<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
برسي عامل غير خطي چرخه هاي شغلي با مجموعه اطلاعاتي بزرگ (( مدرك مستند از ژاپن و ايالات متحده )) ترجمه و تلخيص اثري از موتوشوگوشينتاني برگرفته از اينترنت
2
برسي عددي اثرات صفحات مستغرق در قوس 09 درجه
3
برسي عكس العمل ديناميكي و ارتعاشي ماشين ابزار با استفاده از مدل
4
برسي علل بروز ناهنجاريي در شهر اهواز درسالهاي 79-89
5
برسي علل بزهكاري نوجوانان
6
برسي علل بستري و طول اقامت بيماران در بخش هاي جراحي ،داخلي اعصاب وزنان و زايمان بيمارستان ضيايي وقائماردكان در 6ماهه دوم سال 1386
7
برسي علل كاهش تفاهم در بين زوج هاي جوان شهر سميرم
8
برسي علل و عوامل موثر بر مشاركت زنان در جامعه (مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه تهران )
9
برسي علل وعوامل كاهش باورهاي ديني جوانان مورد مطالعه (دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور گرگان )0
10
برسي علل وگرايش به ناهنجاري در جامعه
11
برسي عملكرد برق گير از نوع ARRESTER FLASHOVER LONG در شبكه توزيع
12
برسي عملكرد شركت سرمايه گذاري شمال شرق با روش BSC
13
برسي عملكرد معلمان فوق ديپلم وديپلم از طريق مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس پنجم ابتدايي شهرستان دير
14
برسي عملكرد معلمان فوق ديپلم وديپلم از طريق مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس پنجم ابتدايي شهرستان دير
15
برسي عوامل اجتماعي - فرهنگي ،اقتصادي موثر بر پديده تاخير درازدواج جوانان
16
برسي عوامل بازدارنده و سوق دهنده دانش اموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر اردبيل در فعاليتهاي ورزشي
17
برسي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد بر اساس الگوي پرسيد:مطالعه در يك مركز روماتولوژي شهر يزد
18
برسي عوامل موثر بر ارتقا جايگاه صنعت چاي كشور بر اساس مدل pls
19
برسي عوامل موثر بر بحران هويت در بين جوانان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر )
20
برسي عوامل موثر بر تشكيل مورفولو‍ژي و خواص آليا‍‍ژ پلي اتيلن ترفتالات و پلي لاكتيك اسيد
21
برسي عوامل موثر بر جذب سپرده هاي بانكي
22
برسي عوامل موثر بر جرم در زنان زنداني انسان خوزستان
23
برسي عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نيروي انساني در شركت بهپاك
24
برسي عوامل موثر بر رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميبد
25
برسي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي از ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي شاخه پژوهش
26
برسي عوامل موثر بر عملكرد شغلي با در نظر گرفتن نقش واسطه مغيير دلبستگي شغلي
27
برسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي مطالعه موردي : افراد عضو كميته امداد
28
برسي عوامل موثر بر هوش عاطفي eqدر سازمان تاميين اجتماعي شهرستان بهشهر
29
برسي عوامل موثر برجرائم دختران و زنان زنداني 40-19 سال شهر ساري در سال 1391 (شش ماهه اول )
30
برسي عوامل موثر در اجراي مطلوب درس تربيت بدني از ديدگاه دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهر بابلسر در سال تحصيلي 89 - 88
31
برسي عوامل موثر در انتخاب همسر از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
32
برسي عوامل موجود در جامعه كه سبب گرايش نوجوانان و جوانان به اينترنت در شهرستان بجنورد شده است
33
برسي فراواني دهاني در بيماران تحت شيميدرمانيدر بيمارستان شهيد صدوقييزد در سال ۱۳۹۶
34
برسي فشار خون وعوامل موثر بر آن در روستاي زاغمرز
35
برسي فقهي اقتصاد مقاومتي
36
برسي فقهي و حقوقي تبديل كاربري وقف
37
برسي قابليت هاي اقتباس موثر از فضاي داستان هاي سهروردي براي انيميشن
38
برسي كارآرايي و عوارض جانبي زونيزآميد در درمان تشنج كودكان سندرم لنوكس-گشتات
39
برسي كارآرايي و عوارض جانبي زونيزآميد در درمان تشنج كودكان سندرم لنوكس-گشتات
40
برسي كارايي فرايند فتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم و اشعه ماوراء بنفش در حذف رنگ راكتيو قرمز 198 از فاضلاب سنتتيك نساجي
41
برسي كاربرد روشهاي تعيين هويت در سيستم تعليق خودرو
42
برسي كاربرد هاي فناوري اطلاعات در پزشكي وعلم ژنتيك
43
برسي كاركرد هاي نهاد آموزش بين دانشجويان وفارغ التحصيلان منطقه باوي ‍اهواز‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌برسي كاركرد هاي نهاد آموزش بين دانشجويان وفارغ التحصيلان منطقه باوي (اهواز)
44
برسي كمانش و فراكمانش مقاطع فولادي سرد نورد شده به روش نوار محدود
45
برسي كنترل كيفيت در شركت خوش نوش
46
برسي كنش هاي بياني و غير بياني از متن تا اجراي مكبث شكسپير بر اساس آراء كر الام
47
برسي لهجه يا نيم زبان خوري
48
برسي مباني، ويژگي ها و روشهاي موعظه در قرآن
49
برسي مقايسه انگيزه مشاركت زنان و مردان گرگان به ورزش همگاني
50
برسي مقايسه اي تاثير پره امپتيو مولتي مودال سه تركيب فنتانيل-كتامين، كتامين- ميدازولام، فنتانيل-ميدازولام بر روي درد بعد از عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني تحت بي حسي اسپينال در آذر 88 لغايت اسفند 88 بيمارستان آيت اله كاشاني اصفهان
51
برسي مقايسه اي كاركرد رنگ در غزليات سنايي ، عطار و مولوي
52
برسي مقايسه اي ميزان جابجايي مسير كانال ريشه دندان (Transportation Canal) با استفاده از دو سيستم چرخشي 29 Series Taper 04.0 Profile ,Protapor و فايلهاي دستي Flexofile-K در شرايط آزمايشگاهي
53
برسي مقايسه اي هوش (ريون )در بين دانشجويان دو گروه آموزشي علوم انساني و پايه در دانشگاه پيام نوربهشهر
54
برسي منابع مختلف زنوليت بر سنتز پروتئين ميكروبي جمعيت پرتوزوا كينتيك تخميروPH منابع مختلف كربو هيدرات وپروتئين به روش آزمايشگاهي
55
برسي منازعات اخباريان و اصوليان از صفويه تا اوايل قاجار
56
برسي موانع توسعه تجارب الكترونيكي درايران
57
برسي مولكولي ناحيه 1D ويروس تب برفكي از نمونه هاي لوزه گوسفندان ذبحي در كشتارگاه استان خرسان رضوي با استفاده از روش RT-PCR , the stady of molecular analysis of 1D VP1 genes ofFoot-and-mouth disease virus in slaughtered cariers sheep at khorasan razavi proveince abattori using of RT-PCR
58
برسي ميان رهبري و شاخص هاي بهره وري
59
برسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد در رابطه با اثر بيماريهاي پريودنتال بر بيماريهاي سيستميك
60
برسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد در مورد قالبگيري ديجيتال در سال ۱۳۹۵
61
برسي ميزان آگاهي،نگرش وعملكرد والدين مراجعه كننده به كلينيك هاي دنداپزشكي نسبت به اهميت دندان هاي شيري وحفظ فضاي آن ها در شهر يزد ۱۳۹۷
62
برسي ميزان احساس امنيت اجتماعي با تاكيد بر سرمايه ي اجتماعي دانشجويان رشته ي علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور
63
برسي ميزان اضطراب درتيپهايشخصيتيaوb
64
برسي ميزان تأثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش اموزان متوسطه شهرستان چالوس.
65
برسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرا نظريهاي بر مراحل رفتار تمييز كردن بين دندانها در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر يزد
66
برسي ميزان تطبيق يافته هاي سونوگرافي با يافته هاي جراحي و پاتالوژي در تشخيص آپانديسيت حاد در 100 بيماري كه در بخش جراحي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون بستري شده اند
67
برسي ميزان تنوع و شيوع اختلالات يادگيري در دانش اموزان مقطع ابتدايي شهرستان گرگان
68
برسي ميزان رضايت شركاء تامين اجتماعي قاين از خدمات تحت وب
69
برسي ميزان رضايتمندي مشتريان شعب بانك صادرات استان خوزستان شهر اهواز در اجراي بانكداري الكترونيك
70
برسي ميزان رياست شوهر بر خانواده در فقه و حقوق
71
برسي ميزان عوامل موثر در رضايت شغلي سازمان تامين اجتماعي شهرستان اهواز
72
برسي ميزان كاهش شنوائي ناشي از سر وصدا در كارگران شاغل در كارخانجات نساجي
73
برسي ميزان مدرسه گريزي در پسران دوره راهنمايي با والدين بيسواد در مقايسه با والدين باسواد در شهر اهواز
74
برسي ميزان مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد و تاثيرات اينترنت و ساير عوامل بر آن , a survey of the free studying among the high school students in the city of mashhad and the effect of the internetand other factors on it
75
برسي نقش اعتماد اجتماعي در امنيت اجتماعي
76
برسي نقش امنيت اجتماعي در اعتماد دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نكا
77
برسي نقش جهاني شدن بر ساختار خانواده مورد مطالعه دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر
78
برسي نقش رسانه در مشاركت اجتماعي زنان
79
برسي نقش رسانه ها در انحرافات اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دختر وپسر رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر )
80
برسي نقش لباس در مسير تهاجم فرهنگي
81
برسي نقش مكان سيستم راهگاهي در سلامت قطعات Lost Foam
82
برسي نقش مكان سيستم راهگاهي ييي
83
برسي نقش نرخ ارز در رشد اقتصادي ايران
84
برسي نگرش اعضاي ستاد تربيتي مدارس راهنمايي شهر جيرفت درباره تربيت ديني
85
برسي نگرش افراد نسبت به تاثير فرهنگ بر توسعه اجتماعي با تاكيد بر مونو گرافي روستا
86
برسي نگرش افراد نسبت به فساد اداري در شهرستان بهشهر
87
برسي نگرش بوميان نسبت به غير بوميان و تاثير آن بر ميزان مشاركت اجتماعي
88
برسي نگرش مديران ادارات تربيت بدني استان گلستان نسبت به ايعاد مديريت تغيير
89
برسي هدفمندي يارانه ها بر توسعه روستاها
90
برسي و ارزيابي بافتهاي شهري (بافت تاريخي) با رويكرد شناسايي پهنه هاي زمينه ساز توسعه خلاق (نمونه موردي : محله گازرگاه شهر يزد)
91
برسي و اندازه گيري عملكرد زنجير تامين شركت دخانيات ايران
92
برسي و تبيين ارتباط بين سبك رهبري تحويل گرا و رهبري تبادلي با درگير شدن كاركنان در كار
93
برسي و تبيين فرهنگ سازماني دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس مدل دنيسون
94
برسي و تجزيه و تحلبل نوسان سازهاي راداري و مخابراتي به همراه كارويژه ها و كاربردها
95
برسي و تحليل جايگاه شهروندان در طرح هاي پروژه هاي عمران شهري مورد شهر بهشهر
96
برسي و تعيين بازدهي ذاتي آشكارسازهاي استوانه اي (NaI(Tl و (CsI(Tl در حالت انحراف از محور به روش تحليلي و به روش شبيه سازي مونت كارلو
97
برسي و شناسايي آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان حاشيه شهر تربت جام
98
برسي و شناسايي توانمنديهاي توريسم روستايي درشهرستان سردشت بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي gis
99
برسي و طراحي دو چرخه پيست باتوجه به قابليت هاي مواد كامپوزيت
100
برسي و كاربرد نقوش نوشتاري در صنايع دستي چوبي
101
برسي و مقايسه رضايت بيمه گذاران قشر فرهنگي جامعه ‍معلمان‍ از شركتهاي بيمه خصوصي و دولتي در شهر بندرعباس ‌ ○ ‌ ■ ‌برسي و مقايسه رضايت بيمه گذاران قشر فرهنگي جامعه (معلمان) از شركتهاي بيمه خصوصي و دولتي در شهر بندرعباس
102
برسي و مقايسه ي قوانين اختلاط EOS/GE براي مخلوط قطبي متانول و دي متيل اتر در فشار بالا
103
برسي و نقد انديشه سياسي پنج روحاني تبريز (ثقه الاسلام تبريزي،ميرزا فضلعلي آقا تبريزي،ميرزا علي اكبر مجتهد تبريزي،ميرزا حسن مجتهد تبريزي و نويسنده رساله ي كلمه حق و يراد بها الباطل)
104
برسي واكنش بازار سهام به سودهاي غيره منتظره
105
برسي وجود بيماري هلندي در اقتصاد ايران
106
برسي وضعيت بهداشتي و زيست محيطي اماكن ورزشي و رابطه آن باميزان مشاركت در فعاليت بدني شهروندان زابل
107
برسي ومقايسه انگيز ه ياد گيري در بين دانشجويان حضوري ونيمه حضوري
108
برسي ومقايسه انگيزه ياد گيري در دانشجويان رشته روانشناسي
109
برسي ومقايسه تفاوت ويژگي هاي شخصيتي دربين دانشگاه حضوري ونيمه حضوري ﴿ملارد﴾رشته علوم تربيتي سال 90
110
برسي ومقايسه ي عزت نفس برروي دانشجويان دانشگاه حضوري ونيمه حضوري
111
برسي ويژگي ها ي رهبري خدمتگزار بارويكرد اسلامي
112
برش پويا به منظور وارسي امنيت جريان اطلاعات در برنامه هاي همروند
113
برش ليرزي (Cutting Laser)
