<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بهبود امنيت اجراي پرسمان ها بر روي داده هاي رمزي برون سپاري شده
2
بهبود امنيت احرازهويت در اينترنت اشياء
3
بهبود امنيت انتها به انتها در لينك ماهواره به هنگام استفاده از شتاب‌دهنده‌ي TCP
4
بهبود امنيت داده برون‌ سپاري شده در رايانش ابري
5
بهبود امنيت در تراشه هاي سيستم هاي RFID
6
بهبود امنيت در سيستم‌هاي مخابرات بيسيم با به كارگيري حسگري فشرده
7
بهبود امنيت در شبكه هاي نسل آينده﴿ngn﴾
8
بهبود امنيت در شبكه وايمكس چندگامي
9
بهبود امنيت در لايه كنترل‌كننده براي شبكه هاي نرم‌افزار محور
10
بهبود امنيت در محاسبات ابري و سيستم هاي دفاعي IdS,IPS
11
بهبود امنيت در مخابرات نوري در فضاي آزاد با استفاده از منحرف كننده هاي نوري - صوتي
12
بهبود امنيت زيرساخت‌هاي حياتي شبكه هوشمند با بكارگيري ارتباط و رمزنگاري كوانتومي
13
بهبود امنيت سامانه هاي رمزگذاري مبتني بر الگوريتم AES در مقابل حملات تحريف جريان برنامه
14
بهبود امنيت سنسورهاي هوشمند در شبكه هاي هوشمند برق
15
بهبود امنيت سيستم هاي انبوه آنتني اف دي دي در مقابل اخلال گر هاي فعال
16
بهبود امنيت سيستم هاي قدرت
17
بهبود امنيت شبكه هاي محلي با استفاده از رويكرد شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
18
بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستم مخابراتي بيسيمMIMO با استفاده از طرح پرتودهي دوطرفه
19
بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستمهاي مخابرات بي‌سيم چندآنتني مبتني بر نويز مصنوعي گره مقصد
20
بهبود امنيت لايه فيزيكي در شبكه هاي مشاركتي راديورله با استفاده از افزايش نرخ محرمانگي
21
بهبود امنيتي كانال فيزيكي وايمكس در محيط پارازيت
22
بهبود انتخاب گره هاي كانديد در مسيريابي فرصت طلبانه در شبكه هاي بي سيم
23
بهبود انتشار پيام هشدار در شبكه موردي خودرويي
24
بهبود انتقال حرارت در مبادله¬گر حرارتي PVT با استفاده از فوم فلزي متخلخل به منظور بهبود بازدهي حرارتي و الكتريكي
25
بهبود انتقال حرارت فين هاي داخلي غيريكنواخت محيطي
26
بهبود انتقال محتواي چندرسانه اي در شبكه‌هاي وايمكس با استفاده از سيستم چندپخشي و همه پخشي
27
بهبود اندازه‌گيري سرعت وسيله‌ي نقليه به كمك ويژگي‌هاي تصويري و روش‌هاي نوين تخمين
28
بهبود انرژي در ساختمانها
29
بهبود انعقادخون با تغيير نيروهاي بين سلولي
30
بهبود ايجاد خودكار سياست هاي امنيتي مبتني بر IPSEC در شبكه هاي خصوصي مجازي
31
بهبود ايرفويل هاي فوق بحراني به منظور كاهش پسا
32
بهبود اينورترهاي مبتني برمبدل فلاي بك جهت كاربرد سلول هاي خورشيدي
33
بهبود بار گذاري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر روي الياف پشم به كمك پلاسما وبررسي خواص كالاي پشمي اصلاح شده
34
بهبود بارآوري و قابليت اطمينان در مدارهاي نانو مبتني بر نانولوله هاي كربني
35
بهبود بارگذاري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم برروي الياف پشم به كمك پلاسما وبررسي خواص كالاي پشمي اصلاح شده
36
بهبود باز خورد ارتباط در سيستمهاي بازيابي معنايي تصوير با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي
37
بهبود بازده در چرخه هاي نيروگاههاي پينچ واگزرژي
38
بهبود بازده درايوهاي dc به صورت بهنگام با استفاده از منطق فازي
39
بهبود بازده مدولاتور پوش براي سيگنال هاي با PAPR بالا با استفاده از كنترل كننده ي ديجتيال
40
بهبود بازده و كاهش آلودگي هارمونيكي در مبدل هاي تصحيح ضريب توان تك مرحله اي
41
بهبود بازده و كاهش تعداد المان هاي مبدل هاي در هم تنيده افزاينده/بسيار افزاينده
42
بهبود بازدهي انرژي الگوريتم‌ هاي مسيريابي مبتني برخوشه‌بندي در شبكه‌هاي حسگر چندرسانه‌اي بي‌سيم
43
بهبود بازدهي انرژي در سامانه هاي چند ورودي چند خروجي انبوه سبز
44
بهبود بازدهي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم همبسته با استفاده از نمونه برداري فشرده
45
بهبود بازدهي سيستم انتقال توان بي‌سيم با استفاده از شبكه تطبيق امپدانس وفقي
46
بهبود بازدهي سيستمي موتورهاي جستجو با بهينه‌سازي معماري نمايه و جستجو
47
بهبود بازدهي كمپرسور گريزازمركز با كنترل شيرآنتي‌سرج و روش PID‌ تطبيقي
48
بهبود بازدهي موتورهاي القايي مورد استفاده در پمپ‌هاي شناور توان بالا
49
بهبود بازسازي سيگنال هاي چرپ با روش حسگري فشرده بيزي با استفاده از تبديل چرپلت
50
بهبود بازشناسي پلاك خودرو به كمك تلفيق مناسب ابرتفكيك پذيري و تطابق تصاوير
51
بهبود بازشناسي سيگنالهاي گفتار جداشده باICAبر اساس ويژگيهاي گمشده
52
بهبود بازشناسي كلمات كليدي و بكارگيري آن در دسترسي به خدمات تلفني
53
بهبود بازشناسي گفتار مستقل از گوينده با استفاده از تلفيق اطلاعات صوتي - تصويري
54
بهبود بازشناسي واجهاي مصوت در گفتار پيوسته به كمك روش تركيب GMM و SVM
55
بهبود بازه قابل دستيابي از انديس مدولاسيون در مبدل‎‌‏هاي چند سطحي با بكارگيري استراتژي‎‌‏هاي جديد كليدزني
56
بهبود بازيابي اطلاعات متون فارسي با استفاده از برچسب‌گذاري ادات سخن و وزن‌دهي كلمات
57
بهبود بازيابي داده ذخيره شده با توجه به پيش بيني بسته‌هاي علاقه دريافتي در گره‌هاي مياني شبكه‌هاي مبتني بر محتوا
58
بهبود بازيابي داده ها با استفاده از خوشه بندي تنك زيرفضا
59
بهبود بازيابي محتوايي تصوير با استفاده از تركيب ويژگي هاي ديداري وپياده سازي روش ها با بكارگيري GPU
60
بهبود بخشي غشاي پليمري پلي وينيل الكل با استفاده از پايه و نانوذرات سراميكي
61
بهبود بخشيدن اثرات ناشي از خطاي ارسال بيت و تاخير در شبكه هاي ماهواره اي منطقه با پروتكل IP/TCP
62
بهبود برآورد عيار بخش شرقي كانسار مس سرچشمه با استفاده از روشهاي زمين آماري شاخص و چند نقطه اي
63
بهبود برچسب هاي REID چند تشديدي با استفاده از آنتن هاي پلاريزاسيون دوگان متعامد
64
بهبود برخي روش هاي شناسايي جاده با استفاده از تركيب روش هاي بينايي و يادگيري ماشين
65
بهبود برنامه ريزي ماشين هاي مجازي با رويكرد كاهش مصرف انرژي و افزايش كيفيت سرويس روي مراكز داده سرويس دهنده رايانش ابري
66
بهبود برنامه مكان يابي مجدد آمبولانس ها با روش برنامه ريزي پوياي تقريبي با در نظر گرفتن زمان سفر غير قطعي
67
بهبود برنامه نويسي ژنتيكي با الهام از طبيعت
68
بهبود برنامه نويسي شبكه ژنتيك جهت استخراج قوانين معاملاتي سهام
69
بهبود برنامه هاي بازرسي با استفاده از بازرسي برمبناي ريسك در ايستگاه هاي شركت گاز استان يزد
70
بهبود بزرگ نمايي تصوير با استفاده از روش هاي درون يابي
71
بهبود بهره آنتن هاي صفحه اي با استفاده از فراسطح در محدوده تراهرتز و مايكرويو
72
بهبود بهره دهي يك مخزن هيدروكربوري دريايي توسط روش WAG
73
بهبود بهره وري از منابع صنايع نساجي با استفاده از سيستم توليد بدون كارخانه
74
بهبود بهره وري انرژي ارتباط فروسو در شبكه هاي ناهمگن با رويكرد روشن- خاموش سازي و تخصيص منابع در ايستگاه هاي پايه
75
بهبود بهره وري انرژي بازيابي محتوا در ابِرِ موبايلي محتوا محوربا استفاده از پيش بيني حركت انسان
76
بهبود بهره وري انرژي در سيستم هاي رله اي چند آنتني انبوه با تخصيص توان
77
بهبود بهره وري در سازمانهاي دولتي - خدماتي
78
بهبود بهره وري فضاهاي آموزشيبا رويكرد به نقش بهره بردار)دانش آموز( در روند ساماندهي فيسيكي
79
بهبود بهره ي طيفي سيستم هاي چند ورودي /چند خروجي با ابعاد بزرگ
80
بهبود بهره‌وري انرژي در شبكه‌هاي محتوا محور با استفاده از سياست‌گذاري‌هاي تصميم‌گيري در حافظه نهان
81
بهبود بهره‌وري انرژي سيستم OFDM در معماري SDRبا استفاده از بازپيكربندي واحدهاي حسابي تقريبي
82
بهبود بهره‌ي چندگانگي در سيستم‌هاي مبتني بر مدولاسيون فضايي با رويكرد انتخاب آنتن
83
بهبود بهروري از منابع صنايع الكترونيك با استفاده از مديريت توليد بدون كارخانه
84
بهبود بهينه سازي گروه ذرات براي مسائل چند هدفه
85
بهبود بهينهسازي با تعداد اهداف زياد با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي
86
بهبود بيومس saccharomyces cerevisiae به روش شكست سلولي و بررسي عملكرد آن براي جذب فلز سنگين
87
بهبود پارامتر CMRR در تقويت كننده هاي تفاضلي كلاس AB
88
بهبود پارامترهاي تشعشعي آنتن مايكرواستريپ با زيرلايه فريتي
89
بهبود پارامترهاي دمپر پيچشي در ارتعاشات غير خطي ميل لنگ
90
بهبود پارامترهاي سيستم تعليق خودروي سواري جهت بهبود راحتي سرنشين به كمك 8 مدل درجه آزادي خودرو
91
بهبود پارامترهاي طراحي سيستم تركيبي باد-خورشيد-باتري-شبكه با در نظر گرفتن قيود قابليت اطمينان، اقتصادي و انتشار خطاي سيستم در محاسبات
92
بهبود پارامترهاي كارايي و تاخير در زير لايه دسترسي به رسانه در ارتباطات پهن باند خط قدرت
93
بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك دانه‌اي با استفاده از بيوپليمرهاي كازئين و نمك سديم كازئينات
94
بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي توسط رزين پلي وينيل اكريليك و الياف ضايعاتي اكريليك
95
بهبود پاركينگ هاي خيابان امام با استفاده از معيارهاي محدوده
96
بهبود پاسخ دورنگينگي دايروي با استفاده از بسترهاي نانوفوتونيكي
97
بهبود پاسخ ديناميكي گشتاور درايو DTC - SVM موتورهاي القايي در شرايط بهينه سازي بازده
98
بهبود پاسخگويي بار در شبكه‌هاي هوشمند برق با استفاده از يادگيري تقويتي
99
بهبود پايداري توروبوژنراتور با استفاده از بازبست تطبيقي در حضور ادوات FACTS
100
بهبود پايداري حرارتي و رفتار تربيولوژيكي پوشش هاي كاربيد تنگستن- كبالت نانو ساختار توليد شده با روش پاشش شعله اي پر سرعت
101
بهبود پايداري خودرو با استفاده از كنترل فرمان چرخهاي جلو
102
بهبود پايداري خودروي كشنده نيم يدك با اكسل كمكي فعال
103
بهبود پايداري ديناميكي موتورهاي سنكرون نوع تحريك موازي با بكارگيري PSS و LOC
104
بهبود پايداري راه رفتن ربات انسان نما با استفاده از كنترل كننده فازي
105
بهبود پايداري روش شبكه بولتزمن در شبيه سازي جريان هاي گرمايي مغشوش در اعداد رايلي بزرگ
106
بهبود پايداري روشهاي مبتني بر توابع پايه اي شعاعي براي حل معادلات ديفرانسيل
107
بهبود پايداري ريز شبكه هاي شامل توربوژنراتورهاي بادي با استفاده از اينرسي مجازي و كنترل مقاوم
108
بهبود پايداري سيستم
109
بهبود پايداري سيستم قدرت به وسيله كنترل كننده تكميلي براي SSSC
110
بهبود پايداري شبكه برق خوزستان-اصفهان بوسيله جايابي بهينه ادوات FACTS با روش بهينه سازي هوشمند IPSO و بررسي خاموشي با استفاده از مدل OPA
111
بهبود پايداري شبكه قدرت بكمك خطي سازي فيدبك
112
بهبود پايداري فركانس در سيستمهاي قدرت با نفوذ بالاي منابع انرژي تجديدپذير
113
بهبود پايداري فركانسي ريزشبكه هاي جزيره شده با نفوذ بالاي منابع انرژي تجديدپذير به كمك مفهوم اينرسي مجازي
114
بهبود پايداري گذرا و LVRT شبكه هاي جزيره اي
115
بهبود پايداري گذراي سيستم قدرت با استفاده از تركيب SSSC و SMES
116
بهبود پايداري و عملكرد يك سيستم هپتيكي شبكه‌اي چند كاربره به كمك الگوريتم PSPM
117
بهبود پايداري و كنترل جزيره شدن غيرعمدي ريزشبكه با استفاده از اينورتر سنكرون مجازي
118
بهبود پايش پروفايل هاي خطي در فاز 2
119
بهبود پخش فراگير در شبكه هاي توري بي سيم
120
بهبود پراكنش نانولوله هاي كربني با افزودن صفحات گرافن اكسايد در ماتريس اپوكسي
121
بهبود پردازش پرس و جو با استفاده از طبقه بندي اسناد در پايگاه داده ذاتا XML
122
بهبود پردازش مدلهاي بارش - رواناب با استفاده از روشهاي تحليل عدم قطعيت
123
بهبود پروتكل IEEE802.11 با استفاده از شكل دادن به الگوي آنتن
124
بهبود پروتكل MAC براي انتقال داده هاي بزرگ در شبكه هاي حسگر بي سيم
125
بهبود پروتكل ارتباطي Z-WAVE جهت مديريت خانه هوشمند
126
بهبود پروتكل ارسال شبكه وضعيت آگاه جغرافيايي براي كاربرد‌هاي بلادرنگ در شبكه‌هاي حسگر متحرك بيسيم
127
بهبود پروتكل مسيريابي بر اساس يافتن مسير مطمئن در شبكه Ad-Hoc خودرويي (VANET)
128
بهبود پروتكل مسيريابي سلسله مراتبي به منظور كاهش مصرف انرزي در شبكه ي حسگر بي سيم
129
بهبود پروتكل هاي مسيريابي جغرافيايي درشبكه هاي اقتضايي خودرويي
130
بهبود پروتكل‌ هاي مسيريابي در شبكه موردي بين خودرويي با استفاده از روش‌ هاي فرا‌ابتكاري
