<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بكارگيري مدلهاي ارزيابي يكپارچه در توسعه پايدار منابع آب
2
بكارگيري مدلي براي ارزيابي عملكرد مديران
3
بكارگيري مدلي به منظور تدوين و اولويت بندي استراتژي مراكز اورژانس
4
بكارگيري مدني تصادفي براي مطالعه و شبيه سازي فاز در مخابرات سيار
5
بكارگيري مدولاتورهاي آكوستواپتيكي به عنوان سوئيچ و فيلتر در مخابرات نوري
6
بكارگيري مدولاسيون بردار فضايي در سوئيچينگ مبدلهاي دو سطحي و سه سطحي در ساختارهاي چند واحدي قدرت بالا
7
بكارگيري مديريت دانش جهب روزآوري دانش استراتژيك سازمان
8
بكارگيري مشخصه هاي گوينده در جهت بهبود كيفيت مدل هاي بازشناخت گفتار
9
بكارگيري مشي "هدف محور" در تحليل سيستم مديديريتي يك پروژه عمراني بزرگ ﴿سد كارون 3﴾
10
بكارگيري مضامين مذهبي در هنر فرش و معرفي آن به توريسم (نمونه موردي : تصوير سازي فرهنگ عاشورا در طراحي فرش)
11
بكارگيري معادلات ديفرانسيل تصادفي در پيش بيني قيمت نفت با استفاده از شبكه‌هاي عصبي
12
بكارگيري مفاهيم بانك اطلاعاتي فضايي در ساخت زير نويس چند كليدي
13
بكارگيري مكانيزم كاهش يافته در مدلسازي محفظه احتر اق توربين گاز با سوخت گازي
14
بكارگيري مكانيزم هاي اعتماد و شهرت براي بهبود كارايي سيستم هاي پيشنهاددهنده
15
بكارگيري ممانهي زرنيك در بازشناسي و طبقه بندي ميكروفسيل ها
16
بكارگيري مناسب مبدل واسط PV با شبكه جهت انتقال حداكثر توان و بهبود كيفيت توان
17
بكارگيري منطق فازي درنحوه استفاده از تحليل تكنيكال براي انتخاب سهام
18
بكارگيري مواد هوشمند مغناطيسي در افزايش اختلاط و راندمان واكنشهاي رقابتي
19
بكارگيري موجكهاي قطعه اي كثيرالجمله اي در پياده سازي الگوريتم هاي كارا براي حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم
20
بكارگيري نابجاي نيروي انساني متخصص و پيامدهاي اجتماعي اقتصادي آن ( مطالعه موردي ادارات كل دولتي استان مازندران )
21
بكارگيري نانو ذره مغناطيسي دو لايه هيدروكسيدي بر پايه مس-نيكل-آلومينيوم به عنوان كاتاليست در واكنش هاي تركيبات آلي
22
بكارگيري نانو ذره مغناطيسي دو لايه هيدروكسيدي بر پايه مس-نيكل-آلومينيوم به عنوان كاتاليست در واكنش هاي تركيبات آلي
23
بكارگيري نانو صفحات اكسيدگرافن براي تصفيه مولكول هاي رنگ در فرآيند اسمز مستقيم بر روي غشاي پلي اترسولفون سولفونه شده
24
بكارگيري نانوافزايه ي مناسب سيال حفاري جهت ايجاد لايه ي غشايي به منظور استحكام بخشي به سازند هاي شيلي
25
بكارگيري نانوالياف سلولز استات و نايلون عامل دار شده در فيلتر سيگار
26
بكارگيري نانوسيال و فوم‌هاي فلزي متخلخل چند لايه به منظور بهبود انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي به كار رفته در صنايع نفت و گاز
27
بكارگيري نرم افزار ﴿moodle﴾ و تكنيكها و جزئيات استفاده از آن
28
بكارگيري نرم افزار SIMOLATOR2 NETWORK به منظور مشابه سازي شبكه هاي مخابرات ديتابه همراه تغيير PLATFORM
29
بكارگيري نظريه بازي در تجزيه و تحليل بيان ژن
30
بكارگيري نقش ماهي در تزئينات داخلي منزل
31
بكارگيري نقش ماهي در تزئينات داخلي منزل
32
بكارگيري نقش مايه هاي سفالينه هاي شوش باستان در معرقكاري وسايل چوبي كاربردي
33
بكارگيري نقش مايه هاي فرش كرمان در اجراي چاپ باسمه اصفهان ﴿پارچه قلم كار﴾
34
بكارگيري نقشههاي شناختي فازي در تحليل ريسكهاي ايمني در صنعت پتروشيمي
35
بكارگيري نقوش چادرشب بافي گيلان در معرق كاري وسايل نورپردازي به شيوه مترادف
36
بكارگيري نقوش حيوانات در منبت كاري چوب
37
بكارگيري نقوش دستبافهاي سنتي در معرق كاري وسايل كاربردي
38
بكارگيري نمايش تنك جهت افزايش نرخ و كاهش نويز تصاوير اكوكارديوگرافي
39
بكارگيري نمونه برداري غيريكنواخت با نرخ كم جهت تخمين طيف به كمك شبكه عصبي
40
بكارگيري نوآوري ارزش براي ايجاد مزيت رقابتي بكمك مدل تحليل شكاف در اقيانوس آبي (مطالعه موردي شركت ايران آوند فر).
41
بكارگيري همزمان دومدل ارزيابي عملكرد كارت امتيازي متوازن ومدل تعالي اروپايي﴿مطالعه موردي: شركت پتروشيمي اصفهان﴾
42
بكارگيري هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره در هوشمند سازي فرآيند انتخاب واحد دانشجويي
43
بكارگيري و مقايسه ابزارهاي برگرفته از نئوري آشوب و تبديل ويولت در استخراج ويژگي از سيگنال الكترو والنسفالو گرام به هنگام انجام فعاليت هاي ذهني
44
بكارگيري و مقايسه روشهاي تصميم گيري چند منظوره در سنجش ميزان آمادگي بانك هاي خصوصي در پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري (مورد كاوي شعب بانك پارسيان در تهران )
45
بكارگيري و مقايسه مدل هاي پيشبيني مصرف انرژي
46
بكارگيري و نحوه كاركرد لوكوموتيوهاي مورد استفاده در معادن زيرزميني و نحوه انتخاب آنها
47
بكارگيري ويژگي هاي تحمل خطا در طراحي اتاق كنترل نيروگاه هاي هسته اي
48
بكارگيري ويژگي هاي جديد جهت بهبود روش هاي تشخيص صفحات فيشينگ مبتني بر رويكردهاي يادگيري ماشين
49
بكارگيري ويژگي‌ هاي هندسي موضعي در تشخيص اشياء سه‌ بعدي
50
بكارگيري ويولت تطبيقي بمنظور بهبود تشخيص ناهنجاري هاي حنجره از سيگنال گفتار بيماران و طبقه بندي گونه هاي آن
51
بكارگيري يادگيري تقويتي پيوسته در طراحي خودكار سامانه هاي رفتار محور
52
بكارگيري يادگيري تقويتي در كنترل راه رفتن ربات انسان نما
53
بكارگيري يادگيري تقويتي در مديريت ريز شبكه هاي هوشمند برق
54
بكارگيري يادگيري چندوظيفه اي در انجام پردازش متون
55
بكارگيري يادگيري ماشين در مد‌ل‌ سازي ناهمسانگردي محلي متغير در ذخاير معدني
56
بكارگيري يك حسگر شيميايي براي تعيين چندين آناليت: تشخيص رنگ‌سنجي يون هاي سيانيد و سيترات با استفاده ازحسگر شيميايي دايتيزون-بيسموت با گزينش پذيري بالا در محيط آب/ اتانول
57
بكارگيري يك مدل ترموديناميك آماري جهت پيش بيني رفتار فازي محلولهاي حاوي اسيدهاي آمينه
58
بكارگيري يك مدل شبيه سازي براي محاسبه هزينه هاي استفاده از تكنيك آناليز ارتعاشات و مقايسه اين هزينه ها با هزينه هاي استفاده از ساير روشهاي نت
59
بكارگيرير الگوريتمHarmony search در محاسبه زاواياي سوئيچينگ بهينه به منظور كاهش مولفه هاي هارمونيكي خروجي اينورتر چند سطحي
60
بكت و آپوكاليپتيس ﴿مطالعه تطبيقي بين كتاب مقدس و آثار بكت با رويكرد نشانه شناسي﴾
61
بگارگيري چيرپلت در ردگيري منبع صوتي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
62
بگارگيري رهيافت تجديد حيات شهري در محلات شهري نمنه موردي: محله عودلاجان تهران
63
بلاغت تصوير در ديوان عبدالجواد اديب نيشابوري
64
بلاغت در ادبيات پهلوي (با تكيه بر دانش بديع)
65
بلاغت در مرزبان نامه
66
بلاغه القسم في القرآن الكريم
67
بلاكچين
68
بلانكت راكتورهمجوشي - سينتيك سوخت همجوشي اصول وروش هاي همجوشي
69
بلقل آثار تحولات جمعيتي كشور بر تقاضا براي ارائه خدمات سالمندي از سوي صندوق تامين اجتماعي با استفاده از مدل prost
70
بلللفلقفلق5ف5قفل
71
بلند مرتبه سازي در ايلام ﴿طراحي مجتمع تجاري - اداري پرديس﴾
72
بلند مرتبه سازي در ايلام﴿طراحي مجتمع تجاري-اداري پرديس﴾
73
بلندگوها
74
بلوتوث
75
بلورشناسي
76
بلوري كردن منيفلد هاي سه بعدي از دسته حداكثردو با حداكثر 42 راس
77
بلوري-مولكولي كمپلكس هاي، v(iv.v)، cr(III)،( cu(Iبا مشتق هاي پيريدين كربو كلسيليك اسيدها وايزاتين تيوسمي كاربازون
78
بلوغ از نظر جرم شناسي
79
بليط يك سره
80
بمباران شيميايي حلبچه از ديدگاه حقوق بين الملل
81
بن پارهاي فلسفه ي سياسي اسپينوزا
82
بن جانسون
83
بن مايه هاي اساطيري داستان كي خسرو در شاهنامه
84
بن مايه هاي اساطيري و آئيني در رسائل فارسي شيخ اشراق (با نگاهي به برخي از آثار ترجمه شده شيخ )
85
بن‌مايه‌شناسي داستان‌هاي منثور فارسي (بر اساس كتاب‌هاي: داراب‌نامه، قران حبشي و مسيّب‌نامه)
86
بنا نهادن يك سيستم تشخيص گر مصنوعي و هوشمند در استخراج خصوصيات ذاتي خصايص آناتوليك در تصاوير پزشكي
87
بنا و تزئينات خانه امام جمعه تهران
88
بنادر جنوب ايران
89
بناهاي تاريخي ايران : قلعه ها
90
بناهاي تاريخي شهرستان نيشابور
91
بناهاي سنتي شهر نجف آباد
92
بناي يادبود انقلاب اسلامي ايران
93
بناي يادبود انقلاب اسلامي ايران
94
بناي يادبود زردشت
95
بناي يادبود شاه جهان
96
بناي يادبود شاه جهان
97
بناي يادماني شعر نو
98
بنتونيت
99
بنتونيت
100
بنچ ماركينگ فرايندهاي كليدي در شركتهاي داروسازي
101
بندرگاه
102
بندرلنگه به روايت تصوير
103
بندكشي(1 + 3) از فضا-زمان نسبت به ميدان برداري شبه زمان
104
بندي سيلاب با استفاده از مدل هاي HEC-RAS وWMC﴿مطالعه موردي : رود خانه كاروند - دامن - بمپور حوضه هامون - جازموريان ﴾پهنه
105
بنرهاي تبليغاتي - اينترنتي
106
بنز آلدئيد
107
بنز و دياز پين
108
بنزيل تري فنيل فسفونيوم پراكسي دي سولفات به عنوان يك اكسيدان جديد در اكسيداسيون تركيبات مختلف آلي
109
بنزيل تري فنيل فسفونيوم پراكسي مونوسولفات به عنوان واكنشگري جديد در تبديل هاي آلي
110
بنزيل تري فنيل فسفونيوم كلرات(BTPPC) و بوتيل تري فنيل فسفونيوم كلرو كرومات(BTPPCC) واكنشگرهايي جديد براي اكسايش تركيبهاي آلي
111
بنگاه الكترونيكي
112
بنگاه مشاور املاك وتهيه مسكن آسيا
113
بنگاه معاملات خودرو ايران
114
بني اميه از ديدگاه حضرت علي عليه السلام
115
بنياد پژوهشي، فرهنگي عاشورا
116
بنياد پسيكولوژي ديناميك و علمي جديد
117
بنياد حفظ و نشر آثار و ارزش هاي دفاع مقدس شهركرد
118
بنياد حكمت اسلامي صدرا
119
بنياد شاهنامه شهرستان اليگودرز
120
بنياد فرهنگي اجتماعي مد و لباس ايراني
121
بنياد ملي بازي هاي رايانه اي
122
بنياد هنر آفريدار ﴿ طرح سراي آفرينش هنري ايران﴾
123
بنيادگرايي ديگري برساخته‌ي مدرنيته : كوشش و تأملي نظري پيرامون مفهوم
124
بنيادهاي اخلاق ديني و سكولار
125
بنيادهاي اعمال صالح در قرآن و احاديث
126
بنيادهاي انديشه غاليانة صفويان از شيخ جنيد تا پايان سلطنت شاه طهماسب اول(851-984) (نقش آئين هاي اهل حق، شبك، علوي و كاكه يي)
127
بنيادهاي هندسه فينسلري و برگ بندي هاي طبيعي روي كلاف مماس
128
بنيامتنيت در متن و اجراي نمايشنامه ي: در مصر برف نمي بارد نوشته محمد چرمشير
129
بنيامتنيت در متن و اجراي نمايشنامه ي: در مصر برف نمي بارد نوشته محمد چرمشير
130
بنيان ها و سير توسعه ي تئاتر ديجيتال
131
بنيان ها و سير توسعه ي تئاتر ديجيتال
132
بنيان هاي ژئومورفولوژيكي زمين بوم هاي اجتماعي در عرصه گردشگري فلات مركزي ايران
133
بنيان هاي سبك شناختي نقاشي هزاره ي اول ق.م ايران درآجرهاي لعابدار تمدن ماننايي
134
بنيان هاي ماشين هاي جوشكاري با پلاسما و نقشه هاي ساخت آن
135
بنيان هاي نظري هندسه و تزئينات در معماري مسجد گوهرشاد
136
به آب اندازي كشتي توسط كيسه¬هاي هوا
137
به اشتراك گذاري امن دو تصوير با بهره گيري از پروتكل سه طرفه شامير
138
به اشتراك‌گذاري امن دادههاي حاصل از الكتروكارديوگرام ارسالي از دستگاه موبايل در ابر
139
به بكارگيري همزمان تحليل پوششي داده ها و تئوري مجموعه هاي فازي با تاكيد بر معيار اعتبار جهت ارزيابي كارايي تامين كنندگان در شرايط عدم قطعيت
140
به تصوير كشيدن زندگي يك عكاس توسط ابزار فيلمبرداري
141
به تصويركشيدن واقعه تاريخي كربلا با محوريت ذوالجناح اسب امام حسين(ع) در قالي ايراني
142
به دام انداختن ذرات گرد و غبار توسط بادشكن ها
143
به دام انداختن كربندياكسيد به روش كنترل اسيديته با استفاده از پسماند آجر ديرگداز منيزيايي
144
به دام اندازي نوري نانوذرات فلزي و بررسي پارامترهاي موثرآن
145
به دست آوردن اعوجاج سطح با استفاده از تست غير مخرب نوري
146
به دست آوردن تابع پتانسيل مناسب جهت پيشگوئي تعادل مايعـجامد
147
به دست آوردن تعادل نش توسط سيستم ايمني مصنوعي
148
به دست آوردن تنش هاي القايي در كامپوزيت هاي زمينه پليمري تقويت شده با الياف فلزي حافظه دار
149
به دست آوردن توزيع درجه حرارت در يك استوانه همگن با استفاده از روش تفاضل محدود
150
به دست آوردن توزيع ضريب فشار حاصل از جريان پتانسيل غيرلزج بر روي يك ايرفويل بااستفاده از روش اجزاء محدود
