<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بزهكاري نوجوانان با توجه به اقتصاد خانواده
2
بزهكاري نوجوانان و جوانان
3
بزهكاري نوجوانان وجوانان.
4
بزهكاري نوجوانان وراههاي پيشگيري ازآن
5
بزهكاري نوجوانان ونظريات انحرافات اجتماعي
6
بزهكاري و تئوري پيوند افتراقي
7
بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن
8
بساط ها﴿تاريخ معاصر از زبان اشياء
9
بسامد واژگان پركاربرد در سبك عراقي
10
بستار صحيح ايده الها در رابطه با مدولهاي تزريقي روي حلقه هاي نوتري جابجائي
11
بستار مركزي حاصلضربهاي تانسوري نيمه اول
12
بستر (اصول) پردازشي داده‌هاي حجيم (Big Data) براي تصادفات ترافيك جاده‌ به وسيله CEP توزيعي
13
بستر تاريخي پيدايش جنبش حروفيه ﴿800-840ه.ق﴾
14
بستر تبادل اطلاعات در اينترنت
15
بستر سخت‌افزاري به منظور دريافت دستورات حركتي و ارسال آنها به سامانه‌ي هوشمند‌سازي ساختمان
16
بستر سيالي شده technology bed Fludized
17
بستر شناسي فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش(ict)
18
بستر شناسي فناوري ارتباطات و اطلاعات درآموزش و پرورش
19
بستر مخابراتي لازم براي توسعه IT
20
بسترهاي ظهور جرايم و تخلفات اقتصادي مديران در نظام بانكي ايران و راه هاي پيشگيري از آن
21
بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري تجارت الكترونيكي
22
بستري نرم افزاري براي ارائه سرويس هاي يادگيري ماشين و تقسيم فضا
23
بستگي پارامترهاي تقويت ، بهره سيگنال كوچك و شدت اشباع به فشار گاز در ليزرهاي بخار مس
24
بسته بندي
25
بسته بندي خرما به منظور صادرات به كشورهاي حوزه سي - آي- اس
26
بسته بندي داروهاي پزشكي
27
بسته بندي صادراتي خرما ﴿به كشور اندونزي﴾
28
بسته بندي علمي دارو براساس طرح ژنريك دارويي ايران
29
بسته بندي كالا
30
بسته بندي كالاهاي مصرفي و صادراتي
31
بسته بندي لوازم آرايشي و بهداشتي
32
بسته بندي مايعات
33
بسته بندي مبل كلاسيك
34
بسته بندي محصولات صنايع دستي با كاغذ دست ساز
35
بسته بندي مواد غذايي
36
بسته بندي مواد غذايي
37
بسته بندي مواد غذايي "فاسد شدني "
38
بسته بندي موردي درفرآورده هاي لبني
39
بسته بندي ميوه هاي فرآوردي شده
40
بسته بندي نوين مواد غذايي
41
بسته بندي هوشمند مواد غذايي
42
بسته بندي و صادرات صنايع دستي استان يزد
43
بسته بنديهاي ايراني
44
بسته پيشنهادي صندوق بين المللي پول راجع به پرداخت ماليات كشورهاي عضو به صندوق و ديدگاه ايران در اين زمينه
45
بسته سازی واگذاری شرکت پالایش نفت بندر عباس به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی با رویکرد استراتژیک
46
بسته مهندسي براي ارزيابي اثرات اضافه كردن يك مركز تلفن در داخل شبكه برروي مراكز موجود
47
بسته نرم افزاري آموزش زبان انگليسي به زبان پرولوگ
48
بسته نرم افزاري جهت طرح شبكه هاي راديويي تلفن سيار سلولي
49
بسته نرم افزاري گرافيكي تحت ويندوز براي بررسي مولفه هاي متقارن
50
بسته های موج و روابط عدم قطعیت
51
بسط ابزار شبيه سازي اني لاجيك به منظور شبيه سازي سيستم هاي پيچيده متشكل از عامل هاي هوشمند
52
بسط چارچوب نظري در باب عموميت فضاهاي شهري ( مطالعه موردي : مجموعه ارگ تجريش و بازار سنتي تجريش )
53
بسط روش «نمودار حركت و جهت» در تحليل فضاي شهري مبتني بر ادراكات فردي شهروندان
54
بسط روش PROMETHEE با معيارهاي فازي، داده هاي بازه اي و وزن هاي متفاوت افراد خبره در هر معيار
55
بسط روش نمودار حركت و جهت در تحليل فضاي شهري مبتني بر ادراكات فردي شهروندان
56
بسط زبان UML با افزودن قابليتهاي الگو گرا
57
بسط سيستم ارزيابي عملكرد كارت امتيازي متوازن با تمركز بر زنجيره تامين ﴿مطالعه موردي: كانون توليد ايران﴾
58
بسط گرامر صوري براي نقشهاي نحوي اسامي در قرآن كريم
59
بسط مدل رفتاري الاستو - ويسكوپلاستيك براي سطح تماس خاك ماسه‌اي - سازه
60
بسط مدل كانو براي طبقه بندي رفتارهاي كاركنان و مديران و بررسي نتايج حاصل از بروز اين رفتارها مورد مطالعه: سازمان هاي خدماتي منتخب اصفهان
61
بسط مدل مارکوويتز با استفاده از تصميم گيري چند معياره (MCDM) براي بهينه سازي سبد سهام
62
بسط مدل هاي چندعاملي قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي با استفاده از چرخه عمر شركت
63
بسط معادله حالت LYIR به مخلوط‌هاي دوتايي سيالات چگال
64
بسط موجك گونه توابع پيوسته روي sd
65
بسط نظريه انسكوگ اصلاح شده براي خواص انتقالي گازها
66
بسط هايي از توزيع هاي احتمال باگرانژي
67
بسط و تدوين روش وردشي بر اساس ماتريس هاي انتقال براي تحليل سيستم هاي كوانتومي و موجبري
68
بسط و توسعه روش تجزيه و تحليل پوششي داده ها در حالت عدم قطعيت و به كار گيري آن جهت رتبه بندي و محاسبه كارايي واحدهاي شركت ايران خودرو درسيستم پيشنهادات
69
بسط يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي با متغيرهاي نهادي(سرمايه اجتماعي، حقوق مالكيت): با كاربردي براي ايران
70
بسط يك مدل لايه مرزي خاك - سزه با استفاده از مكانيك خاك حالت بحراني
71
بسطهاي تابع ويژه مربوط به معادله انتگرال فرادهلم نوع اول همراه با خطا noise
72
بسلايه هاي ممكن بطور طبيعي تحويلي
73
بسندگي ، بسندگي مينيمال و كامل بودن
74
بسوي تصويرگرايي ناب بصري
75
بسيبشيب
76
بسيج عمومي براي بازيابي مناطق جنگي
77
بصري سازي ارتباط محصولات طلايي و مشتريان وفادار
78
بصري سازي اندام هاي بدن با استفاده از يك مكعب نشان دار با رويكرد واقعيت افزوده
79
بصري¬سازي سه¬بعدي آناتومي¬هاي مختلف و تعامل با آن¬ها در عينك واقعيت مجازي
80
بصيرت در دين از ديدگاه قرآن و روايات
81
بعات DQM
82
بعد آنتروپي سيستم هاي حافظ اندازه
83
بعد از تصوير: بررسي مفهوم ﴿فراتصوير﴾ در عكاسي پست مدرن
84
بعد تصويري گرنشتاين نسبت به يك مدول نيمه دوگاني
85
بعد تك زنجيري و مباحث مربوطه
86
بعد سوم
87
بعد سوم﴿بررسي خاستگاه هاي بعد سوم در نقاشي ايران﴾
88
بعد كرول دو مدول ها , Krull dimension of bimodules
89
بعد كرول دو- مدول ها و بعد كرول زير مدول هاي كوچك
90
بعد كوهمولوژي كامل تصويري يك گروه
91
بعد كوهمولوژيكي گرنشتاين گروهها
92
بعد گرنشتاين جهاني
93
بعد گرنشتاين جهاني
94
بعد متريك برخي گراف ها : تحليل و الگوريتم
95
بعد متريك فانكتي گراف
96
بعد متريك گراف توان يك گروه پوچ توان
97
بعد متريك گراف هاي كيلي
98
بعد متريك مجاورتي گرافهاي جايگشتي
99
بعد مدولهاي بعد متناوبا توليدشده
100
بعد مقطع كامل
101
بعد نمايش جبر هاي خوشه اي پنهاني
102
بعد هاسدروف دافعهاي غير هذلولوي و غير همديس
103
بعد هاي كوهن - مكاولي انكتيو . تصويري و يكدست
104
بعد همديس عمل گرهاي اوليه در نظريه ميدان همديس دو -بعدي
105
بعد يكنواخت و حلقه عملگر مشتق
106
بعدبندي اجزاء سازه اي يك يدك كش 15 متري بر اساس آيين نامه لويدز و تحليل مستقيم يك فريم عرضي
107
بعدبندي و تحليل سازه كشتي كالابر عمومي به ظرفيت 20000 تن
108
بعدمتريك گراف توان يك گروه پوچ توان
109
بعدمتريك گراف ها
110
بعدهاي انژكتيوي ، تصويري و يكدست گرشتاين روي حلقه هاي كوهن - مكالي , Gorenstein injective projective &flat dimensions over cohen-macaulay rings
111
بعدهاي توپولوژيك
112
بعدهاي همولوژيكي گورنشتاين
113
بعضي از اثرات اقتصادي و اجتماعي فولاد مباركه در منطقه
114
بعضي از خواص توپولوژيك منيفلدهاي كوهموجنتي وان ريماني با انحناء منفي
115
بعضي از خواص زيرجبرهاي معيني از جبرهاي ليپشيتس توسيع‌يافته
116
بعضي از دستاوردهاي مربوط به زير مدولهاي اول و اوليه
117
بعضي از مسائل بيضي گون نيم خطي با شرط مرزي نيومن
118
بعضي از مشخصه هاي خود ريختي ها از B)H(و C)X( , Some characterizations of the automorphisms of B)H( and C)H(
119
بعضي توزيع هاي لاپلاس گسسته و خواص آنها
120
بعضي خواص فضاي عملگرهاي خطي كراندارفازي
121
بعضي قضاياي نقاط بهترين تقريب در فضاهاي متريك مرتب جزئي
122
بعضي كلاسهاي هم ارزي عملگرها برروي B)H( , Some equivalence classes of operators on B)H(
123
بعضي نكات هشداردهنده در استفاده از رگرسيون مولفه هاي اصلي
124
بعضي ويژگي هاي نماهاي لياپانوف براي سيستم هاي هاميلتوني تقريبا متناوب
125
بقا’ نفس انساني ازديدگاه علامه مجلسي وملاصدرا
126
بك مدل پوششي تعميم يافته براي مسائل موقعيت ويژه و گسسته انعطاف پذير
127
بكار بردن آزمون جريان گردابي گذرا جهت تشخيص خوردگي در لوله هاي گاز
128
بكار گيرري نانو مواد در ساخت سوكت پروتز به منظور بهبود خواص مكانيكي
129
بكار گيري تحليل پوششي داده ها جهت اندازه گيري كارايي ساختارهاي شبكه اي توام با اثر مكانيكي
130
بكار گيري تحليل پوششي داده هاي خاكستري جهت ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان كارا
131
بكار گيري تخمين زن حالت در كنترل مبتني بر رويداد
132
بكار گيري تركيب هالامين و پايدار سازي آن بر روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن
133
بكار گيري تكنيك Logical Effort در طراحي و بهينه سازي سرعت واحدهاي محاسباتي
134
بكار گيري تكنيك رديابي پرتو در شبيه سازي ميدانهاي هدايت شده در قشر اطراف استخوان
135
بكار گيري تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين تخلخل و نفوذپذيري با استفاده از داده هاي چاه نگاري در ميدان نفتي پارس
136
بكار گيري تكنيك هاي پردازش زبان طبيعي براي تطبيق سوال در سيستم هاي پرسش و پاسخ فارسي
137
بكار گيري روش MUTD براي محاسبة افت پراش براي ساختمانهاي غير همگن در سلولهاي كوچك و مقايسه با اندازه‌گيري و نتايج موجود
138
بكار گيري روش كمومتريكس براي تعيين ثابت تعادل ديمريزاسيون با استفاده از داده هاي اسپكتروفوتومتري شبيه سازي شده
139
بكار گيري روشهاي ضمانت امنيت متعارف در قالب سيستمهاي نرم افزاري و روشهاي توسعه نرم افزار غير ساخت يافته
140
بكار گيري طيف سنجي در جوشكاري ليزري و بهينه سازي فرايند
141
بكار گيري فرايند تحليل شبكه اي )ANP( در انتخاب استراتژي رقابتي بازاريابي (مطالعه موردي: شركت آذرباتري)
142
بكار گيري كمپلكسهاي كبالت در رنگ اميزي لايه اكسيد متخلخل حاصل از اندايزينگ الومينيم و ايجاد پوشش ابگريز الومينيم رنگي
143
بكار گيري متدلوژي ارزش در معرض ريسك جهت مديريت ريسك يك بانك تجاري
144
بكار گيري مدل المان محدود براي كامپوزيتهاي الياف كوتاه با استفاده از پردازش تصوير جهت پيش بيني مدول الاستيسيته
145
بكار گيري نانو ذرات كادميم سولفيد در طراحي حسگرها و زيست حسگرها
146
بكار گيري نقشه هاي شناخت در تحليل و مقايسه ديد گاه هاي فرهنگي تصميم گيرندگان كليدي دانشگاه صنعتي اصفهان
147
