<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي نقشمايه هاي حيواني بر روي سفالينه ها و منسوجات صدر اسلام ﴿قرن اول تا پنجم هجري در ايران﴾
2
بررسي نقشمايه هاي زيلوهاي ميبد و كاربرد آن در مبلمان داخلي
3
بررسي نقشمايه هاي گياهي،جانوري وانتزاعي در نشانه هاي نوشتاري
4
بررسي نقشمايه هاي گياهي،جانوري وانتزاعي در نشانه هاي نوشتاري2
5
بررسي نقشه خواني و لالايي هاي فرش دستباف استانهاي اصفهان ﴿ نايين و كاشان﴾ يزد ﴿ اركان﴾
6
بررسي نقشه محرمات در دستبافته هاي ايران
7
بررسي نقشه هاي تصويري ايران در آثار نصوح مطراقچي
8
بررسي نقشه هاي يك پست فشار قوي KV 20/63
9
بررسي نقشهاي تپه خدايان (تله بكون )
10
بررسي نقشي ديناميك اجزاء شبكه هاي پليمري در هم نفوذكرده PMMA/NBR در دامنه ميرايش امواج صوتي و ارتعاشي
11
بررسي نقشي شعر «كسي كه مثل هيچ كس نيست» اثر فروغ فرخزاد بر پايه‌ي نظريه‌ي سيستمي – نقش‌گراي هليدي
12
بررسي نقض تقارن لورنتس
13
بررسي نقض حكم قاضي و تقاضاي تجديد نظر از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه
14
بررسي نقض نامساوي بل بااستفاده ازنقطه هاي كوانتومي
15
بررسي نقطه ثابت در فضاي باناخ
16
بررسي نقل و انتقال وجوه و تعهدات مالي از طريق حواله في مابين واحدها و روشها بهبود فرآيند آن جهت كاهش مغايرتها
17
بررسي نقوش اساطيري ايران وتاثير آن بر فرش
18
بررسي نقوش اسكناس هاي دوره معاصر
19
بررسي نقوش اصيل و سنتي سوزن دوزي هاي جزيره قشم و چگونگي كارآمد كردن آن در زندگي امروز
20
بررسي نقوش انسان و حيوان در كاشيكاريهاي به جامانده از بناهاي قديمي شهر اصفهان (دوره صفوي وقاجار)
21
بررسي نقوش انسان و حيوان در كاشيكاريهاي به جاي مانده از بناهاي تاريخي شهر اصفهان
22
بررسي نقوش انساني اساطير ايران و كاربرد آن در گرافيك محيطي
23
بررسي نقوش انساني در 25قاليچه ي تصويري همدان وروستاي آن
24
بررسي نقوش انساني و انسان نما در بازيافته هاي سنگي جيرفت به لحاظ شكل و محتوا
25
بررسي نقوش انساني و حيواني در زيور الات اسلامي ايران از سده 4- 7 هجري
26
بررسي نقوش ايزدان و ايزدبانوان در هنر ايران باستان
27
بررسي نقوش ايوان تحت مرمر و تخت مرمر (دوره زند و قاجار)
28
بررسي نقوش بافته شده در پارچه هاي صفوي و تاثير آن بر پارچه هاي عثماني
29
بررسي نقوش بافته هاي كلاردشت
30
بررسي نقوش بافته هاي كلاردشت
31
بررسي نقوش برجسته سفالي و كاربرد آن در تزئينات معماري ايران
32
بررسي نقوش برجسته سفالي و كاربرد آن در تزئينات معماري ايران
33
بررسي نقوش برگزيده اي از ابزار الات جنگي در هنر دوره صفوي و استفاده از آن در ساخت زيورآلات
34
بررسي نقوش به كار رفته بر روي اسكناس دوره قاجار وپهلوي
35
بررسي نقوش به كار رفته در آثار هنري وابسته به علوم غريبه و طلسم هاي ايراني
36
بررسي نقوش پارچه هاي ساساني جهت استفاده در چاپ مهر
37
بررسي نقوش پارچه هاي ساساني وامكان سنجي استفاده از اين طرح ها در اجراي زيور آلات امروزي
38
بررسي نقوش پرندگان بر سفالينه هاي ايراني تا اواخر قرن هفتم هجري
39
بررسي نقوش پرندگان بر سفالينه هاي ايراني تا اواخر قرن هفتم هجري
40
بررسي نقوش پرنده بر ظروف سفالين نيشابور سده ي 3 تا 5 ه.ق
41
بررسي نقوش پرنده در هنر هاي اسلامي﴿تا دوره صفويه﴾
42
بررسي نقوش پوشاك دوره صفويه
43
بررسي نقوش تركمن و كاربرد آنها در بافت فرش لول باف
44
بررسي نقوش ترمه
45
بررسي نقوش تزئيني بقعه سيد ركن الدين در يزد
46
بررسي نقوش تزئيني بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي واستفاده از آن در دكوراسيون داخلي
47
بررسي نقوش تزئيني بناهاي تاريخي سلطانيه
48
بررسي نقوش تزئيني بناهاي تاريخي سلطانيه
49
بررسي نقوش تزئيني بناي شاهچراغ شيراز
50
بررسي نقوش تزئيني خانه هاي سنتي يزد
51
بررسي نقوش تزئيني در كاشي كاري هاي مسجد جامع نطنز
52
بررسي نقوش تزئيني در نگاره هاي دوره صفويه
53
بررسي نقوش تزئيني در نگاره هاي دوره صفويه
54
بررسي نقوش تزئيني روي گچ﴿نقاشي روي گچ﴾ ارگ كريم خان زند و خانه حقيقي اصفهان
55
بررسي نقوش تزئيني ساساني و استفاده از آن در طراحي فرش
56
بررسي نقوش تزئيني شاه چراغ شيراز
57
بررسي نقوش تزئيني قرون 7 و 8 هجري و كاربرد آنها در طراحي نقش فرش
58
بررسي نقوش تزئيني قرون 7و8 هجري و كاربرد آنها در طراحي نقش فرش
59
بررسي نقوش تزئيني لباسهاي زنان ومردان دوره ي قاجار
60
بررسي نقوش تزئيني مسجد جامع كبير قزوين
61
بررسي نقوش تزئيني مسجد جامع نائين
62
بررسي نقوش تزئيني و مذهبي خيمه تكايا و حسينيه ها در يزد
63
بررسي نقوش تشعير نگاره هاي خمسه ي تهماسبي
64
بررسي نقوش تصويري تپه حسنلو
65
بررسي نقوش تعويذها و طلسم ها از دوره ي صفوي تا پايان دوره ي قاجار
66
بررسي نقوش تكراري پارچه هاي ايراني ﴿سنتي﴾ با بهره گيري از نظريه ي هندسه ي گروه ها
67
بررسي نقوش تمثيلي در مراسم عزاداري عاشورا.
68
بررسي نقوش تمدن ايلام
69
بررسي نقوش تمدن ايلام
70
بررسي نقوش تمدن هاي بين النهرين ،چين،آمريكاي مركزي ونقش آن در گرافيك
71
بررسي نقوش جانوري دستبافته هاي ايلات خمسه
72
بررسي نقوش جانوري فرش ايران
73
بررسي نقوش جانوري و گياهي ظروف فلزي دوره ي ساساني
74
بررسي نقوش حاشيه فرش همدان و كاربرد آن در صنايع
75
بررسي نقوش حجاري ايران باستان در فرش
76
بررسي نقوش حمام عليقلي آقا ﴿ اصفهان ﴾
77
بررسي نقوش حمام عليقلي آقا اصفهان
78
بررسي نقوش حيوانات اساطير ايران و هندوستان ﴿شير- گاو- اسب ﴾
79
بررسي نقوش حيواني در دستبافته هاي عشايري و روستايي فارس
80
بررسي نقوش حيواني در دوره هخامنشي
81
بررسي نقوش حيواني فرش هاي عيسي بهادري در طراحي
82
بررسي نقوش در طراحي كتاب هاي خطي ارامنه
83
بررسي نقوش در قالي سراب
84
بررسي نقوش در نقاشي تذهيب
85
بررسي نقوش در نقاشي تذهيب
86
بررسي نقوش درختي روي دست بافته هاي بختياري
87
بررسي نقوش درختي روي دست بافتههاي بختياري
88
بررسي نقوش دست بافهاي چهارمحال و بختياري و تجلي آن در نقاشي
89
بررسي نقوش دستبافتهاي ايلات و عشاير استان فارس و مقايسه طرح هاي گذشته امروز
90
بررسي نقوش دستبافتهاي عشاير كهگيلويه و بويراحمد
91
بررسي نقوش دوره هخامنشي
92
بررسي نقوش ديواره نگارگري هاي چهلستون ﴿مناظر طبيعت، درختي﴾ به منظور طراحي در فرش
93
بررسي نقوش روايتگر در منسوجات دوره صفوي
94
بررسي نقوش روايتي پارچه در تاريخ ايران و طراحي پارچه تزئينات داخلي با الهام از روايت گيل گمش
95
بررسي نقوش روي پارچه هاي دوره ساساني در طاق بستان
96
بررسي نقوش روي سنگاب ها در دوره ي صفويه و قاجار و كاربرد آن ها در ساخت وسايل چوبي
97
بررسي نقوش زيلو و كاربرد آن در طراحي گليم
98
بررسي نقوش زيلوهاي يزد و استفاده از آن در ساخت وسايل كاربردي سراميكي
99
بررسي نقوش زيور آلات ايران قبل از اسلام وكاربرد آن در طراحي امروز
100
بررسي نقوش زيور آلات ايران قبل از اسلام وكاربرد آن در طراحي امروز
101
بررسي نقوش سپرهاي جنگي ايران، هند، عثماني و اروپا در دوره صفوي به منظور بكارگيري در جواهرسازي معاصر
102
بررسي نقوش سفال دوران ايلخانيان
103
بررسي نقوش سفال دوران ايلخانيان
104
بررسي نقوش سفالهاي سده هاي پنجم تا هفتم هجري قمري ايران
105
بررسي نقوش سفال﴿هندسي و حيواني﴾
106
بررسي نقوش سفالينه هاي ايران باستان موجود در موزه دفينه ﴿تپه گيان، گودين تپه﴾
107
بررسي نقوش سفالينه هاي تپه هاي باستاني شهرستان آبيك و كاربرد آن در طراحي پارچه
108
بررسي نقوش سفالينه هاي تل باكون استان فارس و كاربرد آنها در طراحي گليم
109
بررسي نقوش سفالينه هاي دوران ايلامي
110
بررسي نقوش سفالينه هاي ساماني به منظور بهره گيري در آثار قلمزني
111
بررسي نقوش سفالينه هاي سده 3-7 هجري قمري با نگرشي بر اساطير ايران
112
بررسي نقوش سفالينه هاي سيلك
113
بررسي نقوش سفالينه هاي سيلك
114
بررسي نقوش سفالينه هاي سيلك هزاره پنجم تا هزاره اول ق .م
115
بررسي نقوش سفالينه هاي سيلك هزاره پنجم تا هزاره اول ق .م
116
بررسي نقوش سفالينه هاي شوش و كاربرد آن در بافت تلفيقي گليم و گبه
117
بررسي نقوش سفالينه هاي شوش و كاربرد آن در دكوراسيون داخلي
118
بررسي نقوش سفالينه هاي شوش و كاربرد آنها در دست بافته هاي گليم
119
بررسي نقوش سفالينه هاي ميبد و كاربرد آن در فرش
120
بررسي نقوش سفالينه هاي نيشابور در سده سوم و چهارم (هجري قمري) واستفاده از آن بر روي بدنه هاي سيليسي
121
بررسي نقوش سفالينه هاي نيشابور سده 3و4هجري قمري
122
بررسي نقوش سنتي مكتب تبريز صفوي و كاربردي كردن آنها در فرش
123
بررسي نقوش سنتي وكاربرد در گرافيك محيطي
124
بررسي نقوش سنگ مزارهاي ايل بختياري
125
بررسي نقوش سواد وبياض در سياه مشق هاي نستعليق
126
بررسي نقوش سوزن دوزي بلوچ
127
بررسي نقوش سوزن دوزي بلوچ، باتيك
128
بررسي نقوش سوزندوزي بلوچ
129
بررسي نقوش شكار در فرش ايران
130
بررسي نقوش شكسته منطقه حفرك عليا و حفرك سفلي ."ازشهرستان مرودشت فارس ".
