<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي نقوش پوشاك دوره صفويه
2
بررسي نقوش تركمن و كاربرد آنها در بافت فرش لول باف
3
بررسي نقوش تزئيني بقعه سيد ركن الدين در يزد
4
بررسي نقوش تزئيني بناهاي تاريخي سلطانيه
5
بررسي نقوش تزئيني بناهاي تاريخي سلطانيه
6
بررسي نقوش تزئيني بناي شاهچراغ شيراز
7
بررسي نقوش تزئيني در نگاره هاي دوره صفويه
8
بررسي نقوش تزئيني در نگاره هاي دوره صفويه
9
بررسي نقوش تزئيني روي گچ﴿نقاشي روي گچ﴾ ارگ كريم خان زند و خانه حقيقي اصفهان
10
بررسي نقوش تزئيني ساساني و استفاده از آن در طراحي فرش
11
بررسي نقوش تزئيني شاه چراغ شيراز
12
بررسي نقوش تزئيني قرون 7 و 8 هجري و كاربرد آنها در طراحي نقش فرش
13
بررسي نقوش تزئيني قرون 7و8 هجري و كاربرد آنها در طراحي نقش فرش
14
بررسي نقوش تزئيني مسجد جامع كبير قزوين
15
بررسي نقوش تزئيني مسجد جامع نائين
16
بررسي نقوش تزئيني و مذهبي خيمه تكايا و حسينيه ها در يزد
17
بررسي نقوش تشعير نگاره هاي خمسه ي تهماسبي
18
بررسي نقوش تصويري تپه حسنلو
19
بررسي نقوش تعويذها و طلسم ها از دوره ي صفوي تا پايان دوره ي قاجار
20
بررسي نقوش تكراري پارچه هاي ايراني ﴿سنتي﴾ با بهره گيري از نظريه ي هندسه ي گروه ها
21
بررسي نقوش تمثيلي در مراسم عزاداري عاشورا.
22
بررسي نقوش تمدن ايلام
23
بررسي نقوش تمدن ايلام
24
بررسي نقوش جانوري فرش ايران
25
بررسي نقوش جانوري و گياهي ظروف فلزي دوره ي ساساني
26
بررسي نقوش حجاري ايران باستان در فرش
27
بررسي نقوش حيوانات اساطير ايران و هندوستان ﴿شير- گاو- اسب ﴾
28
بررسي نقوش حيواني در دوره هخامنشي
29
بررسي نقوش حيواني فرش هاي عيسي بهادري در طراحي
30
بررسي نقوش در طراحي كتاب هاي خطي ارامنه
31
بررسي نقوش در نقاشي تذهيب
32
بررسي نقوش در نقاشي تذهيب
33
بررسي نقوش دست بافهاي چهارمحال و بختياري و تجلي آن در نقاشي
34
بررسي نقوش دستبافتهاي عشاير كهگيلويه و بويراحمد
35
بررسي نقوش دوره هخامنشي
36
بررسي نقوش ديواره نگارگري هاي چهلستون ﴿مناظر طبيعت، درختي﴾ به منظور طراحي در فرش
37
بررسي نقوش روايتگر در منسوجات دوره صفوي
38
بررسي نقوش روايتي پارچه در تاريخ ايران و طراحي پارچه تزئينات داخلي با الهام از روايت گيل گمش
39
بررسي نقوش روي سنگاب ها در دوره ي صفويه و قاجار و كاربرد آن ها در ساخت وسايل چوبي
40
بررسي نقوش زيلوهاي يزد و استفاده از آن در ساخت وسايل كاربردي سراميكي
41
بررسي نقوش سپرهاي جنگي ايران، هند، عثماني و اروپا در دوره صفوي به منظور بكارگيري در جواهرسازي معاصر
42
بررسي نقوش سفال دوران ايلخانيان
43
بررسي نقوش سفال دوران ايلخانيان
44
بررسي نقوش سفالهاي سده هاي پنجم تا هفتم هجري قمري ايران
45
بررسي نقوش سفالينه هاي ايران باستان موجود در موزه دفينه ﴿تپه گيان، گودين تپه﴾
46
بررسي نقوش سفالينه هاي تپه هاي باستاني شهرستان آبيك و كاربرد آن در طراحي پارچه
47
بررسي نقوش سفالينه هاي دوران ايلامي
48
بررسي نقوش سفالينه هاي ساماني به منظور بهره گيري در آثار قلمزني
49
بررسي نقوش سفالينه هاي سده 3-7 هجري قمري با نگرشي بر اساطير ايران
50
بررسي نقوش سفالينه هاي سيلك
51
بررسي نقوش سفالينه هاي سيلك
52
بررسي نقوش سفالينه هاي سيلك هزاره پنجم تا هزاره اول ق .م
53
بررسي نقوش سفالينه هاي سيلك هزاره پنجم تا هزاره اول ق .م
54
بررسي نقوش سفالينه هاي شوش و كاربرد آن در بافت تلفيقي گليم و گبه
55
بررسي نقوش سفالينه هاي ميبد و كاربرد آن در فرش
56
بررسي نقوش سفالينه هاي نيشابور در سده سوم و چهارم (هجري قمري) واستفاده از آن بر روي بدنه هاي سيليسي
57
بررسي نقوش سنگ مزارهاي ايل بختياري
58
بررسي نقوش سوزن دوزي بلوچ
59
بررسي نقوش سوزن دوزي بلوچ، باتيك
60
بررسي نقوش سوزندوزي بلوچ
61
بررسي نقوش شكسته منطقه حفرك عليا و حفرك سفلي ."ازشهرستان مرودشت فارس ".
62
بررسي نقوش شكسته منطقه خفرك عليا وخفرك سقلي (ازشهرستان مرودشت فارس )
63
بررسي نقوش شكسته و هندسي چهارمحال و بختياري با تاكيد بر منطقه شلمزار
64
بررسي نقوش شكسته و هندسي فرش هاي قشقايي و كاربرد آن در طراحي فرش شهري
65
بررسي نقوش طلا و جواهر در ايران
66
بررسي نقوش ظروف سنگ صابوني تمدن هليل رود و نمود آن در نقاشي معاصر ايران
67
بررسي نقوش عاميانه در غرب مازندران وشرق گيلان
68
بررسي نقوش عمارت هشت بهشت و تجلي آن در فرش مطابق با دكوراسيون داخلي
69
بررسي نقوش فرش در ايران
70
بررسي نقوش فرشتگان در نگارگري دوره تيموري و صفوي
71
بررسي نقوش فلز كاري دوره ساساني
72
بررسي نقوش فلزكاري در دوره ساساني
73
بررسي نقوش قالي تركمن و كاربرد آن در گرافيك
74
بررسي نقوش قالي در ايران (خاصه اصفهان ﴾
75
بررسي نقوش قالي در ايران ﴿خاصه اصفهان﴾ حفاظت و مرمت نقشه قالي قديم موجود روي كاغذ
76
بررسي نقوش قاليچه هاي بلوچ
77
بررسي نقوش قاليچه هاي شهرستان زيركوه و بكار گيري آن در مصنوعات چرمي
78
بررسي نقوش قاليهاي عشاير قشقايي فارس
79
بررسي نقوش قفلهاي سنتي ايران
80
بررسي نقوش قفلهاي سنتي ايران
81
بررسي نقوش قواره بري ( اسليمي بري) از 10 بناي قاجار در اصفهان
82
بررسي نقوش قواره بري 10 بناي قاجار در اصفهان
83
بررسي نقوش كارشده بر روي بدن انسان در ايران
84
بررسي نقوش كاشيكاري صحن انقلاب آستان قدس رضوي و تاثير آن در فرش مشهد
85
بررسي نقوش كاشيكاري مسجد سيد جهت بكارگيري در آثار چوبي
86
بررسي نقوش گجبري مسجد جامع نايين ﴿در دوره آل بويه﴾ و كاربرد آن در جواهر سازي
87
بررسي نقوش گچبري ساساني و استفاده آن در جواهر سازي
88
بررسي نقوش گره چيني در پنجره خانه هاي تاريخي با نگاهي به خانه امام جمعه تهران
89
بررسي نقوش گره چيني در پنجره كاخ ها و مساجد دوره صفوي در اصفهان
90
بررسي نقوش گزيده اي از اشياء فلزي دوره صفوي و بهره برداري ار آن در جهت طراحي و ساخت زيورآلات
91
بررسي نقوش گليم ترك ها و كردها ورامين و احياي چند نمونه قديمي آن
92
بررسي نقوش گليم(قره گل)زنجان به منظور احيا و ارايه طرح جديد
93
بررسي نقوش گياهي در هنر قبل از اسلام
94
بررسي نقوش گياهي درهاي موجود در موزه آستان قدس رضوي
95
بررسي نقوش گياهي رمزگونه در صنايع دستي
96
بررسي نقوش لباس در نگاره هاي رضا عباسي و استفاده از آن در طراحي لباس معاصر
97
بررسي نقوش لباس ها و بافته هاي دوره ساساني
98
بررسي نقوش محراب اولجايتو به منطور كاربرد آن در طراحي فرش
99
بررسي نقوش محراب تابستاني مسجد شهيد مطهري
100
بررسي نقوش محرابهاي گچبري دوره ي ايلخاني در شهرستان اصفهان و حومه ي آن
101
بررسي نقوش مكشوفه در غار زيويه كردستان
102
بررسي نقوش منبت كاري ايران عصر صفوي
103
بررسي نقوش منبر مساجد جامع نائين و سوريان و مقايسه آن با نقوش محراب هاي گچ بري قرن هشتم
104
بررسي نقوش منبر مسجد جامع نائين و كاربرد آن در هنر چوب
105
بررسي نقوش مهرهاي ساساني با توجه به جنبه هاي مذهبي، اساطيري، سمبليك
106
بررسي نقوش مهرهاي قبل از اسلام در ايران
107
بررسي نقوش ميتولوژي (اسطوره اي افسانه اي) در صنايع دستي به خصوص در سفال
108
بررسي نقوش ميتولوژيكي (اسطوره اي-افسانه اي)درصنايع دستي بخصوص در سفال
109
بررسي نقوش هندسي در فرش آذربايجان
110
بررسي نقوش هنر قلمكار و سير تحول اين نقوش از صفويه تا امروز
111
بررسي نقوش و تزئينات بناهاي تاريخي يزد و استفاده از آن جهت طراحي پارچه يك مجموعه توريستي
112
بررسي نقوش و تكنيك بافت گليم شوشتري و ارائه ي كاربردهاي جديد
113
بررسي نقوش و تكنيك هاي مورد استفاده در ديوار نگارهاي كاخ عالي قاپو
114
بررسي نقوش و تكنيكهاي مورد استفاده در ديوارنگاره هاي كاخ عاليقاپو
115
بررسي نقوش و رنگ حاشيه قالي آذربايجان
116
بررسي نقوش و سمبل هاي مذهبي اسلامي (صفويه و قاجاريه )
117
بررسي نقوش و عناصر تصويري نيايش گاه مانايي در قلايچي بوكان
118
بررسي نقوش و عناصر تصويري هنر ايران دوران سلجوقي (سفال - فلز- معماري- نقاشي )
119
بررسي نكات بلاغي دو جزء پاياني قرآن از نگاه علامه طباطبائي(ره)
120
بررسي نكات فني ترانسفورماتورهاي بالابر
121
بررسي نكات مهم در رسم دياگرام بايفوركيشن
122
بررسي نكات ويژه در طراحي تاسيسات بيمارستان و بررسي سيستم تاسيسات يك بيمارستان خاص
123
بررسي نكاح معاطات از ديدگاه فقه شيعه واهل سنت
124
بررسي نكاح معاطاتي در حقوق ايران و اسلام .
125
بررسي نگارگري در كاشيهاي زرين فام قرون 7 و 8 هجري قمري
126
بررسي نگارگري دركاشيهاي زرين فام قرون 7و8 هجري قمري
127
بررسي نگارگري قصص قرآن مجيد
128
بررسي نگاره "نبرد اسفنديار و سيمرغ " در شاهنامه از دوره ايلخاني تا آخر دوره صفوي
129
بررسي نگاره هاي استاد جزي زاده از ديدگاه مولف
130
بررسي نگاره هاي خاوران نامه بر اساس نشانه شناسي اجتماعي تصوير (با تاكيد برالگوي تئو ون ليوون - گونتر كرس)
131
بررسي نگاره هاي ديني با موضوع وحي وحضور جبرئيل در دوران معاصر
132
بررسي نگاره هاي رستم از منظر شمايل نگاري از دوره ايلخاني تاكنون
133
بررسي نگاره هاي زنان بر سفالهاي دوره سلجوقي در ايران
134
بررسي نگاره هاي عاشقانه در نگارگري ايران با رويكرد نوين در استفاده از عناصر جديد در نگاره هاي معاصر
135
بررسي نگاره هاي نجومي در كتب خطي ايران، پس از اسلام ﴿قرن 7 تا 14 هجري قمري﴾
136
بررسي نگاره هاي نسخه مصور اكبرنامه محفوظ در موزه ويكتوريا و آلبرت لندن
137
بررسي نگاره هاي نسخه ي مصور اكبرنامه محفوظ در موز ويكتوريا و آلبرت لندن
138
بررسي نگاره‌هاي شاهنامه‌ي بايسنقري، با رويكرد پديدارشناسي
139
بررسي نگارهاي تزئيني در اماكن متبركه بابل
140
بررسي نگاشت گاوس روي رويه هاي دوار، حلزوني و خط كشي شده
141
بررسي نگاشتهاي خطي حافظ تعامد تقريبي , Survey of linear mappings approximately preserving orthogonality
142
بررسي نگاه سكولار و كلامي خيراعلا در نظام اخلاقي كانت
143
بررسي نگاه و شيوه هاي ديدن در عكاسي معاصر
144
بررسي نگراني هاي دانش آموزان سال سوم هنرستان حضرت معصومه (ص ) شهر شيروان در روند تحصيلي آنان در سال 84-1383
145
بررسي نگرانيها و افكار منفي دانشجويان (دختر و پسر) در زمينه مسائل آموزشي دانشگاه پيام نور - مركز بهشهر
146
بررسي نگرش (ديدگاه ) زنان و دختران شهرستان شيروان نسبت به حجاب و بد حجابي و نقش آن در امنيت اجتماعي
147
بررسي نگرش ،آگاهي و عملكرد اينترنهاي پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد و دانشگاه اصفهان در مورد بيماريهاي شايع دهان و تروماهاي فك و صورت در سال 83-82
148
بررسي نگرش ،آگاهي و عملكرد اينترنهاي پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد و دانشگاه اصفهان در مورد بيماريهاي شايع دهان و تروماهاي فك و صورت در سال 83-82
149
بررسي نگرش 400 نفر از متقاضيان وازكتومي شده در مركز تحقيقات تنظيم خانواده استان گيلان نسبت به عمل وازكتومي پس از گذشت سه سال در سال 1377 - شهرستان رشت
150
بررسي نگرش اجتماعي و فرهنگي دانش آموزان مقطع متوسطه از اهميت و كاربرد خدمات مشاوره در مدارس نمونه موردي : دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان بروجن
151
بررسي نگرش اخلاقي خاقاني شرواني در ديوان اشعارش
152
بررسي نگرش اساتيد و دانشجويان گروه زبان فارسي به شاخص ها و استانداردهاي ارزشيابي متداول به شيوه الكترونيكي و عادي دردانشگاه پيام نور اصفهان
153
بررسي نگرش اعضائ هيات علمي باليني دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به آموزش طب سرپايي به دانشجويان پزشكي
154
بررسي نگرش اعضائ هيات علمي دانشگاه اصفهان در مورد ميزان ارتباط رفتارهاي مديريتي مديران گروههاي آموزش ....
