<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي و كاربرد مدل هاي اندازه گيري شعاعي نيمه جهت دار و اصلاح شده ي آن در تحليل پوششي داده ها
2
بررسي و كاربرد نانو خاك رس در كاهش نفوذپذيري فيلم آلياژ EPDL و EPDLL
3
بررسي و كاربرد نقاشي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اصفهان
4
بررسي و كاربرد نقاشي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اصفهان
5
بررسي و كاربرد نقوش مفرغينه هاي لرستان در طراحي نقشه فرش
6
بررسي و كاربرد نقوش نوشتاري در صنايع دستي چوبي
7
بررسي و كاربرد نقوش هندسي در تذهيب
8
بررسي و كاهش ناپايداري ديناميكي (فلاتر) در مدل ساده ايروالاستيسيته بال هواپيما با استفاده از تحريك كننده هاي پيزوالكتريك
9
بررسي و كشف ناورداهاي احتمالي با حضور اثرات اتلافي در سيالات وپلاسما
10
بررسي و كمّي سازي ارتباط بافتار و براقيّت برخي سطوح پليمري
11
بررسي و كنترل اثرات تخريبي انفجار بر سازه هاي اجراشده و در حال اجرا در طرح سد و نيروگاه كارون 3
12
بررسي و كنترل اثرات جاذبه بر سوپر كاويتاسيون مصنوعي
13
بررسي و كنترل بهينه ولتاژ در شبـكه هاي توزيع هوشمند در حضور منابع توليد پراكنده
14
بررسي و كنترل تاثير مقدار ورودي هوا به داخل مكش پمپ سانتريفوژ بوسيله آشكارسازي نويز
15
بررسي و كنترل سنتز نانوذرات طلا به روش احياي محلول HAuCl4 در فرآيند كندوسوز ليزري (LARIS) بررسي و كنترل سنتز نانوذرات طلا به روش احياي محلول HAuCl4 در فرآيند كندوسوز ليزري (LARIS) بررسي و كنترل سنتز نانوذرات طلا به روش احياي محلول HAuCl4 در فرآيند كندوسوز ليزري (LARIS)
16
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﻨﺘﺮﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺘﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻳﻼﺗﻮﻣﺘﺮي
17
بررسي و كنترل مبدلهاي رزنانس سري-موازي
18
بررسي و كنترل مناطق بهمن خيز جاده كرج - چالوس
19
بررسي و كنترل ميزان آزادسازي مواد سمي در روكش هاي ضد خزه از طريق تكنيك ميكروكپسوله كردن
20
بررسي و گزارش 13 بيمار مبتلا به تب مديترانه اي فاميلي در استان گيلان
21
بررسي و گزارش 35 مورد بيمار مبتلا به پرفوراسيون تروماتيك پرده تمپان در طول 2 سال مراجعه به بيمارستان توتونكاران رشت
22
بررسي و گزينش ارقام مقاوم به تنش شوري در مرحله گياهچه اي گندم
23
بررسي و گزينش سايت مناسب (مكانيابي) براي احداث نيروگاه هاي خورشيدي - بررسي موردي در ايران
24
بررسي و گونه بندي مسكن در بافت مياني شيراز
25
بررسي و گونه شناسي سفالهاي تاريخي دشت رومشكان
26
بررسي و متد آزمونهاي غيرمخرب با نگرش AE برروي مخازن
27
بررسي و محاسبات تحليلي و عددي هيدرو الاستيك گوه‌اي شكل با زواياي ددرايز مثبت و منفي در برخورد با سطح آزاد آب
28
بررسي و محاسبات درياماني يك كشتي كانتينر بر در خليج فارس با استفاده از نرم افزار مكسرف
29
بررسي و محاسبات درياماني يك كشتي كانتينربر در خليج فارس با استفاده از نرم افزار مكسرف
30
بررسي و محاسبات سيستم رانش ويث اشنايدر﴿سيستم رانش سيكلوئيدي﴾
31
بررسي و محاسبه آبرساني از چشمه اي به ارتفاع 800 متر
32
بررسي و محاسبه آسيب پرتويي بر روي غلاف سوختراكتور VVER-1000
33
بررسي و محاسبه اجزاء انرژي مصرفي در كارخانجات نساجي (مطالعه موردي كارخانه فرش نگين و كارخانه فرش مشهد)
34
بررسي و محاسبه برج خنك كن مرطوب
35
بررسي و محاسبه پارمترهاي طراحي زير دريايي شبه كلاس- كيلو
36
بررسي و محاسبه تنش حرارتي و علل ترك خوردن قالب در ماشين چرخ ريخته گري مس
37
بررسي و محاسبه توابع شكافت براي پارتون هاي جرمدار
38
بررسي و محاسبه خواص الكترونيكي و اپتيكي بلور و لايه نازك پنتاسن
39
بررسي و محاسبه سيستم هاي محيطي كابين
40
بررسي و محاسبه ضرايب مربوط به انتقال حرارت در مدياهاي روغني
41
بررسي و محاسبه ضريب تقويت در سيستم ليزر دو ترازي در شرايط دمش Steady State
42
بررسي و محاسبه فركانس هاي طبيعي و شكل
43
بررسي و محاسبه فلش ولتاژ در سيستم هاي قدرت و روشهاي كاهش آن
44
بررسي و محاسبه كامپيوتري اجزائ ريزساختار چدنهاي Adi
45
بررسي و محاسبه گين ليزر با مكانيزم دمش پالسي
46
بررسي و محاسبه مصرف كننده هاي انرژي در ساختمانها و ارائه طرح جهت صرفه جويي در مصرف
47
بررسي و محاسبه نيروهاي الكترومغناطيسي وارد بر حلقه انتهايي ماشين القايي قفس سنجابي
48
بررسي و محاسبه ي بازدهي ذاتي شمارنده هاي سوسوزن ﴿CsI(TI) , NaI(TI) با استفاده از كد محاسباتي MCNP
49
بررسي و مدسازي برخي عملگرهاي كنترل سمت يك ماهواره
50
بررسي و مدل ‌سازي چقرمگي شكست فولادهاي مرتبه‌اي
51
بررسي و مدل سازي آثار آتش سوزي جنگل در سطح سيماي سرزمين با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده باغ شادي خاتم﴾
52
بررسي و مدل سازي آلودگي نيترات در منابع آب زيرزميني ، ناشي از فعاليت هاي كشاورزي - مطالعه موردي دشت اراك
53
بررسي و مدل سازي اثر ساختار پارچه هاي اسپيسر حلقوي پودي بر روي خواص فشاري
54
بررسي و مدل سازي اثر فركانس بر رفتار هيسترزيس عملگرهاي پيزوالكتريك
55
بررسي و مدل سازي انتقال حرارت ماشين الكتريكي سوئيچ رلكتانس با استفاده از شبيه سازي CFD
56
بررسي و مدل سازي انواع خطاها و ضرائب ثابت مربوط به آنها در ژايروسكوپ ها و نگاهي بر انواع سيستم هاي رديابي نظامي
57
بررسي و مدل سازي تاثير قابليتهاي يادگيرنده سازماني بر انعطاف پذيري راهبردي،استراتژي هاي رقابتي و عملكرد سازماني
58
بررسي و مدل سازي تخريب جنگل با استفاده از رگرسيون لجستيك (مطالعه موردي: جنگل باغ شادي - يزد)
59
بررسي و مدل سازي تغييرات غلظت و جابجائي رسوبات داخل يك حوضچه ساحلي آب خنك كن
60
بررسي و مدل سازي جوش سر به سرجرقه اي
61
بررسي و مدل سازي چگونگي استفاده از پل عابر پياده (مطالعه ي موردي شهرهاي اصفهان و يزد)
62
بررسي و مدل سازي حذف فلز سنگين كروم از محلول هاي آبي توسط پوسته بادام وحشي و پوست تمبر هندي فعال شده با اسيد سولفوريك
63
بررسي و مدل سازي خصوصيات مكانيكي و راحتي پارچه هاي اسپيسر حلقوي با استفاده از شبكه عصبي
64
بررسي و مدل سازي ربات الهام گرفته شده از ماهي جعبه اي
65
بررسي و مدل سازي رسوب مواد جامد آلي در توده متخلخل
66
بررسي و مدل سازي رفتار سوييچ هاي نوري ميكرو الكترومكانيكي و كنترل آن ها
67
بررسي و مدل سازي رفتار فازي تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي مخازن نفتي جنوب ايران
68
بررسي و مدل سازي رفتار گرم فولاد دوفازي 2205
69
بررسي و مدل سازي رياضي انتقال حرارت هدايت تك بعدي در لايه هاي مواد كامپوزيتي
70
بررسي و مدل سازي سينتيكي واكنش كاتاليستي تبديل بنزن موجود در بنزين
71
بررسي و مدل سازي عددي جريان هاي تراكم پذير متلاطم درون يك نازل همگرا- واگراو تاثير تغيرات قطر گلوگاه
72
بررسي و مدل سازي فرآيند خشك كردن تركيبي همرفتي - مايكروويو ورقه هاي ليموترش
73
بررسي و مدل سازي فرآيند كربناتاسيون بتن هاي معمولي و ميكروسيليسي
74
بررسي و مدل سازي و تعيين موقعيت تخليه جزيي در عايق دستگاه هاي فشار قوي
75
بررسي و مدل سازي واحد بوگيري روغن خوراكي و تكنولوژي هاي پيشرفته در صنعت روغن
76
بررسي و مدل سازي واحد هيدروژناسيون روغن خوراكي و تكنولوژي هاي پيشرفته در صنعت روغن
77
بررسي و مدل سازي ويسكوالاستيك رفتاركششي نخ نانوليفي پلي اكريلونيتريل (PAN)
78
بررسي و مدل كردن افت مسير انتشار امواج الكترومغناطيسي جهت شهر تهران با استفاده از اندازه گيري
79
بررسي و مدل‌سازي آماري فيلتراسيون خون با استفاده از محيط فيلتركننده نانوالياف پلي‌اكريلونيتريل
80
بررسي و مدل‌سازي ارتباط نوري بي‌سيم زير آب
81
بررسي و مدل‌سازي سينتيكي واكنش هيدروژن‌دار كردن بنزن موجود در بنزين
82
بررسي و مدل‌سازي ظرفيت، رفتار‌‌هاي تغيير خط و توزيع ترافيك در خطوط راه‌هاي دوبانده بين‌شهري ايران
83
بررسي و مدل¬سازي گذراي جريان دوفاز همراه با انتقال حرارت در ديواره
84
بررسي و مدل¬سازي مبدل¬هاي تمام پل تركيبي DC-DCبا چند ورودي
85
بررسي و مدلسازي اثر اشعه فرابنفش خورشيد بر خواص مكانيكي كامپوزيتهاي پليمري
86
بررسي و مدلسازي اثر سايه جزئي روي سيستمهاي فتوولتاييك و هارمونيكهاي ناشي از آن
87
بررسي و مدلسازي اثر يادگير در كنترل حركات مهارتي مفصلي بر مبناي روش تنظيم امپدانس و كنترل پيش بين
88
بررسي و مدلسازي اثرات نويز فاز پالس ساعت بر عملكرد تقويت كننده صوتي كلاس D سمعك ها
89
بررسي و مدلسازي اثرات وضعيت ريخت شناسي حوضه بر دبي رسوب :مطالعه موردي حوضه سيمينه رود همدان
90
بررسي و مدلسازي اجكتورهاي چند مرحله اي در مقياس ميكرو
91
بررسي و مدلسازي اجكتورهاي چندمرحله اي در مقياس ميكرو
92
بررسي و مدلسازي ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرو و مقايسه آن براي خودروهاي پيكان پژو 405
93
بررسي و مدلسازي افزاينده اوليه فشار ﴿ اينديوسر﴾ در توبروپمپ هاي گريز از مركز
94
بررسي و مدلسازي انتقال ذرات جامد حاصل از حفاري از چاههاي حفاري
95
بررسي و مدلسازي باتريهاي روي _ هوايي
96
بررسي و مدلسازي پارامتر هاي عملياتي موثر بر عملكرد و بازدهي پيل سوختي الكالين
97
بررسي و مدلسازي پديده رچتينگ و اثرات مكانيكي آن در تاج ريل (در حالت سه بعدي)
98
بررسي و مدلسازي پليمريزاسيون نايلون 6درحضور ذرات نانو
99
بررسي و مدلسازي پورفيرين ها، متالوپورفيرين ها و متالوپورفيرين هاي ليگانددار شده محوري جهت شناسايي فلزات و ليگاندهاي مختلف
100
بررسي و مدلسازي تخريب زيستي پارانيتروفنل توسط راستنيايوتروفا در راكتور دوغابي
101
بررسي و مدلسازي تشديد كننده هاي موج اكوستيك به عنوان سنسور جرم و بهبود مشخصات آنها
102
بررسي و مدلسازي تغييرات امپدانس سر در اثر اعمال تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه اي
103
بررسي و مدلسازي تغييرات كيفي آب قنوات
104
بررسي و مدلسازي تكنيك ترسيب شيميايي بخار﴿CVD (Chemical Vapor Deposition براي ساخت كاتاليست ها
105
بررسي و مدلسازي تهويه اتاق از طريق سرمايش از سقف به كمك نرم افزارFLUENT
106
بررسي و مدلسازي جداكردن اكسيژن از هوا به كمك زئوليت طبيعي
107
بررسي و مدلسازي جريان هجومي ترانس‌هاي قدرت و تاثير آن بر سيستم حفاظتي
108
بررسي و مدلسازي حركت ذرات و مكانيسم نشت و كنده شدن آنها از سطح در مقياس حفره در جريان دوفازي نفت و آب
109
بررسي و مدلسازي خصوصيات انتقال رطوبت پارچه هاي اسپيسر
110
بررسي و مدلسازي خواص مورفولوژي، جرم مخصوص و تخلخل ميكرو و نانومتري ماده‌معدني برسينتيك شناورسازي آن
111
بررسي و مدلسازي رسانايي پرده هاي زيستي: مطالعه روي ويتلين تخم مرغ
112
بررسي و مدلسازي رفتار ارتعاشي كابل هاي ويسكوالاستيك
113
بررسي و مدلسازي رفتار بتن محصورشده باFRP تحت بارگذاري فشاري تكراري
114
بررسي و مدلسازي رفتار پارچه هاي اسپيسر در برابر ضربه
115
بررسي و مدلسازي رفتار فشاري عرضي پارچه هاي اسپيسر
116
بررسي و مدلسازي رفتار كمانش فشاري و شكل پذيري پارچه هاي لايي چسبدار
117
بررسي و مدلسازي سرعت تخريب آلاينده‌هاي فنولي توسط پورفيرين‌ها و متالوپورفيرين‌هاي كامپوزيت شده با تيتانيوم¬دي‌اكسيد
118
بررسي و مدلسازي سينتيكي استخراج بيولوژيك موليبدن
119
بررسي و مدلسازي شرا يط ترموديناميكي هيدرات گازي
120
بررسي و مدلسازي شيرهاي كنترلي هيدروليكي
121
بررسي و مدلسازي عددي افت مقاومت جداري تك شمع تحت بارسيكلي در خاك هاي دانه اي
122
بررسي و مدلسازي عوامل پيش بيني كننده كم وزني نوزادان هنگام تولد
123
بررسي و مدلسازي غلظت ذرات معلق در هواي شيراز
124
بررسي و مدلسازي فرآيند تزريق متناوب آب و گاز در يك مدل مخزني
125
بررسي و مدلسازي كانال‌هاي نهان در سيستم تماس چندرسانه‌اي (IMS) و ارائه روشي براي كاهش اثر آن
126
بررسي و مدلسازي نسبت تاج براي درختان بنه
127
بررسي و مدلسازي واكنش اكسيد روي با متان براي توليد گاز سنتز در يك راكتور آزمايشگاهي ﴿بنچ﴾
128
بررسي و مدلسازي واكنش هاي فتوشيميايي در اتمسفر تهران
129
بررسي و مدلسازي وسيله ي كمكي جهت بلند كردن اجسام
130
بررسي و مديريت دعاوي در پروژه هاي انبوه سازي مسكن به روشFUZZY TOPSIS
131
بررسي و مرمت تزئينات وابسته به معماري در خانه سرهنگ بخردي
132
بررسي و مرمت سفال نقش كنده ايران (بدون لعاب )
133
بررسي و مرمت سفال نقش كنده ايران ﴿بدون لعاب﴾
134
بررسي و مرمت سفال هزاره اول مارليك
135
بررسي و مرمت سفال هزاره اول مارليك
136
بررسي و مرمت ظروف سفالي لعابدار در دوره اسلامي در ايران
137
بررسي و مرمت ظروف سفالي لعابدار دوره اسلامي در ايران
138
بررسي و مرمت نقاشي هاي تصويري - مذهبي رنگ و روغن در بقعه شاهزيد اصفهان
139
بررسي و مرمت نقاشي هاي تصويري، مذهبي بقعه شاهزيد اصفهان
140
بررسي و مشابه سازي حركت ربات
141
بررسي و مشابه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال در تحقق راديو نرم افزار براي بكارگيري در شبكه GSM
142
بررسي و مشاهده رفتار جريان سيال بر روي مدلهاي ايروديناميكي با استفاده از صحفه ليزري (LLS)
143
بررسي و مشخص كردن نقاط ضعف و قوت روند ثبت تجهيزات پزشكي(توليد و واردات) و مقايسه با چند كشور نمونه
144
بررسي و مشخصه يابي پوشش هاي پاشش حرارتي اسپينل Al2O3-MgO همراه با ذرات تقويت كننده ZrO2
145
بررسي و مشخصه يابي خواص اپتوالكتريكي پروسكايت هاي تركيبي به‌ منظور استفاده در سلول‌ هاي خورشيدي نانوساختاري
146
بررسي و مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدائي در ممناطق دو زبانه (آق قلا) از ديدگاه مديران وآموزگاران در سال تحصيلي 1387-1386
147
بررسي و مطالعات اكتشافي و بهره برداري معدن سيليس منطقه كولي كش دهبيد فارس
148
بررسي و مطالعات اوليه طراحي و تدوين تكنولوژي ساخت رينگ چرخ اتومبيل
149
بررسي و مطالعات كتيبه پرده خانه كعبه و ارائه روش مرمتي.