131
بررسي نقوش شكسته منطقه خفرك عليا وخفرك سقلي (ازشهرستان مرودشت فارس )
132
بررسي نقوش شكسته و هندسي چهارمحال و بختياري با تاكيد بر منطقه شلمزار
133
بررسي نقوش شكسته و هندسي فرش هاي قشقايي و كاربرد آن در طراحي فرش شهري
134
بررسي نقوش شكسته وعشايري روستايي وكاربردآن در طراحي كاغذ ديواري
135
بررسي نقوش صخره اي منطقه ميمند شهر بابك
136
بررسي نقوش طلا و جواهر در ايران
137
بررسي نقوش ظروف سنگ صابوني تمدن هليل رود و نمود آن در نقاشي معاصر ايران
138
بررسي نقوش عاميانه در غرب مازندران وشرق گيلان
139
بررسي نقوش عمارت هشت بهشت و تجلي آن در فرش مطابق با دكوراسيون داخلي
140
بررسي نقوش فرش در آثار مينياتوري كمال الدين بهزاد
141
بررسي نقوش فرش در ايران
142
بررسي نقوش فرش و انتزاع گرايي
143
بررسي نقوش فرشتگان در نگارگري دوره تيموري و صفوي
144
بررسي نقوش فلز كاري دوره ساساني
145
بررسي نقوش فلزكاري در دوره ساساني
146
بررسي نقوش قابل تكثير ساساني و كاربرد آن در يونيت هاي قابل تكثير
147
بررسي نقوش قالي تركمن و كاربرد آن در گرافيك
148
بررسي نقوش قالي در ايران (خاصه اصفهان ﴾
149
بررسي نقوش قالي در ايران ﴿خاصه اصفهان﴾ حفاظت و مرمت نقشه قالي قديم موجود روي كاغذ
150
بررسي نقوش قاليچه هاي بلوچ
151
بررسي نقوش قاليچه هاي شهرستان زيركوه و بكار گيري آن در مصنوعات چرمي
152
بررسي نقوش قاليهاي عشاير قشقايي فارس
153
بررسي نقوش قفلهاي سنتي ايران
154
بررسي نقوش قفلهاي سنتي ايران
155
بررسي نقوش قواره بري ( اسليمي بري) از 10 بناي قاجار در اصفهان
156
بررسي نقوش قواره بري 10 بناي قاجار در اصفهان
157
بررسي نقوش كارشده بر روي بدن انسان در ايران
158
بررسي نقوش كاشيكاري تهران ﴿ دوره قاجار ﴾ و كاربرد آن در طراحي گليم
159
بررسي نقوش كاشيكاري صحن انقلاب آستان قدس رضوي و تاثير آن در فرش مشهد
160
بررسي نقوش كاشيكاري مجموعه شاه نعمت الله ولي وكاربردآن در طراحي نشانه
161
بررسي نقوش كاشيكاري مسجد سيد جهت بكارگيري در آثار چوبي
162
بررسي نقوش كرمان با تمركز بر تنوع رنگ بندي فرشهاي اين منطقه
163
بررسي نقوش گبه فارس ﴿ايلات ممسني وقشلايي﴾
164
بررسي نقوش گجبري مسجد جامع نايين ﴿در دوره آل بويه﴾ و كاربرد آن در جواهر سازي
165
بررسي نقوش گچبري ساساني و استفاده آن در جواهر سازي
166
بررسي نقوش گچبري ومنسوجات دوره سلجوقي وبهره گيري از آنها در طراحي پارچه هاي امروزي
167
بررسي نقوش گچبري ومنسوجات دوره سلجوقي وبهره گيري از آنها در طراحي پارچه هاي امروزي
168
بررسي نقوش گرافيكي كاشي كاري قبه صخره ومسجد جامع اموي
169
بررسي نقوش گردان بناي مدرسه چهار باغ اصفهان و ارائه طرحي كاربردي از نقوش اين بنا در قالب يك طرح لچك ، ترنج
170
بررسي نقوش گره چيني در پنجره خانه هاي تاريخي با نگاهي به خانه امام جمعه تهران
171
بررسي نقوش گره چيني در پنجره كاخ ها و مساجد دوره صفوي در اصفهان
172
بررسي نقوش گزيده اي از اشياء فلزي دوره صفوي و بهره برداري ار آن در جهت طراحي و ساخت زيورآلات
173
بررسي نقوش گليم ترك ها و كردها ورامين و احياي چند نمونه قديمي آن
174
بررسي نقوش گليم(قره گل)زنجان به منظور احيا و ارايه طرح جديد
175
بررسي نقوش گياهي اساطيري بر پايه تبديل نقوش ناتوراليستي تجريدشده واستفاده از آن در تزئين سنگ نماي شهري
176
بررسي نقوش گياهي در آرمها و لوگو تايپهاي ايران معاصر
177
بررسي نقوش گياهي در حجم ها و آرايش شهري
178
بررسي نقوش گياهي در هنر قبل از اسلام
179
بررسي نقوش گياهي درهاي موجود در موزه آستان قدس رضوي
180
بررسي نقوش گياهي دستبافته هاي استان فارس
181
بررسي نقوش گياهي رمزگونه در صنايع دستي
182
بررسي نقوش گياهي سفال وزيلوي ميبد
183
بررسي نقوش گياهي گچبري ساساني وكاربردي كردن آن در جواهرات
184
بررسي نقوش گياهي مسجد جامع اصفهان و كاربرد آن در پوستر ايرانگردي
185
بررسي نقوش لباس در نگاره هاي رضا عباسي و استفاده از آن در طراحي لباس معاصر
186
بررسي نقوش لباس ها و بافته هاي دوره ساساني
187
بررسي نقوش ماهي درهم و حاشيه هاي مربوط به آن در فرشهاي ايران
188
بررسي نقوش محراب اولجايتو به منطور كاربرد آن در طراحي فرش
189
بررسي نقوش محراب تابستاني مسجد شهيد مطهري
190
بررسي نقوش محراب مسجد پيربكران و كاربست آن در طراحي ساخت نقوش برجسته سفالي
191
بررسي نقوش محرابهاي گچبري دوره ي ايلخاني در شهرستان اصفهان و حومه ي آن
192
بررسي نقوش مشترك هنرهاي ظريفه در دوره صفويه و قاجاريه
193
بررسي نقوش معماري ساساني وكاريردآندر طراحي فرش
194
بررسي نقوش مكشوفه در غار زيويه كردستان
195
بررسي نقوش منبت كاري ايران عصر صفوي
196
بررسي نقوش منبر مساجد جامع نائين و سوريان و مقايسه آن با نقوش محراب هاي گچ بري قرن هشتم
197
بررسي نقوش منبر مسجد جامع نائين و كاربرد آن در هنر چوب
198
بررسي نقوش مهرهاي ساساني با توجه به جنبه هاي مذهبي، اساطيري، سمبليك
199
بررسي نقوش مهرهاي قبل از اسلام در ايران
200
بررسي نقوش ميتولوژي (اسطوره اي افسانه اي) در صنايع دستي به خصوص در سفال
201
بررسي نقوش ميتولوژيكي (اسطوره اي-افسانه اي)درصنايع دستي بخصوص در سفال
202
بررسي نقوش نجومي در فلز كاري دوره سلجوقي
203
بررسي نقوش هندسي در فرش آذربايجان
204
بررسي نقوش هندسي قالي ها و قاليچه هاي محلي سيستان
205
بررسي نقوش هنر آجر كاري برج هاي دوران اسلامي ﴿بررسي موردي برج هاي خرقان﴾
206
بررسي نقوش هنر قلمكار و سير تحول اين نقوش از صفويه تا امروز
207
بررسي نقوش هولباين و لوتو در نقاشي هاي اروپايي با تاكيد بر فرش هاي تركيه
208
بررسي نقوش و تزئينات بناهاي تاريخي يزد و استفاده از آن جهت طراحي پارچه يك مجموعه توريستي
209
بررسي نقوش و تكنيك بافت گليم شوشتري و ارائه ي كاربردهاي جديد
210
بررسي نقوش و تكنيك هاي مورد استفاده در ديوار نگارهاي كاخ عالي قاپو
211
بررسي نقوش و تكنيكهاي مورد استفاده در ديوارنگاره هاي كاخ عاليقاپو
212
بررسي نقوش و رنگ حاشيه قالي آذربايجان
213
بررسي نقوش و سمبل هاي مذهبي اسلامي (صفويه و قاجاريه )
214
بررسي نقوش و عناصر تصويري نيايش گاه مانايي در قلايچي بوكان
215
بررسي نقوش و عناصر تصويري هنر ايران دوران سلجوقي (سفال - فلز- معماري- نقاشي )
216
بررسي نقوش و فرم¬هاي بيانگر قدرت در آثار فلزي اوايل اسلام تا دوره سلجوقي (قرن1 تا 6 هجري)
217
بررسي نقوش وآثار سياه مشق وتاثير آن برگرافيك
218
بررسي نقوش وپارچه هاي زربفت صنايع مستظرفه از 1307تا امروز
219
بررسي نقوش وپارچه هاي زربفت صنايع مستظرفه از 1307تا امروز
220
بررسي نكات بلاغي دو جزء پاياني قرآن از نگاه علامه طباطبائي(ره)
221
بررسي نكات فني ترانسفورماتورهاي بالابر
222
بررسي نكات مهم در رسم دياگرام بايفوركيشن
223
بررسي نكات ويژه در طراحي تاسيسات بيمارستان و بررسي سيستم تاسيسات يك بيمارستان خاص
224
بررسي نكاح معاطات از ديدگاه فقه شيعه واهل سنت
225
بررسي نكاح معاطاتي در حقوق ايران و اسلام .
226
بررسي نگارگري در كاشيهاي زرين فام قرون 7 و 8 هجري قمري
227
بررسي نگارگري دركاشيهاي زرين فام قرون 7و8 هجري قمري
228
بررسي نگارگري قصص قرآن مجيد
229
بررسي نگاره "نبرد اسفنديار و سيمرغ " در شاهنامه از دوره ايلخاني تا آخر دوره صفوي
230
بررسي نگاره بز در هنر ايران ﴿ از سفالينه ها تا فرش ﴾
231
بررسي نگاره كودكان به دنياي اطراف و تفاوت آن با نگاه بزرگسالان در عكاسي
232
بررسي نگاره هاي استاد جزي زاده از ديدگاه مولف
233
بررسي نگاره هاي خاوران نامه بر اساس نشانه شناسي اجتماعي تصوير (با تاكيد برالگوي تئو ون ليوون - گونتر كرس)
234
بررسي نگاره هاي ديني با موضوع وحي وحضور جبرئيل در دوران معاصر
235
بررسي نگاره هاي رستم از منظر شمايل نگاري از دوره ايلخاني تاكنون
236
بررسي نگاره هاي زنان بر سفالهاي دوره سلجوقي در ايران
237
بررسي نگاره هاي سيلك بر اساس فرم
238
بررسي نگاره هاي عاشقانه در نگارگري ايران با رويكرد نوين در استفاده از عناصر جديد در نگاره هاي معاصر
239
بررسي نگاره هاي مكتب عباسي ونقش پيكره ها در آثار اين مكتب با تكيه بر آثار رضا عباسي
240
بررسي نگاره هاي نجومي در كتب خطي ايران، پس از اسلام ﴿قرن 7 تا 14 هجري قمري﴾
241
بررسي نگاره هاي نسخه مصور اكبرنامه محفوظ در موزه ويكتوريا و آلبرت لندن
242
بررسي نگاره هاي نسخه ي مصور اكبرنامه محفوظ در موز ويكتوريا و آلبرت لندن
243
بررسي نگاره‌هاي شاهنامه‌ي بايسنقري، با رويكرد پديدارشناسي
244
بررسي نگارهاي تزئيني در اماكن متبركه بابل
245
بررسي نگاشت گاوس روي رويه هاي دوار، حلزوني و خط كشي شده
246
بررسي نگاشتهاي خطي حافظ تعامد تقريبي , Survey of linear mappings approximately preserving orthogonality
247
بررسي نگاه سكولار و كلامي خيراعلا در نظام اخلاقي كانت
248
بررسي نگاه و شيوه هاي ديدن در عكاسي معاصر
249
بررسي نگراني هاي دانش آموزان سال سوم هنرستان حضرت معصومه (ص ) شهر شيروان در روند تحصيلي آنان در سال 84-1383
250
بررسي نگرانيها و افكار منفي دانشجويان (دختر و پسر) در زمينه مسائل آموزشي دانشگاه پيام نور - مركز بهشهر
251
بررسي نگرش (ديدگاه ) زنان و دختران شهرستان شيروان نسبت به حجاب و بد حجابي و نقش آن در امنيت اجتماعي
252
بررسي نگرش ،آگاهي و عملكرد اينترنهاي پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد و دانشگاه اصفهان در مورد بيماريهاي شايع دهان و تروماهاي فك و صورت در سال 83-82
253
بررسي نگرش ،آگاهي و عملكرد اينترنهاي پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد و دانشگاه اصفهان در مورد بيماريهاي شايع دهان و تروماهاي فك و صورت در سال 83-82
254
بررسي نگرش 400 نفر از متقاضيان وازكتومي شده در مركز تحقيقات تنظيم خانواده استان گيلان نسبت به عمل وازكتومي پس از گذشت سه سال در سال 1377 - شهرستان رشت
255
بررسي نگرش اجتماعي و فرهنگي دانش آموزان مقطع متوسطه از اهميت و كاربرد خدمات مشاوره در مدارس نمونه موردي : دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان بروجن
256
بررسي نگرش اخلاقي خاقاني شرواني در ديوان اشعارش
257
بررسي نگرش اساتيد و دانشجويان گروه زبان فارسي به شاخص ها و استانداردهاي ارزشيابي متداول به شيوه الكترونيكي و عادي دردانشگاه پيام نور اصفهان
258
بررسي نگرش اعضائ هيات علمي باليني دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به آموزش طب سرپايي به دانشجويان پزشكي
259
بررسي نگرش اعضائ هيات علمي دانشگاه اصفهان در مورد ميزان ارتباط رفتارهاي مديريتي مديران گروههاي آموزش ....
