشتهايي رواني) ...
859
بررسي ميزان شيوع اختلالات خاص يادگيري درس رياضي دختران در پايه سوم ابتدايي ناحيه 1 شهرستان اهواز و رابطه آنها با سن و تحصيلات والدين، معدل رياضي و معدل كل پايه دوم، نمره رياضي نوبت اول و سابقه تدريس معلم
860
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري بين دانش آموزان متوسطه دختر شهرستان گنبد كاووس
861
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر وپسر پايه سوم مقطع راهنمايي.
862
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر وپسر سال دوم مقطع راهنمايي
863
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر وپسر سال دوم مقطع راهنمايي.
864
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دختر پايه پنجم ناحيه چهار آموزش و پرورش شهرستان اهواز و تاثير آن بر عملكرد تحصيلي آن
865
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ني ريز.
866
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دوره راهنمايي كه والدين آنها جهت كار به كشورهاي همسايه مراجعه مي كنند
867
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري و انوع آن در بين كودكان 6 تا 12 سال مبتلا به لوسمي در بيمارستان كودكان مفيد تهران
868
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در افراد عقب مانده ذهني ومرزي در شهر اصفهان
869
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در بيماران مراجعه كننده به پزشكان غيرروانپزشك در شهر يزد
870
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در دانش آموزان سال سوم دبيرستان مدارس تيزهوشان يزد و مقايسه ان با دانش آموزان ساير مدارس
871
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در دانش آموزان سال سوم دبيرستان مدارس تيزهوشان يزد و مقايسه ان با دانش آموزان ساير مدارس
872
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني دربين بيماران كليوي ومقايسه آن با افراد عادي درشهرستان قاين
873
بررسي ميزان شيوع اختلالات شخصيت در بين دانشجويان شهرستان بروجن 1389
874
بررسي ميزان شيوع اختلالات شخصيت در زنان زنداني شهر كرمانشاه
875
بررسي ميزان شيوع اختلالات شخصيت دربين معتادان خودمعرف شهرستان شهركرد
876
بررسي ميزان شيوع اختلالات گفتار وزبان در كلينيك گفتاردرماني در سال 1386
877
بررسي ميزان شيوع اختلالات يادگيري در ميان دانش آموزان دبستانهاي دخترانه ناحيه دو يزد
878
بررسي ميزان شيوع اختلالات يادگيري و تعيين نيمرخ هوشي دانش آموزان تيز هوش پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي شهر اصفهان
879
بررسي ميزان شيوع اختلالات يادگيري وتعيين نيمرخ هوشي دانش آموزان تيزهوش پايه هاي چهارم وپنجم ابتدايي شهر اصفهان
880
بررسي ميزان شيوع اروژن دنداني و عوامل ايجاد كننده آن در بين بيماران مراجعه كننده به بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال92-1391
881
بررسي ميزان شيوع استرسورها در 6 ماه قبل از بروز علايم ديابت در 441 بيمار ديابتي شناخته شده در يزد
882
بررسي ميزان شيوع استرسورها در 6 ماه قبل از بروز علايم ديابت در 441 بيمار ديابتي شناخته شده در يزد
883
بررسي ميزان شيوع استرسورها در 6 ماه قبل از بروز علايم ديابت در 441 بيمار ديابتي شناخته شده در يزد
884
بررسي ميزان شيوع اشريشياكلي مولد شيگاتوكسين در مرغ هاي تخمگذار تجاري در استان كرمانشاه
885
بررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانش آموزان پسر ودختر مدارس شهري و روستايي شهرستان رامسر در سال تحصيلي89-88.