155
بررسي نگرش اعضاءهيئت علمي ،مديران و مسئولان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي در خصوص ارائه خدمات بهداشتي و درماني جامعه گرا سال 1377
156
بررسي نگرش اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به مشاوره تحصيلي و نظر آنها در مورد وظايف استاد مشاور در سال تحصيلي92- 1391
157
بررسي نگرش اعضاي هيات علمي در ارتباط با جايگاه اجتماعي و نقش دانشگاه در توسعه كارآفريني
158
بررسي نگرش افراد خاتمه خدمت
159
بررسي نگرش افراد شركت كننده در جلسات معتادان گمنام NA شهرستان برخوار در سال1387
160
بررسي نگرش افراد نسبت به خانواده وازدواج در شهرستان رامسر
161
بررسي نگرش افراد نسبت به عوامل فرهنگي و اجتماعي اشتغال زنان در ﴿مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز﴾
162
بررسي نگرش به اخلاق حرفه اي در دانشجويان و دستياران تخصصي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكيشهيد صدوقي يزددرسال تحصيلي 94-923
163
بررسي نگرش به زندگي ورضايتمندي زنان وعلل گرايش انها به رابطه نامشروع
164
بررسي نگرش به فساد اداري و عوامل اقتصادي اجتماعي مرتبط با آن مطالعه موردي كاركنان و مراجعه كنندگان به ادارات شهر ياسوج
165
بررسي نگرش به محدوديت اشتغال زنان در شهر نجف اباد
166
بررسي نگرش بيماران مبتلا به ايدز نسبت به خود و ديگران
167
بررسي نگرش بيماران، پرستاران و پزشكان درباره ميزان رعايت و ضرورت توجه به ‏حقوق بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان-1387‏
168
بررسي نگرش پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي تهران نسبت به عقب ماندگي ذهني
169
بررسي نگرش پرستاران مرد شاغل، نسبت به حرفه پرستاري در بيمارستانهي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران
170
بررسي نگرش پزشكان عمومي مراكز بهداشتي درماني استان گيلان در مورد آموزش طب سرپايي 1381
171
بررسي نگرش پزشكان نسبت به علوم اجتماعي و عوامل مرتبط با آن در شهر يزد
172
بررسي نگرش جامعه ميزبان به توسعة گردشگري در مناطق روستايي (نمونة موردي: روستاي دماب)
173
بررسي نگرش جامعه نسبت به معلولين و بررسي محدوديت ها و مشكلات معلولين
174
بررسي نگرش جمعيت روستاي آقا سيد شريف درخصوص نقش ها و توانمندي هاي پزشكان خانواده روستايي طي سال 96-1395
175
بررسي نگرش جوانان به ازدواج موقت درشهر شيراز (نمونه موردي: جوانان 18 تا 32 سال )
176
بررسي نگرش جوانان به كار كاربرد برنامه هاي ماهواره اي﴿مطالعه موردي جوانان شاهين شهر﴾
177
بررسي نگرش جوانان چرداول نسبت به مدگرايي
178
بررسي نگرش جوانان در ارتباط با اقتصاد مقاومتي : مطالعه موردي جوانان 18 تا 30 سال شهر قاين
179
بررسي نگرش جوانان شهر بهشهر نسبت به ازدواج
180
بررسي نگرش جوانان شهرستان فارسان در مورد طلاق و عوامل موثر بر آن
181
بررسي نگرش جوانان نسبت به ازدواج
182
بررسي نگرش جوانان و نوجوانان دهستان تنگ چنار در مورد عوامل موثر در ابتلا افراد به اعتياد
183
بررسي نگرش چايكاران نسبت به عملكرد طرح اصلاح ساختارچاي
184
بررسي نگرش خانواده شهدا در تحقق اهداف اجتماعي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در شهر گرگان
185
بررسي نگرش خانواده هاي شهر خواف به مصرف كالاهاي خارجي و علل آن
186
بررسي نگرش خانواده هاي شهر خواف به مصرف كالاهاي خارجي و علل آن
187
بررسي نگرش خوردن و ارتباط آن با هوش هيجاني در دانشجويان
188
بررسي نگرش دانش آموزان ، مشاور ، دبيران نسبت به نظام جديد آموزش متوسطه شهرستان قائم شهر مزايا و معضلات آن
189
بررسي نگرش دانش آموزان پايه دوم و سوم مدارس راهنمايي شهر احمد آباد نسبت به روش تدريس رياضي در سال تحصيلي 88-1387
190
بررسي نگرش دانش آموزان پايه سوم دوره راهنمايي شهرستان شيروان نسبت به درس عربي و دبيران مربوطه و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي در اين درس
191
بررسي نگرش دانش آموزان پايه سوم دوره راهنمايي منطقه بهاباد نسبت به درس عربي و دبيران مربوطه و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي در اين درس
192
بررسي نگرش دانش آموزان پسر در دبيرستان ها نسبت به مسائل و فعاليتهاي ورزشي
193
بررسي نگرش دانش آموزان دبيرستانهاي گاليكش نسبت به اعتيادبه موادمخدر
194
بررسي نگرش دانش آموزان دختر اول دبيرستان نسبت به تشويق وتنبيه واثرات آن بر يادگيري در شهر تهران در 2 منطقه
195
بررسي نگرش دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرستان دنا
196
بررسي نگرش دانش آموزان دختر رشته علوم انساني بيارجمنددرباره تشويق وتنبيه واثرات آن بريادگيري
197
بررسي نگرش دانش آموزان دختر سال دوم رشته هاي نظري دبيرستانهاي دولتي قدس و غير دولتي خوارزمي شهرستان ميبد در سال تحصيلي 90-89 نسبت به روش تدريس زبان انگليسي
198
بررسي نگرش دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 15 تهران نسبت به درس بينش اسلامي و معلم آن
199
بررسي نگرش دانش آموزان دختر نسبت به فعاليتهاي مشاور
200
بررسي نگرش دانش آموزان دختر وپسر مقطع دبيرستان شهر لاهيجان نسبت به اعتياد و مواد مخدر.
201
بررسي نگرش دانش آموزان دخترانه سوم راهنمايي به اجراي نماز
202
بررسي نگرش دانش آموزان درباره اثربخشي عوامل آموزشي در آموزش شهرستان گرگان
203
بررسي نگرش دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان كنگان راجع به ازدواج
204
بررسي نگرش دانش آموزان مقطع سوم متوسطه وپيش دبستاني فاضل آباد در مورد مصرف مواد مخدر در سال تحصيلي 1387-1386
205
بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به درس زبا انگليسي در دبيرستان شهرستان كوهرنگ در سال تحصيلي 92-91
206
بررسي نگرش دانش آموزن سال سوم راهنمايي دختر نسبت به جايگاه معلم درشهر نكاء سال تحصيلي 81-1380
207
بررسي نگرش دانش اموزان دبيرستان شهر تربت جام در مورد سوء استفاده از خدمات راهنمايي ومشاوره
208
بررسي نگرش دانش اموزان درباره شيوه هاي ارزشيابي مقطع راهنمايي
209
بررسي نگرش دانش اموزان سال سوم تجربي به درس رياضي و تاثير ان بر ميزان بازدهي رياضي انهادر امتحانات نهايي
210
بررسي نگرش دانش اموزان مقطع متوسطه پسر(شهرستان گلوگاه )در مورد علل شيوع بزهكاري اجتماعي در سال تحصيلي 88-87
211
بررسي نگرش دانشجويان از عملكرد سياسي آقاي خاتمي
212
بررسي نگرش دانشجويان به فساد اداري ( مورد مطالعه : دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين )
213
بررسي نگرش دانشجويان به مشاركت سياسي زنان
214
بررسي نگرش دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي كننده، كدهاي اخلاق پرستاري و التزام به رعايت مراقبت اخلاقي در سال 91- 1390
215
بررسي نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به عوامل موثر بر يادگيري باليني در دانشكده هاي پرستاري و مامائي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1379
216
بررسي نگرش دانشجويان پزشكي (انترن ) نسبت به درس اخلاق پزشكي
217
بررسي نگرش دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور رامسر نسبت به جايگاه زن در جامعه.
218
بررسي نگرش دانشجويان پيام نور سميرم نسبت به بيماري ايدز و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن
219
بررسي نگرش دانشجويان تربيت بدني و مديريت نسبت به كسب وكار (مطالعه موردي :دانشجويان دختر و پسر رشته هاي تربيت بدني و مديريت دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول )
220
بررسي نگرش دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد نسبت به تاثير عوامل تنش زايي خانوادگي بر كيفيت يادگيري فرزندان
221
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر از عوامل موثر بر تهاجم فرهنگي
222
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر نسبت به بالا رفتن سن ازدواج در سال تحصيلي 84 - 1383
223
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهر نسبت به حضور سالمندان و بهداشت رواني آنها در خانواده
224
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهرنسبت به حضور سالمندان و بهداشت رواني آنها در خانواده
225
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر نسبت به عوامل موثر در نهاجم فرهنگي.
226
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور رشت نسبت به مصرف مشروبات الكلي.
227
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم در خصوص آسيب شناسي روابط دوستانه دختر و پسر
228
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور گناوه نسبت به پديده جهاني شدن درسال تحصيلي 87-86
229
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر در مورد علل گرايش به مواد مخدر وراههاي پيشگيري ودرمان آن.
230
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه يزد به سياست هسته اي دولت احمدي نژاد
231
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به انجام خدمت سربازي و روشهاي بهينه كردن آن
232
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به ماهواره
233
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به مفهوم آزادي و آزاديهاي موجود در دانشگاه
234
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاههاي شهيد بهشتي، امام صادق ﴿ع﴾ و الزهرا﴿ص﴾ نسبت به شرايط علمي-پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي دانشگاه محل تحصيل
235
بررسي نگرش دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد چالوس در رشته حسابداري ورودي 90-89 نسبت به مد ومد گرايي.
236
بررسي نگرش دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز رامسر نسبت به مسئله حجاب ( پوشش اسلامي)
237
بررسي نگرش دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز رامسر نسبت به مسئله حجاب ( پوشش اسلامي)
238
بررسي نگرش دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز رامسر نسبت به مسئله حجاب ( پوشش اسلامي).
239
بررسي نگرش دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز رامسرنسبت به مسئله حجاب ( پوشش اسلامي)
240
بررسي نگرش دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي پيام نور گنبد كاووس نسبت به مسئله حجاب
241
بررسي نگرش دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهرنسبت به نقش اسلام در كاهش و پيشگيري بزهكاري
242
بررسي نگرش دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي(پژوهشگري)نسبت به دين.سال تحصيلي85-86.
243
بررسي نگرش دانشجويان دختر سال آخر پرستاري در ارتباط با اموزش باليني بخشهاي داخلي و جراحي در دانشكده هاي پرستاري - مامايي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي در سال 1370
244
بررسي نگرش دانشجويان دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد در ارتباط با ميزان تاثير عوامل خانوادگي فردي اجتماعي و اقتصادي در بروز انحرافات جنسي در زنان
245
بررسي نگرش دانشجويان دختر مجرد رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر نسبت به تاثير عملكرد والدين و عوامل شخصي بر فرار دختران
246
بررسي نگرش دانشجويان دختر نسبت به حجاب
247
بررسي نگرش دانشجويان دختر و پسر در مورد رابطه با جنس مخالف در دانشگاه پيام نور مركزبهشهر
248
بررسي نگرش دانشجويان دختر وپسر در زمينه امربه معروف ونهي ازمنكر دردانشگاه پيام نور رامسر زمستان83
249
بررسي نگرش دانشجويان دختررشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر نسبت به مشاركت اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر نسبت به مشاركت اجتماعي ،اقتصادي وسياسي زنان
250
بررسي نگرش دانشجويان در رابطه با آموزش از راه دور در دانشگاه پيام نور
251
بررسي نگرش دانشجويان در رابطه با اشتغال بعد از فارغ التحصيلي در بين دانشجويان با رشته هاي علوم انساني و علوم پايه در دانشگاه پيام نور
252
بررسي نگرش دانشجويان در مورد اعتياد در خوابگاه هاي دانشجويي
253
بررسي نگرش دانشجويان درباره ي ازدواج موقت
254
بررسي نگرش دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور استان تهران نسبت به محتواي كتب درسي مقطع كارشناسيب از جنبه خود آموز بودن.
255
بررسي نگرش دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور فردوس در ارتباط با عوامل موثر در كاهش انگيزه مطالعه
256
بررسي نگرش دانشجويان رشته هاي مديريت بازرگاني، حقوق و رياضي نسبت به ابعاد تبليغات دانشگاه پيام نور شهرستان بجنورد
257
بررسي نگرش دانشجويان ضمن خدمت رشته اموزش ابتدايي تربت جام نسبت به موفقيت يا شكست تحصيلي
258
بررسي نگرش دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه پيام نور گنبد كاووس در مورد رابطه دوستي دختران و پسران قبل از ازدواج
259
بررسي نگرش دانشجويان كامپيوتر دانشگاه فارابي تهران نسبت به يادگيري سيار
260
بررسي نگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد نسبت به نماز (بررسي موردي)
261
بررسي نگرش دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي خود در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيمسال دوم
262
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به پروژه هاي تحقيقي كلاسي دانشجويان دانشگاه يزد 87-88
263
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به تجربه تحصيل در دانشگاه و نتايج آن
264
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به نحوه برخورد كاركنان دانشگاه پيام نور بهشهر
265
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به وضعيت سرپرستي آنها
266
بررسي نگرش دانشجويان و مدرسين دانشگاه پيام نور نسبت به محتواي كتابهاي درسي خودآموز رشته تربيت بدني
267
بررسي نگرش دانشجويان(دختروپسر)دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
268
بررسي نگرش دبيران چالوس نسبت به وسايل كمك آموزشي وميزان بهره گيري از اين وسايل.
