<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ميزان شيوع و علل شكستگيهاي تاج دندانهاي قدامي دائمي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر يزد
2
بررسي ميزان شيوع و علل و عوارض و مرگ و مير بيماران بستري شده در بخش جراحي بيمارستان پورسيناي رشت در 6 ماه اول سال 1372
3
بررسي ميزان شيوع و علل وقوع آسيبهاي ورزشي در كشتي گيران آزاد كار شهر كرمانشاه
4
بررسي ميزان شيوع و عوامل مستعد كننده كمر درد در كادر پرستاري بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
5
بررسي ميزان شيوع و مقاومت آنتي بيوتيكي ليستريامونوسيتوژنز در مراحل مختلف كشتار مرغ و محيط كشتارگاههاي مرغ شهر يزد در سال ۱۳۹۴
6
بررسي ميزان شيوع وسواس در بين دانشجويان دانشگاه آزاد دهاقان
7
بررسي ميزان شيوع ويروس DNA نوپديد (TTV) در جمعيت اصفهان
8
بررسي ميزان شيوع، تشخيص و اداره جنينهاي ماكروزوم و صدمات زايماني ناشي از آن بر مادر و جنين
9
بررسي ميزان شيوه اختلالات يادگيري در دانش آموزان ابتدايي شهرستان شهركرد
10
بررسي ميزان صحت تشخيص هاي باليني ضايعات وزيكولوبولوز مزمن در مقايسه با تشخيص پاتولوژيك در نمونه هاي ارجاع شده به بخش پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي يزد از 90-1380
11
بررسي ميزان صحت قيمت اوليه سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
12
بررسي ميزان صدا و منابع ايجاد كننده ي آن در بخش مراقبت هاي ويؤه ي نوزادان و بخش نوزادان مركز آموزشي درماني الزهراي رشت
13
بررسي ميزان صلبيت اتصالات جوشي تير به ستون با استفاده از نرم افزار ABAQUS [آباكوس]
14
بررسي ميزان صميميت بين والدين و فرزندان.
15
بررسي ميزان صميميت و تفاهم زوجين و رابطه آن با تفاوت سني بين آنها
16
بررسي ميزان ضايعات خط توليد پوشاك و ارائه راهكار جهت كاهش آن ﴿مطالعه موردي﴾
17
بررسي ميزان ضايعات در قسمت مقدمات بافندگي و بافندگي و ارائه پيشنهاد جهت بهبود آن
18
بررسي ميزان ضد آتش و ضد ميكروب شدن پارچه اكريليك در پروسه كوتاه
19
بررسي ميزان ضد ميكروب شدن نخ اكريليك حاوي نانو سيلور
20
بررسي ميزان طبيعي بودن مكالمه هاي كتابهاي زبان انگليسي دوره راهنمايي ايران
21
بررسي ميزان طلاق و عوامل آن در بين خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد شهرستان تنكابن.
22
بررسي ميزان ظرفيت پذيري جمعيتي سكونتگاه‌هاي انساني در حوزه‌هاي گرم وخشك ايران در مقايسه با برنامه هاي آمايش سرزمين (نمونه موردي استان قم)
23
بررسي ميزان ظرفيت هوازي به روش تست پله و باركاري در كارگران يكي از كارخانجات كاشي شهرستان ميبد در سال ۱۳۹۶
24
بررسي ميزان عزت نفس بين دختران و پسران مقطع راهنمايي شهرستان تفت
25
بررسي ميزان عزت نفس بين فرزندان شاهد و فرزندان غيرشاهد (دختران در مقطع راهنمايي )
26
بررسي ميزان عزت نفس دانشجويان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي آنان در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد و دانشگاه يزد در نيمسال دوم سال تحصيلي 1383-84
27
بررسي ميزان عزت نفس دختران مقطع پيش دانشگاهي و رابطه آن با رشته تحصيلي سال 82-81 طبس
28
بررسي ميزان عزت نفس در بين دختران و پسران سوم راهنمايي شهر يزد ناحيه 2 و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي و وضعيت اقتصادي و تحصيلات والدين ، 1380
29
بررسي ميزان عزت نفس در دانش آموزان راست دست وچپ دست پايه دوم و سوم راهنمايي شهر برازجان
30
بررسي ميزان عزت نفس در كودكان مبتلا به اختلالات گفتاري و مقايسه آن با كودكان عادي
31
بررسي ميزان عزت نفس و افسردگي در بين تيپ هاي مختلف شخصيت در بين گروهي از دانشجويان دانشگاه پيام نور لردگان
32
بررسي ميزان عزت نفس و رابطه آن با جنسيت
33
بررسي ميزان عزت نفس وافسردگي در زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار.
34
بررسي ميزان عزت نفس وسازگاري اجتماعي درپسراني كه خدمت سربازي معاف شده اند.
35
بررسي ميزان عزت نفس وعوامل موثر بر افزايش عزت نفس معتادين عضو انجمن NA در شهر قم
36
بررسي ميزان عزت نفس،خودباوري وموضع كنترل در دانشجويان رشته علوم پايه وعلوم انساني.
37
بررسي ميزان عفونت هاي بيمارستاني در بيماران بستري در ICU جنرال بيمارستان پورسينا در دي ماه 92 تا دي ماه 93
38
بررسي ميزان علاقمندي به مطالعه در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز رشته علوم اجتماعي
39
بررسي ميزان علاقمندي دانش آموزان ممتاز به انتخاب رشته هاي پزشكي
40
بررسي ميزان علاقمندي دانشجويان دانشگاه يزد به مطالعه غير درسي ﴿بررسي موردي دانشجويان پسر ساكن خوابگاه﴾
41
بررسي ميزان علاقمندي دانشجويان نسبت به دروس عمومي
42
بررسي ميزان علاقمندي مديريت در تشويق معلمان به منظور بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات )ICT(درهنرستان غير انتفاعي فني و حرفه اي پويندگان (ناحيه 4مشهد)
43
بررسي ميزان علاقه به قرآن كريم و راهكارهاي افزايش آن در جوانان امروزي
44
بررسي ميزان علاقه دانشجويان در رابطه با حفاظت از محيط زيست در دانشگاه پيام نور انديمشك
45
بررسي ميزان علاقه مردم به فعاليتهاي هنري در شهر سمنان
46
بررسي ميزان علاقه مندي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي به مطالعه كتب غير درسي منطقه بجستان سال تحصيلي 81الي82
47
بررسي ميزان علاقه مندي دانش اموزان راهنمايي به رسانه هاي گروهي
48
بررسي ميزان علاقه مندي دانشجويان مجتمع علوم انساني به هنر تئاتر
49
بررسي ميزان علاقه مندي دانشجويان مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد به تشكيل تعاوني توليدي و خدماتي
50
بررسي ميزان علاقه و رفتار زيست محيطي دانش آموزان و معلمان نسبت به حفاظت از محيط زيست در مقطع دبيرستان شهر قم
51
بررسي ميزان علاقه و گرايش دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بهاباد به كتاب و كتابخواني
52
بررسي ميزان علاقه وانگيزه دبيران رشته حرفه وفن درانجام كارهاي عملي
53
بررسي ميزان علل و عوامل مرگ و مير طي سالهاي81، 80 و 82 در شهرستان يزد
54
بررسي ميزان عمق كيورينگ كامپوزيت هاي بابا بيس سايلوران و متاكريلات با استفاده از روش سختي سنجي
55
بررسي ميزان عملكرد مديران آموزشي شهر اروميه در ابعاد ( رهبري ، آموزشي ، روابط انساني ، حرفه اي ، اداري ) از ديدگاه دبيران و معلمان دوره هاي مختلف تحصيلي ( 80 - 79 )
56
بررسي ميزان عملكرد معلمان راهنما از ديدگاه مديران وآموزگاران مدارس ابتدايي
57
بررسي ميزان عناصر منيزيم ، مس ، روي و كلسيم در سرم افراد مبتلا به كمبود آنزيم G6PD در مقايسه با افراد سالم
58
بررسي ميزان عناصر منيزيوم مس روي و كلسيم در سرم افراد مبتلا به كمبود آنزيم ... در مقايسه با افراد سالم
59
بررسي ميزان عوارض پس از عمل كاشت هيدروكسي آپاتيت بيماران در استان يزد
60
بررسي ميزان عوارض پس از عمل كاشت هيدروكسي آپاتيت بيماران در استان يزد
61
بررسي ميزان عوارض عروقي پس از آنژيوگرافي و عوامل مرتبط با آن در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 92-1391
62
بررسي ميزان عوامل موثر بر رضايت شغلي در ميان كارگران واحد توليدي (شركت ) ملامين سازي يزدگل در سال 83-82
63
بررسي ميزان عود عفونت هليكوباكترپيلوري بين 3تا5 سال پس از ريشه كني با استفاده از تست UBT
64
بررسي ميزان عود فتقهاي جدار قدامي شكم كه توسط پروستتيك ترميم شده اند
65
بررسي ميزان عود فتقهاي جدار قدامي شكم كه توسط پروستتيك ترميم شده اند
66
بررسي ميزان عود موضعي،متاستاز دوردست وبقاي كلي بيماران سرطان پستان ماستكتومي شده با بيماران با جراحي حفظ پستان،مراجعه كننده به مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده از سال 84 تا پايان سال 91
67
بررسي ميزان عود و بقاي 5ساله در بيماران مبتلا به سرطان پستان در بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1387 لغايت مرداد 1393
68
بررسي ميزان غلظت اينترلوكين18 در بزاق و مايع شيار لثه افراد مبتلا به پريودنتيت مزمن وافراد سالم شهريزد در سال 1394
69
بررسي ميزان غلظت بنزن ،تولوئن،اتيل بنزن و گزيلن آزاد شده در كابين تاكسي هاي شهريزد
70
بررسي ميزان غلظت بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و گزيلن آزاد شده در كابين تاكسي هاي شهر يزد
71
بررسي ميزان فراواني ،فاكتورهاي دخيل ، عوامل ميكروبي و آنتي بيوگرام عفونت ادراري علامت دار و بدون علامت در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان شهر يزد در سال 1391
72
بررسي ميزان فراواني ،فاكتورهاي دخيل ، عوامل ميكروبي و آنتي بيوگرام عفونت ادراري علامت دار و بدون علامت در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان شهر يزد در سال 1391
73
بررسي ميزان فراواني HBsAgمثبت در 1904 زن باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان شهر يزد
74
بررسي ميزان فراواني HBsAgمثبت در 1904 زن باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان شهر يزد
75
بررسي ميزان فراواني آسيب حاد كليه براساس معيارpRIFLEدربيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه ي كودكان بيمارستان 17 شهريور رشت
76
بررسي ميزان فراواني اختلالات خواندن زبان فارسي در دانش آموزان پايه ي سوم دبستان
77
بررسي ميزان فراواني اختلالات رفتاري در دانش آموزان دبستاني شهر يزد 95-1394
78
بررسي ميزان فراواني استفاده از انواع طب مكمل/ جايگزين و ميزان رضايت از آن از ديدگاه بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي شهرستان يزد
79
بررسي ميزان فراواني استفاده از انواع طب مكمل/ جايگزين و ميزان رضايت از آن از ديدگاه بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي شهرستان يزد
80
بررسي ميزان فراواني افسردگي عميق و اضطراب منتشر در فرزندان آزاده يزد
81
بررسي ميزان فراواني افسردگي عميق و اضطراب منتشر در فرزندان آزاده يزد
82
بررسي ميزان فراواني انسداد روده باريكدر بالغين از فروردين 76 لغايت اسفند 77 در بيمارستان پورسيناي رشت
83
بررسي ميزان فراواني انگلها در نمونه هاي بيوپسي مركز پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي 8 سال گذشته﴿73-80﴾
84
بررسي ميزان فراواني انگلها در نمونه هاي بيوپسي مركز پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي 8 سال گذشته﴿73-80﴾
85
بررسي ميزان فراواني بيماري دريچه اي قلب در زمينه تب روماتيسمي (بيماري روماتيسمي قلب ) در طي سالهاي 72و71 در بيمارستان دكتر حشمت رشت
86
بررسي ميزان فراواني پلي هيدرآمينوس شناخته شده ، عوامل همراه آن در بيمارستان الزهرا رشت از مهرماه 1375 تامهرماه 1377
87
بررسي ميزان فراواني جهش هاي احتمالي در ژن nale در پمپ افلاكس mexab-oprm پسودوموناس آئروژينوزاي مقاوم و حساس به كارباپنم در نمونه هاي زخم سوختگي در شهر يزد
88
بررسي ميزان فراواني حوادث حاد كرونري در بيماران مورد تعبيه پيس ميكر بستري در بيمارستان افشار يزد
89
بررسي ميزان فراواني حوادث حاد كرونري در بيماران مورد تعبيه پيس ميكر بستري در بيمارستان افشار يزد
90
بررسي ميزان فراواني خوددرماني با پروپرانولول در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد -1394
91
بررسي ميزان فراواني ديابت شيرين نوع 2 در بيماران مبتلا به تنگي كانال نخاعي بستري شده و مقايسه ي ميزان بهبودي علائم در بيماران ديابتي و غير ديابتي جراحي شده از سال هاي 1390-1394
92
بررسي ميزان فراواني سندرم بيماري ساختمان در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
93
بررسي ميزان فراواني كانال رترومولر در تصاوير CBCT در جمعيت ايراني
94
بررسي ميزان فراواني كاهش شنوائي در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به كلينيك امام رضا و انجمن ام اس گيلان و مقايسه آن با گروه شاهد
95
بررسي ميزان فراواني مصرف مواد افيوني و داروهاي ضد درد در بيماران مبتلا به استئومالاسي مراجعه كننده به درمانگاه هاي بيمارستان پورسيناي رشت
96
بررسي ميزان فراواني ناهنجاري رفتار دانش آموز در مقطع تحصيلي (راهنممائي - متوسطه ) شهرستان بهشهر سال تحصيلي 1381-1380
97
بررسي ميزان فراواني نسبي آنزيم لوسين آمينو پپتيداز در جدار همبندي ادنتوژنيك كراتوسيست ها
98
بررسي ميزان فراواني نسبي انواع مختلف بدخيمي ها در بيماران 0- 12 سال مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت طي پنج سال گذشته ﴿1374- 1370﴾
99
بررسي ميزان فراواني نسبي كم خوني فقرآهن و تالاسمي مينور در مراجعين به مركز صدور گواهي ازدواج رشت از سال 1377 تانيمه اول 1378
100
بررسي ميزان فرسايش و رسوب در حوزه مطالعاتي همت آباد - يزد
101
بررسي ميزان فرسودگي شغلي در معلمان دوره ابتدائي بخش سيمكان جهرم
102
بررسي ميزان فرسودگي شغلي در ميان كاركنان شهرداري
103
بررسي ميزان فرسودگي شغلي در ميان كاركنان شهرداري
104
بررسي ميزان فرسودگي شغلي كارمندان شركت تام ايران خودرو كرج
105
بررسي ميزان فرسودگي شغلي كتابداران در كتابخاته هاي عمومي و كتابخلنه هاي دانشگاهي استان خراسان شمالي
106
بررسي ميزان فرسودگي شغلي مشاوران مدارس آموزش متوسطه و پيش دانشگاهي ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان اهواز و رابطه آن با ويژگيهاي جمعيت شناختي آنها
107
بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل موثر بر آن در ميان كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر اردبيل , a study of job burnout & effective factors among librarians of ardabil public libraries
108
بررسي ميزان فرمان پرستي در ميان دانشجويان دانشگاه تبريز و عوامل جامعه شناختي موثر بر آن
109
بررسي ميزان فسفر، اندازه غده ي سيب¬زميني و زمان برداشت در افزايش ويسكوزيته نشاسته ي سيب زميني در كاربردهاي مختلف (با نگاهي ويژه به كاربرد در گل حفاري)
110
بررسي ميزان فشار رواني(تنيدگي)معلمان مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن.
