<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي وطراحي مدل بهينه ي ترازنامه ي بانك صادرات ايران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي وبرنامه ريزي آرماني
2
بررسي وطراحي يك سيستم جستجوگر موسيقي مبتني برانحراف پوياي زمان
3
بررسي وظايف مديران آموزش و پرورش در شهر اصفهان در سال 83
4
بررسي وظايف و اختيارات ضابطين دادگستري در خليج فارس
5
بررسي وظايف و ارتباطات واحد فرستنده - گيرنده ايستگاه ثابت (BTS)از شبكه مخابرات سيار GSM
6
بررسي وظايف و عملكردهاي جمعيت هلال احمر در مديريت بحران
7
بررسي وظايف و مسئوليت هاي مديران پروژه در سه عامل كارفرما، مشاور و پيمانكار در چرخه حيات پروژه بر اساس آيين نامه ها
8
بررسي وظيفه هاي مديران آموزش و پرورش در شهر اصفهان
9
بررسي وعملكرد برنامه ريزي PM
10
بررسي وعملكرد سيستم خشك كن بستر سيال
11
بررسي وعوامل موثربركيفيت زندگي كاري كاركنان سازمان زندان شهر بيرجند
12
بررسي وفور ضايعات جلدي در مادران باردار مراجعه كننده به زايشگاه رشت در يكماه
13
بررسي وقف و آثار در فقه و حقوق مدني ايران
14
بررسي وقوع زلزله بر روي سيگنال‌هاي دريافتي ميدان الكتريكي زمين
15
بررسي وكابرد نقوش منسوجات سنتي در فضاي مهد كودك
16
بررسي ولادت ها و وفات هاي مردم اصفهان و مردم ايران در سال هاي 81-90
17
بررسي ولايت و حضانت مادر از منظر فقه اسلامي و حقوق
18
بررسي ولكانيزاسيون لاستيك
19
بررسي ومحاسبه توزيع باري هسته اي
20
بررسي ومحاسبه فرم فاكتورهاي دوترون
21
بررسي ومدل سازي انتقال حرارت دو بعدي وگذرا با كمك نرم افزار MATLAB
22
بررسي ومدلسازي كريستالهاي مايع
23
بررسي ومشكلات اجتماعي زنان مطلقه و بيوه در دامغان
24
بررسي ومطالعة كارايي دستگاههاي تشخيص سرطان پستان ومقايسة مشخصات دوزيمتري آنها
25
بررسي ومطالعه ارتباط بين گروههاي خوني وگرايش خانمهابه مشاغل مديريتي
26
بررسي ومطالعه ارزش هاي كيفي هنر خاتم با هدف ساخت آثار هنري اصيل
27
بررسي ومطالعه ارزشهاي كيفي هنر خاتم با هدف ساخت آثار هنري اصيل
28
بررسي ومطالعه پمپهاوتوربين ها
29
بررسي ومطالعه خواص آميزه RBN/PP
30
بررسي ومطالعه خوردگي در محيطهاي دريايي
31
بررسي ومطالعه رنگ وفرم در پرورش خلاقيت كودكان
32
بررسي ومطالعه عوامل وتعدد نابهنجاريهاي اخلاقي ئاجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه درشاهرود
33
بررسي ومطالعه عوامل وتنوع وتعددنابهنجاريهاي اخلاقي واجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه درشهرستان شاهرود
34
بررسي ومطالعه فلزات موجود در موزه تخت جمشيد وحفاظت ومرمت يك نمونه از اشياي اين مجموعه
35
بررسي ومطالعه فن شناسي گليم بافي در دوره صفويه وباز توليد يك نمونه
36
بررسي ومطالعه ميزان تأثير برنامه ريزي درسي درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از نگرش فرهنگيان ناحيه يك استان يزد
37
بررسي ومطالعه نقش فرايند ارتباطات در عملكرد مديران سازمان ملي جوانان
38
بررسي ومطالعه نقش مايه هاي بال در هنر ايران قبل از اسلام
39
بررسي ومطالعه نقوش تزئيني ساساني و تاثير آن بر نشانه هاي معاصر
40
بررسي ومطالعه ويژگيهاي اپتيكي لايه هاي نازك نقره انباشت شده به روش كندوپاش مگنترون
41
بررسي ومعرفي روش هاي بكارگيري مهندسي ارزش در بهداشت و درمان
42
بررسي ومعرفي شاخصه هاي فرهنگي و اجتماعي مردم جاجرم
43
بررسي ومعرفي فرش و فرهنگ هاي پيراموني آن در غزليات شمس
44
بررسي ومعرفي مدم سيستم راديويي ديجيتال سري 700
45
بررسي ومعرفي هنرتصويرنگاري برروي كمربندهاي اورارتو
46
بررسي ومقايسع نگرش دانش اموزان نسبت به دروس ديني وقران درمقطع ابتدايي وراهنمايي شهرستان تربت حيدريه
47
بررسي ومقايسه آزمايشگاهي ميزان دبري باقيمانده درون كانال حين درمان مجدد كانال هاي پرشده با سيلرهاي بيوسراميك ، با بيس رزيني وزينك اكسايد اوژنول
48
بررسي ومقايسه آزمايشگاهي ميزان دبري باقيمانده درون كانال حين درمان مجدد كانال هاي پرشده با سيلرهاي بيوسراميك ، با بيس رزيني وزينك اكسايد اوژنول
49
بررسي ومقايسه اتصالات گيردار تير به ستون فولادي دوبل با استفاده ازصفحات كناري وبا استفاده از صفحات داخلي به روش اجزاي محدود
50
بررسي ومقايسه اثر N2O و فنتانيل بر روي وضعيت هموديناميك بيماران
51
بررسي ومقايسه اثر آموزش كلامي-تصويري وآموزشهاي رايج بركاهش وابستگي به نيوتين در بيماران سيگاري پس از عمل باي پاس عروق كرونر
52
بررسي ومقايسه اثر دو غلظت مختلف از كتوفل (تركيب كتامين و پروپوفل) در سديشن و بيدردي در عمل جااندازي شكستگي بيني به روش بسته
53
بررسي ومقايسه اثر دو غلظت مختلف از كتوفل (تركيب كتامين و پروپوفل) در سديشن و بيدردي در عمل جااندازي شكستگي بيني به روش بسته
54
بررسي ومقايسه اثرات انس باقرآن برسلامت روان دانشجويان دانشگاه آزادوعلوم قرآني شهرستان شاهرود
55
بررسي ومقايسه اثربخشي روش آموزش توجه بركاهش نشخوارفكري بيماران افسرده ووسواس شهراصفهان
56
بررسي ومقايسه اثربخشي روشهاي آموزش رياضي به دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري دوره ابتدايي
57
بررسي ومقايسه اختلافات رفتاري دانش آموزان ابتدايي مدرسه غفاري گلپايگان
58
بررسي ومقايسه ادراك خود دختران وپسران دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد
59
بررسي ومقايسه ارزشهاي اجتماعي و مذهبي دانش آموزان ووالدين آنهادرمقطع متوسطه
60
بررسي ومقايسه ارزشيابي برنامه هاي اردويي دانش اموزان ممتاز علمي وتربيتي پسربا برنامه هاي اردويي دانش اموزان ممتازعلمي وتربيتي دختردرمقطع راهنمايي ازديدگاه معلمين زن ومرد درفيض اباد ومه ولات درسال تحصيلي75_74
61
بررسي ومقايسه ارزشيابي توصيفي وارزشيابي سنتي بر خلاقيت دانش اموزان پسر پايه چهارم ابتدايي
62
بررسي ومقايسه ارقام ولاين هاي اميد بخش سيب زميني به بيماري شوره نقره اي دردو منطقه ي اصفهان وفريدن
63
بررسي ومقايسه استرس بين دانش اموزان دختر وپسر دوره متوسطه
64
بررسي ومقايسه استرس دانشجويان دختر ورزشكار وغير ورزشكار دانشگاه قم
65
بررسي ومقايسه اضطراب بين كودكان داراي لكنت زبان وكودكان عادي مقطع ابتدايي شهرستان لنگرود.
66
بررسي ومقايسه اضطراب واحساس حقارت دانش اموزان سازگار وناسازگار پايه پنجم ابتدايي
67
بررسي ومقايسه افسردگي بين معلمين شهري وروستايي زن ومرد شهرستان رودسر
68
بررسي ومقايسه افسردگي بين معلمين شهري وروستايي زن ومرد شهرستان رودسر
69
بررسي ومقايسه افسردگي زنان معلم وخانه دار شهرشاهرود
70
بررسي ومقايسه الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي روي تراشه
71
بررسي ومقايسه انظام ارزشهاي فرزندان و والدين درمنطقه رامسر(شكاف بين نسلها).
72
بررسي ومقايسه برخي شاخص هاي بيمارستاني قبل و بعد از اجراي بسته درماني طرح نظام سلامت در بيمارستان هاي آموزشي علوم پزشكي بوشهر در سال 95-94
73
بررسي ومقايسه بزهكاري درفرزندان والدين طلاق گرفته وبزهكاري درفرزندان والدين طلاق نگرفته درشهرستان تنكابن
74
بررسي ومقايسه بلوغ عاطفي در بين دانشجويان مجرد ومتاهل 18تا30 سال دانشگاه قم در سال 89-88
75
بررسي ومقايسه بلوغ عاطفي دربين دانشجويان مجردومتاهل 18تا30سال دانشگاه قم درسال 90-89
76
بررسي ومقايسه به كارگيري روشهاي فعال تدريس توسط دبيران زن ومرد علي آباد
77
بررسي ومقايسه بين فرايند كمپوستينگ راكتوري زائدپسته با تيمارهاي كود حيواني ولجن فاضلاب
78
بررسي ومقايسه پايداري مولكول هاي فنيل آلانين و تيروزين
79
بررسي ومقايسه پراكندگي افسردگي در دانش آموزان دختر و پسر ورزشكار و غير ورزشكار آموزشگاههاي متوسطه شهر سنندج
80
بررسي ومقايسه پنج عامل بزرگ شخصيت در افراد مبتلا به مولتيل اسكلروزيس و افراد سالم بر اساس فرم كوتاه تست نئو
81
بررسي ومقايسه پيش دبستاني بر مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان عادي وعقب مانده ذهني مقطع ابتدايي فريمان
82
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دخترمدارس نمونه دولتي بانمونه مردمي شهرستان طبس درسال75_1374
83
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختروپسر دردرس زبان انگليسي مقطع راهنمايي درشهرستان طبس
84
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه در بدو ورود به مدرسه شش سال تمام دارند با انهايي كه بيشتر از شش سال دارند در مدارس شهرستان بشرويه
85
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه فرزنداول خانواده هستند باساير دانش اموزان درمقطع ابتدايي شهرستان طبس درسال تحصيلي75_1374
86
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه والدين انها تحصيلات بالايي دارند با والديني كه تحصيلات پايين تري دارند درمقطع ابتدايي ازديدگا معلمين منطقه زاوه تربت حيدريه
87
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه والدين انها فرهنگي هستند بادانش اموزاني كه والدين انها فرهنگي نيستند دربخش دستگردان شهرستان طبس.
88
بررسي ومقايسه تاثير برنامه هاي ماهواره بر بلوغ عاطفي دختران نوجوان
89
بررسي ومقايسه تاثير جو عاطفي ميان كاركنان اموزشگاه بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي بردسكن
90
بررسي ومقايسه تاثير رنگرزي در روش آلتراسونيك متداول برخواص نخ پشمي مورد استفاده در فرش دستباف
91
بررسي ومقايسه تاثير رنگرزي در روش آلتراسونيك ومتداول بر خواص نخ پشمي مورد استفاده در فرش دستباف
92
بررسي ومقايسه تاثير عامل ميزان تحصيلات در رضايت زناشويي زوجين بين 45-18 سال شهرستان محلات در سال1390
93
بررسي ومقايسه تاثير عدم ارضاي نيازها بر شكست تحصيلي دانش اموزان راهنمايي شهر كاشمر
94
بررسي ومقايسه تاثير هنردرماني بر ميزان اضطراب كودكان اوتيسم
95
بررسي ومقايسه تحول رشد شناختي و اخلاقي
96
بررسي ومقايسه تطبيقي در پيكره ئنگاري رضا عباسي ومهر علي
97
بررسي ومقايسه تغيير شكل سازه هاي نگهبان از نوع نيلينگ وديواره ديافراگمي
98
بررسي ومقايسه تغييرات ضربان قلب وفشار خون در افراد مبتلا به كيفوزوافراد سالم در سه وضعيت قبل ،حين وبعد از فعاليت ورزشي
99
بررسي ومقايسه تفاوت هاي شخصيتي دانش اموزان معلول جسمي و دانش اموزان عادي
100
بررسي ومقايسه تكنولوژي كارتهاي هوشمند
101
بررسي ومقايسه تيپهاي شخصيتي AوB ورضايت زناشويي افراد مختلف بخش چابكسر سال83-82.
102
بررسي ومقايسه تيپهاي شخصيتيBوA وميزان افسردگي
103
بررسي ومقايسه جداسازي دي اكسيدكربن با حلال آمين و جاذب هاي جامد
104
بررسي ومقايسه خصوصيات لايه هاي زميني توليد شده از الياف نو و بازيابي شده داخلي
105
بررسي ومقايسه خلاقيت در بين كودكان پيش فعال وعادي
106
بررسي ومقايسه خودپنداره وعزت نفس با پيشرفت تحصيلي بين دانش اموزان دخترو پسر در مقطع ابتدايي شهر فريمان
107
بررسي ومقايسه داستان پيامبران اولوالعزم در "النوبه الثانيه "و "النوبه الثالثه" كشف الاسرار و عده الابرار ميبدي
108
بررسي ومقايسه درون مايه هاي غزليات استاد شهريار و هوشنگ ابتهاج
109
بررسي ومقايسه رابطه اضطراب بين دانش اموزان دختر علوم انساني وپايه
110
بررسي ومقايسه رابطه بين فشار اقتصادي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رودسر
111
بررسي ومقايسه رابطه بين فشار اقتصادي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رودسر.
112
بررسي ومقايسه رابطه بين هوش هيجاني با شادي در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان دولت آباد در سال 1388
113
بررسي ومقايسه رابطه ي هوش هيجاني وسبك هاي دلبستگي
114
بررسي ومقايسه رشد اجتماعي فرزندان
115
بررسي ومقايسه رشد اجتماعي كودكان دختر اداري مادران شاغل و غير شاغل دوره ابتدايي شهرستان گناوه
116
بررسي ومقايسه رنگ پذيري نخ هاي دستريس (دوك ريس)حاصل از پشم هاي بومي رنگ شده با رنگزاهاي گياهي مختلف
117
بررسي ومقايسه روش هاي مطالعه دختران دبيرستاني محلات وراه هاي بهبود آن
118
بررسي ومقايسه روشهاي زمانبندي در مديريت پروژه هاي متناوب
119
بررسي ومقايسه سامانه هاي مديريت مخزن كد
120
بررسي ومقايسه سبك شناختي دانش آموزان شنوا وناشنوا
121
بررسي ومقايسه سبك هاي استرس وويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان دردبيرستان ها
122
بررسي ومقايسه سطوح آنتي بادي ويروس پاپيلوماي انساني پرخطر در سرم بيماران داراي سرطان دهانه رحم وضايعات پيش بدخيم دهانه رحم وافراد با بيوپسي نرمال دهانه رحم
123
بررسي ومقايسه سطوح هويت واضطراب هستي در افراد عادي ومعتادين شهرستان خمين
124
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين دانشجويان روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه پيام نور ملارد
125
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين زنان ورزشكار رشته هاي مختلف
126
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين كاركنان بيمارستانهاي رواني وكاركنان بيمارستان هاي غيررواني
127
بررسي ومقايسه سلامت عمومي دانشجويان رشته علوم تربيتي حضوري﴿دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر﴾و نيمه حضوري﴿دانشگاه پيام نور واحد ملارد﴾در سال تحصيلي92-91
128
بررسي ومقايسه سوزن دوزي بلوچ با ژته دوزي كرمان از لحاظ طرح ودوخت
129
بررسي ومقايسه شخصيت نام تجاري بانك هاي دولتي وخصوصي ايران از ديدگاه مراجعه كنندگان بانك ها
130
بررسي ومقايسه شيوه هاي فرزندپروري ومتغيرهاي جمعيت شناختي خانواده هاي داراي اختلال نقص
131
بررسي ومقايسه شيوه هاي مقابله با استرس در دو تيپ شخصيتي درونگرا وبرونگرا.