269
بررسي نگرش دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان در مورد سبكهاي مديريتي مديران زن
270
بررسي نگرش دبيران زن در رابطه با نحوه ارزشيابي سالانه و تاثير آن بر عملكرد آنان در دوره متوسطه منطقه 15 تهران سال تحصيلي 76-1375
271
بررسي نگرش دبيران مقطع متوسطه نسبت به تاثير دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت بربرخي از تواناييهاي شغلي آنان (استان گلستان )
272
بررسي نگرش دبيران نسبت به نقش و وظايف مشاور دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 2 اهواز
273
بررسي نگرش دبيران و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشكل در شهرستان اردل
274
بررسي نگرش دبيران و دانش آموزان نسبت به برگزاري المپيادهاي علمي كشوري دوره متوسطه شهر اهواز
275
بررسي نگرش دبيران وكارشناسان آموزش متوسطه شهرشيرازنسبت به عملكرد دانش آموختگان رشته مديريت وبرنامه ريزي آموزشي باسايررشته ها
276
بررسي نگرش دختران به ازدواج
277
بررسي نگرش دختران دانشجوي دانشگاه پيام نور سميرم نسبت به ارزش هاي سنتي و مدرن
278
بررسي نگرش دختران مراكز پيش دانشگاهي در مورد عوامل بزهكاري
279
بررسي نگرش دختران و پسران 17 تا 25 سال نسبت به رابطه دوستانه قبل ازدواج در شهرستان گنبد
280
بررسي نگرش دختران و پسران به روابط دوستانه قبل از ازدواج در شهرستان راميان
281
بررسي نگرش دختران و پسران دانشجو نسبت به روابط دوستانه قبل از ازدواج
282
بررسي نگرش دختران و پسران سال چهارم دبيرستان نسبت به ازدواج در شهرگنبدكاووس در سال تحصيلي 91-1390
283
بررسي نگرش دختران وپسران نسبت به روابط دوستانه قبل از آن وعوامل موثر برآن
284
بررسي نگرش دختران وپسران نسبت به روابط دوستانه قبل ازازدواج وعلل موثربرآن
285
بررسي نگرش دستياران دانشگاه علوم پزشكي گيلان به موضوع حرفه اي گري پزشكي، رفتار حرفه اي آنان و آموزش آن-سال91-1390
286
بررسي نگرش دندان پزشكان رشت از علل شكايتهاي دندانپزشكي
287
بررسي نگرش دنياي مجازي و تأثير آن بر سطح زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم
288
بررسي نگرش دنياي مجازي و تاثير ان بر سطح زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم
289
بررسي نگرش ديني برتفكر انتقادي دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور قاين
290
بررسي نگرش ديني ﴿مثبت و منفي ﴾ بر تفكر انتقادي دانشجويان رشته روانشناسي
291
بررسي نگرش ديني﴿مثبت و منفي ﴾برتفكر انتقادي دانشجويان
292
بررسي نگرش روحي رواني مادران داراي كودكان كم توان ذهني نسبت به معلوليت فرزندانشان در سطح شهر بجنورد
293
بررسي نگرش روساومديران بيمارستان هاي وابستهبه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در بهره گيرياز مدارك پزشكي به منظور ارزيابي عملكردپزشكاندر سال 88
294
بررسي نگرش روساومديران بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد دربهره گيري از مدارك پزشكي به منظور ارزيابي عملكرد پزشكان در سال 88
295
بررسي نگرش زباني و مؤلفه‌ها‌ي هويت ملي مدارس تطبيقي و بين‌المللي تهران
296
بررسي نگرش زباني و مولفه هاي هويت ملي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي استان اردبيل سال تحصيلي 86-87
297
بررسي نگرش زنان به هويت جنسيتي و ارتباط آن با رسانه
298
بررسي نگرش زنان در باره عوامل موثر بر امر حجاب از ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 80-79
299
بررسي نگرش زنان در مورد حجاب
300
بررسي نگرش زنان در مورد خانواده و كاركردهاي خانواده
301
بررسي نگرش زنان شاغل نسبت به اشتغال
302
بررسي نگرش زنان شاغل نسبت به عوامل مرتبط با اشتغال (مورد مطالعه: زنان شاغل در دانشگاه اصفهان)
303
بررسي نگرش زنان مبتلا به ديابت در سنين باروري در مورد برنامه ريزي براي بارداري در مراجعه‌كنندگان به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي رشت در سال 1397
304
بررسي نگرش زنان معلم شهرستان آق قلا در مورد وظايف خانوادگي شان
305
بررسي نگرش زنان نسبت به مشاركت اجتماعي
306
بررسي نگرش زنان نسبت به مشاركت اجتماعي و عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردي روستاهاي خورشيد كلا )
307
بررسي نگرش زنان نسبت به مهريه در شهر خضري و دشت بياض
308
بررسي نگرش زنان نسبت به نابرابري هاي جنسيتي در شهر مرند
309
بررسي نگرش زيست محيطي مالكان مجتمعهاي مسكوني شهر تهران و عوامل جامعه شناختي موثر بر آن (1387)
310
بررسي نگرش ساكنان شهر طرقبه نسبت به ميزباني از گردشگران و عوامل موثر بر آن , residents attitude towards hosting tourists in torghabeh and factors affect it
311
بررسي نگرش شاعران معاصر به تاريخ ايران باستان (1320-1285ش/1941-1906م)
312
بررسي نگرش شاعران و نويسندگان مشروطه نسبت به بيگانگان
313
بررسي نگرش شهرداران استان اصفهان نسبت به اجراي برنامه شهرداري الكترونيكي در شهرداريهاي استان اصفهان
314
بررسي نگرش شهروندان از مشاركت در مديريت شهري در منطقه صفائيه يزد
315
بررسي نگرش شهروندان سفيد شهري در مورد رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه شهري در شهر سفيدشهر
316
بررسي نگرش شهروندان سميرمي در مورد قانون در جامعه
317
بررسي نگرش شهروندان سوسنگرد در مورد تأثير برنامه هاي ماهواره بر گرايش سياسي زنان خانه دار
318
بررسي نگرش شهروندان شهر تهران نسبت به مولفه هاي پليس خوب
319
بررسي نگرش شهروندان ميبدي نسبت به آلودگي هوا و عوامل اجتماعي موثر بر آن
320
بررسي نگرش شهروندان نسبت به رابطه بين گردشگري و توسعه اجتماعي در شهر چِلگرد
321
بررسي نگرش شهروندان نسبت به موقعيت اجتماعي-اقتصادي زنان در شهرستان سميرم
322
بررسي نگرش صادركنندگان سنگهاي تزئيني در مورد تاثير عوامل توليد ، بازار رساني و اطلاع رساني به بازار بر صادرات سنگهاي تزئيني
323
بررسي نگرش عوامل موثر بر رعايت نظم و انظباط اجتماعي در نزد دانش آموزان از نظر معلمان مديران ومعاونان در دبستانهاي پسرانه ناحيه 4 مشهد
324
بررسي نگرش فرد در مورد خانواده و رابطه ي آن با مهارتهاي زندگي
325
بررسي نگرش فرزندان شاهد شهرستان يزد به فرهنگ شهيد و شهادت
326
بررسي نگرش فلسفي معلمان پايه پنجم نسبت به برنامه درسي تلفيقي
327
بررسي نگرش كاركنان اداري ودرماني بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهر يزد در زمينه TQM nv shg 1388
328
بررسي نگرش كاركنان اداري ودرماني بيمارستانهاي آموزشي دانشگاهعلوم پزشكي شهر يزد در زمينه TQMدر سال 1388
329
بررسي نگرش كاركنان اورژانس بيمارستان امام خميني (ره ) به مديريت زمان و تاثير آن به اثربخشي
330
بررسي نگرش كاركنان دانشگاه پيام نور مازندران به وضعيت خدمات الكترونيكي دانشگاه
331
بررسي نگرش كاركنان دانشگاه پيام نور مازندران به وضعيت خدمات الكترونيكي دانشگاه
332
بررسي نگرش كارمندان بهزيستي نسبت به فرار كودكان ازمنزل شهرستان ساري
333
بررسي نگرش كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان از اصول اخلاقي و حقوقي سقط جنين در سال 1398
334
بررسي نگرش گروهي از مديران سطوح عالي اجرايي موسسات توليدي شهرستان يزد در رابطه با روش تصميم گروهي و تصميم گيري فردي
335
بررسي نگرش مادران دانش آموزان استثنايي نسبت به فرزندانشان در شهرستان مهريز
336
بررسي نگرش مادران دانش آموزان نسبت به عوامل مؤثر آنها در جذب كلاسهاي آموزش زندگي خانوادگي در مقطع متوسطه دخترانه شهر سميرم در سال تحصيلي90-91
337
بررسي نگرش مادران نسبت به آموزش مسائل دوران بلوغ به دختران
338
بررسي نگرش مخاطبين نسبت به برنامه نود و سنجش ميزان رضايت از آن
339
بررسي نگرش مخالفين ازدواج موقت دختران و پسران در بين دانشجويان دانشگاه يزد
340
بررسي نگرش مدرسان زبان انگليسي به استفاده از زبان فارسي:مطالعه موردي مدرسان زبان انگليسي در آموزشگاههاي خصوصي زبان انگليسي در شهر كرمانشاه
341
بررسي نگرش مديران ،دبيران و دانش اموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي شهر همدان نسبت به طرح حذف كنكور سراسري دانشگاهها در سال 1387
342
بررسي نگرش مديران در خصوص عوامل موثر در رضايت شغلي آنها در سطح مدارس منطقه لاران
343
بررسي نگرش مديران و دبيران درباره عملكرد مديران آموزشي از ديد مديران و دبيران
344
بررسي نگرش مديران و دبيران شهر مهريز در مورد مشاركت مردم در هزينه هاي آموزش و پرورش
345
بررسي نگرش مديران و دبيران مدارس (ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ) دخترانه شهرستان جهرم در رابطه با اجراي طرح مدرسه محوري
346
بررسي نگرش مديران و روساي ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان در مورد عوامل موثر در بالا بردن كارآيي ادارات مربوطه
347
بررسي نگرش مديران و معلمان نسبت به انگيزش و افزايش روحيه كاري
348
بررسي نگرش مديران ومعلمان نسبت به اجراي طرح ارزشيابي در مدارس شهرقم
349
بررسي نگرش مذهبي در افراد اقدام كننده به خودكشي در بيمارستان رازي در6 ماهه اول سال 97
350
بررسي نگرش مراجعين به مراكز مختلف درماني دندانپزشكي يزد در رابطه با باورهاي نادرست دندانپزشكي در سال 1391
351
بررسي نگرش مراجعين و ميزان رضايت‌مندي آنها از نحوه ارائه خدمات شركت فناوري بن ياخته‌هاي رويان
352
بررسي نگرش مردان به اشتغال زنان
353
بررسي نگرش مردان در منطقه ساحلي دلوار نسبت به اشتغال زنان در خارج از منزل
354
بررسي نگرش مردان شهر سلامي به نوع مشاغل و عوامل موثر برآن
355
بررسي نگرش مردان شهرسلامي به نوع مشاغل وعوامل موثر بر آن
356
بررسي نگرش مردان متاهل نسبت به اشتغال زنان در شاهرود
357
بررسي نگرش مردان متاهل نسبت به اشتغال زنان در شاهرود
358
بررسي نگرش مردان متاهل نسبت به اشتغال زنان در شهرستان شاهرود
359
بررسي نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان
360
بررسي نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان در شهرستان گنبد كاووس
361
بررسي نگرش مردم بروجرد (20-64 ساله ) نسبت به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
362
بررسي نگرش مردم به وقف
363
بررسي نگرش مردم شهر كلاردشت نسبت به عملكرد شهرداري ازتاريخ1380/2/1تا1381/8/1.
364
بررسي نگرش مردم شهرستان مراوه تپه نست به خودكشي در اين شهرستان
365
بررسي نگرش مردم نسبت به تاثير عمل جراحي بيني در افزايش اعتماد به نفس در شهرستان مشهد
366
بررسي نگرش مردم نسبت به نقش ارگانهاي دولتي در كاهش آسيب هاي اجتماعي شهرستان گنبد كاووس
367
بررسي نگرش مردم نسبت به نقش ارگانهاي دولتي در كاهش معضلات اجتماعي گنبد كاووس
368
بررسي نگرش مشتريان نسبت به ارزش وي‍ژه برند ((تاثير تداعي برند ، وفاداري برند ، ايجاد آگاهي از برند ، تصوير برند ))
369
بررسي نگرش معلمان ، مديران و معاونان مدارس ابتدايي دخترانه فريمان در مورد دلايل رفتار سوء انضباطي دانش آموزان
370
بررسي نگرش معلمان ابتدايي زن شهرستان شيروان درباره اعمال سبكهاي مديريت آزادمنشانه ومستبدانه برعملكرد معلمان
371
بررسي نگرش معلمان ابتدايي نسبت به ضرورت مشاوره كودك در مدارس ابتدايي شهرستان بجنورد
372
بررسي نگرش معلمان ابتدايي و راهنمايي نسبت به عملكرد گروههاي آموزشي شهرستان آمل
373
بررسي نگرش معلمان دوره راهنمايي و متوسطه نسبت به عملكرد مديرانشان در مدارس شهر دامغان
374
بررسي نگرش معلمان زن مقطع متوسظه شهرستان آزادشهر نسبت به ارتقاء شغلي معلمان
375
بررسي نگرش معلمان شهرستان شيروان نسبت به مدارس غيرانتفاعي و عوامل موثر بر آن
376
بررسي نگرش معلمان علوم و جغرافيا نسبت به نقش تصاوير در يادگيري رابطه نگرش با بكارگيري تصاوير
377
بررسي نگرش معلمان مديران ومعاونان مدارس ابتدايي دخترانه فريمان در مورد رفتار سوء انضباطي دانش اموزان
378
بررسي نگرش معلمان مقطع ابتدايي اداره آموزش و پرورش ناحيه دو اهواز در مورد عملكرد راهنمايان تعليماتي
379
بررسي نگرش معلمان مقطع ابتدايي شاهرود برميزان كارايي مديران
380
بررسي نگرش معلمان نسبت به استفاده از راهبردهاي افزايش انگيزه در تحصيل در مدارس ابتدايي
381
بررسي نگرش معلمان نسبت به تكنولوژي آموزشي در يادگيري دانش آموزان مقطع راهنمايي ( دخترانه ) مدارس منطقه رودبنه لاهيجان
382
بررسي نگرش معلمان نسبت به تكنولوژي آموزشي در يادگيري دانش آموزان مقطع راهنمايي ( دخترانه ) مدارس منطقه رودبنه لاهيجان
383
بررسي نگرش معلمان نسبت به كاربرد تكنولوژي آموزشي در امر تدريس در مدارس ابتدايي خليل شهر 1393
384
بررسي نگرش معلمان نسبت به مجله رشد معلم (مطالعه موردي: شهر يزد)
385
بررسي نگرش معلمان و مديران در مورد تاثير تشويق و تنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مدارس ا بتدايي شهرستان شاهرود
386
بررسي نگرش معلمين زن دبيرستانهاي آموزش و پرورش ناحيه 1 يزد نسبت به تاثير چگونگي اجراي برنامه درسي بر خلاقيت دانش آموزان
387
بررسي نگرش معلمين زن شهرستان بندرگز در رابه با عوامل موثر بر كاهش باروري
388
بررسي نگرش معلمين زن مقطع ابتدائي منطقه سعد آباد نسبت به تاثير و كارايي آموزش ضمن خدمت
389
بررسي نگرش معلمين زن ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان گرگان در خصوص كاربيرون از منزل
390
بررسي نگرش معلمين مقطع راهنمايي درباره شيوه هاي تشكر و قدرداني مردم از معلمين شهرستان بجنورد
391
بررسي نگرش معلمين نسبت به تأثير تك فرزندي در سازگاري اجتماعي كودكان در منطقه سرايان و حومه سال تحصيلي 80-79
392
بررسي نگرش نسبت به ارتباط قبل ازازدواج طلاب حوزه علميه خواهران الزهرا شهرستان ساوه درسال 1390
393
بررسي نگرش نسبت به كاركردهاي اجتماعي مهريه در شهر يزد
394
بررسي نگرش نوجوانان پسر درباره چگونگي روابط والدين با آنان در شهرستان چالوس
395
بررسي نگرش نوجوانان پسر درباره چگونگي روابط والدين با آنان در شهرستان چالوس
396
بررسي نگرش نوجوانان دخترو پسر درباره چگونگي روابط والدين با آنها
397
بررسي نگرش نوجوانان در حال تحصيل و نوجوانان ترك تحصيل كرده نسبت به اعتياد
398
بررسي نگرش نوجوانان در حال تحصيل و نوجوانان ترك تحصيل كرده نسبت به اعتياد
399
بررسي نگرش نوجوانان نسبت به رفتار والدين
400
بررسي نگرش و تجربه والدين كودكان مبتلا به صرع در رابطه با تاثير غذا بر تشنج
401
بررسي نگرش و تجربه والدين كودكان مبتلا به صرع در رابطه با تاثير غذا بر تشنج
402
بررسي نگرش و تجربه والدين كودكان مبتلا به صرع در رابطه با تاثير غذا بر تشنج
403
بررسي نگرش و رفتار بهداشتي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت، درباره پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي شايع عفوني - انگلي گوارشي در سال 1375
404
بررسي نگرش و عملكرد و آگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به استعمال سيگار
405
بررسي نگرش و عوامل مؤثر بر عدم مشاركت مردمي در حفاظت از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست (مطالعه موردي منطقه شكار ممنوع بصيران اقليد)
406
بررسي نگرش و گرايش به ارتباط قبل از ازدواج بر ميزان رضايت زناشويي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد جنوب .
