<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي همراستايي استراتژي فناوري اطلاعات با استراتژي سازمان در شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن
2
بررسي همراستايي استراتژي¬هاي كسب و كار سازمان با استراتژي بازاريابي (مطالعه موردي : شركت‌هاي صنايع غذائي آذربايجان شرقي)
3
بررسي همراستايي استراتژي¬هاي كسب و كار سازمان با استراتژي بازاريابي (مطالعه موردي : شركت‌هاي صنايع غذائي آذربايجان شرقي)
4
بررسي همراستايي استراتژي¬هاي كسب و كار سازمان با استراتژي بازاريابي(مطالعه موردي : شركت‌هاي صنايع غذائي آذربايجان شرقي)
5
بررسي همراستايي كسب و كار سازمان با استراتژي هاي بازاريابي بررسي موردي در شركت هاكوپيان
6
بررسي همراستايي مديريت استراتژيك درون سازماني با اجراي كارت امتيازي متوازن و عملكرد بخش هاي مختلف سازمان در شركت سايپا ديزل
7
بررسي همراهي آنتي ژنهاي HLA كلاس يك با بيماري پورپوراي ترومبوسيتوپني ايميون در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور شهرستان رشت
8
بررسي همراهي آن‍‍ژيوم‌ گيلاسي (cherry angioma) با همانژيوم كبدي در بيماران مراجعه‌كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1397
9
بررسي همراهي آنمي با مرگ و مير استروك ايسكميك
10
بررسي همراهي اختلال عملكرد نعوظي با انسداد عروق كرونر در افراد كانديد آنژيوگرافي در بيمارستان هاي حشمت و گلسار رشت از مهر 1395 تا شهريور 1396
11
بررسي همراهي اولين سطح خوني پتاسيم اندازه گيري شده با مرگ داخل بيمارستاني بيماران سكته مغزي بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت
12
بررسي همراهي برخي عوامل كاري با عملكرد قاعدگي در ميان پرستاران هاي (پورسينا، حشمت و رازي) دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1385
13
بررسي همراهي بيماري هاي مادرزادي و غيرمادرزادي قلبي با آنوريسم سپتوم بين دهليزي با استفاده از روش اكوكارديوگرافي در مراجعه كنندگان به بيمارستان دكتر حشمت در سال 1397
14
بررسي همراهي بين احساس خشكي دهان و ميزان جريان بزاق در بيماران پس از دريافت راديوتراپي سر و گردن
15
بررسي همراهي بين اعتياد به اينترنت با افسردگي در بين دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1391
16
بررسي همراهي بين پروتئين ‏P53‎‏ و عود در بيماران مبتلا به كارسينوم سلول سنگفرشي حنجره با مارژين هيستوپاتولوژيك منفي
17
بررسي همراهي بين خارش اورميك و سطح سرمي فاكتور رشد فيبروبلاست 23 در بيماران همودياليزي مراكز آموزشي درماني رشت و انزلي
18
بررسي همراهي بين گروه هاي خوني ABO و بيماري عروق كرونر) (CAD در بيــماران مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
19
بررسي همراهي بين گروهاي خوني ABO/Rh و سرطان پستان
20
بررسي همراهي بين گروهاي خوني ABO/Rh و سرطان پستان
21
بررسي همراهي بين ليوميوماي رحمي با سندروم متابوليك و اجزاي آن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان الزهرا رشت
22
بررسي همراهي بين وقوع خونريزي واژينال در طي سه ماهه اول و دوم حاملگي و زايمان زودرس در زنان باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا
23
بررسي همراهي تاخير در انجام همي آرتروپلاستي با بروز پيامدهاي پس از عمل در افراد مسن دچار شكستگي گردن فمور و اينترتروكانتريك در بيمارستان¬هاي پورسينا و قائم (عج) رشت
24
بررسي همراهي درگيري مخاطي والگوي ايمونوفلورسانس مستقيم در ضايعات جلدي بيماران مبتلا به بولوس پمفيگوييد در بيمارستان رازي رشت طي سال¬هاي 1387 لغايت 1395
25
بررسي همراهي ديس ليپيدمي و كاهش شنوائي ناشي از سر و صدا در جمعيت كارگران كارخانجات شهر صنعتي رشت
26
بررسي همراهي ريسك فاكتورهاي زخمهاي پپتيك خونريزي دهنده با يافته هاي كلينيكي و آندوسكوپي
27
بررسي همراهي ريسك فاكتورهاي زخمهاي پپتيك خونريزي دهنده با يافته هاي كلينيكي و آندوسكوپي
28
بررسي همراهي زايمان زودرس با فصول سال و سن مادر در بيماراني كه ازشهريور 78 تا شهريور84 درمركز آموزشي درماني الزهرا(س ) زايمان كرده اند
29
بررسي همراهي سطح آنزيم هاي قلبي با يافته هاي قلبي- ريوي در بيماران با شدت گيري حاد بيماري انسدادي مزمن ريه بستري شده در اورژانس بيمارستان رازي رشت طي سال 93-91
30
بررسي همراهي شاخص توده ي بدني والدين و سن بارداري مادر با شاخص توده ي بدني دانش آموزان مقطع اول متوسطه ي اول شهر رشت در سال 1392
31
بررسي همراهي عفونت هليكوباكتر پيلوري با آنژيوگرافي طبيعي و غير طبيعي در بيماران مبتلا بهبيماري عروق كرونري قلبي
32
بررسي همراهي فعاليت جسماني سبك و برخي از ريسك فاكتورها با تعداد و نوع ضايعات عروق كرونري قلب در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان حشمت رشت
33
بررسي همراهي كمبود ويتامين D با بيماري شريان كرونري﴿ŸŸŸcAD)قلب
34
بررسي همراهي ميزان افت قطعه ST در ليدهاي پره كورديال با شدت درگيري عروق كرونر و پيامدهاي قلبي در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد تحتاني مراجعه¬كننده به بيمارستان حشمت در طي سال 1395-96
35
بررسي همراهي وابستگي به مصرف ترياك و بروز سكته مغزي ايسكميك ترومبوتيك دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا از فروردين تا اسفند 1392
36
بررسي همراهي وضعيت اسپرماتوژنز و شاخص مقاومت عروقي شريان كپسولار در بيماران مبتلا به واريكوسل
37
بررسي همراهي وضعيت پوسيدگي دنداني و عفونت گوش مياني با افيوژن در كودكان مهدكودك¬هاي شهرستان رشت در سال 1396
38
بررسي همراهي ويتامين D با بيماري شريان كرونري (CAD) قلب
39
بررسي همراهي ويژگي هاي شخصيتي با افكار خودكشي در افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراكز ترك اعتياد شهر رشت
40
بررسي همريختي تقريبي و اشتقاق تقريبي روي جبر باناخ و جبر باناخ تصادفي
41
بررسي همزمان آهارگيري و ضدميكروبي كالاي سلولزي توسط سنتز نانو نقره از نيترات نقره
42
بررسي همزمان ارتباط بين پلي مورفيسم 20455rs در ژن KIF6 با افزايش خطر بروز بيماري CHD و همچنين كاهش در رخدادهاي قلبي و عروقي بيماران تحت درمان با استاتين مراجعه كرده به مراكز درماني جنوب كشور
43
بررسي همزمان انتقال حرارت و تنش حرارتي در ناحيه ورودي لوله با فلاكس حرارتي غير يكسان
44
بررسي همزمان انتقال حرارت و رطوبت در منسوجات متخلخل به همراه جذب رطوبت در الياف
45
بررسي همزمان برنامه ريزي توليد و زمانبندي تعميرات پيشگيرانه براي سيستم ماشين هاي موازي K از M
46
بررسي همزمان پارامترهاي موثر در طراحي توان پايين در سطح منطق
47
بررسي همزماني تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي مسلمان حوزه خليج فارس
48
بررسي همزماني تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي مسلمان حوزه خليج فارس
49
بررسي همزيستي قارچ‌هاي ميكوريزي آربسكولار در گونه شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) و نقش آنها و آنزيم‌هاي اسيد فسفاتاز و آلكالين فسفاتاز در چرخه فسفر خاك و گياه
50
بررسي همسازي و روش تفاضل متناهي غير استاندارد براي سيستم هاي آشوبناك مرتبه ي كسري
51
بررسي همسان ساز ويتربي در ارتباطات موبايل
52
بررسي همسويي نتايج گرافي قفسه سينه وعلائم باليني در تعيين نياز به انجام مداخله مجدد بعد از خارج كردن لوله قفسه سينه دربيماران ترومايي
53
بررسي همگرايي اقتصادي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آقريقا ﴿ 2008 - 1980 ﴾
54
بررسي همگرايي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران ( 80 - 1362 )
55
بررسي همگرايي توابع خود كوواريانس و خود همبستگي نمونه اي فرايندهايα-پايدار متقارن
56
بررسي همگرايي تونل اصلي معدن زغالسنگ طبس در اثر كارگاه استخراج
57
بررسي همگرايي دو روش تشخيصي ضايعات سطوح اكلوزالي: معياركلينيكي Nyvad و پاراكلينيكي DIAGNOdent
58
بررسي همگرايي روش هاي تفاضل متناهي براي معادلات ديفرانسيل جزيي تصادفي
59
بررسي همگرايي كامل وگشتاوري درفرايندشمارشي تجديد
60
بررسي همگرايي متغيرهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي "جمهوري اسلامي ايران"
61
بررسي همگرايي و پايداري جواب هاي معادلات تفاضلي گويا مرتبه دوم The convergence and stability of solutions orden of rational difference equations of second
62
بررسي همگرايي و واگرايي اشاعره، حنابله و معتزله در دوره سلجوقي در بغداد ﴿ 429-590ق﴾
63
بررسي همگن سازي چدن نشكن در حضور فاز مذاب
64
بررسي همه جانبه بيماري RDSدر نوزادان بسترس شده در بيمارستان نمازي
65
بررسي همه جانبه بيماري RDSدرنوزادان بستري شده در بيمارستان نمازي
66
بررسي همه جانبه تراكمي 5 تن تهويه مطبوع
67
بررسي همه گير شناسي اختلالات رواني در دانش آموزان دوره ي متوسطه شهرستان تربت جام
68
بررسي همه گير شناسي اختلالات رواني در مناطق شهري و روستايي صومعه سرا- گيلان
69
بررسي همه گيرشناسي اختلالات رواني در جمعيت 15 سال و بالاتر مناطق شهري شهرستان يزد
70
بررسي همه گيرشناسي اختلالات رواني در جمعيت 15 سال و بالاتر مناطق شهري شهرستان يزد
71
بررسي همه گيرشناسي تروما در بيماران سالمند ديابتي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت در سال 1390
72
بررسي همه گيرشناسي تروما در كودكان مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1390
73
بررسي همه گيرشناسي چاقي ، فعاليت بدني و الگوي رژيم غذايي در نوجوانان پسر 11 تا 14 ساله شهر خوشاب
74
بررسي همه گيرشناسي ميزان فعاليت بدني چاقي و الگوهاي رژيم غذايي در نوجوانان پسر 14-11 ساله شهر تايباد
75
بررسي همه گيري شناسي بيماريهاي پوستي در بيماران بستري دربخش پوست رازي از اول فروردين 1373 لغايت 29 اسفند 1377
76
بررسي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي بيني و دهان پس از استفاده از دوزهاي مختلف آدرنالين در بيهوشي عمومي
77
بررسي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي بيني و دهان پس از استفاده از دوزهاي مختلف آدرنالين در بيهوشي عمومي
78
بررسي هموديناميك شريان كرونري تحت تأثير ضربان قلب
79
بررسي هموديناميكي سندروم سرقت ساب‌كلاوين در بيماران دياليزي مبتلا به بيماري گرفتگي عروق كرونر
80
بررسي هموگرام در بيماران همو دياليزي مراجعه كننده به مركز همودياليز يزد
81
بررسي هموگرام در بيماران همو دياليزي مراجعه كننده به مركز همودياليز يزد
82
بررسي همولوژي فلور زنجيري تركيبياتي
83
بررسي هنجار گريزي در تمهيدات عين القضات همداني
84
بررسي هنجار گريزي نحوي در مجموعه آثار احمد شاملو
85
بررسي هنجار ها و ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموزان وريشه هاي آن با تاكيد بر دانش آموزان مقطع راهنمايي پسرانه
86
بررسي هنجارگريزي در اشعار نو هوشنگ ابتهاج بر مبناي الگوي ليچ
87
بررسي هندسه آند درتغييرات شارش و توزيع يون هاي نئون در دستگاه پلاسماي كانوني با استفاده از آشكارساز ردپاي هسته اي در پلي كربنات
88
بررسي هندسه پنهان در نگاره هاي هفت گنبد بهرام اثر شيخ زاده
89
بررسي هندسه جوابهاي خاصي از مساله بهينه سازي
90
بررسي هندسه حلقه بافت حلقوي تاري به كمك يك مدل مكانيكي
91
بررسي هندسه دهنه و كشش تار و تاثير آنها بر نرخ تارپارگي و خصوصيات پارچه
92
بررسي هندسه فركتال در استخوان اسفنجي و رابطه آن با تراكم استخوان
93
بررسي هندسه فضاهاي (l(p و كاربردهايش در فرآيندهاي تصادفي با واريانس متناهي و نا متناهي
94
بررسي هندسه مناسب رديف پره هاي كمپرسورهاي محوري به كمك تحليل جريان واقعي
95
بررسي هندسه و خصوصيات ابعادي پارچه هاي تريكو و مطالعه بر روي سيستم هاي طراحي اين نوع ماشين ها
96
بررسي هندسي ، هيدرودينامكي و مكانيكي پروانه با گام قابل كنترل
97
بررسي هندسي اعضاي جاذب انرژي با مقطع مستطيلي در تصادف خودرو
98
بررسي هندسي نظريه‌ هاي پيمانه‌ اي و گرانشي در فضا - زمان چهار و پنج بعدي
99
بررسي هندسي نقاط فرين در فضاهاي نرم دار و بررسي فضاهاي باناخي كه داراي مجموعه حامل مي باشند .