بكاربردن روش هاي توابع پايه اي شعاعي براي حل عددي دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي وابسته به زمان
148
بكاركيري روشهاي علمي حفاظت ومرمت وبازسازي به روي يك نمونه جعبه خاتم قديمي
149
بكارگيري CFD در مواجهه با هندسه هاي پيچيده
150
بكارگيري IT در مهندسي مجدد فرآيند پذيرش موسسات پارك علم و فناوري يزد
151
بكارگيري آماره هاي بقا روي داده هاي نا تمام - سانسور شده و پيشنهاد روش ساده اي براي بهبود دادن برآوردگر كاپلان - ماير
152
بكارگيري ابريشم ذرت و كربن فعال حاصل از آن در حذف رنگزا از پساب هاي نساجي
153
بكارگيري ابزارهاي كنترل كيفيت در سالن حلقوي تاري (راشل )
154
بكارگيري ابزارهاي مديريتي در برنامه ريزي بهينه تعميرات و نگهداري شبكه هاي آبرساني شهري
155
بكارگيري ابزارهاي هوش محاسباتي به منظور پيش بيني مصرف فولاد خام كشور
156
بكارگيري اتوماتهاي سلولي در ترافيك شهري
157
بكارگيري ادوات FACTS در جهت رفع مشكلات ناشي از تاخيرات احتمالي در سيستم انتقال
158
بكارگيري ارزشهاي پيكره سفالين مارليك در سفال سازي معاصر
159
بكارگيري استراتژيهاي كنترلي مختلف براي بازيابنده ديناميكي ولتاژ
160
بكارگيري اصول بازاريابي اجتماعي بعنوان چارچوبي در توصيف نگرش مديران محلي نسبت به مراكز هسته اي ﴿نمونه اصفهان﴾
161
بكارگيري اصول پايداري اجتماعي در طراحي موزه جيرفت شناسي با هدف بازنشاني فرهنگي اين شهر
162
بكارگيري اصول پدافند غيرعامل با رويكرد افزايش كارايي بيمارستان ها در مواقع بحران (نمونه بيمارستان صحرايي)
163
بكارگيري اصول توليد ناب در توسعه محصول
164
بكارگيري اصول فيزيك كارخانه در مديريت توليد و موجودي ها ﴾ بررسي صحت قوانين تعيين اندازه بافر در تئوري محدوديت ها
165
بكارگيري اصول فيزيك كارخانه در مديريت توليد و موجودي ها ﴿بررسي صحت قوانين تعيين اندازه بافر در تئوري محدوديت هاي
166
بكارگيري اطلاعات موجود در نواحي گذراي مرز واجها به منظور افزايش توان مدلهاي شبكه عصبي باز شناخت گفتار مستقل از گوينده
167
بكارگيري اكسي توسين در وريد بند ناف جهت پيشگيري از احتباس جفت و كوتاه نمودن مرحله سوم زايمان
168
بكارگيري الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد مس پليمر زرد آليزارين جهت اكسيداسيون واحياي همزمان آب اكسيژنه به روش الكتروشيميايي
169
بكارگيري الگوريتم AES در رمزنگاري تصاوير ماهواره اي
170
بكارگيري الگوريتم جنگلهاي تصادفي با طبقهبندي چندكلاسي براي بهبود مديريت ارتباط با مشتريان در صنعت بانكداري
171
بكارگيري الگوريتم روند يابي با جريان دو بعدي در برآورد سيلاب حوضه آبريز و مقايسه نتايج آن با خروجي نرم افزارHEC-HMS
172
بكارگيري الگوريتم ژنتيك براي بهينه سازي پرس و جو در پايگاه داده هاي توزيع شده
173
بكارگيري الگوريتم ژنتيك براي حل يك مساله توليد سلولي
174
بكارگيري الگوريتم هاي داده كاوي جهت دسته بندي مشتريان اعتباري بانك در وضعيت برچسب گذاري با استفاده از تكنيك هايAHPوTOPSIS براساس شاخص هاي تعيين كننده ي كلاس مشتري
175
بكارگيري الگوي انگيزش در كارخانه چيت سازي بهشهر
176
بكارگيري الياف در حجم و نقش برجسته هاي تجسمي
177
بكارگيري انواع قطبنده‌ها در نوسانگر تقويت كننده ليزر داي
178
بكارگيري انواع نانوذرات، پليمر قالب مولكولي و سل ژل به عنوان اصلاحگر براي ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي با حساسيت و انتخاب پذيري بالا به منظور اندازه گيري تعدادي از تركيبات آنتي بيوتيك و كورتيكواسترويد
179
بكارگيري برنامه ريزي چند هدفه فازي در تصميم هاي مديريت پروژه با در نظر گرفتن هزينه جريمه و پاداش
180
بكارگيري بهينه FCL در طراحي سيستم حفاظت شبكه توزيع مجهز به توليد پراكنده
181
بكارگيري بهينه پارامترهاي طراحي قالب در فورج آلياژهاي آلومينيوم و اعمال آن در ساخت قطعه نمونه
182
بكارگيري تئوري بازيها در تصميم گيري استراتژيك شركت گاز استان مازندران (مطالعه موردي نيروگاه نكا)
183
بكارگيري تئوري فازي در توسعه مدلهاي اقتصاد سنجي
184
بكارگيري تبديل موجك در جداسازي كور منابع و استفاده در استخراج ECG جنين
185
بكارگيري تحليل پوششي داده هاي احتمالي جهت رتبه بندي دانشگاه هاي كشور براساس ارائه خدمات رفاهي به دانشجويان
186
بكارگيري تحليل سلسله مراتبي فازي و الگوريتم ژنتيك چند هدفه براي انتخاب تامين كنندگان تجهيزات ريلي
187
بكارگيري تركيب توابع بلاك-پالس و چند جمله اي تيلور براي حل عددي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم غيرخطي
188
بكارگيري تركيبات كربني براي حذف رنگزاهاي نساجي از محلول هاي رنگي
189
بكارگيري تكنولوژي RFID به منظور پايش لحظه اي دماي هيدراتاسيون در بتن حجيم
190
بكارگيري تكنيك QFD در طراحي محصولات مطابق با نيازهاي مشتري (مطالعه موردي: پيراهن مردانه)
191
بكارگيري تكنيك بيلان جمعيت در بدست آوردن توزيع اندازه خوشه هاي آسفالتين
192
بكارگيري تكنيك تركيب توان در طراحي و ساخت يك نمونه تقويت‌كننده قدرت در باند Ka بكمك ماژولهاي MMIC
193
بكارگيري تكنيك داده كاوي براي پيش بيني رفتار مشتريان بانك (مورد مطالعه: بانك توسعه تعاون)
194
بكارگيري تكنيك مهندسي مجدد فرآيندها (BPR) براي دگرگون سازي سيستم مالي دانشگاه صنعتي اميركبير
195
بكارگيري تكنيك موجك در تحليل و طراحي ميكسر ماتريسي مايكرو ويو در باند فركانس UWB
196
بكارگيري تكنيك هاي پردازش صوت به منظور فراهم نمودن امكان انتقال ايمن گفتار و داده در شبكه هاي تلفن همراه
197
بكارگيري تكنيك هاي تكينگي به منظور شناسايي آنومالي هاي ژئوشيميايي - مطالعه موردي كانسار سرب و روي ايرانكوه
198
بكارگيري تكنيك هاي چند معياره در ارزيابي آلودگي هوا ﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
199
بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در كشف الگوي مصرف پوشاك خانوارهاي ايراني با نگرش بر فلكتورهاي در دسترس يا موجود در مصرف پوشاك
200
بكارگيري تكنيك‌هاي هوش تجاري در ايجاد سيستم‌هاي پوياي مديريت منابع
201
بكارگيري تكنيك‌هاي هوشمند در بهينه‌سازي چيدمان كانتينرها در ترمينال‌هاي كانتينري
202
بكارگيري تكنيكهايMADM براي ارزيابي شعب بانكهاي ملي در استان بوشهر با استفاده از كارت ارزيابي متوازن )BSC(
203
بكارگيري توابع فازي به منظور مدل سازي و طبقه بندي صداي ريه
204
بكارگيري جرمهاي ريختني در ساخت مواد نسوز
205
بكارگيري چارچوب تلفيقي جهت تدوين و اولويت بندي استراتژي در مناطق ويژه اقتصادي با بهره گيري از مدل تعالي كيفيت اروپايي و FQFD مطالعه موردي : منطقه ويژه اقتصادي صنايع فلزي و معدني خليج فارس
206
بكارگيري چندجمله ايهاي متعامد و موجكهاي نامتعامد در روشهاي طيفي
207
بكارگيري حامل هاي داغ در آشكارسازهاي نوري پلاسمونيكي پايه گرافني
208
بكارگيري حلالهاي مختلف براي استخراج ليپيد از ريزجلبك كلرلاولگاريس و بهينه سازي فرايند در توليد بيوديزل
209
بكارگيري خاصيت ناهمگامي در طراحي اعتمادگراي تراشه ها
210
بكارگيري خروجي هاي نامطلوب در شاخص هاي تركيبي با استفاده از تحليل پوششي داده ها
211
بكارگيري خواص پالسهاي سوزني شكل در تشخيص آريتمي هاي قلبي VT و VF
212
بكارگيري خواص خستگي تابع انرژي جهت تخمين عمر در بارگذاري غيرمتناسب
213
بكارگيري داده هاي pmu جهت جلوگيري از عملكرد ناصحيح رله هاي ديستانس ﴿بخاطر نوسان توان و عمل القا در خطوط موازي﴾
214
بكارگيري داده هاي PMU جهت عملكرد صحيح بكارگيري داده هاي PMU جهت عملكرد صحيح
215
بكارگيري داده¬هاي اكتشافي مختلف جهت پتانسيل¬يابي كاني¬زايي مس پورفيري در برگه 1:100000 سلفچگان
216
بكارگيري دانش داده كاوي در تحليل تصادفات در راههاي شرياني برون شهري
217
بكارگيري دانش داده كاوي در تحليل وضعيت حمل و نقل مضاعف در جاده هاي برون شهري
218
بكارگيري ديناميك پوياي غيرخطي سلول‌هاي عصبي در مدلسازي پاسخ به تحريك الكتريكي چند‌قطبي بمنظور بهبود قابليت تحريك انتخابي
219
بكارگيري رفتار واقعي در تخمين عمر لوله توپ
220
بكارگيري رهيافت Fuzzy QFD دراولويت بندي مشخصه هاي مهندسي
221
بكارگيري روش "حس بار" در طراحي واحد كنترل سوخت موتور توربوشفت
222
بكارگيري روش PWM براي حذف هارمونيك هاي انتخابي با كليدزني فركانس ژايين و بيش از يكبار در سيكل براي هر كليد در مبدل هاي چند سطحي با منابع DC نابرابر با استفاده از شبكه هاي عصبي
223
بكارگيري روش QFD در طراحي فرش ماشيني
224
بكارگيري روش آناليز طيفي در تست مدارهاي منطقي
225
بكارگيري روش اجزاء محدود در بررسي عملكرد ياتاقانهاي ژورنال هيدروديناميكي با روانكار غير نيوتني
226
بكارگيري روش ارزيابي احتمالاتي ايمني (1 Level - PSA) جهت بررسي حادثه LOCA
227
بكارگيري روش الگوريتم دامنه - فركانس به همراه الگوريتم morphology براي مكان يابي تخليه جزئي در كابلژژژ
228
بكارگيري روش المان مرزي والمان محدود براي تحليل هيدرومكانيكي و سازه اي شناور هاي تندرو ي پروازي
229
بكارگيري روش انتقال دستگاه مختصات در طراحي پوشش پنهان¬ساز، لايه انحراف موج و آنتن بهره بالا
230
بكارگيري روش پيشبينانه (Predictive) در عيب يابي كمپرسور سانتريفيوژ براساس وقوع واماندگي مكانيكي
231
بكارگيري روش تحليل سلسله مراتبي در انتخاب مناسبترين ماشين آلات باربري در معادن سطحي
232
بكارگيري روش تحليل سلسله مراتبي فازي به منظور شناسايي تجهيز حياتي در نگهداشت مبتني بر قابليت اطمينان تجهيزات علايم الكتريكي راه آهن
233
بكارگيري روش ترموگرافي مادون قرمز در جهت مطالعه حرارت ايجاد شده در قطعه در فرآيند تراشكاري و تعيين حرارت بيشينه تاثير گذار در حين فرآيند
234
بكارگيري روش چندشبكه‌اي براي حل دستگاه‌ معادلات خطي تنك حاصل از گسسته‌سازي معادلات ديفرانسيل پاره‌اي
235
بكارگيري روش درونيابي مشتق تعميم يافته جهت بررسي عملكرد ياتاقان هاي ژورنال
236
بكارگيري روش درونيابيNEVANLINNA-PICK در تئوري UTDبراي محاسبه امواج الكترومغناطيسي داخل تونل
237
بكارگيري روش ژنتيك- فازي براي طراحي سيستم كنترل سوخت موتور توربوجت
238
بكارگيري روش شناسايي سيستم در مدل‌سازي واحد كنترل سوخت موتور توربين گازي جهت بهبود تست سخت‌افزار در حلقه آن
239
بكارگيري روش فركتالي در ارزيابي ناهمواري سطحي پارچه
240
بكارگيري روش فركتالي عيار- حجم در جداسازي زون هاي كاني سازي و ارزيابي كانسار چاه مسي
241
بكارگيري روش فرمول بندي مجدد - خطي سازي در مسائل برنامه ريزي عدد صحيح آميخته صفر و يك
242
بكارگيري روش گرت در برنامه ريزي پروزه هاي تحقيقاتي صنعتي در مركز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي
243
بكارگيري روش مدل هندسي در بررسي رفتار انعكاسي پارچه شبيه سازي شده توسط موئين
244
بكارگيري روش نوين داده كاوي در بهينه سازي ترافيك در محدوده طرح ترافيك تهران