111
بررسي ميزان فشاررواني مادر دردوران بارداري وتاثير آن بعداز تولد كودك
112
بررسي ميزان فعاليت جسماني و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغيير در سالمندان عضو كانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391
113
بررسي ميزان فعاليت جسماني و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغيير در سالمندان عضو كانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391
114
بررسي ميزان فعاليت دانشجويان در زمينه هنر در دانشگاه يزد﴿بررسي موردي دانشجويان فني و مهندسي﴾
115
بررسي ميزان فعاليت ماتريكس متالوپروتئيناز هاي2و9...در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل با ضايعات چشمي
116
بررسي ميزان فعاليت ماتريكس متالوپروتئينازهاي 2 و 9 اشك در چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل با ضايعات چشمي
117
بررسي ميزان فلزات سنگين (آرسنيك، جيوه، سرب و كادميوم) در منابع آب زيرزميني نواحي پيرامون تالاب انزلي و تهيه نقشه پهنه بندي آن
118
بررسي ميزان فلزات سنگين (سرب، كادميوم، مس، آرسنيك و جيوه) در چاي سياه وارداتي به استان هرمزگان در سال 1396
119
بررسي ميزان فلزات سنگين در دو گونه از گياهان غده اي پر مصرف كشاورزي( سيب زميني وپياز) در ميدان ميوه تره بار مركزي شهر رشت با استفاده از روش ICPدر سال 93
120
بررسي ميزان فلزات سنگين در عضله وكبد ماهي سفيد﴿Rutilus fresi kutum)درياي خزر﴿گيلان ومازندران﴾ در سال 1392-1393
121
بررسي ميزان فيتلر اسيون صدف مرواريد ساز مجاز pinctada radiateدر شوري هاي مختلف با استفاده از گونه فيتوپلانگتون isochrysis aff galbana
122
بررسي ميزان قند خون در نوزادان پر خطر و طبيعي متولد شده در بيمارستانهاي بهمن، افشار و مادر يزد در نيمه دوم سال 1376 و نيمه اول سال 1377
123
بررسي ميزان قند خون سرم وتغييرات هيستوپاتولوژيك پانكراس و كبد موش هاي ديابتي شده به روش تجربي توسط داروي استرپتوزتوسين متعاقب تجويز عصلره بادام كوهي و عصاره پسته كوهي
124
بررسي ميزان كار آفريني دانش آموختگان فني - حرفه اي شهرستان بندرگز
125
بررسي ميزان كار آمد بودن مديران ونقش آن در پيشرفت تحصيلي
126
بررسي ميزان كار افريني در دانشجويان پيام نور و رابطه ان با تيپ شخصيتي انان
127
بررسي ميزان كار كودكان در بافت فرش دست بافت در شهرستان بوكان و آثار ناشي از آن
128
بررسي ميزان كارآفريني دانش آموختگان علوم انساني در عرصه نشريات فرهنگي و اجتماعي شهر تهران
129
بررسي ميزان كارآفريني دانش آموختگان فني - حرفه اي شهرستان بندرگز
130
بررسي ميزان كارآفريني مديران دانش آموخته ي رشته ي علوم انساني در سازمان هاي صنعتي اراك
131
بررسي ميزان كارآمد بودن مديران ونقش آن در پيشرفت تحصيلي.
132
بررسي ميزان كارآمد عملكرد حوزه مقابله با مواد مخدر رونگردان ها با تاكيد بر اشراف اطلاعاتي بر شبكه ها (مورد مطالعه استان كرمانشاه)
133
بررسي ميزان كارآمدي مديران آموزشي ونقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه دبيران شهرستان رامسر.
134
بررسي ميزان كارآيي تحقيقات در ده سال گذشته ، مورد مطالعه با صنعت برق فارس
135
بررسي ميزان كارآيي دبيران متخصص وغير متخصص در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان تنكابن
136
بررسي ميزان كارآيي دبيران متخصص وغير متخصص در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان تنكابن
137
بررسي ميزان كارآيي شريان ها و جداره هاي محور بهشتي در مديريت بحران
138
بررسي ميزان كارآيي گياه كاكتوس در پالايش هواي كارخانه توليد سم از BTEX با استفاده از روش SPME – GC/MS
139
بررسي ميزان كارآيي ليزر فلورسانس﴿دياگنودنت﴾ در تشخيص آزمايشگاهي دمينراليزاسيون و رمينرالزاسيون سطوح صاف مينايي
140
بررسي ميزان كارآيي مديران تحصيلكرده رشته مديريت آموزشي با ساير مديران دوره ي متوسطه شهرستان لنگرود.
141
بررسي ميزان كارايي اوليه يك ساله و ميزان موفقيت و عوارض فيستولهاي شريان وريدي ميانه ساعد در بيماران داراي نارسايي كليوي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت
142
بررسي ميزان كارايي برنامه درسي رشته كارشناسي مترجمي زبان انگليسي در رفع نيازهاي جامعه
143
بررسي ميزان كارايي تزريق داخل مفصلي سلول بنيادي مزانشيمي حاصل از بافت چربي در بهبود علائم باليني استئو آرتروز(OA) القا شده در مدل تجربي در موش صحرايي
144
بررسي ميزان كارايي توليد بهنگام و پياده سازي آن در سازمان
145
بررسي ميزان كارايي جرايم مالياتي در جلوگيري اثر فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده
146
بررسي ميزان كارايي گونه هاي قارچي بومي جداسازي شده در تجزيه زيستي فاضلاب صنعت كاغذ و مقوا
147
بررسي ميزان كارايي مدرسين متخصص وغير متخصص در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
148
بررسي ميزان كارايي مدرسين متخصص وغير متخصص در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
149
بررسي ميزان كارايي مديران تحصيلكرده در رشته مديريت آموزشي با ساير مديران از ديدگاه معلمان
150
بررسي ميزان كارايي مشاوران در هدايت تحصيلي و انتخاب رشته دانش آموزان سال اول و دوم متوسطه از ديدگاه دانش آموزان شهرستان گتوند سال تحصيلي 83-84
151
بررسي ميزان كارايي مشاوران نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه دانش آموزان شهرستان نكا
152
بررسي ميزان كارايي معلمان راهنما در رفع مشكلات آموزشي و بهسازي شيوه هاي تدريس در مدارس ابتدايي دولتي دولتي ناحيه چهار اهواز منطقه كيانپارس - سال تحصيلي - 76-77
153
بررسي ميزان كارايي و بازدهي خودروهاي شركتهاي ايران خودرو و سايپا
154
بررسي ميزان كاربرد استانداردهاي بين المللي محيط فيزيكي اطاق عمل در اطاق هاي عمل بيمارستانهاي تهران
155
بررسي ميزان كاربرد اصول ابداعي TRIZ در تسريع روند نوآوري و بهبود عملكرد سازمانهاي پژوهشي: به همراه مطالعه موردي
156
بررسي ميزان كاربرد فناوريهاي جديددر بهبود امر آموزش از ديدگاه معلمين شهر حاجي آباد
157
بررسي ميزان كاربرد مولفه هاي مديريت پست مدرن در كتابخانه هاي دانشگاههاي دولتي اصفهان
158
بررسي ميزان كاربست ديدگاه هاي فلسفي تربيتي مدير در حوزه تفكر خلاق از ديدگاه مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان لردگان
159
بررسي ميزان كاربست رهبري آموزشي مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان و رابطه آن با متغيرهاي جنس، سن، سابقه مديريت تحصيلات مديريتي و جمعيت مدرسه
160
بررسي ميزان كاربست رويكردهاي توسعه سازماني در مدارس متوسطه شهر اصفهان
161
بررسي ميزان كاربست سبكهاي مذاكره در استراتژيهاي مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان
162
بررسي ميزان كاربست شاخص‌هاي تدريس اثربخش و ارزشيابي يادگيري توسط اعضاء هيئت علمي در دانشگاه هنر و مدرسين رشته‌هاي هنري موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اصفهان
163
بررسي ميزان كاربست شيوه‌هاي مطلوب تربيت ديني و ارائه راهكارهايي جهت رفع موانع آن در مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان
164
بررسي ميزان كاربست مؤلفه هاي الگوي معماري منابع انساني در دانشگاه اصفهان
165
بررسي ميزان كاربست مؤلفه هاي چابكي سازماني در كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان
166
بررسي ميزان كاربست معيارهاي "سنجش يادگيري محور" در سنجش دانشجويان رشته علوم انساني دانشگاه اصفهان
167
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي اخلاق حرفه اي در مراكز تربيت معلم شهرهاي يزد و اصفهان
168
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي الگوي سايبرنتيك در مديريت دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
169
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي دولتي كشور براساس نظريه تيچي به منظور ارائه يك الگوي مناسب
170
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در كتابخانه هاي دانشگاهي دولتي شهرهاي اصفهان و كرمان
171
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي مديريت استراتژيك در مدارس متوسطه شهر اصفهان
172
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي مديريت فرانوگرا در مديريت دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
173
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي منشور اخلاق حرفه اي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان يزد
174
بررسي ميزان كاربست مولفه‌هاي اخلاق حرفه‌اي توسط اعضاي هيأت علمي آموزش‌هاي مجازي دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
175
بررسي ميزان كاربست نظريه‌هاي برنامه درسي جان ميلر توسط معلمان ابتدايي شهر اصفهان
176
بررسي ميزان كالوس زايي و جنين زايي سوماتيكي در نمونه هاي رز رقم ماراسيا.
177
بررسي ميزان كالوس زايي وجنين زايي سوماتيكي در نمونه هاي رزرقم مارسيا
178
بررسي ميزان كامل بودن شرح حال كارورزي پرونده هاي بخش داخلي بيمارستان رازي شهرستان رشت در سال 1376
179
بررسي ميزان كاهش IOPدر گلوكم زاويه باز با ALT و مقايسه آن با درمان طبي
180
بررسي ميزان كاهش درد بدنبال تزريق اينتراپلور مار كائين در 60مورد جراحي قسمت فوقاني شكم در بخش جراحي بيمارستان هاي شهيد رهنمون و افشار يزد در سال 1377-1376
181
بررسي ميزان كاهش درد بدنبال تزريق اينتراپلورال ماركائين در 60 مورد جراحي قسمت فوقاني شكم در بخش جراحي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد سال 1376-1377
182
بررسي ميزان كاهش شوري و نيترات زه آب كشاورزي توسط فيلترهاي شني حاوي مواد آلي و معدني
183
بررسي ميزان كاهش وزن نخ پنبه اي در عمليات سفيد گري
184
بررسي ميزان كسورات بيمه اي پروندههاي بيماران بستري تامين اجتماعي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي يزد در نيمه اول سال 1387 وارائه راهكار بهينه سازي سيستم اطلاعات بيمارستاني در راستاي كاهش كسورات
185
بررسي ميزان كشندگي سكته مغزي در بيماران بستري در بخش نورولوژي بيمارستان پورسينا رشت در سالهاي 84-1383
186
بررسي ميزان كف زدايي كف زداهاي مختلف در سيستم هاي آب پايه
187
بررسي ميزان كفايت نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از بيوپسي سوزني با هدايت سي تي اسكن در ضايعات قفسه سينه
188
بررسي ميزان كفايت نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از بيوپسي سوزني با هدايت سي تي اسكن در ضايعات قفسه سينه
189
بررسي ميزان كفايت و باز ماندن گرافت هاي شرياني- وريدي پس از انجام ترومبكتومي و آنژيوپلاستي همزمان در بيماران دياليزي بيمارستان رازي رشت طي سال¬هاي 1397-1392
190
بررسي ميزان كلاژنازها )MMP-1,8( و ژلاتينازهاي )A,B( و مهاركننده هاي آنها )TIMP-1,2( در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل با ضايعات چشمي و مقايسه آنها با افراد شاهد
191
بررسي ميزان كلاژنازها )MMP-1,8( و ژلاتينازهاي )A,b( و مهاركننده هاي آنها )TIMP-1,2( در ضايعات پوستي مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل و مقايسه آنها با افراد شاهد
192
بررسي ميزان كلاژنازها )MMP-1,8( و ژلاتينازهاي )A,b( و مهاركننده هاي آنها )TIMP-1,2( در نمونه سرمي مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل و مقايسه آنها با افراد شاهد
193
بررسي ميزان كلر و تركيبات آن در كارگاههاي كارخانجات يزد باف و تاثيرات سوء آنها بر روي كارگران
194
بررسي ميزان كلسترول و استخراج آن لز منابع مختلف جهت مصارف بيولوژيك , study of estimation and extraction of cholesterol from different sources for biological applications
195
بررسي ميزان كلسترول و تري گليسيريد در 225 بيمار بستري در بيمارستان راه آهن يزد از فروردين ماه 1376
196
بررسي ميزان كلسترول، تري گيليسيريد، HDL , LDL نسبتLDL به HDL و نسبت HDL به كلسترول توتال در 100 مورد بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد
197
بررسي ميزان كلسترول، تري گيليسيريد، HDL , LDL نسبتLDL به HDL و نسبت HDL به كلسترول توتال در 100 مورد بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد
198
بررسي ميزان كلسيم بزاق در زنان سالم و مبتلا به استئوپروز
199
بررسي ميزان كلوني هاي كانديدا آلبيكنس در بزاق دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي يزد به تفكيك گروه خوني درسال۱۳۹۶
200
بررسي ميزان كلونيزاسيون كانديدا در پروتز كامل افراد ديابتي و غير ديابتي
201
بررسي ميزان كلونيزاسيون كانديدا در پروتز كامل افراد ديابتي و غير ديابتي
202
بررسي ميزان كمال گرايي مادران داراي فرزند ناشنوا و عادي شهر كرج
203
بررسي ميزان كمبود ويتامين D در زنان باردار مراجعه كننده به دو مطب متخصصين زنان و زايمان در شهر رشت در سال 1393
204
بررسي ميزان كمرويي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان كردكوي
205
بررسي ميزان كنترل نشت مايع آسيت از محل Tap به وسيله تزريق موضعي خون اتولوگ بيمار در مقايسه با روش پانسمان فشاري در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان شهيد صدوقي
206
بررسي ميزان كيفيت زندگي با رضايت زناشويي زوجين شهر نجف اباد
207
بررسي ميزان گاز رادون خارج شده از سنگ هاي ساختماني شهر مشهد به روش آشكار سازي رد هسته اي , The investigation of rate radon gas exit from stones useing in mashad building by nuclear track detection method
208
بررسي ميزان گازهاي خون شرياني در افراد بزرگسال سالم از نظر قلب و ريه ساكن شهر يزد در سال 76-75 در بيمارستان شهيد رهنمون
209
بررسي ميزان گانكيرين در رده هاي سلولي مختلف مقاوم به دارو و مقايسه آن با ميزان بيان انكوپروتئين در رده هاي سلولي والد غير مقاوم به دارو
210
بررسي ميزان گرايش به ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد در ميان دانشجويان سه كروه فني -مهندسي ، علوم پايه و علوم انساني دانشگاه يزد
211
بررسي ميزان گرايش به استفاده از استاندارد ها و ابتكارات سبز در هتل هاي شهر اصفهان
212
بررسي ميزان گرايش به تفكر انتقادي و ارتباط آن با خودكارآمدي و سلامت روان در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
213
بررسي ميزان گرايش به رفتارهاي پرخطر در بين دختران متوسطه شهرستان فلاورجان
214
بررسي ميزان گرايش به مطالعه و نوع موضوعات مورد علاقه در شهر سميرم سنين 17 تا 24 سال
215
بررسي ميزان گرايش به نماز در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان سميرم
216
بررسي ميزان گرايش جوانان(25-15)ساله شهرستان چالوس به نمازجمعه وعوامل موثر بر آن.
217
بررسي ميزان گرايش جوانان(25-15)ساله شهرستان رامسر به نمازجمعه وعوامل موثرآن.
218
بررسي ميزان گرايش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بوشهر به مطالعه كتب غير درسي
219
بررسي ميزان گرايش دانش آموزان دختر دبيرستان امام رضا(ع)آستانه اشرفيه به ورزش وعوامل موثر در گرايش آنان.
220
بررسي ميزان گرايش دانشجويان به دموكراسي
221
بررسي ميزان گرايش دانشجويان به فعاليت سياسي در تشكلهاي دانشجويي
222
بررسي ميزان گرايش دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم به كتابخواني و مطالعه غير درسي
223
بررسي ميزان گرايش دانشجويان مجتمع علوم انساني به هنر سينما
224
بررسي ميزان گرايش دبيران متوسطه شهر بيجار به رويكرد سازنده گرايي در آموزش
225
بررسي ميزان گرايش دختران وزنان 35-20ساله شهرستان رامسر به سمت خرافات(فال،جادو،طلسم،فالگير،رمال،سعد ونحس اعداد وايام.
226
بررسي ميزان گرايش فرزندان شاهد شهرستان يزد به فرهنگ كارآفريني
227
بررسي ميزان گرايش مردان و زنان پزشك و دبير شهر بهشهر نسبت به ازدواج موقت
228
بررسي ميزان گرايش و استفاده دانشجويان از مطبوعات.
229
بررسي ميزان گرايش و رضايت گردشگران داخلي از فعاليت‌ هاي گردشگري با تأكيد بر آيين هاي پهلواني و زورخانه‌اي ( مورد پژوهي : شهر اصفهان )
230
بررسي ميزان گرايش و علاقۀ گردشگران داخلي و خارجي به جاذبه‌هاي خوشنويسي (موردپژوهي: بناهاي دورۀ اسلامي شهر اصفهان)
231
بررسي ميزان گرايش و نوع فرقه هاي انحرافي﴿شيطان پرستي﴾در شاهرود
232
بررسي ميزان گرايش واستفاده دانشجويان از مطبوعات.
233
بررسي ميزان گرايش ونوع فرقه هاي انحرافي در شاهرود﴿شيطان پرستي﴾
234
بررسي ميزان گرايشهاي ضد اجتماعي دانشجويان دختر وپسر رشته علوم تربيتي ومديريت دانشگاه آزاد تنكابن
235
بررسي ميزان گرماي حاصل از واكنش هاي ليچينگ ستوني كانسنگ مخلوط اكسيدي- سولفيدي معدن ميدوك
236
بررسي ميزان گير پستهاي ريختگي فلزي و FRC كه با سمان واحد پاناويا سمان شده اند
237
بررسي ميزان لاكتات دئيدروژناز ﴿LdH) سرم در نوزادان بستري با زردي بر حسب علت هايپربيلي روبينمي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
238
بررسي ميزان لاكتات دئيدروژناز ﴿LdH) سرم در نوزادان بستري با زردي بر حسب علت هايپربيلي روبينمي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
239
بررسي ميزان لاكتات دهيدروناژ سرم ومايع مغزي نخاعي در كودكان با تب وتشنج در بيمارستان 17شهريور رشت
240
بررسي ميزان لنفانژيونز و ارتباط آن با وضعيت كلينيكوپاتالوژيك بيماران مبتلا به سرطان اسكواموس ناحيه سر و گردن
241
بررسي ميزان لنفانژيونز و ارتباط آن با وضعيت كلينيكوپاتالوژيك بيماران مبتلا به سرطان اسكواموس ناحيه سر و گردن
242
بررسي ميزان ماتريكس متالوپروتئازهاي 2و9و﴿MMps-2..9)ومهاركننده هاي ماتريكس متالوپروتئيناز1و2﴿TiMp-2.Timp-1)دراشك چشم افراد مبتلا به آرتريت روماتريت روماتوئيد كه داراي سندروم خشكي چشم مي باشد.
