<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي نظر اعضاء هيات علمي ، دستياران و كارورزان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد پيشنهاد آزمايشات غربالگري قبل از ازدواج براي پيشگيري از توسعه بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي در سال 1386
2
بررسي نظر بيماران در مورد رعايت قلمروانساني آنان توسط كادر مراقبتي درماني در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت سال 1379
3
بررسي نظر پرستاران در مورد عوامل موثر بررضايت شغلي آنان در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان شهر رشت ، سال 1376
4
بررسي نظر پزشكان شهر رشت وتعيين عوامل موثر در طرح شكايت بيماران از ديدگاه پزشكان رشت و ميزان آگاهي آنها از قوانين حقوقي قصور و تقصير در تشخيص و درمان
5
بررسي نظر دانشجويان مديريت آموزش در مورد بازدهي دوره هاي كارورزي در سازمانهاي دولتي
6
بررسي نظر دانشجويان نسبت به حجات
7
بررسي نظر رانندگان متخلف در خصوص عوامل انساني موثر بر عدم پايبندي آنان به قوانين راهنمايي ورانندگي در شهر يزد
8
بررسي نظر كارورزان ورودي 82 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده به آنان
9
بررسي نظر كارورزان ورودي 82 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده به آنان
10
بررسي نظر متخصصين اطفال استان گيلان در مورد معيار هاي غربالگري رتينوپاتي نارسي
11
بررسي نظر معلمان ابتدايي شهرستان دامغان در مورد كودكان ناهنجار77-76
12
بررسي نظر معلمين در مورد وضعيت تربيت اخلاقي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تعدادي از مدارس استان يزد سال تحصيلي 87-86
13
بررسي نظرات آموزگاران در خصوص نقش ارتباط خانواده با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي (شهر بوشهر)
14
بررسي نظرات آموزگاران عشايري، پيرامون دلايل ترك تحصيل دختران و پسران دوره ابتدايي منطقه عشايري
15
بررسي نظرات اساتيد راهنما درباره پايان نامه هاي تحصيلي پزشكي و مشكلات موجود در روند اجراي پايان نامه هاي تحصيلي
16
بررسي نظرات اساتيد راهنما درباره پايان نامه هاي تحصيلي پزشكي و مشكلات موجود در روند اجراي پايان نامه هاي تحصيلي
17
بررسي نظرات اساتيد و دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان در مورد خصوصيات (جو آموزشي اثربخشي) در دانشگاه
18
بررسي نظرات اساتيد و دانشجويان مقطع ارشد و دكتري رشته علوم تربيتي دانشگاه تهران درباره برنامه درسي در سال تحصيلي 86-87
19
بررسي نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان پيرامون چگونگي ميزان استفاده از سياستهاي اطلاعات رايانه اي در امر آموزش و پژوهش
20
بررسي نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تاثير روشهاي فعال تدريس بر بهبود عملكرد آموزش آنان
21
بررسي نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تاثيرروش هاي فعال تدريس بربهبود عملكردآموزشي آنان
22
بررسي نظرات اعضاي هيات علمي و دانشجويان دبيري دانشگاه اصفهان درباره ميزان استفاده از طراحي آموزشي (بر اساس مدل طراحي آموزش ديك- كاري)
23
بررسي نظرات امام خميني و آيت اله بهجت در مورد ربا و راههاي فرار از آن با تكيه بر نظام بانكداري ايران
24
بررسي نظرات اوليا دانش آموزان مدارس غير انتفايي از عملكرد آنها در سطح دبيرستان هاي غير انتفايي شهرستان هاي مينودشت
25
بررسي نظرات اولياي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي نسبت به عملكرد اين مدارس
26
بررسي نظرات بيماران بستري در خصوص لزوم اجراي احكام شرع در اسلام در مراكز آموزشي درماني شهرستان رشت 78-1377
27
بررسي نظرات بيماران بستري در مورد نحوه برقراري ارتباط كادر پرستاري با آنان در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1374
28
بررسي نظرات بيماران بعد از عمل جراحي، در مورد عوامل مؤثر بر خواب، در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، در سال 1371
29
بررسي نظرات پرستاران شاغل در مورد مشاركت دادن آنان در تصميم گيري مديران پرستاري در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي شهر يزد
30
بررسي نظرات پزشكان شاغل در مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي گيلان در خصوص دستور عدم احياء
31
بررسي نظرات پزشكان عمومي مشغول به كار در رسته ي بهداشتي و درماني، فارغ التحصيل شده در سال هاي 81 تا 91 در رابطه با سر فصل هاي آموزشي بيماري هاي مغز و اعصاب و كفايت باليني شان در تشخيص و درمان اين بيماري ها
32
بررسي نظرات تربيتي متفكران مسلمان ايراني در مورد استفاده
33
بررسي نظرات تفسيري ملاصدرا و علامه طباطبايي در باب فطرت
34
بررسي نظرات دانش آموختگان در زمينه مشاركت سياسي در جامعه در شهرستان رامسر.
35
بررسي نظرات دانش آموزان از رفتار والدين نسبت به آنان از ديدگاه دختران دبيرستانهاي نكا
36
بررسي نظرات دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهر رشت در مورد حرفه پرستاري در سال 1377
37
بررسي نظرات دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه منطقه 2 آموزش و پرورش شهرستان كرج در مورد كتاب عربي 2 نظام جديد
38
بررسي نظرات دانش آموزان مدارس شاهد شهرستان يزد در مورد ميزان موفقيت و اثربخشي كار مشاوران
39
بررسي نظرات دانش آموزان مدارس مقطع راهنمايي شهرستان اهواز پيرامون افت تحصيلي
40
بررسي نظرات دانش آموزان مدارس مقطع راهنمايي شهرستان اهواز پيرامون افت تحصيلي
41
بررسي نظرات دانش آموزان و مشاوران نظام جديد درباره تاثير درس برنامه ريزي تحصيلي و شغلي در افزايش آگاهيهاي تحصيلي و شغلي دانش آموزان
42
بررسي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد كيفيت آموزشي بخش پوست مركز آموزشي درماني رازي در سال هاي 1391-1389
43
بررسي نظرات دانشجويان پيام نور قم سال تحصيلي91-92 در مورد عوامل موثر بر ترويج دروغگويي در جامعه
44
بررسي نظرات دانشجويان تربيت دبير راجع به علل و عواملي كه باعث كم توجهي و بيعلاقگي آنها بفراگيري دروس تربيتي ميشود
45
بررسي نظرات دانشجويان د مورد عوامل اجتماعي موثر بر طلاق
46
بررسي نظرات دانشجويان دانشگاه پيام نور در مورد عوامل مؤثر برخودكشي درشهر
47
بررسي نظرات دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور سميرم در رابطه تمايل به ازدواج با پسران كم سواد
48
بررسي نظرات دانشجويان درباره نوروز
49
بررسي نظرات دانشجويان رشته رياضي دانشگاه پيام نور گيلان در رابطه با چگونگي و جذابيت برنامه هاي آموزش و تدريس رياضي از طريق تلويزيون، به منظور بهينه سازي برنامه هاي آموزشي تلويزيون
50
بررسي نظرات دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه پيام نور شهرستان اهواز نسبت به عوامل دوره تحصيل خويش در سال تحصيلي 1379-1378
51
بررسي نظرات دانشجويان علوم تربيتي و تربيت دبير دانشگاه اصفهان در زمينه شيوه هاي ارزشيابي ار آموخته هاي آنان
52
بررسي نظرات دانشجويان كارشناسي تربيت بدني موسسه آموزش عالي شمال (غيرانتفاعي - غيردولتي ) در خصوص اشتغال و انتظارات شغلي
53
بررسي نظرات دانشجويان و اعضاء هيئت آموزشي مدارس عالي پرستاري تهران در مورد خصوصيات يك مربي باليني كارآمد
54
بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي اصفهان درباره چگونگي ارزشيابي آموزشي از دبيران
55
بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي اهواز در خصوص چگونگي ارزشيابي از آنان
56
بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد شرايط انتخاب مدير نمونه و مقايسه ضوابط مصوب انتخاب مدير نمونه و غير مصوب، به منظور ارائه پيشنهاداتي سازنده در اين زمينه
57
بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد ويژگيهاي شناختي، عاطفي، عملكردي مورد نياز براي مديران اثر بخش در مقطع متوسطه
58
بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر سنندج در رابطه با تاثير عملكرد گروههاي آموزشي در افزايش كيفيت فعاليتهاي آموزشي دبيران
59
بررسي نظرات دبيران درباره انطباق مديران مقطع راهنمايي در استفاده از نظريه هاي روابط انساني در اموزش وپرورش جاجرم
60
بررسي نظرات دبيران دوره متوسطه شهر اصفهان درباره عوامل درون آموزشگاهي موثر بر ميزان مشروعيت ومقبوليت مديران
61
بررسي نظرات دبيران شهرستان رودسر در مورد عدم تمركز در نظام آموزشي
62
بررسي نظرات دبيران شهرستان رودسر در مورد عدم تمركز در نظام آموزشي
63
بررسي نظرات دبيران شهرستان رودسر در مورد عدم تمركز در نظام آموزشي
64
بررسي نظرات دبيران و دانش آموزان پسر نظام جديد درباره عملكرد مشاوران در مدارس ناحيه 4 اهواز در سال تحصيلي 1376-77
65
بررسي نظرات دبيران و مديران مدارس ناحيه 3 اهواز پيرامون نظام جديد آموزش متوسطه و مقايسه آن با نظام قديم
66
بررسي نظرات دبيران و مشاوران پيرامون مهارتهاي مديريتي (فني، انساني، ادراكي) مديران نظام جديد آموزش متوسطه شهر كرمانشاه
67
بررسي نظرات دختران پيش دانشگاهي شاهرود در رابطه با حجاب و عوامل موثر بر آن سال تحصيلي 86
68
بررسي نظرات دختران دبيرستاني شاهرود در مورد حجاب
69
بررسي نظرات دختران دبيرستاني شاهرود درمورد حجاب وراهكارهاي عملي رعايت حجاب توسط آنها
70
بررسي نظرات زنان مولتي پار (داراي بيش از يك فرزند) به بستن لوله هاي رحم در خانم هاي مراجعه كننده به درمانگاههاي مجيبيان و بهمن يزد و علل وابسته به آن
71
بررسي نظرات زنان مولتي پار﴿داراي بيش از يك فرزند﴾ به بستن لوله هاي رحم در خانم هاي مراجعه كننده به درمانگاههاي مجيبيان و بهمن يزد و علل وابسته به آن
72
بررسي نظرات سرپرستاران و بيماران در مورد شايستگي حرفه اي پرستاران جديد الاستخدام شاغل در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر مشهد در سال373 1
73
بررسي نظرات علماي علم اصول پيرامون خبر واحد
74
بررسي نظرات فارغ التحصيلان رشته هاي دبيري دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربيت معلم كاشان شاغل در مقطع متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان در رابطه با ميزان اثر بخشي كيفي درس تمرين دبيري در انجام وظايف آموزشي به منظور پيشنهاد يك الگو
75
بررسي نظرات فقهي محقق اردبيلي
76
بررسي نظرات كاركنان شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درباره تاثير متغيرهاي تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي
77
بررسي نظرات كتاب فروشان در رابطه با ايجاد و راه اندازي يك سرويس آنلاين خرده فروشي كتاب در ايران
78
بررسي نظرات متخصصين اطلاع رساني در مورد اضافه بار اطلاعاتي وب
79
بررسي نظرات مديران در ارتباط با تأثير كتاب وكتابخانه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقطع دبيرستان دختران شهرستان فردوس
80
بررسي نظرات مديران در مورد مديريت اموزشي موفق
81
بررسي نظرات مديران زن مقطع راهنمايي منطقه 14 تهران درباره ارزشيابي كار مديران مدارس
82
بررسي نظرات مديران مقطع ابتدايي شهر تبريز دررابطه با پيامد هاي عدم ثبات مديريت مدارس
83
بررسي نظرات مديران و كارشناسان كارخانه هاي صنعتي در خصوص نياز به رشته اپراتوري (كاربردي) دستگاههاي صنعتي و محتوي اين رشته به منظور افزايش كارآيي نيروي انساني در صنعت
84
بررسي نظرات مربيان پرستاري دانشكده هاي پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران درباره مشكلات آموزش پرستاري
85
بررسي نظرات مربيان پرستاري در رابطه با عوامل موثر بر استقبال انان از اموزش باليني در دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي مستقر در تهران
86
بررسي نظرات مربيان پرستاري در مورد اولويتهاي پژوهشي آموزش پرستاري در دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهرا
87
بررسي نظرات مربيان پرستاري نسبت به رضايت شغلي و نحوه تامين آن در محيطهاي كاري آنان در تهران
88
بررسي نظرات مربيان پرورشي استان كرمان در ارتباط با عوامل موثر در افزايش انگيزش شغلي آنان
89
بررسي نظرات مربيان مدارس استثنايي درباره عوامل موثر در بالا بردن كيفيت دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كوتاه مدت در كشور طي سالهاي 74-1372
90
بررسي نظرات مسئولين ادارات آموزش و پرورش، مديران، دبيران و اولياء دانش آموزان در مورد ويژگيهاي مدير موفق، دوره متوسطه شهر اصفهان
91
بررسي نظرات معلمان ، معاونان و مديران در مورد انتخاب مديران آموزشي مقطع ابتدايي پسرانه شهرستان فريمان
92
بررسي نظرات معلمان ابتدائي پسرانه گرگان درباره تاثير تغذيه بر ميزان يادگيري دانش آموزان
93
بررسي نظرات معلمان ابتدايي در مورد تاثير آموزش پيش از دبستان درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 87-86.