245
بكارگيري روش هاي تركيبي تصميم گيري چند معياره جهت الويت بندي و انتخاب بهترين تامين كننده خارجي لكوموتيو در ايران
246
بكارگيري روش هاي فرا ابتكاري براي حل مساله زمانبندي جريان كارگاهي دو مرحله اي با ماشين هاي مونتاژ موازي غير يكسان
247
بكارگيري روش هاي هوشمند در نستينگ ورق هاي فولادي در صنايع دريايي
248
بكارگيري روش‌هاي نانوفتوكاتاليستي و الكتروشيميايي تركيبي براي حذف آلاينده‌هاي رنگين پساب‌هاي نساجي
249
بكارگيري روشهاي تركيبي در مدلسازي ژئوشيميايي كانسارهاي طلاي اپي‌ترمالي با نگرش خاص بر طلاي گلوجه (در استان زنجان)
250
بكارگيري روشهاي تصميم گيري چندمعياره جهت انتخاب بهترين پيمانك
251
بكارگيري روشهاي تصميم گيري چندمعياره جهت انتخاب بهترين پيمانكار در پروژه هاي عمراني- ريلي
252
بكارگيري روشهاي دسته بندي داده كاوي جهت تحليل رفتار مشتريان بر روي پايانه هاي فروشگاهي (مورد كاوي بانك سامان )
253
بكارگيري روشهاي سنجش از دور و GIS براي شناسايي كائولن در منطقه ي سلفچگان، استان مركزي
254
بكارگيري روشهاي طراحي ساختار كنترل در كنترل تجمعي ديناميك خودرو
255
بكارگيري روشهاي كنترل كيفيت در يك واحد صنعتي توليد كاشي
256
بكارگيري روشهاي مبتني بر ‎PCA ‏در تطبيق سيستم بازشناسي گفتار به گوينده خاص
257
بكارگيري روشي جديد براي بدست آوردن مواد با ساختار نانو (فرايند ECFE)
258
بكارگيري رويكرد بهينه سازي استوار در مدل سازي و حل مسائل برنامه ريزي حمل و نقل ريلي
259
بكارگيري رويكرد شش سيگما جهت كاهش ضايعات در يك سازمان توليد كننده قطعات خودرو در همدان
260
بكارگيري رويكردهاي تصميم گيري چند معياره ﴿MADM﴾ براي مكان يابي نيروگاه حرارتي ﴿مطالعه موردي: نيروگاه گازي 1000 مگاواتي كهنوج﴾
261
بكارگيري سامانه اطلاعات مكاني در پايش و مستند نگاري حريم بصري و چشم انداز هاي شهري
262
بكارگيري سامانه ي مديريت رنگ به منظور دوباره توليد رنگ منسوجات بر روي كاغذ
263
بكارگيري سامانه‌هاي بيني الكترونيكي و ماشين بينايي به منظور پايش اسانس و رنگ‌دانه‌هاي پوست نارنج حين رسيدگي
264
بكارگيري سايكلودكسترين به عنوان ماده كمكي جهت رنگرزي الياف اكريليك با رنگزاهاي بازيك
265
بكارگيري سرماي توليدي موجود در انبساط گازهاي خروجي توربين انبساطي
266
بكارگيري سنجش فشرده در تبديل تصاوير تشديد مغناطيسي عملكردي به تصاوير تانسور انتشار
267
بكارگيري سيستم تعليق با ارتباط هيدروليكي در خودرو بياباني Baja با هدف بهبود هندلينگ
268
بكارگيري سيستم رانش سيكلوئيدي براي يك يدك كش و تحليل عددي آن
269
بكارگيري سيستم هاي چند عامله هولوني در حوزه ايمني ترافيك شبكه هاي بين خودرويي
270
بكارگيري سيستم هاي مدلسازي هوشمند براي پيش بيني ويسكوزيته نفت اشباع
271
بكارگيري سيگنال هاي حياتي در پروسه كنترل ربات توانبخشي
272
بكارگيري سيگنالينگ )NO:7(در مركز تلفن ديجيتال )NEAX16E( بين الملل
273
بكارگيري سيگنالينگ شماره 7 در EWSD
274
بكارگيري شبكه عصبي با روش بكارگيري متضاد براي تشخيص بيماري در تصاوير ماموگرافي ببقفف
275
بكارگيري شبكه عصبي جهت مدلسازي فرآيند ECAPدر توليد مواد نانو ساختار
276
بكارگيري شبكه عصبي خودسازمانده كوهونن در خوشه بندي مشتريان شركت سيمان سفيد اروميه
277
بكارگيري شبكه هاي عصبي براي حل مساله كنترلH غير خطي
278
بكارگيري شبكه هاي عصبي در تعيين هويت و كنترل سيستم هاي ديناميكي
279
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي در تقليل داده ها
280
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي در حل رده اي از مسائل بهينه سازي و كنترل بهينه
281
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي﴿ANNS) در مدلسازي ، شبيه سازي و كنترل برج تقطير
282
بكارگيري شخص هاي منعتف با نقش ورودي و خروجي در تحليل پوششي داده ها
283
بكارگيري ضايعات نايلون و پليمرهاي مصنوعي
284
بكارگيري طراحي آزمايشها در محيط فازي
285
بكارگيري طراحي براي شش سيگما براي بهينه سازي پارامترهاي طراحي مطالعه موردي : بلوك بتني سبك
286
بكارگيري طراحي پارامتر يك در مدلسازي سه بعدي اجزائ موتور توربو جت
287
بكارگيري طرح هاي برگرفته از نقشمايه بزكوهي برسفالينه هاي پيش از تاريخ در وسايل چوبي كاربردي
288
بكارگيري عملگر پلاسما در كنترل واماندگي توربين باد
289
بكارگيري عناصر لچ در سنتز سطح بالاي مدارهاي ديجيتال
290
بكارگيري عوامل زمينه اي در مدلهاي كنترل دسترسي نقش محور و بل لاپادولا
291
بكارگيري فرآيندكاوي به منظور ارزيابي عملكرد فرآيندها در كارت امتيازي متوازن
292
بكارگيري فرايند اكستروژن مستقيم با كانال هاي همسان براي توليد مواد فوق ريزدانه نانوساختار
293
بكارگيري فيدبك مدار الكتريكي به منظور طراحي الگو تابش باريكه پرتو به بافت هدف در راديوتراپي حين جراحي(IORT)
294
بكارگيري فيلتر كالمن در پاكسازي گفتار از اغتشاش
295
بكارگيري فيلترهاي H،كالمن،ديجيتال در دستگاه بازآوايش صوت و شبيه سازي كامپيوتري بصورت OFF-LINE,ON_LINE
296
بكارگيري قابليتهاي چوب در نقش برجسته و حجم
297
بكارگيري قوانين جديد بازي گونه سازي به منظور افزودن بر مشاركت در يادگيري همكارانه
298
بكارگيري كاتاليست هاي تقليدگر زيستي براي بازيابي همي‌سلولز و توليد بوتانول همي‌سلولزي
299
بكارگيري كارت امتيازي متوازن براي جاري سازي استراتژي ها در شركت توليد برق نكاء
300
بكارگيري كد EQS4 براي محاسبه كارآيي آشكارسازهاي گاماو كاربرد آن در آزمايش هاي گمانه اي
301
بكارگيري ليزر Nd:YAG سوئيچ Q در طيف سنجي LIBS مغزه هاي حفاري نفت
302
بكارگيري مبدل منبع امپدانسي در سيستم هاي توليد پراكنده به منظور بهبود كيفيت توان
303
بكارگيري متدلوژي عمل سيستمي انتقادي (CSP) براي تحليل و بهبود مديريت زنجيره¬هاي تأمين برنج ايران با تأكيد بر پايداري
304
بكارگيري مجموعه چرخدنده سياره اي با يك موتور الكتريكي كوچك به عنوان يك گيربكس
305
بكارگيري محاسبات ابري
306
بكارگيري مدل تحليل سلسله مراتبي AHP در شناسايي و تعيين وزن شاخص‌هاي مؤثر در انتخاب پيمانكار پروژه‌هاي عمراني، رتبه‌بندي و انتخاب پيمانكار بهينه (مورد مطالعه شهرداري منطقه6 مشهد مقدّس)
307
بكارگيري مدل تصميم گيري چند معيادره مناسب جهت اولويت بندي تامين كنندگان تجهيزات سيستم هاي ارتباطات سيار ايران )GPRS, IN, BSS, NSS( با رويكرد فازي
308
بكارگيري مدل سازي فازي در مديريت منابع پروژه
309
بكارگيري مدل سيناپس ممريستوري براي يادگيري در شبكه عصبي اسپايكي
310
بكارگيري مدل كانو جهت بررسي مولفه هاي موثر بر انگيزش كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي كازرون با استفاده از سيستم شبكه هاي عصبي مصنوعي
311
بكارگيري مدل كانو فازي در تحليل و طبقه‌بندي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان از خدمات پايانه كانتينري بندر شهيدرجايي
312
بكارگيري مدل هاي آماري زبان به منظور بهبود بازشناسي گفتار فارسي پيوسته به كمك روش هاي مولد
313
بكارگيري مدل هيبريدي براي انتخاب سبد پروژه بر اساس شاخص ريسك پروژه در سازمان فضايي ايران
314
بكارگيري مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت تعمير و نگهداري ساختمان
315
بكارگيري مدلسازي اطلاعات ساختمان و اصول ساخت وساز ناب به منظور كاهش ضايعات مصالح در پروژه هاي ساخت
316
بكارگيري مدلهاي ارزيابي يكپارچه در توسعه پايدار منابع آب
317
بكارگيري مدلي براي ارزيابي عملكرد مديران
318
بكارگيري مدلي به منظور تدوين و اولويت بندي استراتژي مراكز اورژانس
319
بكارگيري مدني تصادفي براي مطالعه و شبيه سازي فاز در مخابرات سيار
320
بكارگيري مدولاتورهاي آكوستواپتيكي به عنوان سوئيچ و فيلتر در مخابرات نوري
321
بكارگيري مدولاسيون بردار فضايي در سوئيچينگ مبدلهاي دو سطحي و سه سطحي در ساختارهاي چند واحدي قدرت بالا
322
بكارگيري مديريت دانش جهب روزآوري دانش استراتژيك سازمان
323
بكارگيري مشخصه هاي گوينده در جهت بهبود كيفيت مدل هاي بازشناخت گفتار
324
بكارگيري مشي "هدف محور" در تحليل سيستم مديديريتي يك پروژه عمراني بزرگ ﴿سد كارون ۳﴾
325
بكارگيري معادلات ديفرانسيل تصادفي در پيش بيني قيمت نفت با استفاده از شبكه‌هاي عصبي
326
بكارگيري مكانيزم كاهش يافته در مدلسازي محفظه احتر اق توربين گاز با سوخت گازي
327
بكارگيري مكانيزم هاي اعتماد و شهرت براي بهبود كارايي سيستم هاي پيشنهاددهنده
328
بكارگيري ممانهي زرنيك در بازشناسي و طبقه بندي ميكروفسيل ها
329
بكارگيري مناسب مبدل واسط PV با شبكه جهت انتقال حداكثر توان و بهبود كيفيت توان
330
بكارگيري منطق فازي نوع دو مبتني بر خوشه بندي فازي به منظور تشخيص و شناسايي عيوب توربين هاي گاز
331
بكارگيري موجكهاي قطعه اي كثيرالجمله اي در پياده سازي الگوريتم هاي كارا براي حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم
332
بكارگيري نابجاي نيروي انساني متخصص و پيامدهاي اجتماعي اقتصادي آن ( مطالعه موردي ادارات كل دولتي استان مازندران )
333
بكارگيري نانو ذره مغناطيسي دو لايه هيدروكسيدي بر پايه مس-نيكل-آلومينيوم به عنوان كاتاليست در واكنش هاي تركيبات آلي
334
بكارگيري نانو ذره مغناطيسي دو لايه هيدروكسيدي بر پايه مس-نيكل-آلومينيوم به عنوان كاتاليست در واكنش هاي تركيبات آلي
335
بكارگيري نانو صفحات اكسيدگرافن براي تصفيه مولكول هاي رنگ در فرآيند اسمز مستقيم بر روي غشاي پلي اترسولفون سولفونه شده
336
بكارگيري نانو كامپوزيت گرافن اكسيد- اكسيد منگنز - سديم دو دسيل سولفات براي حذف رنگهاي كاتيوني
337
بكارگيري نانوافزايه ي مناسب سيال حفاري جهت ايجاد لايه ي غشايي به منظور استحكام بخشي به سازند هاي شيلي
338
بكارگيري نانوالياف سلولز استات و نايلون عامل دار شده در فيلتر سيگار
339
بكارگيري نانوسيال و فوم‌هاي فلزي متخلخل چند لايه به منظور بهبود انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي به كار رفته در صنايع نفت و گاز
340
بكارگيري نرم افزار ﴿moodle﴾ و تكنيكها و جزئيات استفاده از آن
341
بكارگيري نرم افزار SIMOLATOR2 NETWORK به منظور مشابه سازي شبكه هاي مخابرات ديتابه همراه تغيير PLATFORM
342
بكارگيري نظريه بازي در تجزيه و تحليل بيان ژن
343
بكارگيري نقش ماهي در تزئينات داخلي منزل
344
بكارگيري نقشههاي شناختي فازي در تحليل ريسكهاي ايمني در صنعت پتروشيمي
345
بكارگيري نمايش تنك جهت افزايش نرخ و كاهش نويز تصاوير اكوكارديوگرافي
346
بكارگيري نمونه برداري غيريكنواخت با نرخ كم جهت تخمين طيف به كمك شبكه عصبي
347
بكارگيري نوآوري ارزش براي ايجاد مزيت رقابتي بكمك مدل تحليل شكاف در اقيانوس آبي (مطالعه موردي شركت ايران آوند فر).