131
بهبود پروتكلهاي امنيتي بين كارت هوشمند و كارتخوان با استفاده از رمزنگاري خم بيضوي
132
بهبود پروفايل مشتريان الكترونيكي در سيستمهاي توصيه گر با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي
133
بهبود پروفيل ولتاژ شبكه هاي توزيع داراي منابع فتوولتائيك با توان بالا هنگام تغييرات ناگهاني شرايط تابش
134
بهبود پهناي باند قطع موجبر گافي و طراحي يك نمونه فيلتر در باند X در ساختار بهبود يافته
135
بهبود پهناي باند مبد الكتروآكوستيك
136
بهبود پهناي باند و گين آنتن مايكرواستريپ با استفاده از ساختار چند لايه و ايجاد شيار
137
بهبود پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از قابليت حركت سنسورها
138
بهبود پوشش وطول عمر شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده ازمجموعه هاي پوششي
139
بهبود پوششهاي ترافيك با استفاده از پودر رنگي فلورسنت
140
بهبود پويشطيف باند وسيع با استفاده از نمونه برداري فشرده
141
بهبود پياده سازي سخت افزاري سيستم رمز منحني هاي بيضوي با كمك كد گذاري داده
142
بهبود پياده سازي سخت‌افزاري الگوريتم رمزنگاري منحني بيضوي با استفاده از ترانزيستور‌هاي اثر ميداني مبتني بر نانولوله‌هاي كربني
143
بهبود پيش بيني جزر و مد با انتخاب بهينه مدل تابعي سري هاي زماني مشاهدات ارتفاع سطح دريا
144
بهبود پيش بيني رويگرداني با استفاده از تركيب چند روش دسته بندي
145
بهبود پيش بيني سري زماني به كمك شبكه عصبي با استفاده از تبديل ويولت
146
بهبود پيش بيني مكان استقرار پروتئين در ميتوكندري با استفاده از تركيب داده بر مبناي ويژگي هاي گوناگون توالي هاي پروتئيني
147
بهبود پيش بيني نواحي كدكننده پروتئين با به كارگيري تئوري گراف و تبديل فوريه سيگنال هاي تنك
148
بهبود پيشبيني خروجي موردانتظار در توليد خودكار اوراكل آزمون
149
بهبود پيشرفت و توسعه كارشناسي و نقش آن در زندگي روستائي
150
بهبود پيشگويي رفتار كششي پارچه هاي تاري و پودي با استفاده از شبكه عصبي و سامانه فازي
151
بهبود پيكربندي برداشت كننده هاي انرژي پيزوالكتريكي
152
بهبود پيوستگي نمايش ويديو در كاربردهاي جريان‌سازي ويديو بر روي شبكه‌هاي موردي سيار با رويكرد كدينگ چند توصيفي
153
بهبود تأخير در ارائه خدمات تلويزيون تعاملي روي بستر شبكه‌هاي داده محور
154
بهبود تأخير سرويس پيوستگي تماس صوتي
155
بهبود تاخير انتها به انتها به همراه بازدهي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم صنعتي
156
بهبود تباين تصويربرداري تشديد مغناطيسي بوسيله توسعه تكنيك هاي تصويربرداري و پردازشي
157
بهبود تبديل ويژگي خطيبراي پيش پردازش و دسته بندي بسته هاي اينترنتي
158
بهبود تبليغات هدفمند مبتني بر مدل‌سازي علاقه و رفتار كاربر در شبكه‌هاي اجتماعي
159
بهبود تجميع داده در شبكه هاي حسگر بيسيم با كمك اتوماتاي يادگير و كلوني مورچه ها
160
بهبود تحليل الگوريتم درهم سازي ECHO با رويكرد تفاضلي
161
بهبود تحليل نحوي متن فارسي
162
بهبود تحمل پذيري خطا در پردازنده
163
بهبود تحمل‌خطا با استفاده از رويكرد تكرار‌داده در ذخيره‌ سازي ابري
164
بهبود تحمل‏پذيري خطا در شبكه‏هاي نرم‏افزارمحور با استفاده از روش‏هاي تكثير كنترل‏كننده
165
بهبود تخصيص آب به چاه‌هاي تزريقي با استفاده از محاسبه ميزان پيوستگي بين چاه‌هاي توليدي و تزريقي
166
بهبود تخصيص دبي هاي تزريقي در پروژه هاي سيلابزني با گاز
167
بهبود تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسل دولايه اي
168
بهبود تخفيفهاي عياري بلوكهاي استخراجي معدن مس سرچشمه به روش زمين آمار
169
بهبود تخمين بردارهاي حركت در دنباله‌هاي ويدئويي مبتني بر شار نوري
170
بهبود تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي مخازن نفتي با استفاده از تركيب الگوهاي زمين آماري چند نقطه اي و روشهاي هوشمند تشخيص الگو
171
بهبود تخمين ذخيره كانسار سنگ آهن گهرزمين با روش هاي كريجينگ غير خطي منفصل و احتمالي
172
بهبود تخمين زاويه هدف در رادارMIMO با استفاده از مدل خوشه اي بيزين در حسگري فشرده
173
بهبود تخمين ضربان به ضربان فشارخون¬هاي سيستوليك و دياستوليك بر اساس سيگنالهاي ECG و PPG
174
بهبود تخمين كانال در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي مقياس بزرگ بر مبناي تكنيك پاكسازي پايلوت
175
بهبود تخمين مدول هاي ژئومكانيكي مقاومت سازند در يكي از مخازن ميادين نفت خيز جنوب با استفاده از داده هاي چاه نگاري متداول، تصويرگر و صوتي دو قطبي
176
بهبود تخمين نويز غير ايستان جهت بهبود عملكرد سيستمهاي تشخيص فعاليت گفتاري(VAD)
177
بهبود تداخل در محيط چندمسيرگي در خطوط انتقال VDSL
178
بهبود ترافيك دريايي و توان عملياتي بندر شهيد رجايي با توجه به اسناد بالادستي توسعه حمل و نقل دريايي كشور
179
بهبود ترافيك كاربردهاي جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظيربه نظيربا استفاده از محلي سازي ترافيك
180
بهبود ترجمه ماشيني آماري با استفاده از معنا
181
بهبود ترجمه ي ماشيني آماري فارسي-انگليسي با استفاده از پيكره هاي غير موازي
182
بهبود تركيب تصميم در طيف سنجي مشاركتي تحت كانال هاي محوشدگي در شبكه هاي رادي شناختگر
183
بهبود تركيب رفتارهاي شوت زدن و راه رفتن در ربات نائو
184
بهبود تسهيم توان راكتيو و پايداري در ريز شبكه هاي جزيره اي مبتني بر مبدل
185
بهبود تشخيص آسيب پذيري در برنامه‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل پويا
186
بهبود تشخيص آسيب‌پذيري در نرم‌افزار‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
187
بهبود تشخيص اشيا در تصاوير ويديويي مبتني بر شبكه ي عصبي
188
بهبود تشخيص الكتروشيميايي هيبريداسيون DNA در الكترودهاي اصلاح شده بر پايه نانو ذرات
189
بهبود تشخيص بات نت هاي گوشي هاي هوشمند با استفاده از تحليل مبتني بر ميزبان و شبكه
190
بهبود تشخيص بمب منطقي در دژافزارهاي اندرويد با اجراي پويا - نمادين
191
بهبود تشخيص بيماري هاي قلبي با استفاده از تكنيك هاي داده‌كاوي
192
بهبود تشخيص تصورات حركتي در سيستم هاي واسطه مغز با رايانه كاربر فرما
193
بهبود تشخيص جوامع در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوعه
194
بهبود تشخيص حملات روي VoIP‌ با استفاده از هاني پات ها
195
بهبود تشخيص حمله انكار سرويس در لايه فيزيكي شبكه هاي راديو شناختگر
196
بهبود تشخيص درب با استفاده از ويژگيهاي هندسي تصاوير
197
بهبود تشخيص رخداد نامتعارف در ويدئوهاي مراقبتي در شرايط ازدحام نسبي
198
بهبود تشخيص زخم هاي سرطان ملانومي به كمك پردازش تصور
199
بهبود تشخيص شكستگي استخوان در تصاوير پزشكي
200
بهبود تشخيص عيوب خوردگي پيتينگ توسط توپك نشتي شار مغناطيسي با استفاده از روش تركيب اطلاعات
201
بهبود تشخيص نشت اطلاعات خصوصي در برنامه‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
202
بهبود تشخيص نفوذ در ارتباطات مخابرات سيار با استفاده از هوش مصنوعي و داده كاوي
203
بهبود تشخيص نفوذ در سيستم‌هاي اطلاعاتي ابري با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
204
بهبود تشخيص نقض حريم خصوصي در نرم‌افزارهاي مخدوم تجارت الكترونيك بر بستر وب با استفاده از روش ردگيري جريان اطلاعات
205
بهبود تشخيص و رديابي جسم متحرك به كمك متدهاي موجود در شناسايي آماري الگو
206
بهبود تشخيص واحدهاي كنشي از تصاوير سه بعدي چهره مبتني بر پردازش تنك
207
بهبود تشخيص‌ موجوديت‌هاي‌ اسمي در زبان فارسي با استفاده از نشانه‌هاي خاص زبان
208
بهبود تصاوبر آنژيوگرافي با اشعه ايكس عروق كرونري بر پايه فيلتر farangi توسعه يافته
209
بهبود تصاوير SAR به منظوره آشكارسازي لكه هاي نفتي
210
بهبود تصاوير اكوكارديوگرافي با افزايش تعداد فريم‌ها به وسيله استفاده از كاهش بعد فضا
211
بهبود تصاوير اولتراسوند به جهت تشخيص خودكار آناتومي كمري براي تزريقات اپيدرال
212
بهبود تصاوير برا نارم افزار matlab
213
بهبود تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از نظريه ي پردازش تنك
214
بهبود تصاوير رادار ISAR با استفاده از تبديل هاي زمان-فركانس و تبديل فوريه كسري
215
بهبود تصديق هويت در شبكه هاي بي سيم
216
بهبود تصميم گيري فرآيند دست به دست كردن در شبكه هاي بي سيم سلولي چندپرشي
217
بهبود تصوير اثر انگشت با استفاده از تبديل موجك
218
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل stft و فيلتر لوگ - گابور
219
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل STFTو فيلتر لوك - كابور
220
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل STFTو فيلتر لوك-گابور
221
بهبود تصوير با استفاده از فيلترهاي كسري و كاربرد آن در تصاوير ماهوار ه اي
222
بهبود تصوير با حذف نويز نمك و فلفل از تصاوير
223
بهبود تصوير به وسيله معادلات مشتقات جزئي
224
بهبود تصوير در ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)
225
بهبود تعادل بار بين كنترل كننده ها در شبكه هاي نرم افزار محور
226
بهبود تعادل بار در شبكه هاي نرم افزار محور با استفاده از يادگيري ماشين
227
بهبود تعيين موقعيت نسبي و وضعيت دو جسم متحرك مبتني بر DGPS
228
بهبود تعيين موقعيت يك وسيله متحرك روي نقشه با استفاده از گيرنده GPS
229
بهبود تقطيع گفتار پيوسته فارسي به نيم هجاها با استفاده از تركيب روش هاي كور واطلاعات آكوستيكي
230
بهبود تكميل ويدئو با وجود اشياء متحرك
231
بهبود توازن بار در سيستم هاي رايانش ابري
232
بهبود توام تصميمات محلي و مركزي در طيف سنجي همكارانه مبتني بر سانسور داده در درايوي شناختگر
233
بهبود توان خروجي برداشت كننده انرژي پيزوالكتريك بر مبناي MEMS
234
بهبود توان مصرفي تراشه‌هاي چندپردازنده‌اي با تكيه بر كاهش توان استاتيك در حافظه‌هاي نهان
235
بهبود توان مصرفي و زمان اجرا در رايانش ابر با استفاده از تخصيص منبع و زمانبندي وظايف
236
بهبود توانايي كنترل زيستي باكتري باسيلوس سوبتيليس در برابر قارچ آسپرژيلوس فلاووس به كمك پرتوتابي با اشعه گاما
237
بهبود توانايي كنترل زيستي باكتري باسيلوس سوبتيليس در برابر قارچ آسپرژيلوس فلاووس به كمك پرتوتابي با اشعه گاما
238
بهبود توصيف بافت مبتني بر نمايش تنك با آموزش ماتريس ديكشنري
239
بهبود توليد اتانول زيستي از مواد زائد ليگنوسلولزي با استفاده از پيش فرآوري هضم بي هوازي
240
بهبود توليد اتانول و بيوگاز از چوب درخت كاج و استفاده از پيش فرآوري قليايي و اسيدي
241
بهبود توليد اتانول و بيوگاز از گياه گلرنگ با پيش فرآوري هاي سديم كربنات و گرمابي
242
بهبود توليد استن، بوتانول و اتانول از ضايعات ليگنوسلولزي با استفاده از فرآيند پيش‌فرآوري آبكافت خودبه‌خودي چند مرحله‌اي
243
بهبود توليد اطلاعات جانبي در كدگذاري توزيع شده ويدئو
244
بهبود توليد اطلاعات جانبي در كدگذاري توزيع شده‌ي ويدئو
245
بهبود توليد بيواتانول توسط قارچ هاي زيگومايست با استفاده از عصاره بيومس توليدي
246
بهبود توليد بيواتانول و بيوگاز از جزء آلي ضايعات جامد شهري
247
بهبود توليد بيواتانول و بيوگاز به روش خشك با استفاده از فرآوري با مخلوط اسيدهاي آلي
248
بهبود توليد بيوگاز از كاه برنج با استفاده از پيش فرآوري قليايي و بررسي استفاده از بيوراكتور غشايي بي هوازي (An-MBR) در توليد بيوگاز از كاه برنج
249
بهبود توليد بيوگاز و اتانول از ساقه سورگرم شيرين با استفاده از پيش فرآوري با حلال آلي
250
بهبود توليد مديريت كيفيت بر اساس تحليل SWOT
251
بهبود توليد مديريت كيفيت بر اساس تحليل SWOT
252
بهبود توليد يك ميدان نفتي با استفاده از مدل‌سازي يكپارچه و كنترل بهينه
253
بهبود توليد يك ميدان هيدروكربوري با تاكيد بر انتخاب بهينه‌ي تجهيزات روزميني و درون‌چاهي با در نظر گرفتن محدوديت‌‌هاي غير خطي
254
بهبود تونل باد سوپرسونيك ، طراحي و ساخت دستگاه شليرن و طراحي و ساخت دستگاه خشك كن هوا
255
بهبود جداسازي سيگنال منابع به روش كور با استفاده از زاويه منابع
256
بهبود جذب انرژي ضربه گيرهاي قطار در حالت پلاستيك
257
بهبود جذب بيومولكول با استفاده از نانوذرات اصلاح شده
258
بهبود جريان اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
259
بهبود جريانسازي رسانهاي نظير به نظير به كمك ياورهاي اجاره شده از ابر
