<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي و مقايسه وضعيت سازمان يادگيرنده بين دانشگاه پيام نور واحد تهران و دانشگاه جامعه علمي كاربردي واحد 55 در سال 1389
2
بررسي و مقايسه وضعيت موجود مطلوب مدارس ابتدائي شهرستان تنكابن در زمينه امكانات و تجهيزات و فضاهاي آموزشي و انساني
3
بررسي و مقايسه وضعيت و چگونگي اجراي درس تربيت بدني در مدارس دولتي و غير انتفاعي دوره ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 84-83
4
بررسي و مقايسه وضعيت ورزش همگاني استان هاي فارس و كهگيلويه بويراحمد
5
بررسي و مقايسه وهابيت با مذاهب اربعه از نظر فقهي
6
بررسي و مقايسه ويژگي هاي باليني بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري (نوع علايم وسواس جبري، سير، تكانش گري، گرايش به خودكشي وپاسخ به درمان) با وبدون هم ابتلايي با اختلال دوقطبي در يك كلينيك سرپايي روانپزشكي در رشت در سال 1396
7
بررسي و مقايسه ويژگي هاي باليني بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري (نوع علايم وسواس جبري، سير، تكانش گري، گرايش به خودكشي وپاسخ به درمان) با وبدون هم ابتلايي با اختلال دوقطبي در يك كلينيك سرپايي روانپزشكي در رشت در سال 1396
8
بررسي و مقايسه ويژگي هاي تنش اكرنش سه نوع سيم نيكل-تيتانيوم با استفاده از پنج نوع براكت
9
بررسي و مقايسه وي‍‍ژگي هاي شخصيتي دانشجويان در دو گروه اعضاي فعال انجمن هاي علمي و ادبي دانشگاه پيام نور اردل
10
بررسي و مقايسه ويژگي هاي فيزيكي نخ اين اند و رينگ در مراحل مقدمات بافندگي ـ بافندگي و رنگرزي
11
بررسي و مقايسه ويژگي هاي ممدوح و معشوق در ديوان خاقاني و غزليات شمس ( گزيده ي دكتر شفيعي كدكني )
12
بررسي و مقايسه ويژگيهاي تحصيلي و شخصيتي دختران سال دوم دبيرستان بين دو گروه علاقمند به موسيقي و افراد عادي شهرستان فردوس
13
بررسي و مقايسه ويژگيهاي خانوادگي و اقتصادي و عزت نفس افرادي كه تكدي گري مي كنند با افراد عادي شهرستان فردوس 85-84
14
بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان ممتاز نسبت به عادي در مقطع متوسطه خواهران شهرستان فردوس
15
بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان يتيم و غير يتيم در پايه هاي دوم و سوم دبيرستانهاي دخترانه طبس
16
بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان دانشگاههاي آزاد و پيام نور فردوس بر مبناي پرسشنامه شخصيتي چندوجهي مينه سوتا(M.M.P.I)
17
بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان رشته حسابداري با دانشجويان رشته فرش در دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس با استفاده از پرسشنامه شخصيتي MMPI
18
بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان مرد ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
19
بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي فرزندان طلاق و فرزندان داراي والد ناتني در راهنمايي و دبيرستانهاي شهرستان سرايان سال تحصيلي 86-85
20
بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي فرزندان طلاق و يتيم در دبيرستانهاي ناحيه 2 مشهد سال تحصيلي 85-84
21
بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متعلق به خانواده هاي تك همسره و چندهمسره
22
بررسي و مقايسه ويژگيهاي فردي و خانوادگي كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و كودكان عادي منطقه سرايان
23
بررسي و مقايسه ويژگيهاي نقاشي دانش آموزان افسرده و عادي پايه پنجم دبستانهاي دخترانه شهرستان بافق
24
بررسي و مقايسه وي‍گيهاي شخصيتي دانشجويان در دو گروه اعضاي فعال انجمن هاي علمي و ادبي دانشگاه پيام نور اردل
25
بررسي و مقايسه ي آداب شكار در شاهنامه (دوره تاريخي)هفت پيكر و گرشاسب نامه
26
بررسي و مقايسه ي آرايه هاي بديعي در شعرهاي كودك و نوجوان محمود كيانوش و شل سيلور استاين
27
بررسي و مقايسه ي استانداردهاي EN1337 و AASHTO M251 ياطاقانهاي الاستومري
28
بررسي و مقايسه ي استراتژي هاي سوئيچينگ در اينورترها
29
بررسي و مقايسه ي اعوجاج در اتصال فيلت جوش داده شده ي ورق نازك با آلياژ آلومينيوم 5083
30
بررسي و مقايسه ي انديشه هاي تاريخ نگارانه ي ابوريحان بيروني و ابوعلي سينا
31
بررسي و مقايسه ي انديشه هاي صعاليك در شعر جاهلي و عياران در كتاب سمك عيار
32
بررسي و مقايسه ي بديع لفظي در آثار سنتي شهريار و قيصر امين پور
33
بررسي و مقايسه ي بهشت و دوزخ در باور ايران باستان و كتب آسماني
34
بررسي و مقايسه ي پروتكل هاي مسيريابي حساس به كيفيت سرويس در شبكه هاي MANET
35
بررسي و مقايسه ي ترجمه اسم فاعل و اسم مفعول بين دو مترجم قرآن كريم : الهي قمشه اي و مكارم شيرازي
36
بررسي و مقايسه ي تصوير پردازي در اشعار دو شاعر ايراني و سوري : سهراب سپهري و ادونيس
37
بررسي و مقايسه ي تعاليم تربيتي مولانا و سعدي
38
بررسي و مقايسه ي جايگاه زن در ايلياد و شاهنامه
39
بررسي و مقايسه ي جايگاه و كاربرد زبان هاي فارسي و تركمني در موقعيت هاي اجتماعي در استان گلستان
40
بررسي و مقايسه ي حجاب‌هاي نوراني و ظلماني در حديقه ي سنايي و منطق الطير عطار
41
بررسي و مقايسه ي خواص فيزيكي و مكانيكي فيلتر هاي بي بافت سوزن زني
42
بررسي و مقايسه ي درون مايه هاي مدحي در قصايد فرخي ،سنايي و سعدي
43
بررسي و مقايسه ي رابطه ي افسردگي،اضطراب و استرس در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان و دانشگاه ازاد فارسان با استفاده از مقياس DASS-21
44
بررسي و مقايسه ي رابطه ي تيپ هاي شخصيتي ﴿A,B﴾ و كيفيت زندگي در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور مركز بروجن
45
بررسي و مقايسه ي رفتار مقاومت به خوردگي و جوي پوشش نانوكامپوزيت اپوكسي سيلوكسان/نانورُس و اپوكسي سيلوكسان/پلي آنيلين بر روي زمينه ي فولاد
46
بررسي و مقايسه ي رفتار و مد خرابي تير با شبكه ي كركره اي و شبكه معمولي
47
بررسي و مقايسه ي روش هاي تشخيص عيوب سطوح فلزي با استفاده از شناسايي الگو
48
بررسي و مقايسه ي روش هاي ذخيره سازي انرژي گرمايي و مروري بر جديدترين نوآوري ها در اين حوزه
49
بررسي و مقايسه ي روش هاي كوانتومي تجزيه ي صحيح و نمونه هاي سنتي و شبيه سازي الگوريتم شُر
50
بررسي و مقايسه ي روش هاي ماشين لرنينگ براي شناسايي اعداد دست نويس
51
بررسي و مقايسه ي روش هاي مختلف تصفيه آب
52
بررسي و مقايسه ي سازگاري اجتماعي دانشجويان دختر با سازگاري اجتماعي دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور واحد اهواز
53
بررسي و مقايسه ي شيوه ي آموزشي كتاب هاي دستور سنتور و شيوه ي سنتور نوازي
54
بررسي و مقايسه ي عملكرد سيستم تاييد هويت گوينده ي مستقل از متن تحت روش هاي مختلف تخمين طيف گفتار در حضور نويز افزايشي و پيشنهاد روشي وفقي براي تخمين طيف با راندومان بالاتر
55
بررسي و مقايسه ي عناصر موسيقايي در تاريخ بيهقي و كليله و دمنه
56
بررسي و مقايسه ي عنصر شادي در شعر كلاسيك فارسي با تكيه بر اشعار منوچهري ، سعدي ، صائب
57
بررسي و مقايسه ي عواقب مادري و جنيني در موارد مثبت كاذب غربالگري با موارد منفي
58
بررسي و مقايسه ي قاعده ضرورت واضطرار
59
بررسي و مقايسه ي قلندريات سنايي ، عطار و عراقي
60
بررسي و مقايسه ي كاربردي روشهاي مختلف ارزيابي وضعيت كيفي هندسه خطوط راه آهن
61
بررسي و مقايسه ي كيفيت زندگي بيماران بستري در بيمارستان هاي شهركرد و همراهان آنها در سال 90
62
بررسي و مقايسه ي كيفيت زندگي دختران مجرد خانه دار و دانشجوي شهرستان فارسان در سال 1390
63
بررسي و مقايسه ي كيفيت زندگي در طرحواره جنسي زنان و مردان در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز بروجن
64
بررسي و مقايسه ي ماركرهاي التهابي در گريدهاي مختلف استئوآرتريت راديوگرافيك زانو
65
بررسي و مقايسه ي ماركرهاي التهابي در گريدهاي مختلف استئوآرتريت راديوگرافيك زانو
66
بررسي و مقايسه ي محتوايي قصايد ملك الشعراي بهار با مهرداد اوستا
67
بررسي و مقايسه ي مضامين ديوان منسوب به امام علي ﴿ع﴾ با نهج البلاغه
68
بررسي و مقايسه ي مفهوم عشق در آثار سيمين بهبهاني و فريدون تولّلي
69
بررسي و مقايسه ي ميزان به كارگيري مؤلفه هاي مديريت دانش در مدارس دولتي و غير دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي 91 – 90
70
بررسي و مقايسه ي ميزان بهداشت رواني دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور قم
71
بررسي و مقايسه ي ميزان فشار رواني و سبك هاي در بين معلمان مدارس ابتدايي عادي و استثنايي شهرستان شهركرد
72
بررسي و مقايسه ي ميزان كارآمدي مديراني كه تحصيلات مديريتي دارند با مديراني كه تحصيلات مديريتي ندارند در سطح شهرستان تربت جام
73
بررسي و مقايسه ي ويژگي هاي انسان كامل در مثنوي معنوي و انديشه هاي يونگ
74
بررسي و مقايسه ي ويژگي هاي حماسي برزونامه﴿بخش كهن ﴾ و هماي نامه
75
بررسي و مقايسه ي ويژگي هاي شخصيتي نوجوانان پسر در خانواده هاي پرجمعيت و كم جمعيت شهرستان بشرويه
76
بررسي و مقايسه يخچالها
77
بررسي و مقايسه‌ ديدگاه‌هاي پژوهشگران علوم قرآني پيرامون مشكل اعراب قرآن كريم (جزء هفتم و هشتم)
78
بررسي و مقايسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي انسان كامل از ديدگاه عزيزالدين نسفي فريدالدين عطار و حضرت علي (ع)
79
بررسي و مقايسه‌اينورترهاي چندسطحي متصل به شبكه براي سيستم‌هاي فتوولتائيك
80
بررسي و مقايسه‌ي ساختاري و محتوايي مثنوي‌هاي مهر و ماه، اثر جمال جمالي دهلوي و محمدحسين حسيني شيرازي
81
بررسي و مقايسه‌ي سبك‌هاي دلبستگي و شيوه‌هاي فرزندپروري ادراك شده دانش‌آموزان دبيرستاني پسر قلدر و عادي شهر ابركوه
82
بررسي و مقايسه‌ي سيتم مدرن (VMI) با سيستم سنتي
83
بررسي و مقايسه‌ي عملكرد تبادل لوزي واگرا و تبادل دمبلي با استفاده از نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز Synchro و Aimsun
84
بررسي و مقايسه‌ي عناصر غم و شادي درداستان‌هاي كوتاه دهه‌ي 40 سيمين دانشور و امين فقيري
85
بررسي و مقايسه‌ي كلسيفيكيشن پليمر پلي يورتان و كامپوزيت پلي-يورتان گرافن
86
بررسي و مقايسه‌ي ويژگي‌هاي رئاليسم جادويي در رمان "صد سال تنهايي" از گابريل گارسيا ماركز و "اهل غرق" از منيرو
87
بررسي و مقايسه، هوش هيجاني و انگيزه پيشرفت در دانشجويان دختر وپسر دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد اصفهان
88
بررسي و مقايسه¬ي روش¬هاي افزايش مقاومت فشاري ملات سيمان پرتلند
89
بررسي و مقايسهع فعاليت آنزيم هاي ماتريكس متالوپروتئيناز 2 و 9 به روش زايموگرافي در سطح سرم خون جانبازان شيميايي ريوي و بيماران ... و افراد سالم
90
بررسي و مقايسۀ آفرينشهاي هنري، شگردهاي بلاغي و صفت هاي شاعرانه در تاريخ بيهقي و تاريخ جهانگشاي جويني
91
بررسي و مقايسۀ الگوهاي شكنجۀ مخالفان سياسي در دورۀ پهلوي
92
بررسي و مقاييسه اندروژن و انحراف رواني - اجتماعي زنان زنداني و غير زنداني شهرستان شاهرود
93
بررسي و مكان يابي ايجاد يك واحد كارگاهي جهت تكميل قطعات ريخته گري
94
بررسي و مكان يابي مناطق مستعد طرح تغذيه مصنوعي در دشت قزوين با استفده ازGIS
95
بررسي و ملاحظات مهندسي و اقتصادي در صنعت حمل ونقل گاز مايع﴿LNG﴾در ايران و امكان سنجي بومي سازي ساخت شناور حامل ﴿LNG﴾
96
بررسي و مناسب سازي الگوريتم هاي پيشنهادي SHA-3 به منظور بهبود امنيت در كارت هاي هوشمند
97
بررسي و منشا يابي كوهريگ هاي محدوده تنگ چنار
98
بررسي و منوگرافي عملكرد اقتصادي اجتماعي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان شهرستان درود
99
بررسي و ميزان اثر‌گذاري عوامل مؤثر در رضايتمندي شغلي كاركنان در شركت سايپاديزل
100
بررسي و ميزان شيوع علل گرايش دانشجويان به مواد مخدر شامل كراك ،شيشه ،LSD،اكستاسي ،...در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
101
بررسي و نتايج و عوارض عمل جراحي كاتاراكت از نوع خارج كپسولي (ECCE) و لنز داخل چشمي (IOL) در 186 بيمار در مركز آموزشي ، درماني توتونكاران رشت (تير 1371 لغايت خرداد 1373
102
بررسي و نحوه تاثير عوامل ذوب ريخته گري در عيوب قطعات ريخته گري
103
بررسي و نحوه درمان عفونتهاي غير اختصاصي سر و گردن
104
بررسي و نقد آثار تجسمي با تاكيد بر فرهنگ بصري
105
بررسي و نقد آراء قرآني رودي پارت در كتاب تفسير و كشف اللغات قرآن
106
بررسي و نقد آراي شريف اردكاني در جلد اول جامع الشواهد
107
بررسي و نقد آراي طباع و نجيب اوغلو درباره خوشنويسي اسلامي
108
بررسي و نقد اشعار روايي مهدي اخوان ثالث، از منظر اصول داستاننويسي كلاسيك و مدرن
109
بررسي و نقد اقتضاي حال و تحليل مثنوي بر مبناي آن
110
بررسي و نقد انديشه هاي اخلاقي نيچه
111
بررسي و نقد ترجمة فارسي آيتالله محمّد يزدي از قرآن كريم
112
بررسي و نقد تقريرهاي مهم برهان اخلاقي
113
بررسي و نقد جايگاه عقل در اخلاق از نگاه فيلسوفان مسلمان با تأكيد بر آراء محمد بن زكرياي رازي
114
بررسي و نقد جايگاه واقع‌گرايي و عقلانيت در اخلاق از نگاه فيليپا فوت
115
بررسي و نقد جلوه هاي ادب غنايي در ساخت و محتواي غزل معاصر (با تكيه بر ده غزل‌سراي نوآور)
116
بررسي و نقد ديدگاه مستشرقين در وحياني بودن قرآن و تحريف آن .
