<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي و تحليل آماري و فني خرابي هاي غيرمتعارف قطعات و اجزا سيستم ترمز واگنهاي مسافري
2
بررسي و تحليل آموزه هاي تربيتي داستانهاي قران
3
بررسي و تحليل آيات حقوقي قرآن درباره جبران خسارت
4
بررسي و تحليل ابزار ارتعاشي تراش و يا كشيدن دندان
5
بررسي و تحليل ابعاد سلامت اجتماعي در نواحي روستايي و تبيين عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي: دهستان كوهين-شهرستان كبودرآهنگ)
6
بررسي و تحليل ابعاد شخصيت در شاهنامه فردوسي
7
بررسي و تحليل ابعادي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در ايران با تأكيد بر رعايت حريم خصوصي
8
بررسي و تحليل اتصالات صفحات كامپوزيتي به كمك پيچ با نرم افزار آباكوس
9
بررسي و تحليل اثر بكارگيري سكوي مشترك در جستجوي اثر بخشي زماني زنجيره تامين
10
بررسي و تحليل اثر پارامترهاي لايه‌نشاني بر خواص الكتريكي، حرارتي و ترمواپتيكي پوشش‌هاي آلومينيومي روي زيرلايه پليمري
11
بررسي و تحليل اثر تاخير زماني بر عملكرد سيستم SCADA اتوماسيون در شبكه توزيع برق شركت فولاد مباركه اصفهان
12
بررسي و تحليل اثر ترافيكي حركت گردش به چپ محافظت نشده در تقاطع هاي چراغ دار ﴿مطالعه موردي: تقاطع هاي شهر اصفهان﴾
13
بررسي و تحليل اثر تمركز بر كارآيي شبكه بانكي در ايران
14
بررسي و تحليل اثر ژئوگريد بر روابط ويسكوالاستيك حاكم برمخلوط بتن آسفالتي
15
بررسي و تحليل اثر معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم بر اولويت هاي استراتژيك اداره كل امور مالياتي قزوين
16
بررسي و تحليل اثرات
17
بررسي و تحليل اثرات اجراي ماليات هاي زيست محيطي (سبز) بركاهش آلودگي محيط زيست و استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در كشورهاي عضو گروه D8
18
بررسي و تحليل اثرات اقتصادي گردشگري پايدار در نواحي روستايي نمونه موردي دهستان مهروان شهرستان نكاء
19
بررسي و تحليل اثرات باد سام بر كشت ذرت پاييزه در شهرستان هاي سرپل ذهاب و قصر شيرين
20
بررسي و تحليل اثرات ترمومكانيكي چرخ قطارهاي باري در پروسه ترمز
21
بررسي و تحليل اثرات حركت عرضي بر مشتقات طولي
22
بررسي و تحليل اثرات زيستي امواج اولتراسوند بر تسريع بازسازي سيستم اعصاب محيطي
23
بررسي و تحليل اثرات عناصر اقليمي بر تاريخ ريزش آفت سن گندم در شهرستان هاي اصفهان، گلپايگان، برخوار و ميمه
24
بررسي و تحليل اثرات و حالات خطا در بيمارستان كسري تهران سال 1392
25
بررسي و تحليل اثرات ويسكو الاستو ديناميك و پراگندگي امواج صوتي از پوسته هاي كروي و استوانه اي مستغرق در سيال لزج
26
بررسي و تحليل احاديث فقهي امام هادي﴿ع﴾﴿ در باب عبادات﴾
27
بررسي و تحليل اخلاق زيست محيطي ساكنان نواحي روستايي (مطالعه موردي روستاهاي بخش مركزي شهرستان همدان)
28
بررسي و تحليل ادبي – اجتماعي تذكره عرفات‌العاشقين
29
بررسي و تحليل ادبيات منظوم لري در استان كهكيلويه و بوير احمد
30
بررسي و تحليل ارتباط بيمه تضمين كيفيت ساختمان با كيفيت اجراي ساختمان و چالش هاي پياده سازي آن در كشور
31
بررسي و تحليل ارتباط بين عوامل سازماني و سطح توانمندي كاركنان ﴿مطالعه موردي: شركت پتروشيمي اصفهان﴾
32
بررسي و تحليل ارتعاشي تيرهاي دوراني ترك دار با استفاده از روش انتقال ديفرانسيل
33
بررسي و تحليل ارزش هاي تصويري مطبوعات دوره مشروطيت
34
بررسي و تحليل ارسال محرمانه اطلاعات با استفاده از رله نامطمئن برداشت كننده‌ي انرژي امواج راديويي
35
بررسي و تحليل اساليب تاكيد در قران كريم
36
بررسي و تحليل استحكام سازه اي اسكله هاي دسترسي شناور و بهينه سازي اين المانها براي استفاده در شرايط مناطق داخلي
37
بررسي و تحليل استعاره در شعر پس از انقلاب از ديدگاه معناشناسي شناختي با تأكيد بر شعر قيصر امين پور و سيد حسن حسيني
38
بررسي و تحليل استعارۀ اندام‌هاي جسماني در شعر زنان معاصر ادبيّات ‌پايداري (با تأكيد بر اشعار طاهره صفارزاده، سيمين بهبهاني، سپيده كاشاني، سيمين‌دخت وحيدي، پروانه نجاتي و مريم كرباسي)
39
بررسي و تحليل اسطوره و روايات تاريخي و مذهبي در اشعار شفيعي كدكني و مقايسه ي آن با اشعار اخوان ثالث
40
بررسي و تحليل اسكان غير رسمي در شهر رشت و راهكارهاي مناسب براي بهبود روند آن
41
بررسي و تحليل اسكنرهاي موج ميلي متري براي كاربرد در دروازه هاي امنيتي(Security Gate )
42
بررسي و تحليل اسلوب كذلك در قرآن
43
بررسي و تحليل اسماء و صفات الهي در احاديث شيعه و سني
44
بررسي و تحليل اشارات و دريافت هاي تاريخي در شعر عصر مشروطه با تكيه بر شعر ملك الشعراي بهار
45
بررسي و تحليل اشعار ژاله قائم مقامي، سپيده كاشاني و طاهره صفّار زاده از ديدگاه مضمون و محتوا
46
بررسي و تحليل اشعار سياوش كسرايي
47
بررسي و تحليل اشعار كتابهاي فارسي دوره ي ابتدايي از منظر اصول و معيارهاي ادبيات كودك و نوجوان
48
بررسي و تحليل اشياء حاضر- آماده مارسل دوشان بر مبناي انديشه هاي هايدگر
49
بررسي و تحليل اصول عملكردي و تعميراتي پمپ هاي صنعتي
50
بررسي و تحليل اصول كاركردي توربوپمپ ها
51
بررسي و تحليل اعلان در روزنامه هاي قبل و پس از مشروطه
52
بررسي و تحليل اقتصادي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) با تاكيد بر محصولات كشاورزي ( سويا و كلزا)
53
بررسي و تحليل اقتصادي و زيست محيطي كاربرد آبگرمكن هاي خورشيدي در استان تهران
54
بررسي و تحليل اقليم شناختي آفت زنجره خرما در استان هرمزگان
55
بررسي و تحليل اقليم شناسي سن گندم در استان كردستان ﴿ نواحي سنندج، قروه، بيجار و ديواندره ﴾
56
بررسي و تحليل اقليم كشاورزي برنج در شهرستان لنجان
57
بررسي و تحليل اقليم كشاورزي كلزا در استان كرمانشاه
58
بررسي و تحليل اقوال و احوال فضيل بن عياض
59
بررسي و تحليل الگوريتم هاي توالي‌يابي ژنتيكي نسل جديد
60
بررسي و تحليل الگوريتم هاي جويباري براي تشخيص حملات بزرگ مقياس در شبكه هاي پرسرعت
61
بررسي و تحليل الگوريتم هاي رمز قالبي با تاكيد بر جمله تفاضلي
62
بررسي و تحليل الگوريتم هاي رمز مبتني بر نگاشت هاي آشوبي
63
بررسي و تحليل الگوريتم هاي رمزنگاري تصوير مبتني بر نگاشت هاي آشوبي
64
بررسي و تحليل الگوهاي استقراري هزاره دوم و اول پ.م منطقه سومار
65
بررسي و تحليل الگوهاي شخصيتي در اثر پنج شاعر انقلاب اسلامي(خسرو احتشامي، محمدعلي بهمني، فاطمه راكعي، قادر طهماسبي، نصرالله مرداني)
66
بررسي و تحليل امثال و حكم در ديوان وحشي بافقي
67
بررسي و تحليل امنيت در كارت هاي هوشمند
68
بررسي و تحليل امواج در خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع ثقلي و ايستگاههاي پمپاژ
69
بررسي و تحليل انتقادي الگوي اصلاح و نوسازي ايران دوره قاجار از منظرمنورالفكر ايراني ساكن در عثماني بر اساس مندرجات روزنامه اختر(1314-1292 ﻫ.ق/1896/- 1876م)
70
بررسي و تحليل انتقادي نظريه اصالت ماهيت و اعتباريت وجود در انديشه علامه سمناني
71
بررسي و تحليل انتقادي يأس فلسفي ـ اجتماعي نويسندگان روشنفكر دهه‌ هاي 20 تا 60 با تأكيد بر ده رمان معاصر ايران
72
بررسي و تحليل انتقال تنش بين بستر و تقويت كننده در مواد نانوكامپوزيت
73
بررسي و تحليل انتقال حرارت از كوزه به وسيله نرم افزار Fluent
74
بررسي و تحليل انتقال حرارت از كوزه به وسيله نرم افزار Fluent
75
بررسي و تحليل انتقال حرارت از كوزه به وسيله نرم افزار Fluent
76
بررسي و تحليل اندركنش ديناميكي ارتعاشات ناشي از حركت قطارها بر روي تونلها در متروي تهران
77
بررسي و تحليل انديشه ها و مضامين اجتماعي، ديوان اشعار، انديشه اجتماعي، تحليل ،حميد مصدق،
78
بررسي و تحليل انرژي مقيد لامبدا - پروتون (Λp)
79
بررسي و تحليل انواع ترمزها و مقايسه آنها
80
بررسي و تحليل اوضاع سياسي و اجتماعي عصر مشروطه در كتاب احمد، تاريخ بيداري ايرانيان و سياحت¬نامه¬ي ابراهيم بيگ
81
بررسي و تحليل اوضاع سياسي و اجتماعي عصر مشروطه در كتاب احمد، تاريخ بيداري ايرانيان و سياحت¬نامه¬ي ابراهيم بيگ
82
بررسي و تحليل اوضاع فرهنگي و اجتماعي محله‌هاي آفاران و برزان از سال 1285 ش تا 1380 ش.
83
بررسي و تحليل اوضاع فرهنگي و اجتماعي محله‌هاي آفاران و برزان از سال 1285 ش تا 1380 ش.