260
بهبود جستجو در سيستم فايل توزيع شده
261
بهبود جستجو و پيمايش ربات ها بر پايه شبكه تاريخچه پويش
262
بهبود چابكي سازمان در موسسات آموزش عالي با استفاده از مدل گسترش عملكرد كيفيتQFD
263
بهبود چاپ برداشت كالاي پلي استر چاپ شده با مواد رنگزاي ديسپرس در حالت مرطوب
264
بهبود چاپ‌پذيري آميزه‌ي پلي‌اتيلن سبك شبكه‌اي شده
265
بهبود چرخه عمليات حرارتي فولاد 316 ﴿زنگ نزن﴾
266
بهبود چرخه عمليات حرارتي فولاد 316 ﴿زنگ نزن﴾ و اثر آن روي كيفيت خوردگي
267
بهبود چسبندگي به جاده خودروهاي بياباني كوچك با استفاده از تعليق فعال هندسه‌متغير سري
268
بهبود چسبندگي پلي اتيلن - فلز با استفاده از كوپليمر هاي اتيلني اصلاح شده
269
بهبود چسبندگي روكشهاي اعمال شده بر روي زيرآيند پلي پروپيلن توسط اصلاح سطح بروش شعله
270
بهبود چسبندگي سيليكون رابر به سطح سراميك
271
بهبود چسبندگي عايق اتيلن - پروپيلن - دي ان مونومر(EPDM) به پوشش پايه پلي يورتان
272
بهبود چقرمگي فيلم رزين اپوكسي با استفاده از ذرات هسته پوسته ي MBS و الاستومر CTBN
273
بهبود چند برابر كننده ولتاژ در مبدل هاي بوست
274
بهبود چهارچوبهاي موجود جهت فراهمسازي كيفيتسرويس براي نشستهاي پايانه-به-پايانه در شبكههاي نسل آينده
275
بهبود چيدمان خط توليد كارخانه شرق جامه با استفاده از شبيه سازي سيستم هاي صف
276
بهبود حاشيه پايداري زاويه اي منابع پراكنده در مايكرو گريد به كمك تحليل حساسيت مسير حالت
277
بهبود حافظه نهان داده هاي پيكربندي در يك كمك پردازنده قابل باز پيكربندي SIMD
278
بهبود حذف پژواك كاهش نويز و جهت يابي سيگنالهاي صحبت با استفاده از آ رايه ميكروفوني
279
بهبود حذف پژواك، كاهش نويز و جهت يابي سيگنال هاي صحبت با استفاده از آرايه ميكروفوني
280
بهبود حساسيت شمارنده كايكر مولر در برابر پرتوهاي ايكس پرانرژي با طراحي مناسبي از ديواره جبران كننده انرژي
281
بهبود حساسيّت گيرنده هاي جي پي اس در اكتساب سيگنال هاي ضعيف مبتني بر تبديل موجك
282
بهبود حفاظت شبكه در حضور توليدپراكنده با استفاده از رله هاي جهت دار
283
بهبود حمل و نقل شهري با تاكيد بر ساماندهي كاربري هاي اداري ﴿نمونه موردي: محدوده مركزي شهر بابل﴾
284
بهبود حمله ي تفاضل ناممكن به رمزهاي قالبي
285
بهبود خاصيت سدگري سيليكون با استفاده از اكسيد گرافن
286
بهبود خاصيت عايق بندي اندود كاهگل در مقابل رطوبت با استفاده از برخي از افزودني هاي سيليكاتي ميكرونيزه و نانومتري براي حفاظت بناهاي تاريخي خشت و گلي
287
بهبود خصوصيات الياف حافظه دار توسط نانو لوله هاي كربن
288
بهبود خصوصيات ژئوتكنيكي خاكهاي ماسه اي با استفاده از روش بيولوژيكي
289
بهبود خصوصيات سطح آلياژ Ti 64 با استفاده از GTAW و از طريق تنظيم تركيب گاز محافظ
290
بهبود خصوصيات عملكردي گلوتن گندم هاي ضعيف با استفاده از تعديل هاي شيميايي و آنزيمي
291
بهبود خصوصيات مكانيكي نخهاي خودتاب
292
بهبود خط توليد وانت نيسان با هدف افزايش راندمان در كارخانه زامياد
293
بهبود خطينگي ميكسرهاي فعال CMOS براي راديوهاي شناختگر
294
بهبود خواص آسفالت با استفاده از قيرهاي اصلاح شده بوسيله پليمرها
295
بهبود خواص آلياژ NR/EPDM از طريق پيوند زني مالئيك انيدريد به EPDM
296
بهبود خواص الكتروشيميايي- مكانيكي محرك‌هاي الكتروفعال نانوليفي بر پايه‌ي پليمرهاي رساناي ذاتي
297
بهبود خواص الكتروكاتاليستي نانوفوم مس اصلاح شده با كاتاليست گل مانند نيكل-كبالت در واكنش آزادسازي هيدروژن
298
بهبود خواص الكتروني و بازدهي ترموالكتريك عايق توپولوژيك بلورين تلورايد قلع و آلياژهاي مرتبط توسط اختلالات فيزيكي
299
بهبود خواص پارچه پلي استر با استفاده از هيدروژل سويا حاوي گاباپنتين جهت كاربرد در مصارف پزشكي
300
بهبود خواص پره توربين گازي با استفاده از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير
301
بهبود خواص پلي پروپيلن ايزوتاكتيك با پيوند پلي استايرن با استفاده از پليمريز اسيون زنده راديكالي كنترل شده وتهيه نانو كامپوزيت هاي مربوطه
302
بهبود خواص پيل سوختي با استفاده از تزريق يون به وسيله دستگاه پلاسماي كانوني
303
بهبود خواص حرارتي SBA از طريق آميزه سازي
304
بهبود خواص حرارتي سيالات جهت خنك كاري موتور
305
بهبود خواص حرارتي و مكانيكي نانوكامپوزيت‌هاي پلي(وينيل الكل)/پلي(وينيل كلريد) تقويت شده با نانوذرات مس (II) اكسيد/سرم آلبومين گاوي (BSA)
306
بهبود خواص دارورساني كلاريترومايسين به كمك ميكروذرات حاوي نانوذرات به صورت پودر خشك استنشاقي
307
بهبود خواص دافعيت آب و روغن تركيبات فلوئورو كربن با تغيير آرايش فضايي در سطح منسوج
308
بهبود خواص درزگيرهاي پليمري
309
بهبود خواص رئولوژيكي سيال حفاري با استفاده از نانو ذرات با رويكرد طراحي آزمايش
310
بهبود خواص رئولوژيكي گلهاي حفاري با استفاده از كوپليمو پيوندي نشاسته-آكريل آميد
311
بهبود خواص ساختاري و فيزيكي پلي وينيل الكل با برخي نانو ذرات معدني
312
بهبود خواص سايشي پوشش هاي پاشش حرارتي كاربيد تنگستن- كبالت با ايجاد لايه نيكل فسفر به روش الكترولس روي پودر اوليه
313
بهبود خواص سطحي PVC بوسيله كوپليمريزاسيون پيوندي مونومرهاي آبدوست
314
بهبود خواص سطحي آلياژ آلومينيوم 1100توسط اصلاح ريز ساختاري آن به كمك فرايند اصطكاكي اغتشاشي
315
بهبود خواص سطحي آلياژ منيزيم AZ31B با نانو كامپوزيت سازي سطحي به روش اصطكاكي - اغتشاشي ﴿FSP﴾
316
بهبود خواص سطحي چدن خاكستر به روش آلياژسازي درون قالب ريخته گري
317
بهبود خواص سطحي فولاد گرم كار AISI HII توسط نيتروژن دهي پلاسمايي
318
بهبود خواص ضدخوردگي الكتروپوشش كاتدي: مقايسه اثر ميكروژل و نانو سيليكا
319
بهبود خواص ضدميكروبي فيلم كيتوسان
320
بهبود خواص عايق بندي منسوجات با استفاده از سيليكا آئروژل
321
بهبود خواص غشا ي نانو كامپوزيتي PEBA با استفاده از نانو پركن جديد
322
بهبود خواص فيزيكي و شيميايي چيني هاي مظروف از طريق لعاب
323
بهبود خواص فيزيكي-مكانيكي الياف پشم دباغي شده توسط عمليات آنزيمي
324
بهبود خواص فيلمهاي متخلخل جداكننده باتري ليتيم بر پايه پلي اتيلن
325
بهبود خواص قير بوسيله آميخته پليمري با تاكيد بر شاخص خودترميمي آن
326
بهبود خواص كالاي ابريشم با استفاده ازنانونقره
327
بهبود خواص مقاومتي خاك در بستر راه ها با افزودن رزين و الياف پليمري
328
بهبود خواص مكانيكي آلياژ حافظه¬دار Cu-Al-Ni
329
بهبود خواص مكانيكي آلياژهاي پلي‌پروپيلن/ترموپلاستيك‌الاستومر به كمك نانوذرات معدني
330
بهبود خواص مكانيكي پانسمان محافظتي نانوليفي دولايه پلي‌وينيليدين فلورايدو پلي هيدروكسي بوتيرات/كيتوسان براي درمان زخم هاي پساجراحي
331
بهبود خواص مكانيكي پلي لاكتيك اسيد از طريق مخلوط كردن آن با ترموپلاستيك پلي يورتان و اختلاط مذاب
332
بهبود خواص مكانيكي پليمرها با استفاده از نانو گرافن ها
333
بهبود خواص مكانيكي ديوارهاي بنايي خشتي با استفاده از افزودني‌هاي طبيعي و مصنوعي
334
بهبود خواص مكانيكي سامانه هاي پلي استر-ملامين با استفاده از نانو ذرات(SiO2,Clay)
335
بهبود خواص مكانيكي شيشه - سراميك هاي فلوروميكا به روش تعويض يوني
336
بهبود خواص مكانيكي فلزات با استفاده از انقباض و انبساط متوالي در فشار هيدرواستاتيك با فشار پشتي
337
بهبود خواص مكانيكي فولادهاي كم كربن به كمك عمليات حرارتي
338
بهبود خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم به روش فرآيند اصطكاكي– اختلاطي(FSP )با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
339
بهبود خواص مكانيكي نانو كامپوزيت PP/O-MMT به كمك سازگاركننده ها و بررسي اثر EPDM بر چقرمگي آن در فرآيند مذاب
340
بهبود خواص مكانيكي و الكتريكي رزين يورتان آكريلات با استفاده از نانوذرات گرافن عامل دار شده
341
بهبود خواص مكانيكي و خراش پذيري روكشهاي شفاف سخت / منعطف خودرويي در حضور نانوساختارهاي سيلوكساني قفسه اي و پليمرهاي فوق شاخه اي
342
بهبود خواص مكانيكي و رفتار تريبولوژيكي آلياژ AL6061 توسط نانو كامپوزيت هيبريدي توسعه يافته با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي
343
بهبود خواص مكانيكي و قابليت چاپ سه بعدي با استفاده از نانورس در فيلامنت چاپگرهاي سه بعدي
344
بهبود خواص مكانيكي ورقهاي شركت فولاد مباركه كه با استفاده از تكنيكهاي كنترل كيفيت آماري
345
بهبود خواص نانوايي خمير و نان آرد ذرت و برنج با استفاده از صمغ كتيرا به منظور استفاده بيماران سلياكي
346
بهبود خواص نانوايي خمير و نان بدون گلوتن آرد ذرت و برنج با صمغ هيدروكسي پروپيل متيل سلولز و دي استيل تارتاريك اسيد استر مونو گليسريد
347
بهبود خواص نانوايي خمير و نان بدون گلوتن حاصل از آرد نخود و سيب زميني با صمغ هيدروكسي پروپيل متيل سلولز و ترانس گلوتاميناز
348
بهبود خواص نوري و الكتريكي نانوفيلم پلي (3، 4 - اتيلن دي اكسي تيوفن): پلي ( استايرن سولفونات) (PEDOT:PSS) براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
349
بهبود خودبخود سرطان
350
بهبود خوش وضعي ماتريس سختي سازه ها
351
بهبود خوشه‌بندي در شبكه‌هاي هوشمند بين خودرويي
352
بهبود خيابان شهري با تاكيد بر استفاده معلولين جسمي _ حركتي (نمونه مورد مطالعه: خيابان دهم فروردين يزد)
353
بهبود دادن خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي پليمر-سيليكا به روش القاي الكتريسيته ساكن
354
بهبود داده كاوي نزديكترين زير رشته به وسيله سيستم كلوني مورچگان
355
بهبود در الگوريتم هاي توازن بار براي محاسبات ابري
356
بهبود در پراكسي هاي سطح كاربرد به جهت پيشگيري از حمله هاي دستكاري جريان كنترلي در كاربردهاي وب
357
بهبود در تشخيص همبستگي هشدارها و بازشناسي و پيش بيني استراتژي مهاجم با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشين
358
بهبود در چسبندگي فصل مشترك كامپوزيت هاي اپوكسي/ الياف UHMWPE به روش اصلاح شيميايي سطح
359
بهبود درالگوريتم رديابي هدف متحرك درشبكه هاي حسگر بيسيم بادر نظرگرفتن مدل حركت هدف
360
بهبود دست به دست كردن در Mobile SCTP
361
بهبود دسترسي طيف فركانسي پويا با تاكيد بر گزينش فركانس
362
بهبود دسته بندي اتوماتيك متن به كمك پروفايلينگ: سيستم GNP
363
بهبود دسته بندي چند برچسبي به كمك شبكه هاي عصبي
364
بهبود دقت الگوريتم تعيين موقعيت TdOA با استفاده از سيگنالهاي UWB با بهره گيري از شبكه هاي عصبي مصنوعي
365
بهبود دقت اندازه گيري هاي ميدان راه نزديك با استفاده از تكنيك هاي پردازش سيگنال براي استفاده در روش بازسازي منابع
366
بهبود دقت انگشت نگاري صفحات وب با در نظر گرفتن رابطه بين ويژگي‌هاي ترافيك شبكه
367
بهبود دقت بازشناسي گفتار فارسي پيوسته به كمك ويژگي هاي پروزودي
368
بهبود دقت تشخيص چهره با روش جديد تحليل تفكيك كننده چند خطي MDA)
369
بهبود دقت تعيين موقعيت ربات متحرك مجهز به انكدر و ليزر با استفاده از فيلتركالمن و نويززدايي از حسگرها
370
بهبود دقت جواب دستگاه معادلات انتگرال ولتراي خطي نوع دوم با استفاده از روش بسط تيلور
371
بهبود دقت حسگر ژيروسكوپ مبتني بر فنآوري MEMS براساس مدل‌سازي خطاي تصادفي و پياده‌سازي آن
372
بهبود دقت در پيش‌بيني نقص نرم‌افزار مبتني بر اثربخشي يادگيري انتقالي
373
بهبود دقت در محافظت ازكنترلر شبكه نرم‌افزار محور در برابر حملات منع سرويس توزيع‌يافته
374
بهبود دقت دسته‏بندي متون فارسي با استفاده از روابط مفهومي بين لغات موجود در متن
375
بهبود دقت رده بندي الگوريتم gBoost با استفاده از روش هاي استخراج زيرگراف با كارايي بهتر
376
بهبود دقت رده بندي در مجمع رده بندها با استفاده از ايجاد تنوع در ميان رده بندهاي پايه
377
بهبود دقت رده‌بندي تصاوير با استفاده از شبكه‌هاي همگشتي
378
بهبود دقت روش آدوميان
379
بهبود دقت روش هاي مكان‌يابي مبتني بر ماشين بردار پشتيبان در شبكه‌هاي حس‌گر بي‌سيم
380
بهبود دقت سيستم تشخيص سرقت برق در شبكه هوشمند
381
بهبود دقت سيستم‌هاي تشخيص نفوذ در رايانش ابري
382
بهبود دقت كنترل سرعت در موتور DC آهنربا دائم
383
بهبود دقت مكان يابي جسم مدفون با استفاده از روش چند فركانسي
384
بهبود دقت موقعيت در گيرنده هاي GPS مبتني بر فيلتر كالمن تنظيم شده با الگوريتم ژنتيك
385
بهبود دقت موقعيت يابي در گيرنده هاي جي پي اس با استفاده از فيلتر كالمن و وزن دهي به داده ها بر اساس كيفيت مشاهدات