117
بررسي و نقد ديدگاه هاي مختلف درباره رجعت وحكمت و فلسفه آن
118
بررسي و نقد رابطه ي صور ذهني با اشياء عيني از منظر مكاتب سه گانه ي فلسفه ي اسلامي (مشّاء، اشراق و حكمت متعاليه)
119
بررسي و نقد رويكرد زبان شناسي محمد شحرور در مطالعات قرآني
120
بررسي و نقد زبان دين از ديدگاه قاضي عبدالجبار و زمخشري
121
بررسي و نقد سروده هاي معيني كرمانشاهي
122
بررسي و نقد شروح مخزن الاسرار نظامي
123
بررسي و نقد شعرسياسي- انتقادي از ابتدا تا دوره قاجار
124
بررسي و نقد طبقه بندي ژول لابوم از موضوعات قرآني
125
بررسي و نقد فرش يزد
126
بررسي و نقد فرش يزد
127
بررسي و نقد كتاب هاي عربي دوره اول متوسطه بر اساس الگوها و ملاك هاي تحليل و سازمان دهي محتوا
128
بررسي و نقد ماهيت زبان ديني از ديدگاه فيليپس
129
بررسي و نقد مباني اخلاق اومانيستي با تاكيد بر ديدگاه كانت و روسو
130
بررسي و نقد متون غيركلامي كتاب هاي فارسي "بخوانيم " دوره ابتدايي
131
بررسي و نقد مداخلات انجام يافته در بافت هاي تاريخي با نگاه ويژه به شهر تبريز
132
بررسي و نقد مساله شرور از ديدگاه علامه طباطبايي
133
بررسي و نقد مطالعات تاريخ شفاهي در دانشگاه‌هاي ايران
134
بررسي و نقد ميزان انطباق قراردادهاي مشاركتي بانكي با مقررات حاكم
135
بررسي و نقد ناواقع گرايي اخلاقي با تاكيد بر نظريه خطاي مكي با رويكرد اسلامي
136
بررسي و نقد نسبت علوم طبيعي و علوم اجتماعي در پوزيتيويسم منطقي
137
بررسي و نقد نشانه¬ها و الگوهاي فرهنگي در كتاب¬هاي عربي متوسطه اول
138
بررسي و نقد نظام تأمين مالي بنگاهها در ايران با رويكرد نهادگرايي و ارائه يك نظام تأمين مالي اسلامي براي آن
139
بررسي و نقد نظريه سعادت ارسطوئي در پرتو مفهوم قرآني سعادت
140
بررسي و نقد نظريه وحدت شخصي وجود با رويكردي كلامي -فلسفي
141
بررسي و نقد نگرش سعيد حوي به نظريه وحدت موضوعي قرآن كريم
142
بررسي و نقد واگذاري مناصب حكومتي در نظام اسلامي ايران با معيار علم¬گرايي، برگرفته از قرآن و اخبار اهل بيت
143
بررسي و نقش مدير فيلمبرداري در آثار آندره تاركوفسكي
144
بررسي و نقش مطالعه كار و زمان سنجي فرايندهاي شركت هاي لايف
145
بررسي و نقش معماري داخلي در برندسازي يك محصول ملي ( طراحي داخلي فوشگاه و نمايشگاه فرش تبريز )
146
بررسي و نگاشت ليزرهاي اسپين ترونيكي از نوع چاه كوانتومي و نقطه كوانتومي
147
بررسي و نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه نسبت به مسئله حجاب در شهر بهشهر
148
بررسي و نگرش فرم و رنگ در مناطق كويري (بخصوص ) يزد
149
بررسي و نگرش و رفتار بهداشتي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشتف درباره پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي شايع عفوني- انگلي گوارشي در سال 1375
150
بررسي و نمونه سازي سيستمهاي Cab Signalling جهت استفاده در راه آهن ايران
151
بررسي و نوشتن برنامه كامپيوتري براي اكثر ناپيوستگي هاي ميكرواستريپي
152
بررسي و و مقايسه عزت نفس و سازگاري در زنان مطلقه و زنان متأهل در شهر فردوس
153
بررسي و واسنجي ضريب منطقه اي كريگر در حوزه ايران مركزي
154
بررسي و واكاوي شرايط انتقال و واگذاري سرقفلي در فقه و انعكاس آن در قوانين موضوعه ايران
155
بررسي و يژگي هاي بصري طرح هاي نماي بيروني ايوان هاي مسجد گوهرشاد جهت استفاده در وسايل چوبي
156
بررسي و يهينه سازي فرايندهاي آبكاري آلياژ قلع سرب روي زيرسازه پلاستيك: قسمت اول: بررسي و بهينه سازي فرآيند آبكاري الكترولس مس روي زيرسازه پلاستيك
157
بررسي وآناليز جعبه دنده هاي اتوماتيك
158
بررسي وابستگي بازارهادرايران به روش تحليل موجك
159
بررسي وابستگي پروتون خواهي آمين متصل به نانو تيوب هاي كربني تك ديواره آرمچير و زيگزاگ ،به قطر نانو تيوب
160
بررسي وابستگي خصوصيات حافظه شكل به ازدياد طول و درجه حرارت كشش در سيكلو آليفاتيك پلي اتر يورتان (Tecoflex 72D) تقويت شده با نانو لوله هاي كربن
161
بررسي وابستگي دمايي پاسخ گذاراي حسگرهاي نيمه هادي اكسيد فلزي و كاربرد نتايج در تشخيص گاز
162
بررسي وابستگي دمايي قابليت هدايت نوري حالت پايا در نيم رساناي سيليكان هيدروژنه آمورف
163
بررسي وابستگي سمتي كواركهاي سنگين در پراكندگي ناكشسان ژرف لپتون- نوكلئون
164
بررسي وابستگي شعاعي خود ميدان مغناطيسي در ليزر
165
بررسي وابستگي شعاعي خود ميدان مغناطيسي در ليزر الكترون آزاد
166
بررسي وابستگي ضريب تمركز تنش در خارروي شفت به پارامترهاي هندسي و جنس اجزا
167
بررسي وابستگي ظرفيت گرمايي و چگالي نانو سيالات به ساختار نانو لايه اطراف نانو ذرات
168
بررسي وابستگي قدرت و سرعت انفجار به پارامترهاي مولكولي و خواص فيزيكي در مواد منفجره ي ايده آل
169
بررسي وابستگي قطر كره شبه سخت به دما وچگالي در فلزات قليايي مايع
170
بررسي وابستگي متقابل بازارهاي سهام كشورهاي منتخب در حال توسعه
171
بررسي وابستگي نتايج ارزشيابي اساتيد از دانشجويان به استاد درس در دوره كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران در نيمسال هاي سال تحصيلي 78-88 و 98-88
172
بررسي وابستگي هدايت الكتريكي نانوسيال به ساختار نانولايه
173
بررسي وابستگي هدايت گرمايي نانو سيالات حاوي نانو لوله‌ هاي كربني به ساختار نانو لايه
174
بررسي وابستگي واكنش پذيري هيدروليز آميدها و استرهاي متصل به نانو تيوب هاي كربني تك ديواره آرمچير و زيگزاگ ،به قطر نانو تيوب
175
بررسي وابستگي‌هاي خردزيستگاهي و تأثير ساختار سيماي سرزمين بر گستره پراكندگي و تغييرپذيري ژنتيكي سمندر لرستان (Neurergus kaiseri)
176
بررسي واپيچش در قطعه ناوداني شكل از جنس سرب به كمك روش المان محدود و مقايسه آن با داده هاي تجربي
177
بررسي واپيچش قطعه z شكل ريخته¬گري شده از جنس آلومينيوم توسط المان محدود و مقايسه با مقادير تجربي
178
بررسي واپيچش قطعه ناوداني شكل از جنس آلومينيوم به روش المان محدود و آزمايشات عملي
179
بررسي واج شناختي گويش كردي كلهري بر اساس نظريه خودواحد
180
بررسي واج شناختي لغزش هاي زباني در گفتار گويشوران بومي فارسي زبان
181
بررسي واج شناسي گويش گيلكي بر اساس نظريه خودواحد
182
بررسي واج شناسي گويش نيشابوري بر اساس واج شناسي خودواحد
183
بررسي واج‌شناسي گويش گيلكي صومعه‌سرايي بر اساس نظريه خودواحد
184
بررسي واجراي مهندسي ارزش در شركت صنايع هوافضاي فرناس پاسارگاد
185
بررسي واجي و صرفي وام- واژگان گويش كردي ايلام
186
بررسي واحد هاي هيدروژئومورفولوژي استان سيستان و بلوچستان بر مبناي سطوح اساس محلي (مطالعه موردي:هامون)
187
بررسي واخيسي فيلم هاي نازك پليمري با تاكيد بر جدايش فازي
188
بررسي وارائه الگوريتم نگاشت ماناي توپولوژي مش درشبكه هايIP-over-WDM
189
بررسي وارائه الگوي برنامه ريزي منابع انساني واحدهاي آموزشي ﴿ دانشكده ها﴾ و بكارگيري آن در دانشگاه علم و صنعت ايران
190
بررسي وارائه الگوي سازه اي يك روبات ماهي و تحليل پوشش آن با نرم افزارansys
191
بررسي وارِائه راهكارهاي ارتقاء بهره وري نيروي انساني در شهرك هاي صنعتي استان كهگيلويه و بوير احمد
192
بررسي وارائه مدل پاسخگويي در نيروي انتظامي پيرامون بهبود تعامل مردم و نيروي انتظامي در استان خوزستان
193
بررسي وارتباط بين گروههاي خوني وافسردگي درميان دانش آموزان دبيرستان نرجسيه ساوه
194
بررسي وارتباط بين گروههاي خوني وويژگيهاي شخصيتي درميان دانش آموزان دبيرستان نرجسيه ساوه
195
بررسي وارتباط نظام ارزشي ديني باميزان سازگاري اجتماعي جوانان 18تا25سال شهرقم
196
بررسي وارزيابي تاثيرعوامل آميخته بازاريابي بر ميزلن فروش مرغ در استان گلستان
197
بررسي وارزيابي جايگاه زنان درسياست هاوبرنامه ريزي هاي فرهنگي برنامه هاي اول تا پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (4931-8631)
198
بررسي وارزيابي خدمات رفاه اجتماعي در شهرستان محلات با تاكيد بر بخش درماني
199
بررسي وارزيابي ريسك اعتباري بانكها برپايه الگوريتم ژنتيك در مشتريان حقيقي وحقوقي بانك كشاورزي استان يزد
200
بررسي وارزيابي شيوهاي آموزش اكادميك كارگاه طرح قالي
201
بررسي وارزيابي عملكرد گياه داروئي رزماري (Rosmarinus officinalis L) درشرايط نرمال ، خشكي وشوري
202
بررسي وارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شش سيگما
203
بررسي وارزيابي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان (مطالعه موردي :شركت مازند نيرو )
204
بررسي وارياسيون آناتوميك حفره بيني و سينوسهاي پارانازال در بيماران 16 سال به بالا مبتلا به رينوسينوزيت مزمن
205
بررسي وارياسيون آناتوميك حفره بيني و سينوسهاي پارانازال در بيماران 16 سال به بالا مبتلا به رينوسينوزيت مزمن
206
بررسي واريانت ژن AGT درجايگاه M235T و تاثير آن بر ميزان بيان mRNA در افراد مبتلا به بيماري عروق كرونر و جمعيت سالم
207
بررسي واژگان ، آواها و تحريرها در رديف آوازي ﴿ به روايت عبدالله دوامي ﴾
208
بررسي واژگان اضداد در قرآن كريم
209
بررسي واژگان خطاب و آغاز تعاملات گفتاري در چند داستان برگزيده فارسي و انگليسي
210
بررسي واژگان قرضي اروپايي در متون داستاني ايران
211
بررسي واژگان و اصطلاحات زباني در گويش مردم گناوه
212
بررسي واژگانيو صرفي(ساخت اشتقاقي اسم) گويش‌هاي مركزي سمنان (سمناني، سنگسري، سرخه‌اي)
213
بررسي واژه بست در كردي كلهري
214
بررسي واژه رنگ در مثنوي معنوي (دفتر اول ، دوم و سوم )
215
بررسي واژه ها و اصطلاحات لهجه شيرازي از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي و تطبيقي
216
بررسي واژه هاي حاوي بار معنايي اميد و يأس در شعر شفيعي كدكني
217
بررسي واژه هاي مركب در گويش لكي دلفاني
218
بررسي واژه‌هاي موجود در چهار كتاب پايه‌ي اول ابتدايي در مقايسه با واژگان پايه
219
بررسي واژه‌هاي‌ مركب مختوم به ستاك حال در زبان فارسي از منظر صرف ساختي
220
بررسي واژينيت تريكومونايي، كانديدايي و باكتريايي در زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شهر يزد
221
بررسي واژينيت تريكومونايي، كانديدايي و باكتريايي در زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شهر يزد
222
بررسي واستانداردسازي شن و ماسه معدن دكوهك شيراز
223
بررسي واقع گرائي در آثار كمال الدين بهزاد
224
بررسي واقع گرايي در نقاشي معاصر ايران ﴿دهه ي 70 و 80 شمسي﴾
225
بررسي واقعگرايي در آثار كمال الدين بهزاد
226
بررسي واقعيت در عكاسي در مقايسه با درك انسان از واقعيت از منظر نورولوژي
227
بررسي واكنش ÷ليمريزاسيون در بستر سيال شده
228
بررسي واكنش 1و3-دي آمين هاي نوكلئوفيلي با اتيل برومو پيروات
229
بررسي واكنش 2-آمينوبنزوفنون با بنزيليدين مالونونيتريل در شرايط حرارتي
230
بررسي واكنش آزلاكتون با موكوكلريك اسيد
231
بررسي واكنش آسيل هاليدها با پليمر حاوي يون آزيد
232
بررسي واكنش آلدهيدها و آمينهاي نوع دوم در حضور فنيل استيلن كربوكسيليك اسيد و -N ايزوسيان ايمينوتري فنيل فسفران
233
بررسي واكنش آمين‌ها، بنزونيتريل‌ها، گلي‌اكسال و مشتقات حلقوي 1، 3-دي‌كربونيل
234
بررسي واكنش احياء موليبدنيت بوسيله هيدروژن در مجاورت اكسيد كلسيم
235
بررسي واكنش ارقام تجاري و لاين هاي اميد بخش سشب زميني به بيماري ريزوكتونيا
236
بررسي واكنش ارقام تجاري و لاين هاي اميد بخش سيب زميني به بيماري ريزوكتونيا
237
بررسي واكنش ارقام قدومه به القا كالوس از طريق كشت هيپوكوتيل و اندازه گيري موسيلاژ كلروفيل كارتئوئيد و كلروفيل كل
238
بررسي واكنش ارقام گندم دوروم به كشت جنين نارس ، القاء كالوس و تحمل به شوري در شرايط In Vitro
239
بررسي واكنش ارقام گندم نان به القاء و باززائي از كالوس از طريق كشت جنين نارس و تحمل به شوري در شرايط درون شيشه اي
240
بررسي واكنش استركر در حضور نانو كاتاليست هاي اسيدي جامد
241
بررسي واكنش استركرتك تك ظرفي كاتاليز شده با نمك هاي فتاليميد -N-اكسيل
242
بررسي واكنش استري شدن اسيد استيك با 1-بوتانول در فاز بخار در حضور H3PO4/A1-MCM-41
243
بررسي واكنش اسكواريك اسيدباايزوسيانيدها
244
بررسي واكنش افزايش آزا- مايكل تترازول ها با استفاده از كاتاليست MCM - 41 عاملدار شده و بررسي پروتونه شدن و تشكيل ديمر با مرز پروتون تركيب 5- آمينو تترازول
245
بررسي واكنش افزايش چهار جزئي ايزوسيانيدها يا نوكلئوفيل هاي فسفردار با كربن دي اكسيد،آمين هاو استرهاي استيلني
246
بررسي واكنش افزايش فتوشيميايي [ 2 +2 ] 2 - مورفولينا آكريلونيتريل به ? - دي اكتون هاي تك استخلافي
247
بررسي واكنش اكسيداسيون كاتاليستي متانول به فرمالدئيد در راكتور بستر سيال
248
بررسي واكنش اكسيم ها با فرم آلدهيد و در حضور يك فعال كننده گروه كربونيل
249
بررسي واكنش اكسيم ها با فرم آلدهيد و در حضور يك فعال كننده گروه كربونيل , investigation of the reaction between oximes and formaldehyde in the presence of carbinyl activator
250
بررسي واكنش بازار نسبت به انتشار اطلاعات مكمل سالانه
251
بررسي واكنش بافت همبند موش به MTA، سيمان پرتلند سيلر AH-26 وگوتاپركا
252
بررسي واكنش بافت همبند موش به MTA، سيمان پرلند، سيلر AH-26 و گوتاپركا
253
بررسي واكنش برخي از 2-آريل و آلكيل آمينو متيل بنزايميدازول ها با پرهالوپيريدين ها
254
بررسي واكنش برخي از آميدوكسيم ها با پنتافلوئوروپيريدين
255
بررسي واكنش برخي از مشتقات 3، 4- دي هالو- 2 ( اچ5 )- فورانها (كروتونولاكتونها) با نوكلئوفيل هاي متفاوت و سنتز برخي از مشتقات جديد ...