886
بررسي ميزان شيوع اضطراب دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور مركز رامسر
887
بررسي ميزان شيوع اعتياد در جوانان از ديد دانش آموزان مدارس متوسطه
888
بررسي ميزان شيوع اعتياد در جوانان از ديد دانش آموزان مدارس متوسطه
889
بررسي ميزان شيوع افسردگي در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر اصفهان
890
بررسي ميزان شيوع افسردگي در بين دانش آموزان دوره متوسطه دختران و پسران شهر سعدآباد
891
بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه شهر يزد در سال تحصيلي 1380-81
892
بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه شهر يزد در سال تحصيلي 1380-81
893
بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
894
بررسي ميزان شيوع افسردگي در زنان متاهل خانه دار نسبت به زنان متاهل شاغل در گروه سني 25 تا 40 سال در شهرستان بابل
895
بررسي ميزان شيوع افسردگي در شهرستان زرنديه
896
بررسي ميزان شيوع افسردگي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر
897
بررسي ميزان شيوع افسردگي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر
898
بررسي ميزان شيوع افسردگي ر معلمان مدارس استسنايي و معلمن مدارس عادي مقطع ابتدايي سطح استان گلستان و رابطه آن با رضايت شغلي آنها در سال 83 - 82
899
بررسي ميزان شيوع افسردگي و رابطه آن با حمايت اجتماعي دوستان نوجوان در بين دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان بشرويه
900
بررسي ميزان شيوع انحناي باكولينگو الي و اندازه گيري زاويه انحنا كانال ريشه پالاتال دندان مولر اول فك بالا
901
بررسي ميزان شيوع انكيلو گلوسيا در دانش آموزان
902
بررسي ميزان شيوع انكيلو گلوسيا در دانش آموزان
903
بررسي ميزان شيوع انواع آسيب ورزشي و رابطه آن با برخي علل ايجاد آسيب در واليباليست هاي نشسته جانبازان و معلولين ومعلولين مرد استان يزد
904
بررسي ميزان شيوع انواع صدمات جسمي، حوادث شغلي و بيماري هاي حرفه اي، پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي واقع در شهر تهران در سال 1375 و ارائه طرح پيشگيري از اين صدمات و بيماريها
905
بررسي ميزان شيوع انواع عادات دهاني در كودكان زير 6 سال مهد كودك هاي شهر رشت در سال 1384
906
بررسي ميزان شيوع انواع كراس بايت در مدارس ابتدايي شهر يزد در سال 1383
907
بررسي ميزان شيوع بيش فعال (ADHD)در كودكان 7-5 سال شهرستان برخوار
908
بررسي ميزان شيوع بيماري روماتيسم قلبي در بچه هاي مدرسه اي چهار منطقه گيلان و مقايسه آن با ميزان شيوع بيماري روماتيسم قلبي دانش آموزان مدارس كشورهاي مختلف جهان
909
بررسي ميزان شيوع بيماري سل ريوي در بخش مهريز از استان يزد در 6 ماه دوم سال 1358
910
بررسي ميزان شيوع بيماري شپش سر در كودكان 3- 7 ساله مهدكودك شهر رشت در سال 1374
911
بررسي ميزان شيوع بيماري مولوسكوم كنتاژيوزوم در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر سورشجان استان چهار محال بختياري
912
بررسي ميزان شيوع بيماري مولوسكوم كنتاژيوزوم در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر سورشجان استان چهار محال بختياري
913
بررسي ميزان شيوع بيماري مولوسكوم كنتاژيوزوم در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر سورشجان استان چهار محال و بختياري
914
بررسي ميزان شيوع بيماري هاي خود ايمني همراه با بيماري گريوز از سال 1360 تا 1373
915
بررسي ميزان شيوع پاي ديابتي در 1000 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
916
بررسي ميزان شيوع پلي مورفيسم OCT1 و ارتباط آن با پاسخ درماني متفورمين در بيماران مبتلا به PCOs
917
بررسي ميزان شيوع پيش فعالي در بين دانش اموزان پسر پايه دوم ابتدايي در شهرستان فريمان