407
بررسي نگرش واكنش مثبت يا منفي دانش آموزان دوره پنجم دبستان شهرستان فردوس نسبت به يادگيري دروس مختلف
408
بررسي نگرش والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي جديد درس تربيت بدني
409
بررسي نگرش والدين درباره علل ترك تحصيلي فرزندان دختر و پسر مقاطع راهنمايي و دبيرستان روستاي مصعبي از منطقه سرايان در ده سال گذشته
410
بررسي نگرش والدين نسبت به بازي هاي بومي محلي و بازي هاي مجازي در كودكان
411
بررسي نگرش والدين نسبت به تاثير مهارت هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان داراي اختلال
412
بررسي نگرش، آگاهي و عملكرد اينترنهاي پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد و دانشگاه اصفهان در مورد بيماريهاي شايع دهان و تروماهاي فك و صورت در سال 83-1382
413
بررسي نگرش،آگاهي و عملكرد كاركنان بيمارستان سوانح و سوختگي شهريزد در رابطه با تفكيك پسماند از مبدا درسال 91
414
بررسي نگرشدندانپزشكان عمومي شهر يزد درارتباط با روشهاي كنترل رفتار كودكان درسال ۱۳۹۶
415
بررسي نگرشها و رفتارهاي ديني دانشجويان دانشگاه يزد (بررسي موردي: دانشجويان مجتمع علوم انساني )
416
بررسي نگرشها و موانع و مشكلات ازدواج در دختران دانشجو و غير دانشجو منطقه سرايان در سال تحصيلي
417
بررسي نگرشها وانتظارات دختران مجرد درخانواده
418
بررسي نگرشهاي ديني جوانان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
419
بررسي نگرشهاي زباني و مولفه هاي هويت ملي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي استان هرمزگان سال تحصيلي 89-88
420
بررسي نگرشهاي زباني و مولفه هاي هويت ملي دانشجويان استان زنجان سال تحصيلي92-91
421
بررسي نگرشهاي شغلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
422
بررسي نگرشي تحليل بر بازار سرمايه
423
بررسي نگرشي خانواده هاي روستايي نسبت به جنسيت فرزندان.
424
بررسي نگرشي زباني دانش آموزان دبيرستانهاي شهر بروجرد به زبان فارسي
425
بررسي نگرشي شهروندان كوثري نسبت به عملكرد دوره اول شوراي اسلامي شهرستان كوثرسال83-82
426
بررسي نگره ي پست مدرن در اجراهاي تئاتر غرب (از دهه ي نود به بعد)
427
بررسي نگره ي پست مدرن در اجراهاي تئاتر غرب﴿از دهه نود به بعد﴾
428
بررسي نگهداري توجه وعملكردهاي اجرايي دربيماران اسكيزوفرنياي پارانوئيد،آشفته وافرادبهنجار
429
بررسي نگهداري وتعميرات درصنايع فولادي ﴿شركت نسوز آذر
430
بررسي نگهداشت وجه نقد اضافي و تاثير آن بر ثروت سهام داران در بورس اوراق بهادار تهران
431
بررسي نماد آتش در غزليات شمس تبريزي
432
بررسي نماد خورشيد در هنرهاي تجسمي ايران ﴿پيش از اسلام﴾
433
بررسي نماد دراشعار مشرف آزاد تهراني
434
بررسي نماد درمختارنامه ومنطق الطيربارويكردي مقايسه اي
435
بررسي نماد رنگ در دستبافتهاي عشايري ايران
436
بررسي نماد شير در ايران
437
بررسي نماد و مفاهيم آتش در هنر ايران باستان
438
بررسي نمادشناختي اعداد 3، 7 و 19 در نگاره معراج اثر سلطان محمد
439
بررسي نمادشناختي تصوير چهار ملك مقرب بر پايه‌ي نجوم
440
بررسي نمادشناختي سربندهاي فلزي زنان تركمن ايران با تأكيد بر مؤلفه هاي ديني اين قوم
441
بررسي نمادشناسي عناصر تصويري و نمادهاي به كار رفته در گاهشماري سنتي ايران و نسخ خطي
442
بررسي نمادها در شعر جبرا ابراهيم جبرا
443
بررسي نمادها و عناصر پايداري در شاهنامه فردوسي
444
بررسي نمادها و مباني عرفاني در نقاشي ايراني
445
بررسي نمادها و نشانه هاي ايران باستان
446
بررسي نمادها و نشانه هاي دريايي
447
بررسي نمادهاي اجتماعي در اشعار شفيعي كدكني
448
بررسي نمادهاي اساطير ايران بر روي مهرهاي دوره ساساني
449
بررسي نمادهاي اساطير ايران برروي مهرهاي دوره هاي ساساني
450
بررسي نمادهاي اهورايي بر اساس آثار هنري به جا مانده در ايران باستان
451
بررسي نمادهاي باروري و حاصلخيزي شوش و عيلام (از4000ق.م تا پايان تمدن عيلام) و كاربست آن در طراحي و ساخت مدل سفالي مجسمه‌هاي شهري زنانه‌ي تهران با كاربري گلدان
452
بررسي نمادهاي تصويري غدير خم در آثار گرافيك معاصر
453
بررسي نمادهاي ديني درنقش برجسته هاي ساساني
454
بررسي نمادهاي عاشورا و بكارگيري آنها در طراحي و ساخت آثار سراميكي معاصر
455
بررسي نمادهاي كيهاني در هنر ايران باستان
456
بررسي نمادهاي مديريت فرهنگي در متون ادبي گذشته ي ايران
457
بررسي نمادهاي مديريت فرهنگي در متون گذشته ي ايران
458
بررسي نمادهاي مقاومت و پايداري در كتب درسي فارسي متوسّطة اول و - دوّم سال تحصيلي 7931 7931
459
بررسي نمادين درخت زندگي درنقاشي معاصر ايران
460
بررسي نمادين نقوش گياهي در نگارگري و كاشيكاري مكتب هرات
461
بررسي نمايش در دوره ي قاجار ﴿سير تحول نمايش از بازيهاي نمايشي تا تئاتر﴾
462
بررسي نمايش در دوره ي قاجار﴿سير تحول نمايش از بازيهاي نمايشي تا تئاتر﴾
463
بررسي نمايش هاي اجرا شده در سيزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت از منظر كارگرداني ( با تحليل نمايش هاي منتخب )
464
بررسي نمايش هاي دهه 1990 مصر بر اساس نظريه هاي آنتونن آرتو
465
بررسي نمايش هاي دهه 1990 مصر براساس نظريه هاي آنتونن آرتو"
466
بررسي نمايش هاي شادي آور زنانه در دوران قاجار با رويكرد جامعه شناسي
467
بررسي نمايش هاي شادي آور زنانه در دوران قاجار با رويكرد جامعه شناسي
468
بررسي نمايش هاي غير طبيعي جنين در 2600 مورد زايمان در بيمارستان بهمن يزد
469
بررسي نمايش هاي غير طبيعي جنين در 2600 مورد زايمان در بيمارستان بهمن يزد
470
بررسي نمايش‌ها و سرشت‌هاي پلي‌گروه‌ها و رابطه آن‌ها با نمايش‌ها و سرشت‌هاي گروه‌ها
471
بررسي نمايشنامه "رومئو و ژوليت" اثر شكسپير، براساس مفهوم كارناوال در نظريات باختين
472
بررسي نمايشنامه "رومئو و ژوليت" اثر شكسپير، براساس مفهوم كارناوال در نظريات باختين
473
بررسي نمايشنامه اگمنت و شرح ويژگيهاي صحنه در نمايشنامه فوق
474
بررسي نمايشنامه تارتوف شرقي يا حاجي ريائي خان اثر احمد محمودي
475
بررسي نمايشنامه گوشه نشينان آلتوناو شخصيت فرانتز
476
بررسي نمايشنامه نويسي شخصيت محور با تكيه بر سه اثر مكدونا (جمجمه اي در كانهمارا، مرد بالشي و مراسم قطع دست در اسپوكن) بر اساس نظريه كارناوال باختين
477
بررسي نمايشنامه هاي آرمان اميد از منظر نقد تكويني
478
بررسي نمايشنامه هاي آرمان اميد از منظر نقد تكويني
479
بررسي نمايشنامه هاي ايراني در سالهاي 1300 تا 1320 از منظر مؤلفه هاي ژانر ملودرام
480
بررسي نمايشنامه هاي دهه 1380 با اتكا به مفاهيم و نظريات ژاك لكان
481
بررسي نمايشنامه هاي دهه 1380 با اتكا به مفاهيم و نظريات ژاك لكان
482
بررسي نمايشنامه هاي صادق هدايت "پروين دختر ساسان - مازيار- افسانه آفرينش "
483
بررسي نمايشنامه وشخصيت هملت
484
بررسي نمايشنامه‌هاي لابيرنت و سه چرخه اثر فرناندو آرابال بر اساس نظريه شيزوآناليز ژيل دلوز و فليكس
485
بررسي نمايشنانه هاي مارتين مك دونا با رويكرد نظريه انتقادي
486
بررسي نمايه سطح لايه هاي نازك رساناي شفاف
487
بررسي نمد مازندران به منظور احيا ويژگي هاي كاربرد امروزي آن
488
بررسي نمره ي خطر خودكشي در زير گروه هاي مختلف باليني در بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي روانپزشكي در شهر رشت در سال 1397
489
بررسي نمود جنسيت پنهان در مثنوي مولوي
490
بررسي نمود حيوان در نقاشي معاصر ايران
491
بررسي نمود دستوري در گويش لري بختياري
492
بررسي نمودارCompensated Neutron Log (CNL)و استفاده عملي از اين نمودار در صنعت نفت براي بررسي تخلخل و ليتولوژي و تشخيص نفت و گاز در سازندها
493
بررسي نمودهاي بهره وري در سازمانهاي دولتي
494
بررسي نمودهاي تربيت ديني در كتاب درسي فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني سوم راهنمايي تحصيلي
495
بررسي نمودهاي چشم زخم در فرهنگ معاصر لرستان با تاكيد برزيورآلات
496
بررسي نمودهاي شكلي و مفهومي نقطه و خط در اجراي تئاتر
497
بررسي نمودهاي شكلي و مفهومي نقطه و خط در اجراي تئاتر
498
بررسي نمودهاي عرفي شدن دين در سبك زندگي جوانان شهر اصفهان
499
بررسي نمونه برداري SUBHARMONICطراحي و شبيه سازي مودم DQPSK بر اساس آن
500
بررسي نمونه صهايي از آيات مشابه از منظر اعجاز شناختي قرآن كريم
501
بررسي نمونه هاي بيوپسي كبد ارجاع داده شده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از نظر هپاتيت C و B و سيروز
502
بررسي نمونه هايي از گفتگو هاي زنده برنامه ورزشي نود بر اساس نظريه دولي و لوينسون (2001)
503
بررسي نمونه هايي از گفتگوهاي زنده برنامه ورزشي نود بر اساس نظريه دولي و لوينسون (2001)
504
بررسي نمونه هايي از نگرش شاعران معاصر به زن
505
بررسي نهاد حسبه از صدر اسلام تا پايان ايلخانيان
506
بررسي نهاد حسبه از صدر اسلام تا پايان ايلخانيان
507
بررسي نهاد خانواده
508
بررسي نهاد خانواده در اسلام و اديان مختلف
509
بررسي نهاد خانواده در جامعه ي امروزي
510
بررسي نهاد خيريه اي دولتي و كميته ي امداددر كاهش مشكلات اجتماعي
511
بررسي نهادهاي آموزشي دوره صفويان
512
بررسي نهادهاي سنتي بهره برداري از مراتع چنگلوا و نقش آنها در اصلاح و احياء مراتع
513
بررسي نهادهاي مكمل ازدواج سنتي در حقوق ايران و فرانسه
514
بررسي نهادهاي موثر در مديريت ترافيك شهر تهران
515
بررسي نهضت تنباكو در ايران (وقايع سالهاي 1286 تا 1270 ه .ش )
516
بررسي نهضت دستيل ،شاخه اي از كانستركتيويسم
517
بررسي نهضت دستيل شاخه اي از كانستركتيويسم
518
بررسي نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير
519
بررسي نهويه مطبوع طبيعي به وسيله دودكش خورشيدي و كانال سرمايش تبخيري
520
بررسي نو ميزان و ساختار شيميايي آلكالوئيدهاي موجود در دو سرده گياه تاتوره
521
بررسي نوآوري در سازمان ،مديريت و تشكيلات آموزش و پرورش
522
بررسي نوآوري مديران در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي متوسطه مناطق 18 گانه تهران
523
بررسي نوآوري ها وسبك شناسي اشعارحسين منزوي
524
بررسي نوآوري هاي 50 سال اخير نمد سنتي ايران
525
بررسي نوآوري هاي نقوش اسليمي كاشي كاري عصر صفوي با تأكيد بر نقوش ابداعي(مطالعه ي موردي : مساجد امام و شيخ لطف الله)
526
بررسي نوآوريهاي دستوري در متون مطبوعات ورزشي فارسي معاصر
527
بررسي نواحي پيريت دار در معادن فعال ايران
528
بررسي نواحي حفاظت شده و مشابه ژنومي در بقولات با استفاده از نشانگرهاي مولكولي STS
529
بررسي نواحي مركزي و جنوبي ژاپن از نظر جغرافياي منطقه اي از كتاب: Japan a Geography
530
بررسي نواحي هيدروفوب آنزيم كربونيك انهيدراز در حضور فسفوليپيد دي پي پي سي