260
بررسي نگرش اعضاءهيئت علمي ،مديران و مسئولان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي در خصوص ارائه خدمات بهداشتي و درماني جامعه گرا سال 1377
261
بررسي نگرش اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به مشاوره تحصيلي و نظر آنها در مورد وظايف استاد مشاور در سال تحصيلي92- 1391
262
بررسي نگرش اعضاي هيات علمي در ارتباط با جايگاه اجتماعي و نقش دانشگاه در توسعه كارآفريني
263
بررسي نگرش افراد جامعه به مراكز نگهداري سالمند (مطالعه موردي شهر اصفهان)
264
بررسي نگرش افراد خاتمه خدمت
265
بررسي نگرش افراد شركت كننده در جلسات معتادان گمنام NA شهرستان برخوار در سال1387
266
بررسي نگرش افراد نسبت به خانواده وازدواج در شهرستان رامسر
267
بررسي نگرش افراد نسبت به عوامل فرهنگي و اجتماعي اشتغال زنان در ﴿مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز﴾
268
بررسي نگرش به اخلاق حرفه اي در دانشجويان و دستياران تخصصي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكيشهيد صدوقي يزددرسال تحصيلي 94-923
269
بررسي نگرش به زندگي ورضايتمندي زنان وعلل گرايش انها به رابطه نامشروع
270
بررسي نگرش به فساد اداري و عوامل اقتصادي اجتماعي مرتبط با آن مطالعه موردي كاركنان و مراجعه كنندگان به ادارات شهر ياسوج
271
بررسي نگرش به محدوديت اشتغال زنان در شهر نجف اباد
272
بررسي نگرش بيماران مبتلا به ايدز نسبت به خود و ديگران
273
بررسي نگرش بيماران، پرستاران و پزشكان درباره ميزان رعايت و ضرورت توجه به ‏حقوق بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان-1387‏
274
بررسي نگرش پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي تهران نسبت به عقب ماندگي ذهني
275
بررسي نگرش پرستاران مرد شاغل، نسبت به حرفه پرستاري در بيمارستانهي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران
276
بررسي نگرش پزشكان عمومي مراكز بهداشتي درماني استان گيلان در مورد آموزش طب سرپايي 1381
277
بررسي نگرش پزشكان نسبت به علوم اجتماعي و عوامل مرتبط با آن در شهر يزد
278
بررسي نگرش جامعه ميزبان به توسعة گردشگري در مناطق روستايي (نمونة موردي: روستاي دماب)
279
بررسي نگرش جامعه نسبت به معلولين و بررسي محدوديت ها و مشكلات معلولين
280
بررسي نگرش جمعيت روستاي آقا سيد شريف درخصوص نقش ها و توانمندي هاي پزشكان خانواده روستايي طي سال 96-1395
281
بررسي نگرش جوانان به ازدواج موقت درشهر شيراز (نمونه موردي: جوانان 18 تا 32 سال )
282
بررسي نگرش جوانان به كار كاربرد برنامه هاي ماهواره اي﴿مطالعه موردي جوانان شاهين شهر﴾
283
بررسي نگرش جوانان چرداول نسبت به مدگرايي
284
بررسي نگرش جوانان در ارتباط با اقتصاد مقاومتي : مطالعه موردي جوانان 18 تا 30 سال شهر قاين
285
بررسي نگرش جوانان شهر بهشهر نسبت به ازدواج
286
بررسي نگرش جوانان شهرستان فارسان در مورد طلاق و عوامل موثر بر آن
287
بررسي نگرش جوانان نسبت به ازدواج
288
بررسي نگرش جوانان و نوجوانان دهستان تنگ چنار در مورد عوامل موثر در ابتلا افراد به اعتياد
289
بررسي نگرش چايكاران نسبت به عملكرد طرح اصلاح ساختارچاي
290
بررسي نگرش خانواده شهدا در تحقق اهداف اجتماعي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در شهر گرگان
291
بررسي نگرش خانواده هاي شهر خواف به مصرف كالاهاي خارجي و علل آن
292
بررسي نگرش خانواده هاي شهر خواف به مصرف كالاهاي خارجي و علل آن
293
بررسي نگرش خوردن و ارتباط آن با هوش هيجاني در دانشجويان
294
بررسي نگرش دانش آموزان ، مشاور ، دبيران نسبت به نظام جديد آموزش متوسطه شهرستان قائم شهر مزايا و معضلات آن
295
بررسي نگرش دانش آموزان پايه دوم و سوم مدارس راهنمايي شهر احمد آباد نسبت به روش تدريس رياضي در سال تحصيلي 88-1387
296
بررسي نگرش دانش آموزان پايه سوم دوره راهنمايي شهرستان شيروان نسبت به درس عربي و دبيران مربوطه و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي در اين درس
297
بررسي نگرش دانش آموزان پايه سوم دوره راهنمايي منطقه بهاباد نسبت به درس عربي و دبيران مربوطه و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي در اين درس
298
بررسي نگرش دانش آموزان پسر در دبيرستان ها نسبت به مسائل و فعاليتهاي ورزشي
299
بررسي نگرش دانش آموزان دبيرستانهاي گاليكش نسبت به اعتيادبه موادمخدر
300
بررسي نگرش دانش آموزان دختر اول دبيرستان نسبت به تشويق وتنبيه واثرات آن بر يادگيري در شهر تهران در 2 منطقه
301
بررسي نگرش دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرستان دنا
302
بررسي نگرش دانش آموزان دختر رشته علوم انساني بيارجمنددرباره تشويق وتنبيه واثرات آن بريادگيري
303
بررسي نگرش دانش آموزان دختر سال دوم رشته هاي نظري دبيرستانهاي دولتي قدس و غير دولتي خوارزمي شهرستان ميبد در سال تحصيلي 90-89 نسبت به روش تدريس زبان انگليسي
304
بررسي نگرش دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 15 تهران نسبت به درس بينش اسلامي و معلم آن
305
بررسي نگرش دانش آموزان دختر نسبت به فعاليتهاي مشاور
306
بررسي نگرش دانش آموزان دختر وپسر مقطع دبيرستان شهر لاهيجان نسبت به اعتياد و مواد مخدر.
307
بررسي نگرش دانش آموزان دخترانه سوم راهنمايي به اجراي نماز
308
بررسي نگرش دانش آموزان درباره اثربخشي عوامل آموزشي در آموزش شهرستان گرگان
309
بررسي نگرش دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان كنگان راجع به ازدواج
310
بررسي نگرش دانش آموزان مقطع سوم متوسطه وپيش دبستاني فاضل آباد در مورد مصرف مواد مخدر در سال تحصيلي 1387-1386
311
بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به درس زبا انگليسي در دبيرستان شهرستان كوهرنگ در سال تحصيلي 92-91
312
بررسي نگرش دانش آموزن سال سوم راهنمايي دختر نسبت به جايگاه معلم درشهر نكاء سال تحصيلي 81-1380
313
بررسي نگرش دانش اموزان دبيرستان شهر تربت جام در مورد سوء استفاده از خدمات راهنمايي ومشاوره
314
بررسي نگرش دانش اموزان درباره شيوه هاي ارزشيابي مقطع راهنمايي
315
بررسي نگرش دانش اموزان سال سوم تجربي به درس رياضي و تاثير ان بر ميزان بازدهي رياضي انهادر امتحانات نهايي
316
بررسي نگرش دانش اموزان مقطع متوسطه پسر(شهرستان گلوگاه )در مورد علل شيوع بزهكاري اجتماعي در سال تحصيلي 88-87
317
بررسي نگرش دانشجويان از عملكرد سياسي آقاي خاتمي
318
بررسي نگرش دانشجويان به فساد اداري ( مورد مطالعه : دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين )
319
بررسي نگرش دانشجويان به مشاركت سياسي زنان
320
بررسي نگرش دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به عدم صداقت علمي، رفتارهاي خنثي كننده، كدهاي اخلاق پرستاري و التزام به رعايت مراقبت اخلاقي در سال 91- 1390
321
بررسي نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به عوامل موثر بر يادگيري باليني در دانشكده هاي پرستاري و مامائي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1379
322
بررسي نگرش دانشجويان پزشكي (انترن ) نسبت به درس اخلاق پزشكي
323
بررسي نگرش دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور رامسر نسبت به جايگاه زن در جامعه.
324
بررسي نگرش دانشجويان پيام نور سميرم نسبت به بيماري ايدز و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن
325
بررسي نگرش دانشجويان تربيت بدني و مديريت نسبت به كسب وكار (مطالعه موردي :دانشجويان دختر و پسر رشته هاي تربيت بدني و مديريت دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول )
326
بررسي نگرش دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد نسبت به تاثير عوامل تنش زايي خانوادگي بر كيفيت يادگيري فرزندان
327
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر از عوامل موثر بر تهاجم فرهنگي
328
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر نسبت به بالا رفتن سن ازدواج در سال تحصيلي 84 - 1383
329
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهر نسبت به حضور سالمندان و بهداشت رواني آنها در خانواده
330
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهرنسبت به حضور سالمندان و بهداشت رواني آنها در خانواده
331
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر نسبت به عوامل موثر در نهاجم فرهنگي.
332
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور رشت نسبت به مصرف مشروبات الكلي.
333
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم در خصوص آسيب شناسي روابط دوستانه دختر و پسر
334
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور گناوه نسبت به پديده جهاني شدن درسال تحصيلي 87-86
335
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر در مورد علل گرايش به مواد مخدر وراههاي پيشگيري ودرمان آن.
336
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه يزد به سياست هسته اي دولت احمدي نژاد
337
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به انجام خدمت سربازي و روشهاي بهينه كردن آن
338
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به ماهواره
339
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به مفهوم آزادي و آزاديهاي موجود در دانشگاه
340
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاههاي شهيد بهشتي، امام صادق ﴿ع﴾ و الزهرا﴿ص﴾ نسبت به شرايط علمي-پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي دانشگاه محل تحصيل
341
بررسي نگرش دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد چالوس در رشته حسابداري ورودي 90-89 نسبت به مد ومد گرايي.
342
بررسي نگرش دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز رامسر نسبت به مسئله حجاب ( پوشش اسلامي)
343
بررسي نگرش دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز رامسر نسبت به مسئله حجاب ( پوشش اسلامي)
344
بررسي نگرش دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز رامسر نسبت به مسئله حجاب ( پوشش اسلامي).
345
بررسي نگرش دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز رامسرنسبت به مسئله حجاب ( پوشش اسلامي)
346
بررسي نگرش دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي پيام نور گنبد كاووس نسبت به مسئله حجاب
347
بررسي نگرش دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهرنسبت به نقش اسلام در كاهش و پيشگيري بزهكاري
348
بررسي نگرش دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي(پژوهشگري)نسبت به دين.سال تحصيلي85-86.
349
بررسي نگرش دانشجويان دختر سال آخر پرستاري در ارتباط با اموزش باليني بخشهاي داخلي و جراحي در دانشكده هاي پرستاري - مامايي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي در سال 1370
350
بررسي نگرش دانشجويان دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد در ارتباط با ميزان تاثير عوامل خانوادگي فردي اجتماعي و اقتصادي در بروز انحرافات جنسي در زنان
351
بررسي نگرش دانشجويان دختر مجرد رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر نسبت به تاثير عملكرد والدين و عوامل شخصي بر فرار دختران
352
بررسي نگرش دانشجويان دختر نسبت به حجاب
353
بررسي نگرش دانشجويان دختر و پسر در مورد رابطه با جنس مخالف در دانشگاه پيام نور مركزبهشهر
354
بررسي نگرش دانشجويان دختر وپسر در زمينه امربه معروف ونهي ازمنكر دردانشگاه پيام نور رامسر زمستان83
355
بررسي نگرش دانشجويان دختررشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر نسبت به مشاركت اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر نسبت به مشاركت اجتماعي ،اقتصادي وسياسي زنان
356
بررسي نگرش دانشجويان در رابطه با آموزش از راه دور در دانشگاه پيام نور
357
بررسي نگرش دانشجويان در رابطه با اشتغال بعد از فارغ التحصيلي در بين دانشجويان با رشته هاي علوم انساني و علوم پايه در دانشگاه پيام نور
358
بررسي نگرش دانشجويان در مورد اعتياد در خوابگاه هاي دانشجويي
359
بررسي نگرش دانشجويان درباره ي ازدواج موقت
360
بررسي نگرش دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور استان تهران نسبت به محتواي كتب درسي مقطع كارشناسيب از جنبه خود آموز بودن.
361
بررسي نگرش دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور فردوس در ارتباط با عوامل موثر در كاهش انگيزه مطالعه
362
بررسي نگرش دانشجويان رشته هاي مديريت بازرگاني، حقوق و رياضي نسبت به ابعاد تبليغات دانشگاه پيام نور شهرستان بجنورد
363
بررسي نگرش دانشجويان ضمن خدمت رشته اموزش ابتدايي تربت جام نسبت به موفقيت يا شكست تحصيلي
364
بررسي نگرش دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه پيام نور گنبد كاووس در مورد رابطه دوستي دختران و پسران قبل از ازدواج
365
بررسي نگرش دانشجويان كامپيوتر دانشگاه فارابي تهران نسبت به يادگيري سيار
366
بررسي نگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد نسبت به نماز (بررسي موردي)
367
بررسي نگرش دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي خود در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيمسال دوم
368
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به پروژه هاي تحقيقي كلاسي دانشجويان دانشگاه يزد 87-88
369
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به تجربه تحصيل در دانشگاه و نتايج آن
370
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به نحوه برخورد كاركنان دانشگاه پيام نور بهشهر
371
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به وضعيت سرپرستي آنها
372
بررسي نگرش دانشجويان و مدرسين دانشگاه پيام نور نسبت به محتواي كتابهاي درسي خودآموز رشته تربيت بدني
373
بررسي نگرش دانشجويان(دختروپسر)دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
374
بررسي نگرش دبيران چالوس نسبت به وسايل كمك آموزشي وميزان بهره گيري از اين وسايل.