348
بكارگيري همزمان دومدل ارزيابي عملكرد كارت امتيازي متوازن ومدل تعالي اروپايي﴿مطالعه موردي: شركت پتروشيمي اصفهان﴾
349
بكارگيري هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره در هوشمند سازي فرآيند انتخاب واحد دانشجويي
350
بكارگيري و مقايسه ابزارهاي برگرفته از نئوري آشوب و تبديل ويولت در استخراج ويژگي از سيگنال الكترو والنسفالو گرام به هنگام انجام فعاليت هاي ذهني
351
بكارگيري و مقايسه روشهاي تصميم گيري چند منظوره در سنجش ميزان آمادگي بانك هاي خصوصي در پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري (مورد كاوي شعب بانك پارسيان در تهران )
352
بكارگيري و مقايسه مدل هاي پيشبيني مصرف انرژي
353
بكارگيري و نحوه كاركرد لوكوموتيوهاي مورد استفاده در معادن زيرزميني و نحوه انتخاب آنها
354
بكارگيري ويژگي هاي تحمل خطا در طراحي اتاق كنترل نيروگاه هاي هسته اي
355
بكارگيري ويژگي هاي جديد جهت بهبود روش هاي تشخيص صفحات فيشينگ مبتني بر رويكردهاي يادگيري ماشين
356
بكارگيري ويژگي‌ هاي هندسي موضعي در تشخيص اشياء سه‌ بعدي
357
بكارگيري ويولت تطبيقي بمنظور بهبود تشخيص ناهنجاري هاي حنجره از سيگنال گفتار بيماران و طبقه بندي گونه هاي آن
358
بكارگيري يادگيري تقويتي در كنترل راه رفتن ربات انسان نما
359
بكارگيري يادگيري تقويتي در مديريت ريز شبكه هاي هوشمند برق
360
بكارگيري يادگيري چندوظيفه اي در انجام پردازش متون
361
بكارگيري يادگيري عميق در تصاوير CT ريه براي بهبود در روند تشخيص بيماري COVID-19
362
بكارگيري يادگيري ماشين در مد‌ل‌ سازي ناهمسانگردي محلي متغير در ذخاير معدني
363
بكارگيري يك حسگر شيميايي براي تعيين چندين آناليت: تشخيص رنگ‌سنجي يون هاي سيانيد و سيترات با استفاده ازحسگر شيميايي دايتيزون-بيسموت با گزينش پذيري بالا در محيط آب/ اتانول
364
بكارگيري يك مدل ترموديناميك آماري جهت پيش بيني رفتار فازي محلولهاي حاوي اسيدهاي آمينه
365
بكارگيري يك مدل شبيه سازي براي محاسبه هزينه هاي استفاده از تكنيك آناليز ارتعاشات و مقايسه اين هزينه ها با هزينه هاي استفاده از ساير روشهاي نت
366
بكارگيرير الگوريتمHarmony search در محاسبه زاواياي سوئيچينگ بهينه به منظور كاهش مولفه هاي هارمونيكي خروجي اينورتر چند سطحي
367
بگارگيري چيرپلت در ردگيري منبع صوتي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
368
بلاغت تصوير در ديوان عبدالجواد اديب نيشابوري
369
بلاغت در ادبيات پهلوي (با تكيه بر دانش بديع)
370
بلاغت در مرزبان نامه
371
بلاغه القسم في القرآن الكريم
372
بلاك چين
373
بلاك چين و امضاهاي ديجيتال
374
بلاكچين
375
بلانكت راكتورهمجوشي - سينتيك سوخت همجوشي اصول وروش هاي همجوشي
376
بلقل آثار تحولات جمعيتي كشور بر تقاضا براي ارائه خدمات سالمندي از سوي صندوق تامين اجتماعي با استفاده از مدل prost
377
بلللفلقفلق5ف5قفل
378
بلند مرتبه سازي در ايلام ﴿طراحي مجتمع تجاري - اداري پرديس﴾
379
بلندگوها
380
بلوتوث
381
بلورشناسي
382
بلوري كردن منيفلد هاي سه بعدي از دسته حداكثردو با حداكثر 42 راس
383
بلوري-مولكولي كمپلكس هاي، v(iv.v)، cr(III)،( cu(Iبا مشتق هاي پيريدين كربو كلسيليك اسيدها وايزاتين تيوسمي كاربازون
384
بلوغ از نظر جرم شناسي
385
بلوغ،رشد و جنسيت در مسئوليت كيفري
386
بليط يك سره
387
بن پارهاي فلسفه ي سياسي اسپينوزا
388
بن جانسون
389
بن مايه هاي اساطيري داستان كي خسرو در شاهنامه
390
بن مايه هاي اساطيري و آئيني در رسائل فارسي شيخ اشراق (با نگاهي به برخي از آثار ترجمه شده شيخ )
391
بن‌مايه‌شناسي داستان‌هاي منثور فارسي (بر اساس كتاب‌هاي: داراب‌نامه، قران حبشي و مسيّب‌نامه)
392
بنا نهادن يك سيستم تشخيص گر مصنوعي و هوشمند در استخراج خصوصيات ذاتي خصايص آناتوليك در تصاوير پزشكي
393
بنا و تزئينات خانه امام جمعه تهران
394
بنادر جنوب ايران
395
بناهاي تاريخي ايران : قلعه ها
396
بناهاي تاريخي شهرستان نيشابور
397
بناهاي سنتي شهر نجف آباد
398
بناي يادبود انقلاب اسلامي ايران
399
بناي يادبود زردشت
400
بناي يادماني شعر نو
401
بنتونيت
402
بنتونيت
403
بنچ ماركينگ فرايندهاي كليدي در شركتهاي داروسازي
404
بندرگاه
405
بندرلنگه به روايت تصوير
406
بندكشي(1 + 3) از فضا-زمان نسبت به ميدان برداري شبه زمان
407
بندي سيلاب با استفاده از مدل هاي HEC-RAS وWMC﴿مطالعه موردي : رود خانه كاروند - دامن - بمپور حوضه هامون - جازموريان ﴾پهنه
408
بنز آلدئيد
409
بنز و دياز پين
410
بنزيل تري فنيل فسفونيوم پراكسي دي سولفات به عنوان يك اكسيدان جديد در اكسيداسيون تركيبات مختلف آلي
411
بنزيل تري فنيل فسفونيوم پراكسي مونوسولفات به عنوان واكنشگري جديد در تبديل هاي آلي
412
بنزيل تري فنيل فسفونيوم كلرات(BTPPC) و بوتيل تري فنيل فسفونيوم كلرو كرومات(BTPPCC) واكنشگرهايي جديد براي اكسايش تركيبهاي آلي
413
بنگاه الكترونيكي
414
بنگاه مشاور املاك وتهيه مسكن آسيا
415
بنگاه معاملات خودرو ايران
416
بنگاه هاي كوچك و متوسط : تجارب ايران و كاربرد آن براي افغانستان
417
بني اميه از ديدگاه حضرت علي عليه السلام
418
بنياد پژوهشي، فرهنگي عاشورا
419
بنياد پسيكولوژي ديناميك و علمي جديد
420
بنياد حفظ و نشر آثار و ارزش هاي دفاع مقدس شهركرد
421
بنياد فرهنگي اجتماعي مد و لباس ايراني
422
بنياد هنر آفريدار ﴿ طرح سراي آفرينش هنري ايران﴾
423
بنيادگرايي ديگري برساخته‌ي مدرنيته : كوشش و تأملي نظري پيرامون مفهوم
424
بنيادهاي اخلاق ديني و سكولار
425
بنيادهاي اعمال صالح در قرآن و احاديث
426
بنيادهاي انديشه غاليانة صفويان از شيخ جنيد تا پايان سلطنت شاه طهماسب اول(851-984) (نقش آئين هاي اهل حق، شبك، علوي و كاكه يي)
427
بنيادهاي هندسه فينسلري و برگ بندي هاي طبيعي روي كلاف مماس
428
بنيامتنيت در متن و اجراي نمايشنامه ي: در مصر برف نمي بارد نوشته محمد چرمشير
429
بنيامتنيت در متن و اجراي نمايشنامه ي: در مصر برف نمي بارد نوشته محمد چرمشير
430
بنيان ها و سير توسعه ي تئاتر ديجيتال
431
بنيان ها و سير توسعه ي تئاتر ديجيتال
432
بنيان هاي ژئومورفولوژيكي زمين بوم هاي اجتماعي در عرصه گردشگري فلات مركزي ايران
433
بنيان هاي ماشين هاي جوشكاري با پلاسما و نقشه هاي ساخت آن
434
بنيان هاي نظري هندسه و تزئينات در معماري مسجد گوهرشاد
435
به آب اندازي كشتي توسط كيسه¬هاي هوا
436
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي داده^ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم در ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ و اﺛﺮ ﻫﺎﻟﻪ اي
437
به اشتراك‌گذاري امن دادههاي حاصل از الكتروكارديوگرام ارسالي از دستگاه موبايل در ابر
438
به بكارگيري همزمان تحليل پوششي داده ها و تئوري مجموعه هاي فازي با تاكيد بر معيار اعتبار جهت ارزيابي كارايي تامين كنندگان در شرايط عدم قطعيت
439
به دام انداختن ذرات گرد و غبار توسط بادشكن ها
440
به دام اندازي نوري نانوذرات فلزي و بررسي پارامترهاي موثرآن
441
به دست آوردن تابع پتانسيل مناسب جهت پيشگوئي تعادل مايعـجامد
442
به دست آوردن تعادل نش توسط سيستم ايمني مصنوعي
443
به دست آوردن تنش هاي القايي در كامپوزيت هاي زمينه پليمري تقويت شده با الياف فلزي حافظه دار
444
به دست آوردن توزيع درجه حرارت در يك استوانه همگن با استفاده از روش تفاضل محدود
445
به دست آوردن توزيع ضريب فشار حاصل از جريان پتانسيل غيرلزج بر روي يك ايرفويل بااستفاده از روش اجزاء محدود
446
به دست آوردن راهكاري براي كاركرد بهينه يك دستگاه توليد هم‌زمان برق و حرارت ريزمقياس (micro-CHP)
447
به دست آوردن زمان بهينه باز و بسته شدن سوپاپ هوا و دود و زمان جرقه زني در موتور XU7 گاز سوز با استفاده از كد KIVA-3V
448
به دست آوردن سيكل حركتي جهت شبيه سازي مصرف سوخت خودروها
449
به دست آوردن صفحات بهينه در متعادل‌سازي روتورهاي منعطف با كمينه كردن عدد وضعي ماتريس ضرايب تأثيرات
450
به دست آوردن ضرايب بسط تنش در اجسام ترك دار و شيار دار تحت بارگذاري تركيبي خارج صفحه اي
451
به دست آوردن ضرايب هيدروديناميكي يك زيرسطحي هوشمند با نرم فزار Ansys-CFX
452
به دست آوردن مشخصات اپتيكي اتمسفر با استفاده از ليدار TEA CO2 در محيط هاي ناهمگن
453
به دست آوردن منحني بهينه فرمان سد تك مخزنه با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
454
به دست آوردن ميدان تنش قطعات ترك دار به كمك روش برهم نگاري ديجيتالي و تصويربرداري با استفاده از گوشي هاي هوشمند
455
به دست آوردن نمودار تغييرات تراوايي سازند در راستاي عمودي به كمك لايه آزمايي مكرر و تصحيح نتايج به‌دست‌آمده با داده هاي آناليز فشار
456
به دست آوردن نمودار حد شكل دهي در ورق هاي دولايه فلزي
457
به دست آوردن نمودارهاي فشار مويينگي با استفاده از داده هاي نگاره ي تشديد مغناطيسي هسته اي
458
به رقص رها شدگان از بند باغ وبا گرفته برداشتي آزاد از نمايشنامه ريپ فان ينكله نوشته ماكس فريش
459
به روايت اول شخص مفرد
460
به روز رساني برنامه محاسبه افت فشار هوا در لوله¬هاي انتقال هوا بررسي موردي: طراحي شبكه توزيع هواي فشرده تونل علوي
461
ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻃﺮﺡ ﻫﻨﺪﺳﻲ،ظرفيت ايمني
462
به روز رساني غيرمتمركز دستگاه‌هاي شبكه اينترنت اشيا مبتني بر قراردادهاي هوشمند و زنجيره بلوكي اتريوم
463
به روز رساني مدل اجزاء محدود سازه اي بر اساس پاسخ فركانسي توسط شبكه عصبي
464
به روز رساني ناوبري با استفاده از روش زاويه ورود
465
به روزآوري ايالت هاي لرزه زمين ساختي ايران و برآورد ويژگي هاي لرزه خيزي آن ها با استفاده از روش هاي آماري و زمين آماري
466
به روزرساني تصادفي مدل با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو زنجيره ماركوف
467
به روزرساني شبكه تخصيص آتشنشاني با در نظر گرفتن معيار ترافيك
468
به روزرساني نرم افزارها از راه دور با پروتكل TCP/IP و در محيط زبان G
469
به سازي طراحي يك دي پي سل
470
به سوي پايداري در بافت هاي روستا شهري ﴿نمونه موردي: روستا شهر نعيم آباد شهر يزد﴾
471
به سوي معماري شاعرانه
472
به طور يكنواخت پرتوان ترين آزمون بيزي
473
به كار گيري ابزار‌هاي هوش محاسباتي براي پيش بيني ورشكستگي و بحران مالي
474
به كار گيري الگوهاي هارمونيك در بورس اوراق بهادار تهران
475
به كار گيري پليمرهاي رسانا و نانو مواد در ساخت حسگر هاي الكتروشيميايي براي اندازه گيري مواد مهم بيولوژيكي
476
به كار گيري تخمين هاي زمين آماري در تفسير داده هاي ژئوالكتريك ﴿مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القابي﴾ مطالعه موردي : معدن سرب و روي هفت هر
477
به كار گيري روش حسگري فشرده در طراحي كنترل كننده سوپروايزري شبكه هوشمند
478
به كار گيري روش هاي باز نمونه گيري ساده در رگرسيون چندكي سانسور شده
479
به كار گيري روش‌هاي ديناميك پوياي غير خطي براي استخراج معيار كيفي پايداري وضعي بدن انسان
480
به كار گيري روشي نوين در توليد نخ هاي مغزي بر ماشين رينگ
481
به كار گيري رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن، تحليل سلسله مراتبي فازي و سروكوال جهت ارزيابي عملكرد ادارات پست شهرستان شيراز
482
به كار گيري سيستم هاي چند عامله براي داده كاوي در محيط هاي توزيع شده
483
به كار گيري شرط مرزي ديواره در شبيه سازي ديناميكي مولكول
484
به كار گيري گراف حمله براي بهبود سيستم هاي پاسخ به نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
485
به كار گيري مدل AHP جهت اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري و ارائه مدلي براي بهبود ناسازگاري در آن
486
به كار گيري مدل هاي پارامتري بقا براي ارزيابي خطرات رقيب در پيوند كليه
487
به كار گيري موجكهاي بي اسپلاين براي حل عددي معادلات انتگرال و انتگرال ديفرانسيل
488
به كار گيري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم روي كالاي پشم/پلي استر به منظور حصول ويژگي هاي جديد و چند منظوره
489
به كار گيري نقاط كوانتومي كربني و نانو لوله هاي كربني چند ديواره به عنوان اصلاحگر براي ساخت حسگر الكتروشيميايي و استفاده از آن جهت اندازه گيري داروي دكسترومتورفان
490
به كار گيري واقعيت مجازي در اندوسكوپي تعاملي و مدلسازي ارگانهاي مجرادار بر اساس ساختار توسعه يافته
491
به كار گيري يك مدل حالت بحراني براي تحليل رفتار خاك هاي دانه اي تحت بارگذاري سيكليك
492
به كار گيريMAC در طراحي سخت افزار، مطالعه موردي لايه UML
493
