<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بهبود روش هاي تخصيص كانال در شبكه هاي توري بي سيم
2
بهبود روش هاي تخمين ارتباط موثر نواحي مختلف مغز مبتني بر داده هاي fMRI به روش مدل سازي علي ديناميك قطعي دو خطي
3
بهبود روش هاي تخمين پارامترهاي سيگنال‌هاي مخابراتي در محيط نويزي وابسته با استفاده از تابع چگالي احتمال و توابع كاپولا
4
بهبود روش هاي تخمين تأخير زماني و جابه جايي فركانسي در محيط نويزي
5
بهبود روش هاي تخمين كانال در سيستم هاي چند حامله با دسترسي چند گانه به منظور افزايش Throughput
6
بهبود روش هاي تخمين مقادير اوليه ثابت تعادل براي اجزاء سنگين نفت خام
7
بهبود روش هاي تركيب سيستم هاي ترجمه ماشيني
8
بهبود روش هاي تطبيق مدل هاي آكوستيكي بمنظور استفاده در زبانشناسي گفتار فارسي
9
بهبود روش هاي توليد آواهاي يك گوينده با در اختيار داشتن تعداد محدودي جمله از آن گوينده
10
بهبود روش هاي جداسازي سيگنال الكترو كارديوگرام جنين از مادر مبتني بر روش آناليز اجزا مستقل
11
بهبود روش هاي جستجوي سخت افزاري به منظور كاربرد در سيستم هاي تشخيص نفوذ خطوط پر سرعت
12
بهبود روش هاي خطي و استفاده از داده هاي چند فركانسي در تصوير برداري مايكروويو جهت آشكارسازي تومورهاي سرطاني در سينه
13
بهبود روش هاي خوشه بندي محتواي كاربران و تشخيص هرزنامه در شبكه اجتماعي طراحي گرافيك
14
بهبود روش هاي دسته بندي در داده كاوي با استفاده از دانش گذشته
15
بهبود روش هاي شبه نيوتن براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
16
بهبود روش هاي شبيه سازي جهت بهينه سازي طراحي مبتني بر اعتمادپذيري
17
بهبود روش هاي شتاب دهي الكترون در خلأ با استفاده از پالس ليزري پرتوان چيرپ و در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
18
بهبود روش هاي شناسايي خودكار توازي در سطح داده درپردازنده هاي گرافيكي مبتني بر معماري كودا
19
بهبود روش هاي شناسايي منبع فلش ولتاژ ﴿voltage sag) در سيستمهاي قدرت
20
بهبود روش هاي مبتني بر RSSI در مكان يابي گره هايي با قابليت ارسال دو سيگنال
21
بهبود روش هاي مبتني بر نمونه برداري فشرده در ادغام داده هاي تصويري
22
بهبود روش هاي متمايزسازي گفتار-موسيقي با استفاده از آناليز تفكيك خطي
23
بهبود روش هاي مخفي سازي اطلاعات در سيگنال ميزبان باند باريك گفتار
24
بهبود روش هاي مخفي سازي اطلاعات در كاربرد تلفن تصويري چهره به چهره
25
بهبود روش هاي مديريت جريان داده در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار با استفاده از توزيع كنترل كننده و كاهش ارتباطات بين قسمت ها
26
بهبود روش هاي ناوبري تجمعي از ربات ها در وظيفه ي جستجوي غذا
27
بهبود روش هاي نهان نگاري( مخفي سازي) برگشت پذير اطلاعات در تصوير
28
بهبود روش هاي يادگيري كرنل مركب و يادگيري معيار فاصله در سامانه هاي بازشناسي الگو
29
بهبود روش همكاري اپراتورهاي همراه و خط ثابت مبتني بر نظريه بازي در فعال سازي فمتوسل ها
30
بهبود روش يادگيري شبكه ي عصبي گلوگاه بازگشتي
31
بهبود روش‌ فرا‌ ابتكاري جهت زمان‌بندي كار در رايانش ابري
32
بهبود روش‌ هاي توصيف بافت تصوير با استفاده از نمونه ‌برداري فشرده و كاربرد آن در طبقه بندي تصاوير
33
بهبود روش‌هاي آناليز و طبقه‌بندي تصورهاي گفتاري در واسط مغز-رايانه
34
بهبود روش‌هاي اشكال‌زدايي نرم‌افزار به منظور تخمين قطعات مستعد خطا
35
بهبود روش‌هاي تطبيق با گوينده در شبكه‌ي عصبي عميق براي بازشناسي گفتار
36
بهبود روش‌هاي تعيين موقعيت هم‌زمان چند منبع صوتي
37
بهبود روش‌هاي جلوگيري از حمله منع سرويس در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور
38
بهبود روش‌هاي شناسايي و مقابله با حملات منع سرويس توزيع‌شده در اينترنت اشياء براي شهرهاي هوشمند
39
بهبود روش‌هاي مسيريابي مبتني بر سهميه‌بندي در شبكه‌هاي فرصت‌طلبانه
40
بهبود روشهاي تبديل ويژگي به منظور افزايش كارايي در دو حوزه سيستمهاي تشخيص گفتارتشخيص نفوذ به شبكه
41
بهبود روشهاي تشخيص چهره انسان در تصاوير ويديويي با استفاده از چند تفكيك حركت
42
بهبود روشهاي تشخيص لبه و بخش بندي تصاوير خاكستري با استفاده از شبكه هاي عصبي SNN همراه با نظارت
43
بهبود روشهاي تصديق دستورات صوتي بدون استفاده از مدل زباني براي حداكثر 256 دستور گفتاري
44
بهبود روشهاي توليد و توزيع كليد و سيستم هاي رمزنگاري و امضاء ديجيتال با بكارگيري الگوريتم هاي رمزنگاري خم بيضوي
45
بهبود روشهاي حذف اثر اعوجاجات در بازشناسي گفتار
46
بهبود روشهاي رديابي با استفاده از تركيبي از اطلاعات رنگ و حركت
47
بهبود روشهاي سنتي جهت رنگرزي پشم ﴿خامه قالي﴾ با استفاده از مواد رنگي طبيعي رايج
48
بهبود روشهاي مبتني بر مدل، جهت جدا سازي سيگنالهاي موزيك و گوينده، از سيگنال تركيبي تك ميكروفوني
49
بهبود روشهاي مكانيابي يك منبع خاص صوتي
50
بهبود روند استفاده از مدل‌سازي اطلاعات ساختمان در فرآيند مانيتورينگ و كنترل پروژه‌هاي خاص
51
بهبود ريزساختار و شكل‌‎پذيري تسمه آلومينيوم 6061 با استفاده از تركيب فرآيندهاي تغيير شكل شديد (ECAP) و نورد
52
بهبود زمان اجراي الگوريتم تشخيص حروف ﴿ocr﴾ در روند تشخيص پلاك خودرو به كمك پياده سازي روي برد GPU
53
بهبود زمان بندي پروژه هاي ساخت با در نظر گيري تداخلات فضايي
54
بهبود زمان بندي در شبكه هاي پخشي بي سيم دو كاربره مبتني بر اكتساب انرژي با در نظر گرفتن قيد كيفيت سرويس
55
بهبود زمان پاسخ موتورهاي جستجو با استفاده از كش كردن اطلاعات
56
بهبود زمان پاسخگويي پرس وجو بر مبناي شرايط سيستم و ويژگي هاي جريان داده
57
بهبود زمان ماندگاري نان با استفاده از تكنيك بسته بندي در اتمسفر اصلاح شده
58
بهبود زمان مهاجرت زنده ماشين مجازي با استفاده از بهينه سازي زمانبندي CPU
59
‫بهبود زمان‌ بندي كار هاي هم‌ زمان‌ در سيستم‌ هاي‌ محاسبات‌ ابري‬
60
بهبود زمانبندي هاي متمركز و توزيع شده به منظور تخصيص بهينه پنجره هاي خرد در شبكه هاي مش IEEE 802.16
61
بهبود زمانبندي و مصرف انرژي در محاسبات ابري با استفاده از الگوريتم تركيبي رقابت استعماري و ژنتيك
62
بهبود زندگي اجتماعي حوزه هاي مسكوني با تأكيد بر نقش نظام حركت و دسترسي
63
بهبود زيست‌سازگاري داربست‌هاي مهندسي بافت با مهار سلول هاي ايمني به كمك مولكول‌هاي شبيه سازي شده از نشانگرهاي سطحي سلول هاي دندريتيك
64
بهبود ساخت پدهاي چسبندهي ميكروني به روش زدايش الكتروشيميايي و آناليز عملكرد آنها
65
بهبود ساختار سيستمي و مداري مدولاتور‌هاي سيگما- دلتاي زمان- گسسته براي كاربردهاي سرعت‌ بالا
66
بهبود ساختار شبكه‎هاي عصبي عميق براي بازشناسي گفتار
67
بهبود ساختار كنترلي سيستم پمپاژ آب مبتني بر آرايه‌هاي خورشيدي
68
بهبود ساختار منطقه جوش ورق هاي نازك آلياژ Ti6A41Vدر فرآيند جوشكاري ميكروپلاسمائي
69
بهبود ساختار نويز سري‌هاي زماني چند متغيره ايستگاه‌هاي دائمي GPS
70
بهبود ساختارسطحي آلياژ برنز آلومينوم نيكل دار با استفاده از نانو ذرات آلومينا به روش اصطكاكي -اغتشاشي
71
بهبود ساختاري مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال Pipeline
72
بهبود ساختاري مدولاتورهاي سيگما-دلتاي زمان- پيوسته براي كاربردهاي سرعت‌بالا
73
بهبود ساختاري مدولاتورهاي سيگما-دلتاي زمان-گسسته براي كاربردهاي باند وسيع
74
بهبود سازگاري آلياژ پلي پروپيلن / پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ از طريق اصلاح شيميايي زنجيره هاي PET و بررسي تاثير آن روي خواص فيزيكي - مكانيكي
75
بهبود سازي احتمالاتي تخصيص بار آلاينده در سيستم هاي رودخانه اي
76
بهبود سامانه ايمني نيروگاه اتمي بوشهر واحد-1 در برابر حادثه خرابي سامانه نهايي برداشت حرارت و تحليل آن با استفاده از كد RELAP/SCDAP
77
بهبود سامانه هاي موقعيت يابي درون ساختمان با استفاده از ادغام فناوري هاي بي سيم
78
بهبود سامانه‌هاي تشخيص عبارت گفتاري با تركيب روش‌هاي بانظارت و بدون نظارت و دانش معنايي
79
بهبود سامانه‌هاي كنترل سرعت جهت افزايش ايمني و روان‌سازي حركت
80
بهبود سامانه¬هاي تشخيص نفوذ با معماري سلسله مراتبي با استفاده از يك سامانه براي ارسال پيام بين لايه¬اي
81
بهبود سخت افزاري و نرم افزاري المان آرايه اي فشارسنج كف پا
82
بهبود سرعت پاسخگويي به پرس‌وجوهاي وب با استفاده از تكنيك‌هاي هوشمند حافظه نهان
83
بهبود سرعت تشخيص بلادرنگ نفوذ به سيستم‌هاي صنعتي اسكادا
84
بهبود سرعت و دقت استخراج خودرو براي رديابي در محيط‌هاي وسيع شهري با كمك GPU
85
بهبود سرعت و دقت رديابي نقطه‌ي بيشينه‌ي توان سلول‌هاي فتوولتائيك به روش پيش‌بين با به‌كارگيري يك مبدل افزاينده‌ي بهبود يافته و در نظر گرفتن تغييرات بار
86
بهبود سرعت و هزينه تكثير پويا در سيستمهاي توزيعي با استفاده از راهكارپيشنهادي بر پايه تكثير گروهي مبتني بر معدل دسترسي
87
بهبود سطح امنيت فايل WSDL وب سرويس و تفهيم اطلاعات امنيتي جديد به BPEL
88
بهبود سطح تعالي سازمانهاي پژوهشي با استفاده از رتبه بندي استراتژيها در كارت امتيازي متوازن و پياده سازي در پژوهشكده صنايع هوايي
89
بهبود سلول تمام جمع كننده در تكنولوژي اتوماتاي سلولي كوانتومي و بررسي قابليت اطمينان آن
90
بهبود سنتز توابع چهارمتغيره ي منطقي، با كاهش سيم هاي متقاطع در فناوري اتوماتاي سلولي كوانتومي
91
بهبود سنجش بار الي پساب صنايع دارو سازي به روش نيمه ميكرو با ويال هاي محتوي نانو فتو كاتاليزور دي اكسيد تيتانيوم
92
بهبود سيستم اصلاح شبكه هاي توزيع آب به كمك نگهداري برنامه ريزي شده
93
بهبود سيستم انبارداري در شركت بلورين يزد
94
بهبود ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻣﺪ
95
بهبود سيستم بازشناسي واحده‍‍اي كنشي چهره مبتني بر سبك
96
بهبود سيستم برنامه ريزي توليد در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
97
بهبود سيستم تشخيص خودكار زبان گفتاري مبتني بر اطلاعات اكوستيكي
98
بهبود سيستم توصيه گر مبتني بر پالايش مشاركتي با استفاده از خوشه بندي شخصيت كاربران
99
بهبود سيستم ثبت اطلاعات كينماتيك مبتني بر شتاب سنج با قابليت ارسال بي سيم اطلاعات
100
بهبود سيستم حرارتي شامل پمپ زمين گرمايي و انرژي خورشيدي جهت تامين گرمايش ساختمان
101
بهبود سيستم قيمت‌گذاري طيف در راديو شناختگر با در نظر گرفتن كلاس‌هاي سرويس
102
بهبود سيستم نت در كارخانه صنايع طراحان دوخت يزد
103
بهبود سيستم نگهداري وتميرات بهره ور وپيشگيرانه در كارخانه توليدكنسانتره زرشك ﴿مطالعه موردي كارخانه خوشه سرخ شرق قاينات ﴾
104
بهبود سيستم هاي پيشنهاد دهنده مبتني بر پالايش گروهي با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري عميق و تجزيه ي ماتريس
105
بهبود سيستم هاي تاييد چهره با استفاده از تكنيك نمونه برداري فشرده
106
بهبود سيستم هاي تاييد چهره با استفاده از كرنل هاي مركب
107
بهبود سيستم هاي شهرت براي مديريت اعتماد در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از نظريه بازي ها
108
بهبود سيستم يادگيري الكترونيكي MOODLE براي مديريت دروس بر بستر ابر
109
بهبود سيستم‌هاي تشخيص نفوذ در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
110
بهبود سيستم‌هاي تطبيقي مبتني بر پروفايل كاربر با استفاده از هستان‌شناسي و تكنيك‌هاي وب ‌مفهومي
111
بهبود سيستمهاي قابليت اعتماد , improving of reability systems
112
بهبود شاخص هاي عملكردي ژنراتور القايي تغذيه دوگانه بدون جاروبك با رويكرد ترانسفورمر گردان و ساخت يك نمونه آن
113
بهبود شاخص هاي كيفيت توان ميكروگريد با حضور خودروهاي برقي
114
بهبود شاخص‌‌هاي ريسك شبكه توزيع هوشمند با تاكيد بر توپولوژي‌هاي مختلف شبكه سايبري
115
بهبود شبكه مبدل هاي حرارتي واحد تقطير پالايشگاه اصفهان به كمك آناليز پينچ با در نظر گرفتن اثرات افت فشار
116
بهبود شبكه هاي بي سيم IEEE802.15.4 در لايه MAC به منظور كاهش تاخير ارسال اطلاعات در شبكه هاي صنعتي
117
بهبود شبكه هاي خودسازمان ده رشد يابنده سلسه مراتبي