150
بررسي و مطالعات كتيبه پرده خانه كعبه وارائه روش مرمتي
151
بررسي و مطالعات مقدمات فرآوري بوكسيت بلبلوويه كرمان
152
بررسي و مطالعة تحليلي اثر فن‌آوري و موّاد بر هنر مجسّمه‌سازي معاصر در (سوريه، لبنان....) در دو دهه اخير
153
بررسي و مطالعه آب به حساب نيامده شهر ايوان وارئه راهكار
154
بررسي و مطالعه آثار بي نظمي در گرافين
155
بررسي و مطالعه آزمايشگاهي ضريب پراكندگي در محيطهاي متخلخل
156
بررسي و مطالعه آيروديناميك خودروهاي زميني
157
بررسي و مطالعه ابتدا به ساكن خواص اپتيكي نانو خوشه هاي اكسيد تنگستن و تاثير جذب هيدروژن به كمك رهيافت نظريه ي تابعي چگالي وابسته به زمان
158
بررسي و مطالعه ابزار هنر قلمزني
159
بررسي و مطالعه اثر ابعاد ذرات فاز فعال بر فعاليت و گزينش پذيري كاتاليزورهاي كبالت بر پايه نانو ساختار كربني در فرآيند تبديل گاز سنتز به سوخت مايع
160
بررسي و مطالعه اثر پارامترهاي لايه نشاني روي خواص ساختاري و فيزيكي لايههاي نازك تيتانات -زيركونات سرب , study the effect of coating parameters on the structural and physical properties of pb)zr(
161
بررسي و مطالعه اثر پارامترهاي مكانيكي بر طراحي يك ميكرو پمپ با سيستم تحريك پيزوالكتريك
162
بررسي و مطالعه اثر پارامتريهاي لايه نشاني روي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك اكسيد تنگستن WO3 به روش اسپري پايروليزيز , Effect of parmeters of deposition on optical and structural properties wo3 by spray pyrolysis
163
بررسي و مطالعه اثر پخش عرضي بار در تدوين بارگذاري استاندارد پل ها
164
بررسي و مطالعه اثر تداخل سيستم هاي انالوگ و ديجيتال
165
بررسي و مطالعه اثر حلال، كمپلكس حلال - اسيد و نانو ذرات آلومينا بر خواص جداسازي گاز غشاي پلي سولفون
166
بررسي و مطالعه اثر ساختگاه بر روي امواج زلزله (ريزپهنه بندي منطقه عباس آباد تهران)
167
بررسي و مطالعه اثر ساختگاهي بر روي امواج زلزله ( بهينه بندي منطقه جنوب شرقي تهران )
168
بررسي و مطالعه اثر شارژ خودروهاي الكتريكي بر روي كيفيت توان سيستم توزيع از ديدگاه منطق فازي
169
بررسي و مطالعه اثر كاتاليستRFCC بر مقاومت شيميايي سيمان پرتلند در برابر سولفات
170
بررسي و مطالعه اثرات زيست محيطي ناشي از كارخانه زغالشويي زير آب و امكان بازيافت نرمه هاي زغال از پساب كارخانه
171
بررسي و مطالعه اثرات قالب هاي آلي بر روي مشخصات فيزيكي و شيميايي كاتاليست ساپو-34
172
بررسي و مطالعه ارتباط تنوعات ژنتيكي منطقه AZFc كروموزوم Y ( Yq11.223) با ناباروري در جمعيت مردان
173
بررسي و مطالعه ارز ديجيتال Bitcoin و پياده سازي هسته محاسباتي آن
174
بررسي و مطالعه استانداردهاي فيبرنوري دريايي وتجهيزات مربوطه ودستورالعمل هاي آن
175
بررسي و مطالعه امكان فرآوري منيزيت جنوب خراسان (بيرجند، اسپيكي )
176
بررسي و مطالعه امكان فني و اقتصادي تبديل رينگ و تاير 24 به 20 اينچ
177
بررسي و مطالعه امكانات بالقوه سيستم هاي سوئيچ ديجيتال براي انتقال ديتا با سرعت بالا
178
بررسي و مطالعه اندازه گيري دماي زير لايه و لايه هاي در حين رشد به روش نوري (Urbach- edge)
179
بررسي و مطالعه انرژي، مصالح و هزينه در سازه هاي كوچك گنبدي شكل
180
بررسي و مطالعه انواع نانو كاتاليست ها و كاربردهاي آنها در صنايع مختلف
181
بررسي و مطالعه ايجاد يك مركز مستقل براي امور مهندسي و تعميرات هواپيما
182
بررسي و مطالعه بارگيري، انتقال ، نصب و بهره برداري سكوهاي دريايي
183
بررسي و مطالعه بر روي اثر استفاده از مخلوط قالب هاي آلي در ساختار و سنتز نانو كاتاليست ساپو-34
184
بررسي و مطالعه بر روي استفاده از نانولوله‌هاي كربني به‌عنوان قالب آلي در سنتز نانو كاتاليست ساپو
185
بررسي و مطالعه بر روي انواع mcm جهت استفاده به عنوان كاتاليست
186
بررسي و مطالعه بر روي انواع پروسكايت ها جهت استفاده از آن ها به عنوان كاتاليست
187
بررسي و مطالعه بر روي انواع پروسكايت ها جهت استفاده به عنوان كاتاليست در فرايندهاي هيدروكربني
188
بررسي و مطالعه بر روي بارگيري، انتقال و نصب سكوهاي ثابت از نوع Jcket و روسازه
189
بررسي و مطالعه بر روي پرزدهي پارچه هاي تاري-پودي با استفاده از پردازش تصوير
190
بررسي و مطالعه بر روي تاثير تراكم پودي بر روي خاصيت سرعت پخش آب بر سطح پارچه هاي تاري پودي در راستاي قائم با استفاده از پردازش تصوير
191
بررسي و مطالعه بر روي چگونگي ساخت نانو كاتاليست ساپو با استفاده از روش ژل خشك
192
بررسي و مطالعه بر روي چگونگي ساخت نانو كامپوزيت‌هاي نقره با استفاده از امواج ماوراي صوت
193
بررسي و مطالعه بر روي چگونگي ساخت نانوكاتاليست ساپو با استفاده از امواج مايكروويو
194
بررسي و مطالعه بر روي چگونگي ساخت نانوكامپوزيت كاتاليستي ساپو-34 / كلينوپتيلوليت
195
بررسي و مطالعه بر روي چگونگي ساخت نانوكامپوزيت نقره بر روي آلومينا توسط امواج ماوراي صوت
196
بررسي و مطالعه بر روي حذف فلزات سنگين از محلولهاي آبي توسط نانو جاذب ساپو
197
بررسي و مطالعه بر روي حذف يون آهن با استفاده از نانو جاذب آلومينو فسفات
198
بررسي و مطالعه بر روي روش هاي ساخت انواع نانو كاتاليست
199
بررسي و مطالعه بر روي روشهاي آناليز ساختاري كاتاليست ساپو ٣٤
200
بررسي و مطالعه بر روي ساخت نانو كاتاليست ساپو مورد استفاده در فرايند MTO
201
بررسي و مطالعه بر روي ساخت نانوكاتاليست ZSM-5 بااستفاده از تكنيك ژل خشك براي فرايند تبديل متانول به بنزين
202
بررسي و مطالعه بر روي سرعت شعله ذرات در ناحيه اغتشاشي لوله استوانه اي
203
بررسي و مطالعه بر روي سينتيك كريستاليزاسيون نانو كاتاليست ساپو-34 اصلاح شده با فلزات واسطه
204
بررسي و مطالعه بر روي عوامل موثر بر خواص عايق صوتي بي بافت ها
205
بررسي و مطالعه بر روي كاتاليست هاي مورد استفاده در فرآيند هاي تبديل متانول به انواع محصولات تجاري
206
بررسي و مطالعه بر روي نانوكامپوزيت هاي شبه زئوليتي جهت استفاده در فرآيند تبديل متانول به الفين هاي سبك
207
بررسي و مطالعه بر همكنش نانو ذرات پليمري و پروتئين كرونا:كروناي پروتئين
208
بررسي و مطالعه بر همكنشهاي بلندبرد كولني بين يونها در شبيه سازي كامپيوتري مواد چگال و محاسبه رابطه پاشندگي در بلورها
209
بررسي و مطالعه برروي اثر مخلوط قالب هاي آلي مختلف در ساخت نانو زئوليت ZSM-5
210
بررسي و مطالعه برقگير در شبكه هاي قدرت
211
بررسي و مطالعه بروي روشهاي آناليز ساختاري كاتاليست ساپو 34
212
بررسي و مطالعه بهترين زمان القا فحلي در خارج ازفصل توليدمثلي در ميش هاي نژادعربي وتاثيرآن در بره زائي و توليد بااستفاده از سيدر
213
بررسي و مطالعه پارامترهاي مهم در افزايش راندمان دستگاه نمك زدايي از نفت خام پالايشگاهها
214
بررسي و مطالعه پارامترهاي موثر بر طراحي و ساخت دستگاه لرزه نگار با استفاده از تبديل لاپلاس - سيمولينك
215
بررسي و مطالعه پارمترهاي دست مصنوعي SVE
216
بررسي و مطالعه پايداري فاز در پديده دو سطحي چند برخوردي
217
بررسي و مطالعه پديده دو شكستي در مزوفازهاي كريستال مايع و محاسبه و مقايسه پارامترهاي تعيين¬كننده
218
بررسي و مطالعه پديده ژل شدن پليمريزاسيون راديكالي استايرن به روشهاي توده اي و محلولي
219
بررسي و مطالعه پديده كليدزني واثرميدان الكتريكي قوي بر Teo2-v2o5-moO3 در حالت غيربلوري
220
بررسي و مطالعه پلي مورفيسم ژن هاي پرتاكتين و فيمبريه در سويه هاي بوردتلاپرتوسيس جداشده از بيماران مشكوك به سياه سرفه در سراسر كشور
221
بررسي و مطالعه پيرامون برخي از خواص فيزيكي و مكانيكي لايه هاي بي بافت مورد استفاده جهت فيلتراسيون ﴿ جداسازي﴾
222
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير استاندارد تضمين كيفيت 9000 QS در ارتقاء كيفيت خودرو
223
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير پارامترهاي دوخت درز عمودي بر روي خواص خمشي و افتايشي پارچه هاي تاري-پودي
224
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير پيكربندي لايه هاي بي بافت ها به عنوان عايق هاي صوتي در فركانس هاي مختلف
225
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير ساختار و پيكربندي لايه هاي بي بافت در پانل هاي عايق حرارتي بر روي ميزان انتقال حرارت آن ها
226
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير طرح بافت بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي تاري - پودي
227
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير نوع بخيه و تراكم بخيه درز افقي بر روي خواص خمشي پارجه هاي تاري و پودي
228
بررسي و مطالعه پيرامون رفتار ابعادي پارچه هاي پيراهني ﴿ پلي استر-پنبه ﴾ در حلال عمليات رنگرزي و تكميل
229
بررسي و مطالعه پيك ويژه
230
بررسي و مطالعه تئوري پيچيدگي
231
بررسي و مطالعه تئوريهاي بس ذره اي فازهاي چگال 4He و 3He نرمال
232
بررسي و مطالعه تاثير تراكم پودي، طرح بافت و جنس نخ پود بر روي خاصيت سرعت پخش شدن آّب بر سطح پارچه هاي تاري - پودي با استفاده از پردازش تصوير
233
بررسي و مطالعه تاثير تراكم ديناميكي در خاكهاي ماسه اي
234
بررسي و مطالعه تاثير تركيب شيمايي ژل اوليه روي اندازه و ساختار كاتاليست ساپو
235
بررسي و مطالعه تاثير زاويه زانويي بروي ضريب اتلاف و شكل جريان در يك ميكروكانال
236
بررسي و مطالعه تاثير زاويه زانويي بروي ضريب اتلاف و شكل جريان در يك ميكروكانال
237
بررسي و مطالعه تاثير عمليات حرارتي بر ميزان تشكيل فاز فريت دلتا و تاثير اين فاز بر خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي AISI431
238
بررسي و مطالعه تاثير عمليات سردكردن زير صفر عميق بر ساختار ميكروسكوپي و رفتار بيولوژيكي فولاد ابزار H13
239
بررسي و مطالعه تجربي پارامتر ديناميكي فاصله خاموشي شعله ذرات ريز جامد
240
بررسي و مطالعه تركيبات آلكيل و آلكوكسي سيلان به عنوان اصلاح كننده عملكرد كاتاليست فرآيند ديمريزاسيون اتيلن
241
بررسي و مطالعه تزئين هاي خط در دوره اسلامي بر روي سفالينه ها
242
بررسي و مطالعه تزئينات نقاشي بر روي سنگ ازاره اي واقع در ايوان چهلستون
243
بررسي و مطالعه تزئينات و عملكرد ورودي در مسجد جامع اصفهان ( مرمت كتيبه سردر باب الدشت )
244
بررسي و مطالعه تزيينات و عملكرد ورودي در مسجد جامع اصفهان ﴿مرمت كتيبه سردر باب الدشت﴾
245
بررسي و مطالعه تصاوير ديوارنگاره هاي اماكن مذهبي در كاشان ﴿اواخر صفويه، اوايل قاجار﴾
246
بررسي و مطالعه تصاوير قهرماني هاي سمك عيار ( نسخه قرن 6 هجري ، موجود در كتابخانه بادليان آكسفورد )
247
بررسي و مطالعه تطبيقي سه دولت شيعي فاطميان ، آل بويه و حمدانيان
248
بررسي و مطالعه تطبيقي مجموعه سفال هاي گلابه اي منقوش رنگارنگ خزانه موسسه فرهنگي موزه هاي بنياد
249
بررسي و مطالعه تعداد نخ پارگي و ضايعات ماشين رينگ پنبه اي و بهينه كردن آن
250
بررسي و مطالعه تفاوت مشخصه هاي گرماليان برخي از سنگ هاي آذرين، رسوبي و دگرگوني تحت تابش گاما
251
بررسي و مطالعه تنش هاي عرضي وطول پيوستگي در تيرهاي بتني پيش كشيده
252
بررسي و مطالعه توده هاي پستاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر معيري سمنان
253
بررسي و مطالعه توزيع پذيري نانولوله¬هاي كربني در سامانه¬هاي دو فازي آبي بر پايه پليمر به منظور جداسازي آنها
254
بررسي و مطالعه توليد نخ از نانوالياف الكتروريسي شده PAN
255
بررسي و مطالعه جامعه شناختي خودكشي در شهرستان سردشت
256
بررسي و مطالعه جامعه گياهان ميكوريزايي منطقه حفاظت شده كوه بافق
257
بررسي و مطالعه جبران خدمات در بانك رفاه كارگران
258
بررسي و مطالعه جداسازي ايزوتوپ هاي عناصر به وسيله ليزر
259
بررسي و مطالعه جريان هوا داخل سيلندر موتور پيكان با استفاده از روش تنفس دائم
260
بررسي و مطالعه جعل بر روي پايه روشنايي برنزي، متعلق به موزه چهلستون و مرمت خنجربرنزي
261
بررسي و مطالعه جهت انتخاب مواد و روش ساخت فيرينگ هلي كوپتر
262
بررسي و مطالعه جواب هاي دسته اي از مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي غيرخطي با شرايط مرزي ديريكله، ناوير و نويمان
263
بررسي و مطالعه جواب هاي دسته اي از معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي غير خطي با شرايط مرزي ديريكله
264
بررسي و مطالعه جواب هاي دسته اي از معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي غيرخطي با شرايط مرزي ديريكله
265
بررسي و مطالعه چگونگي ساخت كاتاليست هاي ساپو مورد استفاده در فرآيند هاي OTM
266
بررسي و مطالعه خدمات مشتركين شركت توزيع برق منطقه اي يزد و بهبود عملكرد آن
267
بررسي و مطالعه خطوط كوفي بنايي و نقوش معقلي مساجد دوره صفويه در شهر اصفهان ( مطالعه موردي مساجد حكيم، آقانور، ايلچي)
268
بررسي و مطالعه خواص فيزيكي انواع دستمال كاغذي بهداشتي و مقايسه آنها با يكديگر
269
بررسي و مطالعه خواص فيزيكي نخ هاي آكريليك حجيم با درصدهاي مخلوط الياف جمعشونده و غيرجمعشونده
270
بررسي و مطالعه خواص فيزيكي نخ هاي فيلا منتي مغزي داركشي ﴿لايكرا﴾
271
بررسي و مطالعه خواص فيزيكي و نحوه استقرار الياف در نخ‌هاي مخلوط پشم/ پلي‌استر توليد شده در سيستم ريسندگي سولو- سايرو
272
بررسي و مطالعه خواص كامپوزيت هاي هادي برق
273
بررسي و مطالعه خون مصنوعي و كاربردهاي آن و امكان سنجي توليد آن در ايران
274
بررسي و مطالعه دستگاه پيوندزن در ماشين ريسندگي چرخانه اي
275
بررسي و مطالعه راهبردهاي نوين براي توضيح كاركردهاي فلسفه علم در فيزيك
276
بررسي و مطالعه رسانش الكتريكي نانو نوارهاي گرافيني دسته مبلي بي نظم
277
بررسي و مطالعه رفتار ازدياد طول و برگشت پذيري پارچه هاي حلقوي پودي تحت نيروهاي مختلف در زواياي متفاوت
278
بررسي و مطالعه رفتار تراورس هاي ميان بال در افزايش مقاومت جانبي قوس هاي تند
279
بررسي و مطالعه رفتار تربيولوژيكي پوشش هاي سخت Cr-Ti-N توسط روش رسوب فيزيكي بخار با استفاده از قوس كاتدي
280
بررسي و مطالعه رفتار ديوار برشي فولادي تحت اثر انفجار به روش بدون مش بندي ذره¬اي
281
بررسي و مطالعه رفتار ژئوشيميايي مس و موليبدن در معدن مس سرنگون
282
بررسي و مطالعه رفتار شمعهاي صلب در خاكهاي مختلف
283
بررسي و مطالعه رفتار كاتد دياكسيد منگنز الكتروليتيك (EMD) در باتريهاي قليايي نوع اول (غير قابل شارژ)
284
بررسي و مطالعه رفتار لوله كامپوزيتي تحت بار ضربه اي عرضي با سرعت كم
285
بررسي و مطالعه روابط انتقال حرارت در سيالات غير نيوتني درون لوله
286
بررسي و مطالعه روش اسپكت و موقعيت آن در ايران
287
بررسي و مطالعه روش محافظت و مرمت نمونه سفال نخودي رنگ شهر سوخته
288
بررسي و مطالعه روشهاي انتخاب و ترتيب برنامه ريزي آموزشي در سيستمهاي آموزشي هوشمند
289
بررسي و مطالعه روشهاي مختلف كنترل توربين هاي بادي با ژنراتور القايي تغذيه دو سويه DFIG [دي. اف. آي. جي]