151
به دست آوردن راهكاري براي كاركرد بهينه يك دستگاه توليد هم‌زمان برق و حرارت ريزمقياس (micro-CHP)
152
به دست آوردن زمان بهينه باز و بسته شدن سوپاپ هوا و دود و زمان جرقه زني در موتور XU7 گاز سوز با استفاده از كد KIVA-3V
153
به دست آوردن سيكل حركتي جهت شبيه سازي مصرف سوخت خودروها
154
به دست آوردن سيكل رانندگي تاكسي هاي شهر تهران جهت شبيه سازي مصرف سوخت
155
به دست آوردن صفحات بهينه در متعادل‌سازي روتورهاي منعطف با كمينه كردن عدد وضعي ماتريس ضرايب تأثيرات
156
به دست آوردن ضرايب هيدروديناميكي يك زيرسطحي هوشمند با نرم فزار Ansys-CFX
157
به دست آوردن مشخصات اپتيكي اتمسفر با استفاده از ليدار TEA CO2 در محيط هاي ناهمگن
158
به دست آوردن منحني بهينه فرمان سد تك مخزنه با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
159
به دست آوردن نمودار تغييرات تراوايي سازند در راستاي عمودي به كمك لايه آزمايي مكرر و تصحيح نتايج به‌دست‌آمده با داده هاي آناليز فشار
160
به دست آوردن نمودار حد شكل دهي در ورق هاي دولايه فلزي
161
به دست آوردن نمودارهاي فشار مويينگي با استفاده از داده هاي نگاره ي تشديد مغناطيسي هسته اي
162
به دنبال دنباله هاي ذهن
163
به رقص رها شدگان از بند باغ وبا گرفته برداشتي آزاد از نمايشنامه ريپ فان ينكله نوشته ماكس فريش
164
به روايت اول شخص مفرد
165
به روز رساني برنامه محاسبه افت فشار هوا در لوله¬هاي انتقال هوا بررسي موردي: طراحي شبكه توزيع هواي فشرده تونل علوي
166
ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻃﺮﺡ ﻫﻨﺪﺳﻲ،ظرفيت ايمني
167
به روز رساني غيرمتمركز دستگاه‌هاي شبكه اينترنت اشيا مبتني بر قراردادهاي هوشمند و زنجيره بلوكي اتريوم
168
به روز رساني مدل اجزاء محدود سازه اي بر اساس پاسخ فركانسي توسط شبكه عصبي
169
به روز رساني ناوبري با استفاده از روش زاويه ورود
170
به روزآوري ايالت هاي لرزه زمين ساختي ايران و برآورد ويژگي هاي لرزه خيزي آن ها با استفاده از روش هاي آماري و زمين آماري
171
به روزرساني تصادفي مدل با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو زنجيره ماركوف
172
به روزرساني شبكه تخصيص آتشنشاني با در نظر گرفتن معيار ترافيك
173
به روزرساني نرم افزارها از راه دور با پروتكل TCP/IP و در محيط زبان G
174
به سازي طراحي يك دي پي سل
175
به سوي پايداري در بافت هاي روستا شهري ﴿نمونه موردي: روستا شهر نعيم آباد شهر يزد﴾
176
به سوي شهر پياده مدار با رويكرد فاكتورهاي فردي ﴿نمونه موردي: ياسوج﴾
177
به سوي معماري شاعرانه
178
به طور يكنواخت پرتوان ترين آزمون بيزي
179
به كار گيري ابزار‌هاي هوش محاسباتي براي پيش بيني ورشكستگي و بحران مالي
180
به كار گيري الگوهاي هارمونيك در بورس اوراق بهادار تهران
181
به كار گيري پليمرهاي رسانا و نانو مواد در ساخت حسگر هاي الكتروشيميايي براي اندازه گيري مواد مهم بيولوژيكي
182
به كار گيري تخمين هاي زمين آماري در تفسير داده هاي ژئوالكتريك ﴿مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القابي﴾ مطالعه موردي : معدن سرب و روي هفت هر
183
به كار گيري دست بافته هاي گليم در فضاهاي داخلي به صورت كالاي كاربردي و تزئيني
184
به كار گيري روش حسگري فشرده در طراحي كنترل كننده سوپروايزري شبكه هوشمند
185
به كار گيري روش هاي باز نمونه گيري ساده در رگرسيون چندكي سانسور شده
186
به كار گيري روش‌هاي ديناميك پوياي غير خطي براي استخراج معيار كيفي پايداري وضعي بدن انسان
187
به كار گيري روشي نوين در توليد نخ هاي مغزي بر ماشين رينگ
188
به كار گيري رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن، تحليل سلسله مراتبي فازي و سروكوال جهت ارزيابي عملكرد ادارات پست شهرستان شيراز
189
به كار گيري سيستم هاي چند عامله براي داده كاوي در محيط هاي توزيع شده
190
به كار گيري شرط مرزي ديواره در شبيه سازي ديناميكي مولكول
191
به كار گيري گراف حمله براي بهبود سيستم هاي پاسخ به نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
192
به كار گيري مدل AHP جهت اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري و ارائه مدلي براي بهبود ناسازگاري در آن
193
به كار گيري مدل هاي پارامتري بقا براي ارزيابي خطرات رقيب در پيوند كليه
194
به كار گيري مناسب نقش و رنگ طبيعي در معرق چوب
195
به كار گيري موجكهاي بي اسپلاين براي حل عددي معادلات انتگرال و انتگرال ديفرانسيل
196
به كار گيري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم روي كالاي پشم/پلي استر به منظور حصول ويژگي هاي جديد و چند منظوره
197
به كار گيري نقاط كوانتومي كربني و نانو لوله هاي كربني چند ديواره به عنوان اصلاحگر براي ساخت حسگر الكتروشيميايي و استفاده از آن جهت اندازه گيري داروي دكسترومتورفان
198
به كار گيري نمادهاي گليم شاهسون در طراحي پوستر
199
به كار گيري واقعيت مجازي در اندوسكوپي تعاملي و مدلسازي ارگانهاي مجرادار بر اساس ساختار توسعه يافته
200
به كار گيري يك مدل حالت بحراني براي تحليل رفتار خاك هاي دانه اي تحت بارگذاري سيكليك
201
به كار گيريMAC در طراحي سخت افزار، مطالعه موردي لايه UML
202
به كاربردن سيستم هاي فازي در طراحي سبد سهام مناسب
203
به كاربردن نقوش اسليمي و ختايي در تصوير سازي
204
به كارگيري CSW جهت ارتقاء Linmap, uta
205
به كارگيري GPU به منظورافزايش كارايي روش هاي بازيابي مبتني بر محتواي تصاوير
206
به كارگيري TRIZ در حل مسائل تكنيكي فرايندها در صنعت نساجي (همراه با مطالعه موردي)
207
به كارگيري UML د ر طراحي سخت افزار، مطالعه موردي لايه MAC
208
به كارگيري آزادسازي لاگرانژ در حل مسئله پالايشگاهي
209
به كارگيري آزمون دانشجو محور در كلاسهاي رشته هاي زبان انگليسي در ايران
210
به كارگيري آشكارساز GLR در رادارهاي غير فعال مبتني بر سيگنال ديجيتال تلوزيوني
211
به كارگيري آناليز مسير با ي
212
به كارگيري ادوات FACTS به منظور مديريت تراكم يا در نظر گرفتن شاخص هاي قابليت اطمينان
213
به كارگيري الگوريبم پرندگان براي مسير يابي چند بخشي بهينه در شبكه هاي سيار موردي
214
به كارگيري الگوريتم هاي هندسه محاسباتي در تطبيق دو مجموعه از نقاط
215
به كارگيري الگوريتم هاي يادگيري ماشين جهت همگام سازي سينماتيك و بينايي ماشين ربات انسان نما در ورزش تيراندازي با كمان
216
به كارگيري الگوريتم يادگيري تقويتي جهت كنترل ربات تعادلي
217
به كارگيري الگوي مولر وتطبيق آن با سايز بندي كودكان ايراني (يزد)
218
به كارگيري الگوي مولر وتطبيق آن با سايزبندي كودكان ايراني(يزد)
219
به كارگيري انگاشت هاي دوگانه تنوع و شهر بازمختلط شده در برنامه ريزي شهري به منظور توسعه الگويِ محلات تنوع پذير (نمونه مطالعاتي: محله جلفا اصفهان)
220
به كارگيري بازخورد كاربر در بازيابي تصاوير مبتني بر محتوا
221
به كارگيري برنامه ريزي رياضي فازي در مسئله تعيين سبد بهينه سهام
222
به كارگيري برنامه‌نويسي ژنتيك در بهبود كارائي سيستم‌هاي بازشناسي گوينده
223
به كارگيري بيوراكتورهاي غشايي در تصفيه آب توليدي ميادين نفتي ايران با استفاده از كنسرسيوم پروكاريوتي
224
به كارگيري بيومكانيك استخوان و مكانيزم سوراخ كاري براي بهبود فرآيند
225
به كارگيري پارچه هاي دستباف در پوشاك
226
به كارگيري پروتكل زمانبندي TDMA انطباقي و توزيعي براي شبكه هاي MANET
227
به كارگيري پلاسماي اكسيژن به منظور اتصال دادن نانودندريمر پايه آميني برروي پارچه پلي پروپيلن و بررسي خواص جذبي آن
228
به كارگيري پيش‌فرآوري زيستي ضايعات برنج توسط قارچ تريكودرما ويريده تثبيت شده جهت بهبود توليد بوتانول زيستي
229
به كارگيري پيوگليتازون در جيره نشخواركنندگان و اثر آن بر تخمير شكمبه، برخي از فراسنجه هاي خوني و مصرف خوراك
230
به كارگيري تبديل موجك در بهبود تخمين عيار مس در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش زمين آمار چند نقطه‌اي فيلترسيم
231
به كارگيري تجزيه و تحليل چندمتغيره مكان محور در بخش بندي بازار صنعت فولاد ايران
232
به كارگيري تحليل هاي زمين آماري براي مدلسازي ژئوشيميايي كانسار سمناجيل﴿اهر﴾
233
به كارگيري تركيب الگوريتمهاي ژنتيك ونلدر -ميدبراي بهينه سازي توابع حقيقي
234
به كارگيري تصميم‌گيري چند معياره فازي براي انتخاب بهترين تأمين‌ كنندگان ساخت تجهيزات دكل حفاري خشكي نفت و گاز (مطالعه موردي: جهاد دانشگاهي علم و صنعت)
235
به كارگيري تغييرات محلي ناهمسانگردي درمدلسازي زمين آماري و ارزيابي ذخيره در محيط متلب با ارائه مطالعه موردي
236
به كارگيري تفكر ناب و كنترل كيفيت جهت ارتقاء صنايع پوشاك چرمي
237
به كارگيري تكنولوژي در كلاس هاي زبان آموزان جوان: ديدگاه اساتيد زبان
238
به كارگيري تكنيك Agile Modeling در طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي موبايل
239
به كارگيري تكنيك OMTHD براي كمينه كردن THD خط به خط ولتاژ خروجي پله اي در اينورترهاي چندسطحي با منابع DC غير يكسان
240
به كارگيري تكنيك انتخاب رله به منظور افزايش ظرفيت در شبكه LTE-Advanced ﴿مخابرات نسل چهارم﴾
241
به كارگيري تكنيك بهينه سازي جمعيت مورچگان در حل مسائل چند جمله اي غير قطعي كامل
242
به كارگيري تكنيك تثبيت مجازي براي عدم ورود به نواحي آسيب پذير بيمار در ربات توان بخشي
243
به كارگيري تكنيك تجزيه و تحليل شكست و آثار آن (FMEA) در فرآيند توليد پتو (مطالعه موردي)
244
به كارگيري تكنيك تكه دوزي در طراحي لباس
245
به كارگيري تكنيك شبيه سازي در سيستم نگهداري و تعميرات به منظور كاهش هزينه ها
246
به كارگيري تكنيك فرآيند تحليل شبكه اي در تحليل SWOT (مطالعه موردي: بانك ملي استان مازندران)
247
به كارگيري تكنيك هاي جديد در كنترل آشوب مبدل هاي سوييچينگ
248
به كارگيري تكنيك هاي داده كاوي در كشف دانش فروش با در نظر گرفتن مجاورت كالاها در قفسه ها بر اساس معيار قيمت
249
به كارگيري تكنيك هاي داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري (مورد مطالعه: شركت هاي منتخب سرويس دهنده ي اينترنت)
250
به كارگيري تكنيك هاي هوشمند جهت بهبود عمليات مسيريابي در شبكه هاي اقتضايي متحرك
251
به كارگيري تكنيكهاي امپدانس و پتانسيومتري براي بررسي اثر نانو مواد در پاسخ الكترودهاي يون گزين
252
به كارگيري تكنيكهاي بافت در تزئين اتاق
253
به كارگيري تكنيكهاي يادگيري ماشين در شبيه سازي فوتبال روباتها
254
به كارگيري توابع پايه اي شعاعي در حل عددي مسايل بهينه سازي
255
به كارگيري جمع سپاري درحل مسائل دسته بندي چند برچسبي
256
به كارگيري حسگري فشرده در بازسازي و فشرده سازي تصاوير سه بعدي فوتوآكوستيكي
257
به كارگيري خم هاي بيضوي در روند صدور چك
258
به كارگيري داده كاوي در سيستم برنامه ريزي منابع سازماني به منظور توسعه ي مديريت استعدادها
259
به كارگيري دانش مديريت پروژه (پي ام باك) در بهينه سازي كمي و كيفي فرايند هاي استخراجي معدن مس سونگون
260
به كارگيري دانش نامطمئن و ناسازگار چند متخصص در فرآيند يادگيري ساختار شبكه هاي بيزي
261
به كارگيري دستبافته ها در طراحي لباس عروس با نگاهي به پوشاك ايلات و عشاير ايران
262
به كارگيري دنباله هاي بازگشتي جهت رمز نگاري
263
به كارگيري ديناميك هاي آشوبگونه در شبكه هاي عصبي بازگشتي جاذب و ارزيابي عملكرد آن در بازشناسي مقاوم الگو
264
به كارگيري ذرات نانو رس به روشهاي تكميل نساجي بر روي كانالهاي نايلون 6 و بررسي امكان بهبود خصوصيات آنتي استاتيكي و مقاومت در برابر آتش
265
به كارگيري رايانش ابري براي بهبود عملكرد شبكه هاي سلولي
266
به كارگيري رهيافت اختيار راهبردي در سطح محلي با تأكيد بر فنون تصميم سازي مطالعه ي موردي: محدوده ي شمالي درياچه ي شهداي خليج فارس (چيتگر)
267
به كارگيري روش CMS در تحليل سازه داراي اتصالات غير خطي
268
به كارگيري روش ISMF در نمونه سازي سريع قطعات SHEEFT METAL
269
به كارگيري روش انتشار باريكه اجزا محدود و نگاشت همديس براي انتشارنور در موجبر ميكرو حلقه و ساير موجبرهاي نوري
270
به كارگيري روش بدون شبكه در تحليل آنتن مايكرواستريپ