243
بررسي ميزان ماليات تورم و هزينه هاي خالص ماليات تورم در ايران با استفاده از تخمين تابع تقاضا براي پول
244
بررسي ميزان ماندگاري عشق در بين زوجهاي مطلقه شهر صالح آباد(تربت جام)
245
بررسي ميزان مبادلات آب مجازي و اصلاح ساختار تجارت محصولات عمده كشاورزي در جهت ارتقاء بهره‌وري آب (با استفاده از روش نظريه بازي‌ها)
246
بررسي ميزان مبادلات آب مجازي و اصلاح ساختار تجارت محصولات عمده كشاورزي در جهت ارتقاء بهره‌وري آب (با استفاده از روش نظريه بازي‌ها)
247
بررسي ميزان متيلاسيون پروموتر ژن سركوب گر سرطان ، APC در بافت هاي سرطاني و غيرسرطاني ريه
248
بررسي ميزان مثبت آنتي ترانس گلوتاميناز بافتي در بيماران داراي نفغ شكم مراجعه كننده به درمانگاه گوارش كلينيك خاتم الانبياء يزد در بهار و تابستان92
249
بررسي ميزان مثبت آنتي ترانس گلوتاميناز بافتي در بيماران داراي نفغ شكم مراجعه كننده به درمانگاه گوارش كلينيك خاتم الانبياء يزد در بهار و تابستان92
250
بررسي ميزان مثبت انديشي، شادكامي و رابطه آن ها در معلمان مقاطع مختلف تحصيل شهرستان سميرم
251
بررسي ميزان مجاز سايش ريلUIC60
252
بررسي ميزان محبوس سازي يون كروم در باطله هاي معدن كروميت فارياب
253
بررسي ميزان محروميت مناطق آموزشي استان يزد با تاكيد بر شاخصهاي جمعيتي
254
بررسي ميزان محروميت مناطق روستايي استان يزد با تاكيد بر شاخصهاي جمعيتي
255
بررسي ميزان محلول سازي فسفر توسط سودوموناس ﴿pseudomonas)و تاثيرآن برروي شاخص هاي رشد گياه گندم﴿Triticum Aestivum l.)
256
بررسي ميزان مدرسه گريزي در پسران 12-15 ساله با والدين بيسواد در مقايسه با والدين با سواد در شهر اهواز
257
بررسي ميزان مديريت ارتباط با مشتري (مشتريمداري) در اداره مخابرات مرند
258
بررسي ميزان مديريت رفتار سازماني توسط مديران مدارس دخترانه ناحيه4 فلاورجان در سال تحصيلي1388
259
بررسي ميزان مراجعه دانشجويان دختر مجتمع علوم انساني به كتابخانه مركزي دانشكاه يزد
260
بررسي ميزان مراجعه و رضايت دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه ي ناحيه يك شهر يزد نسبت به مشاور در سال تحصيلي 89-90
261
بررسي ميزان مرك و مير بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در بخش قلب و اورژانس بيمارستان دكتر حشمت رشت در طي 2 سال (سالهاي 77-1376)
262
بررسي ميزان مرگ و مير به علت تروما(Trauma Head) در تصادفات وسايل نقليه موتوري A.V.M در شهرستان يزد و كرمان در ظي يكيال كامل
263
بررسي ميزان مرگ و مير و عوامل پيش بيني كننده آن پس از جراحي قلب باز الكتيو در بيمارستان دكتر حشمت شهر رشت طي سال 1391 لغايت 1393
264
بررسي ميزان مري بارت و ميزان ديسپلازي آن در بيماران مراجعه كننده به بخش آندوسكوپي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
265
بررسي ميزان مري بارت و ميزان ديسپلازي آن در بيماران مراجعه كننده به بخش آندوسكوپي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
266
بررسي ميزان مسئوليت پذيري اعضا در شركت تعاوني هاي مصرف يزد
267
بررسي ميزان مسئوليت پذيري بين دانش آموزان پسر مقطع پيش دانشگاهي مدارس عادي و غير انتفاعي درحيطه خانواده و جامعه درشهرستان قاين
268
بررسي ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان دختر در مقطع دبيرستان و هنرستان و عوامل مؤثر بر آن
269
بررسي ميزان مسئوليت پذيري در حيطه خانواده و جامعه دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي مدارس عادي در شهرستان اردل
270
بررسي ميزان مسئوليت پذيري در حيطه خانواده و جامعه در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبستان سالهاي پنجم و ششم در شهرستان بهشهر
271
بررسي ميزان مسئوليت شخص هيستريك از نوع تعدد شخصيت از ديدگاه جرم شناسي
272
بررسي ميزان مشاركت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
273
بررسي ميزان مشاركت اجتماعي در زنان مطالعه موردي : ( دانشجويان زن دانشگاه پيام نور بهشهر )
274
بررسي ميزان مشاركت اجتماعي در شهرها و عوامل موثر در آن مطالعه موردي شهر كرج
275
بررسي ميزان مشاركت اجتماعي و اقتصادي در توسعه روستايي در شهر بلداجي
276
بررسي ميزان مشاركت پدران درمراقبت از زنان باردار وعوامل مرتبط با آن درمادران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا شهررشت درسال 1397
277
بررسي ميزان مشاركت پرستاران در تصميم گيري باليني و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه آنان در مراكز اموزشي درماني شهر رشت در سال 1389
278
بررسي ميزان مشاركت پرستاران در تصميم گيري باليني و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه آنان درمراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1389
279
بررسي ميزان مشاركت جوانان پسر دبيرستانهاي شهر اهرم در برگزاري مراسم نماز
280
بررسي ميزان مشاركت دانش آموزان در شوراي دانش آموزي با مديريت آموزشگاه در دوره متوسطه دخترانه شهرستان علي آباد كتول
281
بررسي ميزان مشاركت دبيران مدارس متوسطه و دخترانه و پسرانه شهر شيراز در تصميم گيريهاي مديران مدارس سال تحصيلي 78-1377
282
بررسي ميزان مشاركت در تصميم گيري مديران آموزشي منطقه 6 تهران
283
بررسي ميزان مشاركت زنان در تعاونيهاي زنان روستايي تحت پوشش سازمان جهاد كشاورزي و برخي از عوامل محيطي مرتبط با آن در استان آذربايجان شرقي
284
بررسي ميزان مشاركت زنان روستايي درانواع فعاليتهاي اقتصادي خانواده بخش سفلي رحيم آباد.
285
بررسي ميزان مشاركت سياسي دانشجويان دانشگاه پيام نور رشت(رشته علوم اجتماعي).
286
بررسي ميزان مشاركت سياسي دانشجويان و عوامل جامعه شناختي موثر برآن در دانشگه بيرجند
287
بررسي ميزان مشاركت سياسي زنان ودختران در حال تحصيل شهرستان رامسر جهت اخذ درجه ليسانس دررشته علوم اجتماعي(پژوهشگري).
288
بررسي ميزان مشاركت مادران در مراقبت از نوزاد نارس بستري در بخش نوزادان و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 94-1393
289
بررسي ميزان مشاركت مردم درفعاليتهاي عمراني وسازندگي روستاي چايجان.
290
بررسي ميزان مشاركت مردم شهر يزد در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و عوامل مؤثر بر آن
291
بررسي ميزان مشتري محوربودن عملكردشركت سهامي بيمه ايران دربيمه شخص ثالث وسرنشين درشهراصفهان
292
بررسي ميزان مشكلات اختلالات ديكته نويسي در دانش آموزان پايه دوم و سوم ابتدايي دامغان
293
بررسي ميزان مشكلات ومسائل جانبازان جنگ تحميلي ايران
294
بررسي ميزان مشكلات ومسائل جانبازان جنگ تحميلي ايران
295
بررسي ميزان مصرف آب ،رفتارهاي صرقه جويانه و موانع موجود در خانوارهاي شهر اردكان
296
بررسي ميزان مصرف آب معدني با استفاده ازمدل هاي رگرسيون پارامتري وناپارامتري (مطالعه موردي شهرتهران )
297
بررسي ميزان مصرف آندالوزيت در انگوب كاشي
298
بررسي ميزان مصرف اكستازي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر لاهيجان در سال 1384
299
بررسي ميزان مصرف اكستازي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستانهاي رامسر و تنكابن در سال 1384
300
بررسي ميزان مصرف الياف در ايران و جهان
301
بررسي ميزان مصرف انرژي در اجراي اتودهاي بيومكانيك ميرهولد و مكانيزمهاي حركتي
302
بررسي ميزان مصرف انرژي در شاخه مصارف خانگي و چگونگي ارائه راه حل هاي كاربردي در راستاي كاهش مصرف در شهر
303
بررسي ميزان مصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط باآن در ساكنين شهر يزد در سال 93
304
بررسي ميزان مصرف خودسرانه دارو و عوامل موثر بر آن در شهرستانهاي ابركوه و ميبد در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹
305
بررسي ميزان مصرف خودسراني دارو در شهرستان ابركوه وميبد درسال 1389
306
بررسي ميزان مصرف سيگار مردان55-15سال درشهرستان رامسر.
307
بررسي ميزان مصرف فرهنگي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين
308
بررسي ميزان مصرف محصولات فرهنگي و عوامل موثر د بازاريابي ان در شهرستان كرج
309
بررسي ميزان مصرف مواد و عوارض رواني و اجتماعي آن در فرزندان معتادان ساكن شهر اصفهان در سال 1395
310
بررسي ميزان مصرف موسيقي دربين دانشجويان دانشگاههاي نوشهر.
311
بررسي ميزان مصرف موسيقي دربين دانشجويان دانشگاههاي نوشهر.
312
بررسي ميزان مصرف هوا و اثر آن روي خواص نخ تكسچره شده با جت هوا
313
بررسي ميزان مطابقت شواري اسلامي شهر با نيازهاي شهرواندان شهر اصفهان
314
بررسي ميزان مطابقت كتاب زبان فارسي سال سوم متوسطه رشته علوم انساني با اصول برنامه ريزي درسي در ايران
315
بررسي ميزان مطالعات خارج از كتاب درسي بر پيشرفت تحصيلي دروس علوم تجربي ،رياضي،عربي و زبان دانش آموزان پايه دوم مقطع راهنمايي شهر بشرويه
316
بررسي ميزان مطالعه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مينودشت و عوامل موثر بر آن
317
بررسي ميزان مطالعه زنان بي سرپرست و بد سرپرست شهر تهران و گرايش هاي موضوعي ( مطالعه موردي زنان تحت پوشش جمعيت امام علي (ع) )
318
بررسي ميزان مطالعه غير درسي دانش آموزان دختر درمدارس راهنمايي منطقه عباس آباد وشناخت عوامل مؤثربرآن.
319
بررسي ميزان مطالعه غير درسي دربين دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين و عوامل اجتماعي موثر برآن
320
بررسي ميزان مطالعه وتنوع نشريات دربين قشر تحصيل كرده دامغان
321
بررسي ميزان مفيد بودن درسهاي عمومي در تحصيلات دانشگاهي از نگرش دانشجويان دانشگاه يزد
322
بررسي ميزان مقاومت به سرب و اثر كلات كننده ها و تنظيم كننده هاي رشد گياهي ......
323
بررسي ميزان مقاومت ژنوتيپ هاي بزرگ به تنش خشكي با استفاده از شاخص هاي مختلف
324
بررسي ميزان مقاومتهاي اوليه ميكوباكتريوم توبركولوز در برابر سه داروي اصلي ضد سل در مسلولين استان اصفهان
325
بررسي ميزان مقبوليت واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي در حوزه ي علوم پزشكي
326
بررسي ميزان منتول و ارتباط فيلوژنيتكي ان در برخي گونه هاي خانواده نعناعيان
327
بررسي ميزان منيزيم سرم در كودكان دچار سوءتغذيه كمتر از 5 سال بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد
328
بررسي ميزان منيزيم سرم در كودكان دچار سوءتغذيه كمتر از 5 سال بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد
329
بررسي ميزان منيزيوم سرم در 125 بيمار مبتلا به AMI بستري در C.C.U بيمارستانهاي شهيد رهنون و سيدالشهدا يزد
330
بررسي ميزان منيزيوم سرم در 125 بيمار مبتلا به AMI بستري در C.C.U بيمارستانهاي شهيد رهنون و سيدالشهدا يزد
331
بررسي ميزان مهاجرت بيس فنول آ از ظروف نگهداري مواد غذايي با استفاده از روش ريز استخراج با قطره حلال پخشي و كروماتو گرافي مايع با عملكرد بالا
332
بررسي ميزان مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش دبستاني شهر رشت از ديدگاه والدين و مربيان در سال 95-1394
333
بررسي ميزان مهارت هاي ارتباط يمديران با رضايت شغلي كاركنان جهادكشاورزي شهر فارسان
334
بررسي ميزان مهارت هاي ارتباطي كاركنان شهرداري شيروان
335
بررسي ميزان مهارت هاي سواد اطلاعاتي كتابداران كتابخانه هاي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان بر اساس مدل ايزنبرگ وبركويتز
336
بررسي ميزان مهارتهاي ارتباط با بيمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 92- 1391
337
بررسي ميزان مهارتهاي ارتباط با بيمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 92-1391
338
بررسي ميزان مهارتهاي مديران از نظر معلمان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرتان هاي پسرانه شهر بجنورد
339
بررسي ميزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن در رانندگان تاكسي شهر يزد در سال 1393
340
بررسي ميزان مواجهه با هزينه هاي سنگين سلامت در استان گيلان قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت
341
بررسي ميزان مواجهه خانوارها با هزينه ها ي كمر شكن سلامت در شهرستان يزد در سال 1389
342
بررسي ميزان مواجهه خانوارها با هزينه هاي كمر شكن سلامت در شهرستان يزد در سال 1389
343
بررسي ميزان موافقت ساكنان محدوده ي محل احداث سد سازبن با ترك محل زندگي خود و ارزيابي عوامل موثر در آن
344
بررسي ميزان موافقت كارمندان وكاركنان با مديريت مشاركتي يا انفرادي در مشهد
345
بررسي ميزان موتاسيون اگزونهاي 7،8و9 ژن PTEN در بيماران ايراني مبتلا به كولوركتال كارسينوما
346
بررسي ميزان موثر بودن فعاليت هاي فوق برنامه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
347
بررسي ميزان مورتاليتي و موربيديتي بعد از عمل در بيماران بالاتر از 65 سال در بخش جراحي عمومي بيمارستان پور سيناي رشت از سال 1375 تا سال 1378
348
بررسي ميزان موفقيت ( Success Rate ) و تداوم ثانويه دياليز ( Secondary Patency Rate ) تزريق استرپتوكيناز در بيماران تحت دياليز با كاتتر هاي كاف دار وريد مركزي پس از ايجاد ترومبوز در طي سال هاي 94-95
349
بررسي ميزان موفقيت ART مبتني بر سن پدر در زوج¬هاي نابارور با عامل مردانه
350
بررسي ميزان موفقيت TUL در سنگهاي حالب بر اساس رنگ و جنس سنگ
351
بررسي ميزان موفقيت استقرار سيستم ايزو 2000 در بخش ستادي مجتمع پارس جنوبي
352
بررسي ميزان موفقيت تجاري شركت هاي حاضر د نمايشگاههاي بازرگاني بين المللي تهران
353
بررسي ميزان موفقيت تحصيلي دانش اموزاني كه داراي مشاوره تحصيلي بودند با ساير دانش اموزان
354
بررسي ميزان موفقيت توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه ي مخروطي در تعيين موقعييت و جهت حفره دسترسي پيچ در پروتزهاي سمان شونده: يك مطالعه آزمايشگاهي
355
بررسي ميزان موفقيت دانش آموزان سال سوم براساس هدايت تحصيلي مشاوران و نگرش دانش آموزان نسبت به رشته انتخابي خود در دبيرستانهاي نظام جديد شهر كاشان
356
بررسي ميزان موفقيت دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان در تحقق رسالت كارآفريني
357
بررسي ميزان موفقيت در تبديل انسولين به داروهاي خوراكي ضد ديابت در بيمار NIDDM كه كمتر از 40 واحد انسولين روزانه دريافت مي كنند
358
بررسي ميزان موفقيت در تبديل انسولين به داروهاي خوراكي ضد ديابت در بيمار NIDDM كه كمتر از 40 واحد انسولين روزانه دريافت مي كنند
359
بررسي ميزان موفقيت دوره هاي ضمن خدمت در افزايش كارايي معلمان ابتدايي دخترانه شهرگرگان
360
بررسي ميزان موفقيت روش تدريس Blendedوتععن عوامل موثر بر آن در ارائه دروس رايانه بر اساس نگرش دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
361
بررسي ميزان موفقيت روش تدريس Blendedوتعيين عوامل موثر بر آن در ارائه دروس رايانه بر اساس نگرش دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
362
بررسي ميزان موفقيت شركتهاي تعاوني بانوان (اتحاديه ) استان يزد
363
بررسي ميزان موفقيت فارغ التحصيلان دانشسرا هاي تربيت معلم و مراكز تربيت معلم از ديد مديران در ناحيه 2 آموزش و پرورش شهرستان يزد
364
بررسي ميزان موفقيت فني و اجتماعي تعاوني هاي توليد روستايي استان كرمانشاه
365
بررسي ميزان موفقيت كارآفريني گروهي و عوامل موثر بر آن و ارائه راهكارهايي براي افزايش كارآفريني در بخش تعاون استان مازندران
366
بررسي ميزان موفقيت كلينيكي و راديوگرافي دندان هاي مولر شيري پالپوتومي شده با فرموكرزول و هيپوكاريت سديم
367
بررسي ميزان موفقيت كنترل فشارخون در مراكز بهداشتي- درماني روستائي شهرستان رشت 1389
368
بررسي ميزان موفقيت مديريت زنان در دانشگاه يزد در مقايسه با مديريت مردان از ديد دانشجويان دانشگاه يزد
369
بررسي ميزان موفقيت مربيان بهداشت در بهبود وضع بهداشت از ديدگاه مديران مدارس ابتدايي دخترانه ميبد
370
بررسي ميزان موفقيت مشاوران در حل مشكلات
371
بررسي ميزان موفقيت مشاوران در زمينه مشكلات تحصيلي ، خانوادگي و عاطفي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان گرمسار
372
بررسي ميزان موفقيت مشاوران درجهت حل مشكلات آموزشي دانش آموزان دخترپايه اول مقطع دبيرستانهاي نظام جديددرمدارس شهرساوه درسال 83-82
373
بررسي ميزان موفقيت نظام آموزش و پرورش در تربيت شهروندي دانش آموزان از ديدگاه .......