94
بررسي نظرات معلمان دوره ابتدايي نسبت به بكارگيري روشهاي تدريس دانش آموزمحور (فعال ) در آموزش شهرستان بندرگز
95
بررسي نظرات معلمان مديران ومعاونان درمورد انتخاب مديران اموزشي مقطع ابتدايي پسرانه شهرستان فريمان
96
بررسي نظرات معلمان نسبت به بكارگيري روش هاي تدريس فعال در پيشرفت تحصيلي پسران دوره ابتدايي شهرستان نكاء
97
بررسي نظرات معلمان و دانش آموزان در مورد استفاده از وسايل كمك آموزشي
98
بررسي نظرات معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدايي در ارتباط با استفاده از وسايل كمك آموزشي در شهرستان مينودشت
99
بررسي نظرات معلمان و مربيان دوره تحصيلي ابتدايي منطقه 13 تهران پيرامون نيازهاي آموزشي و تاثير آن در كيفيت آموزشي
100
بررسي نظرات معلمان و مسوولان در رابطه با اجراي طرح معلمان موفق و منتخب در استان كرمانشاه به منظور ارايه پيشنهادات اصلاحي
101
بررسي نظرات معلمين ابتدايي شهرستان تربت جام پيرامون كيفيت محتواي كتاب قران پنجم ابتدايي
102
بررسي نظرات معلمين ابتدايي شهرستان تربت جام در مورد علل عدم استفاده از وسايل كمك اموزشي
103
بررسي نظرات معلمين پايه سوم ابتدايي شهر تربت جام پيرامون محتواي كتاب علوم تجربي
104
بررسي نظرات معلمين رياضي دبيرستانهاي دخترانه منطقه 13 تهران در رابطه با مشكلات تدريس رياضي
105
بررسي نظرات معلمين كلاس اول ابتدايي درباره برنامه طرح سنجش كودكان 6 سال تمام آماده ورود به دبستان در مدارس دخترانه شهرستان مهريز
106
بررسي نظرات و نگرشهاي جوانان درباره شغل، تحصيلات، خانواده (مورد: دانش آموزان شهرستان دهلران)
107
بررسي نظرات والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي در مورد تكليف شب و نحوه نظارت و حمايت آنها در اين زمينه
108
بررسي نظراولياء كودكان پيش دبستاني شهرستان دامغان نسبت به عملكرد ارگانهاي تربيتي
109
بررسي نظردانشجويان دانشگاه آزاددامغان درموردمسائل مرتبط بارابطه دختروپسر
110
بررسي نظردانشجويان مقطع علوم پايه در مورد علل عدم حضور دانشجويان در كلاسهاي درس
111
بررسي نظرگاه كادر آموزشي در رابطه با مسائل داخلي آموزشگاه شهرستان نوشهر
112
بررسي نظرگاه كادر آموزشي در رابطه با مسائل داخلي آموزشگاه شهرستان نوشهر
113
بررسي نظرمتاهلين دررابطه با عوامل مرتبط باازدواج موقت
114
بررسي نظري اثر جورفسون در ابررسانايي
115
بررسي نظري اثر دما بر روي پلاسماي كوانتومي
116
بررسي نظري اثر غير خطي رامان الكتروني در تار نوري آغشته به نقاط كوانتومي pbse
117
بررسي نظري اثر فارادي در نانو لوله هايكاربيد سيليسيم
118
بررسي نظري اثر هال در ابر رساناي دماي بالا در حالت نرمال و ابر رسانايي
119
بررسي نظري اثرات پديده مخلوط چهار فوتوني )FWM( در تقويت كننده هاي تار نوري آلاييده به اربيوم ) EDFA(
120
بررسي نظري اثرات متقابل جمعيت و رشد اقتصادي با تاكيد بر تحولات باروري و مرگ و مير در ايران
121
بررسي نظري ارتعاش كششي گروه كربونيل در برخي از كمپلكس هاي كربو نيلي فلزات رديف اول واسطه و مقايسه با داده هاي تجربي , Theoretical investigating of carbonyl group stretching vibration in some first row transition metals cabonyl complexes and comparing with experimental data
122
بررسي نظري الكترودهاي ليزر پيوسته CO2 با برانگيزش RF و توان 200 وات
123
بررسي نظري امتزاج پذيري آلياژ RB - RBS و رسم دياگرام فازي با استفاده از معادله حالت
124
بررسي نظري انتخاب پذيري تركيب ماكروسيكليك با بعضي از كاتيون هاي گروه اول ودوم كاتيون هاي گروه اول با روشهايAbinitio
125
بررسي نظري انتخاب پذيري تركيب ماكروسيكليكبا بعضي از كاتيون هاي گروه اول ودوم كاتيون هاي گروه اول با روشهايAbinitio
126
بررسي نظري انتشار پرتوهاي كاوسي و بسل - كاوسي در محيط هاي غيرخطي
127
بررسي نظري انتقال حرارت نانوسيالات با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
128
بررسي نظري بر همكنش هاي غير پيوندي فولرن ها و نانو لوله هاي كربني ساده و دوپه شده با گوگرد با مولكول هاي كوچك
129
بررسي نظري برهم كنش هاي غيركووالانسي بين مولكول هاي SO3 و H2CO در كمپلكس هاي 2و1 m= 3و2و1 H2CO)m:( SO3)n ، n=)
130
بررسي نظري برهم‌كنش انواع مختلف نانوقفس‌هابا مولكول‌هاي هيدروژن‌سيانيد و سيانوژن‌كلريد: جذب وآشكارسازي
131
بررسي نظري برهمكنش انواع مختلف نانوقفس ها با عامل عصبي تابون : جذب و آشكارسازي
132
بررسي نظري پايداري ذرات كلوييدي دارويي در تري فسفات فنيل
133
بررسي نظري پديده sprوكاربردهاي ان
134
بررسي نظري پيوند هيدروژني در جفت بازهاي نوكلئوتيدي
135
بررسي نظري پيوند هيدروژني ياري شده توسط رزونانس ﴿RAHB ) در فرم انولي تركيبات B داي كربونيل
136
بررسي نظري پيوندهاي هيدروژني ياري شده توسط رزونانس در برخي از سيستم هاي ساده و پيچيده rahb
137
بررسي نظري تاثير آرايش يافتگي فضايي بر نفوذ پذيري سازه هاي شبيه سازي شده بي بافت با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي
138
بررسي نظري تاثير پارامترهاي پلاسما در شتابدهي الكترون در برهمكنش ليزر پلاسما
139
بررسي نظري تجربي تاثير ميدان الكتريكي بر رشد سلول هاي سرطاني
140
بررسي نظري تشديد مغناطيسي هسته اي و امكانات ساخت آن در ايران
141
بررسي نظري جذب 2- آمينو تايازول و آمفتامين بر روي سطوح﴿001﴾ و ﴿101﴾ آناتاز و اثرات سطح روي خواص الكتروني مولكول
142
بررسي نظري جذب اكسيدهاي نيتروژن بر روي سطح نانو لوله هاي بور نيتريد هيكلايت آلاييده با سيليسيم
143
بررسي نظري جذب اكسيدهاي نيتروژن بر روي سطح نانولوله هاي بور نيتريد هيكلايت آلاييده با سيليسيم
144
بررسي نظري جذب و تفكيك هيدرازين بر روي نانولوله هاي سيليكون كاربيدي
145
بررسي نظري جذب و حساسيت درحسگرهاي تار نوري با سطحي از نانو ذرات فلزي بر پايه ي تشديد پلاسمون سطحي
146
بررسي نظري جذب يون هاي محلول در آب توسط گرافن و نانو لوله هاي كربني ساده و دوپه شده
147
بررسي نظري خواص اپتوالكتروني نانوذرات سيليسيومي با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
148
بررسي نظري خواص اپتيكي هيبريدهاي الي- معدني در دوبعدي
149
بررسي نظري خواص اپيتيكي و الكتريكي سلولهاي خورشيدي با لايه هاي تركيبي
150
بررسي نظري خواص الكتروني و اپتيكي نانو ورقه هاي XC ( X‎= Si,Ge,Sn) با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
151
بررسي نظري خواص الكتروني واپتيكي نانو ورقه اكسيد منيزيم با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
152
بررسي نظري خواص الكترونيكي و اپتيكي نانو ورقه هاي XC ( X‎= Si,Ge,Sn) با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
153
بررسي نظري خواص شيميايي سلول¬هاي خورشيدي نانو ساختارTiO2 حساس شده با رنگدانه با استفاده از اتصال دهنده
154
بررسي نظري دكش طولي و عرضي در ليزر رنگينه اي
155
بررسي نظري دمش طولي و عرضي در ليزر رنگينه اي
156
بررسي نظري رفتار با نظمي- بي نظمي و مطالعه پديده هاي انتقال فاز در مخلوط فلداسپات هاي
157
بررسي نظري ساختار الكتروني و ويژگيهاي نيم¬فلزي تركيبات : RbBi، RbPo، CsBi و CsPo امكان سنجي استفاده در اسپينترونيك
158
بررسي نظري ساختار و طيف مادون قرمز برخي از كمپلكس هاي موليبدن(VI) حاوي ليكاندهاي نيتروژن و اكسيژن دهنده و مقايسه با داده هاي تجربي
159
بررسي نظري ساختار و فركانس هاي ارتعاشي تركيبات ph3PNX,ph3PNX.BH3 (X=Et ,n-Pr, i-Pr) با استفاده از نرم افزار ADFومقايسه با داده هاي تجربي
160
بررسي نظري ساختار و فركانس هاي ارتعاشي تركيبات ph3PNX.BH3, (X=ET,n-pr,, i-Pr ) با استفاده از نرم افزار ph 3 PNX و مقايسه ADF با داده هاي تجربي
161
بررسي نظري ساختار، پايداري و خواص پيوندي تركيباتي از گازهاي نادر و مطالعه جذب مولكول هاي كوچك روي سطح گرافن ساده و دوپه شده با گوگرد
162
بررسي نظري سازمان هاي سازگار و طراحي دو نمونه كاربردي براي آن
163
بررسي نظري شاره فوتوني در ميكروكاواك نوري از منظر چگالش بوز - اينشتين
164
بررسي نظري شكافت
165
بررسي نظري شكافت آب با استفاده از تركيبات آلي و رنگدانه ها
166
بررسي نظري كاهش آلودگي با استفاده از روش بازخوراني دود (EGR) و ارائه الگوي طراحي آن
167
بررسي نظري كاهش انتقال ارتعاش قطار از زمين با وجود ترانشه
168
بررسي نظري ليزر قفل تزريقي
169
بررسي نظري ليزر هيبريد گاز كربنيك مدل شش ترازي
170
ﺑﺮرسي ﻧﻈﺮي ﻣيان ﮐﻨﺶ ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي كربني
171
بررسي نظري نسبت معماري و ادبيات
172
بررسي نظري و امكان‌سنجي طراحي، بهينه‌سازي و ساخت ليزر تار نوري
173
بررسي نظري و تجربي آب شيرين‌كن خورشيدي چند مرحله‌اي
174
بررسي نظري و تجربي اتلاف انرژي يك سيستم ديسك و محور و كوپلينگ
175
بررسي نظري و تجربي اثر پارامتر هاي فرآيندي بر خواص مكانيكي آلياژ هاي سه تايي 6AP / MDPE / EP
176
بررسي نظري و تجربي اثر گالوانو مغناطيس بر فلزات نيكل و نيكل و اناديم
177
بررسي نظري و تجربي استفاده از مبدل هاي تماس مستقيم و غير مستقيم در آب شيرين كن هاي رطوبت زني و رطوبت گير خورشيدي
178
بررسي نظري و تجربي انتقال حرارت جابجايي در نانوسيالات تحت تأثير امواج فراصوت
179
بررسي نظري و تجربي بالانس چند صفحه اي روتورها بدون اندازه گيري زاويه فاز
180
بررسي نظري و تجربي بالانس روتورهاي انعطاف پذير سرعت بالا بر اساس روش طيف كامل (هولواسپكتروم)
181
بررسي نظري و تجربي بر روي نشكيل مورفولو‍ژي و خواص الياف بر پايه آلياژهاي سه تايي pp/pet/elastomer
182
بررسي نظري و تجربي براي مدلسازي رسوب آسفالتين ها در نفت خام ايران
183
بررسي نظري و تجربي ترموديناميك واكنش تشكيل ديمر با مرز پروتون در دستگاه طيف سنج تحرك يوني
184
بررسي نظري و تجربي تعامل بين جمعيت تعامل و رشد اقتصادي ﴿ اقتصاد ايران 85-1350﴾ كاربردي از الگوريتم ژنتيك
185
بررسي نظري و تجربي ته نشيني و پخش ذرات در يك كانال دوبعدي
186
بررسي نظري و تجربي خشك كن سيني دار درون عبوري
187
بررسي نظري و تجربي خواص ديناميكي دسته موتور خودرو
188
بررسي نظري و تجربي خواص مكانيكي پارچه هاي بي بافت سوزن زني توليد شده از مخلوط دو نوع طيف
189
بررسي نظري و تجربي رشد لايه برفك بر روي يك صفحه سرد در حضور پله
190
بررسي نظري و تجربي رشد لايه برفك بر روي يك ورق سرد در جريان هواي مرطوب توربولنس
191
بررسي نظري و تجربي رفتار ترموديناميكي سيستم هاي حاوي پليمر و الكتروليت
192
بررسي نظري و تجربي رفتار ترموديناميكي محلولهاي الكتروليت
193
بررسي نظري و تجربي گذار فاز در بلورهاي مايع نماتيك
194
بررسي نظري و تجربي مسأله استقلال بانك مركزي: رهيافت براي اقتصاد ايران
195
بررسي نظري و تجربي نابالانسي تك صفحه اي و ناهمراستايي زاويه اي در مجموعه ديسك و كوپلينگ
196
بررسي نظري و تجربي نانوروانكارها تحت رژيم الاستوهيدروديناميك با روش تقسيم بار
197
بررسي نظري و تجربي نرخ بهره طبيعي، مطالعه موردي : اقتصاد ايران
198
بررسي نظري و تجربي نرخ ترجيح زماني مطالعه ي موردي اقتصاد ايران ( 83 - 1351 )
199
بررسي نظري و عملي بالانس روتورهاي ناهمسانگرد
200
بررسي نظري و عملي تفرق نوترون در ميدان الكترو مغناطيسي ( effect Casher-Aharonov)
201
بررسي نظري و عملي مرمت يك تخته قاليچه آسيب ديده
202
بررسي نظري و كاربردي فيلترها در مقياس نانومتري
203
بررسي نظري و محاسباتي ناپايداري هاي پارامتري در برانگيزش موج برنشتاين الكتروني در فرآيند گرمايش پلاسماي گداخت با استفاده از امواج راديوبسامد
204
بررسي نظري و مدلسازي پراكندگي ليزر و فلوئورسانس القايي ليزر در محيط هاي نانو مركب پراكننده و محلول هاي رنگدانه
205
بررسي نظري و مطالعه آزمايشگاهي نقش فيلتر در سدهاي خاكي و سنگريزه اي
206
بررسي نظري و مقايسه تجربي شيوه هاي بالانس تك صفحه اي
207
بررسي نظري وابستگي بين انرژي پيوند هيدروژني درون مولكولي و پارامترهاي توصيف كننده آن در مشتقات هالوژن دار تركيب 3 - هيدروكسي- 5 -اكسو- N ، 4 -فنيل ايزوكسازول- 2 5H) ) كربوكساميد
208
بررسي نظري وابستگي بين انرژي پيوند هيدروژني درون مولكولي و پارامترهاي توصيف كننده آن و مشتقات هالوژن دار تركيب 2 (- 2 - هيدروكسي فنيل(- 5 ( H4 (- اكسازولون
209
بررسي نظري واكنش اكسيداسيون گازهاي CO وSO2 بر روي گرافن دوپ شده با عناصر N، P و Ge
210
بررسي نظري واكنش بايلس 0 هيلمن
211
بررسي نظري ويسكومتري پليمر ها و پلي الكتروليت ها
212
بررسي نظريات معلمان اول ابتدايي مدارس دخترانه شهرگرگان درباره تاثيراموزش هاي پيش دبستاني برميزان يادگيري كلاس اول ابتدايي
213
بررسي نظريات نوجوانان نسبت به برخورد والدين آنها با تحولات بلوغ در مراكز پيش دانشگاهي دخترانه شهرستان ابركوه
214
بررسي نظريات و آرا فقهي خاص ابن جنيد اسكافي
215
بررسي نظريات وآراءفقهي خاص ابن جنيداسكافي
216
بررسي نظرية توصيفي راسل بر اساس آراء استراوسون و راماچاندران
217
بررسي نظري-تجربي رفتار حرارتي هيدروديناميكي دسته لوله ها با لايه متخلخل پاره پوششي
218
بررسي نظري-عددي برش دو محوره در تير هاي بتن آرمه
219
بررسي نظريه ابطال پذيري پوپر و انتقادات وارد بر آن
220
بررسي نظريه اطلاع از ديدگاه تابع مطلوبيت
221
بررسي نظريه الكترونهاي داغ
222
بررسي نظريه الكترونهاي داغ
223
بررسي نظريه امامت در مكتب كلامي شيعه و فرضيه علماي ابرار﴿ از منظر فلسفي﴾
224
بررسي نظريه بازي كوانتومي و شبيه‌ سازي آن با استفاده از كامپيوتر كوانتومي IBM