531
بررسي نوار گاف بلور فوتوني دو بعدي متشكل از چند لايه ي هم مركز
532
بررسي نوار گاف بلور فوتوني دو بعدي متشكل از چند لايه¬ي هم مركز
533
بررسي نوار گاف كريستال هاي فوتوني سه لايه اي متشكل از مواد با ضريب شكست منفي
534
بررسي نوارگاف كريستال هاي فوتوني سه لايه اي با نقص
535
بررسي نوارهاي خاودار
536
بررسي نواقص پرونده هاي پزشكي از ديدگاه مدارك پزشكي در بيمارستان امام جعفر صادق ﴿ع﴾شهرستان ميبد در 6 ماهه اول سال 1386
537
بررسي نواقص پرونده هاي پزشكي از ديدگاه مداركپزشكي در بيمارستان امام جعفر صادق ﴿ع﴾شهرستان ميبد در 6 ماهه اول سال 1386
538
بررسي نوتروني و امكان‌سنجي جايگذاري سوخت ThO_2-U_3 O_8-Al با سوخت U_3 O_8-Al در راكتور تحقيقاتي تهران
539
بررسي نوترونيك قلب راكتور آبي زير فشار
540
بررسي نور كند در كريستالهاي فوتوني و طراحي ادوات نوري مبتني بر آن
541
بررسي نور و رنگ در مسجد جامع كبير يزد
542
بررسي نور و سايه در نقاشي
543
بررسي نورپردازي فيلم
544
بررسي نورد پذيري آلياژ پودري نقره - نيكل
545
بررسي نورد پيچ و دنده مارپيچ (چرخدنده حلزوني ) و شبيه سازي آن
546
بررسي نورد سرد به كمك مكانيك آسيب
547
بررسي نورهاي غير مستقيم و طراحي چراغ ديواري براي فضاي داخلي منزل
548
بررسي نوروپاتي اتونوم در سيستم قلبي-عروقي بيماران سيروتيك
549
بررسي نوروپاتي اتونوم در سيستم قلبي-عروقي بيماران سيروتيك
550
بررسي نوسان دو- طعمي نوترينوي خورشيدي در حضور نقص لورنتس و CPT با استفاده از داده هاي آزمايش SNO-Phase II
551
بررسي نوسانات بلوخ و انتقال ذره در مقياس نانو به روشهاي جبري
552
بررسي نوسانات دوره اي درياچه بختگان بر تغييرات ژئومورفولوژيكي رودخانه كر با استفاده از سري هاي زماني داده هاي ماهواره اي
553
بررسي نوسانات زينان و ساماريوم دريك راكتور حرارتي آب تحت فشار با استفاده از طراحي يك رؤيتگر مناسب بر اساس روش سينتيك چندنقطه‌اي
554
بررسي نوسانات فركانس كم در شبكه قدرت ايران
555
بررسي نوسانات فشار در حوضچه آرامش با استفاده مدل هيدروليكي
556
بررسي نوسانات قيمت سهم از سود نقدي اعلام شده هر سهم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
557
بررسي نوسانات گالو پينگ در خطوط هوايي انتقال انرژي
558
بررسي نوسانات يخبندان و كاربرد نتايج آن برروي محصولات باغي شهرستان بناب
559
بررسي نوستالژي جنگ در آثار دفاع مقدس (نظم:قيصر امين پور،نصرالله مرداني،عليرضا قزوه)
560
بررسي نوستالژي جنگ در اثار دفاع مقدس (نظم:قيصرامين پور، نصرالله مرداني،عليرضا قزوه)
561
بررسي نوستالژي در اشعار مسعود سعد سلمان
562
بررسي نوستالژي در اشعار هفت شاعر انقلاب اسلامي (امين پور،اوستا،جمالي،عبدالملكيان،كاظمي،معلم وهراتي)
563
بررسي نوستالژي در حوزه ي ادبيات نمايشي با محوريت غلامحسين ساعدي،بهرام بيضايي و اكبر رادي
564
بررسي نوستالوژي در دوره تاريخي شاهنامه
565
بررسي نوستانژي (غم غربت و حسرت گذشته) در آثار ناصر خسرو، سنايي و خاقاني
566
بررسي نوشتار فارسي نوجوانان طبقات كارگر و متوسط در شيراز
567
بررسي نوشتارهاي نقاشان معاصر جهان ( مانيفست )
568
بررسي نوع ، حجم و ملاك تعيين تكليف توسط آموزگاران ابتدائي شهرستان كردكوي
569
بررسي نوع آموزش و سطح سواد خواندن دانش آموزان آسيب ديده شنوايي پايه ابتدايي شهر شيراز
570
بررسي نوع پيكري دوندگان سرعت و پرتاب كنندگان نخبه ايراني و مقايسه آنها با همرديفانشان در المپيك
571
بررسي نوع تبديلات فازي و مگنتو -گذار نانو ساختار بيسموت
572
بررسي نوع تيپ شخصيت بر سلامت روان
573
بررسي نوع جوشكاري بر روي تنش پسماند نرم افزار ANSYS
574
بررسي نوع حباب ساز ﴿اسپارجر﴾ در ماندگي گاز سلول هاي فلوتاسيون ستوني
575
بررسي نوع خوابيدن و رابطه ي آن با شخصيت دختران و پسران خوابگاه دانشگاه اصفهان درسال تحصيلي 91-92
576
بررسي نوع رابطه بين سرمايه اجتماعي و سبك زندگي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور نجف آباد
577
بررسي نوع رخساره هاي رسوبي و فرآيند دياژنتيك استيلوليت موثر در كيفيت سنگ هاي ساختماني مرمريت، استان اصفهان ﴿ مطالعه اي از معادن لاشتر در جنوب اصفهان-خور-شمال نائين﴾
578
بررسي نوع روابط والدين در خانواده وتاثير ان بر پيشرفت تحصيلي وسلامت روان
579
بررسي نوع ساخت كالبد در مراكز محله بافت قديم يزد
580
بررسي نوع سبك رهبري مديران وميزان رضايت شغلي معلمان در شهرستان محلات
581
بررسي نوع شخصيت و رابطه آن با گرايش به رشته هاي تخصصي در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد درسال۹۷با استفاده از شاخص myers-briggs type indicator (mbti)
582
بررسي نوع كاتد و پارامترهاي فرآيند بر پلاريزاسيون كاتدي در استخراج الكتريكي روي
583
بررسي نوع كاني، فراوري و افزودني ها بر خواص جذب كاتيون نيكل توسط رسها
584
بررسي نوع محيط كشت و شرايط رشد براي ريز ازديادي گل هورتنسيا (Hydrangea macrophylla)
585
بررسي نوع مكمل چربي پالم در جيره هايي با نسبت متفاوت علوفه اي بر عملكرد و گوارش پذيري گاوهاي شيري هلشتاين
586
بررسي نوع مناسب كارخانه نشاسته سازي در ايران
587
بررسي نوع مواد اوليه و كاني‌ساز در سنتز رنگدانه صورتي زيركني به روش سل- ژل
588
بررسي نوع ميزان علل پديده گسست ارتباطي بين دانش آموزان دوره دبيرستان و اولياي آنها در شهر سميرم
589
بررسي نوع نگرش افراد به فعاليت هاي اينترنتي شريك زندگي شان
590
بررسي نوع نگرش جوانان زير سي سال شهر شهركرد درباره اوقات فراغت و تاثيرات اجتماعي آن
591
بررسي نوع نگرش دانشجويان دانشگاههاي شهر آبادان در زمينه ازدواج موقت در گروه سني 20-30 سال
592
بررسي نوع نگرش و تصور خانواده ها در ارتباط با جايگاه آموزش مراكز پيش دبستاني
593
بررسي نوع و اندازه عيوب موجود در جوش سر به سر لوله ها با استفاده از طراحي مكانيزيم اسكن لوله و تست غير مخرب التراسونيك
594
بررسي نوع و پتانسيل كاني سازي مس در انديس عليشار در استان مركزي
595
بررسي نوع و مدت آنتي بيوتيك تراپي در نوزادان با تشخيص سپسيس زودرس و ديررس شده در بيمارستان كودكان قدس قزوين طي سالهاي 1381 و 1382
596
بررسي نوع و ميزان آلودگي ميكروبي مسواك و عوامل موثر بر آن بعد از استفاده در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396-97
597
بررسي نوع و ميزان بكارگيري راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي در دروس مورد علاقه از ديدگاه دانش آموزان در شهر اصفهان
598
بررسي نوع و ميزان عيب انكساري پس از عمل جراحي اسكلرال با كلينگ در كلينيك هاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
599
بررسي نوع و ميزان كربوئيدراتها در ساقه سورگم شيرين در مراحل مختلف رشد
600
بررسي نوع و ميزان مطالعه معلمان و راهكارهاي افزايش آن در شهرستان اصفهان
601
بررسي نوع و ميزان نانو لوله هاي كربني بر خواص فيزيكي و ريزساختار كامپوزيت آلومينا- زيركونيا-CNT تهيه شده با روش زينتر بدون فشار
602
بررسي نوع وقف و وصل بر (إنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (جزءهاي دهم و يازدهم )
603
بررسي نوع وقف و وصل بر (إنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (جزءهاي سيزدهم و چهاردهم قرآن)
604
بررسي نوع وقف و وصل بر (إنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (جزءهاي هفتم، هشتم و نهم قرآن)
605
بررسي نوع وقف و وصل بر (إِنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (مورد مطالعه :جزء هاي اول ،دوم و سوم قرآن )
606
بررسي نوع وقف و وصل بر « إنّ » و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن ( جزء دوازدهم قرآن)
607
بررسي نوع وقف ووصل بر (إِنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (مورد مطالعه: جزء هاي چهارم، پنجم و ششم قرآن)
608
بررسي نوع، ميزان و ساختار شيميايي آلكالوئيدهاي موجود در دو سرده گياه تاتوره
609
بررسي نوعي ناپايداري ديناميكي آيروالاستيك (فلاتر) در بال هواپيما
610
بررسي نويز در توربو ماشينها و ارائه مدلي جديد جهت بررسي و اندازه گيري نويز در پمپ سانتريفوژ
611
بررسي نويز فاز اسيلاتورهاي CMOS نوع LC و معرفي اثر نويز ناحيه ترايود ترانزسيتورهاي زوج ديفرانسيل در ايجاد آن
612
بررسي نويز فاز در اسيلاتورها
613
بررسي نويز ناشي از حركت تيغه ي بالگرد
614
بررسي ني نوازي در دوره قاجار
615
بررسي نياز آبي و پاسخ فيزيولوژيكي گونه شن دوست ديودال ( Ammodendron persicum) به تنش خشكي و امكان استقرار آن در استان يزد
616
بررسي نياز آبي و پاسخ فيزيولوژيكي گونه هاي اسكنبيل و تاغ در شرايط استان يزد
617
بررسي نياز آموزشي مربيان فوتبال شاغل در ليگ برتر و دسته اول ايران به مهارت هاي شغلي
618
بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 14 تا 16 ساله شهرستان رشت در سال 1396
619
بررسي نياز به مشاوره اطلاعاتي در محيط كسب و كار ايران: مطالعه اكتشافي در صنعت ساخت و توليد
620
بررسي نياز سنجي اموزشي معلمان دوره راهنمايي از ديدگاه ومديران شهرستان كوهرنگ در سال 92-93
621
بررسي نياز مادران به آموزش بهداشت خانواده.
622
بررسي نياز ها و اولويت هاي جامعه روستايي از نظر زنان روستايي استان يزد
623
بررسي نياز هاي برنامه آموزشي پزشكان عمومي براي پاسخگويي اجتماعي در دانشكده پزشكي مشهد سال 1396-1397
624
بررسي نياز هاي سلامت دختران نوجوان و عوامل مرتبط با آن در مدارس شهر رشت سال 1397
625
بررسي نياز هاي مشتريان به منحصر به فرد بودن دانشجويان رشته مديريت بازرگاني در دانشگاه پيام نور بجنورد
626
بررسي نياز هاي و عوامل حاكم در طراحي ماشين ظرفشويي براي خانوارهاي شهري﴿5 نفره﴾
627
بررسي نيازخاي اكولوژيكي گونه هاي كما
628
بررسي نيازسنجي آموزشي پرسنل فوريت‌هاي پزشكي شهر اصفهان
629
بررسي نيازمندي ها و عوامل حاكم در طراحي سطل زباله
630
بررسي نيازمنديها و انتظارات دختران روستايي 15-35 ساله شهرستان دامغان در سال 1384
631
بررسي نيازمنديها و مشكلات دانشجويان پيام نور
632
بررسي نيازمنديها ومشكلات دانشجويان دانشگاههاي پيام نور سمنان
633
بررسي نيازمنديهاي طراحي بخاري نفتي با راندمان بالا
634
بررسي نيازها براي طراحي وسيله - جمعآوري درور ريزهاي خانگي
635
بررسي نيازها جهت طراحي آب شيرين كن خورشيدي خانگي براي استان هرمزگان
636
بررسي نيازها در دربازكنهاي محيطهاي مسكوني
637
بررسي نيازها در سيستم نشستن كودكان 3تا6سال در مهدكودك ها و طراحي ميزو صندلي براي كودكان 3تا6سال در مهدكودك هاي شهر تهران
638
بررسي نيازها در طراحي اتوبوس هاي بين شهري با دك بلند.