132
بررسي ومقايسه ظرفيت وتوسعه نوآوري در كسب وكارهاي كوچك ومتوسط توليدي وخدماتي
133
بررسي ومقايسه عزت نفس بين جانبازان 50درصد به بالا وافراد عادي.
134
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان دبيرستان فاطميه با دانش اموزان دبيرستان الزهرا
135
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان دختر عادي با دانش اموزان دختر ناشنواي مقطع راهنمايي
136
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان راهنمايي وغير انتفاعي
137
بررسي ومقايسه عزت نفس فرزندان اول ، وسط وآخر
138
بررسي ومقايسه علل بي ثباتي مديريت درمدارس پسرانه_دخترانه درسطوح مختلف اموزش وپرورش شهرستان خواف وتاثيران بركيفيت كار مدارس
139
بررسي ومقايسه علل گرايش دانش آموزان دختر و پسر متوسطه به فرهنگ غرب مدگرايي شاهرود
140
بررسي ومقايسه علل ميزان مردودي وافت تحصيلي بين دختران وپسران مقطع ابتدايي شهرستان خواف درسال تحصيلي74_73
141
بررسي ومقايسه عملكرد حافظه كوتاه مدت در كودكان عادي وعقب مانده ذهني خفيف
142
بررسي ومقايسه عملكرد حافظه كوتاه مدت در كودكان عادي وعقب مانده ذهني خفيف
143
بررسي ومقايسه عملكرد قابهاي بتن مسل مقاوم شده بابدبند فولادي وديواربرشي فولادي
144
بررسي ومقايسه عوامل انگيزشي موثر واولويت بندي انها بركارايي معلمان مقطع ابتدايي(زن ومر)درسطح شهرستان تربت حيدريه درسال 1375-1374
145
بررسي ومقايسه عوامل موثر در بالارفتن سن ازدواج در بين دبيران مجرد زن ومرد
146
بررسي ومقايسه فعاليت آنزيم هاي ماتريكس متالوپروتئيناز 2و9به روش زايموگرافي در سطح سرم خون جانبازان شيميايي ريوي وبيماران وافراد سالم
147
بررسي ومقايسه كارايي كمك منعقد كننده پلي آكريل آميد اصلاح شده با نانو ذرات آهن و آلومينيوم آكسيد در آبگيري لجن توليدي ازتصفيه بيولوژيكي فاضلاب شهري
148
بررسي ومقايسه كارايي وبازدهي مديران بومي ومديران غيربومي درمقاطع ابتدايي راهنمايي.راهنمايي .متوسطه منطقه رشتخواردرسال تحصيلي 73_1372
149
بررسي ومقايسه كاركرد طبقه دهقانان ازعصرخسروانوشيروان تاپايان دوره اموي(ه 132)
150
بررسي ومقايسه كنترل هوش هيجاني (دروني وبيروني )بين اساتيد وكاركنان دانشگاه آزاداسلامي واحدخمين
151
بررسي ومقايسه لزوم راهنمايي ومشاوره ونقش مشاوران در دبيرستان هاي شهرستانهاي تربت حيدريه ازنظردبيران مردوزن درسال تحصيلي74_1373
152
بررسي ومقايسه محتواي كتاب علوم تجربي سال سوم راهنمايي ازنظر دبيران ومتصديان ازمايشگاه مدارس راهنمايي دخترانه وپسرانه شهرستان تربت حيدريه درسال تحصيلي73_1372
153
بررسي ومقايسه مديران زن و مرد درباره اعمال خشونت در مدارس راهنمايي شهر آبپخش
154
بررسي ومقايسه مسائل ومشكلات دانش اموزان نابينا وكم بينا
155
بررسي ومقايسه مشكلات رفتاري دانش اموزان مقطع ابتدايي منطقه زاوه شهرستان تربت حيدريه ازديدگاه معلمان درسال تحصيلي74_1373
156
بررسي ومقايسه مضامين سياسي مشترك اشعار ميرزاده عشقي
157
بررسي ومقايسه منبع كنترل در بين افراد ورزشكار وغير ورزشكار
158
بررسي ومقايسه مهارت هاي ادراكي ورواني بازيكنان نخبه وغير نخبه تنيس روي ميز
159
بررسي ومقايسه مهارتهاي ارتباطي در بين كودكان مهد گذرانده ومهد نگذرانده شهر فريمان
160
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب بين دانش آموزان دختر وپسر ورزشكار وغير ورزشكار مراكز پيش دانشگاهي شهرستان تنكابن.
161
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه فريمان قبل از امتحانات ودر ايام امتحانات در سال تحصيلي88-89
162
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب وافسردگي بين دو گروه مادران شاغل وغيرشاغل
163
بررسي ومقايسه ميزان اطلاعات عمومي دانشجويان پسر ودختر دانشگاه پيام نور رامسر.
164
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي بين كودكان نابينا وناشنوا
165
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي د ردانش اموزان دختر وپسر گروه سني 12-15 سال منطقه كاريز تايباد سال 80-81
166
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه در دليجان
167
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي زنان شاغل وزنان خانه دار شهركلاچاي
168
بررسي ومقايسه ميزان تفاوت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شاهد غير شاهد در دبيرستانهاي شاهد شهرستان گرگان سال تحصيلي 1375-1374
169
بررسي ومقايسه ميزان خلاقيت دربين دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه عادي واستعداد درخشان شهرستان دامغان
170
بررسي ومقايسه ميزان خلاقيت دربين دانش آموزان دخترمقاطع متوسطه عادي واستعداددرخشان شهرستان سمنان
171
بررسي ومقايسه ميزان رشد اخلاقي در بين دانش اموزان مدارس قراني وعادي دخترانه متوسطه منطقه رضويه مشهد
172
بررسي ومقايسه ميزان رضايت مندي زناشويي در دو نوع ازدواج سنتي ومدرن
173
بررسي ومقايسه ميزان رضايتمندي زناشويي در مادران عقب مانده ذهني وعادي مدارس ابتدايي شهرستان تايباد
174
بررسي ومقايسه ميزان رعايت استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستا ن در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد1393
175
بررسي ومقايسه ميزان شيوع بيش فعالي در دانش اموزان دختر وپسر پايه اول در فريمان
176
بررسي ومقايسه ميزان عزت نفس در ورزشكاران وغيرورزشكاران پسر نوجوان استان قم
177
بررسي ومقايسه ميزان فشاررواني (استرس)درزنان خانه داروشاغل 20تا40سال شهرسمنان
178
بررسي ومقايسه ميزان كارامدي مديراني كه تحصيلات مديريتي دارند
179
بررسي ومقايسه ميزان مرگ ومير و ارتباط آن با روزهاي تعطيل در اورژانس بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي در سال 1388
180
بررسي ومقايسه ميزان مسئوليت پذيري بين دانش آموزان دختر وپسر در حيطه ي خانه مدرسه وجامعه در شهر قدس
181
بررسي ومقايسه نتايج اندازه گيري شاخص در صد بازگشت پذيري فرش دستباف تحت شرايط بارگذاري دينامكي واستانيكي
182
بررسي ومقايسه نظرات معلمان زن ومرد درموردمحتواي كتاب فارسي ودستوراول راهنمايي باتوانايي هاي ذهني دانش اموزان وساعات تدريس هفتگي ان درشهرستان كاشمردرسال تحصيلي73_1372
183
بررسي ومقايسه نظرات معلمين درمورد پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دبستانهاي دورافتاده ودبستانهاي مسير جاده
184
بررسي ومقايسه نظرات معلمين زن ومادران در مورد تغذيه رايگان بر جذب وپيشرفت تحصيلي وكاهش اختلالات رفتاري
185
بررسي ومقايسه نظرات معلمين زن ومرددررابطه باوضعيت اقتصادي والدين برپيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي شهركاشمر درسال تحصيلي73-72
186
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مرد وزن درباره نقش ورزش وتربيت بدني برشادي ونشا عاطفي اجتماعي دانش اموزان مقطع ابتدايي شهرستان بردسكن سال تحصيلي 74_75
187
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مرد وزن شهرستان بردسكن دررابطه باعلل تقلب دانش اموزان وراه هاي مقابله بان درسال تحصيلي 76_75
188
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مردوزن درمورد محتواي كتب تعليمات ديني ابتدائي ازنظرانطباق ان باتوانايي هاي ذهني دانش اموزان اين مقطع درشهرستان خواف74-73
189
بررسي ومقايسه نقش مشاركت جويانه وغير مشاركت جويانه مديران دبيرستانهاي دخترانه مشهد در رضايت شغلي كاركنان
190
بررسي ومقايسه نگرش مادران ودختران نسل ﴿قديم وجديد﴾نسبت به ارزشهاي اجتماعي
191
بررسي ومقايسه نگرش وعلاقه دانشجويان دبيري نسبت به رشته تحصيلي خود و شغل معلمي در دانشگاه بيرجند
192
بررسي ومقايسه نيازهاي اموزشي وپرورشي مديران در مقطع متوسطه دبيرستان هاي دخترانه وپسرانه مشهد
193
بررسي ومقايسه هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه حضوري ونيمه حضوري ورابطه آن با خودكارمدي آنان
194
بررسي ومقايسه هوش هيجاني در دانش اموزان تيز هوش وعادي ورابطه ان با پيشرفت تحصيلي
195
بررسي ومقايسه وضعيت بهداشت رواني دانشجويان مجرد ومتاهل دانشگاه پيام نور رامسر
196
بررسي ومقايسه وضعيت موجود مطلوب مدارس ابتدائي شهرستان تنكابن درزمينه امكانات وتجهيزات وفضاهاي آموزشي و انساني
197
بررسي ومقايسه وميزان افسردگي بين زنان شاغل وزنان خانه دار شهر چابكسر.
198
بررسي ومقايسه ويژگي شخصيتي دانش اموزان عادي ودانش اموزان شبانه روزي
199
بررسي ومقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنان شاغل خانه دار
200
بررسي ومقايسه ويژگيهاي شخصيتي كودكان ناتوان يادگيري وعادي
201
بررسي ومقايسه ي رابطه سبك هاي دلبستگي ومكانيسم هاي دفاعي در پسران ودختران مقطع متوسطه ي شهرستان ملارد سال 1394
202
بررسي ومقايسه ي روش هاوقالب هاي طنزپردازي درچهارمجلّه ي (باباشمل- بهلول- فكاهيون(توفيقيون)- خط خطي)
203
بررسي ومقايسه ي فيزيولوژي دستگاه گوارش ماهي قزل الاي رنگين كمان وكپورمعمولي
204
بررسي ومقايسه ي مكانيزم هاي دفاعي مورد استفاده در بيماران پوستي بيمارستان رازي وافراد سالم شهر تهران در سال 92-91
205
بررسي ومقايسه ي ميزان طرحواره هاي ناسازگاراوليه در دانشجويان متاهل ومجرد
206
بررسي ومقايسه ي هماهنگي مهارتهاي ظريف ودرشت درافراد آسيب ديده ي مغزي باافراد سالم
207
بررسي ومقايسه ي ويژگي هاي تصويري نگاره هاي خمسه نظامي در نگاره سلطان سنجر وپيرزن در مكتب هرات وتبريز از اواخر دوره تيموري تا اوايل دوره صفوي
208
بررسي وميزان مقايسه علاقه مندي دانش اموزان دختر وپسر ناحيه 7 مشهد
209
بررسي وند( هاي) مصغرساز گويش يزدي در چارچوب انگاره چندمعنايي نظام مند جورافسكي
210
بررسي ونداليسم و نقش آن در گردشگري
211
بررسي وندهاي اشتقاقي زبان فارسي بر اساس رويكرد ترتيب مبتني بر پيچيدگي
212
بررسي وندهاي زبان فارسي از نگاه تكواژشناسي واژگاني
213
بررسي وندهاي گويش لكي الشتري از نگاه تكواژ شناسي واژگاني
214
بررسي وندهاي مورد اختلاف در زبان فارسي
215
بررسي ونقد آراء مستشرقان درباره ي قصص قرآن
216
بررسي ونقد انواع هنجار گريزي ها در مثنوي هاي احمد عزيزي
217
بررسي ونقش فناوري ديجيتال در تصورسازي معاصر با تاكيد بر مضامين ايراني
218
بررسي ونگرش چايكاران نسبت به سازمان چاي قبل و بعد از خصوصي سازي(طرح اصلاح ساختارچاي).
219
بررسي ويؤگي هاي اپيدميولوژيك كودكان با تب و تشنج بستري شده در بيمارستان 17 شهريور
220
بررسي ويتامين دي وعلل كمبود اين ويتامين در جمعيت شهرستان شازند
221
بررسي ويرايش و نگارش و نقد آن در فارسي ممعاصر
222
بررسي وي‍‍‍‍‍زگي هاي رهبري خدمتگزار با رويكرد اسلامي
223
بررسي ويزگيهاي ساختاري فيلمنامه فيلم كوتاه
224
بررسي ويزگيهاي ساختاري فيلمنامه فيلم كوتاه
225
بررسي ويژكي هاي عكاسي جنگ
226
بررسي ويژگي
227
بررسي ويژگي هاي شخصيتي مجرمان بر اساس نوع جرم
228
بررسي ويژگي الگوي حكمراني خوب در افزايش كارائي نظام اداري سازمان اموراقتصادي و دارائي فارس
229
بررسي ويژگي تبعيت فرم از موضوع ومحتواي نوشته درتاپيو گرافي
230
بررسي ويژگي دوگان قاب هاي تركيبي متناهي
231
بررسي ويژگي زنان و مردان متعالي در قرآن
232
بررسي ويژگي ساختار حاصل از تغيير شكل پلاستيك در فولاد ضد زنگ آستنيتي نيمه پايدار
233
بررسي ويژگي ساختاري و الكتروني صفحه گرامافن
234
بررسي ويژگي ساختاري و الكتروني نانو لوله ي اكسيد روي خالص و آلاييده با نقره و اثرجذب هيدروژن و اكسيژن بر آن
235
بررسي ويژگي شخصيتي بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان بيمارستانهاي منتخب شهرستان يزد
236
بررسي ويژگي شخصيتي دانشجويان و رابطه آن با گروه خوني
237
بررسي ويژگي شخصيتي زوجهاي داراي خيانت اينترنتي و زوجهاي عادي
238
بررسي ويژگي شخصيتي نوجوانان چپ دست و راست دست در مقطع ابتدايي
239
بررسي ويژگي شخصيتي والدين كودكان استثنايي آموزش پذير ومقايسه اون باوالدين كودكان معمولي
240
بررسي ويژگي صدق عاطفي در مجموعه داستان كوتاه ليل الغرباء از غادة السمّان (تحليل دو داستان كوتاه)
241
بررسي ويژگي ظاهري ابرقهرمان در طراحي شخصيت رستم و كاپيتان امريكا در انيميشين مطالعه موردي: رستم، تولدي ديگر(سعيد قهاري)، رستم و سهراب(كيانوش دالوند)، رستم و اسفنديار(اسفنديار احمديه)
242
بررسي ويژگي فنوتيپي و ژنوتيپي باكتري هاي همراه با بيماري شانكر سطحي پوست درختان گردو در استان كرمان
243
بررسي ويژگي لرزه اي يك ميدان هيدروكربني جنوب ايران با استفاده از تفسير پتروفيزيكي و مدل سازي فيزيك سنگي
244
بررسي ويژگي مديران موفق آموزش و پرورش منطقه دلوار
245
بررسي ويژگي مديران موفق ازديدگاه دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهرستان دامغان درسال تحصيلي 1390-1389
246
بررسي ويژگي ها و چالش هاي بنگاه هاي كوچك و متوسط با رشد سريع و كارآفرينانه ﴿ بررسي بنگاه هاي كوچك و متوسط منتخب ايران در طول برنامه سوم توسعه ﴿ 83-1379 ﴾
247
بررسي ويژگي ها و عناصر داستان در داستان هاي افصح المتكلمين املشي "علي عمو"
248
بررسي ويژگي هاي " پلان مديريت حفاظت " از محوطه هاي ميراث فرهنگي ؛ ارائه پلان مديريت از شهر استخر فارس
249
بررسي وي‍‍‍ژگي هاي mof و كاربرد آن در واكنش هاي مختلف
250
بررسي ويژگي هاي آب شرب شهرمشهد و آبهاي بطري شده موجود در بازار از نظر سالم بودن و املاح موجود و مقايسه ي آن با استانداردهاي تعيين شده , study of drinking water specificities of mashhad and available botteled water are they safe and standards?