225
بررسي نظريه بدام اندازي اتمهاي خنثي توسط دام اپتيكي
226
بررسي نظريه بيماري هلندي در ايران
227
بررسي نظريه پري دايناميك در مسائل الاستوديناميك
228
بررسي نظريه توصيفات راسل با تكيه بر معضل توصيفات خاص ناكامل
229
بررسي نظريه جبران كاهش ارزش پول در حقوق اسلامي
230
بررسي نظريه ريسمان با استفاده از نظريه ميدان هاي همديس
231
بررسي نظريه سوءاستفاده از حق زوجين در فقه اماميه و حقوق ايران
232
بررسي نظريه شهريار آرماني بر پايه منابع اساطيري و متون نخستين قرون اسلامي
233
بررسي نظريه شيمي كوانتوم توپولوژيك
234
بررسي نظريه فرايند استاندارد آموزش و آموزش استاندارد﴿ 4 الف﴾ در مقطع كارشناسي رشته فيزيك
235
بررسي نظريه گرينبرگ در مورد مشخصه هاي ولتاژ - جريان اسكوئيدهاي DC دماي بالاي متقارن و نامتقارن
236
بررسي نظريه لاولاك و سيستم‌هاي گرانشي مشتقات بالا در نقطه بحراني
237
بررسي نظريه معناداري از ديدگاه ويتگنشتاين
238
بررسي نظريه مكاتب فلسفي در خصوص اصلاح الگوي مصرف و مصارف منابع طبيعي
239
بررسي نظريه مكانيك كوانتوم استاندارد از ديدگاه فيزيكي و فلسفي
240
بررسي نظريه ناب در چند پروژه عمراني
241
بررسي نظريه ها و روابط معنايي در فرافرهنگ نگاري و كاربرد آن در خردساختار فرهنگ هاي تك زبانه فارسي
242
بررسي نظريه هاي استواري در قابليت اطمينان
243
بررسي نظريه هاي بازي، گروتسك و كارناوال از باختين در گزيده اي ازتئاترهاي معاصر ايراني
244
بررسي نظريه هاي بازي، گروتسك و كارناوال از باختين در گزيده اي ازتئاترهاي معاصر ايراني
245
بررسي نظريه هاي تربيتي در قابوسنامه
246
بررسي نظريه هاي جديد در مورد واپاشي الفازا
247
بررسي نظريه هاي فقهي جبران كاهش ارزش پول
248
بررسي نظريه هاي فمينيستي جنگ
249
بررسي نظريه هاي هنري از ديد تكاملي با سويه اجتماعي
250
بررسي نظريه واكنش خواننده - تماشاگر
251
بررسي نظريه واكنش خواننده - تماشاگر
252
بررسي نظريه وجود اغلاط نگارشي در رسم الخط قرآن كريم
253
بررسي نظريه ي اطلاق يا نسبيت اخلاق از منظر قرآن وحديث
254
بررسي نظريه ي جري و انطباق در تفاسير معاصر شيعه
255
بررسي نظريه ي رگه
256
بررسي نظريه ي صنعت فرهنگ آدورنو از منظر طراحي صنعتي
257
بررسي نظريه ي ضعف اخلاقي از ديدگاه ارسطو و خواجه نصيرالدين طوسي
258
بررسي نظريه ي ميدان همديس با تراز انرژي صحيح
259
بررسي نظريه ي نقد اعترافي بر نمايشنامه ي " هملت" اثر شكسپير
260
بررسي نظريه ي نقداعترافي بر نمايشنانه ي " هملت " اثر شكسپير
261
بررسي نظريه‌ي ديناميك تعميم يافته‌ي نيوتوني در خوشه‌ي گيسو
262
بررسي نظم ترتيبي و نظم موضوعي آيات در تفسير منشور جاويد
263
بررسي نظم مولكولها در فيلم پليمري در زمان قطبدهي كورونا
264
بررسي نفاق در شبكه ارتباط موضوعات در قرآن
265
بررسي نفت سنگين كوه موند
266
بررسي نفس از ديدگاه ابن سينا و تبيين دلالت هاي تربيتي آن
267
بررسي نفس از ديدگاه ملاصدرا و دلالت هاي تربيتي آن
268
بررسي نفقه زوجين و اقارب از ديدگاه جمهوري اسلامي و فقهاي اماميه
269
بررسي نفلين سيتيتهاي آذربايجان شرقي و برآورد پتانسيل معدني آن
270
بررسي نفوذ آب در اثر خاصيت موينيگي در نخ و پارچه
271
بررسي نفوذ پذيري سم كشاورزي گلايفوزيت sl41 در بطري هاي نانو كامپوزيتي بر پايه PE/EVOH
272
بررسي نفوذ پذيري لاينر LCG و آور لپ آن در مجاورت مايعات مختلف
273
بررسي نفوذ پذيري مولينيگي در پارچه هاي پنبه اي تكميل شده براي دفع آب
274
بررسي نفوذ در آبياري تشتكي تحت تاثير پساب شهري مغناطيس شده
275
بررسي نفوذ گلوله درزره
276
بررسي نفوذ هالومتان در زئوليت FAU به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
277
بررسي نفوذ و تاثير واژه ها و مفاهيم علوم پايه در شعر معاصر (سهراب سپهري، فريدون مشيري و قيصرامين پور)
278
بررسي نفوذ و جذب گازهاي كربن دي اكسيد ،كربن دي سولفيد، متان، اكسيژن و نيتروژن در زئوليت
279
بررسي نفوذ يون‌هاي كلرايد در ملات‌هاي پوششي ساخته‌شده از نانو سيليس و سيمان‌هاي آميخته پوزولاني
280
بررسي نفوذپذيري رس كهريزك به منظور ارائه روش طرح و اجراي بهينه پوشش رسي محل دفن
281
بررسي نفوذپذيري سيماي سرزمين و همپوشي آشيان بوم‌شناختي گرگ و شغال در استان اصفهان
282
بررسي نفوذپذيري فيلم هاي پليمري در مقابل آب و اكسيژن با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
283
بررسي نفوذپذيري ناهمسانگرد خاكها
284
بررسي نفوذپذيري هوا در پارچه هاي تهيه شده از مخلوط پنبه - پلي پروپيلن
285
بررسي نقاشان معاصر ايران . احمد اسفندياري - منصور قندريز - سهراب سپهري- ابوالقاسم سعيد
286
بررسي نقاشان معاصر ايران :احمد اسفندياري-منصور قندريز-سهراب سپهري-ابوالقاسم سعيدي
287
بررسي نقاشي ، تصوير سازي و عكاسي در ايران در سده سيزدهم
288
بررسي نقاشي ايراني در تاريخ معاصر و (تاثير و جايگاه استاد حسين بهزاد)
289
بررسي نقاشي ايراني در تاريخ معاصر و (تاثير و جايگاه استاد حسين بهزاد)
290
بررسي نقاشي چيني و تحليل نقاشي انتزاعي از اين ديدگاه
291
بررسي نقاشي چيني و تحليل نقاشي انتزاعي از اين ديدگاه
292
بررسي نقاشي خط از ديدگاه نقاشان ،خوشنويسان وگرافيست ها
293
بررسي نقاشي خط استاد احصايي
294
بررسي نقاشي ديواري كاوچاه وابسته به معماري صفويه در مسجد جامع اصفهان
295
بررسي نقاشي ديواري گاو چاه وابسته به معماري صفويه در مسجد جامع اصفهان
296
بررسي نقاشي ديواري گاو چاه وابسته به معماري صفويه در مسجد جامع اصفهان.
297
بررسي نقاشي ديواري مهدكودكها
298
بررسي نقاشي قهوه خانه اي در نقش برجسته
299
بررسي نقاشي كودكان جهت تصويرسازي
300
بررسي نقاشي كودكان دبستان و پيش دبستاني
301
بررسي نقاشي كودكان نابينا
302
بررسي نقاشي گل و مرغ دوره قاجار تا معاصر
303
بررسي نقاشي گل و مرغ ذوره قاجار تا معاصر
304
بررسي نقاشي متافيزيك
305
بررسي نقاشي معاصر از دوره قاجار تا سلطنت رضاخان در رابطه با تحولات سياسي و اجتماعي
306
بررسي نقاشي معاصراز دوره ء قاجارتا سلطنت رضاخان در رابطه با تحولات سياسي و اجتماعي
307
بررسي نقاشي هاي دوره قاجار با تاكيد بر نشان
308
بررسي نقاشي هاي زير لاكي دوره قاجار با تاكيد بر پيكره زنان اروپايي
309
بررسي نقاشي و كاشيكاري مدرسه فيضيه
310
بررسي نقاط اشتراك وافتراق سطح ارزوها علايق ورغبتها وتمايلات كودكان
311
بررسي نقاط برش شاخص هاي تن سنجي مؤثر بر بروز بيماري هاي قلبي عروقي با استفاده از منحني راك وابسته بهزمان در مطالعه قلب سالم يزد از سال 1385 تا 1395
312
بررسي نقاط حادثه خيز(HOT ZONE) حوادث ترافيكي در محدوده ميدان شهيد بهشتي تا ميدان ابوذر شهر يزد با استفاده از سيستم اطلاعاتي جغرافيايي در سال ۱۳۹۵
313
بررسي نقاط ضعف و قوت طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر اهواز (تحليلي فني از ديدگاه برنامه ريزي شهري)
314
بررسي نقاط ضعف و قوت واگذاري مسكن مهر و ارئه راهكارهاي اصلاحي براي نيل به اهداف تعيين شده (مورد مطالعه Ýشهرستان خرم آباد).
315
بررسي نقاط ضعف،قوت ،فرصت و تهديد در جهت تدوين راهبردهاي جنگ نرم درآموزش و پرورش شيراز
316
بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه درسي و آموزشي نظام جديد آموزش ابتدايي در شهرستان ايذه و ارائه راهكارهايي براي بهبود كيفيت آن
317
بررسي نقاط قوت و ضعف تدريس مشاركتي از ديدگاه استادان و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان
318
بررسي نقاط قوت و ضعف دوره آموزشي مديريت امور تعاونيهاي برگزار شده در شهر يزد در سال 1379
319
بررسي نقاط قوت و ضعف شوراهاي حل اختلاف با تÊكيد به شوراهاي حل اختلاف استان آذربايجان غربي
320
بررسي نقاط قوت و ضعف شيوه هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه اصفهان از نظر استادان و دانشجويان
321
بررسي نقاط قوت و ضعف كار بست فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند شهرستان خميني شهر
322
بررسي نقاط قوت و ضعف كاربست عنصر رقابت در تحقق فرآيند ياددهي-يادگيري از ديدگاه مديران و دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان
323
بررسي نقاط قوت و ضعف مسكن مهر استان خوزستان
324
بررسي نقاط قوت، ضعف، تهديد ها و فرصت هاي فراروي مدارس هوشمند ايران و ارائه راهكارهائي براي رويارويي با چالش هاي موجود
325
بررسي نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهديدهاي ﴿S.W.O.T) برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت در دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ناحيه 3 شهر كرمانشاه
326
بررسي نقاط كوانتومي سهموي شكل در حضور ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي
327
بررسي نقاط موثر در كاهش فشار خون در طب فشاري در كفي هاي مختلف با استفاده از اسكن پا
328
بررسي نقايص سيستم توليد انبوه انيميشن در ايران
329
بررسي نقايص سيستم توليد انبوه انيميشن در ايران
330
بررسي نقايص و سوگيري هاي تفكر استراتژيك مديران شركت هاي خودروسازي، و طراحي و اعتباريابي كانون ارزيابي براي شايستگي تفكر استراتژيك در مديران عالي شركت پخش فراورده هاي نفتي اصفهان
331
بررسي نقد جري فودور بر آموزه‌ي گرانباري مشاهده‌ها از نظريه‌ها
332
بررسي نقد در حوزه ي مرمت آثار ميراث فرهنگي با تأكيد بر نقد مخاطب محور
333
بررسي نقد روانشناسي در شعر عربي )بررسي مورديÝعباس محمود العقاد، محمد النويهي و عزالدين اسماعيل (
334
بررسي نقد ژورناليستي تئاتر در ايران (1375-1370)
335
بررسي نقد ژورناليستي تئاتر در ايران (1375-1370)
336
بررسي نقد عكس هاي منتشر شده در مجله تنديس از 1٣81 تا 1٣91 با تاكيد بر ديدگاه ساختار گرايانه رولان بارت
337
بررسي نقد فيلم در مطبوعات سينمائي 68-1358
338
بررسي نقد و تفسير بوف كور﴿ازديدگاه هدايت﴾
339
بررسي نقد و تفسير بوف كور﴿ازديدگاه هدايت﴾
340
بررسي نقدهاي استاد مطهري بر انسان شناسي فلسفي
341
بررسي نقدهاي پال بوگاسيان بر نسبيانگاري معرفتي
342
بررسي نقدهاي شهيد مطهري به شبهات قرآني مستشرقان
343
بررسي نقدهاي ملاصدرا بر سهروردي در مباحث فلسفي
344
بررسي نقدهاي ملاصدرا بر فلسفه مشائي در الهيات در معناي اخص
345
بررسي نقش «امنيت» در سقوط احمدشاه و برآمدن رضاه شاه
346
بررسي نقش -a توكوفرول در كاهش اثرات سيتوتوكسيك رتينوئيك اسيد بر سلول هاي استروماي مغز استخوان موش (NMRI) در محيط كشت
347
بررسي نقش BIM در تعامل موثر مديريت ريسك و مهندسي ارزش در پروژه هاي ساخت
348
بررسي نقش BSC در اثربخشي سازماني (مطالعه موردي در شركت عايق خودرو توس )
349
بررسي نقش CPR در تشخيص سپسيس زودرس نوزادي ﴿EARLY ONSET SEPSIS)
350
بررسي نقش FNA در تشخيص توده هاي سر و گردن
351
بررسي نقش FNA در تشخيص توده هاي سر و گردن
352
بررسي نقش FNA در تشخيص توده هاي سر و گردن
353
بررسي نقش FNA در تشخيص توده هاي سر و گردن
354
بررسي نقش FNA در تشخيص توده هاي سر و گردن
355
بررسي نقش MRCP در تشخيص سنگ صفراوي در بيماران مبتلا به پانكراتيت حاد با سونوگرافي طبيعي سيستم صفراوي
356
بررسي نقش آب در ساماندهي محيطهاي شهري
357
بررسي نقش آب فاقد دوتريوم برتعادل ظرفيت آنتي اكسيد اني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني كبد در موش هاي صحرايي تحت تيمار با استامينوفن
358
بررسي نقش آب فاقد دوتريوم برتعادل ظرفيت آنتي اكسيد اني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني كبد در موش هاي صحرايي تحت تيمار با استامينوفن
359
بررسي نقش آثار محروميت از والدين بر روند تحصيلي دانش آموزان شهرستان سياهكل
360
بررسي نقش آثار و معماري هاي سنتي بر گردشگري
361
بررسي نقش آزمايش «دي ان اي» در اثبات نسب و نفي ولد
362
بررسي نقش آژانس چند جانبه حمايت از سرمايه گذاري خارجي (ميگا) در تضمين سرمايه گذاري بين المللي
363
بررسي نقش آفلاتوكسين B1 و جاذب هاي آلي و معدني آن بر پاسخ فيزيولوژيكي آنزيم هاي كبدي در جوجه هاي گوشتي
364
بررسي نقش آگاهي فراشناختي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز صفا شهر
365
بررسي نقش آلبومين تغييريافته توسط ايسكمي )IMA( در تشخيص زودهنگام سكته قلبي
366
بررسي نقش آلومينيم بر ساختار، خواص مكانيكي ، خوردگي و اكسيداسيون چدن در دماهاي بالا
367
بررسي نقش آلياژ حافظه دار "نيكل - تيتانيوم " در توسعه سازه اي هوايي و تحليل يك سازه نمونه
368
بررسي نقش آمايشي شهرهاي جديد حومه كلانشهر تهران ﴿نمونه موردي: شهر جديد انديشه﴾
369
بررسي نقش آمريكا در جنگ ايران و عراق با تاكيد بر نظريه موازنه قوا
370
بررسي نقش آموزش اخلاق زيست محيطي در استان مازندران جهت ارتقاي كيفي تفرجگاه ها و كاهش جاي پاي آلودگي ها
371
بررسي نقش آموزش از دور در ايجاد سرمايه اجتماعي و ارائه الگوي مناسب جهت ارتقاي آن در آموزش عالي كشور
372
بررسي نقش آموزش از راه دور در ايجاد سرمايه اجتماعي و ارائه الگوي مناسب جهت ارتقاي آن در آموزش عالي كشور
373
بررسي نقش آموزش اولياء درفرزند پروري درشهرستان آمل
374
بررسي نقش آموزش بر روحيه كار آفرينانه دانش آموزان هنرستان هاي حرفه اي دخترانه استان مازندران
375
بررسي نقش آموزش بهداشت دهان ودندان بر كاهش ميزان پلاك دنداني
376
بررسي نقش آموزش پيش دبستاني درپيشرفت تحصيلي پايه اول ابتدائي در شهر كلاله سال تحصيلي 86-85
377
بررسي نقش آموزش در افزايش بهره وري كاركنان سازمان
378
بررسي نقش آموزش در پيشگيري از اعتياد.