918
بررسي ميزان شيوع تالاسمي در داوطلبين ازدواج در سال 78-77 دراستان كرمان
919
بررسي ميزان شيوع تب و تشنج همراه با اسهال در بيماران بستري در بيمارستان 17شهريور رشت از تاريخ 1/1/77 لغايت 1/1/78
920
بررسي ميزان شيوع ترس در بين دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر گرگان
921
بررسي ميزان شيوع توده هاي گردني در اطفال 15-7 ساله شهرستان يزد
922
بررسي ميزان شيوع تومورهاي بدخيم كليه و مجاري ادرار بر حسب نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
923
بررسي ميزان شيوع تومورهاي بدخيم كليه و مجاري ادرار بر حسب نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد از اول سال 1364 لغايت پايان 1374
924
بررسي ميزان شيوع چاقي - شاخص توده بدني - نسبت دور كمر به لگن و درصد چربي بدن در دانش آموزان پايه ششم ابتدايي و سوم راهنمايي شهرستان راميان
925
بررسي ميزان شيوع چاقي و ارتباط آن با سطح فعاليت بدني در دختران 21-7 سال شهرستان جوانرود
926
بررسي ميزان شيوع چاقي و ارتباط آن با فاكتورهاي شيوه زندگي در كودكان فعال و غير فعال 6-11 ساله نجف آباد
927
بررسي ميزان شيوع چاقي و افزايش وزن در دانشجويان پزشكي دختر دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1382
928
بررسي ميزان شيوع خوش بيني- بدبيني در روابط بين فردي
929
بررسي ميزان شيوع خونريزي زودرس پس از زايمان در خانمهاي حامله مراجعه كننده به بيمارستانهاي بهمن و افشار از شهريور ماه 1377-1376
930
بررسي ميزان شيوع درگيري شبكه براكيال به دنبال زايمان و ريسك فاكتورهاي آن در نوزادان متولد شده در بيمارستان الزهراي رشت از سال 1388 تا 1397
931
بررسي ميزان شيوع درماتوزهاي ناشي از شغل در كارخانجات نساجي يزد
932
بررسي ميزان شيوع درماتوزهاي ناشي از شغل در كارخانجات نساجي يزد
933
بررسي ميزان شيوع دژنرسانس لاتيس شبكيه در 750 نفر نزديك بين در گروه سني 20 تا 65 سال مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان فرخي يزد
934
بررسي ميزان شيوع دژنرسانس لاتيس شبكيه در 750نفر نزديك بين در گروه سني 20 تا 65 سال مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان فرخي يزد
935
بررسي ميزان شيوع ديابت حاملگي (GESTATIONAL DIABETES) در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز زايماني افشار- بهمن - مجيبيان - سيد الشهداء(ع ) و گودرز يزد در تابستان و پاييز 1374
936
بررسي ميزان شيوع ديابت حاملگي (GESTATIONAL DIABETES) در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز زايماني افشار- بهمن - مجيبيان - سيد الشهداء(ع ) و گودرز يزد در تابستان و پاييز 1374
937
بررسي ميزان شيوع ديابت مليتوس در بيماران مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1395
938
بررسي ميزان شيوع ديس ريتمي بر اساس الكتروكارديوگرام اوليه در بيماران مبتلا به حمله حاد بيماري مزمن انسداد ريوي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان رازي رشت
939
بررسي ميزان شيوع رفتارهاي خشونت آميز در بين دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ناحيه 2 يزد
940
بررسي ميزان شيوع زانو درد و رابطه آن با سطح فعاليت و تيپ بدني در پرسنل زن اداري بيمارستان شريعتي اصفهان
941
بررسي ميزان شيوع زانوي ضربدري و پرانتزي در دانش آموزان مقطع ابتدايي
942
بررسي ميزان شيوع ژنژيويت و ارتباط آن با بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان 8-11 ساله مدارس ابتدايي شهر يزد در سال 1377
943
بررسي ميزان شيوع ژنژيويت و ارتباط آن با رعايت بهداشت دهان و در دانش آموزان 11-9 ساله شهر يزد
944
