<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي و تحليل ديناميك عملكرد اجزاي لنگ و لغزنده موتور بر اساس جرم و تلرانس‌هاي ابعادي
2
بررسي و تحليل ديناميكي صدمات وارده ازطرف خودروهاي سنگين به جاده
3
بررسي و تحليل ديوان اشعار مجدالدين همگر يزدي
4
بررسي و تحليل ديوان كليم همداني از منظر نقد فرماليستي
5
بررسي و تحليل ذرات اجسام فرومغناطيس در دي الكتريك چند لايه با روش FDTD
6
بررسي و تحليل رابطه بين تعهد سازماني و تعالي سازماني (مطالعه موردي :سازمان صنايع هوافضا )
7
بررسي و تحليل رابطه بين خودشيفتگي مديران و فراموشي سازماني با ميانجي گري سبك هاي رهبري (مورد مطالعه: بانك هاي دولتي شهرستان يزد)
8
بررسي و تحليل رابطه بين فراموشي سازماني و بهره‌وري نيروي انساني با ميانجي‌گري توانمندسازي ( موردمطالعه: بانك‌هاي دولتي شهرستان سمنان)
9
بررسي و تحليل رابطه ي عرفاي مسلمان و يهودي و مسيحي براساس متون برجسته ي منثور عرفاني
10
بررسي و تحليل راحتي سفر خودرو در جاده توسط نرم افزار Model Working
11
بررسي و تحليل رباعيات ادب پايداري در سه دهه اخير (1359-1388)
12
بررسي و تحليل رپرتوار اجرايي پايان تحصيلي
13
بررسي و تحليل رفتار اطلاع يابي كاربران در محيط وب با استفاده از روش پژوهش تركيبي: مطالعه موردي دانشگاه زابل
14
بررسي و تحليل رفتار فاز در نوسانسازهاي LC-CMOS و ارائه روشهاي جهت بهبود آن
15
بررسي و تحليل رمان «أهلاً سيادة الرّئيس» اثر خوله قزويني
16
بررسي و تحليل رمان «اعترفات أسكرام» اثر عزالدين الميهوبي
17
بررسي و تحليل رمان «نهايه رجل شجاع» نوشته حنا مينه
18
بررسي و تحليل رمان هاي سيمين دانشور با توجه به ابعاد و مولفه هاي مدرنيسم و پست مدرنيسم
19
بررسي و تحليل رمز و معنا در نقاب هاي تئاتر نو ژاپن
20
بررسي و تحليل رنگ در فرش دوره صفويه و رنگ سنجي فام هاي آن دوره
21
بررسي و تحليل رنگ در قالي‌هاي عمواوغلي به‌منظور احياء و معرفي روش حصول رنگ آن‌ها
22
بررسي و تحليل روابط ايران و مصر از پيروزي انقلاب اسلامي تا سقوط مبارك (1357ه.ش تا1389 ه.ش)
23
بررسي و تحليل روابط پيامبر(ص ) با اهل كتاب
24
بررسي و تحليل روابط توانمندسازها بر نتايج در حوزه كاركنان با رويكرد EFQM
25
بررسي و تحليل روابط ساختاري و محتوايي شعر و فرش با تشويري به اردبيل
26
بررسي و تحليل روان شناختي رمان هاي بلقيس سليماني با تاكيد بر نظريه ي آلفرد آدلر و همفكران او
27
بررسي و تحليل روان شناسي شخصيت در ده رمان برجسته ي معاصر فارسي ﴿ رمان هاي شاخص قبل از انقلاب اسلامي ﴾ با تاكيد بر كهن الگوهاي بيداري قهرمانان درون﴿آركي تايپ هاي يونگ ﴾
28
بررسي و تحليل روان شناسي شخصيّت در ده رمان برجسته ي معاصر فارسي (رمان هاي شاخص قبل از انقلاب اسلامي) با تاكيد بر كهن الگوهاي بيداري قهرمانان درون (آركي تايپ هاي يونگ)
29
بررسي و تحليل روانكاوانه ي شخصيت هاي فيلم هاي ديويد كراننبرگ
30
بررسي و تحليل روانكاوانه ي شخصيت هاي فيلم هاي ديويد كراننبرگ
31
بررسي و تحليل رواني - اجتماعي اشعار متنبي
32
بررسي و تحليل روايت در رمان سامار از الهام فلاح براساس ديدگاه ژنت
33
بررسي و تحليل روايت شناختي داستان هاي "نگران نباش " اثر مهسا محب علي ، "احتمالا گم شده ام " اثر سارا سالار و "پدر آن ديگري" اثر پرينوش صنيعي با توجه به ديدگاه ژرار ژنت
34
بررسي و تحليل روايت‌ شناسانة نوع ادبي «تمثيل رؤيا» (با تأكيد بر روايت‌هاي فارسي)
35
بررسي و تحليل روايت‌شناسانة نوع ادبي «تمثيل رؤيا» (با تأكيد بر روايت‌هاي فارسي)
36
بررسي و تحليل روايتشناختي داستانهاي كوتاه مهشيد اميرشاهي با توجه به نظريهي زمان روايت ژرار ژنت
37
بررسي و تحليل روش SHoT PEENLNG و كاربردهاي آن
38
بررسي و تحليل روش پژوهشي دكتر محمد معين
39
بررسي و تحليل روش معاوضه ي زمان- حافظه ي رنگين كمان فازي بر مبناي مدل حافظه ي خارجي
40
بررسي و تحليل روش هاي اندازه گيري تراكم و تعيين الگوي پراكنش گونه Astragalus verus Olivier و همبستگي آن با گونه Bromus tomentellus Boiss ﴿مطالعه موردي: منطقه فريدون شهر اصفهان﴾
41
بررسي و تحليل روش هاي تخمين راندمان سنگ زني
42
بررسي و تحليل روش هاي مقاوم سازي و انتخاب روش بهينه از ديدگاه مديريت ساخت
43
بررسي و تحليل روش هاي ناوبري اينرسي و ناوبري ماهواره اي با GPS [جي. پي. اس.]
44
بررسي و تحليل روش هاي نوين آموزشي و راهبردهاي متنوع آن در فرآيند ياددهي -يادگيري
45
بررسي و تحليل روش هاي نوين آموزشي و راهبردهاي متنوع آن در فرايند ياد دهي_يادگيري
46
بررسي و تحليل روش هاي همزماني امن در شبكه حسگر بي سيم
47
بررسي و تحليل روشهاي بهينه سازي فيلترهاي ديجيتال در رله هاي ديستانس
48
بررسي و تحليل روشهاي تقليل ضايعات در شركت ذوب و فلزات يزد
49
بررسي و تحليل روشهاي ساخت ايمونوليپوزومها در كاربردهاي درماني
50
بررسي و تحليل روشهاي يادگيري مبتني بر بيز در شبكه هاي عصبي
51
بررسي و تحليل روند آغاز و خاتمه آستانه هاي بارش و دما در ايران
52
بررسي و تحليل روند تبديل خلافت عثماني به جمهوري لائيك
53
بررسي و تحليل روند تغييرات سطوح توسعه و نابرابري هاي ناحيه اي در استان فارس ﴿1375-1355﴾
54
بررسي و تحليل روند توسعه شهري با رويكرد اكولوژيكي مطالعه موردي شهر مريوان
55
بررسي و تحليل روند توسعه شهري با رويكرد اكولوژيكي مطالعه موردي شهر مريوان
56
بررسي و تحليل روند حفاظت انجام شده بر روي تابلوهاي نقاشي رنگ و روغن در موزه كليساي وانك در راستاي بهبود روش هاي حفاظتي و مرمتي
57
بررسي و تحليل روند شكل گيري و تكامل نهاد شرطه در دولت هاي اسلامي تا سال 626ه.ق
58
بررسي و تحليل روند گسترش توسعه فيزيكي و تعيين جهات بهينه توسعه شهر سقز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾
59
بررسي و تحليل روند مديريت شهري شهرستان فسا
60
بررسي و تحليل ريزساختار يك نمونه چدن نشكن آلومينيومي در شرايط جوانهزني و مدول متغير
61
بررسي و تحليل ريشه هاي گسترش تشيع در كرمانشاه ( از آغاز تا ابتداي صفويه)
62
بررسي و تحليل زبان شعر نيما
63
بررسي و تحليل زبان عاميانه در مجموعه آثار صادق چوبك
64
بررسي و تحليل زبان عرفاني در غزليات حافظ
65
بررسي و تحليل زبان نامه‌هاي عاشقانه در منظومه‌هاي غنايي ادب فارسي تا پايان قرن هفتم از منظر علم معاني، با رويكرد به منظومه‌هاي «ويس و رامين»، «خسرو و شيرين»، «ليلي و مجنون» و «شيرين و خسرو»
66
بررسي و تحليل زبانشناختي رفتارهاي مودبانه در زبان فارسي جوامع عمده شهري استان فارس
67
بررسي و تحليل زمينه‌هاي گسترش كاربرد فنّاوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در مناطق روستايي(مطالعه موردي، بخش مركزي شهرستان بهمئي)
68
بررسي و تحليل زيبايي شناختي آشنايي زدايي در شعر احمد شاملو
69
بررسي و تحليل زيبايي شناختي آشنايي زدايي در شعر احمد شاملو
70
بررسي و تحليل زيبايي شناسي عكاسي موبايلي به عنوان رسانه جديد
71
بررسي و تحليل زير ساختار كليدي عمومي
72
بررسي و تحليل زير لايه امنيت استاندارد IEEE802.16
73
بررسي و تحليل سؤالات، مشكلات و راه حل هاي دختران در آستانه ازدواج و تدوين بانك اطلاعات سؤالات و پاسخ ها
74
بررسي و تحليل سؤالات، مشكلات و راه حل هاي زنان درباره ي ازدواج در دوره ي زوجيت بدون فرزند و تدوين بانك اطلاعات سؤالات و پاسخ ها
75
بررسي و تحليل ساختار اشعار سپيد و نيمايي حسين منزوي
76
بررسي و تحليل ساختار حماسي داستان فرود
77
بررسي و تحليل ساختار حماسي گيلگمش
78
بررسي و تحليل ساختار فضايي شهر شيراز با تكيه بر مدل آلن برتو
79
بررسي و تحليل ساختار و مشكلات فرآيندهاي كاري بخش مالي و بخش بودجه دانشگاه قم و ارائه برنامه بهبود
80
بررسي و تحليل ساختارهاي دورگه پلاسموني و طراحي ادوات نوري مبتني بر آن
81
بررسي و تحليل ساختارهاي موجبري پلاسمونيكي بر پايه گرافن و طراحي آنتن هاي تراهرتز مبتني بر آن
82
بررسي و تحليل ساختاري غزل هاي روايي عطار نيشابوري
83
بررسي و تحليل سازه اي سيستم هاي پايپينگ به روش سختي
84
بررسي و تحليل سازه هاي كركره اي در كاربردهاي هوافضا
85
بررسي و تحليل سازه هاي كركره اي در كاربردهاي هوافضا
86
بررسي و تحليل ساماندهي ساختار فضايي -كالبدي شهري (مورد مطالعه شهر قهدريجان)
87
بررسي و تحليل سبك شناسي اشعار حزين لاهيجي
88
بررسي و تحليل سبك شناسي اشعار حزين لاهيجي
89
بررسي و تحليل سبك هاي هنر گرافيك
90
بررسي و تحليل سبك و اسلوب شعري ابراهيم ناجي
91
بررسي و تحليل سبكي دره نادره
92
بررسي و تحليل سبكي و محتوايي ديوان اشعار عارف قزويني
93
بررسي و تحليل ستايش و نيايش در سروده هاي جامي
94
بررسي و تحليل سرمازدگي باغات شهرستان اقليد
95
بررسي و تحليل سرمازدگي محصولات باغي شهرستان بهاباد ﴿با تاكيد بر محصولات پسته، انار و بادام﴾
96
بررسي و تحليل سرمايه گذاري و نرخ بازگشت سرمايه در سينماي ايران طي سال هاي 1394 تا 1396 با تكيه بر فيلم هاي با فروش بالاي 50 ميليارد ريال
97
بررسي و تحليل سره‌هاي جستجوگر و تحليل شبيه‌سازي سره جستجوگر ليزري از نوع ليزرNd YAG
98
بررسي و تحليل سفرنامه هاي كودك از دهه چهل تا كنون
99
بررسي و تحليل سنخ شناسي رئاليسم نمادين و نمودهاي آن در رمان معاصر(مطالعه موردي رمان هاي دانشور)
100
بررسي و تحليل سوالات ، مشكلات و راه حل هاي دختران نوجوان در زمينه روابط دختر و پسر و تدوين بانك اطلاعات سوالات و پاسخ ها
101
بررسي و تحليل سوالات و مشكلات پسران در آستانه ازدواج و تدوين بانك اطلاعاتي سوالات مهاجرين افغانستاني شهر كرمان
102
بررسي و تحليل سوالات،مشكلات و راه حل هاي دختران در دوران عقد و تدوين بانك اطلاعات سوالات و پاسخ ها
103
بررسي و تحليل سوليتونها و شبيه سازي آنها در فيبرهاي نوري
104
بررسي و تحليل سياست ها و عملكرد آلمان در خليج فارس از اواخرقرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم ميلادي (1914-1890م/ 1332-1308ه.ق)
105
بررسي و تحليل سيال غير نيوتني و تراكم پذير درون لوله ي غير هم مركز
106
بررسي و تحليل سير تحولات علوم بلاغي ﴿بيان و بديع﴾ در ايران، از آغاز تا قاجاريه
107
بررسي و تحليل سير تطور فرهنگ هاي اصطلاحات عرفاني
108
بررسي و تحليل سيستم تعليق خودرو
109
بررسي و تحليل سيستم تعليق و انتقال قدرت يك ماشين برف پيما (Snawraek)
110
بررسي و تحليل سيستم تلفن اينترنتي
111
بررسي و تحليل سيستم رانش ﴿مجموعه بدنه و پروانه﴾ زير دريايي در شرايط كاري مختلف
112
بررسي و تحليل سيستم كارگرداني و تهيه كنندگي در سينماي انيميشن ديزني و ييشبيني سيستم توليد در ايران
113
بررسي و تحليل سيستم كاگرداني و تهيه كنندگي در سينماي انيميشن ديزني و پيش بيني سيستم توليد در ايران
114
بررسي و تحليل سيستم هاي انبوه آنتني FDD در كانال هاي متحرك
115
بررسي و تحليل سيستم هاي انتقال قدرت هيدرو استاتيك
116
بررسي و تحليل سيستم هاي توليد همزمان برق ، حرارت ﴿وبرودت ﴾
117
بررسي و تحليل سيستم هاي رمزكننده آنالوگ صوت
118
بررسي و تحليل سيستم هاي كنترل نيروگاه بخار (بعثت )
119
بررسي و تحليل سيستمهاي انتقال قدرت و هيدرواستاتيك
120
بررسي و تحليل سيستمهاي خلا و دمش گاز ديناميك در ماشينهاي گداخت هسته اي با استفاده از روش DSMC
121
بررسي و تحليل سيكل كالين و مقايسه آن با سيكل رانكين
122
بررسي و تحليل سيكل نيروگاه دودكش خورشيدي با در نظر گرفتن اتلافات اجزاء نيروگاه
123
بررسي و تحليل سيگنالهاي عصبي بدن انسان استفاده و كاربرد آنها در طراحي و كنترل دست مصنوعي
124
بررسي و تحليل سيماي اجتماعي شيعيان ايران درسفرنامه ها صفويه تا قاجاريه
125
بررسي و تحليل سيماي زن در منظومه ويس و رامين و منظومه خسرو و شيرين
126
بررسي و تحليل سيماي معصومين در اشعار ژوليده نيشابوري
127
بررسي و تحليل شاخص‌هاي موثر بر ميزان بهره‌وري مديريت طرح، در طرح 550 هزار هكتاري آبياري و زهكشي اراضي خوزستان و ايلام
128
بررسي و تحليل شاخصه هاي تلاوت مطلوب
129
بررسي و تحليل شاديانه هاي بختياري
130
بررسي و تحليل شباهت‌هاي عكس‌هاي صحنه‌پردازي شده لارا لتينسكي با ويژگي‌هاي توتال سرياليسم در موسيقي
131
بررسي و تحليل شبكه لوله كشي سيستم خنك كننده آب
132
بررسي و تحليل شبكه هاي دسترسي چندگانه غيرمتعامد و شبيه سازي بخشي از گيرنده آن
133
بررسي و تحليل شخصيت زرارة ابن اعين با تكيه بر روايات وي
134
بررسي و تحليل شخصيت زن در سينماي ايران
135
بررسي و تحليل شخصيت و رفتار زنان در رمان "پاييز فصل آخر سال است" اثر نسيم مرعشي
136
بررسي و تحليل شخصيت و شخصيت پردازي در داستان هاي كوتاه علي اشرف درويشيان