379
بررسي نقش آموزش در كارآيي سازمانهاي دولتي
380
بررسي نقش آموزش زنان "تحصيلات"بر كاركرد و ساختار بنيان خانواده درشهرستان سميرم
381
بررسي نقش آموزش زنان ﴿تحصيلات﴾ بر كاركرد خانواده در شهرستان سميرم
382
بررسي نقش آموزش زنان خانه دار بر افزايش سطح آگاهي از روشهاي صحيح مصرف گاز خانگي در كلان شهر تهران
383
بررسي نقش آموزش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در ارتقا و بهبود عملكرد مديران شهري و كارشناسان توسعه شهري (مطالعه موردي:شهرداري شهر شيراز)
384
بررسي نقش آموزش ضمن خدمت بركارايي معلمان در استان قم
385
بررسي نقش آموزش ضمن خدمت به كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان برخوار
386
بررسي نقش آموزش ضمن خدمت در ارتقاء و افزايش كارايي و بهره وري كاركنان و معلمان مديريت آموزش و پرورش شهرستان گنبد كاووس
387
بررسي نقش آموزش ضمن خدمت در افزايش كارآيي كاركنان بانك صادرات
388
بررسي نقش آموزش ضمن خدمت در كارآيي مديران مدارس شهرستان گنبد كاووس
389
بررسي نقش آموزش ضمن خدمت دركارايي معلملن ابتدايي مدارس شهرستان گنبد كاووس
390
بررسي نقش آموزش عالي بر توسعه منطقه اي در ايران (مطالعه موردي:استانهاي كشور)
391
بررسي نقش آموزش عالي در پيشرفت اجتماعي واقتصادي زنان
392
بررسي نقش آموزش فني و حرفه اي در آينده شغلي جوانان در شهرستان بوشهر
393
بررسي نقش آموزش كاركنان در كارآيي سازمان هاي دولتي
394
بررسي نقش آموزش مهارتهاي زندگي بر خودپنداره بانوان
395
بررسي نقش آموزش هاي سازماني در پيشبرد اهداف سازماني
396
بررسي نقش آموزش همگاني حفاظت از محيط زيست در ارتقا سطح آگاهي‌هاي دانش‌آموزان: مطالعة موردي دانش‌آموزان مقطع متوسطه ناحيه چهار تهران
397
بررسي نقش آموزش و پرورش در توسعه شركت هاي تعاوني شهرستان بجنورد
398
بررسي نقش آموزش و پرورش در توسعه منابع انساني
399
بررسي نقش آموزش و پرورش در رويارويي با بحران هويت نوجوانان از ديدگاه دبيران
400
بررسي نقش آموزش وپرورش برتحرك اجتماعي.
401
بررسي نقش آموزش وپرورش در توسعه منابع انساني
402
بررسي نقش آموزش وپرورش در توسعه منابع انساني.
403
بررسي نقش آموزش وپرورش درتحرك اجتماعي
404
بررسي نقش آموزشهاي عالي در كارآفريني زنان دانش آموخته مراكز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي استان تهران
405
بررسي نقش آموزه هاي ديني در پيشگيري از انحراف اجتماعي و اخلاقي دانش آموزان دروه متوسطه در منطقه بندپي غربي
406
بررسي نقش آميخته ترفيع در افزايش فروش رنگ مو شركت آتوسا
407
بررسي نقش آميزه¬هاي بازاريابي در ارتقاي سطح صادرات عسل شهرستان خوي به كشورهاي همجوار
408
بررسي نقش آنتي ژن هاي ترشحي انگل ليشمانيا ماژور در سيستم ايمني موش مقاوم )C75BL/6( به عفونت ليشمانيا
409
بررسي نقش آنزيم در تهيه ديسپرس نانو لوله هاي كربن چند جداره و تاثير آنها بر خواص كالاي پشمي
410
بررسي نقش ابزارهاي جديد در ساخت زيورآلات سنتي
411
بررسي نقش ابزارهاي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در توسعه صنعت گردشگري
412
بررسي نقش ابزارهاي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در توسعه صنعت گردشگري
413
بررسي نقش ابزارهاي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در توسعه صنعت گردشگري
414
بررسي نقش ابعاد اثر هنري در جنبه ي بيانگري آن
415
بررسي نقش ابعاد ساختار سازماني درتقويت چابكي
416
بررسي نقش ابعاد مهندسي ارزش بر بهبود عملكرد كاركنان آموزش و پرورش كازرون در سال 1391
417
بررسي نقش ابليس در ساختار ادبي و روايي مثنوي‌معنوي در مقايسه با قرآن و برخي تفاسير
418
بررسي نقش اپي ژنتيكي ژن BRDT در بافت بيضه مردان نابارور مراجعه كننده به پژوهشگاه رويان
419
بررسي نقش اجتماع محلي در حفاظت از تالابها – مطالعه ي موردي تالاب ميانكاله
420
بررسي نقش اجتماعي زنان در جامعه ايران
421
بررسي نقش اجتماعي عكاسي و آثار آن در تكوين نظم مدرن ﴿تحليل تاريخ اجتماعي عكاسي در نيمهء دوم سدهء نوزدهم﴾
422
بررسي نقش اجتماعي، سياسي و فرهنگي زنان در عهد تركمانان(قرن نهم هجري)
423
بررسي نقش احساس امنيت در مشاركت اجتماعي در شهرگنبدكاووس
424
بررسي نقش احياي تالاب هامون بر ميزان درآمد مردم سيستان از توليد صنايع دستي
425
بررسي نقش اختلال وسواس فكري- عملي در تبيين رابطه ميان تفكر خلاف واقع و پشيماني پس از خريد
426
بررسي نقش اخلاق كاري دركسب مزيت رقابتي در شركت سهامي بيمه ايران رشت
427
بررسي نقش اخلاق و سيره ائمه (ع ) در توسعه سازمانهاي كسب و كار كشور
428
بررسي نقش اخلاق و سيره ائمه (ع)در توسعه سازمانهاي كسب و كار كشور
429
بررسي نقش اداب و رسوم در توسعه گردشگري
430
بررسي نقش ادراك از رفتارهاي مرتبط با صداي رهبر بر رفتارهاي مربوط به صداي كارمند و تعهد عاطفي با تاكيد بر نقش اعتماد به رهبر (مورد مطالعه: گروه صنعتي انتخاب)
431
بررسي نقش ارتباطات سازماني بر سرمايه اجتماعي كاركنان با استفاده از آموزه هاي نهج البلاغه (مطالعه موردي اداره آموزش و پرورش سبزوار)
432
بررسي نقش ارتباطات سازماني بر سرمايه اجتماعي كاركنان با استفاده از آموزه هاي نهج البلاغه (مطالعه موردي اداره آموزش و پرورش سبزوار)
433
بررسي نقش ارتباطات سازماني بر سرمايه اجتماعي كاركنان با استفاده از آموزه هاي نهج البلاغه (مطالعه موردي اداره آموزش و پرورش سبزوار)
434
بررسي نقش ارتباطات و اعتماد در وفاداري مشتريان شركت بيمه توسعه شيراز از طريق بسط مدل شاخص رضايت مشتري اروپاEC ECSI
435
بررسي نقش ارتعاشات افقي غلتك ها در ناپايداي چتر نورد سرد دو قفسه اي به منظور بهينه سازي پارامترهاي نورد
436
بررسي نقش ارزش درك شده و تعيين هويت مصرف كننده با برند بر وفاداري به برند از طريق متغير ميانجي سن و جنس
437
بررسي نقش ارزش درك شده و تعيين هويت مصرف كننده با برند بر وفاداري به برند از طريق متغير ميانجي سن و جنس (مورد مطالعه :گوشي هاي هوشمند )
438
بررسي نقش ارزش گذاري نادرست در بازده سهام: مطالعه بازار سهام تهران
439
بررسي نقش ارزش هاي مذهبي در بالا بردن هويت اجتماعي جوانان گنبد كاووس
440
بررسي نقش ارزش ويژه برند در كسب مزيت رقابتي با رويكرد مديريت ارتباط با مشتري
441
بررسي نقش ارزش ويژه برند در كسب مزيت رقابتي با رويكرد مديريت ارتباط با مشتري (مطالعه موردي: نمايندگي هاي فروش و خدمات پس از فروش سامسونگ)
442
بررسي نقش ارزشيابي عملكرد كاركنان در بهبود بهره وري نيروي انساني از ديدگاه كارشناسان در صدا و سيماي مركز تبريز
443
بررسي نقش ارزيابي عملكرد در آفزايش كارآيي كاركنان شركت فرا پيشرو جنوب
444
بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان شركت ايران ذوب
445
بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان شركت فرا ژيشرو جنوب
446
بررسي نقش ارزيابي عملكرد كاركنان در بهسازي نيروي انساني
447
بررسي نقش ارگونومي بر سلامت، بهره وري و رضايت شغلي كاركنان شركت يكتاسوله سپاهان
448
بررسي نقش ازدواج در سلامت عمومي زوجين تربت جام
449
بررسي نقش ازدواج در شكل دهي عزت نفس وكاهش افسردگي بين زنان متاهل ومجرد محلات
450
بررسي نقش ازدواج در شكل گيري عزت نفس زنان
451
بررسي نقش اساتيد مشاوره در دانشگاه يزد
452
بررسي نقش اسب بر روي روكش صندلي خودرو
453
بررسي نقش اسب در تمدنهاي مختلف ايران تا قبل از ظهور اسلام
454
بررسي نقش اسب در دستبافتاي ايراني
455
بررسي نقش استراتژي آميخته ترفيع در جذب كارآفرينان به بخش تعاون
456
بررسي نقش استراتژي اقيانوس آبي در مديريت فروش (مطالعه موردي:مجتمع گندله سازي اردكان)
457
بررسي نقش استراتژي كيفيت براي دستيابي به كلاس جهاني سازمان ها (موردكاوي صنعت خودرو).
458
بررسي نقش استراتژي مديريت الكترونيكي براي رسيدن به كلاس جهاني سازمانها مورد كاوي :سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
459
بررسي نقش استراتژيهاي بازاريابي و مزيتهاي رقابتي در فرآورده هاي لبني شركت كاله
460
بررسي نقش استرس درابتلاء به سرتان پستان درزنان.
461
بررسي نقش استفاده از اينترنت و پيامدهاي آن در بين دانشجويان پسر 18 تا 25 ساله شهر رشت
462
بررسي نقش استفاده از اينترنت و پيامدهاي آن در بين دانشجويان پسر 18 تا 25 ساله شهر رشت.
463
بررسي نقش استفاده از تلفن همراه بر خودكار آمدي تحصيلي فراگيران در يادگيري مهارت هاي چهارگانه (خواندن، نوشتن، گفتن، شنيدن) زبان انگليسي
464
بررسي نقش استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي بر روابط اعضاي خانواده ﴿ مطالعه موردي : زنان و مردان متاهل شهر بهشهر ﴾
465
بررسي نقش استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر درگيري تحصيلي و سرزندگي تحصيلي در بين دانشجويان
466
بررسي نقش استقرار نظام پيشنهادات در انگيزش كاركنان بانك ملي ايران (مطالعه موردي شعب مناطق غرب تهران)
467
بررسي نقش اسطوره در مفرقه هاي لرستان
468
بررسي نقش اسطوره در هنرهاي ايراني با تاكيد بر نقوش سنتي فرش ايران
469
بررسي نقش اسطوره ها در تصوير سازي شاهنامه
470
بررسي نقش اسلام در تربيت مذهبي كودكان با تاكيدبر مقوله تشويق و تنبيه
471
بررسي نقش اسليمي نشان در دوره ي ايلخاني با كاربرد تذهيب
472
بررسي نقش اسناد در اثبات دعوي
473
بررسي نقش اشتغال مادران بر عملكرد كودكان مقطع ابتدايي
474
بررسي نقش اشياء به مثابه وسيله بيان تصويري
475
بررسي نقش اشياء به مثابه وسيله بيان تصويري
476
بررسي نقش اصولي رياضيات بورسي ومعاملاتي
477
بررسي نقش اضطراب در رضايت شغلي شاغلين شهرستان چالوس.
478
بررسي نقش اضطراب در رضايت شغلي شاغلين شهرستان چالوس.
479
بررسي نقش اعتقادات مذهبي دركاهش طلاق
480
بررسي نقش اعتماد به برند بر اطمينان مصرف كنندگان (مطالعه موردي شركت مهرام)
481
بررسي نقش اعتماد به برند بر اطمينان مصرف كنندگان (مطالعه موردي شركت مهرام)
482
بررسي نقش اعتماد به نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
483
بررسي نقش اعتماد به نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان رشت
484
بررسي نقش اعتماد به نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان رشت
485
بررسي نقش اعتماد ومهارت كامپيوتري در پذيرش بانكداري الكترونيك بااستفاده ازمدل اصلاح شده تي اي ام (مطالعه موردي بانك سامان درشهر تهران )
486
بررسي نقش اعتياد در افت تحصيلي نوجوانان و جوانان.
487
بررسي نقش اعتياد در ايجاد رفتارهاي ناهنجار اجتماعي.
488
بررسي نقش اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و متوسط صنعتي در ايجاد اشتغال (مورد مطالعه : كارگاه هاي صنعتي شهر تهران
489
بررسي نقش افسردگي در افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رودسر
490
بررسي نقش افسردگي در افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رودسر.