بررسي ميزان شيوع ساركوسيستيس شبه هومينس در گوشت گاو و اندام هاي خوراكي توزيع شده در يزد در سال 1393
945
بررسي ميزان شيوع سالك در روستاي ابركوه
946
بررسي ميزان شيوع سطح تري گليسيريد و كلسترول نرمال در بيماران Acute Coronary Syndromeبيمارستان لبافي نژاد بين سالهاي1379-1375
947
بررسي ميزان شيوع سطح تري گليسيريد و كلسترول نرمال در بيماران Acute Coronary Syndromeبيمارستان لبافي نژاد بين سالهاي1379-1375
948
بررسي ميزان شيوع سقط و مرده زايي در زنان حامله مراجعه كننده به زايشگاههاي بهمن ، مادر و افشار يزد
949
بررسي ميزان شيوع سلياك در بيماران مبتلا به استئوپروز و استئوپني با ﴿Z- Score﴾ پايين در استان يزد
950
بررسي ميزان شيوع سلياك در بيماران مبتلا به استئوپروز و استئوپني با ﴿Z- Score﴾ پايين در استان يزد
951
بررسي ميزان شيوع ضايعات غير پوسيدگي سرويكال در دانشجويان دندانپزشكي دوره باليني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يز درسال 1395
952
بررسي ميزان شيوع عادت مكيدن انگشت در كودكان6-3ساله مهد كودكهاي شهر ‏تهران
953
بررسي ميزان شيوع عفونتهاي زخم و آبسه هاي شكمي متعاقب اعمال جراحي CLEAN- CONTAMINATEبدون آنتي بيوتيك تراپي
954
بررسي ميزان شيوع عفونتهاي زخم و آبسه هاي شكمي متعاقب اعمال جراحي CLEAN- CONTAMINATEبدون آنتي بيوتيك تراپي
955
بررسي ميزان شيوع علائم افسردگي در دانش آموزان دوره هاي راهنمايي و متوسطه شهرستان ساري در سال تحصيلي 83 - 82
956
بررسي ميزان شيوع علائم و نشانه هاي ادراري در بيماران ديابتي و علائم جنسي در مردان ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
957
بررسي ميزان شيوع علائم و نشانه هاي ادراري در بيماران ديابتي و علائم جنسي در مردان ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
958
بررسي ميزان شيوع عوارض تكنيكي در حين Extractoion دندانهاي مولر فكين در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380
959
بررسي ميزان شيوع عوارض تكنيكي در حين Extractoion دندانهاي مولر فكين در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380
960
بررسي ميزان شيوع عوارض ختنه در اطفال زير دو سال شهر يزد
961
بررسي ميزان شيوع فشار خون بالا در مدارس شهر يزد در مقاطع ابتدايي و دبيرستان و رابطه آنها با نمايه توده بدني (BMI)
962
بررسي ميزان شيوع فشار خون بالا در مدارس شهر يزد در مقاطع ابتدايي و دبيرستان و رابطه آنها با نمايه توده بدني (BMI)
963
بررسي ميزان شيوع فلوئوروزيس بر اساس شاخص Dean در دانش آموزان 12 ساله شهر رشت
964
بررسي ميزان شيوع فلوئوروزيس در دانش آموزان 15-12 ساله مدارس راهنمايي عقدا در سال 1381
965
بررسي ميزان شيوع فلوئوروزيس و رابطه آن با نوع آب مصرفي در دانش آموزان مدارس راهنمايي بخش بستك استان هرمزگان در سال 1379.
966
بررسي ميزان شيوع فلوئوروزيس و رابطه آن با نوع آب مصرفي در دانش آموزان مدارس راهنمايي بخش بستك استان هرمزگان در سال 1379.
967
بررسي ميزان شيوع كاهش شنوايي حسي و عصبي در بيماران ديابتيك نوع II سي تا پنجاه سال
968
بررسي ميزان شيوع كاهش شنوايي حسي و عصبي در بيماران ديابتيك نوع II سي تا پنجاه سال
969
بررسي ميزان شيوع كف پاي صاف و گود در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر قاين
970
بررسي ميزان شيوع كور رنگي در مدارس راهنمايي و دبيرستان شهر يزد
971
بررسي ميزان شيوع كور رنگي در مدارس راهنمايي و دبيرستان شهر يزد
972
بررسي ميزان شيوع گواتر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان يزد
973
بررسي ميزان شيوع گواتر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان يزد
974
بررسي ميزان شيوع لكنت زبان در بين دانش آموزان مقطع ابتدائي استان گيلان.