100
بررسي هنر آجركاري ايران در اواخر دوره خوارزمشاهي در مساجد گناباد، زوزن، فردوس، سنگان، فرومد و ساخت آثار سراميكي كاربردي ملهم از نقوش آن ها
101
بررسي هنر ايران
102
بررسي هنر ايران قلمكار
103
بررسي هنر پاپيه ماشه سازي و تعريف كاركردهاي جديد در عصر حاضر
104
بررسي هنر تصويرسازي مقاومت در كتابهاي داستان كودكان از آغاز تا كنون
105
بررسي هنر جلد سازي در دوران اسلامي و ساخت جلدهاي چرمي منقوش با الهام گيري از آن
106
بررسي هنر چادر بافي در ايران
107
بررسي هنر خام و زير مجموعه هاي آن ( هنر بدوي ، هنر عاميانه ، هنركودكان ، ... )
108
بررسي هنر رزمي ووژيا و استفاده از آن در اجراي نمايش
109
بررسي هنر رزمي ووژيا و استفاده از آن در اجراي نمايش
110
بررسي هنر سيراف
111
بررسي هنر شناختي آثار معماري و نقاشي هاي ديواري منطقه جلفاي اصفهان
112
بررسي هنر فلزكاري ايران در دوره سلجوقي
113
بررسي هنر فلزكاري دوره هخامنشي
114
بررسي هنر فلزكاري دوره هخامنشي
115
بررسي هنر كلاژ و تاثيرات آن در تصويرسازي معاصر
116
بررسي هنر كمانسازي و كمانگيري و سير تحول آن از ابتدا تا كنون
117
بررسي هنر كمانسازي و كمانگيري و سير تحول آن از ابتدا تاكنون
118
بررسي هنر كوفيگري با تأكيد بر عَلَم‌هاي فولادي به منظور تلفيق آن با هنرهاي چوبي
119
بررسي هنر گره چيني در ماسوله
120
بررسي هنر گره چيني در ماسوله
121
بررسي هنر مردمي به مفهوم كنوني
122
بررسي هنر معماري اسلامي كاخ الحمرا در گرانادا-اسپانيا
123
بررسي هنر مفهومي و چيدمان و تاثير آن بر هنر عكاسي با توجه به آثار سيندي شرمن
124
بررسي هنر منبت كاري در ايران
125
بررسي هنر منبت و معرق چوب در ايران
126
بررسي هنر مينيماليستي و تاثير آن بر هنر عكاسي
127
بررسي هنر نقاشي اعتراضي در غرب
128
بررسي هنر نقاشي بعد از انقلاب ،عملي :جنگ دريايي
129
بررسي هنر نقاشي دهه شصت
130
بررسي هنر و زندگي استاد علي حافظي و نمايش موسيقي وي در رنگ
131
بررسي هنرنقاشي بعد ازانقلاب
132
بررسي هنرهاي ايراني : شاهكارهاي هنر فرشبافي ايران ﴿ تحقيق كلاسي ﴾
133
بررسي هنرهاي سنتي منطقه سنگر- مهديشهر
134
بررسي هنرهاي كاربردي در مقبره شاهزاده حسين قزوين (مقايسه آن با تعدادي ديگر از بناها)
135
بررسي هنرهاي مصور در استان كرمانشاه
136
بررسي هنرهاي مصور در استان كرمانشاه ،پروژه عمي :كاربرد گرافيك در معرفي جاذبه هاي جهانگردي استان كرمانشاه
137
بررسي هنرهاي مصور كرمان
138
بررسي هنرهاي مصور كرمان
139
بررسي هوش اخلاقي در اعضاي هيات علمي وكاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
140
بررسي هوش چندگانه، حاكميت نيمكره هاي مغزي و دانش دستوري و واژگاني زبان انگليسي دانش آموزان يك زبانه و دوزبانه ي سال چهارم متوسطه در استان هاي فارس و خوزستان
141
بررسي هوش رقابتي در بانك¬هاي خصوصي (مطالعه موردي: بانك¬هاي تازه خصوصي شده شهر ساري)
142
بررسي هوش عاطفي كاركنان بانك ملت
143
بررسي هوش عاطفي وبهره وري فردي وسازماني در بين كاركنان آموزش وپرورش كاشان
144
بررسي هوش هاي چندگانه گاردنر در هدايت بازيگر مبتني بر سيستم استانيسلاوسكي
145
بررسي هوش هاي چندگانه گاردنر در هدايت بازيگر مبتني بر سيستم استانيسلاوسكي
146
بررسي هوش هيجاني افراد عادي و مجرمان زنداني ورابطه آن با بهداشت وسلامت.
147
بررسي هوش هيجاني با رضايت زناشويي
148
بررسي هوش هيجاني بابهداشت رواني دانشجويان
149
بررسي هوش هيجاني بين دانش آموزان دختر شبانه روزي و شهري در مدرسه راهنمايي نمونه دولتي انديشه اسفراين
150
بررسي هوش هيجاني بين ورزشكاران و غير ورزشكاران
151
بررسي هوش هيجاني دانشجويان سال اول و سال آخر رشته هاي علوم تربيتي و روانشناسي مقطع كارشناسي دانشگاه يزد در سال تحصيلي 89-88
152
بررسي هوش هيجاني كودكان معلول با كودكان عادي
153
بررسي هوش هيجاني مجرمان زنداني وافراد عادي.
154
بررسي هوش هيجاني نوجوانان داراي خانواده ونوجوانان بي سرپرست.
155
بررسي هوش هيجاني و تاثير ان در طلاق عاطفي
156
بررسي هوش هيجاني و تفكر انتقادي در دانشجويان دانشگاه پيام نور زرين شهر
157
بررسي هوش هيجاني وحمايت اجتماعي دانشجويان ممتاز ومشروط دانشگاه كاشان در سال تحصيلي91-90
158
بررسي هوشمندانه پيش نشانگري تغييرات گاز رادون چشمه هاي آب گرم در رويداد زلزله
159
بررسي هوشمندانه پيش نشانگري تغييرات گاز رادون چشمه هاي آب گرم در رويداد زلزله
160
بررسي هويت اجتماعي دانشجويان دختر مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور اهواز و دانشگاه آزاداسلامي شوشتر
161
بررسي هويت برند و تاثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند(مطالعه موردي: بانك مهر اقتصاد استان البرز)
162
بررسي هويت برند و تاثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند(مطالعه موردي: بانك مهر اقتصاد استان البرز)
163
بررسي هويت بصري هتل خانه كشيش ﴿مجتمع فرهنگي، توريستي، اقامتي﴾
164
بررسي هويت بصري و گرافيك محيطي محور چهارباغ عباسي اصفهان از 1370 تا 1390
165
بررسي هويت جنسي بين دانش آموزان دختردبيرستانهاي شهرستان دير
166
بررسي هويت دانشگاهي دانشجويان دانشگاه يزد
167
بررسي هويت در پوسترهاي دهه ي سوم انقلاب
168
بررسي هويت در رمان ساق البامبو
169
بررسي هويت در گستره رواني دانش آموزان دبيرستاني
170
بررسي هويت ديني و ملي ورزشكاران جوان (كشتي گير و فوتباليست شهر تهران )
171
بررسي هويت ديني وملي جوانان29-18ساله شهرستان املش.
172
بررسي هويت شخصيت هاي نمايشنامه هاي "سم شپرد" بر اساس نظريات "ژاك لكان" نمونه ي موردي: "غرب حقيقي"، "كودك مدفون"، "نفرين طبقه ي گرسنه"، "خداي دوزخ"
173
بررسي هويت شخصيت¬هاي نمايشنامه¬هاي «سم شپرد» بر اساس نظريات «ژاك لكان»-نمونه¬ي موردي: «غرب حقيقي»، «كودك مدفون»، «نفرين طبقه¬ي گرسنه»، «خداي دوزخ»
174
بررسي هويت كالبدي جزيزه كيش
175
بررسي هويت مجازي در فضاي سايبر با رويكرد اخلاق اسلامي
176
بررسي هويت ملي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرضا
177
بررسي هويت ملي در پوسترهاي طراحي‏شده پس از انقلاب اسلامي
178
بررسي هويت ملي در نقاشي آلمان بعد از جنگ جهاني دوم
179
بررسي هويت ملي دربين دانشجويان
180
بررسي هويت نام تجاري و اثر آن بر وفاداري مشتري
181
بررسي هويت و كاركرد اشياء در استاپ موشن با تحليل موردي آثار پساپان، شوانك ماير و گريك سكو
182
بررسي هويت و كاركرد ايا در استاپ موشن با تحليل موردي آثار پسايان شوانك ماير و گريك سكو
183
بررسي هيپرتانسيون در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي- درماني نيكوپور يزد ﴿ سال 73-1372﴾
184
بررسي هيپرتانسيون در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي- درماني نيكوپور يزد ﴿ سال 73-1372﴾
185
بررسي هيپوكلسمي و ريسك فاكتورهاي موثر بر آن درنوزادان بستري شده در بخش نوزادان بيمارستان افشار يزد
186
بررسي هيپوكلسمي و ريسك فاكتورهاي موثر برآن در نوزادان بستري شده در بخش نوزادان بيمارستان افشار يزد
187
بررسي هيپوكلسمي و ريسك فاكتورهاي موثر برآن در نوزادان بستري شده در بخش نوزادان بيمارستان افشار يزد
188
بررسي هيداتيدوز در شهرستان يزد و حومه
189
بررسي هيدرو ديناميك جريان گاز - ذره توربولانت با استفاده از مدل دو سياله در يك رايزر
190
بررسي هيدرو ديناميكي جريان اطراف سكان كشتي و محاسبات هيدرو ديناميكي براي يك سكان از نوع HORN
191
بررسي هيدرو ديناميكي نيرو هاي وارد بر يك پانتون شناور بادر نظر گرفتن نظر گرفتن نيرو هاي ناشي از موج
192
بررسي هيدروآيروديناميكي يك فويل فلپ دار در شرايط مرزي مختلف با استفاده از روش انتگرال مرزي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
193
بررسي هيدرواستاتيك شناورهاي زيرسطحي و نكات محاسباتي و منحنيهاي هيدرواستاتيكي يك نمونه
194
بررسي هيدرواقليم رودخانه زاينده رود وتاثيرات منطقه اي آن از سرچشمه تا سد
195
بررسي هيدروديناميك بسترهاي سياله مايع- جامد با استفاده از منحني توزيع زمان اقامت
196
بررسي هيدروديناميك تالاب انزلي با استفاده از مدلهاي عددي
197
بررسي هيدروديناميك جريان دوفازي گاز-جامد در بستر سيلان ضرباني
198
بررسي هيدروديناميك سيال و تاثير سطح بر رفتار حركتي سيال در ميكروكانال ها
199
بررسي هيدروديناميك ماهي در اب ،روش هاي مدل سازي عددي و كاربردي آن ها در ساخت روبات ماهي
200
بررسي هيدروديناميك و اختلاط در راكتور ايرليفت اصلاح شده با دو لوله مركزي
201
بررسي هيدروديناميكي جريان در غشاي فيلترهاي آب‌شيرين‌كن RO
202
بررسي هيدروديناميكي جريان در فيلترهاي غشايي
203
بررسي هيدروديناميكي جريان مغشوش غير دائم حول استوانه دايره اي درحالت دوبعدي وسه بعدي
204
بررسي هيدروديناميكي جريان نوساني حول استوانه
205
بررسي هيدروديناميكي حضور ذرات در رايزر در يك جريان آشفته
206
بررسي هيدروديناميكي شناور دلفين
207
بررسي هيدروديناميكي شناور هاي تندرو
208
بررسي هيدروديناميكي نيروهاي وارد بر يك پانتون شناور با در نظر گرفتن نيروهاي ناشي از موج
209
بررسي هيدروديناميكي هدف در فرآيند همجوشي باريكه يون سنگين
210
بررسي هيدروژئوشيمي آب گرگان به كمك تحليل عواملي
211
بررسي هيدروژئوشيمي و پهنه بندي كيفي آب زيرزميني دشت قائمشهر - جويبار
212
بررسي هيدروژئوشيميايي و هيدروژئولوژي چشمه هاي آب گرم و تراورتن ساز در منطقه توران پشت يزد
213
بررسي هيدروژئولوژيكي دشت هومند - آبسرد
214
بررسي هيدرو‍ژل ها براي درمان آسيب هاي پوستي نظير زگيل هاي تناسلي
215
بررسي هيدروژل هاي هوشمند به كار رفته در فناوري چاپ زيستي
216
بررسي هيدروسفالي در بيماران بستري شده در تنها مركز جراحي اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 68 لغايت 1372
217
بررسي هيدروسفالي در بيماران بستري شده در تنها مركز جراحي اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 68 لغايت 1372
218
بررسي هيدروسفالي در بيماران بستري شده در تنها مركز جراحي اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 68 لغايت 1372
219
بررسي هيدروسفاليدر بيماران بستري شده درتنها مركز جراحي اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالي 68 لغايت 1372
220
بررسي هيدروكراكينگ باقيمانده‌هاي نفتي
221
بررسي هيدروكليماتولوژي روابط بارش - رواناب حوضه آبريز كشكان در استان لرستان با استفاده از روش SCS
222
بررسي هيدرولوژي ، هيدروژئولوژي و ارتباط بين هيدروژئوشيمي و بيلان آب زيرزميني در حوضه آبريز اردستان - نطنز
223
بررسي هيدروليك جريان در سرريز سدهاي زير زميني Hydraulics of flow over the Weir of Subsurfaces Dems
224
بررسي هيدروليكي سرريزهاي لبه پهن با مقاطع بهينه و پايدار
225
بررسي هيدرومكانيكي به آب اندازي سكو از روي بارج
226
بررسي هيدرويك جريان در كانال هاي انحرافي با استفاده از كدهاي محاسباتي
227
بررسي هيدوديناميكي پروانه هاي كشتي
228
بررسي هيروسفاليدر بيماران بستري شده در تنها مركز جراحي اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزدبيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 68 لغايت 1372
229
بررسي هيستوپاتولوژيك تومورهاي بدخيم كليه در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهيد لبافي نژاد از سال 1385- 1390
230
بررسي هيستوپاتولوژيك كانسرهاي دستگاه گوارش در بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
231
بررسي هيستوپاتولوژيك كانسرهاي دستگاه گوارش در بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد00000000
232
بررسي هيستوپاتولوژيكي اثر استعمال سيگار بر لثه آزاد بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
233
بررسي هيستوشيميايي ماست سل در ليكن پلان دهاني و ضايعات واكنشي ليكنو ئيدي
234
بررسي هيستولوژي و هيستوشيميايي مري و و روده ماهي كپور
235
بررسي هيستولوژيك بيماران مبتلا به ديسپلازي پس از درمان ضد هليكوباكتر پيلوري، منتج از يك برنامه غربالگري
236
بررسي و آزمون كارايي بازار بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زماني 1389 الي 1393
237
بررسي و آزمون كارايي بازار بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زماني 1389 الي 1393
238
بررسي و آزمون ميرايي امواج اولتراسونيك در مصاع ساختماني
239
بررسي و آزمون نظريه بيماري هلندي در ايران طي دوره 1386-1340
240
بررسي و آسيب شناسي بزرگترين قرآن بايسنغري و ارائه طرح مرمت آن
241
بررسي و آسيب شناسي بزرگترين قرآن بايسنغري و ارائه طرح مرمت آن
242
بررسي و آسيب شناسي تبليغات با مضامين اجتماعي در ايران
243
بررسي و آسيب شناسي شجره طيبه صالحين در بسيج دانش آموزي
244
بررسي و آسيب شناسي شهرك هاي مسكوني مناطق صنعتي مورد مطالعه: شهرك چوكا
245
بررسي و آسيب شناسي شهرك هاي مسكوني مناطق صنعتي(مطالعه موردي:شهرك چوكا)