118
بهبود شبكه هاي خياباني در ارتباط با وقوع تصادف ترافيكي در آنها
119
بهبود شبكه هاي عصبي پالسي به منظور بخش بندي تصاوير و طبقه بندي داده ها
120
بهبود شبكه هاي عصبي همگشتي با در نظر گرفتن عدم قطعيت داده ها
121
بهبود شبيه سازي كنترل بازتواني دست رساني با بررسي حركات پنجگانه و تعيين كلاس حركتي و پيش بيني حركت
122
بهبود شبيه سازي كنترل بازتواني دست رساني براساس سينرژي عضلاني
123
بهبود شرايط آكوستيك در مساجد با نگرش تحليلي وضوح گفتار در مساجد دوره قاجار تبريز (با رويكرد تأثير آجر و تزئينات آجري بر زمان واخنش RT)
124
بهبود شرايط دريل كاري جهت جلوگيري از نكروز حرارتي در استخوان
125
بهبود شرايط عملياتي سنتز ناپيوسته اسكلت فلز-آلي MIL-101(Cr) و طراحي و ساخت يك راكتور ميكروسيال به منظور سنتز پيوسته آزمايشگاهي MIL-101(Fe, Cr)
126
بهبود شرايط فرآيند سرخ كردن حلقه هاي پياز به منظور توليد محصول با كيفيت مطلوب
127
بهبود شرايط فرم دهي آلياژهاي تيتانيوم و شبيه سازي المان محدود فرايند فرم دهي كشش عميق گرم ورق Ti-6Al-4V
128
بهبود شناسايي آلتراسيون هاي پيرامون كانسار مس پورفيري دره زار از طريق روش هاي ادغام و تفكيك طيفي زير پيكسلي داده هاي ماهواره اي چند طيفي
129
بهبود شيوه استخراج ويژگي تشخيص حركت در چهره در حل مسئله تعيين اتوماتيك حالات چهره
130
بهبود شيوه سيگنالينگ SIP با استفاده از SDN
131
بهبود شيوه هاي ارزيابي مديريت پروژه ( مورد مطالعه: پروژه هاي سخت افزاري و نرم افزاري)
132
بهبود شيوه هاي تخصيص طيف در سيستم هاي راديو شناختگر با دريافت اطلاعات پاره‌اي از شبكه
133
بهبود صداخفه‌‌كن انتهايي خودرو سايپا-تيبا 2 با هدف كاهش صداي برون‌رو، سامان‌دهي به طنين آن و افزايش توان پيشرانه
134
بهبود صداخفه‌‌كن انتهايي خودرو سايپا-تيبا 2 با هدف كاهش صداي برون‌رو، سامان‌دهي به طنين آن و افزايش توان پيشرانه
135
بهبود صنعت هواپيمايي در ايران از طريق ادغام يا انحلال شركت هاي هواپيمايي جديد
136
بهبود صيانت از قيود و تحليل پايداري الگوريتم Min-Max جهت كنترل سوخت موتور توربوفن
137
بهبود ضرائب فيلتر FIR توسط شبكه عصبي
138
بهبود ضرب كننده در تكنولوژي اتوماتاي سلولي كوانتومي QCA
139
بهبود ضريب افت انتقال صوتي پلي كربنات با به كارگيري نانوساختار
140
بهبود ضريب توان و كاهش ميزان هارمونيكهاي جريان يكسو كننده هاي سه فاز در شبكه قدرت با استفاده از روش سوئيچينگ ولتاژ صفر(ZVS)و جريان صفر (ZCS)
141
بهبود ضريب قدرت و توزيع هارمونيكي جريان خط در يكسوسازهاي قدرت توسط نرم افزار تحليل مدارهاي الكترونيك قدرت (PECA)
142
بهبود طبقه بندي برگ براي شناسايي گياه با استفاده از يادگيري عميق
143
بهبود طبقه بندي تصور گفتاري در واسط مغز رايانه - با استفاده از روشهاي يادگيري ديكشنري
144
بهبود طبقه بندي تصورهاي گفتاري در سيستم هاي واسط مغز-رايانه بر مبناي يادگيري انتقالي فازي
145
بهبود طبقه بندي كنندة نوع مدولاسيون مبتني بر ويژگي
146
بهبود طراحي VLSI تبديل گسسته كسينوسي دوبعدي با اتلاف توان پايين و محاسبات اندك
147
بهبود طراحي دستگاه آزمايشگاهي بررسي كشش بين سطحي و زاويه تماس
148
بهبود طراحي دوچرخه برقي شهري با رويكرد بازي انگارانه
149
بهبود طراحي سپر پژو 405 در تصادف كم سرعت
150
بهبود طراحي كنترل كننده سرعت موتور القايي به روش كنترل برداري غيرمستقيم با استفاده از تخمين همزمان سرعت و پارامترهاي موتور
151
بهبود طراحي ماژول جلوپنجره پلتفرم ملي با كنترل فعال جريان
152
بهبود طراحي محصول با استفاده از روش توسعه كيفي عملكرد QFD : مطالعه موردي مبلمان مدارس مقطع راهنمايي شهر تهران ﴿تحت حمايت سازمان نوسازي مدارس كشور﴾
153
بهبود طراحي و پياده سازي جرم شناسي شبكه بر اساس مدل ظرف عسل
154
بهبود طراحي وب سايت تطبيق پذير براي دستگاه هاي موبايل
155
بهبود طرح پلانچينگ پانيل ذوب
156
بهبود طرح كانال كنترل مشترك لايهMACدر شبكه هاي راديوي شناختي
157
بهبود طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر همزماني گره ها
158
بهبود ظرفيت جذب دانش مبتني بر رويكرد كارت امتيازي متوازن: روش پويايي شناسي سيستم ها – مورد مطالعه شركت گاز اصفهان
159
بهبود ظرفيت در شبكه هاي اقتضايي با در نظر گرفتن محدوديت تاخير
160
بهبود ظرفيت در مخابرات سيار با استفاده از آنتن هوشمند
161
بهبود ظرفيت سيستم با استفاده از روشهاي مختلف تكرار فركانسي در شبكه هاي IEEE 802.16 OFDMA
162
بهبود عدالت در شبكه هاي مشاركتي چند - كاربره به كمك انتخاب رله بين - لايه اي
163
بهبود عدد نويز و خطينگي تقويت‌كننده‌هاي كم‌نويز (LNA) براي كاربردهاي باند وسيع در تكنولوژي‌هاي نانومتر CMOS
164
بهبود علمكرد تشخيص آسيب پذيري در تحليل لكه گذاري توسط بررسي تفاضلي
165
بهبود عمر باتري ليتيومي با سيستم مديريت حرارتي بر پايه مواد تغيير‌فاز‌دهنده در خودروي الكتريكي
166
بهبود عمر قطعات جوشكاري شده ناچ دار به كمك اصلاح طول آشفتگي جريان تنش سنت و نافت
167
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد MRP با استفاده از تئوري محدوديتها
168
بهبود عملكرد FCL-DVR در شبكه توزيع به منظور بازيابي ولتاژ و محدودسازي جريان خطا
169
بهبود عملكرد TCP روي شبكه سيار موردي با استفاده از روش بين لايه اي
170
بهبود عملكرد آرايه آنتن مايكرواستريپ با تزويج روزنه اي توسط ساختارهاي EBG
171
بهبود عملكرد آشكارسازهاي وفقي راداري در حضور كلاتر AR و اهداف تداخلي
172
بهبود عملكرد آكوستيكي فوم ها با به كارگيري ذرات نانو
173
بهبود عملكرد آنتن شيپوري مبتني بر موجبر مجتمع در زيرلايه با استفاده از شكل دهي زيرلايه
174
بهبود عملكرد آنتن ويوالدي با استفاده از فرامواد
175
بهبود عملكرد آيروديناميكي دماغه‌هاي ماوراءصوت به روش تزريق جت متقابل
176
بهبود عملكرد استخر خورشيدي گراديان نمك با استفاده از روش‏هاي عددي
177
بهبود عملكرد الكتريكي و نوري سلول‌هاي خورشيدي چندپيوندي با ارائه ساختار نوين پيوند تونلي و اصلاح روكش ضدبازتاب
178
بهبود عملكرد الگوريتم كنترل ازدحام Vegas-TCP در رقابت با الگوريتم TCP-Reno
179
بهبود عملكرد امنيتي سرورهاي SIPدر مقابل آسيب پذيري ها در چارچوب IMS
180
بهبود عملكرد امولاتور بار در حالت عملكرد جزيره اي ريز شبكه به منظور دنبال كردن توان مرجع با استفاده از كنترل كننده عصبي
181
بهبود عملكرد اينورتر فركانس بالاي مورد استفاده در سيستم گرمايش القايي
182
بهبود عملكرد اينورتر منبع امپدانسي با طراحي كنترل كننده بهينه
183
بهبود عملكرد اينورترهاي سهفاز با استفاده از كنترل پيش بين
184
بهبود عملكرد باتري ليتيم-يون از طريق پوشش‌دهي ماده كاتدي تجاري LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 با ليتيم زيركونات (Li2ZrO3)
185
بهبود عملكرد پارچه پنبه/پلي استر استتاري در ناحيه مادون قرمز با طول موج كوتاه
186
بهبود عملكرد پديده ي احتراق در توربين هاي گازي نيمه پيش آميخته
187
بهبود عملكرد پرتال شهرداري ها نمونه موردي:‌ پرتال الكترونيك شهرداري يزد
188
بهبود عملكرد پردازش داده هاي بزرگ با استفاده از اجراي هادوپ تحت شبكه هاي تعريف شده نرمافزاري
189
بهبود عملكرد پروانه كمپرسور گريز از مركز يك ميكروتوربين گاز
190
بهبود عملكرد پروتز دست با استفاده از پردازش سيگنال مايوالكتريك سطحي
191
بهبود عملكرد پروتكل OLSR در شبكه هاي بي سيم موردي
192
بهبود عملكرد پروتكل مسيريابي كنترل و تشخيص پوياي ازدحام در شبكه سيار موردي
193
بهبود عملكرد پروتكل هاي مسيريابي آگاه از كدينگ شبكه در شبكه هاي بيسيم مش
194
بهبود عملكرد پروتكل هاي مسيريابي ايمن بر مبناي اعتماد در شبكه هاي موردي متحرك
195
بهبود عملكرد پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي بي سيم
196
بهبود عملكرد پليمرهاي قالب مولكولي با استفاده از مونومرهايي با گروههاي عاملي مختلف: مطالعات تئوري و تجربي
197
بهبود عملكرد تخمين گر كم ترين ميانگين مربع خطاي خطي كانال در سيستم هاي چند آنتني انبوه
198
بهبود عملكرد ترانزيستورهاي اثر ميداني تونل زني نانومتري با مهندسي گيت
199
بهبود عملكرد تشكيل تصوير و جبران سازي خطاي حركت مبتني بر روش برد- داپلر در رادارهاي روزنه مصنوعي
200
بهبود عملكرد تصفيه خانه فاضلاب با تكيه بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و مصرف انرژي
201
بهبود عملكرد تعادلساز باتريهاي سري مبتني بر روش هوشمند
202
بهبود عملكرد جداسازي كورسيگنالهاي گفتار با به كار گيري روش زير باند
203
بهبود عملكرد جداسازي نفت از آب در سيستم شناورسازي با گاز، با استفاده از شبيه سازي هيدروديناميكي
204
بهبود عملكرد حفاظت تطبيقي رله هاي اضافه جريان با استفاده از كاهش تعداد گروههاي تنظيمي رله ها
205
بهبود عملكرد حلقه رديابي در گيرنده هاي GPS با استفاده از فيلتر كالمن
206
بهبود عملكرد خاك رس به عنوان حفاظ در مراكز دفن پسماندها جهت حفاظت از محيط زيست
207
بهبود عملكرد خطوط انتقال با استفاده از فراماده
208
بهبود عملكرد خنك كاري ميكروكانال با استفاده از نانوسيال با لزجت غير نيوتني
209
بهبود عملكرد دسته بندي بسته ها با استفاده از پردازش موازي
210
بهبود عملكرد دسته بندي متون و اسناد فارسي با استفاده از روش PCA و تركيب الگوريتم‌هاي جستجوي تكاملي
211
بهبود عملكرد ديناميكي SSSC و STATCOMدر سيستم قدرت
212
بهبود عملكرد ديناميكي سيستم توربين بادي مبتني بر ژنراتور القايي دوسو تغذيه از طريق تنظيم بهينه پارامترهاي كنترلي با استفاده از روش تحليل حساسيت مسير حالت و تئوري انشعابات
213
بهبود عملكرد ديناميكي قطار و كاهش مصرف انرژي با تعيين نقطه شروع خلاصي
214
بهبود عملكرد راه اندازي پيل سوختي اكسيد جامد
215
بهبود عملكرد رديابي تصويري به كمك فيلتر ذره اي و روش هاي هوشمند
216
بهبود عملكرد رشته خودروها با ارسال اطلاعات دريچه گاز خودروي پيشرو
217
بهبود عملكرد رله ديستانس در خطوط فشار قوي
218
بهبود عملكرد رله‌هاي بازبست تك‌فاز در خطوط انتقال فشارقوي با استفاده از تجهيزات كمكي و آناليز تشخيص خطا
219
بهبود عملكرد رو شهاي مبتني بر ب هروزرساني محتويات در فمتوكشينگ
220
بهبود عملكرد روتور توربواكسپندر به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
221
بهبود عملكرد روش HMM در ديكدر ATP گفتار پيوسته فارسي
222
بهبود عملكرد روش هاي تحليلي محاسبات فشار امتزاجي كمينه
223
بهبود عملكرد روشهاي چند كاناله بهسازي گفتار در شرايط واقعي
224
بهبود عملكرد ريزشبكه هاي دورگه ac/dc با استفاده از D-FACTS با در نظر گرفتن خودروهاي اتصال برقي
225
بهبود عملكرد زنجيره تامين
226
بهبود عملكرد ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه حين خطا با تغيير توپولوژي مبدل الكترونيك قدرت
227
بهبود عملكرد ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه حين خطابا تغيير توپولوژي مبدل الكترونيك قدرت
228
بهبود عملكرد ژنراتور القايي دو سو تغذيه حين خطا با استفاده از محدود كننده جريان خطا
229
بهبود عملكرد ژنراتور توربين بادي در شرايط ولتاژ نامتعادل شبكه
230
بهبود عملكرد سامانه هاي تشخيص هويت بيومتريك با تلفيق اطلاعات گفتار اثرانگشت و چهره
231
بهبود عملكرد سامانه هاي كنترل از طريق شبكه با استفاده از پردازش هوشمند سيگنال
232
بهبود عملكرد سامانه‌هاي كنترل تحت شبكه با استفاده از شبكه عصبي
233
بهبود عملكرد سرويس DNS پياده سازي شده بر مبناي متد مسيريابي Anycast
234
بهبود عملكرد سلول هاي خورشيدي حساس شده به رنگ با به كار گيري نقاط كوانتومي كربني سنتز شده از ضايعات فرآوري شكر
235
بهبود عملكرد سلول‌هاي خورشيدي رنگدانه اي با به‌كارگيري كمپلكس‌هاي پالاديم به ‌عنوان حساس كننده هاي جديد، بهره گيري از ميدان الكتريكي مدوله شده درلايه نشاني الكتروفورتيكي جهت تهيه فيلم نيمه رسانا و استفاده از اصلاح‌گرهاي گرافن عامل دار شده با آمينواسيدهاي زيست سازگار در تهيه لايه فوتوآند
236
