<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ميزان نگرش دانش آموزان دبيرستاني شهرستان رشت از عوارض دهاني دخانيات
2
بررسي ميزان نگرش كاركنان شهرداري شهر رشت در خصوص هپاتيت هاي ويروسي B,C
3
بررسي ميزان نگرش مديران ابتدايي نسبت به درس تربيت بدني دانش آموزان پسرانه شهرستان تفت
4
بررسي ميزان نگرش و عملكرد دانشجويان پزشكي عمومي (در مقطع كارآموزي و كارورزي) از مباحث قانوني و اخلاقي مربوط به اتانازي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال1398
5
بررسي ميزان نگرش و گرايش دانشجويان به احزاب سياسي دانشگاه پيام نور شهرستان شهرضا
6
بررسي ميزان نمك دريافتي روزانه در افراد بالغ شهر يزد
7
بررسي ميزان نمك دريافتي روزانه در افراد بالغ شهر يزد
8
بررسي ميزان نوآوري سازماني در كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي شيراز
9
بررسي ميزان نوآوري و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخشهاي ويژه مراكز اموزشي درماني شهر رشت در سال 1392
10
بررسي ميزان نورد سرد بر استحكام كششي و ريزساختاري آلياژ آلومينيم 3105
11
بررسي ميزان نياز به درمان ارتودنسي (IoTn ) در پسران پايه اول دبيرستانهاي شهر يزد
12
بررسي ميزان نياز به درمان ارتودنسي ﴿IOTN) در پسران پايه اول دبيرستانهاي شهر يزد
13
بررسي ميزان نياز به درمان ارتودنسي در دانش آموزان 14 تا 16 ساله شهر رشت براساس شاخص IOTN در سال 1387
14
بررسي ميزان هپاتيت دارويي در مسلولين در حين درمان مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپرور
15
بررسي ميزان هدايت جريان الكتريكي در ناحيه اپكس دندان هاي شيري و دائمي
16
بررسي ميزان هدايت جريان الكتريكي در ناحيه اپكس دندان هاي شيري و دائمي
17
بررسي ميزان هم خواني پالس اكسيمتري در ناحيه پره بيني با نمونه خون شرياني در بيماران با سوختگي چهار اندام و گوش بستري در ICU بيمارستان ولايت شـهرستان رشت
18
بررسي ميزان هم خواني هيستروسالپينگو گرافي و لاپاراسكوپي در تشخيص علل لوله اي-صفاقي زنان نازاي مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت 6/4/1378
19
بررسي ميزان هماهنگي برنامه هاي آموزش مامايي با نيازهاي واقعي شغلي در مراكز بهداشتي و درماني از ديدگاه دانشجويان ، اساتيد و ماماهاي شاغل
20
بررسي ميزان همبستگي بين درونگرايي و برونگرايي در نوجوانان دختر با افت تحصيلي در شهر اصفهان
21
بررسي ميزان همبستگي بين شاخصهاي هدايت تحصيلي در انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان نظام جديد آموزش متوسطه در شهرستان همدان
22
بررسي ميزان همبستگي بين نتايج امتحانات داخلي و نهايي دبيرستانهاي نظري شهرستان سنندج در سال تحصيلي 74-73
23
بررسي ميزان همبستگي بين نتايج تست هوشي موزائيك ژيل و ريون در نزد كودكان چهارم دبستان عصمت و عاملي
24
بررسي ميزان همبستگي تعدادي از آناليزهاي رايج افقي و عمودي اسكلتال با استفاده از سفالومتري جانبي در حالت وضعيت طبيعي سر.
25
بررسي ميزان همبستگي تعدادي از آناليزهاي رايج افقي و عمودي اسكلتال با استفاده از سفالومتري جانبي در حالت وضعيت طبيعي سر.
26
بررسي ميزان همبستگي معدل ديپلم و رتبه قبولي دانشجويان رشته هاي علوم انساني در دانشگاه يزد
27
بررسي ميزان همبستگي نتايج بدست آمده از آزمون ريون با پيشرفت تحصيلي كودكان 11-7 سال شهرستان فردوس
28
بررسي ميزان همخواني تشخيص باليني با گزارش پاتولوژي ضايعات بافت نرم بيماران مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده هاي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي از سال 1384 تا 1387‏
29
بررسي ميزان همخواني تشخيص باليني وهيستوپاتولوژيكي در ضايعات جراحي شده دهان
30
بررسي ميزان همخواني روش هاي تدريس معلمان با طرح ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدايي شهر اصفهان
31
بررسي ميزان همخواني سبك يادگيري دانشجويان با رسانه هاي مورد استفاده اساتيد در دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
32
بررسي ميزان همخواني يافته هاي راديولوژيك CT اسكن استخوان تمپورال بيماران اتيت چركي مزمن مياني قبل از عمل ماستوييدكتومي با يافتههاي پاتولوژيك و آناتوميك حين عمل از سال 1379 لغايت 1383 در بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت
33
بررسي ميزان همخوني درجه 3 و 4 در زوجهاي نابارور و والدين آنها
34
بررسي ميزان همخوني درجه 3 و 4 در زوجهاي نابارور و والدين آنها
35
بررسي ميزان همدلي با بيمار در دانشجويان عمومي و دستياران دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1395
36
بررسي ميزان همراهي افزايش شمارش لكوسيت ، CRP وESR درآپانديسيت حاد ثابت شده در بيماران بيمارستان پورسينا رشت - نيمه دوم سال 1380
37
بررسي ميزان همكاري انجمن اوليا ومربيان در اموزش وپرورش ناحيه 6 مشهد
38
بررسي ميزان هوش معنوي دانش آموزان مذكر و مونث شهر زرين شهر
39
بررسي ميزان هوش معنوي در بيماران اعصاب روان توان بخشي شهرستان بهشهر
40
بررسي ميزان هوش هيجاني بر سلامت روان در دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
41
بررسي ميزان هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور بروجن در سال تحصيلي 92 -1391.
42
بررسي ميزان هوش هيجاني در فرزندان داراي والدين بي سواد و باسواد
43
بررسي ميزان هوش و اختلالات عاطفي محاسبه شده به وسيله آزمون بندر-گشتالت و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس دوم دبستانهاي دخترانه منطقه بشرويه
44
بررسي ميزان هوشمندي استراتژيك و تاثير ان بر فراموشي سازماني شركت سهامي بيمه ايران
45
بررسي ميزان هوشياري راننده با استفاده از سيگنال هاي حياتي EEG
46
بررسي ميزان هيجان پذيري تدريس معلمان مدارس عادي واستثنايي
47
بررسي ميزان و ابعاد خشونت عليه زنان
48
بررسي ميزان و اثر بيان نسبي ژنهاي DNT1,DNMT3A و DNMT3 B بر متيلاسشيون گلوبال ژنوم اسپرم بيماران اليگواستنوتر اتوزاسپرميا با نقص عملكرد پروتتتامين قبل و پس از مصرف فوليك اسيد
49
بررسي ميزان و تغييرات هورمونهاي TSH، T4 و T3 در ارتباط با سن و جنس در انسان
50
بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت در فعاليت هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيات علمي گروه هاي فني و مهندسي و علوم پايه دانشگاه هاي اصفهان و صنعتي اصفهان
51
بررسي ميزان و چگونگي اعتقادات عاميانه و خرافي بين سنين 20-50ساله در شهر سميرم
52
بررسي ميزان و چگونگي اعتقادات عاميانه و خرافي و عوامل مؤثر بر آن در شهر سميرم
53
بررسي ميزان و چگونگي تأثير سرمايه اجتماعي بر قشربندي اجتماعي﴿پايگاه اجتماعي﴾و عوامل مؤثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم درسال 1390
54
بررسي ميزان و حجم تكليف شب از ديد معلمان، والدين و دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي ناحيه 2 آموزش و پرورش شهر يزد
55
بررسي ميزان و علل افت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي دخترانه شهر خان ببين
56
بررسي ميزان و علل ژرخاشگري نوجوانان دانش آموزان مدارس وتاثير آن بر عملكرد تحصيلي شبانه روزي مرزي استان گلستان
57
بررسي ميزان و علل كسور صورتحساب پرونده هاي بستري بيمه خدمات درماني وتامين اجتماعي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در شش ماهه اول سال 86
58
بررسي ميزان و علل گرايش زنان استان سمنان به مواد مخدر
59
بررسي ميزان و علل لغو اعمال جراحي در بيمارستانهاي آموزشي شهيد صدوقي و رهنمون يزد - 1391
60
بررسي ميزان و علل مواجهه با خشونت در پرسنل خدمات بهداشتي درماني بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي در استان يزد، 593
61
بررسي ميزان و عوامل تعيين كننده تجارب درون صنفي متقابل ايران
62
بررسي ميزان و عوامل موثر بر بهره مندي از اينترنت در ميان شهروندان شيراز
63
بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايت ارباب رجوع در سازمان هاي دولتي و خصوصي
64
بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور واحد بجنورد
65
بررسي ميزان و عوامل موثر بر فرد گرايي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي يزد
66
بررسي ميزان و عوامل موثر بر فرهنگ كار در ميان كاركنان ادارات دولتي شهر يزد
67
بررسي ميزان و عوامل موثر بر قانون گرايي شهروندان شهر يزد
68
بررسي ميزان و مصاديق بروز انحرافات اجتماعي زنان جوان و دختران سنين 15-25 ساله در استان سمنان
69
بررسي ميزان و مقايسه اختلالات رفتاري در دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي مناطق جنگي و غير جنگي استان ايلام
70
بررسي ميزان و منابع آگاهي و انتظارات بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1390-91 در مورد درمان با ايمپلنت هاي دنداني
71
بررسي ميزان و نحو گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسط شهرستان بهشهر
72
بررسي ميزان و نحوه استفاده از مجلات تخصصي در بين مديران زن ناحيه 1 آموزش و پرورش كرج
73
بررسي ميزان و نحوه استفاه از برنامه هاي تلويزيون و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقطع دبيرستان شهرستان ابر كوه
74
بررسي ميزان و نحوه بكارگيري كتاب الكترونيكي در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان , a study on the use of electronic books in teaching and research activities from the viewpoints of faculty members of isfahan state universities
75
بررسي ميزان و نسبت هاي مختلف بذر بر عملكرد كمي و كيفي علوفه در كشت مخلوط شبدر ايراني و شبدر لاكي
76
بررسي ميزان و نوع استفاده از اينترنت توسط دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز
77
بررسي ميزان و نوع استفاده از اينترنت در دانشگاه پيام نور قم
78
بررسي ميزان و نوع تعارضات زناشويي در زوجهاي مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان فارسان
79
بررسي ميزان و نوع غلط هاي املايي در بين دانش آموزان دوره ابتدايي ناحيه 3 اهواز
80
بررسي ميزان و نوع فعاليتهاي ورزشي دانش آموزان با آزمون پرخاشگري آرنولد اچ باس و مارك پري
81
بررسي ميزان وابستگي به اينترنت با احساس تنهايي در بين دانشجويان پيام نور
82
بررسي ميزان وابستگي به اينترنت ورابطه آن باصميميت در خانواده در بين نوجوانان دوره متوسطه دخترشهرقم،منطقه3،سال91-92
83
بررسي ميزان واكسيناسيون هپاتيت B در بين دانشجويان پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380
84
بررسي ميزان وتاثير كلاسهاي اموزش خانواده بر تغيير نگرش والدين نسبت به تعليم وتربيت فرزندان
85
بررسي ميزان وچگونگي استفاده از اينترنت و اثرات آن بر همبستگي اجتماعي (موردكاوي استعدادهاي درخشان )
86
بررسي ميزان وراثتي گلوكز خون و رويدادهاي فشارزا در اقدام كنندگان به خودكشي نوع سخت و مقايسه آن با ديگر اقدام كنندگان در شهر اراك سال 84-1383
87
بررسي ميزان وشيوع استفاده از موادكمكي نيروزا (داروهاو مكمل هاي پروتئيني و ويتاميني ) در ورزشكاران پرورش اندام باشگاههاي شهر كرمانشاه
88
بررسي ميزان وضعيت اخلاق حرفه اي در معلمان زن مقطع ابتدايي شهر رودهن
89
بررسي ميزان وعلل عوامل موثربرطلاق عاطفي درشهرخواف
90
بررسي ميزان وعلل كسور صورتحساب ژروندههاي بستري بيمه خدمات درماني وتامين اجتماعي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در شش ماهه اول سال 86
91
بررسي ميزان وعلل كسورات پرونده بستري مربوط به بيمه هاي خدمات درماني وتامين اجتماعي در بيمارستان امام جعفر صادق﴿ع ﴾ 1386ميبددر شش ماهه اول
92
بررسي ميزان وعلل كسورات پرونده هاي بستري مربوط به بيمه هاي خدمات درماني وتامين اجتماعي در بيمارستان امام جعفر صادق ﴿ع9 ميبد در شش ماهه اول 1386
93
بررسي ميزان وعلل گرايش زنان سمنان به مواد مخدر
94
بررسي ميزان وعلل مرگ و مير ناشي از سوختگي در بيمارستان سوانح سوختگي شهر يزد طي سال هاي 88-تا 1390
95
بررسي ميزان وفاداري مصرف كننده به برند شركت زر ماكارون
96
بررسي ميزان وفاق و انسجام اجتماعي در شهر اراك
97
بررسي ميزان وقوع ميكرواكسپوژر پالپي در حفرات عميق CI II پرمولرهاي انسان
98
بررسي ميزان وقوع ميكرواكسپوژر پالپي در حفرات عميق CI II پرمولرهاي انسان
99
بررسي ميزان وكيفيت سلامت روان در بين پرستاران شاغل بيمارستانهاي شاهرود
100
بررسي ميزان ومقايسه شيوع فوبي اجتماعي در ميان دانش آموزان دوره راهنمايي ( دختر وپسر ) شهرستان تنكابن
101
بررسي ميزان ومقايسه شيوع فوبي اجتماعي در ميان دانش آموزان دوره راهنمايي ( دختر وپسر ) شهرستان تنكابن.
102
بررسي ميزان ونحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان تنكابن.
