<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي وضع موجود صنايع دستي استان چهارمحال و بختياري
2
بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان كهگلويه و بوير احمد
3
بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد در سال تحصيلي 88-1387
4
بررسي وضعيت (ميزان )مطالعه غير درسي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان در سال 79-1378
5
بررسي وضعيت DMFT و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 9 تا 12 ساله شهرستان تالش در سال 1387
6
بررسي وضعيت DMFT/dmft كودكان 12-6 سال مبتلا به آسم و سالم
7
بررسي وضعيت IT در استان يزد
8
بررسي وضعيت PTT قبل و پس از تزريق هپارين در بيماران همودياليز مركز شهيد رهنمون يزد در طي دياليز
9
بررسي وضعيت PTT قبل و پس از تزريق هپارين در بيماران همودياليز مركز شهيد رهنمون يزد در طي دياليز
10
بررسي وضعيت آزادي و حقوقي زنان در جوامع اسلامي و موانع آن
11
بررسي وضعيت آشنايي، استفاده و سودمندي فناوري هاي نوين در كتابخانه¬هاي تحت پوشش اداره كل كتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان از ديدگاه مراجعان به منظور بهبود خدمات اطلاع رساني
12
بررسي وضعيت آگاهي ، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 در زمينه داروهاي گياهي توصيه شده در طب سنتي
13
بررسي وضعيت آگاهي افراد بالاي 45 سال مراجعه كننده به درمانگاه عمومي بيمارستان هاي پورسينا و رازي رشت در رابطه با پيشگيري از استئوآرتريت در نيمه ي دوم سال 1391
14
بررسي وضعيت آگاهي خبرنگاران رسانه هاي ورزشي از مسئوليت هاي قانوني و اخلاقي خود
15
بررسي وضعيت آگاهي خبرنگاران رسانه¬هاي ورزشي از مسئوليت هاي قانوني و اخلاقي خود
16
بررسي وضعيت آگاهي نگرش و عملكرد سالمندان شهرستان سرخس در زمينه مراقبت پوست و شيوع برخي مشكلات پوستي در سال ۱۳۹۵
17
بررسي وضعيت آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني و اخلاق حرفه‌اي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 95- 1394
18
بررسي وضعيت آگاهي،نگرشوعملكرد﴿KAP)كادر پرستاري شاغل در بخش مراقبت هاي ويژه در بيمارستانهاي دولتي وخصوصي شهرستان يزد در زمينهپيشگيري وكنترل عفونت بيمارستاني در سال 1386
19
بررسي وضعيت آلودگي رسوب رودخانه بشار از نظر برخي فلزات كمياب
20
بررسي وضعيت آلودگي شير مادران شهر يزد به فلزات سمي نيكل و آرسنيك در ماه اول شير دهي سال1392
21
بررسي وضعيت آلودگي عسل هاي توليدي ايران به اسپوركلسترپديوم بوتولينوم وتعيين تيپهاي آن به روش مولكولي در سال 1393
22
بررسي وضعيت آلودگي فلزات سنگين معدن ونارچ بر سكونت گاه هاي انساني
23
بررسي وضعيت آلودگي هواي شهر مشهد وكنترل آن
24
بررسي وضعيت آمادگي جسماني دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي تحصيلي شهر كرمانشاه و تهيه نورم جديد آزمون در سال تحصيلي 9731-8731
25
بررسي وضعيت آمادگي شاخص هاي پياده سازي مديريت دانش (مطالعه موردي: شركت هاي كارگزاري بورس و اوراق بهادار تهران)
26
بررسي وضعيت آموزش چند فرهنگي در مدارس ابتدايي شهر سنندج
27
بررسي وضعيت آموزش دانشگاهي كارگرداني نمايش درايران مقطع كارشناسي ارشد/ 1379 - 1363
28
بررسي وضعيت آموزش دانشگاهي كارگرداني نمايش درايران مقطع كارشناسي ارشد/ 1379 - 1363
29
بررسي وضعيت آموزش ضمن خدمت از ديدگاه پرسنل پرستاري در بيمارستان هاي شهيد صدوقي و افشار يزد -1390
30
بررسي وضعيت آموزش مجازي زبان فارسي به غير فارسي زبانان
31
بررسي وضعيت آموزش هنر كودكان (10 - 3 ) تهران در سال ( 1395 - 1394 )
32
بررسي وضعيت آموزش و ميزان آگاهي و نگرش كارورزان دانشگاه علوم پزشكي گيلان ازعمليات احياء(CPR)سال 1380
33
بررسي وضعيت آموزش و هرم سني نيروي انساني واحدهاي نساجي استان يزد
34
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در ششماهه دوم سال 1377
35
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در نيمه دوم سال 1375
36
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در نيمه دوم سال 1375
37
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در نيمه دوم سال 1375
38
بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان تحت پوشش و غير تحت پوشش كميته ي امداد امام خميني ﴿ره ﴾ در دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر سال تحصيلي 93-1392
39
بررسي وضعيت آموزشي زبان انگليسي در مهدهاي كودك تهران (منطقه شميرانات )
40
بررسي وضعيت آموزشي هنر و طراحي ميز و نيمكت كلاس هنر در مقاطع راهنمايي
41
بررسي وضعيت آناتوميك آپانديس دچار التهاب (آپانديسيت) در بيماران تحت عمل آپاندكتومي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال¬هاي 97 تا 98
42
بررسي وضعيت آناتوميك شريان آلوئولار خلفي فوقاني در ناحيه مولرهاي فك بالا در تصاوير CBCT در نژاد ايراني
43
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد ساكارومايسس و PANGA در بيماران كوليت اولسروز و كرون در مقايسه با نتايج بيوپسي
44
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد ساكارومايسس و PANGA در بيماران كوليت اولسروز و كرون در مقايسه با نتايج بيوپسي
45
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد فسفو ليپيد و ترومبوزهاي باليني در بيماران مبتلا به لئو پلاسماي بد خيم
46
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد فسفو ليپيد و ترومبوزهاي باليني در بيماران مبتلا به لئو پلاسماي بد خيم
47
بررسي وضعيت آنزيمهاي ليگنوليتيك فانروكائت كرايزوسپوريوم در ارتباط با پاب زدايي (پاب حاصل از تخميرالكلي ملاسي )
48
بررسي وضعيت آهن در كودكان با و بدون تشنج
49
بررسي وضعيت آهن در كودكان با و بدون تشنج
50
بررسي وضعيت ابعاد فرزندپروري در ارتباط با اختلال شخصيت محور سي
51
بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماران دچار ضربه به سر بستري در بخش جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون يزد در نيمه اول سال 1394
52
بررسي وضعيت اتوبوسراني در شهر يزد، مسائل و مشكلات ، ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي
53
بررسي وضعيت اتوماسيون اداري دانشگاه صنعتي امير كبير تهران بر اساس مدل دلون و مكلين
54
بررسي وضعيت اتوماسيون اداري دانشگاه صنعتي امير كبير تهران بر اساس مدل دلون و مكلين
55
بررسي وضعيت اثربخشي گروهي در ميان گروههاي كاري شاغل ( درمان - اداري ) در بيمارستان فاطمه زهرا(س ) بوشهر
56
بررسي وضعيت اجتماعي - اقتصادي خانواده هاي زن سرپرست تحت پوشش بهزيستي بخش خانميرزا در سال 1392
57
بررسي وضعيت اجتماعي - اقتصادي زنان بي سرپرست استان بوشهر
58
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهر نيمور در سال 92
59
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهرستان دليجان در سال 89
60
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهرستان محلات
61
بررسي وضعيت اجتماعي اسماعيليان ايران از مشروطه تا پايان پهلوي 1285-1357 ش/ 1906-1976 م
62
بررسي وضعيت اجتماعي دانشجويان پيام نور مركز اهواز در سال ورودي 70
63
بررسي وضعيت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اهواز ورودي سال 1375
64
بررسي وضعيت اجتماعي سالمندان كهريزك و مقايسه آن با سالمنداني كه در منزل نگهداري مي شوند
65
بررسي وضعيت اجتماعي نخبگان سياسي ايران بعد از انقلاب اسلامي
66
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي بندر بوشهر
67
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان بيوه و بي سرپرست در شهر بوشهر(تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي )
68
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان شاغل خانوار شهرستان سميرم
69
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان شاغل خانوار شهرستان سميرم
70
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي كارگران در دوره پهلوي دوم
71
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي كارگران دردوره پهلوي دوم
72
بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي دانش آموزان با اختلالات رفتاري مدارس پسرانه ناسازگار شهر تهران (سازش نيافته )
73
بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي مردان مراجعه كننده به كمپ هاي ترك اعتياد شهرستان رامسر سال 1393.
74
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي زنان در سرپرستي خانواده
75
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي زنان سرپرست خانوار در محدوده سني20-60سال در شهر تهران
76
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي كارگران يدي شهرستان ياسوج در سال 1393
77
بررسي وضعيت اجراي ارزشيابي مستمر از ديدگاه معلمين مقطع ابتدايي شهر مرند در سال تحصيلي 88/87
78
بررسي وضعيت اجراي ارزشيابي مستمر در مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان و ارايه راهكارهاي عملي براي بهبود آن
79
بررسي وضعيت اجرايي برنامه هاي جاري بهداشت مدارس ابتدايي (پسرانه )روستايي در شهرستان مينودشت
80
بررسي وضعيت اخذ رضايت آگاهانه از بيماران قبل از عمل جراحي در بيمارستان هاي تابع دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي درشهر يزد در سال 1394
81
بررسي وضعيت اخلاق حرفه اي كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان
82
بررسي وضعيت ادبيات كودك در نثر داستاني معاصر فارسي از سال 1320 تا 1357 ﴿ با تكيه بر آثار عباس يميني شريف، مهدي آذر يزدي و صمد بهرنگي﴾
83
بررسي وضعيت ادراك جوانمردي سازماني دركاركنان وزارت ورزش و جوانان
84
بررسي وضعيت اديومتري در كاركنان شاغل در لابراتورهاي پروتز دنداني در شهر يزد
85
بررسي وضعيت ارائه خدمات در شهرداري شهرستان ساري
86
بررسي وضعيت ارگونوميكي كارگران ايستگاه پالت چيني با استفاده از روش معادله حمل بار نايوش چند فعاليته
87
بررسي وضعيت ازدواج ارامنه شهر اصفهان
88
بررسي وضعيت استانداردهاي پرسنلي و وسايل مراكز بهداشتي و درماني روستايي شهرستانهاي اردكان،صدوق،طبس و ميبد در سال 81
89
بررسي وضعيت استانداردهاي پرسنلي و وسايل مراكز بهداشتي و درماني روستايي شهرستانهاي اردكان،صدوق،طبس و ميبد در سال 81
90
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو با اندازه گيري سطح مالون دي آلدئيد و ارزيابي سطوح بيلي روبين و آنزيم هاي كبدي و TG-CHO-HDL-LDL-UREA-CRATININE در زنان باردار و تعيين ارتباط آن با زايمان زودرس يا سقط جنين
91
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو با اندازه گيري سطح مالون‌دي‌آلدئيد و ارزيابي سطوح بيلي‌روبين وآنزيم‌هاي كبدي وTG-CHO-HDL-LDL-UREA-CRATININE در زنان باردار و تعيين ارتباط آن با زايمان زودرس يا سقط جنين
92
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو و برخي عناصر كمياب در بيماران هايپوتيروئيدي در مقايسه با گروه كنترل
93
بررسي وضعيت استرسورها در بيماران ديابتيك و مقايسه آن با افراد غير ديابتيك
94
بررسي وضعيت استرسورها در بيماران ديابتيك و مقايسهآن با افراد غير ديابتيك
95
بررسي وضعيت استعداديابي و تعيين شاخصها در كشتي استان مازندران
96
بررسي وضعيت استفاده (ضروري-غيرضروري) از كاتتريزاسيون ادراري در بخش داخلي
97
بررسي وضعيت استفاده از اينترنت در جوانان و نوجوانان با توجه به سبك زندگي ايراني - اسلامي
98
بررسي وضعيت استفاده از فناوري هاي رايانه اي و نقش آن بر يادگيري دانشجويان از نظر اعضا هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
99
بررسي وضعيت استفاده از گوشي هاي حفاظتي در كارخانجات نساجي شهر قم و عوامل موثر برآن در سال 1386
100
بررسي وضعيت استقرار مديريت دانش در گمرگ جمهوري اسلامي ايران و ارائه مدل مطلوب بومي
101
بررسي وضعيت اشتراك دانش در كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه به منظور ارائه راهكارهايي جهت بهبود مديريت دانش در اين كتابخانه ها
102
بررسي وضعيت اشتغال در شهرستان سميرم و نگرش جوانان نسبت به اشتغال به سميرم
103
بررسي وضعيت اشتغال زايي وبيمه گذاري مزارع پرورش ماهيان سرد
104
بررسي وضعيت اشتغال زايي وسرانه توليد مزارع پرورش ماهي سرد ابي
105
بررسي وضعيت اشتغال زدايي ناشنوايان در مراحل توليد فرش
106
بررسي وضعيت اشتغال زنان در شهرستان سميرم
107
بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان دانشكده مهندسي راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران
108
بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان هنرستان و كاردانش با هدف ميزان تناسب شغل با مهارت كسب شده در استان قزوين
109
بررسي وضعيت اشتغال و تعيين ميزان بهينه آن در بخش كشاورزي استان زنجان طي برنامه سوم توسعه
110
بررسي وضعيت اشتغال، درآمد و فراغت زنان شاغل شهر ايلام
111
بررسي وضعيت اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به ليكن پلان دهاني
112
بررسي وضعيت اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي در افراد دچار اضافه وزن و چاقي مراجعه كننده به كلينيك تغذيه بعثت شهرستان رشت در سال 97-1396
113
بررسي وضعيت اعتبار بخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني شيراز و تأثير آن در اصلاح ارتقاء كيفيت فراگيران
114
بررسي وضعيت اعتباري مالي شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس ايران و ارائه مدلي براي پيش بيني درجه اعتباري مالي آنها
115
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان و رابطه آن با مولفه هاي شخصيتي و اضطراب (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه يزد)
116
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت و رابطه آن با سلامت روان و سازگاري اجتماعي در دانشآموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه شهر برازجان
117
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 92- 1391
118
بررسي وضعيت اقامه نماز در مدارس متوسطه بين نماز گزاران و غيرنماز گزاران پسر در شهرستان گنبد كاووس
119
بررسي وضعيت اقامه نماز در مدارس و اثرات آن در فعاليتها و بهداشت رواني دانش آموزان
120
بررسي وضعيت اقتصاد سينماي ايران
121
بررسي وضعيت اقتصاد سينماي ايران
122
بررسي وضعيت اقتصادي - اجتماعي دامداران مشمول طرح ساماندهي خروج دام از جنگلهاي شمال كشور
123
بررسي وضعيت اقتصادي ،اجتماعي،فرهنگي معتادين مراجعه كننده به مركز خود معرف ترك اعتياد شهرستان رشت.
124
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي بيماران قلبي در بيمارستان حشمت در سال 97
125
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي خانوادگي زنان سرپرست خانوار در مجتمع شهيد فياض بخش شهرستان بجنورد
126
بررسي وضعيت اقتصادي- اجتماعي دهستان كرگاه شرقي- شهرستان خرم آباد
127
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي زنان معتاد در ندامتگاه نسوان رشت.