271
به كارگيري روش بدون شبكه در تحليل محفظه هاي شيلد فلزي روزنه دار
272
به كارگيري روش پخشي اصلاح شده در مدل سازي انتقال حرارت نانو سيال در جريان داخل لوله
273
به كارگيري روش تاگوچي جهت بهينه سازي كيفيت مورد كاربردي صنايع نساجي
274
به كارگيري روش تحليل اجزاء ناچيز در توصيف رفتار طيفي نور خورشيد در تهران
275
به كارگيري روش تحليل افق‌هاي زماني بر پايه نظريه آشوب براي يافتن مناطق مناسب عملياتي در سيستم‌هايپيچيده توليدي
276
به كارگيري روش دامنه- فركانس به همراه الگوريتم Morphology براي مكان يابي تخليه جزئي در كابل
277
به كارگيري روش كنترل افتي در مبدل هاي واسط منابع توليد پراكنده
278
به كارگيري روش كنترل ديناميكي ولتاژ به منظور بهينه سازي توان و تاخير در مدارهاي VLSI
279
به كارگيري روش گسترش عملكرد كيفيت در شناسايي وتحليل نيازهاي مشتريان فرش دستباف در فرايند بازاريابي الكترونيك
280
به كارگيري روش نانودندانه گذاري در تعيين تنش پسماند مواد كامپوزيت
281
به كارگيري روش نوين چاپ گوهر افشان جهت توليد مدارهاي الكتريكي قابل كاربرد در توليد منسوجات هوشمند
282
به كارگيري روش هاي اصلاح سطح و استفاده از كمپلكس طراحي شده بر مبناي نقره، ساختارهاي گرافيتي كربن نيتريد و نقاط كوانتومي به منظور بهبود فعاليت فوتوكاتاليستي و فوتوالكتروكاتاليستي تيتانيوم دي اكسيد
283
به كارگيري روش هاي داده كاوي براي پيش بيني عملكرد سيستم توليد انعطاف پذير
284
به كارگيري روش هاي مبتني بر فيلتر و تقطيع به منظور تشخيص عيوب در تصاوير بافتي
285
به كارگيري روش هاي محاسباتي بر پايه نظريه تابعي چگالي براي بررسي خواص الكتروني ساختارهاي شبه گرافيني
286
به كارگيري روش هاي محاسباتي بر پايه نظريه تابعي چگالي براي بررسي خواص الكتروني ساختارهاي شبه گرافيني
287
به كارگيري روش هاي محاسباتي در دستيابي به داروي ضد ايدز
288
به كارگيري روش يادگيري تقويتي براي مسيريابي پويا در شبكه به عنوان يك سيستم چندعاملي
289
به كارگيري روش‌هاي آشكارسازي در ته نقش‌نگاري با استفاده از روش‌هاي آماري
290
به كارگيري روش‌هاي پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال در ارزيابي مشخصات سطحي رويه‌هاي راه‌ها
291
به كارگيري روشهاي زمان فركانس در مقاوم سازي بازشناسي گفتار
292
به كارگيري روشهاي مبتني بر شبيه سازي در آشكار سازي راداري
293
به كارگيري روشهاي نمايش بصري براي بهبود برنامه هاي شي گرا
294
به كارگيري روشهاي هندسه محاسباتي در برهمكنش ماكرومولكولها
295
به كارگيري رويكرد باز آفريني شهري پايدار به منظور ارتقاي پايداري محلات تاريخي
296
به كارگيري رويكرد پويايي سيستم جهت ارائه‌ي مدل يكپارچه‌ي برنامه‌ريزي ظرفيت راهبردي (مورد مطالعه : صنعت كاغذ)
297
به كارگيري رويكرد تركيب سيستم ها در بهبود بازشناسي گفتار مبتني بر مدل هاي HMM
298
به كارگيري ساختارهاي چند ورودي- چند خروجي جهت كاهش اخلال و فريب در رادار
299
به كارگيري ساز و كارهاي مشاركت شهروندان در فرآيند تهيه برنامه بازنگري طرح تفضيلي ﴿نمونه موردي: منطقه 6 اصفهان﴾
300
به كارگيري سبك يادگيري اجتماعي در آموزش مجازي با استفاده از رسانه هاي اجتماعي
301
به كارگيري سلولهاي MTJدر طراحي مدارات منطقي نسل آينده و بهبود عملكرد مدارات CMOS
302
به كارگيري سيستم Fast در ارزيابي كيفيت پارچه هاي پيراهني
303
به كارگيري سيستم QFD در كارخانه نيسان شرق
304
به كارگيري سيستم اصلاح شده هزينه يابي بر اساس فعاليت متناسب با صنعت پوشاك (مطالعه موردي : شركت توليكا)
305
به كارگيري سيستم چند عاملي توزيع شده در بهبود كارائي الگوريتم ژنتيك موازي
306
به كارگيري سيستم چند عاملي در نويز زدايي از پالس تخليه جزئي در شبكه كابلي
307
به كارگيري سيستم ردكس در رنگرزي پشم با رنگينه هاي اسيدي
308
به كارگيري سيستم هاي ارزيابي عملكرد در توليد فيلم هاي تلويزيوني (تله فيلم) سازمان صدا و سيما
309
به كارگيري سيستم هاي تشخيص فركانس راديويي در تردد وسيله نقليه
310
به كارگيري سيستم هاي چند عاملي در كنترل ولتاژ شبكه قدرت در چارچوب سيستم هاي WAMPAC
311
به كارگيري سيستم‌هاي ناوبري اينرسي و موقعيت ياب جهاني(INS/GPS) براي يك سفينه در مانور مداري
312
به كارگيري سيگنال هاي EEG تصور حركتي جهت توليد فرمان هاي لازم براي كنترل صندلي چرخ دار
313
به كارگيري سيليكا در آميزه هاي الاستومري و تاثير آن بر خواص مكانيكي
314
به كارگيري شاتكريت در پايداري تونل ها ( بررسي موردي تونل خرم آباد-پل زال )
315
به كارگيري شبكه اجتماعي در سيستم هاي تشخيص نفوذ
316
به كارگيري شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل
317
به كارگيري شيوه هاي گره چيني مشبك در وسايل چوبي كاربردي
318
به كارگيري عصاره گلورد بر روي كالاي ابريشمي اصلاح شده با پلاسماي اكسيژن واشعه ماوراءبنفش وبررسي خواص كالاي نهايي
319
به كارگيري فرايند تحليل شبكه اي فازي براي تعيين تكنولوژي مناسب حمل و نقل همگاني شهري ( مطالعه موردي: يكي از كريدورهاي در حال تصميم گيري شهر اصفهان)
320
به كارگيري فرم خط شكسته نستعليق در طراحي پارچه براي فضاي دكوراسيون داخلي
321
به كارگيري فعال سازي نوتروني براي تعيين غلظت عنصري در موي سر كودكان خياباني
322
به كارگيري فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي در مديريت مواد
323
به كارگيري كاپولا در رديابي اهداف متحرك
324
به كارگيري كراتين استخراج شده از پر به همراه نانو ذرات مس بر روي كالاي پشمي
325
به كارگيري كنترل كننده هاي چند متغيره و غير خطي براي بهبود ميرايي نوسانات توان بر اساس مدلInput-Affine سيستمهاي قدرت SMIB مجهز به SSSC
326
به كارگيري گيرنده هاي iterative در سيستم هاي بدون سيم MIMO جهت بهبود عملكرد سيستم
327
به كارگيري مايع اوتكتيك تثبيت شده بر نانواكسيد منيزيم متخلخل شده به عنوان كاتاليزور ناهمگن در سنتزهاي آۀي
328
به كارگيري متد هاي هوش مصنوعي در عيب يابي و تخمين عمر باقيمانده ماشين آلات دوار
329
به كارگيري مجدد يادگيري عامل در يادگيري تقويتي
330
به كارگيري مدل REM براي ارزيابي عملكرد پروژه ها : استخراج علل تاخير در پروژه هاي گاز پارس جنوبي
331
به كارگيري مدل اسپلاين جريمه شده در تحليل داده هاي بقاي بيماران مبتلا به متاستاز مغزي
332
به كارگيري مدل استراتژي بيمه سهام پويا در بازار بورس تهران
333
به كارگيري مدل كدگذاري (SPIHT) با استفاده از موجكهاي مناسب براي فشرده سازي تصاوير اولتراستاندو آنژيو
334
به كارگيري مدل گسترده و غيرخطي ترانزيستور HEMT در طاراحي ، آناليز و شبيه سازي اسيلاتور موج ميليمتري (باند Ka) از نظر سيگنال و نويز
335
به كارگيري مدل مخاطرات رقيب جهت تعيين عوامل مؤثر بر بروز بيماري عروق كرونر قلب در جمعيت ۲۰-۷۴ ساله شهر يزد، كوهورت قلب سالم يزد
336
به كارگيري مدلهاي شبه ماركف در تحليل ابعاد سه گانه زمين لرزه ها
337
به كارگيري مديريت زنجيره بحران پروژه در مدلسازي مديريت ارزش كسب شده
338
به كارگيري معماري سازماني FEAF با نگرش EFQM در شركت مهندسي و ساخت تجهيزات مپنا
339
به كارگيري معيارهاي اكتشافي كانسار طلاي اپي ترمال ساري گوناي در تهيه نقشه پتانسيل كاني سازي در محيط GIS به منظور شناسايي مناطق اميدبخش در مناطق اطراف
340
به كارگيري مناسب نقش و رنگ طبيعي در معرق چوب
341
به كارگيري منيفلد ريماني در طبقه بندي سيگنال هاي التروانسفالوگرافي
342
به كارگيري مهارت هاي حل مسئله در بررسي عدد رنگي گراف هاي يكال وابسته به حلقه ها
343
به كارگيري موتورهاي الكتريكي سرچرخ در يدك جهت بهبود مانوردهي تريلي در سرعت كم
344
به كارگيري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و سنتز نانو ذرات نقره در حين فرايند هيدروليز قليايي كالاي پلي استري
345
به كارگيري نانو كامپوزيت آلومينيم اكسيد/ روي اكسيد، به عنوان نانو جاذب براي حذف يون هاي فلزي سنگين از آب
346
به كارگيري نانو كپسول هاي پلي كاپرولاكتون حاوي آلفاتو كوفرول در فيلم زيست تخريب پذير كربوكسي متيل سلولز و بررسي ويژگي هاي مكانيكي، شيميايي و ضد اكسيد اسيوني
347
به كارگيري نانوذرات TiO2 توليد شده به روش سل ژل در پوشش نانوكامپوزيت زمينه نيكل
348
به كارگيري نانوذرات بر پايه آهن و كربن روي كالاي پلي استر جهت حفاظت در برابر امواج الكترومغناطيس
349
به كارگيري نانوسيال و توليد بيوديزل در سامانه هيبريدي كلكتور خورشيدي- بيوديزل و بررسي فني و اقتصادي سيستم هيبريدي
350
به كارگيري نانوكامپوزيت آلومينيوم اكسيد / روي اكسيد، به عنوان نانو جاذب براي حذف يون‌هاي فلزي سنگين از آب
351
به كارگيري نظريه بازيها براي مدلسازي و تحليل مناقشات كارفرما و پيمانكاران با رويكرد غير همكارانه (مطالعه موردي شركت توسعه بناي كسري)
352
به كارگيري نقش مايه هاي ايوان جنوبي مسحد جامع اصفهان در وسايل كاربرد چوبي معاصر
353
به كارگيري نقوش پوشاك نگاره هاي ابتداي دوره قاجار (نمونه موردي دوران حكومت فتحعلي شاه )در طراحي لباس معاصر
354
به كارگيري نقوش ضلع شرقي بقعه پيربكران در طراحي و ساخت اشياء سفالي
355
به كارگيري نقوش كاشي كاري كاخ هست بهشت در نقاشي زير لعابي آبي و سفيد
356
به كارگيري نگارگري سنتي در قالب اثر فرهنگي (پوستر)(با تاكيد بر مكتب هرات و آثار بهزاد)
357
به كارگيري نمادهاي گليم شاهسون در طراحي پوستر
358
به كارگيري هيدرازين هيدرات در آمينوليز پلي‏استر همراه با سنتز در محل نانوذرات مس،نيكل،اكسيدروي و كامپوزيت‏‏‏‏‏هاي آن‏ها
359
به كارگيري و بررسي آزمون GLOF و آزمون پيشنهادي PLOF براي تشخيص كاربران مخرب در شبكه هاي راديو شناختگر
360
به كارگيري و پياده سازي فرآيند FMEAبراي پمپ هاي مورد استفاده در يك مجتمع پالايشگاهي
361
به كارگيري واسط مغز رايانه مبتني بر SSVEP در كاربرد توانبخشي ركابزني FES
362
به كارگيري واقعيت مجازي به عنوان يك محيط مصنوعي در توانبخشي روباتيكي
363
به كارگيري يك مدل پويايي شناسي سيستم براي توسعه ي سياست هاي مديريتي خودپايداري مالي . مطالعه موردي : شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
364
به كارگيري يك مدل دو مرحله اي جهت پيش بيني و امتياز دهي سهام
365
به مدار آوردن نيروگاه ها در محيط تجديد ساختار يافته
366
به مدار آوردن واحدهاي حرارتي در سيستم هاي قدرت بزرگ با استفاده از الگوريتم ژنتيك
367
به مدار آوردن واحدهاي حرارتي در سيستمهاي قدرت بزرگ با استفاده از شبكه هاي عصبي
368
به مدار در آوردن بهينه واحدهاي نيروگاهي با استفاده از الگوريتم ژنتيك در سيستمهاي قدرت
369
به هسته آوردن پروتكل ارتباطي ترمينال 32778 و طراحي EMULATOR مربوط به آن
370
به هنگام سازي پارامترهاي مدل المان محدود سازه غيرخطي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در رفتار ثبت شده
371
به هنگام سازي سازه ماشين آلات دوار با لحاظ فرآيند تصادفي نتايج آزمون
372
به هنگام سازي مدل هاي سازه اي با استفاده از داده هاي ديناميكي
373
به‌ كارگيري مدل برنامه‌ ريزي رياضي چند هدفه فازي جهت مديريت زنجيره تأمين پايدار (مورد مطالعه : صنايع كاشي و سراميك استان يزد)
374
به‌سازي پيل سوختي اكسيد جامد با اصلاح عوامل اثرگذار بر تنش پسماند و اعوجاج در اجزا سل
375
به‌سازي مديريت انرژي سيستم ذخيره ساز انرژي هيبريد شامل باتري و ابرخازن با در نظر گرفتن اثرات دما و عمر
376
به‌سازي مديريت انرژي سيستم ذخيره ساز انرژي هيبريد شامل باتري و ابرخازن با در نظر گرفتن اثرات دما و عمر
377
به‌كار‌گيري نگاشت‌هاي فازي شهودي با استفاده از يادگيري تركيبي براي طراحي سيستم خودكار پزشكي (CAD)
378
به‌كارگيري آشكارساز سوسوزن پلاستيكي در تشخيص مواد پرتوزا
379
به‌كارگيري ابزار دقيق به‌منظور محاسبه ناهمواري سطح روسازي
380
به‌كارگيري الگوريتم مبتني بر عامل به منظور كاهش تلفات از طريق متعادل‌سازي بار در شبكه‌هاي هارمونيكي
381
به‌كارگيري الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي و آناليز حساسيت جهت طراحي بهينه يك محفظه احتراق مدل توربين گاز هوايي
382