103
بررسي ميزان ونوع بيماري هاي شايع شهرستان سميرم و تاثير فرهنگ وآگاهي بهداشت در بهبود و اطلاع آن
104
بررسي ميزان ويتامين C موجود در مايع زلاليه بيماران كاتاراكتي سنين 85-40 سال
105
بررسي ميزان ويتامين C موجود در مايع زلاليه بيماران كاتاراكتي سنين 85-40 سال
106
بررسي ميزان يادآوري اطلاعات دروس علوم پايه در دانشجويان دندانپزشكي
107
بررسي ميزان يادداري اطلاعات دروس علوم پايه در دانشجويان پزشكي
108
بررسي ميزان يادداري اطلاعات دروس علوم پايه در دانشجويان پزشكي
109
بررسي ميزان يادداري دانش آموزان سال اول نظام جديد متوسطه استان لرستان از درس زبان انگليسي با استفاده از تحليل محتوايي آزمون (به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت بهبود فرايند ياددهي- يادگيري
110
بررسي ميزان يكپارچگي عمليات رقمي سازي منابع ديداري شنيداري در آرشيوهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
111
بررسي ميزانتاثير آموزش هاي شغلي بر روحيه اعتماد به نفس كاركنان بيمارستان فاطمه الزهراء شهرستا مهريز
112
بررسي ميزانسن و شيوه هدايت بازيگر در تئاتر به شيوه
113
بررسي ميزانسن و شيوه هدايت بازيگر در تئاتر به شيوه ورباتيم
114
بررسي ميزانسن و هدايت بازيگر در كارگرداني اجراهاي امير رضا كوهستاني از منظر پست مدرنيسم
115
بررسي ميزانسن و هدايت بازيگر در كارگرداني اجراهاي امير رضا كوهستاني از منظر پست مدرنيسم
116
بررسي ميزانوعلل كسور وصورتحساب پرونده هاي بستري بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي،در بيمارستانهاي شهيد صدوقي
117
بررسي ميكروبي آب آشاميدمي شهرستان ساوه
118
بررسي ميكروبي آب آشاميدني شهرستان ساوه از نظر وجود كليفرم ها
119
بررسي ميكروبيولوژي ( كشت و واكنش زنجيره پليمراز) مخاط سينوس ماگزيلري در بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن – بيمارستان اميرالمومنين (ع) رشت95-1394
120
بررسي ميكروبيولوژيك تيوب و فيلم راديوگرافي در مراكز دولتي و خصوصي راديوگرافي دنداني شهر يزد در سال 1380
121
بررسي ميكروپلي فوني در آثار گئورگي ليگتي
122
بررسي ميكروساختار ARB شده آلومينيوم خالص تجاري 1100 و ريزدانه شده آن
123
بررسي ميكروساختار فازهاي تقويت كننده در سنتز خود انتشار دماي بالاي پودر كامپوزيتيnial
124
بررسي ميكروساختار و رفتار شكست
125
بررسي ميكروساختاري خستگي پرچرخه و بسيار پرچرخه فولاد دوفازي
126
بررسي ميكروسكوپ ميدان نزديك اپتيكي
127
بررسي ميكروسكوپي اثرoralmedic بر كيفيت التيام زخم دهاني درموش سوري
128
بررسي ميكروسكوپي جذب چند رنگزاي طبيعي در نخ دوك ريس
129
بررسي ميكروسكوپي خاكهاي تثبيت يافته با افزودني هاي شيميايي
130
بررسي ميكروسكوپي و عملكردي دماي پايين مخلوط آسفالتي حاوي نانورس و الياف شيشه
131
بررسي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي پارچه هاي تكميل شده با مواد رزيني با استفاده از پردازش تصوير
132
بررسي ميكروسكوپيك ميزان گوتاپركا/ سيلر باقيمانده بر روي ديواره كانال ريشه دندان به دنبال درمان مجدد كانال با استفاده ‏ از فايلهاي جديد ‏Mtwo R, ProTaper Retreatment‏ ‏
133
بررسي ميكروكپسولاسيون حشره كش " ديازينون " با روش پليمريزاسيون مرحله اي بين سطحي
134
بررسي ميكروگريدها و پياده سازي اينرسي مجازي در ميكروگريد AC توسط مبدل هاي توان متصل به شبكه
135
بررسي ميكرومكانيكي اثر لايه واسط با خواص تابعي در رفتار مكانيكي كامپوزيتهاي اليافي
136
بررسي ميكرومكانيكي اثر مورفولوژي ريز ساختار بر رفتار مكانيكي فولاد دوفازي
137
بررسي ميكرومكانيكي پنل مخروطي كامپوزيت تقويت شده در راستاي محور گذرا از رأس مخروط
138
بررسي ميكرومكانيكي شكست در چدن نشكن
139
بررسي ميكرومكانيكي ماده مركب فلزي تك جهته در دماهاي بالا
140
بررسي ميكرووپيكو bts در شبكه هاي gsm
141
بررسي ميكس متود تاثير آموزش گرامر بصورت اپليكيشن-محور در زمينه ايران
142
بررسي ميكوفلور برنج در استان كهگيلويه و بويراحمد
143
بررسي ميل اتصال آلكالوئيد هاي اصلي ترياك به گيرنده هاي اپيوئيدي با هدف ارائه روش‌هاي نوين ترك اعتياد
144
بررسي ميل اتصال آلكالوئيدهاي اصلي ترياك به گيرنده هاي اپيوئيدي با هدف ارائه روشهاي نوين ترك اعتياد
145
بررسي مينياتور معاصر با سيري در زندگي و آثار استاد حاج مصور :ملكي
146
بررسي نا بالانس در ماشين آلات دوار به كمك ارتعاشات
147
بررسي نا پايداري شيب پيروز
148
بررسي نا رضايتي جنسي و تاثيرات ان بر رضايت زناشويي و اختلالات خواب در سال 1390
149
بررسي نابرابري جنسي و عوامل موثربرآن در شهرستان فارسان
150
بررسي نابرابري فرصتهاي آموزشي دوره متوسطه بين دختر وپسر شهرستان رودسر.
151
بررسي نابرابري هاي آموزشي در سه مقطع ابتدايي.راهنمايي و متوسطه در سال هاي تحصيلي 66-65-و76-75در استان خراسان
152
بررسي نابرابريهاي تغييراتي شبه يكنوا
153
بررسي ناپايداري آكوستيك احتراق در محفظه احتراق موشك هاي سوخت جامد
154
بررسي ناپايداري آيروالاستيكي بال هاي هواپيما مدل شده به عنوان تير جدار نازك كامپوزيتي
155
بررسي ناپايداري آيروديناميك و واماندگي جريان در كمپرسور يك نوع توربين گاز به روش CFD و تحليل شرايط ارتعاش غير سنكرون پره هاي متحرك
156
بررسي ناپايداري اعوجاجي تيرهاي بتن مركب با استفاده از روش المانهاي محدود
157
بررسي ناپايداري امواج غيرخطي يون-صوت در پلاسماهاي غباري شامل الكترون‌هاي ابرگرم
158
بررسي ناپايداري پرتو ـ پلاسما توسط شبيه سازي كامپيوتري يك بعدي
159
بررسي ناپايداري پوسته مخروطي FG-CNTRC ناشي از كنش و واكنش جامد و سيال
160
بررسي ناپايداري ترانشه كيلومتر 472 راه آهن لرستان و راهكارهاي تثبيت آن
161
بررسي ناپايداري جريان داخل كانال همراه باتغييرات وي‍‍‍‍‍‍‍‍ژگي هاي سيال
162
بررسي ناپايداري جريان سيال بين دو استوانه چرخان به روش نيمه تحليلي
163
بررسي ناپايداري داخلي هسته رسي سدهاي خاكي با شاخص خميري پايين
164
بررسي ناپايداري در تخليه گازي ليزرهاي فشار بالا با استفاده از شبيه سازي پلاسما با مدار الكترونيكي
165
بررسي ناپايداري دهانه جنوبي تونل 113 راه آهن لرستان و راهكارهاي پايدارسازي آن
166
بررسي ناپايداري دو جرياني در پلاسما توسط شبيه سازي كامپيوتري يك بعدي
167
بررسي ناپايداري ديوكوترون در يك ستون پلاسماي غير خنثي
168
بررسي ناپايداري ريلي تيلور در همجوشي محصورشدگي لختي
169
بررسي ناپايداري شيب هاي سنگي مشرف بر شهرك سراب چنگايي خرم آباد
170
بررسي ناپايداري طولي ديناميكي شناورهاي پروازي
171
بررسي ناپايداري عرضي شناور‌هاي تندرو توسط شناسايي سيستم‌ها
172
بررسي ناپايداري عرضي مد در تقويت كننده هاي توان بالاي فيبري
173
بررسي ناپايداري فشاري ورق گرد تحت تأثير نيروي ورق‌گير در فرآيند كشش عميق
174
بررسي ناپايداري فلاشينگ در لوپ گردش طبيعي
175
بررسي ناپايداري فيلاماني در برهمكنش پالس ليزر با پلاسما
176
بررسي ناپايداري كلوين هتمونه و اعمال نتايج آن در مدل موجي شكست قطرات
177
بررسي ناپايداري كمپر سورهاي جريان محوري با استفاده از مدل يك بعدي مرحله و اثر تخليه هواي اضافي در پايدار نمودن جريان (DING BLEE)
178
بررسي ناپايداري كينك در پلاسماي توكامك
179
بررسي ناپايداري ميزرسيكلوترون در ژيروترون ها
180
بررسي ناپايداري ميكروساتلايت ها در بافت بيماران مبتلا به سرطان معده
181
بررسي ناپايداري هاي موجود در توكامك بويژه ناپايداري ريلي تيلور
182
بررسي ناپايداري ويبل در پلاسماي همجوشي به روش محصور سازي لختي
183
بررسي ناپايداري‌ها در سيكلوترون ميزر الكتروني با استفاده از نظريه جنبشي
184
بررسي ناپيوستگي تنش برروي سيلندرهايي با فلاچ هاي متقارن داخلي و خارجي
185
بررسي ناتواني هاي يادگيري دانش اموزان در مقطع ابتدايي در رابطه با درس رياضي علوم واملاء از ديدگاه معلمان تربت جام
186
بررسي ناتوانيهاي ارتوپديك ناشي از تروماي جاده اي در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا طي سال هاي 89- 1390
187
بررسي ناثير اراده بر اخلاق فرد در آراي علامه طباطبايي﴿ره﴾ و مزلو
188
بررسي ناثير استقرار سيستم هاي اطلاعات مديريت بر ارتقاي بيمه هاي اينترنتي مورد مطالعه بيمه دانا
189
بررسي ناثير تحريك بويايي با وانيل بر ميزان حملات آپنه نوزادان مبتلا به آپنه نارسي
190
بررسي ناخالصي مغناطيسي درنانو حلقه كوانتومي
191
بررسي نارساييهاي بازاريابي در شركت فرآورده هاي لبني گلا آمل
192
بررسي نارضايتي زناشويي همسران و تاثير آن بر پرخاشگري فرزندان در شهرستان مراوه تپه
193
بررسي نازل مورب نسبت به محفظه احتراق
194
بررسي ناسازگاري در كودكان
195
بررسي ناسازگاري كودكان پيش دبستاني داراي مادر شاغل وخانه دار
196
بررسي ناسازگاري كودكان در بخش ساحلي (تنگستان )
197
بررسي ناشناخته هاي حيواني در شخصيت هاي محوري آثار ايبسن، استريندبرگ و اونيل
198
بررسي ناشناخته هاي حيواني در شخصيت هاي محوري آثار ايبسن،استريندبرگ و اونيل
199
بررسي ناشناخته هاي حيواني در شخصيت هاي محوري آثار ايبسن،استريندبرگ و اونيل
200
بررسي ناگفته هاي گفتمان فارسي ( مبتني بر دو نمايشنامه فارسي معاصر )
201
بررسي نام تجاري خدمات و تاثير ان بر ارزش و وفاداري مشتري در شركت هواپيمايي ماهان
202
بررسي نام شناختي مساجد استان تهران
203
بررسي نام گذاري شهر كرمان از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
204
بررسي نام ونشان تجاري و تاثير آن بر روي مصرف كننده (مطالعه موردي محصولات لبني كاله)
205
بررسي نام‌گذاري قهوه‌خانه‌ها و كافي‌شاپ‌هاي شهر تهران از ديدگاه زبان‌شناسي اجتماعي
206
بررسي نام‌هاي خاص در كردي سوراني بر مبناي زبان شناسي اجتماعي شناختي
207
بررسي نام‌هاي خاص در كردي سوراني بر مبناي زبان شناسي اجتماعي شناختي
208
بررسي نامساوي چن براي زير خمينه هايي از چند فرم فضا
209
بررسي نامگذاري در شهر سنندج از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
210
بررسي نامگذاري در شهر قزوين بر اساس زبانشناسي اجتماعي
211
بررسي نامگذاري رسمي و غير رسمي در شهرستان اروميه از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
212
بررسي نامگذاري رسمي و غير رسمي شهر رشت از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
213
بررسي نامگذاري مدارس و آموزشگاه هاي ايران از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
214
بررسي نامگذاري ميادين مراكز استان هاي ايران از ديدگاه زبان شناسي اجتماعي
215
بررسي ناموزونيهاي بارش در دامنه هاي شمالي و جنوبي
216
بررسي ناميزاني و ناهمراستايي ماشين آلات دوار با استفاده از آناليز ارتعاشات
217
بررسي نانو ساختارهاي آلياژهاي كروم و آلومينيوم
218
بررسي نانو ساختارهاي لايه نازك Ni و Ni-Cu بر پايه ZrO2 در فرآيند ريفورمينگ خشك متان با استفاده از رآكتور ميكروكانالي
219
بررسي نانو سيال در مبدل هاي حرارتي
220
بررسي نانو سيال هاي حاوي Ti2o3 جهت بهبود انتقال حرارت در صنايع غذايي
221
بررسي نانو سيالات درمبدلهاي حرارتي
222
بررسي نانو سيالات و كاربرد هاي آن
223
بررسي نانو كامپوزيت لاستيك طبيعي / سيليكا
224
بررسي نانو لوله هاي كربني
225
بررسي نانوپوشش هاي الكترولس Ni-Co-P
226
بررسي نانوحلقه هاي كوانتو مي در حضور برهم كنش اسپين- مدار راشبا
227
بررسي نانوذرات مغناطيسي به عنوان سيستم هاي هدفمند دارورساني
228
بررسي نانوسيالات در مبدل هاي گرمايي صنايع غذايي
229
بررسي نانوكامپوزيت هاي اپوكسي-سيليكا بر روي پوشش هاي تبديلي بهبود داده شده بر پايه موليبدات و منگنز بر روي زيرآيند فولادي
230
بررسي نانولوله هاي كربني
231
بررسي ناهم خواني كوانتومي در سامانه هاي دو كيوبيتي
232
بررسي ناهم‌خواني كوانتومي در سيستم‌هاي اطلاعات كوانتومي نسبيتي
233
بررسي ناهمخواني كوانتومي (QD) و اثر ميدان مغناطيسي بر زنجيره هاي اسپيني
234
بررسي ناهمسانگردي توليد نوترون در دستگاه پلاسماي كانوني دنا
235
بررسي ناهمساني مقاومت برشي خاك چسبنده اصطكاكي
236
بررسي ناهمساني مقاومت رس بازسازي شده و ارزيابي كارائي نفوذسنج جيبي در تعيين ناهمساني
237
بررسي ناهمگني در ورودي ها و خروجي هاي واحدهاي تصميم گيرنده در تحليل پوششي داده ها
238
بررسي ناهنجاري دانش آموزان دختر وپسر دبيرستاني شهرستان دامغان در سال تحصيلي 82-81
239
بررسي ناهنجاري رفتاري دانش اموزان دختر شهر تهران
240
بررسي ناهنجاري زايي استيل ساليسيليك اسيد﴿آسپرين﴾ روي تكامل كام و لب جنين موش سوري
241
بررسي ناهنجاري زايي استيل ساليسيليك اسيد﴿آسپرين﴾ روي تكامل كام و لب جنين موش سوري
242
بررسي ناهنجاري مادر زادي قلب در نوزادان متولد شده شهر يزد
243
بررسي ناهنجاريهاي اجتماعي بر دانش آموزان متوسطه بخش مشايخ
244
بررسي ناهنجاريهاي اسكلتي بالاتنه دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي ناحيه 4 كرج و ارتباط آن با برخي عادات روزانه ي آنها
245
بررسي ناهنجاريهاي خوني و اختلالات الكتروليتي ناشي از مسموميت با حشره كش مالاتيون در موش سفيد
246
بررسي ناهنجاريهاي خوني و اختلالات الكتروليتي ناشي از مسموميت حشره كش كارباريل در موش سفيد
247
بررسي ناهنجاريهاي دستگاه ادراري تناسلي در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س )رشت در سال 79-78
248
بررسي ناهنجاريهاي رفتاري بين ورزشكاران
249
بررسي ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموزان متوسطه شهرستان اردبيل و عوامل اجتماعي موثر بر آن
250
بررسي ناهنجاريهاي قلع، مس و نيكل در چهارگوش ساوه
251
بررسي ناوردايي كنش و مشتقات اويلري تحت تبديلات پيمانه اي
252
بررسي نايكنواختي سطح پاچه تاري-پودي با استفاده از پردازش تصوير و مقايسه آن با روش اندازه‌گيري زبري سطح توسط ليزر
253
بررسي نايكنواختي عرضي در سري كاردپشمي
254
بررسي نبروي برخورد به ماده مركب و اثرات حاصل ازبرخورد
255
بررسي نپ و به دست آوردن رابطه بين خواص فيزيكي الياف و نپ نخ در سيستم ريسندگي چرخانه اي پنبه اي
256
بررسي نتا ج درمان شكستگي تنه ي استخوان بازو به روش ميله ي اينترامدولاري(Locked- Rigid) در بيماران بالاي 16 سال، از ابتداي خرداد ماه سال 1388 تا پايان نيمه ي سال 1389
257
بررسي نتاثج دراز مدت درمان اينترامدولاري شكستگي تنه ي استخوان تيبيا در كليه ي بيماران بستري اوژانس بيمارستان پورسينا در سال 1387
258
بررسي نتايج 20 ساله جنگلكاري با گونه بنه (Pistacia atlantica)در منطقه دره زنجير تفت
259
بررسي نتايج 500 مورد كشت ادرار به طريق Midstream clean catch در دبستانهاي دخترانه يزد
260