375
بررسي نگرش دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان در مورد سبكهاي مديريتي مديران زن
376
بررسي نگرش دبيران زن در رابطه با نحوه ارزشيابي سالانه و تاثير آن بر عملكرد آنان در دوره متوسطه منطقه 15 تهران سال تحصيلي 76-1375
377
بررسي نگرش دبيران مقطع متوسطه نسبت به تاثير دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت بربرخي از تواناييهاي شغلي آنان (استان گلستان )
378
بررسي نگرش دبيران نسبت به نقش و وظايف مشاور دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 2 اهواز
379
بررسي نگرش دبيران و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشكل در شهرستان اردل
380
بررسي نگرش دبيران و دانش آموزان نسبت به برگزاري المپيادهاي علمي كشوري دوره متوسطه شهر اهواز
381
بررسي نگرش دبيران وكارشناسان آموزش متوسطه شهرشيرازنسبت به عملكرد دانش آموختگان رشته مديريت وبرنامه ريزي آموزشي باسايررشته ها
382
بررسي نگرش دختران به ازدواج
383
بررسي نگرش دختران دانشجوي دانشگاه پيام نور سميرم نسبت به ارزش هاي سنتي و مدرن
384
بررسي نگرش دختران مراكز پيش دانشگاهي در مورد عوامل بزهكاري
385
بررسي نگرش دختران و پسران 17 تا 25 سال نسبت به رابطه دوستانه قبل ازدواج در شهرستان گنبد
386
بررسي نگرش دختران و پسران به روابط دوستانه قبل از ازدواج در شهرستان راميان
387
بررسي نگرش دختران و پسران دانشجو نسبت به روابط دوستانه قبل از ازدواج
388
بررسي نگرش دختران و پسران سال چهارم دبيرستان نسبت به ازدواج در شهرگنبدكاووس در سال تحصيلي 91-1390
389
بررسي نگرش دختران وپسران نسبت به روابط دوستانه قبل از آن وعوامل موثر برآن
390
بررسي نگرش دختران وپسران نسبت به روابط دوستانه قبل ازازدواج وعلل موثربرآن
391
بررسي نگرش دستياران دانشگاه علوم پزشكي گيلان به موضوع حرفه اي گري پزشكي، رفتار حرفه اي آنان و آموزش آن-سال91-1390
392
بررسي نگرش دندان پزشكان رشت از علل شكايتهاي دندانپزشكي
393
بررسي نگرش دنياي مجازي و تأثير آن بر سطح زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم
394
بررسي نگرش دنياي مجازي و تاثير ان بر سطح زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم
395
بررسي نگرش ديني برتفكر انتقادي دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور قاين
396
بررسي نگرش ديني ﴿مثبت و منفي ﴾ بر تفكر انتقادي دانشجويان رشته روانشناسي
397
بررسي نگرش ديني﴿مثبت و منفي ﴾برتفكر انتقادي دانشجويان
398
بررسي نگرش روحي رواني مادران داراي كودكان كم توان ذهني نسبت به معلوليت فرزندانشان در سطح شهر بجنورد
399
بررسي نگرش روساومديران بيمارستان هاي وابستهبه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در بهره گيرياز مدارك پزشكي به منظور ارزيابي عملكردپزشكاندر سال 88
400
بررسي نگرش روساومديران بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد دربهره گيري از مدارك پزشكي به منظور ارزيابي عملكرد پزشكان در سال 88
401
بررسي نگرش زباني و مؤلفه‌ها‌ي هويت ملي مدارس تطبيقي و بين‌المللي تهران
402
بررسي نگرش زباني و مولفه هاي هويت ملي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي استان اردبيل سال تحصيلي 86-87
403
بررسي نگرش زنان به هويت جنسيتي و ارتباط آن با رسانه
404
بررسي نگرش زنان در باره عوامل موثر بر امر حجاب از ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 80-79
405
بررسي نگرش زنان در مورد حجاب
406
بررسي نگرش زنان در مورد خانواده و كاركردهاي خانواده
407
بررسي نگرش زنان شاغل نسبت به اشتغال
408
بررسي نگرش زنان شاغل نسبت به عوامل مرتبط با اشتغال (مورد مطالعه: زنان شاغل در دانشگاه اصفهان)
409
بررسي نگرش زنان مبتلا به ديابت در سنين باروري در مورد برنامه ريزي براي بارداري در مراجعه‌كنندگان به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي رشت در سال 1397
410
بررسي نگرش زنان معلم شهرستان آق قلا در مورد وظايف خانوادگي شان
411
بررسي نگرش زنان نسبت به مشاركت اجتماعي
412
بررسي نگرش زنان نسبت به مشاركت اجتماعي و عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردي روستاهاي خورشيد كلا )
413
بررسي نگرش زنان نسبت به مهريه در شهر خضري و دشت بياض
414
بررسي نگرش زنان نسبت به نابرابري هاي جنسيتي در شهر مرند
415
بررسي نگرش زيست محيطي مالكان مجتمعهاي مسكوني شهر تهران و عوامل جامعه شناختي موثر بر آن (1387)
416
بررسي نگرش ساكنان شهر طرقبه نسبت به ميزباني از گردشگران و عوامل موثر بر آن , residents attitude towards hosting tourists in torghabeh and factors affect it
417
بررسي نگرش شاعران معاصر به تاريخ ايران باستان (1320-1285ش/1941-1906م)
418
بررسي نگرش شاعران و نويسندگان مشروطه نسبت به بيگانگان
419
بررسي نگرش شهرداران استان اصفهان نسبت به اجراي برنامه شهرداري الكترونيكي در شهرداريهاي استان اصفهان
420
بررسي نگرش شهروندان از مشاركت در مديريت شهري در منطقه صفائيه يزد
421
بررسي نگرش شهروندان سفيد شهري در مورد رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه شهري در شهر سفيدشهر
422
بررسي نگرش شهروندان سميرمي در مورد قانون در جامعه
423
بررسي نگرش شهروندان سوسنگرد در مورد تأثير برنامه هاي ماهواره بر گرايش سياسي زنان خانه دار
424
بررسي نگرش شهروندان شهر تهران نسبت به مولفه هاي پليس خوب
425
بررسي نگرش شهروندان ميبدي نسبت به آلودگي هوا و عوامل اجتماعي موثر بر آن
426
بررسي نگرش شهروندان نسبت به رابطه بين گردشگري و توسعه اجتماعي در شهر چِلگرد
427
بررسي نگرش شهروندان نسبت به موقعيت اجتماعي-اقتصادي زنان در شهرستان سميرم
428
بررسي نگرش صادركنندگان سنگهاي تزئيني در مورد تاثير عوامل توليد ، بازار رساني و اطلاع رساني به بازار بر صادرات سنگهاي تزئيني
429
بررسي نگرش عوامل موثر بر رعايت نظم و انظباط اجتماعي در نزد دانش آموزان از نظر معلمان مديران ومعاونان در دبستانهاي پسرانه ناحيه 4 مشهد
430
بررسي نگرش فرد در مورد خانواده و رابطه ي آن با مهارتهاي زندگي
431
بررسي نگرش فرزندان شاهد شهرستان يزد به فرهنگ شهيد و شهادت
432
بررسي نگرش فلسفي معلمان پايه پنجم نسبت به برنامه درسي تلفيقي
433
بررسي نگرش كاركنان اداري ودرماني بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهر يزد در زمينه TQM nv shg 1388
434
بررسي نگرش كاركنان اداري ودرماني بيمارستانهاي آموزشي دانشگاهعلوم پزشكي شهر يزد در زمينه TQMدر سال 1388
435
بررسي نگرش كاركنان اورژانس بيمارستان امام خميني (ره ) به مديريت زمان و تاثير آن به اثربخشي
436
بررسي نگرش كاركنان دانشگاه پيام نور مازندران به وضعيت خدمات الكترونيكي دانشگاه
437
بررسي نگرش كاركنان دانشگاه پيام نور مازندران به وضعيت خدمات الكترونيكي دانشگاه
438
بررسي نگرش كارمندان بهزيستي نسبت به فرار كودكان ازمنزل شهرستان ساري
439
بررسي نگرش كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان از اصول اخلاقي و حقوقي سقط جنين در سال 1398
440
بررسي نگرش گروهي از مديران سطوح عالي اجرايي موسسات توليدي شهرستان يزد در رابطه با روش تصميم گروهي و تصميم گيري فردي
441
بررسي نگرش مادران دانش آموزان استثنايي نسبت به فرزندانشان در شهرستان مهريز
442
بررسي نگرش مادران دانش آموزان نسبت به عوامل مؤثر آنها در جذب كلاسهاي آموزش زندگي خانوادگي در مقطع متوسطه دخترانه شهر سميرم در سال تحصيلي90-91
443
بررسي نگرش مادران نسبت به آموزش مسائل دوران بلوغ به دختران
444
بررسي نگرش مخاطبين نسبت به برنامه نود و سنجش ميزان رضايت از آن
445
بررسي نگرش مخالفين ازدواج موقت دختران و پسران در بين دانشجويان دانشگاه يزد
446
بررسي نگرش مدرسان زبان انگليسي به استفاده از زبان فارسي:مطالعه موردي مدرسان زبان انگليسي در آموزشگاههاي خصوصي زبان انگليسي در شهر كرمانشاه
447
بررسي نگرش مديران ،دبيران و دانش اموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي شهر همدان نسبت به طرح حذف كنكور سراسري دانشگاهها در سال 1387
448
بررسي نگرش مديران در خصوص عوامل موثر در رضايت شغلي آنها در سطح مدارس منطقه لاران
449
بررسي نگرش مديران و دبيران درباره عملكرد مديران آموزشي از ديد مديران و دبيران
450
بررسي نگرش مديران و دبيران شهر مهريز در مورد مشاركت مردم در هزينه هاي آموزش و پرورش
451
بررسي نگرش مديران و دبيران مدارس (ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ) دخترانه شهرستان جهرم در رابطه با اجراي طرح مدرسه محوري
452
بررسي نگرش مديران و روساي ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان در مورد عوامل موثر در بالا بردن كارآيي ادارات مربوطه
453
بررسي نگرش مديران و معلمان نسبت به انگيزش و افزايش روحيه كاري
454
بررسي نگرش مديران ومعلمان نسبت به اجراي طرح ارزشيابي در مدارس شهرقم
455
بررسي نگرش مذهبي در افراد اقدام كننده به خودكشي در بيمارستان رازي در6 ماهه اول سال 97
456
بررسي نگرش مراجعين به مراكز مختلف درماني دندانپزشكي يزد در رابطه با باورهاي نادرست دندانپزشكي در سال 1391
457
بررسي نگرش مراجعين و ميزان رضايت‌مندي آنها از نحوه ارائه خدمات شركت فناوري بن ياخته‌هاي رويان
458
بررسي نگرش مردان به اشتغال زنان
459
بررسي نگرش مردان در منطقه ساحلي دلوار نسبت به اشتغال زنان در خارج از منزل
460
بررسي نگرش مردان شهر سلامي به نوع مشاغل و عوامل موثر برآن
461
بررسي نگرش مردان شهرسلامي به نوع مشاغل وعوامل موثر بر آن
462
بررسي نگرش مردان متاهل نسبت به اشتغال زنان در شاهرود
463
بررسي نگرش مردان متاهل نسبت به اشتغال زنان در شاهرود
464
بررسي نگرش مردان متاهل نسبت به اشتغال زنان در شهرستان شاهرود
465
بررسي نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان
466
بررسي نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان در شهرستان گنبد كاووس
467
بررسي نگرش مردم بروجرد (20-64 ساله ) نسبت به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
468
بررسي نگرش مردم به وقف
469
بررسي نگرش مردم شهر كلاردشت نسبت به عملكرد شهرداري ازتاريخ1380/2/1تا1381/8/1.
470
بررسي نگرش مردم شهرستان مراوه تپه نست به خودكشي در اين شهرستان
471
بررسي نگرش مردم نسبت به تاثير عمل جراحي بيني در افزايش اعتماد به نفس در شهرستان مشهد
472
بررسي نگرش مردم نسبت به نقش ارگانهاي دولتي در كاهش آسيب هاي اجتماعي شهرستان گنبد كاووس
473
بررسي نگرش مردم نسبت به نقش ارگانهاي دولتي در كاهش معضلات اجتماعي گنبد كاووس
474
بررسي نگرش مشتريان نسبت به ارزش وي‍ژه برند ((تاثير تداعي برند ، وفاداري برند ، ايجاد آگاهي از برند ، تصوير برند ))
475
بررسي نگرش معلمان ، مديران و معاونان مدارس ابتدايي دخترانه فريمان در مورد دلايل رفتار سوء انضباطي دانش آموزان
476
بررسي نگرش معلمان ابتدايي زن شهرستان شيروان درباره اعمال سبكهاي مديريت آزادمنشانه ومستبدانه برعملكرد معلمان
477
بررسي نگرش معلمان ابتدايي نسبت به ضرورت مشاوره كودك در مدارس ابتدايي شهرستان بجنورد
478
بررسي نگرش معلمان ابتدايي و راهنمايي نسبت به عملكرد گروههاي آموزشي شهرستان آمل
479
بررسي نگرش معلمان دوره راهنمايي و متوسطه نسبت به عملكرد مديرانشان در مدارس شهر دامغان
480
بررسي نگرش معلمان زن مقطع متوسظه شهرستان آزادشهر نسبت به ارتقاء شغلي معلمان
481
بررسي نگرش معلمان شهرستان شيروان نسبت به مدارس غيرانتفاعي و عوامل موثر بر آن
482
بررسي نگرش معلمان علوم و جغرافيا نسبت به نقش تصاوير در يادگيري رابطه نگرش با بكارگيري تصاوير
483
بررسي نگرش معلمان مديران ومعاونان مدارس ابتدايي دخترانه فريمان در مورد رفتار سوء انضباطي دانش اموزان
484
بررسي نگرش معلمان مقطع ابتدايي اداره آموزش و پرورش ناحيه دو اهواز در مورد عملكرد راهنمايان تعليماتي
485
بررسي نگرش معلمان مقطع ابتدايي شاهرود برميزان كارايي مديران
486
بررسي نگرش معلمان نسبت به استفاده از راهبردهاي افزايش انگيزه در تحصيل در مدارس ابتدايي
487
بررسي نگرش معلمان نسبت به تكنولوژي آموزشي در يادگيري دانش آموزان مقطع راهنمايي ( دخترانه ) مدارس منطقه رودبنه لاهيجان
488
بررسي نگرش معلمان نسبت به تكنولوژي آموزشي در يادگيري دانش آموزان مقطع راهنمايي ( دخترانه ) مدارس منطقه رودبنه لاهيجان
489
بررسي نگرش معلمان نسبت به كاربرد تكنولوژي آموزشي در امر تدريس در مدارس ابتدايي خليل شهر 1393
490
بررسي نگرش معلمان نسبت به مجله رشد معلم (مطالعه موردي: شهر يزد)
491
بررسي نگرش معلمان و مديران در مورد تاثير تشويق و تنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مدارس ا بتدايي شهرستان شاهرود
492
بررسي نگرش معلمين زن دبيرستانهاي آموزش و پرورش ناحيه 1 يزد نسبت به تاثير چگونگي اجراي برنامه درسي بر خلاقيت دانش آموزان
493
بررسي نگرش معلمين زن شهرستان بندرگز در رابه با عوامل موثر بر كاهش باروري
494
بررسي نگرش معلمين زن مقطع ابتدائي منطقه سعد آباد نسبت به تاثير و كارايي آموزش ضمن خدمت
495
بررسي نگرش معلمين زن ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان گرگان در خصوص كاربيرون از منزل
496
بررسي نگرش معلمين مقطع راهنمايي درباره شيوه هاي تشكر و قدرداني مردم از معلمين شهرستان بجنورد
497
بررسي نگرش معلمين نسبت به تأثير تك فرزندي در سازگاري اجتماعي كودكان در منطقه سرايان و حومه سال تحصيلي 80-79
498
بررسي نگرش نسبت به ارتباط قبل ازازدواج طلاب حوزه علميه خواهران الزهرا شهرستان ساوه درسال 1390
499
بررسي نگرش نسبت به كاركردهاي اجتماعي مهريه در شهر يزد
500
بررسي نگرش نوجوانان پسر درباره چگونگي روابط والدين با آنان در شهرستان چالوس
501
بررسي نگرش نوجوانان پسر درباره چگونگي روابط والدين با آنان در شهرستان چالوس
502
بررسي نگرش نوجوانان دخترو پسر درباره چگونگي روابط والدين با آنها
503
بررسي نگرش نوجوانان در حال تحصيل و نوجوانان ترك تحصيل كرده نسبت به اعتياد
504
بررسي نگرش نوجوانان در حال تحصيل و نوجوانان ترك تحصيل كرده نسبت به اعتياد
505
بررسي نگرش نوجوانان نسبت به رفتار والدين
506
بررسي نگرش و تجربه والدين كودكان مبتلا به صرع در رابطه با تاثير غذا بر تشنج
507
بررسي نگرش و تجربه والدين كودكان مبتلا به صرع در رابطه با تاثير غذا بر تشنج
508
بررسي نگرش و تجربه والدين كودكان مبتلا به صرع در رابطه با تاثير غذا بر تشنج
509
بررسي نگرش و رفتار بهداشتي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت، درباره پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي شايع عفوني - انگلي گوارشي در سال 1375
510
بررسي نگرش و عملكرد و آگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به استعمال سيگار
511
بررسي نگرش و عوامل مؤثر بر عدم مشاركت مردمي در حفاظت از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست (مطالعه موردي منطقه شكار ممنوع بصيران اقليد)
512
بررسي نگرش و گرايش به ارتباط قبل از ازدواج بر ميزان رضايت زناشويي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد جنوب .