بهبود عملكرد سنگ زني سوپرآلياژ پايه نيكل توسط تغيير در ساختار هندسي چرخ سنگ اكسيد آلومينيوم با و بدون بكارگيري خنك كار نيتروژن مايع
237
بهبود عملكرد سيستم اعتماد در مسيريابي شبكه‌هاي اقتضايي متحرك در قبال تغيير رفتار گره متخاصم
238
بهبود عملكرد سيستم پيشنهاددهنده، به كمك تحليل شبكه‌اجتماعي روي گراف توصيه‌ي كاربران
239
بهبود عملكرد سيستم تعاملي بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از مفاهيم سطح بالا و بازخ.رد مرتبط كاربر
240
بهبود عملكرد سيستم تعاملي بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از مفاهيم سطح بالا و بازخورد مرتبط كاربر
241
بهبود عملكرد سيستم تعاملي بازيابي تصوير مبتني بر محتوي با وووو استفاده از مفاهيم سطح بالا و بازخورد مرتبط كاربر
242
بهبود عملكرد سيستم تعليق با استفاده از ميراكر جرمي تنظيم شده
243
بهبود عملكرد سيستم كنترل تله رباتيك در حضور محيط فعال و كاربرد آن در جراحي قلب تپنده
244
بهبود عملكرد سيستم كنترل سطح آب درام بويلر (طراحي الگوريتم سيستم كنترل مناسب )
245
بهبود عملكرد سيستم كنترل مبتني بر رويداد براي فرآيند شيميايي آلكيلاسيون بنزن
246
بهبود عملكرد سيستم كنترل مستقيم نيرو براي موتور سنكرون مغناطيس دايم خطي بر اساس حالت ساختار متغير براي سروهاي كنترل موقعيت
247
بهبود عملكرد سيستم كنترل موتور جريان مستقيم بدون جاروبك شش فاز
248
بهبود عملكرد سيستم مخابراتي طي فگسترده با بكارگيري كدهاي سوراخ شده
249
بهبود عملكرد سيستم مديريت ارزش كسب شده با به كارگيري نمودار كنترلي چند متغيره ميانگين موزون متحرك نمايي در كنترل فرايند آماري
250
بهبود عملكرد سيستم هاي پيشنهاد دهنده ي گردشگري با استفاده از تركيب اعتماد و آگاهي به زمينه
251
بهبود عملكرد سيستم هاي تشخيص نفوذ با استفاده از روش‏هاي همبستگي سنجي هشدارهاي توزيع شده
252
بهبود عملكرد سيستم هاي تصديق گوينده مستقل از متن با استفاده از تركيب طبقه بندي كننده ها
253
بهبود عملكرد سيستم هاي توصيه كننده با بهره گيري از فرهنگ خريدار
254
بهبود عملكرد سيستم هاي چندعاملي كنترل شده از طريق مدل پيش بين
255
بهبود عملكرد سيستم هاي گرمايشي خورشيدي با نانو سيال
256
بهبود عملكرد سيستم هاي مخابراتي دسترسي چندگانه OFDM به منظور كاهش تداخل
257
بهبود عملكرد سيستم هاي مكان يابي منبع گفتار در محيط هاي واقعي
258
بهبود عملكرد سيستم‌هاي آموزش الكترونيكي با استفاده از عوامل هوشمند فازي
259
بهبود عملكرد سيستم‌هاي تشخيص نفوذ با استفاده از روش REPTree و ويژگي‌هاي موثر
260
بهبود عملكرد سيستمهاي تشخيص جنس گوينده gender detection با استفاده از طبقه بندي كننده هايي نظير GMM و SVM و تركيب آنها
261
بهبود عملكرد سيستمهاي جداسازي گفتار دو گوينده در حالت تك ميكروفونه
262
بهبود عملكرد سيستمهاي كنترل مد لغزشي با كاربرد روي وسايل پرنده
263
بهبود عملكرد شبكه راديوئي شناختگر مبتني بر پرش فركانسي وفقي در يك محيط پارازيتي با بكارگيري روش هاي سنجش طيف مشاركتي ايمن
264
بهبود عملكرد شبكه هاي توري بي سيم با بكارگيري آنتن هاي جهت دار
265
بهبود عملكرد شبكه هاي دسترسي راديويي ابري با مشاركت توزيع شده
266
بهبود عملكرد شبكه هاي رله اي هميارانه مبتني بر OFDM در نسل چهارم
267
بهبود عملكرد شبكه هاي ناهمگن با به كارگيري سياست دسترسي ارتباط فراسو و فروسو به صورت جدا
268
بهبود عملكرد شبكه‌ي مشاركتي دوسويه DF با انتخاب رله و تخصيص بهينه‌ي توان
269
بهبود عملكرد شتاب دهنده الكتروني كم انرژي
270
بهبود عملكرد غشاهاي تبادل كاتيون براي فرآيند الكترودياليز
271
بهبود عملكرد غشاهاي شبكه آميخته پليمري با استفاده از نانو ذرات چارچوب‌ فلز - آلي در فرآيند تراوش تبخيري
272
بهبود عملكرد غشاي سلولز استاتي اسمز مستقيم با استفاده از نانوذرّات
273
بهبود عملكرد غشاي نانو ليفي اسمز مستقيم با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي Fe2O3 عامل دار شده در محلول كشنده
274
بهبود عملكرد قيمت گذاري هزينه هاي انتقال با استفاده از روش نقطه به نقطه
275
بهبود عملكرد كشنده چنديدك با بهكارگيري ترمزگيري اختلافي
276
بهبود عملكرد كمپرسور در شرايط سرج و واماندگي
277
بهبود عملكرد كمپرسور محوري تحت اغتشاشات ورودي به وسيله تزريق جت هوا در ناحيه درز نوك رديف پره
278
بهبود عملكرد كنترل غيرمتمركز سازه‌ها با استفاده از تخمينگر مقاوم و درنظرگرفتن عدم قطعيت‌ها
279
بهبود عملكرد كنترل مستقيم گشتاور درموتورهاي جريان مستقيم بدون جاروبك براي كاربرد در خودرو هاي الكتريكي
280
بهبود عملكرد كنترل مستقيم گشتاور محركه القايي بدون حسگر بابكارگيري مبدلهاي ماتريسي
281
بهبود عملكرد كنترلي صندلي چرخ‌دار در برخورد با موانع استاتيكي و بالا بردن سرعت پاسخ و امكان انجام سرعت متغير با صندلي‌ چرخ‌دار و تشخيص موانع در حال حركت
282
بهبود عملكرد ليزر ديسك نازك از طريق بهينه سازي سامانۀ دمش، براي توان هاي از مرتبۀ كيلووات
283
بهبود عملكرد ماده كاتدي NCA در باتري‌هاي ليتيوم-يون با روش پوشش‌دهي توسط تركيبات فلزي
284
بهبود عملكرد ماشين الكتريكي شار محوري نوع RWAFPM به كمك طراحي مناسب روتور
285
بهبود عملكرد ماشين بولتزمن با استفاده از تئوري آشوب و نظريه ميدان متوسط
286
بهبود عملكرد مبدلهاي منبع ولتاژ﴿VSC﴾ در تبادل توان بين واحدهاي توليد پراكنده و شبكه در شرايط اتصال كوتاه نامتقارن
287
بهبود عملكرد مجموع نرخ سيستم چندكاربره OFDM مبتني بر IDMA
288
بهبود عملكرد محفظه احتراق ميكرو به واسطه افزودن هيدروژن در يك پيكر بندي تيغه مانع
289
بهبود عملكرد مخابرات ماهواره اي پخشي همه جانبه با استفاده از راهبرد رله
290
بهبود عملكرد مدل بازشناسي اشياي مبتني بر ساختار سيستم بينايي انسان
291
بهبود عملكرد مدل قطعه اي اتفاقي نرم (SSSM) در ديكدر ATP گفتار پيوسته فارسي
292
بهبود عملكرد مدل هاي با پيچيدگي كم به كمك روش هاي يادگيري ماشين
293
بهبود عملكرد مدل هاي هوشمند در پيش بيني كيفيت منسوجات توليدي صنعت پوشاك با بكارگيري ساختارهاي تركيبي
294
بهبود عملكرد مشاركتي كاربران ثانويه در يك سيستم راديوشناختي
295
بهبود عملكرد معادله حالت PHSC بمنظور كاربرد در پيش بيني رفتار فازي پليمرها
296
بهبود عملكرد مكان يابي با استفاده از اعتماد در شبكه هاي حسگر بي سيم
297
بهبود عملكرد مهندسي ارزش با استفاده از QFD و TRIZ مطالعه موردي : شركت ادوات راهداري شهاب
298
بهبود عملكرد موتور PMSMتغذيه‌شده با مبدل ماتريسي توسط كنترل پيش‌بين
299
بهبود عملكرد موتور سنكرون مغناطيس دائم خط راه انداز
300
بهبود عملكرد موتور مغناطيس دائم بدون گيربكس ورنير
301
بهبود عملكرد موتورهاي جستجوگر با ارزيابي پارامترهابه رو دسته بندي فلزي .
302
بهبود عملكرد ميكروپمپ الكترواسمزي به روش عددي
303
بهبود عملكرد ميكروپمپ مگنتوهيدروديناميك به روش عددي
304
بهبود عملكرد نظارت بر فرآيندهاي صنعتي مبتني بر تحليل مولفه هاي اصلي
305
بهبود عملكرد همزمان كننده سيستم هاي مخابراتي طيف گسترده آشوبناك
306
بهبود عملكرد و قابليت استفاده‌ي برون‌سپاري پردازش‌ها در دستگاه‌هاي همراه اندرويدي
307
بهبود عملكرد يادگيري تقويتي در شبيه‌ساز دوبعدي ربات هاي فوتباليست
308
بهبود عملكرد يك روش برآورد جهت نگاه با استفاده از الگوريتم‌هاي هوشمند
309
بهبود عملكرد يك روش برآورد جهت نگاه با استفاده از الگوريتم‌هاي هوشمند
310
بهبود عملكرد يك سيكل تركيبي جهت بازيابي انرژي و اگزرژي گاز طبيعي مايع شده
311
بهبود عملكرد يكسوساز بوست سه فاز در شبكه نامتعادل با استفاده از كنترل فازي
312
بهبود عملكرد يكسوساز توان بالاي مورد استفاده در ساختار ترانسفورماتور الكترونيكي با استفاده از كنترل پيش‏بين
313
بهبود عملكرد، طراحي و ساخت مبدل‌هاي DC-DC غيرايزوله بسيار كاهنده
314
بهبود عملكردهاي شهري از طريق اعمال سياست‌هاي توقفگاه‌هاي همگاني مطالعه‌ي موردي: خيابان ونك، تهران
315
بهبود عملگر مدولاسيون فضايي در كانال هاي با محو شدگي چند مسيري
316
بهبود عملگر مدولاسيون هاي آشوبي در محيط هاي با محو شدگي چند مسيره
317
بهبود عمليات پرزسوزي ﴿كزدادن﴾با ساخت دستگاه اتوماتيك پرزسوز
318
بهبود عمليات پرزسوزي﴿كزدادن﴾باساخت دستگاه اتوماتيك پرزسوز
319
بهبود عمليات جابجايي واگن‌هاي حامل سنگ‌آهن از طريق تركيب روش توليد ناب و ابزار شبيه‌سازي
320
بهبود عمليات در فرايند STPP ﴿مطالعه HAZOP ,بهينه سازي انرژي و استراتژي كنترل ﴾
321
بهبود عمليات كارگزاري هاي بورس و اوراق بهادار به كمك شبيه سازي ﴿ مطالعه موردي يك كارگزاري نمونه ﴾
322
بهبود عمليات كانتينري پس كرانه اي ريلي در بندر با رويكرد راه آهن ناب، مطالعه موردي: شبيه‌سازي بندر شهيد رجايي
323
بهبود عيب يابي گيربكس خودرو با بكارگيري روش نوين پردازش سيگنال ارتعاشي
324
بهبود عيب يابي لايه فيزيكي شبكه H1 در فيلد باس Foundation
325
بهبود فازينگ جعبه خاكستري به كمك تحليل فايل اجرايي برنامه
326
بهبود فازينگ جعبه‌سفيد با كمّي‌كردن ريسك مسيرها
327
بهبود فرآيند استخراج ويژگي با استفاده از يادگيري عميق و انتخاب ويژگي مبتني بر نمايش تنك
328
بهبود فرآيند بخش‌ بندي تصوير مبتني بر برش گراف
329
بهبود فرآيند برنامه ريزي استراتژيك با استفاده از رويكرد تحليل عاملي مطالعه موردي: زير نظام دولتي آموزش عالي استان اصفهان
330
بهبود فرآيند تشخيص احساسات به كمك پردازش تصوير چهره
331
بهبود فرآيند سلول زدايي بافت استخوان متراكم با استفاده از ايجاد كانالها در بافت استخوان
332
بهبود فرآيند سنجش در آزمايش توالي يابي دي.ان.اي درون كانال سيال
333
بهبود فرآيند سنگزني خزشي اينكونل 738 به كمك تغيير در ساختار هندسي چرخ سنگ و ارتعاشات التراسونيك
334
بهبود فرآيند شكل‬دهي ورق‬هاي پلي‌متيل‌متاكريلات با توجه به الزامات اپتيكي
335
بهبود فرآيند كاهش ابعاد داده‌هاي بيوانفورماتيكي با به‌كارگيري روش‌هاي تركيبي
336
بهبود فرآيند كشف وب سرويس در محيط هاي توزيع شده با افزودن محتويات معنايي
337
بهبود فرآيند گوگرد زدايي اكسايشي از سوخت ديزل با گوگرد بالا با استفاده از كاتاليزور پلي اگزومتال
338
بهبود فرآيند مدل سازي پس زمينه هاي پيچيده به منظور آشكارسازي اشيا پيش زمينه
339
بهبود فرآيندها در سازمان آب منطقه اي
340
بهبود فرآيندها در سازمان آب منطقه اي اصفهان
341
بهبود فراتفكيك‌پذيري چند‌قابي با كمك تخمين‌گرهاي خطي و انتخاب مناسب قاب‌ها
342
بهبود فرايند آشكار سازي مولفه P300 با استفاده از روش‌هاي شناسايي الگو
343
بهبود فرايند انتشار در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از توصيه گري مخاطب به كاربران منتشركننده محتوا
344
بهبود فرايند تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم Data Aggregation Improvement In Wireless Sensor Networks
345
بهبود فرايند تصميم‌گيري در سيستم‌هاي پاسخ به نفوذ حساس به هزينه
346
بهبود فرايند توسعه نوم افزار با استفاده از رويكرد شش سيگما
347
بهبود فرايند توليد زيستي استن، برتانول و اتانول از مواد ليگنوسلولزي
348
بهبود فرايند توليد كارخانه فرآوري مجتمع معدني و صنعتي سنگ آهن گل گهر براساس مطالعات كانه آرايي
349
بهبود فرايند توليد و ارتقاي بهره وري با رويكرد توليد ناب و نظام آراستگي ﴿مطالعه موردي شركت فرش ماشيني خوش نگار﴾
350
بهبود فرايند درزه نگاري در توده سنگ هاي درزه دار با بكارگيري تكنيكهاي پردازش تصوير
351
بهبود فرايند ذهني در يادگيري يك اثر پيانويي
352
بهبود فرايند فتوكاتاليستي حذف مواد رنگزا با استفاده از نانو ذرات اكسيد گرافن
353
بهبود فرايند همزمان الكتروكينتيك و ديوارههاي نانوآهن، با استفاده از كنترل pH جهت حذف كروم از خاك
354
بهبود فرايند همزمان الكتروكينتيكو ديوارههاي نانوآهن با استفاده از كنترل pH جهت حذف كروم از خاك
355
بهبود فرمي درب عقب و درب صندوق عقب پژو 206 SD
356
بهبود فرورفتگي ولتاژ در شبكه توزيع چند شينه به كمك محدودكننده جريان خطاي ابررسانا (SFCL)
357