بررسي نتايج 500 مورد كشت ادرار به طريق Midstream clean catch در دبستانهاي دخترانه يزد
261
بررسي نتايج Gunshot در تشخيص اسپرم در افراد آزواسپرم غير انسدادي و مقايسه آن با نتايج بيوپسي ميكروسكوپي(Micro-TESE) در استان يزد
262
بررسي نتايج LP انجام شده در بيماران بستري به علت تشنج ناشي از تب در بيمارستان 17 شهريور از مهر 1373 لغايت مهر 1374
263
بررسي نتايج LP هاي انجام شده در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان هفده شهريور در سال 1375
264
بررسي نتايج Tube Chest در مركز آموزشي درماني رازي رشت از تاريخ دي ماه 1372 لغايت اسفند 1374
265
بررسي نتايج آراء پرونده هاي ارجاعي در هيات بدوي انتظامي سازمان نظام پزشكي مركز يزد از سال 80-76
266
بررسي نتايج آراء پرونده هاي ارجاعي در هيات بدوي انتظامي سازمان نظام پزشكي مركز يزد از سال 80-76
267
بررسي نتايج آزادسازي آرتروسكوپيك كپسول مفصلي در بيماران با كپسوليت چسبنده مفصل شانه در بيمارستان اختر تهران و پورسينا رشت از 1/1/1388 لغايت 1/7/1390
268
بررسي نتايج آزمايشات بيوشيميايي سرمي در كودكان تشنجي (با تب يا بدون تب ) بستري شده طي سالهاي 71-1370 در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد
269
بررسي نتايج آزمايشات بيوشيميايي سرمي در كودكان تشنجي (با تب يا بدون تب ) بستري شده طي سالهاي 71-1370 در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد
270
بررسي نتايج آزمون هاي هوشي مكعبهاي كهس و ماتريسهاي ريون با پيشرفت تحصيلي نزد دختران پايه دوم مقطع ابتدائي شهرستان فردوس سال تحصيلي 83-82
271
بررسي نتايج آسيب شناسي در كالبد شكافي مسمومين با قرص برنج﴿فسفيد آلومينيوم﴾ ارجاع شده به آزمايشگاه اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان طي سالهاي 1380-85
272
بررسي نتايج آسيب شناسي طي عمل جراحي در بيماراني كه بعلت توده پستاني به بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد مراجعه نموده اند در سالهاي 69-68-1367
273
بررسي نتايج آسيب شناسي طي عمل جراحي در بيماراني كه به علت توده پستاني به بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد مراجعه نموده اند در سالهاي 69-68-1367
274
بررسي نتايج آندوسكپي 102 بيمار بستري در بخش داخلي بيمارستان پورسيناي رشت
275
بررسي نتايج آنژيوگرافي هاي انجام شده در بيماران مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان افشار يزد
276
بررسي نتايج آنژيوگرافي هاي انجام شده در بيماران مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان افشار يزد
277
بررسي نتايج ابزار دقيق و تحليل برگشتي تونل زرقان شيراز و ارائه طرح نگهداري موقت
278
بررسي نتايج استخراج اورانيم از كانسنگ آنومالي 1و 2 ساغند با روش كيورينگ و مقايسه فني ، اقتصادي آن با روش ليچينگ متداول
279
بررسي نتايج استفاده از استرپتوكيناز در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستانهاي يزد
280
بررسي نتايج استفاده از استرپتوكيناز در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستانهاي يزد
281
بررسي نتايج استفاده از دپو پراورا ﴿DMPA﴾ بعنوان وسيله جلوگيري از بارداري و نظرات استفاده كنندگان از اين وسيله در شهرهاي يزد و ميبد
282
بررسي نتايج استفاده از دپوپراورا(DMPA) بعنوان وسيله جلوگيري ازبارداري و نظرات استفاده كنندگان از اين وسيله در شهرهاي يزد و ميبد
283
بررسي نتايج استفاده از دپوپراورا(DMPA) بعنوان وسيله جلوگيري ازبارداري و نظرات استفاده كنندگان از اين وسيله در شهرهاي يزد و ميبد
284
بررسي نتايج اعمال جراحي در بيماران كنسر معده عمل شده بر حسب نوع عمل در بيمارستانهاي شهرستان رشت از سال 74 الي 78
285
بررسي نتايج اعمال جراحي در درمان زخم پپتيك در بيمارستانهاي پورسيناو رازي رشت
286
بررسي نتايج اكسپلوراسيون يك طرفه گردن در بيماران بستري در بيمارستان هاي رشت (رازي - آريا) كه دچار آدنوم پاراتيروئيد بوده و به وسيله اسكن با تكنسيوم m99 سيستاميبي لوكاليزه شده اند در سال ها ي 1383-1379
287
بررسي نتايج اگزوتراپي متناوب با عينكOver minus در كودكان زير 7سال
288
بررسي نتايج امتحانات سه ساله قبل از استقلال با دوران سه ساله بعد از استقلال (دوره نمايندگي) اداره آموزش پرورش منطقه كجور
289
بررسي نتايج امتحانات سه ساله قبل از استقلال با دوران سه ساله بعد از استقلال (دوره نمايندگي) اداره آموزش پرورش منطقه كجور
290
بررسي نتايج امتحانات سه ساله قبل از استقلال با دوران سه ساله بعد از استقلال اداره آموزش وپرورش منطق كجور
291
بررسي نتايج اندازه گيري تنش هاي در جا به روش هاي مختلف و مقايسه باروشهاي تحليلي
292
بررسي نتايج انفجارات كنترل شده با قطر چال بزرگ در معادن روباز، مطالعه موردي معدن چادرملو
293
بررسي نتايج اولين 50 مورد جراحي پيوند كليه در بيمارستان قائم ﴿ عج ﴾ مشهد از آبان 68 الي آبانماه 1370
294
بررسي نتايج اولين 50 مورد جراحي پيوند كليه در بيمارستان قائم ﴿ عج ﴾ مشهد از آبان 68 الي آبانماه 1370
295
بررسي نتايج بازسازي آرتروسكوپيك همزمان ليگامان صليبي قدامي و خلفي در بيمارستان اخترتهران و پورسينا رشت
296
بررسي نتايج بلندمدت جراحي بازسازي با پيگيري بيشتراز 8 سال در مبتلايان به پارگي ليگامان صليبي قدامي زانو (ACL)
297
بررسي نتايج بينايي (OUT COME﴾ و عوارض پيوند قرنيه در كراتوكونوس
298
بررسي نتايج بينايي (OUT COME﴾ و عوارض پيوند قرنيه در كراتوكونوس
299
بررسي نتايج بيوپسيهاي انجام شده در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاههاي پاتولوژي آقايان دكتر آشتياني - هدي و دكتر معنوي از سال 77- 1374
300
بررسي نتايج پاتولوژي بيماران عمل شده با تشخيص اوليه تومور مغزي در بيمارستانهاي رشت ( مراكز پاتولوژي شهرستان رشت سال 77-1370)
301
بررسي نتايج پاتولوژي در نمونه هاي ريه ارسال شده به مركز پاتولوژي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
302
بررسي نتايج پاتولوژي در نمونه هاي ريه ارسال شده به مركز پاتولوژي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
303
بررسي نتايج پاتولوژي موارد مربوط به اسپلنكتومي از سال 1383- 1393 در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
304
بررسي نتايج پاتولوژي موارد مربوط به اسپلنكتومي از سال 1383 لغايت 1393 در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
305
بررسي نتايج پروبينگ انسداد مادرزادي مجراي اشكي- بيني
306
بررسي نتايج پروبينگ انسداد مادرزادي مجراي اشكي- بيني
307
بررسي نتايج پروبينگ انسداد مادرزادي مجراي اشكي- بيني
308
بررسي نتايج پلاك گذاري در ديستال راديوس در افراد مبتلا به شكستگي اينتراآرتيكولار مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا شهرستان رشت از ابتداي سال 1388 تا ابتداي سال 1390
309
بررسي نتايج پيگيري شش ماهه بيماران هرني ديسكال حاد كمر درمان شده با روشهاي غير جراحي مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
310
بررسي نتايج پيگيري شش ماهه بيماران هرني ديسكال حاد كمر درمان شده با روشهاي غير جراحي مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
311
بررسي نتايج پيوند قرنيه در مركز چشم پزشكي بيمارستان راه آهن استان يزد از مهرماه 1371﴿بدو شروع﴾ تا پايان اسفندماه 1374
312
بررسي نتايج پيوند قرينه در مركز چشم پزشكي بيمارستان راه آهن استان يزد از مهرماه 1371 (بدو شروع ) تا پايان اسفند ماه 1374
313
بررسي نتايج پيوند قرينه در مركز چشم پزشكي بيمارستان راه آهن استان يزد از مهرماه 1371 (بدو شروع ) تا پايان اسفند ماه 1374
314
بررسي نتايج پيوند كليه در بيماران دياليزي استان يزد
315
بررسي نتايج پيوند كليه در بيماران دياليزي استان يزد
316
بررسي نتايج تاثير گذار گرافي رخ قفسه صدري روتين در بيماران جراحي
317
بررسي نتايج تاثير گذار گرافي رخ قفسه صدري روتين در بيماران جراحي
318
بررسي نتايج تاثيرگذار گرافي رخ قفسه صدري روتين در بيماران جراحي
319
بررسي نتايج تاثيرگذارگرافي رخ قفسه صدري روتين در بيماران جراحي
320
بررسي نتايج تايپينگ ويروس پاپيلوماي انساني در موارد پاپ اسمير با سلول اسكواموس غير طبيعي در مقايسه با كولپوسكوپي
321
بررسي نتايج ترميم زخم آپاندكتومي به دو روش Subcuticular suture و Mattress suture
322
بررسي نتايج ترميم زخم آپاندكتومي به دو روش Subcuticular suture و Mattress suture
323
بررسي نتايج تزريق استروئيد در فضاي اپيدورال در درمان راديكولوپاتي هاي كمري
324
بررسي نتايج تزريق استروئيد در فضاي اپيدورال در درمان راديكولوپاتي هاي كمري
325
بررسي نتايج تست FNA تيروئيد در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون و مقايسه آن با هيستو پاتولوژي
326
بررسي نتايج تست FNA تيروئيد در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون و مقايسه آن با هيستو پاتولوژي
327
بررسي نتايج تست هاي ABR و OAE در بيماران مبتلا به تينيتوس با شنوايي نرمال در بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
328
بررسي نتايج تلفيق بين مديريت دانش و مديريت ريسك در پروزه هاي عمراني آستان قدس رضوي
329
بررسي نتايج توراكوسكوپي در بيماران با پلورال افيوژن تشخيص داده نشده بستري در بيمارستان رازي رشت در طي سالهاي 77-1374
330
بررسي نتايج جراحي باز شكستگي هاي اسكافوئيد فيكس شده با دو روش پيچ هربرت و چند عدد پين در بيمارستان پورسيناي رشت (مهر 1386- مهر 1389)
331
بررسي نتايج جراحي تجسسي گردن بدنبال صدمات نافذ گردن در بيماران بستري شده در بيمارستان پورسينا رشت طي سالهاي (79-1374)
332
بررسي نتايج جراحي دررفتگي كامل مفصل آكروميو كلاويكولار و مقايسه دو روش استفاده از نخ اتيباند 5 و تاندون اتو گرافت سمي تندينوسوس به جاي ليگامان كوراكوكلاويكولار دربيمارستان پورسيناي رشت
333
بررسي نتايج جراحي كارديوميوتومي اصلاح شده هلر در آشالازي در مراكز رازي و آرياي شهرستان رشت در طي سالهاي 1387-1375‏
334
بررسي نتايج جراحي لاپاراسكوپي سنگ حالب
335
بررسي نتايج جراحي ليزيك بعد از عمل راديال كراتوتومي
336
بررسي نتايج جرم گيري دندان توسط دو دستگاه MAGNETOSTRICTIVE و PIEZOELECTRIC در شرايط IN VIRTO
337
بررسي نتايج جرم گيري دندان توسط دو دستگاه Magnetostrictive و piezoelectric در شرايط In Vitro
338
بررسي نتايج جرمگيري دندان توسط دو دستگاه مگنتواستريكتيو و پيزو الكتريك
339
بررسي نتايج جرمگيري دندان توسط دو دستگاه مگنتواستريكتيو و پيزوالكتريك
340
بررسي نتايج حاصل از 200 مورد عمل لاپاراسكوپي جهت تشخيص علل نازايي در زنان نابارور مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان افشار يزد
341
بررسي نتايج حاصل از 200 مورد عمل لاپاروسكوپي جهت تشخيص علل نازايي در زنان نابارور مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان افشار يزد
342
بررسي نتايج حاصل از dipstick ﴿تست نوار ادراري﴾ در دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر يزد در سال 1386
343
بررسي نتايج حاصل از dipstick ﴿تست نوار ادراري﴾ در دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر يزد در سال 1386
344
بررسي نتايج حاصل از UGI و سونو گرافي كبد و كيسه صفرا و پانكراس در 100 مورد بيماران مبتلا به درد اپي گاستر كه به بخش راديولوژي مركز پزشكي شهيد دكتر رهنمون مراجعه كرده اند
345
بررسي نتايج حاصل از UGI و سونو گرافي كبد و كيسه صفرا و پانكراس در 100 مورد بيماران مبتلا به درد اپي گاستر كه به بخش راديولوژي مركز پزشكي شهيد دكتر رهنمون مراجعه كرده اند
346
بررسي نتايج حاصل از سي تي اسكن با كنتراست شكم و لگن بيماران ترومايي با شكستگي لگن در بيمارستان پورسينا رشت طي سال¬هاي 95 و 96
347
بررسي نتايج خروجHardwareدربيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد از ارديبهشت ماه 1389 لغايت خردادماه1394
348
بررسي نتايج دبريدمان آرتروسكوپي در بيماران استئوآرتريت زانو در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در يك دوره ي 7 ساله (85-92)
349
بررسي نتايج دبريدمان آرتروسكوپي زانو در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت
350
بررسي نتايج دبريدمان جراحي اوليه (با پانسمان مرطوب و اسپري نقره و پماد فيبروليزين) در درمان بيماران ديابتي با وضعيت عروقي مناسب
351
بررسي نتايج درمان آسيب شريان پوپليته در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت فروردين ماه 1386 تا فروردين ماه 1393
352
بررسي نتايج درمان اگزوتروپي متناوب با عينك over minus در كودكان زير 7 سال
353
بررسي نتايج درمان با اكسترنال فيكساتور اليزاروف در شكستگي هاي ساق
354
بررسي نتايج درمان با اكسترنال فيكساتور اليزاروف در شكستگي هاي ساق
355
بررسي نتايج درمان جراحي شكستگي هاي استابولوم و تاثير منحني آموزشي بر آن در بيمارستان پورسينا رشت(مهرماه 1385-مهرماه 1389)
356
بررسي نتايج درمان شكستگي گردن استخوان ران به روش همي آتروپلاستي با دو رويكرد خلفي و قدامي- طرفي، در بيماران بالاي 65 سال، از خرداد سال 1387 تا پايان نيمه اول سال 1389/
357
بررسي نتايج درمان شكستگي هاي پلاتوتيبيا فيكس شده با اليزارف در بيمارستان پورسينا رشت در سال هاي 1387 و 1388
358
بررسي نتايج درمان شكستگي همزمان و يك طرفه گردن و شفت فمور و مقايسه دو روش پيچگذاري و پلاك گذاري جداگانه با ميله اينترامدولاري در بيمارستان هاي پورسينا و گلسار رشت
359
بررسي نتايج درمان شكستگيهاي فك و صورت با ميني پليت
360
بررسي نتايج درمان كودكان مبتلا به شب ادراري اوليه با استفاده از دستگاه شب زنگ (ENURESIS-ALARM)
361
بررسي نتايج درمان كودكان مبتلا به شب ادراري اوليه با استفاده از دستگاه شب زنگ (ENURESIS-ALARM)
362
بررسي نتايج درماني با روش جراحي و طبي ﴿تزريق موضعي كورتيكواستتروئيد﴾ در بيماران مبتلا به سندرم كارپال تونل
363
بررسي نتايج درماني با روش جراحي و طبي ﴿تزريق موضعي كورتيكواستتروئيد﴾ در بيماران مبتلا به سندرم كارپال تونل
364
بررسي نتايج درماني پالس متيل پردنيزولون در درمان آلوپسي ارئاتا مراجعه كننده به بخش پوست بيمارستان رازي رشت
365
بررسي نتايج درماني پلورودز با چهار عامل اسكلروزان در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان رازي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
366
بررسي نتايج درماني تكنيك (Urethroplasty Tip)Snodgrass براي ترميم هيپوسپادياس
367