251
بررسي ويژگي هاي آشكارسازها نيمه رساناي مناسب به عنوان جايگزين آشكارسازدوربين گاما با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
252
بررسي ويژگي هاي آشكارسازهاي نيمه رساناي مناسب به عنوان جايگزين آشكارساز دوربين گاما با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو , the investigation of properties of some semiconductor detectors suitable for replacing in gamma camera detector by using monte carlo simulations
253
بررسي ويژگي هاي آنتي اكسيداني گياهان دارويي و كاربرد آن ها در صنعت روغن
254
بررسي ويژگي هاي آوازهاي سوگواري در ايل ها و طوايف لك ( مورخواني )
255
بررسي ويژگي هاي آوازي در رديف ابوالحسن صبا ( مورد مطالعاتي : دستگاه شور ، دستگاه سه گاه ، آواز بيات ترك و آواز اصفهان )
256
بررسي ويژگي هاي آيروديناميكي جت عمودي پلاسما بر جريان آزاد عبوري از صفحه ي تخت
257
بررسي ويژگي هاي آيروديناميكي يك هواپيماي بال بدنه يكپارچه با توجه به اثرات وينگلت در سرعت مادون صوت
258
بررسي ويژگي هاي اپتيكي نانو لوله هاي كربني
259
بررسي ويژگي هاي اتيوپاتولوژيك اسكواموس سل كارسينوماي زبان درمقايسه باسايرنواحي دهان دربيمارستان هاي اصلي شهريزد ازسال۱۳۸۵تا۱۳۹۵
260
بررسي ويژگي هاي اجتماعي و كالبدي نظام محلي بافت جديد شهري ( محدوده مورد مطالعه : الهيه )
261
بررسي ويژگي هاي اخلاقي و آگاهي از روشهاي تدريس پيشرفته معلمان نمونه
262
بررسي ويژگي هاي اقتباسي متون غير ايراني در سينماي پس از انقلاب
263
بررسي ويژگي هاي اقليمي خانه هاي دوره صفويه در اصفهان
264
بررسي ويژگي هاي اكوفيزيولوژيكي ريشه ريزومي خارشتر )Alhagi pseudoalhagi(
265
بررسي ويژگي هاي اكولوژيكي گياه دارويي خوشاريزه كوهستاني (Echinophora cinerea Boiss) در مراتع استان كهگيلويه و بوير احمد
266
بررسي ويژگي هاي الكتروني و اپتيكي نانو لايه MgSe/Ge
267
بررسي ويژگي هاي الكتروني و ساختاري BiB2 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي اختلالي
268
بررسي ويژگي هاي الكتروني و ساختاري BiB2 با استفاده از نظريه ي چگالي اختلالي
269
بررسي ويژگي هاي الكتروني واپتيكي نانونوارهاي اكسيد بريليوم
270
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي پليمرها در تقريب تنگ بست
271
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي شبكه هاي دو بعدي هگزاگونال فسفر سياه و فسفر آبي و مقايسه آنها با گرافن در مدل تنگ بست
272
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي نانونوارهاي گرافيني و نانونوارهاي سيليكون بورون و بورون نيتريد در تقريب تنگ بست
273
بررسي ويژگي هاي الياف ليفيران استخراج شده با استفاده از پتاسيم هيدروكسيد
274
بررسي ويژگي هاي امولسيفايري كنژوگه هاي كوالانسي پروتئين سويا و نشاسته حاصل از واكنش مايلارد
275
بررسي ويژگي هاي امولسيون كنندگي كمپلكس هاي كوالانسي و غير كووالانسي بتالاكتوگلوبولين - صمغ فارسي
276
بررسي ويژگي هاي انسان تكامل يافتهازديدگاه امام علي(ع) درنهج البلاغه و روان شناسي مازلو
277
بررسي ويژگي هاي برآورد ماكسيمم درستنمايي ميانگين جامعه ي نرمال چند متغيره با داده ي ناقص يكنوا
278
بررسي ويژگي هاي بصري آرم باشگاه هاي ورزشي ايران و چگونگي تاثيرپذيري آن از باشگاه هاي اروپا
279
بررسي ويژگي هاي بصري آرم هاي شركت هاي خودرو سازي كشورهاي آلمان، ژاپن، فرانسه، امريكا و ايتاليا
280
بررسي ويژگي هاي بصري پيكره هاي انساني در نقش برجسته هاي دوره هخامنشي در تخت جمشيد
281
بررسي ويژگي هاي بصري تزيينات ديواريطبقه ي ششم كاخ عالي قاپو جهت به كارگيري در هنرهاي دستي چوبي
282
بررسي ويژگي هاي بصري حروف در كتيبه هاي گچبري دوره سلجوقي
283
بررسي ويژگي هاي بصري شكل و نقش در عودسوزهاي فلزي قرون پنجم تا هفتم هـ.ق ايران به منظور طراحي و ساخت وسايل روشنايي سراميكي
284
بررسي ويژگي هاي بصري طراحي سنتي تزئينات معماري مسجد جامع عباسيبه منظور طراحي و ساخت صندلي چوبي
285
بررسي ويژگي هاي بصري كتاب اصلي اول دبستان كشور آلمان در دهه كنوني
286
بررسي ويژگي هاي بصري كتب كمك آموزشي در ايران
287
بررسي ويژگي هاي بصري گره شش به منظور اجرا در وسايل كاربردي چوبي
288
بررسي ويژگي هاي بصري مطبوعات چاپ سربي ايران
289
بررسي ويژگي هاي بصري معراج نامه هاي چاپ سنگي دوره قاجار و مقايسه آن با دو نمونه پيشين
290
بررسي ويژگي هاي بصري نگاره هاي شاهنامه قوام با توجه به دوره تاريخي سده دهم
291
بررسي ويژگي هاي بصري هنر پارچه بري خانه هاي تاريخي حقيقي،خانه حاج مصور الملك و انگورستان ملك(به منظور كاربرد آن در وسايل معاصر )
292
بررسي ويژگي هاي بصري و فني هنر حصيربافي به‌منظور بهره گيري در وسايل چوبي معاصر
293
بررسي ويژگي هاي بصريدر تيتراژ 30 فيلم ژانر معمايي و پليسي - جنايي ﴿2012- 1960﴾
294
بررسي ويژگي هاي بيمه نامه ي كيفيت ساختمان(عيوب اساسي و پنهان ساختمان)در ايران و مقايسه با ديگر كشورها
295
بررسي ويژگي هاي پرفورمنس در تئاتر عروسكي ويژه
296
بررسي ويژگي هاي پرفورمنس در تئاتر عروسكي ويژه كودكان
297
بررسي ويژگي هاي پهنه گسلي با استفاده از مكعب داده هاي لرزه نگاري سه بعدي
298
بررسي ويژگي هاي پودر كلسيم فسفات سنتز شده در حضور بيوپليمر زيست سازگار
299
بررسي ويژگي هاي پوشش گياهي و خاك در دو منطقه چراي چكنه و تابستانه در طول فصول رويش ( مطالعه موردي : مراتع شواز استان يزد)
300
بررسي ويژگي هاي پيچانرودي رودخانه گاماسياب به منظورارزيابي ميزان پايداري كناره ها (منطقه موردمطالعه .ازپل چهرتاروستاي چم كبود
301
بررسي ويژگي هاي تاريخي، فرهنگي و هنري گليم هاي سوزني منطقه كرمان و آذربايجان
302
بررسي ويژگي هاي تجارت ابريشم در دوره قاجاريه
303
بررسي ويژگي هاي تخمين پارامتر پروازي در ميدان فركانسي
304
بررسي ويژگي هاي تدريس مطلوب از ديدگاه دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد
305
بررسي ويژگي هاي ترابردي نانونوارهاي گرافن با استفاده از روش تابع گرين
306
بررسي ويژگي هاي تركيب هايي از توزيع بتا
307
بررسي ويژگي هاي تزريق پذيري توده سنگ ساختگاه پروژه كارون 3 و ارائه ي مدل تحليلي
308
بررسي وي‍‍ژگي هاي تزيينات خنجرهاي دوره صفوي
309
بررسي ويژگي هاي تصويرسازي كليله و دمنه در كتب چاپي معاصر ايران
310
بررسي ويژگي هاي تصويري در ديوارنگار كاخ چهل ستون در دوره صفوي
311
بررسي ويژگي هاي تصويري در كتاب هاي چاپ سنگي افغانستان ازسال 1871 م/1288 ق تا سال 1930م/1349ق
312
بررسي ويژگي هاي تصويري نقوش تشعير دوران صفوي ﴿با تاكيد بر نقش حيوانات افسانه اي﴾
313
بررسي ويژگي هاي تكنيكي و هنري قرآن هاي دوره صفويه موزه آستان قدس رضوي
314
بررسي ويژگي هاي توپولوژيك فضاي تقريب IF
315
بررسي ويژگي هاي توپولوژيك فضاي تقريب IF
316
بررسي ويژگي هاي توده اي شدن آموزش عالي در ايران از ديدگاه تصميم سازان (كارشناسان )
317
بررسي ويژگي هاي توزيع نرمال چندمتغيره
318
بررسي ويژگي هاي جذب و انتقال نيكل تحت تاثير برخي آمينو اسيدهاي ريز و سفر در گندم
319
بررسي ويژگي هاي جراحي اسپونديلوليستزيس در بيماران جراحي شده در بيمارستان پورسينا از سال 82 الي 89/
320
بررسي ويژگي هاي جريان گردابي در سرريزهاي مدور قائم با ورودي گلبرگي شكل
321
بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي – شنوايي - سنجي ناشنوايان شهر رشت در سال 1396
322
بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي، باليني ونتايج اقدامات تشخيصي در كودكان بستري شده با شكايت تب وكاهش سطح هوشياري﴿انسفالوپاتي حاد همراه با تب﴾ در مركز آموزشي درماني-17 شهريور رشت در سال 92تا93
323
بررسي ويژگي هاي جوانه زني و اثر كميت و كيفيت نور بر رشد و عملكرد ويتكس (.Vitex agnus-castus L) تحت تنش خشكي
324
بررسي وِيژگي هاي جوش فولاد¬هاي ابزاري به روش فرايندهاي نيمه جامد
325
بررسي ويژگي هاي حجمي سيستم هاي دو تايي 1پروپانول و ايزوبوتانول با اتيل استات ،وينل و...
326
بررسي ويژگي هاي حجمي سيستم هاي دوتايي الكل واستردر دماي متفاوت وفشار محيط
327
بررسي ويژگي هاي حجمي محلول هاي دوجزئي(گلايسين + آب ) و سه جزئي (گلايسين+ آب+ ليتيم برميد)، (گلايسين+ آب+ پتاسيم برميد) و (گلايسين+ آب+ سديم برميد) در دماهاي مختلف و فشار محيط
328
بررسي ويژگي هاي حسي و فيزيكوشيميايي شير سوياي غني شده با كلسيم ريز پوشينه دار شده و نمك كلسيم كلاته شده
329
بررسي ويژگي هاي خانواده و تاثير آن بر موفقيت دانش آموزان دختر دوره راهنمايي مدارس بهشهر در سال تحصيلي 88 - 87
330
بررسي ويژگي هاي خش و خراش پوشش هاي هيبريدي نانوساختار تابش پز حاوي تركيبات پلي هدرال اليگومريك سيل سسكوايكسان
331
بررسي ويژگي هاي خطي سيگنال صوتي براي تشخيص ناهنجاري هاي گفتاري
332
بررسي ويژگي هاي دانش آموزان خلاق درمدارس ابتدايي دخترانه شهرستان بندرتركمن
333
بررسي ويژگي هاي دزيمتري نانوفسفرهاي استرانسيوم سولفات آلاييده با ساماريوم و تربيوم
334
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك افراد اقدام كننده به خودكشي درشهر يزد سال 87
335
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به Ewing Sarcoma Family مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد و مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 1381 تا 1389
336
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به Ewing Sarcoma Family مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد و مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 1381 تا 1389
337
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك، آزمايشگاهي و باليني بيماران مبتلا به هماتوشزي سرپايي مراجعه كننده به كلينيك هاي درمانگاهي و مطب هاي خصوصي اعضاي هيئت علمي دانشگاه، و بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت از بهمن ماه1389 تا دي 1390
338
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك،كلينيكوپاتولوژيك و بقاي بيماران مراجعه كننده با متاستاز استخواني به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 1391-1386
339
بررسي ويژگي هاي دموگرافيگ، باليني و تشخيصي بيماران تحت احياي قلبي- ريوي دربيمارستان دكتر حشمت رشت در طي سال1393
340
بررسي ويژگي هاي راهكار هوش تجاري مناسب براي استقرار و به كارگيري در صنعت ويديو به هنگام درخواست (VOD) و تعيين ميزان اهميت هريك از اين پارامترها
341
بررسي ويژگي هاي رهبري تحول آفرين از منظر قرآن و سنت
342
بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه وسواس در كودكان و نوجوانان با اختلال وسواسي - اجباري (The Child Version of Obsessive_ Compulsive Inventory) در استان گيلان در سال 97-96
343
بررسي ويژگي هاي روان شناختي شخصيت هاي خودنابودگر در سه نمايش نامه از هنريك ايبسن ﴿مرغابي وحشي، روسمرس هولم، هدا گابلر ﴾
344
بررسي ويژگي هاي روان شناختي شخصيت هاي خودنابودگر در سه نمايش نامه از هنريك ايبسن ﴿مرغابي وحشي، روسمرس هولم، هدا گابلر ﴾
345
بررسي ويژگي هاي روان نسنجي و هنجار يابي نسخه
346
بررسي ويژگي هاي روانسنجي وهنجاريابي مقياس طرحواره‌هاي هيجاني ليهي و تعيين رابطه‌ي آن با اضطراب، افسردگي و استرس در زنان شهر اصفهان
347
بررسي ويژگي هاي رواني - اجتماعي مردان معتاد به مواد مخدر خود معرف مجتمع شهيد فاميلي شهر تهران
348
بررسي ويژگي هاي رواني و شخصيتي افراد معتاد و عادي ناحيه 3 شهرستان اصفهان
349
بررسي ويژگي هاي زباني تاريخ بيهق و مسامرة الاخبار
350
بررسي ويژگي هاي زباني زنان با توجه به متغير سن بر اساس رويكرد ليكاف
351
بررسي ويژگي هاي زلزله حوزه نزديك گسل به كمك روش هاي احتمالاتي
352
بررسي ويژگي هاي زماني و مكاني آسايش اقليمي در سواحل شمالي ايران
353
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل انتقال آب گوكان
354
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد استوار و ارزيابي تزريق پذيري آن به منظور طراحي پرده ي آب بند
355
بررسي وي‍‍‍‍‍‍ژگي هاي زمين شناسي مهندسي سنگهاي نرم از ديدگاه تزريق پذيري و آب بندي، مطالعه موردي سد تالوار زنجان
356
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد بهشت آباد
357
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد گردنه خاكي در شمال غرب سميرم
358
بررسي ويژگي هاي زيبايي شناسي تزيينات سه بناي مسجد جامع ورامين، مقبره پيربكران، و مسجد جامع اصفهان در دوره ايلخاني و كاربرد آن در هنر چوب
359
بررسي ويژگي هاي زير نيم حلقه هاي نرمال فازي شهودي از يك نيم حلقه
360
بررسي ويژگي هاي زيستي ونيازهاي دمايي زنبور پارايتوئيدتخم سن گندم Trissolcus Vassilievi Mayr (Hym;Scelionidae)
361
بررسي ويژگي هاي ژئوتكنيكي زمين هاي ساحلي شمال ايران و ارزيابي رفتار آنها
362
بررسي ويژگي هاي ساختار پروتون با استفاده از تناظرهاي AdS/QCD
363
بررسي ويژگي هاي ساختار چندلايه ي نانوليفي گرفت عروقي
364
بررسي ويژگي هاي ساختاري - محتوايي طنز در برنامه هاي راديويي
365
بررسي ويژگي هاي ساختاري عملكردهاي كمپلكس هاي صمغ عربي با كازئين و كازئين هيدروليزشده حاصل از واكنش مايلارد
366
بررسي ويژگي هاي ساختاري مشترك آثار تك ‍ پرده اي برشت با حكايتهاي ايراني
367
بررسي ويژگي هاي ساختاري مشترك آثار تك پردهاي برشت با حكايت هاي ايراني
368
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني KŸŸŸŸŸcuF3
369
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني انبوهه و نانولايه ي دو تركيب ThPtSb و ThPdSb
370
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تركيب هاي LuNiBi و LuPtBi
371
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تك لايه و دو لايه mos2 و نانو نوارهاي آن و امكان استفاده از آن براي ساخت انواع حسگرها
372
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني فازهاي ژرمانيوم در فشار هاي بالا
373
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني نانو لوله ي فسفيد آلومينيوم،آلاييده با منگنز ،كبالت و نيكل
374
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني نانوساختارشبه -گرافان نيتريدبور
375
بررسي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي تركيبات هويسلر Mn-Ga
376
بررسي ويژگي هاي ساختاري، الكتريكي و مغناطومقاومت لايه هاي نازك La0.4Pr0.3Ca0.3MnO3
377
بررسي ويژگي هاي ساختاري، الكتريكي و نوري لايه هاي نازك SnO2:Sb به منظور كاربرد در سلول خورشيدي
378
بررسي ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي و مغناطو گرمايي در منگنايت هاي La0.5Ca0.5-xSrxMnO3
379
بررسي ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي، الكتريكي و مغناطومقاومت لايه هاي نازك La0.4pr0.3Ca0.3MnO3
380
بررسي ويژگي هاي سبك زنانه در اثر سووشون سيمين دانشور
381
بررسي ويژگي هاي سبكي اشعار مجتبي كاشاني
382
بررسي ويژگي هاي سبكي داراب نامه بيغمي
383
بررسي ويژگي هاي سبكي منظومه ي گنجينه ي اسرار عمان ساماني
384
بررسي ويژگي هاي سفال و سراميك معاصر در مناطق شاخص ايران ﴿نطنز، ميبد، لاجين، شهرضا، قم، استهبان﴾
385
بررسي ويژگي هاي سه تار نوازي سعيد هرمزي
386
بررسي ويژگي هاي سوررئاليستي متون برجستة صوفيانة فارسي تا پايان سدۀ هفتم هجري
387
بررسي ويژگي هاي سيستم سنجش عملكرد در سازمان هاي خدماتي ﴿مورد مطالعه اداره گاز ناحيه بروجن﴾
388
بررسي ويژگي هاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني شهر يزد ومقايسه آنبا استانداردها
389
بررسي ويژگي هاي سيستم هاي وزني
390
بررسي ويژگي هاي شاخص منبرهاي چوبي دوره اسلامي ايران
391
بررسي ويژگي هاي شخصيت بر هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اهواز سال تحصيلي 89-88
392
بررسي ويژگي هاي شخصيت شناختي زوجين در حال طلاق و زوجين عادي شهر فارسان در سال 93-92
393
بررسي ويژگي هاي شخصيت كارآفرينانه براساس ديدگاه مك كله لند در ميان مديران و كارشناسان شركت توانير
394
بررسي ويژگي هاي شخصيتي اعضاي هيات علمي علم اطلاعات و دانش شناسي ايران
395
بررسي ويژگي هاي شخصيتي افراد عادي با افرادي كه عمل زيبايي انجام داده اند
396
بررسي ويژگي هاي شخصيتي به همدم طلبي و دوري گزيني در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
397
بررسي ويژگي هاي شخصيتي بيماران مبتلا به MS مراجعه كننده به واحد بيماري هاي خاص شهرستان رشت در سال 1397
398
بررسي ويژگي هاي شخصيتي بين زنان ومردان
399
بررسي ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان علوم پايه وعلوم انساني.