639
بررسي نيازها در طراحي بدنه تلويزون 21 اينچ
640
بررسي نيازها در طراحي بسته بندي خرما و محصولات وابسته به آن با رويكرد برند ملي
641
بررسي نيازها در طراحي بسته بندي صنايع دستي ( آرايه هاي فلزي)
642
بررسي نيازها در طراحي روشنايي معابر
643
بررسي نيازها در وسايل كمك آموزشي براي كودكان نابينا و طراحي مجموعه كمك آموزشي براي كودكان نابينا تا مقطع پيش از دبستان
644
بررسي نيازها درطراحي سيستماتيك بسته بندي صادراتي صنايع دستي (محصولات شيشه اي)
645
بررسي نيازها و اولويتهاي جامعه روستايي از ديدگاه سرپرستان خانوار﴿ مطالعه موردي: دهستان شيوه سر﴾
646
بررسي نيازها و اولويتهاي جامعه روستايي از نظر زنان روستائي استان يزد
647
بررسي نيازها و خواسته ها و توقعات منطقي نسل جوان از اولياء مدرسه و والدين شهرستان آشخانه
648
بررسي نيازها و طراحي قفسه هاي خانگي مدولار
649
بررسي نيازها و طراحي مجموعه پردازي سطحي منازل مسكوني
650
بررسي نيازها و عوامل تاءثيرگذار در طراحي مدول صنعتي انعطاف پذير خانه سازي انبوه از ديدگاه پسامدرنيته
651
بررسي نيازها و عوامل تاثير گذار در طراحي تخت خواب ايمن و اجزاء مرتبط آن در مقابل زلزله
652
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي چرخ حمل بار مسافر در فرودگاه
653
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي سازه نمايشگاهي و طراحي سازه نمايشگاهي (فضاي بسته )
654
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي كلاه ايمني موتور سيكلت متناسب با نيازهاي موتورسواران ايراني
655
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي مجموعه يك پايانه شهري اتوبوس شركت واحد
656
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر نحوه آب خوردن در مهد كودك ها و طراحي آب خوري براي مهدكودك ها
657
بررسي نيازها و عوامل حاكم در ايجاد فضايي دلنشين براي آسودن، نشستن و انتظار كشيدن
658
بررسي نيازها و عوامل حاكم در بسته بندي محصولات گرانولي ﴿ جامد ﴾
659
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي ايستگاه بازي پارك جهت كودكان 12-5 ساله درمناطق شهري
660
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي بسته بندي ميوه هاي باغي ايران براي صادرات
661
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي بوم صدابرداري
662
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي سطلهاي زباله ء شهري
663
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي صندلي چرخ دار برقي . ع .ع . طراحي صندلي چرخ دار برقي براي معلولين قطع نخاعي و سالمندان
664
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي صندلي كودك در خودرو براي كودكان 1تا3 سال
665
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي عوامل زيبا سازي شهري در ايران
666
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي كفش مناسب جهت بازي دختران دبستاني با تاكيد برارگونومي و فرم
667
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي كفش هاي ورزشي ويژه دو و پياده روي متناسب با فيزيك پاي بانوان ايراني
668
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي ماشين آلات كشاورزي
669
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي مبلمان اتاق نوجوان
670
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي مبلمان شهري در ايستگاههاي مترو
671
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي مجموعه بلوك هاي مدولار بازي در مهد كودكها
672
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي محصولي كمك حركتي براي كودكان فلج مغزي
673
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي ويلچرهاي ورزشي: بسكتبال
674
بررسي نيازها و عوامل حاكم درساخت مبلمان مديريتي .ع .ع . طراحي وساخت مبلمان مديريتي
675
بررسي نيازها و عوامل در طراحي صندلي انعطاف پذير پژو 206
676
بررسي نيازها و عوامل موثر برطراحي دستگاه تست تنفسي (اسپيرومتر)
677
بررسي نيازها و عوامل موثر در طراحي اسباب بازي
678
بررسي نيازها و عوامل موثر در طراحي اسباب بازي و سرگرمي براي كودكان
679
بررسي نيازها و عوامل موثر در طراحي بسته لوازم ايمني و كمك مسافرتي در خودرو
680
بررسي نيازها و عوامل موثر درطراحي داشبورد اتوبوس شهري 0355
681
بررسي نيازها و مسائل نوجوانان پسر از ديدگاه دانش آموزان دوره تحصيلي راهنمايي ودبيرستان منطقه گلوگاه در سال 1382
682
بررسي نيازها و مشكلات نگارشي دانشجويان دكتراي ايراني
683
بررسي نيازها و مشكلات نگهداري از ماكيان خانگي و طراحي فضاي نگهداري آنها
684
بررسي نيازها و هماهنگي وسايل كمك پرورشي با محيطهاي آموزش ورزشهاي رزمي
685
بررسي نيازها و وضعيت موجود تهويه محيط آشپزخانه هاي خانگي و راهكارهاي آن
686
بررسي نيازها وشاخصهاي حاكم بر طراحي مبلمان شهري براي مناطق جنوب كشور
687
بررسي نيازها وعوامل حاكم بر طراحي اسباب بازيهاي كمك آموزشي براساس مفاهيم موجود در كتابهاي علوم دبستان وبادرنظرگرفتن ويژگيهاي بازيهاي ايراني و فرهنگ ملي
688
بررسي نيازها وعوامل حاكم بر طراحي اسكان موقت در حوادث غير مترقبه
689
بررسي نيازها وعوامل حاكم در طراحي ارگونوميكي يخچال سيار
690
بررسي نيازها وعوامل حاكم درطراحي نمايشبرگنجينه
691
بررسي نيازها وعوامل حاكم درطراحي: داشبورد بادي اتومبيل پرايد
692
بررسي نيازهاو عوامل حاكم در طراحي سرويس غذاخوري كودك (1تا3سال )
693
بررسي نيازهاو عوامل حاكم درطراحي اتاق كنترل پاتيل واحد ريخته گري (شركت فولاد مباركه )
694
بررسي نيازهاوعوامل حاكم برطراحي دستگاه تكثير 1000 - E
695
بررسي نيازهاوعوامل حاكم درطراحي پايانه نمايش ديداري - اطلاع رساني خورشيدي
696
بررسي نيازهاوعوامل حاكم درطراحي خودروها متناسب باترافيك شهرهاي بزرگ (تهران )
697
بررسي نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني در امر مراقبت از خود در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1371
698
بررسي نيازهاي آموزشي پرستاران شاغل در بخشهاي داخلي - جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در مورد اثرات بي تحركي بر روي سيستمهاي(پوست ، تنفس ، ادراري، قلبي عروقي ) و پيشگيري از عوارض ناشي از آن در سال 1374
699
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني در حوزه قابليت هاي عام اشتغال زاي مورد انتظار بازار كار
700
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان تربيت بدني استان كردستان در راستاي تقويت روحيه كارآفريني
701
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان رشته تربيت بدني در راستاي تقويت روحيه كارآفريني
702
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاههاي تهران در راستاي تقويت كار آفريني آنان
703
بررسي نيازهاي آموزشي زنان روستايي در زمينه فعاليتهاي كشاورزي ( زراعي و باغي ) و صنايع تبديلي در روستاهاي تابعه استان اصفهان و ارائه پيشنهاداتي جهت برنامه ريزي آموزشي آن
704
بررسي نيازهاي آموزشي زنان روستايي(مطالعه موردي روستاي هرايجان) و ارائه برنامه‏هاي آموزشي
705
بررسي نيازهاي آموزشي فارغ التحصيلان دانشكده دتدانپزشكي يزد طي سالهاي 84-1377
706
بررسي نيازهاي آموزشي فارغ التحصيلان دانشكده دندانپزشكي يزد طي سالهاي 84-1377
707
بررسي نيازهاي آموزشي كودكان مقطع دبستان و پيش دبستاني ﴿ گروه سني الف و ب ج ﴾ در زمينه هنر
708
بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران سكته مغزي و خانواده آنان به هنگام ترخيص وتدوين طرح مراقبت از خانواده بر اساس يافته ها در بيمارستان منتخب شهر رشت سال 1376
709
بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي مراجعه كننده به بيمارستان منتخب شهر رشت سال 1374
710
بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران مبتلا به سنگهاي مجاري ادراري مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت سال 1376
711
بررسي نيازهاي آموزشي معلمان تربيت بدني مقطع ابتدائي منطقه تبادكان شهر مشهد در سال تحصيلي 1397-1396
712
بررسي نيازهاي آموزشي مهندسان پروژه شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي: يك مطالعه موردي براساس روش ديكوم و استاندارد آموزشي 10015
713
بررسي نيازهاي آموزشي مهندسان پروژه شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي: يك مطالعه موردي براساس روش ديكوم و استاندارد آموزشي 10015
714
بررسي نيازهاي آموزشي والدين كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به يكي ازمراكز آموزشي درماني شهر رشت درباره ماهيت بيماري وچگونگي مراقبت از كودك سال 1379
715
بررسي نيازهاي آنتروپومتريكي درطراحي دمپايي راحتي براي مردان
716
بررسي نيازهاي اطلاعاتي نوجوانان ﴿15-18 ساله﴾ از كتابخانه هاي تحت پوشش نهاد كتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان
717
بررسي نيازهاي اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي قوم لر
718
بررسي نيازهاي اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي متخصصين شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
719
بررسي نيازهاي اكو لو ژيكي گياهان بهاره با مصرف خوراكي در منطقه سقز
720
بررسي نيازهاي اكولوژيك و شناسايي اجزا روغن اسانس و عصاره كاكوتي در جنگل گلستان
721
بررسي نيازهاي اكولوژيكي گونه هاي سكل و سبر زرد در استان بوشهر
722
بررسي نيازهاي اكولوژيكي گونه هاي كما ...بنه...وريواس ...در خراسان رضوي
723
بررسي نيازهاي اموزشي دبيران علوم اجتماعي مقطع راهنمايي تايباد
724
بررسي نيازهاي اموزشي مديران مقطع ابتدايي منطقه تبادكان
725
بررسي نيازهاي اوليه در طراحي سازه هاي گنبدي مدولار
726
بررسي نيازهاي تفريحي و ويژگيهاي خودروي يكنفره مورد استفاده كودكان (7-3)سال
727
بررسي نيازهاي توسعه حرفه اي مدرسين زبان انگليسي دوره نوجوانان
728
بررسي نيازهاي خود توسعه اي ( خود بهسازي ) مديران مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر اروميه
729
بررسي نيازهاي دانش آموزان در دو جنس پسر و دختر
730
بررسي نيازهاي دانش آموزان سال اول متوسطه براي انتخاب بهينه رشته تحصيلي از نظر معلمان مقطع متوسطه در شهر اردكان
731
بررسي نيازهاي دانش آموزان نابيناي دوره ابتدايي شهر تهران به منظور تدوين برنامه درسي در آموزش مهارتهاي جهات يابي و حركت
732
بررسي نيازهاي درماني پريودنتال (CPITN) در بيماران 45-19 ساله مراجعه كننده به ( بخش بيماريهاي دهان ) دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي در مهر 78 تا خرداد 79.
733
بررسي نيازهاي درماني پريودنتال (CPITN) در بيماران 45-19 ساله مراجعه كننده به ( بخش بيماريهاي دهان ) دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي در مهر 78 تا خرداد 79.