128
بررسي وضعيت اقتصادي باز نشستگان آموزش و پرورش شهر يزد
129
بررسي وضعيت اقتصادي خانواده و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پنجم ابتدايي شهرستان كلاله
130
بررسي وضعيت اقتصادي هنرمندان صنايع دستي استان اصفهان در دوره ي قاجار
131
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي بسيجيان جبهه رفته شهر يزد
132
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي پيشه زرگران در روزگار صفويه
133
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي جزيره خارك
134
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده وتأثير آن بر جامعه پذيري فرزندان.
135
بررسي وضعيت اقتصادي والدين در روند تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان املش.
136
بررسي وضعيت اقتصادي وروحي ورواني كودكان عقب مانده ذهني
137
بررسي وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي روستاي دهنه
138
بررسي وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي زنان سرپرست خانوار شهرستان رامسر.
139
بررسي وضعيت اقليمي شهرستان بابلسر
140
بررسي وضعيت اكسيداتيو دربافت عصبي درمدل موش سوري نريائسه درحضور رفتار احتكار
141
بررسي وضعيت اكسيداتيو دردستگاه گوارش درمدل موش سوري نريائسه درحضور رفتار احتكار
142
بررسي وضعيت اكسيدانها و آنتي اكسيدانها در روزه داري
143
بررسي وضعيت اكسيدانها وآنتي اكسيدانها در روزه داري
144
بررسي وضعيت الگوي تجاري ايران در دوره 2001 - 1997
145
بررسي وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس شهرستان گناباد و مقايسه با استاندارد هاي موجود
146
بررسي وضعيت امنيت در مناطق گردشگري طبيعي استان اصفهان (مطالعه موردي: كوير ورزنه، كوير مرنجاب)
147
بررسي وضعيت امنيت غذايي و برخي عوامل مرتبط با آن در خانوارهاي روستايي شهرستان رشت در سال 1397
148
بررسي وضعيت انتخاب نيروي كار در سطوح مهندسي در شركت‌هاي ساختماني و ارائه پيشنهاد براي بهبود فرآيند انتخاب آن‌ها
149
بررسي وضعيت انتقال تكنولوژي در مواد آروماتيك
150
بررسي وضعيت انجام آزمون هاي غربالگري سرطان هاي شايع زنان و عوامل مرتبط با آن در پرسنل شاغل در مركز آموزشي-درماني الزهراء(س) و مراكز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال1394-1393
151
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBSAG در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
152
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBSAG در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
153
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBsAgدر زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
154
بررسي وضعيت انجام ورزش و موانع آن بر روي كودكان و نوجوانان و خانواده هاي آنها در مدارس شهر رشت و لاهيجان در سال 1389
155
بررسي وضعيت اندازه ذرات خوراك مصرفي گاوهاي شيري در گاوداري هاي استان اصفهان و تاثير آن بر فعاليت هاي متابوليكي، سلامت حيوان، توليد و تركيبات شير
156
بررسي وضعيت اورژانس بيمارستاننهاي ميبد واردكان ومقايسه آن با استانداردها
157
بررسي وضعيت اورژانس بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاهعلوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
158
بررسي وضعيت اورژانس پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بيماران ترومايي انتقال داده شده به مركز آموزشي درماني پورسيناي شهر رشت در سال 92- 1391
159
بررسي وضعيت اورژانس پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بيماران ترومايي انتقال داده شده به مركز آموزشي درماني پورسيناي شهر رشت در سال 92-1391
160
بررسي وضعيت اوقات فراغت دانش آموزان اول متوسطه آموزشگاه محموديه شيروان
161
بررسي وضعيت اوقات فراغت زنان 20 تا 35 سال شهر خواف
162
بررسي وضعيت ايمني اماكن ورزشي دانشگاههاي استان يزد
163
بررسي وضعيت ايمني بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي شهر يزد ومطابقت آن بااستانداردها در سال 91
164
بررسي وضعيت ايمني دارويي در بيمارستانهاي منتخب شهر يزد بر اساس مدل خود ارزيابيISMPدر سال 1393
165
بررسي وضعيت ايمني دارويي در بيمارستانهاي منتخب شهر يزد بر اساس مدل خود ارزيابيISMPدر سال 1393
166
بررسي وضعيت ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس دولتي پسرانه و دخترانه مقاطع مختلف تحصيلي شهر كرمانشاه
167
بررسي وضعيت ايمني و علل تصادفات در جاده نايين - يزد
168
بررسي وضعيت ايمني و علل تصادفات در جاده نايين- يزد
169
بررسي وضعيت ايمني و مدلسازي تصادفات موتورسيكلت در شهرها مطالعه موردي: تهران
170
بررسي وضعيت بارش و امكان افزايش آن در حوضه آبي زاينده رود
171
بررسي وضعيت بازار بيمه تامين اجتماعي و ارايه راهكار استراتژيك با استفاده از مدل پورتر نگارش
172
بررسي وضعيت بازار بيمه تامين اجتماعي و ارايه راهكار استراتژيك با استفاده از مدل پورتر نگارش
173
بررسي وضعيت بازار فرش دستباف در آمريكا باتاكيد بردكوراسيون و نمايشگاه هاي مرتبط
174
بررسي وضعيت بازار گردشگري سلامت با استفاده از ماتريس اس.دبليو.او.تي در مورد استان آذربايجان شرقي
175
بررسي وضعيت بازار گياهان دارويي در استان اصفهان و بازار رساني گياه آلوئه ورا
176
بررسي وضعيت بازار هرمي در ايران
177
بررسي وضعيت بازارهاي هفتگي روستايي در شهر هاي استان مازندران منطقه گرگان و گنبد
178
بررسي وضعيت بازاريابي خيار گلخانه اي در استان يزد
179
بررسي وضعيت بازاريابي داخلي در بيمارستان ها ي منتخب آموزشي شهر يزد
180
بررسي وضعيت بازاريابي متمركز بر پزشك دارو از ديدگاه پزشكان در سال ۱۳۹۷
181
بررسي وضعيت باشگاه هاي بخش خصوصي شهر كرمانشاه باتاكيد بر اشتغال زايي در سال 2831
182
بررسي وضعيت باغداري در روستاي محمودآباد
183
بررسي وضعيت بافت فرسوده با تاكيد بر اسيب هاي ناشي از زلزله (نمونه موردي منطقه 12 تهران)
184
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي اراضي منطقه آباده طشك ﴿ فارسي ﴾، با تاكيد بر وضعيت كشاورزي، آب و خاك منطقه
185
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي با استفاده از مدل IMDPA در شهرستان سبزوار با تاكيد بر معيارهاي كشاورزي، آب و خاك ﴿ مطالعه موردي اراضي بخش داورزن ﴾
186
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي با تاكيد بر تخريب منابع آب و كشاورزي بر اساس مدل IMDPA ( مطالعه موردي: دشت ارسنجان﴾
187
بررسي وضعيت باليني و عوامل مرتبط با پيش آگهي بيماران مبتلا به كانسر آناپلاستيك تيروئيد در بيماران تحت درمان در بيمارستان هاي رازي و آريا رشت طي سال هاي 95-1380
188
بررسي وضعيت بانك ها ي خصوصي در ايران
189
بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در ايران
190
بررسي وضعيت بخش تغذيه بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بر اساس استاندارد تغذيه اي﴿ HACCP﴾و ارتباط آن با رضايت بيماران
191
بررسي وضعيت برنامه ريزي نيروي انساني در شركت مخابرات ايران وارائه الگوي مناسب
192
بررسي وضعيت بسته شدن سوچور ميدژالاتال در تصاويرŸŸ‍cBCTافراد زير 25سال مراجعه كننده به كلينيك راديولو‍ژي فك وصورت
193
بررسي وضعيت بهبودي بيماران مبتلا به مياستني گراويس با يا بدون تايموما، پس از عمل تايمكتومي در بيمارستان هاي آموزشي - درماني و خصوصي شهرستان رشت
194
بررسي وضعيت بهداشت در مدارس منطقه سياهكل
195
بررسي وضعيت بهداشت در مدارس منطقه سياهكل
196
بررسي وضعيت بهداشت دهان ودندان سالمندان مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبياء (ع) شهر يزد وموسسه خيريه فاطمه الزهراء تفت در سال ۱۳۹۳_۱۳۹۲
197
بررسي وضعيت بهداشت دهان ودندان كودكان زير 4 سال توسط مادرانشان برحسب الگوي اعتقاد بهداشتي در مراكز درماني شهيد بهشتي تهران
198
بررسي وضعيت بهداشت روان زنان فارسان در سال 90-91
199
بررسي وضعيت بهداشت رواني دانش اموزان راهنمايي ناحيه 4 مشهد
200
بررسي وضعيت بهداشت رواني دردانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
201
بررسي وضعيت بهداشت رواني معلمان مدارس عادي واستثنايي شهرستان محلات
202
بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس شهر كرمان
203
بررسي وضعيت بهداشت مهاجرين افغانستاني شهر اصفهان در سال هاي 1358- 1392 از منظر مادران خانوارها
204
بررسي وضعيت بهداشت و ايمني مدارس ابتدايي شهرستان گنبد
205
بررسي وضعيت بهداشت و درمان در اصفهان بين سال هاي 1357-1342 ه.ش /1979-1963م.
206
بررسي وضعيت بهداشت و درمان در عصر ( 1313-1264 ق )
207
بررسي وضعيت بهداشتي كارگاههاي توليد ارده و حلوا ارده وكيفيت شيميايي وميكربي اين محصولات در شهرستان اردكان
208
بررسي وضعيت بهداشتي و زيست محيطي اماكن ورزشي و رابطه آن با ميزان مشاركت در فعاليت بدني شهروندان زابل
209
بررسي وضعيت بهداشتي، ايمني و نيروي انساني استخرهاي سرپوشيده استان مركزي و مقايسه آن با استانداردهاي موجود
210
بررسي وضعيت بهره مندي از خدمات بهداشتي درماني و پرداخت از جيب در سالمندان شهر يزد
211
بررسي وضعيت بهينه دارايي ها و بدهي ها در بانك انصار با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني و رئش تحليل سلسله مراتبي فازي
212
بررسي وضعيت بهينه متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران با استفاده از كاليبراسيون يك الگوي تعادل عمومي پويا ﴿كاربردي از الگوي نسل هاي تداخلي﴾
213
بررسي وضعيت بيابان زايي محدوده شهر اصفهان بر اساس شاخص هاي بيابان زايي تكنوژنيكي ( توسعه شهري و صنعتي )
214
بررسي وضعيت بيابان زايي محدوده شهر يزد بر اساس شاخص هاي بيابان زايي تكنوژنيكي ﴿توسعه شهري و صنعتي﴾
215
بررسي وضعيت بيابان‌زايي محدوده شهر طبس بر اساس شاخص‌هاي بيابان‌زايي تكنوژنيكي (توسعه شهري و صنعتي)
216
بررسي وضعيت بيابان‌زايي و تخريب منابع (مطالعه موردي: باغ شهري‌ سياخ دارنگون شيراز)
217
بررسي وضعيت بيان ژن هاي پراكسي رومي در مقايسه با ژن هاي Oct4 و Nanog در طول تمايز عصبي سلولهاي P19
218
بررسي وضعيت بيكاري در استان گلستان طي دوره 85-55
219
بررسي وضعيت بيكاري در ايران در دوره زماني 1383 تا 1391
220
بررسي وضعيت بيكاري در ايران در دوره ي زماني 1383 تا 1391
221
بررسي وضعيت بيماران با بلع سوزاننده در بيماران بستري در بيمارستان رازي و 17 شهريور رشت در سالهاي 88- 1380
222
بررسي وضعيت بيماران دوجنسي گزارش تصويري
223
بررسي وضعيت بيماران كوليت اولسراتيواز نظر شدت بيماري و سطح كالپروتكتين مدفوع در بيمارستان رازي رشت از ارديبهشت 1395 تا ارديبهشت 1396
224
بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز
225
بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز
226
بررسي وضعيت بيماريهاي واگير منتقل شده از راه آب و پراكنش آن در استان چهارمحال و بختياري
227
بررسي وضعيت بين رشته اي مديريت دانش از طريق مقايسه نقشه هاي موضوعي مدارك مرتبط
228
بررسي وضعيت پارامترهاي سيستم ايمني هومورال و سلولي كودكان قبل و بعد از عمل آدنوتونسيلكتومي
229
بررسي وضعيت پارامترهاي سيستم ايمني هومورال و سلولي كودكان قبل و بعد از عمل آدنوتونسيلكتومي
230
بررسي وضعيت پارك ها به عنوان مركز اوقات فراغت در ارتباط با معلولين ( نمونه موردي : منطقه 3 شهرداري اصفهان )
231
بررسي وضعيت پاسخ به درمان داروي تنوفووير در بيماران مبتلا به هپاتيت ب مزمن
232
بررسي وضعيت پاي بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت در سال 1392
233
بررسي وضعيت پايه هاي ساختمان دانش در دانشگاه پيام نور استان مركزي
234
بررسي وضعيت پراكنش عقربها در روستاي رمچاه،اسكله رمچاه،توريان گياهدان،جيجيان و فرودگاه قشم
235
بررسي وضعيت پراكنش فضايي شهرهاي استان كرمانشاه در ارتباط با خطر زلزله
236
بررسي وضعيت پراكنش، فراواني، لكه لكه شدن و وضعيت حفاظتي رويشهاي حرا در شمال درياي عمان و خليج فارس
237
بررسي وضعيت پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني شهرستان دشتستان استان بوشهر
238
بررسي وضعيت پست هاي موازي
239
بررسي وضعيت پوسيدگي دندان وارتباط آن با شاخص توده بدن﴿BMI) در كودكان 11تا12 ساله مدارس ابتدايي شهر رشت
240
بررسي وضعيت پوسيدگي ونقايص تكاملي دنداني دذ كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
241
بررسي وضعيت پوسيدگي ونقايص تكاملي دنداني دذ كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
242
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
243
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
244
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
245
بررسي وضعيت پوشش تحصيلي و علل عدم جمعيت لازم التعليم مقطع ابتدايي روستاهاي غرب استان مازندران در سالهاي تحصيلي 72-71 الي 75-74 از ديدگاه معلمان، مديران، راهنمايان تعليماتي و والدين
246
بررسي وضعيت پوشش واكسيناسيون مادران شهر يزد و عوامل مرتبط با آن – 1394
247
بررسي وضعيت پولشويي در ايران و اثرات اقتصادي و اجتماعي آن
248
بررسي وضعيت پيروي از دستورات مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 92
249
بررسي وضعيت پيش نيازهاي سواد اطلاعاتي در كاركنان شركت فولاد مباركه و رابطه آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي آنان
250
بررسي وضعيت پيشروي تونل آزادي ايلام
251
بررسي وضعيت پيوند كليه از نظر نحوه‌ي دريافت در بين بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت در طي سال¬هاي 97-1388
252
بررسي وضعيت تابلو بافي
253
بررسي وضعيت تاريخ سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي پاوه و اورامانات از كودتاي 28 مرداد 1332 تا انقلاب اسلامي ايران
254
بررسي وضعيت تاريخي تشيع در همدان از ورود اسلام تا تشكيل دولت صفويه
255
بررسي وضعيت تاريخي عرفان و تصوف در عصر صفوي
256
بررسي وضعيت تاريخي فرهنگي اجتماعي رامهرمز در دوره قاجار
257
بررسي وضعيت تاريخي و فرهنگي روستاي پاژ با تاكيد بر عناصر گردشگري روستايي
258
بررسي وضعيت تاكسونوميكي و روابط فيلوژنتيكي مارهاي جنس Eryx Daudin, 1803 (Serpentes: Erycidae) در ايران با استفاده از داده هاي ريخت شناسي و مولكولي
259
بررسي وضعيت تاكسونوميكي و فايلوژنتيكي جنس Mediodactylus Szczerbak & Golubev, 1977 (Sauria:Gekkonidae ( در ايران با رويكرد مولكولي و ريختشناسي
260
بررسي وضعيت تجارت الكترونيك
261
بررسي وضعيت تجارت ايران در دوره تيموريان
262
بررسي وضعيت تجارت برده در ماوراءالنهر در قرون سوم و چهارم هجري
263
بررسي وضعيت تجارت سيار ﴿mobile-commerce)در ايران
264