386
بهبود دقت موقعيت يابي گيرنده هاي GPS درمحيط هاي ديناميك بالا با استفاده از فيلتر كالمن فازي
387
بهبود دقت ناوبري در سيستم‌هاي موقعيت‌ياب تركيبي GPS و GLONASS مبتني بر فيلتر كالمن فازي در حضور انسداد سيگنال‌هاي دريافتي از ماهواره ها
388
بهبود دقت هويت‌يابي از طريق استخراج اطلاعات توصيفي از ويژگي‌هاي پايه نمايه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي
389
بهبود دقت واژه يابي گفتار در سيستم هاي مبتني بر مدل مخفي ماركف و رده بندهاي متمايزساز
390
بهبود دگرسپاري سلسله مراتبي در شبكه هاي بي سيم ناهمسان
391
بهبود دگرسپاري سلسله مراتبي در شبكه هاي بي سيم ناهمسان بلبلل
392
بهبود ديناميك پيل سوختي با استفاده از ابرخازن و جايگزيني مبدل رزونانسي با مبدل متداول
393
بهبود ديناميك تشديدي مبدل LLC به روش كنترل جريان در سيستم هاي DC توزيع شده
394
بهبود ديناميك حركت چرخشي خودرو با استفاده از چرخ ژيروسكوپي
395
بهبود ديناميك كنترل كننده رزونانسي در كنترل توان لحظه اي اينورترهاي تكفاز متصل به شبكه
396
بهبود ديناميكي سيستم قدرت با استفاده از DPFC
397
بهبود ذخيره سازي داده محور GHT در شبكه هاي حسگر بي سيم
398
بهبود رابط كاربر وب‌سايت با استفاده از الگوريتم ژنتيك انسان‌محور
399
بهبود راندمان آب شيرين كن به كمك استخر خورشيدي
400
بهبود راندمان انتقال آب در كانال هاي خاكي با استفاده از كزبنات سديم و ملاس نيشكر
401
بهبود راندمان انتقال انرژي تشعشعي در كلكتورهاي دودكش‌هاي خورشيدي به كمك لوله‌هاي انتقال دهنده ي تشعشعات به هواي زير كلكتور
402
بهبود راندمان انتقال حرارت از خنك كننده هاي CPU با استفاده از فومهاي فلزي
403
بهبود راندمان انتقال حرارتي ترموالكتريك در خنك كاري سي پي يو ها با استفاده از نانو سيال
404
بهبود راندمان توليد بيوگاز از گندم با استفاده از پيش فرآوري شيميايي
405
بهبود راندمان توليد هيدروژن از كاه برنج با پيش فرآوري تركيبي شيميايي
406
بهبود راندمان توليدهيدروژن در پالايشگاه زيستي با بكارگيري نانوذرات فلزي
407
بهبود راندمان سيستم رانش يك شناور با استفاده از داكت و فين
408
بهبود راندمان سيستمهاي تصديق هويت گوينده به كمك اطلاعات كلامي گفتار
409
بهبود راندمان و كاهش ريپل گشتاور موتورهاي القايي تك فاز با استفاده از اينورترهاي دوفاز
410
بهبود راه حل هاي امنيتي هنگام دست به دست شدن بين شبكه هاي 3GPP و WLANو
411
بهبود راهكارهاي مقابله با حملات منع سرويس توزيع شده با نرخ پايين
412
بهبود رتبه‌بندي جملات در خلاصه‌سازي استخراجي، با استفاده از گراف دانش
413
بهبود ردياب و جستجوگر شعاع ليزر
414
بهبود رديابي هدف متحرك در دنباله‌هاي ويدئويي از طريق الگوريتم Kanade-Lucas-Tomasi
415
بهبود رزولوشن تصوير با استفاده از يادگيري عميق
416
بهبود رزولوشن زماني روش تصويربرداري DCE MRI از طريق بهبود پروفايل تزريق و نحوه اكتساب داده
417
بهبود رضايت مشتريان معاونت صنايع، عمران توسعه روستايي جهاد كشاورزي استان يزد
418
بهبود رفتار تريبولوژيكي آلياژ Ti6Al4V با استفاده از پوشش هاي پاشش حرارتي نانو كامپوزيت NbSi2/Al2O3
419
بهبود رفتار تريبولوژيكي رولبرينگ با استفاده از پوشش چند لايه TiN/TiAlN/TiAlSiN به وسيله رسوب گذاري بخارفيزيكي
420
بهبود رفتار تريبولوژيكي فولاد 1045 با استفاده از عمليات ترموشيمي گازي و پلاسمايي
421
بهبود رفتار توربين‌هاي بادي با ژنراتور القايي دوسو تغذيه (DFIG) توسط سيستم كنترلي مرتبه كسري
422
بهبود رفتار خستگي كم چرخه ي آلومينيوم 7075 توليد شده به روش ECAP با استفاده از بررسي تجربي و مدلسازي عددي
423
بهبود رفتار خوردگي و مكانيكي فلزجوش راسب شده از الكترود E7018-G با تغيير درصد نيكل در پوشش آن
424
بهبود رفتار ديناميكي خودرو با استفاده از سيستم يكپارچه¬ي 3D-SPS+DYC+AFS
425
بهبود رفتار ديوار برشي نيمه نگهداري شده با استفاده از ورق زاويه دار
426
بهبود رفتار رقابتي گره هاي سنسوري بيسيم بر پايه استاندارد IEEE 802.15.4 براي استفاده در شبكه هاي صنعتي
427
بهبود رفتار ژنراتور القايي تغذيه دوگانه نيروگاه بادي در هنگام بروز خطا در سمت شبكه به كمك كنترل مبدل سمت روتور
428
بهبود رفتار سايشي لايه آنودايزشده نايتينول
429
بهبود رفتار سايشي مس با استفاده از پوشش پاشش حرارتي MOSi2
430
بهبود رفتار كشش دماي بالاي فولاد ابزار گرم كار HTR با استفاده از عمليات حرارتي
431
بهبود رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده هم مركز از طريق شكل پذير نمودن آنها
432
بهبود رفتار مكانيكي و پيزورسيستيو سنسور هاي نانوكامپوزيتي پليمري
433
بهبود رفتار نيروگاه بادي متصل به شبكه از طريق ژنراتور سنكرون آهن رباي دائم و اينورتر منبع جريان به روش كنترل مستقيم گشتاور به منظور كسب توان اكتيو ماكزيمم از انرژي باد
434
بهبود رقتار ديناميكي بارهاي موتوري به كمك SVC و طراحي كنترلر بهينه مناسب با استفاده از روش هاي تكاملي
435
بهبود رگ نگاري شريان هاي كرونري در تصاوير اشعه ايكس
436
بهبود رمزگشاي بازشناسي گفتار با استفاده از مدل زباني
437
بهبود رمزنگاري نامتقارن جستجوپذير چندكاربره در محاسبات ابري
438
بهبود رنگ پذيري الياف پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه به كمك پلاسماي اكسيژن ونانو ذرات دندريمر
439
بهبود رنگ پذيري الياف پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه به كمك پلاسماي اكسيژن ونانو ذرات دندريمر
440
بهبود رنگ پذيري كالاي پشمي با گل لاله وحشي به كمك پلاسما وبررسي خواص ضد ميكروبي آن در حضور نانو ذرات اكسيد روي
441
بهبود رنگ پذيري كالاي پشمي باگل لاله وحشي به كمك پلاسما وبررسي خواص ضد ميكروبي آن در حضور نانو ذرات اكسيد روي
442
بهبود رنگپذيري پلي پروپيلن گريد الياف با كمك نانو ذرات
443
بهبود رهگيري جهت بصورت پسيو براي اهداف چندگانه صوتي
444
بهبود روش TDMA-Wدر پروتكل MACشبكه هاي خود پيكر بند حسگرهاي بي سيم با استفاده از خوشه بندي
445
بهبود روش ارزيابي بهره وري متقاطع به كمك انتخاب وزن هاي متقارن ورودي
446
بهبود روش ارزيابي عملكرد كلني هاي زنبورعسل (.Apis ,ellifera L) جهت برآورد فراسنجه هاي ژنتيكي
447
بهبود روش استخراج ويژگي ها در يك سيستم بازشناسي چهره
448
بهبود روش بخش‌بندي گراف در ابر رابطه‌اي
449
بهبود روش برش درز با استفاده از نقشه ي برجستگي و عمق تصوير
450
بهبود روش برش نرمال براي بخش بندي تصاوير بافتي
451
بهبود روش پنهان نگاري كم ارزشترين بيت با استفاده از منحني فضا پوشان H-tree
452
بهبود روش تجزيه ادوميان براي حل معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم منفرد
453
بهبود روش تركيبي تشخيص حالت جزيره واحدهاي توليد پراكنده مبتني بر ژنراتور سنكرون در سيستم هاي توزيع
454
بهبود روش تشخيص چهره تغييرناپذير با زاويه ديد مبتني بر تركيب كلاس بندي كننده‌ها
455
بهبود روش تشخيص سرطان ريه از روي عكس هاي راديوگرافي به كمك شبكه هاي عصبي
456
بهبود روش تشخيص شي ء مبتني بر كانتور و كاربرد مسئله طولاني ترين زير دنباله مشترك در يافتن تناظر ويژگي ها و تصديق فرضيه
457
بهبود روش تصديق هويت در زيرسيستم چندرسانه‌اي IP
458
بهبود روش تكرار ارزش در فرايند تصميم گيري ماركوف متراكم
459
بهبود روش توازن بار خوشه سرويس دهنده مبتني بر OpenFlow در شبكه‌هاي مبتني‌بر نرم‌افزار
460
بهبود روش توليد در صنعت آزبست سيمان و ارائه مدل تنظيم مواد اوليه لوله و ورق
461
بهبود روش حفاظت توربينهاي بادي با ژنراتور القايي تغذيه دوگانه (DFIG)
462
بهبود روش حفاظت خطاي نابرابر براي ارسال ويديوي MPEG-4 در شبكه هاي مستعد خطا
463
بهبود روش حفظ حريم خصوصي در انتشار داده هاي كلان
464
بهبود روش ديناميك ذره استهلاكي، ارتقاء آن تا مدل ابعاد كاهش يافته و شبيه سازي گلبول هاي قرمز خون با اين مدل
465
بهبود روش سنتز و اندازه گيري سينتيكي - اسپكتروفتومتري فني توئين , improvement of the syntheticmethod & kinetic - spectroophotometric determination of ohenytoin
466
بهبود روش سوئيچينگ نرم مبدل‌هاي DC-DC با استفاده از الگوريتم كنترل ديجيتال
467
بهبود روش سيمپلكس خط مستقيم
468
بهبود روش عناصر مرزي و گسترش كارائي آن در مسائل دو بعدي مكاني
469
بهبود روش قوانين وابستگي در كاوش داده هاي با وابستگي زماني از طريق فرا ابتكاري
470
بهبود روش كنترل مبدل ماتريسي در كاربرد توربين بادي از روش DCSV
471
بهبود روش كنترل مستقيم و مستقل توان از طريق افزايش ميرايي نوسانات شار استاتور در ژنراتور القايي دوسوتغذيه
472
بهبود روش ماره نمونه برداري در انداز ه گيري هاي ابعادي
473
بهبود روش موقعيت يابي مشاركتي در شبكه هاي خودرويي
474
بهبود روش نقاط محدود وزني در حل عددي معادلات پوآسون با استفاده از توابع وزني زمين آماري
475
بهبود روش هاي آشكارسازي مولفه هاي P300 با استفاده از الگوريتم آناليز مولفه هاي مستقل
476
بهبود روش هاي آگاه از توپولوژي شبكه جايابي داده ها براي سيستم فايل هاي توزيع شده بر روي محيط ابري
477
بهبود روش هاي استخراج اتوماتيك جاده ها جهت IRS با تكنيك Particle Filtering بكارگيري در تصاوير ماهواره
478
بهبود روش هاي اولويت دهي الگوريتم هاي زمانبندي در شبكه هاي بي سيم سلولي
479
بهبود روش هاي اولويت دهي الگوريتم هاي زمانبندي درشبكه هاي بي سيم سلولي
480
بهبود روش هاي بازسازي سوپر رزولوشن تصاوير با استفاده از شيوه هاي نمايش تنك
481
بهبود روش هاي بازنمايي موسيقي براي شناسايي مبتني بر محتواي صوت
482
بهبود روش هاي برازش و دسته بندي داده ها در يادگيري ماشين
483
بهبود روش هاي برنامه ريزي تعميرات اساسي نيروگاه هاي بخار با استفاده از تكنيك هاي كنترل پروژه
484
بهبود روش هاي پيش بيني فناوري توسط TRIZ
485
بهبود روش هاي تامين امنيت پروتكل هاي مسير يابي شبكه هاي ad-hoc در برابر حملات فعال
486
بهبود روش هاي تخصيص كانال در شبكه هاي توري بي سيم
487
بهبود روش هاي تخمين ارتباط موثر نواحي مختلف مغز مبتني بر داده هاي fMRI به روش مدل سازي علي ديناميك قطعي دو خطي
488
بهبود روش هاي تخمين پارامترهاي سيگنال‌هاي مخابراتي در محيط نويزي وابسته با استفاده از تابع چگالي احتمال و توابع كاپولا
489
بهبود روش هاي تخمين تأخير زماني و جابه جايي فركانسي در محيط نويزي
490
بهبود روش هاي تخمين كانال در سيستم هاي چند حامله با دسترسي چند گانه به منظور افزايش Throughput
491
بهبود روش هاي تخمين مقادير اوليه ثابت تعادل براي اجزاء سنگين نفت خام
492
بهبود روش هاي تركيب سيستم هاي ترجمه ماشيني
493
بهبود روش هاي تطبيق مدل هاي آكوستيكي بمنظور استفاده در زبانشناسي گفتار فارسي
494
بهبود روش هاي توليد آواهاي يك گوينده با در اختيار داشتن تعداد محدودي جمله از آن گوينده
495
بهبود روش هاي جداسازي سيگنال الكترو كارديوگرام جنين از مادر مبتني بر روش آناليز اجزا مستقل
496
بهبود روش هاي جستجوي سخت افزاري به منظور كاربرد در سيستم هاي تشخيص نفوذ خطوط پر سرعت
497
بهبود روش هاي خطي و استفاده از داده هاي چند فركانسي در تصوير برداري مايكروويو جهت آشكارسازي تومورهاي سرطاني در سينه
498
بهبود روش هاي خوشه بندي محتواي كاربران و تشخيص هرزنامه در شبكه اجتماعي طراحي گرافيك
499
بهبود روش هاي دسته بندي در داده كاوي با استفاده از دانش گذشته
500
بهبود روش هاي شبه نيوتن براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
501
بهبود روش هاي شبيه سازي جهت بهينه سازي طراحي مبتني بر اعتمادپذيري
502
بهبود روش هاي شتاب دهي الكترون در خلأ با استفاده از پالس ليزري پرتوان چيرپ و در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
503
بهبود روش هاي شناسايي خودكار توازي در سطح داده درپردازنده هاي گرافيكي مبتني بر معماري كودا
504
بهبود روش هاي شناسايي منبع فلش ولتاژ ﴿voltage sag) در سيستمهاي قدرت
505
بهبود روش هاي مبتني بر RSSI در مكان يابي گره هايي با قابليت ارسال دو سيگنال
506
بهبود روش هاي مبتني بر نمونه برداري فشرده در ادغام داده هاي تصويري
507
بهبود روش هاي متمايزسازي گفتار-موسيقي با استفاده از آناليز تفكيك خطي
508
بهبود روش هاي مخفي سازي اطلاعات در سيگنال ميزبان باند باريك گفتار
509