246
بررسي و آسيب شناسي گليم آذربايجان
247
بررسي و آسيب شناسي گليم آذربايجان مرمت و حفاظت گليم شاهسون
248
بررسي و آسيب‌شناسي قواعد صرفي در كتاب‌هاي عربي متوسطه اول
249
بررسي و آشنايي با سيستم اداره مخابرات شركت ملي حفاري ايران
250
بررسي و آلياژسازي آلياژ آلومينيوم 2024 بوسيله افزودني بور و تأثير آن بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ
251
بررسي و آماده سازي كالاي پنبه اي و رنگرزي آن با مواد رنگزاي راكتيو
252
بررسي و آناليز shielding failure خطوط فشار قوي با استفاده از روش بارهاي فرضي
253
بررسي و آناليز آسيب سرمته هاي حفاري در معدن مس سونگون
254
بررسي و آناليز آماري ارتباط بين تكرار دونوكلئوتيدي GT پروموترژن hHO-1 با سرطان معده در جمعيت ايران
255
بررسي و آناليز اتوماسيون صنعتي در هوشمند سازي قطار شهري و شبيه سازي آن
256
بررسي و آناليز انواع كارويژه هاي ژيروسكوپ ها به همراه كاربردهاي آن
257
بررسي و آناليز حساسيت تابع انتقال در شبيه سازي تخلخل دوگانه مخازن طبيعي شكاف دار
258
بررسي و آناليز حساسيت قطر و طول در موقعيت ايمپلنت¬هاي دنداني از روش اجزاي محدود دوبعدي
259
بررسي و آناليز خرابي آسانسورها بر اساس روش FMEA
260
بررسي و آناليز روش هاي هدايت و كنترل موشك با تمركز بر روش آشيانه ياب فعال و روش هدايت اينرسي
261
بررسي و آناليز سوئيت شماره 2 ويولنسل باخ
262
بررسي و آناليز سونات شماره 5 اثر بتهوون
263
بررسي و آناليز طراحي دستگاهي جديد براي كنترل خودكار ولتاژ خروجي ديزل ژنراتورها و محافظت از آن ها
264
بررسي و آناليز عوامل موثر بر تصادفات جاده اي و تعيين وزن آن عوامل
265
بررسي و آناليز عوامل موثر بر تصادفات جاده اي و تعيين وزن آن عوامل
266
بررسي و آناليز يك مدل رياضي انتقال حرارت زيستي در درمان سرطان بوسيه فرآيند هايپرترميا
267
بررسي و اثر اشعه ماورا؟بنفش بر رنگ پذيري پنبه ، پلي استر و مخلوط پنبه -پلي استر
268
بررسي و اجراي نقوش سنتي ايراني براي استفاده ي افراد داراي محدوديت بينايي
269
بررسي و اجراي يك الگوريتم پنجره متغير براي حفاظت ديستانس سريع
270
بررسي و ارئه مدلهاي اقتصاد سنجي و تجارت در استان خراسان رضوي
271
بررسي و ارائه اتوماسيون پوشان زني در كارخانجات توليد كولر در ايران
272
بررسي و ارائه برنامه جامع مديريت تقاضاي آب بر اساس الگوهاي مناسب كشت و نياز آبي
273
بررسي و ارائه بهترين روش شستشويي آبي انواع پشم ايراني
274
بررسي و ارائه پيشنهاد براي نورپردازي منظر (مطالعه موردي پارك جمشيديه)
275
بررسي و ارائه پيشنهاد در روشها و معيارهاي جذب و بكارگيري نيروهاي تكنسين و كارگري در صنعت ساخت
276
بررسي و ارائه راه حل براي مسائلي در رابطه با تراكم ترافيك خيابان مدرس با استفاده از مديريت سيستم ترافيك
277
بررسي و ارائه راه حل جهت كاهش مدت زمان توقف بوئينگ 727 هنگام جكهاي تعميراتي در ايران اير
278
بررسي و ارائه راه هاي افزايش ضريب اصطكاك فيلم هاي پلي الفين
279
بررسي و ارائه راهكار هاي مبتني بر اينترنت اشياء در حوزه خانه هوشمند-سيستم دوش هوشمند
280
بررسي و ارائه راهكارهاي ارتقاي خدمت رساني در جهت مشتري مداري در بانك صنعت و معدن
281
بررسي و ارائه راهكارهاي اصلاح زنجيره تامين گوشت گوسفند ﴿در استان يزد﴾
282
بررسي و ارائه راهكارهاي بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهر تهران
283
بررسي و ارائه راهكارهاي پايداري محلات تاريخي ، گامي به سوي توسعه شهري پايدار ﴿ نمونه موردي : محله شنب غازان تبريز ﴾
284
بررسي و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء خوانايي در محله شرق ميدان نقش جهان اصفهان
285
بررسي و ارائه روش نصب پنل هاي خورشيدي با رويكرد افزايش بازده
286
بررسي و ارائه روشهاي نوين ايجاد و دنباله هاي متعامد
287
بررسي و ارائه روشي براي بهبود كاربرد پذيري كپچا براي كاربران فارسي زبان
288
بررسي و ارائه روشي جهت بهبود عملكرد اينورتر ZVT
289
بررسي و ارائه شاخص كيفي مناسب براي نگهداري مكانيزه خط (زيركوبي)
290
بررسي و ارائه طرح اجرايي راهكارهاي نهادينه كردن اخلاق حرفه اي در برق منطقه اي يزد
291
بررسي و ارائه طرح مرمت كتيبه گچبري منسوب به مير عماد ﴿ تكيه ميرفندرسكي ، تخت فولاد اصفهان﴾
292
بررسي و ارائه طرح موتورهاي استرلينگ خورشيد
293
بررسي و ارائه مدل
294
بررسي و ارائه مدل انتقال حرارت در تاير
295
بررسي و ارائه مدل بهينه براي پيش بيني مسافر و بار فرودگاه
296
بررسي و ارائه مدل پيش بيني سايش غلتك هاي نورد گرم
297
بررسي و ارائه مدل جذب ترافيك به آزاد راههاي كشور از مسير هاي موازي
298
بررسي و ارائه مدل جهت پهنه بندي خطر حركتهاي توده اي در حوضه آبخيز الموت رود
299
بررسي و ارائه مدل رياضي طرح ضخامت آسفالت روسازيهاي انعطاف پذير بر اساس مقاومت برشي مخلوطهاي آسفالتي
300
بررسي و ارائه مدل علّي عوامل موثر بر تاب آوري روانشناختي معلمان مدارس عادي و استثنايي شهر شيراز
301
بررسي و ارائه مدل كامپيوتري براي جداكننده هاي ذرات جامد (سايكلونها، - ESP - سايكلونهاي چندتايي )
302
بررسي و ارائه مدل نوسانات حجمي آب درياچه اروميه
303
بررسي و ارائه مدل هاي سكوگيري ماشين هاي توزيع فرآورده هاي لبنياتي با در نظرگيري محدوديت انبارش و اولويت بندي بارگيري مطالعه موردي شركت بازار گستر پگاه منطقه 5
304
بررسي و ارائه واژگان در آزوفا بر اساس چارچوب مشترك زباني اتحاديه اروپا
305
بررسي و ارائه ي الگوي سازه اي يك روبات ماهي و تحليل پوشش آن با نرم افزار ANSYS
306
بررسي و ارائه ي روشي بهينه براي مسيريابي در شبكه هاي خردسلول
307
بررسي و ارائه ي طرح مناسب جهت كاهش آسيب هاي ناشي از لوله گيرها در حفاري چاه هاي نفت و گاز
308
بررسي و ارائه يك روش ارتباط مادون قرمز براي شبكه هاي محلي بي سيم
309
بررسي و ارائه يك متدولوژي مناسب براي مديريت وارائه آموزش الكترونيكي
310
بررسي و ارائه يك مدل عددي از ميدان جريان سطحي و تحقيق تجربي به روش رويابي ذرات در دهانه هاي آبگير
311
بررسي و ارائه‏ي استانداردهاي ايمني موجود در خصوص فعاليت و عملكرد ماشين آلات يك شهربازي تفريحي و نحوه‏ي بازرسي آن‏ها
312
بررسي و ارزش اقتصادي و اجتماعي سازمانهاي تعاوني
313
بررسي و ارزشيابي دوره فوق ليسانس اداره امور بيمارستانهاتا سال 6531
314
بررسي و ارزشيابي وضعيت درس تربيت بدني در مدارس ابتدايي شهرستان سبزوار
315
بررسي و ارزيابي آثار اقتصادي-اجتماعي و اكولوژيكي احداث سد حنا از ديدگاه اهالي شهرضا
316
بررسي و ارزيابي آسيب‌هاي موجود در راه تحقق تربيت اخلاقي از منظر ميزان الحكمة
317
بررسي و ارزيابي آموزشهاي قبل از دبستان
318
بررسي و ارزيابي اُتانازي با سه رويكرد وظيفه گرايي، پيامدگرايي و فضيلت گرايي
319
بررسي و ارزيابي اثر پايه و ارتقاء دهنده نقره در كاتاليست هيدروژناسيون انتخابي استيلن
320
بررسي و ارزيابي اثر ساختار شيميايي پايداركننده بر مقاومت در برابر اشعه فرابنفش و خواص مكانيكي پلي پروپيلن
321
بررسي و ارزيابي اثر محرك نمودن چرخ هاي جلو ﴿ FWA﴾ تراكتور 285 Mf بر بازده توان و عملكرد كششي آن
322
بررسي و ارزيابي اثرات زيست محيطي ناشي از بلند مرتبه سازي و تراكم جمعيت(مورد مطالعه:شهر بابلسر)
323
بررسي و ارزيابي اثرات زيست محيطي ناشي از بلند مرتبه سازي و تراكم جمعيت(مورد مطالعه:شهر بابلسر)
324
بررسي و ارزيابي ارتباط خواص فيزيكي و مكانيكي نخ و پارچه مكانيكي
325
بررسي و ارزيابي ارتباط ميان ساختار فضايي شهري و بهينه سازي مصرف انرژي شهري
326
بررسي و ارزيابي استحاله هاي ورق هاي فوق نازك از آلياژ Fe-Co-V با هدف ارتقاء خاص مكانيكي و مغناطيسي
327
بررسي و ارزيابي اقتصادي سيستم هاي مختلف حمل و نقل درسوخت رساني به ايستگاه راه آهن تهران
328
بررسي و ارزيابي الگوريتم هاي شكل دهي پرتو در سيستم هاي سونار
329
بررسي و ارزيابي الگوهاي توزيع بار و اثرات مودهاي بالاتر در تحليل استاتيكي غير خطي قابهاي فولادي
330
بررسي و ارزيابي انواع الگوهاي قطعه بندي زمين و مسكن در شهرك قدس اصفهان
331
بررسي و ارزيابي ايده هاي فرآيندي مختلف براي مديريت پسماند سولفوني حاصل از فرآيند گوگردزدايي اكسايشي
332
بررسي و ارزيابي با هم آيي هاي واژگاني در منابع آموزشي زبان فارسي به غير فارسي زبانان از ديدگاه زبان شناختي
333
بررسي و ارزيابي بهبود خواص بتن اليافي با افزايش نيروي چسبندگي بين الياف و بتن
334
بررسي و ارزيابي بيمه گذاران از تاثير مهندسي ارزش بر ارتقاء ارزش خدمات بيمه هاي زندگي
335
بررسي و ارزيابي پارامترهاي مهم و اصلي طراحي دال خط ها و ارائه روند طراحي براي دال خط هاي كشور
336
بررسي و ارزيابي پارامترهاي موثر در روند تغييرات غلظت MTBE در سدها ﴿نمونه موردي: سد وحدت سنندج﴾
337
بررسي و ارزيابي پارامترهاي موثر در فرآيندهاي مدل سازي با استفاده از پرينت سه بعدي
338
بررسي و ارزيابي پپتيدهاي زيست فعال در گندم سن زده
339
بررسي و ارزيابي پتانسيل انرژي هاي نو بر تاكيد بر باد در جزيره ابو موسي
340
بررسي و ارزيابي پروتكل هاي چند پخشي امن
341
بررسي و ارزيابي پنج كانال تلگرامي آموزش زبان انگليسي در ايران
342
بررسي و ارزيابي پوشش هاي پاشش حرارتي پودر كامپوزيتي استلايت6- كاربيد تنگستن به روش HVOF
343
بررسي و ارزيابي پيامدهاي آپارتمان نشيني در شهرهاي مياني با تاكيد بر شاخص هاي توسعه پايدار شهري ؛نمونه مورد مطالعه :شهر گنبد كاوس
344
بررسي و ارزيابي تأثير ضد قارچي عصاره گياه كَبيكَج (Ranunculus lanuginosus) جهت حفاظت آثار كاغذي تاريخي
345
بررسي و ارزيابي تأثيرات ايجاد شهرك هاي صنعتي بر توسعه نواحي روستايي همجوار ﴿مطالعه موردي: شهرك صنعتي آق آقلا﴾
346
بررسي و ارزيابي تاثير افزايش الياف مختلف به بتن بر روي استحكام مكانيكي بتن و ميزان خوردگي آرماتورهاي درون آن
347
بررسي و ارزيابي تاثير عوامل استراتژيك بر اجراي اثربخش استراتژيها بر اساس مدل TISM (مطالعه موردي: راه آهن جمهوري اسلامي ايران)
348
بررسي و ارزيابي تاثير فرايند مهندسي مجدد كسب و كار بر مديريت دانش (سازمان مورد مطالعه: شركتهاي دانش بنيان عضو پارك هاي علم و فناوري دانشگاه تهران)
349
بررسي و ارزيابي تاثير فرايند مهندسي مجدد كسب و كار بر مديريت دانش شركتهاي دانش بنيان
350
بررسي و ارزيابي تاثير نوع، مقدار و پارامترهاي ساختاري رنگدانه در مكانيسم تخريب و پايدار ي نوري الياف پلي پروپيلن
351
بررسي و ارزيابي تاثيرات خصوصي سازي از طريق عرضه سهام به عموم در بورس اوراق بهادار تهران
352
بررسي و ارزيابي تاثيرات محيط شهري بر شهروندان: شهر جديد مس سرچشمه
353
بررسي و ارزيابي تاكسونوميك برخي از صفات جنس Salicornia (مورفولوژي، آناتومي، فيزيولوژي و فلاونوئيد)
354
بررسي و ارزيابي توأمان اثرات تغييراقليم و اجراي طرح احيا و تعادل بخشي بر منابع آب زيرزميني حوضه آبريز زاينده رود
355
بررسي و ارزيابي توزيع منابع بوم شناسي در شهر بوشهر بر اساس شاخص EF
356
بررسي و ارزيابي توسعه استراتژيك دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس مدل " تي توا و شاتو" - موردمطالعه دانشگاه شاهد
357
بررسي و ارزيابي توليدات علمي كشور با استفاده از روش تصميم‌گيري چند شاخصه اي
358
بررسي و ارزيابي چالشهاي صنعت ساخت و ساز در پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني WTO
359
بررسي و ارزيابي خرابي پيشرونده در ساختمان هاي بلند با سيستم شبكه قطري
360
بررسي و ارزيابي در دريافتي مردم در نتيجه ي وقوع حوادث احتمالي در نيروگاه هاي هسته اي ﴿بوشهر﴾
361
بررسي و ارزيابي ديدگاه چارلز تيلور درباره ي سكولاريسم و نسبت آن با دين
362
بررسي و ارزيابي راهكارهاي توسعه كارآفريني با رويكرد نظام نوآوري اجتماعي در شهر جديد پرديس
363
بررسي و ارزيابي رضايت شهروندان از كيفيت خدمات دهي الكترونيكي شركت قطارهاي مسافر بري رجاء
364
بررسي و ارزيابي رفتار خزش و خستگي اتصال لوله و هدر ديگ بخار نيروگاهي
365
بررسي و ارزيابي رفتار خوردگي انواع مواد اندود حفاظتي آرماتور در تعمير سدها
366
بررسي و ارزيابي رفتار سازه هاي بلند بتني متقارن با استفاده از طراحي بر اساس عملكرد
367
بررسي و ارزيابي رفتار سازه هاي فولادي قاب مقاوم خمشي ناشي از پس لرزه
368
بررسي و ارزيابي رفتار لرزه اي بخش بادبندي نشده ،سيستمهاي بادبندي شده ،همگرا ﴿ضربدري CBF )
369
بررسي و ارزيابي روحيه كارآفريني در بين دانشجويان فني و مهندسي دانشگاه پيام نور ياسوج
370
بررسي و ارزيابي روش ها و سياست هاي تامين مسكن اقشار كم درآمد ﴿نمونه موردي: شهر جديد پرند﴾
371
بررسي و ارزيابي روش هاي تامين مالي واحدهاي كوچك و متوسط بخش كشاورزي (مطالعه موردي: واحدهاي دامداري، پرورش ماهي و توليدات گلخانه اي در مشگين شهر)
372
بررسي و ارزيابي روش هاي تخمين پارامترهاي پروفايل چندجمله اي و تأثير آنها بر عملكرد نمودارهاي كنترل