بررسي وضعيت تجمعي آلودگي برخي عناصر كمياب خاك و پساب ناشي از يك كارخانه توليد كاشي در شهرك صنعتي ميبد
265
بررسي وضعيت تجهيزات پزشكي در كشور
266
بررسي وضعيت تجهيزات و داروهاي اورژانس و توانايي استفاده در زمان مقتضي در مطب هاي دندانپزشكان عمومي سطح شهر رشت در سال 1397
267
بررسي وضعيت تجويز راديوگرافي پانوراميك مطابق با قوانينFDAدر دندانپزشكان عمومي شهريزددرسال1398
268
بررسي وضعيت تحرك بدني و ارتباط آن با توزيع جغرافيايي فضاهاي سبز و اماكن ورزشي در شهر يزد 1393-1394
269
بررسي وضعيت تحصيلي بزرگسالان ناحيه 2 يزد ﴿مقطع راهنمايي﴾
270
بررسي وضعيت تحصيلي داش آموزان روستايي دوره ابتدايي ناحيه يك اهواز روستاي بيوض يك دبستان دانش
271
بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان شبانه روزي مقطع راهنمايي شهرستان كبودراهنگ در سال تحصيلي 1391-1390
272
بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي 91- 1390
273
بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي 91-1390
274
بررسي وضعيت تحصيلي دبيرستان ومقايسه آن باوضعيت تحصيلي دانشگاه دردانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر
275
بررسي وضعيت تحصيلي مقطع ابتدايي كشور ژاپن
276
بررسي وضعيت تحصيلي و بهره هوشي دانشجويان ورودي 1375 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
277
بررسي وضعيت تحصيلي و شغلي دانش آموختگان دختر شاخه كاردانش منطقه دواستان قم سالهاي 86-1382
278
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبود آن ﴿ هفت برنامه تحول ﴾
279
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبود آن ﴿ هفت برنامه تحول ﴾ /
280
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبودآن
281
بررسي وضعيت ترافيكي مراكز لوكال و ترانزيت
282
بررسي وضعيت ترافيكي مراكز لوكال و ترانزيت در سيستم ... با استفاده از منحني و بهينه سازي آن
283
بررسي وضعيت ترانسفيوژن خون در بيماران كانديد اعمال جراحي(ارتوپدي) در مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت در تابستان 1392
284
بررسي وضعيت تربيت بدني و ورزش بانوان شهرستان گنبد كاووس
285
بررسي وضعيت تربيت بدني ورزشي بانوان شهرستان گنبد كاووس
286
بررسي وضعيت تربيت بدني وورزش بانوان شهرستان مشهد
287
بررسي وضعيت تردي خاك در برخي اراضي پسته كاري رفسنجان با استفاده از روش هاي مختلف مدل سازي و تخمينگرهاي خطا
288
بررسي وضعيت ترس از سقوط وابستگي مراقبتي و مشاركت اجتماعي سالمندان شهر مباركه در سال ۱۳۹۵
289
بررسي وضعيت ترس و اضطراب از دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به مطب هاي دندانپزشكي بخش خصوصي شهرستان مشهد در سال 90
290
بررسي وضعيت ترشحي هورمون رشد ،فاكتور رشد شبه انسولين 1 و پروتئين باند شونده به فاكتور رشد شبه انسولين 3 در خانمهاي يائسه
291
بررسي وضعيت تركيب درآمد زايي با نيل بر درآمدهاي پايدار در شهرداري تهران
292
بررسي وضعيت تشخيص بويايي بيماران مبتلا به پاركينسون در رشت – سال 1395
293
بررسي وضعيت تشيع در فرانسه و آلمان در قرن 20 و 21 ميلادي
294
بررسي وضعيت تشيع در منطقه سنقر و كليايي در دوره قاجار تا انقلاب اسلامي
295
بررسي وضعيت تعاوني هاي كشاورزي در سطح استان اصفهان
296
بررسي وضعيت تعليق در عقود توثيقي
297
بررسي وضعيت تعمير و نگهداري منازل سازماني در سازمان ملي زمين و مسكن
298
بررسي وضعيت تعهد سازماني و ميزان تاثير ابعاد آن بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل
299
بررسي وضعيت تغذيه افرادپيش ديابتي شهر يزد وطراحي واجراي برنامه مداخله جهت ارتقاء آن براساس مدل فرانظريه اي
300
بررسي وضعيت تغذيه اي بيماران همودياليزي و عوامل مرتبط با آن در مركز آموزشي درماني رازي رشت 1392
301
بررسي وضعيت تغذيه اي و غلظت عناصر سنگين در برخي از سبزيجات و ارزيابي خطر آن ها بر سلامت انسان
302
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
303
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
304
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
305
بررسي وضعيت تغذيه سالمندان مبتلا به بيماري كرونري بر اساس سازه مراحل تغيير در مراجعين به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت درسال 96-1395
306
بررسي وضعيت تغذيهانحصاري با شير مادر وعوامل مرتبط با آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در شهر اردكان
307
بررسي وضعيت تكنولوژي
308
بررسي وضعيت تمايل دانشجويان دندانپزشكي يزد به ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي در سال تحصيلي 1393-1392
309
بررسي وضعيت تمايل، انگيزه و موانع انجام درمان ارتودنسي در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪگان مطب‌هاي ارتودنسي شهر رشت در سال 1397
310
بررسي وضعيت تمكين دارويي و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر يزد در سال 1397
311
بررسي وضعيت تناسب شغلي رانندگان وسايل نقليه سنگين استان يزد در سال 1393
312
بررسي وضعيت تنش در سنگ هاي سخت با تأكيد بر "پديده كايزر
313
بررسي وضعيت تهوع و استفراغ بعداز الكتروشوك درماني در بيماران افسردگي و اسكيزوفرني بيمارستان شفاء رشت
314
بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي كاركنان در سازمان امور مالياتي شهرستان بهشهر
315
بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي كاركنان سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
316
بررسي وضعيت تورگرداني درون استاني در استان چهارمحال و بختياري
317
بررسي وضعيت توسعه كشاورزي نواحي روستايي شهرستان كرمانشاه
318
بررسي وضعيت توليد شكر در ايران
319
بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهدازسال 1389-1379 , studying the participation of the faculty member of the ferdowsi university of mashhad in scientific production from 0002to0102
320
بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي خراسان رضوي
321
بررسي وضعيت توليدات علمي دانشگاه اصفهان در قالب پروژه هاي تحقيقاتي درون دانشگاهي در سالهاي 1384 الي 1393
322
بررسي وضعيت توليدات علمي- فني شركت سهامي دوب آهن اصفهان در قالب طرح هاي تحقيقاتي
323
بررسي وضعيت ثبت شركتهاي خارجي در ايران
324
بررسي وضعيت جايگاه مهارسلامت ،سلامت روان و رابطه بين ين دو شاخص
325
بررسي وضعيت جغرافيائي منطقه مركزي شهر اصفهان
326
بررسي وضعيت جمعيتي - اجتماعي شهر با رويكرد توسعه پايدار اجتماعي (نمونه مورد مطالعه :نقاط شهري شهرستان آمل)
327
بررسي وضعيت جمعيتي -اجتماعي شهر با رويكرد شهر سالم (نمونه مورد مطالعه :نقاط شهري شهرستان بابل)
328
بررسي وضعيت جهانگردي در ايران
329
بررسي وضعيت جوانان در بخش مانه
330
بررسي وضعيت چاقي در بيماران مبتلا به استئو آرتريت اوليه زانو
331
بررسي وضعيت چاقي در بيماران مبتلا به استئو آرتريت اوليه زانو
332
بررسي وضعيت چرخه مديريت دانش در معاونت منابع انساني شركت مادر تخصصي توانير
333
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان
334
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان سنين 35-15سال سمنان
335
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان سنين35-15 ساله دراستان سمنان
336
بررسي وضعيت حرفه اي ومديريتي باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي شهركرمانشاه
337
بررسي وضعيت حفاظت فردي در برابر اشعه و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخشهاي ويژه مراكز آموزشي - درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان شهر رشت در سال 95-1394
338
بررسي وضعيت حقوق زنان خاورميانه در عصر جهاني شدن: با تأكيد بر مصر و تركيه
339
بررسي وضعيت حقوقي اتباع حقيقي بيگانه در ايران
340
بررسي وضعيت حقوقي بيمه مجريان ذيصلاح
341
بررسي وضعيت حقوقي رودخانه هاي بين المللي
342
بررسي وضعيت حقوقي شركتهاي خارجي در ايران
343
بررسي وضعيت حقوقي -فقهي شركتهاي هرمي در ايران از نگاه تطبيقي
344
بررسي وضعيت حقوقي كشتي هاي جنگي در مناطق مختلف دريايي
345
بررسي وضعيت حقوقي محجورين
346
بررسي وضعيت حقوقي و روان شناختي مادر جانشين و مادر درخواست كننده رحم جايگزين در اصفهان
347
بررسي وضعيت حمل و نقل در كارخانه شهيد قندي
348
بررسي وضعيت حوزه آكادميك مهندسي پزشكي و روند توسعه آن در دنيا
349
بررسي وضعيت خدمات غذايي و عوامل پيش بيني كننده مرتبط با رضايت كلي بيماران در بيمارستان¬هاي دولتي شهر رشت در سال 1396
350
بررسي وضعيت خذمات كتابخانه هاي عمومي براي كودكان و نوجوانان در استان آرربايجان غربي
351
بررسي وضعيت خطر ابتلا به ديابت و پيش ديابت بر اساس ابزار ADA و CDC در جمعيت كوهورت گيلان
352
بررسي وضعيت خطر حوادث قلبي در افراد مراجعه¬كننده به درمانگاه هاي سرپايي بيمارستان حشمت بر اساس ابزار ايراپن و ASCVD در سال 96
353
بررسي وضعيت خطوط راه آهن و طراحي ريلها
354
بررسي وضعيت خواب در شيرخواران 6 تا 24 ماهه مصرف كننده سرلاك
355
بررسي وضعيت خواب ورابطه ي آن با بيماري ديابت نوع 2،چاقي و سندرم متابوليك در شهرستان يزد درسال 1393
356
بررسي وضعيت خود درماني با استفاده از آنتي بيوتيك دربيماران نيازمند درمان ريشه مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقي يزد درسال1397
357
بررسي وضعيت خودكارآمدي و عوامل پيش بيني كننده آن در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر مراجعه كننده به درمانگاه قلب مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 1388
358
بررسي وضعيت دانشجويان وفارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور ساري از بدو تاسيس تا كنون
359
بررسي وضعيت دانشگاه پيام نور از نظر دانشجويان
360
بررسي وضعيت درآمدي شهرداري ها و پيشنهاد سبد درآمدي براي شهرداري كرمانشاه
361
بررسي وضعيت درخواست ومصرف گلبول قرمز متراكم، به تفكيك انواع اعمال جراحي در بيمارستان الزهراء وبخش جراحي كودكان بيمارستان هفده شهريور رشت درسال 1392
362
بررسي وضعيت درد و مولفه¬هاي حياتي در بيماران سالمند تحت جراحي شكستگي اينترتروكانتريك در بخش مراقبت هاي ويژه سالمندان بيمارستان پورسينا طي نيمه اول سال 1397
363
بررسي وضعيت درس تربيت بدني مدارس ابتدايي شهر خوي
364
بررسي وضعيت درمان سل ريوي با داروي تركيبي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور از آبان ماه سال 92 تا پايان سال 93
365
بررسي وضعيت دسترس پذيري به منابع اطلاعاتي چاپي در كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
366
بررسي وضعيت دسترسي به امكانات درماني بيمارستاني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در شهر يزد
367
بررسي وضعيت دستيابي دختران به آموزش عالي در ايران
368
بررسي وضعيت دفاتر پستي در مناطق روستايي و سرويس هاي پستي و پستي مالي ارائه شده در آنها و نقش آن بر توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي روستاها
369
بررسي وضعيت دفع لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب تهران و مقايسه كيفيت آن براي استفاده در زمين با استاندارد هاي معتبر
370
بررسي وضعيت دموگرافيك دو گروه از معتادين پي گيرو ناپيگير در به پايان رساندن مرحله سم زدايي واحد خود معرف سازمان بهزيستي استان گيلان (رشت - لاهيجان ) از تيرماه 1376لغايت فروردين 1378
371
بررسي وضعيت دنداني سالمندان در ايران: مرور نظام مند
372
بررسي وضعيت دنداني سالمندان در ايران: مرور نظام¬مند
373
بررسي وضعيت دولت‌هاي De Facto در حقوق بين‌الملل عمومي
374
بررسي وضعيت دينداري نوجوانان و جوانان استان چهارمحال و بختياري
375
بررسي وضعيت ذرات نرمه در كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهرو راهكارهاي مناسب افزايش كارآيي مدار
376
بررسي وضعيت رابط كاربر وب سايت كتابخانه هاي اسلامي با تاكيد بر وب سايت كتابخانه آستان قدس رضوي
377
بررسي وضعيت رابطه نوجوان و جوان
378
بررسي وضعيت رشته آمار دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس از ديدگاه دانشجويان
379
بررسي وضعيت رضايت شغلي دبيران مرد تربيت بدني دبيرستان هاي آموزش وپرورش شهر شيراز.
380
بررسي وضعيت رضايت كارمندان از مدير در اداره امور مالياتي
381
بررسي وضعيت رضايتمندي مشتريان در سالن آرايش درماه ساري
382
بررسي وضعيت رعايت اصول اخلاقي از ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 98-1397
383
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
384
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
385
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
386
بررسي وضعيت رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت در سال 92- 1391
387
بررسي وضعيت رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت وعوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت در سال 92- 1391
388
بررسي وضعيت رفتارهاي مديريت غذا و عوامل مرتبط با آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در زنان ساكن شهر يزد
389
بررسي وضعيت رقابت پذيري صادرات كشمش و پسته ايران در بازارهاي جهاني
390
بررسي وضعيت رهبري خدمتگذار در ايل بختياري و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
391
بررسي وضعيت روان شناختي نوجوانان و جوانان معتاد به اينترنت﴿پسر﴾15_25سال شهرستان شاهين شهر
392
بررسي وضعيت روانشناختي نوجوانان وجوانان معتاد به اينترنت ﴿پسر﴾ 15-25 سال شهرستان شاهين شهر
393
بررسي وضعيت رواني ،جسماني ،انظباتي و اجتماعي دانش اموزات دختر شهرستان بشرويه در دوران بلوغ
394
بررسي وضعيت رواني اجتماعي معتادين خواهان ترك در شهرستان طبس سال 1385
395
بررسي وضعيت رواني جسماني انضباطي و اجتماعي دانش آموزان دختر شهرستان فردوس در دوره بلوغ
396
بررسي وضعيت رواني در زنان روسپي وغير روسپي
397
بررسي وضعيت رواني والدين بيماران (اسكيزوفرنيك )
398
بررسي وضعيت روحي - رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد شهرستان بوشهر
399
بررسي وضعيت روحيه كار آفريني دانش آموزان مقطع متوسطه شهر قاين و عوامل موثر برآن
400
بررسي وضعيت زغال سنگ در ايران
401
بررسي وضعيت زماني،تجهيزات و نيروي انساني پايگاههاي اورژانس 115 شهر يزد ومطابقت با استانداردها
402
بررسي وضعيت زنان در دوره صفويه به استناد سفرنامه ها
403
بررسي وضعيت زنان دست فروش دراستان بندرعباس(هرمزگان)
404
بررسي وضعيت زنان سرپرست خانوار و عوامل موثر بر آن در شهرستان قاين
405
بررسي وضعيت زنجيره صنعت مس در ايران و ميزان رقابت پذيري آن
406
بررسي وضعيت زندانيان استان گيلان در سال 89.