114
برش هاي شاخه اي
115
برش هاي مينيمم گراف هاي فاصله- منظم جهت دار
116
برش هايي از زندگي انسان ﴿تصوير نوزادان و عكس يادگاري﴾ به روش چيدمان
117
برش ورق هاي كامپوزيتي
118
برش ورق‌هاي كامپوزيتي
119
برشت - بروك و استفاده از عناصر نمايشي شرق
120
برشت وتجزيه وتحليل نمايشنامه آدم ،آدم است
121
برشكاري انفجاري
122
برشهاي در امتداد تابع در هندسه و فيزيك
123
برف و فرم
124
برفراز موتورهاي جستجو
125
برق خودرو
126
برق رساني به كارخانه توليد فلز 200 مگاواتي ذوب آلومينيم
127
برق كشتي لايروب
128
برقراري اتصال بين سيستم آرشيوتصويربرداري ديجيتال (PACS)و سيستم اطلاعات مديريت بيمارستان(HIS) وايجاد سيستم يكپارچه
129
برقراري ارتباط 2 كامپيوتر بوسيله مودم
130
برقراري ارتباط Teleoperation بين روبات هپتيك Phantom Omni و روبات مجازي در MATLAB
131
برقراري ارتباط دو كامپيوتر از طريق خط برق شهري
132
برقراري ارتباط دو كامپيوتر از طريق كانال نوري بصورت دو طرفه كامل
133
برقراري ارتباط سامانه پايش سلامت سازه به‌وسيله ماژول‌هاي بي‌سيم
134
برقراري ارتباط مكانيزه ميان دو سيستم كدگذاري ICD-9-CM و ارزشهاي نسبي خدمات تشخيصي درماني (CPT) در بخش اقدامات چشم پزشكي
135
برقراري ارتباط مودباس بين تصحيح كننده گاز و PLC و مانيتور داده ها از طريق پروتكل OPC UA
136
برقراري ارتباط ميان جداره نواب و بافت مجاور
137
برقراري امنيت در شبكه ها با رله غيرقابل اعتماد با به كارگيري نويز مصنوعي
138
برقراري تعادل بين زمان و هزينه در مسائل كنترل پروژه
139
برقراري حالت همزماني بين شبكه قدرت و منابع توزيع شده توسط PLL
140
برقراري شرايط سويچينگ نرم براي يك مبدل اصلاح ضريب توان ايزوله جديد و ارائه پيشنهاداتي به منظور عملكرد بهتر آنها
141
برقراري معادله ماكروسكوپي اسملوچووسكي در حالت پيوسته براي گسست يك سيستم ذره اي براوني انعقادي
142
برقراري يك مدل اعتماد توزيع شده مقاوم جهت بكارگيري در شبكه هاي اقتضايي متحرك
143
بركي تراپي و كاربرد آن در پزشكي
144
برگ بنديهاي متريك و انحناء
145
برگزاري آزمون مجازي تحت شبكه
146
برگشت به زبان اول معلمان زبان انگليسي در كلاسهاي آموزش زبان ايران
147
برگشت ها بر دوگان دوم جبرهاي گروهي و يك مسئله ي ضربگر
148
برگمن : زن ، مذهب ، نسل آينده
149
برم دار كردن اكسايشي تركيبات B- كواسترو 1، 3- دي كربونيل ها در حضور Br3-Mg-AI-LDH و انجام واكنش نيتراسيون فنل توسط نيتريك اسيد در فاز مايع بر روي اكسيدهاي مخلوط فلزيzro2-Tio2
150
برمو پيرو گالول ردو كمپلكسهاي فلزي آن ، نسل جديدي از حسگر هاي آنيوني رنگزا جهت شناسايي گزينش پذير و تعيين كمي آنيونهاي استات ، كلريد و بنزوات در نمونه هاي آبي
151
برنا مه ريزي استراتژيك به منظور تحقق اهداف آموزشي دانشگاه يزد
152
برنامه EXchanger Server
153
برنامه آموزشي سميولاتور ECG
154
برنامه آناليز سيگنال هاي ارتعاشي با استفاده از LABVIEW
155
برنامه اتوماسيون حوزه علميه
156
برنامه استراتژيك به منظور ارتقاء بهره وري در صنعت نوشابه با تاكيد بر گروه زمزم
157
برنامه استراتژيك صادرات نرم افزار مطالعه موردي نرم افزار هاي اسلامي
158
برنامه انتخاب واحد به زبان سي شارپ
159
برنامه انتخاب واحد مقدماتي و آشنايي با mis -Protoyping
160
برنامه اندرويدي حسابداري شخصي
161
برنامه اي براي نرخ بندي ارز در يك الگوي پولي
162
برنامه ايپرم و سريال آياو
163
برنامه بارگذاي ماشين آلات در سيستم هاي توليد مبتني بر تكنولوژي گروهي
164
برنامه بدنسازي بازيكنان حمله و دفاع در فوتبال بر اساس ارزيابي چابكي
165
برنامه تخصيص بهينه ارز به واحدهاي تحت پوشش و طرحهاي در دست اجراء سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
166
برنامه تستس كارت مشتركين
167
برنامه تطبيقي زبان ... دو سيستم ... و ...
168
برنامه تعيين وضعيت و حسابداري مرغداري
169
برنامه ثبت سوابق پزشكي بيماران
170
برنامه جامع فروشگاهي آسمان
171
برنامه حسابداري با زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك
172
برنامه حسابداري با زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك 1
173
برنامه حسابداري بيمارستان با استفاده از بانك اطلاعاتي در ويژال بيسيك
174
برنامه خوشه بندي پيامك هاي كاربر بر اساس متن دز سيستم عامل اندرويد
175
برنامه داروهاي مصرفي كلينيك
176
برنامه درسي اساتيد
177
برنامه درسي پاسخگودر آموزش عالي مطالعه موردي: دانشگاههاي دولتي اصفهان
178
برنامه درسي مبتني بر عمل در آموزش عالي: ارائه الگويي كاربردي و بررسي وضع موجود) مطالعه موردي رشتۀ علوم تربيتي)
179
برنامه درسي معنوي و اثر بخشي آن در دانش آموزان متوسطه شهر قاين
180
برنامه دستگاه خودپرداز
181
برنامه دفتر تلفن با # و SQL
182
برنامه دوز
183
برنامه ر يزي استراتژيك مراكز توزيع كالا در مديريت شهري ﴿با مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي شهروند ﴾
184
برنامه راهبردي احيا بازار تاريخي نراق
185
برنامه راهبردي احياء بازار تاريخي نراق
186
برنامه راهبردي ارتقاء كيفيت محيط شهري در سكونتگاههاي حاشيه شهر با بكارگيري روش تحليل نواحي اجتماعي
187
برنامه رزي كاهش اثرات زلزله دريك ناحيه با آسيب پذيري بالا نمونه موردي منطقه 17 شهر تهران
188
برنامه ريزي "شهر تاب آور" با تأكيد بر تاب آوري اجتماعي – اكولوژيكي مورد پژوهش: بحران آب شهر اصفهان
189
برنامه ريزي 42 ساعته منابع توليد پراكنده به همراه بازآرايي در شبكه هاي توزيع با در نظر گيري عدم قطعيت و مقايسه با حالت هوشمند شبكه
190
برنامه ريزي 89c51
191
برنامه ريزي MCDM بر روي جدول داده - ستانده
192
برنامه ريزي MRP وRCCP وCRP در شركت نيك و راحت
193
برنامه ريزي آرماني با محدوديت هاي تصادفي در مسئله برنامه ريزي تبليغاتي
194
برنامه ريزي آرماني با محدوديت هاي تصادفي در مساله برنامه ريزي تبليغاتي
195
برنامه ريزي آرماني و كاربردهاي آن
196
برنامه ريزي آموزش قبل از دبستان
197
برنامه ريزي آموزش هنر براي دوره ابتدائي و راهنمائي تحصيلي
198
برنامه ريزي آموزشي و تحليل نظام آموزش و پرورش
199
برنامه ريزي آموزشي ودرسي
200
برنامه ريزي اجراي عمليات حفاري اكتشافي
201
برنامه ريزي اجراي نظام توزيع پاداش انگيزشي با رويكرد بهبود بهره وري مطابق با مدل EFQM
202
برنامه ريزي احتمالاتي توسعه سيسنم انتقال با در نظر گرفتن ريسك خروج هاي پي در پي خطوط از ديدگاه تئوري بحران خودسامان ده
203
برنامه ريزي احتمالي با توزيع گسسته
204
برنامه ريزي احتمالي عملهاي جراحي با در‌نظر‌گرفتن احتمال كنسل‌شدن عمل
205
برنامه ريزي احتياجات مواد
206
برنامه ريزي احتياجات مواد
207
برنامه ريزي احتياجات مواد (MRP)
208
برنامه ريزي احتياجات مواد MRP
209
برنامه ريزي احتياجات مواد در شركت ماشين سازي غدير يزد Planning Requirment Material
210
برنامه ريزي احتياجات مواد در كارخانه گلديس كاشي
211
برنامه ريزي احتياجات مواد و ظرفيت مورد نياز در شركت يزد تاير
212
برنامه ريزي احتياجات مواد(MRP)
213
برنامه ريزي احتياجات مواد)MRP(
214
برنامه ريزي احتياجات مواد1
215
برنامه ريزي احداث و اصلاح خطوط انتقال برق در هماهنگي
216
برنامه ريزي احداث و اصلاح خطوط انتقال برق در هماهنگي با ضوابط و معيارهاي شهرسازي"
217
برنامه ريزي احياء بافت هاي تاريخي شهر اصفهان به منظور جذب جمعيت (مطالعه موردي منطقه 3)
218
برنامه ريزي ارتقا كيفيت محيط زيست شهري هوشمند مطالعه موردي: محله A1 شهر جديد فولادشهر اصفهان
219
برنامه ريزي ارتقاء اجتماع پذيري ميدان ها به منظور ايجاد زمينه هاي تعامل اجتماعي نمونه موردي بررسي ميدان نبوت ﴿ هفت حوض﴾
220
برنامه ريزي ارتقاء كيفي تأمين كنندگان قطعات خودروهاي سنگين با استفاده از QFD
221
برنامه ريزي ارتقاء كيفيت فضاهاي شهري با رويكرد عدالت جنسيتي ﴿نمونه موردي: باغ خانواده كرج﴾
222
برنامه ريزي ارتقاي زيست پذيري مجتمع هاي مسكوني انبوه با بكارگيري رهيافت مشاركت عمومي- خصوصي(موردپژوهي: محله بهار شهر اصفهان)
223
برنامه ريزي استراتژي توسعه پايدار شهر اروميه
224
برنامه ريزي استراتژيك ، ارزيابي سازمان معادن بنياد مستضعفان (ارائه مدل و ارزيابي آن )
225
برنامه ريزي استراتژيك با كاربرد برنامه ريزي پويا با معيارهاي چندگانه
226
برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي محصولات پتروشيمي بندرامام
227
برنامه ريزي استراتژيك بانك صنعت و معدن
228
برنامه ريزي استراتژيك براي ايجاد شهر الكترونيك
229
برنامه ريزي استراتژيك براي صنعت لوازم صوتي و تصويري كشور در يك شركت منتخب
230
برنامه ريزي استراتژيك براي فعاليت گروه سيتا در ايران
231
برنامه ريزي استراتژيك براي كارخانه فرآوري سنگ تزييني و نماي شهاب سنگ صادق
232
برنامه ريزي استراتژيك براي مجموعه كارخانجات سيستم پنبه اي بانك صنعت و معدن
233
برنامه ريزي استراتژيك براي هوشمندسازي سيستم جابجايي و خدمات شهري با رويكرد سناريونگار (مطالعه موردي شهر تهران)
234
برنامه ريزي استراتژيك بهينه برق كشور
235
برنامه ريزي استراتژيك بيمارستان حكمت ساري
236
برنامه ريزي استراتژيك توسعه بازاريابي طرح ملي بانكرينگ درشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
237
برنامـه ريزي استراتژيك توسعه پايدار شهري با تأكيد بر توسعه فيزيكي نمونه موردي: كلان شهر اصفهان
238
برنامه ريزي استراتژيك توسعه شهري با تاكيد بر استراتژي رشد هوشمند نمونه موردي: مناطق 6، 19 و 22 كلانشهر تهران
239
برنامه ريزي استراتژيك جهت ساماندهي و احيا بافت هاي فرسوده شهري (نمونه موردي:بيرجند)
240
برنامه ريزي استراتژيك در بازارهاي الكترونيكي (مورد مطالعه فروش اينترنتي كتاب )
241
برنامه ريزي استراتژيك در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
242
برنامه ريزي استراتژيك در شركتهاي متعلق به جهاد دانشگاهي علم و صنعت
243
برنامه ريزي استراتژيك در كارخانه توليد كنسانتره الماس يار
244
برنامه ريزي استراتژيك در مجتمع فولاد اهواز
245
برنامه ريزي استراتژيك درشرايط عدم قطعيت مالي بااستفاده از برنامه ريزي سناريووتصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي: شركت برق منطقه اي زنجان )
246
برنامه ريزي استراتژيك سازمان اتوبوسراني قزوين براساس مدل فيليپس
247
برنامه ريزي استراتژيك شركت سنگ آهن مركزي با استفاده از سيستم خبره
248
برنامه ريزي استراتژيك شركت مديريت توليد برق اصفهان
249
برنامه ريزي استراتژيك شركت ورق خودرو چهارمحال و بختياري بارويكرد ايران 1404 وبااستفاده ازمدل سرآمدي سازمان
250
برنامه ريزي استراتژيك صادرات در شركت سايپا با تلفيق كارت امتيازي متوازن و هوشين كانري
251
برنامه ريزي استراتژيك صنعت سيمان ايران
252
برنامه ريزي استراتژيك صنعتي مبتني برسيستم خبره
253
برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات ستاد شركت قند پانيذفام با استفاده از متدولوژي يكپارچه ) SISP(
254
برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات ستاد شركت قند پانيذفام با استفاده از متدولوژي يكپارچه( SISP)
255
برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات فروشگاههاي زنجيره اي ﴿ مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي شهروند﴾
256
برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات فروشگاههاي زنجيره اي ﴿مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيزه اي شهروند ﴾
257
برنامه ريزي استراتژيك كمي (QSPM) فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران
258
برنامه ريزي استراتژيك گروه نساجي و پوشاك بنياد مستضعفان و جانبازان در قبال ورود ايران به سازمان تجارت جهاني (.O.T.W)
259
برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني انفورماتيك ايران
260
برنامه ريزي استراتژيك و تهيه پورتال الكترونيكي استراتژي محور در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمان
261
برنامه ريزي استراتژيك و شناسايي عوامل كليدي موفقيت شركت ايران ارقام با رويكرد AHP
262
برنامه ريزي استراتژيك وظيفه تحقيق و توسعه در سطح بنگاه
263
برنامه ريزي استراتژيك يك شركت توليدي تحت شرايط توليدي ناپايدار
264
برنامه ريزي استراتژيكي تكنولوژي پالايش نفت
265