256
بررسي واكنش برخي استيلن دي كربوكسيلات ها و آمين ها در حضور آريل گلي اكسال ها و α-نفتول
257
بررسي واكنش برخي خصوصيات كمي و كيفي توده هاي مختلف خرفه به تنش شوري
258
بررسي واكنش برخي نوكلئوفيل هاي دو سر دندانه با پنتاكلروپيريدين
259
بررسي واكنش بين 2-مركاپتوبنزيميدازول با ايزوكينولين و استرهاي استيلني
260
بررسي واكنش بين اوره و مشتقهاي آن با تركيبات دي كربنيل در فاز جامد
261
بررسي واكنش بين تيواوره و مشتقات آن با دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات‌ها
262
بررسي واكنش بين نوكلئوفيل‌هاي فسفردار بامشتقات آريل‌گلي‌اكسال و همچنين بررسي واكنش آسيل‌ايزوتيوسيانات‌ها با نوكلئوفيل‌هاي تيو كاربامات
263
بررسي واكنش پخت پلي يورتان هادر حضور درصدهاي محتلف ايزومرهاي تولوئن دي ايزوسيانات...با استفاده از روش هاي تجزيه اي
264
بررسي واكنش پذيري برخي نوكلئوفيل¬هاي چند دندانه با تركيبات پرهالوپيريدين
265
بررسي واكنش پذيري پنتافلوئوروپيريدين با برخي از كربن نوكلئوفيل ها
266
بررسي واكنش پذيري نوكلئوفيل هاي سخت و نرم جديد با تركيبات پرهالوژنه هتروآرماتيك
267
بررسي واكنش تراكم استيل استون با مشقات آريل گلي اكسال و واكنش محصول تراكمي مربوط با آمين ها
268
بررسي واكنش تراكم استيل¬استون با مشتقات آريل‌گلي‌اكسال و واكنش محصول تراكمي با استرهاي استيلني در حضور ايزوسيانيد
269
بررسي واكنش تراكمي مشتقات گلي اكسال با اسيدهاي آليC در حضور كاتاليزورهاي مختلف
270
بررسي واكنش جانشيني نوكلئوفيلي توپيرامات و 6-آمينوپني‌سيلانيك‌اسيد با مشتقات تري‌فلوئورواستيميدوئيل‌كلرايد به منظور افزايش فعاليت بيولوژيكي آنها
271
بررسي واكنش جايگيري دي متيل استيلن كربوكسيلات و 2- هگزين بر روي كمپلكس هاي فسفر ايليد اورتوپالاديت و انجام واكنش حمله نوكلئوفيلي بر روي ديمرهاي حاصله
272
بررسي واكنش جذب فرمالدهيد در بستر نانوكاتاليست گرافن به حالت خالص و دوپه شده
273
بررسي واكنش چند جزئي ايزوسيانيدها با آمين هاي نوع اول و دوم در حضور كربن دي سولفيد
274
بررسي واكنش چند جزئي بين آمين،آلدهيد،ايزوسيانيدواسكوارآميك اسيد
275
بررسي واكنش چند جزيي پيرول يا ايندول با مشتق¬هاي آريل¬گلي¬اكسال و -Nآريل آميدين‌ها
276
بررسي واكنش چهار جزئي آلدهيدهاي آروماتيك ،تيوگلي كوليك اسيد و مالونونيتريل
277
بررسي واكنش دي كتونها با استرهاي استيلني
278
بررسي واكنش ديناميكي مخازن استوانه اي آب ساخته شده از كامپوزيت سيماني مهندسي شده (ECC) در مقايسه با بتن معمولي
279
بررسي واكنش رفتاري سرمايه گذاران پس از انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده ي سالانه
280
بررسي واكنش ژنوتيپ هاي تريتيكاله نسبت به تنش شوري
281
بررسي واكنش ژنوتيپ هاي گندم دوروم به القاء كالوس و تنش شوري از طريق كشت جنين
282
بررسي واكنش سنتز احتراقي در سيستم Cu-Ti-C
283
بررسي واكنش سنگ هاي كربناته با اسيد در سيستم هاي اسيدكاري
284
بررسي واكنش سه جزئي آمين¬ها، گلي اكسال¬ها و آميدين¬ها
285
بررسي واكنش سه جزئي بين آمين ها،كربن دي سولفيدومشتقات كم الكترون كلروپيريدين ياكلروبنزن
286
بررسي واكنش سه جزئي بين ايزوسيانيدها، N ، -N' دي سيكلوهگزيل كربودي ايميد و كربوكسيليك اسيدهاي آروماتيك در شرايط بدون حلال
287
بررسي واكنش سه جزئي بين ايزوسيانيدها،كربن دي سولفيدوكربوكسيليك اسيدهيدرازيدها ياسولفونوهيدرازيدها
288
بررسي واكنش سه جزئي بين نوكلئوفيل هاي فسفر با استرهاي استيلني و مشتقات آمينومتيل تترا فلوئورو پيريدين
289
بررسي واكنش سه جزئي ملدروم اسيد ،مالونونيتريل و آلدهيدهاي آروماتيك
290
بررسي واكنش سه جزيي بين استرهاي استيلني ،ايزوسيانيد ها و مشتقات α -كتو -ايمين
291
بررسي واكنش سيانوسيليل دار كردن تركيبات كربونيل با
292
بررسي واكنش سيانوسيليل دار كردن تركيبات كربونيل با استفاده از كاتاليزورهاي نمك فتالايميد بخصوص پتاسيم فتالايميد در شرايط بدون حلال
293
بررسي واكنش سيانوسيليل داركردن تركيبات كربونيل با استفاده ازكاتاليزور پتاسيم پارا تولوئن سولفينات در محيط بدون حلال
294
بررسي واكنش شيميايي گاز متان با اكسيدهاي كبالت، منگنز و كروم
295
بررسي واكنش طيفي سكوهاي ثابت دريايي
296
بررسي واكنش غير آنزيمي ميلارد در شرايط مايكروويو
297
بررسي واكنش فتو شيميائي نيترونها در مجاورت كاپتو دايتو الفين
298
بررسي واكنش فتو شيميايي مشتقات 1- استونفتون در مجاورت يك اولفين كاپتوداتيو
299
بررسي واكنش فتو شيميايي مشتقات 1، 4- دي هيدروپيريدين
300
بررسي واكنش فتوشيميايي مشتقات 1 - استونفتون در مجاورت الكن هاي كاپتوداتيو
301
بررسي واكنش فيشر-تروپش دماي پايين
302
بررسي واكنش كلرو كتون ها و مشتقات بنزوئيك اسيد در حضور N-ايزوسيان ايمينوتري فنيل فسفران
303
بررسي واكنش كلينكر با دير گدازهاي مورد استفاده منطقه پخت كوره سيمان با تكيه بر سنت كوتينگ پذيري
304
بررسي واكنش گاباپنتين با تري فلوئورو استيميدوئيل كلريدها جهت سنتز مشتقات جديد گاباپنتين در حضور وعدم حضور نانو كاتاليست TiO2
305
بررسي واكنش مشتقات 2-آمينو-ʹN-آريل بنزيميداميد با تركيبات 1 و 2-دي كربونيل
306
بررسي واكنش نوكلئوفيل‌هاي يك و دو دندانه مختلف با ايميدوئيل يا تري فلوئورواستيميدوئيل كلريد‌ها جهت سنتز تركيبات هتروسيكل جديد
307
بررسي واكنش هاي 1و 4- دي هيدروپيريدين هاي بدون استخلاف در موقعيت هاي 2و 6، به وسيله n- بوتل تري فنيل فسفونيوم دي كرومات در محلول و در حالت جامد
308
بررسي واكنش هاي آلي اكسايشي، تراكمي و جفت شدن با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده قابل بازيافت پالاديوم بر روي نانوذرات مغناطيسي عامل دار شده با ناجور حلقه تري آزول
309
بررسي واكنش هاي اقشار مختلف اجتماعي در برابر قانون كشف حجاب در دوران رضاشاه
310
بررسي واكنش هاي اكسايش برخي نفتول ها
311
بررسي واكنش هاي ايندول ها با الكتروفيل هاي مختلف
312
بررسي واكنش هاي تبديل گاز طبيعي به سوخت هاي مايع به ويژه متانول
313
بررسي واكنش هاي تشكيل كمپلكس بين ليگاند كريپتوفيكس 5 با كاتيون هاي كلسيم، آلومينيوم، مس و آهن در مخلوط حلال هاي چند جزئي غير مائي به روش هدايت سنجي
314
بررسي واكنش هاي جانشيني نوكلئوفيلي استيميدوئيل....
315
بررسي واكنش هاي جديد آزلاكتون ها در حضور كاتاليست هاي نانو فرومغناطيس
316
بررسي واكنش هاي جفت شدن تري آريل ها تري آريل متان ها با اولفين هاي فعال شده و مشتق هاي آريل برونيك اسيد كاتاليزشده با پالاديوم
317
بررسي واكنش هاي حرارتي ونوري برخي تركيبات گوگردي نظيرتيوكربونيل ها وسولفيدها
318
بررسي واكنش هاي دومينو در حلال هاي سبز DES و PC كاتاليست شده توسط نانوكاتاليست هاي جديد DES@SPIONs در ميكروراكتورها
319
بررسي واكنش هاي روحانيت با اقدامات و مواضع مذهبي رضاشاه
320
بررسي واكنش هاي سامانه ايلمنايت، آلومينيم و گرافيت به منظور توليد كامپوزيت هاي Al2O3/TiC-Fe
321
بررسي واكنش هاي سند ماير با استفاده از معرف هاي پليمري
322
بررسي واكنش هاي سه جزئي مشتقات گلي اكسال با تركيبات 3,1- دي كتون و آمينها
323
بررسي واكنش هاي سولفيد هاي آلي مختلف توسط امواج فوتو - فرا صوت
324
بررسي واكنش هاي فتو كاتاليزوري بنزيل آمين با فتو كاتاليزورهاي نيمه هادي Tio2 و Pt.Tio2
325
بررسي واكنش هاي فوتو شيميايي مورفولين با استفاده از فوتو كاتاليست هتروژن 2 Tio
326
بررسي واكنش هاي فوتوشيميائي-[2+2] تركيب2-پي پيريدينوپروپن نيتريل بامشتقات نامتقارن دي بنزوئيل متان
327
بررسي واكنش هاي قليايي سنگدانه ها از روش هاي مختلف
328
بررسي واكنش هاي گرمايي برخي از مشتقات N- فنيل تيوبنزآميد با تركيبات معدني جيوه II
329
بررسي واكنش هاي ناشي از تزريق اوروگرافين در چهارصد مورد بيمار مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي شهر يزد
330
بررسي واكنش هاي نو كلئو فيلي تري فلوئورو استيميدوئيل كلريد با آميدهاي مختلف
331
بررسي واكنش هاي نوري تركيبات 1و4 - دي هيدروپيريدين در حالت جامد
332
بررسي واكنش هاي نوري وگرمايي آنتي بيوتيك هاي B - لاكتام در حضور تركيبات جيوه( I I )
333
بررسي واكنش هاي يد دار كردن و اكسايش الكل ها و محافظت زدايي برخي از تركيبات آلي در حضور مايع يوني 1-بوتيل -3متيل ايميداز وليوم بروميد
334
بررسي واكنش همراه با نفوذ گازي در كاتاليزرها و حل عددي يك حالت خاص
335
بررسي واكنش هيستولوژيك انساج پري اپيكال به سراميك سرد و MTA‌‌ proRootدرجراحي اندودنتيك در دندان هاي سگ
336
بررسي واكنش يوگي N ، -N دي سيكلوهگزيل كربودي ايميد، ايزوسيانيد با كربوكسيليك اسيدهاي آروماتيك در محيط حلال
337
بررسي واكنش يوگي چهار جزئي مونوساكاريدها ، ايزوسيانيدها ، آمين ها و كربو كسيليك اسدها
338
بررسي واكنش¬ هيدرازين هيدرات و مشتقات تترازول با تري¬فلوئورواستيميدوئيل كلريد‌ها
339
بررسي واكنشهاي آلي در فاز جامد و محلول به كمك كاتاليزورهاي توزيع شده بر روي بستر
340
بررسي واكنشهاي افزايش حلقوي مشتقات دي هيدروپيريدين
341
بررسي واكنشهاي اكسيداسيون 1 و 4- دي هيدرو پيريدين ها توسط كلروكروماتها
342
بررسي واكنشهاي تبادل +Cs و +Sr2 بر روي زئوليت A سنتزشده از زئوليت كلينوپتيلوليت طبيعي منطقه ميانه ايران و بررسي پارامترهاي ترموديناميكي مربوط به آن
343
بررسي واكنشهاي جديد 2- كتوفتيل كينولين ها ( تهيه آزين هاي جديد و واكنشهاي افزايشي آنها )
344
بررسي واكنش‏هاي دومينوي آزلاكتون‏ها با DBN، DBU و آميدين‏ها كاتاليز شده توسط سزيم فلوريد و مايعات يوني 5،3،1-تري‏آزين‏هاي نشانده شده بر روي نانوذرات فرومغناطيسي
345
بررسي واكنشهاي سه جزئي آمينواسيدها٬ مشتقات بنزآلدئيدها و ايزوسيانيدها در حضور كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد
346
بررسي واكنشهاي سه جزئي هترو آريل آمين ها ، آلدئيدها و نفتول ها - سنتز مشتقات جديد گليسين
347
بررسي واكنشهاي فوتوشيميايي وگرمايي تيولها ، تيوكتالها وتيواستالها با تركيبات معدني جيوه وواكنشهاي فوتوشيميايي آنها با اكسيدانهاي مختلف در حضور فوتوكاتاليستهاي معدني
348
بررسي واكنشهاي فوتوكاتاليزوري مشتقات آنيلين(اورتو نيتروآنيلين،متانيتروآنيلين،پارانيتروآنيلين،2-كلروآنيلين و4- بروموآنيلين) در حضور فوتوكاتاليست هايي نظير تيتانيم دي اكسيد و روي اكسيد
349
بررسي واكنشهاي گاز - جامد و حل معادلات آنها
350
بررسي واكنشهاي منوساكاريد ها با ايزوسيانيدها و
351
بررسي واكنشهاي نوري مشتقات 3 و 5- دي استيل - 1 ، 4- دي هيدروپيريدين
352
بررسي واكنشهاي يون - مولكول در ناحيه رانش
353
بررسي واكنشي دي كربونيل ها با سديم آزيد و پراسيد در فاز جامد
354
بررسي والويت عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در صنايع وابسته به بخش كشاورزي (مطالعه موردي شركت توليدي لبنيات گيلان )
355
بررسي وام گيري فارسي معاصر از زبان انگليسي بر اساس زبانشناسي اجتماعي
356
بررسي وامكان سنجي پياده سازي سخت افزاري ومطالعه رفتاري اسيلاتور غير خطي Hopf
357
بررسي واندازه گيري غلظت گاز رادون
358
بررسي واندازه گيري غلظت گاز رادون در هواي خشك پوشاننده سطح گسل توس
359
بررسي واولويت بندي انواع تلويزيون هاي موجود در بازار كشور
360
بررسي واولويت بندي موانع و مشوق هاي مختلف موثر بر مشاركت بخش خصوصي در توسعه ي پروژه هاي شهري (مطالعه موردي : شهر شهركرد)
361
بررسي وب سايت شوراي شهركلانشهرهاي ايران به عنوان ابزار ارتباطي هويت برند
362
بررسي وب سايت هاي تجارت الكترونيكي از ديدگاه مشتريان مطالعات موردي بانك ملي ايران
363
بررسي وبلاگ ها، فتوبلاگ ها و سايت هاي عكاسان ايراني و رابطه آن با عكاسي ايران
364
بررسي وبهبود ناوبري زيرسطحي بر اساس اطلاعات نواحي بستر
365
بررسي وبهبودمدار‌هاي را‌ه‌انداز‌گيت رزونانسي و منبع جرياني
366
بررسي وبهينه سازي پارامترهاي موثر در ساخت پوشش رساناي شفاف اپتيكي در گستره مرئي
367
بررسي وبهينه سازي چيلرهاي جذبي
368
بررسي وبهينه سازي رنگ آميزي نوكلئيك اسيدهاي جدا شده توسط روش الكتروفورزژل آگارز
369
بررسي وبهينه سازي طراحي و ساخت تراورس مناطق سوزن در سيستم راه آهن با استفاده از نرم افزار Ansys
370
بررسي وپژوهش معنا در صورت مساجد سلجوقي با استناد به مسجد جامع اصفهان
371
بررسي وپياده سازي معماري بيسيم درسيستم موبايل اندرويد
372
بررسي وپيش بيني تاثيراستفاده از نانوسيل بركارايي كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي بااستفاده ازشبكه هاي عصبي
373
بررسي وپيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني دشت خزل -نهاوند با استفاده از مدل مفهومي ، رياضي GMS6.5
374
بررسي وتاثير پوستر هاي تجاري در مطبوعات ايران قبل از انقلاب
375
بررسي وتاثير طول ساق پرز ﴿پرداخت ﴾فرش دستباف مناطق يزد و نايين با تغيير رجشمار
376
بررسي وتاثير عوامل خاص منطقه اي برروند تحصيلات دانش آموزان مقطع راهنمايي گميشان
377
بررسي وتاثير هنر غرب بر هنر فرش دوره قاجار
378
بررسي وتاثير ورزش برسازگاري اجتماعي دانش اموزان پسر سال سوم ابتدايي
379
بررسي وتبيين رابطه بين حافظه سازماني با عملكرد سازماني با نقش ميانجي سرمايه فكري (مورد مطالعه شهرداري رشت)
380
بررسي وتبيين فرهنگ سازماني دانشگاه علوم پزشكي همدان براساس مدل دنيسون (ازنظراعضاي هيئت علمي دانشگاه )
381
بررسي وتبيين مولفه هاي شعر پست مدرنسيتي در اشعار رضا براهني،علي باباچاهي ويدالله رويايي
382
بررسي وتجزيه بيوانفورماتيكي ژن فسفو گليسرات موتاز...