به كاربردن سيستم هاي فازي در طراحي سبد سهام مناسب
494
به كارگيري CSW جهت ارتقاء Linmap, uta
495
به كارگيري Fe3O4@BNPs@SiO2-SO3H به عنوان يك نانوكاتاليست هتروژن مغناطيسي در واكنش بايجنلي و سنتز تترازول هاي 5 استخلافي - نگارش: فرنوش مرادي دربندجوقي استاد راهنما: دكتر كيومرث بهرامي
496
به كارگيري TRIZ در حل مسائل تكنيكي فرايندها در صنعت نساجي (همراه با مطالعه موردي)
497
به كارگيري UML د ر طراحي سخت افزار، مطالعه موردي لايه MAC
498
به كارگيري آزادسازي لاگرانژ در حل مسئله پالايشگاهي
499
به كارگيري آزمون دانشجو محور در كلاسهاي رشته هاي زبان انگليسي در ايران
500
به كارگيري آشكارساز GLR در رادارهاي غير فعال مبتني بر سيگنال ديجيتال تلوزيوني
501
به كارگيري آناليز مسير با ي
502
به كارگيري ادوات FACTS به منظور مديريت تراكم يا در نظر گرفتن شاخص هاي قابليت اطمينان
503
به كارگيري اكسيد روي فعال شده در آميزه ترد تاير سبز
504
به كارگيري الگوريبم پرندگان براي مسير يابي چند بخشي بهينه در شبكه هاي سيار موردي
505
به كارگيري الگوريتم هاي هندسه محاسباتي در تطبيق دو مجموعه از نقاط
506
به كارگيري الگوريتم هاي يادگيري ماشين جهت همگام سازي سينماتيك و بينايي ماشين ربات انسان نما در ورزش تيراندازي با كمان
507
به كارگيري الگوريتم يادگيري تقويتي جهت كنترل ربات تعادلي
508
به كارگيري بازخورد كاربر در بازيابي تصاوير مبتني بر محتوا
509
به كارگيري برنامه ريزي رياضي فازي در مسئله تعيين سبد بهينه سهام
510
به كارگيري بهينه بهساز يكپارچه كيفيت توان باز با درنظرگرفتن تجديد پيكربندي در شبكه توزيع
511
به كارگيري بيوراكتورهاي غشايي در تصفيه آب توليدي ميادين نفتي ايران با استفاده از كنسرسيوم پروكاريوتي
512
به كارگيري بيومكانيك استخوان و مكانيزم سوراخ كاري براي بهبود فرآيند
513
به كارگيري پروتكل زمانبندي TDMA انطباقي و توزيعي براي شبكه هاي MANET
514
به كارگيري پلاسماي اكسيژن به منظور اتصال دادن نانودندريمر پايه آميني برروي پارچه پلي پروپيلن و بررسي خواص جذبي آن
515
به كارگيري پيش‌فرآوري زيستي ضايعات برنج توسط قارچ تريكودرما ويريده تثبيت شده جهت بهبود توليد بوتانول زيستي
516
به كارگيري پيوگليتازون در جيره نشخواركنندگان و اثر آن بر تخمير شكمبه، برخي از فراسنجه هاي خوني و مصرف خوراك
517
به كارگيري تبديل موجك در بهبود تخمين عيار مس در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش زمين آمار چند نقطه‌اي فيلترسيم
518
به كارگيري تجزيه و تحليل چندمتغيره مكان محور در بخش بندي بازار صنعت فولاد ايران
519
به كارگيري تحليل هاي زمين آماري براي مدلسازي ژئوشيميايي كانسار سمناجيل﴿اهر﴾
520
به كارگيري تراشه هاي ميكروفلوييديك به منظور انتقال ژن به سلول هاي لنفوسيت با استفاده از حامل ويروسي
521
به كارگيري تركيب الگوريتمهاي ژنتيك ونلدر -ميدبراي بهينه سازي توابع حقيقي
522
به كارگيري تصميم‌گيري چند معياره فازي براي انتخاب بهترين تأمين‌ كنندگان ساخت تجهيزات دكل حفاري خشكي نفت و گاز (مطالعه موردي: جهاد دانشگاهي علم و صنعت)
523
به كارگيري تغييرات محلي ناهمسانگردي درمدلسازي زمين آماري و ارزيابي ذخيره در محيط متلب با ارائه مطالعه موردي
524
به كارگيري تكنولوژي در كلاس هاي زبان آموزان جوان: ديدگاه اساتيد زبان
525
به كارگيري تكنيك Agile Modeling در طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي موبايل
526
به كارگيري تكنيك OMTHD براي كمينه كردن THD خط به خط ولتاژ خروجي پله اي در اينورترهاي چندسطحي با منابع DC غير يكسان
527
به كارگيري تكنيك انتخاب رله به منظور افزايش ظرفيت در شبكه LTE-Advanced ﴿مخابرات نسل چهارم﴾
528
به كارگيري تكنيك بهينه سازي جمعيت مورچگان در حل مسائل چند جمله اي غير قطعي كامل
529
به كارگيري تكنيك تثبيت مجازي براي عدم ورود به نواحي آسيب پذير بيمار در ربات توان بخشي
530
به كارگيري تكنيك تجزيه و تحليل شكست و آثار آن (FMEA) در فرآيند توليد پتو (مطالعه موردي)
531
به كارگيري تكنيك تكه دوزي در طراحي لباس
532
به كارگيري تكنيك شبيه سازي در سيستم نگهداري و تعميرات به منظور كاهش هزينه ها
533
به كارگيري تكنيك فرآيند تحليل شبكه اي در تحليل SWOT (مطالعه موردي: بانك ملي استان مازندران)
534
به كارگيري تكنيك هاي جديد در كنترل آشوب مبدل هاي سوييچينگ
535
به كارگيري تكنيك هاي داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري (مورد مطالعه: شركت هاي منتخب سرويس دهنده ي اينترنت)
536
به كارگيري تكنيك هاي هوشمند جهت بهبود عمليات مسيريابي در شبكه هاي اقتضايي متحرك
537
به كارگيري تكنيكهاي امپدانس و پتانسيومتري براي بررسي اثر نانو مواد در پاسخ الكترودهاي يون گزين
538
به كارگيري تكنيكهاي بافت در تزئين اتاق
539
به كارگيري تكنيكهاي يادگيري ماشين در شبيه سازي فوتبال روباتها
540
به كارگيري توابع پايه اي شعاعي در حل عددي مسايل بهينه سازي
541
به كارگيري جمع سپاري درحل مسائل دسته بندي چند برچسبي
542
به كارگيري حسگري فشرده در بازسازي و فشرده سازي تصاوير سه بعدي فوتوآكوستيكي
543
به كارگيري داده كاوي در سيستم برنامه ريزي منابع سازماني به منظور توسعه ي مديريت استعدادها
544
به كارگيري دانش مديريت پروژه (پي ام باك) در بهينه سازي كمي و كيفي فرايند هاي استخراجي معدن مس سونگون
545
به كارگيري دانش نامطمئن و ناسازگار چند متخصص در فرآيند يادگيري ساختار شبكه هاي بيزي
546
به كارگيري دستبافته ها در طراحي لباس عروس با نگاهي به پوشاك ايلات و عشاير ايران
547
به كارگيري دنباله هاي بازگشتي جهت رمز نگاري
548
به كارگيري ديناميك هاي آشوبگونه در شبكه هاي عصبي بازگشتي جاذب و ارزيابي عملكرد آن در بازشناسي مقاوم الگو
549
به كارگيري ذرات نانو رس به روشهاي تكميل نساجي بر روي كانالهاي نايلون 6 و بررسي امكان بهبود خصوصيات آنتي استاتيكي و مقاومت در برابر آتش
550
به كارگيري رايانش ابري براي بهبود عملكرد شبكه هاي سلولي
551
به كارگيري رهيافت اختيار راهبردي در سطح محلي با تأكيد بر فنون تصميم سازي مطالعه ي موردي: محدوده ي شمالي درياچه ي شهداي خليج فارس (چيتگر)
552
به كارگيري روش CMS در تحليل سازه داراي اتصالات غير خطي
553
به كارگيري روش انتشار باريكه اجزا محدود و نگاشت همديس براي انتشارنور در موجبر ميكرو حلقه و ساير موجبرهاي نوري
554
به كارگيري روش بدون شبكه در تحليل آنتن مايكرواستريپ
555
به كارگيري روش بدون شبكه در تحليل محفظه هاي شيلد فلزي روزنه دار
556
به كارگيري روش تاگوچي جهت بهينه سازي كيفيت مورد كاربردي صنايع نساجي
557
به كارگيري روش تحليل اجزاء ناچيز در توصيف رفتار طيفي نور خورشيد در تهران
558
به كارگيري روش تحليل افق‌هاي زماني بر پايه نظريه آشوب براي يافتن مناطق مناسب عملياتي در سيستم‌هايپيچيده توليدي
559
به كارگيري روش دامنه- فركانس به همراه الگوريتم Morphology براي مكان يابي تخليه جزئي در كابل
560
به كارگيري روش كنترل افتي در مبدل هاي واسط منابع توليد پراكنده
561
به كارگيري روش كنترل ديناميكي ولتاژ به منظور بهينه سازي توان و تاخير در مدارهاي VLSI
562
به كارگيري روش نانودندانه گذاري در تعيين تنش پسماند مواد كامپوزيت
563
به كارگيري روش نوين چاپ گوهر افشان جهت توليد مدارهاي الكتريكي قابل كاربرد در توليد منسوجات هوشمند
564
به كارگيري روش هاي اصلاح سطح و استفاده از كمپلكس طراحي شده بر مبناي نقره، ساختارهاي گرافيتي كربن نيتريد و نقاط كوانتومي به منظور بهبود فعاليت فوتوكاتاليستي و فوتوالكتروكاتاليستي تيتانيوم دي اكسيد
565
به كارگيري روش هاي داده كاوي براي پيش بيني عملكرد سيستم توليد انعطاف پذير
566
به كارگيري روش هاي مبتني بر فيلتر و تقطيع به منظور تشخيص عيوب در تصاوير بافتي
567
به كارگيري روش هاي محاسباتي بر پايه نظريه تابعي چگالي براي بررسي خواص الكتروني ساختارهاي شبه گرافيني
568
به كارگيري روش هاي محاسباتي در دستيابي به داروي ضد ايدز
569
به كارگيري روش هاي منطقه بندي و تعيين هاله هاي ليتوژئوشيميايي اوليه در كانسار مس علي آباد به منظور پيشنهاد حفاري هاي تكميلي
570
به كارگيري روش يادگيري تقويتي براي مسيريابي پويا در شبكه به عنوان يك سيستم چندعاملي
571
به كارگيري روش‌هاي آشكارسازي در ته نقش‌نگاري با استفاده از روش‌هاي آماري
572
به كارگيري روش‌هاي پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال در ارزيابي مشخصات سطحي رويه‌هاي راه‌ها
573
به كارگيري روشهاي زمان فركانس در مقاوم سازي بازشناسي گفتار
574
به كارگيري روشهاي مبتني بر شبيه سازي در آشكار سازي راداري
575
به كارگيري روشهاي نمايش بصري براي بهبود برنامه هاي شي گرا
576
به كارگيري روشهاي هندسه محاسباتي در برهمكنش ماكرومولكولها
577
به كارگيري رويكرد پويايي سيستم جهت ارائه‌ي مدل يكپارچه‌ي برنامه‌ريزي ظرفيت راهبردي (مورد مطالعه : صنعت كاغذ)
578
به كارگيري رويكرد تركيب سيستم ها در بهبود بازشناسي گفتار مبتني بر مدل هاي HMM
579
به كارگيري ساختارهاي چند ورودي- چند خروجي جهت كاهش اخلال و فريب در رادار
580
به كارگيري سبك يادگيري اجتماعي در آموزش مجازي با استفاده از رسانه هاي اجتماعي
581
به كارگيري سلولهاي MTJدر طراحي مدارات منطقي نسل آينده و بهبود عملكرد مدارات CMOS
582
به كارگيري سيستم Fast در ارزيابي كيفيت پارچه هاي پيراهني
583
به كارگيري سيستم QFD در كارخانه نيسان شرق
584
به كارگيري سيستم اصلاح شده هزينه يابي بر اساس فعاليت متناسب با صنعت پوشاك (مطالعه موردي : شركت توليكا)
585
به كارگيري سيستم چند عاملي توزيع شده در بهبود كارائي الگوريتم ژنتيك موازي
586
به كارگيري سيستم چند عاملي در نويز زدايي از پالس تخليه جزئي در شبكه كابلي
587
به كارگيري سيستم ردكس در رنگرزي پشم با رنگينه هاي اسيدي
588
به كارگيري سيستم هاي ارزيابي عملكرد در توليد فيلم هاي تلويزيوني (تله فيلم) سازمان صدا و سيما
589
به كارگيري سيستم هاي تشخيص فركانس راديويي در تردد وسيله نقليه
590
به كارگيري سيستم هاي چند عاملي در كنترل ولتاژ شبكه قدرت در چارچوب سيستم هاي WAMPAC
591
به كارگيري سيستم‌هاي ناوبري اينرسي و موقعيت ياب جهاني(INS/GPS) براي يك سفينه در مانور مداري
592
به كارگيري سيگنال هاي EEG تصور حركتي جهت توليد فرمان هاي لازم براي كنترل صندلي چرخ دار
593
به كارگيري سيليكا در آميزه هاي الاستومري و تاثير آن بر خواص مكانيكي
594
به كارگيري سيليكا در طراحي و ساخت اميزه هاي ترد تاير با حرارت اندوزي پايين
595
به كارگيري شبكه اجتماعي در سيستم هاي تشخيص نفوذ
596
به كارگيري شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل
597
به كارگيري فرايند تحليل شبكه اي فازي براي تعيين تكنولوژي مناسب حمل و نقل همگاني شهري ( مطالعه موردي: يكي از كريدورهاي در حال تصميم گيري شهر اصفهان)
598
به كارگيري فرم خط شكسته نستعليق در طراحي پارچه براي فضاي دكوراسيون داخلي
599
به كارگيري فعال سازي نوتروني براي تعيين غلظت عنصري در موي سر كودكان خياباني
600
به كارگيري فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي در مديريت مواد
601
به كارگيري كاپولا در رديابي اهداف متحرك
602
به كارگيري كراتين استخراج شده از پر به همراه نانو ذرات مس بر روي كالاي پشمي
603
به كارگيري كنترل كننده هاي چند متغيره و غير خطي براي بهبود ميرايي نوسانات توان بر اساس مدلInput-Affine سيستمهاي قدرت SMIB مجهز به SSSC
604
به كارگيري گيرنده هاي iterative در سيستم هاي بدون سيم MIMO جهت بهبود عملكرد سيستم
605
به كارگيري مايع اوتكتيك تثبيت شده بر نانواكسيد منيزيم متخلخل شده به عنوان كاتاليزور ناهمگن در سنتزهاي آۀي
606
به كارگيري متد هاي هوش مصنوعي در عيب يابي و تخمين عمر باقيمانده ماشين آلات دوار
607
به كارگيري مجدد يادگيري عامل در يادگيري تقويتي
608
به كارگيري مدل REM براي ارزيابي عملكرد پروژه ها : استخراج علل تاخير در پروژه هاي گاز پارس جنوبي
609
به كارگيري مدل استراتژي بيمه سهام پويا در بازار بورس تهران
610
به كارگيري مدل كدگذاري (SPIHT) با استفاده از موجكهاي مناسب براي فشرده سازي تصاوير اولتراستاندو آنژيو
611
به كارگيري مدل گسترده و غيرخطي ترانزيستور HEMT در طاراحي ، آناليز و شبيه سازي اسيلاتور موج ميليمتري (باند Ka) از نظر سيگنال و نويز
612
به كارگيري مدلهاي شبه ماركف در تحليل ابعاد سه گانه زمين لرزه ها
613
به كارگيري مديريت زنجيره بحران پروژه در مدلسازي مديريت ارزش كسب شده
614
به كارگيري معماري سازماني FEAF با نگرش EFQM در شركت مهندسي و ساخت تجهيزات مپنا