برنامه ريزي استرتتژيك در شرايط عدم قطعيت مالي با استفاده از برنامه ريزي سناريو و تصميم گيري با معيارهاي چند معياره
266
برنامه ريزي استفاده از اراضي زير حوزه شاخه اصلي زاينده رود به كمك مدل SWAT و ارزيابي اراضي
267
برنامه ريزي استوار تخصيص پهلوگاه در پايانه‌هاي كانتينري با لحاظ عدم قطعيت در زمان ورود كشتي‌ها
268
برنامه ريزي اسكان جمعيت شهر سردشت تا افق 1400 با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
269
برنامه ريزي اقتصادي امنيتي سيستم هاي قدرت در حضور منابع بادي و مديريت بار
270
برنامه ريزي اقتصادي ريزشبكه ها در حضور منابع توليد پراكنده
271
برنامه ريزي اموزش وپرورش درباره عزت نفس
272
برنامه ريزي انتقال تكنولوژي شيشه جام
273
برنامه ريزي انرژي الكتريكي شهري با استفاده از رويكرد برنامه ريزي تصادفي (مطالعه موردي كلان شهرهاي تهران و اصفهان)
274
برنامه ريزي انرژي پايدار يا در نظر گرفتن مفهوم امنيت انرژِي در شرايط عدم قطعيت
275
برنامه ريزي ايجاد پياده راه ها با هدف دست يابي به شاخص هاي اجتماعي توسعه پايدار درون شهري
276
برنامه ريزي ايجاد شهركهاي علمي - تحقيقاتي ﴿نمونه موردي: مجتمع تحقيقاتي امام خميني وابسته به دانشگاه علم و صنعت ايران﴾
277
برنامه ريزي بازاريابي نمايندگي پيلت سترفرضي
278
برنامه ريزي بافت قديم شهر دهدشت با رويكرد بازآفريني شهري فرهنگ مبنا با تأكيد بر ارتقاي گردشگري شهري
279
برنامه ريزي بافت كالبد تاريخي شهر يزد با تاكيد بر تاثيرات مداخلات موضعي (بافت كالبد بازسازي شده) بر آن (نمونه موردي: مجموعه همسايگي كوير)
280
برنامه ريزي بافت كالبد مجموعه تاريخي شهر يزد با تاكيد بر مردم شهر هوشمند (نمونه موردي: محله گودال عباسي)
281
برنامه ريزي بخش مسكن بر اساس يك الگوي جامع اقتصادي ﴿مورد مطالعه: شهر اصفهان﴾
282
برنامه ريزي بخشي - منطقه اي با رويكرد بالا به پايين
283
برنامه ريزي براي اسكان موقت ﴿ انتقالي ﴾ بازماندگان زلزله با تمركز بر گروه زنان ﴿ نمونه موردي: منطقه 9 شهر تهران ﴾
284
برنامه ريزي براي به مدار آوردن نيروگاه ها
285
برنامه ريزي براي تجديد حيات بافت فرسوده شهري. نمونه موردي محدوده باغ ملي
286
برنامه ريزي براي حركت قطارهاي مترو به منظور كاهش پيامدهاي ناشي از اثر پيستوني (بررسي موردي يكي از ايستگاه‌هاي مترو تهران)
287
برنامه ريزي براي زمين هاي متروك شهري با رويكرد توسعه پايدار (نمونه موردي: اراضي قلعه مرغي تهران)
288
برنامه ريزي براي كاهش خسارات ناشي از زلزله در نواحي با خطر پذيري بالا نمونه موردي منطقه يك تهران محله چيذر
289
برنامه ريزي براي محله گودال مصلي با رويكرد آينده پژوهي مبتني بر فن سناريو نويسي
290
برنامه ريزي بلند مدت و كوتاه مدت براي شركت هاي توزيع با در نظر گرفتن واحدهاي توليد پراكنده
291
برنامه ريزي بلندمدت راهكارهاي بازسازي در سيستم هاي توزيع آب شهري با تاكيد بر پايداري و برگشت پذيري سيستم
292
برنامه ريزي به مدار در آوردن واحد ها با قيد امنيت و با در نظر گرفتن پاسخگويي بار
293
برنامه ريزي به منظور توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي نمونه موردي :محله شهرك شهيد رجايي مشهد
294
برنامه ريزي به منظور حفظ و ارتقاي هويت بافت تاريخي هسته مركزي شهر همدان (كالبدي - كاركردي)
295
برنامه ريزي به منظور ساماندهي فضاهاي بي دفاع شهري جهت پيشگيري از جرم در آنها﴿مقايسه تطبيقي 4 فضاي شهري از منطقه 4 شهرداري تهران ﴾
296
برنامه ريزي به منظور ساماندهي فضاهايبي دفاع شهري جهت پيشگيري از جرم در آنهانمونه موردي مقايسه تطبيقي 4 فضاي شهري ازمنطقه 4 شهرداري تهران
297
برنامه ريزي بهبود بهره وري و كيفيت فرش دستباف ايران
298
برنامه ريزي بهبود عملكرد آموزشي فرزندان شاهد از دبستان تا دانشگاه
299
برنامه ريزي بهبود عملكرد پتروشيمي اراك به روش بنچ ماركينگ با تاكيد بر مديريت تكنولوژي
300
برنامه ريزي بهبود عملكرد شركت سيناكاشي براساس روش بنچ ماركينگ (الگوبرداري) با تاكيد بر سيستم بازاريابي بين المللي
301
برنامه ريزي بهبود عملكرد يك مركز تعليم و تربيت (دبيرستان ) با استفاده از روش الگو برداري (بنچ ماركينگ ) با تاكيد بر ساختار سازماني
302
برنامه ريزي بهره برداري بهينه از ديزل ژنراتور در حضور ذخيره ساز انرژي در يك سيستم انرژي تركيبي
303
برنامه ريزي بهره برداري خودروهاي الكتريكي در شبكه توزيع هوشمند با در نظر گرفتن الگوهاي احتمالي اتصال خودروها
304
برنامه ريزي بهره برداري روز بعد يك ريزشبكه داراي چندحامل انرژي در حضور برنامه هاي پاسخگويي بار در مدهاي مختلف بهره برداري
305
برنامه ريزي بهره وري در صنايع داروئي
306
برنامه ريزي بهره وري در فضاي فازي
307
برنامه ريزي بهسازي بافت هاي فرسوده ﴿محله چشمه موشك اراك﴾
308
برنامه ريزي بهينه اسكان موقت شهري در حوداث طبيعي (مطالعه موردي :شهر ساري)
309
برنامه ريزي بهينه اقتصادي - زيست محيطي ريزشبكه با در نظرگرفتن واحدهاي توليد همزمان برق و گرما، برنامه پاسخگويي به تقاضا، واحدهاي تجديدپذير و واحد ذخيره كننده انرژي
310
برنامه ريزي بهينه براي همكاري بين دو ربات
311
برنامه ريزي بهينه تسطيح زمين
312
برنامه ريزي بهينه توان راكتيو با استفاده از الگوريتم برنامه سازي تكاملي
313
برنامه ريزي بهينه توسعه شبكه انتقال و توليد با در نظر گرفتن ريزشبكه ها
314
برنامه ريزي بهينه سازي هيدروژن تحت اولويت هاي اقتصادي وزيست محيطي در حضورواحدهاي توليد تجديد پذير وپاسخ تقاضا
315
برنامه ريزي بهينه شارژ خودروهاي الكتريكي قابل اتصال به شبكه در خانه هاي هوشمند
316
برنامه ريزي بهينه شارژ و تعويض باتري خودروهاي الكتريكي با استفاده از ايستگاه هاي شارژ داراي سيستم تعويض كننده باتري
317
برنامه ريزي بهينه شارژ و دشارژ خودروهاي الكتريكي در پاركينگ هوشمند با در نظر گرفتن رفتار تصادفي صاحبان خودروها
318
برنامه ريزي بهينه شبكه توزيع با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿مكانيابي و تخصيص ظرفيت بهينه پست ﴾
319
برنامه ريزي بهينه شبكه هاي توزيع فعال با شركت در بازار انرژي و رزرو
320
برنامه ريزي بهينه عمليات راهداري جاده اي بر اساس شبيه سازي داده هاي ترافيك شمارها در طي شبكه راه ها
321
برنامه ريزي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع با در نظر گرفتن محدوديت هاي حفاظتي و هارمونيكي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات (PSO)
322
برنامه ريزي بهينه‌ي شارژ و دشارژ خودروهاي الكتريكي در حضور توليدات پراكنده و با در نظر گرفتن پاسخگويي بار
323
برنامه ريزي پارامترهاي كنترلي چاه ها در تزريق چرخه اي آب در مخازن نفتي
324
برنامه ريزي پاركهاي محلهاي در راستاي تأمين نياز به بازي روزانه كودكان (مطالعه موردي: پارك محلهاي مرداويج در منطقه 6اصفهان)
325
برنامه ريزي پايدار در محيط هاي پويا؛ مطالعه موردي برنامه هاي توسعه اي ايران
326
برنامه ريزي پروژه ايجاد مركز فناوري اقبال
327
برنامه ريزي پروژه هاي توسعه محصول با استفاده از روش گرت
328
برنامه ريزي پروژه هاي عمراني با رويكرد مديريت ارزش كسب شده در دانشگاه پيام نور
329
برنامه ريزي پيشگيري از سوانح طبيعي شهر سراب (با تاكيد بر زلزله)
330
برنامه ريزي تامين ، توليد و توزيع زنجيره تامين مواد غذايي ( مطالعه موردي شركت باگروپخش پارس)
331
برنامه ريزي تامين امنيت زنان در ميادين تجاري شهر تهران نمونه مورد مطالعه:ميدان ولي عصر﴿عج﴾
332
برنامه ريزي تامين مواد و برنامه ريزي توليد شركت سهامي صنايع ملي گاز ايران
333
برنامه ريزي تامين نيازمنديهاي كاربري زمين در اطراف يك فرودگاه بين المللي نمونه موردي فرودگاه بين المللي امام خميني
334
برنامه ريزي تامين نيروي برق به منظور صادرات در يك افق ده ساله
335
برنامه ريزي تامين و حمل نقل مواد اوليه و قطعات براي بخش بدنه در شركت پارس خودرو
336
برنامه ريزي تحت شرايط عدم اطمينان با رويكرد بهينه سازي استوار
337
برنامه ريزي تحصيلي و تاثير آن بر زندگي شغلي آينده محصلين دوره راهنمايي در مدارس راهنمايي پسرانه شهرستان
338
برنامه ريزي تخصيص اتوبوس به كاروانهاي حجاج در ايام مناسك حج
339
برنامه ريزي تخصيص بهينه آب در سطح حوضه آبريز با استفاده از تركيب مدلهاي MODSIM و الگوريتم ژنتيك
340
برنامه ريزي تخصيص بهينه منابع آب در سطح حوضه آبريز: رويكرد شبيه سازي- بهينه سازي
341
برنامه ريزي تخصيص روساي قطارهاي باري: نمونه موردي دپوي آپرين
342
برنامه ريزي تخصيص سفارش چند هدفه در زنجيره هاي تامين همگرا با رويكرد الگوريتم ژنتيك
343
برنامه ريزي تخصيص كمي-كيفي آب با درنظر كرفتن اندركنش آبخوان- رودخانه
344
برنامه ريزي تخصيص لكوموتيو با روش هاي حل تركيبي
345
برنامه ريزي تخصيص واگن هاي مسافري
346
برنامه ريزي تصادفي با عدم قطعيت برون زا و درون زا و كاربرد آن در زمان بندي اتاق عمل
347
برنامه ريزي تصادفي ريزشبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها در حضور سيستم ذخيره ساز انرژي
348
برنامه ريزي تصادفي مشاركت واحدهاي توليدي در سيتم قدرت با در نظر گرفتن واحدهاي بادي
349
برنامه ريزي تعمير و نگهداري نيروگاهها بهينه سازي اقتصادي و قابليت اطمينان
350
برنامه ريزى تكميل چاه هوشمند براى كنترل اب توليدى در عمليات تزريق اب در مخازن چند لايه
351
برنامه ريزي توالي فرآيند دمونتاژ و مونتاژ مجدد عمليات تعمير و نگه داري
352
برنامه ريزي توالي مونتاژ به منظور ماكزيمم كردن قابليت انعطاف توليد
353
برنامه ريزي توان رآكتيو با جايابي بهينه و كنترل DSTATCOM در سيستم هاي صنعتي در حضور توليدات پراكنده
354
برنامه ريزي توان راكتيو در سيستم هاي قدرت
355
برنامه ريزي توان راكتيو در سيستم هاي قدرت
356
برنامه ريزي توريسم با تأكيد بر توسعه پايدار در شهرستان شوش
357
برنامه ريزي توريسم و راهكارهاي جذب گردشگر در استان آذربايجان شرقي با تاكيد بر برنامه ريزي منطقه اي
358
برنامه ريزي توزيع كالاهاي امدادي در شرايط بحران زلزله
359
برنامه ريزي توزيع مبتني بر انبار عبوري در زنجيره تامين با درنظر گرفتن نوعي از بازگشت كالا
360
برنامه ريزي توزيع و تنوع كاربري و نقش آن در كاهش وابستگي به اتومبيل شخصي (نمونه موردي: شهر كرمان)
361
برنامه ريزي توسعة پايدار گردشگري شهرستان بجنورد با استفاده از GIS
362
برنامه ريزي توسعه انتقال
363
برنامه ريزي توسعه بهينه ظرفيت شبكه توزيع با در نظر گرفتن واحدهاي توليد پراكنده
364
برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم در شهرستان مشكين شهر
365
برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم شهرستان شبستر با استفاده از GIS
366
برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم مطالعه موردي (شهرستان پلدختر)
367
برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم﴿نمونه موردي:شهرستان دورود﴾
368
برنامه ريزي توسعه پايدار در شهرهاي مناطق خشك: شهر اردكان
369
برنامه ريزي توسعه پايدار شهر زاهدان
370
برنامه ريزي توسعه پايدار شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي
371
برنامه ريزي توسعه پايدار شهرستان هاي استان آذربايجان غربي
372
برنامه ريزي توسعه پايدار شهرستان هاي استان اردبيل با استفاده از تحليل هاي چند شاخصه فازي
373
برنامه ريزي توسعه پايدار شهرهاي ساحلي: شهر بابلسر
374
برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با هدف ارتقاء كيفيت محيط شهر ﴿ مطالعه موردي شهر زابل ﴾
375
برنامه ريزي توسعه پايدار شهري: مورد شهر مشهد
376
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري در جزيره خارك
377
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري در شهر كرمانشاه
378
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري در شهرستان ساري
379
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري روستاي قلات استان فارس
380
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي(مطالعه موردي دهستان كاكان شهرستان بويراحمد)
381
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري شهر اصفهان با استفاده از GIS ﴿ مطالعه موردي منطقه 3 شهر اصفهان﴾
382
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري مناطق روستايي (شهرستان چادگان)
383
برنامه ريزي توسعه پيربكران بر مبناي محور گردشگري .