734
بررسي نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان مقيم در خانه سالمندان و مقايسه آن با نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان هم سن در استان يزد
735
بررسي نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان مقيم در خانه سالمندان و مقايسه آن با نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان هم سن در استان يزد
736
بررسي نيازهاي راهنمايي و مشاوره شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارائه ي الگويي جهت راهنمايي حرفه اي دانشجويان
737
بررسي نيازهاي رفوگري در صنعت فرش
738
بررسي نيازهاي روشنايي در محيطهاي مسكوني
739
بررسي نيازهاي رويشگاهي سيب جنگلي در جنگل هاي زاگرس﴿مطالعه موردي:ديواندره كردستان﴾
740
بررسي نيازهاي رويشگاهي سيب جنگلي در جنگلهاي زاگرس
741
بررسي نيازهاي رويشگاهي و مقايسه تركيبهاي شيميايي اسانس گياه دارويي كاكوتي كوهي در استان تهران
742
بررسي نيازهاي زبان عمومي دانش آموزان دوره دبيرستان با نگاه نياز سنجي انتقادي
743
بررسي نيازهاي زباني دانشجويان پزشكي
744
بررسي نيازهاي سرمايشي و گرمايشي در شمال غرب ايران
745
بررسي نيازهاي سرويسهاي بهداشتي براي اسكان موقت
746
بررسي نيازهاي سلامت پسران نوجوان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشت سال 1398
747
بررسي نيازهاي سيستم كمك آموزشي كودكان نابينا (مقطع آمادگي ): طراحي وسايل كمك آموزشي كودكان نابينا ( مقطع آمادگي )
748
بررسي نيازهاي سيستم كمك آموزشي كودكان نابينا(مقطع آمادگي )
749
بررسي نيازهاي طراحي در ميز و صندلي تحرير براي كودكان دبستاني در محيط هاي دبستاني
750
بررسي نيازهاي عاطفي در زندگي اجتماعي
751
بررسي نيازهاي كابين كنترل جرثقيل سقفي
752
بررسي نيازهاي مبلمان شهري شهر تهران
753
بررسي نيازهاي مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخيص و ميزان برآورده شدن آنها در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت سال 92-91
754
بررسي نيازهاي مراكز اطلاع رساني به مسافران در شهرها(نظري)
755
بررسي نيازهاي معلولين بزرگسال با نارسايي حركتي در اندام تحتاني، جهت طراحي تجهيزات نوتواني
756
بررسي نيازهاي موجود در سيستم مدولار خانگي و فضاهاي خانه هاي آپارتماني
757
بررسي نيازهاي واقعي جمعيت بيسوادان شرق استان مازندران به منظور تدوين نظام مطلوب سواد آموزي
758
بررسي نيازهاي ورزش هاي همگاني بانوان شاغل شهرداري تهران و مقايسه آن با بانوان غيرشاغل و ارائه الگوي مناسب
759
بررسي نيازهاي وسايل كمك آموزشي در گروه سني (12-14)
760
بررسي نيايش و ستايش در آثار اميرخسرو دهلوي
761
بررسي نيتراسيون فولاد سوپاپ 4718/1
762
بررسي نيرو ها و ضربات وارده بر يك پرتابه در اثر حركت زير آب از لحاظ ديناميكي
763
بررسي نيروگاه 100 كيلوواتي انرژي خورشيدي از طريق فتوولتايي در يزد
764
بررسي نيروگاه ديزلي و شبكه 20 كيلوولت كارخانه ايران پوپلين دشت
765
بررسي نيروگاه هاي زباله سوز
766
بررسي نيروگاههاي بخار وگازي
767
بررسي نيروها و ضربات وارده بر يك پرتابه در اثر حركت زير آب از لحاظ ديناميكي
768
بررسي نيروها و هندسه سطح قطعه كار و سطح سنگ در روشهاي مختلف Dressing چرخ سنگهاي الماس و CBN
769
بررسي نيروهاي اصطكاك داخلي در پارچه هاي بافته شده
770
بررسي نيروهاي الكترومغناطيس وارد بر هاديهاو عاناصر حامل جريان
771
بررسي نيروهاي ايروديناميكي روي يك ايرفويل صدمه ديده
772
بررسي نيروهاي بين مولكولي و اندازه گيري عملي ويسكوزيته و دانسيته دوسيال چگال به نامهاي پلي وينيل پيروليدون و پلي استايرن و استفاده از قوانين جهاني معادله حالت و سنتز پليمر وينيل استات
773
بررسي نيروهاي داخلي چند مؤلفه اي ناشي از زلزله به كمك روش طيفي
774
بررسي نيروهاي رانش وارد بر سازه هاي نگهدارنده تونلهاي آزمايشي متروي تهران
775
بررسي نيروهاي عامل تغييرات فصلي سطح دريا در طول محور خليج فارس
776
بررسي نيروهاي كشش در نخ به عنوان عامل محدودكننده توليدات در فرآيندهاي گوناگون نساجي و تاثيرات آن در پارچه تكميل شده
777
بررسي نيروهاي ماشينكاري و زبري سطح در فرزكاري به كمك ارتعاشات التراسونيك
778
بررسي نيروهاي محيطي درگ وارده بر سازه هاي دريائي
779
بررسي نيروهاي موجود در طبيعت
780
بررسي نيروهاي هيدرو ديناميكي شناور SWATH
781
بررسي نيروهاي هيدروديناميكي زير دريايي با ضمائم در شرايط مختلف سطحي و عمقي
782
بررسي نيروهاي هيدروديناميكي ياتاقان شعاعي و اثر آنها بر پايداري سيستم محور- ياتاقان
783
بررسي نيروهاي هيدروديناميكي يك شناور تندرو با استفاده از نرم افزار
784
بررسي نيروهاي وارد بر انواع شيرهاي ماسوره اي
785
بررسي نيروهاي وارد بر مصالح بسترهاي زبر با استفاده از مدل عددي
786
بررسي نيروي بالقوه انگيزش در كاركنان بانكهاي منتخب شهرستان بهشهر
787
بررسي نيروي رانش بهينه براي هواپيماهاي بلند پرواز بدون سرنشين
788
بررسي نيروي محوري در فرآيند سوراخكاري ارتعاشي
789
بررسي نيروي وارده بر شيشه و كابل در اثر اتصال كوتاه و اثرات ديناميكي آن
790
بررسي نيم رخ رواني دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد بين دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان فردوس
791
بررسي نيم گروه هاي وارون و ارتدكس با استفاده از روابط گرين
792
بررسي نيمرخ چربي در برخي سويه هاي قارچي
793
بررسي نيمرخ رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور
794
بررسي نيمرخ رواني متقاضيان جراحي ژلاستيك در بين زنان شهر شهركرد
795
بررسي نيمرخ هيجاني فرزندان در گونه هاي مختلف خانواده بر اساس مدل فرآيند و محتواي خانواده
796
بررسي نيمه تجربي كليد تريگاترون و استخراج مشخصات محيط پلاسمايي آن در شرايط كاري مختلف
797
بررسي نيمه تحليلي تاثير گراديان فشار در جريان گاز-ذره بر روي صفحه تخت
798
بررسي نيمه عمرهاي گروه پرتوزا بااستفاده ازمدل شكافت
799
بررسي نيمه‌تجربي محيط پلاسمايي ليزرهاي عرضي ضرباني فشار‌جوي‌گاز‌كربنيك
800
بررسي هائي در زمينه رنگرزي مخلوط متشكل از پلي استر ـ اكريليك
801
بررسي هاپلوتيپ‌هاي بيماران تالاسمي بتا و ارتباط آن با جهش IVSII-I در استان فارس
802
بررسي هادون تراپي غده هاي پوستي
803
بررسي هارموني بين طرح و رنگ گبه ايراني با دكوراسيون داخلي منازل
804
بررسي هارمونيك در شبكه HVDCو روشهاي حذف آنها(فيلترينگ )
805
بررسي هارمونيك ها ي طرف AC, DC در شبكه HVDC و حذف آنها با استفاده از فيلتر غير فعال
806
بررسي هارمونيكهاي بوجود آمده از قطار شهري، تاثيرآن بر شبكه سراسري برق وروشهاي جبران آن
807
بررسي هاله ژئوشيميايي عناصر فوق كانساري و تحت كانساري معدن سرب و روي تكيه ، با هدف پتانسيل يابي فلزات پايه و گرانبها در رخساره هاي دگرساني (استان مركزي )
808
بررسي هاله هاي پروتوني
809
بررسي هاميلتوني رمبش غبار در ﴿1+2﴾ - بعد
810
بررسي هاي آركئومتريك سنگ هاي سياه تمدن جيرفت
811
بررسي هاي آناتوميكي و روند رشدي ژنوتيپ هاي پياز بذري بومي مقاوم و حساس به بيماري فوزاريومي ريشه و طبق
812
بررسي هاي اكتشافي افق آرژيليتي در منطقه سه شمال شرق اصفهان و ارزيابي تكنولوژي آن
813
بررسي هاي پارامتري و ناپارامتري در محاسبه رشد بهره وري كل عوامل
814
بررسي هاي پترولوژيكي با تاكيد بر پهنه هاي دگرساني و ارزيابي آثار زيست محيطي آن ها در سرزمين آتشفشاني شمال شهركرد
815
بررسي هاي زئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار موليبدن نوچون-كرمان
816
بررسي هاي زمين شناسي ، ژئوشيمي ، سيالات درگير و عوامل كنترل كننده كانه زائي در منطقه معدني چلپو - كلاته چوبك واقع در شمال خاوري ريوش (استان خراسان رضوي)
817
بررسي هاي زمين شناسي اقتصادي و ژئوشيمي عناصر نادر خاكي در كانسار آهن گزستان
818
بررسي هاي زمين شناسي و پترولوژيكي افيوليت هاي پالئوزوئيك منظقه شمال و شمال شرق فريمان (شمال خاوري ايران) Geological and petrological studies of paleozic ophiolites of North and North- east of fariman area; )NE- IRAN(
819
بررسي هاي زمين شناسي و ژئوشيميايي عناصر پرتوزا در منطقه ي اكتشافي زريگان يزو
820
بررسي هاي ژئو شيميايي و زمين آماري جهت پتانسيل يابي عناصر پرتوزا در برگه 1:100000 اسفودري
821
بررسي هاي ژئوتكنيكي ساختگاه سد سرمشك
822
بررسي هاي ژئوشيمي براساس عناصر كمياب در كروميت هاي شرق و جنوب شرق چهار گوش جاجرم
823
بررسي هاي ژئوشيميايي اورانيوم در مناطق شيطور و سيروس آباد ﴿محدوده ايران مركزي﴾
824
بررسي هاي ژئوشيميايي به روش رسوبات آبراهه اي برگه 100000/1 فهرج ﴿يزد﴾
825
بررسي هاي ژئوشيميايي در اكتشاف انديس مس - نقره قره چمن
826
بررسي هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي پلي متال قطور
827
بررسي هاي ژئوشيميايي رفتار آهن در محدوده معدن چغارت (يزد)
828
بررسي هاي ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي (REE's) در آنومالي شمال شمال شرق معدن آهن چغارت و برآورد شرايط اقتصادي آن¬ها
829
بررسي هاي ‍‍ژئوشيميايي كانسار مس پورفيري دره زار با استفاده از مطالعات سيالات درگير
830
بررسي هاي ژئوشيميايي كانسار منگنز گراب طالقان
831
بررسي هاي ژئوشيميايي مس در محدوده مسگران (خراسان جنوبي)
832
بررسي هاي ژئوشيميايي منطقه خوني ﴿شمال انارك﴾
833
بررسي هاي ژئوشيميايي و تعيين زون هاي دگرساني مس در كانسار مس پورفيري منطقه نياز اهر
834
بررسي هاي ‍‍‍‍ژئوشيميايي و تعيين زونهاي دگرساني مس در كانسار مس پورفيري منطقه نياز ﴿اهر﴾
835
بررسي هاي ژئوشيميايي و زمين آماري معدن سرب و روي انگوران، استان زنجان
836
بررسي هاي ژئوشيميايي و زمين اقتصادي مس پورضميري كيقال - اهر
837
بررسي هاي ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار آهن - آپاتيت گزستان – بافق
838
بررسي هاي ژئوشيميايي و كاني زايي در برگه 1:100000 تخت سليمان
839
بررسي هاي ژئوشيميايي و كاني شناسي منطقه ي چرگر جهت اكتشاف طلا و مس در رگه هاي سيليسي (زنجان)
840
بررسي هاي ژئوشيميايي و مدل سازي در كانسار آهن شيطور، بافق
841
بررسي هاي ژئوشيميايي و مدلسازي در محدوده آنومالي آلوت، كردستان
842
بررسي هاي ژئوفيزيكي در محل نصب شتاب نگارهاي زلزله در ايستگاه هاي ديهوك ، طبس و ونديك
843
بررسي هاي ژئوفيزيكي در محل نصب شتابنگارهاي زلزله در ايستگاه هاي تالش ، تنكابن و لاهيجان
844
بررسي هاي ژئوفيزيكي و تحليل كامپيوتري ايستگاه هاي شتابنگاري طبس ، ونديك و ديهوك
845
بررسي هاي سنگ شناسي و كاني زايي مس در كانسار پورفيري ميدوك
846
بررسي هاي كاني شناسي و سنگ شناسي اسكارنها، مرمرها و هورنفلس هاي حد فاصل ميمه- قمصر (نوار ماگمايي اروميه- دختر)
847
بررسي هاي كاني شناسي و سنگ شناسي رودنژيت هاي مرتبط با افيوليت نائين
848
بررسي هاي لرزه خيزي و ژئوتكنيكي در محدوده معدن بروده طبس
849
بررسي هاي ليتوژئوشيميايي كانسارهاي باريت اردكان و حوضه دشت ده (شرق و شمال شرق يزد)
850
بررسي هاي ليتولوژي و زمين‏ شناسي مس در محدوده مسگران (خراسان جنوبي)
851
بررسي هاي نحوه تشكيل كاني فيروزه در معدن فيروزه نيشابور
852
بررسي هاي هيدروژئولوژي دشت خورخوره به روش ژئوالكتريك
853
بررسي هاي ويژگي هاي سبكي و بلاغي روح الارواح سمعاني
854
بررسي هايپرپاراتيروئيديسم در بيماران مبتلا به نارسائي پيشرفته كليوي تحت دياليز در مركز دياليز بيمارستان شهيد رهنمون يزد
855
بررسي هايپرترميا با سيال مغناطيسي بر روي ژل استوانه‌اي
856
بررسي هايفماي تروماتيك چشمي و نتيجه درمان آن در بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد
857
بررسي هايفماي تروماتيك چشمي و نتيجه درمان آن در بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد
858
بررسي هايي در چاپ كفپوش ماشيني
859
بررسي هايي در زمينه رنگرزي و تكميل كالاي جين
860
بررسي هپاتوسلولار كارسينوما در مراجعين به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1370-80
861
بررسي هتروزيس و تركيب پذيري در ژنوتيپ هاي كلزا (Brassica L.) با استفاده از تجزيه دي آلل
862
بررسي هجو در شعر شاعران برجسته ي عصر مملوكي
863
بررسي هد ، فشار و ضرايب افت اصطكا كي بر روي يك سيستم هيدرو ليكي بر اساس روش هاي مختلف حل رياضي در شبكه با اجزاء و اتصالات مختلف
864
بررسي هدايت از منظر قرآن و روايات
865
بررسي هدايت الكتريكي اتصال جوشكاري نوردي غيرهم‌جنس مس به آلومينيم
866
بررسي هدايت الكتريكي رزين اپوكسي پرشده بادوده
867
بررسي هدايت پروتوني غشاهاي الكتروليت پليمري از روش اسپكتروسكوپي امپدانس الكتروشيميايي برون محلي در دماها و رطوبت‌هاي مختلف
868
بررسي هدايت حرارتي نانو سيال و مكانيزم هاي درگير در انتقال حرارت نانو سيال با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
869
بررسي هدايت گرمايي الماسگونه ها به روش ديناميك مولكولي به منظور بكارگيري در ماتريس هاي پليمري
870
بررسي هدايت گرمايي،ويسكوزيته واثر ترميمي نانو ذرات مس،اكسيد مس و اكسيد تيتانيوم در روغن پايه موتور
871
بررسي هدايت محلول الكتروليت در پوشش دهي نيتروكربوراسيون به روش پلاسما
872
بررسي هدايت يوني در غشاي تبادل يون بر پايه سازه¬هاي نانوليفي آرايش يافته SPEEK (پلي¬اتراتركتون سولفونه شده) با قابليت كاربرد در پيل سوختي
873
بررسي هدررفت آب با تاكيد بر روش هاي كاهش تبخير از سد باطله و منابع آبي روباز مجتمع مس سرچشمه
874
بررسي هدفمندسازي يارانه ها بر توليد گوجه فرنگي گلخانه اي ( مطالعه موردي : شهرستان همدان )
875
بررسي هدفمندسازي يارانه ها بر توليد گوجه فرنگي گلخانه اي ( مطالعه موردي : شهرستان همدان )
876
بررسي هدفهاي درسي كتاب تعليمات ديني پايه پنجم ابتدايي وارتباط ان با رشد اخلاقي دانش اموزان
877
بررسي هرزروي گل در چاههاي ميدان نفتي E
878
بررسي هزار مورد ضربه به سر بستري در بيمارستان شهيد رهنمون از فروردين 1377 لغايت اسفند 1378
879
بررسي هزار مورد ضربه به سر بستري در بيمارستان شهيد رهنمون از فروردين 1377 لغايت اسفند 1378
880
بررسي هزار مورد ضربه به سر بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد از فروردين 77 تا اسفند 78
881
بررسي هزارخاري هاوتحليل آنهاتحت اثرنيروهاي خمشي ،پيچشي وتركيبي ازدونيروباروش المان محدود
882
بررسي هزينه اثربخشي آموزش مجازي در مقايسه با آموزش سنتي در دانشجويان علوم پزشكي يزد در سال تحصيلي 96-95
883
بررسي هزينه اثربخشي واحئهاي بهداشت دهان و دندان مراكز بهداشتي درماني شهر يزد طي دوره 6 ماهه دوم سال 1387
884
بررسي هزينه اثربخشي واحئهاي بهداشت دهان و دندان مراكز بهداشتي درماني شهر يزد طي دوره 6 ماهه دوم سال 1387
885
بررسي هزينه سير در شبكه
886
بررسي هزينه ضمانت نامه در شرايط فروش با تاخير محصولات تحت تاثير عوامل انساني
887
بررسي هزينه عملكرد وسيله نقليه، ارزش زمان سفر و منطقه عملياتي در چارچوب تحليل چرخه عمر راه
888
بررسي هزينه منفعت بخشهاي آزمايشگاه وراديولوژي بيمارستان افشار يزد در سال 1385
889
بررسي هزينه مهاجرت نخ در برنامه‌هاي چند نخي به زبان جاوا در سيستم‌هاي چند هسته‌اي
890
بررسي هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي روش هاي متداول اجرا، نصب و تعميرات خطوط لوله هاي فاضلاب در اصفهان در مقايسه با روش هاي نوين بدون ترانشه (مطالعه موردي پروژه نوسازي خطوط لوله هاي فاضلاب خيابان هاي آپادانا و نظر اصفهان)
891
بررسي هزينه هاي اكتشافات معادن مس
892
بررسي هزينه هاي پرداخت از جيب و بهره مندي از خدمات تشخيصي با دستگاه هاي فيزيك پزشكي در استان هاي ايران بين سال¬هاي 1388-1395
893
بررسي هزينه هاي درمان ناباروري رسم پرداخت از بين زوجين مراجعه كننده به مركزناباروري شهر يزد در سال 93
894
بررسي هزينه هاي سلامت خانوار و مهم ترين تعيين كننده هاي آن در ايران در سال 693
895
بررسي هزينه هاي غيرخطي نسبت به زمان با استفاده از سيستم حسابداري COST/PERT
896
بررسي هزينه هاي كيفيت در صنايع با مقياس كوچك ، مطالعه موردي : شركت فرمان خودرو سپاهان
897
بررسي هزينه هاي مربوط به بيماران فيبروز كيستيك بستري شده در مركز طبي كودكان در يك سال
898
بررسي هزينه هاي مستقيم درماني و غير در ماني بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ديابت شهر يزد در سال 91
899
بررسي هزينه¬هاي پرداخت از جيب و بهره¬مندي از خدمات تشخيصي با دستگاه هاي فيزيك پزشكي در استان¬هاي ايران بين سال هاي 1٣88-1٣95
900
بررسي هسته هاي پرتوزاي طبيعي در خاك هاي يزد
901
بررسي هسته هاي چند ذره اي تك كائوني و دو كائوني به روش فديف
902
بررسي هستي‌شناختي ارزش فيزيكي اثر هنري و جايگاه آن با تكيه بر هنر معاصر پس از 1960
903
بررسي هشت پايان نامه كه در زمينه تئاتر ايران تحرير شده اند
904
بررسي هشت هفته تمرينات هوازي موزون محلي بر تعادل و عملكرد قلبي تنفسي دانش آمزان دختر كم توان ذهني مقطع ابتدايي
905
بررسي هضم پذيري بتالاكتوگلوبولين شير با استفاده از سيستم نوتركيب تيوردوكسين / تيوردوكسين ردوكتاز از گياه برنج
906
بررسي هفت علت تاثيرگذاردرافت تحصيلي دانش آموزان
907
بررسي هفت نمايشنامه اجرا شده در دانشكده ها و موسسات عالي تهران : از 22 بهمن 57 تا 22 بهمن 58
908
بررسي هفت وادي عرفان در منظومه هاي عطار (الهي نامه ،منطق الطير و مصيبت نامه )
909
بررسي هقبيس اي تئ رَي ذ يّ توركز در ك دَكبى طلاق عبدي 4 تب 6 سبل ش رْ قن سبل 6956
910
بررسي هم ارزي قانون دوم نيوتن با اصل هميلتون براي سيستم ذرات پيوسته
911
بررسي هم افزايي پريلو كايين و ليدوكايين در بي حسي موضعي در دندان هاي داراي پالپيت برگشت ناپذير
912
بررسي هم زمان عرضه و تقاضاي مديريت منابع انساني در يك سازمان پروژه محور با رويكرد پويايي شناسي سيستم ها
913
بررسي هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمايه و بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
914
بررسي هم زماني و هم مكاني در نقاشي معاصر
915
بررسي هماتولژيك دانشجويان گروه زيست شناسي
916
بررسي هماتولوژيكي و بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي در سند روم آسيت مناطق مرتفع و هم سطح دريا
917
بررسي همانندهاي قهرمانان اساطيري
918
بررسي هماهنگي اهداف كلان برنامه دوم عمراني- توسعه اي جمهوري اسلامي ايران
919
بررسي هماهنگي بين استراتژي هاي سيستم بازاريابي بين الملل با نقاط مرجع استراتژيك بازاريابي بين الملل و تاثير آن بر عملكرد صادراتي ) (شركت هاي مواد غذايي فعال در بورس ).)