بهبود روش هاي مخفي سازي اطلاعات در كاربرد تلفن تصويري چهره به چهره
510
بهبود روش هاي مديريت جريان داده در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار با استفاده از توزيع كنترل كننده و كاهش ارتباطات بين قسمت ها
511
بهبود روش هاي ناوبري تجمعي از ربات ها در وظيفه ي جستجوي غذا
512
بهبود روش هاي نهان نگاري( مخفي سازي) برگشت پذير اطلاعات در تصوير
513
بهبود روش هاي يادگيري كرنل مركب و يادگيري معيار فاصله در سامانه هاي بازشناسي الگو
514
بهبود روش همكاري اپراتورهاي همراه و خط ثابت مبتني بر نظريه بازي در فعال سازي فمتوسل ها
515
بهبود روش يادگيري شبكه ي عصبي گلوگاه بازگشتي
516
بهبود روش‌ فرا‌ ابتكاري جهت زمان‌بندي كار در رايانش ابري
517
بهبود روش‌ هاي توصيف بافت تصوير با استفاده از نمونه ‌برداري فشرده و كاربرد آن در طبقه بندي تصاوير
518
بهبود روش‌هاي آناليز و طبقه‌بندي تصورهاي گفتاري در واسط مغز-رايانه
519
بهبود روش‌هاي اشكال‌زدايي نرم‌افزار به منظور تخمين قطعات مستعد خطا
520
بهبود روش‌هاي تطبيق با گوينده در شبكه‌ي عصبي عميق براي بازشناسي گفتار
521
بهبود روش‌هاي تعيين موقعيت هم‌زمان چند منبع صوتي
522
بهبود روش‌هاي جلوگيري از حمله منع سرويس در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور
523
بهبود روش‌هاي شناسايي و مقابله با حملات منع سرويس توزيع‌شده در اينترنت اشياء براي شهرهاي هوشمند
524
بهبود روش‌هاي مسيريابي مبتني بر سهميه‌بندي در شبكه‌هاي فرصت‌طلبانه
525
بهبود روشهاي تبديل ويژگي به منظور افزايش كارايي در دو حوزه سيستمهاي تشخيص گفتارتشخيص نفوذ به شبكه
526
بهبود روشهاي تشخيص چهره انسان در تصاوير ويديويي با استفاده از چند تفكيك حركت
527
بهبود روشهاي تشخيص لبه و بخش بندي تصاوير خاكستري با استفاده از شبكه هاي عصبي SNN همراه با نظارت
528
بهبود روشهاي تصديق دستورات صوتي بدون استفاده از مدل زباني براي حداكثر 256 دستور گفتاري
529
بهبود روشهاي توليد و توزيع كليد و سيستم هاي رمزنگاري و امضاء ديجيتال با بكارگيري الگوريتم هاي رمزنگاري خم بيضوي
530
بهبود روشهاي حذف اثر اعوجاجات در بازشناسي گفتار
531
بهبود روشهاي رديابي با استفاده از تركيبي از اطلاعات رنگ و حركت
532
بهبود روشهاي سنتي جهت رنگرزي پشم ﴿خامه قالي﴾ با استفاده از مواد رنگي طبيعي رايج
533
بهبود روشهاي مبتني بر مدل، جهت جدا سازي سيگنالهاي موزيك و گوينده، از سيگنال تركيبي تك ميكروفوني
534
بهبود روشهاي مكانيابي يك منبع خاص صوتي
535
بهبود روند استفاده از مدل‌سازي اطلاعات ساختمان در فرآيند مانيتورينگ و كنترل پروژه‌هاي خاص
536
بهبود ريزساختار و شكل‌‎پذيري تسمه آلومينيوم 6061 با استفاده از تركيب فرآيندهاي تغيير شكل شديد (ECAP) و نورد
537
بهبود زمان اجراي الگوريتم تشخيص حروف ﴿ocr﴾ در روند تشخيص پلاك خودرو به كمك پياده سازي روي برد GPU
538
بهبود زمان بندي پروژه هاي ساخت با در نظر گيري تداخلات فضايي
539
بهبود زمان بندي در شبكه هاي پخشي بي سيم دو كاربره مبتني بر اكتساب انرژي با در نظر گرفتن قيد كيفيت سرويس
540
بهبود زمان پاسخ موتورهاي جستجو با استفاده از كش كردن اطلاعات
541
بهبود زمان پاسخگويي پرس وجو بر مبناي شرايط سيستم و ويژگي هاي جريان داده
542
بهبود زمان ماندگاري نان با استفاده از تكنيك بسته بندي در اتمسفر اصلاح شده
543
بهبود زمان مهاجرت زنده ماشين مجازي با استفاده از بهينه سازي زمانبندي CPU
544
‫بهبود زمان‌ بندي كار هاي هم‌ زمان‌ در سيستم‌ هاي‌ محاسبات‌ ابري‬
545
بهبود زمانبندي هاي متمركز و توزيع شده به منظور تخصيص بهينه پنجره هاي خرد در شبكه هاي مش IEEE 802.16
546
بهبود زمانبندي و مصرف انرژي در محاسبات ابري با استفاده از الگوريتم تركيبي رقابت استعماري و ژنتيك
547
بهبود زندگي اجتماعي حوزه هاي مسكوني با تأكيد بر نقش نظام حركت و دسترسي
548
بهبود زيست‌سازگاري داربست‌هاي مهندسي بافت با مهار سلول هاي ايمني به كمك مولكول‌هاي شبيه سازي شده از نشانگرهاي سطحي سلول هاي دندريتيك
549
بهبود ساخت پدهاي چسبندهي ميكروني به روش زدايش الكتروشيميايي و آناليز عملكرد آنها
550
بهبود ساختار سيستمي و مداري مدولاتور‌هاي سيگما- دلتاي زمان- گسسته براي كاربردهاي سرعت‌ بالا
551
بهبود ساختار شبكه‎هاي عصبي عميق براي بازشناسي گفتار
552
بهبود ساختار كنترلي سيستم پمپاژ آب مبتني بر آرايه‌هاي خورشيدي
553
بهبود ساختار منطقه جوش ورق هاي نازك آلياژ Ti6A41Vدر فرآيند جوشكاري ميكروپلاسمائي
554
بهبود ساختار نويز سري‌هاي زماني چند متغيره ايستگاه‌هاي دائمي GPS
555
بهبود ساختارسطحي آلياژ برنز آلومينوم نيكل دار با استفاده از نانو ذرات آلومينا به روش اصطكاكي -اغتشاشي
556
بهبود ساختاري مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال Pipeline
557
بهبود ساختاري مدولاتورهاي سيگما-دلتاي زمان- پيوسته براي كاربردهاي سرعت‌بالا
558
بهبود ساختاري مدولاتورهاي سيگما-دلتاي زمان-گسسته براي كاربردهاي باند وسيع
559
بهبود سازگاري آلياژ پلي پروپيلن / پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ از طريق اصلاح شيميايي زنجيره هاي PET و بررسي تاثير آن روي خواص فيزيكي - مكانيكي
560
بهبود سازي احتمالاتي تخصيص بار آلاينده در سيستم هاي رودخانه اي
561
بهبود سامانه ايمني نيروگاه اتمي بوشهر واحد-1 در برابر حادثه خرابي سامانه نهايي برداشت حرارت و تحليل آن با استفاده از كد RELAP/SCDAP
562
بهبود سامانه هاي موقعيت يابي درون ساختمان با استفاده از ادغام فناوري هاي بي سيم
563
بهبود سامانه‌هاي تشخيص عبارت گفتاري با تركيب روش‌هاي بانظارت و بدون نظارت و دانش معنايي
564
بهبود سامانه‌هاي كنترل سرعت جهت افزايش ايمني و روان‌سازي حركت
565
بهبود سامانه¬هاي تشخيص نفوذ با معماري سلسله مراتبي با استفاده از يك سامانه براي ارسال پيام بين لايه¬اي
566
بهبود سخت افزاري و نرم افزاري المان آرايه اي فشارسنج كف پا
567
بهبود سرعت پاسخگويي به پرس‌وجوهاي وب با استفاده از تكنيك‌هاي هوشمند حافظه نهان
568
بهبود سرعت تشخيص بلادرنگ نفوذ به سيستم‌هاي صنعتي اسكادا
569
بهبود سرعت و دقت استخراج خودرو براي رديابي در محيط‌هاي وسيع شهري با كمك GPU
570
بهبود سرعت و دقت رديابي نقطه‌ي بيشينه‌ي توان سلول‌هاي فتوولتائيك به روش پيش‌بين با به‌كارگيري يك مبدل افزاينده‌ي بهبود يافته و در نظر گرفتن تغييرات بار
571
بهبود سرعت و هزينه تكثير پويا در سيستمهاي توزيعي با استفاده از راهكارپيشنهادي بر پايه تكثير گروهي مبتني بر معدل دسترسي
572
بهبود سطح امنيت فايل WSDL وب سرويس و تفهيم اطلاعات امنيتي جديد به BPEL
573
بهبود سطح تعالي سازمانهاي پژوهشي با استفاده از رتبه بندي استراتژيها در كارت امتيازي متوازن و پياده سازي در پژوهشكده صنايع هوايي
574
بهبود سلول تمام جمع كننده در تكنولوژي اتوماتاي سلولي كوانتومي و بررسي قابليت اطمينان آن
575
بهبود سنتز توابع چهارمتغيره ي منطقي، با كاهش سيم هاي متقاطع در فناوري اتوماتاي سلولي كوانتومي
576
بهبود سنجش بار الي پساب صنايع دارو سازي به روش نيمه ميكرو با ويال هاي محتوي نانو فتو كاتاليزور دي اكسيد تيتانيوم
577
بهبود سيستم اصلاح شبكه هاي توزيع آب به كمك نگهداري برنامه ريزي شده
578
بهبود سيستم انبارداري در شركت بلورين يزد
579
بهبود ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻣﺪ
580
بهبود سيستم بازشناسي واحده‍‍اي كنشي چهره مبتني بر سبك
581
بهبود سيستم برنامه ريزي توليد در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
582
بهبود سيستم تشخيص خودكار زبان گفتاري مبتني بر اطلاعات اكوستيكي
583
بهبود سيستم توصيه گر مبتني بر پالايش مشاركتي با استفاده از خوشه بندي شخصيت كاربران
584
بهبود سيستم ثبت اطلاعات كينماتيك مبتني بر شتاب سنج با قابليت ارسال بي سيم اطلاعات
585
بهبود سيستم حرارتي شامل پمپ زمين گرمايي و انرژي خورشيدي جهت تامين گرمايش ساختمان
586
بهبود سيستم قيمت‌گذاري طيف در راديو شناختگر با در نظر گرفتن كلاس‌هاي سرويس
587
بهبود سيستم نت در كارخانه صنايع طراحان دوخت يزد
588
بهبود سيستم نگهداري وتميرات بهره ور وپيشگيرانه در كارخانه توليدكنسانتره زرشك ﴿مطالعه موردي كارخانه خوشه سرخ شرق قاينات ﴾
589
بهبود سيستم هاي پيشنهاد دهنده مبتني بر پالايش گروهي با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري عميق و تجزيه ي ماتريس
590
بهبود سيستم هاي تاييد چهره با استفاده از تكنيك نمونه برداري فشرده
591
بهبود سيستم هاي تاييد چهره با استفاده از كرنل هاي مركب
592
بهبود سيستم هاي شهرت براي مديريت اعتماد در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از نظريه بازي ها
593
بهبود سيستم يادگيري الكترونيكي MOODLE براي مديريت دروس بر بستر ابر
594
بهبود سيستم‌هاي تشخيص نفوذ در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
595
بهبود سيستم‌هاي تطبيقي مبتني بر پروفايل كاربر با استفاده از هستان‌شناسي و تكنيك‌هاي وب ‌مفهومي
596
بهبود سيستمهاي قابليت اعتماد , improving of reability systems
597
بهبود شاخص هاي عملكردي ژنراتور القايي تغذيه دوگانه بدون جاروبك با رويكرد ترانسفورمر گردان و ساخت يك نمونه آن
598
بهبود شاخص هاي كيفيت توان ميكروگريد با حضور خودروهاي برقي
599
بهبود شاخص‌‌هاي ريسك شبكه توزيع هوشمند با تاكيد بر توپولوژي‌هاي مختلف شبكه سايبري
600
بهبود شبكه مبدل هاي حرارتي واحد تقطير پالايشگاه اصفهان به كمك آناليز پينچ با در نظر گرفتن اثرات افت فشار
601
بهبود شبكه هاي بي سيم IEEE802.15.4 در لايه MAC به منظور كاهش تاخير ارسال اطلاعات در شبكه هاي صنعتي
602
بهبود شبكه هاي خودسازمان ده رشد يابنده سلسه مراتبي
603
بهبود شبكه هاي خياباني در ارتباط با وقوع تصادف ترافيكي در آنها
604
بهبود شبكه هاي عصبي پالسي به منظور بخش بندي تصاوير و طبقه بندي داده ها
605
بهبود شبكه هاي عصبي همگشتي با در نظر گرفتن عدم قطعيت داده ها
606
بهبود شبيه سازي كنترل بازتواني دست رساني با بررسي حركات پنجگانه و تعيين كلاس حركتي و پيش بيني حركت
607
بهبود شبيه سازي كنترل بازتواني دست رساني براساس سينرژي عضلاني
608
بهبود شرايط آكوستيك در مساجد با نگرش تحليلي وضوح گفتار در مساجد دوره قاجار تبريز (با رويكرد تأثير آجر و تزئينات آجري بر زمان واخنش RT)
609
بهبود شرايط دريل كاري جهت جلوگيري از نكروز حرارتي در استخوان
610
بهبود شرايط عملياتي سنتز ناپيوسته اسكلت فلز-آلي MIL-101(Cr) و طراحي و ساخت يك راكتور ميكروسيال به منظور سنتز پيوسته آزمايشگاهي MIL-101(Fe, Cr)
611
بهبود شرايط فرآيند سرخ كردن حلقه هاي پياز به منظور توليد محصول با كيفيت مطلوب
612
بهبود شرايط فرم دهي آلياژهاي تيتانيوم و شبيه سازي المان محدود فرايند فرم دهي كشش عميق گرم ورق Ti-6Al-4V
613
بهبود شناسايي آلتراسيون هاي پيرامون كانسار مس پورفيري دره زار از طريق روش هاي ادغام و تفكيك طيفي زير پيكسلي داده هاي ماهواره اي چند طيفي
614
بهبود شيوه استخراج ويژگي تشخيص حركت در چهره در حل مسئله تعيين اتوماتيك حالات چهره
615
بهبود شيوه سيگنالينگ SIP با استفاده از SDN
616
بهبود شيوه هاي ارزيابي مديريت پروژه ( مورد مطالعه: پروژه هاي سخت افزاري و نرم افزاري)
617
بهبود شيوه هاي تخصيص طيف در سيستم هاي راديو شناختگر با دريافت اطلاعات پاره‌اي از شبكه
618
بهبود صداخفه‌‌كن انتهايي خودرو سايپا-تيبا 2 با هدف كاهش صداي برون‌رو، سامان‌دهي به طنين آن و افزايش توان پيشرانه
619
بهبود صداخفه‌‌كن انتهايي خودرو سايپا-تيبا 2 با هدف كاهش صداي برون‌رو، سامان‌دهي به طنين آن و افزايش توان پيشرانه
620
بهبود صنعت هواپيمايي در ايران از طريق ادغام يا انحلال شركت هاي هواپيمايي جديد
621
بهبود صيانت از قيود و تحليل پايداري الگوريتم Min-Max جهت كنترل سوخت موتور توربوفن
622
بهبود ضرائب فيلتر FIR توسط شبكه عصبي
623
بهبود ضرب كننده در تكنولوژي اتوماتاي سلولي كوانتومي QCA
624
بهبود ضريب افت انتقال صوتي پلي كربنات با به كارگيري نانوساختار
625
بهبود ضريب توان و كاهش ميزان هارمونيكهاي جريان يكسو كننده هاي سه فاز در شبكه قدرت با استفاده از روش سوئيچينگ ولتاژ صفر(ZVS)و جريان صفر (ZCS)
626
بهبود ضريب قدرت و توزيع هارمونيكي جريان خط در يكسوسازهاي قدرت توسط نرم افزار تحليل مدارهاي الكترونيك قدرت (PECA)