615
به كارگيري معيارهاي اكتشافي كانسار طلاي اپي ترمال ساري گوناي در تهيه نقشه پتانسيل كاني سازي در محيط GIS به منظور شناسايي مناطق اميدبخش در مناطق اطراف
616
به كارگيري مناسب نقش و رنگ طبيعي در معرق چوب
617
به كارگيري منيفلد ريماني در طبقه بندي سيگنال هاي التروانسفالوگرافي
618
به كارگيري موتورهاي الكتريكي سرچرخ در يدك جهت بهبود مانوردهي تريلي در سرعت كم
619
به كارگيري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و سنتز نانو ذرات نقره در حين فرايند هيدروليز قليايي كالاي پلي استري
620
به كارگيري نانو كامپوزيت آلومينيم اكسيد/ روي اكسيد، به عنوان نانو جاذب براي حذف يون هاي فلزي سنگين از آب
621
به كارگيري نانو كپسول هاي پلي كاپرولاكتون حاوي آلفاتو كوفرول در فيلم زيست تخريب پذير كربوكسي متيل سلولز و بررسي ويژگي هاي مكانيكي، شيميايي و ضد اكسيد اسيوني
622
به كارگيري نانوذرات TiO2 توليد شده به روش سل ژل در پوشش نانوكامپوزيت زمينه نيكل
623
به كارگيري نانوذرات بر پايه آهن و كربن روي كالاي پلي استر جهت حفاظت در برابر امواج الكترومغناطيس
624
به كارگيري نانوسيال و توليد بيوديزل در سامانه هيبريدي كلكتور خورشيدي- بيوديزل و بررسي فني و اقتصادي سيستم هيبريدي
625
به كارگيري نانوكامپوزيت آلومينيوم اكسيد / روي اكسيد، به عنوان نانو جاذب براي حذف يون‌هاي فلزي سنگين از آب
626
به كارگيري نرم كننده ها روي لايه سلولز ميكروبي
627
به كارگيري نظريه بازيها براي مدلسازي و تحليل مناقشات كارفرما و پيمانكاران با رويكرد غير همكارانه (مطالعه موردي شركت توسعه بناي كسري)
628
به كارگيري هيدرازين هيدرات در آمينوليز پلي‏استر همراه با سنتز در محل نانوذرات مس،نيكل،اكسيدروي و كامپوزيت‏‏‏‏‏هاي آن‏ها
629
به كارگيري و بررسي آزمون GLOF و آزمون پيشنهادي PLOF براي تشخيص كاربران مخرب در شبكه هاي راديو شناختگر
630
به كارگيري و پياده سازي فرآيند FMEAبراي پمپ هاي مورد استفاده در يك مجتمع پالايشگاهي
631
به كارگيري واسط مغز رايانه مبتني بر SSVEP در كاربرد توانبخشي ركابزني FES
632
به كارگيري واقعيت مجازي به عنوان يك محيط مصنوعي در توانبخشي روباتيكي
633
به كارگيري يادگيري عميق در سيستم بينايي خودروهاي خودران
634
به كارگيري يادگيري منيفلد براي تشخيص بيماري دريچه ميترال
635
به كارگيري يك مدل پويايي شناسي سيستم براي توسعه ي سياست هاي مديريتي خودپايداري مالي . مطالعه موردي : شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
636
به مدار آوردن نيروگاه ها در محيط تجديد ساختار يافته
637
به مدار آوردن واحدهاي حرارتي در سيستم هاي قدرت بزرگ با استفاده از الگوريتم ژنتيك
638
به مدار آوردن واحدهاي حرارتي در سيستمهاي قدرت بزرگ با استفاده از شبكه هاي عصبي
639
به مدار در آوردن بهينه واحدهاي نيروگاهي با استفاده از الگوريتم ژنتيك در سيستمهاي قدرت
640
به هسته آوردن پروتكل ارتباطي ترمينال 32778 و طراحي EMULATOR مربوط به آن
641
به هنگام سازي پارامترهاي مدل المان محدود سازه غيرخطي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در رفتار ثبت شده
642
به هنگام سازي سازه ماشين آلات دوار با لحاظ فرآيند تصادفي نتايج آزمون
643
به هنگام سازي مدل هاي سازه اي با استفاده از داده هاي ديناميكي
644
به کارگيري برنامه‌نويسي ژنتيک در بهبود کارائي سيستم‌هاي بازشناسي گوينده
645
به کارگيري تفکر ناب و کنترل کيفيت جهت ارتقاء صنايع پوشاک چرمي
646
به کارگيري تکنيک هاي داده کاوي در کشف دانش فروش با در نظر گرفتن مجاورت کالاها در قفسه ها بر اساس معيار قيمت
647
به کارگيري شاتکريت در پايداري تونل ها ( بررسي موردي تونل خرم آباد-پل زال )
648
به‌ كارگيري مدل برنامه‌ ريزي رياضي چند هدفه فازي جهت مديريت زنجيره تأمين پايدار (مورد مطالعه : صنايع كاشي و سراميك استان يزد)
649
به‌دست آوردن آستانه بهينه آشكارساز فيلتر منطبق در حضور تداخلگر با كانال داراي محو شدگي تخت فركانسي
650
به‌سازي پيل سوختي اكسيد جامد با اصلاح عوامل اثرگذار بر تنش پسماند و اعوجاج در اجزا سل
651
به‌سازي مديريت انرژي سيستم ذخيره ساز انرژي هيبريد شامل باتري و ابرخازن با در نظر گرفتن اثرات دما و عمر
652
به‌كار‌گيري نگاشت‌هاي فازي شهودي با استفاده از يادگيري تركيبي براي طراحي سيستم خودكار پزشكي (CAD)
653
به‌كارگيري آشكارساز سوسوزن پلاستيكي در تشخيص مواد پرتوزا
654
به‌كارگيري ابزار دقيق به‌منظور محاسبه ناهمواري سطح روسازي
655
به‌كارگيري الگوريتم مبتني بر عامل به منظور كاهش تلفات از طريق متعادل‌سازي بار در شبكه‌هاي هارمونيكي
656
به‌كارگيري الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي و آناليز حساسيت جهت طراحي بهينه يك محفظه احتراق مدل توربين گاز هوايي
657
به‌كارگيري بهيافت در طراحي محصول از پسماندهاي شلوار جين با رويكرد اقتصادي و زيست محيطي
658
به‌كارگيري بيومكانيك آسيب در طراحي صندلي فضاپيما
659
به‌كارگيري تصميم‌گيري چند معياره فازي جهت انتخاب استراتژي مديريت دانش (مورد مطالعه : بانك انصار)
660
به‌كارگيري توابع آشوب براي توليد الگوي آزمايش مدارهاي تركيبي
661
به‌كارگيري توابع چگالي و طول صف در مدل¬هاي تخصيص پوياي ميان‌نگر
662
به‌كارگيري روش تيكسوفورج در شكل‌دهي كامپوزيت پايه آلومينيومي و مطالعه خواص مكانيكي آن
663
به‌كارگيري روش جديد مكانوشيميايي براي سنتز آلومنيوم فلوئوريد
664
به‌كارگيري روش داده كاوي تحصيلي براي هدايت تحصيلي دانش‌آموزان اول متوسطه به رشته‌هاي فني‌وحرفه‌اي/كاردانش
665
به‌كارگيري روش هاي طيف‌سنجي ليزري به‌منظور بررسي مقدار رهايش داروهاي شيمي درماني بارگذاري شده بر روي نانو‌حامل‌ها و بررسي اثر آن در تسريع درمان سرطان
666
به‌كارگيري روش‌هاي خوشه‌ بندي يادگيري ماشين در تصاوير سي‌ تي اسكن براي ايجاد يك بخش‌بندي خودكار در تشخيص كبد
667
به‌كارگيري روش‌هاي مختلف تحليل حساسيت جهت منيپوليشن ميكرو/نانو ذرات زيستي
668
به‌كارگيري روش‌هاي يادگيري عميق در فيدبك شبكه ‌ LTE
669
به‌كارگيري رويكرد تلفيقي تحليل سلسله مراتبي و تجزيه‌وتحليل حالات بروز شكست به‌منظور استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در بخش كشاورزي با نگرش توسعه پايدار
670
به‌كارگيري رويكرد هاي تركيبي براي ارزيابي، رتبه بندي و بهبود كارايي واحدهاي ارزي بانك در فضاي رقابتي/ همكارانه (مطالعه موردي : شعبه هاي بانك ملي استان اصفهان)
671
به‌كارگيري شبكه‌هاي عصبي/ عصبي فازي براي پيش‌بيني متغير جهت در بازارهاي مالي (مطالعه موردي)
672
به‌كارگيري ضايعات پنبه پلي‌استري پارچه براي توليد استن، بوتانل و اتانل به روش تخميري
673
به‌كارگيري نقشه شناختي فازي براي بهبود مدل حالات شكست و تحليل اثرات
674
به‌كارگيري هم‌زمان نانو سيال و محيط متخلخل براي افزايش انتقال حرارت مبادله‌كن دولوله‌اي
675
به‌كارگيري يادگيري در طراحي خودكار سامانه‌هاي رفتارمحور
676
به¬كارگيري حل¬كننده¬هاي SAT/SMT براي جستجوي موثر مشخصه¬هاي تفاضلي و خطي در الگوريتم¬هاي رمزنگاري قالبي
677
بهائيت و مسئله اخلاق ﴿با تاكيد بر رد آن از منظر آيات و روايات﴾
678
بهبنه يابي مخازن بتوني زميني
679
بهبو عملكرد ماموريت تصويربرداري با استفاده از طراحي و كنترل يك سيستم آرايش پروازي به روش سختار مجازي
680
بهبود
681
بهبود ‌‌شبكه‌ي‌ شكل‌دهي پرتو در آنتن‌هاي چند پرتويي بر پايه موج‌برهاي زيرلايه‌اي براي كاربردهاي 5G
682
بهبود ، طراحي و ساخت اجزاي رادار UWB پالسي جهت كاربرد در اندازه گيري مشخصات سيالات چند لايه داخل مخازن فلزي
683
بهبود power - law cfar در آشكار نمودن سيگنالهاي گذرا
684
بهبود آشكار سازي پالس هاي راداري در حضور نويز رنگي با استفاده از نويززدايي
685
بهبود آشكارسازي حالت جزيره اي منابع پراكنده سنكرون با استفاده از روش هاي تركيبي پسيو - مخابراتي مبتني بر پردازش سيگنال
686
بهبود آشكارسازي و فاصله سنجي در رادار FMCW
687
بهبود ابقا پذيري شبكه هاي اقتضايي
688
بهبود اتصال و پوشش ناحيه در شبكه هاي حسگر بي سيم
689
بهبود اثر چسبندگي اتصال كامپوزيت گرماسخت بر روي بستر گرمانرم
690
بهبود اثرات زيست محيطي محصول با رويكرد گسترش عملكرد كيفيت
691
بهبود اجراي پرس و جوهاي موازي با ارائه روش قطعه بندي در اسناد xml مبتني بر روش هاي خوشه بندي
692
بهبود احتمال آشكارسازي كاربر اوليه در شبكه هاي راديوي هوشمند
693
بهبود اختصاص منابع در يك سيستم توزيعي چندرسانه‌اي با كاربردهاي بلادرنگ براي سيستم‌هاي نظارتي دوربيني
694
بهبود اختفاي خطا در ويدئوهاي كد شده با HEVC به روش تقسيم بندي متوازي الاضلاعي ناحيه تخريب شده
695
بهبود ادغام تصاوير MRI و پزشكي هسته اي (PET/SPECT)
696
بهبود ارتباطات در شبكه هاي VANET با رويكرد استفاده از معماري شبكه هاي NDN
697
بهبود ارتباطات ميان گرهي در سيستم هاي خوشه اي از طريق كاهش رقابت بر سر واسط شبكه
698
بهبود ارزش تغذيه ايي كاه غلات ﴿برنج،جو و گندم﴾ با روش هاي شيميايي و زيستي جهت استفاده در تغذيه نشخوار كنندگان
699
بهبود ارزيابي بيمه كشاورزي به روش دوركاوي
700
بهبود ارزيابي ژنتيكي با استفاده از داده هاي ژنوتيپي حيوانات ماده در برنامه هاي انتخاب ژنوميكي گاوهاي شيري
701
بهبود ارزيابي فرايندهاي واحدITبر مبنايCOBITو ارائه شاخص هايي در راستاي كيفيت سرويس
702
بهبود استحصال الكتروشيميايي فلز روي با تكنيك ابداعي الكتروليز دوظرفي
703
بهبود استحصال الكتروشيميايي فلز روي با تكنيك ابداعي الكتروليز دوظرفي
704
بهبود استحكام الگوريتم هاي موقعيت يابي مبتني بر توان سيگنال دريافتي در مقابل عدم اطمينان از مدل تضعيف سيگنال در شبكه هاي بيسيم
705
بهبود استحكام برشي لحيم‌كاري ‌سخت كاترهاي سرمته الماس مصنوعي
706
بهبود استحكام چسبي بين شيشه و فلز به كمك اتصال آندي
707
بهبود استحكام مذاب پلي(لاكتيك اسيد) از طريق آلياژسازي واكنشي با پليمرهاي اكريلاتي در حضور نانو ذرات كربنات كلسيم
708
بهبود استخراج كيتوزان حاصل از بيومس قارچ موكور اينديكوس با استفاده از اسيد لاكتيك
709
بهبود استفاده از ضرب كرونكر در افزايش سرعت محاسبات در مهندسي كنترل
710
بهبود استفاده از فرايادگيري در توليد گفتگوي شخصي
711
بهبود استفاده از منابع راديويي در شبكه هاي راديو شناختگر با استفاده از بازخورد
712
بهبود استنباط درست نمايي در مدل هاي خطي تعميم يافته
713
بهبود الگوريتم استخراج سيگنال الکتروکارديوگرام جنين از سيگنال الکتروکارديوگرام مادر
714
بهبود الگوريتم برد-داپلر با استفاده از پردازش نگاه چندگانه در سامانه رادار دهانه تركيبي نواري
715
بهبود الگوريتم بهينه سازي جستجوي هارموني با استفاده از تحليل آماري و استفاده از آن در ادغام نقشه هاي بدست آمده از ربات ها
716
بهبود الگوريتم تخمين حركت در توالي تصاوير ويدئويي
717
بهبود الگوريتم تناظريابي SIFT جهت تطبيق تصاوير ماهواره‌اي مرئي با استفاده از شبكه عصبي عميق Siamese
718
بهبود الگوريتم توازن بار در شبكه هاي نرم ¬افزار¬محور
719
بهبود الگوريتم جايابي در ابزار VPR براي كاهش تراكم محلي
720
بهبود الگوريتم چندهدفه كلوني زنبورعسل مصنوعي براي شناسايي بازيگران كليدي در شبكه هاي اجتماعي پويا
721
بهبود الگوريتم خوشه بندي براي داده هاي بزرگ بر اساس نگاشت-كاهش
722
بهبود الگوريتم ربايش كار به صورت آگاه از انرژي و دما براي پردازنده هاي چند هسته اي
723
بهبود الگوريتم رديابي فورمنت در واكه ها بر مبناي فرضيه كدينگ حروف صدادار در مغز مياني و استفاده در ارتقاء گفتار براي بهبود عملكرد شنيداري افراد كم شنوا
724
بهبود الگوريتم رمز قطعه اي معماگر به كمك شيوه بهينه سازي PSO
725
بهبود الگوريتم رمزنگاري AES در برابر حملات تفاضلي تحليل توان
726
بهبود الگوريتم زمانبندي كار در محيط توري
727
بهبود الگوريتم كنترل ازدحام TCP - Vegas
728
بهبود الگوريتم كنترل اينورترهاي موازي بدون لينك مخابراتي در يك ريزشبكه جزيره اي
729
بهبود الگوريتم گروه ذرات جهت بهينه سازي در محيط هاي غيرايستا
730
بهبود الگوريتم گروه ذرات در بهينه سازي توابع
731
بهبود الگوريتم مسيريابي AODV براي كاهشمصرف توان راديويي كاربران در شبكه‌هاي راديوشناختي موردي
732
بهبود الگوريتم مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از راهكار يادگيري تقويتي
733
بهبود الگوريتم مسيريابي در شبكه‌هاي موردي ميان وسائل نقليه
734
بهبود الگوريتم مسيريابي هماهنگ براي بات ها در محيط IoT
735