84
بررسي و تحليل اوليه ومجدد رفتار استاتيكي و ديناميكي سدهاي بتني ﴿ با تاكيد بر كنترل ايمني سد زاينده رود ﴾
85
بررسي و تحليل ايرفويل فوق بحراني وتاثيرات تغيير هندسه بر روي آن
86
بررسي و تحليل ايهام در غزليات خواجوي كرماني
87
بررسي و تحليل بازتواني نيروگاه هاي بخار
88
بررسي و تحليل بازنويسي متون كهن فارسي براي كودكان دبستاني در دهه 1380
89
بررسي و تحليل بازوي ربات پنج درجه آزادي همراه با طراحي اجزاء آن
90
بررسي و تحليل باورهاي عاميانه در داستان‌ها و رمان‌هاي منتخب فارسي (در چهار اثر)
91
بررسي و تحليل باورهاي عاميانه در رمان¬هاي بلقيس سليماني
92
بررسي و تحليل بحران هاي تاثير گذار اجتماعي و اقتصادي در ايران از سقوط صفويه تا برآمدن قاجار ( 1210-1135ه. ق / 1797 - 1723 م )
93
بررسي و تحليل برابر نهادشگردهاي رويارويي در متل ها و قصه هاي عاميانه
94
بررسي و تحليل برگشت فنري درعمليات خمكاري ورقهاي دو لايه
95
بررسي و تحليل بلاغي ديوان تركي عمادالدين نسيمي در مقايسه با اشعار حافظ
96
بررسي و تحليل بن‌مايه‌هاي حكمت خسرواني در رسائل فارسي شيخ شهاب‌الدين سهروردي
97
بررسي و تحليل بن‌مايه‌هاي رمان‌هاي شخصيت‌محور دفاع مقدس در سه اثر «دوشنبه‌هاي آبي ماه»، «گلاب خانم» و «ملاقات در شب آفتابي»
98
بررسي و تحليل بينامتني رويكردهاي متون منثور عرفاني فارسي به آيات قرآن كريم از آغاز تا پايان قرن ششم هجري
99
بررسي و تحليل بينامتني قرآني در اشعار مظفر نواب
100
بررسي و تحليل پالئوژئومور فولوژي پلاياي گاو خوني با تكنيك سنجش از دور و G.I.S
101
بررسي و تحليل پالئوژئومورفولوژي كوير دق سرخ
102
بررسي و تحليل پايداري پوشش سگمنتال تونل در مقابل بار ديناميكي, مطالعه موردي: تونل خط هفت مترو تهران
103
بررسي و تحليل پايداري خودرو
104
بررسي و تحليل پايداري در استان هاي مختلف كشور ايران با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها
105
بررسي و تحليل پايداري سيستم هيدروليك دستگاه همو دياليز جهت بهينه ساز عملكرد سيستم
106
بررسي و تحليل پايداري سيستم هيدروليك دستگاه همو دياليز جهت بهينه سازي عملكرد سيستم
107
بررسي و تحليل پديده انفجارسنگ در تونل انتقال آب چغاخور
108
بررسي و تحليل پديده هاي غير خطي در مخابرات نوري
109
بررسي و تحليل پرده نقالي هاي مذهبي مكتب قهوه خانه در ايران ﴿ از دوره صفويه تاكنون ﴾
110
بررسي و تحليل پروژه هاي آماده سازي بويژه شهرك هاي اسكان عشاير (مطالع موردي:پرژه اسكان عشاير شهرستان سميرم)
111
بررسي و تحليل پهناي باند موثر در شبكه هاي بدون سيم
112
بررسي و تحليل پورپويزينگ شناور تندروي سرعت متغير در آب آرام
113
بررسي و تحليل پوسترهاي جشنواره فجر ﴿85 - 1375﴾
114
بررسي و تحليل پوشش در جوامع الحكايات عوفي
115
بررسي و تحليل پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي خشكسالي در دهه اخير(مطالعه موردي:بخش زيركوه شهرستان قائنات)
116
بررسي و تحليل پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي خشكسالي در دهه اخير﴿مطالعه موردي:بخش زيركوه شهرستان قائنات﴾
117
بررسي و تحليل پيامدهاي ثبت يك اثر تاريخي در فهرست ميراث جهاني
118
بررسي و تحليل پياه سازي سيستم هاي مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري در شركت هاي آب و فاضلاب
119
بررسي و تحليل پيوند شعر و موسيقي در آواز سنتي. با تكيه بر شصت آواز از اقبال آذر، طاهرزاده، اديب‌خوانساري، تاج‌اصفهاني، بنان، محمدرضا شجريان
120
بررسي و تحليل پيوندهاي تاريخي بحرين با ايران در دوره قاجاريه﴿ 1344-1208 ق/ 1925-1797م﴾
121
بررسي و تحليل تأثير آيات (قرآن) و احاديث در ديوان عرفي شيرازي و عاشق اصفهاني
122
بررسي و تحليل تأثير انديشه ي حلاج برآثارعرفاني قرون پنجم تا نهم قمري
123
بررسي و تحليل تأثير حوادث طبيعي بر اوضاع اجتماعي ايران دورۀ قاجار تا آغاز عصر ناصري (1264- 1210ه.ق)
124
بررسي و تحليل تأثير مديريت ارتباط با مشتري بر نوآوري سبز سازماني (مورد مطالعه صنايع غذايي شهرستان يزد)
125
بررسي و تحليل تئوري و تجربي شكل‏پذيري ورق‏هاي دولايه
126
بررسي و تحليل تابع تقاضاي واردات محصول آهن و فولاد براي دوره 1380 -1342
127
بررسي و تحليل تاثير استفاده از سوخت نرمال بوتانول بر ميزان آلايندگي موتور اشتعال جرقه اي
128
بررسي و تحليل تاثير پديده شرجي بر مصرف نيروي برق در شهر بوشهر
129
بررسي و تحليل تاثير توانمند سازي مديران در برقراري ارتباط موثر با كاركنان در شركت اريش خودرو
130
بررسي و تحليل تاثير خشكسالي اقليمي و هيدرولوژيكي بر موارد بروز بيماري سالك در سطح شهرهاي حوضه آبريز تالاب گاوخوني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : شهرهاي هرند، ورزنه، اژيه، كوهپايه و سگزي﴾
131
بررسي و تحليل تاثير دشتكي ها (سيد سند دشتكي و غياث الدين منصور دشتكي) بر ملاصدرا در امور عامه
132
بررسي و تحليل تاثير شبكه شهري بر سازمان فضايي شهرهاي استان آذربايجان شرقي
133
بررسي و تحليل تاثير شيوه بيان قرآن بر مثنوي از جهت ساختار
134
بررسي و تحليل تاثير عملكرد بازار زمين و مسكن در شكل گيري الگوهاي درون بافتي شهرها (مورد مطالعه :شهر گرگان)
135
بررسي و تحليل تاثير فكر و زبان حافظ بر اشعار چهار شاعر كرد فارسي سرا( محوي، وفايي، ناري و حاج قادر كويي)
136
بررسي و تحليل تاثير محل نصب محدود كننده هاي جريان خطا بر منابع توليد پراكنده در ريزشبكه
137
بررسي و تحليل تاثير مديريت كيفيت فراگير و يادگيري سازماني مطالعه موردي شركت زمزم اصفهان
138
بررسي و تحليل تاثيرات متقابل اوضاع اجتماعي و اقتصادي و «خوراك ايرانيان در دوره صفويه» (907- 1135هـ ق)
139
بررسي و تحليل تاثيرات نرخ ارز از تورم و نقدينگي در كشور )8631-09(
140
بررسي و تحليل تاريخنگاري فرهنگنامه‌هاي تاريخي عصر مماليك (648-923 هـ)
141
بررسي و تحليل تاريخي پيشوند افعال در زبان فارسي (بر پايه برخي از متون قرن‌هاي چهار و پنج)
142
بررسي و تحليل تجارب حفاظتي- مرمتي نسل اول مرمتگران علمي در ايران بررسي هشت تجربه مديريتي-اجرايي استاد محمدحسن محبعلي
143
بررسي و تحليل تجربي سنگ زني مكانيكي شيميايي – سوپرآلياژهاي پايه نيكل
144
بررسي و تحليل تجربي ميدانهاي جريان سطحي در دهانه آبگير به روش آشكار سازي جريان
145
بررسي و تحليل تجربي و عددي يك هيدرو فويل با طول اسپن محدود
146
بررسي و تحليل تحولات جمعيتي شهرستان بهشهر و چشم انداز آينده آن
147
بررسي و تحليل ترتيب نزول آيات مربوط به اهل بيت (ع) در قرآن
148
بررسي و تحليل ترك ها در سازه ها با استفاده از روش بستن مجازي ترك
149
بررسي و تحليل تركيبهاي كنايي در شاهنامه فردوسي
150
بررسي و تحليل تريلوژي سينمائي ميكل آنجلو آنتونيوني - (حادثه ، شب كسوف )
151
بررسي و تحليل تشبيه بر مبناي قصايد مسعود سعد سلمان
152
بررسي و تحليل تصويرسازيهاي ده نفر از نقاشان مدرن در اروپا ﴿ اوايل قرن بيستم ﴾
153
بررسي و تحليل تطبيقي اقليم كشاورزي زيتون در سطح دشت يزد - اردكان با رودبار
154
بررسي و تحليل تطبيقي كيخسرو ،كوروش و ذوالقرنين
155
بررسي و تحليل تطبيقي مفهوم درد و رنج در مجموعه آثار منثور شمس تبريزي و جلال الدين محمد بلخي
156
بررسي و تحليل تطبيقي نوستالژي در اشعار مسعود سعد و طالب آملي
157
بررسي و تحليل تطبيقي وضعيت موجود مديريت پروژه هاي فراساحل نفت و گاز با وضعيت مطلوب مديريت پروژه بر اساس استاندارد جهاني PMBOK نگارش 8002
158
بررسي و تحليل تعارض ماده 1210 قانون مدني با تبصره 2
159
بررسي و تحليل تعاملات تصوير و نوشتار در قالب عكس-نوشت (با نگاهي بر آثار عكس-نوشت جيم گلدبرگ، دوئين مايكلز و سوفي كل)
160
بررسي و تحليل تغييرات دماي شيشه عقب خودرو با حضور منبع حرارتي و دد تعيين ميزان بهينه قدرت منبع
161
بررسي و تحليل تغييرات دماي شيشه عقب خودرو با حضور منبع حرارتي وتعيين ميزان بهينه قدرت منبع
162
بررسي و تحليل تغييرات فشار نيتروژن در ترانسفورماتورهاي هرمتيك با بالشتك گازي
163
بررسي و تحليل تفسير هايدگر از« بازگشت جاودان همان» نيچه
164
بررسي و تحليل تفسير هايدگر از« بازگشت جاودان همان» نيچه
165
بررسي و تحليل تقابل هاي دوگانه در مثنوي هاي عطار
166
بررسي و تحليل تقاضا و درخواست در شعر فارسي از قرن هفتم تا پايان قرن نهم ﴿سبك عراقي﴾
167
بررسي و تحليل تقليدهاي شاه نامه ي فردوسي تا آغاز عصر تيموري
168
بررسي و تحليل تكرار كنايه و مثل ساير در ديوان صائب تبريزي
169
بررسي و تحليل تكنيك هاو ويژگي هاي داستاني آثار محمدعلي علومي
170
بررسي و تحليل تكنيك هاي آوازي مقام هاي لو و هرايي
171
بررسي و تحليل تمثيلات ديوان پروين اعتصامي
172
بررسي و تحليل تمثيلات ديوان پروين اعتصامي
173
بررسي و تحليل تمركزهاي شغلي و ارائه راهبردهاي اجرايي كاهش آن از متروپل تبريز
174
بررسي و تحليل تنش سازه فلزي تيغه ملخ هليكوپتر 214 BELL
175
بررسي و تحليل تنش هاي پسماند در اتصال جوش شكلT
176
بررسي و تحليل تنش-كرنش سطح تماس پيچ-استخوان در حالت اعمال نيروهاي مختلف دوراني در روش جراحي دوران مستقيم مهره (DVR) به روش تحليل المان محدود
177
بررسي و تحليل تهويه هاي لايه اي
178
بررسي و تحليل توتم و تابو در شعر معاصر فارسي (با تكيه بر اشعار ايرج ميرزا، احمد شاملو، سيمين بهبهاني و فروغ فرّخزاد)
179
بررسي و تحليل توزيع فضايي خدمات عمومي در سطح محلات شهر رشت با تاكيد بر افزايش كيفيت زندگي با اولويت بر محلات نخودچر،پاسكياب،‌ديانتي،‌كسبخ و كوي مهر
180
بررسي و تحليل توزيع متعادل و متوازن خدمات فرهنگي در مناطق شهر اصفهان
181
بررسي و تحليل توسعه فيزيكي و تعيين جهات بهينه توسعه آتي شهر خورموج با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
182
بررسي و تحليل توسعه فيزيكي و تعيين جهات بهينه توسعه شهر خورموج با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيا
183
بررسي و تحليل توفان هاي گرد و غبار در جنوب و مركز استان فارس
184
بررسي و تحليل توفان هاي گرد و غبار در شهرستان سبزوار
185
بررسي و تحليل توليد انرژي با استفاده از اختلاف در فشار جوي
186
بررسي و تحليل توليد كدهاي شبه نويز جهت استفاده در مخابرات طيف گسترده
187
بررسي و تحليل جاذبه ها و پتانسيل هاي اكوتوريسمي شهرستان اروميه
188
بررسي و تحليل جاذبه هاي توريستي و برنامه ريزي توسعه صنعت توريسم شهرستان آمل
189
بررسي و تحليل جامع مداري و ايرادات احتمالي در كارتهاي ترانك مراكز s21 ( كارت ) DTRA
190
بررسي و تحليل جايگاه آيات و احاديث در شعر دفاع مقدس (با تكيه بر آثار پنج شاعر معاصر )
191
بررسي و تحليل جايگاه استان هاي ايران از لحاظ مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي
192
بررسي و تحليل جايگاه تركان خَلُّخ در ادبيات فارسي
193
بررسي و تحليل جايگاه زن در متون عرفاني نثر از ابتداء تا قرن هشتم
194
بررسي و تحليل جايگاه سفر در متون عرفاني تا قرن هفتم هجري
195
بررسي و تحليل جايگاه شهروندان در طرح ها و پروژه هاي عمران شهري مورد شهر بهشهر
196
بررسي و تحليل جايگاه و كاركرد سياسي، اجتماعي و اقتصادي هنرمندان و صنعتگران در دورۀ تيموريان(771-913ق)
197
بررسي و تحليل جريان در بادگيرها و كاربرد آن در تهويه ساختمان
198
بررسي و تحليل جريان دو بعدي ولايه مرزي در سطح بدنه كشتي
199
بررسي و تحليل جريان هاي غلو دراصفهان عصر صفوي﴿1722-1501م/1135-907ه ق﴾
200
بررسي و تحليل جغرافياي پزشكي ناشي از خشك شدن درياچه اروميه بر سكونتگاه هاي شهري و روستايي با نرم افزار GIS
201
بررسي و تحليل جلوه‌هاي ادب پايداري درآثار امير حسين فردي
202
بررسي و تحليل جنبه هاي زيباشناسي قرآن هاي خطي دوران قاجارموجود در موزه ملي قرآن تهران
203
بررسي و تحليل جنبه هاي زيبايي شناسي اسناد موجود در گنجينهء موزهء ملي ملك ﴿مورد پژوهي: عقدنامه ها و فرمان ها﴾
204
بررسي و تحليل جنبه هاي غنايي در شعر معاصر افغانستان با تكيه بر آثار پنج تن از شاعران مشهور
205
بررسي و تحليل جوش نقطه اي در ورق هاي آلياژ منيزيم
206
بررسي و تحليل جوش نقطه اي در ورق هاي فولادي
207
بررسي و تحليل چرخ دنده هاي مخروط دستگاه بافندگي
208
بررسي و تحليل چروكيدگي ورقهاي نازك
209
بررسي و تحليل چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حسابداري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
210
بررسي و تحليل چگونگي شكل گيري آثار آمدئو موديلياني بر مبناي روانكاوي فرويد
211
بررسي و تحليل چند اثر از نگارگران عالي رتبه ايران در پيوند با عالم خيال
212
بررسي و تحليل چند اثر از نگارگران عالي رتبه ايراني در پيوند با عالم خيال
213
بررسي و تحليل حجاب شرعي در سنت پيامبر (ص) و ائمه (ع)
214
بررسي و تحليل حرارتي يك ماهواره كوچك با مشخصات معين
215
بررسي و تحليل حركت سيال در يك بالشتك
216
بررسي و تحليل حسن تعليل در ديوان حافظ
217
بررسي و تحليل حق الضرب پول و رابطه مقادير بهينه حق الضرب و تورم بااستفاده از منحني لافر در ايران طي سالهاي 8631- 09
218
بررسي و تحليل حكمت در قرآن از ديدگاه فلسفي و تفسيري صدرالدين شيرازي،فخر رازي وعلامه طباطبايي
219
بررسي و تحليل حماسه و ايثار در شعر شاعران معاصر﴿قيصر امين پور، حسن حسيني، عليرضا قزوه، سيمين دخت وحيدي و سپيده كاشاني﴾
220
بررسي و تحليل خدمات شهري با تاكيد بر عدالت فضايي (مطالعه موردي: نواحي شهري مهاباد)
221
بررسي و تحليل خستگي يك پانل سه دهانه آلومينيوم تحت بار كوبش
222
بررسي و تحليل خشونت در آثار بزرگ علوي
223
بررسي و تحليل خط فقر در استان خوزستان ( با تاكيد بر جوامع شهري و روستايي)
224
بررسي و تحليل خواب و رؤيا در افسانه هاي ايراني
225
بررسي و تحليل خواص مكانيكي انواع مواد فيلامنت هاي تجاري موجود جهت نمونه سازي سريع به روش پرينتFDM
226
بررسي و تحليل خودروي الكتريكي(EV) وخودروي اتصال برقي دوگانه سوز(اعم از EREV و PHEV ) از ديدگاه مشتركين و شبكه ي توزيع
227
بررسي و تحليل خودگروي اخلاقي از ديدگاه اسلام
228
بررسي و تحليل داستان هاي ﴿ذاكره الجسد، فوضي الحواس، عابر سرير﴾ احلام مستغانمي
229
بررسي و تحليل داستان هاي هزار و يك شب براساس آموزه هاي اخلاقي .