به‌كارگيري بهيافت در طراحي محصول از پسماندهاي شلوار جين با رويكرد اقتصادي و زيست محيطي
383
به‌كارگيري بيومكانيك آسيب در طراحي صندلي فضاپيما
384
به‌كارگيري تحليل پوششي داده‌ها به‌منظور ارزيابي عملكرد كلان‌شهرهاي ايران در حمل‌ونقل عمومي با تأكيد بر توسعه پايدار
385
به‌كارگيري تصميم‌گيري چند معياره فازي جهت انتخاب استراتژي مديريت دانش (مورد مطالعه : بانك انصار)
386
به‌كارگيري توابع آشوب براي توليد الگوي آزمايش مدارهاي تركيبي
387
به‌كارگيري روش تيكسوفورج در شكل‌دهي كامپوزيت پايه آلومينيومي و مطالعه خواص مكانيكي آن
388
به‌كارگيري روش جديد مكانوشيميايي براي سنتز آلومنيوم فلوئوريد
389
به‌كارگيري روش داده كاوي تحصيلي براي هدايت تحصيلي دانش‌آموزان اول متوسطه به رشته‌هاي فني‌وحرفه‌اي/كاردانش
390
به‌كارگيري روش هاي طيف‌سنجي ليزري به‌منظور بررسي مقدار رهايش داروهاي شيمي درماني بارگذاري شده بر روي نانو‌حامل‌ها و بررسي اثر آن در تسريع درمان سرطان
391
به‌كارگيري روش‌هاي خوشه‌ بندي يادگيري ماشين در تصاوير سي‌ تي اسكن براي ايجاد يك بخش‌بندي خودكار در تشخيص كبد
392
به‌كارگيري روش‌هاي مختلف تحليل حساسيت جهت منيپوليشن ميكرو/نانو ذرات زيستي
393
به‌كارگيري روش‌هاي يادگيري عميق در فيدبك شبكه ‌ LTE
394
به‌كارگيري رويكرد تلفيقي تحليل سلسله مراتبي و تجزيه‌وتحليل حالات بروز شكست به‌منظور استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در بخش كشاورزي با نگرش توسعه پايدار
395
به‌كارگيري رويكرد هاي تركيبي براي ارزيابي، رتبه بندي و بهبود كارايي واحدهاي ارزي بانك در فضاي رقابتي/ همكارانه (مطالعه موردي : شعبه هاي بانك ملي استان اصفهان)
396
به‌كارگيري ضايعات پنبه پلي‌استري پارچه براي توليد استن، بوتانل و اتانل به روش تخميري
397
به‌كارگيري نقشه شناختي فازي براي بهبود مدل حالات شكست و تحليل اثرات
398
به‌كارگيري هم‌زمان نانو سيال و محيط متخلخل براي افزايش انتقال حرارت مبادله‌كن دولوله‌اي
399
به‌كارگيري يادگيري در طراحي خودكار سامانه‌هاي رفتارمحور
400
به¬كارگيري حل¬كننده¬هاي SAT/SMT براي جستجوي موثر مشخصه¬هاي تفاضلي و خطي در الگوريتم¬هاي رمزنگاري قالبي
401
بهائيت و مسئله اخلاق ﴿با تاكيد بر رد آن از منظر آيات و روايات﴾
402
بهار عربي و تأثير آن بر جايگاه حكومت اقليم كردستان عراق در منطقه خاورميانه
403
بهبمود واكنشهاي فتوكاتاليستي در تجزيه گازهاي گلخانه اي
404
بهبنه يابي مخازن بتوني زميني
405
بهبو عملكرد ماموريت تصويربرداري با استفاده از طراحي و كنترل يك سيستم آرايش پروازي به روش سختار مجازي
406
بهبود
407
بهبود ، طراحي و ساخت اجزاي رادار UWB پالسي جهت كاربرد در اندازه گيري مشخصات سيالات چند لايه داخل مخازن فلزي
408
بهبود power - law cfar در آشكار نمودن سيگنالهاي گذرا
409
بهبود آشكار سازي پالس هاي راداري در حضور نويز رنگي با استفاده از نويززدايي
410
بهبود آشكارسازي حالت جزيره اي منابع پراكنده سنكرون با استفاده از روش هاي تركيبي پسيو - مخابراتي مبتني بر پردازش سيگنال
411
بهبود آشكارسازي و فاصله سنجي در رادار FMCW
412
بهبود ابقا پذيري شبكه هاي اقتضايي
413
بهبود اتصال و پوشش ناحيه در شبكه هاي حسگر بي سيم
414
بهبود اثرات زيست محيطي محصول با رويكرد گسترش عملكرد كيفيت
415
بهبود اجراي پرس و جوهاي موازي با ارائه روش قطعه بندي در اسناد xml مبتني بر روش هاي خوشه بندي
416
بهبود احتمال آشكارسازي كاربر اوليه در شبكه هاي راديوي هوشمند
417
بهبود اختصاص منابع در يك سيستم توزيعي چندرسانه‌اي با كاربردهاي بلادرنگ براي سيستم‌هاي نظارتي دوربيني
418
بهبود اختفاي خطا در ويدئوهاي كد شده با HEVC به روش تقسيم بندي متوازي الاضلاعي ناحيه تخريب شده
419
بهبود ادغام تصاوير MRI و پزشكي هسته اي (PET/SPECT)
420
بهبود ارتباطات در شبكه هاي VANET با رويكرد استفاده از معماري شبكه هاي NDN
421
بهبود ارتباطات ميان گرهي در سيستم هاي خوشه اي از طريق كاهش رقابت بر سر واسط شبكه
422
بهبود ارزش تغذيه ايي كاه غلات ﴿برنج،جو و گندم﴾ با روش هاي شيميايي و زيستي جهت استفاده در تغذيه نشخوار كنندگان
423
بهبود ارزيابي ژنتيكي با استفاده از داده هاي ژنوتيپي حيوانات ماده در برنامه هاي انتخاب ژنوميكي گاوهاي شيري
424
بهبود ارزيابي فرايندهاي واحدITبر مبنايCOBITو ارائه شاخص هايي در راستاي كيفيت سرويس
425
بهبود استحصال الكتروشيميايي فلز روي با تكنيك ابداعي الكتروليز دوظرفي
426
بهبود استحصال الكتروشيميايي فلز روي با تكنيك ابداعي الكتروليز دوظرفي
427
بهبود استحكام الگوريتم هاي موقعيت يابي مبتني بر توان سيگنال دريافتي در مقابل عدم اطمينان از مدل تضعيف سيگنال در شبكه هاي بيسيم
428
بهبود استحكام برشي لحيم‌كاري ‌سخت كاترهاي سرمته الماس مصنوعي
429
بهبود استحكام مذاب پلي(لاكتيك اسيد) از طريق آلياژسازي واكنشي با پليمرهاي اكريلاتي در حضور نانو ذرات كربنات كلسيم
430
بهبود استخراج روغن با استفاده از سيستم هاي تلفيقي ميدان الكتريكي پالسي و آنزيم/اولتراسوند
431
بهبود استخراج كيتوزان حاصل از بيومس قارچ موكور اينديكوس با استفاده از اسيد لاكتيك
432
بهبود استفاده از ضرب كرونكر در افزايش سرعت محاسبات در مهندسي كنترل
433
بهبود استفاده از فرايادگيري در توليد گفتگوي شخصي
434
بهبود استفاده از منابع راديويي در شبكه هاي راديو شناختگر با استفاده از بازخورد
435
بهبود الگوريتم استخراج سيگنال الكتروكارديوگرام جنين از سيگنال الكتروكارديوگرام مادر
436
بهبود الگوريتم برد-داپلر با استفاده از پردازش نگاه چندگانه در سامانه رادار دهانه تركيبي نواري
437
بهبود الگوريتم بهينه سازي جستجوي هارموني با استفاده از تحليل آماري و استفاده از آن در ادغام نقشه هاي بدست آمده از ربات ها
438
بهبود الگوريتم تخمين حركت در توالي تصاوير ويدئويي
439
بهبود الگوريتم توازن بار در شبكه هاي نرم ¬افزار¬محور
440
بهبود الگوريتم جايابي در ابزار VPR براي كاهش تراكم محلي
441
بهبود الگوريتم خوشه بندي براي داده هاي بزرگ بر اساس نگاشت-كاهش
442
بهبود الگوريتم ربايش كار به صورت آگاه از انرژي و دما براي پردازنده هاي چند هسته اي
443
بهبود الگوريتم رديابي فورمنت در واكه ها بر مبناي فرضيه كدينگ حروف صدادار در مغز مياني و استفاده در ارتقاء گفتار براي بهبود عملكرد شنيداري افراد كم شنوا
444
بهبود الگوريتم رمز قطعه اي معماگر به كمك شيوه بهينه سازي PSO
445
بهبود الگوريتم رمزنگاري AES در برابر حملات تفاضلي تحليل توان
446
بهبود الگوريتم زمانبندي كار در محيط توري
447
بهبود الگوريتم كنترل ازدحام TCP - Vegas
448
بهبود الگوريتم كنترل اينورترهاي موازي بدون لينك مخابراتي در يك ريزشبكه جزيره اي
449
بهبود الگوريتم گروه ذرات جهت بهينه سازي در محيط هاي غيرايستا
450
بهبود الگوريتم گروه ذرات در بهينه سازي توابع
451
بهبود الگوريتم مسيريابي AODV براي كاهشمصرف توان راديويي كاربران در شبكه‌هاي راديوشناختي موردي
452
بهبود الگوريتم مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از راهكار يادگيري تقويتي
453
بهبود الگوريتم مسيريابي در شبكه‌هاي موردي ميان وسائل نقليه
454
بهبود الگوريتم مسيريابي هماهنگ براي بات ها در محيط IoT
455
بهبود الگوريتم مكان يابي و رسم نقشه به صورت همزمان با استفاده از صافي كالمن توسعه يافته براي يك روبات پايه متحرك
456
بهبود الگوريتم نمونه برداري فشرده توزيع شده در شبكه هاي حسگر بي سيم حجيم
457
بهبود الگوريتم هاي Hardware Sofware Co - Design با استفاده از روش Tabu search
458
بهبود الگوريتم هاي پوششي براي ربات هاي همكار با استفاده از كلوني مورچه ها
459
بهبود الگوريتم هاي تخصيص منابع در شبكه هاي مخابرات بي سيم هميارانه
460
بهبود الگوريتم هاي تركيبي آماري و پردازش زباني در استخراج عبارات كليدي از متون انگليسي
461
بهبود الگوريتم هاي تشخيص ناهنجاري در تصاوير سنجش از دور فراطيفي
462
بهبود الگوريتم هاي تصميم گيري دگرسپاري در نسل چهارم در محيط هاي بيسيم ناهمگن
463
بهبود الگوريتم هاي تعادل بار مبتني بر پيش بيني در رايانش ابري
464
بهبود الگوريتم هاي تكاملي با استفاده از يادگيري ماشين
465
بهبود الگوريتم هاي توازن بار در رايانش ابري
466
بهبود الگوريتم هاي حل مسائل افراز و پوشش مجموعه ها با استفاده از اتوماتاي يادگير و كاربرد آنها در حل مسألة پوشش شبكة سنسور و بهبود خوشه بندي
467
بهبود الگوريتم هاي حوزه مكان و فركانس جهت آشكارسازي عيوب بافت انواع منسوجات
468
بهبود الگوريتم هاي خود-پاياساز در شبكه هاي موردي بي سيم با رويكردي مبتني بر نظريه بازي
469
بهبود الگوريتم هاي رديابي اهداف متحرك با استفاده ازحسگرهاي باينري در شبكه هاي حسگر بيسيم
470
بهبود الگوريتم هاي سيستم هاي توصيه گر با استفاده از شبكه هاي اعتماد
471
بهبود الگوريتم هاي طبقه بندي با استفاده از نگاشت-كاهش در محيط ابر
472
بهبود الگوريتم هاي مبتني بر برچسب در سيستم هاي پيشنهاد دهنده اجتماعي با استفاده از folksonomy ها و ارتباطات معنايي
473
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي ارتباط مولكولي مبتني بر پخش شدگي
474
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي فرصت طلب بر اساس اطلاعات زمينه
475
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي مبتني بر موقعيت گره ها در شبكه هاي موردي سيار
476
بهبود الگوريتم يادگيري براي فاز يادگيري واژگان شناختي جهت افزايش كارائي كاوش وب معنايي
477
بهبود الگوريتم‌هاي مقاوم نسبت به چرخش و مقياس براي تعيين شباهت تصاوير مادون‌قرمز
478
بهبود الگوريتمهاي تخصيص داده در ردگيري اهداف چندگانه در شبكه سنسور با اندازه گيري ناقص
479
بهبود الگوريتمهاي گيرنده همبستگي مرجع ارسالي سيستم باند فوق وسيع
480
بهبود الگوي زمان بندي براي وظايف زمان-محدود در ابر سيار محلي
481
بهبود الگوي كليدزني در مبدل هاي چندسطحي از نوع پل هاي متوالي به منظور بارگذاري مناسب منابع توان DC و بهبود هارمونيك هاي خروجي
482
بهبود الگوي موربسازي شيار در موتورهاي القايي توان پايين و مدل‌سازي آن
483
بهبود امنيت اجراي پرسمان ها بر روي داده هاي رمزي برون سپاري شده
484
بهبود امنيت احرازهويت در اينترنت اشياء
485
بهبود امنيت انتها به انتها در لينك ماهواره به هنگام استفاده از شتاب‌دهنده‌ي TCP
486
بهبود امنيت داده برون‌ سپاري شده در رايانش ابري
487
بهبود امنيت در تراشه هاي سيستم هاي RFID
488
بهبود امنيت در سيستم‌هاي مخابرات بيسيم با به كارگيري حسگري فشرده
489
بهبود امنيت در شبكه هاي نسل آينده﴿ngn﴾
490
بهبود امنيت در شبكه وايمكس چندگامي
491
بهبود امنيت در لايه كنترل‌كننده براي شبكه هاي نرم‌افزار محور
492
بهبود امنيت در محاسبات ابري و سيستم هاي دفاعي IdS,IPS
493
بهبود امنيت در مخابرات نوري در فضاي آزاد با استفاده از منحرف كننده هاي نوري - صوتي
494
بهبود امنيت زيرساخت‌هاي حياتي شبكه هوشمند با بكارگيري ارتباط و رمزنگاري كوانتومي
495
بهبود امنيت سامانه هاي رمزگذاري مبتني بر الگوريتم AES در مقابل حملات تحريف جريان برنامه
496
بهبود امنيت سنسورهاي هوشمند در شبكه هاي هوشمند برق
497
بهبود امنيت سيستم هاي انبوه آنتني اف دي دي در مقابل اخلال گر هاي فعال
498
بهبود امنيت سيستم هاي سايبرفيزيك با استفاده از هوش مصنوعي
499
بهبود امنيت سيستم هاي قدرت
500
بهبود امنيت شبكه هاي محلي با استفاده از رويكرد شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
501
بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستم مخابراتي بيسيمMIMO با استفاده از طرح پرتودهي دوطرفه
502
بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستمهاي مخابرات بي‌سيم چندآنتني مبتني بر نويز مصنوعي گره مقصد
503
بهبود امنيت لايه فيزيكي در شبكه هاي مشاركتي راديورله با استفاده از افزايش نرخ محرمانگي
504
بهبود امنيتي كانال فيزيكي وايمكس در محيط پارازيت
505
بهبود انتخاب گره هاي كانديد در مسيريابي فرصت طلبانه در شبكه هاي بي سيم
506
بهبود انتشار پيام هشدار در شبكه موردي خودرويي
507