بررسي نتايج درماني جا اندازي بسته شكستگي هاي ساعد در اطفال
368
بررسي نتايج درماني جا اندازي بسته شكستگي هاي ساعد در اطفال
369
بررسي نتايج درماني شكستگي هاي سوپراكنديلار فمور فيكس شده با اليزاروف در بيمارستان پورسيناي رشت از تاريخ 1/ 7/ 1386 تا 1/ 7/1390
370
بررسي نتايج درماني شكستگيهاي كالز درمان شده در بخش ارتوپدي مركز پزشكي شهيد رهنمون در طي سالهاي 1372-12371
371
بررسي نتايج درماني شكستگيهاي كالز درمان شده در بخش ارتوپدي مركز پزشكي شهيد رهنمون در طي سالهاي 1372-12371
372
بررسي نتايج درماني شكستگيهاي كالز درمان شده در بخش ارتوپدي مركز پزشكي شهيد رهنمون در طي سالهاي 1372-12371
373
بررسي نتايج درماني كانزرواتيو در دو گروه بيماران با درد كمر همراه با انتزوپاتي ايليولومبارو آسيب عضلات اطراف هيپ با بيماران مبتلا به ساير علل كمر درد مراجعـــــه كننده به بيمارستان پورسينا رشت از ابتداي سال 1392 تا پايان نيمه اول سال 1393
374
بررسي نتايج درماني كورتون IVIG در بيماران ITP بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از فروردين 1374 لغايت فروردين 1376
375
بررسي نتايج دو روش آرتروسكوپيك و جراحي باز در درمان كيست پوپليتئال و ضايعات داخل مفصلي همراه آن در زانو در افراد بالغ در بيمارستان پورسينا رشت(مهرماه 1386- مهرماه 1389)/
376
بررسي نتايج دو روش استفاده از گرفت تاندون پاتلا و تاندون همسترينگ در بازسازي آرتروسكوپيك ACL در بيمارستان پورسيناي رشت و بيمارستان اختر تهران (از 1/ 7/ 86 لغايت1/ 7/ 89
377
بررسي نتايج ديد بيماران مبتلا به كوريو رتينوپاتي سروز پيگيري شده بدون درمان
378
بررسي نتايج ديد بيماران مبتلا به كوريو رتينوپاتي سروز پيگيري شده بدون درمان
379
بررسي نتايج روش درماني جااندازي باز و گرفت استخواني و فيكساسيون با پين در بيماران با شكستگي پاشنه مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت 1389-1394
380
بررسي نتايج روشهاي درماني طيف اريتم مولتي فرم ماژور دربيماران بستري دربخش پوست بيمارستان رازي رشت طي سالهاي79-1373
381
بررسي نتايج سونداژ انسداد مادرزادي مجراي اشكي
382
بررسي نتايج سونداژ انسداد مادرزادي مجراي اشكي
383
بررسي نتايج سونوگرافي با پي گيري 6 ماهه در 50 مورد از بيمارانيكه با Breast Problemبه مركز پزشكي شهيد رهنمون مراجعه كرده اند
384
بررسي نتايج سونوگرافي با پي گيري 6 ماهه در 50 مورد از بيمارانيكه با Breast Problemبه مركز پزشكي شهيد رهنمون مراجعه كرده اند
385
بررسي نتايج سي تي اسكن هاي مغزي كودكان و ارتباط يافته هاي آن با علائم باليني منجر به درخواست سي تي اسكن
386
بررسي نتايج سي تي اسكن هاي مغزي كودكان و ارتباط يافته هاي آن با علائم باليني منجر به درخواست سي تي اسكن
387
بررسي نتايج سيتوژنتيك در بين افراد با تاخير بلوغ جنسي در بيماران ارجاع شده به مركز تحقيقاتي و درماني ناباروري يزد
388
بررسي نتايج سيتوژنتيك در بين افراد با تاخير بلوغ جنسي در بيماران ارجاع شده به مركز تحقيقاتي و درماني ناباروري يزد
389
بررسي نتايج سيستوسكوپي بعلت هماچوري دستگاه ادراري تحتاني در يكصد بيمار سرپايي در مركز آموزشي درماني بيمارستان رازي
390
بررسي نتايج شكستگي هاي ساب تروكانتريك با دو روش استفاده از پروگزيمال فمور لاكينگ كمپرشن پليت و اينترا مدولاري لاكينگ نيل در بيمارستان پورسيناي رشت
391
بررسي نتايج طولاني مدت درمان غيرجراحي شكستگي هاي استابولوم از سال 1386 الي 1396 در بيمارستان پور سينا رشت
392
بررسي نتايج عكس ساده شكم ، CBC,UA در 100مورد بيمار رنال كوليك مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سه ماهه اخر سال 1377
393
بررسي نتايج عمل انتروپيون پلك فوقاني و تحتاني در بيمارستان لبافي نژاد تهران در سالهاي (1372-1368)
394
بررسي نتايج عمل انتروپيون پلك فوقاني و تحتاني در بيمارستان لبافي نژاد تهران در سالهاي (1372-1368)
395
بررسي نتايج عمل انتوپيون پلك فوقاني در بيمارستان لبافي نژاد تهران﴿1372-1368﴾
396
بررسي نتايج عمل پنوماتيك ليتوتريپسي در بيماران مبتلابه سنگ حالب و مثانه ارجاعي به بيمارستان رازي رشت و كلينيك شفا و بيمارستان سيدالشهدا لاهيجان در سالهاي 79-78
397
بررسي نتايج عمل تعويض مفصل زانو در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو از شهريور 96 تا شهريور 98 در بيمارستان قائم و پورسينا
398
بررسي نتايج عمل جراحي باز كوچك در مقايسه با روش جراحي باز كلاسيك در بيماران مبتلا به سندرم تونل كارپال
399
بررسي نتايج عمل جراحي پيوند استخواني با پايه عضلاني در شكستگيهاي گردن قمور بالغين
400
بررسي نتايج عمل جراحي پيوند استخواني با پايه عضلاني در شكستگيهاي گردن قمور بالغين
401
بررسي نتايج عمل جراحي پيوند باي پاس شريان كرونروي به روش با استفاده از پمپ و بدون استفاده از پمپ در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار يزد
402
بررسي نتايج عمل كله سيستكتومي ساده به روش بدون گذاشتن درن در مقايسه با روش با گذاشتن درن
403
بررسي نتايج عمل كله سيستكتومي ساده به روش بدون گذاشتن درن در مقايسه با روش با گذاشتن درن
404
بررسي نتايج فوتورفراكتيو كراتكتومي ﴿PRK﴾
405
بررسي نتايج فوتورفراكتيو كراتكتومي ﴿PRK﴾
406
بررسي نتايج فيكساسيون اسپينوپلويك در بيماران دچار شكستگي و شكستگي-دررفتگي ساكروايلياك مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي از سال 1385 لغايت 1392
407
بررسي نتايج كراسلينكينگ قرنيه در بيماران با كراتومتري ماكزيمم بالاي 58 ديوپتر
408
بررسي نتايج كشت ميكروبي اندوسرويكس در زمان انتقال جنين و عاقبت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI) در بيماران مراجعه كننده به موسسة درمان ناباروري مهر
409
بررسي نتايج كشت و آنتي بيوگرام زخم هاي قرنيه و تناسب آن با نماي كلينيكي و علل اوليه آن در بيمارستان امام رضا﴿ع﴾ از ابتداي سال 1375-1379
410
بررسي نتايج كوتاه مدت بيماران تحت آنژيوپلاستي انتخابي در بيمارستان افشار يزد (سال91-90)
411
بررسي نتايج كولپوسكوپي در نمونه هاي پاپ اسمير با جواب متا پلازي
412
بررسي نتايج كولپوسكوپي در نمونه هاي پاپ اسمير با جواب متا پلازي
413
بررسي نتايج لاپاراتومي تجسسي در بيماران مبتلا به تروماي نافذ شكم مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1373 الي 1378
414
بررسي نتايج لاپاراسكوپي براي بيضه نزول نيافته بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي و گلسار رشت
415
بررسي نتايج لوبكتومي دربيماران تروماي شديد مغزي دچار كانتيو‍ژن يا هماتوم داخل مغزي تاخيري،دربيمارستان پورسيناي رشت طي سالهاي 1392-1380
416
بررسي نتايج ناشي از اجراي آزمون يادگيري فشرده و توزيعي و رابطه آن با اضطراب امتحان دانش آموزان سال اول متوسطه
417
بررسي نتايج هيستوپاتولو‍‍ژي بيوپسي اندومتر در زنان نابارور در استان يزد
418
بررسي نتايج هيستوپاتولو‍‍ژي بيوپسي اندومتر در زنان نابارور در استان يزد
419
بررسي نتايج هيستوپاتولوژيك بيوپسي آندومتر با لوله پلاستيكي پاپيل در مقايسه با ديلاتاسيون و كورتاژ در بيماران AUB
420
بررسي نتايج و شيوه هاي ارزشيابي از دانش آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي پسرانه شهر گاليكش
421
بررسي نتايج و عوارض پروستا تكتومي باز در 200 بيماري كه در بيمارستان شهيد رهنمون يزد تحت عمل جراحي قرار گرفتند
422
بررسي نتايج و عوارض پروستاتكتومي باز در 200 بيماري كه در بيمارستان شهيد رهنمون يزد تحت عمل جراحي قرار گرفتند
423
بررسي نتايج و عوارض درمان شكستگي ساق در بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون
424
بررسي نتايج و عوارض درمان شكستگي ساق در بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون
425
بررسي نتايج و عوارض روش امبوليزاسيون شريان رحمي در بيماران با حاملگي نابه جاي واقع در گردن رحم و حاملگي¬هاي نابه¬جاي ناشي از برش عمل جراحي قبلي طي سال هاي 1391 الي 1396 در مركز فوق تخصصي جراحي عروق بيمارستان رازي
426
بررسي نتايج ياگ ليزر كپسولوتومي بعد از عمل جراحي كاتاراكت در بيمارستان شهيد رهنمون از آذرماه1379لغايت خرداد1381
427
بررسي نتايجي روي زير مدول‌هاي اول و فرمول راديكال براي مدول‌ها
428
بررسي نتيج طولاني مدت استفاده از Primary Renal Stent در درمان هيپرتانسيون رنوواسكولار
429
بررسي نتيجه آزمون مكعبهاي كهس با پيشرفت تحصيلي درس رياضي و املاء دانش آموزان دختر سال پنجم ابتدايي شهرستان فردوس
430
بررسي نتيجه آزمون مكعبهاي كهس با پيشرفت تحصيلي درس رياضي و املاء دانش آموزان دختر سال پنجم ايتدايي شهرستان فردوس
431
بررسي نتيجه تحريك تخمك گذاريINDUCTION OVULATION با آنالوگ BUSERCLIN>>GNRH>> همراه با HMG در مركز تحقيقاتي و درماني ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
432
بررسي نتيجه تحريك تخمك گذاريINDUCTION OVULATION با آنالوگ BUSERCLIN>>GNRH>> همراه با HMG در مركز تحقيقاتي و درماني ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
433
بررسي نتيجه درمان آسپرين و هپارين در پيشگيري از سقط در مبتلايان به سقط مكرر
434
بررسي نتيجه درمان آسپرين و هپارين در پيشگيري از سقط در مبتلايان به سقط مكرر
435
بررسي نتيجه درمان با كلروكين در بهبود بيماران مبتلا به ITP مقاوم به درمان
436
بررسي نتيجه درمان معتادين مراجعه كننده به مركز خود معرف بهزيستي شهر يزد
437
بررسي نتيجه درمان معتادين مراجعه كننده به مركز خود معرف بهزيستي شهر يزد
438
بررسي نتيجه ي آزمون مكعبهاي كهس با پيشرفت تحصيلي نمرات دروس رياضي،املا و هنر دانش آموزان دختر و پسر مقطع پنجم ابتدايي شهر سه قلعه
439
بررسي نثر موزون در آثار داستان نويسان معاصر
440
بررسي نحو و معناي فعل هاي كمكي و وجهي فارسي بر اساس ديدگاه كمينه گرا
441
بررسي نحوه STLR در مراكز در حال كال
442
بررسي نحوه آرماتورگذاري در اتصالات بتني در سه حالت: شكل پذيري، شكل پذيري متوسط، شكل پذيري ويژه و نحوه جايگزيني آرماتورهاي FRP [اف. آر. پي.] به جاي آنها
443
بررسي نحوه آماده سازي كالاي پلي استر بر ويژگي هاي گرافت آن با اكريليك اسيد
444
بررسي نحوه آموزش و ارزشيابي اخلاق حرفه اي در برنامه جاري آموزشي دوره پزشكي عمومي گروه هاي مختلف آموزش باليني در دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 90-1389
445
بررسي نحوه ابعاد رفتار رهبري مربيان حاضر در مسابقات واليبال دانشجويان دانشگاههاي دسته دو كشور
446
بررسي نحوه اجرا و عملكرد سازه هاي فولادي
447
بررسي نحوه اجرا و مشكلات درس تربيت بدني در مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان ورزقان از ديدگاه مديران ، معلمان تربيت بدني و دانش آموزان
448
بررسي نحوه اجراي اكسيژن درماني در بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1374
449
بررسي نحوه اجراي درس تربيت بدني در مدارس ابتدايي پسرانه آموزش وپرورش گميشان
450
بررسي نحوه اجراي درس تربيت بدني در مدارس پسرانه آموزش وپرورش گنبد
451
بررسي نحوه اجراي درس تربيت بدني در مدارس پسرانه مقطع راهنمايي و متوسطه شهرستان گرگان از ديدگاه دانش آموان - دبيران
452
بررسي نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري از بيماران تحت تهويه دهنده هاي مكانيكي در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1377
453
بررسي نحوه ارتباط اساتيد با دانشجويان بر اساس نظريه گرمن و چگونگي اثربخشي آن در دو رشته در دانشگاه آزاد اسلامي قوچان
454
بررسي نحوه ارتباط مدير با دانش آموزان و ايجاد انگيزه در آنها در مقطع راهنمايي شهر دولت آباد
455
بررسي نحوه ارزشيابي كنوني از كار دبيران
456
بررسي نحوه ارزيابي و تعيين شاخص براي دستگاههاي اجرايي در رابطه با ارتقا سلامت اداري در سازمان بازرسي استان فارس در سال 1390
457
بررسي نحوه استخدام مدرسين دانشگاه پيام نور بر رضايت شغلي و تعهد سازماني آنها
458
بررسي نحوه استفاده شركت كنندگان ايراني از رشته هاي صورت بند (Formulaic Sequencesدر بخش نگارش آزمونIELTS
459
بررسي نحوه استفاده شركت كنندگان ايراني از رشته هاي صورت بند(Formulaic Sequencesدر بخش نگارش آزمون IELTS
460
بررسي نحوه انتشار امواج و پارامترهاي موثر بر دريافت سيگنال در لايه هاي كامپوزيتي
461
بررسي نحوه انجام پانسمان زخمهاي جراحي توسط كادر پرستاري در بخش هاي جراحي عمومي بيمارستانهاي دولتي شهر رشت سال 73
462
بررسي نحوه انطباق الگوهاي رفتاري و بستر (فضا) مطالعه موردي:خيابان شهيد بهشتي شهر بم
463
بررسي نحوه انطباق شكل استقرار واحد هاي شهري با ساختار شبكه اجتماعي در منطقه تركمن صحرا (نمونه موردي شهرستان گنبد كاووس)
464
بررسي نحوه اوقات فراغت در خانواده هاي تحصيل كرده
465
بررسي نحوه ايجاد ساختار بينيتي و روش هاي كاهش آن در فولاد ميكروآليا‍ژي فورج پذير 30MSV6
466
بررسي نحوه ايجاد و نوع تغييرات ميكرو و نانوساختار روي سطح پليمر PMMA در برهمكنش با ليزر پالسيCO2
467
بررسي نحوه بازاريابي از طريق كارتهاي اعتباري
468
بررسي نحوه برخورد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با پديده تعارض
469
بررسي نحوه برخورد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با پديده تعارض
470
بررسي نحوه برخورد مديريت سازمان بهزيستي شيروان با كاركنان خود
471
بررسي نحوه برخورد معلمان ابتدايي با دانش اموزان در ابعاد مختلف رشد
472
بررسي نحوه بكارگيري روشهاي پيشگيري از ترومبوز وريد عمقي در بيماران بستري در بخشهاي جراحي مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 1377
473
بررسي نحوه بهينه كردن عملكرد شبكه هاي محلي تحت dosو windows
474
بررسي نحوه پرداخت ديه قتل و كفاره آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
475
بررسي نحوه پرداخت ديه قتل وكفاره آ ن درفقه اماميه وحقوق موضوعه ايران
476
بررسي نحوه پردازش اطلاعات زباني در آثار صمد بهرنگي ( داستان 24 ساعت در خواب و بيداري) در دانش آموزان 10 تا 12 سال
477
بررسي نحوه پردازش اطلاعات زباني در آثار صمد بهرنگي ( داستان 24 ساعت در خواب و بيداري) در دانش آموزان 10 تا 12 سال
478
بررسي نحوه پرورش ارزش هاي ديني در نوجوانان
479
بررسي نحوه پرورش استعداد و خلاقيت هاي ذهني در: نقاشي كودكان
480
بررسي نحوه پرورش استعداد و خلاقيت هاي ذهني در:نقاشي كودكان
481
بررسي نحوه پياده سازينظام مديريت پور تفوليوي پروژه در شركت هاي سرمايه گذاري ساختماني مطالعه موردي هولدينگ سرمايه گذاري ساختمان ايران