627
بهبود طبقه بندي برگ براي شناسايي گياه با استفاده از يادگيري عميق
628
بهبود طبقه بندي تصور گفتاري در واسط مغز رايانه - با استفاده از روشهاي يادگيري ديكشنري
629
بهبود طبقه بندي تصورهاي گفتاري در سيستم هاي واسط مغز-رايانه بر مبناي يادگيري انتقالي فازي
630
بهبود طبقه بندي كنندة نوع مدولاسيون مبتني بر ويژگي
631
بهبود طراحي VLSI تبديل گسسته كسينوسي دوبعدي با اتلاف توان پايين و محاسبات اندك
632
بهبود طراحي دستگاه آزمايشگاهي بررسي كشش بين سطحي و زاويه تماس
633
بهبود طراحي دوچرخه برقي شهري با رويكرد بازي انگارانه
634
بهبود طراحي سپر پژو 405 در تصادف كم سرعت
635
بهبود طراحي كنترل كننده سرعت موتور القايي به روش كنترل برداري غيرمستقيم با استفاده از تخمين همزمان سرعت و پارامترهاي موتور
636
بهبود طراحي ماژول جلوپنجره پلتفرم ملي با كنترل فعال جريان
637
بهبود طراحي محصول با استفاده از روش توسعه كيفي عملكرد QFD : مطالعه موردي مبلمان مدارس مقطع راهنمايي شهر تهران ﴿تحت حمايت سازمان نوسازي مدارس كشور﴾
638
بهبود طراحي و پياده سازي جرم شناسي شبكه بر اساس مدل ظرف عسل
639
بهبود طراحي وب سايت تطبيق پذير براي دستگاه هاي موبايل
640
بهبود طرح پلانچينگ پانيل ذوب
641
بهبود طرح كانال كنترل مشترك لايهMACدر شبكه هاي راديوي شناختي
642
بهبود طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر همزماني گره ها
643
بهبود ظرفيت جذب دانش مبتني بر رويكرد كارت امتيازي متوازن: روش پويايي شناسي سيستم ها – مورد مطالعه شركت گاز اصفهان
644
بهبود ظرفيت در شبكه هاي اقتضايي با در نظر گرفتن محدوديت تاخير
645
بهبود ظرفيت در مخابرات سيار با استفاده از آنتن هوشمند
646
بهبود ظرفيت سيستم با استفاده از روشهاي مختلف تكرار فركانسي در شبكه هاي IEEE 802.16 OFDMA
647
بهبود عدالت در شبكه هاي مشاركتي چند - كاربره به كمك انتخاب رله بين - لايه اي
648
بهبود عدد نويز و خطينگي تقويت‌كننده‌هاي كم‌نويز (LNA) براي كاربردهاي باند وسيع در تكنولوژي‌هاي نانومتر CMOS
649
بهبود علمكرد تشخيص آسيب پذيري در تحليل لكه گذاري توسط بررسي تفاضلي
650
بهبود عمر باتري ليتيومي با سيستم مديريت حرارتي بر پايه مواد تغيير‌فاز‌دهنده در خودروي الكتريكي
651
بهبود عمر قطعات جوشكاري شده ناچ دار به كمك اصلاح طول آشفتگي جريان تنش سنت و نافت
652
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد MRP با استفاده از تئوري محدوديتها
653
بهبود عملكرد FCL-DVR در شبكه توزيع به منظور بازيابي ولتاژ و محدودسازي جريان خطا
654
بهبود عملكرد TCP روي شبكه سيار موردي با استفاده از روش بين لايه اي
655
بهبود عملكرد آرايه آنتن مايكرواستريپ با تزويج روزنه اي توسط ساختارهاي EBG
656
بهبود عملكرد آشكارسازهاي وفقي راداري در حضور كلاتر AR و اهداف تداخلي
657
بهبود عملكرد آكوستيكي فوم ها با به كارگيري ذرات نانو
658
بهبود عملكرد آنتن شيپوري مبتني بر موجبر مجتمع در زيرلايه با استفاده از شكل دهي زيرلايه
659
بهبود عملكرد آنتن ويوالدي با استفاده از فرامواد
660
بهبود عملكرد آيروديناميكي دماغه‌هاي ماوراءصوت به روش تزريق جت متقابل
661
بهبود عملكرد استخر خورشيدي گراديان نمك با استفاده از روش‏هاي عددي
662
بهبود عملكرد الكتريكي و نوري سلول‌هاي خورشيدي چندپيوندي با ارائه ساختار نوين پيوند تونلي و اصلاح روكش ضدبازتاب
663
بهبود عملكرد الگوريتم كنترل ازدحام Vegas-TCP در رقابت با الگوريتم TCP-Reno
664
بهبود عملكرد امنيتي سرورهاي SIPدر مقابل آسيب پذيري ها در چارچوب IMS
665
بهبود عملكرد امولاتور بار در حالت عملكرد جزيره اي ريز شبكه به منظور دنبال كردن توان مرجع با استفاده از كنترل كننده عصبي
666
بهبود عملكرد اينورتر فركانس بالاي مورد استفاده در سيستم گرمايش القايي
667
بهبود عملكرد اينورتر منبع امپدانسي با طراحي كنترل كننده بهينه
668
بهبود عملكرد اينورترهاي سهفاز با استفاده از كنترل پيش بين
669
بهبود عملكرد باتري ليتيم-يون از طريق پوشش‌دهي ماده كاتدي تجاري LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 با ليتيم زيركونات (Li2ZrO3)
670
بهبود عملكرد پارچه پنبه/پلي استر استتاري در ناحيه مادون قرمز با طول موج كوتاه
671
بهبود عملكرد پديده ي احتراق در توربين هاي گازي نيمه پيش آميخته
672
بهبود عملكرد پرتال شهرداري ها نمونه موردي:‌ پرتال الكترونيك شهرداري يزد
673
بهبود عملكرد پردازش داده هاي بزرگ با استفاده از اجراي هادوپ تحت شبكه هاي تعريف شده نرمافزاري
674
بهبود عملكرد پروانه كمپرسور گريز از مركز يك ميكروتوربين گاز
675
بهبود عملكرد پروتز دست با استفاده از پردازش سيگنال مايوالكتريك سطحي
676
بهبود عملكرد پروتكل OLSR در شبكه هاي بي سيم موردي
677
بهبود عملكرد پروتكل مسيريابي كنترل و تشخيص پوياي ازدحام در شبكه سيار موردي
678
بهبود عملكرد پروتكل هاي مسيريابي آگاه از كدينگ شبكه در شبكه هاي بيسيم مش
679
بهبود عملكرد پروتكل هاي مسيريابي ايمن بر مبناي اعتماد در شبكه هاي موردي متحرك
680
بهبود عملكرد پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي بي سيم
681
بهبود عملكرد پليمرهاي قالب مولكولي با استفاده از مونومرهايي با گروههاي عاملي مختلف: مطالعات تئوري و تجربي
682
بهبود عملكرد تخمين گر كم ترين ميانگين مربع خطاي خطي كانال در سيستم هاي چند آنتني انبوه
683
بهبود عملكرد ترانزيستورهاي اثر ميداني تونل زني نانومتري با مهندسي گيت
684
بهبود عملكرد تشكيل تصوير و جبران سازي خطاي حركت مبتني بر روش برد- داپلر در رادارهاي روزنه مصنوعي
685
بهبود عملكرد تصفيه خانه فاضلاب با تكيه بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و مصرف انرژي
686
بهبود عملكرد تعادلساز باتريهاي سري مبتني بر روش هوشمند
687
بهبود عملكرد جداسازي كورسيگنالهاي گفتار با به كار گيري روش زير باند
688
بهبود عملكرد جداسازي نفت از آب در سيستم شناورسازي با گاز، با استفاده از شبيه سازي هيدروديناميكي
689
بهبود عملكرد حرارتي سامانه خنك‌كننده خشك هلر با تعبيه يك سامانه حرارتي در برج
690
بهبود عملكرد حفاظت تطبيقي رله هاي اضافه جريان با استفاده از كاهش تعداد گروههاي تنظيمي رله ها
691
بهبود عملكرد حلقه رديابي در گيرنده هاي GPS با استفاده از فيلتر كالمن
692
بهبود عملكرد خاك رس به عنوان حفاظ در مراكز دفن پسماندها جهت حفاظت از محيط زيست
693
بهبود عملكرد خطوط انتقال با استفاده از فراماده
694
بهبود عملكرد خنك كاري ميكروكانال با استفاده از نانوسيال با لزجت غير نيوتني
695
بهبود عملكرد دسته بندي بسته ها با استفاده از پردازش موازي
696
بهبود عملكرد دسته بندي متون و اسناد فارسي با استفاده از روش PCA و تركيب الگوريتم‌هاي جستجوي تكاملي
697
بهبود عملكرد ديناميكي SSSC و STATCOMدر سيستم قدرت
698
بهبود عملكرد ديناميكي سيستم توربين بادي مبتني بر ژنراتور القايي دوسو تغذيه از طريق تنظيم بهينه پارامترهاي كنترلي با استفاده از روش تحليل حساسيت مسير حالت و تئوري انشعابات
699
بهبود عملكرد ديناميكي قطار و كاهش مصرف انرژي با تعيين نقطه شروع خلاصي
700
بهبود عملكرد راه اندازي پيل سوختي اكسيد جامد
701
بهبود عملكرد رديابي تصويري به كمك فيلتر ذره اي و روش هاي هوشمند
702
بهبود عملكرد رشته خودروها با ارسال اطلاعات دريچه گاز خودروي پيشرو
703
بهبود عملكرد رله ديستانس در خطوط فشار قوي
704
بهبود عملكرد رله‌هاي بازبست تك‌فاز در خطوط انتقال فشارقوي با استفاده از تجهيزات كمكي و آناليز تشخيص خطا
705
بهبود عملكرد رو شهاي مبتني بر ب هروزرساني محتويات در فمتوكشينگ
706
بهبود عملكرد روتور توربواكسپندر به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
707
بهبود عملكرد روش HMM در ديكدر ATP گفتار پيوسته فارسي
708
بهبود عملكرد روش هاي تحليلي محاسبات فشار امتزاجي كمينه
709
بهبود عملكرد روشهاي چند كاناله بهسازي گفتار در شرايط واقعي
710
بهبود عملكرد ريزشبكه هاي دورگه ac/dc با استفاده از D-FACTS با در نظر گرفتن خودروهاي اتصال برقي
711
بهبود عملكرد زنجيره تامين
712
بهبود عملكرد ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه حين خطا با تغيير توپولوژي مبدل الكترونيك قدرت
713
بهبود عملكرد ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه حين خطابا تغيير توپولوژي مبدل الكترونيك قدرت
714
بهبود عملكرد ژنراتور القايي دو سو تغذيه حين خطا با استفاده از محدود كننده جريان خطا
715
بهبود عملكرد ژنراتور توربين بادي در شرايط ولتاژ نامتعادل شبكه
716
بهبود عملكرد سامانه هاي تشخيص هويت بيومتريك با تلفيق اطلاعات گفتار اثرانگشت و چهره
717
بهبود عملكرد سامانه هاي كنترل از طريق شبكه با استفاده از پردازش هوشمند سيگنال
718
بهبود عملكرد سامانه‌هاي كنترل تحت شبكه با استفاده از شبكه عصبي
719
بهبود عملكرد سرويس DNS پياده سازي شده بر مبناي متد مسيريابي Anycast
720
بهبود عملكرد سلول هاي خورشيدي حساس شده به رنگ با به كار گيري نقاط كوانتومي كربني سنتز شده از ضايعات فرآوري شكر
721
بهبود عملكرد سلول‌هاي خورشيدي رنگدانه اي با به‌كارگيري كمپلكس‌هاي پالاديم به ‌عنوان حساس كننده هاي جديد، بهره گيري از ميدان الكتريكي مدوله شده درلايه نشاني الكتروفورتيكي جهت تهيه فيلم نيمه رسانا و استفاده از اصلاح‌گرهاي گرافن عامل دار شده با آمينواسيدهاي زيست سازگار در تهيه لايه فوتوآند
722
بهبود عملكرد سنگ زني سوپرآلياژ پايه نيكل توسط تغيير در ساختار هندسي چرخ سنگ اكسيد آلومينيوم با و بدون بكارگيري خنك كار نيتروژن مايع
723
بهبود عملكرد سيستم اعتماد در مسيريابي شبكه‌هاي اقتضايي متحرك در قبال تغيير رفتار گره متخاصم
724
بهبود عملكرد سيستم پيشنهاددهنده، به كمك تحليل شبكه‌اجتماعي روي گراف توصيه‌ي كاربران
725
بهبود عملكرد سيستم تعاملي بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از مفاهيم سطح بالا و بازخ.رد مرتبط كاربر
726
بهبود عملكرد سيستم تعاملي بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از مفاهيم سطح بالا و بازخورد مرتبط كاربر
727
بهبود عملكرد سيستم تعاملي بازيابي تصوير مبتني بر محتوي با وووو استفاده از مفاهيم سطح بالا و بازخورد مرتبط كاربر
728
بهبود عملكرد سيستم تعليق با استفاده از ميراكر جرمي تنظيم شده
729
بهبود عملكرد سيستم كنترل تله رباتيك در حضور محيط فعال و كاربرد آن در جراحي قلب تپنده
730
بهبود عملكرد سيستم كنترل سطح آب درام بويلر (طراحي الگوريتم سيستم كنترل مناسب )
731
بهبود عملكرد سيستم كنترل مبتني بر رويداد براي فرآيند شيميايي آلكيلاسيون بنزن
732
بهبود عملكرد سيستم كنترل مستقيم نيرو براي موتور سنكرون مغناطيس دايم خطي بر اساس حالت ساختار متغير براي سروهاي كنترل موقعيت
733
بهبود عملكرد سيستم كنترل موتور جريان مستقيم بدون جاروبك شش فاز
734
بهبود عملكرد سيستم مخابراتي طي فگسترده با بكارگيري كدهاي سوراخ شده
735
بهبود عملكرد سيستم مديريت ارزش كسب شده با به كارگيري نمودار كنترلي چند متغيره ميانگين موزون متحرك نمايي در كنترل فرايند آماري
736
بهبود عملكرد سيستم هاي با قابليت پرسش و پاسخ بصري مبتني بر يادگيري عميق
737
بهبود عملكرد سيستم هاي پيشنهاد دهنده ي گردشگري با استفاده از تركيب اعتماد و آگاهي به زمينه
738
بهبود عملكرد سيستم هاي تشخيص نفوذ با استفاده از روش‏هاي همبستگي سنجي هشدارهاي توزيع شده
739
بهبود عملكرد سيستم هاي تصديق گوينده مستقل از متن با استفاده از تركيب طبقه بندي كننده ها
740
بهبود عملكرد سيستم هاي توصيه كننده با بهره گيري از فرهنگ خريدار
741
بهبود عملكرد سيستم هاي چندعاملي كنترل شده از طريق مدل پيش بين
742
بهبود عملكرد سيستم هاي گرمايشي خورشيدي با نانو سيال
743
بهبود عملكرد سيستم هاي مخابراتي دسترسي چندگانه OFDM به منظور كاهش تداخل
744
بهبود عملكرد سيستم هاي مكان يابي منبع گفتار در محيط هاي واقعي
745
بهبود عملكرد سيستم‌هاي آموزش الكترونيكي با استفاده از عوامل هوشمند فازي
746
بهبود عملكرد سيستم‌هاي تشخيص نفوذ با استفاده از روش REPTree و ويژگي‌هاي موثر
747
بهبود عملكرد سيستمهاي تشخيص جنس گوينده gender detection با استفاده از طبقه بندي كننده هايي نظير GMM و SVM و تركيب آنها
748