بهبود انتقال حرارت در سيستم هاي ريز سيالي با استفاده از جريان دو فاز لخته اي شامل فروسيال
508
بهبود انتقال حرارت در مبادله¬گر حرارتي PVT با استفاده از فوم فلزي متخلخل به منظور بهبود بازدهي حرارتي و الكتريكي
509
بهبود انتقال حرارت فين هاي داخلي غيريكنواخت محيطي
510
بهبود انتقال محتواي چندرسانه اي در شبكه‌هاي وايمكس با استفاده از سيستم چندپخشي و همه پخشي
511
بهبود اندازه‌گيري سرعت وسيله‌ي نقليه به كمك ويژگي‌هاي تصويري و روش‌هاي نوين تخمين
512
بهبود انرژي در ساختمانها
513
بهبود انعقادخون با تغيير نيروهاي بين سلولي
514
بهبود ايجاد خودكار سياست هاي امنيتي مبتني بر IPSEC در شبكه هاي خصوصي مجازي
515
بهبود ايرفويل هاي فوق بحراني به منظور كاهش پسا
516
بهبود اينورترهاي مبتني برمبدل فلاي بك جهت كاربرد سلول هاي خورشيدي
517
بهبود بار گذاري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر روي الياف پشم به كمك پلاسما وبررسي خواص كالاي پشمي اصلاح شده
518
بهبود بارآوري و قابليت اطمينان در مدارهاي نانو مبتني بر نانولوله هاي كربني
519
بهبود بارگذاري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم برروي الياف پشم به كمك پلاسما وبررسي خواص كالاي پشمي اصلاح شده
520
بهبود باز خورد ارتباط در سيستمهاي بازيابي معنايي تصوير با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي
521
بهبود بازده در چرخه هاي نيروگاههاي پينچ واگزرژي
522
بهبود بازده درايوهاي dc به صورت بهنگام با استفاده از منطق فازي
523
بهبود بازده مدولاتور پوش براي سيگنال هاي با PAPR بالا با استفاده از كنترل كننده ي ديجتيال
524
بهبود بازده و كاهش آلودگي هارمونيكي در مبدل هاي تصحيح ضريب توان تك مرحله اي
525
بهبود بازده و كاهش تعداد المان هاي مبدل هاي در هم تنيده افزاينده/بسيار افزاينده
526
بهبود بازدهي انرژي الگوريتم‌ هاي مسيريابي مبتني برخوشه‌بندي در شبكه‌هاي حسگر چندرسانه‌اي بي‌سيم
527
بهبود بازدهي انرژي در سامانه هاي چند ورودي چند خروجي انبوه سبز
528
بهبود بازدهي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم همبسته با استفاده از نمونه برداري فشرده
529
بهبود بازدهي سيستم انتقال توان بي‌سيم با استفاده از شبكه تطبيق امپدانس وفقي
530
بهبود بازدهي سيستمي موتورهاي جستجو با بهينه‌سازي معماري نمايه و جستجو
531
بهبود بازدهي كمپرسور گريزازمركز با كنترل شيرآنتي‌سرج و روش PID‌ تطبيقي
532
بهبود بازدهي موتورهاي القايي مورد استفاده در پمپ‌هاي شناور توان بالا
533
بهبود بازسازي سيگنال هاي چرپ با روش حسگري فشرده بيزي با استفاده از تبديل چرپلت
534
بهبود بازشناسي پلاك خودرو به كمك تلفيق مناسب ابرتفكيك پذيري و تطابق تصاوير
535
بهبود بازشناسي سيگنالهاي گفتار جداشده باICAبر اساس ويژگيهاي گمشده
536
بهبود بازشناسي كلمات كليدي و بكارگيري آن در دسترسي به خدمات تلفني
537
بهبود بازشناسي گفتار مستقل از گوينده با استفاده از تلفيق اطلاعات صوتي - تصويري
538
بهبود بازشناسي واجهاي مصوت در گفتار پيوسته به كمك روش تركيب GMM و SVM
539
بهبود بازه قابل دستيابي از انديس مدولاسيون در مبدل‎‌‏هاي چند سطحي با بكارگيري استراتژي‎‌‏هاي جديد كليدزني
540
بهبود بازيابي اطلاعات متون فارسي با استفاده از برچسب‌گذاري ادات سخن و وزن‌دهي كلمات
541
بهبود بازيابي داده ذخيره شده با توجه به پيش بيني بسته‌هاي علاقه دريافتي در گره‌هاي مياني شبكه‌هاي مبتني بر محتوا
542
بهبود بازيابي داده ها با استفاده از خوشه بندي تنك زيرفضا
543
بهبود بازيابي محتوايي تصوير با استفاده از تركيب ويژگي هاي ديداري وپياده سازي روش ها با بكارگيري GPU
544
بهبود بخشي غشاي پليمري پلي وينيل الكل با استفاده از پايه و نانوذرات سراميكي
545
بهبود بخشيدن اثرات ناشي از خطاي ارسال بيت و تاخير در شبكه هاي ماهواره اي منطقه با پروتكل IP/TCP
546
بهبود برآورد عيار بخش شرقي كانسار مس سرچشمه با استفاده از روشهاي زمين آماري شاخص و چند نقطه اي
547
بهبود برچسب هاي REID چند تشديدي با استفاده از آنتن هاي پلاريزاسيون دوگان متعامد
548
بهبود برخي روش هاي شناسايي جاده با استفاده از تركيب روش هاي بينايي و يادگيري ماشين
549
بهبود برنامه ريزي ماشين هاي مجازي با رويكرد كاهش مصرف انرژي و افزايش كيفيت سرويس روي مراكز داده سرويس دهنده رايانش ابري
550
بهبود برنامه مكان يابي مجدد آمبولانس ها با روش برنامه ريزي پوياي تقريبي با در نظر گرفتن زمان سفر غير قطعي
551
بهبود برنامه نويسي ژنتيكي با الهام از طبيعت
552
بهبود برنامه نويسي شبكه ژنتيك جهت استخراج قوانين معاملاتي سهام
553
بهبود برنامه هاي بازرسي با استفاده از بازرسي برمبناي ريسك در ايستگاه هاي شركت گاز استان يزد
554
بهبود بزرگ نمايي تصوير با استفاده از روش هاي درون يابي
555
بهبود بهره آنتن هاي صفحه اي با استفاده از فراسطح در محدوده تراهرتز و مايكرويو
556
بهبود بهره دهي يك مخزن هيدروكربوري دريايي توسط روش WAG
557
بهبود بهره وري از منابع صنايع نساجي با استفاده از سيستم توليد بدون كارخانه
558
بهبود بهره وري انرژي ارتباط فروسو در شبكه هاي ناهمگن با رويكرد روشن- خاموش سازي و تخصيص منابع در ايستگاه هاي پايه
559
بهبود بهره وري انرژي بازيابي محتوا در ابِرِ موبايلي محتوا محوربا استفاده از پيش بيني حركت انسان
560
بهبود بهره وري انرژي در سيستم هاي رله اي چند آنتني انبوه با تخصيص توان
561
بهبود بهره وري در سازمانهاي دولتي - خدماتي
562
بهبود بهره وري فضاهاي آموزشيبا رويكرد به نقش بهره بردار)دانش آموز( در روند ساماندهي فيسيكي
563
بهبود بهره ي طيفي سيستم هاي چند ورودي /چند خروجي با ابعاد بزرگ
564
بهبود بهره‌وري انرژي در شبكه‌هاي محتوا محور با استفاده از سياست‌گذاري‌هاي تصميم‌گيري در حافظه نهان
565
بهبود بهره‌وري انرژي سيستم OFDM در معماري SDRبا استفاده از بازپيكربندي واحدهاي حسابي تقريبي
566
بهبود بهره‌ي چندگانگي در سيستم‌هاي مبتني بر مدولاسيون فضايي با رويكرد انتخاب آنتن
567
بهبود بهروري از منابع صنايع الكترونيك با استفاده از مديريت توليد بدون كارخانه
568
بهبود بهينه سازي گروه ذرات براي مسائل چند هدفه
569
بهبود بهينهسازي با تعداد اهداف زياد با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي
570
بهبود بيومس saccharomyces cerevisiae به روش شكست سلولي و بررسي عملكرد آن براي جذب فلز سنگين
571
بهبود پارامتر CMRR در تقويت كننده هاي تفاضلي كلاس AB
572
بهبود پارامترهاي تشعشعي آنتن مايكرواستريپ با زيرلايه فريتي
573
بهبود پارامترهاي دمپر پيچشي در ارتعاشات غير خطي ميل لنگ
574
بهبود پارامترهاي سيستم تعليق خودروي سواري جهت بهبود راحتي سرنشين به كمك 8 مدل درجه آزادي خودرو
575
بهبود پارامترهاي طراحي سيستم تركيبي باد-خورشيد-باتري-شبكه با در نظر گرفتن قيود قابليت اطمينان، اقتصادي و انتشار خطاي سيستم در محاسبات
576
بهبود پارامترهاي كارايي و تاخير در زير لايه دسترسي به رسانه در ارتباطات پهن باند خط قدرت
577
بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك دانه‌اي با استفاده از بيوپليمرهاي كازئين و نمك سديم كازئينات
578
بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي توسط رزين پلي وينيل اكريليك و الياف ضايعاتي اكريليك
579
بهبود پاركينگ هاي خيابان امام با استفاده از معيارهاي محدوده
580
بهبود پاسخ دورنگينگي دايروي با استفاده از بسترهاي نانوفوتونيكي
581
بهبود پاسخ ديناميكي گشتاور درايو DTC - SVM موتورهاي القايي در شرايط بهينه سازي بازده
582
بهبود پاسخگويي بار در شبكه‌هاي هوشمند برق با استفاده از يادگيري تقويتي
583
بهبود پايداري توروبوژنراتور با استفاده از بازبست تطبيقي در حضور ادوات FACTS
584
بهبود پايداري حرارتي و رفتار تربيولوژيكي پوشش هاي كاربيد تنگستن- كبالت نانو ساختار توليد شده با روش پاشش شعله اي پر سرعت
585
بهبود پايداري خودرو با استفاده از كنترل فرمان چرخهاي جلو
586
بهبود پايداري خودروي كشنده نيم يدك با اكسل كمكي فعال
587
بهبود پايداري ديناميكي ريزشبكه ها با ايجاد اينرسي مجازي در خازن لينك DC به كار رفته در مبدل هاي الكترونيك قدرت
588
بهبود پايداري ديناميكي موتورهاي سنكرون نوع تحريك موازي با بكارگيري PSS و LOC
589
بهبود پايداري راه رفتن ربات انسان نما با استفاده از كنترل كننده فازي
590
بهبود پايداري روش شبكه بولتزمن در شبيه سازي جريان هاي گرمايي مغشوش در اعداد رايلي بزرگ
591
بهبود پايداري روشهاي مبتني بر توابع پايه اي شعاعي براي حل معادلات ديفرانسيل
592
بهبود پايداري ريز شبكه هاي شامل توربوژنراتورهاي بادي با استفاده از اينرسي مجازي و كنترل مقاوم
593
بهبود پايداري ژنراتور سنكرون مبتني بر پيش‌بيني لغزش قطب
594
بهبود پايداري سيستم
595
بهبود پايداري سيستم قدرت به وسيله كنترل كننده تكميلي براي SSSC
596
بهبود پايداري شبكه برق خوزستان-اصفهان بوسيله جايابي بهينه ادوات FACTS با روش بهينه سازي هوشمند IPSO و بررسي خاموشي با استفاده از مدل OPA
597
بهبود پايداري شبكه قدرت بكمك خطي سازي فيدبك
598
بهبود پايداري فركانس در سيستمهاي قدرت با نفوذ بالاي منابع انرژي تجديدپذير
599
بهبود پايداري فركانسي ريزشبكه هاي جزيره شده با نفوذ بالاي منابع انرژي تجديدپذير به كمك مفهوم اينرسي مجازي
600
بهبود پايداري گذرا و LVRT شبكه هاي جزيره اي
601
بهبود پايداري گذراي سيستم قدرت با استفاده از تركيب SSSC و SMES
602
بهبود پايداري و عملكرد يك سيستم هپتيكي شبكه‌اي چند كاربره به كمك الگوريتم PSPM
603
بهبود پايداري و كنترل جزيره شدن غيرعمدي ريزشبكه با استفاده از اينورتر سنكرون مجازي
604
بهبود پايش پروفايل هاي خطي در فاز 2
605
بهبود پخش فراگير در شبكه هاي توري بي سيم
606
بهبود پراكنش نانولوله هاي كربني با افزودن صفحات گرافن اكسايد در ماتريس اپوكسي
607
بهبود پردازش پرس و جو با استفاده از طبقه بندي اسناد در پايگاه داده ذاتا XML
608
بهبود پردازش مدلهاي بارش - رواناب با استفاده از روشهاي تحليل عدم قطعيت
609
بهبود پروتكل IEEE802.11 با استفاده از شكل دادن به الگوي آنتن
610
بهبود پروتكل MAC براي انتقال داده هاي بزرگ در شبكه هاي حسگر بي سيم
611
بهبود پروتكل ارتباطي Z-WAVE جهت مديريت خانه هوشمند
612
بهبود پروتكل ارسال شبكه وضعيت آگاه جغرافيايي براي كاربرد‌هاي بلادرنگ در شبكه‌هاي حسگر متحرك بيسيم
613
بهبود پروتكل مسيريابي بر اساس يافتن مسير مطمئن در شبكه Ad-Hoc خودرويي (VANET)
614
بهبود پروتكل مسيريابي سلسله مراتبي به منظور كاهش مصرف انرزي در شبكه ي حسگر بي سيم
615
بهبود پروتكل هاي مسيريابي جغرافيايي درشبكه هاي اقتضايي خودرويي
616
بهبود پروتكل‌ هاي مسيريابي در شبكه موردي بين خودرويي با استفاده از روش‌ هاي فرا‌ابتكاري
617
بهبود پروتكلهاي امنيتي بين كارت هوشمند و كارتخوان با استفاده از رمزنگاري خم بيضوي
618
بهبود پروفايل مشتريان الكترونيكي در سيستمهاي توصيه گر با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي
619
بهبود پروفيل ولتاژ شبكه هاي توزيع داراي منابع فتوولتائيك با توان بالا هنگام تغييرات ناگهاني شرايط تابش
620
بهبود پهناي باند قطع موجبر گافي و طراحي يك نمونه فيلتر در باند X در ساختار بهبود يافته
621
بهبود پهناي باند مبد الكتروآكوستيك
622
بهبود پهناي باند و گين آنتن مايكرواستريپ با استفاده از ساختار چند لايه و ايجاد شيار
623
بهبود پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از قابليت حركت سنسورها
624
بهبود پوشش وطول عمر شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده ازمجموعه هاي پوششي
625
بهبود پوششهاي ترافيك با استفاده از پودر رنگي فلورسنت
626
بهبود پويشطيف باند وسيع با استفاده از نمونه برداري فشرده
627
بهبود پياده سازي سخت افزاري سيستم رمز منحني هاي بيضوي با كمك كد گذاري داده
628
بهبود پياده سازي سخت‌افزاري الگوريتم رمزنگاري منحني بيضوي با استفاده از ترانزيستور‌هاي اثر ميداني مبتني بر نانولوله‌هاي كربني
629