384
برنامه ريزي توسعه توليد با ارائه الگوريتم پيشنهادي SFL اصلاح شده
385
برنامه ريزي توسعه توليد در سيستم هاي قدرت
386
برنامه ريزي توسعه توليد در سيستمهاي تجديد ساختار يافته با استفاده از روشهاي ديناميكي و الگوريتم ژنتيك
387
برنامه ريزي توسعه توليد در سيستمهاي تجديدساختاريافته با استفاده از روش ديناميكي و الگوريتم ژنتيك
388
برنامه ريزي توسعه توليد سيستم قدرت با در نظر گرفتن تكنولو‍‍ژي هاي شبكه هوشمند
389
برنامه ريزي توسعه توليد و انتقال AC/DC
390
برنامه ريزي توسعه توليد و انتقال سيستم قدرت
391
برنامه ريزي توسعه توليدات پراكنده با مدل برنامه ريز - سرمايه گذار
392
برنامه ريزي توسعه خطوط انتقال
393
برنامه ريزي توسعه خوشه هاي صنعتي مبتني بر افزايش توان رقابت پذيري در سطح منطقه اي، قلمرو مطالعاتي: استان آذربايجان شرقي
394
برنامه ريزي توسعه راهبردي ساختاري شهر زابل با رويكرد توسعه پايدار
395
برنامه ريزي توسعه روستايي بخش لنده شهرستان كهگيلويه
396
برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران
397
برنامه ريزي توسعه روستايي در بخش مركزي شهرستان لار
398
برنامه ريزي توسعه روستايي در شهرستان سپيدان ( نمونه دهستان همايجان )
399
برنامه ريزي توسعه زمين بريا كاربرد مسكوني نمونه موردي شهر يزد
400
برنامه ريزي توسعه سيستم انتقال با در نظر گرفتن قابليت اعتماد و نامعيني بار
401
برنامه ريزي توسعه سيستم انتقال با در نظرگيري امكان كاربرد خطوط HVDC و عناصر FACTS
402
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال با در نظر گرفتن رشد توليد در يك محدوده انعطاف پذير
403
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال با در نظر گرفتن قيود امنيت تحت شرايط بازار برق
404
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال با لحاظ نمودن عدم قطعيت هاي بار و توان توليد بادي مبتني بر بهينه سازي پارِتو
405
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال برق در بازارهاي رقابتي با لحاظ نمودن عدم قطعيت هاي نيروگاههاي بادي
406
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن تلفات
407
برنامه ريزي توسعه شبكه توزيع در حضور واحدهاي توليد پراكنده با در نظر گرفتن نامعيني بار و هزينه خريد انرژي
408
برنامه ريزي توسعه شبكه هاي توزيع الكتريكي بر اساس هزينه افزايش قابليت اطمينان
409
برنامه ريزي توسعه شهرحميديه با نگرش شهر سالم
410
برنامه ريزي توسعه شهري بر اساس الگوي رشد هوشمند با تكيه بر روش پهنه بندي بخشي ﴿نمونه موردي: شهر كاشان﴾
411
برنامه ريزي توسعه شهري پايدار در بافت هاي ناكارآمد با رويكرد توسعه ي ميان افزا ( نمونه موردي: بافت مركزي شهر كرمانشاه)
412
برنامه ريزي توسعه شهستان كارون با نگرش شهر سالم
413
برنامه ريزي توسعه صنايع كوچك و كارگاهي مناطق روستايي ﴿ مطالعه موردي: شهرستان اردستان﴾
414
برنامه ريزي توسعه ظرفيت توليد برق به كمك برنامه ريزي احتمالي
415
برنامه ريزي توسعه فضاهاي دانشگاهي و الگوهاي ساماندهي آن- نمونه موردي: دانشگاه صنعتي اميركبير
416
برنامه ريزي توسعه فضاي سبز شهري ﴿ نمونه موردي : منطقه 5 شهر تهران ﴾
417
برنامه ريزي توسعه فضاي سبز شهري با رعايت اصول توسعه پايدار ﴿نمونه موردي: منطقه يك شهر يزد﴾
418
برنامه ريزي توسعه فضاي مسكن ﴿ نمونه موردي شهر سنندج﴾
419
برنامه ريزي توسعه فضايي با رويكرد توسعه پايدار شهري ﴿نمونه موردي شهر بابلسر﴾
420
برنامه ريزي توسعه فضايي شهرستان دره شهر
421
برنامه ريزي توسعه فضايي شهرستان رستم
422
برنامه ريزي توسعه فضايي شهرستان سرايان
423
برنامه ريزي توسعه فضايي شهرستان كاشمر
424
برنامه ريزي توسعه فضايي شهركرد
425
برنامه ريزي توسعه فضايي مسكن نمونه موردي: شهر تبريز
426
برنامه ريزي توسعه فضايي ناحيه مياندوآب
427
برنامه ريزي توسعه فيزيكي با تاكيد بر توسعه پايدار شهري نمونه موردي شهر مسجد سليمان
428
برنامه ريزي توسعه فيزيكي روستاشهرها مورد مطالعه مبارك آباد
429
برنامه ريزي توسعه ميان افزا در بافت مركزي شهراصفهان با بهره گيري از مدل هاي سناريومبناي آينده پژوهي-مورد مطالعه: منطقه 3شهر اصفهان
430
برنامه ريزي توسعه و جايابي نيروگاهها در سيستمهاي تجديد ساختاريافت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
431
برنامه ريزي توسعه ي انتقال در محيط هاي تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها به منظور افزايش رقابت
432
برنامه ريزي توسعه ي پايدار گردشگري روستايي با تأكيد بر روستاهاي داراي امامزاده ﴿مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان بوانات﴾
433
برنامه ريزي توسعه ي توليد با در نظر گرفتن واحدهاي نيروگاهي بادي و عدم قطعيت هاي موجود
434
برنامه ريزي توليد
435
برنامه ريزي توليد
436
برنامه ريزي توليد
437
برنامه ريزي توليد ﴿ AP-MPS-MRP ﴾ در شركت صنايع غذايي
438
برنامه ريزي توليد ﴿AP - MPS - MRP) در شركت تهران پادنا
439
برنامه ريزي توليد ﴿AP-MPS- MRP﴾ در شركت ايتالفوم
440
برنامه ريزي توليد آسياي موجود در كارخانه گل گهر براساس انديس كار باند
441
برنامه ريزي توليد ادغامي زنجيره تامين چندهدفه چندمحصوله تحت شرايط عدم قطعيت از طريق بهينه سازي فازي در شركت چوكا
442
برنامه ريزي توليد با استفاده از نرم افزار دلميا
443
برنامه ريزي توليد براي استخراج به روش تخريب بلوكي با استفاده از الگوريتم خوشه بندي
444
برنامه ريزي توليد براي كاهش ضايعات مواد اوليه
445
برنامه ريزي توليد بلند مدت بهينه براي معدن سنگ آهن مرواريد زنجان
446
برنامه ريزي توليد بلند مدت بهينه در معادن رو باز با هدف كميته سازي ريسك تغييرات عيار
447
برنامه ريزي توليد بلند مدت در معدن روباز سنگ آهن گل گهر ﴿آنومالي 3﴾ با احتساب سيستم سنگ شكن درون پتي ﴿In pitcrushing﴾
448
برنامه ريزي توليد بلند مدت معدن رو باز با استفاده از الگوريتم هوش مصنوعي - مطالعه موردي معدن مس سونگون
449
برنامه ريزي توليد بهينه ميان مدت با استفاده از برنامه ريزي خطي براي معدن سنگ آهن چغارت
450
برنامه ريزي توليد بهينه ميان مدت براي معدن سنگ آهن چادر ملو
451
برنامه ريزي توليد پالايشگاه آبادان
452
برنامه ريزي توليد پيوسته فازي چند محصولي در زنجيره تامين با چند مشتري و چند تامين‌كننده تحت شرايط احتمالي با در نظر گرفتن هزينه‌هاي دوباره‌كاري و كيفيت ماده اوليه
453
برنامه ريزي توليد چند محصولي با به كارگيري تئوري گواه مبتني بر پيش بيني تقاضا
454
برنامه ريزي توليد چند محصولي با در نظر گرفتن اعداد بازه اي : مورد مطالعه سالن پرس ايران خودرو
455
برنامه ريزي توليد چند محصولي در سياست كنترل توليد كانويپ با استفاده از الگوريتم كلوني مصنوعي زنبور عسل
456
برنامه ريزي توليد چند مرحله اي چند محصولي چن دپريودي با راه اندازي هاي وابسته به توالي
457
برنامه ريزي توليد چند مرحله اي چند محصولي چند پريودي با راه اندازي اصلي و فرعي وابسته به توالي
458
برنامه ريزي توليد چند مرحله اي در زنجيره تأمين حلقه بسته
459
برنامه ريزي توليد چند مرحله اي و چند محصولي با محدوديت ظرفيت توليد
460
برنامه ريزي توليد چند مرحله اي؛ تعيين اندازه انباشته اقتصادي
461
برنامه ريزي توليد در سيستم هاي توليد مختلط
462
برنامه ‏ريزي توليد در صنايع توليد پيوسته تحت شرايط رقابتي با در نظر گرفتن ديدگاه كارايي مصرف انرژي
463
برنامه ريزي توليد در كارخانجات يزد تاير
464
برنامه ريزي توليد در معادن سنگ آهن با هدف اختلاط بهينه تحت شرايط عدم قطعيت عيار و تناژ
465
برنامه ريزي توليد در واحدهاي توليدي تحت سفارش بر اساس سيستم مديريت و كنترل پروژه و كاربرد آن در صنايع تابلو سازي برق
466
برنامه ريزي توليد روش ماشنيهاي CNC در سيستم توليدگروهي ﴿مطالعه موردي﴾
467
برنامه ريزي توليد كارخانه كلارصنعت
468
برنامه ريزي توليد كوتاه مدت در زير شبكه هاي صنعتي
469
برنامه ريزي توليد كوتاه مدت در معادن روباز (مطالعه موردي: معدن طلاي كاشمر)
470
برنامه ريزي توليد كوتاه مدت در معادن روباز با رعايت محدوديت هاي حداقل عرض پله كاري
471
برنامه ريزي توليد كوتاه مدت در معدن بوكسيت جاجرم (بخش تاگويي) با استفاده از برنامه ريزي خطي
472
برنامه ريزي توليد كوتاه مدت معدن سنگ آهن شماره 3 گل گهرسير جان با استفاده از نظريه جديد درخت پايه
473
برنامه ريزي توليد معدن سنگ آهن چادرملو
474
برنامه ريزي توليد معدن سنگ آهن سنگان
475
برنامه ريزي توليد معدن سونگون
476
برنامه ريزي توليد منابع انرژي پراكنده در ريزشبكه با درنظرگرفتن عدم قطعيت
477
برنامه ريزي توليد مواد آموزشي براي بخشهاي موجودات زنده و بدن انسان از كتاب علوم
478
برنامه ريزي توليد ميان مدت معدن مس سونگون بر اساس پيش بيني قيمت با استفاده از تئوري آشوب
479
برنامه ريزي توليد نيروگاه مجازي با درنظرگيري
480
برنامه ريزي توليد و ارزيابي اقتصادي لامپهاي كم مصرف در ايران
481
برنامه ريزي توليد و تامين مواد در كارخانجات نساجي با روش برنامه ريزي مواد مورد نياز حلقه بسته ( ريسندگي و بافندگي )
482
برنامه ريزي توليد و جايابي كليد در يك ميكروگريد ايزوله شده از شبكه با لحاظ قابليت اعتماد
483
برنامه ريزي توليد و زمانبندي با در نظر گرفتن مسيرهاي عملياتي قطعات و ساختار چندسطحي محصولات
484
برنامه ريزي توليد و موجودي براي كالاهاي رو به ارزش افزايي و زوال همزمان با در نظر گرفتن عدم قطعيت (مطالعه موردي:پرورش جوجه هاي گوشتي)
485
برنامه ريزي توليد و موجودي در كارخانه زمان فنر
486
برنامه ريزي توليد و موجودي مواد زوال پذير در زنجيره تامين با درنظر گرفتن جايگزيني
487
برنامه ريزي توليد و نگهداري و تعميرات با در نظر گرفتن برون سپاري
488
برنامه ريزي توليد(اجراي سيستم توليد به هنگامJIT)
489
برنامه ريزي توليد: اجراي سيستم توليد به هنگام JIT
490
برنامه ريزي توليدات پراكنده ي سنكرون با هدف بهبود پروفيل، نامتعادلي و فرورفتگي ولتاژ
491
برنامه ريزي توليدي صنعتي در مدل Cmax J/M/N با شبكه هاي عصبي مصنوعي
492
برنامه ريزي ثبت نام يك دانشگاه
493
برنامه ريزي جامع آموزشي شركت ايران كاوه
494
برنامه ريزي جامع استراتژيك (IRSP) با استفاده از شبكه هوشمند و روش هاي مديريت تقاضا
495
برنامه ريزي جامع منابع انرژي با معيارهاي زيست محيطي (بخش خانگي )
496
برنامه ريزي جامع منابع سازمان ﴿ERP﴾
497
برنامه ريزي جانشيني مديريت در سازمان بهداري و بهداشت صنعت نفت
498
برنامه ريزي جهت بهسازي بافت قديم شهر ابركوه
499
برنامه ريزي چند سايتي در زنجيره تامين با در نظر گرفتن شركاي توليدي
500
برنامه ريزي چند سايتي در زنجيره تامين با هدف حداقل سازي هزينه ها
501
برنامه ريزي چند سطحي چند هدفه در شرايط عدم قطعيت ﴿ مطالعه موردي در زنجيره هاي تامين چند رده اي﴾
502
برنامه ريزي چند معياره به منظور اولويت بندي انرژي هاي تجديد پذير در ايران
503
برنامه ريزي چند منظوره توان راكتيو در سيستمهاي قدرت با استفاد ه از روش simulated annealing
