<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي نگرش شهروندان سفيد شهري در مورد رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه شهري در شهر سفيدشهر
2
بررسي نگرش شهروندان سميرمي در مورد قانون در جامعه
3
بررسي نگرش شهروندان سوسنگرد در مورد تأثير برنامه هاي ماهواره بر گرايش سياسي زنان خانه دار
4
بررسي نگرش شهروندان شهر تهران نسبت به مولفه هاي پليس خوب
5
بررسي نگرش شهروندان ميبدي نسبت به آلودگي هوا و عوامل اجتماعي موثر بر آن
6
بررسي نگرش شهروندان نسبت به رابطه بين گردشگري و توسعه اجتماعي در شهر چِلگرد
7
بررسي نگرش شهروندان نسبت به موقعيت اجتماعي-اقتصادي زنان در شهرستان سميرم
8
بررسي نگرش صادركنندگان سنگهاي تزئيني در مورد تاثير عوامل توليد ، بازار رساني و اطلاع رساني به بازار بر صادرات سنگهاي تزئيني
9
بررسي نگرش عوامل موثر بر رعايت نظم و انظباط اجتماعي در نزد دانش آموزان از نظر معلمان مديران ومعاونان در دبستانهاي پسرانه ناحيه 4 مشهد
10
بررسي نگرش فرد در مورد خانواده و رابطه ي آن با مهارتهاي زندگي
11
بررسي نگرش فرزندان شاهد شهرستان يزد به فرهنگ شهيد و شهادت
12
بررسي نگرش فلسفي معلمان پايه پنجم نسبت به برنامه درسي تلفيقي
13
بررسي نگرش كاركنان اداري ودرماني بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهر يزد در زمينه TQM nv shg 1388
14
بررسي نگرش كاركنان اداري ودرماني بيمارستانهاي آموزشي دانشگاهعلوم پزشكي شهر يزد در زمينه TQMدر سال 1388
15
بررسي نگرش كاركنان اورژانس بيمارستان امام خميني (ره ) به مديريت زمان و تاثير آن به اثربخشي
16
بررسي نگرش كاركنان دانشگاه پيام نور مازندران به وضعيت خدمات الكترونيكي دانشگاه
17
بررسي نگرش كاركنان دانشگاه پيام نور مازندران به وضعيت خدمات الكترونيكي دانشگاه
18
بررسي نگرش كارمندان بهزيستي نسبت به فرار كودكان ازمنزل شهرستان ساري
19
بررسي نگرش كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان از اصول اخلاقي و حقوقي سقط جنين در سال 1398
20
بررسي نگرش گروهي از مديران سطوح عالي اجرايي موسسات توليدي شهرستان يزد در رابطه با روش تصميم گروهي و تصميم گيري فردي
21
بررسي نگرش مادران دانش آموزان استثنايي نسبت به فرزندانشان در شهرستان مهريز
22
بررسي نگرش مادران دانش آموزان نسبت به عوامل مؤثر آنها در جذب كلاسهاي آموزش زندگي خانوادگي در مقطع متوسطه دخترانه شهر سميرم در سال تحصيلي90-91
23
بررسي نگرش مادران نسبت به آموزش مسائل دوران بلوغ به دختران
24
بررسي نگرش مخاطبين نسبت به برنامه نود و سنجش ميزان رضايت از آن
25
بررسي نگرش مخالفين ازدواج موقت دختران و پسران در بين دانشجويان دانشگاه يزد
26
بررسي نگرش مدرسان زبان انگليسي به استفاده از زبان فارسي:مطالعه موردي مدرسان زبان انگليسي در آموزشگاههاي خصوصي زبان انگليسي در شهر كرمانشاه
27
بررسي نگرش مديران ،دبيران و دانش اموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي شهر همدان نسبت به طرح حذف كنكور سراسري دانشگاهها در سال 1387
28
بررسي نگرش مديران در خصوص عوامل موثر در رضايت شغلي آنها در سطح مدارس منطقه لاران
29
بررسي نگرش مديران و دبيران درباره عملكرد مديران آموزشي از ديد مديران و دبيران
30
بررسي نگرش مديران و دبيران شهر مهريز در مورد مشاركت مردم در هزينه هاي آموزش و پرورش
31
بررسي نگرش مديران و دبيران مدارس (ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ) دخترانه شهرستان جهرم در رابطه با اجراي طرح مدرسه محوري
32
بررسي نگرش مديران و روساي ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان در مورد عوامل موثر در بالا بردن كارآيي ادارات مربوطه
33
بررسي نگرش مديران و معلمان نسبت به انگيزش و افزايش روحيه كاري
34
بررسي نگرش مديران ومعلمان نسبت به اجراي طرح ارزشيابي در مدارس شهرقم
35
بررسي نگرش مذهبي در افراد اقدام كننده به خودكشي در بيمارستان رازي در6 ماهه اول سال 97
36
بررسي نگرش مراجعين به مراكز مختلف درماني دندانپزشكي يزد در رابطه با باورهاي نادرست دندانپزشكي در سال 1391
37
بررسي نگرش مراجعين و ميزان رضايت‌مندي آنها از نحوه ارائه خدمات شركت فناوري بن ياخته‌هاي رويان
38
بررسي نگرش مردان به اشتغال زنان
39
بررسي نگرش مردان در منطقه ساحلي دلوار نسبت به اشتغال زنان در خارج از منزل
40
بررسي نگرش مردان شهر سلامي به نوع مشاغل و عوامل موثر برآن
41
بررسي نگرش مردان شهرسلامي به نوع مشاغل وعوامل موثر بر آن
42
بررسي نگرش مردان متاهل نسبت به اشتغال زنان در شاهرود
43
بررسي نگرش مردان متاهل نسبت به اشتغال زنان در شاهرود
44
بررسي نگرش مردان متاهل نسبت به اشتغال زنان در شهرستان شاهرود
45
بررسي نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان
46
بررسي نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان در شهرستان گنبد كاووس
47
بررسي نگرش مردم بروجرد (20-64 ساله ) نسبت به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
48
بررسي نگرش مردم به وقف
49
بررسي نگرش مردم شهر كلاردشت نسبت به عملكرد شهرداري ازتاريخ1380/2/1تا1381/8/1.
50
بررسي نگرش مردم شهرستان مراوه تپه نست به خودكشي در اين شهرستان
51
بررسي نگرش مردم نسبت به تاثير عمل جراحي بيني در افزايش اعتماد به نفس در شهرستان مشهد
52
بررسي نگرش مردم نسبت به نقش ارگانهاي دولتي در كاهش آسيب هاي اجتماعي شهرستان گنبد كاووس
53
بررسي نگرش مردم نسبت به نقش ارگانهاي دولتي در كاهش معضلات اجتماعي گنبد كاووس
54
بررسي نگرش مشتريان نسبت به ارزش وي‍ژه برند ((تاثير تداعي برند ، وفاداري برند ، ايجاد آگاهي از برند ، تصوير برند ))
55
بررسي نگرش معلمان ، مديران و معاونان مدارس ابتدايي دخترانه فريمان در مورد دلايل رفتار سوء انضباطي دانش آموزان
56
بررسي نگرش معلمان ابتدايي زن شهرستان شيروان درباره اعمال سبكهاي مديريت آزادمنشانه ومستبدانه برعملكرد معلمان
57
بررسي نگرش معلمان ابتدايي نسبت به ضرورت مشاوره كودك در مدارس ابتدايي شهرستان بجنورد
58
بررسي نگرش معلمان ابتدايي و راهنمايي نسبت به عملكرد گروههاي آموزشي شهرستان آمل
59
بررسي نگرش معلمان دوره راهنمايي و متوسطه نسبت به عملكرد مديرانشان در مدارس شهر دامغان
60
بررسي نگرش معلمان زن مقطع متوسظه شهرستان آزادشهر نسبت به ارتقاء شغلي معلمان
61
بررسي نگرش معلمان شهرستان شيروان نسبت به مدارس غيرانتفاعي و عوامل موثر بر آن
62
بررسي نگرش معلمان علوم و جغرافيا نسبت به نقش تصاوير در يادگيري رابطه نگرش با بكارگيري تصاوير
63
بررسي نگرش معلمان مديران ومعاونان مدارس ابتدايي دخترانه فريمان در مورد رفتار سوء انضباطي دانش اموزان
64
بررسي نگرش معلمان مقطع ابتدايي اداره آموزش و پرورش ناحيه دو اهواز در مورد عملكرد راهنمايان تعليماتي
65
بررسي نگرش معلمان مقطع ابتدايي شاهرود برميزان كارايي مديران
66
بررسي نگرش معلمان نسبت به استفاده از راهبردهاي افزايش انگيزه در تحصيل در مدارس ابتدايي
67
بررسي نگرش معلمان نسبت به تكنولوژي آموزشي در يادگيري دانش آموزان مقطع راهنمايي ( دخترانه ) مدارس منطقه رودبنه لاهيجان
68
بررسي نگرش معلمان نسبت به تكنولوژي آموزشي در يادگيري دانش آموزان مقطع راهنمايي ( دخترانه ) مدارس منطقه رودبنه لاهيجان
69
بررسي نگرش معلمان نسبت به كاربرد تكنولوژي آموزشي در امر تدريس در مدارس ابتدايي خليل شهر 1393
70
بررسي نگرش معلمان نسبت به مجله رشد معلم (مطالعه موردي: شهر يزد)
71
بررسي نگرش معلمان و مديران در مورد تاثير تشويق و تنبيه بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مدارس ا بتدايي شهرستان شاهرود
72
بررسي نگرش معلمين زن دبيرستانهاي آموزش و پرورش ناحيه 1 يزد نسبت به تاثير چگونگي اجراي برنامه درسي بر خلاقيت دانش آموزان
73
بررسي نگرش معلمين زن شهرستان بندرگز در رابه با عوامل موثر بر كاهش باروري
74
بررسي نگرش معلمين زن مقطع ابتدائي منطقه سعد آباد نسبت به تاثير و كارايي آموزش ضمن خدمت
75
بررسي نگرش معلمين زن ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان گرگان در خصوص كاربيرون از منزل
76
بررسي نگرش معلمين مقطع راهنمايي درباره شيوه هاي تشكر و قدرداني مردم از معلمين شهرستان بجنورد
77
بررسي نگرش معلمين نسبت به تأثير تك فرزندي در سازگاري اجتماعي كودكان در منطقه سرايان و حومه سال تحصيلي 80-79
78
بررسي نگرش نسبت به ارتباط قبل ازازدواج طلاب حوزه علميه خواهران الزهرا شهرستان ساوه درسال 1390
79
بررسي نگرش نسبت به كاركردهاي اجتماعي مهريه در شهر يزد
80
بررسي نگرش نوجوانان پسر درباره چگونگي روابط والدين با آنان در شهرستان چالوس
81
بررسي نگرش نوجوانان پسر درباره چگونگي روابط والدين با آنان در شهرستان چالوس
82
بررسي نگرش نوجوانان دخترو پسر درباره چگونگي روابط والدين با آنها
83
بررسي نگرش نوجوانان در حال تحصيل و نوجوانان ترك تحصيل كرده نسبت به اعتياد
84
بررسي نگرش نوجوانان در حال تحصيل و نوجوانان ترك تحصيل كرده نسبت به اعتياد
85
بررسي نگرش نوجوانان نسبت به رفتار والدين
86
بررسي نگرش و تجربه والدين كودكان مبتلا به صرع در رابطه با تاثير غذا بر تشنج
87
بررسي نگرش و تجربه والدين كودكان مبتلا به صرع در رابطه با تاثير غذا بر تشنج
88
بررسي نگرش و تجربه والدين كودكان مبتلا به صرع در رابطه با تاثير غذا بر تشنج
89
بررسي نگرش و رفتار بهداشتي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت، درباره پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي شايع عفوني - انگلي گوارشي در سال 1375
90
بررسي نگرش و عملكرد و آگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به استعمال سيگار
91
بررسي نگرش و عوامل مؤثر بر عدم مشاركت مردمي در حفاظت از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست (مطالعه موردي منطقه شكار ممنوع بصيران اقليد)
92
بررسي نگرش و گرايش به ارتباط قبل از ازدواج بر ميزان رضايت زناشويي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد جنوب .
93
بررسي نگرش واكنش مثبت يا منفي دانش آموزان دوره پنجم دبستان شهرستان فردوس نسبت به يادگيري دروس مختلف
94
بررسي نگرش والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي جديد درس تربيت بدني
95
بررسي نگرش والدين درباره علل ترك تحصيلي فرزندان دختر و پسر مقاطع راهنمايي و دبيرستان روستاي مصعبي از منطقه سرايان در ده سال گذشته
96
بررسي نگرش والدين نسبت به بازي هاي بومي محلي و بازي هاي مجازي در كودكان
97
بررسي نگرش والدين نسبت به تاثير مهارت هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان داراي اختلال
98
بررسي نگرش، آگاهي و عملكرد اينترنهاي پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد و دانشگاه اصفهان در مورد بيماريهاي شايع دهان و تروماهاي فك و صورت در سال 83-1382
99
بررسي نگرش،آگاهي و عملكرد كاركنان بيمارستان سوانح و سوختگي شهريزد در رابطه با تفكيك پسماند از مبدا درسال 91
100
بررسي نگرشدندانپزشكان عمومي شهر يزد درارتباط با روشهاي كنترل رفتار كودكان درسال ۱۳۹۶
101
بررسي نگرشها و رفتارهاي ديني دانشجويان دانشگاه يزد (بررسي موردي: دانشجويان مجتمع علوم انساني )
102
بررسي نگرشها و موانع و مشكلات ازدواج در دختران دانشجو و غير دانشجو منطقه سرايان در سال تحصيلي
103
بررسي نگرشها وانتظارات دختران مجرد درخانواده
104
بررسي نگرشهاي ديني جوانان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
105
بررسي نگرشهاي زباني و مولفه هاي هويت ملي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي استان هرمزگان سال تحصيلي 89-88
106
بررسي نگرشهاي زباني و مولفه هاي هويت ملي دانشجويان استان زنجان سال تحصيلي92-91
107
بررسي نگرشهاي شغلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
108
بررسي نگرشي تحليل بر بازار سرمايه
109
بررسي نگرشي خانواده هاي روستايي نسبت به جنسيت فرزندان.