137
بررسي و تحليل شخصيت‌هاي‌ اصلي داستان‌هاي مثنوي بر اساس الگوي اناگرام
138
بررسي و تحليل شش اثر از آثار كمال الدين بهزاد
139
بررسي و تحليل شطح در آثار فخرالدين عراقي(لمعات و ديوان اشعار) و ديوان شاه نعمت الله ولي
140
بررسي و تحليل شعر آييني شاعران ميبد
141
بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه 10-40 ﴿با تأكيد بر سروده هاي 20 شاعر﴾
142
بررسي و تحليل شعر سهراب سپهري و فروغ فرخزاد بر مبناي فلسفۀ اگزيستانسياليسم
143
بررسي و تحليل شعر شاعران جندق و خوروبيابانك در دوره قاجاريه
144
بررسي و تحليل شعر نسيم شمال و تبيين جايگاه وي در شعر مشروطه
145
بررسي و تحليل شفاعت از ديدگاه قاضي عبدالجبار، فخز رازي، محمدبن عبدالوهاب و علامه طباطبايي
146
بررسي و تحليل شگردهاي بياني اشعار نيما و سياب
147
بررسي و تحليل شگردهاي وصف در منظومه‌هاي ليلي و مجنون، سلامان و ابسال، يوسف و زليخاي جامي
148
بررسي و تحليل شهر و شهرسازي در خوزستان از نگاه سفرنامه نويسان عصر ناصري (1264- 1313 ه.ق) و پهلوي اول (1304- 1320 ه.ش)
149
بررسي و تحليل شواهد ژئومورفيك زمين ساخت فعال مطالعه موردي: سرشاخه هاي مرزي حوضه هاي آبريز دز، زاينده رود و كارون
150
بررسي و تحليل شوك در ماهواره NS3-SAT
151
بررسي و تحليل شير ضد انفجار
152
بررسي و تحليل شيوه بازتاب آيات قرآن واحاديث در وصيت نامه 100 تن از شهداي دفاع مقدس استان اصفهان
153
بررسي و تحليل شيوه سنتور نوازي معاصر ﴿ اردوان كامكار ﴾
154
بررسي و تحليل شيوه هاي آموزشي كمانچه و ارائه ي شيوه ي آموزشي متناسب با دوره ي متوسطه
155
بررسي و تحليل شيوه هاي بيان آموزه هاي اخلاقي و انديشه هاي تعليمي در هفت اورنگ جامي
156
بررسي و تحليل شيوه هاي مبارزة مشركين، عليه دعوت نبوي در عصر مكيپ(با تاكيد بر شيوه هاي تبليغي)
157
بررسي و تحليل شيوه‌هاي تقاضا در شعر فارسي از آغاز تا قرن هفتم بر اساس قطعات (بررسي و تحليل قطعات تقاضايي)
158
بررسي و تحليل صد مقاله از مجموعه مقالات فارسي مجتبي مينوي
159
بررسي و تحليل صفحه اول روزنامه
160
بررسي و تحليل صور خيال در مجموعه اشعار شمس لنگرودي
161
بررسي و تحليل ضرب المثل هاي بوستان سعدي
162
بررسي و تحليل ضمانت اجراهاي قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل 44
163
بررسي و تحليل طرح هاي توسعه شهري، شهرهاي كوچك و مياني ﴿نمونه موردي: ازنا﴾
164
بررسي و تحليل طنز در آثار صادق هدايت
165
بررسي و تحليل طنز در اشعار گيلكي شيون فومني
166
بررسي و تحليل ظرفيت هاي گردشگري و موانع توسعه آن در شهر اوشان فشم ميگون
167
بررسي و تحليل عدالت فضايي در ارائه ي خدمات شهري در مناطق شهرداري رشت
168
بررسي و تحليل عدالت فضايي در ارائه يِ خدمات شهري در مناطق شهرداريِ رشت
169
بررسي و تحليل عددي بهينه سازي آب مصرفي و انرژي برج خنك كن
170
بررسي و تحليل عددي پروانه با شفت شيب دار در شناورهاي تندرو
171
بررسي و تحليل عددي تراسترهاي جانبي در شناورهاي سنگين
172
بررسي و تحليل عددي جريان عبوري از شير پروانه اي تحت زاويه هاي مختلف ديسك آن
173
بررسي و تحليل عددي شرايط كافي مرتبه دوم براي مسايل كنترل بهينه با كنترل‌هاي بنگ-بنگ
174
بررسي و تحليل عددي مدلهاي جريان مغشوش در جريان سيال روي پره ها ي استاتور توربين گاز
175
بررسي و تحليل عددي همزمان جريان اطراف پروانه و شناور زير دريايي
176
بررسي و تحليل عددي و تجربي توليد حرارت در سنگ زني سراميك ها
177
بررسي و تحليل عدم تعادل بار و ولتاژ شبكه در يكسو كننده وينا
178
بررسي و تحليل عكاسي هنري دوره اصلاحات در ايران ( 1384 - 1376 )
179
بررسي و تحليل عكس هاي مناظر شهري در ايران ﴿دههء ٧0 و 80 ه.ش﴾
180
بررسي و تحليل علل پذيرش دانشجويان خارجي در دانشگاههاي ايران
181
بررسي و تحليل علل تأخيرات در پروژه هاي عمراني با رويكرد كاهش خسارات و ارائه راهكار﴿مطالعه موردي سد سازي﴾
182
بررسي و تحليل علل عدم انتقال محصولات تحقيقاتي خاتمه يافته به صنعت براي توليد انبوه
183
بررسي و تحليل علل مهاجرتهاي روستا شهري در ايران از دهه 1355تا1389 ﴿﴿مورد دهستان انزل شمالي شهرستان اروميه﴾﴾
184
بررسي و تحليل علم نجوم در عصر صفوي
185
بررسي و تحليل عملكرد بانوان ايران در رويدادهاي بزرگ ورزشي در مقايسه با ساير رقباي آسيايي
186
بررسي و تحليل عملكرد دهياران در توسعه روستايي مطالعه موردي: بخش كوناني شهرستان كوهدشت
187
بررسي و تحليل عملكرد روسازيها بر روي عرشه پلهاي فلزي
188
بررسي و تحليل عملكرد سپاه دانش در ايران﴿1357-1342 ه. ش﴾
189
بررسي و تحليل عملكرد سرمايه فكري بانكهاي تجاري با رويكرد ارزش افزوده سرمايه فكري
190
بررسي و تحليل عملكرد سرمايه فكري بانكهاي تجاري با رويكرد ارزش افزوده سرمايه فكري
191
‫بررسي و تحليل عملكرد فن اوري NB-IoT و پياده سازي آن با استفاده از يك راديو نرم افزار
192
بررسي و تحليل عملكرد گذراي زماني سيستم ذخيره انرژي هواي فشرده
193
بررسي و تحليل عملكرد موتور احتراق داخلي با قابليت زمان بندي متغير سوپاپ ها
194
بررسي و تحليل عملكرد موتور توربوجت J79
195
بررسي و تحليل عمليات حرارتي سريع متناوب بر ريزساختار و سختي آلياژ آلومينيوم 7075
196
بررسي و تحليل عمليات حرارتي سريع متناوب بر ريزساختار و سختي آلياژ آلومينيوم 7075
197
بررسي و تحليل عناصر اقليمي دما و بارش بر گياه تاغ در شرق استان اصفهان (دشت چوپانان – نخلك)
198
بررسي و تحليل عناصر بومي و اقليمي در آثار داستاني غلامحسين ساعدي
199
بررسي و تحليل عناصر تصويرسازي پوسترهاي جنگ هشت سال دوران دفاع مقدس
200
بررسي و تحليل عناصر تصويري در پوسترهاي جنگ آمريكا و عراق
201
بررسي و تحليل عناصر تصويري در نقاشي كودكان عقب مانده ذهني
202
بررسي و تحليل عناصر داستان در آثار احمد اكبرپور
203
بررسي و تحليل عناصر داستان در آثار سارا سالار
204
بررسي و تحليل عناصر داستان در رمان راز رنگين¬كمان
205
بررسي و تحليل عناصر داستان در رمان هاي امين فقيري
206
بررسي و تحليل عناصر داستاني رمان« نبوءة فرعون »ميسلون هادي
207
بررسي و تحليل عناصر رنگ و بو در مثنوي مولانا
208
بررسي و تحليل عناصر فرهنگي ، اجتماعي و بومي در شعر خليل الله خليلي 1286 هـ. ش
209
بررسي و تحليل عناصر مهم اقليمي موثر در طراحي شهري اصفهان
210
بررسي و تحليل عناصر نوشتاري فارسي در هنرهاي تجسمي معاصر ايران ﴿1٣٢0-1٣90﴾
211
بررسي و تحليل عناصر و مËلفه هاي هويت ايراني - اسلامي در ديوان كليم كاشاني .
212
بررسي و تحليل عناصرمربوط به هنر خوشنويسي در سبك هندي ﴿اشعار صائب وكليم﴾با رويكرد زيباشناسي مفهومي
213
بررسي و تحليل عنصر سفر در شعر شاعران برجسته‌ي سبك عراقي (مولوي ، سعدي و حافظ)
214
بررسي و تحليل عنصرآب در ادبيات كودك و نوجوان با تكيه بر اشعار ناصركشاورز، جعفرابراهيمي و اسدالله شعباني پور
215
بررسي و تحليل عنوان بندي فيلم هاي ايراني پس از انقلاب اسلامي
216
بررسي و تحليل عوامل ايجاد تلفات انرژي الكتريكي در صنايع فولاد و ارائه راهكار در كاهش آنها
217
بررسي و تحليل عوامل تأثير گذار بر فرم سفال سيلك و شوش
218
بررسي و تحليل عوامل توليد دانه هاي روغني
219
بررسي و تحليل عوامل داخلي تعيين كننده ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
220
بررسي و تحليل عوامل فرهنگي ، اجتماعي ، و سياسي در گسترش فرهنگ شيعه در سبزوار در عهد قاجار , Investigation and analysis of cultural , social and political parameers in development of shias culture in qajar period in sabzevar
221
بررسي و تحليل عوامل فيزيكي و كالبدي در وقوع جرم در شهر اهواز
222
بررسي و تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي مسكن اجتماعي در شهر يزد
223
بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و توسعه محدوده مسكوني غير رسمي واقع در پل مديريت تهران
224
بررسي و تحليل عوامل مؤثر در شكل گيري و توسعه فضايي شهر استهبان
225
بررسي و تحليل عوامل موثر بر تقاضاي مسكن اجتماعي و ارائه الگوي بهينه آن در شهر ياسوج
226
بررسي و تحليل عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان مدارس راهنمايي دختران شهرستان گنبد كاووس
227
بررسي و تحليل عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان معاونت نيروي انساني ستاد فرماندهي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
228
بررسي و تحليل عوامل موثر بر خريد و فروش اعضاء شخص محكوم به اعدام در زندان هاي استان مازندران
229
بررسي و تحليل عوامل موثر بر رضايت شغلي و عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور مركز قاين
230
بررسي و تحليل عوامل موثر برعملكرد خاكريزهاي متكي بر شمع
231
بررسي و تحليل عوامل نفوذ شيطان در جوانان و روش هاي برخورد با آن از منظر قرآن كريم و روانشناسي
232
بررسي و تحليل عيوب ورق در توليد نهايي بدنه خودرو
233
بررسي و تحليل فانتزي در داستان هاي كتاب هاي فارسي دورۀ ابتدائي
234
بررسي و تحليل فرآيند توليد وگسيل نوترون در دستگاه پلاسماي كانوني در رژيمهاي مختلف كاري
235
بررسي و تحليل فرآيند سنگ زني كامپوزيت هاي پايه سراميكي
236
بررسي و تحليل فرآيند سنگ¬زني آلياژ حافظه¬دار نيكل-تيتانيوم
237
بررسي و تحليل فرآيند مديريت پروژه (با تاكيد بر بررسي يكي از فازهاي موجود) در يك نمونه موردي
238
بررسي و تحليل فرآيندها در سيستم هاي سلامت با استفاده از تكنيك هاي فرآيندكاوي-مطالعه موردي: بخش اورژانس بيمارستان الزهرا اصفهان
239
بررسي و تحليل فراسطوح نوري پلاسموني و طراحي ادوات مبتني بر آن
240
بررسي و تحليل فرامواد در شيلد ميدان هاي مغناطيسي فركانس پايين
241
بررسي و تحليل فرم چهار مضراب و ارائه نمونه هايي جديد
242
بررسي و تحليل فرم و نقوش تخت پادشاهان در پنج نگاره از شاهنامۀ تهماسبي
243
بررسي و تحليل فرهنگ عامّه در شعر بيدل دهلوي
244
بررسي و تحليل فرهنگ عامه در آثار داستاني منصور عليمرادي
245
بررسي و تحليل فرهنگ عامه در ديوان شيخ آذري
246
بررسي و تحليل فرهنگ عامه روستاي« لاغران »
247
بررسي و تحليل فرهنگ عامه منطقه دهستان مهبان
248
بررسي و تحليل فرهنگ عامه منطقه دهستان مهبان
249
بررسي و تحليل فرهنگ عامۀ مردم روستاي «سروعليا» عقدا
250
بررسي و تحليل فضاي سبز شهري همدان با تأكيد بر پارك ها
251
بررسي و تحليل فلاتر بال فلزي در جريان تراكم ناپذير
252
بررسي و تحليل فن وصف در ديوان صفي الدين حلي
253
بررسي و تحليل فني خرابي هاي غيرمتعارف قطعات و اجزا بوژي و قلاب‌هاي واگن هاي مسافري
254
بررسي و تحليل فيلم دزد دوچرخه
255
بررسي و تحليل فيلم هاي جاده اي در سينماي ايران
256
بررسي و تحليل فيلم هاي جاده ايدر سينماي ايران
257
بررسي و تحليل فيلمهاي آلفرد هيچكاك
258
بررسي و تحليل قابليت هاي استان اصفهان در زمينه توليد و صدور كالاهاي صنعتي
259
بررسي و تحليل قاچاق انسان و مجازات آن در حقوق كيفري ايران و اسناد بين الملل
260
بررسي و تحليل قلمروهاي ژئومورفولوژيكي پلاياي ابركوه با استفاده از تكنيك GIS و RS
261
بررسي و تحليل قلمروهاي ژئومورفولوژيكي پلاياي لوت با استفاده از تكنيك GIS وRS
262
بررسي و تحليل كارآواهاي مازندران
263
بررسي و تحليل كارايي كدهاي با ماتريس بررسي توازن كم چگال (غير دودويي) و ساختارهاي تركيبياتي موثر
264
بررسي و تحليل كاربري فضاي سبز (پارك هاي درون شهري ) در شهرهاي منطقه آزاد
265
بررسي و تحليل كاربري فضاي سبز (پارك هاي درون شهري) مناطق 1 و 4 شهرداري نجف آباد
266
بررسي و تحليل كاركرد ايجاز و اطناب در زبان عرفاني كشف‌الأسرار ميبدي نوبۀ سوم (جلد اول و دوم)
267
بررسي و تحليل كامپيوتري داده هاي ژئوفيزيكي ايستگاه هاي شتابنگاري زلزله آب بر، قزوين ، منجيل و رودبار
268
بررسي و تحليل كاهش PAPR در سيستم‌هاي OFDM
269
بررسي و تحليل كاهش زمان تأخير در پروژه با رويكرد BIM در منطق فازي (مورد مطالعه :پروژه هاي عمراني منتخب استان فارس)
270
بررسي و تحليل كاهش نويز در پروانه زيردريايي
271
بررسي و تحليل كمپرسور هاي صنعتي چندمرحلهاي
272
بررسي و تحليل كمي و كيفي جنگل كاري هاي گز شاهي ﴿tamarix aphylla) در چاه افضل اردكان ﴿استان يزد﴾
273
بررسي و تحليل كنشهاي گفتاري در گزيده اي از نمايشنامه هاي معاصر فارسي
274
بررسي و تحليل كهن الگو در غزليات حافظ
275
بررسي و تحليل كهن الگويي رمان هاي دل فولاد: منيرو رواني پور و بازي آخر بانو: بلقيس سليماني
276
بررسي و تحليل كويل هاي Birdcage در تصويربرداري به روش تشديد مغناطيسي
277
بررسي و تحليل كيفيت ارتباط كلامي صوفيانه با...