383
بررسي وتجزيه مشتري مداري درشركت مخابرات
384
بررسي وتجزيه وتحليل آداب ورسوم ازدواج بين كردهاي كلاردشت.
385
بررسي وتجزيه وتحليل رابطه ي توسعه ي بيمه باتوسعه و رشداقتصادي در بازه ي زماني (87-1380) درايران
386
بررسي وتجزيه وتحليل روندتجارت الكترونيكي دربانكداري ايران
387
بررسي وتجزيه وتحليل قانون هدفمندكردن يارانه هاو تاثيرآن براقتصاد ايران
388
بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات مديران در اداره مدارس
389
بررسي وتحقيق در زمينه پردازشگر هماهنگ كننده CP311 در سيستم سوئيچينگ EWSD
390
بررسي وتحقيق در مورد ابزارهاي ليزري
391
بررسي وتحقيق در موردروابط وزيرگروهاي اعداد فازي
392
بررسي وتحقيق نسل جديد شبكه هاي انتقال نوري OTN
393
بررسي وتحليل آلايندگي صوتي تراكتورهاي مختلف به روشهاي آماري وهوش مصنوعي
394
بررسي وتحليل اسباب وصور ابهام در رمان هاي پست مدرن باتاكيدبربوف كور هدايت ،همنوايي شبانه اركستر چوب ها ازقاسمي وهست يا نيست سارا سالار
395
بررسي وتحليل اشعار قادر بخش آبسالان
396
بررسي وتحليل انواع واقسام احساسات دراشعار حميد مصدق با تاكيد برنظريه ي رابرت رابرتس
397
بررسي وتحليل بازنمايي اختلال رواني در سينماي ايران(مطالعه موردي:آثارداريوش مهرجويي)
398
بررسي وتحليل بن مايه هاي اجتماعي در شعر احمد شاملو
399
بررسي وتحليل بن مايه هاي اجتماعي در شعر احمد شاملو
400
بررسي وتحليل پايداري شيب دپوي معدن مس ميدوك
401
بررسي وتحليل پير خردمند و انواع پيش نمون در ادبيات كودك و نوجوان
402
بررسي وتحليل تاثيرات پارك چنگري در توسعه گردشگري و گذراندن اوقات فراغت شهر كوهدشت
403
بررسي وتحليل تاثيرطراحي محيطي برامنيت بافت فرسوده شهراروميه
404
بررسي وتحليل تايپوگرافي مدرن در طراحي كتيبه
405
بررسي وتحليل تجربي جريا‌نهاي گردابي عبوري از كنار استوانه قائم به روش آشكارسازي
406
بررسي وتحليل ترانه هاي كار درمنطقه هزارجريب شهرستان نكا استان مازندران
407
بررسي وتحليل تزيينات نقاشي خانه هاي ايران سده 12و13 ه .ق (زند وقاجار) خانه حقيقي خانه اعلمي
408
بررسي وتحليل تشيع امامي در سوريه از فروپاشي عثماني (1342 ه.ق تا سال 1434 ه.ق)
409
بررسي وتحليل تصور خداومفهوم خداشناسي درنگاه مولانا
410
بررسي وتحليل تطبيقي نوستالژي در رمان هاي چه كسي باور مي كند رستم از روح انگيز شريفيان، غريبه در آن سوي مرزها از ايرج ستوده، فريدون سه پسر داشت از عباس معروفي ، و پدر از اصغر صالحي
411
بررسي وتحليل تفكرعثماني تا پايان امويان
412
بررسي وتحليل تناسب واژگاني كلمات قرآني درالقاي معاني
413
بررسي وتحليل جغرافياي پزشكي ناشي از خشك شدن درياچه اروميه برسكونتگاههاي شهري وروستاي با نرم افزاز جي ا اس
414
بررسي وتحليل دانش معاني درهشت كتاب سپهري با تاكيدبرمنظومه زندگي خواب هاوصداي پاي آب
415
بررسي وتحليل درونمايه ومضمون در گزيده اي از داستان هاي كودكان
416
بررسي وتحليل راهبردهاي سازگاري كشاورزان باخشكسالي دراستان كرمانشاه (مطالعه موردي ك روستاهاي خرم آباد سفلي ، سليمان آباد،محمدعلي خاني وجلال وند عليا)
417
بررسي وتحليل رقابت هاوچالش هاي امارت ووزارت درخلافت عباسي ازدوره معتصم تا پايان آل بويه بغداد(218-447 ق)
418
بررسي وتحليل رمان الرهينه اثر اميلي نصرالله
419
بررسي وتحليل رمان ذاكره الجسد بر اساس مولفه هاي نقد پسا استعماري
420
بررسي وتحليل رمان هاي بختيار علي با توجه به نظريه تحليل گفتمان فركلاف
421
بررسي وتحليل رمان هاي عباس معروفي با تكيه برديدگاه روانكاوي اگزيستانسيال ﴿اروين يالوم﴾
422
بررسي وتحليل زباني ومحتوايي سروده هاي يدالله رويايي
423
بررسي وتحليل زندگي وآثار عبدالله ميرزا قاجار عكاس مخصوص
424
بررسي وتحليل زهديات ابوالعلاءمعري (لزوميات ،سقط الزند)
425
بررسي وتحليل ساختار ومضمون شعر عربي بيداري اسلامي ﴿دهه نود شمسي﴾
426
بررسي وتحليل سازه هاي كركره اي در كاربردهاي هوافضا
427
بررسي وتحليل سبك زندگي ايراني درآثارداستاني سيمين دانشور
428
بررسي وتحليل سبك زندگي ايرانيان بر اساس پنج سفرنامه عصر قاجار (پولاك، ويشارد،بنجامين، رايس و دكتر ويلز)
429
بررسي وتحليل سبك زندگي ايرانيان در سفرنامه ي شاردون وسياحت نامه ي ابراهيم بيگ با رويكرد جامعه شناسي ادبيات
430
بررسي وتحليل سبك شناختي و نقد محتوايي رمان هاي رضا اميرخاني با رويكرد پايداري
431
بررسي وتحليل سيستم نگهداري فرش هاي آستان قدس رضوي
432
بررسي وتحليل شخصيت هاي رمان هاي سيمين دانشور براساس نظريه ي كهن الگويي پيرسون
433
بررسي وتحليل صورخيال در ادبيات منظوم كودك ونوجوان دهه ي 70و80 كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان گروه هاي سني الف ،ب،جود
434
بررسي وتحليل عارفانه هاو مغانه ها در ديوان خاقاني
435
بررسي وتحليل عدالت وقضاوت ومجازات درسياست نامه ،گلستان وقابوس نامه
436
بـررسي وتحليـل عنـصر شخصـيت در رمـان ( مــدار صــفــر درجــه ) احمــد محــمود.
437
بررسي وتحليل عنوان بنديفيلم هاي ايراني پس ازانقلاب اسلامي
438
بررسي وتحليل عوامل موثر بر ارزش افزوده فرش خراسان جنوبي
439
بررسي وتحليل عوامل موثر بر ارزش افزودهدفرش خراسان جنوبي
440
بررسي وتحليل عوامل موثر بر توانمند سازي وبهره وري منابع انساني بانك ملي قم
441
بررسي وتحليل عوامل موثربراستراتژي بازاريابي درشركت صنايع شيرايران (مطالعه موردي شركت پگاه همدان )
442
بررسي وتحليل عوامل موثربرميزان گازهاي خروجي ودماي روغن درتراكتورهاي مختلف به روشهاي آماري وهوش مصنوعي
443
بررسي وتحليل غزليات ابن زيدون
444
بررسي وتحليل غيرخطي دال هاي بتني مجوف بادكنكي (كروي)،دال هاي مجوف استوانه اي ودال هاي بتني مسلح توپر
445
بررسي وتحليل فرم ورنگ بر ديواره نگاره هاي كاخ چهلستون
446
بررسي وتحليل فضاي منفي در طراحي نشانه
447
بررسي وتحليل كيفيت زندگي شهري براساس شاخص هاي مسكن سالم (نمونه موردي: شهر داران در اصفهان)
448
بررسي وتحليل گل ومرغ دوره قاجار ومعاصر
449
بررسي وتحليل مبالغه ممدوح ومذموم ازديدگاه ناقدان
450
بررسي وتحليل مباني، اصول و روش دكترصادقي در تفسير الفرقان و مقايسه آن با روش تفسيري علامه طباطبايي
451
بررسي وتحليل محتواي كتاب بنويسيم دوم دبستان
452
بررسي وتحليل محتوايي شعر سعيد عقل )مطالعه ي موردي وطن ،عشق ، ميراث تاريخي وطبيعت(
453
بررسي وتحليل مضامين شعري اسماعيل صبري پاشا
454
بررسي وتحليل مضامين عرفاني درديوان حافظ وسرودهاي مختومقلي فراغي
455
بررسي وتحليل مفهوم انسان وانسان شناسي در جهان نگري مولوي با تاكيد بر ديوان شمس
456
بررسي وتحليل مفهوم انسان وانسان شناسي درارتباط با خدا ،خود،ديگران وطبيعت درآثارمصطفي مستور
457
بررسي وتحليل مفهوم سرمايه ي اجتماعي درشعر كودكان
458
بررسي وتحليل مفهوم عشق دراشعار شفيعي كدكني وگروس عبدالملكيان ازديدگاه رابرتس
459
بررسي وتحليل مقايسه اي اسطوره ها با رويكردي به اسطوره هاي بختياري
460
بررسي وتحليل مقايسه اي اسطوره ها بارويكردي به اسطوره هاي بختياري
461
بررسي وتحليل مناجات نامه ي خواجه عبدالله انصاري والهي نامه ي حسن زاده ي آملي برپايه ي سبك شناسي لايه اي
462
بررسي وتحليل مهمترين بحران هاي خانواده در سه اثر داستاني معاصر:بي بي شهرزاد اثر شيوا ارسطويي ، جايي ديگر اثر گلي ترقي و چراغ ها رامن خاموش مي كنم اثر زويا پيرزاد
463
بررسي وتحليل نرم افزاري مخازن تحت فشار
464
بررسي وتحليل نظام بهره برداري تعاوني هاي توليدروستايي درشهرستان سرپل ذهاب
465
بررسي وتحليل نظري وعملي بهترين مكان جاذب ارتعاشي در تير يك سر گيردار تحت تحريك هارمونيك نقطه اي
466
بررسي وتحليل نقاشي كودكان استثنايي با كودكان عادي شهرستان علي آباد
467
بررسي وتحليل نقاط قوت و ضعف فرصت ها و تهديدهاي جذب گردشگري در سواحل جنوبي درياي خزر (نمونه موردي: چالوس)
468
بررسي وتحليل نقوش كاشي كاري ميدان امير چخماق
469
بررسي وتحليل نقوش هندسي در مسجد جامع اصفهان ويزد
470
بررسي وتحليل نماد در اشعار قيصر امين پور ،فريدون مشيري وحميد مصدق
471
بررسي وتحليل نمايشنامه مكبث اثر ويليام شكسپير
472
بررسي وتشخيص افتراقي بخشهاي صدمه پذير درتروماي مغزي با استفاده از پردازش تصوير سي تي اسكن
473
بررسي وتصحيح انتقادي سكينه الصالحين اثر سعدالدين حمويه
474
بررسي وتصحيح انتقادي نامه ي نامي اثر خواند مير
475
بررسي وتصحيح جنگ13637كتابخانه مجلس شوراي اسلامي
476
بررسي وتصحيح مجمع الغرائب اثرسلطان محمد مفتي بلخي
477
بررسي وتصحيح نسخه خطي شماره 2979كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
478
بررسي وتعين وضعيت سبك هاي رهبري و سبك هاي تصميم گيري در بين مديران سازمان بيمه تامين اجتماعي شهر اصفهان در سال 1387
479
بررسي وتعيين رابطه اعتياداينترنتي بابهداشت رواني
480
بررسي وتعيين سبك رهبري غالب درشهرداري تهران و تأثيرآن درافزايش بهره وري بانقش ميانجي توانمندسازي كاركنان
481
بررسي وتعيين عوامل موثر بر خسارت گندم در شهرستان گرگان
482
بررسي وتعيين عوامل موثربرآهنگري باز و بسته آلياژ آلومنيم 7075
483
بررسي وتعيين ميزان اثربخشي گروههاي آموزشي درتوانمندسازي دبيران
484
بررسي وتعيين ميزان شيوع افسردگي كارگران شيفت روز وشب صنايع دفاع زرين شهر
485
بررسي وتعيين ميزان مهاركنندگي فعاليت آنزيم استيل كولين استراز توسط عصاره متانولي اندام هاي هوايي گياهان Alcea kurdica و Astragaluse glumaceus
486
بررسي وتلفيق دو تكنيك چاپ قلمكار وسيلك باالهام از نقوش دوره ساساني
487
بررسي وجايگاه ونقش اموزش وپرورش در ايجاد بستري مناسب براي فعاليتهاي اسلامي
488
بررسي وجايگاه ونقش اموزش وپرورش در ايجاد بستري مناسب براي فعاليتهاي اسلامي
489
بررسي وجه التزام در قراردادها
490
بررسي وجه التزام و امكان تعديل و تغيير آن
491
بررسي وجه و نمود فعل در زبان كردي كلهري در چارچوب برنامة كمينه گرايي
492
بررسي وجهه در تعاملات ميان مسافرين و كاركنان اطلاعات پرواز در فرودگاه‌هاي داخلي
493
بررسي وجود آفلاتوكسين در خوراك دام و شير برخي گاوداري هاي استان كرمانشاه با استفاده از روش الايزا و اثر آفلاتوكسين بر پارامترهاي خوني
494
بررسي وجود آنتي بادي ضد هپاتيت A در دانش آموزان سوم راهنمايي شهر يزد
495
بررسي وجود آنتي بادي ضد هپاتيت A در دانش آموزان سوم راهنمايي شهر يزد
496
بررسي وجود ارتباط بين سود سهام وقيمت سهام در بورس اوراق بهاداراصفهان
497
بررسي وجود اينتگرون كلاس 1 و 2 در سويه هاي محيطي اشريشيا كلي مقاوم به دارو
498
بررسي وجود بازخوربين تورم و كسر بودجه با استفاده از سيستم معادلات همزمان
499
بررسي وجود بيان ژن هاي TLR2,3 در سلول هاي سرتولي انسان
500
بررسي وجود بيماري هلندي در اقتصاد ايران
501
بررسي وجود تخلخل در جوشكاري زير پودري فولادst37
502
بررسي وجود تغييرات ماده سفيد مغز در تصويربرداري رزونانس مغناطيسي در بيماران مبتلا به ميگرن و افراد غير ميگرني
503
بررسي وجود تغييرات ماده سفيد مغز در تصويربرداري رزونانس مغناطيسي در بيماران مبتلا به ميگرن و افراد غير ميگرني
504
بررسي وجود جسم ليشمن در نمونه هاي پاتولوژي كه تشخيص اول پاتولوژي آنان ليشيمانيوز بوده است در بيمارستان رازي تهران از سال 1370 تا پايان سال 1380
505
بررسي وجود جوا بهاي چند گانه براي معادلات بيضوي مرتبه چهارم
506
بررسي وجود جواب براي معادلات انتگرال كسري با استفاده از قضيه داربو
507
بررسي وجود جواب برخي مسائل p(x)- لاپلاسين با روشهاي آناليز غير خطي
508
بررسي وجود جواب برخي معادلات بيضوي با روش منيفلد نهاري
509
بررسي وجود جواب تناوبي و نوع پايداري برخي از مدل هاي شكار و شكار چي