373
بررسي و ارزيابي روش هاي مختلف آناليز و طراحي ديواره هاي پشت بنددار با تاكيد بر اثر متقابل خاك و سازه
374
بررسي و ارزيابي روش هاي مدلسازي كاربري
375
بررسي و ارزيابي روش هاي مدلسازي كاربري زمين
376
بررسي و ارزيابي روش‌هاي مبتني بر فضاي بازسازي شده فاز در تشخيص بيماري‌هاي قلبي از روي سيگنال ECG
377
بررسي و ارزيابي روشهاي شاخص گذاري خودكاري براي متون فارسي در قلم و كامپيوتر
378
بررسي و ارزيابي روشهاي قيمت گذاري در حمل و نقل جاده اي كالا وارائه راهكارهاي مناسب براي آن
379
بررسي و ارزيابي روشهاي كاهش ارتعاش از منظر مشخصات روسازي (مطالعه موردي متروي اصفهان)
380
بررسي و ارزيابي ريسك پروژه هاي عمراني با رويكرد فازي
381
بررسي و ارزيابي سازه هاي فولادي با ديوار برشي بتني در برابر شتابنگاشت هم ارز طيف طراحي
382
بررسي و ارزيابي سطح پايداري اجتماعي در محلات بافت قديم شهر يزد
383
بررسي و ارزيابي سطح سلامت جسماني دانشجويان ورزشكار سراسر كشور
384
بررسي و ارزيابي سطح كاربري سيستم اطلاعات در شركت ها در كشور جمهوري اسلامي ايران
385
بررسي و ارزيابي سناريوهاي احيا و تعادل بخشي كمي آبخوان‌ مطالعه موردي: آبخوان لنجانات
386
بررسي و ارزيابي سناريوهاي مديريتي احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني در راستاي كاهش فرونشست زمين، مطالعه ي موردي: آبخوان دامنه و داران
387
بررسي و ارزيابي سياست ايجاد كمربند سبز در كنترل و هدايت توسعه شهري در ايران ، بررسي موردي : كلانشهر تهران
388
بررسي و ارزيابي سيستم حمل و نقل جاده اي كشور براي كالا و مسافر
389
بررسي و ارزيابي سيستم زمين پستها از نظر برخورد صاعقه
390
بررسي و ارزيابي سيستم‌هاي بارگيري و حمل و نقل در معدن مس ميدوك و تحليل وضعيت فعلي با توجه به شرايط آينده استخراج معدن
391
بررسي و ارزيابي سيستم‌هاي بارگيري و حمل‌و‌نقل در معدن مس سونگون و تحليل وضعيت فعلي با توجه به شرايط آينده استخراج معدن
392
بررسي و ارزيابي سيستمهاي سيماني اصلاح شده با پليمر براي تعمير سازه هاي بتني
393
بررسي و ارزيابي شاخص ايمني بالفعل و تعيين شاخص ايمني بالقوه براي راههاي كشور
394
بررسي و ارزيابي شاخص ها و عوامل موثر بر رضايت مشتريان در فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه استان تهران
395
بررسي و ارزيابي شاخص هاي تاثير گذار در مديريت بحران در شهر مشهد (نمونه موردي:منطقه يك شهرداري مشهد)
396
بررسي و ارزيابي شاخص هاي درجه بندي شعب بانك ها وانطباق آن با شعب پست بانك
397
بررسي و ارزيابي شاخص‌ها‌ي عملكردي شبكه‌ي مجزاي فاضلاب شهري با هدف بومي‌سازي آن‌ها
398
بررسي و ارزيابي شريان‌هاي حياتي حمل و نقل در مواقع زلزله مطالعه موردي: منطقه 3 شهر اصفهان
399
بررسي و ارزيابي طيف ويژه ساختگاه با توجه به جهت داري زلزله و بخ شبندي گسل ها
400
بررسي و ارزيابي طيف ويژه ساختگاه با ضريب زلزله خيز ي متغير مقدارمتغير(مقدارbو بخش بندي گسل
401
بررسي و ارزيابي عملكرد پوشش هاي NiCr, NiCrBSi و Co(Ni)CrAlY بر روي صفحات دو قطبي آلومينيومي در پيل سوختي پليمري
402
بررسي و ارزيابي عملكرد ريوي در كارگران صنعت رنگرزي در مقايسه با كارگران صنعت نساجي شهر يزد در سال 1389
403
بررسي و ارزيابي عملكرد ريوي در كارگران صنعت رنگرزي در مقايسه با كارگران صنعت نساجي شهر يزد در سال 1389
404
بررسي و ارزيابي عملكرد ژئوپليمر جهت تعمير و نوسازي رويه‌هاي بتني با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
405
بررسي و ارزيابي عملكرد شركت هواپيمايي آسمان درتامين رضايت گروه هاي ذينفع مبتني بر نظام هاي تعاملي و سرآمدي سازمان ها (مورد روش ايي - اف - كيو - ام )
406
بررسي و ارزيابي عملكرد شوراي اسلامي شهر اسفدن در دوره سوم
407
بررسي و ارزيابي عملكرد شوراياري ها و چالش ها و تنكناهاي پيش روي آنها
408
بررسي و ارزيابي عملكرد شوراياري ها و چالش ها و تنگناهاي پيش روي آنها نمونه موردي: محله نجات الهي
409
بررسي و ارزيابي عملكرد نقشه مفهومي مبتني بر نرم فزار رايانه اي در روشهاي ياددهي - يادگيري دانش اموزان در درس هندسه (مطالعه موردي دانش اموزان دهم رياضي دبيرستانهاي دخترانه ناحيه دو سنندج)
410
بررسي و ارزيابي عوامل زمين شناسي مهندسي موثر برطرح تغذيه مصنوعي آبخوران ذاكر (شرق زنجان)
411
بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر اجراي طرح يكپارچه ارضي و موانع پيش روي آن در استان ايلام
412
بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر بلوغ مديريت دانش مطالعه موردي: گمركات استان گيلان
413
بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر بلوغ مديريت دانش مطالعه¬ موردي: گمركات استان گيلان
414
بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در مناطق نه گانه شهرداري شيراز
415
بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش سيستم برنامه ريزي منابع سازمان در شركتهاي خصوصي؛مورد مطالعه شركتهاي غذائي استان
416
بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر مخارج خصوصي و عمومي حوزه سلامت در ايران
417
بررسي و ارزيابي فرآيندهاي داخلي و راه هاي بهبود آن در جهت ارتقاي بهره وري در صنايع چوب و كاغذ مازندران
418
بررسي و ارزيابي فرهنگ سازماني ، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بر اساس مدل دنيسون
419
بررسي و ارزيابي فعاليتهاي شركتهاي تعاوني توليد روستائي
420
بررسي و ارزيابي قاب هاي با بادبندي همگرا (CBF ) ، از نوع X شكل
421
بررسي و ارزيابي قابليت معادلات انتقال رسوب در مخزن سد درودزن
422
بررسي و ارزيابي كارايي گياه افسنتين ﴿ARTEMISIA ABSINTHIUM L.) بر پايدار سازي مركب آهن - مازو
423
بررسي و ارزيابي كاربرد قطارهاي سريع السير در يك مسير خاص
424
بررسي و ارزيابي كاربري اراضي : نمونه موردي شهر ياسوج
425
بررسي و ارزيابي كاربري اراضي شهر نافچ
426
بررسي و ارزيابي كانون هاي اسكان عشاير استان كهگيلويه و بويراحمد (مطالعه موردي: كانون اسكان اكبرآباد كهگيلويه و گره اي چرام)
427
بررسي و ارزيابي كيفي سناريوهاي منطقي اندازه گيري هوشمند
428
بررسي و ارزيابي كيفيت زندگي در شهرهاي متوسط: مقايسه محلات شهر بيرجند
429
بررسي و ارزيابي كيفيت زندگي شهري (مطالعه موردي: شهر دهدشت)
430
بررسي و ارزيابي لايه ي بالاست مسلح شده با ژئوگريد در حضور ماسه بادي براي كاهش نشست خط راه آهن
431
بررسي و ارزيابي مدل رفتاري بين غلتكي كوبيده شده
432
بررسي و ارزيابي مدل هاي مرجع ديناميك خودرو جهت حصول به كيفيت فرمان پذيري بهينه
433
بررسي و ارزيابي مسيرهاي گردشگري شهر كرمان با تاكيد بر الگوهاي رفتاري گردشگران
434
بررسي و ارزيابي مقايسه اي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي فرصت طلب به كمك شبيه سازي با نرم افزار شبيه سازي ONE
435
بررسي و ارزيابي مهم ترين روش هاي تجزيه و تحليل حركت اهداف سوناري
436
بررسي و ارزيابي موانع استقرار استراتژي BOS در صنعت قطعات خودرو (مورد كاوي شركت نورآگاه)
437
بررسي و ارزيابي نحوه ارائه سرويس حمل‌ونقل انعطاف‌پذير با راهبرد منطقه بندي و رويكرد پويايي‌شناسي سيستم‌ها؛ مطالعه موردي شهر تهران، مبدأ مشترك/مقصد مشترك
438
بررسي و ارزيابي نقدهاي مايكل سندل بر نظريه عدالت جان راولز
439
بررسي و ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه روستايي با تأكيد بر كيفيت زندگي (مطالعه موردي دهستان كوناني درشهرستان كوهدشت)
440
بررسي و ارزيابي نقش شهركهاي صنعتي در توسعه اقتصادي روستاهاي همجوار نمونه موردي: شهركهاي صنعتي شهرستان اروميه
441
بررسي و ارزيابي نقش نانوحامل‌هاي نيوزومي در درمان سرطان پانكراس
442
بررسي و ارزيابي نيروهاي داخلي و استحكام كشتي سه بدنه در حالتهاي مختلف صدمه ديدگي
443
بررسي و ارزيابي وضعيت انتقال تكنولوژي در صنايع الكترونيك
444
بررسي و ارزيابي وضعيت ايمني در پاركهاي شهري منطقه چهار اصفهان
445
بررسي و ارزيابي ويژگي هاي كالبدي و فضايي قلعه قورتان بر مبناي انديشه هاي كريستوفر الكسداندر
446
بررسي و ارزيبي الگو هاي توزيع بار و اثرات مودهاي بالاتر در تحليل استاتيكي غير خطي در قابهاي خشتي بتني
447
بررسي و استاندارد كردن رنگ البسه نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
448
بررسي و استخراج آنتي اكسيدان (OPCS) از هسته انگور
449
بررسي و استخراج خواص متريك مانهاتان به عنوان يك فضاي هندسي مناسب در علوم كامپيوتر
450
بررسي و استخراج شاخصها)ي قابل اطمينان( در تعيين اندازه و تناسب مبتني بر ابعاد انساني- ايراني) در معماري داخلي
451
بررسي و استخراج شاخصهاي فرهنگي و سنتي خانواده هاي تهران قديم و استفاده از آنها در طراحي مبلمان خانگي كنوني
452
بررسي و استخراج عناصر زيبايي شناسي ساخته هاي دوره سلجوقيان ايران و ايده پردازي براي طرح پيشخوان كافي شاپ با استفاده از عناصر زيبايي شناسي ساخته هاي اين دوره
453
بررسي و استخراج نمادهاي آئيني ( شفا ) در اديان الهي ( يهود ، اسلام ، مسيحيت ) مورد پژوهشي : نماد درخت زندگي در بافت هاي قشقايي
454
بررسي و استقرار سيستم نگهداري و تعميرات در كارخانجات توليدارو تهران
455
بررسي و استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت ، تضمين كيفيت و برتري آنها
456
بررسي و اصلاح زيرسازي خطوط راه آهن موجود جهت ارتقاء سرعت و تردد قطارهاي سريع السير
457
بررسي و اصلاح ساختار پليمر قالب ملكولي ﴿قالب يوني ﴾يون جيوه II
458
بررسي و اصلاح سيستم نمونه برداري و موازنه جرم در كارخانه فرآوري منگنيت گل گهر سيرجان
459
بررسي و اصلاح عملكرد پايانه RFID مبتني بر پردازنده هاي 8 بيتي در شبكه
460
بررسي و اصلاح فعاليت كاتاليزگري خاك فسفات دار (فلوئورو آپاتيت معدني) و نانو كلي معدني در سنتز تركيبات هتروسيكلي
461
بررسي و افزايش كارايي ظرفيتها و امكانات آموزش فني و حرفه اي استان در راستاي افزايش توانمندي و توسعه مهارت نيروي انساني
462
بررسي و الويت بندي موانع بكارگيري تجارت الكترونيك در بنگاههاي كوچك و متوسط با استفاده از SEM,FUZZY AHPمطالعه موردي:شهرستان شيراز
463
بررسي و الويت بندي موانع تحول اداري در ايران
464
بررسي و امكان اجراي سيستم ديسپاچينگ براي معدن مس سرچشمه
465
بررسي و امكان استفاده از عسل به عنوان بازدارنده خوردگي در حفاظت اشيا برنزي تاريخي
466
بررسي و امكان بكارگيري ترمزهاي ABS در خودرو پرايد
467
بررسي و امكان بكارگيري مونتموريلونيت فعال شده جهت جذب آلودگي‌هاي فلزات سنگين و مواد نفتي.
468
بررسي و امكان سنجي ( اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ) اقامتگاه مناسب گردشگري مطالعه موردي شهر اصفهان
469
بررسي و امكان سنجي احداث خطوط انتقال انرژي نوع مدرن ﴿ خطوط فشرده ﴾
470
بررسي و امكان سنجي استفاده از حلا لهايهيبريدي (فيزيكي- شيميايي) در حذف گازهاياسيدي در برج جذب پالايشگاه گاز
471
بررسي و امكان سنجي استفاده از سلول هاي خورشيدي منعطف در پوشاك براي توليد انرژي الكتريكي
472
بررسي و امكان سنجي استفاده از سلولهاي خورشيدي براي تامين برق مصرفي ايستگاههاي خود پرداز بانكها
473
بررسي و امكان سنجي استفاده از سوخت هاي جايگزين در شركت سيمان بجنورد
474
بررسي و امكان سنجي استفاده از سيمانهاي بهينه شده با ميكرو سيليس در مرمت آثار سنگي مجموعه جهاني پارسه - پاسارگاد
475
بررسي و امكان سنجي استفاده از فويلهاي توليد شده به روش الكتروفرمينگ در فرآيند ساخت به كمك آلتراسونيك
476
بررسي و امكان سنجي استفاده از گذراهاي ولتاژ براي حفاظت شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
477
بررسي و امكان سنجي انتقال تكنولوژي ساخت توربين هاي بادي جهت نيروگاههاي بادي
478
بررسي و امكان سنجي بازيافت انرژي از دودكش بخاري با استفاده از جابجايي اجباري توسط شبيه سازي عددي و تطبيق آزمايشگاهي
479
بررسي و امكان سنجي بهره برداري حلقوي از شبكه هاي توزيع فشار ضعيف
480
بررسي و امكان سنجي تزريق گاز دودكش ﴿Flue Gas﴾ در يكي از مخازن نفتي ايران
481
بررسي و امكان سنجي توسعه پايدار شهري با محوريت حمل و نقل عمومي (BRT) در شهر رشت
482
بررسي و امكان سنجي توسعه مجدد بافت هاي ناكارآمد شهري ، مطالعه موردي يكي از محلات منطقه 11
483
بررسي و امكان سنجي توليد 166- Ho در رآكتور تحقيقاتي تهران
484
بررسي و امكان سنجي توليد پليمرهاي زيست سازگار
485
بررسي و امكان سنجي روشهاي تشخيص زودرس بيماريها با استفاده از كاربرد رنگهاي فلورسانت
486
بررسي و امكان سنجي ساخت لايه نازك نانومتري پادبازتابنده با آستانه آسيب ليزري بالا براي ليزرهاي تارنوري پيوسته
487
بررسي و امكان سنجي ساخت و استفاده مبدل كاتاليزوري در ايران
488
بررسي و امكان سنجي ساخت يك اتمايزر بهينه ي مه ساز جهت خنك كاري
489
بررسي و امكان سنجي ساخت يك مركز تلفن SIP [اس. آي. پي.]