230
بررسي و تحليل دايرۀ اصطلاحات پربسامد عرفاني غزليات سنايي و عطار
231
بررسي و تحليل درون مايه هاي شعر عصر مشروطه (ايرج ميرزا، عارف ، بهار، فرخي يزدي و عشقي )
232
بررسي و تحليل درون مايه هاي شعر عصر مشروطه﴿ايرج ميرزا ،عارف،بهار ،فرخي،يزدي و عشقي
233
بررسي و تحليل درونمايه آثار داستاني جمال مير صادقي
234
بررسي و تحليل دستگاه چهارگاه و آواز ابوعطا بر اساس رديف ميرزاعبدالله
235
بررسي و تحليل دستوري كتاب تمهيدات عين القضات همداني
236
بررسي و تحليل دلايل و علل گرايش به عكاسي خودنگاره ﴿سلف پرتره﴾ در آثار عكسان ايراني دوره معاصر
237
بررسي و تحليل دو ديدگاه علامه طباطبائي و سيد قطب در خصوص توصيه هاي تربيتي قرآن به والدين
238
بررسي و تحليل ديدگاه شمس تبريزي درباره عارفان
239
بررسي و تحليل ديدگاه عرفاني نظامي در خمسه
240
بررسي و تحليل ديدگاه هاي معرفت شناسي ملاصدرا و دلالت هاي تربيتي آن
241
بررسي و تحليل ديدگاه و عملكرد كاتبان وحي نسبت به امام علي﴿ع﴾
242
بررسي و تحليل ديناميك عملكرد اجزاي لنگ و لغزنده موتور بر اساس جرم و تلرانس‌هاي ابعادي
243
بررسي و تحليل ديناميكي صدمات وارده ازطرف خودروهاي سنگين به جاده
244
بررسي و تحليل ديوان اشعار مجدالدين همگر يزدي
245
بررسي و تحليل ديوان كليم همداني از منظر نقد فرماليستي
246
بررسي و تحليل ذرات اجسام فرومغناطيس در دي الكتريك چند لايه با روش FDTD
247
بررسي و تحليل رابطه بين تعهد سازماني و تعالي سازماني (مطالعه موردي :سازمان صنايع هوافضا )
248
بررسي و تحليل رابطه بين خودشيفتگي مديران و فراموشي سازماني با ميانجي گري سبك هاي رهبري (مورد مطالعه: بانك هاي دولتي شهرستان يزد)
249
بررسي و تحليل رابطه بين فراموشي سازماني و بهره‌وري نيروي انساني با ميانجي‌گري توانمندسازي ( موردمطالعه: بانك‌هاي دولتي شهرستان سمنان)
250
بررسي و تحليل رابطه ي عرفاي مسلمان و يهودي و مسيحي براساس متون برجسته ي منثور عرفاني
251
بررسي و تحليل راحتي سفر خودرو در جاده توسط نرم افزار Model Working
252
بررسي و تحليل رباعيات ادب پايداري در سه دهه اخير (1359-1388)
253
بررسي و تحليل رپرتوار اجرايي پايان تحصيلي
254
بررسي و تحليل رفتار اطلاع يابي كاربران در محيط وب با استفاده از روش پژوهش تركيبي: مطالعه موردي دانشگاه زابل
255
بررسي و تحليل رفتار فاز در نوسانسازهاي LC-CMOS و ارائه روشهاي جهت بهبود آن
256
بررسي و تحليل رمان «أهلاً سيادة الرّئيس» اثر خوله قزويني
257
بررسي و تحليل رمان «اعترفات أسكرام» اثر عزالدين الميهوبي
258
بررسي و تحليل رمان «نهايه رجل شجاع» نوشته حنا مينه
259
بررسي و تحليل رمان هاي سيمين دانشور با توجه به ابعاد و مولفه هاي مدرنيسم و پست مدرنيسم
260
بررسي و تحليل رمز و معنا در نقاب هاي تئاتر نو ژاپن
261
بررسي و تحليل رنگ در فرش دوره صفويه و رنگ سنجي فام هاي آن دوره
262
بررسي و تحليل رنگ در قالي‌هاي عمواوغلي به‌منظور احياء و معرفي روش حصول رنگ آن‌ها
263
بررسي و تحليل روابط ايران و مصر از پيروزي انقلاب اسلامي تا سقوط مبارك (1357ه.ش تا1389 ه.ش)
264
بررسي و تحليل روابط پيامبر(ص ) با اهل كتاب
265
بررسي و تحليل روابط توانمندسازها بر نتايج در حوزه كاركنان با رويكرد EFQM
266
بررسي و تحليل روابط ساختاري و محتوايي شعر و فرش با تشويري به اردبيل
267
بررسي و تحليل روان شناختي رمان هاي بلقيس سليماني با تاكيد بر نظريه ي آلفرد آدلر و همفكران او
268
بررسي و تحليل روان شناسي شخصيت در ده رمان برجسته ي معاصر فارسي ﴿ رمان هاي شاخص قبل از انقلاب اسلامي ﴾ با تاكيد بر كهن الگوهاي بيداري قهرمانان درون﴿آركي تايپ هاي يونگ ﴾
269
بررسي و تحليل روان شناسي شخصيّت در ده رمان برجسته ي معاصر فارسي (رمان هاي شاخص قبل از انقلاب اسلامي) با تاكيد بر كهن الگوهاي بيداري قهرمانان درون (آركي تايپ هاي يونگ)
270
بررسي و تحليل روانكاوانه ي شخصيت هاي فيلم هاي ديويد كراننبرگ
271
بررسي و تحليل روانكاوانه ي شخصيت هاي فيلم هاي ديويد كراننبرگ
272
بررسي و تحليل رواني - اجتماعي اشعار متنبي
273
بررسي و تحليل روايت در رمان سامار از الهام فلاح براساس ديدگاه ژنت
274
بررسي و تحليل روايت شناختي داستان هاي "نگران نباش " اثر مهسا محب علي ، "احتمالا گم شده ام " اثر سارا سالار و "پدر آن ديگري" اثر پرينوش صنيعي با توجه به ديدگاه ژرار ژنت
275
بررسي و تحليل روايت‌ شناسانة نوع ادبي «تمثيل رؤيا» (با تأكيد بر روايت‌هاي فارسي)
276
بررسي و تحليل روايت‌شناسانة نوع ادبي «تمثيل رؤيا» (با تأكيد بر روايت‌هاي فارسي)
277
بررسي و تحليل روايتشناختي داستانهاي كوتاه مهشيد اميرشاهي با توجه به نظريهي زمان روايت ژرار ژنت
278
بررسي و تحليل روش SHoT PEENLNG و كاربردهاي آن
279
بررسي و تحليل روش پژوهشي دكتر محمد معين
280
بررسي و تحليل روش معاوضه ي زمان- حافظه ي رنگين كمان فازي بر مبناي مدل حافظه ي خارجي
281
بررسي و تحليل روش هاي اندازه گيري تراكم و تعيين الگوي پراكنش گونه Astragalus verus Olivier و همبستگي آن با گونه Bromus tomentellus Boiss ﴿مطالعه موردي: منطقه فريدون شهر اصفهان﴾
282
بررسي و تحليل روش هاي تخمين راندمان سنگ زني
283
بررسي و تحليل روش هاي مقاوم سازي و انتخاب روش بهينه از ديدگاه مديريت ساخت
284
بررسي و تحليل روش هاي ناوبري اينرسي و ناوبري ماهواره اي با GPS [جي. پي. اس.]
285
بررسي و تحليل روش هاي نوين آموزشي و راهبردهاي متنوع آن در فرآيند ياددهي -يادگيري
286
بررسي و تحليل روش هاي نوين آموزشي و راهبردهاي متنوع آن در فرايند ياد دهي_يادگيري
287
بررسي و تحليل روش هاي همزماني امن در شبكه حسگر بي سيم
288
بررسي و تحليل روشهاي بهينه سازي فيلترهاي ديجيتال در رله هاي ديستانس
289
بررسي و تحليل روشهاي تقليل ضايعات در شركت ذوب و فلزات يزد
290
بررسي و تحليل روشهاي ساخت ايمونوليپوزومها در كاربردهاي درماني
291
بررسي و تحليل روشهاي يادگيري مبتني بر بيز در شبكه هاي عصبي
292
بررسي و تحليل روند آغاز و خاتمه آستانه هاي بارش و دما در ايران
293
بررسي و تحليل روند تبديل خلافت عثماني به جمهوري لائيك
294
بررسي و تحليل روند تغييرات سطوح توسعه و نابرابري هاي ناحيه اي در استان فارس ﴿1375-1355﴾
295
بررسي و تحليل روند توسعه شهري با رويكرد اكولوژيكي مطالعه موردي شهر مريوان
296
بررسي و تحليل روند توسعه شهري با رويكرد اكولوژيكي مطالعه موردي شهر مريوان
297
بررسي و تحليل روند حفاظت انجام شده بر روي تابلوهاي نقاشي رنگ و روغن در موزه كليساي وانك در راستاي بهبود روش هاي حفاظتي و مرمتي
298
بررسي و تحليل روند شكل گيري و تكامل نهاد شرطه در دولت هاي اسلامي تا سال 626ه.ق
299
بررسي و تحليل روند گسترش توسعه فيزيكي و تعيين جهات بهينه توسعه شهر سقز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾
300
بررسي و تحليل روند مديريت شهري شهرستان فسا
301
بررسي و تحليل ريزساختار يك نمونه چدن نشكن آلومينيومي در شرايط جوانهزني و مدول متغير
302
بررسي و تحليل ريشه هاي گسترش تشيع در كرمانشاه ( از آغاز تا ابتداي صفويه)
303
بررسي و تحليل زبان شعر نيما
304
بررسي و تحليل زبان عاميانه در مجموعه آثار صادق چوبك
305
بررسي و تحليل زبان عرفاني در غزليات حافظ
306
بررسي و تحليل زبان نامه‌هاي عاشقانه در منظومه‌هاي غنايي ادب فارسي تا پايان قرن هفتم از منظر علم معاني، با رويكرد به منظومه‌هاي «ويس و رامين»، «خسرو و شيرين»، «ليلي و مجنون» و «شيرين و خسرو»
307
بررسي و تحليل زبانشناختي رفتارهاي مودبانه در زبان فارسي جوامع عمده شهري استان فارس
308
بررسي و تحليل زمينه‌هاي گسترش كاربرد فنّاوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در مناطق روستايي(مطالعه موردي، بخش مركزي شهرستان بهمئي)
309
بررسي و تحليل زيبايي شناختي آشنايي زدايي در شعر احمد شاملو
310
بررسي و تحليل زيبايي شناختي آشنايي زدايي در شعر احمد شاملو
311
بررسي و تحليل زيبايي شناسي عكاسي موبايلي به عنوان رسانه جديد
312
بررسي و تحليل زير ساختار كليدي عمومي
313
بررسي و تحليل زير لايه امنيت استاندارد IEEE802.16
314
بررسي و تحليل سؤالات، مشكلات و راه حل هاي دختران در آستانه ازدواج و تدوين بانك اطلاعات سؤالات و پاسخ ها
315
بررسي و تحليل سؤالات، مشكلات و راه حل هاي زنان درباره ي ازدواج در دوره ي زوجيت بدون فرزند و تدوين بانك اطلاعات سؤالات و پاسخ ها
316
بررسي و تحليل ساختار اشعار سپيد و نيمايي حسين منزوي
317
بررسي و تحليل ساختار حماسي داستان فرود
318
بررسي و تحليل ساختار حماسي گيلگمش
319
بررسي و تحليل ساختار فضايي شهر شيراز با تكيه بر مدل آلن برتو
320
بررسي و تحليل ساختار و مشكلات فرآيندهاي كاري بخش مالي و بخش بودجه دانشگاه قم و ارائه برنامه بهبود
321
بررسي و تحليل ساختارهاي دورگه پلاسموني و طراحي ادوات نوري مبتني بر آن
322
بررسي و تحليل ساختارهاي موجبري پلاسمونيكي بر پايه گرافن و طراحي آنتن هاي تراهرتز مبتني بر آن
323
بررسي و تحليل ساختاري غزل هاي روايي عطار نيشابوري
324
بررسي و تحليل سازه اي سيستم هاي پايپينگ به روش سختي
325
بررسي و تحليل سازه هاي كركره اي در كاربردهاي هوافضا
326
بررسي و تحليل سازه هاي كركره اي در كاربردهاي هوافضا
327
بررسي و تحليل ساماندهي ساختار فضايي -كالبدي شهري (مورد مطالعه شهر قهدريجان)
328
بررسي و تحليل سبك شناسي اشعار حزين لاهيجي
329
بررسي و تحليل سبك شناسي اشعار حزين لاهيجي
330
بررسي و تحليل سبك و اسلوب شعري ابراهيم ناجي
331
بررسي و تحليل سبكي دره نادره
332
بررسي و تحليل سبكي و محتوايي ديوان اشعار عارف قزويني
333
بررسي و تحليل ستايش و نيايش در سروده هاي جامي
334
بررسي و تحليل سرمازدگي باغات شهرستان اقليد
335
بررسي و تحليل سرمازدگي محصولات باغي شهرستان بهاباد ﴿با تاكيد بر محصولات پسته، انار و بادام﴾
336
بررسي و تحليل سره‌هاي جستجوگر و تحليل شبيه‌سازي سره جستجوگر ليزري از نوع ليزرNd YAG
337
بررسي و تحليل سفرنامه هاي كودك از دهه چهل تا كنون
338
بررسي و تحليل سنخ شناسي رئاليسم نمادين و نمودهاي آن در رمان معاصر(مطالعه موردي رمان هاي دانشور)
339
بررسي و تحليل سوالات ، مشكلات و راه حل هاي دختران نوجوان در زمينه روابط دختر و پسر و تدوين بانك اطلاعات سوالات و پاسخ ها
340
بررسي و تحليل سوالات و مشكلات پسران در آستانه ازدواج و تدوين بانك اطلاعاتي سوالات مهاجرين افغانستاني شهر كرمان
341
بررسي و تحليل سوالات،مشكلات و راه حل هاي دختران در دوران عقد و تدوين بانك اطلاعات سوالات و پاسخ ها
342
بررسي و تحليل سوليتونها و شبيه سازي آنها در فيبرهاي نوري
343
بررسي و تحليل سياست ها و عملكرد آلمان در خليج فارس از اواخرقرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم ميلادي (1914-1890م/ 1332-1308ه.ق)
344
بررسي و تحليل سيال غير نيوتني و تراكم پذير درون لوله ي غير هم مركز
345
بررسي و تحليل سير تحولات علوم بلاغي ﴿بيان و بديع﴾ در ايران، از آغاز تا قاجاريه
346
بررسي و تحليل سير تطور فرهنگ هاي اصطلاحات عرفاني
347
بررسي و تحليل سيستم تعليق خودرو
348
بررسي و تحليل سيستم تعليق و انتقال قدرت يك ماشين برف پيما (Snawraek)
349
بررسي و تحليل سيستم تلفن اينترنتي
350
بررسي و تحليل سيستم رانش ﴿مجموعه بدنه و پروانه﴾ زير دريايي در شرايط كاري مختلف
351
بررسي و تحليل سيستم كارگرداني و تهيه كنندگي در سينماي انيميشن ديزني و ييشبيني سيستم توليد در ايران
352
بررسي و تحليل سيستم كاگرداني و تهيه كنندگي در سينماي انيميشن ديزني و پيش بيني سيستم توليد در ايران
353
بررسي و تحليل سيستم هاي انبوه آنتني FDD در كانال هاي متحرك
354
بررسي و تحليل سيستم هاي انتقال قدرت هيدرو استاتيك
355
بررسي و تحليل سيستم هاي توليد همزمان برق ، حرارت ﴿وبرودت ﴾
356
بررسي و تحليل سيستم هاي رمزكننده آنالوگ صوت
357
بررسي و تحليل سيستم هاي كنترل نيروگاه بخار (بعثت )
358
بررسي و تحليل سيستمهاي انتقال قدرت و هيدرواستاتيك
359
بررسي و تحليل سيستمهاي خلا و دمش گاز ديناميك در ماشينهاي گداخت هسته اي با استفاده از روش DSMC
360
بررسي و تحليل سيكل كالين و مقايسه آن با سيكل رانكين
361
بررسي و تحليل سيكل نيروگاه دودكش خورشيدي با در نظر گرفتن اتلافات اجزاء نيروگاه
362
بررسي و تحليل سيگنالهاي عصبي بدن انسان استفاده و كاربرد آنها در طراحي و كنترل دست مصنوعي
363
بررسي و تحليل سيماي اجتماعي شيعيان ايران درسفرنامه ها صفويه تا قاجاريه
364
بررسي و تحليل سيماي زن در منظومه ويس و رامين و منظومه خسرو و شيرين
365
بررسي و تحليل سيماي معصومين در اشعار ژوليده نيشابوري
366
بررسي و تحليل شاخص‌هاي موثر بر ميزان بهره‌وري مديريت طرح، در طرح 550 هزار هكتاري آبياري و زهكشي اراضي خوزستان و ايلام
367
بررسي و تحليل شاخصه هاي تلاوت مطلوب
368
بررسي و تحليل شاديانه هاي بختياري