407
بررسي وضعيت زهكشي اراضي سد نرماب در آبخوان مينو دشت (گلستان)
408
بررسي وضعيت زيرساخت هاي فناوري لازم جهت پياده‌سازي آموزش سيار. مورد مطالعه: آموزش و پرورش قزوين
409
بررسي وضعيت زيست محيطي درياچه بختگان و تأثير آن بر روي زندگي اجتماعي-اقتصادي مردم شهرستان استهبان با تأكيد بر توجه به خشكسالي
410
بررسي وضعيت ژنتيكي بيماران مبتلا به رتينيت پيگمنتوزا
411
بررسي وضعيت ساختار جنگل آموزشي پژوهشي دانشگاه رازي كرمانشاه بعد از يك دوره سيزده ساله
412
بررسي وضعيت ساختاري هاي انگيزشي ونيازهاي كاركنان ،مديران وآموزگاران مدارس نمونه موردي شهر شهركرد
413
بررسي وضعيت ساختمان هاي مسكوني به منظور مديريت بحران با تاكيد بر زلزله ﴿ نمونه موردي: شهر همدان﴾
414
بررسي وضعيت سازگاري اجتماعي عاطفي دانش اموزان دختر دبيرستان مناطق هفت گانه مشهد
415
بررسي وضعيت سازمان هاي متولي مديريت بحران در شيراز
416
بررسي وضعيت سازمانهاي دولتي از ديدگاه مديران
417
بررسي وضعيت سبك زندگي در مردم عشاير كوچر و شهرستان مرو دشت
418
بررسي وضعيت سبك زندگي و ابعاد آن : اوقات فراغت ، مصرف فرهنگي و مديريت بدن در بين جوانان شهر رودسر.
419
بررسي وضعيت سبك هاي دفاعي در معتادان گمنام روستاي چليچه در سال 1390
420
بررسي وضعيت سپرده هاي ثابت در توسعه اقتصادي
421
بررسي وضعيت سرماية فرهنگي - اقتصاديِ خانوادگي و سبك زندگيِ دانشجويان هنر هاي سنتي
422
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: بخش ميانكوه شهرستان اردل
423
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و شادكامي در بين خانوارهاي روستاي قلعه درويش
424
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و متغيرهاي تقويت كننده آن ( نمونه موردي ، تعاونيهاي كشاورزي ، خدماتي و صنعتي شهر شيراز و حومه )
425
بررسي وضعيت سرمايه فرهنگي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران
426
بررسي وضعيت سرمايه فرهنگي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران
427
بررسي وضعيت سرواپيدميولوژي CMV در بيماران HIV مثبت استان يزد از سال 1381 لغايت 1394
428
بررسي وضعيت سكونتگاه هاي غيررسمي در شهر تهران نمونه موردي: محله اسلام آباد
429
بررسي وضعيت سلامت اجتماعي و انگيزش تحصيلي وارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزددرسال 1397-1398
430
بررسي وضعيت سلامت اكوسيستم‌هاي مرتعي شهرستان سميرم اصفهان با استفاده از رويكرد‌هاي زميني و سنجش از‌ دور
431
بررسي وضعيت سلامت پريودنتال در زنان منوپوز مبتلا به استئوپروز مراجعه كننده به درمانگاههاي روماتولو‍ژي شهر يزد و افراد سالم
432
بررسي وضعيت سلامت دانش اموزان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني استان بوشهر
433
بررسي وضعيت سلامت دهان كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به كلينيك آسم و آلرژي بيمارستان 17 شهريور رشت
434
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان و عادات دهاني در كودكان با اختلال نقص توجه/ بيش فعالي در سال 1398
435
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان و كيفيت زندگي مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1395
436
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان وكيفيت زندگي مرتبط باآن در سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1395
437
بررسي وضعيت سلامت دهان ودندان در كودكان و نوجوانان مبتلا به هموفيلي در شهر رشت
438
بررسي وضعيت سلامت روان دانشجويان دانشگاه هنر تهران در سال تحصيلي 1389-1388
439
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 84-83
440
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد بر اساس تست SCL_90
441
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد بر اساس تست SCL_90
442
بررسي وضعيت سلامت رواني دبيران زن دبيرستانهاي دخترانه شهرعلي اباد كتول در سال 1390
443
بررسي وضعيت سلامت رواني ميان دانشجويان دختر ساكن خوابگاه امام شهر دانشگاه يزد
444
بررسي وضعيت سلامت رواني و اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي﴿مورد مطالعه شهر اصفهان﴾
445
بررسي وضعيت سلامت رواني و منابع استرسزا در دانشجويان دوره هاي كلينيك دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در نيم ترم دوم سال تحصيلي 94-95
446
بررسي وضعيت سلامت سالمندان بازنشسته شهر رشت 1389- 1388
447
بررسي وضعيت سلامت عمومي پرسنل بيمارستان شهيد صدوقي يزد
448
بررسي وضعيت سلامت عمومي در كاركنان مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال ١٣٩٥
449
بررسي وضعيت سلامت عمومي كاركنان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كهكيلويه با استفاده ازپرسشنامه سلامت عمومي 28 سوالي در سال 1391
450
بررسي وضعيت سلامت عمومي وعوامل موثر برآن در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد - 1390
451
بررسي وضعيت سن شروع قاعدگي در دختران 16-11 سال مدارس شهرستان رشت در سال 1382-1381
452
بررسي وضعيت سوء مصرف محصولات تنباكو براساس شواهد دهاني وخود اظهاري دانش آموزان مذكر دبيرستان هاي شهرستان شهربابك درسال تحصيلي 1397-1398
453
بررسي وضعيت سوء مصرف مواد(مخدر و روانگردان،الكل) در دانش آموزان شهر يزد
454
بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه محقق اردبيلي وميزان رضايتمندي دانشجويان ازآنان , An investigation into the condition of the information literacy of mohaghegh ardabili university faculty members and siudents satiafaction of them
455
بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي كتابداران دانشگاه هاي دولتي استان كرمان , study of status of information literacy skills of kerman state universities librarians
456
بررسي وضعيت سيستم هاي اطلاعات مديريت كتابخانه هاي مركزي﴿سامك﴾ دانشگاه هاي شهر تهران
457
بررسي وضعيت سيستم هاي بانكي درايران
458
بررسي وضعيت شاخص dmft در بيماران ديابتي نوع دو و رابطه آن با hbalc در شهريزد در سال 1392-1391
459
بررسي وضعيت شاخص dmft در بيماران ديابتي نوع دو و رابطه آن با hbalc در شهريزد در سال 1392-1391
460
بررسي وضعيت شبكه شهري استان مازندران
461
بررسي وضعيت شبكيه در بيماران نزديك بين قبل از عمل هاي فتورفراكتيو
462
بررسي وضعيت شبكيه در بيماران نزديك بين قبل از عمل هاي فتورفراكتيو
463
بررسي وضعيت شخصيتي كساني كه تحت جراحي پلاستيك بيني قرارگرفته اند درمقايسه با افرادي كه چنين تجربه اي نداشته اند
464
بررسي وضعيت شرايط اقتصادي اجتماعي توانبخشي معلولين
465
بررسي وضعيت شركت تعاوني روستايي فردوسي شهرستان شيروان
466
بررسي وضعيت شكاف بين نسلي در شهر حنا
467
بررسي وضعيت شكاف بين نسلي در شهر سميرم
468
بررسي وضعيت شكايات مشتريان اينترنت وايمكس مبتني بر داده كاوي
469
بررسي وضعيت شهرهاي كوچك در سلسله مراتب شهري ايران طي سال هاي 1335 تا 1385
470
بررسي وضعيت شير در استان فارس و ارزيابي اقتصادي كارگاههاي پنيرسازي
471
بررسي وضعيت شيردهي تا پايان 2 سالگيو عوامل مرتبطبا آن براساس سازه هاي مدل بزنف در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت سال 1395
472
بررسي وضعيت شيعه در همدان از سقوط صفويه تا پايان قاجار ﴿با تاكيد بر روابط شيخيه با فرقه هاي هم عصر﴾
473
بررسي وضعيت صنايع دستي استان لرستان
474
بررسي وضعيت صنايع دستي استان لرستان
475
بررسي وضعيت صنايع دستي استان هرمزگان و زمينه هاي رشد و توسعه آن
476
بررسي وضعيت صنايع دستي استان هرمزگان و زمينه هاي رشد و توسعه آن
477
بررسي وضعيت صنايع نساجي كشور و مسايل و مشكلات آن
478
بررسي وضعيت صنعت توليد خودروهاي تجاري در ايران
479
بررسي وضعيت ضربان قلب ، نبض ، فشارخونسيستميك و آريتمي قلبي قبل از تزريق اپي نفرين در اتاق قدامي چشم و 5 يا 10 دقيقه پس از آن در بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت در حضور هالوتان در بيمارستان چشم توتونكاران
480
بررسي وضعيت طبيعي دشت جرقويه سفلي با تاكيد بر كاربرد روشهاي هيدرو كليماتولوژي در استفاده بهينه از منابع آب
481
بررسي وضعيت طرح هادي روستايي روستاي غزاويه كوچك
482
بررسي وضعيت طرد اجتماعي افراد بدون شناسنامه (نمونه موردي: استان تهران)
483
بررسي وضعيت طلاق عاطفي و گونه بندي آن
484
بررسي وضعيت عدالت سازماني در سازمانهاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
485
بررسي وضعيت عدالت سازماني درك شده و كيفيت زندگي كاري و رابطه آن با سلامت روان پرسنل باليني بيمارستان هاي متخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي استان يزد
486
بررسي وضعيت عشاير نيمه كوچنده تركمن و چالش هاي فرا روي آنها (مورد دهستان مراوه تپه)
487
بررسي وضعيت عشايرنيمه كوچنده تركمن و چالشهاي فراروي آنها(مورد دهستان مراوه تپه )
488
بررسي وضعيت عكاسي و عكاسخانه‌هاي گيلان قبل از انقلاب اسلامي
489
بررسي وضعيت عملكرد دانش آموزان راهنمايي ودبيرستاني در ارتباط با ميزان رعايت فعاليتهاي موثر برسلامت و ارائه پيشنهادهاي آموزشي مناسب در شهر
490
بررسي وضعيت عملكردي ﴿FUNCTIONAL RECOVERY﴾بيماران جراحي شده بدليل هرني ديسك لومبر در بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1375 تا1377 پس از گذشت حداقل 6 ماه از عمل جراحي
491
بررسي وضعيت عملكردي ﴿FUNCTIONAL RECOVERY﴾بيماران جراحي شده بدليل هرني ديسك لومبر در بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1375 تا1377 پس از گذشت حداقل 6 ماه از عمل جراحي
492
بررسي وضعيت عمومي منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ
493
بررسي وضعيت عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي زنان سنين60-18 سال شهر اصفهان و ارائه نورم جديد
494
بررسي وضعيت عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي مردان سنين 60-18 سال شهر اصفهان و ارائه نورم هاي جديد
495
بررسي وضعيت عوامل اكواپيدميولوژيك پديكولوزيس سر در دختران ۱۰-۱۲ سال شهرستان بيرجند در سال ۱۳۹۶
496
بررسي وضعيت غايب مفقودالاثر
497
بررسي وضعيت غير از گونوميك كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با استفاده از روش RULA و تاثير آموزش بر اصلاح آن
498
بررسي وضعيت غير از گونوميك كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با استفاده از روش RULA و تاثير آموزش بر اصلاح آن
499
بررسي وضعيت فرآيند نيرويابي در بين پزشكان عمومي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
500
بررسي وضعيت فرش بافي در استان گيلان
501
بررسي وضعيت فرش قم
502
بررسي وضعيت فرهنگ ايمني و بهداشت صنعتي درميان كاركنان پالايشگاه گاز استان ايلام و مقايسه آن با استانداردهاي ملي و بين المللي: نقش متغيرهاي روانشناختي وجمعيت شناختي بر فرهنگ ايمني و بهداشت صنعتي
503
بررسي وضعيت فرهنگ سازماني و ارتباط آن با تعهد و پتانسيل كارآفريني سازماني در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵
504
بررسي وضعيت فرهنگي روستايي قزلق از توابع شهرچاپشلو واقع در شهرستان درگز
505
بررسي وضعيت فروش برندهاي ورزشي خارجي از ديدگاه فروشندگان استان كردستان با استفاده از مدل AHp
506
بررسي وضعيت فروش فرش اصفهان در دوره معاصر باتحليل سوات
507
بررسي وضعيت فسفردربرخي خاكهاي مناطق اصفهان وشهركرد
508
بررسي وضعيت فشار خون قبل و بعد از قالب گيري در بيماران پروتز كامل
509
بررسي وضعيت فشارخون در بيماران با كاتاراكت SENILE مراجعه كننده به كلينيك چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
510
بررسي وضعيت فشارخون در بيماران با كاتاراكت SENILE مراجعه كننده به كلينيك چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
511
بررسي وضعيت فضاهاي ورزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
512
بررسي وضعيت فضاي سبز شهر اصفهان از ديدگاه توسعه پايدار با استفاد از رويكرد ديناميك سيستم ها
513
بررسي وضعيت فضاي سبز شهر تايباد
514
بررسي وضعيت فضاي فيزيكي بخش اورژانس بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ومقايسه آنها با استاندارد در سال 1385
515
بررسي وضعيت فضاي فيزيكي مدارس دخترانه شهرستان خميني شهر با توجه به قواعد و معيارهاي استاندارد
516
بررسي وضعيت فعاليت فيزيكي دانش آموزان پسر دوره متوسطه يزد بر اساس الگوي سازمان جهاني بهداشت در سال 1395
517
بررسي وضعيت فعاليت هاي دانشي در ابعاد فردي و سازماني بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي استان كرمانشاه
518
بررسي وضعيت فعاليت هاي روزمره زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت شهرستان رشت در سال 1395
519
بررسي وضعيت فعاليت هاي زندگي روزانه وحمايت اجتماعي سالمندان شهر يزد درسال 1391
520