110
بررسي نگرشي زباني دانش آموزان دبيرستانهاي شهر بروجرد به زبان فارسي
111
بررسي نگرشي شهروندان كوثري نسبت به عملكرد دوره اول شوراي اسلامي شهرستان كوثرسال83-82
112
بررسي نگره ي پست مدرن در اجراهاي تئاتر غرب (از دهه ي نود به بعد)
113
بررسي نگره ي پست مدرن در اجراهاي تئاتر غرب﴿از دهه نود به بعد﴾
114
بررسي نگهداري توجه وعملكردهاي اجرايي دربيماران اسكيزوفرنياي پارانوئيد،آشفته وافرادبهنجار
115
بررسي نگهداري وتعميرات درصنايع فولادي ﴿شركت نسوز آذر
116
بررسي نگهداشت وجه نقد اضافي و تاثير آن بر ثروت سهام داران در بورس اوراق بهادار تهران
117
بررسي نماد آتش در غزليات شمس تبريزي
118
بررسي نماد بز وچليپا در ايران باستان و كاربردآن در ايران باستان
119
بررسي نماد حيواني ﴿ مرغ و شتر ﴾ در فرش هاي بلوچ
120
بررسي نماد خاك بر روي طرح ها ونقوش فرش بختياري
121
بررسي نماد خاك بر روي طرح ها ونقوش فرش بختياري
122
بررسي نماد خورشيد در هنرهاي تجسمي ايران ﴿پيش از اسلام﴾
123
بررسي نماد خورشيد و نمادهاي مربوط به آن در دستبافتهاي ايراني
124
بررسي نماد خير وشر در نقاشي كودكان پيش از دبستان
125
بررسي نماد دراشعار مشرف آزاد تهراني
126
بررسي نماد درمختارنامه ومنطق الطيربارويكردي مقايسه اي
127
بررسي نماد رنگ در دستبافتهاي عشايري ايران
128
بررسي نماد شناسي چشم زخم در دستبافته هاي ايراني
129
بررسي نماد شناسي عنصر آّب در هنر ايران باستان
130
بررسي نماد شير در ايران
131
بررسي نماد شير در هنر ايران باستان مادوهخامنشي
132
بررسي نماد كل نيلوفر در ايران وهندباستان
133
بررسي نماد گرايي در هنر ﴿ بدوي - تاريخ ايران - مدرنيته ﴾
134
بررسي نماد نشانه در ادبيات كودك با تاكيد برآثار صمد صمد بهرنگي ﴿ماهي سياه كوچولو﴾
135
بررسي نماد و مفاهيم آتش در هنر ايران باستان
136
بررسي نماد ونشانه در برند هاي معروف به مد
137
بررسي نمادشناختي اعداد 3، 7 و 19 در نگاره معراج اثر سلطان محمد
138
بررسي نمادشناختي تصوير چهار ملك مقرب بر پايه‌ي نجوم
139
بررسي نمادشناختي سربندهاي فلزي زنان تركمن ايران با تأكيد بر مؤلفه هاي ديني اين قوم
140
بررسي نمادشناسي عناصر تصويري و نمادهاي به كار رفته در گاهشماري سنتي ايران و نسخ خطي
141
بررسي نمادها در شعر جبرا ابراهيم جبرا
142
بررسي نمادها و عناصر پايداري در شاهنامه فردوسي
143
بررسي نمادها و مباني عرفاني در نقاشي ايراني
144
بررسي نمادها و نشانه هاي ايران باستان
145
بررسي نمادها و نشانه هاي دريايي
146
بررسي نمادها وآرايه هاي تزئيني در دوره پارس وپارت
147
بررسي نمادهاي اجتماعي در اشعار شفيعي كدكني
148
بررسي نمادهاي اساطير ايران بر روي مهرهاي دوره ساساني
149
بررسي نمادهاي اساطير ايران برروي مهرهاي دوره هاي ساساني
150
بررسي نمادهاي اهورايي بر اساس آثار هنري به جا مانده در ايران باستان
151
بررسي نمادهاي باروري و حاصلخيزي شوش و عيلام (از4000ق.م تا پايان تمدن عيلام) و كاربست آن در طراحي و ساخت مدل سفالي مجسمه‌هاي شهري زنانه‌ي تهران با كاربري گلدان
152
بررسي نمادهاي تصويري غدير خم در آثار گرافيك معاصر
153
بررسي نمادهاي خرافه در زندگي معاصر
154
بررسي نمادهاي ديني درنقش برجسته هاي ساساني
155
بررسي نمادهاي عاشورا و بكارگيري آنها در طراحي و ساخت آثار سراميكي معاصر
156
بررسي نمادهاي كيهاني در هنر ايران باستان
157
بررسي نمادهاي مديريت فرهنگي در متون ادبي گذشته ي ايران
158
بررسي نمادهاي مديريت فرهنگي در متون گذشته ي ايران
159
بررسي نمادهاي مقاومت و پايداري در كتب درسي فارسي متوسّطة اول و - دوّم سال تحصيلي 7931 7931
160
بررسي نمادين درخت زندگي درنقاشي معاصر ايران
161
بررسي نمادين نقش درخت در فرهنگهاي مختلف ﴿ با تاكيد بر نقش سرو بختياري﴾
162
بررسي نمادين نقش مايه ي سيمرغ در هنر ايران
163
بررسي نمادين نقوش گياهي در نگارگري و كاشيكاري مكتب هرات
164
بررسي نمايش در دوره ي قاجار ﴿سير تحول نمايش از بازيهاي نمايشي تا تئاتر﴾
165
بررسي نمايش در دوره ي قاجار﴿سير تحول نمايش از بازيهاي نمايشي تا تئاتر﴾
166
بررسي نمايش هاي اجرا شده در سيزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت از منظر كارگرداني ( با تحليل نمايش هاي منتخب )
167
بررسي نمايش هاي دهه 1990 مصر بر اساس نظريه هاي آنتونن آرتو
168
بررسي نمايش هاي دهه 1990 مصر براساس نظريه هاي آنتونن آرتو"
169
بررسي نمايش هاي شادي آور زنانه در دوران قاجار با رويكرد جامعه شناسي
170
بررسي نمايش هاي شادي آور زنانه در دوران قاجار با رويكرد جامعه شناسي
171
بررسي نمايش هاي غير طبيعي جنين در 2600 مورد زايمان در بيمارستان بهمن يزد
172
بررسي نمايش هاي غير طبيعي جنين در 2600 مورد زايمان در بيمارستان بهمن يزد
173
بررسي نمايش‌ها و سرشت‌هاي پلي‌گروه‌ها و رابطه آن‌ها با نمايش‌ها و سرشت‌هاي گروه‌ها
174
بررسي نمايشنامه "رومئو و ژوليت" اثر شكسپير، براساس مفهوم كارناوال در نظريات باختين
175
بررسي نمايشنامه "رومئو و ژوليت" اثر شكسپير، براساس مفهوم كارناوال در نظريات باختين
176
بررسي نمايشنامه اگمنت و شرح ويژگيهاي صحنه در نمايشنامه فوق
177
بررسي نمايشنامه تارتوف شرقي يا حاجي ريائي خان اثر احمد محمودي
178
بررسي نمايشنامه گوشه نشينان آلتوناو شخصيت فرانتز
179
بررسي نمايشنامه نويسي شخصيت محور با تكيه بر سه اثر مكدونا (جمجمه اي در كانهمارا، مرد بالشي و مراسم قطع دست در اسپوكن) بر اساس نظريه كارناوال باختين
180
بررسي نمايشنامه هاي آرمان اميد از منظر نقد تكويني
181
بررسي نمايشنامه هاي آرمان اميد از منظر نقد تكويني
182
بررسي نمايشنامه هاي ايراني در سالهاي 1300 تا 1320 از منظر مؤلفه هاي ژانر ملودرام
183
بررسي نمايشنامه هاي دهه 1380 با اتكا به مفاهيم و نظريات ژاك لكان
184
بررسي نمايشنامه هاي دهه 1380 با اتكا به مفاهيم و نظريات ژاك لكان
185
بررسي نمايشنامه هاي صادق هدايت "پروين دختر ساسان - مازيار- افسانه آفرينش "
186
بررسي نمايشنامه وشخصيت هملت
187
بررسي نمايشنامه‌هاي لابيرنت و سه چرخه اثر فرناندو آرابال بر اساس نظريه شيزوآناليز ژيل دلوز و فليكس
188
بررسي نمايشنانه هاي مارتين مك دونا با رويكرد نظريه انتقادي
189
بررسي نمايه سطح لايه هاي نازك رساناي شفاف
190
بررسي نمد مازندران به منظور احيا ويژگي هاي كاربرد امروزي آن
191
بررسي نمره ي خطر خودكشي در زير گروه هاي مختلف باليني در بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي روانپزشكي در شهر رشت در سال 1397
192
بررسي نمود جنسيت پنهان در مثنوي مولوي
193
بررسي نمود حيوان در نقاشي معاصر ايران
194
بررسي نمود دستوري در گويش لري بختياري
195
بررسي نمودارCompensated Neutron Log (CNL)و استفاده عملي از اين نمودار در صنعت نفت براي بررسي تخلخل و ليتولوژي و تشخيص نفت و گاز در سازندها
196
بررسي نمودهاي بهره وري در سازمانهاي دولتي
197
بررسي نمودهاي تربيت ديني در كتاب درسي فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني سوم راهنمايي تحصيلي
198
بررسي نمودهاي چشم زخم در فرهنگ معاصر لرستان با تاكيد برزيورآلات
199
بررسي نمودهاي شكلي و مفهومي نقطه و خط در اجراي تئاتر
200
بررسي نمودهاي شكلي و مفهومي نقطه و خط در اجراي تئاتر
201
بررسي نمودهاي عرفي شدن دين در سبك زندگي جوانان شهر اصفهان
202
بررسي نمونه برداري SUBHARMONICطراحي و شبيه سازي مودم DQPSK بر اساس آن
203
بررسي نمونه صهايي از آيات مشابه از منظر اعجاز شناختي قرآن كريم
204
بررسي نمونه هاي بيوپسي كبد ارجاع داده شده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از نظر هپاتيت C و B و سيروز
205
بررسي نمونه هايي از گفتگو هاي زنده برنامه ورزشي نود بر اساس نظريه دولي و لوينسون (2001)
206
بررسي نمونه هايي از گفتگوهاي زنده برنامه ورزشي نود بر اساس نظريه دولي و لوينسون (2001)
207
بررسي نمونه هايي از نگرش شاعران معاصر به زن
208
بررسي نهاد حسبه از صدر اسلام تا پايان ايلخانيان
209
بررسي نهاد حسبه از صدر اسلام تا پايان ايلخانيان
210
بررسي نهاد خانواده
211
بررسي نهاد خانواده در اسلام و اديان مختلف
212
بررسي نهاد خانواده در جامعه ي امروزي
213
بررسي نهاد خيريه اي دولتي و كميته ي امداددر كاهش مشكلات اجتماعي
214
بررسي نهادهاي آموزشي دوره صفويان
215
بررسي نهادهاي سنتي بهره برداري از مراتع چنگلوا و نقش آنها در اصلاح و احياء مراتع
216
بررسي نهادهاي مكمل ازدواج سنتي در حقوق ايران و فرانسه
217
بررسي نهادهاي موثر در مديريت ترافيك شهر تهران
218
بررسي نهضت تنباكو در ايران (وقايع سالهاي 1286 تا 1270 ه .ش )
219
بررسي نهضت دستيل ،شاخه اي از كانستركتيويسم
220
بررسي نهضت دستيل شاخه اي از كانستركتيويسم
221
بررسي نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير
222
بررسي نهويه مطبوع طبيعي به وسيله دودكش خورشيدي و كانال سرمايش تبخيري
223
بررسي نو ميزان و ساختار شيميايي آلكالوئيدهاي موجود در دو سرده گياه تاتوره
224
بررسي نوآوري در سازمان ،مديريت و تشكيلات آموزش و پرورش
225
بررسي نوآوري مديران در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي متوسطه مناطق 18 گانه تهران
226
بررسي نوآوري ها ابداعات در فرش
227
بررسي نوآوري ها وسبك شناسي اشعارحسين منزوي
228
بررسي نوآوري هاي 50 سال اخير نمد سنتي ايران
229
بررسي نوآوري هاي نقوش اسليمي كاشي كاري عصر صفوي با تأكيد بر نقوش ابداعي(مطالعه ي موردي : مساجد امام و شيخ لطف الله)
230
بررسي نوآوريهاي دستوري در متون مطبوعات ورزشي فارسي معاصر
231
بررسي نواحي پيريت دار در معادن فعال ايران
232
بررسي نواحي حفاظت شده و مشابه ژنومي در بقولات با استفاده از نشانگرهاي مولكولي STS
233
بررسي نواحي مركزي و جنوبي ژاپن از نظر جغرافياي منطقه اي از كتاب: Japan a Geography
234
بررسي نواحي هيدروفوب آنزيم كربونيك انهيدراز در حضور فسفوليپيد دي پي پي سي
235
بررسي نوار گاف بلور فوتوني دو بعدي متشكل از چند لايه ي هم مركز
236
بررسي نوار گاف بلور فوتوني دو بعدي متشكل از چند لايه¬ي هم مركز
237
بررسي نوار گاف كريستال هاي فوتوني سه لايه اي متشكل از مواد با ضريب شكست منفي
238
بررسي نوارگاف كريستال هاي فوتوني سه لايه اي با نقص
239
بررسي نوارهاي خاودار
240
بررسي نواقص پرونده هاي پزشكي از ديدگاه مدارك پزشكي در بيمارستان امام جعفر صادق ﴿ع﴾شهرستان ميبد در 6 ماهه اول سال 1386
241
بررسي نواقص پرونده هاي پزشكي از ديدگاه مداركپزشكي در بيمارستان امام جعفر صادق ﴿ع﴾شهرستان ميبد در 6 ماهه اول سال 1386
242
بررسي نوتروني و امكان‌سنجي جايگذاري سوخت ThO_2-U_3 O_8-Al با سوخت U_3 O_8-Al در راكتور تحقيقاتي تهران
243
بررسي نوترونيك قلب راكتور آبي زير فشار
244
بررسي نور در بازار يزد﴿خان﴾
245
بررسي نور كند در كريستالهاي فوتوني و طراحي ادوات نوري مبتني بر آن
246
بررسي نور و رنگ در مسجد جامع كبير يزد
247
بررسي نور و سايه در نقاشي
248
بررسي نورپردازي فيلم
249
بررسي نورد پذيري آلياژ پودري نقره - نيكل
250
بررسي نورد پيچ و دنده مارپيچ (چرخدنده حلزوني ) و شبيه سازي آن
251
بررسي نورد سرد به كمك مكانيك آسيب
252
بررسي نورهاي غير مستقيم و طراحي چراغ ديواري براي فضاي داخلي منزل
253
بررسي نوروپاتي اتونوم در سيستم قلبي-عروقي بيماران سيروتيك
254
بررسي نوروپاتي اتونوم در سيستم قلبي-عروقي بيماران سيروتيك
255
بررسي نوسان دو- طعمي نوترينوي خورشيدي در حضور نقص لورنتس و CPT با استفاده از داده هاي آزمايش SNO-Phase II
256
بررسي نوسانات بلوخ و انتقال ذره در مقياس نانو به روشهاي جبري
257
بررسي نوسانات دوره اي درياچه بختگان بر تغييرات ژئومورفولوژيكي رودخانه كر با استفاده از سري هاي زماني داده هاي ماهواره اي
258
بررسي نوسانات زينان و ساماريوم دريك راكتور حرارتي آب تحت فشار با استفاده از طراحي يك رؤيتگر مناسب بر اساس روش سينتيك چندنقطه‌اي
259
بررسي نوسانات فركانس كم در شبكه قدرت ايران
260
بررسي نوسانات فشار در حوضچه آرامش با استفاده مدل هيدروليكي
261
بررسي نوسانات قيمت سهم از سود نقدي اعلام شده هر سهم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
262
بررسي نوسانات گالو پينگ در خطوط هوايي انتقال انرژي
263
بررسي نوسانات يخبندان و كاربرد نتايج آن برروي محصولات باغي شهرستان بناب
264
بررسي نوستالژي جنگ در آثار دفاع مقدس (نظم:قيصر امين پور،نصرالله مرداني،عليرضا قزوه)
265
بررسي نوستالژي جنگ در اثار دفاع مقدس (نظم:قيصرامين پور، نصرالله مرداني،عليرضا قزوه)
266
بررسي نوستالژي در اشعار مسعود سعد سلمان
267