بهبود پيش بيني جزر و مد با انتخاب بهينه مدل تابعي سري هاي زماني مشاهدات ارتفاع سطح دريا
630
بهبود پيش بيني رويگرداني با استفاده از تركيب چند روش دسته بندي
631
بهبود پيش بيني سري زماني به كمك شبكه عصبي با استفاده از تبديل ويولت
632
بهبود پيش بيني مكان استقرار پروتئين در ميتوكندري با استفاده از تركيب داده بر مبناي ويژگي هاي گوناگون توالي هاي پروتئيني
633
بهبود پيش بيني نواحي كدكننده پروتئين با به كارگيري تئوري گراف و تبديل فوريه سيگنال هاي تنك
634
بهبود پيشبيني خروجي موردانتظار در توليد خودكار اوراكل آزمون
635
بهبود پيشرفت و توسعه كارشناسي و نقش آن در زندگي روستائي
636
بهبود پيشگويي رفتار كششي پارچه هاي تاري و پودي با استفاده از شبكه عصبي و سامانه فازي
637
بهبود پيكربندي برداشت كننده هاي انرژي پيزوالكتريكي
638
بهبود پيوستگي نمايش ويديو در كاربردهاي جريان‌سازي ويديو بر روي شبكه‌هاي موردي سيار با رويكرد كدينگ چند توصيفي
639
بهبود تأخير در ارائه خدمات تلويزيون تعاملي روي بستر شبكه‌هاي داده محور
640
بهبود تأخير سرويس پيوستگي تماس صوتي
641
بهبود تاخير انتها به انتها به همراه بازدهي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم صنعتي
642
بهبود تباين تصويربرداري تشديد مغناطيسي بوسيله توسعه تكنيك هاي تصويربرداري و پردازشي
643
بهبود تبديل ويژگي خطيبراي پيش پردازش و دسته بندي بسته هاي اينترنتي
644
بهبود تبليغات هدفمند مبتني بر مدل‌سازي علاقه و رفتار كاربر در شبكه‌هاي اجتماعي
645
بهبود تجميع داده در شبكه هاي حسگر بيسيم با كمك اتوماتاي يادگير و كلوني مورچه ها
646
بهبود تحليل الگوريتم درهم سازي ECHO با رويكرد تفاضلي
647
بهبود تحليل نحوي متن فارسي
648
بهبود تحمل پذيري خطا در پردازنده
649
بهبود تحمل‌خطا با استفاده از رويكرد تكرار‌داده در ذخيره‌ سازي ابري
650
بهبود تحمل‏پذيري خطا در شبكه‏هاي نرم‏افزارمحور با استفاده از روش‏هاي تكثير كنترل‏كننده
651
بهبود تخصيص آب به چاه‌هاي تزريقي با استفاده از محاسبه ميزان پيوستگي بين چاه‌هاي توليدي و تزريقي
652
بهبود تخصيص دبي هاي تزريقي در پروژه هاي سيلابزني با گاز
653
بهبود تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسل دولايه اي
654
بهبود تخفيفهاي عياري بلوكهاي استخراجي معدن مس سرچشمه به روش زمين آمار
655
بهبود تخمين بردارهاي حركت در دنباله‌هاي ويدئويي مبتني بر شار نوري
656
بهبود تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي مخازن نفتي با استفاده از تركيب الگوهاي زمين آماري چند نقطه اي و روشهاي هوشمند تشخيص الگو
657
بهبود تخمين ذخيره كانسار سنگ آهن گهرزمين با روش هاي كريجينگ غير خطي منفصل و احتمالي
658
بهبود تخمين زاويه هدف در رادارMIMO با استفاده از مدل خوشه اي بيزين در حسگري فشرده
659
بهبود تخمين ضربان به ضربان فشارخون¬هاي سيستوليك و دياستوليك بر اساس سيگنالهاي ECG و PPG
660
بهبود تخمين كانال در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي مقياس بزرگ بر مبناي تكنيك پاكسازي پايلوت
661
بهبود تخمين مدول هاي ژئومكانيكي مقاومت سازند در يكي از مخازن ميادين نفت خيز جنوب با استفاده از داده هاي چاه نگاري متداول، تصويرگر و صوتي دو قطبي
662
بهبود تخمين نويز غير ايستان جهت بهبود عملكرد سيستمهاي تشخيص فعاليت گفتاري(VAD)
663
بهبود تداخل در محيط چندمسيرگي در خطوط انتقال VDSL
664
بهبود ترافيك دريايي و توان عملياتي بندر شهيد رجايي با توجه به اسناد بالادستي توسعه حمل و نقل دريايي كشور
665
بهبود ترافيك كاربردهاي جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظيربه نظيربا استفاده از محلي سازي ترافيك
666
بهبود ترجمه ماشيني آماري با استفاده از معنا
667
بهبود ترجمه ي ماشيني آماري فارسي-انگليسي با استفاده از پيكره هاي غير موازي
668
بهبود تركيب تصميم در طيف سنجي مشاركتي تحت كانال هاي محوشدگي در شبكه هاي رادي شناختگر
669
بهبود تركيب رفتارهاي شوت زدن و راه رفتن در ربات نائو
670
بهبود تسهيم توان راكتيو و پايداري در ريز شبكه هاي جزيره اي مبتني بر مبدل
671
بهبود تشخيص آسيب پذيري در برنامه‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل پويا
672
بهبود تشخيص آسيب‌پذيري در نرم‌افزار‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
673
بهبود تشخيص اشيا در تصاوير ويديويي مبتني بر شبكه ي عصبي
674
بهبود تشخيص الكتروشيميايي هيبريداسيون DNA در الكترودهاي اصلاح شده بر پايه نانو ذرات
675
بهبود تشخيص بات نت هاي گوشي هاي هوشمند با استفاده از تحليل مبتني بر ميزبان و شبكه
676
بهبود تشخيص بمب منطقي در دژافزارهاي اندرويد با اجراي پويا - نمادين
677
بهبود تشخيص بيماري هاي قلبي با استفاده از تكنيك هاي داده‌كاوي
678
بهبود تشخيص تصورات حركتي در سيستم هاي واسطه مغز با رايانه كاربر فرما
679
بهبود تشخيص جوامع در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوعه
680
بهبود تشخيص حملات روي VoIP‌ با استفاده از هاني پات ها
681
بهبود تشخيص حمله انكار سرويس در لايه فيزيكي شبكه هاي راديو شناختگر
682
بهبود تشخيص درب با استفاده از ويژگيهاي هندسي تصاوير
683
بهبود تشخيص رخداد نامتعارف در ويدئوهاي مراقبتي در شرايط ازدحام نسبي
684
بهبود تشخيص زخم هاي سرطان ملانومي به كمك پردازش تصور
685
بهبود تشخيص شكستگي استخوان در تصاوير پزشكي
686
بهبود تشخيص عيوب خوردگي پيتينگ توسط توپك نشتي شار مغناطيسي با استفاده از روش تركيب اطلاعات
687
بهبود تشخيص نشت اطلاعات خصوصي در برنامه‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
688
بهبود تشخيص نفوذ در ارتباطات مخابرات سيار با استفاده از هوش مصنوعي و داده كاوي
689
بهبود تشخيص نفوذ در سيستم‌هاي اطلاعاتي ابري با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
690
بهبود تشخيص نقض حريم خصوصي در نرم‌افزارهاي مخدوم تجارت الكترونيك بر بستر وب با استفاده از روش ردگيري جريان اطلاعات
691
بهبود تشخيص و رديابي جسم متحرك به كمك متدهاي موجود در شناسايي آماري الگو
692
بهبود تشخيص واحدهاي كنشي از تصاوير سه بعدي چهره مبتني بر پردازش تنك
693
بهبود تشخيص‌ موجوديت‌هاي‌ اسمي در زبان فارسي با استفاده از نشانه‌هاي خاص زبان
694
بهبود تصاوبر آنژيوگرافي با اشعه ايكس عروق كرونري بر پايه فيلتر farangi توسعه يافته
695
بهبود تصاوير SAR به منظوره آشكارسازي لكه هاي نفتي
696
بهبود تصاوير اكوكارديوگرافي با افزايش تعداد فريم‌ها به وسيله استفاده از كاهش بعد فضا
697
بهبود تصاوير اولتراسوند به جهت تشخيص خودكار آناتومي كمري براي تزريقات اپيدرال
698
بهبود تصاوير برا نارم افزار matlab
699
بهبود تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از نظريه ي پردازش تنك
700
بهبود تصاوير رادار ISAR با استفاده از تبديل هاي زمان-فركانس و تبديل فوريه كسري
701
بهبود تصديق هويت در شبكه هاي بي سيم
702
بهبود تصميم گيري فرآيند دست به دست كردن در شبكه هاي بي سيم سلولي چندپرشي
703
بهبود تصوير اثر انگشت با استفاده از تبديل موجك
704
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل stft و فيلتر لوگ - گابور
705
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل STFTو فيلتر لوك - كابور
706
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل STFTو فيلتر لوك-گابور
707
بهبود تصوير با استفاده از فيلترهاي كسري و كاربرد آن در تصاوير ماهوار ه اي
708
بهبود تصوير با حذف نويز نمك و فلفل از تصاوير
709
بهبود تصوير به وسيله معادلات مشتقات جزئي
710
بهبود تصوير در ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)
711
بهبود تعادل بار بين كنترل كننده ها در شبكه هاي نرم افزار محور
712
بهبود تعادل بار در شبكه هاي نرم افزار محور با استفاده از يادگيري ماشين
713
بهبود تعيين موقعيت نسبي و وضعيت دو جسم متحرك مبتني بر DGPS
714
بهبود تعيين موقعيت يك وسيله متحرك روي نقشه با استفاده از گيرنده GPS
715
بهبود تقطيع گفتار پيوسته فارسي به نيم هجاها با استفاده از تركيب روش هاي كور واطلاعات آكوستيكي
716
بهبود تكميل ويدئو با وجود اشياء متحرك
717
بهبود تكنيك خطي سازي تصادفي براي تحليل سازه هاي مجهز به ميراگر ويسكوز غير خطي
718
بهبود توازن بار در سيستم هاي رايانش ابري
719
بهبود توام تصميمات محلي و مركزي در طيف سنجي همكارانه مبتني بر سانسور داده در درايوي شناختگر
720
بهبود توان تشخيص حمله در ترافيك اينترنت اشيا با تحليل آسيب پذيري پروتكل هاي پركاربرد آن
721
بهبود توان خروجي برداشت كننده انرژي پيزوالكتريك بر مبناي MEMS
722
بهبود توان مصرفي تراشه‌هاي چندپردازنده‌اي با تكيه بر كاهش توان استاتيك در حافظه‌هاي نهان
723
بهبود توان مصرفي و زمان اجرا در رايانش ابر با استفاده از تخصيص منبع و زمانبندي وظايف
724
بهبود توانايي كنترل زيستي باكتري باسيلوس سوبتيليس در برابر قارچ آسپرژيلوس فلاووس به كمك پرتوتابي با اشعه گاما
725
بهبود توانايي كنترل زيستي باكتري باسيلوس سوبتيليس در برابر قارچ آسپرژيلوس فلاووس به كمك پرتوتابي با اشعه گاما
726
بهبود توصيف بافت مبتني بر نمايش تنك با آموزش ماتريس ديكشنري
727
بهبود توليد اتانول زيستي از مواد زائد ليگنوسلولزي با استفاده از پيش فرآوري هضم بي هوازي
728
بهبود توليد اتانول و بيوگاز از چوب درخت كاج و استفاده از پيش فرآوري قليايي و اسيدي
729
بهبود توليد اتانول و بيوگاز از گياه گلرنگ با پيش فرآوري هاي سديم كربنات و گرمابي
730
بهبود توليد استن، بوتانول و اتانول از ضايعات ليگنوسلولزي با استفاده از فرآيند پيش‌فرآوري آبكافت خودبه‌خودي چند مرحله‌اي
731
بهبود توليد اطلاعات جانبي در كدگذاري توزيع شده ويدئو
732
بهبود توليد اطلاعات جانبي در كدگذاري توزيع شده‌ي ويدئو
733
بهبود توليد بيواتانول توسط قارچ هاي زيگومايست با استفاده از عصاره بيومس توليدي
734
بهبود توليد بيواتانول و بيوگاز از جزء آلي ضايعات جامد شهري
735
بهبود توليد بيواتانول و بيوگاز به روش خشك با استفاده از فرآوري با مخلوط اسيدهاي آلي
736
بهبود توليد بيوگاز از كاه برنج با استفاده از پيش فرآوري قليايي و بررسي استفاده از بيوراكتور غشايي بي هوازي (An-MBR) در توليد بيوگاز از كاه برنج
737
بهبود توليد بيوگاز و اتانول از ساقه سورگرم شيرين با استفاده از پيش فرآوري با حلال آلي
738
بهبود توليد مديريت كيفيت بر اساس تحليل SWOT
739
بهبود توليد مديريت كيفيت بر اساس تحليل SWOT
740
بهبود توليد يك ميدان نفتي با استفاده از مدل‌سازي يكپارچه و كنترل بهينه
741
بهبود توليد يك ميدان هيدروكربوري با تاكيد بر انتخاب بهينه‌ي تجهيزات روزميني و درون‌چاهي با در نظر گرفتن محدوديت‌‌هاي غير خطي
742
بهبود تونل باد سوپرسونيك ، طراحي و ساخت دستگاه شليرن و طراحي و ساخت دستگاه خشك كن هوا
743
بهبود جداسازي سيگنال منابع به روش كور با استفاده از زاويه منابع
744
بهبود جذب انرژي ضربه گيرهاي قطار در حالت پلاستيك
745
بهبود جذب بيومولكول با استفاده از نانوذرات اصلاح شده
746
بهبود جريان اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
747
بهبود جريانسازي رسانهاي نظير به نظير به كمك ياورهاي اجاره شده از ابر
748
بهبود جستجو در سيستم فايل توزيع شده
749
بهبود جستجو و پيمايش ربات ها بر پايه شبكه تاريخچه پويش
750
بهبود چابكي سازمان در موسسات آموزش عالي با استفاده از مدل گسترش عملكرد كيفيتQFD
751
بهبود چاپ برداشت كالاي پلي استر چاپ شده با مواد رنگزاي ديسپرس در حالت مرطوب
752
بهبود چاپ‌پذيري آميزه‌ي پلي‌اتيلن سبك شبكه‌اي شده
753
بهبود چرخه عمليات حرارتي فولاد 316 ﴿زنگ نزن﴾
754
بهبود چرخه عمليات حرارتي فولاد 316 ﴿زنگ نزن﴾ و اثر آن روي كيفيت خوردگي
755
بهبود چسبندگي به جاده خودروهاي بياباني كوچك با استفاده از تعليق فعال هندسه‌متغير سري
756
بهبود چسبندگي پلي اتيلن - فلز با استفاده از كوپليمر هاي اتيلني اصلاح شده
757
بهبود چسبندگي روكشهاي اعمال شده بر روي زيرآيند پلي پروپيلن توسط اصلاح سطح بروش شعله
758