369
بررسي و تحليل شباهت‌هاي عكس‌هاي صحنه‌پردازي شده لارا لتينسكي با ويژگي‌هاي توتال سرياليسم در موسيقي
370
بررسي و تحليل شبكه لوله كشي سيستم خنك كننده آب
371
بررسي و تحليل شبكه هاي دسترسي چندگانه غيرمتعامد و شبيه سازي بخشي از گيرنده آن
372
بررسي و تحليل شخصيت زرارة ابن اعين با تكيه بر روايات وي
373
بررسي و تحليل شخصيت زن در سينماي ايران
374
بررسي و تحليل شخصيت و رفتار زنان در رمان "پاييز فصل آخر سال است" اثر نسيم مرعشي
375
بررسي و تحليل شخصيت و شخصيت پردازي در داستان هاي كوتاه علي اشرف درويشيان
376
بررسي و تحليل شخصيت‌هاي‌ اصلي داستان‌هاي مثنوي بر اساس الگوي اناگرام
377
بررسي و تحليل شش اثر از آثار كمال الدين بهزاد
378
بررسي و تحليل شطح در آثار فخرالدين عراقي(لمعات و ديوان اشعار) و ديوان شاه نعمت الله ولي
379
بررسي و تحليل شعر آييني شاعران ميبد
380
بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه 10-40 ﴿با تأكيد بر سروده هاي 20 شاعر﴾
381
بررسي و تحليل شعر سهراب سپهري و فروغ فرخزاد بر مبناي فلسفۀ اگزيستانسياليسم
382
بررسي و تحليل شعر شاعران جندق و خوروبيابانك در دوره قاجاريه
383
بررسي و تحليل شعر نسيم شمال و تبيين جايگاه وي در شعر مشروطه
384
بررسي و تحليل شفاعت از ديدگاه قاضي عبدالجبار، فخز رازي، محمدبن عبدالوهاب و علامه طباطبايي
385
بررسي و تحليل شگردهاي بياني اشعار نيما و سياب
386
بررسي و تحليل شگردهاي وصف در منظومه‌هاي ليلي و مجنون، سلامان و ابسال، يوسف و زليخاي جامي
387
بررسي و تحليل شهر و شهرسازي در خوزستان از نگاه سفرنامه نويسان عصر ناصري (1264- 1313 ه.ق) و پهلوي اول (1304- 1320 ه.ش)
388
بررسي و تحليل شواهد ژئومورفيك زمين ساخت فعال مطالعه موردي: سرشاخه هاي مرزي حوضه هاي آبريز دز، زاينده رود و كارون
389
بررسي و تحليل شوك در ماهواره NS3-SAT
390
بررسي و تحليل شير ضد انفجار
391
بررسي و تحليل شيوه بازتاب آيات قرآن واحاديث در وصيت نامه 100 تن از شهداي دفاع مقدس استان اصفهان
392
بررسي و تحليل شيوه سنتور نوازي معاصر ﴿ اردوان كامكار ﴾
393
بررسي و تحليل شيوه هاي آموزشي كمانچه و ارائه ي شيوه ي آموزشي متناسب با دوره ي متوسطه
394
بررسي و تحليل شيوه هاي بيان آموزه هاي اخلاقي و انديشه هاي تعليمي در هفت اورنگ جامي
395
بررسي و تحليل شيوه هاي مبارزة مشركين، عليه دعوت نبوي در عصر مكيپ(با تاكيد بر شيوه هاي تبليغي)
396
بررسي و تحليل شيوه‌هاي تقاضا در شعر فارسي از آغاز تا قرن هفتم بر اساس قطعات (بررسي و تحليل قطعات تقاضايي)
397
بررسي و تحليل صد مقاله از مجموعه مقالات فارسي مجتبي مينوي
398
بررسي و تحليل صفحه اول روزنامه
399
بررسي و تحليل صور خيال در مجموعه اشعار شمس لنگرودي
400
بررسي و تحليل ضرب المثل هاي بوستان سعدي
401
بررسي و تحليل ضمانت اجراهاي قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل 44
402
بررسي و تحليل طرح هاي توسعه شهري، شهرهاي كوچك و مياني ﴿نمونه موردي: ازنا﴾
403
بررسي و تحليل طنز در آثار صادق هدايت
404
بررسي و تحليل طنز در اشعار گيلكي شيون فومني
405
بررسي و تحليل ظرفيت هاي گردشگري و موانع توسعه آن در شهر اوشان فشم ميگون
406
بررسي و تحليل عدالت فضايي در ارائه ي خدمات شهري در مناطق شهرداري رشت
407
بررسي و تحليل عدالت فضايي در ارائه يِ خدمات شهري در مناطق شهرداريِ رشت
408
بررسي و تحليل عددي بهينه سازي آب مصرفي و انرژي برج خنك كن
409
بررسي و تحليل عددي پروانه با شفت شيب دار در شناورهاي تندرو
410
بررسي و تحليل عددي تراسترهاي جانبي در شناورهاي سنگين
411
بررسي و تحليل عددي جريان عبوري از شير پروانه اي تحت زاويه هاي مختلف ديسك آن
412
بررسي و تحليل عددي شرايط كافي مرتبه دوم براي مسايل كنترل بهينه با كنترل‌هاي بنگ-بنگ
413
بررسي و تحليل عددي مدلهاي جريان مغشوش در جريان سيال روي پره ها ي استاتور توربين گاز
414
بررسي و تحليل عددي همزمان جريان اطراف پروانه و شناور زير دريايي
415
بررسي و تحليل عددي و تجربي توليد حرارت در سنگ زني سراميك ها
416
بررسي و تحليل عدم تعادل بار و ولتاژ شبكه در يكسو كننده وينا
417
بررسي و تحليل عكاسي هنري دوره اصلاحات در ايران ( 1384 - 1376 )
418
بررسي و تحليل عكس هاي مناظر شهري در ايران ﴿دههء ٧0 و 80 ه.ش﴾
419
بررسي و تحليل علل پذيرش دانشجويان خارجي در دانشگاههاي ايران
420
بررسي و تحليل علل تأخيرات در پروژه هاي عمراني با رويكرد كاهش خسارات و ارائه راهكار﴿مطالعه موردي سد سازي﴾
421
بررسي و تحليل علل عدم انتقال محصولات تحقيقاتي خاتمه يافته به صنعت براي توليد انبوه
422
بررسي و تحليل علل مهاجرتهاي روستا شهري در ايران از دهه 1355تا1389 ﴿﴿مورد دهستان انزل شمالي شهرستان اروميه﴾﴾
423
بررسي و تحليل علم نجوم در عصر صفوي
424
بررسي و تحليل عملكرد بانوان ايران در رويدادهاي بزرگ ورزشي در مقايسه با ساير رقباي آسيايي
425
بررسي و تحليل عملكرد دهياران در توسعه روستايي مطالعه موردي: بخش كوناني شهرستان كوهدشت
426
بررسي و تحليل عملكرد روسازيها بر روي عرشه پلهاي فلزي
427
بررسي و تحليل عملكرد سپاه دانش در ايران﴿1357-1342 ه. ش﴾
428
بررسي و تحليل عملكرد سرمايه فكري بانكهاي تجاري با رويكرد ارزش افزوده سرمايه فكري
429
بررسي و تحليل عملكرد سرمايه فكري بانكهاي تجاري با رويكرد ارزش افزوده سرمايه فكري
430
بررسي و تحليل عملكرد گذراي زماني سيستم ذخيره انرژي هواي فشرده
431
بررسي و تحليل عملكرد موتور احتراق داخلي با قابليت زمان بندي متغير سوپاپ ها
432
بررسي و تحليل عملكرد موتور توربوجت J79
433
بررسي و تحليل عمليات حرارتي سريع متناوب بر ريزساختار و سختي آلياژ آلومينيوم 7075
434
بررسي و تحليل عمليات حرارتي سريع متناوب بر ريزساختار و سختي آلياژ آلومينيوم 7075
435
بررسي و تحليل عناصر اقليمي دما و بارش بر گياه تاغ در شرق استان اصفهان (دشت چوپانان – نخلك)
436
بررسي و تحليل عناصر بومي و اقليمي در آثار داستاني غلامحسين ساعدي
437
بررسي و تحليل عناصر تصويرسازي پوسترهاي جنگ هشت سال دوران دفاع مقدس
438
بررسي و تحليل عناصر تصويري در پوسترهاي جنگ آمريكا و عراق
439
بررسي و تحليل عناصر داستان در آثار احمد اكبرپور
440
بررسي و تحليل عناصر داستان در آثار سارا سالار
441
بررسي و تحليل عناصر داستان در رمان راز رنگين¬كمان
442
بررسي و تحليل عناصر داستان در رمان هاي امين فقيري
443
بررسي و تحليل عناصر داستاني رمان« نبوءة فرعون »ميسلون هادي
444
بررسي و تحليل عناصر رنگ و بو در مثنوي مولانا
445
بررسي و تحليل عناصر فرهنگي ، اجتماعي و بومي در شعر خليل الله خليلي 1286 هـ. ش
446
بررسي و تحليل عناصر مهم اقليمي موثر در طراحي شهري اصفهان
447
بررسي و تحليل عناصر نوشتاري فارسي در هنرهاي تجسمي معاصر ايران ﴿1٣٢0-1٣90﴾
448
بررسي و تحليل عناصر و مËلفه هاي هويت ايراني - اسلامي در ديوان كليم كاشاني .
449
بررسي و تحليل عناصرمربوط به هنر خوشنويسي در سبك هندي ﴿اشعار صائب وكليم﴾با رويكرد زيباشناسي مفهومي
450
بررسي و تحليل عنصر سفر در شعر شاعران برجسته‌ي سبك عراقي (مولوي ، سعدي و حافظ)
451
بررسي و تحليل عنصرآب در ادبيات كودك و نوجوان با تكيه بر اشعار ناصركشاورز، جعفرابراهيمي و اسدالله شعباني پور
452
بررسي و تحليل عنوان بندي فيلم هاي ايراني پس از انقلاب اسلامي
453
بررسي و تحليل عوامل ايجاد تلفات انرژي الكتريكي در صنايع فولاد و ارائه راهكار در كاهش آنها
454
بررسي و تحليل عوامل تأثير گذار بر فرم سفال سيلك و شوش
455
بررسي و تحليل عوامل توليد دانه هاي روغني
456
بررسي و تحليل عوامل داخلي تعيين كننده ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
457
بررسي و تحليل عوامل فرهنگي ، اجتماعي ، و سياسي در گسترش فرهنگ شيعه در سبزوار در عهد قاجار , Investigation and analysis of cultural , social and political parameers in development of shias culture in qajar period in sabzevar
458
بررسي و تحليل عوامل فيزيكي و كالبدي در وقوع جرم در شهر اهواز
459
بررسي و تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي مسكن اجتماعي در شهر يزد
460
بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و توسعه محدوده مسكوني غير رسمي واقع در پل مديريت تهران
461
بررسي و تحليل عوامل مؤثر در شكل گيري و توسعه فضايي شهر استهبان
462
بررسي و تحليل عوامل موثر بر تقاضاي مسكن اجتماعي و ارائه الگوي بهينه آن در شهر ياسوج
463
بررسي و تحليل عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان مدارس راهنمايي دختران شهرستان گنبد كاووس
464
بررسي و تحليل عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان معاونت نيروي انساني ستاد فرماندهي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
465
بررسي و تحليل عوامل موثر بر خريد و فروش اعضاء شخص محكوم به اعدام در زندان هاي استان مازندران
466
بررسي و تحليل عوامل موثر بر رضايت شغلي و عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور مركز قاين
467
بررسي و تحليل عوامل موثر برعملكرد خاكريزهاي متكي بر شمع
468
بررسي و تحليل عوامل نفوذ شيطان در جوانان و روش هاي برخورد با آن از منظر قرآن كريم و روانشناسي
469
بررسي و تحليل عيوب ورق در توليد نهايي بدنه خودرو
470
بررسي و تحليل فانتزي در داستان هاي كتاب هاي فارسي دورۀ ابتدائي
471
بررسي و تحليل فرآيند توليد وگسيل نوترون در دستگاه پلاسماي كانوني در رژيمهاي مختلف كاري
472
بررسي و تحليل فرآيند سنگ زني كامپوزيت هاي پايه سراميكي
473
بررسي و تحليل فرآيند سنگ¬زني آلياژ حافظه¬دار نيكل-تيتانيوم
474
بررسي و تحليل فرآيند مديريت پروژه (با تاكيد بر بررسي يكي از فازهاي موجود) در يك نمونه موردي
475
بررسي و تحليل فرآيندها در سيستم هاي سلامت با استفاده از تكنيك هاي فرآيندكاوي-مطالعه موردي: بخش اورژانس بيمارستان الزهرا اصفهان
476
بررسي و تحليل فراسطوح نوري پلاسموني و طراحي ادوات مبتني بر آن
477
بررسي و تحليل فرامواد در شيلد ميدان هاي مغناطيسي فركانس پايين
478
بررسي و تحليل فرم چهار مضراب و ارائه نمونه هايي جديد
479
بررسي و تحليل فرم و نقوش تخت پادشاهان در پنج نگاره از شاهنامۀ تهماسبي
480
بررسي و تحليل فرهنگ عامه در آثار داستاني منصور عليمرادي
481
بررسي و تحليل فرهنگ عامه در ديوان شيخ آذري
482
بررسي و تحليل فرهنگ عامه روستاي« لاغران »
483
بررسي و تحليل فرهنگ عامه منطقه دهستان مهبان
484
بررسي و تحليل فرهنگ عامه منطقه دهستان مهبان
485
بررسي و تحليل فرهنگ عامۀ مردم روستاي «سروعليا» عقدا
486
بررسي و تحليل فضاي سبز شهري همدان با تأكيد بر پارك ها
487
بررسي و تحليل فلاتر بال فلزي در جريان تراكم ناپذير
488
بررسي و تحليل فن وصف در ديوان صفي الدين حلي
489
بررسي و تحليل فني خرابي هاي غيرمتعارف قطعات و اجزا بوژي و قلاب‌هاي واگن هاي مسافري
490
بررسي و تحليل فيلم دزد دوچرخه
491
بررسي و تحليل فيلم هاي جاده اي در سينماي ايران
492
بررسي و تحليل فيلم هاي جاده ايدر سينماي ايران
493
بررسي و تحليل فيلمهاي آلفرد هيچكاك
494
بررسي و تحليل قابليت هاي استان اصفهان در زمينه توليد و صدور كالاهاي صنعتي
495
بررسي و تحليل قاچاق انسان و مجازات آن در حقوق كيفري ايران و اسناد بين الملل
496
بررسي و تحليل قلمروهاي ژئومورفولوژيكي پلاياي ابركوه با استفاده از تكنيك GIS و RS
497
بررسي و تحليل قلمروهاي ژئومورفولوژيكي پلاياي لوت با استفاده از تكنيك GIS وRS
498
بررسي و تحليل كارآواهاي مازندران
499
بررسي و تحليل كارايي كدهاي با ماتريس بررسي توازن كم چگال (غير دودويي) و ساختارهاي تركيبياتي موثر
500
بررسي و تحليل كاربري فضاي سبز (پارك هاي درون شهري ) در شهرهاي منطقه آزاد
501
بررسي و تحليل كاربري فضاي سبز (پارك هاي درون شهري) مناطق 1 و 4 شهرداري نجف آباد
502
بررسي و تحليل كامپيوتري داده هاي ژئوفيزيكي ايستگاه هاي شتابنگاري زلزله آب بر، قزوين ، منجيل و رودبار
503
بررسي و تحليل كاهش PAPR در سيستم‌هاي OFDM
504
بررسي و تحليل كاهش زمان تأخير در پروژه با رويكرد BIM در منطق فازي (مورد مطالعه :پروژه هاي عمراني منتخب استان فارس)
505
بررسي و تحليل كاهش نويز در پروانه زيردريايي
506
بررسي و تحليل كمپرسور هاي صنعتي چندمرحلهاي
507
بررسي و تحليل كمي و كيفي جنگل كاري هاي گز شاهي ﴿tamarix aphylla) در چاه افضل اردكان ﴿استان يزد﴾
508
بررسي و تحليل كنشهاي گفتاري در گزيده اي از نمايشنامه هاي معاصر فارسي
509
بررسي و تحليل كهن الگو در غزليات حافظ
510
بررسي و تحليل كهن الگويي رمان هاي دل فولاد: منيرو رواني پور و بازي آخر بانو: بلقيس سليماني
511
بررسي و تحليل كويل هاي Birdcage در تصويربرداري به روش تشديد مغناطيسي
512
بررسي و تحليل كيفيت ارتباط كلامي صوفيانه با...