بهبود فشارهاي فيزيكي (اسكلتي _عضلاني) محيط كار با استفاده از روش تاگوچي (مورد كاوي شركت پشتيباني نرم افزار )
358
بهبود فشارهاي فيزيكي اسكلتي _عضلاني محيط كار با استفاده از روش تاگوچي مورد كاوي شركت پشتيباني نرم افزار
359
بهبود فعاليت تيروزيناز نمايان شده در سطح اسپور و مطالعه كاربردهاي آن
360
بهبود فعاليت كاتاليزور تبديل گاز سنتز به متانول
361
بهبود فناوري بكارگرفته شده در پياده‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي روي تلفن‌همراه به صورت نظيربه‌نظير
362
بهبود قابليت اطمينان تجهيزات كاركرده با توجه به وارانتي و سياست هاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه متوالي
363
بهبود قابليت اطمينان در دسترسي به رسانه انتقال در شبكه‌هاي بين‌خودرويي اقتضايي راديوي هوشمند با استفاده از مديريت اعتماد
364
بهبود قابليت اطمينان در شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار با مديريت كنترل‌كننده‌هاي توزيع‌شده
365
بهبود قابليت اطمينان در مدارات پياده سازي شده برروي FPGA با استفاده از تكامل تركيبي و بهينه سازي چندهدفه
366
بهبود قابليت اطمينان در مسيريابي هوشمند شبكه هاي متحرك تحمل پذير تاخير
367
بهبود قابليت اطمينان شبكه‌هاي بر تراشه به كمك مديريت توزيع بار
368
بهبود قابليت اطمينان مدارهاي ديجيتال به كمك معماري‌هاي مبتني بر افزونگي
369
بهبود قابليت اطمينان و ايمني سيستم هاي پروسسوري براي استفاده در محيط هاي بحراني
370
بهبود قابليت اعتماد به عملكرد شبكه هاي حمل و نقل شهري تحت وقوع شلوغي هاي بازگشت پذير در شرايط بي اطلاعي راننده از وضعيت ترافيك با استفاده از سياست تعريض خيابان ها
371
بهبود قابليت انتقال توان در سيستم‌هاي انتقال توان بي‌سيم
372
بهبود قابليت دسترسي سيستم هاي سري - موازي تعمير پذير بر مبناي بهينه سازي نرخ شكست و نرخ تعمير اجزاء
373
بهبود قابليت رنگرزي پلي اتيلن ترفتالات گريد الياف بر پايه تكنولوژي دندريمرها
374
بهبود قابليت رنگرزي پلي پروپيلن با استفاده از تركيبات ماكرومولكولي آمين دار
375
بهبود قابليت شكل پذيري پارچه هاي دو شانه استاندارد حلقوي تاري با تغيير ساختمان بافت (تريكو، لاكنيت و ساتين)
376
بهبود قابليت عبور از ولتاژ پايين توربين بادي مبتني بر ژنراتور القايي تغذيه دوگانه
377
بهبود قابليت فرآيند با استفاده از متدلوژي شش سيگما در يكي از قطعه سازان خودرو شركت ﴿شهاب شمس﴾
378
بهبود قابليت فهم گفتار در محيط هاي نويزي
379
بهبود قابليت گذر از افت ولتاژ در ريز شبكه‌ها
380
بهبود قابليت گذر از خطا در توربين هاي بادي مبتني بر ژنراتور القايي تغذيه دوگانه
381
بهبود قابليت گذر از خطاي DFIG در ريز شبكه
382
بهبود قابليت ماندگاري الگوريتم هاي مسيريابي موردي از لحاظ امنيتي در مقابل تهديدات بيزانسي
383
بهبود قابليت هاي درايو كنترل مستقيم گشتاور موتورهاي مغناطيس دائم با استفاده از روش فرامدولاسيون
384
بهبود قدرت تمايز DEA و رتبه بندي واحدهاي كارا بر اساس وزن
385
بهبود قطعه بندي بافت هاي پويا و كاربرد آن در مكان يابي و قطعه بندي تصاوير MR قلب
386
بهبود كاتاليست Pt/LaCoO در واكنش انتقال آب گاز
387
بهبود كاتاليست هاي Fe-Al-Cu در واكنش Water-Gas Shift
388
بهبود كارآيي برد مشتركين تلفن ثابت متداول
389
بهبود كارآيي پروتكلTCPدر شبكه هاي محلي بي سيم از طريق اصلاح پروتكل لايه لينك داده
390
بهبود كارآيي تقسيم كننده توان مايكرو استريپي با استفاده از تكنيك هاي DGS و MTMو كاربرد مدارهاي معادل WLANآنها در
391
بهبود كارآيي روش هاي انتشار اطلاعات در شبكه هاي حسگر بي سيم از طريق تجميع اطلاعات
392
بهبود كارآيي روش‌هاي محاسباتي ارزيابي كيفيت ادراكي تصوير
393
بهبود كارآيي سيستم هاي بيومتري حركتي انسان مبتني بر ويژگي‌هاي حوزه‌ي زمان و الگوي حركت
394
بهبود كارآيي سيستمهاي بازشناسي گوينده با استفاده از شبكههاي بيزي پويا
395
بهبود كارآيي طيفي سيستم هاي چند ورودي - چند خروجي توزيع شده با استفاده از تكنيك هاي شكل دهي باريكه و پيش كد گذاري
396
بهبود كارآيي كدينگ شبكه در شبكه هاي بي سيم چندگامه
397
بهبود كارآيي مدار آسياي گلوله اي سه چاهون با بررسي پارامترهاي عملياني
398
بهبود كارآيي مدار فلوتاسيون گالن در كارخانه فرآوري سرب و روي سرمه
399
بهبود كارآيي مديريت ذخيره سازي در شبكه اقتضايي سيار مبتني بر خوشه
400
بهبود كارآيي منسوجات بي بافت سوزن زني شده بهداشتي
401
بهبود كارآيي و توان شبكه‌هاي روي تراشه با استفاده از ارتباطات نوري
402
بهبود كارائي پروتكل TCP با استفاده از كدگذاري شبكه
403
بهبود كارائي سيستم تشخيص نفوذ فازي با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي
404
بهبود كارائي مدارهاي الكتريكي چاپ شده توسط چاپگر جوهرافشان بر بسترهاي انعطاف پذير و منسوجات
405
بهبود كارائي مديريت گفتگو در سيستم هاي مكالمه گفتاري با هدف غلبه بر عدم قطعيت
406
بهبود كارادئي الگريتمSimpleبراي حل جريانهاي قابل تراكم
407
بهبود كارايي ‌با استفاده ‌از كاهش تأخير‌ در شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار
408
بهبود كارايي SIP در شرايط اضافه بار با استفاده از قابليت هاي پروتكل هاي انتقال اتصال-گرا
409
بهبود كارايي اپسيلون-غالب بر اساس شبكه هاي ناحيه اي
410
بهبود كارايي اتصالات نقطه به نقطه مجازي در شبكه‌هاي روي تراشه
411
بهبود كارايي احراز هويت و حفظ حريم خصوصي سامانه‌هاي شناسايي راديويي براي كاربرد مديريت ترافيك
412
بهبود كارايي اقتصادي توليد سبزيجات در استان خراسان رضوي
413
بهبود كارايي الگوريتم هاي حسگري فشرده براي آشكارسازي اهداف متحرك در رادارهاي فركانس پله اي
414
بهبود كارايي الگوريتم هاي يادگيري ماشين براي سري هاي زماني در بازارهاي مالي
415
بهبود كارايي انرژي با هماهنگ كردن استراتژي هاي خواب درلايه هاي مسيريابي وكنترل دسترسي به رسانه درشبكه هاي حسگر بي سيم
416
بهبود كارايي انرژي در شبكه هاي راديو شناختي با استفاده از تخصيص كانال
417
بهبود كارايي اينورترهاي PV بدون ترانسفورمر تكفاز با جداسازي DC
418
بهبود كارايي با احتساب امنيت در شبكه هاي حسگر بيسيم با بكارگيري ايده گره ثانويه
419
بهبود كارايي بر وات در تراشه‎‌‏هاي چندپردازنده باتغيير در پروتكل هماهنگي حافظه ‎‌‏نهان
420
بهبود كارايي برنامه نويسي ژنتيك با توسعه نظريه شِما مبتني بر شايستگي
421
بهبود كارايي پروتكل SIP بر اساس انتخاب مناسب پروتكلهاي شبكه
422
بهبود كارايي پروتكل TCPبر روي سيستمهاي بي سيم با استفاده از مديريت صف و مكانيزمهاي FEC
423
بهبود كارايي پروتكلهاي مسيريابي امن با راهكارهاي ناشناسي در شبكه هاي موردي سيار
424
بهبود كارايي پيل سوختي از نوع غشاء تبادل پروتون با بهينه سازي ساختار كانال عبور جريان در صفحات دو قطبي
425
بهبود كارايي تشخيص كدپوسته با رويكرد شبيه سازي پردازنده
426
بهبود كارايي حافظه نهان در پردازنده هاي چند هسته اي نا متقارن
427
بهبود كارايي در پروتكل مسيريابي RPL در شبكه هاي حسگر بي سيم
428
بهبود كارايي در زمان بندي عادلانه ترافيك هاي تك پخشي و چند پخشي در سوئيچ هاي با بافر ورودي
429
بهبود كارايي در سيستم هاي پردازش تصاوير با استفاده ي كارآمد از توسعه هاي SIMD
430
بهبود كارايي در شبكه هاي توري بي سيم با استفاده از كنترل توان
431
بهبود كارايي در شبكه هاي داده نام گذاري شده با استفاده از فيلترها
432
بهبود كارايي در شبكه هاي ناهمگن با رويكرد همكاري ميان ارائه دهندگان سرويس مستقل به كمك نظريه ي بازي ها
433
بهبود كارايي در كاربرد محاسبه سيار با استفاده از آگاهي از زمينه (Context-aware)
434
بهبود كارايي در محاسبات امن با استفاده از پروتكل هاي انتقال مبهم احراز اصالت شده
435
بهبود كارايي در محاسبات نقط هاي منحن يهاي بيضوي جهت عمليات رمزنگاري
436
بهبود كارايي در مديريت تداخل هماهنگ تداخل هماهنگ آگاه از تحرك در شبكه هاي ناهمگون LTE
437
بهبود كارايي درايو بدون حسگر كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از روشهاي مبتني بر هوش مصنوعي
438
بهبود كارايي روش معادلات سهموي ايران تحليل انتشار امواج راديويي در اتفاع پايين تر وپوسفر بر روي زمين با موانع﴿در فركانسهاي پايين تر از باند X﴾
439
بهبود كارايي روش مونت كارلو در شبيه سازي مدل هاي اقتصادي با روش هاي موازي
440
بهبود كارايي روش هاي پنهان نگاري اطلاعات در تصاوير ديجيتال
441
بهبود كارايي روش هاي شناسايي زبان گفتاري
442
بهبود كارايي روش همسونهي تداخل در سيستم هاي چند آنتني
443
بهبود كارايي روش‌هاي حفظ حريم خصوصي در كاربردهاي مراقبت سلامت مبتني بر اينترنت اشياء
444
بهبود كارايي روش‌هاي صرفه‌جويي انرژي مبتني بر حدنصاب در شبكه‌هاي موردي سيار
445
بهبود كارايي روشهاي انتشار اطلاعات در شبكه هاي حسگر بيسيم از طريق تجميع اطلاعات
446
بهبود كارايي روشهاي توزيع درخواستهاي سرويس چندرسانهاي در بستر ابر
447
بهبود كارايي روشهاي رديابي بر اساس مدلهاي كانتور فعال در محيط هاي بافتي
448
بهبود كارايي سراسري شبكه هاي شناختي حسگر بي سيم با بكارگيري آتاماتاي يادگير
449
بهبود كارايي سرويس هاي مكاني مبتني بر كروم در شبكه هاي موردي
450
بهبود كارايي سنجش طيف با استفاده از سنجش جمعيتي
451
بهبود كارايي سوئيپت با استفاده از شكل دهي پرتو سه بعدي در سيستم هاي انبوه آنتني
452
بهبود كارايي سيستم MIMO با استفاده از تكنيك گزينش آنتن و طراحي بين لايه¬اي
453
بهبود كارايي سيستم رمزمك اليس با تكيه بر انتخاب مناسب الگوهاي خطاي عمدي
454
بهبود كارايي سيستم هاي انتقال همزمان اطلاعات و توان بي سيم - چند ورودي چند خروجي با استفاده از رله
455
بهبود كارايي سيستم هاي تشخيص نفوذ با استفاده از روشهاي تركيبي و داده كاوي
456
بهبود كارايي سيستم هاي واسط مغز و كامپيوتر با استفاده از تكنيك هاي شناسايي الگو مبتني بر نمايش تنگ
457
بهبود كارايي سيستم‌هاي مترجم‌يار پيش‌بين تعاملي و تطبيق‌پذير با كاربر
458
بهبود كارايي شبكه هاي مبتني بر فمتوسل با استفاده از روش پرش زماني
459
بهبود كارايي شبكه هاي مبتني بر فمتوسل با استفاده از فن آوري فراپهن باند
460
بهبود كارايي شبكه هاي مقاوم در برابر تأخير خودرويي با تحليل مجموعه داده هاي ترافيكي
461
بهبود كارايي شبكه‌هاي متحرك با استفاده از پروتكل SCTP
462
بهبود كارايي قطعات صنعتي به كمك تركيب روش هاي نمونه سازي و توليد سريع بهينه سازي توپولوژي
463
بهبود كارايي كلاسترهاي سرويس دهنده در محيط هاي مجازي از طريق انتخاب هوشمند مهاجرت
464
بهبود كارايي مباني ارتباطات (WCF) و گردش كار ويندوز (WFF)
465
بهبود كارايي محاسباتي در يك فرمولبندي كلي براي بهينه سازي چندهدفه تعاملي
466
بهبود كارايي محركه‌هاي موتور سنكرون مغناطيس دائم كنترل شده به وسيله روش‌‌هاي كنترل برداري و كنترل مستقيم با استفاده از الگوريتم‌‌هاي هوشمند گشتاور
467
بهبود كارايي محركه‌هاي موتور‌ سنكرون مغناطيس دائم كنترل شده به روش كنترل مستقيم گشتاور با درنظرگيري اشباع مغناطيسي و تلفات هسته
468
بهبود كارايي مدل بازنمايي تنك براي بازگرداني و بازسازي تصوير
469
بهبود كارايي مدل سه لايه اي پردازش اطلاعات و ارزيابي آن در بستري مناسب
470
بهبود كارايي مدل‌سازي در الگوريتم‌هاي تخمين توزيع
471
بهبود كارايي مديريت دسترسي براي ارتباطات ماشين به ماشين در شبكه هاي LTE-A
472
بهبود كارايي مسيريابي مبتني بر دانش در شبكههاي مقاوم در برابر تاخير
473
بهبود كارايي مصرف انرژي در شبكه هاي ناهمگون با ارتباطات تمام دوطرفه درون باندي
474
بهبود كارايي نانوالياف پليمري عامل دار شده با كم كردن قطر نانوالياف تهيه شده به روش الكترواسپينينگ
475
بهبود كارايي و امنيت مسيريابي در شبكه هاي مبتني بر نام گذاري داده
476
بهبود كارايي و كيفيت توان در توربين هاي بادي توان بالا به كمك اينورترهاي چند سطحي و ژنراتور القايي استاتور دوبل
477
بهبود كارايي واژهيابي گفتار با استفاده از جستجو در شبكه-هاي واجي
478
بهبود كارايي واسط مغز رايانه ناهمگام
479