278
بررسي و تحليل كيفيت هاي محورهاي شهري (نمونه موردي محور سي تير ، منطقه 12 شهرداري تهران)
279
بررسي و تحليل گذرايي و گذراني زمان و «وقت» در «حديقـ]الحقيقـ]»، «منطق‌الطير» و «مثنوي معنوي»
280
بررسي و تحليل گفتگو در خمسه نظامي با تاكيد بر مثنوي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون
281
بررسي و تحليل گفتگومندي با تكيه بر آراء ميخائيل باختين در آثار اكبر رادي با محوريت نمايشنامه هاي: منجي در صبح نمناك و ملودي شهر باراني
282
بررسي و تحليل گفتگومندي با تكيه برآراء ميخائيل باختين در آثار اكبر رادي با محوريت نمايشنامه هاي: منجي در صبح نمناك و ملودي شهرباراني
283
بررسي و تحليل گونه ها و مظاهر نفاق بر مبناي ابيات رياستيزانه در ديوان صائب تبريزي
284
بررسي و تحليل گونه هاي ادبي در آثار احمد عزيزي
285
بررسي و تحليل لايه مرزي در سطح آزاد جسم پخ يك سر گير دار
286
بررسي و تحليل لوله هاي گردبادي TUBE VORTEX
287
بررسي و تحليل مؤلفه هاي پست مدرنيستي در دو رمان پريباد و هزار و يك شب نو از محمدعلي علومي
288
بررسي و ﺗﺤﻠﻴل مؤلفه هاي نظام زمانشناختي جامعه اﻳران صفوي
289
بررسي و تحليل ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك سطوح الكترومغناطيس پيشرفته جهت كاربردهاي كنترل پراكندگي امواج الكترومغناطيسي
290
بررسي و تحليل مبارزه با پول شويي در بورس و اوراق بهادار ايران
291
بررسي و تحليل مباني طراحي نقوش سفالينه هاي سيلك
292
بررسي و تحليل مباني معرفت شناسي برنامه درسي فلسفه با/ براي كودكان با توجه به سبك ليپمن و فيشر
293
بررسي و تحليل مباني و قواعد رجالي محمد تقي مجلسي
294
بررسي و تحليل مباني و مؤلفه هاي فلسفي مطالعات كلمه-تصوير در مواجهه انتقادي دلوز، فوكو و دريدا با فلسفه افلاطون
295
بررسي و تحليل مباني و مؤلفه هاي فلسفي مطالعات كلمه-تصوير در مواجهه انتقادي دلوز، فوكو و دريدا با فلسفه افلاطون
296
بررسي و تحليل متغيرهاي كنترل استراتژيك در فرايند كوچك سازي در اداره هاي دولتي (مطالعه موردي :اداره كل شيلات مازندران و اداره هاي تابعه)
297
بررسي و تحليل متون آخرالزماني زردشتي در قرون 2-3 هجري
298
بررسي و تحليل متون تعزيه ﴿ از نظر پيوند با آثار ادبي و حماسي﴾
299
بررسي و تحليل مثل در شعر معاصر
300
بررسي و تحليل مجموعه آثار پيمان اسماعيلي با تأكيد بر دو عنصر شخصيت و درون مايه
301
بررسي و تحليل مجموعه آثار پيمان اسماعيلي با تأكيد بر دو عنصر شخصيت و درون‌مايه
302
بررسي و تحليل مجموعه پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور مركز تهران(با توجّه به يكصد پايان نامه آغازين)
303
بررسي و تحليل مجموعه و اجزاي آزمايشگاه روي تراشه
304
بررسي و تحليل محاسبه در آثار مولانا
305
بررسي و تحليل محتوايي انواع مرثيه در ديوان شاعران سبك خراساني (با تاكيد بر ديوان رودكي ،كسايي ،فردوسي ،فرخي ،قطران ،سنايي ،خاقاني ،نظامي و عطار)
306
بررسي و تحليل محتوايي رمان هاي رضا امير خاني
307
بررسي و تحليل محتوايي روزنامه مردم (ارگان مركزي حزب توده )1358
308
بررسي و تحليل محتوايي روضه الشهداء و براساس منابع معتبر تاريخ اسلام
309
بررسي و تحليل محتوايي و ساختاري فن عتاب و شكوا در ديوان بوصيري
310
بررسي و تحليل محتوايي وصايا در شاهنامه فردوسي
311
بررسي و تحليل مخازن اتمسفريك تحت بارگذاري زلزله بم
312
بررسي و تحليل مخازن تحت فشار داخلي با استفاده از نرم ANSYS افزار المان محدود
313
بررسي و تحليل مدارهاي صفحه اي به روش Segmentation Desegmentation
314
بررسي و تحليل مداري كارت مشتركين مراكز سيستم - 12 آمارگيري و تحليل عيب ها واشكالات موجود و بررسي قطعات مورداستفاده ( برد )...
315
بررسي و تحليل مدل هاي سرج و استال در كمپرسورها
316
بررسي و تحليل مدلسازي در منابع تغذيه سوئيچينگ DC-DC بوسيله تكنيك غيرخطي فلوگراف سوئيچينگ
317
بررسي و تحليل مدلهاي موتور آسنكرون با كمك كامپيوتر
318
بررسي و تحليل مديريت دانش و مديريت ارتباط با مشتري جهت رسيدن به يك مزيت تجارت استراتژيك
319
بررسي و تحليل مديريت سبد پروژه در يك شركت خاص
320
بررسي و تحليل مراثي امام حسين ﴿ع﴾ در ديوان شريف رضي
321
بررسي و تحليل مراحل انقلاب حضرت مهدي عليه السلام در منابع روايي فريقين
322
بررسي و تحليل مرحله شكست و تخليه سطحي در دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف دنا
323
بررسي و تحليل مسائل اخلاقي اشعار فروغ فروخزاد و سيمين بهباني
324
بررسي و تحليل مسائل ترافيكي شهر مشهد (حمل و نقل عمومي)
325
بررسي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل و ناپايداري در حلقه هاي كنترل داراي جبران كننده تاخير زماني SMITH
326
بررسي و تحليل مسائل موجود در مصارف خانگي برق و كسب بهره وري مناسب در اين زمينه براي مشتركين شهري امور توزيع برق رشت
327
بررسي و تحليل مساله كنترل صدا در سيستم هاي ورودي و خروجي سيال در خودرو جيپ سيال
328
بررسي و تحليل مسيريابي شبكه هاي بي سيم AD-HOC و امنيت در آنها
329
بررسي و تحليل مشاركت اجتماعي شهروندان در طرح‌هاي توسعه شهري و منطقه‌اي كلانشهرها (نمونه مطالعاتي: كلانشهر قم)
330
بررسي و تحليل مشخصه هاي بارز شعر اجتماعي در شعر پروين اعتصامي
331
بررسي و تحليل مشرب عرفاني روزبهان بقلي
332
بررسي و تحليل مصرف گاز در شهر تهران و قزوين
333
بررسي و تحليل مضامين عرفاني در كمال نامه ي خواجوي كرماني
334
بررسي و تحليل مضامين نمايشنامه نويسي پس از انقلاب با بررسي آثار محسن مخملباف ، عبدالحي شماسي ، فرهاد ناظرزاده كرماني ، محمد چرمشهر
335
بررسي و تحليل مضامين و اساليب شعر شيعي در عصر اندلس
336
بررسي و تحليل مضمون هاي اخلاقي و اجتماعي در مرزبان نامه
337
بررسي و تحليل معايب و مزاياي تكنولوژيهاي جديد ساخت در مقايسه با تكنولوژيهاي متداول در ايران
338
بررسي و تحليل معراج نامه هاي ادب فارسي بر اساس نظرية جوزف كمبل
339
بررسي و تحليل معرفت شناسي آموزش ضمن خدمت در نظام آموزش و پرورش
340
بررسي و تحليل معناي زندگي در آثار عطّار نيشابوري
341
بررسي و تحليل مفاهيم اجتماعي و اخلاقي در اشعار علي معلم دامغاني و سلمان هراتي
342
بررسي و تحليل مفاهيم اخلاقي در منظومه هاي عاشقانة ادبيات فارسي
343
بررسي و تحليل مفاهيم اسطوره اي، حماسي و ديني در طومار هفت لشكر
344
بررسي و تحليل مفاهيم عرفاني در مقالات شمس تبريزي
345
بررسي و تحليل مفاهيم و مضامين اعتراض در اشعار شاعران معاصربا تاكيد بر شعر سيد حسن حسيني،قيصر امين پور،سلمان هراتي و گروس عبدالملكيان
346
بررسي و تحليل مفهوم "درد و رنج " در نگاه شاعران زن معاصر با تاكيد بر اشعار "فروغ فرخزاد" و "سيمين بهبهاني "
347
بررسي و تحليل مفهوم ارتباط انسان با خدا، خود، ديگران و طبيعت در كشف المحجوب، ترجمه رساله قشيريه، مرصاد العباد، اسرار التوحيد، سوانح العشاق و عبهر العاشقين
348
بررسي و تحليل مفهوم امتحان و ابتلا در مثنوي مولانا
349
بررسي و تحليل مفهوم خشونت در آثار هنرمندان معاصر زن (نمونه موردي مارينا ابرامويچ، اورلان، آنا منديتا)
350
بررسي و تحليل مفهوم زندگي روزمره در عكاسي معاصر (نمونه‌پژوهشي: جف وال، الك سوث، پل گراهام)
351
بررسي و تحليل مفهوم هبوط و گناه در متون منثور فارسي عرفاني با تاكيد بر آثار احمد غزالي ، عين القضاه همداني ، روزبهان بقلي
352
بررسي و تحليل مفهوم و ماهيت عشق در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو
353
بررسي و تحليل مقاومت مكانيكي در لاك لاكپشت
354
بررسي و تحليل مقاومت مكانيكي در لاك لاكپشت
355
بررسي و تحليل مقايسه اي خورنق نظامي و بهزاد
356
بررسي و تحليل مقايسه اي شعر فروغ فرخزاد، خالده فروغ (شاعر افغان) و فرزانه خجندي( شاعر تاجيك) از منـظر عناصر و مولفه هاي سبك شناسي
357
بررسي و تحليل مقايسه اي عناصر داستان در رمان هاي منيرو رواني پور و بلقيس سليماني (طرح ،شخصيت و درون مايه)
358
بررسي و تحليل مقايسه اي عنصر پري از منظر وجود شناسي و كاركرد گرايي ،در رمان هاي "اهل غرق "منيرو رواني پور و "پريباد"محمد علي علومي
359
بررسي و تحليل مقايسه اي فرهنگ عامه در ديوان عرفي شيرازي و كليم كاشاني
360
بررسي و تحليل مقايسه اي مضمون عشق در چهار رمان دفاع مقدس(اسير زمان،اشكانه،عشق سالهاي جنگ،جنگ و عشق)
361
بررسي و تحليل مقايسه اي نهاد دادرسي و نظام قضايي سلجوقيان و ايلخانيان مغول
362
بررسي و تحليل مكان نگاري نوين
363
بررسي و تحليل مكتب حديثي قم ﴿از آغاز تا قرن پنجم هجري﴾
364
بررسي و تحليل مكتب دوسلدورف
365
بررسي و تحليل منابع خطا در تست مودال
366
بررسي و تحليل مناجات و شيوههاي آن در شعر پانزده شاعر صد سال اخير
367
بررسي و تحليل مناسبات بينامتني مثنوي معنوي و غزليات شمس براساس نظريۀ بيش متنيت ژنت
368
بررسي و تحليل مناسبات كمپاني هند شرقي انگليس(بريتانيا) با ايران در عهد صفويان
369
بررسي و تحليل مناسبات ميان حرمسرا و ديوانسالاري ايراني از ابتداي دوره قاجار تا پايان عصر ناصري (1313 – 1210 هـ .ق)
370
بررسي و تحليل منظومه هاي گيلكي گيلان از مشروطه تا امروز
371
بررسي و تحليل مهاجرت نخبگان و ارائه راه¬كار¬هاي عملي با استفاده از پويايي سيستم
372
بررسي و تحليل موارد تقديم فاعل معنوي در قرآن كريم
373
بررسي و تحليل موارد لازم براي اصلاح و تبديل خطوط موجود به خطوط سريع السير
374
بررسي و تحليل موانع ژئومورفولوژيكي توسعه فيزيكي شهر زابل
375
بررسي و تحليل موانع و محدوديت هاي موثر در كارآفريني زنان روستايي (مطالعه موردي: بخش كاكاوند، شهرستان دلفان)
376
بررسي و تحليل موتك ها،لالايي ها و ضرب المثل هاي بلوچي در منطقه قصرقند
377
بررسي و تحليل موسيقي دروني و بيروني غزليات نيمايي مهدي فرجي و فاضل نظري
378
بررسي و تحليل موسيقي كلاسيك در قزوين ﴿از دوران صفوي تا اواخر پهلوي﴾
379
بررسي و تحليل موضوع شهيد و شهادت در شعر كودك و نوجوان دهه هاي هفتاد و هشتاد (1360-1380)
380
بررسي و تحليل مولفه ها و معيارهاي عكاسي خياباني و سنجش آن در عكاسي ايران
381
بررسي و تحليل مولفه هاي هويت ملي و ديني در اشعار استاد محمد حسين شهريار و مهرداد اوستا
382
بررسي و تحليل ميزان مشاركت مردمي در بافت فرسوده (مطالعه موردي: محله همت آباد اصفهان)
383
بررسي و تحليل نابرابري هاي اقتصادي-اجتماعي در نواحي شهري استان لرستان: با تأكيد بر نابرابريهاي صنعتي
384
بررسي و تحليل ناپايداري در راكتور D-3He با محصورسازي لختي و كنترل مغناطيسي
385
بررسي و تحليل ناپيوستگي‌هاي موجود در سنگ بر نتايج انفجارات كنترل‌شده
386
بررسي و تحليل نحوه تزويج توان RF به كاواك شتاب دهنده الكترون ILU-10
387
بررسي و تحليل نحوه ي توزيع اماكن ورزشي بر اساس ديدگاه عدالت فضايي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
388
بررسي و تحليل نحوي حرف استثناء (الا) در قرآن كريم
389
بررسي و تحليل نخبگان و ارائه راه كارهاي عملي با استفاده از پويايي سيستم
390
بررسي و تحليل نرم افزاري ميزان شار عبوري از شيشه هاي دو و سه جداره و بررسي حالت هاي بهينه
391
بررسي و تحليل نشانه شناختي آثار كمال الدين بهزاد ﴿ دوره تيموري ﴾
392
بررسي و تحليل نظري و عملي ماشيكاري در فرآيند تراشكاري مايل
393
بررسي و تحليل نظريات توسعه روستايي
394
بررسي و تحليل نظريۀ فخر رازي درباب كاركرد دين