290
بررسي و مطالعه روي استفاده از اتانول به عنوان خوراك جهت تبديل به الفين هاي سبك
291
بررسي و مطالعه زمين شناسي و ژئوشيميايي ميدان نفتي اهواز
292
بررسي و مطالعه زمين شناسي و ژئوشيمِيايي ميدان نفتي رگه سفيد
293
بررسي و مطالعه زندگي سنتي در بافت قديم اصفهان ،برحسب بناهاي موجود قديمي در ميدان عتيق
294
بررسي و مطالعه زندگي سنتي دربافت قديم اصفهان برحسب بناهاي موجود قديمي در ميدان عتيق
295
بررسي و مطالعه ژئو شيميايي مس در كانسارهاي پورفيري سوناجيل اهر
296
بررسي و مطالعه ژئوشيميايي آسفالتين مخازن هيدروكربني
297
بررسي و مطالعه ساخت كاتاليست زئوليتي مناسب جهت انجام همزمان فرايندهاي گوگرد زدايي و افزايش عدد اكتان برش نفتا سنگين
298
بررسي و مطالعه ساختار نواري نيمه رساناهاي گروه IV با تقريب GW , Study of the semiconductors band sturcture group iv by gw approximation
299
بررسي و مطالعه سامانه شبكه حسگرهاي فيبرنوري مبتني بر FBG
300
بررسي و مطالعه سطوح انتخابگر فركانسي
301
بررسي و مطالعه سنتز متانول و آ مونياك درفشار پايين
302
بررسي و مطالعه سنجش سرمايه فكري در شركت نفت (مطالعه موردي پالايشگاه تهران )
303
بررسي و مطالعه سنگهاي تاريخي تخت فولاد حفاظت و مرمت آرامگاه استاد فولاد حلوائي ( بابا فولاد )
304
بررسي و مطالعه سنگهاي تاريخي تخت فولاد حفاظت و مرمت آرامگاه استاد فولاد حلوائي ﴿بابا فولاد﴾
305
بررسي و مطالعه سير توليد گليم قالي و تأثير آن بر ساير دستبافته¬هاي افشار كرمان
306
بررسي و مطالعه سيستم هاي سازه اي EBF و CBF
307
بررسي و مطالعه سيستم هاي نفتي و زمين شناسي شرق خليج فارس
308
بررسي و مطالعه شبكه هاي باور عميق و شبيه سازي كاربردهايي از آن در طبقه بندي پردازش سيگنال
309
بررسي و مطالعه شرايط احياء و حل كردن دي اكسيد منگنز
310
بررسي و مطالعه شناخت سخت افزاري و نرم افزاري ماجول )MPTMON PTOE(
311
بررسي و مطالعه ضربه قوچ در خطوط آب رساني
312
بررسي و مطالعه ضريب اتلاف در جريان آرام داخل زانويي نود درجه يك ميكروكانال
313
بررسي و مطالعه طراحي مفهومي جداساز گاز-مايع محوري با قابليت كاربرد در صنايع نفت و گاز
314
بررسي و مطالعه ظرفيت ها و محدويت هاي توسعه گردشگري در نواحي روستايي ﴿مطالعه موردي: بخش تخت سليمان تكاب﴾
315
بررسي و مطالعه عملكرد برج خنك كن خشك غير مستقيم
316
بررسي و مطالعه عمليات تكميل ضد آتش پايدار بر روي پارچه صد در صد پنبه اي
317
بررسي و مطالعه عوامل تاثيرگذار بر ميزان مشاركت سياسي (شركت در انتخابات ) معلمان و دبيران آموزش و پرورش ناحيه 1 شهرري
318
بررسي و مطالعه عوامل ترغيب كننده و بازدارنده همكاري هاي علمي در بين اعضا هيات علمي دانشگاه يزد
319
بررسي و مطالعه عوامل درون سازماني و برون سازماني تاثيرگذار بر برند سوئيچينگ ﴿تغيير برند﴾ از منظر مشتريان تعويض گر برند در صنعت بيمه شهر تهران
320
بررسي و مطالعه عوامل مؤثر بر سيستم ارزيابي فعلي معلمين از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان مهريز
321
بررسي و مطالعه عوامل مؤثر بر شكل گيري انتقاد سازنده و منصفانه از ديدگاه دانشجويان مجتمع علوم انساني، دانشگاه يزد
322
بررسي و مطالعه عوامل مؤثر در ايجاد خلاقيت در مديران مدارس از نگرش مديران مدارس ناحيه يك استان يزد
323
بررسي و مطالعه عوامل موثر افت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه يزد از نگرش آنان
324
بررسي و مطالعه عوامل موثر بر رضايتمندي دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به چهار سال تحصيل در دانشگاه يزد
325
بررسي و مطالعه عوامل موثر در طراحي سكونت گاه موقت بعداز سانحه
326
بررسي و مطالعه غشاء پالاديوم-مس به منظور جداسازي هيدروژن
327
بررسي و مطالعه فاصله ياب هاي ليزري
328
بررسي و مطالعه فرآوري دياتوميت ممقان - تبريز
329
بررسي و مطالعه فرآيند پيروليز براي بازيابي و تبديل پسماندهاي جامد به محصولات باارزش
330
بررسي و مطالعه فرم ظروف سفالي و فلزي هزاره سوم تا هزاره اول ق -م
331
بررسي و مطالعه فرم ظروف سفالي و فلزي هزاره سوم تا هزاره اول ق -م
332
بررسي و مطالعه فلزات موجود در موزه تخت جمشيد و حفاظت و مرمت يك نمونه از اشياي اين مجموعه
333
بررسي و مطالعه فن شناسي، آسيب شناسي و مرمت يك پلاك مفرغي متعلق به موزه ملي ايران
334
بررسي و مطالعه فنرهاي مكانيكي
335
بررسي و مطالعه فني تكنيك منحصر به فرد نقاشي با موم بر روي پارچه ﴿ بررسي نمونه هاي متعلق به موزه هنرهاي تزييني اصفهان ﴾
336
بررسي و مطالعه قابليت بافندگي نخهاي پنبه اي با استفاده از دستگاه تعيين مقاومت سايشي نخ بر اساس عمليات بافندگي
337
بررسي و مطالعه كاربرد سلول هاي بنيادي در مهندسي پزشكي
338
بررسي و مطالعه كامپوزيتهاي بر پايه آلياژ آلومينيوم
339
بررسي و مطالعه كانه آرائي سنگ اورانيوم آنومالي يك ساغند
340
بررسي و مطالعه كد كننده و كد گشاينده صورت در شبكه GSM
341
بررسي و مطالعه كريرهاي رنگ براي اليافت پلي استر بر اساس منابع طبيعي
342
بررسي و مطالعه كودك پرخاشگر كلاس سوم ابتدايي دبستان شهامت منطقه بجستان در سال تحصيلي 80-81
343
بررسي و مطالعه گذرگاه ISA و گذرگاه PCI و طراحي پلي واسط
344
بررسي و مطالعه گنبد سياه در هفت گنبد نظامي
345
بررسي و مطالعه مجموعه سفال هاي زرين فام مخزن موزه چهلستون اصفهان
346
بررسي و مطالعه مجموعه سفال هاي سلجوقي تا پايان ايلخاني موزه بوعلي همدان
347
بررسي و مطالعه محاسباتي 1، 3، 5 - تري آزين هاي 2، 4، 6 - سه سه استخلاف شده با استفاده از نرم افزارگوسين
348
بررسي و مطالعه مدل ريسك ادراك شده چائوشنچن در مشتريان خدمات بانكداري الكترونيك بانكهاي دولتي شهر تهران
349
بررسي و مطالعه مدل هاي مختلف بهره برداري و انتخاب مناسب ترين مدل در صنعت ماهيگيري ازطريق AHP (مطالعه موردي بنادر صيادي شمال )
350
بررسي و مطالعه مدولاسيونهاي چند حاملي و بهبود كيفيت آن با استفاده از كد تي سي ام
351
بررسي و مطالعه مشاهده پذيرهاي واكنش نوكلئون - دوترون با رويكرد پتانسيل هاي دو نوكلئوني و سه نوكلئوني
352
بررسي و مطالعه مشخصات اجزاي خط راه آهن و تعيين ابعاد بهينه با استفاده از روش اجزاء محدود
353
بررسي و مطالعه مشكلات كيفيت توان ناشي از سيستم هاي حمل و نقل الكتريكي روي شبكه توزيع و روش هاي اصلاح آن
354
بررسي و مطالعه معماريهاي مختلف در هسته NGN
355
بررسي و مطالعه مقدماتي اعمال اصول مهندسي دانش به بدنسازي در ورزش: مطالعه موردي ورزشهاي وزنه برداري و گلف
356
بررسي و مطالعه مكانيزم بهينه آبياري تحت فشار
357
بررسي و مطالعه مكانيزم ماشين حوله بافي knowles and Compton مدل 5 - C ساخت آمريكا
358
بررسي و مطالعه مكانيزم هاي ماشين بافندگي رپيري اسميت
359
بررسي و مطالعه ملاحظات طراحي براي ساخت افزايشي
360
بررسي و مطالعه مهاجرت الياف در نخ با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
361
بررسي و مطالعه مهرهاي ايلام مياني و جديد در فارس
362
بررسي و مطالعه ميزان تأثير روشها و فنون تدريس در موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه از ديدگاه دبيران شهرستان اردكان
363
بررسي و مطالعه ميزان تأثير روشها و فنون تدريس در موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه از ديدگاه دبيران شهرستان اردكان
364
بررسي و مطالعه ميزان تاثير عوامل مختلف ناشي از بازي بر رشد روابط اجتماعي كودكان پيش دبستاني از ديدگاه مربيان مهد كودك هاي ناحيه ﴿2﴾ يزد
365
بررسي و مطالعه ميزان تاثير عوامل مختلف ناشي از بازي بر رشد شخصيت كودكان پيش از دبستان از ديدگاه مربيان پيش دبستاني آموزش و پرورش ناحيه 2 يزد
366
بررسي و مطالعه ميكرواورگانيسمهاي سلولوليتيك
367
بررسي و مطالعه نحوه ساخت ميل بادامك اتومبيل با روش متالوژي پودر
368
بررسي و مطالعه نحوه قرارگيري الياف در سطح مقطع نخ هاي مخلوط سه جزئي (تركيبي ) با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
369
بررسي و مطالعه نقش بازي در يادگيري كودكان پيش دبستاني
370
بررسي و مطالعه نقش بازي در يادگيري كودكان پيش دبستاني
371
بررسي و مطالعه نقش مايكروويو بر روي مقاومت سنگ
372
بررسي و مطالعه نقوش كتيبه در گچبري هاي آرامگاه پيربكران به منظور طراحي فرش
373
بررسي و مطالعه نقوش گليم سنندج و بيجار به منظور طراحي زيرانداز اتاق كودك
374
بررسي و مطالعه هرزروي و ارائه راهكارهايي جهت جلوگيري از آن در چاه هاي نفت و گاز ايران
375
بررسي و مطالعه هم بستگي هاي كوانتومي در سامانه هاي چند قسمتي تحت كانال هاي نوفه كوانتومي موضعي
376
بررسي و مطالعه هيدرواستاتيكي ، هيدروديناميكي سازه اي اتوبوس دريايي
377
بررسي و مطالعه و شبيه سازي )... ( ...
378
بررسي و مطالعه واحدهاي ژئومورفولوژي، خاك، پوشش گياهي در پلاياي حوض سلطان قم
379
بررسي و مطالعه ويژگي هاي معماري و تزئيني بناهاي شهرستان مهاباد در ادوار صفويه و قاجار
380
بررسي و مطالعه ويژگيهاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بخش بام و صفي آباد ،از توابع شهرستان اسفراين
381
بررسي و مطالعه ويژگيهاي كلي اقتصادي، صنعتي و اجتماعي شهرستان يزد
382
بررسي و مطالعه ويژگيهاي هنر آجر كاري در ابنيه قرون اوليه اسلامي استان اصفهان
383
بررسي و مطالعه ي آثار بي نظمي در گرافين
384
بررسي و مطالعه ي باهم آيي در زبانهاي فارسي و انگليسي
385
بررسي و مطالعه ي پرواز حشرات در مدلسازي و شبيه سازي هواپيماهاي كوچك بال زننده , Studues and analysis of flight insects in modeling and simulation of FAMV
386
بررسي و مطالعه ي تطبيقي سفال هاي منقوش زير لعابي آرشيو موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)
387
بررسي و مطالعه ي حلقه هاي هم مورفيك چپ
388
بررسي و مطالعه ي خصوصيات مكانيكي بتن قليا فعال سرباره اي اليافي تك جزئي با رفتار سخت شدگي كرنشي
389
بررسي و مطالعه ي ساختار سلول شتاب از يك شتاب دهنده ي ذرات باردار با ساختار ابر رسانا و شبيه سازي نقش خطوط ميدان در آن
390
بررسي و مطالعه ي عاملدارسازي نانوالياف كربن و ارزيابي الكتروشيميايي كامپوزيت پلي آنيلين/نانوالياف كربن
391
بررسي و مطالعه ي علل تخريب پوسته ي فولادي كوره قوس الكتريكي فولاد سباي ذوب آهن اصفهان در شرايط كاري دماي متوسط
392
بررسي و مطالعه ي كاتاليست مورد استفاده در فرآيند تبديل متانول به بنزين
393
بررسي و مطالعه ي كارايي فيلتر هاي بي بافت پليمري جهت فيلتراسيون لجن واحد تصفيه آب پتروشيمي فجر
394
بررسي و مطالعه ي مواد فعال كاتدهاي اكسيد فلزي در عملكرد و هدايت باتريهاي يون ليتيوم
395
بررسي و مطالعه‌ي باهم‌آيي در زبانهاي فارسي و انگليسي
396
بررسي و مطالعه‌ي پديده دو سطحي چند برخوردي در حضور ميدان الكتريكي وابسته به زمان و ميدان مغناطيسي ثابت
397
بررسي و مطالعه‌ي تكنيك ساخت و تزيين كاشي‌كاري در حمام‌هاي تاريخي شهر اصفهان از آغاز عصر صفويه تا اواخر دوره ي قاجار
398
بررسي و مطالعه‌ي روش‌هاي استخراج فلورين و باريت معدن دراسله و ارائه روش استخراج
399
بررسي و مطالعه‌ي ويژگي‌هاي تزئينات معماري مسجد جامع مظفري كرمان (با تأكيد بر دوره ي مظفري بنا)
400
بررسي و مطالعهء تحليلي رقص آييني «آفر» در تربت جام
401
بررسي و مطاله كارآمدي سامانه هاي كوچك توليد همزمان كار و گرما
402
بررسي و مطلعه ايجاد متد جديد براي مكانيزم استنتاج براساس محاسبات DNA
403
بررسي و معرفي آثارشاخص معماري شهرستان بوكان در دوره ي قاجار
404
بررسي و معرفي آرا و انديشه هاي عبدالعلي دستغيب درنقد آثارادبي
405
بررسي و معرفي الگوهاي هنري نقش برجسته هاي سنگي آشوري نو در دوره ي زماني 721 تا 627ق.م ( از دوره ي سارگون دوم تا آخر دوره ي آشوربانيپال)
406
بررسي و معرفي اولويتهاي اشتغال زايي زيز بخش هاي صنعتي استان فارس
407
بررسي و معرفي تدفينهاي صخره اي شهرستان هاي شوشتر و گتوند در دوره هاي اشكاني و ساساني
408
بررسي و معرفي چهار طاقي رهني، استان فارس
409
بررسي و معرفي روشها و ابزارآلات نظافت در صنعت نساجي
410
بررسي و معرفي سايت موزه آكروپليس
411
بررسي و معرفي سفال هاي چند رنگ - سفال اروميه- در حوزه رودخانه ارس
412
بررسي و معرفي صنايع غير فلزي قابل استقرار در جنوب خراسان (بيرجند و نهبندان )
413
بررسي و معرفي لوله هاي متال پلاست و خوردگي در آنها
414
بررسي و معرفي مدل رياضي برآورد ارتفاع رواناب در مناطق خشك و نيمه خشك مطالعه موردي حوزه آبخيز درياچه نمك
415
بررسي و معرفي مهرهاي اورارتويي
416
بررسي و معرفي موتور دوراني وانكل و طراحي اجزاي اصلي آن
417
بررسي و معرفي نقوش صخره اي منطقه سوسن آباد بالا در استان مركزي جهت بهره وري هاي هنري، فرهنگي و گردشگري
418
بررسي و مقاسيه آراء علامه طباطبايي و آيت الله معرفت در تبيين علوم قرآن
419
بررسي و مقاوم سازي روش CEM در برابر نويز براي كشف ماده هدف در داده هاي فراطيفي
420
بررسي و مقايسه ، عمق و نام رنگي روناس روي برخي از كالاهاي طبيعي و مصنوعي
421
بررسي و مقايسه strength bond shear پرسلن و مينا در invitro بواسطه سه نوع عامل باند (EX Panivia , FLC mirage ,optibond) و تاثير PH اسيدي روي قدرت باند
422
بررسي و مقايسه آپوپتوز اسپرم،سيتوكينتيك جنين و ميزان حاملگي حاصل از دو روش IMSI و ICSI در زوج هاي نابارور با فاكتور مردانه
423
بررسي و مقايسه آتشباري كنترل شده با آتشباري سنتي و سيم برش الماسه در سنگ هاي ساختماني
424
بررسي و مقايسه آثار حاد وهله هاي فعاليت ورزشي هوازي و مقاومتي با شدت هاي بالا و متوسط بر سطوح BDNF سرمي مردان سالم غيرورزشكار
425
بررسي و مقايسه آثار يك دوره برنامه 8 هفته اي آب درماني و تمرينات PNF در افراد مبتلا به كمردرد مزمن
426
بررسي و مقايسه آراء اختلافي شيخ مفيد و شيخ صدوق در باب اصول اعتقاد با توجه به مباني هريك
427
بررسي و مقايسه آراء شيخ اشراق و ملاصدرا درباره (ماده اولي )
428
بررسي و مقايسه آراي تربيتي كيكاووس بين اسكندر (عنصرالمعالي ) و ژان ژاك روسو
429
بررسي و مقايسه آرمان¬شهر در شعر كلاسيك و معاصر با تكيه بر آثار خواجوي كرماني، كمال خجندي، فروغ فرخزاد و حميد مصدق
430
بررسي و مقايسه آزمون كمپرسورها مطابق با استانداردهاي بين المللي
431
بررسي و مقايسه آگاهي دانشجويان دوره پيش از بالين و بالين رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به حيطه كاري تخصصي جراحي پلاستيك و زيبايي در نيمسال دوم 1396
432
بررسي و مقايسه آگاهي و نگرش مراقبين سلامت نسبت به پديده سالمندي در مراكز خدمات جامع سلامت شهرهاي يزد و همدان سال 1396
433
بررسي و مقايسه آموزش بزرگسالان در كشورهاي پيشرفته ي صنعتي وجهان سوم
434
بررسي و مقايسه آموزش و پرورش ايران و افغانستان
435
بررسي و مقايسه آنتنهاي آرايه فعال
436