490
بررسي و امكان سنجي سوخت پروتون-بور در دستگاه پلاسماي كانوني
491
بررسي و امكان سنجي شيرين سازي گاز طبيعي بوسيله غشاء
492
بررسي و امكان سنجي طراحي و ساخت پالاينده شكاف با يك باند-بازتاب
493
بررسي و امكان سنجي كاربرد فن آوري اطلاعات با تاكيد برتجارت الكترونيك در شركتهايي با فعاليت (ايي -پي -سي ) مورد مطالعه مجتمع صنايع قائم رضافعال در پيمانكاري
494
بررسي و امكان سنجي مديريت زنجيره تامين در پروژه هاي ساخت در آذربايجان
495
بررسي و امكان سنجي مديريت زنجيره تامين در پروژه هاي ساخت در آذربايجان
496
بررسي و امكان سنجي مقدماتي تفكيك و بازيافت پسماندهاي آلومينيومي با تكيه بر پسماند شهري
497
بررسي و امكان طرح و محاسبه يك كارخانه نساجي با توليد معين
498
بررسي و امكان‌سنجي ساخت وسيله‌اي جهت اندازه‌گيري اوره و گلوكز در خون بيماران دياليزي در هنگام دياليز به ‌روش اسپكتروسكوپي
499
بررسي و امكان‌سنجي فني و اقتصادي استفاده از بايوگاز براي تأمين نيازهاي يك خانواده روستايي
500
بررسي و اناليز احتراق سوختهاي راكت
501
بررسي و اناليز ميزان تبديل تركيبات خطي هگزان نرمال وپنتان به تركيبات شاخه دار در راكتور كاتاليستي ايزو مريزاسيون پالايشگاه اراك با استفاده از ازمايش هاي كروماوگرافي
502
بررسي و انتخاب بهترين مكانيسم هماهنگي در يك زنجيره تامين دو سطحي با يك توليد كننده و دو خرده فروش با رويكرد قراردادها
503
بررسي و انتخاب تجهيزات مهاربندي مناسب براي سيستمهاي دريايي براساس استاندارد هاي دريايي
504
بررسي و انتخاب جايگاه مناسب جهت دفن مواد زائد جامد شهري در اطراف شهر هرات ﴿افغانستان﴾
505
بررسي و انتخاب روش بهينه ازدياد برداشت به طريق گرمايي براي يك مخزن نفتي ايران
506
بررسي و انتخاب روش مناسب تعيين محل خطا در شبكه فشار متوسط توزيع
507
بررسي و انتخاب روش مناسب جهت تحقيق سيستم بازشناسي گوينده و استخراج فونم هاي مزدوج زبان فارسي
508
بررسي و انتخاب سيستم تهويه مطبوع مناسب براي يك ساختمان
509
بررسي و انتخاب سيستم حمل و نقل همگاني مناسب در شهرهاي با جمعيت متوسط در ايران
510
بررسي و انتخاب عوامل مناسب براي گزينش فرد تاثيرگذار مناسب جهت انجام تبليغات در شبكه هاي اجتماعي
511
بررسي و انتخاب كمين گاه افعي دم عنكبوتي( Pseudocerastes urarachnoides )در شهرستان دهلران و مقايسه ي جمجمه ي دو گونه ي Pseudocerastes urarachnoides و Pseudocerastes persicus
512
بررسي و انتخاب ماده الاستومري مناسب با پتانسيل استفاده به عنوان آب‌بند در پيل‌ سوختي پليمري
513
بررسي و انتخاب ماشين حفر تونل (TBM) مناسب بر حسب پارامترهاي ژئوتكنيكي و زمين شناسي مهندسي (مطالعه موردي تونل زمستانه فريدونشهر اصفهان)
514
بررسي و انتخاب مدل بهينه در ارزيابي و سنجش كيفيت خدمات الكترونيك در شركت هاي بازاريابي شبكه اي
515
بررسي و انتخاب مواد در ساخت ابزارهاي برشي از طريق متالورژي پودر
516
بررسي و انتخاب يك جايگاه مناسب جهت دفن مواد زائد جامد صنعتي در اطراف شهر اصفهان با استفاده از GIS و پردازش اطلاعات قومي ماهواره اي
517
بررسي و انجام آزمايش هاي لازم بر روي لوله هاي حفاري
518
بررسي و اندازه گير كوروناي داخلي در عايق هاي جامد
519
بررسي و اندازه گيري
520
بررسي و اندازه گيري آلاينده هاي جوي در شهر كرمانشاه
521
بررسي و اندازه گيري آنتي ... آنتي بادي در بيماران مبتلا به آرتريت رومانوئيد
522
بررسي و اندازه گيري آنتي CCP آنتي بادي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
523
بررسي و اندازه گيري اثر رقابت بهره (Competition Gain) در ليزر رنگينه اي دو طول موج
524
بررسي و اندازه گيري افت امواج آكوستيك در خاك
525
بررسي و اندازه گيري انتروپومتري سيستم اسكلتي پا با استفاده از تصوير هاي راديوگرافي
526
بررسي و اندازه گيري بازده مورد انتظار با استفاده از شاخص بتا(β)و مقايسه آن با بازده واقعي در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 1385 تا1390
527
بررسي و اندازه گيري برخي فلزات سنگين روي و نيكل در عضله ماهي گاريز به وسيله دستگاه جذب اتمي و اثرات آن بر اكوسيستم هاي دريايي
528
بررسي و اندازه گيري بهره سيگنال كوچك و انرژي اشباع در ليزر رنگينه اي
529
بررسي و اندازه گيري پارامترهاي lnc در باندc
530
بررسي و اندازه گيري پارامترهاي اثرگذار بر اندازه دانه و الگوسازي اندازه دانه در جوشكاري سايشي برهم زني آلياژ آلومينيوم 7075
531
بررسي و اندازه گيري تصوير مقصد شهر ميزبان در رويداد هاي ورزشي
532
بررسي و اندازه گيري تنش و كرنش با كرنش سنج نوري ﴿ليزري﴾
533
بررسي و اندازه گيري توزيع دما در جريان آرام همراه با جوشش در كويل مارپيچ
534
بررسي و اندازه گيري توزيع دما در فرآيند براده برداري
535
بررسي و اندازه گيري جبهه موج
536
بررسي و اندازه گيري خواص فيزيكي و شيميايي سيستم دوفازي-آبي
537
بررسي و اندازه گيري راديواكتيو يته كلي خاك و گياه در شهر اصفهان
538
بررسي و اندازه گيري ضريب ميرايي در سيستم هاي مرتبه دو
539
بررسي و اندازه گيري عملكرد زنجيره تامين شركت دخانيات ايران
540
بررسي و اندازه گيري غلظت گاز پرتوزاي رادن در خاك هاي پوشاننده سطح گسل قوچان
541
بررسي و اندازه گيري غلظت گاز پرتوزاي رادون در خاك هاي پوشاننده سطح گسل قوچان
542
بررسي و اندازه گيري غلظت گاز رادون در دشت مشهد , the investigation and measurement of radon gas concentration in the plane of mashad
543
بررسي و اندازه گيري فاكتور كيفيت نانو ساختار باريم تيتانات با ماده آلي (پلي متيل متااكريلات)
544
بررسي و اندازه گيري كشش سطحي آلياژهاي PLA/LLDPE
545
بررسي و اندازه گيري مقادير آمينو اسيدهاي موجود در هسته انبه ميناب به وسيله كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
546
بررسي و اندازه گيري مقدار دتر حنت در آب زاينده رود
547
بررسي و اندازه گيري هزينه هاي كيفيت
548
بررسي و اندازه‌گيري ميزان و عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي در بين كاركنان روابط عمومي ستاد پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي
549
بررسي و اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي پورتر به منظور دستيابي به مزيت رقابتي (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي شهرستان آمل)
550
بررسي و اولويت بندي تاثير عوامل توانمندي استراتژيك سازمان بر عملكرد رقابتي در صنعت بانكداري با رويكرد آينده نگاري مورد مطالعه بانك شهر
551
بررسي و اولويت بندي راه كارهايي جهت افزايش بهره وري در صنعت پرورش ماهيان سرد آبي (قزل آلا)
552
بررسي و اولويت بندي راهكارهاي اجراي مديريت دانش در زنجيره تامين با استفاده از مدلسازي تفسيري ساختاري (مورد مطالعه: شركت چيني بهداشتي گلسار فارس)
553
بررسي و اولويت بندي راهكارهاي مناسب در جهت كاهش ضايعات محصولات كشاورزي(مطالعه موردي: محصولات اساسي در استان آذربايجان غربي)
554
بررسي و اولويت بندي رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مصرف كننده
555
بررسي و اولويت بندي رفتارهاي رهبري موثر بر توانمندسازي كاركنان در شركت آب منطقه اي اصفهان و ارائه راهكارهاي مناسب
556
بررسي و اولويت بندي روش هاي توسعه مديران در سازمان بهزيستي استان قزوين با استفاده از تكنيك FANP
557
بررسي و اولويت بندي روش هاي توسعه مديران در سازمان بهزيستي استان قزوين با استفاده از تكنيك FANP
558
بررسي و اولويت بندي روش هاي توسعه مديران در سازمان بهزيستي استان قزوين با استفاده از تكنيك FANP
559
بررسي و اولويت بندي روشهاي تبليغاتي موثر در جذب گردشگري در استان
560
بررسي و اولويت بندي روشهاي جستجو و انتخاب مشتري در بازاريابي پارتيزاني با استفاده از تكنيك فرايند تحليل شبكه فازي(fanp) (مورد مطالعه: صنايع پلاستيك استان قزوين)
561
بررسي و اولويت بندي روشهاي جستجو و انتخاب مشتري در بازاريابي پارتيزاني با استفاده از تكنيك فرايند تحليل شبكه فازي(fanp)(مورد مطالعه: صنايع پلاستيك استان قزوين)
562
بررسي و اولويت بندي ريسكهاي موجود در راستاي اجراي تداركات الكترونيكي و نحوه مديريتي آن(مورد مطالعه:
563
بررسي و اولويت بندي شاخص هاي تاثيرگذار بر موفقيت پروژه هاي عمراني با استفاده از رويكرد ويكور
564
بررسي و اولويت بندي شايستگي هاي كليدي مورد نياز مديران فرودگاه هاي كشور
565
بررسي و اولويت بندي شهرهاي استان گيلان براي توليد بيواتانول با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها
566
بررسي و اولويت بندي عوامل بازدارنده فعاليتهاي ورزشي در اوقات فراغت طلاب حوزه علميه قم
567
بررسي و اولويت بندي عوامل تأثيرگذار بر اثربخشي سرمايهگذاريها در صنعت روغنهاي خوراكي كشور بر اساس ديدگاه مديران اين صنعت
568
بررسي و اولويت بندي عوامل تاثير گذار بر ميزان پذيرش تجارت الكترونيك از ديدگاه مديران شركت هاي منتخب صادر كننده استان يزد
569
بررسي و اولويت بندي عوامل رقابتي در كارخانجات كوچك و متوسط صنعت نساجي مستقر در شهر تهرا ن با استفاده از روش AHP
570
بررسي و اولويت بندي عوامل كليدي موثر بر تصميم خريد مصرف كنندگان محصولات لبني شركت مغانه در استان اردبيل
571
بررسي و اولويت بندي عوامل مديريتي مؤثر بر توانمندسازي بازاريابان محصولات ورزشي استان لرستان
572
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند گردشگري استان آذربايجان غربي با استفاده از تكنيك MADM
573
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيكي در بانكداري اينترنتي با رويكرد تصميم گيري ساسله مراتبي فازي(مورد مطالعه:شعب بانك سپه شهرستان ساري)
574
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيكي در بانكداري اينترنتي با رويكرد تصميم گيري ساسله مراتبي فازي(مورد مطالعه:شعب بانك سپه شهرستان ساري)
575
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيكي در بانكداري اينترنتي با رويكرد تصميم گيري سلسله مراتبي فازي(مطالعه موردي:شعب بانك سپه شهرستان ساري)
576
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر تصميم خريد مصرف كنندگان نهايي در خصوص انتخاب محصولات لبني شركت كاله در شهر كرج
577
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار خريد استفاده كنندگان از پايگاه سيويليكا براساس مدل پارك و كيم به روش TOPSIS
578
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار خريد مصرف كنندگان محصولات شركت پارس الكتريك با استفاده از مدل رفتار خريد كاتلر
579
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار خريد ناگهاني (مورد مطالعه: خانم هاي خانه دار ساكن در شهرستان كرج )
580
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار خريد ناگهاني(مورد مطالعه: خانم هاي خانه دار ساكن در شهرستان كرج )
581
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر در فرسايش كناري با كاربرد روش‌هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي: بخشي از رودخانه كشف رود در خراسان رضوي)
582
بررسي و اولويت بندي فعاليتهاي فراغتي دانشجويان دختر و پسر آموزشكده هاي فني اروميه با تاكيد بر فعاليتهاي ورزشي
583
بررسي و اولويت بندي مسائل زنجيره عرضه خرما در شهرستان سراوان
584
بررسي و اولويت بندي مسائل لجستيك در صنعت ماهيگيري (مطالعه موردي شهرستان چابهار)
585
بررسي و اولويت بندي موانع به كارگيري تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه پيام نور كرج
586
بررسي و اولويت بندي موانع به كارگيري تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه پيام نور كرج
587
بررسي و اولويت بندي موانع بهبود فضاي كسب و كار در استان خراسان رضوي (كاربرد تحليل سلسله مراتبي AHP)
588
بررسي و اولويت بندي موانع راه اندازي كسب و كارهاي خانگي از ديدگاه زنان روستايي و كارشناسان (مطالعه موردي:شهرستان روانسر)
589
بررسي و اولويت بندي مولفه هاي تاثيرگذار بر زنجيره تامين چابك به روش AHP در شركت هاي داروسازي استان گيلان
590
بررسي و اولويت بندي مولفه‌هاي تاثيرگذار بر زنجيره تامين چابك به روش AHP در شركت هاي داروسازي استان گيلان
591
بررسي و اولويت‌ بندي شهرهاي استان مازندران براي توليد بيواتانول
592
بررسي و اولويت‌بندي عوامل موثر در توسعه بازاريابي در شبكه‌هاي اجتماعي محلي (مورد مطالعه: ساكنين مناطق شهر تهران)
593
بررسي و اولويت‌بندي مؤلفه‌هاي برتر در انتخاب مديران كارگاه‌ها با استفاده از تحليل سلسله مراتبيAHP مطالعه موردي پروژه‌هاي عمراني شهر تبريز
594
بررسي و ايجاد طرح نمونه گيري در كارخانجات ماشين سازي غدير
595
بررسي و ايجاد لايه هاي نيتريدي به روش پلاسما نايترايدينگ الكتروليتي
596
بررسي و ايجاد محيط كشت بساك سازگار به ژرم پلاسم گندم ايراني
597
بررسي و ايجاد مقدمات سيستم برنامه ريزي توليد در شركت شيرآلات صنعتي اصفهان
598
بررسي و ايجاد و باريكه نوترون مناسب در نوترون تراپي بابور
599
بررسي و باز آرائي سكه هاي دوران پارت
600
بررسي و باز تعريف جايگاه مشاركت بهره بردار در فرآيند طراحي مسكن ﴿ مدل يابي مسكن شخصي ساز - سنندج
601