513
بررسي نگرش واكنش مثبت يا منفي دانش آموزان دوره پنجم دبستان شهرستان فردوس نسبت به يادگيري دروس مختلف
514
بررسي نگرش والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي جديد درس تربيت بدني
515
بررسي نگرش والدين درباره علل ترك تحصيلي فرزندان دختر و پسر مقاطع راهنمايي و دبيرستان روستاي مصعبي از منطقه سرايان در ده سال گذشته
516
بررسي نگرش والدين نسبت به بازي هاي بومي محلي و بازي هاي مجازي در كودكان
517
بررسي نگرش والدين نسبت به تاثير مهارت هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان داراي اختلال
518
بررسي نگرش، آگاهي و عملكرد اينترنهاي پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد و دانشگاه اصفهان در مورد بيماريهاي شايع دهان و تروماهاي فك و صورت در سال 83-1382
519
بررسي نگرش،آگاهي و عملكرد كاركنان بيمارستان سوانح و سوختگي شهريزد در رابطه با تفكيك پسماند از مبدا درسال 91
520
بررسي نگرشدندانپزشكان عمومي شهر يزد درارتباط با روشهاي كنترل رفتار كودكان درسال ۱۳۹۶
521
بررسي نگرشها و رفتارهاي ديني دانشجويان دانشگاه يزد (بررسي موردي: دانشجويان مجتمع علوم انساني )
522
بررسي نگرشها و موانع و مشكلات ازدواج در دختران دانشجو و غير دانشجو منطقه سرايان در سال تحصيلي
523
بررسي نگرشها وانتظارات دختران مجرد درخانواده
524
بررسي نگرشهاي ديني جوانان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
525
بررسي نگرشهاي زباني و مولفه هاي هويت ملي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي استان هرمزگان سال تحصيلي 89-88
526
بررسي نگرشهاي زباني و مولفه هاي هويت ملي دانشجويان استان زنجان سال تحصيلي92-91
527
بررسي نگرشهاي شغلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
528
بررسي نگرشي تحليل بر بازار سرمايه
529
بررسي نگرشي خانواده هاي روستايي نسبت به جنسيت فرزندان.
530
بررسي نگرشي زباني دانش آموزان دبيرستانهاي شهر بروجرد به زبان فارسي
531
بررسي نگرشي شهروندان كوثري نسبت به عملكرد دوره اول شوراي اسلامي شهرستان كوثرسال83-82
532
بررسي نگره ي پست مدرن در اجراهاي تئاتر غرب (از دهه ي نود به بعد)
533
بررسي نگره ي پست مدرن در اجراهاي تئاتر غرب﴿از دهه نود به بعد﴾
534
بررسي نگهداري توجه وعملكردهاي اجرايي دربيماران اسكيزوفرنياي پارانوئيد،آشفته وافرادبهنجار
535
بررسي نگهداري وتعميرات درصنايع فولادي ﴿شركت نسوز آذر
536
بررسي نگهداشت وجه نقد اضافي و تاثير آن بر ثروت سهام داران در بورس اوراق بهادار تهران
537
بررسي نماد آتش در غزليات شمس تبريزي
538
بررسي نماد بز وچليپا در ايران باستان و كاربردآن در ايران باستان
539
بررسي نماد حيواني ﴿ مرغ و شتر ﴾ در فرش هاي بلوچ
540
بررسي نماد خاك بر روي طرح ها ونقوش فرش بختياري
541
بررسي نماد خاك بر روي طرح ها ونقوش فرش بختياري
542
بررسي نماد خورشيد در هنرهاي تجسمي ايران ﴿پيش از اسلام﴾
543
بررسي نماد خورشيد و نمادهاي مربوط به آن در دستبافتهاي ايراني
544
بررسي نماد خير وشر در نقاشي كودكان پيش از دبستان
545
بررسي نماد دراشعار مشرف آزاد تهراني
546
بررسي نماد درمختارنامه ومنطق الطيربارويكردي مقايسه اي
547
بررسي نماد رنگ در دستبافتهاي عشايري ايران
548
بررسي نماد شناسي چشم زخم در دستبافته هاي ايراني
549
بررسي نماد شناسي عنصر آّب در هنر ايران باستان
550
بررسي نماد شير در ايران
551
بررسي نماد شير در هنر ايران باستان مادوهخامنشي
552
بررسي نماد كل نيلوفر در ايران وهندباستان
553
بررسي نماد گرايي در هنر ﴿ بدوي - تاريخ ايران - مدرنيته ﴾
554
بررسي نماد نشانه در ادبيات كودك با تاكيد برآثار صمد صمد بهرنگي ﴿ماهي سياه كوچولو﴾
555
بررسي نماد و مفاهيم آتش در هنر ايران باستان
556
بررسي نماد ونشانه در برند هاي معروف به مد
557
بررسي نمادشناختي اعداد 3، 7 و 19 در نگاره معراج اثر سلطان محمد
558
بررسي نمادشناختي تصوير چهار ملك مقرب بر پايه‌ي نجوم
559
بررسي نمادشناختي سربندهاي فلزي زنان تركمن ايران با تأكيد بر مؤلفه هاي ديني اين قوم
560
بررسي نمادشناسي عناصر تصويري و نمادهاي به كار رفته در گاهشماري سنتي ايران و نسخ خطي
561
بررسي نمادها در شعر جبرا ابراهيم جبرا
562
بررسي نمادها و عناصر پايداري در شاهنامه فردوسي
563
بررسي نمادها و مباني عرفاني در نقاشي ايراني
564
بررسي نمادها و نشانه هاي ايران باستان
565
بررسي نمادها و نشانه هاي دريايي
566
بررسي نمادها وآرايه هاي تزئيني در دوره پارس وپارت
567
بررسي نمادهاي اجتماعي در اشعار شفيعي كدكني
568
بررسي نمادهاي اساطير ايران بر روي مهرهاي دوره ساساني
569
بررسي نمادهاي اساطير ايران برروي مهرهاي دوره هاي ساساني
570
بررسي نمادهاي اهورايي بر اساس آثار هنري به جا مانده در ايران باستان
571
بررسي نمادهاي باروري و حاصلخيزي شوش و عيلام (از4000ق.م تا پايان تمدن عيلام) و كاربست آن در طراحي و ساخت مدل سفالي مجسمه‌هاي شهري زنانه‌ي تهران با كاربري گلدان
572
بررسي نمادهاي تصويري غدير خم در آثار گرافيك معاصر
573
بررسي نمادهاي خرافه در زندگي معاصر
574
بررسي نمادهاي ديني درنقش برجسته هاي ساساني
575
بررسي نمادهاي عاشورا و بكارگيري آنها در طراحي و ساخت آثار سراميكي معاصر
576
بررسي نمادهاي كيهاني در هنر ايران باستان
577
بررسي نمادهاي مديريت فرهنگي در متون ادبي گذشته ي ايران
578
بررسي نمادهاي مديريت فرهنگي در متون گذشته ي ايران
579
بررسي نمادهاي مقاومت و پايداري در كتب درسي فارسي متوسّطة اول و - دوّم سال تحصيلي 7931 7931
580
بررسي نمادين درخت زندگي درنقاشي معاصر ايران
581
بررسي نمادين نقش درخت در فرهنگهاي مختلف ﴿ با تاكيد بر نقش سرو بختياري﴾
582
بررسي نمادين نقش مايه ي سيمرغ در هنر ايران
583
بررسي نمادين نقوش گياهي در نگارگري و كاشيكاري مكتب هرات
584
بررسي نمايش در دوره ي قاجار ﴿سير تحول نمايش از بازيهاي نمايشي تا تئاتر﴾
585
بررسي نمايش در دوره ي قاجار﴿سير تحول نمايش از بازيهاي نمايشي تا تئاتر﴾
586
بررسي نمايش هاي اجرا شده در سيزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت از منظر كارگرداني ( با تحليل نمايش هاي منتخب )
587
بررسي نمايش هاي دهه 1990 مصر بر اساس نظريه هاي آنتونن آرتو
588
بررسي نمايش هاي دهه 1990 مصر براساس نظريه هاي آنتونن آرتو"
589
بررسي نمايش هاي شادي آور زنانه در دوران قاجار با رويكرد جامعه شناسي
590
بررسي نمايش هاي شادي آور زنانه در دوران قاجار با رويكرد جامعه شناسي
591
بررسي نمايش هاي غير طبيعي جنين در 2600 مورد زايمان در بيمارستان بهمن يزد
592
بررسي نمايش هاي غير طبيعي جنين در 2600 مورد زايمان در بيمارستان بهمن يزد
593
بررسي نمايش‌ها و سرشت‌هاي پلي‌گروه‌ها و رابطه آن‌ها با نمايش‌ها و سرشت‌هاي گروه‌ها
594
بررسي نمايشنامه "رومئو و ژوليت" اثر شكسپير، براساس مفهوم كارناوال در نظريات باختين
595
بررسي نمايشنامه "رومئو و ژوليت" اثر شكسپير، براساس مفهوم كارناوال در نظريات باختين
596
بررسي نمايشنامه اگمنت و شرح ويژگيهاي صحنه در نمايشنامه فوق
597
بررسي نمايشنامه تارتوف شرقي يا حاجي ريائي خان اثر احمد محمودي
598
بررسي نمايشنامه گوشه نشينان آلتوناو شخصيت فرانتز
599
بررسي نمايشنامه نويسي شخصيت محور با تكيه بر سه اثر مكدونا (جمجمه اي در كانهمارا، مرد بالشي و مراسم قطع دست در اسپوكن) بر اساس نظريه كارناوال باختين
600
بررسي نمايشنامه هاي آرمان اميد از منظر نقد تكويني
601
بررسي نمايشنامه هاي آرمان اميد از منظر نقد تكويني
602
بررسي نمايشنامه هاي ايراني در سالهاي 1300 تا 1320 از منظر مؤلفه هاي ژانر ملودرام
603
بررسي نمايشنامه هاي دهه 1380 با اتكا به مفاهيم و نظريات ژاك لكان
604
بررسي نمايشنامه هاي دهه 1380 با اتكا به مفاهيم و نظريات ژاك لكان
605
بررسي نمايشنامه هاي صادق هدايت "پروين دختر ساسان - مازيار- افسانه آفرينش "
606
بررسي نمايشنامه وشخصيت هملت
607
بررسي نمايشنامه‌هاي لابيرنت و سه چرخه اثر فرناندو آرابال بر اساس نظريه شيزوآناليز ژيل دلوز و فليكس
608
بررسي نمايشنانه هاي مارتين مك دونا با رويكرد نظريه انتقادي
609
بررسي نمايه سطح لايه هاي نازك رساناي شفاف
610
بررسي نمد مازندران به منظور احيا ويژگي هاي كاربرد امروزي آن
611
بررسي نمره ي خطر خودكشي در زير گروه هاي مختلف باليني در بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي روانپزشكي در شهر رشت در سال 1397
612
بررسي نمود جنسيت پنهان در مثنوي مولوي
613
بررسي نمود حيوان در نقاشي معاصر ايران
614
بررسي نمود دستوري در گويش لري بختياري
615
بررسي نمودارCompensated Neutron Log (CNL)و استفاده عملي از اين نمودار در صنعت نفت براي بررسي تخلخل و ليتولوژي و تشخيص نفت و گاز در سازندها
616
بررسي نمودهاي بهره وري در سازمانهاي دولتي
617
بررسي نمودهاي تربيت ديني در كتاب درسي فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني سوم راهنمايي تحصيلي
618
بررسي نمودهاي چشم زخم در فرهنگ معاصر لرستان با تاكيد برزيورآلات
619
بررسي نمودهاي شكلي و مفهومي نقطه و خط در اجراي تئاتر
620
بررسي نمودهاي شكلي و مفهومي نقطه و خط در اجراي تئاتر
621
بررسي نمودهاي عرفي شدن دين در سبك زندگي جوانان شهر اصفهان
622
بررسي نمونه برداري SUBHARMONICطراحي و شبيه سازي مودم DQPSK بر اساس آن
623
بررسي نمونه صهايي از آيات مشابه از منظر اعجاز شناختي قرآن كريم
624
بررسي نمونه هاي بيوپسي كبد ارجاع داده شده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از نظر هپاتيت C و B و سيروز
625
بررسي نمونه هايي از گفتگو هاي زنده برنامه ورزشي نود بر اساس نظريه دولي و لوينسون (2001)
626
بررسي نمونه هايي از گفتگوهاي زنده برنامه ورزشي نود بر اساس نظريه دولي و لوينسون (2001)
627
بررسي نمونه هايي از نگرش شاعران معاصر به زن
628
بررسي نهاد حسبه از صدر اسلام تا پايان ايلخانيان
629
بررسي نهاد حسبه از صدر اسلام تا پايان ايلخانيان
630
بررسي نهاد خانواده
631
بررسي نهاد خانواده در اسلام و اديان مختلف
632
بررسي نهاد خانواده در جامعه ي امروزي
633
بررسي نهاد خيريه اي دولتي و كميته ي امداددر كاهش مشكلات اجتماعي
634
بررسي نهادهاي آموزشي دوره صفويان
635
بررسي نهادهاي سنتي بهره برداري از مراتع چنگلوا و نقش آنها در اصلاح و احياء مراتع
636
بررسي نهادهاي مكمل ازدواج سنتي در حقوق ايران و فرانسه
637
بررسي نهادهاي موثر در مديريت ترافيك شهر تهران
638
بررسي نهضت تنباكو در ايران (وقايع سالهاي 1286 تا 1270 ه .ش )
639
بررسي نهضت دستيل ،شاخه اي از كانستركتيويسم
640
بررسي نهضت دستيل شاخه اي از كانستركتيويسم
641
بررسي نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير
642