482
بررسي نحوه تأثير تعاملات اجتماعي خانواده بر نگرش نسبت به تفاوت هاي جنسي
483
بررسي نحوه تأثير متغيرهاي درون بانكي و رفتار بدهكاران عمده بر ميزان مطالبات غيرجاري بانكي
484
بررسي نحوه تاثير تشويق بر افزايش يادگيري دانش آموزان متوسطه از ديدگاه معلمان دامغان
485
بررسي نحوه تاثير تشويق بر ميزان يادگيري كودكان
486
بررسي نحوه تاثير تشويق بر يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
487
بررسي نحوه تاثير تشويق در افزايش يادگيري
488
بررسي نحوه تاثير تشويق در افزايش يادگيري
489
بررسي نحوه تاثير تشويق در افزايش يادگيري**
490
بررسي نحوه تاثير تشويق درافزايش يادگيري دانش آموزان شهرگنبدكاووس
491
بررسي نحوه تاثير تشويق درافزايش يادگيري دربين دانش آموزان مقطع راهنمايي پسرانه شهرستان مينودشت
492
بررسي نحوه تاثير مولفه هاي موفولوژي شهري بر شاخص هاي ميكروكليماتيك در راستاي آسايش اقليمي فضاهاي باز عمومي
493
بررسي نحوه تاثيرپذيري نقاشان مكتب لايپزيگ جديد از انديشه هاي تئودور آدورنو (مطالعه موردي؛ نئو راخ، تيم ايتل و تام فابريتيوس)
494
بررسي نحوه تجمع الياف در سطح مقطع نخهاي مارل
495
بررسي نحوه تجويز داروي امپرازول با دو گروه دارويي آنتي اسيد ها و آنتاگونيست هاي رسپتور H2 در نسخ بيماران مراجعه كننده به داروخانه شهيد چمران يزد
496
بررسي نحوه تجويز داروي امپرازول با دو گروه دارويي آنتي اسيد ها و آنتاگونيست هاي رسپتور H2 در نسخ بيماران مراجعه كننده به داروخانه شهيد چمران يزد
497
بررسي نحوه تجويز داروي امپرازول با دو گروه دارويي آنتي اسيدها و آنتاگونيست هاي رسپتور H2 در نسخ بيماران مراجعه كننده به داروخانه شهيد چمران يزد
498
بررسي نحوه تجويز و مصرف داروي پنتوپرازول داخل وريدي در بخش هاي داخلي و مراقبت هاي ويژه
499
بررسي نحوه تششكيل براده در تراش فلزات و تدوين آزمايش آن
500
بررسي نحوه تشكيل تركيبات بين فلزي كبالت و آلومينيم در حالت غيرتعادلي
501
بررسي نحوه تشكيل و طبقه بندي خاك در واحدهاي ژئوپدولوژيك منطقه ساردوئيه جيرفت
502
بررسي نحوه تعامل رفتار فازي و ژل شدن محلول پليمري در شكل گيري نانوساختار غشاهاي الياف توخالي پلي(وينيليدين فلوئورايد)(pvdf)
503
بررسي نحوه تغيير شكل و پايداري لوله ها و كابل ها و صفحات طويل انعطاف پذير تحت اثر جريان سيال غير قابل تراكم
504
بررسي نحوه تلفيق علم نجوم در برنامه‌ي درسي دوره متوسطه اول از ديدگاه دبيران علوم تجربي شهر اصفهان
505
بررسي نحوه توارث چهار خصوصيت متفاوت در جو
506
بررسي نحوه توارث صفات رنگ گل و بذر در بزرك (.Linum ustiatissimum L)
507
بررسي نحوه توزيع الياف در سطح مقطع نخ هاي مخلوط با استفاده از آناليز كامپيوتري
508
بررسي نحوه توزيع بارهاي استاتيكي در خاك مسلح
509
بررسي نحوه توزيع تنش وشكست در لاينر هاي آسياي نيمه خودشكن مجتمع مس سرچشمه
510
بررسي نحوه توزيع چگالي شار و تلفات در موتورهاي القائي تكفاز
511
بررسي نحوه توزيع دماي درون تاير در حين حركات با توجه به پديده هلتميرزيس، زمان پخت تاير و تغييرات ضريب هدايت حرارتي
512
بررسي نحوه توزيع فشار وارد بر كف يك شناور از نوع پلنينگ توسط نرم افزار Fluentبا استفاده از روش دو ونيم بعدي
513
بررسي نحوه توليد امواج THz و كاربرد آن در بيناب نمايي
514
بررسي نحوه توليد در شركتهاي توليدي استان بوشهر
515
بررسي نحوه ثاثير تشويق در افزايش ياد گيري
516
بررسي نحوه جذب رنگ در سنگ ساختماني ﴿رسوبي﴾
517
بررسي نحوه جذب مادران به شركت در كلاسهاي آموزش خانواده شهرستان شيروان
518
بررسي نحوه حركت و انتقال جرم بين فازها در سيالات چند فازي در سيستم هاي ميكرو سيال
519
بررسي نحوه حلاليت فرو سيليسيم منيزيم در صفحه هاي ريخته شده به روش منيزيم در راهگاه پرتو
520
بررسي نحوه رسوب گذاري در تعدادي از سدهاي مخزني ايران
521
بررسي نحوه ساخت جزاير مصنوعي و پيامدهاي زيست محيطي آنها پس از ساخت
522
بررسي نحوه ساماندهي گردشگري نواحي پيرامون شهري (خاييز استان بوشهر)
523
بررسي نحوه سنجش سرمايه اجتماعي درايران
524
بررسي نحوه شكل گيري و مكان گزيني خدمات فرهنگي ﴿ كتابفروشي ها و خدمات وابسته به آن﴾ مطالعه موردي : خيابان انقلاب ، محدوده ميدان انقلاب
525
بررسي نحوه طراحي جداسازهاي لرزه اي در آئين نامه هاي مختلف با در نظر گرفتن پيچش
526
بررسي نحوه عكس العمل مشتري در قبال هنجارهاي غير اخلاقي در بازاريابي
527
بررسي نحوه عكس العمل مشتري در قبال هنجارهاي غير اخلاقي در بازاريابي
528
بررسي نحوه عملكرد ابزار آلات نانو تكنولوژي AFM,TEM,SPM
529
بررسي نحوه عملكرد دستگاه آب شيرين كن نوع 2t500 اسكله شهيد رجائي بندرعباس
530
بررسي نحوه عملكرد طرح بهبود كيفيت در مدارس شهرستان خاتم
531
بررسي نحوه غير فعال شدن كاتاليست صنعتي نيكل در واكنش رفرمينگ متان و بازيافت آن
532
بررسي نحوه قرارگرفتن لايه هاي عايق دربارهاي حرارتي و برودتي يك ساختمان نمونه در سه اقليم آب و هوايي ايران
533
بررسي نحوه قرارگيري نانو ذرات در فيلم‌هاي بسته‌بندي پلي‌اتيلن/پلي‌آميد به منظور بهبود مقاومت عبورپذيري گازها
534
بررسي نحوه قرارگيري نانوالياف PAN بر خواص استحكامي لايه نانوليفي آن
535
بررسي نحوه قيمت گذاري حامل انرژي الكتريكي بر اساس منابع تجديدپذير فوتوولتائيك و باد
536
بررسي نحوه كاربرد اصول و روشهاي پيشگيري و كنترل عفونت توسط كادر پرستاري در بخشهاي بيمارستانهاي سوانح سوختگي تهران
537
بررسي نحوه كاربرد اصول و روشهاي كنترل عفونت توسط كادر اتاق عمل در بيمارستانهاي دولتي شهر رشت در سال 1372
538
بررسي نحوه كاربرد پول الكترونيكي در ايران (در محيط محدود)
539
بررسي نحوه كاربرد وسائل كمك آموزشي در دبيرستانهاي شهر اصفهان و نظر خواهي از دبيران در رابطه با چگونگي استفاده موثر از وسايل كمك آموزشي در جريان آموزش
540
بررسي نحوه كنترل ژنتيكي صفات مرفولوژيك، فنولوژيك، عملكرد دانه و اجزاي آن در بزرك در محيط شور
541
بررسي نحوه گدران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه قم با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي
542
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان با تاكيد بر فعاليتهاي ورزشي
543
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت جوانان شهرستان سميرم
544
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان رامسر
545
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقاطع سوم راهنمايي شهرستان رامسر.
546
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي تحصيلي منطقه 13 آموزش و پرورش با تاكيد بر فعاليتهاي ورزشي
547
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان املش.
548
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان كوهدشت با تاكيد بر فعاليت هاي تربيت بدني
549
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر
550
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور سميرم
551
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت فرهنگيان بازنشسته مقطع متوسطه دخترانه شهر يزد
552
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت معلمين زن اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
553
بررسي نحوه گذران زمان در بين دانشجويان پيام نور رامسر.
554
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت از ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر
555
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان پسر دوره متوسطه منطقه گميشان با تاكيد بر نقش ورزش و تربيت بدني
556
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر دبيرستان نمونه مردمي فراست منطقه يك تهران
557
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردل
558
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دوره راهنمايي مدارس پسرانه شهيد دكترچمران وشهيد بهروز محمد حسيني شهركلاچاي ورابطه آن باپايگاه اقتصادي-اجتماعي خانواده ها.
559
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان سوم راهنمايي مدارس دخترانه منطقه 16 تهران
560
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان سوم راهنمايي مدارس دخترانه منطقه 16 تهران
561
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع تحصيلي راهنمايي
562
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه
563
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان اصفهان و عوامل موثر بر آنها
564
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
565
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان روزانه دوره كارشناسي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و ارتباط آن در دو گروه درآمد ( بالا و پايين )
566
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد در سال تحصيلي 82-81
567
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران دبيرستاني شهرستان ساري و ارتباط آن با ميزان تحصيلات مادران آنها
568
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران و پسران مدرسه راهنمايي شهرستان اسفراين
569
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت در دانش آموزان دبيرستان استان بوشهر
570
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت كاركنان وظيفه نيروي دريايي ارتش ج.ا. ايران در شهر بندر عباس با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي
571
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوانان پسر 15-17 سال خرمشهري
572
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت و نقش تلويزيون دانش آموزان پسر دبيرستانهاي بهشهر در سال تحصيلي 80-79
573
بررسي نحوه گرده افشاني انار با استفاده از نشانگرهاي DNA
574
بررسي نحوه گزارش شاخص هاي استاندارد پاتولوژيك در گزارش هاي پاتولوژي تومورهاي نورواندوكرين ثبت شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي ۱۳۹۰-۱۳۹۴ و مقايسه ي آن با شاخص هاي پاتولوژي استاندارد
575
بررسي نحوه گزارش شاخص¬هاي استاندارد پاتولوژيك در بدخيمي¬هاي تيروييد درنمونه¬هاي بيوپسي ثبت شده در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1388 تا 1393 و مقايسه با معيارهاي استاندارد
576
بررسي نحوه گسترش كسب كار و بازاريابي در صنعت گردشگري با استفاده از سيستم¬هاي CRS و GDS در ايران ( مورد مطالعه: شهر تهران)
577
بررسي نحوه مديريت بر ضايعات در خراسان رضوي مشهد
578
بررسي نحوه مراقبتهاي بهداشتي ارائه شده به كودكان زير يكسال در مراكز بهداشتي شهري رشت سال 1384- 1383
579
بررسي نحوه نمايش و نگهداري اشيا: موزه اي
580
بررسي نحوه نمايش ونگهداري اشياء موزه اي ،طراحي المانهاي ويژه نمايش اشياء
581
بررسي نحوه هوشمندسازي ساختمان(BMS)
582
بررسي نحوه وراثت رتينيت پيگمنتزا در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي مشاوره ژنتيك
583
بررسي نحوه وراثت رتينيت پيگمنتزا در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي مشاوره ژنتيك
584
بررسي نحوه ورود مذاب به قالب از طريق مشاهده و متالوگرافي
585
بررسي نحوه وميزان گذراندن اوقات فراغت دانشجويان وعوامل موثر برآن
586
بررسي نحوه ي آموزش و سطح دانش زنان در دوره ي قاجار
587
بررسي نحوه ي اثرگذاري عوامل موثر بر ريزساختار و ارزيابي رابطه ي بين ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي سه جزئي بر پايه ي PS/EPDM/PA6
588
بررسي نحوه ي ارتقاء اعضاي هيئت علمي -پژوهشي در سازمانهاي پژوهشي (مورد: پژوهشگاه صنعت نفت )
589
بررسي نحوه ي استفاده از خطوط مشكل در طراحي پوسترهاي معاصر ايران
590
بررسي نحوه ي استفاده از عناصر سنتي در طراحي بسته بندي كشور ژاپن
591
بررسي نحوه ي اعمال پوشش دو لايه ي كلسيم فسفات و ژلاتين بر نمونه هاي تيتانيمي به روش زيست مقلّد
592
بررسي نحوه ي اعمال و تاثير نيروي زلزله در سوله ها با استفاده از نرم افزار SAP2000 [ساپ 2000]
593
بررسي نحوه ي انتقال پارادايم ذهني از آموزش به يادگيري در خصوص مسائل ايمني كاركنان شركت .
594
بررسي نحوه ي بازنمايي قوميت در نمايش هاي ايراني ﴿با تكيه برنمايش هاي روحوضي﴾
595
بررسي نحوه ي بازنمايي قوميت در نمايش هاي ايراني﴿با تكيه بر نمايش هاي روحوضي﴾
596
بررسي نحوه ي پخش و پراكندگي آلودگي آب و هوا با استفاده از مدل گوسين
597
بررسي نحوه ي تجويز و مصرف داروي پنتوپرازول داخل وريدي دربخشهاي داخلي ومراقبت‌هاي ويژه
598
بررسي نحوه ي عملكردبيني هاي الكترونيكي و پارامترهاي موثر برآن
599
بررسي نحوه ي فراوري سنگ معدن تيتانيوم
600
بررسي نحوه ي گذراندن اوقات فراغت جوانان ونوجوانان دهستان تنگ چنار
601
بررسي نحوه‌ي كاربرد ساختار در آثار يوزف مولر بروكمان وآرمين هافمن
602
بررسي نحوي ساخت هاي غير شخصي در كردي كلهري ( كرمانشاهي )
603
بررسي نحوي منفي سازي درتركي آذري
604
بررسي ندول هاي تيروئيد با FNAB در استان گيلان (از سال 1365 تا 1372)
605
بررسي نرخ انتقال رسوب در سواحل هرمزگان ﴿مطالعه موردي بندر شهيد رجايي﴾
606
بررسي نرخ بازده سرمايه گذاري اقتصادي در منطقه بشاگرد
607
بررسي نرخ تخريب شيشه هاي زيست فعال در محيط شبيه ساز بدن
608
بررسي نرخ خوردگي آلياژ پايه نيكل مقاوم به METALdUSTING در مقايسه با فولاد زنگ نزن AISISS 310 در محيط گازهاي H2 ICO بصورت تجمعي
609
بررسي نرخ خوردگي و زيست سازگاري پوشش نانو كامپوزيتي حاوي MgO/HAp توليد شده به روش هيبريدي MAO/EPD بر روي آلياژ زيست تخريب پذير پايه منيزيم
610
بررسي نرخ رشد امواج در ليزر الكترون آزاد در يك موجبر با مقطع مستطيلي با هسته‌ي مركزي
611
بررسي نرخ رشد جمعيت دانشجوئي ظرفيت كالبدي و آينده نگري آن بمنظور برنامه ريزي آموزشي اصولي در دانشگاه اصفهان
612
بررسي نرخ زوال و بازگشت كيفيت هندسي خطوط بالاستي راه آهن براساس داده هاي ماشين اندازه گير EM120 (مطالعه موردي محور گرمسار - سمنان)
613
بررسي نرخ گسترش لايه اختلاط مغشوش با روش ديفرانسيل مربعي تعميم يافته
614
بررسي نرخ مشارك و اشتغال زنان دراقتصاد ايران
615
بررسي نرم افزار ... و كاربرد آن جهت شبيه سازي مدارات ديجيتال
616
بررسي نرم افزار Call Handling براي برقرار يك ارتباط Local در سيستم )SYSTEM 21(
617
بررسي نرم افزار CARRlER و انجام اطلاعات لازم روي آن جهت محاسبات تهويه
618
بررسي نرم افزار چارجينگ در مراكز اس 12
619
بررسي نرم افزار سلف سرويس
620
بررسي نرم افزار مراكز ...