بهبود عملكرد سيستمهاي جداسازي گفتار دو گوينده در حالت تك ميكروفونه
749
بهبود عملكرد سيستمهاي كنترل مد لغزشي با كاربرد روي وسايل پرنده
750
بهبود عملكرد شبكه راديوئي شناختگر مبتني بر پرش فركانسي وفقي در يك محيط پارازيتي با بكارگيري روش هاي سنجش طيف مشاركتي ايمن
751
بهبود عملكرد شبكه هاي توري بي سيم با بكارگيري آنتن هاي جهت دار
752
بهبود عملكرد شبكه هاي دسترسي راديويي ابري با مشاركت توزيع شده
753
بهبود عملكرد شبكه هاي رله اي هميارانه مبتني بر OFDM در نسل چهارم
754
بهبود عملكرد شبكه هاي ناهمگن با به كارگيري سياست دسترسي ارتباط فراسو و فروسو به صورت جدا
755
بهبود عملكرد شبكه‌ي مشاركتي دوسويه DF با انتخاب رله و تخصيص بهينه‌ي توان
756
بهبود عملكرد شتاب دهنده الكتروني كم انرژي
757
بهبود عملكرد غشاهاي تبادل كاتيون براي فرآيند الكترودياليز
758
بهبود عملكرد غشاهاي شبكه آميخته پليمري با استفاده از نانو ذرات چارچوب‌ فلز - آلي در فرآيند تراوش تبخيري
759
بهبود عملكرد غشاي سلولز استاتي اسمز مستقيم با استفاده از نانوذرّات
760
بهبود عملكرد غشاي نانو ليفي اسمز مستقيم با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي Fe2O3 عامل دار شده در محلول كشنده
761
بهبود عملكرد قيمت گذاري هزينه هاي انتقال با استفاده از روش نقطه به نقطه
762
بهبود عملكرد كشنده چنديدك با بهكارگيري ترمزگيري اختلافي
763
بهبود عملكرد كمپرسور در شرايط سرج و واماندگي
764
بهبود عملكرد كمپرسور محوري تحت اغتشاشات ورودي به وسيله تزريق جت هوا در ناحيه درز نوك رديف پره
765
بهبود عملكرد كنترل غيرمتمركز سازه‌ها با استفاده از تخمينگر مقاوم و درنظرگرفتن عدم قطعيت‌ها
766
بهبود عملكرد كنترل مستقيم گشتاور درموتورهاي جريان مستقيم بدون جاروبك براي كاربرد در خودرو هاي الكتريكي
767
بهبود عملكرد كنترل مستقيم گشتاور محركه القايي بدون حسگر بابكارگيري مبدلهاي ماتريسي
768
بهبود عملكرد كنترلي صندلي چرخ‌دار در برخورد با موانع استاتيكي و بالا بردن سرعت پاسخ و امكان انجام سرعت متغير با صندلي‌ چرخ‌دار و تشخيص موانع در حال حركت
769
بهبود عملكرد ليزر ديسك نازك از طريق بهينه سازي سامانۀ دمش، براي توان هاي از مرتبۀ كيلووات
770
بهبود عملكرد ماده كاتدي NCA در باتري‌هاي ليتيوم-يون با روش پوشش‌دهي توسط تركيبات فلزي
771
بهبود عملكرد ماشين الكتريكي شار محوري نوع RWAFPM به كمك طراحي مناسب روتور
772
بهبود عملكرد ماشين بولتزمن با استفاده از تئوري آشوب و نظريه ميدان متوسط
773
بهبود عملكرد مبدلهاي منبع ولتاژ﴿VSC﴾ در تبادل توان بين واحدهاي توليد پراكنده و شبكه در شرايط اتصال كوتاه نامتقارن
774
بهبود عملكرد مجموع نرخ سيستم چندكاربره OFDM مبتني بر IDMA
775
بهبود عملكرد محفظه احتراق ميكرو به واسطه افزودن هيدروژن در يك پيكر بندي تيغه مانع
776
بهبود عملكرد مخابرات ماهواره اي پخشي همه جانبه با استفاده از راهبرد رله
777
بهبود عملكرد مدل بازشناسي اشياي مبتني بر ساختار سيستم بينايي انسان
778
بهبود عملكرد مدل قطعه اي اتفاقي نرم (SSSM) در ديكدر ATP گفتار پيوسته فارسي
779
بهبود عملكرد مدل هاي با پيچيدگي كم به كمك روش هاي يادگيري ماشين
780
بهبود عملكرد مدل هاي هوشمند در پيش بيني كيفيت منسوجات توليدي صنعت پوشاك با بكارگيري ساختارهاي تركيبي
781
بهبود عملكرد مشاركتي كاربران ثانويه در يك سيستم راديوشناختي
782
بهبود عملكرد معادله حالت PHSC بمنظور كاربرد در پيش بيني رفتار فازي پليمرها
783
بهبود عملكرد مكان يابي با استفاده از اعتماد در شبكه هاي حسگر بي سيم
784
بهبود عملكرد مهندسي ارزش با استفاده از QFD و TRIZ مطالعه موردي : شركت ادوات راهداري شهاب
785
بهبود عملكرد موتور PMSMتغذيه‌شده با مبدل ماتريسي توسط كنترل پيش‌بين
786
بهبود عملكرد موتور سنكرون مغناطيس دائم خط راه انداز
787
بهبود عملكرد موتور مغناطيس دائم بدون گيربكس ورنير
788
بهبود عملكرد موتورهاي جستجوگر با ارزيابي پارامترهابه رو دسته بندي فلزي .
789
بهبود عملكرد ميكروپمپ الكترواسمزي به روش عددي
790
بهبود عملكرد ميكروپمپ مگنتوهيدروديناميك به روش عددي
791
بهبود عملكرد نظارت بر فرآيندهاي صنعتي مبتني بر تحليل مولفه هاي اصلي
792
بهبود عملكرد همزمان كننده سيستم هاي مخابراتي طيف گسترده آشوبناك
793
بهبود عملكرد و قابليت استفاده‌ي برون‌سپاري پردازش‌ها در دستگاه‌هاي همراه اندرويدي
794
بهبود عملكرد و كيفيت جريان ورودي سيستم درايو موتور سوئيچ رلكتانس با كمك يكسوكننده وينا
795
بهبود عملكرد يادگيري تقويتي در شبيه‌ساز دوبعدي ربات هاي فوتباليست
796
بهبود عملكرد يك روش برآورد جهت نگاه با استفاده از الگوريتم‌هاي هوشمند
797
بهبود عملكرد يك روش برآورد جهت نگاه با استفاده از الگوريتم‌هاي هوشمند
798
بهبود عملكرد يك سيكل تركيبي جهت بازيابي انرژي و اگزرژي گاز طبيعي مايع شده
799
بهبود عملكرد يكسوساز بوست سه فاز در شبكه نامتعادل با استفاده از كنترل فازي
800
بهبود عملكرد يكسوساز توان بالاي مورد استفاده در ساختار ترانسفورماتور الكترونيكي با استفاده از كنترل پيش‏بين
801
بهبود عملكرد، طراحي و ساخت مبدل‌هاي DC-DC غيرايزوله بسيار كاهنده
802
بهبود عملكردهاي شهري از طريق اعمال سياست‌هاي توقفگاه‌هاي همگاني مطالعه‌ي موردي: خيابان ونك، تهران
803
بهبود عملگر مدولاسيون فضايي در كانال هاي با محو شدگي چند مسيري
804
بهبود عملگر مدولاسيون هاي آشوبي در محيط هاي با محو شدگي چند مسيره
805
بهبود عمليات پرزسوزي ﴿كزدادن﴾با ساخت دستگاه اتوماتيك پرزسوز
806
بهبود عمليات پرزسوزي﴿كزدادن﴾باساخت دستگاه اتوماتيك پرزسوز
807
بهبود عمليات جابجايي واگن‌هاي حامل سنگ‌آهن از طريق تركيب روش توليد ناب و ابزار شبيه‌سازي
808
بهبود عمليات در فرايند STPP ﴿مطالعه HAZOP ,بهينه سازي انرژي و استراتژي كنترل ﴾
809
بهبود عمليات كارگزاري هاي بورس و اوراق بهادار به كمك شبيه سازي ﴿ مطالعه موردي يك كارگزاري نمونه ﴾
810
بهبود عمليات كانتينري پس كرانه اي ريلي در بندر با رويكرد راه آهن ناب، مطالعه موردي: شبيه‌سازي بندر شهيد رجايي
811
بهبود عيب يابي گيربكس خودرو با بكارگيري روش نوين پردازش سيگنال ارتعاشي
812
بهبود عيب يابي لايه فيزيكي شبكه H1 در فيلد باس Foundation
813
بهبود فازينگ جعبه خاكستري به كمك تحليل فايل اجرايي برنامه
814
بهبود فازينگ جعبه‌سفيد با كمّي‌كردن ريسك مسيرها
815
بهبود فرآيند استخراج ويژگي با استفاده از يادگيري عميق و انتخاب ويژگي مبتني بر نمايش تنك
816
بهبود فرآيند بخش‌ بندي تصوير مبتني بر برش گراف
817
بهبود فرآيند برنامه ريزي استراتژيك با استفاده از رويكرد تحليل عاملي مطالعه موردي: زير نظام دولتي آموزش عالي استان اصفهان
818
بهبود فرآيند تشخيص احساسات به كمك پردازش تصوير چهره
819
بهبود فرآيند سلول زدايي بافت استخوان متراكم با استفاده از ايجاد كانالها در بافت استخوان
820
بهبود فرآيند سنجش در آزمايش توالي يابي دي.ان.اي درون كانال سيال
821
بهبود فرآيند سنگزني خزشي اينكونل 738 به كمك تغيير در ساختار هندسي چرخ سنگ و ارتعاشات التراسونيك
822
بهبود فرآيند شكل‬دهي ورق‬هاي پلي‌متيل‌متاكريلات با توجه به الزامات اپتيكي
823
بهبود فرآيند كاهش ابعاد داده‌هاي بيوانفورماتيكي با به‌كارگيري روش‌هاي تركيبي
824
بهبود فرآيند كشف وب سرويس در محيط هاي توزيع شده با افزودن محتويات معنايي
825
بهبود فرآيند گوگرد زدايي اكسايشي از سوخت ديزل با گوگرد بالا با استفاده از كاتاليزور پلي اگزومتال
826
بهبود فرآيند مدل سازي پس زمينه هاي پيچيده به منظور آشكارسازي اشيا پيش زمينه
827
بهبود فرآيندها در سازمان آب منطقه اي
828
بهبود فرآيندها در سازمان آب منطقه اي اصفهان
829
بهبود فراتفكيك‌پذيري چند‌قابي با كمك تخمين‌گرهاي خطي و انتخاب مناسب قاب‌ها
830
بهبود فرايند آشكار سازي مولفه P300 با استفاده از روش‌هاي شناسايي الگو
831
بهبود فرايند انتخاب كانال در سيستم هاي واسط مغز و كامپيوتر
832
بهبود فرايند انتشار در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از توصيه گري مخاطب به كاربران منتشركننده محتوا
833
بهبود فرايند تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم Data Aggregation Improvement In Wireless Sensor Networks
834
بهبود فرايند تصميم‌گيري در سيستم‌هاي پاسخ به نفوذ حساس به هزينه
835
بهبود فرايند توسعه نوم افزار با استفاده از رويكرد شش سيگما
836
بهبود فرايند توليد زيستي استن، برتانول و اتانول از مواد ليگنوسلولزي
837
بهبود فرايند توليد كارخانه فرآوري مجتمع معدني و صنعتي سنگ آهن گل گهر براساس مطالعات كانه آرايي
838
بهبود فرايند توليد و ارتقاي بهره وري با رويكرد توليد ناب و نظام آراستگي ﴿مطالعه موردي شركت فرش ماشيني خوش نگار﴾
839
بهبود فرايند درزه نگاري در توده سنگ هاي درزه دار با بكارگيري تكنيكهاي پردازش تصوير
840
بهبود فرايند ذهني در يادگيري يك اثر پيانويي
841
بهبود فرايند فتوكاتاليستي حذف مواد رنگزا با استفاده از نانو ذرات اكسيد گرافن
842
بهبود فرايند همزمان الكتروكينتيك و ديوارههاي نانوآهن، با استفاده از كنترل pH جهت حذف كروم از خاك
843
بهبود فرايند همزمان الكتروكينتيكو ديوارههاي نانوآهن با استفاده از كنترل pH جهت حذف كروم از خاك
844
بهبود فرمي درب عقب و درب صندوق عقب پژو 206 SD
845
بهبود فرورفتگي ولتاژ در شبكه توزيع چند شينه به كمك محدودكننده جريان خطاي ابررسانا (SFCL)
846
بهبود فشارهاي فيزيكي (اسكلتي _عضلاني) محيط كار با استفاده از روش تاگوچي (مورد كاوي شركت پشتيباني نرم افزار )
847
بهبود فشارهاي فيزيكي اسكلتي _عضلاني محيط كار با استفاده از روش تاگوچي مورد كاوي شركت پشتيباني نرم افزار
848
بهبود فعاليت تيروزيناز نمايان شده در سطح اسپور و مطالعه كاربردهاي آن
849
بهبود فعاليت كاتاليزور تبديل گاز سنتز به متانول
850
بهبود فناوري بكارگرفته شده در پياده‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي روي تلفن‌همراه به صورت نظيربه‌نظير
851
بهبود قابليت اطمينان تجهيزات كاركرده با توجه به وارانتي و سياست هاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه متوالي
852
بهبود قابليت اطمينان در دسترسي به رسانه انتقال در شبكه‌هاي بين‌خودرويي اقتضايي راديوي هوشمند با استفاده از مديريت اعتماد
853
بهبود قابليت اطمينان در شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار با مديريت كنترل‌كننده‌هاي توزيع‌شده
854
بهبود قابليت اطمينان در مدارات پياده سازي شده برروي FPGA با استفاده از تكامل تركيبي و بهينه سازي چندهدفه
855
بهبود قابليت اطمينان در مسيريابي هوشمند شبكه هاي متحرك تحمل پذير تاخير
856
بهبود قابليت اطمينان شبكه‌هاي بر تراشه به كمك مديريت توزيع بار
857
بهبود قابليت اطمينان مدارهاي ديجيتال به كمك معماري‌هاي مبتني بر افزونگي
858
بهبود قابليت اطمينان و ايمني سيستم هاي پروسسوري براي استفاده در محيط هاي بحراني
859
بهبود قابليت اعتماد به عملكرد شبكه هاي حمل و نقل شهري تحت وقوع شلوغي هاي بازگشت پذير در شرايط بي اطلاعي راننده از وضعيت ترافيك با استفاده از سياست تعريض خيابان ها
860
بهبود قابليت انتقال توان در سيستم‌هاي انتقال توان بي‌سيم
861
بهبود قابليت دسترسي سيستم هاي سري - موازي تعمير پذير بر مبناي بهينه سازي نرخ شكست و نرخ تعمير اجزاء
862
بهبود قابليت رنگرزي پلي اتيلن ترفتالات گريد الياف بر پايه تكنولوژي دندريمرها
863
بهبود قابليت رنگرزي پلي پروپيلن با استفاده از تركيبات ماكرومولكولي آمين دار
864
بهبود قابليت شكل پذيري پارچه هاي دو شانه استاندارد حلقوي تاري با تغيير ساختمان بافت (تريكو، لاكنيت و ساتين)
865
بهبود قابليت عبور از ولتاژ پايين توربين بادي مبتني بر ژنراتور القايي تغذيه دوگانه
866
بهبود قابليت فرآيند با استفاده از متدلوژي شش سيگما در يكي از قطعه سازان خودرو شركت ﴿شهاب شمس﴾
867
بهبود قابليت فهم گفتار در محيط هاي نويزي
868
بهبود قابليت گذر از افت ولتاژ در ريز شبكه‌ها
869
بهبود قابليت گذر از خطا در توربين هاي بادي مبتني بر ژنراتور القايي تغذيه دوگانه
870
بهبود قابليت گذر از خطاي DFIG در ريز شبكه
871
بهبود قابليت ماندگاري الگوريتم هاي مسيريابي موردي از لحاظ امنيتي در مقابل تهديدات بيزانسي
872