بررسي نهويه مطبوع طبيعي به وسيله دودكش خورشيدي و كانال سرمايش تبخيري
643
بررسي نو ميزان و ساختار شيميايي آلكالوئيدهاي موجود در دو سرده گياه تاتوره
644
بررسي نوآوري در سازمان ،مديريت و تشكيلات آموزش و پرورش
645
بررسي نوآوري مديران در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي متوسطه مناطق 18 گانه تهران
646
بررسي نوآوري ها ابداعات در فرش
647
بررسي نوآوري ها وسبك شناسي اشعارحسين منزوي
648
بررسي نوآوري هاي 50 سال اخير نمد سنتي ايران
649
بررسي نوآوري هاي نقوش اسليمي كاشي كاري عصر صفوي با تأكيد بر نقوش ابداعي(مطالعه ي موردي : مساجد امام و شيخ لطف الله)
650
بررسي نوآوريهاي دستوري در متون مطبوعات ورزشي فارسي معاصر
651
بررسي نواحي پيريت دار در معادن فعال ايران
652
بررسي نواحي حفاظت شده و مشابه ژنومي در بقولات با استفاده از نشانگرهاي مولكولي STS
653
بررسي نواحي مركزي و جنوبي ژاپن از نظر جغرافياي منطقه اي از كتاب: Japan a Geography
654
بررسي نواحي هيدروفوب آنزيم كربونيك انهيدراز در حضور فسفوليپيد دي پي پي سي
655
بررسي نوار گاف بلور فوتوني دو بعدي متشكل از چند لايه ي هم مركز
656
بررسي نوار گاف بلور فوتوني دو بعدي متشكل از چند لايه¬ي هم مركز
657
بررسي نوار گاف كريستال هاي فوتوني سه لايه اي متشكل از مواد با ضريب شكست منفي
658
بررسي نوارگاف كريستال هاي فوتوني سه لايه اي با نقص
659
بررسي نوارهاي خاودار
660
بررسي نواقص پرونده هاي پزشكي از ديدگاه مدارك پزشكي در بيمارستان امام جعفر صادق ﴿ع﴾شهرستان ميبد در 6 ماهه اول سال 1386
661
بررسي نواقص پرونده هاي پزشكي از ديدگاه مداركپزشكي در بيمارستان امام جعفر صادق ﴿ع﴾شهرستان ميبد در 6 ماهه اول سال 1386
662
بررسي نوتروني و امكان‌سنجي جايگذاري سوخت ThO_2-U_3 O_8-Al با سوخت U_3 O_8-Al در راكتور تحقيقاتي تهران
663
بررسي نوترونيك قلب راكتور آبي زير فشار
664
بررسي نور در بازار يزد﴿خان﴾
665
بررسي نور كند در كريستالهاي فوتوني و طراحي ادوات نوري مبتني بر آن
666
بررسي نور و رنگ در مسجد جامع كبير يزد
667
بررسي نور و سايه در نقاشي
668
بررسي نورپردازي فيلم
669
بررسي نورد پذيري آلياژ پودري نقره - نيكل
670
بررسي نورد پيچ و دنده مارپيچ (چرخدنده حلزوني ) و شبيه سازي آن
671
بررسي نورد سرد به كمك مكانيك آسيب
672
بررسي نورهاي غير مستقيم و طراحي چراغ ديواري براي فضاي داخلي منزل
673
بررسي نوروپاتي اتونوم در سيستم قلبي-عروقي بيماران سيروتيك
674
بررسي نوروپاتي اتونوم در سيستم قلبي-عروقي بيماران سيروتيك
675
بررسي نوسان دو- طعمي نوترينوي خورشيدي در حضور نقص لورنتس و CPT با استفاده از داده هاي آزمايش SNO-Phase II
676
بررسي نوسانات بلوخ و انتقال ذره در مقياس نانو به روشهاي جبري
677
بررسي نوسانات دوره اي درياچه بختگان بر تغييرات ژئومورفولوژيكي رودخانه كر با استفاده از سري هاي زماني داده هاي ماهواره اي
678
بررسي نوسانات زينان و ساماريوم دريك راكتور حرارتي آب تحت فشار با استفاده از طراحي يك رؤيتگر مناسب بر اساس روش سينتيك چندنقطه‌اي
679
بررسي نوسانات فركانس كم در شبكه قدرت ايران
680
بررسي نوسانات فشار در حوضچه آرامش با استفاده مدل هيدروليكي
681
بررسي نوسانات قيمت سهم از سود نقدي اعلام شده هر سهم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
682
بررسي نوسانات گالو پينگ در خطوط هوايي انتقال انرژي
683
بررسي نوسانات يخبندان و كاربرد نتايج آن برروي محصولات باغي شهرستان بناب
684
بررسي نوستالژي جنگ در آثار دفاع مقدس (نظم:قيصر امين پور،نصرالله مرداني،عليرضا قزوه)
685
بررسي نوستالژي جنگ در اثار دفاع مقدس (نظم:قيصرامين پور، نصرالله مرداني،عليرضا قزوه)
686
بررسي نوستالژي در اشعار مسعود سعد سلمان
687
بررسي نوستالژي در اشعار هفت شاعر انقلاب اسلامي (امين پور،اوستا،جمالي،عبدالملكيان،كاظمي،معلم وهراتي)
688
بررسي نوستالژي در حوزه ي ادبيات نمايشي با محوريت غلامحسين ساعدي،بهرام بيضايي و اكبر رادي
689
بررسي نوستالوژي در دوره تاريخي شاهنامه
690
بررسي نوستانژي (غم غربت و حسرت گذشته) در آثار ناصر خسرو، سنايي و خاقاني
691
بررسي نوشتار فارسي نوجوانان طبقات كارگر و متوسط در شيراز
692
بررسي نوشتارهاي خط كوفي وكاربرد آن در گرافيك معاصر
693
بررسي نوشتارهاي نقاشان معاصر جهان ( مانيفست )
694
بررسي نوع ، حجم و ملاك تعيين تكليف توسط آموزگاران ابتدائي شهرستان كردكوي
695
بررسي نوع آموزش و سطح سواد خواندن دانش آموزان آسيب ديده شنوايي پايه ابتدايي شهر شيراز
696
بررسي نوع پيكري دوندگان سرعت و پرتاب كنندگان نخبه ايراني و مقايسه آنها با همرديفانشان در المپيك
697
بررسي نوع تبديلات فازي و مگنتو -گذار نانو ساختار بيسموت
698
بررسي نوع تيپ شخصيت بر سلامت روان
699
بررسي نوع جوشكاري بر روي تنش پسماند نرم افزار ANSYS
700
بررسي نوع حباب ساز ﴿اسپارجر﴾ در ماندگي گاز سلول هاي فلوتاسيون ستوني
701
بررسي نوع خوابيدن و رابطه ي آن با شخصيت دختران و پسران خوابگاه دانشگاه اصفهان درسال تحصيلي 91-92
702
بررسي نوع رابطه بين سرمايه اجتماعي و سبك زندگي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور نجف آباد
703
بررسي نوع رخساره هاي رسوبي و فرآيند دياژنتيك استيلوليت موثر در كيفيت سنگ هاي ساختماني مرمريت، استان اصفهان ﴿ مطالعه اي از معادن لاشتر در جنوب اصفهان-خور-شمال نائين﴾
704
بررسي نوع روابط والدين در خانواده وتاثير ان بر پيشرفت تحصيلي وسلامت روان
705
بررسي نوع ساخت كالبد در مراكز محله بافت قديم يزد
706
بررسي نوع سبك رهبري مديران وميزان رضايت شغلي معلمان در شهرستان محلات
707
بررسي نوع شخصيت و رابطه آن با گرايش به رشته هاي تخصصي در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد درسال۹۷با استفاده از شاخص myers-briggs type indicator (mbti)
708
بررسي نوع كاتد و پارامترهاي فرآيند بر پلاريزاسيون كاتدي در استخراج الكتريكي روي
709
بررسي نوع كاني، فراوري و افزودني ها بر خواص جذب كاتيون نيكل توسط رسها
710
بررسي نوع محيط كشت و شرايط رشد براي ريز ازديادي گل هورتنسيا (Hydrangea macrophylla)
711
بررسي نوع مكمل چربي پالم در جيره هايي با نسبت متفاوت علوفه اي بر عملكرد و گوارش پذيري گاوهاي شيري هلشتاين
712
بررسي نوع مناسب كارخانه نشاسته سازي در ايران
713
بررسي نوع مواد اوليه و كاني‌ساز در سنتز رنگدانه صورتي زيركني به روش سل- ژل
714
بررسي نوع ميزان علل پديده گسست ارتباطي بين دانش آموزان دوره دبيرستان و اولياي آنها در شهر سميرم
715
بررسي نوع نگرش افراد به فعاليت هاي اينترنتي شريك زندگي شان
716
بررسي نوع نگرش جوانان زير سي سال شهر شهركرد درباره اوقات فراغت و تاثيرات اجتماعي آن
717
بررسي نوع نگرش دانشجويان دانشگاههاي شهر آبادان در زمينه ازدواج موقت در گروه سني 20-30 سال
718
بررسي نوع نگرش و تصور خانواده ها در ارتباط با جايگاه آموزش مراكز پيش دبستاني
719
بررسي نوع و اندازه عيوب موجود در جوش سر به سر لوله ها با استفاده از طراحي مكانيزيم اسكن لوله و تست غير مخرب التراسونيك
720
بررسي نوع و پتانسيل كاني سازي مس در انديس عليشار در استان مركزي
721
بررسي نوع و مدت آنتي بيوتيك تراپي در نوزادان با تشخيص سپسيس زودرس و ديررس شده در بيمارستان كودكان قدس قزوين طي سالهاي 1381 و 1382
722
بررسي نوع و ميزان آلودگي ميكروبي مسواك و عوامل موثر بر آن بعد از استفاده در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396-97
723
بررسي نوع و ميزان بكارگيري راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي در دروس مورد علاقه از ديدگاه دانش آموزان در شهر اصفهان
724
بررسي نوع و ميزان عيب انكساري پس از عمل جراحي اسكلرال با كلينگ در كلينيك هاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
725
بررسي نوع و ميزان كربوئيدراتها در ساقه سورگم شيرين در مراحل مختلف رشد
726
بررسي نوع و ميزان مطالعه معلمان و راهكارهاي افزايش آن در شهرستان اصفهان
727
بررسي نوع و ميزان نانو لوله هاي كربني بر خواص فيزيكي و ريزساختار كامپوزيت آلومينا- زيركونيا-CNT تهيه شده با روش زينتر بدون فشار
728
بررسي نوع وفراواني واژگان ومفاهيم مربوط به كتابت در آثار سعدي
729
بررسي نوع وفراواني واژگان ومفاهيم مرتبط با هنر كتابت در آثار سعدي
730
بررسي نوع وقف و وصل بر (إنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (جزءهاي دهم و يازدهم )
731
بررسي نوع وقف و وصل بر (إنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (جزءهاي سيزدهم و چهاردهم قرآن)
732
بررسي نوع وقف و وصل بر (إنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (جزءهاي هفتم، هشتم و نهم قرآن)
733
بررسي نوع وقف و وصل بر (إِنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (مورد مطالعه :جزء هاي اول ،دوم و سوم قرآن )
734
بررسي نوع وقف و وصل بر « إنّ » و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن ( جزء دوازدهم قرآن)
735
بررسي نوع وقف و وصل بر(إنّ) و تاثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن(جزء شانزدهم)
736
بررسي نوع وقف و وصل بر(إنّ) و تاثير آن بربرخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (جزءپانزدهم)
737
بررسي نوع وقف ووصل بر (إِنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (مورد مطالعه: جزء هاي چهارم، پنجم و ششم قرآن)
738
بررسي نوع، ميزان و ساختار شيميايي آلكالوئيدهاي موجود در دو سرده گياه تاتوره
739
بررسي نوعي ناپايداري ديناميكي آيروالاستيك (فلاتر) در بال هواپيما
740
بررسي نويز در توربو ماشينها و ارائه مدلي جديد جهت بررسي و اندازه گيري نويز در پمپ سانتريفوژ
741
بررسي نويز فاز اسيلاتورهاي CMOS نوع LC و معرفي اثر نويز ناحيه ترايود ترانزسيتورهاي زوج ديفرانسيل در ايجاد آن
742
بررسي نويز فاز در اسيلاتورها
743
بررسي نويز ناشي از حركت تيغه ي بالگرد
744
بررسي ني نوازي در دوره قاجار
745
بررسي نياز آبي و پاسخ فيزيولوژيكي گونه شن دوست ديودال ( Ammodendron persicum) به تنش خشكي و امكان استقرار آن در استان يزد
746
بررسي نياز آبي و پاسخ فيزيولوژيكي گونه هاي اسكنبيل و تاغ در شرايط استان يزد
747
بررسي نياز آموزشي مربيان فوتبال شاغل در ليگ برتر و دسته اول ايران به مهارت هاي شغلي
748
بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 14 تا 16 ساله شهرستان رشت در سال 1396
749
بررسي نياز به مشاوره اطلاعاتي در محيط كسب و كار ايران: مطالعه اكتشافي در صنعت ساخت و توليد
750
بررسي نياز سنجي اموزشي معلمان دوره راهنمايي از ديدگاه ومديران شهرستان كوهرنگ در سال 92-93
751
بررسي نياز مادران به آموزش بهداشت خانواده.