920
بررسي هماهنگي تحصيلات و تدريس دبيران دبيرستانهاي شهرستان بروجرد
921
بررسي هماهنگي تكنيك و موضوع در تصويرسازي كتاب كودك
922
بررسي هماهنگي تكنيك و موضوع در تصويرسازي كتاب كودكان
923
بررسي هماهنگي حجم‌هاي نصب شده در شهر اصفهان با فضاي پيرامون و بافت شهري در دهه هشتاد( با تاكيد بر ارزش‌هاي تجسمي)
924
بررسي هماهنگي عايقي در پست 63 كيلو ولت
925
بررسي هماهنگي فيوز و ريكلوزر مبتني بر حضور توليد پراكنده در سيستم توزيع و ارائه راه حل مناسب براي بازيابي هماهنگي
926
بررسي هماهنگي و رقابت در زنجيره تامين با به كارگيري سيستم هاي موجودي با تقاضاي مستقل
927
بررسي همبستكي نسبت قطر3/1 فوقاني به 3/1 تحتاني قفسه سينه با الگوي انسدادي اسپيرومتري در بيماران مراجعه كننده به يك مطب فوق تخصصي ارجاعي ريه از سال 1390 تا پايان 1391 در شهر رشت
928
بررسي همبستگي بار ذهني كار و بار كاري در پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت هاي ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 95-1394
929
بررسي همبستگي بين ايندكس هاي اندازه گيري شده توسط پنتاكم با Elevation Difference قرنيه در بيماران با كراتوكونوس خفيف ومتوسط در سال 1393 در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين رشت
930
بررسي همبستگي بين توده عضلات بين دنده اي و شدت بيماري در مبتلايان به بيماري انسدادي مزمن ريه توسط اولتراسوند
931
بررسي همبستگي بين تيپ هاي شخصيتي، رغبت هاي شغلي، ارزش هاي كاري و ارزش هاي عمومي با رضايت شغلي معلمان زن شهرستان نجف آباد
932
بررسي همبستگي بين ضخامت مركزي قرنيه وپارامترهاي سرعصب بينايي براساسSpectral Domain OCT دربيماران گلوكومي زاويه باز اوليه
933
بررسي همبستگي بين فشار شريان ريوي با شدت انسداد در بيماران مبتلا به COPD با ميانگين برون ده بطن چپ برابر و بيشتر از 40%
934
بررسي همبستگي بين كرايترياهاي تعيين كننده سن بيولوژيكي مهره هاي سرويكال براساس MRI با سن تقويمي در بيماران مراجعه¬كننده به مركز تصويربرداري بيمارستان پورسينا شهر رشت در سال 1396
935
بررسي همبستگي بين مراحل كلسيفيكاسيون پرمولرها و مولر دوم منديبل در راديوگرافي پانوراميك با بلوغ مهره هاي گردن در راديو گرافي لترال سفالومتري
936
بررسي همبستگي بين مواجهه با آلودگي هوا و شكست DNA دررانندگان تاكسي شهر يزددر سال 1394
937
بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني
938
بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني شهرستان طبس
939
بررسي همبستگي بين هوش وخلاقيت نوجوانان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان بروجن
940
بررسي همبستگي پراسنج هاي هواشناختي طوفان و داده هاي يون سپهري
941
بررسي همبستگي جهت برش ريشه دندان با ميزان نفوذ رنگ در روش ارزيابي ريز نشت اپيكالي
942
بررسي همبستگي حركات ديافــــراگم و شدت بيماري در بيماران مبتلا به COPD توسط اولتراسونوگرافي
943
بررسي همبستگي دو شاخص تراكم استخواني و راديوبيومرفيك در دو روش راديوگرافي
944
بررسي همبستگي راديوگرافي پانوراميك و جراحي در تعيين موقعيت دندان نهفته مولر سوم نسبت به كانال منديبولار
945
بررسي همبستگي راديوگرافي پانوراميك و جراحي در تعيين موقعيت دندان نهفته مولر سوم نسبت به كانال منديبولار
946
بررسي همبستگي روش نفوذ رنگ متلين بلو و ديفيوژن يون مس در ميزان ريزنشت پركردگي كانال ريشه دندان
947
بررسي همبستگي روش نفوذ رنگ متلين بلو و ديفيوژن يون مس در ميزان ريزنشت پركردگي كانال ريشه دندان
948
بررسي همبستگي زاويه ناز و ليبال و موقعيت قدامي-خلفي ماگزيلا در بيماران ارتودنسي مراجعه كننده به مطب هاي خصوصي شهر يزد
949
بررسي همبستگي زمين آماري غلظت برخي عناصر سنگين در خاك و گياه اطراف كارخانه ذوب آهن اصفهان و مجتمع فولادمباركه
950
بررسي همبستگي ژنتيكي صفات توليد شير و چربي با صفات تيپ درگاوهاي هلشتاين اصفهان
951
بررسي همبستگي ساژيتال بالانس اسپاينوپلويك با بالانس سرويكال در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه جراحي مغز و اعصاب بيمارستان پورسينا از تيرماه 1396 تا آذرماه 1397
952
بررسي همبستگي سطح سرمي فريتين با شدت آسيب مغزي در بيماران دچار خونريزي خود به خودي داخل مغزي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا
953
بررسي همبستگي سن تقويمي ،سن اسكلتي ،سن دنداني ،سن حاصل از راديوگرافي پانوراميك در مراجع كنندگان به كلينيك هاي دندانپزشكي شهر يزد
954
بررسي همبستگي سن تقويمي، سن اسكلتي،سن دنداني و سن حاصل از راديو گرافي پپانوراميك در مراجعه كنندگان به كلينيك هاي دندانپزشكي شهر يزد
955
بررسي همبستگي سن و سطح Herniation Disk Lumbar در بيماران سرپايي مراجعه كننده به بخش راديولوژي بيمارستان پورسينا-رشت از ديماه لغايت اسفندماه 1385
956
بررسي همبستگي شاخص توده بدن با افزايش وزن در دوران بارداري و وزن هنگام تولد در زنان باردار تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني روستايي شهرستان رشت در سال 1382
957
بررسي همبستگي شاخص هاي راديوگرافي و يافته هاي اسپيرومتري در بيماران دچار پرهوايي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت از سال 87 تا پايان سال 89
958
بررسي همبستگي صفات كمي وكيفي درارقام ودورگهاي تثبيت شده جديد پنبه بااستفاده ازروش تجزيه عليت
959
بررسي همبستگي عوارض مادري حاملگي با سن در زنان مراجعه كننده جهت زايمان به بيمارستان الزهرا رشت در سال 78
960
بررسي همبستگي فرم و ابعاد صورت با فرم و اندازه دندانهاي قدامي ماگزيلا در مراجعه كنندگان به كلينيك دندانپزشكي بندرانزلي در سال 1392
961
بررسي همبستگي فشارخون و اسيداوريك و سطح خوني انسولين در كودكان چاق و داراي اضافه وزن مراجعه¬كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 95-96
962
بررسي همبستگي مهارتهاي ارتباطي و طرح واره هاي پرستاران در بخش هاي كودكان مركز آموزشي درماني 17 شهريور شهر رشت در سال 96-1395
963
بررسي همبستگي ميان عامل زباني و عوامل اجتماعي: قدرت، جنسيت، تحصيلات و سن در شهرستان رامهرمز
964
بررسي همبستگي ميان عزت نفس با نگرش نوجوانان نسبت به مولفه هاي شيوه تربيتي والدين در مدارس دخترانه مقطع راهنمايي ناحيه 2 يزد
965
بررسي همبستگي ميزان بار آهن و پاسخ به درمان هپاتيت C مزمن در بيمـاران تالاسمي ماژور تحت درمان با تركيب آلفا اينترفرون و ريباورين
966
بررسي همبستگي ميزان هزينه سرانه ازدرآمد خانواده بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي مدارس دخترانه شهرگنبد
967
بررسي همبستگي نتايج سونوگرافي و فيبرواسكن با يافته هاي بيوپسي در تشخيص فيبروز و كبد چرب در مبتلايان به بيماري هاي مزمن كبدي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت طي سال هاي 1394 الي 1395
968
بررسي همبستگي نفوذ رنگ فوشين و هدايت الكتريكي در ميزان ريزنشت پر كردگي كانال ريشه دندان
969
بررسي همبستگي نفوذ رنگ فوشين و هدايت الكتريكي در ميزان ريزنشت پركردگي كانال ريشه
970
بررسي همبستگي نفوذ ميكروبي و هدايت الكتريكي در تعيين ميزان ريزنشت
971
بررسي همبستگي نفوذ ميكروبي و هدايت الكتريكي در تعيين ميزان ريزنشست پركردگي كانال ريشه دندان
972
بررسي همبسته هاي اجتماعي (احساس تعلق اجتماعي ،امنيت شغلي ،احساس احترام ،نوع روابط با همكاران )بر ميزان رضايت شغلي معلملن ابتدايي در شهرستان بندر تركمن
973
بررسي همبندي انواعي از گراف هاي حاصل ضرب
974
بررسي همجوشي سيستم هاي سه جسمي ذرات سبك
975
بررسي همجوشي سيستمهاي سه جسمي ذرات سبك
976
بررسي همخواني الكتروفيزيولوژيك MCV/EMG با MRI و معاينه عصبي در مشخص كردن ريشه عصبي در گير در راديكولوپاتي كمري يادگردني در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي خصوصي در سطح شهرستان رشت
977
بررسي همخواني دانسيتومتري محيطي و مركزي در تشخيص پوكي استخوان
978
بررسي همخواني راديوگرافي پارانوميك و بايت وينگ در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال
979
بررسي همخواني سيستم ديجيتال داخل دهانيDigora Optime و سوندينگ پاكت در تشخيص ضايعات استخوان آلوئولار در بيماران پريوذنتيت متوسط و شديد
980
بررسي همخواني نتايج OlGIM stating و OLGA staging دربيماران مراجعه كننده با مشكلات گوارشي
981
بررسي همدلي و همذات پنداري در سينما
982
بررسي همدوسي ماده چگال بوز-انيشتين به منظور استفاده در ليزر اتمي
983
بررسي همديد الگوهاي زماني و مكاني بارش در ايران مركزي
984
بررسي همديد بارش هاي سنگين و فوق سنگين سواحل جنوبي خزر
985
بررسي همديد پديده ي يخبندان در استان فارس
986
بررسي همديد توفان هاي خليج فارس
987
بررسي همديد فرود درياي سرخ و تاثير آن بر بارش ايران
988
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1371
989
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1372
990
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1373 شمسي
991
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1374 خورشيدي
992
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1375 خورشيدي
993
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1378
994
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1379
995
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1380
996
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1381
997
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران زمين در سال 1376
998
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران زمين در سال 1377 خورشيدي
999
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران زمين در سال 1382
1000
بررسي همديد گرماهاي فرين ايران
بازگشت