بهبود كارايي يادگيري تقويتي با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشين
480
بهبود كارايي يادگيري عميق ويژگي‌ها
481
بهبود كد 3 بعدي پارامتريك لامپ‌هاي TWT-Helix جهت افزايش قابليت تحليل با تلفات سنگين و بهينه سازي لامپ جهت افزايش بازدهي
482
بهبود كدكننده صحبت DAP - MBE در نرخ S/BP 2400 براي كاربردهاي ماهواره اي
483
بهبود كران بالاي افزونگي كد بدون پيشوند- پسوند بهينه
484
بهبود كراولرهاي متمركز مبتني بر الگوريتم هاي ژنتيك با استفاده از تئوري گولوني مورچه ها
485
بهبود كلاسه بندي رسوبات بستر آب با ايجاد موزاييك تصوير از داده هاي سونار و پردازش تصوير
486
بهبود كنتراست و روشنايي تصوير در حوزه ويولت
487
بهبود كنترل ازدحام در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با بكارگيري كنترلر توزيعي
488
بهبود كنترل اسكالر ماشين القايي با استفاده از منطق فازي
489
بهبود كنترل اضافه بار در شبكه‌هاي مبتني بر SIP
490
بهبود كنترل بار در زيرسيستم چندرسانه‌اي IP
491
بهبود كنترل برداري با استفاده از كنترل زاويه شار در موتورهاي القايي
492
بهبود كنترل پذيرش تماس در شبكه هاي وايمكس با استفاده از اطلاعات حركت
493
بهبود كنترل پيشبين گشتاور موتور القايي به روش DSVM و پياده‌سازي آن
494
بهبود كنترل خطا در شبكه هاي حسگر بيسيم
495
بهبود كنترل خودكار پرواز بالگرد آزمايشگاهي كوچك مبتني بر بينايي تمام جهته
496
بهبود كنترل دسترسي با روش هاي مبتني بر معنا در محيط فراگير
497
بهبود كنترل ربات با بازوي انعطاف پذير به كمك عملگرهاي پيزوالكتريك در حضور اشباع
498
بهبود كنترل كننده سرعت چهار ربعي موتور سوئيچ رلكتانس با هدف كاهش ريپل گشتاور
499
بهبود كنترل ماشين سنكرون پنج فاز تغذيه شده با اينورتر منبع جريان كموتاسيون بار
500
بهبود كنترل ماشين مغناطيس دائم بكاررفته در خودرو هيبريد الكتريكي
501
بهبود كنترل مستقيم گشتاور و شار موتور سنكرون رلو كتانسي سه فاز بدون حسگر بر اساس كنترل غير خطي تطبيقي
502
بهبود كنترل مستقيم نيرو در موتور سنكرون خطي از طريق تنظيم ضرايب كنترل كننده لغزشي با استفاده از شبكه ها عصبي و كليد زني SVM
503
بهبود كنترل موقعيت موتور سنكرون رلوكتانسي سه فاز با بكارگيري كنترل مد لغزشي تطبيقي
504
بهبود كوك پذيري طول موج ليزر غيرخطي اختلاف بسامد با استفاده از كاواك خارجي V-شكل
505
بهبود كوك پذيري يك ليزر ديود با طراحي كاواك خارجي براي بيناب نمايي روبيديم در فاز بخار
506
بهبود كيفي پساب عبور يافته از دو محيط متخلخل با جريان‌هاي افقي و عمودي با حضور گياه سيپروس
507
بهبود كيفي رنگرزي گياهي (سنتي ) استان چهارمحال و بختياري به توجه به فرهنگ آن منطقه
508
بهبود كيفي رنگرزي گياهي (سنتي )استان چهارمحال و بختياري با توجه به فرهنگ آن منطقه
509
بهبود كيفيت آب آلوده به سرب، جيوه، نيترات و TDS با استفاده از خاكستر استخوان اصلاح شده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي
510
بهبود كيفيت آب شور به روش زيست پالايي با استفاده از رويكرد سيستم هاي تصفيه اي شناور
511
بهبود كيفيت با استفاده از طراحي آزمايشات آماري ﴿مطالعه موردي در شركت باطري سازي نيرو - واحد نسوز نيرو﴾
512
بهبود كيفيت با شناسايي عوامل بحراني در صنايع غذايي با استفاده از سيستم HACCPكاربرد موردي بر روي محصول ماكاروني شركت لرد ماكارون
513
بهبود كيفيت بتن آسفالتي با استفاده از متدولوژي رويه پاسخ
514
بهبود كيفيت برش هاي سنگين نفتي با استفاده از انرژي امواج
515
بهبود كيفيت پساب شهري با استفاده از گياه وتيور در سيستم تالاب مصنوعي
516
بهبود كيفيت پساب شهري به منظور آبياري با استفاده از سيستم وتيور
517
بهبود كيفيت تصاوير الاستوگرافي با استفاده از تحليل EMD
518
بهبود كيفيت تصاوير پوششي در شراكت تصوير سري به وسيله‌ي پوشينه‌نگاري
519
بهبود كيفيت تصاوير مادون‌قرمز به كمك تابع نقطه گستر
520
بهبود كيفيت تصاوير ماموگرافي جهت تشخيص و آشكارسازي زود هنگام توده هاي سرطاني سينه در ماموگرامها با استفاده از ويولت و شبكه هاي عصبي مصنوعي
521
بهبود كيفيت تصاوير ميكروسكوپ تونلي روبشي STM به وسيله بهينه سازي نوك هاي STM
522
بهبود كيفيت تصوير خاكستري تخريب شده توسط بازتاب شيشه
523
بهبود كيفيت تصوير فيلم راديوگرافي
524
بهبود كيفيت توان در تغذيه راه آهن برقي پرسرعت مبتني بر مبدل هاي نيم پل و ترانسفورماتور V/V با استفاده از روش كنترل دوحلقه اي
525
بهبود كيفيت توان در سيستم توزيع با استفاده از بهساز يكپارچه كيفيت توان بر اساس روش كنترلي زاويه قدرت
526
بهبود كيفيت توان در محل تغذيه قطار برقي توسط شبكه با استفاده از فيلتر هيبريد
527
بهبود كيفيت توان ريزشبكه با منابع اينورتري در حالت عملكرد ايزوله
528
بهبود كيفيت توان شبكه توسط سيستم خورشيدي تركيب شده با فيلتر فعال به وسيله روش كنترلي انتگرال تناسبي چند تشديدي
529
بهبود كيفيت توان شبكه‌هاي تراكشن با استفاده از مبدل سه فاز
530
بهبود كيفيت توان و قابليت اطمينان در شبكه هاي هوشمند با در نظر گرفتن اتصال خودروهاي الكتريكي به آن
531
بهبود كيفيت خدمات آموزش عالي با رويكرد تئوري محدوديت‌ها ( موردمطالعه : دانشگاه يزد)
532
بهبود كيفيت خدمات بانكي با استفاده از تركيب مدل كانو و مدل اهميت- عملكرد كيفيت
533
بهبود كيفيت خدمات بانكي با رويكرد نظريه ي محدوديت ها مطالعه ي موردي : شعبه هاي بانك كشاورزي استان هاي يزد و اصفهان
534
بهبود كيفيت خدمات در حوزه فرش دستباف:با تاكييد بر فناوري هاي پيشرفته
535
بهبود كيفيت خدمات در حوزه ي فرش دستباف :با تاكيد بر فناوري هاي پيشرفته
536
بهبود كيفيت خدمات در سيستم هاي راديو شناختي استفاده از بهينه سازي برخي كميت ها
537
بهبود كيفيت خدمات در شبكه هاي اترنت شهري با استفاده از درخت پوشاي چندتايي
538
بهبود كيفيت خدمات در شبكه‌هاي حسگر چندرسانه‌اي بي سيم
539
بهبود كيفيت خمير مثبت باترهاي سرب- اسيدي
540
بهبود كيفيت در انتقال صدا بر روي IP
541
بهبود كيفيت در خط ريسندگي پنبه اي (همراه با مطالعه موردي)
542
بهبود كيفيت در سيگنال دريافتي مخابرات ماهواره اي با مخابرات مشاركتي و كدينگ شبكه
543
بهبود كيفيت در صنايع ماشين لباسشوئي با استفاده از روش گسترش فعاليتهاي كيفي
544
بهبود كيفيت در كدينگ چند توصيفي ويدئو مبتني بر روش هاي اختفاي خطا
545
بهبود كيفيت در منابع مونتاژلوازم خانگي با استفاده از تكنيك طراحي آزمايشها ﴿مطالعه موردي ﴾
546
بهبود كيفيت زه آب هاي شور توسط سيستم وتيور
547
بهبود كيفيت سرويس براي انتقال صوت در شبكه‌هاي محلي بي‌سيم
548
بهبود كيفيت سرويس به وسيله روش تصحيح خطا در تلويزيون اينترنتي
549
بهبود كيفيت سرويس چندرسانه اي در محاسبات ابري با استفاده از متعادل نمودن بار
550
بهبود كيفيت سرويس در ارتباطات بي سيم بوسيله آنتن هاي هوشمند
551
بهبود كيفيت سرويس در انتقال تصوير در شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر پروتكل ieee 802.15.4
552
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي IP سيار از طريق بهسازي روش ثبت نام
553
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي WiFi مبتني بر استاندارد 802.11e - EDCA
554
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي بي سيم MPLS به كمك روشهاي هوشمند
555
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از منطق فازي و كلوني مورچه
556
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي موردي خودرو يي به كمك MPLS
557
بهبود كيفيت سرويس كاربردهاي جريانسازي ويدئو روي شبكه هاي موردي بي سيم بر اساس مدل تحليلي رفتار هر گره
558
بهبود كيفيت سرويس مبتني بر كنترل پذيرش در شبكههاي حسگر راديوي شناختي
559
بهبود كيفيت سيستم نگهداري و تعميرات با بكارگيري شبيه سازي كامپيوتري و نظريه فازي
560
بهبود كيفيت سيستم هاي تبديل گفتار با آموزش غير موازي
561
بهبود كيفيت سيگنال گفتار آغشته به نويز و اعوجاج توسط شبكه هاي عصبي
562
بهبود كيفيت سيگنال گفتار تك كاناله در برابر نويز ناايستا با استفاده از روش هاي آماري
563
بهبود كيفيت شكر با استفاده از روش طراحي آزمايش
564
بهبود كيفيت شير خام در گاوداري هاي سنتي و نيمه صنعتي استان اصفهان و ارزيابي عوامل موثر در موفقيت آن (1382-1379)
565
بهبود كيفيت صداي لكوموتيو GT26 با اصلاح ساختار بلوكه
566
بهبود كيفيت صوت و تصوير با نرخ كاهش يافته با تكنيك Dithering جهت ارسال بر روي شبكه هاي كامپيوتري پرترافيك
567
بهبود كيفيت فرآيندهاي توليد با تركيب متدولوژي شش سيگما و آناليز حالات خرابي و آثار آن (FMEA)(موردمطالعه: شركت گلسار فارس)
568
بهبود كيفيت قطعات خوردروهاي داخلي با استفاده از تكنيك طراحي آزمايشها مطالعه موردي بهبود كيفيت قطعات خودروي مزدا در گروه بهمن
569
بهبود كيفيت گفتار در سيستم هاي دو ميكروفونه به منظور تطبيق با محيط آكوستيكي
570
بهبود كيفيت لوله هاي بدون درز توليد شده به روش نورد پيلگر سرد
571
بهبود كيفيت محصولات توليدي شركت كاشي احسان ميبد با استفاده از متدولوژي شش سيگما
572
بهبود كيفيت و افزايش مدت ماندگاري كيك با استفاده از خاصيت ضد قارچي و آنتي اكسيداني نگهدارنده هاي طبيعي مستخرجه از منابع گياهي
573
بهبود كيفيت و به تعويق انداختن بياتي نان سنگك با استفاده از بعضي بهبود دهنده ها
574
بهبود كيفيت و سرعت تصويربرداري كرنش قلب از طريق ام آر آي با تكنيك نشان‌گذاري در مختصات قطبي
575
بهبود كيفيت و سرعت يادگيري در سيستم هاي چند عامله با استفاده از معيار جديد خبرگي و انتگرال فازي
576
بهبود كيفيت و قابليت فهم گفتار در شرايط محيطي ناايستا
577
بهبود كيفيت ويدئو با استفاده از تكنيكهاي وضوح برتر
578
بهبود كيفيت ويدئو در شبكه‌هاي حسگر چند رسانه اي بي‌سيم
579
بهبود كيفيت ويدئوي دريافتي در كاربردهاي جريان سازي نظير به نظير با توجه به تاثير نظيرهاي خودخواه
580
بهبود كيفيت ويديو با استفاده از حفاظت خطاي نابرابر در كدكردن چند توصيفه ويديو
581
بهبود كيفيت ويديويي در كاربردهاي جريان سازي ويديو در شبكه هاي نظيربه نظير به كمك كدگذاري شبكه
582
بهبود كيفيت ويديويي دريافتي در كاربردهاي جريان سازي نظير به نظير به كمك مدل رفتاري كاربر
583
بهبود گذردهي شبكه هاي موردي بي سيم چندگامي با استفاده مشترك از زمانبندي و كدگذاري شبكه
584
بهبود گذردهي و تأمين QoS در شبكه هاي WiMAX مش و شبيه سازي آن
585
بهبود گشتاور دندانه در موتورهاي شار متقاطع دوراني با تحريك آهنرباي دائم توسط آناليز FEM
586
بهبود گفتار
587
بهبود لبه ها در استخراج ساختمان از تصاوير ماهوارهاي با قدرت تفكيك بالا
588
بهبود لبه ها در استخراج ساختمان از تصاوير ماهوارهاي با قدرت تفكيك بالا
589
بهبود لبه يابي تصاوير MRI مغز به كمك مرزهاي فعال و تبديل موجك
590
بهبود ماشين بردار پشتيبان براي شناسايي حروف دستنويس فارسي
591
بهبود ماشين هاي بردار پشتيبان با هسته ژنتيكي و كاربرد آن در دسته بندي متون
592
بهبود مبدل هاي DC-DC درهم تنيده افزاينده
593
بهبود مبدل هاي تصحيح ضريب توان يك مرحله اي
594
بهبود مبدل‌هاي DC–DC بسيار افزاينده غيرايزوله با در نظر گرفتن پاسخ ديناميكي آن‌ها
595
بهبود متدهاي قوانين انجمني مبتني بر Apriori با استفاده از تكنيك‌هاي درهم‌سازي
596
بهبود متدولوژي انتخاب پاسخ درروشهاي پاسخ به نفوذ مبتني برهزينه
597
بهبود متدولوژي مهندسي نرم افزار مبتني بر عامل (MASE) بر مبناي مقايسه و تلفيق
598
بهبود متدولوژي‌هاي توسعه‌ي پايگاه شناخت
599
بهبود متعادل‌سازي كور كانال لذ مبناي آمارگان مرتبه دوم با استفاده از اطلاعات پاره‌اي كانال
600
بهبود محاسبات پروانه‌اي در الگوريتم تبديل فوريه سريع
601
بهبود محاسبه حداكثر تعداد مشتركين ايستگاه مركزي WiMAX در شرايط مختلف
602
بهبود محيط كسب و كار و توسعه صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط: كشورهاي منتخب صادركننده و واردكننده نفت (1392-1383)
603
بهبود مدار الكتريكي مبدلهاي ZVZCS تمام پل از نوع PWM
604