374
بررسي ميزان موفقيت هيستروسكوپي و خراش اندومتر جهت IVF در موارد مكرر شكست در كاشت جنين بيماران مراجعه كننده به كلينيك نازايي بيمارستان الزهرا طي سال هاي 94 تا 96
375
بررسي ميزان موفقيت و عوارض پس از Radiofrequency Ablation صافن كوچك و اسكلروتراپي شاخه‌ها به‌صورت همزمان در مبتلايان به نارسايي صافن كوچك مراجعه-كننده به كلينيك جراحي عروق از سال‌هاي 1388 تا 1395
376
بررسي ميزان موفقيت و عوارض ترومبوليز با گايد كاتتر در بيماران مبتلا به DVT حاد ايلئوفمورال مراجعه‌كننده به بيمارستان رازي رشت طي سال‌هاي 96-1395
377
بررسي ميزان موفقيت و عوارض ليتوتريپسي پنوماتيك از طريق يورتروسكوپي در درمان سنگهاي ادراري بر حسب BMI/
378
بررسي ميزان موفقيت و عوارض ماژور داخل بيمارستاني بيماران تحث آنژيوپلاستي انتخابي با استنت در بيمارستان افشار يزد سال91-9090
379
بررسي ميزان موفقيت و عوارض ماژور داخل بيمارستاني بيماران تحث آنژيوپلاستي انتخابي با استنت در بيمارستان افشار يزد سال91-9090
380
بررسي ميزان موفقيت يا عدم موفقيت انجمن اولياء و مربيان شهرستان بافق
381
بررسي ميزان موفقيتهاي ازدواجهاي دانشجويي (بررسي موردي دانشگاه يزد و دانشگاه آزاد اسلامي يزد)
382
بررسي ميزان ناب بودن شركت ايران خودرو بر اساس مدل جكسون و جونز
383
بررسي ميزان نابرابري دستيابي به فرصتهاي آموزشي در آموزش و پرورش استان اصفهان در دوره منتهي به سال 86-87
384
بررسي ميزان نابساماني خانواده وگرايش به اعتياد دردانشگاه پيام نوردامغان وكمپ شاهرود
385
بررسي ميزان نابهنجاري هاي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرسميرم
386
بررسي ميزان ناتواني ناشي از كمردرد مزمن در بيماران مبتلاي مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در سال 1391
387
بررسي ميزان نارسائيهاي يادگيري در خواندن ونوشتن -حساب كردن در مقطع ابتدايي ورابطه ان با وضعيت خانوادگي
388
بررسي ميزان نارضايتي جنسي و عوامل تاثيرگذار بر آن در ساكنان شهر رشت در سال 1384
389
بررسي ميزان ناهنجاريهاي اسكلتي دانش آموزان هنرستاني پسر فيروزكوه و ارتباط آن با فعاليت هاي ورزشي
390
بررسي ميزان نسبي ژن هاي مرتبط با ويتامين D VDR, CYP27A1)) در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني در مقايسه با افراد سالم
391
بررسي ميزان نشاط اجتماعي (شادكامي) در بين شهروندان شهرجوانرود و عوامل مؤثر برآن
392
بررسي ميزان نشاط اجتماعي در جامعه بين قشر جوان و عوامل موثر بر ميزان نشاط اجتماعي ( نگرش دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر )
393
بررسي ميزان نشاط اجتماعي در شهر بوشهر و عوامل موثر بر آن
394
بررسي ميزان نشاط اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين جوانان شهر اردبيل در سال 1390 , a study of social happiness in the city of the ardabil and factors affecting on it the youths
395
بررسي ميزان نشاط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي
396
بررسي ميزان نشاط وشادي در بين مردم شهرستان كوهرنگ
397
بررسي ميزان نشت آب‌زيرزميني به تونل خط 2 مترو شيراز
398
بررسي ميزان نفوذ پذيري هوا در پتوهاي اكريليكي
399
بررسي ميزان نفوذپذيري هوا و ساير خواص فيلترهاي صنعتي غبارگير
400
بررسي ميزان نقش مشاور در سازگاري تحصيلي دانش آموزان
401
بررسي ميزان نقش مشاور در سازگاري تحصيلي دانش آموزان
402
بررسي ميزان نقش مشاور ه در سازگاري تحصيلي دانش آموزان دبيرستان فاطمه الزهرا.
403
بررسي ميزان نقش و تأثير وسايل ارتباط جمعي در پركردن اوقات فراغت جوانان شهر سميرم
404
بررسي ميزان نگراني هاي خرد و كلان شهروندان ساكن مشهد و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه : منطقه 9 شهرداري) , the study of micro and macro worry among people who citizens residing in the district 9 of mashhad municipality and factors affecting it
405
بررسي ميزان نگرش ارتباط صميمي جوانان نسبت به والدين.
406
بررسي ميزان نگرش تحصيلي دبيران شهرخواف وعوامل موثر بر آن
407
بررسي ميزان نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان بهشهر نسبت به ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره
408
بررسي ميزان نگرش دانش آموزان دبيرستاني شهرستان رشت از عوارض دهاني دخانيات
409
بررسي ميزان نگرش كاركنان شهرداري شهر رشت در خصوص هپاتيت هاي ويروسي B,C
410
بررسي ميزان نگرش مديران ابتدايي نسبت به درس تربيت بدني دانش آموزان پسرانه شهرستان تفت
411
بررسي ميزان نگرش و عملكرد دانشجويان پزشكي عمومي (در مقطع كارآموزي و كارورزي) از مباحث قانوني و اخلاقي مربوط به اتانازي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال1398
412
بررسي ميزان نگرش و گرايش دانشجويان به احزاب سياسي دانشگاه پيام نور شهرستان شهرضا
413
بررسي ميزان نمك دريافتي روزانه در افراد بالغ شهر يزد
414
بررسي ميزان نمك دريافتي روزانه در افراد بالغ شهر يزد
415
بررسي ميزان نوآوري سازماني در كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي شيراز
416
بررسي ميزان نوآوري و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخشهاي ويژه مراكز اموزشي درماني شهر رشت در سال 1392
417
بررسي ميزان نورد سرد بر استحكام كششي و ريزساختاري آلياژ آلومينيم 3105
418
بررسي ميزان نياز به درمان ارتودنسي (IoTn ) در پسران پايه اول دبيرستانهاي شهر يزد
419
بررسي ميزان نياز به درمان ارتودنسي ﴿IOTN) در پسران پايه اول دبيرستانهاي شهر يزد
420
بررسي ميزان نياز به درمان ارتودنسي در دانش آموزان 14 تا 16 ساله شهر رشت براساس شاخص IOTN در سال 1387
421
بررسي ميزان هپاتيت دارويي در مسلولين در حين درمان مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپرور
422
بررسي ميزان هدايت جريان الكتريكي در ناحيه اپكس دندان هاي شيري و دائمي
423
بررسي ميزان هدايت جريان الكتريكي در ناحيه اپكس دندان هاي شيري و دائمي
424
بررسي ميزان هم خواني پالس اكسيمتري در ناحيه پره بيني با نمونه خون شرياني در بيماران با سوختگي چهار اندام و گوش بستري در ICU بيمارستان ولايت شـهرستان رشت
425
بررسي ميزان هم خواني هيستروسالپينگو گرافي و لاپاراسكوپي در تشخيص علل لوله اي-صفاقي زنان نازاي مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت 6/4/1378
426
بررسي ميزان هماهنگي برنامه هاي آموزش مامايي با نيازهاي واقعي شغلي در مراكز بهداشتي و درماني از ديدگاه دانشجويان ، اساتيد و ماماهاي شاغل
427
بررسي ميزان همبستگي بين درونگرايي و برونگرايي در نوجوانان دختر با افت تحصيلي در شهر اصفهان
428
بررسي ميزان همبستگي بين شاخصهاي هدايت تحصيلي در انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان نظام جديد آموزش متوسطه در شهرستان همدان
429
بررسي ميزان همبستگي بين نتايج امتحانات داخلي و نهايي دبيرستانهاي نظري شهرستان سنندج در سال تحصيلي 74-73
430
بررسي ميزان همبستگي بين نتايج تست هوشي موزائيك ژيل و ريون در نزد كودكان چهارم دبستان عصمت و عاملي
431
بررسي ميزان همبستگي تعدادي از آناليزهاي رايج افقي و عمودي اسكلتال با استفاده از سفالومتري جانبي در حالت وضعيت طبيعي سر.
432
بررسي ميزان همبستگي تعدادي از آناليزهاي رايج افقي و عمودي اسكلتال با استفاده از سفالومتري جانبي در حالت وضعيت طبيعي سر.
433
بررسي ميزان همبستگي معدل ديپلم و رتبه قبولي دانشجويان رشته هاي علوم انساني در دانشگاه يزد
434
بررسي ميزان همبستگي نتايج بدست آمده از آزمون ريون با پيشرفت تحصيلي كودكان 11-7 سال شهرستان فردوس
435
بررسي ميزان همخواني تشخيص باليني با گزارش پاتولوژي ضايعات بافت نرم بيماران مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده هاي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي از سال 1384 تا 1387‏
436
بررسي ميزان همخواني تشخيص باليني وهيستوپاتولوژيكي در ضايعات جراحي شده دهان
437
بررسي ميزان همخواني روش هاي تدريس معلمان با طرح ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدايي شهر اصفهان
438
بررسي ميزان همخواني سبك يادگيري دانشجويان با رسانه هاي مورد استفاده اساتيد در دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
439
بررسي ميزان همخواني يافته هاي راديولوژيك CT اسكن استخوان تمپورال بيماران اتيت چركي مزمن مياني قبل از عمل ماستوييدكتومي با يافتههاي پاتولوژيك و آناتوميك حين عمل از سال 1379 لغايت 1383 در بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت
440
بررسي ميزان همخوني درجه 3 و 4 در زوجهاي نابارور و والدين آنها
441
بررسي ميزان همخوني درجه 3 و 4 در زوجهاي نابارور و والدين آنها
442
بررسي ميزان همدلي با بيمار در دانشجويان عمومي و دستياران دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1395
443
بررسي ميزان همراهي افزايش شمارش لكوسيت ، CRP وESR درآپانديسيت حاد ثابت شده در بيماران بيمارستان پورسينا رشت - نيمه دوم سال 1380
444
بررسي ميزان همكاري انجمن اوليا ومربيان در اموزش وپرورش ناحيه 6 مشهد
445
بررسي ميزان هوش معنوي دانش آموزان مذكر و مونث شهر زرين شهر
446
بررسي ميزان هوش معنوي در بيماران اعصاب روان توان بخشي شهرستان بهشهر
447
بررسي ميزان هوش هيجاني بر سلامت روان در دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
448
بررسي ميزان هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور بروجن در سال تحصيلي 92 -1391.
449
بررسي ميزان هوش هيجاني در فرزندان داراي والدين بي سواد و باسواد
450
بررسي ميزان هوش و اختلالات عاطفي محاسبه شده به وسيله آزمون بندر-گشتالت و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس دوم دبستانهاي دخترانه منطقه بشرويه
451
بررسي ميزان هوشمندي استراتژيك و تاثير ان بر فراموشي سازماني شركت سهامي بيمه ايران
452
بررسي ميزان هوشياري راننده با استفاده از سيگنال هاي حياتي EEG
453
بررسي ميزان هيجان پذيري تدريس معلمان مدارس عادي واستثنايي
454
بررسي ميزان و ابعاد خشونت عليه زنان
455
بررسي ميزان و اثر بيان نسبي ژنهاي DNT1,DNMT3A و DNMT3 B بر متيلاسشيون گلوبال ژنوم اسپرم بيماران اليگواستنوتر اتوزاسپرميا با نقص عملكرد پروتتتامين قبل و پس از مصرف فوليك اسيد
456
بررسي ميزان و تغييرات هورمونهاي TSH، T4 و T3 در ارتباط با سن و جنس در انسان
457
بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت در فعاليت هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيات علمي گروه هاي فني و مهندسي و علوم پايه دانشگاه هاي اصفهان و صنعتي اصفهان
458
بررسي ميزان و چگونگي اعتقادات عاميانه و خرافي بين سنين 20-50ساله در شهر سميرم
459
بررسي ميزان و چگونگي اعتقادات عاميانه و خرافي و عوامل مؤثر بر آن در شهر سميرم
460
بررسي ميزان و چگونگي تأثير سرمايه اجتماعي بر قشربندي اجتماعي﴿پايگاه اجتماعي﴾و عوامل مؤثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم درسال 1390
461
بررسي ميزان و حجم تكليف شب از ديد معلمان، والدين و دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي ناحيه 2 آموزش و پرورش شهر يزد
462
بررسي ميزان و علل افت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي دخترانه شهر خان ببين
463
بررسي ميزان و علل ژرخاشگري نوجوانان دانش آموزان مدارس وتاثير آن بر عملكرد تحصيلي شبانه روزي مرزي استان گلستان
464
بررسي ميزان و علل كسور صورتحساب پرونده هاي بستري بيمه خدمات درماني وتامين اجتماعي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در شش ماهه اول سال 86
465
بررسي ميزان و علل گرايش زنان استان سمنان به مواد مخدر
466
بررسي ميزان و علل لغو اعمال جراحي در بيمارستانهاي آموزشي شهيد صدوقي و رهنمون يزد - 1391
467
بررسي ميزان و علل مواجهه با خشونت در پرسنل خدمات بهداشتي درماني بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي در استان يزد، 593
468
بررسي ميزان و عوامل تعيين كننده تجارب درون صنفي متقابل ايران
469
بررسي ميزان و عوامل موثر بر بهره مندي از اينترنت در ميان شهروندان شيراز
470
بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايت ارباب رجوع در سازمان هاي دولتي و خصوصي
471
بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور واحد بجنورد
472
بررسي ميزان و عوامل موثر بر فرد گرايي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي يزد
473
بررسي ميزان و عوامل موثر بر فرهنگ كار در ميان كاركنان ادارات دولتي شهر يزد
474
بررسي ميزان و عوامل موثر بر قانون گرايي شهروندان شهر يزد
475
بررسي ميزان و مصاديق بروز انحرافات اجتماعي زنان جوان و دختران سنين 15-25 ساله در استان سمنان
476
بررسي ميزان و مقايسه اختلالات رفتاري در دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي مناطق جنگي و غير جنگي استان ايلام
477
بررسي ميزان و منابع آگاهي و انتظارات بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1390-91 در مورد درمان با ايمپلنت هاي دنداني
478
بررسي ميزان و نحو گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسط شهرستان بهشهر
479
بررسي ميزان و نحوه استفاده از مجلات تخصصي در بين مديران زن ناحيه 1 آموزش و پرورش كرج
480
بررسي ميزان و نحوه استفاه از برنامه هاي تلويزيون و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقطع دبيرستان شهرستان ابر كوه
481
بررسي ميزان و نحوه بكارگيري كتاب الكترونيكي در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان , a study on the use of electronic books in teaching and research activities from the viewpoints of faculty members of isfahan state universities
482
بررسي ميزان و نسبت هاي مختلف بذر بر عملكرد كمي و كيفي علوفه در كشت مخلوط شبدر ايراني و شبدر لاكي
483
بررسي ميزان و نوع استفاده از اينترنت توسط دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز
484
بررسي ميزان و نوع استفاده از اينترنت در دانشگاه پيام نور قم
485
بررسي ميزان و نوع تعارضات زناشويي در زوجهاي مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان فارسان
486
بررسي ميزان و نوع غلط هاي املايي در بين دانش آموزان دوره ابتدايي ناحيه 3 اهواز
487
بررسي ميزان و نوع فعاليتهاي ورزشي دانش آموزان با آزمون پرخاشگري آرنولد اچ باس و مارك پري
488
بررسي ميزان وابستگي به اينترنت با احساس تنهايي در بين دانشجويان پيام نور
489
بررسي ميزان وابستگي به اينترنت ورابطه آن باصميميت در خانواده در بين نوجوانان دوره متوسطه دخترشهرقم،منطقه3،سال91-92
490
بررسي ميزان واكسيناسيون هپاتيت B در بين دانشجويان پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380
491
بررسي ميزان وتاثير كلاسهاي اموزش خانواده بر تغيير نگرش والدين نسبت به تعليم وتربيت فرزندان
492
بررسي ميزان وچگونگي استفاده از اينترنت و اثرات آن بر همبستگي اجتماعي (موردكاوي استعدادهاي درخشان )
493
بررسي ميزان وراثتي گلوكز خون و رويدادهاي فشارزا در اقدام كنندگان به خودكشي نوع سخت و مقايسه آن با ديگر اقدام كنندگان در شهر اراك سال 84-1383
494
بررسي ميزان وشيوع استفاده از موادكمكي نيروزا (داروهاو مكمل هاي پروتئيني و ويتاميني ) در ورزشكاران پرورش اندام باشگاههاي شهر كرمانشاه
495
بررسي ميزان وضعيت اخلاق حرفه اي در معلمان زن مقطع ابتدايي شهر رودهن
496
بررسي ميزان وعلل عوامل موثربرطلاق عاطفي درشهرخواف
497
بررسي ميزان وعلل كسور صورتحساب ژروندههاي بستري بيمه خدمات درماني وتامين اجتماعي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در شش ماهه اول سال 86
498
بررسي ميزان وعلل كسورات پرونده بستري مربوط به بيمه هاي خدمات درماني وتامين اجتماعي در بيمارستان امام جعفر صادق﴿ع ﴾ 1386ميبددر شش ماهه اول
499
بررسي ميزان وعلل كسورات پرونده هاي بستري مربوط به بيمه هاي خدمات درماني وتامين اجتماعي در بيمارستان امام جعفر صادق ﴿ع9 ميبد در شش ماهه اول 1386
500
بررسي ميزان وعلل گرايش زنان سمنان به مواد مخدر
501
بررسي ميزان وعلل مرگ و مير ناشي از سوختگي در بيمارستان سوانح سوختگي شهر يزد طي سال هاي 88-تا 1390
502
بررسي ميزان وفاداري مصرف كننده به برند شركت زر ماكارون
503
بررسي ميزان وفاق و انسجام اجتماعي در شهر اراك
504
بررسي ميزان وقوع ميكرواكسپوژر پالپي در حفرات عميق CI II پرمولرهاي انسان
505
بررسي ميزان وقوع ميكرواكسپوژر پالپي در حفرات عميق CI II پرمولرهاي انسان
506
بررسي ميزان وكيفيت سلامت روان در بين پرستاران شاغل بيمارستانهاي شاهرود
507
بررسي ميزان ومقايسه شيوع فوبي اجتماعي در ميان دانش آموزان دوره راهنمايي ( دختر وپسر ) شهرستان تنكابن
508
بررسي ميزان ومقايسه شيوع فوبي اجتماعي در ميان دانش آموزان دوره راهنمايي ( دختر وپسر ) شهرستان تنكابن.