504
برنامه ريزي چند هدفه توسعه شبكه انتقال با در نظرگرفتن مزارع بادي با تاكيد بر مدل جديد پاسخگويي بار
505
برنامه ريزي چند هدفه ديناميكي توان راكتيو در شبكه قدرت به منظور جلوگيري از ناپايداري كوتاه مدت ولتاژ
506
برنامه ريزي چند هدفه منابع پراكنده با در نظر گرفتن اثر مدل بار
507
برنامه ريزي چندپارامتري و كاربرد آن در حل مسايل دوسطحي
508
برنامه ريزي حركت بدون برخورد و بدون بن بست چند ربات در يك محيط كار مشترك
509
برنامه ريزي حركت براي ربات ها با ردپاهاي خاص در صفحه
510
برنامه ريزي حركت براي هدايت اتوماتيك اشيا تحت قيود روي مسير حركت
511
برنامه ريزي حركت جهت اجتناب از برخورد با موانع توسط يك عامل هوشمند در يك محيط پويا
512
برنامه ريزي حركت حداقل زمان براي راه رفتن انسان داراي پاي مصنوعي زير زانو
513
برنامه ريزي حركت ربات ها براي جابجا كردن اشيا
514
برنامه ريزي حركت ربات هاي گروهي در محيط هاي پويا و ناشناخته با اهداف ثابت و معتبر با استفاده از الگوريتم هاي تركيبي جديد
515
برنامه ريزي حركت روبات مبتني بر محدوديت ديد
516
برنامه ريزي حركت وكنترل هماهنگ يك بازوي مكانيكي متحرك
517
برنامه ريزي حفاظت از ميراث فرهنگي با هدف تحليل اثرات متقابل ميراث فرهنگي و محيط شهري پيرامون نمونه موردي: تپه هگمتانه و محيط آن در شهر همدان
518
برنامه ريزي حمل و نقل پايدار شهري بر پايه اقتصاد سبز (مورد مطالعه: شهر بيرجند)
519
برنامه ريزي حمل و نقل حومه اي با تاكيد بر هويت عملكردي سكونتگاه هاي پيراموني منطقه كلانشهري اصفهان
520
برنامه ريزي حمل و نقل زميني مواد معدني با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا
521
برنامه ريزي حمل و نقل شهر اصفهان
522
برنامه ريزي حمل و نقل شهر اصفهان
523
برنامه ريزي حمل و نقل شهرهاي متوسط و كوچك
524
برنامه ريزي حمل و نقل شهري با استفاده از روش سيستم - پويايي
525
برنامه ريزي حمل و نقل هوايي داخلي شهرهاي ايران ( مورد مطالعه : پروازهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران )
526
برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيك درون شهري ﴿ شهر ياسوج﴾
527
برنامه ريزي خدمه ريلي با در نظر گرفتن ريسك هاي اختلال؛ مطالعه موردي قطارهاي مسافري راه آهن ج.ا.ا
528
برنامه ريزي خدمه هواپيما
529
برنامه ريزي خطوط اتوبوسراني از طريق شناسايي سرفاصله ي مطلوب با استفاده از داده كاوي در شهر مشهد
530
برنامه ريزي خطوط اتوبوسراني با استفاده از شبيه سازي
531
برنامه ريزي خطي چند هدفي بازه اي
532
برنامه ريزي در بنگاههاي اقتصادي، و طراحي فرآيند آن براي شركت ملي صنايع پتروشيمي
533
برنامه ريزي در پيدايش و گسترش صنعت چاپ ايران
534
برنامه ريزي در پيدايي و كسترش صنعت چاپ ايران
535
برنامه ريزي در جهت توسعه موزون منطقه اي با تاكيد بر صنايع ( نمونه موردي استان فارس )
536
برنامه ريزي در شهر فردا كاربست دانش آينده پژوهي در فرايند تهيه طرح هاي توسعه شهري ايران
537
برنامه ريزي در محيط هاي نا آماده نمونه موردي: منطقه 17 شهر تهران
538
برنامه ريزي در مدار قرارگيري واحدها بر اساس قيمت
539
برنامه ريزي در يك مركز بارانداز بر اساس زمان ترك مشخص كاميون هاي خروجي
540
برنامه ريزي دهستان بابا امان با تاكيد بر روستاي اسفيدان
541
برنامه ريزي دوسطحي و كاربرد آن در مسائل گاز طبيعي
542
برنامه ريزي ديناميكي منابع توليدات پراكنده در محيط داراي عدم قطعيت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
543
برنامه ريزي راهبردي ارتقاء كيفيت محيطي در سكونتگاه غير رسمي نمونه موردي: محله قائميه
544
برنامه ريزي راهبردي بخشي از اراضي ناحيه پنج منطقه 18 تهران
545
برنامه ريزي راهبردي به منظور ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري ،مطالعه موردي : شهر اردكان
546
برنامه ريزي راهبردي پدافند غير عامل كالبد تأسيسات آبرساني منطقه سه شهر يزد در حملات موشكي
547
برنامه ريزي راهبردي توسعة گردشگري پزشكي در كلانشهر شيراز
548
برنامه ريزي راهبردي توسعه پايدار گردشگري ﴿مطالعه موردي: شهر آمل﴾
549
برنامه ريزي راهبردي توسعه پايدارگردشگري در شهر دامنه
550
برنامه ريزي راهبردي توسعه جزيره هندورابي به عنوان يك مقصد گردشگري
551
برنامه ريزي راهبردي توسعه فضايي شهر زاهدان با تأكيد بر رويكرد توسعه محله اي
552
برنامه ريزي راهبردي توسعه فضايي منطقه سياهكل با تكيه بر قابليت هاي محيطي
553
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري پايدار شهر شاهرود و حوزه پيراشهري با استفاده از ارزيابي توان اكولوژيكي
554
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري پايدار شهر شاهرود و حوزه پيراشهري با استفاده از تكنيك ارزيابي توان اكولوژيكي
555
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري جنگ (موردپژوهي: مناطق جنگي استان ايلام)
556
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري كويري با تاكيد بر پايداري نظام سكونتگاهي ( نمونه موردي :محور حسن آباد)
557
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري مطالعه موردي: شهرستان سامان
558
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري منطقه نمونه گردشگري ديمه
559
برنامه ريزي راهبردي جهت ارتقاء كيقيت زندگي پياده در محور سي تير
560
برنامه ريزي راهبردي جهت جلب مشاركت مردم، شهرداريها و بخش خصوصي در نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده؛ نمونه موردي: محله سيروس تهران
561
برنامه ريزي راهبردي خدمات زير بنايي شهري با استفاده از روش برنامه ريزي منابع مكاني (spr)
562
برنامه ريزي راهبردي در بافت تاريخي با رويكرد آينده‌ پژوهي (مورد نمونه : محدوده عرصه ثبت جهاني)
563
برنامه ريزي راهبردي عرصه هاي تاريخي ميراث جهاني نمونه موردي: محله زرتشتيان شهر تاريخي يزد
564
برنامه ريزي راهبردي فضاي سبز شهر ساري در چارچوب رويكرد توسعه پايدار
565
برنامه ريزي راهبردي فضاي سبز شهر ساري در چارچوب رويكرد توسعه پايدار
566
برنامه ريزي راهبردي كلان شهر اصفهان در چارچوب رويكرد شهر سبز
567
برنامه ريزي راهبردي گردشگري خلاق (نمونه موردي: شهر نايين)
568
برنامه ريزي راهبردي مجموعه هاي مسكوني ( واگذاري) درون شهري نمونه موردي: كلان شهر تهران
569
برنامه ريزي راهبردي محدوده ي مسجد جامع اصفهان با رويكرد گردشگري
570
برنامه ريزي راهبردي محله محور با تأكيد بر رويكرد شهر سالم مطالعه موردي: محله ساربان بجنورد
571
برنامه ريزي روستايي
572
برنامه ريزي روستايي در دهستان طالخونچه
573
برنامه ريزي ريسك پروژه ها با درنظر گرفتن معيارهاي زمان و هزينه در سازمان هاي پروژه محور
574
برنامه ريزي زمان هاي بازرسي سازه كشتي تحت تاثير خستگي و استحكام نهايي
575
برنامه ريزي زمانبدي خط توليد در صنعت نساجي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك فازي
576
برنامه ريزي زمين هاي قهوه اي در محله حاشيه نشين كشتارگاه يزد با رويكرد بهبود وضعيت اقتصادي
577
برنامه ريزي ساخت قطعه به كمك كامپيوتر
578
برنامه ريزي ساختار كالبدي-فعاليتي با تأكيد بر تنوع پذيري (مطالعه موردي: محلات شاهين شهر)
579
برنامه ريزي ساختار محله بريانك با نگاهي به طرح نواب
580
برنامه ريزي سفارش خريد كالاهاي متنوع از يك فروشنده
581
برنامه ريزي سلسله مراتبي توليد با استفاده از شبيه سازي
582
برنامه ريزي سلسله مراتبي توليد با استفاده از شبيه سازي در كارخانه فرش يزد
583
برنامه ريزي سيستم انتقال تحت پاسخگويي بار
584
برنامه ريزي سيستم توزيع فرآورده هاي نفتي با استفاده از روش هاي ابتكاري
585
برنامه ريزي سيستم توليدي منعطف با در نظر گرفتن هزينه هاي كيفي مهارتها و خطاهاي انساني
586
برنامه ريزي سيستم حمل و نقل دانشجويان دانشگاه يزد
587
برنامه ريزي سيستم نگهداري و تعميرات در شركت كاشي احسان ميبد
588
برنامه ريزي سيستم هاي توزيع هوشمند با در نظر گرفتن قابليت خود - درماني
589
برنامه ريزي سيستماتيك نگهداري تعميرات در شركت سازه
590
برنامه ريزي سيستماتيك نگهداري و تعميرات كارخانه داروسازي لرستان
591
برنامه ريزي سيستمي براي بانكداري اسلامي، رويكرد مقابله با پيچيدگي؛ بهبود وضعيت نظارت بانكي كشور
592
برنامه ريزي سيماي توسعه منابع آب حوضه آبريز رودخانه حله با استفاده از مدل بهينه سازي هيدرولوژيكي - اقتصادي
593
برنامه ريزي سيماي سرزمين در منطقه ساحلي مكران
594
برنامه ريزي شارژ كوره هاي قوس فولادسازي
595
برنامه ريزي شبكه تامين محصولات وارداتي با در نظر گرفتن تغييرات تقاضا
596
برنامه ريزي شبكه حمل و نقل با رويكرد ارتقا شعاع عملكردي مسيرهاي دوچرخه نمونه موردي: منطقه 1 شهر اصفهان
597
برنامه ريزي شبكه معابر در بافت فرسوده شهري محله درب اصفهان شهر كاشان
598
برنامه ريزي شبكه هاي هوشمند در حضور خودروهاي الكتريكي
599
برنامه ريزي شهر سالم در اسفراين
600
برنامه ريزي شهري براي ساماندهي بافت هاي قديمي بافت مركزي تهران، ميدان بهارستان
601
برنامه ريزي صف در سامانه هايي با چندين سرويس دهنده
602
برنامه ريزي صنايع بر اساس سيستم لئونتيف (تدوين يك مدل بهينه با اهداف متعدد)
603
برنامه ريزي صنايع خلاق در ايران بارويكرد برنامه ريزي استراتژيك
604
برنامه ريزي ضربي و بهينه سازي چندهدفه
605
برنامه ريزي ظرفيت تخميني (RCCP) Planning Capacity Cut-Rough
606
برنامه ريزي ظرفيت در بخش اتاق هاي عمل به كمك تحليل پوشش داده ها
607
برنامه ريزي ظرفيت مورد نياز (CRP) planning requirement Capacity
608
برنامه ريزي ظرفيت و مكانيابي انبارها در محيطي تصادفي
609
برنامه ريزي عرضه برق با استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در شرايط عدم قطعيت تقاضا ناشي از عوامل فرهنگي و اجتماعي
610
برنامه ريزي عمليات استخراج معدن آهك سيمان تهران با روش مسير بحراني(CPM)
611
برنامه ريزي عمليات تعمير چاه در يك مخزن نفتي با در نظر گرفتن زمان تعمير چاه و طول تكميل مجدد برپايه مدل مخزن
612
برنامه ريزي عمليات زنجيره تامين و تعيين اندازه انباشته با زمان هاي تحويل برنامه ريزي شده و زمان راه اندازي
613
برنامه ريزي عمليات و مواد دكلهاي حفاري ﴿ نفت ﴾
614
برنامه ريزي عملياتي شبكه خط لوله فرآورده هاي نفتي با تزريقات دسته اي هم زمان
615
برنامه ريزي عوامل تاثيرگذار براي تحقق پذيري شهر هوشمند (مطالعه موردي: شهر طبس)
616
برنامه ريزي غير خطي
617
برنامه ريزي غير خطي
618
برنامه ريزي غيرخطي با استفاد از شبكه هاي عصبي و كاربرد آن در پخش بار اقتصادي بين نيروگاه هاي سيستم قدرت
619
برنامه ريزي فازي براي مسائل برنامه ريزي خطي چند سطحي
620
برنامه ريزي فرآيند توليد پوشاك به منظور افزايش بهره وري منابع (مطالعه موردي)
621
برنامه ريزي فرآيند ساخت سر سيلندر پژو 405
622
برنامه ريزي فرهنگي ايران "در ارتباط با اصل نه شرقي نه غربي "
623
برنامه ريزي فرهنگي ايران در ارتباط اصل نه شرقي نه غربي