400
بررسي ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد
401
بررسي ويژگي هاي شخصيتي در زنان شاغل وغير شاغل شهرستان كلاردشت.
402
بررسي ويژگي هاي شخصيتي درونگرايي و برونگرايي با ميزان خطر پذيري مديران مدارس شهرستانهاي شوشتر و دزفول
403
بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با ازمون MMPI
404
بررسي ويژگي هاي شخصيتي زوجهاي داراي خيانت اينترنتي و زوجهاي عادي
405
بررسي ويژگي هاي شخصيتي فرزندان اول و آخر بر اساس پرسشنامه NEO
406
بررسي ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني در دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور در شهرستان اردكان
407
بررسي ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني در دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور در شهرستان اردكان
408
بررسي ويژگي هاي شخصيتي مديريت در بالا بردن انگيزش معلمان جهت ارائه بهتر خدمات در مدارس
409
بررسي ويژگي هاي شخصيتي معتادان گمنام
410
بررسي ويژگي هاي شخصيتي و رضايت شغلي كاركنان بانك ملت شعب شيراز ( با استفاده از تئوري كتل )
411
بررسي ويژگي هاي شخصيتي و رواني و آموزشي دانش آموزان تيزهوش
412
بررسي ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله با استرس در بين دو گروه ورزشكار و غير ورزشكار
413
بررسي ويژگي هاي شخصيتي و كمرويي دانشجويان دانشگاه پيام نور سوسنگرد
414
بررسي ويژگي هاي شناختي كتاب هاي درسي فارسي دوره ابتدايي
415
بررسي ويژگي هاي طراحي براي بحران و طراحي ابزار آواربرداري براي امدادگران
416
بررسي ويژگي هاي طرح و نقش قالي ارمنستان و زمينه هاي شكل گيري آن
417
بررسي ويژگي هاي طرح، نقش و رنگ در كاشي هاي تركمانان قراقويونلو در ايران
418
بررسي ويژگي هاي عكاسي در ارتقاي جنبه هاي مثبت انساني
419
بررسي ويژگي هاي عملكردي ايزوله پروتئيني كانولا و كمپلكس كوالانسي حاصل از واكنش مايلارد با صمغ عربي
420
بررسي ويژگي هاي عناصر بصري در تزيينات وابسته به معماري خانه ملك التجار يزد
421
بررسي ويژگي هاي فردي وشيوه زندگي بيماران مبتلا به هايپركلسترولمي مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در شهر رشت سال 1376
422
بررسي ويژگي هاي فردي،خانوادگي و اجتماعي شيرخواران مبتلا به عفونت هاي حاد تنفسي در مراجعين مراكز بهداشتي و درماني شهر رشت سال 1383
423
بررسي ويژگي هاي فرش روستايي تودشك
424
بررسي ويژگي هاي فرشبافي در اسپانيا و زمينه هاي شكل گيري آن
425
بررسي ويژگي هاي فرمي سينماي پست مدرن با تاكيد بر سينماي تكنو آر
426
بررسي ويژگي هاي فرمي سينماي پست مدرن با تاكيد بر سينماي تكنوآر
427
بررسي ويژگي هاي فني و زيباشناختيسفال ساماني ﴿نقاشي دوغابي﴾
428
بررسي ويژگي هاي فني و هنري آثار مينايي قاجار موجود در خزانه ملي جواهرات
429
بررسي ويژگي هاي فني و هنري سرپوش هاي سنتي دوره معاصر ايران در مناطق شمالي
430
بررسي ويژگي هاي فني و هنري سفال بومي استان كردستان و به كارگيري شكل و فرم آن ها در گردن آويزهاي سراميكي
431
بررسي ويژگي هاي فني و هنري شمشيرهاي خزانه جواهرات ملي ايران
432
بررسي ويژگي هاي فني و هنري مهرهاي قلمكار عصر قاجار بر اساس نمونه هاي موجود در موزه هاي تهران
433
بررسي وي‍‍‍ژگي هاي فني،هنري ونمادين جقه هاي سلطنتي موجود در خزانه جواهرات ملي ايران
434
بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي شير غني شده با ايزوله پروتئين سويا پس از فرايند حرارتي و در طي نگهداري
435
بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي پكتين اصلاح شده به روش اتصال عرضي و هموژنيزاسيون فشار بالا از تفاله ي چغندرقند
436
بررسي ويژگي هاي فيزيكي و حسي شير غني شده با ويتامين D3 ريز پوشينه شده
437
بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي فيلم جاوشير حاوي نانوذرات جاوشير
438
بررسي ويژگي هاي فيزيكي وشيميايي روغن واريته هاي ارزن ايتاليايي ﴿setaria italica) و ارزن معمولي ﴿ pennisetum miliaceum ﴾ و امكان استفاده از آن در تركيب مواد غذايي
439
بررسي ويژگي هاي كاتاليست MCM وكاربرد آن در واكنش هاي شيميايي
440
بررسي ويژگي هاي كالبدي بناهاي دوره زنديه در شيراز
441
بررسي ويژگي هاي كالبدي موثر بر مصرف انرژي ساختمان هاي شعب بانك ها در تهران
442
بررسي ويژگي هاي كانسارهاي سنگ آهن و مقايسه تطبيقي آن در كانسارهاي سنگ آهن ايران
443
بررسي ويژگي هاي كاني شناسي و ژنتيكي كانسارهاي آهن زون سنندج-سيرجان و ارتباط آن با ميدان مغناطيسي مربوطه
444
بررسي ويژگي هاي كتابهاي تصويري كودكان بدون متن ومقايسه آن با كتاب تصويري با متن
445
بررسي ويژگي هاي كلينيكوپاتولوژيك و پروگنوز بيماران مبتلا به NHL كه از شهريور 1383 تا فروردين1391 به بيمارستان شهيد صدوقي و مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده مراجعه كرده اند.
446
بررسي ويژگي هاي كلينيكوپاتولوژيك و پروگنوز بيماران مبتلا به NHL كه از شهريور 1383 تا فروردين1391 به بيمارستان شهيد صدوقي و مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده مراجعه كرده اند.
447
بررسي ويژگي هاي كلينيكي و ميزان بقاي 5 ساله بيماران مبتلا به اسكواموس سل كارسينوماي سرويكس
448
بررسي ويژگي هاي كمي موجهاي يخبندان پاييزه شمال غرب و غرب ايران با تاكيد بر خصوصيات سينوپتيك موجهاي شاخص
449
بررسي ويژگي هاي كوانتومي سامانه هاي آميخته ي متشكل از مدارهاي ابررسانا و چگاله ي بوز-اينشتين
450
بررسي ويژگي هاي كوانتومي و ترموديناميكي جسم سياه غير خطي كِر
451
بررسي ويژگي هاي كيفي گزارشهاي مالي تهيه شده براساس مبناي حسابداري تعهدي در مقابل مبناي حسابداري نقدي در دانشگاه هاي علوم
452
بررسي وي‍ژ‍‍گي هاي گرماتابناكي شن درياچه اروميه در دزيمتري گاما
453
بررسي ويژگي هاي گرمالياني نانوذرات استرانسيوم سولفات و باريوم سولفات آلاييده شده با عناصر خاكي كمياب
454
بررسي ويژگي هاي گسل سلطانيه و ارزيابي توان لرزه زايي آن با استفاده از داده هاي صحرايي و دستگاهي
455
بررسي ويژگي هاي گوناگون يك دانش آموز ناسازگار در مقطع متوسطه پسرانه شهرستان مينودشت از ديدگاه مشاوران
456
بررسي ويژگي هاي مبلمان منزل ( با استفاده از چوب و فلز) ع .ع . طراحي صندلي (پذيرايي منزل ) با استفاده از چوب و فلز
457
بررسي ويژگي هاي مدرس زبان انگليسي از ديدگاه اساتيد، مدرسان و فراگيران در ايران
458
بررسي ويژگي هاي مدير آموزشي موفق و مديريت از منظر مولا علي (ع)
459
بررسي ويژگي هاي مديريت اثر بخش از ديدگاه معلمان زن مدارس مقطع متوسطه
460
بررسي ويژگي هاي مديريت اسلامي از ديدگاه امام علي (ع)
461
بررسي ويژگي هاي مطلوب معلم از ديدگاه دانش آموزان پسر مقطع سوم راهنمايي شهرستان اسفراين
462
بررسي ويژگي هاي معلم خوب از ديدگاه دانش آموزان و مديران مركز پيش دانشگاهي
463
بررسي ويژگي هاي معماري منظر روستا- شهر جماران تهران
464
بررسي ويژگي هاي معماري ورودي خانه هاي تهران ﴿اواخر دوره قاجار تا پايان دوره پهلوي اول﴾
465
بررسي ويژگي هاي مغناطيسي نيمرساناهاي مغناطيسي رقيق شده
466
بررسي وي‍ژگي هاي ملودرام در آثار بهرام بيضايي
467
بررسي ويژگي هاي ملودرام در آثار بهرام بيضايي
468
بررسي ويژگي هاي مناطق مختلف كشور جهت احداث واحدهاي نساجي (پنبه اي،پشمي )
469
بررسي ويژگي هاي مهندسي بتن متخلخل روسازي
470
بررسي ويژگي هاي مهندسي و دوام بتن هاي حاوي پودر سنگ آهك در برابر حمله سولفاتي
471
بررسي ويژگي هاي مهندسي و دوام بتن هاي حاوي پودر سنگ آهك در برابر حمله كلرايدي
472
بررسي ويژگي هاي مورفولوژيك و درصد اسانس گونه هاي مختلف بومادران در شرايط آبياري معمولي و كم آبياري
473
بررسي ويژگي هاي مورفومتري درياچه ي سيمره
474
بررسي ويژگي هاي موريانه هاي موجود در آسيب هاي ناشي از آن در آثار چوبي اصفهان نسبت به مجموعه ي بزرگ آسيب هاي ناشي از عوامل ارگانيك در آثار فرهنگي چوبي
475
بررسي ويژگي هاي ميكروساختاري و مكانيكي استنت وريدي با ويژگي رهايش دارو
476
بررسي ويژگي هاي نانو پوشش هاي اكسيد فلز بر روي شيشه
477
بررسي ويژگي هاي نانو ساختارهاي اكسيدي سيليسيم
478
بررسي ويژگي هاي نانو ماده ي آلي پلي استايرن در قطعه ها
479
بررسي ويژگي هاي نثر خراساني در زبان داستان هاي محمود دولت آبادي و غزاله عليزاده
480
بررسي ويژگي هاي نقوش صفوي (اسليمي -ختائي )
481
بررسي ويژگي هاي هندسي رده ايي از فضاهاي همگن شبه ريماني
482
بررسي ويژگي هاي هنري آثار قواره بري در كاخ هاي قاجاري تهران به منظور طراحي و ساخت وسايل روشنايي چوبي
483
بررسي ويژگي هاي هنري درهاي چوبي مسجد جامع افوشته نطنز به منظور تطبيق با آثار مشابه دوره ي تيموري و طراحي و توليد اشياي كاربردي چوبي
484
بررسي ويژگي هاي هنري عكاسي در سال هاي پاياني قرن نوزدهم در انگليس و فرانسه 1930-1890
485
بررسي ويژگي هاي هنري و ارزش هاي زيبايي شناختي تذهيب نيمه دوم دوره قاجاريه ﴿1264 -1324 ه.ق﴾
486
بررسي وي‍‍ژگي هاي هنري و فني تراش شيشه و كريستال معاصر تهران
487
بررسي ويژگي هاي يافته هاي باستان شناسي دوره فرهنگي فرا پارينه سنگي لوانت:شناخت فرهنگ ناتوفيان
488
بررسي ويژگي هاي يك فرد بالقوه موفق در بازاريابي شبكه اي .مورد مطالعه:بازاريابان شبكه اي شركت هاي بيز و بادران همدان
489
بررسي ويژگي هايسيستم هاياطلاعات بيمارستاني شهر يزد ومقايسه آنها با استانداردها
490
بررسي ويژگي هايي از يكريختي در گراف هاي فازي
491
بررسي ويژگي و كاربرد جميني سورفكتانت ها در دارو رساني
492
بررسي ويژگي‌ هاي نخ سيستم چرخانه‌اي پنبه/ اكريليك هايبالك شده
493
بررسي ويژگي‌ها نوري، فتوكاتاليستي و جذب سطحي نانوساختارهاي روي اكسيد آلائيده شده با يون‌هاي آهن، كادميوم و نيتروژن سنتز شده به كمك روش هيدروترمال
494
بررسي ويژگي‌ها و اجزاء دستگاه فعل در زبان لاري به عنوان زبان ايراني در خطر
495
بررسي ويژگي‌هاي آشوبناك سيگنال‌هاي EEG افراد داراي لكنت زبان با استفاده از تئوري آشوب
496
بررسي ويژگي‌هاي امولسيون پيكرينگ تهيه شده از نانوذرات صمغ كتيرا
497
بررسي ويژگي‌هاي بصري آرم‌هاي برتر قهوه و چاي در جهان
498
بررسي ويژگي‌هاي بصري تصويرگري انتزاعي (مطالعه موردي: وارجا لاواتر)
499
بررسي ويژگي‌هاي تأليفي عكاسي معاصر ايران در سه دهه‌ي اخير
500
بررسي ويژگي‌هاي رفتاري و مقاومتي خاك‌هاي لسي تثبيت‌شده با نانو مواد
501
بررسي ويژگي‌هاي رمانتيسيسم در تصويرسازي‌هاي آرتور راكهام از اپراي حلقه نيبلونگ اثر ريشارد واگنر
502
بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي پرسشنامه تجربۀ بي‌عدالتي در ميان بيماران با مشكلات عضلاني‌اسكلتي
503
بررسي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد سيوكي با تكيه بر تزريق‌پذيري آن
504
بررسي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد خاكي نرماب با تأكيد بر پارامترهاي مورد نياز جهت طراحي ديوار آب‌بند
505
بررسي ويژگي‌هاي ژئوتكنيكي سنگدانه‌هاي حاصل از دو نوع سنگ‌شكن، فكي و ضربه‌اي
506
بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و الكتروني تركيب بين فلزي GdAl2با استفاده از اصول اوليه
507
بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و الكتروني نانولوله‌‌‌‌‌‌‌ي نيتريد آلومينيوم (AlNNT) آلاييده با Y، Nb و Ru
508
بررسي ويژگي‌هاي ساختاري، الكتروني و اپتيكي تركيب‌هاي‌پاد‌پروسكايت X3OCl(X=K, Na) با استفاده از امواج تخت بهبود يافته خطي به روش پتانسيل كامل.