بررسي وضعيت فعلي ،شناخت نارسائيها وارائه سيستم اتوماسيون در شركت تولي پرس
521
بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي ايران طي دوره 86-1371
522
بررسي وضعيت فلورسانس كلروفيل، پرولين وصفات زراعي در ژنوتيپ هاي كنجد تحت رژيم هاي متفاوت رطوبتي خاك
523
بررسي وضعيت فيلو ژنتيك و حفاظتي تيره موشهاي جهنده ﴿ جنس Allactaga) در ايران
524
بررسي وضعيت قابليت اعتماد سامانه اتوبوسراني مطالعه موردي: اتوبوسراني شهر اصفهان
525
بررسي وضعيت كار آفريني درون سازماني در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 1393
526
بررسي وضعيت كارآفريني دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد در سال 93
527
بررسي وضعيت كارايي اطلاعاتي در بازار سهام تهران
528
بررسي وضعيت كاربري اراضي شهر خنج
529
بررسي وضعيت كاربري اراضي شهري با تأكيد بر اصول توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: كلانشهر اهواز)
530
بررسي وضعيت كاركنان دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس
531
بررسي وضعيت كاركنان كادر اداري آموزش وپرورش شهر گرگان تشخيص نيازهاي آموزشي آنها
532
بررسي وضعيت كارگاههاي شيشه گري سنتي در تهران
533
بررسي وضعيت كارگرداني در تئاتر ايران از سال 1375 تا سال 1383 با تاكيد بر چهاركارگردان:آتيلا پسياني، محمد يعقوبي، محمدرحمانيان و كيومرث مرادي
534
بررسي وضعيت كالبدي بافت هاي فرسوده شهري با اولويت بهسازي و نوسازي مطالعه موردي : قلعه وكيل آباد مشهد
535
بررسي وضعيت كتابخانه هاي نابينايان و نيمه بينايان مستقر در استان خراسان رضوي و بررسي ميزان رضايتمندي كاربران از خدمات آنها
536
بررسي وضعيت كشاورزي در استان چهار محال و بختياري
537
بررسي وضعيت كلسيم ادرار در دانش آموزان كلاس پنجم شهر يزد
538
بررسي وضعيت كلسيم ادرار در دانش آموزان كلاس پنجم شهر يزد
539
بررسي وضعيت كنترل كيفيت در شركت يزد پيچ و بهبود آن
540
بررسي وضعيت كنترل كيفيت در صنايع استان فارس
541
بررسي وضعيت كنوني سينماي لبنان
542
بررسي وضعيت كنوني سينماي لبنان
543
بررسي وضعيت كنوني كاشي كاري سنتي در مشهد مقدس
544
بررسي وضعيت كنوني كاشيكاري سنتي در مشهد مقدس
545
بررسي وضعيت كودكان خياباني شهرگرگان
546
بررسي وضعيت كودكان كار از نظر فقه و حقوق اسلام
547
بررسي وضعيت كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران پزشكي با استفاده از مدل سروكوال (مورد مطالعه: كلينيك هاي كاشت موي طبيعي در شهر اصفهان)
548
بررسي وضعيت كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران پزشكي با استفاده از مدل سروكوال (مورد مطالعه: كلينيك هاي كاشت موي طبيعي در شهر اصفهان)
549
بررسي وضعيت كيفيت خدمات بر اساس الگوي شكاف و رابطه آن با وفاداري مشتري
550
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران و جهان
551
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران وجهان
552
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران وجهان
553
بررسي وضعيت گزارشات پرستاري برمبناي شاخص هاي اعتبار بخشي و عوامل مرتبط با آن در پرونده هاي ثبت شده ي بخش هاي داخلي- جراحي در مراكز آموزشي- درماني منتخب شهر رشت در سال1398
554
بررسي وضعيت لايه هاي اجتماعي ايران و كاركرد آنها در فرهنگ و تمدن اسلامي از حمله مغول تا پايان ايلخانان (616 ه.ق تا 736 ه.ق)
555
بررسي وضعيت لرزه زمين ساخت گسل رباط كريم با استفاده از روش اكتشافي زمين رادار
556
بررسي وضعيت مالكيت و مناسبات ارضي در دوره تيموري ﴿771-912 ه.ق﴾
557
بررسي وضعيت مالي و عملكرد شركت هاي نساجي موجود در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه پيشنهاد براي بهبود نارسائي ها
558
بررسي وضعيت مبلمان شهري در شهر يزد
559
بررسي وضعيت محيط درون سازماني و صفات پنجگانه شخصيتي و ارتباط آنها با عملكرد شغلي از ديدگاه پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد درسال ۱۳۹۴-۱۳۹۵
560
بررسي وضعيت مدارس ساوه بر اساس استراتژي سازمان يادگيرنده
561
بررسي وضعيت مديريت بر ميزان تجزيه و ترسيب كربن در باغ هاي پسته رفسنجان با بافت هاي متفاوت
562
بررسي وضعيت مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست در پارك هاي شهرستان قاين
563
بررسي وضعيت مديريت پسمانددانشگاه صنعتي قم وارائه ي راهكارهاي مديريتي مبتني برسياست تفكيك در مبدا
564
بررسي وضعيت مديريت دانش در آموزش عالي با بهره گيري از معيارهاي مدل EFQM : دانشگاه يزد
565
بررسي وضعيت مديريت زباله هاي بيمارستاني ﴿تفكيك،جمع آوري ،نگهداري حمل ودفع زباله﴾در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
566
بررسي وضعيت مديريت عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مطابق الگوي بلوغ توانمنديهاي نيروي انساني )P.C.M.M(
567
بررسي وضعيت مديريت كيفيت جامع )TQM( در مدارس غيرانتفاعي آموزش و پرورش شهر تهران
568
بررسي وضعيت مديريت كيفيت فراگير T. Q. M در دانشگاه فردوسي مشهد
569
بررسي وضعيت مديريت مهندسي در دانشگاه هاي برتر
570
بررسي وضعيت مديريتي باشگاه هاي بدنسازي استان كردستان
571
بررسي وضعيت مس و سلنيوم سرم در سالمندان داراي اختلال شناختي در مقايسه با گروه كنترل
572
بررسي وضعيت مسكن بر اساس امكانات و تسهيلات اوليه در استان هاي يزد
573
بررسي وضعيت مسكن در شهرك فرهنگيان (ولي عصر)
574
بررسي وضعيت مسكن شهري ( نمونه موردي: شهر بهبهان)
575
بررسي وضعيت مسكن شهري( مطالعه موردي: شهر اصفهان دهه‌ي 70تا 90 )
576
بررسي وضعيت مشاوره ژنتيك در زنان حامله
577
بررسي وضعيت مشاوره ژنتيك در زنان حامله
578
بررسي وضعيت مشكلات اشتغال و بيكاري در گروه سني 30-20 سال شهر بهشهر
579
بررسي وضعيت مصرف سيگار در بيماران مبتلا به كمردرد مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در سال92
580
بررسي وضعيت مصرف غذاهاي فوري ﴿فست فود﴾ونگرش مردم شهر يزد نسبت به آن
581
بررسي وضعيت مصرف غذاهاي فوري﴿فست فود﴾ و نگرش مردم شهر يزد نسبت به آن
582
بررسي وضعيت مصرف فرآورده¬هاي گياهي و عوامل مرتبط با آن در دوران حاملگي در مادران پس از زايمان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال 95-96
583
بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني اجتماعي در فرزندان معتادن (مورد مطالعه : استان گلستان )
584
بررسي وضعيت مصرف هورمون جايگزيني يائسگي (‏HRT‏) در زنان يائسه مراجعه ‏كننده به درمانگاهها و مطب هاي تخصصي زنان و مامايي شهر رشت-1387‏
585
بررسي وضعيت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر بيرجند
586
بررسي وضعيت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر بيرجند
587
بررسي وضعيت مطالعه غير درسي دانشجويان رشته كتابداري و اطلاع رساني در دانشگاههاي شهر كرمانشاه
588
بررسي وضعيت مطالعه غير درسي زنان شاغل و خانه دار شهرستان زاهدان
589
بررسي وضعيت مطالعه غير درسي زنان شاغل و خانه دار شهرستان زاهدان
590
بررسي وضعيت مطالعه متون ادبي در زنان خانه دار و شاغل شهر
591
بررسي وضعيت مطالعۀ متون ادبي در زنان خانه‌دار و شاغل شهر رشت
592
بررسي وضعيت معادن ايران در دوره ي قاجار با تكيه بر اسناد (مطالعه موردي معادن طلا و نقره و احجار كريمه)
593
بررسي وضعيت معاملات قابل ابطال در حقوق ايران
594
بررسي وضعيت معتادان در حال ترك روستاي چليچه
595
بررسي وضعيت معيشتي كارگران روز مزد شهرستان رامسر.
596
بررسي وضعيت منطقه اسلامشهر
597
بررسي وضعيت مهاجرت در شهرستان دشتستان
598
بررسي وضعيت مهاجرت در شهرستان دشتستان
599
بررسي وضعيت مهارت هاي ارتباطي كاركنان بيمارستان روان پزشكي و سوختگي زارع ساري در سال 1391
600
بررسي وضعيت مهارت هاي ارتباطي كتابداران دانشگاهي شهرستان سبزوار و تاثير آن بر رضايتمندي دانشجويان
601
بررسي وضعيت مهره هاي پشتي و كمري زنان باردار به هنگام قبل و بعد از زايمان در شهر كرمان به منظور ارائه برنامه حركات اصلاحي
602
بررسي وضعيت مواجهه شغلي با ذرات آلاينده هوابرد و ارتباط آن با بيوماركرهاي پيش التهابي در كارگران يكي از صنايع كاشي استان يزد در سال 5931
603
بررسي وضعيت مواجهه شغلي با عوامل اكولوژيك مرتبط با كيفيت سيمن در مردان مراجعه كننده به مركز درمان ناباروري يزد در سال ۱۳۹۵
604
بررسي وضعيت مواد اوليه (معدني ) صنعت لعاب در ايران
605
بررسي وضعيت موجود آموزش خانواده و مقايسه آن با وضعيت مطلوب و تاثير آن در پيشرفت از ديدگاه معلمان مدارس شهرستان بهشهر
606
بررسي وضعيت موجود با وضعيت مطلوب در فضاي آموزشي مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان شيروان
607
بررسي وضعيت موجود برنامه درسي تربيت بدني در دوره ابتدايي و متوسطه ايران و مقايسه تطبيقي با كشورهاي منتخب
608
بررسي وضعيت موجود خطوط پستي و راهكارهاي بهينه سازي آن
609
بررسي وضعيت موجود درس تربيت بدني آموزشگاههاي پسرانه و دخترانه شهرستان سمنان از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني
610
بررسي وضعيت موجود درس تربيت بدني در مدارس شهر يزد
611
بررسي وضعيت موجود رعايت نكات بهداشتي مدارس و ضرورت حضور مراقبين بهداشت در مدارس ابتدايي كاليكش
612
بررسي وضعيت موجود سرمايه فكري بانك صادرات ايران از ديدگاه روساي شعب تهران
613
بررسي وضعيت موجود فضاهاي ورزشي دانشگاه هاي اردبيل و نحوه بهره برداري از آنها
614
بررسي وضعيت موجود كيفيت آزمايشگاه ها در دبيرستان هاي شوش و دزفول و عوامل موثر بر افزايش ميزان رغبت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم به آن
615
بررسي وضعيت موجود مدارك تحصيلي و دوره هاي طي شده مديريت مديران آموزشي مقاطع تحصيلي ابتدائي ، راهنمايي و متوسطه استان مازندران
616
بررسي وضعيت موجود مديريت دانش در حوزه ستادي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ارائه راهكارهاي ارتقاي ان
617
بررسي وضعيت موجود مهارت هاي يادگيري خودراهبر در دانشجويان دندانپزشكي يزد درسال۱۳۹۷
618
بررسي وضعيت موجود مهارت هاي يادگيري خودراهبر در دانشجويان دندانپزشكي يزد درسال۱۳۹۷
619
بررسي وضعيت موجود نيروي انساني متخصص در تربيت بدني استان كهگيلويه و بويراحمد
620
بررسي وضعيت موجود نيروي انساني و طراحي نظام آموزش صنايع سنگين
621
بررسي وضعيت موجود و پيش بيني اثرات توسعه صنايع فناوري بر ساير صنايع ﴿مطالعه تاثير توسعه فيلد هاي منتخب نانو فناوري بر صنايع منتخب﴾
622
بررسي وضعيت موجود و تأثير آموزش هدفمند خود مراقبتي بر دانش، نگرش و عملكرد در ارتباط با مراقبت از خود در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به درمانگاه آموزشي درماني پژوهشي رازي شهر رشت در سال 1396-1395
623
بررسي وضعيت موجود و عوامل تأثيرگذار بر كيفيت آجر نما در استان يزد
624
بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي "زبان انگليسي تخصصي"رشته‌هاي علوم تربيتي به‌منظور تدوين يك مدل برنامه درسي كارآمد
625
بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي در كاربرد روش هاي مشاركتي تدريس، ابزارهاي فناورانه و راهبردهاي نوين آموزشي
626
بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه‌آموزشي و تربيتي دوره‌ پيش دبستان از نگاه مربيان و مديران شهر اصفهان
627
بررسي وضعيت موجود و مطلوب ساختار منابع انساني متخصص در ورزش بانوان
628
بررسي وضعيت موجود ورزش قهرماني و همگاني شهرستان دورود
629
بررسي وضعيت موجود ومطلوب توزيع نيروي انساني در ادارات آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصيلي 1381 -1380
630
بررسي وضعيت موجود يادگيري زبان انگليسي و عوامل موثر برآن در دانشجويان دانشگاه پيام نوررينه
631
بررسي وضعيت موجودبهداشت محيط مدارس شهري دوره ابتدايي استان مركزي
632
بررسي وضعيت موجوددررعايت نكات بهداشتي درمدارس وضرورت حضورمراقبين بهداشت درمدارس ابتدايي درمنطقه گاليكش
633
بررسي وضعيت مولفه‌هاي آموزش صلح در كتاب‌هاي علوم‌اجتماعي دوره دوم متوسطه و نظرات دبيران و متخصصان پيرامون آن
634
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
635
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
636
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پزشكان بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
637
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پزشكان بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
638
بررسي وضعيت ميزان شادكامي در كاراموزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در سال 1392
639
بررسي وضعيت ميكروبي پلاك زير لثه اي در دندان هاي داراي كراودينگ و بدون كراودينگ
640
بررسي وضعيت ناوگان هلي كوپترهاي تجاري، نياز كشور به هلي كوپتر و توانائي هاي فني و بعد اقتصادي ساخت
641
بررسي وضعيت نشر كتاب در استان گيلان , the state of the art of book publishing situation in guilan province