491
بررسي نقش اقلام تعهدي ترازنامه در سودآوري و سود سهام (EPS) شركت هاي بورسي در ايران
492
بررسي نقش اكرام در پيشرفت و بالا بردن منزلت اجتماعي دانش آموزان تحت پوشش خود (مطالعه موردي گنبد كاووس )
493
بررسي نقش اكراه در عقود ايقاعات
494
بررسي نقش اكوتوريسم بياباني در توسعه سكونتگاه‌‌هاي روستايي (مطالعه موردي: دهستان نخلستان، شهرستان خور و بيابانك)
495
بررسي نقش امنيت رواني گردشگران بر توسعه صنعت توريسم در استان گيلان
496
بررسي نقش امواج پلاسما در كنترل لبه‌ي توكامك با استفاده از مدل جنبشي-چرخشي
497
بررسي نقش اموجي در تئاتربودگي سامانه هاي پيام رسان آني با نگاهي به نقش ماسك در تئاتر صحنه اي
498
بررسي نقش اموجي در تئاتربودگي سامانه‌هاي پيام‌رسان آني با نگاهي به نقش ماسك در تئاتر صحنه‌اي
499
بررسي نقش اموزش پيش دبستاني بر اگاهي هاي بهداشت دانش اموزان دختر مقطع ابتدايي
500
بررسي نقش اموزش در افزايش بهرهوري نيروي انساني در شركت ذوب اهن اصفهان
501
بررسي نقش امولسيفايرها در آلاينده هاي پسابهاي صنعتي با تاكيد بر صنايع غذايي
502
بررسي نقش اميد به عنوان راهبرد سازگارانه درمقابله با اهمال كاري تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهر يزد
503
بررسي نقش انتگرال هاي سطحي در نسبيت عام و مدل هاي تعميم يافته (f(R و (f(R,G
504
بررسي نقش انجمن هاي ادبي در تحول شعر معاصر از مشروطه تا سال 1320
505
بررسي نقش انرژي‌هاي تجديدپذير و تجديدناپذير در توسعه اقتصاد پايدار
506
بررسي نقش انگيزش¬هاي روانشناختي مصرف¬كننده بر درگيرسازي مشتري، دلبستگي و وفاداري به برند (مورد مطالعه :فروشگاه¬هاي زنجيره¬ اي هايپرمي شهر تهران)
507
بررسي نقش انگيزنده ها بر كارايي كاركنان در شركت صنايع غذايي نگار علي آباد
508
بررسي نقش انواع بازي بر رشد اجتماعي كودكان دختر 6تا 9 سال فارسان
509
بررسي نقش انيميشن در شعر ديجيتالي
510
بررسي نقش انيميشن در شعر ديجيتالي
511
بررسي نقش انيميشن در فرآيند يادگيري
512
بررسي نقش انيميشن در فرايند يادگيري
513
بررسي نقش اوژنول در كاهش اثرات سيتوتوكسيك رتينوئيك اسيد بر فيبروبلاستهاي جنيني موش (NMRI) در محيط كشت
514
بررسي نقش اوسامو تزوكا در شكل گيري سبك ملي انيميشن ‍‍ژاپن در دوران پس از جنگ جهاني دوم
515
بررسي نقش اوسامو تزوكا در شكل گيري سبك ملي انيميشن ‍‍ژاپن در دوران پس از جنگ جهاني دوم
516
بررسي نقش اوليا در انتخاب رشته و پيشرفت تحصيلي فرزندان
517
بررسي نقش ايلو‍‍‍ژن﴿خطاي ادراك﴾ در گرافيك از 1960 تا 2015
518
بررسي نقش بازار سنتي در توسعه گردشگري شهر كرمانشاه
519
بررسي نقش بازارچه هاي مرزي درميزان صادرات و واردات كشور ﴿مطالعه موردي بازار چه مرزي خراسان جنوبي ﴾
520
بررسي نقش بازاريابي ، تبليغات و فيزيك ساختمان بانكها در جذب بهينه منابع
521
بررسي نقش بازاريابي اجتماعي در اصلاح الگوي مصرف برق مشتريان خانگي شهر اصفهان و تاثير آن بر نگرش مديران از تحول سازماني شركت برق منطقه اي اصفهان
522
بررسي نقش بازاريابي اجتماعي در كاهش استفاده از خودروي شخصي در ترافيك شهري مورد مطالعه شهر اصفهان
523
بررسي نقش بازاريابي اينترنتي در صادرات محصولات صنايع غذايي ايران از ديدگاه صادركنندگان
524
بررسي نقش بازاريابي داخلي بر بازاريابي خارجي از طريق سنجش روابط بين متغيرهاي برون سازماني و درون سازماني ( مطالعه موردي در شعب بانك ملي استان اصفهان )
525
بررسي نقش بازاريابي در ايران
526
بررسي نقش بازاريابي رابطه مند ،بازاريابي حسي و حمايتي در وفاداري مشتريان
527
بررسي نقش بازاريابي رابطه مند در وفاداري مشتريان بانك ملي گنبد كاووس
528
بررسي نقش بازاريابي رسانه اي ديجيتالي و اجتماعي در رفتار مشتريان فروشگاه اينترنتي ديجي كالا
529
بررسي نقش بازاريابي محصولات در SMEs جهت رقابتي شدن سازمان صنعت صنايع غذايي
530
بررسي نقش بازدارنده ها در تشكيل رسوب مواد سنگين هيدروكربوري (واكس - آسفالت )
531
بررسي نقش بازسازي برند﴿ريبرندينگ﴾
532
بررسي نقش بازي بر يادگيري از ديدگاه متخصصان و مربيان مراكز پيش دبستاني (مراكز پيش دبستاني شهر اسفراين )
533
بررسي نقش بازي در آموزش و پرورش كودكان مقطع ابتدايي شهر دولت آباد از نظر معلمان
534
بررسي نقش بازي در آموزش و پرورش كودكان مقطع ابتدايي شهرستان خميني شهر در سال 84 از ديد معلمان
535
بررسي نقش بازي در تربيت كودك
536
بررسي نقش بازي در رشد اجتماعي كودكان از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي دخترانه ناحيه 2 رشت
537
بررسي نقش بازي در رشد اجتماعي كودكان از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي دخترانه ناحيه 2 رشت.
538
بررسي نقش بازي در رشد اجتماعي كودكان پسر پايه سوم تا پنجم ابتدايي سال تحصيلي
539
بررسي نقش بازي در رشد اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي پسران شهرستان بهشهر
540
بررسي نقش بازي در رشد مهارتهاي اجتماعي كودكان
541
بررسي نقش بازي هاي آموزشي در ارتقاء آگاهي هاي كودكان در حفاظت از حيات وحش در كودكان پسرو دختر 7-12ساله
542
بررسي نقش بازيگران داخلي و خارجي در پيدايش،گسترش و تشديد بحران سوريه از سال 2011 تا2016
543
بررسي نقش بازيگري در آثار فيليپ ژانتي بر اساس نظريه ي نوع سوم هنريك يوركفسكي در باب تئاتر عروسكي
544
بررسي نقش بافت با رويكرد زبان‌شناسي در ادارات پليس آگاهي و محاكم قضائي
545
بررسي نقش بانكداري الكترونيكي در رضايت مشتريان بانك ملت استان قم
546
بررسي نقش بانكداري الكتروونيك در رضايت مشتريان بانك ملت منطقه كرج
547
بررسي نقش باورهاي غيرمنطقي اليس ،مهارتهاي زندگي وويژگي هاي شخصيتي درپيش بيني بروزپرخاشگري درنوجوانان شهركرمانشاه
548
بررسي نقش باورهاي غيرمنطقي بر ميزان خودكارآمدي و پيشرفت درسي دانش آموزان سال دوم متوسطه دوره ي دوم شهر بانه
549
بررسي نقش بته جقه از ابتدا تا دوره قاجار
550
بررسي نقش بته در فرش ايران
551
بررسي نقش بخش خصوصي در صنعت گردشگري در ايران
552
بررسي نقش بخش دولتي و بخش خصوصي در شاخص توسعه انساني- مطالعه موردي: اقتصاد ايران (1354-1394)
553
بررسي نقش برانگيختگي هيجاني در سو گيري توجه وحافظه بيماران وسواس فكري - عملي
554
بررسي نقش برجسته هاي ايستگاه مترو شهر تهران
555
بررسي نقش برجسته هاي طاق بستان از لحاظ تصويرگري
556
بررسي نقش برجسته هاي هخامنشي و كاربرد آن در نقش برجسته هاي سفالي
557
بررسي نقش برجسته هاي هخامنشي و كاربرد آن درنقش برجسته هاي سفالي
558
بررسي نقش برخورداري شهروندان از دانش فناوري اطلاعات در تحقق شاخصه مردم محوري اقتصاد مقاومتي
559
بررسي نقش برخي از ريسك فاكتورهاي سندرم درد پاتلوفمورال
560
بررسي نقش برگزاري كارگاه هاي آموزشي در توسعه سواد اطلاعاتي كاركنان شركت فولاد مباركه اصفهان:.....
561
بررسي نقش برنامه درسي پنهان در توسعه رفتارهاي حرفه اي در آموزش پزشكي
562
بررسي نقش برنامه ريزي آموزشي در تحقق انگاره شهروند جهاني با تاكيد بر پاردايم جهاني شدن
563
بررسي نقش برنامه ريزي شهروند محور در پايداري محلات شهري (مطالعه موردي:شهر ايلام)
564
بررسي نقش برنامه ريزي فرغتي در ارتقاء كيفيت زندگي شهري
565
بررسي نقش برنامه هاي تلويزيوني ماهواره در سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه پايه دوم و سوم شهر خمين در سال 88-1387
566
بررسي نقش برنامه هاي درسي بر مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
567
بررسي نقش برنامه ي درسي پنهان در سياست گذاري هاي تربيتي از ديدگاه رويكرد انتقادي
568
بررسي نقش برند بنز در كارايي و شهرت
569
بررسي نقش برند تجاري كالاهاي لوكس بر رفتار مصرف كننده در مورد گوشي موبايل اپل
570
بررسي نقش برند در ارتقاء تجارت
571
بررسي نقش برند در شركتهاي توليدي ايران خودرو و تاثير آن بروفاداري و رضايت مندي مشتريان
572
بررسي نقش برندسازي احساسي در ارتباطات يكپارچه بازاريابي شركت ال جي
573
بررسي نقش برهمكنش مايعات يوني و DNA در فرآيندانتقال DNA از جدارسلول و مقايسه آن با برهمكنش مواد فعال سطحي و DNA
574
بررسي نقش برون سپاري بر مزيت رقابتي مورد كاوي :شركت صنايع الكترونيك ايران ( صاايران )
575
بررسي نقش بكارگيري تكنولوژي آموزشي در فرايند ياد دهي ويادگيري در مدارس نظام جديد آموزش (مطالعه مورد دبيرستانهاي كاردانش شهرستان گنبد)
576
بررسي نقش بكارگيري متدولوژي مديريت پروژه سبز ( PRiSM ) در افزايش پايداري پروژه هاي ساخت نيروگاه ( مطالعه موردي : نيروگاه هايايران )
577
بررسي نقش بنگاه هاي كوچك در اشتغال ايران
578
بررسي نقش بهداشت روان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
579
بررسي نقش بهره گيري از فناوري هاي نوين سازه اي در بهبود شاخص هاي عملكردي ابر پروژه هاي ساختماني ايران ( مطالعه موردي پروژه بازار بزرگ ايران - ايران مال )
580
بررسي نقش بهينه سازي و استانداردسازي وب سايت سازمان هاي دولتي در راستاي ارتقاي درآمدهاي دولت الكترونيك
581
بررسي نقش بودجه ي سالانه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي از طريق بررسي اقلام بودجه ي سالانه و شاخص هاي اقتصادي
582
بررسي نقش بوروكراتهاي سطح خيابان بر نتايج اجراي خط مشي هاي كلان با استفاده از نظريه داده بنياد (مورد مطالعه: مديران و معلمان مدارس در نظام آموزش)
583
بررسي نقش پارامتر پيش كرنس الاستومري بر كارايي ژنراتورهاي بر پايه پليمرهاي الكتريك فعال
584
بررسي نقش پارامتر چند لايگي بر بازده كوتاه مدت ژنراتورهاي بر پايه كامپوزيتهاي هوشمند الكتريك فعال
585
بررسي نقش پارامترهاي مختلف بر ساختار و خواص قطعات شيشه سراميك كورديربتي از طريق فرآيند Gel-casting
586
بررسي نقش پارامترهاي مربوط به تپ ليزري و لايه ي پلاسمايي بر بيشينه سازي انرژي پروتون ها با استفاده از شبيه سازي دو بعدي ذره در جعبه
587
بررسي نقش پارامترهاي مهم در طراحي مخازن تحت فشار به منظور بهبود تنش ها به روش المان محدود
588
بررسي نقش پايگاه اقتصادي - اجتماعي و نگرش مذهبي والدين در مواجهه كودك با خشونت خانگي در شهر كابل
589
بررسي نقش پايگاههاي تابستاني د رارتقاء روحي و علمي دانش آموزان
590
بررسي نقش پدر و تاثير آن در مديريت خانواده در شهرستان گناوه
591
بررسي نقش پديده اجتماعي «مصرف تصاوير» در معماري معاصر ايران
592
بررسي نقش پذيرش اجتماعي دربهداشت رواني دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر رشت درسال تحصيلي 86-85
593
بررسي نقش پذيري در مديريت زنجيره تامين با توجه به سطوح مديران فروش
594
بررسي نقش پرتوهاي كيهاني در توليد ساليانه ي كربن-14 موجود در كره زمين با استفاده از كد كرسيكا
595
بررسي نقش پرندگان برگرفته از منطق الطير عطار نيشابوري و به كارگيري آنها در وسايل منزل
596
بررسي نقش پرندگان و گياهان در نگارگري معاصر ايران
597
بررسي نقش پرنده در آثار استاد عيسي بهادري
598
بررسي نقش پرنده در آثار هنري دوره صفويه (معماري منحصرا" در اصفهان )
599
بررسي نقش پرنده در آثار هنري دوره صفويه (معماري منحصرا" دراصفهان )
600
بررسي نقش پرنده در فلز كاري هاي دوره سلجوقي وكاربرد آن در منبت چوب
601
بررسي نقش پرنده در قاليهاي روستايي و عشايري ﴿به ويژه فارس﴾
602
بررسي نقش پرنده در قاليهاي عشاير روستايي ايران
603
بررسي نقش پروژه هاي آبخيزداري در توسعه روستايي "با تاكيد بر دهستان كاوه آهنگر چادگان"
604
بررسي نقش پروژه هاي محرك توسعه در بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي : دانشكده هنر و معماري
605
بررسي نقش پروفيلاكتيك افدرين وريدي و عضلاني و آتروپين وريديدر پيشگيري از هيپوتانسيون ناشي از بيحسي نخاعي در بيماران سزاريني
606
بررسي نقش پروگنوستيك بيوماركر .rs1333049واقع بر روي كروموزوم 9p21 در سرطان سرويكس
607
بررسي نقش پروگنوستيك بيوماركر rs 1128503 در ژن ABCB!/MDR1 در بيماران مبتلا به سرطان سرويكس
608
بررسي نقش پروگنوستيك بيوماركرهاي rs1333049 واقع بر روي كروموزوم 9p21 و rs1128503 در ژن ABCB1/MDR1 در مديريت بيماران مبتلا به سرطان مري
609
بررسي نقش پروگنوستيك بيوماركرهاي واقع بر روي كرموزوم در ژن مديريت بيماران مبتلا به سرطان مري
610
بررسي نقش پروگنوستيك واريانت مولكولي ،rs 1764391،در ژن cx 37 در بيماران مبتلا به سرطان پستان
611
بررسي نقش پرومته , آنتيگونه, مده آ در تلقي گفتمان قدرت در درام يونان
612
بررسي نقش پرومته، آنتيگونه، مده ا در تلقي گفتمان قدرت در درام يونان
613
بررسي نقش پست به عنوان يك عامل ارتباطي در توسعه فرهنگي شهر فارسان
614
بررسي نقش پليس در برقراري نظم وتمنيت اجتماعي در شهر فارسان از ديدگاه جوانان 20-30 ساله
615
بررسي نقش پليمر پلي پيرول به صورت كامپوزيت هسته-پوسته بر جذب امواج مغناطيسي
616
بررسي نقش پنتوكسي فيلين وHOS تست در تشخيص حياتي اسپرم در مقايسه باEosin
617
بررسي نقش پوشش گياهي در ترسيب كربن با استفاده از فناوري سنجش از راه دور
618
بررسي نقش پول الكترونيك در نظام بانكداري اسلامي
619
بررسي نقش پياده سازي استاندارد مديريت پروژه سبز ( P5 ) در تحقق معماري پايدار در پروژه هاي ساختماني بلند مرتبه ( مطالعه موردي : ساختمان هاي بلند مرتبه شهر تهران )
620
بررسي نقش پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت بر علل مقاومت پرسنل در شركت مديريت توليد برق اصفهان
621
بررسي نقش پياده سازي مدل efqm در گروه خودرو سازي بهمن
622
بررسي نقش پياده سازي مديريت دانش در توسعه كشاورزي شهرستان زنجان
623
بررسي نقش پيش بيني كننده سرمايه روانشناختي و شادكامي در ميزان كارايي كشاورزان(مطالعه موردي توليدكنندگان چغندرقند در شهرستان مشهد)
624
بررسي نقش پيش بيني كننده يافته هاي سي تي اسكن با وضوح بالا در مسير درماني پنوموتوراكس خود به خودي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي و آرياي رشت طي سالهاي 92 تا شهريور 95
625
بررسي نقش پيش دبستاني در اجتماعي شدن كودكان
626
بررسي نقش پيش گويي كننده يك واريانت ژني در ژن CDKN2A/B در سرطان سرويكس
627
بررسي نقش پيشگويي كننده بيوماركرهاي HER2 IIe655Val و HER1 R497K در مديريت بيماران مبتلا به سرطان پستان
628
بررسي نقش پيشگويي كننده بيوماركرهاي HER2 Ile655Val و HER1 R497K در مديريت بيماران مبتلابه سرطان پستان
629
بررسي نقش پيش‎گويي و جادوگري در ساختار داستان‎هاي شاهنامه
630
بررسي نقش پيش‎گويي و جادوگري در ساختار داستان‎هاي شاهنامه
631
بررسي نقش پيشگيري وضعي سامانه هاي پايش تصويري (دوربين هاي مداربسته) در كاهش جرائم كلانشهر شيراز با تاكيد بر جرم سرقت
632
بررسي نقش پيمانكاري فرعي صنعتي و مشكاركت درتوسعه صنايع كوچك و متوسط منطقه اي - بررسي موردي قطعه سازان همدان
633
بررسي نقش تاب آوري، حمايت اجتماعي و مقابله مذهبي ايراني در كاهش استرس والدگري مادران داراي كودك با نياز ويژه شهر مشهد
634
بررسي نقش تاثير نام تجاري بر تصميم خريداران ﴿ مطالعه موردي لب تاپ در ايران ﴾
635
بررسي نقش تاكتيك هاي خاص خرده فروشي و شرايط خاص مشتري بر رفتار مصرف كنندگان محصولات ارگانيك
636
بررسي نقش تامين مالي اسلامي در رشد اقتصادي ايران
637
بررسي نقش تبليغات تجاري بر آگاهي و عمل خريد بيمه گذاران در زمينه بيمه هاي آتش سوزي در شهر اصفهان
638
بررسي نقش تبليغات در بازاريابي
639
بررسي نقش تبليغات در جذب گردشگران مذهبي به استان قم
640
بررسي نقش تبليغات در صنعت گردشگري خراسان شمالي
641
بررسي نقش تبليغات دربازاريابي
642
بررسي نقش تبليغات رسانه ها در توسعه گردشگري ورزشي (مطالعه موردي: استان گيلان)
643
بررسي نقش تبليغات فرهنگي بر روي بازار يابي داخلي دانشگاه پيام نور
644
بررسي نقش تبليغات و بازاريابي بر افزايش فروش فروشگاه هاي ذنجيره اي شهر اصفهان
645
بررسي نقش تبليغات و ترفيعات فروش بر ايجاد هويت براي يك نام تجاري، مطالعه موردي (شركت هاكوپيان )
646
بررسي نقش تبليغات و ترفيعات فروش بر وفاداري به برند مورد مطالعه كارخانه چاي ميعاد در شهر اصفهان
647
بررسي نقش تبليغات و ترفيعات فروش در خلق ارزش ويژه نام تجاري (مطالعه موردي:شركت پارس آنلاين)
648
بررسي نقش تبليغات و كيفيت خدمات در وفاداري مشتري نسبت به برند (در فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه استان گيلان)
649
بررسي نقش تجارت الكترنيك درارتقاء موسسات گردشگري ايران مطالعه موردي : موسسات گردشگري شهرتهران
650
بررسي نقش تجارت در بهبود فرايند مديريت ارتباط با مشتري
651
بررسي نقش تجويز پروفيلاكتيك Ultracet در مقايسه باTramadol mg 5.37 HclوAcetaminophen 325mgدر كاهش دردهاي پس از درمان اندودانتيك
652
بررسي نقش تحصيلات مديريت آموزشي در كارآيي و بهره وري مديران مدارس ابتدايي شهرستان گرگان
653
بررسي نقش تحقيق و توسعه بر بهره وري كاركنان اداره ورزش و جوانان شهرستان بهشهر
654
بررسي نقش تربيتي نماز در كودكان ونوجوانان و شيوه هاي ترغيب آن در مدارس راهنمايي شهرستان رودسر.