624
برنامه ريزي فروش واحدهاي بادي و تلمبه ذخيره اي
625
برنامه ريزي فضائي توسعه پايدار شهرميبد
626
برنامه ريزي فضاهاي بازي محله اي ﴿نمونه موردي: مناطق شهري اصفهان﴾
627
برنامه ريزي فضاهاي فرهنگي در شهرها (نمونه موردي شهر تهران)
628
برنامه ريزي فضاي جمعي پايدار به منظور افزايش قابليت پياده مداري و ارتقاء تعاملات اجتماعي(مطالعه موردي: خيابان مفتح شمالي)
629
برنامه ريزي فضاي سبز شهر ميانه به منظور استفاده بهتر شهروندان
630
برنامه ريزي فضايي استان تهران با تاكيد بر ايجاد نواحي پشتيبان پايتخت
631
برنامه ريزي فضايي با هدف افزايش تاب آوري شهري با استفاده از مدل مكاني كاتر در شهرهاي ساحلي مازندران (مطالعه موردي: شهر سرخرود)
632
برنامه ريزي فضايي توسعه پايدار شهريزد
633
برنامه ريزي فضايي توسعه ي پايدار شهر اشكذر با تاكيد بر كاربري مسكن
634
برنامه ريزي فضايي درتوسعه صنعت گردشگري روستايي
635
برنامه ريزي فضايي شهر اصفهان با تأكيد بر نابرابري هاي توسعه
636
برنامه ريزي فضايي شهرستان ملكان
637
برنامه ريزي فضايي- كالبدي ايستگاه هاي آتش نشاني با رويكرد به طرح جامع ايمني ﴿نمونه موردي: منطقه 10 شهرداري مشهد﴾
638
برنامه ريزي فضايي مراكز آموزشي شهر نورآباد ممسني با استفاده از GIS
639
برنامه ريزي فضايي مسكن : مطالعه موردي شهر مراغه
640
برنامه ريزي فضايي مسكن نمونه موردي شهر كرج
641
برنامه ريزي فضايي منطقه آزاد انزلي با رويكرد راهبردي با استفاده از تكنيك PEST & SWOT
642
برنامه ريزي فضايي منطقه آزاد انزلي با رويكرد راهبردي با استفاده از تكنيك PEST & SWOT
643
برنامه ريزي فضايي نواحي روستايي شهرستان مرند
644
برنامه ريزي فضايي و تغييرات محيطي مطالعه موردي: حوضه زاينده رود
645
برنامه ريزي فلوشاپ بدون وقفه با زمانهاي پردازش قابل كنترل با تابع هدف چند معياره
646
برنامه ريزي فني- اقتصادي منابع توليد پراكنده با لحاظ مدل بار استاتيكي
647
برنامه ريزي قضايي - كالبدي پايدار سكونتگاههاي غير رسمي
648
برنامه ريزي قطعات يدكي با در نظر گرفتن تعميرات برنامه ريزي شده
649
برنامه ريزي كاربر يهاي تجاري به منظور كاهش تقاضاي سفرهاي درون شهري نمونه مورد پژوهش: شهر جديد پرديس
650
برنامه ريزي كاربردي اراضي با هدف كمينه سازي فرسايش در حوزه آبخيز مندرجان اصفهان
651
برنامه ريزي كاربردي اراضي شهري ( مطالعه موردي اسلامشهر)
652
برنامه ريزي كاربردي اراضي محله 10 منطقه 10 شهر تهران با در نظر گرفتن اثرات اجراي طرح نواب برنظام كاربردي زمين اين محدوده
653
برنامه ريزي كاربري اراضي اطراف تاسيسات مخاطره آميز صنعتي (مطالعه موردي: شهرك صنعتي بختيار دشت اصفهان)
654
برنامه ريزي كاربري اراضي حاشيه رودخانه شهري با رويكرد شهر سبز ﴿ مطالعه موردي : رودخانه آبشوران كرمانشاه ﴾
655
برنامه ريزي كاربري اراضي شهر ايذه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي﴿ GIS)
656
برنامه ريزي كاربري اراضي شهر مالخليفه
657
برنامه ريزي كاربري اراضي شهر مريوان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
658
برنامه ريزي كاربري اراضي شهري با اولويت نقش كشاورزي نمونه موردي:شهر ورامين
659
برنامه ريزي كاربري اراضي شهري با رويكرد مديريت بحران ( مطالعه موردي :منطقه 21 تهران )
660
برنامه ريزي كاربري زمين با استفاده از سيستم پشتيبان تصميم گيري What if?، نمونه موردي: شهر خورزوق
661
برنامه ريزي كاربري زمين شهري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي. مطالعه موردي : حوزه برنامه ريزي مركزي كلانشهر مشهد
662
برنامه ريزي كاربري زمين مبتني بر ارزيابي راهبردي زيست‌محيطي (مطالعه موردي: شهر قزوين)
663
برنامه ريزي كاركرد فرودگاه هاي درون شهري در ارتباط با توسعه كالبدي- فضايي شهر (مورد پژوهي: فرودگاه مهرآباد تهران و حوزه تأثير آن))
664
برنامه ريزي كالبدي - فضايي بخش مركزي شهر اصفهان در تطابق با اصول پدافند غير عامل(مطالعه مورد: منطقه 3 شهرداري اصفهان)
665
برنامه ريزي كالبدي بافت تاريخي جهت كاهش خسارت هاي ناشي از زلزله، با رويكرد مديريت بحران ﴿نمونه موردي: محله جماله اصفهان﴾
666
برنامه ريزي كالبدي روستاس سنجگان
667
برنامه ريزي كالبدي فضايي با تكيه بر ارزشهاي محيطي با رويكرد گردشگري پايدار
668
برنامه ريزي كالبدي محله در منطقه 21 شهر تهران
669
برنامه ريزي كاهش اثرات زلزله در سطوح شهري : نمونه موردي منطقه 20 شهر تهران
670
برنامه ريزي كاهش ضاپايعات در سالن هاي كشش و سنگ در كارخانه فولاد يزد
671
برنامه ريزي كاهش عدم فضايي در نواحي شهري نمونه موردي: منطقه سيزده شهر تهران
672
برنامه ريزي كلان فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي برنامه ريزي كلان فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي مطالعه موردي سازمان هواپيمايي كشوري
673
برنامه ريزي كلان فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي لببي مبتني بر رويكرد معماري سازماني و روشهاي شئ گرايي مطالعه موردي سازمان هواپيمايي كشوري
674
برنامه ريزي كلان فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي مبتني بر رويكرد معماري سازماني و روشهاي شئ گرايي مطالعه موردي سازمان هواپيمايي كشوري
675
برنامه ريزي كلان فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي مبتني بر رويكرد معماري سازماني و روشهاي شئ گرايي مطالعه مورديسازمان هواپيمايي كشوري
676
برنامه ريزي كليدزني خازن ها در پست هاي فوق توزيع در حضور هارمونيك ها
677
برنامه ريزي كوادراتيك با متغيرهاي عددصحيح آميخته
678
برنامه ريزي كوتاه مدت چند منظوره توليد براي تعداد زيادي نيروگاه حرارتي بر اساس يك الگوريتم تركيبي ژنتيك -فازي
679
برنامه ريزي كوتاه مدت منابع انرژي پراكنده در شبكه هاي توزيع هوشمند
680
برنامه ريزي كوتاه مدت هاب هاي انرژي خانگي شامل منابع تجديدپذير برمبناي بهينه سازي دوسطحي با در نظرگيري پاسخ گويي تقاضا و تاثير خودروهاي الكتريكي
681
برنامه ريزي گردشگري - فرهنگي محور تاريخي سي تير
682
برنامه ريزي گردشگري (نمونه موردي شهر گنبد كاوس)
683
برنامه ريزي گردشگري دفاع مقدس(مطالعه موردي؛ استان خوزستان)
684
برنامه ريزي گردشگري شهر رامسر
685
برنامه ريزي گردشگري كويري در توسعه روستايي ﴿با تاكيد بر روستاي مصر﴾
686
برنامه ريزي گردشگري نمونه موردي جزيره قشم
687
برنامه ريزي گسترش فرصتهاي مسكوني با رويكرد انبه سازي مسكن (بلند مرتبه سازي و كوچك سازي)
688
برنامه ريزي گيرش وكنترل براي جابجايي اجسام بوسيله ربات تمام بازوي همكار
689
برنامه ريزي ماشين هاي موازي
690
برنامه ريزي مبلمان شهري بر اساس تغييرات اقليمي، مطالعه موردي محور نايبي اردبيل (حد فاصل ميدان شريعتي تا سه راه دانش)
691
برنامه ريزي متروپل هاي درجه دوم : ارزيابي راه توسعه شهرهاي جديد
692
برنامه ريزي محدوديت-شانس براي مسئله مكان يابي هاب با محدوديت ظرفيت در شرايط فازي
693
برنامه ريزي محله اي با رويكرد شهرسازي ايراني-اسلامي (نمونه موردي محله گلبهار اصفهان)
694
برنامه ريزي محله سالم بر مبناي شاخص هاي فرم شهري - مورد پژوهي محله سرشور مشهد
695
برنامه ريزي محله محور با تأكيد بر پايداري اجتماعي نمونه مورد مطالعه ؛ محله خواجه ربيع مشهد
696
برنامه ريزي محيطي براي توسعه پايدار روستايي ﴿ مطالعه موردي: شهرستان بروجن﴾
697
برنامه ريزي محيطي به منظور ارتقاء نقش تفرجگاهي، مورد پژوهشي محله دركه
698
برنامه ريزي محيطي جهت كاهش مصرف انرژي با تاكيد بر فرم كالبدي شهرها ﴿نمونه ي موردي: شهر اصفهان﴾
699
برنامه ريزي مديريت بحران بيمارستان ها در شرايط وقوع زلزله با رويكرد سيستمي ﴿نمونه موردي: شهر تهران﴾
700
برنامه ريزي مديريت دانش در سازمان
701
برنامه ريزي مراكز روستايي شهرستان خمين (نمونه دهستانهاي آشناخور و رستاق)
702
برنامه ريزي مرمت ناحيه تاريخي شهرها نمونه موردي شهر يزد
703
برنامه ريزي مسكن با چارچوب نظري مسكن سالم نمونه موردي ﴿محله محموديه﴾
704
برنامه ريزي مسكن با رويكرد توسعه پايدار و با تاكيد بر اقشار كم درآمد ﴿مطالعه موردي: كردآباد اصفهان﴾
705
برنامه ريزي مسكن به منظور ارتقاي شرايط كمي و كيفي سكونت در بخشي از ناحيه پنج منطقه چهار تهران
706
برنامه ريزي مسكن در بافت شهري طراحي شده بر پايه اصول توسعه پايدار ﴿نمونه موردي: محله 5 از منطقه چهارده شهرداري تهران﴾
707
برنامه ريزي مسكن در بخشي از ناحيه 4 منطقه 22 تهران
708
برنامه ريزي مسكن در شهر قشم
709
برنامه ريزي مسكن در مقياس خرد ﴿ نمونه موردي: بخشي از منطقه 11 شهرداري تهران ﴾
710
برنامه ريزي مسكن شهر اردكان با رويكرد توسعه پايدار
711
برنامه ريزي مسكن شهر ازنا با رويكرد توسعه پايدار
712
برنامه ريزي مسكن شهر باشت با رويكرد توسعه پايدار
713
برنامه ريزي مسكن شهر ميبد
714
برنامه ريزي مسكن شهر نايين با رويكرد توسعه پايدار
715
برنامه ريزي مشاركت و بررسي ريسك عملكرد هماهنگ و مستقل نيروگاه بادي و تلمبه اي-ذخيره اي در بازار انرژي و خدمات جانبي
716
برنامه ريزي مشاركت واحدها براي نيروگاههاي حرارتي و آبي با درنظر گرفتن واحد پمپ ذخيره و قيود زيست محيطي
717
برنامه ريزي مشاركت واحدهاي توليد در سيستم قدرت با حضور نيروگاههاي بادي وخورشيدي
718
برنامه ريزي مطلوبيت انتظاري : رويكرد جديد در برنامه ريزي غير قطعي
719
برنامه ريزي مكان‌هاي گردشگري با رويكرد گردشگري خلاق (نمونه موردي: دهكده ‌زاينده‌رود چادگان)
720
برنامه ريزي منابع انساني در اورژانس بيمارستان ها با استفاده از شبيه ساز و پياده سازي در يك بيمارستان خاص
721
برنامه ريزي منابع توليد پراكنده جهت بهينه سازي چند هدفه شبكه توزيع با در نظر گيري منابع توليد پراكنده
722
برنامه ريزي منابع توليد در شركت سپاهان كارآ به روش MRP II
723
برنامه ريزي منابع توليد در شركت سراميكهاي صنعتي اردكان
724
برنامه ريزي منابع توليد در شركت صنايع برودتي شيلا Corporation Industrial Frijidity Shila in Planing Resource Manufacturing
725
برنامه ريزي منابع توليدي در شركت يزدباف به روش II MRP
726
برنامه ريزي منابع سازمان
727
برنامه ريزي منابع سازمان
728
برنامه ريزي منابع سازمان اي آر پي
729
برنامه ريزي منابع سازمان سيستم مديريت ارتباط با مشتري
730
برنامه ريزي منابع سازماني
731
برنامه ريزي منظر شهري با رويكرد پايداري ( نمونه موردي :محله سيچان اصفهان)
732
برنامه ريزي مواد تحت تئوري محدوديتها در حالت توليد چند محصولي (TOC )
733
برنامه ريزي مواد مورد نياز
734
برنامه ريزي مواد مورد نياز (MRP) براي شركت مهنور يزد
735
برنامه ريزي موجودات زنده و بدن انسان از كتاب علوم چهارم دبستان 72-1371
736
برنامه ريزي موجودي كالاهاي فاسدشدني در زنجيره تامين دو سطحي در شرايط تاخير در پرداخت
737
برنامه ريزي مودم در ويندوز XP
738
برنامه ريزي ميان مدت زنجيره تامين توليد سوخت از ريزجلبك
739
برنامه ريزي ميكرومنترلر.... به كمك ميكروكنترولر ...