513
بررسي و تحليل كيفيت هاي محورهاي شهري (نمونه موردي محور سي تير ، منطقه 12 شهرداري تهران)
514
بررسي و تحليل گذرايي و گذراني زمان و «وقت» در «حديقـ]الحقيقـ]»، «منطق‌الطير» و «مثنوي معنوي»
515
بررسي و تحليل گفتگو در خمسه نظامي با تاكيد بر مثنوي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون
516
بررسي و تحليل گفتگومندي با تكيه بر آراء ميخائيل باختين در آثار اكبر رادي با محوريت نمايشنامه هاي: منجي در صبح نمناك و ملودي شهر باراني
517
بررسي و تحليل گفتگومندي با تكيه برآراء ميخائيل باختين در آثار اكبر رادي با محوريت نمايشنامه هاي: منجي در صبح نمناك و ملودي شهرباراني
518
بررسي و تحليل گونه ها و مظاهر نفاق بر مبناي ابيات رياستيزانه در ديوان صائب تبريزي
519
بررسي و تحليل گونه هاي ادبي در آثار احمد عزيزي
520
بررسي و تحليل لايه مرزي در سطح آزاد جسم پخ يك سر گير دار
521
بررسي و تحليل لوله هاي گردبادي TUBE VORTEX
522
بررسي و تحليل مؤلفه هاي پست مدرنيستي در دو رمان پريباد و هزار و يك شب نو از محمدعلي علومي
523
بررسي و ﺗﺤﻠﻴل مؤلفه هاي نظام زمانشناختي جامعه اﻳران صفوي
524
بررسي و تحليل مبارزه با پول شويي در بورس و اوراق بهادار ايران
525
بررسي و تحليل مباني طراحي نقوش سفالينه هاي سيلك
526
بررسي و تحليل مباني معرفت شناسي برنامه درسي فلسفه با/ براي كودكان با توجه به سبك ليپمن و فيشر
527
بررسي و تحليل مباني و قواعد رجالي محمد تقي مجلسي
528
بررسي و تحليل مباني و مؤلفه هاي فلسفي مطالعات كلمه-تصوير در مواجهه انتقادي دلوز، فوكو و دريدا با فلسفه افلاطون
529
بررسي و تحليل مباني و مؤلفه هاي فلسفي مطالعات كلمه-تصوير در مواجهه انتقادي دلوز، فوكو و دريدا با فلسفه افلاطون
530
بررسي و تحليل متغيرهاي كنترل استراتژيك در فرايند كوچك سازي در اداره هاي دولتي (مطالعه موردي :اداره كل شيلات مازندران و اداره هاي تابعه)
531
بررسي و تحليل متون آخرالزماني زردشتي در قرون 2-3 هجري
532
بررسي و تحليل متون تعزيه ﴿ از نظر پيوند با آثار ادبي و حماسي﴾
533
بررسي و تحليل مثل در شعر معاصر
534
بررسي و تحليل مجموعه آثار پيمان اسماعيلي با تأكيد بر دو عنصر شخصيت و درون مايه
535
بررسي و تحليل مجموعه آثار پيمان اسماعيلي با تأكيد بر دو عنصر شخصيت و درون‌مايه
536
بررسي و تحليل مجموعه پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور مركز تهران(با توجّه به يكصد پايان نامه آغازين)
537
بررسي و تحليل مجموعه و اجزاي آزمايشگاه روي تراشه
538
بررسي و تحليل محاسبه در آثار مولانا
539
بررسي و تحليل محتوايي انواع مرثيه در ديوان شاعران سبك خراساني (با تاكيد بر ديوان رودكي ،كسايي ،فردوسي ،فرخي ،قطران ،سنايي ،خاقاني ،نظامي و عطار)
540
بررسي و تحليل محتوايي رمان هاي رضا امير خاني
541
بررسي و تحليل محتوايي روزنامه مردم (ارگان مركزي حزب توده )1358
542
بررسي و تحليل محتوايي روضه الشهداء و براساس منابع معتبر تاريخ اسلام
543
بررسي و تحليل محتوايي و ساختاري فن عتاب و شكوا در ديوان بوصيري
544
بررسي و تحليل محتوايي وصايا در شاهنامه فردوسي
545
بررسي و تحليل مخازن اتمسفريك تحت بارگذاري زلزله بم
546
بررسي و تحليل مدارهاي صفحه اي به روش Segmentation Desegmentation
547
بررسي و تحليل مداري كارت مشتركين مراكز سيستم - 12 آمارگيري و تحليل عيب ها واشكالات موجود و بررسي قطعات مورداستفاده ( برد )...
548
بررسي و تحليل مدل هاي سرج و استال در كمپرسورها
549
بررسي و تحليل مدلسازي در منابع تغذيه سوئيچينگ DC-DC بوسيله تكنيك غيرخطي فلوگراف سوئيچينگ
550
بررسي و تحليل مدلهاي موتور آسنكرون با كمك كامپيوتر
551
بررسي و تحليل مديريت دانش و مديريت ارتباط با مشتري جهت رسيدن به يك مزيت تجارت استراتژيك
552
بررسي و تحليل مديريت سبد پروژه در يك شركت خاص
553
بررسي و تحليل مراثي امام حسين ﴿ع﴾ در ديوان شريف رضي
554
بررسي و تحليل مراحل انقلاب حضرت مهدي عليه السلام در منابع روايي فريقين
555
بررسي و تحليل مرحله شكست و تخليه سطحي در دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف دنا
556
بررسي و تحليل مسائل اخلاقي اشعار فروغ فروخزاد و سيمين بهباني
557
بررسي و تحليل مسائل ترافيكي شهر مشهد (حمل و نقل عمومي)
558
بررسي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل و ناپايداري در حلقه هاي كنترل داراي جبران كننده تاخير زماني SMITH
559
بررسي و تحليل مسائل موجود در مصارف خانگي برق و كسب بهره وري مناسب در اين زمينه براي مشتركين شهري امور توزيع برق رشت
560
بررسي و تحليل مساله كنترل صدا در سيستم هاي ورودي و خروجي سيال در خودرو جيپ سيال
561
بررسي و تحليل مشاركت اجتماعي شهروندان در طرح‌هاي توسعه شهري و منطقه‌اي كلانشهرها (نمونه مطالعاتي: كلانشهر قم)
562
بررسي و تحليل مشخصه هاي بارز شعر اجتماعي در شعر پروين اعتصامي
563
بررسي و تحليل مشرب عرفاني روزبهان بقلي
564
بررسي و تحليل مصرف گاز در شهر تهران و قزوين
565
بررسي و تحليل مضامين عرفاني در كمال نامه ي خواجوي كرماني
566
بررسي و تحليل مضامين نمايشنامه نويسي پس از انقلاب با بررسي آثار محسن مخملباف ، عبدالحي شماسي ، فرهاد ناظرزاده كرماني ، محمد چرمشهر
567
بررسي و تحليل مضامين و اساليب شعر شيعي در عصر اندلس
568
بررسي و تحليل مضمون هاي اخلاقي و اجتماعي در مرزبان نامه
569
بررسي و تحليل معايب و مزاياي تكنولوژيهاي جديد ساخت در مقايسه با تكنولوژيهاي متداول در ايران
570
بررسي و تحليل معراج نامه هاي ادب فارسي بر اساس نظرية جوزف كمبل
571
بررسي و تحليل معرفت شناسي آموزش ضمن خدمت در نظام آموزش و پرورش
572
بررسي و تحليل معناي زندگي در آثار عطّار نيشابوري
573
بررسي و تحليل مفاهيم اجتماعي و اخلاقي در اشعار علي معلم دامغاني و سلمان هراتي
574
بررسي و تحليل مفاهيم اخلاقي در منظومه هاي عاشقانة ادبيات فارسي
575
بررسي و تحليل مفاهيم اسطوره اي، حماسي و ديني در طومار هفت لشكر
576
بررسي و تحليل مفاهيم عرفاني در مقالات شمس تبريزي
577
بررسي و تحليل مفاهيم و مضامين اعتراض در اشعار شاعران معاصربا تاكيد بر شعر سيد حسن حسيني،قيصر امين پور،سلمان هراتي و گروس عبدالملكيان
578
بررسي و تحليل مفهوم "درد و رنج " در نگاه شاعران زن معاصر با تاكيد بر اشعار "فروغ فرخزاد" و "سيمين بهبهاني "
579
بررسي و تحليل مفهوم ارتباط انسان با خدا، خود، ديگران و طبيعت در كشف المحجوب، ترجمه رساله قشيريه، مرصاد العباد، اسرار التوحيد، سوانح العشاق و عبهر العاشقين
580
بررسي و تحليل مفهوم امتحان و ابتلا در مثنوي مولانا
581
بررسي و تحليل مفهوم زندگي روزمره در عكاسي معاصر (نمونه‌پژوهشي: جف وال، الك سوث، پل گراهام)
582
بررسي و تحليل مفهوم هبوط و گناه در متون منثور فارسي عرفاني با تاكيد بر آثار احمد غزالي ، عين القضاه همداني ، روزبهان بقلي
583
بررسي و تحليل مفهوم و ماهيت عشق در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو
584
بررسي و تحليل مقاومت مكانيكي در لاك لاكپشت
585
بررسي و تحليل مقاومت مكانيكي در لاك لاكپشت
586
بررسي و تحليل مقايسه اي خورنق نظامي و بهزاد
587
بررسي و تحليل مقايسه اي شعر فروغ فرخزاد، خالده فروغ (شاعر افغان) و فرزانه خجندي( شاعر تاجيك) از منـظر عناصر و مولفه هاي سبك شناسي
588
بررسي و تحليل مقايسه اي عناصر داستان در رمان هاي منيرو رواني پور و بلقيس سليماني (طرح ،شخصيت و درون مايه)
589
بررسي و تحليل مقايسه اي عنصر پري از منظر وجود شناسي و كاركرد گرايي ،در رمان هاي "اهل غرق "منيرو رواني پور و "پريباد"محمد علي علومي
590
بررسي و تحليل مقايسه اي فرهنگ عامه در ديوان عرفي شيرازي و كليم كاشاني
591
بررسي و تحليل مقايسه اي مضمون عشق در چهار رمان دفاع مقدس(اسير زمان،اشكانه،عشق سالهاي جنگ،جنگ و عشق)
592
بررسي و تحليل مقايسه اي نهاد دادرسي و نظام قضايي سلجوقيان و ايلخانيان مغول
593
بررسي و تحليل مكان نگاري نوين
594
بررسي و تحليل مكتب حديثي قم ﴿از آغاز تا قرن پنجم هجري﴾
595
بررسي و تحليل مكتب دوسلدورف
596
بررسي و تحليل منابع خطا در تست مودال
597
بررسي و تحليل مناجات و شيوههاي آن در شعر پانزده شاعر صد سال اخير
598
بررسي و تحليل مناسبات بينامتني مثنوي معنوي و غزليات شمس براساس نظريۀ بيش متنيت ژنت
599
بررسي و تحليل مناسبات كمپاني هند شرقي انگليس(بريتانيا) با ايران در عهد صفويان
600
بررسي و تحليل مناسبات ميان حرمسرا و ديوانسالاري ايراني از ابتداي دوره قاجار تا پايان عصر ناصري (1313 – 1210 هـ .ق)
601
بررسي و تحليل منظومه هاي گيلكي گيلان از مشروطه تا امروز
602
بررسي و تحليل مهاجرت نخبگان و ارائه راه¬كار¬هاي عملي با استفاده از پويايي سيستم
603
بررسي و تحليل موارد تقديم فاعل معنوي در قرآن كريم
604
بررسي و تحليل موارد لازم براي اصلاح و تبديل خطوط موجود به خطوط سريع السير
605
بررسي و تحليل موانع ژئومورفولوژيكي توسعه فيزيكي شهر زابل
606
بررسي و تحليل موانع و محدوديت هاي موثر در كارآفريني زنان روستايي (مطالعه موردي: بخش كاكاوند، شهرستان دلفان)
607
بررسي و تحليل موتك ها،لالايي ها و ضرب المثل هاي بلوچي در منطقه قصرقند
608
بررسي و تحليل موسيقي دروني و بيروني غزليات نيمايي مهدي فرجي و فاضل نظري
609
بررسي و تحليل موسيقي كلاسيك در قزوين ﴿از دوران صفوي تا اواخر پهلوي﴾
610
بررسي و تحليل موضوع شهيد و شهادت در شعر كودك و نوجوان دهه هاي هفتاد و هشتاد (1360-1380)
611
بررسي و تحليل مولفه ها و معيارهاي عكاسي خياباني و سنجش آن در عكاسي ايران
612
بررسي و تحليل مولفه هاي هويت ملي و ديني در اشعار استاد محمد حسين شهريار و مهرداد اوستا
613
بررسي و تحليل ميزان مشاركت مردمي در بافت فرسوده (مطالعه موردي: محله همت آباد اصفهان)
614
بررسي و تحليل نابرابري هاي اقتصادي-اجتماعي در نواحي شهري استان لرستان: با تأكيد بر نابرابريهاي صنعتي
615
بررسي و تحليل ناپايداري در راكتور D-3He با محصورسازي لختي و كنترل مغناطيسي
616
بررسي و تحليل ناپيوستگي‌هاي موجود در سنگ بر نتايج انفجارات كنترل‌شده
617
بررسي و تحليل نحوه تزويج توان RF به كاواك شتاب دهنده الكترون ILU-10
618
بررسي و تحليل نحوه ي توزيع اماكن ورزشي بر اساس ديدگاه عدالت فضايي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
619
بررسي و تحليل نحوي حرف استثناء (الا) در قرآن كريم
620
بررسي و تحليل نخبگان و ارائه راه كارهاي عملي با استفاده از پويايي سيستم
621
بررسي و تحليل نرم افزاري ميزان شار عبوري از شيشه هاي دو و سه جداره و بررسي حالت هاي بهينه
622
بررسي و تحليل نشانه شناختي آثار كمال الدين بهزاد ﴿ دوره تيموري ﴾
623
بررسي و تحليل نظري و عملي ماشيكاري در فرآيند تراشكاري مايل
624
بررسي و تحليل نظريات توسعه روستايي
625
بررسي و تحليل نظريۀ فخر رازي درباب كاركرد دين
626
بررسي و تحليل نقاشي ديواري: "از ماقبل تاريخ تا عصر حاضر"
627
بررسي و تحليل نقاشيهاي ديواري بناهاي رودبند دزفول
628
بررسي و تحليل نقش براكتها در اتصال تير به ستون در ساختمان كشتي با استفاده از نرم افزارAnsys
629
بررسي و تحليل نقش برجسته هاي هخامنشي در ايران از ديدگاه اتنوماتمتيك و شمايل شناسي
630
بررسي و تحليل نقش پارك جنگلي عباس آباد در توسعه گردشگري شهر بهشهر
631
بررسي و تحليل نقش درخت زندگي و جانوران اطراف آن در قرون اوليه اسلامي ( اول تا پنجم هجري در ايران)
632
بررسي و تحليل نقش رودخانه ها در توسعه اقتصاد گردشگري پايدار شهري (نمونه موردي : شهر بابلسر)
633
بررسي و تحليل نقش زن در آثار جلال آل احمد و سيمين دانشور
634
بررسي و تحليل نقش زنان در گسترش دعوت نبوي در عصر مكي
635
بررسي و تحليل نقش شوراهاي اسلامي در مديريت شهري مطالعه موردي شوراي شهر نجفشهر در طول سه دوره
636
بررسي و تحليل نقش علي‌محمدخان موقرالدوله در تحولات خليج‌فارس(1300-1345 ه.ق)
637
بررسي و تحليل نقش عوامل فيزيكي و كالبدي در وقوع جرم در شهر اهواز (مطالعه موردي: محله هاي كيانپارس، گلستان و حصيرآباد)
638
بررسي و تحليل نقش عوامل هويت بخشي بر بافتهاي فرسوده نمونه موردي : ) منطقه يك ( شهر ساري
639
بررسي و تحليل نقش عوامل هويت بخشي بر بافتهاي فرسوده نمونه موردي : منطقه يك شهر ساري
640
بررسي و تحليل نقش فعاليتهاي ماهيگيري در توسعه روستاهاي ساحلي درياي عمان ...