بررسي نوستالژي در اشعار هفت شاعر انقلاب اسلامي (امين پور،اوستا،جمالي،عبدالملكيان،كاظمي،معلم وهراتي)
268
بررسي نوستالژي در حوزه ي ادبيات نمايشي با محوريت غلامحسين ساعدي،بهرام بيضايي و اكبر رادي
269
بررسي نوستالوژي در دوره تاريخي شاهنامه
270
بررسي نوستانژي (غم غربت و حسرت گذشته) در آثار ناصر خسرو، سنايي و خاقاني
271
بررسي نوشتار فارسي نوجوانان طبقات كارگر و متوسط در شيراز
272
بررسي نوشتارهاي خط كوفي وكاربرد آن در گرافيك معاصر
273
بررسي نوشتارهاي نقاشان معاصر جهان ( مانيفست )
274
بررسي نوع ، حجم و ملاك تعيين تكليف توسط آموزگاران ابتدائي شهرستان كردكوي
275
بررسي نوع آموزش و سطح سواد خواندن دانش آموزان آسيب ديده شنوايي پايه ابتدايي شهر شيراز
276
بررسي نوع پيكري دوندگان سرعت و پرتاب كنندگان نخبه ايراني و مقايسه آنها با همرديفانشان در المپيك
277
بررسي نوع تبديلات فازي و مگنتو -گذار نانو ساختار بيسموت
278
بررسي نوع تيپ شخصيت بر سلامت روان
279
بررسي نوع جوشكاري بر روي تنش پسماند نرم افزار ANSYS
280
بررسي نوع حباب ساز ﴿اسپارجر﴾ در ماندگي گاز سلول هاي فلوتاسيون ستوني
281
بررسي نوع خوابيدن و رابطه ي آن با شخصيت دختران و پسران خوابگاه دانشگاه اصفهان درسال تحصيلي 91-92
282
بررسي نوع رابطه بين سرمايه اجتماعي و سبك زندگي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور نجف آباد
283
بررسي نوع رخساره هاي رسوبي و فرآيند دياژنتيك استيلوليت موثر در كيفيت سنگ هاي ساختماني مرمريت، استان اصفهان ﴿ مطالعه اي از معادن لاشتر در جنوب اصفهان-خور-شمال نائين﴾
284
بررسي نوع روابط والدين در خانواده وتاثير ان بر پيشرفت تحصيلي وسلامت روان
285
بررسي نوع ساخت كالبد در مراكز محله بافت قديم يزد
286
بررسي نوع سبك رهبري مديران وميزان رضايت شغلي معلمان در شهرستان محلات
287
بررسي نوع شخصيت و رابطه آن با گرايش به رشته هاي تخصصي در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد درسال۹۷با استفاده از شاخص myers-briggs type indicator (mbti)
288
بررسي نوع كاتد و پارامترهاي فرآيند بر پلاريزاسيون كاتدي در استخراج الكتريكي روي
289
بررسي نوع كاني، فراوري و افزودني ها بر خواص جذب كاتيون نيكل توسط رسها
290
بررسي نوع محيط كشت و شرايط رشد براي ريز ازديادي گل هورتنسيا (Hydrangea macrophylla)
291
بررسي نوع مكمل چربي پالم در جيره هايي با نسبت متفاوت علوفه اي بر عملكرد و گوارش پذيري گاوهاي شيري هلشتاين
292
بررسي نوع مناسب كارخانه نشاسته سازي در ايران
293
بررسي نوع مواد اوليه و كاني‌ساز در سنتز رنگدانه صورتي زيركني به روش سل- ژل
294
بررسي نوع ميزان علل پديده گسست ارتباطي بين دانش آموزان دوره دبيرستان و اولياي آنها در شهر سميرم
295
بررسي نوع نگرش افراد به فعاليت هاي اينترنتي شريك زندگي شان
296
بررسي نوع نگرش جوانان زير سي سال شهر شهركرد درباره اوقات فراغت و تاثيرات اجتماعي آن
297
بررسي نوع نگرش دانشجويان دانشگاههاي شهر آبادان در زمينه ازدواج موقت در گروه سني 20-30 سال
298
بررسي نوع نگرش و تصور خانواده ها در ارتباط با جايگاه آموزش مراكز پيش دبستاني
299
بررسي نوع و اندازه عيوب موجود در جوش سر به سر لوله ها با استفاده از طراحي مكانيزيم اسكن لوله و تست غير مخرب التراسونيك
300
بررسي نوع و پتانسيل كاني سازي مس در انديس عليشار در استان مركزي
301
بررسي نوع و مدت آنتي بيوتيك تراپي در نوزادان با تشخيص سپسيس زودرس و ديررس شده در بيمارستان كودكان قدس قزوين طي سالهاي 1381 و 1382
302
بررسي نوع و ميزان آلودگي ميكروبي مسواك و عوامل موثر بر آن بعد از استفاده در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396-97
303
بررسي نوع و ميزان بكارگيري راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي در دروس مورد علاقه از ديدگاه دانش آموزان در شهر اصفهان
304
بررسي نوع و ميزان عيب انكساري پس از عمل جراحي اسكلرال با كلينگ در كلينيك هاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
305
بررسي نوع و ميزان كربوئيدراتها در ساقه سورگم شيرين در مراحل مختلف رشد
306
بررسي نوع و ميزان مطالعه معلمان و راهكارهاي افزايش آن در شهرستان اصفهان
307
بررسي نوع و ميزان نانو لوله هاي كربني بر خواص فيزيكي و ريزساختار كامپوزيت آلومينا- زيركونيا-CNT تهيه شده با روش زينتر بدون فشار
308
بررسي نوع وفراواني واژگان ومفاهيم مربوط به كتابت در آثار سعدي
309
بررسي نوع وفراواني واژگان ومفاهيم مرتبط با هنر كتابت در آثار سعدي
310
بررسي نوع وقف و وصل بر (إنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (جزءهاي دهم و يازدهم )
311
بررسي نوع وقف و وصل بر (إنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (جزءهاي سيزدهم و چهاردهم قرآن)
312
بررسي نوع وقف و وصل بر (إنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (جزءهاي هفتم، هشتم و نهم قرآن)
313
بررسي نوع وقف و وصل بر (إِنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (مورد مطالعه :جزء هاي اول ،دوم و سوم قرآن )
314
بررسي نوع وقف و وصل بر « إنّ » و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن ( جزء دوازدهم قرآن)
315
بررسي نوع وقف ووصل بر (إِنَّ) و تأثير آن بر برخي از ترجمه هاي فارسي قرآن (مورد مطالعه: جزء هاي چهارم، پنجم و ششم قرآن)
316
بررسي نوع، ميزان و ساختار شيميايي آلكالوئيدهاي موجود در دو سرده گياه تاتوره
317
بررسي نوعي ناپايداري ديناميكي آيروالاستيك (فلاتر) در بال هواپيما
318
بررسي نويز در توربو ماشينها و ارائه مدلي جديد جهت بررسي و اندازه گيري نويز در پمپ سانتريفوژ
319
بررسي نويز فاز اسيلاتورهاي CMOS نوع LC و معرفي اثر نويز ناحيه ترايود ترانزسيتورهاي زوج ديفرانسيل در ايجاد آن
320
بررسي نويز فاز در اسيلاتورها
321
بررسي نويز ناشي از حركت تيغه ي بالگرد
322
بررسي ني نوازي در دوره قاجار
323
بررسي نياز آبي و پاسخ فيزيولوژيكي گونه شن دوست ديودال ( Ammodendron persicum) به تنش خشكي و امكان استقرار آن در استان يزد
324
بررسي نياز آبي و پاسخ فيزيولوژيكي گونه هاي اسكنبيل و تاغ در شرايط استان يزد
325
بررسي نياز آموزشي مربيان فوتبال شاغل در ليگ برتر و دسته اول ايران به مهارت هاي شغلي
326
بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 14 تا 16 ساله شهرستان رشت در سال 1396
327
بررسي نياز به مشاوره اطلاعاتي در محيط كسب و كار ايران: مطالعه اكتشافي در صنعت ساخت و توليد
328
بررسي نياز سنجي اموزشي معلمان دوره راهنمايي از ديدگاه ومديران شهرستان كوهرنگ در سال 92-93
329
بررسي نياز مادران به آموزش بهداشت خانواده.
330
بررسي نياز ها و اولويت هاي جامعه روستايي از نظر زنان روستايي استان يزد
331
بررسي نياز هاي برنامه آموزشي پزشكان عمومي براي پاسخگويي اجتماعي در دانشكده پزشكي مشهد سال 1396-1397
332
بررسي نياز هاي سلامت دختران نوجوان و عوامل مرتبط با آن در مدارس شهر رشت سال 1397
333
بررسي نياز هاي مشتريان به منحصر به فرد بودن دانشجويان رشته مديريت بازرگاني در دانشگاه پيام نور بجنورد
334
بررسي نياز هاي و عوامل حاكم در طراحي ماشين ظرفشويي براي خانوارهاي شهري﴿5 نفره﴾
335
بررسي نيازخاي اكولوژيكي گونه هاي كما
336
بررسي نيازسنجي آموزشي پرسنل فوريت‌هاي پزشكي شهر اصفهان
337
بررسي نيازمندي ها و عوامل حاكم در طراحي سطل زباله
338
بررسي نيازمنديها و انتظارات دختران روستايي 15-35 ساله شهرستان دامغان در سال 1384
339
بررسي نيازمنديها و مشكلات دانشجويان پيام نور
340
بررسي نيازمنديها ومشكلات دانشجويان دانشگاههاي پيام نور سمنان
341
بررسي نيازمنديهاي طراحي بخاري نفتي با راندمان بالا
342
بررسي نيازها براي طراحي وسيله - جمعآوري درور ريزهاي خانگي
343
بررسي نيازها جهت طراحي آب شيرين كن خورشيدي خانگي براي استان هرمزگان
344
بررسي نيازها در دربازكنهاي محيطهاي مسكوني
345
بررسي نيازها در سيستم نشستن كودكان 3تا6سال در مهدكودك ها و طراحي ميزو صندلي براي كودكان 3تا6سال در مهدكودك هاي شهر تهران
346
بررسي نيازها در طراحي اتوبوس هاي بين شهري با دك بلند.
347
بررسي نيازها در طراحي بدنه تلويزون 21 اينچ
348
بررسي نيازها در طراحي بسته بندي خرما و محصولات وابسته به آن با رويكرد برند ملي
349
بررسي نيازها در طراحي بسته بندي صنايع دستي ( آرايه هاي فلزي)
350
بررسي نيازها در طراحي روشنايي معابر
351
بررسي نيازها در وسايل كمك آموزشي براي كودكان نابينا و طراحي مجموعه كمك آموزشي براي كودكان نابينا تا مقطع پيش از دبستان
352
بررسي نيازها درطراحي سيستماتيك بسته بندي صادراتي صنايع دستي (محصولات شيشه اي)
353
بررسي نيازها و اولويتهاي جامعه روستايي از ديدگاه سرپرستان خانوار﴿ مطالعه موردي: دهستان شيوه سر﴾
354
بررسي نيازها و اولويتهاي جامعه روستايي از نظر زنان روستائي استان يزد
355
بررسي نيازها و خواسته ها و توقعات منطقي نسل جوان از اولياء مدرسه و والدين شهرستان آشخانه
356
بررسي نيازها و طراحي قفسه هاي خانگي مدولار
357
بررسي نيازها و طراحي مجموعه پردازي سطحي منازل مسكوني
358
بررسي نيازها و عوامل تاءثيرگذار در طراحي مدول صنعتي انعطاف پذير خانه سازي انبوه از ديدگاه پسامدرنيته
359
بررسي نيازها و عوامل تاثير گذار در طراحي تخت خواب ايمن و اجزاء مرتبط آن در مقابل زلزله
360
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي چرخ حمل بار مسافر در فرودگاه
361
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي سازه نمايشگاهي و طراحي سازه نمايشگاهي (فضاي بسته )
362
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي كلاه ايمني موتور سيكلت متناسب با نيازهاي موتورسواران ايراني
363
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر طراحي مجموعه يك پايانه شهري اتوبوس شركت واحد
364
بررسي نيازها و عوامل حاكم بر نحوه آب خوردن در مهد كودك ها و طراحي آب خوري براي مهدكودك ها
365
بررسي نيازها و عوامل حاكم در ايجاد فضايي دلنشين براي آسودن، نشستن و انتظار كشيدن
366
بررسي نيازها و عوامل حاكم در بسته بندي محصولات گرانولي ﴿ جامد ﴾
367
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي ايستگاه بازي پارك جهت كودكان 12-5 ساله درمناطق شهري
368
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي بسته بندي ميوه هاي باغي ايران براي صادرات
369
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي بوم صدابرداري
370
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي سطلهاي زباله ء شهري
371
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي صندلي چرخ دار برقي . ع .ع . طراحي صندلي چرخ دار برقي براي معلولين قطع نخاعي و سالمندان
372
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي صندلي كودك در خودرو براي كودكان 1تا3 سال
373
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي عوامل زيبا سازي شهري در ايران
374
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي كفش مناسب جهت بازي دختران دبستاني با تاكيد برارگونومي و فرم
375
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي كفش هاي ورزشي ويژه دو و پياده روي متناسب با فيزيك پاي بانوان ايراني
376
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي ماشين آلات كشاورزي
377
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي مبلمان اتاق نوجوان
378
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي مبلمان شهري در ايستگاههاي مترو
379
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي مجموعه بلوك هاي مدولار بازي در مهد كودكها
380
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي محصولي كمك حركتي براي كودكان فلج مغزي
381
بررسي نيازها و عوامل حاكم در طراحي ويلچرهاي ورزشي: بسكتبال
382
بررسي نيازها و عوامل حاكم درساخت مبلمان مديريتي .ع .ع . طراحي وساخت مبلمان مديريتي
383
بررسي نيازها و عوامل در طراحي صندلي انعطاف پذير پژو 206
384
بررسي نيازها و عوامل موثر برطراحي دستگاه تست تنفسي (اسپيرومتر)
385
بررسي نيازها و عوامل موثر در طراحي اسباب بازي
386
بررسي نيازها و عوامل موثر در طراحي اسباب بازي و سرگرمي براي كودكان
387
بررسي نيازها و عوامل موثر در طراحي بسته لوازم ايمني و كمك مسافرتي در خودرو
388
بررسي نيازها و عوامل موثر درطراحي داشبورد اتوبوس شهري 0355
389
بررسي نيازها و مسائل نوجوانان پسر از ديدگاه دانش آموزان دوره تحصيلي راهنمايي ودبيرستان منطقه گلوگاه در سال 1382
390
بررسي نيازها و مشكلات نگارشي دانشجويان دكتراي ايراني