بهبود مدارات حافظه در اتوماتاي سلولي كوانتومي
605
بهبود مدل آكوستيكي مبتني بر مدل پنهان ماركف
606
بهبود مدل آماري ايستان دوره اي در آشكارسازي سيگنال تصادفي
607
بهبود مدل ارتعاشي سيستم هاي هواكشسان برداشت كننده ي انرژي با بال واره هاي گوناگون
608
بهبود مدل پيش بيني جهت گيري الياف در حوزه هاي سيالاتي مذابهاي پليمري
609
بهبود مدل تحليل گر غيرخطي اطلاعات چهره به روش به كارگيري اتصالات بازگشتي و جاذب ها
610
بهبود مدل تحليلي شبكه هاي صنعتي بدون سيم از ديدگاه تاخير و قابليت اطمينان
611
بهبود مدل ترانزيستورهاي اثرميدان موج ميلي‌متري با لحاظ گستردگي
612
بهبود مدل جا به جايي كلمات در سيستم ترجمه ماشيني آماري و بررسي تاثير آن بر روي سيستم هاي بر خط
613
بهبود مدل رفتاري ورمر براي خاكهاي الاستوپلاستيك بمنظور كاربرد آن در برنامه اجزاء محدود
614
بهبود مدل سازي اثر اشباع در ماشينهاي القايي سه فاز با استفاده از رويكرد تابع سيم پيچ
615
بهبود مدل سرعت با كمك توموگرافي لرزهاي زمان سير
616
بهبود مدل سيم‌پيچ ترانسفورماتور جهت بررسي‌ حالات گذرا با در نظر گرفتن تلفات فوكوي وابسته به فركانس
617
بهبود مدل شكست مود پيچ خوردگي الياف در مواد كامپوزيت لايه اي تك جهته
618
بهبود مدل عددي دريچه ميترال در آناتومي عملكردي پمپاژ ضرباني قلب
619
بهبود مدل كاربر در وب سايت بصورت خودكار با استفاده از معناشناسي با مفاهيم خاص دامنه
620
بهبود مدل كانو با لحاظ ارتباطات دروني مابين مشخصه هاي كيفي
621
بهبود مدل كسب و كار با استفاده از بازاريابي رابطه مند و رويكرد كار آفرينانه در صنعت بيمه كشور
622
بهبود مدل ماشين هاي بردار پشتيبان در ديكدر ATP گفتار پيوسته فارسي
623
بهبود مدل نحوه تصميم گيري انسان از طريق سطح استدلال بر پايه ياد گيري تقويتي
624
بهبود مدل نحوه تصميم گيري انسان در تست قمارگونه آيوا بر اساس ايده هاي يادگيري تقويتي
625
بهبود مدل هاي چندگانه با استفاده از سيستم هاي هوشمند
626
بهبود مدل هاي حفظ تعادل با در نظر گرفتن نقش توجه
627
بهبود مدل هندسي ماشين هاي سوئيچ رلوكتانس
628
بهبود مدل‌سازي كدگذاري عصبي در شبكيه‌ي چشم مبتني بر قيود فيزيولوژيك
629
بهبود مدل‌سازي و استنتاج در مدل‌هاي گرافي فاكتوري پردازش صوت
630
بهبود مدل‌هاي تأمين محرمانگي و صحت داده در سرويس‌هاي زير ساخت در محيط محاسبات ابري
631
بهبود مدل‌هاي محاسباتي مبتني بر عقده‌هاي قاعده‌اي
632
بهبود مدلسازي ترافيك صوت، ويدئو و داده در شبكه‌هاي مخابراتي سرعت بالا با استفاده از تابع توزيع احتمال پيشرفته BMAP
633
بهبود مدلسازي يادگيري حركات بر مبناي كنترل پيش بين
634
بهبود مدلهاي شبكهي عصبي بازشناسي حروف معوج در محيط نويزي: شكستن CAPTCHA
635
بهبود مديريت پروژه در بخش حمل و نقل ريلي تهران با رويكردي مبتني بر پيكره ي دانش مديريت پروژه با استفاده از روش الگوبرداري، به همراه مطالعه ي موردي
636
بهبود مديريت پوياي منابع در شبكه هاي مجازي سازي شده در شبكه ي نرم افزارمحور
637
بهبود مديريت تخصيص آب به چاه‌هاي تزريقي يك مخزن با استفاده از مدل‌سازي يكپارچه سيستم بهره‌برداري
638
بهبود مديريت دست به دست (handover) در شبكه ها LTE با زيرساخت تركيبي ماهواره-زميني
639
بهبود مديريت زمان كسب شده با استفاده از آماره ميانگين متحرك موزون نمايي
640
بهبود مديريت زنجيره تامين با استفاده از رديابي فركانس راديويي ( RFID ﴾ و هماهنگ سازي اجزاي آن
641
بهبود مديريت زنجيره تامين صنايع خودرو سازي با استفاده از تكنولوژي RFID و هوش مصنوعي
642
بهبود مديريت فرآيند سيلاب زني آب با استفاده از شبيه سازي خطوط جريان و تكنيك راندمان تزريق
643
بهبود مديريت كيفيت سرويس در شبكه‌هاي نرم‌افزار پذير
644
بهبود مديريت منابع و كنترل اجازه ورود درخواستها جهت پشتيباني از كيفيت سرويس در تعامل بين دو شبكه سلولي و شبكه بي سيم محلي
645
بهبود مراكز تحقيقاتي روشي كارا براي توسعه صنعت و تكنولو‍‍ژي
646
بهبود مرز در رد هبندهاي حاشيه بيشينه با در نظرگرفتن تمام داد هها
647
بهبود مرز كارا در تحليل پوششي داده ها (همراه با مطالعه موردي روي شعب يك بانك تخصصي)
648
بهبود مسائل مطرح در شبكه هاي حسگر بيسيم به كمك الگوريتم هاي تركيبي كلوني زنبورها
649
بهبود مستمر كيفيت سرويس گردش كارهاي مبتني بر سرويس هاي وب
650
بهبود مستمر﴿كايزن﴾
651
بهبود مسير يابي جهت كاهش تأخير انتها به انتها در شبكه هاي Ad hoc متحرك
652
بهبود مسيريابي براساس كيفيت سرويس در شبكه هاي ماهواره اي ارتفاع پايين
653
بهبود مسيريابي تراشه هاي FPGA باديدگاه كاهش توان مصرف
654
بهبود مسيريابي چندپخشي آگاه از كيفيت خدمات در شبكه ‏هاي موردي متحرك
655
بهبود مسيريابي در شبكه هاي بي سيم اقتضايي بر مبناي كنترل ازدحام با لستفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها
656
بهبود مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم در زير آب با استفاده از روش هاي هوشمند
657
بهبود مسيريابي در شبكه هاي موردي بي سيم با استفاده از روش هاي هوشمند
658
بهبود مسيريابي در شبكه‌هاي حسگر راديوشناختي
659
بهبود مسيريابي سلسله مراتبي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
660
بهبود مسيريابي شبكه هاي سيار موردي با بهبود مدل حركتي گره ها در شبكه
661
بهبود مسيريابي فرصت طلبانه براي شبكه هاي حس گر بي سيم استفاده كننده از انرژي محيطي
662
بهبود مسيريابي كيفيت خدمات انرژي آگاه در شبكه هاي حسگر بي سيم
663
بهبود مشخصات پيكسل حسگر تصوير برداري نانومتري از لحاظ سرعت عملكرد
664
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن آرايه اي شكافي موجبري صفحه اي با تحريك يكنواخت
665
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن شكافي طولي موجبري
666
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن ماكرواستريپ همه جهته مايكرواستريپ
667
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن موج نشتي در ناحيه سر آتش و در باند Ku
668
بهبود مشخصات جاذب ها به كمك محيط هاي پيچيده الكترومغناطيسي
669
بهبود مشخصات صدا جهت احراز كيفيت سرويس آن در شبكه هاي IP- WiMZX
670
بهبود مشخصات عملكردي ژايروسكوپ مجازي با استفاده از فيلتر كالمن
671
بهبود مشخصات هندسي و مصالح بلوكهاي مجوف متداول در ايران
672
بهبود مشخصه رفتاري چرخ دنده مغناطيسي هم محور با استفاده از توده ابررسانا
673
بهبود مشخصه هاي گشتاوري موتور مغناطيس دائم داخلي از طريق طراحي با استفاده از تحليل مولفه هاي جزيي نيرو
674
بهبود مشخصههاي مبدل آنالوگ به ديجيتال فلاش
675
بهبود مصرف انرژي بااستفاده از پارامتر هاي جديد در محاسبات ابري
676
بهبود مصرف انرژي توام با تضمين كيفيت سرويس با استفاده از جايگذاري ماشين هاي مجازي در مراكز داده اي مبتني بر شبكه هاي نرم افزار محور
677
بهبود مصرف انرژي در پايش جمعي سيار با استفاده از نرخ نمونه برداري تطبيقي
678
بهبود مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني به وسيله مهندسي ارزش
679
بهبود مصرف انرژي در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از الگوريتم واكنش شيميايي (CRO)
680
بهبود معماري FPGA به منظور افزايش باراوري زماني در حضور تغييرپذيري ساخت
681
بهبود معماري شناختي سه لايه ي پردازش اطلاعات با استفاده از شخصيت
682
بهبود معيا رهاي پايداري ولتاژ در سيست مهاي توزيع با استفاده ازمنابع توليد پراكنده
683
بهبود مقابله با حملات در رايانش ابري
684
بهبود مقاوم سازي و تكرار پذيري fMRI در روش Averaged-BOSS با الهام از روش‌هاي پردازشي در GRE BOLD
685
بهبود مقاومت الگوريتم¬هاي ويژگي مبنا در تطابق تصاوير هوايي و ماهواره¬ا¬ي
686
بهبود مقاومت الياف شيشه نوع E نسبت به محيط قليايي توسط پوشش دهي با نانوذرات ZrO2 به روش غوطه وري و الكترولس
687
بهبود مقاومت بتن هاي مسلح مدفون در خاك در برابر جريان سرگردان
688
بهبود مقاومت به خوردگي پوشش هاي الكترو پليمريزه پلي پيرول در حضور ساخارين و نانو ذرات مگنتيتي
689
بهبود مقاومت به خوردگي چدن خاكستري در محيط اسيد سولفوريك
690
بهبود مقاومت به سايش فلز جوش ايجادشده توسط فرايند SMAW بر حسب مقادير كروم وكربن آن
691
بهبود مقاومت به سايش فلز جوش حاصل از الكترود ER70S در فرايند GMAW
692
بهبود مقاومت به شوك حرارتي مس توسط آلياژسازي با غلظت كم
693
بهبود مقاومت حرارتي كالاي ويسكوز با استفاده از دندريمرهاي پلي آميد و آمين
694
بهبود مقاومت در برابر شعله فوم هاي پلي يورتان انعطاف پذير، با استفاده از هيدروكسيد هاي لايه¬اي دوگانه (LDH) جايگيري شده با كليكس آرن ها
695
بهبود مقاومت سايشي پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي لايه‌اي DLC-CNT
696
بهبود مقاومت سايشي فولاد ابزار گرمكار 13 H به روش كامپوزيت سازي سطحي با ذرات كاربيد تيتانيوم با استفاده از ليزر
697
بهبود مقاومت شعله پليمر اتيلن وينيل استات به كمك ذرات معدني
698
بهبود مقاومت شعله پليمر اتيلن وينيل استات به كمك ذرات معدني
699
بهبود مقاومت گرمايي كيسه خواب در تماس با سطح زمين در نواحي سرد
700
بهبود مقاومت نهان نگاري تصاوير ديجيتالي در برابر چرخش، تغيير مقياس و انتقال
701
بهبود مقاومت و شفافيت واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر پايه‌ي گشتاور
702
بهبود مقياس پذيري شبكه مبتني بر نرم‌افزار با تشخيص مشابهت بين جريان ها
703
بهبود مقياس پذيري شبكه هاي نرم افزار محور در مراكز داده
704
بهبود مقياس‌پذيري پرسمان‌‌ اسكاي‌لاين مكاني - متني روي مه‌داده‌ها
705
بهبود مقياس‌پذيري شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با كاهش درخواست‌هاي سوييچ به كنترل‌كننده
706
بهبود مكاشفه هاي مبتني بر حافظه در جستجو هاي تك عاملي
707
بهبود مكان يابي شبكه هاي حسگر بي سيم به كمك ماهواره
708
بهبود مكان يابي هدف در سيستم سونار
709
بهبود مكانيزم PSO با تكيه بر قابليت عامل‌ها در سيستم‌هاي چندعامله
710
بهبود مكانيزم احراز هويت در محيط IMS
711
بهبود مكانيزم توزيع كليد در شبكه هاي حسگر بي سيم سلسله مراتبي
712
بهبود مكانيزم شارژينگ و حسابداري در شبكه هاي بيسيم مبتني بر زيرسيستم چند رسانه ايي IP
713
بهبود مكانيزم كنترل خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم چندرسانه اي
714
بهبود مكانيزم مقابله با ازدحام در شبكه هاي سيار
715
بهبود مكانيزم مقابله با ازدحام در شبكه هاي سيار
716
بهبود مكانيزم هاي تشويق به همكاري در شبكه هاي موردي سيار با استفاده از نظريه بازي ها
717
بهبود مكانيزم هاي شهرت با استفاده از مدل ماركوف جهت تشخيص حملات ممانعت از سرويس لايه كاربرد
718
بهبود مكانيزم‌هاي مبتني بر چنداجرايي براي اعمال خط‌مشي‌هاي جريان اطلاعات
719
بهبود مكانيسم مجوزدهي دوسويه در محيط IMS
720
بهبود مكانيسم هاي باز شناخت حركت در دست مصنوعي سيبرنتيكي با استفاده از تحليل و تفسيرر هوشمندانه سيگنالهاي بيولوژيكي
721
بهبود منظر خيابان به وسيله بررسي رابطه بين ارزيابي عاطفي و ويژگي هاي فيزيكي (نمونه موردي: خيابان امام تبريز)
722
بهبود مهاجرت زنده ماشين مجازي با استفاده از اصلاح رويكرد پيش-كپي
723
بهبود ميرايي نوسانات ريزشبكه با استفاده از سيستم ذخيره ساز انرژي
724
بهبود ميرايي نوسانات زير سنكرون با بكارگيري STATCOM
725
بهبود ميزان زنده ماني باكتري هاي اسيد لاكتيك جداسازي شده از محصولات لبني بومي ايران جهت توليد آغازگر ماست و بررسي ويژگي هاي پروتئوليتيك و ضد باكتريايي آن ها
726
بهبود ميزان گاز تخصيصي بين چاه هاي توليدي و تزريقي با بهره گيري از سيستم يكپارچه
727
بهبود ميكروساختار و بررسي خواص خستگي پرچرخه فولاد 42 مورد استفاده در صنعت حفاري ميادين نفت و گاز CrMo
728
بهبود ناحيه انتقالي در ملات سيمان سرباره فعال شده با قليا
729
بهبود نانوفتوكاتاليست اكسيد تيتانيوم و كاربرد آن جهت حذف فنل در راكتور جريان برخوردي
730
بهبود ناوبري ربات سيار در محيط هاي پويا مبتني بر يادگيري تقويتي
731