641
بررسي و تحليل نقش كارآفريني كشاورزي در توسعه پايدار روستايي با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك (مطالعه موردي شهرستان ملاير)
642
بررسي و تحليل نقش كاركردي مساجد بر توسعه شهري ساري
643
بررسي و تحليل نقش محدوده هاي شهري در كنترل و هدايت توسعه شهري در تهران
644
بررسي و تحليل نقش هرمنوتيك در فهم متون فلسفي و كلامي
645
بررسي و تحليل نقش هرمنوتيك در فهم متون فلسفي و كلامي
646
بررسي و تحليل نقش و جايگاه دوخت و طراحي دوخت در مراكز فني حرفه اي استان
647
بررسي و تحليل نقش و رنگ و سوزن دوزي بلوچ
648
بررسي و تحليل نقش و نماد علم در مراسم آييني - مذهبي اصفهان
649
بررسي و تحليل نقش وفاق خانواده در گسترش معروف و پيشگيري از منكر از منظر قرآن و احاديث اهل‌بيت(ع)
650
بررسي و تحليل نقوش پرده هاي تكيه سادات اخوي
651
بررسي و تحليل نقوش تزئيني ، تصوير، استان سيستان و بلوچستان
652
بررسي و تحليل نقوش تكيه معاون الملك
653
بررسي و تحليل نگاره هاي تاريخ جهانگشاي نادري
654
بررسي و تحليل نگاره هاي چاپ سنگي خمسه نظامي ﴿علي قويي خويي 1264 هجري قمري﴾
655
بررسي و تحليل نگاره هاي قاجاري نسخه هاي كتاب طوفان البكاء با رويكرد تاريخ فرهنگي (با تاكيد بر واقعه عاشورا)
656
بررسي و تحليل نگرش تاريخ نويسان فارسي نويس معاصر نادر نسبت به وي
657
بررسي و تحليل نماد ها در مجموعه اشعار چهار شاعر معاصر (احمد شاملو،نصرت رحماني،يداله رويايي،محمدعلي بهمني)
658
بررسي و تحليل نمادها در دوره هاي اساطيري و پهلواني شاهنامه
659
بررسي و تحليل نمادين كوه بيستون به عنوان كهن الگوي عشق و تولد دوباره در شهر كرمانشاه
660
بررسي و تحليل نمايشنامه هاي «الملك هو الملك» و «مغامرة راس المملوك جابر» از سعدالله ونوس
661
بررسي و تحليل نمود قدرت وايدلوژي حيوانات به كار رفته در ضرب المثل هاي فارسي از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان
662
بررسي و تحليل نمودهاي صلح طلبي و آشتي جويي در شاهنامه ي فردوسي
663
بررسي و تحليل نمونه هاي متعدد از گوشه اوج در دستگاه شور
664
بررسي و تحليل نهادها در طنزهاي سعيد بيابانكي
665
بررسي و تحليل نوآوري و كهن‌گرايي در زبان شعر معاصر
666
بررسي و تحليل نوستالژي درآثار داستاني جلال آل احمد و گلي ترقي
667
بررسي و تحليل نوستالژيكي در اشعار: حميد مصدق ، محمدعلي بهمني ، فريدون توللي و هوشنگ ابتهاج
668
بررسي و تحليل نوع ادبي «سراپا» در خمسه نظامي
669
بررسي و تحليل نيرو گاه هاي آبي ، نيرو گاه هاي تلمبه ذخيره اي و سيستم هاي تركيبي
670
بررسي و تحليل نيروهاي عضلاني ناحيه كمري ستون فقرات
671
بررسي و تحليل نيروهاي وارد بر يك سكوي ثابت دريائي نوع شابلوني
672
بررسي و تحليل نيروي ليفت و درگ وارده بر استوانه چرخان در معرض جريان سيال غير نيوتني
673
بررسي و تحليل هفت شخصيت برجسته اسطوره اي ايران باستان در متون اوستايي، پهلوي و شاهنامه فردوسي
674
بررسي و تحليل همنشيني رنگها در فرش همدان
675
بررسي و تحليل هنرمندان برجسته ي نسل جديد ‍Ÿژاپن﴿متاثر از اوتاكو﴾
676
بررسي و تحليل هنري ديباچه انيس الارواح (نوشته ابراهيم يزدي ابن كاشف الدين محمد)
677
بررسي و تحليل هيدروديناميكي حركت اجسام سطحي و زيرسطحي و اثرات سطح آزاد
678
بررسي و تحليل هيدروديناميكي شناورهاي اثر سطحي wIG
679
بررسي و تحليل هيمنه قرآن بر ساير كتب آسماني از منظر قرآن
680
بررسي و تحليل هيمنه قران بر ساير كتب آسماني
681
بررسي و تحليل و امكان سنجي استفاده از توربين هاي بادي+ذخيره ساز انرژي در تامين برق مصرفي تكفاز آپارتمان هاي مسكوني
682
بررسي و تحليل و شبيه سازي شبكه MPLS در بهبود عملكرد مسيرياب ها
683
بررسي و تحليل و شبيه سازي شبكه MPLS در بهبود عملكرد مسيرياب ها
684
بررسي و تحليل و طبقه بندي طنز در داستان هاي كوتاه دفاع مقدس
685
بررسي و تحليل و كنترل سيستم هاي منوريل
686
بررسي و تحليل و نقد رواني، اخلاقي و اجتماعي شخصيت در منظومه "هفت پيكر" نظامي گنجوي
687
بررسي و تحليل واردات عرفاني تا پايان سده ششم هجري
688
بررسي و تحليل واژگان معرّب فارسي در كتاب هاي الكافي و من لايحضره الفقيه
689
بررسي و تحليل واژه شب در شعر نازك الملائكه و نيما يوشيج
690
بررسي و تحليل وزن، قافيه و رديف در شعر خاقاني
691
بررسي و تحليل وصيت نامه هاي شهداي استان البرز از جنبه ادبي و معنا شناسي
692
بررسي و تحليل وضعيت تعليم و تربيت در سيستان در عهد پهلوي (1357ـ 1304)
693
بررسي و تحليل وضعيت جغرافياي سياسي شيعيان در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس
694
بررسي و تحليل وضعيت جوان و كهنسال ايران در سال 1404 با رويكرد پويايي هاي سيستم
695
بررسي و تحليل وضعيت مسكن شهري (مطالعه موردي شهر بروجن)
696
بررسي و تحليل ويژگي خود ترميم شوندگي پوشش بر پايه اپوكسي با استفاده از ميكروكپسولهاي آمينو رزيني حاوي مواد پخت شونده با نور
697
بررسي و تحليل ويژگي هاي حماسه در گرشاسب نامه اسدي طوسي
698
بررسي و تحليل ويژگي هاي ساختاري و تصويري هفت خان رستم در نگاره هاي سنتي ايران
699
بررسي و تحليل ويژگي هاي ياد گرفته شده در شبكه عصبي كانولوشني
700
بررسي و تحليل ويژگيهاي حماسي شهريار نامه و سنجش آن با بهمن نامه
701
بررسي و تحليل ويژگي‏هاي روان‏شناختي 15 تن از شخصيت‏هاي اساطيري و پهلواني در شاهنامه با تأكيد بر نظرية آدلر
702
بررسي و تحليل ويژگي‏هاي روان‏شناختي 15 تن از شخصيت‏هاي اساطيري و پهلواني در شاهنامه با تأكيد بر نظرية آدلر
703
بررسي و تحليل ياتاقان هاي ميل سوپاپ ﴿پژو405﴾ و مقايسه با حالت جايگزيني اين ياتاقانها با ياتاقان غلتشي
704
بررسي و تحليل يوسف و زليخاي خاوري شيرازي
705
بررسي و تحليلي آثار ده تصويرگر كودك جهان ( دهه 90 ميلادي )
706
بررسي و تحليلي از جغرافياي روستاي شير آباد
707
بررسي و تحليلي بر عملكرد دهياري‌ها در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي : دهستان گلاب شهرستان كاشان)
708
بررسي و تحليلي بر فلسفه مديريت موفق و بهره گيري از سيستم هاي اطلاعات
709
بررسي و تحليلي بر نقوش تزئيني گچبري هاي مسجد سيمره
710
بررسي و تحليلي سيستم هاي ترابري با مقايسه دامپ تراك و نوار نقاله
711
بررسي و تخمين اثرات تجارت بين الملل بر رشد توليد ناخالص داخلي ايران Estimation of the effects of international trade on Iranian GDP Growth Rate
712
بررسي و تخمين تابع تقاضاي فولاد كشور بين سالهاي 74-1346
713
بررسي و تخمين تابع تقاضاي واردات محصولات فولادي تخت ( 1352 - 1377 )
714
بررسي و تخمين طول عمر خستگي اجزاي كائوچويي مورد استفاده در دسته موتور
715
بررسي و تدوين SIGMA SIX و مقايسه آن با TQM
716
بررسي و تدوين آزمون هاي غير مخرب NDT براي مخازن تحت فشار CNG
717
بررسي و تدوين آزمونهاي غير مخرب(NDT ) براي مخازن تحت فشار در شرايط عملياتي
718
بررسي و تدوين استانداردهاي انرژي بري در فرآيند توليد تاير و انتخاب لاستيك مناسب جهت بهينه سازي مصرف سوخت خودرو
719
بررسي و تدوين استانداردهاي طراحي مبلمان وراهنماي خطوط قطار شهري
720
بررسي و تدوين برنامه ريزي راهبردي سرمايه انساني در بانك مسكن
721
بررسي و تدوين برنامه ريزي راهبردي سرمايه انساني در شركت مديريت توليد برق هرمزگان بر اساس نقاط مرجع استراتيژيك
722
بررسي و تدوين تكنولوژي تبريد جذبي
723
بررسي و تدوين خصوصيات شيوه بياني تكنيك متامورف در بازنمايي تخيل شاعرانه
724
بررسي و تدوين خصوصيات شيوه بياني تكنيك متامورف در بازنمايي تخيل شاعرانه
725
بررسي و تدوين دانش فني تكنولوژي بازتواني نيروگاه بخاراسلام آباد اصفهان با استفاده از حرارت خروجي اگزوز توربين¬ گازي به روش جعبه هواي داغ
726
بررسي و تدوين دستورالعمل استاندارد بسته بندي پسماندهاي خطرناك
727
بررسي و تدوين دستورالعمل جوشكاري دستگاه تخليه غلات
728
بررسي و تدوين روشهاي موجود آزمون غيرمخرب در صنايع ايران و شناسايي روشهاي كارآمد
729
بررسي و تدوين روشهاي موجود در كاليبراسيون صنايع كشور
730
بررسي و تدوين سيستم استاندارد تست ترمز اتومبيل سواري
731
بررسي و تدوين سيستم مناسب حسابگري راكتيويته ي ناشي از مصرف سوخت راكتور تهران با تاكيد روي زينان و ساماريم
732
بررسي و تدوين شاخصهاي عدالت اداري در مديريت اسلامي از ديدگاه نهج البلاغه در دانشگاه پيام نور مركز تهران
733
بررسي و تدوين متد نظارت وضعيت آني Condition Monftoring براي توربين گازي نيروگاهي
734
بررسي و تدوين مدل فرهنگ مشتريان داخلي و تأثير آن بر بازاريابي با تمركز بر مشتري
735
بررسي و تدوين معيارها و الگوريتم طراحي براي روسازي هاي بدون بالاست منتخب در ايران
736
بررسي و تدوين معيارهاي بومي آمادگي براي ازدواج از ديد جوانان، والدين و كارشناسان ازدواج، و ارزيابي ميزان آمادگي ازدواج در جوانان شهر اصفهان
737
بررسي و تدوين نقشه استراتژي اداره كل تعاون استان گيلان با توجه به سياست هاي كلي اصول 44 قانون اساسي
738
بررسي و تست مكانيكي ايمپلنت دنداني DENT-NEO
739
بررسي و تشخيص خطاي ناهم محوري در موتور شارمحوري
740
بررسي و تشخيص عيوب بر اساس مدل، براي يك توربين گازي
741
بررسي و تشخيص كلاس خاصي از خطاهاي موجود در شبكه انتقال هوشمند
742
بررسي و تشريح مراحل كار در لنگر اندازي سكوي نيمه شناور
743
بررسي و تشريح و ريخت شناسي گونه هاي PEROVSKIA KAREL. در ايران
744
بررسي و تصحيح اثر فواصل الكترودهاي پتانسيل در اندازهگيري مقاومت ويژه به روش شلومبرژه
745
بررسي و تصحيح انحراف تراز در سيستم ناوبري اينرسي
746
بررسي و تصحيح انحراف فركانسي در سيستم هاي OFDMA با استفاده از روش پنجره گذاري در فرستنده و گيرنده
747
بررسي و تصحيح جنون‌المجانين
748
بررسي و تطبيق آثار گوستاو مالر
749
بررسي و تطبيق اصول طراحي كارخانه در مجتمع متالوژي پودر ايران
750
بررسي و تطبيق تحليلي اشعار ركن الدين دعويدار قمي شاعر ذواللسانين (دهه پاياني قرن ششم و آغازين قرن هفت )
751
بررسي و تطبيق تفسير آيات صفاتي خداوند بين تفسيرالميزان و تفسيرالمنار
752
بررسي و تطبيق شمايل نگاري مذهبي با تاكيد بر مكتب پسكوف روسيه و جامع التواريخ رشيدي در دوره ايلخانيان
753
بررسي و تطبيق صور خيال در اشعار كودكانۀ محمود كيانوش و سليمان العيسي
754
بررسي و تطبيق عناصر ذات پليدي در آثار چاپ سنگي قاجار و كتاب آرائي رومانسك
755
بررسي و تطبيق فقر و غني در حكمت صدرا و اشراق
756
بررسي و تطبيق مفاهيم و اصطلاحات عارفانه و عاشقانه كيمياي سعادت و سوانح العشاق
757
بررسي و تطبيق مفاهيم و اصطلاحات عرفاني كيمياي سعادت و مرصاد العباد
758
بررسي و تطبيق موردي استانداردAPQC در سازمان هاي ايراني
759
بررسي و تطبيق موردي حوزه هاي مختلف استاندارد APQC در سازمان هاي ايراني(مركز بهره وري و كيفيت آمريكا)
760
بررسي و تعريف محور فرهنگي تاريخي استر آباد و طرح ساماندهي گذر درب نو و مرمت بخشي از جداره هاي آن
761
بررسي و تعيين اثر عوامل مختلف بر عمليات لوله‌راني در خاك‌هاي نرم
762
بررسي و تعيين ارتباط بين نتايج دستگاه اندازه گيري موئينگي شرلي و دستگاه اندازه گيري F.E طراحي شده در دانشكده
763
بررسي و تعيين ارتباط كيفيت خدمات با رضايت و نيات رفتاري مشتريان در شعب بانك ملي شهرستان قاينات
764
بررسي و تعيين استراتژي مناسب توسعه صنعت تلويزيون در ايران (با استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند معياره )
765
بررسي و تعيين افت انتقال در استوانه هاي ناهمگن ضخيم
766
بررسي و تعيين الگوهاي همديد تراز 500 هكتو پاسكال امواج گرمايي شرق و جنوب شرق سطح حوضه آبريز درياچه اروميه
767
بررسي و تعيين انديس با مد توسط آسياهاي آزمايشگاهي
768
بررسي و تعيين انديس باند بر روي نمونه باريت درين توسط آسياهاي آزمايشگاهي
769
بررسي و تعيين انواع فعاليتهاي باليني كه دانشجويان ليسانس پرستاري بر حسب درك فردي خود به عنوان تجارب باليني تنيدگي آور قلمداد مي كنند.