395
بررسي و تحليل نقاشي ديواري: "از ماقبل تاريخ تا عصر حاضر"
396
بررسي و تحليل نقاشيهاي ديواري بناهاي رودبند دزفول
397
بررسي و تحليل نقش براكتها در اتصال تير به ستون در ساختمان كشتي با استفاده از نرم افزارAnsys
398
بررسي و تحليل نقش برجسته هاي هخامنشي در ايران از ديدگاه اتنوماتمتيك و شمايل شناسي
399
بررسي و تحليل نقش پارك جنگلي عباس آباد در توسعه گردشگري شهر بهشهر
400
بررسي و تحليل نقش درخت زندگي و جانوران اطراف آن در قرون اوليه اسلامي ( اول تا پنجم هجري در ايران)
401
بررسي و تحليل نقش رودخانه ها در توسعه اقتصاد گردشگري پايدار شهري (نمونه موردي : شهر بابلسر)
402
بررسي و تحليل نقش زن در آثار جلال آل احمد و سيمين دانشور
403
بررسي و تحليل نقش زنان در گسترش دعوت نبوي در عصر مكي
404
بررسي و تحليل نقش شوراهاي اسلامي در مديريت شهري مطالعه موردي شوراي شهر نجفشهر در طول سه دوره
405
بررسي و تحليل نقش علي‌محمدخان موقرالدوله در تحولات خليج‌فارس(1300-1345 ه.ق)
406
بررسي و تحليل نقش عوامل فيزيكي و كالبدي در وقوع جرم در شهر اهواز (مطالعه موردي: محله هاي كيانپارس، گلستان و حصيرآباد)
407
بررسي و تحليل نقش عوامل هويت بخشي بر بافتهاي فرسوده نمونه موردي : ) منطقه يك ( شهر ساري
408
بررسي و تحليل نقش عوامل هويت بخشي بر بافتهاي فرسوده نمونه موردي : منطقه يك شهر ساري
409
بررسي و تحليل نقش فعاليتهاي ماهيگيري در توسعه روستاهاي ساحلي درياي عمان ...
410
بررسي و تحليل نقش كارآفريني كشاورزي در توسعه پايدار روستايي با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك (مطالعه موردي شهرستان ملاير)
411
بررسي و تحليل نقش كاركردي مساجد بر توسعه شهري ساري
412
بررسي و تحليل نقش محدوده هاي شهري در كنترل و هدايت توسعه شهري در تهران
413
بررسي و تحليل نقش هرمنوتيك در فهم متون فلسفي و كلامي
414
بررسي و تحليل نقش هرمنوتيك در فهم متون فلسفي و كلامي
415
بررسي و تحليل نقش و جايگاه دوخت و طراحي دوخت در مراكز فني حرفه اي استان
416
بررسي و تحليل نقش و رنگ و سوزن دوزي بلوچ
417
بررسي و تحليل نقش و نماد علم در مراسم آييني - مذهبي اصفهان
418
بررسي و تحليل نقش وفاق خانواده در گسترش معروف و پيشگيري از منكر از منظر قرآن و احاديث اهل‌بيت(ع)
419
بررسي و تحليل نقوش پرده هاي تكيه سادات اخوي
420
بررسي و تحليل نقوش تزئيني ، تصوير، استان سيستان و بلوچستان
421
بررسي و تحليل نقوش تكيه معاون الملك
422
بررسي و تحليل نگاره هاي تاريخ جهانگشاي نادري
423
بررسي و تحليل نگاره هاي چاپ سنگي خمسه نظامي ﴿علي قويي خويي 1264 هجري قمري﴾
424
بررسي و تحليل نگاره هاي قاجاري نسخه هاي كتاب طوفان البكاء با رويكرد تاريخ فرهنگي (با تاكيد بر واقعه عاشورا)
425
بررسي و تحليل نگرش تاريخ نويسان فارسي نويس معاصر نادر نسبت به وي
426
بررسي و تحليل نماد ها در مجموعه اشعار چهار شاعر معاصر (احمد شاملو،نصرت رحماني،يداله رويايي،محمدعلي بهمني)
427
بررسي و تحليل نمادها در دوره هاي اساطيري و پهلواني شاهنامه
428
بررسي و تحليل نمادين كوه بيستون به عنوان كهن الگوي عشق و تولد دوباره در شهر كرمانشاه
429
بررسي و تحليل نمايشنامه هاي «الملك هو الملك» و «مغامرة راس المملوك جابر» از سعدالله ونوس
430
بررسي و تحليل نمود قدرت وايدلوژي حيوانات به كار رفته در ضرب المثل هاي فارسي از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان
431
بررسي و تحليل نمودهاي صلح طلبي و آشتي جويي در شاهنامه ي فردوسي
432
بررسي و تحليل نمونه هاي متعدد از گوشه اوج در دستگاه شور
433
بررسي و تحليل نهادها در طنزهاي سعيد بيابانكي
434
بررسي و تحليل نوآوري و كهن‌گرايي در زبان شعر معاصر
435
بررسي و تحليل نوستالژي درآثار داستاني جلال آل احمد و گلي ترقي
436
بررسي و تحليل نوستالژيكي در اشعار: حميد مصدق ، محمدعلي بهمني ، فريدون توللي و هوشنگ ابتهاج
437
بررسي و تحليل نوع ادبي «سراپا» در خمسه نظامي
438
بررسي و تحليل نيرو گاه هاي آبي ، نيرو گاه هاي تلمبه ذخيره اي و سيستم هاي تركيبي
439
بررسي و تحليل نيروهاي عضلاني ناحيه كمري ستون فقرات
440
بررسي و تحليل نيروهاي وارد بر يك سكوي ثابت دريائي نوع شابلوني
441
بررسي و تحليل نيروي ليفت و درگ وارده بر استوانه چرخان در معرض جريان سيال غير نيوتني
442
بررسي و تحليل هفت شخصيت برجسته اسطوره اي ايران باستان در متون اوستايي، پهلوي و شاهنامه فردوسي
443
بررسي و تحليل همنشيني رنگها در فرش همدان
444
بررسي و تحليل هنرمندان برجسته ي نسل جديد ‍Ÿژاپن﴿متاثر از اوتاكو﴾
445
بررسي و تحليل هنري ديباچه انيس الارواح (نوشته ابراهيم يزدي ابن كاشف الدين محمد)
446
بررسي و تحليل هيدروديناميكي حركت اجسام سطحي و زيرسطحي و اثرات سطح آزاد
447
بررسي و تحليل هيدروديناميكي شناورهاي اثر سطحي wIG
448
بررسي و تحليل هيمنه قرآن بر ساير كتب آسماني از منظر قرآن
449
بررسي و تحليل هيمنه قران بر ساير كتب آسماني
450
بررسي و تحليل و امكان سنجي استفاده از توربين هاي بادي+ذخيره ساز انرژي در تامين برق مصرفي تكفاز آپارتمان هاي مسكوني
451
بررسي و تحليل و شبيه سازي شبكه MPLS در بهبود عملكرد مسيرياب ها
452
بررسي و تحليل و شبيه سازي شبكه MPLS در بهبود عملكرد مسيرياب ها
453
بررسي و تحليل و طبقه بندي طنز در داستان هاي كوتاه دفاع مقدس
454
بررسي و تحليل و كنترل سيستم هاي منوريل
455
بررسي و تحليل و نقد رواني، اخلاقي و اجتماعي شخصيت در منظومه "هفت پيكر" نظامي گنجوي
456
بررسي و تحليل واردات عرفاني تا پايان سده ششم هجري
457
بررسي و تحليل واژگان معرّب فارسي در كتاب هاي الكافي و من لايحضره الفقيه
458
بررسي و تحليل واژه شب در شعر نازك الملائكه و نيما يوشيج
459
بررسي و تحليل وزن، قافيه و رديف در شعر خاقاني
460
بررسي و تحليل وصيت نامه هاي شهداي استان البرز از جنبه ادبي و معنا شناسي
461
بررسي و تحليل وضعيت تعليم و تربيت در سيستان در عهد پهلوي (1357ـ 1304)
462
بررسي و تحليل وضعيت جغرافياي سياسي شيعيان در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس
463
بررسي و تحليل وضعيت جوان و كهنسال ايران در سال 1404 با رويكرد پويايي هاي سيستم
464
بررسي و تحليل وضعيت مسكن شهري (مطالعه موردي شهر بروجن)
465
بررسي و تحليل ويژگي خود ترميم شوندگي پوشش بر پايه اپوكسي با استفاده از ميكروكپسولهاي آمينو رزيني حاوي مواد پخت شونده با نور
466
بررسي و تحليل ويژگي هاي حماسه در گرشاسب نامه اسدي طوسي
467
بررسي و تحليل ويژگي هاي ساختاري و تصويري هفت خان رستم در نگاره هاي سنتي ايران
468
بررسي و تحليل ويژگي هاي ياد گرفته شده در شبكه عصبي كانولوشني
469
بررسي و تحليل ويژگيهاي حماسي شهريار نامه و سنجش آن با بهمن نامه
470
بررسي و تحليل ويژگي‏هاي روان‏شناختي 15 تن از شخصيت‏هاي اساطيري و پهلواني در شاهنامه با تأكيد بر نظرية آدلر
471
بررسي و تحليل ويژگي‏هاي روان‏شناختي 15 تن از شخصيت‏هاي اساطيري و پهلواني در شاهنامه با تأكيد بر نظرية آدلر
472
بررسي و تحليل ياتاقان هاي ميل سوپاپ ﴿پژو405﴾ و مقايسه با حالت جايگزيني اين ياتاقانها با ياتاقان غلتشي
473
بررسي و تحليل يوسف و زليخاي خاوري شيرازي
474
بررسي و تحليلي آثار ده تصويرگر كودك جهان ( دهه 90 ميلادي )
475
بررسي و تحليلي از جغرافياي روستاي شير آباد
476
بررسي و تحليلي بر عملكرد دهياري‌ها در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي : دهستان گلاب شهرستان كاشان)
477
بررسي و تحليلي بر فلسفه مديريت موفق و بهره گيري از سيستم هاي اطلاعات
478
بررسي و تحليلي بر نقوش تزئيني گچبري هاي مسجد سيمره
479
بررسي و تحليلي سيستم هاي ترابري با مقايسه دامپ تراك و نوار نقاله
480
بررسي و تخمين اثرات تجارت بين الملل بر رشد توليد ناخالص داخلي ايران Estimation of the effects of international trade on Iranian GDP Growth Rate
481
بررسي و تخمين تابع تقاضاي فولاد كشور بين سالهاي 74-1346
482
بررسي و تخمين تابع تقاضاي واردات محصولات فولادي تخت ( 1352 - 1377 )
483
بررسي و تخمين طول عمر خستگي اجزاي كائوچويي مورد استفاده در دسته موتور
484
بررسي و تدوين SIGMA SIX و مقايسه آن با TQM
485
بررسي و تدوين آزمون هاي غير مخرب NDT براي مخازن تحت فشار CNG
486
بررسي و تدوين آزمونهاي غير مخرب(NDT ) براي مخازن تحت فشار در شرايط عملياتي
487
بررسي و تدوين استانداردهاي انرژي بري در فرآيند توليد تاير و انتخاب لاستيك مناسب جهت بهينه سازي مصرف سوخت خودرو
488
بررسي و تدوين استانداردهاي طراحي مبلمان وراهنماي خطوط قطار شهري
489
بررسي و تدوين برنامه ريزي راهبردي سرمايه انساني در بانك مسكن
490
بررسي و تدوين برنامه ريزي راهبردي سرمايه انساني در شركت مديريت توليد برق هرمزگان بر اساس نقاط مرجع استراتيژيك
491
بررسي و تدوين تكنولوژي تبريد جذبي
492
بررسي و تدوين خصوصيات شيوه بياني تكنيك متامورف در بازنمايي تخيل شاعرانه
493
بررسي و تدوين خصوصيات شيوه بياني تكنيك متامورف در بازنمايي تخيل شاعرانه
494
بررسي و تدوين دانش فني تكنولوژي بازتواني نيروگاه بخاراسلام آباد اصفهان با استفاده از حرارت خروجي اگزوز توربين¬ گازي به روش جعبه هواي داغ
495
بررسي و تدوين دستورالعمل استاندارد بسته بندي پسماندهاي خطرناك
496
بررسي و تدوين دستورالعمل جوشكاري دستگاه تخليه غلات
497
بررسي و تدوين روشهاي موجود آزمون غيرمخرب در صنايع ايران و شناسايي روشهاي كارآمد
498
بررسي و تدوين روشهاي موجود در كاليبراسيون صنايع كشور
499
بررسي و تدوين سيستم استاندارد تست ترمز اتومبيل سواري
500
بررسي و تدوين سيستم مناسب حسابگري راكتيويته ي ناشي از مصرف سوخت راكتور تهران با تاكيد روي زينان و ساماريم
501
بررسي و تدوين شاخصهاي عدالت اداري در مديريت اسلامي از ديدگاه نهج البلاغه در دانشگاه پيام نور مركز تهران
502
بررسي و تدوين متد نظارت وضعيت آني Condition Monftoring براي توربين گازي نيروگاهي
503
بررسي و تدوين مدل فرهنگ مشتريان داخلي و تأثير آن بر بازاريابي با تمركز بر مشتري
504
بررسي و تدوين معيارها و الگوريتم طراحي براي روسازي هاي بدون بالاست منتخب در ايران
505
بررسي و تدوين معيارهاي بومي آمادگي براي ازدواج از ديد جوانان، والدين و كارشناسان ازدواج، و ارزيابي ميزان آمادگي ازدواج در جوانان شهر اصفهان
506
بررسي و تدوين نقشه استراتژي اداره كل تعاون استان گيلان با توجه به سياست هاي كلي اصول 44 قانون اساسي
507
بررسي و تدوين ويژگي هاي كيفي ابريشم مورد استفاده در فرش دستباف
508
بررسي و تست مكانيكي ايمپلنت دنداني DENT-NEO
509
بررسي و تشخيص خطاي ناهم محوري در موتور شارمحوري
510
بررسي و تشخيص عيوب بر اساس مدل، براي يك توربين گازي
511
بررسي و تشخيص كلاس خاصي از خطاهاي موجود در شبكه انتقال هوشمند
512
بررسي و تشريح مراحل كار در لنگر اندازي سكوي نيمه شناور
513
بررسي و تشريح و ريخت شناسي گونه هاي PEROVSKIA KAREL. در ايران
514
بررسي و تصحيح اثر فواصل الكترودهاي پتانسيل در اندازهگيري مقاومت ويژه به روش شلومبرژه
515
بررسي و تصحيح انحراف تراز در سيستم ناوبري اينرسي
516
بررسي و تصحيح انحراف فركانسي در سيستم هاي OFDMA با استفاده از روش پنجره گذاري در فرستنده و گيرنده
517
بررسي و تصحيح جنون‌المجانين
518