بررسي و مقايسه آوايي زبان انگليسي و كردي و تجزيه و تحليل خطاهاي آوايي توسط كرد زبانان يادگيرنده زبان انگليسي
437
بررسي و مقايسه ابعاد شخصيتي برند خودروهاي ايراني بر اساس مدل جنيفر آكر (مقايسه موردي محصولات ايران خودرو و سايپا)
438
بررسي و مقايسه اتصالات نفوذي و فاز مايع گذرا آلياژ Ti-6AL-4V نوردشده و پاشش پلاسمايي شده در خلاء
439
بررسي و مقايسه اثر افزودن فلوكستين و آلپراز و لام به داروهاي كاهش دهنده قند خون در كاهش قند خون بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين
440
بررسي و مقايسه اثر بارهاي لرزه اي و زلزله بر روي وضعيت پايداري تونلهاي تكي و دوقلو؛ مطالعه موردي : تونل ها قطار شهري تبريز
441
بررسي و مقايسه اثر بارهاي لرزه اي و زلزله بر روي وضعيت پايداري تونلهاي تكي و دوقلو؛ مطالعه موردي : تونل ها قطار شهري تبريز
442
بررسي و مقايسه اثر بخشي درمان باپنتوپرازول تزريقي و درمان خوراكي با رابه پرازول در درمان بيماران مبتلا به خونريزي گوارشي فوقاني
443
بررسي و مقايسه اثر پايدار كننده ها بر روي خواص EPDL
444
بررسي و مقايسه اثر پرمديكاسيون داخل وريدي ليدوكايين، دوز كم فنتانيل، دوز كم كتامين وپلاسبو بر روي سرفه متعاقب فنتانيل وريدي
445
بررسي و مقايسه اثر تركيب بازخورد آگاهي از اجرا و آگاهي از نتيجه با كانون توجه دروني بر ميزان اكتساب و يادداري سرويس بلند بدمينتون در پسران مبتدي 11-14 ساله
446
بررسي و مقايسه اثر تستوسترون تزريقي و جين سينگ خوراكي بر ميل جنسي بيماران تحت درمان نگهدارنده متادون در كلينيك هاي درمان اعتياد يزد
447
بررسي و مقايسه اثر تغيير ابعاد نانو ذرات TiO2 بر كارايي سلولهاي خورشيدي رنگدانه اي طبيعي
448
بررسي و مقايسه اثر داروهاي آمي تريپتلين و ايبوپروفن و دارو نما در بيماران با پالپيت برگشت ناپذير
449
بررسي و مقايسه اثر دو پروتكل 8 هفته اي تمرين تركيبي (مقاومتي هوازي) با فواصل استراحتي متفاوت بر برخي عوامل خطرزاي قلبي عروقي در زنان مبتلا به ديابت نوع 22
450
بررسي و مقايسه اثر دو دوز مختلف سولفات منيزيم در پيش آگهي بيماران دچار تروماي سر
451
بررسي و مقايسه اثر دو دوز مختلف سولفات منيزيم در پيش آگهي بيماران دچار تروماي سر
452
بررسي و مقايسه اثر سداسيون ايجاد شده با دو نسبت مختلف از كتامين و پروپوفل (كتوفل)جهت تزريق اينتراتكال داروهاي شيمي درماني در ايجاد آمنزي در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوييدي حاد
453
بررسي و مقايسه اثر سداسيون با دو نسبت مختلف كتوفول (1:5 و 1:10) در آمنزي ايجاد شده در كودكان مبتلا به لوسمي حاد كانديد تزريق اينتراتكال داروهاي شيمي درماني
454
بررسي و مقايسه اثر سرم رينگر لاكتات و سرم دكستروز 5 و 10 درصد در مايع درماني وريدي بر طول زايمان و عوارض جانبي در زنان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي در سال 1392-1393
455
بررسي و مقايسه اثر شياف واژينال پروژسترون (سيكلوژست) و آمپول درون عضلاني پروژسترون (هيدروكسي پروژسترون كاپروات) در پيشگيري از زايمان زودرس
456
بررسي و مقايسه اثر ضدميكروبي اسانس آويشن هاي شيرازي(Zataria mutiflora Boiss.) باغي (Thymus vulgaris L) و برگ باريك (Zizyphora clinopodioides L) روي هليوباكترپيلوري در محيط Muller-hinton broth
457
بررسي و مقايسه اثر لتروزول با مدروكسي پروژسترون استات در درمان هايپرپلازي ساده آندومتر بدون آتيپي
458
بررسي و مقايسه اثر لتروزول با مدروكسي پروژسترون استات در درمان هايپرپلازي ساده آندومتر بدون آتيپي
459
بررسي و مقايسه اثر ليزر ديود ﴿با دو توان 5 و 7 وات﴾ همراه با فلورايد بر روي ميكروهاردنس ميناي دندان هاي شيري
460
بررسي و مقايسه اثر و عوارض متوتركسات در درمان حاملگي لوله اي به دو روش multiple dose و single dose و پيگيري يكساله باروري بعد از درمان
461
بررسي و مقايسه اثر و عوارض متوتركسات در درمان حاملگي لوله اي به دو روش multiple dose و single dose و پيگيري يكساله باروري بعد از درمان
462
بررسي و مقايسه اثرات پودر سبوس گندم با شربت M.O.M در بيماران بستري در CCUبراي پيشگيري از يبوست
463
بررسي و مقايسه اثرات تابش Prدر ابر رساناهاي با ساختار 123
464
بررسي و مقايسه اثرات تابش پروتون و آلايش pr در ابر رساناهاي با ساختار 123
465
بررسي و مقايسه اثرات كارواكرول و ويتامين E بر استرس اكسيداتيو ناشي از نفروپاتي ديابت در موش صحرايي نژاد ويستار
466
بررسي و مقايسه اثرات كلونيدين و تيزانيدين خوراكي بر روي پاسخهاي هموديناميك ناشي از لارنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه در بيماران تحت عمل باي پس عروق كرونر
467
بررسي و مقايسه اثرات كلونيدين و تيزانيدين خوراكي بر روي پاسخهاي هموديناميك ناشي از لارنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه در بيماران تحت عمل باي پس عروق كرونر
468
بررسي و مقايسه اثربخشي آموزش تكاليف نظريه ذهن و مهارت هاي اجتماعي بر توجه انتخابي و همدلي كودكان اتيسم با عملكرد بالا در شهر شيراز
469
بررسي و مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ﴿ACT) و درمان شناختي - رفتاري ﴿CBT﴾ بر علايم و باورهاي وسواسي، كيفيت زندگي، انعطاف پذيري روانشناختي، افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به وسواس فكري و عملي مقاوم به درمان
470
بررسي و مقايسه اثربخشي روش تحريك الكتريكي مغز از روي جمجمه با استفاده از جريان مستقيم الكتريكي (TDCS) و درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر كاركرد‌هاي اجراي و ولع مصرف وابستگان به مواد افيوني
471
بررسي و مقايسه اثربخشي سه برنامه آموزش شادماني سليگمن، ليوبوميرسكي و فوردايس بر نشانگرهاي زيستي خطر و متغيرهاي روانشناختي در بيماران كرونري
472
بررسي و مقايسه اثربخشي سه روش اميد درماني، درمان شناختي- رفتاري و دارو درماني بر سلامت عمومي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا نه فشار خون اساسي
473
بررسي و مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري هيجان مدار و گروه درماني شناختي-رفتاري بر اختلال اضطراب جدايي و اضطراب اجتماعي كودكان
474
بررسي و مقايسه احساس رضايتمندي زناشويي زوجين شهرستان شهرضا در دوران عقد و بعد از عقد
475
بررسي و مقايسه ارتباط بين ويژگيهاي آنتروپومتريكي و تركيب بدني با عملكرد وزنه برداران شركت كننده در مسابقات قهرماني كشور-كرمانشاه (0831)
476
بررسي و مقايسه ارتباط نوع پيكري و تركيب بدني با عملكرد كشتي گيران آزاد و فرنگي شهرستان سنندج
477
بررسي و مقايسه ارتقاء سرعت در خطوط موجود در راه آهن با احداث خطوط سريع السير جديد
478
بررسي و مقايسه ارزش تشخيصي CVCT وراديوگرافي ديجيتال پري اپيكال در تشخيص فايل شكسته در كانال
479
بررسي و مقايسه ارقام و لاين هاي اميد بخش سيب زميني به بيماري اسكب در دو منطقه ي اصفهان و فريدن
480
بررسي و مقايسه ارقام و لاين هاي اميد بخش سيب زميني به بيماري شوره نقره اي در دو منطقه اصفهان و فريدن
481
بررسي و مقايسه استاندارد طراحي و ساخت سيمولاتور
482
بررسي و مقايسه استانداردهاي مربوطبه الكترو پمپ هاي شناور در محدوده تواني 100 تا 200 كيلو وات
483
بررسي و مقايسه استحكام الياف پنبه در دو دستگاه پرسلي و استلو متر
484
بررسي و مقايسه استحكام خستگي و جوش شناسي خودرو از جنس فولاد ميكرو آلياژي و فولاد 3.52 ST
485
بررسي و مقايسه استحكام شكست پنج نمونه زيركونياهاي مونوليتيك برندهاي (Upcera،Aidite، Rain Bow، Dental Direkt، Huge )
486
بررسي و مقايسه استراتژيهاي خواندن دانشجويان رشته زبان انگليسي در يادگيري گروهي و فردي
487
بررسي و مقايسه استرس دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي 1393_1392
488
بررسي و مقايسه استرس در افراد مبتلا به بيماري هاي قلبي عروقي و افراد عادي ﴿فاقد بيماري قلبي عروقي﴾در شهرستان شهركرد در سال 1392
489
بررسي و مقايسه اسلوب پيانو نويسي شوپن و ليست
490
بررسي و مقايسه اشعار غنايي استان هاي كهگيلويه و بوير احمد و چهار محال و بختياري با تكيه بر مقايسه محتواي ، بلاغي و زباني چهار تن از شاعران منتخب محلي سرا (داراب افسر بختياري، جبار رضايي، مصطفي مباركي و فريدون داوري)
491
بررسي و مقايسه اضطراب امتحان و عزت نفس در آزمونهاي الكترونيكي و سنتي در دانشجويان پيام نور استان يزد
492
بررسي و مقايسه اضطراب دانش آموزان پسر سال سوم بين مدارس نمونه دولتي ، دولتي و غيرانتفاعي در دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 87-1386
493
بررسي و مقايسه اعتماد به نفس در دانش آموزان فرزند اول و دوم مدارس راهنمايي شهر سجزي
494
بررسي و مقايسه افسردگي بين معلمين شهري وروستايي زن ومرد شهرستان رودسر
495
بررسي و مقايسه افسردگي دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
496
بررسي و مقايسه افسردگي در سالمندان شهرستان فردوس
497
بررسي و مقايسه افسردگي مادران دانش آموزان عادي و مادران دانش آموزان داراي نارسايي بينايي
498
بررسي و مقايسه افسردگي و سندرم PMS در زنان 25 الي 45 سال و زنان غيرسندرم
499
بررسي و مقايسه الگوريتم هاي پردازش سيگنال به منظور تشكيل تصوير در كاربردهاي پزشكي و صنعتي با استفاده از رادارهاي فراپهن
500
بررسي و مقايسه الگوريتم¬هاي بهينه¬سازي ازدحام ذرات، يادگيري جامع بهينه¬سازي ازدحام ذرات و يادگيري جامع پيشرفته بهينه¬سازي ازدحام ذرات
501
بررسي و مقايسه الگوريتهاي افزار سيتمهاي خاص منظوره در طراحي مشاركتي سخت افزار / نرم افزار
502
بررسي و مقايسه امكانات و تجهيزات موجود در پايگاههاي ورزش قهرماني و نحوه بهره برداري از آن در مراكز استانها
503
بررسي و مقايسه امكانات، بودجه و نيروي انساني تربيت بدني در دبيرستانهاي پسرانه دولتي و غير انتفاعي شهرستان كرج
504
بررسي و مقايسه انديشه‌ي مرگ در اشعار فروغ فرخزاد و آثار بهرام صادقي
505
بررسي و مقايسه انديشه¬ي مرگ در شعر حميد مصدق، منوچهر آتشي، محمدعلي سپانلو و طاهره صفارزاده
506
بررسي و مقايسه انديشههاي رابيندرانات تاگور
507
بررسي و مقايسه انواع پروتكل هاي مسيريابي درشبكه هاي Ad-hoc و بهبود AODV
508
بررسي و مقايسه انواع تعرفه هاي برق در جهان براي مشتركين مسكوني، تجاري و صنعتي
509
بررسي و مقايسه انواع حسگري هاي فيبر نوري توزيع شده
510
بررسي و مقايسه انواع سيستم هاي مديريت مشاركتي و ارائه الگوي مناسب براي اجراي آن در ايران ـ (مطالعه تطبيقي و تحليلي مديريت مشاركتي با ساير سيستم هاي مديريت )
511
بررسي و مقايسه انواع شبكه هاي محلي داده ها )LAN(
512
بررسي و مقايسه انواع مدم ها
513
بررسي و مقايسه اي فشار داخل چشم بيماران ديابتي تيپ دو با مراحل رتينوپاتي
514
بررسي و مقايسه باورهاي جنسيتي و نگرش نسبت به شغل معلمي در دانشجو معلمان مراكز تربيت معلم و دانشجويان دانشكده هاي علوم تربيتي شهر تهران
515
بررسي و مقايسه باورهاي غير منطقي دانشجويان دختر وپسر رشته روانشناسي و دانشجويان دختر وپسر رشته علوم تربيتي در سال 85-84 دانشگاه پيام نور مركز رامسر
516
بررسي و مقايسه برخي خواص الياف، نخ و پارچه در پوشاك ورزشي پر تحرك و رابطه آن با راحتي
517
بررسي و مقايسه برخي ويژگيهاي آنتروپومتريكي و آمادگي جسماني فوتساليست هاي دختر و پسر منتخب مدارس متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب
518
بررسي و مقايسه بزهكاري در فرزندان والدين طلاق گرفته وبزهكاري در فرزندان والدين طلاق نگرفته در شهرستان تنكابن
519
بررسي و مقايسه بلوغ عاطفي در دانشجويان دختر و ژسر دانشگاه ژيام نور شهرستان فردوس سال تحصيلي 93-92
520
بررسي و مقايسه بهداشت رواني دربين دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهر قائن
521
بررسي و مقايسه بهره وري در بخشهاي خصوصي و تعاوني صنعتي در استان يزد
522
بررسي و مقايسه بيان ژن aquaglyceroporin1 در ايزوله هاي باليني ليشمانيا ماژور در افراد حساس و مقاوم به درمان با آنتي موان
523
بررسي و مقايسه بيان ژن هاي JBP1 و JBP2 و RPOILS در ايزوله هاي باليني Leishmania major حساس و عدم پاسخ به درمان جدا شده از بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي
524
بررسي و مقايسه بيان ژن هاي TREPRT,TRYR<HSP 83 در ايزوله هاي باليني Leishmania major در افراد حساس و عدم پاسخ به درمان با آنتي موان
525
بررسي و مقايسه بين روشهاي حل عددي معادلات انتگرال ديفرانسيل
526
بررسي و مقايسه بين نوع پيكري و وزن نسبي دانش آموزان پسر 11الي 31 سال مدارس راهنمائي استان قم با نتايج نرم جديد آزمون آمادگي جسماني بهترين ايفرد براساس سن
527
بررسي و مقايسه پاپ اسميرهاي عفوني بر حسب روش هاي جلوگيري از بارداري در زنان شهري و روستايي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي استان يزد
528
بررسي و مقايسه پاپ اسميرهاي عفوني بر حسب روش هاي جلوگيري از بارداري در زنان شهري و روستايي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي استان يزد
529
بررسي و مقايسه پارامترهاي ريوي و هموديناميك بيماران كانديد جراحي كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك تحت تهويه با مد فشاري به نسبت 105:1 در مقايسه با نسبت 1:2 با استفاده از LMA
530
بررسي و مقايسه پارامترهاي ريوي و هموديناميك بيماران كانديد جراحي كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك تحت تهويه با مد فشاري به نسبت 105:1 در مقايسه با نسبت 1:2 با استفاده از LMA
531
بررسي و مقايسه پايداري مولكول هاي فنيل آلانين و تيروزين
532
بررسي و مقايسه پايگاه ارزشي نوجوانان دختر وپسر در مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان لاهيجان - گيلان
533
بررسي و مقايسه پروتئين حرارتي ) hspa2(a2در مردان بارور و نابارور
534
بررسي و مقايسه پلي مورفيسم هاي RS918031 و RS16953002 ژن FTO در بيماران ديابتي نوع 2
535
بررسي و مقايسه پمپ هاي اسيدي و آبي
536
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تك والديني با دانش آموزان دو والديني در مقطع راهنمايي شهرستان دير90-89 90-89
537
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي شاهد (پسر و دختر) با مدارس راهنمايي دولتي در شهرستان سوسنگرد
538
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه دو سال تمام از شير مادر تغذيه كرده اند با دانش آموزاني كه دو سال تمام از شيرخشك تغذيه كرده اند در پايه سوم مقطع ابتدايي مدارس دخترانه شهرستان فردوس
539
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه مقررات و قوانين مدرسه را كمتر رعايت مي كنند در پايه سوم راهنمايي منطقه سرايان خرداد80
540
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه والدين آنها با مدرسه در ارتباط هستند با دانش آموزاني كه والدين آنها با مدرسه در ارتباط نيستند.