770
بررسي و تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي در استان زنجان با بكارگيري مدل AHP
771
بررسي و تعيين پارامترهاو عوامل موثر در طراحي شبكه همزماني ...
772
بررسي و تعيين پارامترهاي آشفتگي بعد از سازه ي تبديل حذف پرش هيدروليكي
773
بررسي و تعيين پارامترهاي طراحي شبكه هاي ارتباطي زير ساخت
774
بررسي و تعيين پارامترهاي كيفي و نقاط كنترلي روي محصولات نورد گرم (كارگاه نورد 300 ذوب آهن اصفهان )
775
بررسي و تعيين پارامترهاي مهم طراحي در خشك كردن انگور
776
بررسي و تعيين پارامترهاي موثر بر خوردگي داخلي لوله هاي فولادي آب با پوشش كولتار اپوكسي در ناحيه خليج فارس
777
بررسي و تعيين پتريدين موجود در كنه هاي مهم پزشكي Ornithodoros tholozani : ،Argas persicus \O.lahorensis ،spp Haemaphysalis\ Hyalomma spp
778
بررسي و تعيين تاثير تغييرات كشش نخ پود به منظور اعمال كنترل آن در ماشين بافندگي جت هوا و تعيين تاثير كشش كنترل شده بر خصوصيات فيزيكي پارچه
779
بررسي و تعيين تناژ اقتصادي كارخانه شماره 4 شركت سهامي لوله سازي اهواز
780
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع سل ( ريوي و خارج ريوي ) در بين مسلولين مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد در سالهاي 1372-1367
781
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع سل ( ريوي و خارج ريوي ) در بين مسلولين مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد در سالهاي 72-1367
782
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع مالاريا و رژيم داروئي بكار رفته در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد طي سالهاي 74-1371
783
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع مالاريا و رژيم داروئي بكار رفته در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان افشار يزدطي سالهاي 1374-1371
784
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع مالاريا و رژيم داروئي بكار رفته در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان افشار يزدطي سالهاي 1374-1371
785
بررسي و تعيين حداكثر اندازه ترك سطحي بر اساس محاسبات مكانيك شكست در يك قطعه آلومينيومي و اثر تنش هاي پسماند جوشي بر آن و مقايسه با نتايج استانداردهاي مربوطه
786
بررسي و تعيين حداكثر اندازه قابل قبول عيب بريدگي كناري جوش(undercut) بر اساس استاندارد و محاسبات مكانيك شكست در يك قطعه آلومينيومي
787
بررسي و تعيين حساسيت دزيمتر گاز رادن AEOI و اندازه گيري گاز رادن منازل مسكوني شهر مشهد
788
بررسي و تعيين رابطه اعتياد اينترنتي بابهداشت رواني
789
بررسي و تعيين رابطه راهبردهاي مقابله با استرس با مولفه هاي هوش هيجاني
790
بررسي و تعيين راندمان و كارايي اكيپهاي كاري با استفاده از يكپارچه سازي پويايي سيستم فازي در پروژه هاي ساخت
791
بررسي و تعيين روش مناسب و تجهيزات لازم براي كاليبراسيون تونل باد زير صوت دانشكده مهندسي هوافضا
792
بررسي و تعيين روشهاي تست كف پوش هاي ورزشي طبق استانداردهاي بين المللي و طراحي و ساخت دستگاه تست كف پوش
793
بررسي و تعيين زمان گارانتي محصول با درصد مشخصي از محصول معيوب در مدت گارانتي
794
بررسي و تعيين ساختار بلور AL2O3 به روش ريتولد
795
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد تشكيل دهنده اسانس گونه اي از تيره باقلا و بررسي خواص آنتي اكسيدانت آن
796
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد تشكيل دهنده اسانس گونه گياهي دلفينيوم البرزنسيس از تيره آلاله و بررسي فعاليت آنتي اكسيدانت آن
797
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد تشكيل دهنده و عصاره گياه Laurocerasus officinalis از خانواده Rosaceae و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني اسانس و عصاره آن
798
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد متشكله موجود در اسانس دو گونه گياهي
799
بررسي و تعيين سبك رهبري غالب درشهرداري تهران وتأثيرآن درافزايش بهره وري بانقش ميانجي توانمندسازي كاركنان
800
بررسي و تعيين سنجه هاي ارزيابي متوازن و تهيه نقشه استراتژي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اهداف استراتژيك بانك
801
بررسي و تعيين شاخص هاي انتخاب مدير در مدارس متوسطه شهر سعادت شهر از ديدگاه كارشناسان اداره آموزش و پرورش ،مديران آموزشي و دبيران
802
بررسي و تعيين صحت و سقم اعترافات مكتوب متهمان قتل از منظر زبان شناسي حقوقي
803
بررسي و تعيين ضريب شدت جريان سرريزهاي جانبي در كانالهاي با مقطع ذوزنقه اي
804
بررسي و تعيين ضريب شكلي مخزن (Dietz) تحت شرايط مختلف توليدي و ناهمگوني مخزن
805
بررسي و تعيين عزت نفس مديران (زن ) مدارس ابتدايي شهرستان نكا در سال تحصيلي 81-80
806
بررسي و تعيين علل عدم ته نشيني و كاهش حجم لجن ثانويه در تصفيه خانه فاضلاب زرگنده تهران
807
بررسي و تعيين علل موثر بر افزايش ميزان تقاضاي شركت ها و موسسات تجاري و توليدي براي سفارش بخش آگهي بازرگاني به سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران
808
بررسي و تعيين عملكرد محور شرق ايران به عنوان كريدور آزاد
809
بررسي و تعيين عوامل موثر بر فروش و طراحي راهبردهاي بازار يابي براي صنعت نمك با تاكيد بر عناصر مديريت بازار يابي راهبردي
810
بررسي و تعيين عوامل موثر بر فروش و طراحي راهبردهاي بازاريابي براي صنعت نمك با تاكيد بر عناصر مديريت بازاريابي راهبردي
811
بررسي و تعيين عوامل موثر در مديريت منابع آب و توسعه پايدار به روشAHP (مطالعه موردي: دشت قروه - استان كردستان)
812
بررسي و تعيين فرايند تدريس مدرسان توانمند مدارس علميه خواهران شهرستان اصفهان
813
بررسي و تعيين قيمت تمام شده يك واحد توليدي پوشاك زنانه
814
بررسي و تعيين كريدورهاي زيستگاهي قوچ و ميش بين مناطق شكار ممنوع شيركوه و مرور در استان يزد‬
815
بررسي و تعيين محدوديتهاي توابع شبه زمان در زمينه خطي سازي معادله انتشار جهت آناليز داده هاي توليد در مخازن گازي
816
بررسي و تعيين مدل رياضي واكنش ناهمگون اكسيداسيون متانول با كمك كاتاليزور جامد اكسيد فلزي
817
بررسي و تعيين مدول برشي و ميرايي خاك هاي ريزدانه اختلاط يلفته با نفت گاز
818
بررسي و تعيين مراحل مختلف بلوغ در دانش آموزان پسر شهر يزد در سال 1376
819
بررسي و تعيين مزيت هاي نسبي و استعدادهاي سرمايه گذاري در استان آذربايجان شرقي
820
بررسي و تعيين مشخصات برخي بيماري هاي اعصاب به كمك سيگنال هاي برانگيخته محيطي به روش خاص و ارزيابي كمي آنها با استفاده از روش هاي جديد و هوشمند
821
بررسي و تعيين مشخصه هاي يك نمونه پژوهشي
822
بررسي و تعيين مشكلات اعراب نهج البلاغه: از نامه 1 تا 60
823
بررسي و تعيين مطبوعيت ترانسفورماتورهاي جريان حفاظتي
824
بررسي و تعيين معيارهاي اكتشافي انديس هاي زون خور - جندق و كاربرد آن در پتانسيل يابي كاني سازي هاي مشابه در محيط GIS
825
بررسي و تعيين مناسبترين ابعاد نوار در سيستم آبياري سطحي در دشت يزد
826
بررسي و تعيين مناسبترين روش تبخير و تعرق پتانسيل به منظور تعيين آب مصرفي و ضريب گياهي غلات (گندم و جو)
827
بررسي و تعيين موانع توسعه صادرات محصولات غيرنفتي استان ايلام بر اساس مدل كاوسگيل و زو (از ديدگاه صادركنندگان ).
828
بررسي و تعيين ميزان آمادگي اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشگي غرب كشور براي كاربرد آموزش الكترونيكي در فرآيند ياددهي -يادگيري در سال تحصيلي 89-88
829
بررسي و تعيين ميزان اثر بخشي گروههاي آموزشي در توانمند سازي دبيران
830
بررسي و تعيين ميزان پيش آگهي بيماران مبتلا به جريان آرام عروق كرونري توسط مرور نظام مند شواهد-متاآناليز
831
بررسي و تعيين نقش رطوبت در جذب سطحي آلاينده هاي گازي
832
بررسي و تغييرات ضريب انبساط گرمايي مواد با استفاده از تداخل سنجي تمام نگاري زمان زنده
833
بررسي و تفسير آراء استراوسون پيرامون موضوع و محمول
834
بررسي و تفسير داده هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي منطقه انارك با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره و فركتال
835
بررسي و تفسير ديدگاه دين شناختي شلاير ماخر
836
بررسي و تقسيم بندي منسوجات بي بافت
837
بررسي و تكنولوژي ساخت اواپراتور به طريق نوردكاري
838
بررسي و تنظيم حركت قطارها در ايستگاه تهران
839
بررسي و تهيه بيرنگ كننده مو و رنگ مو
840
بررسي و تهيه پوشش مناسب سيم و كابل مقاوم در برابر پرتوي گاما
841
بررسي و تهيه پوشش هاي حفاظتي چرم استفاده از آنها در حفاظت و مرمت چند نمونه جلد چرمي تاريخي
842
بررسي و تهيه پوشش هاي حفاظتي چرم استفاده از آنها درحفاظت ومرمت چند نمونه جلد چرمي تاريخي
843
بررسي و تهيه دستورالعمل تست راديو ...