391
بررسي نيازها و مشكلات نگهداري از ماكيان خانگي و طراحي فضاي نگهداري آنها
392
بررسي نيازها و هماهنگي وسايل كمك پرورشي با محيطهاي آموزش ورزشهاي رزمي
393
بررسي نيازها و وضعيت موجود تهويه محيط آشپزخانه هاي خانگي و راهكارهاي آن
394
بررسي نيازها وشاخصهاي حاكم بر طراحي مبلمان شهري براي مناطق جنوب كشور
395
بررسي نيازها وعوامل حاكم بر طراحي اسباب بازيهاي كمك آموزشي براساس مفاهيم موجود در كتابهاي علوم دبستان وبادرنظرگرفتن ويژگيهاي بازيهاي ايراني و فرهنگ ملي
396
بررسي نيازها وعوامل حاكم بر طراحي اسكان موقت در حوادث غير مترقبه
397
بررسي نيازها وعوامل حاكم در طراحي ارگونوميكي يخچال سيار
398
بررسي نيازها وعوامل حاكم درطراحي نمايشبرگنجينه
399
بررسي نيازها وعوامل حاكم درطراحي: داشبورد بادي اتومبيل پرايد
400
بررسي نيازهاو عوامل حاكم در طراحي سرويس غذاخوري كودك (1تا3سال )
401
بررسي نيازهاو عوامل حاكم درطراحي اتاق كنترل پاتيل واحد ريخته گري (شركت فولاد مباركه )
402
بررسي نيازهاوعوامل حاكم برطراحي دستگاه تكثير 1000 - E
403
بررسي نيازهاوعوامل حاكم درطراحي پايانه نمايش ديداري - اطلاع رساني خورشيدي
404
بررسي نيازهاوعوامل حاكم درطراحي خودروها متناسب باترافيك شهرهاي بزرگ (تهران )
405
بررسي نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني در امر مراقبت از خود در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1371
406
بررسي نيازهاي آموزشي پرستاران شاغل در بخشهاي داخلي - جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در مورد اثرات بي تحركي بر روي سيستمهاي(پوست ، تنفس ، ادراري، قلبي عروقي ) و پيشگيري از عوارض ناشي از آن در سال 1374
407
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني در حوزه قابليت هاي عام اشتغال زاي مورد انتظار بازار كار
408
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان تربيت بدني استان كردستان در راستاي تقويت روحيه كارآفريني
409
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان رشته تربيت بدني در راستاي تقويت روحيه كارآفريني
410
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاههاي تهران در راستاي تقويت كار آفريني آنان
411
بررسي نيازهاي آموزشي زنان روستايي در زمينه فعاليتهاي كشاورزي ( زراعي و باغي ) و صنايع تبديلي در روستاهاي تابعه استان اصفهان و ارائه پيشنهاداتي جهت برنامه ريزي آموزشي آن
412
بررسي نيازهاي آموزشي زنان روستايي(مطالعه موردي روستاي هرايجان) و ارائه برنامه‏هاي آموزشي
413
بررسي نيازهاي آموزشي فارغ التحصيلان دانشكده دتدانپزشكي يزد طي سالهاي 84-1377
414
بررسي نيازهاي آموزشي فارغ التحصيلان دانشكده دندانپزشكي يزد طي سالهاي 84-1377
415
بررسي نيازهاي آموزشي كودكان مقطع دبستان و پيش دبستاني ﴿ گروه سني الف و ب ج ﴾ در زمينه هنر
416
بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران سكته مغزي و خانواده آنان به هنگام ترخيص وتدوين طرح مراقبت از خانواده بر اساس يافته ها در بيمارستان منتخب شهر رشت سال 1376
417
بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي مراجعه كننده به بيمارستان منتخب شهر رشت سال 1374
418
بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران مبتلا به سنگهاي مجاري ادراري مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت سال 1376
419
بررسي نيازهاي آموزشي معلمان تربيت بدني مقطع ابتدائي منطقه تبادكان شهر مشهد در سال تحصيلي 1397-1396
420
بررسي نيازهاي آموزشي مهندسان پروژه شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي: يك مطالعه موردي براساس روش ديكوم و استاندارد آموزشي 10015
421
بررسي نيازهاي آموزشي مهندسان پروژه شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي: يك مطالعه موردي براساس روش ديكوم و استاندارد آموزشي 10015
422
بررسي نيازهاي آموزشي والدين كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به يكي ازمراكز آموزشي درماني شهر رشت درباره ماهيت بيماري وچگونگي مراقبت از كودك سال 1379
423
بررسي نيازهاي آنتروپومتريكي درطراحي دمپايي راحتي براي مردان
424
بررسي نيازهاي اطلاعاتي نوجوانان ﴿15-18 ساله﴾ از كتابخانه هاي تحت پوشش نهاد كتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان
425
بررسي نيازهاي اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي قوم لر
426
بررسي نيازهاي اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي متخصصين شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
427
بررسي نيازهاي اكو لو ژيكي گياهان بهاره با مصرف خوراكي در منطقه سقز
428
بررسي نيازهاي اكولوژيك و شناسايي اجزا روغن اسانس و عصاره كاكوتي در جنگل گلستان
429
بررسي نيازهاي اكولوژيكي گونه هاي سكل و سبر زرد در استان بوشهر
430
بررسي نيازهاي اكولوژيكي گونه هاي كما ...بنه...وريواس ...در خراسان رضوي
431
بررسي نيازهاي اموزشي دبيران علوم اجتماعي مقطع راهنمايي تايباد
432
بررسي نيازهاي اموزشي مديران مقطع ابتدايي منطقه تبادكان
433
بررسي نيازهاي اوليه در طراحي سازه هاي گنبدي مدولار
434
بررسي نيازهاي تفريحي و ويژگيهاي خودروي يكنفره مورد استفاده كودكان (7-3)سال
435
بررسي نيازهاي توسعه حرفه اي مدرسين زبان انگليسي دوره نوجوانان
436
بررسي نيازهاي خود توسعه اي ( خود بهسازي ) مديران مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر اروميه
437
بررسي نيازهاي دانش آموزان در دو جنس پسر و دختر
438
بررسي نيازهاي دانش آموزان سال اول متوسطه براي انتخاب بهينه رشته تحصيلي از نظر معلمان مقطع متوسطه در شهر اردكان
439
بررسي نيازهاي دانش آموزان نابيناي دوره ابتدايي شهر تهران به منظور تدوين برنامه درسي در آموزش مهارتهاي جهات يابي و حركت
440
بررسي نيازهاي درماني پريودنتال (CPITN) در بيماران 45-19 ساله مراجعه كننده به ( بخش بيماريهاي دهان ) دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي در مهر 78 تا خرداد 79.
441
بررسي نيازهاي درماني پريودنتال (CPITN) در بيماران 45-19 ساله مراجعه كننده به ( بخش بيماريهاي دهان ) دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي در مهر 78 تا خرداد 79.
442
بررسي نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان مقيم در خانه سالمندان و مقايسه آن با نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان هم سن در استان يزد
443
بررسي نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان مقيم در خانه سالمندان و مقايسه آن با نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان هم سن در استان يزد
444
بررسي نيازهاي راهنمايي و مشاوره شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارائه ي الگويي جهت راهنمايي حرفه اي دانشجويان
445
بررسي نيازهاي رفوگري در صنعت فرش
446
بررسي نيازهاي روشنايي در محيطهاي مسكوني
447
بررسي نيازهاي رويشگاهي سيب جنگلي در جنگل هاي زاگرس﴿مطالعه موردي:ديواندره كردستان﴾
448
بررسي نيازهاي رويشگاهي سيب جنگلي در جنگلهاي زاگرس
449
بررسي نيازهاي رويشگاهي و مقايسه تركيبهاي شيميايي اسانس گياه دارويي كاكوتي كوهي در استان تهران
450
بررسي نيازهاي زبان عمومي دانش آموزان دوره دبيرستان با نگاه نياز سنجي انتقادي
451
بررسي نيازهاي زباني دانشجويان پزشكي
452
بررسي نيازهاي سرمايشي و گرمايشي در شمال غرب ايران
453
بررسي نيازهاي سرويسهاي بهداشتي براي اسكان موقت
454
بررسي نيازهاي سلامت پسران نوجوان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشت سال 1398
455
بررسي نيازهاي سيستم كمك آموزشي كودكان نابينا (مقطع آمادگي ): طراحي وسايل كمك آموزشي كودكان نابينا ( مقطع آمادگي )
456
بررسي نيازهاي سيستم كمك آموزشي كودكان نابينا(مقطع آمادگي )
457
بررسي نيازهاي طراحي در ميز و صندلي تحرير براي كودكان دبستاني در محيط هاي دبستاني
458
بررسي نيازهاي عاطفي در زندگي اجتماعي
459
بررسي نيازهاي كابين كنترل جرثقيل سقفي
460
بررسي نيازهاي مبلمان شهري شهر تهران
461
بررسي نيازهاي مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر پس از ترخيص و ميزان برآورده شدن آنها در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت سال 92-91
462
بررسي نيازهاي مراكز اطلاع رساني به مسافران در شهرها(نظري)
463
بررسي نيازهاي معلولين بزرگسال با نارسايي حركتي در اندام تحتاني، جهت طراحي تجهيزات نوتواني
464
بررسي نيازهاي موجود در سيستم مدولار خانگي و فضاهاي خانه هاي آپارتماني
465
بررسي نيازهاي واقعي جمعيت بيسوادان شرق استان مازندران به منظور تدوين نظام مطلوب سواد آموزي
466
بررسي نيازهاي ورزش هاي همگاني بانوان شاغل شهرداري تهران و مقايسه آن با بانوان غيرشاغل و ارائه الگوي مناسب
467
بررسي نيازهاي وسايل كمك آموزشي در گروه سني (12-14)
468
بررسي نيايش و ستايش در آثار اميرخسرو دهلوي
469
بررسي نيتراسيون فولاد سوپاپ 4718/1
470
بررسي نيرو ها و ضربات وارده بر يك پرتابه در اثر حركت زير آب از لحاظ ديناميكي
471
بررسي نيروگاه 100 كيلوواتي انرژي خورشيدي از طريق فتوولتايي در يزد
472
بررسي نيروگاه ديزلي و شبكه 20 كيلوولت كارخانه ايران پوپلين دشت
473
بررسي نيروگاه هاي زباله سوز
474
بررسي نيروگاههاي بخار وگازي
475
بررسي نيروها و ضربات وارده بر يك پرتابه در اثر حركت زير آب از لحاظ ديناميكي
476
بررسي نيروها و هندسه سطح قطعه كار و سطح سنگ در روشهاي مختلف Dressing چرخ سنگهاي الماس و CBN
477
بررسي نيروهاي اصطكاك داخلي در پارچه هاي بافته شده
478
بررسي نيروهاي الكترومغناطيس وارد بر هاديهاو عاناصر حامل جريان
479
بررسي نيروهاي ايروديناميكي روي يك ايرفويل صدمه ديده
480
بررسي نيروهاي بين مولكولي و اندازه گيري عملي ويسكوزيته و دانسيته دوسيال چگال به نامهاي پلي وينيل پيروليدون و پلي استايرن و استفاده از قوانين جهاني معادله حالت و سنتز پليمر وينيل استات
481
بررسي نيروهاي خير و شر در شاهنامه
482
بررسي نيروهاي داخلي چند مؤلفه اي ناشي از زلزله به كمك روش طيفي
483
بررسي نيروهاي رانش وارد بر سازه هاي نگهدارنده تونلهاي آزمايشي متروي تهران
484
بررسي نيروهاي عامل تغييرات فصلي سطح دريا در طول محور خليج فارس
485
بررسي نيروهاي كشش در نخ به عنوان عامل محدودكننده توليدات در فرآيندهاي گوناگون نساجي و تاثيرات آن در پارچه تكميل شده
486
بررسي نيروهاي ماشينكاري و زبري سطح در فرزكاري به كمك ارتعاشات التراسونيك
487
بررسي نيروهاي محيطي درگ وارده بر سازه هاي دريائي
488
بررسي نيروهاي موجود در طبيعت
489
بررسي نيروهاي هيدرو ديناميكي شناور SWATH
490
بررسي نيروهاي هيدروديناميكي زير دريايي با ضمائم در شرايط مختلف سطحي و عمقي
491
بررسي نيروهاي هيدروديناميكي ياتاقان شعاعي و اثر آنها بر پايداري سيستم محور- ياتاقان
492
بررسي نيروهاي هيدروديناميكي يك شناور تندرو با استفاده از نرم افزار
493
بررسي نيروهاي وارد بر انواع شيرهاي ماسوره اي
494
بررسي نيروهاي وارد بر مصالح بسترهاي زبر با استفاده از مدل عددي
495
بررسي نيروي بالقوه انگيزش در كاركنان بانكهاي منتخب شهرستان بهشهر
496
بررسي نيروي رانش بهينه براي هواپيماهاي بلند پرواز بدون سرنشين
497
بررسي نيروي محوري در فرآيند سوراخكاري ارتعاشي
498
بررسي نيروي وارده بر شيشه و كابل در اثر اتصال كوتاه و اثرات ديناميكي آن
499
بررسي نيم رخ رواني دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد بين دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان فردوس
500
بررسي نيم گروه هاي وارون و ارتدكس با استفاده از روابط گرين
501
بررسي نيمرخ چربي در برخي سويه هاي قارچي
502
بررسي نيمرخ رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور
503
بررسي نيمرخ رواني متقاضيان جراحي ژلاستيك در بين زنان شهر شهركرد
504
بررسي نيمرخ هيجاني فرزندان در گونه هاي مختلف خانواده بر اساس مدل فرآيند و محتواي خانواده
505
بررسي نيمه تجربي كليد تريگاترون و استخراج مشخصات محيط پلاسمايي آن در شرايط كاري مختلف
506
بررسي نيمه تحليلي تاثير گراديان فشار در جريان گاز-ذره بر روي صفحه تخت
507
بررسي نيمه عمرهاي گروه پرتوزا بااستفاده ازمدل شكافت
508
بررسي نيمه‌تجربي محيط پلاسمايي ليزرهاي عرضي ضرباني فشار‌جوي‌گاز‌كربنيك
509
بررسي هائي در زمينه رنگرزي مخلوط متشكل از پلي استر ـ اكريليك
510
بررسي هاپلوتيپ‌هاي بيماران تالاسمي بتا و ارتباط آن با جهش IVSII-I در استان فارس
511