541
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان شاهد وعادي مدارس شاهدمقطع ابتدايي شهرستان كاشمر
542
بررسي و مقايسه تأثير دو داروي فنتانيل و رمي فنتانيل بر ميزان BIS بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه
543
بررسي و مقايسه تأثير مصرف روغن كنجد-كانولا و روغن كنجد بر قند خون ناشتا و پروفايل ليپيدي در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲
544
بررسي و مقايسه تأثيرات تقارب گوتاپركا بر شاخص تراكم پركردگي كانال با اسپريدرهاي نيكل تيتانيوم و فولاد ضدزنگ
545
بررسي و مقايسه تئوري ، تجربي و محاسباتي حجم اندازه گيري در LASER DOPPLER VELOCIMETRY
546
بررسي و مقايسه تاثير 03 ساعت محروميت از خواب بر زمان پيشبيني و هماهنگي حركتي دختران فعال و غيرفعال دانشگاهي
547
بررسي و مقايسه تاثير ارتزهاي نرم و نيمه سخت بر روي تعادل استاتيك ، نيمه عملكردي و عملكردي ورزشكاران مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا
548
بررسي و مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمرينات اصلاحي ساختاري و اصلاحي هوازي بر روي برخي از شاخص هاي عملكرد ريوي دانشجويان مبتلا به كيفوز دانشگاه شهيد چمران اهواز
549
بررسي و مقايسه تاثير دوزهاي كم گاباپنتين و ديكلوفناك در ميزان درد پس از عمل در بيماران تحت هيستركتومي به روش بيهوشي عمومي
550
بررسي و مقايسه تاثير روشهاي تزريق سديم كلرايد 9/0 درصد هپارين لاك تزريق سرم مداوم جهت پيشگيري از فلبيت در بيماران بستري در بخش هاي ارتوپدي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي سال تحصيلي 75-1374
551
بررسي و مقايسه تاثير عمليات حرارتي بر خواص پوشش NiCrBSi اعمال شده به دو روش HVOF و HP/HVOF بر فولاد زنگ نزن 316
552
بررسي و مقايسه تاثير فلودروتيزون و بتامتازون بر غلظت سرمي گلوكز و پروفايل چربي در موشهاي صحرايي
553
بررسي و مقايسه تاثير قطره بيلي ناستر و شياف گليسيرين بر زردي نوزادان بستري در بيمارستان
554
بررسي و مقايسه تاثير مدارس عادي و هوشمنددر عملكرد درس مطالعات اجتماعي دانش آموزان ششم شاهين دژ 96-97
555
بررسي و مقايسه تاثير معكوس زبان دوم بر نحوه ي تلفظ فارسي گويشورزن و مرد ايراني مسلط به زبان انگليسي بر مبناي زبان شناسي اجتماعي
556
بررسي و مقايسه تاثير موادحاصله از دندان عقل نهفته ساييده شده انسان با ابعاد مختلف (500ميكرون و نانو) به عنوان ماده ي پيوندي در ترميم نقايص استخوان تيبيا خرگوش
557
بررسي و مقايسه تاثير نانوذرات نقره و امواج الكترومغناطيس دستگاه بيورزونانس بر كشت آزمايشگاهي تك ياخته ليشمانيا
558
بررسي و مقايسه تاثير هشت هفته اي پروتكل هاي حركت درماني -اصلاح پوسچر- حركت درماني همراه با اصلاح پوسچر برميزلان درد گردن در كاربران كامپيوتر
559
بررسي و مقايسه تجربي پارامترهاي موثر بر خمكاري با قالب هاي صلب و انعطاف پذير
560
بررسي و مقايسه تجربي و عددي جريان مغشوش دو فازي (جامد-مايع) بين دو صفحه بينهايت
561
بررسي و مقايسه تجمع ماده خشك در دانه و شاخص هاي كيفي در ژنوتيپ هاي جديد گندم دوروم در اقليم معتدل كرمانشاه
562
بررسي و مقايسه تجمع ماده خشك در دانه و شاخص هاي كيفي در ژنوتيپ هاي جديد گندم دوروم در اقليم معتدل كرمانشاه
563
بررسي و مقايسه تحليل ‌هاي انقلاب مشروطه ي ايران با تاكيد بر آدميت، آجوداني، آفاري
564
بررسي و مقايسه تحليل هستي شناسانه ملاصدرا و هايدگر از معرفت
565
بررسي و مقايسه تراكم و محتواي مواد معدني استخوان در شناگران نخبه ايراني با غيرورزشكاران
566
بررسي و مقايسه تربيت كودكان از تولد تا 12 سالگي از ديدگاه امام علي (ع ) و امام خميني (ره )
567
بررسي و مقايسه تزريق گاز امتراجي و غير امتزاجي به مخازن نفتي كربناته
568
بررسي و مقايسه تست سرميIGRAs با تست پوستي توبركولين(PPD)در بيمارانHIV
569
بررسي و مقايسه تشكيل اسپينل آلومينا، منيزيا و كروما با سيستم اسپينل كروما
570
بررسي و مقايسه تصور از خود در زوج هاي عادي و زوج هاي متقاضي طلاق در شهرستان شهركرد در سال تحصيلي 92-93
571
بررسي و مقايسه تطبيقي آثار نقاشي كاظم چليپا، ناصر پلنگي، حسين خسروجردي در دهه ي اول و سوم انقلاب اسلامي
572
بررسي و مقايسه تطبيقي الگوهاي موجود تدوين اهداف كمي و ارائه الگوي مناسب نحوه تعيين اهداف كمي در مدل كارت امتيازي متوازن
573
بررسي و مقايسه تطبيقي سيماي زن در شعر ملك الشعراي بهار و احمد شوقي
574
بررسي و مقايسه تطبيقي كارايي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها
575
بررسي و مقايسه تطبيقي كارايي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها
576
بررسي و مقايسه تغييرات تركيب بدني در دوران عادت ماهانه در ميان دو تيپ شخصيتي A,B دانشجويان ورزشكار دانشگاه كردستان
577
بررسي و مقايسه تغييرات طول قوس دنداني بچه هاي 3 و 6 ساله
578
بررسي و مقايسه تغييرات كشش نخ پودر در ماشين هاي بافندگي بي ماكو و ارتباط آن با پارگي نخ پود
579
بررسي و مقايسه تفسيرهاي قضا و قدر از منظر صدرالمتالهين و علامه طباطبايي
580
بررسي و مقايسه تفسيرهاي قضا و قدر از منظر صدرالمتالهين و علامه طباطبايي
581
بررسي و مقايسه تكنولوژي سيستم هاي خانه هوشمند
582
بررسي و مقايسه تكنيك هاي دسته بندي در داده كاوي با استفاده از داده هاي پزشكي
583
بررسي و مقايسه توان ترسيب كربن گونه هاي شاخص در فضاي سبز سايت ذوب آهن اصفهان
584
بررسي و مقايسه تيپ هاي شخصيتي A وB و هيجانات مطلوب و نامطلوب در ورزشكاران كاراته كار دختر شهر كرمانشاه در سال 3831
585
بررسي و مقايسه تيپهاي شخصيتي دختران خانواده هاي مطلقه و غيرمطلقه مقطع متوسطه شهر تهران
586
بررسي و مقايسه تيپهاي شخصيتي نوجوانان دختر و پسر سوم راهنمايي ناحيه 1 شهرستان اسلام شهر
587
بررسي و مقايسه جامعه شناختي عبارات خطاب در زبان فارسي و گيلكي
588
بررسي و مقايسه جايگاه فرهنگي - اجتماعي زنان و مردان 20 تا 40 ساله شهر خورموج
589
بررسي و مقايسه جايگاه كاربرد زبانهاي فارسي و گيلكي در موقعيت هاي اجتماعي شهر رشت
590
بررسي و مقايسه جايگاه و كاربرد زبان هاي فارسي و تركي در موقعيتهاي اجتماعي شهر هاي قزوين و تاكستان
591
بررسي و مقايسه جايگاه و كاربرد زبانهاي فارسي و تركي آذري در موقعيتهاي اجتماعي در شهرهاي تبريز و بناب
592
بررسي و مقايسه جايگاه و كاربرد زبانهاي فارسي و تركي در فرديس
593
بررسي و مقايسه جذب فيزيكي ريزگردها توسط سه گونه گياهي كاج، سرو، برگ نو و تاثير آن بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي آن ها
594
بررسي و مقايسه جذب فيزيكي گرد و غبار ناشي از صنعت سيمان توسط دو گونه ي گياهي اوكاليپتوس و كنوكارپوس و تاثير آن بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي آنها (مطالعه موردي كارخانه سيمان بهبهان )
595
بررسي و مقايسه جذب لايه هاي بيبافت تهيه شده از الياف سلولزي و امكان جايگزيني آن با باندهاي گاز بافته شده
596
بررسي و مقايسه جعبه دنده هاي بنز ZF
597
بررسي و مقايسه حافظه كوتاه مدت در كودكان عادي و عقب مانده ذهني
598
بررسي و مقايسه حضور ميوفيبروبلاست ها درسطحي ترين وعمقي ترين بخش استروماي كارسينوم سلول سنگفرشي دهان
599
بررسي و مقايسه خستگي خوردگي آمالگاه هاي پرمس كروي و تراشه اي
600
بررسي و مقايسه خصوصيات دموگرافيك دانش آموزان با نارسايي هاي يادگيري و عادي دوره ابتدايي شهرستان يزد
601
بررسي و مقايسه خصوصيات رنگ پذيري و خواص ثبات رنگزاي طبيعي روناس دو منطقه سردسير ﴿تبريز﴾و گرمسير﴿اردكان﴾
602
بررسي و مقايسه خصوصيات عملكردي آسفالت نيمه گرم سرباره‌اي با انواع متداول آسفالت نيمه گرم و گرم
603
بررسي و مقايسه خصوصيات فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي پنج رقم گندم رايج در سوريه و ايران
604
بررسي و مقايسه خصوصيات كامپوزيتهاي تك لايه و چند لايه شيشه/ اپوكسي با دو روش دستي و نفوذ خلأ
605
بررسي و مقايسه خصوصيات مكانيكي موكت هاي سوزن‌زني‌شده تهيه شده از الياف توخالي پلي استر با الياف توپر پلي‌استر
606
بررسي و مقايسه خصوصيات نخ هاي خاب توليدي به روش نيمه فاستوني با استفاده ازكاردينگ و روش نيمه فاستوني با tow to tops و تاثير آن ها برعملكرد فرش هاي توليدي
607
بررسي و مقايسه خصوصيات نخ‌هاي مغزي سايرو و تجمعي(روكواس)
608
بررسي و مقايسه خلاقيت كودكان اجتماعي و انزوا طلب حدود سني 8ساله شهرستان بوشهر
609
بررسي و مقايسه خواص الكترونيكي و اپتيكي تعدادي از هيدروكربن هاي معطر 5 حلقه اي
610
بررسي و مقايسه خواص پوشش هاي مولايتي ايجاد شده به روش پلاسما اسپري تهيه شده از مخلوط پودر آلومينا و سيليكا و پودر مولايت
611
بررسي و مقايسه خواص سايشي ، ضريب اصطكاك و تاب زندگي نخ سايرو و رينگ
612
بررسي و مقايسه خواص فيزيكي پارچه هاي پنبه ، پلي استر و پنبه ، نايلون
613
بررسي و مقايسه خواص فيزيكي و مكانيكي مؤثر بر زيردست و كاسه انداختن پارچه‌هاي تاري پودي توليدشده از نخ ورتكس، چرخانه و رينگ
614
بررسي و مقايسه خواص قيزيكي و مكانيكي در وسط و كناره هاي پارچه
615
بررسي و مقايسه خواص مكانيكي بتن هاي حاوي الياف شيشه فولاد و پيلن
616
بررسي و مقايسه خواص مكانيكي فرشهاي دوبل رپير با بافتهاي 1/1 و 3/1
617
بررسي و مقايسه خواص مكانيكي و شكل پذيري جوشكاري ورق ST37به ورق زنگ نزن 316به دو روش TIGو FSW
618
بررسي و مقايسه خواص مكانيكي و فيزيكي دو نخ يكبار كارد شده و دو بار كارد شده
619
بررسي و مقايسه خواص نوري و فوتوكاتاليستي پوشش هاي كامپوزيت اكسيدروي/اكسيد گرافن احيا شده
620
بررسي و مقايسه خواص نوري و فوتوكاتاليستي كامپوزيت BiFeO3/ZnFe2O4
621
بررسي و مقايسه خواص نوري و فوتوكاتاليستي كامپوزيت BiFeO3/ZnFe2O4
622
بررسي و مقايسه خواص نوري و فوتوكاتاليستي كامپوزيت BiFeO3/ZnFe2O4
623
بررسي و مقايسه خود ارزيابي مديران و ارزيابي دبيران از مديران ...