752
بررسي نياز ها و اولويت هاي جامعه روستايي از نظر زنان روستايي استان يزد
753
بررسي نياز هاي برنامه آموزشي پزشكان عمومي براي پاسخگويي اجتماعي در دانشكده پزشكي مشهد سال 1396-1397
754
بررسي نياز هاي سلامت دختران نوجوان و عوامل مرتبط با آن در مدارس شهر رشت سال 1397
755
بررسي نياز هاي مشتريان به منحصر به فرد بودن دانشجويان رشته مديريت بازرگاني در دانشگاه پيام نور بجنورد
756
بررسي نياز هاي و عوامل حاكم در طراحي ماشين ظرفشويي براي خانوارهاي شهري﴿5 نفره﴾
757
بررسي نيازخاي اكولوژيكي گونه هاي كما
758
بررسي نيازسنجي آموزشي پرسنل فوريت‌هاي پزشكي شهر اصفهان
759
بررسي نيازمندي ها و عوامل حاكم در طراحي سطل زباله
760
بررسي نيازمنديها و انتظارات دختران روستايي 15-35 ساله شهرستان دامغان در سال 1384
761
بررسي نيازمنديها و مشكلات دانشجويان پيام نور
762
بررسي نيازمنديها ومشكلات دانشجويان دانشگاههاي پيام نور سمنان
763
بررسي نيازمنديهاي طراحي بخاري نفتي با راندمان بالا
764
بررسي نيازها براي طراحي وسيله - جمعآوري درور ريزهاي خانگي
765
بررسي نيازها جهت طراحي آب شيرين كن خورشيدي خانگي براي استان هرمزگان
766
بررسي نيازها در دربازكنهاي محيطهاي مسكوني
767
بررسي نيازها در سيستم نشستن كودكان 3تا6سال در مهدكودك ها و طراحي ميزو صندلي براي كودكان 3تا6سال در مهدكودك هاي شهر تهران
768
بررسي نيازها در طراحي اتوبوس هاي بين شهري با دك بلند.
769
بررسي نيازها در طراحي بدنه تلويزون 21 اينچ
770
بررسي نيازها در طراحي بسته بندي خرما و محصولات وابسته به آن با رويكرد برند ملي
771
بررسي نيازها در طراحي بسته بندي صنايع دستي ( آرايه هاي فلزي)
772
بررسي نيازها در طراحي روشنايي معابر
773
بررسي نيازها در وسايل كمك آموزشي براي كودكان نابينا و طراحي مجموعه كمك آموزشي براي كودكان نابينا تا مقطع پيش از دبستان
774
بررسي نيازها درطراحي سيستماتيك بسته بندي صادراتي صنايع دستي (محصولات شيشه اي)
775
بررسي نيازها و اولويتهاي جامعه روستايي از ديدگاه سرپرستان خانوار﴿ مطالعه موردي: دهستان شيوه سر﴾
776
بررسي نيازها و اولويتهاي جامعه روستايي از نظر زنان روستائي استان يزد
777
بررسي نيازها و خواسته ها و توقعات منطقي نسل جوان از اولياء مدرسه و والدين شهرستان آشخانه
778
بررسي نيازها و طراحي قفسه هاي خانگي مدولار
779
بررسي نيازها و طراحي مجموعه پردازي سطحي منازل مسكوني
780
بررسي نيازها و عوامل تاءثيرگذار در طراحي مدول صنعتي انعطاف پذير خانه سازي انبوه از ديدگاه پسامدرنيته
781
بررسي نيازها و عوامل تاثير گذار در طراحي تخت خواب ايمن و اجزاء مرتبط آن در مقابل زلزله
782
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي چرخ حمل بار مسافر در فرودگاه
783
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي سازه نمايشگاهي و طراحي سازه نمايشگاهي (فضاي بسته )
784
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي كلاه ايمني موتور سيكلت متناسب با نيازهاي موتورسواران ايراني
785
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي مجموعه يك پايانه شهري اتوبوس شركت واحد
786
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر نحوه آب خوردن در مهد كودك ها و طراحي آب خوري براي مهدكودك ها
787
بررسي نيازها و عوامل حاكم در ايجاد فضايي دلنشين براي آسودن، نشستن و انتظار كشيدن
788
بررسي نيازها و عوامل حاكم در بسته بندي محصولات گرانولي ﴿ جامد ﴾
789
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي ايستگاه بازي پارك جهت كودكان 12-5 ساله درمناطق شهري
790
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي بسته بندي ميوه هاي باغي ايران براي صادرات
791
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي بوم صدابرداري
792
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي سطلهاي زباله ء شهري
793
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي صندلي چرخ دار برقي . ع .ع . طراحي صندلي چرخ دار برقي براي معلولين قطع نخاعي و سالمندان
794
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي صندلي كودك در خودرو براي كودكان 1تا3 سال
795
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي عوامل زيبا سازي شهري در ايران
796
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي كفش مناسب جهت بازي دختران دبستاني با تاكيد برارگونومي و فرم
797
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي كفش هاي ورزشي ويژه دو و پياده روي متناسب با فيزيك پاي بانوان ايراني
798
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي ماشين آلات كشاورزي
799
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي مبلمان اتاق نوجوان
800
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي مبلمان شهري در ايستگاههاي مترو
801
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي مجموعه بلوك هاي مدولار بازي در مهد كودكها
802
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي محصولي كمك حركتي براي كودكان فلج مغزي
803
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي ويلچرهاي ورزشي: بسكتبال
804
بررسي نيازها و عوامل حاكم درساخت مبلمان مديريتي .ع .ع . طراحي وساخت مبلمان مديريتي
805
بررسي نيازها و عوامل در طراحي صندلي انعطاف پذير پژو 206
806
بررسي نيازها و عوامل موثر برطراحي دستگاه تست تنفسي (اسپيرومتر)
807
بررسي نيازها و عوامل موثر در طراحي اسباب بازي
808
بررسي نيازها و عوامل موثر در طراحي اسباب بازي و سرگرمي براي كودكان
809
بررسي نيازها و عوامل موثر در طراحي بسته لوازم ايمني و كمك مسافرتي در خودرو
810
بررسي نيازها و عوامل موثر درطراحي داشبورد اتوبوس شهري 0355
811
بررسي نيازها و مسائل نوجوانان پسر از ديدگاه دانش آموزان دوره تحصيلي راهنمايي ودبيرستان منطقه گلوگاه در سال 1382
812
بررسي نيازها و مشكلات نگارشي دانشجويان دكتراي ايراني
813
بررسي نيازها و مشكلات نگهداري از ماكيان خانگي و طراحي فضاي نگهداري آنها
814
بررسي نيازها و هماهنگي وسايل كمك پرورشي با محيطهاي آموزش ورزشهاي رزمي
815
بررسي نيازها و وضعيت موجود تهويه محيط آشپزخانه هاي خانگي و راهكارهاي آن
816
بررسي نيازها وشاخصهاي حاكم بر طراحي مبلمان شهري براي مناطق جنوب كشور
817
بررسي نيازها وعوامل حاكم بر طراحي اسباب بازيهاي كمك آموزشي براساس مفاهيم موجود در كتابهاي علوم دبستان وبادرنظرگرفتن ويژگيهاي بازيهاي ايراني و فرهنگ ملي
818
بررسي نيازها وعوامل حاكم بر طراحي اسكان موقت در حوادث غير مترقبه
819
بررسي نيازها وعوامل حاكم در طراحي ارگونوميكي يخچال سيار
820
بررسي نيازها وعوامل حاكم درطراحي نمايشبرگنجينه
821
بررسي نيازها وعوامل حاكم درطراحي: داشبورد بادي اتومبيل پرايد
822
بررسي نيازهاو عوامل حاكم در طراحي سرويس غذاخوري كودك (1تا3سال )
823
بررسي نيازهاو عوامل حاكم درطراحي اتاق كنترل پاتيل واحد ريخته گري (شركت فولاد مباركه )
824
بررسي نيازهاوعوامل حاكم برطراحي دستگاه تكثير 1000 - E
825
بررسي نيازهاوعوامل حاكم درطراحي پايانه نمايش ديداري - اطلاع رساني خورشيدي
826
بررسي نيازهاوعوامل حاكم درطراحي خودروها متناسب باترافيك شهرهاي بزرگ (تهران )
827
بررسي نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني در امر مراقبت از خود در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1371
828
بررسي نيازهاي آموزشي پرستاران شاغل در بخشهاي داخلي - جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در مورد اثرات بي تحركي بر روي سيستمهاي(پوست ، تنفس ، ادراري، قلبي عروقي ) و پيشگيري از عوارض ناشي از آن در سال 1374
829
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني در حوزه قابليت هاي عام اشتغال زاي مورد انتظار بازار كار
830
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان تربيت بدني استان كردستان در راستاي تقويت روحيه كارآفريني
831
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان رشته تربيت بدني در راستاي تقويت روحيه كارآفريني
832
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاههاي تهران در راستاي تقويت كار آفريني آنان
833
بررسي نيازهاي آموزشي زنان روستايي در زمينه فعاليتهاي كشاورزي ( زراعي و باغي ) و صنايع تبديلي در روستاهاي تابعه استان اصفهان و ارائه پيشنهاداتي جهت برنامه ريزي آموزشي آن
834
بررسي نيازهاي آموزشي زنان روستايي(مطالعه موردي روستاي هرايجان) و ارائه برنامه‏هاي آموزشي
835
بررسي نيازهاي آموزشي فارغ التحصيلان دانشكده دتدانپزشكي يزد طي سالهاي 84-1377
836
بررسي نيازهاي آموزشي فارغ التحصيلان دانشكده دندانپزشكي يزد طي سالهاي 84-1377
837
بررسي نيازهاي آموزشي كودكان مقطع دبستان و پيش دبستاني ﴿ گروه سني الف و ب ج ﴾ در زمينه هنر
838
بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران سكته مغزي و خانواده آنان به هنگام ترخيص وتدوين طرح مراقبت از خانواده بر اساس يافته ها در بيمارستان منتخب شهر رشت سال 1376
839
بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي مراجعه كننده به بيمارستان منتخب شهر رشت سال 1374
840
بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران مبتلا به سنگهاي مجاري ادراري مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت سال 1376
841
بررسي نيازهاي آموزشي معلمان تربيت بدني مقطع ابتدائي منطقه تبادكان شهر مشهد در سال تحصيلي 1397-1396
842
بررسي نيازهاي آموزشي مهندسان پروژه شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي: يك مطالعه موردي براساس روش ديكوم و استاندارد آموزشي 10015
843
بررسي نيازهاي آموزشي مهندسان پروژه شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي: يك مطالعه موردي براساس روش ديكوم و استاندارد آموزشي 10015
844
بررسي نيازهاي آموزشي والدين كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به يكي ازمراكز آموزشي درماني شهر رشت درباره ماهيت بيماري وچگونگي مراقبت از كودك سال 1379
845
بررسي نيازهاي آنتروپومتريكي درطراحي دمپايي راحتي براي مردان
846
بررسي نيازهاي اطلاعاتي نوجوانان ﴿15-18 ساله﴾ از كتابخانه هاي تحت پوشش نهاد كتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان
847
بررسي نيازهاي اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي قوم لر
848
بررسي نيازهاي اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي متخصصين شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
849
بررسي نيازهاي اكو لو ژيكي گياهان بهاره با مصرف خوراكي در منطقه سقز
850
بررسي نيازهاي اكولوژيك و شناسايي اجزا روغن اسانس و عصاره كاكوتي در جنگل گلستان
851
بررسي نيازهاي اكولوژيكي گونه هاي سكل و سبر زرد در استان بوشهر
852
بررسي نيازهاي اكولوژيكي گونه هاي كما ...بنه...وريواس ...در خراسان رضوي
853
بررسي نيازهاي اموزشي دبيران علوم اجتماعي مقطع راهنمايي تايباد
854
بررسي نيازهاي اموزشي مديران مقطع ابتدايي منطقه تبادكان
855
بررسي نيازهاي اوليه در طراحي سازه هاي گنبدي مدولار
856
بررسي نيازهاي تفريحي و ويژگيهاي خودروي يكنفره مورد استفاده كودكان (7-3)سال
857
بررسي نيازهاي توسعه حرفه اي مدرسين زبان انگليسي دوره نوجوانان
858
بررسي نيازهاي خود توسعه اي ( خود بهسازي ) مديران مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر اروميه
859
بررسي نيازهاي دانش آموزان در دو جنس پسر و دختر
860
بررسي نيازهاي دانش آموزان سال اول متوسطه براي انتخاب بهينه رشته تحصيلي از نظر معلمان مقطع متوسطه در شهر اردكان
861
بررسي نيازهاي دانش آموزان نابيناي دوره ابتدايي شهر تهران به منظور تدوين برنامه درسي در آموزش مهارتهاي جهات يابي و حركت
862
بررسي نيازهاي درماني پريودنتال (CPITN) در بيماران 45-19 ساله مراجعه كننده به ( بخش بيماريهاي دهان ) دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي در مهر 78 تا خرداد 79.
863
بررسي نيازهاي درماني پريودنتال (CPITN) در بيماران 45-19 ساله مراجعه كننده به ( بخش بيماريهاي دهان ) دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي در مهر 78 تا خرداد 79.