بررسي و تطبيق آثار گوستاو مالر
519
بررسي و تطبيق اصول طراحي كارخانه در مجتمع متالوژي پودر ايران
520
بررسي و تطبيق تحليلي اشعار ركن الدين دعويدار قمي شاعر ذواللسانين (دهه پاياني قرن ششم و آغازين قرن هفت )
521
بررسي و تطبيق تفسير آيات صفاتي خداوند بين تفسيرالميزان و تفسيرالمنار
522
بررسي و تطبيق شمايل نگاري مذهبي با تاكيد بر مكتب پسكوف روسيه و جامع التواريخ رشيدي در دوره ايلخانيان
523
بررسي و تطبيق صور خيال در اشعار كودكانۀ محمود كيانوش و سليمان العيسي
524
بررسي و تطبيق عناصر ذات پليدي در آثار چاپ سنگي قاجار و كتاب آرائي رومانسك
525
بررسي و تطبيق فقر و غني در حكمت صدرا و اشراق
526
بررسي و تطبيق مفاهيم و اصطلاحات عارفانه و عاشقانه كيمياي سعادت و سوانح العشاق
527
بررسي و تطبيق مفاهيم و اصطلاحات عرفاني كيمياي سعادت و مرصاد العباد
528
بررسي و تطبيق موردي استانداردAPQC در سازمان هاي ايراني
529
بررسي و تطبيق موردي حوزه هاي مختلف استاندارد APQC در سازمان هاي ايراني(مركز بهره وري و كيفيت آمريكا)
530
بررسي و تعريف محور فرهنگي تاريخي استر آباد و طرح ساماندهي گذر درب نو و مرمت بخشي از جداره هاي آن
531
بررسي و تعيين اثر عوامل مختلف بر عمليات لوله‌راني در خاك‌هاي نرم
532
بررسي و تعيين اثرات تخريبي پديده روانگرايي بر روي خطوط و شبكه آبرساني
533
بررسي و تعيين ارتباط بين نتايج دستگاه اندازه گيري موئينگي شرلي و دستگاه اندازه گيري F.E طراحي شده در دانشكده
534
بررسي و تعيين ارتباط كيفيت خدمات با رضايت و نيات رفتاري مشتريان در شعب بانك ملي شهرستان قاينات
535
بررسي و تعيين استراتژي مناسب توسعه صنعت تلويزيون در ايران (با استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند معياره )
536
بررسي و تعيين افت انتقال در استوانه هاي ناهمگن ضخيم
537
بررسي و تعيين الگوهاي همديد تراز 500 هكتو پاسكال امواج گرمايي شرق و جنوب شرق سطح حوضه آبريز درياچه اروميه
538
بررسي و تعيين انديس با مد توسط آسياهاي آزمايشگاهي
539
بررسي و تعيين انديس باند بر روي نمونه باريت درين توسط آسياهاي آزمايشگاهي
540
بررسي و تعيين انواع فعاليتهاي باليني كه دانشجويان ليسانس پرستاري بر حسب درك فردي خود به عنوان تجارب باليني تنيدگي آور قلمداد مي كنند.
541
بررسي و تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي در استان زنجان با بكارگيري مدل AHP
542
بررسي و تعيين پارامترهاو عوامل موثر در طراحي شبكه همزماني ...
543
بررسي و تعيين پارامترهاي آشفتگي بعد از سازه ي تبديل حذف پرش هيدروليكي
544
بررسي و تعيين پارامترهاي طراحي شبكه هاي ارتباطي زير ساخت
545
بررسي و تعيين پارامترهاي كيفي و نقاط كنترلي روي محصولات نورد گرم (كارگاه نورد 300 ذوب آهن اصفهان )
546
بررسي و تعيين پارامترهاي مهم طراحي در خشك كردن انگور
547
بررسي و تعيين پارامترهاي موثر بر خوردگي داخلي لوله هاي فولادي آب با پوشش كولتار اپوكسي در ناحيه خليج فارس
548
بررسي و تعيين پتريدين موجود در كنه هاي مهم پزشكي Ornithodoros tholozani : ،Argas persicus \O.lahorensis ،spp Haemaphysalis\ Hyalomma spp
549
بررسي و تعيين تاثير تغييرات كشش نخ پود به منظور اعمال كنترل آن در ماشين بافندگي جت هوا و تعيين تاثير كشش كنترل شده بر خصوصيات فيزيكي پارچه
550
بررسي و تعيين تناژ اقتصادي كارخانه شماره 4 شركت سهامي لوله سازي اهواز
551
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع سل ( ريوي و خارج ريوي ) در بين مسلولين مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد در سالهاي 1372-1367
552
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع سل ( ريوي و خارج ريوي ) در بين مسلولين مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد در سالهاي 72-1367
553
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع مالاريا و رژيم داروئي بكار رفته در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد طي سالهاي 74-1371
554
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع مالاريا و رژيم داروئي بكار رفته در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان افشار يزدطي سالهاي 1374-1371
555
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع مالاريا و رژيم داروئي بكار رفته در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان افشار يزدطي سالهاي 1374-1371
556
بررسي و تعيين حداكثر اندازه ترك سطحي بر اساس محاسبات مكانيك شكست در يك قطعه آلومينيومي و اثر تنش هاي پسماند جوشي بر آن و مقايسه با نتايج استانداردهاي مربوطه
557
بررسي و تعيين حداكثر اندازه قابل قبول عيب بريدگي كناري جوش(undercut) بر اساس استاندارد و محاسبات مكانيك شكست در يك قطعه آلومينيومي
558
بررسي و تعيين حساسيت دزيمتر گاز رادن AEOI و اندازه گيري گاز رادن منازل مسكوني شهر مشهد
559
بررسي و تعيين رابطه اعتياد اينترنتي بابهداشت رواني
560
بررسي و تعيين رابطه راهبردهاي مقابله با استرس با مولفه هاي هوش هيجاني
561
بررسي و تعيين راندمان و كارايي اكيپهاي كاري با استفاده از يكپارچه سازي پويايي سيستم فازي در پروژه هاي ساخت
562
بررسي و تعيين روش مناسب و تجهيزات لازم براي كاليبراسيون تونل باد زير صوت دانشكده مهندسي هوافضا
563
بررسي و تعيين روشهاي تست كف پوش هاي ورزشي طبق استانداردهاي بين المللي و طراحي و ساخت دستگاه تست كف پوش
564
بررسي و تعيين زمان گارانتي محصول با درصد مشخصي از محصول معيوب در مدت گارانتي
565
بررسي و تعيين ساختار بلور AL2O3 به روش ريتولد
566
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد تشكيل دهنده اسانس گونه اي از تيره باقلا و بررسي خواص آنتي اكسيدانت آن
567
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد تشكيل دهنده اسانس گونه گياهي دلفينيوم البرزنسيس از تيره آلاله و بررسي فعاليت آنتي اكسيدانت آن
568
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد تشكيل دهنده و عصاره گياه Laurocerasus officinalis از خانواده Rosaceae و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني اسانس و عصاره آن
569
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد متشكله موجود در اسانس دو گونه گياهي
570
بررسي و تعيين سبك رهبري غالب درشهرداري تهران وتأثيرآن درافزايش بهره وري بانقش ميانجي توانمندسازي كاركنان
571
بررسي و تعيين سنجه هاي ارزيابي متوازن و تهيه نقشه استراتژي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اهداف استراتژيك بانك
572
بررسي و تعيين شاخص هاي انتخاب مدير در مدارس متوسطه شهر سعادت شهر از ديدگاه كارشناسان اداره آموزش و پرورش ،مديران آموزشي و دبيران
573
بررسي و تعيين صحت و سقم اعترافات مكتوب متهمان قتل از منظر زبان شناسي حقوقي
574
بررسي و تعيين ضريب شدت جريان سرريزهاي جانبي در كانالهاي با مقطع ذوزنقه اي
575
بررسي و تعيين ضريب شكلي مخزن (Dietz) تحت شرايط مختلف توليدي و ناهمگوني مخزن
576
بررسي و تعيين عزت نفس مديران (زن ) مدارس ابتدايي شهرستان نكا در سال تحصيلي 81-80
577
بررسي و تعيين علل عدم ته نشيني و كاهش حجم لجن ثانويه در تصفيه خانه فاضلاب زرگنده تهران
578
بررسي و تعيين علل موثر بر افزايش ميزان تقاضاي شركت ها و موسسات تجاري و توليدي براي سفارش بخش آگهي بازرگاني به سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران
579
بررسي و تعيين عملكرد محور شرق ايران به عنوان كريدور آزاد
580
بررسي و تعيين عوامل موثر بر فروش و طراحي راهبردهاي بازار يابي براي صنعت نمك با تاكيد بر عناصر مديريت بازار يابي راهبردي
581
بررسي و تعيين عوامل موثر بر فروش و طراحي راهبردهاي بازاريابي براي صنعت نمك با تاكيد بر عناصر مديريت بازاريابي راهبردي
582
بررسي و تعيين عوامل موثر در مديريت منابع آب و توسعه پايدار به روشAHP (مطالعه موردي: دشت قروه - استان كردستان)
583
بررسي و تعيين فرايند تدريس مدرسان توانمند مدارس علميه خواهران شهرستان اصفهان
584
بررسي و تعيين قيمت تمام شده يك واحد توليدي پوشاك زنانه
585
بررسي و تعيين كريدورهاي زيستگاهي قوچ و ميش بين مناطق شكار ممنوع شيركوه و مرور در استان يزد‬
586
بررسي و تعيين محدوديتهاي توابع شبه زمان در زمينه خطي سازي معادله انتشار جهت آناليز داده هاي توليد در مخازن گازي
587
بررسي و تعيين مدل رياضي واكنش ناهمگون اكسيداسيون متانول با كمك كاتاليزور جامد اكسيد فلزي
588
بررسي و تعيين مدول برشي و ميرايي خاك هاي ريزدانه اختلاط يلفته با نفت گاز
589
بررسي و تعيين مراحل مختلف بلوغ در دانش آموزان پسر شهر يزد در سال 1376
590
بررسي و تعيين مزيت هاي نسبي و استعدادهاي سرمايه گذاري در استان آذربايجان شرقي
591
بررسي و تعيين مشخصات برخي بيماري هاي اعصاب به كمك سيگنال هاي برانگيخته محيطي به روش خاص و ارزيابي كمي آنها با استفاده از روش هاي جديد و هوشمند
592
بررسي و تعيين مشخصه هاي يك نمونه پژوهشي
593
بررسي و تعيين مشكلات اعراب نهج البلاغه: از نامه 1 تا 60
594
بررسي و تعيين مطبوعيت ترانسفورماتورهاي جريان حفاظتي
595
بررسي و تعيين معيارهاي اكتشافي انديس هاي زون خور - جندق و كاربرد آن در پتانسيل يابي كاني سازي هاي مشابه در محيط GIS
596
بررسي و تعيين مناسبترين ابعاد نوار در سيستم آبياري سطحي در دشت يزد
597
بررسي و تعيين مناسبترين روش تبخير و تعرق پتانسيل به منظور تعيين آب مصرفي و ضريب گياهي غلات (گندم و جو)
598
بررسي و تعيين موانع توسعه صادرات محصولات غيرنفتي استان ايلام بر اساس مدل كاوسگيل و زو (از ديدگاه صادركنندگان ).
599
بررسي و تعيين ميزان آمادگي اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشگي غرب كشور براي كاربرد آموزش الكترونيكي در فرآيند ياددهي -يادگيري در سال تحصيلي 89-88
600
بررسي و تعيين ميزان اثر بخشي گروههاي آموزشي در توانمند سازي دبيران
601
بررسي و تعيين ميزان پيش آگهي بيماران مبتلا به جريان آرام عروق كرونري توسط مرور نظام مند شواهد-متاآناليز
602
بررسي و تعيين نقش رطوبت در جذب سطحي آلاينده هاي گازي
603
بررسي و تغييرات ضريب انبساط گرمايي مواد با استفاده از تداخل سنجي تمام نگاري زمان زنده
604
بررسي و تغييرات طرح و نقش فرش كاشان از دوره صفوي تا پايان پهلوي
605
بررسي و تفسير آراء استراوسون پيرامون موضوع و محمول
606
بررسي و تفسير داده هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي منطقه انارك با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره و فركتال
607
بررسي و تفسير ديدگاه دين شناختي شلاير ماخر
608
بررسي و تفكيك نقشهاي تزئيني نماي بناهاي سه باغ عفيف باد ، ارم و دلگ
609
بررسي و تقسيم بندي منسوجات بي بافت
610
بررسي و تكنولوژي ساخت اواپراتور به طريق نوردكاري
611
بررسي و تنظيم حركت قطارها در ايستگاه تهران
612
بررسي و تهيه بيرنگ كننده مو و رنگ مو
613
بررسي و تهيه پوشش مناسب سيم و كابل مقاوم در برابر پرتوي گاما
614
بررسي و تهيه پوشش هاي حفاظتي چرم استفاده از آنها در حفاظت و مرمت چند نمونه جلد چرمي تاريخي
615
بررسي و تهيه پوشش هاي حفاظتي چرم استفاده از آنها درحفاظت ومرمت چند نمونه جلد چرمي تاريخي
616
بررسي و تهيه دستورالعمل تست راديو ...