509
بررسي ويژگي‌هاي ساختاري، الكتروني و اپتيكي تركيبات آنتي‌پروسكايتLi3OX(X=Cl, Br) با استفاده از امواج تخت بهبود يافته خطي به روش پتانسيل كامل.
510
بررسي ويژگي‌هاي ساختاري، الكتروني و نوري تركيب هاي BexCd1-xS با استفاده از روش امواج تخت بهبود يافته خطي با پتانسيل كامل
511
بررسي ويژگي‌هاي سبكي مجموعه داستان «من قاتل پسرتان هستم» از احمد دهقان با رويكرد سبك‌شناسي انتقادي
512
بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرينان فرهنگي (مطالعه موردي: كارآفرينان فرهنگي شهر اصفهان)
513
بررسي ويژگي‌هاي شغلي داوران تكواندو ايران
514
بررسي ويژگي‌هاي شغلي داوران تكواندو ايران
515
بررسي ويژگي‌هاي فردي و تخصصي مطلوب مربيان پيش دبستاني ايران و تبيين برنامه درسي رشد حرفهاي آنها
516
بررسي ويژگي‌هاي مرفولوژي و تلاقي‌پذيري در گياه پونه‌ ماري ايران (سنبله‌اي نيش‌دار)
517
بررسي ويژگي‌هاي ملات‌هاي قير- سيمان مورد استفاده در ساخت خطوط راه‌آهن سريع‌السير
518
بررسي ويژگي‌هاي مهاجران در جريان‌هاي مهاجرتي استان يزد با تأكيد بر نتايج سرشماري 1390
519
بررسي ويژگي‌هاي هنري و زيبايي شناسي بصري آثار فلزي(كوزه قليان‌هاي) موجود در موزه مقدم
520
بررسي ويژگي¬هاي اقليمي در آثار داستان نويسان معاصر فارس
521
بررسي ويژگي¬هاي حرارتي نانوذرات هسته-پوسته¬ي Pd-Pt
522
بررسي ويژگي¬هاي ساختاري‌ و الكتروني نانولوله‌¬ي گاليم فسفيد، آلاييده با واناديم، كروم و منگنز
523
بررسي ويژگيها و اجزاء دستگاه فعل در زبان لاري به عنوان زبان ايراني در خطر
524
بررسي ويژگيها و امتيازات نظام جديد متوسطه از نظر مديرن نظام جديد آموزش متوسطه
525
بررسي ويژگيها و روشهاي ساخت غشا مورد استفاده در فرآيند كلرآلكالي با روش سل غشايي
526
بررسي ويژگي‏ها و عوامل موثر بر طراحي وسيله حمل بار در فضاي محدود با مطالعه موردي در فضاي بازار تهران
527
بررسي ويژگيها وعلل تغييرات آب وهوايي دوره هاي گرم افراطي سرزمين ايران درفصل سرد
528
بررسي ويژگيها وعوامل موثر بر موفقيت از ديدگاه معلمان در مدارس ابتدايي دخترانه ناحيه مشهد
529
بررسي ويژگيها، رفتار مكانيكي و روشهاي آزمون آب بندي هاي P.V.C مطابق با استانداردهاي جهاني
530
بررسي ويژگيهاي آكوستيكي در نوازندگي علي اصغر بهاري
531
بررسي ويژگيهاي آواز بيات اصفهان
532
بررسي ويژگيهاي اجتماعي خانواده در گرايش نوجوانان به مصرف سيگار
533
بررسي ويژگيهاي اجتماعي روستاي مظفريه اهواز
534
بررسي ويژگيهاي اجتماعي و الگوهاي فرهنگي خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني
535
بررسي ويژگيهاي استراتژيك داخلي صنايع پتروشيمي كشور از ديدگاه مديران اين صنايع
536
بررسي ويژگيهاي اصوات اولتراسان خفاشهاي كرمانشاه
537
بررسي ويژگيهاي اقتصادي -اجتماعي تكنيكي در فرش شهرستان ني ريز
538
بررسي ويژگيهاي اقتصادي-اجتماعي ،تكنيكي در فرش شهرستان ني ريز
539
بررسي ويژگيهاي اولوالالباب در قرآن و حديث
540
بررسي ويژگيهاي بتنهاي اصلاحشده با رزينهاي پلياستر غير اشباع و وينيل استر با مقادير مختلف استايرن
541
بررسي ويژگيهاي بخاري گازي ديواري خانگي مناسب ايران
542
بررسي ويژگيهاي بصري گرافيك رابط كاربري(GUI) برترين اپليكيشن هاي تلفن همراه در سال 2016
543
بررسي ويژگيهاي بصري مر و جغرافيا نزد هنرمندان مپ آرتيست معاصر
544
بررسي ويژگيهاي بيماران مبتلا به اسهال خوني بستري شده در بيمارستان كودكان قدس شهرستان قزوين در سالهاي 76-1374
545
بررسي ويژگيهاي بيماران مبتلا به نقص ديواره جمجمه مراجعه كننده به بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان پور سيناي رشت از سال 1367 تا 1377
546
بررسي ويژگيهاي بيومكانيكال شريان كاروتيد مشترك به روش تصويربرداري بردار سرعت (VVI) در بيماران مبتلا به بيماري شريان كرونر (CAD) در مقايسه با افراد نرمال در بيمارستان حشمت در سال 97 – 1396
547
بررسي ويژگيهاي پترولوژيكي و ژئوشيميايي توده نفوذي زرين در شمال شرق اردكان
548
بررسي ويژگيهاي پليمرهاي قابل استفاده در باتريهاي قابل شارژ
549
بررسي ويژگيهاي پيرنگي سه فيلم ( اسب تورين ، لاك و پسرانگي ) و ارتباط ساختار پيرنگي آنها به نحوه ي دكوپاژ فيلم
550
بررسي ويژگيهاي تاقديس جنوب شرق شمشك در ارتباط با افق هاي فسفاته معدن جيرود
551
بررسي ويژگيهاي ترابردي نانونوارهاي گرافن با استفاده از روش تابع گرين
552
بررسي ويژگيهاي ترموديناميكي و استاتيكي نانو ذرات كلوييدي نقره در 1-اتيل 3-متيل هگزا فلوروفسفات
553
بررسي ويژگيهاي تصاوير كليله و دمنه : از آغاز تا قرن دهم هجري قمري
554
بررسي ويژگي‏هاي تصويرسازانه‏ ي پيكره‏ هاي انساني در آثار ابوالحسن ‏غفاري (صنيع‏ الملك)
555
بررسي ويژگيهاي تصويرسازي براي گروه سني ب
556
بررسي ويژگيهاي تصويرسازي براي گروه سني ب .
557
بررسي ويژگيهاي تصويري مفرغهاي لرستان
558
بررسي ويژگيهاي تصويري مفرغهاي لرستان
559
بررسي ويژگيهاي تصويري نقوش به كار رفته در گليم (هرسين )
560
بررسي ويژگيهاي تصويري نگارگري مكتب عباسي
561
بررسي ويژگيهاي تصويري نگاره هاي نسخۀ مصوّر اندرزنامه (483 ه.ق)
562
بررسي ويژگيهاي تعليمات عشاير قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران
563
بررسي ويژگيهاي تنگش پلاسما در دستگاه پلاسماي كانوني دنا
564
بررسي ويژگيهاي جسماني عاطفي شخصيتي واجتماعي كودكان 4-6 سال
565
بررسي ويژگيهاي چاپ سنگي در بيان تخيل خلاق هنرمند ﴿با مطالعه ي نسخه ي مصور هزار و يك شب به قلم ميرزا عليقلي خويي، 1272 ه.ق﴾
566
بررسي ويژگيهاي حس گر گازي حالت جامد ساخته شده بر پايه تركيب تيتانيا
567
بررسي ويژگيهاي خانوادگي فردي وآموزشگاهي دانش اموزان داراي اضطراب امتحان
568
بررسي ويژگيهاي خانوادگي و شخصي دانش آموزان ارجاعي به هسته مشاوره آموزشي و پرورشي ناحيه 3 در سال تحصيلي 1379-1380
569
بررسي ويژگيهاي دانش آموزان ممتاز وخلاق و راههاي پرورش خلاقيت در آنان.
570
بررسي ويژگيهاي دراماتيك در مثنوي معنوي و نمايشنامه اي براساس قصه "آن پادشاه جهود كه نصرانيان را ميكشت از بهر تعصب "
571
بررسي ويژگيهاي دموگرافيك , يافته هاي بالين و آزمايشگاهي در مسمومين با جونده كش بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال 1384
572
بررسي ويژگيهاي رسانههاي نوين در گسترش امكانات عكاسي
573
بررسي ويژگيهاي رفتاري فرزندان بالاي سال برخاسته ازخانواده مطلقه 15
574
بررسي ويژگيهاي رفتاري مديران و رابطه آن با ميزان كارايي آنها در دوره ابتدايي شهرستان قوچان
575
بررسي ويژگيهاي رنگي كالاي پشمي رنگ شده با رنگزاي معدني پن
576
بررسي ويژگيهاي روانسنجي آزمون 13 پرسشي حس انسجام آنتونوسكي
577
بررسي ويژگيهاي رواني دانش اموزان چپ دست و راست دست در پايه پنجم
578
بررسي ويژگيهاي رويشگاهي و ارزيابي غلظت و تركيبات اسانس گياه دارويي ... در دو مرحله ثبل از گلدهي و در زمان گلدهي در استان يزد
579
بررسي ويژگيهاي زبان علم در كتاب هاي شيمي دوره متوسطه عمومي ايران
580
بررسي ويژگيهاي زبانشناختي و فرهنگي لهجه ميبد
581
بررسي ويژگيهاي زباني و دستوري گويش گزي همراه با شواهدي از ديوان درويش عباس جزي
582
بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل انحراف سد سازبن (ايلام)
583
بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي توده سنگهاي مسيرتونل انتقال آب سبزكوه
584
بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي تونل انتقال آب بهشت آباد بخش خروجي
585
بررسي ويژگي‏هاي زمين‏شناسي مهندسي و هيدروژئولوژيك در گزينش روش بهينه آب‏بندي مخازن ذخيره‏اي با نگرشي ويژه به نيروگاه تلمبه ذخيره‏اي سد آزاد كردستان
586
بررسي ويژگيهاي زير لايه ي (111)Si و (100)Si در نانو ترانزيستور CMOS
587
بررسي ويژگيهاي زيستي ،رواني ،شناختي والدين كودكان عقب افتاده ذهني
588
بررسي ويژگيهاي ژئومورفولوژي در ارتباط با منابع آب زير زميني دشت ايوان
589
بررسي ويژگيهاي ساختاري نانولايه هاي ZnO با استفاده از مدلسازي داده هاي پرتوايكس به كمك الگوريتم ژنتيك و داده هاي AFM
590
بررسي ويژگيهاي ساختاري و الكتروني نيتريد مس
591
بررسي ويژگيهاي ساختواژي، آوايي و نحوي گويش ريوش
592
بررسي ويژگيهاي سازمان يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش منطقه 15 استان تهران
593
بررسي ويژگيهاي سبكي اشعار مجتبي كاشاني
594
بررسي ويژگيهاي سفال و سراميك امروز گيلان و مازندران
595
بررسي ويژگيهاي سينماي پليسي ايران
596
بررسي ويژگيهاي شخصي زنان توبكتومي شده تحت نظارت مركز تنظيم خانواده استان گيلان از سال 1374 تا 1376
597
بررسي ويژگيهاي شخصيت با رضايت مندي شغلي
598
بررسي ويژگيهاي شخصيت برمبناي تست MMPI در بين دستياران روانپزشكي ، اطفال و زنان دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 75
599
بررسي ويژگيهاي شخصيت و اهمال كاري تحصيلي در دانشجويان دختر پيام نور واحد اهواز
600
بررسي ويژگيهاي شخصيت و مكانيزم هاي دفاعي در دانش آموزان تيزهوش بر اساس جنسيت و مقطع تحصيلي در استان كرمان
601
بررسي ويژگيهاي شخصيتي آموزگاران مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان قم
602
بررسي ويژگيهاي شخصيتي افراد پرخاشگر.
603
بررسي ويژگيهاي شخصيتي افراد دچار اختلال درغده تيروئيد وافراد عادي.
604
بررسي ويژگيهاي شخصيتي افراد معتاد
605
بررسي ويژگيهاي شخصيتي افراد معتاد وافراد عادي.
606
بررسي ويژگيهاي شخصيتي تيپB،A بامنابع كنترل منابع بيروني ودروني
607
بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان دختر و پسر در مدارس عادي و شبانه روزي
608
بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان و رابطه آن با خلاقيت نزد دختران پايه دوم مقطع متوسطه شهر فردوس
609
بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان و رابطه آن با عوامل خانواده دانش آموزان كلاسهاي اول دبيرستانهاي دخترانه شهرستان فردوس
610
بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان و رابطه آن با عوامل خانواده نزد دختران پايه دوم مقطع تحصيلي متوسطه شهرستان فردوس
611
بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور واحد آستانه اشرفيه درسال تحصيلي 88-89.
612
بررسي ويژگيهاي شخصيتي روساي شعب بانك كشاورزي شهرتهران و تاثيران برعملكرد شعب طي سالهاي 87-85
613
بررسي ويژگيهاي شخصيتي زنان مطلقه وعادي.
614
بررسي ويژگيهاي شخصيتي فرزندان و رابطه آن با عوامل خانواده در نزد دختران سوم راهنمايي شهرستان فردوس
615
بررسي ويژگيهاي شخصيتي مردان معتاد وغير معتاد(مهاجر)15 تا 60
616
بررسي ويژگيهاي شخصيتي معلمان ( درونگرا - برونگرا ) و اثرآن بر روي عملكرد آنها
617
بررسي ويژگيهاي شخصيتي و رابطه آن با مكان كنترل نزد دختران پايه سوم مقطع تحصيلي راهنمايي سال تحصيلي 83-82
618
بررسي ويژگيهاي شخصيتي و نوع موسيقي
619
بررسي ويژگيهاي شخصيتي وفرسودگي شغلي در معلمان مدارس عادي و استثنايي.
620
بررسي ويژگيهاي شخصيتي(درونگرايي وبرونگرايي)افرادي كه قرص اكس مصرف مي كنند با افراد عادي.