بهبود نتايج تطبيق هستان شناسي ها از طريق اصلاح الگو
732
بهبود نتايج كنتور التراسونيك با استفاده از روش هاي نوين آناليز سيگنال
733
بهبود نحوه تركيب ويژگي ها در مدل پايه توجه بينايي پايين به بالا
734
بهبود نحوه توليد هارمونيكها در ليزر الكترون آزاد با طول موجهاي بلند
735
بهبود نرخ ارسال در شبكه هاي راديو شناختگر همكارانه بر اساس نظريه بازي ها
736
بهبود نرخ اطلاعات در سيستم هاي تمام دو سويه OFDMA مشاركتي در لينك فراسو
737
بهبود نرخ بازشناسي گفتار با تطبيق آماري مدل هاي زباني
738
بهبود نرخ قابل حصول سيستم مخابراتي تك كاربره با وجود رله متحرك
739
بهبود نرخ محرمانگي و احتمال قطع محرمانگي در شبكه هاي بي سيم 5G مبتني بر چند ورودي-چند خروجي انبوه (massive-MIMO)
740
بهبود نرم افزار ديناميك مولكولي FUNGUS و شبيه سازي شيشه 2Sio
741
بهبود نرم افزار و طراحي رابط كاربري گرافيكي براي زمان بندي بهينه در رگ نگاري همراه با تزريق ماده كنتراست MRI ‍ ، به همراه مستندسازي نرم افزار
742
بهبود نرمي و ظاهر سطح پوشاك و پارچه هاي پنبه اي با استفاده از آنزيمهاي سلولاز
743
بهبود نسبت زايش تريتيوم در پوششهاي بارور سراميكي براي راكتورهاي گداخت هسته اي
744
بهبود نسبي كاهش اريبي در برآوردگر هسته اي برونيابي شده هندسي چگالي با استفاده از هسته هاي متقارن
745
بهبود نفوذ جت شعله در محفظه احتراق اصلي با كمك شبيه‌سازي عددي پيش‌محفظه احتراق در موتور گازسوز هيونداي HIMSEN
746
بهبود نقشه متراكم جابجايي مكاني مستخرج از تصاوير استريو
747
بهبود نقض SLA جهت افزايش بهره وري انـرژي در تخصيص منابع براي سرويس
748
بهبود نمايش تنك از كانال در سيستم هاي OFDM
749
بهبود نمايه گذاري فايلهاي صوتي به گفتار، موسيقي، سكوت و نويز محيطي از منظر وي‍ژگيها و روشهاي دسته بندي
750
بهبود نهان نگاري تصاوير ديجيتالي در حوزه تبديل
751
بهبود نهان نگاري تصاوير ويدئويي MPEG با استفاده از تكنيك طيف گستر
752
بهبود نهان نگاري صدا در مخابرات سيار
753
بهبود نوسان و ميزان توان توليدي يك سامانه تبديل انرژي بادي كوچك مبتني بر ژنراتور مغناطيس دائم به كمك باطري و ابرخازن
754
بهبود نوسانات فركانس ريزشبكه به كمك ذخيره سازهاي انرژي
755
بهبود نويز زدايي تصاوير SAR با بكارگيري فيلتر كالمن
756
بهبود نيروي دندانه در موتور خطي لوله اي آهنرباي دائم سنكرون شار عرضي چهار بر
757
بهبود هارمونيكي اينورتر چند سطحي با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي ژنتيك
758
بهبود همبسته سازي هشدارهاي امنيتي از طريق گسترش اطلاعات هشدارها
759
بهبود همبسته سازي هشدارهاي امنيتي بر مبناي يك بازنمايي كارآمد از الگوهاي حملات محتمل در سطح سازمان
760
بهبود همزمان سازي در گيرنده هاي طيف گسترده با استفاده از سنجش فشرده
761
بهبود همزمان سازي سيستم هاي با دسترسي چندگانه چند حامله
762
بهبود همكاري توأم فرآيندهاي كنترل توپولوژي و جلوراني بسته ها در شبكه‌هاي موردي سيار
763
بهبود همكاري در شبكه هاي موردي سيار از طريق ارزيابي ميزان همكاري گره ها و تشخيص بد رفتاري
764
بهبود همكاري در فرآيند كنترل توپولو‍ژي شبكه هاي موردي سيار با حضور گره هاي خودخواه
765
بهبود و ارائه متدهاي مختلف تشخيص حالت جزيره اي شدن در انواع مختلف توليد پراكنده در شبكه توزيع
766
بهبود و ارتقاء بهره وري در صنعت پست ايران با رويكرد به تكنولوژي با استفاده از روش Benchmarking
767
بهبود و ارتقاي دستگاه سنجش پايداري
768
بهبود و ارزيابي ذخيره و بازيابي داده هاي بزرگ با معرفي شاخص هاي اندازه گيري كيفيت داده هاي ذخيره شده
769
بهبود و ارزيابي شتابدهي رايانش در سخت افزار چند ريسماني
770
بهبود و اصلاح رنگ پذيري الياف پلي پروپيلن (PP) از طريق افزودن پلي اتيلن ترفتالات (PET)
771
بهبود و بخش بندي تصاوير آنژيوگرافي اشعه ايكس قلب
772
بهبود و بهين هسازي شك لدهي پرتو آنت نهاي آرايه انعكاسي با الگوريت مهاي بهين هسازي براي دسترسي به پرتو مربع كسكانتي در باندS
773
بهبود و پياده سازي الگوريتم SIFT به منظور استخراج ويژگي هاي تصوير به صورت زمان واقعي
774
بهبود و پياده سازي سوئيچهاي ولتاژ بالا در ته نشين كننده هاي الكترواستاتيكي
775
بهبود و پياده سازي مبدل هاي اصلاح ضريب توان سه فاز
776
بهبود و پياده سازي مبدل هاي اصلاح ضريب توان سه فاز با عملكرد در حالت گسسته
777
بهبود و پياده‌سازي سخت‌افزاري الگوريتم مونت‌كارلو براي موقعيت‌يابي روبات‌هاي متحرك در محيط بسته
778
بهبود و تسريع همگرايي روش‌هاي تصويري در حل مسايل مقدار ويژه ماتريس‌هاي تنك
779
بهبود و تقطيع تصاوير ميكروآرايه
780
بهبود و تكميل عملكرد برخي از طرح هاي حفاظتي با استفاده از مفهوم حفاظت ناحيه گسترده
781
بهبود و توسعه الگوريتم Asynchronous Partial Overlay : الگوريتمي براي حل مسائل ارضاء محدوديت توزيع شده
782
بهبود و توسعه الگوريتم تخمين فازور و فركانس ديناميك در شرايط نوسان توان
783
بهبود و توسعه روش هاي استخراج تك ثبت ERP به منظور بررسي مكانيزم ادراك زمان در كودكان
784
بهبود و توسعه فرآوري خاويار با استفاده از تكنولوژي هردل
785
بهبود و ساخت مبدل‌هاي چند ورودي بهره بالا با روش سلف‌هاي تزويج ‌شده
786
بهبود و شبيه سازي روشهاي كاهش توان استاتيك براي يك مدار مجتمع ديجيتال
787
بهبود و كنترل ويژگي هاي اپتيكي نانو ذرات سلنيد نقره
788
بهبود و كنترل ويژگي هاي اپتيكي نانو ذرات سلنيد نقره
789
بهبود و نگهداري ًQoS سيستمها در حد مطلوب در شرايط بار مختلف با استفاده از مديريت پيكربندي خودكار
790
بهبود واپيچيدن فاز رادار روزنه مصنوعي (SAR) در شيب زياد
791
بهبود واكنش دابنر و سنتز مشتقات2-فنيل كينولين4-كربوكسيليك اسيد
792
بهبود واكنشهاي فتوكاتاليستي در تجزيه گازهاي گلخانه اي
793
بهبود وپياده سازي موازي روش هاي بهينه سازي سراسري وكاربرد آن درآموزش مدل مخلوط گوسي
794
بهبود وضعيت شركت نهام ايران
795
بهبود ويژگي مقاومت در برابر شعله ي چرم با افزودن نانوذرات مناسب
796
بهبود ويژگي هاي امنيتي در شبكه هاي مخابراتي با كدينگ شبكه
797
بهبود ويژگي هاي نورتابي نانو ذرات CDSE با رشد دو پوسته اي CDS‎?‎ZNS
798
بهبود ويژگي‌هاي گفتار نويزي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي گلوگاه
799
بهبود ويژگيهاي فيزيكي گلدانهاي خاكي براي توليد و انتقال نشاء
800
بهبود يادگيري در شبكه هاي عصبي تپشي به كمك تندترين كاهش گرادياني بهبود يافته با تانژانت موازي و استفاده از نرخ يادگيري خودانطباقي پويا
801
بهبود يادگيري در شبكه‌هاي باور عميق
802
بهبود يك الگوريتم پردازش تصوير جهت محاسبه جابجايي ربات متحرك به منظور پياده سازي سخت افزاري آن
803
بهبود يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي اقتضائي و شبيه سازي نرم افزاري آن
804
بهبود يك پروتكل دسترسي به رسانه با تاخير و مصرف انرژي كم در شبكه هاي حسگر بي سيم
805
بهبود يك پروتكل مسيريابي انرژي كارا و آگاه از كيفيت سرويس در شبكه‌هاي حسگر چندرسانه‌اي بي سيم
806
بهبود يك روش تشخيص و تصحيح خطا در حافظه‌ي نهان پردازنده‌هاي چند‏هسته‌اي
807
بهبود يك روش مهاجرت و جايگذاري ماشين هاي مجازي در مراكز داده مبتني بر رايانش ابري
808
بهبود يك روش موقعيت يابي درون ساختمان هاي مشتمل بر طبقات متعدد
809
بهبود يك سيستم احراز اصالت برخط بانكي بر اساس كدهاي سريع و رمز يك بار مصرف
810
بهبود يك طرح احراز اصالت كاربر توسط كارت هوشمند در محيط سرور هاي چندگانه
811
بهبود يك وب ‌سايت آزمايشي پرسش ‌و‌ پاسخ با تاكيد بر قابليت استفاده، تجربه‌ كاربر، و رابط كاربري
812
بهبود يكپارچگي سطح در سنگ‌زني سراميك زيركونياي پايدار شده با روش هاي عددي و تجربي
813
بهبود، تعيين شاخص ها و مطالعه تطبيقي عملكرد امنيتي سيستم هاي عامل و نرم افزارهاي محيط سيار
814
بهبودالگوريتم هاي تطبيق اثرانگشت مبتني برهندسه محاسباتي
815
بهبودپاسخ فركانسي الگوريتم TLM در شبيه سازي پاشندگي مربوط به ناپيوستگيهاي مايكرواستريپي و Metamaterials
816
بهبودپايداري سيگنال كوچك ميكروگريدها
817
بهبودتشخيص بيماري هاي خود ايمني و جداسازي تصاوير ام ار اي مربوطه با استفاده از شبكه هاي عميق
818
بهبودخواص ضدخراش و اصطحكاكي نانوكامپوزيت پلي پروپيلن/ولاستونيت/گرافن
819
بهبودد بازده مبدل هاي كاهنده ي درهم تنيده
820
بهبودعملكردمديريت زنجيره تامين )SCM(
821
بهبودكارائي تحليل مولفه هاي اساسي غيرخطي و بكارگيري نظريه آشوب بمنظور افزايش دقت سامانه هاي بازشناسي گفتار
822
بهبودي بر سيستم‌ هاي توصيه ‌ي مبتني بر اتوماتاي سلولي يادگير
823
بهبودي بر مديريت امنيت اطلاعات- انتخاب كنترل‌هاي امنيتيمتناسب با نوع سازمان دراستاندارد ISO/IEC 27001
824
بهبودي برپارامترهاي الگوريتم مورچگان در فضاي بسته
825
بهبودي در شيوه ي چند پخشي در شبكه هاي مبتني بر IP متحرك
826
بهبودي روش ميدان پتانسيل با استفاده از منطق فازي و شيوه ابداعي براي ناوبري رباتهاي سيار
827
بهبودي روش هاي نهان نگاري در حوزه مكان
828
بهبودي معماري تراشه هاي FPGA با هدف كاهش توان مصرفي
829
بهترين تقريب به وسيله تركيبات خطي توابع مشخصه نيم فضاها
830
بهترين تقريب به وسيله مجموعه هاي پاييني و كاربردهاي آن
831
بهترين تقريب بوسيله چند جمله اي ها
832
بهترين تقريب در فضاهاي بوخنر ( LP M,X )
833
بهترين تقريب محدود شده خطي و غير خطي
834
بهترين تقريب همزمان در ﴿ x, u )
835
بهترين تقريب و t- بهترين تقريب
836
بهترين تقريب و تعامد در فضاهاي -2K حاصل ضرب داخلي , Best approximation and orthogonalities in 2k-inner product spaces
837
بهترين تقريب و هم تقريب در فضاي نرم دار
838
بهترين راه حل مزاحم گيري بين مراكز تلفن EMD و EAX
839
بهترين روش آموزش رياضيات
840
بهترين روش آموزش و يادگيري رياضي
841
بهترين زوج تقريب زننده و زوج تعادل در فضاي برداري توپولوژيك
842
بهترين سن يادگيري اسكيت
843
بهترين متريك تعيين كننده ي مسير براي مشخص سازي شبكه
844
بهترين نقاط تقريب در فضاهاي متريك و باناخ
845
بهترين نقاط تقريبي جفت شده در فضا هاي باناخ و فضا هاي متريك مرتب جزئي
846
بهترين نقاط تقريبي در انقباض هاي تقريبي و دوري
847
بهترين نقطه نردينه براي نگاشت هاي ناگسترشي نزديك بر مجموعه هاي ستاره گون
848
بهترين نقطه نزديني سه تايي در فضاي متري
849
بهترين نقطه ي نزديني در فضاهاي متريك احتمالي
850
بهداست الكترونيك
851
بهداشت الكترونيك
852
بهداشت تن و روان كودكان و اهميت ان در تعليم و تربيت
853
بهداشت حمام هاي روستائي
854
بهداشت خانواده
855
بهداشت در خانواده
856
بهداشت روان والدين و معلم در شكل گيري هويت دانش آموز در شهر بوشهر
857
بهداشت رواني از ديدگاه اسلام
858
بهداشت رواني معتادان در دوران سم زدايي وبازتواني
859
بهداشت رواني و پيام تصويري
860
بهداشت رواني و سلامت فكر
861
بهداشت عمومي ، تغذيه ، طب و طبابت در دوران قاجار
862
بهداشت عمومي در دبيرستانهاي پسرانه بوشهر
863
بهداشت محيط زيست
864
بهداشت محيط و شبكه خدمات بهداشتي درماني استان يزد
865
بهداشت مدارس
866
بهداشت مدارس
867
بهداشت مدارس و پرورش بهداشتي دانش آموزان دختر بندر تركمن
868
بهداشت و ايمني كاررگاه هاي فرش دستبافت
869
بهداشت و حمامهاي روستايي
870
بهداشت و سلامت زنان در حقوق بشر
871
بهداشت، ايمني و محيط در كشتي‌ها و بررسي الزامات و مقررات در آن
872
بهره افزايي فرايند
873
بهره برداري از انرژي خورشيدي در ساختمانها شبيه سازي كامپيوتري
874
بهره برداري از انر‍ژي فتوولتائيك در تأمين مصرف برق يك ايستگاه مترو
875
بهره برداري از دريا بر اساس قواعد فقه اسلامي با نگاهي به كنوانسيون هاي حقوق درياها
876
بهره برداري از سنگهاي ساختماني جهت توليد مصنوعات تزييني
877
بهره برداري از سيستم تركيبي باد-خورشيد- پيل سوختي با در نظر گرفتن رفتار آماري باد و خورشيد و انتشار خطاي آن در محاسبات
878
بهره برداري از سيستم هاي چندهدفه تلفيقي با رويكرد ذخيره سيكليك
879