617
بررسي و تهيه رولعابي لوستر و طراحي واحد نيمه صنعتي توليد آن
618
بررسي و تهيه سيستم خبره انتخاب يك زبان برنامه نويسي
619
بررسي و تهيه طرح توليد كارخانه شن و ماسه
620
بررسي و تهيه فوم هاي پشت موكت با استفاده از لاتكس
621
بررسي و تهيه فوم هاي پلي اورتان
622
بررسي و تهيه لايه هاي اكسيد روي دوپ شده با مواد نانوساختار به روش كندوپاش مغناطيسي
623
بررسي و تهيه مواد فعال با امكان اتصال هيدروژني چندگانه و استفاده از آنها در كامپوزيتهاي خودترميم شونده
624
بررسي و توجيه اقتصادي عملي چيلر اژكتوري
625
بررسي و توزيع فراواني آپانديست حاد در سال 82
626
بررسي و توزيع فراواني آپانديست حاد در سال 82
627
بررسي و توزيع فراواني عوامل خطر مؤثر بر عود تشنج ناشي از تب در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال1393
628
بررسي و توسعه روش مناسب جهت تعيين موقعيت دقيق اعضاي داخلي بدن در تصوير برداري راديو ايزوتوپيك
629
بررسي و توسعه روشهاي تحليل ساختمانهاي بلند لوله اي و لوله اي دسته شده تحت اثر باد و زلزله
630
بررسي و توسعه سيستم الگو
631
بررسي و توسعه مدل هاي ترموديناميكي پيش بيني تعادل جذب سطحي در مخلوط هاي گازي
632
بررسي و توسعه ي الگوريتم هاي آشكار سازي رخداد آتش در تصاوير ويدئويي
633
بررسي و توسعه يك مدل شخصي سازي شده و عمومي از هوشياري با استفاده از اطلاعات به دست آمده از اندازه مردمك چشم بر اساس يك سيستم بينايي كاميپيوتر در دانشجويان دانشگاه اصفهان
634
بررسي و توصيف اختلالات زباني وارتباطي كودكان مبتلا به اوتيسم : مطالعه موردي 51 كودك 7 تا 51 ساله فارسي زبان
635
بررسي و توصيف زبانشناختي گويش بهبهاني
636
بررسي و توصيف عوامل توسعه گردشگري ورزشي در استان اردبيل
637
بررسي و توصيف گويش "كرملي "
638
بررسي و توصيف گويش باخرز از توابع شهرستان تايباد
639
بررسي و توصيف گويش قاسم آباد (شهرستان خواف )
640
بررسي و توصيف و تحليل گويش مردم رود (شهر خواف )
641
بررسي و توصيف واژه بست در گويش لري دره شهر
642
بررسي و توليد امولسيون نوشيدني فرسودمند حاوي اسيد لينولئيك مزدوج ﴿CLA﴾
643
بررسي و توليد جرم نسوز مونوليتيكي آلومينايي همراه با ايجاد نانو اسپينل درجا
644
بررسي و توليد كانتيلور آلمينيومي ميكروسكوپ نيروي اتمي به روش سونش الكتروشيميايي و محاسبه ضريب فنريت آن
645
بررسي و جبران سازي تاثير دما و رطوبت بر پاسخ حسگرهاي گاز اكسيد فلزي
646
بررسي و جداسازي امولسيون هاي نفت در آب با دي امولسيفاير
647
بررسي و جداسازي پروتئين هاي ايمونودوميننت سم مار ناجا ناجااكسيانا و مطالعه اثر آنتي باكتريايي اين پروتئين ها
648
بررسي و جمع آوري اطلاعات در مورد سيم هاي برش
649
بررسي و چگونگي پخت سريع سفال و سراميك با الهام از روش پخت سنتي ژاپن (راكو)
650
بررسي و چگونگي شناسايي تيز هوشان و عوامل موثر در اين شناسايي
651
بررسي و چگونگي عوامل موثربر انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهرستان لاهيجان
652
بررسي و چگونگي عوامل موثربر انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهرستان لاهيجان.
653
بررسي و حذف تركيبات آلي پسابهاي صنعتي با استفاده از روش هاي اكسيداسيون پيشرفته توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم
654
بررسي و حفظ و مرمت سه نمونه سفال نخودي رنگ متعلق به شهر سوخته
655
بررسي و حل چند مسئله كلاسيك آيروديناميك از ديد پايداري
656
بررسي و حل چند مسأله كلاسيك در سيالات به وسيله روش اختلالات ﴿‎perturbation method)
657
بررسي و حل دقيق مبادلات ارتعاشات آزاد و اجباري ورق مستطيلي تحت بارهاي صفحه اي و حرارتي بر روي ...
658
بررسي و حل عددي جريان نقطه سكون دوبعدي
659
بررسي و حل مثالها و تمرينماي روشهاي چند متغيره گسسته (تاليف دكتر غلامحسين شاهكار) با استفاده از نرم افزار sas
660
بررسي و حل معادله لاپلاس و نوشتن برنامه كامپيوتري براي حل معادله مزبور در رابطه با حركت آب در محيطهاي خاكي
661
بررسي و خواص داروئي تاتوره (داتورااسترامونيم)
662
بررسي و خواص رئولوژيكي و مكانيكي مواد مورد استفاده در پوشش كاري منسوجات (چرم مصنوعي )
663
بررسي و خوانش نقشمايه هاي آثار بر جاي مانده از هزاره سوم حوزه هيل رود باتكيه بر باورهاي افسانهاي منطقه
664
بررسي و دخالت علم و جهل در خيار غبن و محدوده علم تفصيلي و اجمالي
665
بررسي و درمان بيماران مبتلا به سرطان پستان
666
بررسي و دسته بندي عوامل موثر بر شادماني نيروي كار و اولويت بندي آنها با تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
667
بررسي و دسته بندي مشتريان مردد در خريد محصولات پوشاك
668
بررسي و دسته بندي مطالعات صورت گرفته بر روي سيستم هاي ميكرو فلوئيد دوراني
669
بررسي و دسته بندي مطالعات صورت گرفته بر روي سيستم هاي ميكرو فلوئيد دوراني
670
بررسي و دسته بندي مطالعات و كارهاي انجام شده در زمينه اعوجاج ناشي از جوش در ورق ها
671
بررسي و رابطه بين حمايت اجتماعي و سبك فرزندپروري با خلاقيت دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر كاشمر
672
بررسي و رابطه بين خودباوري وپيشرفت تحصيلي و اجتماعي بين دانش آموزان دختر وپسر مقاطع راهنمايي
673
بررسي و رابطه بين خودباوري وپيشرفت تحصيلي و اجتماعي بين دانش آموزان دختر وپسر مقاطع راهنمايي.
674
بررسي و رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل
675
بررسي و رابطه تفكرات غير منطقي و سلامت روان بين دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم و سوم دبيرستانهاي شهرستان طبس
676
بررسي و راه اندازي دستگاه جامع ارتعاشات
677
بررسي و رتبه بندي تاثير عوامل توزيع محصولات گروه بهمن( خودروسازي مزدا) بر فروش ان درشهر تهران
678
بررسي و رتبه بندي تاثير عوامل داخل سازماني بر رفتار خريد سازمانيبا روش AHP ( مطالعه موردي: فروشگاه نجم خاورميانه)
679
بررسي و رتبه بندي تاثير نوآوري هاي تلفن همراه بر تصميم خريد مشتريان تهراني بازار موبايل علاء الدين تهران
680
بررسي و رتبه بندي چالش هاي بازاريابي شبكه اي در ايران (پنبه ريز مشهد)
681
بررسي و رتبه بندي روش‌هاي مختلف تجاري سازي علم و فن‌آوري در پارك‌هاي علم و فن‌آوري استان مركزي با استفاده از روش TOPSIS
682
بررسي و رتبه بندي روش‌هاي مختلف تجاري سازي علم و فن‌آوري در پارك‌هاي علم و فن‌آوري استان مركزي با استفاده از روش TOPSIS (مورد كاوي: شركت توپاز ژن كاوش)
683
بررسي و رتبه بندي عوامل بسته بندي محصولات غذايي موثر بر تصميم خريد مشتريان
684
بررسي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري كاركنان (مطالعه موردي در: دانشگاه پيام نور واحد تهران غرب)
685
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر حسن شهرت شركت به عنوان يك مزيت رقابتي، با استفاده از تكنيك MADM فازي: صنايع لوازم خانگي منتخب
686
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر رفتار خريد آنلاين مصرف كنندگان با استفاده از تكنيك AHP فازي
687
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر شكست طرح منفعت سپهر بانك صادرات
688
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر شناسايي كاركنان كليدي توسط مديران ارشد در شركت توليدي آرين ماهتاب گستر
689
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت بازاريابي اينترنتي شركتهاي صادراتي استان خراسان رضوي
690
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت تجارت B2C (از ديدگاه خريداران اينترتي )
691
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت تجارت B2C (از ديدگاه خريداران اينترنتي )
692
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان شركت كاله در استان مازندران
693
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در انتخاب كانال هاي توزيع؛ مطالعه موردي شركت تك ماكارون
694
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در رضايت موديان مالياتي از كيفيت وب سايت سازمان امور مالياتي كشور
695
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در رضايتمندي ارباب رجوعان سازمان تامين اجتماعي شعبه شهرستان شهرضا
696
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در رضايتمندي ارباب رجوعان سازمان تامين اجتماعي شعبه شهرستان شهرضا
697
بررسي و رتبه بندي عوامل موفقيت پروژه هاي BOT به روش AHP ( نيروگاه ها )
698
بررسي و رتبه بندي موانع چرخه ي نوآوري با استفاده از تصميم گيري گروهي و تاپسيس فازي: فناوري نانو در ايران
699
بررسي و رتبه بندي موانع و تنگناها در توسعه صنعت گردشگري در شهرستان مشهد
700
بررسي و رتبه بندي ميزان تÊثير زيرسيستم هاي HRIS در برنامه ريزي منابع انساني (مطالعه موردي: شركت هاي توزيع نيروي برق كشور)
701
بررسي و رتبه بندي ميزان توجه بانكهاي كشور به فناوري اطلاعات بر اساس شاخصهاي بين المللي گارتنر(براي 4 سال)
702
بررسي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر ارتقاء اعتماد مشتريان بر خدماتبانكداري الكترونيكي مورد مطالعه شعب حوزه يك منطقه جنوب تهران بانك صادرات ايران
703
بررسي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر تطابق و اجراي بازاريابي الكترونيكي در دفاتر خدمات مسافرتي با استفاده از تكنيك ANP فازي
704
بررسي و رتبه‌بندي موانع موثر بر توسعه بيمه الكترونيك درايران بر اساس تكنيك AHP
705
بررسي و رده بندي مضامين و جلوه‌هاي زندگي در غزليات شمس
706
بررسي و رفتار غير خطي فونداسيون هاي خورجيني تحت بارهاي چرخه اي
707
بررسي و رفع مشكل لك پذيري در كاشي هاي پرسلاني پوليش خورده
708
بررسي و رفع مشكلات ساخت و طراحي دستگاههاي فيكو امولسيفيكيشن
709
بررسي و رفع نقايص دستگاههاي آزمايشگاه اجزاء كامپيوتر
710
بررسي و رفع نواقص و نيمه صنعتي كردن سيستم اندازه گيري آنتن ها
711
بررسي و رمزگشايي از نقش خروس در مفرغ هاي لرستان
712
بررسي و رنگ آميز قالي و گليم در دكوراسيون داخلي منازل
713
بررسي و روش شناسي تطبيقي انديشه هاي كلامي شيخ صدوق و شيخ مفيد
714
بررسي و روش طراحي
715
بررسي و ريشه يابي روش نمدمالي و بافت چادرشب در منطقه رامسر به منظور حفظ و احياء دستبافته هاي سنتي منطقه و مقايسه روش توليد نمد با منطقه تركمن
716
بررسي و ريشه يابي علل ركود صنعت فرش دستبافت پس از انقلاب
717
بررسي و ريشه يابي نقوش حيواني موجود در فرش ايران
718
بررسي و ريشه يابي نقوش دستبافتهاي عشايري و روستايي فارس
719
بررسي و ريشه يابي نقوش گليم هاي شاهسون شمال غرب
720
بررسي و زمان بندي مراحل تعمير كشتي بر اساس معيار هاي جهاني
721
بررسي و زمان مراحل تعمير كشتي بر اساس معيار هاي جهاني
722
بررسي و سابقه پايداري در طراحي لباس و كفش بخش عملي: طراحي لباس، كفش و لوازم جانبي با الهام از مباني توسعه پايدار
723
بررسي و ساخت آجرهاي عايق و رميكولايتي
724
بررسي و ساخت آزمايشگاهي سيالات حفاري دوستدار محيط زيست
725
بررسي و ساخت بتون هاي آلومينا - كاربيد سيليكون - گرانيت با نگرشي به كاربرد در جوي هاي كوره بلند
726
بررسي و ساخت بدنه كاشي هاي تك پخت سريع ﴿منوپروزا﴾
727
بررسي و ساخت بدنه هاي آلومينا كروميا به روش ريخته گري دوغابي
728
بررسي و ساخت بدنه و لعاب راكو با مواد داخلي
729
بررسي و ساخت بستر سيلان در جهت اندازه گيري دما و جرم ذرات
730
بررسي و ساخت بوته آلومينا سيليكاتي
731
بررسي و ساخت بوته آلومينو سيليكاتي
732
بررسي و ساخت بوته هاي زيركونيايي
733
بررسي و ساخت پلي الكتروليت ها (فلوكولانت هاي آبي )
734
بررسي و ساخت پليمرهاي هادي برق (polymers conductive)
735
بررسي و ساخت تغذيه كننده هاي كواكسيال و آنتن بشقابي در باند ...