بهبود چسبندگي سيليكون رابر به سطح سراميك
759
بهبود چسبندگي عايق اتيلن - پروپيلن - دي ان مونومر(EPDM) به پوشش پايه پلي يورتان
760
بهبود چقرمگي فيلم رزين اپوكسي با استفاده از ذرات هسته پوسته ي MBS و الاستومر CTBN
761
بهبود چند برابر كننده ولتاژ در مبدل هاي بوست
762
بهبود چهارچوبهاي موجود جهت فراهمسازي كيفيتسرويس براي نشستهاي پايانه-به-پايانه در شبكههاي نسل آينده
763
بهبود چيدمان خط توليد كارخانه شرق جامه با استفاده از شبيه سازي سيستم هاي صف
764
بهبود حاشيه پايداري زاويه اي منابع پراكنده در مايكرو گريد به كمك تحليل حساسيت مسير حالت
765
بهبود حافظه نهان داده هاي پيكربندي در يك كمك پردازنده قابل باز پيكربندي SIMD
766
بهبود حذف پژواك كاهش نويز و جهت يابي سيگنالهاي صحبت با استفاده از آ رايه ميكروفوني
767
بهبود حذف پژواك، كاهش نويز و جهت يابي سيگنال هاي صحبت با استفاده از آرايه ميكروفوني
768
بهبود حساسيت شمارنده كايكر مولر در برابر پرتوهاي ايكس پرانرژي با طراحي مناسبي از ديواره جبران كننده انرژي
769
بهبود حساسيّت گيرنده هاي جي پي اس در اكتساب سيگنال هاي ضعيف مبتني بر تبديل موجك
770
بهبود حفاظت شبكه در حضور توليدپراكنده با استفاده از رله هاي جهت دار
771
بهبود حمل و نقل شهري با تاكيد بر ساماندهي كاربري هاي اداري ﴿نمونه موردي: محدوده مركزي شهر بابل﴾
772
بهبود حمله ي تفاضل ناممكن به رمزهاي قالبي
773
بهبود خاصيت سدگري سيليكون با استفاده از اكسيد گرافن
774
بهبود خاصيت عايق بندي اندود كاهگل در مقابل رطوبت با استفاده از برخي از افزودني هاي سيليكاتي ميكرونيزه و نانومتري براي حفاظت بناهاي تاريخي خشت و گلي
775
بهبود خصوصيات الياف حافظه دار توسط نانو لوله هاي كربن
776
بهبود خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي دانه ريز با استفاده از رزين پلي‌استر
777
بهبود خصوصيات ژئوتكنيكي خاكهاي ماسه اي با استفاده از روش بيولوژيكي
778
بهبود خصوصيات سطح آلياژ Ti 64 با استفاده از GTAW و از طريق تنظيم تركيب گاز محافظ
779
بهبود خصوصيات عملكردي گلوتن گندم هاي ضعيف با استفاده از تعديل هاي شيميايي و آنزيمي
780
بهبود خصوصيات مكانيكي نخهاي خودتاب
781
بهبود خط توليد وانت نيسان با هدف افزايش راندمان در كارخانه زامياد
782
بهبود خطينگي ميكسرهاي فعال CMOS براي راديوهاي شناختگر
783
بهبود خطينگي و عدد نويز تقويت كننده هاي كم نويز CMOS باند وسيع با قابليت بالون ذاتي
784
بهبود خواص آبدوسنتي روزين با استفاده از پلي اتيلن الكل
785
بهبود خواص آسفالت با استفاده از قيرهاي اصلاح شده بوسيله پليمرها
786
بهبود خواص آلياژ NR/EPDM از طريق پيوند زني مالئيك انيدريد به EPDM
787
بهبود خواص الكتروشيميايي- مكانيكي محرك‌هاي الكتروفعال نانوليفي بر پايه‌ي پليمرهاي رساناي ذاتي
788
بهبود خواص الكتروكاتاليستي نانوفوم مس اصلاح شده با كاتاليست گل مانند نيكل-كبالت در واكنش آزادسازي هيدروژن
789
بهبود خواص الكتروني و بازدهي ترموالكتريك عايق توپولوژيك بلورين تلورايد قلع و آلياژهاي مرتبط توسط اختلالات فيزيكي
790
بهبود خواص پارچه پلي استر با استفاده از هيدروژل سويا حاوي گاباپنتين جهت كاربرد در مصارف پزشكي
791
بهبود خواص پره توربين گازي با استفاده از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير
792
بهبود خواص پلي پروپيلن ايزوتاكتيك با پيوند پلي استايرن با استفاده از پليمريز اسيون زنده راديكالي كنترل شده وتهيه نانو كامپوزيت هاي مربوطه
793
بهبود خواص پيل سوختي با استفاده از تزريق يون به وسيله دستگاه پلاسماي كانوني
794
بهبود خواص حرارتي SBA از طريق آميزه سازي
795
بهبود خواص حرارتي سيالات جهت خنك كاري موتور
796
بهبود خواص حرارتي و مكانيكي نانوكامپوزيت‌هاي پلي(وينيل الكل)/پلي(وينيل كلريد) تقويت شده با نانوذرات مس (II) اكسيد/سرم آلبومين گاوي (BSA)
797
بهبود خواص دارورساني كلاريترومايسين به كمك ميكروذرات حاوي نانوذرات به صورت پودر خشك استنشاقي
798
بهبود خواص دافعيت آب و روغن تركيبات فلوئورو كربن با تغيير آرايش فضايي در سطح منسوج
799
بهبود خواص درزگيرهاي پليمري
800
بهبود خواص رئولوژيكي سيال حفاري با استفاده از نانو ذرات با رويكرد طراحي آزمايش
801
بهبود خواص رئولوژيكي گلهاي حفاري با استفاده از كوپليمو پيوندي نشاسته-آكريل آميد
802
بهبود خواص ساختاري و فيزيكي پلي وينيل الكل با برخي نانو ذرات معدني
803
بهبود خواص سايشي پوشش هاي پاشش حرارتي كاربيد تنگستن- كبالت با ايجاد لايه نيكل فسفر به روش الكترولس روي پودر اوليه
804
بهبود خواص سطحي PVC بوسيله كوپليمريزاسيون پيوندي مونومرهاي آبدوست
805
بهبود خواص سطحي آلياژ آلومينيوم 1100توسط اصلاح ريز ساختاري آن به كمك فرايند اصطكاكي اغتشاشي
806
بهبود خواص سطحي آلياژ منيزيم AZ31B با نانو كامپوزيت سازي سطحي به روش اصطكاكي - اغتشاشي ﴿FSP﴾
807
بهبود خواص سطحي چدن خاكستر به روش آلياژسازي درون قالب ريخته گري
808
بهبود خواص سطحي فولاد گرم كار AISI HII توسط نيتروژن دهي پلاسمايي
809
بهبود خواص ضدخوردگي الكتروپوشش كاتدي: مقايسه اثر ميكروژل و نانو سيليكا
810
بهبود خواص ضدميكروبي فيلم كيتوسان
811
بهبود خواص عايق بندي منسوجات با استفاده از سيليكا آئروژل
812
بهبود خواص غشا ي نانو كامپوزيتي PEBA با استفاده از نانو پركن جديد
813
بهبود خواص غشاهاي تصفيه ي آب داراي منبع طبيعي زيست تخريب پذير با استفاده از نانوذرّات
814
بهبود خواص فيزيكي و شيميايي چيني هاي مظروف از طريق لعاب
815
بهبود خواص فيزيكي-مكانيكي الياف پشم دباغي شده توسط عمليات آنزيمي
816
بهبود خواص فيلمهاي متخلخل جداكننده باتري ليتيم بر پايه پلي اتيلن
817
بهبود خواص قير بوسيله آميخته پليمري با تاكيد بر شاخص خودترميمي آن
818
بهبود خواص كالاي ابريشم با استفاده ازنانونقره
819
بهبود خواص مقاومتي خاك در بستر راه ها با افزودن رزين و الياف پليمري
820
بهبود خواص مقاومتي و هيدروليكي خاك ماسه تحت اثر بيوپليمر كيتوزان
821
بهبود خواص مكانيكي آلياژ حافظه¬دار Cu-Al-Ni
822
بهبود خواص مكانيكي آلياژهاي پلي‌پروپيلن/ترموپلاستيك‌الاستومر به كمك نانوذرات معدني
823
بهبود خواص مكانيكي پانسمان محافظتي نانوليفي دولايه پلي‌وينيليدين فلورايدو پلي هيدروكسي بوتيرات/كيتوسان براي درمان زخم هاي پساجراحي
824
بهبود خواص مكانيكي پلي لاكتيك اسيد از طريق مخلوط كردن آن با ترموپلاستيك پلي يورتان و اختلاط مذاب
825
بهبود خواص مكانيكي پليمرها با استفاده از نانو گرافن ها
826
بهبود خواص مكانيكي ديوارهاي بنايي خشتي با استفاده از افزودني‌هاي طبيعي و مصنوعي
827
بهبود خواص مكانيكي سامانه هاي پلي استر-ملامين با استفاده از نانو ذرات(SiO2,Clay)
828
بهبود خواص مكانيكي شيشه - سراميك هاي فلوروميكا به روش تعويض يوني
829
بهبود خواص مكانيكي فلزات با استفاده از انقباض و انبساط متوالي در فشار هيدرواستاتيك با فشار پشتي
830
بهبود خواص مكانيكي فولادهاي كم كربن به كمك عمليات حرارتي
831
بهبود خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم به روش فرآيند اصطكاكي– اختلاطي(FSP )با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
832
بهبود خواص مكانيكي نانو كامپوزيت PP/O-MMT به كمك سازگاركننده ها و بررسي اثر EPDM بر چقرمگي آن در فرآيند مذاب
833
بهبود خواص مكانيكي و الكتريكي رزين يورتان آكريلات با استفاده از نانوذرات گرافن عامل دار شده
834
بهبود خواص مكانيكي و خراش پذيري روكشهاي شفاف سخت / منعطف خودرويي در حضور نانوساختارهاي سيلوكساني قفسه اي و پليمرهاي فوق شاخه اي
835
بهبود خواص مكانيكي و رفتار تريبولوژيكي آلياژ AL6061 توسط نانو كامپوزيت هيبريدي توسعه يافته با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي
836
بهبود خواص مكانيكي و قابليت چاپ سه بعدي با استفاده از نانورس در فيلامنت چاپگرهاي سه بعدي
837
بهبود خواص مكانيكي ورقهاي شركت فولاد مباركه كه با استفاده از تكنيكهاي كنترل كيفيت آماري
838
بهبود خواص نانوايي خمير و نان آرد ذرت و برنج با استفاده از صمغ كتيرا به منظور استفاده بيماران سلياكي
839
بهبود خواص نانوايي خمير و نان بدون گلوتن آرد ذرت و برنج با صمغ هيدروكسي پروپيل متيل سلولز و دي استيل تارتاريك اسيد استر مونو گليسريد
840
بهبود خواص نانوايي خمير و نان بدون گلوتن حاصل از آرد نخود و سيب زميني با صمغ هيدروكسي پروپيل متيل سلولز و ترانس گلوتاميناز
841
بهبود خواص نوري و الكتريكي نانوفيلم پلي (3، 4 - اتيلن دي اكسي تيوفن): پلي ( استايرن سولفونات) (PEDOT:PSS) براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
842
بهبود خواص و رفتار پليمر SBS در قير
843
بهبود خودبخود سرطان
844
بهبود خوش وضعي ماتريس سختي سازه ها
845
بهبود خوشه‌بندي در شبكه‌هاي هوشمند بين خودرويي
846
بهبود خيابان شهري با تاكيد بر استفاده معلولين جسمي _ حركتي (نمونه مورد مطالعه: خيابان دهم فروردين يزد)
847
بهبود دادن خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي پليمر-سيليكا به روش القاي الكتريسيته ساكن
848
بهبود داده كاوي نزديكترين زير رشته به وسيله سيستم كلوني مورچگان
849
بهبود در الگوريتم هاي توازن بار براي محاسبات ابري
850
بهبود در پارامترهاي مداري مدارات مبتني بر ترانزيستورهاي نانولوله كربني
851
بهبود در پراكسي هاي سطح كاربرد به جهت پيشگيري از حمله هاي دستكاري جريان كنترلي در كاربردهاي وب
852
بهبود در تشخيص همبستگي هشدارها و بازشناسي و پيش بيني استراتژي مهاجم با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشين
853
بهبود در چسبندگي فصل مشترك كامپوزيت هاي اپوكسي/ الياف UHMWPE به روش اصلاح شيميايي سطح
854
بهبود درالگوريتم رديابي هدف متحرك درشبكه هاي حسگر بيسيم بادر نظرگرفتن مدل حركت هدف
855
بهبود دست به دست كردن در Mobile SCTP
856
بهبود دسترسي طيف فركانسي پويا با تاكيد بر گزينش فركانس
857
بهبود دسته بندي اتوماتيك متن به كمك پروفايلينگ: سيستم GNP
858
بهبود دسته بندي چند برچسبي به كمك شبكه هاي عصبي
859
بهبود دقت الگوريتم تعيين موقعيت TdOA با استفاده از سيگنالهاي UWB با بهره گيري از شبكه هاي عصبي مصنوعي
860
بهبود دقت اندازه گيري هاي ميدان راه نزديك با استفاده از تكنيك هاي پردازش سيگنال براي استفاده در روش بازسازي منابع
861
بهبود دقت انگشت نگاري صفحات وب با در نظر گرفتن رابطه بين ويژگي‌هاي ترافيك شبكه
862
بهبود دقت بازشناسي گفتار فارسي پيوسته به كمك ويژگي هاي پروزودي
863
بهبود دقت تشخيص چهره با روش جديد تحليل تفكيك كننده چند خطي MDA)
864
بهبود دقت تعيين موقعيت ربات متحرك مجهز به انكدر و ليزر با استفاده از فيلتركالمن و نويززدايي از حسگرها
865
بهبود دقت جواب دستگاه معادلات انتگرال ولتراي خطي نوع دوم با استفاده از روش بسط تيلور
866
بهبود دقت حسگر ژيروسكوپ مبتني بر فنآوري MEMS براساس مدل‌سازي خطاي تصادفي و پياده‌سازي آن
867
بهبود دقت در پيش‌بيني نقص نرم‌افزار مبتني بر اثربخشي يادگيري انتقالي
868
بهبود دقت در محافظت ازكنترلر شبكه نرم‌افزار محور در برابر حملات منع سرويس توزيع‌يافته
869
بهبود دقت دسته‏بندي متون فارسي با استفاده از روابط مفهومي بين لغات موجود در متن
870
بهبود دقت رده بندي الگوريتم gBoost با استفاده از روش هاي استخراج زيرگراف با كارايي بهتر
871
بهبود دقت رده بندي الگوريتم gBoost با استفاده از روش هاي استخراج زيرگراف با كارايي بهتر
872
بهبود دقت رده بندي در مجمع رده بندها با استفاده از ايجاد تنوع در ميان رده بندهاي پايه
873
بهبود دقت رده‌بندي تصاوير با استفاده از شبكه‌هاي همگشتي
874
بهبود دقت روش آدوميان
875
بهبود دقت روش هاي مكان‌يابي مبتني بر ماشين بردار پشتيبان در شبكه‌هاي حس‌گر بي‌سيم
876
بهبود دقت سيستم تشخيص سرقت برق در شبكه هوشمند
877
بهبود دقت سيستم‌هاي تشخيص نفوذ در رايانش ابري
878
بهبود دقت كنترل سرعت در موتور DC آهنربا دائم
879
بهبود دقت مكان يابي جسم مدفون با استفاده از روش چند فركانسي
880
بهبود دقت موقعيت در گيرنده هاي GPS مبتني بر فيلتر كالمن تنظيم شده با الگوريتم ژنتيك