844
بررسي و تهيه رولعابي لوستر و طراحي واحد نيمه صنعتي توليد آن
845
بررسي و تهيه سيستم خبره انتخاب يك زبان برنامه نويسي
846
بررسي و تهيه طرح توليد كارخانه شن و ماسه
847
بررسي و تهيه فوم هاي پشت موكت با استفاده از لاتكس
848
بررسي و تهيه فوم هاي پلي اورتان
849
بررسي و تهيه لايه هاي اكسيد روي دوپ شده با مواد نانوساختار به روش كندوپاش مغناطيسي
850
بررسي و تهيه مواد فعال با امكان اتصال هيدروژني چندگانه و استفاده از آنها در كامپوزيتهاي خودترميم شونده
851
بررسي و توجيه اقتصادي عملي چيلر اژكتوري
852
بررسي و توزيع فراواني آپانديست حاد در سال 82
853
بررسي و توزيع فراواني آپانديست حاد در سال 82
854
بررسي و توزيع فراواني عوامل خطر مؤثر بر عود تشنج ناشي از تب در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال1393
855
بررسي و توسعه روش مناسب جهت تعيين موقعيت دقيق اعضاي داخلي بدن در تصوير برداري راديو ايزوتوپيك
856
بررسي و توسعه روشهاي تحليل ساختمانهاي بلند لوله اي و لوله اي دسته شده تحت اثر باد و زلزله
857
بررسي و توسعه سيستم الگو
858
بررسي و توسعه مدل هاي ترموديناميكي پيش بيني تعادل جذب سطحي در مخلوط هاي گازي
859
بررسي و توسعه ي الگوريتم هاي آشكار سازي رخداد آتش در تصاوير ويدئويي
860
بررسي و توسعه يك مدل شخصي سازي شده و عمومي از هوشياري با استفاده از اطلاعات به دست آمده از اندازه مردمك چشم بر اساس يك سيستم بينايي كاميپيوتر در دانشجويان دانشگاه اصفهان
861
بررسي و توصيف اختلالات زباني وارتباطي كودكان مبتلا به اوتيسم : مطالعه موردي 51 كودك 7 تا 51 ساله فارسي زبان
862
بررسي و توصيف زبانشناختي گويش بهبهاني
863
بررسي و توصيف عوامل توسعه گردشگري ورزشي در استان اردبيل
864
بررسي و توصيف گويش "كرملي "
865
بررسي و توصيف گويش باخرز از توابع شهرستان تايباد
866
بررسي و توصيف گويش قاسم آباد (شهرستان خواف )
867
بررسي و توصيف و تحليل گويش مردم رود (شهر خواف )
868
بررسي و توصيف واژه بست در گويش لري دره شهر
869
بررسي و توليد امولسيون نوشيدني فرسودمند حاوي اسيد لينولئيك مزدوج ﴿CLA﴾
870
بررسي و توليد جرم نسوز مونوليتيكي آلومينايي همراه با ايجاد نانو اسپينل درجا
871
بررسي و توليد كانتيلور آلمينيومي ميكروسكوپ نيروي اتمي به روش سونش الكتروشيميايي و محاسبه ضريب فنريت آن
872
بررسي و جبران سازي تاثير دما و رطوبت بر پاسخ حسگرهاي گاز اكسيد فلزي
873
بررسي و جداسازي امولسيون هاي نفت در آب با دي امولسيفاير
874
بررسي و جداسازي پروتئين هاي ايمونودوميننت سم مار ناجا ناجااكسيانا و مطالعه اثر آنتي باكتريايي اين پروتئين ها
875
بررسي و جمع آوري اطلاعات در مورد سيم هاي برش
876
بررسي و چگونگي پخت سريع سفال و سراميك با الهام از روش پخت سنتي ژاپن (راكو)
877
بررسي و چگونگي شناسايي تيز هوشان و عوامل موثر در اين شناسايي
878
بررسي و چگونگي عوامل موثربر انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهرستان لاهيجان
879
بررسي و چگونگي عوامل موثربر انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهرستان لاهيجان.
880
بررسي و حذف تركيبات آلي پسابهاي صنعتي با استفاده از روش هاي اكسيداسيون پيشرفته توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم
881
بررسي و حفظ و مرمت سه نمونه سفال نخودي رنگ متعلق به شهر سوخته
882
بررسي و حل چند مسئله كلاسيك آيروديناميك از ديد پايداري
883
بررسي و حل چند مسأله كلاسيك در سيالات به وسيله روش اختلالات ﴿‎perturbation method)
884
بررسي و حل دقيق مبادلات ارتعاشات آزاد و اجباري ورق مستطيلي تحت بارهاي صفحه اي و حرارتي بر روي ...
885
بررسي و حل عددي جريان نقطه سكون دوبعدي
886
بررسي و حل مثالها و تمرينماي روشهاي چند متغيره گسسته (تاليف دكتر غلامحسين شاهكار) با استفاده از نرم افزار sas
887
بررسي و حل معادله لاپلاس و نوشتن برنامه كامپيوتري براي حل معادله مزبور در رابطه با حركت آب در محيطهاي خاكي
888
بررسي و خواص داروئي تاتوره (داتورااسترامونيم)
889
بررسي و خواص رئولوژيكي و مكانيكي مواد مورد استفاده در پوشش كاري منسوجات (چرم مصنوعي )
890
بررسي و خوانش نقشمايه هاي آثار بر جاي مانده از هزاره سوم حوزه هيل رود باتكيه بر باورهاي افسانهاي منطقه
891
بررسي و دخالت علم و جهل در خيار غبن و محدوده علم تفصيلي و اجمالي
892
بررسي و درمان بيماران مبتلا به سرطان پستان
893
بررسي و دسته بندي عوامل موثر بر شادماني نيروي كار و اولويت بندي آنها با تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
894
بررسي و دسته بندي مشتريان مردد در خريد محصولات پوشاك
895
بررسي و دسته بندي مطالعات صورت گرفته بر روي سيستم هاي ميكرو فلوئيد دوراني
896
بررسي و دسته بندي مطالعات صورت گرفته بر روي سيستم هاي ميكرو فلوئيد دوراني
897
بررسي و دسته بندي مطالعات و كارهاي انجام شده در زمينه اعوجاج ناشي از جوش در ورق ها
898
بررسي و رابطه بين حمايت اجتماعي و سبك فرزندپروري با خلاقيت دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر كاشمر
899
بررسي و رابطه بين خودباوري وپيشرفت تحصيلي و اجتماعي بين دانش آموزان دختر وپسر مقاطع راهنمايي
900
بررسي و رابطه بين خودباوري وپيشرفت تحصيلي و اجتماعي بين دانش آموزان دختر وپسر مقاطع راهنمايي.
901
بررسي و رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل
902
بررسي و رابطه تفكرات غير منطقي و سلامت روان بين دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم و سوم دبيرستانهاي شهرستان طبس
903
بررسي و راه اندازي دستگاه جامع ارتعاشات
904
بررسي و رتبه بندي تاثير عوامل توزيع محصولات گروه بهمن( خودروسازي مزدا) بر فروش ان درشهر تهران
905
بررسي و رتبه بندي تاثير عوامل داخل سازماني بر رفتار خريد سازمانيبا روش AHP ( مطالعه موردي: فروشگاه نجم خاورميانه)
906
بررسي و رتبه بندي تاثير نوآوري هاي تلفن همراه بر تصميم خريد مشتريان تهراني بازار موبايل علاء الدين تهران
907
بررسي و رتبه بندي چالش هاي بازاريابي شبكه اي در ايران (پنبه ريز مشهد)
908
بررسي و رتبه بندي روش‌هاي مختلف تجاري سازي علم و فن‌آوري در پارك‌هاي علم و فن‌آوري استان مركزي با استفاده از روش TOPSIS
909
بررسي و رتبه بندي روش‌هاي مختلف تجاري سازي علم و فن‌آوري در پارك‌هاي علم و فن‌آوري استان مركزي با استفاده از روش TOPSIS (مورد كاوي: شركت توپاز ژن كاوش)
910
بررسي و رتبه بندي عوامل بسته بندي محصولات غذايي موثر بر تصميم خريد مشتريان
911
بررسي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري كاركنان (مطالعه موردي در: دانشگاه پيام نور واحد تهران غرب)
912
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر حسن شهرت شركت به عنوان يك مزيت رقابتي، با استفاده از تكنيك MADM فازي: صنايع لوازم خانگي منتخب
913
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر رفتار خريد آنلاين مصرف كنندگان با استفاده از تكنيك AHP فازي
914
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر شكست طرح منفعت سپهر بانك صادرات
915
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر شناسايي كاركنان كليدي توسط مديران ارشد در شركت توليدي آرين ماهتاب گستر
916
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت بازاريابي اينترنتي شركتهاي صادراتي استان خراسان رضوي
917
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت تجارت B2C (از ديدگاه خريداران اينترتي )
918
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت تجارت B2C (از ديدگاه خريداران اينترنتي )
919
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان شركت كاله در استان مازندران
920
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در انتخاب كانال هاي توزيع؛ مطالعه موردي شركت تك ماكارون
921
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در رضايت موديان مالياتي از كيفيت وب سايت سازمان امور مالياتي كشور
922
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در رضايتمندي ارباب رجوعان سازمان تامين اجتماعي شعبه شهرستان شهرضا
923
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در رضايتمندي ارباب رجوعان سازمان تامين اجتماعي شعبه شهرستان شهرضا
924
بررسي و رتبه بندي عوامل موفقيت پروژه هاي BOT به روش AHP ( نيروگاه ها )
925
بررسي و رتبه بندي موانع چرخه ي نوآوري با استفاده از تصميم گيري گروهي و تاپسيس فازي: فناوري نانو در ايران
926
بررسي و رتبه بندي موانع و تنگناها در توسعه صنعت گردشگري در شهرستان مشهد
927
بررسي و رتبه بندي ميزان تÊثير زيرسيستم هاي HRIS در برنامه ريزي منابع انساني (مطالعه موردي: شركت هاي توزيع نيروي برق كشور)
928
بررسي و رتبه بندي ميزان توجه بانكهاي كشور به فناوري اطلاعات بر اساس شاخصهاي بين المللي گارتنر(براي 4 سال)
929
بررسي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر ارتقاء اعتماد مشتريان بر خدماتبانكداري الكترونيكي مورد مطالعه شعب حوزه يك منطقه جنوب تهران بانك صادرات ايران
930
بررسي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر تطابق و اجراي بازاريابي الكترونيكي در دفاتر خدمات مسافرتي با استفاده از تكنيك ANP فازي
931
بررسي و رتبه‌بندي موانع موثر بر توسعه بيمه الكترونيك درايران بر اساس تكنيك AHP
932
بررسي و رده بندي مضامين و جلوه‌هاي زندگي در غزليات شمس
933
بررسي و رفتار غير خطي فونداسيون هاي خورجيني تحت بارهاي چرخه اي
934
بررسي و رفع مشكل لك پذيري در كاشي هاي پرسلاني پوليش خورده
935
بررسي و رفع مشكلات ساخت و طراحي دستگاههاي فيكو امولسيفيكيشن
936
بررسي و رفع نقايص دستگاههاي آزمايشگاه اجزاء كامپيوتر
937
بررسي و رفع نواقص و نيمه صنعتي كردن سيستم اندازه گيري آنتن ها
938
بررسي و رمزگشايي از نقش خروس در مفرغ هاي لرستان
939
بررسي و روش شناسي تطبيقي انديشه هاي كلامي شيخ صدوق و شيخ مفيد
940
بررسي و روش طراحي
941
بررسي و ريشه يابي نقوش دستبافتهاي عشايري و روستايي فارس
942
بررسي و زمان بندي مراحل تعمير كشتي بر اساس معيار هاي جهاني
943
بررسي و زمان مراحل تعمير كشتي بر اساس معيار هاي جهاني
944
بررسي و سابقه پايداري در طراحي لباس و كفش بخش عملي: طراحي لباس، كفش و لوازم جانبي با الهام از مباني توسعه پايدار
945
بررسي و ساخت آجرهاي عايق و رميكولايتي
946
بررسي و ساخت آزمايشگاهي سيالات حفاري دوستدار محيط زيست
947
بررسي و ساخت بتون هاي آلومينا - كاربيد سيليكون - گرانيت با نگرشي به كاربرد در جوي هاي كوره بلند
948
بررسي و ساخت بدنه كاشي هاي تك پخت سريع ﴿منوپروزا﴾
949
بررسي و ساخت بدنه هاي آلومينا كروميا به روش ريخته گري دوغابي
950
بررسي و ساخت بدنه و لعاب راكو با مواد داخلي
951
بررسي و ساخت بستر سيلان در جهت اندازه گيري دما و جرم ذرات
952
بررسي و ساخت بوته آلومينا سيليكاتي
953
بررسي و ساخت بوته آلومينو سيليكاتي
954
بررسي و ساخت بوته هاي زيركونيايي
955
بررسي و ساخت پلي الكتروليت ها (فلوكولانت هاي آبي )
956
بررسي و ساخت پليمرهاي هادي برق (polymers conductive)
957
بررسي و ساخت تغذيه كننده هاي كواكسيال و آنتن بشقابي در باند ...
958
بررسي و ساخت توربين گاز آزمايشگاهي يه كمك توربو شارژر
959
بررسي و ساخت جاذب پليمري نفت با اصلاح پيوندزني لاستيك ضايعاتي
960
بررسي و ساخت جوهرهاي چاپ فلكسوگرافي روي فيلم هاي پلاستيك
961
بررسي و ساخت حسگر بر پايه اكسيد قلع و نانو لوله كربني
962
بررسي و ساخت دستگاه مانيتور ايزولاسيون خط ديناميك monitor isoltion Line
963
بررسي و ساخت ديرسوزكننده هاي پليمر
964
بررسي و ساخت رگولاتور سوئيچينگ
965
بررسي و ساخت ريموت كنترل مادون قرمز
966
بررسي و ساخت زيورآلات (طلا) به روش سنتي
967
بررسي و ساخت سلول خورشيدي رنگدانه¬اي تك¬لايه با استفاده از رنگدانه نفتوكينون
968
بررسي و ساخت سلول خورشيدي رنگدانهاي انعطافپذير
969
بررسي و ساخت سيالات مغناطيسي (fluids Magnetic)
970
بررسي و ساخت سيالات مغناطيسي و كاربرد آن ها در صنعت
971
بررسي و ساخت سيستم هاي دوفازي آبي نمك پليمر
972
بررسي و ساخت سيكل تبريد جذبي آمونياك
973
بررسي و ساخت سيمان هاي گلاس آيونومر تقويت شده با الياف آلومينا
974
بررسي و ساخت شيشه‌هاي آلومينوسيليكاتي برپايه (SiO2+Al2O3+CaF2+ Na3AlF6+AlPO4 ) و خرده شيشه در سيمان‌هاي دنداني
975
بررسي و ساخت عايق هاي حرارتي 126c به روش پرس
976
بررسي و ساخت عايق هاي ورميكولايتي
977
بررسي و ساخت غشاء نانوالياف تهيه شده به روش الكتروريسي با قابليت حذف يون نيترات
978
بررسي و ساخت قسمت RF يك گيرنده تلويزيوني ماهواره
979
بررسي و ساخت قطبشگرهاي نوري
980
بررسي و ساخت قطعات دير گداز سيليس گداخته به روش قالبگيري تزريقي
981
بررسي و ساخت قطعات ديرگداز سيليس آمورف به روش ريخته گري دوغابي
982
بررسي و ساخت كاشي هاي شيشه - سراميك ‍CAO-AL2O3-SIO2 از طريق زينترينگ
983
بررسي و ساخت كامپوزيت
984
بررسي و ساخت كامپوزيت هاي پليمري/ سراميكي پيزوالكتريك با اتصال 303
985
بررسي و ساخت كدهاي LDPC روي كانال‌هاي محو شونده بلوكي
986
بررسي و ساخت لعاب قرمز مسي
987
بررسي و ساخت لعاب كراكوله و بدنه هاي مناسب آن
988
بررسي و ساخت لعاب كراكوله و بدنه هاي مناسب آن
989
بررسي و ساخت لعاب نمكي
990
بررسي و ساخت لعابهاي بخار نمك
991
بررسي و ساخت مدل خودروي خورشيدي
992
بررسي و ساخت مدولاتور SSB (نوع سوم )
993
بررسي و ساخت مفهومي سنسور AHRS
994
بررسي و ساخت مكانيزم تشكيل دهنه با استفاده از سامانه ي هواي فشرده
995
بررسي و ساخت ممبرانهاي تيتانيايي نانو ساختار
996
بررسي و ساخت نانو فيلتر فشار پايين سختي گير آب لب شور
997
بررسي و ساخت نانو ميله هاي هيدروكسيد نئوديميوم و اكسيد نئوديميوم با استفاده از حمام نيتراتي از ترسيب پالس الكتروشيميايي كمك شده با امواج صوتي
998
بررسي و ساخت نانوالياف داراي كيتوسان براي حذف يون فلزي
999
بررسي و ساخت نسوزهاي كربني
1000
بررسي و ساخت نمونه هايي از آثار سراميكي متاثر از تفكرات فلسفه ي دائوئيزم
بازگشت