655
بررسي نقش تربيتي و آموزشي والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوم راهنمايي
656
بررسي نقش تست سنتيگرافي مجاري اشكي در تشخيص انسداد مجاري اشكي با Regurgitation منفي
657
بررسي نقش تسهيل جريان ترافيك در كاهش مصرف انرژي و صرفه جوئي آن در حمل و نقل
658
بررسي نقش تسهيلات بانكي بر سيكل هاي تجاري در ايران - دردوره 94_70
659
بررسي نقش تسهيلات بانكي مساكن در توسعه فضايي - كالبدي سكونتگاههاي روستايي (مورد= روستاهاي جلگه اي شهرستان گلوگاه )
660
بررسي نقش تسهيلات بانكي مساكن در توسعه فضايي-كالبدي سكونتگاههاي روستايي (مورد: روستاهاي جلگه اي شهرستان گلوگاه)
661
بررسي نقش تسهيلات بخش تعاون در توسعه و تشكيل شركتهاي تعاوني توليدي صنعتي شهر يزد
662
بررسي نقش تسهيم دانش در مشتري گرائي كاركنان بانك رفا كارگران شهرستان كرج
663
بررسي نقش تشكلهاي غيردولتي زنان در توسعه روستايي سيرجان
664
بررسي نقش تشكلهاي غيردولتي زنان در توسعه روستايي سيرجان
665
بررسي نقش تشويق و تنبيه در پرخاشگري و افت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم
666
بررسي نقش تشويق وتنبيه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدرسه راهنمايي منطقه شيخ زاهد محله
667
بررسي نقش تشويق وتنبيه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منطقه رامسر
668
بررسي نقش تشويق وتنبيه در ژيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان كيار
669
بررسي نقش تصاوير پت/سي‌تي در طراحي درمان پرتودرماني
670
بررسي نقش تصوف و صوفيگري در اعتلا و انحطاط سلسله صفوي
671
بررسي نقش تصوير ذهني مشتريان به خريد از فروشگاه هاي خريد جمعي نسبت به سوپرماركت ها
672
بررسي نقش تصوير و رنگ در انتقال مفاهيم در كتابهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گروه سني "ج"
673
بررسي نقش تصويربرداري اورژانس در بيماران با اولين تب و تشنج پيچيده در بيمارستان 17 شهريور در سال 1394
674
بررسي نقش تضاد فرهنگي بر روابط زوجين.
675
بررسي نقش تعارض وظيفه اي و رابطه اي بر عملكردكارآفرينان با نقش ميانجي رضايت از تيم و عدم اطمينان محيطي
676
بررسي نقش تعارض وظيفه اي و رابطه اي بر عملكردكارآفرينان با نقش ميانجي رضايت از تيم و عدم اطمينان محيطي
677
بررسي نقش تعامل ومشاركت اعضاء درپيشبرد اهداف شركت تعاوني برنجكاران شهرستان لاهيجان
678
بررسي نقش تعاملات مكاني در آشوبگونه سازي رفتار زماني چرخه سلولي
679
بررسي نقش تعاملي سيستم آدرنرژيك وكولينرژيك دراثر محافظتيkisspeptin 13 برحافظه فضايي در موش هاي صحرايي مبتلا به آلزايمر القا شده با استرپتوزوتوسين(STZ)
680
بررسي نقش تعاوني چند منظوره زنان حكيم آباد در شهرستان علي آباد كتول
681
بررسي نقش تعاوني هاي توليدي در افزايش توليد و اشتغال و عوامل موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان ايلام
682
بررسي نقش تعاوني هاي جهاد سازندگي در اقتصاد روستايي منطقه مينودشت وكلاله
683
بررسي نقش تعاوني هاي روستايي در كارآفريني و توسعه روستايي نمونه موردي شهرستان جاجرم
684
بررسي نقش تعاوني هاي مصرف در توزيع عادلانه كالاهاي آساسي و رضايت مندي ارباب رجوع در شهرستان بجنورد
685
بررسي نقش تعاوني‌هاي مرتع‌داري در مديريت مراتع منطقه جرقويه عليا و سفلي (مطالعه موردي: روستاي پيكان)
686
بررسي نقش تعاونيهاي آموزشگاهي در ترويج فرهنگ تعاون در دبيرستانهاي دخترانه شهر يزد در سال 1380
687
بررسي نقش تعاونيهاي توليدي در توسعه مناطق روستايي
688
بررسي نقش تعاونيهاي روستاي شهرستان دشتستان در زمينه بهبود كيفيت محصولات خرماوبازاريابي
689
بررسي نقش تعاونيهاي كشاورزي (تحت پوشش وزارت تعاون ) در فقرزدايي و كمك به خانواده هاي كم درآمد در شهرستان ابركوه
690
بررسي نقش تعديل كننده عملكرد صادرات بر قابليت هاي بازاريابي صادرات مواد غذايي در شهرك صنعتي استان البرز
691
بررسي نقش تعديل كننده عملكرد صادرات بر قابليت هاي بازاريابي صادرات مواد غذايي در شهرك صنعتي استان البرز
692
بررسي نقش تعديل كننده كيفيت درك شده بر عوامل موثر بر قصد خريد (شعب مشهد فروشگاه شهر ما)
693
بررسي نقش تعديل گر فرهنگ سازماني در رابطه بين تعهد عاطفي و رضايت شغلي
694
بررسي نقش تعديل گري گشودگي نسبت به تجربه در رابطه بين هوش مالي و تمايل به ريسك سرمايه گذاران (مورد مطالعه بازار بورس و اوراق بهادار استان گيلان)
695
بررسي نقش تعديل گري گشودگي نسبت به تجربه در رابطه بين هوش مالي و تمايل به ريسك سرمايه گذاران (مورد مطالعه بازار بورس و اوراق بهادار استان گيلان)
696
بررسي نقش تعديل‌گرانه پلي‌‌مورفيسمVal66Metژن عامل تغذيه عصبي مشتقاز مغز (BDNF)بر عوامل خطرزاي مرتبط با نقايص شناختي در بيماراندچار سكته ‌مغزي
697
بررسي نقش تعديل‌گري نظارت والدين بر رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي با عملكرد و تعهد تحصيلي دانش‌آموزان
698
بررسي نقش تعديلگر كيفيت خدمات در رابطه بين ارزش ويژه برند و وفاداري به برند در ميان مشتريان بانك صادرات شعب مشهد
699
بررسي نقش تعديلي استقلال هيئت مديره بر رابطه ميان عملكرد شركت و دوگانگي وظيفه مدير عامل با استفاده از گشتاور تعميم يافته
700
بررسي نقش تعهد حسابگرانه و ارزش ادارك شده بر وفاداري برند: نقش ميانجي روابط مشتريان با برند
701
بررسي نقش تعهد سازماني در جلوگيري از فساد اداري (مطالعه موردي: ادارات دولتي شهرستان ايلام )
702
بررسي نقش تغذيه طبيعي با تغذيه صنعتي بر يادگيري و حافظه
703
بررسي نقش تغييرات اقليمي در كاهش يا تشديد بلاياي جوي با تاكيد بر خشكسالي ( مطالعه موردي حوضه آبخور زاينده رود)
704
بررسي نقش تغييرات شيب دامنه اي در شناسايي گسل ها به كمك مدل رقومي ارتفاع (DEM) مطالعه موردي شرق شهرستان سنندج
705
بررسي نقش تفاوت سني زوجين در رضايت مندي از زندگي زناشويي در دانشگاه يزد
706
بررسي نقش تفكر استراتژيك بر عملكرد مديران سازمان هاي شهر داري هاي استان آذربايجان غربي
707
بررسي نقش تفكّر در تربيت با توجّه به آراء علامه جوادي آملي
708
بررسي نقش تقوا در پيشگيري از وقوع جرم
709
بررسي نقش تكنولوژي آموزش در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه دبيران در مقطع متوسطه شهر برازجان
710
بررسي نقش تكنولوژي آموزشي در دوره پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي آينده
711
بررسي نقش تكنولوژي آموزشي درفرآيندياددهي - يادگيري دانش آموزان
712
بررسي نقش تكنولوژي اطلاعات در مهندسي مجدد فرايندها
713
بررسي نقش تكنولوژي درآسيب به حريم خصوصي وبرخورد اجتماع با آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور آستانه اشرفيه
714
بررسي نقش تكنيك هاي حسابداري مديريت استراتزيك در اهداف سازمان ها
715
بررسي نقش تكنيك‌هاي عكاسي در بازخلق آثار برجسته‌ي نقاشي در سه دهه‌ي اخير
716
بررسي نقش تكنيكهاي مشاركت در مديريت كارآمد محله
717
بررسي نقش تلويزيون در توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني از ديدگاه شهروندان اصفهان
718
بررسي نقش تمايز يافتگي خود، سبك هاي هويت وهوش معنوي در پيش بيني بهزيستي روانشناختي دانشجويان
719
بررسي نقش تمرينات تعادلي بر كنترل پاسچري افراد داراي انواع مختلف پا
720
بررسي نقش تنبيه در پيشرفت و خلاقيت دانش آموزان مقطع دبستاني در شهرستان دشتي
721
بررسي نقش تنش پسماند مرتبط با طول عمر اجزاي ماشين و روشهاي جديد ارزيابي
722
بررسي نقش تنش هاي حرارتي و مكانيكي بر سيكل عمليلات حرارتي آلياژ آلومينيوم كار پذير گروه 7XXX
723
بررسي نقش تنظيم كننده هاي مربعي خطي در سيستم هاي كنترل بهينه
724
بررسي نقش تنفس كلروپلاستي در شرايط تنش شوري و كمبود نيتروژن در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina
725
بررسي نقش تهاجم بيگانه در هنرهاي تصويري (موردشناسي حمله ي مغول به ايران)
726
بررسي نقش تهاجم فرهنگي بيگانه در بروز ناهنجاري هاي اخلاقي و نوجوانان و بيگانگي آنها از ارزشهاي جامعه و ارائه راه حلهاي مناسب جهت كاستن اين عوارض
727
بررسي نقش تهذيب نفس در معناي زندگي از ديدگاه ملاصدرا
728
بررسي نقش توالي حافظه شنيداري در پيشرفت تحصيلي و مهارتهاي دانش آموزان سال اول ابتدائي شهر عشق آباد
729
بررسي نقش توان هاي محيطي در توسعه پايدار شهرهاي كوچك نمونه موردي شهر گلوگاه
730
بررسي نقش توانهاي بالقوه محيطي در توسعه گردشگري روستايي دهستان زورام شيروان
731
بررسي نقش توپوگرافي در دفع پسماندهاي شهري (مورد مطالعه:شهر ماكو)
732
بررسي نقش توپوگرافي كندروسيتها بر تمايز كندروژنيك سلولهاي بنيادي
733
بررسي نقش توجه لكوموتيورانان در وقوع حوادث ريلي
734
بررسي نقش توسعه دانش در كاهش تعارض سازماني و تعديل بيگانگي شغلي(مورد مطالعه در بين اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)
735
بررسي نقش توسعه قابليت هاي شهرك صنعتي كمشچه بر توسعه پايدار شهرستان برخوار
736
بررسي نقش توسعه معادن بر مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي مراتع و ساكنان روستاهاي هم جوار مطالعه موردي (معدن انگر غربي، شهرستان جيرفت)
737
بررسي نقش توموگرافي اسپيرال در اندازه گيري پهناي استخوان منديبل در فواصل مختلف از كرست تا بوردر تحتاني منديبل به صورت Invitro
738
بررسي نقش جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگري شهرستان نورآباد ممسني در جذب گردشگران
739
بررسي نقش جاذبه ها و پتانسيلهاي گردشگري شهرستان بهمئي در جذب گردشگران
740
بررسي نقش جاذبه ها و توانمنديهاي گردشگري سپيدان در جذب گردشگران
741
بررسي نقش جاذبه هاوتوانمندي هاي گردشگري
742
بررسي نقش جذب مولكول هاي سيال اطراف نانوذره در مدل هاي مختلف انتقال حرارت نانوسيالات
743
بررسي نقش جشن هاي باستاني در شادي جوانان (موردي نوروز، چهارشنبه سوري و مهرگان )
744
بررسي نقش جمهوري اسلامي ايران و تركيه در امنيت منطقه اي قفقازجنوبي پس از جنگ سرد
745
بررسي نقش جنسيت در افت و پيشرفت تحصيلي مقطع راهنمايي
746
بررسي نقش جنسيت در تاثير تكليف ثانويه شناختي بر عملكرد تعادل ايستا و پوياي ژيمناست¬هاي نوجوان
747
بررسي نقش جنسيت معلم در پيشرفت دانش آموزان پسر و دختر سالهاي اول تا پنجم ابتدايي منطقه نوخندان
748
بررسي نقش جهاد سازندگي در توسعه منطقه روستايي گنبد كاووس
749
بررسي نقش جهت ترجمه و فعاليت هاي رونوشت بر ياداوري ضمني و فراگيري لغات توسط زبان اموزان ايراني
750
بررسي نقش جوانان در فرايند تصميم گيري خريد خانواده در 9 محصول منتخب ، مطالعه موردي شهر كرج
751
بررسي نقش چاي در اقتصاد روستايي بخش رحيم آباد.