621
بررسي نرم افزار هاي مانيتورينگ درشبكه
622
بررسي نرم افزارNS
623
بررسي نرم افزارها و روش استفاده كاربردي گرافيك در خروجي چاپ ماشيني
624
بررسي نرم افزارهاي تست نفوذپذيري و مطالعه موردي امنيت شبكه تست(Penetration Testiny)
625
بررسي نرم افزارهاي روشنايي و تحليل عملكرد سيستمهاي روشنايي با اين نرم افزارها
626
بررسي نرم افزارهاي شبيه سازي جهت مشابه سازي آزمايش هاي الكترونيك 3 [سه] و مدارهاي مخابراتي
627
بررسي نرم افزارهاي مديريت دانش براساس اصول ارگونومي نرم افزاري و فرآيند مديريت دانش
628
بررسي نرم افزارهاي نمادين براي تحليل مسئله تقارن لي در دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل
629
بررسي نرم افزارهاي وكتور
630
بررسي نرم افزاري مبدل هواگرمكن خورشيدي در ايران
631
بررسي نرم شدن استات سلولز با گليسيرين و تقويت آميزه‌ي آن با ذرات كربنات كلسيم
632
بررسي نرم فازي و ضرب داخلي فازي
633
بررسي نرمافزار پورتل در محيط داس و ويندوز و ساخت دستگاه ...
634
بررسي نزاع دسته جمعي و عوامل مؤثر بر آن در سطح شهرستان سميرم
635
بررسي نزديكي درون مايه و شكل شعر دهه سي، چهل و پنجاه با سينماي موج نوي ايران
636
بررسي نزديكي ميانه نمونه به ميانه جامعه با استفاده از معيار پيتمن
637
بررسي نسبت امر گشوده و تئاتر،با تمركز بر ذكر بردار كردن حسنك وزير
638
بررسي نسبت امرگشوده و تئاتر، با تمركز برذكربرداركردن حسنك وزير
639
بررسي نسبت بين هيدگر و فلسفه ي بوديسم
640
بررسي نسبت پواسون كامپوزيت هاي سه بعدي تقويت شده با پارچه هاي اسپيسر حلقوي چندسلولي به روش تجربي و اجزاي محدود
641
بررسي نسبت چند قلوزايي در زايشگاههاي شهر كرمان طي سه سال مهرماه (1374-1371)
642
بررسي نسبت چند قلوزايي در زايشگاههاي شهر كرمان طي سه سال مهرماه 74-71
643
بررسي نسبت چند قلوزايي در زايشگاههاي شهر كرمان طي سه سال مهرماه﴿74-1371﴾
644
بررسي نسبت حجم به وزن در زيردريايي
645
بررسي نسبت حداكثر بارشهاي روزانه به بارشهاي سالانه در گستره ي ايران
646
بررسي نسبت خداباوري و نظريه تكامل از ديدگاه علامه طباطبايي، شهيد مطهري و كيث وارد
647
بررسي نسبت ديدگاه آيزايا برلين و كانت در باب آزادي مثبت و آزادي منفي
648
بررسي نسبت دين و اخلاق از نگاه غزالي و كي ير كگور
649
بررسي نسبت روش با علوم طبيعي از نظر فايرابند و گادامر
650
بررسي نسبت سوخت به هوا در دماهاي ورودي مختلف و زمان جرقه‌زني در محدوده MBT
651
بررسي نسبت طراحي گرافيك با زيباشناسي زندگي روزمره براساس نظريات جان ديويي
652
بررسي نسبت غدد لنفاوي متاستاتيك به كل غدد لنفاوي برداشت شده و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به كانسر معده
653
بررسي نسبت فناوري ارتباطات با كرامت انساني
654
بررسي نسبت فواصل مدهاي موسيقي دستگاهي ايران و مقايسه آن با تئوري هاي مطبوعيت فواصل براي خلق چند صدايي
655
بررسي نسبت كودكان تغذيه شده با شير مادر و شير خشك در بيماران عفوني بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1375
656
بررسي نسبت لپتين آزاد به لپتين توتال و رابطه آن با وضعيت چاقي و مقاومت به انسولسن در افراد ديابتي نوع دو
657
بررسي نسبت مصرف اكسي توسين و پيامد آن در بيماران پره اكلامپتيك شديد و اكلامپتيك مركز آموزشي درماني الزهرا رشت از فروردين 73 لغايت اسفند 74
658
بررسي نسبت معلمين متخصص به تعداددانش اموزان ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه معلم متخصص داشته به انهايي كه معلم غيرمتخصص داشته اند درمدارس راهنمايي شهرسان خواف
659
بررسي نسبت ميان موسيقي و اقتصاد سياسي با تكيه بر كتاب نويز ، اقتصاد سياسي موسيقي ، به انضمام ترجمه ي دوفصل اول آن كتاب
660
بررسي نسبت نظام جزا و پاداش با فعل اخلاقي از ديدگاه شهودگرايي و مطهري
661
بررسي نسبت هنر و تجربه در انديشه ديويي
662
بررسي نسبت هنر و ماليخوليا نزد كريستوا﴿با تاكيد بر كتاب خورشيد سياه﴾
663
بررسي نسبيت فرهنگي با رويكرد ديني از منظر قرآن و سنت
664
بررسي نسبيت فرهنگي با رويكرد ديني از منظر قرآن و سنت
665
بررسي نسل مناسب و موثري از منحني هاي بيضوي مرتبه اول
666
بررسي نسل هاي مختلف شبكه تلفن همراه و مقايسه آن ها
667
بررسي نسلي نگرش به ازدواج و تشكيل خانواده در شهر شيروان
668
بررسي نشاط اجتماعي و عوامل مرتبط با آن در ايلام
669
بررسي نشاط ناشي از فعاليت هاي ورزشي در دانشجويان تربيت بدني در مقايسه با دانشجويان رشته علوم اجتماعي
670
بررسي نشاط و شادابي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهر
671
بررسي نشانگان پس از ضربه سر در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1380
672
بررسي نشانگان رفتار كار آفرينانه در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
673
بررسي نشانگرهاي پلي مورفيك واقع در ناحيه ژن COLQ مرتبط با بيماري سندروم مادرزادي مياستني
674
بررسي نشانگرهاي تدريس اثربخش در آموزش ابتدايي از ديدگاه معلمان استان لرستان﴿88-87﴾
675
بررسي نشانگرهاي عفونت زخم و ارائه روش تشخيص بر اساس فعاليت آنزيم مايلوپروكسيداز براي استفاده در پانسمان هوشمند
676
بررسي نشانگرهاي كلامي انگليسي مورد استفاده در گفتار توسط فراگيران فارسي زبان
677
بررسي نشانگرهاي كلامي انگليسي مورد استفاده در گونه هاي مختلف نگارش توسط فراگيران فارسي زبان
678
بررسي نشانه اي افسانه هاي مازندران
679
بررسي نشانه بر اساس نقوش هندسي سنتي ﴿گره﴾ايران
680
بررسي نشانه بر اساس نقوش هندسي سنتي ﴿گره﴾ايران
681
بررسي نشانه شاختي معماري روستاي ماسوله از سه ديدگاه ساختارگرا، پساساختارگرا و نشانه شناسي فرهنگي
682
بررسي نشانه شناختي تبليغات بازرگاني
683
بررسي نشانه شناختي تبليغات تلويزيوني مواد غذايي با تكيه بر كاركرد زباني
684
بررسي نشانه شناختي تمبرهاي ايران از سال 1350 تا 1360 ه.ش
685
بررسي نشانه شناختي شخصيت زن در آثار سيمين دانشور و جلال آل احمد بر اساس ديدگاه اومبرتو اكو
686
بررسي نشانه شناختي صفحه حوادث روزنامه هاي فارسي (روزنامه هاي جام جم ، ايران ، اعتماد)
687
بررسي نشانه شناختي عكسهاي خانوادگي اصفهان در دهه¬هاي 1330 و 1340 ه.ش براساس قشرهاي اجتماعي مختلف
688
بررسي نشانه شناختي فرش نوشته ها بر فرش ايراني
689
بررسي نشانه شناختي فرش نوشته ها بر فرش ايراني
690
بررسي نشانه شناختي مكان در گونه هاي نمايش ايراني (تعزيه،روحوضي،نقالي)
691
بررسي نشانه شناسانه دريا در آثار هنرمندان معاصر
692
بررسي نشانه شناسي تصاوير كتب كودكان براساس رويكرد نشانه شناسي اجتماعي: مطالعۀ موردي كتاب فارسي پايۀ اول دبستان
693
بررسي نشانه شناسي عكسهاي درباري دوران قاجار
694
بررسي نشانه شناسي موسيقي ايراني در نمايش تعزيه
695
بررسي نشانه شناسي موسيقي ايراني در نمايش تعزيه
696
بررسي نشانه معناشناختي داستانك هاي معاصر و حكايت هاي قديم (داستانك هاي كتاب كشف لحظه و حكايت هاي قابوسنامه)
697
بررسي نشانه معناشناسيِ روايت در رمان هاي عباس معروفي براساس نظريۀ روايي گرمَس (مطالعۀ موردي: رمان هاي سمفوني مردگان، سال بلوا و پيكرفرهاد)
698
بررسي نشانه ها در نمايش پست مدرن
699
بررسي نشانه ها در نمايش پست مدرن
700
بررسي نشانه هاس تصويري در خسرو و شيرين نظامي
701
بررسي نشانه هاي آئين مانوي در نمايشنامه هاي شكسپير با تكيه بر نمايشنامه هاي هملت، مكبث
702
بررسي نشانه هاي آئين مانويت در نمايشنامه هاي شكسپير با تكيه بر نمايشنامه هاي هملت، مكبث
703
بررسي نشانه هاي ابسورديسم در نمايشنامه هاي بهمن فرسي با تمركز بر نمايشنامه هاي گلدان و آرامسايشگاه
704
بررسي نشانه هاي ابسورديسم در نمايشنامه هاي بهمن فرسي با تمركز بر نمايشنامه هاي گلدان و آرامسايشگاه
705
بررسي نشانه هاي تصويري در خسرو و شيرين نظامي
706
بررسي نشانه هاي تصويري زندگي بر روي اشياء كنارصندل جيرفت
707
بررسي نشانه هاي تصويري طلسم هاي ايران و مخلوقات افسانه اي با رويكردي به تمدن ايلام در منطقه خوزستان
708
بررسي نشانه هاي تصويري متاثر از نقوش ايراني اسلامي در سه دهه اخير ايران
709
بررسي نشانه هاي تصويري نقش شده در غارها و صخره نگاري هاي ايران پيش از تاريخ
710
بررسي نشانه هاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
711
بررسي نشانه هاي زيباشناسي نئوكلاسيك
712
بررسي نشانه هاي زيبايي شناختي معشوق در شعر فارسي از مشروطه تا دهه 40 شمسي
713
بررسي نشانه هاي فرهنگي و اجتماعي (بعد از انقلاب اسلامي )
714
بررسي نشانه هاي موسسات اتوبوسراني ايران
715
بررسي نشانه‌‌هاي تصويري در نگاره‌‌هاي نسخه مصور مونس‌الاحرار محمد‌بن‌بدرالدين جاجرمي
716
بررسي نشت آلودگي در خطوط انتقال بر اثر ضربه قوچ
717
بررسي نشت نفت و پخش آن برروي آب دريا و طراحي مكانيزم جمع آوري آن
718
بررسي نشتي در سوپاپ موتور احتراقي از طريق انتشارات صوتي﴿آكوستيك اميشن﴾
719
بررسي نشر و مطالعه سينتيكي مواد رنگزاي لكوي فلوران براي استفاده در كاغذهاي كپي بدون كربن
720
بررسي نشريات زنان در دوره رضا شاه (با تأكيد بر چهار نشريه دختران ايران، راهنماي زندگي، عالم نسوان و نامه بانوان)
721
بررسي نشست الكتروفورتيك نانولوله‌هاي پراكنده شده با پليمرهاي هادي
722
بررسي نشست پي سد روي آبرفت عميق
723
بررسي نشست تونل‌هاي راه‌آهن و تاثير آن بر سازه‌هاي سطحي و ساختمان‌ها و روش‌هاي مقابله با آن (مطالعه موردي خط 6 متروي تهران)
724
بررسي نشست حاصل از حفر تونل هاي كم عمق در مناطق شهري ﴿مطالعه موردي خط چهار متروي تهران؛ مقطع دروازه دولت﴾
725
بررسي نشست سطح زمين با توجه به نوع روش حفاري و مطالعه موردي تونل دوقلو متروي اصفهان
726
بررسي نشست سطح زمين در خط 2 متروي اصفهان
727
بررسي نشست سطحي زمين بر اثر حفر تونل هاي دوقلوي مترو در اصفهان﴿قطعه ي حد فاصل ايستگاه آزادي تا ايستگاه شريعتي﴾
728
بررسي نشست شمع در خاك مستعد روانگرايي بهسازي شده با حباب هوا
729
بررسي نشست گروه شمع در خاك مستعد روانگرايي بهسازي شده با حباب هوا
730
بررسي نشست ميكرو پايل در خاك كربناته ﴿ مطالعه موردي﴾
731
بررسي نشست ناشي از تونل هاي كم عمق ـ مطالعه موردي يك مقطع از متروي تهران
732
بررسي نصاب پذيري مهريه درفقه و حقوق
733
بررسي نصب سيستم هاي كنترل دما و دبي تاسيسات گرمايشي موتور خانه ي ساختمان هاي مسكوني و اداري - تجاري
734
بررسي نصب مقاومت و راكتانس در مركز ستاره ترانسفورماتورهاي سه سيم پيچه
735
بررسي نظارت الكترونيكي و نقش آن در دستيابي به هدف هاي سازمان بازرشسي كل كشور
736
بررسي نظارت بر تجهيز بهينه و برچيدن به هنگام كارگاه هاي ساختماني
737
بررسي نظارت مشتريان از كيفيت خدمات شعبات بانك ملت در ساوه
738
بررسي نظام آموزش مهندسي پزشكي در ايران و جهان
739
بررسي نظام آموزشي ترمي وسالي واحدي وميزان موفقيت دانش آموزان
740
بررسي نظام آموزشي كشور هندوستان
741
بررسي نظام آموزشي(محتوي كتب) افغانستان قبل و بعد از فروپاشي نظام طالبان (در سطح استان هرات)
742
بررسي نظام آوايي در واژگان گويش بيرجندي
743
بررسي نظام آوايي در واژگان گويش بيرجندي :
744
بررسي نظام آوايي زبان اچمي بر اساس واج شناسي زايشي
745
بررسي نظام آوايي گويش لكي تركاشوندي درچارچوب واج شناسي زايشي
746
بررسي نظام اداري در ايران و مشكلات حوزه نظام اداري
747
بررسي نظام اداري غوريان
748
بررسي نظام ارزشي ( سلسله مراتب ارزشهاي ) دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور دولت آباد خرداد 85
749
بررسي نظام ارزشي جامعه ايران: با تاكيد بر نظريه نوسازي و تغييرات فرهنگي رونالد اينگلهارت
750
بررسي نظام ارزشي دانشجويان رشته علوم اجتماعي ( دانشگاه پيام نور بهشهر )
751
بررسي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان در مجتمع فولاد اهواز
752
بررسي نظام ارزيابي عملكرد در سازمان اموزش و پرورش
753
بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور با استفاده از مدل بلوغ قابليتهاي انساني )P.C.M.M(
754
بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق
755
بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت صنايع كيسه بافي اصفهان
756
بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركتهاي صنعتي
757
بررسي نظام استجابت دعاي پيامبران در قرآن كريم
758
بررسي نظام انتصاب مديران مياني صدا و سيما
759
بررسي نظام ايالات در دوره ي ايلخانان(656ه.ق تا 736 ه.ق)
760
بررسي نظام برنامه ريزي و جاري سازي استراتژي ها با رويكرد هوشين كانري در سازمان هاي ناب
761
بررسي نظام برنامه ريزي و مديريت آموزش هاي فني و حرفه اي ايران در مقايسه تعطبيقي با آلمان
762
بررسي نظام پرداخت حقوق در اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري :تبيين نقش متغيرهاي فردي
763
بررسي نظام پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان غيرهيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير براساس الگوهاي بهره وري
764
بررسي نظام پيمون و تناسيات موجود در خانه هاي صفوي جلفاي اصفهان
765
بررسي نظام تامين و تداركات در پروژه هاي عمراني و نقش آن در هزينه تمام شده پروژه
766
بررسي نظام تربيت ديني در آموزش متوسطه در شهرستان بوشهرسال تحصيلي 78-77
767
بررسي نظام تشريفات و آداب ديپلماتيك در ايران عصر قاجار (1210- 1344 ه.ق)
768
بررسي نظام تشويق و تنبيه در كارخانه سنگبري آلپ
769
بررسي نظام تغييرات زماني- مكاني بارش در ايران زمين
770
بررسي نظام توليد در شركت سهامي فرش ايران
771
بررسي نظام جبران خدمت كاركنان و رابطه آن با رضايت ، انگيزش ، عملكرد و تعهد كاركنان ( در بانك رفاه استان خوزستان )
772
بررسي نظام جديد آموزش كاركنان دولت و ارزيابي ميزان تحقق اهداف آن از ديدگاه مديران ارشد سازمانهاي دولتي استان آذربايجان شرقي
773
بررسي نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه معلمان شهرستان قوچان
774
بررسي نظام جديد آموزش و پرورش و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
775
بررسي نظام چيدمان اشياء در نقاشي طبيعت بي جان
776
بررسي نظام حالت درزبان هورامي بر اساس نظريه حاكميت ومرجع گزيني
777
بررسي نظام روابط كار در سازمان (رووابط صنعتي )
778
بررسي نظام ساخت واژي متون سده ي پنجم هجري و مقايسه آن با زبان فارسي امروز
779
بررسي نظام ساخت واژي متون سده ي پنجم هجري و مقايسه آن با فارسي امروز
780
بررسي نظام شهري استان يزد و برنامه ريزي بهينه آن
781
بررسي نظام شيوع اختلال خواندن دردانش آموزان پايه سوم ابتدايي محلات
782
بررسي نظام فعلي نرخ گذاري خدمات پستي و طراحي مدلي براي آن با تاكيد بر يكسان سازي و ساده سازي نرخ ها