624
بررسي و مقايسه خود پنداره نوجوانان دختر معلول جسمي،حركتي و نوجوانان دختر سالم
625
بررسي و مقايسه خود پنداري با خود اجتماعي در بين دانش آموزان
626
بررسي و مقايسه خوردگي چدن هاي پر آلومينيوم با فولادهاي ضد زنگ در محيط هاي گوگردي
627
بررسي و مقايسه داستان بهرام چوبين در شاهنامه و كتب تاريخي
628
بررسي و مقايسه داستان پيامبران و اوليا در شرح التعرف و كشف المحجوب
629
بررسي و مقايسه داوري و نظرات جامي در نفحات الانس و قاضي نورالله در مجالس المومنين
630
بررسي و مقايسه درد و رنج در شعر پروين اعتصامي و فروغ فرخ زاد
631
بررسي و مقايسه دقت راديوگرافي هاي پانوراميك ، پري آپيكال موازي و بايت وينگ در ارتباط با تحليل استخوان آلوئول
632
بررسي و مقايسه دقت راديوگرافي هاي پانوراميك پري اپيكال موازي و بايت وينگ در ارتباط با تحليل استخوان آلوئول
633
بررسي و مقايسه دو روش LRFD و ASD در طراحي تير ورق ها
634
بررسي و مقايسه دو روش بازسازي فاز تبديل فوريه و جابجايي فاز در اندازه‌گيري ناهمواري‌هاي سطوح
635
بررسي و مقايسه ديدگاه دانشجويان دختر و پسر ورودي 85 دانشكده علوم انساني در مورد ويژگي هاي تدريس مطلوب در دانشگاه در سال تحصيلي 88-87
636
بررسي و مقايسه ديدگاه هاي پژوهشگران علوم قرآني پيرامون مشكل اعراب قرآن كريم ﴿ جزء اول و دوم ﴾
637
بررسي و مقايسه ديدگاه هاي پژوهشگران علوم قرآني پيرامون مشكل اعراب قرآن كريم ﴿ جزء سوم و چهارم ﴾
638
بررسي و مقايسه رابطه امكانات محيطي با روحيه دانشجويان دانشگاه آزاد و پيام نور بجنورد
639
بررسي و مقايسه رابطه ايمان و عمل صالح در قرآن كريم از منظر دو تفسير الميزان و في‌ظلال القرآن
640
بررسي و مقايسه رابطه بين شيوه مديريت با ميزان رضايت شغلي معلمين زن و مرد مدارس ابتدايي شهر بجنورد
641
بررسي و مقايسه رابطه بين هوش هيجاني بين دانشجويان حضوري و نيمه حضوري در رشته روانشناسي ورودي 88
642
بررسي و مقايسه رابطه عزت نفس بين دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد با دانش آموزان عادي
643
بررسي و مقايسه رابطه منبع كنترل با خوش بيني در بين دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه يزد
644
بررسي و مقايسه رابطه هوش عمومي و هوش عملي با هوش هيجاني در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه يزد سال تحصيلي 93-1392
645
بررسي و مقايسه رابطه هوش هيجاني و عملكرد تحصيلي دانشجويان دو رشته علوم تربيتي و حقوق دانشگاه پيام نور واحد ملارد
646
بررسي و مقايسه رابطه هوش هيجاني و عملكرد تحصيلي دانشجويان دو رشته علوم تربيتي و حقوق دانشگاه پيام نور واحد ملارد
647
بررسي و مقايسه رابطه ويژگيهاي شخصيتي با ميزان اعتياد به كار در اساتيد تربيت بدني و غير تربيت بدني دانشگاه هاي شهرستان فردوس
648
بررسي و مقايسه رابطه ويژگيهاي شخصيتي زنان متأهل و مجرد 30-20 ساله شهر فردوس
649
بررسي و مقايسه رابطه ي بين تحصيلات و اشتغال والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهرستان بردسكن سال تحصيلي 92-91
650
بررسي و مقايسه رشد اجتماعي دانش آموزان كه در فعاليت هاي فوق برنامه شركت مي كنند و دانش آموزاني كه در اين فعاليت ها شركت نمي كنند
651
بررسي و مقايسه رشد اجتماعي دانش آموزان مدارس عادي و شبانه روزي
652
بررسي و مقايسه رضايت زناشويي بين زوجين در ازدواج هاي سنتي و غيرسنتي
653
بررسي و مقايسه رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد و پيام نور در شهرستان اردل
654
بررسي و مقايسه رضايت زناشويي در بين زوج هاي متاهل جوان و ميانسال در دانشگاه پيام نور
655
بررسي و مقايسه رضايت زناشويي در زنان شاغل شيفتي ، غير شيفتي و خانه دار
656
بررسي و مقايسه رضايت زناشويي در زنان شاغل و خانه دار خليل شهر
657
بررسي و مقايسه رضايت شغلي معلمان مدارس عادي و استثنايي
658
بررسي و مقايسه رضايت شغلي معلمين مقطع راهنمايي تحصيلي بر حسب جنسيت (منطقه 10 آموزش و پرورش )
659
بررسي و مقايسه رضايت مندي زناشويي بين ازدواج هاي سنتي و مدرن در دانشجويان متأهل
660
بررسي و مقايسه رضايتمندي زوجين با توجه به آشنايي پيش از ازدواج در استان يزد
661
بررسي و مقايسه رعايت ادب و حفظ وجهه جوانان 20 تا 30 ساله تهران در موقعيتهاي مختلف
662
بررسي و مقايسه رفتار پير سختي آلياژهاي ريختگي 358 و 356 آلومينيوم
663
بررسي و مقايسه رفتار تريبولوژيكي پوشش هاي اعمال شده از جنس فولاد H13 به دو روش رسوب دهي الكترواسپارك و جوشكاري قوس الكترود تنگستن و گاز محافظ بر روي فولاد H13
664
بررسي و مقايسه رفتار خستگي حرارتي در آلياژهاي آلومينيوم 356 و 413 ريخته شده به روش هاي فومي و معمولي
665
بررسي و مقايسه رفتار خوردگي و سايش پوشش‌هاي نانوكامپوزيت PEO/PTFE تشكيل شده در الكتروليت‌هاي پايه آلومينات و پايه فسفات بر روي آلياژ منيزيم AZ80
666
بررسي و مقايسه رفتار ديناميكي خودرو در اثر جايگزيني فنر تخت فولادي با فنر تخت كامپوزيتي
667
بررسي و مقايسه رفتار ديناميكي موتور BrushIess DC با انواع درايوها
668
بررسي و مقايسه رفتار ساختمانهاي اسكلت فولادي مهاربندي شده در اثر حذف يا تغيير در دهانه مهاربند طبقه همكف
669
بررسي و مقايسه رفتار نفوذ مايع در نخ هاي توليدي توسط سامانه هاي سولو و سايرو
670
بررسي و مقايسه رفتار و عملكرد بتن هاي اليافي با انواع الياف مصرفي مختلف و نيز الياف هيبريدي
671
بررسي و مقايسه رفتارهاي بهداشتي دانشجويان دختر و پسر سال آخر كارشناسي پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي واقع در شهر تهران
672
بررسي و مقايسه روش تفاضل متناهي با روش عناصر متناهي
673
بررسي و مقايسه روش هاي ارزيابي سنگدانه ها جهت سنجش دوام آن ها
674
بررسي و مقايسه روش هاي انتقال سختي خط آهن در ناحيه انتقال بين خط بالاستي و پل
675
بررسي و مقايسه روش هاي تحليل داده هاي تصوير نگاري عملكردي تشديد مغناطيسي
676
بررسي و مقايسه روش هاي تحليل مدل هاي رياضي نا شدني خطي
677
بررسي و مقايسه روش هاي جداسازي پارافين از واكس
678
بررسي و مقايسه روش هاي جداسازي و حذف نقطه آزئوتروپ محلول آب و اتانول
679
بررسي و مقايسه روش هاي جديد در تصوير برداري مايكروويو از جمله الگوريتم هاي CSI و MR - CSI
680
بررسي و مقايسه روش هاي طراحي پي مناسب و اصلاح خاك باتوجه به نشست
681
بررسي و مقايسه روش هاي طرح اختلاط بتن سبك در استانداردهاي مختلف
682
بررسي و مقايسه روش هاي عددي Projection و حجم محدود (V.F) در جريان Cavity Driven
683
بررسي و مقايسه روش هاي فرازآوري مصنوعي با گاز و پمپ هاي شناور الكترونيكي براي يكي از چاه هاي يك ميدان نفتي
684
بررسي و مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري سرعت خوردگي فولاد در محيط آبي سديم كلرايد5/3%
685
بررسي و مقايسه روش هاي وزن دهي آ اچ پي ساده و گروهي با داده هاي قطعي بازه اي و فازي
686
بررسي و مقايسه روش هاي وزن دهي آ اچ پي ساده و گروهي با داده هاي قطعي بازه اي و فازي
687
بررسي و مقايسه روش‌ها‌ي اندازه‌گيري بهره‌وري مبنا - مطالعه موردي پروژه هاي ساختماني مسكوني تهران
688
بررسي و مقايسه روش‌هاي آناليز مودال غيرخطي در تحليل عددي سازه‌هاي هوافضايي
689
بررسي و مقايسه روش‌هاي تخمين OSNR درشبكه‌هاي نوري EON
690
بررسي و مقايسه روش‌هاي مسيريابي و تخصيص منابع در شبكه‌هاي EON با لحاظ نمودن اثرات نارسايي‌هاي فيبر نوري بر روي OSNR
691
بررسي و مقايسه روشنايي و اشياء مربوطه در حرم مطهر امام رضا ﴿ع﴾، دوره هاي صفوي و قاجار
692
بررسي و مقايسه روشهاي ارزيابي رويه راه ﴿PSI ,MCI ,PCI )و امكان استفاده از اين روشها در ارزيابي راههاي كشور با توجه به امكانات موجود
693
بررسي و مقايسه روشهاي استخراج رنگ زرد خوراكي از ضايعات كارخانجات توليد كنسانتره پرتقال و كاربرد آن در صنايع غذايي
694
بررسي و مقايسه روشهاي اندازه گيري خواص موجي نخ تكسچره شده
695
بررسي و مقايسه روشهاي پسيو كردن آهن اسفنجي براي جلوگيري از اكسيداسيون مجدد و خودسوزي آن
696
بررسي و مقايسه روشهاي پنهان‌شكني در تصاوير ديجيتال و معرفي راهكارهاي جديد
697
بررسي و مقايسه روشهاي تشكيل تصوير توسط امواج مايكروويو فرا پهن باند
698
بررسي و مقايسه روشهاي حل دال در آيين نامه بتن ايران با تاكيد برروش لولاي گسيختگي
699
بررسي و مقايسه روشهاي دسترسي چند راهه به ماهواره
700
بررسي و مقايسه روشهاي شناسايي حلقه بسته
701
بررسي و مقايسه روشهاي كاهش نويز Speckle در سيستم SAR
702
بررسي و مقايسه روشهاي مختلف استخراج و اندازه گيري يون كلريد آزاد در مخلوط هاي سيماني
703
بررسي و مقايسه روشهاي مختلف اندازه گيري خصوصيات كششي پارچه هاي بي بافت سوزني
704
بررسي و مقايسه روشهاي مختلف جدايش و جوامع آنومالي ژئوشيميايي بر اساس نتايج حاصل از رسوبات آبراهه اي برگه 1100000 شهربابك
705
بررسي و مقايسه روند رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپ هاي جديد گندم دوروم آبي در شرايط كرمانشاه
706
بررسي و مقايسه روند رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپ هاي جديد گندم دوروم آبي درشرايط كرمانشاه
707
بررسي و مقايسه رويكرد هاي متن كاوي در حوزه مالي
708
بررسي و مقايسه ريزساختار و رفتار سايشي آلياژهاي آلومينيم-ليتيم گروه هاي 2000 و 8000
709
بررسي و مقايسه زيست سازگاري كامپوزيت پلي اتيلن سنگين با ذرات نانو ميكرو هيدروكسي آپاتيت HA در محيط INVITRO
710
بررسي و مقايسه ساختارهاي سوئيچ نرم افزاري و ارائه سرويس VOIP
711
بررسي و مقايسه ساختارهاي مختلف موجود براي تغذيه و كنترل موتور تكفاز DC بدون جاروبك
712
بررسي و مقايسه سازبندي در آثار آلبان برگ ، بلا بارتوك و همچنين آثار ترو تكيمتسو و فليپ گلاس با توجه به ويژگي سبك
713
بررسي و مقايسه سبك شناختي بخش اول و دوم تذكرة الاولياء
714
بررسي و مقايسه سبك مديريت مديران مدارس متوسطه ناحيه دو يزد
715
بررسي و مقايسه سطح آهن، روي و مس سرم در كودكان با صرع مقاوم و صرع كنترل شده
716
بررسي و مقايسه سطح بيان ژن DICER I و پروتئين آن در بافت بيضه مردانِ نابارور مبتلا به آزواسپرميِ غيرانسدادي (NOA) در مقايسه با افراد نابارورِ مبتلا به آزواسپرمي انسدادي (OA)
717
بررسي و مقايسه سطح بيان ژن RNF8 و پروتئين آن در بافت بيضه مردانِ نابارور مبتلا به آزواسپرميِ غيرانسدادي در مقايسه با افراد نابارورِ مبتلا به آزواسپرمي انسدادي
718
بررسي و مقايسه سطح پلاسمايي فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز قبل و بعد درمان توسط متيل فنيديت در كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي
719
بررسي و مقايسه سطح خود انگاره واقعي و آرماني مشتريان بانك سامان در قالب سه گروه مشتريان خاص و ويژه و عادي
720
بررسي و مقايسه سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي و ويتامين D3 در افراد سالم و مبتلايان به تالاسمي مينور در شهرستان بم
721
بررسي و مقايسه سطح عزت نفس درنوجوانان پسرعادي وبزهكار(15-18)
722
بررسي و مقايسه سطوح منتخب در جذب انرژي خورشيدي
723
بررسي و مقايسه سلامت روان دانش آموزان پسر و دختر دبيرستاني در مادران شاغل و خانه دار
724
بررسي و مقايسه سلامت روان دانش آموزان پسر و دختر دبيرستاني در مادران شاغل و خانه دار
725
بررسي و مقايسه سلامت روان دانش آموزان راهنماي عادي و راهنمايي شبانه روزي
726
بررسي و مقايسه سلامت روان دانش آموزان راهنماي عادي وراهنمايي شبانه روزي
727
بررسي و مقايسه سلامت روان سالمندان ساكن در آسايشگاه و سالمندان ساكن در منزل در شهر شهريار در سال تحصيلي 92
728
بررسي و مقايسه سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه روستاي دشتك و آليكوه
729
بررسي و مقايسه سلامت رواني پرستاران در بخش هاي مختلف بيمارستان شهيدچمران شهرستان فردوس
730
بررسي و مقايسه سياستهاي تجددخواهي اميركبير و سپهسالار
731
بررسي و مقايسه سياستهاي تجددخواهي اميركبير و سپهسالار
732
بررسي و مقايسه سير زايمان فيزيولوژيك و زايمان كمكي و پيامدهاي آنها بر سلامت مادر و جنين در زنان نخست زا
733
بررسي و مقايسه سيستم ديوار برشي فولادي و مهاربند كمانش ناپذير شورون
734
بررسي و مقايسه سيستم فايل هاي متعارف
735
بررسي و مقايسه سيستمهاي گرمايش موجود با سيستم گرمايش تابشي هيدرونيكي از كف (گرمايش كفي) و مطالعه طرح در يك ساختمان مسكوني با زير بناي 175 مترمربع
736
بررسي و مقايسه سينماتيكي و ديناميكي پيكربنديهاي مختلف روبات
737
بررسي و مقايسه شاخص هاي سندرم متابوليك در افراد ديابتيك ، پره ديابتيك و كنترل
738
بررسي و مقايسه شاخص هاي سندرم متابوليك در افراد ديابتيك ، پره ديابتيك و كنترل
739
بررسي و مقايسه شاخص هاي فيزيولوژيكي ، تركيب بدني و آنتروپومتريكي شناگران و دوندگان با عملكرد سرعتي و استقامتي
740
بررسي و مقايسه شاخصهاي آمادگي جسماني در بين افراد تيپ A و خرده مقياسهاي آن
741
بررسي و مقايسه شبكه هاي هوشمند در كشورهاي مختلف جهان
742
بررسي و مقايسه شرح هاي خالقي مطلق، كزازي و جويني بر جلد اول شاهنامه فردوسي
743
بررسي و مقايسه شرح هاي خالقي مطلق، كزازي و جويني بر جلد دوم شاهنامه فردوسي
744
بررسي و مقايسه شعر واسوخت در سبك خراساني ( با تكيه بر ديوان عنصري ، فرخي و منوچهري ) با مكتب وقوع
745
بررسي و مقايسه شيميايي آب راكتورهاي هسته اي و مواد افزودني به آب براي منظورهاي مختلف
746
بررسي و مقايسه شيوع آسيب هاي ورزشي اندام فوقاني و ستون فقرات قايقرانان كاياك در تمرين و مسابقه و ارتباط ان با برخي فاكتورهاي تمريني
747
بررسي و مقايسه شيوه هاي فرزندپروري و متغيرهاي جمعيت شناختي خانواده هاي داراي اختلال نقص توجه همراه با بيش فعالي با خانواده هاي كودكان بهنجار
748
بررسي و مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس معلمان ابتدايي و متوسطه شهر هشتگرد
749
بررسي و مقايسه شيوه هاي مقابله در برابر استرس در دانش آموزان دختر رشته تحصيلي رياضي فيزيك و علوم انساني شهرستان فردوس
750
بررسي و مقايسه صادرات سه بندر ايران در خليج‌فارس، آبادان، ماهشهر و بندرامام خميني در دوره پهلوي.(1303-1357ش.1925-1979م)
751
بررسي و مقايسه صور ابهام در رمان «خط تيره، آيلين»: ماه منير كهباسي و «احتمالاً گم شده ام»: سارا سالار
752
بررسي و مقايسه ضخامت عاج در زير پوسيدگيهاي پروگزيمالي در كليه راديوگرافي و نسج دندان
753
بررسي و مقايسه ضخامت عاج در زير پوسيدگيهاي پروگزيمالي در كليه راديوگرافي و نسج دندان
754
بررسي و مقايسه ضريب بازيابي حاصل از شبيه سازي تزريق آب و تزريق گاز در يكي از مخازن شكافدار جنوب ايران
755
بررسي و مقايسه طراحي لباس و شخصيت پردازي در نگاره هاي عصر تيموري و صفويه
756
بررسي و مقايسه طرح ها و نقوش گليم استان هاي فارس و كردستان
757
بررسي و مقايسه طرح هاي گلداني كاشان و كرمان
758
بررسي و مقايسه طنز فرانو و غزل پست مدرن با رويكرد به آثار اكبر اكسير،رضا براهني و سيد مهدي موسوي
759
بررسي و مقايسه ظرفيت و توسعه نوآوري در كسب و كارهاي كوچك و متوسط توليدي و خدماتي (مطالعه موردي: كسب و كارهاي توليدي و خدماتي شهرستان آمل)