بررسي هادرون هاي چند كواركي
512
بررسي هادون تراپي غده هاي پوستي
513
بررسي هارموني بين طرح و رنگ گبه ايراني با دكوراسيون داخلي منازل
514
بررسي هارمونيك در شبكه HVDCو روشهاي حذف آنها(فيلترينگ )
515
بررسي هارمونيك ها ي طرف AC, DC در شبكه HVDC و حذف آنها با استفاده از فيلتر غير فعال
516
بررسي هارمونيكهاي بوجود آمده از قطار شهري، تاثيرآن بر شبكه سراسري برق وروشهاي جبران آن
517
بررسي هاله ژئوشيميايي عناصر فوق كانساري و تحت كانساري معدن سرب و روي تكيه ، با هدف پتانسيل يابي فلزات پايه و گرانبها در رخساره هاي دگرساني (استان مركزي )
518
بررسي هاله هاي پروتوني
519
بررسي هاميلتوني رمبش غبار در ﴿1+2﴾ - بعد
520
بررسي هاي آركئومتريك سنگ هاي سياه تمدن جيرفت
521
بررسي هاي آناتوميكي و روند رشدي ژنوتيپ هاي پياز بذري بومي مقاوم و حساس به بيماري فوزاريومي ريشه و طبق
522
بررسي هاي اكتشافي افق آرژيليتي در منطقه سه شمال شرق اصفهان و ارزيابي تكنولوژي آن
523
بررسي هاي پارامتري و ناپارامتري در محاسبه رشد بهره وري كل عوامل
524
بررسي هاي پترولوژيكي با تاكيد بر پهنه هاي دگرساني و ارزيابي آثار زيست محيطي آن ها در سرزمين آتشفشاني شمال شهركرد
525
بررسي هاي زئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار موليبدن نوچون-كرمان
526
بررسي هاي زمين شناسي ، ژئوشيمي ، سيالات درگير و عوامل كنترل كننده كانه زائي در منطقه معدني چلپو - كلاته چوبك واقع در شمال خاوري ريوش (استان خراسان رضوي)
527
بررسي هاي زمين شناسي اقتصادي و ژئوشيمي عناصر نادر خاكي در كانسار آهن گزستان
528
بررسي هاي زمين شناسي و پترولوژيكي افيوليت هاي پالئوزوئيك منظقه شمال و شمال شرق فريمان (شمال خاوري ايران) Geological and petrological studies of paleozic ophiolites of North and North- east of fariman area; )NE- IRAN(
529
بررسي هاي زمين شناسي و ژئوشيميايي عناصر پرتوزا در منطقه ي اكتشافي زريگان يزو
530
بررسي هاي ژئو شيميايي و زمين آماري جهت پتانسيل يابي عناصر پرتوزا در برگه 1:100000 اسفودري
531
بررسي هاي ژئوتكنيكي ساختگاه سد سرمشك
532
بررسي هاي ژئوشيمي براساس عناصر كمياب در كروميت هاي شرق و جنوب شرق چهار گوش جاجرم
533
بررسي هاي ژئوشيميايي اورانيوم در مناطق شيطور و سيروس آباد ﴿محدوده ايران مركزي﴾
534
بررسي هاي ژئوشيميايي به روش رسوبات آبراهه اي برگه 100000/1 فهرج ﴿يزد﴾
535
بررسي هاي ژئوشيميايي در اكتشاف انديس مس - نقره قره چمن
536
بررسي هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي پلي متال قطور
537
بررسي هاي ژئوشيميايي رفتار آهن در محدوده معدن چغارت (يزد)
538
بررسي هاي ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي (REE's) در آنومالي شمال شمال شرق معدن آهن چغارت و برآورد شرايط اقتصادي آن¬ها
539
بررسي هاي ‍‍ژئوشيميايي كانسار مس پورفيري دره زار با استفاده از مطالعات سيالات درگير
540
بررسي هاي ژئوشيميايي كانسار منگنز گراب طالقان
541
بررسي هاي ژئوشيميايي مس در محدوده ده سلم (شمال نهبندان)
542
بررسي هاي ژئوشيميايي مس در محدوده مسگران (خراسان جنوبي)
543
بررسي هاي ژئوشيميايي منطقه خوني ﴿شمال انارك﴾
544
بررسي هاي ژئوشيميايي و تعيين زون هاي دگرساني مس در كانسار مس پورفيري منطقه نياز اهر
545
بررسي هاي ‍‍‍‍ژئوشيميايي و تعيين زونهاي دگرساني مس در كانسار مس پورفيري منطقه نياز ﴿اهر﴾
546
بررسي هاي ژئوشيميايي و زمين آماري معدن سرب و روي انگوران، استان زنجان
547
بررسي هاي ژئوشيميايي و زمين اقتصادي مس پورضميري كيقال - اهر
548
بررسي هاي ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار آهن - آپاتيت گزستان – بافق
549
بررسي هاي ژئوشيميايي و كاني زايي در برگه 1:100000 تخت سليمان
550
بررسي هاي ژئوشيميايي و كاني زايي در برگه 1:100000 كلاته ـ رشم، دامغان
551
بررسي هاي ژئوشيميايي و كاني شناسي منطقه ي چرگر جهت اكتشاف طلا و مس در رگه هاي سيليسي (زنجان)
552
بررسي هاي ژئوشيميايي و مدل سازي در كانسار آهن شيطور، بافق
553
بررسي هاي ژئوشيميايي و مدلسازي در محدوده آنومالي آلوت، كردستان
554
بررسي هاي ژئوفيزيكي در محل نصب شتاب نگارهاي زلزله در ايستگاه هاي ديهوك ، طبس و ونديك
555
بررسي هاي ژئوفيزيكي در محل نصب شتابنگارهاي زلزله در ايستگاه هاي تالش ، تنكابن و لاهيجان
556
بررسي هاي ژئوفيزيكي و تحليل كامپيوتري ايستگاه هاي شتابنگاري طبس ، ونديك و ديهوك
557
بررسي هاي سنگ شناسي و كاني زايي مس در كانسار پورفيري ميدوك
558
بررسي هاي كاني شناسي و سنگ شناسي اسكارنها، مرمرها و هورنفلس هاي حد فاصل ميمه- قمصر (نوار ماگمايي اروميه- دختر)
559
بررسي هاي كاني شناسي و سنگ شناسي رودنژيت هاي مرتبط با افيوليت نائين
560
بررسي هاي لرزه خيزي و ژئوتكنيكي در محدوده معدن بروده طبس
561
بررسي هاي ليتوژئوشيميايي كانسارهاي باريت اردكان و حوضه دشت ده (شرق و شمال شرق يزد)
562
بررسي هاي ليتولوژي و زمين‏ شناسي مس در محدوده مسگران (خراسان جنوبي)
563
بررسي هاي نحوه تشكيل كاني فيروزه در معدن فيروزه نيشابور
564
بررسي هاي هيدروژئولوژي دشت خورخوره به روش ژئوالكتريك
565
بررسي هاي ويژگي هاي سبكي و بلاغي روح الارواح سمعاني
566
بررسي هايپرپاراتيروئيديسم در بيماران مبتلا به نارسائي پيشرفته كليوي تحت دياليز در مركز دياليز بيمارستان شهيد رهنمون يزد
567
بررسي هايپرترميا با سيال مغناطيسي بر روي ژل استوانه‌اي
568
بررسي هايفماي تروماتيك چشمي و نتيجه درمان آن در بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد
569
بررسي هايفماي تروماتيك چشمي و نتيجه درمان آن در بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد
570
بررسي هايي در چاپ كفپوش ماشيني
571
بررسي هايي در زمينه رنگرزي و تكميل كالاي جين
572
بررسي هپاتوسلولار كارسينوما در مراجعين به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1370-80
573
بررسي هتروزيس و تركيب پذيري در ژنوتيپ هاي كلزا (Brassica L.) با استفاده از تجزيه دي آلل
574
بررسي هجو در شعر شاعران برجسته ي عصر مملوكي
575
بررسي هد ، فشار و ضرايب افت اصطكا كي بر روي يك سيستم هيدرو ليكي بر اساس روش هاي مختلف حل رياضي در شبكه با اجزاء و اتصالات مختلف
576
بررسي هدايت از منظر قرآن و روايات
577
بررسي هدايت الكتريكي اتصال جوشكاري نوردي غيرهم‌جنس مس به آلومينيم
578
بررسي هدايت الكتريكي رزين اپوكسي پرشده بادوده
579
بررسي هدايت پروتوني غشاهاي الكتروليت پليمري از روش اسپكتروسكوپي امپدانس الكتروشيميايي برون محلي در دماها و رطوبت‌هاي مختلف
580
بررسي هدايت حرارتي نانو سيال و مكانيزم هاي درگير در انتقال حرارت نانو سيال با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
581
بررسي هدايت گرمايي الماسگونه ها به روش ديناميك مولكولي به منظور بكارگيري در ماتريس هاي پليمري
582
بررسي هدايت گرمايي،ويسكوزيته واثر ترميمي نانو ذرات مس،اكسيد مس و اكسيد تيتانيوم در روغن پايه موتور
583
بررسي هدايت محلول الكتروليت در پوشش دهي نيتروكربوراسيون به روش پلاسما
584
بررسي هدايت يوني در غشاي تبادل يون بر پايه سازه¬هاي نانوليفي آرايش يافته SPEEK (پلي¬اتراتركتون سولفونه شده) با قابليت كاربرد در پيل سوختي
585
بررسي هدررفت آب با تاكيد بر روش هاي كاهش تبخير از سد باطله و منابع آبي روباز مجتمع مس سرچشمه
586
بررسي هدفمندسازي يارانه انرژي برق بر تقاضاي برق بخش هاي خانگي و غيرخانگي ﴿صنعتي و تجاري﴾ استان اصفهان ﴿1387 - 1392﴾
587
بررسي هدفمندسازي يارانه ها بر توليد گوجه فرنگي گلخانه اي ( مطالعه موردي : شهرستان همدان )
588
بررسي هدفمندسازي يارانه ها بر توليد گوجه فرنگي گلخانه اي ( مطالعه موردي : شهرستان همدان )
589
بررسي هدفهاي درسي كتاب تعليمات ديني پايه پنجم ابتدايي وارتباط ان با رشد اخلاقي دانش اموزان
590
بررسي هرزروي گل در چاههاي ميدان نفتي E
591
بررسي هزار مورد ضربه به سر بستري در بيمارستان شهيد رهنمون از فروردين 1377 لغايت اسفند 1378
592
بررسي هزار مورد ضربه به سر بستري در بيمارستان شهيد رهنمون از فروردين 1377 لغايت اسفند 1378
593
بررسي هزار مورد ضربه به سر بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد از فروردين 77 تا اسفند 78
594
بررسي هزارخاري هاوتحليل آنهاتحت اثرنيروهاي خمشي ،پيچشي وتركيبي ازدونيروباروش المان محدود
595
بررسي هزينه اثربخشي آموزش مجازي در مقايسه با آموزش سنتي در دانشجويان علوم پزشكي يزد در سال تحصيلي 96-95
596
بررسي هزينه اثربخشي واحئهاي بهداشت دهان و دندان مراكز بهداشتي درماني شهر يزد طي دوره 6 ماهه دوم سال 1387
597
بررسي هزينه اثربخشي واحئهاي بهداشت دهان و دندان مراكز بهداشتي درماني شهر يزد طي دوره 6 ماهه دوم سال 1387
598
بررسي هزينه سير در شبكه
599
بررسي هزينه ضمانت نامه در شرايط فروش با تاخير محصولات تحت تاثير عوامل انساني
600
بررسي هزينه عملكرد وسيله نقليه، ارزش زمان سفر و منطقه عملياتي در چارچوب تحليل چرخه عمر راه
601
بررسي هزينه منفعت بخشهاي آزمايشگاه وراديولوژي بيمارستان افشار يزد در سال 1385
602
بررسي هزينه مهاجرت نخ در برنامه‌هاي چند نخي به زبان جاوا در سيستم‌هاي چند هسته‌اي
603
بررسي هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي روش هاي متداول اجرا، نصب و تعميرات خطوط لوله هاي فاضلاب در اصفهان در مقايسه با روش هاي نوين بدون ترانشه (مطالعه موردي پروژه نوسازي خطوط لوله هاي فاضلاب خيابان هاي آپادانا و نظر اصفهان)
604
بررسي هزينه هاي اكتشافات معادن مس
605
بررسي هزينه هاي پرداخت از جيب و بهره مندي از خدمات تشخيصي با دستگاه هاي فيزيك پزشكي در استان هاي ايران بين سال¬هاي 1388-1395
606
بررسي هزينه هاي درمان ناباروري رسم پرداخت از بين زوجين مراجعه كننده به مركزناباروري شهر يزد در سال 93
607
بررسي هزينه هاي سلامت خانوار و مهم ترين تعيين كننده هاي آن در ايران در سال 693
608
بررسي هزينه هاي غيرخطي نسبت به زمان با استفاده از سيستم حسابداري COST/PERT
609
بررسي هزينه هاي كيفيت در صنايع با مقياس كوچك ، مطالعه موردي : شركت فرمان خودرو سپاهان
610
بررسي هزينه هاي مربوط به بيماران فيبروز كيستيك بستري شده در مركز طبي كودكان در يك سال
611
بررسي هزينه هاي مستقيم درماني و غير در ماني بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ديابت شهر يزد در سال 91
612
بررسي هزينه¬هاي پرداخت از جيب و بهره¬مندي از خدمات تشخيصي با دستگاه هاي فيزيك پزشكي در استان¬هاي ايران بين سال هاي 1٣88-1٣95
613
بررسي هسته هاي پرتوزاي طبيعي در خاك هاي يزد
614
بررسي هسته هاي چند ذره اي تك كائوني و دو كائوني به روش فديف
615
بررسي هستي‌شناختي ارزش فيزيكي اثر هنري و جايگاه آن با تكيه بر هنر معاصر پس از 1960
616
بررسي هشت پايان نامه كه در زمينه تئاتر ايران تحرير شده اند
617
بررسي هشت هفته تمرينات هوازي موزون محلي بر تعادل و عملكرد قلبي تنفسي دانش آمزان دختر كم توان ذهني مقطع ابتدايي
618
بررسي هضم پذيري بتالاكتوگلوبولين شير با استفاده از سيستم نوتركيب تيوردوكسين / تيوردوكسين ردوكتاز از گياه برنج
619
بررسي هفت علت تاثيرگذاردرافت تحصيلي دانش آموزان
620
بررسي هفت نمايشنامه اجرا شده در دانشكده ها و موسسات عالي تهران : از 22 بهمن 57 تا 22 بهمن 58
621
بررسي هفت وادي عرفان در منظومه هاي عطار (الهي نامه ،منطق الطير و مصيبت نامه )
622
بررسي هقبيس اي تئ رَي ذ يّ توركز در ك دَكبى طلاق عبدي 4 تب 6 سبل ش رْ قن سبل 6956
623
بررسي هم ارزي قانون دوم نيوتن با اصل هميلتون براي سيستم ذرات پيوسته
624
بررسي هم افزايي پريلو كايين و ليدوكايين در بي حسي موضعي در دندان هاي داراي پالپيت برگشت ناپذير
625
بررسي هم زمان عرضه و تقاضاي مديريت منابع انساني در يك سازمان پروژه محور با رويكرد پويايي شناسي سيستم ها
626
بررسي هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمايه و بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
627
بررسي هم زماني و هم مكاني در نقاشي معاصر
628
بررسي هماتولژيك دانشجويان گروه زيست شناسي
629
بررسي هماتولوژيكي و بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي در سند روم آسيت مناطق مرتفع و هم سطح دريا
630
بررسي همانندهاي قهرمانان اساطيري
631
بررسي هماهنگي اهداف كلان برنامه دوم عمراني- توسعه اي جمهوري اسلامي ايران
632
بررسي هماهنگي بين استراتژي هاي سيستم بازاريابي بين الملل با نقاط مرجع استراتژيك بازاريابي بين الملل و تاثير آن بر عملكرد صادراتي ) (شركت هاي مواد غذايي فعال در بورس ).)