بررسي و باز تعريف جايگاه مشاركت بهره بردار در فرايند طراحي مسكن مدل يابي مسكن شخصي ساز _سنندج
602
بررسي و بازآرائي سكه هاي دوره پارت
603
بررسي و بازتاب مضامين و درونمايه هاي ديوان فتح الله خان شيباني
604
بررسي و بازتاب مضامين و درونمايه هاي ديوان فتح الله خان شيباني
605
بررسي و بازنگري معيارهاي شناسايي بافت فرسوده در كلانشهر تبريز﴿مطالعه موردي: محله شتربان+منطقه 10﴾
606
بررسي و بازنمايي ارزشهاي ليبرالي در نشريات روشنفكري دهۀ هفتاد ايران (مطالعه موردي تحليل محتواي نشريه گردون)
607
بررسي و بازنمايي اصطلاحات هنري در ديوان حافظ ( با تكيه بر اصطلاحات نگارگري ، خوشنويسي و معماري )
608
بررسي و بازنمايي نقش عناصر داستان در رمانهاي « لم يسرع »و« عقابهاي تپه شصت» اثر محمدرضا بايرامي
609
بررسي و بازيافت تصاوير انساني ، حيواني و گياهي ظروف دوران ساسانيان
610
بررسي و بازيافت تصاوير انساني ،حيزاني و گياهي ظروف دوران ساساني
611
بررسي و بدست آوردن امپدانسهاي 012 عناصر سيستمهاي قدرت
612
بررسي و بدست آوردن ضرائب كنترلي و ثابتهاي پرواز در رژيمهاي مختلف پروازي در زواياي حمله كم تا بحراني ﴿SPIN﴾ به روش حداكثر شباهت
613
بررسي و برآورد تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي- تجاري
614
بررسي و برآورد سيلاب حوضه آبريزشاهين شهر ( با تاكيد بر عوامل تاثير گذار و مديريت آن )
615
بررسي و برنامه نويسي مسير پرتاب يك ماهواره
616
بررسي و بكارگيري رويكرد تركيب محدب در كنترل تطبيقي مدل چند گانه
617
بررسي و بكارگيري ويژگيهاي مقاوم در باز شناسي گفتار
618
بررسي و به تصوير كشيدن مفاهيم اساسي آشوب در سيستم هاي غير خطي
619
بررسي و به سازي سريشم حيواني و كاربرد آن در مرمت سازه هاي موسيقي با ساختار چوبي (مرمت ويولن )
620
بررسي و به كار گيري ابزار عدم تأييد اجتماعي (Invalidation) جهت تشخيص بيماري سندرم فيبروميالژي
621
بررسي و بهبود آشكارسازي انسان متحرك در سيستم‌هاي راداري
622
بررسي و بهبود الگوريتم جستجوي ماكزيمم انطباق پيشوند در شبكه IP
623
بررسي و بهبود الگوريتم دسته بندي بسته ها در شبكه IP
624
بررسي و بهبود الگوريتم رديابي تصويري تنك مبنا در مواجهه با انسداد جزئي
625
بررسي و بهبود الگوريتم هاي توزيع كننده بار درخوشه سرويس دهنده وب
626
بررسي و بهبود الگوريتم هاي دسته بندي بسته ها در شبكه
627
بررسي و بهبود الگوريتم هاي رديابي مقاوم مبتني بر انتقال متوسط
628
بررسي و بهبود الگوريتم هاي رمز نگاري كليد عمومي مبتني بر حلقه هاي چند جمله اي كوتاه شده
629
بررسي و بهبود الگوريتم هاي زير فضا جهت تخمين زاويه ورود سيگنال
630
بررسي و بهبود امنيت در پروتكل SIP
631
بررسي و بهبود اندازه لبه چرخ الكترود در جوشكاري مقاومتي نواري پيوسته
632
بررسي و بهبود اينورترهاي بدون ترانسفورمر توان پايين براي كاربردهاي سلول خورشيدي
633
بررسي و بهبود اينورترهاي فوتوولتائيك براي ساختار ماژول AC
634
بررسي و بهبود بازاريابي رابطه مند و مديريت ارتباط با مشتري (مطالعه موردي)
635
بررسي و بهبود بهره وري خط توليد شركت آرتور با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري
636
بررسي و بهبود بهره وري در صنعت فاستوني كشور ( عامل نيروي انساني )
637
بررسي و بهبود چند الگوريتم مسيريابي و تخصيص پهناي باند در سويچ هاي ATM
638
بررسي و بهبود خواص رئولوژيكي و مكانيكي قير اصلاح شده
639
بررسي و بهبود خواص نوري رنگ هاي جاذب كلكتور هاي هوا گرم ‏خورشيدي با افزودن دوده به آنها
640
بررسي و بهبود در روش هاي رده بندي در تصاوير ويدئويي به منظور تشخيص مفاهيم معنايي
641
بررسي و بهبود ذرات خارجي رنگ رويه سالن رنگ يك شركت ايران خودرو
642
بررسي و بهبود روش Burrows - Wheelbr بر روي متن
643
بررسي و بهبود روش هاي آشكارسازي حفره در رادار نفوذي به زمين
644
بررسي و بهبود روش هاي تقليل استفاده از انرژي مبتني بر تحرك در شبكه هاي حسگر بي سيم
645
بررسي و بهبود روش هاي توليد قواعد كنترلگر فازي با استفاده از داده هاي آموزشي داراي ناسازگاري
646
بررسي و بهبود روش هاي دسته بندي بسته ها
647
بررسي و بهبود روش هاي كاهش EMI هدايتي در منابع تغذيه سوئيچينگ
648
بررسي و بهبود روشهاي تحليل مودال سيستمهاي ارتعاشي غيرخطي با المانهاي غيرخطي موضعي
649
بررسي و بهبود روشهاي كليدزني و كنترل اينورتر منبع-ولتاژ سه فاز چهارساق
650
بررسي و بهبود سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد در كارخانه نورد شركت صنايع مس شهيد باهنر كرمان
651
بررسي و بهبود سيستم جداسازي زير كونيوم از هافنيوم توسط تري بوتيل فسفات﴿ TBP)
652
بررسي و بهبود صافي سطح در قطعات ساخته شده به روش نمونه سازي سريع
653
بررسي و بهبود عملكرد سرويس ABR در شبكه ATM
654
بررسي و بهبود عملكرد مبدل هاي ولتاژ پايين و جريان بالا
655
بررسي و بهبود عمليات Cache در بانكهاي اطلاعاتي سيار (با استفاده از تئوري فازي)
656
بررسي و بهبود فرآيند تزريق پلي الفين ها
657
بررسي و بهبود كارايي انرژي در سيستم هاي چند آنتني انبوه چند كاربره
658
بررسي و بهبود كيفيت فاكتورهاي ترمز خودرو به روش المان محدود
659
بررسي و بهبود كيفيت ماكاروني با استفاده از QFD
660
بررسي و بهبود گان جوش مقاومتي
661
بررسي و بهبود مبدل هاي DC - DC درهم تنيده ي بسيار افزاينده
662
بررسي و بهبود مبدل هاي DC- DC دوجهته بسيار افزاينده / كاهنده غير ايزوله
663
بررسي و بهبود مبدل هاي DC-DC دو جهته ايزوله براي كاربردهاي هوافضا
664
بررسي و بهبود مبدل هاي با بهره ولتاژ بالا براي كاربردهاي فوتوولتائيك
665
بررسي و بهبود مبدل هاي خودنوسان ساز به عنوان مدار راه انداز چراغ LED
666
بررسي و بهبود مبدل هاي خيلي كاهنده براي كاربردهاي ولتاژ پايين و جريان بالا
667
بررسي و بهبود مبدل‌ هاي دو جهته ايزوله براي كاربردهاي توان‌ پايين و متوسط
668
بررسي و بهبود مبدل‌هاي بسيار كاهنده جهت واحدهاي تنظيم‌كننده ولتاژ
669
بررسي و بهبود مبدل‌هاي فوروارد گذار نرم و ارزيابي و كاهش EMI هدايتي
670
بررسي و بهبود مدار متعادل ساز ولتاژ باتري ها در ساختار انتقال توان از باس به سلول
671
بررسي و بهبود مدارات انتقال توان و داده براي لينك القايي وراجلدي ايمپلنت حلزوني گوش
672
بررسي و بهبود مدارهاي انتقال توان بي سيم و تحريك الكتريكي داخلي با راه انداز گيت منبع جرياني براي لينك القايي وراجلدي
673
بررسي و بهبود مدارهاي راه انداز LED با قابليت اصلاح ضريب توان
674
بررسي و بهبود مدارهاي راه انداز گيت فركانس بالا
675
بررسي و بهبود مدل هاي چند ورودي با بهره ولتاژ بالا جهت استفاده در سيستم هاي خورشيدي
676
بررسي و بهبود مسيريابي در شبكه هاي بي سيم اقتضايي با استفاده از روش كلوني مورچه ها
677
بررسي و بهنيه سازي تأثير نانو ذرات بر خواص رئولوژيكي و حرارتي گل حفاري پايه روغني
678
بررسي و بهينه سازي آشكارساز نوري فرابنفش برپايه نيتريد گاليم
679
بررسي و بهينه سازي ارائه سرويسهاي جانبي با بكارگيري الگوريتم هوشمند
680
بررسي و بهينه سازي الگوريتم رديابي نقطه به نقطه توسط منحني هاي پارامتريك
681
بررسي و بهينه سازي الگوريتم هاي كدگذاري و كد گشايي در كدها توربو
682
بررسي و بهينه سازي انرژي برروي توربو كمپرسور از طريق اناليز قابليت اطمينان
683
بررسي و بهينه سازي پارامترهاي عملياتي در تصفيه زيستي پساب هاي نفتي با استفاده از راكتورهاي ترتيبي ناپيوسته غشايي
684
بررسي و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر زبري سطح در تراشكاري پلاگ شيرهاي كنترلي فشار بالاي صنايع نفت و گاز
685
بررسي و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر فرآيند قالبگيري تزريقي پلي پروپيلن تقويت شده با الياف كوتاه و بلند شيشه
686
بررسي و بهينه سازي پارامترهاي موثر در تهيه پلي استايرن مقاوم در مقابل ضربه
687
بررسي و بهينه سازي پايداري خودرو
688
بررسي و بهينه سازي تاثير متغيرهاي توليدي بر خواص صوتي و حرارتي نمدهاي صنعتي
689
بررسي و بهينه سازي تثبيت آنزيم سلولاز بر نانوهيدروژل ليفي پلي آنيلين
690
بررسي و بهينه سازي تشديدگرهاي نوري ميكروكره
691
بررسي و بهينه سازي چالزني و آتش كاري در معدن آهك سيمان خاش
692
بررسي و بهينه سازي حذف پلي كلرو بيفنيل ها از محيط زيست با روش بيولوژيكي
693
بررسي و بهينه سازي خطوط رابط مايكرواستريپي شامل انوع خطوط اضافي Study and optimization of microstrip interconnects consisting various additional lines
694
بررسي و بهينه سازي خواص فيزيكي نانو كامپوزيت هاي دنداني برپايه (bis-GMA+TEGDMA+SiO2 ) پس از پخت با ليزر آرگون قابل تنظيم
695
بررسي و بهينه سازي رفتار پليمر مايع هاي يوني در حذف تركيبات فنول با استفاده از غشا مايع امولسيوني
696
بررسي و بهينه سازي رفتار لرزه اي سيستم تركيبي قاب لوله اي هسته مركزي و كمربند خرپايي ساختمانهاي بلند
697
بررسي و بهينه سازي روش بارگيري و باربري حفر تونل آبرساني لواسانات (قوچك )
698
بررسي و بهينه سازي روش بارگيري و باربري موجود در تونل سوهانك "قوچك "
699
بررسي و بهينه سازي روش پاششي پودر رنگ اكترواستاتيك
700
بررسي و بهينه سازي روش هاي اتصال شبكه ي حسگر بي سيم با اينترنت
701
بررسي و بهينه سازي رينگهاي تقويت ادوات متصل كننده به مخازن ذخيره و مخازن تحت فشار
702
بررسي و بهينه سازي سيستم بازيابي حلال در صنعت روغنكشي با روش ستون مينرال اويل به منظور به حداقل رساندن پرت هگزان
703
بررسي و بهينه سازي سيستم تصفيه فاضلاب پكيج در ايستگاه تحقيقات طيور كشور
704
بررسي و بهينه سازي سيستم گرمايش از كف خانگي با استفاده از مواد نوين
705
بررسي و بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي دومرحله اي آنيل و نرمال چرخ قطار ريخته گريشده به روش گريز از مركز
706
بررسي و بهينه سازي شومينه مناطق كويري﴿هندسه شومينه﴾
707
بررسي و بهينه سازي عملكرد يك شيوه جديد به منظور بهره برداري از سيستم‌هاي روشنايي تيوب‌هاي خورشيدي "SOLAR TUBE" با استفاده از الگوريتم جهش قورباغه¬اي
708
بررسي و بهينه سازي عوامل موثر در آبكاري پوشش كروم مشكي روي پايه مس
709
بررسي و بهينه سازي عيوب فرآيند شكل دهي ورق
710
بررسي و بهينه سازي فرآيند تشكيل و استفاده از گرانول هاي هوازي براي تصفيه پساب هاي رنگي
711
بررسي و بهينه سازي فرآيند تهيه پلي ال از فوم پلي يورتان به روش گلايكوليز
712
بررسي و بهينه سازي فرآيند توليد پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه از روش پوشش دهي فيلاميني
713
بررسي و بهينه سازي فرايند آبكاري آلياژ قلع و سرب روي ريز سازه پلاستيك
714
بررسي و بهينه سازي كامپيوتري مولكولهاي پپتيدي از منشاء گياهي و ميكروبي با خاصيت ضد مايكوباكتريومي
715
بررسي و بهينه سازي نرخ هاي چند تعرفه اي انرژي الكتريكي در بخش هاي مختلف با در نظر گرفتن قيود پاسخ - به - تقاضا
716
بررسي و بهينه سازي هيدروديناميك محيط كشت سلول جانوري در يك بيوراكتور
717
بررسي و بهينه يابي دفع فاضلاب مناطق ساحلي به دريا
718
بررسي و پاسخ به شبهه آيات متعارض در قرآن
719
بررسي و پتانسيل يابي افيوليت‏ها (منطقه سبزوار) به كمك دانش سنجش از دور (RS) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
720
بررسي و پتانسيل يابي كاني سازي پلي متال و اسكارن در منطقه كهندان - قاهان در غرب استان قم
721
بررسي و پتانسيل يابي كاني سازي طلاي اپي ترمال و مس پورفيري حد فاصل منطقه چاه زرد- دره زرشك، جنوب يزد در محيط GIS
722
بررسي و پردازش صداي قلب (PCG) جهت تشخيص بيماري
723
بررسي و پردازش نرم افزار پايداري و كنترل هواپيما
724
بررسي و پژوهش پيرامون عوامل موثر بر انگيزش معلمان مقطع ابتدايي اداره آموزش و پرورش شهرستان گنبد كاووس
725
بررسي و پژوهش در محاسبه پارامترهاي قلب راكتور با استفاده از داده هاي مختلف
726
بررسي و پژوهشي پيرامون فرهنگ سازماني و تاثير آن بر بهره وري سازمان ها
727
بررسي و پياده سازي BGP-4 در دانشگاه يزد
728
بررسي و پياده سازي استاندارد CDA بر روي يك سند باليني بيمار
729
بررسي و پياده سازي استاندارد ايزو 17020 براي شركت هاي بازرسي مقاومت مصالح و كنترل كيفيت سازه ها
730
بررسي و پياده سازي الگوريتم هاي بيزوي در مدل سازي سيگنال هاي چند بعدي داراي همبستگي بين ابعادي
731
بررسي و پياده سازي الگوريتم هاي رديابي پله اي سيگنال ماهواره اي GEO , LEO بر روي برد DSP
732
بررسي و پياده سازي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي (كتابخانه )
733
بررسي و پياده سازي پردازش سيگنالهاي صوتي با استفاده از آرايه گيرنده
734
بررسي و پياده سازي پروتكلهاي كاربردي بي سيم (WAP) در شبكه مخابرات سيار
735
بررسي و پياده سازي تحت وب سيستم امضاي ديجيتال به روش كليد عمومي
736
بررسي و پياده سازي چند الگوريتم فشرده سازي سيگنال الكتريكي قلب ECG
737
بررسي و پياده سازي روش SVM براي تصاوير ماهواره اي
738
بررسي و پياده سازي روش هاي مبتني بر گراف به منظور تعيين كمپلكس ها در شبكه هاي تعامل پروتئيني و مقايسه آن ها از لحاظ كارايي
739