510
بررسي وجود جواب رده هايي از معادلات انتگرال و حل عددي آنها با استفاده از روش گالر كين
511
بررسي وجود جواب هاي چندگانه براي برخي از مسائل مقدارمرزي ديريكله با اثرات ضربه اي
512
بررسي وجود جواب هاي معادلات ديفرانسيل كسري
513
بررسي وجود جواب هاي معادلات ديفرانسيل كسري همراه با شرايط مرزي غير موضعي
514
بررسي وجود جواب هاي معادلات ديفرانسيل و انتگرال كسري شامل عملگر اردلياي-كوبر
515
بررسي وجود جواب و حل عددي دسته اي از معادلات انتگرال تابعي غير خطي با استفاده از پايه ي موجك
516
بررسي وجود جوابهايي براي مسائل با مقدار ارزي
517
بررسي وجود حالت كيمرا در شبكه نوروني حاصل از بستگي غير محلي مدل نوروني Leech
518
بررسي وجود حباب سطح عمومي قيمت ها در ايران و هشت كشور منتخب (1965-2011)
519
بررسي وجود حباب قيمت در بورس اوراق بهادار تهران
520
بررسي وجود حباب قيمتي املاك تجاري(مطالعه موردي شهر اصفهان)
521
بررسي وجود رابطه بين برخي از متغيير هاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
522
بررسي وجود رفلاكس وزيكويورترال در بيماران مبتلا به عفونت ادراري مراجعه كننده به بخش اطفال بيمارستان افشار در سال 1380 به مدت يكسال
523
بررسي وجود رفلاكس وزيكويورترال در بيماران مبتلا به عفونت ادراري مراجعه كننده به بخش اطفال بيمارستان افشار در سال 1380 به مدت يكسال
524
بررسي وجود رفلاكس وزيكويورترال در بيماران مبتلا به عفونت ادراري مراجعه كننده به بخش اطفال بيمارستان افشار در سال 1380 به مدت يكسال
525
بررسي وجود ژِيودزيك‌هاي همگن روي فضاهاي فينسلر همگن از بعد فرد
526
بررسي وجود سوگيري به نفع خود، در پيش بيني موفقيت ازدواج با توجه به ويژگي هاي جور / ناجور و قضاوت خوشبينانه، در دانشجويان دانشگاه اصفهان
527
بررسي وجود طلا و تركيبات گوناگون آن در بافن هاي بدن
528
بررسي وجود علائم كلينيك اختلالات حركتي دستگاه گوارش در بيماران ديابتيك مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
529
بررسي وجود علائم كلينيك اختلالات حركتي دستگاه گوارش در بيماران ديابتيك مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
530
بررسي وجود فراواكنش به اعلاميه هاي تعديل و تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
531
بررسي وجود منحني جي در روابط تجاري ايران با شركاي عمده تجاري اش ﴿1965-2007﴾
532
بررسي وجود ميزبان اختصاصي قارچهاي اندوفايت در چند گونه گراس بر اساس نشانگر مولكولي AFLP
533
بررسي وجود نسبت طلايي در دندانهاي قدامي فك بالا
534
بررسي وجود نسبت طلايي در دندانهاي قدامي فك بالا
535
بررسي وجود نوترون هالودرهسته هاي زنجيره اي
536
بررسي وجود هليكوباكترپيلوري در پوليپ بيني بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين( ع)
537
بررسي وجود و شيوع آنزيم هاي بتالاكتامازي وسيع الطيف )ESBLs( در ايزوله هاي باليني سالمونلا جداشده از موارد باليني در تهران طي سالهاي 7-1386
538
بررسي وجود و يكتايي جواب هاي معادلات ديفرانسيل مجرد تاخيري با مشتق كسري
539
بررسي وجودپروتئين ضد يخ در برگ هاي چاي شمال ايران
540
بررسي وجودجوابهاي معادلات كيرشهف بااستفاده ازروش نهري منيفلد
541
بررسي وجوه ادبي و بلاغي پنج اثر مكتوب آويني
542
بررسي وجوه اشتراك و افتراق رمان ، فيلم نامه و نمايش نامه بر اساس "" پرواز بر فراز آشيانه فاخته ""
543
بررسي وجوه اشتراك و افتراق رمان ، فيلم نامه و نمايش نامه بر اساس "" پرواز بر فراز آشيانه فاخته ""
544
بررسي وجوه اشتراك و تمايز قالي سيستان با بلوچ خراسان
545
بررسي وجوه افتراق مندرجات اعلاميه جهاني حقوق بشر با نظام حقوقي اسلام
546
بررسي وجوه افتراق و اشتراك بازيگران حسي (ذاتي) و قراردادي (تكنيكي) و هدايت آنها توسط كارگردان بر اساس سيستم استانيسلاوسكي و تكنيك سنفورد مايسنر
547
بررسي وجوه انساني چهره حيوانات در كتاب منافع الحيوان وكليله ودمنه﴿بررسي ده اثر﴾
548
بررسي وجوه انساني چهره حيوانات در كتاب منافع الحيوان وكليله ودمنه﴿بررسي ده اثر﴾
549
بررسي وجوه بلاغي در منشات خاقاني
550
بررسي وجوه تصويري و مفهومي پرواز در هنر معاصر
551
بررسي وجوه تصويري و نمادين عنصر آب در هنر معاصر﴿ 1960- تاكنون﴾
552
بررسي وجوه تفسيري آيات قرآن كريم بر اساس اختلاف قرائات در تفاسير منتخب (مورد مطالعه جزء هاي 29و 30)
553
بررسي وجوه تفسيري آيات قرآن كريم بر اساس اختلاف قراءات در تفاسير منتخب (مورد مطالعه جزءهاي 20 ، 21 و 22)
554
بررسي وجوه تفسيري آيات قرآن كريم بر اساس اختلاف قرائات درتفاسيرمنتخب (مورد مطالعه جزء هاي 23،24،25)
555
بررسي وجوه دراماتيك بيت هاي كردي با تأكيد بر بيت " سواره " با توجه به نظريه هاي مارتين پوشنر
556
بررسي وجوه دراماتيك درترانه سرايي معاصر ايران ﴿با نگاهي بر ترانه هاي شهيار قنبري، ايرج جنتي عطايي و اردلان سرافراز﴾
557
بررسي وجوه دراماتيك درترانه سرايي معاصر ايران ﴿با نگاهي بر ترانه هاي شهيار قنبري، ايرج جنتي عطايي و اردلان سرافراز﴾
558
بررسي وجوه دراماتيك شخصيت حضرت داوود﴿ع﴾ در كتاب مقدس و قرآن كريم
559
بررسي وجوه دراماتيك شخصيت حضرت داوود﴿ع﴾ در كتاب مقدس و قرآن كريم
560
بررسي وجوه گروتسك در آثار اسلاومير مروژك
561
بررسي وجوه گروتسك در آثار اسلاومير مروژك
562
بررسي وجوه نشانه شناختي زمان در آثار سوررئاليست ها ﴿سالوادور دالي، رنه ماگريت، خوان ميرو﴾
563
بررسي وحدت در سخنان حضرت امام خميني﴿ره﴾
564
بررسي وحفظ ومرمت سه نمونه سفال نخودي رنگ متعلق به شهر سوخته
565
بررسي وحل مثالها ومساله هاي آماررياضي (برآوردنقطه اي ،برآوردفاصله اي وآزمون فرضها)
566
بررسي ورتبه بندي صنايع بزرگ ايران براي حضور دربازار رقابتي جهاني
567
بررسي ورتبه بندي عوامل مؤثربرتوسعه ي سرمايه گذاري بخش خصوصي درصنايع دستي استان اصفهان
568
بررسي ورتبه بندي عوامل موثر بر ارتقاءسلامت اداري مطالعه موردي سازمان بهشت زهرا (س) تهران
569
بررسي ورتبه بندي عوامل موثر بر رفتار مصرف كنندگان داخلي در انتخاب محصولات جايگزين خارجي صنعت لوازم خانگي(مطالعه موردي شركتهاي فعال در زمينه لوازم خانگي استان مركزي)
570
بررسي ورزش وهنرهاي رزمي در سيره پيامبر (ص) و ائمه اطهار(ع)
571
بررسي ورق الاستيك بربستر الاستيك
572
بررسي ورق فولادي تحت اثر بار انفجاري در آب و هوا
573
بررسي ورق هاي فوق ريزدانه / نانوساختار توليد شده به روش نورد تجمعي از ديدگاه مكانيك شكست
574
بررسي ورني هاي دشت مغان با نگرشي بر مرمت نمونه اي از آن
575
بررسي ورود كشورها به سازمان تجارت جهاني
576
بررسي ورود نيروي نظامي آمريكا به خليج فارس از﴿1366-1326ه-ش﴾﴿1987-1937م﴾ و تاثير آن بر امنيت منطقه
577
بررسي ورود واژه از زبان تركي به فارسي و عوامل زبانشناختي موثر در آن A study on linguistic factors concerning Turkisk loan words in Farsi
578
بررسي وزن جنين از طريق فرمول جانسون وميزان ارزشمند بودن آن در پيشگويي وحدس وزن جنين وتصميم گيري صحيح در نحوه انجام زايمان در 250 مورد خانم حامله كه جهت زايمان به زايشگاه ازهراي(س ) رشت مراجعه نموده اند
579
بررسي وزن شعر فارسي و رابطه ي آن با ريتم در موسيقي و جستاري پيرامون تصنيف و تصنيف سازي
580
بررسي وسائل تفريحي در ساحلهاي شمالي ايران و پاركهاي آبي و طراحي شناور تفريحي با نيروي محركه انساني
581
بررسي وساخت داربست كشت سلولي از نانو كامپوزيت ژلاتين، پي كپرولاكتون و ذرات هيدروكسي آپاتيت براي مهندسي بافت استخوان مصنوعي
582
بررسي وساخت زيورآلات طلا به روش سنتي
583
بررسي وساختار پروتكل ATM,IPو ارائه پروتكل جديد لايه انطباق ATM, و انتقال ترافيك LPبرروي شبكه ATM
584
بررسي وسايل اندازه گيري و ساخت فلومتر
585
بررسي وسايل نور و روشنايي در تاريخ نگاري ايران (مطالعه ي موردي شمع، شمعدان، پيه سوز، قنديل، پايه چراغ، چراغ روغني و فانوس)
586
بررسي وسنجش خلاقيت كاركنان توزيع نيروي برق استان مركزي
587
بررسي وسنجش خلاقيت كاركنان شركت آب منطقه اي استان قم
588
بررسي وسنجش مولفه هاي كيفيت خدمات وارتباط آن باتصوير ذهني ورضايت مراجعين (مطالعه موردي: صندوق بازنشستگي كشوري)
589
بررسي وسواس و علل و راهكارهاي درمان آن
590
بررسي وسيله بازي همراه با آموزش حروف الفبا: در فضاي بازي پاركها
591
بررسي وشبيه سازي اثرمدولاسيون فازمتقابل درشبكه هاي نوري DWDM
592
بررسي وشبيه سازي الگوريتم هاي تكاملي جهت بهينه سازي جادهي درساختارمدارات FPGA
593
بررسي وشبيه سازي جايروي تداخلي فيبر نوري به روش حلقه بسته
594
بررسي وشبيه سازي دستگاه كريپتوفلو با TLD وبه روش مونت كارلو
595
بررسي وشبيه سازي فاصله ياب هاي ليزري (LRFs)
596
بررسي وشبيه سازي فرايند خم لوله هاي قطور با شعاع خم كوچك به روش خمش القايي
597
بررسي وشناخت تاثير ميزان سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
598
بررسي وشناخت جانوران اسطوره اي وتلفيقي در آثار هنري دوره ساساني
599
بررسي وشناخت جانوران اسطوره اي وتلفيقي در آثار هنري دوره ساساني
600
بررسي وشناخت طرحها ونقوش دستبافته هاي استان كهكيلويه و بوير احمد
601
بررسي وشناخت عناصرو فضاهاي مسكن معلولين روي صندلي چرخدار
602
بررسي وشناخت عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مناطق روستايي
603
بررسي وشناخت مسايل ومشكلات نوجوانان دختر مقطع اول دبيرستان شهرستان گنبد كاووس
604
بررسي وشناخت مشكلات اجتماعي زنان شاغل استان سمنان
605
بررسي وشناخت مشكلات اجتماعي زنان مجرد دامغان
606
بررسي وشناخت مشكلات اجتماعي زنان مجرد دامغان
607
بررسي وشناخت ميزان مشاركت اجتماعي وفرهنگي زنان درسمنان
608
بررسي وشناسايي اجزاي اسانس گياه ژونه برفي {Nepeta Glomerulosa Boiss}در طول رشد گياه به روش GC/MASS
609
بررسي وشناسايي برخي تركيبات عصاره اندام هاي هوايي لاله كوهي ازروش هاي شيميايي ودستگاههاي GC-Mass وIR
610
بررسي وشناسايي بنتوزهاوتعيين بيوماس ان درتالاب چغاخور
611
بررسي وشناسايي پتانسيل هاي توريسم روستايي بخش سيلوانا با استفاده از مدل تحليلي SWOT
612
بررسي وشناسايي تركيبات شيميايي اسانس گياه Prangos acaulisبه دوروش استخراج بدون حلال بامايكروويووتقطير با آب و بررسي خواص آنتي اكسيداني عصاره متانولي آن
613
بررسي وشناسايي توانمنديهاي توريسم روستايي در شهرستان سردشت با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
614
بررسي وشناسايي چالش هاي اساسي شهرنشيني بر اساس تحليل مقايسه اي اسناد گردهمايي جهاني شهر
615
بررسي وشناسايي خصوصيات موثر نگاره نام ونشان تجاري بر به ياد ماندن تفاوت جنسي شهرستان شادگان
616
بررسي وشناسايي دستبافته هاي استان قزوين با تاكيد بر طبقه بندي نقوش
617
بررسي وشناسايي رابطه عزت نفس مديران ورضايت شغلي در كاركنان سازمان هلال احمر گلستان
618
بررسي وشناسايي ساختمان ومواد آتشفشاني
619
بررسي وشناسايي سلسله مراتب ارزشي و رابطه آنها با گروههاي مرجع بين دانشجويان دانشگاههاي پيام نور (مورد مطالعه :دانشگاه گنبد وگرگان
620
بررسي وشناسايي طرح ونقوش گليم هاي شاهسون شمال غرب ايران
621
بررسي وشناسايي علل اضطراب دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي ازديدگاه مديران ومعلمان
622
بررسي وشناسايي علل اضطراب دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي ازديدگاه معلمان شهرستان شاهرود
623
بررسي وشناسايي عوامل قارچي مرگ ومير گياه فلفل در استان اصفهان
624
بررسي وشناسايي عوامل موثر در ارتقا،جايگاه فرش دستباف در توسعه اقتصادي بدون نفت
625
بررسي وشناسايي عوامل موثر درافت تحصيلي دانش آموزان.