736
بررسي و ساخت توربين گاز آزمايشگاهي يه كمك توربو شارژر
737
بررسي و ساخت جاذب پليمري نفت با اصلاح پيوندزني لاستيك ضايعاتي
738
بررسي و ساخت جوهرهاي چاپ فلكسوگرافي روي فيلم هاي پلاستيك
739
بررسي و ساخت حسگر بر پايه اكسيد قلع و نانو لوله كربني
740
بررسي و ساخت دستگاه مانيتور ايزولاسيون خط ديناميك monitor isoltion Line
741
بررسي و ساخت ديرسوزكننده هاي پليمر
742
بررسي و ساخت رگولاتور سوئيچينگ
743
بررسي و ساخت ريموت كنترل مادون قرمز
744
بررسي و ساخت زيورآلات (طلا) به روش سنتي
745
بررسي و ساخت سلول خورشيدي رنگدانه¬اي تك¬لايه با استفاده از رنگدانه نفتوكينون
746
بررسي و ساخت سلول خورشيدي رنگدانهاي انعطافپذير
747
بررسي و ساخت سيالات مغناطيسي (fluids Magnetic)
748
بررسي و ساخت سيالات مغناطيسي و كاربرد آن ها در صنعت
749
بررسي و ساخت سيستم هاي دوفازي آبي نمك پليمر
750
بررسي و ساخت سيكل تبريد جذبي آمونياك
751
بررسي و ساخت سيمان هاي گلاس آيونومر تقويت شده با الياف آلومينا
752
بررسي و ساخت شيشه‌هاي آلومينوسيليكاتي برپايه (SiO2+Al2O3+CaF2+ Na3AlF6+AlPO4 ) و خرده شيشه در سيمان‌هاي دنداني
753
بررسي و ساخت صفحه كليد خازني با تكنولوژي Multi-Touch
754
بررسي و ساخت عايق هاي حرارتي 126c به روش پرس
755
بررسي و ساخت عايق هاي ورميكولايتي
756
بررسي و ساخت غشاء نانوالياف تهيه شده به روش الكتروريسي با قابليت حذف يون نيترات
757
بررسي و ساخت قسمت RF يك گيرنده تلويزيوني ماهواره
758
بررسي و ساخت قطبشگرهاي نوري
759
بررسي و ساخت قطعات دير گداز سيليس گداخته به روش قالبگيري تزريقي
760
بررسي و ساخت قطعات ديرگداز سيليس آمورف به روش ريخته گري دوغابي
761
بررسي و ساخت كاشي هاي شيشه - سراميك ‍CAO-AL2O3-SIO2 از طريق زينترينگ
762
بررسي و ساخت كامپوزيت
763
بررسي و ساخت كامپوزيت هاي پليمري/ سراميكي پيزوالكتريك با اتصال 303
764
بررسي و ساخت كدهاي LDPC روي كانال‌هاي محو شونده بلوكي
765
بررسي و ساخت لعاب قرمز مسي
766
بررسي و ساخت لعاب كراكوله و بدنه هاي مناسب آن
767
بررسي و ساخت لعاب كراكوله و بدنه هاي مناسب آن
768
بررسي و ساخت لعاب نمكي
769
بررسي و ساخت لعابهاي بخار نمك
770
بررسي و ساخت مبدل بسيار كاهنده غير ايزوله كليدزني نرم
771
بررسي و ساخت مدل خودروي خورشيدي
772
بررسي و ساخت مدولاتور SSB (نوع سوم )
773
بررسي و ساخت مفهومي سنسور AHRS
774
بررسي و ساخت مكانيزم تشكيل دهنه با استفاده از سامانه ي هواي فشرده
775
بررسي و ساخت ممبرانهاي تيتانيايي نانو ساختار
776
بررسي و ساخت نانو فيلتر فشار پايين سختي گير آب لب شور
777
بررسي و ساخت نانو ميله هاي هيدروكسيد نئوديميوم و اكسيد نئوديميوم با استفاده از حمام نيتراتي از ترسيب پالس الكتروشيميايي كمك شده با امواج صوتي
778
بررسي و ساخت نانوالياف داراي كيتوسان براي حذف يون فلزي
779
بررسي و ساخت نسوزهاي كربني
780
بررسي و ساخت نمونه هايي از آثار سراميكي متاثر از تفكرات فلسفه ي دائوئيزم
781
بررسي و ساخت يك ID CALLER گويا ﴿ جهت استفاده نابينايان ﴾
782
بررسي و ساخت يك نمونه لامپ گايگر
783
بررسي و ساخت يك نمونه لامپ گايگر ( 2 )
784
بررسي و ساماندهي اسان غيررسمي در شهر قم نمونه موردي يزدانشهر
785
بررسي و ساماندهي كالبدي-فضايي بافت قديم شهر اصفهان، محله عليقلي آقا
786
بررسي و ساماندهي منظر شهري در محدوده ي نواب با تاكيد بر طراحي فضاي سبز
787
بررسي و سبب شناسي مشكلات زنان سردمزاج
788
بررسي و سنتز 3و4-دي هيدروپيريميدينون هاي n1ياn3-استخلاف دار شده توسط كاتاليست هاي لوئيس اسيد
789
بررسي و سنتز MoSi2 بروش آلياژ سازي مكانيكي
790
بررسي و سنتز پودر كامپوزيت كاربيد تنگستن - نيكل (Ni=10,15,20wt.%) به روش هم رسوبي شيميايي و احيا و كربوراسيون
791
بررسي و سنتز رنگدانه آبي زيركونيم-واناديوم
792
بررسي و سنتز غشاي بر مبناي پلي يورتان براي جداسازي مواد آلي فرار از محلول هاي آبي توسط فرآيند تراوش تبخيري
793
بررسي و سنتز نانو ذرات كاتاليستي مناسب جهت تجزيه آب توسط نورخورشيد به منظور توليد هيدروژن
794
بررسي و سنجش ادراكات شخصي سرمايه گذاران از ريسك در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل "a-t" فيشبرن
795
بررسي و سنجش تفكراستراتژيك مديران شهرداري كلانشهر تبريز
796
بررسي و سنجش حس مكان در محلات ارگانيك و برنامه ريزي شده مورد پژوهي محلات ساغريسازان و بلوار گيلان شهر رشت
797
بررسي و سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان ايلام ( با استفاده از مدل هاي آناليز تاكسونومي عددي)
798
بررسي و سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان ايلام( با استفاده از مدل هاي آناليز تاكسونومي عددي)
799
بررسي و سنجش رضايت مشتريان سي اس ام در بيمه شخص ثالث (مطالعه موردي شركت بيمه ايران مركز خسارت اتوموبيل تبريز )
800
بررسي و سنجش سلامت سازمان درتامين اجتماعي شعبه 5 مشهد
801
بررسي و سنجش عوامل كالبدي حس تعلق به مكان (نمونه موردي: خيابان بيهق سبزوار)
802
بررسي و سنجش ميزان رضايت مندي از سكونت در نواحي روستايي و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي، دهستان خاوه جنوبي، شهرستان دلفان، استان لرستان)
803
بررسي و سنجش ميزان مشاركت شهروندان در مديريت پسماند خانگي مطالعه موردي شهر گرگان
804
بررسي و شبيه سازي آشكارسازهاي نيمه هادي نانو
805
بررسي و شبيه سازي آلودگي هماهنگي به سبب پديده كرونا در خطوط فشار قوي
806
بررسي و شبيه سازي آنتن هاي فشرده با كاربري UAV
807
بررسي و شبيه سازي اثر جبران كننده هاي استاتيكي بر ناپايداري ولتاژ در ترمينال بارهاي موتوري
808
بررسي و شبيه سازي اثر نويز در تشخيص و مكان يابي عيب مكانيكي سيم پيچ فشار قوي ترانسفورماتور
809
بررسي و شبيه سازي اثرات غيرخطي در سيستمهاي DWDM
810
بررسي و شبيه سازي اثرخود جذبي تابش در پلاسماي چگال و تفسير نتايج نظري با داده ‌هاي تجربي
811
بررسي و شبيه سازي انتشار كدهاي مخرب در شبكه هاي اجتماعي
812
بررسي و شبيه سازي انواع روش هاي سوئيچينگ در مبدل هاي AC / DC ﴿اينورتر﴾
813
بررسي و شبيه سازي انواع روشهاي پياده سازي كنترل كننده هاي PID [پي. آي. دي.] در PLC [پي. ال. سي.]
814
بررسي و شبيه سازي انواع روشهاي كنترل موتور القايي با كنترل جريان
815
بررسي و شبيه سازي انواع روشهاي كنترل موتور القايي با كنترل ولتاژ
816
بررسي و شبيه سازي اينورترهاي چندسطحي نامتقارن
817
بررسي و شبيه سازي بارش باران توسط نرم افزار WRF در ايران
818
بررسي و شبيه سازي بخش هاي inverse, inverse mapper, unshell maper, precoder در گيرنده مودم V.34
819
بررسي و شبيه سازي برخورد اجرام صلب منظومه شمسي با يكديگر
820
بررسي و شبيه سازي پارامتر‍C2n اتمسفر در شرايط محيطي و جوي مختلف
821
بررسي و شبيه سازي پديده سوسوزني ناشي ازانتشار باريكه هاي ليسري در اتمسفر متلاطم
822
بررسي و شبيه سازي پديده فرورزنانس در ترانسفورماتورهاي قدرت
823
بررسي و شبيه سازي پديده قطع تحريك و حفاظت آن
824
بررسي و شبيه سازي پژواك آكوستيكي
825
بررسي و شبيه سازي تاثيرات پديده هاي اتمسفري بر رفتار انتشار مورب باريكه هاي ليزري در مخابرات بي سيم نوري
826
بررسي و شبيه سازي ترابرد الكتريكي در نانو كامپوزيت هاي پليمري داراي نانو ذرات هادي
827
بررسي و شبيه سازي تفريق پس زمينه به روش مدل مخلوط گاوسي
828
بررسي و شبيه سازي تفريق طيفي در حذف نويز سيگنال هاي صوتي
829
بررسي و شبيه سازي تقويت كننده فيبري رامان و مطالعه اثر غيرخطي و نويز در ساختارهاي مختلف تقويت كننده
830
بررسي و شبيه سازي توابع همبستگي كدهاي كاربردي CDMA
831
بررسي و شبيه سازي توربين و گاورنر نيروگاه گازي
832
بررسي و شبيه سازي جبران ساز توان راكتيو استاتيك پيشرفته با استفاده از تريستورهاي CTO
833
بررسي و شبيه سازي جريان هجومي در ترانسفورماتورهاي تكفاز و سه فاز با استفاده از روش ماتريس هاي عملياتي و كاهش آن با انتخاب مناسب ماده مغناطيسي
834
بررسي و شبيه سازي چشمه گرمايي متحرك روي يك صفحه با استفاده از ANSYS
835
بررسي و شبيه سازي چگونگي تشخيص گرفتگي عروق از طريق بازنمايي سيگنال اولتراسوند بازگشته از محيط
836
بررسي و شبيه سازي حالت گذراي ماشينهاي DC
837
بررسي و شبيه سازي حرارت ناشي ازميدان تشعشعي يك انتن مونوپل كوچك
838
بررسي و شبيه سازي حفاظ سقف در ساختمان يك شتابدهنده خطي الكتروني با كاربرد پزشكي در انرژي MeV 20
839
بررسي و شبيه سازي خنك كاري لايه اي بر روي پره ي توربين
840
بررسي و شبيه سازي خواص مكانيكي لايه نازك نيتريد تانتالوم به روش ديناميك مولكولي
841
بررسي و شبيه سازي رادارهاي كدگذاري فاز
842
بررسي و شبيه سازي رفتار حرارتي موتورهاي كشش ريلي ﴿مطالعه موردي: موتور سنكرون مغناطيس دائم﴾
843
بررسي و شبيه سازي رفتار سيال در داخل ميكروكانال هاي مورد استفاده روي آزماتراشه هاي برپايه ي نانوسيم هاي سيليكوني
844
بررسي و شبيه سازي رله هاي GFDM در شبكه هاي نسل پنجم (5G)
845
بررسي و شبيه سازي روش اشتراك فركانسي ITLinQ براي ارتباطات D2D
846
بررسي و شبيه سازي روش هاي آناليز سنتز و كدر MBE
847
بررسي و شبيه سازي روش هاي تبديل مد در توليد امواج برنشتاين الكتروني براي گرمايش پلاسماي همجوشي
848
بررسي و شبيه سازي روش هاي تشخيص سرطان با استفاده از تبديل موجك و تصاوير ماموگرام
849
بررسي و شبيه سازي روش هاي تنظيم ضرايب PID ﴿پي آي دي﴾
850
بررسي و شبيه سازي روش هاي رديابي نقطه حداكثر توان در سلول هاي خورشيدي
851
بررسي و شبيه سازي روش هاي شكل دهي نويز در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال براي سيگنال هاي ميان گذر
852
بررسي و شبيه سازي روش هاي كدينگ صوت استانداردهاي فعلي و نسل آينده تلفنهاي همراه
853
بررسي و شبيه سازي روش هاي مختلف مدولاسيون و انتقال سيگنال ها در سيستم هاي راديو روي فيبر و تراهرتز
854
بررسي و شبيه سازي روشهاي SHARPENING IMAGE
855
بررسي و شبيه سازي روشهاي آشكارسازي نماد در لايه فيزيكي OFDM دراستاندارد TEEE 802.16-2004
856
بررسي و شبيه سازي روشهاي افزايش كيفيت سيگنال مكالمه روي لينك ماهواره
857
بررسي و شبيه سازي روشهاي تشخيص طيف چگالي توان فرآيند تصادفي wss در حضور نويز
858
بررسي و شبيه سازي روشهاي فيلتر وفقي مقاوم در برابر نويز ضربه اي براي شناسايي سيستم ها
859
بررسي و شبيه سازي روشهاي مختلف درايور ترانزيستورهاي قدرت و پياده سازي يك روش مناسب
860
بررسي و شبيه سازي روشهاي مديريت مكالمات در سيستمهاي سلولي چند لايه
861
بررسي و شبيه سازي روشهاي مسيريابي در شبكه هاي فيبر نوري
862
بررسي و شبيه سازي روشهاي مطالعه پايداري سيگنال كوچك در سيستم قدرت
863
بررسي و شبيه سازي زاويه ي تماس ديناميكي در ايجاد پوشش هاي نانويي توسط اسپري مورب به وسيله ي ديناميك مولكولي
864
بررسي و شبيه سازي سايش در چرخ قطارهاي مسافري
865
بررسي و شبيه سازي سيستم ترابري معدن آهك سيمان تهران
866
بررسي و شبيه سازي سيستم كنترل گسترده (DCS)
867
بررسي و شبيه سازي سيستم مالتي پلكس تربيعي
868
بررسي و شبيه سازي سيستم هاي HVDC، هارمونيك هاي توليدي و روش هاي حذف
869
بررسي و شبيه سازي سيستم هاي تله اپراتوري در برخورد با محيط سخت
870
بررسي و شبيه سازي عددي توليد و انتشار اكسيدهاي نيتروژن (NOX) در محفظه احتراق
871
بررسي و شبيه سازي عمل كرد سيستم هاي ترزيق شيرابه در مراكز دفن بيورآكتور
872
بررسي و شبيه سازي عملكرد باتري در خودروهاي الكتريكي متصل به شبكه
873
بررسي و شبيه سازي عملكرد خودروهاي الكتريكي
874
بررسي و شبيه سازي عملكرد سلول فتوولتائيك و توربين بادي به صورت هيبريدي براي تامين بار
875
بررسي و شبيه سازي عملكرد سيستم هيبريدي تجديد پذير براي تامين بار در محيط LabView
876
بررسي و شبيه سازي فاز جبهه موج در سامانه‌هاي اپتيك تطبيقي در حضور گرداب‌هاي نوري
877
بررسي و شبيه سازي فاز در كانال مخابرات سيار
878
بررسي و شبيه سازي فرآيند همترازسازي كنشي - خمشي
879
بررسي و شبيه سازي فرآيندهاي پليمري spinning fiber و Casting در حالت غير ايزوترمان
880
بررسي و شبيه سازي فرايند كشش عميق اصطكاكي با استفاده از ورق گير هشت قسمتي گوه اي شكل متحرك