752
بررسي نقش چند رسانه اي ها در امر آموزش
753
بررسي نقش چهارگانه رسانه هاي ورزشي در توسعه فرهنگ ورزش همگاني
754
بررسي نقش چهارگانه رسانه هاي ورزشي در توسعه فرهنگ ورزش همگاني
755
بررسي نقش چين در ايجاد تحول در نظمِ نظام بين الملل از دوره جيانگ زمين تا شي جين پينگ ( 2014-1993)
756
بررسي نقش حادثه در ساختار فيلمهاي استيون اسپيلبرگ با تكيه بر "سه گانه اينديانا جونز"
757
بررسي نقش حباب و پيش بيني ولتاژ و بازده جريان در كلر آلكالي غشايي
758
بررسي نقش حجاب زن در امنيت اجتماعي در شهر بجنورد
759
بررسي نقش حس عمقي مچ پادرتعادل پوياي ورزشكاران داراي ناپايداري عملكردي مچ پا
760
بررسي نقش حفاظتي عصاره آويشن در برابر سميت ناشي از كادميوم در كبد موش سوري
761
بررسي نقش حلقه كنترلي AGC در يك سيستم مخابراتي
762
بررسي نقش حمايت سازماني ادراك شده بر كيفيت خدمات اائه شده مورد مطالعه شهرداري بهشهر
763
بررسي نقش حمايتي همسر در كاهش افسردگي بعداز زايمان طبيعي و سزارين در خانمهاي نخست زا دردامغان
764
بررسي نقش خاندان فروغي در تاريخ معاصر ايران ﴿1321-1217ش﴾
765
بررسي نقش خاندان نجفي در دگرگوني‌هاي فكري و فرهنگي اصفهان
766
بررسي نقش خانه هاي اكولوژيكي در توسعه پايدار گردشگري (مطالعة موردي: روستاهاي بخش هنزا)
767
بررسي نقش خانواده بر ارتقاءعلمي فرزندان دختر دبيرستاني شهر سميرم سال تحصيلي 83-84
768
بررسي نقش خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي درشهرستان گنبدكاووس
769
بررسي نقش خانواده بر خشونت عليه فرزندان در خانواده هاي شهر فارسان
770
بررسي نقش خانواده بر رشد اجتماعي جوانان در مقطع متوسطه سال تحصيلي 89 - 88
771
بررسي نقش خانواده بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر كنگان
772
بررسي نقش خانواده بر فعاليت زنان روستايي شهرستان كوهرنگ سال 92
773
بررسي نقش خانواده بر كارآفرينان شهر بوشهر
774
بررسي نقش خانواده بر ميزان انحرافات اجتماعي جوانان از ديدگاه دانش آموزلن پسر هنرستان فني شهرستان بهشهر در سال 1390
775
بررسي نقش خانواده بر ميزان گرايش جوانان به انحرافات اجتماعمي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
776
بررسي نقش خانواده برافسردگي نوجوانان مقطع دبيرستان شهرستان چالوس
777
بررسي نقش خانواده برافسردگي نوجوانان مقطع دبيرستان شهرستان چالوس.
778
بررسي نقش خانواده در ابتداي رواني نوجوانان
779
بررسي نقش خانواده در ابتلاي رواني نوجوانان.
780
بررسي نقش خانواده در اجتماعي كردن فرزندان
781
بررسي نقش خانواده در اجتماعي كردن كودكان
782
بررسي نقش خانواده در انتخاب رشته تحصيلي دانش اموزان
783
بررسي نقش خانواده در بزهكاري اطفال ونوجوانان
784
بررسي نقش خانواده در بزهكاري كودكان در شهر اصفهان
785
بررسي نقش خانواده در بي انضباطي دانش آموزان دبيرستاني دختران شهرستان نوشهر
786
بررسي نقش خانواده در بي انضباطي دانش آموزان دبيرستاني دختران شهرستان نوشهر
787
بررسي نقش خانواده در بي انضباطي دانش آموزان دبيرستاني دختران شهرستان نوشهر
788
بررسي نقش خانواده در بي انضباطي دانش آموزان دبيرستاني دختران شهرستان نوشهر.
789
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
790
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي ناحيه2 استان قم از ديدگاه معلمان در سال89-88
791
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي در سال تحصيلي 87 - 86 شهرستان گرگان
792
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دير آ موز شهرستان بجنورد
793
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دير آموز شهرستان خفر در سال تحصيلي1391-1390
794
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز شهرستان اردل
795
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمائي پسرانه ناحيه 1 شهر يزد
796
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دير اموز شهرستان خفر در سال تحصيلي 90-91
797
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دير آموزان.
798
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي فرزندان
799
بررسي نقش خانواده در پيشگيري از اعتياد جوانان
800
بررسي نقش خانواده در تربيت جنسي فرزند از منظر قرآن و سنت
801
بررسي نقش خانواده در تربيت ديني فرزندان (نوجوانان وجوانان )پسر در مقطع متوسطه شهرستان دشتي (خورموج )
802
بررسي نقش خانواده در تربيت ديني فرزندان در مقطع متوسطه پسران در شهر خورموج
803
بررسي نقش خانواده در جامعه پذيري جنسيت فرزندان ( مطالعه موردي شهر شيراز)
804
بررسي نقش خانواده در جامعه پذيري فرزندان
805
بررسي نقش خانواده در جامعه پذيري فرزندان در جوامع معاصر
806
بررسي نقش خانواده در سلامت رواني كودكان و نوجوانان در مطالعه موردي دانش آموزان شهرستان گلوگاه
807
بررسي نقش خانواده در مسئوليت پذيري فرزندان
808
بررسي نقش خانواده دربزهكاري اطفال ونوجوانان
809
بررسي نقش خانواده و محركات اجتماعي در بروز انحرافات جنسي نوجوانان شهر آشخانه
810
بررسي نقش خانواده و محركات اجتماعي در بوجود آمدن مسايلي كه از نظر اجتماعي قابل پذيرش نيستند
811
بررسي نقش خانواده واجتماع در بزهكاري نوجوانان وجوانان شهرستان آذران
812
بررسي نقش خروس در اثار سفالين دوره اسلامي و الهام از آن در ساخت ظروف و احجام سفالين
813
بررسي نقش خشكسالي هاي اخير در تغييرات سطح آب هاي زيرزميني دشت دهگلان
814
بررسي نقش خشنونت وميزان طلاق د رميان زنان ازدواج كرده قم
815
بررسي نقش خشونت در تربيت فرزندان و رابطه زناشويي در (شهر بوشهر)
816
بررسي نقش خشونت در تربيت فرزندان وروابط زناشويي در شهر بوشهر
817
بررسي نقش خط در گرافيك معاصر ايران
818
بررسي نقش خط ﴿قلمگيري﴾ در آثار رضا عباسي
819
بررسي نقش خلاقيت معلمان در فرآيند آموزش از ديدگاه دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان سواد كوه
820
بررسي نقش خلاقيت هيجاني در روحيه پژوهشي و انگيزه تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد
821
بررسي نقش خم هاي گنبدي و قوس هاي افقي در طول فواصل ديد سبقت و آمار تصادفات و ارائه گزينه بهينه اصلاح هندسي با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها در جاده هاي دو خطه كوهستاني
822
بررسي نقش خود تفسيري مشتري در ارزش حاصل از مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي در بانك رفاه
823
بررسي نقش خودپنداره و عزت نفس در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سنقر
824
بررسي نقش خودروهاي الكتريكي در كنترل ولتاژ و توان راكتيو در شبكه‌ توزيع
825
بررسي نقش خودشيفتگي در آسيب پذيري روانشناختي با واسطه گري تصوير بدني
826
بررسي نقش خودكارآمدي تحصيلي، اشتياق تحصيلي و آرزوهاي شغلي در موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر كارودانش شهر اصفهان
827
بررسي نقش خورشيد بر آثار فلزي و سفالين ايران (دوره ي اسلامي )
828
بررسي نقش خورشيد در ايران باستان
829
بررسي نقش خوشه هاي صنعتي بر عملكرد نوآوري با ميانجي گري مديريت دانش
830
بررسي نقش خوشه هاي صنعتي بر عملكرد نوآوري با ميانجيگري مديريت دانش
831
بررسي نقش خيابان انوشه (نهضت آباد)درشكل گيري وادامه روند زندگي شبانه كلانشهر اهواز
832
بررسي نقش دانش تخصصي مدرسان در تدريس زبان انگليسي براي اهداف ويژه
833
بررسي نقش دانش دستور زبان در درك و فهم پيوستگي مطالب در خواندن متون و درك مطالب
834
بررسي نقش دانش و فناوري بر اشتغال و بهره وري كارگاه هاي صنعتي در ايران
835
بررسي نقش دانش و مهارت بر روي عملكرد اقتصادي گندمكاران (مطالعه موردي شهرستان اقليد)
836
بررسي نقش دانشگاه در شكل گيري هويت اجتماعي دانشجويان بهشهر از ديدگاه آنان
837
بررسي نقش دانشگاهها در كارآفريني دانشجويان فارغ التحصيل مورد مطالعه دانشگاه پيام نور گنبد
838
بررسي نقش داوري در حل وفصل اختلافات زيست محيطي در حقوق ايران و انگليس
839
بررسي نقش در بافته هاي حوزه قفقاز
840
بررسي نقش در علم هاي مراسم عاشورا در ايران
841
بررسي نقش درآمدهاي غير كشاورزي بر كاهش فقر روستايي شهرستان دلفان ، استان لرستان
842
بررسي نقش دراماتيك زنان در آثار اصغر فرهادي
843
بررسي نقش درخت در فرش هاي فارس
844
بررسي نقش درس آناتومي بر دستيابي به اهداف باليني از ديدگاه دانشجويان پزشكي مقاطع باليني دانشگاه علوم پزشكي گيلان
845
بررسي نقش دروس علوم و فارسي پايه دوم ابتدايي در پرورش خلاقيت (از ديدگاه معلمان )
846
بررسي نقش دفاتر املاك مسكن در توسعه ساخت وساز مسكن شهري با استفاده از مدل topsis ﴿مطالعه موردي: منطقه9 شهرداري مشهد﴾
847
بررسي نقش دما و آثار مغناطيسي بر انرژي نقص روي هم چيني در آهن و نيكل آستنيت
848
بررسي نقش دما و اندازه گلوله هاي سراميكي در توليد فوم فلزي به روش ريخته گري
849
بررسي نقش دما و ميزان كسر جامد بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ منيزيم AZ91 توليد شده به روش فرآيند ريخته گري نيمه جامد
850
بررسي نقش دهياران در توسعه اجتماعي و فرهنگي روستاهاي شهرستان تالش
851
بررسي نقش دو زبانه بودن خانواده ها در خلاقيت كودكان 7تا12 سال
852
بررسي نقش دوري از خانواده وتاثير ان بر حالات روحي دانش اموزان مدارس نمونه شبانه روزي تربت جام
853
بررسي نقش دوگونه داغداغان Celtis spp. به عنوان درختان تثبيت كننده نيتروژن بر خاك زير اشكوب و گياه محك
854
بررسي نقش دولت الكترونيك بر كاهش فساد اداري در گمرك استان هرمزگان
855
بررسي نقش دولت الكترونيك در كاهش بوروكراسي و ارتقاء سلامت اداري در سازمان بازرگاني شيراز
856
بررسي نقش دولت در بهبود فضاي كسب وكار و توسعه كارآفريني
857
بررسي نقش ديپلماسي عمومي در سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در خاورميانه﴿2009-2001﴾
858
بررسي نقش ديدگاه دانشجويان نسبت به مولفه هاي برنامه درسي در گرايش به تفكر انتقادي و رضايت از تحصيل (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي گناباد)
859
بررسي نقش دين در زندگي جوانان 35-15ساله
860
بررسي نقش دين درمقابله با جنگ نرم در مدارس دبيرستان شهرستان لنگرود در سال تحصيلي 89-88.
861
بررسي نقش دين واعتقادات مذهبي در زندگي جوانان ونوجوانان
862
بررسي نقش دينداري در ممانعت از بزهكاري جوانان شهر تهران جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته جامعه شناسي
863
بررسي نقش رابطه اي واحدهاي بازاريابي و فروشدر موفقيت سازماني با تاكيد بر ميانجي هاي رقابت بين واحدي و مشاركت مشتريان در توسعه ي محصول جديد
864
بررسي نقش رابطه قبل از ازدواج و تاثير آن بر موفقيت زندگي زناشويي
865
بررسي نقش رابطه ي شخصيت مصرف كننده و شخصيت برند، در انتخاب برند توسط مشتريان بازار خودرو شهر رشت
866
بررسي نقش راديو و تلويزيون در جذب بيسوادان به كلاسهاي مقدماتي نهضت سواد آموزي اهواز
867
بررسي نقش راهبردهاي بازاريابي در صنعت گردشگري شهرستان بندرعباس
868
بررسي نقش راهبردي برند ايران خودرو از نگاه بازاريابي بين الملل
869
بررسي نقش راهبردي رسانه هاي جمعي بر امنيت ملي
870
بررسي نقش راهكارهاي مبارزه با رشاء و ارتشاء به منظور پيشگيري از وقوع آن در نيروي انتظامي
871
بررسي نقش رزمندگان دفاع مقدس در ارتقاي اخلاق اجتماعي
872
بررسي نقش رسانه بر مد لباس زنان شهر تهران بعد از انقلاب 1357
873
بررسي نقش رسانه بر مد لباس زنان شهر تهران بعد از انقلاب1357
874
بررسي نقش رسانه در تبليغات گردشگري
875
بررسي نقش رسانه در جنگ نرم باتاكيددر ايران
876
بررسي نقش رسانه در صنعت گردشگري
877
بررسي نقش رسانه در صنعت گردشگري
878
بررسي نقش رسانه در مشاركت اجتماعي زنان
879
بررسي نقش رسانه هاي اجتماعي دررضايت مشتري بانقش تعديلگري تبليغات پيشبردي
880
بررسي نقش رسانه هاي اموزشي بر ايجاد علاقه به درس رياضي در بين دانش اموزان پايه اول دوره متوسطه مدارس ناحيه 2 اصفهان
881
بررسي نقش رسانه هاي جمعي (باتاكيد برتلويزيون )در الگوپذيري ورفتار كودكان
882
بررسي نقش رسانه هاي جمعي (باتاكيدبرتلويزيون )درالگوپذيري و رفتاركودكان
883
بررسي نقش رسانه هاي جمعي ، مطبوعات ،تلويزيون و كتاب در تغيير ارزش هاي اجتماعي دانشجويان شهرستان بهشهر
884
بررسي نقش رسانه هاي جمعي با تاكيد بر تلويزيون و ماهواره واينترنت بر الگو پذيري و رفتار نوجوانان.