783
بررسي نظام متني نمايش راديويي
784
بررسي نظام مديريت دانش با استفاده از الگوريتم سيستم هاي خبره در مديريت بحران (مورد مطالعه : ستاد حوادث و مديريت بحران شهرستان سبزوار)
785
بررسي نظام مديريت دانش با استفاده از الگوريتم هاي سيستم هاي خبره (مورد مطالعه مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران )
786
بررسي نظام مديريت در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (به سوي طراحي يك مدل مطلوب)
787
بررسي نظام مديريت كيفيت سازه هادر ساختمان هاي تهران و نحوه ارتقاي آن
788
بررسي نظام مديريت كيفيت و نحوه مستند سازي رويه ها و دستورالعمل ها بر اساس 9000 ISO در گروه صنعتي كارخانجات ساخت ماشين آلات نساجي غدير
789
بررسي نظام مند انتخاب الگوي مناسب براي مبارزه با خشكسالي در شهرما
790
بررسي نظام مند شيوه هاي ارتباط با قرآن از نگاه قرآن
791
بررسي نظام نشانه اي ارتباطات هوانوردي:رويكردي نشانه شناختي
792
بررسي نظام نيمه آزادي و مقايسه آن با مفاهيم مشابه بر مبناي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
793
بررسي نظام واجي گويش لري بهبهاني و تاثيرات زبان فارسي برآن در چارچوب نظريه ي خودواحد
794
بررسي نظامهاي آبرساني وآبياري بومي در استان كرمانشاه مطالعه موردي: روستاي ورمنجه
795
بررسي نظامهاي آبياري سنتي رودخانه هاي شمار دشت نيشابور
796
بررسي نظامهاي سنتي آبرساني وآبياري درروستاي دهلق خدابنده لوازشهرستان صحنه
797
بررسي نظامهاي كنترل كيفيت و ارائه الگوي خود كنترلي براي سيستم كيفيت در توليد خودرو سازي ﴿ كاربرد موردي شركت ايران خودرو﴾
798
بررسي نظر اساتيد مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد در مورد طرح ارزشيابي آنان
799
بررسي نظر اعضاء هيات علمي ، دستياران و كارورزان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد پيشنهاد آزمايشات غربالگري قبل از ازدواج براي پيشگيري از توسعه بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي در سال 1386
800
بررسي نظر بيماران در مورد رعايت قلمروانساني آنان توسط كادر مراقبتي درماني در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت سال 1379
801
بررسي نظر پرستاران در مورد عوامل موثر بررضايت شغلي آنان در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان شهر رشت ، سال 1376
802
بررسي نظر پزشكان شهر رشت وتعيين عوامل موثر در طرح شكايت بيماران از ديدگاه پزشكان رشت و ميزان آگاهي آنها از قوانين حقوقي قصور و تقصير در تشخيص و درمان
803
بررسي نظر دانشجويان مديريت آموزش در مورد بازدهي دوره هاي كارورزي در سازمانهاي دولتي
804
بررسي نظر دانشجويان نسبت به حجات
805
بررسي نظر رانندگان متخلف در خصوص عوامل انساني موثر بر عدم پايبندي آنان به قوانين راهنمايي ورانندگي در شهر يزد
806
بررسي نظر كارورزان ورودي 82 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده به آنان
807
بررسي نظر كارورزان ورودي 82 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده به آنان
808
بررسي نظر متخصصين اطفال استان گيلان در مورد معيار هاي غربالگري رتينوپاتي نارسي
809
بررسي نظر معلمان ابتدايي شهرستان دامغان در مورد كودكان ناهنجار77-76
810
بررسي نظر معلمين در مورد وضعيت تربيت اخلاقي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تعدادي از مدارس استان يزد سال تحصيلي 87-86
811
بررسي نظرات آموزگاران در خصوص نقش ارتباط خانواده با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي (شهر بوشهر)
812
بررسي نظرات آموزگاران عشايري، پيرامون دلايل ترك تحصيل دختران و پسران دوره ابتدايي منطقه عشايري
813
بررسي نظرات اساتيد راهنما درباره پايان نامه هاي تحصيلي پزشكي و مشكلات موجود در روند اجراي پايان نامه هاي تحصيلي
814
بررسي نظرات اساتيد راهنما درباره پايان نامه هاي تحصيلي پزشكي و مشكلات موجود در روند اجراي پايان نامه هاي تحصيلي
815
بررسي نظرات اساتيد و دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان در مورد خصوصيات (جو آموزشي اثربخشي) در دانشگاه
816
بررسي نظرات اساتيد و دانشجويان مقطع ارشد و دكتري رشته علوم تربيتي دانشگاه تهران درباره برنامه درسي در سال تحصيلي 86-87
817
بررسي نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان پيرامون چگونگي ميزان استفاده از سياستهاي اطلاعات رايانه اي در امر آموزش و پژوهش
818
بررسي نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تاثير روشهاي فعال تدريس بر بهبود عملكرد آموزش آنان
819
بررسي نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تاثيرروش هاي فعال تدريس بربهبود عملكردآموزشي آنان
820
بررسي نظرات اعضاي هيات علمي و دانشجويان دبيري دانشگاه اصفهان درباره ميزان استفاده از طراحي آموزشي (بر اساس مدل طراحي آموزش ديك- كاري)
821
بررسي نظرات امام خميني و آيت اله بهجت در مورد ربا و راههاي فرار از آن با تكيه بر نظام بانكداري ايران
822
بررسي نظرات اوليا دانش آموزان مدارس غير انتفايي از عملكرد آنها در سطح دبيرستان هاي غير انتفايي شهرستان هاي مينودشت
823
بررسي نظرات اولياي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي نسبت به عملكرد اين مدارس
824
بررسي نظرات بيماران بستري در خصوص لزوم اجراي احكام شرع در اسلام در مراكز آموزشي درماني شهرستان رشت 78-1377
825
بررسي نظرات بيماران بستري در مورد نحوه برقراري ارتباط كادر پرستاري با آنان در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1374
826
بررسي نظرات بيماران بعد از عمل جراحي، در مورد عوامل مؤثر بر خواب، در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، در سال 1371
827
بررسي نظرات پرستاران شاغل در مورد مشاركت دادن آنان در تصميم گيري مديران پرستاري در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي شهر يزد
828
بررسي نظرات پزشكان شاغل در مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي گيلان در خصوص دستور عدم احياء
829
بررسي نظرات پزشكان عمومي مشغول به كار در رسته ي بهداشتي و درماني، فارغ التحصيل شده در سال هاي 81 تا 91 در رابطه با سر فصل هاي آموزشي بيماري هاي مغز و اعصاب و كفايت باليني شان در تشخيص و درمان اين بيماري ها
830
بررسي نظرات تربيتي متفكران مسلمان ايراني در مورد استفاده
831
بررسي نظرات تفسيري ملاصدرا و علامه طباطبايي در باب فطرت
832
بررسي نظرات دانش آموختگان در زمينه مشاركت سياسي در جامعه در شهرستان رامسر.
833
بررسي نظرات دانش آموزان از رفتار والدين نسبت به آنان از ديدگاه دختران دبيرستانهاي نكا
834
بررسي نظرات دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهر رشت در مورد حرفه پرستاري در سال 1377
835
بررسي نظرات دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه منطقه 2 آموزش و پرورش شهرستان كرج در مورد كتاب عربي 2 نظام جديد
836
بررسي نظرات دانش آموزان مدارس شاهد شهرستان يزد در مورد ميزان موفقيت و اثربخشي كار مشاوران
837
بررسي نظرات دانش آموزان مدارس مقطع راهنمايي شهرستان اهواز پيرامون افت تحصيلي
838
بررسي نظرات دانش آموزان مدارس مقطع راهنمايي شهرستان اهواز پيرامون افت تحصيلي
839
بررسي نظرات دانش آموزان و مشاوران نظام جديد درباره تاثير درس برنامه ريزي تحصيلي و شغلي در افزايش آگاهيهاي تحصيلي و شغلي دانش آموزان
840
بررسي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد كيفيت آموزشي بخش پوست مركز آموزشي درماني رازي در سال هاي 1391-1389
841
بررسي نظرات دانشجويان پيام نور قم سال تحصيلي91-92 در مورد عوامل موثر بر ترويج دروغگويي در جامعه
842
بررسي نظرات دانشجويان تربيت دبير راجع به علل و عواملي كه باعث كم توجهي و بيعلاقگي آنها بفراگيري دروس تربيتي ميشود
843
بررسي نظرات دانشجويان د مورد عوامل اجتماعي موثر بر طلاق
844
بررسي نظرات دانشجويان دانشگاه پيام نور در مورد عوامل مؤثر برخودكشي درشهر
845
بررسي نظرات دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور سميرم در رابطه تمايل به ازدواج با پسران كم سواد
846
بررسي نظرات دانشجويان درباره نوروز
847
بررسي نظرات دانشجويان رشته رياضي دانشگاه پيام نور گيلان در رابطه با چگونگي و جذابيت برنامه هاي آموزش و تدريس رياضي از طريق تلويزيون، به منظور بهينه سازي برنامه هاي آموزشي تلويزيون
848
بررسي نظرات دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه پيام نور شهرستان اهواز نسبت به عوامل دوره تحصيل خويش در سال تحصيلي 1379-1378
849
بررسي نظرات دانشجويان علوم تربيتي و تربيت دبير دانشگاه اصفهان در زمينه شيوه هاي ارزشيابي ار آموخته هاي آنان
850
بررسي نظرات دانشجويان كارشناسي تربيت بدني موسسه آموزش عالي شمال (غيرانتفاعي - غيردولتي ) در خصوص اشتغال و انتظارات شغلي
851
بررسي نظرات دانشجويان و اعضاء هيئت آموزشي مدارس عالي پرستاري تهران در مورد خصوصيات يك مربي باليني كارآمد
852
بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي اصفهان درباره چگونگي ارزشيابي آموزشي از دبيران
853
بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي اهواز در خصوص چگونگي ارزشيابي از آنان
854
بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد شرايط انتخاب مدير نمونه و مقايسه ضوابط مصوب انتخاب مدير نمونه و غير مصوب، به منظور ارائه پيشنهاداتي سازنده در اين زمينه
855
بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد ويژگيهاي شناختي، عاطفي، عملكردي مورد نياز براي مديران اثر بخش در مقطع متوسطه
856
بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر سنندج در رابطه با تاثير عملكرد گروههاي آموزشي در افزايش كيفيت فعاليتهاي آموزشي دبيران
857
بررسي نظرات دبيران درباره انطباق مديران مقطع راهنمايي در استفاده از نظريه هاي روابط انساني در اموزش وپرورش جاجرم
858
بررسي نظرات دبيران دوره متوسطه شهر اصفهان درباره عوامل درون آموزشگاهي موثر بر ميزان مشروعيت ومقبوليت مديران
859
بررسي نظرات دبيران شهرستان رودسر در مورد عدم تمركز در نظام آموزشي
860
بررسي نظرات دبيران شهرستان رودسر در مورد عدم تمركز در نظام آموزشي
861
بررسي نظرات دبيران شهرستان رودسر در مورد عدم تمركز در نظام آموزشي
862
بررسي نظرات دبيران و دانش آموزان پسر نظام جديد درباره عملكرد مشاوران در مدارس ناحيه 4 اهواز در سال تحصيلي 1376-77
863
بررسي نظرات دبيران و مديران مدارس ناحيه 3 اهواز پيرامون نظام جديد آموزش متوسطه و مقايسه آن با نظام قديم
864
بررسي نظرات دبيران و مشاوران پيرامون مهارتهاي مديريتي (فني، انساني، ادراكي) مديران نظام جديد آموزش متوسطه شهر كرمانشاه
865
بررسي نظرات دختران پيش دانشگاهي شاهرود در رابطه با حجاب و عوامل موثر بر آن سال تحصيلي 86
866
بررسي نظرات دختران دبيرستاني شاهرود در مورد حجاب
867
بررسي نظرات دختران دبيرستاني شاهرود درمورد حجاب وراهكارهاي عملي رعايت حجاب توسط آنها
868
بررسي نظرات زنان مولتي پار (داراي بيش از يك فرزند) به بستن لوله هاي رحم در خانم هاي مراجعه كننده به درمانگاههاي مجيبيان و بهمن يزد و علل وابسته به آن
869
بررسي نظرات زنان مولتي پار﴿داراي بيش از يك فرزند﴾ به بستن لوله هاي رحم در خانم هاي مراجعه كننده به درمانگاههاي مجيبيان و بهمن يزد و علل وابسته به آن
870
بررسي نظرات سرپرستاران و بيماران در مورد شايستگي حرفه اي پرستاران جديد الاستخدام شاغل در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر مشهد در سال373 1
871
بررسي نظرات علماي علم اصول پيرامون خبر واحد
872
بررسي نظرات فارغ التحصيلان رشته هاي دبيري دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربيت معلم كاشان شاغل در مقطع متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان در رابطه با ميزان اثر بخشي كيفي درس تمرين دبيري در انجام وظايف آموزشي به منظور پيشنهاد يك الگو
873
بررسي نظرات فقهي محقق اردبيلي
874
بررسي نظرات كاركنان شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درباره تاثير متغيرهاي تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي
875
بررسي نظرات كتاب فروشان در رابطه با ايجاد و راه اندازي يك سرويس آنلاين خرده فروشي كتاب در ايران
876
بررسي نظرات متخصصين اطلاع رساني در مورد اضافه بار اطلاعاتي وب
877
بررسي نظرات مديران در ارتباط با تأثير كتاب وكتابخانه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقطع دبيرستان دختران شهرستان فردوس
878
بررسي نظرات مديران در مورد مديريت اموزشي موفق
879
بررسي نظرات مديران زن مقطع راهنمايي منطقه 14 تهران درباره ارزشيابي كار مديران مدارس
880
بررسي نظرات مديران مقطع ابتدايي شهر تبريز دررابطه با پيامد هاي عدم ثبات مديريت مدارس
881
بررسي نظرات مديران و كارشناسان كارخانه هاي صنعتي در خصوص نياز به رشته اپراتوري (كاربردي) دستگاههاي صنعتي و محتوي اين رشته به منظور افزايش كارآيي نيروي انساني در صنعت
882
بررسي نظرات مربيان پرستاري دانشكده هاي پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران درباره مشكلات آموزش پرستاري
883
بررسي نظرات مربيان پرستاري در رابطه با عوامل موثر بر استقبال انان از اموزش باليني در دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي مستقر در تهران
884
بررسي نظرات مربيان پرستاري در مورد اولويتهاي پژوهشي آموزش پرستاري در دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهرا
885
بررسي نظرات مربيان پرستاري نسبت به رضايت شغلي و نحوه تامين آن در محيطهاي كاري آنان در تهران
886
بررسي نظرات مربيان پرورشي استان كرمان در ارتباط با عوامل موثر در افزايش انگيزش شغلي آنان
887
بررسي نظرات مربيان مدارس استثنايي درباره عوامل موثر در بالا بردن كيفيت دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كوتاه مدت در كشور طي سالهاي 74-1372
888
بررسي نظرات مسئولين ادارات آموزش و پرورش، مديران، دبيران و اولياء دانش آموزان در مورد ويژگيهاي مدير موفق، دوره متوسطه شهر اصفهان
889
بررسي نظرات معلمان ، معاونان و مديران در مورد انتخاب مديران آموزشي مقطع ابتدايي پسرانه شهرستان فريمان
890
بررسي نظرات معلمان ابتدائي پسرانه گرگان درباره تاثير تغذيه بر ميزان يادگيري دانش آموزان
891
بررسي نظرات معلمان ابتدايي در مورد تاثير آموزش پيش از دبستان درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 87-86.