509
بررسي ميزان ونحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان تنكابن.
510
بررسي ميزان ونوع بيماري هاي شايع شهرستان سميرم و تاثير فرهنگ وآگاهي بهداشت در بهبود و اطلاع آن
511
بررسي ميزان ويتامين C موجود در مايع زلاليه بيماران كاتاراكتي سنين 85-40 سال
512
بررسي ميزان ويتامين C موجود در مايع زلاليه بيماران كاتاراكتي سنين 85-40 سال
513
بررسي ميزان يادآوري اطلاعات دروس علوم پايه در دانشجويان دندانپزشكي
514
بررسي ميزان يادداري اطلاعات دروس علوم پايه در دانشجويان پزشكي
515
بررسي ميزان يادداري اطلاعات دروس علوم پايه در دانشجويان پزشكي
516
بررسي ميزان يادداري دانش آموزان سال اول نظام جديد متوسطه استان لرستان از درس زبان انگليسي با استفاده از تحليل محتوايي آزمون (به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت بهبود فرايند ياددهي- يادگيري
517
بررسي ميزان يكپارچگي عمليات رقمي سازي منابع ديداري شنيداري در آرشيوهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
518
بررسي ميزانتاثير آموزش هاي شغلي بر روحيه اعتماد به نفس كاركنان بيمارستان فاطمه الزهراء شهرستا مهريز
519
بررسي ميزانسن و شيوه هدايت بازيگر در تئاتر به شيوه
520
بررسي ميزانسن و شيوه هدايت بازيگر در تئاتر به شيوه ورباتيم
521
بررسي ميزانسن و هدايت بازيگر در كارگرداني اجراهاي امير رضا كوهستاني از منظر پست مدرنيسم
522
بررسي ميزانسن و هدايت بازيگر در كارگرداني اجراهاي امير رضا كوهستاني از منظر پست مدرنيسم
523
بررسي ميزانوعلل كسور وصورتحساب پرونده هاي بستري بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي،در بيمارستانهاي شهيد صدوقي
524
بررسي ميكروبي آب آشاميدمي شهرستان ساوه
525
بررسي ميكروبي آب آشاميدني شهرستان ساوه از نظر وجود كليفرم ها
526
بررسي ميكروبيولوژي ( كشت و واكنش زنجيره پليمراز) مخاط سينوس ماگزيلري در بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن – بيمارستان اميرالمومنين (ع) رشت95-1394
527
بررسي ميكروبيولوژيك تيوب و فيلم راديوگرافي در مراكز دولتي و خصوصي راديوگرافي دنداني شهر يزد در سال 1380
528
بررسي ميكروپلي فوني در آثار گئورگي ليگتي
529
بررسي ميكروساختار ARB شده آلومينيوم خالص تجاري 1100 و ريزدانه شده آن
530
بررسي ميكروساختار فازهاي تقويت كننده در سنتز خود انتشار دماي بالاي پودر كامپوزيتيnial
531
بررسي ميكروساختار و رفتار شكست
532
بررسي ميكروساختاري خستگي پرچرخه و بسيار پرچرخه فولاد دوفازي
533
بررسي ميكروسكوپ ميدان نزديك اپتيكي
534
بررسي ميكروسكوپي اثرoralmedic بر كيفيت التيام زخم دهاني درموش سوري
535
بررسي ميكروسكوپي جذب چند رنگزاي طبيعي در نخ دوك ريس
536
بررسي ميكروسكوپي خاكهاي تثبيت يافته با افزودني هاي شيميايي
537
بررسي ميكروسكوپي و عملكردي دماي پايين مخلوط آسفالتي حاوي نانورس و الياف شيشه
538
بررسي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي پارچه هاي تكميل شده با مواد رزيني با استفاده از پردازش تصوير
539
بررسي ميكروسكوپيك ميزان گوتاپركا/ سيلر باقيمانده بر روي ديواره كانال ريشه دندان به دنبال درمان مجدد كانال با استفاده ‏ از فايلهاي جديد ‏Mtwo R, ProTaper Retreatment‏ ‏
540
بررسي ميكروكپسولاسيون حشره كش " ديازينون " با روش پليمريزاسيون مرحله اي بين سطحي
541
بررسي ميكروگريدها و پياده سازي اينرسي مجازي در ميكروگريد AC توسط مبدل هاي توان متصل به شبكه
542
بررسي ميكرومكانيكي اثر لايه واسط با خواص تابعي در رفتار مكانيكي كامپوزيتهاي اليافي
543
بررسي ميكرومكانيكي اثر مورفولوژي ريز ساختار بر رفتار مكانيكي فولاد دوفازي
544
بررسي ميكرومكانيكي پنل مخروطي كامپوزيت تقويت شده در راستاي محور گذرا از رأس مخروط
545
بررسي ميكرومكانيكي شكست در چدن نشكن
546
بررسي ميكرومكانيكي ماده مركب فلزي تك جهته در دماهاي بالا
547
بررسي ميكرووپيكو bts در شبكه هاي gsm
548
بررسي ميكس متود تاثير آموزش گرامر بصورت اپليكيشن-محور در زمينه ايران
549
بررسي ميكوفلور برنج در استان كهگيلويه و بويراحمد
550
بررسي ميل اتصال آلكالوئيد هاي اصلي ترياك به گيرنده هاي اپيوئيدي با هدف ارائه روش‌هاي نوين ترك اعتياد
551
بررسي ميل اتصال آلكالوئيدهاي اصلي ترياك به گيرنده هاي اپيوئيدي با هدف ارائه روشهاي نوين ترك اعتياد
552
بررسي مينياتور معاصر با سيري در زندگي و آثار استاد حاج مصور :ملكي
553
بررسي نا بالانس در ماشين آلات دوار به كمك ارتعاشات
554
بررسي نا پايداري شيب پيروز
555
بررسي نا رضايتي جنسي و تاثيرات ان بر رضايت زناشويي و اختلالات خواب در سال 1390
556
بررسي نابرابري جنسي و عوامل موثربرآن در شهرستان فارسان
557
بررسي نابرابري فرصتهاي آموزشي دوره متوسطه بين دختر وپسر شهرستان رودسر.
558
بررسي نابرابري هاي آموزشي در سه مقطع ابتدايي.راهنمايي و متوسطه در سال هاي تحصيلي 66-65-و76-75در استان خراسان
559
بررسي نابرابريهاي تغييراتي شبه يكنوا
560
بررسي ناپايداري آكوستيك احتراق در محفظه احتراق موشك هاي سوخت جامد
561
بررسي ناپايداري آيروالاستيكي بال هاي هواپيما مدل شده به عنوان تير جدار نازك كامپوزيتي
562
بررسي ناپايداري آيروديناميك و واماندگي جريان در كمپرسور يك نوع توربين گاز به روش CFD و تحليل شرايط ارتعاش غير سنكرون پره هاي متحرك
563
بررسي ناپايداري اعوجاجي تيرهاي بتن مركب با استفاده از روش المانهاي محدود
564
بررسي ناپايداري امواج غيرخطي يون-صوت در پلاسماهاي غباري شامل الكترون‌هاي ابرگرم
565
بررسي ناپايداري پرتو ـ پلاسما توسط شبيه سازي كامپيوتري يك بعدي
566
بررسي ناپايداري پوسته مخروطي FG-CNTRC ناشي از كنش و واكنش جامد و سيال
567
بررسي ناپايداري ترانشه كيلومتر 472 راه آهن لرستان و راهكارهاي تثبيت آن
568
بررسي ناپايداري جريان داخل كانال همراه باتغييرات وي‍‍‍‍‍‍‍‍ژگي هاي سيال
569
بررسي ناپايداري جريان سيال بين دو استوانه چرخان به روش نيمه تحليلي
570
بررسي ناپايداري داخلي هسته رسي سدهاي خاكي با شاخص خميري پايين
571
بررسي ناپايداري در تخليه گازي ليزرهاي فشار بالا با استفاده از شبيه سازي پلاسما با مدار الكترونيكي
572
بررسي ناپايداري دهانه جنوبي تونل 113 راه آهن لرستان و راهكارهاي پايدارسازي آن
573
بررسي ناپايداري دو جرياني در پلاسما توسط شبيه سازي كامپيوتري يك بعدي
574
بررسي ناپايداري ديوكوترون در يك ستون پلاسماي غير خنثي
575
بررسي ناپايداري ريلي تيلور در همجوشي محصورشدگي لختي
576
بررسي ناپايداري شيب هاي سنگي مشرف بر شهرك سراب چنگايي خرم آباد
577
بررسي ناپايداري طولي ديناميكي شناورهاي پروازي
578
بررسي ناپايداري عرضي شناور‌هاي تندرو توسط شناسايي سيستم‌ها
579
بررسي ناپايداري عرضي مد در تقويت كننده هاي توان بالاي فيبري
580
بررسي ناپايداري فشاري ورق گرد تحت تأثير نيروي ورق‌گير در فرآيند كشش عميق
581
بررسي ناپايداري فلاشينگ در لوپ گردش طبيعي
582
بررسي ناپايداري فيلاماني در برهمكنش پالس ليزر با پلاسما
583
بررسي ناپايداري كلوين هتمونه و اعمال نتايج آن در مدل موجي شكست قطرات
584
بررسي ناپايداري كمپر سورهاي جريان محوري با استفاده از مدل يك بعدي مرحله و اثر تخليه هواي اضافي در پايدار نمودن جريان (DING BLEE)
585
بررسي ناپايداري كينك در پلاسماي توكامك
586
بررسي ناپايداري ميزرسيكلوترون در ژيروترون ها
587
بررسي ناپايداري ميكروساتلايت ها در بافت بيماران مبتلا به سرطان معده
588
بررسي ناپايداري هاي موجود در توكامك بويژه ناپايداري ريلي تيلور
589
بررسي ناپايداري ويبل در پلاسماي همجوشي به روش محصور سازي لختي
590
بررسي ناپايداري‌ها در سيكلوترون ميزر الكتروني با استفاده از نظريه جنبشي
591
بررسي ناپيوستگي تنش برروي سيلندرهايي با فلاچ هاي متقارن داخلي و خارجي
592
بررسي ناتواني هاي يادگيري دانش اموزان در مقطع ابتدايي در رابطه با درس رياضي علوم واملاء از ديدگاه معلمان تربت جام
593
بررسي ناتوانيهاي ارتوپديك ناشي از تروماي جاده اي در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا طي سال هاي 89- 1390
594
بررسي ناثير اراده بر اخلاق فرد در آراي علامه طباطبايي﴿ره﴾ و مزلو
595
بررسي ناثير استقرار سيستم هاي اطلاعات مديريت بر ارتقاي بيمه هاي اينترنتي مورد مطالعه بيمه دانا
596
بررسي ناثير تحريك بويايي با وانيل بر ميزان حملات آپنه نوزادان مبتلا به آپنه نارسي
597
بررسي ناخالصي مغناطيسي درنانو حلقه كوانتومي
598
بررسي نارساييهاي بازاريابي در شركت فرآورده هاي لبني گلا آمل
599
بررسي نارضايتي زناشويي همسران و تاثير آن بر پرخاشگري فرزندان در شهرستان مراوه تپه
600
بررسي نازل مورب نسبت به محفظه احتراق
601
بررسي ناسازگاري در كودكان
602
بررسي ناسازگاري كودكان پيش دبستاني داراي مادر شاغل وخانه دار
603
بررسي ناسازگاري كودكان در بخش ساحلي (تنگستان )
604
بررسي ناشناخته هاي حيواني در شخصيت هاي محوري آثار ايبسن، استريندبرگ و اونيل
605
بررسي ناشناخته هاي حيواني در شخصيت هاي محوري آثار ايبسن،استريندبرگ و اونيل
606
بررسي ناشناخته هاي حيواني در شخصيت هاي محوري آثار ايبسن،استريندبرگ و اونيل
607
بررسي ناگفته هاي گفتمان فارسي ( مبتني بر دو نمايشنامه فارسي معاصر )
608
بررسي نام تجاري خدمات و تاثير ان بر ارزش و وفاداري مشتري در شركت هواپيمايي ماهان
609
بررسي نام شناختي مساجد استان تهران
610
بررسي نام گذاري شهر كرمان از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
611
بررسي نام ونشان تجاري و تاثير آن بر روي مصرف كننده (مطالعه موردي محصولات لبني كاله)
612
بررسي نام‌گذاري قهوه‌خانه‌ها و كافي‌شاپ‌هاي شهر تهران از ديدگاه زبان‌شناسي اجتماعي
613
بررسي نام‌هاي خاص در كردي سوراني بر مبناي زبان شناسي اجتماعي شناختي
614
بررسي نام‌هاي خاص در كردي سوراني بر مبناي زبان شناسي اجتماعي شناختي
615
بررسي نامساوي چن براي زير خمينه هايي از چند فرم فضا
616
بررسي نامگذاري در شهر سنندج از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
617
بررسي نامگذاري در شهر قزوين بر اساس زبانشناسي اجتماعي
618
بررسي نامگذاري رسمي و غير رسمي در شهرستان اروميه از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
619
بررسي نامگذاري رسمي و غير رسمي شهر رشت از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
620
بررسي نامگذاري مدارس و آموزشگاه هاي ايران از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي
621
بررسي نامگذاري ميادين مراكز استان هاي ايران از ديدگاه زبان شناسي اجتماعي
622
بررسي ناموزونيهاي بارش در دامنه هاي شمالي و جنوبي
623
بررسي ناميزاني و ناهمراستايي ماشين آلات دوار با استفاده از آناليز ارتعاشات
624
بررسي نانو ساختارهاي آلياژهاي كروم و آلومينيوم
625
بررسي نانو ساختارهاي لايه نازك Ni و Ni-Cu بر پايه ZrO2 در فرآيند ريفورمينگ خشك متان با استفاده از رآكتور ميكروكانالي
626
بررسي نانو سيال در مبدل هاي حرارتي
627
بررسي نانو سيال هاي حاوي Ti2o3 جهت بهبود انتقال حرارت در صنايع غذايي
628
بررسي نانو سيالات درمبدلهاي حرارتي
629
بررسي نانو سيالات و كاربرد هاي آن
630
بررسي نانو كامپوزيت لاستيك طبيعي / سيليكا
631
بررسي نانو لوله هاي كربني
632
بررسي نانوپوشش هاي الكترولس Ni-Co-P
633
بررسي نانوحلقه هاي كوانتو مي در حضور برهم كنش اسپين- مدار راشبا
634
بررسي نانوذرات مغناطيسي به عنوان سيستم هاي هدفمند دارورساني
635
بررسي نانوسيالات در مبدل هاي گرمايي صنايع غذايي
636
بررسي نانوكامپوزيت هاي اپوكسي-سيليكا بر روي پوشش هاي تبديلي بهبود داده شده بر پايه موليبدات و منگنز بر روي زيرآيند فولادي
637
بررسي نانولوله هاي كربني
638
بررسي ناهم خواني كوانتومي در سامانه هاي دو كيوبيتي
639
بررسي ناهم‌خواني كوانتومي در سيستم‌هاي اطلاعات كوانتومي نسبيتي
640
بررسي ناهمخواني كوانتومي (QD) و اثر ميدان مغناطيسي بر زنجيره هاي اسپيني
641
بررسي ناهمسانگردي توليد نوترون در دستگاه پلاسماي كانوني دنا
642
بررسي ناهمساني مقاومت برشي خاك چسبنده اصطكاكي
643
بررسي ناهمساني مقاومت رس بازسازي شده و ارزيابي كارائي نفوذسنج جيبي در تعيين ناهمساني
644
بررسي ناهمگني در ورودي ها و خروجي هاي واحدهاي تصميم گيرنده در تحليل پوششي داده ها
645
بررسي ناهنجاري دانش آموزان دختر وپسر دبيرستاني شهرستان دامغان در سال تحصيلي 82-81
646
بررسي ناهنجاري رفتاري دانش اموزان دختر شهر تهران
647
بررسي ناهنجاري زايي استيل ساليسيليك اسيد﴿آسپرين﴾ روي تكامل كام و لب جنين موش سوري
648
بررسي ناهنجاري زايي استيل ساليسيليك اسيد﴿آسپرين﴾ روي تكامل كام و لب جنين موش سوري
649
بررسي ناهنجاري مادر زادي قلب در نوزادان متولد شده شهر يزد
650
بررسي ناهنجاريهاي اجتماعي بر دانش آموزان متوسطه بخش مشايخ
651
بررسي ناهنجاريهاي اسكلتي بالاتنه دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي ناحيه 4 كرج و ارتباط آن با برخي عادات روزانه ي آنها
652
بررسي ناهنجاريهاي خوني و اختلالات الكتروليتي ناشي از مسموميت با حشره كش مالاتيون در موش سفيد
653
بررسي ناهنجاريهاي خوني و اختلالات الكتروليتي ناشي از مسموميت حشره كش كارباريل در موش سفيد
654
بررسي ناهنجاريهاي دستگاه ادراري تناسلي در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س )رشت در سال 79-78
655
بررسي ناهنجاريهاي رفتاري بين ورزشكاران
656
بررسي ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموزان متوسطه شهرستان اردبيل و عوامل اجتماعي موثر بر آن
657
بررسي ناهنجاريهاي قلع، مس و نيكل در چهارگوش ساوه
658
بررسي ناوردايي كنش و مشتقات اويلري تحت تبديلات پيمانه اي
659
بررسي نايكنواختي سطح پاچه تاري-پودي با استفاده از پردازش تصوير و مقايسه آن با روش اندازه‌گيري زبري سطح توسط ليزر
660
بررسي نايكنواختي عرضي در سري كاردپشمي
661
بررسي نبروي برخورد به ماده مركب و اثرات حاصل ازبرخورد
662