642
بررسي وضعيت نقد در سينماي ايران در سي سال اخير
643
بررسي وضعيت نقد در سينماي ايران در سي سال اخير
644
بررسي وضعيت نقدينگي وسياستهاي مديريت سرمايه در گردش در شركت هاي داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1378- 1373
645
بررسي وضعيت نگارخانه هاي تهران به لحاظ نوع آثار، مخاطب، وتاثيرات فرهنگي، با نگاهي به گالرهاي لندن
646
بررسي وضعيت نگاه گردشگرها به آثار هنري﴿معماري، نقاشي، نمايش هاي سنتي...﴾ در استان فارس
647
بررسي وضعيت نگهداري و تعميرات شركت گرانول كارون
648
بررسي وضعيت نمايشنامه نويسي ايتاليا
649
بررسي وضعيت نمايشنامه نويسي ايتاليا
650
بررسي وضعيت نهاد خانواده در شهرستان برازجان
651
بررسي وضعيت نوزادان متولد شده با تشخيص اليگوهيدرامنيوس
652
بررسي وضعيت نوزادان متولد شده با تشخيص اليگوهيدرامنيوس
653
بررسي وضعيت نياز آب زيست محيطي حوضه ي كارون در ايستگاه اهواز طي سالهاي آبي 1337 - 1387
654
بررسي وضعيت نيترات مصرفي از منابع آب و غذا و اثر آن بر برخي فاكتورهاي خوني و توليدي در بعضي گاوداريهاي شيري دو منطقه اصفهان و برخوار و ميمه
655
بررسي وضعيت نيترات، فسفات، آهن و روي در قسمت خوراكي برخي از سبزي هاي توليد شده در استان لرستان
656
بررسي وضعيت نيروي انساني در شركت كابل خودرو سبزوار جهت استقرار سيستم توليد به موقع
657
بررسي وضعيت نيروي انساني شاغل در داروخانههاي شهر اهواز بر اساس استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني و ارائه پودمان آموزشي مناسب
658
بررسي وضعيت هوشمندي رقابتي در شركت افشان شير شمال
659
بررسي وضعيت هويت ديني دانش آموزان مدارس متوسطه (پسرانه) شهر سنندج
660
بررسي وضعيت هيدراتاسيون دانش آموزان در مقطع راهنمايي شهر يزد در فصل بهار ﴿ماه خرداد﴾ و فصل پاييز ﴿ماه آذر﴾
661
بررسي وضعيت هيدراتاسيون دانش آموزان در مقطع راهنمايي شهر يزد در فصل بهار ﴿ماه خرداد﴾ و فصل پاييز ﴿ماه آذر﴾
662
بررسي وضعيت هيدراسيون گروههاي مختلف شغلي ساكن يزد در فصول زمستان 85 و بهار 86
663
بررسي وضعيت هيدراسيون گروههاي مختلف شغلي ساكن يزد در فصول زمستان 85 و بهار 86
664
بررسي وضعيت هيدروپليتيك زاب كوچك در روابط سياسي ايران و عراق
665
بررسي وضعيت و عملكرد مديريت شهري ( نمونه موردي سكونتگاههاي شهري استان چهار محال و بختياري )
666
بررسي وضعيت و مشكلات اجرايي شوراي دانش آموزاي مدارس متوسطه شهر بهشهر
667
بررسي وضعيت و مشكلات اشتغال زنان داراي تحصيلات عالي دانشگاه پيام نور مركز تهران سال تحصيلي 83-1382
668
بررسي وضعيت وآسيب هاي وارده زنان خودسرپرست تحت پوشش بهزيستي استان قم
669
بررسي وضعيت واحدهاي مسكوني شهر ساري به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران
670
بررسي وضعيت وب سايت بيمارستان هاي آموزشي كشورومقايسه با وب سايت بيمارستان منتخب توسط موسسه URAC در سال 92
671
بررسي وضعيت ورود كالاي قاچاق دراستان هرمزگان و ارتباط آن با بيكاري حاكم درمنطقه و ارائه پيشنهاد به منظوركاهش آن
672
بررسي وضعيت وزارت دادگستري در دوره ي پهلوي دوم 1320-1357 ش/1941-1979م
673
بررسي وضعيت وسايل نقليه در ايران
674
بررسي وضعيت وضعيت تجارت الكترونيك
675
بررسي وضعيت وعملكرد دولت الكترونيك در ايران
676
بررسي وضعيت وعوامل مرتبط با مصرف خود سرانه دارو در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
677
بررسي وضعيت ويتامين D در بيماران با و بدون بروز پنوموني، وابسته به ونتيلاتور بستري در بخش مراقبت¬هاي ويژه¬ي بيمارستان¬هاي رازي و پورسيناي شهر رشت
678
بررسي وضعيت ويتامين d و برخي از عوامل مرتبط با آن در معلمان شاغل يا بازنشسته آموزش و پرورش شهر يزد در سال 1390
679
بررسي وضعيت ويتامين d و برخي از عوامل مرتبط با آن در معلمان شاغل يا بازنشسته آموزش و پرورش شهر يزد در سال 1390
680
بررسي وضعيت، شخصيت و گفتار كميك در سه نمايشنامه نيل سايمون ﴿پزشك نازنين، پسران آفتاب، پابرهنه در پارك﴾ با تكيه بر آراء آنري برگسون
681
بررسي وضعيت،شخصيت و گفتار كميك در سه نمايشنامه نيل سايمون﴿پزشك نازنين،پسران آفتاب،پا برهنه در پارك﴾با تكيه بر آراء آنري برگسون
682
بررسي وضعييت آلودگي ميكربي دستگاههاي برش دهنده كالباس و كالباس هاي عرضه شده در فروشگاههاي شهر شيراز _1391
683
بررسي وضعييت امنيت غذايي سالمندان شهر تهران وعوامل مرتبط با آن در سال 1390-1389
684
بررسي وضعييت پارامترهاي بيوشيميايي وهما تولوژيك سم پاشان مزارعبرنج شهرستان فريدونكار
685
بررسي وضعييت پاسخگويي بيمارستانهاي آموزشي يزد در سال 1393
686
بررسي وضعيّت توليدات علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ياسوج از سال 1387 تا 1391
687
بررسي وضعييت فيزيكي ،شيميايي و ميكروبيولوژي آب استخر فجر يزد
688
بررسي وضعييت مديريت تكنولوژي پزشكي در بيمارستان هاي آموزشي و درماني يزد -1387
689
بررسي وضوح لوپ قدامي در slice thickness مقاطع CBCT در سه ضخامت مختلف
690
بررسي وضيعت اجتماعي ،اقتصادي وفرهنگي سالمندان شهرستان گنبد كاووس
691
بررسي وضيعت توليد و برآورد تابع عملكرد و تابع سطح زير كشت چقندرقند در استان خراسان
692
بررسي وضيعت صنعت پوشاك در ايران
693
بررسي وضيعيت درس تربيت بدني دانش آموزان كم توان ذهني مدارس استثنايي شهرستان گاليكش و ارائه راهكارهاي اصلاحي
694
بررسي وطبقه بندي ظروف كاربردي مجموعه خصوصي آقاي جواد سماوي با تاكييد بر فرم شناسي
695
بررسي وطبقه بندي فرش هاي تصويري حوزه فرش ايران
696
بررسي وطبقه بندي فرمي و موضوعي نقوش بافته هاي بختياري ﴿فرش ،ساير زير اندازها﴾
697
بررسي وطبقه بندي قالي هاي كتيبه دار موزه فرش ايران
698
بررسي وطبقه بندي نقوش ماهي درهم در نيمه غربي كشور
699
بررسي وطراحي اسباب بازي براي كودكان 7-5 سال ﴿ باهدف افزايش خلاقيت﴾
700
بررسي وطراحي اشكارهاي گازي تشعشع توسط نرم افزار ها وامكان سنجي ساخت انها
701
بررسي وطراحي الگوريتم جديددرزمينه ي آرايش ترافيك درشبكه هاي IP-over-WDM
702
بررسي وطراحي بخاري پيش ساخته فلزي ( شومينه )
703
بررسي وطراحي سيستم مبادله اطلاعاتي ﴿DATA )با استفاده از امواج صوتي
704
بررسي وطراحي مدل بهينه ي ترازنامه ي بانك صادرات ايران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي وبرنامه ريزي آرماني
705
بررسي وطراحي يك سيستم جستجوگر موسيقي مبتني برانحراف پوياي زمان
706
بررسي وظايف مديران آموزش و پرورش در شهر اصفهان در سال 83
707
بررسي وظايف و اختيارات ضابطين دادگستري در خليج فارس
708
بررسي وظايف و ارتباطات واحد فرستنده - گيرنده ايستگاه ثابت (BTS)از شبكه مخابرات سيار GSM
709
بررسي وظايف و عملكردهاي جمعيت هلال احمر در مديريت بحران
710
بررسي وظايف و مسئوليت هاي مديران پروژه در سه عامل كارفرما، مشاور و پيمانكار در چرخه حيات پروژه بر اساس آيين نامه ها
711
بررسي وظيفه هاي مديران آموزش و پرورش در شهر اصفهان
712
بررسي وعملكرد برنامه ريزي PM
713
بررسي وعملكرد سيستم خشك كن بستر سيال
714
بررسي وعوامل موثربركيفيت زندگي كاري كاركنان سازمان زندان شهر بيرجند
715
بررسي وفور ضايعات جلدي در مادران باردار مراجعه كننده به زايشگاه رشت در يكماه
716
بررسي وقف و آثار در فقه و حقوق مدني ايران
717
بررسي وقوع زلزله بر روي سيگنال‌هاي دريافتي ميدان الكتريكي زمين
718
بررسي وكابرد نقوش منسوجات سنتي در فضاي مهد كودك
719
بررسي ولادت ها و وفات هاي مردم اصفهان و مردم ايران در سال هاي 81-90
720
بررسي ولايت و حضانت مادر از منظر فقه اسلامي و حقوق
721
بررسي ولكانيزاسيون لاستيك
722
بررسي ومحاسبه توزيع باري هسته اي
723
بررسي ومحاسبه فرم فاكتورهاي دوترون
724
بررسي ومدل سازي انتقال حرارت دو بعدي وگذرا با كمك نرم افزار MATLAB
725
بررسي ومدلسازي كريستالهاي مايع
726
بررسي ومشكلات اجتماعي زنان مطلقه و بيوه در دامغان
727
بررسي ومطالعة كارايي دستگاههاي تشخيص سرطان پستان ومقايسة مشخصات دوزيمتري آنها
728
بررسي ومطالعه ارتباط بين گروههاي خوني وگرايش خانمهابه مشاغل مديريتي
729
بررسي ومطالعه ارزش هاي كيفي هنر خاتم با هدف ساخت آثار هنري اصيل
730
بررسي ومطالعه ارزشهاي كيفي هنر خاتم با هدف ساخت آثار هنري اصيل
731
بررسي ومطالعه پمپهاوتوربين ها
732
بررسي ومطالعه خواص آميزه RBN/PP
733
بررسي ومطالعه خوردگي در محيطهاي دريايي
734
بررسي ومطالعه رنگ وفرم در پرورش خلاقيت كودكان
735
بررسي ومطالعه عوامل وتعدد نابهنجاريهاي اخلاقي ئاجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه درشاهرود
736
بررسي ومطالعه عوامل وتنوع وتعددنابهنجاريهاي اخلاقي واجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه درشهرستان شاهرود
737
بررسي ومطالعه فلزات موجود در موزه تخت جمشيد وحفاظت ومرمت يك نمونه از اشياي اين مجموعه
738
بررسي ومطالعه فن شناسي گليم بافي در دوره صفويه وباز توليد يك نمونه
739
بررسي ومطالعه ميزان تأثير برنامه ريزي درسي درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از نگرش فرهنگيان ناحيه يك استان يزد
740
بررسي ومطالعه نقش فرايند ارتباطات در عملكرد مديران سازمان ملي جوانان
741
بررسي ومطالعه نقش مايه هاي بال در هنر ايران قبل از اسلام
742
بررسي ومطالعه نقوش تزئيني ساساني و تاثير آن بر نشانه هاي معاصر
743
بررسي ومطالعه ويژگيهاي اپتيكي لايه هاي نازك نقره انباشت شده به روش كندوپاش مگنترون
744
بررسي ومعرفي روش هاي بكارگيري مهندسي ارزش در بهداشت و درمان
745
بررسي ومعرفي شاخصه هاي فرهنگي و اجتماعي مردم جاجرم
746
بررسي ومعرفي فرش و فرهنگ هاي پيراموني آن در غزليات شمس
747
بررسي ومعرفي مدم سيستم راديويي ديجيتال سري 700
748
بررسي ومعرفي هنرتصويرنگاري برروي كمربندهاي اورارتو
749
بررسي ومقايسع نگرش دانش اموزان نسبت به دروس ديني وقران درمقطع ابتدايي وراهنمايي شهرستان تربت حيدريه
750
بررسي ومقايسه آزمايشگاهي ميزان دبري باقيمانده درون كانال حين درمان مجدد كانال هاي پرشده با سيلرهاي بيوسراميك ، با بيس رزيني وزينك اكسايد اوژنول
751
بررسي ومقايسه آزمايشگاهي ميزان دبري باقيمانده درون كانال حين درمان مجدد كانال هاي پرشده با سيلرهاي بيوسراميك ، با بيس رزيني وزينك اكسايد اوژنول
752
بررسي ومقايسه اتصالات گيردار تير به ستون فولادي دوبل با استفاده ازصفحات كناري وبا استفاده از صفحات داخلي به روش اجزاي محدود
753
بررسي ومقايسه اثر N2O و فنتانيل بر روي وضعيت هموديناميك بيماران
754
بررسي ومقايسه اثر آموزش كلامي-تصويري وآموزشهاي رايج بركاهش وابستگي به نيوتين در بيماران سيگاري پس از عمل باي پاس عروق كرونر
755
بررسي ومقايسه اثر دو غلظت مختلف از كتوفل (تركيب كتامين و پروپوفل) در سديشن و بيدردي در عمل جااندازي شكستگي بيني به روش بسته
756
بررسي ومقايسه اثر دو غلظت مختلف از كتوفل (تركيب كتامين و پروپوفل) در سديشن و بيدردي در عمل جااندازي شكستگي بيني به روش بسته
757
بررسي ومقايسه اثرات انس باقرآن برسلامت روان دانشجويان دانشگاه آزادوعلوم قرآني شهرستان شاهرود
758
بررسي ومقايسه اثربخشي روش آموزش توجه بركاهش نشخوارفكري بيماران افسرده ووسواس شهراصفهان
759
بررسي ومقايسه اثربخشي روشهاي آموزش رياضي به دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري دوره ابتدايي
760
بررسي ومقايسه اختلافات رفتاري دانش آموزان ابتدايي مدرسه غفاري گلپايگان
761
بررسي ومقايسه ادراك خود دختران وپسران دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد
762
بررسي ومقايسه ارزشهاي اجتماعي و مذهبي دانش آموزان ووالدين آنهادرمقطع متوسطه
763
بررسي ومقايسه ارزشيابي برنامه هاي اردويي دانش اموزان ممتاز علمي وتربيتي پسربا برنامه هاي اردويي دانش اموزان ممتازعلمي وتربيتي دختردرمقطع راهنمايي ازديدگاه معلمين زن ومرد درفيض اباد ومه ولات درسال تحصيلي75_74
764
بررسي ومقايسه ارزشيابي توصيفي وارزشيابي سنتي بر خلاقيت دانش اموزان پسر پايه چهارم ابتدايي
765
بررسي ومقايسه ارقام ولاين هاي اميد بخش سيب زميني به بيماري شوره نقره اي دردو منطقه ي اصفهان وفريدن
766
بررسي ومقايسه استرس بين دانش اموزان دختر وپسر دوره متوسطه
767
بررسي ومقايسه استرس دانشجويان دختر ورزشكار وغير ورزشكار دانشگاه قم
768
بررسي ومقايسه اضطراب بين كودكان داراي لكنت زبان وكودكان عادي مقطع ابتدايي شهرستان لنگرود.
769
بررسي ومقايسه اضطراب واحساس حقارت دانش اموزان سازگار وناسازگار پايه پنجم ابتدايي
770
بررسي ومقايسه افسردگي بين معلمين شهري وروستايي زن ومرد شهرستان رودسر
771
بررسي ومقايسه افسردگي بين معلمين شهري وروستايي زن ومرد شهرستان رودسر
772
بررسي ومقايسه افسردگي زنان معلم وخانه دار شهرشاهرود
773
بررسي ومقايسه الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي روي تراشه
774
بررسي ومقايسه انظام ارزشهاي فرزندان و والدين درمنطقه رامسر(شكاف بين نسلها).