626
بررسي وشناسايي عوامل موثردرانگيزش كاركنان اداري واموزشي اموزش وپرورش شهرستان مراوه تپه
627
بررسي وشناسايي موانع كارافريني درون سازماني ،مديريت اموزش وپرورش شهرستان راميان
628
بررسي وضع ادامه تحصيل دانش آموزان مونث متاهل و مشكلات فردي و اجتماعي آن
629
بررسي وضع ارزشياب ي هاي مستمر در دوره راهنمايي منطقه گميشان وارائه روش هاي مطلوب
630
بررسي وضع بهداشت در مدارس ونقش و ضرورت مراقبين بهداشت در مدارس دخترانه ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
631
بررسي وضع بهداشت درمدارس و نقش و ضرورت مراقبين بهداشت در مدارس ابتدايي منطقه كلاله
632
بررسي وضع موجود آموزش در دبيرستانها و جستجوي هدفها و روشهاي مطلوب آن (در زمينه جغرافيا)
633
بررسي وضع موجود صنايع دستي استان چهارمحال بختياري
634
بررسي وضع موجود صنايع دستي استان چهارمحال و بختياري
635
بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان كهگلويه و بوير احمد
636
بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد در سال تحصيلي 88-1387
637
بررسي وضعيت (ميزان )مطالعه غير درسي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان در سال 79-1378
638
بررسي وضعيت DMFT و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 9 تا 12 ساله شهرستان تالش در سال 1387
639
بررسي وضعيت DMFT/dmft كودكان 12-6 سال مبتلا به آسم و سالم
640
بررسي وضعيت IT در استان يزد
641
بررسي وضعيت PTT قبل و پس از تزريق هپارين در بيماران همودياليز مركز شهيد رهنمون يزد در طي دياليز
642
بررسي وضعيت PTT قبل و پس از تزريق هپارين در بيماران همودياليز مركز شهيد رهنمون يزد در طي دياليز
643
بررسي وضعيت آزادي و حقوقي زنان در جوامع اسلامي و موانع آن
644
بررسي وضعيت آشنايي، استفاده و سودمندي فناوري هاي نوين در كتابخانه¬هاي تحت پوشش اداره كل كتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان از ديدگاه مراجعان به منظور بهبود خدمات اطلاع رساني
645
بررسي وضعيت آگاهي ، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 در زمينه داروهاي گياهي توصيه شده در طب سنتي
646
بررسي وضعيت آگاهي افراد بالاي 45 سال مراجعه كننده به درمانگاه عمومي بيمارستان هاي پورسينا و رازي رشت در رابطه با پيشگيري از استئوآرتريت در نيمه ي دوم سال 1391
647
بررسي وضعيت آگاهي خبرنگاران رسانه هاي ورزشي از مسئوليت هاي قانوني و اخلاقي خود
648
بررسي وضعيت آگاهي خبرنگاران رسانه¬هاي ورزشي از مسئوليت هاي قانوني و اخلاقي خود
649
بررسي وضعيت آگاهي نگرش و عملكرد سالمندان شهرستان سرخس در زمينه مراقبت پوست و شيوع برخي مشكلات پوستي در سال ۱۳۹۵
650
بررسي وضعيت آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني و اخلاق حرفه‌اي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 95- 1394
651
بررسي وضعيت آگاهي،نگرشوعملكرد﴿KAP)كادر پرستاري شاغل در بخش مراقبت هاي ويژه در بيمارستانهاي دولتي وخصوصي شهرستان يزد در زمينهپيشگيري وكنترل عفونت بيمارستاني در سال 1386
652
بررسي وضعيت آلودگي رسوب رودخانه بشار از نظر برخي فلزات كمياب
653
بررسي وضعيت آلودگي شير مادران شهر يزد به فلزات سمي نيكل و آرسنيك در ماه اول شير دهي سال1392
654
بررسي وضعيت آلودگي عسل هاي توليدي ايران به اسپوركلسترپديوم بوتولينوم وتعيين تيپهاي آن به روش مولكولي در سال 1393
655
بررسي وضعيت آلودگي فلزات سنگين معدن ونارچ بر سكونت گاه هاي انساني
656
بررسي وضعيت آلودگي هواي شهر مشهد وكنترل آن
657
بررسي وضعيت آمادگي جسماني دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي تحصيلي شهر كرمانشاه و تهيه نورم جديد آزمون در سال تحصيلي 9731-8731
658
بررسي وضعيت آمادگي شاخص هاي پياده سازي مديريت دانش (مطالعه موردي: شركت هاي كارگزاري بورس و اوراق بهادار تهران)
659
بررسي وضعيت آموزش چند فرهنگي در مدارس ابتدايي شهر سنندج
660
بررسي وضعيت آموزش دانشگاهي كارگرداني نمايش درايران مقطع كارشناسي ارشد/ 1379 - 1363
661
بررسي وضعيت آموزش دانشگاهي كارگرداني نمايش درايران مقطع كارشناسي ارشد/ 1379 - 1363
662
بررسي وضعيت آموزش ضمن خدمت از ديدگاه پرسنل پرستاري در بيمارستان هاي شهيد صدوقي و افشار يزد -1390
663
بررسي وضعيت آموزش مجازي زبان فارسي به غير فارسي زبانان
664
بررسي وضعيت آموزش هنر كودكان (10 - 3 ) تهران در سال ( 1395 - 1394 )
665
بررسي وضعيت آموزش و ميزان آگاهي و نگرش كارورزان دانشگاه علوم پزشكي گيلان ازعمليات احياء(CPR)سال 1380
666
بررسي وضعيت آموزش و هرم سني نيروي انساني واحدهاي نساجي استان يزد
667
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در ششماهه دوم سال 1377
668
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در نيمه دوم سال 1375
669
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در نيمه دوم سال 1375
670
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در نيمه دوم سال 1375
671
بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان تحت پوشش و غير تحت پوشش كميته ي امداد امام خميني ﴿ره ﴾ در دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر سال تحصيلي 93-1392
672
بررسي وضعيت آموزشي زبان انگليسي در مهدهاي كودك تهران (منطقه شميرانات )
673
بررسي وضعيت آموزشي هنر و طراحي ميز و نيمكت كلاس هنر در مقاطع راهنمايي
674
بررسي وضعيت آناتوميك آپانديس دچار التهاب (آپانديسيت) در بيماران تحت عمل آپاندكتومي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال¬هاي 97 تا 98
675
بررسي وضعيت آناتوميك شريان آلوئولار خلفي فوقاني در ناحيه مولرهاي فك بالا در تصاوير CBCT در نژاد ايراني
676
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد ساكارومايسس و PANGA در بيماران كوليت اولسروز و كرون در مقايسه با نتايج بيوپسي
677
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد ساكارومايسس و PANGA در بيماران كوليت اولسروز و كرون در مقايسه با نتايج بيوپسي
678
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد فسفو ليپيد و ترومبوزهاي باليني در بيماران مبتلا به لئو پلاسماي بد خيم
679
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد فسفو ليپيد و ترومبوزهاي باليني در بيماران مبتلا به لئو پلاسماي بد خيم
680
بررسي وضعيت آنزيمهاي ليگنوليتيك فانروكائت كرايزوسپوريوم در ارتباط با پاب زدايي (پاب حاصل از تخميرالكلي ملاسي )
681
بررسي وضعيت آهن در كودكان با و بدون تشنج
682
بررسي وضعيت آهن در كودكان با و بدون تشنج
683
بررسي وضعيت ابعاد فرزندپروري در ارتباط با اختلال شخصيت محور سي
684
بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماران دچار ضربه به سر بستري در بخش جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون يزد در نيمه اول سال 1394
685
بررسي وضعيت اتوبوسراني در شهر يزد، مسائل و مشكلات ، ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي
686
بررسي وضعيت اتوماسيون اداري دانشگاه صنعتي امير كبير تهران بر اساس مدل دلون و مكلين
687
بررسي وضعيت اتوماسيون اداري دانشگاه صنعتي امير كبير تهران بر اساس مدل دلون و مكلين
688
بررسي وضعيت اثربخشي گروهي در ميان گروههاي كاري شاغل ( درمان - اداري ) در بيمارستان فاطمه زهرا(س ) بوشهر
689
بررسي وضعيت اجتماعي - اقتصادي خانواده هاي زن سرپرست تحت پوشش بهزيستي بخش خانميرزا در سال 1392
690
بررسي وضعيت اجتماعي - اقتصادي زنان بي سرپرست استان بوشهر
691
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهر نيمور در سال 92
692
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهرستان دليجان در سال 89
693
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهرستان محلات
694
بررسي وضعيت اجتماعي اسماعيليان ايران از مشروطه تا پايان پهلوي 1285-1357 ش/ 1906-1976 م
695
بررسي وضعيت اجتماعي دانشجويان پيام نور مركز اهواز در سال ورودي 70
696
بررسي وضعيت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اهواز ورودي سال 1375
697
بررسي وضعيت اجتماعي سالمندان كهريزك و مقايسه آن با سالمنداني كه در منزل نگهداري مي شوند
698
بررسي وضعيت اجتماعي نخبگان سياسي ايران بعد از انقلاب اسلامي
699
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي بندر بوشهر
700
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان بيوه و بي سرپرست در شهر بوشهر(تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي )
701
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان شاغل خانوار شهرستان سميرم
702
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان شاغل خانوار شهرستان سميرم
703
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي كارگران در دوره پهلوي دوم
704
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي كارگران دردوره پهلوي دوم
705
بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي دانش آموزان با اختلالات رفتاري مدارس پسرانه ناسازگار شهر تهران (سازش نيافته )
706
بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي مردان مراجعه كننده به كمپ هاي ترك اعتياد شهرستان رامسر سال 1393.
707
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي زنان در سرپرستي خانواده
708
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي زنان سرپرست خانوار در محدوده سني20-60سال در شهر تهران
709
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي كارگران يدي شهرستان ياسوج در سال 1393
710
بررسي وضعيت اجراي ارزشيابي مستمر از ديدگاه معلمين مقطع ابتدايي شهر مرند در سال تحصيلي 88/87
711
بررسي وضعيت اجراي ارزشيابي مستمر در مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان و ارايه راهكارهاي عملي براي بهبود آن
712
بررسي وضعيت اجرايي برنامه هاي جاري بهداشت مدارس ابتدايي (پسرانه )روستايي در شهرستان مينودشت
713
بررسي وضعيت اخذ رضايت آگاهانه از بيماران قبل از عمل جراحي در بيمارستان هاي تابع دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي درشهر يزد در سال 1394
714
بررسي وضعيت اخلاق حرفه اي كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان
715
بررسي وضعيت ادبيات كودك در نثر داستاني معاصر فارسي از سال 1320 تا 1357 ﴿ با تكيه بر آثار عباس يميني شريف، مهدي آذر يزدي و صمد بهرنگي﴾
716
بررسي وضعيت ادراك جوانمردي سازماني دركاركنان وزارت ورزش و جوانان
717
بررسي وضعيت اديومتري در كاركنان شاغل در لابراتورهاي پروتز دنداني در شهر يزد
718
بررسي وضعيت ارائه خدمات در شهرداري شهرستان ساري
719
بررسي وضعيت ارگونوميكي كارگران ايستگاه پالت چيني با استفاده از روش معادله حمل بار نايوش چند فعاليته
720
بررسي وضعيت ازدواج ارامنه شهر اصفهان
721
بررسي وضعيت استانداردهاي پرسنلي و وسايل مراكز بهداشتي و درماني روستايي شهرستانهاي اردكان،صدوق،طبس و ميبد در سال 81
722
بررسي وضعيت استانداردهاي پرسنلي و وسايل مراكز بهداشتي و درماني روستايي شهرستانهاي اردكان،صدوق،طبس و ميبد در سال 81
723
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو با اندازه گيري سطح مالون دي آلدئيد و ارزيابي سطوح بيلي روبين و آنزيم هاي كبدي و TG-CHO-HDL-LDL-UREA-CRATININE در زنان باردار و تعيين ارتباط آن با زايمان زودرس يا سقط جنين
724
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو با اندازه گيري سطح مالون‌دي‌آلدئيد و ارزيابي سطوح بيلي‌روبين وآنزيم‌هاي كبدي وTG-CHO-HDL-LDL-UREA-CRATININE در زنان باردار و تعيين ارتباط آن با زايمان زودرس يا سقط جنين
725
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو و برخي عناصر كمياب در بيماران هايپوتيروئيدي در مقايسه با گروه كنترل
726
بررسي وضعيت استرسورها در بيماران ديابتيك و مقايسه آن با افراد غير ديابتيك
727
بررسي وضعيت استرسورها در بيماران ديابتيك و مقايسهآن با افراد غير ديابتيك
728
بررسي وضعيت استعداديابي و تعيين شاخصها در كشتي استان مازندران
729
بررسي وضعيت استفاده (ضروري-غيرضروري) از كاتتريزاسيون ادراري در بخش داخلي
730
بررسي وضعيت استفاده از اينترنت در جوانان و نوجوانان با توجه به سبك زندگي ايراني - اسلامي
731
بررسي وضعيت استفاده از فناوري هاي رايانه اي و نقش آن بر يادگيري دانشجويان از نظر اعضا هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
732
بررسي وضعيت استفاده از گوشي هاي حفاظتي در كارخانجات نساجي شهر قم و عوامل موثر برآن در سال 1386
733
بررسي وضعيت استقرار مديريت دانش در گمرگ جمهوري اسلامي ايران و ارائه مدل مطلوب بومي
734
بررسي وضعيت اشتراك دانش در كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه به منظور ارائه راهكارهايي جهت بهبود مديريت دانش در اين كتابخانه ها
735
بررسي وضعيت اشتغال در شهرستان سميرم و نگرش جوانان نسبت به اشتغال به سميرم
736
بررسي وضعيت اشتغال زايي وبيمه گذاري مزارع پرورش ماهيان سرد
737
بررسي وضعيت اشتغال زايي وسرانه توليد مزارع پرورش ماهي سرد ابي
738
بررسي وضعيت اشتغال زدايي ناشنوايان در مراحل توليد فرش
739
بررسي وضعيت اشتغال زنان در شهرستان سميرم
740
بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان دانشكده مهندسي راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران
741
بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان هنرستان و كاردانش با هدف ميزان تناسب شغل با مهارت كسب شده در استان قزوين
742
بررسي وضعيت اشتغال و تعيين ميزان بهينه آن در بخش كشاورزي استان زنجان طي برنامه سوم توسعه
743
بررسي وضعيت اشتغال، درآمد و فراغت زنان شاغل شهر ايلام
744
بررسي وضعيت اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به ليكن پلان دهاني
745
بررسي وضعيت اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي در افراد دچار اضافه وزن و چاقي مراجعه كننده به كلينيك تغذيه بعثت شهرستان رشت در سال 97-1396
746
بررسي وضعيت اعتبار بخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني شيراز و تأثير آن در اصلاح ارتقاء كيفيت فراگيران
747
بررسي وضعيت اعتباري مالي شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس ايران و ارائه مدلي براي پيش بيني درجه اعتباري مالي آنها
748
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان و رابطه آن با مولفه هاي شخصيتي و اضطراب (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه يزد)
749
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت و رابطه آن با سلامت روان و سازگاري اجتماعي در دانشآموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه شهر برازجان
750
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 92- 1391
751
بررسي وضعيت اقامه نماز در مدارس متوسطه بين نماز گزاران و غيرنماز گزاران پسر در شهرستان گنبد كاووس
752
بررسي وضعيت اقامه نماز در مدارس و اثرات آن در فعاليتها و بهداشت رواني دانش آموزان
753
بررسي وضعيت اقتصاد سينماي ايران
754
بررسي وضعيت اقتصاد سينماي ايران
755
بررسي وضعيت اقتصادي - اجتماعي دامداران مشمول طرح ساماندهي خروج دام از جنگلهاي شمال كشور
756
بررسي وضعيت اقتصادي ،اجتماعي،فرهنگي معتادين مراجعه كننده به مركز خود معرف ترك اعتياد شهرستان رشت.