بررسي و پياده سازي روشهاي استاندارد جديد فشرده سازي و بازيابي تصاوير پزشكي بر اساس تبديل موجك
740
بررسي و پياده سازي روشهاي بازشناسي خودكار قطعات صنعتي
741
بررسي و پياده سازي روشهاي پردازش ديجيتال تصاوير ورق فولاد به منظور تشخيص انواع خرابيهاي سطحي
742
بررسي و پياده سازي روشهاي يادگيري ماشين در تشخيص مدولاسيون سيگنال تك فركانس
743
بررسي و پياده سازي سخت افزاري كد كننده تمام نرخ صوت موجود در ايستگاه مبناي ارتباطي موبايل GSM
744
بررسي و پياده سازي كنترل بار فركانس در شبكه هاي هوشمند
745
بررسي و پياده سازي كنترل سمت يك ماهواره
746
بررسي و پياده سازي لايه دوم ميكرو BTS در استاندارد GSM
747
بررسي و پياده سازي مبدلهاي dc/ac نوع ولتاژ با فيلترهاي L و LCL براي تبادل توان با شبكه
748
بررسي و پياده سازي مدل هيندمارش-رز به عنوان مدل آشوب گونه اي از نورون در مغز
749
بررسي و پياده سازي نگاشت سينك در استاندارد MPEG و اجراي ان در انتقال ويدئو در اينترنت
750
بررسي و پياده سازي يك ارتباط تلفني با استفاده از پروتكل SIP
751
بررسي و پياده سازي يك الگوريتم لغو بازخورد صوتي در سامانه هاي كمك شنوايي، مبتني بر تغيير فركانس سيگنال
752
بررسي و پياده سازي يك سيستم مكالمه مبتني بر بازيابي با شبكه عصبي رمزنگار دوگانه
753
بررسي و پياده سازي يك مبدل مستقيم ac-ac با ضريب توان واحد در ورودي و خروجي سينوسي بدون نياز به كليدهاي استاتيكي دو طرفه
754
بررسي و پياده‌سازي روش‌هاي مختلف بهسازي جزييات تصوير
755
بررسي و پياده‌سازي روش‌هاي مختلف حذف نويز سيگنال تصوير به كمك شبكه‌هاي عصبي با پيش‌پردازش‌هاي لازم
756
بررسي و پيش بيني اثر سيگل ها متفاوت عمليات حرارتي بر ريز ساختار فولادهاي ST12، ST14 با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
757
بررسي و پيش بيني اشتغال و جمعيت در برنامه ريزي شهري و منطقه اي شهرستان كرج﴿ 1385-1375﴾
758
بررسي و پيش بيني اشتغال و جمعيت در برنامه ريزي شهري و منطقه اي شهرستان كرج﴿1387-1377﴾
759
بررسي و پيش بيني بازار بورس از طريق شبكه هاي عصبي و كانسليم
760
بررسي و پيش بيني پديده ي چگالش معكوس در تركيبات هيدروكربني
761
بررسي و پيش بيني تاريخهاي آغاز و خاتمه يخبندان و اثرات آن بر روي جوانه زني گندم در غرب ايران
762
بررسي و پيش بيني توليد پتانسيل و آينده مس در ايران و جهان
763
بررسي و پيش بيني روند تغييرات پوشش اراضي شهرستان اسلامشهر با استفاده از داده هاي دورسنجي و روش زنجيره ماركوف و سلول خودكار
764
بررسي و پيش بيني روند تغييرات كاربري و پوشش اراضي حوضه آبخيز داري مشرف به درياچه بزنگان با استفاده از سنجش از دور و مدل زنجيره اي ماركوف
765
بررسي و پيش بيني روند تغييرات كاربري و پوشش اراضي حوضه آبخيز مشرف به درياچه بزنگان با استفاده از سنجش از دور و مدل زنجيره اي ماركوف
766
بررسي و پيش بيني سكونتگاههاي شهري به كمك RS& GIS ﴿ نمونه موردي : استان يزد ﴾
767
بررسي و پيش بيني متغيرهاي موثر بر شايستگي كاركنان در شركت گاز استان كرمان با رويكرد داده كاوي
768
بررسي و پيش بيني مصرف انرژي سبز در ايران با استفاده از مدل تلفيقي شبكه پوياي
769
بررسي و پيش بيني وضعيت خشكسالي در منطقه يزد با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي
770
بررسي و پيشنهاد بسته شروع كننده مناسب جهت پخت رزين پلي استر غيراشباع
771
بررسي و پيشنهاد روشهاي ايجاد امنيت در سيستمهاي كامپيوتري
772
بررسي و پيگيري 30 بيمار مبتلا به كيست تخمدان درمان شده به روش پونكسيون از راه واژن با هدايت سونوگرافي كه در مركز تحقيقاتي - درماني ناباروري يزد انجام شده است. ﴿ در سال 72-71﴾
773
بررسي و پيگيري 30 بيمار مبتلا به كيست تخمدان درمان شده به روش پونكسيون از راه واژن با هدايت سونوگرافي كه در مركز تحقيقاتي - درماني ناباروري يزد انجام شده است. ﴿ در سال 72-71﴾
774
بررسي و پيگيري بيماران مبتلا به آلرژي غذايي مراجعه كننده به كلينيك آلرژي يزد از سال 1384 تا 1390
775
بررسي و پيگيري بيماران مبتلا به آلرژي غذايي مراجعه كننده به كلينيك آلرژي يزد از سال 1384 تا 1390
776
بررسي و پيگيري درمان بيماران كوليت اولسراتيو در يزد از تير 1386 تا تير 1387
777
بررسي و پيگيري درمان بيماران كوليت اولسراتيو در يزد از تير 1386 تا تير 1387
778
بررسي و پيگيري كاتاراكت هاي مادرزادي عمل شده در كودكان بستري شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 86-1381
779
بررسي و پيگيري كاتاراكت هاي مادرزادي عمل شده در كودكان بستري شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 86-1381
780
بررسي و تاثير اميخته قيمت و خدمات در تصميم گيري مشتريان جهت انتخاب شركت هواپيمايي شركت هواپيمايي كيش اير و امارات
781
بررسي و تاثير پارامترهاي كاربردي بر روانكاري اجزاي متحرك سامانه هاي هيدروليك
782
بررسي و تاثير حركات منتخب كششي بر تعادل ،تنش عضلاني و راه رفتن اندام تحتاني بيماران همي پلژي اسپاستيك
783
بررسي و تاثير خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي
784
بررسي و تاثير رضايت زناشويي والدين و افزايش عزت نفس دختران
785
بررسي و تاثير طبقه اجتماعي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم شهرستان گنبد كاووس
786
بررسي و تاثير فقاهت شيعي امام علي (ع ) در حدود و جنايات
787
بررسي و تاثير موسيقي بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهر از ديدگاه اسلام و روانشناسي
788
بررسي و تاثير ميزان عملكرد خانواده بر سازگاري كل دانش آموزان دختر دبيرستاني
789
بررسي و تاثير نقش پارچه در زندگي سنتي مردم ايران
790
بررسي و تاثير و تصحيح پراكندگي فوتوني در تصويربرداري راديو ايزوتوپيك با دوربين گاما و SPECT
791
بررسي و تاريخچه معدن مس مزرعه ؛ آذربايجان شرقي
792
بررسي و تبين گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دوره راهنمايي كميته امداد امام خميني (ره )در ايام تعطيلات
793
بررسي و تبيين آراي تربيتي پائولوفريره و نقدي برآن
794
بررسي و تبيين ابعاد محرك ها و پيامد هاي رفتار شهروندي سازماني در شركت ساپكو
795
بررسي و تبيين اثرات تربيتي معاد باوري در تعالي انسان
796
بررسي و تبيين ارتباط بين عدالت سازماني و رفتار غيرمولد ﴿مورد مطالعه: بانك صادرات استان گيلان﴾
797
بررسي و تبيين ارتباط بين مهارت ارتباطي و فرسودگي شغلي (مورد مطالعاتي: كاركنان قالب هاي بزرگ صنعتي سايپا)
798
بررسي و تبيين ارتباط بين هوش معنوي در تحليل رفتگي شغلي در سازمان آموزش و پرورش استان گيلان
799
بررسي و تبيين اشعار شعراي قرن هفتم هجري قمري از نظر مفاهيم و تعاليم تربيتي ،اخلاقي و انساني
800
بررسي و تبيين الگوي خانه ايراني بر پايه الگوي خانه هاي چهار صفه
801
بررسي و تبيين الگوي مديريت جهادي از منظر بنيان‌گذاران نهادهاي انقلاب اسلامي برمبناي چارچوب مدل سازمان هاي تحول آفرين (7s) مكنزي
802
بررسي و تبيين انديشه هاي مبتني بر جعل و كشف در گزارشهاي اخلاقي از ديدگاه فلاسفه غربي
803
بررسي و تبيين انديشه هاي محمدرضا دريسي معروف به اصلاح بوشهري
804
بررسي و تبيين تاثير عناصر ترفيع بر ارزش ويژه نام تجاري ﴿مطالعه موردي نام تجاري سامسونگ﴾
805
بررسي و تبيين تفريحات و سرگرمي ها در عصر صفوي 907-1135 ه.ق/1502-1722 م
806
بررسي و تبيين جايگاه رويكرد الگويي در نظام تربيتي غرب و اسلام
807
بررسي و تبيين جايگاه فضيلت سازماني درخلق ارزش ويژه برند با استفاده از مدل آكر در شعب منتخب بانك ملت
808
بررسي و تبيين جايگاه فضيلت سازماني درخلق ارزش ويژه برند با استفاده از مدل آكر در شعب منتخب بانك ملت
809
بررسي و تبيين ديدگاه هاي اقتصادي عناصر و كارگزاران بهايي دوره پهلوي دوم و تاثير آن بر اقتصاد ملي 1357-1320
810
بررسي و تبيين رابطه بين اخلاق كار و رفتار غيرمولد در سازمان تأمين اجتماعي استان گيلان
811
بررسي و تبيين رابطه بين اخلاق كار و رفتار غيرمولد در سازمان تامين اجتماعي استان گيلان
812
بررسي و تبيين رابطه بين استرس هاي شغلي با رفتارهاي كناره گيري كاركنان اداره كل شيلات استان گيلان
813
بررسي و تبيين رابطه بين تعهد سازماني و رفتار غيرمولد در شركتهاي توليد كننده لوازم خانگي شهر صنعتي رشت
814
بررسي و تبيين رابطه بين حافظه سازماني با عملكرد سازماني با نقش ميانجي سرمايه فكري (مورد مطالعه شهرداري رشت)
815
بررسي و تبيين رابطه بين خوشبيني و رفتار شهروندي با نقش ميانجي اعتماد (مورد مطالعه: كاركنان شركت مخابرات استان گيلان)
816
بررسي و تبيين رابطه بين رهبري ماكياولي و فرسودگي شغلي با نقش ميانجي بدبيني سازماني در سازمان (مطالعه موردي شهرداري شهرستان رامسر)
817
بررسي و تبيين رابطه بين رهبري ماكياولي و فرسودگي شغلي با نقش ميانجي بدبيني سازماني در سازمان(مطالعه موردي شهرداري شهرستان رامسر)
818
بررسي و تبيين رابطه بين رهبري معنوي با بهره وري سازمان ﴿مطالعه موردي آموزش و پرورش شهرستان لنگرود﴾
819
بررسي و تبيين رابطه بين رهبري معنوي با فرهنگ سازماني ﴿مطالعه موردي شركت برق منطقه اي گيلان﴾
820
بررسي و تبيين رابطه بين سرمايه فكري و بهره وري دانش بين اعضاي نظام مهندسي استان گيلان
821
بررسي و تبيين رابطه بين سرمايه فكري و حافظه سازماني در صنايع دارويي استان گيلان
822
بررسي و تبيين رابطه بين سرمايه فكري و حافظه سازماني در صنايع دارويي استان گيلان
823
بررسي و تبيين رابطه بين سرمايه فكري و حافظه سازماني در منطقه شش عمليات انتقال گاز سرخون و قشم
824
بررسي و تبيين رابطه بين صادرات خدمات فني و مهندسي و رشد اقتصادي در ايران؛ مقايسه تطبيقي با كشورهاي سند چشم‌انداز
825
بررسي و تبيين رابطه بين عوامل اجتماعي با ميزان رضايت شغلي در ميان كاركنان
826
بررسي و تبيين رابطه بين عوامل مؤثر انگيزشي بر رفتار مثبت سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان نهاوند
827
بررسي و تبيين رابطه بين عوامل مؤثر انگيزشي بر رفتار مثبت سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان نهاوند
828
بررسي و تبيين رابطه بين فضيلت سازماني و درگير شدن كاركنان در كار ﴿مورد مطالعه: اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان﴾
829
بررسي و تبيين رابطه حافظه سازماني و عملكرد سازمان در منطقه شش عمليات انتقال گاز
830
بررسي و تبيين رابطه سرمايه اجتماعي با فضيلت سازماني﴿بررسي موردي شهرداري رشت﴾
831
بررسي و تبيين رابطه معنويت در محيط كار و عزت نفس سازماني (مورد مطالعه : سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان)
832
بررسي و تبيين رابطه معنويت در محيط كار و عزت نفس سازماني ﴿مورد مطالعه: سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان﴾
833
بررسي و تبيين رابطه نقش برند با رسيدن به سازمان در كلاس جهاني ( موردكاوي: گروه صنعتي ايران خودرو)
834
بررسي و تبيين رابطه ي بين سرمايه ي اجتماعي و امنيت اجتماعي در استانداري استان گلستان
835
بررسي و تبيين راهبردهاي رقابت پذيري شهري كلان شهر اصفهان(ديدگاه اقتصادي)
836
بررسي و تبيين راهكارهاي افزايش در آمدهاي اختصاصي در دانشگاه شاهد
837
بررسي و تبيين شاخص هاي توزيع درامد
838
بررسي و تبيين شاخص هاي چابكي در صنعت نساجي ايران ﴿بررسي موردي: شركت حرير سمنان﴾
839
بررسي و تبيين ظرفيت هاي نمايشي حكايات عرفاني ادب فارسي قرون ششم و هفتم هجري(عطار و مولوي)
840
بررسي و تبيين عكس يادگاري با نگاهي به عكس هاي سالي مان و نن گلدين
841
بررسي و تبيين علل اجتماعي موثر بر آنومي در بين دانش آموزان دبيرستاني و پيش دانشگاهي شهر اصفهان
842
بررسي و تبيين عناصر ادب غنايي در مكتب وقوع با تكيه بر اشعار
843
بررسي و تبيين عوامل (اقتصادي،اجتماعي ،فرهنگي ) موثر بر گرايش جوانان شهرستان گناوه به تفريحات ناسالم در سال 1387
844
بررسي و تبيين عوامل موثر بر بدگماني به تغيير سازماني و رابطه اين عوامل با سلامت سازماني (كاركنان ستادي بيمارستان سينا، شريعتي و امام خميني)
845
بررسي و تبيين عوامل موثر بر توسعه كارآفريني سازماني در دانشگاه پيام نور استان مازندران
846
بررسي و تبيين فرم شهري پايدار با رويكرد عدالت اجتماعي (مطالعه موردي:مشهد)
847
بررسي و تبيين فرهنگ خودكنترلي و جايگاه آن در سازمانهاي اداري ايران
848
بررسي و تبيين فقر روستايي و ارتباط آن با پايداري محيطي (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
849
بررسي و تبيين قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به
850
بررسي و تبيين قواعد حاكم بر شهر خود سازمانده و كاربست آن در برنامه ريزي شهري مورد پژوهش: محمد شهر- استان البرز
851
بررسي و تبيين كارآفريني سازماني در شهرداريهاي استان مازندران
852
بررسي و تبيين مدل مفهومي تاثير كيفيت خدمت رساني شركت هاي پخش بر افزايش رضايت خرده فروشان(مطالعه موردي:شركت پخش باني چاو آمل نماينده انحصاري پخش محصولات لبني كاله)
853
بررسي و تبيين مساله ي ضعف اخلاقي
854
بررسي و تبيين مشكلات اعراب در نهج البلاغه
855
بررسي و تبيين مشكلات اعراب نهج البلاغه از خطبه
856
بررسي و تبيين مشكلات اعراب نهج البلاغه از خطبه
857