864
بررسي نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان مقيم در خانه سالمندان و مقايسه آن با نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان هم سن در استان يزد
865
بررسي نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان مقيم در خانه سالمندان و مقايسه آن با نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان هم سن در استان يزد
866
بررسي نيازهاي راهنمايي و مشاوره شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارائه ي الگويي جهت راهنمايي حرفه اي دانشجويان
867
بررسي نيازهاي رفوگري در صنعت فرش
868
بررسي نيازهاي روشنايي در محيطهاي مسكوني
869
بررسي نيازهاي رويشگاهي سيب جنگلي در جنگل هاي زاگرس﴿مطالعه موردي:ديواندره كردستان﴾
870
بررسي نيازهاي رويشگاهي سيب جنگلي در جنگلهاي زاگرس
871
بررسي نيازهاي رويشگاهي و مقايسه تركيبهاي شيميايي اسانس گياه دارويي كاكوتي كوهي در استان تهران
872
بررسي نيازهاي زبان عمومي دانش آموزان دوره دبيرستان با نگاه نياز سنجي انتقادي
873
بررسي نيازهاي زباني دانشجويان پزشكي
874
بررسي نيازهاي سرمايشي و گرمايشي در شمال غرب ايران
875
بررسي نيازهاي سرويسهاي بهداشتي براي اسكان موقت
876
بررسي نيازهاي سلامت پسران نوجوان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشت سال 1398
877
بررسي نيازهاي سيستم كمك آموزشي كودكان نابينا (مقطع آمادگي ): طراحي وسايل كمك آموزشي كودكان نابينا ( مقطع آمادگي )
878
بررسي نيازهاي سيستم كمك آموزشي كودكان نابينا(مقطع آمادگي )
879
بررسي نيازهاي طراحي در ميز و صندلي تحرير براي كودكان دبستاني در محيط هاي دبستاني
880
بررسي نيازهاي عاطفي در زندگي اجتماعي
881
بررسي نيازهاي كابين كنترل جرثقيل سقفي
882
بررسي نيازهاي مبلمان شهري شهر تهران
883
بررسي نيازهاي مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخيص و ميزان برآورده شدن آنها در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت سال 92-91
884
بررسي نيازهاي مراكز اطلاع رساني به مسافران در شهرها(نظري)
885
بررسي نيازهاي معلولين بزرگسال با نارسايي حركتي در اندام تحتاني، جهت طراحي تجهيزات نوتواني
886
بررسي نيازهاي موجود در سيستم مدولار خانگي و فضاهاي خانه هاي آپارتماني
887
بررسي نيازهاي واقعي جمعيت بيسوادان شرق استان مازندران به منظور تدوين نظام مطلوب سواد آموزي
888
بررسي نيازهاي ورزش هاي همگاني بانوان شاغل شهرداري تهران و مقايسه آن با بانوان غيرشاغل و ارائه الگوي مناسب
889
بررسي نيازهاي وسايل كمك آموزشي در گروه سني (12-14)
890
بررسي نيايش و ستايش در آثار اميرخسرو دهلوي
891
بررسي نيتراسيون فولاد سوپاپ 4718/1
892
بررسي نيرو ها و ضربات وارده بر يك پرتابه در اثر حركت زير آب از لحاظ ديناميكي
893
بررسي نيروگاه 100 كيلوواتي انرژي خورشيدي از طريق فتوولتايي در يزد
894
بررسي نيروگاه ديزلي و شبكه 20 كيلوولت كارخانه ايران پوپلين دشت
895
بررسي نيروگاه هاي زباله سوز
896
بررسي نيروگاههاي بخار وگازي
897
بررسي نيروها و ضربات وارده بر يك پرتابه در اثر حركت زير آب از لحاظ ديناميكي
898
بررسي نيروها و هندسه سطح قطعه كار و سطح سنگ در روشهاي مختلف Dressing چرخ سنگهاي الماس و CBN
899
بررسي نيروهاي اصطكاك داخلي در پارچه هاي بافته شده
900
بررسي نيروهاي الكترومغناطيس وارد بر هاديهاو عاناصر حامل جريان
901
بررسي نيروهاي ايروديناميكي روي يك ايرفويل صدمه ديده
902
بررسي نيروهاي بين مولكولي و اندازه گيري عملي ويسكوزيته و دانسيته دوسيال چگال به نامهاي پلي وينيل پيروليدون و پلي استايرن و استفاده از قوانين جهاني معادله حالت و سنتز پليمر وينيل استات
903
بررسي نيروهاي خير و شر در شاهنامه
904
بررسي نيروهاي داخلي چند مؤلفه اي ناشي از زلزله به كمك روش طيفي
905
بررسي نيروهاي رانش وارد بر سازه هاي نگهدارنده تونلهاي آزمايشي متروي تهران
906
بررسي نيروهاي عامل تغييرات فصلي سطح دريا در طول محور خليج فارس
907
بررسي نيروهاي كشش در نخ به عنوان عامل محدودكننده توليدات در فرآيندهاي گوناگون نساجي و تاثيرات آن در پارچه تكميل شده
908
بررسي نيروهاي ماشينكاري و زبري سطح در فرزكاري به كمك ارتعاشات التراسونيك
909
بررسي نيروهاي محيطي درگ وارده بر سازه هاي دريائي
910
بررسي نيروهاي موجود در طبيعت
911
بررسي نيروهاي هيدرو ديناميكي شناور SWATH
912
بررسي نيروهاي هيدروديناميكي زير دريايي با ضمائم در شرايط مختلف سطحي و عمقي
913
بررسي نيروهاي هيدروديناميكي ياتاقان شعاعي و اثر آنها بر پايداري سيستم محور- ياتاقان
914
بررسي نيروهاي هيدروديناميكي يك شناور تندرو با استفاده از نرم افزار
915
بررسي نيروهاي وارد بر انواع شيرهاي ماسوره اي
916
بررسي نيروهاي وارد بر مصالح بسترهاي زبر با استفاده از مدل عددي
917
بررسي نيروي بالقوه انگيزش در كاركنان بانكهاي منتخب شهرستان بهشهر
918
بررسي نيروي رانش بهينه براي هواپيماهاي بلند پرواز بدون سرنشين
919
بررسي نيروي محوري در فرآيند سوراخكاري ارتعاشي
920
بررسي نيروي وارده بر شيشه و كابل در اثر اتصال كوتاه و اثرات ديناميكي آن
921
بررسي نيم رخ رواني دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد بين دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان فردوس
922
بررسي نيم گروه هاي وارون و ارتدكس با استفاده از روابط گرين
923
بررسي نيمرخ چربي در برخي سويه هاي قارچي
924
بررسي نيمرخ رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور
925
بررسي نيمرخ رواني متقاضيان جراحي ژلاستيك در بين زنان شهر شهركرد
926
بررسي نيمرخ هيجاني فرزندان در گونه هاي مختلف خانواده بر اساس مدل فرآيند و محتواي خانواده
927
بررسي نيمه تجربي كليد تريگاترون و استخراج مشخصات محيط پلاسمايي آن در شرايط كاري مختلف
928
بررسي نيمه تحليلي تاثير گراديان فشار در جريان گاز-ذره بر روي صفحه تخت
929
بررسي نيمه عمرهاي گروه پرتوزا بااستفاده ازمدل شكافت
930
بررسي نيمه‌تجربي محيط پلاسمايي ليزرهاي عرضي ضرباني فشار‌جوي‌گاز‌كربنيك
931
بررسي هائي در زمينه رنگرزي مخلوط متشكل از پلي استر ـ اكريليك
932
بررسي هاپلوتيپ‌هاي بيماران تالاسمي بتا و ارتباط آن با جهش IVSII-I در استان فارس
933
بررسي هادرون هاي چند كواركي
934
بررسي هادون تراپي غده هاي پوستي
935
بررسي هارموني بين طرح و رنگ گبه ايراني با دكوراسيون داخلي منازل
936
بررسي هارمونيك در شبكه HVDCو روشهاي حذف آنها(فيلترينگ )
937
بررسي هارمونيك ها ي طرف AC, DC در شبكه HVDC و حذف آنها با استفاده از فيلتر غير فعال
938
بررسي هارمونيكهاي بوجود آمده از قطار شهري، تاثيرآن بر شبكه سراسري برق وروشهاي جبران آن
939
بررسي هاله ژئوشيميايي عناصر فوق كانساري و تحت كانساري معدن سرب و روي تكيه ، با هدف پتانسيل يابي فلزات پايه و گرانبها در رخساره هاي دگرساني (استان مركزي )
940
بررسي هاله هاي پروتوني
941
بررسي هاميلتوني رمبش غبار در ﴿1+2﴾ - بعد
942
بررسي هاي آركئومتريك سنگ هاي سياه تمدن جيرفت
943
بررسي هاي آناتوميكي و روند رشدي ژنوتيپ هاي پياز بذري بومي مقاوم و حساس به بيماري فوزاريومي ريشه و طبق
944
بررسي هاي اكتشافي افق آرژيليتي در منطقه سه شمال شرق اصفهان و ارزيابي تكنولوژي آن
945
بررسي هاي پارامتري و ناپارامتري در محاسبه رشد بهره وري كل عوامل
946
بررسي هاي پترولوژيكي با تاكيد بر پهنه هاي دگرساني و ارزيابي آثار زيست محيطي آن ها در سرزمين آتشفشاني شمال شهركرد
947
بررسي هاي زئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار موليبدن نوچون-كرمان
948
بررسي هاي زمين شناسي ، ژئوشيمي ، سيالات درگير و عوامل كنترل كننده كانه زائي در منطقه معدني چلپو - كلاته چوبك واقع در شمال خاوري ريوش (استان خراسان رضوي)
949
بررسي هاي زمين شناسي اقتصادي و ژئوشيمي عناصر نادر خاكي در كانسار آهن گزستان
950
بررسي هاي زمين شناسي و پترولوژيكي افيوليت هاي پالئوزوئيك منظقه شمال و شمال شرق فريمان (شمال خاوري ايران) Geological and petrological studies of paleozic ophiolites of North and North- east of fariman area; )NE- IRAN(
951
بررسي هاي زمين شناسي و ژئوشيميايي عناصر پرتوزا در منطقه ي اكتشافي زريگان يزو
952
بررسي هاي ژئو شيميايي و زمين آماري جهت پتانسيل يابي عناصر پرتوزا در برگه 1:100000 اسفودري
953
بررسي هاي ژئوتكنيكي ساختگاه سد سرمشك
954
بررسي هاي ژئوشيمي براساس عناصر كمياب در كروميت هاي شرق و جنوب شرق چهار گوش جاجرم
955
بررسي هاي ژئوشيميايي اورانيوم در مناطق شيطور و سيروس آباد ﴿محدوده ايران مركزي﴾
956
بررسي هاي ژئوشيميايي به روش رسوبات آبراهه اي برگه 100000/1 فهرج ﴿يزد﴾
957
بررسي هاي ژئوشيميايي در اكتشاف انديس مس - نقره قره چمن
958
بررسي هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي پلي متال قطور
959
بررسي هاي ژئوشيميايي رفتار آهن در محدوده معدن چغارت (يزد)
960
بررسي هاي ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي (REE's) در آنومالي شمال شمال شرق معدن آهن چغارت و برآورد شرايط اقتصادي آن¬ها
961
بررسي هاي ‍‍ژئوشيميايي كانسار مس پورفيري دره زار با استفاده از مطالعات سيالات درگير
962
بررسي هاي ژئوشيميايي كانسار منگنز گراب طالقان
963
بررسي هاي ژئوشيميايي مس در محدوده ده سلم (شمال نهبندان)
964
بررسي هاي ژئوشيميايي مس در محدوده مسگران (خراسان جنوبي)
965
بررسي هاي ژئوشيميايي منطقه خوني ﴿شمال انارك﴾
966
بررسي هاي ژئوشيميايي و تعيين زون هاي دگرساني مس در كانسار مس پورفيري منطقه نياز اهر
967
بررسي هاي ‍‍‍‍ژئوشيميايي و تعيين زونهاي دگرساني مس در كانسار مس پورفيري منطقه نياز ﴿اهر﴾
968
بررسي هاي ژئوشيميايي و زمين آماري معدن سرب و روي انگوران، استان زنجان
969
بررسي هاي ژئوشيميايي و زمين اقتصادي مس پورضميري كيقال - اهر
970
بررسي هاي ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار آهن - آپاتيت گزستان – بافق
971
بررسي هاي ژئوشيميايي و كاني زايي در برگه 1:100000 تخت سليمان
972
بررسي هاي ژئوشيميايي و كاني زايي در برگه 1:100000 كلاته ـ رشم، دامغان
973
بررسي هاي ژئوشيميايي و كاني شناسي منطقه ي چرگر جهت اكتشاف طلا و مس در رگه هاي سيليسي (زنجان)
974
بررسي هاي ژئوشيميايي و مدل سازي در كانسار آهن شيطور، بافق
975
بررسي هاي ژئوشيميايي و مدلسازي در محدوده آنومالي آلوت، كردستان
976
بررسي هاي ژئوفيزيكي در محل نصب شتاب نگارهاي زلزله در ايستگاه هاي ديهوك ، طبس و ونديك
977
بررسي هاي ژئوفيزيكي در محل نصب شتابنگارهاي زلزله در ايستگاه هاي تالش ، تنكابن و لاهيجان
978
بررسي هاي ژئوفيزيكي و تحليل كامپيوتري ايستگاه هاي شتابنگاري طبس ، ونديك و ديهوك
979
بررسي هاي سنگ شناسي و كاني زايي مس در كانسار پورفيري ميدوك
980
بررسي هاي كاني شناسي و سنگ شناسي اسكارنها، مرمرها و هورنفلس هاي حد فاصل ميمه- قمصر (نوار ماگمايي اروميه- دختر)
981
بررسي هاي كاني شناسي و سنگ شناسي رودنژيت هاي مرتبط با افيوليت نائين
982
بررسي هاي لرزه خيزي و ژئوتكنيكي در محدوده معدن بروده طبس
983
بررسي هاي ليتوژئوشيميايي كانسارهاي باريت اردكان و حوضه دشت ده (شرق و شمال شرق يزد)
984
بررسي هاي ليتولوژي و زمين‏ شناسي مس در محدوده مسگران (خراسان جنوبي)
985
بررسي هاي نحوه تشكيل كاني فيروزه در معدن فيروزه نيشابور
986
بررسي هاي هيدروژئولوژي دشت خورخوره به روش ژئوالكتريك
987
بررسي هاي ويژگي هاي سبكي و بلاغي روح الارواح سمعاني
988
بررسي هايپرپاراتيروئيديسم در بيماران مبتلا به نارسائي پيشرفته كليوي تحت دياليز در مركز دياليز بيمارستان شهيد رهنمون يزد
989
بررسي هايپرترميا با استفاده از نانوذرات مغناطيسي برروي بافت كليه گوسفند
990
بررسي هايپرترميا با سيال مغناطيسي بر روي ژل استوانه‌اي
991
بررسي هايفماي تروماتيك چشمي و نتيجه درمان آن در بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد
992
بررسي هايفماي تروماتيك چشمي و نتيجه درمان آن در بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد
993
بررسي هايي در چاپ كفپوش ماشيني
994
بررسي هايي در زمينه رنگرزي و تكميل كالاي جين
995
بررسي هپاتوسلولار كارسينوما در مراجعين به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1370-80
996
بررسي هتروزيس و تركيب پذيري در ژنوتيپ هاي كلزا (Brassica L.) با استفاده از تجزيه دي آلل
997
بررسي هجو در شعر شاعران برجسته ي عصر مملوكي
998
بررسي هد ، فشار و ضرايب افت اصطكا كي بر روي يك سيستم هيدرو ليكي بر اساس روش هاي مختلف حل رياضي در شبكه با اجزاء و اتصالات مختلف
999
بررسي هدايت از منظر قرآن و روايات
1000
بررسي هدايت الكتريكي اتصال جوشكاري نوردي غيرهم‌جنس مس به آلومينيم
بازگشت