760
بررسي و مقايسه عددي احتراق و آلايندگي موتور RCCI با روشهاي LES و RANS
761
بررسي و مقايسه عزت نفس افراد بزهكار و غير بزهكار (12 تا 18 سال) شهر اهواز
762
بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان مورزشكار و غيرورزشكار پسر و دختر در بين دانشجويان بندر تركمن
763
بررسي و مقايسه عزت نفس دانش آموزان دختر عادي با دانش آموزان ناشنواي مقطع راهنمايي
764
بررسي و مقايسه عزت نفس دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور اردل
765
بررسي و مقايسه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در نوجوانان داراي پدر و نوجوانان فاقد پدر
766
بررسي و مقايسه عكس العمل هاي هيدرولوژيكي در شرايط كاربري موجود و بهينه ﴿آمايش سرزمين﴾ در حوزه رودخانه خشك شيراز
767
بررسي و مقايسه عمق و فام رنگي رنگزاهاي گياهي با استفاده از دوروش رنگرزي معمولي ورنگرزي با استفاده از توري
768
بررسي و مقايسه عملكرد 3 مبرد 12-R ,22-R ,134a-R
769
بررسي و مقايسه عملكرد آنتن هم محور تك روزنه و دو روزنه در درمان سرطان در بافت كبد به روش هاپپر ترميا
770
بررسي و مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستان نمونه دولتي پسرانه با دانش آموزان دبيرستان نمونه دولتي دخترانه رشته تجربي نظام جديد در سطح شهرستان فردوس در سال 81/82
771
بررسي و مقايسه عملكرد تحصيلي و سازگاري دانش آموزان شاهد و عادي مقطع راهنمايي (دخترانه) شهرستان خرمشهر در سال 1383-1382
772
بررسي و مقايسه عملكرد تشكيل لايه تبديلي توسط اسيد تانيك و مخلوط متيل نيترو ايميدازول و استيل استونات روي بر روي سطح فولادي
773
بررسي و مقايسه عملكرد حرارتي كولرهاي آبي مستقيم و غيرمستقيم با استفاده از آناليز اگزرژي
774
بررسي و مقايسه عملكرد روشهاي مدولاسيون و دسترسي چندگانه در سيستمهاي مخابرات نور مرئي
775
بررسي و مقايسه عملكرد سيگنالينگهاي ... دركانالهاي گوسي ، ريلي و رايسين
776
بررسي و مقايسه عملكرد قبل و بعد از طرح پيمانكاري در شركت نورد و لوله اهواز (1370 -1376)
777
بررسي و مقايسه عملكرد مديران آموزش ديده و آموزش نديده مدارس ابتدايي از نظر معلمان ناحيه 2 شهرستان اهواز در سال تحصيلي 77-78
778
بررسي و مقايسه عملكرد مديران آموزش ديده و آموزش نديده و مديران با گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي با ساير گرايشها از نظر معلمان مدارس راهنمايي(دختر و پسر) ناحيه1شهرستان اهواز در سال تحصيلي88-87
779
بررسي و مقايسه عملكرد مديران، آموزش ديده و آموزش نديده از ديدگاه مدارس ابتدايي ناحيه 3 اهواز
780
بررسي و مقايسه عملكرد مديران، آموزش ديده و آموزش نديده از ديدگاه مدرس ابتدايي ناحيه 3 اهواز
781
بررسي و مقايسه عملكردهاي شناختي و اجرايي در بيماران ديابتي نوع دو و بيماران پيش ديابتي
782
بررسي و مقايسه عناصر سفرنامه هاي غيبي درآثار ادبي
783
بررسي و مقايسه عوارض مادري و نوزادي در مادران مبتلا به ديابت بارداري با گروه كنترل
784
بررسي و مقايسه عوامل استرس شغلي در پرستاران بيمارستانهاي دولتي و خصوصي
785
بررسي و مقايسه عوامل ايجاد كننده اضطراب در مرحله قبل و بعد از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شكمي بستري در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 75-1374
786
بررسي و مقايسه عوامل تاثير گذار خانوادگي در بزهكاري و سلامت روان نوجوانان كانون اصلاح و تربيت و عادي پسر شهر تهران - 1391
787
بررسي و مقايسه عوامل خانوادگي موثر در بزهكاري نوجوان كانون اصلاح و تربيت و نوجوان عادي پسر شهر بجنورد
788
بررسي و مقايسه عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات بانكداري ‌اينترنتي از ديدگاه مشتريان‌ در بانك‌هاي ملي و پاسارگاد
789
بررسي و مقايسه عوامل مالي و غير مالي در حفظ و نگهداشت منابع انساني متخصص اداره كل امورمالياتي استان فارس و شعب شيراز
790
بررسي و مقايسه عوامل موثر بر رفتار خريد پوشاك به صورت سنتي و آنلاين
791
بررسي و مقايسه عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در بانك هاي خصوصي و دولتي﴿ مطالعه موردي: شعبه هاي مركزي بانك پارسيان و بانك سپه در شهر يزد﴾
792
بررسي و مقايسه عوامل موثر در گذران اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه خانه اصفهان و يزدانشهر نجف آباد
793
بررسي و مقايسه فامهاي رنگي حاصل از مواد رنگزاي
794
بررسي و مقايسه فامهاي رنگي حاصل از نيل طبيعي و مصنوعي بر روي الياف پشم و ابريشم
795
بررسي و مقايسه فرآيندهاي آزمايشگاهي مختلف براي عمليات اسيدكاري سازندهاي مختلف
796
بررسي و مقايسه فرآيندهاي تزريق دي اكسيد كربن امتزاج پذير و امتزاج ناپذير
797
بررسي و مقايسه فراواني پلي مورفيسم ژنsuif1در زنان مبتلا به سقط هاي مكرر و افراد سالم
798
بررسي و مقايسه فراواني ضايعات التهابي، عفوني و خوشخيم پلكها
799
بررسي و مقايسه فراواني ضايعات التهابي، عفوني و خوشخيم پلكها
800
بررسي و مقايسه فراواني واريانت هاي عملكردي rs2476601 وrs2488457 در ژن PTPN22 در بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت نامشخص با گروه شاهد
801
بررسي و مقايسه فرسودگي شغلي بين كارمندان زندان و معلمان شهرستان فردوس
802
بررسي و مقايسه فرسودگي شغلي بين كارمندان زندان و معلمان شهرستان فردوس س
803
بررسي و مقايسه فشار رواني معلمين زن كلاس اول‍سوم‍پنجم و راهبردهاي مقابله با استرس ‍هويزه-1390‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي و مقايسه فشار رواني معلمين زن كلاس اول،سوم،پنجم و راهبردهاي مقابله با استرس (هويزه-1390)
804
بررسي و مقايسه فشار عصبي كاركنان تعميرگاهي و ستادي شركت سايپا يدك
805
بررسي و مقايسه فضاي رويشي دندان مولر سوم نهفته فك پايين و دندان مولر سوم رويش يافته با راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مراجعين به دانشكده دتدانپزشكي يزد در سال 92-90
806
بررسي و مقايسه فضاي رويشي دندان مولر سوم نهفته فك پايين و دندان مولر سوم رويش يافته با راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي يزد در سال هاي 92-90
807
بررسي و مقايسه فلوئورسانس نقاط كوانتومي كربني و بوهميت اصلاح شده با نقاط كربني در اندازه گيري داروي داكسوروبيسين
808
بررسي و مقايسه فني قابليتهاي بافت تعدادي از ماشينهاي گردباف غير ژاكارد
809
بررسي و مقايسه فني و اقتصادي ماشين هاي بافندگي بي ماكو
810
بررسي و مقايسه فولاد ابزار گرم كار H13 نوردي و ريختگي
811
بررسي و مقايسه قابليت آستمپر پذيري چدن خاكستري حاوي آلومينيوم و بدون آلومينيوم
812
بررسي و مقايسه قابليت اطمينان لرزه اي در قابهاي مهاربندي شده هم مركز فولادي يا اتصالات ساده صلب تير به ستون
813
بررسي و مقايسه قابليت خود ترميمي آسفالت هاي معمولي وآسفالت هاي اصلاح شده با مواد نانو
814
بررسي و مقايسه قابليت هاي نرمافزار هاي آناليز حركت
815
بررسي و مقايسه قدرت پيش بيني انديكاتورهاي ميانگين متحرك همگرا - واگرا و شاخص قدرت نسبي دربورس اوراق بهادار تهران ، مورد مطالعه گروه شركتهاي سرمايه گذاري
816
بررسي و مقايسه كارآيي دو محلول روشن كننده فيلم راديوگرافي تيره در تعيين طول كاركرد
817
بررسي و مقايسه كارآيي روش‌هاي شكستن خواب و تحريك جوانه‌زني در چند گونه وحشي جنس Alium
818
بررسي و مقايسه كارايي مديران تحصيل كرده در رشته مديريت آموزشي با ساير مديران از ديدگاه معلمان دوره راهنمايي
819
بررسي و مقايسه كاربرد طرح واره هاي تصوري در اشعار كودكان و بزرگسالان از منظر معني شناسي شناختي
820
بررسي و مقايسه كاستيها و برتريهاي رفتار لرزه اي سيستمهاي صلب و نرم بتني مسلح و ارائه سيستمي
821
بررسي و مقايسه كاستيها و برتريهاي رفتار لرزه اي سيستمهاي صلب و نرم بتني مسلح و ارائه سيستمي با نرمي بينابين
822
بررسي و مقايسه كاهش وزن و رنگ پذيري الياف پلي استري توسط سود و آهك
823
بررسي و مقايسه كتيبه هاي حرم حضرت عبدالعظيم (ع )و مدرسه عالي شهيد مطهري
824
بررسي و مقايسه كلينيكي و آزمايشگاهي موارد به ظاهر سالم مبتلا به كبد چرب در سونوگرافي و موارد داراي سونوگرافي نرمال
825
بررسي و مقايسه كلينيكي و آزمايشگاهي موارد به ظاهر سالم مبتلا به كبد چرب در سونوگرافي و موارد داراي سونوگرافي نرمال
826
بررسي و مقايسه كودك در عكس، در دوره قاجار و دوره معاصر
827
بررسي و مقايسه كيفيت پاپ اسمير قبل و بعد از پاك كردن دهانه رحم در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان الزهرا(س ) رشت در سالهاي 1382-1383
828
بررسي و مقايسه كيفيت زندگي ، صميميت زوجين و رضايت جنسي زنان باورو و نابارور
829
بررسي و مقايسه كيفيت زندگي صميميت زوجين ورضايت جنسي زنان نابرور و بارور
830
بررسي و مقايسه گزارش تشخيصي پاتولوژي روي نمونه هاي حين عمل جراحي روش برش انجمادي و برش هاي دايمي
831
بررسي و مقايسه گزارش تشخيصي پاتولوژي روي نمونه هاي حين عمل جراحي روش برش انجمادي و برش هاي دايمي
832
بررسي و مقايسه مبارزه و اقسام آن در تذكره الاولياء و شاهنامه
833
بررسي و مقايسه مباني معرفت شناسي و ارزش شناسي دو نظريه «بوروكراسي» و «اقتضايي» در مديريت آموزشي
834
بررسي و مقايسه مباني معرفت شناسي و ارزش شناسي دو نظريه «بوروكراسي» و «اقتضايي» در مديريت آموزشي
835
بررسي و مقايسه متد آموزشي پيانو "Michael Aaron " با « متد آموزش پيانوي اروپا Fritz Amountz "
836
بررسي و مقايسه متناقض نمايي در آثار حسين منزوي و محمدرضا شفيعي كدكني
837
بررسي و مقايسه محتوايي سفرنامه هاي حج "سفرنامه ميرزا عليخان امين الدوله، خسي در ميقات جلال آل احمد و حج دكتر شريعتي،
838
بررسي و مقايسه مدح در شعر متنبّي و خواجوي كرماني
839
بررسي و مقايسه مدرنيسم و پست مدرنيسم بر نظام آموزش و پرورش
840
بررسي و مقايسه مدل هاي جذب سطحي براي فرآيند PSA در بسترهاي فشرده
841
بررسي و مقايسه مدل هاي مختلف براي ته نشيني ذرات آسفالتين در چاه
842
بررسي و مقايسه مدل هاي مختلف براي رسوب ذرات آسفالتين درچاه
843
بررسي و مقايسه مدلهاي مختلف نفوذپذيري در حوضه ماهيدشت با استفاده از آزمايشات استوانه مضاعف
844
بررسي و مقايسه مدلهاي مربوط به مباني زمانبندي در پردازش اطلاعات در شبكه هاي عصبي زيستي
845
بررسي و مقايسه مدلهاي موجود براي پيش بيني سرعت هواي لازم جهت انتقال خرده هاي حفاري و تميز نمودن چال در ماشينهاي پنوماتيكي و تعيين محدوده عملكرد آنها
846
بررسي و مقايسه مديريت اسلامي و مديريت علمي در مراكز آموزشي دخترانه ناحيه آموزش و پرورش بجنورد
847
بررسي و مقايسه مسأله تربيت در قرآن كريم از منظر دو مفسر معاصر اجتماعي قرآن در الميزان في تقسير القرآن و في ظلال القرآن
848
بررسي و مقايسه مسائل و مشكلات آموزش درسي خوشنويسي
849
بررسي و مقايسه مشخصات اجزاي شتابدهنده خطي راديوفركانس پزشكي جهت انتخاب شتابدهنده بهينه
850
بررسي و مقايسه مشخصات ريز‏ساختاري و مكانيكي آلياژ Ti6Al4V توليدي به روش‌هاي VAR و ESR
851
بررسي و مقايسه مشخصات فني آسفالت متخلخل با بتن آسفالتي
852
بررسي و مقايسه مشخصه هاي كيفي سوراخ توليدي به روش سوراخ كاري معمولي و فرزكاري مارپيچ بر روي سوپر آلياژ پايه آهن-نيكل N-155
853
بررسي و مقايسه مشخصه هاي هيدرو ليكي قطره چكان هاي موجود در بازار در سيستم هاي آبياري قطره اي
854
بررسي و مقايسه مضامين اجتماعي دو شاعر ايراني و عراقي: ملك الشعراي بهار و جميل صديقي الزهاوي
855
بررسي و مقايسه مضامين اخلاقي و تربيتي در سه اثر برجسته نثر فارسي ‍سياستنامه-قابوسنامه-گلستان‍و تطبيق با نهج البلاغه ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي و مقايسه مضامين اخلاقي و تربيتي در سه اثر برجسته نثر فارسي (سياستنامه-قابوسنامه-گلستان)و تطبيق با نهج البلاغه
856
بررسي و مقايسه معاد جسماني از ديدگاه علامه طباطبايي و آيت الله صادقي تهراني
857
بررسي و مقايسه معاد جسماني از ديدگاه علامه طباطبايي و آيت الله صادقي تهراني
858
بررسي و مقايسه معاني حروف جر و اضافه﴿در زبان هاي عربي و فارسي﴾
859
بررسي و مقايسه معيارهاي ازدواج از نظر دانشجويان پيام نور و دانشگاه آزاد شهرستان فردوس
860
بررسي و مقايسه معيارهاي ازدواج از نظر دختران و پسران دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي طبس و فردوس
861
بررسي و مقايسه معيارهاي ازدواج از نظر دختران و پسران دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي طبس و فردوس
862
بررسي و مقايسه معيارهاي ازدواج از نظر زوج هاي جوان در شهر بشرويه
863
بررسي و مقايسه مفاهيم عرفاني (با تاكيد بر انسان كامل ) منطق الطير عطار با جاناتان مرغ دريايي ريچارد باخ
864
بررسي و مقايسه مقاومت اكسيداسيوني، خواص فيزيكي و ريزساختاري ديرگداز‌هاي MgO-C حاوي افزودني تركيبات بور با آلومينيوم
865
بررسي و مقايسه مقاومت لاك هاي شفاف ساخته شده بر پايه رزين هاي پلي استر، الكيد، نيم پلي استر، نيتروسلولز در برابر رطوبت و گرما
866
بررسي و مقايسه مكانيزم هاي بازشدن نخ تار و پيچيدن پارچه از نظر فني و تكنولوژي در ماشين هاي بافندگي ريپرنرم
867
بررسي و مقايسه مكانيزم هاي مختلف تامين نيازمنديهاي مشتريان در مديريت كيفيت فراگير
868
بررسي و مقايسه منبع كنترل ( دروني - بيروني ) و رابطه ان با احساس تنهايي در ورزشكاران پسر ورزشهاي تيمي و انفرادي شهر همدان
869
بررسي و مقايسه منبع كنترل ( دروني و بيروني ) و احساس تنهائي در دختران ورزشكار و غير ورزشكار
870
بررسي و مقايسه منبع كنترل (دروني - بيروني ) و رابطه آن با احساس تنهايي در دختران و پسران ورزشكار (تيمي - انفرادي) و غيرورزشكار دوره متوسطه شهر كرمانشاه
871
بررسي و مقايسه منبع كنترل و خلاقيت در بين دانشجويان دختر و پسر
872
بررسي و مقايسه مهارت هاي زندگي بين دانشجويان دختر خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه پيام نور شهرستان فردوس
873
بررسي و مقايسه مهارتهاي ارتباطي دبيران تربيت بدني و غير تربيت بدني شهرستان سرايان
874
بررسي و مقايسه مهارتهاي زندگي دانش آموزان كلاسهاي چند پايه و عادي مدارس ابتدايي شهرستان قاين
875
بررسي و مقايسه موتورهاي پيشنهادي براي هواپيماي ايران 140 و تهيه و تدوين مرجع براي مقايسه سه نوع هواپيما
876
بررسي و مقايسه موسيقي شعر در اشعار حسين منزوي و محمد علي بهمني (عروض و قافيه)
877
بررسي و مقايسه مولفه هاي هويت ملي ايراني در شعر منصور اوجي و محمدعلي بهمني
878
بررسي و مقايسه ميان افسردگي بين دانش آموزان پسر خوابگاه شبانه روزي با دانش آموزان عادي مدارس راهنمايي سه قلعه در سال تحصيلي 79-78
879
بررسي و مقايسه ميان مديران فارغ التحصيل از رشته علوم تربيتي با ساير مديران
880
بررسي و مقايسه ميزان اثربخشي برنامه هاي وسائل ارتباط جمعي- راديو، تلويزيون، روزنامه- در ايجاد موقعيت براي ورود به دانشگاه در دانشجويان دانشگاه يزد
881
بررسي و مقايسه ميزان اضطراب بيماران مبتلا به آنژين قفسه صدري و بيماران مبتلا به اولسرپپتيك
882
بررسي و مقايسه ميزان اضطراب دانش آموزان دبيرستان رضي كاظمي رامسر قبل از امتحانات ودر ايام امتحانات در سال تحصيلي92-1391.