بهبود الگوريتم مكان يابي و رسم نقشه به صورت همزمان با استفاده از صافي كالمن توسعه يافته براي يك روبات پايه متحرك
736
بهبود الگوريتم نزديكترين همسايگي در داده هاي حجيم
737
بهبود الگوريتم نمونه برداري فشرده توزيع شده در شبكه هاي حسگر بي سيم حجيم
738
بهبود الگوريتم هاي Hardware Sofware Co - Design با استفاده از روش Tabu search
739
بهبود الگوريتم هاي پوششي براي ربات هاي همكار با استفاده از كلوني مورچه ها
740
بهبود الگوريتم هاي تخصيص منابع در شبكه هاي مخابرات بي سيم هميارانه
741
بهبود الگوريتم هاي تركيبي آماري و پردازش زباني در استخراج عبارات كليدي از متون انگليسي
742
بهبود الگوريتم هاي تشخيص ناهنجاري در تصاوير سنجش از دور فراطيفي
743
بهبود الگوريتم هاي تصميم گيري دگرسپاري در نسل چهارم در محيط هاي بيسيم ناهمگن
744
بهبود الگوريتم هاي تعادل بار مبتني بر پيش بيني در رايانش ابري
745
بهبود الگوريتم هاي تكاملي با استفاده از يادگيري ماشين
746
بهبود الگوريتم هاي توازن بار در رايانش ابري
747
بهبود الگوريتم هاي حل مسائل افراز و پوشش مجموعه ها با استفاده از اتوماتاي يادگير و كاربرد آنها در حل مسألة پوشش شبكة سنسور و بهبود خوشه بندي
748
بهبود الگوريتم هاي حوزه مكان و فركانس جهت آشكارسازي عيوب بافت انواع منسوجات
749
بهبود الگوريتم هاي خود-پاياساز در شبكه هاي موردي بي سيم با رويكردي مبتني بر نظريه بازي
750
بهبود الگوريتم هاي رديابي اهداف متحرك با استفاده ازحسگرهاي باينري در شبكه هاي حسگر بيسيم
751
بهبود الگوريتم هاي سيستم هاي توصيه گر با استفاده از شبكه هاي اعتماد
752
بهبود الگوريتم هاي طبقه بندي با استفاده از نگاشت-كاهش در محيط ابر
753
بهبود الگوريتم هاي مبتني بر برچسب در سيستم هاي پيشنهاد دهنده اجتماعي با استفاده از folksonomy ها و ارتباطات معنايي
754
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي ارتباط مولكولي مبتني بر پخش شدگي
755
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي فرصت طلب بر اساس اطلاعات زمينه
756
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي مبتني بر موقعيت گره ها در شبكه هاي موردي سيار
757
بهبود الگوريتم يادگيري براي فاز يادگيري واژگان شناختي جهت افزايش كارائي كاوش وب معنايي
758
بهبود الگوريتم‌هاي تعادل بار مبتني بر پيش‌بيني در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور
759
بهبود الگوريتم‌هاي داده‌كاوي بر روي مجموعه داده‌هاي ناكامل
760
بهبود الگوريتم‌هاي مقاوم نسبت به چرخش و مقياس براي تعيين شباهت تصاوير مادون‌قرمز
761
بهبود الگوريتمهاي تخصيص داده در ردگيري اهداف چندگانه در شبكه سنسور با اندازه گيري ناقص
762
بهبود الگوريتمهاي گيرنده همبستگي مرجع ارسالي سيستم باند فوق وسيع
763
بهبود الگوي زمان بندي براي وظايف زمان-محدود در ابر سيار محلي
764
بهبود الگوي كليدزني در مبدل هاي چندسطحي از نوع پل هاي متوالي به منظور بارگذاري مناسب منابع توان DC و بهبود هارمونيك هاي خروجي
765
بهبود الگوي موربسازي شيار در موتورهاي القايي توان پايين و مدل‌سازي آن
766
بهبود امنيت اجراي پرسمان ها بر روي داده هاي رمزي برون سپاري شده
767
بهبود امنيت احرازهويت در اينترنت اشياء
768
بهبود امنيت انتها به انتها در لينك ماهواره به هنگام استفاده از شتاب‌دهنده‌ي TCP
769
بهبود امنيت اينترنت اشياء با استفاده از زنجيره-قالبي
770
بهبود امنيت حريم خصوصي در سامانه‌‌هاي مراقبت پزشكي از‌‌راه‌‌دور
771
بهبود امنيت داده برون‌ سپاري شده در رايانش ابري
772
بهبود امنيت در تراشه هاي سيستم هاي RFID
773
بهبود امنيت در سيستم‌هاي مخابرات بيسيم با به كارگيري حسگري فشرده
774
بهبود امنيت در شبكه هاي نسل آينده﴿ngn﴾
775
بهبود امنيت در شبكه وايمكس چندگامي
776
بهبود امنيت در لايه كنترل‌كننده براي شبكه هاي نرم‌افزار محور
777
بهبود امنيت در مخابرات نوري در فضاي آزاد با استفاده از منحرف كننده هاي نوري - صوتي
778
بهبود امنيت زيرساخت‌هاي حياتي شبكه هوشمند با بكارگيري ارتباط و رمزنگاري كوانتومي
779
بهبود امنيت سامانه هاي رمزگذاري مبتني بر الگوريتم AES در مقابل حملات تحريف جريان برنامه
780
بهبود امنيت سنسورهاي هوشمند در شبكه هاي هوشمند برق
781
بهبود امنيت سيستم هاي انبوه آنتني اف دي دي در مقابل اخلال گر هاي فعال
782
بهبود امنيت سيستم هاي سايبرفيزيك با استفاده از هوش مصنوعي
783
بهبود امنيت سيستم هاي قدرت
784
بهبود امنيت شبكه هاي محلي با استفاده از رويكرد شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
785
بهبود امنيت شبكه‌هاي موردي خودرويي با استفاده از سيستم‌هاي تشخيص نفوذ نرم‌افزار محور
786
بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستم مخابراتي بيسيمMIMO با استفاده از طرح پرتودهي دوطرفه
787
بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستمهاي مخابرات بي‌سيم چندآنتني مبتني بر نويز مصنوعي گره مقصد
788
بهبود امنيت لايه فيزيكي در شبكه هاي مشاركتي راديورله با استفاده از افزايش نرخ محرمانگي
789
بهبود امنيتي كانال فيزيكي وايمكس در محيط پارازيت
790
بهبود انتخاب گره هاي كانديد در مسيريابي فرصت طلبانه در شبكه هاي بي سيم
791
بهبود انتشار پيام هشدار در شبكه موردي خودرويي
792
بهبود انتقال حرارت با به كارگيري فروفلويد در لوله خميده تحت تاثير ميدان مغناطيسي
793
بهبود انتقال حرارت در آبگرمكن هاي خورشيدي به كمك نانو سيالات
794
بهبود انتقال حرارت در سيستم هاي ريز سيالي با استفاده از جريان دو فاز لخته اي شامل فروسيال
795
بهبود انتقال حرارت در مبادله¬گر حرارتي PVT با استفاده از فوم فلزي متخلخل به منظور بهبود بازدهي حرارتي و الكتريكي
796
بهبود انتقال حرارت فين هاي داخلي غيريكنواخت محيطي
797
بهبود انتقال محتواي چندرسانه اي در شبكه‌هاي وايمكس با استفاده از سيستم چندپخشي و همه پخشي
798
بهبود اندازه‌گيري سرعت وسيله‌ي نقليه به كمك ويژگي‌هاي تصويري و روش‌هاي نوين تخمين
799
بهبود انرژي در ساختمانها
800
بهبود انعطاف‌پذيري شبكه‌هاي توزيع هوشمند با استفاده از پاسخگويي بار
801
بهبود انعقادخون با تغيير نيروهاي بين سلولي
802
بهبود ايجاد خودكار سياست هاي امنيتي مبتني بر IPSEC در شبكه هاي خصوصي مجازي
803
بهبود ايرفويل هاي فوق بحراني به منظور كاهش پسا
804
بهبود اينورترهاي مبتني برمبدل فلاي بك جهت كاربرد سلول هاي خورشيدي
805
بهبود بار حرارتي پرديس فرهنگي كتاب با بهره گيري از نماي دوپوسته در اقليم زنجان
806
بهبود بارآوري و قابليت اطمينان در مدارهاي نانو مبتني بر نانولوله هاي كربني
807
بهبود باز خورد ارتباط در سيستمهاي بازيابي معنايي تصوير با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي
808
بهبود بازده انرژي در شبكه‌هاي چند-ورودي-‌چند-خروجي انبوه بدون-سلول مبتني بر راديوشناختي
809
بهبود بازده در چرخه هاي نيروگاههاي پينچ واگزرژي
810
بهبود بازده درايوهاي dc به صورت بهنگام با استفاده از منطق فازي
811
بهبود بازده مدولاتور پوش براي سيگنال هاي با PAPR بالا با استفاده از كنترل كننده ي ديجتيال
812
بهبود بازده و كاهش آلودگي هارمونيكي در مبدل هاي تصحيح ضريب توان تك مرحله اي
813
بهبود بازده و كاهش تعداد المان هاي مبدل هاي در هم تنيده افزاينده/بسيار افزاينده
814
بهبود بازدهي انرژي الگوريتم‌ هاي مسيريابي مبتني برخوشه‌بندي در شبكه‌هاي حسگر چندرسانه‌اي بي‌سيم
815
بهبود بازدهي انرژي در جايگذاري توابع مجازي شبكه
816
بهبود بازدهي انرژي در سامانه هاي چند ورودي چند خروجي انبوه سبز
817
بهبود بازدهي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم همبسته با استفاده از نمونه برداري فشرده
818
بهبود بازدهي سيستم انتقال توان بي‌سيم با استفاده از شبكه تطبيق امپدانس وفقي
819
بهبود بازدهي سيستمي موتورهاي جستجو با بهينه‌سازي معماري نمايه و جستجو
820
بهبود بازدهي كمپرسور گريزازمركز با كنترل شيرآنتي‌سرج و روش PID‌ تطبيقي
821
بهبود بازدهي موتورهاي القايي مورد استفاده در پمپ‌هاي شناور توان بالا
822
بهبود بازسازي سيگنال هاي چرپ با روش حسگري فشرده بيزي با استفاده از تبديل چرپلت
823
بهبود بازشناسي پلاك خودرو به كمك تلفيق مناسب ابرتفكيك پذيري و تطابق تصاوير
824
بهبود بازشناسي سيگنالهاي گفتار جداشده باICAبر اساس ويژگيهاي گمشده
825
بهبود بازشناسي كلمات كليدي و بكارگيري آن در دسترسي به خدمات تلفني
826
بهبود بازشناسي گفتار مستقل از گوينده با استفاده از تلفيق اطلاعات صوتي - تصويري
827
بهبود بازشناسي واجهاي مصوت در گفتار پيوسته به كمك روش تركيب GMM و SVM
828
بهبود بازه قابل دستيابي از انديس مدولاسيون در مبدل‎‌‏هاي چند سطحي با بكارگيري استراتژي‎‌‏هاي جديد كليدزني
829
بهبود بازيابي اطلاعات متون فارسي با استفاده از برچسب‌گذاري ادات سخن و وزن‌دهي كلمات
830
بهبود بازيابي داده ذخيره شده با توجه به پيش بيني بسته‌هاي علاقه دريافتي در گره‌هاي مياني شبكه‌هاي مبتني بر محتوا
831
بهبود بازيابي داده ها با استفاده از خوشه بندي تنك زيرفضا
832
بهبود بخشي غشاي پليمري پلي وينيل الكل با استفاده از پايه و نانوذرات سراميكي
833
بهبود بخشيدن اثرات ناشي از خطاي ارسال بيت و تاخير در شبكه هاي ماهواره اي منطقه با پروتكل IP/TCP
834
بهبود برآورد عيار بخش شرقي كانسار مس سرچشمه با استفاده از روشهاي زمين آماري شاخص و چند نقطه اي
835
بهبود برچسب هاي REID چند تشديدي با استفاده از آنتن هاي پلاريزاسيون دوگان متعامد
836
بهبود برخي روش هاي شناسايي جاده با استفاده از تركيب روش هاي بينايي و يادگيري ماشين
837
بهبود برنامه ريزي استراتژيك سازمان با استفاده از متدولوژي مديريت پروژه چابك در شركت توسعه صنايع بهشهر
838
بهبود برنامه ريزي ماشين هاي مجازي با رويكرد كاهش مصرف انرژي و افزايش كيفيت سرويس روي مراكز داده سرويس دهنده رايانش ابري
839
بهبود برنامه مكان يابي مجدد آمبولانس ها با روش برنامه ريزي پوياي تقريبي با در نظر گرفتن زمان سفر غير قطعي
840
بهبود برنامه نويسي ژنتيكي با الهام از طبيعت
841
بهبود برنامه نويسي شبكه ژنتيك جهت استخراج قوانين معاملاتي سهام
842
بهبود برنامه هاي بازرسي با استفاده از بازرسي برمبناي ريسك در ايستگاه هاي شركت گاز استان يزد
843
بهبود بزرگ نمايي تصوير با استفاده از روش هاي درون يابي
844
بهبود بهره دهي يك مخزن هيدروكربوري دريايي توسط روش WAG
845
بهبود بهره وري انرژي ارتباط فروسو در شبكه هاي ناهمگن با رويكرد روشن- خاموش سازي و تخصيص منابع در ايستگاه هاي پايه
846
بهبود بهره وري انرژي بازيابي محتوا در ابِرِ موبايلي محتوا محوربا استفاده از پيش بيني حركت انسان
847
بهبود بهره وري انرژي در سيستم هاي رله اي چند آنتني انبوه با تخصيص توان
848
بهبود بهره وري در سازمانهاي دولتي - خدماتي
849
بهبود بهره وري فضاهاي آموزشيبا رويكرد به نقش بهره بردار)دانش آموز( در روند ساماندهي فيسيكي
850
بهبود بهره وری از منابع صنايع نساجی با استفاده از سيستم توليد بدون کارخانه
851
بهبود بهره ي طيفي سيستم هاي چند ورودي /چند خروجي با ابعاد بزرگ
852
بهبود بهره‌وري انرژي در شبكه‌هاي محتوا محور با استفاده از سياست‌گذاري‌هاي تصميم‌گيري در حافظه نهان
853
بهبود بهره‌وري انرژي سيستم OFDM در معماري SDRبا استفاده از بازپيكربندي واحدهاي حسابي تقريبي
854
بهبود بهره‌ي چندگانگي در سيستم‌هاي مبتني بر مدولاسيون فضايي با رويكرد انتخاب آنتن
855
بهبود بهروري از منابع صنايع الكترونيك با استفاده از مديريت توليد بدون كارخانه
856
بهبود بهينه سازي گروه ذرات براي مسائل چند هدفه
857
بهبود بهينهسازي با تعداد اهداف زياد با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي
858
بهبود پارامتر CMRR در تقويت كننده هاي تفاضلي كلاس AB
859
بهبود پارامترهاي تشعشعي آنتن مايكرواستريپ با زيرلايه فريتي
860
بهبود پارامترهاي دمپر پيچشي در ارتعاشات غير خطي ميل لنگ
861
بهبود پارامترهاي طراحي سيستم تركيبي باد-خورشيد-باتري-شبكه با در نظر گرفتن قيود قابليت اطمينان، اقتصادي و انتشار خطاي سيستم در محاسبات
862
بهبود پارامترهاي كارايي و تاخير در زير لايه دسترسي به رسانه در ارتباطات پهن باند خط قدرت
863
بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك دانه‌اي با استفاده از بيوپليمرهاي كازئين و نمك سديم كازئينات
864
بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي توسط رزين پلي وينيل اكريليك و الياف ضايعاتي اكريليك
865
بهبود پاركينگ هاي خيابان امام با استفاده از معيارهاي محدوده