633
بررسي هماهنگي تحصيلات و تدريس دبيران دبيرستانهاي شهرستان بروجرد
634
بررسي هماهنگي تكنيك و موضوع در تصويرسازي كتاب كودك
635
بررسي هماهنگي تكنيك و موضوع در تصويرسازي كتاب كودكان
636
بررسي هماهنگي حجم‌هاي نصب شده در شهر اصفهان با فضاي پيرامون و بافت شهري در دهه هشتاد( با تاكيد بر ارزش‌هاي تجسمي)
637
بررسي هماهنگي عايقي در پست 63 كيلو ولت
638
بررسي هماهنگي فيوز و ريكلوزر مبتني بر حضور توليد پراكنده در سيستم توزيع و ارائه راه حل مناسب براي بازيابي هماهنگي
639
بررسي هماهنگي و رقابت در زنجيره تامين با به كارگيري سيستم هاي موجودي با تقاضاي مستقل
640
بررسي همبستكي نسبت قطر3/1 فوقاني به 3/1 تحتاني قفسه سينه با الگوي انسدادي اسپيرومتري در بيماران مراجعه كننده به يك مطب فوق تخصصي ارجاعي ريه از سال 1390 تا پايان 1391 در شهر رشت
641
بررسي همبستگي بار ذهني كار و بار كاري در پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت هاي ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 95-1394
642
بررسي همبستگي بين ايندكس هاي اندازه گيري شده توسط پنتاكم با Elevation Difference قرنيه در بيماران با كراتوكونوس خفيف ومتوسط در سال 1393 در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين رشت
643
بررسي همبستگي بين توده عضلات بين دنده اي و شدت بيماري در مبتلايان به بيماري انسدادي مزمن ريه توسط اولتراسوند
644
بررسي همبستگي بين تيپ هاي شخصيتي، رغبت هاي شغلي، ارزش هاي كاري و ارزش هاي عمومي با رضايت شغلي معلمان زن شهرستان نجف آباد
645
بررسي همبستگي بين ضخامت مركزي قرنيه وپارامترهاي سرعصب بينايي براساسSpectral Domain OCT دربيماران گلوكومي زاويه باز اوليه
646
بررسي همبستگي بين فشار شريان ريوي با شدت انسداد در بيماران مبتلا به COPD با ميانگين برون ده بطن چپ برابر و بيشتر از 40%
647
بررسي همبستگي بين كرايترياهاي تعيين كننده سن بيولوژيكي مهره هاي سرويكال براساس MRI با سن تقويمي در بيماران مراجعه¬كننده به مركز تصويربرداري بيمارستان پورسينا شهر رشت در سال 1396
648
بررسي همبستگي بين مراحل كلسيفيكاسيون پرمولرها و مولر دوم منديبل در راديوگرافي پانوراميك با بلوغ مهره هاي گردن در راديو گرافي لترال سفالومتري
649
بررسي همبستگي بين مواجهه با آلودگي هوا و شكست DNA دررانندگان تاكسي شهر يزددر سال 1394
650
بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني
651
بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني شهرستان طبس
652
بررسي همبستگي بين هوش وخلاقيت نوجوانان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان بروجن
653
بررسي همبستگي پراسنج هاي هواشناختي طوفان و داده هاي يون سپهري
654
بررسي همبستگي جهت برش ريشه دندان با ميزان نفوذ رنگ در روش ارزيابي ريز نشت اپيكالي
655
بررسي همبستگي حركات ديافــــراگم و شدت بيماري در بيماران مبتلا به COPD توسط اولتراسونوگرافي
656
بررسي همبستگي دو شاخص تراكم استخواني و راديوبيومرفيك در دو روش راديوگرافي
657
بررسي همبستگي راديوگرافي پانوراميك و جراحي در تعيين موقعيت دندان نهفته مولر سوم نسبت به كانال منديبولار
658
بررسي همبستگي راديوگرافي پانوراميك و جراحي در تعيين موقعيت دندان نهفته مولر سوم نسبت به كانال منديبولار
659
بررسي همبستگي روش نفوذ رنگ متلين بلو و ديفيوژن يون مس در ميزان ريزنشت پركردگي كانال ريشه دندان
660
بررسي همبستگي روش نفوذ رنگ متلين بلو و ديفيوژن يون مس در ميزان ريزنشت پركردگي كانال ريشه دندان
661
بررسي همبستگي زاويه ناز و ليبال و موقعيت قدامي-خلفي ماگزيلا در بيماران ارتودنسي مراجعه كننده به مطب هاي خصوصي شهر يزد
662
بررسي همبستگي زمين آماري غلظت برخي عناصر سنگين در خاك و گياه اطراف كارخانه ذوب آهن اصفهان و مجتمع فولادمباركه
663
بررسي همبستگي ژنتيكي صفات توليد شير و چربي با صفات تيپ درگاوهاي هلشتاين اصفهان
664
بررسي همبستگي ساژيتال بالانس اسپاينوپلويك با بالانس سرويكال در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه جراحي مغز و اعصاب بيمارستان پورسينا از تيرماه 1396 تا آذرماه 1397
665
بررسي همبستگي سطح سرمي فريتين با شدت آسيب مغزي در بيماران دچار خونريزي خود به خودي داخل مغزي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا
666
بررسي همبستگي سن تقويمي ،سن اسكلتي ،سن دنداني ،سن حاصل از راديوگرافي پانوراميك در مراجع كنندگان به كلينيك هاي دندانپزشكي شهر يزد
667
بررسي همبستگي سن تقويمي، سن اسكلتي،سن دنداني و سن حاصل از راديو گرافي پپانوراميك در مراجعه كنندگان به كلينيك هاي دندانپزشكي شهر يزد
668
بررسي همبستگي سن و سطح Herniation Disk Lumbar در بيماران سرپايي مراجعه كننده به بخش راديولوژي بيمارستان پورسينا-رشت از ديماه لغايت اسفندماه 1385
669
بررسي همبستگي شاخص توده بدن با افزايش وزن در دوران بارداري و وزن هنگام تولد در زنان باردار تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني روستايي شهرستان رشت در سال 1382
670
بررسي همبستگي شاخص هاي راديوگرافي و يافته هاي اسپيرومتري در بيماران دچار پرهوايي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت از سال 87 تا پايان سال 89
671
بررسي همبستگي صفات كمي وكيفي درارقام ودورگهاي تثبيت شده جديد پنبه بااستفاده ازروش تجزيه عليت
672
بررسي همبستگي عوارض مادري حاملگي با سن در زنان مراجعه كننده جهت زايمان به بيمارستان الزهرا رشت در سال 78
673
بررسي همبستگي فرم و ابعاد صورت با فرم و اندازه دندانهاي قدامي ماگزيلا در مراجعه كنندگان به كلينيك دندانپزشكي بندرانزلي در سال 1392
674
بررسي همبستگي فشارخون و اسيداوريك و سطح خوني انسولين در كودكان چاق و داراي اضافه وزن مراجعه¬كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 95-96
675
بررسي همبستگي مهارتهاي ارتباطي و طرح واره هاي پرستاران در بخش هاي كودكان مركز آموزشي درماني 17 شهريور شهر رشت در سال 96-1395
676
بررسي همبستگي ميان عامل زباني و عوامل اجتماعي: قدرت، جنسيت، تحصيلات و سن در شهرستان رامهرمز
677
بررسي همبستگي ميان عزت نفس با نگرش نوجوانان نسبت به مولفه هاي شيوه تربيتي والدين در مدارس دخترانه مقطع راهنمايي ناحيه 2 يزد
678
بررسي همبستگي ميزان بار آهن و پاسخ به درمان هپاتيت C مزمن در بيمـاران تالاسمي ماژور تحت درمان با تركيب آلفا اينترفرون و ريباورين
679
بررسي همبستگي ميزان هزينه سرانه ازدرآمد خانواده بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي مدارس دخترانه شهرگنبد
680
بررسي همبستگي نتايج سونوگرافي و فيبرواسكن با يافته هاي بيوپسي در تشخيص فيبروز و كبد چرب در مبتلايان به بيماري هاي مزمن كبدي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت طي سال هاي 1394 الي 1395
681
بررسي همبستگي نفوذ رنگ فوشين و هدايت الكتريكي در ميزان ريزنشت پر كردگي كانال ريشه دندان
682
بررسي همبستگي نفوذ رنگ فوشين و هدايت الكتريكي در ميزان ريزنشت پركردگي كانال ريشه
683
بررسي همبستگي نفوذ ميكروبي و هدايت الكتريكي در تعيين ميزان ريزنشت
684
بررسي همبستگي نفوذ ميكروبي و هدايت الكتريكي در تعيين ميزان ريزنشست پركردگي كانال ريشه دندان
685
بررسي همبسته هاي اجتماعي (احساس تعلق اجتماعي ،امنيت شغلي ،احساس احترام ،نوع روابط با همكاران )بر ميزان رضايت شغلي معلملن ابتدايي در شهرستان بندر تركمن
686
بررسي همبندي انواعي از گراف هاي حاصل ضرب
687
بررسي همجوشي سيستم هاي سه جسمي ذرات سبك
688
بررسي همجوشي سيستمهاي سه جسمي ذرات سبك
689
بررسي همخواني الكتروفيزيولوژيك MCV/EMG با MRI و معاينه عصبي در مشخص كردن ريشه عصبي در گير در راديكولوپاتي كمري يادگردني در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي خصوصي در سطح شهرستان رشت
690
بررسي همخواني دانسيتومتري محيطي و مركزي در تشخيص پوكي استخوان
691
بررسي همخواني راديوگرافي پارانوميك و بايت وينگ در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال
692
بررسي همخواني سيستم ديجيتال داخل دهانيDigora Optime و سوندينگ پاكت در تشخيص ضايعات استخوان آلوئولار در بيماران پريوذنتيت متوسط و شديد
693
بررسي همخواني نتايج OlGIM stating و OLGA staging دربيماران مراجعه كننده با مشكلات گوارشي
694
بررسي همدلي و همذات پنداري در سينما
695
بررسي همدوسي ماده چگال بوز-انيشتين به منظور استفاده در ليزر اتمي
696
بررسي همديد الگوهاي زماني و مكاني بارش در ايران مركزي
697
بررسي همديد بارش هاي سنگين و فوق سنگين سواحل جنوبي خزر
698
بررسي همديد پديده ي يخبندان در استان فارس
699
بررسي همديد توفان هاي خليج فارس
700
بررسي همديد فرود درياي سرخ و تاثير آن بر بارش ايران
701
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1371
702
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1372
703
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1373 شمسي
704
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1374 خورشيدي
705
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1375 خورشيدي
706
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1378
707
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1379
708
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1380
709
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران در سال 1381
710
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران زمين در سال 1376
711
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران زمين در سال 1377 خورشيدي
712
بررسي همديد كنش هاي چرخندي بر روي ايران زمين در سال 1382
713
بررسي همديد گرماهاي فرين ايران
714
بررسي همديدي كنش هاي چرخندي ايران زمين در سال 1369
715
بررسي همراستايي استراتژي فناوري اطلاعات با استراتژي سازمان در شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن
716
بررسي همراستايي استراتژي¬هاي كسب و كار سازمان با استراتژي بازاريابي (مطالعه موردي : شركت‌هاي صنايع غذائي آذربايجان شرقي)
717
بررسي همراستايي استراتژي¬هاي كسب و كار سازمان با استراتژي بازاريابي (مطالعه موردي : شركت‌هاي صنايع غذائي آذربايجان شرقي)
718
بررسي همراستايي استراتژي¬هاي كسب و كار سازمان با استراتژي بازاريابي(مطالعه موردي : شركت‌هاي صنايع غذائي آذربايجان شرقي)
719
بررسي همراستايي كسب و كار سازمان با استراتژي هاي بازاريابي بررسي موردي در شركت هاكوپيان
720
بررسي همراستايي مديريت استراتژيك درون سازماني با اجراي كارت امتيازي متوازن و عملكرد بخش هاي مختلف سازمان در شركت سايپا ديزل
721
بررسي همراهي آنتي ژنهاي HLA كلاس يك با بيماري پورپوراي ترومبوسيتوپني ايميون در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور شهرستان رشت
722
بررسي همراهي آن‍‍ژيوم‌ گيلاسي (cherry angioma) با همانژيوم كبدي در بيماران مراجعه‌كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1397
723
بررسي همراهي آنمي با مرگ و مير استروك ايسكميك
724
بررسي همراهي اختلال عملكرد نعوظي با انسداد عروق كرونر در افراد كانديد آنژيوگرافي در بيمارستان هاي حشمت و گلسار رشت از مهر 1395 تا شهريور 1396
725
بررسي همراهي اولين سطح خوني پتاسيم اندازه گيري شده با مرگ داخل بيمارستاني بيماران سكته مغزي بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت
726
بررسي همراهي برخي عوامل كاري با عملكرد قاعدگي در ميان پرستاران هاي (پورسينا، حشمت و رازي) دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1385
727
بررسي همراهي بيماري هاي مادرزادي و غيرمادرزادي قلبي با آنوريسم سپتوم بين دهليزي با استفاده از روش اكوكارديوگرافي در مراجعه كنندگان به بيمارستان دكتر حشمت در سال 1397
728
بررسي همراهي بين احساس خشكي دهان و ميزان جريان بزاق در بيماران پس از دريافت راديوتراپي سر و گردن
729
بررسي همراهي بين اعتياد به اينترنت با افسردگي در بين دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1391
730
بررسي همراهي بين پروتئين ‏P53‎‏ و عود در بيماران مبتلا به كارسينوم سلول سنگفرشي حنجره با مارژين هيستوپاتولوژيك منفي
731
بررسي همراهي بين خارش اورميك و سطح سرمي فاكتور رشد فيبروبلاست 23 در بيماران همودياليزي مراكز آموزشي درماني رشت و انزلي
732
بررسي همراهي بين گروه هاي خوني ABO و بيماري عروق كرونر) (CAD در بيــماران مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
733
بررسي همراهي بين گروهاي خوني ABO/Rh و سرطان پستان
734
بررسي همراهي بين گروهاي خوني ABO/Rh و سرطان پستان
735
بررسي همراهي بين ليوميوماي رحمي با سندروم متابوليك و اجزاي آن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان الزهرا رشت