بررسي نپ و به دست آوردن رابطه بين خواص فيزيكي الياف و نپ نخ در سيستم ريسندگي چرخانه اي پنبه اي
663
بررسي نتا ج درمان شكستگي تنه ي استخوان بازو به روش ميله ي اينترامدولاري(Locked- Rigid) در بيماران بالاي 16 سال، از ابتداي خرداد ماه سال 1388 تا پايان نيمه ي سال 1389
664
بررسي نتاثج دراز مدت درمان اينترامدولاري شكستگي تنه ي استخوان تيبيا در كليه ي بيماران بستري اوژانس بيمارستان پورسينا در سال 1387
665
بررسي نتايج 20 ساله جنگلكاري با گونه بنه (Pistacia atlantica)در منطقه دره زنجير تفت
666
بررسي نتايج 500 مورد كشت ادرار به طريق Midstream clean catch در دبستانهاي دخترانه يزد
667
بررسي نتايج 500 مورد كشت ادرار به طريق Midstream clean catch در دبستانهاي دخترانه يزد
668
بررسي نتايج Gunshot در تشخيص اسپرم در افراد آزواسپرم غير انسدادي و مقايسه آن با نتايج بيوپسي ميكروسكوپي(Micro-TESE) در استان يزد
669
بررسي نتايج LP انجام شده در بيماران بستري به علت تشنج ناشي از تب در بيمارستان 17 شهريور از مهر 1373 لغايت مهر 1374
670
بررسي نتايج LP هاي انجام شده در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان هفده شهريور در سال 1375
671
بررسي نتايج Tube Chest در مركز آموزشي درماني رازي رشت از تاريخ دي ماه 1372 لغايت اسفند 1374
672
بررسي نتايج آراء پرونده هاي ارجاعي در هيات بدوي انتظامي سازمان نظام پزشكي مركز يزد از سال 80-76
673
بررسي نتايج آراء پرونده هاي ارجاعي در هيات بدوي انتظامي سازمان نظام پزشكي مركز يزد از سال 80-76
674
بررسي نتايج آزادسازي آرتروسكوپيك كپسول مفصلي در بيماران با كپسوليت چسبنده مفصل شانه در بيمارستان اختر تهران و پورسينا رشت از 1/1/1388 لغايت 1/7/1390
675
بررسي نتايج آزمايشات بيوشيميايي سرمي در كودكان تشنجي (با تب يا بدون تب ) بستري شده طي سالهاي 71-1370 در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد
676
بررسي نتايج آزمايشات بيوشيميايي سرمي در كودكان تشنجي (با تب يا بدون تب ) بستري شده طي سالهاي 71-1370 در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد
677
بررسي نتايج آزمون هاي هوشي مكعبهاي كهس و ماتريسهاي ريون با پيشرفت تحصيلي نزد دختران پايه دوم مقطع ابتدائي شهرستان فردوس سال تحصيلي 83-82
678
بررسي نتايج آسيب شناسي در كالبد شكافي مسمومين با قرص برنج﴿فسفيد آلومينيوم﴾ ارجاع شده به آزمايشگاه اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان طي سالهاي 1380-85
679
بررسي نتايج آسيب شناسي طي عمل جراحي در بيماراني كه بعلت توده پستاني به بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد مراجعه نموده اند در سالهاي 69-68-1367
680
بررسي نتايج آسيب شناسي طي عمل جراحي در بيماراني كه به علت توده پستاني به بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد مراجعه نموده اند در سالهاي 69-68-1367
681
بررسي نتايج آندوسكپي 102 بيمار بستري در بخش داخلي بيمارستان پورسيناي رشت
682
بررسي نتايج آنژيوگرافي هاي انجام شده در بيماران مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان افشار يزد
683
بررسي نتايج آنژيوگرافي هاي انجام شده در بيماران مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان افشار يزد
684
بررسي نتايج ابزار دقيق و تحليل برگشتي تونل زرقان شيراز و ارائه طرح نگهداري موقت
685
بررسي نتايج استخراج اورانيم از كانسنگ آنومالي 1و 2 ساغند با روش كيورينگ و مقايسه فني ، اقتصادي آن با روش ليچينگ متداول
686
بررسي نتايج استفاده از استرپتوكيناز در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستانهاي يزد
687
بررسي نتايج استفاده از استرپتوكيناز در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستانهاي يزد
688
بررسي نتايج استفاده از دپو پراورا ﴿DMPA﴾ بعنوان وسيله جلوگيري از بارداري و نظرات استفاده كنندگان از اين وسيله در شهرهاي يزد و ميبد
689
بررسي نتايج استفاده از دپوپراورا(DMPA) بعنوان وسيله جلوگيري ازبارداري و نظرات استفاده كنندگان از اين وسيله در شهرهاي يزد و ميبد
690
بررسي نتايج استفاده از دپوپراورا(DMPA) بعنوان وسيله جلوگيري ازبارداري و نظرات استفاده كنندگان از اين وسيله در شهرهاي يزد و ميبد
691
بررسي نتايج اعمال جراحي در بيماران كنسر معده عمل شده بر حسب نوع عمل در بيمارستانهاي شهرستان رشت از سال 74 الي 78
692
بررسي نتايج اعمال جراحي در درمان زخم پپتيك در بيمارستانهاي پورسيناو رازي رشت
693
بررسي نتايج اكسپلوراسيون يك طرفه گردن در بيماران بستري در بيمارستان هاي رشت (رازي - آريا) كه دچار آدنوم پاراتيروئيد بوده و به وسيله اسكن با تكنسيوم m99 سيستاميبي لوكاليزه شده اند در سال ها ي 1383-1379
694
بررسي نتايج اگزوتراپي متناوب با عينكOver minus در كودكان زير 7سال
695
بررسي نتايج امتحانات سه ساله قبل از استقلال با دوران سه ساله بعد از استقلال (دوره نمايندگي) اداره آموزش پرورش منطقه كجور
696
بررسي نتايج امتحانات سه ساله قبل از استقلال با دوران سه ساله بعد از استقلال (دوره نمايندگي) اداره آموزش پرورش منطقه كجور
697
بررسي نتايج امتحانات سه ساله قبل از استقلال با دوران سه ساله بعد از استقلال اداره آموزش وپرورش منطق كجور
698
بررسي نتايج اندازه گيري تنش هاي در جا به روش هاي مختلف و مقايسه باروشهاي تحليلي
699
بررسي نتايج انفجارات كنترل شده با قطر چال بزرگ در معادن روباز، مطالعه موردي معدن چادرملو
700
بررسي نتايج اولين 50 مورد جراحي پيوند كليه در بيمارستان قائم ﴿ عج ﴾ مشهد از آبان 68 الي آبانماه 1370
701
بررسي نتايج اولين 50 مورد جراحي پيوند كليه در بيمارستان قائم ﴿ عج ﴾ مشهد از آبان 68 الي آبانماه 1370
702
بررسي نتايج بازسازي آرتروسكوپيك همزمان ليگامان صليبي قدامي و خلفي در بيمارستان اخترتهران و پورسينا رشت
703
بررسي نتايج بلندمدت جراحي بازسازي با پيگيري بيشتراز 8 سال در مبتلايان به پارگي ليگامان صليبي قدامي زانو (ACL)
704
بررسي نتايج بينايي (OUT COME﴾ و عوارض پيوند قرنيه در كراتوكونوس
705
بررسي نتايج بينايي (OUT COME﴾ و عوارض پيوند قرنيه در كراتوكونوس
706
بررسي نتايج بيوپسيهاي انجام شده در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاههاي پاتولوژي آقايان دكتر آشتياني - هدي و دكتر معنوي از سال 77- 1374
707
بررسي نتايج پاتولوژي بيماران عمل شده با تشخيص اوليه تومور مغزي در بيمارستانهاي رشت ( مراكز پاتولوژي شهرستان رشت سال 77-1370)
708
بررسي نتايج پاتولوژي در نمونه هاي ريه ارسال شده به مركز پاتولوژي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
709
بررسي نتايج پاتولوژي در نمونه هاي ريه ارسال شده به مركز پاتولوژي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
710
بررسي نتايج پاتولوژي موارد مربوط به اسپلنكتومي از سال 1383- 1393 در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
711
بررسي نتايج پاتولوژي موارد مربوط به اسپلنكتومي از سال 1383 لغايت 1393 در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
712
بررسي نتايج پروبينگ انسداد مادرزادي مجراي اشكي- بيني
713
بررسي نتايج پروبينگ انسداد مادرزادي مجراي اشكي- بيني
714
بررسي نتايج پروبينگ انسداد مادرزادي مجراي اشكي- بيني
715
بررسي نتايج پلاك گذاري در ديستال راديوس در افراد مبتلا به شكستگي اينتراآرتيكولار مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا شهرستان رشت از ابتداي سال 1388 تا ابتداي سال 1390
716
بررسي نتايج پيگيري شش ماهه بيماران هرني ديسكال حاد كمر درمان شده با روشهاي غير جراحي مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
717
بررسي نتايج پيگيري شش ماهه بيماران هرني ديسكال حاد كمر درمان شده با روشهاي غير جراحي مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
718
بررسي نتايج پيوند قرنيه در مركز چشم پزشكي بيمارستان راه آهن استان يزد از مهرماه 1371﴿بدو شروع﴾ تا پايان اسفندماه 1374
719
بررسي نتايج پيوند قرينه در مركز چشم پزشكي بيمارستان راه آهن استان يزد از مهرماه 1371 (بدو شروع ) تا پايان اسفند ماه 1374
720
بررسي نتايج پيوند قرينه در مركز چشم پزشكي بيمارستان راه آهن استان يزد از مهرماه 1371 (بدو شروع ) تا پايان اسفند ماه 1374
721
بررسي نتايج پيوند كليه در بيماران دياليزي استان يزد
722
بررسي نتايج پيوند كليه در بيماران دياليزي استان يزد
723
بررسي نتايج تاثير گذار گرافي رخ قفسه صدري روتين در بيماران جراحي
724
بررسي نتايج تاثير گذار گرافي رخ قفسه صدري روتين در بيماران جراحي
725
بررسي نتايج تاثيرگذار گرافي رخ قفسه صدري روتين در بيماران جراحي
726
بررسي نتايج تاثيرگذارگرافي رخ قفسه صدري روتين در بيماران جراحي
727
بررسي نتايج تايپينگ ويروس پاپيلوماي انساني در موارد پاپ اسمير با سلول اسكواموس غير طبيعي در مقايسه با كولپوسكوپي
728
بررسي نتايج ترميم زخم آپاندكتومي به دو روش Subcuticular suture و Mattress suture
729
بررسي نتايج ترميم زخم آپاندكتومي به دو روش Subcuticular suture و Mattress suture
730
بررسي نتايج تزريق استروئيد در فضاي اپيدورال در درمان راديكولوپاتي هاي كمري
731
بررسي نتايج تزريق استروئيد در فضاي اپيدورال در درمان راديكولوپاتي هاي كمري
732
بررسي نتايج تست FNA تيروئيد در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون و مقايسه آن با هيستو پاتولوژي
733
بررسي نتايج تست FNA تيروئيد در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون و مقايسه آن با هيستو پاتولوژي
734
بررسي نتايج تست هاي ABR و OAE در بيماران مبتلا به تينيتوس با شنوايي نرمال در بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
735
بررسي نتايج تلفيق بين مديريت دانش و مديريت ريسك در پروزه هاي عمراني آستان قدس رضوي
736
بررسي نتايج توراكوسكوپي در بيماران با پلورال افيوژن تشخيص داده نشده بستري در بيمارستان رازي رشت در طي سالهاي 77-1374
737
بررسي نتايج جراحي باز شكستگي هاي اسكافوئيد فيكس شده با دو روش پيچ هربرت و چند عدد پين در بيمارستان پورسيناي رشت (مهر 1386- مهر 1389)
738
بررسي نتايج جراحي تجسسي گردن بدنبال صدمات نافذ گردن در بيماران بستري شده در بيمارستان پورسينا رشت طي سالهاي (79-1374)
739
بررسي نتايج جراحي دررفتگي كامل مفصل آكروميو كلاويكولار و مقايسه دو روش استفاده از نخ اتيباند 5 و تاندون اتو گرافت سمي تندينوسوس به جاي ليگامان كوراكوكلاويكولار دربيمارستان پورسيناي رشت
740
بررسي نتايج جراحي كارديوميوتومي اصلاح شده هلر در آشالازي در مراكز رازي و آرياي شهرستان رشت در طي سالهاي 1387-1375‏
741
بررسي نتايج جراحي لاپاراسكوپي سنگ حالب
742
بررسي نتايج جراحي ليزيك بعد از عمل راديال كراتوتومي
743
بررسي نتايج جرم گيري دندان توسط دو دستگاه MAGNETOSTRICTIVE و PIEZOELECTRIC در شرايط IN VIRTO
744
بررسي نتايج جرم گيري دندان توسط دو دستگاه Magnetostrictive و piezoelectric در شرايط In Vitro
745
بررسي نتايج جرمگيري دندان توسط دو دستگاه مگنتواستريكتيو و پيزو الكتريك
746
بررسي نتايج جرمگيري دندان توسط دو دستگاه مگنتواستريكتيو و پيزوالكتريك
747
بررسي نتايج حاصل از 200 مورد عمل لاپاراسكوپي جهت تشخيص علل نازايي در زنان نابارور مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان افشار يزد
748
بررسي نتايج حاصل از 200 مورد عمل لاپاروسكوپي جهت تشخيص علل نازايي در زنان نابارور مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان افشار يزد
749
بررسي نتايج حاصل از dipstick ﴿تست نوار ادراري﴾ در دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر يزد در سال 1386
750
بررسي نتايج حاصل از dipstick ﴿تست نوار ادراري﴾ در دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر يزد در سال 1386
751
بررسي نتايج حاصل از UGI و سونو گرافي كبد و كيسه صفرا و پانكراس در 100 مورد بيماران مبتلا به درد اپي گاستر كه به بخش راديولوژي مركز پزشكي شهيد دكتر رهنمون مراجعه كرده اند
752
بررسي نتايج حاصل از UGI و سونو گرافي كبد و كيسه صفرا و پانكراس در 100 مورد بيماران مبتلا به درد اپي گاستر كه به بخش راديولوژي مركز پزشكي شهيد دكتر رهنمون مراجعه كرده اند
753
بررسي نتايج حاصل از سي تي اسكن با كنتراست شكم و لگن بيماران ترومايي با شكستگي لگن در بيمارستان پورسينا رشت طي سال¬هاي 95 و 96
754
بررسي نتايج خروجHardwareدربيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيدصدوقي يزد از ارديبهشت ماه 1389 لغايت خردادماه1394
755
بررسي نتايج دبريدمان آرتروسكوپي در بيماران استئوآرتريت زانو در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در يك دوره ي 7 ساله (85-92)
756
بررسي نتايج دبريدمان آرتروسكوپي زانو در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت
757
بررسي نتايج دبريدمان جراحي اوليه (با پانسمان مرطوب و اسپري نقره و پماد فيبروليزين) در درمان بيماران ديابتي با وضعيت عروقي مناسب
758
بررسي نتايج درمان آسيب شريان پوپليته در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت فروردين ماه 1386 تا فروردين ماه 1393
759
بررسي نتايج درمان اگزوتروپي متناوب با عينك over minus در كودكان زير 7 سال
760
بررسي نتايج درمان با اكسترنال فيكساتور اليزاروف در شكستگي هاي ساق
761
بررسي نتايج درمان با اكسترنال فيكساتور اليزاروف در شكستگي هاي ساق
762
بررسي نتايج درمان جراحي شكستگي هاي استابولوم و تاثير منحني آموزشي بر آن در بيمارستان پورسينا رشت(مهرماه 1385-مهرماه 1389)
763
بررسي نتايج درمان شكستگي گردن استخوان ران به روش همي آتروپلاستي با دو رويكرد خلفي و قدامي- طرفي، در بيماران بالاي 65 سال، از خرداد سال 1387 تا پايان نيمه اول سال 1389/
764
بررسي نتايج درمان شكستگي هاي پلاتوتيبيا فيكس شده با اليزارف در بيمارستان پورسينا رشت در سال هاي 1387 و 1388