885
بررسي نقش رسانه هاي جمعي بر سبك تربيت خانواده¬هاي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر طرقبه از منظر معلمان و دانش آموزان
886
بررسي نقش رسانه هاي گروهي بر مد و مدگرايي بر دانشجويان دانشگاه پيام نور
887
بررسي نقش رسانه ي ملي بر رفتار انتخاباتي شهروندان شهر اصفهان با تاكيد بر نظام مردم سالاري ديني.....
888
بررسي نقش رسانه¬هاي اجتماعي در بحران¬هاي اضطراري مراكز بهداشتي و درماني بخش دولتي در شهرستان فسا
889
بررسي نقش رضايت مشتري در بقا سازمان ها در محيط رقابتي (مورد كاوي شركت گلستان )
890
بررسي نقش رفتار شهروند سازماني در كيفيت خدمات سازمان تأميناجتماعي شهر همدان
891
بررسي نقش رفتارهاي اخلاقي دبيران معارف اسلامي در الگوپذيري اخلاقي دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه يك شهرستان خرم اباد
892
بررسي نقش رفتارهاي مشاركتي كاركنان در تصميم گيري هاي مديريتي و تاثير آن بر پيامدها(دستاوردهاي) سازماني-مطالعه موردي بانك توسعه صادرات ايران
893
بررسي نقش رنگ در ارتقاء كيفيت فضاي شهري (نمونه موردي : شهرك چهارصد دستگاه شهر رامسر)
894
بررسي نقش رنگ در ارتقاء كيفيت فضاي شهري (نمونه موردي:شهرك چهارصد دستگاه شهر رامسر)
895
بررسي نقش رنگ در ارتقاء كيفيت فضاي شهري ﴿با رويكرد ادراك محيطي﴾؛ نمونه مطالعاتي: خيابان سپه اصفهان
896
بررسي نقش رنگ در گرافيك محيطي با رويكرد رنگ در هتل ها
897
بررسي نقش رنگ ونور در طراحي دكوراسيون هتل
898
بررسي نقش رنگزاهاي طبيعي با ساختار پلي فنلي در رنگرزي پشم درحضور لاكاز به همراه سنتز نانو نقره
899
بررسي نقش رهبري استراتژيك در ايجاد مزيت رقابتي پايدار در بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط مطالعه موردي: شركت‌هاي توزيع مواد غذايي استان مازندران
900
بررسي نقش رهبري تحول آفرين بر يادگيري سازماني (مورد مطالعه : صدا و سيماي مركز مازندران )
901
بررسي نقش رهبري تحول آفرين در ارتقاي فعاليت هاي بازاريابي در سطح بين المللي (مورد مطالعه : شركت هاي صادراتي شهر تهران )
902
بررسي نقش رهبري تحول گرا بر قصد تغيير شغلي با تاكيد بر تعديل گرهاي تفويض اختيار و رضايت شغلي
903
بررسي نقش رهبري توانمندساز مديران مدارس مقطع ابتدايي حومه شهر تهران در جهت دسترسي دانش‌آموزان دختر به فرصت هاي برابر آموزشي
904
بررسي نقش رهبري خدمتگزار در اثربخشي مدارس غيردولتي استان قم
905
بررسي نقش رهبري معنوي در توانمندسازي كاركنان مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان .
906
بررسي نقش روابط انساني در فرايند يادگيري و رشد رواني اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي منطقه آق قلا
907
بررسي نقش روابط انساني در مديريت از ديدگاه كاركنان در مقطع دبيرستان شهرستان علي آباد كتول
908
بررسي نقش روابط انساني مديريت آموزشي در كارائي آموزشي از ديدگاه معلمان راهنمايي شهرستان لشت نشاء
909
بررسي نقش روزهاي يادبود و تعطيلات، در تشكيل هويت ملي جمهوري اسلامي ايران
910
بررسي نقش روش هاي الگويي (نمادين ) در تربيت ديني دانش آموزان (با تاكيد بر روش هاي اكتشافي )
911
بررسي نقش روشهاي تدريس در افزايش يا كاهش خلاقيت دانش اموزان دخترانه
912
بررسي نقش روشهاي توانمندسازي بر افزايش عملكرد كاركنان دانشگاه هاي پيام نور استان گلستان در نيمسال دوم 87-88
913
بررسي نقش روشهاي توانمندسازي برافزايش عملكرد كاركنان دانشگاههاي پيام نوراستان گلستان درنيم سال دوم 88/87
914
بررسي نقش رويكرد مبتني بر فناوري اطلاعات در هوشمند سازي فرآيند مديريت كيفيت سازمان
915
بررسي نقش رياضي درطب ايراني (قرن سوم تا ششم هـ.ق)
916
بررسي نقش رياضيات در بازارهاي بورس
917
بررسي نقش ريزوباكتري هاي افزايش دهنده رشد گياهان (PGPR) در كاهش تنش شوري در گوجه فرنگي
918
بررسي نقش ريسك درك شده بر اعتماد و تمايل به خريد مشتري در تجارت الكترونيك
919
بررسي نقش زاويه بريد بر نفوذ مايع در بريدهايي با سطح مقطع مدوّر
920
بررسي نقش زبان انگليسي (L2) در فرآيند يادگيري زبان سوم فرانسوي (L3) در ميان زبان آموزان ايراني با تمركز بر جنس و تعداد گرامري
921
بررسي نقش زبان انگليسي در گسترش حقوق
922
بررسي نقش زبان اول بر دانش لغات همنشين فراگيران زبان انگليسي بعنوان زبان دوم با استفاده از تكنيك غرق در داده و روش ارتقا آگاهي
923
بررسي نقش زبان اول در مجهول كردن مفرط افعال لازم توسط دانشجويان ايراني رشته زبان انگليسي
924
بررسي نقش زبان طنز در آثار تاريخ نگاري دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي
925
بررسي نقش زمين ساخت در ژئومورفولوژي حوضه آبخيز سرابله با تاكيد بر اشكال كارست
926
بررسي نقش زمينهاي دولتي و بنيادها در توسعه شهري (مورد شهر گنبد كاوس)
927
بررسي نقش زن در تحكيم مسائل اجتماعي واخلاقي
928
بررسي نقش زن در تحكيم مسائل اجتماعي واخلاقي.
929
بررسي نقش زن در خانواده در شهر كاكي
930
بررسي نقش زن در مثنوي هاي عطار ﴿بر محور آثار مسلم﴾
931
بررسي نقش زن در نگاره هاي شاهنامه شاه طهماسبي
932
بررسي نقش زن و مرد در تلطيف روابط خانوادگي از ديدگاه آيات و روايات
933
بررسي نقش زن ومرد در استحكام بنيان خانواده دربين زنان و مردان شهرستان سميرم
934
بررسي نقش زنان تحت حمايت وكارشناسي اقتصاد خانواده هاي كميته امداد شاهرود
935
بررسي نقش زنان در ادبيات عاميانه خراسان شمالي
936
بررسي نقش زنان در اصلاح مصرف خانگي در شهرستان دامغان
937
بررسي نقش زنان در توسعه پايدار جامعه عشايري (نمونه موردي: ايل كلهر استان تهران)
938
بررسي نقش زنان در توسعه كارآفريني گردشگري (مورد مطالعه: شهرستان بروجرد)
939
بررسي نقش زنان در دفاع مقدس
940
بررسي نقش زنان روزنامه نگار از سال 1304 تا1320 شمسي
941
بررسي نقش زنان روستايي در اقتصاد خانواده
942
بررسي نقش زنان روستايي در اقتصاد خانواده در روستاي اوشيان.
943
بررسي نقش زنجيره تامين در لجستيك دريايي ايران با تاكيد بر اقتصاد سبز
944
بررسي نقش زوجين در تحكيم پايه هاي زندگي در شهر رانكوه
945
بررسي نقش زوجين در تحكيم پايه هاي زندگي در شهر رانكوه.
946
بررسي نقش زيرساخت هاي لازم در پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري در شركت مخابرات استان تهران
947
بررسي نقش زيرساخت هاي مديريت دانش در افزايش رضايت شغلي (مورد مطالعه: بيمه پاسارگاد همدان)
948
بررسي نقش ژن CBL گياه گوجه فرنگي (Solanum lycopersicum L.) در پاسخ به تنش خشكي با استفاده از روش خاموش سازي ژن به روش القايي توسط ويروس (VIGS)
949
بررسي نقش ژن MMP9 توسط مطالعه پلي مورفيسم 1562-با خطر ابتلا به سرطان ريه در جمعيت ايران
950
بررسي نقش ژن سي بي ال گياه گوجه فرنگي در پاسخ به تنش خشكي با استفاده از روش خاموش سازي ژن به روش القايي توسط ويروس وي آي جي اس
951
بررسي نقش ژن‌هاي HSP جدا شده از گياه كَوَر (Capparis spinosa L.) در ايجاد مقاومت به شوري در گياه تنباكو با استفاده از روش خاموش سازي هترولوگ ژن به روش القايي توسط ويروس (VIGS)
952
بررسي نقش ساخت و مديريت برند گردشگري خوراك در توسعه گردشگري (موردپژوهي: شهر رشت)
953
بررسي نقش ساختار حاكميت پروژه ها بر مديريت آنها ﴿ مطالعه موردي پروژه هاي با اندازه متوسط شهري ايران ﴾
954
بررسي نقش ساختار حاكميت شركتي بر پياده‌سازي سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP) در صنعت پخش و توزيع-مطالعه موردي شركت شكوفامنش
955
بررسي نقش ساختار خانواده بر عملكرد آن درشهر زاهدان
956
بررسي نقش ساختار سازماني در موفقيت پروژه هاي شركت هاي پيمانكاري ساختماني
957
بررسي نقش ساختار سازه ﴿الكترو وه هاي انعطاف پذير﴾ بر نحوه پاسخ پليمرهاي الكتريك فعال بعنوان ماهيچه مصنوعي
958
بررسي نقش ساختار لايه اي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي بر جذب صدا و ارتعاش در آلياژ PS-SBR
959
بررسي نقش ساختارهاي زمين¬شناسي بر داده¬هاي لرزه¬نگاري شكست مرزي كم ژرفا با استفاده از مدل¬سازي مستقيم
960
بررسي نقش ساز تمبك در همنوازي با سازهاي ملوديك موسيقي كلاسيك ايران ( 1325 - 1386 )
961
بررسي نقش ساز و كارهاي بازيدر بازاريابي كاربران وب سايت
962
بررسي نقش سازگاري والدين در تربيست فرزندان در شهرستان دشتستان
963
بررسي نقش سازمان ‌هاي بين ‌المللي در ساماندهي زباله‌هاي ناشي از فعاليت‌ هاي هسته اي
964
بررسي نقش سازمان اوپك بر قيمت گذاري نفت
965
بررسي نقش سازمان هاي بين المللي غيردولتي در حمايت از اقشار آسيب پذير در پرتو دكترين امنيّت انساني
966
بررسي نقش سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي فعال شبكه منطقه غرب كشور در دستيابي به آرمان هفتم از اهداف هزاره سوم
967
بررسي نقش سازماندهاي غير دولتي زيست محيطي در دستيابي به مشاركت مردمي به منظور حفاظت از محيط زيست
968
بررسي نقش سازمانهاي بين المللي و منطقهاي در بحران سوريه
969
بررسي نقش سازمانهاي بين المللي و منطقهاي در بحران سوريه
970
بررسي نقش سازمانهاي ذيربط در توسعه و تحول قاليبافي در ايران
971
بررسي نقش سببي سازي در مجهول كردن مفرط افعال غير سببي توسط دانشجويان ايراني رشته زبان انگليسي
972
بررسي نقش سبك فرزند‌پروري ادراك ‌شده و ادراك از محيط كلاس در پيش ‌بيني جهت‌ گيري هدف در دانش ‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر يزد
973
بررسي نقش سبك هاي مديريت بر تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران (شهرستان هاي ورامين - پاكدشت )
974
بررسي نقش سر سختي روانشناختي، مديريت زمان و توانمند سازي روانشناختي در...
975
بررسي نقش سرسختي روان شناختي با اضطراب امتحان در بين دانشجويان پيام نور فارسان
976
بررسي نقش سرش آبرون هاي ناحيه كشش بر نايكنواختي و استحكام نخ توليدي
977
بررسي نقش سرعت آزمايش و طول نمونه در اندازه گيري پرزينگي نخ
978
بررسي نقش سرعت زننده در ماشين ريسندگي اصطكاكي Dref II بر شكستگي الياف و ساختمان داخلي
979
بررسي نقش سرعت سرد كردن جوانه زني و عمليات T6 بر روي آلياژ 356
980
بررسي نقش سرمايه اجتماعي برروي مديريت اجتماعي و نوآوري
981
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در افزايش مشاركت شهروندان در بهسازي بافت هاي فرسوده شهري(مطالعه موردي منطقه 3 شهرداري ساري)
982
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در افزايش مشاركت شهروندان در بهسازي بافت هاي فرسوده شهري(مطالعه موردي منطقه 3 شهرداري ساري)
983
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توانمندسازي سكونتگاه هاي غير رسمي ﴿مطالعه موردي: محله استخر عينك رشت﴾
984
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي استان همدان
985
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار روستايي دهستان گلشن شهرستان طبس
986
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه كالبدي شهر(مطالعه موردي:ساري)
987
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در سازمانهاي مردم نهاد
988
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در كارايي فني و بهره وري توليد كنندگان پسته شهرستان سيرجان
989
بررسي نقش سرمايه اجتماعي و فرهنگي در ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار﴿مطالعه موردي زنان شهر بهشهر﴾
990
بررسي نقش سرمايه در گردش در مديريت مالي وتامين مالي سرمايه گذاري
991
بررسي نقش سرمايه درگردش در مديريتمالي وتامين مالي سرمايه گذاري
992
بررسي نقش سرمايه روانشناختي و هوش چندگانه در سواد زيست محيطي دانش آموزان پايه هشتم دوره اول متوسطه
993
بررسي نقش سرمايه فكري بر كسب مزيت رقابتي پايدار( مطالعه موردي دانشگاه مالك اشتر)
994
بررسي نقش سرمايه هاي اجتماعي سازمان در وفاداري، رضايت و انگيزش كاركنان
995
بررسي نقش سرمايه هاي اجتماعي و انساني در عملكرد بين المللي و كسب مزيت رقابتي ( مورد مطالعه: شركت مهندسي فولاد تكنيك)
996
بررسي نقش سرمايه ي اجتماعي در تشخيص فرصت هاي كارآفرينانه ي فرهنگي (مورد مطالعه: كارآفرينان حوزه ي فرش (قالي) اصفهان)
997
بررسي نقش سلامت سازماني و سلامت رواني در كارآفريني سازماني در صنايع كوچك فسا
998
بررسي نقش سنت در سفالهاي قرون اوليه اسلامي و استفاده از نقوش اين سفالها در سفالگري معاصر
999
بررسي نقش سهامداران اقليت در سياستهاي تقسيم سود شركتها
1000
بررسي نقش سواد والدين در بزهكاري نوجوانان از ديدگاه معلمين مقطع راهنمايي شهر برازجان
بازگشت