736
بررسي همراهي بين وقوع خونريزي واژينال در طي سه ماهه اول و دوم حاملگي و زايمان زودرس در زنان باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا
737
بررسي همراهي تاخير در انجام همي آرتروپلاستي با بروز پيامدهاي پس از عمل در افراد مسن دچار شكستگي گردن فمور و اينترتروكانتريك در بيمارستان¬هاي پورسينا و قائم (عج) رشت
738
بررسي همراهي درگيري مخاطي والگوي ايمونوفلورسانس مستقيم در ضايعات جلدي بيماران مبتلا به بولوس پمفيگوييد در بيمارستان رازي رشت طي سال¬هاي 1387 لغايت 1395
739
بررسي همراهي ديس ليپيدمي و كاهش شنوائي ناشي از سر و صدا در جمعيت كارگران كارخانجات شهر صنعتي رشت
740
بررسي همراهي ريسك فاكتورهاي زخمهاي پپتيك خونريزي دهنده با يافته هاي كلينيكي و آندوسكوپي
741
بررسي همراهي ريسك فاكتورهاي زخمهاي پپتيك خونريزي دهنده با يافته هاي كلينيكي و آندوسكوپي
742
بررسي همراهي زايمان زودرس با فصول سال و سن مادر در بيماراني كه ازشهريور 78 تا شهريور84 درمركز آموزشي درماني الزهرا(س ) زايمان كرده اند
743
بررسي همراهي سطح آنزيم هاي قلبي با يافته هاي قلبي- ريوي در بيماران با شدت گيري حاد بيماري انسدادي مزمن ريه بستري شده در اورژانس بيمارستان رازي رشت طي سال 93-91
744
بررسي همراهي شاخص توده ي بدني والدين و سن بارداري مادر با شاخص توده ي بدني دانش آموزان مقطع اول متوسطه ي اول شهر رشت در سال 1392
745
بررسي همراهي عفونت هليكوباكتر پيلوري با آنژيوگرافي طبيعي و غير طبيعي در بيماران مبتلا بهبيماري عروق كرونري قلبي
746
بررسي همراهي فعاليت جسماني سبك و برخي از ريسك فاكتورها با تعداد و نوع ضايعات عروق كرونري قلب در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان حشمت رشت
747
بررسي همراهي كمبود ويتامين D با بيماري شريان كرونري﴿ŸŸŸcAD)قلب
748
بررسي همراهي ميزان افت قطعه ST در ليدهاي پره كورديال با شدت درگيري عروق كرونر و پيامدهاي قلبي در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد تحتاني مراجعه¬كننده به بيمارستان حشمت در طي سال 1395-96
749
بررسي همراهي وابستگي به مصرف ترياك و بروز سكته مغزي ايسكميك ترومبوتيك دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا از فروردين تا اسفند 1392
750
بررسي همراهي وضعيت اسپرماتوژنز و شاخص مقاومت عروقي شريان كپسولار در بيماران مبتلا به واريكوسل
751
بررسي همراهي وضعيت پوسيدگي دنداني و عفونت گوش مياني با افيوژن در كودكان مهدكودك¬هاي شهرستان رشت در سال 1396
752
بررسي همراهي ويتامين D با بيماري شريان كرونري (CAD) قلب
753
بررسي همراهي ويژگي هاي شخصيتي با افكار خودكشي در افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراكز ترك اعتياد شهر رشت
754
بررسي همريختي تقريبي و اشتقاق تقريبي روي جبر باناخ و جبر باناخ تصادفي
755
بررسي همزمان آهارگيري و ضدميكروبي كالاي سلولزي توسط سنتز نانو نقره از نيترات نقره
756
بررسي همزمان ارتباط بين پلي مورفيسم 20455rs در ژن KIF6 با افزايش خطر بروز بيماري CHD و همچنين كاهش در رخدادهاي قلبي و عروقي بيماران تحت درمان با استاتين مراجعه كرده به مراكز درماني جنوب كشور
757
بررسي همزمان انتقال حرارت و تنش حرارتي در ناحيه ورودي لوله با فلاكس حرارتي غير يكسان
758
بررسي همزمان انتقال حرارت و رطوبت در منسوجات متخلخل به همراه جذب رطوبت در الياف
759
بررسي همزمان برنامه ريزي توليد و زمانبندي تعميرات پيشگيرانه براي سيستم ماشين هاي موازي K از M
760
بررسي همزمان پارامترهاي موثر در طراحي توان پايين در سطح منطق
761
بررسي همزماني تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي مسلمان حوزه خليج فارس
762
بررسي همزماني تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي مسلمان حوزه خليج فارس
763
بررسي همزيستي قارچ‌هاي ميكوريزي آربسكولار در گونه شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) و نقش آنها و آنزيم‌هاي اسيد فسفاتاز و آلكالين فسفاتاز در چرخه فسفر خاك و گياه
764
بررسي همسازي و روش تفاضل متناهي غير استاندارد براي سيستم هاي آشوبناك مرتبه ي كسري
765
بررسي همسان ساز ويتربي در ارتباطات موبايل
766
بررسي همسويي نتايج گرافي قفسه سينه وعلائم باليني در تعيين نياز به انجام مداخله مجدد بعد از خارج كردن لوله قفسه سينه دربيماران ترومايي
767
بررسي همگرايي اقتصادي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آقريقا ﴿ 2008 - 1980 ﴾
768
بررسي همگرايي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران ( 80 - 1362 )
769
بررسي همگرايي توابع خود كوواريانس و خود همبستگي نمونه اي فرايندهايα-پايدار متقارن
770
بررسي همگرايي تونل اصلي معدن زغالسنگ طبس در اثر كارگاه استخراج
771
بررسي همگرايي دو روش تشخيصي ضايعات سطوح اكلوزالي: معياركلينيكي Nyvad و پاراكلينيكي DIAGNOdent
772
بررسي همگرايي روش هاي تفاضل متناهي براي معادلات ديفرانسيل جزيي تصادفي
773
بررسي همگرايي كامل وگشتاوري درفرايندشمارشي تجديد
774
بررسي همگرايي متغيرهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي "جمهوري اسلامي ايران"
775
بررسي همگرايي و پايداري جواب هاي معادلات تفاضلي گويا مرتبه دوم The convergence and stability of solutions orden of rational difference equations of second
776
بررسي همگرايي و واگرايي اشاعره، حنابله و معتزله در دوره سلجوقي در بغداد ﴿ 429-590ق﴾
777
بررسي همگن سازي چدن نشكن در حضور فاز مذاب
778
بررسي همه جانبه بيماري RDSدر نوزادان بسترس شده در بيمارستان نمازي
779
بررسي همه جانبه بيماري RDSدرنوزادان بستري شده در بيمارستان نمازي
780
بررسي همه جانبه تراكمي 5 تن تهويه مطبوع
781
بررسي همه گير شناسي اختلالات رواني در دانش آموزان دوره ي متوسطه شهرستان تربت جام
782
بررسي همه گير شناسي اختلالات رواني در مناطق شهري و روستايي صومعه سرا- گيلان
783
بررسي همه گيرشناسي اختلالات رواني در جمعيت 15 سال و بالاتر مناطق شهري شهرستان يزد
784
بررسي همه گيرشناسي اختلالات رواني در جمعيت 15 سال و بالاتر مناطق شهري شهرستان يزد
785
بررسي همه گيرشناسي تروما در بيماران سالمند ديابتي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت در سال 1390
786
بررسي همه گيرشناسي تروما در كودكان مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1390
787
بررسي همه گيرشناسي چاقي ، فعاليت بدني و الگوي رژيم غذايي در نوجوانان پسر 11 تا 14 ساله شهر خوشاب
788
بررسي همه گيرشناسي ميزان فعاليت بدني چاقي و الگوهاي رژيم غذايي در نوجوانان پسر 14-11 ساله شهر تايباد
789
بررسي همه گيري شناسي بيماريهاي پوستي در بيماران بستري دربخش پوست رازي از اول فروردين 1373 لغايت 29 اسفند 1377
790
بررسي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي بيني و دهان پس از استفاده از دوزهاي مختلف آدرنالين در بيهوشي عمومي
791
بررسي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي بيني و دهان پس از استفاده از دوزهاي مختلف آدرنالين در بيهوشي عمومي
792
بررسي هموديناميك شريان كرونري تحت تأثير ضربان قلب
793
بررسي هموديناميكي سندروم سرقت ساب‌كلاوين در بيماران دياليزي مبتلا به بيماري گرفتگي عروق كرونر
794
بررسي هموگرام در بيماران همو دياليزي مراجعه كننده به مركز همودياليز يزد
795
بررسي هموگرام در بيماران همو دياليزي مراجعه كننده به مركز همودياليز يزد
796
بررسي همولوژي فلور زنجيري تركيبياتي
797
بررسي هنجار گريزي در تمهيدات عين القضات همداني
798
بررسي هنجار گريزي نحوي در مجموعه آثار احمد شاملو
799
بررسي هنجار ها و ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموزان وريشه هاي آن با تاكيد بر دانش آموزان مقطع راهنمايي پسرانه
800
بررسي هنجارگريزي در اشعار نو هوشنگ ابتهاج بر مبناي الگوي ليچ
801
بررسي هندسه آند درتغييرات شارش و توزيع يون هاي نئون در دستگاه پلاسماي كانوني با استفاده از آشكارساز ردپاي هسته اي در پلي كربنات
802
بررسي هندسه پنهان در نگاره هاي هفت گنبد بهرام اثر شيخ زاده
803
بررسي هندسه جوابهاي خاصي از مساله بهينه سازي
804
بررسي هندسه حلقه بافت حلقوي تاري به كمك يك مدل مكانيكي
805
بررسي هندسه دهنه و كشش تار و تاثير آنها بر نرخ تارپارگي و خصوصيات پارچه
806
بررسي هندسه فركتال در استخوان اسفنجي و رابطه آن با تراكم استخوان
807
بررسي هندسه فضاهاي (l(p و كاربردهايش در فرآيندهاي تصادفي با واريانس متناهي و نا متناهي
808
بررسي هندسه مناسب رديف پره هاي كمپرسورهاي محوري به كمك تحليل جريان واقعي
809
بررسي هندسه و خصوصيات ابعادي پارچه هاي تريكو و مطالعه بر روي سيستم هاي طراحي اين نوع ماشين ها
810
بررسي هندسي ، هيدرودينامكي و مكانيكي پروانه با گام قابل كنترل
811
بررسي هندسي اعضاي جاذب انرژي با مقطع مستطيلي در تصادف خودرو
812
بررسي هندسي نظريه‌ هاي پيمانه‌ اي و گرانشي در فضا - زمان چهار و پنج بعدي
813
بررسي هندسي نقاط فرين در فضاهاي نرم دار و بررسي فضاهاي باناخي كه داراي مجموعه حامل مي باشند .
814
بررسي هنر آجركاري ايران در اواخر دوره خوارزمشاهي در مساجد گناباد، زوزن، فردوس، سنگان، فرومد و ساخت آثار سراميكي كاربردي ملهم از نقوش آن ها
815
بررسي هنر ايران
816
بررسي هنر ايران قلمكار
817
بررسي هنر پاپيه ماشه سازي و تعريف كاركردهاي جديد در عصر حاضر
818
بررسي هنر تصويرسازي مقاومت در كتابهاي داستان كودكان از آغاز تا كنون
819
بررسي هنر جلد سازي در دوران اسلامي و ساخت جلدهاي چرمي منقوش با الهام گيري از آن
820
بررسي هنر چادر بافي در ايران
821
بررسي هنر خام و زير مجموعه هاي آن ( هنر بدوي ، هنر عاميانه ، هنركودكان ، ... )
822
بررسي هنر خوشنويسي و فرهنگ اسلامي
823
بررسي هنر رزمي ووژيا و استفاده از آن در اجراي نمايش
824
بررسي هنر رزمي ووژيا و استفاده از آن در اجراي نمايش
825
بررسي هنر سيراف
826
بررسي هنر شال بافي كرمان واستفاده كاربردي از آن در طراحي لباس امروزي بانوان
827
بررسي هنر شالبافي كرمان ﴿از قاجار تا امروز﴾واستفاده كاربردي از آن در طراحي لباس امروزي
828
بررسي هنر شناختي آثار معماري و نقاشي هاي ديواري منطقه جلفاي اصفهان
829
بررسي هنر فلزكاري ايران در دوره سلجوقي
830
بررسي هنر فلزكاري دوره هخامنشي
831
بررسي هنر فلزكاري دوره هخامنشي
832
بررسي هنر كلاژ و تاثيرات آن در تصويرسازي معاصر
833
بررسي هنر كمانسازي و كمانگيري و سير تحول آن از ابتدا تا كنون
834
بررسي هنر كمانسازي و كمانگيري و سير تحول آن از ابتدا تاكنون
835
بررسي هنر كوفيگري با تأكيد بر عَلَم‌هاي فولادي به منظور تلفيق آن با هنرهاي چوبي
836
بررسي هنر گره چيني در ماسوله
837
بررسي هنر گره چيني در ماسوله
838
بررسي هنر مردمي به مفهوم كنوني
839
بررسي هنر معماري اسلامي كاخ الحمرا در گرانادا-اسپانيا
840
بررسي هنر مفهومي و چيدمان و تاثير آن بر هنر عكاسي با توجه به آثار سيندي شرمن
841
بررسي هنر منبت كاري در ايران
842
بررسي هنر منبت و معرق چوب در ايران
843
بررسي هنر مينيماليستي و تاثير آن بر هنر عكاسي
844
بررسي هنر نقاشي اعتراضي در غرب
845
بررسي هنر نقاشي بعد از انقلاب ،عملي :جنگ دريايي
846
بررسي هنر نقاشي دهه شصت
847
بررسي هنر و زندگي استاد علي حافظي و نمايش موسيقي وي در رنگ
848
بررسي هنرنقاشي بعد ازانقلاب
849
بررسي هنرهاي ايراني : شاهكارهاي هنر فرشبافي ايران ﴿ تحقيق كلاسي ﴾
850
بررسي هنرهاي سنتي منطقه سنگر- مهديشهر
851
بررسي هنرهاي كاربردي در مقبره شاهزاده حسين قزوين (مقايسه آن با تعدادي ديگر از بناها)
852
بررسي هنرهاي مصور در استان كرمانشاه
853
بررسي هنرهاي مصور در استان كرمانشاه ،پروژه عمي :كاربرد گرافيك در معرفي جاذبه هاي جهانگردي استان كرمانشاه
854
بررسي هنرهاي مصور كرمان
855
بررسي هنرهاي مصور كرمان
856
بررسي هنرهاي وابسته به تزيينات معماري مجموعه مادرشاه در عهد شاه سلطان حسين صفوي
857
بررسي هوش اخلاقي در اعضاي هيات علمي وكاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
858
بررسي هوش چندگانه، حاكميت نيمكره هاي مغزي و دانش دستوري و واژگاني زبان انگليسي دانش آموزان يك زبانه و دوزبانه ي سال چهارم متوسطه در استان هاي فارس و خوزستان
859
بررسي هوش رقابتي در بانك¬هاي خصوصي (مطالعه موردي: بانك¬هاي تازه خصوصي شده شهر ساري)
860
بررسي هوش عاطفي كاركنان بانك ملت
861
بررسي هوش عاطفي وبهره وري فردي وسازماني در بين كاركنان آموزش وپرورش كاشان
862
بررسي هوش هاي چندگانه گاردنر در هدايت بازيگر مبتني بر سيستم استانيسلاوسكي
863
بررسي هوش هاي چندگانه گاردنر در هدايت بازيگر مبتني بر سيستم استانيسلاوسكي
864
بررسي هوش هيجاني افراد عادي و مجرمان زنداني ورابطه آن با بهداشت وسلامت.