765
بررسي نتايج درمان شكستگي همزمان و يك طرفه گردن و شفت فمور و مقايسه دو روش پيچگذاري و پلاك گذاري جداگانه با ميله اينترامدولاري در بيمارستان هاي پورسينا و گلسار رشت
766
بررسي نتايج درمان شكستگيهاي فك و صورت با ميني پليت
767
بررسي نتايج درمان كودكان مبتلا به شب ادراري اوليه با استفاده از دستگاه شب زنگ (ENURESIS-ALARM)
768
بررسي نتايج درمان كودكان مبتلا به شب ادراري اوليه با استفاده از دستگاه شب زنگ (ENURESIS-ALARM)
769
بررسي نتايج درماني با روش جراحي و طبي ﴿تزريق موضعي كورتيكواستتروئيد﴾ در بيماران مبتلا به سندرم كارپال تونل
770
بررسي نتايج درماني با روش جراحي و طبي ﴿تزريق موضعي كورتيكواستتروئيد﴾ در بيماران مبتلا به سندرم كارپال تونل
771
بررسي نتايج درماني پالس متيل پردنيزولون در درمان آلوپسي ارئاتا مراجعه كننده به بخش پوست بيمارستان رازي رشت
772
بررسي نتايج درماني پلورودز با چهار عامل اسكلروزان در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان رازي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
773
بررسي نتايج درماني تكنيك (Urethroplasty Tip)Snodgrass براي ترميم هيپوسپادياس
774
بررسي نتايج درماني جا اندازي بسته شكستگي هاي ساعد در اطفال
775
بررسي نتايج درماني جا اندازي بسته شكستگي هاي ساعد در اطفال
776
بررسي نتايج درماني شكستگي هاي سوپراكنديلار فمور فيكس شده با اليزاروف در بيمارستان پورسيناي رشت از تاريخ 1/ 7/ 1386 تا 1/ 7/1390
777
بررسي نتايج درماني شكستگيهاي كالز درمان شده در بخش ارتوپدي مركز پزشكي شهيد رهنمون در طي سالهاي 1372-12371
778
بررسي نتايج درماني شكستگيهاي كالز درمان شده در بخش ارتوپدي مركز پزشكي شهيد رهنمون در طي سالهاي 1372-12371
779
بررسي نتايج درماني شكستگيهاي كالز درمان شده در بخش ارتوپدي مركز پزشكي شهيد رهنمون در طي سالهاي 1372-12371
780
بررسي نتايج درماني كانزرواتيو در دو گروه بيماران با درد كمر همراه با انتزوپاتي ايليولومبارو آسيب عضلات اطراف هيپ با بيماران مبتلا به ساير علل كمر درد مراجعـــــه كننده به بيمارستان پورسينا رشت از ابتداي سال 1392 تا پايان نيمه اول سال 1393
781
بررسي نتايج درماني كورتون IVIG در بيماران ITP بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از فروردين 1374 لغايت فروردين 1376
782
بررسي نتايج دو روش آرتروسكوپيك و جراحي باز در درمان كيست پوپليتئال و ضايعات داخل مفصلي همراه آن در زانو در افراد بالغ در بيمارستان پورسينا رشت(مهرماه 1386- مهرماه 1389)/
783
بررسي نتايج دو روش استفاده از گرفت تاندون پاتلا و تاندون همسترينگ در بازسازي آرتروسكوپيك ACL در بيمارستان پورسيناي رشت و بيمارستان اختر تهران (از 1/ 7/ 86 لغايت1/ 7/ 89
784
بررسي نتايج ديد بيماران مبتلا به كوريو رتينوپاتي سروز پيگيري شده بدون درمان
785
بررسي نتايج ديد بيماران مبتلا به كوريو رتينوپاتي سروز پيگيري شده بدون درمان
786
بررسي نتايج روش درماني جااندازي باز و گرفت استخواني و فيكساسيون با پين در بيماران با شكستگي پاشنه مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت 1389-1394
787
بررسي نتايج روشهاي درماني طيف اريتم مولتي فرم ماژور دربيماران بستري دربخش پوست بيمارستان رازي رشت طي سالهاي79-1373
788
بررسي نتايج سونداژ انسداد مادرزادي مجراي اشكي
789
بررسي نتايج سونداژ انسداد مادرزادي مجراي اشكي
790
بررسي نتايج سونوگرافي با پي گيري 6 ماهه در 50 مورد از بيمارانيكه با Breast Problemبه مركز پزشكي شهيد رهنمون مراجعه كرده اند
791
بررسي نتايج سونوگرافي با پي گيري 6 ماهه در 50 مورد از بيمارانيكه با Breast Problemبه مركز پزشكي شهيد رهنمون مراجعه كرده اند
792
بررسي نتايج سي تي اسكن هاي مغزي كودكان و ارتباط يافته هاي آن با علائم باليني منجر به درخواست سي تي اسكن
793
بررسي نتايج سي تي اسكن هاي مغزي كودكان و ارتباط يافته هاي آن با علائم باليني منجر به درخواست سي تي اسكن
794
بررسي نتايج سيتوژنتيك در بين افراد با تاخير بلوغ جنسي در بيماران ارجاع شده به مركز تحقيقاتي و درماني ناباروري يزد
795
بررسي نتايج سيتوژنتيك در بين افراد با تاخير بلوغ جنسي در بيماران ارجاع شده به مركز تحقيقاتي و درماني ناباروري يزد
796
بررسي نتايج سيستوسكوپي بعلت هماچوري دستگاه ادراري تحتاني در يكصد بيمار سرپايي در مركز آموزشي درماني بيمارستان رازي
797
بررسي نتايج شكستگي هاي ساب تروكانتريك با دو روش استفاده از پروگزيمال فمور لاكينگ كمپرشن پليت و اينترا مدولاري لاكينگ نيل در بيمارستان پورسيناي رشت
798
بررسي نتايج طولاني مدت درمان غيرجراحي شكستگي هاي استابولوم از سال 1386 الي 1396 در بيمارستان پور سينا رشت
799
بررسي نتايج عكس ساده شكم ، CBC,UA در 100مورد بيمار رنال كوليك مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سه ماهه اخر سال 1377
800
بررسي نتايج عمل انتروپيون پلك فوقاني و تحتاني در بيمارستان لبافي نژاد تهران در سالهاي (1372-1368)
801
بررسي نتايج عمل انتروپيون پلك فوقاني و تحتاني در بيمارستان لبافي نژاد تهران در سالهاي (1372-1368)
802
بررسي نتايج عمل انتوپيون پلك فوقاني در بيمارستان لبافي نژاد تهران﴿1372-1368﴾
803
بررسي نتايج عمل پنوماتيك ليتوتريپسي در بيماران مبتلابه سنگ حالب و مثانه ارجاعي به بيمارستان رازي رشت و كلينيك شفا و بيمارستان سيدالشهدا لاهيجان در سالهاي 79-78
804
بررسي نتايج عمل تعويض مفصل زانو در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو از شهريور 96 تا شهريور 98 در بيمارستان قائم و پورسينا
805
بررسي نتايج عمل جراحي باز كوچك در مقايسه با روش جراحي باز كلاسيك در بيماران مبتلا به سندرم تونل كارپال
806
بررسي نتايج عمل جراحي پيوند استخواني با پايه عضلاني در شكستگيهاي گردن قمور بالغين
807
بررسي نتايج عمل جراحي پيوند استخواني با پايه عضلاني در شكستگيهاي گردن قمور بالغين
808
بررسي نتايج عمل جراحي پيوند باي پاس شريان كرونروي به روش با استفاده از پمپ و بدون استفاده از پمپ در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار يزد
809
بررسي نتايج عمل كله سيستكتومي ساده به روش بدون گذاشتن درن در مقايسه با روش با گذاشتن درن
810
بررسي نتايج عمل كله سيستكتومي ساده به روش بدون گذاشتن درن در مقايسه با روش با گذاشتن درن
811
بررسي نتايج فوتورفراكتيو كراتكتومي ﴿PRK﴾
812
بررسي نتايج فوتورفراكتيو كراتكتومي ﴿PRK﴾
813
بررسي نتايج فيكساسيون اسپينوپلويك در بيماران دچار شكستگي و شكستگي-دررفتگي ساكروايلياك مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي از سال 1385 لغايت 1392
814
بررسي نتايج كراسلينكينگ قرنيه در بيماران با كراتومتري ماكزيمم بالاي 58 ديوپتر
815
بررسي نتايج كشت ميكروبي اندوسرويكس در زمان انتقال جنين و عاقبت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI) در بيماران مراجعه كننده به موسسة درمان ناباروري مهر
816
بررسي نتايج كشت و آنتي بيوگرام زخم هاي قرنيه و تناسب آن با نماي كلينيكي و علل اوليه آن در بيمارستان امام رضا﴿ع﴾ از ابتداي سال 1375-1379
817
بررسي نتايج كوتاه مدت بيماران تحت آنژيوپلاستي انتخابي در بيمارستان افشار يزد (سال91-90)
818
بررسي نتايج كولپوسكوپي در نمونه هاي پاپ اسمير با جواب متا پلازي
819
بررسي نتايج كولپوسكوپي در نمونه هاي پاپ اسمير با جواب متا پلازي
820
بررسي نتايج لاپاراتومي تجسسي در بيماران مبتلا به تروماي نافذ شكم مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1373 الي 1378
821
بررسي نتايج لاپاراسكوپي براي بيضه نزول نيافته بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي و گلسار رشت
822
بررسي نتايج لوبكتومي دربيماران تروماي شديد مغزي دچار كانتيو‍ژن يا هماتوم داخل مغزي تاخيري،دربيمارستان پورسيناي رشت طي سالهاي 1392-1380
823
بررسي نتايج ناشي از اجراي آزمون يادگيري فشرده و توزيعي و رابطه آن با اضطراب امتحان دانش آموزان سال اول متوسطه
824
بررسي نتايج هيستوپاتولو‍‍ژي بيوپسي اندومتر در زنان نابارور در استان يزد
825
بررسي نتايج هيستوپاتولو‍‍ژي بيوپسي اندومتر در زنان نابارور در استان يزد
826
بررسي نتايج هيستوپاتولوژيك بيوپسي آندومتر با لوله پلاستيكي پاپيل در مقايسه با ديلاتاسيون و كورتاژ در بيماران AUB
827
بررسي نتايج و شيوه هاي ارزشيابي از دانش آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي پسرانه شهر گاليكش
828
بررسي نتايج و عوارض پروستا تكتومي باز در 200 بيماري كه در بيمارستان شهيد رهنمون يزد تحت عمل جراحي قرار گرفتند
829
بررسي نتايج و عوارض پروستاتكتومي باز در 200 بيماري كه در بيمارستان شهيد رهنمون يزد تحت عمل جراحي قرار گرفتند
830
بررسي نتايج و عوارض درمان شكستگي ساق در بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون
831
بررسي نتايج و عوارض درمان شكستگي ساق در بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون
832
بررسي نتايج و عوارض روش امبوليزاسيون شريان رحمي در بيماران با حاملگي نابه جاي واقع در گردن رحم و حاملگي¬هاي نابه¬جاي ناشي از برش عمل جراحي قبلي طي سال هاي 1391 الي 1396 در مركز فوق تخصصي جراحي عروق بيمارستان رازي
833
بررسي نتايج ياگ ليزر كپسولوتومي بعد از عمل جراحي كاتاراكت در بيمارستان شهيد رهنمون از آذرماه1379لغايت خرداد1381
834
بررسي نتايجي روي زير مدول‌هاي اول و فرمول راديكال براي مدول‌ها
835
بررسي نتيج طولاني مدت استفاده از Primary Renal Stent در درمان هيپرتانسيون رنوواسكولار
836
بررسي نتيجه آزمون مكعبهاي كهس با پيشرفت تحصيلي درس رياضي و املاء دانش آموزان دختر سال پنجم ابتدايي شهرستان فردوس
837
بررسي نتيجه آزمون مكعبهاي كهس با پيشرفت تحصيلي درس رياضي و املاء دانش آموزان دختر سال پنجم ايتدايي شهرستان فردوس
838
بررسي نتيجه تحريك تخمك گذاريINDUCTION OVULATION با آنالوگ BUSERCLIN>>GNRH>> همراه با HMG در مركز تحقيقاتي و درماني ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
839
بررسي نتيجه تحريك تخمك گذاريINDUCTION OVULATION با آنالوگ BUSERCLIN>>GNRH>> همراه با HMG در مركز تحقيقاتي و درماني ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
840
بررسي نتيجه درمان آسپرين و هپارين در پيشگيري از سقط در مبتلايان به سقط مكرر
841
بررسي نتيجه درمان آسپرين و هپارين در پيشگيري از سقط در مبتلايان به سقط مكرر
842
بررسي نتيجه درمان با كلروكين در بهبود بيماران مبتلا به ITP مقاوم به درمان
843
بررسي نتيجه درمان معتادين مراجعه كننده به مركز خود معرف بهزيستي شهر يزد
844
بررسي نتيجه درمان معتادين مراجعه كننده به مركز خود معرف بهزيستي شهر يزد
845
بررسي نتيجه ي آزمون مكعبهاي كهس با پيشرفت تحصيلي نمرات دروس رياضي،املا و هنر دانش آموزان دختر و پسر مقطع پنجم ابتدايي شهر سه قلعه
846
بررسي نثر موزون در آثار داستان نويسان معاصر
847
بررسي نحو و معناي فعل هاي كمكي و وجهي فارسي بر اساس ديدگاه كمينه گرا
848
بررسي نحوه STLR در مراكز در حال كال
849
بررسي نحوه آرماتورگذاري در اتصالات بتني در سه حالت: شكل پذيري، شكل پذيري متوسط، شكل پذيري ويژه و نحوه جايگزيني آرماتورهاي FRP [اف. آر. پي.] به جاي آنها
850
بررسي نحوه آماده سازي كالاي پلي استر بر ويژگي هاي گرافت آن با اكريليك اسيد
851
بررسي نحوه آموزش و ارزشيابي اخلاق حرفه اي در برنامه جاري آموزشي دوره پزشكي عمومي گروه هاي مختلف آموزش باليني در دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 90-1389
852
بررسي نحوه ابعاد رفتار رهبري مربيان حاضر در مسابقات واليبال دانشجويان دانشگاههاي دسته دو كشور
853
بررسي نحوه اجرا و عملكرد سازه هاي فولادي
854
بررسي نحوه اجرا و مشكلات درس تربيت بدني در مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان ورزقان از ديدگاه مديران ، معلمان تربيت بدني و دانش آموزان
855
بررسي نحوه اجراي اكسيژن درماني در بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1374
856
بررسي نحوه اجراي درس تربيت بدني در مدارس ابتدايي پسرانه آموزش وپرورش گميشان
857
بررسي نحوه اجراي درس تربيت بدني در مدارس پسرانه آموزش وپرورش گنبد
858
بررسي نحوه اجراي درس تربيت بدني در مدارس پسرانه مقطع راهنمايي و متوسطه شهرستان گرگان از ديدگاه دانش آموان - دبيران
859
بررسي نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري از بيماران تحت تهويه دهنده هاي مكانيكي در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1377
860
بررسي نحوه ارتباط اساتيد با دانشجويان بر اساس نظريه گرمن و چگونگي اثربخشي آن در دو رشته در دانشگاه آزاد اسلامي قوچان
861
بررسي نحوه ارتباط مدير با دانش آموزان و ايجاد انگيزه در آنها در مقطع راهنمايي شهر دولت آباد
862
بررسي نحوه ارزشيابي كنوني از كار دبيران
863
بررسي نحوه ارزيابي و تعيين شاخص براي دستگاههاي اجرايي در رابطه با ارتقا سلامت اداري در سازمان بازرسي استان فارس در سال 1390
864
بررسي نحوه استخدام مدرسين دانشگاه پيام نور بر رضايت شغلي و تعهد سازماني آنها
865
بررسي نحوه استفاده شركت كنندگان ايراني از رشته هاي صورت بند (Formulaic Sequencesدر بخش نگارش آزمونIELTS
866
بررسي نحوه استفاده شركت كنندگان ايراني از رشته هاي صورت بند(Formulaic Sequencesدر بخش نگارش آزمون IELTS
867
بررسي نحوه انتشار امواج و پارامترهاي موثر بر دريافت سيگنال در لايه هاي كامپوزيتي
868
بررسي نحوه انجام پانسمان زخمهاي جراحي توسط كادر پرستاري در بخش هاي جراحي عمومي بيمارستانهاي دولتي شهر رشت سال 73
869
بررسي نحوه انطباق الگوهاي رفتاري و بستر (فضا) مطالعه موردي:خيابان شهيد بهشتي شهر بم
870
بررسي نحوه انطباق شكل استقرار واحد هاي شهري با ساختار شبكه اجتماعي در منطقه تركمن صحرا (نمونه موردي شهرستان گنبد كاووس)
871