975
بررسي ميزان شيوع مشكلات روحي و رواني در دانش آموزان مقطع راهنمايي
976
بررسي ميزان شيوع مصرف سيگار در معلمين مرد مدارس متوسطه شهرستان رشت در سال 83-1382
977
بررسي ميزان شيوع ميوپي پاتولوژيك و عوارض آن بر روي شبكيه در بيماران ميوپ مراجعه كننده به كلينيك چشم پزشكي در سال 75
978
بررسي ميزان شيوع ناقلين استاف آرئوس در شاغلين اتاق عمل بيمارستانهاي دانشگاهي شهر يزد و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي آن در نيمه دوم سال1380
979
بررسي ميزان شيوع ناقلين استاف آرئوس در شاغلين اتاق عمل بيمارستانهاي دانشگاهي شهر يزد و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي آن در نيمه دوم سال1380
980
بررسي ميزان شيوع ناهنجاري هاي جنيني و مرگ ومير در نوزادان تازه متولد شده شهر بيرجند در سالهاي 90 تا 94
981
بررسي ميزان شيوع ناهنجاريهاي اندام فوقاني در دانشجويان پسر غيرورزشكار و ورزشكار دانشگاه آزاد ميانه
982
بررسي ميزان شيوع ناهنجاريهاي كايفوزپشتي و لوردوز كمري در داوطلبين ورود به رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
983
بررسي ميزان شيوع نقص ديد رنگ در دانشجويان در دانشجويان دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي شهر يزد.
984
بررسي ميزان شيوع نقص ديد رنگ در دانشجويان در دانشجويان دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي شهر يزد.
985
بررسي ميزان شيوع نقص لاكتاز در بيماران I. B. Sمراجعه كننده به درمانگاههاي داخلي بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون يزد و مقايسه با گروه شاهد . در طي مدت 6 ماه
986
بررسي ميزان شيوع نقص لاكتاز در بيماران I. B. Sمراجعه كننده به درمانگاههاي داخلي بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون يزد و مقايسه با گروه شاهد . در طي مدت 6 ماه
987
بررسي ميزان شيوع هپاتيت D در افراد HBsAg مثبت
988
بررسي ميزان شيوع هپاتيت D در افراد HBsAg مثبت
989
بررسي ميزان شيوع هيپرتانسيون در سندرم نفريتيك در بيماران بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت طي سالهاي 1369- 1373
990
بررسي ميزان شيوع هيپوپلازي مينايي در دانش آموزان 14 - 12 ساله شهر يزد .
991
بررسي ميزان شيوع هيپوپلازي مينايي در دانش آموزان 14 - 12 ساله شهر يزد .
992
بررسي ميزان شيوع و بروز بيماري مولتيپل اسكلروزيس در استان گيلان96-1395
993
بررسي ميزان شيوع و تعيين رابطه بين علائم سوگ بحران زا و اختلال استرس پس از سانحه در كودكان و نوجوانان داغديده عراقي
994
بررسي ميزان شيوع و ريسك فاكتورهاي احتمالي بيماري رينيت آتروفيك در كارگران كارگاههاي قالي بافي روستاهاي شهرستان يزد
995
بررسي ميزان شيوع و علل اختلالات عضلاني اسكلتي اندام فوقاني در دانشجويان رشته موسيقي گرايش نوازندگي پيانو دانشگاه هاي تهران
996
بررسي ميزان شيوع و علل شكستگيهاي تاج دندانهاي قدامي دائمي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر يزد
997
بررسي ميزان شيوع و علل شكستگيهاي تاج دندانهاي قدامي دائمي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر يزد
998
بررسي ميزان شيوع و علل و عوارض و مرگ و مير بيماران بستري شده در بخش جراحي بيمارستان پورسيناي رشت در 6 ماه اول سال 1372
999
بررسي ميزان شيوع و علل وقوع آسيبهاي ورزشي در كشتي گيران آزاد كار شهر كرمانشاه
1000
بررسي ميزان شيوع و عوامل مستعد كننده كمر درد در كادر پرستاري بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
بازگشت