881
بهبود دقت موقعيت يابي در گيرنده هاي جي پي اس با استفاده از فيلتر كالمن و وزن دهي به داده ها بر اساس كيفيت مشاهدات
882
بهبود دقت موقعيت يابي گيرنده هاي GPS درمحيط هاي ديناميك بالا با استفاده از فيلتر كالمن فازي
883
بهبود دقت ناوبري در سيستم‌هاي موقعيت‌ياب تركيبي GPS و GLONASS مبتني بر فيلتر كالمن فازي در حضور انسداد سيگنال‌هاي دريافتي از ماهواره ها
884
بهبود دقت هويت‌يابي از طريق استخراج اطلاعات توصيفي از ويژگي‌هاي پايه نمايه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي
885
بهبود دقت واژه يابي گفتار در سيستم هاي مبتني بر مدل مخفي ماركف و رده بندهاي متمايزساز
886
بهبود دگرسپاري سلسله مراتبي در شبكه هاي بي سيم ناهمسان
887
بهبود دگرسپاري سلسله مراتبي در شبكه هاي بي سيم ناهمسان بلبلل
888
بهبود ديناميك پيل سوختي با استفاده از ابرخازن و جايگزيني مبدل رزونانسي با مبدل متداول
889
بهبود ديناميك تشديدي مبدل LLC به روش كنترل جريان در سيستم هاي DC توزيع شده
890
بهبود ديناميك حركت چرخشي خودرو با استفاده از چرخ ژيروسكوپي
891
بهبود ديناميك خودرو با طراحي كنترل‌كننده مود لغزشي در سيستم تعليق هندسه متغير فعال سري
892
بهبود ديناميك كنترل كننده رزونانسي در كنترل توان لحظه اي اينورترهاي تكفاز متصل به شبكه
893
بهبود ديناميكي سيستم قدرت با استفاده از DPFC
894
بهبود ذخيره سازي داده محور GHT در شبكه هاي حسگر بي سيم
895
بهبود رابط كاربر وب‌سايت با استفاده از الگوريتم ژنتيك انسان‌محور
896
بهبود راندمان آب شيرين كن به كمك استخر خورشيدي
897
بهبود راندمان انتقال آب در كانال هاي خاكي با استفاده از كزبنات سديم و ملاس نيشكر
898
بهبود راندمان انتقال انرژي تشعشعي در كلكتورهاي دودكش‌هاي خورشيدي به كمك لوله‌هاي انتقال دهنده ي تشعشعات به هواي زير كلكتور
899
بهبود راندمان انتقال حرارت از خنك كننده هاي CPU با استفاده از فومهاي فلزي
900
بهبود راندمان انتقال حرارتي ترموالكتريك در خنك كاري سي پي يو ها با استفاده از نانو سيال
901
بهبود راندمان توليد بيوگاز از گندم با استفاده از پيش فرآوري شيميايي
902
بهبود راندمان توليد هيدروژن از كاه برنج با پيش فرآوري تركيبي شيميايي
903
بهبود راندمان توليدهيدروژن در پالايشگاه زيستي با بكارگيري نانوذرات فلزي
904
بهبود راندمان سيستم رانش يك شناور با استفاده از داكت و فين
905
بهبود راندمان سيستمهاي تصديق هويت گوينده به كمك اطلاعات كلامي گفتار
906
بهبود راندمان و كاهش ريپل گشتاور موتورهاي القايي تك فاز با استفاده از اينورترهاي دوفاز
907
بهبود راه حل هاي امنيتي هنگام دست به دست شدن بين شبكه هاي 3GPP و WLANو
908
بهبود راهكارهاي مقابله با حملات منع سرويس توزيع شده با نرخ پايين
909
بهبود رتبه‌بندي جملات در خلاصه‌سازي استخراجي، با استفاده از گراف دانش
910
بهبود ردياب و جستجوگر شعاع ليزر
911
بهبود رديابي هدف متحرك در دنباله‌هاي ويدئويي از طريق الگوريتم Kanade-Lucas-Tomasi
912
بهبود رزولوشن تصوير با استفاده از يادگيري عميق
913
بهبود رزولوشن زماني روش تصويربرداري DCE MRI از طريق بهبود پروفايل تزريق و نحوه اكتساب داده
914
بهبود رضايت مشتريان معاونت صنايع، عمران توسعه روستايي جهاد كشاورزي استان يزد
915
بهبود رفتار تريبولوژيكي آلياژ Ti6Al4V با استفاده از پوشش هاي پاشش حرارتي نانو كامپوزيت NbSi2/Al2O3
916
بهبود رفتار تريبولوژيكي رولبرينگ با استفاده از پوشش چند لايه TiN/TiAlN/TiAlSiN به وسيله رسوب گذاري بخارفيزيكي
917
بهبود رفتار تريبولوژيكي فولاد 1045 با استفاده از عمليات ترموشيمي گازي و پلاسمايي
918
بهبود رفتار توربين‌هاي بادي با ژنراتور القايي دوسو تغذيه (DFIG) توسط سيستم كنترلي مرتبه كسري
919
بهبود رفتار خستگي كم چرخه ي آلومينيوم 7075 توليد شده به روش ECAP با استفاده از بررسي تجربي و مدلسازي عددي
920
بهبود رفتار خوردگي و مكانيكي فلزجوش راسب شده از الكترود E7018-G با تغيير درصد نيكل در پوشش آن
921
بهبود رفتار ديناميكي خودرو با استفاده از سيستم يكپارچه¬ي 3D-SPS+DYC+AFS
922
بهبود رفتار ديوار برشي نيمه نگهداري شده با استفاده از ورق زاويه دار
923
بهبود رفتار رقابتي گره هاي سنسوري بيسيم بر پايه استاندارد IEEE 802.15.4 براي استفاده در شبكه هاي صنعتي
924
بهبود رفتار ژنراتور القايي تغذيه دوگانه نيروگاه بادي در هنگام بروز خطا در سمت شبكه به كمك كنترل مبدل سمت روتور
925
بهبود رفتار سايشي لايه آنودايزشده نايتينول
926
بهبود رفتار سايشي مس با استفاده از پوشش پاشش حرارتي MOSi2
927
بهبود رفتار كشش دماي بالاي فولاد ابزار گرم كار HTR با استفاده از عمليات حرارتي
928
بهبود رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده هم مركز از طريق شكل پذير نمودن آنها
929
بهبود رفتار مكانيكي و پيزورسيستيو سنسور هاي نانوكامپوزيتي پليمري
930
بهبود رفتار نيروگاه بادي متصل به شبكه از طريق ژنراتور سنكرون آهن رباي دائم و اينورتر منبع جريان به روش كنترل مستقيم گشتاور به منظور كسب توان اكتيو ماكزيمم از انرژي باد
931
بهبود رقتار ديناميكي بارهاي موتوري به كمك SVC و طراحي كنترلر بهينه مناسب با استفاده از روش هاي تكاملي
932
بهبود رگ نگاري شريان هاي كرونري در تصاوير اشعه ايكس
933
بهبود رمزگشاي بازشناسي گفتار با استفاده از مدل زباني
934
بهبود رمزنگاري نامتقارن جستجوپذير چندكاربره در محاسبات ابري
935
بهبود رنگ پذيري الياف پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه به كمك پلاسماي اكسيژن ونانو ذرات دندريمر
936
بهبود رنگ پذيري الياف پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه به كمك پلاسماي اكسيژن ونانو ذرات دندريمر
937
بهبود رنگ پذيري كالاي پشمي با گل لاله وحشي به كمك پلاسما وبررسي خواص ضد ميكروبي آن در حضور نانو ذرات اكسيد روي
938
بهبود رنگ پذيري كالاي پشمي باگل لاله وحشي به كمك پلاسما وبررسي خواص ضد ميكروبي آن در حضور نانو ذرات اكسيد روي
939
بهبود رنگپذيري پلي پروپيلن گريد الياف با كمك نانو ذرات
940
بهبود رهگيري جهت بصورت پسيو براي اهداف چندگانه صوتي
941
بهبود روش TDMA-Wدر پروتكل MACشبكه هاي خود پيكر بند حسگرهاي بي سيم با استفاده از خوشه بندي
942
بهبود روش ارزيابي بهره وري متقاطع به كمك انتخاب وزن هاي متقارن ورودي
943
بهبود روش ارزيابي عملكرد كلني هاي زنبورعسل (.Apis ,ellifera L) جهت برآورد فراسنجه هاي ژنتيكي
944
بهبود روش استخراج ويژگي ها در يك سيستم بازشناسي چهره
945
بهبود روش بخش‌بندي گراف در ابر رابطه‌اي
946
بهبود روش برش درز با استفاده از نقشه ي برجستگي و عمق تصوير
947
بهبود روش برش نرمال براي بخش بندي تصاوير بافتي
948
بهبود روش پنهان نگاري كم ارزشترين بيت با استفاده از منحني فضا پوشان H-tree
949
بهبود روش تجزيه ادوميان براي حل معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم منفرد
950
بهبود روش تركيبي تشخيص حالت جزيره واحدهاي توليد پراكنده مبتني بر ژنراتور سنكرون در سيستم هاي توزيع
951
بهبود روش تشخيص چهره تغييرناپذير با زاويه ديد مبتني بر تركيب كلاس بندي كننده‌ها
952
بهبود روش تشخيص سرطان ريه از روي عكس هاي راديوگرافي به كمك شبكه هاي عصبي
953
بهبود روش تشخيص شي ء مبتني بر كانتور و كاربرد مسئله طولاني ترين زير دنباله مشترك در يافتن تناظر ويژگي ها و تصديق فرضيه
954
بهبود روش تصديق هويت در زيرسيستم چندرسانه‌اي IP
955
بهبود روش تكرار ارزش در فرايند تصميم گيري ماركوف متراكم
956
بهبود روش توازن بار خوشه سرويس دهنده مبتني بر OpenFlow در شبكه‌هاي مبتني‌بر نرم‌افزار
957
بهبود روش توليد در صنعت آزبست سيمان و ارائه مدل تنظيم مواد اوليه لوله و ورق
958
بهبود روش حفاظت توربينهاي بادي با ژنراتور القايي تغذيه دوگانه (DFIG)
959
بهبود روش حفاظت خطاي نابرابر براي ارسال ويديوي MPEG-4 در شبكه هاي مستعد خطا
960
بهبود روش حفظ حريم خصوصي در انتشار داده هاي كلان
961
بهبود روش ديناميك ذره استهلاكي، ارتقاء آن تا مدل ابعاد كاهش يافته و شبيه سازي گلبول هاي قرمز خون با اين مدل
962
بهبود روش سنتز و اندازه گيري سينتيكي - اسپكتروفتومتري فني توئين , improvement of the syntheticmethod & kinetic - spectroophotometric determination of ohenytoin
963
بهبود روش سوئيچينگ نرم مبدل‌هاي DC-DC با استفاده از الگوريتم كنترل ديجيتال
964
بهبود روش سيمپلكس خط مستقيم
965
بهبود روش عناصر مرزي و گسترش كارائي آن در مسائل دو بعدي مكاني
966
بهبود روش قوانين وابستگي در كاوش داده هاي با وابستگي زماني از طريق فرا ابتكاري
967
بهبود روش كنترل مبدل ماتريسي در كاربرد توربين بادي از روش DCSV
968
بهبود روش كنترل مستقيم و مستقل توان از طريق افزايش ميرايي نوسانات شار استاتور در ژنراتور القايي دوسوتغذيه
969
بهبود روش ماره نمونه برداري در انداز ه گيري هاي ابعادي
970
بهبود روش موقعيت يابي مشاركتي در شبكه هاي خودرويي
971
بهبود روش نقاط محدود وزني در حل عددي معادلات پوآسون با استفاده از توابع وزني زمين آماري
972
بهبود روش هاي آشكارسازي مولفه هاي P300 با استفاده از الگوريتم آناليز مولفه هاي مستقل
973
بهبود روش هاي آگاه از توپولوژي شبكه جايابي داده ها براي سيستم فايل هاي توزيع شده بر روي محيط ابري
974
بهبود روش هاي استخراج اتوماتيك جاده ها جهت IRS با تكنيك Particle Filtering بكارگيري در تصاوير ماهواره
975
بهبود روش هاي اولويت دهي الگوريتم هاي زمانبندي در شبكه هاي بي سيم سلولي
976
بهبود روش هاي اولويت دهي الگوريتم هاي زمانبندي درشبكه هاي بي سيم سلولي
977
بهبود روش هاي بازسازي سوپر رزولوشن تصاوير با استفاده از شيوه هاي نمايش تنك
978
بهبود روش هاي بازنمايي موسيقي براي شناسايي مبتني بر محتواي صوت
979
بهبود روش هاي برازش و دسته بندي داده ها در يادگيري ماشين
980
بهبود روش هاي برنامه ريزي تعميرات اساسي نيروگاه هاي بخار با استفاده از تكنيك هاي كنترل پروژه
981
بهبود روش هاي پيش بيني فناوري توسط TRIZ
982
بهبود روش هاي تامين امنيت پروتكل هاي مسير يابي شبكه هاي ad-hoc در برابر حملات فعال
983
بهبود روش هاي تخصيص كانال در شبكه هاي توري بي سيم
984
بهبود روش هاي تخمين ارتباط موثر نواحي مختلف مغز مبتني بر داده هاي fMRI به روش مدل سازي علي ديناميك قطعي دو خطي
985
بهبود روش هاي تخمين پارامترهاي سيگنال‌هاي مخابراتي در محيط نويزي وابسته با استفاده از تابع چگالي احتمال و توابع كاپولا
986
بهبود روش هاي تخمين تأخير زماني و جابه جايي فركانسي در محيط نويزي
987
بهبود روش هاي تخمين كانال در سيستم هاي چند حامله با دسترسي چند گانه به منظور افزايش Throughput
988
بهبود روش هاي تخمين مقادير اوليه ثابت تعادل براي اجزاء سنگين نفت خام
989
بهبود روش هاي تركيب سيستم هاي ترجمه ماشيني
990
بهبود روش هاي تطبيق مدل هاي آكوستيكي بمنظور استفاده در زبانشناسي گفتار فارسي
991
بهبود روش هاي توليد آواهاي يك گوينده با در اختيار داشتن تعداد محدودي جمله از آن گوينده
992
بهبود روش هاي جداسازي سيگنال الكترو كارديوگرام جنين از مادر مبتني بر روش آناليز اجزا مستقل
993
بهبود روش هاي جستجوي سخت افزاري به منظور كاربرد در سيستم هاي تشخيص نفوذ خطوط پر سرعت
994
بهبود روش هاي خطي و استفاده از داده هاي چند فركانسي در تصوير برداري مايكروويو جهت آشكارسازي تومورهاي سرطاني در سينه
995
بهبود روش هاي خوشه بندي محتواي كاربران و تشخيص هرزنامه در شبكه اجتماعي طراحي گرافيك
996
بهبود روش هاي دسته بندي در داده كاوي با استفاده از دانش گذشته
997
بهبود روش هاي شبه نيوتن براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
998
بهبود روش هاي شبيه سازي جهت بهينه سازي طراحي مبتني بر اعتمادپذيري
999
بهبود روش هاي شتاب دهي الكترون در خلأ با استفاده از پالس ليزري پرتوان چيرپ و در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
1000
بهبود روش هاي شناسايي خودكار توازي در سطح داده درپردازنده هاي گرافيكي مبتني بر معماري كودا
بازگشت