883
بررسي و مقايسه ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحانات و در ايام امتحانات
884
بررسي و مقايسه ميزان اضطراب در مادران داراي كودك عقب مانده ذهني آموزش پذير با مادران كودكان عادي
885
بررسي و مقايسه ميزان اضطراب مادران كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و مادران كودكان عادي شيروان سال 85
886
بررسي و مقايسه ميزان اضطراب و افسردگي بين زنان نابارور و زنان بارور شهرستان گلوگاه و بهشهر
887
بررسي و مقايسه ميزان اضطراب و افسردگي قبل و پس از زايمان طبيعي و سزارين
888
بررسي و مقايسه ميزان اعتمادبه نفس بين كاركنان زن و مرد جهاد دانشگاهي صنعتي شريف
889
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش آموزان مدرسه راهنمايي عادي و شبانه روزي در شهرستان طبس
890
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين زنان شاغل و زنان متاهل خانه دار شهرستان آمل
891
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي دانش آموزان سوم راهنمايي و دانش آموزان اول دبيرستان استان اصفهان
892
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي دختران خانواده هاي مطلقه و غيرمطلقه مقطع متوسطه شهر تهران
893
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در زنان شاغل و غير شاغل ( خانه دار ) شهرستان اصفهان
894
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي زنان متاهل شاغل و متاهل خانه دار شهرستان بهشهر
895
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي زناني كه خود مشكل ناباروري دارند، با زناني كه همسرانشان مشكل ناباروري دارند د رمراجعه كنندگان به مركز ناباروري دولتي سطح كشور در سال 1372
896
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي زناني كه خود مشكل ناباروري دارند، با زناني كه همسرانشان مشكل ناباروري دارند د رمراجعه كنندگان به مركز ناباروري دولتي سطح كشور در سال 1372
897
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي و افت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرها و شهركهاي شهرستان نجف آباد
898
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي و رضايتمندي بين زنان شاغل و خانه دار شهرستان فردوس
899
بررسي و مقايسه ميزان اميد به آينده شغلي و اقتصادي در دانش آموزان و هنر جويان دوره متوسطه شهر اصفهان
900
بررسي و مقايسه ميزان بروز آريتمي و بلوك در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد سطوح مختلف قلب بستري در بخش C.C.U بيمارستان لقمان حكيم ساري
901
بررسي و مقايسه ميزان بروز آريتمي و بلوك در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد سطوح مختلف قلب بستري در بخش C.C.U بيمارستان لقمان حكيم ساري
902
بررسي و مقايسه ميزان بهزيستي روانشناختي در بين دانشجويان حوزه و دانشگاه هاي شهرستان فردوس
903
بررسي و مقايسه ميزان پپسينوژن نوع I و II، گاسترين 17 و آنتي بادي IgG عليه هليكوباكترپيلوري در افراد بالاي 50 سال با ديس پپسي مبتلا به ضايعات پيش سرطاني در پاتولوژي معده
904
بررسي و مقايسه ميزان پروتئين چسبنده رگي نوع يك در سرم افراد سالم و بيماران پسوريازيس در كرمانشاه
905
بررسي و مقايسه ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهرستان درگز كه دوره آموزشي پيش دبستاني را گذرانده اند با دانش آموزاني كه اين دوره را سپري ننموده اند
906
بررسي و مقايسه ميزان تآثيرگذاري ابعاد كالبدي و اجتماعي بر سرزندگي و پويايي فضاي شهري و ارائه الگوي طراحي ﴿ نمونه موردي : خيابان ولي عصر تهران ﴾
907
بررسي و مقايسه ميزان تاثير روشهاي آموزشي سخنراني و نوشتاري مهارتهاي ارتباطي به كاركنان مراكز بهداشتي درماني شيراز و سنجش رضايت مراجعين آنها
908
بررسي و مقايسه ميزان تاثير روشهاي تدريس فعال و غير فعال بر يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساري در سال تحصيلي 76 - 75
909
بررسي و مقايسه ميزان تحمل استرس بين دانشجويان متأهل و مجرد شهرستان زاوه
910
بررسي و مقايسه ميزان تغيير رفتار در زنان و مردان متعارض شهرستان فردوس
911
بررسي و مقايسه ميزان تفاوت در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شاهد و غير شاهد در دبيرستانهاي شاهد و غيرشاهد شهرستان گرگان نيمسال تحصيلي 74-74
912
بررسي و مقايسه ميزان چسبندگي ناشي از سزارين بار اول انجام شده توسط رزيدنت و متخصص و پيامدهاي مادر و نوزاد مرتبط با آن
913
بررسي و مقايسه ميزان خلاقيت اضطراب و تيپ شخصيتي A در دانشجويان پسر رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور واحد اهواز
914
بررسي و مقايسه ميزان خود كنترلي و باورهاي منطقي با ميزان اعتماد به نفس دانش آموزان متوسطه اول كلاس هاي هوشمند و عادي شهرستان بانه
915
بررسي و مقايسه ميزان رضايت بيمه گزاران قشر فرهنگي جامعه‍معلمان‍ از شركتهاي بيمه خصوصي و دواني در شهر بندر عباس ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي و مقايسه ميزان رضايت بيمه گزاران قشر فرهنگي جامعه(معلمان) از شركتهاي بيمه خصوصي و دواني در شهر بندر عباس
916
بررسي و مقايسه ميزان رضايت دانشجويان دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي تهران و تربيت معلم از كيفيت خدمات آموزشي
917
بررسي و مقايسه ميزان رضايت زناشويي درخانواده هاي ساده و خانواده هاي داراي معلول درشهرستان بجستان درنيمسال 92
918
بررسي و مقايسه ميزان رضايت شغلي معلمين دوره ابتدايي عادي واستثنايي (گروه كم توان )شهرستان گرگان - سال تحصبلي 88 - 1387
919
بررسي و مقايسه ميزان رضايتمندي معلمان پايه سوم ابتدايي شهر قاين از كتاب هاي جديد التاليف درسال تحصيلي 94-95
920
بررسي و مقايسه ميزان سلامت روان دانشجويان رشته هاي هنر و دانشجويان رشته هاي غير هنري در آموزشكده فني و حرفه اي دخترانه اهواز
921
بررسي و مقايسه ميزان سلامت روان زنان
922
بررسي و مقايسه ميزان سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شهرستان طبس
923
بررسي و مقايسه ميزان سلامت روان زنان متاهل شاغل و خانه دار شهر چلگرد
924
بررسي و مقايسه ميزان سواد پدران با افت تحصيلي فرزندان پسر در كلاس پنجم ابتدايي ناحيه 2 آموزش و پرورش شهر اهواز در سال تحصيلي 1376-77
925
بررسي و مقايسه ميزان سياليت آلومينيوم در مدلهاي ديسكي، اسپيرال و انگشتي
926
بررسي و مقايسه ميزان شيوع ابتلا به اختلالات خوردن در ميان ورزشكاران مرد رشته هاي انفرادي و تيمي شهرستان آذرشهر
927
بررسي و مقايسه ميزان شيوع برخي نابهنجاريهاي قامتي دانش آموزان پسر راهنمائي شهر برازجان و ارتباط آن با برخي متغيرهاي وضعيتي و عادتي
928
بررسي و مقايسه ميزان صميميت و ميزان رضايت از زندگي در بين زوجين شهر اصفهان در سال 1392
929
بررسي و مقايسه ميزان عزت نفس دانشجويان دانشگاه قم مقايسه دو رشته مديريت دولتي و رشته جغرافيا واثرپيشرفت تحصيلي برآن
930
بررسي و مقايسه ميزان عزت نفس دردانشجويان مجزد و متاهل دانشگاه پيام نور دامغان
931
بررسي و مقايسه ميزان عزت نفس ورزشكاران و غير ورزشكاران پسر
932
بررسي و مقايسه ميزان فرسودگي شغلي بين معلمين تربيت بدني و غير تربيت بدني شهرستان بردسكن
933
بررسي و مقايسه ميزان فشار رواني ( استرس ) ، منابع فشار رواني در رابطه آنها با ويژگيهاي جمعيت شناختي معلمان مدارس ابتدائي عادي و استثنائي شهرستان اصفهان
934
بررسي و مقايسه ميزان كلونيزاسيون استرپتكوك موتانس در قسمت هاي مختلف پلاكهاي متحرك ارتودنسي
935
بررسي و مقايسه ميزان لانه گزيني و بارداري به سه روش انتقال رويان در مرحله تسهيم انتقال و مرحله پلاستوسيست و انتقال دو مرحله اي در سيكل هاي ... به صورت منجمد و تازه در زوج هاي نابارور مراجعه كننده به پژوهشگاه رويان
936
بررسي و مقايسه ميزان مرگ ومير وارتباط آن با روزهاي تعطيل در اورژانس بيمارستان هاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي در سال 1388
937
بررسي و مقايسه ميزان مهارتهاي زندگي دانش آموزان خوابگاهي و غير خوابگاهي
938
بررسي و مقايسه ميزان نگرش مذهبي و سلامت عمومي در افراد الكلي و غير الكلي شهرستان سيرجان در سال 94-95
939
بررسي و مقايسه نانو‌لوله‌هاي كربني چند ديواره‌ي خام و اصلاح شده با اولتراسونيك و ازن در حذف آتنولول از محلول‌هاي سنتتيك آبي
940
بررسي و مقايسه نتايج آزمايشگاهي يك شيب خاكي در حالت لرزه اي با نتايج مدل عددي
941
بررسي و مقايسه نتايج آناليز انواع پارچه از ديدگاههاي مختلف
942
بررسي و مقايسه نتايج پاتولوژيك كورتاژ و هيستركتومي در بيماران AUB در سه مركز تخصصي زنان شهر يزد در سال 1374
943
بررسي و مقايسه نتايج پاتولوژيك كورتاژو هيستر متومي در بيماران AUBدر سه مركز تخصصي زنان شهر يزد در سال 1374
944
بررسي و مقايسه نتايج پاتولوژيك كورتاژو هيستر متومي در بيماران AUBدر سه مركز تخصصي زنان شهر يزد در سال 1374
945
بررسي و مقايسه نتايج حاصل از آناليز تاريخچه زماني سازه ها به روش هاي خطي و غيرخطي با درنظر گرفتن توصيه هاي آيين نامه
946
بررسي و مقايسه نتايج حاصل از بازسازي منحني هاي انعكاسي با دو روش سيمپلكس و تجزيه اجزاي اصلي
947
بررسي و مقايسه نتايج حاصل از ترميم اپي زياتومي با نخ كات گوت كروميك ( بيولوژيك) و نخ راپيدواكريل(سنتيتيك) در زنان مراجعه كننده به يكي از بيمارستانهاي دانشگاه علوم
948
بررسي و مقايسه نتايج كوتاه مدت بيماران جراحي عروق كرونر با سابقه استنت گذاري و بيماران جراحي عروق كرونر اوليه
949
بررسي و مقايسه نتايج هوش كلامي و غير كلامي با پيشرفت تحصيلي درس رياضي و هنر دانش آموزان كلاس سوم
950
بررسي و مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت افراد مجرد و متاهل منطقه 6 تهران
951
بررسي و مقايسه نظام و ارزشهاي والدين و فرزندان درمنطقه رامسر(شكاف نسلها)
952
بررسي و مقايسه نظرات دبيران آموزشي و مربيان پرورشي مرد در مورد اعمال تنبيه و نقش آن در اصلاح رفتار دانش آموزان پسر در مدارس راهنمايي پسرانه اداره آموزش و پرورش ناحيه 3 اهواز
953
بررسي و مقايسه نظرات دبيران آموزشي و مربيان پرورشي مرد در مورد اعمال تنبيه و نقش آن در اصلاح رفتار دانش آموزان پسر در مدارس راهنمايي پسرانه اداره آموزش و پرورش ناحيه 3 اهواز
954
بررسي و مقايسه نظرات سياحان شاخص غيرايراني دوره صفوي و قاجار درباره صنايع دستي ايران
955
بررسي و مقايسه نظرات مديران آموزشي منطقه اوز فارس در رابطه با عوامل بهداشتي-انگيزشي مديريت
956
بررسي و مقايسه نظرات معلمان و والدين دانش آموزان در مورد عوامل گرايش دانش آموزان به مدارس غير انتفاعي 82-81
957
بررسي و مقايسه نظرات معلمين مرد و زن مدارس راهنمايي شهر كاشمر در مورد برگزاري واهداف جلسات شوراي معلمان در سال تحصيلي 76-75
958
بررسي و مقايسه نظرات معلمين و مربيان پرورشي مرد در مورد اعمال تنبيه و نقش آن در اصلاح وبهبود رفتار دانش آموزان در مدارس ابتدايي پسرانه اداره آموزش وپرورش شهرستان رامشير
959
بررسي و مقايسه نظرات والدين و معلمان در مورد ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدايي كاشمر در سال تحصيلي 93-94
960
بررسي و مقايسه نقش اضطراب امتحان در كاهش نمرات دانش آموزان دختر و پسر مدرسه راهنمايي فريدونكنار
961
بررسي و مقايسه نقش ماهي در فرش ايران
962
بررسي و مقايسه نقش هوش معنوي در جلو گيري از انحرافات جنسي در جوانان
963
بررسي و مقايسه نقوش ايراني وآثار پل كله
964
بررسي و مقايسه نگاره هاي مونس الاحرارموزه مترو پوليتن با برخي نگاره هاي ورقه و گلشاه سلجوقي
965
بررسي و مقايسه نگاره هاي نسخه كليله و دمنه آل اينجو موزه بريتانيا﴿ كد 13506 or﴾ و نسخه ال مظفر كتابخانه ملي پاريس ﴿كد persan 377﴾
966
بررسي و مقايسه نگرش بررسي و مقايسه نگرش معلمان زن پايه اول ابتدايي در مورد كتاب فارسي جديد نسبت به فارسي قديم و تاثير آن در يادگيري ﴿شهرستان بهشهر ﴾
967
بررسي و مقايسه نگرش پرسنل نسبت به عوامل موثر بر بهره وري
968
بررسي و مقايسه نگرش دانشجويان و مربيان در مورد ويژگيهاي مربي باليني كارآ در دانشكده هاي پرستاري مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1373
969
بررسي و مقايسه نگرش مديران ، معلمان و دانش آموزان نسبت به معلمين تربيت بدني
970
بررسي و مقايسه نگرش مديران معلمان و دانش اموزان نسبت به معلمين تربيت بدني
971
بررسي و مقايسه نمرات هوشي كودكان سنين 7 تا 8 ساله عادي و ناشنوا در آزمون ريون خردسالان
972
بررسي و مقايسه نيمرخ رواني مادران كودكان عقب مانده ذهني، مصروع و تالاسميك با مادران عادي
973
بررسي و مقايسه هراس اجتماعي بين دانشجويان حضوري و نيمه حضوري رشته حقوق و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي در سال تحصيلي 92 - 91
974
بررسي و مقايسه هوش فرهنگي مردان عادي و زندانيان مرتكب به قتل شهرستان بروجن
975
بررسي و مقايسه هوش هيجاني با اعتماد به نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور
976
بررسي و مقايسه هوش هيجاني در بين سطوح مختلف مديريت (پايه ، مياني و عالي ) در بانك ملي ايران - استان تهران
977
بررسي و مقايسه هوش هيجاني در متولدين 40-45 و متولدين 70-75
978
بررسي و مقايسه هوش هيجاني مردان عادي و مجرم در شهرستان بروجن
979
بررسي و مقايسه هوش هيجاني و رفتارهاي جامعه پسند در سالمندان موفق وناموفق شهرستان رفسنجان
980
بررسي و مقايسه هوش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان چپ دست و راست دست پايه پنجم ابتدايي شهر فردوس و حومه
981
بررسي و مقايسه هوش و شخصيت دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي روستايي با شهري در شهرستان سرايان
982
بررسي و مقايسه هويت يابي فرزندان جانبازان و فرزندان غيرجانبازان پايه سوم راهنمايي بروجن درسال تحصيلي 92-93
983
بررسي و مقايسه و ميزان افسردگي بين زنان شاغل و زنان خانه دار شهر چابكسر
984
بررسي و مقايسه واژگان چندمعنايي در جزء 25 و 26 قرآن كريم (با تكيه بر تفاسير بحرالمحيط ابوحيان اندلسي، كشاف، مجمع البيان طبرسي و نمونه)
985
بررسي و مقايسه وضعيت اقتصادي- اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد (مقطع كارشناسي) با تكيه بر خصوصي سازي آموزش عالي در ايران
986
بررسي و مقايسه وضعيت ايمني اماكن ورزشي دولتي وخصوصي شهر كرمانشاه
987
بررسي و مقايسه وضعيت بهداشت روان دبيران دبيرستان هاي شهر بوشهردرسال تحصيلي 87-86
988
بررسي و مقايسه وضعيت رواني مادران كودكان عقب مانده ذهني و مادران كودكان عادي
989
بررسي و مقايسه وضعيت رواني و تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستاني خانواده هاي كم جمعيت و پرجمعيت شهرستان طبس
990
بررسي و مقايسه وضعيت رواني و تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستاني خانواده هاي كم جمعيت و پرجمعيت شهرستان فردوس و طبس
991
بررسي و مقايسه وضعيت سازمان يادگيرنده بين دانشگاه پيام نور واحد تهران و دانشگاه جامعه علمي كاربردي واحد 55 در سال 1389
992
بررسي و مقايسه وضعيت موجود مطلوب مدارس ابتدائي شهرستان تنكابن در زمينه امكانات و تجهيزات و فضاهاي آموزشي و انساني
993
بررسي و مقايسه وضعيت و چگونگي اجراي درس تربيت بدني در مدارس دولتي و غير انتفاعي دوره ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 84-83
994
بررسي و مقايسه وضعيت ورزش همگاني استان هاي فارس و كهگيلويه بويراحمد
995
بررسي و مقايسه وهابيت با مذاهب اربعه از نظر فقهي
996
بررسي و مقايسه ويژگي هاي باليني بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري (نوع علايم وسواس جبري، سير، تكانش گري، گرايش به خودكشي وپاسخ به درمان) با وبدون هم ابتلايي با اختلال دوقطبي در يك كلينيك سرپايي روانپزشكي در رشت در سال 1396
997
بررسي و مقايسه ويژگي هاي باليني بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري (نوع علايم وسواس جبري، سير، تكانش گري، گرايش به خودكشي وپاسخ به درمان) با وبدون هم ابتلايي با اختلال دوقطبي در يك كلينيك سرپايي روانپزشكي در رشت در سال 1396
998
بررسي و مقايسه ويژگي هاي تنش اكرنش سه نوع سيم نيكل-تيتانيوم با استفاده از پنج نوع براكت
999
بررسي و مقايسه وي‍‍ژگي هاي شخصيتي دانشجويان در دو گروه اعضاي فعال انجمن هاي علمي و ادبي دانشگاه پيام نور اردل
1000
بررسي و مقايسه ويژگي هاي فيزيكي نخ اين اند و رينگ در مراحل مقدمات بافندگي ـ بافندگي و رنگرزي
بازگشت