757
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي بيماران قلبي در بيمارستان حشمت در سال 97
758
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي خانوادگي زنان سرپرست خانوار در مجتمع شهيد فياض بخش شهرستان بجنورد
759
بررسي وضعيت اقتصادي- اجتماعي دهستان كرگاه شرقي- شهرستان خرم آباد
760
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي زنان معتاد در ندامتگاه نسوان رشت.
761
بررسي وضعيت اقتصادي باز نشستگان آموزش و پرورش شهر يزد
762
بررسي وضعيت اقتصادي خانواده و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پنجم ابتدايي شهرستان كلاله
763
بررسي وضعيت اقتصادي هنرمندان صنايع دستي استان اصفهان در دوره ي قاجار
764
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي بسيجيان جبهه رفته شهر يزد
765
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي پيشه زرگران در روزگار صفويه
766
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي جزيره خارك
767
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده وتأثير آن بر جامعه پذيري فرزندان.
768
بررسي وضعيت اقتصادي والدين در روند تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان املش.
769
بررسي وضعيت اقتصادي وروحي ورواني كودكان عقب مانده ذهني
770
بررسي وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي روستاي دهنه
771
بررسي وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي زنان سرپرست خانوار شهرستان رامسر.
772
بررسي وضعيت اقليمي شهرستان بابلسر
773
بررسي وضعيت اكسيداتيو دربافت عصبي درمدل موش سوري نريائسه درحضور رفتار احتكار
774
بررسي وضعيت اكسيداتيو دردستگاه گوارش درمدل موش سوري نريائسه درحضور رفتار احتكار
775
بررسي وضعيت اكسيدانها و آنتي اكسيدانها در روزه داري
776
بررسي وضعيت اكسيدانها وآنتي اكسيدانها در روزه داري
777
بررسي وضعيت الگوي تجاري ايران در دوره 2001 - 1997
778
بررسي وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس شهرستان گناباد و مقايسه با استاندارد هاي موجود
779
بررسي وضعيت امنيت در مناطق گردشگري طبيعي استان اصفهان (مطالعه موردي: كوير ورزنه، كوير مرنجاب)
780
بررسي وضعيت امنيت غذايي و برخي عوامل مرتبط با آن در خانوارهاي روستايي شهرستان رشت در سال 1397
781
بررسي وضعيت انتخاب نيروي كار در سطوح مهندسي در شركت‌هاي ساختماني و ارائه پيشنهاد براي بهبود فرآيند انتخاب آن‌ها
782
بررسي وضعيت انتقال تكنولوژي در مواد آروماتيك
783
بررسي وضعيت انجام آزمون هاي غربالگري سرطان هاي شايع زنان و عوامل مرتبط با آن در پرسنل شاغل در مركز آموزشي-درماني الزهراء(س) و مراكز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال1394-1393
784
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBSAG در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
785
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBSAG در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
786
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBsAgدر زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
787
بررسي وضعيت انجام ورزش و موانع آن بر روي كودكان و نوجوانان و خانواده هاي آنها در مدارس شهر رشت و لاهيجان در سال 1389
788
بررسي وضعيت اندازه ذرات خوراك مصرفي گاوهاي شيري در گاوداري هاي استان اصفهان و تاثير آن بر فعاليت هاي متابوليكي، سلامت حيوان، توليد و تركيبات شير
789
بررسي وضعيت اورژانس بيمارستاننهاي ميبد واردكان ومقايسه آن با استانداردها
790
بررسي وضعيت اورژانس بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاهعلوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
791
بررسي وضعيت اورژانس پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بيماران ترومايي انتقال داده شده به مركز آموزشي درماني پورسيناي شهر رشت در سال 92- 1391
792
بررسي وضعيت اورژانس پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بيماران ترومايي انتقال داده شده به مركز آموزشي درماني پورسيناي شهر رشت در سال 92-1391
793
بررسي وضعيت اوقات فراغت دانش آموزان اول متوسطه آموزشگاه محموديه شيروان
794
بررسي وضعيت اوقات فراغت زنان 20 تا 35 سال شهر خواف
795
بررسي وضعيت ايمني اماكن ورزشي دانشگاههاي استان يزد
796
بررسي وضعيت ايمني بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي شهر يزد ومطابقت آن بااستانداردها در سال 91
797
بررسي وضعيت ايمني دارويي در بيمارستانهاي منتخب شهر يزد بر اساس مدل خود ارزيابيISMPدر سال 1393
798
بررسي وضعيت ايمني دارويي در بيمارستانهاي منتخب شهر يزد بر اساس مدل خود ارزيابيISMPدر سال 1393
799
بررسي وضعيت ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس دولتي پسرانه و دخترانه مقاطع مختلف تحصيلي شهر كرمانشاه
800
بررسي وضعيت ايمني و علل تصادفات در جاده نايين - يزد
801
بررسي وضعيت ايمني و علل تصادفات در جاده نايين- يزد
802
بررسي وضعيت ايمني و مدلسازي تصادفات موتورسيكلت در شهرها مطالعه موردي: تهران
803
بررسي وضعيت بارش و امكان افزايش آن در حوضه آبي زاينده رود
804
بررسي وضعيت بازار بيمه تامين اجتماعي و ارايه راهكار استراتژيك با استفاده از مدل پورتر نگارش
805
بررسي وضعيت بازار بيمه تامين اجتماعي و ارايه راهكار استراتژيك با استفاده از مدل پورتر نگارش
806
بررسي وضعيت بازار فرش دستباف در آمريكا باتاكيد بردكوراسيون و نمايشگاه هاي مرتبط
807
بررسي وضعيت بازار گردشگري سلامت با استفاده از ماتريس اس.دبليو.او.تي در مورد استان آذربايجان شرقي
808
بررسي وضعيت بازار گياهان دارويي در استان اصفهان و بازار رساني گياه آلوئه ورا
809
بررسي وضعيت بازار هرمي در ايران
810
بررسي وضعيت بازارهاي هفتگي روستايي در شهر هاي استان مازندران منطقه گرگان و گنبد
811
بررسي وضعيت بازاريابي خيار گلخانه اي در استان يزد
812
بررسي وضعيت بازاريابي داخلي در بيمارستان ها ي منتخب آموزشي شهر يزد
813
بررسي وضعيت بازاريابي متمركز بر پزشك دارو از ديدگاه پزشكان در سال ۱۳۹۷
814
بررسي وضعيت باشگاه هاي بخش خصوصي شهر كرمانشاه باتاكيد بر اشتغال زايي در سال 2831
815
بررسي وضعيت باغداري در روستاي محمودآباد
816
بررسي وضعيت بافت فرسوده با تاكيد بر اسيب هاي ناشي از زلزله (نمونه موردي منطقه 12 تهران)
817
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي اراضي منطقه آباده طشك ﴿ فارسي ﴾، با تاكيد بر وضعيت كشاورزي، آب و خاك منطقه
818
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي با استفاده از مدل IMDPA در شهرستان سبزوار با تاكيد بر معيارهاي كشاورزي، آب و خاك ﴿ مطالعه موردي اراضي بخش داورزن ﴾
819
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي با تاكيد بر تخريب منابع آب و كشاورزي بر اساس مدل IMDPA ( مطالعه موردي: دشت ارسنجان﴾
820
بررسي وضعيت باليني و عوامل مرتبط با پيش آگهي بيماران مبتلا به كانسر آناپلاستيك تيروئيد در بيماران تحت درمان در بيمارستان هاي رازي و آريا رشت طي سال هاي 95-1380
821
بررسي وضعيت بانك ها ي خصوصي در ايران
822
بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در ايران
823
بررسي وضعيت بخش تغذيه بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بر اساس استاندارد تغذيه اي﴿ HACCP﴾و ارتباط آن با رضايت بيماران
824
بررسي وضعيت برنامه ريزي نيروي انساني در شركت مخابرات ايران وارائه الگوي مناسب
825
بررسي وضعيت بسته شدن سوچور ميدژالاتال در تصاويرŸŸ‍cBCTافراد زير 25سال مراجعه كننده به كلينيك راديولو‍ژي فك وصورت
826
بررسي وضعيت بهبودي بيماران مبتلا به مياستني گراويس با يا بدون تايموما، پس از عمل تايمكتومي در بيمارستان هاي آموزشي - درماني و خصوصي شهرستان رشت
827
بررسي وضعيت بهداشت در مدارس منطقه سياهكل
828
بررسي وضعيت بهداشت در مدارس منطقه سياهكل
829
بررسي وضعيت بهداشت دهان ودندان سالمندان مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبياء (ع) شهر يزد وموسسه خيريه فاطمه الزهراء تفت در سال ۱۳۹۳_۱۳۹۲
830
بررسي وضعيت بهداشت دهان ودندان كودكان زير 4 سال توسط مادرانشان برحسب الگوي اعتقاد بهداشتي در مراكز درماني شهيد بهشتي تهران
831
بررسي وضعيت بهداشت روان زنان فارسان در سال 90-91
832
بررسي وضعيت بهداشت رواني دانش اموزان راهنمايي ناحيه 4 مشهد
833
بررسي وضعيت بهداشت رواني دردانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
834
بررسي وضعيت بهداشت رواني معلمان مدارس عادي واستثنايي شهرستان محلات
835
بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس شهر كرمان
836
بررسي وضعيت بهداشت مهاجرين افغانستاني شهر اصفهان در سال هاي 1358- 1392 از منظر مادران خانوارها
837
بررسي وضعيت بهداشت و ايمني مدارس ابتدايي شهرستان گنبد
838
بررسي وضعيت بهداشت و درمان در اصفهان بين سال هاي 1357-1342 ه.ش /1979-1963م.