775
بررسي ومقايسه برخي شاخص هاي بيمارستاني قبل و بعد از اجراي بسته درماني طرح نظام سلامت در بيمارستان هاي آموزشي علوم پزشكي بوشهر در سال 95-94
776
بررسي ومقايسه بزهكاري درفرزندان والدين طلاق گرفته وبزهكاري درفرزندان والدين طلاق نگرفته درشهرستان تنكابن
777
بررسي ومقايسه بلوغ عاطفي در بين دانشجويان مجرد ومتاهل 18تا30 سال دانشگاه قم در سال 89-88
778
بررسي ومقايسه بلوغ عاطفي دربين دانشجويان مجردومتاهل 18تا30سال دانشگاه قم درسال 90-89
779
بررسي ومقايسه به كارگيري روشهاي فعال تدريس توسط دبيران زن ومرد علي آباد
780
بررسي ومقايسه بين فرايند كمپوستينگ راكتوري زائدپسته با تيمارهاي كود حيواني ولجن فاضلاب
781
بررسي ومقايسه پايداري مولكول هاي فنيل آلانين و تيروزين
782
بررسي ومقايسه پراكندگي افسردگي در دانش آموزان دختر و پسر ورزشكار و غير ورزشكار آموزشگاههاي متوسطه شهر سنندج
783
بررسي ومقايسه پنج عامل بزرگ شخصيت در افراد مبتلا به مولتيل اسكلروزيس و افراد سالم بر اساس فرم كوتاه تست نئو
784
بررسي ومقايسه پيش دبستاني بر مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان عادي وعقب مانده ذهني مقطع ابتدايي فريمان
785
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دخترمدارس نمونه دولتي بانمونه مردمي شهرستان طبس درسال75_1374
786
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختروپسر دردرس زبان انگليسي مقطع راهنمايي درشهرستان طبس
787
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه در بدو ورود به مدرسه شش سال تمام دارند با انهايي كه بيشتر از شش سال دارند در مدارس شهرستان بشرويه
788
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه فرزنداول خانواده هستند باساير دانش اموزان درمقطع ابتدايي شهرستان طبس درسال تحصيلي75_1374
789
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه والدين انها تحصيلات بالايي دارند با والديني كه تحصيلات پايين تري دارند درمقطع ابتدايي ازديدگا معلمين منطقه زاوه تربت حيدريه
790
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه والدين انها فرهنگي هستند بادانش اموزاني كه والدين انها فرهنگي نيستند دربخش دستگردان شهرستان طبس.
791
بررسي ومقايسه تاثير برنامه هاي ماهواره بر بلوغ عاطفي دختران نوجوان
792
بررسي ومقايسه تاثير جو عاطفي ميان كاركنان اموزشگاه بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي بردسكن
793
بررسي ومقايسه تاثير رنگرزي در روش آلتراسونيك متداول برخواص نخ پشمي مورد استفاده در فرش دستباف
794
بررسي ومقايسه تاثير رنگرزي در روش آلتراسونيك ومتداول بر خواص نخ پشمي مورد استفاده در فرش دستباف
795
بررسي ومقايسه تاثير عامل ميزان تحصيلات در رضايت زناشويي زوجين بين 45-18 سال شهرستان محلات در سال1390
796
بررسي ومقايسه تاثير عدم ارضاي نيازها بر شكست تحصيلي دانش اموزان راهنمايي شهر كاشمر
797
بررسي ومقايسه تاثير هنردرماني بر ميزان اضطراب كودكان اوتيسم
798
بررسي ومقايسه تحول رشد شناختي و اخلاقي
799
بررسي ومقايسه تطبيقي در پيكره ئنگاري رضا عباسي ومهر علي
800
بررسي ومقايسه تغيير شكل سازه هاي نگهبان از نوع نيلينگ وديواره ديافراگمي
801
بررسي ومقايسه تغييرات ضربان قلب وفشار خون در افراد مبتلا به كيفوزوافراد سالم در سه وضعيت قبل ،حين وبعد از فعاليت ورزشي
802
بررسي ومقايسه تفاوت هاي شخصيتي دانش اموزان معلول جسمي و دانش اموزان عادي
803
بررسي ومقايسه تكنولوژي كارتهاي هوشمند
804
بررسي ومقايسه تيپهاي شخصيتي AوB ورضايت زناشويي افراد مختلف بخش چابكسر سال83-82.
805
بررسي ومقايسه تيپهاي شخصيتيBوA وميزان افسردگي
806
بررسي ومقايسه جداسازي دي اكسيدكربن با حلال آمين و جاذب هاي جامد
807
بررسي ومقايسه خصوصيات لايه هاي زميني توليد شده از الياف نو و بازيابي شده داخلي
808
بررسي ومقايسه خلاقيت در بين كودكان پيش فعال وعادي
809
بررسي ومقايسه خودپنداره وعزت نفس با پيشرفت تحصيلي بين دانش اموزان دخترو پسر در مقطع ابتدايي شهر فريمان
810
بررسي ومقايسه داستان پيامبران اولوالعزم در "النوبه الثانيه "و "النوبه الثالثه" كشف الاسرار و عده الابرار ميبدي
811
بررسي ومقايسه درون مايه هاي غزليات استاد شهريار و هوشنگ ابتهاج
812
بررسي ومقايسه رابطه اضطراب بين دانش اموزان دختر علوم انساني وپايه
813
بررسي ومقايسه رابطه بين فشار اقتصادي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رودسر
814
بررسي ومقايسه رابطه بين فشار اقتصادي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رودسر.
815
بررسي ومقايسه رابطه بين هوش هيجاني با شادي در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان دولت آباد در سال 1388
816
بررسي ومقايسه رابطه ي هوش هيجاني وسبك هاي دلبستگي
817
بررسي ومقايسه رشد اجتماعي فرزندان
818
بررسي ومقايسه رشد اجتماعي كودكان دختر اداري مادران شاغل و غير شاغل دوره ابتدايي شهرستان گناوه
819
بررسي ومقايسه رنگ پذيري نخ هاي دستريس (دوك ريس)حاصل از پشم هاي بومي رنگ شده با رنگزاهاي گياهي مختلف
820
بررسي ومقايسه روش هاي مطالعه دختران دبيرستاني محلات وراه هاي بهبود آن
821
بررسي ومقايسه روشهاي زمانبندي در مديريت پروژه هاي متناوب
822
بررسي ومقايسه سامانه هاي مديريت مخزن كد
823
بررسي ومقايسه سبك شناختي دانش آموزان شنوا وناشنوا
824
بررسي ومقايسه سبك هاي استرس وويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان دردبيرستان ها
825
بررسي ومقايسه سطوح آنتي بادي ويروس پاپيلوماي انساني پرخطر در سرم بيماران داراي سرطان دهانه رحم وضايعات پيش بدخيم دهانه رحم وافراد با بيوپسي نرمال دهانه رحم
826
بررسي ومقايسه سطوح هويت واضطراب هستي در افراد عادي ومعتادين شهرستان خمين
827
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين دانشجويان روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه پيام نور ملارد
828
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين زنان ورزشكار رشته هاي مختلف
829
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين كاركنان بيمارستانهاي رواني وكاركنان بيمارستان هاي غيررواني
830
بررسي ومقايسه سلامت عمومي دانشجويان رشته علوم تربيتي حضوري﴿دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر﴾و نيمه حضوري﴿دانشگاه پيام نور واحد ملارد﴾در سال تحصيلي92-91
831
بررسي ومقايسه سوزن دوزي بلوچ با ژته دوزي كرمان از لحاظ طرح ودوخت
832
بررسي ومقايسه شخصيت نام تجاري بانك هاي دولتي وخصوصي ايران از ديدگاه مراجعه كنندگان بانك ها
833
بررسي ومقايسه شيوه هاي فرزندپروري ومتغيرهاي جمعيت شناختي خانواده هاي داراي اختلال نقص
834
بررسي ومقايسه شيوه هاي مقابله با استرس در دو تيپ شخصيتي درونگرا وبرونگرا.
835
بررسي ومقايسه ظرفيت وتوسعه نوآوري در كسب وكارهاي كوچك ومتوسط توليدي وخدماتي
836
بررسي ومقايسه عزت نفس بين جانبازان 50درصد به بالا وافراد عادي.
837
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان دبيرستان فاطميه با دانش اموزان دبيرستان الزهرا
838
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان دختر عادي با دانش اموزان دختر ناشنواي مقطع راهنمايي
839
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان راهنمايي وغير انتفاعي
840
بررسي ومقايسه عزت نفس فرزندان اول ، وسط وآخر
841
بررسي ومقايسه علل بي ثباتي مديريت درمدارس پسرانه_دخترانه درسطوح مختلف اموزش وپرورش شهرستان خواف وتاثيران بركيفيت كار مدارس
842
بررسي ومقايسه علل گرايش دانش آموزان دختر و پسر متوسطه به فرهنگ غرب مدگرايي شاهرود
843
بررسي ومقايسه علل ميزان مردودي وافت تحصيلي بين دختران وپسران مقطع ابتدايي شهرستان خواف درسال تحصيلي74_73
844
بررسي ومقايسه عملكرد حافظه كوتاه مدت در كودكان عادي وعقب مانده ذهني خفيف
845
بررسي ومقايسه عملكرد حافظه كوتاه مدت در كودكان عادي وعقب مانده ذهني خفيف
846
بررسي ومقايسه عملكرد قابهاي بتن مسل مقاوم شده بابدبند فولادي وديواربرشي فولادي
847
بررسي ومقايسه عوامل انگيزشي موثر واولويت بندي انها بركارايي معلمان مقطع ابتدايي(زن ومر)درسطح شهرستان تربت حيدريه درسال 1375-1374
848
بررسي ومقايسه عوامل موثر در بالارفتن سن ازدواج در بين دبيران مجرد زن ومرد
849
بررسي ومقايسه فعاليت آنزيم هاي ماتريكس متالوپروتئيناز 2و9به روش زايموگرافي در سطح سرم خون جانبازان شيميايي ريوي وبيماران وافراد سالم
850
بررسي ومقايسه كارايي كمك منعقد كننده پلي آكريل آميد اصلاح شده با نانو ذرات آهن و آلومينيوم آكسيد در آبگيري لجن توليدي ازتصفيه بيولوژيكي فاضلاب شهري
851
بررسي ومقايسه كارايي وبازدهي مديران بومي ومديران غيربومي درمقاطع ابتدايي راهنمايي.راهنمايي .متوسطه منطقه رشتخواردرسال تحصيلي 73_1372
852
بررسي ومقايسه كاركرد طبقه دهقانان ازعصرخسروانوشيروان تاپايان دوره اموي(ه 132)
853
بررسي ومقايسه كنترل هوش هيجاني (دروني وبيروني )بين اساتيد وكاركنان دانشگاه آزاداسلامي واحدخمين
854
بررسي ومقايسه لزوم راهنمايي ومشاوره ونقش مشاوران در دبيرستان هاي شهرستانهاي تربت حيدريه ازنظردبيران مردوزن درسال تحصيلي74_1373
855
بررسي ومقايسه محتواي كتاب علوم تجربي سال سوم راهنمايي ازنظر دبيران ومتصديان ازمايشگاه مدارس راهنمايي دخترانه وپسرانه شهرستان تربت حيدريه درسال تحصيلي73_1372
856
بررسي ومقايسه مديران زن و مرد درباره اعمال خشونت در مدارس راهنمايي شهر آبپخش
857
بررسي ومقايسه مسائل ومشكلات دانش اموزان نابينا وكم بينا
858
بررسي ومقايسه مشكلات رفتاري دانش اموزان مقطع ابتدايي منطقه زاوه شهرستان تربت حيدريه ازديدگاه معلمان درسال تحصيلي74_1373
859
بررسي ومقايسه مضامين سياسي مشترك اشعار ميرزاده عشقي
860
بررسي ومقايسه منبع كنترل در بين افراد ورزشكار وغير ورزشكار
861
بررسي ومقايسه مهارت هاي ادراكي ورواني بازيكنان نخبه وغير نخبه تنيس روي ميز
862
بررسي ومقايسه مهارتهاي ارتباطي در بين كودكان مهد گذرانده ومهد نگذرانده شهر فريمان
863
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب بين دانش آموزان دختر وپسر ورزشكار وغير ورزشكار مراكز پيش دانشگاهي شهرستان تنكابن.
864
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه فريمان قبل از امتحانات ودر ايام امتحانات در سال تحصيلي88-89
865
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب وافسردگي بين دو گروه مادران شاغل وغيرشاغل
866
بررسي ومقايسه ميزان اطلاعات عمومي دانشجويان پسر ودختر دانشگاه پيام نور رامسر.
867
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي بين كودكان نابينا وناشنوا
868
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي د ردانش اموزان دختر وپسر گروه سني 12-15 سال منطقه كاريز تايباد سال 80-81
869
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه در دليجان
870
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي زنان شاغل وزنان خانه دار شهركلاچاي
871
بررسي ومقايسه ميزان تفاوت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شاهد غير شاهد در دبيرستانهاي شاهد شهرستان گرگان سال تحصيلي 1375-1374
872
بررسي ومقايسه ميزان خلاقيت دربين دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه عادي واستعداد درخشان شهرستان دامغان
873
بررسي ومقايسه ميزان خلاقيت دربين دانش آموزان دخترمقاطع متوسطه عادي واستعداددرخشان شهرستان سمنان
874
بررسي ومقايسه ميزان رشد اخلاقي در بين دانش اموزان مدارس قراني وعادي دخترانه متوسطه منطقه رضويه مشهد
875
بررسي ومقايسه ميزان رضايت مندي زناشويي در دو نوع ازدواج سنتي ومدرن
876
بررسي ومقايسه ميزان رضايتمندي زناشويي در مادران عقب مانده ذهني وعادي مدارس ابتدايي شهرستان تايباد
877
بررسي ومقايسه ميزان رعايت استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستا ن در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد1393
878
بررسي ومقايسه ميزان شيوع بيش فعالي در دانش اموزان دختر وپسر پايه اول در فريمان
879
بررسي ومقايسه ميزان عزت نفس در ورزشكاران وغيرورزشكاران پسر نوجوان استان قم
880
بررسي ومقايسه ميزان فشاررواني (استرس)درزنان خانه داروشاغل 20تا40سال شهرسمنان
881
بررسي ومقايسه ميزان كارامدي مديراني كه تحصيلات مديريتي دارند
882
بررسي ومقايسه ميزان مرگ ومير و ارتباط آن با روزهاي تعطيل در اورژانس بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي در سال 1388
883
بررسي ومقايسه ميزان مسئوليت پذيري بين دانش آموزان دختر وپسر در حيطه ي خانه مدرسه وجامعه در شهر قدس
884
بررسي ومقايسه نتايج اندازه گيري شاخص در صد بازگشت پذيري فرش دستباف تحت شرايط بارگذاري دينامكي واستانيكي
885
بررسي ومقايسه نظرات معلمان زن ومرد درموردمحتواي كتاب فارسي ودستوراول راهنمايي باتوانايي هاي ذهني دانش اموزان وساعات تدريس هفتگي ان درشهرستان كاشمردرسال تحصيلي73_1372
886
بررسي ومقايسه نظرات معلمين درمورد پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دبستانهاي دورافتاده ودبستانهاي مسير جاده
887
بررسي ومقايسه نظرات معلمين زن ومادران در مورد تغذيه رايگان بر جذب وپيشرفت تحصيلي وكاهش اختلالات رفتاري
888
بررسي ومقايسه نظرات معلمين زن ومرددررابطه باوضعيت اقتصادي والدين برپيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي شهركاشمر درسال تحصيلي73-72
889
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مرد وزن درباره نقش ورزش وتربيت بدني برشادي ونشا عاطفي اجتماعي دانش اموزان مقطع ابتدايي شهرستان بردسكن سال تحصيلي 74_75
890
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مرد وزن شهرستان بردسكن دررابطه باعلل تقلب دانش اموزان وراه هاي مقابله بان درسال تحصيلي 76_75
891
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مردوزن درمورد محتواي كتب تعليمات ديني ابتدائي ازنظرانطباق ان باتوانايي هاي ذهني دانش اموزان اين مقطع درشهرستان خواف74-73
892
بررسي ومقايسه نقش مشاركت جويانه وغير مشاركت جويانه مديران دبيرستانهاي دخترانه مشهد در رضايت شغلي كاركنان
893
بررسي ومقايسه نگرش مادران ودختران نسل ﴿قديم وجديد﴾نسبت به ارزشهاي اجتماعي
894
بررسي ومقايسه نگرش وعلاقه دانشجويان دبيري نسبت به رشته تحصيلي خود و شغل معلمي در دانشگاه بيرجند
895
بررسي ومقايسه نيازهاي اموزشي وپرورشي مديران در مقطع متوسطه دبيرستان هاي دخترانه وپسرانه مشهد
896
بررسي ومقايسه هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه حضوري ونيمه حضوري ورابطه آن با خودكارمدي آنان
897
بررسي ومقايسه هوش هيجاني در دانش اموزان تيز هوش وعادي ورابطه ان با پيشرفت تحصيلي
898
بررسي ومقايسه وضعيت بهداشت رواني دانشجويان مجرد ومتاهل دانشگاه پيام نور رامسر
899
بررسي ومقايسه وضعيت موجود مطلوب مدارس ابتدائي شهرستان تنكابن درزمينه امكانات وتجهيزات وفضاهاي آموزشي و انساني
900
بررسي ومقايسه وميزان افسردگي بين زنان شاغل وزنان خانه دار شهر چابكسر.