621
بررسي ويژگيهاي شهر مطلوب و مقايسه آن با شهر اصفهان از نظر شهروندان اصفهاني
622
بررسي ويژگيهاي عمومي دانش اموزان مقطع ابتدايي
623
بررسي ويژگيهاي فرش سنندج
624
بررسي ويژگيهاي فرش سنندج
625
بررسي ويژگيهاي فرش منطقه مركزي شهرستان بروجن چهارمحال و بختياري
626
بررسي ويژگيهاي فرش منطقه مركزي شهرستان بروجن چهارمحال وبختياري
627
بررسي ويژگي‏هاي فرمي و تزييني مقابر برجي شكل قرن ششم تا هشتم ه.ق در شمال غرب ايران(آذربايجان شرقي و غربي)
628
بررسي ويژگيهاي فني هنري فرش ساروق
629
بررسي ويژگيهاي فني هنري فرش ساروق
630
بررسي ويژگيهاي فونوني و پلاسموني برخي از نيمه هاديهاي گروه V -III با ساختار كپه اي
631
بررسي ويژگيهاي فيزيكي وشيميايي واثر سم شناسي شيرابه حاصل ازدفن موادزائدخانگي دركرمانشاه
632
بررسي ويژگيهاي فيلم سياه و سفيد و رنگي (از ديدگاه زيبايي شناختي )
633
بررسي ويژگيهاي قومي ، فرهنگي ، عشاير صالح آباد
634
بررسي ويژگيهاي كاربردشناسي گفتاري تعدادي كودك ايراني در دوره پيش دبستاني
635
بررسي ويژگيهاي كمي موجهاي يخبندان بهاره شمالغرب و غرب ايران با تاكيد بر خصوصيات سينوپتيك موجهاي شاخص
636
بررسي ويژگيهاي كولر آبي
637
بررسي ويژگيهاي گروهها و نيم گروههاي توپولوژيكي فازي
638
بررسي ويژگيهاي گويش جام در نثر شيخ احمد جامي با محوريت كتاب انس التائبين
639
بررسي ويژگيهاي متون الكترونيكي دانشگاهي و نيازهاي ويژه برنامه ريزي زباني آن
640
بررسي ويژگيهاي مدير موفق از ديدگاه فرهنگيان منطقه اموزش وپرورش باخرز
641
بررسي ويژگيهاي مديران اثربخش از ديدگاه معلمين مدارس راهنمايي شهرستان تايباد
642
بررسي ويژگيهاي مديران اسلامي
643
بررسي ويژگيهاي مديران مدارس راهنمايي تحصيلي منطقه 19 تهران با ضوابط احراز مديريت آن مدارس در آموزش و پرورش
644
بررسي ويژگيهاي مديران موفق از ديدگاه معلمان مقطع راهنمايي شهرستان شاهرود در سال 1389/90
645
بررسي ويژگيهاي مشاغل غيرثابت فارغ التحصيلان مرد شاهرود
646
بررسي ويژگيهاي مشاغل غيرثابت فارغ التحصيلان مرد شاهرود
647
بررسي ويژگيهاي معلم از ديدگاه دانش آموزان مقطع ابتدايي
648
بررسي ويژگيهاي معلم از ديدگاه دانش آموزان مقطع ابتدايي
649
بررسي ويژگيهاي معلم از ديدگاه دانش آموزان مقطع ابتدايي
650
بررسي ويژگيهاي معلم خوب از ديدگاه دانش اموزان
651
بررسي ويژگيهاي معلم كارآمد از ديدگاه دانش آموزان پسر و دختر پايه سوم راهنمايي و اوليا آنان در شهر دامغان
652
بررسي ويژگيهاي معلم نمونه از ديدگاه هاي دانش اموزان
653
بررسي ويژگيهاي معلمان موفق دوره ي ابتدائي از ديدگاه مديران شهر گرگان
654
بررسي ويژگيهاي مورفولوژيك گونه بلوط مازودار در جنگلهاي استان كردستان
655
بررسي ويژگيهاي مورفولوژيكي خندقهاي دشت چم مهر در استان لرستان و عوامل موثر در تشكيل و توسعه آنها
656
بررسي ويژگيهاي موريانه هاي موجود و آسيبهاي ناشي ار آن در آثار چوبي اصفهان نسبت به مجموعه بزرگ آسيبهاي ناشي از عوامل ارگانيك در آثار فرهنگي چوبي
657
بررسي ويژگيهاي مولكولي و اثرات بيولوژيك و آللوپاتيك ژوگلون و مشتقات آن در چند گونه گياهي
658
بررسي ويژگيهاي نقوش صفويه ( اسليمي -ختائي )
659
بررسي ويژگيهاي نورپردازي در انيميشن استاپ موشن با تاكيد بر آثار برژي ترنكا
660
بررسي ويژگيهاي نورپردازي در انيميشن استاپ موشن با تاكيد بر آثار برژي ترنكا
661
بررسي ويژگيهاي همه گير شناسي عفونت پاي ديابتي در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال 1390
662
بررسي ويژگيهاي هنري و تكنيكي مثبت در گلپايگان و آلاده و علل ركود اين هنر
663
بررسي ويژگيهاي هنري و تكنيكي منبت در گلپايگان و آباده و علل ركود اين هنر
664
بررسي ويژگيهاي هيدروژئومورفولوژيك حوضه آبريز كرند بمنظور شناخت مخاطرات آبي آن
665
بررسي ويژگيهاي والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
666
بررسي ويژگيهاي وسايل بازي كودكان و هماهنگي با محيط(پارك )(كودكان هفت تا دوازده ساله )
667
بررسي ويژگيهاي يك فرد بالقوه موفق در بازاريابي شبكه اي مورد مطالعه: بازاريابان شبكه‌اي شركتهاي بيز و بادران همدان
668
بررسي ويژگيهايي از يكريختي درگرافهاي فازي
669
بررسي ويسكو الاستيسيته مواد دارويي در دستگاه اكسترودرگرم
670
بررسي ويسكوزيته عصاره گياهان سنتي كاهنده گلوكز خون و ارتباط آن با ديفوزيون گلوكز در In vitro
671
بررسي ويسكوزيته نانو سيالات و عوامل موثر بر آن
672
بررسي وي‍گي هاي اقتباسي متون غير ايراني در سينماي پس از انقلاب
673
بررسي وي‍گي هاي تصويري نگاره هاي سلطان محمد در شاهنامه ي شاه طهماسبي
674
بررسي ويمنتين در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد
675
بررسي يادداشت هاي سردبير روزنامه هاي دو جناح در انتخابات دوره هشتم مجلس جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه انتقادي گفتمان
676
بررسي يادگيري تكواژه هاي تصريفي انگليسي توسط فارسي زبانان
677
بررسي يادگيري جمع بستن اسامي مركب زبان انگليسي توسط زبان آموزان فارسي زبان
678
بررسي يادگيري رفتار تغذيه اي و مهارت هاي غذايابي در ماهيان
679
بررسي يادگيري مشاركتي بر رشد اجتماعي دانش آموزان
680
بررسي يادگيري واژگان استعاري انگليسي در دانش آموزان فارسي زبان از ديدگاه شناختي
681
بررسي يافته هاي Cone Beam Computed Tomography(CBCT در بيماران با عدم قرينگي صورت
682
بررسي يافته هاي IMAGINGقبل از عمل توده هاي شكمي در بيماران بستري شده در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون از شهريور ماه 1371 تا شهريور ماه 1373 و مقايسه آن با نتايج حاصله ازشرح عمل
683
بررسي يافته هاي IMAGINGقبل از عمل توده هاي شكمي در بيماران بستري شده در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون از شهريور ماه 1371 تا شهريور ماه 1373 و مقايسه آن با نتايج حاصله ازشرح عمل
684
بررسي يافته هاي MRI در بيماران مراجعه كننده با درد مزمن پوسترومديال زانو به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسينا در سال 1392- 1391
685
بررسي يافته هاي آزمايشگاهي ، سونوگرافي كالر داپلر عروق كبدي وفيبرواسكن در افراد مبتلا به كبد چرب غير الكلي
686
بررسي يافته هاي آزمايشگاهي ﴿CRP-ESR-ANC-WBC) و رابطه آن با شدت عفونت NON SERIOUS INFECTION AND SERIOUS RACTERIAL INFECTION
687
بررسي يافته هاي آزمايشگاهي ﴿CRP-ESR-ANC-WBC) و رابطه آن با شدت عفونت NON SERIOUS INFECTION AND SERIOUS RACTERIAL INFECTION
688
بررسي يافته هاي آزمايشگاهي در 200 بيمار مبتلا به تب تيفوئيد از سال: 72- 1369
689
بررسي يافته هاي آزمايشگاهي در بيماران لپتوسپيروزي بستري شده دربيمارستان رازي رشت تابستان 1378
690
بررسي يافته هاي آزمايشگاهي،سونوگرافي كالر داژلر عروق كبدي وفيبرواسكن در افراد مبتلا به كبد چرب غير الكلي
691
بررسي يافته هاي آسيب شناسي سرطان درمركزپاتولوژي رشت از سال 80-1379
692
بررسي يافته هاي آنژيوگرافي در بيماران مبتلا به انفاركتوس تحتاني
693
بررسي يافته هاي آنژيوگرافي در بيماران مبتلا به انفاركتوس تحتاني
694
بررسي يافته هاي اپيدميولوژيك بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در كلينيك ترك اعتياد (بيمارستان رازي و بخش خصوصي) در سالهاي 1389 -1393
695
بررسي يافته هاي اپيدميولوژيك مسمومين بستري شده در مراكز آموزشي درماني رازي و 17 شهريور رشت در سال 1385
696
بررسي يافته هاي اپيدميولوژيك مسمومين بستري شده در مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 95
697
بررسي يافته هاي الكتروانسفالوگرافي (EEG) در بيماران دچار تشنج بستري شده در بخش اعصاب بيمارستان پورسينا رشت از فروردين 1375 لغايت شهريور 1377
698
بررسي يافته هاي الكتروكارديوگرام در بيماران دچار مسموميت با ترامادول بستري در مركز آموزشي درماني رازي رشت طي سالهاي 94-1392
699
بررسي يافته هاي باليني ، آزمايشگاهي، سونوگرافي و تعيين درصد كانسر كيسه صفرا در يكصد بيمار مبتلا به كوله يسيتيت و كوله ليتيازير با توجه به يافته هاي پاتولوژي در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي يزد
700
بررسي يافته هاي باليني ، آزمايشگاهي، سونوگرافي و تعيين درصد كانسر كيسه صفرا در يكصد بيمار مبتلا به كوله يسيتيت و كوله ليتيازير با توجه به يافته هاي پاتولوژي در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي يزد
701
بررسي يافته هاي باليني و آزمايشگاهي بيماران با مصرف جونده كش به قصد خودكشي در بيمارستان رازي رشت
702
بررسي يافته هاي باليني و آزمايشگاهي بيماران دچار مارگزيدگي مراجعه كننده به بخش مسموميت بيمارستان رازي در سال هاي 1393-1390
703
بررسي يافته هاي باليني و آزمايشگاهي كودكان مبتلا به بيماري كاوازاكي بستري شده در مركز آموزشي درماني 17 شهريور طي سال هاي 1390 تا 1396
704
بررسي يافته هاي باليني و آزمايشگاهي مسموميت با فسفيد روي در بيماران مراجعه كننده به بخش مسموميت بيمارستان رازي از سال1380تا 1396
705
بررسي يافته هاي باليني و ارتباط آن با يافته هاي پاتولوژي در نمونه هاي حاصل از تانسيلكتومي در افراد 16 سال و جوانتر
706
بررسي يافته هاي باليني و ارتباط آن با يافته هاي پاتولوژي در نمونه هاي حاصل از تانسيلكتومي در افراد 16 سال و جوانتر
707
بررسي يافته هاي باليني و پاراكلينيك (آزمايشگاهي و ECG) در بيماران بستري شده بعلت مسموميت با متادون در بيمارستان رازي در سال 1395
708
بررسي يافته هاي پاتولوژيك بيوپسي هاي كليه بيماران كليوي بر اساس يافته هاي H&E الكتروميكروسكوپي و ايمنوفلورسانس در بخش پاتولوژي
709
بررسي يافته هاي پاتولوژيك بيوپسي هاي كليه بيماران كليوي بر اساس يافته هاي H&E الكتروميكروسكوپي و ايمنوفلورسانس در بخش پاتولوژي
710
بررسي يافته هاي پاتولوژيك كورتاژ اندوسرويكال در كولپوسكوپي انجام شده در زنان با پاپ اسمير غير طبيعي
711
بررسي يافته هاي پاراكلينيكي در بيماران دچار هيرسوتيسم مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي رشت آبان ماه سال 1396 لغايت 1397
712
بررسي يافته هاي جراحي گوش مياني در موارد اتواسكلروز ارجاع شده به بيمارستان هاي اميرالمومنين (ع) و گلسار رشت در فاصله سال هاي 1380 تا 1390
713
بررسي يافته هاي داپلر شريانهاي كرانيوسرويكال دربيماران دچارسكته مغزي اسكميك بستري درمركز آموزشي ودرماني پورسينارشت در سال 1393
714
بررسي يافته هاي دموگرافيك ، باليني و آندوسكوپيك بلع مواد سوزاننده در مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سالهاي 86-85
715
بررسي يافته هاي دموگرافيك باليني و آزمايشگاهي در كودكان مسموم با نفت مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت سالهاي 85-1376
716
بررسي يافته هاي دموگرافيك، باليني و پاراكلينيك بيماران لوپوسي مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد طي سالهاي 1382-1390
717
بررسي يافته هاي دموگرافيك، باليني و پاراكلينيك بيماران لوپوسي مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد طي سالهاي 1382-1390
718
بررسي يافته هاي راديوگرافي روتين قفسه صدري قبل از عمل در بيماران بستري در بخش جراحي
719
بررسي يافته هاي راديوگرافي روتين قفسه صدري قبل از عمل در بيماران بستري در بخش جراحي
720
بررسي يافته هاي راديولوژيك پنوموني هاي عفوني غير سلي در بيماران مرخص شده با تشخيص نهايي پنوموني
721
بررسي يافته هاي راديولوژيك سرطانهاي اوليه ريه در راديوگرافي قفسه صدري در بيماران معرفي شده به بخش راديولوژي بيمارستان پورسينا در سالهاي 80-79
722
بررسي يافته هاي راديولوژيكي ريه در 100 بيمار مبتلا به سل ريوي ﴿مراجعين مركز نيكو پرور يزد 68-1366﴾
723
بررسي يافته هاي راديولوژيكي ريه در 100 بيمار مبتلا به سل ريوي ﴿مراجعين مركز نيكو پرور يزد 68-1366﴾
724
بررسي يافته هاي راديولوژيكي ريه در كارگران ريسندگي و بافندگي جنوب يزد
725
بررسي يافته هاي راديولوژيكي ريه در كارگران ريسندگي و بافندگي جنوب يزد
726
بررسي يافته هاي سونوگرافي بيماران مراجعه كننده با خونريزي واژينال و درد لگني در سه ماهه اول بارداري به مركز آموزشي درماني پورسينا و الزهرا(س) در سال90
727
بررسي يافته هاي سونوگرافي بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان پورسينا با شكم حاد و بدون تشخيص قطعي در نيمه دوم سال 1378
728
بررسي يافته هاي سونوگرافي بيني در شكستگي حاد تروماتيك در بالغين ارجاع شده به بيمارستان اميرالمومنين رشت در سال 91
729
بررسي يافته هاي سونوگرافي داپلر كبد در تشخيص هپاتيت مزمن
730
بررسي يافته هاي سونوگرافي داپلر كبد در تشخيص هپاتيت مزمن
731
بررسي يافته هاي سونوگرافي در خونريزيهاي دوران بارداري مراجعين بخش سونوگرافي مركز پزشكي شهيد دكتر رهنمون يزد در 6 ماهه اول سال 1371
732
بررسي يافته هاي سونوگرافي در خونريزيهاي دوران بارداري مراجعين بخش سونوگرافي مركز پزشكي شهيد دكتر رهنمون يزد در 6 ماهه اول سال 1371
733
بررسي يافته هاي سونوگرافي دستگاه ادراري فوقاني در200بيمار مبتلا به بزرگي خوش خيم پروستات بستري شده در بخش اورولوژي بيمارستان رازي رشت كه تحت جراحي قرار گرفته اند،از سال 79-1377
734
بررسي يافته هاي سونوگرافي، آزمايشگاهي، پاتولوژي يا فيبرو اسكن در بيماران مبتلا به NAFLDدر طي سالهاي 89- 91
735
بررسي يافته هاي سونوگرافيك بيماران مبتلابه فاسيوليازيس
736
بررسي يافته هاي سونوگرافيك كبد، كيسه صفرا، كليه و پانكراس در 775 مورد بيمار مبتلا به ديابت قندي شناخته شده در يزد
737
بررسي يافته هاي سونوگرافيك كبد، كيسه صفرا، كليه و پانكراس در 775 مورد بيمار مبتلا به ديابت قندي شناخته شده در يزد
738
بررسي يافته هاي سونوگرافيك كبد، كيسه صفرا، كليه و پانكراس در 775 مورد بيمار مبتلا به ديابت قندي شناخته شده در يزد
739
بررسي يافته هاي سونوگرافيك مغز نوزادان پره ماچور ﴿كمتر از 37 هفته﴾
740
بررسي يافته هاي سونوگرافيك مغز نوزادان پره ماچور ﴿كمتر از 37 هفته﴾
741
بررسي يافته هاي سي تي اسكن بيماران CVA در سال 77 در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
742
بررسي يافته هاي سي تي اسكن در بيماران ترومايي مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت باFSTA مثبت وعلائم حياتي stable ومعاينه شكمي نرمال طي سال دهاي 92-93
743
بررسي يافته هاي سي تي اسكن در بيماران مبتلا به سل ريوي با اسمير خلط مثبت و منفي بستري در بيمارستان رازي در سالهاي 1393 و 1394
744
بررسي يافته هاي سي تي اسكن در كودكان 6ماهه تا 16 سال با سابقه ي ضربه مغزي در سال 94
745
بررسي يافته هاي سي تي اسكن مغز در بيماران مراجعه كننده با شكايت سردرد به مركز سي تي اسكن بيمارستان پورسينا از دي ماه 1377 لغايت ارديبهشت 1378
746
بررسي يافته هاي غيرطبيعي در نوار مغزي و تصويربرداري مغز بيماران بستري به علت تشنج در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 95-1394
747
بررسي يافته هاي هيستوپاتولوژي كبد در بيماران همودياليزي مزمن مبتلا به هپاتيت B مخفي شهر رشت
748
بررسي يافته هايECG قبلي دربيماران با بلوك پيشرفته AV NODE
749
بررسي يافته هايScan.CTمغزي(توموگرافي كامپيوتري)دربيماراني كه به علت تصادف با اتومبيل در بيمارستان پورسينا رشت بستري شده اند.(از فروردين تا شهريورماه سال 1379
750
بررسي يافته هلي سونوگرافي در خونريزي هاي دورام بارداري مراجعين بخش سونوگرافي مركز پزشكي شهيد دكتر رهنمون يزد در 6 ماهه اول سال 1371
751
بررسي يافته¬هاي باليني بيماران با احتمال مسموميت با سموم ارگانوفسفره بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال¬هاي 1391- 1395
752
بررسي يخچالهاي تجاري و صنعتي شرگت زاگرس
753
بررسي يقظه و انتباه، طلب و اراده و توبه در متون منثور عرفاني تا قرن هفتم و تحليل آن در روانشناسي مثبت گرا
754
بررسي يك برنامه تلويزيوني كودكان و نوجوانان
755
بررسي يك پروتكل مسيريابي جغرافيايي صرفه جو و مسيريابي مشترك مقياس پذير در شبكه هاي حسگر بي سيم
756
بررسي يك پروژه عمراني از ديدگاه تفكر ناب در ايران
757
بررسي يك جريان آشفته با ذرات معلق در يك كانال افقي
758
بررسي يك خانواده از روش هاي سكانت اصلاح شده و روش هاي گراديان مزدوج
759
بررسي يك راكتور هيبريد شكافت گداخت با سوخت اورانيم طبيعي به روش مونت كارلو و موازي سازي كُد آن به روش MPI
760
بررسي يك روش دسترسي چندگانه مبتني بر مدولاسيون چندحاملي براي سيستم هاي مخابراتي بي سيم
761
بررسي يك روش كنترل مود لغزشي، براي دسته اي از سيستمهاي غير خطي
762
بررسي يك سال علل سپتي سمي در بخش نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت سال 73
763
بررسي يك ساله اپيدميولوژي بيماراني كه بطور اورژانس در بخش چشم بيمارستان راه آهن بستري شده اند
764
بررسي يك ساله اپيدميولوژي بيماراني كه بطور اورژانس در بخش چشم بيمارستان راه آهن بستري شده اند
765
بررسي يك ساله اپيدميولوژي بيماراني كه بطور اورژانس در بخش چشم بيمارستان راه آهن بستري شده اند
766
بررسي يك ساله اپيدميولوژي بيماراني كه بطور اورژانس در بخش چشم بيمارستان راه آهن بستري شده اند
767
بررسي يك ساله موارد ضربه مغزي در استان يزد كه مورد عمل جراحي قرار گرفتند
768
بررسي يك ساله موارد ضربه مغزي در استان يزد كه مورد عمل جراحي قرار گرفتند
769
بررسي يك سرويس كيفيت ابري و خدمات ابري براي كاربران در رايانش ابري موبايلي
770
بررسي يك سقف ابداعي با تيرچه هاي باجان باز به همراه پانل هاي بتني پيش ساخته
771
بررسي يك سيستم صوتي مداربسته و تحليل ديجيتالي سيگنال آن
772
بررسي يك سيستم كستر فعال در بهبود پايداري و ديناميك خودرو
773
بررسي يك صنعت معيد در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبيه سازي پويايي سيستم ها
774
بررسي يك مدل رياضي همه گير با تاخير زماني براي بيماري ابولا
775
بررسي يك مدل مفهومي مديريت دانش و چگونگي پياده سازي آن در سازمان مركزي پيام نور تهران
776
بررسي يك مدل نورد سرد فويل همراه با اعمال اثرات روانسازي
777
بررسي يك معادله حالت درجه سوم جهت پيش بيني رفتار فازي مخلوط مواد تجمع پذير
778
بررسي يك منبع جريان DC_DC براي پيل هاي سوختي
779
بررسي يك مورد آنژيوم كاورنوس در مغز
780
بررسي يك نقطه همرسي در سيالات متراكم با استفاده از معادلات حالت مختلف
781
بررسي يكپارچه سازي اراضي كشاورزي نمونه موردي استان البرز
782
بررسي يكپارچه سازي كارت امتيازي متوازن و مدل سرآمدي EFQM و پياده سازي ان در شركت پل استرا صنعت
783
بررسي يكتايي تجزيه روي مدول هاي آرتيني
784
بررسي يكريختي گرافهاي كيلي با ظرفيت كراندار
785
بررسي يكساله اختلالات انعقادي نوزادان در بيمارستان كودكان هفده شهريور رشت
786
بررسي يكساله فراواني نسبي علل ديسترس تنفسي كودكان در بيمارستان كودكان هفده شهريور رشت
787
بررسي يكساله كاربرد مش در اعمال جراحي فتق در بيمارستان رازي رشت 1373
788
بررسي يكساله كانسرهاي غير ملانوسيتي پوست در گيلان
789
بررسي يكساله موارد chest tube در بيماران بيمارستانهاي شهيد صدوقي، شهيد رهنمون و افشار يزد ﴿از فروردين 86 تا اسفند 86﴾
790
بررسي يكساله موارد chest tube در بيماران بيمارستانهاي شهيد صدوقي، شهيد رهنمون و افشار يزد ﴿از فروردين 86 تا اسفند 86﴾
791
بررسي يكساله موارد تب روماتيسمي در مركز آموزشي و درماني هفده شهريور بيمارستان حشمت رشت (استان گيلان )
792
بررسي يكساله موارد مننژيت باكتريال در نوزادان بستري بيمارستان 17شهريور رشت سال 72
793
بررسي يكساله همه گير شناسي ، ميزان مرگ و مير بيماران ، شيوع سني و جنسي بيماران آسيب جمجمه بيمارستان پورسيناي رشت از فروردين 74 الي اسفند
794
بررسي يكنواختي ژنتيكي پايه‌هاي UCB-1 توليد شده از كشت بافت و جهش‌زايي ليزر در دانه گرده و وراثت‌پذيري برخي صفات فنوتيپي در شرايط شوري در پسته
795
بررسي يكنواختي غشاي نانو كامپوزيتي اولترافيلتراسيون بر پايه PVDF
796
بررسي يون زدايي از آب به وسيله ابرخازن ها (CDI)
797
بررسي يونيت tr dist راهبردهاي تعميراتي ان و تحليل سوئيچ همزمان
798
ب‍ررس‍ي‌ آث‍ار و وض‍ع‍ي‍ت‌ ازدواج‌ ك‍ودك‍ان‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
799
بررسي‌ آلودگي‌ زيست محيطي‌ آب‌هاي جاري و زير زميني‌ ناشي‌ از عمليات معدن كاري در منطقه لواسان