839
بررسي وضعيت بهداشت و درمان در عصر ( 1313-1264 ق )
840
بررسي وضعيت بهداشتي كارگاههاي توليد ارده و حلوا ارده وكيفيت شيميايي وميكربي اين محصولات در شهرستان اردكان
841
بررسي وضعيت بهداشتي و زيست محيطي اماكن ورزشي و رابطه آن با ميزان مشاركت در فعاليت بدني شهروندان زابل
842
بررسي وضعيت بهداشتي، ايمني و نيروي انساني استخرهاي سرپوشيده استان مركزي و مقايسه آن با استانداردهاي موجود
843
بررسي وضعيت بهره مندي از خدمات بهداشتي درماني و پرداخت از جيب در سالمندان شهر يزد
844
بررسي وضعيت بهينه دارايي ها و بدهي ها در بانك انصار با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني و رئش تحليل سلسله مراتبي فازي
845
بررسي وضعيت بهينه متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران با استفاده از كاليبراسيون يك الگوي تعادل عمومي پويا ﴿كاربردي از الگوي نسل هاي تداخلي﴾
846
بررسي وضعيت بيابان زايي محدوده شهر اصفهان بر اساس شاخص هاي بيابان زايي تكنوژنيكي ( توسعه شهري و صنعتي )
847
بررسي وضعيت بيابان زايي محدوده شهر يزد بر اساس شاخص هاي بيابان زايي تكنوژنيكي ﴿توسعه شهري و صنعتي﴾
848
بررسي وضعيت بيان ژن هاي پراكسي رومي در مقايسه با ژن هاي Oct4 و Nanog در طول تمايز عصبي سلولهاي P19
849
بررسي وضعيت بيكاري در استان گلستان طي دوره 85-55
850
بررسي وضعيت بيكاري در ايران در دوره زماني 1383 تا 1391
851
بررسي وضعيت بيكاري در ايران در دوره ي زماني 1383 تا 1391
852
بررسي وضعيت بيماران با بلع سوزاننده در بيماران بستري در بيمارستان رازي و 17 شهريور رشت در سالهاي 88- 1380
853
بررسي وضعيت بيماران دوجنسي گزارش تصويري
854
بررسي وضعيت بيماران كوليت اولسراتيواز نظر شدت بيماري و سطح كالپروتكتين مدفوع در بيمارستان رازي رشت از ارديبهشت 1395 تا ارديبهشت 1396
855
بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز
856
بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز
857
بررسي وضعيت بيماريهاي واگير منتقل شده از راه آب و پراكنش آن در استان چهارمحال و بختياري
858
بررسي وضعيت بين رشته اي مديريت دانش از طريق مقايسه نقشه هاي موضوعي مدارك مرتبط
859
بررسي وضعيت پارامترهاي سيستم ايمني هومورال و سلولي كودكان قبل و بعد از عمل آدنوتونسيلكتومي
860
بررسي وضعيت پارامترهاي سيستم ايمني هومورال و سلولي كودكان قبل و بعد از عمل آدنوتونسيلكتومي
861
بررسي وضعيت پارك ها به عنوان مركز اوقات فراغت در ارتباط با معلولين ( نمونه موردي : منطقه 3 شهرداري اصفهان )
862
بررسي وضعيت پاسخ به درمان داروي تنوفووير در بيماران مبتلا به هپاتيت ب مزمن
863
بررسي وضعيت پاي بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت در سال 1392
864
بررسي وضعيت پايه هاي ساختمان دانش در دانشگاه پيام نور استان مركزي
865
بررسي وضعيت پراكنش عقربها در روستاي رمچاه،اسكله رمچاه،توريان گياهدان،جيجيان و فرودگاه قشم
866
بررسي وضعيت پراكنش فضايي شهرهاي استان كرمانشاه در ارتباط با خطر زلزله
867
بررسي وضعيت پراكنش، فراواني، لكه لكه شدن و وضعيت حفاظتي رويشهاي حرا در شمال درياي عمان و خليج فارس
868
بررسي وضعيت پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني شهرستان دشتستان استان بوشهر
869
بررسي وضعيت پست هاي موازي
870
بررسي وضعيت پوسيدگي دندان وارتباط آن با شاخص توده بدن﴿BMI) در كودكان 11تا12 ساله مدارس ابتدايي شهر رشت
871
بررسي وضعيت پوسيدگي ونقايص تكاملي دنداني دذ كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
872
بررسي وضعيت پوسيدگي ونقايص تكاملي دنداني دذ كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
873
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
874
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
875
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
876
بررسي وضعيت پوشش تحصيلي و علل عدم جمعيت لازم التعليم مقطع ابتدايي روستاهاي غرب استان مازندران در سالهاي تحصيلي 72-71 الي 75-74 از ديدگاه معلمان، مديران، راهنمايان تعليماتي و والدين
877
بررسي وضعيت پوشش واكسيناسيون مادران شهر يزد و عوامل مرتبط با آن – 1394
878
بررسي وضعيت پولشويي در ايران و اثرات اقتصادي و اجتماعي آن
879
بررسي وضعيت پيروي از دستورات مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 92
880
بررسي وضعيت پيش نيازهاي سواد اطلاعاتي در كاركنان شركت فولاد مباركه و رابطه آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي آنان
881
بررسي وضعيت پيشروي تونل آزادي ايلام
882
بررسي وضعيت پيوند كليه از نظر نحوه‌ي دريافت در بين بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت در طي سال¬هاي 97-1388
883
بررسي وضعيت تابلو بافي
884
بررسي وضعيت تاريخ سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي پاوه و اورامانات از كودتاي 28 مرداد 1332 تا انقلاب اسلامي ايران
885
بررسي وضعيت تاريخي تشيع در همدان از ورود اسلام تا تشكيل دولت صفويه
886
بررسي وضعيت تاريخي عرفان و تصوف در عصر صفوي
887
بررسي وضعيت تاريخي فرهنگي اجتماعي رامهرمز در دوره قاجار
888
بررسي وضعيت تاريخي و فرهنگي روستاي پاژ با تاكيد بر عناصر گردشگري روستايي
889
بررسي وضعيت تاكسونوميكي و روابط فيلوژنتيكي مارهاي جنس Eryx Daudin, 1803 (Serpentes: Erycidae) در ايران با استفاده از داده هاي ريخت شناسي و مولكولي
890
بررسي وضعيت تاكسونوميكي و فايلوژنتيكي جنس Mediodactylus Szczerbak & Golubev, 1977 (Sauria:Gekkonidae ( در ايران با رويكرد مولكولي و ريختشناسي
891
بررسي وضعيت تجارت الكترونيك
892
بررسي وضعيت تجارت ايران در دوره تيموريان
893
بررسي وضعيت تجارت برده در ماوراءالنهر در قرون سوم و چهارم هجري
894
بررسي وضعيت تجارت سيار ﴿mobile-commerce)در ايران
895
بررسي وضعيت تجمعي آلودگي برخي عناصر كمياب خاك و پساب ناشي از يك كارخانه توليد كاشي در شهرك صنعتي ميبد
896
بررسي وضعيت تجهيزات پزشكي در كشور
897
بررسي وضعيت تجهيزات و داروهاي اورژانس و توانايي استفاده در زمان مقتضي در مطب هاي دندانپزشكان عمومي سطح شهر رشت در سال 1397
898
بررسي وضعيت تجويز راديوگرافي پانوراميك مطابق با قوانينFDAدر دندانپزشكان عمومي شهريزددرسال1398
899
بررسي وضعيت تحصيلي بزرگسالان ناحيه 2 يزد ﴿مقطع راهنمايي﴾
900
بررسي وضعيت تحصيلي داش آموزان روستايي دوره ابتدايي ناحيه يك اهواز روستاي بيوض يك دبستان دانش
901
بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان شبانه روزي مقطع راهنمايي شهرستان كبودراهنگ در سال تحصيلي 1391-1390
902
بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي 91- 1390
903
بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي 91-1390
904
بررسي وضعيت تحصيلي دبيرستان ومقايسه آن باوضعيت تحصيلي دانشگاه دردانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر
905
بررسي وضعيت تحصيلي مقطع ابتدايي كشور ژاپن
906
بررسي وضعيت تحصيلي و بهره هوشي دانشجويان ورودي 1375 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
907
بررسي وضعيت تحصيلي و شغلي دانش آموختگان دختر شاخه كاردانش منطقه دواستان قم سالهاي 86-1382
908
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبود آن ﴿ هفت برنامه تحول ﴾
909
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبود آن ﴿ هفت برنامه تحول ﴾ /
910
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبودآن
911
بررسي وضعيت ترافيكي مراكز لوكال و ترانزيت
912
بررسي وضعيت ترافيكي مراكز لوكال و ترانزيت در سيستم ... با استفاده از منحني و بهينه سازي آن
913
بررسي وضعيت ترانسفيوژن خون در بيماران كانديد اعمال جراحي(ارتوپدي) در مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت در تابستان 1392
914
بررسي وضعيت تربيت بدني و ورزش بانوان شهرستان گنبد كاووس
915
بررسي وضعيت تربيت بدني ورزشي بانوان شهرستان گنبد كاووس
916
بررسي وضعيت تربيت بدني وورزش بانوان شهرستان مشهد
917
بررسي وضعيت تردي خاك در برخي اراضي پسته كاري رفسنجان با استفاده از روش هاي مختلف مدل سازي و تخمينگرهاي خطا
918
بررسي وضعيت ترس از سقوط وابستگي مراقبتي و مشاركت اجتماعي سالمندان شهر مباركه در سال ۱۳۹۵
919
بررسي وضعيت ترس و اضطراب از دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به مطب هاي دندانپزشكي بخش خصوصي شهرستان مشهد در سال 90
920
بررسي وضعيت ترشحي هورمون رشد ،فاكتور رشد شبه انسولين 1 و پروتئين باند شونده به فاكتور رشد شبه انسولين 3 در خانمهاي يائسه
921
بررسي وضعيت تركيب درآمد زايي با نيل بر درآمدهاي پايدار در شهرداري تهران
922
بررسي وضعيت تشخيص بويايي بيماران مبتلا به پاركينسون در رشت – سال 1395
923
بررسي وضعيت تشيع در فرانسه و آلمان در قرن 20 و 21 ميلادي
924
بررسي وضعيت تشيع در منطقه سنقر و كليايي در دوره قاجار تا انقلاب اسلامي
925
بررسي وضعيت تعاوني هاي كشاورزي در سطح استان اصفهان
926
بررسي وضعيت تعليق در عقود توثيقي
927
بررسي وضعيت تعمير و نگهداري منازل سازماني در سازمان ملي زمين و مسكن
928
بررسي وضعيت تعهد سازماني و ميزان تاثير ابعاد آن بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل
929
بررسي وضعيت تغذيه افرادپيش ديابتي شهر يزد وطراحي واجراي برنامه مداخله جهت ارتقاء آن براساس مدل فرانظريه اي
930
بررسي وضعيت تغذيه اي بيماران همودياليزي و عوامل مرتبط با آن در مركز آموزشي درماني رازي رشت 1392
931
بررسي وضعيت تغذيه اي و غلظت عناصر سنگين در برخي از سبزيجات و ارزيابي خطر آن ها بر سلامت انسان
932
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
933
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
934
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
935
بررسي وضعيت تغذيه سالمندان مبتلا به بيماري كرونري بر اساس سازه مراحل تغيير در مراجعين به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت درسال 96-1395
936
بررسي وضعيت تغذيهانحصاري با شير مادر وعوامل مرتبط با آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در شهر اردكان
937
بررسي وضعيت تكنولوژي
938
بررسي وضعيت تمايل دانشجويان دندانپزشكي يزد به ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي در سال تحصيلي 1393-1392
939
بررسي وضعيت تمايل، انگيزه و موانع انجام درمان ارتودنسي در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪگان مطب‌هاي ارتودنسي شهر رشت در سال 1397
940
بررسي وضعيت تناسب شغلي رانندگان وسايل نقليه سنگين استان يزد در سال 1393
941
بررسي وضعيت تنش در سنگ هاي سخت با تأكيد بر "پديده كايزر
942
بررسي وضعيت تهوع و استفراغ بعداز الكتروشوك درماني در بيماران افسردگي و اسكيزوفرني بيمارستان شفاء رشت
943
بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي كاركنان در سازمان امور مالياتي شهرستان بهشهر
944
بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي كاركنان سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
945
بررسي وضعيت تورگرداني درون استاني در استان چهارمحال و بختياري
946
بررسي وضعيت توسعه كشاورزي نواحي روستايي شهرستان كرمانشاه
947
بررسي وضعيت توليد شكر در ايران
948
بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهدازسال 1389-1379 , studying the participation of the faculty member of the ferdowsi university of mashhad in scientific production from 0002to0102
949
بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي خراسان رضوي
950
بررسي وضعيت توليدات علمي دانشگاه اصفهان در قالب پروژه هاي تحقيقاتي درون دانشگاهي در سالهاي 1384 الي 1393
951
بررسي وضعيت توليدات علمي- فني شركت سهامي دوب آهن اصفهان در قالب طرح هاي تحقيقاتي
952
بررسي وضعيت ثبت شركتهاي خارجي در ايران
953
بررسي وضعيت جايگاه مهارسلامت ،سلامت روان و رابطه بين ين دو شاخص
954
بررسي وضعيت جغرافيائي منطقه مركزي شهر اصفهان
955
بررسي وضعيت جمعيتي - اجتماعي شهر با رويكرد توسعه پايدار اجتماعي (نمونه مورد مطالعه :نقاط شهري شهرستان آمل)
956
بررسي وضعيت جمعيتي -اجتماعي شهر با رويكرد شهر سالم (نمونه مورد مطالعه :نقاط شهري شهرستان بابل)
957
بررسي وضعيت جهانگردي در ايران
958
بررسي وضعيت جوانان در بخش مانه
959
بررسي وضعيت چاقي در بيماران مبتلا به استئو آرتريت اوليه زانو
960
بررسي وضعيت چاقي در بيماران مبتلا به استئو آرتريت اوليه زانو
961
بررسي وضعيت چرخه مديريت دانش در معاونت منابع انساني شركت مادر تخصصي توانير
962
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان
963
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان سنين 35-15سال سمنان
964
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان سنين35-15 ساله دراستان سمنان
965
بررسي وضعيت حرفه اي ومديريتي باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي شهركرمانشاه
966
بررسي وضعيت حفاظت فردي در برابر اشعه و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخشهاي ويژه مراكز آموزشي - درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان شهر رشت در سال 95-1394
967
بررسي وضعيت حقوق زنان خاورميانه در عصر جهاني شدن: با تأكيد بر مصر و تركيه
968
بررسي وضعيت حقوقي اتباع حقيقي بيگانه در ايران
969
بررسي وضعيت حقوقي بيمه مجريان ذيصلاح
970
بررسي وضعيت حقوقي رودخانه هاي بين المللي
971
بررسي وضعيت حقوقي شركتهاي خارجي در ايران
972
بررسي وضعيت حقوقي -فقهي شركتهاي هرمي در ايران از نگاه تطبيقي
973
بررسي وضعيت حقوقي كشتي هاي جنگي در مناطق مختلف دريايي
974
بررسي وضعيت حقوقي محجورين
975
بررسي وضعيت حقوقي و روان شناختي مادر جانشين و مادر درخواست كننده رحم جايگزين در اصفهان
976
بررسي وضعيت حمل و نقل در كارخانه شهيد قندي
977
بررسي وضعيت حوزه آكادميك مهندسي پزشكي و روند توسعه آن در دنيا
978
بررسي وضعيت خدمات غذايي و عوامل پيش بيني كننده مرتبط با رضايت كلي بيماران در بيمارستان¬هاي دولتي شهر رشت در سال 1396
979
بررسي وضعيت خذمات كتابخانه هاي عمومي براي كودكان و نوجوانان در استان آرربايجان غربي
980
بررسي وضعيت خطر ابتلا به ديابت و پيش ديابت بر اساس ابزار ADA و CDC در جمعيت كوهورت گيلان
981
بررسي وضعيت خطر حوادث قلبي در افراد مراجعه¬كننده به درمانگاه هاي سرپايي بيمارستان حشمت بر اساس ابزار ايراپن و ASCVD در سال 96
982
بررسي وضعيت خطوط راه آهن و طراحي ريلها
983
بررسي وضعيت خواب در شيرخواران 6 تا 24 ماهه مصرف كننده سرلاك
984
بررسي وضعيت خواب ورابطه ي آن با بيماري ديابت نوع 2،چاقي و سندرم متابوليك در شهرستان يزد درسال 1393
985
بررسي وضعيت خود درماني با استفاده از آنتي بيوتيك دربيماران نيازمند درمان ريشه مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقي يزد درسال1397
986
بررسي وضعيت خودكارآمدي و عوامل پيش بيني كننده آن در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر مراجعه كننده به درمانگاه قلب مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 1388
987
بررسي وضعيت دانشجويان وفارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور ساري از بدو تاسيس تا كنون
988
بررسي وضعيت دانشگاه پيام نور از نظر دانشجويان
989
بررسي وضعيت درآمدي شهرداري ها و پيشنهاد سبد درآمدي براي شهرداري كرمانشاه
990
بررسي وضعيت درخواست ومصرف گلبول قرمز متراكم، به تفكيك انواع اعمال جراحي در بيمارستان الزهراء وبخش جراحي كودكان بيمارستان هفده شهريور رشت درسال 1392
991
بررسي وضعيت درد و مولفه¬هاي حياتي در بيماران سالمند تحت جراحي شكستگي اينترتروكانتريك در بخش مراقبت هاي ويژه سالمندان بيمارستان پورسينا طي نيمه اول سال 1397
992
بررسي وضعيت درس تربيت بدني مدارس ابتدايي شهر خوي
993
بررسي وضعيت درمان سل ريوي با داروي تركيبي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور از آبان ماه سال 92 تا پايان سال 93
994
بررسي وضعيت دسترس پذيري به منابع اطلاعاتي چاپي در كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
995
بررسي وضعيت دسترسي به امكانات درماني بيمارستاني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در شهر يزد
996
بررسي وضعيت دستيابي دختران به آموزش عالي در ايران
997
بررسي وضعيت دفاتر پستي در مناطق روستايي و سرويس هاي پستي و پستي مالي ارائه شده در آنها و نقش آن بر توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي روستاها
998
بررسي وضعيت دفع لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب تهران و مقايسه كيفيت آن براي استفاده در زمين با استاندارد هاي معتبر
999
بررسي وضعيت دموگرافيك دو گروه از معتادين پي گيرو ناپيگير در به پايان رساندن مرحله سم زدايي واحد خود معرف سازمان بهزيستي استان گيلان (رشت - لاهيجان ) از تيرماه 1376لغايت فروردين 1378
1000
بررسي وضعيت دنداني سالمندان در ايران: مرور نظام مند
بازگشت