901
بررسي ومقايسه ويژگي شخصيتي دانش اموزان عادي ودانش اموزان شبانه روزي
902
بررسي ومقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنان شاغل خانه دار
903
بررسي ومقايسه ويژگيهاي شخصيتي كودكان ناتوان يادگيري وعادي
904
بررسي ومقايسه ي رابطه سبك هاي دلبستگي ومكانيسم هاي دفاعي در پسران ودختران مقطع متوسطه ي شهرستان ملارد سال 1394
905
بررسي ومقايسه ي روش هاوقالب هاي طنزپردازي درچهارمجلّه ي (باباشمل- بهلول- فكاهيون(توفيقيون)- خط خطي)
906
بررسي ومقايسه ي فيزيولوژي دستگاه گوارش ماهي قزل الاي رنگين كمان وكپورمعمولي
907
بررسي ومقايسه ي مكانيزم هاي دفاعي مورد استفاده در بيماران پوستي بيمارستان رازي وافراد سالم شهر تهران در سال 92-91
908
بررسي ومقايسه ي ميزان طرحواره هاي ناسازگاراوليه در دانشجويان متاهل ومجرد
909
بررسي ومقايسه ي هماهنگي مهارتهاي ظريف ودرشت درافراد آسيب ديده ي مغزي باافراد سالم
910
بررسي ومقايسه ي ويژگي هاي تصويري نگاره هاي خمسه نظامي در نگاره سلطان سنجر وپيرزن در مكتب هرات وتبريز از اواخر دوره تيموري تا اوايل دوره صفوي
911
بررسي وميزان مقايسه علاقه مندي دانش اموزان دختر وپسر ناحيه 7 مشهد
912
بررسي وند( هاي) مصغرساز گويش يزدي در چارچوب انگاره چندمعنايي نظام مند جورافسكي
913
بررسي ونداليسم و نقش آن در گردشگري
914
بررسي وندهاي اشتقاقي زبان فارسي بر اساس رويكرد ترتيب مبتني بر پيچيدگي
915
بررسي وندهاي زبان فارسي از نگاه تكواژشناسي واژگاني
916
بررسي وندهاي گويش لكي الشتري از نگاه تكواژ شناسي واژگاني
917
بررسي وندهاي مورد اختلاف در زبان فارسي
918
بررسي ونقد آراء مستشرقان درباره ي قصص قرآن
919
بررسي ونقد انواع هنجار گريزي ها در مثنوي هاي احمد عزيزي
920
بررسي ونقش فناوري ديجيتال در تصورسازي معاصر با تاكيد بر مضامين ايراني
921
بررسي ونگرش چايكاران نسبت به سازمان چاي قبل و بعد از خصوصي سازي(طرح اصلاح ساختارچاي).
922
بررسي ويؤگي هاي اپيدميولوژيك كودكان با تب و تشنج بستري شده در بيمارستان 17 شهريور
923
بررسي ويتامين دي وعلل كمبود اين ويتامين در جمعيت شهرستان شازند
924
بررسي ويرايش و نگارش و نقد آن در فارسي ممعاصر
925
بررسي وي‍‍‍‍‍زگي هاي رهبري خدمتگزار با رويكرد اسلامي
926
بررسي ويزگيهاي ساختاري فيلمنامه فيلم كوتاه
927
بررسي ويزگيهاي ساختاري فيلمنامه فيلم كوتاه
928
بررسي ويژكي هاي عكاسي جنگ
929
بررسي ويژگي
930
بررسي ويژگي هاي شخصيتي مجرمان بر اساس نوع جرم
931
بررسي ويژگي الگوي حكمراني خوب در افزايش كارائي نظام اداري سازمان اموراقتصادي و دارائي فارس
932
بررسي ويژگي تبعيت فرم از موضوع ومحتواي نوشته درتاپيو گرافي
933
بررسي ويژگي دوگان قاب هاي تركيبي متناهي
934
بررسي ويژگي زنان و مردان متعالي در قرآن
935
بررسي ويژگي ساختار حاصل از تغيير شكل پلاستيك در فولاد ضد زنگ آستنيتي نيمه پايدار
936
بررسي ويژگي ساختاري و الكتروني صفحه گرامافن
937
بررسي ويژگي ساختاري و الكتروني نانو لوله ي اكسيد روي خالص و آلاييده با نقره و اثرجذب هيدروژن و اكسيژن بر آن
938
بررسي ويژگي شخصيتي بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان بيمارستانهاي منتخب شهرستان يزد
939
بررسي ويژگي شخصيتي دانشجويان و رابطه آن با گروه خوني
940
بررسي ويژگي شخصيتي زوجهاي داراي خيانت اينترنتي و زوجهاي عادي
941
بررسي ويژگي شخصيتي نوجوانان چپ دست و راست دست در مقطع ابتدايي
942
بررسي ويژگي شخصيتي والدين كودكان استثنايي آموزش پذير ومقايسه اون باوالدين كودكان معمولي
943
بررسي ويژگي صدق عاطفي در مجموعه داستان كوتاه ليل الغرباء از غادة السمّان (تحليل دو داستان كوتاه)
944
بررسي ويژگي ظاهري ابرقهرمان در طراحي شخصيت رستم و كاپيتان امريكا در انيميشين مطالعه موردي: رستم، تولدي ديگر(سعيد قهاري)، رستم و سهراب(كيانوش دالوند)، رستم و اسفنديار(اسفنديار احمديه)
945
بررسي ويژگي فنوتيپي و ژنوتيپي باكتري هاي همراه با بيماري شانكر سطحي پوست درختان گردو در استان كرمان
946
بررسي ويژگي لرزه اي يك ميدان هيدروكربني جنوب ايران با استفاده از تفسير پتروفيزيكي و مدل سازي فيزيك سنگي
947
بررسي ويژگي مديران موفق آموزش و پرورش منطقه دلوار
948
بررسي ويژگي مديران موفق ازديدگاه دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهرستان دامغان درسال تحصيلي 1390-1389
949
بررسي ويژگي ها و چالش هاي بنگاه هاي كوچك و متوسط با رشد سريع و كارآفرينانه ﴿ بررسي بنگاه هاي كوچك و متوسط منتخب ايران در طول برنامه سوم توسعه ﴿ 83-1379 ﴾
950
بررسي ويژگي ها و عناصر داستان در داستان هاي افصح المتكلمين املشي "علي عمو"
951
بررسي ويژگي هاي " پلان مديريت حفاظت " از محوطه هاي ميراث فرهنگي ؛ ارائه پلان مديريت از شهر استخر فارس
952
بررسي وي‍‍‍ژگي هاي mof و كاربرد آن در واكنش هاي مختلف
953
بررسي ويژگي هاي آب شرب شهرمشهد و آبهاي بطري شده موجود در بازار از نظر سالم بودن و املاح موجود و مقايسه ي آن با استانداردهاي تعيين شده , study of drinking water specificities of mashhad and available botteled water are they safe and standards?
954
بررسي ويژگي هاي آشكارسازها نيمه رساناي مناسب به عنوان جايگزين آشكارسازدوربين گاما با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
955
بررسي ويژگي هاي آشكارسازهاي نيمه رساناي مناسب به عنوان جايگزين آشكارساز دوربين گاما با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو , the investigation of properties of some semiconductor detectors suitable for replacing in gamma camera detector by using monte carlo simulations
956
بررسي ويژگي هاي آنتي اكسيداني گياهان دارويي و كاربرد آن ها در صنعت روغن
957
بررسي ويژگي هاي آوازهاي سوگواري در ايل ها و طوايف لك ( مورخواني )
958
بررسي ويژگي هاي آوازي در رديف ابوالحسن صبا ( مورد مطالعاتي : دستگاه شور ، دستگاه سه گاه ، آواز بيات ترك و آواز اصفهان )
959
بررسي ويژگي هاي آيروديناميكي جت عمودي پلاسما بر جريان آزاد عبوري از صفحه ي تخت
960
بررسي ويژگي هاي آيروديناميكي يك هواپيماي بال بدنه يكپارچه با توجه به اثرات وينگلت در سرعت مادون صوت
961
بررسي ويژگي هاي اپتيكي نانو لوله هاي كربني
962
بررسي ويژگي هاي اتيوپاتولوژيك اسكواموس سل كارسينوماي زبان درمقايسه باسايرنواحي دهان دربيمارستان هاي اصلي شهريزد ازسال۱۳۸۵تا۱۳۹۵
963
بررسي ويژگي هاي اجتماعي و كالبدي نظام محلي بافت جديد شهري ( محدوده مورد مطالعه : الهيه )
964
بررسي ويژگي هاي اخلاقي و آگاهي از روشهاي تدريس پيشرفته معلمان نمونه
965
بررسي ويژگي هاي اقتباسي متون غير ايراني در سينماي پس از انقلاب
966
بررسي ويژگي هاي اقليمي خانه هاي دوره صفويه در اصفهان
967
بررسي ويژگي هاي اكوفيزيولوژيكي ريشه ريزومي خارشتر )Alhagi pseudoalhagi(
968
بررسي ويژگي هاي اكولوژيكي گياه دارويي خوشاريزه كوهستاني (Echinophora cinerea Boiss) در مراتع استان كهگيلويه و بوير احمد
969
بررسي ويژگي هاي الكتروني و اپتيكي نانو لايه MgSe/Ge
970
بررسي ويژگي هاي الكتروني و ساختاري BiB2 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي اختلالي
971
بررسي ويژگي هاي الكتروني و ساختاري BiB2 با استفاده از نظريه ي چگالي اختلالي
972
بررسي ويژگي هاي الكتروني واپتيكي نانونوارهاي اكسيد بريليوم
973
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي پليمرها در تقريب تنگ بست
974
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي شبكه هاي دو بعدي هگزاگونال فسفر سياه و فسفر آبي و مقايسه آنها با گرافن در مدل تنگ بست
975
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي نانونوارهاي گرافيني و نانونوارهاي سيليكون بورون و بورون نيتريد در تقريب تنگ بست
976
بررسي ويژگي هاي الياف ليفيران استخراج شده با استفاده از پتاسيم هيدروكسيد
977
بررسي ويژگي هاي امولسيفايري كنژوگه هاي كوالانسي پروتئين سويا و نشاسته حاصل از واكنش مايلارد
978
بررسي ويژگي هاي امولسيون كنندگي كمپلكس هاي كوالانسي و غير كووالانسي بتالاكتوگلوبولين - صمغ فارسي
979
بررسي ويژگي هاي انسان تكامل يافتهازديدگاه امام علي(ع) درنهج البلاغه و روان شناسي مازلو
980
بررسي ويژگي هاي برآورد ماكسيمم درستنمايي ميانگين جامعه ي نرمال چند متغيره با داده ي ناقص يكنوا
981
بررسي ويژگي هاي بصري آرم باشگاه هاي ورزشي ايران و چگونگي تاثيرپذيري آن از باشگاه هاي اروپا
982
بررسي ويژگي هاي بصري آرم هاي شركت هاي خودرو سازي كشورهاي آلمان، ژاپن، فرانسه، امريكا و ايتاليا
983
بررسي ويژگي هاي بصري پيكره هاي انساني در نقش برجسته هاي دوره هخامنشي در تخت جمشيد
984
بررسي ويژگي هاي بصري تزيينات ديواريطبقه ي ششم كاخ عالي قاپو جهت به كارگيري در هنرهاي دستي چوبي
985
بررسي ويژگي هاي بصري حروف در كتيبه هاي گچبري دوره سلجوقي
986
بررسي ويژگي هاي بصري شكل و نقش در عودسوزهاي فلزي قرون پنجم تا هفتم هـ.ق ايران به منظور طراحي و ساخت وسايل روشنايي سراميكي
987
بررسي ويژگي هاي بصري طراحي سنتي تزئينات معماري مسجد جامع عباسيبه منظور طراحي و ساخت صندلي چوبي
988
بررسي ويژگي هاي بصري كتاب اصلي اول دبستان كشور آلمان در دهه كنوني
989
بررسي ويژگي هاي بصري كتب كمك آموزشي در ايران
990
بررسي ويژگي هاي بصري گره شش به منظور اجرا در وسايل كاربردي چوبي
991
بررسي ويژگي هاي بصري مطبوعات چاپ سربي ايران
992
بررسي ويژگي هاي بصري معراج نامه هاي چاپ سنگي دوره قاجار و مقايسه آن با دو نمونه پيشين
993
بررسي ويژگي هاي بصري هنر پارچه بري خانه هاي تاريخي حقيقي،خانه حاج مصور الملك و انگورستان ملك(به منظور كاربرد آن در وسايل معاصر )
994
بررسي ويژگي هاي بصري و فني هنر حصيربافي به‌منظور بهره گيري در وسايل چوبي معاصر
995
بررسي ويژگي هاي بصريدر تيتراژ 30 فيلم ژانر معمايي و پليسي - جنايي ﴿2012- 1960﴾
996
بررسي ويژگي هاي بيمه نامه ي كيفيت ساختمان(عيوب اساسي و پنهان ساختمان)در ايران و مقايسه با ديگر كشورها
997
بررسي ويژگي هاي پرفورمنس در تئاتر عروسكي ويژه
998
بررسي ويژگي هاي پرفورمنس در تئاتر عروسكي ويژه كودكان
999
بررسي ويژگي هاي پهنه گسلي با استفاده از مكعب داده هاي لرزه نگاري سه بعدي
1000
بررسي ويژگي هاي پودر كلسيم فسفات سنتز شده در حضور بيوپليمر زيست سازگار
بازگشت