800
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ر س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
801
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌ ب‍ودن‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ ب‍ر م‍ح‍ت‍واي‌ اطلاع‍ات‍ي‌ س‍ود
802
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ري‍س‍ك‌ ن‍ام‍طل‍وب‌ در ارزي‍اب‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍دي‍ري‍ت‌ پ‍رت‍ف‍وي‌ ص‍ن‍دوق‌ ه‍اي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
803
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ب‍رن‍د، اع‍ت‍م‍اد و رض‍اي‍ت‌ ب‍ر اي‍ج‍اد وف‍اداري‌ ب‍رن‍د در ف‍روش‍گ‍اه‌ پ‍وش‍اك‌ پ‍ارس‍ي‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
804
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ طرح‌ ه‍اي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ري‌ ب‍ر روي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :ش‍ه‍ر س‍ورك‌)
805
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ طرح‌ ه‍اي‌ ه‍ادي‌ در پ‍اي‍داري‌ م‍س‍اك‍ن‌ روس‍ت‍اي‌ طب‍ق‍ده‌ گ‍ه‍رب‍اران‌ م‍ي‍ان‍درود
806
ب‍ررس‍ي‌ اح‍س‍اس‌ آن‍وم‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
807
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ش‌ اطم‍ي‍ن‍ان‍ي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ا ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌
808
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ري‌ م‍ال‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
809
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ح‍ض‍ور م‍دي‍ران‌ غ‍ي‍ر م‍وظف‌ در ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ري‌ م‍ال‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
810
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ظرف‍ي‍ت‌ ن‍وآوري‌، ت‍ج‍رب‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ص‍ادرات‌ (ب‍ررس‍ي‌ م‍وردي‌ ش‍رك‍ت‌ ك‍ال‍ه‌ آم‍ل‌)
811
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ي‌، س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود و س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
812
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ق‍درت‌ ب‍ازار و س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود
813
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ م‍ك‍ان‍ي‍زم‌ ه‍اي‌ ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
814
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ك‍ف‍اي‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ ن‍ق‍دي‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا درم‍ان‍دگ‍ي‌ م‍ال‍ي‌ در ب‍ان‍ك‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
815
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ت‍خ‍ص‍ص‍ي‌ و م‍دت‌ ه‍م‍ك‍اري‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ا م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ي‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
816
ب‍ررس‍ي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ك‍ان‍ي‍زم‌ ه‍اي‌ دف‍اع‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍ار س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ و دخ‍ت‍ران‌ م‍ج‍رد ب‍ه‍ش‍ه‍ر
817
ب‍ررس‍ي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ زن‌ از ل‍وازم‌ آراي‍ش‍ي‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ زن‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
818
ب‍ررس‍ي‌ اف‍ش‍اي‌ اطلاع‍ات‌، رق‍اب‍ت‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍ر ارزش‌ ش‍رك‍ت‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
819
ب‍ررس‍ي‌ ان‍ت‍ظارات‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ در رواب‍ط ب‍ي‍ن‌ ف‍ردي‌
820
ب‍ررس‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ از ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ي‍ر گ‍ذار ب‍ر س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود در ش‍ك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌
821
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ ك‍اوش‍گ‍ري‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ خ‍لاق‍ي‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍دارس‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
822
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ دوره‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ب‍ر پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ اول‌ اب‍ت‍دائ‍ي‌ م‍دارس‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 94 -95
823
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از راه‍ب‍رده‍اي‍ي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر رش‍ت‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
824
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اخ‍ت‍لال‌ ك‍م‌ ت‍وج‍ه‍ي‌ - ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌ ب‍ر روي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ و اول‌ اب‍ت‍دائ‍ي‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
825
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍رات‍ژي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ر ن‍وآوري‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍رك‍ت‌ ب‍ي‍م‍ه‌)
826
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ب‍رن‍د م‍ح‍ص‍ولات‌ ل‍ب‍ن‍ي‌ ب‍ر ق‍ص‍د خ‍ري‍د م‍ج‍دد(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ل‍ب‍ن‍ي‌ م‍ي‍ان‍ك‍ال‍ه‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
827
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اع‍ت‍ي‍اد ب‍ه‌ ك‍ار ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : س‍ازم‍ان‍ده‍ي‌ ش‍ه‍رداري‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
828
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ام‍ن‍ي‍ت‌ در ت‍ج‍ارت‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‌ ب‍ر خ‍ري‍د اي‍ن‍ت‍رن‍ت‍ي‌ اف‍راد در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍ا
829
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ان‍گ‍ي‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌
830
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ان‍واع‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‍ي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوري‌ م‍ازن‍دران‌
831
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ب‍ازاري‍اب‍ي‌ ب‍ر س‍ي‍س‍ت‍م‌ ن‍وي‍ن‌ ب‍ان‍ك‍داري‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ك‌ م‍ل‍ي‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
832
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ب‍ازي‌ ه‍اي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍ر روي‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ ك‍ودك‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ وال‍دي‍ن‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
833
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ب‍ازي‌ ه‍اي‌ ف‍ك‍ري‌ ب‍ر ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌
834
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ ب‍ان‍ك‍ي‌ ب‍ر پ‍ذي‍رش‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ك‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‍ي‌ ارزش‌ ن‍ام‌ و ن‍ش‍ان‌ ت‍ج‍اري‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : ب‍ان‍ك‌ م‍ل‍ت‌ )
835
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر چ‍رخ‍ه‌ ي‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ي‌ ، ن‍وس‍ان‌ س‍ود و ت‍ام‍ي‍ن‌ م‍ال‍ي‌ ب‍ر راب‍طه‌ ي‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ و خ‍طاي‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
836
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ ب‍ر راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ رق‍اب‍ت‌ ب‍ازار م‍ص‍ول‌ و م‍ش‍وق‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
837
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر راه‍ب‍ردي‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ ب‍ر رف‍ت‍ار چ‍س‍ب‍ن‍دگ‍ي‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍ا در رف‍ت‍ار ه‍زي‍ن‍ه‌ اي‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
838
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر رش‍د زب‍ان‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
839
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‌ ب‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ س‍ود در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ازار ب‍ورس‌ و اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
840
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍ب‍ك‌ ره‍ب‍ري‌ ت‍ح‍ول‌ آف‍ري‍ن‌ ب‍ر ن‍وآوري‌ و خ‍لاق‍ي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ش‍ه‍رداري‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
841
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍خ‍ت‌ روي‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ ادراك‍ي‌ و م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
842
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر ش‍اداب‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :م‍ردان‌ 18 ت‍ا 29 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ن‍ك‍ا)
843
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ادي‌ و ن‍ش‍اط ب‍ر پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
844
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر طلاق‌ زوج‍ي‍ن‌ (( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر))
845
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ج‍ازي‌ ب‍ر ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
846
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ در ك‍اه‍ش‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ي‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
847
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍داري‌ ب‍ا ش‍اخ‍ص‌ ري‍س‍ك‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍اش‍ي‌ از س‍ود اع‍لام‌ ش‍ده‌
848
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ ب‍ر ت‍م‍اي‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍رك‌ ش‍غ‍ل‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍ه‍رداري‌
849
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍اه‍واره‌ ب‍ر س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر )
850
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌
851
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود و ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ ب‍ر چ‍س‍ب‍ن‍دگ‍ي‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
852
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ر رض‍اي‍ت‌ م‍ش‍ت‍ري‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ش‍رك‍ت‌ اي‍ران‌ خ‍ودرو)
853
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر وج‍ه‌ ن‍ق‍د ن‍گ‍ه‍داري‌ ش‍ده‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
854
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ازدواج‌ و طلاق‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
855
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر وض‍ع‍ي‍ت‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ و وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ در ت‍ن‍ظي‍م‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌
856
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ب‍ر ش‍ادك‍ام‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
857
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اري‍چ‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ در گ‍ردش‍گ‍ري‌
858
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ ك‍ودك‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ي‍ع‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌ و ك‍ن‍ف‍وان‍س‍ي‍ون‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
859
ب‍ررس‍ي‌ ت‍م‍اي‍ل‌ ب‍ه‌ پ‍ذي‍رش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: ك‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ي‍م‍ان‌ و ن‍ي‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ي‍د س‍ل‍ي‍م‍ي‌ ن‍ك‍ا)
860
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا و خ‍دم‍ات‌ در م‍س‍اج‍د م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ره‍اي‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر و ك‍ردك‍وي‌
861
ب‍ررس‍ي‌ ت‍وان‍اي‍ي‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ن‍ت‍ي‌ و م‍درن‌ در ت‍ف‍س‍ي‍ر پ‍دي‍ده‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
862
ب‍ررس‍ي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار زي‍ر پ‍وش‍ش‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
863
ب‍ررس‍ي‌ ج‍اي‍گ‍اه‌ ش‍ورا در ق‍ان‍ون‌ گ‍ذاري‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ي‌
864
ب‍ررس‍ي‌ ج‍ذب‌ س‍طح‍ي‌ اس‍ي‍د س‍ي‍ت‍ري‍ك‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ب‍وس‌ ب‍رن‍ج‌
865
ب‍ررس‍ي‌ ج‍رائ‍م‌ در ص‍غ‍ار و م‍ج‍ان‍ي‍ن‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
866
ب‍ررس‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا اه‍داف‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
867
ب‍ررس‍ي‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ روش‍ه‍اي‌ ت‍دري‍س‌ ري‍اض‍ي‍ات‌
868
ب‍ررس‍ي‌ ح‍دود وظاي‍ف‌ و اخ‍ت‍ي‍ارات‌ ول‍ي‌ ق‍ه‍ري‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ي‌ م‍ح‍ج‍ور در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
869
ب‍ررس‍ي‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ ك‍ودك‍ان‌4 ت‍ا 7 س‍ال‌ و پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ رف‍ت‍ار پ‍رخ‍اش‍گ‍راي‍ان‍ه‌ آن‌ ه‍ا در آي‍ن‍ده‌ ش‍ه‍ر رس‍ت‍م‍ك‍لا
870
ب‍ررس‍ي‌ دلاي‍ل‌ ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ و ت‍اث‍ي‍رات‌ آن‌ ب‍ر اق‍ت‍ص‍اد اي‍ران‌
871
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ج‍ازي‌ ب‍ا ت‍ص‍ور از ب‍دن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
872
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ال‍گ‍وي‌ ت‍س‍ل‍ط ي‍اب‌ در ت‍دري‍س‌ م‍ع‍ل‍م‍ي‌ ب‍ر ف‍راي‍ن‍د ي‍ادده‍ي‌ و ي‍ادگ‍ي‍ري‌
873
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ي‌ ب‍ر ي‍ادگ‍ي‍ري‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر روان‍ش‍ن‍اس‍ي‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
874
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ق‍درت‌ م‍دي‍ران‌ در ادارات‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
875
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اح‍س‍اس‍ات‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ و ن‍وس‍ان‍ات‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍اي‌ ن‍ق‍دي‌ ب‍ا ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
876
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اخ‍لاق‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط ك‍ار ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ واس‍طه‌ اي‌ وف‍اداري‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ اداره‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
877
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ارائ‍ه‌ م‍ج‍دد ح‍س‍اب‍داري‌ وك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
878
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ زم‍ان‌ در اداره‌ گ‍از ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
879
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌، س‍ه‍ام‍داران‌ ع‍م‍ده‌ و م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ا ن‍ات‍وان‍ي‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
880
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اف‍ش‍ا پ‍اي‍دار، س‍ه‍ام‍داران‌ ع‍م‍ده‌ (ك‍لان‌) و م‍ح‍ت‍واي‌ اطلاع‍ات‍ي‌ س‍ود ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌)
881
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اه‍رم‌ م‍ال‍ي‌ ، م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ه‍ي‍ئ‍ت‌ م‍دي‍ره‌ و پ‍اداش‌ ه‍ي‍ئ‍ت‌ م‍دي‍ره‌
882
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍ده‍ي‌ داخ‍ل‍ي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ و ح‍ق‌ ال‍زح‍م‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
883
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍وان‍اي‍ي‌ م‍دي‍ري‍ت‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ري‌ م‍ال‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
884
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداره‌ ث‍ب‍ت‌ اس‍ن‍اد وام‍لاك‌ ش‍ه‍رس‍اري‌
885
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ س‍ي‍اس‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌ ب‍ا پ‍رداخ‍ت‌ س‍ود س‍ه‍ام‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
886
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍م‍اي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ادارك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ MS ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اري‌
887
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا خ‍ودش‍ك‍وف‍اي‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
888
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ ب‍ا ش‍ادك‍ام‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍ا
889
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ وچ‍اب‍ك‍ي‌ س‍ازم‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداره‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
890
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ ب‍ا اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍راك‍ز دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر، ن‍ك‍اء وس‍اري‌
891
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍م‍ال‍گ‍راي‍ي‌ و اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
892
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌ و ورش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
893
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ و گ‍زارش‍گ‍ري‌ زي‍س‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ م‍وج‍ود در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
894