866
بهبود پاسخ دورنگينگي دايروي با استفاده از بسترهاي نانوفوتونيكي
867
بهبود پاسخ ديناميكي گشتاور درايو DTC - SVM موتورهاي القايي در شرايط بهينه سازي بازده
868
بهبود پاسخ گذاري منابع انرژي تجديدپذير متصل به شبكه به كمك مفهوم اينرسي مجازي
869
بهبود پاسخگويي بار در شبكه‌هاي هوشمند برق با استفاده از يادگيري تقويتي
870
بهبود پاشيدگي و تلفات فيلترهاي پلاسمونيك در ناحيه فروس سرخ نزديك
871
بهبود پايداري توروبوژنراتور با استفاده از بازبست تطبيقي در حضور ادوات FACTS
872
بهبود پايداري حرارتي و رفتار تربيولوژيكي پوشش هاي كاربيد تنگستن- كبالت نانو ساختار توليد شده با روش پاشش شعله اي پر سرعت
873
بهبود پايداري خودرو با استفاده از كنترل فرمان چرخهاي جلو
874
بهبود پايداري خودروي كشنده نيم يدك با اكسل كمكي فعال
875
بهبود پايداري ديناميك احتمالاتي ريزشبكه جزيره‌اي
876
بهبود پايداري ديناميكي موتورهاي سنكرون نوع تحريك موازي با بكارگيري PSS و LOC
877
بهبود پايداري راه رفتن ربات انسان نما با استفاده از كنترل كننده فازي
878
بهبود پايداري روش شبكه بولتزمن در شبيه سازي جريان هاي گرمايي مغشوش در اعداد رايلي بزرگ
879
بهبود پايداري روشهاي مبتني بر توابع پايه اي شعاعي براي حل معادلات ديفرانسيل
880
بهبود پايداري ژنراتور سنكرون مبتني بر پيش‌بيني لغزش قطب
881
بهبود پايداري سيستم
882
بهبود پايداري سيستم قدرت به وسيله كنترل كننده تكميلي براي SSSC
883
بهبود پايداري شبكه برق خوزستان-اصفهان بوسيله جايابي بهينه ادوات FACTS با روش بهينه سازي هوشمند IPSO و بررسي خاموشي با استفاده از مدل OPA
884
بهبود پايداري شبكه قدرت بكمك خطي سازي فيدبك
885
بهبود پايداري فركانسي ريزشبكه هاي جزيره شده با نفوذ بالاي منابع انرژي تجديدپذير به كمك مفهوم اينرسي مجازي
886
بهبود پايداري گذرا و LVRT شبكه هاي جزيره اي
887
بهبود پايداري گذراي سيستم قدرت با استفاده از تركيب SSSC و SMES
888
بهبود پايداري و عملكرد يك سيستم هپتيكي شبكه‌اي چند كاربره به كمك الگوريتم PSPM
889
بهبود پايداري و كنترل جزيره شدن غيرعمدي ريزشبكه با استفاده از اينورتر سنكرون مجازي
890
بهبود پايش پروفايل هاي خطي در فاز 2
891
بهبود پخش فراگير در شبكه هاي توري بي سيم
892
بهبود پراكنش نانولوله هاي كربني با افزودن صفحات گرافن اكسايد در ماتريس اپوكسي
893
بهبود پردازش پرس و جو با استفاده از طبقه بندي اسناد در پايگاه داده ذاتا XML
894
بهبود پردازش مدلهاي بارش - رواناب با استفاده از روشهاي تحليل عدم قطعيت
895
بهبود پروتكل IEEE802.11 با استفاده از شكل دادن به الگوي آنتن
896
بهبود پروتكل MAC براي انتقال داده هاي بزرگ در شبكه هاي حسگر بي سيم
897
بهبود پروتكل ارتباطي Z-WAVE جهت مديريت خانه هوشمند
898
بهبود پروتكل ارسال شبكه وضعيت آگاه جغرافيايي براي كاربرد‌هاي بلادرنگ در شبكه‌هاي حسگر متحرك بيسيم
899
بهبود پروتكل كنترل ازدحام در معماري شبكه‌ي داده‌هاي نام‌دار
900
بهبود پروتكل مسيريابي بر اساس يافتن مسير مطمئن در شبكه Ad-Hoc خودرويي (VANET)
901
بهبود پروتكل هاي مسيريابي جغرافيايي درشبكه هاي اقتضايي خودرويي
902
بهبود پروتكل‌ هاي پخش فراگير قابل تطبيق با سرعت در شبكه‌هاي موردي خودرويي
903
بهبود پروتكل‌ هاي مسيريابي در شبكه موردي بين خودرويي با استفاده از روش‌ هاي فرا‌ابتكاري
904
بهبود پروتكل‌هاي احراز اصالت در شبكه‌هاي اينترنت خودرو
905
بهبود پروتكلهاي امنيتي بين كارت هوشمند و كارتخوان با استفاده از رمزنگاري خم بيضوي
906
بهبود پروفايل مشتريان الكترونيكي در سيستمهاي توصيه گر با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي
907
بهبود پروفيل ولتاژ شبكه هاي توزيع داراي منابع فتوولتائيك با توان بالا هنگام تغييرات ناگهاني شرايط تابش
908
بهبود پهناي باند قطع موجبر گافي و طراحي يك نمونه فيلتر در باند X در ساختار بهبود يافته
909
بهبود پهناي باند مبد الكتروآكوستيك
910
بهبود پهناي باند و گين آنتن مايكرواستريپ با استفاده از ساختار چند لايه و ايجاد شيار
911
بهبود پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از قابليت حركت سنسورها
912
بهبود پوششهاي ترافيك با استفاده از پودر رنگي فلورسنت
913
بهبود پويشطيف باند وسيع با استفاده از نمونه برداري فشرده
914
بهبود پياده سازي سخت افزاري سيستم رمز منحني هاي بيضوي با كمك كد گذاري داده
915
بهبود پياده سازي سخت‌افزاري الگوريتم رمزنگاري منحني بيضوي با استفاده از ترانزيستور‌هاي اثر ميداني مبتني بر نانولوله‌هاي كربني
916
بهبود پيش بيني جزر و مد با انتخاب بهينه مدل تابعي سري هاي زماني مشاهدات ارتفاع سطح دريا
917
بهبود پيش بيني رويگرداني با استفاده از تركيب چند روش دسته بندي
918
بهبود پيش بيني لينك در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر مكان مبتني بر شباهت احساسات
919
بهبود پيش بيني مكان استقرار پروتئين در ميتوكندري با استفاده از تركيب داده بر مبناي ويژگي هاي گوناگون توالي هاي پروتئيني
920
بهبود پيش بيني نواحي كدكننده پروتئين با به كارگيري تئوري گراف و تبديل فوريه سيگنال هاي تنك
921
بهبود پيشبيني خروجي موردانتظار در توليد خودكار اوراكل آزمون
922
بهبود پيشگويي رفتار کششی پارچه های تاری و پودی با استفاده از شبکه عصبي و سامانه فازي
923
بهبود پيكربندي برداشت كننده هاي انرژي پيزوالكتريكي
924
بهبود پيوستگي نمايش ويديو در كاربردهاي جريان‌سازي ويديو بر روي شبكه‌هاي موردي سيار با رويكرد كدينگ چند توصيفي
925
بهبود پیشرفت و توسعه کارشناسی و نقش آن در زندگی روستائی
926
بهبود تأخير در ارائه خدمات تلويزيون تعاملي روي بستر شبكه‌هاي داده محور
927
بهبود تأخير سرويس پيوستگي تماس صوتي
928
بهبود تاب آوري سيستم توزيع از طريق عملكرد بهينه‌ي ريزشبكه‌ها
929
بهبود تاب‌آوري در شبكه هاي توزيع هوشمند با در نظر گرفتن خودرو برقي
930
بهبود تاخير انتها به انتها به همراه بازدهي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم صنعتي
931
بهبود تباين تصويربرداري تشديد مغناطيسي بوسيله توسعه تكنيك هاي تصويربرداري و پردازشي
932
بهبود تبديل ويژگي خطيبراي پيش پردازش و دسته بندي بسته هاي اينترنتي
933
بهبود تبليغات هدفمند مبتني بر مدل‌سازي علاقه و رفتار كاربر در شبكه‌هاي اجتماعي
934
بهبود تجميع داده در شبكه هاي حسگر بيسيم با كمك اتوماتاي يادگير و كلوني مورچه ها
935
بهبود تحليل الگوريتم درهم سازي ECHO با رويكرد تفاضلي
936
بهبود تحليل نحوي متن فارسي
937
بهبود تحمل پذيري اشكال در حافظه هاي نهان مبتني بر STT-MRAM
938
بهبود تحمل پذيري خطا در پردازنده
939
بهبود تحمل پذيري خطا در مبدل چند سطحي مدولار تحت خطاي كليد هاي نيمه هادي قدرت
940
بهبود تحمل‌خطا با استفاده از رويكرد تكرار‌داده در ذخيره‌ سازي ابري
941
بهبود تحمل‏پذيري خطا در شبكه‏هاي نرم‏افزارمحور با استفاده از روش‏هاي تكثير كنترل‏كننده
942
بهبود تخصيص آب به چاه‌هاي تزريقي با استفاده از محاسبه ميزان پيوستگي بين چاه‌هاي توليدي و تزريقي
943
بهبود تخصيص دبي هاي تزريقي در پروژه هاي سيلابزني با گاز
944
بهبود تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسل دولايه اي
945
بهبود تخفيفهاي عياري بلوكهاي استخراجي معدن مس سرچشمه به روش زمين آمار
946
بهبود تخمين بردارهاي حركت در دنباله‌هاي ويدئويي مبتني بر شار نوري
947
بهبود تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي مخازن نفتي با استفاده از تركيب الگوهاي زمين آماري چند نقطه اي و روشهاي هوشمند تشخيص الگو
948
بهبود تخمين ذخيره كانسار سنگ آهن گهرزمين با روش هاي كريجينگ غير خطي منفصل و احتمالي
949
بهبود تخمين زاويه هدف در رادارMIMO با استفاده از مدل خوشه اي بيزين در حسگري فشرده
950
بهبود تخمين ضربان به ضربان فشارخون¬هاي سيستوليك و دياستوليك بر اساس سيگنالهاي ECG و PPG
951
بهبود تخمين كانال در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي مقياس بزرگ بر مبناي تكنيك پاكسازي پايلوت
952
بهبود تخمين مدول هاي ژئومكانيكي مقاومت سازند در يكي از مخازن ميادين نفت خيز جنوب با استفاده از داده هاي چاه نگاري متداول، تصويرگر و صوتي دو قطبي
953
بهبود تخمين مكان و زاويه ديد دوربين متحرك در فضاي بسته
954
بهبود تخمين نويز غير ايستان جهت بهبود عملکرد سيستمهاي تشخيص فعاليت گفتاري(VAD)
955
بهبود تداخل در محيط چندمسيرگي در خطوط انتقال VDSL
956
بهبود ترافيك دريايي و توان عملياتي بندر شهيد رجايي با توجه به اسناد بالادستي توسعه حمل و نقل دريايي كشور
957
بهبود ترافيك كاربردهاي جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظيربه نظيربا استفاده از محلي سازي ترافيك
958
بهبود ترجمه ماشيني آماري با استفاده از معنا
959
بهبود ترجمه ي ماشيني آماري فارسي-انگليسي با استفاده از پيكره هاي غير موازي
960
بهبود تركيب رفتارهاي شوت زدن و راه رفتن در ربات نائو
961
بهبود تسهيم توان راكتيو بين ژنراتورهاي سنكرون مجازي با استفاده از الگوريتم خازن مجازي و DDSRF
962
بهبود تسهيم توان راكتيو و پايداري در ريز شبكه هاي جزيره اي مبتني بر مبدل
963
بهبود تشخيص آسيب پذيري در برنامه‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل پويا
964
بهبود تشخيص آسيب‌پذيري در نرم‌افزار‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
965
بهبود تشخيص اشيا در تصاوير ويديويي مبتني بر شبكه ي عصبي
966
بهبود تشخيص الكتروشيميايي هيبريداسيون DNA در الكترودهاي اصلاح شده بر پايه نانو ذرات
967
بهبود تشخيص بات نت هاي گوشي هاي هوشمند با استفاده از تحليل مبتني بر ميزبان و شبكه
968
بهبود تشخيص بازيكنان فوتبال در تصاوير ويدئويي
969
بهبود تشخيص بمب منطقي در دژافزارهاي اندرويد با اجراي پويا - نمادين
970
بهبود تشخيص تصورات حركتي در سيستم هاي واسطه مغز با رايانه كاربر فرما
971
بهبود تشخيص حملات روي VoIP‌ با استفاده از هاني پات ها
972
بهبود تشخيص حمله انكار سرويس در لايه فيزيكي شبكه هاي راديو شناختگر
973
بهبود تشخيص درب با استفاده از ويژگيهاي هندسي تصاوير
974
بهبود تشخيص رخداد نامتعارف در ويدئوهاي مراقبتي در شرايط ازدحام نسبي
975
بهبود تشخيص زخم هاي سرطان ملانومي به كمك پردازش تصور
976
بهبود تشخيص شكستگي استخوان در تصاوير پزشكي
977
بهبود تشخيص عيوب خوردگي پيتينگ توسط توپك نشتي شار مغناطيسي با استفاده از روش تركيب اطلاعات
978
بهبود تشخيص نشت اطلاعات خصوصي در برنامه‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
979
بهبود تشخيص نفوذ در سيستم‌هاي اطلاعاتي ابري با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
980
بهبود تشخيص نقض حريم خصوصي در نرم‌افزارهاي مخدوم تجارت الكترونيك بر بستر وب با استفاده از روش ردگيري جريان اطلاعات
981
بهبود تشخيص و رديابي جسم متحرك به كمك متدهاي موجود در شناسايي آماري الگو
982
بهبود تشخيص واحدهاي كنشي از تصاوير سه بعدي چهره مبتني بر پردازش تنك
983
بهبود تشخيص‌ موجوديت‌هاي‌ اسمي در زبان فارسي با استفاده از نشانه‌هاي خاص زبان
984
بهبود تصاوبر آنژيوگرافي با اشعه ايكس عروق كرونري بر پايه فيلتر farangi توسعه يافته
985
بهبود تصاوير SAR به منظوره آشكارسازي لكه هاي نفتي
986
بهبود تصاوير اكوكارديوگرافي با افزايش تعداد فريم‌ها به وسيله استفاده از كاهش بعد فضا
987
بهبود تصاوير اولتراسوند به جهت تشخيص خودكار آناتومي كمري براي تزريقات اپيدرال
988
بهبود تصاوير برا نارم افزار matlab
989
بهبود تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از نظريه ي پردازش تنك
990
بهبود تصاوير رادار ISAR با استفاده از تبديل هاي زمان-فركانس و تبديل فوريه كسري
991
بهبود تصديق هويت در شبكه هاي بي سيم
992
بهبود تصميم گيري فرآيند دست به دست كردن در شبكه هاي بي سيم سلولي چندپرشي
993
بهبود تصوير اثر انگشت با استفاده از تبديل موجك
994
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل stft و فيلتر لوگ - گابور
995
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل STFTو فيلتر لوك - كابور
996
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل STFTو فيلتر لوك-گابور
997
بهبود تصوير با استفاده از فيلترهاي كسري و كاربرد آن در تصاوير ماهوار ه اي
998
بهبود تصوير با حذف نويز نمك و فلفل از تصاوير
999
بهبود تصوير به وسيله معادلات مشتقات جزئي
1000
بهبود تصوير در ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)
بازگشت