740
برنامه ريزي ناحيه مركزيشهرها با تاكيد بر حفاظت از ارزشهاي مربوط به ميراث فرهنگي و تاريخي (نمونه موردي شهر تبريز)
741
برنامه ريزي نگهداري تعميرات
742
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات پل هاي شهري
743
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي
744
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در نيروگاه سيكل تركيبي يزد
745
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات راهها از طريق تصميم گيري ماركوف با حالت وابسته به جريان ترافيك
746
برنامه ريزي نوآم قيمت گذاري و تعيين اندازه انباشته در شرايط چندكالايي و با در نظرگرفتن تخفيف كسب و كار
747
برنامه ريزي نيروي انساني (آموزشي ) در دانشگاه يزد
748
برنامه ريزي نيروي انساني درپيام نوراستان سمنانازديدگاه اساتيد وكاركنان
749
برنامه ريزي نيروي انساني درشركت برق منطقه اي اصفهان وارائه يك مدل برنامه ريزي نيروي انساني
750
برنامه ريزي نيروي انساني شيلات ناحيه ناحيه 4 بندر تركمن
751
برنامه ريزي هفتگي مدارس با استفاده از الگوريتم ژنتيك
752
برنامه ريزي هفتگي مدارس با استفاده از الگوريتم ژنتيكي
753
برنامه ريزي هم زمان توسعه توليد و شبكه انتقال با در نظر گرفتن توليد نيروگاه هاي بادي
754
برنامه ريزي هماهنگ واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت با واحدهاي بادي و فتوولتائيك در ريزشبكه
755
برنامه ريزي همزمان پسخگويي بار و نيروگاه هاي بادي در سيستم هاي قدرت
756
برنامه ريزي و ارزيابي روشهاي كنترل پيمانكاران جهت استفاده از دستگاههاي و تجهيزات ترمينال كانتينر و كالاهاي عمومي
757
برنامه ريزي و امكان سنجي زنجيره تأمين فرآورده هاي زنبور عسل
758
برنامه ريزي و بررسي عملكرد تعميرات و نگهداري pm
759
برنامه ريزي و بررسي عملكردتعميرات و نگهداري )PM(
760
برنامه ريزي و برنامه نويسي فرايندهاي ساخت
761
برنامه ريزي و بهبود بهره وري خدمات فرودگاهي در راستاي خصوصي سازي
762
برنامه ريزي و بهينه سازي مكانيزم برداشت الكترونيكي پارچه
763
برنامه ريزي و تحليل جايگاه براي آينده صنعت پتروشيمي كشور
764
برنامه ريزي و تحليل سيستم ها
765
برنامه ريزي و تخصيص مراكز توزيع اقلام پزشكي در مديريت بحران شهري با در نظر گرفتن شعاع پوشش (مطالعه موردي شهر تهران)
766
برنامه ريزي و تهيه مدل اجرائي پياده سازي 9000 ISOدر شركت شهيد دكتر فقيهي (تهيه مواد اوليه دندان )
767
برنامه ريزي و توسعه شهري (اهواز)
768
برنامه ريزي و چيدمان تجهيزات چاپخانه، براي دانشگاه هنر
769
برنامه ريزي و زمان بندي سفارشات در واحد نورد سرد مجتمع فولاد مباركه
770
برنامه ريزي و زمان بندي فعاليتهاي نگهداري و تعميرات در شبكه توزيع برق
771
برنامه ريزي و زمان بندي و تعميرات پيشگيرانه با در نظر گرفتن قابليت اطمينان سيستم با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري
772
برنامه ريزي و زمانبندي توليد دسته اي ﴿ بررسي موردي صنعت پلاستيك ﴾
773
برنامه ريزي و زمانبندي نگهداري و تعميرات هاب انرژي
774
برنامه ريزي و سامان دهي پارك شهري آزادگان﴿ منطقه صفائيه يزد ﴾
775
برنامه ريزي و ساماندهي كاربري اراضي محله قلهك
776
برنامه ريزي و ساماندهي محله شنبه بازار انزلي
777
برنامه ريزي و طراحي باغ موسيقي
778
برنامه ريزي و طراحي جغرافيايي محيط هاي جاذب گردشگري در شهر كرمانشاه
779
برنامه ريزي و طراحي گرمايي و انواع سيالات سيستم هاي هيدروليكي
780
برنامه ريزي و طرح اجرا براي اجراي صحنه اي
781
برنامه ريزي و عمران كشاورزي دشت خمين
782
برنامه ريزي و كنترل پروژه بهبود و توسعه اتوبوس شهري
783
برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت ساخت تجهيزات سپاهان
784
برنامه ريزي و كنترل پروژه ساخت كشتي
785
برنامه ريزي و كنترل پروژه نصب و راه اندازي علائم الكتريكي راه آهن
786
برنامه ريزي و كنترل پروژه ي جدا سازي آب خنك كننده قالبهاي ريخته گري از ساير ماشينها
787
برنامه ريزي و كنترل توليد در شركت ايمن خودرو شرق
788
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديهاي شركت پنجره عايق كوير يزد
789
برنامه ريزي و كنترل حركت بازوي ربات براي كاربردهاي عمومي
790
برنامه ريزي و كنترل موجودي اقلام جانبي در محيط هاي سفارشي با استفاده از تئوري محدوديت ها
791
برنامه ريزي و كنترل موجوديها
792
برنامه ريزي و كنترل نمونه پروژه هاي اجرايي و مدل سازي ( Project Management Information Systems ( PMIS در شركت الكترو كوير يزد
793
برنامه ريزي و كنترل يك پروژه با استفاده از تكنيك زمان بندي CCM
794
برنامه ريزي و مديريت استراتژيك بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده غير تاريخي ﴿نمونه موردي: كلان شهر اصفهان﴾
795
برنامه ريزي و مديريت بحران (زلزله) در مناطق روستايي
796
برنامه ريزي و مديريت بحران آلودگي هواي شهر تهران
797
برنامه ريزي و مديريت بحران شهري با تاكيد بر شريان هاي حياتي (مطالعه موردي شهر ايلام)
798
برنامه ريزي و مديريت رواناب شهري با استفاده از سيستم هاي هوشمند جمع آوري آب باران و تكنيك هاي توسعه با تاثير اندك
799
برنامه ريزي و مديريت منابع آب بر اساس تحليل هاي اقليمي
800
برنامه ريزي و مديريت هماهنگ انرژي در ريزشبكه ها با وجود خودروهاي برقي و بارهاي پاسخگو
801
برنامه ريزي واحدهاي توليد پراكنده در سيستم توزيع با استفاده از روش‌هاي ابتكاري
802
برنامه ريزي وار/پخش بار بهينه با در نظر گرفتن محدوديتهاي امنيت سيستم فدرت
803
برنامه ريزي والويت بندي پروژه ها با بهبود در نظام خودارزيابي بر مبناي مديريت كيفيت در شركت توزيع برق استان قم
804
برنامه ريزي وتحليل ساختار توريسم شهري ( نمونه موردي شهر نائين )
805
برنامه ريزي وتوسعه نيروي انساني پروژه ها
806
برنامه ريزي وطراحي باغ كودك
807
برنامه ريزي يكپارچه توليد توزيع چند هدفه به منظور طراحي يك - شبكه زنجيره تأمين چند سطحي چند محصولي با در نظر گرفتن سطح خدمت و رويكرد زيست محيطي با استفاده از بهينه سازي ا
808
برنامه ريزي يكپارچه توليد توزيع چند هدفه به منظور طراحي يك - شبكه زنجيره تأمين چند سطحي چند محصولي با در نظر گرفتن سطح خدمت و رويكرد زيست محيطي با استفاده از بهينه سازي استوار
809
برنامه ريزي يكپارچه توليد و نگهداري تعميرات غير چرخشي در كارگاه جرياني با در نظر گرفتن محدوديت موجودي مياني
810
برنامه ريزي يكپارچه توليد و نگهداري تعميرات غير چرخشي در مسئله PGLSP
811
برنامه ريزي يكپارچه حفاري چاه نفتي برمبناي ريسك
812
برنامه ريزي يكپارچه زمانبندي توليد و توزيع بسته اي با سياست پذيرش سفارش و استفاده از شركت هاي لجستيك طرف سوم ، مطالعه موردي: شركت فرآورده هاي لبني كاله
813
برنامه ريزي يكپارچه موجودي در زنجيره هاي تقاضا و تامين
814
برنامه ريزي، طرح و بهره برداري از سيستم هاي دو سدي
815
برنامه ريزي، نگهداري و تعميرات در شركت شادرو ماشين
816
برنامه ريزيي ومديريت توليد ريز شبكه هاي يكپارچه از ديد گاه بهره بردار شبكه هاي توزيع هوشمند
817
برنامه سازي تكاملي در مدل سازي بارش- رواناب: مطالعه موردي رودخانه كشكان
818
برنامه سازي شطرنج
819
برنامه سازي ماشينهاي كنترل عددي توسط كامپيوتر
820
برنامه سيستم آموزش
821
برنامه سيستم آموزشگاه
822
برنامه سيستم اطلاعاتي دبستان
823
برنامه سيستم جامع فروشگاه
824
برنامه سيستم فروشگاه
825
برنامه شركت خدمات فني سرد سازان
826
برنامه صندوق قرض الحسنه خانوادگي
827
برنامه طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي به كمك نرم افزار اكسل [Excel]
828
برنامه طراحي شبكه جمعآوري فاضلاب خانگي به زبان Basic Q
829
برنامه كامپيوتري آناليز قابهاي دوبعدي "DFAP-2"
830
برنامه كامپيوتري اناليزهاي خميده در فضاي دو بعدي حل دقيق مسئله
831
برنامه كامپيوتري انتخاب مقطع مناسب تونل انحراف و پخش سيلاب در مخزن
832
برنامه كامپيوتري تخمين عمر خستگي قطعات مكانيكي تحت بار گذاري چند محوري
833
برنامه كامپيوتري جمعآوري آب هاي سطحي
834
برنامه كامپيوتري جهت محاسبات جامع كمپرسورها شعاعي
835
برنامه كامپيوتري طراحي پروانه براي كشتي هاي تجاري
836
برنامه كامپيوتري محاسبه مانور شناور منوهال پروازي با بهره گيري از مدل تست
837
برنامه كلاسي استاد،دانشجو
838
برنامه محاسباتي مدولار براي پيش بيني عملكرد واحدهاي توليد همزمان متشكل از نيروگاههاي حرارتي
839
برنامه محاسباتي مقدماتي طراحي بريلرهاي نيروگاهي
840
برنامه محاسباتي مقدماتي طراحي بويلرهاي نيروگاهي
841
برنامه محاسباتي مقدماتي طراحي بويلرهاي نيروگاهي
842
برنامه مديريت اموال اداري شركت بهپاك
843
برنامه مديريت كتابخانه به زبان C
844
برنامه مديريت ويدئو كلوپ
845
برنامه مركز امور خيره ديابت
846
برنامه مطب پزشك با#C
847
برنامه موثر المان محدودبراي : تحليل مسائل الاستيسيه مستوي
848
برنامه نرم افزاري سيستم كتابخانه اي
849
برنامه نويسي # C﴿پروژه بازي تتريس﴾
850
برنامه نويسي ، تست و مانيتورينگ يك كارگاه گچ با PLC
851
برنامه نويسي CNC و شبيه سازي گرافيكي عمليات ماشينكاري به كمك كامپيوتر جهت قطعات تراشكاري
852
برنامه نويسي mappoint
853
برنامه نويسي اتوماتيك CNC جهت قطعات دوار
854
برنامه نويسي استراتژيك بارويكرد مهندسي مجدد﴿در سازمانهاي غير انتفاعي﴾
855
برنامه نويسي اندرويد
856
برنامه نويسي اندرويد (دستريسي آنلاين به ديتابيس سرور)
857
برنامه نويسي اندرويد طراحي نرم افزار ساز ني
858
برنامه نويسي اندرويد ﴿فناوري اطلاعات ﴾
859
برنامه نويسي اندرويد-الگوريتم يادگيري لايتز
860
برنامه نويسي باvb.net
861
برنامه نويسي بازي هاي كامپوتري directx&vb
862
برنامه نويسي بازي هاي كامپيوترDirectx-VB
863
برنامه نويسي بانرم افزار دلفي
864
برنامه نويسي براي انجام تست ادي كارنت با استفاده از سيستم پالس ادي كارنت
865
برنامه نويسي براي محاسبه و نمايش SHORT TIME FOURIER TRANSFORM
866
برنامه نويسي برخي از آزمونهاي ناپارامتري با استفاده از زبان برنامه نويسي پاسكال
867
برنامه نويسي به زبان ASP.NET
868
برنامه نويسي پردازنده 32 بيتي بر پايه ي زبان VHDL [وي اچ دي ال]
869
برنامه نويسي تحت شبكه
870
برنامه نويسي تحت وب
871
برنامه نويسي جنبه گرا Aspect oriented programming
872
برنامه نويسي چند لايه ) N - tier Progrqmming(
873
برنامه نويسي داده هاي ويدئويي با در نظشر گرفتن زمان رويداد ها
874
برنامه نويسي در فرتون 90 وكاربرد آن درفيزيك
875
برنامه نويسي در لينوكس
876
برنامه نويسي در لينوكس
877
برنامه نويسي در محيط ANSYS به منظور حل مسائل ايروالاستيسيته به روش Lattice Vortex
878
برنامه نويسي ژنتيك آماري براي حل مسائل تقريب تابع
879
برنامه نويسي سوكت ﴿Socket programming﴾
880
برنامه نويسي شبكه با C.NE,VB.NET
881
برنامه نويسي شبكه تحت NET
882
برنامه نويسي كامپيوتري براي رسم نمودارهاي هايزلر
883
برنامه نويسي ماشين هاي وايركات CNC 2 الي 4 محوره به كمك كامپيوتر
884
برنامه نويسي موازي در لينوكس
885
برنامه نويسي همروند
886
برنامه نويسي هيدروگراف واحد اشنايدر با استفاده از GIS براي رودخانه گلپايگان
887
برنامه نويسي و اعمال روش المان محدود توسعه يافته در محيط نرم افزار آباكوس
888
برنامه نويسي و كاربرد كامپيوتري ELEMENT FINITE درالاستيسيته دو بعدي
889
برنامه نويسي وب
890
برنامه نويسي وب ، تحت معماري MVC وفريم ورك لاراول
891
برنامه نويسي ويژال بيسيك
892
برنامه نويسي ويژال بيسيك در اكسس
893
برنامه نويسي، مونيتورينگ و راه اندازي با PLC
894
برنامه هاي تلويزيون و نقش آن در روابط اجتماعي
895
برنامه هاي سرمايه گذاري و محدوديت هاي اقتصاد كلان در كشورهاي در حال توسعه كاربرد مدل se hark park در ايران
896
برنامه هاي مخرب
897
برنامه هاي مساجد تهران در رابطه با جوانان
898