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ گ‍راي‍ش‌ ب‍ازار ص‍ادرات‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍ازار ش‍رك‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ب‍ه‍پ‍اك‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
895
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ گ‍روه‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍اري‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
896
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : ش‍رك‍ت‌ پ‍رت‍و دان‍ه‌ خ‍زر)
897
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : ش‍رك‍ت‌ پ‍رت‍و دان‍ه‌ خ‍زر)
898
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ا ه‍وش‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
899
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ زم‍ان‌ و م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
900
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‍ي‌ در ن‍ي‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ي‍د س‍ل‍ي‍م‍ي‌ ن‍ك‍ا
901
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ س‍ب‍ك‌ ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ ب‍ا ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍درس‍ه‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ پ‍اي‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ وش‍ش‍م‌
902
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ م‍ذاك‍ره‌ م‍دي‍ران‌ ب‍ازرگ‍ان‍ي‌ ب‍ا ف‍روش‌ ش‍رك‍ت‌ ك‍اش‍ي‌ و س‍رام‍ي‍ك‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌1394
903
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ن‍ي‍روي‌ ان‍ت‍ظام‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
904
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و خ‍لاق‍ي‍ت‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
905
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ م‍ش‍ارك‍ت‍ي‌ و م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍رگ‍ان‌
906
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍داري‌ و ك‍ارآي‍ي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
907
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
908
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ر ت‍وان‍م‍ن‍دي‌ س‍ازي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍اء
909
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ خ‍ود ك‍ن‍ت‍رل‍ي‌ ب‍ا ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ ك‍ودك‍ان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌
910
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ي‌ وال‍دي‍ن‌ ب‍ا خ‍طاه‍اي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ س‍اري‌)
911
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
912
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دخ‍ان‍ي‍ات‌ ت‍ي‍رت‍اش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
913
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ج‍وان‍ان‌ 18 - 30 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
914
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ و طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ م‍ادران‌ ش‍اغ‍ل‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍ا در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 97 -96
915
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ره‍ب‍ري‌ م‍دي‍ران‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ا ب‍ا رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
916
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ ب‍ا ب‍اوره‍اي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
917
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍وي‍ت‌ و دي‍ن‍داري‌ در ف‍راي‍ن‍د ي‍ادده‍ي‌ و ي‍ادگ‍ي‍ري‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
918
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ و ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
919
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍خ‍ت‌ روي‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ت‍اب‌ آوري‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
920
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
921
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ه‍وي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ج‍وان‍ان‌ 18 - 29 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ن‍ك‍ا)
922
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ك‍ري‌ و س‍اخ‍ت‍ار ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌
923
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ش‍ادك‍ام‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 97 -1396
924
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ش‍ي‍وه‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ ب‍ا خ‍لاق‍ي‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍ا در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 97-1396
925
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ م‍دي‍ران‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ه‍لال‌ اح‍م‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر، ن‍ك‍ا، گ‍ل‍وگ‍اه‌)
926
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ب‍ا دي‍اب‍ت‌
927
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍گ‍ي‍زش‍ي‌ ب‍ر ف‍رآي‍ن‍د ي‍ادده‍ي‌ - ي‍ادگ‍ي‍ري‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
928
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ زي‍س‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
929
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
930
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ ب‍ا م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
931
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ آن‍لاي‍ن‌ و ح‍ف‍ظ م‍ش‍ت‍ري‌ در ب‍ان‍ك‌ م‍ل‍ي‌ (ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
932
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ و راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ر ن‍وك‍ن‍ده‌ و ب‍ن‍درگ‍ز در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌1395
933
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر در س‍ال‌1395
934
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍د آزاد و م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود: ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‍ي‌ ن‍ظارت‌ و م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
935
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ق‍درت‌ م‍دي‍ران‌ ب‍ا ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍ازن‍دران‌ (ب‍ه‍ش‍ه‍ر،ن‍ك‍ا، س‍اري‌)
936
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ ارت‍ب‍اطي‌ ب‍ا س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ طلاق‌ در دادگ‍اه‌ ش‍وراي‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
937
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ م‍ك‍ان‍ي‍زم‌ ه‍اي‌ ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ و اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ي‍ات‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
938
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‍ج‍ي‌ گ‍ري‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ ب‍ا ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ ب‍رن‍د وت‍ص‍م‍ي‍م‌ خ‍ري‍د ورزش‍ك‍اران‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
939
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر م‍وس‍س‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ و ب‍ه‍ب‍ود ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ و اث‍ر ت‍ع‍ام‍ل‍ي‌ ان‍دازه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر اي‍ن‌ راب‍طه‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار
940
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ و پ‍رداخ‍ت‌ س‍ود س‍ه‍ام‌ از م‍ن‍ظر ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
941
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ش‍ارك‍ت‍ي‌ و خ‍لاق‍ي‍ت‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
942
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ، ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ ، ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ از ك‍ار م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ م‍درس‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ي‍ن‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
943
ب‍ررس‍ي‌ راه‍ب‍رده‍اي‌ ارت‍ق‍اء م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
944
ب‍ررس‍ي‌ روي‍ك‍رده‍اي‌ ن‍وي‍ن‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ارزش‌
945
ب‍ررس‍ي‌ س‍اخ‍ت‍ار ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌، ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ري‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
946
ب‍ررس‍ي‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ي‌
947
ب‍ررس‍ي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ك‍ري‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
948
ب‍ررس‍ي‌ س‍ق‍ط ج‍ن‍ي‍ن‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌، ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌
949
ب‍ررس‍ي‌ س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ش‍ه‍رون‍دان‌ 20 ت‍ا 40 س‍ال‌ خ‍ل‍ي‍ل‌ ش‍ه‍ر)
950
ب‍ررس‍ي‌ س‍والات‌ ج‍ن‍س‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ 4 ت‍ا 6 س‍ال‌
951
ب‍ررس‍ي‌ طلاق‌ ت‍واف‍ق‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ي‍ع‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌
952
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍زواي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
953
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر دي‍ن‍داري‌ ج‍وان‍ان‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
954
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ ون‍دال‍ي‍س‍ت‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ر رس‍ت‍م‍ك‍لا)
955
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ع‍ي‍اره‍اي‌ ه‍م‍س‍ر گ‍زي‍ن‍ي‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ روس‍ت‍اي‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ روس‍ت‍اي‌ ي‍ك‍ه‌ ت‍وت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
956
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر ه‍وي‍ت‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ج‍وان‍ان‌ 18 ت‍ا 29 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
957
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و اق‍ت‍ص‍ادي‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ ون‍دال‍ي‍س‍ت‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
958
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍زه‍ك‍اري‌ در ب‍ي‍ن‌ ج‍وان‍ان‌ 20 - 35 س‍ال‌ در زن‍دان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
959
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ي‌ ت‍ف‍اوت‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ج‍وان‍ان‌ پ‍س‍ر ورزش‍ك‍ار ش‍ه‍ر رس‍ت‍م‍ك‍لا اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌)
960
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رش‍د رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍طل‍وب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ پ‍ي‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ش‍ه‍ر ن‍ك‍ا در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 94 -95
961
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ م‍غ‍اي‍ر ب‍ا ش‍رع‌ ق‍ان‍ون‌ ح‍م‍اي‍ت‌ از خ‍ان‍واده‌
962
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ اح‍ك‍ام‌ ت‍ب‍ع‍ي‍د
963
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ زن‍ان‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ي‌
964
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وي‌ ك‍ودك‌ آزاري‌
965
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ م‍ج‍ازات‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ي‌
966
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ م‍س‍اج‍د م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
967
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
968
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ ش‍ه‍ر س‍اري‌)
969
ب‍ررس‍ي‌ م‍ب‍ان‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ ب‍ر اس‍اس‌ رواي‍ات‌ اس‍لام‍ي‌ ، م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌
970
ب‍ررس‍ي‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ب‍ه‍اي‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ / خ‍دم‍ات‌ ب‍ر اس‍اس‌ ب‍ودج‍ه‌ ري‍زي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ع‍م‍ل‍ك‍رد در دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍اي‌ اج‍راي‍ي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور)
971
ب‍ررس‍ي‌ م‍ف‍اه‍ي‍م‌ آي‍ي‍ن‍ي‌ در ش‍ع‍ر ك‍ودك‌ و ن‍وج‍وان‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌
972
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍ام‌ ف‍ن‍ا در آث‍ار م‍ن‍ظوم‌ و م‍ن‍ث‍ور ع‍رف‍ان‍ي‌ ق‍رن‌ دوم‌ ت‍ا ه‍ش‍ت‍م‌ ه‍ج‍ري‌
973
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ آس‍ي‍ب‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در آث‍ار م‍ح‍م‍ود دول‍ت‌ آب‍ادي‌
974
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ ادب‍ي‍ات‌ ع‍اش‍ورا ب‍ي‍ن‌ آث‍ار اس‍ت‍اد گ‍رم‍ارودي‌ و اس‍ت‍اد س‍ي‍د ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ي‍ن‍ي‌
975
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ ح‍ك‍م‌ غ‍ن‍ا و م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ي‍ض‌ ك‍اش‍ان‍ي‌،ش‍ي‍خ‌ ان‍ص‍اري‌ و م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ري‌
976
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ داوطل‍ب‍ان‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌ زي‍ب‍اي‍ي‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ و اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر در س‍ال‌1395
977
ب‍ررس‍ي‌ م‍لاك‌ ه‍اي‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ه‍م‍س‍ر ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
978
ب‍ررس‍ي‌ م‍وان‍ع‌ اس‍ت‍ق‍رار ب‍ودج‍ه‌ ري‍زي‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ي‌ در دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍اي‌ اج‍راي‍ي‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور)
979
ب‍ررس‍ي‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ش‍ع‍ر در اش‍ع‍ار ره‍ي‌ م‍ع‍ي‍ري‌
980
بررسي‌ مولفه‌ها و ارائه الگو جهت شايسته نمودن سرپرستان سالن مونتاژ ايران‌خودرو
981
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ف‍ي‍س‌ ب‍وك‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ارب‍ر ف‍ي‍س‌ ب‍وك‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
982
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ اض‍طراب‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ق‍ب‍ل‌ وب‍ع‍د از ام‍ت‍ح‍ان‌
983
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ب‍ي‌ ت‍ف‍اوت‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
984
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ و ن‍وع‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ج‍ازي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ غ‍ي‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ي‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
985
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ وف‍اداري‌ م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍د س‍ام‍س‍ون‍گ‌(ل‍وازم‌ خ‍ان‍گ‍ي‌)
986
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ ح‍م‍اي‍ت‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ آس‍ي‍ب‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
987
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ب‍زه‍ك‍اري‌ ج‍وان‍ان‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ج‍وان‍ان‌ 35 - 15 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
988
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ش‍رك‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ي‌ ده‍ي‍اري‍ه‍ا در ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍اي‍ي‌ و ت‍وان‍م‍ن‍دي‌ س‍ازي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ روس‍ت‍ائ‍ي‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
989
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر اج‍راي‌ ح‍س‍اب‍داري‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ب‍ا روي‍ك‍رد ت‍ع‍ه‍دي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور دس‍ت‍ي‍اب‍ي‌ ب‍ه‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ه‍زي‍ه‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور
990
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ر رش‍د ح‍رف‍ه‌ اي‌ دب‍ي‍ران‌ زن‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
991
ب‍ررس‍ي‌ ن‍گ‍رش‌ ك‍ودك‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‍ي‌ ك‍ه‌ ب‍ا آن‍ه‍ا زن‍دگ‍ي‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د
992
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ي‍ت‌ در ج‍راي‍م‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
993
ب‍ررس‍ي‌ و ارزي‍اب‍ي‌ ن‍اب‍راب‍ري‍ه‍ا در دس‍ت‍ي‍اب‍ي‌ ب‍ه‌ ف‍رص‍ت‌ ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
994
ب‍ررس‍ي‌ و ان‍گ‍ي‍زه‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌ ب‍ه‌ ورزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ي‌
995
ب‍ررس‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ، اق‍ت‍ص‍ادي‌ و ك‍ال‍ب‍دي‌ در ب‍اف‍ت‌ ف‍رس‍وده‌ ش‍ه‍ر س‍اري‌
996
ب‍ررس‍ي‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ و وف‍اداري‌ م‍ش‍ت‍ري‌ ي‍خ‍چ‍ال‌ ه‍اي‌ خ‍ان‍گ‍ي‌ گ‍روه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ اس‍ن‍وا
997
ب‍ررس‍ي‌ و ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ب‍ر ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ش‍ه‍ر گ‍ل‍وگ‍اه‌
998
ب‍ررس‍ي‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ ش‍رك‍ت‍ه‍ا در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
999
ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
1000
ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ت‍ول‍ي‍د دان‍ه‌ ه‍اي‌ روغ‍ن‍ي‌ در اي‍ران‌
بازگشت