بررسي و تبيين مشكلات اعراب نهج البلاغه از خطبه 180 تا 239
858
بررسي و تبيين مشكلات اعراب نهج البلاغه از نامه 61 تا آخر نهج البلاغه
859
بررسي و تبيين معنا و ماهيت مرگ و نيستي در متن و اجراي تراژدي هاي چهارگانه شكسپير بر اساس آراء مارتين هايدگر
860
بررسي و تبيين معنا و ماهيت مرگ و نيستي درمتن و اجراي تراژدي هاي چهارگانه شكسپير بر اساس آراء مارتين هايدگر
861
بررسي و تبيين مفاهيم صحبت و خلوت در متون عرفاني با تاكيد بر مثنوي معنوي
862
بررسي و تبيين مفهوم فضا در تعليم وتربيت وكاربردهاي آن در محيط تربيتي
863
بررسي و تبيين نحوه توسعه فضايي كلانشهرها در ايران در چهل سال اخير و ارائه رويكردهاي ساماندهي آن¬ها (نمونه موردي: كلانشهر تبريز)
864
بررسي و تبيين نشانگرهاي تدريس اثربخشي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و ميزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان
865
بررسي و تبيين نظرات تربيتي صدرالمتالهين ملاصدراي شيرازي
866
بررسي و تبيين نظري كرامت انسان در تربيت اسلامي از ديدگاه علامه محمد حسين طباطبايي
867
بررسي و تبيين نقش اجتماع و كودك و مدرسه در افكار ديويي با توجه به نقش اجتماعي مدرسه و نقد آن در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ايران
868
بررسي و تبيين نقش محرك هاي اثر گذار بر وقوع تقلب در حسابداري و نقش كنترل هاي داخلي در پيشگيري از آنها
869
بررسي و تبيين نقش مديريت دانش در اثربخشي سازمان يادگيرنده (مطالعه موردي دانشگاه علم و صنعت ايران)
870
بررسي و تبيين نقش هوش عاطفي در كاهش فرسودگي شغلي با تعديل كنندگي راهبردهاي مسئله محور مقابله با استرس (مورد مطالعه: كارمندان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي)
871
بررسي و تبيين نقش هوش عاطفي در كاهش فرسودگي شغلي با تعديل كنندگي راهبردهاي مسئله محور مقابله با استرس ﴿مورد مطالعه: كارمندان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي﴾
872
بررسي و تبيين نمايش ايراني بر مبناي آيين ها ﴿تيرگان﴾ و متون ايراني ﴿مقاله ها﴾
873
بررسي و تجربه اي در آثار نستعليق شيوه ميرعماد و كلهر
874
بررسي و تجربه اي در آثار نستعليق شيوه ميرعماد و كلهر
875
بررسي و تجربي و عددي عملكرد كوره هاي هواي گرم شركت كولاك گستر يزد
876
بررسي و تجزيه بيوانفورماتيكي ژن كليدي )PGM( Phosphoglycerate Mutase
877
بررسي و تجزيه تحليل رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در سازمانهاي راه آهن ، دارايي و راه و ترابري شهرستان شاهرود
878
بررسي و تجزيه تحليل يونيت swo proc و swo exp و راهبردهاي تعميراتي
879
بررسي و تجزيه و تحليل آثار هنرمندان نئواكسپرسيونسيم آمريكا 1_فرانچسكو كلمنته 2_ جرج بازليس 3 _ديويد سالي 4 _ژان ميشل باسكيت 5 _جوليان اشنابل
880
بررسي و تجزيه و تحليل اعجاز تأثيري قران
881
بررسي و تجزيه و تحليل پارامترهاي اساسي بخش تصويرگيري
882
بررسي و تجزيه و تحليل چاپ به روش برداشت بر روي كالاي سلولزي و ابريشم طبيعي
883
بررسي و تجزيه و تحليل چرخدنده هاي كامپوزيتي
884
بررسي و تجزيه و تحليل رابطه ي توسعه ي بيمه با توسعه و رشد اقتصادي در بازه ي زماني در ايران
885
بررسي و تجزيه و تحليل روند تجارت الكترونيكي در بانكداري ايران
886
بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان آموزش و پرورش شهرستان الشتر
887
بررسي و تجزيه و تحليل عملكرد شوراي دانش آموزي و پيامدهاي آن بر تمركززدايي آموزشي مدارس ابتدايي استان خراسان رضوي
888
بررسي و تجزيه و تحليل عوامل ضايعه ساز در محصولات توليدي شركت فولاد آلياژي ايران
889
بررسي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ميزان سرمايه گذاري داخلي (توليدات صادراتي) در منطقه آزاد تجاري كيش
890
بررسي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ميزان و نوع تعهد سازماني كاركنان ستادي بانك رفاه
891
بررسي و تجزيه و تحليل فرايند روكش دهي فلزات
892
بررسي و تجزيه و تحليل فروش بار و قيمت تمام شده در " هما " و تعيين قيمت تمام شده در يك مسير در پرواز باري
893
بررسي و تجزيه و تحليل كيفيت زندگي كاري و رابطه آن با عملكرد در سازمان حسابرسي كل كشور
894
بررسي و تجزيه و تحليل مشتري مداري در شركت مخابرات شهرستان لردگان
895
بررسي و تجزيه و تحليل منتخبي از نگاره هاي نسخه ي خطي حبيب السير﴿محفوظ در كاخ گلستان﴾
896
بررسي و تجزيه و تحليل ميكرو سيستم هاي دارو رسان
897
بررسي و تجزيه و تحليل نگاره هاي تخيلي و عجايب ﴿در خاوران نامه﴾
898
بررسي و تجزيه و تحليل نمايشنامه شاه لير
899
بررسي و تجزيه و تحليل وضعيت مديريت استعداد در دانشگاه تربيت‌مدرس و رابطه آن با عملكرد سازماني
900
بررسي و تجزيه وتحليل رابطه بين هزينه هاي دولت و رشد اقتصادي در ايران
901
بررسي و تحقيق group delay response در مدولاسيون qpsk
902
بررسي و تحقيق بر روي افزايش مقاومت به سايش گلوله هاي چدني
903
بررسي و تحقيق بر روي امكان ساخت سراميك هاي آلومينايي نيمه شفاف
904
بررسي و تحقيق بر روي اينتر فيس هاي مشتركين در مراكز ديجيتال
905
بررسي و تحقيق بر روي ريزدانگي آلياژ آلومينيوم 7075
906
بررسي و تحقيق بر روي شبكه هاي رايانش ابري و ارائه راهكارهاي بهبود امنيت و تشخيص نفوذ در ...
907
بررسي و تحقيق بر روي عوامل اصلي موثر بر عملكرد دستگاه برداشت و خردكن ساقه هاي پنبه
908
بررسي و تحقيق برروي نشانه هاي اصيل ايراني
909
بررسي و تحقيق پديده آلودگي در كارخانه سيمان
910
بررسي و تحقيق پردازشگر هاي سيگنال ديجيتالي ... از شركت ...
911
بررسي و تحقيق پروتكل دسترسي به شبكه با سرعت بالا)XDSL (
912
بررسي و تحقيق پيرامون radio sdh _nec 0002 و تكنيك atpc
913
بررسي و تحقيق پيرامون آشكارسازهاي فرو سرخ infrared Detectors
914
بررسي و تحقيق پيرامون اتوبوس بين شهري (اجزاء قسمت خارجي ) و طراحي قسمت خارجي آن (بدنه )
915
بررسي و تحقيق پيرامون اتوبوس شهري ( اجرا قسمت خارجي ) و طراحي قسمت خارجي آن ( بدنه )
916
بررسي و تحقيق پيرامون پروتكل ...
917
بررسي و تحقيق پيرامون توزيع كشش در يك سيستم كششي براساس پيشنهاد گريشين
918
بررسي و تحقيق پيرامون خشك كن لباس براي آپارتمانها وشيوه هاي طراحي براساس نمادهاي انتخابگر درون ( ضمير ناخوداگاه )
919
بررسي و تحقيق پيرامون رسوبات ژوراسيك زيرين و مياني در منطقه جنوب طبس
920
بررسي و تحقيق پيرامون ساختمان داخلي توربين بخار و گاز
921
بررسي و تحقيق پيرامون شبكه هاي )Wireless Data( LAN
922
بررسي و تحقيق پيرامون لزوم تدوين مقررات حمايت از عكس و عكاسان در ايران
923
بررسي و تحقيق پيرامون مدارهاي FPGA و شبيه سازي آنها
924
بررسي و تحقيق پيرامون مديريت شبكه
925
بررسي و تحقيق پيرامون مسيريابي در شبكه اينترنت
926
بررسي و تحقيق پيرامون معماري ... در ساخت پردازشگرهاي جديد
927
بررسي و تحقيق تجهيزات واسط شبكه هايLAN
928
بررسي و تحقيق در رابطه با آي سي هاي MT2598,MT0898
929
بررسي و تحقيق در رابطه با علل معيوب شدن ترانسفورماتورهاي قدرت در شبكه برق منطقه اي تهران
930
بررسي و تحقيق در روش هاي كنترل سقف كارگاه هاي استخراجي جبهه كاربلند
931
بررسي و تحقيق در زمينه ... و... درشبكه ...ايران
932
بررسي و تحقيق در زمينه ساخت رنگ كورال آهن بر پايه زير كن
933
بررسي و تحقيق در صنايع نساجي خراسان
934
بررسي و تحقيق در مورد dls
935
بررسي و تحقيق در مورد انواع كدينگ كانولوشن و طراحي و ساخت يك نمونه از آن با استاندارد... در تلفن همراه
936
بررسي و تحقيق در مورد براده ها و براده شكن ها در عمليات ماشينكاري فلزات
937
بررسي و تحقيق در مورد تاثير عوامل جوي بر روي امواج مايكروويو
938
بررسي و تحقيق در مورد رسوب عناصر آلياژي در فاز مايع آلياژهاي صنعتي آلومينيوم
939
بررسي و تحقيق در مورد رنگهاي چاپ پارچه
940
بررسي و تحقيق در مورد روش چرخكاري و اصول طراحي قالب آن
941
بررسي و تحقيق در مورد روشهاي گوناگون SPOECH CODING بويژه VOCODERها
942
بررسي و تحقيق در مورد شبكه داده هاي بي سيم
943
بررسي و تحقيق در مورد عوامل جوي ( باران ، برف ، تگرگ و) ... بر روي امواج مايكروويو
944
بررسي و تحقيق در مورد فرستنده نوري
945
بررسي و تحقيق در مورد كدهاي كنترل خطا
946
بررسي و تحقيق در مورد كولر آبي و طراحي كولر آبي
947
بررسي و تحقيق در مورد ليتوگرافي و كاربرد آن در مخابرات
948
بررسي و تحقيق در مورد ليزرهاي جامد(نيمه هاديها)
949
بررسي و تحقيق در مورد ماهواره هاي جاسوسي
950
بررسي و تحقيق در مورد ميزان شيوع و علل موارد كولوستومي در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت در سالهاي 72-1371
951
بررسي و تحقيق در مورد نيروي انساني شاغل در ذوب آهن اصفهان
952
بررسي و تحقيق درخصوص اصل لزوم در عقود اسلامي
953
بررسي و تحقيق روشهاي دسترسي و مدولاسيونهاي MC- COMA و UWB و بخصوص مدولاسيون OFDM
954
بررسي و تحقيق روي آلياژهاي ياتاقان با پايه آلومينيوم ﴿ALCV3SN20 ﴾
955
بررسي و تحقيق روي خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژ آمالگام پركنندة دنداني با ظرفيت مس بالا
956
بررسي و تحقيق روي خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژ آمالگام پركننده دنداني با ظرفيت مس بالا
957
بررسي و تحقيق روي عمليات حرارتي فولاد 316TI جهت بهبود خواص مكانيكي آن
958
بررسي و تحقيق عدم باند شكاف با استفاده از پروسسور ...
959
بررسي و تحقيق علل عمده افت تحصيلي كلاس پنجم ابتدايي شهر برازجان از ديدگاه معلمين مربوط در آن شهرستان
960
بررسي و تحقيق علل عمده افت تحصيلي كلاس سوم راهنمايي روستاي و حديته وابسته به آموزش و پرورش منطقه سعدآباد
961
بررسي و تحقيق فرسودگي شيشه هاي تاريخي
962
بررسي و تحقيق فرسودگي شيشه هاي تاريخي
963
بررسي و تحقيق كتاب"رد الفضائل الموضوعه" ﴿جزئ دوم كتاب "الاستغاثه في بدع الثلاثه" علي بن احمد كوفي متوفي 352 ه.ق.﴾
964
بررسي و تحقيق و امكان سنجي توليد راديوايزوتوپ نئوديميوم 140 و تخليص آن با استفاده از نانورزين
965
بررسي و تحقيق و تحليل سيستم مكان ياب به روش OTDR در خطوط انتقال نوري
966
بررسي و تحقيق و تكنولوژي ساخت و كاربرد ترانزيستورهاي ...
967
بررسي و تحليل ﴿ شخصيت شناسي ﴾ رمان دفاع مقدس در سال 1380 با تكيه بر نظريه كنشگراي كرماس
968
بررسي و تحليل (نماد ) در اشعار شهريار ،بهار و ميرزاده عشقي
969
بررسي و تحليل « آسيب‌شناسانه» سند و محتواي چهل حديث از احاديث مشهور در متون عرفاني
970
بررسي و تحليل «آسمان» در شعر سبك خراساني﴿رودكي، فردوسي و ناصرخسرو﴾
971
بررسي و تحليل Benchmarking در شركتهاي سرمايه گذاري و انتخاب الگوي Benchmarking در شركت سرمايه گذاري سايپا
972
بررسي و تحليل آثار "كاتب ياسين" با تاكيد بر داستان "نجمه"
973
بررسي و تحليل آثار بخش عملي
974
بررسي و تحليل آثار بخش عملي
975
بررسي و تحليل آثار برگزيده دوسالانه هاي سفال و سراميك ايران در سال هاي 1388 و 1390.
976
بررسي و تحليل آثار تصويري سه تالار از ارگ كريم خاني
977
بررسي و تحليل آثار حقوقي تفريق جسماني در حقوق آمريكا،فيليپين و ايران
978
بررسي و تحليل آثار سلمان هراتي
979
بررسي و تحليل آثار سيمين دانشور
980
بررسي و تحليل آثار عكاسان ارمني ايران، بعد از انقلاب اسلامي
981
بررسي و تحليل آثار عكاسان حيات وحش در ايران
982
بررسي و تحليل آثار متغيرهاي پولي و مالي برساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
983
بررسي و تحليل آثار منتخب سومين دوسالانه ديوارنگاري شهر تهران)شاهدان شهر)
984
بررسي و تحليل آثار نقاشي ديواري نمازخانه كليساي وانك
985
بررسي و تحليل آثار نقاشي ديواري نمازخانه كليساي وانك
986
بررسي و تحليل آثار هوشنگ گلشيري با تكيه بر دو اثر بره گمشده راعي وآينه هاي دردار
987
بررسي و تحليل آثاري از اسماعيل خلج
988
بررسي و تحليل آداب سخن گفتن در متون عرفاني منثور تا قرن هفتم
989
بررسي و تحليل آرايه هاي لفظي و معنوي در قصايد و غزليات صابر همداني
990
بررسي و تحليل آركائيسم در يكصد قصيدة ديوان ملك¬الشّعراي بهار
991
بررسي و تحليل آزمايش درهمتنيدگي قطبشي براي نقض نامساوي بل
992
بررسي و تحليل آزمايش هاي استاندارد ورق هاي فلزي
993
بررسي و تحليل آزمايشهاي هيدروليكي مختلف پيرامون پارچه گونه ها و ساخت دستگاه آزمايشي قابليت انتقال هيدروليكي (Transmissivity)
994
بررسي و تحليل آستانه هاي دما در فصل زمستان در ايستگاههاي منتخب ايران
995
بررسي و تحليل آسيب شناسانه كتاب هاي آيين پژوهش در زبان و ادبيات با تأكيد بر چهار كتاب(فتوحي، گرجي، منصوريان، رضي)
996
بررسي و تحليل آلايندگي صوتي تراكتور285MFبا استفاده از تركيب سوخت هاي بيوديزل، بيواتانول وديزل
997
بررسي و تحليل آماري رابطه بين مديريت كيفيت فراگير ونوآوري در واحدهاي صنعتي كوچك
998
بررسي و تحليل آماري نتايج پيش بيني هاي سازمان هواشناسي كشور در بهبود عملكرد تعاوني هاي
999
بررسي و تحليل آماري و فني خرابي هاي غيرمتعارف قطعات و اجزا سيستم ترمز واگنهاي مسافري
1000
بررسي و تحليل آماري و فني خرابي هاي غيرمتعارف قطعات و اجزا سيستم ترمز واگنهاي مسافري
بازگشت