برنامه هاي مقيم در حافظه
899
برنامه هاي ناهموار رياضي با قيود تعادلي
900
برنامه ي پخش بار تك فاز با در نظر گيري عناصر FACTS
901
برنامه‌ ريزي چند هدفه براي شبكه تأمين، توليد و توزيع چند مرحله‌ اي و كانال‌ هاي توزيع مشترك
902
برنامه‌ ريزي محلات شهري با تأكيد بر تاب‌ آوري آنها در برابر سيلاب نمونه موردي : شهر مرودشت
903
برنامه‌ ريزي نگهداري و تعميرات روسازي سطح جاده با استفاده از مدل سازي رياضي
904
برنامه‌ ريزي و مديريت اكوتوريسم در منطقه آدرشك مهريز (استان يزد)
905
برنامه‌‌ريزي بهره برداري كوتاه مدت بهينه يك ريزشبكه هم زمان برق و حرارت با استفاده از روش بهينه سازي استوار
906
برنامه‌‌ريزي تصادفي قطع كوتاه مدت نيروگاه‌هاي مجازي در شبكه‌هاي هوشمند
907
برنامه‌‌ريزي راهبردي استقرار مراكز درماني شهر مطالعه موردي شهر اروميه
908
برنامه‌‌ريزي و زمان‌‌بندي سلول‌‌هاي توليدي با در نظرگرفتن كشش قيمتي تقاضا و هزينه‌‌هاي انرژي وابسته به زمان مصرف
909
برنامه‌‌ريزي‌ بردهاي FPGA تحت شبكه از طريق JTAG با استفاده از برد رزبري
910
برنامه‌ريزي استراتژيك بر اساس تحليل SWOT و اولويت‌بندي استراتژي‌ها با استفاده از تحليل رتبه‌بندي چند شاخصه مقايسه‌اي (MAPPAC)- مورد مطالعه: شركت شرق سازه كوير يزد
911
برنامه‌ريزي استراتژيك صنعت فرش دستباف اصفهان در قالب ماتريس سوات
912
برنامه‌ريزي استفاده بهينه از منابع فضا-زمان پهلوگا‌هي پايانه كانتينري با در نظر گرفتن انسداد پهلوگاهي با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري (مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي)
913
برنامه‌ريزي استوار پروژه مبتني بر مديريت اختلال
914
برنامه‌ريزي استوار عمل‌هاي جراحي با در نظر گرفتن منابع پايين‌دستي- مطالعه موردي: بيمارستان آموزشي درماني الزهرا در اصفهان
915
برنامه‌ريزي افزايش تاب‌آوري بافت‌هاي ناكارآمد شهري در برابر زلزله احتمالي با تأكيد بر بعد كالبدي ـ محيطي (نمونه مورد كاوي: محله امام‌زاده يحيي تهران)
916
برنامه‌ريزي بافت‌هاي فرسوده شهري با رويكرد تنظيم مجدد زمين، نمونه موردي: محله حسن‌آباد شهر يزد
917
برنامه‌ريزي براي ايجاد زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل معلولين در ايران
918
برنامه‌ريزي به‌منظور كاهش تعارض‌هاي فضايي هم‌جواري بافت‌هاي شهري و مسيرهاي ريلي (موردكاوي: همزيستي شهر و ريل در منطقه 16 تهران)
919
برنامه‌ريزي بهبود وضعيت معابر مستعد پياده‌راه‌سازي در بافت‌هاي تاريخي مطالعه موردي: بافت تاريخي شهر يزد
920
برنامه‌ريزي بهره‌برداري منابع انرژي پراكنده در شبكه توزيع هوشمند
921
برنامه‌ريزي بهره‌برداري منابع انرژي گسترده در شبكه توزيع هوشمند با در نظرگيري بازآرايي ساعتي
922
برنامه‌ريزي بهره‌برداري هماهنگ از مزرعه بادي و توربين‌هاي گازي در يك شركت توليد با در نظر گرفتن قيدهاي شبكه گاز طبيعي
923
برنامه‌ريزي بهينه توأم توسعه شبكه انتقال و ذخيره‌سازهاي انرژي الكتريكي با در نظر گرفتن حملات عامدانه
924
برنامه‌ريزي پاسخگويي بارهاي مسكوني در شبكه‌هاي هوشمند الكتريكي با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع
925
برنامه‌ريزي پايش وضعيت و CBM بر مبناي قابليت اطمينان
926
برنامه‌ريزي تامين اقلام با تقاضاي وابسته و عدم قطعيت مدت زمان تدارك
927
برنامه‌ريزي تامين سوخت جايگاه‌هاي عرضه‌ي فرآورده‌هاي نفتي همراه با پنجره‌ي زماني
928
برنامه‌ريزي تجديدحيات اقتصادي بافت تاريخي با تاكيد بر توسعه گردشگري شهري پايدار، (نمونه موردي: محله فهادان شهر يزد)
929
برنامه‌ريزي تجميع قطعات بافت‌هاي فرسوده شهري با تاكيد بر تنظيم مجدد زمين، نمونه موردي: بافت فرسوده يزد
930
برنامه‌ريزي تصادفي توليد با در نظر گرفتن سياست‌هاي زيست محيطي
931
برنامه‌ريزي تصادفي واحدهاي آبي و حرارتي با در نظر گرفتن قيود امنيت استاتيكي سيستم قدرت در محيط تجديد‌ساختار‌يافته
932
برنامه‌ريزي توأم توسعه شبكه انتقال و منابع توان راكتيو با درنظرگرفتن محدوديت‌هاي قابليت اطمينان
933
برنامه‌ريزي توسعه پايدار شهري با تاكيد بر تحقق پذيري شهر الكترونيك در كلانشهرها (مطالعه موردي: كلانشهر تبريز)
934
برنامه‌ريزي توسعه توليد و توسعه انتقال با در نظر گرفتن پاسخگويي بار
935
برنامه‌ريزي توسعه شبكه انتقال قدرت به‌منظور افزايش ضريب‌نفوذ نيروگاه‌هاي بادي
936
برنامه‌ريزي توسعه شهر بر مبناي ظرفيت قابل‌تحمل محيط‌زيست شهري (مطالعه موردي: مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان)
937
برنامه‌ريزي توسعه منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع هوشمند با در نظر گرفتن عدم‌قطعيت توليد منابع تجديدپذير
938
برنامه‌ريزي توسعه همزمان بخش توليد و انتقال در سيستم قدرت
939
برنامه‌ريزي توليد انرژي سلول‌هاي خورشيدي در شبكه فشار ضعيف خانگي
940
برنامه‌ريزي توليد براي يك كارخانه فرش ماشيني با رويكرد كاهش ضايعات (مطالعه موردي فرش خاطره كاشان)
941
برنامه‌ريزي توليد كوتاه‌مدت و بلندمدت در معادن روباز بزرگ با در نظر گرفتن تاثير متقابل آنها با هدف كمينه كردن ريسك انحراف از اهداف توليد و لحاظ هزينه‌هاي بازسازي
942
برنامه‌ريزي چندهدفه خودروهاي الكتريكي با حضور منابع انرژي تجديد پذير در شبكه هوشمند
943
برنامه‌ريزي چندهدفه مشاركت توليدات پراكنده در ريزشبكه‌هاي هوشمند با درنظرگيري عدم قطعيت منابع تجديدپذير انرژي
944
برنامه‌ريزي چندهدفه منابع پراكنده تجديدپذير و منابع توان راكتيو در شبكه‌هاي توزيع
945
برنامه‌ريزي حركت در سيستم‌هاي چند ربات
946
برنامه‌ريزي حركت ربات با حداقل توانايي‌ها
947
برنامه‌ريزي راهبردي ارتقاء جايگاه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خيريه) در راستاي تأمين نيازهاي بخش عمومي شهري با استفاده از تحليل SWOT و AHP (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
948
برنامه‌ريزي راهبردي برندسازي به عنوان محرك توسعه در بازآفريني شهري در شهر دماوند
949
برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شبكه حمل‌ونقل شهري با رويكرد شهر هوشمند:نمونه موردي منطقه پنج اصفهان
950
برنامه‌ريزي راهبردي محلات مركزي شهر با رويكرد ارتقاي ظرفيت اسكان و پذيرش گردشگران مذهبي (مطالعه موردي: محلات مركزي شهر قم)
951
برنامه‌ريزي زنجيره تامين معكوس در شرايط نزولي بودن قيمت كالا و هزينه توليد با تقاضاي قطعي پويا
952
برنامه‌ريزي شبكه‌ توزيع با هدف ارتقاي تاب‌آوري در مقابل حوادث سخت آب و هوايي
953
برنامه‌ريزي عرضه بهينه انرژي پايدار: مطالعه موردي شهرستان اصفهان
954
برنامه‌ريزي عملياتي انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق خط لوله
955
برنامه‌ريزي عملياتي براي كاشت، برداشت و توزيع محصولات كشاورزي فسادپذير، تحت عدم قطعيت (مورد مطالعاتي)
956
برنامه‌ريزي عملياتي زنجيره تأمين محصولات كشاورزي تحت عدم قطعيت عدد زي
957
برنامه‌ريزي عملياتي شبكه‌ي توزيع گاز طبيعي
958
برنامه‌ريزي فضايي به منظور تقويت پيوندهاي شهري- روستايي بر مبناي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت(مطالعه موردي: شهرستان شهرضا)
959
برنامه‌ريزي فضايي راهبردي توسعه فعاليت مسكوني با تأكيد بر كاهش خطرپذيري بحران خشكسالي (نمونه مطالعاتي: شهر اصفهان)
960
برنامه‌ريزي فضايي-كالبدي شهر مريوان با هدف جذب گردشگر
961
برنامه‌ريزي كاربري زمين به منظور افزايش سازگاري كاربري هاي طرح تفصيلي منطقه يك شهر كرمانشاه با تاكيد بر محدوده مياني پروژه قطار شهري
962
برنامه‌ريزي گردشگري بوم محور با تأكيد بر موضوع كارآفريني، به‌منظور ارتقاي كيفي توان‌هاي اكوتوريسم؛ مطالعه موردي: شهرستان فريدونشهر
963
برنامه‌ريزي مبتني بر ريسك شبكه‌هاي توزيع انرژي الكتريكي
964
برنامه‌ريزي مجدد خط لوله چند فرآورده اي با مديريت موجودي
965
برنامه‌ريزي محله مبنا با توجه به رويكرد نوشهر گرايي (نمونه موردي: شهرك باهنر شيراز)
966
برنامه‌ريزي محله مبنا با رويكرد شهر هوشمند (مورد پژوهي: محله سنگلج تهران)
967
برنامه‌ريزي محيطي محلات مركزي كلان‌شهرها با رويكرد پايداري زيست‌محيطي(نمونه مطالعاتي محله آقاجاني‌بيگ شهر همدان)
968
برنامه‌ريزي مسكن اجتماعي گروه‌هاي كم درآمد شهري با تأكيد بر بافت فرسوده (مطالعة موردي: كلان‌شهر اصفهان)
969
برنامه‌ريزي مسكن شهر عنبرآباد با رويكرد توسعه پايدار
970
برنامه‌ريزي مسير چندين ربات با استفاده از الگوريتم‌هاي حركت سنگريزه‌ها
971
برنامه‌ريزي مشاركت واحدها در شبكه هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع تجديدپذير و خودروهاي الكتريكي
972
برنامه‌ريزي مشاركت واحدها در يك شبكه ي هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعيت DER ها، حضور ادوات FACTS و لحاظ نمودن امنيت شبكه
973
برنامه‌ريزي نصب منابع پراكنده سنكرون در شبكه برق اصفهان
974
برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه‌ي نادوره‌اي در حالت ضمانت‌نامه‌ي دوبعدي پايه و توسعه‌يافته جهت كمينه كردن هزينه‌ي ضمانت‌نامه
975
برنامه‌ريزي نيروگاه مجازي به ‌منظور شركت در بازار برق با در نظر گرفتن مسائل زيست‌محيطي
976
برنامه‌ريزي نيروگاه‌هاي حرارتي، بادي، آبي و تلمبه‌اي ذخيره‌اي در بازار برق تجديد ساختاريافته
977
برنامه‌ريزي هم‌زمان توليد-توزيع در زنجيره تأمين با لحاظ قرارداد تأمين و تصميمات مالي
978
برنامه‌ريزي هماهنگ توسعه توليد و انتقال در محيط بازار برق
979
برنامه‌ريزي هماهنگ ريزشبكه‌ها در يك شبكه برق غيرمتمركز با در نظر گرفتن توليد تصادفي
980
برنامه‌ريزي همزمان نصب منابع تجديدپذير، منابع توان راكتيو و آرايش شبكه توزيع
981
برنامه‌ريزي و انتخاب سبد پروژه تحت رويكرد فازي استوار
982
برنامه‌ريزي و بهره‌برداري بهينه يك هاب انرژي شامل پيل سوختي و سيستم‌هاي ذخيره هيدروژني با در نظر گرفتن همزمان برنامه‌هاي پاسخ‌گويي بار الكتريكي و حرارتي
983
برنامه‌ريزي و بهينه‌سازي بازگرداني گاز در مخازن هيدروكربوري
984
برنامه‌ريزي و تحليل ظرفيت‌هاي سرمايه نمادين جزيره هرمزدر گردشگري با تأكيد بر هنرخاك
985
برنامه‌ريزي و زمان‌بنديعمل هاي جراحي با اهداف چندگانه
986
برنامه‌ريزي واكسيناسيون كودكان با استفاده از تكنيك تخصيص منابع محدود و ارزش كسب‌شده
987
برنامه‌ريزي يكپارچه توليد و توزيع براي محصولات فاسدشدني با رويكرد VMI (تعيين اندازه انباشته و مسيريابي موجودي)
988
برنامه‌سازي موازي مبتني بر سيستم‌هاي تركيبي پردازنده‌ مركزي-پردازنده گرافيكي
989
برنامه‌نويسي ايمني پيمانه‌اي با استفاده از اتوماتاي يادگير براي دسته‌بندي داده‌ها
990
برنامه¬ريزي بار خانگي هوشمند با امكان خريد انرژي از توليد كننده محلي
991
برنامه¬ريزي بهره¬برداري بهينه از شبكه¬ي توزيع هوشمند با در نظر گرفتن قابليت بازآرايي
992
برنامه¬ريزي بهينه منابع تأمين انرژي ساختمان در شبكه¬هاي هوشمند الكتريكي
993
برنامه¬ريزي توسعه توليد بر پايه الگوريتم ژنتيك( با تاكيد بر جايابي نيروگاه)
994
برنامه¬ريزي توسعه سيستم توزيع با استفاده از الگوريتم BPSO شامل منابع توليد پراكنده
995
برنامه¬ريزي توسعه¬ي همزمان توليد و انتقال در سيستم قدرت با در نظر گرفتن قابليت اطمينان و عدم قطعيت ناشي از پيش¬بيني بار
996
برنامه¬ريزي خطي فازي و كاربرد آن براي اثبات سازنده مدل فازي لم فاركاس
997
برنامه¬ريزي مبتني بر سود واحدهاي توليد همزمان انرژي الكتريكي و حرارتي
998
برنامه¬ريزي مشاركت واحدها براي نيروگاه¬هاي حرارتي و آبي با در نظر گرفتن واحدهاي تلمبه ذخيره¬اي و قيدهاي زيست محيطي
999
برنامه¬ريزي و مديريت پروژه¬هاي ساخت با استفاده از مدل¬سازي اطلاعات ساختمان (مطالعه موردي : پروژه ساختمان بهره¬برداري خط انتقال آب به اراضي دشت سيستان)
1000
برنامهريزي استراتژيك بيمارستان امام خميني شهرستان ساري
بازگشت