بهبود قابليت هاي درايو كنترل مستقيم گشتاور موتورهاي مغناطيس دائم با استفاده از روش فرامدولاسيون
873
بهبود قدرت تمايز DEA و رتبه بندي واحدهاي كارا بر اساس وزن
874
بهبود قطعه بندي بافت هاي پويا و كاربرد آن در مكان يابي و قطعه بندي تصاوير MR قلب
875
بهبود كاتاليست Pt/LaCoO در واكنش انتقال آب گاز
876
بهبود كاتاليست هاي Fe-Al-Cu در واكنش Water-Gas Shift
877
بهبود كارآيي برد مشتركين تلفن ثابت متداول
878
بهبود كارآيي پروتكلTCPدر شبكه هاي محلي بي سيم از طريق اصلاح پروتكل لايه لينك داده
879
بهبود كارآيي تقسيم كننده توان مايكرو استريپي با استفاده از تكنيك هاي DGS و MTMو كاربرد مدارهاي معادل WLANآنها در
880
بهبود كارآيي روش هاي انتشار اطلاعات در شبكه هاي حسگر بي سيم از طريق تجميع اطلاعات
881
بهبود كارآيي روش‌هاي محاسباتي ارزيابي كيفيت ادراكي تصوير
882
بهبود كارآيي سيستم هاي بيومتري حركتي انسان مبتني بر ويژگي‌هاي حوزه‌ي زمان و الگوي حركت
883
بهبود كارآيي سيستمهاي بازشناسي گوينده با استفاده از شبكههاي بيزي پويا
884
بهبود كارآيي طيفي سيستم هاي چند ورودي - چند خروجي توزيع شده با استفاده از تكنيك هاي شكل دهي باريكه و پيش كد گذاري
885
بهبود كارآيي كدينگ شبكه در شبكه هاي بي سيم چندگامه
886
بهبود كارآيي مدار آسياي گلوله اي سه چاهون با بررسي پارامترهاي عملياني
887
بهبود كارآيي مدار فلوتاسيون گالن در كارخانه فرآوري سرب و روي سرمه
888
بهبود كارآيي مديريت ذخيره سازي در شبكه اقتضايي سيار مبتني بر خوشه
889
بهبود كارآيي منسوجات بي بافت سوزن زني شده بهداشتي
890
بهبود كارآيي و توان شبكه‌هاي روي تراشه با استفاده از ارتباطات نوري
891
بهبود كارائي پروتكل TCP با استفاده از كدگذاري شبكه
892
بهبود كارائي سيستم تشخيص نفوذ فازي با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي
893
بهبود كارائي مدارهاي الكتريكي چاپ شده توسط چاپگر جوهرافشان بر بسترهاي انعطاف پذير و منسوجات
894
بهبود كارائي مديريت گفتگو در سيستم هاي مكالمه گفتاري با هدف غلبه بر عدم قطعيت
895
بهبود كارادئي الگريتمSimpleبراي حل جريانهاي قابل تراكم
896
بهبود كارايي ‌با استفاده ‌از كاهش تأخير‌ در شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار
897
بهبود كارايي SIP در شرايط اضافه بار با استفاده از قابليت هاي پروتكل هاي انتقال اتصال-گرا
898
بهبود كارايي اپسيلون-غالب بر اساس شبكه هاي ناحيه اي
899
بهبود كارايي اتصالات نقطه به نقطه مجازي در شبكه‌هاي روي تراشه
900
بهبود كارايي احراز هويت و حفظ حريم خصوصي سامانه‌هاي شناسايي راديويي براي كاربرد مديريت ترافيك
901
بهبود كارايي اقتصادي توليد سبزيجات در استان خراسان رضوي
902
بهبود كارايي الگوريتم هاي حسگري فشرده براي آشكارسازي اهداف متحرك در رادارهاي فركانس پله اي
903
بهبود كارايي الگوريتم هاي يادگيري ماشين براي سري هاي زماني در بازارهاي مالي
904
بهبود كارايي انرژي با هماهنگ كردن استراتژي هاي خواب درلايه هاي مسيريابي وكنترل دسترسي به رسانه درشبكه هاي حسگر بي سيم
905
بهبود كارايي انرژي در شبكه هاي راديو شناختي با استفاده از تخصيص كانال
906
بهبود كارايي اينورترهاي PV بدون ترانسفورمر تكفاز با جداسازي DC
907
بهبود كارايي با احتساب امنيت در شبكه هاي حسگر بيسيم با بكارگيري ايده گره ثانويه
908
بهبود كارايي بر وات در تراشه‎‌‏هاي چندپردازنده باتغيير در پروتكل هماهنگي حافظه ‎‌‏نهان
909
بهبود كارايي برنامه نويسي ژنتيك با توسعه نظريه شِما مبتني بر شايستگي
910
بهبود كارايي پروتكل SIP بر اساس انتخاب مناسب پروتكلهاي شبكه
911
بهبود كارايي پروتكل TCPبر روي سيستمهاي بي سيم با استفاده از مديريت صف و مكانيزمهاي FEC
912
بهبود كارايي پروتكلهاي مسيريابي امن با راهكارهاي ناشناسي در شبكه هاي موردي سيار
913
بهبود كارايي پيل سوختي از نوع غشاء تبادل پروتون با بهينه سازي ساختار كانال عبور جريان در صفحات دو قطبي
914
بهبود كارايي تشخيص كدپوسته با رويكرد شبيه سازي پردازنده
915
بهبود كارايي حافظه نهان در پردازنده هاي چند هسته اي نا متقارن
916
بهبود كارايي در پروتكل مسيريابي RPL در شبكه هاي حسگر بي سيم
917
بهبود كارايي در زمان بندي عادلانه ترافيك هاي تك پخشي و چند پخشي در سوئيچ هاي با بافر ورودي
918
بهبود كارايي در سيستم هاي پردازش تصاوير با استفاده ي كارآمد از توسعه هاي SIMD
919
بهبود كارايي در شبكه هاي توري بي سيم با استفاده از كنترل توان
920
بهبود كارايي در شبكه هاي داده نام گذاري شده با استفاده از فيلترها
921
بهبود كارايي در شبكه هاي ناهمگن با رويكرد همكاري ميان ارائه دهندگان سرويس مستقل به كمك نظريه ي بازي ها
922
بهبود كارايي در كاربرد محاسبه سيار با استفاده از آگاهي از زمينه (Context-aware)
923
بهبود كارايي در محاسبات امن با استفاده از پروتكل هاي انتقال مبهم احراز اصالت شده
924
بهبود كارايي در محاسبات نقط هاي منحن يهاي بيضوي جهت عمليات رمزنگاري
925
بهبود كارايي در مديريت تداخل هماهنگ تداخل هماهنگ آگاه از تحرك در شبكه هاي ناهمگون LTE
926
بهبود كارايي درايو بدون حسگر كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از روشهاي مبتني بر هوش مصنوعي
927
بهبود كارايي روش معادلات سهموي ايران تحليل انتشار امواج راديويي در اتفاع پايين تر وپوسفر بر روي زمين با موانع﴿در فركانسهاي پايين تر از باند X﴾
928
بهبود كارايي روش مونت كارلو در شبيه سازي مدل هاي اقتصادي با روش هاي موازي
929
بهبود كارايي روش هاي پنهان نگاري اطلاعات در تصاوير ديجيتال
930
بهبود كارايي روش هاي شناسايي زبان گفتاري
931
بهبود كارايي روش همسونهي تداخل در سيستم هاي چند آنتني
932
بهبود كارايي روش‌هاي حفظ حريم خصوصي در كاربردهاي مراقبت سلامت مبتني بر اينترنت اشياء
933
بهبود كارايي روش‌هاي صرفه‌جويي انرژي مبتني بر حدنصاب در شبكه‌هاي موردي سيار
934
بهبود كارايي روشهاي انتشار اطلاعات در شبكه هاي حسگر بيسيم از طريق تجميع اطلاعات
935
بهبود كارايي روشهاي توزيع درخواستهاي سرويس چندرسانهاي در بستر ابر
936
بهبود كارايي روشهاي رديابي بر اساس مدلهاي كانتور فعال در محيط هاي بافتي
937
بهبود كارايي سراسري شبكه هاي شناختي حسگر بي سيم با بكارگيري آتاماتاي يادگير
938
بهبود كارايي سرويس هاي مكاني مبتني بر كروم در شبكه هاي موردي
939
بهبود كارايي سنجش طيف با استفاده از سنجش جمعيتي
940
بهبود كارايي سوئيپت با استفاده از شكل دهي پرتو سه بعدي در سيستم هاي انبوه آنتني
941
بهبود كارايي سيستم MIMO با استفاده از تكنيك گزينش آنتن و طراحي بين لايه¬اي
942
بهبود كارايي سيستم رمزمك اليس با تكيه بر انتخاب مناسب الگوهاي خطاي عمدي
943
بهبود كارايي سيستم هاي انتقال همزمان اطلاعات و توان بي سيم - چند ورودي چند خروجي با استفاده از رله
944
بهبود كارايي سيستم هاي تشخيص نفوذ با استفاده از روشهاي تركيبي و داده كاوي
945
بهبود كارايي سيستم هاي واسط مغز و كامپيوتر با استفاده از تكنيك هاي شناسايي الگو مبتني بر نمايش تنگ
946
بهبود كارايي سيستم‌هاي مترجم‌يار پيش‌بين تعاملي و تطبيق‌پذير با كاربر
947
بهبود كارايي شبكه هاي مبتني بر فمتوسل با استفاده از روش پرش زماني
948
بهبود كارايي شبكه هاي مبتني بر فمتوسل با استفاده از فن آوري فراپهن باند
949
بهبود كارايي شبكه هاي مقاوم در برابر تأخير خودرويي با تحليل مجموعه داده هاي ترافيكي
950
بهبود كارايي شبكه‌هاي متحرك با استفاده از پروتكل SCTP
951
بهبود كارايي قطعات صنعتي به كمك تركيب روش هاي نمونه سازي و توليد سريع بهينه سازي توپولوژي
952
بهبود كارايي كلاسترهاي سرويس دهنده در محيط هاي مجازي از طريق انتخاب هوشمند مهاجرت
953
بهبود كارايي مباني ارتباطات (WCF) و گردش كار ويندوز (WFF)
954
بهبود كارايي محاسباتي در يك فرمولبندي كلي براي بهينه سازي چندهدفه تعاملي
955
بهبود كارايي محركه‌هاي موتور سنكرون مغناطيس دائم كنترل شده به وسيله روش‌‌هاي كنترل برداري و كنترل مستقيم با استفاده از الگوريتم‌‌هاي هوشمند گشتاور
956
بهبود كارايي محركه‌هاي موتور‌ سنكرون مغناطيس دائم كنترل شده به روش كنترل مستقيم گشتاور با درنظرگيري اشباع مغناطيسي و تلفات هسته
957
بهبود كارايي مدل بازنمايي تنك براي بازگرداني و بازسازي تصوير
958
بهبود كارايي مدل سه لايه اي پردازش اطلاعات و ارزيابي آن در بستري مناسب
959
بهبود كارايي مدل‌سازي در الگوريتم‌هاي تخمين توزيع
960
بهبود كارايي مديريت دسترسي براي ارتباطات ماشين به ماشين در شبكه هاي LTE-A
961
بهبود كارايي مسيريابي مبتني بر دانش در شبكههاي مقاوم در برابر تاخير
962
بهبود كارايي مصرف انرژي در شبكه هاي ناهمگون با ارتباطات تمام دوطرفه درون باندي
963
بهبود كارايي مهاجرت سرويس در پردازش هاي لبه اي سيار
964
بهبود كارايي نانوالياف پليمري عامل دار شده با كم كردن قطر نانوالياف تهيه شده به روش الكترواسپينينگ
965
بهبود كارايي و امنيت مسيريابي در شبكه هاي مبتني بر نام گذاري داده
966
بهبود كارايي و انرژي مصرفي در حافظه‌هاي مبتني بر فناوري STT- RAM
967
بهبود كارايي و كيفيت توان در توربين هاي بادي توان بالا به كمك اينورترهاي چند سطحي و ژنراتور القايي استاتور دوبل
968
بهبود كارايي واژهيابي گفتار با استفاده از جستجو در شبكه-هاي واجي
969
بهبود كارايي واسط مغز رايانه ناهمگام
970
بهبود كارايي يادگيري تقويتي با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشين
971
بهبود كارايي يادگيري عميق ويژگي‌ها
972
بهبود كد 3 بعدي پارامتريك لامپ‌هاي TWT-Helix جهت افزايش قابليت تحليل با تلفات سنگين و بهينه سازي لامپ جهت افزايش بازدهي
973
بهبود كدكننده صحبت DAP - MBE در نرخ S/BP 2400 براي كاربردهاي ماهواره اي
974
بهبود كران بالاي افزونگي كد بدون پيشوند- پسوند بهينه
975
بهبود كراولرهاي متمركز مبتني بر الگوريتم هاي ژنتيك با استفاده از تئوري گولوني مورچه ها
976
بهبود كلاسه بندي رسوبات بستر آب با ايجاد موزاييك تصوير از داده هاي سونار و پردازش تصوير
977
بهبود كنتراست و روشنايي تصوير در حوزه ويولت
978
بهبود كنترل ازدحام در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با بكارگيري كنترلر توزيعي
979
بهبود كنترل اسكالر ماشين القايي با استفاده از منطق فازي
980
بهبود كنترل اضافه بار در شبكه‌هاي مبتني بر SIP
981
بهبود كنترل بار در زيرسيستم چندرسانه‌اي IP
982
بهبود كنترل برداري با استفاده از كنترل زاويه شار در موتورهاي القايي
983
بهبود كنترل پذيرش تماس در شبكه هاي وايمكس با استفاده از اطلاعات حركت
984
بهبود كنترل پيشبين گشتاور موتور القايي به روش DSVM و پياده‌سازي آن
985
بهبود كنترل خطا در شبكه هاي حسگر بيسيم
986
بهبود كنترل خودكار پرواز بالگرد آزمايشگاهي كوچك مبتني بر بينايي تمام جهته
987
بهبود كنترل دسترسي با روش هاي مبتني بر معنا در محيط فراگير
988
بهبود كنترل ربات با بازوي انعطاف پذير به كمك عملگرهاي پيزوالكتريك در حضور اشباع
989
بهبود كنترل كننده سرعت چهار ربعي موتور سوئيچ رلكتانس با هدف كاهش ريپل گشتاور
990
بهبود كنترل ماشين سنكرون پنج فاز تغذيه شده با اينورتر منبع جريان كموتاسيون بار
991
بهبود كنترل ماشين مغناطيس دائم بكاررفته در خودرو هيبريد الكتريكي
992
بهبود كنترل مستقيم گشتاور و شار موتور سنكرون رلو كتانسي سه فاز بدون حسگر بر اساس كنترل غير خطي تطبيقي
993
بهبود كنترل مستقيم نيرو در موتور سنكرون خطي از طريق تنظيم ضرايب كنترل كننده لغزشي با استفاده از شبكه ها عصبي و كليد زني SVM
994
بهبود كنترل موقعيت موتور سنكرون رلوكتانسي سه فاز با بكارگيري كنترل مد لغزشي تطبيقي
995
بهبود كوك پذيري طول موج ليزر غيرخطي اختلاف بسامد با استفاده از كاواك خارجي V-شكل
996
بهبود كوك پذيري يك ليزر ديود با طراحي كاواك خارجي براي بيناب نمايي روبيديم در فاز بخار
997
بهبود كيفي پساب عبور يافته از دو محيط متخلخل با جريان‌هاي افقي و عمودي با حضور گياه سيپروس
998
بهبود كيفي رنگرزي گياهي (سنتي ) استان چهارمحال و بختياري به توجه به فرهنگ آن منطقه
999
بهبود كيفي رنگرزي گياهي (سنتي )استان چهارمحال و بختياري با توجه به فرهنگ آن منطقه
1000
بهبود كيفيت آب آلوده به سرب، جيوه، نيترات و TDS با استفاده از خاكستر استخوان اصلاح شده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي
بازگشت