بررسي نحوه اوقات فراغت در خانواده هاي تحصيل كرده
872
بررسي نحوه ايجاد ساختار بينيتي و روش هاي كاهش آن در فولاد ميكروآليا‍ژي فورج پذير 30MSV6
873
بررسي نحوه ايجاد و نوع تغييرات ميكرو و نانوساختار روي سطح پليمر PMMA در برهمكنش با ليزر پالسيCO2
874
بررسي نحوه بازاريابي از طريق كارتهاي اعتباري
875
بررسي نحوه برخورد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با پديده تعارض
876
بررسي نحوه برخورد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با پديده تعارض
877
بررسي نحوه برخورد مديريت سازمان بهزيستي شيروان با كاركنان خود
878
بررسي نحوه برخورد معلمان ابتدايي با دانش اموزان در ابعاد مختلف رشد
879
بررسي نحوه بكارگيري روشهاي پيشگيري از ترومبوز وريد عمقي در بيماران بستري در بخشهاي جراحي مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 1377
880
بررسي نحوه بهينه كردن عملكرد شبكه هاي محلي تحت dosو windows
881
بررسي نحوه پرداخت ديه قتل و كفاره آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
882
بررسي نحوه پرداخت ديه قتل وكفاره آ ن درفقه اماميه وحقوق موضوعه ايران
883
بررسي نحوه پردازش اطلاعات زباني در آثار صمد بهرنگي ( داستان 24 ساعت در خواب و بيداري) در دانش آموزان 10 تا 12 سال
884
بررسي نحوه پردازش اطلاعات زباني در آثار صمد بهرنگي ( داستان 24 ساعت در خواب و بيداري) در دانش آموزان 10 تا 12 سال
885
بررسي نحوه پرورش ارزش هاي ديني در نوجوانان
886
بررسي نحوه پرورش استعداد و خلاقيت هاي ذهني در: نقاشي كودكان
887
بررسي نحوه پرورش استعداد و خلاقيت هاي ذهني در:نقاشي كودكان
888
بررسي نحوه پياده سازينظام مديريت پور تفوليوي پروژه در شركت هاي سرمايه گذاري ساختماني مطالعه موردي هولدينگ سرمايه گذاري ساختمان ايران
889
بررسي نحوه تأثير تعاملات اجتماعي خانواده بر نگرش نسبت به تفاوت هاي جنسي
890
بررسي نحوه تأثير متغيرهاي درون بانكي و رفتار بدهكاران عمده بر ميزان مطالبات غيرجاري بانكي
891
بررسي نحوه تاثير تشويق بر افزايش يادگيري دانش آموزان متوسطه از ديدگاه معلمان دامغان
892
بررسي نحوه تاثير تشويق بر ميزان يادگيري كودكان
893
بررسي نحوه تاثير تشويق بر يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
894
بررسي نحوه تاثير تشويق در افزايش يادگيري
895
بررسي نحوه تاثير تشويق در افزايش يادگيري
896
بررسي نحوه تاثير تشويق در افزايش يادگيري**
897
بررسي نحوه تاثير تشويق درافزايش يادگيري دانش آموزان شهرگنبدكاووس
898
بررسي نحوه تاثير تشويق درافزايش يادگيري دربين دانش آموزان مقطع راهنمايي پسرانه شهرستان مينودشت
899
بررسي نحوه تاثير مولفه هاي موفولوژي شهري بر شاخص هاي ميكروكليماتيك در راستاي آسايش اقليمي فضاهاي باز عمومي
900
بررسي نحوه تاثيرپذيري نقاشان مكتب لايپزيگ جديد از انديشه هاي تئودور آدورنو (مطالعه موردي؛ نئو راخ، تيم ايتل و تام فابريتيوس)
901
بررسي نحوه تجمع الياف در سطح مقطع نخهاي مارل
902
بررسي نحوه تجويز داروي امپرازول با دو گروه دارويي آنتي اسيد ها و آنتاگونيست هاي رسپتور H2 در نسخ بيماران مراجعه كننده به داروخانه شهيد چمران يزد
903
بررسي نحوه تجويز داروي امپرازول با دو گروه دارويي آنتي اسيد ها و آنتاگونيست هاي رسپتور H2 در نسخ بيماران مراجعه كننده به داروخانه شهيد چمران يزد
904
بررسي نحوه تجويز داروي امپرازول با دو گروه دارويي آنتي اسيدها و آنتاگونيست هاي رسپتور H2 در نسخ بيماران مراجعه كننده به داروخانه شهيد چمران يزد
905
بررسي نحوه تجويز و مصرف داروي پنتوپرازول داخل وريدي در بخش هاي داخلي و مراقبت هاي ويژه
906
بررسي نحوه تششكيل براده در تراش فلزات و تدوين آزمايش آن
907
بررسي نحوه تشكيل تركيبات بين فلزي كبالت و آلومينيم در حالت غيرتعادلي
908
بررسي نحوه تشكيل و طبقه بندي خاك در واحدهاي ژئوپدولوژيك منطقه ساردوئيه جيرفت
909
بررسي نحوه تعامل رفتار فازي و ژل شدن محلول پليمري در شكل گيري نانوساختار غشاهاي الياف توخالي پلي(وينيليدين فلوئورايد)(pvdf)
910
بررسي نحوه تغيير شكل و پايداري لوله ها و كابل ها و صفحات طويل انعطاف پذير تحت اثر جريان سيال غير قابل تراكم
911
بررسي نحوه تلفيق علم نجوم در برنامه‌ي درسي دوره متوسطه اول از ديدگاه دبيران علوم تجربي شهر اصفهان
912
بررسي نحوه توارث چهار خصوصيت متفاوت در جو
913
بررسي نحوه توارث صفات رنگ گل و بذر در بزرك (.Linum ustiatissimum L)
914
بررسي نحوه توزيع الياف در سطح مقطع نخ هاي مخلوط با استفاده از آناليز كامپيوتري
915
بررسي نحوه توزيع بارهاي استاتيكي در خاك مسلح
916
بررسي نحوه توزيع تنش وشكست در لاينر هاي آسياي نيمه خودشكن مجتمع مس سرچشمه
917
بررسي نحوه توزيع چگالي شار و تلفات در موتورهاي القائي تكفاز
918
بررسي نحوه توزيع دماي درون تاير در حين حركات با توجه به پديده هلتميرزيس، زمان پخت تاير و تغييرات ضريب هدايت حرارتي
919
بررسي نحوه توزيع فشار وارد بر كف يك شناور از نوع پلنينگ توسط نرم افزار Fluentبا استفاده از روش دو ونيم بعدي
920
بررسي نحوه توليد امواج THz و كاربرد آن در بيناب نمايي
921
بررسي نحوه توليد در شركتهاي توليدي استان بوشهر
922
بررسي نحوه ثاثير تشويق در افزايش ياد گيري
923
بررسي نحوه جذب رنگ در سنگ ساختماني ﴿رسوبي﴾
924
بررسي نحوه جذب مادران به شركت در كلاسهاي آموزش خانواده شهرستان شيروان
925
بررسي نحوه حركت و انتقال جرم بين فازها در سيالات چند فازي در سيستم هاي ميكرو سيال
926
بررسي نحوه حلاليت فرو سيليسيم منيزيم در صفحه هاي ريخته شده به روش منيزيم در راهگاه پرتو
927
بررسي نحوه رسوب گذاري در تعدادي از سدهاي مخزني ايران
928
بررسي نحوه ساخت جزاير مصنوعي و پيامدهاي زيست محيطي آنها پس از ساخت
929
بررسي نحوه ساماندهي گردشگري نواحي پيرامون شهري (خاييز استان بوشهر)
930
بررسي نحوه سنجش سرمايه اجتماعي درايران
931
بررسي نحوه شكل گيري و مكان گزيني خدمات فرهنگي ﴿ كتابفروشي ها و خدمات وابسته به آن﴾ مطالعه موردي : خيابان انقلاب ، محدوده ميدان انقلاب
932
بررسي نحوه طراحي جداسازهاي لرزه اي در آئين نامه هاي مختلف با در نظر گرفتن پيچش
933
بررسي نحوه عكس العمل مشتري در قبال هنجارهاي غير اخلاقي در بازاريابي
934
بررسي نحوه عكس العمل مشتري در قبال هنجارهاي غير اخلاقي در بازاريابي
935
بررسي نحوه عملكرد ابزار آلات نانو تكنولوژي AFM,TEM,SPM
936
بررسي نحوه عملكرد دستگاه آب شيرين كن نوع 2t500 اسكله شهيد رجائي بندرعباس
937
بررسي نحوه عملكرد طرح بهبود كيفيت در مدارس شهرستان خاتم
938
بررسي نحوه غير فعال شدن كاتاليست صنعتي نيكل در واكنش رفرمينگ متان و بازيافت آن
939
بررسي نحوه قرارگرفتن لايه هاي عايق دربارهاي حرارتي و برودتي يك ساختمان نمونه در سه اقليم آب و هوايي ايران
940
بررسي نحوه قرارگيري نانو ذرات در فيلم‌هاي بسته‌بندي پلي‌اتيلن/پلي‌آميد به منظور بهبود مقاومت عبورپذيري گازها
941
بررسي نحوه قرارگيري نانوالياف PAN بر خواص استحكامي لايه نانوليفي آن
942
بررسي نحوه قيمت گذاري حامل انرژي الكتريكي بر اساس منابع تجديدپذير فوتوولتائيك و باد
943
بررسي نحوه كاربرد اصول و روشهاي پيشگيري و كنترل عفونت توسط كادر پرستاري در بخشهاي بيمارستانهاي سوانح سوختگي تهران
944
بررسي نحوه كاربرد اصول و روشهاي كنترل عفونت توسط كادر اتاق عمل در بيمارستانهاي دولتي شهر رشت در سال 1372
945
بررسي نحوه كاربرد پول الكترونيكي در ايران (در محيط محدود)
946
بررسي نحوه كاربرد وسائل كمك آموزشي در دبيرستانهاي شهر اصفهان و نظر خواهي از دبيران در رابطه با چگونگي استفاده موثر از وسايل كمك آموزشي در جريان آموزش
947
بررسي نحوه كنترل ژنتيكي صفات مرفولوژيك، فنولوژيك، عملكرد دانه و اجزاي آن در بزرك در محيط شور
948
بررسي نحوه گدران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه قم با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي
949
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان با تاكيد بر فعاليتهاي ورزشي
950
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت جوانان شهرستان سميرم
951
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان رامسر
952
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقاطع سوم راهنمايي شهرستان رامسر.
953
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي تحصيلي منطقه 13 آموزش و پرورش با تاكيد بر فعاليتهاي ورزشي
954
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان املش.
955
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان كوهدشت با تاكيد بر فعاليت هاي تربيت بدني
956
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر
957
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور سميرم
958
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت فرهنگيان بازنشسته مقطع متوسطه دخترانه شهر يزد
959
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت معلمين زن اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
960
بررسي نحوه گذران زمان در بين دانشجويان پيام نور رامسر.
961
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت از ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر
962
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان پسر دوره متوسطه منطقه گميشان با تاكيد بر نقش ورزش و تربيت بدني
963
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر دبيرستان نمونه مردمي فراست منطقه يك تهران
964
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردل
965
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دوره راهنمايي مدارس پسرانه شهيد دكترچمران وشهيد بهروز محمد حسيني شهركلاچاي ورابطه آن باپايگاه اقتصادي-اجتماعي خانواده ها.
966
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان سوم راهنمايي مدارس دخترانه منطقه 16 تهران
967
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان سوم راهنمايي مدارس دخترانه منطقه 16 تهران
968
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع تحصيلي راهنمايي
969
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه
970
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان اصفهان و عوامل موثر بر آنها
971
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
972
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان روزانه دوره كارشناسي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و ارتباط آن در دو گروه درآمد ( بالا و پايين )
973
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد در سال تحصيلي 82-81
974
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران دبيرستاني شهرستان ساري و ارتباط آن با ميزان تحصيلات مادران آنها
975
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران و پسران مدرسه راهنمايي شهرستان اسفراين
976
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت در دانش آموزان دبيرستان استان بوشهر
977
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت كاركنان وظيفه نيروي دريايي ارتش ج.ا. ايران در شهر بندر عباس با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي
978
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوانان پسر 15-17 سال خرمشهري
979
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت و نقش تلويزيون دانش آموزان پسر دبيرستانهاي بهشهر در سال تحصيلي 80-79
980
بررسي نحوه گرده افشاني انار با استفاده از نشانگرهاي DNA
981
بررسي نحوه گزارش شاخص هاي استاندارد پاتولوژيك در گزارش هاي پاتولوژي تومورهاي نورواندوكرين ثبت شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي ۱۳۹۰-۱۳۹۴ و مقايسه ي آن با شاخص هاي پاتولوژي استاندارد
982
بررسي نحوه گزارش شاخص¬هاي استاندارد پاتولوژيك در بدخيمي¬هاي تيروييد درنمونه¬هاي بيوپسي ثبت شده در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1388 تا 1393 و مقايسه با معيارهاي استاندارد
983
بررسي نحوه گسترش كسب كار و بازاريابي در صنعت گردشگري با استفاده از سيستم¬هاي CRS و GDS در ايران ( مورد مطالعه: شهر تهران)
984
بررسي نحوه مديريت بر ضايعات در خراسان رضوي مشهد
985
بررسي نحوه مراقبتهاي بهداشتي ارائه شده به كودكان زير يكسال در مراكز بهداشتي شهري رشت سال 1384- 1383
986
بررسي نحوه نمايش و نگهداري اشيا: موزه اي
987
بررسي نحوه نمايش ونگهداري اشياء موزه اي ،طراحي المانهاي ويژه نمايش اشياء
988
بررسي نحوه هوشمندسازي ساختمان(BMS)
989
بررسي نحوه وراثت رتينيت پيگمنتزا در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي مشاوره ژنتيك
990
بررسي نحوه وراثت رتينيت پيگمنتزا در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي مشاوره ژنتيك
991
بررسي نحوه ورود مذاب به قالب از طريق مشاهده و متالوگرافي
992
بررسي نحوه وميزان گذراندن اوقات فراغت دانشجويان وعوامل موثر برآن
993
بررسي نحوه ي آموزش و سطح دانش زنان در دوره ي قاجار
994
بررسي نحوه ي اثرگذاري عوامل موثر بر ريزساختار و ارزيابي رابطه ي بين ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي سه جزئي بر پايه ي PS/EPDM/PA6
995
بررسي نحوه ي ارتقاء اعضاي هيئت علمي -پژوهشي در سازمانهاي پژوهشي (مورد: پژوهشگاه صنعت نفت )
996
بررسي نحوه ي استفاده از خطوط مشكل در طراحي پوسترهاي معاصر ايران
997
بررسي نحوه ي استفاده از عناصر سنتي در طراحي بسته بندي كشور ژاپن
998
بررسي نحوه ي اعمال پوشش دو لايه ي كلسيم فسفات و ژلاتين بر نمونه هاي تيتانيمي به روش زيست مقلّد
999
بررسي نحوه ي اعمال و تاثير نيروي زلزله در سوله ها با استفاده از نرم افزار SAP2000 [ساپ 2000]
1000
بررسي نحوه ي انتقال پارادايم ذهني از آموزش به يادگيري در خصوص مسائل ايمني كاركنان شركت .
بازگشت