865
بررسي هوش هيجاني با رضايت زناشويي
866
بررسي هوش هيجاني بابهداشت رواني دانشجويان
867
بررسي هوش هيجاني بين دانش آموزان دختر شبانه روزي و شهري در مدرسه راهنمايي نمونه دولتي انديشه اسفراين
868
بررسي هوش هيجاني بين ورزشكاران و غير ورزشكاران
869
بررسي هوش هيجاني دانشجويان سال اول و سال آخر رشته هاي علوم تربيتي و روانشناسي مقطع كارشناسي دانشگاه يزد در سال تحصيلي 89-88
870
بررسي هوش هيجاني كودكان معلول با كودكان عادي
871
بررسي هوش هيجاني مجرمان زنداني وافراد عادي.
872
بررسي هوش هيجاني نوجوانان داراي خانواده ونوجوانان بي سرپرست.
873
بررسي هوش هيجاني و تاثير ان در طلاق عاطفي
874
بررسي هوش هيجاني و تفكر انتقادي در دانشجويان دانشگاه پيام نور زرين شهر
875
بررسي هوش هيجاني وحمايت اجتماعي دانشجويان ممتاز ومشروط دانشگاه كاشان در سال تحصيلي91-90
876
بررسي هوشمندانه پيش نشانگري تغييرات گاز رادون چشمه هاي آب گرم در رويداد زلزله
877
بررسي هوشمندانه پيش نشانگري تغييرات گاز رادون چشمه هاي آب گرم در رويداد زلزله
878
بررسي هويت اجتماعي دانشجويان دختر مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور اهواز و دانشگاه آزاداسلامي شوشتر
879
بررسي هويت برند و تاثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند(مطالعه موردي: بانك مهر اقتصاد استان البرز)
880
بررسي هويت برند و تاثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند(مطالعه موردي: بانك مهر اقتصاد استان البرز)
881
بررسي هويت بصري هتل خانه كشيش ﴿مجتمع فرهنگي، توريستي، اقامتي﴾
882
بررسي هويت بصري و گرافيك محيطي محور چهارباغ عباسي اصفهان از 1370 تا 1390
883
بررسي هويت جنسي بين دانش آموزان دختردبيرستانهاي شهرستان دير
884
بررسي هويت دانشگاهي دانشجويان دانشگاه يزد
885
بررسي هويت در پوسترهاي دهه ي سوم انقلاب
886
بررسي هويت در رمان ساق البامبو
887
بررسي هويت در گستره رواني دانش آموزان دبيرستاني
888
بررسي هويت ديني و ملي ورزشكاران جوان (كشتي گير و فوتباليست شهر تهران )
889
بررسي هويت ديني وملي جوانان29-18ساله شهرستان املش.
890
بررسي هويت سازماني در شركتهاي توليدي وخدماتي
891
بررسي هويت سازماني مناسب براي آژانس هاي هوايي
892
بررسي هويت شخصيت هاي نمايشنامه هاي "سم شپرد" بر اساس نظريات "ژاك لكان" نمونه ي موردي: "غرب حقيقي"، "كودك مدفون"، "نفرين طبقه ي گرسنه"، "خداي دوزخ"
893
بررسي هويت شخصيت¬هاي نمايشنامه¬هاي «سم شپرد» بر اساس نظريات «ژاك لكان»-نمونه¬ي موردي: «غرب حقيقي»، «كودك مدفون»، «نفرين طبقه¬ي گرسنه»، «خداي دوزخ»
894
بررسي هويت كالبدي جزيزه كيش
895
بررسي هويت مجازي در فضاي سايبر با رويكرد اخلاق اسلامي
896
بررسي هويت ملي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرضا
897
بررسي هويت ملي در پوسترهاي طراحي‏شده پس از انقلاب اسلامي
898
بررسي هويت ملي در نقاشي آلمان بعد از جنگ جهاني دوم
899
بررسي هويت ملي دربين دانشجويان
900
بررسي هويت نام تجاري و اثر آن بر وفاداري مشتري
901
بررسي هويت و كاركرد اشياء در استاپ موشن با تحليل موردي آثار پساپان، شوانك ماير و گريك سكو
902
بررسي هويت و كاركرد ايا در استاپ موشن با تحليل موردي آثار پسايان شوانك ماير و گريك سكو
903
بررسي هيپرتانسيون در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي- درماني نيكوپور يزد ﴿ سال 73-1372﴾
904
بررسي هيپرتانسيون در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي- درماني نيكوپور يزد ﴿ سال 73-1372﴾
905
بررسي هيپوكلسمي و ريسك فاكتورهاي موثر بر آن درنوزادان بستري شده در بخش نوزادان بيمارستان افشار يزد
906
بررسي هيپوكلسمي و ريسك فاكتورهاي موثر برآن در نوزادان بستري شده در بخش نوزادان بيمارستان افشار يزد
907
بررسي هيپوكلسمي و ريسك فاكتورهاي موثر برآن در نوزادان بستري شده در بخش نوزادان بيمارستان افشار يزد
908
بررسي هيداتيدوز در شهرستان يزد و حومه
909
بررسي هيدرو ديناميك جريان گاز - ذره توربولانت با استفاده از مدل دو سياله در يك رايزر
910
بررسي هيدرو ديناميكي جريان اطراف سكان كشتي و محاسبات هيدرو ديناميكي براي يك سكان از نوع HORN
911
بررسي هيدرو ديناميكي نيرو هاي وارد بر يك پانتون شناور بادر نظر گرفتن نظر گرفتن نيرو هاي ناشي از موج
912
بررسي هيدروآيروديناميكي يك فويل فلپ دار در شرايط مرزي مختلف با استفاده از روش انتگرال مرزي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
913
بررسي هيدرواستاتيك شناورهاي زيرسطحي و نكات محاسباتي و منحنيهاي هيدرواستاتيكي يك نمونه
914
بررسي هيدرواقليم رودخانه زاينده رود وتاثيرات منطقه اي آن از سرچشمه تا سد
915
بررسي هيدروديناميك بسترهاي سياله مايع- جامد با استفاده از منحني توزيع زمان اقامت
916
بررسي هيدروديناميك تالاب انزلي با استفاده از مدلهاي عددي
917
بررسي هيدروديناميك جريان دوفازي گاز-جامد در بستر سيلان ضرباني
918
بررسي هيدروديناميك سيال و تاثير سطح بر رفتار حركتي سيال در ميكروكانال ها
919
بررسي هيدروديناميك ماهي در اب ،روش هاي مدل سازي عددي و كاربردي آن ها در ساخت روبات ماهي
920
بررسي هيدروديناميك و اختلاط در راكتور ايرليفت اصلاح شده با دو لوله مركزي
921
بررسي هيدروديناميكي جريان در غشاي فيلترهاي آب‌شيرين‌كن RO
922
بررسي هيدروديناميكي جريان در فيلترهاي غشايي
923
بررسي هيدروديناميكي جريان مغشوش غير دائم حول استوانه دايره اي درحالت دوبعدي وسه بعدي
924
بررسي هيدروديناميكي جريان نوساني حول استوانه
925
بررسي هيدروديناميكي حضور ذرات در رايزر در يك جريان آشفته
926
بررسي هيدروديناميكي شناور دلفين
927
بررسي هيدروديناميكي شناور هاي تندرو
928
بررسي هيدروديناميكي نيروهاي وارد بر يك پانتون شناور با در نظر گرفتن نيروهاي ناشي از موج
929
بررسي هيدروديناميكي هدف در فرآيند همجوشي باريكه يون سنگين
930
بررسي هيدروژئوشيمي آب گرگان به كمك تحليل عواملي
931
بررسي هيدروژئوشيمي و پهنه بندي كيفي آب زيرزميني دشت قائمشهر - جويبار
932
بررسي هيدروژئوشيميايي و هيدروژئولوژي چشمه هاي آب گرم و تراورتن ساز در منطقه توران پشت يزد
933
بررسي هيدروژئولوژيكي دشت هومند - آبسرد
934
بررسي هيدرو‍ژل ها براي درمان آسيب هاي پوستي نظير زگيل هاي تناسلي
935
بررسي هيدروژل هاي هوشمند به كار رفته در فناوري چاپ زيستي
936
بررسي هيدروسفالي در بيماران بستري شده در تنها مركز جراحي اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 68 لغايت 1372
937
بررسي هيدروسفالي در بيماران بستري شده در تنها مركز جراحي اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 68 لغايت 1372
938
بررسي هيدروسفالي در بيماران بستري شده در تنها مركز جراحي اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 68 لغايت 1372
939
بررسي هيدروسفاليدر بيماران بستري شده درتنها مركز جراحي اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالي 68 لغايت 1372
940
بررسي هيدروكراكينگ باقيمانده‌هاي نفتي
941
بررسي هيدروكليماتولوژي روابط بارش - رواناب حوضه آبريز كشكان در استان لرستان با استفاده از روش SCS
942
بررسي هيدرولوژي ، هيدروژئولوژي و ارتباط بين هيدروژئوشيمي و بيلان آب زيرزميني در حوضه آبريز اردستان - نطنز
943
بررسي هيدروليك جريان در سرريز سدهاي زير زميني Hydraulics of flow over the Weir of Subsurfaces Dems
944
بررسي هيدروليكي سرريزهاي لبه پهن با مقاطع بهينه و پايدار
945
بررسي هيدرومكانيكي به آب اندازي سكو از روي بارج
946
بررسي هيدرويك جريان در كانال هاي انحرافي با استفاده از كدهاي محاسباتي
947
بررسي هيدوديناميكي پروانه هاي كشتي
948
بررسي هيروسفاليدر بيماران بستري شده در تنها مركز جراحي اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزدبيمارستان شهيد رهنمون طي سالهاي 68 لغايت 1372
949
بررسي هيستوپاتولوژيك تومورهاي بدخيم كليه در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهيد لبافي نژاد از سال 1385- 1390
950
بررسي هيستوپاتولوژيك كانسرهاي دستگاه گوارش در بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
951
بررسي هيستوپاتولوژيك كانسرهاي دستگاه گوارش در بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد00000000
952
بررسي هيستوپاتولوژيكي اثر استعمال سيگار بر لثه آزاد بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
953
بررسي هيستوشيميايي ماست سل در ليكن پلان دهاني و ضايعات واكنشي ليكنو ئيدي
954
بررسي هيستولوژي و هيستوشيميايي مري و و روده ماهي كپور
955
بررسي هيستولوژيك بيماران مبتلا به ديسپلازي پس از درمان ضد هليكوباكتر پيلوري، منتج از يك برنامه غربالگري
956
بررسي و آزمون كارايي بازار بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زماني 1389 الي 1393
957
بررسي و آزمون كارايي بازار بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زماني 1389 الي 1393
958
بررسي و آزمون ميرايي امواج اولتراسونيك در مصاع ساختماني
959
بررسي و آزمون نظريه بيماري هلندي در ايران طي دوره 1386-1340
960
بررسي و آسيب شناسي بزرگترين قرآن بايسنغري و ارائه طرح مرمت آن
961
بررسي و آسيب شناسي بزرگترين قرآن بايسنغري و ارائه طرح مرمت آن
962
بررسي و آسيب شناسي تبليغات با مضامين اجتماعي در ايران
963
بررسي و آسيب شناسي شجره طيبه صالحين در بسيج دانش آموزي
964
بررسي و آسيب شناسي شهرك هاي مسكوني مناطق صنعتي مورد مطالعه: شهرك چوكا
965
بررسي و آسيب شناسي شهرك هاي مسكوني مناطق صنعتي(مطالعه موردي:شهرك چوكا)
966
بررسي و آسيب شناسي گليم آذربايجان
967
بررسي و آسيب شناسي گليم آذربايجان مرمت و حفاظت گليم شاهسون
968
بررسي و آسيب‌شناسي قواعد صرفي در كتاب‌هاي عربي متوسطه اول
969
بررسي و آشنايي با سيستم اداره مخابرات شركت ملي حفاري ايران
970
بررسي و آلياژسازي آلياژ آلومينيوم 2024 بوسيله افزودني بور و تأثير آن بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ
971
بررسي و آماده سازي كالاي پنبه اي و رنگرزي آن با مواد رنگزاي راكتيو
972
بررسي و آناليز shielding failure خطوط فشار قوي با استفاده از روش بارهاي فرضي
973
بررسي و آناليز آسيب سرمته هاي حفاري در معدن مس سونگون
974
بررسي و آناليز آماري ارتباط بين تكرار دونوكلئوتيدي GT پروموترژن hHO-1 با سرطان معده در جمعيت ايران
975
بررسي و آناليز اتوماسيون صنعتي در هوشمند سازي قطار شهري و شبيه سازي آن
976
بررسي و آناليز انواع كارويژه هاي ژيروسكوپ ها به همراه كاربردهاي آن
977
بررسي و آناليز حساسيت تابع انتقال در شبيه سازي تخلخل دوگانه مخازن طبيعي شكاف دار
978
بررسي و آناليز حساسيت قطر و طول در موقعيت ايمپلنت¬هاي دنداني از روش اجزاي محدود دوبعدي
979
بررسي و آناليز خرابي آسانسورها بر اساس روش FMEA
980
بررسي و آناليز خطاهاي ماشين سنكرون مغناطيس دائم(PMSM)
981
بررسي و آناليز خطاهاي موتور جريان مستقيم بدون جاروبك(BLDC)
982
بررسي و آناليز روش هاي هدايت و كنترل موشك با تمركز بر روش آشيانه ياب فعال و روش هدايت اينرسي
983
بررسي و آناليز سوئيت شماره 2 ويولنسل باخ
984
بررسي و آناليز سونات شماره 5 اثر بتهوون
985
بررسي و آناليز طراحي دستگاهي جديد براي كنترل خودكار ولتاژ خروجي ديزل ژنراتورها و محافظت از آن ها
986
بررسي و آناليز عوامل موثر بر تصادفات جاده اي و تعيين وزن آن عوامل
987
بررسي و آناليز عوامل موثر بر تصادفات جاده اي و تعيين وزن آن عوامل
988
بررسي و آناليز يك مدل رياضي انتقال حرارت زيستي در درمان سرطان بوسيه فرآيند هايپرترميا
989
بررسي و اثر اشعه ماورا؟بنفش بر رنگ پذيري پنبه ، پلي استر و مخلوط پنبه -پلي استر
990
بررسي و اجراي نقوش سنتي ايراني براي استفاده ي افراد داراي محدوديت بينايي
991
بررسي و اجراي يك الگوريتم پنجره متغير براي حفاظت ديستانس سريع
992
بررسي و احياء طرح هاي شهر اراك ﴿ چنگي «گل حنا» بته ميري و بند ريحان﴾
993
بررسي و احياء طرح و نقش قاليچه هاي سرحد چهار دانگه اقليد فارس
994
بررسي و احياي نقوش فرش بومي استان زنجان
995
بررسي و ارئه مدلهاي اقتصاد سنجي و تجارت در استان خراسان رضوي
996
بررسي و ارائه اتوماسيون پوشان زني در كارخانجات توليد كولر در ايران
997
بررسي و ارائه برنامه جامع مديريت تقاضاي آب بر اساس الگوهاي مناسب كشت و نياز آبي
998
بررسي و ارائه بهترين روش شستشويي آبي انواع پشم ايراني
999
بررسي و ارائه پيشنهاد براي نورپردازي منظر (مطالعه موردي پارك جمشيديه)
1000
بررسي و ارائه پيشنهاد در روشها و معيارهاي جذب و بكارگيري نيروهاي تكنسين و كارگري در صنعت ساخت
بازگشت