892
بررسي نظرات معلمان دوره ابتدايي نسبت به بكارگيري روشهاي تدريس دانش آموزمحور (فعال ) در آموزش شهرستان بندرگز
893
بررسي نظرات معلمان مديران ومعاونان درمورد انتخاب مديران اموزشي مقطع ابتدايي پسرانه شهرستان فريمان
894
بررسي نظرات معلمان نسبت به بكارگيري روش هاي تدريس فعال در پيشرفت تحصيلي پسران دوره ابتدايي شهرستان نكاء
895
بررسي نظرات معلمان و دانش آموزان در مورد استفاده از وسايل كمك آموزشي
896
بررسي نظرات معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدايي در ارتباط با استفاده از وسايل كمك آموزشي در شهرستان مينودشت
897
بررسي نظرات معلمان و مربيان دوره تحصيلي ابتدايي منطقه 13 تهران پيرامون نيازهاي آموزشي و تاثير آن در كيفيت آموزشي
898
بررسي نظرات معلمان و مسوولان در رابطه با اجراي طرح معلمان موفق و منتخب در استان كرمانشاه به منظور ارايه پيشنهادات اصلاحي
899
بررسي نظرات معلمين ابتدايي شهرستان تربت جام پيرامون كيفيت محتواي كتاب قران پنجم ابتدايي
900
بررسي نظرات معلمين ابتدايي شهرستان تربت جام در مورد علل عدم استفاده از وسايل كمك اموزشي
901
بررسي نظرات معلمين پايه سوم ابتدايي شهر تربت جام پيرامون محتواي كتاب علوم تجربي
902
بررسي نظرات معلمين رياضي دبيرستانهاي دخترانه منطقه 13 تهران در رابطه با مشكلات تدريس رياضي
903
بررسي نظرات معلمين كلاس اول ابتدايي درباره برنامه طرح سنجش كودكان 6 سال تمام آماده ورود به دبستان در مدارس دخترانه شهرستان مهريز
904
بررسي نظرات و نگرشهاي جوانان درباره شغل، تحصيلات، خانواده (مورد: دانش آموزان شهرستان دهلران)
905
بررسي نظرات والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي در مورد تكليف شب و نحوه نظارت و حمايت آنها در اين زمينه
906
بررسي نظراولياء كودكان پيش دبستاني شهرستان دامغان نسبت به عملكرد ارگانهاي تربيتي
907
بررسي نظردانشجويان دانشگاه آزاددامغان درموردمسائل مرتبط بارابطه دختروپسر
908
بررسي نظردانشجويان مقطع علوم پايه در مورد علل عدم حضور دانشجويان در كلاسهاي درس
909
بررسي نظرگاه كادر آموزشي در رابطه با مسائل داخلي آموزشگاه شهرستان نوشهر
910
بررسي نظرگاه كادر آموزشي در رابطه با مسائل داخلي آموزشگاه شهرستان نوشهر
911
بررسي نظرمتاهلين دررابطه با عوامل مرتبط باازدواج موقت
912
بررسي نظري اثر جورفسون در ابررسانايي
913
بررسي نظري اثر دما بر روي پلاسماي كوانتومي
914
بررسي نظري اثر غير خطي رامان الكتروني در تار نوري آغشته به نقاط كوانتومي pbse
915
بررسي نظري اثر فارادي در نانو لوله هايكاربيد سيليسيم
916
بررسي نظري اثر هال در ابر رساناي دماي بالا در حالت نرمال و ابر رسانايي
917
بررسي نظري اثرات پديده مخلوط چهار فوتوني )FWM( در تقويت كننده هاي تار نوري آلاييده به اربيوم ) EDFA(
918
بررسي نظري اثرات متقابل جمعيت و رشد اقتصادي با تاكيد بر تحولات باروري و مرگ و مير در ايران
919
بررسي نظري ارتعاش كششي گروه كربونيل در برخي از كمپلكس هاي كربو نيلي فلزات رديف اول واسطه و مقايسه با داده هاي تجربي , Theoretical investigating of carbonyl group stretching vibration in some first row transition metals cabonyl complexes and comparing with experimental data
920
بررسي نظري الكترودهاي ليزر پيوسته CO2 با برانگيزش RF و توان 200 وات
921
بررسي نظري امتزاج پذيري آلياژ RB - RBS و رسم دياگرام فازي با استفاده از معادله حالت
922
بررسي نظري انتخاب پذيري تركيب ماكروسيكليك با بعضي از كاتيون هاي گروه اول ودوم كاتيون هاي گروه اول با روشهايAbinitio
923
بررسي نظري انتخاب پذيري تركيب ماكروسيكليكبا بعضي از كاتيون هاي گروه اول ودوم كاتيون هاي گروه اول با روشهايAbinitio
924
بررسي نظري انتشار پرتوهاي كاوسي و بسل - كاوسي در محيط هاي غيرخطي
925
بررسي نظري انتقال حرارت نانوسيالات با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
926
بررسي نظري بر همكنش هاي غير پيوندي فولرن ها و نانو لوله هاي كربني ساده و دوپه شده با گوگرد با مولكول هاي كوچك
927
بررسي نظري برهم كنش هاي غيركووالانسي بين مولكول هاي SO3 و H2CO در كمپلكس هاي 2و1 m= 3و2و1 H2CO)m:( SO3)n ، n=)
928
بررسي نظري برهم‌كنش انواع مختلف نانوقفس‌هابا مولكول‌هاي هيدروژن‌سيانيد و سيانوژن‌كلريد: جذب وآشكارسازي
929
بررسي نظري برهمكنش انواع مختلف نانوقفس ها با عامل عصبي تابون : جذب و آشكارسازي
930
بررسي نظري پايداري ذرات كلوييدي دارويي در تري فسفات فنيل
931
بررسي نظري پديده sprوكاربردهاي ان
932
بررسي نظري پيوند هيدروژني در جفت بازهاي نوكلئوتيدي
933
بررسي نظري پيوند هيدروژني ياري شده توسط رزونانس ﴿RAHB ) در فرم انولي تركيبات B داي كربونيل
934
بررسي نظري پيوندهاي هيدروژني ياري شده توسط رزونانس در برخي از سيستم هاي ساده و پيچيده rahb
935
بررسي نظري تاثير آرايش يافتگي فضايي بر نفوذ پذيري سازه هاي شبيه سازي شده بي بافت با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
936
بررسي نظري تاثير پارامترهاي پلاسما در شتابدهي الكترون در برهمكنش ليزر پلاسما
937
بررسي نظري تجربي تاثير ميدان الكتريكي بر رشد سلول هاي سرطاني
938
بررسي نظري تشديد مغناطيسي هسته اي و امكانات ساخت آن در ايران
939
بررسي نظري جذب 2- آمينو تايازول و آمفتامين بر روي سطوح﴿001﴾ و ﴿101﴾ آناتاز و اثرات سطح روي خواص الكتروني مولكول
940
بررسي نظري جذب اكسيدهاي نيتروژن بر روي سطح نانو لوله هاي بور نيتريد هيكلايت آلاييده با سيليسيم
941
بررسي نظري جذب اكسيدهاي نيتروژن بر روي سطح نانولوله هاي بور نيتريد هيكلايت آلاييده با سيليسيم
942
بررسي نظري جذب و تفكيك هيدرازين بر روي نانولوله هاي سيليكون كاربيدي
943
بررسي نظري جذب و حساسيت درحسگرهاي تار نوري با سطحي از نانو ذرات فلزي بر پايه ي تشديد پلاسمون سطحي
944
بررسي نظري جذب يون هاي محلول در آب توسط گرافن و نانو لوله هاي كربني ساده و دوپه شده
945
بررسي نظري خواص اپتوالكتروني نانوذرات سيليسيومي با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
946
بررسي نظري خواص اپتيكي هيبريدهاي الي- معدني در دوبعدي
947
بررسي نظري خواص اپيتيكي و الكتريكي سلولهاي خورشيدي با لايه هاي تركيبي
948
بررسي نظري خواص الكتروني و اپتيكي نانو ورقه هاي XC ( X‎= Si,Ge,Sn) با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
949
بررسي نظري خواص الكتروني واپتيكي نانو ورقه اكسيد منيزيم با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
950
بررسي نظري خواص الكترونيكي و اپتيكي نانو ورقه هاي XC ( X‎= Si,Ge,Sn) با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
951
بررسي نظري خواص شيميايي سلول¬هاي خورشيدي نانو ساختارTiO2 حساس شده با رنگدانه با استفاده از اتصال دهنده
952
بررسي نظري دكش طولي و عرضي در ليزر رنگينه اي
953
بررسي نظري دمش طولي و عرضي در ليزر رنگينه اي
954
بررسي نظري رفتار با نظمي- بي نظمي و مطالعه پديده هاي انتقال فاز در مخلوط فلداسپات هاي
955
بررسي نظري ساختار الكتروني و ويژگيهاي نيم¬فلزي تركيبات : RbBi، RbPo، CsBi و CsPo امكان سنجي استفاده در اسپينترونيك
956
بررسي نظري ساختار و طيف مادون قرمز برخي از كمپلكس هاي موليبدن(VI) حاوي ليكاندهاي نيتروژن و اكسيژن دهنده و مقايسه با داده هاي تجربي
957
بررسي نظري ساختار و فركانس هاي ارتعاشي تركيبات ph3PNX,ph3PNX.BH3 (X=Et ,n-Pr, i-Pr) با استفاده از نرم افزار ADFومقايسه با داده هاي تجربي
958
بررسي نظري ساختار و فركانس هاي ارتعاشي تركيبات ph3PNX.BH3, (X=ET,n-pr,, i-Pr ) با استفاده از نرم افزار ph 3 PNX و مقايسه ADF با داده هاي تجربي
959
بررسي نظري ساختار، پايداري و خواص پيوندي تركيباتي از گازهاي نادر و مطالعه جذب مولكول هاي كوچك روي سطح گرافن ساده و دوپه شده با گوگرد
960
بررسي نظري سازمان هاي سازگار و طراحي دو نمونه كاربردي براي آن
961
بررسي نظري شاره فوتوني در ميكروكاواك نوري از منظر چگالش بوز - اينشتين
962
بررسي نظري شكافت
963
بررسي نظري شكافت آب با استفاده از تركيبات آلي و رنگدانه ها
964
بررسي نظري كاهش آلودگي با استفاده از روش بازخوراني دود (EGR) و ارائه الگوي طراحي آن
965
بررسي نظري كاهش انتقال ارتعاش قطار از زمين با وجود ترانشه
966
بررسي نظري ليزر قفل تزريقي
967
بررسي نظري ليزر هيبريد گاز كربنيك مدل شش ترازي
968
ﺑﺮرسي ﻧﻈﺮي ﻣيان ﮐﻨﺶ ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي كربني
969
بررسي نظري نسبت معماري و ادبيات
970
بررسي نظري و امكان‌سنجي طراحي، بهينه‌سازي و ساخت ليزر تار نوري
971
بررسي نظري و تجربي آب شيرين‌كن خورشيدي چند مرحله‌اي
972
بررسي نظري و تجربي اتلاف انرژي يك سيستم ديسك و محور و كوپلينگ
973
بررسي نظري و تجربي اثر پارامتر هاي فرآيندي بر خواص مكانيكي آلياژ هاي سه تايي 6AP / MDPE / EP
974
بررسي نظري و تجربي اثر گالوانو مغناطيس بر فلزات نيكل و نيكل و اناديم
975
بررسي نظري و تجربي استفاده از مبدل هاي تماس مستقيم و غير مستقيم در آب شيرين كن هاي رطوبت زني و رطوبت گير خورشيدي
976
بررسي نظري و تجربي انتقال حرارت جابجايي در نانوسيالات تحت تأثير امواج فراصوت
977
بررسي نظري و تجربي بالانس چند صفحه اي روتورها بدون اندازه گيري زاويه فاز
978
بررسي نظري و تجربي بالانس روتورهاي انعطاف پذير سرعت بالا بر اساس روش طيف كامل (هولواسپكتروم)
979
بررسي نظري و تجربي بر روي نشكيل مورفولو‍ژي و خواص الياف بر پايه آلياژهاي سه تايي pp/pet/elastomer
980
بررسي نظري و تجربي براي مدلسازي رسوب آسفالتين ها در نفت خام ايران
981
بررسي نظري و تجربي ترموديناميك واكنش تشكيل ديمر با مرز پروتون در دستگاه طيف سنج تحرك يوني
982
بررسي نظري و تجربي تعامل بين جمعيت تعامل و رشد اقتصادي ﴿ اقتصاد ايران 85-1350﴾ كاربردي از الگوريتم ژنتيك
983
بررسي نظري و تجربي ته نشيني و پخش ذرات در يك كانال دوبعدي
984
بررسي نظري و تجربي خشك كن سيني دار درون عبوري
985
بررسي نظري و تجربي خواص ديناميكي دسته موتور خودرو
986
بررسي نظري و تجربي خواص مكانيكي پارچه هاي بي بافت سوزن زني توليد شده از مخلوط دو نوع طيف
987
بررسي نظري و تجربي رشد لايه برفك بر روي يك صفحه سرد در حضور پله
988
بررسي نظري و تجربي رشد لايه برفك بر روي يك ورق سرد در جريان هواي مرطوب توربولنس
989
بررسي نظري و تجربي رفتار ترموديناميكي سيستم هاي حاوي پليمر و الكتروليت
990
بررسي نظري و تجربي رفتار ترموديناميكي محلولهاي الكتروليت
991
بررسي نظري و تجربي گذار فاز در بلورهاي مايع نماتيك
992
بررسي نظري و تجربي مسأله استقلال بانك مركزي: رهيافت براي اقتصاد ايران
993
بررسي نظري و تجربي نابالانسي تك صفحه اي و ناهمراستايي زاويه اي در مجموعه ديسك و كوپلينگ
994
بررسي نظري و تجربي نانوروانكارها تحت رژيم الاستوهيدروديناميك با روش تقسيم بار
995
بررسي نظري و تجربي نرخ بهره طبيعي، مطالعه موردي : اقتصاد ايران
996
بررسي نظري و تجربي نرخ ترجيح زماني مطالعه ي موردي اقتصاد ايران ( 83 - 1351 )
997
بررسي نظري و عملي بالانس روتورهاي ناهمسانگرد
998
بررسي نظري و عملي تفرق نوترون در ميدان الكترو مغناطيسي ( effect Casher-Aharonov)
999
بررسي نظري و عملي مرمت يك تخته قاليچه آسيب ديده
1000
بررسي نظري و كاربردي فيلترها در مقياس نانومتري
بازگشت