بهره برداري از شيوه هاي آموزش هارموني روي ساز گيتار در راستاي ارتقاء سطح كيفي آموزش
880
بهره برداري از ظرفيت هاي ذخيره سازي انرژي مزارع بادي MTDC براي جذب مازاد توان در شرايط خطا
881
بهره برداري ازمنابع توليدپراكنده وكنترل فركانس آن درحالت جزيره اي
882
بهره برداري اضطراري از مخازن آب در شرايط ورود تصادفي آلاينده ﴿مطالعه موردي: رودخانه و مخزن كرخه﴾
883
بهره برداري به روزازسدهاي موجود(مطالعه موردي سداميركبير)
884
بهره برداري بهنگام و ترتيبي مخزن با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني و سيگنال بزرگ مقياس اقليمي
885
بهره برداري بهينه از حجم كنترل سيلاب مخازن سدها
886
بهره برداري بهينه از خطوط انتقال آب با استفاده از روش خطوط مشخصه ضمني
887
بهره برداري بهينه از ريز شبكه با هدف به حداقل رساندن هزينه توليد
888
بهره برداري بهينه از سيستم هاي يكپارچه منابع آب با استفاده ازالگوريتم چند هدفه MOPSO (مطالعه موردي: سد هاي حوضه گاماسياب)
889
بهره برداري بهينه از سيستم‌هاي برق‌آبي چندمخزنه با استفاده از روش اتوماتاي سلولي تو در تو
890
بهره برداري بهينه از شبكه هاي توزيع شعاعي به منظور كاهش تلفات اهمي به كمك شبكه هاي عصبي
891
بهره برداري بهينه از ظرفيت بهساز يكپارچه كيفيت توان به منظور جبرانسازي اعوجاجات ولتاژ و جريان
892
بهره برداري بهينه از كانالهاي ... درامر آموزش از راه دور
893
بهره برداري بهينه از مخزن در شرايط استوكاستيك با اعمال قواعد جيره بندي
894
بهره برداري بهينه از مخزن سد با ديدگاه تلفيقي آب سطحي و زيرزميني با استفاده از تكنيك هاي فازي
895
بهره برداري بهينه از مخزن سد تحت شرايط تغييراقليم با استفاده از الگوريتم گرگ خاكستري اصلاح شده - مطالعه موردي :سد زاينده رود
896
بهره برداري بهينه از مراتع منطقه سر مشهد شهرستان كازرون استان فارس
897
بهره برداري بهينه از مزارع بادي با هدف بهبود پايداري ولتاژ و افزايش رفاه اجتماعي به كمك روش كنترل پيش بين و با استفاده از كليدزني و مديريت بار در شبكه
898
بهره برداري بهينه از معادن مجتمع صنعتي سيمان آبيك
899
بهره برداري بهينه از منابع آب زيرزميني
900
بهره برداري بهينه از منابع آب زيرزميني تحت كنترل تراز آب در سفره
901
بهره برداري بهينه از منابع آب مجموعه سدهاي مخزني كارون و دز
902
بهره برداري بهينه از منابع ميگو: مطالعه موردي آبهاي ساحلي منطقه بوشهر
903
بهره برداري بهينه از ميكروگريد با حضور منابع انرژي تجديد پذير به صورت مجزا
904
بهره برداري بهينه از نيروگاه مجازي در حضور ذخيره سازهاي انرژي
905
بهره برداري بهينه از نيروگاههاي آبي و حرارتي در محيط فازي﴿Optimal operation of hydro -thermal unitsin fuzzy environment
906
بهره برداري بهينه از هاب انرژي
907
بهره برداري بهينه از هاب انرژي در شبكه هاي هوشمند
908
بهره برداري بهينه تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني: كاربرد الگوريتم هاي بهينه سازي تكاملي تركيبي چند هدفه
909
بهره برداري بهينه سيستمهاي شامل حامل هاي چندگانه انرژي
910
بهره برداري بهينه ي يك نيروگاه مجازي همزمان با مشاركت در بازار برق
911
بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از روش الگوريتم مورچه
912
بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني حوضه گاماسياب براي حفظ تعادل آبخوان با استفاده از نرم افزار WEAP
913
بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در شرايط خشكسالي با استفاده از روش كم آبياري ، مطالعه موردي: زيرحوضه نجف آباد
914
بهره برداري تلفيقي سيستم آب هاي سطحي و زيرزميني با رويكرد ذخيره سيكلي (مطالعه موردي : حوضه آبريز زرينه رود)
915
بهره برداري سيستم توزيع در حضور منابع پراكنده و منابع توان راكتيو
916
بهره برداري نظامي از فضاي ماوراي جو از ديدگاه حقوق بين الملل
917
بهره برداري يكپارچه از منابع سمت عرضه و تقاضا با هدف دستيابي به انعطاف پذيري در سيستم هاي با نفوذ بالاي منابع بادي
918
بهره گير ي از توانها ي محيطي درياچه استيل شهرستان آستارا در ايجاد كانون گردشگري و توسعه شهر
919
بهره گيري از QFD جهت بهينه سازي طراحي محصول
920
بهره گيري از ابزارهاي اقتصادي به منظور بهبود كارايي استفاده از آب، حوضه آبريز زاينده رود
921
بهره گيري از اصول طبيعت گرايي در طراحي موزه تاريخ طبيعي شهر ايلام
922
بهره گيري از انرژي گرمايشي خورشيد براي مصارف خانگي
923
بهره گيري از برخي تكنيك هاي جواهرسازي در ساخت حجم هاي تزئيني
924
بهره گيري از بيوفلوكولاسيون تفريقي در حذف ناخالصي هاي كوارتز از كائولن
925
بهره گيري از تايپ فيس در طراحي پوسترهاي ايراني
926
بهره گيري از تكنيك dMTA در آناليز كيفي و كمي پليمرها
927
بهره گيري از توان هاي بومي گردشگري شهري به عنوان راهبرد توسعه خلاق (مطالعه موردي شهر باغبهادران)
928
بهره گيري از خط در چاپ خط اوستا
929
بهره گيري از روابط فرم ﴿ محراب ، گلدان و سرو ﴾ و رنگ در كاشيكاري مسجد جامع يزد و كاربست ان در طراحي فرش
930
بهره گيري از روش هاي پردازش تصاوير حاصل از خون انسان در تشخيص نارسايي ها
931
بهره گيري از سراميك در كولر آبي خانگي
932
بهره گيري از سيستم واقعيت افزوده در جهت بهبود فرآيند علمي و عملي طراحي جداره هاي شهري
933
بهره گيري از سيستمهاي ناوبري هواپيما در كاهش سوانح جاده اي
934
بهره گيري از سيليكاهاي آلي نانو متخلخل متناوب (PMOS) در تهيه ي مشتقات بيس-4-هيدروكسي كومارين و بهينه سازي سنتز آسپيرين درحضور نانوكامپوزيت صدف فراوري شده
935
بهره گيري از سينما و تلويزيون در پرورش فكري كودكان و نوجوانان
936
بهره گيري از صورت هاي نمادين زن در ايران پيش از اسلام در طراحي و ساخت زيورآلات
937
بهره گيري از ظرفيتها وسازوكارهاي طراحي شهري حساس به آب درجهت مديريت پايدار روانابهاي سطحي، نمونه موردي منطقه 1شهر تهران
938
بهره گيري از عناصر زيبايي شناسانه تذهيب قرآنهاي ايلخاني در طراحي و ساخت انگشتري ها
939
بهره گيري از كاتاليزورهاي نانو مقياس عامل دار شده ي MCM-41 و متناوب آلي - معدني سيليكاتي (PMO) بر پايه ي ساختار ايزوسيانورات در واكنش چند جزئي گيوالد
940
بهره گيري از كاربريهاي مختلط در سلسله مراتب ساخت شهري مطالعه موردي: ازگل
941
بهره گيري از كدهاي فرم بنياد در منطقه بندي شهري ﴿ مورد پژوهشي : ناحيه دو شهر بابلسر ﴾
942
بهره گيري از گرافن اكسيد شبكه اي شده با 5،3،1-تريس(2-هيدروكسي اتيل) سيانوريك اسيد به عنوان كاتاليزور در واكنش چندجزيي بيجينلي
943
بهره گيري از مدل سازي اطلاعات ساختماني ( B I M ) و پرنده هاي بدمن سرنشين ( U A V ) براي نظارت بر پيشرفت پروژه هاي ساخت : چالش ها و راهكارها
944
بهره گيري از معيارهاي ريخت شناسانه در ارزيابي شخصيت (نمونه ي مطالعاتي : دو بافت شهري قديمي و جديد در شهر رشت﴾
945
بهره گيري از معيارهاي شباهت چندگانه در كشف سرويس هاي وب
946
بهره گيري از مفاهيم فاصله مجموعه هاي فازي و تئوري مجموعه هاي راف در يك مدل تشخيص پزشكي
947
بهره گيري از مكانيزم هاي كنترل ازدحام جهت انتقال داده هاي چند رسانه اي در سيستم هاي نظارتي بي سيم
948
بهره گيري از نانو كاتاليزورهاي اصلاح شده zn-mcm-41fe-mcm-41, وهيبريدهاي آلي آنها در نوآرايي بكمن
949
بهره گيري از نانو كامپوزيت زيستي صدف فرآوري شده به عنوان كاتاليزور در تهيه مشتقات 2- آمينوتيوفن و بيس -4- هيدروكسي كومارين
950
بهره گيري از نانو كامپوزيت مغناطيسي گرافن اكسيد عاملدار شده با تركيب 5،3،1-تريس [ 2-هيدروكسي اتيل ] ايزوسيانورات حاوي Cu2+ در سنتز استرهاي هانچ
951
بهره گيري از نانى كاتاليسورهاي اصلاح شده B-MCM-41 ، Fe-MCM-41 و هيبريدهاي آلي در واكنش استركر و نىآرايي فريس فنيل استرها
952
بهره گيري از نظريه تابعي چگالي براي مطالعه خواص ساختاري و الكتروني Nacl با استفاده از شبه پتانسيلهاي سديم و كلر توليد شده
953
بهره گيري از نقوش گليم ورامين به منظور سوزن دوزي به شيوه شماره دوزي بر روي مانتو
954
بهره گيري از نوشتار در ساخت آرايه ها در هنر معاصر
955
بهره گيري از هنرهاي خياباني در توسعه فضاهاي شهري، با تاكيد بر ديوارنگاري نمونه موردي: خيابان وليعصر، حدفاصل چهارراه وليعصر تا ميدان تجريش
956
بهره گيري از ويژگيهاي سيستم شنواييانسان و تكنيك هاي حسگري فشرده براي بازشناسيگفتار نويزي
957
بهره گيري ازفناوري نوين براي ارتقاء كيفيت ساخت در معماري ايران ﴾فضاهاي آموزشي تهران﴾
958
بهره گيري ازنانو مواد گرافن اكسايد و مس (II) تثبيت شده بر روي پليمر زيستي كيتوزان در سنتز 4،1 - دي هيدروپيريدين و پلي هيدرو كينولين
959
بهره گيري توان خروجي بهينه از ژنراتور سوييچ رلوكتانسي در كاربردهاي سرعت متغير
960
بهره مندي از آلكيل بنزن سنگين (HAB) و سنتز افزاينده ه اي بازي و ابر بازي مورد استفاده در روانكارها
961
بهره مندي از راهكارهاي سيستماتيك براي دستيابي به كانسپت براي استايل اتومبيل اس .سي (كوپه اسپرت )
962
بهره هاي غفلت
963
بهره و نرخ رشد در ليزر الكترون آزاد تك باريكه و دوباريكه با ويگلرهاي چهار قطبيو دو قطبي و ليزرچرنكوف
964
بهره وري
965
بهره وري
966
بهره وري
967
بهره وري انرژي در صنعت فولاد ﴿كارخانه فولاد آلياژي ايران﴾
968
بهره وري در زير بخش زراعت استان يزد
969
بهره وري در سازمانها
970
بهره وري در شركت نفت و گاز گچساران و راه كارهاي بهبود آن
971
بهره وري در صنعت فرش
972
بهره وري در صنعت نساجي مطالعه موردي: صنايع چيت ري
973
بهره وري در صنعت وعوامل موثر بر آن
974
بهره وري در مديريت منابع انساني
975
بهره وري در مراكز تحقيقاتي
976
بهره وري در معادن زغال سنگ ناحيه البرزشرقي
977
بهره وري در نظام خدمات بهداشتي درماني
978
بهره وري فرآيند هال - هرولت در توليد آلومينيوم
979
بهره وري كارخانجات پنيرسازي صنايع روستايي جهادسازندگي
980
بهره وري كاركنان وزارت ورزش و جوانان در پرتو هوش فرهنگي و كيفيت زندگي كاري
981
بهره وري كل عوامل و ارائه راهكارهاي بهبود به كمك مدل هاي تعميم يافته تحليل پوششي داده ها :همراه با مطالعه موردي در بخش انرژي
982
بهره وري كل عوامل و ارائه راهكارهاي بهبود به كمك مدل هاي تعميم يافته تحليل پوششي داده ها همراه با مطالعه موردي در بخش انرژي
983
بهره وري منابع انساني در سازمانهاي دولتي ،مطالعه موردي آموزش و پرورش شهرستان گنبد كاووس
984
بهره وري نيروي انساني در بانك
985
بهره وري نيروي كار وارزيابي عوامل اصلي موثر بر بيكاري كشور
986
بهره وري و تدوين شاخصهاي آن در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
987
بهره وري و نقش نيروي انساني
988
بهره وري وشيوه هاي ارتقاآن دراداره كل ورزش استان گلستان
989
بهره وري ونقش مدير در افزايش ان
990
بهره‌برداري از تركيب ذخيره‌سازها جهت كنترل همزمان ولتاژ و فركانس در ريزشبكه هاي مجزا
991
بهره‌برداري بهينه از سيستم مخازن سد‌ها با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي
992
بهره‌برداري بهينه از شبكه توزيع هوشمند با در نظر گرفتن بارهاي پاسخگو به قيمت
993
بهره‌برداري بهينه از شبكه‌هاي توزيع فعال با درنظرگيري افزايش پايداري ولتاژ
994
بهره‌برداري بهينه از مخازن آب كشاورزي، با استفاده از مدل‌سازي عامل مبنا براي منظور كردن اثرات متقابل كشاورزان و سياست‌گذاران
995
بهره‌برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در شرايط عدم قطعيت ناشي از تغييرات اقليمي و مبتني بر قوانين جيره بندي
996
بهره‌برداري تلفيقي پايدار از آب‌هاي سطحي و زيرزميني: رويكرد ذخيره سيكلي
997
بهره‌برداري توليدات پراكنده توزيع‌شده در شبكه برق با قابليت عملكرد به صورت جزيره‌اي
998
بهره‌برداري متمركز بهينه از ريزشبكه‌ها با در نظر گرفتن امنيت و مسائل زيست‌محيطي در شرايط عدم‌قطعيت‌ها
999
بهره‌برداري منابع قابل كنترل، ذخيره‌سازهاي انرژي و بارهاي قابل كنترل در يك نيروگاه مجازي با درنظرگرفتن عدم قطعيت منابع تجديدپذير
1000
بهره‌برداري هماهنگ منابع توان راكتيو و ادوات كنترل ولتاژ در سيستم‌هاي قدرت
بازگشت