881
بررسي و شبيه سازي فيدينگ چندميره در كانال مخابراتي
882
بررسي و شبيه سازي فيلتر هاي نوري در سيستم هاي DWDM
883
بررسي و شبيه سازي فيوزهاي راديويي در موشكهاي هدايت شونده
884
بررسي و شبيه سازي كاربرد نانوذرات براي افزايش بازده سلول هاي خورشيدي
885
بررسي و شبيه سازي كامپيوتري مسائل انتشار امواج در پستهاي مخابرات ماهواره اي كم ارتفاع
886
بررسي و شبيه سازي كدكننده هاي خط سيستم HDSL
887
بررسي و شبيه سازي كدهاي )d ,k(
888
بررسي و شبيه سازي كليدزني نرم ZCS و ZVS
889
بررسي و شبيه سازي گذر از ولتاژ كم در مولد القايي دوسو تغذيه با استفاده از ابر رساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي
890
بررسي و شبيه سازي ليزرهاي نانو سيمي فلزي در حضور اثرات غيرخطي
891
بررسي و شبيه سازي ماشين DC بدون جاروبك BDCM
892
بررسي و شبيه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال
893
بررسي و شبيه سازي مبدل هاي قدرت DC-DC غيرايزوله با استفاده از نرم افزارMATLAB
894
بررسي و شبيه سازي مدارهاي اينورتري سه فاز Spwm [اس. پي. دبيلو. ام] و Svm [اس. وي.ام]
895
بررسي و شبيه سازي مدل هاي ديواره و ضرايب انطباقي براي جريان درون نانو كانال ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
896
بررسي و شبيه سازي مدلهاي ترافيكي قابل اعمال به شبكه چند رسانه اي
897
بررسي و شبيه سازي مدلهاي توربين و گاونرهاي هيدروليك و سيستم هاي SVC توسط نرم افزار UDEM
898
بررسي و شبيه سازي مدولاتورهاي ديجيتال با تكنيك سيگما دلتا
899
بررسي و شبيه سازي مساله تخمين حالت در سيستم هاي قدرت و ايجاد مدولي جديد براي برنامه PASHA
900
بررسي و شبيه سازي مصرف گاز مشتركين شهر تهران
901
بررسي و شبيه سازي مكانيزم عملكرد يك آنتن آرايه فازي و مقايسه آن با يك آنتن سهموي در باند
902
بررسي و شبيه سازي موتور پيستوني احتراق پيوسته
903
بررسي و شبيه سازي موتورهاي لوله اي القائي پالسي
904
بررسي و شبيه سازي مودم ADSLاستاندارد
905
بررسي و شبيه سازي ناپايداري جريان در گردش طبيعي سيال (همرفت طبيعي )
906
بررسي و شبيه سازي نحوه جذب صوت درپارچه حلقوي پودي در اثر تغيير در هندسه پارچه
907
بررسي و شبيه سازي نسخه هاي مختلف پروتكل TCP/IP و مقايسه آنها با يكديگر
908
بررسي و شبيه سازي نظري و تجربي اثر تلاطم اپتيكي بر رفتار انتشاري پارامترهاي مخابرات ليزري زيرآبي
909
بررسي و شبيه سازي نويز، ارتعاش و ناهنجاري ﴿ NVH ) در خودرو
910
بررسي و شبيه سازي هارمونيكهاي ناشي از مدل DC/AC هنگاميكه يك موتور DC تغذيه مي شود
911
بررسي و شبيه سازي هيدروژن زدايي گاز اتان در راكتور غشايي با حضور بنزن به عنوان گاز جاروب
912
بررسي و شبيه سازي هيدروفرمينگ لوله با استفاده از نرم افزار اباكوس
913
بررسي و شبيه سازي و تحليل خطاهاي سيم بندي استاتور موتورهاي القايي
914
بررسي و شبيه سازي يك سيستم تركيبي TDMA-CDMAدر مخابرات سيار سلولي
915
بررسي و شبيه سازي يك ضربه گير برگشت پذير به روش اجزاء محدود
916
بررسي و شبيه‌سازي اثرهاي نانوساختارهاي پلاسمونيكي بر كارايي سلول‌هاي خورشيدي آلي و امكان‌سنجي انجام عملي آن
917
بررسي و شبيه‌سازي تاثير نقاط كوانتومي بر كارايي سلول‌هاي خورشيدي و امكان سنجي به كارگيري عملي آن‌ها
918
بررسي و شبيه‌سازي نويز و ارتعاش در خودروي ميني ايرانيان
919
بررسي و شبيه‌سازي‌ عملكرد پروتكل‌هاي كدينگ مبتني بر ساختار COPE بر روي پارامترهاي كيفيت خدمات﴿QoS﴾ در شبكه‌هاي بي‌سيم
920
بررسي و شبيه¬سازي تاثير تعداد تيغه و ارتفاع تيغه بر عملكرد توربين¬هاي محوري با هد پايين
921
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي دراﻳﻮﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮان ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎززاﻳﻲ ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ در ﺷﺒﻜﻪDC ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺎﺧﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت
922
بررسي و شرح آثار و اشعار دكتر لطفعلي صورتگر
923
بررسي و شرح تلميحات و تمثيلات و اعلام در بخش نخست ديوان وقار شيرازي (قصايد)
924
بررسي و شرح مفاهيم و دشواري ها و ويژگي هاي سبكي و ادبي مكاتيب فارسي غزالي
925
بررسي و شرح نامه 31 نهج البلاغه با تاكيد بر مفاهيم تربيتي
926
بررسي و شرح نامه 31 نهج البلاغه با تاكيد بر مفاهيم تربيتي
927
بررسي و شرح و تحقيق جزء دوم كتاب
928
بررسي و شرح و تحقيق قسمتي از جزء اول كتاب
929
بررسي و شرح و تحليل دشواري¬هاي صد غزل نخست ديوان غالب دهلوي
930
بررسي و شرح وظايف همراه روش سنجس و مطالعه كار برخي از مشاغل مرتبط با سير و حركت قطارها
931
بررسي و شنا سايي لايه ازن و حفره ازن
932
بررسي و شناخت ... مراكز
933
بررسي و شناخت FGM و تحليل استاتيكي يك تير ساخته شده از اين مواد تحت بار حرارتي
934
بررسي و شناخت آثار محمد سياه قلم ، با هدف طراحي و ساخت سه نمونه اثر نگارگري
935
بررسي و شناخت آسيب هاي رطوبتي فرش و مرمت يك نمونه از آن
936
بررسي و شناخت آسيبهاي كتيبه داريوش در بيستون
937
بررسي و شناخت اسيبهاي كتيبه داريوش در بيستون
938
بررسي و شناخت الويتهاي مشكلات و دغدغه هاي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان آزادشهر
939
بررسى و شناخت انواع پمپ هاى حرارتى و حوزه كاربرد آنها در كشور
940
بررسي و شناخت انواع سخت‌افزارها و چگونگي كاربري آن‌ها در سيستم مكانيزه در معادن زيرزميني زغال‌سنگ
941
بررسي و شناخت انواع متحرك هاي زير سطحي
942
بررسي و شناخت برنامه هاي آموزشي رشته هاي هنري در دانشگاه هاي معتبر دنيا ﴿معماري، ارتباط تصويري﴿طراحي گرافيك﴾مطالعات موزه و مرمت اشيا فرهنگي تاريخي﴾
943
بررسي و شناخت پديده بيرق در ميان عشاير عرب استان خوزستان
944
بررسي و شناخت پديده مدرنيته در ايران و جهان
945
بررسي و شناخت تاثير طبقه اجتماعي بر نگرش افراد نسبت به جريان نوگرايي ( مطالعه موردي شهر اصفهان )
946
بررسي و شناخت تغيير كاربري اراضي كشاورزي شهرستان اصفهان و ارزيابي عوامل موثر بر آن
947
بررسي و شناخت تكنيك پخت سفال آغاز نگارش تپه شغالي در دشت ورامين
948
بررسي و شناخت تكنيك پخت سفال هاي دوره مس - سنگي بر اساس يافته هاي بررسي دشت پيشوا - ورامين
949
بررسي و شناخت جايگاه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دختر و پسر (زن و مرد) در ميان جوامع سنتي و عشاير عرب زبان استان خوزستان
950
بررسي و شناخت چهره انسان با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين
951
بررسي و شناخت حوزه هاي درآمدزايي در موزه هاي باستان شناسي ﴿نمونه موردي: موزه ملي ايران﴾
952
بررسي و شناخت خطاهاي املائي دانش آموزان مقطع ابتدائي ( پسرانه) از ديدگاه آواشناسي ( مطالعه موردي شهرستان مشهد )
953
بررسي و شناخت روابط متقابل شهر و روستا در ساختار فضايي شهر اردكان
954
بررسي و شناخت سبك هاي مديريتي در مديران مدارس
955
بررسي و شناخت سيستم كاني سازي طلا در جنوب ذخيره معدني مس پورفيري سونگون
956
بررسي و شناخت شيوه هاي مشاركتي و كاربرد آن ها در برنامه ريزي توسعه شهري. نمونه موردي : محله چهار منطقه شش شهر تهران
957
بررسي و شناخت شيوه هاي مناسب بسته بندي صنايع دستي براي صادرات
958
بررسي و شناخت صنايع رنگ و ورني و ساخت تعدادي از مواد شيميائي موردنياز
959
بررسي و شناخت صنعت گردشگري با نگرشي بر هتلداري
960
بررسي و شناخت علل بيكاري جوانان در شهرستان كلاله
961
بررسي و شناخت علل گرايش دانش آموزان سال دوم متوسطه (دختر و پسر) به شاخه تحصيلي نظري،از ديدگاه دانش آموزان ، دبيران و مشاوران شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي 84-1383
962
بررسي و شناخت علل گرايش يا عدم گرايش دانش آموزان مقطع ابتدايي به ورزش در منطقه كردكوي
963
بررسي و شناخت علل و عوامل خشونت عليه زنان از ديدگاه قرآن
964
بررسي و شناخت عملكرد مراكز نگهداري و بهره برداري ... در شبكه سر تا سري
965
بررسي و شناخت عملكرد مراكز نگهداري و بهره برداري NSC در شبكه سرتاسري
966
بررسي و شناخت عناصر و فضاهاي مسكن معلولين روي صندلي چرخدار
967
بررسي و شناخت عوامل سازماني و فرهنگي - اجتماعي مانع از ارتقاء زنان در عرصه مديريت
968
بررسي و شناخت عوامل موثر بر وضعيت توريستي و گردشگري و ارائه استراتژي هاي مناسب با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي:شهرستان شانديز)
969
بررسي و شناخت عواملي كه موجب گرايش دانش آموزان به شاخه تحصيلي كار و دانش شده اند از ديدگاه دبيران، مشاوران و دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان بهبهان به منظور تقويت جاذبه هاي تحصيلي در اين شاخه
970
بررسي و شناخت فرش افشار كرمان
971
بررسي و شناخت فرش يلمه
972
بررسي و شناخت قالي تبريز
973
بررسي و شناخت قالي يلمه بروجن ﴿ با تاكيد بر طرح و رنگ ﴾
974
بررسي و شناخت كمي و كيفي اماكن فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس استان مازندران از ديدگاه ايمني و شرايط زيست محيطي
975
بررسي و شناخت كمي و كيفي تاسيسات ، اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس استان لرستان از نظر ايمني و از ديدگاه زيست محيطي
976
بررسي و شناخت لايه بستر در نقاشي قهوه خانه اي﴿ رنگ و روغن بر روي پارچه﴾ مرمت تابلوي گوداله قتلگاه
977
بررسي و شناخت لايه بستر نقاشي قهوه خانه اي ( رنگ و روغن بر روي پارچه )
978
بررسي و شناخت محصولات با چرخه استفاده انتخابي، ويزگي ها، فرصت ها، تهديدات "محصولات دلخواه"
979
بررسي و شناخت معيارهاي همسرگزيني دربين دانشجويان 17-29ساله پيام نور گنبدكاووس
980
بررسي و شناخت مقبره نيمه تمام واقع در محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد و ارائه راهكارهاي حفاظتي و مرمتي براي آن با توجه به مرمتهاي انجام شده در ديگر مقابر هخامنشي مقبره نيمه تمام منسوب به داريوش سوم
981
بررسي و شناخت مواد رنگزاي طبيعي ايران
982
بررسي و شناخت ميزان رضايت معلمان از معيارهاي انتخاب معلم نمونه در شهرستان مينودشت
983
بررسي و شناخت ميزان مشاركت اجتماعي اجتماعي دانش آموزان متوسطه
984
بررسي و شناخت ميكروكنترلر 877 F 16 PIC وساخت يك مدار كنترلي نمونه
985
بررسي و شناخت هيدرات هاي گازي ونحوه ي تشكيل آنها ونقش آن در جداسازي اجزاي گازي
986
بررسي و شناخت و ساخت فيلتر ميان گذر موجبري باند ايكس از باند ميله اي
987
بررسي و شناخت و ساخت فيلتر ميان گذر موجبري باند ايكس از نوع ميله اي
988
بررسي و شناخت و شبيه سازي SVC [اس، وي، سي] در سيمولينك متلب
989
بررسي و شناخت وجود انواع اعتيادهاي غيرمخدري و جديد و گرايش جوانان شهرستان فردوس به سمت آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد فردوس
990
بررسي و شناخت ويژگي ها و قابليت هاي انواع چوب به منظور كاربرد آنها در توليدات هنري
991
بررسي و شناخت ويژگيهاي يخچال خانگي
992
بررسي و شناسايي آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان حاشيه شهر تربت جام
993
بررسي و شناسايي آلتراسيون هاي هيدروترمال در ارتباط با كاني سازي مس و طلاي منطقه جنوب گردنه ملا احمد در استان اصفهان
994
بررسي و شناسايي آلودگي آسپرژيلوسي و زهرابه اي آن ها در برخي گياهان دارويي استان هاي اصفهان و مازندران
995
بررسي و شناسايي ابعاد رضايت قيمتي با استفاده از مدل كانو )مطالعه موردي: شركت گلديران (
996
بررسي و شناسايي الزامات و موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
997
بررسي و شناسايي انواع باكتريها و قارچها پاتوژن و تعيين جمعيت ميكروبي آنها در فضاي تصفيه خانه شمار (1) فاضلاب اصفهان
998
بررسي و شناسايي تركيب بهينه منابع (سپرده ها ) ومصارف (تسهيلات ) بانك كشاورزي استان ايلام
999
بررسي و شناسايي تركيبات اسانس بذر، مطالعه ضد ميكروبي اسانس بذر و برگ ، كشت بافت و بررسي ساختار تشريحي و بومي سازي گياه چوير (Ferulago angulata) در دو منطقه نواكوه و شاهو، غرب ايران
1000
بررسي و شناسايي تركيبات فرارو غيرفرار موجود درگياه پنيركگل ريز)Malva parviflora L.(، جمع آوري شده از منطقه دزفول
بازگشت